Skip to main content

Full text of "Kwěty: národní zábawník pro Čechy, Morawany, a Slowáky"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the worlďs books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was nevěr subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thaťs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ '/■' 


X-.-í> f ^"^ '"• .' / -.' ^ 
O •/ '£i 


■ I >' ■:. RWETY.Í5 


» rn B ifc Wedenjm a nákladem 

JANA HOST. POSPJŠILA, 

Mm»ih» tmi* itMko ii4todnjk» Htue t m ttttnéko HrMwrit lommmtdiUf xaopatfugjefito w(«hm» prtM^to we Wjdnt, 

k»$poMfMlto dosmret »m fattmj BradeeUm. Drnhý ročnj běh* 18 35. F&rd. Hav-áaak to |)raM « vf^raiíl ftrálaiof. 


\y .(.ilkřúOlC í) (!ín: : .4 :.■.-. ^ X 


* 7 T- . 
.' • ' I v^ -•*!:* / ^-í o ! í -i r i :■ č li \ [. ... j. ; ; ;. i Čjslo í"f- 

Časopis tento wy- 
rházj n Jana Host. 
PospjšiIa,w Praze, na. 
Ataréin mést6 , w li- 
liowé nliri, řjslo 946, 
a k dosliuij gest w 
knřhoskladu wyda- 
wafclowu každý řtwr- 
lek po archu , k n5- 
mažte se WC čtrnácti 
dnech wezdy geáté 
púlarchowá pVjloha 
přikládá. 
2h^ r. běh. Přodplacenj u wy- 
dawatele i u wgech 
řádných kněhkupcA 
rakauskéko mocnár- 
st>\j na celý rok za 
3 zl. 12 kr., ná řtwrt 
2^ lefa za 48 kr. na stř. 
se při^má. 1 po c. k. 
podtow. aařadech , a < 
wšak gen za půlíetnj 
předplátkn2zI.12kr. 
na stř., íýdennjk tento 
se rozesjlá. I. Národnj zábawnjk pro Cechy, Morawany a Slowáky. 1^^ ledna] ^Bua w5le twá ! 

Slabit gsinei tj rač dálí Betrwáii|, 
Ty w pádu kroky iia^e podchycuj. F, L. ČelaUwěl-f. [1835. Zpéw Čechů při nowém roce. IřT Sem nám buď blaho přáno ! 
Co hor a dolAw Labe s Hanau wáže, 
Co gich pogjmá Tater skalné páže, 

Po wSechněch swornS wywoláno: 
WSem blaho přáno 1 
Rok w hrobu ležj — i prchly žalosti, 
-S^ nowým se i nowý žiwot uhosti ! 
Duch po nčm pálá — gen rámě natáhni 
A směle, bratře, w poklad geho sáhni: 

WSeih nám buď blaho přáno I 

WSem nám buď gméuo přána 1 
Z kontín nesaa se národAw powěsti, 
Z končin w konřiny mnsj se zanesti> 

Z hr^el lidských k nebi iiroláho : 
Buď gméno dáno] 
Gaké to twáře Tvmrákotném wi^kÚTV praudS, 
Wážné i milostné, ^ako při saiíé 
Nad 8w5ty pánal — NaJgich otců twáře, 
A na syny zdárné padá gich záře: 

WSem nám buď gméuo přáno 1 "WSem nára buď slowo přáno] 
Diwoká směsice ywukň walj se 
Zkwětlau Ewropau — kde noha stawj se, 

WSemi ušty o práwo doáno: 
Buď slowo přáno 1 
Bratřj naSinci! Pilné otců plémS, 
S chutj o záwod — krásuái twogc země — 
ňeif mád, ducha máS — swět wobdiwu žasne, 
Pogaw posléze žaloby twé hlasné: 

WSem nám buď slowo přáno] 

Wšem nám buď blaho přáno I 
Z chrámu, kde pastwec wlastnj owci pálj, 
ZhágA, kde zpěw známý bohy chwálj, 

Wěřně býwá zemi žehnáno: 

WSem blaho přáno] ^ 
Otuž se, koho zdřjmánj sesláblo, 
Zpomeň se, práwo twoge neochablo ; 
GeStS hlas náS w řadě lidstwa plaQwá, 
I gménotuaSe obor swěta ctjwá: 

Wfiem nám buď blaho přáno 1 

^ UK. ) 2 f^Ucna f iíl)ttická- Jífe , I. 

TBíoa^ia, ř4ry — gifií máry* 

©cavocťffé přjflott?}* 

Htt, ttabpme^ ^t, mb^xn^l — ®e to Jetejo ) 
'Bátíowa fo|)ce — nabijtitct) fe, tnřc^^řt! 

Salto poppífánií fotoař |)orina yoma^afe ftt>c^ 
^0, i1nxo^néf)o finta. 3 jlatí ftuf ceíý upocen u ja^ 
cajené^o měc^n, totH fílau tr^age bíau^pm, břemenem 
ta^ablcm. Ú med) fe bej ufiání yo)bn){^on)aI a opit 
^patároatr <t toe w^íint to ff uřelo , gafo »e ^áíiúí 
{(ubráni ubo^é ÍUdmin^, a j píanancií)o u^Ij %ifirofe 
baíefo lýtali^ gífl^ri;. $)orinaf togebné tuce btau^é 
fíeffté ^ tiotoau, }^an)au ijoobfonKiUf a n>bru^é tejlé 
líabtíoor pri^aupU U lotoaUini, a xo olamjifu lataío 
fe náramné buffcni rojlé^ati utic^Iau (ragfnau. S^íoi 
nebaiefo bo |)u(noct. 

jřomárna ^ortnotoa fl^ífa ofoío rofu 1310 na 
yůt cefí; mcjt meflyfem Stonotoenif a ^rabemSid^mcjl; 
ob oba^U tebp afl na ctwrt ^obtn^ )bá(ena. ^raběb 
^orinňn) b^I gt to^flameí^ a bebictwím pvc(!í)ái^\a ob 
otce na ft^np, famé fon)áte« Stb tofifoíni gi~naj9n)al 
y,cernau lotoátnauJ* S?e fíce í^íaíoné ^ro fiVinatt>ojl 
gegjc^ (Iřn, to gegj lóecnř černé raucíjo: aíebrj í)ro 
gafaufí wnítřní, bůíeiítegjTí ^jficínu. — SRojnáffeía fe 
toti^ bofli {}ará t ^(ucna poměfl, je fe přtjnán>agi nta^ 
^íteíowé ,,řerne' fott)árnt>" f tagncmu řa'bu fernořnejífů, 
ga caftt bufferonjcf) mrtffot gejK wjra tafowa mejí K^ 
bem — a bí)f í potl^ajeta j nebudatečnýcí) ^Mramenů — 
ne^fíínegjfl po^nutf au r nčťnití Me fiaréj^o přiflowi ) 
(ontitra n>e(b(auba» 9tobmd (tc^mdi^c^ fomávů nebiDÍa 
arci ^rofla mffjl lotn^ tohoto (ibflé^o ))orofu ; a gcflíi 
gi tentýl gtnáf f nelíbofli i^U to gebíné gi te|ftti mo^* 
^(o, }e gt můbec poqtaíi f bobrem cerno(ně^i(ům« 

©plot pat toto fibío jnameníté poxoi^i gen f|3ro-« 
ft^f tti3lé flawenjr ^ob (I)atrnaur mno^oletau flred^au* 
92a gebnom f onct, fíiřfau celého fiato^nif tátjla fe bi(na» 
ípřeb ttřeíííým wt^bem ^oříftaweno ftaío ffítořé |)ři* 
(Iřeffí |)ro ^jofejení fowářů |)o přejlalé ijráct/ aneb Vf<> 
ttfd^otoáni {efagjcic^ (onj ^řeb fíuncem a metelici* 
3fon>árn9 c^obtlo fe najab wgebinau^ ne^rttbe yefnau 
febnicif a ta i é meblegjfi tmawan fomorau yňfobila 
celý bruslí obbjt |)oríno»9 magetnofli^ 

@tt)řtía nebeffá neb^ía gejfte otewřeía oc{ fw^d^- 
i^atoraní noc íejeía po ceícm xontoíu 9tn\ na befet 
frořů jbdíenv i^íbif xo tcmnojlcd) nerojejnaí fowárnu ; ge to ni ale fTín^m píammm ^ořefo, b^ía negtnom je 
láít^ celá jewnřgffi poboba bjín^f afe 3 bíijfa i na^ 
*<ígegicí -^ fc w ní ofobi) bobře f rojejnani. aSferwení 
jajlautlé jáři l^ro tn loibfti ) n^enfu^ přeb toc^obemr 
(láti gino(l)a |)oflan)9 rijtíriřé, opjragíci^o fe o ftřiitt, 
é ťufama na prfau jaíojcn^ma/ a tt> ^íubol^d^ m9« 
filcnfád) taf potopméíjo , |e geg ani rání> buflíci^O 
ttaiiwa I n)$))r9nuti nen)t>(afal9. 92a bru(fé flraní pob 
přiíiřcffím; na řamenné íáwce; febeí flareCf tořrní 
jbrognoí, a Un fe caflegi jjo^íebem jalofhiím obracel 
po gtno(l)on>j. 33 ruce ge^o lejelp oprati btoan fit* 
nýcl& !oni^ pořognř tu (logicicl^ a cefagícícfj pří snáméw 
jn>ufu fomabíini|^« U wnitř bjín^ rájní fcbau íjiiala 
fttfon)ttá pof];an)a ^ortnowa^ a poble ni mj^ata fe 
}^ůru botu ofobičfa píIne ta^agici^o poma^ace* fí 
xo^at i g alfo tito rojmanité a pflmabné bpto pobiwánj 
na ttjto ct^rp ofob^^ ha fvattiíoflt panicowUf na trub 
}brognoffun>r na fjtu (ovoáfon>u a na tu fmeffnau mr(ft^ 
nofl geí^o poma^ace : gbáto fe přebce, jc gejftě tt>etfií 
rojmanitofl a puwabnbfl flaucena fe tu naájúii xo 
gebíné ofobe, febíci na nijfé fioliřce^ xo fajowítém 
faute, jro»na u w^^nř. S^ta to SJiituffe^ fowářowa 
tnatta, floletá iaha, xo tman^ojeteném; přepobiwném 
rauffe, na říjnř ájoxoaQici tt>etířé^o, řřrnc^o focaura, 
^ořognř fe bitu fpnonw bi^agící nebbata , je } fo* 
toabtin^ í^awc truf!9 ofoto ní títaí?. 

Sijtnci nebpto mojno, po^tebnauti pone^prn) na 
Spiítuffi, a nepobati fe při po^Icbu tom gafcjl bejé* 
gmeniic ^rňje/ ^rotíwné ^nufnoflt ncmřta fícé ani poi» 
Haxoá, ani twářnofl jent) jíoleté ; ate na této gebným 
ofam}t{em fpojfjwata tcbon>á {Itibenoft^ gafob^ cetá 
b^ta }^otott)ena a xoo^Uf bru^^w ffftebil fe na ni ge** 
bon)at9 aufm^c^, tUtim ^cnita fe po ni (Jarcmu xoetu 
přírojcná přiwřtíioofl, a cttortpm opět ^ráía gafo pl- 
tiíeté běcřo* Obtíceg gegi pobobat fe ptátnu, na nlmj^ 
to malíř , cwíce fe xo jobrajowáni tibjf ^cf) wájfni, » 
fa|bém ofamjifu ginau a ginau n)9tt)0{uge pobobu. 

ííj bofawábe nebito meji třmíto pěti' ^fobamt 
gomoru jábné^o -^ toygimagv fevoářoio^ Mpominf9, 
fteréj ate gaf mile přeflowat^^ gif opit genom rán^ 
flabiwa jttnicety. íflpni xo^bíf fb9| ^orina gafoby 
poilebni febratt) fítu, náramný ubeřením bito bofon* 
cit, lojc^opita fe flotetá matfa, a focauva opatrní ncí 
jemí fpujiiwffí, ře íowabtínc přiflaupita, a wjawjfi-^o** 
toxoé ct9r9 poí!fo»9, cofí mumíagíc, xú ncwclf c, xoo^ 
bau naptněné fabccce ge fmáceti fe gala* fí n^joba xo 
nábobe, bubto je ^orř^m jelenem, antb fíotot) babfř^^ 
mi pobauřena^ náramné fifajt a (třifati jacata, méni loice, saf aRtíttfe ftínif^ mH semnřsi vmmfala, neBo 

tt>jfaf ani fowář; ani })oma^a; ge^o nctDjyímnuL Onen 
íeío fi jdfterau otjrage, í gtno(í>u í)řipau|)íí; tento a 
plnétie Ibátm Hltů lafjdnil 

Síttf 6Í fifem ^oto», ^jane r^^tířv toece |í)orina/ 
Sl)ÍIo fe mí nab Db^cěfl bobře baříío. %nffim, je fpo* 
f ogen babeter i^ane |ení(^u I 

Spořoflen ? opičit gínoc^r } m^fflénef fe ponitnh 
^jrobera, ©pořogen — a bjío gefftř ne|)ocato — gefitř 
ta! batefo ob cj(e! 

C gd b^ ne^rabff)^ ab^fle fe 1 nhnn ani mpan^ 
f[třl^ pant rytíři! ojtoaí fe flari} jbrognol. %o mí 
toSrte; ^ane rytifí^ je ge to ^fiiTná f)>o(e>atoofl tt>boji 
fcobrottt. 

9tá 8íd^nící pxáwi í^áfnff m^truBotoal gebenáctau 
Robinu. 3totifon)é b(au^f«;o ro^u umiramí jajmánfíí 
íornatan f ragínau« — 9Ien>^fíotonau gemnoftj jaboleío 
frbce gínod&a- „SSubu-^íí jegtra po\lanťí)ati oflrajítcí^o 
SSBffebora?" — a)ujfe gc^o iaUtaía )a ta^Ipmí ^íafv.— 
e.gebendctpm ftata pb(e nét^o aRiluffe. 

Subc^ti wám tibo, yana';fu — 0}»ala fe {Fe))Ia<« , 
lid fl^flí ff«>»tt ^ ffctoroa gfem, brařj fwi wáí umijti 
a n> gefft^řím :potu toitUupatL 

. @mrteb(né ra'n9; ^ane r^tiří! }tt>oía( |)obéffen9 
abrognol. ?pane t)^tixí, jacjje^řte nffí— neberte pvi^ 
fht))u tím bo^aprdjbným.námíuioam. 9ltá)U flefnpf 
nté)U mt>h carowdní — 

®af fe liH f jafieplala o^ít bobtce f ixa obc^ob 
fe otáeeflic. 9Iutttt.nefmim Ipfli jábneV Síle ^o^* 
mobtjm fe }a loáé; pmilín, a jegtra tviím na ^rob 
yefnau {^ticí jafabim* 

@eíf ey, matfo --a ti, baremn^ tlac^aíe^ nmílni I 
iroj^ttětoal fe gino(^^ iivaxal byío, gafoby 4 ^ott>{(}natt 
2eniofné|(au i bla^ ge^o ebcbdjelo. 92a \pa\tn\ buffe 
gfem fe )ai»<íjař, ntoefK GInbřtu \ů (oje manjelffé ; 
Bfttái ^vbá bjtofa po\uíiů) fobé nciníti } muj^í fla^ 
tofit. 9 geft**!! < :t>ý^u ~ bábelffan tan bceran n)e 
flooiru — i»^an:pim gá n)e f^(ef i Uian, a ^l by# 
if^Ia bábítce fáma ! 

Xman^ocemen? ja^ořeí^ mu (jfce, a ofo jagtfřřito' 
fe i»dpi)o^m |>Iamenem» ©afob^ id^ioacngjcjlm prán-* 
fcem obnjcene'^0 toábíío geg to f babijnř. ^řebefflá 
ge^o nemíutond jafmuffiíofl h^\a imxyAa — bugará 
cbioálliwofl Q\m }al^rd»>a(a. ét^dyí^m frofem^ rufn 
im me{ ptiítlxxOf bral fe ]a jenau^ fterdj geg, nenfldíe 
vnnníagjejf bifnau nwdbfía bo tman^é febníce. jtocaur toefeípmí fřof? ýnaí fe %cl ntmt, o^rofl^ fe řafew ^ 
^*V^p galoby o flaré^o-andrné^o. 

Sflebubn gd tab9 lenoffitt ! jfřilnní loitni^ sbvog^ 
ttolf a otdcege tpxatl ofoío fran:t><<r s^ n^tn) f))o;ii- 
tooío í>řiflřeflfj^ ^oto»íí fe na cefht 3a |)dnem. ®bí fl, 
fam gbí — (íorý f>anul pn^U tt>ffttbe 3a ©etříd&em 
3 StxáUxoic. 

Senfrdte ne^^ugbe^ obtoece (^oflegnf |>ortna^ a 
3ai»oían> na líuřa poma^ace^ aby nachytil jbdnef 3 
tmbon>ef|o fanbfnr nutil ^orlttoe^o ffebiioce I balffjmu 
Vofeíenj. 

92eflan) mi fmé ífxátf na cefht I rojlobií fe flatec. 
9lo3Cjfnu ^t, Iz ge mffemi fn>9mi mafiemi nefíe)))!. 

9Ie(^e9 fefdnj, 3afmd( fe fufowitp lotodř. &iAx 
vx^^iif It nmim taté mrfftnau :pratt>ici? Sle^ey tt>d^ 
b9, flaraufft ^ a pe^i, latoit^ fl. 

i^otobey t9 ft 3 řertomy fhibdnfy — mní fe 3 ceflt^ 
aíe n^ni^ laujebíniďé .(íabiUM) I 

9ltnapint9, pane ^anuffi ! — 3frífttulí geffte ^o«> 
rína^ Ui roj^orlenp 3brognoá mefem gi) gij botirage^ 
f^nal geg bo bitny. 3[ ná}íůátH 3be Iott)dř na f|>e4 
blau^ý Ině feíejné^o l^rutu^ a tauto tiji bn>aciti(íberni 
3ařa( co tenVait [tf?o«»fau taí ftínf á mrfftn; pUi feban 
a o^lt |)anuffonii nab ^íatoan tořiti, fe fe mufei ^arec 
gen o toíaitnj ne})orMffettí flaratí, tteřfníi, ai^ Hí mo^( 
^0 letoáxetoi mečem máá^nauti. Stíuf pomaíjal na^ 
mitito fe i pln^m Jbdnřem, ffdfal ofoIo potítún^áf 
faubognifů gafo bon>dbitod o^ice^ fpfíebě 3ub9 a tt>o^ 
lage : ^eifa^ fbo f o(fo — f omn tojc ! 9í jnotoa V03^d>« 
Icný panni mtfftií yo ním ocelj^ toiba |e ^ fowdf em 
nířel^o nefwebe, fter^f é ním gen gafoby * rojffřdbíe- 
niim becfem iaffxátoaU 9L tt>ffa( i mrfftný Huf fe meči 
^anuffcmu ffřafině u^nul, a talj i^í ubo^ý 3brognoé 
netafU jbran pxo nic giné^o^ nejli aby fe be3 nf^ mfpe«* 
ce! rojí)díett9, nonbaný, opět le řonfm obtdtiL 3 nři:^ 
nit tOf na ga39(u rojtanfam tagne' 3aneni« 

®indf 3atim loeblo fe mlabemu ge^o toeliteltf 
®tfíid)cíoi 3 ^rdIon>ic* Stxoíiw 3a SKiíuffi 3 fomdr-' 
ny bo febnicef po gebnau fe folfoíem obnjřena utoibíí 
ciran tman. (lernofnQfa un>ebla geg afí bo pxoftítb 
bytu fwf^o, a jpař fe ^0 |)nfii»ffi — floma i frořp 
3atagtn>fTt, 3a ^obnan c^tojti ^0 3be to tn^ém oMitoá^ 
ni ^áti múiaía. ^ofléje opit 3a#r^ala fioletd gegf 
ufta. ®ft^ít tu, SíbnmUo ? táiaía fe gaféft nejndmé 
ginod^u bytofli — a 3 neytabnégffí^o bjíu toellé febnice^ 
ba gafoby j mnohem xoHfíi bd(fy i n>eyfPfv^ negli febni^ 
ce obndffeta^ obyowítěí f^řeltbofiný ^láfef, gafo todnj 
n>eřerui^o toit^xtn: ©fem taby; co gefí toule t»d?— 

1* f. 9ltmMtíni teffeni jmocniío fe gteoc^a! - 9Sptal to 
^oxoa l^n\tár bot^fagic) fe útrob ge^o gafo fjíai g e^ 
ti ne na celem oboru fwétar yo nji tau)t(abnffe ge^o* 

@tůg mt :při ruce na laltp rojfa)! ^romluiotla 
opit SRííujfe f nejňámé |)obflatř^ i ^aía fe v^ío«« flí" 
no<^a tiiati : @fte«U a) bofamab petonc^o aumpflUf 
oWati fe ^ro jfíajtné ffoncení jeítřcgjfi gjjbí^ » rabtt 
a ^omoc ntau ? 

&bbán>dm fe na átwot a na fmrt , }n;(a pmní 
ginoc^oma obpoweb. Obgett <¥(t|6etino to^tfnul gfent 
fobí )a cíl ^jantrfe^o fftcftí, 

Xi(^9f gafo bejblf^ nj^ftaujly yon>}becl^ janefl 
fe to tom f ge^o fíuct)u j míjla, fbe} bíjl aJlííuffi ob^JO^* 
totbat §enf!!^ ^la^* SKocnfgt pocaío n>ttlm frbce baurttL 

^ía^oili bujfe fmé bofídbam fe, fonatí :pobíe 
fIon> tp^áf] obpoměbél rojgařenp ®Hxi<S)f a pxatoid 
gafo to ob^čegi f ppttotimi . n>ita^I ro cxxan tmu. % 
yramtce gtnd, maíd a gemnd, wuíi pxatom }ett{!df 
|)Ottříttb fe třefaucí, toíojíta fe'tt) ^)ra»{ci ge^o. ®ařo 
blefl ))roge(o toto botfnutj aj(ami ginoc^otovmú %aU 
to nemof|(a fe botlnauti floíetd aKílujfe- ^fttd^nauti 
iSjtií (^obe miniman tu pxi^imateítn {libu fn>é^o, a(e 
mtom titU, se fe ))ob nim rojetojrd yobla^fa^ a on 
ipujlitt) pUttoapm^ senflau yratoict^ 3 tmy )e yabá 
»e tmn gefftř tmawigffí. 

(IBubaucn? tiír*) j 6 e n* 

Žádný giž neklete keř, 

Tráwy w lukách vykosené, 
Wjtr sehnal li«tj z drew, 
StmiSte i^nj nagc2ené$ 

Lei* kdy slunce swjtj, híege, 
Wždycky se garo nsinjwá, 
A když se panj usmjwá, 
Ewetau milosti naděge. 

Giž slawjka libý zpSw 
Neznj w hágjkůw z&slunj, 

Ani irlažný wSt!j>ek 
Nerozná^' sladkých wAnj; 
Leč kdy slánce swjtj a i. d. Ac we(Ser powsf&w& mha, 

A a prostřed deštné banře 
FoSmurná pauuge tma, 

A nehodu widSt z kanřej 
Leč kdy slunce swjtj ja t. d. 

Ač i swSt zplawčl i zhled,. 

Ač se nezelená w poljch, 
Ač i sněžek w noci spad, 

Ač nenj skřiwánka w roljch ; 
Leč kdy álunce swjtj a t. d. 

Zima woda mčnj w led, 

Ptáček w nj, rybka neSnstne, 
I nwadne každý plod, 
' I zemč zmražená usne! 

I slunce mjA s^jtj, hřege, 
I garo se neusmjwá, 
Leč když se panj usmjwá. 
Milost rozkwete w nadSge. 

^ Je Rosiíieiva. ®íj fe bo ^ortu ffeřííor a |)afdcfo»Cf fynomť 
c^urawť SJlaflení, gefftř nebyíí pxiffmíi, gař ob^ceg* 
ne, ) pa^to9 {Idba {Tromnaucfd. <Saf}o wyc^djeta fla>« 
roftlimd matta na f)nmna, yobttóat fě, geflU fe gt| 
neubíragj bomu ^^notoi pa^md. 9CU ani f^ndíffi 
ani nd^tnií)o {tiba nefpatřili jrafomé gegi^ nef^atríU 
níce^Of nej rujompíí) řertodníu^ níce^o nejíí rojffjhu» 
gícji^o fe faumrafUf a na poíebnj ftrane, me bdíce^ 
ftrafilimý* mračen , řernýc^ gafo cernd |>uínoc, «! 
tb^l ))o bemdte' na ffumna myjlla a po bemdté bo fferé 
bd(f9 npixaía materfié ixalp, opuflila gi pxiíi^ni iia* 
rofl/ neboí fe btíjiíí «e ftdb? f^nomé pajíemcí. ^ro5 
nejenete tal blauí^o ? prawila gtm, gafyc^ gfem pře^ 
(Idla flra(()ů;,£{ toii potfaío nefftřfii? -~@i) bychom 
b9(i bdu)no při^naltr obponojbat SRi(o{Ian>, aíe píam^^ 
fa ft larajtía bo no^9 trn^ a nemohla pofiačít oflatni«> 
mu fldbu; tafé gfme fe na pafln^ífftí }abra(i bne^ td(e» 
nejti obpcegné^ pdflt gfme aj u mobrc(|o potůčfn« 

929ni pocjtaK, je(}(t ceíé pxitfnaíi Háto, počítali 
fratoicfp a omecfp, a1)U\ ani gebna ne(^pb;(a fjr^* 5 wiitdf ani gebna owcřfa. ířt^j aU potítati hiilh, 
jpo^řeffíli gebttu, totíj fojícřu bííau, fterau bpla ne^ 
táiDtto teprwa matfa braje tanpiía a iHti iátoala 
na pobogeití na :pr{l ne|}tnau bj|fu. SJyía to gebiná 
fo}iffa bogttár a (^uratoá %3íaflena ^j[»aía weřer i 
rátto geflf teplť mléřo , ftcrej mfvaiío c^arawojl flegí 
a bobátoaío gj fiÍ9 « jbrawj* ftoji teplé mléřo ^Jítoaíí 
i bitfv , neb m;ía <S(a|lena n)ice bjtef, a meji nimi 
gtc^ |)oflon.waío nřfoííř. 3 ^íebaK fvnowé paflewcí 
|)o bworecřtt, anebo geHíiie b?^ b^ía bo něřteré^o c^tj* 
toecfu xo faumrafn nejaíejta; aU nífbe nena(e}íi ani po 
bwomfur ani n>e áflitotctn Hit f ojícř^- ít pxotol bř* 
bomaín a nařifata éfutatoí matía, a bitfv nařifa(9 i ni, 
nař)fa(9 yro (ojicfur fterau mKy gebinan bognaitr a fte^ 
tés m(é(o, ^eb gaf fe nabogifo, pimla matta, obif fe 
|>ojbratt)ííaf a íteréj. ví»«Í9 i t^urawé bítf^. 

i(be nyni naíejneme fojtífur fojtífu bjirau? @i| 
ge tma^ a obpfiínoci fe watí bauf e } jalowalí wef^joíeí 
tofftďnt* % fb9) tafto }a(ott)ati ^obnau ifyroiíi a ru^ 
fama^Iomííí, řefí n^ířimn^ f^n aKííofíaw: 60 |){atno 
Íebon>áni? ^^ogbme a ^(ebe^me fojicfu bognau^ )a« 
f[e<^neme fnab gegi tf{!(iw9 mefot a nagb^me gi i ))o 
imf» ^ogbmer nic fe tějfé^o mtaína, nic fe r^c^té^o 
blefřottt nebogme. Jřoji miéfo ge|l matčin lit, bej ní^o 
hif ^nramita lojce, a|b9 fnab fťefla m tman>9 ^rob ; 
Ui niffo b9 fe nefjtifí naffi ťtfntaroi bratři a po^i>* 
nátoagici fejht^/ ^ogbme^ a ^(ebe^me fojtcfu bjíau, 
^lebe^me gi ^neb , atp fe nám nejataulaía ^pře^ noc. 

%aUo napominaí abárnt) f^n SKítoflan), a i ^neb 
fr ^otowil é bratrp pa^ttoci ^(ebati fojicfu biíaur fterá 
na pobogenj báioala na- prjí nepínau bí^fu, a fteré| 
fřpíé mléřo n)ecer i ráno pixoala ťi^xxvaxoi matřa a 
Jtoflonátoagici bjtfp. 3( c^ubobná matřar ac bébowaía 
pro fo}icřu^ přebc tf^třta jbraňowati odíjotnpm f^num^ 
gití ^íebat jtracenan řojicbt, nebof b^ía gij eirct tma^ 
a na pflínoci fe gíí ojýwato ) ^(ubořa (Iraffné primáni* 
@9nowé pa^eioci a(e, genln^íbííif jc matce ne()e pro 
i^nbobu taitpiti fojiřřn gínau^ řojicřn bognau, gegimjto 
Upí^m míéřemb9 fe Iéci(a ťt^utatúi matta a poflonáwa^ 
fiici bratři a feéry^ nc^tac^oítíi fíaroiltitóau matfu, a 
(flí ^íebat jtracenátt řo^íeřn bjíau. íSjfabv fe poptá** 
toalt, aíe Jjábn^ gtm neto^bél powebiti o gegtc^ jtráte — 
al řonecnř muJ, řter^ přid^ájcí ) ^or, řbe b^Ii fS)nott)é 
paiiemci páfli fíába. Qn řeřau na třeti ftráni, řeři 
gim, gfem ia\ítá)í mecenj řoji, a h^lb))^! fe>.bíí po 
fo}e o^iibl, neboř gfem fe ^neble bomnixoaif je fe ob«^ 
tr^ía ob flába wajfe^o; ale UiHci fe /banře )bn)ogná' 
fobnila. nu (bomon>u Irořy* ^ofpřflfme tcbí tam! jwcíaíi bratfj, a f)naU fc 
přímo ř řecer přeé njjío ivebl břewěnp mofí. €otn>a 
aXe b9ti polowic cefl9 ř břcwencmu mofht urajilif ja^ 
fíec^li ^neeni roagitřenpc^ n)lnr ino jafled^li i ^Íaf9 
tibflé, tt>olagici: ©tr^at fe ářapro»! —S^l^ř pal 
jtaprow r^bnjř gafo malé gejero^ fter$ fe lowin>at ja 
tři léta gebnan- 3 i^Utí gi| práwř nabrjen třetí 
roř^ a přenáramná looba protrhla mocné ^ráje a línala 
fe íití bo jnoobníné řeř^, a to ořamfiřu b^li bře^otoé 
přiřrjti watjcí fe wobau. SBctrowé flínceli , a gímí 
^nané ,tt>ln9 obrá|el9 fe ob d^alaupef, n^^itatoěn^c^ po 
řece b^bljlcjmi r^báf^, a práwř, řb9j bratři paflewci 
f iUxoínimn mofht fe při^nalt, přt^nal^ fe t nřmu i 
ro}n>)teřlené tolny, a nejli ge|ftě fter^ ) bratru poftatoU 
na pxtoni moffaiici pofpi({)agíci no^u^ řácel fe i pra- 
fVotem břemeny mofl^ a pobbal fe jnřim^m minám* 
S mufeli bratří pajlewci obrátiti frořp, a brobítí fe 
al před řotnjř^ toobau^ nemo^auci fe tt>třfnatí mtii 
niařé bře^9; a pobřffenf ubj^ati b^flrému pranbn. 

60 ft počneme n^nj ! břbo»alí wefpolef pafiewcf* 
^řeé řefu nám neljef a řojtcřa fe nam bo rána )a« 
tautá anebo pobřffena bte{Tem a ^romem^ fpabne m 
bimořém b^^u i trnomité flráníf anebo fe pomalí de 
ířjfré flíál9. 8íc^/ ^^^ tóejmeme potom nbojátfa pro 
c^uramau matfu auíinřugicj^o léřu, řoji^o mléfa? 
3 gat fe tu mluwiti aWiloflam a řeřt bratřjm pa^em** 
ciim: 92affe gefl n^ina^ je fe jatanlala bjlá řojicřa^ a 
je fe nebofián)á d)ntatoé matce a pojlonán^agícim bra** 
třim a feflrám filjci^o léřu ; na^t mina b9 bi^la^ řbyby 
(()uramo{l bo ^robu nám fir^la matřu^ a fb^jb^ gi| 
^robomé najfi mno^owWon b9li porojlíi tramau^ gefftř 
bí fe o nii pomibato, co o ncjbárn^d) f9ne(^. 9?e*« 
toá^e9me teb9/ a pogbme, pogbme, a na obpor nepřOi* 
telff^m »>lnám plamme přeé rojmobnřnau řeřu, anebo 
pogbme pro lob ř ne9bli}{fimu r9bářu; blefl nám bube 
í)0(^obní ja ferné noci. — SBt bejeli wffídPni ř ne9blía* 
ffjmu r9bářn, ab9 ge přemejl na brit^au flranu. 9t9« 
6ář aíe necftfel pře>»efii bratr9 ;:a btu^an fhanu, ne^ 
bol fe bát jmitagícíc^ fe toln a bijjřé bauře, neb gij 
poprc^ámalOf a brjo po jable{?nntí rachotil ^rom. 
92a to ale nebbal 9?2iío{Iam^ a brobtl fe f přemrácené 
tolnami lobce^ neboi b9l jo^ořel fonomfřan láffau, a 
nemibél já^ubuuofné nebejpccenjlmi. Sířřteří bratří 
paflemci ujafli nab ge^o od)otnoiti, gini mu nabámali 
nemaubr9c^ obmájlímcUf nebol niřbo geiftí j bratru 
pafiemců neb9l jad^ájel ě lopatřau ni mefleín. Sijtr 
gařob9 na mjbor je xofítů) fhan ^ucel jtlnřgif je loffcc^ 
(bran fe ^nala fhaffíimá mračna, ^nala fe j cijic^ ba^ 6 

UHáí fragtitr fHi ^ <?J3m f^ Bl^al^ a fitfha fe 
oiiwai to ne}>f ((tel^^(^ mracnác^ bttcjcj l^rom. Silu fe 
pei^taí mtĎp píawtt, yafitDec 3Stícf(ai9, fottic^efein^ 
tuk leBce é ro}tD3tef(enau vefau, nelbage na 10(119^ fem 
tam loB metagicí a bo ni ^íiffagicj, miiagt na li^ 
gan>ec, nebřage na pxotmn^ grafu bíe^ot nebbage 
tta firaffné (íanf enj ; netoi necjďí, ne}(i láflu f c^ura^ 
tvé matce f ntíoiiil, nej nebejt^ecenfltoi , w gafé 6t> 
KefnauH mo^ía c^nrattxí matía frcj íéfu, fterp qí lá* 
ttala toecct i ráno lojUfa bjla; nefli^ffet, ne^Ii ^íaé 
fVnotofFé tafr^ a yototnnofK : ,,6^uran)é thatcc bet) léftif 
be9 íé(u ^oflonáioagicim bratrům a feflrámť' ^(e ni^ 
fteři } tolafhtic^ bratrů neyo)tta»aIt f9non)f!au ge^o 
lá^n^ ne)90}natoaIi aneb ntá)tííx yo)natt f^řtctnHtrofi 
bratrotoUf ano Qt^i láti ocf^otnofti ge^o, láíi ge^o 
^oroiic) lafce f c^uratoé^ (^ubobné matce ! U)}řimni ale 
bratři itáíi ypb ffiripm nebem, bíi}fo fmitdhxí^ p^to^ 
fn, a i gegid^ prfau fe totnul^ toraucl moblitb^ H 
to^řni^m bo^ům, f^ogn^m obylatttelům f9noto{Ié Ia{(9* 
n !po talU, fb9a }ayubi( Ue{! cirau tmn, I^Iebeli fla^* 
rofídtoí po miUm bratru, é tofoami refotone fe ppip^ 
lagicim aRííoflawotoú $( fb^j fe gt|.^o betoáté ga^ 
Heflío/ a uyf imnji bratři :po ben)áté |}o bratrotot fia« 
roftíítoe obraceli jraf^; to^fříříi gaíopne toffírfni, neb 
toíbřlí bratra, an fe Uci bo mofré^o ^robu , ^^ří^jra* 
toené^o :|)roii ne|)řateí{f9mi toínami* ^^Uti totij ^nan 
lojten^m :praubem aj na mjfTo , lbe iHxcaí břetoený 
mofl, a n)(n9 mrfftif^ íobj^ toobami na :poIo gi) fřoro 
naylnřnau , bo pviůílaUíjo tuíu, a 3Ri(ofIan) fe ))řei^ 
md|il, a přemajjttt) fe fCefnuI toínam toja^nbné obgetj. 
nu bo^otoé bbíli nab fynotofřau [af!au, a nene^ali 
utonauti wřrné^o f^na tú ne))řateIfF9(^ toínd^. 9( fb^f 
fe ^0 gebenácté }ab(e{Tío^ a u))řimni bratři :t>o d^^^" 
tt^cté otáfeli )raf9 po bratru, niMi geg brobtti fe ^0 
bfe^u fu cefHf (teraj n^ebla |:pa{ltt>t{fti, na nímíto 
párali ftátdf a na nfmjto fe gím b^ía }trattía fo)ic(a 
bi(((. SS(n9f genjto ^oi^robiti d)tíí!f l^orlime^o SRilo^ 
flatoa, bonájfe(9 igeg n9ni fam9 na bře^, fam9 mn 
be}b;r9 pomálfal^ t jábanímu ciíi. 3^ ^(efalif uplimni 
bratři. M SRííoflato febraw itoffecTu fiíu, poft^ictiaí ^(e'« 
bat !o|ií(u bi(au, fttti tátcata na ^obogenj na ^rfi 
neptnau bj)(u, a gegjjto UpU tnléfo |)itoaIa tt)eter i 
ráno (l()uran)a matfa, a pitoaíp yoflondn>agfci b)tf9. 
iSU^ mu b9[ yo({)obni, fterauf u^afnauti nemoct li-* 
gamec jábn^ — a taf mu n9ni na))omocen b9l i bleff; 
tter9 ^0 břítoie pbfhafftti ^Kl.ob ^tebani atracetté fo-^ 
)tcl9* &ii i^í l^řiffel a] ta třetí firdnt, ale fo)ic(u t| 
bofato4be oni tteujřel^ oni neuflyffel mecenji gegi* &U 0fl, fo}tffOf foiiífé tild t toofol iafofhtf , a gni 
:patera oanmui nut ob|)otoítala ^fojiefo bíláT 3ft« 
tim toflat ttmbtin)al Itgatoec fyrubf^, a HefFot nebýt 
tol eaép^ a y» }able(Fmitífe ojýtoal poýíi mitmlagici 
^om« VJito^otou Ole gi| ]9ma :t>robi^a[a oubi^; neboř 
b9l u| )»řebe^a( Iři| na {rit ya^mifftf a ofolni ^mi 
i toffelifé )?a^orf9, a )}romofl9 ffat ^0 {lubit )>o eeUm 
tile. ^řebce ale neufřal ^lebati fojicfu bilou, neb ylá^ 
poíala tt> frbci gel^o f9non)1fá ídfFa a bobctrola mu 
fil9 a o|nř. ífof^ícbal, gaf mojno; geffte bdle^po^ 
ftíjc^aí bo auboti, gej j .obau fíran íemugí ^Jřifré fřát» 
a n prohni ^rct potnítt bobr9« K !b9| gi| lofenott 
d^toili tttbolim frdcel^ na fojtcfu toolal a ^toitfómt 
naflauc^al, jafled^l (íaé, |)o fterém b9<l^í| )afíed^( 
mečeni foji; tefrihoé ale a tmm. 3 obrátil ^neb fro^ 
(9 ftt>oge t)o toitoném ^lafe; neb9l9 toffat (roly ge^ 
gi{}é, neboi b9la tma, a bleff gij ueoftořcoiMl temnofU 
nocnj. S3r)o ale ubí^l toffetfen ^poffmoiirný oblal^ mi. 
obloje fe tfp^tH^ tifíce a tífíce ^tt>eab, a t»9c^díegíci" 
mífíc iařal fiříbrným leffem ofn>eco»ati aubolf tiá^L . 
aC aRíIoflan^ f^jatříl na fřalínř, pUě nifto fe gtni 
pUÍ)!QÍ>aía ftraffne fírmici fřdla — íejetí atracenati fo^ 
aícftt, »9mrfittl fe rabcpnř í.nj a jtooloí: ^roc gft 
fe ndm aataulala, foaicfo bild ? $ogb, jbe ge nebea^^ 
))ecno ! ^přifrd ^áía nab tebau toifi a ^rogi tobi af ^aau * 
SRemo^la ale umbbnd foaiífa na no^au ^dti, a 
HJOfhoec SJíiloflaw gi mufel bo ndruři fe»řit{, a néfií 
bomů, { oftatnimu ftdbu« 9tle nebylo mu t)rotimné 
toto břimř, neboí nefl attaccnau foaícfu, řojicftt bílau, 
fterd bdmala na ipobogeni na px^ ntpínau biafu, ^ 
gegifto upté mleto pitoaía cl}uraiod matía, a pitocií^ 
^)ofíond»agicí bjt^. « !b9a f řece ^Jřiffel, poiaío fnsrf- 
tatí, a npiimni bratři mu bylí gtj ^Jřigelí na^Jtoti t 
Uilan, neb fe gia netoatefat tt>itr, a nebouřil )toobn{# 
natt ře(tt« StabDfhtř utt>itali bratra a foaiefu bilau, « 
robofhi; iplatili na brn^au (hanu^ a rabo|ht{ bvoíi ft 
{ bomotou i f oaičfau bilau. 3; obgala ^uratod matíOt 
d^ubobnd SBla^ena, u^řimn^ fyna, a flay rabo^ gí 
poliíp Utadytm poiUUé lice. ©ynur řefía potom^ 
loefni bo^otoť ob^jtatí tobř rsií fe í>obauři proti to6f 
tof^ííH ii^^h bo^ott>é mlopu% aby joic^mdceny byly 
auflaby ne:t)řdtelf79mi ctnofíi twoge, meai fterými fe 
fftt)í gafo. adře flunecní fynott)fťd Idff-a. « pi*. 
toala ^otom o:p?t c^uratod matfa n^eřer i rdno upli 
mUto, pitoaíp ge ^ofiondioagic) bitfy, a brgo ^ndtooti 
Uatti paUmci mjce foaičef bognj^ napa^xon, a H* 
lilafe ^uratoá matfOf a fiíily fe )}oflondtoagici bitfy« l-r^J-' to 


Ideltftf ttmfírna é tt^afíjnagiqmi ftolcf ami. émty 
f^ocittxí tiúj^f afpofi naíiřené^ tou bo6an yo bomec^ i 
ttteji bonty. ^c me^Ie bitef uítce ^íufem na4)(n;né? 
^roS ta firafatína (ibu ^etnjicjl^o fe j^ůvu to(ů? Go 
to gnatntvá? @tarct rofu {toonj u^miraífenif 
ti míabému íetu (^9ft<t^) fotébfu* $o(fřeb a 
fH{it9 gebn^m toeíerem. Xo geflt |)řittffni tije na 
ttbi^é KbfliDOf mufii fe ono fjittt (mafem a tanečfem. 
éílaihté ^ígacHoj, gc|to to fidwu gft býti učitelem o 
buítjítofied^ umiragicj^o a tobtcj^o fe (eta! 

# @^ánem Co^em, 11a r 9 rofu I gá nemim/ íjm 
6b<fl fe tob^ fe cH opigeC (S^o) vxx iati bo tebe? £9 
gfi uteH 4 tabolfani — mufM 11 o to é (eto ))řtioítatif 
oby ite|)f Ineflo jaíojlú 

Sloto e' leto! o t^ jnomentta fapttoío to fmje 
Tib{!9(^ t)říb?^u! @af mno^^ bp juilaí mlcr^ ja 
fomny! @ tebau aíe to^bj^agi ^aufomé maubrpc^ i 
nemaubrpd) é rřtfem bo fioeta. 

^obitbe^nte fe tut^ na bvoa paní^9« Síebá gfau 

^ to ))ofÍato9^ genom | oíl^ gafo je j^atoé^o n^jli, gifÍPr^ 
Vrffagi* @mmo gtt^ gefl toerjfňtuoorce a r^motepec. 
QaÁXt ge ? Ofebíatojfe (I fonjfa f obioa^jtitoými {Fof^ 
|enatt fe fu bvánf mt(oflt ftoý<b ftenářii. C3 ruce loeí^ 
fé trauby tnagi a jtoufem o^(u(fiigicim {Ií6ugi ftoítu 
bíía, ftera trpííhooilt čtcuar(!é na j^atoé u^(i ufíeíau*. 
ípřeb n\mx tauaigí řab9^)řepobín>né froajawjjc^ flabíf 
|)iíett tre^fíagíce : íDe^te ct)ícba, bepu gifl! O j^řfne' 
vemefío ! O fpaftteín^ toeQbítfu ! ®minci guo^r a 3a^ 

^bog to9gbau I t)améti ííbflře': paffe toajfe gmcna flPioítí 
bubau gafo benníce^ a tojfaf -«^ofa hene^avA o (|o^ 
binu břiioe*. 

%ant mi na m^fli to mno}fltoi tiotoorocni(9# xta 
fráfnán pa^ixvi tífftřupc^ bárfur {!n)0Ílnau obaCfait 
Pifetřen^^^ ixoíjimi r^tinfamt offlecbten^cQ^ bo^uleí^ 
yt ne řeffi^c^, aímanacbu a faíenbvivifů ! — ^lemuje 
to l^ti ))řebce tořc ta( ^řetqfd, omočiti ))éro to té 
fhibance fpífowatetfré. %íSí, gafjl rdb.řpc^ fe i gá 
to tu omoeií, f b^b^d) točbíO |e fe nejlaupdm ! @cbjm 
tvi*^ fdb b9(() i uerab; ct)utc mam í flrací>u. ít wffař 
^á to to^Q^am! ^tjfte % genjto gfle po celp rof ani 

, ipat^ ) bomu ncto^jta^íi, o pobítonýcb rořu jiaré^ jfíi» 
bmfácb ; jf ufenému {luffi rojprdtoěti o minníoflt ; gá 
(1 poclám na l^obíuu — flrajfíbeí, fnab je je mne něco 
^9flea|fj. @a(ojto neobratný gefftř m ^xoiti plném 
c^9troftl toě fhibeném pofogjfu. befiím na ofubnoit mjitřttr řteríj poflební ranau na címbareř flarémn 
panu rofu obícci rojfáje bětfřé fal^otf^. «a ocí(^ 
mam bre^íe loffeteenofli , přeb febau řarobřgnau ná* 
bobu fřaumani, to gefl: loeřemi mug ndpog, eiflau 
loobtt » jegWifowé fříenici ; febjm u floífu. Wetrpříinwft 
ml popict)ttge. ©ebenactá ^ucí j bíjjfé toelě. Dfoío 
mne ti(bo -^ »e mní genom jt»o ! |>obcna fe bij jí ; 
. »ff«* V» fwbil* napomínám f pojoru, ofo to jegblíi- 
fowau jflenicí nwpvxim — trefu fe a potím — přiroba 
f« m m *»fl<í řbítu, fh^nauti raufffu j rofu bu^ 
baucx^o. ©rbce nepofognř iMt, aují fe prfa, btt((^ 
tM\i rojior^nautt mříje-cttort na bwanact-- řreto 
»aínf JÍÍ9 probí^ťř, bíijí fe eefaný ofamjíf , bíijí fe 
blau^fawím, mnčímým frofem ^rojná (fobina, mjitfd 
W^a mjttftt -pfií b»anáct4 — ofo ^oraucnř ^(ebí » 
jegbíifoioau fříenici ^ ucbo naflattcí)a% a ^te— gij po 
třetí libá cttorřowé fíabiwřo jcíejné rt9 cimbálřu, — 
uetrpříiwojl moge bofhipuge ne^w^íffí^o fhipnř — a 
aí! tu gěfti jábaná cíjtoííe! Ofo mé tařořfa jaroto 
» aeglířowau ifíenici - a tooba to ní pofne fe tolnití 
atoařitir^ a rojtácetí fe tt) přepobiwnpd^ ťoíecfác^; 
fioetto mufoC jmijí — genom m fajbém foíeřřu flogf 
toelřau p^amznmvL pífmenau pfáno : „C^ítřegffí c^tříC 
přeřmapiti přírobu xo bíínř f a přebce newvfifaumaíí 
gegí tagcmjhoí! jtamj t?, řcr»e! ^obláé? «am fe 
obwájHioee, opowajugel ?" 3 jabřefřío fe mi přeb oCí^ 
ma^ a wibřío mí fe to tom, gafobt; tofíaujt flarý rof 
bo mofe wřcnofli. ©tubené fapf^ flátí na fele mém 
galo na ^robowém famenř, aíe gá přebce pewne ^le* 
bří xo jegblífowau iTlenicí,* a bíf^ mé obmáJtíwofK a 
lo^trwaloflí ! — xo pobiróné fméfřce jacaív fe ubaíoflí 
bttbaiici^o rofu wffíenici gewřti! ^rujná midjaníce 
ofubů, pepé ná^^obp a,tíbfřé wín^ jrcabíil^ fe toe 
wobní planin?, a ^íawní gíd) fmjfl, gafj mx geft b^ío 
» rojgaření tom pojnati, b^í ai tta tato (lowa pro:* 
rocfá: „©ubaucí rol fe toefeíým mafopu|lem jacnc, a 
tcn^lxxo^m abwentem fíoncí; 10 j^mř bube jlubeno, 
a bubau fe nofíti bíáto utojtawé fabát^, » letl paf 
bube teplo, a obíwati fe bube pofoleni mujfíé nanf^^ 
nowpmi no^awicemi; po flunci přidjájíwati bube bé(jf, 
a po bcffti ííunce, a wjb9, fbpj bube bele prffeti aneb 
J9mní (lunřo poblefřem fíubenau raufjíu naffí planety 
roj(|řege, bube weími blátíwo. 3?a popclecnj flřebu 
bube poffmaurno, jídjfté při oned^, fteři po wefelfác^ 
mafopuflníc^ new^fpalpm geffte ofcm jtenccnau 1.10^, 
ífowitoll pro^ííjeti fe gmau. — 9íá gaře roíují cclau 
fwau nabegí matce přirobe fwcří — xo poUř ncbubau 
ISloni toboiofp. SB (ete na^anz parno, a fbofoíi po^ 8 ceihtge to fojic^Uf pctiti fe 6ube ; oWííta jajCautitau i 
fícfnau :pob frpem |eňců ; bubau jne.! ®tobo(9 fe naf 
|)ín;g)/ fbefotí bo nt(^ co báti bube — ^otom ))řtt᧻e 
mra)ín?9 yobitmet ^ann^^ gejt^ UUi jenička neu^ 
Ion>i , tt) flabf^ nabegt fn)obobné jůflanau , a fef atí 
tttufi é tt)ban)fami aj na rot bubauct* SRno^^ laímbái 
fe(}e, mnol^9 mubrc |}ro^[au))i^ mno^ý bube míunnti 
yraiDbui n)(fa( nebube gícf) tuto, fbo} bp mu niocriU; 
a gat bramý }ub toécní jerauci^o čafu 365 bnj jafe 
é^ttnef btibe fa|b9, Ibo jím iu^am, o rol, o Mp rot 
ilarffim. SStto^^ bube d^ubffiin, mno^9 bo^atffjm; 
nau)e a bjba bube d^obtti d moffnan obe bmeřj fe btoe^ 
řjm— boíiatflwi bube fe frmití ga }fiín^mi ftoí^ — a 
toffaf, ^rňjo! ^0X9 to^ol^íeb? gafá to :t)oboba? @tnrt ! @mrt ! — SRemo^If gfem bé(e faufatf to faro^ 
bégnau fííenící. • 

¥3etif n)«n m? to ^nalo jé febnke , j bomu, na 
nllct, pob nebef f^rofloru, na čerfhoé ranni ^oioítřt 
^(n^ni ^Ybtem gfem ge fcfal. U fottoa ge na oblauce 
nebeffém yoflebnj n^afla lampa: gt^gij ^r€eÍ9 ^P^ 
!ocár9 !po twrbé bía^bí; bo^áč a nujaf, mnbrc a bíb> 
tinflý a 1fn)t^Í9 w piíném ^pěú)\x femotam tviliíi m^flo. 
60 to ? a)onaffcgí fobé ^ti bobří bobré^o gítra ? — 
@Pebno^o gttra ? (Sí)^ia íáíoí^ ! @ ceí^m bobrpm ro^* 
Um nofi fe yo jnánt^cl) i nejnám^c^. . SB^b^t pal gnate 
tn^ifeň: ,,3|)}n)á fe jnámau notan/ ^ i))^mn 
mno^o {ftřfli tot\poUt T X i^agnii* . 3xcatfio iafůtp a trudja lií)í6hřl)0. ^eben 3 neyflarfilcb a neysnamenftlgfncb b^bicowfl 
fe UAcb^Si V9 méflé pife we TI7laflrj<^* t^a poč^cfu titnát 
ctiífo fioler} byi 3Alo)en, a 3 wétffjbobilu fe na ním.3eml 
nacb^3J 3 3erufalema přiive3en<l/ fceriius byli ^afUbatei 
loioi 9 flřeirjcfi tpey(!Vy 3«>e nafrpalL 5namentci gfau 
gebnocMivfcb robin rrypty, frerýc^ fe ru na GOO.po^jc^ 
3 obou flran wyflawenfcb* 

tu Čecbácb fe počjr4 rořné 3botoivenib^ plátna 
na 1,018;300 fuffl/ a cena gebo fe wfllm I pf jpráwl pas 
třjcjm wybánjw a(i 9,648,000 3lart* ftřjbra obnáffi.' 5' 
tobo fe to ézá>ád} fpotřebuge 800,000 fufd/ n> ctné 
4,200,000 3latýcb (1. a 3e 3enié fe wyxDáH 518,300 (ufď/ 
10 ctné 5,448,000 3I. flř. taP, Se po obtaUn] tDflfecb po; 
třebnfcb wybáni/gaeowá jfau cla/m3ba 3a wyválení a 
obcbobnj bani/ čiflébo přjgmu pro £ecby gefl: 6,275,00a 
3latýcb (Iř. 

přeb néFoIíPa lety byl ti> ^átoct CleiofFi cbycen mor# 
(Fý pee, čili (uleíl. ^ 3rrotl w riícbvni giflibo p4na, gei 
boSto bfim lesel blisPo břcbu* YDyrofllý pro9ewoio,ál wel^ 
fau wlrnpft f bontú, a gebo obyioatelAm ; br4I b jtfa/ 
mi, gaPo Mfa, a na poručen) pánoioo cbobíl 3a njm, gar 
bomácj pee* iDenné gáfo na pafltva bo woby bocbájege' 
idP3byďy bobrau rybu bomfi přináffel* Ucywítif) paf gebo 
poréfTenj bylo , w lecé na (lunci, a w 3imé u weiPibo obni 
Ie3eci, nebo iole3ci po vytopeni bo wtlf^d) famen, f teri 
w^rfFu obyčegné gfau* Čtyry léta to bobre 3ivjře tafto 
(lr4ióilo» Zu připabla nemoc na.p4nAn) bobyteP, proti 
fteri^ lábn^ proflPeber nifpomabal. CÍÍ iv3alt{ magitel 10 
taPowéto nau3í autočiiTté fwoge gaféf! Jení, o nÍ3to fe 
poi»{balo, 3e umi čarovaté Cato čarobégnice gtflila/ fe nemoc 3 toba po4>á3Í/ 3e nečifli ixo\ře w bonti d)on>A, á 
boPub toto to ném bube, 3e lÁbn^ proflřebeř nefpomiVie* 
HebPoipIrný D1U3 bal tuleni P oflrowu Clare na pramici 
ictxotfti, a tam bo woby bobiti/ baufage^ U fe 3wjře w\ct 
neivr^tj. Hot^Pa pCigela 3Pée, robina fe obebrala Pu fpaf 
nj — a ráno lelel tulen na ftoim 0aržm mjflé w ptá, 3 
obetD3al b^ nynj magitel rybářowt, Ptery fe3atoá3al/0cg 
bPjioe bo tooby nen>bobití/ aj néPoliP bobin obtub 3bái 
len bnbt. Gtalo fe, uplynul btn a noc; brub^ toečer gčS 
Poučil, a blwečPa práivé 3barinala na' noc oben, PbyJ 
3af!ecbfa níco na bomownj bwéře ({Frábatí. XO m\nin\, 
U to bomáci pe0/ otewfelara fbo to byl? morfpf pe«, 
Unawen blaubau cefiau Pttučel rabofl], se fe 3afe boma 
na<bá3{/ a 3roii>na bo pece lebnuiO/ twrbl ufnul* 03n4f 
mtlo fe 9o čarobégnicí ; ponéivaba ale tulené 3abjtt^ obyi 
loateli tamnégfn 3a neprawofl magi/ rabila sena, aby fe 
mu očí wypjcbaly, a taP aby napotom bo moře vob^Stn 
byl. Pán bofli uProtný rabu loyplnil; gefTté we fpan) 
Sbaioeno byvpflí ubobi witni $w]U oč), bo mofe uior^ 
seno gefl. Crwalo to safe týben, nemoc bobytčj fe sbor/ 
fllra, a Jfarobígnice newlbéla gis gine pomoci* t))noci 
ale (trbtá fe brosná bauře/ a meyi bučen)m roseslenét^o 
yoltru saflecbli bomác) t taPé Pflfučenjpřeb bomem; Pasbý 
wifaP fe wygitt obáwaL Hn fe paP ráno btotve ottxořti 
ly, lelel tuletf přeb prabem; lejel ale mtttw^^lab byl 
loérné swiře umoři(. Hi, 

Vleyxoh^fi btnec to lEuropé nacbási fe tt ftoleflan^i 
(to GlesPu) přeb branau- tValbati^fFau, sbototvenf ot> 
tamnéglTíbo bpučjře, gménem Doppe* <Dn geft 7 (Iřea^icA 
t»yfoPf/ 8 loPer fllroPý, a pogme 30 mjreP 'b^á(bu* Hi. Ciskem a m0tn]vx 3ma i$. po)9)»jftila« 
,8. tona (P r j I I) a InL) 1835. Přjdtiwek k odpowédi w MiDsegnjm 
Časopise str. 452 tištěné. 

IiHttgi weKce^ že paa Fr. L. Celakowský v Uk 
fifraSiiaa nemoc, kteréž gmenowafi nechci, upadl, a litn- 
gi ^eiíé -wjce, Ze ptjIe2i(ost Sjřeuj se té nemoct negen 
geko "Wřela ale i Musegnj Časopis posiluge. TJmjstil 
totii pav jredaktor Musegnjka w poslednjm swazkn (4tf 
BW. 1834) str. 445 <gekp líteruj půtka, zděljw - mnS gi 
8 ^ dploženjm, 2e to a to vynechá* OdpowSdělo ao 
ledy na. to. WiSak hle,- gako2 wylištSito irídjme, vyne^ 
chid £oeia giné : a tn se arci OdpowSd, iéž zobtjnaná, « 
^[m srovnáieati nemůže. Tak k. p;'gako 8 nebe dpiidlan 
odpoiigd] býti mnsj : „Překladatel gest gen milowiijk w 
ppisowaťetst\\j', a co délá, dělá gen z paulie liisky k 
matec^iu^ ;.. gediná tato odpowěd gest geho newolná, ge- 
sia i^ckntiiá a doimcena pnice.^' Zde panem redajíto** 
tan wynochána w půtee wprůpowSdi : „aby opět litera-* 
^a^ Česká knjžkan, aC trtastnS gakankolíw, byla roz- 
ItognlSiia ařemesro áestálo,^* poslednj tři slowa, 
lia než fHastnS ta odpoíwed byla, a sice takto: „Pře- 
Kladatel nenf řemeslnjk, ale gen mílownjk w spisowa- 
telstwj a t. d." kterai^ž pan redaktor, gak wýše awedeno^ 
,^kra|itiL „IVlnfiilbych gá (pr^nj pan ČeU) TomájSem 
>a neéo dndkem býti.^ Kteréžto předposlednj . ivfě 
'tAoi9» pan red. opSt wynechal, ařby na tom aspoft Hé^ 
tktM^d Wřely a Kwětůw nepochybovalo, neboí se w 
"Máte a kaltižjch wáleti zwykl. Qak welroi panu Pr. 
L. Čelakówsk^ma na mé cti a spisovatelském slawném 
jgménn, gak tam prawj, záležeti musj, widj to giž každ^ 
.»té^ wMusegnjku tiítěné, půtky. .Mslbych mii za. to ru- 
ku poljbitíy a u$wilby«h io, kdyby w té střižné . nempfii 
aeliyl , a dndkem tak přjlii nesmrdSL Tak ale « Kol*- 
'lárem zwolatiffiímcen gsem ; „O že geduo př«dce simitnS 
'hfdq !" (JI J) — Wzácnj rtenáfowé roz9aiidj sami r giere- 
da-K mógé nepoduá^rené přeloženj ? iuieb Sereda-li pře- ostrým vtipem pana Fr. L. Celakowského složené apa^ 
nem redaktorem wMasegnjkn umjstlSné zamilowanépsa- 
njřko 1 aneb konel^n^, Sereda-li ten, kdo prostosrdei^né 
Krakowiáky zSerediti chtSl 1 Ale kdo může za nemoc, 
která Moweka dráždj a popanzj ? Wždyl wjme, že toho 
neCinil tehdáž, kdjž gsem mu sebrané slovanské národnj 
pjsne a přjslovj Seská dal, byli vdé^íen a, přátelsky se 
ke mnS mSL A to gest gen plrjdina, že se z něho tak 
směfiný Wrtípata ndida], a že gest výborná hlawa, (jm 
vjce se ho varovati třeba. OpnStSna gest v nadžmjnS- 
né půtce,^ aC nevolně, géSiě gedua prdpověd^ a sice : 
„Takového překládá, gakový nám tento se podal, do- 
vede každý zařáteěnjk, a snadno tau měrau 200 Kra- 
koviáků přelož] — stans pede in nno.^^ A hle mistr, 
aneb aspoll dekretnjk, slavného řemesla spisovatelského 
stoge HA obau (dovtip se p. Cel. nohách), abob snad 
dokonce na diktátorské stdici sedě , nenměi pieložili 
gediného polského slova „nbogi.^^ Tu máme ty mské 
siivky v českém významu! To ěeský pozor 1 ruský i 
polský pozor] ruský i polský — ozorl opětuge Ozvěna. 

1K H. O^powěd na recensi přjrodopisi^ w 

cjste 46y 46 a 4Í»'^*™ lonsk jcli 

Kwétů ceskýcht 

Ponéwadz ti p. A. ňíkolr sankromnf, ale zdobr:fdi 
přfSin weřej^au cestii' k mémň ponSenf wy#oHl; ne^ 
mohn ^inák neSK weře^é také svrau dáti oďport^ěď^-a 
pro^ewíU awé dfky %^ laakawé, ^áké gnenk si feh pnlti 
mohl, pótai^ženj. Sésťfaii niapřed Ifto p^ cténifřfl, 3é ma^ 
gj opět lAé^aké treiy a ne kvréfy si zaplatiti, g:aVo se to 
W předeSlýeh ffjslech; 8amými'!iádkanir marný ftnl na^l^ 
nénych stalo Ale gest to, bohužel! tťn^s g^kajklette, 
Se ife gintfk «ttietileg;)c{ wedle aeb4í ineati'némolMní, 
záwiattiél pořade se pronásledngj a se fepaili Sádaf)t* 10 •vréhlaw^i abj wse podle gegieh roxúmka dbodilo. N^ 
myslil g*em si, aéeby také p. A. do nečislé kasty rocon* 
•eat& (gak Jean PaulRíciiter ge nazýwá) se wedťal $ ale 
stalo aoy že sotwa«,Krátký Přjrodopis'< wysel, on rychle 
de ného se wřepil, a to po^j kwjtkoi wzaw drobnohled 
rozebral tak, Se na ném kusá dobrého lista nez&atalo, 
a mrida, že to nenj tymián áni tulipány a do žádné tř^dy 
se i^ehod|, zahodil, a tak řjkage pošlapal ge, g^akoby i 
lA apraatá kopřiwa négakého ažitkn nemela. To{ ^sl . 
ale ten neylepsj zpSaob, chcemeli s mnohými protiwno* 
stmi zápas|c| naši literatnře pomoci, a wydawatele k 
nákladu powzbuditi f gtn blázen wsecbnu práci, bis i 
penjz wynalozj, aby negenom newdéku^ ale i hany a 
potopy doiel I 

Tak se stáwá i křiwda p. nakladateli na krátký 
přjrodopis, p. &.owf, který krom Prahy a Král. Hradce 
Bacw|06 mým nabjzením nayw|ěe pro teskaa literáta- 
rit obétage, a 6nj, aspo&i cd m&ze» Gakým tedy |irá- 
wem smj p. A.> neznage okoličnosti, žádati wice, a ge|^ 
kárati pro tak malicherné wéti, ^kož ge némecký 
připis a gméno rytce na obrázkft? Kdo si 
tak málo zuatného podpisa wsintne ? Což to celka sko- 
dj? Sesl to gen swéwolué teyránji — P. K^ zřjdiw si 
nedáwno kamenotiskárnn a ne máge rytce, dal obrá-> 
zek, co se n př|rodoptsa od Raffa wynacházj, od Něm- 
eft zholawiti, a ti se tak podepsali*, gest to wina ge- 
ko? Hémecké wydánf lipské má obrazy^ ale pan wy- 
dawatol nemohl tolik nyuj nakládati, a nčinj to snad, 
až bude wstawu tolik obétowati { 

D&ležitég&í vvada gsait owsem. chyby w tiská ; ale 
která kniha, který spisek gich nemá? I nelze toma 
wyhowéti, kdežto sázečowé i oprawowatelé negsau w 
{eitině zbéhli, a wjce némecky wyaČeni, A gaká pak 
wý2fitka, že to š w a fa i z n a u tišténo I Gá gsem také, 
Wyznáwám se, přjlel pjima latinského ; ' ale mládež 
naše, gak to ze zkušeností wfm, nezná hrubé latinské 
p|smo» a nemá w ném zběhlosti) ha ani studogjcl ani 
wyStudowawsjf gakole celé wychowánj gest německé, 
n^oml gesto w Češtině laiinskau literau ^jsti, aoiwa tu 
aCmeekau» Posawáde se také wsecko gešté swabiznau 
tiaknt^ až na několik spia& pro učené odhodlaných, kde 
latinka přjměreněgS^ f ale nač a proč gi měl m^ti práwé 
ten spisek, negsa pro učené?; Aly sj^rostáci musjme se 
fH^U několik let swabizuau bawiti, nežli do latinky 
jRG^sla pregdeme, a tou muaj^začiti docela. gin j. Hiai^n| 
ale přjčina, že se přj rodopis latinkou netiakl, byla ta, 
že p. K. tolik a dosti sličného pjsma lat neměli Či 
mil také. na to awé gměaj obétowati ? -^ Kdo zná přj- tíná, ptoJ^ p. A* na ten ^piiek ee tak obořil, nebodeae 
diwiti. — Gá giem přfčinaa, &e gsem, gakož ae mi to 
na konci geho laskaijiré kritiky dáffá k srozuměni, k 
němu nepřisel, a gemu se nepokořil. Onby ml byl př)* 
rodopis oprawil ^ tnsjm ale tak, žeby mu sa to p, na« 
kladatel málo powdéčen byl, přinucen gsa,oelý slow- 
njk wyswétltt^jch slow na zad přitiaknanti , aby«a# 
apisji rozumělo. — Pod ochranau pana A. býlby wiak 
předce wynikl, bylby sé ,neaa|žil a noEtapil, cel 
wse uikolivr maně, gak se předstjrá, ale dobře pro- 
myšleným pianem stalo se, a mně by nemuael byl p. A« 
zasaditi několik ran, abych ae tak brzo nezpamato* 
^ yg^U Wiak i laakawaa rnkau hnedle na gjzwy přiložil 
flastr ) (fořtem eandem et mitem aensi manum !) ale by« ' 
lo w něm hořčice, a ta mňo rozdráždila tak, Že gseas 
ae ozwati musel* Dobře ale tak! „Ne wýse kopyta !<< 
mohloby se mi řjci, a také se mi to wyčjlá: 

Předně, že gsem diletant (ochotufk) ; to gsem w této 
wědé, gako naie celá literatara ge diletantstwj, a wiU 
bac ao wf, že nagsem nčitel přjrodopisu^ I pastM giem 
ae na požádáaj gen proto do gakéhoa přeložepj, že 
gsme nic podobného neměli i aby tedy z nauze něc* 
aspoii bylo, kdežto gsem widél^že tak zběhlý wté wě- 
ci p. A« gen hmizem se objrá, a užitečněgif přjrodopia 
celý nám ňeposkytuge* Hanba dost, že koryféowé gen 
křičí, a učence psáti nechagj ! aI pjSe sám, to budeney<« 
lepžf kritika na apisy wsech takých diletanta* Kélt» 
gen nebylo uk umdléwagfcj ,. gako geho pogadaáwánf 
we Swětozoroi nebo na takowé pége nás lid Jerenkiády ! 
Gá se domnjwai, že ta knižka, co w němčině kolikeréko 
wydánj ae dočkala, třeba neměla neynowěgsf náhledy^ 
předce pro sprostší obecenstwo nebude tak spatná ^ i 
meylj se p, A. welice, goatliže A* W. za skladatele po- 
vražuge, tot gen itempl čili znak tiskařský dole stogi^ 
tfho nakladatele (Giřjho Wigmida); I bylo také z téitta 
nesčíslných 8p1ak& cizogazyčuýcii těžko woHtif kdažia 
i pw Rámíl w oanámenl awém uznáwá^ že posowáda 
žádný pro mládež dosti nen| přjiněrený ; diwnoll tedy, 
že i ten to zcela aeu| ?l Wsak i aučel íoho spiaku byl, 
gakž to názew adáwá, gen krátký přehled přjrodnini 
ale p. A., aby mel co wyieykatj, brzo ten pro nČené 
brzo ten pro djtky, naschwa! podkládá, stawě ten spi-» 
sek co pátý toho druhu, kdežto siowenský nikdo 
tn nezná, třeti w r ukop i na, a Čtwrtý p* F* giž poz?- 
děgt wylolr tak že tmi«o krátký ppckled wém byl toho 
drnhft pi^wn | a nesnadný, poné^di mi pražské rn- 
kopiay neztály kalužbě, a ty spisy, tfo .mám»% ptom^^ 
há gména gedné wěoi^ sami ae MH^taUt a. nic itrčenéko — wi « to *^to»tf — pf ; • wMi pMNri ty wjm m mj, kf^ 
ffé g0«Bi z Xxolnii Rotilivářo a sbjflKy tlowBfkft wxal v 
vwodly práwé íjnif.A.9ú Spatná Jian), aC g« 4r|W9 
táai tchwslvgef on arci- o4 té 4ob]r vtwoHi nowé, • 
tj gá aemáiB, a kiyi ob pfSos.oiplai Siwy o 2i»- 
"wy. gií p|»i C» fprosié palaowiil &)!«» aud i 
ivowouftoteégi tiaČBJee. o «• «Ls olo tol ksfmá c^ybat 
X.dyi nwá<l)ui kraf*'^^ (proTiadaliamy) gako.: wr to*- 
h^l a w pták, praliwka, praiiwá zába» oú ropachat 
vebopiha, on pihalice, a giná, goat mu to noznáméi . 
gako mne goho no^fnj mladátka (liti noSátka, a gt- 
Bi. KaSdá řoč má abiwo, goni wfco w^znamt magf) 
laké naie, gakž i aám p* A* nwtfd) nie(l|k, pro£ ne tai- 
k« giná? a upáli gii tH w^znamy, co skodj Stwrt^? — 
Pro2b/ ao nomélf Ikořdpafoin asýwati z w)iata »ko- 
řapinan pokrytií? Třeba mékayfe? Mnohem wécom p« 
A« ani roznmétí nechtěl a naschwtfl ge žkracowalj ba ! 
opakbwali gako to o toku Worwanjui^ FroČ to inj Né«- 
noc Ijci, apcost^ lid to powaznge za Unratb? Dooti 
droMné m pcawjy Se Ochocholo ni|ato zadnic má ocas 
giž, gako kaSdá ryba obyCegnái ie Krak nen| bad, 
kafdj' z geho popsán) nabfidne^ ba nesmi se ani řjci 
£eii, gak sám lid řjká, nemysle při tom na iádné cbn* 
déryl *- Takowé mallcbernosti wy^tá gen swéwolný 
Uě^íL Zů se reckloré chybné pogsMnowánj staioy byla 
wina tody aonia smésice gmon dosawáde dostineras* 
lauSená a nenrtitá, i to Ie gsem ze Ssawectwa od P. f re* 
ala« na2 mne p. A* odkaziige^ pouSiti nemohl, ponéwádS 
krátký přírodopis, an co wedlegšj wéc dlauho a pomát- 
la se tiskly giz dáwao hotow byl ; ala wso to není tak 
lkodfi6, tnajo^ gak to p. A. malogo, a pochyby, ioby 
oa tom spása naše záfeSelalf gaká škoda k. p. budeli 
sprostá^ok wéřiliv Se nobokt|k tnrgest nynégsj znbr 
(tor)? badoH tam c|sli, ie ston, o kterém se gii noomj 
. Ifct, Ie gest weiíká obluda, gak Woleblaud, Se spáwá 
wa třťittéf chyba láwky! to leS, on sp| w rákosf! 
Tdté hrozný zmatek ! I to prase p. A. nenslo, aS to w 
ntfdn w omylech napraweuo! Ilohibych na wso néco 
zas odpowédjti, ale naplnilbych wjce neS 5 {fslal 
Skoda &wét&! ^ 

Fřodce^le gcsténéco řjci musjm na třetj wey- 
Citka, za gsonBi néfcdo podobná aloWanciné sloi^a ao 
abyčegňéha al)wáa|» gako; malich, néco a diálektft, 
gSkoí ifdop, kostan, a t. d. nebo dle swého zdáiij 
etymologicky do záwotek pKpogfi, nikoliv ale překrau- 
til| o cemzbych prasili aby ou toho byl nedělal, a we 
smjch neobracel. Och^r gla p* tafářjk wynfádél z 
hořjm,horám, gako naše Oharka neb O h ř e (řeka); 11 

so akazowati na psa ohsdfe; smorkl neb 
8 mrk li neznali strom s mrkl a w aSfwán| wftboc; 
omrklo sa?| 6on p« A., mohl na neřád mjolitL 
Odwétwf: tik, tyk, fnk^ a gine gako thnm a foj^w, 
túMg0Í Mi^^jpatřf pod teka, tágni a řeka Tigríi 
rtowa n Arménft tig-tok, proč ne i tygr, antok <^- 
m)c) zw}řo? M nooddélowal por-kamont, m&Sa 
•pjloBa pivkBo ae myslM, noSlI na kámen) ani or- 
ala týl kát se t co chyba vflaadilo; oraa-ntaa 
gsem psal, bez g na konci, poněwádi so to gen pfie 
pra wygá^oBf nosowéko zwako pfsmeny n. Takowá 
přbrowiiáiij BMl by délati p, apytaiel sám a Beinnselby 
wSdy nowá a často noorozamiiodlná slowa leprira wy« 
fneyiletii uwidéljby, Se ani {iek suiRjman mnohým š ci« 
ziný wzatým alowkm nerozumélty a nebo ga dosti cha- 
trné wykládali, a z (ech Se mnohá gsau Čisté slowan- 
Ská, gako Tin ca pervinca (wind.) z cehoz my b a ř- 
wjnak ntwoříli, tak Yovbona s makra proméuan 
wrbinai waak, va4^ odpnsétl, So zase na swéha 
koajka zasedám) kaSdý má a^ého: p. A. hlaobá 9m 
we hmiza, gá w řeči) on hledá kořínky, gá kořeny alow I 
gemn ao widj wse přirozené, mne zase slowanské, ne» 
bo, i^ko Anacbarsás prawf w Rocku, Se mn tam sky» 
ticky zn), tak 'mne zase wšudy wsOcko skoro slowaBf 
ské. Giz ta i/rhistnost slowančiuy, Se se dá k tokowým 
wyklad&m ohnanti, ukazoge na starobylou p&wodnos^ 
a práwo to, gine řeči obgasiíowati ; Némec by to rád 
tt^uil, kdyb^ mohl I P. A. má tedy sw5g zp&sob, kte- 
rý gá snásjm, a gá také sw&g, a pcosjm o strpen>* A 
skorobych se přirownal, (na zp&sob Leasinge, podle 
swé^neoddolatelné (auhy ale muB|tn ř)ci: Les- 
njka, bjrké Slowaa) mloynu wétni|mii) gá melo, kdy 
«a mám, we swé dobéa přjhodným wétťem, stoge o 
samoté snásjín to, když přiletj komáři a mušky a mezi 
lopatkami si pobráwa^í) gestli zeby ale swéwolii|ci 
chtéU zastáwiti křfdlo^ musj si to sami přiČjtati, kdyC 
négaký Itiíec dostanao, anebo dokonce nchwáceal na 
driibau straun se překot) ! GestliSe bych, gakoS^hogným 
odbfráiijiii, cof snad i loskáwé oné ^recensi déko\tati 
moojm, tdmo so podobá, to neSfěstf met, dndiéito se éo^' 
čkatí irydáni ; tedy krOm poiftřtf dobromyslných opraw 
p^ A. předce tomtf neoddolám, abych tam ftéio z er^- 
motogie népHdtfl! -^ Ala papjr dochálii, bms)«s akon- 
ČHi a Zkrátka chyby té knihy wytftati Onat i. N enj 
pro nčoné: nemá pvo«o Jatinská aia némeoká Ul^ 
wa gen k nrjswéilowáiií, a geatiaprosto adie m^ 
Inosti arosbitmitoiné psaná. Ona proto -také d» osr 
Htá a(^anatt oaH.alawa, ale .přodco gokési rozdá* 14 

W Shifj^, » mřfteřftt Iflítxtmi, tfefragt fateřtno- 
flat9fFém , (9blU }<i i)9anph)aitj XaUHn^ bru^é ce(ni( 
ílemífow. SSřrttř jafláwage oařoB f»ůg, t mftge bo** 
fH na tom^ co ge^ flauío, átn> (9! ^ maítjf Cl au ftimu 
i < bcerou (íajeifí, (a btojenegí nej tntto^^ bo^ao ma^ 
gjcj wfff^o buftateí a j^ognofl* 9řa^^ba Oař řířaíí bce^ 
mffc^) b^fe obbthta wflí wůíí tobícům fw^m ^ a ^jo^ 
^lebu gegtdí) f!aít(o^ ab9 gim (i){a ^omiofflenj fonata. 
fotilo obegmauc geofoío rrru'dyt>^iitau m^fli )>ra«Dt(a : 
Ď b^fte Doeb^tt, gaf n>dé mtíDgt, bobri^ otiea bobři 
matittfo !^2Sertt, ncd&cí toam neJ tottfo raboft i^ůfobítí ! 

0)}ratt)bUf nebe gt} na }emi máme ! xilátoaí (fiey# 
nifon) manjeíce. aC gafou te^^ma nabřgi gbujuge pfť' 
váié ióM^if d>itb nom SmÍ^ )R9))ř<íil 3)if!;^.inn, be) 
Ijocttt bárcí tt)ffe^o bobra! 

Xa( mu) Un ffled^etof tť<(n>t( b(a|á Uta pH 
ne^fmebomitegfTím jpratoowani nfabu ftoé^o^ a to.yo^ 
litoini bomácj^o gtooto* Ste to^tm Ubem mií ft tef 
ypcttko^ a n)Iibné, je ^0 bolelo ffíroto nejinač, nejíi 
^oíefln^m mn^em i 3ííf ítína" naj$»aít* K tt)fl[af mH 
yřebce ne^ritelef gen) ge^o {fdju obme|)fíIeL. Syt to ] 
fupec } C^erfomír fterýj ^íebř obct)ob«r íJobtagí cíjí 
}bo){ bo }eme pvixoáitU S^tífge bogjiti anMt fn)é^o, 
!|)enf}t )}ornffowa( ceínj atif^btiif^^ 11 lafon>^m })ob«> 
wobem jiflPal ja nřfoíí! rot utt> toUt, je fe ftal boháčem. 

Seb, (b9) fe boflat (Sernífou) bo ffUti^vta ga n)i^«> 
břrcj^o na cefnu, i u ni^I^o fe^ofHflt o torco ^eg ga 
ge^o ipřebd^bců nefriamaío ntfb|^* ^obátoal mn totif 
í^enjje. J&^tnihtúa to jarojíío* — ^aner řefí ^obnp 
un mul, ini^fTete ff to oprawbu, anebo mne tolifo 
jfauflfegte: ^írotí póxoitim^i ntfbp gebnatf nebubn, 
92e|}obámet)te mi ce|o tt>ice, cobi^ n>ám necefi nbfíalo, 
mní pat fwebomi p^f^t»xniío ! ^u^^eo tafon>9mt fIou>9 
garafen^ neřef ( neg „bube mám tó^o Qto T a to flubu 
obrítíí fe ře bweřjm. 

S gamepflPíeí řut^ec ob té bob^ mfln* — ítí gaíuftV 
mttttoiwal I fobí^ co ge^, bo^até^o fu^^ce obbýtti gafo} 
on^ niftttnfřp ceínj!! nmř uctníí. ípauge mrgfan bo- 
^dnfn gijftnofii f m^^Iebani yrofiřebfum, gafb^ i pvo 
.bttbancnofl gbogi mfrobmo bo gem? ídn5d|elr myflel fo- 
nedn? bofd^fnantt anith ftoé^ yoiMnweftim- a gfágau 
neminné^o. ^oflaíf fnjrfett "^Jotemtím rnmir^omo^an- 
cimu u cjfařomii^ b^eti ťOgticní gbogi/ a pjí^ií U\tf 
n>e fterém to^b^ri^^o (Sernifomaf o^metoif ubaí, ga^* 
to^ cof! pobegreté^o bpl mluwtř )»rott g)?m(řé tcliil. 
$otfm(in poiaí bopié cjfařomné. @ehi gebnoýo bne €emihtú i d^otj fwm a ě 
bcěťou tt bomdci^o floín^ u pto^tb Mt^ťt) pUM, 
^Wi Utamot jbxani pUb ofnp fteé^i> ob^bíj* ^tá* 
• to; n>fla( ob ftotn, ahv ff ffei yobiioat, {bob* to b^r^ 
fb9| i)o.b))ěrucfa i nif^tita tov^ilp t0 i^oVoge tofroi' 
Uxůf gemu Ognomuge, ge ^0 mi g vogfngu m^lffi^o bo 
tořgenjl obwefH. ípanl ubo^á ffjffjc flfowa tafonxi 
ombíela, iifocitlo pícícic ífícelo, genom demifoto, 
gaffolt b9ta ^rmníth pof^lAm ogbregencáto yorafena 
tnífl ge^o, brgo fk f«raí, t ^íebřl mangelíu epit po- 
gnenó^ta fe fvamatomawjfi teífitC-típořogíg fe, c^otf 
m«áf pvatoií, mni to, neg négaí^ om^ll ®i afpoft 
na febe netojm grfbné toín^. Sc^u to ^)o»řbomo, a 
oífftřototta gtfié fe bogioí o mé newínnofK. S?an>rátíml 
fe brgo gafe řtobe a f ftoemu bitct{.-«e, nífoK! bí 
onď; febrat»fií wffecřu fjíu ; i gá t^oíínf býti, řbf btt# 
beí 19! 58a to fe á)íítila jge^o rámř; píořjící břwcatío 
brgelo fe petoni motřínit ffatn, a tařto Mizla UpM 
newínnoft to gaíojK a flgác^ bo wřgení. a>Iau^o fe 
<letn{fow ěí^inii me fmřbomj fmém t>o |)řjctn; utbjg- 
není, ag mu napat>ío, geb9 fupec b9tt mo^t ge^ pú^ 
toobcem* Qpomnií fobe í na ona fíowa: ^SJnbe todm 
to^ líto," ani} íjoťftjboioaí »f ce o té imntnt pratobř, 
ge gfau libé, » nícl)jto cit í{bf!9 o-eíott^řrfd ídfřa gefKI 
ne bofonce neb9blj[ , a^pon ^ínboee břjmíí* 9ř9ní mn 
lejcegí b9Ío ořoío frbce. On n^jofogtt fnoaa jenur an 
gi to9))ran)omat faufef, ^tima gtfftnofí fu)}cotoa pro 
ge^o'ttuřab iS)tHa ubttatír i po^soim, |e'tte|)ocí>9bní 
on to gep, geng tolifo na pomiin o gegíc^ jabamenj 
fe pHíiníU »obr9 mug taujíl gebínc po buu, »e 
fterémb9 fanbci newtnnoft fiOau »9gett>íř. tí toffaf 
fhafl, fteraug on, ge]^ áfoU i tyti pofub fiidfeít, m«a 
býti genom gacíílřfm gegíc^ fatt|enf, tonec ge^io Mou^fo 
gefftř nem« přigítil 

. Slogfubna' Robina obbďa, a (Serntloo b9( ga- 
looídn. — ®iie na neurcit9 iai bo Siberie to9pon)?- 
gen, ptomtutoíl í n^mu fubí* Síuffnan jogneflpenofíi a 
m9jli pofognau profloioií éernif om : 2)on)o(te, pane^ 
ab9^ fe na př)cinu.fméí^o »9pon)řjen{ otdgat. <S^d 
fe gobpotojbatir neboí gdbne^o prowínřni negfem fobl 
powlboQt. — Štegfem tmiffím fonbcem, ptcíéil onen, a 
roglag cjlfaif»ton9 tieubdtbd pp|<fcnu to^cw^eni^ Wldm 
Ijtofl nab ofubew mif|«^ tjoi Ájct, gopo todm xiá 
mufjm, |t ug gegtra géft íom obebroli fr. ; 

S39la{ to i pxo mugf n^fl^tecnígfg^o fmrtebtni 
vdna. (Sernifott) ote mváttw fe to mugném fetrtodnj 
fe fn>9m, pramíl f mangeíce, fterd fe b9la gatim po- 
tejfitelnau m9fíénfan na feg) otcoioffé a maubré n^ 15 )en{ po^lniia: 9ltobnaÍi mi ttht a t>iti mé! -S^o 93u9 
littif bobře fini! efcwece )9ani. 2)^^ fe gaf břgl ' 

leifflé^. — SRitonfPftt, mbtiDU hiU, ftfltta f»é řabné 
..je^i whx., ftUt itajfe bobře fe iffotňa. fSůIe bojijl 

^e{^ i (toiile má. @M! gfew to^obcolKn bo ®ibevte* 
, ípn^, Udoim; M to lojm, ^ .nemiiini^ gfem^ — (3á 

tiebnbn nifbe ne(ffaflttdtt# bubu^jU gmom tt tebe! bi« 

na to pani ob^obtonc. -ét^ilj tioé^o brujfá; c^ci býti 

brulfoti t itto^o nefl^^i ! . 

Ittt^bitf Aí Jt^tw ofniíetoitf vojmlatnoani w^ 

mand^f #e bneé o^ tntc^Ittoa? *- 9te )»řiltl, ob^ 
. 4)oio^iittci U^roL Bfgtra fe b(íme na cefht; tp 
jňilaitel < námi $IUom pofojifa rtifu na ^íatou 
9Ia^9bmtt, a b}tfo gí uc^ytttpfft t)o(ibi(o gt, éobpo- 
toSbi ft^ofo^eno gfaitc. 

éetniteto, boflaw }>ott)oIenir boináq fn>é jáfejti' 
lofli yřeb fioónt gefftí obc^obem nf)»ořábatt^ peví\Ú t 
tomu má(o tíd^ ^obin, genj mu ab^íp. $( fooRtoobj 
{^ faib9 mtloioal a ctif, obbrjel i lafřatoe ^o ^vw" 
Ugiti (ifl9 na mi{tobť|{c)^ frage^ lom} iio9^toé)en 
h^l ftybttfa*) fe tta(i>)í(a* 9laiio naflato^ a otec^ 
maOa i bcera fláí^ u} na obd^obu. $9(0 to to ben 
3.»ko ijíří r. 17»1. ObwateK mffteířa gefftř gím 
ftbeřttfbobtí flttro i tojferfo bobre a ffla^nau cefhi 
pčf^ice^ to fljact^ a} ja brann ge to^ptomájetú 

^9^0 0t| }íma, a Ifm bále 9Ii{{Hna ^ tim loke 
yříb^toaío gegi (rutofiú Stbe, meji néj ge cefla f)řt^ 
toebía^ trili fe f nim bejo anttpnif brjo na ni < 
0})otot)eitim ^(eb?(t. Aomu toffaf bnto<ra to Voí^a 
cfubu (rutofl fnáffeti pomá^á^ ten gt le^í^gt fnóffrtt 
vmj. ©efHt gt ponitub pottalp ne^o^ fwieagici ge^- 
pd) frbce, }otatt)ť( ge jaj )>o^(eb na gegtd^ {bdrnau 
bcerufiřu. Zt(fe, trpí(iio< a f>ř{tom bobře ^otoaía fe 
Sta^tiba na obtjiné pouti* 

Z)efátá b9(a uplynula nebíle, an ubojt wyobco'- 
toanci bb Soboiffa pii^i, ^(atonj^o mřfla ftterfřé^o. 
Sf rnifoio obeto}ba( pjfemná porauřeni cifarfřcmu nii** 
miilta, a bft ptiwitíxoi ob né^o přtgmnt 9{ám2flef 
autrpnoji mager tifftt neffM^nc^; ba( mtt .tDyfajatt 
c^atr; a fué )emř bíise fiíatonifio mřila, i bo^oítí, je 
fobí fiato fmůgr gaf) mu gru mojno, fnefltelným nři^ 
jititt fmiL itórub půba, gia mM jbifatootif ugitef ne^ 
iteila , púhttotoaíi geg i robinu ge^ na (ajbp týben *) Jt^Mila 0«ft i»0|ff92ícrbřmln^mf o6ruřemt bO|)o(í pWxT^tx), 


ť&íebi«ř loafí»em^ gofo gfau ínffowtň^ a brambor?, 
a na neMíi mafem. ^ofrmů t^(^ ub«o»aío fe gim 
fíce pofřromnu, a(e (Sernilou) aac^oioan) fobe maObr^m 
^ofpobaf mim 10 Kifttinjf nřeoipen?) na-^otoioe, mo^( 
na tin iaé bobře nebuflatfn fe n^tlnauti. 

!H.on>e ^ofpoblírfttt>í bjío brio » pořdbfu. — éer*' 
nifotoi fe n^ni nořibiío, ab? fromf n>]bř(aio(ín{ fu>é|o 
poíc ja 8 mřfíců, a to lam ntřfíc, 12 ^rauoliagu, 6 
fobotu a 96 (tfper itáměflenŘtou obn)ábn« Ofiatni ct^t^ 
mífice byli ob^obTáni I práci po(ni. 3?a pnonic^ fe{l 
mřfictt ofn>obobi( ^0 ftbnmtíown? námejief obewffe^o 
ebwobu, ť pomoíU mu, jeby fmfí fořifl ^raifoflagi a 
Roboti, pafliby bň^atefttá nen>i[^pabta, penř^i bofabit, 
aneb to, ginem }afe míficí na^rabít , fb?) by fe mu 
ícpe potoebía. *- Šagtfté n !a}bé^o (fled^etn^ toáfnofi 
jafíu^uge mu|, rterý i ^gnof}] optýtoage, trpfcií^o 
neaanebbá, a rufu ^(Sfotta a p^mřtiioř «0{tá|^ne, aby 
to^o poamebl, fbo nefftřflim fle(I. {)obenf, aby přjbf^ 
popfariy ceflne ge^ gméno. gac^otoal. ®íauí SSat^fftfy. 

9la a^íátfu ff <Serntfoto nepřipoioibar g Ion»u 
mnO^; úeboi cefla mpotořbomá i (^utňetenice bofK 
řaflo {mařtíy ge^o nabfgt, a bylo mu fyfífráte nutm), 
toffi fitau fe namáhati, gen aby fe fffafht? aátořgemi, 
n>eltfl^mi gaf o paíjfottp, probral, a to f^bnau propafl 
nepabí. iSffoi ge^o meai tim boma přinefía ge ga** 
mraíé řcfy toobu, aneb břfioi g íefa ; toařtía a c^y^ 
flafa pron pofrmy, fterými by fe po namráeeni bomu 
poflínit, i obflarámala tofíecfo oflatni g^nfřé bílo. 
^Bgbeláni fmé bcery poříábaía rney^(amnřgff|mpéfim. 
®afá to rabofl pro- otce unatoen% a giman gfře^Ié^ 
ífo, an mu loracugicimu fe g íotou Kal^yba f u< přeb 
d}ý|{7au naproti přifP^a, rufu ge^ frbecne (uflum ti^ 
ff la , i toypratoon>aIa; čemu ga ttn ben ob matfy fe 
bylf přťcn>i{i(a ! V 

Srao fl dernifoio g||řa( íáffu a bůtofru cefél^o 
ořofi. 8 loeřera Ifo caflřgí faufebí gejo natofftjmifi, 
gfaitci gařy on ioypou>fgeni ge ftoé oton^, a ufrácelt 
fobl toeíerni d^toile tjm, ge gemu ftoé bennj přilby 
toypratoonKiIt. 9Iagtoice 1 nřmu i pro ittfcbn P* 

^9St^i tmi faufeby by( gofý^ m(aby mugf gménem 
8upanffý. Wabidé pfená^tenj 1)0 uibebío bo toy^ 
^nanthoj. On boffeí neyfrbecnřgffí fpoliiautrpttojli u 
éerniíotoa , a ponaoabg frbce bobra fnabno fe Stfo^ 
bnau, a fobř porogumí , teby fe i guponjTý přitoínuí 
brjo tai mocnř f robjnř té, ge antíé gr^o ftboe uířbe 
tolíí ttíe^cenf^ potM)y a upofogenf nenaíegttío, gafo 
po bofu gegim. On a ^ernifom byíi gaťo nerogbifnj 
bratři fpolu lim, ((}obi(t fpo(u na íom, a oftoogtíi 

2* ^-f 18 :== 

ÍK«^u! tooíal 3blneř —a patero oMiicuw wť^ne fe-^ 
idu ] oř& — ffeflému ftabau mritte patťío^optath a 
fHnýmí ranami roiícH fe b»éře u biínp. ©jimi ^r«e 
fe 3břne( a !^ami i oc^ompmt obínct, podceň mo^ 
gí » rttcer a giná wřtffí t)od)obcn, ^JÍanottcj flřee{)ař 
gtm ) toeufu ofnama oflatit^o fto^tía bobáu)£ Cte<« 
n)řetií gefK »c^ob a b{Itt9 bo febnice , i ^ febnict » 
f omoru : a tt)ffa( miT^be 4)rá)bno, iDffube pvoffa) lib^ 
* ffvc^ b^taoflí, ©enom tta^b^tcf fwíttfí-, je b^Iv flfott 
t^to ilěnp wvflawíny fgegícb )90třeb;. 

Jlrow9 fe tr^agi! looíaK )))ewiícif -sett} bt^tt na 
n>fnftt aůjlaíi, a ^(ebasicí mufelt fe j fowárny tora^ 
ceH. ®afo l^tabowá, nenafttcbtá pottDora fejirat jpía^ 
men jbetíelý frotOf a m nílotifa ofam)en{(^ ftdía' četa 
Utni Utúáxna, gafo69 pranice narotonané (auře m 
gebnom ^jtápoíu! ířalefo ffírofo wjta^ownta fe pía^ 
menná ge^o ramena ; Jiáramné ^orfo b9(()a(o fotem 
nailawagiejlo f:pá(empte; atoffaf {Ijy ubo^é^c ^a^ 
nuffe n>9fujfui nemo^to. 

Srjo }afe tt)e ba(ce {ajneía pii^ň lyřmdfA fwo^ 
towieUwflpcQ — lajnefa awufem temnvm.a roilnymf 
gafon>9m febpbř) pxduíi I ^robu ))rotoaiioa5Í. I ^a\>oQx tnaťopu^tu pra^dh/ijo. > ^wít ge toetifý, a to geji maubr/. Abpbp getf o sas 
geíi ftopu menffi bpl, flrac^ ip bpío, fam 69 t^ tp mfTe- 
c^np macnofli mtífnal^^ genj^to fe na přepobitDnpcb ffifndcb 
a tará(b — na berljcb a ťb^bíc^ — - » prepobittonýcb ffa« 
ted)/ na blan)if řepid «e třapcem a swoneáem, po tom na^ 
ffem fVvifte tautagt* 

®t9lt ge maubrp; a to.gejt xozWtll Jtbpbp gen o^a^ 
gfíi mpdlínen ^(au4){gff1 bpí, ftracb bp bpío, řbebp ta fjla 
{aflacat^d^ obpíegft brfobp naíejla, genjto fe.ga!o faufati, 
a proto i ctibobnj mentorotoé n^ffemi fifbamf pofolen} lib^ 
fE^bo probiragi, ,,poBte ja ndmt!'' toolagice. 

H gefli mecu ! na tom xotVíUm a maubr jm fh>et? to* 
fif mamojií a obpíedfi/ toíafiní fmau cenau ani §a tfidf 
tteplatnýcb/ é^ fe to^um Koweq — bofab s^pa<bem ftořta 
blif^nonofitoj p<(bagÍ€)bo fdm nejapícbne — « otetvfen^mi ujip 
a itafp nabimltf nemft][e^ gaf geft g!m bp(o toe fpolf u ro? 
jumnťbo ttt)orflwa mřffíanff/bo i^tixoa nabýti. Wec^d (íce 
tímto mafoputlu fe botpfatl, aSoll gfem ^neb po ndpffu 
tojtvi^sal na fVoIt a gebo yíUnp ; pfebce bpc^ ale tib řtf í, 
gemu f e cti a fw^mu totipu { |látó{/ {e I mafopujl ge — 
-r- mafopuftl 

Septepte fe %t\tt, genfto f! fotma fifemiíef latoiísatt 
bowebau, leptepte fe prtonf fwatojl mUug|cj(b hlxiáx^f {es 
ptepte |t (f(ař& a ^robníFft, jeptepte fe — n^fftcfnf xo&xa gebným ^(afem^ % gafnon tto<!?Í sn^ofagice, obpomibi : Stas 
foputl — a(b— a(b to ge a»afopu|l! —3 magj! toff plf* 
tinu tofto )woIatf* SRaf^pujl g;^ ||»ot gegicb ]|(»ota, lU 
.n>e( .qegid^ robotp, {df (ab gegicb iámpflft* 3br<ím bub ^as 
fopup I 

®e{lt ui'titf{ na oponm tohoto fl»?toip{(!bce toltt na« 
pfdno a nacpmott^dno; Jebp mnauaiU poflabp bór ptibtam* 
jlpcb n<ebitl)f9; napfati o nem gefftf genom flottiOa, ,fbps 
bpcbto^fnemufet uSniti gato b^aé motagicjbo. na pait< 
ffti phb nÍf!o(i!a nf(p o tolá ti uj napfanfmL — ^obás 
xc&m tpto ({{Ip naffim íejlpm ítendfrdm, fteré mafopufl a 
tabojH ge()0 gejfte nepojnalp, aftoU fe po nřm fnab bofltl 
boíe^rt? natau][i3 pcbdmdm ge, <í|p fe-,bo nitf^ pobhoaB^# 
gafo bo iccabétta* ^ofmewdilom^ (t arci f^togj; {e fe tas 
fowpmto spftfobem tpto (Iflp ani brub^b^/ ani tfetjbo »p« 
bdni nebo2!agi^; aíe tento spůfob ge si^fob mftg, a !ajb$ 
md ipftfobp fwcfíe, » nlcbíto ft rdb Ilbuge, bpí mu bptt i 
fe flfobau^ álterýj tatiíef » Idfče f majánfu fh)řmu lat 
bofenp nemratvp bMa wlbjtvd? 

g>roí bplp gfau tpto Ilflp pfdnp? — gejl-pobdbfa f 
ťosbobnutf nelebld. ^ben piffe pro ťbltt, bntbý :pro íefl, 
třet) gin^; 7ttortp a pofC^se lofftdni fobl j>co yollffen}* 3 
(iflb fampcb řtendřf p nepl^pe posnag}, ja gaf au pf jSnait fe 
girf) fejtrp pjta (bdpa(p« @d ti toed necbtH na bno fe bof 
{lati; gaf oj nerdbno m fajbi ftpbdnce af bo bna fabati, 
'gfa tomu ^l}*bofif pombecen^Je ge mobn na fMftfo lopboti. 

9rd2 ge na ftoetío ttpbdtodm ? Snab abpcb fdm febe 
na ftoítfe ofdjal? dporainepte na giMu.pfiSaa; { na gis 
nau/ nelli ^e pjlfobeni blanb^ (bn))tf a omrzeni Ztendift; 
ipominepte a ubobníte -r a obf rpto gefi moge tagemfhoi ! 

^af fe ml; tdjete fe geffťř^ tpto liflp bo rufau bojřa^ 
fp? ©bCe, gaf sd^ptraU! Aterý fplfomateí, a bpt fe bpípo< 
toaloioaf to \cí:i\á^ ba{lnd<b/ aneb fe %a famjlfp í^onW po 
topfotpcb ff a(d(b/ pfijnal fe todm, sa fterau obf abau bpt 
ftoj \\xol .obratp nasbíral ? fRegfemi tuto ffee Hbtt Ipifos 
»atelf(ébo ; gettf oj ale f ajbp fpifotoatel i rdbu topbatoateU 
Jfému pf Ipottín bptvd; gaf mile bjtf o [col %ximn fwřtu oU, 
bobld, mobu fob! i gd co n)pban>atel ofoblti prdn>a fpifos 
wateí1fťbo# a na tojboc ttaffj fcbptralojH pHuř jatagW, fbe 
gfem tpto leníte plobp nalefal. !Ra2efan<í gfau; geftO ne 
po toffecb ^raňdcb pficefani/ }a to nemobu« StufjeOfdb 
mtdbnauti pfjtti melípm, a.pritti oflv^m fartdlem, moge 
pHíefdmatl, fbe co gejatébív proti frfi( b^a^enébo naUitín. 
O to ot fe fřard; fomu cbul jbpwd, otlařltí ft ruce tejfýrn 
fartd&ra; gd fn>oge mufím bebf< jac^otoati, geOfol mdm 
na to %x\>i bbdti; {e gfem 

topbatvotet fifUL pfob Senil^* 

t x% X 1^ 

Snablenfa, praHf<( fucbinffd; mamfíte 

fmo^^gl, owbou>řU stoontfokoi to 9>(0{id$ 

f o to I c i cb« 

inild ^amiřko! 
IDaufdm^Je pdé tícbto pdr fdbeffft pci bobrem {bra< 
loi topnatte^s co fe mne botepJe, gd gfem (b^odla ibtfyx iitboCrto* TU^ mtí& mamlSol Se gi |li t&k, to hoUn\\ 
o tim ^cfff, poirifwabj neiit jm ani cobv ani pomod. Jtbps 
b9 to bpÍQ nafiujenlna, obraHetiina, nebo sapáUnina — i 
mm f m-tíiiíl na to toffeďó ^fte mne nauíiía bHatl nás 
Snfv, Je to sagbe, ^gaAp fi(fo« Xo moge botenf- geft aíe 
(omi^oske je toffec^ nebu(^* (So tu mdm pS(l4batf; a<»9<4f 
fl tifnfl^bita? SBitestt »9, niami£fo, o ní^atka projpftfb^ 
ftt, a ne^i ff to ge faupet nebo naf uf otoínj , potaSte fVol 
uho%l himlct, m\li mamtaol 9laffe panfld — ano i fáma 
nalTe gt mňoft panf ndRatfnfce praiof^ }e gfem } a m i! os 
toattá! X4> uwasUňt ránp, oo j to^o loi^pabne? Xc^/ 
nt^^nhMjte ff> oMunildv na ^au u} bojii ii«{flaflnau bi* 
mSu. &vatlm fe mdm upQmn?; %at fe ml to (la(o« 

9ta třetic^ f(^obe<^ nab ndmlsft|bín)d u gabUínice-^ 
lofte, u tj, co na ro^u febá^ fbp{ fe ( naffemu bomu jatd^ 
5? — u tf jftfřdioí frepčoiof!^ tomarpí* Tíá^, to ge totoas 
vfíl Oďbpc^ ^omf firem' ubHara naf U)ffemt towatpffemt 

£) klatou geft n){t{0 nejff gd ; aubp md ^ebaunf <# 
t»dte betannff— ca not^p! — ad^ mamnfoi tp no^pr mí 
tepniNi botc^! TUhn troá^vi tenK gfatt, a(e f faná gato 
it^ti#i:»iinl*. X tanec, ad^ to tvfte btonc(, ťoiwc ge iiiftg. 
Simt. Itt^ nefmilíf eati2ee oi(dma(: Xa ^o(la fe tanuitl^ 
potrí^d — atatílttniH boble. X)arnu> netejl f a^bíl^o bne 
na topfotau swonUij panbft^ geg bpl i s n>pfofa řojumem 
otbatíi Vňo> gnre to p0ft()(ř— geftn né'pomftS'ete* 

íBpío to tu nebřfl pteb |to» AateHnau. ®emnoff panf 
ttdi ^owotlfa t mnstce. Gtepd^afá gfl« n?fbp o €$fitoanld, 
flvamtao? 9omp1Eete ff nd§ pótof af? pabefdilfrdt frfrfTi^ 
a » tom fotoce mM^ bx^ imí, toíem bo Ma fttimip a f)aufftjm obrolHf; a meM flromp pcřnp btm a- fdí-^a to 
mdte ^{Ikoanfd. $ro2 tomu toia^nl ®fhoanlce řjfagl, to 
nemjm. Suff^m * aíe, Je ge to pm^i fftmdn} na tp pxaffU 
<)od^p, je fe tu fft»au {a beu^ecTamL — !Ra ti ®jhoanld 
bpla tebp mutifa. 

(attujtfa!! — ^panttť ítendffp a^gtaneínke profim, 
aiíp (t prosat{m tuto mujffu j^esfp ^foi to bxiá)U pUbfioi 
wfíp — abp fe prozatím to bud)tt na íointaů^ ntgatt ^au^ 
patoé laUlihaU), anebo na ftjMd4> utifamí ro^rdíp, sfrds 
tfa : abp ff íaů utrdiiíp pobfe tjbofli, ne^U fe gim bube 
mod {twrt$m tjflem JtmM opít iblaujUi. ©efif to proftat^ 
5pftfo6 čafoplfft, Je neboeratoojt Jtendcft tat nelitofin^ na 
fRfpce nata^ugi — wffat gd tomu spftfobu ttefellí SBublJ^ 
ntmo^lt tebp tafi ^á: 9cetlatttSl.~2ettIrdtt ndm to gij 
ní^át fpeatoj; ta mu |.i { a ! — ) Co to ge? 

Z ^ra noqm strokalna sakaiřkny 

Wrétl mjwám zelenán hiawiCka, 
^a podzim sežlantnn a zafinsljmy 

Wzimg kone^^nS w peci zachrosým; 
.'Nttdy de přewyftoee 

Sfciqm. ae waeldv roce^ 

A diwáfaigjigm panfiijk&m 

Oznanmgi' boCj áAm. t-^t- »«« rite^ 3r£atiía cafuiv a VP gtfii« ni ■tetfim f^Mfu nafesti qfmw i9d^0f^§fcjf 
Mj^s We frf{nt -sawřen g(it^ wfiMi{ mfr&i f«fo vilami 
kilÁnf, ceprw o(eíi< vfidri 3 nK^dlH^^rifnÝ ^aoii 3^^ 
|fta4^; taí fe i pifaioi Mfl^gnoil člo^nréra uibSi fepn» 
Sgcmj/ f 6T pUpoly stmota fílu gebo 3<^au(n ! '— 

BAiiiotvraJ^a » PařjSt sa naifi^í ^nS welmt 
SoNcnila. Sagtfli 3^d fe^ 3e fe m gilif 4^ Čafe4^ ndfaSlii 
W40 fldwd* 3a ptolomegotocS fii m lUe^anbrii gafýfl 
(lóiďÝ nu^rc/ genS famomraSbu tař (lawní 3a(ldtoa(^ 
Sc fi nnio3{ 5 pojlu4^aď getijo farní rmrc 3aw6ali. &ys 
bttf)4im powibdi Je fe wčerwnu 1697^ w mlfté tYtanei 
fcl^U/ mno3(li9Í f|llílon>rA|^ ubdlo/ ^níj py fbo gt(tž nii 
gafi pijiiny po5íionofti ti byl 3iiaK Zo úl ubilo fe 
181i w 6fiutgarrí^ l8t3 we waitiféi wft Uu Pierro- 
Ittonlfearti. 31. 179S po^frafo fe wt t)erfttin (^Teriaiilef) 
I30a (?) fawovtofd/ piořet ro, n<r dbyipatolfhoe tof^ 
nffila' řu po^twn weliřý. 

W BommerenNi popifu Irage hoitHamftif^ bci 
tttii gfme fC/ Se Ulic^alowít 3 K)iili0^ teifs r;^i3W)i^ léwém bře^ir 0t3rry polofeim^^/éftCaboit Boteflam, o<r 
fvdle pt€wy\la (Dcořara II. 41^ léno-byl objeli na pros 
io|m bře^u tife f ely, o milí ceiřy f pAlnoci, loyllamél 
3^er/ xaié)aiotu\ct nttsw^n^, genS M vó^fotán gefl; 
Polomfovi tot^^ UiFcbalotoiřt fpogili prý, g'af poiplfl 
ttffot^ta^ ren ee 3diiita» l»oleilan>flým p»^3eNiitfar 
ptfttto^em/ ge^ojto láfi na lewim bře^u al do Ci3tťt 
pofifb rr#d« Comutlt c«^ caf^ míli tiúy^t^i gij w-dnorn 
taft TliHUMl, gini3 ii» nóffUI ^afei^ Zaflku pobimtut 
fmha iotni^d% *^ }|0siiMi«if0<tb tmmfři/ p«MwAg{cr 
rufiS 3prdiPU; pf iddmagi g^ift^ * V^tbabt utw^b, pHp04i 
menauil a d^robtiogg^ #efliié ftndo jt^u upiia<, ftaf 
méú nlaffrf pottwoMf. IP iPf ftmf fíii Hfft prf\cnMi.|H^i_ 
é^ po^ ealien^3B Séntfa- Mt^^iiCMlotitS M tmliÝí 
^řob" ^tPy^ fcitS- d^uVx. iii^podabni ^H JC^mí^iňoítu 
Ihunff^t « t f ei» 0ttm>finf^M9» ÍŘtiStimi prf lOilijiS 3a< 
(av gigi pAipod .!biiii«^ltti bobo^ Mhi voMt Mftoit^ P0«. 
bdni ^$ na tof 1070 ; owffem ale celá w{c ea geflft^. fe te« w TlttáíTpurfu jOrsuař/ jpo3ofowal> P^y5 wVltai 
polí byr, se lUVlJtéBffi fopténí We3uwa; gařoj í Crity a 
gmý* poboM* at*a fforo.wSby 3a noujít^o mlfict 
anebo rtuplíftt fe ubiwafli/ coj by poMe bomitínj gebo 
^f^beii; luny (m|fice) ^^ n^^ffi 3em^t)owo3ow?alo. Z^l 
Dt. Sorfler po3orow<H tatí, U »y*o^iin| fopeC morem, 
#iK>flre« ne uřbljjřtt/ ale we ws^áltnofti 3Pron)á3eno, 
býwá, oPolnoř to; o PteríJ-fe bow^yffljV Se gi we fwi 
^i(loru moru boř43af. 

Zuveďý baflfa uebéPuge ilm, ř5o3 geg na ulici por 
jbrAwJ/fám, olebrS brSí ft I wim 3»li(rc«H?o obřabnji 
U, Uttjlie eaiAma§a&Í\ gmenuge, a 3a baffent 
při ge^o iDy*á3P4* fe bera, tt^lHrawo a wUwo fe flo< 
ttj libém, é^5K> baffowí učtu fwau^fflábagf* 0byíegnl 
flabe prawici na pv\a, po3brawi ttjíabometaiiT (I^etu 
imarab^af a fř«ftauant ptáxoá bobřího bne. 

p r o ř o <; t tp )• íícPoU' fe, a to ItulTnl, proroctmjm 
málo wjry při«4bi, gfau přebce uiřterá/ gm fe ii4f>o; 
bau wyplinla,-23lauřiiil VTTebižegffi bylo pror^FotixSř 
no , Se Saint - Gennaiii ttmjratt gt fpatfj. (Bťíiřolí fe 
frálowna rato *rántla, f tnéftn Saint- ecriiiaio pťu 
bljsifl fe, umřela u přjtomrtoftt Pu fmrttgi pfiprawngii 
c]f>o bu*ownj<^o, genS fe Sahil-€eirmaia n^^^aU — 
einbma IV., trále an^Mí^o, iimni prcr^Powáno 
bylo, Je w(3txmaUmí umh/ smocniU fe na0e5bnau w 
ctpatitm}. xufuaimJlUtftim galáfL nmoc, a on umřelém 
poPogi, řterýS (Berusalem gmeqowali. — . IRonirnjPtt gaí 
Pébo» uí^erfPél^o Pnjsece bylo pUl^pMÓímo, íe peg.Wj 
o iiaoepřipraiv^ Tlřfoli ob tk bojby^na Pflit wjce nefebl,. 
ano i sbaleřa P«3bému Poui fe »ybýí?al, íJabl niupř^bče 
P03blgi ffcjř na frlawu taP nerásnl, je mrww upfibl. 
Ua fftjfu tpm byl fM wymalow4n 9 nápifem lu tth 
ni^p,Pottj?fA.f — Snámoítl, Je oeffíaílnimu Poía/ 
tAí»9km^ cítAnfa protoPowala, Je (lraPau<řeP^í^l(íer) 
imni bogbe. . ^' : 

^ářeiniP mató^o ř»ette:Oi«>d*ft w fewerni 2ímeríi. 
a, (taiMife eaSb^^o gitra přeb fwau **»«/ ^03brai»ugt 
(Icitiťe iiíy*43egkj, a předepifuge mu prjlem ce<lu IterauS 
t0j|^ bne fonaci má. 

IdDroPtt 1771 nmřef 1^ ^ror^bogy tt>6rPotflftt muS/ 
gmfaiem Wlljm efaualy, *á6f 178. leť. W :Rovet*«3tt » 
íXWd^ nmUi 1734 r^lnfm gminem pecr Csortaiv řcerf 
poiMVolwf pod wU>ad ip <1f<rfft bofáířl řtfj iW leu 

CoPtnegeiřse^ť^ml íatřobf, gejK eofé 3A3u»»á ^hom 
wa> ii $a4i»i9ámá mnoH ^M po blau^ý ^ii0 eevflmi. Dr. eiare ii>TPrltottgtf o itlg«fim ilt(aori|r, Pferfl mm^ 
cnPru gjbal, 3e wt 80« rbte M^^ n^^^u Honoíi 3ub^ 601 
fl^al, a ioo lee 3ít» byl, aj Pu poflebnj éftoili boPortaU 
3br4w gf4. 3 3namettieý SranPUn f>y^wa\\tsf jn^, a 
ge^o uitte^nfc mí9fi»ftf6i i»«{ám gi^g'e4(ló.'po5W/U 
wifu,84(Ueí ftofá^l* •- '- f J Mi» 

rOt efwegbjd^ tífau 3áPonowÍ opiiPtt)} fe eýPajicl 
welmi přjfnj^ t^apabneilí fe Pbo, i třeba we wlaflnjm bym 
Je opilý geř, plat) poneyprip 8, po brufri ^ « Po třecj 
12 OolarA 3a tre^, a 3trat} na wjbyďy ptA«»o^ voliti 
anebo bf ti tvolenu. po et«utté opilf wjpív:>\ fe w přifTti 
nebélí Pe Poflelnim bivefdin« přeberedi ale taPi po p&ti, 
bá fe be3e wflFec^ cPdlPů bo fá$nict Vút bo 3u?i4iftnj^o 
napraipugícibo U|ía«rti, a přibrSuge fe po ffeř nebél e 
uftawiřni prácí. — ^opabneHi fe o§ra(ec na [ulici neb 
na gtnfcm mjpl weřegnim/ 3í>»ogn4fobni fe mu prmi 
gmenowaný^ trefí i uPále^ii fe tvflaP {jpPonce V9 PofleU/ 
3oflři fe irefl geiTti tojct., přemlaumMi Pbo gini^^o f 
opilflmj, maO platiti pfemiuwiliii mlabffi^O/ plotj gefTti 
^\c. QtuřebniP fjfntb po prmnjm opit} 3trat) an^i^ fmig. 
pobnapilofl ani pf I poPlejPu a přeHnlnl 3a iábnau »fi 
mluwu neplát) s a Pbo w opUflmi umře^ nepo4^<^ipá fe 
tia.pofwátnim mijlé. tDffem bofpobjPým*ge(l přjfné 3ař 
Pá3áno, Hí^oíoi nápoge mlabjPAm/ SenfPfm^ (XulebnjPilm 
a ivogáPiim probáwati. polomi^fu pfe^epMý4^ P^ut 
boflane, Pbo optUbo iib4/ btnfyk potomieia fe ťípúfi^m^ 
.^^iU. XlmiUi přeilupce ^» platit, puíc^ pofuen 301- 
prami. Cyto 3áPoi\y fe Paibý t^of (tau na Pa3aee(ntci4), 
-a PaSbý i^ofpebffý mufj tifPnutý evempUř tohoto uařif 
5eÉ) na fUnl w|^of|inci přilepený mit. 

^a moluďý<9 o(hfowf<^ byblf pr^ to gefřfnj* 
trpafHcfc^ í^teřj eaP blau^it ufflmagi, fe fe, PbyJ fpář 
<^égi/ ňa gebno ^alo na pefínu poloSi, a bru^ým fe: 
přiPrygj. 

PFťb bwřma letybofáW ffepf miij wPařiSi neobyi 
Žegným 3PiVobem l&bani^o ^vafn. ^albt^o weitvá toS^ 
tiš, p6 8bnj, wřtřel ijl bo ořj f^ňvmfc iabáPu, a béwátý 
bin gí3 wtbél. ÍDypratvowalo fe to l^Paři Dfíchateliér-: 
ptDt/ au^láwttimu nepřjteti tobáPu, a loyc^ivalowara 
fe mu wlaffnoft ttto byliny; tnyjljte, Jé tjm nícó boPáí 
jáno? řePl Dachatelier. V2ic nenj boPá3áno, nejli fe fe 
cpáti má tabář bo ořj a ne bo pofu. ] ' 

tliPÉie fnab negfau Ptepelfy taP tuřnl, gaPo »• 
w^dfobnl^nMi mno^á, fbjřS poftWettA botó fpabnt^ 
gaPo fu6 máfla fe ro3Ple(Pne» •^i'^.. tichem a mMnjm 3eni<r $. po0|»)Cítla« Čjelo 3tj- 

Časopis ťento wy- 
cliáz) a Jana Hoal.^ 
PospjSila,^ Praze, na 
starém mlfsts , w li- 
Uowé ulici, Sjslq 946, 
a k dos(4nj gest w 
luiShoskladu ^ryda- 
valelowu každý řťwr- 
ték po archn, k nS- 
nnfto se we Slmácli 
djieeh wcždy geStS 
pákrclio^á, přjbha. 
přikládiu 
2f^^ r. běh. Předplacení n wy- 
dawalele i u wSech 
řádných knSliknpců 
rakaaského mocnář- 
.stirj na celý r«k za 
3 zl. 12 kr., na říwrt 
leřa za 48 kr. na eťř. 
se přigjmá. I po c. k. 
poSíow. anřadech, a 
wJak fcen zá pillletig 
předplálkn2zl.l2kr. 
ttagflr., lýdennjk tento 
60 rozesjlú. NárodDJ zábawnjk pro Cechy, Morawany a Slowáky. IS^Medna] EŠ2fe Slowáeí 2lgi&, i budu tó wzdicki ze SláwA: 
Bar ! po diíes hrozní wzdi ^iiíá gim Súsedi Náiisk. Gťrn IToUý. [1835. 1. Pomněnky ze Slowengika. ,,Sly9, o máti ! slyS vmé rohS, 

SlyS múg \r baařué dobé hlas^ 
A wyrwi mne wražué zlohd; 
SlyS, o máíil — ^djtě spas," 

fyj^M se, dfiS^ stiS se mil^, 

Brzo |>řegde baitfe wztSkr -.. 
Krag nás wnoi«ý wnowé sjle . 
Odřge se' zas oblek.^"* 

yjAch, o máti! gen ve wýSi 
Tam na lewo npni zrak| •■ 
Wiz, gak wřteiné we řjSi 
Blesk se w Černý ztápjmrakl" e »"> ^MIl! mé ^tř, mlC lilahowé] 
Wiz, gak w Tatrách giž swjtáj 

Wiz, gak. sw^lo w z|iři nowé 
Nad Slawenskem rozkuvjtá. • 

Hleď ire mraky, — i tam gasné 
Prauhy nzYjS semo tam; 

A než tento den dohasne, ^ 
Zaskwj gasitý božj chrám. 

Duchem se wznes, a naděgj 
W srdci pewnS gen se kogl 

A než twé dny doprfiegj, 
UapřjS swStlo a pokog."" Giž we^femj stjn w5e krege 
A k modlitbám zwe lid zwon: 

Než úd(»]jin wábným spége, 
Šomně Ikage^ bystrý Hron. 

Giž w saiunrařnaii, tichau dobu' 
, Nastal zpSwň žalnýck řas, . . 
A gal^ ž temných, tichých hrobů. 
Dogemný se wine hlas. 

„Ai, o Hrone, bystrý Hrone ! 
Proř tak smiltnlf, hořce Ikáfi ? 
Snad wtwém lůnu nčco tone, 
Co milugeS, c^ rád máš '{" 

„„Ňe wmém IťlnS-— po mim břehu 
W tnhé bjd« Hd klesá, 
I žel geho mné w mém hěhn, 
I proniká nebesa!"^* 

„StiS se, Hrone, bystrý Hrone, 
Národ twůg ten neutone ; 
I proft zkwetan zlaté řasy, 
2el w bodré 80 zmivg hlasy 1" H^áct: Sw. Šiulc: 22 

JuiígotDé {Iu9ce iatdfíe ^ fít^Mtn^f a na 
tttmta ftpti toiii fofhrí« frtranflff^ iataá)f>tií ftoá-^ 

tam^fflený muttáf |»o blau^ém toffránj Itoa^fiicitít 
ttebouffi — }ara<^otí( a itmtft; iavaájotií pat o|Xt, 
a — jara^ortt wjc a »jcř, gafo r(i<í>ptí»<í rejgitření 
(abieta «a bejl&oanau a úfjiet^awau tnídbe| tivnřgjfi^o 
fi»lta; Tonecne ipffaf co mujit^ řtřnil májn^m ouflim 

íof >tófat on wífiřmmtt cfotí jegtřřflffí f»<ítet iott>- 
roínito ^amdtfu fioatojianff au« SDátotto gt} M t>«tu 
ffý omfaf iát^M Uloxaunniáf fioýc^ f)obban9i|f be 
))ťo{haniiél^o la^tnetu lyamřctr bdíwtto gt) mocitiírffy 
flau^a(n>9m řnoerno^ým bipIottMtům febranitfá^o obrovi 
fit naf^atf a bomo|>ran)ná Ijfoft^obiitfa bá^no gij by^^ 
(a } píňé ntroby fio^c^ ^el^ovltigicid^ ajflfhntu mticnoit 
({fáu>tt bo práiboé tttrobtcfp oftou^U bijfy to^cebita: 
an tatin toýmltttoot^ onen ntofajn^ fn)atoiani!|^ ^(a«> 
fotel ttfhttoiřn; gédprí #cě na^tiírotoaíf a gicen fn>&g 
jcbnaf f ^JoCeflné ofabř Iřítcft, gínáf t pectíxoi dbcf 
j(a(i{ftt otwiraí/ potřáfage farou t palavtami tíficero^ 
branných @ebrank; 9Iet»otřáfaI tt>ffaf ©e^rantcmt 
gebíní Uájotaroi itcoUf aU pob t)m jioonem byta bu** 
finar a ta bufiefa febíía n> tííe, a to tito fldlo yob 
jtoonem, na tom pal gtoonn wifel ^ron)a)f fterýjto 
)>ro)oa} brčela f{Iná rufa ono^o t^ta^ |o n^mj ta bn<- 
^tíla, co ))ob itoonem ffbřía , flóía ; •- a ta bu(ft?(a 
f)otř(ífa(a pron>a)fmr f^rowa} yotřáfal iMoncm^ a )U)on 
t^otřdfat ©ebrontcenn: a ta bn^ta ipía ft>iíoi^otoa, 
a Sítojffcf b9l tan buffíefau. 

9lti^Uti pal 2)ín)jfe( grn bnffrlTatt^ ale 9>ixoi^ 
f[iřl b9l bufftčfau úntraUf neboi on bobve toěiiU pt9i 
pUini 'potfá^á ptvmai^mf a pxol )a btu^é ^otřdfd 
protoai )n>oneni, a )a tUtiptei yotfdfd jtoon @ebra^ 
ntcemú Gf^afa loffaff co pxth farau i ^of))obau ^a 
totltta jjřcbfibdtcíni^o H ^oiořía/ w»řta ftce tafé, je 
2)tn>jffe( tvrdcj na itoon, aíf nmiiHaf ptoi burdq 
2)imj^er na 3tt)on, a to ioíb^l 2>ttoif{ief bobf«« 3í tífíth' 
tía fe obogí tato ájoJ^ůf a f^i(a fe to gAnu gcbtnan 
c^afn; neboi febramtfd í|fofi|»oba není l^ofpoba ob fary 
tojbdírndr aU gefl l^ofpeba fart^ bíúřd. SI tn b^Io 
^řfmitdnOf namitdno a obmitdno, gelifoj na toxájn 
Ulici fPfo(9 tú @ebraníci(^ gfon fffoíy w^í^U, a (t)áfa 
tuto ft ^on)icí fa^wok fb^ pfi^ti toyfofé ffToty fe*- 
brantď^ — to gefi, f|ro(y piti fd^ů a nífolifa yifli 
loyfofé. 9((e: )»Ngbau íafy — a tý negfan balefo ob 1 ná$ -^fe htban htopf^mi ^Idfati |)otofil m))otof(hiý(Q 
€ebtaňiCf a f^nfoio/ ffbrantcti fe o jdwob ^dboti fe 
bnbau i obreylenon (^fa« na^dtoagicj^o fw;ta;4tebof 
fynfowé tito ncn)ý layo^alt n>e( ^ loH to febronU 
d^, a >fjffti t^otomfouK btiotti fe buban ilotAm 
tonttt cafu, fb9|to n) randěn tnegnídnoiofm ))o)bratoe# 
n$ o))řt 9(o}mn na febrantďem be^cf n lota^^ne bo nío^ 
)en$d^ ntffl a t^oflncbdren^ tbe ofdborotoaný 9{ero|nnt 
|a fferc^o bne ja^aío^aí tanáfatt^ bufjfoto^o lotú 
ytcfu; pal cpu naflanan faub)^ a J^^fbft^, ale í^ifbfí^ 
gafomé loobinmla neobrei^tcnd d^ofa plH pcttáiáiii 
d^ytré^o S)t»j[ffra* dlantjtdno tn^ ^dbdno a bota}o« 
lodno f antf is|>řtto yob břemenem |»o(drron>an$(^ fo^ 
UantUf rufo|)tftt a no^o^tfn, ani f>rotjrdno jafaleni 
bret^ídtfa, a nabjbtoí^owdno ipotlafond f^aíefdtfai net 
obfrfďmdno bo ffdiecfií, nayi^řn^ btalefttďau ip^t^ 
linau ; tn nefUtoalo líín^át potaffú, ptitáffu a udto^ 
a gaffoli fe túffxťlni ti bofaiomacj tal^otoé najimagi: 
tu bylo tojfe ^ordjbno matmdínid) a formaIni(^, tn 
byt jbrawý rojum, gelifof nim tolifo fe %<Bbiíoá <bafa 
febrantcfd, fb9| ga mezera ^ebfmdteínjl^Q jtrmdcehým 
aubum t^reb ^of)}obau ^omj; on jatfm yroflojn^gict 
in>on fsufhafln^ jUMtfy fmé to bobrofrbeíný ^otoor 
tút^ mifi; nebo{ n^ypramugl ndbojní fmetom^f je 
ixoúMwé ntfumjiioagi gajyfem fn>ýd) ofabnifů, a }a<- 
lufli ^ob totltt f|)raioeb(tmémn ttoAroí ob^ablofl tte<» 
fmyfínýcl^ tonntur fbyl Mebotoým ^au}HÍn|m nnatoent 
Sebnord}ttf bojn^ufugi, otcoio|f$m "gaTípinfí ^(afem (ro^ 
oany fn>< na))ominagice.. 

Syl^tí to frdfhy toeSer^ gfben oidfc^ loeSerS, ge^ 
mu} loe meíf^ mfflec^ ^toýbornýr bn^^a a bu({]í yo^ 
flimngici ^ frbce }otaiougicj , j^tcce otn^jtagici , mítoft 
býd)a9ici, a — SJíi^ wí, co bMafljcí!" f^Jilagí*; byl to 
m^íer ttc^^y a frdfný gofo @{o»an; — ttd}ý n fwcm 
gelu, frdfný n>e fn>^ ^otu* Hle í^n){ffer, tento flatný 
jtoonňwtdbcei tento refowný ^jmateí fwdteřnír Stí- 
toifftt — onen mocný Irótitel rojbauf ené řjffe jmutůr 
2)tn)iffef -*- toe fioem {larořeiT^n ronffe, n yiťoflřeb 
fferebocernýcl^ 9in ttjfiikm )iio(& rojtoíKané )n>onice, 
to ^orfém moři yraubem fe toaljci^o |»otUr pxth xoi^ 
ffnebeným gicnem rojfdpané obíuby mofojn^, 2)iioi- 
ffef — u |)roftřeb nebeí a jeme — tyí frdfnřgfff a ttiffí 
toffec^ frdfnýc^ a ttcbýc^ meřertl ipetonl, gafo bo^^atyt 
Cflroten^ý na loelebném tlroín^ fld(«tf on fdm a fdm 
na gioontci febramďd, n tiújfm fmyfiu nab Itc^an (Ii« 
loau ^býc^ yoffett(ců polfiU^n, ^rotoaicm )>dtton)tti 
potíáfasXf gafoby p^t^ni ona i^otofOnd fíon^a fi mo(a(: ^ «)ffN9 ffittcfdy, po íůffiáf á^aínpdáf rtfíi^at 

fr Mfút v^tů a fiiflot Mfot; pautů ht^t, pft* 

Htafilitiáj $xnh9 ibratootatnau tvoban, nefřAfifo na^^ 

1»^^ l^níMi Hinrot n^fřýc^ ^oífitt, ftcrel gafc řt«- 

|)ern< fdlíawtiiry famettitau pi{(in1au febraníďé^o 

nái9rf{| ))o9afB0Íce^ fřaínatou ftoytt fmm fíjamt u^Io^ 

ffatt9(^ fomotc řroiriíy. Sdfoioé bí»9 ttetojbaío ani 

nátmi Mi, ani ^ojemj biii>abtínj[ ; tahwé hfwf ffin 

ttibimá mafta @íe«Nmte, a — to ícfřé @f ftraniďo -- 

• to (afTOf te plít ú }brato«fl ! ^ tafomtti ploii to« 

lifo iDoba t9ef!á, w^ba frfVtf. -* Xn nefrofrilv fíitit(|^ 

«(9fbi9^ <Bi(ef ^ tu ialiWíU toobiijfotoé < fenmmi 

o|r«mnfgff{mi eí^romn^o foryta fAromcřé^. (Se^o 

láfFa bvTa Toffátý "bn^ g<^i Mctton>< obgjntali sttnu^ 

(ofř < bntMtnefii, a gelof torttoe {ijiitíy fant i ^o^ 

{^u ttfjterobraniiýc^ Sebranic Xentýf^af foffatiý 

bnfr roflt w^é a loyffp, a ((({Ta ftitoif^owa rofl(a n>je 

a vHce, a tfnif^ala i |>ofam^ané jn^ontce po tt>ifr<^ 

m)(abi(^, fbi^j taujicí frbéífo )»of(t))áti>a(o (((ff^yínatt 

nfrobou {TtKené^ Xiwj^ : a to ttm lafřamém rfei* 

|)9tn a tinfotn maflto t geíetn^ frbce ptUíťpátoafi fla« 

Mnami fo»ott>^^o ptexo^íitoailt, nebof 9>tn>|ffe( b9( 

(tf^ a -- )«mt)f « S bne^ -- pxátoi bnré mufUo nbcí^ 

fVbcf fifan (tontfcl^e femCře otfáfaft (áfFn taf fíínan — 

láfPtt 9>i»ifpron^it ; an^ ptdwi bneé b^íV |e(e}nénw to 

^awtteít Ik) itHání potiitti fe ofoto }rjan>e of9 iroir 

a (áfřu 2)ttDi(frDmtt roináffetí po toffet^ flr<mid^, |}q^ 

tfffeďíf Ottitabjc^a} tam — a} tom ^ (be Í<ffl9 nebylo* 

2)tn)iffef! !Dtn>jffef^ jníto po toef{feré nawfT; 

!|)ítt)Í(Tef fi bne< piit^í ! — pojbwt^na l^tafn fwé^o, 

inrowolal ^oioorni^ frfmtfř; a weffPerá áfafa ficňd^ 

gebným an(tj[m mo|ta(a fftncň^ áttáftánim tůnitipni 

ncq^abef ; a gti to jnfío p^n^ffec^ flranjc^, f)o n>f|^ 

Attjlabid^: ^ten fl ^nt^ir — fc flíj ft opět dřec^taío d 

loolalo: ^tt ff přttvl!" — 

Slogebnan pal ge | ontfofK mitíft po^ftV totbói* 
fenf^ mřfia. CÍ9I0 to mflto ^enifeiM: ^erntfbma « 
monjeffan a bitftem toetmi wfibnl přigol gi^ firpefr 
a pf átegi^e vSfo^U ft>obH H libé bytí na mytotyg ítemye i^fo(KÍ míbfenl^ a poifeboioitK totottfení. Votooíffof fe gfan 
etrnácte bnn f obpoftnuti a fefííeni/ SZa^yba brjo |j^ . 
fMa fobl jnáaMi ft buiojtn tuptsmidi bcer. SB noiof 
gOfé |to)fni m^ ttiftt gfanci tifUa fc i i tobtíewt 
)w>toe>o iiw9.taf a (o^l^o bíle gim wowm y&fobila 
toboil. 92e| gaf r^e uplynula boba^ uríena í obpo« 
íinuti! SRufiiíi fe ro)Iatt{tti i bobrotiwym Ht^^^^^^M 
fto^, a opft VA f<<iti<^ noflaupíti cefhi. 

Sřt nebiíe tnoola gftftS pant gegid^, a |a cefl^ 
ten iai ncnjřett nept gebtnau toítfo íoti. ^^itm fe 
ptnbfý io)tr fh^If ftetý fnf^ew tal ni^ínl to ^voniabn 
metatf |t nebyli o(ani)enj^gi^if at^ to propad nepadl 
Hni »o|(bio{ nemohu tagití uifofl. gtratUti » ^^ 
welenici tofíetfn bra^y ftopn^ ta^t celé pntotoatel^ 
nablHootem a fnrti toijetOf pofnb fr netttjfTito ofnt' 
benní lanfe. epatřtwffe foncCni řefn ^tnifni, }ceía 
nnoveni na tom fe nfne{Ite ie na bf e^ off }a btoa bny 
pob f írýni' nebem foMf obbed|fnan« ^ mylopalt gánm 
b0 fnf^ttf ro)bf(an e^eft, nwařilt gibfor a o!řát»fr 
jbrali fe po btt>an bnei^ opít láU. H mffaf pořáb ge^ 
fftf nebáwaly fe (lopy ItbfTé »ibřtt. ^otratoa ^aio^ 
toala ceftoionifum fottea na nlfclif bnn, a myffíénta 
loffed^ nebyla nynj nejU ta, |e tafméř gi| n (ov^ 
panti ^tábem fnab nmram 9te| ale by(i gefftí fptii 
fman bo pofkbfa fttdmíi, po)oro»a(i too)fot»e% |e 
nl^nani pfl nfftma flfi^agi* ®i) nejapném ! jmoíalt 
oni, |af}an>t(i, a pfi jacaft fftítatu Ůíttútop jaflec^f 
i fftifot ginýc^ pfu )e )bá(j. 9tabofl w^ a ptefanf 
tlffo popfati. C^mi.pfi, gaffoK t»y(^nbC|f fani by# 
fKfegt té tá^íi. 3apů( Robiny n^feli m?flee(o aRan^ 
jafea« 

Xaby ge opatfifa »r(^o{l obybYjm^ bofnb fr 
^atree ( pf eb^^VMínj gegtc^ nebatefo bfe^ Senifefe 
nen^yjlawHy. Geíd ta fragina nenj neJ panfffr a tal 
g^ bahnitá, )e ani imfa obiti tom neroiie. Ofnbnl^ 
rfirn potoinnofíí gffl fltt|ba wogenfliír pří íemj fe gim 
4^ ob cifare n>ý|in)a* aSanfu a gine potřeby f jti' 
loom příttxíjegi » íetí po wobř } Seni^eíffar a toffr- 
do iioli plati fe fůaemi biwofýc^ g^iřat jro((o(em 
loibftí to((^ ^ory a (efy. gim^ g<fi PHOi ^*Á, a 
(eto býmá miío lby beíffi^toan mífica^-K m tragi'- 
Mf té mufK ^riUfoio fe nfíbliti, on, fterý) pro fman 
fpraioebittood flabfíi^o lafín^owal ofnbn, nt}^ tifiee 
giný<& na jtoHl. 9t toffaf iai, natoyfagic) eio^ffa 
i na (hafli neyj^rojnlgffi, pnfobít tafé namé^o. iWefy 
a jformutíin) (riíel i d^otj fwan a i Uita^ nynj gti 
b»an((ft{(elan 10 notoi toyflatoftian d^atrt. 9Ieian« 
^gnter praioW, eafio bogbc říowfl iwfpít fwé^ bří- 24 

yot ttnlm, nejít r&jemí* ^itotl Suf ndi ř ^Himtm 
xábip če^o nám otcotiv(F<i gt^o rufa ^b(ín)£ 

aSart a < 9!a^9(au nafánytioffe t»)(t?tté^o nařatff 
itfpořáMv n<>^^^' ^ofpobarf]:t9i> $bcn na to (Semfo:*' 
tta nawfftíwítí ge^ fpotunejTíaflttícú ©wau í>řiwř* 
tiwofli bo^ama( 3tm m^fli a bun>ir9r i^ P^ f^jbé ob 
iií^o i |)otěc^au fe wracetí bo fwýd) d)atrcí,» 

3ía jacátfu Uta mcíí wffídfní w^o^cowancí íoWfi* 
iljm n)6 fc jctnáiTetc. ©íuffi wřbetíf jc tolířo toelfé 
rvb9 fe obwaWíí wufi^ menjfí }>atře3J[ »K>^o(l?ncítm ; 
neboř r^b w f elác^ tamnígffid) geptí tófowc mnoiflwí, 
jCr^vubě eeu9 nemagi* 9[ taf fe <£ernifon) {aflo :píti^ 
bral bomu i mítau tjjii rt)W fteré pani 0^^^ gebnaf 
^ueb (gjbdt uflrogltar gebnaf fuffiía nebo ubila, a na 
)imu }ac^on)áioa(a. Safto aíe bofiawafr gafoj i bru<f 
i^omc .ge^o, nrčité yotraio^ a )»áí rubín yenéj na faj^ 
b^ tiim. S3 )tme jad gtm bi^to utoleno-, mebmii^r 
toít^ a íerné (iffTy ^onitú 9Ia mebvofbi a wícj ^nbn 
fPfo fe tt>e)b9 n> upín^áj fí)oíecuoflecí)L gebnau )a ntefic. 
Zu tojaít é febau |)otran)9 na Dfm bnj , t tomu pi9f 
fftue^ :prfQa^ piti^, motpf^ a ío))at9, a jarajUt ^^íf^ 
n)e fterýd) f^otriitou jlojit^ a to noci ob^oqwat mo\)lL 
^anjeda (Serntfotoa i bcera neipřdtp lef t>o|^^n^nj a 
^aflný náwrot manjeii fwému a otctf a ^d i »>ice 
fÍaco(lj[ nmo}tl9 tau^u gegid)> ahp |o )a{i ff^atřtí^. 
tf o^em c^ráiífn toratíí fe polalU }bťán) i tt>efel bomů. 
Solilo citil ^0 ctbrec^ (eted) f f teré tam m pMtal, 
]lt mi fi(9 ge^o tHefué braune ubyto* ^vitom fe mu 
)bd(o, |e bcera ge^o :|)one{ub tru(^(imau a nen^rlau fe 
orajon)a(a. ^iíé bjté, toece f ni gebnaUf nen)r(ofl {tato 
ttoŮQ ntiUp^if anil mne an^b matlu itoan báU o frof 
přimebe, 9řac twug jármutef úťl)9 ? — £>tříf obpoioiía 
fl)att)ě, i t9))uflín(íd) téd) íafio flýc^dm míutoit o fpra^ 
toebritt>ofK non>é(|o cifafe najfe^o* (Stjci bo ^etrotoa. 
fe to^bati, )}abnautt mu.f no^aunif a ptofíti gcgo f);jr<i' 
ipeblHofl {tt>ám, otře! SDeyte, o beytejni genom gj[ti! 
a)ité me, prau)íl otec, tp gjt mému fvbcí je toffe^o Jn 
fwčte neybraj^ú ^omyfli gebno , gafá to fivaflrď a 
mUipeiná refia I — Otce, gala fe mlnxúiti bd(e SM^ybOf 
la wáé i ja matfufmau mííerába mjfecfo t}pbflau))int> 
Obtjjntfl:. baíefé ceÁ:^ ntne neobftraifíl. túe ae. mufjm 
tftl blau^o býti nefffafinan bjiiof au, gafootecmůg nt-^ 
ifřa^ným. tt>9^nanccm, to gefř, co mne (efd a boíj, mne, 
•fterftjto róbiteíe fn>e', taf frbecnř milugí. Sáto geptí 
myfílénfa, gen) neufl:áíe txipi bujfi man. ^tevá ^af 
fnajnofl nto^Ia by fe obpornau fíátt bobrcmu bititi, 
fbyl gbe o bía^o robiču ge^o ! Su fe baia bo ^oř« 
Uí)D ))(áee, a| w fljácfi tonuía* SledEi gir mi($ muji, ne<^ g{, a! gbe! Htta to^jtifagic maifa.^ (Sernilpv^ ta« 

myfiíí fe, a :potom pratoiC: $(no, ^úgbel be ^tron)ar; 
U)jby{ |)af t( bubje ďnofl f^rowájetí , a ndbo|enilioj[ 
tějfítt^ ga nřřoíif bňí fPoňcí fe nefterým } wy^oRřncu 
co^ Vofnty gegtc^, a oni fe ^omeban tpát^ bo ^e^* 
tmvn. ^ot)rofim n>ogít>obu, aby bomoHIi ti>6í tit 
ceflu fonoti* Dbffeb na to ) (^atrce, továtií fe o})ět )a 
ncfeííf ^obttt, a yftnefl bceři ipviíon, jé toog»oba 
gc^o wyiflylfcl í^ro^biu 

SKatfa nynj bceru fn^o^f gaf gen mo}mt bylo^ 
n)9^ratt)iía na ceflu* ^oba laucenj fe iUilita. @íjy, 
lily fe ^otofem bobrým tím buffim. ^ábn^ ) nit^ 
pvj> Wiíitáni ani {loioa yromluwiti nemoct, ^neb 
otce, ^neb matfn bceru|{fa n>rattcní obgaUf ))otom 

,f}af, an gi} nebylo jbyti, mflaut)iwf{t Db(^ob(aná ba 
DDOiýfu, ubjraía fe ě myflj , f terd genom tofft bobre 
gi ))ři))on>ibaIa, pufiau @iberii. U fupce n> S^ni{ei<« 
4fu byía gafo boma. Db nf^o^ ob pani i obe bcer 
gegid) boflaía ))enúe na cefiu. ^o tře(^ bnec^ fe é 
nimi ro}taučiía. SS £obot{!u fe bojkoébfk, je yo«> 
cejlnd f))oIečno|i gegi fe ufnejTa na tom, ai^f tam fobí 
pb)>oč(nuía* 92c(^ař, f^omyflila fobi 9ta^yba, a píMa 
fobi fřibta, aby gen mo^Ia brjo fe ottnaitti to fjibeí^ 
njm měflí* SRefyata célau noc^ a na ufmite fáma fe 
na ceilu n>ybata. 3ábná powHtnoftf ani ta neybauřf 
(íwřgffí, nebonutiía gi^ aby ben fobe poffovoHa. 9to^ 
miía u| ce(é jranené, a iti tocítéífo utrženi nemohla 
ani fp[á)9nauti« ®en boíel yratoita n>ffa( mno^by fo^ 
ma f fobe; robiteté tn)ogi :pociti(i caflo n^étffi^ nyio^ 
flj, ^o4i o bceru gegic^. 92eby(abyé ^ot^a, fiauti 

.92a^ybau otce fn>é^o, fbyby^ ofam|eni gebno mefifa(a 
( ofn)oboient ge^o! St tat tonaía ^o^u ja tific mi( 
bíau^ftu, a) fe pnbtala pi> ofmi m^ficic^ bo ^lanmi^o 
ntřfla 5petrott)a. 
,f 9Iyni aíe tepru) jafauifeía ná(Iebly obtiiné- fu)é 

"cefly; @tanuía tt>.^ofp.o|é,.a n)froíitofíi bo fioětnicef 
fíejla na neybíijjfi floličí^^i profiía o yofftníní. Db# 
cerflioend n>ypran)on>a(« pofpobflému jámer pntotoini 
fn)c^o , a ^rofic hopvwibila, je nejnd buffe »> celém 
meflě, Tboby gi byí cAbau. |>of))obf7ý, bobry c(o»)ef, 
fd)tt)díií gi fnjjnn Srubeďau, feflru polnj^o toubce 
9lomancon>a, gafojto bobrocintiau pánu fterá job^é^i 
mu ob febe bej :)}otřd)y giti ntbáioá. ®ij rdno na 
bru^ý ben febranau tojjfi fwau fjtau botuíí^aía fe 9Ia^ 
^yba boíamýma nohama lu fnejnř* ^roflě a bmyftni 
»)ypran)on)aía 9la^yba pvibif) o mypbcojodnj fm^o 
otce, a^oníiía ftoau rojprawu ta( lito^toě^ }e i fn^j' 
na fíjy nab nj cebtío. ' iOobrobégnd pani f řífljbiía fůmMffi wimůfii ^ftt i fefiMr sete §neb ( cif. rabi 
jlcfobawíeftt* ftofdbamlef oífUbaxo yří (SermfotoUf 
iteitate)( Itl tvo/ium tiff yfan^ fnífetc ^otemfinu, a 
cifařotDiiv obfubef na tt)9^tiait{iu>j« 9{a^yba opafo^ 
luafa ttbatof}^ ftetá f^ríStmi }an)ba(a ( w^^Dfiěnj otce 
gegl^^f a ob^oíiía netoinnofl p^mlmóenim jle^ceaau. 
33ěc ta fe bonefla t cjfarptt>t , a ^(cranbr rojfajaír 
ab)^ (Šcrnif^n) na mitle b^t na fmobobu })vo))n(fteu. 

9iab tait jprámau dla^^^ba nen) JM(a co -raboilf 
bltatú Gifof , 9e|K>j ufílec^ttíému frbct ^rbtnné to bani 
ft to obit a m(l9^ani láiTa bétiniTá nab mjm fe 
Uiiíp , bal ^obnon tn hiton jan^oíatt. . JCitíjna gi 
t»ia(a < feban fe bmorn* @ato fn>ite( garnj flóía^ 
biwenfa přeb S((eranbrem w ^roflotS a nett>tnnofU* 
fn)e\ Jřb93 {a ^bnau c^iojti a welmi pxiwititoi i nj 
yoro)m(ttn)iU (Ftonifa fe txoáti tal giomau ^ rabofl^ 
ttan^ if on fnl}n< tafto |)0tt>;bj(: ^oáf^iujlíf ab^dí 
b|^ Tby i tát btbrofrbecnou m{uu)í( ofobau* 3 celého 
^bltfege st^io toipxim frbce bej fíamn. On i (a}b9, 
l^oj otoío niífo byí, obbarowat gt (ftfbře bn(ati^« 

4ttiútif)o bne oftbr|e<a 9ía^9ba rojfa) cjfarfřp na 
»rc^ni urab (^ojftotoni, aby gt co ne^v^d^tegi ob gebn< 
)90tft)) ( brn^é ioé|tt baL ^áméfifon>t m £obo(fřu b9(o 
nafii^no/ aby neioinné^o (£erntfott>a ^neb i mjfla ge^o 
io9^nanihoi }atDoIa( a bo ^etroma n>9pran)t(. 9{a 
aníet cifar^ý met ^o ée 4000 rub(u na cefht opa- 
tiiíi* éotma \c xotá)ni pojfrowni auřab onen rojfa} 
b9Í obbrleí, Hií gi) n^pflanó pro 9{af|9bu xovlí přeb 
gegimi bmeřmi. iUna raboilnc^o n^afu nab ta( r^:* 
ůfían pninau tběci pobla nyni bobrobitetf^m fn)é ( 
n^fyámf t>obefon)a(a fe gí po^nut^m frbcem, n)feb(a 
bo.n}0}u a ge(a i utCjfenau m^fli ) méfia. 3a pň( 
třeeii^a. mfftce ocHa fe-jDramá opét u robicii ftoýci). 
9toiti>6 gegíd), an bobre a gebiné bité fmé jafe w 
náritcj bríettf gegic^ rabofln^^ ujad nab ncnabá(9m 
fproftěnim gegtc^, toraucj, frbefné bjf^ ja fpratt>eb(í- 
miífo cjfaře i ja bobrotiipou tnilnn, n>}nájfegíci fe ( 
ntbif byly neobfá^íé. 

S3ogn>oba mangafeaffú fotn>a je otěkořet cifařůn> 
to}tajf g{) í poKOeíat (Serniforoar panj ge^o i beeru 
bo bonm {Voé^O/ pojioaí ge U floíU; a pecomal to ofa^* 
tu|enj 9 poffoblnau gegM) cejlu. ^ mijlobvjiicj tobo({!9 
ttebaí gím ja nefoííf bnj obegiti je fioé^o bomU/ a 
natídbat i nimi co neypritoítítoěgi. 

(icrnífom fe přibrat fonecně bo ^etronoa. ^^xo 
towolán f cifařomíf ntufií gemu eetý fwůg přjbí^ to^* 
prawowfttí; a ^9níH>abj fn>ěbectn>if fterd febe fíU^ 
jronbr (iranu gc^o bat přinejiti lofmoil a poctíioofi bořajotDaía, gafau on » «t«tinř bií jac^otoaf, bofa^ 
bií geg na »puofnřg(fí nřab, ufiniio >! ne^iD^^fim 
jprawcem.cía u Z^nčpru. jřupec offemetný meii tjm 
umřew jftjlamií loffeobcciiatt na febe ^ann a potnpn. 
íSermřom aíe jíge pofub, a Va^ýba ge^ fiala fc 
cbotji gupanfFc||io, fterý fnab blllkoab totbe jnamenitý 
a řioetaucí ob^ob » ^la»nim rufřém nrfflř aJřoflfwř* 
SJía^o al tobě, ^obna ty robino, fioete aj bo 
.íafu tteyjbaíene-gflfiibl M. «aAora. 0kčtta Ctfljnifkcf- 

• ' ■,--'» 
II. 

IffcfeOef na fcn\fa — tief|)a6iiey. 
IDobrá taba. 

91a ^rabni bajflé ojýwala fe pronifatopm jn^nfem 
trnbfa ífíiinitoxoa, a po měfl^ft tanj mjrau fe rojlé'* 
^a(9 rány jwcnomé« ^^cbejfeni jd)iípa(t fe obt)tt>ate(é 
íí(()niřti a ronott)(ftí j pofognél^o fpanj ; Ulaxoé „^off, 
^oři!'' n)9^naío ge j tid)éí)o íůjfa. Sotwa gtm aíe 
^poíoebiuO/ je ,,cerná (on)árna" to plamenu flogi, an gt| 
ani frofu { ^affeni báíe ncucini^ije , mrjuti fe opét 
uKábati bo xt>^d)íatíi(í) peřin« 

9)abeífré to ffprymy genom ! pran)i({ nffteřj* — 
|)oriua^njjbo froé wylíjjj ! bofíábali brujj — a: 9bai' 
dby gi{ gebnau tovoáft obne(I, aby poct{n>ji libé býti 
bej pofnffeni ! ^ubon>ali gínj. 

'9Ia ne^roe^^ aíe newitaný byí na^íe po\oftaíi^ 
potoyf bkoímá ofobim na bohaté Sicbuici. @ebna } 
md)f fttni, wyfotií poilawa mii]^d, ubi^ala, mpláfftl 
ja^atena , j íomnat jenftycf) na pan)ían , ) né^oj U 
mbití byto bo pé{né ja^raby. Qa ním tetfía ticb^m 
frolem {ftj^íá poilama jenPPií xo le^aunfém noínim 
obcwtt,- a na paroíani pogawffi muje gefté geben- 
fráte to ^oranci obgetj, a f roje^řátým třábrám geg 
přiwinuwjfi, jfirofý ptájft mu j beber fegmuía* če^^* 
cegi byto tafto nočnímu ^{lu j patotanu, po malém# 
pron>ajon)ém jcbrifu, {Itaujnauti xo ffirau ja^rabu. 
^oflawa jenjfá pat é(^bin>ífi ptájfl la nim, gefiitp^.f^ 
toe tmctcb noínjd) {lát netoetmi (lujfni ^jlrogcn, po<« 
jorně iafl[eptata : 9Zég fe na pojoru ! a příčínliioi 
npinaía ja ným jrafy, an jmijet meji flromotojm. ^a 
to hoapné jebřif pro»ajon)$ opčt n)ytá§mitt>ffif .flojiía 
geg, a obrátiía fe na obcl}ob. Sn přeb ni, meji bxotí^ 
mi/ ^orjci íampn to ruce, (láía bjiofa {lujebná* ' ^{^óje^ci ^Afem i tD^tajem tal ptí>nitccíioimf )e fe 
Umpa m tnim půUiané tiiof^t fíáfii pCLcaía. 

« jtto ti boivoIiC nx^jeti bo mé tofmce? botfraía 
M ni ^'(e* <S9<MsÍ^ na gtt^b^? mnía gfi (o^? 

etrafPíw^ frtt íoit peUUí, miiefHxoi fleřtiot 
goía fe b\t»ía ^poxoiiatíf f^amototOAmffl fr pHroi^* 
MU bttc^a ))rit9maofh' yi^ Ut tintob^í^ rojffibtuH 
fe tnetitelfy- Setpt ^rab ge yobauren — a tteme^jtii^tí 
fe, wolagjf je ífotU 

ííl ft tpotag)! ®á fe UU tá)i, gaf gfl pxWn 
bo mé (oinice? 

2)ioéře tieHl9 sat»řeu9i fb^} m^ yjce o tódi í 
nim yřiwebla! 9lMibilci gfem; ge 'gefl )»roti »ů(i 
toa^if xoáiáteti bo fomnoty. 

0» gen fe w^toínug, yobtoobníce, gtjto gfem } 
atitrpnoflí ))ob (Iřec^u yřtgoía* SRIun) a io9iv^9f }^'' 
^0 gfi )be í)Uiaía *- fo^ gffjbe noibfía? 

(ňaU |e tomto jd Serniýmí ofilaf^ gafn^ bo}{ 
cfo na tvt^ naffe ^lebjl— nel^íebaía gfem, newibfla 
gfem gabné^o! 

Sluje, teby mi t>ř{fa^9 pH gofhofU to^ol of a — 
}>řtfa^e9 mi tuto při xaniií) nfřigotoaneV f ge gfan 
:|>raiobimtf flotoa itoá ! — Saf gtooíate b)io?i meíttet«« 
fa, a bitooce ná)xoáímf^ flugfu ga tufu, toíefla gt 
tafořfa to jníci ( matímn KefablUe na nfmlto, umfífi 
g (i>omé^o břema toi^egan, nfHgoman^ f^afitef pniU 
Stříbrná (am^ičf a , a toffaf gtggt{ na g^afnuti , (lata 
))?eb fřjgem; gini fVwofína fwltíofffaV temnou gaři 
rogUmogíc, ^ou|»a[a fe na trogim pHnim fetjgfU/ 
10 proftřeb ^ropu gon>fifettém. Qlbt pUb Hefoblem 
tr^Io poian^tná meíttef^ní {lulfou tof náfKnf, |t 
bitof o ff íefnumfft na foleno, of omgtfem i gofauff ^rugan 
na tu pa^b ni t^om^enou poflomu po^íilda. 

VHfo^^f gtt)o(o(a fleřna gefftf gebnon, a rufa 
gegi pc b^ee ipiá^ala^ íegícj no ftolfn, K b{tt>ra beg 
bolffj^ i^affdni fe a flroc^u ptatoid yogmebnmofft, 
í^otomita ff rogfogn uSintti gobofř. I^nitoimi n^jraía 
na ni ofo ffeato* fS^rfou gegi(^ Hiffaí^ f^ nebftmfra 
g :|>on)<ranf a wtKoíy n>iran, gofowau méía ))ro při^ 
fa^u jolíobaH m bjmfu. 'Sáto pal, obegřetnoflf nob 
ftom fmůg bořena, f>oíl^t^oÍI loeíitelft^ bobře :pogoto«> 
tooío* Sa řma)» fe mgd^)){mfft, ob^obíanř t)řeb fleínn 
fe ))o^amita. 

S fbo mim ga to rniíi, gata fe mfumitt, .ge ne^ 
bube ^jfolSfa moge tiiwá, a gi ge, geftlí gfem nico 
))to(i moifi t fmé muli fpotfíla, nebnbu pM fmftem 
na ma< Magomoií? Slegte fl |)řteinn, Ij[6ití fé )»řeb nfm pidían a ninátt>iW f )iofbfení nni|ft» ^ oncbi 
o|Mratobu ofpflímofl pHb obgetjm gfato<!^a milence <^o# 
loevte: no nnrf nenaíqnete, ncgli (<^ma(ngici fubitelto 
a lořmon flu|ebnid* 

Obbin>enim fitffa fíecna beg pK^nuii^ tat fmfíer 
tof nego^I^f nebyla #nj giíbnd gena nfiínmila, co b^ 
matfa na v^it^ gam^auřiía oíi. 

@á mám oprombttoan }>?ii{ntt, mímoita fln|fa 
fetfie, mitt mnfe íúlfnil xů neudímiflt: neboF, to mí 
miřte, fleíno! ntjábný gnkl^ l^oben nent frbcegen^^o, 

Síbegná to bbto pí^tA náfu freíntmt, gaffotim 
ftbce gegf ptcfh neg&(ta(o mrogtmf^o fhnutj. 3^ 
jiía} fe noi^ágetí n) bjioce, ^fttbofo yob febau ffogic{^ 
onn fjru ftutefnf, pp gafotoel foma pUh fmftem byc^ 
ti(a nobarmo* Kemo^íof aníet fobjf b(ítt } {^^nn^t 
to gafotoem fe f bitoce toábeno cíttío, pe týben te^Mrm 
na íftábi i^obýmagjc) : nemo^íaf mn aíe toH obolat^* 
a tofořfa begbetv bimAt ga rufu il^o|»im(fi, fře;on)ítl 
gt difřnuía.— Smó^agfei fe yřebe bmehni pofxihwiti 
MM icAxániío aU mffemn boffQmn yromíutoenj* 

K mffot byli ^íófomé Ht^ gen gofoby n| |>oftebn{ 
ogioinott yomyfu, fterý fe bbl pů ^rob; gtr^I megi 
mngi* — Stct)o panotoaío tpH me}t ^rabbomt , gen 
Ito?egoioé, anebo temné pi^ni femotom f^M^gjcjc^ 
flrdjniffi a gebnotCtme' ga^o^nti oibafítýi^ |>ftt yuíí 
ffily ten gebnotioiírný ^Hib. 

fSibH^ít paU 1^0? t(fgar fe bmacittbtý Viiwxn, 
ppttatĎ fe na ^(ibce g mrgutým Sogbřc^em* 

jřo^o? gobrnmlií yo fpanj tougief gbtognoJ« 

C^ttiwé^o brofa — mrgutíno ! — *o^o gíné^o 
neg pana ffiifima. @d gfem fl l^o bobře mffímnnt; 
pxif(xí nim romnau cefiau megt pt^átolni -« a co fe 
mn pt\> fftrofým píáfjtim bfíoío, o (rf byc^ fe gologil, 
ge to ge^o cetmený orfomitomi^ fobát nebyl. 

@e tobí nico bo to^o? oboří fe SogbM), me 
{fttgb? t^onň Sict^nicfýd^ ng feftarali^« f>Ub d roblg 
fwýc^ gá))tatomatt»i^ rnfómi, a ne ffotň, gaf|^ péaá 
no noc obíeci fobř obíibú 

9Vu, nn 1 aby t< mými fíomy At< neubyío ! ob^o^^ 
tt>2bl[ fťbecny Sámra , a fílnm fn>bm ofptř|)em bo 
gemi boboge, bále fe nbjro(« -- Zo rob lofřtm paxm 
eSitjmomt 1 xtipxixúií fam t febau. XaSmH^p namfftl^ 
loománi byc^ go byl tafé miíomnif ^ a gofý mUoUM 
njf. ¥roc byc^ tunpH, fbe Ibónel ))řetýrá ? 

K gatáíege fe ga bafftn, ^gofýmf! potakínim 
úfmSc^em gofot gvimoH gnaman tenháte f»ifei; 
denoené třefTtil g ciglcb fabft 
Xcb, ce] loy g|lt pbH — íů PwTctí. — 

lDyiDmon>a( | bolefýd^ ^cr, pxťíttící túH Mc^ofi | ^a^ 

táá) )}otfáiDa(o fe {tUbt t»|)ofttt ))ře^ognfm. fBfjtcf ni 
ipiáiaíx ip ntltné ptw. ýotntoi ^lo^ je fe bigj na 
(rabe pfipxMJf fe bní inamenitemu. 

©funce fe nfmato x&lot^pwi (Icemt — I9e flhsoHau 
iiii »9flatt|>t(9 wtui iiůjnixtf a p^ ptamém a letoém 
botu 4a|e(enatv í^ Si M balelotó^Iýd^ »r([tna(^ ^ufH 
^ery. Slauloi iiútmtt fA fofá te^eg^^^ ||rabem xotl^ 
lim a bol^atpnu 95a(ft9 $t^ pttffal tfltUlp to Yon>(ttf 
Iteré fe ycb nímt reiyrofyraíy aj 3a (Urobytou 6a^ 
Ifawu. ^UWp po Mufoli ^rbř, gofo t n{(6 ))D^Ii|eía 
l^anownice, {leína ffíiib^ta*- fflíjbíta frb(;c famenné^o, 
$afl $i naiiiwala nárobnj poxúl^* ®ebnaf fpantíofli 
ixúouf gebnaf i (o^Mflwim bpfa inamd {leína Kc^Ufá 
fragSm ^emnclfýrn; nev^^lnínegi afe m(ttn>)tta(o fe o nj 
ýťo nabobyřegnatt gegi piájvi a nefftonilelné janevote-' 
ni na pet^laxoi mtijflé. žKatarnio i^ti na ni f^r^^bau 
i iDp^ruifami bolé^ali pUttU a fwateb d)tttt»ji }enUi 
4on>é; Grlí|bíta a} bofat94be |)o^ťba(a toffemú 

S9 foM jenička tooíití niufjJ! rcj^orlít fe 
|>oQi}e (febitD^ flreyc, Aolba te 5(beíe, ty ocelivaa 
m^fli oUomíti ninf}^« Sleobbaftía ti ncbefa )))ri<ton? 
irodíýnr tMem^ ani'1 no^^tnila (rabtď^egnpm bD(^at<» 
^im, ab9< b«b)^ fn>cge trávila gah te}eii>cí m Uiiái 
Mffi<6# flenlto P famofS a^u^agi j tufn ftoé(fo. 3^^^ 
pflabttt má Jiioot mu|ott>t/ pxotvl ji fUkbfou flioořii^ 
to nebe. 

S » bjwce bauHIa fe bnffe pfi tiťí)tv ^mái \o^ 
(tlym ^ntoem, a ((^(fa m ^nln^tt tom obyomi 9ipf^ 
mibiH t)feyecUn)éntu firepcú SUe na tnameni fiarcotoo 
m^Mpúo ua fjá #efíero pcmiti, fmenž to tcbii ney^ 
fMKtefgf j(^, Itef J |k t»ef^(e( wltá^ o miloit «lii^ 
bitinn. 

Qmif ntmiÍĎ^iioi tetinfe ! ji9e(al Jtolba bá(e ^ 
tni na tn^bronan mái láffy ^obw^ jem^j^l Zn gefi 
|)an |>9ncf fJoftupiďý — 

O }»ro0m n)aéf miíý flrep^ef gala fe rojnicena 
'bi«»fa obmíauwottV nfTetřete fobí {low, a mni pe^an^ 
ů)áni. gnántf qí gi) t>an9 toef^olet Dni pxaxoi, je o 
niilod man bba^r a yfebce fajbt^ fpofogfti fe ^oblá, 
by? i fattbru^ rufn mau obbrjei? Xo n^íry! lorauci 
Iá{!a geft! K toffaf al fe gtm boflane — celé Ifeflero af 
třeba oblaji* gtt^olim fobl jenid^a; leč gafo $i fe tt>a(fí II 

botti(utt>; i^obbáioam, púhhaH fe nraff taM lo^mince^ 
fbciroít iaflaujiti ^obía (SIt|bftn Si(()ntďan. 

a»ru»ter ffefno! |»oíaíí gebným (íafem aem'(^mé. 
(Be gmenu mefprere>o bo^atýrd^a pQiiáinmt fe I9a«- 
fi loýmincel 

@ltbiigete mt to?--«--®Iíbugeme! — Potůček* 

Ai potfiSkii rozwodjiSný, ' 
Kftm tw& woda spMjY 

Acli, neclite arne rybky lowil. 
Dokud mae to tél|}. .y^ Aeh^ neekto mse rjbky |oini» 

Dok«d woda rosfe; 
Se^daa snřhj, oschuau > hory, 

Zawre srdce prosta. 

Befi^aii snShy, o»cknaa hory, 

Woda lanky zmy^ ; 
Wti^giav ga.«iia, tkivttas hkfgey 

Prosté srdce zny|^e. 

Wjíegdan f^aina, zkwelaa kágo, 

Woda poopadbns; 
Přivdán parna, zprahiiau drny, 

Znylé srdce swadne. 

Pf ifHdaa pania, zprahnan drny, 
Woda w bl^ha Mane; 

WzeiQdMi páry, do|ode wjno; 
Swadlé ardce splane. 

Wzegdau p&ry, de^e njno, 
Mra^k wodu stáhne; 

Wzdagj baaře, spadá listj, 
Spláld srdce zprahne. 

Wzdnsi banře, spadá iis^*, 
Led, snjh s wodatt splyae; 

A wie slřeitj, a wde sksstae, 
ZpraUd srdce zkyue« 

Ach, nechtě mne rybky iowtt^ 

Doknd mne to téfij, 
Ai potA^kn rozwodn^nf, 

Kam twá woda sp^ljT m Hmnka. 28 

BrcttMo cafůw a 

©íilý wlabÝ *lapec, Dcref Pugíieiii 3 Palerma, 
t&ro& w rebutownl t)iwaMa mtbíolánffií^o dela Scala 
weřegnt bfiPtfJT naboby^t^nk f*opnojli fwé/ gafausco 
0fa teprw pfll bew^ta rofu jíár, rosluffruge iteTtéifrt 
ttPoly matemattďi, a to e tafowau rŤ*lopi a gi(lctaii, 
§e wir<cPa ponltj přcwyffuge. ^(Dbeceiijlwo řetné fe f proi 
wo3owánjm 0<<^o ef^romásb^ugíc} e wftrseiijm pobtwuge 
f( gc^o nabobYČegňým barAm matrmaeiďýnt. 

p, petit/ iWař amienffÝ/ ticinil bntiO. frpiiai834 
arattflřu e pob mobau plugicjni/ febau wynaUjcnÝm Fdi 
rabem, r řemu? fewelíPf pořet biwáPflw na bPeb itiprff^ 
fefTel. U weřero oPolo ffefli ^obiit ponořli fe p. Petit • 
forábrem pob wobU/ (l)biw býti pob i»obatt bo třj řtturt} 
na febmau. tabyj ale wínula ffobma , a umiltc fe neui 
řasowal, poTpjffil* P a«<ř^ pomoci ; wffeďa wffaP pomoc 
b^Ia nabarmo* Iloráb máge téJP* nmiU>, p<ibl na bno, 
a nemojná bylo »TbobÝti geg. ©btuásliwj norci (j^oUt 
péři) pnflill fe ale přebce pob wobu, wTi^«3«l« ^^^^ ^ 
wflaupilt bó forábii ; p. Petit nebyl wff<»P »!« 3iw« .Vle# 
mtafíný ten 3fl(!ai»tl tři béti.a^^ola S^bni gmin}. 

VO Honbýné, w gfjlfc íraďé fpoleřnoři/ wy3W«li fe 
reprefentanti ftawn ob*obnjbo • reprefeiitaniT mobnjf 
^0 fweta o viwob na néřoliP partij biUiaru, gebttu po 
5000 lib. fttvL (50,000 3I. (IřO fiepořítagjc geí>notiit»ý* 
fá3eP. S pořátfii wTVt4tDal ftat9 ^obnf/ pojtfgi a\t 
3ivité3íl pfebce fwlc mobn}. 

PolffT {>wé3bo(lowec (a(ltoiiom) p. Bojg;nílawBkl «»J 
po3orna w nowiná* wratipawfff */ g«P welml nebAivoi 
bné gefl, připifottJati flaw roPii fjj^ lulafatíci (Pomettt) 
«5elleyowf / mogjcj uf43att fe na fonci r. 1835. XD Utt 
wenci minulib^ ^otu naUsalor fe o 125 mtltonS mil pob4I 
punce na protSgfn itraní, a ttby byla ob nafll 3emíol45 
milionA mil W3b41ena; ob ú boby nepřtblíftU fe lojce 
nefli o 30 miltonfl mtf/ a mimo to byl to tom ?afe of^on 
(ocae) geg) ob 3<ml obwr^cen. EbyPoU fe wlafattce ta 
cP43ala/ nebyla niPby přjcínau ^wláStn]áf imin xopowít 
tf], ba ani ne r. 1759, ařPoli nbbál poPub moin4 ntp 
«bij3egt při 3emi byla. konečné 3bii fe býti iplafatice tato 
télem taP UííHm,lt ej3e g<bo ii»eliPo(lt naproi!o nenf 
přiměřena, ^ni pař ge(l pobobno pvatobí, seby obélnlce 
(planety) na obé^ geg} patrní pfifobiti mof^ly/ gaPo3 i 
ona na ni nic pofnb^ nepAfóbila. 

Uebávono fPoTíla xo Pařj3i / w nfíct St Jacqnea, 
biwPa, gi3 milenec byl opnftil, 3e 3aufal(lwi 3 pďtébo poi 
f(t)obi. (Ba9áI ale obswUfTtn) iTta(lná nádoba! t^epabfa ,.'-^^' na blajbti, le^ na pracugjcjl^o bole me3P4ře, raP U ft 
IP niřem neura3ila« tne3Pář/ bo3ioébéi(o fe o přjřini 
3attfán{ gegi^o a máge ocbr^ninj geg) 3a bobři 3namenf/ 
pro(^l4fÍl fe, i€ p gt we3me/ paflt ruPu ge^o přigmc; 
bjwPa přígala obét tuto / a br3o na to flaivili faufeb^ 
fiiateP gegicb* Vítt^Uí mft$e na febe obrátiti francau3í 
fPi přiflotvj/ Je mu Sena fpabU gaPo ci|^la na 
í^iawu. 

IDennjP birming^amtPf ubátoá, fe (Iroge (malHny) 
Šaflnpowaly' r. 1782 pr^ci 10 milioml líb{; r. 1827: 200 
rnUiond Itb}; a r* 1833: 400 milionA libf* TI^FetenoV Ptei 
til fe přeb uHn^i&nim (IrogA 50Pr4te 3a minutu oroSilo/ 
oto^í fe tet^ SOOPrilte to tom famfm ?afe. 

5 t^ímec a 3r ipyfITo to^o roPu ueyminí ťOO^OOO 
ofob bo 2ímeriFy. 

TSkbyl lorb ÓTannefelb r. 177Í w 2ín$lt?ane<^ fam 
^n{ oFrefeP fwAg obgi3bll, přiiDeblí přeb né()o (lařenu, 
obwtnénau/ Se ^arownicj gefř^ IDytýPdno gi/ le po ^lo^ 
voí, nol^y sv3&Aru/ po poli bekala, Horb 3P03orowal/ 
It lib welmi pobauřen byl ; 3 wyuřfni ge^o a 3 xoy{t0Íš 
tlenf mu nefluffnofH pobobné faloby byloby mo(^lo 3U ro3f 
PwafTeni povDÍ}4ti* Ucbopil fe teby giné^o proflfebPU/ a 
^voiixtol promluwil P^ené: lYtáBili paP ^eft/ býti rojenaa 
2lngli?anPau ? — (Effem n\, tniíorbel obpowřbf la* — 
•Co fftéft) raoge, řefl 3l<^f^^) wUttSdfantd} fivobobv^ 
Pafbimu činiti/ řebo ptáwa ne3aPa3ogi^ a ntnii 34Ponn/ 
bcáttjclbo c^obftt po ^lan>f* ^begbi, gfl na fwobobí! 
2{no> mogi pánoxút\ — bolojil obť4tii9 fe P 3alot>n{PJÍm, 
fbyby n^m ná^obau napablo po b^awé ťbobni, c^o^me. 

Vta brobi tiaffpata tgaufera nale34 fe n^fTebiigicl 
ttipia : Cu ipói]wá XadPAr iS^nftv, pof^ibPa wiia foé^o* 
ytaro3eni ge(o bylo ne3n4mi/ a fmrt t«gemilii>Jm. 

2lmeriřani t aP ftvibomité flati>] f«4tPy/ fe va Vtowtn 
CforPu po lae flnfeb bo3Í<^ wiTeďy ulice řeté3y U3am?ent 
gfau« ^bo tv UonePtiPoto ntbHn\^o {ofu ceftu PonA, rnufi 
fe fta«9iti pfeb policii, g{ti bo Poflela, wyflecbni^nti raní 
napomenuti a 3AftawiH penlfnau poPittu* tMo we 5i'ai 
helfli na n^méfl) Ht$t, býwá na nfgaPý ia» sawi9^n» . 

^ávob 'B.awaraxúaboftw m Jnb\i cwrbi/S^ 
ob o(la po4^43i. £l4nPoiri ro|^oto poPolen) SAcMsegi • 
oPy gaPo e bratry; br4négf ge wf[ubt, a poJ)ánis\ Yf 
pfeb faub, genf gim tU3e weliPá břemena naPlAbagj/ ge 
^tgi 4tteb gináP iii gim ^iní. XO eae beffté popřegi o/lAm 
přjilřein u febe, pány gegíc^ ale nepřigmau f .fob(/, nei 
gfauli wýfoPit^o uro3en{. ZiůVm a ve^rnjm 2ana i^« yospjfftla. 
9 15. Ic^na (P ř ť 1 M II^c^O 1835. Liternj zpráwa. 

Přjrodopis oo kraťodiwilnjk skolnj pro mládež ilaapS- 
legSj řeskoslowaaskau od J. N, J.Filcýka. W Praze 
w kiýfecý arcybisk. knihtiskáruě u Jozefí Fcferlowé 
yzenjm Wáclawa Spinky 1834. 

Mezi pofésitedlné álcazy našich dnS dlnzno zagí- 
sté i to poČjsti, ze mládeži uaM se (počíná otwjratí pf J- 
st»p k neyznainenilégs; ^ole ziwota a wédoinostj wse- 
BirauDé užitečných, at ned^n ncwyhniitedhiě potře- 
bn j^ch, — k« ch z tf in u p ř j r o d y. Nemáme zajisté lep- 
ijho proslředkn aiitlá srdce djtek ka prawdé a dobru 
anadným a pHgemným zpasobein wésti, a tjm pr^iij a 
pewB> základ k nllechténj gich pololiti, než ten gest, 
aeznimiti ge a přjrodan. A zdali nenj i mysl djtek pro- 
atá, předsudky licpogatá, náružiwostmi a zl^mi oby- 
2«gi nepokalená, neyschopBegšj, tauto kráčeti cestau k 
cjli wjtčenému ? 

Tudy netřeba d jtéli řjci : ,,t o t o s e m u s j i n a- 
nčit, abya to odřjkávrati mohlo"; tu netřeba, 
fakoS mnozj nepowolanj wychowatelowé hlaapé Činj, 
wyhroiowánfin trestu djtko nutiti, aby celé hodiny u 
stolku mezi čtyřmi stěnami sedélo a wéc gemu Často 
nepochopitedhiau slowokslown wpamět wtisklo. Tady 
ku potěšený malých wsjré pole na procházku seveygde, 
a djtko samo přigde žádosti uasj wstřjc, přinese kwfl- 
ko^ obdíwuge geho krásu a záda bijže seznati gméno a 
wlastuosti geho. Tu se wyskytne žiwočich, a djtě ra- 
dost} picsogjc, Se neznámau sobe posud bytnost hbytS 
se pofaybowati spatřuge, čiuj tu samu otázku. Posledně 
když se naučilo i na wéci nepatrné pozor mjti, ptá se 
také na mrtwý a bezezwlástnj ozdoby zde Ježjcl ká- 
men, na ueobyčegné barwenau zem, na wodu a g» n. 
Tu má wychowatel neypřjležítégKJ dobu, wyučowati 
mládež sobě swéřenau. Přinesloli mu djtč bylinu, udá 
se gmétto, powj se, gakých Trlastuoslj' do sebe má, k 
Čemu se dle těch wlastaoitj upotřebiti dá, a přirowná 
se k giným podobným neb nepodobným bylinám, a o 
nich wyprawj ae to samé. Sj)aťriloli djtě žiwočícha, 
iitíuj se totéž 5 přidá pak se třebas, zdali škodný neb ii- žitečný gest , zdaž se ho wystřjhati třeba čili nio •) 
Sewjli žiwoČioh we swém počjnánj«Bf dobraa gakaoai 
wlastnost, dlužno nejMrjce na n) obrátiti tHM STffig, 
Trychwáltti gi, a okázati gakýchže blahých následku 
má*, mládež autlá, gestě nepoka zená sama se dowtjp}, 
že podobně sobe počjnati má. Přinesloli djtě n^áký 
kámen, pow) se mu upotřebenj geho 4 řekne se, 2e po- 
dobné wéci wlastnj též řjsi pfisobj, geuž nerosty obsa* 
4inge, že tam i giná těla patřj, gež hy bylo snad tam 
nepřipočetlo, k. p. woda, s3l a g. w. Nabude tak wy- 
chowatel tisjcerých přjIežitostj,přjgemným a snad- 
ným způsobem šlechtiti srdce a wybruiowati. z pone- 
náhla rozum nČence swého, aniž mu třeba awobodné 
dctttké mysli nátisky Činiti donucowánjm k učeu;> ano 
djtko aamo o poučenj žádá, eož se tjm lépe podař;, znali 
wycbowatel dobrý zp&sob wzbuzowati zwědawost 
Toho p^k při dobrém náwodu (methodus) ne těžko do- 
sáhne. Fowězme častěgi néco nowého, žiwoť učenci 
giž známý TiryBwětlugjc|ko, k. p. o bylin gednao, gak 
ae ze lnu plátno na satstwo a z toho zasei papjr dělá; 
gak dělánj papjrn wynalezano, a »a čemS dřjwe o těch 
neb oněch národa psáw^no ) po druhé kterak z rozlič- 
ných stroma prkna a z těch dále wleliké djtěti zná- 
mé truhlářské, bednárské a giué práce se zhotowugj; 
o žiwočlchft irezměme k. p. owci neb zagjce a poučme a 
oné, ze kterých Částek a gak sukno se dělá neb kljh, 
u tohoto, že geho srst ko zhotowowán j klobank& se u- 
potřebuge^ u nerosta podobným pokročme zp&sobem* --> 
Posléze pak snadný od přjrodopisu přechod k poznán| 
sebe samého, k Člowěkoslowj mjhjm« 

Wyswčtleme dále djtčti, že ono samo, a ostatn) 
gemu podobná atwořeuj též k gedué řjsi přjrody, k ži- 
woČISstwu totiž prináležegj, že wsak se mnohými wlast- 
noitmi od >vsech osta^njch žiwočichS Ijsj, že uewsickni 
lidé, oč w celku fc sobě podobnj, tak doMsIa wyhljžegj, 
gako ti, genž ge obkličugj } že gsau lidé giných docela ♦) Dáwáli se ale wýslraha, stalí se to se w5j opatr- 
nosti, aby snad djté nemandrau báznj toho pokole- 
nj živiročichíl pogato nebylo, cožby arci VK^elifcých 
smutných následkS mjti mohlo. 80 

mrawft, ^né burwy í ietowé a t d. řfmS pe ii((io wy- 
gkytne příležitost přegjti z ponenáhla od SiowékoBlow) 
k zeinépistiy pak i k dégepíxa i k ostatiijm wédáiu* A 
zdali luáme lepsjho zpfiftobu wstjpiti mládeži poznáni 
Boba, nežli ze 8kiitk& g:eliOj t. g. z přjrod^ ? přewrá- 
cetiý zag^sté gest zpfisob, začjiiati dftkáui, w a útlém 
gich wékii zcela ua přiťozeuém lpěgjc|in, w hlawu 
cpáti ponétj nadpřirozená, a w^stawowati zásadu mra« 
wn| (princip morální) dřjwe, neS se seznámili apřjro- 
dan. Gesti to sainé^ g^ako bychom chtěli na aatl^, dwan 
neb tříletý planý stromeček, Itépowati celý peli a korn- 
nu kwélaacj stromu giž auroda nesaucího. Pí jrodan te^^ 
dy klaSme prwnj wzdélanosti základ, a budje základ při- 
rozený, tody i pewný. 

Wšak, řekne mnohý, k Semn tolik sloTf proto ij« 
řiti, že nám nékolikero spisii o př)rodé w materském 
gazykn podáno ? WSdyt gest to gedno, at gsau podány 
w gakém koli gazyfcu, gen když známost přírody roz- 
Ijřifgí ; wychowatel gích m&že použili dle swé libobtí 
k €|li swéma$ nau^jli se gen sám pi-jrodu znáti, m&že 
austne w tom neb onom gaasykn učenci swému předná- 
šeti. Ne tak , brachu milý ! ^ Ani pro učitele, ani pro 
nČenee gedno to nenj, byhili kniha ta sepsána w ginem 
gazyku než gest materský gazyk učence. Máli w>cho- 
watet négakau wédu přednášeti w gazyka ginem, než 
yre kterém se gj sám byl nančii; stcTlie se přes tu ehwjii 
nesrozumitetlfným, neb mu nenstále ztfpasíti btttfe s pře- 
kážkami, gež mu řeč, w které přednásf, nenf^ii gj mo- 
cen dosti, w ces(u iLlásti musf. >fe wědé, \f které se 
to každau chwíli o gméno gedná, wéc ta hla\TBÍ, aby 
wythowalet se gj byl w tom gázyku naučil, W kterém 
gi přednášeti má. Kdo to newéř|, at to gen zftus). — 
Pro učence to docela není gedno. Bytvli přjrodopis 
w ginéjii gazjku sepsán, než ge gazyk materský, gest 
mu dočista neplatný $ gest to to samé, gako bys mu byl 
dal ořech, gehož skořápku rozlausknanti w stawu nen j, 
ha o iiémž ani uew), zwIcKté-li mu tv neřekttes, že cos 
k požití w ném uzawřeno gest« Či má se teprw té řeči 
nČiti? — Pro Bilh! k čemu to uchylowánj «e od cesty 
přirozené ? — K Čemu to daremné drahého Času maře- 
ní?— K čemu téch oklik, kdežto gedujm rázem a cjie 
býti mažeš?-! 

Máli tedy přjrodbpis pro naši mládež psaný užHek 
wýdati, jg^aký od ného očekávfati práwo každý má, ga- 
zykem materskýma psán býti mas). A to gest ta prjci- 
na pro njž sem swrchuiekl, že mezi potésitedlné úkazy 
našich dnS lae počísti, že mládeži naší sé počjná otwj- 
rati přístup ku chra''mu jířjrody. Neydrjw« náS caalaolf lý, p. Prof Sjrj brso pak na 

to horlivry F. Filcýfc uČi(6l wzoruí> takowými-to sptaj 

nás podařili* "* 

Že i P* f^ír i F« Filcýk z dobrého ohledu a z lásky 

ku, mládeži wlastenské, . bez zištnosti (na níž a nás arci 

gešté ne hrubé pomysliti lze) dpla swá podnikli, io zagisté 

WdéČně uznáwáme, a mégtež oba upřímné djky naše. 

Umjníli pak gsme sobe, pronésti úsudek o druhém 

z nadgmenowaných spisS, totiž ú „Přírodopisu pro 

mládež dospéleg»í Českoslowauskau od Jana Nep* J. 

Filcýka." I 

(Jivdaneníl otioitk*) Nowé wysel: 

Králodworský rnkopk^ 

(k němnž přidány gsaa : „řfseu krále Wáclawa I." — 

,,PJ8eii pod WySehradem." — ^Sném^' — a„Libose«« 

i některých písnj přeložení polské a krainské) 3tj 

wydánj. Nákladejn Wácl. Hanky, u něhož k dostání 

gest za24kr.,u kuéhkupc& ale za 36 kr. ua střjbře* 

Čistým tiikem a pěkným papírem třetj toto wy- 

dání nad prvrnégsí daleko ^vj^niká , gakož i kapesnj 

geho formát nemalé příhodností má. Že p. wydawatel 

i některá přeložení — zwlážté pak také ostatu) neystarsj 

památky zlatého wěku zpěvra českých pripogii, gen k 

pochvrale slaužiti muže, 

W tisku se nachází: 
GwíčeDJ we zbraní gednoUiwýeJi trog4k4, 
řad a zdělků cjs. kráK pěchoty. W čeSlína pře- 
ložil T. Burian, poračjkcis. král.. pluku pSšJho 
Arcíknjžete Rainera čjsla 11. 

Druhé gesti to dílo, kteréž tento pilný a horli wý 
(we stawu swém zagisté welmt pořídku se ualezagíc)) 
wlttStenec na gazyk materský přeložil, aby se kraganum 
tak Četné we cys. k. wogskn rozptýleným zawdéčil. — 
Ka konci loňského rokn wyselt geho: 

Služebný předpia pro sprostého wogŽL- 
ka, swobodnjka a bubenjka cjs. král. pScholy, pak 
částky ručnice pěchoty,* u uiiěřeu) a trefení. Pražský dennjk# 

(dne 12. ledna.) 
Dennjky měli by w dramě živvota lidského^ 
zastáwati neyprwněgšj osobu. Gá alespoň wjm t wUstDf mogi zka$eDó8lt a té tkniené gieh wla-* 
fclnosli, Že nilčenHwěgSj býwagj tel Uchy fřrjlel, 
a aprjinněgSj než falešoá mileDka. A gakáž to pro 
nboh^ lidsko stwořeni wýhoda , gežto nbožálko 
nigalž o samolS na swSlě tomto státi nemůže! — 
DeoDik. oewyžwallá, eokoliw Ijsnj aebo rozSIruge 
ůádra moge, ledabych to byl, gakož ňynj zhusia 
obyčeg spisowaleUký, sám na swStlo wy|)rawil. 

LetoSo)bo masopustu budemese mo^i hodoS 
nabažiti. Dlaubý ge dosti — tedy se gen o wese- 
lost slareyme, a neb aspoii přjležitosii se uchop- 
me, gakowých nám cíz| spekulacj k weselosti po- 
•kytage. Mezi neynowSgSj těchto přjležitosti po- 
hltáme redaty, kter^ diwadelnj ředUei p, Slóger 
w staw. diwadle strogiti hodlá, Budauc) nedéli 
držená bode prwnj* — — 

W iy dny — gakž fáma powfdá — hráti se 
nebqde. Co poSnau hry české'? A co my? 

T6S;m se na ty některé nedělnj odpAldne, 
Domnsi hezky po sausedskú okolo teplých kamen 
zasedneme, a přežwykowati budeme weselý a roz- 
manitý žiwot nás, gako pohádku o čerwené kar- 
kulce.— • 

Co letos gešvě nowých lier nwidjmey nazwjca 
kasy Bowé (to gest': na diwadte českém) bodán* 
Takto se bene£ciaalowé s dobrau potážjé— ^ 

We prospěch p«* Brioke proWozowali se bode 
dne 2. února powěst^, a Němc& tákořka Wšqde a 
plesem přígalá fraSka „Lumpaoivagabundus'* pře- 
ložením piiného p. Štěpánka. Gsmel welíce žá- 
dostiví, gaké obliby tenlo cízi„trog)íst darebáků'* 
mezi námi docházeti bude. Fřjčiiiliwému p. bene- 
ileiantofřegeme z|runlu srdce plnau kasu a plin- 
nan weyřečnost.-* 

Druhý djl léto fralty widělí game dne 9. b. 
ni. pOD^yprw prowozowaDU we prospěch oblíbe- 
ného komika při zdeySjm německém diwadle. 
Unobof dá se i o wěci malé říei, leč tu mi práwě 
nic lepSjbo nenapadá, než ono: 

— bit f<ftre(!í(cft(ie bet Sc^retfen 

í)oé i(l ber — ^o(f«iifa6ri!ant In Wnim fflo^nl 

W hod ně p. spísowateli na smysl, gakož i na zvvrá- 

cené gusto některých našinců přiozdobil ozdobné 

to djlo — ginák^li se nemeyljm — zdeyšj skladatel 81 

pianíěky o tom smichn bodném „Pěkně prosj m. 
— Cize né? — Zdráwa budiž ruka na pódobnau 
robotu! — 

YQJ. 

Rozličnosti. / 

IT e L w o w é u Petra Pillera w>seí <frnhj dií W a I- 
lemsteína, fiillerowjr dramatické básné, preklfdem 
J. N. Kamiaskie^o, pod titiirein : DwaPikkolomi- 
uowé* Cáit pr\¥nj pod ti tni em Obós (tábof)Wal- 
leusztajna w^slar. 1832. Třelj pod tltuJem Smieré 
WallensKťajnaw krátce nastaupj. 

K.nlhárnaKa'ezjnskýGhwPoznánin(|^eat 
plodem občanských ctnostj hrabete Eduarda Kaczynské-; 
ho. Ctihodný mnž ten, chtége we hlawnjm íněsté kra- 
giny, we které' se narodil, zristawiti památku i>o sobe,. 
umjnil,^8t založiti ústavv, prQspéšný wsem staw&m i: 
wék&m» K auCela tomu obdržel od mésta obšjrné m|sC0y 
Wystawěl na uém nádheraau budowti, a umjstil w uy 
zbjrka swých kuih, welikan prac) a nákladem po mno- 
ho let shledanau a okolo 17,000 swazkilw obnásegjc|. 
Knihárnu iu i s bndowaii. darowal na vděčné 2asy mě- 
stu Poznani, s lati wýminkan ale, že se ani staweuj toho 
k něčemu ginéiuii použiti aniž pak kuihárna zmésta to- 
ho giuam přendati nesnij. Kdyby se giuák učinilo, má 
oboge i se základnjini gistinami hned tase rodině Ka- 
czyriských w ráčen o býti. Na zwélHowánj zbjrky té a 
ua wjdržowáuj třech úředn|k& při nj odhodlal ctiho- 
dný zakladatel kuibárny 20,000 tol^nW, pfig^enych w 
prwnf hypotbece na statcjch Ple^ewn we welkokujžet- 
Btwj poznajiskéui, a 12,000 zl. p.^ uložených we spoři- 
telnici warŠawské. Poaledn j lumma teprwr. 1850 se zá- 
kladem knUiáruy spogena bude. Gine dasti znamenité 
dficliody knibárny té gdau z nág;mu několika přjbjtkri, 
nalezagjcjch-se we stawenj knihárnjm. Nade giitinami 
a kniháruan bdj knratoriniUi složené ze dwau osob z 
rodu Kaczynskýcb, z g^ubernatora poznaiíského a z purk- 
mistra města Pozuani. Otewřena byla kníhárna ta po- 
neyprw 5. dubna 18,>0. Knih obsahug^e giž přes 20,000 
dél rozmanitých, z nichž % historické a z těch opět % 
historie polské se tjka^jcj obsahuje. Otewřena gest od 
hodiny Sté do 8mé odpolednj; 

W Rize započalo se towaryšstwj z ohledu na dége 
i staražituoittl ruských kragin po moři baltském, které 
k dosažen) cjle toho neyprwněgi zamýšlj založiti kni- 
hárnu a pak Museum i astanuwíio shromažclowati se za 
mésje, jednati ale za rok atiplné se segjtl. Chce wydá- 
wati Časopis, magie j obsahowaii roSĎjky toho towarj^l- 32 

8lwá, rozprawy wéfdecké, listiny t gine pam€<ii|ky sta- 
rožitnosti. 

Anglickách spisowatelkyu p<rSjtá se te3 i 10. 

Auplná zbjrka zákonS rnského carstwj vryila 1. 
dubna 1830 w 45* djlech vr 48* 8wazc$ch,w 4; obnáSjt 
6000 aTch& a 80600 gednotliwých zákoml, Nesmjruá 
tato zbjrka práwnjch zřjdel Ruska byla wsak toliko 
prjprawnaa pracf * Z nj se teprw gednotliwé s w o d y 
(codiccs) wybraly, w^swětUly, spořádaly a pak saa- 
Btavfrnéf přednesly. Tak wysel r. 1832 swod civilnjeh 
zákon& w 15 swazcich w 8 (100 Rubl. b.) w 1499 ka- 
pitolách 1 42|t48 článcjch. Práce ta 7 komissfin swě*, 
řena. Diwadelnj zprávy. 

1. 

S potelienjtn uchopitgi se péra Wáin w známost 
nwesti, ze náS drahocenný dramaturg p« prof. Klicpera 
dle oslněného powzbnzenj TTííely £etké pro pražské di- 
vadlo připrawenao ^linohru Ubljřka (wzdélanau dle po- 
wjdky „Krásné Uhljrky,") zde gako na zktasku pro- 
wozowati dal zdtfysjmi milownjky íleského d!\f adla dne 
14. prosince r. t. ProwozowánJ, gakoz i tato z wybor- 
négljch Sinoher p* Klicperowých weliké pochwaly a 
obecenstwa, tenkrát neyčetněgi shromážděného, do-' 
sáhly, že i odpornjci literatury našj po^jnagj aznávrati, 
Se Čechowé ne^en weselo-ale také činoher zdařilých 
magj, a to gest, £eho se zde chtělo dokázati. Že zde krá* 
gno činohra tato wywedena gest byla, za to ra^j gméno 
newyrownané našJ panj Klicperowé, genž k ažasunt] 
tuto rekyniUhljřkn mistrné pro wodila (nkon^lenj prwnj- 
ho i druhého gednánj, shledáuj se se swým Swatoplu- 
kem, gakož i scény zšjlenosti). Rowněž gako w Laupeži 
počínala sob^ gsgf dcernnka Marie w osobě Pawijka, 
genž swau naivnostj, ostražitost} a hbilostjza wzorslau^- 
žiti m5že w těchto charakterech. Z přirozené lásky a 
náklonosti k mateřčině nasj přegala ušlechtilá panna 
Dalemila Fo!spjsilovra úkol Rdžf^ny, a prwufm tjmto 
gwým wystaupen|m krásnan nadégi na budaucnost 
zbudila. Obljbený patheticky hrdina Plukownjk wěrné 
Kláře po boku stál a welmi zanjmanau hran obecenstwo 
takořka okauzliti wěděl, taktéž wrchnjkowa osoba po- 
těsenjm widěna byla gest ^ podobné potleskem dařeni 
byli : Owjsek imprimia, Kraus a Kameuský mimo gíné, 

2. 
Giž před rokem> bylo wzácnému 2ltenárstwu Kwét& 
oznámeno, gakým prospěchem w městě Žebráce diwa* dlo se prowoznge a gaký aoSef gefao gtui^ i nebude mn, 
trwám, laskanému newhod dozwédéti se, ol se tamn) 
ochotnjcí letos pokusili, a gafc si vr predsewzetf swém 
po^joall. 

ObySegaS, wstupugjce do diwadla, wenkowané 
po weselosti bažegj. Předce "vrsak Čecha, a! podle po* 
Wilhy swé rád se sice zasmége a proto i ráďweselo- 
hru nawstěwuge, wdžný a tkliwý kus wjce dogjmá;; 
pročež i tu samau smntnohru a dramu castěgi nawsti- 
■wj než weselohru, po gednau se gj nabažiw. 

I zawděSf se zaglaté kraganom swým a pocbwaly 
gich dogdan očbotnjci na wenkn, poddwagjce na ge- 
wistě po střjdě weselohry a dramy. Přeswěd£en| toho 
nabyl gsem letos na diwadle Žebráckém. Báwány bjly 
drnhého půlletá po sobě £ty ry Klicperowské kusy : „Jan 
za chrta dán," .|Lhář a geho rod,<< „Lanpež^^ a 4(0» 
necně poslednj nedělí loňského roku „Uhljřka.'* Diwa* 
dlo bylo trždy přeplněno, a kus sneyvirétsj roz^iilcuostj 
přigat. 

Zasloužili wsak herci pochwaly nabyté, nebot náiií' 
krom některých mali^ostj kusy ty tak zdárné na odt\r 
postawili> za wjce žádati nebylo, než abychom weliké 
diwadlo se wsemi potřebnostmi opatřené před seban 
měli. Nebo, kdoby mohl, uwidéw w Laupeži penj Po- 
koraan co Eližbětn — panna Nýnu Fistoriusowaa co 
Johanu a co Uhljřkň w Sinohře téhož gména, gim scho- 
pností newiednjch -vr uměn j dramatickém odepřjti? kdo- 
by newzdal pana Logkowi pochwaln patře gak mistrné 
uá Aiorauu a S^anhuhrá? Lépe zagisté nikde dáwán starý 
Prawdomluwa, kterého nám pan Pokorný zobrazil. A 
pana Worla, Štiku, Špalka, Taburka a WytáSkS gakož i 
ušlechtilých panen Hněwkowské a Liskowé hra přiro- 
zená wždycky každého nemálo potěsj. Konečně ala s po- 
chwalau zmjnka státi se rnuaj o Kar. Karafiatowé, děw- 
Šátku schopnostmi newšednjmi obdařeném, genž ka 
podiwu welkerého obecenstwa nelehkan pro tak Jiěžný 
wěk osobu Gindřicha tak žiwě nám předstawila, že 
lepsj obraz ani při čteuj pogmauti nelze. Ostatně nic 
gittého uezbýwá, než přáti, aby oni horli w) ochotnfci 
W počjnán) swém spoluobčany swé dustogně bawiti ne- 
ochabli, a w giuých wětijch městáeh následownjk^ na- 
lezli, poznáwagjc|cfa mezi giuými prospěchy diwadla i 
ten, že zobrazená nectnost a následkowé gegí welmi na 
člowěka pusobj. Slza nad klatbau Jwanowičowan z oka 
mužského wynořená ku wdécnosti k rodiČSím nabádá 
wjce, než kterékoli glué uapomjuáuj. H. - ■•> Časopis tento wy- 

cliAz] n Jana Host. 

PospjSila,if Praze, na 

«tai^ni mSsfé , w li- 

Jioif é iili€i, f jsio 946, 

A k dostánj gest w 

^^hoskladu wyda- 

•watelowu každý řťwr- 

tek po archu , k né- 

mnžto se we t^trnácti 

dneeh weždj g:e$t$ 

pifilarche^á přjlolia 

přikládá. 
Předplacen) a wj«- 
dawatele i u nvšech 
řádných knčhkapců 
rakanského mocnár- 
stwj na celý rok za 
3 z\. 12 kr., na Ctwrt 
hfa za 48 kr. uts stř- 
se přigjmá. I po c. k. 
poStow. auřadech, a 
wSak gen za púlletnj 
předplátkn2,zl.l2kr. 
na 8tř., fýdennjk tento, 
se razesjlá. 


Národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 22^" ledna] — mysl weselaa 
Sám pán B(\h milo^; 
A^lído rád nezpfwá, 
At Čechem neslnge. Jar. Kamenický, [1835. '^ Pm v 

j s n ۥ 

1. Náwrat. ^ ^ 

lietj, letj slawjřek 
Přes dolanský tráwnj^ek; 
Za tráwnjřkem sedne, 
Krnsnau pannn zhledne, 
Sedj Hana pod gablonSm 
A žalost) bledne. 

iJProC pak oři sklopugeS 
Srdce darmo snžugeS? 
Wzdey se holka plesu 1 
Z polabinských lesů 
Twému mlaidémn srdénka 
Potědenj nesu." 

„„Ach! gak se mám radowat, 
Mysel obweselowat? 
Máli krege kwjtj. 
Milý má umřjti. 
Bratra nemám, sestry nemám - 
S kým se potřSiti r*" 

^,Neplai;, dSwo spanilá, 
Twúg milý mne posjjá, 
Zdráw 2e z wogny gede, 
Wranjka si wedc, 
By obgasnil weselostj 
Wemé twáře bledé." y y Odletuje slawjřek, 
ftechce, řechce iiNTanjřek; 
W němém usiiqVánj 
Hoch se k holce sklánj, 
Bledé twářlnky se rděgj 
W horkém celowánj. 

2. Žádost 

Na té panské stráni^ 
Buk se s bukem svvjrá^ 
Mladé, antloboké, 
D6wde modrooké 
Bukuvice tam sbjrá. 

Kéž-bych gá byl pfá^kém 
Slaďanukého hláskuj 
Přes tu sinau řjřku 
Letél-bych k lesjcku, 
Zapěl gj swau lásku. 

Kéž-bych byl kwětiukau, 
Njž se Lídka Ijřjj 
Wlaudil-bych se tiSe, 
Wonný zápach dyše, 
W ňadra holubjřj. 

Ké2-bych byl wětérkem 
Skřjdly řipernými; 
Wanul-bych k mé miléý 
Zahráwal-byek řile 
S wlásky hedbáwnými. 84 Wjiikem wázanými^ 
A pak zljbal ejlko, 
2^ai cdé ijlko / 
IJstj liorliwými. 

Bugen Kar. Tupý. IPmvlCti a ftotjkt) na HrKonodj^íjj ^. 

Patríae primom nobis mensytikou, 
disciplina nota esse debct. — 

Cftc. éÍ£ OraU 

1. 55o8 é fo^autem. 

va ce(lott>aní |)o ífríonofficl^ nan)fftt»tí gfem { 
yříteíc ftt)%, u nřt>oj gfem í)oMaí n«oíí! tnu fc 
^ojbrjett. Cjfarffé pofrojcení bt)ío te|ba} |)váwe ja 
bweřmí; ^xt^tzl mne můfl ^jřítcí íjojorna úcíníí na 
neb^íni ob))o[ebne, fbejto fe, gafo} obis^cegni, i Ieto4 
f obioefeUni {begiTic^ ob)^n)ateíu bog é řc^autem prO'* 
n)0}on>atí me(« 33cs f (ol^autem ? ot)?ton>aí gfem fám 
u febe; jbe na řepPé |)Mbe ? — a řajban (fobínau jrůftala 
}n>fban>ofl mcge. SanuH! mí na m^flt jnamenité fo^ 
^autí boge ffebpcí) wřfWř í umři gfem fe bobře upa* 
matomatt, fterat flarj nárobomé na lo^utj )mu}i(oili 
fe rdbí obwefeíowalí, an^ i fterafo gebenfrate bog 
tařon>9 f tt>ítéi(lmj[ poflaujíí: gebp aíe awpf tento aj 
bo úboíí řrřonoéjíťl^o b^í jabíanbít, a tuí fe aj pobneé 
ubrjcí, bplo mi xoh\ noroau^ a gafoj non>ota n>ůbec 
i mno^o pumabnofit bo febe mytoáf í totéj \ixci uKjfené 
A)mU mí přípowibala. U gafoj pří pomei^fllenj na 
tt)éc gefftě ncinimau mj^cnfp pobttDné ^onj fe aa pře^ 
pobíwnýmí^ tafj tafe' í tufo mne ájtii^ fe ujbátí ^ je 
fnab gfau obioroatelé ílrfonoffú potomci (larpcft Weřu, 
oneb afpon ) gebnó^o « nimi fmene je pocftajcgf. 
Ořeíawaná nebřle fe příbíjjíía. Obpoíebne o tři í>o** 
binicf> příí>otott)ena řpfa weflferá xozi t nailámagiqm 
rabomdnfam. Obewjfab »ibél gfem ^rnauti fe míabpr 
bugarý xoit na blíjří palauf, a wjfaf í ftařen^ a 
blbřowé ned^íberí mcji bíwaf?, an gfem b^í fám na 
^{(xní přiffeL Svtaí to ffirořá rowina, íoífolem uíj- 
ťpmí pa^orfp obehnaná; u pro(ířeb jabříáno jláío já^ 
brabtjr o^rajuglc foíem bo íola f bogi míffo. Ofoío 
aábrabíi fláíí toefnicaní n> pef ném ufpořábánj^ 33ogífftř 
bvío geffté prájbné, procej fe í^romájbřní wefpoíef 
n>efeíiío, ^oworcm^ fmjcfyem — gaf fe gen bííatt balo. 
Sfljff (f)nřm fe t«^ gal fe mí jbáío, bnejla bobře bařiío ; 
^ejřér rujotDé tn>áře gabrn^ic^ mefniemtel bi^í^ fe n^v^ 
SAfniíVf iato mobrogafn^ nebe nab gic^ ^ían)ámí. 3 ^o(^tt toefelá ttb|l genom fr(fe(a. £>fe mege kanUX^ 
fe po tomto míabem fmřtif, a mííerábo probleía na 
bjtt)ciná(^ f genjto gbe t» bjCém^ {ertven^m i mobrán 
cběwu ftDáteínjm to^pořent^ na fo^auti bog {elofy^ 
^ ai ton>nau c^uti fe gemu biwatír gob fr bo wtífi i 
^^fpufliti fob; traufaíy. SZe^oice ffotd eetn>e»^ gfttt 
un>ibé^ gafojto bam^ )be po ^orác^ oHjbene'. ^\xo!t^ 
b9t9 bub pro{}on)lafe\ H\> mříy ffátel foíem ^(an>^ 
jatocený, tafje ge^o bn)a fonce na ramena bolu my^ 
fetír fc[ne% co pancíře^ ffníron)af(i^, frálfé futnice, a 
vxUxĎ^ Xú^%xnnii. @ottác{ míli fojagf^ vajt^jcf t 
man{fe(lťu, gafoj { xot^ té^oj brn^u^ frátfe fojenf^ 
a »9fofí boty. 

Upřímnod, profíofrbecnofl, wííbnofl a ttfme(^, 
d^i^o fe tn na tojfec^ ttóSxiú) getoiíy — prt pompfflenji 
na fo^antí bog mne xo obta^noRí bo SIrtabte jonefl^^ 
a gáf fbbbycfi X^eoftitem b^I, aj pobned bpc^ nepfoí. 
nej tb^Sp. 

Xu nagebnan obrátili fe jraf otoé xo^tů) na fha^ 
nur a foíem jajnílo raboiine : „®íj při(|fá){!" Dbrátiw 
fer fpatřií gfem četn^ í ^lucny jáflup f an fe pojbáíi 
a té firan^ bijjir* » řele prn»obu tř^o WífrořowoK , 
ft mnaifanti, a přeb nimi aneb nato^otoaí gi(^ n^ůbce 
blau^é no^9 bíe taftu, anú ftiiě(fné pofunfy prowá'* 
bří, roa^ánřge fe ^oljr a otacege fe na wjfe ftrantř. 
$0 tomto ard)imimu a ^oli ge^o obraceli fe o{i ^u^ 
bebnifu, gimjto přebffafoipafeí ttn an^menj l&túal ( 
^roní a f přefhí»ce. ®iní ^raíi na jpípawé j^au^lff 
gin{ piffaíi na pronifamé pifj^aí^ , gini traubiíi na 
^uSicj lefnji trouHr a ginj opřt bubnomoíi a cinfaíir 
a bin)n9mi náfhogi taf^iinV ^řmotn piifobiít/ je fe 
baíefo a ffirofo po ofoínjc^ íefíc^ roaíé^aí. Saf prý 
afi traubiíi trubaSowc při triumfu @cipía ^frifána! — 
aaffeptaí m i učeném ufmřc^em tamnegfpl pan fanton 
3a muatfanty n>9fracoiíoaí ft ^rbc míab)f xo cernýc^ 
fojenfác(>, toyfofi^ bctád^r řenvtné Meftř, n)9fofé# 
c^íupaté řepici a ffirof^c^ rufámet^ oj po rámř xoi^* 
^rnut^c^; brje xo f!íný(^ rufau flaré^o, frbnaté^o fo^ 
í^auta, íxo\i\m a pentlitfamt o^bobené^o. 3^ 4^^ 
gin^ mlabif xoz fmáteínim obfVím pft<^áael^ brje a^uru 
bíau^9 cep, gafob? řimfřan fascfa,*) weíiřým wíncem 
ofráfjlenv* 3^ "i^ txÁiú rab xoz^ú^áj mfabjifů, a po«* 
fíéje míabi a ^ax\ obogi^o po^ían>i promáaeíi prutvob. 

@af miíe fe f bogtffti přibij jtlí , roa^mul ar(^{«* 
mimué řiíí ten arcífomebíant a^P bin)ár& fotem ^} Fatcis b9(o ftoa^rcrt |>rut8, i nf^oS (ořem m^eauřala feCfra^ 
Q 9'^! na inomen] bflftognoftf w Iftimif přeb tor^nimi ofo* 
bami nonn>a(t. ^txMi tú Hofii^f feft<nDt( ge bo fabUf a ttmítt 
Umíni jábrablí. Wtai^Unti, Qonát i loíjantm, a 
tttf^9 tt^pm, pím ^rbíttfVé }mu}UofK na bogtfrí 
iofltttt|)ifí. €rbiiat^ ^oc^ forota poflotoít na jem{, 
))ří fottj.mtt iMÍnt tnujifanti flocnan ja^raltf a na 
Ho^n mu b(an^ pw^ii^ :|)řítt>á)al^ ge^o} bru$9 ro« 
nec na folifr u t^roflřeb gemtfff? }ara|en9, npemnt(« 
9>ru^9 fpnef yolojít gafob^ ée K>(fí mojnau ifetrno&jl 
a učtou cep.fwng na txáxonil, a oba fe nato rpc^íau 
no^au — } bogíflftí obcbrati. gábrabíj fc cpřt jawřeto,^ 
a neol^rojen^ (o^aut f! po ^rbínfFu n)9fracon>a( frof9 
• cbméřen^mt^ gafob9 mu|n9m )}o^(ebem we^eré mnoj^ 
|ln)i tixúátu n)9)n)atí cbtíí na bog. 

SS ne))ofogném ocefánsanj, co fe bjtt bube, barmo 
gfem fe o^ííjet yo fofu^ gtn^m Ifo^autu ; nebof yowjb^ 
gfem b^wat to^o minčnj, }e fe bog afpon mejt bmřma 
^ati mufi, ntmi4i to b^tí wnttř ni bog/ coj tufo 
aíc — bo tafotté^foto fofa— ncbaío fc^iabitú tí njffař 
itebíau^o gfem tt) negiftot; n>ajnu(. SÍeboI m tom ofa^ 
mjen) ojmalij) fe )non>u ^ťttíni náflrogon>é ^ubebnifur 
pb gonáfa btolma gr0fft j^obíbnut^d) ; gon4(on)t fe ocí 
jaioájalVr onen b(au^9 ce!f)^bo tufau baír a bn>a ge^ 
^0 fpoítttowarvfpi ben>eb(t geg na bdgtjftě, fbejto geg 
tiiteáu lotem bo fota ))on>obin))te/ o famoté paf {latí 
ne(^alt. 3^{^^tt>{ ))o^(jje(t btn)dci ja jabrablí, ^omov 
a fmi(!^ fé me)t ntmi tíffíí. SRne famc^ trápila ne^ 
bocf amofi' 2tt>íb;tt fe, gafý to aé fonec mejme. @(9' 
úíáxúaíl gfem o ffpaneffřpcb bog jet) i b^t^, fbqto fe 
j)rotí ubohému jwířetí íe jbranf — < nojí a-pířamí — 
toifáiáii: |eb9 fe a(e é^epem, 4e jan^ijianpma ocíma 
bo boge to^djiitíot to mí fe mh^o gefft ř n) ne9nepo^ 
(ognégffi nocí ujbáío, SJ9l*te owjTcm cep to frworob^* 
n9(^ bobic^ ^u|tt|f$d^ n>ítí)ofIanxna jbraň přebfůn) 
na^idff fterá)-fe aj n> baíttdFém moří jfaupaía: aíe 
flatni přebřoioé naffi nebogomatt přebce iť laxodia^ 
nýma ocíma — »iWíi í wéMíí, bo cc^o řb9 míátííí! — 
H wjfaf gonafowo to bogí pofjniní přetrhlo mau 
fííofoftcf att nítfu , taí je mí neb9(o fb9 rojumowatíf 
ttpbrf genom fe biwatí. 

^rbína <e jan)a'jatt9ma očima nagebnau fe ja^- 
flawíí pří ttffeobeCné tíc^ojK/ pojorně naflauc()agc, 
nbali| řroř9 fo^fa fn)e'^o uf[9iT{r ^ ^ciUo, fbe ge^o (la^ 
jcomíflo/ n)9}p9tuge* S( gij gi) xo té fíabfé bumínce, 
fof neo^ro2en9 preb ním ilogt, pábnau tau jbranf 
l» gemt ubeřííf Je nbc^9 foi^aut na protegffj ftraní 
lefnntjm aj pofřočíL Sauc^nutí cepn ba(o jnament 
fn tíefidni a taboWmu' fmjcbu, 3 gonáf ^rbtna nutit 
fe ( áf^dttUf flr^mtm fl i oii ^iut ®ín9 f9ne( m^ flauptf xo tom fomem obfabu na bogifft?, a to^al ta 
famd nepřjgemná pří^oba geg potfaía^ co prwníl^o. 
K tat fe bf(o i mno^t^m oHainim, acfolt ne gebnou 
cep ořoío řo^iauta gen gen jaficel. hřebce tt)ffaf ani 
geben bru^mu ani gebnau neufjfobíiír n9brj oba fe 
pon>ab9 aě tat mime pobfe febe brali f gafo 9iH^i 
fometa pobíe naffí jeme, 

áíonecnř wflfař, ga! fe jba'ÍOf upfímnřgf fe bo 
toí^o puflííí* ^ti^ú^^te i na hitoiinp rab, genjto po« 
bobné de jan)ájan9ma očima, a é tjm fam9m cepem fo^ 
^antu fe přiblíjon)a{9. ^fe gíj prwni bogownící pe^ 
tfat ofub , gařon)^ fe b9l na goná(9 to^toatU , ačíoíi 
fe n9ni i taromtt^#f(ftrno{}i oři ne}awajon)aÍ9. IReji 
gtn9mí boflat ^ foneíní bogott)n9 ten cep bo rufan 
fráfotínf9, tn^ym, je x^ů)táxomt bcer9, S *«'í 0íř 
^ejfé jbra^etce; jamájalí, al xoúxnx gen n>o(n^, txi^ 
fnc, Ifffá oa, bowebtí gi na bogifftř, a pobaíi tn 
jlopowefinau jbrafi. ípojorn? fnajiía fe rolem tanců-' 
gj^jmu fofn fe příblijití; pojorně fe ja njm laubilar 
V mpítelna 3Reme}í<; cep jafícel — a ttjefelé pořřífo»* 
todni ojmalo fe fotem* jábrabli, a tie{fdni a l^ubba 
powjlala, je fe fo balefo rojle^atí počalo. «og b9t 
ff cnccn — neo^rojenij bogowníf přef onan — jn>ítf jtteí-* , 
fa flála mejí jdbrabtím; nacej gd po^teb fwúg j xn\o* 
xo^iS) tn)dř{ ujarbclé bé»9 tam obrdtiw, fam fe b9ta 
gegí trefíagjcj rufa fřtoníta; fpatftí gfem fofa xo po- 
flebnim tajenj fe tfepetagici^o ležeti na trdn)natAn 
palauce, ^o tomto ^rbínffím flPutfn frdíownu fcnejfnf 
ffaionofU forunotoatí, a we mitéjojldu)?, nefauce pfeb 
ní přemojenc^o fofa, bomu boprowdjeli, Ofolnf l^dge 
geflfte wefelegí opítowatí j»ttf9 píiffaí a trub a toe-' 
feíé prowordwdnt ja nimi gbaucic^ bímdfu. €fon?ett 
bvt bog é fo^antem, — ale pamdtfn ge^o nopotom ge- 
fftř po nřfolif bnň tancem a rabomdnfamí fTawítt. — 

Srjo nato rojlauřít gfem fe * přjtelem,* a cefla 
moge toebfa mne pobte gewiffté boge i fo^autem, 3^*^ 
brablí b9Ío jmtjelo, a genom fotit u ^rofW eb jaraje- 
n9f ojnamowat míjlo (jrbinjf é^o fřittfu. lafto boguge 
nmob9 mtabjf na gcwífftt jímota tibfřé^o i ofubem 
bejbrann9m; mubrowal gfem fdm u febe. 9Rno^9 fe 
(í^9bí cite, a mufj jté ttd{lebf9 fwé^o gebndni néfKj 
gebmfd rdtta, a otooce mnoholetého namd^dni gefl to 
tom. 2Jlno^9 naproti tomu, míídfef ofolífnopi, }5uW 
jbratl, a ixina f fftřflí fe mu ottoitd^ fwřt ^o po- 
»9ffttge. — 3 mufel gfem gejflř gebnau pfí rojlauřenf, 
pojlebniřrdte to, o^lebnautí fe na ofamřlé miboli, fpo- 
fogenc wfobř cbowagíci ob9»atet9. ®e(ftjf geben po- 
ífleb, — a aubolj fe fřr9to, jaclonřno pa^orfem; ^' 

4* 3 teB gtift! })}j(^minán><fm na U3 ih^nt^m to 
{rfottoiffcnt anboíi ; a tb^totiw iá^ni ttefmrtebíné^o 
^c^íKcra bo rufau beru, ))tatt>jtn i gd é njm, arci Je 
fgm^m citem: 2í gá b^t 9) Sdrfabiíl — (yofracowini.) 

íltc íDittijfcf jt ne^Jřit^í; on ja íaffu ncnto^í 

a tJ4t to ja^uceÍP (Kpet — gcfftě gcbuau — a b«>ařrate — , 
a gebnau — a f>pto tic^p QaU^íií^ik^ii 2)ín)ifffon)u^ 
an upoceného xoaíd^a mofajné^o ^?^itt>, co antvpni 

řence ^ob od)xan\x bobr^d) buc()ů ; neboi o%Jb^l jioonif 
bpbr^, a itiaí amon^ fioé, a jioonotoé ge^o^ML^ flf^^ 
fleg- SRemíinoít — ale bi[)(^ag^ tějce, :přemitar!nKrQ^o, 
a ía'iTtt, fioait prtě febmnactero ihxom)á) fiupl§tfé 
i tt?9foííí nabfebranícřé g febau »íefí, a míceí a tl&, 
a — jawfeí bránu, ubjrafle fe i břemenem fwpm ^. 
lo^Itábaném jlvopé lojnice mrtn^pd), @ taf jf ortnauce'* 
ným frbcem ncfljjaí ani @irařufanf!ý 2)íon4)feř ét jlo* 
líce Udloxo^if ě gafotoým flijal fřljccný íbíwjiffef íe 
jwoníce febranícře! 

Sři a tříí^ceíítóte gia nn^^Mtná !pvatt>íce ge^p 

?PJ9Ítřiía jcíejne' frbce !o(Iatt>ě fwatoianjfé^o wecera; 

tří a tříbcetřrátf gij fe byl^ náb^erné íi)p^ na palautú 

íoflelttím bf> fwáteciij^o w^obííij .ffatu, abt) nemuflíp 

,jlubemjžftljjctí na tovflrogenau ofabu, ana jbojn^m 

•cíkmfitja^ianjíau j^amátřu éobřabp gárni^o uwitini 

pb ftarobowna pocinaía; tri a tříbceífróte f« gij ju* 

bcnfíc wrd)9 certoenpmí gaí)obamí b^í^ o^ppaíi ob té 

újXoiUf co 9tiín>íí[ef pmnihdu »vílau|)í( na ))ofu)átné 

;pobnc^ú, n)ineffenéí)o auřabu fwé^o. íEenfrate gejftř 

^íebán)al^ bpflvé jraft) ge^o tam mejt m^ridbamí nt*» 

jfaíenpd) Jroěteí nebejí^ct) tagemné rábfj V^íff^i^) ^f"*" 

bu: upni mffaf w^jabíá ocfa ge^o fe (řláneta f temnot? 

t«mjíé, gařobí) jbc b^Ia naíejía, fe^o tam fe boi^jbítí 

bíubně ořauffeía* $řjtmé ge^o temeno fe gíj ^Job gar- 

mem ^abefátííetQc^ o^arečfů ffotíío, a brájbowité ttoá^ 

řícfp rotanpdidj potovoi<f9C^^e{něbin)éÍ9; neboiyabei* 

fáiiteti) pot nenj jj^ot tanecnj : a ( e g e ^ pot /D i w j^ 

jftůio ; a ten ffcbin}^ co)}ánece( é tau tt^Síábanau 

ebrubecřau taíé, í ta ťí^axpctoá fajagcícfa í temí fla«* 

ročcfřýmí tnofíiif\^, i t^ mojolowí rucícfiji, a to jarbenť 

frbéUo tafé. % wfíat attí )}abefátero yoá^avo^d) rofu 

neb^fo é to, tupan rab(icj tt)t^))(enítt ne^vuo^^cj fořeni^ pimttní ftej^P 7r((f9 it fldro^. ^tál^ti on ^emif 19 

(alucm. praubtt poffmawxn^dt cafA> (o<l^att!^ co))ánec€t 
ftoug a }}atrtarc|KÍÍffau {ojagřícftt witřjo^atonf na)^ 
iiff)oinenau ^(abinau jbiot^age, a loeffřeré ndpíaiot^ 
loobičfowýc^ Pbroaenátel n>eíebným (^mft auf«ií{{fem 
fndffege, ga(o. fná§)oá faíofreAncí saIon)ic(a gefid 
tnaííc^ernpc^ j)|aí« 

' • • • • '. 

®ati to yoio^I! gafo nc^onetnofi! ixootat i^ 

obreijlen^ ^e^fef, rojta^na fwalowítý paio(í) ^jetí^rotp^ 

a latxautixo íla^lp pnuctnc^o gjicnu : aíe gebnobr^igndí 

ci^afa nebbagjc na paiod), nebbagic na gícpi, hpbrf* 

3 ceíé bujfe fwé a je wffí fjíp ftoé fe ja^ecíftagíCr 

gebnpm fefotem phtxíiía ^(ubofp ^otoor, a {}on)fianauc 

í bej^lawpcí) borů, genj bíe flarobawné^o ob^cege na 

jpaloufu íofleínim fe jjrowaíoioalt, bíijjci^o fe íliíttJÍ^ 

fiSa uwjtaía, on ídfFu fmau po ýaíaufomé cefif bo 

-fwé^o c^atJ?neí;o ^řřib^tecfú ů feb^ toUÍU „ÍD í w j (fe f ! 

„2)ítt)jffef !" a dje^íat, a fífof, ad^cájtot] „ten fí 

..:přítí)I!" b^ío flpffetí «> jabtó třjibc tctc ^Joioflaíé 

*' c^afp, a :přebni .poioflaíá cíjafa faufaía pi^^, a gabní 

.^omftaíá tříba fflíebífa jiíb^ : aíc.a)íu)iffcí fí nepř4tvl> 

A^^ biíceí, a břemeno f»e' to jarbénem frbťcftt ff(ope* 

npntó ocícřama bdíe nejí, mjDile fí n) bud)U : „SE^ogbef 

{ na lodé řdbecef, a fejwonjmi i todě b(á}iněčf9 bP 

.^robeWu ~ bo rowecřu naffe^o!" r- ne^oí 'on.bpt jtoof 

njf, ajna^i^oti^ í líbí fmé, nebpw jnon ob tibň 

fi»e'^P. ©c^ct pat přibjítccef b^í wůfoí jnámý/ a gel^ó 

(láwa nebila bnejfni, alebrj fe fpamfteía plti' ctwero 

pofoleni, a cj[tátt)ala na jta (lattjnýc^ bnů. ®ěn ctwerp 

á^rbenijd) -fiarecfů a pdtéxo tcjjubpd^ baí^ííef geg co 

cíperne^p f íaucfa pamaťowaío / an tenfrate gíj co 

^ortíto^ foflefniřelř jwonecřein-nemííofliiě říátjwaí, a 

miío^é^o běbecfa uflábatí poma'^áioaí; a| fonecne má* 

tícía ©téfíena geg febmna'cíero břcipřn^d; . pupniftfi 

nab febrauícfoit nfe^fffu poxoi\\Ua, a mijío pronífa- 

toé^o beřcítřa ufebíé^o^ mu fioeříía waldfífa^ U tat 

fe napíníío proroctioí n^ebojtifa ^ge^o 

taticfa, a tat fe napíníla řabccfa we* 

ffřeré ge^o tau^9 a nabí.ge, — pn bjl » r(ř* 

gí! — jtoottíce bjía' ge^o mitenfau, a jmoh bpl f^nd* 

cfem ge^o; a tt>cí ífd. ge^o ídjía obgjimaía gen mí*' 

lenfu fioan a f^ndcfa fwr^o. 

^e;cafott)é f^ifnm a nowi ))()^Aa«; tpaitnto t^ 
uan a opit ^vnou. 0rařf itftttatettcH 

Sjlmto wam potátoám, to tlá)to x&iUin^či f. íw 

loiáitírňiíifHUlitau btobnůflfn, ro^fíatan } Jtroin^é) 

bá^i, »> trucem bi(i(fi oa befaté jlrane fe nateja^icif ( 
tpoinému youiifj; 

^fotti libé potoa^9 b»Dg) na tomto fn>?tř^ ften 
rejtór gfauci tbwné^o (ob? gbratDjf mo^ciDttoilí a gi^ 
líM gtM)ota yřigemnoflj, getnaf fflafiné^ gebnaf^ 
Bjbné na(e)dme. |)(awnj piilina toffo gefl tt)ět|ftm* 
biícnt/ a^ '^1^9 i gin^^o o^Iebti na toffe yatfi^ a tjm 

* tafé n)ffe ginaf na potoaíju ge^o :|3ufobi. ^ 

9B ga!m!otí jjábu přigeranojlí a nejřřigemnofK 
bo^i^natitt mo|n{: tt)Ia}bé fpolccnoflt, j^a talbíxoc^ 
f^íce Kbe fobř loice ménS obtífrné nagjbeé ; ta]ti tjofiu 
na gibía í na^jogc |)off9tne bjím cl)utncí|c, bjícm m^ 
d)ntnit^o; pombi ftereřolí má flřibatt)( |)o»cti?i; ha. 
fdjbá »tába má bobre a új^lmé jdfom;, baOrť a 
d}9bné gid^ f í)eni ; bifen fajbi d (tcrpfoíi fpt^ bu« ' 
»tí|)irj cbott)á hdfotí) í Aab^) , gařog í to gcbnéřajbé 
tn>áři íibfté grauwáĎtiS a toahné^ ffle<^etné a -nefíle^ 
ťb€tn« wlajhroili f fpatřcnj. £íbc flfřaflné potoaí)^ 
toefetau mvPJi pcts^atřf »a přjgnaitau flranu *ioC*ci^ me 
f))o(řci(bfli na ^ábaxoné voiptďAt^f na íxifní poroi* 
tří a t K a taí aígí B-^ařof j '»ifamt(íiDořei»iii rdgú 
nu povíá^^ nc^laHni tiAmoi a m^fli gcnom 
na opat •'^ (jrotoj h^\x>aQÍ mxiuti, řaíí meféloft f^jo^ 
I«tto(K fw^mí mmittaďi , |5Q^orjfi ofořnř -mnoíi^cí^- 
líbí; a taí fe »ffem jojfřfími, 8t řb9b»'«(ífto jíowa^ 
ipfivoba t^říčínftu i^^ía, geffté mnohem n>í«e bif f poíi'^ 
tománi bpíú HU piotojt tato niá^^lnofi, gine ídváti 
a n>ffnbe urágř^ natejati^ nepocii^bně noflebef gín^c^ 
pviiin gefř, f))i^nfná^(a m^at toe 3tt>9( fe uioábj, patíl 
\t o jaíofteóc^ uaflebcía) tétd náwvWojií ncpřcfwébql ; 
baftfám^ a^ gtm tato ne)}atrna flon>a * uaítečna bubau 

. d't obvo^finí tohoto flfetířbnc^o §n)9řtt pobjtnavír aw^^^ 
tn, ai íéětjfím bjíem genom na obraanofh iáíéitgicU 

^ Ifo, přebce rojfaf moáně nd ccl$ jíwot ancíaní^o, pto^ 
iitiffo i^atrnau mmxíofl, nef^^ófcgťnoU a nefftřftí; 
^b«m t^to poma1)\f, fa|bému protrn^n^m anelib^m^ 
n^prpniái^ toícé |ábn9 from profiona^au tlbwoiito^ a 
wa'jnofl^ ba néíb? fctwa tu* 5t tař| ^íabnou » }>ro* 
mtído% nitbp táti m xoicpU a mitp. @naai^(i fC: 
bofii^nauti mtt^i bůflognofli mb iUp^iti foO< fla^ 
fteng; lábnéífo pxá^i t bafcnji t9 fna^átf) grgid) ge 4^ 

nefpr^n^iíji, fcíbn^ nt boHtň ffomem ní {!n<fem ná^ ' 
^íomocett gii; mbpwá. ^ří^obj-Ií ft gím ' nefftlftí, 
pfipainauAi faubn : nenaíeanatt od^ránce lábnf^o^ 
}ábneV t^řimímonjira; ba nitbi^ ge m nenámtfl nmftt 
a tt>mnu gegtd^ í»etffítt ujTíiigí. ^af^^tí ale libé to^ 
^oio bru^u }ie9řu ta(on>c^ fe neobřefnau a to Ii6ei- 
nofii tíbeanofl; u) ))ř{gemnoi}i |>fjgfiRnofl ntnagbau: 
ttř^te^e ucíní, an fe co moanaV faabý gic^ tvmax^i^ 
ftwi iparuge^ fteré toab^ mrjuté a )9ro ginf plno )l9^ 
uáflebfů b^bá. iBug ^přítel b9t »aubť9 a lo tét9 xoiá 
mtlmi |}rojřeteb(tt9 , on .pffe^o náfFi^o fpotceni i Ho^ 
mitm tiúitopomaíf fe mi^UfitfaU WIHÍ on, by tec^ ))ro<> 
tnt)et9cl^ libj f)oana|f. barometr a t^emtonetr gtotáiftnjrt 
toti|;-- tto^9 fíoér a tUxiájíto gebna oabobnd, bru^á a(e 
:|^vj^ob4u tt) mtábi go^^a^^nd byfa. ^imaUíi fe nlfbo * 
)»ti prmní fním ^^ictxoice na no^n f)tarebau, nef 
na ^eafbu, b^li mu pobrařel9« MínmiUíi aít pani^ 
o JUjtáxeU, ani amjnfu o ^ejté neíinf^ toffe^fo bolffí^o 
f|)oKettí á ním fe obřefí. 

' ' Strd {e ncfajb^ tafoto^ bmognol^^ náihog md, 
f)řebce aU mírnau yojornoflí fnabno u(áa9 této :po' 
too^ tnpíiwí, n)ab9 fli^agicj fe bopatří, ^ totél :přeb- 
fett>ae4í miti muje, f))oIčeni taron>é^o nafajené^o ma^ 
xowati fe. 

@d iebb rabím tt)ffem tupltm^ntf fdran>$m, yro^ 
mrael^m, newlibn^m a nefffafln^m (íbtm,. palAi gin^m 
miíi, ob nic^ cteóí, ^mi alt fffafiní bj^ti ů^ti^lf aij^ 
nifbp tojce nepojorowalirf^aiqe no^u, ^artbam 

Síifto bj tt)9tecn9 g^ianfífnr a tohn potoál^i 
^obnd {lowa! SI wjfař powdacní ^cbna gefl te'a n^ní 
íjanugjcí íec^fawofl fpífomatcíu, ftérauatá })vetcafo U^ 
citu S^aii^ la^i^i aíe pn^aupi ufubíu 93ernem pxo^' 
ncjfenému: ,,9}ea gcbno gejl iatoxltníiwi mintnif gejto 
gine na))ořab }an)r§uge a a^íbné^ mimo fobe yobobné, . 
netrpí, áafopífu b^ faabé míněni m?ío bptí přiflupno, 
ga( bíubné, taf a^ b(ubt\é gmino ; mb neaobecntti ta^ 
fott)c,b9lob9 taf ncroaumné, ga!o tt)9Íaúcení o gebowa:* 
' t^d) ro(iíind(&' a braw^cí) itofíáttá) poucenj j přjro^ 
bopifu/ ' . 6— 

^Ucm Ctdjttiíkl • 

(9)ofrftřo»ánjO 

' 98a to$(l&ob(; proti í^(att>ni Utáni Y^^^oti^o ^obttv 
llalina fe tt>9pína(a j ^íubofé guge, tterd} gafobv ^ff^ 
fobáíá idfytíálni wjfhpanp pf}top fe aatdSeU 4oIcm pa*9 tt^tif na tifmf 6t)Ii pftWoiíoé, ptUxxoi o pm* 
ni (9t)to f xoif^woHí iiií)mcx. ®taUtut ^to fyogena 
byía itce 8 niiorífímf gc}to fe n> pxamo i ícmó ))ob(e 
mv<ftt ^rabtií^o ro}proflira(o gafo btoř weltfé t)ern^ 
t?; n>[taupttt mifaf na gegí temeno nebito molno, Ma 
t^racttS (ejaucint pUi f)xboít, oflra {!altfřa a tr^avoé 
trfi^i* Kyfebce na bnt^9 ben, na totniuwu pmaSoíb^p 
^neb ja pxtoníffo rannj^o )á6ře{Iu ^em|íío fe mulfV^c^ 
)>o{lan) na mrc^olfu (řaíínVf a ga(o tt> ne^^lucníglffm 
íomtt e)9iM(9 fe Kin^ a btata pxatn^icid) hHnit&r 
9tm}to b9(o ttr<nonán)ati teoieno jfaíin^, pmucí fe | 
^ubplé iluge. $( Ub j otoíi pfid)iteí )}pbiwat fe ta! 
j^iybttDnémn bjtnr a rojiícné i yo})in)né o ním jařjnal 
to)t>v^^'9* Cb^tDOteié ^rabu gebnt "bru^vc^ fe tdiali 
na :|)?iiíntt taf marnc^o^ %cň fe |»obo6a(o^ |)oQnáni: 
(ec gebni bru^^c^ táiaíi fe nabarmo , á á^tiUti fbo 
aneb )tu(a{lni maubroili píicia^ té bototipití ft, aneb 
Hniti f gafpb^ ton>H o bjiíe|ttém tagemf^U)!: pcůif^M 
Há)ovtn gtn^m ja yrambu i^robauoaL 

jt íemu to nenabiíc ro^r^mini ffaíy^ fterau fna% 
iint befet iloíeti nehnuto ? tijaí fe pan je StheU toe^ 
íitcit^ na bó^atc iidfnícu $)lebal4i tam gefftjf vdi* 
ffjK^ :|)onabu? (Sitt ftbce tn)oge n> íebmínad). (omennýi^ 
uf([)oto)ánor a nvni ge to^Bobýtt bán^al? 

SS^čfet) eafttr mt(9 Ihre^čel obiDece ffíijbfta é 
^vb^m attfm{({řem* |>obCámf gá toié pře(j[be}nř pit^ 
fmapúir a ja ^íotoict íefn mi^c^ neboía byc^ toefeíl^ 
gaféj mi bube | raboflné^o aujafn toaffe^ to9á)iiHif 
ai wim jdmpfl fto&g bdm na gemo* 

9C Ib9j fe bvti ))racott)ítj[ beínjct po ce($ týben 
na fřatin^ namá^aít^ 4 fb9} b^Io hrbolaté tj^mí uíá« 
manor a (amen| j ne^o fmaíeno n> ^íubofau flugt, a 
trní (o(em w^píeneno : obgewtía fe rototna na wt^n 
ffaltnp^ xoúti coby fe pit mu}ftn> meble febe po^awiío, 
a ut^íajeua gafo non>9 mtat. ®togj[cj[mu na torjfTu 
(Irad^ byíO/ abp geg jámrat nejc^witíí n)e ^íubofau 
mejeru pob {taíinau yřífirau* 3t |}0}ioána bpía geft 
fmatby jábofiíma f{Ic(^ta na bo^atau ^íájnki, a iífvO'^ 
májběna íS^ognpm poetem i bobrými přoteíy na mliíí 
fini, j ni|to fe mi)c^á}eíd na weKý pawían, pramí 
tůtn itxann, bej bt^ío pce8 ^rabby aífíatoni bránu 
mbíti na fromnanan fPaítnu. 

^an $>^9nef ^oHupicTi^, bato fe tn fleína bo reci/ 
přiflibtí i 8 přateti fmými we gménu celého rytirilma^ 
pobrobiti fe mamince mogi^ geffto fe uiootugi^ jmoíiti 
^'|boru>a(fe^ monlelaf tt^viilf>9 WfUncA, co mule 
woge ttíoií* 

lt(o|te! U(o|té| tooíali gtnolft éptanancim po htafíi foFifli orentf á mci^¥$( gk^ joftttttfeli nbeřettfm 
flatní pramice. — @afob9 te^ýnfý mrdfef přeletí! 
anfmíd^^ před bímanu tn>ař^ jofha upreío fe na ofa<> 
mjil ofo geg) na ceíé é^roma^^beni, a ob^obíand, ho« 
fem r9(I)tým wfroííta panna je fin? na pamían. 

9Iuje tebl^r imájotoil )tt)oía(a ^íafem myfof^m^ 
a fIon>a fe fioapní praubt(a, a I}ce temni ja^oreío* 
9{ufa gegi nopřajená ufaiotoalo^na protígffi fřatínu.— 
jřbo fe ) xoái pánu, na font febe, třífráte fotem otoči 
na torUfn této ^aíins^, rufn i ioffatftxoi obmínan bď 
ilane ff(t)b»9 Sid^md^. ' ^ 

3 9^^^éí)o nebe byt fUfotv bfefV nbeřiC to aáfiit)» 
jentc^ů a gtc^ bobr^ přátel. 92eocef áioanígt nemo^jí^ 
nt|ábná fIon>a jajnyuíeti } nft biwčtnýc^* 

^laífoxoi ! ro}^orlU fe fe ftat^ {heyc. ^omyflii 
fo pocjnál ! 

^ánomé ai pom^fli/ co nyni pocítt, jafřifne geg 
iSíilbHa. @á gt^ pomyfíita { rojm^fíiía, co ^obné^fo 
ulojtti flate^noilí gegic^. íRem^obno^íi gim^ boÍo}t(a, 
* attfjífíební fe uftonjcr pofauffett fe o bo^ťau nett>ř{iu# 
brána ^rabu mc^o ge(l po ce(9 ben otewřena — po^* 
mobíimí fe ja gtc^ fífailný natorat f bomomu. 

Sumný íl^owot ja^ýbáí^jborem^jenii^ji. Qptnbta 
prol^waía fe gim frew )í(amL 

@ta2i fe ! }(t}nřIo peion^m ri^ratm ob^obtonoOi 
}e rtit pdpubtiiDýc^ gtnod^ů, affotttt> frwe (^(abnegiJi 
}anen)řett>ffe na Itn^cpí póffetilofl, ^rob oponffteU i 
po(ito»áttim přátel ncmdubrýc^: 

n tatí t^bp nen#e( autrpnoíK tnf^ ®etri<& i mU' 
á^atotoic, net)^or(iioégf[i nápabntf fleíny famennc^o 
frbce. Xobem a gménim omfp^ml |e gfnoc^ prán>a mí( 
bo,brc$0/ it ttfjfjl upřjlfflncif}) ncf^ijeti fe o ntUofi Síí|«' 
bétinn, a nabán fponííodi bncba i téía baufatí fmřl 
bobre|fo^profpe<^u tt frbce )es{7é^o. SR^fl ge^o b^ta 
tiáiá, banafiářf gtnoíflé fjfage af ;tab m{ru ioá|ná; 
.tiuife ge^o wffaf pobobaía fe autíinfémti pritut)\ íe^fo 
' febau po^Qbugícímnt pri neymenjlfim metru, anebo fpiffe 
tii^e' gejerní ^tabcnř, l^íubofo to útrobu fmau^ pogimt" 
gici, cofoíitt) na í)iabinn pabnt, 3^»^áffmi^o aít,ni^ . 
^n b^ía pomalá ge^o nabbta to9i)otůánim to oMtíém 
p4(^oíetflmi. Smířen gfa i bítinf^au náfíonnofli ob<« 
bátt flarému obmct, fterý) bi^t ja íet iwiini^c^ proÍfe( 
i^mi }a{Ij[benatt m bogi pro fmatá miiia, a otxolm fe 
naibi^Siaí m paíítmém (Sg^pti, i tíufoucim frbcem 
pofíaudl^Amaí pobimné při^oby, fteré) byl oběnec bub 
fám mbtrpěí, aneb o nid)) byt vovnanitpd) pomefli 
tuébjiraí. Sut b^ía itl o bimec^, o (au}(á(bf o tag'* 
nfi^^ matfy přirobp/ 0. pojlu^uoiit bu^ů^ a o ioi{etiir ttltollw te^begin xoit ě mUim túíoMoíúůil to ftbce 
ItbfPl 9( tatí poxofiaia m {tůflaglcim ®etri(^o»i 
oe^íontteítti gafáfl taul|fa yo necem, co ntlpío \voita 
tohoto/, a tau^a tato roflía é gínod^em ^ ne^^átoagic 
buffi fle^o prajbnau rojfoffí weibegffícíi, a mj^il ge|o 
tt))iuagic |}o xoict(í) nejnámý^ a neoř^cegn^c^. 

2>;bícni^ pán na (lermen^c^ ^anotojetác^ fhogU 
bcevt fn>í ^(u?nau toefeíRt. SSéji ftoatebnimt ^ofhni na^ 
'd)á)eU fr táli ©etřic^ ) aRíc^atotoic a {lecna Sic^nict o. 
®ebmc> gest a^Ubnuti b^ío potUbU a fmi^flowé })o«> 
iinaíi to gtnoc^u* bauříti, a frbce utjfa(o f)řeb rabau 
(Ojumu. WiSUihití, ibdío jfe gmoc^oiotf b^ía fe mu 
ggeioUa bpfofl/ (eera| mu gcbmi n>9fn)ěf(íti.mo^(a aj 
bofatodbni fmota t^o^ibfu. We ^ ((^ojlegn^m ufm'e(()em 
^oilauc^afa ona |}roé(9 0^^^* 3 rojmnojit fe ob ti 
bobp ptcct marnóc^ ffttjbettn^c^ ctitelů. 

Ufoífft f bofajenl rufij bítoří b^ía určena, a Še- 
tříc^ bít neíprwníglfí , j geí^oj nft fe ojtoalo : @tan 
fe! — 2)en f gj)be určený pxid)áiih 9{en)9fIott)ni au|:>: 
to9 iitiocni(a fe ginod^a. 939(t; fe to iipaín ne^^oríti' 
toegi pro^(á<I( , }e nemeflu bobube ; a n^ifaf bétfau 
nětolita bnj teprtoa jtmegi fe mu na oči fíatoeta ne^ 
bejpečnofl uío^^y. 939toI obn>d}ení ^fe na áttoob^ti a na 
. fmrt, otočiti fe na font febř třifráte na nemelfém ta* 
menu, f němn} gt} i přjjlupu obti|né^o b^fo, a )}ob 
ujmi ^taubfa ottojraía gjcen. 3 tanuí^i gtnoc^owi 
na mpfll potojhait^ flarc^o občacer a čim bé(e fe bujfe 
|e^ i nimi obíraía, tím jítoegí/tím :pra»bin)egi fta^ 
toSÍ^ fe mu na očí, ani| toict po(^9bon)ati nemo^(, je 
bi^ fe nenac^djeÍQ.najemt gaféfl t»čci nab^nrojené, 
tfidiito jaftočcený to tagno^« c^ t^^uiitt mule { fwému^ 
• aneb ginpcf^ profpecfiu* 

U iDečer přebe bnem, f ter^j b^ía (Sttjbčta f toy^ 
fonóni au(o(u ^^otoiía, jajlatoií ©etřtc^ přeb ^oti* 
nowan fowárnau* &ocm i toníf a {a rufu pogatD 
fowáf e, gcnjito f! gtl b9l f otájce pofpijfil : Go b)^ fe 
flatecuému pdnotoi íibt(o ?— bral fe i nim mfowárnu* 
. ^rano) fe, jeé maubr^ muj, gal fe tuto f němu 
wímtDxti — bobře nit ro^mřg, .^orino ! lOSjimt, je můjel 
pomoct ! 

- ^ojotnř ftřj^at řot»4ř uffíma, ani ofa je ffwar^ 
ni^o gínoc^a nefpu|Iitt>. 

"ilmiéAi ntc o poblowá^, mlun^il tento bd(e, 
^enjte foní ubr|i na roxájotíví ne^vo^i^iáj 1!altn ? 

|)orína fe ja n^ma fffra'baí. — geptepme fe na 
to flarrmdmy, pane rytiři, proflototl lonečitč, a to^an* 
)>i( i ^oflem bo febnice* SReji čerripmí, (efFnaucimi fe 
(lenami, n maíé^o fa^ance febřía ftoíeta aRiluffe. ^obte ní (Idía- anebo fpjjfe tojndjfeía fe nab pobía^ou gofo 
bejteiefni poflatoa biiočí* Slebplo mojno pobjtoati fí 
na tu ^ebTofl a nčjnofl (epottodrnýc^ aubti.— na ta 
' gemnpjf, j gafé fe ceíé to Jgettent - fe buíba nabtoetrne^o 
to tčle pojem{7ém na obtm flan>efo : nebyfp mojuo, po^^ 
bltt)att fe na m, a nepttpabnauti m^^éntan na pobobu 
angetuw. gfřtfnumffl, powčflné bab? na prfa tt)r^nu(a 
fe bjtofa, an í ^orinau ©etříc^ bo febnice tofročtt. 

(Subaocné tdlf*) J e n j G e k. 

Cech ažjwá zh^n zdrobnSlosti i w mlnwS i we 
^Swa; Malorns ale gem hustg^ , ^ak z náslé^dogjcj 
fj^Utkjf litark zfasa polského paiowánj nad ikraíiim 
se hfú zéky Yíiáiá, 

OdeSel Jeiq>ek 

Do 8ta^€ueřkj 

Koirjeeiika sedlali; 

Konjřeitka sedlá, 

Stkkaaiika si minuj, 

Slzami se umýwá. 

Přišla zde k uěma 

Matiuka fj:eho: . m 

Čeho Jeujřka pláCeSt 

ji^ak imi^ mačko, 
Mofre uuttinko 
Mladéms neplakali? 
Sám fí fo jkevrjm 

1 neuhodím, 

I neřeknau lidé: 
Gaký mi osud bude. 
SÝw^ zeznlenkol 
Neljley raaénko 
Na garaa pSeniJ^enku) 
Neb tam na tebe 
Siwý Bokol zasedne: 
Zhljdáe tě o(^inkama, 
Pogme té křjdlénkama, 
Zdiiése wtemaé leigřky 
Mezi řerné wětwjVky; 
Tam badeš kukad, 
Nikoma neslýchati. 

Krásná Marinenkol 
KewycházefT raněiiko 
• Na noifé pod^ijndnko) 
Neb tam na tebe 
Sám král zasedne, * ' 

Zhlédne tS ořinkama, 
Wezme tS rnřinkama 
Na cÍ2^ stranCnkn, 
Keizj loatínee; 
Tam bndeS plakati, 
Nikomu žalowali! W. H. ; « 40 3vcat>io éaíúw a tfúc\)a iitii0ii^l)0. Sakkah, mti3, (ccrf w :&on(řanrtnopolt pro dn^iU 

(řlubort (lut>né^ o5 méfla ponéPub 3l><ileiié, nabjral. (Bei 
dnot^o 5ne fpatfíl na semt totbit (lubni Icjcct btif)\awi 
léio, řreré celt obnášeno brosné ránami aoDlfliweno gc/ 
fTci fvwáctio* poIeF4n wrácil fe bo mifta, a w Frácfém 
eafe fe tato jpráwa po celém mé(lé rosffjřiU , Je Mbý 
f (Ittbnt pofpjc^al/ aby fe na tal uPrutné jpád^anati wrai 
3bu poblwal. Sluřabem fe bAflabné i Iflné tvyfíttfovoAio, 
Slo^ince wypátvatt, wfTaF nic nefpomot^Io. CaFto M o 
tom négafý Im tvwaia, as Foneené w aapomenati přt^ 
(Ha. — Uplynulo néPoliP bnflw, a Jb^io urřeno/ na tom 
famém mjflé f obwefelenj btT/ totis frřjteiij bo íerře, 
pron>o3otvatu tnno3ft»| obywatclfl mifta fe f tímto 
brám wynafflo/ a řboPoU parnem upocen neb irefeloflj 
tibřát Silnil/ ocfciabi! fe roobao 3 tito (Inbnžf. Cu nai 
gebnau 3bor nablragfcjť^ luoba ftt\)i t^ro^n^ PřiP j wei 
flBen lib fe bnal Pu mjjíu, obPub bln? poťb^sel/ 6 me3i 
n{m téS li*wář 3 mifia, gmínem' Cara Muaal Alimet, 
fterý ft n&illné ct(tn (Prse lib proPleflil. Borwa »fTaP 
fe ^xoibatoi f mjflu přtbljlil/ fpatřil P fwimu oSafu gis 
3balePa/ PteraP na oPowl Kvifl ^lawa sawraJbéné^O/ obi 
tnutá ob téla oflatnit^o. (Bil gi3 fe třáfl/ (lra(^em bitbl, 
a fflt, tu ífiawa se selesA epabla, a SP^borfu, na fterim 
(lubné wyitawina byla/ fe walila f gc^o no^aum/ Pbes 
obljčcgem wsbfiru proti nlmu fe poflawiU/ gaPoby ulei 
řnutébo 3 ti wrasby wíniti cítila. BPuteřný lorascbti 
iiiP fe i na celém téie (Irac^em cbwíl / a ivysnal (řoro 
polomrrwý, co byl prowinil. Sabity byl Pupec 3 ílleppy/ 
gminGiirat Oglani, geus bo l^onfiantinopole přt(fcl/aby 
řlenoty/. Pteré'byl Paratoanám wÝcbobnjro obPaupil/ ro3^ 
probaL tDraseblnjP o5 gebo přjtele w pian) byl fnasné 
proffen/ i^obocPnucé^o Piipce 3a caů ge^o posbrsenj s fe w 
blaYunjm méflé wsjti bo bytu* 3 prtgal t>o wclmi (^01 
jlinffy 5 bo3wibéi» fe wffaP o gel^o nefmjrnéiM bobatflwj/ 
fteri u fřbe poií/ laPomoflí nabábán tuto turasbu fp4/ 
ť^íil/ a Wawu 3«bitébo, aby prosrasen nebyl/ bo jlubnice 
w nořnj bobe uwr^l. ponéwabs na fwém wysnánj fei 
erwal, byl obweben f faubu/ a strátau fwibo šiwoú 
Saplatfl slořin, Pu fterřt^ós prosrasenj nefmjrná bftwIrA 
gej^o gijjoty swláflfté pfifobtta. fl— í. 

^tbtn 3 tf* neyboOatíTJ* řemednipa petro^rabjTf * 
geflí PoU> Docbeme, rosený »crljíían. pořftá nyn| 
gmlni fwit^o pf ee 40 mtltonA, aePoltw byl af! pveb 40tt 
lety gaPoJ d?ttbý usbárffý towaryl po moři gfem přii plaul/ nemage am, ťm by na Poribf přeivosn^o saplai 
tiU Vlyn\ flogj we (lusbl ge^o pPee 300 bélnjpa. — trSi 
bec nacb^si fe w pctrobrabé irelmi mnobo bot^at^cb^e* 
mefinjpft/ Pteř{ tu, arct se genom Pbys bobatfltpjm opifi 
wagí/ vo obecenfřémsiwotlnagtném (lupni (láivagi nesU 
u náů* t7ic to biwnéi^O/ se ntb&xono rufFi fnise bcera 
freyřowu 3a roanselPu pogal, a na ftaw PnjsecipowfífíU 

t7eyY&ét(ri as pofud snámá t^armontPa bobél4na byla 
ge(l lonfré^^o róPu w prase, p. ^tuguflem ItAsl^Pau; (Dbi 
ná(regic453wonpa,3ni(bstoneýtivét(ri iGpalcA mprflroírtt 
poť]tÁ, ob bIuboPé()o 'fit ^ofabuge as P d 6 třemi {irPamf. 

to bťÁl^anfři sbrognici ťbowá, fe as pobnee wycpa$ 
ný )>řebec polf7é(^o ttált, ^uguf!a brubébo. ^řjirt gebo 
byly 9 (třewlcfl/ a sjné 25 (Iř. blaubé. 'S^&ň ten byl v 
6afi* wytbowán, a w HiplTu geg w r. 1706 3a penfse 
ttPasotvali. :&auptl geg naporom Prii/ a při (laiDiio(le<^ 
na ném gcsbiival/ při čems mu palata t^řj»y/ a ocai 
(ffolboivi (GtaOmriftfr) nofjwaru *** 

3c pee, len? a t. b. po urnrt] p4na foi^o Piv{len{ 
a truct^lenf fe obbáwá, t^ognfiht; gápos paméti Í)obnfmi 
přjbéby bořiisino Qtfi, geby ale taPé (^olnby pobobné^o 
citu fcf^opni byli/ ge(H as pofub wéc net>rubé fl^dbauá. 
% přebce tomu taP; f4mtě gfem olitm fwébfem náflebui 
gicj ubalo(li byl : W Homnici nab popelPau |ll p)fař/ Ptei 
rímus C^iřjč řiPalt. ^en byl taP iveliPý milownjP ()olubA, 
3e gic^ negen tt?sby přee bwacet párů f4m iiwti, nýbr{ 
i pro ni n^bbcrnf/ u wnitř péPné malowanf/ mnohými 
febably mcPf mi opatřený ^olubttjP wyflawéti bal, a n ni4^ 
tam PoliP l^obin benné tráwiU *£emu ale ned^tél ofub!? 
(Biř)^ bo nemoci téjpé upabna, po hrn4ctinebainim polei 
Senj na vóicnoft fe obebral* 

JC>nt 19bo Icbna 18S2, Pbys mrtwoí w^raPwi fpoi 
^|«agici 3 pofogjPa wyneíTen a ř prAwobu připrauio^ 
. wán byl/ tu gaPoby na holuby ^avoolát, wfTcďny fe (l|i 
tli/ nab raPwj fmutnl polétug{ce« t^cbylo ale gefftl na 
tom bo(ti'/ nebot i 3a rafioy eprflirobem na (^řbitoip tei 
téli/ a ufabitr(fe fe na nowém l^robé^ cely ben tu tr4wilt/ 
fmuteP fwAg f ncmaUmu pobiwenj biioálA obgewuglcc* 
Pnb|k« 

<^ p v a w € n U 

S) t. přřbff]t?m flt. 22 řdbrP 10. tcptawo po fTotrl: formolníA 

má biti „iáp\QU» Zamtél cábeř 42. mjOo Jmpfltt* 

má biti „\m\čiu.^ 
&tv. 23« řdbcf 15* »lf»o po (Iomi4 „tooba cefPd^ má hiHi 

„7Ct>itD\fíil ée-fweu IdffoaJ" 
€$tr« 28 fdbff 29* w prowo po flotvicb »(biE)bp ndm nd^obatt 

nopotlo* pptbott «po blowe i^obitt/ 4o8mf«« ftískem a tpibrnjm 3aha í^. po^pjfnia. Časopis leu(o*vrj- 
cbázj u lana Hosf. 
Pospjéila, vr Praze, na 
Btarém m&stS , w li- 
liowé ulici, ^jslo 946, 
á k ilo8tánj gest w 
kiléhosklada wyda- 
vatelown každý Ctwr- 
tek po, archu , k nS- 
inu2to se wc Clrnácti 
dnech weždy geStg 
púlarchoivii ptjloha 
přikládá. 
Předplacen]' u wy- 
dawaíele i u ^šech 
řádných kn^hkop^cd 
rakauského mocnúr- 
slwj na ceiý rok za 
3 zJ. J 2 kr., na Mwrt 
]efa za 48 kr. na stř. 
se při^má. I po c. k. 
poé(ow. * auřadech , a 
wSak gen za iiůJleínj* 
předphUkn 2 zf. 12 kr. 
na 8lř., f5d«»n1k (ento 
6C rozesjlá. Národnj zábawnjk pro Čechy, IWorawany a Slowáky. .29^* ledna] Kaazfetl^ ney»ihiěg;sjin ducha wdSe 
Milá, Srdcem wéru^m cténá wlast [1835. Radosti žiwota# 

O gak prchá radost s swými twaryl 
Sotva k paatnjkAm se přiboi^j, 
Gi2 ras fraSnS od nich odskoťj, 

Placho zmiq gako rannj páry. 

\N>era swedfy guua geg řáij, 

Dnes naft smrt se oso^j; 

Djwce zgiira ples řnSl ze o?j, 
WeSer mrtwau obgjmagj máry. 

Pro($ež. chutS I Uchopiž.se mře, 

Slastfiau co ti rozkoš zplozuge, 
Po Sem neywraucněgi srdce tlul^e. 

Pl^*(e1 Baccha — • nu2 al k sklence spjchá, 

Kdo ge mlad, al w6rn$ miluge, 
Aby pozdě nehonil snad bycha. z e I. 

uoi, kdybych byl orlem, k slunci bych po^ tnul ; 
W zlatogasné zořt bych se z gitra kaupal. 
Ode h>?ězdy k hwSzdč wesele bych staupal, 
k w.moři nebeském blltžený procitnuli 

Kdybych byl poiůi^kem, wlaslj bych se wiuul; 
Zem a íiebe spogiw vr obrazu hladiny,* 
Perle bych wyuágel z podzemig dědiny, 
A pak w bezdném lů2kn oceánu hynul! 

Kdybych byl slawjCkem, gak bych gá si zpjwal ! 
,_ Noc a hág a hwSzdy by mne poslauchaly, 
Až by gitřnj plesy nad bórami wstaly, 
Až by mne i pjseft w hági hrob zakrýMral. 

Duch wSak roilg gest orlem do slunce letjcjm, 
Srdce mé potuCkem, — o samotS plyne, 
Až ueznaué w hoři bolestné zahyne; — - 
Zp$w gen mAg laluge, le uenj slawiSjm! fr. J. Picek. iř. Suhinský, 48 Cbra^ }t fpanj nteV-O -1^ ttaptflfie á lepiffff tf |1>a, <o (e "mim 

VOM. SttjpeP. 

^9ÍaNto noc itxnd, mc }atnrata|4f fterd tt^íl 
é ueřojtífem Joitfr^Jm rofem regíauřtía. |)ttfl(l tntťt 
řřimoía pc^bttírmácřttpm <«>ttfm, tata, řfetáj bej mU 
řéíe Ihaní |a pxuifé, pot>ptamné wobdní cg^t^tjřpcí^ 
temttofS potůaloxúinci i^ti ttio^ta. SíiF#*o fe 69Í0 gij 
t)(í»no>řeb oííieegem tóto neJřjafmttffttfgffí fejlr^ íjřj^. 
n)?títt>é^o bne n> Uje uKtbUo, lic^^tmý f|»tn(f f!(Mi( 
ftt>é mttfotoité íf|ÍOr tojmanití fnowé ^jocaK fc l«utí# 
ti tt)e ilant> líbfřé^ a tD txitUm café břimaía » auttxt^ 
íe wíf^ljtabffém unaioettá qjraífa. 3 gegji fltoítoříw» 
^ratttíjfef, ufottcvffen flar^it «Sít(Wai(# ani neb9(t^«tf} 
um mo^I pomp báfnjifa tmffc^o {iDotati; 

SRoenj (lín wffc wfifcí fr^ge, 

Š( na nebi čjvmxaf mraf; 
©ffecfo f»?í a nic nejíflCf 

6(uncc gl^aflo — w^ífai srof* 

®cnom n« t|>, Itéřjl jjícfem flar^ rol fřenříH^ a 
ylefcm n0n)9 )>ř{n>Uatt ja bobre mi U}nalt, a na tnne 
be} nabřge čefala )9ofle(. ©ebenáctá 0{| obbita, 
moflc nbo^é gá ^Jotfío fe geffrt n Vf^cí^o #olfu, ařfo* 
ít nati }e Mffed^ ct^r ul^(u fmientEfy mo^i }itiia ^4 
tebowé br(i)»9 nota^omaía^ S9a (lilfit í^elp puí avd^ 
ctflé^o gep ya))iv»f | nf^o| na brit^if bm Ihe^c nn^ 
cijii meí, co pxm po ceí$ ro( ':|)ote(j[UebIné^p n) frbci 
nofim. %xi ttapné ^bin9 flf^ot fi^l galotoi^m namái' 
^áttim fhán)tt, aíe ani gebinfé^o cUu gf^m )e fvbc^ 
na ))a^ir boilati nemocí. QíjtoiU ntiIaÍ9 fl<)^^ ^ ii^ 
wob, noto9 ro( byl gi} na frfu; a ^obina^ to fteraii 
přáni ^otott>o b^tt milo, bťijiía fe f rofem .obron^fl^ttt 
^ííbmíx9t^Í^{tU je ne gefftě tvicelrá^e/ fnipíáipat gf«« 
xo^t^^ b.0^9 a bo^pnf na )^oinií>C/ a tyfTal nabarmo} 
oc^omigt gfem poUÍ i^ivípat), a w^af o^et nabarmp; 
ani n>4)iffle.gfem nenaíejí^ ce^o gfemnabarmo yít><ijí 
na ob^toateli^ 0(9m))u* 

% fb^l ^ím fi tafto jbu^barma notné l^Ian^tt 
natrmáceír ano i ntojolftna mojfu nabčía^r pom^flU 
gfem fl: Coitijní ^rantífu? Stoh tup firoffiié, moře 
nett>yt)tgeé a ofub nef^řemftjel &i, co meble nfinjé? *) INPtt mflPtfé ftarfn pqfpifiP^V o^^e^blao. ' V . ; tobffsm m^ rtitoefU a njnaldfli má^ flreof^ toi» 
/ )tdt{,me(ar an f< ml fn nenabáíe urobj na pypi 

Iapttá(nj[ myfPíénfa! IBtáé nauji p ^(^o»c ctt9/ )?tao>i 

nico m mnir jagbi f faufebům^ tii magi tř(b citit 
;ttj pxiUif a gřjftf f towtt tifftřnp*. — ípm^ffití 

ictntti byto 0ebno« Cbn^r^tiio ůb febe bo ftoikoiKl 

mní (fřjiniagí^ §íaí - 

ífltdfti ciiiáí, id^xar^niáí Utif 
2)oma máte ro(i lM>1f^tcm^ 

pH^mimi „^nj< t>frtáme f a^íejo/' (^pim fe ^e^ 
ne ^bíe mne fyořimagici po1Uiinic9 tafomijd^o cif 
ti# a (bit; gí obfi^u, ai^á) ja tepla nilteré f nom^^ , 
mn ti^fn gf|^ ob^obtané } tř(^ branbebnrffycl^ tobátef 
bo ře^e^o (Abátftt x^ipxamU gej b9<^ 4 bobrem fto(' ^ 
bomim a fmíf^m cetem gafojto fřeflan tolaflcnec i<t , 
tM i^^é^ fi»<t niyboti. fRemolM fe tofaf bo|Iř brip 
nSce^o po^obfné^o boíjíllir (tu (orUiofgt báf a báfr 
laíel^ám bo io^o (tanb a (lanb, a|| gfem jablanbil <— 
lam? (al)£9te ! — St) gfem fe octnut » řiffi fnůl 

^f gols fe mi to bé(al9 pfeb pcima fota !.ffo 
gfem b^l bíbřt^ ob (íatoy a| f pat{f jewrub na torub 
pop^^miii ne|ábe9te na mní jábnp. ®eí péro j bríFu 
^ufi^o < mé ttb^^é 0á bpti n)fi}c, o to ff pofnfim* ' . < 

Kabe mnau fo maurowatitó nebe, pobe mnau fe 
íernaía )emei.^ a meji nebem a jemi ^9{la( fe {tar^ 
to( > ofkpáni foleíef. C3f loeíifi^ |ob{ná(| faufion^p 
fmítů pořata biti bwonáctá: nbeřita f^ébna I a gafo 
fb9b9 ntaíf, {(e(Ia ce(á pSiroba n^^tebofj* tiá)o, roj'* 
bělííi fe mrafomé l^erníf a bítbp měfíc n^^fircíl (íatt)Uf 
gafobí fe bojwřbřti á^ttí, co f e w přjrobí třge ; nbci* 
fiia ixuíji, a mefic ja^alíl tmář fmau, galobp bele 
patřiti nemollfí na Uná)íi Ionte pHtete fwé^o ; ubeřiía 
třetic a gi| fe ťt)V^Í nbo^ý iDi^flanjetiec f obdí^obu* 
Semni bií^ p^atni Robiny. Ubeřiía btoanáctá , (rujn? 
}m€ilugic foneinÁm fonte {itpota n)i:ibeg{fj(o ^ratřib^ 
cátc^o fjna najfeí^o floíetí. ©efftí (uceía pofíební rá- 
Wi <i gt) naflalo truc^Iimé tajenj. ^iájxaxoi xoltxoxoí i 
počali fe ob mUc^obu t jápaton (oniK, ftefi (uamfTe 
obc^ájegicimn flarct temné l^rany^ černé mrat^ m ^wi 
ííiita naf ojitii tkoořjlce nebojtif u obron^iTp. přífrom. — 
Hvtti fe mne bube gíilí fa}b9 ^rotuplom^mi {lomp tá^ 
}ati: M có n)9 gfle b^aí, n))ácn9 pane Sab9áfft? a 
gá obpon>|m gafo n)}ácn9 p. Xab9áá: $ofogne gfem 
fpaj, a bíwal gfem fe, co fe bube bíti báCe. — ©mutní 
tiíjíHaxp roř, jpín>age,(t jagířa»ř; „Saneetiff laueenff \ 

gaf gep to téjlá tt)éc!" - Snn, ffeítl a ^^* ; <^ ^^l \ 

Red. par r^b j^pantftj bía^oflnan folébln „nárobu bo^n^* táU, a wt1m\ini trfl gfrm tafé yogat to prúioobn. 
SJ^tf fe nme djepU mtastvý Mtíit, a 6c) i^oplatu 
^onefl mnt nepřemčiitebltiau pte^ttaa, (ttty tdíjl pvíí^ 

tetifll gfem f« brjétí Ípt»Ucnt% řctřít gftíie gate ||íjj^ 
ia, íetřtí gfme tewnofHf je gfme gebeii bru^^o oni 
^rtt6^ iiéfDibélL fB mQ{é (|)kD{tce }»«eaÍ9 fe ale gafnítí, 
A jpojořomafi 0ftee/ dtt řoff poMe ndé ) té fhanp 
fpft^ii m Uttan gfme «9 íetéli; a fb^l fe lépe ]« tim 
foiltbÁtít , hvi to nott>TÍ f tett n)eíe»ítaiií roř. S ^^ 
tnvi^li QtUnttdU )Wébamof(t ftoé Jjléň it^a{ttt/řen 
ýfem í foM, a bjwaí fe um piínř bo j6o|í, weje^íf é 
f^au ta fafteticřan ťometo, flegílto pobo^tjtta gt| ob 
bérottfa iet fítř^rupecřé dfentce fraffífí^ neboli trochu 
(eiliřr aH f^ tíboii míifndfi fam$in fuc^K^ tt^bofta({ 
fco iídta. áíeYoíbéí flfem aíc tiťfe^o, — 5proíetřn>ffe Aff 
řřwdtetřo fwfhí, oťtnurí fljVite f^ w ftajíříř jccia ncv 
{iiámér (be| t o put noci gafinl ten i^xíoá. ^h^íi^ té 
i^o gen troc^n louce pobo.M &9lo^ &id( ]&9(^ fe ja^ 
buffíl, )e g^ fe na }efenau íaufu boflaíú épama^ 
tomam fe, fpatrfC gfem ptoé Hxoíf. Stepřebíebná pía^ 
uina pv9ftívalfiL, fe přebe ntnau ; na (en>é {rraní íejeí]^ 
na ^rotttabac^ {iqré mSffce # H tt>yflau}enei fraíown^ 
noci; pobíe ní($ jťracené (wi^bp , ttobíge báfníffi a 
mn2eb(nitů (afTp ; fpo^eřon»án/ bu^9 a {io^9 f omeť, 
ttni^t^i mř(9 prťgút n* f^et ýeo (roloc^wfl n^ffed^i* 
ním nepoioerefn^m $abtclam^ 92a pvawé jbanř febélo 
na obpocinuti rófu, co jjkl^ n>éfnofí ob (ín)ofeni froeta 
0} na na0e,íaf9 ipfobtía; frblít tíjfer t^romeyfjpíegice 
?in9 fn>é* 9Íab ními loaí tai, n)jfe )|fvagici, ant fwéi> 
^0 w(af!ni^o brii^ nt^tiicu Vipřán paí^tiií iinni 
aub SSerotomv řijfe^ oiefpon ge^o ru]f9 ntc n)9áffi^o 
neprcjrajon)a(«« Xen pat mzí fotem- fefte ^tomaby 
foliantů tn folio, a feffin>al gaf aufl řni|f a ; tniltu, bo 
ti^ii^^ — 0a( gfem po}begi f^o^naf— gména ^namená^ 
íoal wffec^nfé^^ Ite^^é fbbf tt>9^íU na br}f$ faub* 
$ob(e ttf^o (fbéta fmrt^ Mcba, ontíf^ k^fef ; nofc^cef 
gj &9Í0 fohoa loiběti^ %3 fu4ié pťamici bqeta ftabtioo, 
a na{íep4n>aíá fofu, tn ne(fíaflnau fofu ! Stafíepamala 
A íafem po^(i}eía na rab prefe^paci^i fe ^obinef. 

9f) po tub mi bylo gofo m @iřjÍfot9it tt>ibřn|. 
Proeal ab .XoTe^ procul a faliniBe, pom^flim fobf, a 
catifage ob to^o ^ořlé^o 1)v^a, f)Uiat gfem fioé^o př)^ 
Vňt m pwitu £)n gt| ftbfl: »e jfioimr &«affj) fig^iMlf 
« fofirm ne^o ft ^em|irt> tt#tefn< mn^KM* ^piU^i^' 
|f*i f e t n«ihtt (!< ttfrtHfel ^fmi/ goT^o- fan^ttti otóafatr- 
ti(24^ MMfa^ ntlo^íM. . Sn. fe p«i|iiM gc^ mv^í^t 4S 

«ií wertí^ fli&í/ a řřiřj nati iiaUla: fN^iíUp 
ft^tfinUf gaf fe tt>ebe Vra|e ? 

tt útítn obpo»řb« řřa: ©togí geffte ta pfaetfwrm 
t^eýttf ftefl g][ gafo w ^iraje - .b(aje« tt opit loofaf 
ginýt 9ifatficf»f bvatřícfnl co bila fBttaiM? 

K onen opít obpomíbít : SSÍtomMa fd^nr a ftát^ 
m. - ®nW p«f tim ipíwá ccjf á «tMle| pifní«!^? - 
Itoapnftiíémn $epif otoi a fran6et*«é Knbtflinte pi«^a(a 
přátele: 4>oro, ^ro^ w^fofa ^ff." Ojfattó iruq ofíaí 
o mattbeofK, aagic o amuitíofit, pei na fetfji o ve^ 
fifýd^ ťe^becft, a ^íaboioá píga»iee o ffřtřenj ftitoe^--^ 
» gaři pÉ! pt wbt eeffé Íttcrat«ře?-Šnii, bofpd^gl 
Pořt.bttlowé,! afe noioé fjwř jtiiflá- «tatří !fo gfail 
^Ifil taf(ťf>e9te na ni ob patpr a| ííflaxot, « ^we 
fé wím gen íefFý ^ecf^ a tbtafienetf 9 totoftenec^ 

fS tom to^Hm fboff (^raMi, inattteMtittn p^mš 
tlil, ttífi, t<y gefl ten ^řl9 Joff, w ja 40^ )(.« fotec 
it»a pt<itiát6aU t^^pf il g(hnf fl^ o(efl»age/ gahru a# 
on íatiiďan {aíne. « 0» |aea( *< f^lMftt,; gfefilí pdf 
geifte batoagí ie)«iet no(if9, peřáři cállp (f ml9náří 
fapea houwaibua maioroin gaokiam f noni^^mn ro« 
fu?-rS3a n{c« — @a{? t9 fráfné obpčege gij jaÍ9*' 
1ÍUÍ9 Ý — éa owffenu 5|Jom{nan i»iúf íxtxi genom ge^ 
btn tonec mjioagi, galj paf 69 neppmintf(9 ob9^ege^ 
genjto f{ }a^raVa|^' g toecmt bman f oncu ^ -r- 

i../ ^í "9íí.f'* )?říí>tÍ8ÍÍ rof íafmujfiÍ9,. jiařjtt ftoi^ 
ani j)oa6wí$nanti ned^tege^ gaťo aíoř9n 1 gegj Jpjdja 
ii\íi fwébomi.^ íteUo.frbna xnía pomígegicňoflť fma** 
aa(a mu anaarfu nepraboji] ge^o. Goa pať {t o mnif 
aabruceí, píífeJVigf' <Se*ctt>c? -- D tóMf frtti!í'4t fe 
gejft^>f((tÍt--«M á^^fi^ 8«»natt prtíf^f to ®p4' ae 
4í fMéhíáP tfit *rt8 obratjJ 3r jnřwa^ťl' ^ťfianř, oj 
{Wrř i f^eRřttlř gegí febdíř fr^Ii, a o^fjbuutťje (V, a^Ubřl 
mí { f^orecnífťi mc>/á fmrt ío^u^rirfta: 3řoú)f rbf! ,í 
poCaía piínfgi lof^ oftepťhoatt, a fpoíeřni? ^'eáf |ft^ 
btttftťaí : aWUfó^iifř! a pfijfiwat fn fitjjce gefftž nžřo*- 
(il otc^é «iom ft^ ftť^t m^IAbitil pob<iiáml n^m\x* 
n9 (fromót, » bíÁoei J^fofeioé myfFanpaít j^propá^. 
Sta fmlte gia toflawagi, toece tent9| amoró9o foiKM 
pmij,' a přiffanpt fi febaWb f oíénfu^ a ^n M^ ^ 
riaffe^o fnrftrt «)ibtfii' 2^ g4 gf(fm nelenótoat ti» fomé 
nfímti^ a fir^ ^tattnbo Ofcnfa wcbíegfí^o, patíit 
gfra» to bteabfo fioíta, (beito fe pxáxA gitirem pmnji 
grtnxtni. poíiaiaio. Per autoreiu ! to b9la wj<^ice! 
(finaítrrotba a ^afťcfotxHi gfan mi^«iri(l9 tMti t^.: 
defábfa fk (aiicfla fc flarau fltt|bati , bjNndcj^^ piínc 
\)éMi\ na^ nágiiitmi(9^ naganníct frciti tamenAma, ii 
iÍo«^ iJMífř ^p^ogilMío: 4Mgly> i4 ltln^fp fa|bf n; 

5* 44 

frlce ^»i^Í0 ; břtvcátla fé licií^p aH ťm fílffe bofá- 
jal9 , jc minuly rof gen ))obíe níd) íctc, na t\'oát\nt9 
QeQxá) nefebat, a a^ oni) toíířo cafu, »něm} wffccřo 
líarnc, pohtoUn^ ncflfau ; frcgcí boffjwaíi Uidt^, a 
řrfmáří (l)íflalí íapfáře. - 3 pobiwám fe ^íaiA, a 
^e! b^mCátfo ^)t^f neminné co aniiíct, winmcí fe 
froíauncejfmatíiice, ptdío gí jbríiwj a bíau^9 jtoct, 
SBíbílí flfem bobře, gal fe gj pníiía Pjínfa j mobré^o. 
ocfa. 3 í)oíibíta mafínfa bceru fioau, a í^ramíía gt 
néco ; a bjiocínf a fc jarbčfar a mobra gegj ocřa ^Ic* 
béla tat ntwinné, gafobp nevoet)ě(a, je }pot nimi na 
(iítoto^c^ txodxinUi) v&iin^ fe {ermetiagí* ^ otcmrau 
fe biDcře, a » |)ofog »f roři í^aniceř gařo na ^tmtdái ; 
i jbíebné bjn^far a n) míaBaunf^d^ ňibrác^ jatagi fe 
boíné ac^! ^^Uti to nemiňátfa (opuíet^ ndpahnih 
gentttj tepvkoa tt9tti , M mu ^lama j lolafu )»^Uiía, 
ptb itatau lebfau jrala fe m^t^i^aconmla tn^fflcitfa o 
}enitU. O fé} t^á^ fe b^í xo tu bobu boíe octnuí^ 
ab^c^ tomu pvtitalimn |eni((on>t b^I jajpfwaí: 
a)ejř*fl voř«>S ttarei^/beí jí í>ořog; 
@ebnt na |)efetec ^ » 

3 nemoha béíe na ttuc^ío^rn tafomau patřiti/ 
obriítíí gfem itaí^ fwé, gínanii a ffU, ffwítornij geř 
tořťí fe ptdxoi pxt^ \ian\ tcf^vnji i |)[n9mí ufl9 n)tn|fii. 
3 bí^Itř tal jnamenítp |)ra»b|>*te|)ec,.je gfme fe mu 
toff.ďni poMwxti mufeít^ a yifař amo^oso na ^pamatfu 
flowa í mp^inl9 gejfo bo fníjf? fmé^ ^neb na pwnf 
firáufu, jajnamenaí. 3 ÍtÁ(o tam tafto: 

Stpjilénrv: eíoma: 

& md fdfo/ mtá)i mdtlf D mé Ma^o^ brabá mdti, 
Sii^ rde ollpifet ttofl a (^(a< ! '^ef^nat ra»a nebe wdi i . 97a mau "buc^Ui g{| ge !ad. 
S9ubvs(i mé pcani n)9|IýffenO/ 
2)(ubu mému bube uícb^eno. SBfTetfo bobre ra?«oim bdti, 

Qo fbp pocfad má nd9. 
SBubesU mé práni to^flpffeno/ 
S3ube fcbci mému ulf^íenof íf^itnp pan jef ! $řegi tafomé^o tojfec^nřm ma^ 
ttcfim^ geáto bceru(ff9 fmé ne prombimagí, aíé probi« 
magj. ?( otáíege cci ob biioabía to^Or fpatřtt gfem 
tří ginoc^P/ )o gegt(()áto {ilec(}etn9d> nibrict} gebno pro 
ctnoil bígici frbce fe oaijmafe^ frbce bobw'> náíejicí 
túía^i; a ti tii gtnolft fíeíjíce bbeíi na mobtítbic^ 
mraucid)* U n) tom fe agemj anget to b(e{!u mobfém, 
oMccrge gafnó^Or a patíi to mráfotu a^mi^au , oblub 
f nabmřtrné řjfp gmoc^omé fíbégf jrafí* 3 ffb(F<íí 
mob(ítb9 gegíd), neboř bi^tp mobíitby flom uetjcen^d) a 
febcí ttiboanpí^. — 3 jmíjeí angeí, a aatmřío fe wu* 
Ul áSraatmý toitt pf^Hiií opit fnrofloru ffebau^ a w mtdMi temné tfpínaa fr flofoa } ^W?abKefr 
(lo^oa trud)Iin)á: 

9l(^! fien a^tní d^^ ^^^ 

3 jatmauttí fe buc^ můg; a d)třge gmam fe 
c^íebnautíf yogebnau fe uď)opena cítim, a (ctím o))et 
bolu, nerab, ad) nerab ! ^boj pat b9 ráb o^ufiíl ta( 
neob^íegnc bíkoabío, fbejto fe jbarma bimoti mujc ? 
OiCb^Io tt>j[af |}omod/ a mujlí gfem íetctif fam mnt 
^uetvon^é neflú 9iabe mnau opět xo^iidití mefjčef, a 
Mibeti b^ío be^p obron^jVpd) tříeé n> |)obín>nf fp(ete<f 
np(^ fru^ác^; { íetř( gfem bea vtob(enj|, a] gfem fc 
bojlal fe fru^u, na nemyto gejbiío bn)anácte anamenif 
:|>o fterpc^, bfe f)t)cbecttt)i na(ftc() falenbářň, flunce pu^ 
tuge. £af trófně n>ppaba(a ta jnamenif le gfem fe 
obmáátíf gtc^ gebtnpc^ přáti fmpm uraganům f nowé« 
mu rofu* Umífnete xoitroíoc, pvdjinlte mráfotp, ofa| 
fe flunécfo a ofmef cefličfu flomům mpm» abp neaa« 
blaubiía m pnflé molix^ ! 

aniab^m ainfám f potíff^nf 

^řegt jbramé bijaence; 
^anna, ^obna poíjbeni, 

Sbárné^o mřg mtcíbence. 
S|^fa genom pro řeanjfar 

93eb(ttoémtt flaul^otoi; 
Rafá » fltedí ia fonyla 

Stojatému pep({fon)t. 
8 m a mé tolaiti, fbe fe tiDom^ 

Slobíít a xoii^t 
SSá^9 faubcíim, fteFj bej tocáf 

SQiaUt a u^alegt* 
|>ognofl mobp ař bi mobař 

$oct(mému mtpniři: 
étita genom pro falenbář, 

^rawboawíjlu — ^mřabáří. 
ftoaorojce; bpř fe ftraníí 

ÍSÍ^oxddí, xandrn ftřeícowpm; 
©třeíce bimřám, ftercf raníí 

2B frbce ffípem SRíířcwpm, 
Jlt^bp íowcí neflfafíncmu 

Ob n)c?era bo rina: 
5anfárřon>{ trfatoému 

SHanoí pro juaf — berana: 

\Xu ée mnan níco aatřefe, gá febau tr^nn •- prd^of 
feu/ a přebe mnau fiogt pofei, cefage na (tfl p. flrepi* 
comú 3 bobre gítro, ponáífu I fSpi gfle fpal, gafobv 
toái io 4ocýp byt l^obU^ bej pod^pbp gříj^ pawítfA 
(lre9cfott)i aujínj <)cflatt* — ŘrínfU, je mu pH^x-- 
cofoli mu ffiní piáii tobdu. ^i^fo to otoffm fratfé, 
alf 2 Briiftt ttowé |)řattiV a 6i^ío í)řrtc »íce^ ncjíí nic ! 
%3 Uaífé naběgi ntt flrepcoioit Uinaíofl peíaí fifem no^ 
W9 ^o( liti tDffeW^ be|^ tu^e^ al^^c^ ^o taU wefeU 
HVoncU!' /r. Jar. fU (yofrařmodni.) 

9{e(9(^t{ f!ce 2)tt9j{fef ^omřtrnou tftínau^ ant 
míe^nfr^m folew^ o nem} j^óno flogi, }c fr tóciu)ala 
tbt)^ |9ob Jtfimtottau fhánír npni toffaf (lati)í(o ja 
lebřtnit turné brubefí; neb on pnaí foíege fafú a €í« 
tán>aí fU>(^ (€topí)> ®třifon)9d^ iotbínj; aU pHfiíi 
gfau ) taltt^áí a titoniúj lonlin ?afomé btrnni^ o 
ittd)i 0}tf jfoioo n)ib?nj libnou) he))cbiin)aro yroroctkof, 
a a)ín)iiret fe w fí(Ie imitU a — Mefl* ^aruflpPa, ta 
febronicfá bru|Ta byta ftce gen nepatrné rebatfo^ (bp) 
k)ťn)í|Te( bobré^o gi tat\Ua bo ^robeilu fejtoanél : a 
»ffa1 mtbjmal on 93aruf]7tt la\to, a řaflo fe gi bitoi^ 
loolrfbi^i ftalnatau pi^xníau ofolo ge^o.oféneKupía^ 
fon^mi (ontoemt f^oplotoala, a f\táxoaí cafio: ^^(e, 
l^íe! á9aru({fa !** a miifixoaí nitbp wke, a(e — ®třt# 
Ío»o totbřnj — to geg mátlo, — Sarujfřa tafé n)íb|V 
toata 2)tn)i|pFa řaflo ; a gaf | geg nemKa wíbjwatt, 
(byj (^atatipfa gegjl mebíe á^aínp^ít^ ge^Or a oféneíhi 
^e^o proti otéttf um gegim ^ixoaía ? 9Í loffaf fmán>aía 
fe ©arufiřar íbi^j a)ín)ífPfa ttjibiwala; nebol fe fmá- 
tcaÍ9 oiíatnji béionfiTy febraníďé tafé, fb^i pletený 
copáitecff nab ge^o lajagctífau ofoío nid^ fe tíá^ 
íiwaU 

« ^íe! a)í»iffef fe bneí — pone^pnoé bne« 
na SaruQfu fanfebfu ufmátí fYrť^tí: a proto míceír a 
yrote (áflu fioau po lofhínjm palancfu i febau toíefL 

®ii co mal9 tínána pobíenj jjenffému fe to^ff^* 
taí; neb tenřrate gí| íerpdtoaí řábecřp &ix\1owiá) 
tí>xtinif a fl9(f>án)a( wj^pratooioatt tatilta fmé^o o 
frafném ragt a pramatííce Cíwífce, fl9d)án>at téj p)^ 
fnícfu : „VSl^^dp gfem ti iitámía'* i „Sttífb^i mita 
md panenřo (íobofu** — a pat tu fráfnau : ^Werabjm 
lábttémn; íamarábn" — a tbn fe b^I pofléje poiojnefl 
na fetntnáctý (lupnícef to^foiii nabfebrantďc : tuf ne- 
tt>íbjioft( ntj íoúiinU fioé^Or ttS ne(l9c()«íii>a( ne} mo^ 
fafňi ge^o ^fefr a neej[tjiioa(.nei m^ifinflair foan 45 

{fátott a toaneffenoft nabfebrantďán. Vír to^ffly gfan 
rofu tohoto nemjbdné pofub beci a necítin^ani pofub 
citoioé bo přebfomofi ge^o frbéřfar fbe fí hí^ía mo** 
fojná (á(la rojbiía baubp a Itim^, a fbe fe ^emjílo 
^egno obbíragíci(fř a přebpíacugicídd buffícef. 3 ud&o* 
pín)ife cttotoc tito toifjcj tam bičífffata, počali Qfaxt . 
roi^anttí obbivagící a přebpíacngjcí ^egno^ a rojbo-* 
řtn>ife bauby a frámp mofajné ti^^, w^ftatútti gfau 
robtřce fwé Saruffce Irámefef, a ten gfau ojbobiíi 
jarbfnpmi íafFami. $onfn)abi toffat ^arufffa faufeb« 
fa (á{Fu Senicfowu t)^ía přímobílar pon<n>abj fanfeb 
Dítoijfef o láfce 3enicřo»f břjwe newřbjír fflarnffcc 
fioé ani flovoem gefftí fe o frámeffu bpt nejminií^ a 
ponetoab) láffa earuffcina a Seniífowa po aegtřeg^im 
fajani přcb wefiterau ofaban febrontďau o^Uíffcna 
bptt, frbécfo S^tto)|tfott>o iarmottttti, a »9flrogený tam 
frámeíel poroud^att míla: proto muflta ftlan fbru« 
(é^o fowdře přebn; poaá^ati buffí^a protoajem^ pro>= 
to mnftt ja bru^é potrafati prowaj ito^nm, a pro^ 
to )a třetí mnfií potf áfati }ioon Sebranicemi: proto 
bi)to $£in)ifíI9tt>i mlčeti^ a Ca'ff u fn^au pff é febmnáctrro 
břen>2n9d) flupniífú i febau loíéci^ a ttpití, a -^pto^^ 
to bne« geifií na SrruSfu ftoau fe ufmatí; nebot on 
citáwaí tctoptf9 ®iřj[fon>ý(^ totbřnir a toitit, je ufniá^^ 
ni íaQfamc^o jenička poftebnjm gefl atitofem flliimi^ 
^0 frbécfa. Stíhle 2)tn>íffel ! {iogU on u přibyteífu fweVf a 
iaáfáiu gafob9 fe gi) bnf^ toice njafícmu tt)eceru Abgei* 
toiti neméí. {( maíicfo gen n^ibítí n>^(ában|í copdne^ 
Mt a gtj a|n toibřti maffTiffu^ -a ma(ic(o netoibéti atd 
inafílííru, ant copáneeef, am--2>iwi{{fa: alt to^gbei 
on opřtf a m&b^ fráfnfgi a fíaionígi neibyt |affe(. €anfi[b(a ^aru^a 2ad^á|eg{ci^o fanfeba n^íbíti 
nemo^íaf geíifo} mcřerni faumra! pofr^ioat ufotébdné 
Sebranice; a b^řby i nebyl toeíerni faumral po(r9<« 
tt>a( Sebranice : nebylo gi pfcbce ^in)i|fFa n)ibetí, neb 
oita byta myjlaupiía na febranicían |tb(icir a bbtub 
byfa potoyjlaupifa na ubr^nutau tabulí^ oby betoa^ 
tero po}(tftfem a íerwenau minian mynifagici^, na 
{líe fe n>ygímagicj(^r na přjfném trámefftt ,,tfi fufy 
toyfofo" fe wbpjnagicícbf toett^č) a mtn^ié) obraju 
magcvoim oblomila. %at ntiitátpaía aSaruffTa famo^ 
tnar taf bétdtoal i nebo}tjf gegi tatjM, i: ce(é ná* 
boiué ®(br4nfřo; taf Mii»aí brn^bf i ^orítpjf 2^^* p^^ Iřemrttim (crtln^f^D mágovi npHi mufjtvald/ 3( 
|U fe iMt)iiDiíit)a(o ttefl^aflné pné (i|^^ Ittxaxc ff mo# 
^rhá ^e^0 rucíffa ^ f přífl fm< n^pf^fc ofirájptoit? 
M^ n)t)n>d(tial ?( )í^ fr ^t)^d<ú9 a pta^aí^ tfaluit 
a ftoait^ vAůf^é Ijlp^p ni6 n> tom tof frutént ofaotje^ 
ni itefláwaío m frbéčf a ^e^o . gibne^o ttiiÍ9Jxitn{hoh 
lá»ni^i> ^xíomini. On něuflaí tiiró^, a] o^romnau 
ttiínič nett^afn^c^ obéti nidgotoýd^ fn^f^pt ^^cflr^m obra)« 
(um 6t»í uá^wdtttr a paf — )»(rf nebito ofir^fu^ ab)^ 
fí/ntn n^bfif čerfloýc^ ^oínjcř 6|)ío n^bofiálof ^df i 
t9 kfntiítié. ^obínf^^ cd u gr^o fFrowtté ))9fl9Í(9 n>e 
toe 19 noci ^dfft^aivaii^ nc69l9 i>kitirfftf 09 ; am pat 
i U tc'tí)íni ®ilit^iú»o f ges} tiáb p^fi^tm iKňfjfwaíOf 
yobif ftt^úg i o6ní)f9 wffrlir^mi Klttt nttfK^ ; n^b ott 
69! tátifet Í9ir0, a tmíoioal flegnf tefdifd fm4 .{Qe 
ii(ifi(i({ ffAtt íarokoé iimi, a nabaxmo fe bmé^ fhp^nl 
iůopti^^ vfxtdftS, 'p9- X9t^ttcni f»é fciifři o^nílor 
k«rmo gt} báwne tmPi ^ol}nif9 tn) {cfcAési tron»ec(tt 
tiiii|if9r a @třifo«io tot^R} ttrflelnri t^eb ))9{lytratt fe 
^v^aíettrdto: ůáíétí ^itoi^t ffiatúi^n (řfrhnfo {(U 
^att tat of)te)fa»é^ }e tntt mt^í^ «n{ ptm^flití^ oni 
wygiU na Inp migoin9r a )e fe to nínr i>b(ce(ir toe^ 
(ITcro iUnti íi>^é|D tvíbítiK 

fc íraujíío í5erufffo ! — bufftfřa ^rfata a ífatňa m 
fe fioiseía : aj f onecni w^fofií ge^o n>inefrenoiÍ: nabfe# 
bramcfi gidfo fraucené btctitté l^lawau mu progeía; a 
^) fiaiK d gaA^ ftbťfttitcf f Wť^iiuveber mo(a( ; „3){am 
t^! mim Piyť a gí] h^o xo^Utu tktfff^ d |ea ^íd^ 
mefd; geilprf Qnielor á Jjfufftír^; fe f tifl\^pínim\x ttftmí^' 
nj^rogtfai* ,,Abi^ ne bři^?^ ff nfitt^e^ ten # 
letid^n ^ntti »of}^f jjfe/ tat t^o mnamtniů^ 
no* fetFmmirtá {háwc^ půb mvfftfftm Semtftpm ^ifiU^ 
téa mib^ni; a ^neb b^ío é^dnéno fe po n}ít)řnj ®i^ 
řifotpu. j{t)9í )t){far nebpío wtfett gemu nab f^oft^í^ 
teiív luF b^W ^řrf)átí íf ířébí íwfl^ířatfr aí ft)Iof ge 
Hhft* ndřesntfufi tf rt^W^ftdutí * rfa^Ř»niit« ntt flťán^ 
ftí féftlnmíčlfW ;|)i3>b' wh^iTiřenť ícrt^dí^ái; fbe iá^na* 
mettdm) b^íé' fío»ý třmífe: „jfb(y na *řtt>?e ff 
éfiňlge, ten f Jeníčku ^ile* bofjjřge/' a í^^r 
to fe »í»|fíí0»{ rabowaft^d wtfatlt „mátň tof ntánr 
» !" a fttů^m fř r láfftj^rnAnír tifiítírtf na faúfebín^ 
fteau ftattifiřn; Stálo^tř njffaf na téfé firdnče gU 
n^ttA gejftř fíb«9 jnamertano tafto: „(S^ťeí-ilí mg{> 
řfiH' Idfftt mřtí^ nefmrl gefftl *frtabli}m 
tptil'' aXivoi^t «I)teí nijífem íaffií- wfH, oíe — 
f*abíf '--tou, fteabf^m ptawř wfřiitfto « wjjráwbř fnM; dtc^ífn^jfAf flp fnmbl^W iWtt: d fů í^s Mrslii 
lo, neboř ten ipt^pahm^ copdntítt ipt ge»{rt6 ťnffieel 
bobr%'ge^^ gmena tí fatrfeMt) f»ř> <t t>\|tfd ge^ 
6(i(f(cra D)ibřr« beb», {é fe fmdwart) oi^dttíi b?n)it|ff(^ 
febroniďé taré, fbt| fe h>|)rídbán$ dúpiňeM ml« gdjfé 
řajagítcřon «4t|»«ť; 3 j*i|ř}yíaí«^»tiíJml tato M>^ * 
fftcfa 9)in)iffkcn>t coft, a — gij bpt ruffitel tůtítt^tt 
gména, ci>))anecer, bej fittowáni vojoc^Iomdn, gt} ftát 
na bíau^f íaroici tot^tovoau rooiiíían naplnfn^ \vni* 
feff a ^neb na to fe otebřtfa tbvfbfé ge^o jeteni 
tru^ía, a 3)tn]»]tTe^ n}9td^ita )}o nebojtifu gefftf ta^^ 
tiřfn n>e(tr9 fué mxífbtílUíf poiaí Ibimati mcjolowé 
ructcfy r a br^nauH nabfebrantcfým. pctm ufflgmané 
ttoixiítpfjuvé fb9{ bo fptofli b^I nabt^ť a náitimaf^. 
tfírofau pía6)ttU\í otřeř, a náwíajcná patt^dtla jaut*- 
totott^m (řebinfem u^ta6tť* ^a( notd^na řfjle pun^ 
6^t^r obtérr |)o tat{crn é))řeffama fthtoitt^, ííúté 
ítéin geíem^f^, a ftodtecnl fajagcUfu, a: flii_(^ 
dtftjjragí nťjaunfe' bn>írfd, a^itóí^tt ioé 
tojfí fwé řrdfe a frdwř. fríříj i)o tidJéW 
tittooHy á neo^Iuege fe na toniluloú d gefpif 
tuífcjd^ ^o(o9rdbfu tt>egbe ^a)i)nfgt a lrd(neg,t^ utf 
*!íí idjfeí (|)ofia«íw4iiU) \J 

' Éídín é tětan co ^jrcmíuioítír ittarfo í jbj[ foteaiř 
i iiaxi áttir«(fw onáj á bí^řau (ě majíícr na říjní gř 
fieipcřaíar gA^óbt^ ínaté břrfb. á tojiáloí haia ffofeta, 
a 'ttt)dre bfroce i^o^Iabtmffi, uftcnria fé yřeb mídbpm 
rvfírem* ít obrati íá fé tpH ř bí»ce, iPtaucí': 3/ebog fe,' 
berufffo ! ne)}obubel taby i míf em — a ^ ^ortnatt n^e* 
jiffá bo toebffgffí fo*toT9.— SJÍlcří ffdf*» aj bofawdbe 
®eířidjf aKíiftdíottJtcří. gťWótwř ge^o npiraK fe <i9hř 
na íWffawtt bjwři, a nipiraíí fe rta rtt i oíííbau. ®aW 
tt4 ne9ditt(i^< g«rnj[i yatt)0< tilotxfé Ifl^to bitoatf fe t|a 
fomdioton bceimpn. @tnbein t^otienffúm f^^bf fiče 
gegiV a ptaubQwi pigment to^ to|(6Da(i fe i ^0 pf^ 
lni flfUnnté ffígtV a pů tí^ geuuil fe. n^Uiieiid^ fiábrdc^^ 
&,9t^m.fíopxnýmii bK^em |paiageu]^mr flaW^.gafiífb 
trmitj p{tjc.yo ťeíAn iiele^ fldla. ))f e^. f^ara^m g^no<pt 
l^em , gaf ofi9 n) ^otof e crtaía běi»eSa/ af ( ní ))V9^ 
ntlu»^í ms[o0tto9 ^* . 

>.': @efHi mi neme^Q f»>it(d^ tdl^rfnee» gdí ifit nyní 
V9l0f )»eitn|eiiai>. foM tsíjgemneij .mI«l»í4Kí tvAil |ít«t^ «t ^ oné (Ae,miA kM«f 9»9i|ta. nuora trnuli s«(» 

999Í0Í mhtmito9ít»i^ ie »ií^ 10 SMotvilYa^ t 

|U>i»a tegi yDtelKiIa ^dohoM loefetni^o v^Hittu, ^ui- 
)>aflki^ fc })o xulotom UH. 

frof ft »«6IÍ3Í». 

9)){af gfem ptitoi u tmotxífp att fe tam fleítttná 
Ifefiffd flawtdi. 2)Dnid mne nttéíbt pvifH to (ofit *^ 
fnyflCíidf fmotrar fe tm vojbi uUíi, ftyf m^ « febM 
mt^ taiu(n(ee ip^jnie. 

IXmbřc 4lf fyíoA ufmttof iitti(4[f Ai»ffK bomer celilo 
í^oni o)bo(u. 

@ařQb9 o^irin^í^ fffp l^rogefa {ertcw tafVatv^ 
l^r^ejfena fI6n)a frbce bi»e{no« Oct fe gi jaltCv — (^ 
hxoi ml^é petit n^bf^ ^ ^fr## fafý. 

9(a)e bi^to by t^ro mne, )(i(fet)ta(a li) flabfem 
pláHf ai^d) mi^la fmfla co bcera } „itxné romérny'' 
ani 10 S^nowtifác^ f tt>e7egnémn n^efclj, anebo aH h^i 
f))ía{{éný fůí bf/we rojfflóíjnttí ftbfe moger nejtt gfte 
109, pane tytiřtr obtoájIooM mfau u^n^atil ujbu^ a 
m; gtj me mblobad) (efid yob fot>9tem nc^ánií ))řeb 
fmrfj. 

9lt, CO} yaf na garp txei p^ipaHa talpxoi ne^oo 
ba, pti fe antryne ©etřtc^, ie byé obíetoy na({)á)ela 
ft^iffe w fftpiQwid) tmáái , ne|(i |ia flafnýc^ cefiác^ 
|t»ofa? 

* K gafj Mfto 0tno(6 mtnwU )9oí)nnt9 neobyřegnmt 
dtltwoilí )^roflé bin)f9, yolp|iI ramf ololo tjtfa ^egi^ 
|o, a brnkán vuTau gí (e^aunce }a brabu ))cgdio, {f ío^ 
Ipenau ^fan)n gi )30jbn)(^nauti c^tíL 9t wffat bliofa 
<l>laíTtým fftf aním tufu ge^o w(t)cy{wffí, ^craucjma 
ttoma si Ijbaía , a ryd^íe fe na to j objetí 'rptjřowa' 
to9finefnutt)(fi, ))feb bitojcjm fe ghioc^em ja matfan 
iplújaía. 

3 íoeínaří fe o pf j^bf této na ^orfé gínocfiowř 
mvjpU tmofiti ))ob{MHté obrajt ; Ie{ brjo ge o^^ít 4>f e^ 
fajtf ndiorat aRHuffe a |)ortn9. — @^obItf fe na to 
totfpí)Ut, gafby fe bylo na aegtřj o {fFafhian giibu 
neyleVf fiavati.— 

dafmufftíé n>fl(f)oa(o gtfiro | mf^otoM folébfy ))0 
^^ofeni íerné fowárny. €(unce nemoí^Io ani ylamen<< 
llými flřctomi ^ronifnautt ^nfbpffrbj^m ge^o t^toogent, 
ú fbe fe gebnotUwý nfwit )}robra(, byto gen ^foby 
frn>att)ií pxauffa, gafoby ))«oroďé nan^řffti frmawé^o 
tne. — 3n)fba»ř wyfitřowaW ofoíní obywatelé (jfaioy 
|ofen, safau afl bned :po^obn nebe popU$i 9ab'fa»# iioiH lii^ttttfan, gebttaf fe mriice, an fe gitre nefmiír^f; 
gebnaf i ^nitt> bo|i wtom ^ojonigíce, an nh^mít 
}íom9(Itté na ^d^nid )99?ina'ni ne)»ťo^{eb(<í ml^a* 

jřonefnl aU, flr^an^ffi fe na to^c^obi, fyabatA 
^nfli jáfrytoa t^o anboIi(K> a x^xoindáj, a ))ob(efřoto< 
fíunefnj n) úplné jáf i Knulí fe yo ^ortfc^, a oftolco^ 
n)a(t bo^otan gícbntei. Cfn>lcowatt na piti1)rábi f^an^ 
fm <^romá}břné jbvognoffe/ a foíem |rabn, toUm }tí 
ffaííny é^IuMé bíwafy. ©yíoí pat na ^Jřebljrabí pxu 
^rawjno íefTenj, a pcfryto branými faíauny pxo ^ofly, 
f teri by fe feffit na )9t)biwanau obmajttivé gfjby* 9lu 
fidlo wjfaT na nim Iboi bnffe/nef (Sítgbety frbce ta* 
mennc^ a bioau lořrňf obban^c^ flujet 9Ia )9rn)njm 
#u|)Rt fláí mwj ífrbé »yfořé ^joPaioy, »e fřtoofhiém 
obénNt, a na ní^o to(if o — a( ai petagmn ^ palaíp 
^)fí»cKn)egflí ^)o^reby je jrařn ffeřmnýííi, ne} gařowl 
labj^aly »e abor boffatýriSr fefpy<^ fe popatiif, fboby 
. fe pt>^itiUc obbal ná n^yt^ínfni uríenc^o anfolu* SReji 
nimi (al ffolba }e jřbele na twrbo^íamau Utvt, ^ 91 
{lyffieti fe bal bufot fonfřý, a na bugné brun?, to (e^** 
fém, ale au^ebnéitt obAou, ^íoiou tolifo máge pfilx^* 
tan ocetín>ým ^elmem, obgen)iI fe bitotffúm Hatn^ gej<^ 
bcc. aSo^utn^mi fTofy Utit po broje bo lot^n fe 
pnam, a] na ^b^rab| jarajU. 

@togíte^(t na f^im, (gti]iiio i^4^nMá, po(at tn 
fl^wm jtonCni^m, f^obati tomn toítío t tytjrilma tntn 
fwau, (bo fe třifráte oto^i, na loni febf/ na XúxájMn 
netajené flaftnyf 

íBůti ileřninu gfem gij ojnrfmff , ob})otoJ ^lafa*: 
tet; fle?na tru)á na fmém anmyfiu. 

95iái, )9anon}é; beru ja fwfbfy flibu fíecnina ! 

^ Itooíaí opít gejbec, obrátítt) fe fe jboru él[fromajbený(^ 

bo^atprfl;1t foni napotcm otočin^, mohutnými opít 

{f o(y } ^rabni^o toxá)n Útlí n) aun^a^ genjto bílit nci* 

ttjeflino fjblo a reybífftř nabřjí pujené^o jeutcíja. 

^ro (pafeni buffe, pane rytjři! ojwal fe tn (íaf 
meji ^aufcm jbrognojfA* $ane @etfi(^n ) SStdjaíoc 
ioic — (lyfite líaré^o í)anuffě! 

8t »vříHí fe ffiebiwec,* a ptfa i ú}ftdn bofři na» 
bymage, i no^y rojta^nge ^nal fe ja gejbcem. H mtii 
tytj[r{}tt)em ftr^nul fe ffumot a *pon)yr> a neymlabffjí } 
nt^, mlábenee pmmfli poboby, Mymrfftim fe na fůft, 
Qxúfl tit nífolif opobá( fe brjeío t SJeatře, bratře! too*' 
taí a ja ujm fe á)tH pnjltti. ÍH patxm bylo, fe ni^* 
Jabné ^nánj ja gejbcem »jce nepvofpíge, a proioj fe 
nhffít — a é njm fiř nttffíío wefPPeré mnojfltoí. — SSk. 
báíce geh k^le flyffeti tt)oIani n^fmc^o $>ann(fe. 

St na ^ofe, na flatini, mejt ^uflým fmr(on)j[m 48 o^eioK fr Wfnl ®ctřťif) na Uni v^nefttt n^nanim. 
^ ia^cmíl ryti?, afty )Wjf e foH obbeci^lo , a bjtoal 
fe bťtpým Diem na yřeb^rabjr a fclem na íctnatt jtof*' 
bawojl. 5řt(^o byío foíem — třfné gařéft ti(^pf řtcré| 
nebaío bíwatt fe |)oČjndnj rytiřokDUr gafo toefd^m 
l^ram botvdbtíDýd) ffofíTii. SJyttji fe fůn i gejbec oyřt 
l^ttuti — a l^taflté n>jb|^((>nutj ))ře(eréío {afluyy btwaffi. 
9rcfem o^tiíným t)ofíu))ouKi( obn>a^(ťn>v Šetřtd) )>9 
](>řbetř fíatíny^ řrjo jjáboííníř oígíjbřge; trjo ipřeé 
^rboíe brunu f {Tofu. napinage. jíonecn^ fe cctnuí u 
famé^o re^bijftř — a wjfař tu jo^ořela buffe ge^o ^ne^ 
n>em. ^ytpt aufíabní d obtt)ái(in)9m gejbcem fonáno. 
ge ^řbetu {f alim) nebylo (je gindf boflatt fe na Tamen 
n^íaienýf. ( jatoíeni fe nfianowen^r (eč poflebnim, nab^ 
miru cbnoajUmým fFofem» Sfíebila fe přeb nim ne» 
^tjiilupna fonim tcfte* 

SSrahe fe, )»ane rytíři! 9Ief^oIe^eyte fet9fau}(al 
topíaío to } íefá bíafem wixnéí^e ^anvt^t ; a loffaf gU 
nod) fflec^etný iiefmět fe ))ro ^a^bu namrdtit, a ja^o^ 
reto !|>ofíebni, )aufan(itt>au jmujtlóilj, a pojednán) fe 
jnamentm fřjje, fepiat teni t náramncQtu ffofUr a 
bíefiem iagí{lřt{y |)obfowy na famenném reybi(fti. 9ííe 
^rii{a togela n> bugné jioire nab weltfau ((ubinau — a 
^ocaío frfati a fvinati fe. 9t(e ©etřtc^ um^au i fiínau 
tottíbna rutaitf gij [e byt t )pxx tom fpinanjl gebnau oto^ 
iií — a ^řmotnd rabofiné |)ofřifon)dnj (ibfhoa obráleJo 
fe o bíijfý n)rc^* ^ctifo na }abni(^ no^au fiáía brňna^ 
Vf ebnjima bíwoce xo p^toltxi pracugjc — bíau^é ^řitoy Segi loláíy lofttem gafé )9Taf»orec; o áifipf ffíta}»ž 
á)ňapaíp ^ loetru. @í} i |}otru^j jatoqno — a gt) i 
)9otfeti fe jatáci i toe flead)u yofluffne )n)iřep a xt^at 
xo u^(a|ený támen nejac^ytá fe |>c»ne )}obfon)a, fmefne 
fe }kojře a pUxoaífn bofiotoffi, yf efotem Uti i i pintm 
i toyfořé fřdíy. 

@traf{Iitt)ý gef bín^ófů ptextHtmí f^xatm i lefcm, 
a na IjfUtí ffatťny totbett u(^n)dcené^o jbrognoffe, au 
nefd/ gafoby pábm fwým uc^nátití mof^t bra^c^o 
pána. 33ej)tn9otndJo(^a )bi(éí^o mramoru fřdía GUl^, 
iita Si(f}ntcfd na ýakolaně, ^bima rufama fe fřefoioité 
(^9tASÍc )dbrab(j[. 33yfof ý , tlnbený })ot na ceíe gi 
toymfldma', fln^fy gl mufesí f yob))oře |)nfpitv aby po 
ftnpuiťti nefVIefiía n>e mb(oby. 

(f)ofea{oiotfni nafauptO Hádán k a« 

Vfe rřech djlech swřUt, pAiiil 
Dwaunohý gK«ia doniowem^ 
Ca»to mne gen budka cliráuj, 
A tu řtwcronohý §csem; 
Chci-li li^ťi bez bShánj, 
Wsaliradnj ii)ehon zem. 
WSenábožným smj mne zwátiy 
Kdo mne za člowřka máj 
We ivčrného mne ohrúíj, 
Kdy mi ^méno ,^zwjře^' dá; 
CKce-li mne kdo lépe znáti — > 
Kadntá gsem rostlina. 3vcat>Í0 caíúw a 

^bbi 3 A m e c přcbftawíl pařjlff i afabcmti t^luá^oi 
nimébo, n nebol wynřow&njm f«k>fm bowtby $f mluwttí 
um{* * VlíUtť) ÍUncwk ara^croí^lci tesali (ie ba pomoci 
iiHrcle gcbo na Icccot^ uaitl gim obpotvMl/ (0cfl ale 
10 remnf cb gebo ^wucld^ néco tilfkl^o a nace nibo / ^im 
fe (Iu<b ur^sí* 

YD:&erljné wytifřlt 1833 oOu na arcbU/ gftt5 24(lf. 
6itfy a 6 flř. (fjřfy mél. :byla{ ^yocowena f padefácílcci 
{ubílaci dofrora ^ufeUn^a, a rilfténa ncywérgimi lo 
rnibrifřárni pjfmcnami* 

. po3orti a pamíťi bobno gefli nmélé bjlo p. /langi 
weíla, aufc^niřa pH 3beyffj c. f* bibliotéce/ ptailtďi totif 
pfe^(laweni mif/t pxalfř^d^i o nlmjro pobiou bo^natt 
wycrwalo^i.A pilno^i gis po 9 Ut pracuge. ^ejli to 
přeweM «o<mi 3obra3eni naflebo blawnibo mlfta, 3rof btni oe papiru lepcnibo rařowau přííinlivpoili a fpolu 
i fcbopQoftj/ |e mládni ofénro a lAbn^ rauceřef ntf 
nag^tS, řterý bye curo wyobrasen neeble^a(. Ua mirtt 
po^icán ctt geOen palec 3a 6V3 »i^. f4bu* -- 3botot»en0 
gefl gij ftaxt a Jt^oipffč mé(t6, gaM t ^{( mali flrany^ 
A Pra$ané iiméleďé co Ofio.gil po cfifr^tC/ co na o&ito 
wyflaiocno bf lo^ 3a(lauiíiiau pocbmalau pocrili. (Efeflt fe 
co nabift/ Se nemeníTibo U3n4ni pilný p« Hangweil i m 
ci3tnl nagbe^ a§ fe e l^ilem bocotoým na cefly mytá» 

Cuerářem <bci bfci, prowil garýf! klapec tA^f^ 
gia, garý fttm woticl bube í a proř ? -« Sbycb robicftm 
fioýni ftáf\ ofiabil. 

(E^fýfl besbojný Uóxoif, gfa řéjce nemocen, flésoi 
wal fi u př{comno(lt ftoébo UHařt, Je rrpj perelnž boU< 
(K. (615 nyni ? c^sal fe lifař. tiskem a i»ebm]m Odno 4* Poepjflila. & 29. U^iia (P ř f 1 li a lUtjO 1835. Liternj zpráwa« 

P.F. atialll le Mf nazi/vjce dobrán • prfťodnfntfeh 
.mládeži powédfti lo, co neywfce w 2iwoté obecném 
l^oilebuélio a ledy ipoJo co neyzábawněfMJho geiif. 

Pohřefingeme wSak předce mnoho, co new/hna- 
tedlnč potřebné bjlo. 

a) Poiljná p. JP. ipia •w8g' dwodem , ale gak^m ? 
Wjstawiw w pr^nfm řádku w/mér g;ak^t přjrodojniú 
• jpozwrhnnw prjródniny we tři řfSe,prwnf pak w se- 
gtero ťřjd, přfkročj kned k ••awoSm. ProS ta ladná 
předmluwa? Kerádi bereme wédecký apis do ruk«u, 
^epoQČit^Hnáa spisowatel dřjwe o zpri8obU| ^kým 
by ae spfan i^ebo neylépe pontilo, tili má le paft 
F.ík Ů9$ú obraSeaa l)ui, ieiipii ten pro mládeSnr- 
Ceny a ze mládež predmlowy ttemílu^? Wiak sáin ná- 
sew-okaznge, Se odhodlán ^at pro mládež doapě- 
l^guj, té«pkk také proapéSná bj byla .předmlawa, 
ndávragicj náwod, kterak dusewnjbo tohoto pokrmu 
jDpotřebiti má, by 4obre a náležité geg zažija. I před- 
mlnwa tak okořeniti aé dá> že ani u^ládeži dlatihó- 
chwiluá iieuj* TuSjm ale, a to ne bez ďuwoduý že 
má apis ten b^ti i pro učitele wenkowaké ; prv wy- 
chowateie a akoln} pomócnjky $ ti bj\ya^-obyCe|fué W 
pt^odDípiHi laéue zbéhll, a byiby 1 byli, nezná kalL 
ájr neylepSj zp5aob^ přjfemoé^a dóatízábawné 90^ uílá^ 
^Ži wsth»itl, tudy ale na a^íaewatelowi geat> na ruka 
pm^4áti^ gak tobé wd&laUté ti&to wcM pohnati ma|f|\ 
, py Fřehlednema^li p* F. přjrodopia,. nf oci uáui bige 
jnrif aanatawy nedoatatek* >^jm, Žf .p«.F. hned t^^kó 
awolá, aaustawa že ne Uk,pro itUádež, jpjjpo pro do- 
apélé ae hodj. Frawdu miy lyiyalj-li, že žádáMi, aby to 
byl prowedl od řádu skrz poďcady, Č.el.edé, rody, dru- 
hy až na geduotn|ky« Ale mezi ta(íowauto aaúatawaii 
a auplnýiá nepořádkem weJíká g;e»ťě knezéřa. Po't\^ 
tkél p. F.' wkrotlti, a tf^nohein ožilečuěgplifm byř by ffé 
'bylytal apia g;eho. Pan prof. Sic lépe Wlom ae poradil. 
Pan F. podáwage uám dodati alíutué ]i:bawitay|*k«^ 
atr:u padporn'i;jcj dáti opamiiiulj J»ea' které libowina w gednn hromadu a améaici apaďne. Boz- 
wržen) we tré řjbj a nic wjce, geat tuze wSeobecné^ 
i djtécj rozum w každé gednotliwé řjsi uégakého wo- 
didla sobe žádá, aám nznáwag;e, že krtek a welblaud 
(str. 38 a 39) weimi se od sebe llsj. Dále sestawuge 
p. F. plyskawici swiiíuchu (DelpIiinnaPhocaena) a opicj 
(str. 62), žirafu s netopýrem (str. 09) i w uerostopisu 
po křjdé přigfde oblázek a hueď zase mramor (str. 106 
a 107), an mramor w celku nic giného nenj , nežli 
ztwrdlá, trochu rozdjlné barwená aneb 'prauhowauá 
křjda, Sauduégsj pak spisowatel obé byl by uweJl u 
pogednáuj Článku d&ležitóho o wápně. Žíw očisstwo má 
sice gesté ué^ké pooddéleuj (w sestero trjd), rostlin- 
stwo ale a- kopaainstwo ^nerostowé) dočista žádné. 

y) Pohřešili gsme i připo|;euj uémeckých wýznamS. 
Ačkoli p.F. wájm práwem německé názwoslowj 
babilouizmem nazýwá, předce g^est to wécf pro nás yr 
okoUčnostech našich vrelmi potřebuau* We spisech 
wédeckých, pauze pro učené zbotowenýcb, latinská 
Jiomenklatura sama hj bez německé inrošla, nikoli ale 
W ^kqwých pro méué sběhlé w přjrodopisu odhodla- 
ných. Tem spj»e deset německých vrý^uamu powedo- 
mo» BOŽ geden latinský. 

d) W rostlinstwu welkau nám p, F. prokázal alužbif, 
pQ^edaaw o bylinách, ^nž u kupc& ae prodáw<'g;í, k. p. 
i>#pr,: zázwor, k>rét a^, w.; suelibostj ale spaťrufeme» 
Sň wynechal rostliny d<^áQ; gedowaté* ku j>ř. j^^uljk 
(Atr«)»a, Ut 3oaticf4e)> durman (Datora, ber !B4«4apffl), 
haaliy ^owalé a ;» w.; zahradu j. k.p, mrkew, Jca- 
pusttt a o w^. ; a rostíiny k řemeslům potřebné. Ráda 
bude sice mládež čjtati a sljseti o Ča§^own;ku, o hře- 
>ÍČku, o akořičujkn, ale nemilé gj bude, nedozwédčti.ae 
júčehož o bylinách we swém okolj wjdanýah. 

Ale, řekne mi p. F., tjm kniha nad míru w^roate. 
T.diobré ktúhy na to nelze welký ohled bráti, acby p. 
Fv, ehtél-li by na to patřiti, snadno sobe pomoci mohl, 
kdyby byl ze žiwočichfi mnohého tvyiiachal, genž ae 
ani u nás ttenachází, aniž nám skodafý aiú užitečný uauj. 
• í) Wdék by nám bylo wSeebecné, byi gs«f kfrf- 
tké pogednán) o rostlinstwti> o hlaiopisv (Jtrpffollsgniplie). 50 

Toho p, F. opomlnaiitl nem$l. MM^^S óáta»i\efi} , ae- 
2ii2Ímiwii •« » taw «el> «»•" prfrody í^lj, ráda wiíeo- 
becfié náhledy o nj iobě tworj, a to, co ae znáti nau- 
čila, wcspolek přirownáwá i k tomn by gj byl pan F. 
nv^Seobecii^iii tjmto pogednánfm ccatu okázati ,mohU 
A wždyt ae dá 6 (íemkoli alohem proatýxn a na zpi^aob 
pří^mný prtti! — Anglický spin „Penny JMagazin'' 
wýborué toho d&kazy dáwá. 

f) PowdéíÍDi game zwláSte pogednánj o Clowékn 
obsjrněgsjma a aandnégi psanémn. Rádi gé widjme 
na konci apiin, kdyS nládeli, ioatatnjini prjrodninami 
giLbljze aeznámené a přemeySleti trochu nawyklé, na- 
uka tato 86 přednásj. BodeyS by gen bylo paáno slohem 
leh^fjm ! To nemalá pro vrée dobrán překážka , a geitt 
86 wsjm práwem obáwati, že newydá užitek takowý, 
gaký by bylo wydati mohlo. Ohradil 86 aice p. apitow. 
na konci t|m, že to pro uSitely gen připogil, —ale i 
tem bude twar zew nitřní anskaljm, tak že anad někte- 
rý netrpéliwostf se překonati dá. Pro(5 bychom ne- 
chtěli, gakož u giných národ& to spatřugeme, i tauto 
pomSckaa, co možná, íftatelSm 'přicházeti westřjc? — 

17) Wada nemalá přjrodopisu nalíeho gest i ta, že 
žádný katalog ku konci nenalézáme , gegž tjm potřeb-* 
něgMm uznáwáme, Čjm wétsj w gednotliw^ch rjSjch 
nepořádek nalézáme. Katalog ten negen Český , ale i 
německý býti by ransel. Chce-li čtenář toho neb on6- 
ho žiwo^icha neb něgakau bylina neb nerost některý 
w knize té hledati, dlužno mu přehledati celé buft ži- 
wo^Satwo^bua rostlinstwo, buft kopaninatwo. ToCé 
welmi nepřjhodnol 

lyyswětlenj neznámých alow též mnob/ ítenář 
bolestně pohřeiowati bude. 

1) Rn koucl p. F. připogeno XXVI obraze. Zwláitnj 
to ozdoba každé prjrodopisné knihy, wnitřnj gegj.cenu 
welmi zwět^gícj, Ifelice z toho panu F. powdéíai 
game, a wyznati musjme, že to neywětií| gebo zásluhu 
o aasi mládež n Wydánj knihy této. Kyž by také se 
stegnan pilnostj p. G. Machek g* byl zhotowil ! — Obraz 
prwní gest dobrý, a blaze by se bylo atalo, kdyby i 
ostatní tak 86 byli podařili. Ssawectwo a|6 2|m dále, 
tjm gest horsj, a ostatnjch třjd žiwoMchowé ne mnohem 
gtau lepif nežli poslediij aaawcft, Ubohý ostrowid do- 
cela wmrzáckém atawu wyobrazen. Snad Se w nládj 
na křiwici (rhachkis, ©(iebřrfrant^eit) atonal. W rostlin- 
atwn neywětlj djl bylin dobře wyobrazen ; tn wsak 
op6uiiuánti nelz«, že na stránce f48 mlnwj p, F. o oli^ 
Wě^ 'oUwoláwage se na Obraz XVIII £. t2 co na wzor $ 
nahJedn^me-litain^ darmo bádáme pe oHwěi spatřugeme ale itMm dpi»la giny, palvmritý: oTegnici wlolowmi- 
nan (Elais guleniienais). To -tě hrubá chyba, hrnbSt 
než 86 snad panu F* zdáti bude. 

Chyby tisku gednotně wy2|sti nechceme, gen by- 
chom přáli, aby na konci též wytííeny byly, nebol toho 
Innohé welmi zasluhugf. Zdali pak také na ktr. 164 
Indigo auccotrina, mjsta Indjgo tinctoria za 
omyl tisku mjti lze? — 

Ostatně ale gsme apokogeni a prac} páněFItcýko- 
wau, a chwálfme dobrau rrM gebo, ze ae anažil od«- 
pomocí potřebě d&ležité pro wychowatele naée. Ca zda 
poawěd^jno, nebudiž kladeno za hanu, nýbri gaa za 
přátelské pokynutj, gak by se apiau tomn gcité wětsj 
cena dáti mohla. Radjme pak také, aby budancnc p» 
F., wolj-li spis něgaký za wzor swé práce, gakož se 
tuto stalo, an sobě zwolii, gunEel 9{oturdcf4i(^te aa^ 
SítídnoíegCř filr ířircí tinb ©djulen^ ®{in unb f raft 1800, 
takowý gen sobě wybral, který k neylefljm tobo 
druhu patř} ; aby gich wjce sobě zgednat, dobře vrse- 
cky propracowal, a pak klaudné^ a aaadbftě woHI. Za 
našich čaaS předce naši blfzcj t wzdál6af aauaadé dosti 
takowýchto spiaft a lacině magji chce-li tady a nmj-li 
kdo těch neylepijch použiti^ a welkým ta bade i gebo 
i obecenstwa prospěcbem« ^ -B. /' Neynowěgšj novmkaá / 

Co now^bo? — FoalecbnSte gén pinow^, 
a posmeknaace klobaaky, řekoSte w dacha : 
Fhoebe fave ! noTus ingredituř lna templa poStá. 
A wjak' řeknete alowa ta dwakráta wdneha, ne* 
bol d w a pao&čkowe' se Skrébag) na parnaá apiao* 
watelaký, nesauc^ na bedrách swých gediný weapo* 
lek draraalický parkoaek. A gaký to parkoaeki 
Co swSt awětem atogí, nabylo žádnému lidskýma 
ncha šlySett eoa podobalo ; nebol kottieAía ta 
gest aloženaí aé dwaa gedninj, a každý sb onéch 
tc^waryiů pracowal na gednom, ani! wSdSl ge- 
den, co pracuge drahý: diwno wffak, \7éra, ža 
oba ae k gedooma pil|ři ďoSkr&bali, totiž: poto- 
piti a zhanobiti český gazyk. Názwu a^ potud ne- 
nose folianlek žádného, ačkoli snad i ten tasém 
awym 86 vryrobili dá; obsah \7Sak gebo gest tak 
nowý, tak půwodoj, a málem bych řekl geniáln]| 
2e mi .nelze ginak, než postawíli geg dla PoUiE- 
ak^ho bodoQVf ftrného udáoj doslowné takto : s^Gakýsi spriwee Womifká a rapresentanf N« 
,,g8aa ČeSi, a rádi-bj mlnwili nSmecky; a wSafc 
y)P'ý aqbé přitom tak počjoagj, gako kdy2 oCkdo 
,,půl léta wNSmcieh byw, eo naiiinj na německo, 
,^ekne po česka. Fak dcernika spriTr^jbo, BS- 
„tulka, která ai měla toho representanta wziti, 
„uteče a gedn)ai gioochem českým, a dostane .Jio 
„sa manfela^' — a kooee (I) 

Tteskeyta páoowtf I to{ gest genUloi ! FonÍ- . 
if adS wSak eapartiček sim k tiská giS připrawen, 
a lowaryi^ sami k prowqs^eni geg ohlisili : čiojm 
"Welkeř^ čten4rstfT0 na dwoglistek ten pozorno, 
a pNgi wele - geniilnim pinům zdaiiltfbo pro* 
\vedeni slowy Hypokratowými : 

Qnae medieameota non saoant, ferram aanat, 
qnae ferram non sanat, ignis sanst. 

D. Kopecký* • 

Kowosti Z literatury polské. 

Podle lista, gehož obsah pod&n gest w pr- 
Wnjm čisle Rozmanitost) IwoTrských, r. 1835 ba« 
diao w Krako^€ následagjef časopisy wyobizeti: 

1. Pomniki historyi i litetatary 
polskié) we swazejeh třjarchowýeh , na čas 
docela newázaných. Redaktorem časopisu dotČe« 
n^ho gest Michal Wisznowski, kterýž mi- 
naltfho rokaBakona: Metoda tlamaczenia 
natary přeložil a wydaU — Časopis tento mk 
- w sobS obsahowati wSecko, co by se na dSginy 
národu a literatury polsktf al do r. 1764 wzta* 
houralo : gákož gsaa denn)ky znsmenitých osob, 
tiwotapisy slawných Pol&kA, kroniky star^, listy 
králAw polských, dů1ežrt<( listiny a wSecko, co na 
zachowánj památek národních se wzlahoge. Kež 
by i a nis kr. společnost naak na to zřetel swůg 
bedliwý obrátila a wéci tak důležité se bgalal 

3) Gazela krakowski« 3) Rozmaitotfci. 

4) Knryjer krakowski (gebož redaktorem 
p« Tessarezyk. gmenowin). 5) Tem'is, časopis, 
gakožnizewvkaznge, priwům poswSeený. 6) Pá- 
mfftnik fármaeentyczny. 7) Kwartal- 
ólk naakowy, gehož obsah redaktor p. Helcel 
"W ^hláSenj, o nSm mtonláho listopadu učindne'xn, 
na 3 blawnj části rozdftlil, z nichž pTwnjt PAwodn) nankowá pogedoán} w oboro li- 
bomudrctwi, práw, dégůw, bádanj starobylost) 
a historie literatury; 
druhá : Posudky a rozbory znamenilSgSjeh dčl w8d 
wýSe uwedených se týkagjcjch, gak we iirlasti 
takwcizioS obzIáSlfi ale n národů alowan- 
skýcb, wydáwaných;a 
třel): Káwě$tj a oznámenj liternj o dotčených 
předmčtech obsahowati bude. 

Tento posledo) časopis wždycky w prwnjeh 
dnech ledna, dubna, čerwence ařjgna vycházeti, 
wýSe m^nČ 12 archů obnáSeti bude* 

Ptdopisowatel wRozm.lwowských dokládá, 
. ie se nýn) Krakowan^ z prokwjtánj literatury 
^ polsko we swobodnem mSstČ swem tSSiti ma- 
gi; myl wSak dodáwáme, že i wznik literatury 
(atjm samými oswčty) gaký kterákoliw haluza 
národů slowaoských bere, srdce druhých kmenů 
radost) a potSSenjm nap1&owatimosi,ponSwadŽ 
takto národ swůg % temnostj ku wzdělanosti a 
prawtf blaženosti, awrchowantfmu aučelo člo- 
wěčenstwu, kráčeti widjme. 

Bůh žehneyž a posilni muŽů Šlechetných 
Šlechetná počjnánj, aby z práce gich Žádaucj 
prospČcb, oswSta národu, wyoikla ! ! 

Rozličnosti* 

Potud myslilo se^ Se Arabowé newsdéUwali bá- 
anictwj dramatické, ponéfwadi za'dné arabské drama se 
Mzualo. Te& gest domnénka ta giž na koncil ponéwadi 
Juan Gos, oríentalista španělský, wynaleznol w kni- 
hárné eskarialtké di^é dramj arabské, a weřegné o- 
zuámil, Sa Saraceué ne neltastné wétew tuto básnictwl 
Wsdéláwali* 

Mezi neyxiowe^iuii básnýky portugalskými wy- 
znamenáwá se zwláité AntonioFeliciano de Ča- 
stil ho. Posud wydal: A Priinayera, Collec^o de 
Foematoa OTesna, sbjrku drobných btf snj) Lisbona, 1822. 
Caf tas de Echo e Narciso. (Listjr Ozwěnja Nar- 
cysa). Koimbra. 1825. Amor e Melancolia, ofa 
noTÍssima Heleisa. (IMLilost i tauha.) K. 1828. Djla geho 
gsaa slawná netoliko wý tejným duchem, genž z nich 
Wjswitáy ale i za př|Čivaa smutných osudfi spisowatele. 
On gest ad narozen) slepý* wyttiuiowal wýborné prtf- 
wa a dosáhl hodností balraiaTsfcé. Když wydal „Litiy 
Ozwény i Narcysa^^^ obitrkei liiit bezeg*fnenaý, we k^s- ft2 rém se toliko Iiá4ledwj|-|cj jakonieU oMzkft flUlezalt; 
Kdybyste ITasiiosH ual«zli hledanau Ozwénti, po^íjna* 
li byste si tak gako Narcys? €ak se pozdegi proge- 
vrilo, pocházel list tento od gisté dámy, z ČehoSs. po- 
wstalo dlaiihé dopisawá^j mezi ny a básnjkem, kleráS 
inimo napsaiiau gesté ginaii se skonífíla básiij: „Láska 
i taíiba," nebol: dáma zacbowáwala stálé itlkogiiho. 

Sbjrku uárodiifcb p|sii) šrbskýcb Wiika gtefafiovirlca 
přeťraucaubtila panj Voiartowa, a wydala we -dwau 
swazcjch w Far jž! , pod titulem rCh au ta populai- 
resdesSerTieufl. 

Diwadclnj zpráwa z Plzně^rl q 

11 Čera gsme zde o|>ét po dlanhém čase gednan 
£eským diwadlem obweseleui byli. Prowózeiijr ta tbtiz 
od spolelSnosti 8uwarské „Berauaské koláče*' a Klič- 
perowo ,,Trapulky do buiky, neb 26 před sairdem<^ 
prof. Sedláčkem sr troghru uwedeaé s proSlo^yem od 
téboS podaném* Bdm byl mimo nadánj phi^; ho^or 
{esky znél ze 'wi^ech strau, a když paa Bik, bérec 
•pole^iioéti fliiwarsk^, wravcjm diiebem wlestenakýia 
sagjmagjcj proslqwo gak zřetelné, tak eitiiwe pired- 
nesl, zazněl břmotný y srdečný * plea weškerébo hlubo- 
ce pohnutého obeceQs|wa> zwláfité.kdyi pan BOk, wy- 
\rolán gsa, na podékowánj slowa proslowu opakowal : 

„& Českým ardcjin Česky uíluwit, bude nám vrldy 

neymilegSjy 

\ťasi lásku sobe ziskat, gest nám aučel ueyswa- 

těgbj." . 
Oba kansky s potěšenfm i poohwalau přigaty^ vr 
gegichz ]»rowozenj se zwláltě pan Šmiedt ialad3| a 
řečený pan B5k dobrán Českau weyřečnost) a žiwostj 
brý wyznameuali^ tak ze upřjmné přégeme^ aby se Ča- 
stégi w gázy ku Českém slyšeti dali, Čjmžby ko také 
druhým; w čeStiné méné zběhlým apoluhercfim gdgtth 
^jce cwičeuj i chuli dodalo. 

Z toho patruo , ze w Plzni geSte ueiituchl duch 
irlastenský, nýbrž láska k řeči materské že i zde se 
duem rozmáhá; au před tjm hry České nehrubé nst- 
w^téwowány býwaly; a prwnj okus teuto proto tak 
dlauho se opozdil. Z podařen} gébo uadégi mámei Še 
nás společnost Suwarská častégi a také wětsjmi kusy 
Českými pgtésj, ' ' ' ' Prof. Smetana: 

Prolog. 

vW&m irdem^ kdo2 se za lleskďa tet iiestydjle> 
W eegichi srdei hořj mraacj láska k ivlasti^ KiBlj wé hr&eh tteských n&rod Český c^e^ 
^huteo gest, zde neyprw iwrřelé 4jky kláad* 
Neehl gest skrowné, nebo hognd waSe nAwfi^wenj^ 
Kde gest \relká k wlasti láska, nikde malý po^et nenj$ 
Prawým Cechftm nikdy Spatná gazyk Český neznj, 
Cech gest vSndy eobS rov^en, w Praze, nebo in[ Plzni. 
Kdf ž hry (feské nawStéwugem, tá ee nesnjžjmíe, 
Ale gazyk k nám se snjžj, sprostý od^w přigme. 
Gest to prwnj {feský pokus, který ná^i^zde podáM^áme^ 
Bude-li 86 tento \jbit, pozd^g wzueleiil^gSj dáme^ ./ 
Cas gest^by iéž Stesky gazyk wdiiprďdle se lib% wzuáSíel^ 
By zde při^l w^^bljbenj, tíj zde sloSné ehwály jiafieli. 
Aby Plzeh dokázala, 2e geet poi^wáde (^eská,' r 

A 2e podařená básek (^esícá, iéií gest liezká; ' 
A Že, kdo chce -we hrách Českých iryraSenj mjti> 
Netřeba mn do Prahy hž do diwadla gjti. 
fieská zem gest naše matka, my gsme gegj wSmé ůjůrf^ 
Tedy wSudy k gegj poctS chceme roz^wati kwjtky, 
A kdy2 na nSmeckých půdádi mnoho kwjtků nasbjráme^ 
Také nSkdy matince swé ,>rCneCek na hlavra dáme. 
Patřte wAko),. co zde stogiY ^S/eck^ roka česká UacU^ 
Tedy sln$no, by též Český gazyk weSel do ^jifíadla, j-. 
WaSe chrámy, wCže> fkoly, r4dnice a áíifmj skw^lé, 
Malby, památky a sochy, ozdoby a mSuto celé, 
Český dftwtip prozrazngj, bystrost Ccské mohutnosti, ^ 
Wde, co 6laW4é, nese známku Čisté České národnosti;. 
Cech, by deset řeCj am6),.Cech mu zoka^Uedj, 
Krásně stogj potomkům,. c<^ milovirali d^di. , ». > .. f 
Tchdá^, když se Plzhané swau udj|i|iostj skvCli, ^ .^^ 
jCeskými se' hlaholy k hrdinstwj pobjjceU, . , ^ 
JSdyž. gim gegich krásné dcerky wCnce pocty wily, , » 
W Českých zpCwjch hrdiny ewé VQtdy a ctily. 
WaSi slawnj předkowé Wám pamajíok dostzaneckali) 
Mezi nimi iaké gazyk, gegž w s.wén|. si^dci nosjwali; 
Český gazyk gim bjdswatý — wy gsta gegich dSdicové> 
iTedy předky whi:obě ctjťe, když. gste wěrnj wlasteneowé, 
X když gako ^wná Praha v Českých hi*ách si obljbjte, 
A když Česky hráti budem,.wždy nás liognC uawdliió^- 
JC Českem .srdgm Česky minwlt, bude nám wždyneyihíJe^K 
Wnši hVskn ^obS zjskat, g^^t nám..anCel neysw^ti^g^',; 
A když Plzeh ůfik^a dá, že ^Ceska^ býti nepřestáwáj , 
K nebesům se bude* wznáSet *— Gpgj pov^^t — GejQ 
■. , . . .'.r ' ^ sJáwa.,: Cjílo «^*r ^ďs tento wy- 
eka^ u Jana 'IBÍosC . 

starém mS^S, w li--/ 
liowé nlici^ řjjBlo 9i6^, 
á k dostán] gest w 
linSliosklada wyda- 
watelown každý ířtmv 
tek p»acekm, k uH-^ , 
■laito sr we^etnéed 
daeck .we2dj gefilG 
fiilarckowá pl^lohu 
^ přikládá. 
2^ip/beh. Předplacenj o wy- 

.daiMitel^ i n wfieck 

l^ádnýck kneJikapců 

rakaúekéko mocnář* 

^ Btwj na celý rok za 

8 zl. 12 kr., na řtwrt 

lota xa 48 kr. na 8tř« 

»e přigjmá. I po c. k, 

« pojtow. auřadeck, n 

wSak gen za púUetni 

předplátka2zl.l2kř. 

na sťt.y tfáenifjlk tento 

se fpzéqlá. Národnj zábawiyk pro Cechy, Morawany a Sk>wákyo 5*^^ února] ~ .' - ■ . . m -r — - 

Neohto ^z)fh, bleclto wlaitn|cti i^oSj, 

I nám ,fl||l BAk mat i ramoii, 
Al fe tedy kaidý wynalo2f. J. KolUr. [1835. *i 9 i r o t k o w é. lueho H temno we?*er zainrjwa, 
Umfelgiž z wjžky 2e\]cj Uas. 
Po krobock ký to plál^ se ozýwá?-- 
K^tí to 4u^oiv< ve noftig eaa? 

Lkag} to djtky .a oionaíg} temně;: 
Antlými pr$tétíky krajbagj krtb; 
Blaboko matka^ twrdá gest zemS, 
Hrůzno ge8t*^tidko weiSemjck dob* 

,,Matinko I matinko ! pro( goi ila ppáti, 
Ack| pro(; tak bluboko we tmawau zem T 
Ka nale 2e)y wjě néchce$ dbáti^ 

, DSsno nám nocg, sUMitno nám daém/^ 

Gděte giž spáti, jd«to robádta, 
Noe se gi| blj^', slrafiná gest moo 1 
Twrd$ tti dřjmá we hrobě n^atka,^ 
Nezbndj pláCe-^oi sbg gi mpc. 

,,Bolest ge, bolest w na^em srdéCkiay 
Nebude konce naSjm slzám; 
Malinko, wezmi nás do hrobeHkn^ 
Dobře a tebe tam bude uámT^ 
PťSnoe — dwanáctá kocUna dndift ~ 
Usnuly, djfky na lA^ku swém^ 
Bljl^j se kroky, co wáuj zducbu, 
Matka to w rauchu we krobowéďi. 

Ci w krobě láska matky umjrá T 
Ne djtky! Žige láska i tamj ' 
Chladný hrob brána owaii otewjrá. 
Milá přickáq matwka k vám. 

<8|«§$ pokogně, twář trn ^mg^fh 
K matinor piM přen^f ge s«n; 
Btako gim, kdy dnck we snu prod^ wá. 
Než k nowým želům zbudj ge den. 

<6miluge matka se nad swými roby, 
Wtiskne gim studené poljbenj j 
Ach giž se lauřj — wolagj hwby, 
Přwnj zawznjwá kúropěig. 

Slunce se bljžj — ráno zawjwá; 

Budj zas djtky k žalosti den? 

Nikdy! — Duck s mi^kau wSCnS pfebfwá, 

SpSgj déláúia krobowý sen. 54 , : 

japnautí mw|e |)áí ňéřl* řfrwen^r » té offumřlé ře-^ 
j)íct, » t#c^ ffíroři^*' fPíer«f<&/ iacerwenat^d) flářím { 
mtiiwmá) blMÍfim pofíúoíoinimp í tou nenjufob^ 
nau íautnau mruce^ »b(lau|)eno ^jwfídctwem i míjí* 
ffatt lujaur - saféjto ^ťa^JiíTo uíice řrafowffé |)ro^ 
ří^á? aHímo toto bibnrwjcjfenji geft fle^o íoftawa 
ttíecftrtíá i í>tttá fí)an«ofí{, twdř fiDíJí a gařfl bíwnř 
|)ttwibtti; cci UffnAJi fe jíwofli í bňwtijífm, na uftccŘ 
forrfío»9<l> inííf ^roje ttfmřcl); (T íifníčřír ^}ín9 jbařU 
lí* 8ertiřtttt>r í flowa jertowná f^páu fe ueufldle j ntc^. 
©cjlíí to (Srajím*);«rafon>eíf |)řeaben$^ nebo mlutoř 
fe, je xo Stxatoroi fe narobíí; oni ubo^ý » ^Jrawbř 
Víť^ttbin ffrotef ;>řebce oít tt>efeí i fffiHleru SKwif 
o fltilotř ani, flařé je mlí robíce; to yau|e mu jnámo 
gefl, je ob břtín(ln>tft»é^o fť jtol (l)tebem mítofrbnojlú 
Síířbo- o »v*«>tt>dní ge^o nepeřoioaí; nířbo gěg niímr{ 
tteueil ; ícc on fam »> í>řtt>ni(^ leteift obfrpw » fobl 
tiftbobíceíHťm f ífttbbé »««wiwflf »jat t«»liiii í Mhi- 
íal/ aj í í flegí^ jlrun wbecníc^ |»uřun) w^todbřtí^ 
bowebí. ©tífnřn gfa potřebnoftjr acioíí niřb? wíft^i^' 
nemíl; bofpH gtj >řebce fflijlé bofonaíollí íoumřnj 
tomto, ©profláctwo fl^ffí í^fl ^^*>^r <^ «>« ptebj^afle 
ttUce Itahxofléf chtíoptn^ mWími c^fapcí, (ftobí ) 
^ofpob9 bo í>ofí)ob9r tu íjt<íQt, tam j»)i»a', toffub* pat 
jcřtufle; })if«e, jfof^ a fmicí)p wírné mu towar^ifí* 
3be íragic djUia, onbe tni feítOr tam řafem í penji 
' bopane, coj potiebám fle^o bojlačí. a)tt|ř mu pípnan 
lUt i loefeíe beje flarofli, Uit xoffc9) pxů bubaucnofl 
Idboflj, fa^bobennř pci ginau {Ke^u ft>dti f< nabe^ a 
m9{Ie na novoé pifnh á^rxti 4ifnt, oi)ít |)«f lu |ertuw i 
|>(efum ocftoittí } tmUffo íoge »fidn>d. — 

S3 tjc^ lo^atýif^ a flwoMci) ifattc^f lotom )fo^ 
tém retqír na fterém »(fl[ řřjj j brii^ídlf řomenůr » 
bíf!u|)jíé lufuíí, ffm^au to rííceV u |)řitomno(lí cífaře 
aKorímfííaná^ u V^foftřcb nepjnáraeníWglyfto » frořtf 
íí^romdjbřuí loídbařůw/ ^janujicíc^ fnijat, » feíe ufe^' 
niJd) i řimjfc cjrřwe, gařp to nuij wcíiníJ flcbno i ne^)- 
Vřebnřaffjd) mjfl jaugM? -: aSfinid) augí burfřýc^ 
fcjfel fe fnřm fpolfu némecfeVf ftffeí f e u wdjném cef^ 
fu^ gebnage o wpfwobojeitjl celé^ fřeffanfhoa j nd^le io}ruflagtc{ Vtíí^Umbíim moci ^I«ioa xfiŘtůt f eto X. 
i fcfldrl]^ gijmintb L, Irdí f^otlTý^ (^|(f t»Mwati i 
Vcnuhmuti íů^eú)niáj pin& {rejf^nfřjM^ < ft),o(eřitémtt 
yo6odon)dni nepřdtcl, totojiti getav^ofÉi M totf^ muje 
d)íubné i wdjiné ro^fj^nu %tbSíH on to tom )Bament« 
tém (oIe;.oči loifecf^ neboířan>f ^u na tií^ nyřen^t 
^cneřní yotoftane a obraceje fe fu fljranif cifařotof^ 
fmííe t nim i fnfmugicjm (iatoum mtnmitipoinu 
Obivoldfftnj ))řfno(l fyantlé twáxif pustmooft }(»i^a^. 
»>9f (ibejnofl ^íafu^ v^^xat jn^ídftÍH (ojbínm flotov 
báný, moc í fbootr gaf citů^ id i m^flt |bob| Keménf^ 
gtfo foma fPiec^toofl.iryřjiirni, mfutvu ge]^o« gbe ^ ti| 
{(omet*) 

JHuini na fmlt pfiMiVU^* (otébfi o na(fi ^a^ 
bofli fn>;bej. B^S^tt^^ ^ nfiatoícné fhapi a bojnú 
SSakneme, uf9(^dmer mt)ime lo ofam|enjf t>pbobiit 
gfauce pomigegicimtt ftoítn. £en ndlegítí wif f»iig 
|)řeji(, fboj yrotrdtpťw (^maíttební po^mH f^^ &^!^ 
jitifaifottge ^ foii i^vetoajni^i^ pxěci i umfn| nefmrte«> 
UnM parnou, amtina i oíjl n^Aifid^ trtod a fiDctt to 
tnyfli t frbeí nefToníenýc^ poroleni* @mrt flatond }bobJ 
i lořnřj 3(tt>ofc So hpío onfc^ flarýc^ ^e{lOf f teré| ge 
io)(iU»tt>ato celr fe poftoítM to{a(lt na obit Hit 
cemu| obte^Iýc^ modbeti t)řiríabů? %9 fdm n>(dbaH 
nf^gafnígiHi ojboben^ fiMuttloilí iimyfíur řodofráte gf[ 
10 biUotrnýc^ rojmíumdd; , pxp^at n^^ig^m tř^iatti* 
fhot ofubem, opdťú : flab(fi fmrt ^tfalí bj^ mne ne^* 
mo^ía, golofbib^ mi pei^dno b^ío, ocjj fumfnoiitt na 
bogtfftt n)itéjném# 4>ofetém barbarjřýmt tnrtiootAmi! 
<Sa^ gt|f ča^. jagífié )be, b)^c^om |)o tolifa t)ofpo(ném 
pUmt^^tni a. vofovánjf MjníHlt fcnečni bé^at^rflý 
}d))a(, fílec^etné dty toynoNIf f^řebfetoiftjm nralnýntr 
)}řebimibané iiefftřfli obtordtUi, pMvmilí a to}brobíU 
jbrani. 

^ofamab míutoií, frbce ^jítomti^c^ na^xyt po^ 
Í)ímt0f 9e0ebn9 oft fljami ))ídcem fe jroflíy ; (by)- {(oni' 
au ifum )»od)n>a(ný bal fe fí^ffctú. Úle f bol ge(Í: ten 
mu) )nanKi|itý# Un n^bovni^ Icafoře&iif ? @eflit to 
9ra}im, nvni gt] ntfoti jřrafomcifem, aíebrj ?8tteU 
Kufem gmenon>dn» — ^b)^j ^přeb lety c^obiC jM> uíičic^ 
t ^of))oba(^ (rofow^pc^ bHnIage na lantntf a jpitoage 
f tomu yifnícfp ftóé, poifaí l^o grbtto^o iafu ttoořenin 
. Irdíemtce Míeifanbra, na m (ai toetefnjjete lítcn>((c^ *) (Scoilm, pcidmim Ciolefc^ SB{t#^iufem iroc^nkt ndrobit fe w 
tibru^c polovicí 15. mftn ^a Jto^ímjra IV., pci}U panof 
xoán] f9nfti» gt^o; 3ana tibttá^ť^ i'Zinanti9í, umřel w 

«* ffil^etyoippaupcni na tetu Š^gmuaba L lofoce 1S22* *) Sa M mUttnff^m daiQfv mlntoeiid tffftfna m 1íti$é6ttc!tt, 
pcfpifowaU ff (^ra^imovi SRottevobomlf^mtt, ^ebnomu i 
nevjnamfnfeSdfric^ cno^o tpěťu ufcnp^: oni9( t^n nemdte pvňioafíuá ^ ^ciiaiM a vtipné na pig^p ^tájfy 
j9^t»ti^bi; tD|«( if$ Ieb9 (fefc; a oyatřít mu )>řifln)» 

^(g na miitni ne ivfJbad^* 3a|}»;a( ^c^ iň^ míóíí^ 
ncc n flanm^ na onen íaé afabf mu trát^w^^, a pHi^ 
9p,ifni iůítpno^ Mfti^mni a ntfty ntimmfí^avt pH'^ 
iiniimU te)t»igegv, to nffolifa kUá^, }a rfrt»f(ít9i 
pnbřege ^ M^a^ í^ofewfl bdfat^rfran ůbttgtU a íh 
ět^ttdf Irtfil^ p0t9m Id Safttba | @e4l9ní fcoftorflwl 
fe^j^. fik ipffim o tfrojjlma ye^tigiq (rá(c»i€ ufla^ 
II090ÍII) ^ts t bud^Dtvnimu fíamii, totffíat geg tia to b9 
igBIad^. %am na Mifhi>j i^ofmlcm t»rof|9iwa( mno" 
ifem iDice t9e i»lbá(^ a haioídnktni. QitlotoiA fr 
loroihif to ^nomi, fb9i bbbrobtofc ge^o po fmrH 
Sána Ktbrec^la na ixun }>o({I» t)otoóffen 69^, ffií«<^'' 
tkttolm gcg obbaíít a ! natotiani fe bo n>(ai}í niVf 
tiifl (Srdijni I itqM^mfbpmpc^ yfjiéíii ^^Cíolkem''*) a 
tatát^ ^Yiietrio^eiB'' M}iMti^, }i{faio fobi lá^it tt 
yttcraHbrii, {lat fQ;ft>r«flfebloiíiHÍitim flatonéf^o fanctére 
Xomúff^o toio»>9ifm ttctoxo^im, a f^ofhipugc njby 
IPťf^ly tt^^ou^o iiHfiřttpfm. ^i^dí^m, (onefnf )Hi( i 
pojím ffm^m^ ^0 imxti.SíUranbta pxebíanlií ná^ 
fatípKt giífOf Qf^ in^xoit^A IvUi |H>I{?ó(I)f 3^9* 
fO]U|ib..I., tatoni %áto tfmtv «fa na (Sxanma iaftaxof 
ilířab^ioattf ^^ <o9itjmf, a^iwm^nl ét ^\om X. 
pntnomt p^ „p^^m na fttim řilfV^''* fftaiim^ {lato^ 
99 nÍomáci4i in cúic^ toyfof au aeenojli, bMi|)cw 
i toýmíttiotie|l)r i&o^mo nefmirni bort^ txáln pol^ 
fl^ít, \ mM ma^f buf}99eii(l«oi a mxab^, .i^iflí^ 

r Mna ttt^l to gfgtottmb L tat iOiltn^^ tSf défl '^ 
to mí^bné frb«er giti} ja))omemt»fft, Je xo^^ot^tl b|rt 
l^ialo, bobfo* wíafTttf^^^ bofera giitó^ Ixa^ na ngm 
(tefboml fmeí^o i Mafii w^f)Mátóá'i^ Stt foiftit|to rauc*- 
Ui -Somírfí ♦*) iřfffe to toto ffowa: ^CE^«ge IBBttffe 
orilot Ha M tDbSn^m;. iinb fwé ntbim^ na tbrf|f^; 
mbo{ f^rambmtf piii^ň ttnoHi, nifoTiU) ujittaii fe ne^ 
wířjí. iíb^fi^^ grf lifrje (fitěí i^řjtaH a n#t na ioa>f 
kwge jajlti^!^/ nmim, tterétjj bru^é |jřetp<íjííí a fbo^ 
»b l»tó Wi^jřem iůftaí?'' Vrott temf itn jfnmol 
t^íntoittgid^ fole? ®af/^|to tteeln^ ^natotti^' Ad 

^ofl»ii^ tawii^fei ftoSf poUxfíttf ídtaiitt A hOtrH 
nm aufab i buflogenfttoi cbgaí? ®afý to mní ^i^ 
ftnamciiS) fe jtalem polofidi, tt yvo^eb itfnUf itoo^ 
fenínfli obřío^fiif toffíWf fotolí ^je^e »|rmt>fHtí Ije? 
Slebói ee(9 f)9ab(ó» 0e aamrncenym ?rlem, i temnem 
|iírmut(m na ttodxi toabnanti, ufřanncnóm ^orem to 
notiá) be$efité^ a be}ťabc0it9(ff bne<l(> trápen? 9I(f^, 
gefKí to (írajim ! — D> goř míílo líbj ma fíí^ buffa* 
Uint f ubrlení f^ ^ jáioratn 10 náíjUm yoio^ffenj a 
fftíftUSaf t fiřrajím; M*tř wffem tonJm. bn»ttv 
i fd^oynoffr fc^ajtío mu afe mufnoflt a ctnot^p nimi} 
to boiaífíim fftiffi fe ubr|ett mfL pxlp, ůitito^ to|by 
to^atfiW) a úřabů, nemoha nabjtt fe ob íxáín poífl^éi 
niltffo toice nab to, co gí§ ob nid) i^í tcftaU na ffra« 
nu úiiái ceíau ftoou >PenrfI í^oríttooflr flatoitlsdti^ 
ob tamtub oUtdtoaptofu, Stxitoi ffb^, it fjfobau ^of^* 
9af toffeď^ to Řimi gemu fwřřené ipxito}^, a net^mrnf]! 
loo^oba fe mn bra^o |a)»IattH mnfílft. ^ť^optn fHťf^ 
áíHné1)o tobl^cttott xitu í oiftn? ftoi, fteráf f)o j d^atrt^ 
))OtotuiefIa; f bo&rrtiutcAm ftoom^ gen} ^0 na tnf top^ 
fo(6 ftu^Kil to^ncfli bopomoi^, ne(l)ott)aI.$(fbn^ pxá^ 
Uí^toi, Idiné yototmtofft. Stmííotoaí ani ^offFOfi attf 
^^0(4^, utfbo fe noiomttti bo^ robtnné^o frage múítfíi 
a gaffoli mií btoir fetný a fFtootn^r gebno^o tolifo 
4}on>a( pH foft2 (ragana^ ofíatní fami otiíceK g^ 
ginojemcL ^^rbofl^ neiaf)|^ertt<í d&tttoofl bo^tfhoi ú 
bttilogenfhoí, ittamaná nobřge^ ffatt fe farbtnáfnn t 
obbr|ett inamenité^.ob.cjfaře hi^p^tou o jttoot gcg 
|>ři)»ranH(a. ZaTya^bne mn|, $t^H 2tn9 ft 
HA cúo^i.ntsafiiibagí* Xlhr—a.. / r- í 


fti f f 9Í5 (o toríiw^ a pVawQ M*e<!éuá(V 
••) «ote gi; » tra 2a< w t><«IK; )b«mf nfnT ti/^t '%ínfé {**^) »tiPreré vAtíUVi ^{ \>fltl»l %l(^ét< « gfn »|H>b<tf | ?te' 

pii.»^ <>Btinří><írefcfc a mtij^f nř0HFftí «»< ff*^*"* <»fí?»ř 
ont gefot iKbppi^vú, ani niře^o, co} 69 gínémn-|^f« 

H M(f ^ máři mHiwtiw a roi«4)ÍMHW^ai cf)»<(ttf 

6* t^ M 

<fm íífit^ fW«d Wi *»• Wii átj liíí< ttw^ « 
Wimi^tt tt«b9 fieffté M tteřr(íeí»al cfflftu ííbtt «a* 
intittt)flK> « ipj^agícjío: ^®<í mam jeíuíícřttf •lůg 
ÍUxlt9 f)O0|íeftt, tfá mam jeiuíiřfti mrfm;" oíe Snijcef 
l^i gij fraciwat cefřau Hbit iiam(un>enf|c a }t)íň)adi'* 
ti^o: ,,®d mám jejttíinfn mam/' a ^í gi) ffýc^áwoC 
«fo«ettflicí báít «avufířii: „^fígl fe m«řr «4g mííýf 
jefKí fe ti íití." 5ponf»aba ř^í fe tnu hifío Ijíitír 
t^Iol mu í pfisiti f Carttffce f*ť; « J>rá»ř'fř pobít 
tlí na lawíířtt brnwou nfabtó, Ibjí SCíwíflUtf < uff^ín* 
lenyma nfloma bo braní^ tofwfíí, a flřfíege Ciífftí ftj* 
bftjma pcířfama po bvirotoé (atoíectr jramenll, « re)> 
fl^Kw uflfa, ufVoeiír gafoby [eteutj fwým MfmoUn^m 
Httfftetem mu po^tabtío pat9. ^táí^^tí tu }a (fronfaur 
loTo pftb |)»ott{cj i^far tttfr^ffe newtbH, neibiba m^ 
dtiU nečiti ne2j[(^a(, a neíic^age neptal, a pf«b ii|m 
Ifjela vo)f9pand fabeefa M)f|1 nab^ge a Iá{r9, a ga ujm 
íeiel tojfpíaitý »erfflf ®ifíío»a wíbřní befiíté* -^ 
ttbei<Ctfoi tu Ht^é a ntfoii, gaf nofe teban litoitjl 
fwííjm, a flař í mé frbce írwácf, l>rotbJe tn>< ftbíeří 
ftwiícffi muff. «Ce >j cit* řóíoH^é/newbřenj ííW tti* 
feaucf tebe poftatoena » cnnleHt^n a bjbác^, fmigl {k 
í^rubefé boíefli twf. H w^af bobře gf! ptctmtt, nebo|i* 
tjtu ge^o tatícfu! Ib9| tofjmá fpnáda fto<^o na tame^ 
na fmi^ tiooíalé : Zyé bobtý grtínáM mág, a(e bo^ 
brot« t«Ní bube nřfbb í pofmlc^ {laujitt obreytenému 
gdfhipu )(oiti9{In< m[ábe|e! ipatft gen tamto tpoote^ 
tořené brance, d moibjlií .geg )tt<(peitiřb<> r iflicené^o 
tnjtofimi/ an tu ge(ftf ftoge, mo}o(oioř f»<:ru(i{f9 ( 
}emt fffiíiKir ^ netoibj tebe gpíati^j^ nab fyndítiril 
f»$m! 

Sarnflfo! £aruf{ro! Ibybbfl aíefpoft to tuto ge^ 
ffti d^íojli patřiti tno^la lia nbr^nutott tmař a roji* 
eťiHotúan^ cop(ínef faufeba fmé^! aíe to|feď9 t9to 
n^fci nfr9l9 gfau přeb ocíma tto^ma, a tobě gen mi# 
(etoatí gefl ^tnfilix ftoé^o, a b^lrHf toimíanéatí i 
SenKÍM fio^mi 9)ttójffřotoi toffaf geft ftátt famottté^ 
ittu la opuflftfnau branfou^ Kt wtii nabfge, řbe nenf 
ftttttpnf bu(f{fr9, gett}b9 f Mfm bflmérttl pa^c^tooniofi 
i nim fe potopa; nebol ge^o buffifta gi^ iáméMůíá 
§rO}nr. 

^0 térifem pitUtíiťt) táinl, po tbUtévu fb9bou 
b9t^ mpátíi^ pe toftftru ^^imn^n^áf ^ánóůoM, 
á fe}toonMd> Mbtífft ^g(i lam g^o fóc^a fia pii^ 
(aufu (efleftifii, a gett po i9iofm?e« rep^w nat^fj^kd 
frtoiKttJ lrd(i?l9, btoei jttnvlfttt >í^{att>(Mu fmau, ^19 
ItA^ebl Aittepnan {fHťbína^ bb ?Atb»^ň< tntaWt^ toťi 
^ití^ itfrmutftt a ii9tt(gffi^ mtjfbfQ. 2)awno tofaf námdí^dKt, barmo toffe potufótoétl!— tom l9fo íttm^ 
a li^á g^lte ned)třra lapabnoMti bo trofubRifá loe^ 
fe(egfff nabege, gcliro} fe bbt Senitef peionf itfabA ntt 
bóT fkoé tíáíťríp Varaffrpr a friblejmu faufelta fxJlíim 
pof ufnutim obtauefu po obrau?ce } porau<^tfj f abtffp 
ge^o tau^9 itl^raí, a| ft i poftMmi býnfo gáfo paf^g 
ttfebli^m S^enJ^Tem b9(o propabío, a ^Kmffptf w^ m^ 
bf g{ t nomémti rabeer9 febíti m^ůH boge^ rafojonitf an 
h nMáíjnami ujolof el* 

« wfl^ř geben gefflř po^íeb, gebtlo gep porf 
itafnuti ani toelN ge^ ^oFe mt tie)(ťbt(írif I 

^íe! gíj optt přeb fpřřrbinflu ftoge bo bfooťe»É 
tmiif ^ ^^i 8* *«w f^Wíf « fitřffí gí ^wřjírri 
ona paf ttepo)ttaía iaé natofflritoeni fVo^b. ^Hgbati 
tojfaf bóbb bo fíioota gegífo/ |(é9 r<íba pbjnate ťa# 
trn - lef jíe, ©arufilo, jíe! a){tojffef nejlogí téíe přeí 
antrpnau ftřrbtnaur a ttebjtotf.fe UU bo tmatof^o 
Hiíbmoři: a(e ubir4 fe }arm|tuc#natt tmoři bo pob(egi» 
ffj^D ixottfc přib9letru, o^romnott (áfPatt ftoan po 
totafinim btooteíf u p(e9floago; a| poflc}e otétvfě ItM^ 
h\ přet9ptof^o fr^jffar a ^ na|iatié ffceiif a fStni, 
íínltni a ^řwí, je ubo^fý IťAnefeí } gebno^o řauíeff* 
bo btu^é^Oi t přebuilo to^Henřu bo jatni^o pof^ajoi^ 
loín, a.^jíeiitií fe tab9r opři přebpthcugíciml bu# 
fftřfamt nemtíoflnř potaíon»Át to^^oriL 3 noýft&^i^ 
ptio{fe b]rff(fr9 t9tO na (ettoffef rratúgiAi Mjo, a t09^ 
lejauce potom tta ramiufa boIrt?g(f{(^ bttjfíerf) bofřaií^ 
gfau fe na mafotoifřu g^|o, tr^aí9 . gfau Troťoefef tt 
potP<ífat9 gfau nim, aj b^ío jfíiřencmu a){wif|fovof 
mrjetí fe^ a na řrotoecřu ffeblef btiffKř9 é^Aiřtí; tíA 
tn m nftbartto rojocífíowál Uátavi^ eopáhef fioflgl 
ate nepřátele b9li gfau geg ofíamaíiV bs^G gfat řfmř« 
At jatmauetCtr -a po toHřeru lo^jwonfné^ ffamnofli a 
fe«n>oaett9<& bebeerů g^řo. Jaup poflatmíl ga btMfo^ 
tbe nebylo nabége, nebylo .autrpn^ buft^r/ . ' 

9tt obrátit ořřa fmá tam ob^átU, toffaby gi^ 
(tí^afo pofm(n>áiti> lofaby^ gfau gog ftl^ala bicfgtota 
t^fňiůt pofméa^ářfn: tam ten m9peátbirin9 ^rnjCelf 
tu ta ^fpinřná p{a<^etfaf tam tes }alieffen9 ^řebitftf, 
tu to olfaupané mobblicfo, tam ta peraml)aná tru^i{i> 
lar tn ta po.crTaná, íatoiita ,. ^ lojfetf o to nerejumtté 
l^abtirbif co fe ob prmffíi^o gefti pofmicenf byfo 
tdjl9 powoíoivtaío^ iDffetf^o to gahtsí ^ pofmitipiatti 
brjo tam, brjo tu, brjo m pratoo, br jo to lemo fe ůíí* 
toaíor a „jt 9| I řba í" Pf^ío, aj ubohému í)í»iPon>t 
o^íuffená nudita |aíj^a(a, . a pťepfnená ^(awicfa ^^^ 
btnfte. 4tb9a toffat ubr||«titá ge^ rucíčta mjifio ^e^* 
bounfé^o gittb9 copáneefa l^ufiatau loíafattti byta na* 51 ttofala: tuf ftubcnt a }«to(Ij to ntm ^tUHo ))rÁ{fiKo, 

0t)nifi «ni 0)| 9f(«)tifa 0e|» taijaitt! d )»rftii^ 
^ináffit fiDéttw mlilto ťoT l^ttta, g{| ^( ui»aíit 
na ^ofe^ni tto^, fi9<^áttfa tepdtííai nth on 69^ koi* 
Ixi txoiíQ fpnáfef, a nníjin^al fobí yo^el^naní fto^^ : 
a(e neyřtfteié I^U |f«tt geg oflepUt, lifít ^{au geg 
rniátniít a Ovttlt* (Slyj ge^o Itóní^ flyé gi^P pc^ 
frfttj ! yAí m^áfeíffé^o ^{eti itabarmo Húi|Mir9»a(o 
^ré l^aflftt^ a ff^í^at^ a<>^^c fiKnifl tta iát hrúí^an foi* 
říft, Ki ^ti hnthíí toíaflnl ge^o fraganf cíaupitU 
cffibUw ii^aitobUí : a ita olmlno gafo ((909 

lirHl^ aiitr)>Ré bnffiefyl 

♦ • ♦ 

OpMu noc I -* ^tn>iffff {fcflmi, a toíbj g{ opít 
l»e tDffl friífe a Háti^ a mti geg }tfe; ticflogl »||(if 
l»(ie gafo nujtté ietftftfc |a i^optnoffimu branfaur 
tt^aufd-tř dutr^^imtr pMittarx bo tmawé^o ntfbnn)řj; 
Hlt te}ttdf[} f e 11 )}roft^cti nU gaftb^ gí n>ita(r a 
ttab n{ fe rabotoaf : nefi on }t)f jma a kotb| g i — 
}toomct fttaUf a n>tbj[ geg --» toalá^a fioé^o. ®en 
Debiny ^(iifff» gen gebno fIoto)iVo ^ « nibrAtoena bui* 
Ve lavmonceiiá bnffícfa ge^! ttl matni wffe 2etdnj* 
K ^fe ! tttótbf ymfjlci tom ytomájef, na nfmS wpbiioal 
rojgítřříí^o frořfence, a tabofíttf wjta^uge ruřiffti 
ftoau, a lámala a brji geg; a ta^da cela na gebinv 
fen angelff9 |(áfef> a ta1)i q^í ^ ttpántt fwág. 
3 ii^){!ocin> ^e ^a, blto) fe rnftdre ftoj, a biwá fe na 
nátwi<mtí)t> buřiče ; a a^řojí fe ge^, a j^tojf fe tttíflo 
co|)<ínfa — ^ttfíafé totafatíce! 

jtám ! lam yábite lujrtttoé n^jtentce ^ bobri^ 
ítitoif^m, ie ^0 tt)fpto{lé i yoftýíce rmatitm ^^i 
t^ii gfle tuffUTir ge^ )Mnaiitt(9 ^e|ni! « 

lííe i>n nefíef! ge j^#V tn gen jafÍD^JÍtaí, « ^ 
le^nrttt ipvft^ítl^ lofláwrf, a g^iřo to^getoen f jeíenť 
tru^lflfce frtfři/ani} fe ge^ fbo fáie^ famgbe a cobp 
^ebai? ^ £)}{ on. bobře, ^voc lopta^nge } ^uboíoM 
tefen^ ttiň^it^ jftmiimn fn^icfn, a ptol fe vonnioii 
cěftan tíbiti H tonteefot olrajené^ btirfnm ^niima 
(t ^ebneiht (ámfnlŇifrtt, fbt bbth>^Íioaí ob*n>«f& kaVOn^ 
Iporauc^artiJ tránbniceíf a rejawí fřefTwo á febtonírfé 
iixtpi nebol óň tau}i )>o ftoftýtfifi a gcl^o buffiíli 
tafé^ ©4 »>jfat^ neranji ^0 fwětptfUr gélifol )^eb 
t^ ftoger iA)iii^»anitoyánef ^Ubt a fl»tft4 abf 
tifr^I t^feb bennj )4f| ^cmbtt fodMtthi fWéb#. 9<if 
nfííj) fJc^fiíi^toiaAfj tú ^árabntbj bjfem to fru^Ini y«e^ ^rabfy, biíem bo IftMerta |B ImiúUi a gt) iojtd|ttge 
rnítjtu [toau 1 rpiffputené ^biřce; {Ijnj yaíeíef^ fl}n{ 
fauffbni ge^o priii^f, a f rmj fn^ftpílo — aj ft latineio 
]^f eb nftti* 

X)obran nocr 2)ttoif{Fu, t»o bru^é a yoflebníl-^ 
líjfe! on fpil — 

^ bobre gttro, 2)tn)it]pfu ! SIofiTTa ffi fdMii/ ^ 
flunéífo flogi nab ^oUcf^m b^ígeilent* 

Sotma fe tam bpío gaf nálejjl nfabtto, ^áí4i 
t09ftrogen$ 2)í»ijfef <u|>(eten9m co)>a'nrem na to)^ 
totfíané (toonicif yotřáfage f^aíaufami ftfjcerobronn^ 
Sebranic a fn>oUít»age loy^rogenau ti} ofobu na'^ fioa«* 
tefni tájani: a (9(0 mu tam )oo(no a flibnor gafo 
tÍxoát»á topw^ffeným fofárot9^m panáí&m, (b^j pái* 
mroM iftf^agi na píd^otn jemJFan. ®en ga( jai^nCef^ 
yiflfaTy } natlačeného d^rtfmu , tUM .gtj n t)ro(lf eb 
fofíeíni b(a}b9, a yon^ffana t^ofland^al^ a] geg t)onřo 
fub n^ytr^ío {ámíreiné: ^SBflau) fmaté^o wanjelfhoj 
lofiou^iti mini" r-. 2)aíe ne^oflancbager i bufftcfan 
fwau cof! ^loořiíf a nat^omena fe na rojocblotoaný 
copáneřf mcicfu i^rnmon na frbéSfo túteliU Utoan paX 
co))(ínef )H»^(abho a tůití^ní fobl obbe^na :t»voniIutt)í( 
lobttc^: étdii^tofoi^ bogbe{ i na roá$ řabeittl 

H taf uftttíio yfífftji nebeii ^pH, ronmí i pxi^ii 
na pirffti uříníl. 

^ffíft co řín, bo^íjje^ fonfl !" řjWwrfíoaí neboje 
ti( tatjeeff a ^obni^ ge^ f^ndcef nipftimat i taljcfem 
Regnf; t^eoto n^fele to)by MH^Í}u)»on>a( po febmnáct^rn 
bf etoinpcb fhtymirů t toafáffn fmému, a mno^b«(r<ítei' 
fb9} fodjaní cojjrfneí ^UDímal, fe iatm a fiořtfřé 
ntamoflí bíwíí. ®ebo íáf f!án>a rofira obe Ibnt Ie 
bni, a litdyoata na tia gefft! {lawn^cb bnit; nebo! 
on fe loffem ^olobrab^tm a obreytenpm 
nfftíyáefůmr Itcvi m ofobi ge|fo bi»nau 
gafaufi motantnu ocela'tt>a(t/ ftbecní ja^ 
f m^Ir a )»roaKÍ)fem yánomít; ^an^^Age 10 bui^u (ob< 

^(^jinTon^f bogbet i na Hrdé řdbecef^ a U* 
ixoihxíttá i to<^ bo ^robeíflt ^ bo tonMeCtn naffe^o! 

IDaItbot tÍíů)fKk\). Hádaň k «# ^ ^ 

'^smeny tři tWoíj moge ťříoj 
Siii zdrali Blanžjmžiiřořichnw I^se, 
2e s<^ fďřede mii'aii gen každ^ fřese, 
Bydí lua netožpóltil oblé léU. 
tú mne zpSt a dobře j^riprawen, 
Činjm, 2e gsi brzce zi^fawett f 
Meitffijtta tsla twéllio mnltd ^ ; . A odnizjm smrti raků; JT, X itedh. as: 

K báBnjkáai. 

Pegíe, pSgte, p8wci milj, dokud wřelá geStS Itrew, 
Doknd žjřj srdce waíc, dokud z ust sám plyne zp6w. 

Mužně w strany «e zaberte, dolínd gamj w&bj C«s, 
Zfl wíe h0Tj^ » iw5e lesy, al se WmáSj Imrfy hlas. 

Gen aí srdejřné ge p6nj, gen aí prawdiwý ge cit, 
Snadno k si-déi cesta nagde, neh lam gcsťif gcho byt. 

CWi Btniny^vaSe prasklé, želem harfa pronikal 
Ci-li srdce waše puktó, zaa£aiiliw$ přetýká;? 

O, nechí gako tplny mořské struny diwoce Sumj, 
Genom p«g<e kote waSe — nesWný urám rozany! (ftofcpí^ bfau^á mujlř«í — Wcneflfcbt Wíí 
melflítt Uá«^ tt>?cj na f»etř, gařof geP ?í*<í n« 
(r«6e€i$im, a mt^wité uíení, buc^a (tbfUt)o. ^am^be^ici 
w b(ubné mořdrp; niimet neintíofrbenflwj bodati a í)fHít. 
l)ofl;ettícft i mármí I pro . }flíubef flln$ nabelanýd) mos 
ioíá a po woínťm bojim powettj jbpd^agjcjcí^ nebujlmcft ; 
mámel ť mno?fl»j j^in^rf^^ bneé nebo jitra fonce fwť^o 
bod)áse«5cid> wřcj/ J« gefitieU frátřýmí tta;\»atl mlk* 
léiiiC; fanoíito fe t tt uwán\ fvrim bofii Maub^mi, t. g. 
omc nelamí bptl jbagl- a»9 ale I p^c^vl mí^9, mo^oíe I 
Ibv^dtif (alenemr í)obn2 bíaul^au m u ^ f a u ! ^mobobne, 
bo roJTe* Jibíll fweta at fe nefau íjtejni gegj jwutowé, ňe^ 
f^íafltté plníce nabegi, *ffía|lnť pař jbujugjce ř;faufla^íř-^ 
wpii} projatjm obrftíme fé op?t f mujfce, ^ iijí bá»(f nta? 
mRce ftoegi tpti^n ifanna WtabitnUJi '-^^ % '• — 9íaffe 'gemnofř i^ani bpla* pattlfán -bíwoltta # 
amantem ř ti mujia, a ponemab} %& t^to nafll- pwiflft 
řafbm negaW flteí)ptteo. *neb Weř pto gegíH'aw<l»ta-tt)fu5 
^p«l » j^oljswe .neAártím, tpp^rofíla ona.wíí i tpbí^o^ 
u geran^fl pani piK na tu ©flwanicU 

2Í^, mlíá mamiřío, pamattigtte fe gefftř, gaf itebois 
tit tatjíef bubomdma^ tbpí.nm ttHbo boKábati d)t» Jebp 
na f»řtř Jábtt^ 5n,(ítveni nebpío? aSjwaít o«jptattbtt. 
gion>p prowaj fe. m;i'.itptt)na wruce píetrbí^ a A« bnebíe 

tt>ebřl, íe nepoleje tt>)ce . na slonici ». ^roJIá!o»ícjd). milá m^mifto, »jíe4i, cpto' tppjnamenáw^^ 
®faustž gnaménjy na foW tóí)o niám^báBaj no»i (ttl^fta gptu, gafobi>'te!íV'9ÍJíbt?, moge ft^^^^ 
áiwau mocj nempf)ía $fem bo nowpcíi' (říewicá* „,5?evi)oS nedr ttbogf^ohtl^pro mné. Sp bw?- rwcě' gfa^/ gařdb^ 
f mu|Ue!" řífalo ml nfco potagmo, — ^ r,4)pá^c.'*^^^" ^^' *^- '^Mpfí-mfte net^bto^^^tfott^í fcpdí^řfr-pí^ fti mái| 
la(a fe mne panffd, a ,/®b.!/ .gbi!'' rif a(a mo^e jwlba^ tpeime.fe-,..)! tr.b«»f btbfKlfli?. 3((b,- mdmHfor.wntIflf I 
»#ř t-®ílR 9f«w <*9 PW^* ' . / Síabofti ml (^e. |o. Ittxífjdv- fopagi, tbp| p &po;»^iii{f J|e b| ^(^# ^ fi« tanZIrna na %i ^^(hviatticl F -X gafl afa« 
ti ítbj na ipenfu nefTtaflnl, 5c tafowpd) tiiiii!{ren nemog]^ 
^ gafj poHtomdní b^bn!, Je tafoki>rmu|{fp nemag). 3 P^ 
Idtfu me(a gfem genom co faufatf» 9^n{!d fe i amantem 
i\\ XííHU toa(a,'t«!rto fe glt^ i n) af! piabefíti %& aU ali 
bofiiwdbe pb fi;ii44), po fiPtcne<|^^ po mM{iřante^ fe b}# 
n>ato — a feb{ia« Xíe t tí^^ flen, j tedt^ fwknft a mu^U 
tantfi tPgéío coff bó mne, co me jařato mefpob no^au ff{m$ 
rati a lefťati, aH fe mi c^teío bo tatke* 2ííe a| bofarodbe 
gfem febHa* Ti ^olfp é borfff ttodř}^ nejlf mi %z% nafttf 
(on^alp tu ftPAÚ twdf »fi(o( mne, a m{ pofaío cofí ofolo. 
frbce boleli f^ proto Je fe mi áiú\ň bo tattce* Zn tttt Ba? 
ti>|ni |a sdbp ^(dfef -r- «d)/ mamicfo! — ta třetf $\jH&^^ 
nemůje taf flabce jnit, gaf o inQ onen ^(dfef. ®d .fe o^(k 
bnUf a ja mnau,4e fepiatýma rufama, fiogi ndi — !regt 
řowffj^ towurpí^ — 9řeť^ťřía bp|ře ée mnfllit na repí 
botpa^n, panno !Bfab(enfo ? — tal mne poproftf, a lo ,,nt 
tepbowačtu'' todm lat ineboipl iaffeptAir {e mI a| 
boblo u frbce. 

Xd), !bo| bp geffte b^íe s<^p}ra(, Je negfau na fnltf 
}nameni? dmatehd gaf je fefte »pf(o2im, gamotagí fe 
no^p meji noí|rp u fefle, a taf mu pabnn bo mfan; « 
MU gfem fe mobla «p{t spamatotoatt, to8la gfem (t < «im 
po fdle -—a fd( fe toSf ^e mnau. £) to bpfa toZenkel 

Stifbp gfem netoebfía, proZ n»Ia^{ pa:o tmanuu 
noc gafný mefjc ufltvot^en gejl. SSlaubret njboořen. ®d 
bpd^ fe bp(a neřolifrdtr fRauj^Ia, fbpbp nebpl me|lřéf fnojíi 
tií/ fbpj gfme fe je S{ln)anicf tpcaceíp* Xnř fe uj ce(( 
fn>{t ge mnau tom, a nebpto sagfflé bín>u, fbp| gfem ^ f 
pamt 3obanefon>i tcoc^it- ptiminnía. — £)b lf bobp gfíme fi 
«»e{er i rdno po^btatvokv^Ui, ;ano ^pj gfmt fe nd^obatt na 
\ů^Uii potfali, { nígafé pÁ( bobinfp g|^e fpoíu pordiprd< 
tpelt Dn fe m? mebon^pm ^(dffem ptdn>a(: ®af fe rnebiy 
panno Šřablenfo? — a gd gfem jape^íenďobpotpíbaíaí 
^obřé fe webe, pane So^aneé I — a to to tu ^n>íU nebpGi 
le|; nebot mt bp(o gaf(i moíno ii tefnoLOfóio frbce, Ibpfo^ 
Um..t|a'm()e iprom(\<»M T*-:^ ^0 ntiptno 9 (efno bplo tof 
mebotoé gaf o gebo f[owa« . , « 

%c\ přefijel. abwent; icít utefíp tp^noce,. a wffecfo fe 
baffto/ gen Je gfém ^afem polimfu ptefolftá/a Je fe mlpes^ 
íeiie pítpilíftd»'9hřn?řo přfffe! no»6 tof» »^rteb rdno o febs 
mt ^obindc^ pftnefla mf bomdcf pana So^anefl gat$f!MÍ< 
iaunlp popk/ fIoitnp:gafo pfanjffo^ ®d^o# t^?— .Cna Je 
^tn^. por^uJeni ob ,ifma ;3ol^n|f{a^,a ^^ti^^toe. ff ftfmdCa^ 
3 ptetpru,ten,papjr ^afo i>fdnjcřo-rf pto litpí r^opl ga< 
gfem fé lífeřla! ílrdfftý oÉrdxeřeř — neb gaf tomíi jbe rjs 
řftgí, btHétřa ée jícrtím írmomdňjm t^eía w ním. % 
tfiejtlthit UmoiPdnjm tppblijelo tp gafo lelend p(itpá&n4, a 
M l^ibpíit pTpftcc^ n^eneifef ^e famý<t^ t&Jt&f j nab tp{9 
net^m <^oie(a bloř frbéít^, p«b tpf^oSi^, Mflp fe b.ko{ 
ruce^ a totom. loeneifu ^ubicfoipaip ft bn>e ^r^icfp* %éif fi ie -tnne gt bna, a ) pana ^c^am^íí httňfá vhifůA. mo^ta. 
d^i9<i fPo^<t m tj biUettt bi^lai {e ínfía ofoto fc(e deifif 
líptoa^ a ta |» b|H<^ něimďd. @4 b^d^ tomtt byla t bej 
tí(l; ^Yú ro^umilv — nimetf^ fítito^o nettmtm. 3)in2 
liftbcc |fit|ab<á foMy mtt ftaml^ nebito; <• na tmu fbo 

toa tat fxMtná a lamotand, {« fe roi je farního fasMni 
%fúXoa gafo tta motdfa motati lataia, 0e(fto fe mi frbcc be} 
to^O gi) gdlD na «Hftm{iit mte^nfu točilo. 9>an So^^nef 
ale ik fumfffii^ a ptoto} grem mu tafé (o moge motáiM a 
to&ti) ia ^ pofi4bati ntrno^ia^ Zá^, gá mu to t99lo]|iUi 
)• bobre ^ S ptebce flfem ob t{ bobp ^tvíbi ani o!a nai 
ýo^mebnauti nemohla, geftstt §e fe nffbp mimogbauci u 
liK^^nl gaftaurtl, M gfem iftitoí fipraflfu mid^ato. £)r 
fe ob ti boby geffti libeinigi ptáival: (Bot fe mdte, parna 
9lab(eiffo ? — mnatt to(fa( to ptán} tot wjbpďp trbio a 
tat mí pomAfO; Je gfem mu gebnau toareSu $ omdíPp 
milto tufp pobaCa; (tecaug on taf (biti popabt a ftiffnuf, 
}e ff ttbo)dtfo ceCau Maft popdtií. C^pbifaHi i»af -gfem, a« 
§fmt mu potom na tu .ne|f!aftnau nkl^^t^ittu maftian 
ptKldtoto^a gebN} nemo^^f na iaS bo bjla d^obil^ nei^pfj} 
latf f p S P<^nf$c^ pe(d{ft fd^otodmata ? 

Zaf fe pliMgit ma fbpufl. Tíá}, mamiífp, to ge 
toelf j , mňo^opíattié flotoo to ^rase. 9řaffe Itprp(eti(etd 
gemnoll pont o bef^t (et smlabfa , a Itmdttifetd geg] bc«i 
tnfiea o pit let fefbMa — ona, abp gtfftíf iane!nÍřa.-^^to 
aÍ9 u} milownita boflaía. Ó niíem fe tu ntmlLuwV, ne} 
i/tbe gfle t9&ra lancowati V a ,,co obU2ete na stgtregfjl 
idf V* — 9a1fe panfid — ta (fíaflnd ofoba gefl p&»obem 
toff^^o mé^o nefftefli! — JDna bpía gij ifhttiu u musifpt 
IDJle gfem nemof)(a gegj ff^i^fp tvpbrUétf , Je mne mftg 
tcepQíet geffti 4iepfPtoeM* — 2»ag frepřjW?— €o pof ge 
tnH? — 3f'»ffat gd gfem g{ cítila botdjati^. Jebp m^í 
bftl niA§» 

-itepftgbete na bdi, pane 3o(anee? — tiiala gfem 
fe ^0 to tu flfebu pfeb Itwttau mafopuflni nebeii» — 9}e« 
mfijete f? ani pompfUti, mitd mamiffo, gaf mi pti ti otdj? 
ce (orf o bpio, a(e panfll na gbor bpía bpcb i bo pece mle^ta, 
o nfjto ml taíIKtt tvppratbotoai, }e fe to n{ gebnau tri mldi 
Unú mfii iipeci«^ 

(9d fe ubo^{ fuc^afce nebiw}m. §e nďuje i {e(e)o 
)fit\&nu, ge praflacé a pmpratoMtvé př^otof; a gefla ie 
Inaute lel) Mnfoi9{ pob btfem nemitoffbtt^t^ pdna Utt^JA 
fe otrolft. po9^§e \ UvM (obi ntjnogi^ gen abp fcamUi a 
jnfotoanM na nic^ řetěji pdnotii ^(atpu rostdjelicnic fe 
aXablence neMn>}m, }e fe pana ^o^anefa ptala, pfigbe^U 
tmu§ice. élo»et ge ftotoef — a Je řajbemu, negaféí^o pcdí 
W p6b nebeft bdno, tu n^iru mu nejtordtf § ptfau nljdbí 
ný, nebo! pemnigt srftfid fajbpm bnem oftvitenébo flo(et{* 
Xr fttc^atfa aRabienfa gefitatí ttowef ~ gelitoj negigeme §a 
lafu f<:aneati|fk'í)0 mtÉtut^ genj gafni bofa$oto(^i| Je neni 
Jenlld, co Jenfid, {(omítem, alebťj gen pauje J e n f f a u -^ 
ptoftp tebp ona b(e ttůmltfy^ pxáxůa , pA fiegném frbce a 
bn<l^a nabdi^, cotonij aaf o panfid nem{(A míti , amdnta ? 
9Hlix fnak fndffetl gtgf oufiípfp, {e g! bpta phTitata ja^ motanp ndpM 0(0(0 MUetfp? — fRabíenfa fe iteptofiía o 
tafetvp ndpi^'; bpíat ona bobře iuřdtfo, bofli magicj na 
ftosumitcln^, bomdci íepne. ®d fe ^j nebimjm; Je fe pas 
Dft So^nefa td}ate, pftgbe^ii •! rnnúce*)-*- 
[yoCracomdnl nallatpl*}. • Crbeřnoffc 

60 ti negbe ob ftbce, Jdbn^m tu ne^pbd , f dbnfmn 
fe nelib}; » ufen^c^sli ofowed^ tefínř ttooge dí^obf ctnofl: 
nen) libém př)gemnd. S^ucena^ltt . rabófi ttpd, % buffe^i fe 
neprpfft} : nenj pcamau tabofl}. ©ft^li wljbným }e blu^ft : 
newljbndt gefl wljbnofi ttod* Xmoge ctnofl gbi } ro^mu 
bo wntttnopi ftbcé^ bp fe jbdla rojenau, proflau toffe^o 
nmin}* > 

Slftmlo topd^otoateíftm. 

Ubufn fe o^eň/Je nemol^ toppufnaM. ^ttatilCBdiia 
tojum/ Je ^0 ptogetoiti neftotei; itratit ffidiia febce, Je ge 
iiefmiť u(diati« 

. ÍBactoS* 
. Sattoii to^bocní m{{ frbce ^ toraucni Jibi mtlon)al 1 
gebnu toU!o pnei nectno^, rdb Je fEaumaf cis}<^ Wab> oflre 
l^bH n<r povahu, (ojb^ll^o I na Ilutfp, n^ tPff^<P4(< (ufP 
gln^ Jdboftne fe boptdpMl. SB frdtf^m iafe tofif i\i^ o 
Iibe(^ fe boit9lbel, Je gi^ mflcioatl pieflal, frbce ob nxáf 
obtordtif. 

SHetoifia. 

tibumila m& hdfnp mtip, pfettdfni m& nmeni^ 
tW\ fe gj fajbý ginod;, Jdbný fi gi wjiti ned^ce. «tdfttl 
fr.bce Sojena, přeřrdfní md fcbfff o : «an} fe gi HlH gi- 
Má), Jábnp fi gi Wijti ned^ce* íubiffe md fráfnau twdř, 
irdfnau teta poflamu : miluge gi (ajb$ gtnod) , Jdbti^ |i 
gi tojjti jiiýfit, ařo^onřa md íráfn^ totip , řrdfné frbce, 
Itdfniu nodr; ( nj fe ginoc^to^ Jenau, (ajbp gi c^e ja 
newřilu*, . 

ÍĎu!át 

Sento bufjít mal^ gefl, ale mno^o ipftfobU, mxko^ 
loicj XHVtpá^ SaUefll fe poneppttv: fmutn{ frbce pote{{tí^ 
'3«Méf( fé po brull^i: be»u píi cti laáfuxoau sobUfEl fe po 
tlet}: Ibdtofrdbce n^pratotlrsabl^l fe po čtiMli: ^a%\i 
fřiwau přífalĚ^u; jrtblejft fe po pdtť: fprartebínofl lopwo^L 
'Sřpni paf fe pfewrW, neprawoflj bopauffteL 3ablef!l fe poí 
nepprio; fewcel frbce ráboflnť ; jable|Íl fe po bru(^: frajU 
•Wf»p netoinnoft^ §ablefíf fe po. líet}: fwatoícdbce roipdUfi 
{ablefK fe po ittort^ : fcXxoau {plobil přjfa^u ; jablefn fe po 
p4t< : fpraioeblnoft potlaSL D. 3..*.k» Srcatrla (Mm a tfucl^a litn^kti^o. fe na fv^loiofCf M^tt i9i/000 ci5J4 r^it) obrotu. 

Vtlmec Xaemanit/ stmf^tý r. 1831, b^l Stwf^obras 
i^áfitifa/ gari geg %o^9bnt vh ftotm lá^ubim b^lfitjruf 
WfPoDoboU« ^cloU nc3ř4&PA w trpfi nausi , bty »éci ( 
3i»^yci nttoyfínuulné potUbnýíbf ntmo^^l fe přetec ro3i 
^otnAUtt, aby fe byl o nigařý auřaĎ ukájel. XO maU, 
fproflé fkbntJce, u profiřet flctaVtxojdí bjref/ při braufTei 
ni ftvýd^ wftfift bylo mu neywolnčgu 

t74pi« (Ktce <,u3ra we jranrpbrobu nab til. 
Bic facet lux in tenebris* . 
(ibt Itli fivéclo V9 remncfle4^)« 

tKlfcři l^eroiPi m C^ro^rabi fobl boivefílt/ fbefl 
wtUqní f$ powynáfrcti. Se {^13 negfAU pobbati) wyfofi 
porte, it^brS fwil^o loUflnibo ftMu ia co obtrjeli aU 
«otnf weyprair. lOyfiAnec řeďý, weba fobl flUnofk (Irai 
pil tafowébo e l^efy naflábáni, obbriei (^robiánffau obi 
powčb/ a pobocčenÝm ^erflm boflalo/fe mido ii4:bváby 
oowi^o biti* (5e(l mnobo fenoi»nibo 10 tfto 3pr4i9é. 

to Cbomautowi/ w faceďim fr^gí, io£ecb«(<^, fi} 
3áby némci wybofHlt ga3yf ^efPÝ 3 méfta robo a ftb^ 
ofoli, a pfipomfnáme fobé gěffcé obrub w3ttifU flari přb 
Powj £e<&a: itOíTttbe Itbl/ w Ct^omaurotoi ttimi 
cut ^ař teby 3a panojvin} <](aft HubolfA TI. na fnimo 
ptaiftim bylo tt3aii>(ino , «by přebflataeni r^Sbi^o Ut 
fii^o mlfla úl w eefli Mi 3bé^rt bylí — Iřefrým mifttm 
u1)b&l gcflfri (lanlo Ulbi mlflo wné Čefřibo rrdCowflwi 
leSici) — obe(Ialt ^omatirowfTd/ n nícbi fe w|by ivlTcďo 
gen németfy na rabntci ro3fu3oivalO/ na cifaře wýlloioi 
nau proebu, aby wygfmánt byli ob 3acboioátt| robo (níf 
mownit^o přjfa3u ; bylt ale ee fivatt JábofQ obpifem <U 
farfrým/ w Itffi Mi banýnr, obmrfTcIní* 

Hotit 1366 wyb4fto nařiitnl wyforým ffFofim pai 
f\i9im, aby (Trnbenri pfeb uHi;ely ne na iav»i€iáf, alei 
br5 na 3enti febali, cbrigt rim 3«pnbtri o^ mlábtU Pf <^tt« 
S^yloi 3a ran pljltnan ITrnbcnrAm gen na noá^n pámy 
frbari bowoleno ; olico Fbe3fo {1 flima f pobobni fOf 
rf ebé řnp^wAvfalM , al po bne« ,tme 6% foaare<« «« (|ai 
mini nitce — flowe. •- Let extréme* te tottchenr ! -i- 
(SafÝSro ro3bíl nie3i rjsi a taitm neynowégfTim ^ me3t 
febáním na (l^mé a meit bup4nHn/ bn'Í3biinim/ ofen 
ro3bigen{m a ,jpereať« rřířenjmM — (Bařý?— 3nanien{ 
ot43fy. W. R. tla oflroipl Crfloni ^jplfaí^af^lntni boplul^n ftony« 
9tbíiif (In 3«ftMc dttUm baraft«eti meti/ a fttpugt ft 
3« befer i Patn4ctf liber flerlillfá. 

Cjfarflfi biwaMo «» Vn^ttv9i, wydavíno lera 1824, 
poíirá fe nt$t nevípirgl w leiriropl. a^fin^ufrí t90 1^31 
w párem poťabf a bwog) #alerii* tXa po3enij ^i 60Ú 
lavfenfcb fe^abel. i^roge fetn nlmw ga3yru«4rob»íni* 

KX^ypoeUáno gefl, U fe w Síwtopi wfce nei 110 
miltonA wlber wfna urob}* ^t^ francii pe4j(ag1 4f7 mHi 
# M rafaiilH m^tnÁvfkwi 36 mil. 

3oftf ^lauiTeF 3e emibar, řr, bybf^ mlyn4řr3Dři« 
ro3enit^ nabán{/ be3 tpfftbo^ fe u^enj, bílínim ^andj fe 
fbiral. Zotn 183 1 ^a(lai rřcrj a eriDrrf . ^an(lc r řreri} 
byl 3robif, na weřegný obliv jne3t wyrobVy itfíi prftmyi 
flnofK. Ibylyf plfnib« & aul^lebni^o (Iroge a eifH(» 
3V0artk 

t^ey3namenir{gflfi{|ío auromara sa^afl nov^gfllý 
3^0wil r. 1833 Boiilofne*sur-Meni ^obinář Ste« 
^eaerd. Ida Mali, péfiil ioyře3aMfe fli»|t{ce'febi rnreř ad 
fl>fl p4kA wyfofý. přeb njm (log) ^oUf br^nsowý, a 
poMe nl^o opfr menifr í^oleP, na néniSro rři fofljfy a 
burý bubjncP Uli. -^ 'Cla 3a^^cru t^rage wnirf n} ilflrogi 
owercurn, o-foiipa Je bubba ffonřj, kflane automar/ a 
rfirr^re ff biipártni pofimiw, cbopi fe bwau fofljfd a 
3námao «nu |»rn oe rfemi fnli^fami ^otnt, Utvk$ po4tt3t 
w(fc(bny pob gcben fofljr připraivf. Vta ro fofffry obloi 
$f, a rřiCrAce na bnbinel ubeři« ^a^e| fe rento po3ttcbna 
máliňřao rane^ntd wypnfll, freri při nové ^ubbl ranei 
íei; prow4bj, Curef nie3t rjm ntnftilt ()ia«oau feyi»& i 
gii^ým pobybotipánim pocb»4Ut fmau na gewo bátoi, — 
S&nbjner fe opčr fpufl) — a auromar fe rřeríbo foflifv 
4op1, pob nimS (Iřibriti wagjcfo oP^Se. Howý btn) přei 
fwapi biiD^Pa. $ wegcece wylc3e (IrafarÝ prá^jnef, rai 
boflj n^b iproftinlm 3 «'a3by .třefier4 řřibilf ama, rře 
9obiM, a civrltfá pifni^fut Via to geg ruT<r epii pfti 
rrego — wegce t pr4M 3nit3i -* a pofřawíip fofljr na Rrai 
nn i oplr fe nPlontw, na ftoltřht. fl 3afe nfebne. — 0in4 
ovnertnra bofbne} biwablo. — tZa 3boroweni umiltďU)^ 
bil4 ro(>oro 3crin>i| Stereaard plr ier, a pvobal ge porow 
sa Sooooo franra. 

Slr&i Tltúf (33trnianSw) 3owe fe: Br^íent rr41iip, 
ffbírelem iúfi roenj4^, brarrem flunce a fraiem 24 befTrf 
n\t&m. ttfkeni a vomjw 3ana )|. pofpjffila* ■^r ígsio r-*- Cii9opis leifo ffjf 
ékkiQ n Jana Ho^l. 
PQspj$i1a,T[r Praze, na 
Btarém mSstS , w U- 
liowé ofitii, řjslo 946, 
ii k ^9(áiij gesl w 
knl^hoskladu . wyda^* 
«ra(f lowa kaZ||ý Sftwr- 
tek po archu , k n$- 
inn2to se we řiniacii 
dnech we2dy greSte 
púlarchoiv& pfjlohft 
: příUádá. 
• "^ 2^í r. běh. Předplacenj u wj- 
dawatele í n wSech 
řádných kněhkupců 
rakaa%kábo nocu&r- 
stwj na celf rok za 
8 zl. 12 kr., na Wwrt 
lefa za 46 kr. na sfiP* 
fie přigjmá. I pe o. 1|. 
pefttow. auřadech, « 
Wdak f^en za pdlie^j 
předplátkn2il.l2^. 
na 8tř., týdennjk lenlo 
se rozesjM. Národnj zábawiyk pro Cechy, Morawany a Slowáky. ťť unora] Hedbeytt vát mowoticich IciikA, 
JSptkte eiaiak^ kagtt irl«BUiyck mwjkd^ 
Qez fftfch^nemrf náro^ cluln^ wí^tu, • /. Kotldr, [1835. 


Prstýnek* 

S/a.lesr|>kem iwámá dlw% ^ 

PlakAla, 
A utracený swúg prstýnek 

Hledala. 

Přiletěl k nj z lesa ?^ema 

Holatibek, • 
m\ěíHf a^pofMulU se 

,N/i daAbekt . 

,^rolS pak pYft^ed, dSiro kr&sH&l 
Pot«9 fseJ : . 
Spad ^ . gsi ta^aUandi^ 
; Wtoni lese?" 

QuAckr^Pf^^iek gi^ijt, ztratila, 
Kde, uewjm; 
Nagdi ini ho, gá se lóbí * 
- <Wwem'in.«" 

Letni holub na zelený 

Tráwfnek, ' * 
Hledidcélý den, ážnsšét - 

'Nes ho djwée^--léceiitt se ' 
. 'Zasmála, :: . ' : 
; ^m^, ;2e gii^ý.pi^cB ^m9 . 
.. , , Posuly. . ^ . , 
|.faleíňÍsiirf.fco^b, ,' . . 

A' jirsrfiieK ^sí jíá křifek ' „Bttda Ijtat po wíi wlasti, 
. Sem a tam; 
A kde nagdu i^eywěruSgSj^ 
Té ho dám." 

Poslechněte ale zrádné 

Panny dál: 
Ten prstýnek geítg žádnd 

On nedal. Trójúru Marnost swěta# 

Necite mne zpjwatr, 
Doktid kwéim )eta; 
> Wlak a2 «á,stár buds, . 
Necháni gí^ ^^ 8w$4a. 

Wjak a2 gá scSet hvdn 

Zagdii w pusté krage, 
A budu zpýtewat, 

Gak wSe w* swStě zřage. 
A budu zpjtowai 

í 8 hwězdíaai ňebé, 
Abych moh' pojoiati 

Wj^ tíiřětěPŘiL títia sobe. 

' Khféh méli' poznati' ' 
i I ziiini;'i pmnid,v).'. .; >. 
A. poton^ zifoUti:. i; .^ 
,Zde ^ w^fcko.^ítin(kol, , 

A potom j^wfiati, 

Aál. mi dpgdan, Jetí^ : ^ , 
Hospodi^ pómiittg 1 

Znes mne ť ióUo bWJííéc ' ''r.-tf; e» goííílé tiíc ff taf bíau^o to tobináťí) ttetAraiV 
^afo i>blibcnc jw^f? a oí^ccge. ®ař fon otce gebtiotl 
ipíblíwíí, t taU fám gebná, bubje j náříonnoflí břHn-' 
flc, bitBjc to^ mirtení jejl, je gmářgebnatí neíje. @tt)é 
j^mí naVebiř a ufubf? b«em fw^m jací)o»a, a taíto 
fe niw\^t9, yřec^ájegíci j bebu na roml9, (láwagí 
> obí)céflein , ob ne^oj ncrábí fe íaucitne. SB|b!jt |)ař 
njm tafořřa ^Jamátfu pUitu f»ý(^ jlawjme, we toí- 
jiioptt maaice, íe^o fí wájííí om. — 3t wffat gafoj n 
gebnortúpítí) rabín břbícní, ab9<& ř«Wf 8f*« mrawo^ 
»ť^ ronjnej n celócf> nárobii fpatřufleme, je j í)ofo- 
leni na ^jořoíeni ^Jřec^ájegl jw^fowe. Ofab^^^fragín^ 
a )»vonávob9 jac^onxítvagj jTawnofU na památla jna^ 
memt^c^ ubaíojlj a n^ýtečn^ct; ofob i tenlráte^ fb^j u| 
yo fain^c^ ofobáci) i uba(ofle(^ bán)no ani ne9meittTt 
neb^wd )památt9. Xaf b^waío 14 ndrobu jfebé bán^no^ 
»e!ofK5 tal to naíejame n nárobu bob|^ nevnowřgflí. 

3[ u nárobu flon^anffi^c^ nemaí^ P^^t ^obnpc^ 
yamátef a flan^nofř) fe é^Iebáwa'. @(an>i{ nárobowé 
tito aj pobne^ to rojle^ípc^ tota^^áf fm^^ rojmantt^ 
pamdtl^. ^otátef Qxťt) mojno gen tt) cafec^ ^jixaiiton^iS) 
wi9pdttaH, geíífoj bpí :)}rn)nřgffj jimot jlowanflý u 
n>(fe(^ fn>9(^ )7omlrá(^ )7řen)e(ife rojmanitdflt. 

aXeji ob^cegí , genjto fe aj yobňeé |)o auboíi(^ 
řrfonoéffpc^ nbrje(9, nejagímagi mifla nepjabnígffi^o 
fn)atoianfFé oí;ne. Ubrje(at fr fiče tafé j^u^a yo 
fragíd) tafoioáto |»iimátfa, Ui tu fe nii^wice toecer 
přeb f». ffííípenr a Safubem pocína'. aSB ofoíi !rřo- 
nolftém u todtv přeb fwv S^nem fřttteleni po ná>' 
t^rfHc^ o(fn; pátítoagí, tancem i ^pfwem f(í)ůjft) fn>^ 
ofIan)ugicě^ ba t ^dUnim pM bo^ořugici ó^né baffa** 
n)U9Íce. 3n>9f tento poáiá^ir gal fe jba'^ j íafu pox» 
^an{79c()f fbejto fnab bo^u Broitotoi^u na pocátfu 
gara anebo to Uti ja aurobu bo^ům poíujm obétí 
páíixoaíi. ffla Jřrfono(ficQ ju^^f tento loffube témíř 
bomotoem gefl, 

^0 poíebni/. bne.23. ieitOtnOf c^obj ^offt po bo^* 
mtái, o ftatif ometené pomet(a jábagjce, a toffelígafé 
{fpr9m9 při tom prowábígtce.- SŠno^p líulil na bíau<> 
^9 iai přeb fn). ^^anem ptíni pafe po pomHíád), a 
bín^ecfp negebnau fé' b1n)j^ a ffíebagi fo(jfat, gej byít 
chlapci u| bobře fc^omaít. H fb^f tafto jp&fobem 
rojttřn^m boilt fojfřát haé^roinijbUi; ét)(yfnau fe.ja 
faj4firi^tt na urcUéqt, i^jfiff ne9rabř;^Kha ne^bíijiTiw totájtí, $ íefa fnofí rofjti a břiwf, a njjfe paf japaU 
@a( mile fe píamen mj^uru tojnefe, napálj geben-* 
řajbý i fwoge pometío, gej byí břjtoe gejftí fmufaii, 
napnfKí, aí>^ tjm UU a lépe ^ořeío^ a toj^aupam 
ge, bo popatří ge w^^^iwfle* gátím fe tfía na fra- 
ginu fnefla tman>á noc, a pojbá(][ fiogicjm biwáfnn 
fe n^ni bofli jagiman^é bimabto obget^j. Slrjo Utm 
romn^m, brjo fítfat^m, brjo ffjpem toj^ňru^.brjo 
(faurem bolu íitagj, a potfáwagí fe ó^^niwé fotanře, 
gebnáf i gafo bíubná fwřtpířa, gebnář gafo fiftícj fe 
^wfjbp to^pabagice. Slen^jm, Ibó b9 8 tocniotoanú 
tat tát fe tomu bomábřnj toefelé mlábeje ntbitoaU 
gafo fe ob9»ateíé weífpc^ mífl fřioojlnému ol^ttíwému 
flrogí biwagi. 23|b9í pař gij ta mvfliénřa : ^3 gá 
gfem fe nífb^ po tom wtc^u ě Víanaucim poinetíem 
^oní»aí — " totíté íalfobnoflí bo febe míwá* 

Zrtoagil t^to raboioánf9 nélolif ^obin b« nóctV 
a ne jřibfa koracegi fe palicoioé nafmtlenýc^ fojffat 
I po)>áíen9m{ Jabát9r ^.puc^i^ří na iůíau i po tn>á« 
H^t ofjatíp bomu přínájfegicer fteréj gím maminfí 
a babicfp pitné obgjmag)^ a proti Sárám gafpmf! 
nf(^on)án)agi« 

5přeb neřoíířa Íet9 ^obíí gfem fe práwí ř gebno* 
mu o^ni fwatoianfřémn* SDtno^ými po mřflecfu př{^ 
pxatoatni, gejto fe beÍ9 přeb naflámagicim wečerem, 
mnojtía femoge jn>{ban>oÍY, gelífoj to ofoíi tném po<« 
bobné fíawnoflc wefe(9d) f (uřif u gfem new{bjn>a(. ai, 
gafé^o to b9Ío jfntánj, gafé^o po námeflf ébj^áni a 
po bomec^ re9běni, gafé^o umloumáni a^affteřeni! 
(Síon)ff b9 fe b9l méí nabiti, je bo ^oififň něgafá 
toefffen fmét otgimagí^jl m9ÍPíéttta n>ge(a, g(^fí^<t) .gím 
ometená — n)9pro(fená i ujmntá — foffFata (iaroW 
nabetaía. 9í fotwa |ě fe b9Ío flunce ja ^or9 ittr9(0/ 
poláli fe mlabj i flaři po ultcjc^ baufem )Ó9fíf9ton)ati* 
SSefeíá ^ubba jnKa na námf ^J a ^^romajbonKiía 
folem febe, řifagíCr celé mffleřfo« 3ajtt>uřeía mefelá t 
po(()obu — a míabá djafa tot^JUtaiic, é pomet(9 na 
ramenau, bata fe bo fToifUr a n)á}n9m frofcm ja ni 
l^nuío fe wefPferé mno|ftioi fefilýí) fe matííet a bceru* 
ffef, i otcotoi m^iíx 6 menšími iárpbftf. jřráčcíii 
po(ab{t9m auboíjm t bíijtému ^et míftečfem pa^orfu. 
@af| b9c(} gá b9( fmj( boma júliatit ^ '«3en, tom, 
meji píefagíci tib! $Sen — .a.íer(!tořgí, nejtí fe 0J9- 
tt>at9 rán9 tureďé^ bttbttu, nutjfce jáfhs^9^^ pofrofům 
^ejf9' pojn>oín$m« Srjo jbe meji buctat9mi bjtocina^ 
mi, brjo meji říuf9 a gláf Tofffatí/ «tbl gfem j« 
flran9 na flranuf áj gfem fe mimo nabáni,^ ai ai bofU 
gij ntrmácen9f octniil tt projlrel^fijifre^l^o nátor^^^ 91 rilTe ! tn ^fem štítil |raf9 m tutati mnojiteú 
gmitD fe )a tnttau teirma (pTrařaío nahoru. iReb^it 
(fj o6n(9f ))oWn>Att fe m pUpoiixonau ^xaíatitml 
VlMii 0<lto69 o^cn a Iřibla }áf}u))u, tojúbn a yo 
ifaran4<l^ 3ÚfMtt>agice, cKiattlofltn^ofl anebo nefměíofi 
uUiwaíu.put^ítaiict, yt to tvfifeďo n> báíce ntno^ 
fváfnřsi n)9^íiíi* @mi n>(faf pfebce otugííegffi a jmiu 
Itle^ffi brali fe na Ummi^ |>a^oref, nebíagíce ge 
0tiit anebo )0ob nohama fameni utíoujd, ottebo ob 
yřebnegffic^ i tord^tt fe na ni xoaXh ano i galit ro^ 
^olf é mnohými fe ^jotfiwa'. SRn? ^ři)9ab( na ntyfl 
erewn^f gat íege na ta^feglřau (Falu^ an gfem na 
ti ífwjiici fP u lDeřerni<§ tnV^totóť^ já|iu»)i> po^tíaeí. 
é^íob^ aíe maubřegí bt^Io^ ab;^ mi b^ta bagfa o ja^ 
gjd a jeíwi ))n))abla; neboí femotam fe nare^bim^ 
irgo dfetti ta1ron)émtt lejenj nt^^^ti^ feflabí, a ja 
ofiatniint^ ab(au(^att)?gi lejancivii fe opo}btL S( toffaf 
i tafé gá flfem f^ojléje ^rb(n{t|^ ten cin bomebí, a flál 
m temene f^a^orfu. S( přebe mnau. flá( (irjom gaf pflr 
fi foícm ní^o.t na nim flata ^romaba gebíon^^o, a 
folem té ^romab9 a na nj fiaÍQ fwagfy fu4)é^o rofftj. 
St tof) tu fl4(a preyobimná 'pranice, a ^ pfeb ni a 
^ mnau itA fla btioáfn. K mnjtfanty b^Io tt)ibltt 
ofofo ffromu a té ^raníce ^ a mul tu gafýil to^yinal 
fe é gotici )}0(^obnj •-- a to tom fe u^obUo na tured^ 
^nben f a| gfem ft boíefli uffi i<ix:ipámoXf a mu} teu, 
galoby obftnif tt>ytt)o(ený celpm nárobem, lOúpUxi ftoaj^ 
fy fuc^é^ rofftji — a mejt tjm^ co fe btM trubaít na 
Maul^ý<^ trubícec^ nabýmalt, aj nam btanfy n) uj^c^ 
))ttfat9/ <l(>)KaIo fe geb(on)j a o^efi fe fiříl. ^oífotem 
0|9ti>alo fe ^íafíté ,,« ^aV^^a řb?} fe í wrffeř jho-' 
ma aftal, naflafo taboflné (orrirománj* — SJynj tt) 
^ebnom^Iamenu fláía celá ta loedá (pranice — bipilai 
lo prn>njf fteran gfem toíbet n) tafon)ém i^lá^ooÍJi , a 
gafafi auafofl a boíefl }mocntía fe ^^ogebnan yrfou 
m^ct). @a{9 to obtaj (lawlí fe mi JpUh oři ! jt: I|ía« 
ittémn c^ecl^tu gfrnt fe nntiti mufel, gen abyd^ ubu** 
f 1 1^ ii)|be4>9 a tííáč ! — 

Q^afnjct fe byli {atím přilítali i fo(fřat9r a ob^ 
má\íxx^ ftrMi ge ts ^^raffagici ^rornabUr ano i ^ořicjí 
fufy I nj ntrffnantt fe ofml(oma(tr túK\ afi, gffo 'nífby 
.ebmá|íímec ^rontet^tu^ jbo|ffé(fo byl frabt t^íamenel 

SHyni teyrioa :poíala fe loefeíofi mejt )#n|)y ^i^ 
f{ti;.Mo btnMfn«o fe voata|o)»a(Of a lo nem íitaía ^o# 
rauci ^metía tof^uru ibo po/toiVcif a yabagjce nejřibfa 
to cÍM(4 jábec^ fe ftoegla. @tni d^Ioyci ůpii a o|>řt 
flfafali plti o^e&r ba i firae o(^en, a gktf o|){t ))obii9i« 
né y^^toobilt iiofunfy.a reyby. « »ffaf pranice í>oeíttaía roa»abo»a« f^ - í 
^afnautú a)i«)abío i íocfíTeré rabpmrfnfp bíígííy fe fe 
fonct. 8non>a aatt^aněía ^(tifná muaťfa na roafaucenau/ 
tt fboa.jt byt meaí bowábénjm o|)obrfí aabč^naí, jta*^ 
pnutým řrof em loraccí fe be foía* %» f! opět 4»0ii> 
wetíaři ruce pobalt, a tancugíf e fofem abytfn stanice, 
apítoalí pipnř gařéfi na wctit o^nř a fíoříía. ^otůin 
anowu 4i<l(>tt)átí(i ohořelá pometía^ ane t iváfol flogict 
aa bobre anamení ft to loíííabaíi, gefíít ge gekínfý ge- 
ttom u^eí pti obífiágení níowírí, řterý} m»ffii při na* 
toráceni fe bomn laUpati pob prahem* 

©pofogeni a roacifent nab raboflným loeřerem 
bra(i fe bíwáci f bomotou. ©afé^og tu gef{ff po ce«^ 
(II n>yprawowánj a popífomdni -- gafé^o opof omani I 
ífagbý toffe nejlépe Hí xoxUÍ, fagbý nico byt gafit* 
fíí. — áerná noc pofrswaía auboíj frfonoéfřé, SerOr 
fe botu ^pa^crfu, oteatit gfem oci bo x^iHUv^íli 
auboli potab{ífý4^ , na obrotofFau (Semou l^oru , na 
nebetylnau ®nl\U a na rab oflatnic^ mú)Ví a ná^ 
torjfi, na gic^a^o temenác^ byío gejftl mnogfhoi o^nu 
lotblti. 2)of}i bobře na^roali ge bruffomé mogt 
^xoii^amx frfottoéffými. 

©cbenáctá obbita na {laré rábntct^ an gfem pfe< 
ttamifii f ráíel f bomon)u. fiioftoslaw. ^a parného poíebne febříi botoíbíwj jénct pob 
flarau, roatogttau íipau, u fiubanfy, gig x^toAx flubán^ 
ia (SijIatt)on)a* Ufrýn^atil fe tn přeb patčimým {lun- 
cem, a fpotu přitom po fprofiu oBébtoatL j^agbý | 
niá) xolUÍ co pott^jbati, a fagbý obn^efelomat febe { 
giný(í> ble mognojlt. 

U proflřeb ff)ottořiwýd^ jenctt febřía ^egfd biiofa 
< laďým goniifemr Síbínfa i ^ogblciem, i febeta ney- 
Hile éíflan^oioy flubanfy. ^ ruce brgeía gbánef a 
pobátt)ata n>ůfot febjcim genciim n)oby* 8(te nepobav* 
wUl gi gabarmo; nebol fbo fe ^teí napiti 9 mufel 
u^obnauti ^ábanfu nřgafau , gafog gefl na přiftab : 
^Semá to no^^y; aíe ctpry ro^y a píyne po tt)oba'(í>''— 
anebo fam nfco gtným f u^obnutj niogtt X tafg fe 
^dbato i ^dbator a fmdto a toefetofi byta po cetém 
iboru. n fbyg fe gig pporo fagbp napit, cítilo fe tafé 
93ogbl4|on)i piti* U roin)efe(ený potoflat gondt a po-^ 
^tebna taffaml na iiVxnU^ pran>tl : 2)[an^od ndm gig, 
tiiitá Sibtnfor ttftdbalA ^dbanfy \ teb a(e gd tobl »f o- 
jyím gebnu^ a net^bnel^^tí tn-^dbantu man, mufil 

.7* • ♦ ' 


M aurab fwAs ffojítí, a gi ge^' Mflmt^'m. — Sul po* 
mficA, le «í>|fe<^ ftraii t»efe(9 fmjíc^ a tabofhté rtiViun« 
tUjjíáai] a toffídhtt i^éíalt: f(it^ ano! Jté hň>t 8U 
ftiiila ^att\ 3; tí]Xxt\ fe wiTtďnC garf to jevt ntiti 
^ ttitea# maffc^hneAi ^e)Tá fejmfa ^(íbanfá. 

^t9l} ty mí ^en fivan ^átMmTn, mííý Sx^jMc^n, 
MKa Eí^infdf ani fe í^vnti fteto)mei^ffreg|c; a nero)^ 
IatiiVitU'^(t tn tmogí maubtcil, aí fe mí flane^ gaf 

|)Ittb#f0 to }e»{ poiátrt mim, 
Xvoái moge fe na flunce binxí; 
f( {jm I9ice mí n^írtfno Itýmá, 
Zim voH^i ^ognoflt iD^bam. 

Zof eibittfo, a teJb ^ey^ :^ramí( báte. Itťf fl 
I0{|iif yo)or» @efl ta ífdbanta pitná, ú ob me^o otce 
|»a<^a')). '®ebnatt }a loeiera gavtij^ tni ji u(o{iO an 
/{fise febtti |>ob tioítaucj ^Moni. 

ti Sifrinfa \oťt;(a (^{^ftoínfatt, príiyM půí^liía 
na uflaf a ro)me|^ffíeía fe i 1^t>ala, a epH ^ába(a^ 
a (odm fe mí ^et^taly boioábito^ jneSf^. tt fby^ 
iiemo^(<r uílfobnantt ja ^obnau dl^toiíi, o({Fráfta( gj 
Sertototie tJojbíc^ mrtv^Hlu, a jmoentt fe ^e0j[|o jbdi^ 
ku f tiematémit wefetj ^^yomi}bÍn^) |encA. iiibintc, 
ptaroííf t9 gfi neroj(aufř(a manbeoft mogi; ipobbey fe 
{ij moíní n> ofvb fioug. ^ SS^fto^ttí nám břin>e ta 
IjLau IfáianUf řefía bjin>Ia, d^Mp fe ditHa trochu 
finhoatu Stubtfnfa to geft, iwoíal vojmefeíený Jnecr 
ingto^ Ví fáma tu bojlt nj n>ob9 nabrala. 9( )>fi^nun> 
na to jbánef f nflfim, boí(^t( : ^btáwa bttb najfe ^i" 
baffal — K flaUbena bubij ^amárta muje, (terýf ndú 
{hfbdnfu n)9mo^(! o)n)a( fe o))obá( fcbjc) fíarecefr 
geitjto fé byí a) bofafoábe é potřffenjm bjioat na me^ 
(cU fT poiináni m(dbe|e. 3pomina(r fl pHtem m fm^ 
míabd Uta, neboi fam tafé te^baf n)efe(é fauffy pro> 
h^obn. — 9temáme{ toíífo ^^rofajanýc^ bobrobini nji^ 
loatt, praioií báíe, n^bri t pamatotooti pří níd^ na 
bobtobince^ a mjtí geg to nrfin>o{Ít. ÍSSbKnéf máme 
přigimatt bar^f a mffaf í taf^ n>á|(tí fl bárce. % 
fb^f o(t } této (htbánfp ptgeme f tolbpcfy fe tafé wpú* 
tnátiigme na (Stflawa, nfm) nám b^Ia geK bobra tato 
a ibramá tooba barotoána/— fí ft^] tafto mfu»i( 
fíaMtf, tt)ffé(fo pilni pc^avíá)Ciío, ttebof býfa ifnffe* 
tiofl a manbroft ge^o ctfna w celém ofoíl. 

9lába tpťt) wffaf přebce tofbříar ojmaía fe n^m 
9ibtrif a , gejto gt) gafoby fe byla pfefíaía f^nfmatt, 
|t ; po fi^ta anřabu — raba byc^ wftříá , proř tnto 
najfi ^bánfu (Síflamoioan nas^^áme. aKattnfa mogi 
lovpraionge o nf gínáf/ tatjiř^ gtndf yotoibán^iď -^ A tofj netojm a| bofatbobe ^ratoAtt io|o gména píiHtni 
Voj abyft ty náttt, bobry břbelttt> ti'9pran>ott>al tk 
pilnou powfWUr neboř ty gff neyflarffí $ bltototafí<| 
flareíft% a týř neyícpe 2A«I)otoaí gff petoffl protobíM^átn 

^ nu^ toece nfmAoan»f (lareíef, (^tlgí^li titfl 
bmjjl poftáutl^att, pctoim tt o praioé to^o gména ipf {i^ 
tinř, aby(^ ti ponřftib jtrátu tn>f|o ibáneíTu na^rab^ 
&ÍMtó(ň gfcm gi ob flofeté^o bfba méífOf a tomu g{ 
^ctoibátoat otec^ ja ge^efto mlabýtQ let fe pHIfota 
nbáía. C^ceře4i teby pí^am^oti — 

9lábtr rábí! }toota(í |encíf ^offí í ^oITy^ a obfebR 
toraboflttfm ^lufn nfmftoagici^o fe bfbauf|la»^feBám 
gen aby nfco napolbebřfr ^neb febite pol^romabf. CÍO 
aíe bixbe fjfoK práce? — jpotom fl ^joflpífffme ! ojtoaít 
fe wjfítřm plefém gebíním. — « ftareceř ft ga( toy* 
!pran)Ott)atí pribiff, gaf geg by( {fey<^áto(rt ob fMfté# 
^0 břba. 

Qa paá)i>Uifl^ fet mé^o prabAa }ufláioaí tam^ 
to pob rbtú^tm, gemuf Sytom iiUmt, paflýř/ a gmAoi 
ge^o bylo ŠifTan). ^amatug fl to^ ^íbinTor pftfiýr tm 
fl <£tilan) gmenotoaf. — 9C on páfátool flábo fn>oge m 
Auboli, a fiio byl <e loffemí faufeby toeítni poYogni. 
^ob $3yton>cm byí fobé n)yRa»H á^alwpfn, a pobfc 
(fiaíaupfy flál ffrowný d^tim^ nebol nebylo toetmí toe# 
tí!e' mnojftmí owefeí á foj, Iteréj boft ujatofroí. We 
n) d)ataupce bpbíela i njm fpofogencft, a rbf po roce 
pofilali bo^otof poje^náťt) bo á)íiwi1n, nebof by( ^ 
fían) gi(^ neyioraucňegff) ctítef. ' Onf noRn^al ^ogné 
jertwy (obf tO fBolofoiot^ bo^u bobytía^ a protoj «iiti 
tolé íento í^ognř Jeffnáioat. g flaUtí fe Óíffeto ney- 
bo^atfffm to celé Tragíttř paftýřem, a mtftUii po leífe 
pomeyffiett na jibetffeitf fmé^o d)iíwu, aífoltto ftfm 
nftau|tt po toitffí c^alaupce, nebol n9 té ffrol^né fiavé 
oj befaiocibe fpofogfnófi énjm bybltla. 3 toyffkl fi 
gebno^ó bne^ aby pHí^obné na to flatocnj fmeny wy^ 
^fébaff a d^obf to frdgtuf, fpatrtl n)yforý fhom. K 
gaffolím flromu to^o ftlnf f ořenotoé je )fnii fanf«(í^ t, 
toffi prjl^ prájbnfr přeb ^crfcm a tnrajem ffpatnf 
ttc^rán^hí bylí: tffo přcbce jbrátbo toypfnalo tymí 
fwoge f oblafňiíty a na Imrned) ffuměfo ^ufl^^ i^e«é 
lifli. éfrolo báfefb byl líbený ú0M pob réjt^ti^^ 
mí ratofeflmí^- ® rabofil po^ljjel Ůi^cao na flíný teti 
biib, a é^ebam geg tu o famofé, na mjflř boflí nt* 
pff^óbnem flotif přebeo^al fobé, na ^tul^ý ben geg 
ffácetí a pottiftt filtté^ bobr^ břeloo na ^ai^bn. — 
9)yf«t< toifiir, taílé bítfy, bnb ttn f}aro}íin|^ bomon>em 
gebné S^ty, evj árei {bojný^iflam nen>»fl; aiagjl 
ale ffiily — goTo} tojte^ tolafluofl tafbtoonf }e fí^ ft fe filegí, a fbpl on flárne, i i nim iáxpmn fiáxncin 
ů fe fí>atKiaf. ?í 9f(Hi )f firem p^ýjbt, wtifegj tařé 
aa3i(9 !< fn>HA, a ebfmijenv b^nm^i hé M IÍm%í 
phtitoati w tentnoflec^ ^ a| gt c^^ít loule (o^fi ut^^ 
wocnř8fB<| ti« fwttío yro|>t^j, fbej rálp píí^if px^m 

* 3 IDÍ ff «e^M tf»9 flíný, mnoí^ lna tmagicjl 
fft^ la oh^píí xoíf^tíití, 9)ti>a(a fe íklí^ 9ibinU\ « 
^r gf0 mt^au ffetříti a «))Atre»aH, aby mn^f^r 
mtio^o fet let i99tmaL 

Vt^iiAl, iwoae bceruťjTof obvet^fbří (iHreřet je 
}ioí^a%3i(9f n>wn«) gafo l^r )»aiieiKorro)u«iit neotasí? 
&ai^, Ití/h f<fKÍ}eg)CÍ fhrfimef fi owfem netvywoíj/ A 
loffftf odf jl^olí geg a i>))afromatt )<ít)iié )«o(^fftyii mott 
vemngj. XMábnei mib tiímt, gafo natě t^ffim dn^ořc'' 
nin, rttf a »o^u iitecti{g(t)(lK-* 3 jnamenatai febWtío^ 
jjttYé Ol ntbej^ířiifhDi Koftawá, t )$r<t>fM))ala fi, pim 
.f^ft StflatiNi )>fhi>e{H na gíný 4ttiit9{I, nejít gefflí iifí 
IcSaí frYertf t^ftíný btib. % fb^S přiffeí )»af}ýř étfiaw 
toa Mtt^ý b^ 4 ^áu (eferonf uflyffeí ^Ia» woíagjci: 
^atoe nfiati ! « tb^l ft pa^f ptn ))ob{meni gatol 
^itettr a |^}orot9aH^ obfub 69 nejndmj^ gemit l^íaf 
t>ř(^aje(, bala fe oyét ffyfftHfleiDa: Kec^třg, paflýH 
io^tmíotviiy, ^ebfefowatí fitom tento ; jmíjé^K jítoot 
{c^o^ }nt{ié i Hal^o moge. Sí ^boín^ (ŠtflaiD ^ňeb f^' 
bomvpiíf Je to gfau f(owa tSSjíy , gf )to 6t)(a bub ien 
|tt>oítía ja )^jemfFe obybij, a protni i ^neb fefern 
«b^bíin# n weliff t^ofoře ]n)o(aT : Ob^^nfř^ V9i(o bo«* . 
brtf; fe gfftii ncioéboirii^ (^íí ifoiíti f{bt0 tmoge. fRa^ 
.^ittofm wmv^ i(ýf a 0effttt bubn flromn ee ola 

3 fpr^t? ti(ifn>tri» a nafo|Kii» t»r(M^ obft^xri 
fořen^, řau^afljci )e jrmf, a beb(ii9f offclfowol fkom^ 
0*9 intt nenfjrobíta rnfa říowířj a jub jwjřfcj.* M i?o* 
lobHnd fSifa mu ja to tojby pHf|)jn>a(i fnroft^effnau 
tabaii; {ptín í>půttn^it flábo ge^o, gejto fe nt^tt( toucto 
IjftéW tojmn^t^iDoío; 9Jrjo tt)#af »of^í ja ^ftii jbofi^ 
nofl géf^ n^řtffi t^plafp. 92efioi ubálo fe, ie řafn 
gebno(^ó to fragi ndffem )9^anoioa(o fuc^o naramnc;)>o^ 
^^''a flubnf t09f{t^a(«f a noujie o woba bt^fa weli^. 
3a ^oramt; }a ítfp, fbe fe fterd ftúbdnfa pxei^^iia, 
bl^o ^ficf)o)tť^ na utnfl^ mil; a ^fic^djeří ofon^ 
'a fonwrmt, 'a nabírali je ^nbanef, a] byfo wiMIt 
fn^fe tno. $C ftb fl fteýfraí jíjni a bobj^tef <Moa( j{inir 
ft ^mja ma pt ttUm fragt^ antj fte itmll ))Ottod. 
3 lojd|>of)U fe ^afhoec <Si|Ian»f a Itáttí I iroj(o|ttémlt 
ttt^r a ^tttboee fe pHíomm^ tvittáii }tt>otaI: tBjfi^ mocnrf, fiB((o tobed! ?řeni tebe tú^M, g4l$ nebAfla^ 
**tíji trnčím léaffi, a gařau bibn tt|>í ftrag ntfil 
í>«ofim ti, toj^meň fe nab niímí, a <řto mcUu fluj:* 
Itófttř g«(}(t gfetn tob? řby négafau v^^Wjaír feffíi 
ndm mob9, ab9<^om neja^nutí ifjni. ^finefu tobf 
»evtrafněgfli^o berdnfa na obft 

K řbyj fe tařto bií uříottíí jbejttí éífíawr ta^ 
ffnmíto ^iiflé íuptni, a bíá« íjbejný ojnnif fe j to^o 
ffumotu : Stxdit^ ja c^jaíau^jřn ftoogi třiírate třibcet 
frořůr ber fe f »(>(^obu, ropey na mi#ř lom, a na* 
lejne* fíubdnřn, fteraj pofh^tnt ttUmu ořoíj tooby 
^ognofl. - ^ttý raboftné nabfge (I>»átal < ^neb St- 
ffam na wyfdjané mfflo, braí fe aa if^aíanyhi třífmte 
Ifíbcet fťořů, a ro)^a< a naffeí gaf mu flibmo byto^ 
^ognř wob9 pofří^tugjcí flubdnfn, 3 gaplefolo na» 
Wa^obfgným borem celť ofolj a fndffeío bart^ na obít 
lobré mUt. (Stfíam paí obetomal neyfrafnégffj^ 
berdiiřa, a na pamdtfn »fabíí jbe tnto lipn, a tib 
naiwaí flufánřu jlubanfan iStfIamoman , líebof gm 
Ibojnemu pafiixi mn co Uhxoati, |e trejaf^mií rrn* 
tou iijni. 

% tof) nim t&^ bobfi bol^m^, bofoníií ilctxt0 
M, řa|bý bobří ffutef obmínj. 3 {íftmta ťfb» bobře, 
« bobre ob})Iat9 bogbeme» 

9bif9 bobre iBjíe, bify jboinénm (Sif[an^on)íl 
iwpíaíí nyní |)rtoílofrbeřttí jenci, a á^pim^ fe ofhýť^ 
fri>ti, n> pU\nim ^Wu,.«f j^^ewy, |(rnuíi f^ na peU. 
" J. /. Cinoweík^. jaatřřtna I. ;, '^ 

Vafol fe n> běgmdc^ naft »íaflt bofítame, je 
Cíbitd), fnije iefřé, So^enu/ bin>fu fproflau } robu 
feWfTt^ (i jamHvnNtl, a frbee i rnlu gí obbaw, na 
tt)t;tocb^ fWIec 4^on)ýp: iat i ja niMiořgfj(^o coOi 
tnfr^ cjfař^etr 939eltf9, ioi^afnau Jřateřinu, f)>ro(}ai^ 
taf noimonau bitufn | SRarieaburgu }a ftoan ^ti 
|»řigam, gi cjfořotonan a toídblyni ceíél^o rnfPéffo ntf^ 
robu nSintí* 

S39(a:'té jřotcfina to 4Rarúnburcf , mffié tiífby, 
nyní toefnicí natiomfjí íiteiofFém a |>o(fFeni, n 1686 
narojena. . XobďmAé gegi.je fn>if nrffřafhi^ n^Iafli mffeKr 
Rubícím morem b9tt)f]^ ja^ndnt, n> tomto mffií naUjít 
fwng ífXBs^i a mfaibau ftoteřínn i gegjm bratrem. bi|e 
loffi yob|»r9 jítfiamtíi buffím auti4>n«m, genjby fit 
g«4» ) ídfty IftfianfTé ngmautt e^tfí^r 3 neo);vfH(í ^ 
tobroeiiini {ibé, a míatf^ bvotra io|aI.geben febíaf \ f foMf; ítaMinu aít pti^at .be ftoél^o fcomír mifHF^ 
fajdfelf gett) n^ffaf 3a Irátf^ řité to ti famé nemi>«> 
ct, fUtá u^o^ým ftrotfuoi robiře (yíd olňaíat.n}!^^ 
mat ttficfi morem uc^toacetij^c^ m f)to1> ná{Ie)^otoa(v 
gufialař n^nj m(aba, oflřefa tiiofa tone^toetffi tuiu){ 
a tibff nejtiagic robifu, nejnagic fÝoé totoilíf nejuagic 
ttifo^Of fobS fáma obem^bana. £3 taloxoim Hawu gi 
na({eí tte^w^lifi bo}or<e cirfme íuteránflcf gen) bo 
8)taríen6nrgtt ne|f{d{}n9m j^aubnc^o .moru vbitím fu 
^}omocí fp«4)agef ^5rtt>ní f»é řrofp bo bomti iemřelc^o 
fasatete b^í )amířtL @a{ mtíe ^0 StaUiina opatřila, 
i pliitm a náxUm mu bejeta to naťuf, a ia raudjo 
geg wHjopiw^, otcem íjo nai^toa^ic, ne^butfíímígi ^0 
pxo^ía o fauffo (()teba^ an nf^frutígiTi ^lab gegi 
lonítřttojli i(»bá. 

2)obrotin)9 tento fnej; gmcnem Síucf, HbumK^m 
frbcem fe oga( toffoto ftrotfa, umintto fobe, an fe na** 
barmo po gegí(^ robiíic^ , o ntd}| ona fáma nic ne^. 
íoibHa, bota}on>aIr otcon){!é^o mjila u i# }af}au)){tí. 
^onjmabj ale )« úřabni )áíe}ítoflj gejft; na baíefaa 
cefltt fe obebratí mujíí , obetojbaí gt ^)écí fwé c^otí, 
gen} fe n^yd^toáni a tojbetín) iibol^é o))ufftíné mater# 
{lan ugajía (á(Fau. 

SS^tecná tato pani fáma bto! bcer^ meta, {fovo 
togebnom í átateřínatt ftáří; wjfecfí tří npni jlegnau 
(iffatt/ fiegnan :pečíín>oflj a ^ortímojli. toy^owáwaía, 
a fpant(e fe bavilo gegi waterffé (yajeni* ^rjo fe poi* 
caíp ropwinen)ati ^ateřininy tř(e(iié a bujfctoni fc()op«' 
noiít^ a co {{toettá růje, o}bobena n>|fi f^anenffau (rá» 
fau i ctn()^i, bof)){la npnj t ffeflntictémn rofu ftoé^o 
íidti. . .. • 

Jíeb tojfař ctí^obnon ^janj cofí jne^jořogotoatOf 
tagné obámanj fe tojnífío to gegjm frbct, an gegi nt^Í 
f}ar(ft f9n na rojminut^ ^ůtoabp míabé fioé pijttít^ni 
^ojorn^ma jvafoma po^(^ba( / a i to ítatmni gafpft 
temn9 cit; ne panje feflerfVá íi^a, Bubitt fe poíat. 
^eřítwi robícotoéf drtice gegicft míabá frbce uc&rrfnitíf 
myfitíi teb9 na to, pUbmit obaj^oíué náfíonnofH ob«* 
báíttt. 9991Í tta ten iat g{0:9 ffto4b^9 bogotonjf n) 
SZarienburce (ejenim , genj jtateřtnu u)řeto# taf fí gi 
jamttotoaí; |e miteriíb f tomu nan>r|en) ftoo(i(rgt fobé 
3a man|et(u ))ogmauti ; naíel n» f rótce fn^atba {latoena 
get. 97e| gil třetj ben po fmatbí nwfit míabp manleí 
f wogflu tráfe ffwebfFé^O; ftaría XH.^ fe obebrati bo 
^í^a, Um} b9l ptiíúl ttnttát ontn aCngufta ii» frbce 
ge^o 3emi yrontíflebotoaL ^0 ob(^obn ftoéf^o man>* 
iela Stattiina optt 10 {)é{í a o(|>rann fn^^d) bobrobincn 
obei}>3bána bptt fe toibffa. Vifi4i tento bcgotonif {a^ 6(tr aneB Vám fe ffo^U libniéti hQ^etniáf ipifdm^^ 
bof^jbtti netje b^Io. 

gnoton o)mgt?ttá jřateřina naáiáitía f6 gefft? w 
bomi ffle0ettt9<^ fto9(() oc^rancii to SRartenburce, fb9| 
ipofnji marffdíef ruf!^ Šeremetíto mifi^ obíe^f. ^ofab^ 
ta toelmi flaba ^0 fratfent oippxn, nemo^auc fe béíe 
nbrjeti; foneínf fe mitéji ))obbaía. W^^iani, t^ fobi 
toít^3e miloíl 3Í{Fa(i; neo^^omenuli (utau búflogne loy^^ 
yroioiti. n>9fIanihoi; 1 gafémusto anřabu cti^obn9^|)a« 
jlor ®(uct n)«n)o(en gefi. fflt} generál tm^p, aitoíi 
I09flance i retau ge^o robinau $ toeltf^ ^řtgal uctí«f 
toofli; pfttcc émeflem ne ginaf, m} t/aloautoíem 
bob9t$ni naftábaí; a be3e t^^ec^ o|íoll& t miaiau JCa^ 
« teřinUf meími mno^o tobífu a i^umabu, co bo poHiaxop 
a celé jetonitřnoili bo febe magici, fobí |)řitbla(lnií. ^ 

Saf nenajdu ob robinp, gi| 3a f»ogi totafini 
|)oto4}QtoaIaf obíaučena, poctila 119b tím Kateřina 
itaramnan latofl; ilraffno ipío gi ^otap^iti, fe npnji 
co ottot^i 1 cí3imu fe boflane nárobu, ge^oj mratoy 
a von)a^9 jji cele ne))oto{bom9 gfau. Si^fai tofti ott^ 
tl^renél^o a ofhé^o rosunm, b9 bpla l^b na pxtoni 
4)o^teb ne3po3orotoa(a, le tolifo télef^é gegjl ivnaby 
notoél^o yána gegí^o b9í9 yřj^fonafyr pxoto] fe mu 
tt>jb9 toic a tojce saíibiti fnajic, toffeďcn fn)iig tun 
xo^naíoliía, ffxaUte éeremeííioa ^jri^jautatí ( fobř. 
-IBten pxdxol laů.íSlmliloxo, to^tccn^mi tolo^ami a 
3t»ía'filní cdroioau ^jříjní ob fproflc^o cufrárjíé^o «ce# 
Hnita a| I bůftognofli fnj^ete fe xop^maf ohbx\tí mi^ 
<lo generaía to gitemfřu , a éf remetfto na ruce(i fe 
muilí obebrati bo ^olfla, fotíoa 3e tolif mu 369194(0 
íain, ne9potřebnlgjfí tořcí fobí fpořdbirtí. f^fíeťlp gineV 
i itoavL miíau ^ateřinu^ 3be 3uf}an)iti niMft(, qxí SUtn^ 
iilotoif ofo(no|!mi yřini^cen gfa, na |>03abán) bobro« 
tttoittí b9{ pUpuiiiU @af mile 4tateftna non>h)p ioiiía 
pána, frotonatt>ffi í)o H #ar9m loelmi (i ^0, an m(ab^ 
íft a flícnfgffi b9Íf ialibilal ^ xoimai míaU otxotp^ 
ne 6 xocítm ill)))!txoÍii a of}ron)ti))noi} ^ gaf (albé^o 
(|e^o ro3maru f fioémn poujití bobrénui f aj lomM 
tafotoau nab njm fobj ofn>ogifa moc^ ie i gis^o frbcem 
co toetiteífpnř neo^me3ené nrfábnoitti fe toibita. Qiíif 
U oba mitownici ipoin to nepbofona^egffi \tootnofH, 
an gebnan cjfof ^etr 92otteburgcm; fbe cnl IpbUli, 
cefhige, tt ftoé^o miláčfa Víencifoma |)o^o(|innu ipU 
jtotertna n fiolu 6 gin9mi f))oIuotrof9 f^oflu^ugjc, ob 
cifaře; ge^ol 3řibla pxtoni p^M sHamal; nab inirn 
poHňwdíma ipla. Bnalni fe topptdwaí, obfub ro^ 
tem gefl; $af fe gmenuge^ a ^alpm ipnioUm bo .ge|o 
fe bof}a(a rulan; (ec generál toiifo fp^anim ob)}on>io ^e obt^otu Qfaře»? SSettítfon) fwé jřoteřince 
tafcwan (afřawpfl a nadonnofl ^^rogewowal^ ge to 
ttio celé ge^o wo^fro jnaménalo. £3|>eji»ani flab^ 
K ^fitomiiofK :t)o(|řj}fn, na jninuíoft b^t {apomttir, 
a (ubaucnofl ^o gejft; nf}ne)»orogt(A* SB nirni ftoe 
•riíeníp ))ř{^aj{n)aí ^)rD wfferfé roafají, gej »cgfftt 
bátuati mri; a pantdn gegjmi mbéfy, nepřeban>it)aí 
^xoiffc pána trjřý oiwratf ge^cj pra»< on fám ^jřjcí- 
nau tyíran b^ít) cifaH jaloby na nll^o )9řetneffen9# 
ne bej hS^aUin^ťt) bitoobfi. ffffař cí)íabnř (>o pH^aw, 
nt^tolt^ IJřifnoiíf gi" naftáftaí, 'ia fvaroi fe, je ^o 
í bil. aWettfířow fe brátiíí Ijj; a cjfaře o^jřt oříamat; 
« (by^ tento otlepett; nbob?tti fe iaU íanpelt fwc a tagi« 
ui t>fě{hi))f9 é toJtffj fmffofli pxoxoábiU — SRocniť^ 
se^ebfage fe tlanf^o x$ Sttwř })ojbrjetíf bytem byt m 
gebnom bom< )}rím<ítiijlm bíjje cbybli SSeníirottxi^ ge^ 
^oj fajbobenn? ttat>ffKn>pt»a( ^ a é njm obipcegnř i 
ObJbn>ar. Seí Vltnclhxo jartin^oHj |)ogat^ 5(ateřmit 
ID tagnofK brje; it ge^^ ^pxytimno^í gi niřby ř objlu- 
^oimítti ne)}fivufit(, a yonftpabj cifar fc^todínf o ni 
jabné nehnit jmjnfy, gij fe bomniwaO je boceía na ni 
byl japomněl. ^o nefciifa bvec^ aU při n^eferi tájal 
fe po přičíní ja ni| gij taf b(au^Q JTateřtnu b.yl ne^ 
fpatřil ? lato otdjfa byía rojřajVm. ířateřínttr bywffi 
19 tu á)»jíi příwolána, jgewiía fe co mi.íoftenf* no*- 
loýmt ojbobena pilwaby^ genj fmyfiy moctiáře ofaujítíy* 
®eg| tn>ť(řno|l wffa! projrajowaía tafowau rojpácitcfř, 
|e nóroý miíotonjf nab tjm ujAfí; ^(cby cjfařotty jtoft'* 
fpÍ9 8<^9Í jmateř. Ucíníí na nt, tef ne bej rojpařu, »ř^ 
řoířř lextomiá) otájeř, jej áf ateřinft íe íoffl ílujfnoftí 
Á ^íubořau nctíwofli tt)tipnř jobpotoibala. SWá to fe,' 
bal ěe fn>ýmt mtmfhy, aby gegtdb pojomofl ob to^p , 
obn)ratíí, bo rojm(un)y o rojíi?nyc() (lamic^ já(eJilo«' 
fttá), a jamyjlín) fe ^íiíbóce wmífí, aj Ju fonct. wefeře 
tiomií a pro aTteňcifowa mcími jaíofhti naflaía fcéna. . 
OyMí te^báj » 3lufí(i& ten obyceg přeb gíbíem a tcj 
f po gibíe^ piti fřlenfu íí!éru r geg^ ^ofliim po rabí ' 
otrofynř pobaroaía; cifaf , an J^otefinu í tatjřem a 
it jříentcemi ( fob; prtcl)<(jeli roibii, ob floíu n>ftan(k 
lojaí fwan {Fíenidr a j^aucim jrafem na ní po^íébage 
pxaroH í ni: %3íbimt bobre; Kateřino! nevojumjme fl| 
tiej bomeyffliin fe^ je fe' bííje fejname.' SBejmu gí í fe- 
ban, promfmoít báb bůwčrným ^(afem f generálovi, 
a pogma thí^ \l0t09 ítateřínii ja ruřn/ bo fn>i?^b gř 
loebl pofoge. Ob té boby fe neóbíaufíí Wice cífář ób 
Aateřiny; teprn>a třetino bne I ^twlthw.fx^ln^^' 67 

lot(: ®ťyl, Aateřtnn ti tojce nebam ^H, íif>i} fe mt 
nab mim; nufié mi gi nftaupiti* 

aKcncirott) ^luboce fe pofíonto, id jaíofH d^tS 
•begití, an cifar oným ^(afem, gegj řajte přigol; by 
ceíau bňflognoll mocnáře obgett>íI^ jpřt ^0 jamofar, ( 
nřmu řfa: ®if!{ gft ttepomyiUí; je ta biiofa ce(|o obíé^* 
fnouti nemá; pofftí gi teby ^neb nřgařť factwo, ona 
go! naícjj mufi n>ypramend býtt« aSenetrom fme^o 
ÍHÍna přebobře jnage, wffeďo jenffé ndřabí átateřinino 
na rufefl ffojíti baí, I cemnj gejfté flřinfu í byamanty 
a ginými Kenoty naplněnau famoioolnř přťpogií, a 
ixoima otrořy, bří»e bjtocími fíujebnířy, obnefH, a 
gim tal bíau^o u nj, bolub fe gi tjbití bube, juflatt 
fájaí. 

ílebyía práwl Kateřina ^ řbyj otroci ty iřřínř 
pHnt^i, tt>e fwém pofogjřu; přígbauc teby, nemáío 
ujafltt; an nagebnau to(i( bra^'^o ffactn>a by(a fpa«- 
ťtiía. 3 břjeta » ořamjífu ! c jfaři, pogmauc l^o ja rufu, 
i prtrojenau fwau bůto^rnoflif genj fe mn n milé ne« 
tooíníce taf (ibtia, pran)i(A; iDodi cofb a bofii btaii^o 
gfem byla n>e wa^á) pologic^, teb mujete tafé gebnan 
bo mél^o přígiti; geffto n^am ú)cl nito toeími n)jacné'« 
^0 i|fájati. Xřmi fIon>y ta'^(a fwé^o mileného pandf 
fforo proti ge^o touíu 6 febau, ptonáflebugic toájníg^^ 
ffím ^[afem: XSffe, co n>ibim; gej} jnamenjm, je mi bnbe 
u toáé jůflati, gaf bíau^o fe »am (ibíti bubn. fí je 
tomu tafr gefl tafé Mnjno, byfle wffeďy n)j<ícnof!i a 
ffperfy TOibíí, gejto wám éfebau přínáflim. 9?a mjflř 
•jotebírawflfí fřriné, ufteéttjawř jvootata : (íy^íe , totoí 
gefl bo^actn)i nevolnice Sltenřifon>y. £eb vjaía ffřin- 
řUf gíj fi byía břjwe nepowjftmlá, bo ruřau, a ote- 
n>řen){fi gi, n]afcm pogata pravtía: Xo gefl omyi, to 
jagifU neni pro mne, to ani ňejnánu 

Hádanka* 

Mne zrodily wftky ákwňéy -^ ' 
2em m\\g prach nedoslala; 
GiaíAio mé ze wlasii elawiíé, 
Wlast wgak muaii poln-dala. 
PřidáS-li o k metuu gméiin^ 
"' ' Ai tUBpalřjS wělkaa zmčmi; , • "^í 

* Pozbiido w^* mitndroMi) ' : , * - 1* . . ^^ 
Wši^o «mn i .rozniiwii • • » 
Gaem obrazeip lilaupo^.^ .... , B^Ts, , 

- — Mms .Tiireli/'a - r."*\ 

. ~ ilém.: Ket, lék.) ea 3tcal9Ío f«fu» « \fvíá\a li>«kéH 9 9(sn? bne 6. itnota 1835. 
Ucob^řegitá/ cruc^Uivi při&obá bitf e pocFaU ntiflo 
i|A(r(. OMo cfeci (^oMny «v noci 5ti^(^tA fe iiiramii4 
baoře toic^tici a f rupobicjm i clafomlr byl pabl řioap* 
nf 3 27'' 6'" al lía 26" 8"' 6 j toe řtiprt na (twttaa fc 
bwaPri&ce flint saHejTlO/ t^rom irbeříl 6o wése ^laYvnji 
bo chrámu sbegffib^ á ^apáltl, ařPoIí t^romofivcbem opaí 
třena byla. ^u ttcotti (^o6tnl wypiiei plamen pob neyr 
wySifi b4ni se tonitřnoflt gegi/ w ^řosnorráfnim flaupu 
wlby bolegí fe rosifiřuge/ aj ceUu ffirowlábaau o3^obii 
tmo méíta piin< al tra 5<iFI<»by pobUtL (3\l tafh roenfT} 
(iranni fryt cbrámowý M^I/ í welFý c^ycatt poCaí/ 5 
ee(^oS náramné nebespeřenflioi mi(lu celima ^ro3ÍIo, fteri 
gen weliPým namďb<inim miffidniltoa < wogfTa 3beg(ri« 
t)o .flrťa(!ní obwráceno jeff. tPelice feljme 3cráty^ tho 
pitnk, btrbfc/ 52 fiby wyfof c »£$e, swU^U pař Práfný4ř 
weítPvcbf nab obyřeg líbosvu^nýc^ jioonfi/ gafoj i wý/ 
borný4^ (^obín wěsovuv^; teffiitoé 3ir4 ořo f řern^mifui] 
ttn<im, fteré bnee u proflřebwellrlb^ niméflf we 3bau< 
řené nebe (Irm i/ tam; ťbe wčera ^tffti iiatoíĚWAuci fřff 
na tvln ^rbofllgnil^o. weliCána piitňfííífo u iveUbni 
wfll^e fe wiu&ffti X Smetana. 

epifoYvatetowž gfati fipit(a^ ano I— ale welmi 
t03bilná* . (BfAUiU . gafo 

a) eiunce; t^óvoagi ofitougici fn^ftlo w fobj, je 
Tebe poblefFy «oypau|rtégj; a br4{^u f«vau gafnf oftvécugi* 
Id^i I sanífóli/ řjro bále fe ubirági : -^ fluncem pobubau 
wsbytfy. 

6)4>bf|níce beá wUilnibo fioítla. €0^ fe oFolo 
(lunce^ale j^ře. gegicb přěDce nřcó libe^n^bo bo febe 
mi«s>á. Samirotpanj fé ťábi na wefernicí bfipagf. 

c) (Dcaftttce* přícbáseg}/ pobíYDcní v&fób\, nlefagt^ 
^ro3i 3wr4tttt fivét; nebeyte fe ale MbnÝ pFeftraflfitu 
necbagii fwéc fofétem,-^ obegbau opét; ani) řbo $tou 
co wlaflné ť^téli. .:, : i 

^) 0) ^ n i 10 i u e^ } f f XOffté^iá^ oHfe.po.mcb otáíegj, 
WsnáfTegií fe na nebe0<4 -^« roipUflfaaii fe. ^tVi(t& f^os 
ta, genl po ntcb sbybe/ iHyUpfffitt gett bifajem qi^ obfaba. 

e) a)^nti»i flroge. (0fau pro toefeli^ a Jábagi 
poplatřtt )a pobiitfattau -r (^ S<i^* ^onorar^ — ikbo tm 
neywíce oystffAf pie^a^lor.g^npobnifaeci-*' fnébfupec* 

/) 23lubt{ry, splaftné 3 gébooatÝdl par, jmitagf 

febai^/ «o&bi, satvábj. Xtfá)tt it w$ttáf[kiV feiráb močáry ! 

:Kby3 cjCof pKAftlf.bobť^ poinlti* 9;ec národa Ut 

íHf)o, gebnoboi bm ^w t^i Ubii, pf iflílO' E nlmu mnobo uMÝ^^z (}l$ttgki<& M>Í m wU^i Unpelnictivo/ gefto 
fe w 5enii eeflfi «4<baIo, Cjfař flyiTe pytHltoi laloby^ 
tásaí fe gi(b/ fbt a w Um by fe Unpe^e p44^aly i -^ a 

. (byS mu ge pilné popfali, Pásal bes meÁFánj (^aiify. wpi 
genfřl rosefl^ti/ jjřilbce polapati a (j?ot)u vynabr^biti^ 
Uemot)a toffaf tuto lorrotufFau peleS gebným ^tabem «. 
gebným rasem pf etrbnanri/ ^aflořráte fám «a řQA febna* 
néPoiíf fet líbv oblnibo pogma^ gesbtl po wítéi, mifkťc* 
Híb « b^4be(b/ ofobttl tafowé laupeSnify. tpybiebá wai 
ge, a fberoliw ge polapil, po»lfÍtí 0f fásaí, gicb br.a^y 
a obyblt paP bes milbftt páliti a pleniti. 3 bylo mu taři 

' osnámeno, Se fe w fragi frálotpfbi^abicřim mno(^i b{gl 
laupese/.netoUfo ob p^ificb, ale i ob gisbný^^. 3 poivoi^ 
lol cifař teby tsIFoUf niuSA (late^n^gffixb, fám (túAU 0(01, 
b^au ipyptavíl fe na ty 3f)4ubce, as piigel ř ^ri^bnia míj 
pa (6 u. Zu gemu o3náme;io, ic síob^gowi, pána. br.abn 
wybnawfe, $b$ fe bylí u6ni3bilt a famj t^rab ófaDUi* 
^if«ř geg fá^al oblebnauti a.pilnl bobf«ati« Haupesnifi 
wxbanctf $c nemofno gim ubrániti it, poláli, je fjt fbtfi. 
gi pobbatt. O ^Ýi< Sgi9i4ni^ 18 gi<b P^fpolu bo wésenir 
nfjfaseno, a na scgcřj ráno ^neb tu w^tďf ni^. bHtot 
of olo b^^u 3w<iireiii. tn^y tlmíto laupesnjfy nalf^al. ft 
tafigeben weimi (laterny rytiř/gminem Cfan pancjř^ 
řterlbos nebáwno cífar na rytirflvri byl pafowaU 3 poi 
biebíw naíl ciM, promluvil : C03 fe tobé Upe Ijbtlo 
Slobégilmi nesli rTtjr(ltv{> 31 obráttip fe Fe ftoýv^,^ ftfi: 
CfUjto gefl nebáwno ^obe mne na rvtirfítoj patoíoán,. 
projel mu ^^í t^S^i pocttwofí ntíniti. Co wyřina, Fái 
50! ^eg nebaleřo brabu obivel^t a tampttb fw^piA clu 
W4 obifTft, promlnwtiv tato (lowa: 23ubé to to bubaiif 
€i<i ta(f4l poxú]bán00 U gefl ^tbuornn rytjřt cifo.ř ge^' 
bno^o rořif b«vogj poctíivoll uřinii; gebnu, jle mu slatait 
bálu na (fígi wlosil/ a briíiau/ U fonopnau ^ausew^a 
^rble magi<:jmu ptiwob úřinll as' f (fibentci. — Til po 
bňeé geíTté na^iásf fe na i9r4^no(!enffém ranceláft (tatfu 
iampaébífkio cibífa}, Fterfl nám přjblft ^ento ob L 1376* 
na pomét um4bf. Pfebflaipuge muse, w rytfrffim brnipi 
oble?en{bo4 ěeflným slatým řeiéiem osbobenfb,^ / fpol^ 
I prómáseí na fttu magfcji^o* Přibjk. . 

^ ^* C^p t awtnU 

ft Qlte &t^», na poflebnj flr* ftfb, d. § bfiít) w praw9 , «if|;o 
^j«fri!i|«ati,« řHi „jafloojetidu P0(ínDataii.« X » f.| 
. 1^ mflie .'oé e pap4ftt»^. oprow:. ,^1 o a p i ťtt.^ 
^JP%^M^ na |»rioQj..flrincfrnru4f>lfu^ mjfip oum: i tamin,''', 
^ čti: jyit mi raněn a*** ■^*-rt- .^ . J*.L. ^ - tiskem a vdmjm Sána 4^» pospjaUa.' 9 12. nnoxa [9 ř f 1 o l| a lytrfO 1835. Liternj zpr&wj. 

Uw©d Ihcoreljcko-prakfický k wyařowánj w poCjtánj t 
Mmj, gakož iolíkliul k fiofjiáiij 8 eifrani. Pomilcka 
fro íjy ktelj se xamSetkiiáwag s wyullowáiijin mlá- 
de2e vpol^iejch arithmetíkj. Sepsal Giřj Zindi^nSi- 
tel na é. k. nonnáliij klawnj Ikole w Praze, zl^eSdl 
Norb. WaoSk, anředujk c. k. bibliotéky a giib. transl. 
íeský. W Praze, 1835. UTomáSe Thabora wb^wM- 
lém kláíieře sw. Aiuij, cjslo 948. Cena SOkr.síř. 

Komn^oliw byle popřáno p. ZindJa a wyufowáaf 
petlt&m |;en nékoiik hodin poalecknand, n toho zajisté 
katdé pechwalné alowo na vwedený ipfs sceia.na^xbyl 
httde, an doitate&ié' přeawédCen gest, ie přednálenf 
^menowaného p. učitele tisícem a pnj^in! zdéleué wý* 
homau a iádanau pomocj bode w|em, genl se wyiNIo- 
wtfnfm yr potftech zaná^egy nebo zanášeti chtf. Téui a 
lakowjm tedy nic giného powédjno nebutl^ neSli ze dj-* 
Jo to dohotoweno, a w praSsk^ch knéhkQpectw{oh do- 
ilati ho gea^ a ie ae gim spis cen tak dobře IflHti bude, 
gako se giin lýMo anaf^f prediidden) p. Ziadla. 

Kdo wlak pana apieatele n aastulho ntoif geh» 
nesná» torna ttde^íné radfme, aby €|ni inrfee si pospílii, 
pottKiti podafté soh4 pfřjleSitosti, a tak i sohé i Itfk&m w 
prdei nIeWiiL Nagdel zde nmoiístvr) weltnl přjhodnýeh 
přfkladS, klerými se djtky w^horné k pe£t&m pro fti- 
woí připravixgi* Zkrática, o <éto knize wijjn prdwem 
Ifei se mfi&e, ie přede wlemi gia^mi druhv.toho aasla-> 
h«9e) aby nfiádnénui u^itelowi, bu& on weregný hni 
aattkroiný, neznámá neztlstala. Hechci řjei, <^by gi liaidý 
pilné (Ijtal, au nepochybugi, ie« kdokoliw pozore^ gen 
zaSne, gisté i dřjwe neprostáné, az s cel^ui djtam nále«- 
iité hotow bnde. 

Wás« pánii kteř) gste byli posluchači pana Zindl|i, 
bnd co ^kolnj iáci, hnd co dekatelé n5iteUtwj, Wás M 
swédectwj beru, ie panhan toliko prawdu powjdám. 
Přitom pak i srdečné Wás iádám, abys.te wliem swým 
známjm poradili^ by se co uey dřjwe se j^menawaoým 
spisem seznámiti hleděli, Ab^ch pak aspolípřjKlad dal^ 
gak se tamto nlj, nwedn zde wyswétlowánj počtu tjrech. USitel napjle na desku (tabuli) dwé Čárky a tá- 
ze se: ^Kolik ledy stogj Čárek?" péti gii w předešlé 
hodioé se naučily, ze gsea to dwé čárky, a proloi oď- 
powédj : |,Dwě čárky/^ UČ. připfse k nim gestě gednu, 
a láie se^- „Koljk čárek gsem připsať k téo» dwéma 
Čárkám? D. ,,Gednu.*< 17č. „Dobře) dwé Čárkjr a geH^ 
(Šárka gse« tři Čárky. I^eliktedy gest Čárek na desce ?<^ 
D. ,»Tri čárky.'' Uč. ^,K.oUk Čárek gsem mqsel napsati 
geMé ke dwéma Čárkám, aby zde byly tři Čárky ?« D, 
ijSelté gednu Čárku." Uč. ,,Kolik tedy gest gedna • 
dwé?'* O. y^Gedna a dwé gsau tři.<^ YVypodohní se tři< 
II a ly nebo I a I a f • Pak dále: ,,Co gest wjce, dwé k 
gedná II a I, nebo gedna s dwé I a II, nebo gedna a ge- 
dna a gedna (I a I a I) ?'* O. „To gest wle gedno.<« Uč» 
„Když chceme mjti tři, kolikrát musíme wajti po ge- 
dtté?" D. „Třikrát po gedné." UČ. „Kolikráte po ge- 
dné gsau tedy jtřj?« D. ,|Třikrát po gedné. Uč. „Co 
gest tedy wice> gednfiu (nagedi^M) tři, n^ebo třikrát pa 
gedné?*' D. „To gest ^tegné,'* Uč« >,]Myz smaSeme ed 
(échto třecV Čárek gednu, kolik gich ostane gešté?« D« 
„Ostanau dwé.** UČ. «S.dyi ainaie^ie ge^té |;ednu?*< 
p. f^Gedna.'* UČ* ,*Kolik gsem gich gii smazal?** 0, 
,.Dwé.** Uč. „Proč dwé?** D. j,Proto^ ze gsjte sbu^k^U 
dwakrátpo gedné.^' UČ. „Kolik gich mohu geité smaza- 
ti?'' O. „GeJté gednu*** UČ. smaže poslední Čáru, atáie 
le : „Kolikrát gsem smazal po gedné , aby byly wlLe- 
cky smazány ?** D. „Třikrál po gedné.** UČ. „Kdyby 
ta|ly w^ecky hjly za»e^ koljhbych gich apohl smagati 
nagednau, aby byly yrl^kj amasány?** D. „Tři na-r 
gedpan.** Uč. ^>Co gest tedy wiee, iříjiagednau, nebo 
třikráte po gedné ?«< P. „To gest ategné.'* a|. d. jBía 
tom bucl dosti, aby mél aapon gakýsi obraz o takowéu^ 
učenj ten, kdo ^ pana Zindla we tkole nepoznaL Tak 
prowedeno gestpoČ}tán| we w>ech zpftsebech, totii w 
tolikowán} (numecacj)^ se2Jtánj (addicj), odčjtánj (snh* 
trakej), násoben) (mnltiplikowánj)*) a déleaj (dlwisj) • 
sice přf klady co neyprolpélněgijmi. I nenjl eo pechy- 
howati, ie nčitelstwo České se wi) wdéčnostj přigmf 
knihu tuto, zwJái^té kdyi pomyslj, ze p. Z. ačkoli sdnp 
w Čeainé zbéhlý neaj, předce dřjwe česky sweu práci 
nám podáwá panem Waiíkem, dáwage tfm na gewo. ie azaávrá potfebn, ab/ se w Cecfarícb po Sesku uSilo; 
Tak též p« Vralíkowi Wlj wdéHiloglj g^me powinni , Sd 
geho prostřednictw|in a nenatálaa pilnost} táto péknšK 
práco se nám dostala* 

Za diiteSité mám, abybb toto poznamenal : Bnde 
anad se ínitobému zdáti^ že prwn} otázka na str. 11 po- 
Žadiige» abj goilé né^ká předeháaela^ an tato zaíjná 
slowem (kolik), které se má zaČáte^injkSm teprw wy-> 
ložitL Na to budiž odpowiděn0| žé pan Zindel zř|dil 
kniha tak, gak se pro dospélegsf, totiž pro takowé déti 
žádá, které otázce kolik aspoň poněkud giž roznměg;|, 
a tndj g^en obgasněnj potřebugj. Gestliže pak by né» 
kdo po záSatfcu gej^té začátehiég&jm tak tuze tanžil, to- 
mu budiž tohle podáno. 

Učitel uapjie několik Sárek na desku, a táže se : f,Co 
gsem zde napsal ?" Djtky. „Čárkj/* U2. „Dobře djtky, 
to gsau Čárky ) ale na tom nenj dost, když wjme, že 
gsau to čárky, tuhle<< napjie dále od prwnjch gine Čár-* 
ky, a sice tolik, aby patrné bylo, že gest gich na je- 
dnom mjstéwjce nežli na druhém, „tuhle gsau také Čár- 
ky, a kde gest gich wétsj hromada,^^ ukazuge, „tady? 
nebo' tady? Dobře, tady gest gich wjce. Ted ale mu- 
8 jme f^euié něco wědéti. Kdyby se nás někdo ptal, 
„kolik gest gich tady a k olik tady,<< ukazoge, „mus}- 
me wéděti, eo mu máme řjei. Deyte pozor, djtky, kdo 
to z wás newj, ten 'se to tady we Ikole brzo naučj. 
řod|weyte se,*' napjie ginam gedinan čárku, „co gsem 
to zde napsal ?<< D. „Čárku«<< Uč. „Dobře, Čárkuj ta ge 
zde sama nebo gedna. Dáteli k nj gešté čárka,<< připíše 
sám, „co budete mjti?'' Gestliže děti dobře ueodpowé- 
dj, řekne učitel sám : „Budete mjti Čárku a čárku,<* uka- 
zvgo. tfí^ejte ale pozor, když ge tak Čárka a čárka, a 
ty gsau \yedle sebe, to se řjká, že gsau áwě Čárky. 
Co gest to, .Čárka a Čárka?" O. „Čárka a čárka gsau 
dwc Čárky. Uč. „Nyiif se wás ptám: Kolik gest tady 
Čárek ?<< D. „Dwě Čárky. «« UČ. „Proč gsau zde dvré Čár- 
ky ?<' D. „Proto, že gest tam Čárka a zase Čárka.<< UČ. 
„Dobře, djiky, tcíl gižwjte, co gest dwé Čárky^ wjteli 
pak co gest to dwě knihy ?« Dále pak bych pokračo- 
Wal gak w knize udáno, ale^gméno wěci wynecháwati 
bych neradil, až děti aspoíí do dewjti počftati umégj. 
Gest to dětem i z té strany prospěšné , že se w řeči 
cwičj. K. p. Oko a oko gsau dwě oči ; ucho a ucho 
gsau dwe U9i$ ruka a ruka gsau dwě ruce$ prst a prft 
giau dv^a prsty; a t d. Tak též teprw tady by se mo-. 
hlo ř|ci : Každá Wéc pro sebe gest gedna nebo gedňot- 
ka, éwé wěci nebo gednotky gest dwogka a t. d. až 
deset gedhotek gest desjtka a t d. ^) ie M tato \f nékter^ck urfsweeh od p. Wa&k« 
uchjlugi , bud takto wymluweno : ÍVegsem sice proti 
tomu , aby se někdy někde cize slowo, zwlášté, kdy 
ge giž známo, podrželo: ale přálbyefa, aby se každý 
učitel alow&m cizjm, wěc} gen obtěžogjcjm, pilné 
Wykýbal, a co< možná douiácjch Čili wlasinjcli se 
držel. NemSžet owšem každý nčitel slowa si kauti, a1«* 
každý pouawrhnutých zkaušeti , a uznaných uwádétl. 
Nechme tedy giž nnmeracj, addicj a t. d. a powézma 
djtkám po. slowansku, co to gest. 

At mi nikdo nenamjtá| že gsau to slowa w&bec 
známá. Owsemí^ že známá, učitelowé umégj ge wy* 
slowowatí, a děti se také naučj, ge po nich řjkati : ,alé 
kolika učttel&m ^e známo, co wlastně slowa numero- 
wati, addowati a t. d. w sobě zawjragj? A. byt i wši-> 
ckni učitelowé latinsky uméli, eoi Českým djikám do 
toho? Proč pak schwaíně gasnau prawduzatemiíowati? 
M&žemeli pak djtéti za zlé mjti, když Se w takowé smé- 
sici zaplete, a k. p. řekne: ,,BIultipiikowati gest něgaký^ 
počet na tolik stegných djlu rozděliti, kolik gednolek 
druhý počet obsahuge i'* nebo kratčegí: „Multiplikowati 
gest tolik co děliti?'' Budiž ini tedydowoleno pouawr- 
hnauti, co za lepšj mám, a pijčinu Udati, proč tak po- 
nawrhugi. Bude snad neylépe učiněno, když wýzuam 
ponawržených slow bljže se určj Čili wyméřj, aby la 
gtm dobře porozumělo. Buclte tedy wýměry (defi*- 
nicj) ty to : 

Tolikowati (aumerowatJi) g<íftt- určité oinož^ 
stwj wécj známkau určítau a obyčegnaa, bnct.gen wy- 
slowenau (určitým gmenem) nebo napsanaa (totiž Čj- 
šlem, cifrau) na otázku kolík udati (uiláwati), . a od 
každého giného množstwj rozeznali (rozezaáwati}. Kdo 
tedy wj, že gedna a gedna gsau dwé, že dwé gesl dwa- 
krát tolik co gedna, že dwě gast o gednn wjce nei 
gedna, ten giž wj začátek tolikewánj (numeraoj). 
- Kdo pak wyslqwený počeť cjsly wy znamenati amj, tea 
amj tolikow.ati w Čislech nebo Čjalowati tuome* 
rowati w cifrách). 

8 e Č j t a t i (sečjtáwati, sečjsti, addowati) gest dwa 
nebo wjce daných počt& w geden iiwéstl, který by byl 
daným rowen. Dané počty w sečjtánj se gmenugj s e- 
Čjtatebné, počet pak nalezený s a a Č e t (auhrn, au- 
hmek, sutauna). Sečjtánj, addicj. 

Odiijta^ti (Subtrahowati) gest rozd ji hledati me- 
zi dwěma danými počty, totiž oČ gest geden wětsj neb» 
meuSj uežii druliý. Počet, který se odčjtá (odrážj, od- 
b|rá), sé gmenuge odčjtatebný) 4ruhý, od něhož ae 71 •dU9ttl;te;Mrznií«Bl«ge»«0iii]#ébBý| puStt pak Wj- 
ii>rox4ít tili Kbyteiu OdČ|táa|, subtr«kc|. , 

Násobili (fliiilliptik^wati) gest oé^aký určitý 
poZeMolikrái na aebe cláti^ kolik ^notek giny vr- 
Čilý počel ob^ahug^e* Každý počet se dá zdwog^uáao* 
bili a t dr^az uekone6ié znásobiti. Dané počtjrsa 
sde ginénngj Čiuilelawó (faktorowé), a z nich m&ze lan 
neb onen b^ti anebo násobí Sem (maitiplikatoram) 
•nebo násebitebným (multiplikandein)* Co z ná- 
soben j (moltíplikacj) w/g^e> gmenaga se znásobrac 
(produkt). ■ 

. II é 1 i I i (diwidawali) gesl něfpaký nrCUý . počet na 
tolik sterých djl& ťszwesli» kolik gednolek giny určitý 
počet obsabage^ PoČet^ který se má na djly rozwestii 
gmennge sedělitebný (diwidend) ) který ukazuje, na 
kolik 4jl^ se rozwesti má^ déliČ (diwisor), a který z 
Ucbto dwau wygde, kolikátnjk (quotieut), protože 
vkazogei kolikátý d|l délilebnóho na každan gednotku 
déliČowu přigde. 

Toto %Ú9 nenf dáno, abj snadse jpmn djtkj nČili, 
íiobrl aby nčilelowé poznali, proč lakowých slow na- 
Trrhngi. Ostatně nčilél nežádey příliš Časné přjsnýcb 
wýmér& (definicj) od djtek» nobrk radégi dobrými otáz-^ 
kami djté na to wecl« aby samo wéc poznalo. Bndik 
sdepřjkladem toto: Učitel cbtédobrýpogem dáti o teč-* 
ce Cpanklu) wezml křjdu, a takto k nim promluw) 
^^Djtky, eo to mám tady w rnce ?<< D. „£.řjdn/< Uč. 
»^CÓ mohu křidau délati?*< D, „Fsáli.<< UČ. napjle Čáru. 
tfCo gsem tuhle nepsal ?« D. ,)Čáru/< Uč« „Dobře, to ge 
Čára. Alepodjweyte se, teil se tknu křidau desky*' (lí- 
čiuj to), ,,a Id tady nenj Čára, ale tka nebo tečka. 
Proč tomu budeme řfkati tka nebo lečka?<< D. ,,Pro- 
lože gste se křidau'* desky tkli (dotkli).«< Uč* „Dobře, 
lo ge tká nebo leČka, a také se gí řjká punkt nebol 
punijk, protože Latin jci gi gmenowali punktum* 

Budiž dobrán my slj přigalo, co dobrau w&lj po-* 
dána gest. Franta^ 

R O Z 1 i č n O 8 1 L 

Spisfi Juliána i Julie Ad. Kalninských 
wySel djlu druhého swazek prvmj a obsahugjcj ^,S mi é- 
.azka" swazek II. 

Z Krakowa P. Hipolit Terlecki, doktor 
W lékarstwj ohlásil předplacenj na djlo pod nápisem: 
Rady zachoWania si^ niewiast ezasn brze- 
niennoAei, porodu, potogn,tudziel opie- 
Ifgnowanfn ntemowlfl i wyborse mamki. 
Užitečné lo djlo wygde z počátku r. 1835. — Z JK.rakowa. JCrakowská společnost uaok od- 
byla lelosujho roku w^ročnj posezen) swoge na den 
wnredenj Konstituce, dané od GM. Protektor inr swo- 
bodnému méstu tomu. PH toto Četl p. Karel Mecherzyá- 
ski»rozi>raw«: »»o filosofickém^ pogmutj historie litera- 
tury polské' < a pan Jan Kanty Steczkowski dokoučjl 
posezen) to rozprawau : ^,o wlasaticech w&bec a zwJáslé 
o wlasatici Hallege." 

Z K rak O.W a. Literatura rusinská začjná se 
hýbati, tešme sel Znowa gedno nářečj slowanské od- 
kapáwá sw5g hrob, a chce do skutečného žíwobytj na- 
wrátíti se. Staré duchowenstwo stawj so naproti tomn, 
aby Rusjtti užjwali abecedy polské, a lecgak se o lo 
pokausj, aby so nic netlačilo, co tuto myllénku podpjrá. 
— Dne 18» listop» pochowán byl w 8tanislawowé M a u- 
ric Gosftawský* Mladý ten básnjk z&stawil po sobe 
mimo drobuěgftj, we třech knihách wytlsČené poesie 
dwě básné Čili radsj fantasie w rukopisu pod názwam 
O^dst^ca (vtržek, renegat)' a Banko. 

Literatura bohoslownj polská rozmnožila se prw- 
njm rwazkem H^ potřebných Ludwjka Trynkow- 
ského (Wilno, 1834) a nowými káznčmi nedélnjini Ka- 
jetána Gawitfského (Wroclaw^ Warsz. i "WU. 1834). 

Z Poznani. Wylol prospekt na djlo: Anplné 
bospodárstwj weské, theoretické i praktické, péčj towa-- 
rysstwa hospodářského ; wydané od F. Kirchhofra, do- 
hljžilele hospodářského, a zpolsléné od W. J. Z. — Djlo 
lo, ze. čtyřech swazk& akládatí se magjcj, wygde w 16 
sw)azečkách a bude obsahowati wenkowské bospodár- 
stwj w néydrobnégijch geho částkách. 

B. S. Bojanowski wydá dr^matickan básoik 
L. Bjrona : M a n ťr e d. 

We Warlawé wyšlo: Sztuka podobania 
si^ m^žowi, na wzor djla Ewg. Prádla. Ke Zbio- 
ru teatru wárszawskiego<^ přirostly tři nowé 
kusy: a) Dia czego? wesel. w 1 gedn. z Franc, od 
Halperta. h) Dawne grcéchy, weseU w 1 gedn. 
z Franc, od Kassyanowioze. c) Druhý rok, ezyli 
kléž winny? wesel. w 1 gediu z Franc. 

Weirilné wydal se sw.^hý spisu: Wizerun- 
kii roztrzf^sania nauko we. Obsahugetro umé- 
nj dramatickémj prwnj ctenj filegla i o německém bá- 
snjku Zsch. lYerneru; rozmanitoslL 

Z Wilny. Jozef Kraszewski, kterýž naposledy 
r.l833 Poslednj rok psuowánj Zikmunda DI. a Sw. 
Michalský koslei wydal, wydal znowa powcsl 
fantastickau we dwau d jlech pod názwem :PanKarel. 72 Kwět z Homérowy Iliady. Dawem 8e, zbjhala láge. 

Gak se liromadn? sype wtíel he»řj<á «« CelAdks 
Tfe .Mogc wyWobeué, za wCelkau wCelka rogj se, ^ 
Na spoAobu hroznu, kdyZ dó kragc iresna xayQtk; 
Na kw6ty rozwinutó scmo gedna, drnká tamo létá : 
Tak f eleď Argjwů od loďstwa a od sťaiiowišlj 
Hlauřila iire sbornjch se řadách po celém mezihoiiijm 
Okíjdlj k howrojw. Wrela lam w fick spolku pkoluá 
Zewsowa |Msbai«e , Wřawa, do sborn seUukujgcj, 
B4>z1*aiiřil se liowoi*. Wzdychala w zpodii láge sc^jcj 
Zem6; i byl hluk náramný, žel i okřikuacjch 
DewPt hlasatelů spokogk j^e nemoHo, by gedaatt 
řoulewjce gcku, zbožilých hlasu SetřUi králfi. 
Stežkem ulehli koueCng lidé, wSe zagawSe sedadla. Prostořeký geji Terzjťes krokotal wždy co hawmii, 
ClowSk fiaSkowitý, wěda hogniS pletich nemotorných. 
S králi samými se rád plaSe a proti řádu wa^wal, 
A vždy na nS zijtal, z S^eho by smjch strMa si chátra. 
Ze ^dech k Uiona přidýeh maž neySkarcMl^gi^. 
Rozdrooký byl a koherawý, a k>paiky křiwotné 
K utrob« ztoCené opředu i z zadu hrb nw wyáskly. 
Wrch hlawy byl chocholat, řidkým prokwjtage peyřjm. 
Mjwalí neywetfij na Achillesa zlost a Odyssa, 
Ge w2dy tupjwa^e. Než tehdáž Alíramemnouu králi 
Proskulng:e mnoho i/rysljpal, že irSickui AchaiStj 
Naft pro také rozpusty mSli hngw a záSti srde?<nau. ' 
Křjkal ale wždy předce a takl Agamemnona pijsnil : 
„Atreiowře, nařež stSžugeS si, gakáí hnete nauze 1 
Máš stanoviště plné omžj, mii we stanu nazbyt 
KobSt, z ofttatiyho braku zwdených a kabsgijch, 
Gež zprwa obdFžngeS, kdy gaké mestiSte se plénj. 
Na zlatS--ii strádáš, na 4ařjch neseS ugma-li sminných, 
Gež-by otec trojský za synáčka gatého přináfiel, 
Neb za w6zng,'kerého lapil bych gá nebo druh můg? 
GeSté nedostáwá-li se žeiiky, by gi stranau odwed, 
Sám pro sebe w stanowigťi držel, Ijbezně gi pésta 1 
Neslugnoí, by wládyka lid do neřesti zawádel. 
O Danaidky a ne Danaé, měkkegši, powrUle ! 
ZtoSme korálky, domů weslugme, a geg zde zauechme We Trajartdcm dary dikomli gediíM bf l» (M^kiiri, 
Zdaž my fad zastáwáme, ISillžl en sán wSe d<»wádj. 
Gefito nynj u^Sinil nectné překořiznS AchiHu, 
HodnSgSjmu muži, Mrzaw dar geho, sám ho požjwá. 
AlSl i Achilles neetateCen ge a mysli ochablé, 
Sic-by byl, Atreiowře ! sror^* swůg zaplatil úkor." 
Tak lál Terqtofl Agamemnenu, wé^odě lidstwa* 
An na to rycjila předeli Božský postavpil Odysseys, 
A siyiky nai zaUyskna, řeCj zahrákl ho přjsnan; 
♦jTersíto tlachawý, křiklanne dáremnC-howomýi 
Tladme píwjrey , a porokowat sám králi neroď se. 
Neb hubenSgijho w^ru (^lowřka nad tebe neznám. 
We wSelikém zde wogi trojské pod m6sto přiSedSjm. 
Gména tedy králů we swá neber usťa bezectná, 
Rúhoty wychrluge proti nim, wyhljdage náwrať. 
GcSté newj žádný, gak skonřj naá^ se djla, 
Zdaž los padne blahý, zda se zle wrá^jme Achaií^. 
Což ty pak otlaukáSo vfii, zlolagee malátný 1 
Atreowa hanSuj Ajf;amem9ionn, wéwoíM lidstwa, 
Zel U mna^ými dary ctjwá kmjžatstwo Adkaiské} 
Ay kJadu loJ>ě nynj wýpowCd, a lak wíra sedne : 
Ge5t6-li f6 kdy dopadnu, gako zde, blencugecjhe> 
At na Odysséow€ nenj hlawa wjcc na Sj^, 
Oleem Telemacha mne nižádný Tfjce nenazwi, 
Pakli tebe přichwatná z milého néwyswleku raucha, 
Z pláste a suknS, kteráž ti stydké řlánky odjwá, 
Kukna^ecjho nedám-li bolestným ze sboru cUostem 
Wyprowodit, po saméže koráby hanebně iiymrskat." 
Dj tak, Á přikládal na lopatky. i»a berlu a na hřbet 
On Birjgel se; z efj, ca pupend mu iddy slziCky. 
Praulia mu naskočila zsinalá po. lopatce a ehrbtn. 
Gak mu přilehlo zlaté berliStS, zalek se a sednul $ 
Blauésky hledélf a zagjdage bol, oCi sobC utjral. 
AC rozťanžcin, sladce se mu přismáli AchmStj, 
A kdosi takto wece, bljzkému k sauscdu patře : 
„O' hohowé, což wýbomě wSe zařjdil Odysseys, 
ProspgSných pilwodce porad i strAgcě porážky. 
Než wěc u wogStě welewďSřnau pljtomnS dokázal, 
2e překazil zmařilému zlolagBtwj gazykotepci. 
Giste že mysli drzost nebude kdy potomng ho dráždit, 
By slowy nezbednými newážn$ na krále, wygjždeL 

Wičelt. Casir|iÍB íeiilo wy- 
ckwig a Jana Hosl. 
PaspjSila, w Praze, na 
Btarém m?sí5 , w li- 
liowé ulici, řgslo 94(), 
a k dostánj f^est v 
knělioskiadv vj^Ar- 
^Alelowtt každý ^twr- 
lek po Arcka y k na- 
mažte se WC řtrnácfi 
dnech weždy íro5ť6 
pAiarckowit pljk^ 

plikládií. -n^ 
2^i r. Uh. PředpJaceiij n wy- 
davratele i u wíech 
řádných kiiěhknpcá 
rakaiiského mocuár* 
Myvj na celý rok za 
3 al. 12 kr., na Wwri 

ifef leía za 48 kr. na »». 

^ se píijíjmá. I poc.k. 
po.šfuw. aiuíidech, a 
w§í\k gen za pňlletnj 
předpláíkii2zl.l2kr. 
na stř., řýdennjk (ente 
se rozesjÚu Národnj zábawnjk pro Cechy, Morawany a Slowáky^ 19''' února] Osatité wyvokého dncha 
Cechowó, n prudké hrwe; J\ful/er [1835. Koho bych ráda? [K deklamac} pro xenshif,^ 

Koho že bych rada'? — Diwná o(6zkaí 
Ptáka bawj let a rybu praudy, 
Ho«ha m\& a holku těáj pomláska, 
Za blahem swým wíecko Jeze z bandy; 
Panna — nu, wždyf každý wj, co ráda. 

Mule chccl — A to gj nenj k pohaitS; 
Neboí mu2 — gak sani páni siredej-^ 
Skwj se nad ni wSemi cínostrai wybran6, 
BodeuT fedy trochu ženských péřjj; 
I yá neřkn, že ^t nemám ráda. 

X wSak na wzdor toho tílnosřj wýboru, 
Pane ! gakých meri muži smetj ! 
A l^yf r^Aím nebyl fc^ským w poc^om, 
Smutné by 9€ děío p^kné plefí; 
Peaiáz by ge m$Ja ^všecky ráda. 

Živatli 5wih^ s bi^fkem a ostruhan 
O taniyrně, o konjch a dýmce; 
A kdy za njm s plal^ky slrotkowé gdau^ 
Zahvvjzdá si, aneb cnchá Ijmce: 
Toho, nedey Buh! bych měla ráda! 

Když v$ak ginech plamenného pohled« 
Sladkým slowem srdce rozebjrá, 
A gá 8 njm se nad hw^zdaifií prowedu^ 
Kde se ir žiwot láska s láskán swirá : 
Tenkrát wzdychim : Tebe n2 bych nida. 

Hleďte pána, gak se diwem rozkřiká^ 
Že náil z (iěpce mého rdže kýwá I KdyS wSak slunko raiinj ranfh# obljká, 
Gako sprostým před obrázkem — zjwá I 
Prospi se 1 — sniVo dopřegi t6 ráda, 

Prawá krása, kdekaK se obgefrj^ 
Musj hoclia. paaíati co kauzla, 
. Buď <o .w sade, před malbau neb u děwy — 
Gen když gá mn do srdéřka sklauzla; 
Af si ch\^álj krásu — ■ tjm wjc ho mám ráda. 

.Wdiwadle, když z hrobu wstáw^ Jnlie, 
A wSech srdce žalem nad nj pnká : 
Švihák sklenku cnkrowiny urypige, 
Slzám mým se snířge — dritha loká) 
Toho necitu bych měla ráda? i 

Nezííewttg se muž co žciislcých slg sklad, 
"V\Sak ? suché nebnď, wrbj pranff; 
6si-li jfeMským ptiifjiáiu rychle na •brat^ 
Ittiljtf plřjtel na té zeinské pauti; 
Powolného každá máme ráda. 

Kdo ml bédugf , 2e lonře oc4>ijy 
CuJkioge a n nohau se win^ 
. Ba i sti-achu dělá, že se zasťřelj, 
Gestli že hó milost moge mine; 

Gen se zasfirel !' — • febé bycfr gá rfidaf 

Když wSiJl ginoch ostýchawS přikroCj,, , 
A gen w twáři srdce Žádowt plane, 
Sloiira irjznau ^- zrakowé se zamořj, 
Ruka nrku tiskne — a z nsť iraHei 

Milugi i — Ach, toho gá bych- ráda I : , . 74 Hatíříntt l 

[WoočenJ.] 

íSJl^i timi ivaf)imi mícmt nac^ajel fe tot( gebett 
yrflen^ gen) of! 20000 rublu 9dU ® tD^eltlým pobt** 
toenim t)obimaía fe cifaři n> obítcegr fnajnf fe tájagic: 
@eil to ob mé^o fíaré^o aneb ob non>é^o pána? ^af4i 
to ob flaré^Of n>9}natt mufim, §e we[mi {Ttooflnř . ne** 
tDOtuíd propaufftj. přitom noffaf pogal mutn^ tiybřč>' 
noflí dt geflí frbce, ttife fe jamíflífa, flje i»oííÍ9 gcgf 
ttoáře — blau^au trn>a(a ťt)roiíl to ^(ubofem mícenj. 
^1 foneSné na cjfaře ^íebem né|né mraucnojlt poífUi^ 
nauč jn>oía(a:92c))ťan){te aíče^o}? SRfun>te; Mimi na 
iDajft obpon>^b. $etr gfa u lo^trjeni nab přefroapenim 
a obbitoem fn>é mtíenft), pojorotvat gt jrafoma rojřt" 
(enau -toáiJni Ifjanciím, ani floma nemoha promlumti. 
^terej mHeril ^ateříuř nřfoííf oíamjífit poffptto t 
přemevillcni a pto^íebnuti tíd)to btamantfi; potom ( 
cífařowí neufta'íe obrácena pře»|ata mluwu : ©ejllí to 
bar . přebeRIé^o mif}o pána, není mí iX^ia, bíou^o fe 
tojme^fflctt ; n>rát|m mu opct tofecřo {pátf^i nf(t)agic 
f! genom tento mal^ prflen na památfu ge^o fe mní 
tDlíbnojií a bobrotp; poc^ájegí^tí ale t^ roěci ob bd-* 
brocínnoflí mc^o non)é^o pána, \é} ^o poprofím, na^ 
ipět ge xoiiti, geffto ft ne^ábám poftabu ob njl^o^ nýbri 
ncce^o mnohem wjácnřgjff^o. 

3 nepro^íébí a\ pofub ^etr fd^ijtraíoH a obrat* 
noil te' gen9, gíj, by gt poněfub upořogíí, ugíflfíowaí, 
je bra^é tt)to fameni) S)ícnctfon>9m gfau barem, fter^j 
gi na rojíauíenau a na památfu bví poflfií/ přfpogtn) 
^ n)(íbnofl{, }e fe mu tato pojornofl koelmi libjjf a flu^ 
ffne ja to pobéfománj je fám na febe n^ejme* 92a to 
ibvíntiwé ujnánj generáío»|^ fliecbetné mDjIi náflebo^ 
n>al rojřajf fřřinfu tu ^ bra^ořamí přtgmauti* 

$řt tomto wýflupu hpíi negen otroci, co tyto 
tt)ect b9lt přinefit, nýbrj i geben fopitán, ge^oj cjfar 
f fobř bpí obeflaí, přifomnl, ítefj tuto rojmluwu báíe 
tt>ppratt)ín)jfe, néjní a wraiící fpogénf cjfaře íe fioou 
nemoíntct brjo nwbec uwebíí xo jnámofl* SHebjIo to 
malé pobwenj, an ^etra pofub ani jenjřé mnaíPf ani 
autíí fwajřv íáíři) ft^ ií^íit pautaly, átateřínř; bp^f 
janecfjána ta iména, onaí t9 ipía, gíj fe pobaříío^ } 
bíwořé^o, ^nibť^o. muje mítoflnc^o f nj jete ' přettooříti, 
a ceíau gel/o powaíju gcmněgffí a íaffawegffí ncínitt* 
On aíe nřr^í pfeb ořem froéta tagem(í»í fwí bía|ení 
(á{79, acfoltn) }gíi^ mtCenta powjbi) bybíiía blij ge^o 
pofogiřu ; faiéít afe ítt prpjřetetnofl , je niřbí, aut » 
nepbůwřrnřgiyim í^oworu gméno gegi neprogewiX álb9i mu nyní í^to bo SKojřwí ft obebratii nOi^ 
f ibtt gebnomu fapitántt fn)é telefné flráje, Kateřinu m 
ne9n)^tífj[ ttd}oftt a iti(čeíimo{!i )a nim tam přiwejtt. 
gnat^tř ten buflogniř bobře cenu fwí fwřřeníp } to^o, 
}e přifný obbr jc( rojf aj, oby t ni na ctfli i nepuctmégi* 
ffi fluflBoHí nafíábaí. 3 mií ě febau íift gebné pani, 
tt ni] bytem býti méla^ f obe»|bánj i pt>ručenimi; by 
cifaři faíbobe^ne jpráwy o »5tta4)áje«í fe gt^o miíe' 
bíwfy přittá(peta. Cř^ytrá Stattiina jiía » té temnotř 
tri Ma )íoMeíttí lonilnt íSte^m « giflé ponj, fbé| 
gi cjfař rafbý bcn, neb afpoň (a)ban noc natt>^t^n>o* 
toaí ro tatDíoi tagnofli, je toíifo geben gronátniř ge^o 
fání řibiw, geg bopromájjiwaí; 

9}icméní tato tagnofl Aateřtní i cjfařon){ brjo ( 
íotité byla obtíjnoili; nebéíage teby j to^o n>)ce jábné^ 
ffo tagcmfln^j, to gtfiém íafe i auřebnjty powoláwat bo 
pofogf fwé miíenfy, fbej fe 6 nimi ^oworem o neybii^ 
lejítegjfi^ jemjípcft jálejítojlecl) bawit, a fbyj n nj nt^ 
wffebni bumyfinofl; totip a obratnoil u řjjeni a wy* 
tDebeni bttíejítpc^ toicí jpojorotoaí^ taté n)e fmé rabí 
tojby o gegí proflofrbecné a nep^gaté míněnj fe po<« 
tájol. ^Uti xoixu U blwce rojnm neobycegný, a 
oflrowtip jřjbía fe naíejagicj ; n neytěljfirt) a ncyja-^ 
toitřg{T)c{> nrfcj gi o^bný a mno^oflranný gcgi mip 
t wywebtnj a t mymimttj gi(^ pofřytnuí ^ognýc^ pro^ 
flřebfůr na ni} ani neyuccněg||i a neyjfiiffen^gffi nti^ 
nifiří cífařowi by byK niřby nepřípabli. SBíbřía fe 
býti Kateřina flrájnau bohyní cjfařowau ; MtHa »ffe- 
tfy ge^o jáméry ; n)g^ďa welřá ge^o pobnif áni gegímu 
by(a fřanmánj a fa bobre ujnáni přebfojena. 

SRoiya nyni ofolifnofl rojmnojita o mno^o gegj 
mocnofl ; fleiíat fe totis mattau princejny Hnwf , po^ 
tomnégffi loéMobfynř ^oíjfleinfFoi^goÚorpffé, a pojbéi^ 
gi princejny Stíjbéty, cjfařomny rufřé. Un tento bu>og« 
ttáfobný iwaitl gi cifařowi geifté mitegffi učinit^ ofmě« 
Itfe fe Kateřina, pfebobřf ge^a flabofK jnagjc, ^ofno** 
toatt )ámAr, gat by gj byfo mojnor pramíbeínan ge^o 
fláti fe ^oti* Ofolíenofii a poměry cjfařotoy jbáty fe 
býti í tomu toeími profpějfny ; nefgebnocenojl a fmáry 
panówaíy w cjfarifé robtn#, fterýj o(|eň Kateřina »řf 
bě(a gaf potagmu rojneccmati. 6:jfařoh>na ffaboria 
fwému (&otí ípetrowí byla porobila fyna ?ííertje ^t^ 
ttotoice, vHmii ^etr melmt přjfn^ naflábaf; aj fonecni 
ů)oti fmaujapubiw, gi bo fláfftera }an>řeí, nacej m 
írátce i fyn ge^o umřel. 

{&fom iafi ípttt ( bogi proti iSurf um fr cbyftaír 
( íemu) nábojnými fe př{pran)oma( objra^y. U|aTořcí' 
t^ SH JAgif^ó. $ J^ateřinan . pptogmu .fe::b.(ít j^bbari. ^ 9h| gebna gefftf pf^iifa tifla tnit tó cffllr <m StfOtf 
tina toiim^i laMiii cjrftoi nmcitna a m Intexin^é 
W»(b^wána Wa, gtd^j afe otian fe obřefauiDjft, )ih)<' 
túu tftinar Xú cirfenr řecfau. pHiata, a tu tid^ofii é cí'< 
fátem tafnaubetta ii^Ia 17. 6ře)na rofu 1712; gefft; 
ten fmn9 ben fe cifař ^ ttj obebral ( tooj{!it, a táf^l bo 
Ío0e yroH Surfům. 

92on)é {ofnaubeni c{farowo nejufldío btau^o taf^^ 
w, gtj toe řt^rec^ mífícj^ 69(0 yřebiiijftefli tofeebecoe' 
ro)m(a»9« %9á(ecna iD9)»rawa t>roti Xnrfum ))tubIo^ 
fti a ne))ri>)feteíno{}i toelmt nejffafbtř by fe bvía f^Oi* 
t»eM«f Ib^B^ án$tD^ d^oyatrnofi Aateřititna cifaře a 
feíé loo^ffo ge^D } této iUiWíné nefn(í}e lyía neiDV^ 
fmoBtbUa i ptů^piffUM tobm t pfimifi , íuxél, ai 
tra^o iD^fattyeno , I fpáfe ntffé^o tt^gffa ti)atDrino 
{iy(o. IBbfíiif ti)tui( wfetfen nárob Mo mfofli ))r0fa^ 
loné bobrobttitf »ffccta frbee fe gi otioiratOf | nil br 
11(1 fc yrottáffela geg{ ťi^máUi. Xato Qctii»DÍl# tento 
loffeobecn9 i<ípa( |>ro Xattiinn, ro|niHío gefftl toice 
frbce qfařott>Or gen| co mn| o^Mitrn^ ted^o oloíícnofli 
ttobře nmří ipo«|it{, fn>é wolenj pxo\tíá^tí, a g< ipůbec 
fd^ bobre njnané f))atritt. C^^trá jřateřind ) yocátfu 
fe fatoHar gafoby na obpor i^a tomu ^ro^afí<n|# 
ge| t>řebce ) celého f! |ábaía frbce^ bobře toíbnuc, ge 
tbánUtoá toto nejifftnofl bobrobince gegí^o gejft^ loice 
ro|ttiti , CO) gegj ocetátoáni mfolt nejfíamalo. %by 
gegt a inammiti ptif^oi^ xta ^xuti, f be ona fe co ge^o 
angelem (trdjným firogemtía^ Pfmáiltvi tioecniO )<tfoli( 
Qfolf (e cti á^ti fn)e rab ftoaté jfateřini^r a^ia pxtúni 
g^o n>e(emtfhin{ uflanomií. 

2>ovrotoa}ela n^ttí Aalerjiia fmc^o ntottlela na 
l9fiM^ cefldc^, gel po 9iwxopf Untí, a neof^ufltía ^ 
ani u mogfla, t bogAn> nefnaje i nim fnáffegic. XSeítfoii 
f c^oti fn>é mbeenof^i pogotr ujan^řet M^ ^etr^ gbtfití 
i n{ tolábn totíilé fn>é řjffe; tobtooíaw gi }a pamm^ 
nici n>ffe€f) Slnfů, n>bcóřntm wffecf 9 fioé |>obbané |)jobtbI 
tojfagem, gf n>étno{lt pHicňfu flojíK, a i |>o ge^o fmrH 
gi )a famotofábfii^ni celé řjffe ntnatú . jlorunowánt to 
8R(^ml ů n^toit^i bpío tt>9roniíno fitooftnofli ; fám 
dfof fVoémtt angeít jlrá^ct f gaf ) gt najpmaí, forunu 
m ffíaton po^cňiU a pM ní Fi^fté gablfo i jegío nefU 
fd{a(; na to gi bo fmé^o notoé^o nwebí mřfia ^etro^ 
Irobtt, fbea rojfoffe, ytefv a fltooflnoffi oněm n> SKoffmi 
tonicemf neuiíu))on>al9. 

3; l>offté{lt(o fe ^tromi na^obau, tt^M^átratf S<if 
tehttina bratra, genl )?ob gménem Aaría @{orcn>{řé^o 
n giiié^o mtmořábttj^o to^flance frdíe ^(ftc^o na 
tuflim biooře |a pMwflfo {lanjiL 93pUH to^^onec 15 

gebnan fn^ibfem ro}e^e mei^ ním a nífotífar opit^if 
ge^o fpolubrn^u. ^bllonj mřToIifráte ^(aftti fe iatíi^ 
mU ie.gebwfém toíífo flotoem bí íe^fo to taf baícfo 
pHvH{ti moífU se obyornict ge^o ^rubtanflwj brjo bt^ 
pi^Mif an piiiniui mi bofli mocné, b^ ge notní po* 
trefiaít. SJIiniflr nab tim fe adf}ún)tn>r na gelS^o gmcno 
a yřebefil^ Haw fe xo^^ptixoaí, fbej fe mu ^t^raíotío, 
je gěfl ncffafínb ^olál; fterc^ojto otec, b9tt)'íííew^ 
ffóm jemanem, f ge^o a fcflrv ge^o neffléfli J4 gegíd^ 
jb^tínfhoji bpí umřeí; feflrn fwau je bchono byt jtratií, 
netolba fam b9 fe b^ía pobéla.* Xauto ob|H>n)^bí yo« 
Utone m mintiiru fe (bubiío bfimnén); yojoron)ai9 
beb(in>f gt taii)^ ge^o tn)áf nejít, jagiflé » ntc^ gaf anft 
tagQon i^obobnofl i taí)it obítíege itateřintna jname^ 
nMi fe bomnítoa(. Ofiatni b9% ac ^ruřé pUtí, pxétct 
jUit n»iíra)né a caď é, ge maíiř barmo by fe fna^tf, ceíef 
této (ráfné tkOiftnofti poemami, a bo(li pobobne vpit 
m^bott. ^obtn>né toto ^^cbnuti. mtniflra n>eími boga** 
(o ; i botvolií ji fmejfnau o tom t>o»ibf u příteli fn^ému 
na tu^ém btooře idfiatii lUxil fe a| bo rttřau cifařo^* 
»p(^ bo{la(a. @tfio gefl, je ^etr pe ^řeřteni (ifiu 
jnaminfo bo fmé tobolfp fl wbiíato, |neb i I te^be^^ 
ffinrn ttámfflnifu oflroma SRtgt) i tjm rojfajem pofTaí/ 
ono(^o ^orla @foron>{Íé(fo mynagití, a bobře opatřena 
lu biooru připraviti. ?t %) paf i giflotau fe b4)( 
bo{n)fbě(f |e on fíuteřné bratr fmé á)oti gefl, jaS geg 
b^t m{t, bat fl ^0 přebtoolott. Sento ne}^ro}in> fe 
mageftatnofli cjfarff c, noffcďp otajfQ na n)}bor fmé roj^ 
pacitofli n)eími uríite a wtipni 3obpon)iba( ; nacej ^o 
cjfair ab9 jábné^o to nem pobejřenj nejbubtf^ opujlií, 
loele mn na bru^ý ben 10 tn fámu Robinu opět fe 
o\)íál^tu 

9)ruí^é ben 6\^(a Kateřina pf itonina # (bb| @fo^ 
tott>{!9 přebn)o(Án i^i* ^^if^ř, flatpě fe^ gafobb fe na 
f řtbmlt přebere rojmíum^ n)ice nemohl upamatoioati, 
t3$ Sami opafon)a( otájf^, ) ni4)| jřateřina, Uiíiwi 
po{Iaud>agic, ani {lokojcfa bpla nejtratiía. ^ajbc fle- 
mo ®f oron>flé()o )báiofe,jě frbce gegí pronifío; a fb^j 
cifař, jmnojimg^těpojomofl gegi, faucitnpm f ni pro^ 
.mluipít ^íafem : ^o{Tau(|e9 jtateřtno ! — be$ paf bo** 
M pojor! — 9?eroiumíl 3 ted^to řecj nifd^o? — 
boce{a niře^o ? — %n jocerwenatoffi fe ia^itawi cofl 
4)ronefla. 

%tí>9 — pofracowal jiwřgí cjfař — řb^j tt> } 
io^o ničeho nerojumil, rojumimi to gd lépe, flon^cm: 
tento cíotoěf gefi bratrem tip^m; rychle, prnwií luě^ 
mn bdíe, poUb gi raud^o a 'rufu — geflií ttooge cjfa^ 
fowna , a pa{ qí obegmt — gefiiit tn>cge feftra. ^ři 

8* f trnitém ^(afem ))ťenlttiwt{ ( tt| : 92ur co) gefi to Ut 
iDetré ttf fftěfij ? nef&i»{m nie jiDíifítttj^^ pfí této tofcil 
<8f^ to ntúg.fftoa^r^ a to gefl tof^eď^! 0)it^ gefHí ^obn^ 
<^{<tpiff a mi4i bobrdtt ^(atDu, mu|« feanř(fo niců 
H^effé^o (liti; bopjbtií gfme fe foneínf mřct, lter<í tnne 
xotíůú mno^o* n^s^ffetr^nxíaj a cafu fliía. Slynj |}ogBr 
A atif tno# Qbegbm^ pt^l ! CjfařoikMid I0ihtn»(]^^ ^ftr* 
e botooleni }dba(a, bratra ftoé^o \ttiH obegmautt, |>roi> 
flc geg, alp Natra ét fefiři? ftoé přihni a ntitolK titii* 
>btvt(íttí* 

93ptái(tt cifař eforoiofrfmit ipefttý bifiii f $bi^ 
toittjr ^ gifl^m yíateni/ a *|ábné gine t>^<^(^ ^^ itefiTf^^ 
}{(r tte|fí o fV))é bcbré iboioání fna)ttait mili |)ée{. 
9t)ÍQ tím U)eI^no, n) gifl^ fe brjf ti mejřd^ a »»ti^ 
fit)«T)o |)ojíh)átt flftéW. - 

9Rt(on)aUtf (ifář JTáterhiit fkgnait IííIFaii á} bo 
Stoi fmrtf, gji fl i^í iteffctrncf^ {^iifobit te 5!S»^m roct 
tottn ftt>é^o; yo ge^ojto úmrtí ona )a cjfařotonu a 
fAmowlábT^iii ttfecb 9btfu u)n4iYa i loeřégnf id^«»o» 
ieita b)^a* (Starým bni c^obíta bU tanme^ffí^ 069- 
ctfít XMtHna talii gttro a r#|b9 to^^et f mrtit^ote^ 
iťcřcgnř ^vii^wfití, a tam tt)jb9(()atb a f^IafaU^ 4 
obgítnagi^ fteg, ée f«írt« flj^ rofíía. 

^pňfobfía n^elmí ihoefiu^ poi)fthp fíffi m tojboir 
uttntni jítep bojjromajeía í)?f|f)ř |)ul ttijlc ceftt> aj fu 
řoilcliif Ue] j)od)o«xín geft. 

^anoTDáni JlaťeřiKtno neb9to bían^j, ftte voionS 
tař gtmné, gařo ^^f trcioo píífní. tf cíá gegř b^iojl cofi" 
{toiajjftnj^o a neofrpčegnc^o bo febe mi(a; tw^wítfff 
núíotíiiofl^ f)»atit(ofí a toffetf^ toaffní a náflonnojli 
)}o^rattí mttlffé^. $ob ^etreto^m a gfgjm Ic^em 
bofif^ío )ttíf!o tafotoá^ flu)}n^ {efřu a w^uíM^i, jř 
fe ^ bof nárobu mibífali^ii^ ttorv^r^fF^t^ fmlle p#«» 
fřatottí tm>^(o- 

iBéřifo ^attřtiia l^řjíil mno^o na fn^f magfc ge 
3^ >řrb(f^átcgírj[ }naiMcni n>eliri^) ttba(t)(lj[ IfŘ^tit). 
Iři mffiCř ^?b fwau fmrtt ntela fťn; jb(íto f* ffi, 
gafoii9 f^t^^(<i itA tte^ny^éjfím mifti XútUU taiuít ée 
tvffemt tfttm#r9 a fnjjaty fmé jeml. ^ctt, gegj tttM» 
jeí obbán Uíjt^m (effem to řim(|ém ob^wu^ ^ři<l^§«l 
fnié n)i)ra}cm míebn^ a tabofli toe ttoářtr a obe<« 
gma gif bo lovfpTi »9jioeb(, j ftetéjto u fw^ nol^M 
ft^řtta fkoé bťer9, 9tni|u a t((^6«ttí/ oMíífenp libmi 
ro)(icn9<() nirobi a f^obcb, gen] u ne^mít^lm roj^^íeNj 
frtoato^ poiimíi iipai. £ento fen igen>in>)Tt iřafeřina fro^nm hoorňr i»řebt)omibaíA, br}ce fe tů StútícnH 
nwft, a po gl»g| fmrff řlflfe gegf loelřýmt fe jac^wacinA 
bttbe éanremi. Soto f)řeb)miban{ fe tc^ptnih 1727 
» 41tAn roce g#gí^ loeřn, a moío í)řif|)íIo ř jniefni 
H 9liifji, tentrit gejft«. \9tím pmittín^6)f obyergne^t 
m^ttitxíňí fnl /. 56. trojon. JPa»fíli tt ^tw|kt) tttt J^rkonaéjří). ' 

• ■ ^ ©efftlc. 

fřeb 2af9.{l<í(9 po JtrlonofUi^ |ftflé teft^/j M^ 
to n^ni gemmt pojftftatf^ noíejame. ftbĎ9táf \IU 
jtt^íř |>ťObi^a{a twaioii auboíi fitobi^ř a bt)|»«ail^ t 
genem neo^rolenp ^ p^ bobrobrn^fhoj lábanqf (otMt 
obtQá|i( fe tam ntttp na liloit {tofřf ne jřjbf a ě n^ 
Uipttitifimim limottu aXn^fý óbtoaíUtoec iítmxl ^ 
}a mlab^c^ let offi^p tt> potkani ft i mebn^ebnÉr m 
bogi « tancem, a mno^ ^rbín^ ffittef oitawů»aíí 
nabffeni gp<ioct. 3)obirobru)fhoj tafomé.pfecHatlo ) 
ttfl tt itfl meji fragan^r aito i itífb^ ^j f nemoin^sfK 
}potwořentf boflaiDafo fe a] ja ^or9 frtonoéfféi 4a 
^n{c« l^é 1 eb9n>#t#(úift enbetu a XarpotA i »af«. 

Mmoi^i poio^ ) t^fonid) cofii fe af M boby 
itaffip w aubo(í rtfofto^ím ubrjjela, tleroti i tomiifgfli 
ob9toaiel^ ta bCan#i^ n^eřerd n bomdcj^ o^nifla 
ln)9pmn)tigi« Upamatotoóníir co fe přeb bóionpmt (etp 
10 (ragin^ bomdci bf (o ubafo, gefí gtm potef]^ttb(né :v 
gafo c<>9ioateIttm ^i^íanbfSi pe|ptfománj bobrobtttji- 
^roi na cefta^) po fragtnacf) gi^nýc^. @afo) tito pfi 
nan>r4cent fe ) cefl fn>9(t^ bo f»é mláfi ia^pratoowi* 
n{m o pamřl^no<le(^ a jnamenítoflecb gi^Ur a o pfit|o# 
btí(^ toíafhitc^ na eeflotoáni tomto, btaii^é, )afmu{fí(é 
lfo«ci fltfbcmf^o femeru fobé n^efpofet ntracngi : n)9prai- 
wagi fobl í ób9»aíftí ílrřonaffu, řb9j fe roenfn fnéj;, a 
fDteta}i)ta preb ofli9 nciiitáf n Tonien teploc^ febíte, nt^ 
fóIiH) o cijjd^ ijttinddj a ffrit ubotnýcb ft^tciá), 4(«M 
o }mn|{(of}i fm^cf; přebf ůn) ; coj tjm tagímatoégffi gimr' 
l^oňémob} b^ioÁ ýf)ot|Tt< ob9cegníř gegtcfy bebína» 

Qa tíauíii iaů pob9n>a( gfem m ofamří^^^ ofOf* 
b<í<l) Ívtůnt>Á^á). řOyfoM tt>ř«l>9 mnt Uméf ob n^e* 
fprure^o fmlia obbl(owaÍ9. ^améíinánj mtge )be b9(9 
ovci gebnotio4m^r a(e yreto pfebce ^řeb^toóni jbe # 
nemite. © ti fámť břbíné Jíía robina — jfíaiíttá ro«» 
btna f gaf| balece gfem gi fejna(. Sebma přeffeí ge^^ 
binřý wecer, řterij 69^^ «^í «^^ fpoleřnotí tiů^tů bo*' 
•br^ef) itb) jtrámif. ®otUHi ae fe ^itnce a^ ^ory ff (onir 
4o, io9cbá}jn>at gfem ft itmvco tími^ ^n pxtt nár nái fwajff pHuí^p, a gf ffté tt^nj, %! mi Hmif^á 
Uta a yrofiora ffiirořa ob f^e břQ, tta upbfnvíi t)ofi9 

®e»nD^o fhibettfl^o ivetero^ « ttffid f)roftttct\ na^. 
f mií^íí #ttt, co ptt^řegn?, f»<iu cef!u ř ní§řé c^atrcv 
to nil fp9lf>^tni ta robina pMptoaUu íum ée flabem 
flříbrn^c^ í^iořjbířeř fe ti^etía na |mr)(^m fn^n, a 
(hiben^ toitť líoáí aubolint. ^oirpíí Q^m, a ifí ffftm 
xoiihta pH^at: 9lA vífni^n gejfté bautnalo «^Ijf a 
flaté ftořtío of»ffo»í!ío ftořtnícú Sterá baWřfa fe^* 
Mí^f «<^íí í^fll ^^f^ b^waf, ttebaíefo,jp^itflfa a pU" 
(Kce, a otec ěbitmi ja flodm, aRattafe jab^nala 
$ }>omátl ptati f ?otfo'bag{c toařeřfi^^ fnjft)^ ^nce na 
^gtd; obe bánma iiot>M)ané m|fto. ^fid^b můg ne«» 
I)>ůf0bt( }<íbné^ ne)9ořá)ifu^genoBi fe břH mn; ioffatpit# 
gjqmn n>e fifíc pří<^(íj«Iif». 

K boŤře |e gbcte, jTookiI mar^, i»ý ftoníet 
ipoigbk a 'yon^jte ndm )}rofHi battífit, aby nám )roii 
toibaía nf^Afou t^o^fn. SBíbte^ Je bubete tofc 4»oi« 
(Ia«fl)at? — 3 imtfflt jfem fe arci ja bjtř* ^rfúnlttwítír 
a mluwna babiffa n^ala fe Hau^o ^ro^ú Vba ^&>^f 
H oka, De<}(í #cetf ^ ab^il^ todm nfco io9|ir*»oio«(á^ 
l^ebnete II|)i« SR^ fe ^ofa»m fotem nj, wfit ft 
ntlpo^ d iiMr tteu#(ín)asic ob pfáb(4, i io9folé|ío 
trnna p^aía f<dfro ; So d)cele^ abfrd^ wám »9|)ran>0' 
ioa(a?^S|€ete^(í f<9iT^í ^ nniji/ geg) fiolřiitfa umoř*' 
talip fb|»| fe ^bMit ipojbi to nocí pxti poíe br^í I bo«i 
momu? — aneb (f)cete4t rabégi, iyd) mám fH>t9ÍbaU 
o j^atoém mu)t? anrb fí^ffeíi b^fle rabégi o tmm.f/tm 
IpKru f co }be gvbenfráte |o itaffi f ragtné re^bU ? — 
mcb o :)>ernifoioé d^otou^e, íbejto gebwt tt)efíf9 ítbo«* 
jraut ^b$n>aí, fterý bnrff ma(é běti fejrati ůjiilf gesj 
bpl^ i (^(an|)ce této jablaHbiíy ? — 

Vňja \ a gal }cna ^e^o ^ČnínTu a $>on)tcfa bo 
ť^itt)^ yece ^bítt c^tHa ; aíe d>f rrý $>on)tcef gaf gí 
famn, fb$| mu uta}ott>alaf gaf fe na ío^^atn pt^a^t 
máf fdm |»o toyoté bo |>ece fhrcU, a. lomn (íbo|řautu 
^aí ^(aton nkl ; pran>U9 biti. ^ loi gfle ndm, babit* 
TOf uj io9l^rawoioa(a ; f^mfbeyte nám rabfgt bneS ni* 
to o tom gefftřnt. ®af^ poH te m gefltěr? 

|>iieb fo to boa»>ite , obfron>ebě(a baltcfa. fímti 
teb9 o gefftěru, })on^n>abj gjle 9 pernifbsoé 4)alanpce 
0t| flt^ffclú -^ % yřttom ft fitjel uron^nala, fem^en^ 
breflen bole na n>řetení uyeYontía^ nit tobfe otoiUa, 
ftoé fefc^Ié yv#9 10 fyvnícftt furonía^ geg| mlía na pU" 
ÍRci pfimiWŘi r nffetf enj flin^ b^f e fe nfabiíaf a í)ía^ 
fítígfimt flow9 |»oco(a tatto : n 

' ÍWe* mno^a, mt^gl^a íeft?; fb9| gfme om' io>, anf 
^ gefftí na f»e« neb^ítr ncb^ía w naffj fragtné, ne} 
foma iMiflína; anbotí n«ffe, h)bf pUá f^nti^, tuMttot^ 
boru^ a n) nic^ fe jbr^omafa braiod ixúřt. Senffdte 
bíío neieípecnOf yo 5řrfonoffj(^ fr ířrod>áíett; nířbo fc 
neofmeítí, famoten bo lefn na břjn>t gjtt, taf)e tn mi« 
fla b^fa f fant) !po crCp tol libfld no^ ant ne^rf tffia* 
®nj^r ant ^o fo^cj^lbr Ani ^rnM rt anbotl |)o cely rot 
ntrojtáí, a )Yib(a, genom ja ^mv(^ Ietn|c^ bitn dalo 
fe, |e Hn^ar íebu í^rofla, fwobobnl mo^fá bř^ fioug 
řonatt. febí fe toffaf ííbér řteřj ptltU Jtrřonofffi b^bíelí^ 
f (tbem iaxů, }a ^rnon ^oran a ^ato^íamomou }a« 
^^rabfau boflali, a tubp ab9 fob{ |)o^ob(nau { gifioii 
crfřn ^rofíeflili, m^fVfalí írfem fftror^ a fmětl^ pxh^ 
d)ob. £)m j^nfobem ^ mo^i oiofcm (r^egí ja ^ory 
bodati ; a(e brjo nato t»fífpa ) ctjid) {ragtn fon^lntďá 
e«ta bo nafft fragin^^ fterógto o^ft UxvLp^^ ceflu p^ 
xoxiMi ncbe))>eřnan cintta. 3dbn|^ pantnjl ncobiMí# 
nebo{ (au!pe|njHi byl jnomenitý ^fet. Si ú blanco 
tro))t(i ^é o^amtioiH to ndffj fragine* «f I tu n^faf 
tafé lito bo^tý )H(n/ gemi| n^oíi Srut, a ten fe íňM* 
^ é boíefiným frbcem %\xoaí tf m Iaiq)^Amf aj 4)o{Ié3t 
fwoían) ceían fragtnu, na nf tc^f, )a)>(o#Í ge a pobil* 
% U^al potom Ief9 n^yfeMtoati a bébimi Oatoétt, Uerc] 
napoliom gemi h ctí přtjběíi £rutno» — lotíj náj 
Srntnoio, t( p^Ut ofabnjfn fe fl»io|tí^ nebol Iragina 
netkla 911 tnf nefrejpeínof na Mej J4) Mnpt )»otoflátoa(o 
ge^no obyM) pO' bru^m* 

!t(e ten geftřr— ten gefftřr, flocUa ^olítCřa bábi 
bo řoct. Ab9 paf ten příg^et Íi4\ nrpngbe?-* 

3Xěgte genom ^penj , mtU bitfy ! fn^aiotía ha* 
Wtaf mfecfo nfl^fi^^e* aBnfjm mám Vc\xot pon)řb)ttr 
gof fr to |iDif e to naffi Trogiiil d)otoa(o# -^ 97eba(efo 
«upt) b9( ^b^oto, f bqi ob^mateíé nomř)aIo|ett^ bf« ' 
bin9 mrttoé ^i přátele pod)onMfeoaIt @t} po nřgafý 
ca< pojorotoan, }e mno^ý ^rob, }lafftf notop, ro)brai» 
t<ín byl; a nab cjm fe gefftl n>jce po^affauoílí, fe 
mrtmd iHa ) ^robů jmijefa* :Xot g€ nemáío rmautíío^ 
neboi i^ byh; pojň^atřy bra^ýd^ ofob, anij fe n^ébHo^ 
fam fe bfíy pobrf y; 3; piitraío ft po flop^ aU na» 
barmo. SKnoji byli to^o mjntei, je to fnab nepřátelé 
{fmMé^o byli ncinííi, ginj opit bomet)ffíett fe^ jc fnab 
meji {emřelými jáfftj gafe^panuge^ je.ftperau a po* 
foge \x nepřegí ; ginj to gofe ginot toyf íábaíi^ )ábn|ý 
Ale nen^obt pranrau pfjiřinn* 3 loypratott fe pan 2rat 
de fmými fbi|ebit)(9, abp toy^ebámal nepřýtete tímti^ 
l^. t( itíji& celým anbolím, ceípm lefem^^a} fe bofiot 
f ítraým fTalinám* % ttt mim nflyfeli frlan>lj fřif^ ,w { fflt pú ttJhn, tlbtnhl i^ pHč)áiíl Qwfhatúi m^M" 
pUi m flátn, a Utnvitim jůflatt gafo j famene, í)U^ 
fejce botu bo ^(ufiín^ flaíné, to nj| ^venefmimé^o g e« 
ftíra f^atřílú 

$( nic gtm netttřlal? nef^oKnuI ge? tiíjdíí fe 
bitif tlačíce fe bíije f babičce. 

99tCf oni fe tam iáté btau^o nejbrfelt; ttcbo to 
í^ía í)ot»ora tieobiyřegtw toetifojlí, Hío gegi fe aujílo 
w ndramni) ocaé^ <k po obau (Iranic^ totfe(9 gj {firefé 
tloyt^ a (ftroté mafaté f rib(a ; ^íama bi^ta ffirof á {řO'* 
vo gafo břicho ; oft meía na bmf pěf}^ ffWof é , a } 
niái fe gen gtfiftío. QxoiH to ^ ffíifbin^ na^ru po* 
í|f(éba(o, a ne^jjĎaío fe* 

přitom aíe, fb^} bo(e to í^lniini pfcb gefftřrotoan 
fteff^ni cíotoíci Íe6f9 a ^nat9 fpatřiítf rufftteb ^robo- 
loé^o pioToge pj)ina{ú Sleproblétoagfce toxátííi fe bomň, 
ab9 }tt>;flon>alt , co mi wiiHi, a pxipxatoiíi fe na 
jdí^ubu fferebtt^ pottoorn. Itby paf fřejfu (e ffalam 
neatvatUtf ntinalí n)f tn^e ée fhomů, a% i tefa topp* 

<Se(a bíbina fe pobauf tía. ©ebenfa^b^ á^tH ^* 
fft^ra iotbft(/afe ^ck n^m pomflitú @ro|(icnau gbranj, 
éofft^9 a feferomt fpec()alí ita nejnámau pottoorUf 
c^tjce loffi tttori gítt é ni bo boge. gafe příffit bo 
' ^attjfttn9 a I mf^fofpm fřaíam* 3 baíefa jáflec^ít u| 
frfatoci frif ; a yříc^ajegíce blfie^ fpatrííi (e|ma frfam^ 
cu, brjo bo(n, brjo na^ovu me}i {Vafamí fe n>)náffeg{<r 
<^ji^^ 3 poflamilt fe ubatnicí bo nefolíf tabu, o{ft#p9 
přeb febe naflrfugíce, a tíffe fe tafto b(i|ílt fn ffalni^' 
mn ^rabn^ (rom }e Icba flope^tnutj o (omen. aneb o 
Jořen po lefe fe obrigeío. STn nagebnau na ffttofé 
fPalmí i^^t^jbu ja^fibnau a loffedí^ ft ^růjau a (eřnu^ 
tjm jaftann* %oXi potwora ge bt^ía ^po^oromala , a 
)agtfVříc ocíma, gt| hi fe b^ía na ne é^muía, a Ibo 
n>if foíit b9 grc^. b^Ia nejabámtía, an fe gím (braň lo 
rufau gen třáflá* 993 tom tu aíe tt>t)f}au|»í( ^an Srut, 
a poflan>ín) fe proti potooTe^ feferau ftoau po ni \iO* 
bií, a) beíeitjl jaffučeía. 9( ona fe mjd^cpiía a tíoinit 
ro)tá^nauc po nem fFoctía. %cíxí %xvX giaíe d)9tře fftjt 
fn)ů() nabt^obií, a to^tr^na meř, gaf fe b^ta gt^cila/ 
ce(é břid^o gj rojrijnní* @trai{Itmé ffofy béíagic, ^abi^^ 
(a febau bo ffalin, a brjo imtjela. 

3?í>ni tu op^t wjfirfní ^áli, anif tořbeíi, co-fe bnbe 
biííe é gejftérem bjtí. fl (láíí taf bf au^o — neprjtet fe 
a(c neufajewaí.. ®encm frfatoci nat^otu belů (jtaít^ 
% tu opét iD^fiaupií pan Srut, a pogam é féban mu}e# 
ftefj {fotom b^It, ^tmot fn)ůg báti }a ofioobo^eui bo*' 
mác} {ragin^r umíun}i( fe énimi, |e fe pufli ja gctTtě« 
tem bo ffalin. Ofiatnj ntřti gim na báné {nameuji/ co nto|fi<fr f pomoci ptifplei. % taf lo|lopoii>d(t tto^rn 
tia fFa(9, a fbofoli fe ja nimi b|mal, lel^nal ge. @i) 
b^ti n> poíau na 9(£íe, a ge(fte fe ^otnoora neufaiowa^ 
ía; gij b\)Ii nahoře, a— jblebíi fiáti, ftíebice bolů mejt 
{la(9r fbej opít n> j^titbofé {lugi mejt cíotoeíimi íebfamt 
a ^nat9 gefftěra to frtvi fe lo^íeti fpatřiíi. % toflof 
fframotem pob^ifetta |nuía fe potipora, a jmoln^m, H\m 
ifpm po^9bot»ánim bo fioé geff^ní f^ n^tá^Ia, a taf gic^ 
ořim fe ufr9(a. ©eff^ní pal fe nacf^ajeía to ié ^íu# 
boře flugi, famj bijlo tíjf o přijlaupiti 4 bejpecjm \mota. 

9l9ni laioolal pan Xtut na oflotni íib, a tofpitfni 
n>t^Iej(i }a níni na ftáín, obfub fe mobli p^objívati bo 
^Ittbin^f fbef ubojí ^tomabu foftí pfatel fw^d) fpatřilú 
3 tobiít fe loefpolefr cobv *|>lo břloti. Sírtteří fe bo- 
tnei^fflíeli, jebft neí)tépe bi(^ío řefiiti, aj jtojře jafe tovíeje^ 
paf aebp fí mo^Co fomenim labjiti; gini tabiii, ah^ fe 
vabígi bomů filo , |e ff bejto^o flunce ja maío ^obin 
)a ^ot9 ttfryge; }ábn9 nemohl n>(fa( to^poíifH, fb^ af! 
geftít op» fe utáfe, nebof gábný nemocí nbatt, ga( 
^(ttboce tanín bi^l U}ttaK toffat ja bobté, ab9 tu aipoň 
nřfotif oltojen^d) mujů na Mji juftaío — a f tomu 
fe utt)o(i(i ptn^nj ben ctyřj gonáci, bruj^i^ ben opít It^n 
fionáti ^ a ti f e bnem i nocj ^íi^aíi nab flugi, viínf 
pojotttgice, cob9 ff to nj beto« Stb^} ale itbf^t febmý 
ben, a gefft;. ničeho neb9[o ( fpatrenj, fefflAff ojpřt tt* 
ta břbina, a ptinefli ge^í, fmůíu a oi^en, ginl fnaffeíi 
fontení. W n^ifiďni fe poilawili bo (ofa nab propaili, 
příwaliíi ncfmirné (uf^ ffaí na fr^, bt|4t fmofotoé 
loince po^otoioí/ a na řtmero^ranném jprM patt^tíU 
po jitotoajii^ Qtíjňitto boíů bo té ptopafii. 

9L Ut>\oa }e fe gej^Aótro na jem boilaiOi gi) gij 
gefftřr jtooína.fe fá^I j gefBone, a ^íabott)^ febÍHÍÍ řpo* 
d^antce. i(te n) tom pocaK nan ftoapnř iapádmt fmo^ 
loioé tt)ence ^4eti , a f ufj ff aí toáteti ; } ^íubiíM) i co 
) pefelné propaifii, to^ftupoioal fauř a fmrab, a fcíné 
jaftt>étj b^ío fívjfeti. íí řbíj fe fauř iponená^Ia stfa** 
til, Uití tn gftfftčt bei febe meji fameuim. ^rbinotoé 
iSflaupili it ffat boíů, a é^íebaíi, je jcela mrtem gefi j 
i bobali fobí ftbce^ a to^táí)íi |o po proma}e<^ loem — 
$0 té přinefli tri trámci ipottooru na ně tolol^íir a n 
pefeíém pofřifomcinj nefit gi bemu. ^ogbégi tomu ge*' 
fftěru fů|i flá^Ii, a na pamatfu pro poaběgjfi íafv 
bíou^o to^cponait (E^otoaíi* ' 

9( fam pal fe potom pobíía? otajaío fe toňauce 
potoibawé babícf9* 

%a přiffia gefftí baícfo bo fn>eta. ©ebnoii o 
<Šed)ad) panowaí fnijc, gmcnem Oíbři(t>. % na tom 
fnjjeti panu pojabomali ^tutnomiJti ptiw gaféft ; a 79 i»aU. Suffíw, je to 69I0 tD 9rne, r(^(tt 10^4^ fcne Ibo 
ttottna, fbejto [e yan Olbřích yraiD? na fncmit na(()i{}f f. 
&It)H<^ yro^fo Begtd) mvPviT^d a )}oruftí, aí>9 fe fujíe 
ta na pamittn na ro&nj ivQi ufc^waía, tU] pal ^Ím^ 
ffi potom gefft; gt yři(^iim utajomalt. — 

Sabicfa bofencild, mufeía n^iJaf grfTte^ntnc^att 
otá)fu fhanv fief^éra bítfm )obpemibati. U^ti na 
p^ntffu jatim jbautnaío^ a ga gfcm fe Tojfaucit ée fpo^ 
lecnoflj, yobéfowan) fe babičce ja ^ol^cíbfu. 9{a cefle 
tpmit přem|ta( gfem na m9fli , ii(^i fnab yfran)b(n)a 
ubaíoii porotci ti %a jáfíab ne^fouji ? 92eb^on,U to 
fnab )n)iře j úiiáf, ob^toattínm ^rfonoffu te|)bd) ne^^ 
jnámpc^ fragtn, na fteréj oni tteun)i>n9in yo^(ebem i 
litiíiw patHíi , a j n^^o} pctocfl pofícje gctýtřva utmo^ 
fiía ? -^ 9)oi}aio ))oibřgi Sibu(fín fcOtb bo xnt^, n^ntáto 
gfem fe ))ob{u)ií/ naíejna, }e báfnif tnto famu/ aneb 
gí pobpbnau yřge ubaíofl. (Seti gfem tam tafto: 

j(a}C řnqna n)9pran>ítí )?ofl9f 

^ro 3arofIan>a ) gíbice bilé, 

totttf (bejto gfau baubrawint) fráfité, 

Sítobora ) 2)obro(Ian>{7a d)(nmce^ 

tam, tbejto Drtici Sabe pi^t, 

Kottbora ob ^or Arfcnoffl, 

tom, fbejto £rnt yo^nbit faS titan**). 

. AitfftoKlaio. . €blt f tb0rtna. f-^ 

Hebarefo bfe^n %ítx\>oíi X^anoge fli( tó rowontl' 
tfcm íibolj (tarob^íý gámef ^robetc ^offri^a a ge^4 
fpantlé (ífott a»tíab9, «ttboIí toto nt^ffené nafíwaíC 
fcllolem fíbtjci ob^wateíé tágem roafoffn^m, Ittriř 
Ibo fbp nawfftírott, tojb^ 8 gafnau ttw^í opM^iU 
Uráfnř ga^rab^, ffrrofo rojte^lé, tráfilíí? jártefr ge^ 
^bjto tř))5tící fe bán ^rbř ííeé fiowřW fíríJnqj bo 
tojbálj ^teb«a. ©efotnc potuřf^ Ii6e|nř fe ^yabiíí weií 
ftromon)im foffat^m, é gín^mi fe fpogugíee a tyc^íOi* 
rytt^Iým tofem fpíc^agice bo roj»(nené 2)unage, taf ^e 
Ibo nií(^ban yřítoeben b^t n>tu obbin> ttoořict, (taginn, 
<tt]afem ro)gimat rojfoé )be pU^ti pvirobn* : .v 9'^ tQ(^ mělnil áf^It fff ginát mClvm fr^d^iím |aiibi« 
nř(bi» fnab ibjrlu ^omífti o pb^čfQAm po Jtrto^ 

írp^Á t mocairjfp<b na Mtfc »9»<itú. ^oíetnb p ífufTení jpán gaf {emfré^o taf toogeni- 
flřť^o řjacnj, gcmnjfo gij blau^ý tt)cr gafnan aj pofub 
ttoáx bí^t rojiooraí, jíí jlajlní » náručí dĎotí mí^ 
loflné ; gegíd) oba|>oInan nejf aíenan miíoil blagtía bO'* 
wácnofl to jlatowčfpd) jbjcf), a gcgícft bennj jjotedjan 
biot )>(ct> mí(o^t, totij: miloflná Serefie a ga^ 
T9 SSUbtmjr. 

€(i<ná Serefíe gi| ) míábi na ^ofi^nutt fn)é ma^ 
tf9 t něani^m :pracim gatá, toe toffj ))iínofli a odyoti* 
no(K boíříňowala falíc^ f?ofogenopi gegi f coj blfl^iCo 
frbce ttfp[ed)tíré matric, řterá gí, nabígí ftářj fwc^o, 
ti«,míío<inégi tíačjioata ř íJtfaunt, a flabce gí, fpa^ 
nitoR newinnau, l)bag)c, řjfán^ala; 2)cero! bcero ! 
ty gO mi t mejbegffi rabofii nebem po^áncí. 

^iba !|}o{énib| \t fpanií^ fSíabimjr co riS|e 
garnjl xp%ko\táf pili o to méi, b^ btic^ ge^ nabcljnut 
b9Í nmenim, Iterým b^ to bubaucno^ii ^ognf yrofpí^ 
toati mo^(. ^ rojnítUa fe gijíra Ýau^9 n> frbci ouoxo** 
f!cm |)o n>9borncm průwobčjim, loc n){fec^ |>řcbmčtec^ 
)bé^(ém^ gen^ by loebí fvna ge^o po cefif ctnofti a 
<^ránii geg yřeb {Iraffn^m primátem projlópáffnofH' 
fmetffér ačfoíí i fám neopominul {io|tef gemn neybraj^ 
ifj falbobenne flarofUimč pěflitú 

@ebenřráte » jontfm gítru, procWjege.fe íoXtvx 
}ámftt, }očtí gínocba tmáři fpomlé, jteebotoC oči ná 
ftawení ^bé npjragíci^o. 3í gaí fe bo ^lafem příwřtt- 
tt)9m táiatx : JTol^o l^Iebáte, cijtnče ? 9Ienabá(an otájfau 
^ */ JfSttrocúptni gtno(í> nemo^ fwé roipr(Í)Ié fmvffí w tom 
^'f SrtíimSriví ř jpufcbné obipott>ěbi fcbratt, tt)íba pFeb fe^ 
bau mu}e ofa b^fTré^o ^átU gen| bá(e pramil: 9te^ 
čern^ene^te fe, mfábenie ; bí^báte^li fo^o xo tomto jám^ 
fu aneb toe mnfoíj ge^o, mo^u tt)ám rabau po^ 
flaujiti. 

SRt)cbIe febraw fe pomatený g(no<l&, obtoece ^ra-* 
bíti : Obpufíte, nejnámij pane ! ©femí (Sec^ř a procbá^ 
}im mno(|é itmi, cbtčge mrato^ a 3Pttfob9 nátobu jí^iy* 
buanti^ a jnámofli i! é(fromá)b{ti ; b^U gfem pomnoffá 
teta peflaunem f^nů ftoé^o bobrobince* 

£ui mu m(ločíf ^oletnb bo íeči, řla: K co} gi} 
ttřgfle přftaunem gegí(^ ? 

<Prán>í tento rof, obioece gtnoc^, bofá^ti cjte 
fwé^O/ a — aníj třeba gtm tofce pějlauna. 
Kciffe gméno? ' 

eiboritt S3ole(fnan)iř^! ^ ^. /> 

[Mbaucni b«e.] _ ?' ;* 2!! É ■ J' L^-l k • 80 Stcatfio iaínw a bitclja It^e^řlja. ' 3a Udí, fbyl cjfíitffé ivogíTo francanifti xot 6fp«ř 
oéljcfr weMo w&iFu , oĎrfl^n byl pIuP 5o' tt>f! Ar^ano 
3a Borgosem, rrer^s nir3i UiT/ fřMinami a bíioořfmt 
potopy U5f na panfftu ©bvtt>atclo»é byli Aacrře fwoge 
opu(lUt; A ivogáct nenaU5lí ňiicbo/ leř pob fllrvm nebem 
^romaby ^pÁitnjáf fnopA, ťfclebfl, tosrlučenž ftiby, a po/ 
plst mla5aa Unn >ic€tem u prfau/ Aira ffdMa poMe 
fřaré, neduStwi matPf. — Proí ty g«bin4 gft 3^c jiljřAla? 
t^sal fe gi wftbce. Pyff«í « newrle, Je mélA jrAnfotoi 
oĎpowibAtt, tt>cře Itnfí: '^by fb offetřiU naučením, geíTro 
ncmobla cHatn\m\ obqiiťu — Pro^ ale oi>eflfli oflariij ? — 
proto 3e rvibHí, Je byjN «e p^bUí. — 2lfe pro? pofúýtk 
wiffcfu pocraard! «- tiby fe xúám nebofiate, co nemobíi 
BPrýtt. — ZlA^ofřfié poi9yro«4ni wog«iť& přecrf^lo bálffi 
ro5pr&i»řiu PťinAfTf M nsenisu , chleba / « pi^i »écbf 
VD\na, ^egl byK nMthii wt ffUpé, bo nét^oi byly btoiU 
flámou přiPryty/ tia nii nemocná }eaa Ujela, f^ (Btii 
manSeí ttpAg taf i mejil uprt^I^mt ř tásoi ít opit tpAbce. --^ 
Cen geflt tamto naí^H, pcfV3^y(bU mboxoa, t nebí p^ 
l^\U$k* Pabii pro mic fpraivebliivau^pfo 3o)^a ftv6« 
^o A UAíM. -^ mái QtS^i bfattf*^Vl€mám, nej roto 
tibo(^é bjté ^ a přitom Jboieilné pnipinola (trocfa ubiept 
Wfo í prfaum. — t^abégt ft, Hfl 6iUlofiiif , na nébo3 
wogiicí o ro3béierti luU^eni potrawy bole^alt -* §« ty< 
to wéct gefTc^ aepoPaSené gfauř — ia^^i, cbpowibiÍA 
QfpanélPa (yfeie, neboi nebyly obboblani pro woá%. ^ 
Ceby nám 3avi>5ey I — (D 3^o$el PoUPrát gen cbcetell-^ 
,3 piU/ A ipogáci iDcyfřalt. — 31 wlfaPi ttohbéďo napog; 
gefli blfbi — wjno ge pofUnj. -^ Cut fe ni^oba mačce 
ID ruPau třiflA/ ao gi DrSela pf i uflecb bjtéte. nenituwnt 
fe naptlo/ iDogáci paP bc3 rojpaftt wypr436QiU nádoby 
A ftrávDJlí mafo. — X>v$o wflaP počalo fe biti to fn^igett, 
Přicelo a 3mo6ralo ; nadarmo fna3ilafe matPa pobobny^^ 
bolefl} ufrf ti. 6mrteMité podefTen 3PřiPitul di^flognjP : Moi 
řečená jeno^ty gflnáe otrán^tiaM— Tino, otrán>ílagfem, 
ivece 3ena eí^to^n^m aufm^cbem/ i edjcétem fPIefnauc na 
3emí* Ttébétaf gfem^ fe i fmrtelné moge íoSe prob1e04te — 
A protoí gfem mino uPrylA' ttef^iflnf mí ráHAmt 3bo5artati 
A poMotiaii. niprJ^lt imit 6r(^ínfPav S»o blisP^ řePy — a 
bmaniecttma fi-anfA 3Acbm4tila fpraiveMíwá pomfta* 

. ^oPu 1883 voibén bylo gebitoj^o Dne přeb poltceynim 
faubem p.ařjiíPým tyto twýilupy, — předně oPá3ala fe 
wboma Aufetka. melPá, btibená a3ltftá Poflnice. ^náry 
gegi 364ly fe^ fe při PaBbžm pobnutf c^řafli. Podpjragicj 
fe o bwi berle/ (^laftm ct^apťawýnv/ a ecmn^m gaPo pdl; 
nořnibo flraflfiMa bitbam^la na m^flíPébo bvÁba, ft fe oí powáfíOabatpitlgi/ an ft obfraf a fmau f i«Pno|!f. 
6u6f : Wlbyi febrala! ےli gmenuge lebrotv fman fimi 
no(t}. tPdoma (oblma rufama rAfenec pilné prob{t)ag|c). 
31 C03 paP gln^l^o mo^l by nafllnec «be flářj po^jti? Bui 
bi ; (Dna by it^fo gefTté gini bflo boflala* ^ftatné netr) 
be3 wffi pomoci. nale3loť fe n nf u<)fánj, Pterlf gi roi 
end 400 fránPfl wynáff}* tDdoma : 3 cof paP mflfé clo/ 
wřf ee 400 bibnjá) franPfl w Párjfi 3«fiti? — iglaf gai 
brnf me3i bimáPy : Co ťin] 20 foos na bcn, gd byéb fe 
tím fpoPogil! — Sebra^Pa e ro2^njm přfgmein 400 franPA 
byla-odfau3ena f !^ennimu ti>é3en{, — nyiti pfedflaiipU 
mal^^ ale 3draipý gef|tl (larcřeP, loefelÝ na iP3bor fivym 
S7 roPAm. tUia*^ivalt Te na ianbct, gaPo by (e e nim p 
bóbrofl fwau ro3déliti cbtél. 3^ylo{ vpérn libe3i|o fafdif 
mu, pobiwaťl fe na frdeřnét^o flarébo Lemoine. Ja neo; 
byčegni bennf boby b^l ge|l gat pod fTl^ým nebem^ anA# 
le3cn u nebo loipeďý bodáP/ w Papfe bxoí bambttPy a botf 
dný pořet drodnfcb peni3. IQ^dyf mu fudi ipytýPol, fe to 
wffe nemAlau pode3ffrofl na^ uwaluge, odpoivfdět fiarn 
ceP be3 neynfenfTibo ro3paPtt: Zo wflfecfo vpám péPnl wyi 
fmétljm. TOidjte^ mne flaré^o cbycUa fe myfltinPa mlad^d) 
Itdi. C^tét gfem fe totif opit gednan podupati do fivi 
otřtnyy A (icc péCfPy be3 xof[zf)o pt&tvobn, ntbti nerad 
Pobo obtě3ugí. ti prorol ml fe tafi necbtélo od fmýc^ 
^jeef pcfabovaci peni3 na cefhi. Ulyflilt g(^m , f e ml 
dobrotivoofl mimo gdaucjcb wypomAfe. Ti (o fe 3brané 
moge dotf^e ; clov^ér new)/ co fe mn na tpt řegné (tlnicí 
přibodie můfe— nico mjti mufjm, coby mé flavébo drái 
ntlo. €u tedy toib\xi, miíf pinoxoi, fe tu melPé pode3ře; 
io0 nant/ t^t, l^t, \)t\ -^ ^^ufňtíi wefdébo flare^Pa na 
HA ^ojNn do trésenj* -* Cřetj ofobn byla ot^romnf meHi 
f^n^ proiDÝ tgerfiilee me3i febráPy. eianf il Miwe u wogt 
flffé/ na UI0 má pljio 3nAfnen}/ U néfolíPr«ke na řetéjje 4 
fAifn odfAUi3en byl**<o3 i tofftďo, gaP fe mygádřit »$$ 
cti wvdrfel e Vta5fn».alé fe 3^aron««- Sudi: Proč 0itf 
odeiTei s. doíhoma ? 23arop (břmotným blAiem) : Protoft 
mé dlaubÁ ^iit trápila. Bud]'. 5ebral g(le. &aron. 
Cb^^Id femtgjfl. Budj. Ucnj domoleno febrati. 33aron. 
tOjm; co w}ce? 6tidj. SáPony treflagj/ Pdo de3 domoi 
itn) 3 vpyPá3anébo domotPa ohdi&^h S^aron. U>|m; co 
wjce. €^Jb). Yltáte 3námébo wPařjUř 33aroit. přčdřafy 
gfem q\á^ tu míoal — nTnf — dobrau noc pánomél 8tft 
bi* ftde gfle bydlel I S^acon. l^de fe mi nubodilo. 6udj. 
I^do wáe wyfimowal? ^aron. 3ebral gfem ; bylorli co 
gtl( -* dobře ; paPH nebylo^ podlil ýfém fe. Štwobytf gi|[l 
frátPi, co UA tom^ geflli trpjme? Cjm.df)iPt spfTemu Poi 
nec. — VTTufel 2^aroii na 6 méficfl do žaláře. %iiktia a ipebenjm 3ano l|. poBpjfftU. Časopis lento wy* 
ehárj u Jana Host 
PospjSila, n Praze, na 
starém .mSstS , w li- 
hemé qKcí, (jslo.946) 
a k déstóBJ gest w 
InShosklada wj^da- ' 
watelowá každý Ctwr- 
tek po archu ,' k nS^ 
iniižto se we ttniáctf 
dneeh we2d^ geStS 
půlarckowi pijíoka 
ptiklúdá. 
2^^ r. běh. PYedplaceiij 11 wy- 
dawatele i a wšeck 
jiných kn^fhkupcA 
rakanského mociiár- 
stwj na celý rok za 
8zl. 1-2 kr, na Wwrt 
% lefa za 46 kr. na M. 
ise pHgmá. I po c. k. 
poStow. anřadech, a 
wSak gen za pillletnj 
předplHtku^zl.l2kr. 
n^stř., fýdeniijk teiilo 
se rozesjlá. Národnj zábaWnjk pro Cechy, Morawany a Slowáký. 26''* nnora] ^Dechem Idsky 
Zemé ■ aébein • swétla 
Jtiwj gest P. J. Sa/aí^jJc. [1835. f Tažné ptactwo. 

DU J'w4d*hého originálu /• Stafnelim *) 

Ole, UMp se ptactwo w eiziím nbjrá,- 
Wzdychagjc gaulhioddcý OpanJQ' břeh, 
W2p$%tt žel iaiUjcJch ^*wetreni se prodjnk 
,^cb, kaf9 asi doljinem, z^rahých kragá těoht^ 
Tak zbor k Bohu žpjwage kiiebi pozjrá. 

,,BolestnS ten skandský krag opasQ^me^ 
O, gak blaze 2jti, a weselo tam. 
Kde w IjpS kwčtancj hnjzdá si stawjme. 
Kde balSamowý wělýrek wolně wCge nám; 
K btehn neznámýma ny nj však p«letjme I^^ 

,iKad«řmi zlatými, w růžowém wSnci, \ 
Kde w hági pAlnoe pánnge bledá ; 
Taní nelze lkáti bfjzkáma; milenci, 
W blahosti tam IjbS snjti se dá, • 
Ai se z gitra zbndj ze snú lesa rozeici/^ *) C. J. Stagnelii samlad# Skriften m. (FliMbgtarnt). „Milostná se strom klenntý k zemi schvrj^iriJ, 
Rosnými jperlami růže posil. \ 
éiž růže nwadla — kde list dnbu fttmjwal, 
Diwoký iricher ^|^nbntt we ivUtwe za^, 
KwStem snShobjijm pahory pokrfwid.^' 

^roř w sewem déle geStS přebýváme 1 
Krátj se ta den giž, a slunce se pij. . 
Opusfme hrobénku, nadanno zde lkáme, 
K wzňeSenému dal nán|Jetu Bůh pem^j 
Ai, krásné w báuři meřo t8 vjtámel*' 

Ťak pSge ptáctwo w ifersfwém lelánj, 
Pa krátku do^Me w pSkněgSj sw«t. 
Kde vysokém na gilmu upofika se sklánj, 
"Wine se pbtůi^ek skrz myrthový kvSt, 
Kde w chfa4'cjm hági veselé zijwánjl 

W tvé-li žalosti slunce se zakrývá, 
W bauři si nezai^ey, citlivá ty duSe mál 
Za mořem jitákům břeh dědiny kývá. 
Za hrobem ge stáné — to dědina twk, 
Kdež^tro u vSCném garu se usuQvá. 
82 

3^jk } meV jimta. ^ : ; / 

fábf& nabiti fmi* ^imo^ mug $e0 no^^fnu), ntjTe 
»útníj jertif neaí jert — a í)roce)*.tafé nciíatrn^i 
iitflowútní. — 3crtiř j tné^o |iwt>ta tA^ taté dtií o 

Z)obfe fe geffre na )iřenKffhtau bo6u f^amatitgcV 
fb(^) ttrí yo febmfráte roáfíinét^o itabHt(i. 9^ív to g|u= 
wmtí na ben fno. Siiborat fb^j mi ne6ojfa ^a&ieMP- ^ 
ť^ 0i ^"^ Ic^fc' obpořtnuti f v- eb flaré dfitifn pfa^ 
nctu »9Ma'batt baía. ©^íaí. to frbecna', bo6?á a^na — 
totí) mdge (abtcfa — neboi mi ía|h>fráte f^e^anfili 
ořifffu |)ob(lmra, ab^ bebpneř ncwěbří. 

3 to {I jefftí bobře f)amatugj , |e tni cifanfd 
toeímf bunabniw^tojKa, |e na lion ro^enrgfenif a 
je řlowrt na této pfanetř grojenp, bej faíjfe bówa, a 
fe jwWjfmí^o fftefíí — tt ^lííeř míroví t taa pamřtí 
^obnau lotaflnofli, je fe ifám niřb^) gařo gic^ nepřjiteí 
neufajnge« @ejKije )»iNfl^n#gff| toic |)ran>bimá gefír to 
oi 9109 toj^ne; co fe aíe told bnt^é botiče ^ ge{ií 
to 100c fpro))abenÍ; pmni toitim, je cifdnfa mtuxoiíCL 
prawbtr. -^ @af i^á) tů aU toté nemří ja prambu 
Hittif cin fo^ébo bne ffpflfím, je fe (foIř<> j ceíří^o mř-* 
fleefa ňa wnt t99ptaioagj|? (So je bííam^ ftm je (^Oi« 

^upcomíc malá ŽomefaTfvófné, mobrooft ff^í^ 
torné bim£dth, ba(o fe mi toitta n)eími ))řáte(jf9 
porauíeti — gi nemtm |jroc ? — ^rabtena, pitit^an 
fobotu^ ptdtío mí oben>jbawa^'c, fmiříía mi pob pelcti 
mtcenfiioofli f je gi bQÍa 93arunfa poUfnéJfe pran>t(af 
je říon)éř— ř popiif ani jdřm^ ^ bobrofrbecnofl je nu } 
oci faufá. ií to gi n)9P|n)ug{c, taf pri^ fí j ^(ubofa 
n)jbtoc()ía, gařo prý bp ^i fcijt centnéř na frbce upabL 
Oneí^Dj^ flfem bpí » ©íofanowí na bafe. %$ toim 
bplo ffeptaní! ^ířbo palgejl a|T ten pana'řeř we bre|>* 
lid) a tom jeíeném labáti ? 3balt:*rí paf tařť pro mne 
přtgbe?* lařom^dj) otijef |Ipffet gfem na f»é toíaflní 
ujjí mejí taiTefmcemi. ^ 

« co^^ fe mi íá^ f jenfřémn p^íflawi tyfe — toí 
S^f^ 9^1 ,bán)no gaf o ^ ídrami* 92ef bp fe uj bomni^* 
toim f je Jí fam bnffř lá^i) na mne ja Irefl pofjla'. 
Sonff é^cl^ rof n^ gfa geff); ja potiv^Tinf oř fwiM to bom^ 
p. Q^toalttoam, naučit g^m fe, pt&mi íkii fe pimod^ 
'9 toftoigeti jacina(9, biwfdtfo jnoti, ^^nímjto gfem^ 
nejti gefft; 0^0(9, přebtajené ^binp jajif*, 

@af mno^^p ítenař potituge mne a fefne: SSjfaf 
(e ti (áif a gebnau fferebnř obmfni ! %(e i^pám flra^* *tt, máge fřr<J|i{|o bif<|«, gaří|oj prej t ^ořrafel 
vnrftoaO á fterý ^eg napomjnaaatr co b? fiáťtř * a 50 
neítnttt měí. SQne Icnto b!u(f> flrtíjny !$r4nj[tóa pf jb 
dříjBami^^ařéc^ fc joteitptotoní bopaujftítt)agi.:6ofrťu 
U^ íjmenomat buc^a fwé^^Vo ůa^funcv, g^ ofigAj^fh 
Ffďcmti tterc|limjm, 4 bnbii fjgpé^o, bobře j|^ a^s, 
ftrijccm (ófTy gmcnowatí^ 3rmí&n jS to^fe gfem geg 
ne uabarmo. tafto najmaí, On^ mi ftoí flfí»ré raby 
níftp neobepře, přefwébce? gfa, je i i\omi\m jebni 
^gťíti tíe md8> přiflřijen neni.-3 jabaí^^fettt tafé b»e^ 
14, unora b. r. Mjce f»e> a rabu pírotí ^oe|cj[ 
tófce ť SWantjttce* íDřfkoe iíe, nejíí tagnm rtjpiíuwK 
»«ffl »íg«wim; inufím říci, na gařp jpnfo» gtg přeb- . 
ioorťíwóm m Éítugt. ^e přítjm jwídflFtní(í> objíegu 
a obřobfi pojorwoatí mútím ^ fámo fébau ^ř rojutj^ 
JKamtř i bttt^em co gébftat(^^%^9 fe, gofo me(tř$ 
pdi, bři» ^obní bíaní^o pi^xVisí^Mf neSíi co neiní/ 
ftb|j to (aíettbáři pfaneta ^d^t^a m^obrajisna (9n)4 
«mí8t ji oMgcg a irnce loebau/ífj nij fe 69(9 řořfil^ 
fmař^9 o bioandcté j píttnocí na fftftrý UvC na %VsA^ 
to»l mi^robrní. SHagi^bo febe (a ^u, je ob pofu^ ^ 
(fenj nořnic^ buc^ů- chrání. Vb umpti, íteréj bíe jerw » 
jré^o jpůfobtt toefmt bUii|# tirmár nefmjm na ^olftr^ 
glj ani pompflitir jabná^^amilowaná pfonieřa pfdttV 
jábné ttwfo gífK, jíbné pín^o pyŘ, jfrátfa, nefmim 
mlt\j^ 3nitt, co bb ^arobégnictwi na obpoř fláto. 
íte>j bňe mnfím, j poftcíc toftóioťtgr, prawwn no^ou 
^napřeb mflanpnanti, Mu na protoan no^ napřfb 
obautj A U b. SipAf noc^^ ^anl xmt mU^im bbfni 
flrdkottt mofjim, tjaioirdm olna i bméře, a popiffi obé 
rojficnpmt f oleefomí, ^la^éjbinami i ff jjfy. Sólo jna<- 
VMXi\ tojpíaffugí wffecřnp ^itoé buct>9, řteřj bp fn^b 
rojm(utt)u na(fi pojlauc^att (f)tf(i, romníj gafo muřj 
no^ famas můrn ob^dnj. ©fouí taté bu4fonf»é, fteři 
jenfTému po^(att)i n) netoetĎoém a pofIaud)a)oém umřni 
boce(a niíe^^o neoben)jbagí , a přeb nimij fe gafo přeb 
geboioatpmi gajpfy pomlauioaSef »arotoafř nnifjme* 

«Be proftřeb fmítníce nbfftřm ířfbotr ié werííé 
foío, |e flůí a flotice ton^m po^obíní fláti mo^am 
Obé přířregi řern^nr fuřnenY, na iiih!ij rtjfifné^ íaro* 
bígniďé pobobtjiH^ mpffinmnp gf«t« — SHa fi#te flogjl 
btoa fwjcnp; íaťoběgnicfati bpiimut na ixx bnt přeb 
X)ím umpté. @n)iff9 m f»icue^ mnfegi ii>oPfo)i>ér a 
to ftce ^ n)ofřu tafowé^o bpti, gegj bpív ^ícítcfy j 
tulipánu febraÍ9. ČBíeItčfp paf mufegi j mlabé^o rogt 
bftti, a jábná j nic^ nefmí bfitoe bobptef pojjftipati* 
$lq{ fmicnama teji fni^a j pergamenu, (terpjto per^ 
gamen j fojí talowpd^ o{Iil připraven bpri mu0, gid^j'* 10 tffi o něco frarg} 6»i»%i, tifj(t ofiA e^€f^)f 
fteři «o^ »ff| itpk. . 

3 léto rni^ UA gffiR < tOMlit f eřeti/^o fcne afi 
|>ul ^obúi9, ftořei ^In^nt ^{úfem tKfratt gfřw }troíá(: 
Ahraeadabra ^ ^attt ^td)]t {trafni^ ! pane fcuc^n ilra>9Í 
yoe fltáicf (áffyl-tl tu ^wftalo ratf)oceBj a x^xa* 
fTattj^ goTofty fe m ))ftffce fh> brtM(ft^f^ i^ettío, 4 
fnrdnv ^feíné ctntfraH fr ditf [«, a biidr t»9Í^a]it>U to 
{fnoefíMom píáfftiřu. 3 ota^ol fc, řU; ®ató gfft 

« @a. Slofr — «io -- yrae — ^oiM bnc^, ^rójcf 
lÁpl^ Igá »ám otofim ttřgafait i^tfft. 
a^nc^. Kle gateu |abo^? 

2)tt4. tne §ar tt>»|li}{ ta iiboflf-geil iawp 
ttif^mobrá, řerná iť(t jelena? — 

&Á. Xo fám aen>j[% ale UMÍ fe M i' t^ *^^^ 
|)oiia»abi »2 yáíj. . . 

®4t 3be^ |be, (d i^řttom g(hit wn ta( M^iiř 
lili leioé |ebr4 ofá)a(, ga( gfem to ges fb^ tt tM»(ep« 
{^^0 ^rce toíbitoal, fbt^ »ib9fl(Kige; Srbcfr 04 frbce 
«íl-bo ieber fe tlaiiK.) 

Jtud)..Va(i to. fltni?. 

«á. eafo i^atoév^Ql 

2)tti^ Go) pat ten o^a |pSfo6t(o? 

®iL Steioim; gefUt)e je ale neme^íjm; bfioir. 

a>si^. ffo )9al gfl bfioeeti ubAalr ie ti ta( fUoi 
l^tHlo? 

' ^'®á. 9Itc. ®<{ fe genom naft t^objíoal, |)obi«»a( 
ofift, a wAwúii gfem < niat^ o níntotí gfem o))ft a<- 
Bagebtias gfem riit(, je wm iiico aa (eioé ^twl pt\wí 
ff^Vf S^fobfK^ ialubtotoau ti^tiřtitra byl aijioaL 
,^)blg{ mí ro}))<í(Uo gafe'* ^tfo, ge}to a^afttt mi 
iiiřim tictylo (}e* ^í^ gfem fou mUfo, ano i nifoUf 
la^tok fiyfeUy, ale nabarmo; řjm tojce gfem |aiU/ 
tím mke to |)aIiCOf a ^i oj )>cfiib. ' 

2)tf 4). y^tUifi fe nr6i^ n))ofIe(l(^ gen mi roby. 

^á. Kno^ n)>o{b(|^mt; la( mimi, gafo je fe » 
l^iítef (>o(ltmám. 

£>ttc^. 9tem9(n na b?ton^ o^ ^ořeti přeftane* 

&i. V4i gemtne! — Xo nemo^u^ rab^gi moíim 
lí^eti, míti to^o ttčínítú 6#) )3af nemite, miíoflímý 
fMe bvl^Uf gttté^ proilfebftti gebin< tol ufvntné^? 

ftn^. ěofie? gf{ ty lofé tafomý mlobý. \^\^ 
gf^i fojbi jiidMa ))ob)»ali? — ®af |»af fe gmenuge 
MloOf gml ti Mo htthvi taí ro3to4)Ua? 

®4 9 Ipro^ ftfi gnennge je {íticjim gmeaem 8S 

a vřigmíním <?dnn4 Jíanynřa Sírff reřowor we toyfoW, 
to}bt(anc a(e ^ránUín 97ma, a geffte toe top^ffi De'-^ 
moíselle Nanette de NapreH^c. 

íDuc^. U n>f^i^ »ff«*í! gMajatl gff fe? ®ař| 
ti to mo^Io gen toe fnu na^^abnanti, laxfMtxoatl fe 
bo tafoweV btiootttora ! ^c^Iebni gen na ftoé boty, 
coá nen>ibjl, gaf ti } ntc^ geffte {Idma laufá?} — 
3amt(oKoat{ fe bo flečnyl —a nota beno! ga( ge# 
flard ta ttt)oge fleřna ? — 

* i&L (ipipixitú fe obpoiořbfl gfrmO Xzpxtůa n?cf 
pUi 14 — aneb ^foío 15. 

SDud^l. iáíaUli ti lai, jro})oto;{hiý ^olobrábfn, 
{e gfl ft bo taf mlabcl^o běwcete aamtíoioal ? 

&á. ^xámif pMt bu4iu, |e mfaba ge(l; ro) í^ 
% %Mw bílol, Utxá\ bo let přiffia, iom(b}tp fe bfii»<' 
iMa n<fo(ir (et jbrljmagt? Ki bo ISbo roln, ubi^gí 
(eta břiofatfum gafo n)obai i ojnomngj ge ta'bo fai« 
bémn. SRato ya( nbt^agi ot)ft gafo jooba, ůk gafo 
ynralií -- a taf] aflí |>o fieft íet na otoihi: ^f raítf 
l|M ftov^ f ^^^ ^ ^^ fsmií obt)oméb ndfiebnge ( 
ofmnáct. Si obakoage fe této obyoio<btf jamilomaí 
gfem fe ^ů mlabief^o břnciítfa. £){}atiii mulim t^H 
wfiiwMi loyinatt, |e fe tfm )»obobatí m^út tttH na 
ti^ clr^bi* — £tbé tito fleioeti )?9 ceili, i^etre^agi 
« t>owlMioagí fanfeby, fnifgi % a| |»f igbon bo mlfla. 
Xv <4tfgí (uyoioat.. 6otwa aU, |r fp ro|)9omenan, co 
l9 n^Óecfo t obí^ gban bo banby^ pro(^i2eg| |boÍi, i»e|'» 
man to i ono to rnfy/ )»ro^Ii|tgice )e n^ffcA (lrati« 
Xo fe gtm Jéye (ib), nej gíné, a gine gefftí (ip. %á\i 
fe yo cen{, i tf^ĎWi fe gtm; oni n>ifat |)of|rraban fe 
}a nffima a f gine bonbt fe obrati* 3be betogir gafo 
^ n pxxwxi a gban o^ét f Hittif Ittorté a t b. slunce 
^gbe, :po;ina fe iftfitl Si fe rotyornenaUf |e n^eo 
fu)>o»)ati magi, a aj pofnb geifti nie nefanpilú fSe 
f^tt b^íi teby f prmni banbf , tty^Iebagj |be něco 
na fmopr i fau^^i* ®pe(^gi bfmfi^ té nabíge gfan^e, 
)e néco fráfné^o byít tmpiíu ©otwíft gfoii ale boma# 
roiwtnau fauyené jbojj, rojfn^jtí gebnn i bn)é fwjeiy^ 
a ioibfgj[--)e gfan ofitiení* Xafomým tibem, |)ane 
buc^n, i^4^ neráb fe yobobaíl 

Kn gfem fe ofe byl tofto roj^otliO bg^f ^ijeU 
^rafpin)! fe na mne ofiPfíibna; fnab |>roto^ |e gfem 
fefí, co vlaifaU jQn.mnl f)ci váH. SBíba, tafé bnt^o^ 
loé ^fan )an)tiiáoi J ! — 

3 fpa( gfem )»o fratTém loytríeni geffté bían^ 
Ň(9 Iife(inf# Oj mne fofltínjr, ráno Hefáni imonim, 
oplťbo fTutecnéfio fn^íta ynn>tb(«— V| potnb^ ro|mi(j 
itemífomif, gbr Joctif j mébo limota. pribjli« 

9* 84 řt ítborjna. titm, ín^u lito^ta fwe^Of fifl ob ííflu rojrtjrage; 
ttaíe) ^0 tt(^o|)ti» ^rabí ja vufu^ io jámfu imxbl a 
<^ott ^toé pft^atoiU @$m>a mejí gbřmt gametfpmt 
řťffý gí«0(^ fe nacífííjeí, í)ř{»ábíí lí^fitiofíí fwott 
tt>(fe(^nf(^ obptDatelů pf jjefíf itotá^ti tt>ř^Iafné^o ^ra« 
ifte^ ftcri^} mu i |$o{Téje |>řebnefT, jbali třf na nřgafý 
?(ié ^íflatinihvl nab ge^o SB(abtmj[reiit f»fisinaut{ 
ne(^t{(? 3; pH^aít{ tobicn; fíujfiu nenobalaur tonjjto 
neymííegfjfji jabaivu, ano i po belffí ca^ gi} ))Otoo(an{ 
ftoogf nalejal. ^eííiwi^m « neunatt>ettým ipřebfeíoje- 
tim |afebnn( ( úf abit nott>^mu^ a Utaíjtymtí nen>tnnofl 
foH fioířeimu v^ibaíoioaí ob tnrjfofli ftDítfřé, tal je 
iwjíí fe tof d rořem feffeí^ míabý íirabř ro umřnj ne^ 
Wiíío ))rof))iwa(f nai cjm onE^ffem fvbce robitetu ta^ 
boflití aap(efaío« 3a to pxiyň yúHíUÍí, gato) t gegtc^ 
irojenců a ))obban9(^ Sitorina oSo^atiía. K iojfaf i 
^íttý pottab tiaíejt ty io frbci ge^^o f(()vdn(tt* Sáfla^ 
faujelntce tato nejmojttelna, na nt} grnbi^ neiojfima' 
liýttt ofem potiíjiet, to ge^o íiabrdcl) wíiíbu fman 
ri^)f(abati |9oca(a* S9 dtném ge^o frbd rójňal fe o^eft 
mUofH (e (tořtenci Xerefti^ (terauj ti} n> mno^ýc^ mícecQ 
etoxHí, a nilfii iitota, magfo toton^l gafo St6oriitf 
pone9f)tn>< n> jiwotf fn>jm pftlejttofl^ frjnómiti fe 9 
ginodf^ent iaditn, taté geg ndmibKa, a^fod bofK piínf 
citu fmé^o utrpioata. CBjfaf mtmo wt^ufotodni ne^ío 
gtm Ije f})o(u rojmíautoati fanfromn?. SSjítdffeíai fe 
ňieji ntma ml^ nefyro^tebitutefná, 0t|to nefm^fofti a 
ttetoinnofij jotoemei. a gijto nebůwéřomalt foH proni*' 
fnautú ^bp} fe gtg na níeo ptátoaía, ptmattni ob«*^ 
|)on>íba(; a fb^) 3a ranního gítra nfla gef^o (ef)au 
bin>ru f)oabrawí(a, }arbé(a fé bin^f a co ))(a(f)d frnfa ; 
gen (ibejné ufmánj gemti Vobffowaío , a \»^1 i toto 
pau^é ufmini nab Stborjnem tojndffegicjl fe d^murp po^ 
m}b9 rojel^nato. 

^0 ^oníené pxád dfiobjtoat f^taiicl piHam io 
la^rabQ, a^ ponřfub fwd ))obauřend fidbra utjffíO a 
yf iroban a {arofrdfni^mi gegfmi bary fe poti^iU 8eb;( 
tafto gebnau na !ameněf (ntt^u n> ruce, an fe ( nímu } 
ncnabdni Xerefie i fomornau ^bbiía. 2^ jaíef í fe glnoói, 
uiřen> ^raběnfu pUl febau (lati, aj mu řni^a i rufy 
}»f)paUa, a forn>a hpt ip fe i nimi bo Uii taí, tbí^ip 
tomotni ujel ^oworu í|>ía nerojwdjaía. gc^i^traíd 
tíwfa ^ocaía o frdfném buu, o (jbejnofri ja^rab)^ — 
o wUtťí) bofli mffebnjc^ rojmtaun^atí, a} Stborjna «» f orftoau roj^rdn^Yu pfxwMa. ^ojoroioafa! ona pía^ 
men mxíoiti, genj n)obau togoí fe mibigKjc^ })(d(-^ 
{ gů{!aiotía ge ))oeftiim gegid)^ tolaflnj^o yřt tom ^tt^ 
bic f)ro{V?cbu: — fii btau^em mífenf tru^aíi poiU febě 
gittod^ a bitofa, a bytby fnob getftf b^íe ptaní ^omo« 
Hni utjfnřn jůf!al, fb^by famá Serefle gafaufl jeúfl^« 
mu ))o^(an>) f^fírojenau o^rojenofií nebpía obai^olnatt 
toipaUto^ rfbejttim ^íafem ^řetr^íH 

2)oÍK gfem ^řeftoibeena, ii, o naifi^ iitfffen$(9 
í^dgec^, a » jí»ém po})tfu waffem geflftí přjgemnřgi fe 
yfeb o£i flatol; a «H|hf waffe řrdfnd íefBd jemí, jt^d 
fe mi, je gejfte íibejttřgffí ged? - 3 po!al gtno($ 
gaj))fem tt>9mlun>n9m rojfofi^au totaUt gegijnamem td 
mi9a, gegí bra^é ojlotř?, gegUutřfÍPtté faby a roj«a-. 
nité :pro4)djf9 ^o^^tfowati , a patrní mo^f na geg| 
ttt)dř{ fifHr je geg rdba poflaud^d— rabjfí nejít ^uiu- 
^é^o í)oj)ífo»ateíe. ®ío»a ge^o fmříegl — neo^rojenf 
po mno^9,c(} rojprdwfdc^ poiaía ^ynautr; yo^ala 
mílofltr fterd gfauci líeroiin ja berlu i^autmďau bd^* 
na, bo řjlffe toejbegjfi^o blal^a ncpwpí jfí^o geg wobiwá. 
íerefle, ten po\>1fmiin^ angeí, í)o»eboma robu f»eV 
i pantn^é ^oba^piif bdfa fe baífH^o gtao<I)eiua pto^ 
gewenjf a f^rocej gafo i xotliUn jn)fban)oflj tiiaía fe 
na bomow a pfiUtf}) ge(|o. 

@af gfle mo^I, bobry Siboriner fwau bra^au 
tol$% ííoé )}řibujen^o opnftitif pito fnab pro »d< 
flj9 tt)t)ířn)d? 

?8e weířém jdpafu obn>ece Síboriit^ Sle toííí 
př jbujen|ln>a cítdm, coby mi tuto fn\t)fi je jeme jbioi^ 
^nu(o. 91 wffat fbyj tafto nabemnau ujan>ře(a xottít 
^dnl, obbařiía mne gínau fhranau/ a)obrob«iců gfem 
na(ej(, na nijto benni ipominim. ^(i gfem ofm let 
fldr, řbyj matřa a otec » řrdtf cm řafe p^ fo6í jemf elir 
mne a fefhu co oicíettce"^ů(ia»ín)ffe, O br a^d ^raben- 
fo! fbybyc^ jbwogtí ioým(un>noÍl Jtoau ^ aby^ |iu>i 
ioyobrajt( ofub fioág, nen>y{Ion>im ani ndiitn trubu^ 
f teri^j fmlrol antíá moge ndbra« S3 d)yjce^ tam, fbi 
ábdnfř^ m(í) fn>í t^mi wy^^ind, fmjIeC gfem « míle- 
nau feflrau nab.brabými robiěemi. SRab ftaunoioem^ 
řbe řopcljťrt u í)rojlř«b íefa flogjr braíí gfme fe » bflm 
bojf , jafjíagíce I trůnu aíeywyéffj^o tfíafité přoíby o 
w^i^fllTi í>obí)oru, gfouce jbatocni loffí nabégé, »ffí 
pob})ory a potUtn. ^ feflaía mocnd rufa ^dnf bo* 
brobiteíe; ^rabř fe nát ugaf co ňřlofřujcí^ rojenců. 3>al 
mi ptitiíol cmíitif je gfem fe mu pUnoftý fial ujiteíným 
t Jpotřebným. ©eflra moge nai^djcía í |>ro bobrť frbce 
fmoge, t íepotwdrnau píti owffem ctitelů, a ii>flP«ř t 
pToio jdn>if}ntc meji lolafinjlm f)e^Un)im. (Siíojl budS^ to c^9)i rolnícfé |ábA(a fobí trdwiri jin>ot; ncM frb<e 

H^it^refr a pfixoitmá txoái gegír ee {Iuikíiicí, «» cer« 

Iir69( febm tni bo fmý^ brdpu fořifl boflal^ roifffíe*' 
(i{a ))voti ni jtancf fioúf^ Ij^} (o^a^^tiíibnií |av{iti>of}^ 
fterau I gl] ob Wjmfu cíomfiíeaihoa pMo fogitoá. Gr^ 
bim gebenfrate w ípohsltn, ptiwi fb^} na iámtdi 
toi]i gcbettácta Robina ffuMa, p^tápim fe mifflénUná 
V> bubaiicno{lí. Zn xo yobíegjfim potogítu mé nqaf^o^ 
menuttlné feflr^ fl9(n« up<n(tm|^, toffecfy lUp pxcii^ 
^aici ^íaé : 9tefrefr9 Otec! (rdtft 8t(orjnc! ®afo (b^J 
ívomoioó tfi^ h (í9i^^ flftfna nenabáte cef}ugj[cj(|o po^ 
UU, tůflanu na ofamjif neyo^fnuteíný flati; Rubený 
))9t fe mi w^rajcf )9q celém tiU. H wffaf ^ndn gefftí 
fiínřgfnm ))opnbem^ bvatrfFau tott| láffan, »bf|nu ( 
frflre bo ^ofogifu. K ífUl wíem Je potápi^i {ráfy 
mo^? 3a^(ibnu i^^ti, an mu^fVd ofob(\ j ofnft bo 
^(ubof^c^ piiHpi fm^í^m {bfem fe n>r)e — fefisa paf^ 
mtícna feflro, ana fe topj w (not* 3^ {bni^nn gw {j^ 
bám, n)oIam,'d)t^ge gt bo jtiootA uwrfH^ mfjfaf nabar^ 
mo! — * IS^pufitía bu(i)a meji nab^io^jbné d^erubt^/ 
SS fTofu )awoían> na eeíeb, {etjm bo přitopit, jbab^c^ 
|anebnéf)o wrai^a tte}afli^nu(, a nemt^bal fpratoebíU 
toému faubtt. £3(faf (|(e! loe wldflňim flu^omi, be} 
nit^o} ^^m ani fauflo (^Icba bo nft nevjalf nalejl 
gfem tora^df.fioé m\xnptné fefh^f gen| (Í)ra))(ato9iit 
^afem toyjnaí, je ( tomu |>efe(nému iinu ob jtofrboto^ 
^é flecn9 uplacen gef}. St pomUl gfem pábt( ]a mrai* 
^entrale neffřaítn^ páb } ořna přcbcflfei qí] faubu fwřtaf. 
^ Jfcmir. i^mrt, m^ic mu na gajpfur web(a geg f faubu 
&abjemflému. tcbioa fe lo^řfnul : Obpufftc o^an^nému 
wa(|U, ge(fo| 9ú^ faubíti bube, ^ roj)e^na( fe ^efmí« 
tem (iúoiflném. %}(eb9 méfjc po^ícM na ge^o n>9jd6(att 
twiř, gafcbv mni agen)tti (^tíl, |e pobobn^ ofub i na 
mne Mi. 3 tíc^c^o fna n>9tr^nuio(fe fe píácem mpm, 
lomíU ob^toatelé to )ímfu rufama it mnau. — Ob té 
bob9 )a<^áiela ífxoiita fpologcnofti mé, loffube fe mi 
ubo^a fc(ira přeb oíima lOjnaífelaF ta( )e gfem foneí^ 
ni, nemoha gtnáí utctoitt bolu fmcm^r 6 fragínau fe 
roile^naí, rbcjto mi ipía uplynula léta míabojlt, loiam 
propuffrčnj ob fwé^o, nebem mi bané^ bru^é^o otce. 
$ufít( gfem fe bo fnH^ta c{}í^ 2^a(íTt moge prj^ob^, 
a?foIt boflt rojmanttér přebce fotwa tolif patnéti ^obi* 
nél^o mag), aip toii, miloftíma iftaUnto, lagjimalp. 
^e^frifnégffl boba moge nadala, tbb| m{ ton^nř tnU 
lieivíbítcíná lo tento rig přiioebla. 3^e ft poíal mAg noiv9 lixoot, a toíhocH by co neyf^antfegffi rule, Ibtfm 
byc^ bufft nalejt , f tetdf by it mnou toffed^nn {lofi i 
fhafl )bKt(a* D, ga(| by fe nabe mnon alefpofi tifhrii 
nyla Serefte, fbyby powd|ttt morfia, je wáUftfi fmoa 
mogí }<ifflau ^tořjbu opít.přiUM(a'I 

^raubem citu a flom nd^toiKtn, by( fe d^optf 
bjlUKt rufy, a gemným (hfFhutim poíojií gi nyní na 
fi»é frbce. @e fíabfoboínym t>on>)be(i)em flju toyroi' 
nímffi, pn(^ý(t(a fe flabá bfn>a ( 2iborinou>í, ivalotoi 
gegid) potfaft fe, pftnMÍbent gebnym a tím fomým (au^ 
}lemr rlo»é boteUi fe — a lo ttdjém, atf nebef!ém po« 
mlčeni {!íoni(A»bi»9fa ^Ia»u na prfa ginod^on^a. Xatto 
ge )a{lt^(a geffti fomorntf. 3; mtťfeíi j% opf f rojIaniítL 
$0 obc^obu Serefíe tor^mtl fe Siborln opít na tratt>«> 
naté febabío, a op<t meji (tbofltnn^ Iřotoí Md^djege, 
n> fTabfém pocttn gemnau bufft potdpH. Q^natt ^o« 
btnur (be| byt toeffeí bo jemí n^zt^i, a to^at i bo(efbti 
po^tijel na nijfý fmug flan>. 

• ♦ * 
^t floíe bylt oba ^é(eg(ftr neb frbce gegtc^ po<> 
ttifitb pobtatrena byla, a robíce, na^ájegjce meji níi- 
mi genom netotnní fe gewjcináflonnofř, ani tim mymen^ 
fflm ntíaiiU gim onu \la% ^átý rot naftaupi( brd^tt 
fmau, co ne)m?nitetttým prebfemjetim lafkdwA po^ 
toinnofli ftoé Siborjn, máge ja ofíen řííau lerefK. ^ 
Stt jařala pfani )'^(an>ni^o mi{ta bocj^ájett, týfagjce 
fe mlabc^o S3(abimíra, neb fe byli boiWébHí o ge^o 
wjbéíanofti, a cftteli geg »úfab aafwétííír wfterém) 
ge^o otec nefmrtelné ii^nfyt fotf lipa. X^oflii fe 
mymíauwaía laffawoft otcowffd na ge^o mtabiJ wit, 
w^al bobromyfiný pritel ^o(erubAn> toytt)áb{( geg 
íoneenř i ndrucj peclíwýť* robtfeíů. & mnohým na* 
f^menutjm r^Iaufín> fe ^e fwýmí branými robiícmt, 
t mt(omanau feflrau , to trúbu na(}auptl ccfht garý 
SGBIabimirr gfa bopromáien peffimým píflonnem^ gen} 
mu byt wffecřy íraftié ctnojK jímM tawaml »yo* 
brajim, nena^rabitelnau gegi<^ cenu bo antíé^o frbce 
wiftípíí. Dbwabaw geg bo bejpecný<í> wtlau, pamltlú 
»a geg uřimí na powínnolll, bte tUt^áf bube^ti fe říbitff 
IdfFy a pramé natíonnoiK fobf }ifld. ^tom ů toU^* 
ným frbcem cefln jpft naHaupit. 
[Cubaucni hiit.'] 


XOvanc] li0t UtW ycoih, gen} ft nm bcmoioa burrfceí ; stlffili fe prau^ 
boioé f notf gmi fyiUtí potím* Uyapf plamcneioé po (rogicy* a 9dxďU\ «f1W| «ftl <lfd9 é Mreta itotátt tukti rowi« 
toafC<» StAiU ^ mblt ibeft jlmN porebM fvna, uffiíei^ 
«il« tiKOmi iniiMMd gfaiec^ ,9r4M»etm»€ (Ui «f(t^ no 

mtiototf; pCu(^ Sdtpioi |kit< icnKt«; — cfitefl iMuiuge i)^ 

9Ub«iiii0 t»ffaf fm^ fe nt «me mifoPni bomic} 
fbnct i mctůxoú tnifk Htll IvAg w^Uttúá xo imcí títii 
(oUnTu imUmio |bibf ou Ml(bf >i«eii(i iniabmL ^Rabarme 
flmiM fvpe bp buffe ntbi9i cttf i TPíMiíI^ fnrfciafv |< 
fm^ iabtf ndbomio U^ini »Sgi« — ^ $rcb ^«m nipni 
•{N>iir UbmM fintaii^ cAt^aUiy f« a ímitá bvffl tmtira* 

JtM «h(f i tMefý ttipfiUC aifHmaí jcmi tiúffi 
tta «H9 «paioi«ti ifeTtu ttiMi»j Cb^i gi Xůfí^um i 8r«< 
ttttor |fe|liii loupK; fb^} |t SaimrfMba fr ^ii(i tnobotstf 
litif A totiKbt lofiflíiif fboi |*ří< ftraffti»{ » utcobac^ fc» 
gi^, Granbftim paf gl broscotral obajm « mf&m — ni 
UnhdU Hebpl b^tnom náí » itebejpf ?{/ co ncni! — Senfriíte 
vAftAé ftffie fHa Ibratrffi ! €fii«biio tpto ncpiíleU poflo* 
•pW Tt » o^i, on gi bromp teráceí ji fna; {n^lbaů i pobubb 
piUiúc<i&i co í)lQbom^ ItcatOíl — Smfciu mc^ ft &t4^ 
^ w^flad 10 fmtiicini (l«eiiť&^ fe Md? — ^^Ua^ 
U éccbif fvit? — 01éim^ polomet oufll ! — SRo^ 
nibectti to pAbu lAféccenait lOfAbitt páliti 

ZtntríH mbplf oMorf tet bii^fo na pro^ fmcti, 
goto nopotooi, m k m^uí gftlfaiý »((A«( pob píec^ 
< (flobtt obmqiflM Oittoit — 

Sii^n gfi na pok$ vkU^ M»9 «ď Mtti h foM 
ntuHRmóJl, gaf >o idbubii fiebgi fpsoii^ olcfi? £) pcobuS 
^# preiii9l«b9 pofuta /eriog tiemra«nof!{# gtnige 
pobioobol imbmi urntrcuger obp potnoli^ gaf fr » tUiu 
fitti dilncil pa^Cf f i»8W (onbil — ^oiac^áai mt^ 
wp bomic\mi mhi ge ndfitoi tm, fbe uíUa htoi {a* 
<|^Man< gaiAio oicfi# « fbe éc4 va totfp ^niú, (be f< nm 
Mkm; ffbe«ttfho{v gcnf biifi bUjni^ láfbtf iu*i tlo^ 
ttM co im; I j^ubř Ifelt J — 

Aatti ttlM mte ^9fUmft.i0mHa, je di»d bufcowotf 
ii ftiil (Rogiiha b«bki Vol gli ^ bbbu nuiln/^Duiuig^ 
ob |hMiuc)> (o 4idit« Kiiboi^iícr oice p&mUoPn^o? 9Ut 
probubi«íi diag nabolnoffi, niíiibc mfigJ na tolfy oeul — 
dm(ii)f# gafoi ntfroboiw^ |m(i«U, gin}(o fe IhoBt toni/ fbe 
foM nyni bonp tropiwogi tm^coio/ I minami VrUnta^ genito 
iml)(íi ne pfirobp toitefem, altbv{ trinw, (enofli »(a{ini! — 

e^oioep fe, giM^lDl a ibafni MKemttofH wiiné, abpf 
nif onitt iteiopirabilo. li gfme fpnoio/ přeflaonipc^ otcfi, g^lwp 
10 gft foritioMio to fltúfftímim baorn pro lolait a ttíítl — 
3Mlfis1# nin^fnJ i i(Nifni to tennw loiíit/^ fAfě u lacboMi U4 n^nogi Mike #a(n<{|0 :$(i4tu! — 

ttnufttf flótoteTu! ttjb^l ptogptongeY if^l,. frec^ 
gfl ((ofioMl ofce^ cm fe jUtni po fote<» pro<b<^ occoiod^ 
lopffefitntvffe frioatoj pamiie: pifni Ub/<io c«^ {oiolto 
fTtú geflif bpg fobo orouH&i á^tUl — ttfetB h^nřp, mip 
(ofina blioo, mgfi wetebne <fl«f|e bcera, jMbt^el itebe gooiio 
eie lebfofl! — !ni(o#n^ Ctofttnfpl gamCnett poAotnif tUbnOf 
teenm mO^ÍU tibeanoft peo ée4ift tcl({fý nog? 

2í(bi t^ bp^om fpnotof fíaton^ cicft {miplna po* 
' {nati cenu i mot&tnotl nafft, a {dpollce I nirobp toeI1f|^# 
ufHomne Ipecbati C yiívtoyiff\taa / gfbtnAmt ciíi io4fr<!bni4 
tii^t gefllto gfme fe gen b^fau cafn to TOjbiíní fmenp tof* 
bělili i gebinét^o {hoota. éi41 fnab nob ttiml (anetoM 
tmtíAfU ofub? 

91tfb9«li fe toice tteminao xoiafhn ttiícat flto\á ? — 
9}a n»^l{ goépři terno (Ijf oftoeip^ noboSen^toj a bTab4# 
gebinp pofUib nchobn, poiorjen toe pra^, tobomoioěiptronci 
bobe gen § panb^ lanebboíofli t — ^otQHl (oufp nepř<fte( 
paioni pcfbfoio^ Mlauf li ; a f5htiflQ» |T bobpi eefř/bo TíWcí 
gm/no ; p«oto?li 00be{(a» i mocn^bo 8otara frioaio? itital, 
a iStoropu titinii Soroflato fefřómi nteíi? — ^otosli, 
IbpJ 2Ubion# fcd(o»ec lirnp^ u 5trefp }e(e|n/ plufp planteits 
n^mi pofol bttbld itůxai^, (SafUt f^i^i {brogence to outehi 
<l^nitla Sána fkp4^ bálmoftá (loioa? — 

^oi! co| HefBo fe ptrgoM tom mt fitaffliio/ ArnuZet 
Soft^ tf^ftougici bU9 to g topfopi plpaet 

3iat|^ tou| fe loptiCn { r&JotoetK) tttiaftt/ |apfo][ěn! n 
lí^bo fponilj Sbtumeďa gelettoioe; to lifioio/m (aton febf to 
ním bo^pn{ fiilnif utfanM n prameufi (dbf!p(b# fameno< | 
í(e|!p Surnoioa o)bobn{ totfi fbíem, toorpto |tooftt/ Ufi gfc 
t» tutt, ufutD to®i(oto/m bele I o(hun?nc fotoem taíno^ot^ 
f!$(^ »r4i& ťibojioúí)cim i alotopem^cb ^gno ft nob ni iaw - 
fancfi Saftatofla n)an((ifi; {[abinf$ gtout fe lege tiffe sblmtbf 
ko{f kiA hti^tíbi co blAÍp pob trfinetn 9foftotOfIfteIe. 9H^^ 
itmlfne I 9{pni idfYotouge to&{, a nab Vobfamí b(itonoto?« 
f^mi jaf!atouge fe ofo bo^pn?, a nfřo gegi promtutoi bia* 
fem« gafo tbp} pabl/mu praotci naffemu angeí toptaupenf 
(lifal ) tocfit^ fmrti* Xafto proniffi (lotoa oelební pratobp 
a utif(^p plni: 

9opiite fem ptiioimoto/, fem top btifn fpanfi^A 
^tebiceíoto/! 9Bp i biiifnpcb n^í^/ »|neffeno(ři a fiaum fe 
fftoancicb; i »P i tma»p4 cbpiTl/ < vp, gel genom brobcp 
tobecnébo tzm\. Ulftfttutot frbce (ibu giilito^m babem ; nafo^ 
2cn Vpne fmrticim moctnlJ 9la loié npni jalolenoi mirii n& 
rob if toefU obAoteenau a netojbanou ctno^i a Wlau 1 3 (t' m ,m9Mi iaaiiioa> QbUtvau fc n po»fna*(ii (ioati» 

iiini, Mamob nrni mto^ u(fle((tilau nolcmcn ctnoilis — 
if iii«iÍft9.fp^M»aet 9 toifoff»ij» luittt, ^fanrab 
ff «iro& uloMvffttif |IMohi9iiii blubv; ii mni tal^ iift« 
ttot na^iitati i»ar9» b#lai»at ttartt) {ebcotaii fc i9i<Kii 
^HMUntunawiwMn^a maii^iDrii^ii^mMt^na rebe|t)c<i% 

• pff iUi e iqMfu i nepíMoPii áaOaimt grljtli a (^ I i p n o ^ if 
, aa ft poMobMt plfti, abjp MttUcttf buffii nDý^aí x$ fmrt<^l«9 (m, 

co jlóipa flefl écdral^aplaffce f&iDtt nindboinoHi, gen} 
19 tcmmíli |Up< optmilif^i bliflá ; 92nii tocínofli a So^a I — 
Boploffte jfsbili fibemUmfimi^Mici gin pcorpi^u fw^ 
^, a M ptaM9 Nt9 > — d^^^^ i^^" I a I o c 9r HOubti 

jáMltit'^ ^<f** fi^ittol gmeniiíí ta *rtk) bwat — 
ffif«tc ftoltenj bii0M9 ce^ftu, ^fnott 0Cfr a ^faC gfbbif 
miřlci f iMÍiiťtwi nwiu Vttpwmt* ncpaeiMfrni ftba •» 

jwaiWi§l<fto mmlunwiřtt u pcfii in«fp# I fl|<WwH mbi^miv 
(O ff u brioi •Knofii Oeff > obe isittoffoncer geMu} (e li* 
Itub? iM pcfatt cřpftW ( «u9aro»fi co tnMI i l^mp nm* 
Idta cpff i ob tíence, gení obWw cofuinem weffíetť Wtp/ 
l(ptoft«lo»l, co fonoa ípotte na nice pcSp — přípcaiote gi^ 
tbf gtan gibM mintfínU poioofftenf biKfta lagalo: ie Si« 
« wloft bpd HNi á((iii«o»{&nflioa. H lopi toftt pptoiaao- 
ii noo^ieni fUi^ bubete, b^ toám i nepřítel |a{!( bo 

:|ifběUaM 9ub9 <«"^^^ bpt mi^noioit a bjba pUUtia faaM 
1^ .^ iTwiu bum toii i»tte«ibane tctifc a (liOK, mk 
a blo^eiiofi • •em WiubelM roibigc fibio j iwb bWMjbaml 

Wynf miioftftř ufmiwi fe ffo^ni pifni, íebnagic iťmT, 

• WU«á »«ot fportU bielřp/ a miií to nebejK í09Jb(H ; a^i^ 
ttítrfff j* «t mtdf, wronbení téii a íi<itmi toMtubnfwm 

'buffl man řfge fe bauFjet rojřoí, gařo fbpj webtem «emblfnť 
fwíty obeerjlwtogicj banřc $ ítoici rofou i^ faa t Jitioftt 

'tubi. 

^(eíme bo přilftj fwoplci* íet ofem nejofaíenpmt 
®l gi| fe wrttCfgibobp bo totajli jlatebo weřiu ^obot 
tamto t&lotúp — na ním gafne fe Iftojcj á^tim , fponlle 

. opaupen b^riiioau fu toUlli (áflau ^ gecbů itw j oUare mit 
(oM b^^bU aXocnpmt pecucimi ponotonkle láfBo ofice^go 
iDOctl gafnp(^3íubotfoio{c&! 3e wfTebi mAtoO é»ut 
Hii bcoctfl^ lilNh « n^tonopi ^'pal fe mtniffi f iiebcfiinH a 
M^ bN fc luícobooí po m^tvt )em(! jn. jE^lotab* i; IUpI fc fironp^, Ml m990 «^«^ Ztiflipa^ | 
Xtfo t ntnii natofocogicilo fe, tajoli (tctat fc tol br)o fo 
Cofcacefcm roaloutltl «obíf obpovibfl: Bt nrf bpto mouč 
IcoPi ticbd, (fri gfrai^ia SMeotiMf a ic mi pen|| tiM^ir 
gbii ja tebaiu 

Sbpi Snbmif ttcnict^^ ML frotKoui^/ gcboobo fafn 
M^bocn^ \m9^^ VH %h opcaivo»3ti poíoi/ fetl tenio: 
Vii^mxi »M niilo0in»< i»bt, o^ ttofft lidtowPU SBOoft 
Upo roiumlUl bMt(IÍ«ir nci g<!^ 

Aqfi |i bonoftl m l^Uitn^m totoocpifihmif ic bp co< 
Mim wppiti MW A pince it fe ntopigc 3 bi mu na 
10 mubiec XriPop: W^^t «><{ wi^ ^^ co" w»t m&gl 

Vag. i JlotebHc «« gfbaom laipi pca»i» IRcipflfM 
(ibilp tafooM^ gfPf k bfi (c c^i |CHf M bcoiBaba MU' 
faUif 0dtf a oteoriEcnýuil u^p fc biioaú mobait; botfneHi 
|e olftf aitbo bcornábcOp gcgUb«'ol tu bncb eiíln jifaffti/« 
nm ntbpioi fonio* 

Zbcmifoticfa fc gcbnou C(f|tt(l| fboil bp pro bcom 
ftoan Mbřgl boM(^ tkrnottufai^ttcb HUtbctn^bo (buMnco 
MomoUci t^lr a on obpoo^ibcl: S^ cobigi bc| pciiii 
mnlcf ttcjU bc| mt4c pcné^ ! ^ 

Xbofi, Qofo ttfvpcý (ofTtfr d co (9 nefl, (i|ét gfa* 
obpoONMi: 9lefM, co ptoco nerpto, ábp 10 nifbo nnoIbeU 

ť ÁlonfoeH, francaajllp rnnbřec, gebcntricc pcopoí 
wibti: Stcffoi jpífovatelM sc tof úiaaái, {c f c na i4 
Nif (eraf wpbn^ti mojni, íe{ gcboi bwb^bo 9m$i» 

SUip, poioillni^ Iral SRoccbonA, vpoboa gcbnou tla (Oi 
mi,. a pobobii fioM »e pMkba uif^fhmtaii ipiba, imM: 
dh, gof maUbo tt^lt^ ííoiolfu třeba^ gemu} celp fnrft 
cefnp fe }brfl 3( fbpj fon gcbo binwKbo toni {tcotiC, gcbof 
vlito {tvottl nemob(» řen g^mn frait Qintfbo fpmti frdíoioc 
fhPt lopbicbep fobl, nW giP pto tebe mal<» 

Siitp fcbpuoUc pratoit : AOo o tíyt^á^ a ncfnobm^ 
pttpobnoM 9^ii t tíU ff^i^ ^^^ «nirr pcotoafnif il náfU< 
toiooti — piib febna f coutit a {a febe Uilti. 

(SpKteC^ »íd(n9 mubcéc ^njf$, iifaioat: Stoit go 
Mioabto, a neptepffí l^c ten, (bc} ncypaco^enlgi b^ogc* 
SRnbtc nebtM ^f^bau ptcbnu 9ll(bp na tom nejiireii, Ibo 
na Uiiti i^cb na (ebráCa ^cagC/ oU na tom, tbo fcilc uá 
{cbcifa neotcpc prebfiato)* 

ThfevŘ, maubcp Xca^onft ttA, lifrftoat: Slrtmi fabbo< 
ní mcgi (enit)p) io{bp t^pe neiU Mmi mni poroby mb bc} 
^áfni a po«biebenM gnoi mi praiobu. 

jtboft (e ^noftt »eiini, {c umi wpbotnif plowaff. X 
Cbpl to^ gii b]fÍo mnobo, Htl gemu Xbcmiflof (e« : 9)řrfiami 
fc gcbnott opí^laubart tjm, co tojbd jába l/pe bowcbc ! — 88 3vca\fio caínw at^uc^a liíř^Křlja. tD ntapolxUniřt ^tmx, nebalePo méfla / gen? fliige 
CiTiU Tccchia, gefl powéPná b^bj geffvné (Grotta d«i 
Serpí), se řterfc firowité páry wfftupnjj, 3« fíetaujco 
přičinAu cafi letité (^uraiDÝmt naw(fréi9oix>4na bý^^A- 
fjabi gefFTnf fe nasjíx^á proco/ ponéwabj fe v nf mno(»o 
^abd JbrSuge, Pterf m fe t«rt gtnby ona le^Uj m<Knoft 
připifowáwíiU/ tttvát wIa(Iiií fírpwttÝm párám náUÍK 
tttttk tyto a progímagjcj Dtowlcé p&ty přituebau d^ui 
rAtvžt^o bo gentné^o peru po celhn réle« ^Iby ate lipe 
Auctnrowart mo^ly/ gefl w obyřegl , poloitti umocnti^c 
běse wfTe&o obéwu na semt) pot fe pocite pomaCu wyt 
t&ltu, mnoM fe wfc « wjc/ rař Je tijtn lilo (tábne, o§ fc 
f onečné d^avawiífo VM fpanj intociti, 3 Prerif^o ne ^řjbfa 
oraboflnfm pocfrem nabycé(>o 3^«a«ij prociMie* 

CaP naswanÝ Codex arf^enteni, genj fe voUfpate 
nAC^ásf/ čtvrero eú^airgetium w ga3yPii mofogotťcfim obi 
fat^uge. SbotoYDenaí ge Pnt(^a r«ro UlftlaU/ biffiipem 
á^ocl^fi/ ieta 360, 4 pfána pjfmcm (Iřibrnfm ntí mobro; 
Utxotnkm, piílní tjWa3«n*nt perdfťtmeiiř, nyn} owfftm g<J 
přf raP toeliP^m jl^řf no mno^a mjflect^ ptoSranim. (SU 
n«P ale i pjfmo i Hftv boilf 3acbowané gfau* Unf^ raco 
méía pobiwné pH^oby. iCla pořácPu fe nadnášela w qis 
bnom benebtPttnfPém PI^flTffie wt VOtfiia\]<b, auil fe wf^ 
gaP fe eam byla boM^ ; porom fe boilol^ bo IBI0I jita 
nab Tleynem/ obtamtub bo pvaf^y , a pft bobytj miffn 
XL^nigemarPem w 301 eri tvájce bo 6toďt^olmu. S^rsy 
opic e nf303emcem 3&oe|Íntip bo Qlm(lerobamu pPtffIa# af 
gi PanclžP de la Gardie, bos«řbéip fe o fmrci 35o6(Inoivé/ 
u ttfcPegni probagi 3a 400 boUrfl řairpU/ a wyfoPýnt 
fiPolám upfAlfPfm.baťowat. 

2lo3bfI mtyi 3amilo«attf m a (labotbfm 
geft/ gaP 6ap^ir praw], ie it t»(abotoi(^o «uf) f^lubeP 
bobrf fr bce, a u samilowanif^o muf} frbce bobry 3altt# 
beP miru 

U bomicjmu pofctmáni pacij fcmtro : bobrockpf 
238t^/ 3brawi celo, ccno(lná manlcIPa a blafená fmrr. 

^oPu 1833 bylo totbíu to Pařili 3birPo to([tá)niŮ9 
ttáflrogA , gimi3 10 Vlgiru creflagif pořnaace ob prowa# 
30, gjmS otroPynl 3a [e^Pá prowinřn} poPvcotoiay b^i 
wagj, al f o(řr{mu meei , gegS pPt (Ifnáni iilfwagN — 
Co bylo owfTem 3láfrcnj mufeum, a pobobntf^o cofl řloi 
wéP genont w PaPj|t u^ljbá. 

ney3nameiiirégfri S^irPV (ebep w Tin^WUntáí gfaa 
ryco: 6poU;no(l lonbfniFá afi 300 eioxvéejc^ lebeP má; 
3b{rfa sPm^eUbo Dra. eptir3^ma a(t S nf&o 900 obnáf (Til p. DcYille febral giý lOÓO 5 práfS a rosHřnf* gk 
nýdř 3w}řrtc, a p. Chifd má a|T 300 ori|pa w fabře, přebi 
flatvugicjcb (ebPf mu3ft/ genj fe bylí gaPýmPoli 3pfifobem 
3iiaNKnicÝmt (taXu 

PořáteP prajfffc mtflfPf obrany w řafítft (řarf* fe 
^lebott mttfí. ^13 n> roce 1421, 1507 a 1590 (laipélt fe 
prajani pob wUflnfmt wfibcí P obraní míf^a, 36lťá( 
líX^la^t(Iaii> Pá3al mlflfPé oblnce pta^fPé qua mllitacts 
poibaSouMtt, a c}faP jerbmanb lir. uflanotoU po fftotbi 
ftlm oblesettf/ aby ce^bfgflTj* bwanácte mlflfPý* fecuis 
pob 3Práwatl f»fc^ bflflognfpft pojflflall, fctauí^tot, 
*nbny a traoby I obínj pobtleH/ a Uíicjm w prase cjf* 
iPogiPem pocriioánlbytí. 

inbé;noil niá:'řiyry fPnpnř. tta pnonfm fřnpnt fe 
opdmíhe obbrstná bobtobtnf boflaceenfmi (PurPy opUi 
cowati; na brot^fm fe sapominá na botrobtn) ; na cPetim 
fe fplác) bobrobcceli )1f n i ná ^twvtim fe obracj bobro# 
bhij fe ffPoVI bobrobtrelfl. 

Coreďá pf)fíowi : maH Pámen mft^e welPau baula 
ttbélatt. ťTemanbrÝ pf ftel ge w\c ffíei^nÝ, ntl cftytrÝ nei 
přítel, lít H volá : meb ! meb ! gaP dyce.^uba fe cjm přebi 
ce neoflabi. Sbo přítele bes d)yby bl^ebá, nenagbe §ái 
bníto. tTJyfltl, |é Paupíl ftowjPa, a Panptl vránu. Ziy 
H ge, witú 3a ttin laph. Ilboby ť^xH poFogné sít/ wni 
(llby pepfm, t^ltt(bfm a nřmýni býti. tDflTetfo, eo c^cel 
báli, maflS u febe mfcu IGlapiepau webu fe toU inud^ 
nalapá/ neSH ivétrem ocro. Zlbo c^ubinu bá/ a^o^n bá« 
SMásen nofj frbce na gasypu, cbyrrý gasyP w frbd. ©o# 
brl ío]no a \)t$H scnfltiny gfan btva Ijbesnř gcby. ť.epín 
gefl fi^egce bifee, nei flepice s^gtra* Čtťl bobře a ^oS 
to bó moře? třeba i ryby tomo ncrosumély, rosumi coi 
mn a5d^. ftbo fe a3oba bogf, netřeba fe mu lib} Mt. 
Cřcba i nepřicěl cwAg ncb^l wftifr, nej mravenec { ntyf 
fli fi to přebce, gaPoby flonem byl. Sena ge buleto f[tii 
fí\ anebo sPása bomo. 3 cen, Pterf vffeďo vj, řaflo 
pobveben bfvá. :Rbo pro wfetfo pláře, brso gafaofl 
oři scroei* Kosmtanu^ánim fe w\c naučil, nesli řtenjnu 
přítel má vétifi ^enu, ne$ přibusnf. %bQ na PonfPu not 
gmocim gesbf, negesbi la^c. ttevlř bélotř ge^o curbann^ 
ntegblo bylo na bltí^* emrt gefl eernf welbUub, Pterý 
přeb PalbÝml bveřmf PlePné. ttav(ftiv{9;lt (lepého, saf 
vři oři. Úrev fe nefaiyge Prv{, ale wobau. Brbce gefl 
béďo, PterH banfá, co Jábá. 

XO UP^ná^ fe fpocřebuge mno(^o tiiU VO berlfm 
fPt UPárné fe ncTméné ro^ni 1500 cenlniřft Ittftwjáf 
rA$o«f c^ lift) fpocřebuge. ^|^ tisMm a iDibrnjm 3on4i %. po0yj<ISla. 


9 26. nnoxa [P ř í I Ij a Vtá.l 1885. Wy^nťky X PMinowy hdtni 

^^Boris Godanow*^ 

N^emtf lo aeltésif na (llowé^ntlwo wAbee nwalil/ ^l 
•d w^a aewole a iwáry wo knjSecjeli rodmtfcb. Kdji 
Bemřeléh^ panownýlia aynowé proti lobé powstati, ne- 
itálté w bogi gea bvalr proti bratrtti ale aa dwé ae 
rozdéliw atál národ proti aobé. Žo •• neltéatf gako ztf- 
hubiwé moře iia ně prowaliio, dá ae lehko mysliti i a 
Se mdloba ano i mnoboaetlelá alabotaý <Eastégí«-Ii tako- 
w^to osad náDod polkáwat» ntibledawala, feali pnro- 
seny záw érek* Že wiak rnakéoMi národn mimo meS 
• kmté wálkj, fl^eSté ^né hr&zjr, o kier^ýeh kaSdý . 
akoro národ, |^k blaho geho qiSily^ aéeo promiň- 
witi mSže, ^ité( t g^ná, dmh^m- národem móne, Če- 
ch5n| wíak décdla neanámá apteoba zaiča|^|ho oanda 
a^T^kázala^ bode! owJ^m biitorie znaleli známo i pro 
obecné^^ wédomott ale, ae krlawn|iu zřetelem na my- 
ilénkn, která z toho dé^ Mrypl^wá, bndiz i w těchto 
liatech néco 6 tem podotknnto^ '6%běí to's aěypodiw- 
nég^lch a nií^řid^h ndaloatji e» roaký náfed uegeduaa 
potkalo a neštéatjm pokrylo^/ a Lie-eáry, Lfie*4)imitni, 
8amozwanči Čili pedwodofky/kt^řl ae aazw|té za za- 
wraSdéného cárá méli, wy^ááéno <b j^wale* €edun z 
oněch udaloatj podal nám snamettitý báan)k ruaký, 
Alexandr taškin,^e awé dramalisowané Máni „Boria 
Godunow;'' wylkatky. ztéto báiině»* a krátkými z dég;e- 
pitn dopljiky, magj za auSel, gtanégi myUénkn, která 
s toho dés;e wyavfitá, předslawiii před eči. 

Vo aaiirU eára Teodora Iwanowiče, genž eedmého 
anera roka 1598 zemřel, mél Teodor Mikitt£ Komanow 
na[rn8ký tr5n doaednaoti. Že w»ak chtiraw gaa, pa- 
nowati nemohl, poatanpil wláda 'prezatjm awatn iwé- 
mn, Boritn CMnnowi* Tento, za předeilých 2aa& wel* 
Bii nenáwidteýj nynj 9Í9 akoro w^eobeenan národa lá- 
akn ma^l Boria Godnaow byl po amrtl Teodorové za 
makého} eára wywolen« Betia aetanSil mocnégi po 
ginem g;ako pe korané, a přetdee m« takořka .wnncena 
b^ti mnaela; tak miatral ae ohowal we awých okolno- 
atech, a tolik mod mél nade aw^mi wáiatoL Kn)že Šniaký. 

Náred getté poatéS) ai^ popláCOi 
Borif geite pomra^l se neomoho, 
€ako pigák před aklenic) wjaa, 
A konexe po liboali awogj 
. Přigmant iezlo^ponjzené pxigde. 

XnfSe IVerotynaký* 
' Ani patriarch, ni domn| bojare 
Pohnauti n)m dotawáde nemohli. 
Realyij on ani alzné domlawy, 
Ni gich proteb, ani nářku ]Mloakwy» 
Ani hlaan welikého aboro. 

KoneSné předce wládn nastanpih bylot aice krá- 
tké, wiíeobecué wiak nwázeno, pro Roako w^hodné a 
alawné rjženf geho. Wzdělánj národu byla Borisowa 
gako eára Iwana neyd&leUtégi| pé2le ) on ae analil [ó 
rozsjřeuj wédomostj, ožiwil obchod, a dobyl swémn 
národu d ginozemcK wétl| TfáSnoati* Mnohá Tfyilan-^ 
atwj, která z giných zem) k rnakémn dwom, a odtud 
do giných zemj za wíády tohoto cáre pealána byla, 
gsau toho welezřegmým ď&kazem, ie Rusko \y%dy znát- 
něgžjm ae činilo. Aby ruské misze proti Tatar&m chrá- 
nil, wyatawil roku 1699 we atepách na řece Donci pe- 
wnost, gméuem Bófisow. Smolenak byl na geho roz- 
kaz hradbami obehnán. Boku 1600 přišli jslawuf wy- 
alancowé od polského krále, Sigmunda IIL na cárský 
dwftr, aby dehré f rozuměn j mezi Rnakem a Polskem 
na dlauhé {faay nlwrdilL I>ošlí{ anadno suré Sádoati a 
takého knílete^ -geni ae wogny nikoli z básliwoati « 
zžeiiiloati warowal, ale welikého knjiete tu dSategnau 
myšlénku mél, 2e se nikdy, mimo w ney^étl) potřebé, 
abrané chopiti nemáme. I bylt pokog mezi Ruskem a 
Polskem na dwacet let umlnwen. — Boris milowal krá- 
aur coS mnohá, weliká ataweniý která geho náhled&m « 
chuti ke cti alauzj, dokazugj. Ukázal ae ték za celé 
awé wíády welikým přjtelem aprawedliwosti we wlech 
přjpadnoatech, mimo týkagjc) ae 'Vflastnjch ^be okel- 
nostj ; pe^owal o zachowán| zákonfi, wážil ai záaluh' a 
odměuowal ge; byl welikomyslný, obzwlálté geho 2té- 
droit nemela mezj, giž nkkdy zřeginé^i neol^ázal^.gi^o 90 roko 1601—1603, we kiůTyMttm lélteii na WmĚ» dra- 
hota přišla a brzo přaslralliwj^ hM zplodila- ř&l mil- 
liona lidj klealo we hrob. VT tomto neitéatj ukázal ae 
Boria otcem awého národa, Wiech pro8tředk&> a n£k 
hylj rychle poulil, aby zmjmil tuto zhaubn. Dokad mu 
^ebfse ata£ily» rozdáwal denně Mrjce neS 30,000 tolarS, 
n *f , co pn wší goho p4» píe4o* sowMI , <W poUMU 
na a\ré anuaty, a Mr&bee to Činil, co od neyiepijho pa- 
nownjka lze gen Sddati« Kdo wsak nwéřj, le w tomto 
mnii podlé naznačené tkw^oatr také Černost trSnila 
gako tmawd ttoa! €»eho wiáda nebyla wiak bez'wa* 
dy, a m&ieme geg ategn^m prtfwem gako Marko- 
wi Aurelowi, 1 Tiberowt poatawiti na bok; Uko- 
wá ř)dká snéake zl^eh i d#brýeh wfastnost) byla w 
ném. Goho gadnánit neygiaH^lf vv^řóiikowé, lidského 
smýilenj, dokazugj, ^^ w geho powaze takowd řjdk< 
amčs panowati musela^ Tento maž, aneb gtk sefiuiskj' 
Worotynskémn wygádříl: 

wearegs/, hle, otrok> Tatar^ Maljut/ 
Zet, zet kat&w, i sám w du<i katem» * 
ITezme cárá korunu i barmy ! *) 
tento muž, wida Se nemocuý Teodor dlauho na Siwé 
nebude^ dal geho mladsjho bratra, zdrawého Dimitria, 
a dévdice ruského triinu w mésté Uglíči ukrutným zp&- 
aobem zavirražditi^ a aby mu iááný wjce w cesté no* 
byl^ nedlauho potom i churawého Teodora gedem ii- 
WQta zbawiti. 

Suiský* 

— — Řeknu., Se nadarmo 

Lila se krew CárewiČe mladého i 

Takli tomu, Dimitrij moh by 2yt. 

\Fórotynsliý« 
Užamý to zločin ! Frawda-li, So 
Cárewiče zhubil Boris ? 

ftniský, 

A kdole? 

Kdo poruiil CepSugowa nepráwé? 

A kdo poslal obau Bltagovrafcých 

B KaSalo wým ? I gá w Uglíč poslán byt 

\fy«etřiti na mfaié ten skutek | 

A ble^ na Čersiwé sem přisel atopy j 

Celé mésto b]^lo awédkem zločinu, 

Wiickiii méžiané w to poswé<IČin$' 

A wrátfw ae, noh sem gedhf^n slowem 

Obgewid ukrytého zločince. 

Nicménd předcé seděl Boriii na ruském stolci fcat 

let Konečně vrták ani dobrota, git Boris wětsfuin djta *) Btalý plást při korunowáu) rntk^ch CárS. Cifych f^ĚĚmjch pmkémh o«l i^onahlená oatrotn, 
kteranz proti rozličným wzácným a mocným rodinám 
zftřil , nebyly s to ndrSeti geg na mshém' atolci. Na 
onu se brzo zapomnélo, a záhuba, která z wenka i s 
nitra proti neprawosti táhne, ukázala ae i zde w atr^ 
mé zp6aobé» 

Boria (wogdo). 

Doatihl gsem motít aeywylS) i 
Šestý giS rok pokogué gá panngi, 
Stěati wank w m6 tton > 4a &i 
Darmo ČernokněŽi přiřjksgj 
lUé dni dla«hé, 4o dni wktdy* pokogné^ 
BCno nt ^Uda» aoáS Siwo^ woielj -I 
Fřotbw^iláui gá noboo hrana a hHl|pian|bi 
PryČr gO' slAnlf mé. W «árod aamýsM 
Yř apohognoB4í^ w aláwé uchlácholil^,. 
Vaklottié ha itndrotami láoky^ 
Ala odloSR gsam manum pé(S a 
&iwi vládal chatve nonáwkinft^ 
fta^ig^ gen nNTiwé milawati, 
IMc^anmiii gaaae,. k4y lidn potleafci. . 
Heb křih, garý hýbá sadsom naajuu 
Hlad poa<o|i» nabo na zam naši. 
Mfod zawyl^ w miMeh É^ik gtt l^ymzf 
M sem ol^wHI gioa sklady, zlam ^ 

S/fAft mezi no n nasál práce s 
Oni-ld aié, Mal» |»feW^ínalik 
Shanbaý olaah gogtch domy amičil^ 
M anm wjsoiawU gim nowá obydl^ 
Qni mi zas ohaur namHal>, 
Ue^ aaudchaley: kilsdi^ láaka gog)!r 
Hnil aofll n awýah naleznanli o«ladg%. 
«á Mail dcacn sélaSuli swaHmo, 
A amrt gafcotbanin u^dn ažnuiahoik 
A Ml ia« gkh akiateé opét aaxeklft . 
WMAJkoua lohaéa n^dbwatwa daecinn 
Mne, mne, boSeř ne&ftasluého etao t 
Umři kdokoli, gá Milechnéch Bigný utrah.: 
Vea4om prtwolal $mm ČaanaML smrt, 
Otaáwil: aem awagi anstrn Cárici^ 
Tkhaft lalo gepiilktt ..« . m vtecte gá.1 
Ach, aehl ejtíai, ao ina nam&zo. náH 
W poalioA svfétakýah fé£jí narohe«Ít:> 
Hio,. nia^gedMiér^i o ssaA omdam{ ^^ 
Ano, sdvaivé! on« wjténoaknrf 
Naď ziabaBM^ uaAa čornan klerviretei. 
6osb*li aln gndíaMÍ: waifc itewana^ 
Cpodiná gen BKUaadanr an wiaaiiitia, 1 TtidybU*: g»k« rMM ÍMt*irM| 

Oviitt hyMt i«A M w srdct %e»' 

A. wie horkost plodí, kolem hJ^wa gde^ ^ 
A krwawj pacholata w o^ioh, 
A mito béžety wiak liro zno, tetku djr ! 
Bjdný teii| w kom iisrédomj ge ne(llafé. 

(odeg^de)* 

Tanu ijl aaaw gafto ddhv » aawiikřii| okolkMMtf 
mtlkjkf wjiůc pxjzniwégftj i nd^t j^eka t|fia poČ^I »a 
klátili přepodiwnaa a paiuéli hodnau Tewoliicí, kterau 
BOftnowal LSe-Dímitrij 2!ili Samozwanec , a wlaatojm 
gméuem Řehoř Otrepiew, a která pro Rusko tolik zá- 
huby méla^ ie opět do t^ mdloby a slabosti upadlo, za 
které se od časft Iwana I. bjlo wzchopiio* 

MaSd/ mél poaaiwáde smrt eárawrSe Dimifrl* sa 
vaanyliiao prsrwdv, ahle na^edMMi zgewil se rokulGOt 
Uato Rebař Oferepiew, gnA sa za ooMho Dtekiitt r^y* 
Mwat, priiw4» 2e. <tewláatiií boftskaM ptooúrelafaia*!} 
auhlMhiým léčkám VfKaha, Borýui u^i a na. geba mjaté' 
pjxji zawrazdéu hjL Tento powéstn^ dobrodruh, chy- 
trá a odwáiliwá hlawa, kter jf se we awém stavm s taa 
achopoostj otáilel gako uékdy w Angličanech Simnea a 
Warbeck, byw řebolnjkem, zdržovral se w nuzných 
.klášteřích, anize byl k tomu něk^m itwán nebo zr)zen ( 
aám přiiel panfaan ctiládosif na tu mj^l&lénha předsta- 
wít? asobu zatrraiddného Ormitria/ a tjm se na wyao- 
ijř sldwy vMp«ai wanesH. ^i» t60t přigal gmén» Dl- 
^ilrift • hladek w BmAu miioho pr|ajiiw€&^ ai ai)i 

l^BuitaucnS' dále.'] Xi iteruj zprávy. 

• 1. 
W é B e <; 

xe zpíwů wlastenskýeli , vmtf a obetowaný djwkám 
wlasteusk^n. Spr4voďei|i fortepiana. 

fraU^ali i «kaz90wál m Uteratnla na$i aS daa«« 
wádje. tolM drohtt a té wLssloaati ao^B^a, aby po- 
aocnest sauaadůiw } oirudUiYvzdáJea&gěícb sba^ui- 
'Wali), a lim wěčnS wkořeněná předsuďky o nemb- 
hiUnoali. naS) zniSowali: předce ^Ij^la a nás wy- 
cbizegi D» s^vStlo, kler42^, poiřebim dusha i srdce 
tak dobře wyhowíiti se snaži, žeUy gen aao^my- 
siný zaivrrzelec o Ibostegnosli anebo marném na- n 

imrh&D) mimrill s»é}. Kmfftkhjí^ M^ jl}]* (wy« 
gimage některé pr^e naSichbianík*)ar«í nawStlf 
Sistce wécmi te ob^ragj, týkagjefimi te ostvicenf 
rožumo, a we třjda apisA wédecký^ieh náležegf, 
gak.o2 aa p?« neynowěgXi gsaa r p. JangmaDnůw. 
'^alowDJk, sláwa naSe; Welíký Zeměpis Balbiho, 
djla pp. FreslA) Palackého, Safařjka, Ant. Jung- 
laaoiia^ Marka, Sedláčka i g.; a wiak i k zuilech- 
těo> ardca zde onde pěkoé semena ae na.cházj^ 
kieiéS gesdi Že se itždy dobie navgnolo^ a žá- 
daného owoea nawydaloy ae nm 8Íe«iaai»y ale »a 
wAli onSch ZuáleŽelo^ pro néž bylo aáxaao. Zkaa- 
mařr, zdatíby prwn) lili drnhá witew' Ihetarfiry 
wn&roda, k národnost? se (eprwa zbazagjcfma, s 
wCtSj pilnost) pSstowati se mSIa, weluri daleko by 
nás zawedlo, i odkládáme slowa o wficttéto welnii 
důležité na dobu ginaa. Zde toliko podotkneme, 
že anad giŽ není odJSfen) žádného na welikém 
aadč liternjm, kdežby se byla raka Česká nepo- 
kasila aapoíi z cizích sadA wraubili za$lechtčná 
aika- 

I na hudba od nSkolika le^ w titaratttvr oa^í 
pomeySleoov a p. Waiibkowo p»ogadnittf o warha** 
nach, uwedeni* k badb^, p* Filcjkowa baualjiSkokiy 
a p. J.T, k tleka přibotewaný ^aeraln) baa dobyi 
gsait |hyčálkaw(f. W ginfeh patřebách ¥rypomá- 
hagi od rozHčných komponistů wydahé pjsné, w 
gfných op5t wjceMasné zpěwy — (zwIáSlS z ^asů 
neynowggSjch Wašákowy čtwerohlasné) a oS ae 
práwfi nynj opSt mužowé na slowo wzai} pokau- 
Seg), al samo náwSStjt powj, gakéž byli gsaa o 
tomto pékném, Casa ualemu pliinfiřeMiii počj|o4oj 
wydaliy gÍ«^žto ae w ^piaa dali a »árody mahut- 
nfigSjmi — a gjmž, gak se podobá, i atatně fwtié 
nich obstogr* ťcaw) takto : 

Ze wsech stran docházely nás stf iností , že wel* 
mi málo pjsnj máme, kterými by se wlastenské djwky 
a zpěwtt mHowiij kragané na&i poobweseiiti mohli. 
Tyto et)%noet? ^tm owdem pratrdiwé, a wsak odstra- 
něný gfth íNtfiié tóžk4 Wydáwánf pýanf a malodiami 
r/«ýná žáiáá welké wýiohy, a ponévadžr odbyt a ná- 
hladeuk Vf atagném pr&néru aebýwá „ wydawaielé i 
německých pjsui' --> 9>agjicj mnohem wjca odbjralelft 
nežU. my, skoro Yíldj skq5lowati mnM^. tato ^koda §2 

Hii i w t^mlMr8gf zikUíňnj kdEmeB, Se i nnozf j^riwf 
aiiliiwnjpi ipéfwa p|ftně wydaaé uekapugí, ale wyp&g-^ 
tu^í se, e pek i>pÍ8owati dáwagj. Nez)>^welo nám teily. 
nic f inéhoi nez na to pomysliti , g;ak bjcboin pjjBuě 2e-. 
•ké za penjz fo nejlacinégšj, ano za tak laciňj^ wydá- 
wali, az by í ^icb opl8owán| pauhé wjce w/loh stálo* 

Arcibiskupská knihtiskárna uwjnila fiobé každý iné- 
sjc, a sice V^^y dne poslednjho geden arch wydati. 
Wkaždém archu biidaudwé i tři pjsné, a mezi těmi dle 
moSnosti wldy gedna p&wodné složená. Přelo!Éených 
Pisnj — které gen z neynowéglsjch a neyobljbencglíích 
zpéwoher se -vrjrblrati btidau «- máme pl hognost po- 
hrmnadé^ coae wšak p&wodné $ložen^ch dot^Ce, wdéS''^^ 
ni httdemf wzácn^m našim kragamlin, pakli nás kter^*- 
ihi poctíti aobé obljbf* Ostatné na to hledéti budeme^ 
aby zpáwy pro ženské i pro mužské hlaay w této sbír- 
ce se střjdaly. PrwnJ arch giž "vryliel, a wseiiké wy- 
dawatel& přjpowědi zadost nSiníL 

Fředpiacenj na celý ro£njk» dwanácte arch& ob- 
sáhugícj, přigjmá se w arcibisk. knihtiskárné, a sice: 
na tiskacjm papjře po 2 zh 24 kr. w. £• 
na pOKt psacjm neboli welfnském 3 zL 30 ,kr. w. ^. 

Páni předplatitelé ua rok celý obdržj na konči ro- 
ka alusnau obálku zdarma. < . 

Abychom wSak odbjránl wiemožn^ usnadnily, 
usnesli gsme se ua tom, Se i gednotliwé archy, a tičc: 
každý arch na tiskacjm pap)ře po 15 kr. w. L, a, na 
po|ito.W9k^in psacím neboli weljnském pap. pe 20. kr* 
w. ^* se prodáwati budau , aby si tak každý co .neyr 
lewiiég^ i ty třebas pjsné zjednati mohl, které ae ko- 
mn práwé Ijbf. 

Žé toto wydáwánf ze wlech neyiaciněgsj g^esi, 
každý přiswéd^j, powážjli, že za opisowánf osmi stran 
not vr Praze 24 i 30 kr. w. 2. se platfwá. Tak leWnaa 
-ceno wsak gen w té nadégi ustanowiti w stawu ipíme, 
že se nám hognýeh odbjrateld, zwlálté t^ kragi, do- 
etane. . i ^ 

FrwnJ arch pro mésfc leden giž gest k doatáHi > a 
obsahuge mimo titul a přjpis, gednu pjseii ze fikraapo- 
wy opery: Oldřich a Božena, a druhau z Herol- 
de wy: Zampa. 

Nám zagistá oic gini^ho, nezbýwi, nežli při- 
datifže gak zloholo prwnjho sw-azečku wys^ilá, 
nowý teoto Wěnec, cokoHw do aahledneho wy- 
•dánj a wýborného uspořádán j, každémn podob- 
námu spísQ záhraničaémn po boka se bude moci 
posiawili* DeyS genom zpéwný naSich djwek doeh, aby liodaS ihasla pféd niibi na forteplann 
se nacházeU Wáinl gest uwitý WSnec , n jm se 
mu8)te, panny, krásili. Že přimCřen bade ehnii 
t wnsdám waSjm, zk to wám raSj zoámá' kráso*- 
cba{ wyda^atelů. Popgánj král. hlawnjho města Prahy 

pro eizince i doinácj od Karla Lad. Zapi|. W Praze 
nákladem W. Spinky. 

. Djlo toto sice teprwa tu týdny na swSlIo 
"^Tg^GL^ wSak my sobě za powinnost welmf 
milaa klademe, giž před wygitjm aCinill krag^- 
ny na spis ten pozornými* Gesti to práce mla-* 
de'ho mnže, kterýž po wék swůg co neypilnSgi 
polohopisem se ob jrá , wěemi k nSmo patřjcímt 
inrédami se obohatiw. NadSgeme se, že nám we 
sw^ prwotÍDce gádro dobr^ poskytne, gelikoi ne 
génom ze stadné wlaslnjho dacha, ale giž i ž 
dobrých, cizjch pramenů čerpati mohl; naděleni? 
se wSak také, že netoliko, bljzkým geho přáter 
lům, ale i wzdáleuSgSjm kraganům nowý tento 
plod literatury národnj wjt^n bude, Q. fráze 
gesti to prwnL spis toho. druha, ačkoliw se oátt 
popsánj meošjch mjst králowstwj českého gíš 
bylo poskytlo, a Praha, staroslawná hlawa na* 
Se, hodná toho zagísté, aby poznána byla i od 
cizinců i domácjch. Mimo to kráSlití budau kni- 
hu obrázky a plány; a eokoliw ná českff našf 
typografii požadowati smjme, pan Spinka, gakoŽ 
obyčegnS, ufiinj. Gemu přageme hognáho odby- 
tu — a p« spisowaléli dalSj chuti kdjln nowému. Pow)dá se, že giŽ budauej týden p, Eber- 
tůw„Če8lmjr** na zďeg^jm diwadle prowozowati 
80 bude. Žádos.liwi gsme, gakž asi pe'ro německé 
do^wedlo zobraziti dobu pradáwňoYrékost! česktf, 

Fáoj Šimkowa, od mnoha let herečka z b- 
ebótý "při českých hráéb nastaw. diwadle, uchy- 
stanaú má hru k prospěchu swému: Blázinee 
w D i jo nu* Přeložen] ge p. Stěpánkowo, CaMptfi tento ^- 

PiHip)$ila|WPra£e> na 
wlarém mestó , w li- 
líowé iilici, (yslo 946, 
a k dostánj gest w 
kňehoskladn wyda- 
tratoloini každý etmt^ 
tdL po Mfit^y k aC- 
srafto BO we čtrnácti 
dBeck weždj geSte 
pálAre]ioii?á pljloka 
pHUádá. 
2V r. běh. Předplacen) n wy* 
dawatele i n wieck 
řádných knékkupcá 
rakaaského mocnir-*N 
stwj na celý rok ca 
3 zi. 12 kr., na ttwH 
lefa za 48 kr. na iOL 
Be přigmá. I poc.k. 
pojUow. aařadecby a 
wSak gen za pAlletig 
předp1álka2zl.l2kjř. 
na 8tř., fýdennjk tento 
80 rosesjlá* NárodnJ zábawnjk pro Cilechy, Morawany a Slowáky. 5**" března] Orodof tam uronné sláwí) wéSné 
2a Sltfwie sláwu na zemi. J. Kollár. [1835. Mé c-f 8 1 z y ^ 

Teran^ n«q hir^zdy ij^asn^ . 
Kam gdaa waSe nočnj pauti T 
A yrj mraky, Šedé mraky, 
líf které konce gest wám plautit 
Kdy mAg zrak. za wámi opSge 
W nedosáhlé wzdálendads 
Ta^se z oka slza lega r-^ 
Crest to slza taa2ebjlosti. 

Kdy dStinstwj zaápa ndata 
ŽpSt mne wedau wragské doby^ 
iTam, kde blaho gsem obgjmal — 
Nynj patřjm ptisfé hroby ; 
JMy ^omjn&fli na ^my MoMF, 
C!t2 powáii wiStry kra^ : 
Tu se linau slzy drahé — 
Gsau to slzy wzpomeun^. 

Kdy n slředn tworstwa sfogjm •— 
Každé kwjtko wraacnS Ijliám^ 
I kn řěrwa w zemi prachu 
řřátelskan se láskán shýbátli, 
A> bych Iwé mSl, nebe, ránu, 
S«r(ta ébgjmal bych pásky s 
Pl^Vody ta w swatém chráml . 
Pláci slíy — - slzy lásky. 

Než kdy luhem geseň waae^ 
Jl/IÚá kwj^ lifSe potírá; 
Tul i W chladné žiQ hle^, 
Kdé, co krásné gest, umjrá. 
4 i^ AiA tak hrdé snjirá, 'X\ v T Ma^ se ure sknteřnoati : 
Tui mé oko slzau splýwA, 
liCC to sUa gest — Žalostil E B.Trojan. Slmioe hasne-r-dwi amjrá,^ ^ / .. 

I we^ náru( tmám klesáj^ ^. ^ 
WzAří oko taužne zjrá, 
Hasne, hasne, den umjrá, 

W noc haU se nebesa. 

Wles tichý mne wtéto dobC 
Krok — né wůle — sem zanes' j 

TicJm wákoi, gakby w hroW, 

Ticho wládne w této dobS; 
Mjr nad sirSj^y se roznes'. 

f/ljr nad swSly, ne nade mnauy 

W srdci, mém gen nářky znj ; 
Za mnau widjm i přede mnau 
ftanfikn smutku, žele temnau 

Nade pásmem zemských diq. 

Slunce zaflo, slunce irzegde, 

A sujm aoifý wzegde den; 
IksS smntekr můg ^ai nefdřegde^ 
Had qm slunce mi newze^e. 

Až u tichý žasnu sen. 

ZtiS se dulo — tiilíel ti$el 

Usni, usni w tichý sen; 
Snem se wzneseS w blažué řjSe, 
Kdé ne žeř, kde radost dýSe : 

Skiifm ti wzegde blajiý don ! 1 fF. Síuis. 94 P a tt t n i h. j,r l:( ř V^'^ Si /I. 

Zu mniwíím nu mlabQ^t rige« 

MfUnnU sil pit itt, cp 0fem $r<i^tt ntroiUU 9t>t 
frtffnp, garnj ben, fb^j buté jnfnj mjbaíenvc^ jiDoni 
((ilicí^^ fe lu ilan>ttému méílu jpřtaiDebío n>6ía(^ fny 
bíajenlgfn mtnufoflt, gi) gfem b^Cr^fp^^Kti wlntpc^ 
{ mtlgc^ bru^ú flrátvíí. 9{ekd9{Ion>né gewHo fe tan^ 
jcníw frbcí-mcm, on fe mt fvroni paptftltí, ítflnauci 
fe na Hni ^rabu n> oíiň) jab(e(7nuf. ^íaix^an tt* 
flau umbCen, pofabií gfem fe na tramnatp pa^oref 
bíijc íílníce, fmutn^m fe of^lijege ořem po jnomé fr«^ 
gtn^ f to nj j mnp^9 fhrůmef , mno|fé ofamřlé mijlecfo 
mne ttyamatoiíDaío na jtraceti^mňg rag.*-3b(f(o fe mi/ 
gafobt^ líonjct fe n)em)e t é wíteVfem mi (feptaíy o 
ttí^ o mé gebíné, řtera it mňau ja cafů bíajenřgjfíc^ 
jbe » (ftíabném flinu fe ^jrocf^ajímaía. — ?přt bíau^pc^ 
(et, gaí gfem fe m(ut9iri f fo»;> pH tomn gi| íet^ a 
Se(ftf nejaléčeny ran^, ge(fi; neufemeno botefli mé ! — 
2)Iau^o4i mn« bubeé oilitaú, ^rujn$ fnc^ blau^o^Ii 
gefftí barmo bubu |)o t^ofogi iwj^ú^ 

aSécuř, ffepMíb fw/tř^ ofoíní; tořřnř, flitmřío 
KW říjjíím ^ágern; ba ttJécnř, ojwaío fe wfrbct mém. 

3 jmebna ocí aafljené f mobré obíoje, tom gfem 
Pi^aí cjíe fwc^o, af ebra^pméj m{nu.íofii.'^ co »(laíí 
) ^rbbu bucf)on>ér mau bujft :pog(fiíi.. •/ 

«bvfoíi bóiDno .laíjlp fen -fen Jiwijřa neb tó- 
ff9 - )afe ))řib oci m^^flanpi, n ^Cíiálb^ } mI^an)é^o 
gejera, a miíojhif ( fobe ná« ibáb\f fljy ofíra, i t)oi 
řeía '(^íabj , a mt^ ^jrenefTent flfattee » bí^ejjínj frag 
)(até^o xo^Uf p)}b bíěbau ínnau of>a fe é^ícbame i 
minuíofli fwott: ttt n^m ^b^e ben i flunce^ a buc^ naj 
obtojenf potapji fe n> tid)ém faumrafu u))&mAtow(íni. — 

ít bíau^o flfem iař fibří;. neb řbpj' m\Ai ^ía* 
|)offtott>fíé triíMp.fleíis fena fiíníci oí»aí, je fna mne 
n>btr^na, »>řerub» jť^^naí, Mij/ío fe fid. I.wecern, a 
rů}on)a jare va)|)r0fliře(a .proicacnp jatyog fmíig nab 
fragínau, a p9ín^ítu9 «^fp<v );^i|né wyftau^l bf ^ 
bín9, gařo ^n>íjba írffří weftrem feTojfroíííe b'o))ro- 
wájegíc f l^robu uuíiťigřcř rtál ben. ' 

©(lana, obebjraí ^fém fe bó 'mfffar; ge^ojto tořje 
a flře(^» íJfíc^ii^o fo. Pari .í^"^! .wítaťp. . 

S^ío toffař ji»p ua.fii[mfí/.»^6,:fe bíijiía |)attt 
fie« ^ant Stevomndé^r' fa.{te»é|to..{Ía«9nof}i fe pt* htlni (ib }e loffe^ frogů f(()4ieH ))ofinar, a }>onnbabi 
fe m í tpecern cftýltto, f»>ř<f>at fa|bý, aby grfjK ja 
bne $ra^9 bojfel. 9Ieba(eb brán^ ntřet gftei ))aatii{« 
la, an na ))otorffi fbge, ))ila; mtmogbattcjf^ )»oioro« 
loat, gafoby néfo^o ocefáioané^o mejt nimt ^íebal^ 
9}9({ to mn| toetif^ ))oPatt9 a »)$rainé^o oHiíe^e; 
cei9 geffo |)o$íeb n>|báIené^o gen>ií cijince. 

©i) třeti ben nd^ gebna fn ^roje loebía ceP4r 
a aífoliw přjiíejirópt f gomoru nebaí, f^řebcc ame M 
febe pojorna ucínií fioau aiDÍalfniof}}. Sírotým fío^^ 
lanífm, myfofan U) rnce beríi a mniJfFpm {Tóro obří** 
n)em jnamenitř fe (jfft( ob wenfomanfi ceffýc^, poboi 
bage fe mjce f^anthifu pfebni^o, nejít naffe^otořfu, 
Safpc^ito gen n>e <S* @foUo»9(^ románech nalejame. 

Sleobb^egne mnt bogal gi| te^bif, (bb| ^fem 
tpojoton^í, |e^ bo^onim jnse, nenpáíe 9i(pebon>a( 
řrofu mv(í). fflíije gfem p í^o toffimaí, a ^íe^^ čapo 
gfem f)>atřiO }e jam^^fflen Pátí lúpar, a tt))}ab[é oít 
ge^o fpof jn)a(9 na mní. S9Í0 mí, gafo bb^ $0 ^( 
gij néfbQ n>ťbe(/ gafoby ofnb mug «nim negaf élaU'- 
řen bpí; - flařým >t>jfaf apůfrtem, n^obnaurt nibifltt 
mí Iie. (Sapo gfem fe .řiiřmu :^říMíaí« *«!, on afe 
})oaoruge toí^e, bífomál (ionřnjm (flam^ iia^pojbramc" 
nj mé, a ne^^ro^mlnn^itb pon>a, řjetní^Iebff xoiln^m 
řrofem báíe pntotooít -r 9?a ^ofpobř nebbř nócíe^em^ 
n^ixl ^ prkonjim i ^ru^cm ;gítru mé(ío ^ nj[m fegíti fe, 
^H gfem )9feb- finiice. n>)>(i}cbcm i frímp tobPaupií, 
n>|b9 10 bíjjfém aunuiíu (e^jc^fo gfemttafejí, obtubj 
brj^ mne bo^onin); neiňíntoř ))0 bofu méni txáitU 

2)neé koffař mimo Plnice ^lebage mjpa f ob|)otínu« 
t\, íbáwií gfem fe.faubnijfltef gc^o. le^írm njnj, u brá* 
n9 cefage a míic fpátře^ jcife bo měpa mne;^dpebon>aL 

leffne gařéj? nijilíénřjř řřjjíí^ fe í»>ÍHw^tt mém, 
a ne))orognd bnffiř JUd id pauteifoioj* ^ojovtopi tagné 
px\l\n\^ ^(ebata. 3 d>t» gíem fe gěg }ce(a Planiti. @i| 
fe tmeio, fbbj gfem bopánpiímfPa.— Sirmtti fe mi ))řeb 
očima xmtx^a o})orta, ceíý břHnpítoi i mťabópi wřř fe 
mi » obraju geímom tbjgewií, a bt>Io* mi; Jaro je fnfi 
b(au(fý(^ yrocihiuíému* — 2)aí gfem fe Pranau oiijfau 
ttíicj fu Parcmu p;pu. fS mnohem ořénfiifeiij fmjtilo, 
a b^ío mi ix\tx,,^éi xo ofrefu obb«>at((« pra8ff»<9 tic^á 
))anuge bomócnop. t( mffí> co gfem fpatrif/gefftí bplo 
gařo ginb^ -^ coj gen feptrtan fe*ař|ýatttt<JÍ^aía jmř- 
na? — 2)a(e gbauciňiu pftfftó mi na' in^iT^ \t xo fajbé 
té fini nepméní á^beň řfotbřf |igeVw ^fípá fr^^í f^ 
bla^o ráge a tríieft pcřelná |)ogj| ~ (( ^5^0 fxi íe^cegí, 
neboí jbáío fe vÁj. je fampten tiegfem,; 4,^^^*^^ ' "" 
Srjo gfem f^řiffeí b» '^..é.ttHcf^/ftfc.i^n.a jýřebýmala. ^étd ínna Hffe ^ oM^je fíanU , gafo flř|(rná (oi 
tta Sfifrn nočním; nefejfiné ^wejb^ obftupomaíi? jí co 
Jráíownii ftoftu^ a bn^řmí í)íebftí na trmnan jemí ) 
toíín^gafn^dv frAgd. — S^ío tiájo m wbi i na {cmt, 
tifb umMtn» lib gf} fe focf>aI n>e pádf, a ^í { rťibofl 
))tátt>a fn>c^ mocnému poHanpUif ^pánU. 

@en Iftřomec fnab nefpí, gen bibnffotti neije 
i&b)^o?Ítoftt, gen ne^a^jnttt fe nejom^ra ofo! ^ S3 
temním jtinti fl<íÍ9,bomiřrf»erta gtj bi^ía B^ofla, gá 
^geitom geffi; I> býnnil^mn ofcnru g eg jmu wj^úrn 
flfem Iflebéí, ®{j gf jb? nenj! gíj n<fé nef))cgi noc 
tícířá; fnab na tořít^ ne!— a „na toéf? ne!" — ojwaí fc 
pífiai, Híi buc^moí nocnlf ^ 9(ret je ntfm bofefl ja^ 
toáne iprfan xanfn^á), gafo ^(af9 ioneffenýc^ nápixoií 
to n^ bojnj; fb^l alt íúíalné gti^ ^yomenntj }a{ie 
|bnbi 10 frbct brfmagfci eoítnn, tn flrne frbce naffe^ a 
m fn>{ tjftti tt^jbec^nntj fTabc oHHige prú^U bíalenofli; 
t^í)MÍ\ tú toffal Haffo lafp^f — fíefne.flta na jerhon 
i^bfefnutj.^ 3» ^^S^ f^29 famt^l — 2)ef({tá llfobtna ob- 
Wa, 9tfíí fe b{tt>ý loic^er; í^obin^ cefc^o mi^a ob|9o<' 
ioiba(9 fófeřf i ^(af9 (h(í|njTů )>o ^rabbác^^ i ^nřeni 
CBÍtatiyy ro}íé^aío fe toitrem. ®l| ge^ po ti^flp^m ! — 
lojbe^c^t gfem fobf, )a gafo jdiifanl{tt>Cf ^ote lonítřni s 
tb^ofo mjfla mm ^na(o. — gbe onbe gefftř^ořeía fw)** 
iKna ~ gá fomoten |)o níící íráíeí ; famoten ? ^ o^íí^ 
^a fe, f))atriC gfem paxitnila, epvbáí mnt naflcbngiei^o. 
@ba rtK^egt, pfiffd gfem t jnámémn bomu, j ní* 
^jfo ^(af^ toefel^cf^ {yřt^cn mne ))oWp9. SSfronn) 
^ fíH^r jajled}! gfem yoflební {lo)04 ^fnf ) „^mé 
ř bortící:'' 

®na iat, gug ?a« ; 

@mrt a n>jt<)flto{ oleMtoi tt(í< I 
án fe ro}Iiř^(a ))o tmato/m bioofe^ 

IIL 

6mntn! ^l {Fondií ©efnc^ J(r((íom{(r$ *) fioau 
obioalíiioan giabit o newřfht, o famennau Cí(i|bfnt. 
Černá l|f(nbina yob ^jfran {Talán t^ía gtno^a yoi« 
^Ma. — 8ernnlj a í^ruta 69(9 loe jbont bo^ot^rflém, 
é^romiíjbf ném tn na yobiwanan ^ na ofamjtf }abr^l9 
loffec^en toi^a} galofU a ^nín^n. 9la tí paX i galofi 
i ^nito ro|bjIn$m sp&fobem tafato mejt nim tůífpvi0 
•owtfH* ' 

CSj^nrUr }tooIaI ))m ^fMHiul ^c^piái, j^ti* 
1194 ýtanancl— lo^firn^ a tiilan ffkfM$^ ^itoa}* mt fe o neiof^, a bo(latoÍ||e bjti^ ^bMi ttf moVf frn^ 
tťW gj Jjomfhi pvifit^smťl . • 

Sgj^ňru! }friH gini^. SSj^))oto2}me {lefnf lameni< 
né bog ; { )tnfme, gbaíi )bf gegi pt^t>oiné gfon ttůt^ 
boflí gafo gegí frbce. . 

$o|eame gt na fatib, ojtoAl fe torá(!otott(^ 9orel 
I ^uféře. , Ifí na: ní jbor <{Iecl>ftní4) vptifn MoU 
loflanlenan )»oftttuv 

ít tat fe í>řeiřojbírnf^ gebnář }W)bíc flařj^ gebnál 
|»blé fmc^fPlení rojbííne^o ge»{f9 to^atýru nfnbf^. 
2i yotfan^ali fe boilí obporne^ a gebinj btoa mnít 
ftálí megi cctn^m gřcrem, e nějto gafo o pevné fla'(9 
biYoofé n>ín9 fe obvogitoffe^ rojfiattřetté fanby btfí< 
p(9nn(9 tofem gebíni^m atitífim. a9tujon>é tt ií^Uipan 
Scíta }e ftbele, a gb^nef ) Ará(on>íc; a Wo*U ni 
#irani flrevcotoř gafé^o< pebejření flconnofii, rojpíaf 
fft(a ge nefhannofl bratra po neffíaPttém ©etric^m 
3 celo )bor fwatowáclatof!^ é^obtuil fe poflé) tD fan^ 
bn ^ban mnlu toél^(afn$<^* : 

Sle^oben bnbíf gména otce fn^é^Or neroben fpolw 
ftt Ifled^etné^Of neroben bogi^o ftoětfaf fbofoíim pofnr 
balffť obcott>ani i S(t)bftau %iťbnidau, ixoanau 1<tf 
mennéll^ frbce, i fbofoíi tt>froči pob.flřec^n gegt, abf 
poíábaL obcerjlmeni. nebo xtotíéfu. Qixcot jjegi al fei» 
f*ne^ gmw gegj ai ga^yne — píob gegí bubí} ne* 
^cttwý meii bi^^atprp celými \ : 

%aUc to^řfít }přtt)dct fn>ato»>((c(atoiftí fietbn uah 
Eu^tticí a gegí toelitelfau, a bo loffec^ n^ín rojpt^ítí 
fe }boc pmrn, feff^c^ fe f raboMwu »efe(í. %t^íimé 
tí(fy9 řo)(o|i(0 fe fotem $rab». Vktfxaii vtttimitowa^ 
ía fitkhf íiiíaftti proget9itt ni (ttofl ni (ann^ a loén*' . 
ftt t^úfáieli fe ^aufotoé biUHifá m ^rn]e gaféfí a 
teffitmém očefámani* 

Sta brň^9 ben^ iafni tinof fb^j branní^ mofl 
fpntilf ^ ne9pr)9«(gffí fe pftbrat f pm>nj ^rabní ixár 
ni, pobřfK ^0^ toe(tf9 It^, trogi býtftu na f[anptt4ipe«> 
ionén9, u fteré^o) flaupu {brognofjt oře un)a}on)an>(iUf 
paf U )e fe r9tiř mtmogebattq tt> ^rabí gcnom na plnan 
iiffx ia^amil ^oboba na brunř gebaucí^o btíjete, po 
lemé i pt(mé magie angela i plamenQ9m meCem^ ni^ 
d^agela fe itoxťtfu na tí^í, a pob oj pfáiio b9ío toelto 
fým pífmem: 

C9t(im, ^robř )£te6ent^atorfanIo}njf fífAiyGIi}' 
břt9 8ibmi(9; propabl vefegnénm fasbn. ^ wúi fe tm 
to títái btt& nebiti to metech f óíoioftol M(fe|o íeff éi* 
^9 onA fe |)oflatoiti bo cafu to^o na fanbuio iptAiff. 
^romajr mň, bila i geb bnbi| mn; po pfefPíýc^ tfj 
tne<l^ tta iáífntu )lte»ffoU tntp. 

10» PMtf půt ptn I9t(|m aaneCf < fU^ttáiiem be 
6e(^ yřiiflp , tb9i fe &9ÍP fi^muto panu cjfaH f ttttto^ 
|9?^f^ éfi^ra {oc^tífo. ^omá^ad it lálflup^.vaUn^ 
ft^m bď^xoaú ioffatéfio mifla, ái ge (9(1 |>otriticí» 
)aufan(im< naf9|)att)jfe bo |)ob(a gebtir pxímtUi 1 ni^ 
iDratu 10 frage bomdc|. Zafé ffiítinia } eiebentl^alu 
Í9(a }(ic^m<íttía fowref)^ ^^mflar ačfoítm ne tau fru# 
toflj^ gafomau mrto^9 j bratři ge^o iaftiý )rif eb |>orau 
a rolem ®eb(tc natejl ^rob. £3 naramn^c^ botedfc^ 
weili ^eg ja {tífhipy, a| na faiifebni St^itict bota* 
iiíx, tbtito wifíéitnu ipti ))o|(íba(« Qdfltipp obtá^(i — 
fBííjm fomogebtitý jfiflat na íeflém ^rabí^ nemage pří 
fobl (eba bman míafhiic^ obíncu* 

Za mpfofá ))oflai»a> tp fiíne f )>frtt< tn^ořen^ 
auby — to mctif^ tman)é oto «~ ta mitdini mimoa -^ 
tyto »nab9 muiilé i^onei^prw na ff(t|bétii yůfobHy 
mocnfr ge(((o} ^0 mc^ saláfí tan^duttpeni a Jboíefli 
ff to^xoftitaía , )a ni|to ^rbá myfl fíeíniaa t)rat9; 
ttfco ja^imaYP^gjfi^o na^áyéía^ tte|U hpía a} bofawobe 
m malíc^ bomácic^ é^Ubaía* V3(fa( i bu(^ tftt)bétin/ 
i fráfa tKefná i roúití tůffat^lxoU cijtnee nebojiioé^o 
|H)ginnÍ9. ^btawl fe ňamraceío to ge^iv aubp, a offof 
^ nim nepřtc^ájeta í (^nř ( naiiaupen> ce(l9 f bamowitf 
a ^ína mti na obc^ob nejpominaIa« ®e^o p^ťfya i 
gegi ttiíb^emofl -« frbee tbapoíni rotami it}ai9ře(a 
ftoajef, (terý) arci bimht a| bofatpábe raba by by(a 
ufryla^ nec^tic obgmíti fn)íta flabod^ gafl na}ýwa(a 
ynb neyfttnfgjfj frboe ftnflébo ; a f^an ^t(im, nemage 
mimo fiaro|ítn|^ rob a |>oc()ob)ci ) ní^o ^rbo#^ to by 
by( přínefl na objftr rab fe to ta^né míífomání nxwfjS^ 
nálffoi^n nwíidiCQt wt inátíf o fráfnegffí bnboucnofi^ 
fbejto^ co pán a mag^xUl me(ífý(9 flotfúf fwfta 4)reb 
oii poftatoiťi fe baufaí. 

tB9}ánH>0 ^ttflýf ne})ro^Iebn]^ gafo brná )>ilInoCf. 
toflrywaít fmeyffimi f^ose^ jfyíebo fiooge a floma fmo* 
ge; a(e gaTo| i noc neyřernegjfi mattau býioa jrot^ 
i }<íwos ^ufiy trll^ati fe po^inoí. 

3mi)e(a barwa j ttůáfi oban^ becl^ fe w nicb ta« 
0lf^ an 0tm boruíen (ífl jboru fm. ViitíawHu ^nií$ 
a (ito#r pemfta i ^anbeni banHta na br4ny gi(^ frbcí. 
CBtfim ^Hpaí $ubamaf m jnfan tfttjbettoýi^ fe (t^ 
gen třáfl« 

' l^blaé fe boftawMt gctfa fe foneM negtflým 
fíomem tfíi^éta tiíjirtí. if^vqUti io ^ro^l 

i(yflt# fnabr je by fhroc^ jabroAomaí: Aroaisttm 
•t^mf éiAi it opraiDbtt bonmimaJr ipmiU ntwifbOf 
ie byi^ prámem byt |)ry))ab( meřegníom fanbn ? r- 
Zafto fe ojmat tagný mítemcr ^ 9^^^ 6^ V^^^ náixontm obrnájlim^ « trylé iveyíitfy. Vk tMttí 
ge^o fe fiíný rojnřcomal ptápoU 

aSanbřegirmlnmU báíe, byla byfle orct neínffi^ 
fleíno^ fbyby^ byla bnbto meřegnl po botu mém^ c$ 
po bo6t miíenct>n>it wt^aupiía fmftu na oii, anebo 
fíon^em nemtíoflným; nenabřgitým nfájaía mi cefitt pl^ 
pomii ieflé. 

9(no, toby fe í byío flalo^ pane rytiřir fbyby^ 
fe byía mo^Ia nabití 1 |e tafomoto {loma je rttk mar 
fftč^ nflyffim! ®eflt to mafe peiono^, mofr jmujilo^ 
^rbtnfFá? (St^It fe oprambu bogite, je ff(i|beta Jtíc^ 
ttícřá bofli mocni^(^ nemá profirebf&r poStawii ^ ři# 
nnm ffitené^o jborit na obporf 

Seba byte mi phb títivim n^n p^aUu 
O gen meft | té temné (frey^, bo ni|to ^e a| 
bofamábe |aCi)a(, 9iula moge — paními moge — to 
fleflí cj(> po nfmjto miři nenafytni majfe tanjenl. 
®in^«o moge, 2efl moge — a mifofi moge -r oif {bo| 
by na ty bball O )íá ^^tímr (befty gfem }apome«> 
nanti mo^ia^ it ncyfrá^řg^j^ l^ta mnUfi^ ctno9i 
gtnom aijjhtoft nen^ru a )fabu obnáiS ! >* 

Zafto balata bimla |rbá» raníná mypaf(aii 
milence nt^moM, a to^řemffi ^nimem fprameblio 
toým, labránttt nemohla rotíilpm, ^orfým ^liám, aby 
fe gi nemyyranbiíy po ptanaucj<^ (icecl^. U mffaf ipa^ 
iitla byía -- mgneffená m tomto f^iwi bo(efi|itm bimta 
wiíttflicíf ft)aniíegffi a toineffcnégffij, neí lby fe tant)aii 
co)iatá minula t frbct rytiřomu. S rytíř »qti( mocr 
ttojl tfcbto fanitík, a powila(4 m nem (yfeíoflnlonuíd 
m (ibejnofli láflyf an fe bimfa obrátiía, aby i tomno^ 
ty obefllla. 

ff(t}Kto! fan)ettfíce--mig angefí! imoíal 93t« 
íim, a ry(bíe gi m námií po<&yiim# t fcbci gl mimt^ 
fíabř fe jbrá^agici. — Obpufi mému nefm^flu ! |>ním 
tmttg gefH fmrt moge, (afÍFame >ofo tmoge |in>ot můg. 
3i br)e(r gi mfama pemnýma femřenu, a ttoxoé 
ge^o bofá^íi rtu bimčic^, a jrafu gegic^ i tn>áře i frOi* 
fné {figt, a políbeni mraitci gafo blefTy befftíly na íe« 
potmárn< tyto {(án(y bimfy mííoflné* SP^nieni geg{ 
fpíynnto po({é|e m pobbáni fe (íboflné, a m br^fém 
fmtření itamUí milenci nomé mit<j|hoi láfly* — $o« 
4|!ttíMMitt fe i oy<t ubobřiti nebyto nic itomcffo me|i 
miífttci bu(()a i^rbé^ow 

3 j^upAfa it SMnéi Ci(iji^it9 frbce famenneV 
pwnn ffUmi «B«i(imo0ina Kinl, a oba pitní rotomaíj, 
gafby fe bylo neymaubřegi náflebr&m (ifln ifmato»á»< 
4amfl$(b ipěmáCit noy^nonti^ 

Zřetj ben po nef^oé pfí|Ai Hottit fe fit foncú .Melittett fftifftt díJt^UL (Betám ye ná^rabi tta i9^ 
Ifaté aSimci |ii2(a tofffbi ^uMa; }tt;(a j f^to^ýc^ 
yiifiaí, trub a ^flí^ H^Ia f •bi»efe(cRi Jebbř: a 
íúfatlfátá Hati taforl4 fdst M ivielífém na^rabj, 
llD^tntrf i^afitýc^ ^^tĎgk fgíkaíi yff<: (^vaM9 m> 
^ii(lý M^ a tia^aajce tom lainiMlt ^tfa ^en |)oi-« 
^řttoif a Meb « bpgikoipi |K>|(€b(m íauMa fc loUm 
^ttbťáf a nemohla fe ni rojtancoDMrtg tti ro|tiNfeííft. 
K loe »4neiifu I0^olf>o ofM ftáto (fUpiitii^ i ^ní** 
imU fe^ ie Mbormo {Irtgí 4)(cf9» 4^9 iii^4 bíi|eil 
1 1ft(éu0 teitď ft Ma bo si^o ^^^mia(« « (tfieit 

^&l^ Mm tt)iiffritýc|^ cel vágowé^ itetesc pitw^tá^ 

pgmcáů M>tferti«i (^data fr f ragína f uoimmn o^ 
petíůuí^ Sk^o m^ mtoU iid^ {lawni me flamném 

fe roMittau, ^ nlito fe gtío ob £áflaivř f 3Sa(inu. 
'Í69IÍ tp Kj ge^iceioé. ^riMí $nith 9ítii Híe mbro^ 
|m ftntlnr rytpfHatp (ebř na Iřm^tné ryjce^ ^(osou 
Mige L^fditv f;(i>]|)eaaiii tt>: ^(tttotý^^ ^ót fe býti 
yeto)>eii ntyPéntáí^. %vA floma ttemtttioilf a fb^i fe 
ttiimogbaucj na bru^' bum^ taUtl to ^(ttborém mKeni 
}a nfm gebonci ibro9ni>0'e pobimal^ le^fo moffl na 
tttt^fflénfu |)Hpabnautt^ je to )a weeernict^ temtiofli j 
'^robfi t»tefílj fljnomí gfau ^ fb^b^ ntb^í pmni iai 
yo eofe jnámau te^biíj ))j[feA )a?j[narf Xú ftetauj i tem^. 
n^mf ^tafV bruji bma yřijtoufomati* 

sbafto gebauce we fmad) n>e;ernid!f ^ borájiH na 
vtí^Of fbejto fe eefly ítweré f(Qa}el9. ^oní a^^^^i 
ftUtíf oanantttgice^ je clti gtn^d^ na bíjjfu* K n> {!n«> 
třn, fotma je fe d něfdiít frofu temnótau ^nfTau pvo^ 
brali, <^(eba{t gejbcouMÍf ob (Sáflamio gebaucj, je na 
ceflf fFJlotoé, na n)ffe(9 {tibero ramenád) |)o biban . 
floflí gejbcí ňeíttámí. 

Obrař jfene fwe^o wlemor SSíIíme eiebent^affr^ !^ 
i>}tt« fe gejbec na ceflř lloge, říerau fe grto t febíerfc* 
ma ndfftern, a oflatnj ^nu(t fe ) mifla fwc^o, loni 
f»9(^ m mif obracňgice flronu, a t^titótoi, g gic^ntce 
|»íťíojíwn, cHhi jaflupngíce. 

^o| wim ba( prdmo^^i^^ntířomatt frofiS m^cb? 
t<(l^ fe ráinř Siebenti^afiř^. 939g((t gfh ))9b t^láfl^tftn 
lu^toí^ tttiiiQM na fniHiiíiKiu (auf^j ? 

gbor fwoté^o S34cta»a »»(ál!--)m»{a(o tt^ff^ W 

•f«f geibcft l^íafnn físebnoecfi^ni, vájm DDUjíicíni. ^ipof 
bobaltr fe tflaiowi g«(b ^(afúm ongelutv, joiMUcicb íři^ 
If^ífa. ( faubu. 

^rorim íoH, pant rpliři I prptt(un>U ibrognol 
t ^Hím^mf UuU t u^ fe mnjckatínixú, -* ntibvá* 
^te fe i{{a)>atí » iflá)^ge tícb tr(am«(b^ berani 
j(b9by(|em i fa^bý j ni^ gebno^ na |)raiiNm» a o^^ct 
0eb«o^o na teviau vy^íi, ab^biui geffte bioa, ÍHH nim 
labfy yrotrtagt* 

Qfiót fmote^o SBacíawa ii^l4! ! -r Jtoeíalo gefftl 
gěbnao »^(K()i>fm gejbcu f/íaim ^ebnocen^oHm^fofýrn. 
tt i ^9eb ydíiii infen ná)}h»n {Ian>né(fo^ a jtvul^n:^' - 
geftí laléti^tí baíefcf y^ je^fwiíé fraginlr gebnaf |»re« 
Ufi^máni gfance ffttfípm bufetem r geltfoj mifec^ ge«> 
ibenácte gejben fe nM^L^gebn^^ eeOau bra{i> yobfr p^f 
Mn t febíerfmn Uaiilau. 

étitáni míitííify yfu lalat^ fr ro)(c>ati 0UI$ 
rajtá^Iýcb jbi ná||tftnj(^^ (bQj fe gnnbfotpé f náfíab^ 
nernn ^an>en| feb(e<f!r4 ccfterciafft ^ibtt§on>alt. Sí 
Mffof ge}be^ Mířebtt na girofo^betéví nHTftntbi fe ífan^ 
IH^gícir prfl^ na rtQ \$Í9lm, tiitvátt fcíni )a^íoii.bnnIr 
4iii(eí i oihralttá )tt)if ota na yemíbonté ^ameai nú'* 
ůiíAt cafem leba toXifo .temné mybatoagjBce tmimU x 
£»f(á(ft«ře, )báte fe, |e gtj^^na b^ íetaít; neb^ 
ge)bcon)é ani na bránu neiaUe^pa^ffe, ani neiioofawffer 
^ritcbob otevřený na(c;a(ú 9>ntí )a}nin»a(a famenndí 
ittobHn fbttl fe po ni toKfero (onfř^cb fept^t :po^9bo«' 
maíQ^ Ua w^íf^ntr ctnKri^^annéni bn^oře flijalo ^ 
álonif a bioa fUni ebi^con)^ meč obepiaw{fe- rptiří, 
obvDNÍbeíí geg.» flo^oenii ibrQgno(fe ge^o )iflAY9Íio(ffí 
9Íti ge)b€&m oilataim. 

Vk tníái ^uft^cbr )e oni rtďn přeb oltma toi" 
bftt nebyloi po fřín^oIaC^ i^obbácb frácet SKÍjm de 
fwpmt prtUDobci* % mffaf tito jbátt fe tu býM welmi 
powěbomt; neboi mebouce rj^tijre )a mfn, be| }afla« 
meni iíotH otoiraH a iawíxaíi, nifbe neianpabice. 
^ábnií I ní(6 ani poma nemtuvML — j^onečně bwéře . 
otewřelíf gimijto gím weflřjc pranb f»et(a fe to^t" 
toaíil W\iaupili mfafri^ítf a ni, proflřebfem xo tu^é 
tíd^fK tu febicic^ m(ab(fi(^ bratra (íáffterni(§f to ^á^ 
řenýf tí(f)9 djrdm. 

^u)Je 9Bí(imon)a jtrnuía pobiwánim na tofo 
tt)eftfíin{fé fla»eni, ge^ojto lojbáíen^gffi obrowft^ po'« 
bob9 genom to polofioetle fe rni^b^ gaffolin) na 
bíijíof fo(em jafnaucí^o biwafa* )e Ha ftoicnu a itcif 
teínic jaře gafnd fe rojfétoata. ípo obau ftxanáá^ pfeb 
lotítfvm oftdf em f»eíó bwacet Pe^oIn{fu ; fébfít tn » 
pitném mém Hdffiemjm ranffe, nemlnwjce, oni febnn Mobře a au pctal^nifto, febflo bewít ginod^ů w 
obětou r^tjrfFém, ilegncm, mobťé a bjté 6arn>|)» SR^a 
gt^ pUc^ mifio meie íoiutny tbtfrí^. 9la floíe 
:pdf fosela bi^fdf Qtiittá )br4ft m celém jfeorn. 3 po* 
bobdíof fe tDCJffeYé 4(^romď|břnj f^fatelfř^ittu f))jffe fe^ 
^ttj fe toefkíetxtí^^n^iti faubrul^u, í||otomicj(^ fe n^nj f 
(ibe}ném« a tnjrut^tttémtt tofot94nff ttejít {boťu wra^ 
tDof arncmu, f ter^} fe neoflpc^al, rvtjře ))o^án€ri f faubif. 
«n{ pfífttojl ani jafmnffiícfl nebjío tt>tbllt níi třcí> roj-* 
licnvd) 'UúátiiS)\ a Míf^ f^ na itic^ ona í^flegtwfl 
genníar Iterá pti ^(řabé^r caflo gt} fonon^^^ fotno** 
wothé i n)e.tit)tfř { A) {loma íxi^á iopíi^mi ©ebinau 
íoiminÍM jbáía fe b^ti ofoSaf ftranau gafo gt} ja 
oltářem febjci r a to tmato^^ flftv^'? }>í<(in jaí^aíenif* 
Sa gebťná ofem yíanaucím btfo raby fe^ofnjfu^ br{0 
febic) UUm floln ýmóc^V t^vobl^ta^ i opit 1 fafriflii 
fe dfdfegiCf it^ni na SBUjma |»e}oř ftoSg obrátUa; 
fteré^oj b$It obřnd a| na fhipni botoebít, po nic^jt^ 
fe flafo na maty í)?ebfínec t)řeb toeíiř^ oltá? pviú^á^ 
)é(oV a titifo itftomá^it^ febeít fanbcowé. ^e^ ta 
gěbiná })oboba tt>a'}nfgjfi nebila bofH burdinú, aí^it 
<tí^ ten (ib9 bogem b^ta aRtíi(<^f 0^V«^i»>|^ f< }:po^(ebii 
ňa toefPfevé é^roma}běni n^ frbet t)ft{h]))ugici^o rt)t)?e 
*b<)( urobtí. 9}a eeik ) fyrabu rícf^níďé^o r po égeti fe 
^ob9iici na fřilo^oé ci{tí, apvi éfiiii tmatt>yQH (^ob«» 
bamt fíd^Utnimi t^U mu na m^fli obJimK obrajoto^ 
tagni^ci) fnemu fpvatoeblnolli, gae{ }a íafn te^brgffid^ 
:^o néme(fý(^ geí^o »Iaf}e(b ^růani^m ip&^ohm tolibu 
fwau rojlíábatí jařínaíí. íí wflpaltnto ani » pobi* 
)emnim, f!ra{{Itn)cm fíenuti^ ani megl meči a fublicemir 
ani me{t jaluHenct fe měf^Ubato, bitem t>oíon>ic tjfe 
i pt^m ob^obitt), fmílofti nabi^t, gafoioá fe oio{fem{ 
é t)ipttbfau ge^o i>f irojenoflí bobře* frott>nawaía. 

M9d)límt, tafořřa fmřtýmt — obi»ájItto$mi fíoí|> 
)»o fltt|»ni(^ yřebé^na, é jt^řinfen^m ti^em/é prfy na.* 
I^nne^mt a ^fawan :)>oabioi|enan fe na^^řoti 0ino(t)nm 
l>obíé-flotu poiidxoiu 

[9ubattcti? bifc] 

@f tcicb a bratr 3b?nef ^ 9t i 4» o l o w i c'* mijlo a it r d« 
I o 19 i c, neb J(cďloioi(t9 — co| laftato^ opraviti pcofjme* fimí ^riAleíf ^i^ frbcenr ^^má«ce«^ toflmt^K míjt 
|píe<i)etnatt robina ^olejrnbotou* Obáwal fe^ Jt fe 
bttbe npni mnfet ro|(aueíti i yojemfFi^m tágem fií^nt 
« »ifaf — gaf jo^jtefat » frb^i íiflau i|»F)e|<nAt^r on 
f^ari^, ffled^rný ^rabí^ pobato ms mfu ňa yftwito^ 
naiir tafto f nlmu yromltnoit: ®|^tta toam ^ce giné^ 
I ))^flotOiítii obeto{bati ttemůjeme ; ta gefUi loám iá^ 
tejetto na tobKném frbci otcoioflr^mf a ginbe^It němčíte 
fbeb9 wái uyřjmtti^ ^^řitvinnlt r frbci: u ndi po^ 
bnbtCf n ]iá« -- b44l loóm to^ bn<l(^ mlabtfhof.— 
třeba* í feflárKWe! 

^ mamini tomn f^řtbala { ^rabínfa fIon)a tafFo^ 
toi(r}>otoa^ttang{€j ; ano i Xereffe neopominvía gemn^H 
mi ilott)^^ iaViiiti na otcomfrém ^rab( taH^íio ))ře<- 
HtodnU — ®ařa ip bi>t mo^l gino(^ frbte píanoAdl^ 
0bporon>atí f aílolm by inn r^aum byt m« rabiti ; 
^onfi t)řífeaito(lf a be^ idmtu top^ft^ 9taioiH « tóbf« 
lem fe nni oci a«fíl9/a ruftt ^abfneinn i ^rabfte ^ 
i aarbíwajKi fe Xerefře — na třefoiteí fe nfta tifřna, 
itoolat: IRebe nemo^i> mi Iráfnfgf(^o flanomiti <ite^ 
gafo |e mne meai nNÍmi popfát^ býti bomotoeml . 

S aafltoť na ^rabř eíbotín, a nťí)tpil^t ipvdm 
ftaM tfxctbi<i(t) tat ntohpi^fsnaú i^itno^ , a< ncgen 
^oletub fa'm f)oi»bKen fe tiřaaornai |)ro ginod^mb 
we^íofné ^ratoott^ánj: a(^r| i })obbatci {|fg.f oebiw 
fiim vyndffeti^ bob^rotf a obeaf etnofii ge^ bobrofetj^. ^bit £ib0r\ni 

y [|>ofra{owáni.] 

X^f tf9 ^íatoniffo v^^a to^pwwáttí, a ttawvátiw fe tt« íflňMa wdítd 6 ^mUm. S8 Ita^i^ tornády 
ffotmiíi fe jádu^owé f řoftl řr»att)ím«. 3,»«řo« 
^rabu 5poífrMb.?«>« jajnítoaíy boflownř ^Jifnř. Š}ffídj» 
^ořeťo tttu|ebtiojli , ^jotřati fe í »e»)řiteíein bóm(ícií> 
wríiwú.a »irt>, ÍNrujfiterem tmácpfo bío^o. 3 » 
ftábřa eibořinowa-^jabra gifFra iibaten|l»i, a buge 
ge^io aanjtíla fe i» fnxttfm.^flú ^uái gr^a. wjnáifet 
fe pa íjeruti* nevřrdfBřflfn a ne^Ia^obttěgffi sabíge 
ÍJO ífrfiat>|)rném eofliffH wc^ram řabattcj^o fftěftj. SSú- 
běl fe w tuí)ím jajjafu i m^putaim mpHMm, ^ibií 
fe wítřaítí nab a*«>rí tJÍeníteíú wtajfi, wíbrt fe »»». 
flau^jatt jJa^jefl po {tupni f ^dwl a jwwřfK, « »tbít 
fe irrowaaena poctau Itdít a poit^nánim íra^ani 
MwitKtti fe bo ^raba ^oleruboioa — i to nátui fpoo 
»iíť Serefie/ co » náruC bra^í net»ř|l|». 

«3 tafotoémto bu(^ ))i>6auřeni |>ro(^I fe |)» 
jo^rabř, a| i na tnjfto yřigeí, řbej b»( yoneyymé f 
íerefít o jBtíojlí f»j ))romfowí(. 

dftfo tenfrtíte on, feMIa iqwl mra w ^Í«M^ 
myfilettN^ na (otneii;. . Zfteflel tfřtR ditifd^/ 0^ H Unikni nmiff 
(íoivitým f miloflné bi»ce )>offinHor a tvoUm ff ěffn^m 
fe preb tli }á(ian)t(. ÍXUlnvrtá t9j(^o))((a fe bjiDla* 
K^lúh gdUi^ fe ftpta )e (na ptúbniUa, a nytti/ ua^ 
Uinnto^i ttaífi ufa|, o ntej fe gj (9(0 |b((ío ^ pUh 
fel^au 10 sin>{ gtílofř, vamena ro)f)taIa f loroittcimu 

Knor taflaulim a tD^boittbu feí^e^ dtt^eK! itoó<^ 
tat ijinoc^ rojníceni^, bjwfu f pffanm pxívoinito. 9Ia«' 
í^ofleb^ gafo fer^obnemn flu^ott>t ^poiírodi mi na frbcu 
«rjof mufi f»řt wjnatí ; je gefl ^oben f^řrofiý fejří 
0íttP(^ éíboťia ffTed&etnc' j^rabřnf^ ípoíeriibow?. 

.^bifKa fe i ja^íéfala bjmfa.nab nabřgj mtíett" 
cowau/ a gatfolím tájeft bo ní to^aupUa o bra^é^o 
jinpiíia/ í)řeb<é mít ípro wíajlni tau^^u jtranbwati nt^ 
wp^ía/ ařp fe>;ja^u6ttý bog. ncpauffttL 

pfamjěnj ťo "bplo fleg fefilíÍP gáfp múje. ^. Pb^ 
icbřanijm frbcem; á * baJn^m pp»cm'jpřeb l^fabřte 
ířebflauptw, p fméjii Vř^bfewjetí mu ppwebeL 3; neV 
mp^ir ^.rabl f{Tédí][em9 gináf , (eba .aúmt^fl gthpc^úm 
^oc^wátíťír acřpíiw ^eg ueríib p1) febe |)rPí)att(ftřt.\í(íe 
tp^éilji. tpplála i|)pn>tnnp|l — a Šíbpriti fe ^PtPwU t 
•bgejbtt." ■ . . . . 

. Semn^ttiiiíwpgem gefK |arr;|^tf .bř|ma(9' Iragt/ 
nifř a (^itxo ge(ftí ani neprannřgffimi řu|énit čeflu (! 
flUtí neJá^ittaÍP^ Ibyj.fe )9Pb ^ufl^mí, tppnnpmi (j[pa^. 
mí feffli — éíbptitt a Serefl^ ; Wemluwiíí injfpjp -r a, 
tpfliiř. rp|iiiiifítff» 9ttcxoi gegi<^ i^prtawaíí fe, jt .f ře** ' 
mu iTp^ttenafeialif »r^cim ))PÍibenim,ge^iíú .©qfiui; 
l^enitice ^přela nab nímú 

, Qaií)mii' mi »*wiíi ^erejíe ?. tá^c^í fe g(ttp(^^ 
^pbtibé^li miípfl tmpge tai mícne, gafp lefT ihif,jíxi% 

fR<^.»fi<?»? . '. . . ' . ;^ v- .: 

. . Pf {AíM Mtafíí újictp n\é. neliíeitíf mUpdí?,^ 
j?^bVÍ9 movitá MOf bpfau npl^ati byi(i.tebe^bp|t^p)p4f;, 
jf^ř, ii ftpl b!řf! mblPbAtt ííefftí,, fw^^i Piattíf.^^.teíqi, 
b^xj^ ti bp. |íwqta Píí,f; iitt>^flv. . . !>í^ . .0 •; 

.S3ab|| teb9.,{l(i[(/^ m/flíbn ^em^ Qn;m«e ;bube.fí«. 
m, tg iiefitwííŘí' pp«lPÍPi M ííbe, flí reípwni |»í^ií»t. 
nab ^rpjiq fmrti. ,.► .. :,:.., :.^ 

\ JJoín^ trauba toplfiíageg | milenana.^^^n^í. é 
ajp^cm, Sterejíe f -7 * Sp^ftji, Sibpvíoe \-M^ VoPsbní;^ 
gíc^ ((ptpai; gti|^ (etil. I jfpti^tp^mq ^f^j^t^ a bjift{a,i 
f|píf&<4a ;trp;biíiw^^^^ .,. ,,,,..,,; ^:.,.'- «„ -j. 

/ Ofeb/fjnj oř^riPd^9Í.«ótl9(^e.ne^^ 
(rann^d^ famenii/ffiparny ginpd^ fe nati tp^mr jft^ (^:. 
yuQ^I^na gtf|iU tta pHXtV^ cmalem tfe fmým ^(nfem 
n^ánřU ^-' r ] '^ • ®tioio< gel^ m(}#I^fe iit9 mant^mt, mib«ge ge^o 
friífne 4)ocaía jhpiťatú <Statecnpfli, Pbtt>ajnn^(lj[ a 
iDř^íafttpfli fwfttt brjp ^Pjprnpfl ceíé^p |)íuřa na fe 
PbrdtíL 9{ mfnl n>ute tpecnd bi^ta nab njm vnatoMck 
gincíee* ^abí iPjagetj, a bpftí t^pbtwným )|)fifpbem 
tac^pkpam )tn>pt^ ta Ptrpfa fe bpflal bp^atému aRpfle^ 
wj[npn)ú 

9l9n| nafiaía bcba tte^trnd^Kmřgjff ^ro eibprlna; 
^řebce it^ffaf nabřge; Jebíná vitlúid ge^p, newjbáííía 
fe pb n«^P. ^pru«řbp rufan řjjeni wpSfrftp newlí* 
In^ ftpůg pfub, a lí^age a Wfíítoage j (^atrncffp íůjfa, 
í tt)vfippípjeni ^íafítc >rpéb9 řnebcfňm jaflíar. ®tj 
bru^9 rpř ijXcMVí fman na mřřnť Pb|)pcittuti fříáneí, co 
St6pnnpkbp tf(p ant ben bite netíepflité^p pána ff)rp« 
fftenp nebpřp; rán? g^^p fbttoaae fe jaceliíí/uj i tits^^ 
»e' ppbíí ttfc^ fé pftojvaíí. ' 

fB>}ptu''tn)a'H tPbfpnáwal urpjenau )px&ti ®(un«' 
ce na héíWijIffítn fíu^jní fipgjc, nefneflWniJm mebrem 
fefiíaío )3pMi?|ř9 na wcffTlřrau jemú- Síbptjn, prau* 
bcm ijpttt na mjfec^ anbccfy jefTabí?, línatben tt|)uflíí' 
rtbtířtt j rnf9, jtopíoge: 9řerefíeř ^wřjbp mágíatP^ 
f!mauc| ! f éjb^ gipn tatP gipbna írn»>řg maví fbř^PÍíían ' 
mřu jmáceía, >i0cítífa byfl mé třjifí nefnáje! 

í!)»éíé flíjv tínali fe mit íop p^řtfíeníi^ íicíd^; we 
mkfpb(ťé9 feban wr^fna ))ob Wijfý^- (hpnř^ mH ta to, 
je f pflebnj ^pbtňa ge^ naflómí • ' ^ ' ^ * Slepice a kohaat* 

^ ' Wedúau ňá slepiCjm zbern. 

• '' iSw^dei,'' §ak se ná á$m radjV - 
^ A gBk yidá, kiii)', kl«gft, n tf^') - 

A z té dosti hrabá swádka. :• .-. -t 

Ged^ia n^oná tam slejpice 
' ' GeSeťa (56 tozwrfdiigná řeříce, 
' Že «e kdákáti má: Kako kako dákl ' 
'. fimá zase Iinibaii 1rc*j ' 
, \V^$edU wjjijzeUft h, «ei^> : ' . ' 

I(ď» nekdáče:. Koko, koko^ dákJ . 
Jdlaiiho mrzQtS to poslaacliage^^ , 

' Pósliáz do foho sé da^e, 
* Prawj k^haiMj žlwťa přednosta r 
: Jlfi^sle^kVíkaiiirrQjstťlilj si'b9Nck, ) .- \ /. A 
/: rSJe se^ |ia^ ge$(^j wíjtSi-íspasfřbay .9«f c}» -rr ;^ , ; 
. T(?bHd^ to e^fi^^ntl.^ . , • ..... ,. '-y. 

Geíi kdyí Rcaíersky. se porá^jí^;] 
'-''^SpotcPng átígc''AzWá$ťe,' '^ •.'- "^ * 
WaXně promluwjte,"' 
-BiAaz d&teí 2c té wéfi rozum jte! Silorad, ' CA lao 

rowi proti t)ole(teiit repmaeiďým bobre ftusbT foiiA0/* 
ISlbo pobobnau boUflj trSíptn býtoA, nt<bi prf ntbulixvi 
anb obnaSi a po ňéPoIiH bnj fom^nlm popjAa.ti ne4^4*. 
25r3Ó{ uc jri garlfi lapMtn] V po f rcřinijró t oblc(^řciti t 
ii3brawfnj iia^aupj- 

to Upnbftfi itA4<l5Í f< ^^ nebAtPisý^ 24sf3 p^b 
Spr4wau a wcbenim p. XOArbutona, ^u«c a gínýcl^ o 
rosmnoienj wlbomoilj <i jUPiFeoi réicfnébo t buffewitjl^o 
(lawti fpro(lýc^ lib] wtimi ^ailausiiýcfr muJA uilnio / bo 
Rčl^oico fc wclmt mnotio bobri^o pro bubaucnofl nab\tl 
l$t* vná uflam cocts AUČel^ jalojici fnl|>oiviitt pro Ut 
iDCflniff^ « cžco cřjbl obyiviíMlfl na pilgífu (oit^y poffyi 
toivaci.' Cjm f< gí pobd pfiielicoft/ U t^obinyi pťofli 
b\ia, uiiuinau libatoan ^ráxvi, grfTto gj^ 0*obT re 
5fÍ3e ro3uinu i frbce fioé|^o u§iwá. tnimo to fe i b\tf&m 
fprofl^ robiny 4 u^eblniram bobři fmt^y pob«gj/ gittijta 
f( fú W3bél4ni buct^« fméřugc. 

(LonVilfQ rofii afibUt i^Srufelii (Iřira^rQ špitnim- 
ftvpfpa, fHr.ái f|Utt iso foní 3^ Robinu 3i72 ivib* mis 
ber woby 154 {Iřco^ce iPTfofo wyi)a^itgi. 

W Dveikítf/ i» 3&clgtf, ttynafil gaffe M^Btig^Dy 
ruúíiitfi non^o. ^^Afoi^^ > nfjio |i. p(j»otiiM»(K m«o<^f4ř.. 
bflflogtijrd 3a rři minury 2lfr4t myftUiÚ^ ^&»a f< poi- 
Sabu nab{g|. 3 oby£egnÝ4> ru^ifi^ fft g{ii| ftUUi ya ttn 
famý řae geit l4rrác wyftřelilt. 

<Bí(lÝ mlAbÝ Tknf^iUn, sl^orowit } Pl9frtt lo^ a gcC 
na nj ee fpolubru^em fwým bf^e ipfTcQo auroiii w]c ntl 
pfll ^obttty w ney wl^fll. rydbloili po jřece Sýii|S| Caco 
Iptf 10^31* 30 liber/ a proto gi^ nflfé gebeii toHfo muS 
be3 welři^o nani4I^Aiti.) liifa ma mlfU 9^mt$u ZnfTm 
aU/ 3<by papfrowá tato lo^ <dý btn iKfiiiéta* přebce 
winřy probjrat, 

YD roFu 1883 byfo wi|>lt io ^iij[liřane4^ a gmenof 
wfti w l^tigt»lfy.u přepobiiptiaa gUbii* Vta woj^$bwi$ 
ma řolama febKo tri ofob/ a bSetoliif Mn byl 3apf ajen* 
3a 9 minut fe ugcla anjfitďá mfle (20 minut.) Cento 
firog fe pot^ybugt púu^an opratj/ fřerá w (^ubé ^oiipoy 
OpeiDnéna gejl. , č)m wftff) tjfe; tim ^erfloflgi béSJ ivfls* 

pobiwnd w přjrobl pf jpttbnofl byla gt(lé flln4 
bauře 18. bře3na 1833 w ofolf ntoeďobf obflfim / f)umt 
poleďim 1^ MeWm) pebiwit (^obitf^^byl gifté Ihi fonci 
lebna 1834 nafe3ený {^řibef lo oFolf bitaíinfíimi pobii 
vtto gifli bylO/ S^IIfetí.^ fotwa wylj^iiuté^o bfafTa, frerf pf\p^xÁitn\ pi)^\ « flarimbubí J09 ffnhbí ^lalec 
3^n, byl tvJtfic^ f«{telfl?ý4l/ «fragi UflawfFim/ buf 10^ 
Ubna kfcí, , . ' W. , 

tX^e jrancau3Í<tr to ml^i .na3ivanim Morlaix,. byl4 
flawtna fwatbd/ o hěrilto 1250 ^oflS ^jtontnýc^ bylV^i 
Tato ^bn4 j)tpmábfa fypfti pog^bla 2000 jiber cbUba/ 
6 iPolA a néfolir telat/ a wypila mimo niroliPa fubft 
wjna/ 4 be^ry (?) 4'iwa a bobnř fofalPy* 25Ó ofob ft 
SonáfTelo pause připraivowin{w pofrmS. F* 

XO íjnfFu fe pige wAbec mj/to woby ^ag/ <t to prf 
3 ti přj^iny/ 3^ tam ob3vU(ftf ii»nÍ3f!Vb fragin44^ wo$ 
ba be3 pFjpraipy ani ř pitj neuj. Proto táHcttj betl 
náboba woban nab ot^nim gefl/ aby fe rychle mo^l přii 
prawftt řag* a>(latni gfan č^notvi wetmi flťjbmi.' UUot 
l\ř pfe{^au(fli reyle bofla^uge obrofllimu Howitu na ca 
lý ben 3a pořrm. C(^ubf £jn tafi fřoro from řeyfc guil. 
potrawy nemi.' 

prAplaw faganflff (w 2r|í{/ w řjfit anamffi)/ mai 
.gicj 5 mi! bilřy/ 12 flřeu^icA (^laubry a 80 jlř. (TifFy/ 
by( 5a 6 nebil wyřop4n/ 26,000 bilnjFS pracovralo we 
bne w noci {7000 gfcb přifRo 5 ni4^ ^a ten iaů pfitoni 
ojiivot* 

3w|řata/ gař mnotf mi potwrseno geft/ mo^ao bit 
It, nil^iowltf be3porrmu wybrseti^ taf m<ime pf jPlab/ 
U ptů, ňepošoťnoPI 3awřen^ 40 bnj nic ncgebf/ ťrom 3e 
pfótno J teobracl ro3flíiibál a fpolyřal. 

Dri efaw wypřawuge o bň>au ^ábtái, ^enl pft 
let tte frienini n^bobl btiťwfd (Irawy Jíivl byli. 

^eté3oi»i. mofly/ fejbá^ $e tin^vií toynaffň; neb' 
gt$ po bUtij^i {afy ft^ogii]/) řam taPoiťJto mofipwt féUj 
me3Í'febau. ' 

llolir let by bylo sapotřebi; 3bivogn4fobniti po^et* 
obyoorelA vá rosli^nftb 3emtd>? Moreau de Jonnei ubif 
wA tafto: XO Tfařauflcb 44 ; w eipropegfTim KufTu 48; 
»-poť(Fu 50$ W ID4nfru *50; tp brltanfri riflí 52;'iiPr 
efwegMcb/ we dfwcgcafjcb a 10 portugalu 56 r ibC' 
6fpanfli4^ 62; o ^faHi 68; ip ewrópeglf^ib Curcjcfr 
a mlKfrftro; ttVtijosem) 84; wnimeďi fifTt 12Ó a we 
jrancau3J(b 124. 

XO pórru$al|ri prón^tnctf/ naštváni Enibro Minho 
y Ďttare ge(t livrej Btéila, na némfto fe tvelifi gesero 
fpacfnge/ gr^to t^aobrý fe ge(|^{ n(fbo nebopfbil/taf • 
$e fe 3bi/ gaPoby celý wvd> wobau n<iplnfn býl«' tltnoi' 
t^o přamtni fe preyflTcf ff4 ^áíti rito'^oty rivditau ^T^ 
(ItoW. .....•.' 1 .4-4*1- ^;^*;^ <^ H ' . J 1 1 tiAm á iM^mjtt^ 3ana í^. pospjfrtla. časopis lento wy- 
chAzi u Jaím Host. 
PospjSila^M' Fráze, na 
fitarém m6st6 , w li- 
íiowé ulici, tjslo 946, 
a k dostán) gest w 
knihosklada wyda- 
watelowu každý řim^ 
lek po arckn , k uč* 
mnžto se we IStmácti 
dnech weždy geStS 
«tiarclim& pl^oka 
přiklad^. 
2^^ T. běh. Předplacenj o wj* 
dawafele i n wSech 
řádných knčhknpcá 
' řakaaskAo mocnář- 
filwj na celý rok za 
3 zl. 12 kr., na Clwrt 
lefa za 48 kr, na stK 
se přlgjmá. I po c. k. 
po$low. aii^adech, ti 
wSak gen za púlletnj 
předp1átkn9z].12kr. 
na štír., fýdennjk tento 
se rozesjlá. Národivi zábawnjk pro Cechy, Morawany a Slowáky. 12^» března] stimiůím M gsem chnd^ ■ předci tobé>, knjze, 

Nexáwidfmy l^iid ^k bohaté ; ^ 
tVolnott mau žádoý {lowék iiewjže* Fr. ČeUliowslý. tl835. Znělky. 

l4St9 na (rVftu éutmgtlénul IL Slo2te koninky sifé w hrobek tmawý^ 
Wonná kw^y sla&ých kořenili 
Zmizeg páro wřelých pramenAi 

Z nichž mdloba nowé. pjwá zdravj. 

ProS si wpljtáS, Aeskulape Ihawý, 
Do kadeř} skwaacjch kamenů? 
Rozlj wody, uhas plamenů, 

Rozbj schránky, zmgft i staw i mrawy. 

Giným kaozlem gá se z řjSe sťpiů 

IMUdkem octmd w gasni kragin$, 
A stan rozbil w kYr?ltorandtém kljnu. 

Pe swéde 96 dníe rozdychtila, 

An gi ona sláwská bohynS -^ 
Rtoma na ify Cechům zaswětila. Často % gara dnch si s twory hráwal, 
Van Dykem co ze sna powstali} 
6iué-li ho faohy obgaly, 

Nechaw barwy, kn harfd se bráwal. 

A tak dlauho gake we tmách stával, 
Kdež se pani^ snoiré mjhall, 
Až i honbau -^ an mn prdhaB •--- 

Zchwátiw křjdla, w inh^ mdlobě spá^K^ál. 

O, gak lehko zblan^ w leskném swStn 

Ginech po osw$tS l^dang, 
GesfK nemá, kdo mn !^dj letni 

Djky, žes mS, bohynS má, gala 

Před zblauzeijm w lokty horanql, 
A zpSw (esky za wůdce mi dalal .^, 102 0(enm €ií\]máá. ^ ®afe gefi: p^ifibtroátii »a(fe, mili pánmil ga( 
fe Itt fIoto)9 ráin^mi tajatt, a) to yo tíc^m, toi^fém 
chrámu ^íafitf jainmíeto. — Sta to ja tt^afau dýmili 
|aé tu^é mířeni naflauyiío, aj ^af gtncd) u proflreb 
Umiti foubců fcbicj mitmým ^lafem ot)»cn)eb^l: 

íflm^wfUQtiAi t9 fám 4 polalt>roinim id yoi* 
ftDiítn^ tento iiot — n (once gfmt it n)(fIio bdíffim 
tD^gebttiíwáoim. fSpřfnul gtj nab tebon iboru fgebno^ 
eené^o faub — a ))obíe tčiffo bube fe tebí c^oioatt 

3bá mi fe, mili ^ánon>é, fe fobř loelmi fnobttm 
{tnite ptáci, toynáffett fatib^ nab r^tjfem; Iterýj mi« 
mo to ani w )>ocet bo^atpri {ef!p(Q ite))atej. Kbo) 
tDdm ^rtftoa ubřítí^ mlabicír f (pájeti fe )»otagmo/ a 
(Otračomotí muje ^oce^né ? 

^ř^ obíicegem 9o^a toShofbaoci^o feffirt fr 
)bor )))hocu fmatomáclaiofř^c^, fe{{Ia fe d njm řehote 
nábojna muju {fujfenóc^, aí>9 jameiiíi net)rai»oflem, 
)>oSjnagicim feáirati fitaroé aub)^ fragfi toíaihiifř^c^. 
@ tioáři ob^ateaan, ielem obfr^tpm íinime tu |)ráioo 
So^em báné — a tcAl SSifjmotoi ^ Stebettt^alu méni 
ptati 9 tte|Ii yrawo, ubflené m«cj ftoetfPau — ^ a 
iiere^ítevl 

K-yo fIoto)e(^ t;(^ })ot9fla( fanbce, SBiíjmowi 
ne9b(i)e febicj^ a loelifý (tfi yergamenom^ )}řeb ním 
vojtoinuL 

^iíim Čiebent^alfr^ jtebomebe Uce, tnfflm, QfU 
gajvfem nafflm otcotofl^m, řeft ))tttom, tento yobyid 
a(e flome: tSácíam bru^9 — ))cíef tato gejl yeíet frá*' 
(oiofřá —a obfa^ (ijht ge(ii miíofi, faubiti nab Stmo^* 
tem a nab fmrtf. 

S^aucima grafoma f»al ¥3((im }a ytflem fanb^^ 
coin^ýmr gafj nm tento ^ebnotliioé {aflTy obgafňoioaí. 
Slabe mnan faubj gtný pán! jfřifnut po^iiu Sbit 
faubn koaffe^o, ani faubn fr^e SBdcíawa rytiř ni» ' 
mecfp neujna\ 

9l9tjf n^mecř^ px^romí fe megi námi — na |)rtfi« 
tou fráte SSác(awa, i mirnř gemu obmiříno yolut^i 
an ge0 ja ))omeji tvpyoiojibámef abychom ubrániti 
balffim pxz^xxptxm. 

@af9 gefl f)refittper mfl^?! 

3 ^ol9nn( faubce, a pHmUna ^efi flujebná 
bjmfa {leínv St({^ntďé. -- Slawffteworaal Vytiř CSiljm 
I Siebent^aln fteentt Oti|b«tu Sic^itfau eafn noínj^ 
^ot-rtójaí fe gí fanbce. £{(0 9^1 {Pfítábi dfem f t^ohorgení fW gafofyr 
obtDcce biti^a ^(afcfm n^gácným. 9Ie|a))O0ni;( )>ái 
lagtflé na noc, fbyf ^ořefa {rntií foioaVna* 

K t^řiweben of^ft S3({mra/ ibrogítol | |tabtt 
(ii^nidfé^o* ^ 6(9({tl gfi ro|m(ntt>n r^tiře ÍESitinta ^ 
fíecny ffíi|bft9/ gafo b»au fe wHn^tiiti 9 «- t^iot fe 
fleg fonbce. 

@eil(i gtnaf toec geft jmntlovanvt^ — (teaton ^ 
fa^una to tD^fonámr je gfem obon negebnau xoiVtl 
loja^rabl lic^nitfé, fbf| oegfM íanb) tat pfe^ufl^ 
.ab94> b9l pana fiJiíjma i fleenn lamrnné^o frbce nc# 
4)o|naL — 2afto t^bpowíboí gbrognol. ^nAorm i 
^oflban vognicen, t)íniciAi fe nfl9» galřífnnt \fi objo^ 
to«>an9, gapomínage na pn^itni mjflo. 

^ad^olfu! aRrjIii nóbobo IfK a iinflábtt! Xy fe 
o})oioaitrgel, celo yrott cefo, \a\exoati na pina^ % 
tt)9 f)oceihij| rbtiřoiDéf tev^^áffenj faubcomé ftoato^ 
toácIotoffHf tafo»9{ máte megi febau ))ořábef, je flOi- 
tt>o netofrné^o flu69/ (lotoo p^maitni bjiofv fm^iti 
muje |)roti rytíři ? 3 rpbn flegné^o ú fe mi jalobnif 
to(la»)i — fměU fe mu bo ocj |)objn>ám! 

Zel^ fe yobltoey! — jaguM na to ((a< rágn^r 
ale libogmncnýr |)0(()ob{ci ge gabn ob toelfc^o oltáře, 
a )»of}att^a 09 bofatoábe tam tiffe febjci t^yii^pxla fe, 
a frofem rbc^íým toflan^píla |)řeb 8iebent^aíf!é|a. 
éirofy yíáfft fe gi na yrfau roi^rnul, a to ^bi^ )aři 
f olem ^ořjcic^ ftoítel (lá( přeb nim — fráí SSáeUm. 

připomeňte fobí fn>ad na |)oře ^ntnř, to bomí 
naife^o miíéfio 9lub^arba! jařal fIo»em přjfn^au 
Xenfráte tt>ám nebito i potejfenjm/ pane ^ilimt | 
eiebent^oín, v »>^^ 'i^á( SSac(an) přepabí. a^titofl 
Irá(on>{!a flfetřifa aj bo bnefffa poioefi (íítjbfty -^ 
^aí fe pramiio, frbce famenné^o — nt^i loám oíe 
vab), učiniti tafte}, a rychlým obgegbem ochrániti 
ieil gména fn>é^o { gegi^ «B fitf gHe fé tapíetíi, 
I nji fe mám ntfby ^^lyt í ciii boflati; nebo bofnb 
gá mlábnu n> ceflýc^ rraginá(^ -^ na to fe mám tuto 
přeb bojí t»axi jimotem fn)$m bofíábám! — nebubé 
nifbo IxůSjViái Jecny jemc^em , teí by mřmí ob nj 
flanotoený iilot myfonaí^ — $0 f(()ttjce geft, miíi pá^ 
nomé! míumtt bále, I jííorn %omájbfttétttn fe obra* 
tim. 2)efngi mám me gménn itnofK a bía^a Iib(ře^o, 
nábojttí otcomé, je gfle ocbotně přimolílí, fm»fy býti 
neftranné^o mýrolu.,— Dbjafpmaoemti (tan fe pobU 
foubtt fpromebltmé^o ! 

92ábojná pifen jamjnna m c^rámí^ rojná{fegic 
fe béífan a meyfpran mto^ii<^« ftamenjl. »a to (^(Oi* 
femé opít um(fa(i, ofna fe jotemnomata, a ^(nboté n^ffternjmi golol Ic|eto m toitoíni Itaginh K opH 
gelo poU( yotoftt, H) ttt flronu f mefltt (Sá{Ian>?f ge^ 
tenácte geabcji. ftonřf »a)»)geni a náfxmm gíaitcCf 

ffé^Or ro9pfcpí»^(Qiciút SSiljma Ste6ettt9al{!é^o a ge^o nr. 3latf fméf. táncmt táf^ fe 1f0i, ft^rotpifp feí. 99l4 tu mifta, 
fant titfid noí^a. geffK iteboníno* ®m m t^oftagi 

naiDé gafo gtc^ oH))^te(e\ ®fbtnai a 0ce baipne 
fEatoítttf Jifrý)t> ft(a fe m ^(utefént (efe. gbát^ fe, ga^ 
U^ naf(^tt>á[ N(a t^ temnem tcnr ^i^fftjí j^tfflameita, 
scbor nebylo ^e. libné firony fíffobnií^o.f ni píí^P^r 
Mi ii nt^mn^i bffon^ ^iSfh a fbofoft lo^tii |íe<> 
l^maír bobfe nmfet bpti (e{tt yon^tkom* 

&'tttů (ftatvfíf mi tnefémj meá)»to(m lilíUf pUt 
Of ft b9Ío Mi pt99itmp a l^ebM yjob^fTa. px9^U^ 
U, (eSe( «íno(^. U(rtt9 M aó^ímagielpeHitatt, a 
l^lam nsH otAře^ott n)eCifým ffdtfeim Saf Ie|el, ani 
fMtftt ne^ýbA^. 9(íx«pCíUi tmái , ttpMé.eU, ffUii 
ft^ 6 yo tdim xHiieffi pattni jtnímrti fUiitf^ pům 
tanífyáni tfjfan nemoc ofwřbcotoaly. ÍX.tí9^, na 
nnií fMiitt, i^ita t>iXf9a, 4)o)or(itD$m ^ ono' teprit'* 
wim^ttm ftífagic (ajbř ghtoc^owo be(^ntiti. Ka p^. 
nňé ^t^lttfiéx firíbála fe nutf!t)nofl^ HáJbf^e of bple^. 

SKatittfo, mattnlo! g{} fe t^o^^bnge! jtootaía na^' 
gAttdtt |)oIotaigeD9m ^lafem ;^a pvcoA ffotlé imt fe 
0ÍJro|(t( pomáxi, noi^rn 4} .ho /váfnel^oi^Ia a botft 
0} na yonenflá ňábra. — <So| ^at gfem to neyoióiba^ 
bi?.ob})o»řbeI |enf!|^ íjlai n ofnarmoftenvm yapi^ 
rem a<^Ie^ené^o. 2)neé, a ^ráii»f . ttyni,! niííipe: pát^ 
ben a ^Udlmn ^oMnu; tbifůtf bobvý yo|^. 

91 t)o tiá^ Potoef^ fe |c^o))t(a {lařena^ febicf )9o^ 
blé of na, i brafa fe je btt>ei^ tt>en. K n>elifé. řern^ 
foconi) IloSil la nj^ a )o t^atádj) |a nj ytvof(a«jiiR( ) 
Iramé febnke* 

dtnoi^ na nted^otocm lupu. otetořel pli iSoiM^ 
btoi nabřgné ^n>í)bt^ fe i^fy }den)tÍ9 na obloje gegi^Q 
ftffUf iotďefola bittldtt tto^ati gel^o febiej. .SSftaía, 
a ;|^eí(lM:|^{(a fnAnOf fdna {labff §a<if{ ^le^^ 
ítUmífOf gafo ({oi»if io f rogi bocela. mpi^m, nyn rot 

vat gfnoil^ flabf tvafy fwe na ft)aȒ(aa bin^f ipoflai* 
lott^ a na celé fioé d^ubobné a n()»otofbonié n>ufóíjf. 

Stbt gfem? byla yrtonj ge^o iemnií flotoa* 8C 
fbo gfl i9f 4'oi]:att)o fj^anííá? 

eBmlan npfintni^c^ |)řifteff obtteoe biofa tafo^^ 
loau libejnoftff ge fe gtnod^, ptn^UbUf^o poHwnf^t^ 
ft; íéye lni ttxétil Subte bej (htrofK, a gefHt jie 
flabofl nřgafan na fobí cjtite *~ matmía mi baía^ 
abyfie fe i^oflínU. — 9( mejf t|m } malého ^rneřfn 
nafa|)an)(f{ na ítflan, bfewfttan (jjct gafcf! íibí ga^ 
!pdcl)ag{ci tefnHny, gtno(^on)f, an fe dní ^nntjm, ani 
ipo^Iebem negbra^al, bo nfl gt n^íiía. ©emný o^eS 
iprontfnuí im ge^c* Sylo mn, gafoby fprofft?n toffec^ 
fifíefnúcf) ofowtt, tt)|fe^o {nicugicj^o nebu^n, na 
^jcrutřd^ íe^aunfé^ toeterfu fe wjnáflfel f obíafum, 
fbej mn fc gewttt tjocaly nabtořtrní řrafttřgffí po^ 
ffa»9 — a mcji nimi neyfráfnřgffí yoboÉa ofH^wgfci 
bjwf y. ©labannf c nfmánf f gafoby gafňf íluneínj 
ipabíefř })0 fmntné ipobjimni obíoge, pMitío po twi^ 
ii ge^o, oci fe mn iamUtpf a pofiím^lcf fen gaflfeC 
fm^fly ge^o. @ rnfama fe))íat$ma, na px^an {logený^' 
ma , ccima Ua^cffi gaflgenpma fláía tu pUl nim 
bitt)Ia ; rton)é gegi fjVptaCi nabojnau moblttbn. 
. ®taxá Icna, wyřrořtojlt ) (l(|attce^ bpjlrým ofem. 
otá?ett fe gafafa mejt toyfof^mt, femenofor^mi gebíe^ 
titi; a brjo t )ábane> ))febm;tu po^ií)ta. Syí to flU 
ný, wyfófý mnj , fterýi neřoíiř genom frořegun) ópo- 
báí llóge, tta^jwtiim bo ba'ířv ixfíhm Icfní ^nflínn 
pxo^^áí. gbdfo fe, gafcb^ nřfo^o »>eími taujebnf. 
ořeráwaf. ¥8 tom feban tr^nuf, a ^fotou na^nuÓ g^^ 
řob^M báífy fe bífjíci trofege bc*ře >égmattt{ (t>tH. 
W tářé fe nejmeyíH/ ®ífnř a«^<^tt^ttniér ^neb nato^ 
fotnxt |e fe byf otilb* tofajhijfio jfřifnuti ntfflfíf, ^rt« 
i«^powÍbagíci jafře<^«ttt. • ' 

• Dobře, jt pfiáiiáit^i, ojwaťa fř ^a ním ffotšf 
gena, a ^neb na to ^nflým fřotoim fe jprobiraTa KbfM 
:|ioftawa^ {íít fi^lfe t)offanoa^ fterdg gófoby na mejed) 
mcgjl í(ptt){fent agtoiretem, to temnoftetf) lefiiic^r pH 
{Nátilgicim fe bnit, bimé QaUi ffelmf fe i|iobobahLí 
Qa nimi nafin^^omal gtnodSf, půmíffagt ^nfUnom ofisH 
gen{!é;.oba goflfttt frolfi^ gaf #Ue fpo^^ti, 4fiitre a 
)>řeb ni řelagicii^o muge a lenu. 

ilpíimni, alloíi hátU toitini i^ío na pkti 
{handd^. 9Íef}obcbný Ifuf olbgimal řernc^o focauro^ 
t)tá)fa UW^ otdgfu, ob))on){b (wapila ga ob^ovoebí* 
^Iný ^rhcccf neygarnřgffi vofy byla bpd^ ogetefa, 
fbybyd^ fe byfa mo^ía yobjwatt, fby} pana rytíře to 
f)tttbtii( ^(cbaííf t^romíun^íía mcgi gmýrn (etíta gena* 

. 11* 104 S>xwni ta (i^(oe ob:p0n>2bff míaiil, i lUni á ír(« 
iptíwíni. étmi, ge fe tam gefpK flarý jbrogtwS na« 
dMV^ ^tege 4)(tott })oPebnj f)octu uímttt. Zen ta 
celéttut cfoli é ^ořf^tn }filáčvm bofajcnoal; )e fi rohatý 
yřtffei f)ro neffřafhié^o rytjfe^ an fe I^I aotoefli ta( 
řernoftte|níícm ^otinan. 

(So bcííSubTa? tťíjala fe ^Jříd^jj bítt)f(i; a mcjf 
tím, ca gí jlará cbJpaíDíbaía, pt>\land)al fíar^ gafc mu 
míabif j)}ra»9 ^jřiniffeí. — 

SSjlaupííi bo ájatxcc. S3B tí(^em ujafu jaflattííí fe 
M pva^ví febníce— carownp fe gtm abflemíl ^jřeb ocí* 
ma obraj* @ímice fe pctipito to iíati noecevnj řau})eItV 
j.nil íeff naučí fe pvan\)íí pvemlaíp ^uflan lefínau. 
Oteu^řenpmi b»)evmt f^^rofié chatrče pípnníp »> bFett>?«' 
v mn, tntattoflennau febnicú SB teto iáxi, Qatoip m 
bíefřu íJoc^obícíin ) fragín ragjf pc^ , říeceía bíwřa n 
ía|e nemocněla flínoct;a. SJ^laf/ flafobp anflel jlrajný 
fleíeí jjoblé miUtjo fweřence. 3)íobnra fe, nej)Ojorugíc 
i9))»tonim ofamleiií ))ří((;cii(^, aj gt locaur, i» po^ 
txton^<ff flfořacft fe ofoío ní ctacefle^ } pvaniu wfeíýcí^ 
citu wítr^í. SfiBíď&Qíjiía fe, a fpatříwflí na pra^u fwí 
í>olrctt)né; na ;prjled&, řrofcm Ic^aunfpm, fped^aía fltm 
tt) auflretp , bjwce ^Jřifflé fe wr^nauc ofeío !rfu , a 
^neb nato o})et f oflíatním íJřofebrtř ruce n^ata^fugic, 
ab9 fpicj^o tie)^rebubi({ ^(aflt^m mlun^ením* JDZujowé 
qfe í ée jlaratt'tt)efilí bo webíegffi |)ří^rabj>, geni bííem 
la iolmi, biíem |a fTpiimct fiaugtía, a tam fe n jhi^' 
nu na^ořrtc^Q ytwa a boc^nifu famojttnc^o chleba bo 
fjotUtcé^o |)uflHí ífpnjoru. 

. ®á gfem |t to^m^tfOf nefc^n^alowat ^ ajtvol f?^ 
mi^i^^< ^^l i mvjůf a ^afob^ téio. fmá .mniutojit 
nU^iti ffoUaU (^obnř i^tubolo ba .bp,<buílu lageí. ®á 
gfem tí xoatoxoaU Sioabne^H mi éubmiía -- tu ^ to 
9ř«b SSawrau )^ow)baii| r- bo fmrti 6 tebon arú i&X" 
ip ncfc^raufbím. 

®e«ít ntojtm? obfefía na to flará matfo^ aitp* 
ftoxci fn>e aci naft gofft geboioot? n})reIa.-^Sp(a ya«r 
tuKení 19 fomoře, a gen }ería:pot noje anebo Ixoťfiáni 
tbraio9#'}itb& frbiíwaCa {I^ffetú 

gl^tírné^b mám fbnrfcfa, aíJufíiía |)af o^Jřífřafena. 
®q fe m flarám , ab|> fe rob ge^o na rptjrjipé loje 
bojlaí— a on—! 3 nu, gfí4í maubřegfff, ^jane ^o^ 
rfno, nejti — ě pánem «o^em ! gd nalejnu tafé ginbe 
lurřp, f ju6n, řteré gt íe mnau fdjraullflgí. 

[Sttbaucn? bite.] JI rt lí t tt [k 

[^o!rafeto4nj.'] 

11. 

IDtt (afl mCr wfe mit ({mmlff^rm ^rfiebfr ^ 
K« 6ei>ii S«9 hit &itnt foQft ^etiitltl . 
íDu f^enticfl mír tfr (Srbe bfftr ^obrn^ 
Unb jřbf< (íílucf w\H M oon bfr nut (atefi. 

8í5?tt)ct ntiíbít, řb|>J gfeiii bo febníce toejfeí; 
toffaf i gá gfem fe ^^oneTub jarajíí, neb Seníf, ®urott), 
$)oref a £3ác[an>, b9n)a(j mogt f|)0lujaci gefftf i píÚ 
wnř neinám^mt míabiíí>, febfit a<í fíolénu Sfřemalá 
raba Ia9n)(c a fFíenk fláta na floíe, a ^ébiůd ^oř(cj 
fmjna flabf ofn)řcon)'a(a fferau frfmu. ^ ufabil gfem 
fe to Him, ab^d) tnéni pojorotodn l^l, a ^or(tu>é^a 
gic^ ^oworu tim ptíněgt ^(ebřti ttto^I« 

9lvn) fl nřco )»^ibe|»me , gal fe ^mit fecnittV 
D)fton gfme gt} bnřt ncinUt gabof}. 

ítobit, ^mjfUf obwece @urbtt>/-i- ttB gejl no; 
tobjf, pant portu, ábpfl nám, gafojto potot^ wtol^ 
náí, nřco t^owAíí. 6o ))ar b^íagi Znrci? 

$)ořef. 3)e9 mi pofog i ^ Surf^; bned neioím 
ttiíe^e; ^tan ^rtau Ia^n)icj gfem n>fp?(řo )a))onměI.' 
SSacIam. 93t)»ía;p¥f jafe ^obn4 rwacfa mni 
Znrftř a Slumeíial9 , í)ří ttjjto fe tito ftatne brjeíi -^. 
• S<RÍ(* 1^ mi n^toílenci j^ettenfjtí ! -- ^tad^dTé 
gic^ Hbtná temnan b^la titolma (^mttrau.-«^Xffme 
feanoiov^o gítra. . - '^ • - : j' . i- -r 

asáclam. 3 nsab^f gtfl fe co nabjtí, |e á be* 
toattnáctim flofetjm lofpnb^ fe obgaři o^toitp fáh, .a^ 
na n)<ÍD onAnflo nletonté ^egno obfAmititfi « 4U 
lífleu. ^ . ' , . 

@iiron>. SH^flil 10 i u náé? So^o m9 fe né^ 
boefámel 2)ofK na tom, gefUi |e fe jamieí ne))owo(a« 
ni báfttjcii . 

Vi^clai^ ®a1 to m9fIil?-S«n« fe i^i, a« 
gid^noabpt nemáme? 

@uroii», XSerfftt bofř; ale poejfe Mlttal 
^tnit (Sol fe ti ictía nefjibí )}íoby naffi pífoé 
íitetaturt^? 

. ®n^raio. 9lt to^ao. SlaffK béfrtiú uh nic gi^* 
né^o neřugi, nejH ^jjfnř pro ^pto{ip lib ; í>oeaie »ffaf 
nemagj bo fcbe n>}ce, tte| t u(on>ánj merjfi? lapotxtM 
Wgeft- 

3eníl ^obey mi rnfu, bratře, gď fme^lflím ů 
Jebaní ^ůgbe^Q to tal poiáttr bnbou fl ciaisci a m*- 
ffe^o HOTOVO báfníctioj ttopíú |)afmíd)* • ÍO a t í a h). 3ín«, tt^ffaf w^ábe^Ií nám jíoil^a pMc 

@uron>. ®atpa1p ^uictn, ab9^ jafe }){fen 
}a|^í«>al/ tUtcm ^H miít m mtffe pi^niétit^i im^ 
í)ro»tfo»al ? 

SB á cíato. ?fnc, jajpjnjř^ ! a ga ti tatfi ía^tpicf 
ipjioa, 'ft>vj tnní g{ opiffe^. 

Šenjř. íEoí gefi ct)ut)a obmřna! 
SBácUtt). 3 co. ti napaiá^ 9íaffi f))ífow)átetc 
mboflanaQ ani toíif ^cncráru. 
Stnjř. 2eb9.|yoPau(t)e9te: 
S3e|i vptoí po Íurina0^ 
ípotoř cer(ltt)ý;^nejřaíern5; 
.... ^ttťt)dii fř tub9 báfnjif 
, 88 ttfenofK jabaíenij, 
. jpotof tt) ůwaíu fwém přfle, 
^řirojeiie lo.bř^u gwucj; 
Šp fe íjbi báfniřowí; 
6§cc taf jpiwat a — jab.uíj ! 
as cícl a tt). Srábo, Senjíu ! 3 tebe bp bpl ^obný' 
imptotDÍfatpr ! 

@i|ro)9« %0.ijf bpío it náé ott)|fem nřco neftý^ 
d^anc^o ! 

|)oreř. D, řt)j bp fe gen Sarofíatt) mmdtiíf 
0iab biř naffe báfníctwi nowau ttuářnofl bojlaío* 

' Sfnít Saroflaw? íprawbu máé! On bpt bafni! 
irojenp; a bobrobrul^, gaYon)é§o gfetn jgtnbe nepojnal; 

^oref, ářbe teb aiJ toíjí? íE^f 3enířti> fljT i 
nim bDbíel, a býníalí flfle netojbířni přťftele'/ CTol 
poí fí ttebopífujetř ? 

3en'iť. ©ebiný, tfíl gfem óť iťř^o' obbrjel; wjfaf 
|fasi tomu gíj t?í léta^ a db to^o íafír oni fío»«. — 
^wí pfaití ^0 boflia a] tbnífub j U§et, a IcJí tt mne 
ttéobi!»ř^«. — «n^ fám »í, faní fe pobeí* 

@ tt r o n>. ^b^i mm mo^t gebnan pit{i% to p^aU 
^tWft íroř ftf?^0á gel^o K(l »iéí v febe 
ttofjim^ cí» 'bva^Ott pautatttt; nciiijm to |iieb; Iibo4i 
»ttm, pdn^toéi 

^tí, iti, jtooíali t9ffícfKf ocbotnřf a gá to fiinu 
)a fblem febř, pttoa gfem fe tíffe nbvjeí* 

• -^oreř. 3íeí(i loffaí 3e»íř ciHí poůte^ mufíim 
lodm io9pran)on)aí^ gaf fe é nim přeb obc^obtm gel^O! 
H(0. 3b^ co febátotf 3<>t)ť bpmalo ge^o mjf}o« 3b^ 
gfme Cofi^^áte pfitooc m ^looru pfecfaU. ^ube tomtt 
a^pet (et, an fe < bjitofan mp^ffi^o fl:an>n i^nim^U 
éffia to ťcntanricfá iijla; gaf^) nál j^rofatcf^ mef 
molo- gef ti pO)nat« 3 <tflo(febciě fe to páí {!onct(Q«. " 
Wobiíe fliílié ^}ktt9 'f)o]oiokO(iti I4ftn mtabé^ báfiqx fa 1 bceřt f»ť, ^ obtt^ejíí baugící |)eírfftt iieřrtwJT b^ 
lt(fer* 92emol^u íodm n>(fe({)n9 ofornofK fo^pratooiMt^ 
gen to geflte, ge jawfanRwý Saroffflft); «pu(Hn) ?5ra^tt| 
bo břbinp fioé fe obebraí^ obfub fe napotom bo baUfé^o 
fwřta pufKí. 

Senít ^ratřj, řb^bvfle loébříf, gafý tomu ÍÍ0^ 
toefu b^í ofub gt} ob blttn(ho| fanjett, yřtbali byfle 
fnab fataítému wjirp. — 3íe(je mi opomtnautir je fe 
d^ra^au po báfnicfn (auřií^ a getp jVoé n? eírgtďý^ 
gpewíť^ to^xInnU 

|)oret 3 coj^ on M tafé geben gmolfontentu 
— & la Byron. 

€«ro»* 3 tebí gif rabřgt řti, Senieřii! 
fl 3ettíř pocal ci(K: 

^taf)9^ přjteíll . . 

©ínnce mé gig gafflo ! — ©efftř gebndu gfem fe 
ofmílif; n) tn>ář ge^o po^íebnouti, a to b^lo po^ebni 
mjenj ofa m%/ neb ob té Jbobp gefH mtOoé, a )ří 
fn>ětgen toífotí ge^o třlefnofK! D, tenttáte bpto ga" 
fno/ Tb9g n) roggimani bufjV ma ttté^y nalejola, fb^f 
nemarnií (df!a opanoioaía ífrbce mé ; aU n^ni ée flnncem 
m^m í obgitottgici gáře frbee iíjtii^a, a noc panuge to 
){n>oti m^*.. Rtioatoi pvldt aufml^em mne npo^ 
mina na gf^^nulé fn)Mo, a těifiteíné rog^mani Roío 
fe toampyrem^ Ittoi man feJii]^icim! — %Bíg, égafým 
citem ^ra^u gfem opufřtt; ty gfl mi rojumel^ gafo 
ona mni xoiuúiUr gen ty i nyni mni porogumié I — 
(Sí)tií gfem fť totátití to bébtnp fwe, a frbce a ídflftt 
fivau tam bopromobiti f ^robn^ fbe mne prtt>nj utoi^ 
tato. gíteo; fSS^at ííwjftMa »eirfo<p{řa; nettí í to, bu»^ 
c^ irfrbci mému učiniti' gabofl* Opt^^í $fm bpmcio 
f«wig^,« gaí. gťem.íP gití, lbe fivitj .^jba ma!.— 
$atři( gfem na jfebé %attif, a prcd)ágege fe po ín^iA) 
fIotbenf!ý(bf ca^ :$fi?^ lipominol na bra^au ^xaf)u. 
étaftnf gftnt boffel míta# t^ Skrta ~ 93ería giiib^^ 
mái-^^i manleUm fw^m bybfí. OHM fmutni) h^U 
fmutnegfij «fubem ftwímr neboí, gaí gfem boffecftl, ge|l 
ne(f{a(htl ^ofrag lefa fiogi Hdxoí^l^ ^^^b, btt>an4ct 
d)atr€i nebalefo to ODboIi^ pobáí ba^naté gegero, xoií^ 
nanmí^ poft9té,.ioůf^(.pnf}é ffdlp; to ge(l (rag, 
to fterém gige 33evta« *@(unce prato? toi^fhipowalo | 
ffox, fbyg gfem fe řu ^frabn blígií. — Otetořeto fe ofnOf 
a bíebd gcn(ftina n> bjlém oblmn f wýc^obtt f^UtUo^ 
#fepiatýma tnfama fe mobljc* . , 

^řjteíif fbípbD* b|>í jtocínccm begfrbecaiHn r «t0f 
bíjcji fe angeC bp.te mnfe(:po^nauti; a ona..b9la 
ongeíem mým/ a fn^b fe mobtiía ga mne ! — ^ía^itp 
anptebef poiinimagicj^p fe mniffc^p tPStr^t ^ertu; 109 

M to mi w«í' ft«iř^VI*<> í«»íofJ iiřjnojK flegi 

ntib ®reng^(emf ab9(i& mo^I »)9p65d}iti m^íjci^ fe 
mig^a d oiifmeffné^o 4)9^(é ni|p BáMa^ ftořt (^9 fe 
mnfeí jf|rojí« obrajtt wc^o — jbc Í9<1^ fí 6»í tt>í<ít 

3(|' bo tt^eíera gfem yřebinml na bti)Ittf a (b9) 
w jiři tt>ecf rnj plamí^ {14(9 toůfodti , }a{Icd)í gfem 
)t>(fm d }n>uf9 f9tar9* Síni ^loíelbUUf ani @))ontin{ 
a S^erubini negalt taf ftbce mé; gafo jyfn) a ^a 
gegj. 3n« mí V^* ten, gafo jdíugícj nápit» m^ixé 
ptitoiif, flaío ?)o|lebttí »íbed&9 íawcicj^o fe flunce ob 
}emř; i tt)jn40'e(9 f)r v^ntp ftů^nm, a trcfancim lú 
flem iftnnel9 ffáitm a tvatil^ fe xo UUt, a| umiraflicf 
4D ffalmac^ t)ttfl1$(^ gep g^bttatt fe ^at^. firi9 
loffaf bo^ťtfíar « gá no^ott) rrátf9 lif}; bcmfl dfem 
1^ na .^tab, á 0eef((ti>age ^i{e|trofKi bal sfem gi ^0 
borufttt. 9l9^íe nai9 epu^to fraginu^ taufóm fe ti9ni 
fem tam po fVoftf , a pft^xúfbitígL fe, Je ymi mlifau 
geft lamas, gegji |yratt>ý eUtceg i»9flaumatí tiel)e.— 
XaM ifu(iti ^tám, )ba tDÍn9 mcrfíé mtte od(|(abj»— 
9tAtAl fomfi i>fkib mig á^t^, opH ft fegbeme na ge^ 
mír fhab n> bra^é iolafii; patH fe nefc^bem^p bi^bran 
ti^C; S^njiftt! saijToi flunce f}řit»(e tm^^o 

> 1 — . • 

8^Ii}Ya fe yrod^iígedícl n^ér^ tvyfíonec lafled^na 
9{bi)iřj|noi»o nf^ittlf neo^memií fW fror9 f nAmij {Ox 
miviú. 9ÍX f gof itirttut tt)Iibný (emott nab ^brajeni 
Jimé^jo trápenjl 

3 a^o(a[ ^kifem |)fjw{tit9^«: Utva>en9 Qino^ 
(^n! gaT9 |el frbce ttoé tůX mík$ fm{ráf e}9ttr^ fe 
gtnod^ }e fwé^o fna ceí$ nitrofett^, m9flef fe bo^íiiú- 
te( ^biíem nab nim flpgi; fkbvam fe aUf obioece )e<i 
manot)»t: D yane! nei(íbe9fer ai^áf fwými utiffenM 
a tm(^(ťm9imt :^řjbě^9 not9< ran9 bo jfrbce (! bpba(! -^ 
W ro^at proto piAct niltífo ^eb mujem ntíaiwim 
tietagií* Šarábugei fe ttpici , f b9i nac^tfjf frbce fan^ 
citn^f a ga)9f ge^o fe otwivá t mno^9m flotvum. 

3 rcaminuí ccíé f (ubfo fwé^o nen)(ibné^o ofubn tafr 
|e outrpnoflj í^nut, tífTna mu tulu mojoíoioatoUf flibit 
iD(Íbtt9 t99f(anec, je fe oř br|o ))o{lari. tt bř{to> ge** 
fftf, ne}(t flunce )a balefé ^or9 janifío, ffiat mu b9f 
otxoťl^ otcw, a cn f ťabeflnému pftltoapnxi na fn)Q^ 
bi^bn biín. ^(U)fn9 ffur^ fuň a yni^^ gfau nrn boru« řen9 ^ n pxA tauficfm ge^ bnc^ (egela pteiořena 
ccfta bp n^erfj^ (ragn- bo lámfn (rabřfe ^olenibii, 

<S ut((fen{(^ m9f{I^fa(9 ))řebflaiootoaf féb? ra^ 
bofln9 ^le^ j(ímeď9 nab f^řid^bem ftoj^m, i cjeií mt^* 
íofhié obgctí lerefíe ftoé, miof geg{ flíb díiott>aí Pále 
to pamiú, an |o fílil » flrafíec^ ttefmírn^cb. ía! fe 
btjjrt řaíwítt^ 't>«a fl«ÍP ffWí '»Hío- O, gaci řráfnl 
obrajotoé tojtuíffeli fk dftodři fe ttfmímagecj ^feb ^ 
ma ge^o ! 

mi gefftř afi m ^bttt9 to ftoé^o rige lemfTé^ 
^0^ a itrná noc g{| fwé tma^é yetntí nab toeffferatt 
aewí rojvropirala. -^mřa^V »*eff' tr|)9tíÍ9 fe na fíe^ 
nutí nebefr/m, gen a^e onbe mrofem gfauce aaftřen9« 
Slebý mřfíc fwitíí gafnř, ttjlíbnl geg nabíaege, cefhi 
boíe fonatt* 6^(abni toete>rott)é aa^tiítoalt f)o atrá«* 
f)etté gel^o tmářif a xo^^txi pfixota iidía fe n>{taH 
t09fmoboaence* 3 nebbal na nocni bobu, nebocfan)? fpíi* 
<|^al--f))e(^atl bo ťíjximn toafojfe. Ofna a<ímedi{ 69(4 
gafn? oftoít(ena^ t toMÍ mj^ati fe ofob9 fotem ofen — . 
ačfoU gegi yo(!att>u {octti nemocí. %B tom aaaníía meii' 
feía l^ubba. U n)(faf gtno^a íjbeané t9 att)Uf9 ^rogaÍ9 
gafo ofhré (fí»)9» — ©ní jbe jjlefagíl a^oíaU Robotoolí 
fe fnab^ an gfem qí fíefaí pob břemenem otřocttoí?— 
^řmotne aat(aun na bránu, ff^Hxo^ řmet otetofeíf a 
Síborin logeí na aa)3ocencm font cio4(em bP btoora* 

$tobu(, mxfxoi a fjxoH mfláioagif a^pToI ubf«t 
fifenj^ flareCf to po^^nim j^oflit ))oanam bómň^, o|eíeniř^o. 
Siboríttá. 

Goje ^n^tfli, btn)ý ftaríe? táaaf fe ^ idiíito^m 
tuffenlm j^tborin, »r^na febau i 1on(. 

Sí^iJ^ i^ube gebnau ranou lalo^ a rabofHF 
bíboioal opit f^bittiec ViiU^íi pa1,.bx(if)^ pm^ )f 
bne^f fv^atbn ^raběHr9 Xerefte flotoime? , 

6afo i^atn^ blefř gébnau ronait toab«citge tie9^ 
f{(nfg(fi fofíM, jntíitA náíftíi fbíM ftaecmoa nnbfgi 
eiborjnotott. @matbtt ^rab;nr9 Zerefle? liřífí ffta^ 
fm |)vomfa»)9mf a t»áU ge^o aUeb(9/ itila amobra^ 
(9 — u|)r(bl bec^ a ^rfau -^i ^íol fe gtnod^ potáceti, 
, 4 fe bljaM^o flaiqm ao^fftHL $obf ffený pHftoHl mu 
fhirec na t^omoc. 

^robú^, nabubte m9flt, bra$9 t>ane! |)rof{( ptití^ 
W9 flu^a. esac^o^e fe, gd loá^ bo^rotoolím na^o« 
vit — tamto gbau pxátoí ée ftoMem! — % )9>Ífa( Bi^* 
boritt (řefotoíte geg aa rufu Hiibo^tm, nebal fe mtt 
•^nauti a mlfta. ©afo telfó í^xa UyAa bo(efl na fMrfou 
ge^o, { ^racomali ni^ínl, aby fe f^^roflit té nn9»u^. 107 »íía tífeS ge§o: 

Xo geflt teby cil mé^o banfdnf — tp tan^pínřttj 
ttiýc^ neífrafnřgffi(& fnu! -- O nebefa, ^Jtoř fljie ml 
nebála yabtiautt ufrutncfli nejnftbo^fin), d mufa ne9^ 
(ro}neg(f| feflola na tnne opit, <m fe mi polaí íe(enatt 
Ma^PÍK (hrom! — Ó flfn ftragtf - gen fe wcfeíte a 
petápi^U n> ro^foiT^ ! (Sol tt>ám nepom^tttwcfim bo 
to^Pr It Ma^A mcV %<í«> fefprumv rcjpabál) 

^t$i frtp giooUi9r a 4Afp{hie I pfmMeným 
ofunm |}e^bbfn>^ p9 jnám^m bn>Pře ga( fe bo iaí^ta^ 
hifjphiatu Qtat^ iDrátiip ^vnUxo toni paúfoltum, 
ynfiU fe ja nbo^9mf neioínnS jTíomani^m ginoc^em^ i 
naivit geg na famen? febícrtP/ na tom mífté, f bej bpí 
))pfrn>é )gen)i( fe £erefti o f»é milofU, a fbej byf t^H 
obd^obtt pH^aí fitb toírnofih 

ISj4)o))te fjef.bra^9 parttp mí fe ^o tit ifav^c 
tí^itk gen| btu^bv bůmřry a ntinonnPiit ge|0/ gaf9 
otec mimaí — )mtt}te ^, a obbait^m ofem i»o9Iebn3tf 
tamto ta l^wifiámf tutb rfimi) ^bii> co loffirái ttám 
«9m;řngeVe99 M|begf||iti |tto6telii; SvoMny tl^aWcji 
nenefe gábti^ loum »afe(^ neffttfli f to mit^ffi moc 
ttStnUOf gejtQ nól nen^fbome f cíli ob wiSno^ Uixiiti'^ 
mu.boí»áti. ^ ®otioa ^ gfte obeffet imijeía n^efelofl 
mlaíU nafH |fta{^2ttt9* ýeeUn)! tobtíe bot^^aK na ni 
ota}tam{, co gí fd^áji; aj i upximná bcera, nemo^auc 
béíe ntagiti frbce fioe^o tagemfmi, b mitofli loajfi fe 
gfm fménío. deCo ^rabete fe jamraítlo — to fl můjete, 
pant, ^omi^fliti— a toffaf láfla otcowfřá i nabege^ ae 
fe 9atn9 , to bfiflogitofletfr. yon>9(fen9 3 boge mrátjte, 
fmít{|tía nob ^rboftí fíec^ttifau. 3í ^nflibit, wái pii^ 
gmauti }a f9mu Suffim, |e )»ám UnIxiU |)fa(i, toiáco 
09 pam ? 

VtílU) pa^mtí m^tjfi ^íatúaUf 9U máge ntu^díé 
I tmi upfmv. 

®a|no Mojafe na ttoáři^ f^ni(é |nii&hil9» 
loy^raiooioal ba(e fiwec, a| jpřtfía tt>táma o maiprai 
|agetj« ^úíp miíi, bra^ý i^ane! Jlb9b9(^ gen wébíO 
fbe fTom nabrati^ afi9(6 nmm uiM mef^erél^o bomn 
lobrajií! H co ubo^d Xere^el &im rráfněgffjm fnnm 
fe obbámaía pH pxton(0^ ipxdtoi^ o n)aifem jtatncm 
^jořinátti, tím ^rojttřgff) b9tft gl nírtegffl ftotoína, fte^ 
rdi bU^ofi gegj ^rojila un>r^nautt 10 cafn9 ^rob. Vfcrto 
fo ia mafUm pfkttm , poj^if fe n)9flali aa todmi , ni-^ 
ffxáta fe bdn)a(at nabarmo , neb9[o Ije boflatí o todi 
náwi^tU a} pfi^tt mnj na fámt, tttxýl iptáxou o 
loaffem ia^9nnti pxint^. Vobtoob! au1Iot!|mo(á( ginod^^ t9(l^(e fey^o^ 
piw slaměné. X Serefte mu uměřila? 

889 nm tojltcřtti umeřiít, obmece ftareCf řrře xa^' 
menama. ^optfomaíl xoái i flám mál ta( jim?^ |e 
gfme mu neměřiti nmofíti, geítfo) ubámaí^ Je i roami 
bpí m (legncm jagetí. 539l*ti náftrog ^jobmobu — to 
fanbij 2Jů^! — 4Jrjo na to ^íáfííi fe jeníd&omé. Slobi^ 
Comé ge rabi miběti , . a aiMi bceru nebonucomali, 
pfebce na t^o^íebu gi^ t^ojoromata £ereiTe, }e gim bo^ 
leflno mjácn9(^ míabencu ob69mat{. UiJeí gejftř rof a 
ben^ gej fobě ^raběnfa na ro}m9fp[enatt m9mjuiía - aj 
fmo(í(a mujomi fflec^etnému rufu potati. 

@ t)o6auřen9m frbcem pUHíjal ne{fřafhi9 ^viborin 
foíem m9^ramngici^o fítt^9. %39Uě naramn9 bog m 
buffi fe^o. @i) b9( pU^aí flarec )9omibatif an ginoc^ 
<^))ře<^áaeti ^efftě neuflaí* 9Íagebnan fe 4>řeb nim aafia^ 
roi* — % m9fliteb'li, |e bi^be ^raběnfa pa^na ? — @tarec 
poUiií romeiuiva* 6ini mu(i robtcji, řeK, a yoae^ndni 
bo|{ gi nemine. — %o taté m^^m, ioiolií Siborin i me^* 
íífou tfoHo^i* — Ao} mi (oně mé^o m9meiKf řeK biU, 
a fittrf {lu^a ^obimenim ^vfixaí nob nim rnce. — 9{eo^ 
t(í(e9 a ))o^e^ni ! mlumil gino^ bá(e^ a mimo mitli fe 
mn mefitá fíaa ) oií i»9ptmhUa, Stec^ci b9ti bobrobin^* 
cum na pMÁ\tu,^íál gafo ^růju robící bud^ mftoupiti 
^oWiim přeb Serefii, ttl mi magj aa mrtmé^o, a a b(a« 
ia f«e> fe tibugil - — Obegeíf. . patnácte (et na to |}řif|lr( anameniti^ mogenfF9 biu 
ftognilna aámet ^raběte ^í^ruba* éUá)xtn\) ge^o 
braitol nabán b9( meiifau bnfiognoflj pii iánflé mliíbf r 
aa (etn) voíní íá(tto toUtff fe abrange na otcomfléml 
aamfn fmém, m utěffetté (roginř. ^ promábřt magttef 
m)ácne> ^fia ^0 trefné aalj^rabě, aa mífla boftauf>i(i> 
abobené^ pitným (lunenn^ flatq>emr na něm) iíat^m 
y}ftoem n<tíf^ánox 

®bět Ciborjna. 

Sefit fámen tento na yamátfn ginod^omi ffted^et^^' 
němu pofíamen ob nebojtife otce mé^o, fterýa ttemáío 
pť(^pH ťblo^é fpořogenofH Tobítt9 naffí. S gemu aa^ 
giflí obpíatíta nebefa fflec^etné obřefnutí fe, — Stáfto 
m9t)ramomat ^rabě ^o^u fmému, ttetioaoriige, fe tentc^ 
flranau fe obrací , utřjti ffau. ~ SS málo ořamjenjd; 
lejeli fl na frbci - Kíboríu a SSÍabimír- 

/ntnt. X, Stmctířc. lOS © itt j rn I tt f \ú fí{I< 5it/m (cnfipcff XwM U^t^^ peb tídétom^ 
»9?ří»jtánj jltofflíw/, rabojlnť oíc propufftřni* — ííem# iw 
firtfnce o Sartoíomifgf!^ noci , » (ter/}to to ^ařjji a etnbe 
po Cráíctoflmi pofogne f>pMici(6 protc|iantfi tau nepíjteefll 

ufrutnoflj mne{)Tn)i jamcajKno 69Í0 »}( tito řoíf ne« 

fTled^ftnř jatvralben), bpd poctiwi/ 6o()a(»ogni a fpra»cb({i»| 
tlb^ ; oU maí)oroé, neboíi toíaflnlfll p&tDobom/ gegfcb netvin* 
n^ fmrti bplt (^atiebni ixíbcowi a ntfíitá}iin\il pc?o^a»ni.* 
Jt omicnlni t^to tatoťitp xxxálWvo^á) (lotv bubi{ tuto 
poto&jno/ fteraf to této tcM fe to^gábřil Sorb Sictviílfam 
toc ftp/m tř^titn tifiu o mfflebcic^ reformaci angíicf^, rfa: 
0{8p(a*(i po^nfitfa f reformaef angíftfé ^anebni, bp(t sfou 
ptoflícbfon^ množím obpibn^gfni a gafo mí ubéii on^ 
pobnucr^ boleffn/ fleff, tof bpc^ tof^ f7 pítft/ fbpbp nto}no 
bptO/ i naffícb íetoptrfi fd]ibau pnmíftfu tlc^to wnobpc^ (^as 
ttcbnofii wvmajatt/ gtmlH tfco profihbf onrf fe osnoíKl ; goto : 
ttirpram(b(no|}, utfffotorfnj, (aupej, mro^ba a tMf^án] fe Óobu. 
2o gfau ta pratofb(a, ftn$4 nettprofttetný , (cmejliniop 
ufruínif^ pfitoobre neb jaftabatef noff] wicp, poujil, abp 
rtvau tiípwplfff} ivía^btt 10 tito Mwi cicfwi sofo^U $ onino 
paf, fteřj m to\U fw^^á) o(c&» fitrtvatf/ a cjrftvl fatoíM 
tDtrtii sfiflati cbt?(i / Ittrau^to ctíti cti fatn gt bcjwe uf Uý 
gafo{to obbognjci utcpinfof pabll )a obft ufrutnofil ge^o^ 
Jlbpl fatot)f flin fnoatoati Icfieft pořijflatt — onu S9arto(o« 
ntig^au noc — {a Jtorta IX^o přtbfttcime , obpoti^bagi 
nďrn é boiefli, fe píebToto/ gegfcb, na neptv^^í tx^\nin\, C 
tomu bonuceni bp(r, ů)tHUli U uhxinitl nepritelftm ftoipmi 
na lopbldStni gí<b niboJenM a řiaeni ptac«g{cim« gbaibp 
fatoKici taU, a mnobem (pífl^ nemob« přebba^owati protec 
flantflm gegicb ml^toau neMIfiRmel}, naffínau ufřutnofi a 
^xQpii prontfflfbonxínj ? ^^rfija ndě ptcniti, Itanci uhutnos 
J!t^ obfajen/ to rabi francau|fř/« JDbogi fpifnutj to 2(mboiftt 
o fReaup, pět po fohi toppufípcb tůiítf faurebflpcb^ ^Sbni 
wibin] r< pttonoflii saiora}bini fnelft, mni(b& a geptiflef ; 
ano i ftoUfítu pří uctdť^ holiá), při flomném průioobtí neb 
prcceéfi 10 utfcícb paři{fřpcb/ pamferfl^d)/ r^obejflpcb a teo* 
Ienc}ř^cb/ júřiruc roireřanř, gfau neoboíatebtnj bAfa^om/ 
txwami uřrutnojlf, fterau {^ujonot/ (faltoltúHf) toía6 pot 
fog^. i todifp proti fatolit&m jfiřiU. Xafoioeto obwíSotodni 
netcaufam |1 ivptoraceti, protoje, bo^ujel! přiliSf íuje {luc 
teínpmi ubaloflmi pottorjeno, a toffecfo , . cofoli fe bu9 to 
Snjličanecb anebo ginbe |IaíO/ gebnormorne to bormébíuge* 
JDoba refermaci neb^ía nim bcflem poPoge a (ftlfti, alt 
bit fioibecttoi nepborlitoegfn<^ protef!ant|!p4 Woroattii, goto €(rppfr dambena^ 2)ttgbale, 490 { tní^a f«ni/l(o o 
topg^reni U ®inbři4a VITIbo fu M rabí, tttpofltebeíin 
ntfflebroto^ teforroaci bpíi gfau loffeobecn^ fid^a mrattfi, 

a fone?n^ jabpnuti rptaioeblnofli « SBfTaf bofii tobo; 

4tet{ gfme^gen omjrttiti tamncgffí obtoTliotoini tattl\fhm, 
a boftf^atii {e ani taf přeobanmi nefHedietnicl , anQ pof 
proteflant^ ta( bocela poctím, fpratoebliioi a pofogn! bps 
bijci nebpiL X ini)sUmjr. 

• * • 

Cflsopifl nit otevřen gest hlasem pro et cod* 
tra— >o tom gsme se negednaa giS probUslli. To- 
to pak OmJrnSnj tim spfSe gsme přigali, au 
bychom neřádi , aby n4s někdo pr&wem winiti 
sm6t» 2e praw^ stranS oa agma, lewao podpora- 
gemě, aneb: že -w hladech blaodice, bladyroztra-* 
Sogemee Celtfto omiroSoj byl ob y w Sak zagisttf 
wp^ře.p. zas}lalele zůstalo, kdyby byl powá^iti 
eblS], kdo tanráJ^Hwá s1owa(wppw|dce)prooeft1* 
MaafeDJQ \}\\é nikdy neehwálj, a i^erne' bpema se 
Befib}«-^0sUitA8 gestiBartoloměgski ooc wskolk« 
historicko faelam, a zdali Lord Fiewilliam w^ode 
stegntfn wíra mjwá, historicko fáetamneDJ*^ -«Že 
gsme počátek i konec OmjrnSn) ale wyneiohali<, 
stalo se taSira nám wSem k prospScha. SmnlnO 
bylo by w8ra mezi námi , kdyby to s tolleranef 
tak wyhljželo, gak se nám tam předal jrá! 

Sine ira et studio ! Redaktor. O Z w á n j. 

W řjale 22tém nSmeekOho Casopisn ^yBerliner 
Figuro"* wyprawmge Oettlnger o rw<iSk&oh a swám (!), 
gakých prý se mezi kapeinjm mistrem, p. Triebet^sem, 
mezi prwnjm zplwcem stawowskOho diwadla p. Pochem^ 
a mezi wýteřnými aady onshestm bylo přihodilo. 

I ^met jiřinnceni wAbec pronésti ^ ie zpráwa ta 
paohá le2 gest; dokládagjce spola, kterak bychom 
8Qa2n8 přáli, aby se onen Oettínger wzdSlaaos^* a wáž* 
nostj honositi mohl, gákowaa se tito páni wi\beC| i mezi 
sebaa honosjl — 

^iois Jan Celeitt 

c« K au?ednjk» tigkm a todenjm 3ana í^. pospjfnio* •1 


9 12. břr|na [P ř i I o b fl TI«.3 1835. yyBoris ^odunow.*,;^' v^ ^»" ._ ( Noc, Kobka klážterftkrf* 

0(eo Pimen a fiekoř Otrepiew-spjq. 

Vinen (p)ie kronika.) 
Cešté geilnvy poalednHo powétCi 
A mé letopisy nkonffenj; 
YTyplndtt dluh, welen^ od Boha 
Mně hř|lnéma« Ne nadarmo mnohých let 
Swédkem Hospodin mé' ustanovil, 
A té2 knihám rozométi nan^il* — — 

ftehoř (probadl ae.) 
Wle to té aen! Mozno-li? GiS třikráte ! 
Proklatý aen ! Eihle před kahánkem 
Starec aedj, pj^e — a znáti dřjinotau, 
> Celan Se noc nezamhauřil oS;. — -» 
— — — — O řem on ai pjSe > — . 
Na (lele ni wjsokém, ni na o£)ch 
Nelze {|tti geho skryté myi^lénkyi 
Slále pohled geho uéžný» hrd^, 
Gako aandce w aaadech aecedéi^ 
Pokogné zř) na prawé i winnéf 
Dobro i zlu poslancha^o rownOy 
Nezna^ ni Salosli^ ni hněwu. 

Pimen. 
ProsQol g«i, mSg bratře? 

R e fa o n £e§tn/ otSeJ Požehnej mé, 
I Pimem ŽehneyS hoapodln ti 
I dnoB^ i w Saa bndanc), i na wéky. 

Reh'o ř. 
Ty gsi stále psal, a snem se nekog^l, 
A mfig pokog bésné pořád mámeuj 
Bulilo, a wrah mé hrozne muSil; 
Snilo mi se, přjkré že mé schody 
Wediy tamo na wéS s ae wjsosti X / ^ Zdála ae mné Moskw a gako mrawenjk \ 
v L^ dole se lid na prostřeni hemSil, 
A se am)chem na mé nkazowal ; 
' A to stydne mné a straiíno zdálo se — 
A padage atřemhlvw, w tom gsem prosnnl. 
. 'f A třikrát mné zdál se tenSe sen, 
, - NWiwno-li? 

Pimen. 
Mladá i^rew si hrag;e i 
Zmáhey sebe modlitban a postem 
A twé lehkých widéuj sny bndau 
Wyplnény. — — — 

Řehoř. 
Hle, gak wesele gsi ztráwil mladost]! 
Bogowal gsi pod baštami Koráni. 
* A se dulským wogna Litwy odrazili 
A dw&r i rozkoše widél Janowy! 
Přettastný gsi! gá wšak od mladosti let 
Po kobkách se wleku, bjdný mniSek ! 
ProSeS i gá netésjm se bogem, 
Nebedugi za cárow/m stolem? 
Do^kalbych se,, gak ty, starosti let, 
Bych se od maruostj swétsk^ch odlaa&li 
A uČiuil swaté mai^twii sliby, 
A se zawřel do tichého bjtu. 

Pimen. 
Nezel, Se gsi záhy awéleni hřjin^m 
Powrhl, Se málo pokiisenj 
Poslal tobé Neyw^ššj ; wéř, bratře. 
Zdaleka nás gjmá sláwa, rozkoS| 
A ta ženských potuteliiá miloat 
Dlailho gsem zil, potélíl se mnohem : 
ViUk z té doby teprw o blahosti wjm, 
Kdy mé w kobky kláštera B&h uwedl. 
Pomni, synu, na weliké Cáry : 
Kdo gich wylis; ? Gediuj^ Bob. Kdo smj gim 
Naproti b^t? Nikdo. A coS? Často 
Zlatá koruna zdá se gim tézká, 
A' oni gi méiijwali na kápL — > -» 

Re honí 
Giz dáwno, Seatn/ otCc; 110 ChtA g«ein tebe trfzati se ó amrd 

Dimltria cárewiSe* W tem čas, 

Prawji bjrl gtt také w U|;li2i. 
Fimen. 

Ach, wf m ? 

Přiwed aié/B&b|*bycb zlý skutek widěl, 

KtY^Otr} hřjeb. Tenkrát w dálný Ug;liS 

Byl gtein poslán skrze gakés pokánj. 

Přlgda w nocú Na ráno, w ffas oiniei 

B\jí]in, zwonit; udeřili khliiko; 

Křik, ium. Béžj na dw&r cárice. Gá 

gpécbám také, a gll tamo wesnárod 

Patřjm, a hle ! zabit leSj cárewi^i* 

Cárice mál beze imysiri nad ním, 

Péstaunkyné w zaufalosti pld2fe, 

A ble, národ w diwokosti wleCe 

BezboSnaa tu kognaii, co geg zradila... 
Zgewl se w tom mezi nimi diwý, 
Zlost j bledý Juda«-Bitag;owský. 

„Hle, hle zloliinec !« křik powttal w&becný, 
A wtom d^S ho nebylo. Tu národ 
YT patách za třemi se wrhl wrahy i 
Lapili gsan ofcrywlj se zlo2iince, 
A přiwedli před teplý trup mládence. 
A diw '^ mrtwý nagednau se zatřepal. 

y^Pokagte ae !" národ zahřmel na né, 
A we strachu pod toporem zločinci 
Káli se — a gmenowali Borisat 

Řehoř. 
Kolik as let zabitý mél cárewi^? 

P i m e n. 
Sedm as let ; nya] by mu bylo, 
(Tomu prošlo deset giSlet...ne, ne, w)c! 
Dwanácte let) on by byl tw&g sanwéký 
A panowal$ ho, B^ saudil gínáSe. 
Tauto smntnau powéstj swé skonSngi 
Letopisy s od téch casd málo gsem 
vynikal w Siny swétské. Ty, mSg bratře, 
Dal gsi pjsmem swétlo swémn rozumu, 
Tobé swogi {/raci zanecháwám. 
Yř 2ase prostém zaueSenj duchownjch 
Popisug si, uemudruge Sálebnéf, 
>'irse to, ternu swédkem bodes w ziwote, 
Wogna, pokog, též i zpráwu wládař&, 
A ty bohumilých swaté zázraky { 
Proroctwj a znamení vrne nebeská — 
A mně Čas, čas abych si giž oddechnul, 
A kahánek zahasil ... No .z\róuj Se gil na gitřnf »•• PoSehneyS B&h 

Sw«(}ch détj ! Fedey mné hdl, Řehoři ! (odegde) 

Řehoř. 
O Borise ! wSe se chwége před teban, 
Nikdo nesmj tobé ani připomnjti 

osudu neifastného mládence — 
A paustewnjk zatjm w temné kobce 
Tady na té stráSnau pjie talobu, 

1 wéř, neugdes ty aaudu sweta, 
GakoSe ni ofdei Boha saodut 

Potom hleděl Řehoř, gak gsme se nahoře giS zm$nili, w 
, Rusku mnoho přfzniwc& si zjskatL KdyS se to ale neda- 
řilo, odebral se do, Polska 'ke ku jieti Wiinéweckému, gegS 
docela si naklonil, a tjm základ k rwému itéstf položil. 
Wiinéwecký rozliřowal tuto s Řehořem událost wiady, 
seznámil geg s celau swogj rodinan, a swláMé se swým 
tchánem, weywodau Sendomirským , Giřjm ifniskem', 
a přemnohých mu přjseA dobyU Wogwoda MnMiek tak 
si geg zainilowal, Se mu druhaa swogi dcera za man- 
želku dáti přisljbiK 

\BtidaueiUf o«/a/eA.] . Slowo npřjmné* ^ 

Bdjcj prohuxugle di^jmawé, \^^ 

Teplj chladné, ziwj u/le, co hnige, 

KoUár. 

„Podáwey se přfkran ctnosti ceatau, proto že mál ) 
a necht wede se gakkoli na twé panti, wždy předce mě- 
rau nižádnau nedowol si, i gen pomysliti na které pro 
Časnost a wěČnost občerstwenj , ctuost-li swan ne- 
chceš poŠkwrniti<< odtušila, gak wribep wédomo, gedua 
z neyslowátněgšijch skol filosofických na otázku: „Slo- 
wék-liby swogi ctnost wesměs nepoškwrlíowal, kdy se- 
be i ginými myšlénkami, mimo onu powinnosti^ urČ»- 
ge kgednánj?" LeČ wj i zuá to kazjý Člowék osw|ce- 
négžj, zet požádá wek ten př«iiiatý, Žet ku přirozený a 
šloženj Člowéčjmu owSem a wseligak nepřjpaduý, a ge- 
diné pro twory, stanulé na, podueseuégšjm dokonalosti 
stupni, gest přjhodný ; wj i zuá on dobře , že Člowěk 
odhodlá se tjm snáze na konánj gednotliwé některé 
ctnosti, Čjm ona gest lásky hodnégšj, a že gemu býti se 
wid| tjm láakyhodnégsj, Čjm hognSgi euj řinau se přj- 
gemnj následkowé. Tito zagisté Člowéka lákati a při- 
woditi mnsegi ke ctnosti i i gak mnohý, celé snad swé- 
ta djly owocem swým blaž jej čin ctnosti na wždy bylc 
by pozůstal w lanu nicosti swé, kdyby pomyUeni na 
Ijbezné pro činitele wýplywky f^eg bylo nebylo spro- 111 Wedilo na swétlo skuteCnoití a Siwota * Z toho ze wse- 
ho ale pljna,- £e 2iJowék wSeliký negen při awám so- 
fte foQntfnj ke f^gmsmfm ctnosti následk&m prohle- 
dat! srn) f alebrS i • wéinu bHhi|ma , kdj se o ^ée 
ctnosti gediiáy na ně poukázati amj i má. — Za t|into 
nwáSenjm na wysoat maadréa chwalitebné b^ti mi se 
widělo gednánj MélnjSanA, Králo wóhradčanft 
I giných, genS prawfdleitf nadřeCen/m ae řjdlce, k lep- 
s]ma prospéchn a anaEsímu prokwéta blaho2linného svré* 
ho.nstawn pro chudé přizwali gaaa n« pomoc 
Thalii Se 8 k au. Djky^ dwoguásobné • Wám djky« 
Slechetnj Wj d|Ia toho podnikatelé a podporowateié ! 
Ne genom Slowéfieoatwo w&bec,nobrSi wlastiinilowné 
kraganj swiáité aawazugete sobe. Pokračujte gen 
améle dráhau nastaupenau) On pak, genl wSlowécen- 
stwn národy ba národek kazd^ umjstii na bezmeznéjn 
tomto gewišti w^ehomjra. On sám řid a zprawug kro- 
ky wa^o* A wsak radost, iinancj se mi z pramene 
tohoto, walné podkalena geát pomyslem, le rodné mo- 
ge městOy T u r n o w, aČ má k podobným skntkfim li- 
domilým za okolnostmi příležitost tu neyzádaucnégS} 
a tudjž i wéUj powinnosti z drahného giz Čsstt w 
neehwalném trwá práznénj. Bylot to w skutku ne- 
malé, wsj úcty a pqchvraly hodné pomy^lenj, okrásiti 
Turnow wlastnjm, stál/m, wselikým přjsliišenslwem 
hogné nadaným a opatřeným dlwadlem nároUnjm. Kez, 
aeč nehylaby láska, láska k wlastl a otSiué! Onat i 
tady překonala ramenem neunawným wšecky obtjz- 
uosti a nesnáze, přjčjcj se slechetném.u onomu zámyslu. 
Neypřednégsj i neywýtečuégsj z Turnowan& za Čest a 
a chlaubu kladli gsau toho aobé, hleděti na službu Thá- 
lie české $ uznatost obecenstwa sladkau byla gim^od- 
měnau. A wSak duch neswornosti wnedluuhém na to 
Sase pošlapal sličné, blahonosné zh&ru se pnaucj kw)-- 
tek na p&dé národu j, že napotom gen Čas po Čaue ozwa- 
la se Thalia, hy posléz onéméla nacele tam, kamž a 
hlukem a plesem newypravrnjm, /inádherau a skwost- 
nosCj nemalan byla geat uwedena. Gak wysokého 
atupné dospélo diwadlo Tnrnowské, a čehož by od 
ného dalo nadjti se pro budaucnost, každý lehko 
(at pomlČjm o wšech giných owsein nesnadných kvt^ 
šech diwadelujch druhu wselikerého, tam prowozowa- 
ných) nsaudj z toho, že tu a prospěchem neylepšjm po 
třikráte dána zpěwohra: Drátenjk, k gegjžto předsta- 
wenj prwiijmu, aČ powétrnost deitěním swým netuae 
lákala k herně, wzdor tomu wsemu diwácl i z oddále- 
négljbo okjolj Tnmowského sebrali gsau se. Tumowa- 
ué 1 probertež se gil gednau ze sna swého $ sentě tm- chlá podoba Smrti. Sneste se wespolek Ify Celnég^J a 
zpasobněgaí kwelikému aočeln, k službám ataroslawné 
Thálie, z drahného Času giž také welectěné a wážené / 
bohyně českoslowauské. Oberte sobě náčelnjka powa- 
hy u»jrné a stálé, pamétliwi gsauce toho, že každé apo-* 
lečttosti, třebas aebe menl| , má-liž pewně státi a bla-^ 
hoděgněprokwjtati, základu jm slaupem býti mus) swo#- 
nost i rodná matka gegj, podřjzená poslninoSt. Gak.wdé5- 
ni bndau Wám za to Waii nnzn} a bjdnj, genž z nafa- 
wn chudého, Wámi ilechetnomyslně zaraženého, pak 
gistě wezman dwognásob. Každý raděgi na ten cjl po* 
loži ^tyry groSe čtyrjfkrát za mésjc yt ruku něl- 
nau Thálie, nežli gednau w pokladnici dřewěnau neb 
žeieznan sběrače Waseho. Zawážete tak. sobě i wlasl, 
. obecnau naii matku, a ney pozdněgBJ gegj syny wěrné^ 
i spélsobjte a dowedete koneČuě toho , že s obliban ma-« 
terského gazyka w městě zakořenj se obliba Čteuj wla- 
stenských knih^ spiaft a časopisu. 

Že.Wás, kragané mogi, aspoa gednoho neh dra- 
hého z Wás dogde ohlas těchto mých od srdce pra* 
wených sl&wek, nepochybuji, wěda, že i n.Wás po €•• 
lém městě a wsech ulicjch wesměs a dohromady tecl 
tam tuze obi jbené, w Praze rostancj K. w ě t y, gimž ws^- 
piti obmyslil gá wraucj tuto, na Wás prosbu a tnžbo, 
odbfragj se (cum grano salis) W geduom exem- 
pláři! \Vii kragan^ 

F. Turnowský. 

Liternj náwěstj. 

Známo tínjme wSem milpwnjkAm narodnj literatury a 

wáženéma českému (ítenárstwn wůb^c, 2e tjmfo rokem 

1833. wycházeti poCne cestau předplatnj : 

Bibliotéka zábawného ctenj, 

obsahugjcj powjdky, nowely a romány, djlem p&^odn|, 
djlem z cizjch gazykft přeložené. 

Nenjí nikoho tagno, že gakkoli wzbnzená od ne- 
dáwna naše literatura práwem giž honositi se mfiže mno- 
hými a přewýbomými* pracemi učených a horliwýeh^ 
nraž&, zwlástě z oboru přjsněgšjch wěd a' uménj ; gakko- 
li rok do roka' zdařenými ducha plody pilných wlasten'^' 
akých apisówátei& hogně se množj abohatj: nicméně 
spisíl takowých, hteréby rozumnau zábawu s nžiAem 
apogugjce, rozšiřowaly mezi -vrětlsi částkau lidu wzdě- 
lanost a oswjceuj, wUépowaly w srdce mrawnost, wzba-. 
zowaly chut fcgazyku materskému a rosněeowaly Uteku 112 

k milé wlastíy az posawÉÍde nehraba le nám dostáwa- 
lo. A gest to tást literatury nikolf nepatrná, ano zwlált-. 
n) hodná pozornosti) nebot spisy zábawné z nejCetnég- 
Ijho se radag{ce Stenárstwa, neywétíj na národ magj 
p&Boben}, co!k nám historie kaidé literalary ukazuge; 
pToZéi také shledáme, Se ii g;iuých narodil počtem swxm 
giného drahá knihy daleko přewyl^ngi a gako hlawn) 
télo literatary Čin}. Dobré zábawné spisy magj tu wý- 
hoda do sebe, že mlowjce mladým srdcjm lidským, a wse- 
liké okolnosti našeho žiwota, od dětské k rodičem lásky 
aSE k powinnostem starcowým, od občana sebe menijho 
aS k mnž&m, kteřj weliké aneb ney wětsj pdsobenj ma- 
gi na spráwn země, a wsecky ty rozmanité ndalosti, we 
kterých osad, láska, nárnziwost a w&bec dacha lidské- 
ho mocnosti pŠsobj, i toho wžeho dobré i z)é následky 
W Siwých barwách takořka před oČi gim kladauce, sná- 
ze ge mohau wésti na cestu k dokonalosti^ nežli knihy 
wjce učeného obsahu, gelikož tyto pro dospělegsi a star- 
al toliko čtenárstwo nstanoweny gsance, základtr potře* 
bngi takowého, gaký z Částí položen býwá dobrý mi 
zábawnými spisy. A mimo to ^gest powaha Člowéka 
w&bec takowá, že ncyraděgi hrawě se uč;, a ueydéle 
onu prawdu w paměti chowá, která mu w neypékněg-. 
sjm rause podána byla. Každý tedy sábawný spis ulo- 
miti má sobě za likol, ony prawdy a zkušenosti ze ži- 
wota, genž prostě wyřknaty snadby gen ztěžka prft- 
chod k lidskému duchu nacházely, podáwati we twář- 
nosti přjgemné a hodnau zahalené rauskan, a takto při* 
apjwati fc ui^lechtěn) rozumu a srdce. Že newseckyzá* 
hawné spisy takowému aučelu slaužj, wédomo gest^ o 
spatných ale spisech slow daremné Ijřiti nechceme, 
Takli tomu, diwnliž, že od každého wlas tence nedo- 
statek takowýcbto spis& tcžce se nese, a že denně na<* 
řjkati nali sly^jme? 

Toto na mysli uwážiwi&e, a o zwelebowán) 
národní literatury, gako o rozsiřowánj wyUjho mezi 
národem wzdélánj rowně pečliwí gsauce, umjnili 
gsme si, nadzmjněný nedostatek alespoh poněkud na- 
braditi "wydáwánim Bibliotéky zábawného 
čteuj. Cokoliw wýborného od obljbených spisowáte- 
Ift ruských, polských, anglických, španělských^ něme- 
ekých a g. w nowěgšjm Čase wygde, to co neyrychle- 
gi we zdařeném a naskrze srozumitediném překladu po- 
dáme, aniž zapomenauce na překlady starsjch a wýteČ- ^ 
ných spis&, pokud gestě méně gsau známy. Zwlástuj 
ale zřetel obrát)me na to, abychom co neyčastěgi i do- 
brými p&wodnjmi pracemi Čtenárstwo ,nase potěšili a 
QSpokogiii. 

Této bibliotéky wygde každoročně asi 8 swazk& 
Gtiarchowých na , pěkném, b|lém papjře, uowým, au- 
hledným tiskem wceně 20 kr. stř. Prwnj swazek, ob-' 
aahugjcj drobné powjdky z Bolwera, Washingtone Ir- 
winga a g. wygde neydéle do poslednjbo dubna, a bére 
ae předplacen) w Praze, w njžepsaiié knihtiskárně a n 
knihk. PospJ8Í1a, Neurentra aEggenbergra. Kdo wUkby 
na wenkn laskawě propfigčiti se chtěl ke sbjránj ^ řed- 
platitelíi, uádawkem dostane 7mý exemplář, a gméno ge- 
ho, gakož i každého předplatce, přitiltěno bude ku knizeb 
Předplaceni trwá do wygitj každého gednotliwého 
awazku, načež krámská cena nastaupj. 

Pročež žádáme wlech wenkowských p. p. sběra- 
tel5^ by nám neydéle do 10. máge počet swých před- 
platc& oznámiti ráčili. Druhý Bwazek«.genž sobě brzo za prwnjm příspis), obsahowati bude pftwodu) ro- 
mán z wlastenské historie obljbeného a Čtenárstwu na« 
kemu dobře známého spisowatele. Každý budanc) swa- 
zek zwlášté se ohlásj s udán)m obsahu. £íui.Ge ucti* 
wé pozwánj k předplaceni na prwuj awazek, ngistu* 
gemo wiech milowujk^ ducha Qbweselngjcjho ^tenj, že 
wHecku práci wynaložjme, bychom wážné Čtenárstwo 
weždy gak gádruým ' obsahemj lak i zawnitřnj oado« 
bnostj uspokogili. 

Gesto ala takowé naUe podniknut) Sadné stálosti 
mfti by nemohlo, kdybychom i od slowutných p. p. spi-f 
sowatelA hogně podporowifni nebyli, známo Řnjmo 
tvsem, kleřjbykoli bud překlady, a w«ak gen neywýbor- 
něgS|ch a co možná neynowěgijch spisft, bucl pSwodnj- 
mi pracemi. k bibliotéce našj přispjwati chtěli^ že za 
každý překlad, který se přigme, % čistého užitku, geni 
po zaprawenýoh autratách wybnde, pogižlugeme ; Veulo- 
ž) se gakožto cena za práci p&woduj, tak aby skladatel 
netoliko celý užitek podržel, alebrž nad to slušné odmě- 
ny dosel. 

Nehledjce při takowém podniknut} ůižádného zisku, 
naděgeme se strany gak odběratelstwa tak i apisowa- 
tel& náležité podpory. 

Kuižec) arcibiakupská knihtiskárna w Praae. S wětSjm poté|^en}m gsme giž dáwný čas neuwf^ 
táli spisu, §^ako této nám přisljbené „bibliotékv zába- 
wného Čten|/<— Připowjdá se nám nj mnohé pěkného, 
a pakli se kcjli wy tknutému genom přibl j ž| ^deyi 
B&h, aby geg dosáhla! 

(Srá bych ráda čtla — gá bych četh ale co?-*Ne- 
gednau po takowýchto námitkách gsem rozpačitě w 
katalogu naších knéhkupcíi se přebjral, a gestli že 
gsem posléz na artikul připadl, o némžto gsem sobe 
auplné wjtézstwj nad usměchem odporných slečinek ne* 
bo panáčk& připowjdal: oni knihu odkládagjce, potr- 
hli noseyčkem. 

Beze wiech žertii! Překlad& z gazyk& mno- 
hých máme dosti hezkau řadu ; a wsak ney wétlj gich 
i takořka^ ne^pékněgsj Čáslka buh pro obsah a podoba 
swau, bucl pro spauilan, poruStilau a popolštilau češtinu 
genom pro dwa, pro tří čtenáře ae hodj. Cokoli w dru- 
hu tomto za posledujoh dwacet rok& přeloženo^ nedo- 
sáhlo obljbenosti, z gakowé se Negedlého „Numa Pom- 
pilias<< radowal. — Wjtelii pánowé, wčem to wézj ? 

Negsme ťn&jm na omylu, očekáwagfce, že přisljbe- 
ná „bibliotéka záb. Čten|«« zřetel bráti bude na wežko* 
ré natě Čtenárstwo, a slibugjc giž w druhém d|l- 
ktt román^p uwodnj, že nás takowým Častěgi pře- 
kwapj. Básnictwl ge srdc e každého národui a powě- 
aii — nebo romány, powjdky a nowely a 

Gak se ty Ipiritusy 

Nynj wsecky gmenugf — 

gsau hlawnf geho krewnj Žjly. To gsau raury» gimiž 
W národe se rozdychnge Žíwot — 

Páni wýdawatelowél — 8 chntj do d|la! — Páni 
Čtenářowél — S chutj do kaupi! — Časopis iCBto wy- 
ebárj n Jftna Host, 
Fospj$ila,w Praze, iia 
starém rafetí , w li- 
.liowé ulici, Cjslo 946, 
a k dostáni gest w 
kii^liosklada wyda- 
iratelowu každý řt^ir- 
tek po mrcha , k u6- 
nii^2to se we If tma cti 
dnech weždy gcStS 
půlarchowii píjloha 
přikládá. 
Tí^i n běh. Předplacen] n wy- 
dawatele i u wSech 
řádných knShknpců 
rakaaského mocnář^ 
stwj na celý rok za 
3 zl. 1'^ kr., na l^twrt 
% léta za 48 kr. na stř. 
se přigjmá. I po c. k, 
pošiow. aořadech , a 
wSak ^en za pňlletiq 
předplHtka2z].12kr. 
na stř., týdennjk tente 
se rozesjlá. NárodnJ zábawnjk pro Cechy, Morawany a Slowáky. 19^* března] Bogowati buda 
^ Wěrné, stále, 
Žiwotein swým htfglft 
Wlast a krále. /• Kamerdckf, [1835. č e 9 

Bože, ^yslyS prosby wraacj, 

Krále Ferdinanda chraiLl 
Zachowcy Ho, Wíemohancj, 

2ezlo žehney Mu i AnvlĚu 
Zkwjtey, zrůstey Geho řj5e 

K spáse STvého národu, 
StSstj nes Ho stále wýie, 

A zni« každařu nehodu. 

Dey, aí pdkoge swatého 

SjmS se wždy roxm&ká, 
Láska otce královského 

Nás co djtky. obsáhá : 
AS my nehledáme wálky, 

Rádi dáme pro KSg krew, 
A nepíjtele do dálky 

WžeBe gistí Český lew. P 

h é j 8 

h o 6 á n^é r o 4 i/L 
Dey^ al wgccfcy Gdio zcmé 

Swomý duch vždy obgjmá, 
UmSnj af zkvjtá gemnS, 

Dobro nikdy neafjmá; 
A? spravedlnost na trána — 
' HábsbnrgA dídiřnau ctnost — ' 
Národ má bezpeCně w lůnu, 

S ig i stálau blaženost. 

Bože, wyslyS prosby wraucj, 

Krále Ferdinanda chraftl 
Zachowey Ho, Wíemohaacj, 

2ezlo žehney Mu i zbraft. 
ftiď Ty Geho kralovánj, 

Ty, který gsi králů králj 
Přeg Mu swého požehn&nj — 

Tak'8 i nám ge viechnSm přál. 

Dr. Chmehnský. 114 

P a ut n\k, 

iftnit, C0 tomn Hfdu, ptarUí Síenjf, (yMt pa 
nii Sarojlan) jamiíowaný? 

f)oret ni pUi mivíx. U(o^$ SatofTatt), ten fl 
i|^a tnáío tta ptoidáilu topffeí. 2pi 69 ) ndi |(íbisí^ 
nettřiniÓ aBt^ fl pto jtracenan mUmfu jaufaí^ a nc^ 
^áU fe yo ftoítí tantáí. 

Senjir: ija to a(e tafe liHi itoii nmi toltf 
|)0|){Í bo fete/ co (9 t^otřejbowal ! ufotodni 64fnf; 
(iíi myfíjítef je (tífnidfý cliarafter gen tenfriíte fe to9^ 
fiewnge f f b^} bujftnfa u tioořeni fmřtu {beáín{c^ fe 
na(^d)i? 9}(ífnj[ra jímot mufs bj^ti po^it, a n^ffebni 
fiíifler ani pot^aífit genialni net)0)ntff anij gi Tbp ))o#i 
ra^umi ; Síaroflato pal ge ro)fn$ bobrobru^. 

|>oref. 2o múje b^t; aíe }b(í fe tni/ je ta pU^ 
piatá tcmanúla na^xá) tud, tu heré nái ^aroflan) fe 
pílindtod, t»}ne(fené cbj[efttt»nofU naJftďé^o n^ifu fe 
ntío^townd. 

C u r o n^. Vni} i^Hi uxoiiit, }e fe ibjnefe ttab nai'^ 
Wnofl |9roflontfrobnj[(fo biífntctn)i. 

Síenit ÍRili pHMl, to f^patní }ndl floíeti n9# 
ttCgffi; íSfoUf ^lafltfa nttnulpd^ >on& mflaíj citu naffC'* 
mu; obra|9 ge(ft; negfau |}i>e){e^ a nteji SSirgtíem a 
Spronem ge tafoi^j^ vo}bÍ(r galo nteji te^be^ifi a np-* 
itfgffi of»;tau. A^omu) Vtftov {>ngo nenj fíadfícrý? 
jlbo fe nefíani geníufowt S39rona? BagifU tolífo ten^ 
itcr^ mu nero)ttm{. @afc} fe X^omfon nemfije froko^ 
ndxúatl Vlooxm, a Stta^dp i WlicíiQtoiim , taff 
taU wcffřcrí 9até (fřof^ fe ne^objí ř naffemu ofwícení. 

SQácIato. ipíatj to tó6^d)dá) talii 

@ttron>. ffl^dfU íjdblp, pdnt>toi\ al Sige 2íaro«r 
flavo a bobrobruaflmi ! 

SOffiďni. «{|tgel 

S ^job jemi I jwoíat Senif, a ^o^^íí fe ffíeníce. 
JDle}{ todmi, f)mn){( gfem gc(^ a n)(}ana, ]tf{b(ij{r gfent 
fe ! nfm. Sarojíawe! n?bfřiří Scttjř, a ttjobcgmutj po-» 
Ijblí řeío mí. ©Iflcřnl oftatní mne ti} obgímaíí, a 
vaboNí b9ío tf^íebtfni naffe, 

2)neé fe obtub m^nemCf |n)cía( ®urow, aj ncCm 
ffuníířo bo (řřeitfc jafteítí ! 

KO^tr^t gfem todů, pdni, } ^otíímí^o vc}mIaftlD((n{ 
O ))(fním ))řebmittt. 

f)ovef. $)(c, tv gf( nc(( )}ofTauc(}aí a tobf n^0 
Upt tortobnauti Tje, co bfe \otaM jřuffcnofli o tlc^- 
to pdnK<!l) fmeyffíjé* 0(1 3:0 fajb^ fd« foBlf ro)|obtte; co mni t^fo 
Sifntctn>i, to mo^n gen cjttt; máj^l lojfaf fhuna livjf 
gafo fn>etauc| rti|e n n)jbe(^n garním jad^iojioár ancí 
)mujtl^) 3iíbogu ^ftfrté t^rowdji ]f)e»9r gen fb^l {tottf 
gegi wfge ob frbce 1 ftUi, flone fe ))oe3ťe bo^pnj no^ 
ffi, a oblajl ittoot nál. 

Senif. Kneb oylofátoá mrtítan jemt! 

@nron)* 9le4){'ge to tafotoé anebo tafoto^f 
to}b9 fe mt aíe fmutným }b(í býti remeflenx; yrotoj 
tol^o teB ned^mcr a ^axo^aro aí ndm rab?gt )09|)ta^ 
touge pflí)oii9 \xDéf petvO) fe mu (jbj. 

®,d. ni gínbp, pxiuli] bneé gt} gfem nnatoen* 
Sfeníftt^ <teban pn^iu nocIe^on>at^ a onfS) lifln — 
Zu fe {atlanfío ^íni na torata. Itba to 9 atoolali 
toffícřní. 

%i^f ptatoxi ^tií, gtj fe obbfbi 4)ů(noCf tol 

@nroio. 9a fyjffe to bnbe nlgafi^ i»}báíen$ 
yantnif; gefl mu ýma na ultct^ fnab f! (^e é námi 
jaj}>í»at— 8a»r|í9 torata^ Dtetořel^fe b»ťře, a onen 
tofube f roIů mid) náflebugíci pantnít )oÍlatt|){( bo f|n& 
939fhr$m na mne po^Ulua ofem, rufau .mi fpnut^ a 
ÍJÓJábal mne, ab^c^ nra buíeaítť^o <e mnan ^owoím 
poi»oV\U 92e}b(( fe mt puínoc ^^řj^obn^m ( tomu b^ti 
řafem^ ptatoit gfem; iiíi bj jgítra gíj b^Io ^Jojbř?— 
9(nOf ob))on^;bn pantnil, a aafmnffiíi^ oblíčeg ge^o 
tobgafníí fe^ — ) gítta b9 bbto gíj |)ojbř^ ani) fnab 
todm obtjjno bube^ fonati ble nařjaeni tohoto.— Slmi 
frott)9 mi poidtoaí íí|l — b^ítí PÍ^t^ SSertan, Sl^^Ie 
gfem mu fjo v^^tvffí, a fíínřgi tíaulío frbce mé, a toi^ 
bíteln? bíebl9 twáře moge^ fb^j gfem ^0 řetí* S, 
fmutnij; uřrutný ofubel ^Proř ten nevinný á^ctnl to 
garmu utfařep gefl? Cflataí í^tí^ bru^owé jvořbatt)? 
cbflauiJííi mne^ a |)autnif íe jalojenýma rufanm i ne|ai^ 
tagcním aufmřd^em n> obijcegí |)Ojorott)aí boíefl mau. 
S3ratře, }a(feptal mi @urotp^ bube^^Ii jo^otřebj ramen 
ft '9gUf )))omeii H na n(íé. 

V a u t n í ř. ©eH mi obegjti ; geft^C fe toám tM — 
Sjbj, objjomřbřr gfem, gíj gbu ; a cí)9flal gfem fe f ob^* 
(í)obu. 9Bjfí(fm fe bi»ilí nofnjmn rojmtauwaní/ a fta* 
rojHíwý Surow tt) })řebfim mne na))omínaI: 3le»)attfft?g 
fe íttjm baíefc, ^jrawíí fe mnř, ten cbíap fe mi jbá 
Htii gafo ^íabovtp libogebr obíjřeg má gafo mebwřb^ 
a oK fe mu gíířřj co brací aaubfp* — S9ÍÍ gfwe jboi^ 
mur <i Yoxata fe ja námi ^řmotnř jawřeíij, ípujtan tman 
ma obeiiřena ^ra^a. 2«ěfic fe bbí gii fítíl, i ^tt>Qb9 
gebna po bru^e j^afinal^ fwetýífa fwár a ga!o bíubií* 
19 )a(^á3cÍ9 bo mí^awýc^ obtaf. ®á f ráceí |a {^autni^' 115 Ifa^o ttofnf* SHuje, tá atíuwte, co mnf cmttt gefřy 
))ra»i( 0fem* gafloivin) fe^ trnnim ^tofm yanmjf 
utUtwUt 9o£a(: 

eiMoťífUf «fAi ináé mnli^ 9ftt9? 

ipiiittirjit Ott gefl to^rojel 

®á» On — to^raje? 

^ a it t n i r. % Serto H ocelárna na froiá) ftatcíc^. 

@ a. Serta mttt o^efámá? 9Ie({!afhtá eerta^ fnab^ 
n 9U mne Má utf(^9 ^-^Stio xo^al gfl, cijiníe; fmtnu 
U fe wtele tůipfřowati? 

$ au t ni f. Ona fe btln){?oi9afa toe mnCf t9 cift 
We tt)ul« ftoé/ftto gfcm, na tom ti nic wjáfcaí; ge 
loffaf 0fem )>řit<íem tw^m^ o tom ti pUfroliiU 93ert9 
UflL 3 lořj, mni jííícji na ftoém fe tf ni í^íebóní; 
ne|f Qert9 mn| nefmí bíau^o jiti^ mál^ mu gefft; 
jtýtoá (nu bo ifoníeni^ ))rcto| ^leB , aí>9 1 ttoinm fe 
j)tof))?(^n ilaíOf co bnbaucnoll u> fobí c^otoá* — %xi 
loejmi ttitoíit UftUf a bobcp ge robííum 93erHn^; 
lojfaf na »)ojoru fe mígr bp gcgí muj g{(í> nejocíf. 
iBttbau-^Ií fe te tájart, ob fo^o gfí ge obbráeí, rcí: 
Db nejnomc^o ^antnifa. SSfi'af iafnř ráno tam gbf^ 
ffce b9 ipío ))0|bé. SS yoíebne te oíefámám ^'ob)>o^ 
toibj na ^rab? ))raj|!ém. ^iň, gaf>gfem (ájat a ii" 
loířug fe i bubaucní tot mne, ginod^U; a flane fe tofj^ 
f tn)émtt pflji ! 

9la tato flott>a fe obe mne obrátiíf a obejfef. — 
(Safáft ^tuja pogaía mne na bíjifu tohoto muje, genj . 
)»řebe mnau flá(, co wpfofá foc^a mniéfřá d gtffřicima 
|e oSma« @ij 69I obejfct; a gá geffti co ohromen, 
|lebě( gfem na ptáitué mi^o. %n U mní pŤi^aupií 
Senif, gen] ja námi oyobáí ffef, a mne ocefiioaL (So 
a á)tií ten mu{? pxaxoiU a toptr^í mne.--93o^u bjita, 
je gfl jbe, ob^omíbřt gfem; mni ge ta( aujfo, gafo 
t^ ten cijinec loeltfau flraRi mne bpt ob(jjil. 2)opro^ 
iDájege pat 2^niUf wppramotoat gfem mu |)fi^ob9 fioé* 

III. 

Nocn pod Innil, ca nimi Iiito 

itnem pod Btnnc^m za nimi loCo 

i Oi>Uky temna ^oca i po noci ied/m fntrem* 

8a<íiáíeía noc, a Ma^begná jore jarbfta fe nab 
fragtnaur gaf b? f^^aniíá biwfar a^ f«» í^vocitnulá, 
mitowancmu gítru I políbení rujotoá nfia fwá ^jobái^ toata; ( mt^a fe ttatítct, A fnfí^iU ftáHif mi^mina 
jeíeném (uje tojneffcne^o ^etřjna folébafy fe, a íaptif 
trofni fe txpptií^ to xanni tarif co gtf!r9 briSantotoé^ 
i ce(á (tagina fe nfmitoaía, a raboftnf tojitaía oUU^ 
xoaní {Innce. 

^á n)ifa{ }ar«aucen$ } ofna ^íeb?, a y(efán{ 
toeffferé |)ojoruge :p?][rob9, minniofl gfem ftoionáwat 
A|}řitomnof}if a febe, a 93ertu a tolafl opIatámaL 
Senif gefftí ^paU a btaje mul — 3Rní tafé bylo g{n# 
b9 fpdti, a ragi!é'fn9 obtt>mu(9 frbce mé Ajnfenl 
YU}on>9m, ge^ojto Iroit^ jafrptoaíp oci mé, a UmMivb 
gfem ^(ebnní, tam fe \troHo garo a rufe; npni tt>ffaf 
)ábn9 8)lorfeu6 nejatojivá ofo mé, a fnp a obra)9 bl^ 
tofgfnif ite}(i ^ofmannomfFé flmurp ja^ání potíib }€ 
frbce a mppi mé. — 6ÍÍI9, n Šenjf a ^owané/ mnojiíy 
boíefl man, neb mne |)řefn)íbřt(9, ge Serta nef|)oToge^ 
ná ^e ftawem fwym, i ofamotnHá txíxáiti xo 'ci]itt{ 
n>)bá(ené nab ofubem fVoym; a mnt, gaf o f gá gf^ 
}a|)omenauti nemfi]e* , 

@ii fe UQiía fíoiinOf xo Ittxan {a {Inifné gfem 
nanaí, ( robtíúm Serttn^m S Hflem mní ftoéřeným 
bogírt. 933 tí(^ofli gfem fe pxid^^^dí f obc^obu, a geffil 
neobbiía Robina bewátá , gig gfem u boniu robííii - 
SSertínýd) ^áí. — ©mříe gfem wc^ájeí bo bomn, fmř^ 
legí, nejli gfem f! bií "buwéřotoaí , a |)řef»lbři» fe^ 
It gábný j^řltomen^nenj, toŮoUt gfem to {(ti* 

Otec Bertin bpl mug ^rbý a V9p9; mno^o ff 
iaftábat na bo^atflu)) fn>ém, i giC co pxato^ g^tlUi 
fier. SBeblé pani f0i n fn{bané febe, (ebwa tmt 
pxixoitat, a co moge b9 gáboil b9ra, fe tága(. íflt^ , 
.»>ájné přigmuti to mne nragíío; i f^ognat gfem W0 
togbiíoné^o buc^a fprofié^o boháče, anig toffař fe m^ 
yo(ořtn) necenné buftognoill, (i)l9 gfem mu boruřir. 
^ani ge^o ft mne ^rubí nen^ffimala, a gá gfem yognal 
rogbjt megi mitoihtan n^gbatenau Sertou a ^rbau gegi 
matlán. ^ 

Otec n{l9 ita wibitelnř bíebuní, a| })o9éie xítáfU 
loftana, flu2ebntf9 fmé fwo(a( a toffetifé butegtté ro|« 
fag9 gim bdxoaU @ebnomn co ne9r9ci^fli na <&| 
febttOttti, a ga baronem gett fágaí, aby ^0 bo^onit a 
to VraÍ9 ^0 g|rtt umebl. 2)o t^oíebne al toffetfo f 
oM^obu ))f ic^ffaín^ gefi:, |>ratt>il ( bru^ému, a pat ^ 
t>rottfáganau flugbu mi (rátce bifotool, xta, o ob))o# 
Mfb fám |e fe po^axi. iSt^ol ge ^0 gatjm {et(a tiflf ft 
loe mblobác^ dtíefla xo ndxta flu^ fn)é« 

[Sttbaucne ffdnCcn].] 
12^ llé 

0Utm ttáfmíká. 

9btf m, pani motto I ábiffí ntpUtifpHal nahí^o^ 
hU f>úxina9 flaxau tfUH ttd()(á<^olítt* 2£cmnin)t(l«'n 
fff }e ip ttccgf íágni a ma^i Mil {ino^ati^ gá fe tte^ 
lutu mtatiti, tefíanc^Ii fc j^pífa )a rptirfrý flflL 

iSofJane; boflanel mumlala aSaruffe, ^íatoatt 
fetltt^aaíc a focauromi frfl n^íaiugic* — |)orma yaf fe 

9t co tííagj ipftoácl^ 

JDimim fe, je f{ aj bofamiíbe netv^^řud^alt, obpo*' 
I9fbít Wámci. 92cbna0j iice f^on^pfu, je fe t((o ®ei^ 
tfí(^ott)o yob Síc^nici itenaifTo; o lábát i^ťt) fe aU 
taíolii, 3e yo n(m — a yfitom i po toii — atDlifjftř 
))a( AÍe ))o mátincje {Ij[b?gi* 

SBitr yfei naifi ftfec^u netá^ne^ uRfíebiía fe fio^ 
iet4 (aba; af fl flibřgl. 3be n(í< nena^bau, leba ip 
fiPli <birat fat^rObi* 

ScB tti(^ mo^au nato)ff}im(t, cbtuffií flar^ lotóáf* 
Qa @etfic(}a fe iif(^ot»i{mef gafo ja jeíejnau }eB* 

ti talto ífoíooHíif brjp í>rafít?fl(, brjo temnřjí, 
i^afl fle ;|)raHD; pU^mlt xoiíjottxl, a] ge noítii ^aufánj 
fokD u))amaten)aío , }e iai gefl; 'ulojtti fe na obpoíU 
nutj. — í aN l^ubmita; m pt\an feflHn^dSi, ^ blahém 
ipoiiwaía fV^nfa. SRiíoflni fnoM)< jagimaK buc^a 
Sefli^c, a ipcney^rn) ))o blau^ém íafe rojADitaío gi 
)ta ttoifi^ ufmtfnj, an fe :probubtn>ff{f r9(f)(e ge(ft; 
flcbnau cetp břg bneffítí^o fnřni to bu(ffu ipřebř^ía. • ' 

OteCf mtab^ SSiwra i ftavi babtce bpli fe gfj 
bfjwe ) brut)éířo fauta tařořřa ttpřrabít, muafftí ja 
il^fjíinatt ))otvat99f 3)2avt]{fe po fcřjnfdc^ ja rannj^ó 
tt^ftťu fe :pu(}im(fe. ^ bvía bjn^fa tnifotmarncí r^tfjfe 
obřtia, a otcivreVofft, fi(( íDpfabin^ffí maíí olinlo, m^ 
ůiaU htfíxoi :|)on)f ff| temnau >)Fif^raban tdí}uautí* 
f>Ubtía mn. ^ofilAugjci iipadf (efnjc^ bV(m a 
fíromA pt^mí gi na (el^fp^ pfxutlíl) rantij^o n)jbn>> 
dj^tt na))rpt(, i ulMí, It ^pfi^i^i iaícdo fvbce ge^ 
tlaud. 9)vIoI nábojn^ poí)m\ti tom^^i gegj, flabfé 
kopnuti; i fpolu botcf}nt tjfnic{, a| fe rc}^(9mi(o m 
kwM míiíiá} (Ijdcbr tf)?(tjcic^ fe <o xjf^i iapf^ m 
pilti^ň) fafdd). fiJvíaf ruce fe|>ia(af a ůbiifaxo^i vm^ 
ni mcblitbu; ^ pt^td^^ gafob)^ ftin, íctál^a fe bo 
febttice, Ibej a} bpfaivabe \fimal taí^ni gtuoi^. Sec 
gafo fe 0(ín?((r {e fe tií)em )e fna yrotr^ugemer gaf 
mile fe gif}4 ^obína^ ano i ofefdn>ana' ofoba pfiililU 
)»tpcitnu( { npni ginoc^^ aiMito nebj^ío |)ři(^Pbtt bMf^O fíyfiUl ViMé, ok bebrobl^ friapip t»oi8 
^áíp mn na cefof Pjitmigici lrt»fo )>rftiiM(o )t(aw 
ge^o, Att« i flAbý iáfmtt rumenců byfo mn lotbftí na 
tíPiířid^. Orp ge|o, mup^ gafnfgffí nqfii VKerOr 
n))feío fe ntíffene na bjtt>et fiebobu. ®afRo ^nUfo 
»9{I ge^Of i pamH mn ofmicomaro* lSofam|thi tpm 
^áía ))řeb njm ceíá g^o mťnuío(t -* a n>f(aff flóía 
!|»Feb njm ))rebce gafpby ga tenrou roufpfan — mffeďa 
fe mn liáia 1>iti panífim fnint ©ebiná tottfo po^^ 
wa íotHo ml^mé tfantne ppbobala fe poi^ati trtpa*^ 
gícjf »)řejjré iminnípiíí tob wfrífnřgjff t^řitpmnofl^ 
a ^Dflan^a ta íécíía mu tan^, garéfoít mn |)}Jtfobita 
txploft bnu ))řebifflp^c^. S^píoi to po^atoa mmiíp.^ 

9A^ t^ ))p}bratt), bimfo fpaniípmyflná, »ece gú 
no^, a fcíiS fjtp m fobě citíí, je febau )M>^nantfi ano 
i bitpce rufu f^obatt mo^I. ®^4i ti) gebiná mogi 
yřflaunf au ? 

U bjiDfa iaxbind tDlojtlá tfefaucj fe ru7u fmon 
ID ruf u gtnpc^pmu , řfauc: 3) ^^^^ř i otcotoa matU 
bvK gfau píftotoaíi toiě, pant xptifi, an gfře nejfřajlnf 
bpfenal gjjbu o iidynidau flecnu, 

$pflebnj (loma gi nefnabn^ j uft iD^Ttaujía , a 
to tjm n)jce, an gi^ b9( rptiř, rufu gi gemnS ttffna, 
aj újíc řfobř |)ntííl^nuí, a u^nji í)o^řijcn tt>fra'fá(^ 
gegid^, ani pla j ni nefpaujfte(. ®táldl tn pnh nym 
to txnatoé plitím fuřnířce, ftcráj nebita boftí blau^rf, 
áip nepautíegffi upj! u b^ía pnfx^ta ; ob beber pal gí 
h>tbřt{ bylo to pilni ftflé íofpíce, aujce í^Kíe^agicí řo^ 
lem bjíť ffige, a wjfaf tt^oíné ofpío íJÍnc^o ramene, a 
n>{fate a] f ttjábícimn lořtu* ($er»ení flfáteí otočen bt>l 
ofoto frfu, i po ňabrrfcb ofoío tilla, a lojabu jawffjátf. 
©tafaf tu gafo bjwfa toenřomlřá po bomádta, ana fř 
nenabá, jeb9 gf uj jafljí^ío ofo w^vooícnc^o. 

®ejl(í fe nemeplith, gfí |)crínowa bcera? táje 
fe si na fo rptíf ^tafem nab miru tolibnpm a pHf 
gemným, 

asaffe flujra, toiácni paml jtootala bi^fa, a 
íflaxou na r^djío fKpnitt>fft, a oUma rufama pxaxoki 
gtifo pod)i9ťito^, ^oraucimi ufip liiaú gt počata. 

® t^obíioenim lotimmomat gtnpd^ pxaroici fman^ 
X Paíoí fe, jc í^onřřub ac^Pt)íI fe na mřřém lůjfu/ a 
rufa geffp |e ipabía bimce oh>rp tiífa, a ona ge ge{rt<f 
ujegí ^řibtnla fe f nimn. Obau txoúH boteftp fe — 
í rtPteé gegid^ pottaíi fe a o^níwé potiUni — tato 
gifTra íiflé milofK ! — ))roni{(o gafo Caroběgný iáp<A 
gtd) jilamt. 

^omatend n)$tr^(a fe mu Submiíaf a íelo { ttoiff 
i oli a fiábra. fí ufrpwagíc^ (etela bo toebtegfpi pfif in raiinim jpánttu 

V. 

Vteflato ttatDu proct faoftu ?- 

SDlufefií fc wcfefíH/ wufeflí tancotoatt — gá tourn 
újú-^fii to ycrauciml — Xafto iwoiaía (SUlbita 
^iA)nidá, tru^b9^ (amennc^o frbce najioaná. SJ^ni gt 

gmijříal ponoi^ o gcgíiB |3aníct»í, jmíjela wáanolf, 
gAfomatt I nj bru^bjs) c^oivalo iDeQFeté n)fifoI{. 

®a!o nařaJíiTOá rána t^íft f^ tojnejla fíérta jj??^ 
totffji ftoátotDácíámffpd^, a tljiía celau fragtnu, i n>e^ 
fpfmtDttí ott^ioa^íci frbce. ííb a «€í6ítjjfící> Mtíti 
ncbfiwířowat jí jrafu ^íojbtDÍ^nautí ! bafllám bohaté 
Sídlíce; a ^efHíje cíií pautuj! frof? f l^rabu jamířtf, 
it)arott>a(a geg befaterá ufla: ffltájoU], ))autníce; na 
Cíc^ttíci; fpóciwoF na nj řletba jpřwáfů. 

S neuflia tJromcna táfowá flccnř^ a fřbw gegi 
ja^of eío gebndt ^níwem^ gebnáf jalofli — aj { tau^a 
|)0 tnfl? ftbío. f»é » ttřitt a^olífa. S^íaí (e í SBiíimem 
té nabřflc rojíaucíía, je geg pciftřna pUi fanbem frá^ 
lotpjípm brj9 opit obegme/acřoít fe ani j^rbofl flegf 
ubrániti nema^ía bájfíwéífo tuffénf, fb^ři flí tta »vff 
:|př{})abía ))fifnofl fráte SQBácíatPa. 

SDnewé ui)r(l&alí — a wííencc fe newraceí. Uj^r* 
(f)áU opit, anil ^rabu (icQnttfé^o b9(a ta nevmenffi 
ai^ťátpa bofila o SSUjmu Steben^aífTém a ge^o balffim 
pfnbn* ©rbce ^lijWtíno fe jmítalo* SJ^Íof fobř aa 
bofattjábe |)řcb fwřtem fmjc^ tpebla a bítt)ří mífoflt, 
acfoítn) g{ 4)Pt(igmo bpfíi xoúité i ^ogné ^přinájfcra 
pbětí ; frořt 91 wffaf n^ní i)otrcflaIf Je pocinaía citiii 
atrátu míícnce, anij pvtíblé, gařál pb pfitoim b^la, 
)2?eb fwetcm bpfefl a l^nřn) fn^ug utagiti fe !()Pioeb(p. 

S(t gefl ipefelp )}p ^rabS ! f ájala fhf^um, a ^nbci . 
t^ít gfau !př!n>ebení^ a lib pfoíni tafořfa pHnnceu, io^ 
^atúiti fe na ^Pbp. 3 pii^i PtPjfem; a tpffaf ii#o 
>pefel9(^ ^pbPtpnjirfi fláíi tu nimi )bpr9 < ^ían^an ( 
aemi f»řjfenau» 

SRufegi fe ipefetiii— tnufegi tancptt>ati*-gá t^mň 
^c{ — gá to ypranqm! taftp fe rpj^prliía ubp^á {leč^ 
»a:.a to^aí no^ám fe ))řebce nec^tíÍP bP tance, ^gettfpa 
ipe n)(fec^ u(fj(^ anííp ipiroiíii 6^ba! a pp iUá) tn 
fe ^im abáÍPr a^ tefau i^ranby (Setřic^pwp frme. JtbP 
M pána jtráípn)tc!c^p ana(, b^í geg ttiifpmat— a^^a*' 
máttn gel^p fTamilí^ i ftefj geg bpK iteanaíi* @(att)iía^ aneBo fpiffe ntfía })p něm votnátfu i 
flecna £í(^niďá; a flce: iíé fwřbpmi. ©afpbp obluba 
atpnithtpfli |)efel ppflaná ffablila gt y^^bpba ge^p; 
aa^ánřía gi pb fipln a tpptr^ptpafa ae fpanj. fllml^ 
bela ^rbá bjtpfa p gtné ))pmpc{, a netauaiía po gin{ 
nUxof, leba :|>p náruči SSilimptpí a ^praucjcl^ ge^ 
ttjlec&. — 

Serná i^ta npc; ?erná a teffíiwá. Xeffiiwegffi 
tím tt)ice, an fe tqřá mračna, gia gía na fpabnutí, 
yp pb(pae tpáíeía, iiwpfenj ))al Itbflé i^pb njmi gen 10 
bá3(itt>ém pčefáipáni trmaíp, cp aá^ubnc^p tP bíeffuplné 
lůnp na yřiHřefíí ge^p, antí> na fab» a rpíe x^díixíl 
Semnp a tt(()p b9(p tt> celém pf pÍí ; geupm pfna {leíny 
Sic^nicřé getpiía tmaipou npcj c^tpátagicim, a^ getJt; 
nenale}ta otpoQimtf náb^erná n>eHtcrf9nJ^. Djářená 
{!mHa fe gafp bipé mlHi oH npcnj|p pfiixalu, febi«» 
ci^p na tt)9fplé ^pře, a ^labpmi ^Ubjcj^p to ťiáian a 
abpánau řraginu. — gejeloí ftce Cřítjběta gtj na meřcm 
ÍUífu f ale. í)rátt)ř bneí g{ b^íp , gafobp np( neíbcíjfj 
a nei^traprin^^ifi meía pieitatu SS^fltíat na ÍBilima, 
a bugná gegí řren> ^ořeía. 3 ^řcíp aa^řdté ^DPb nj 
lůafp* ©en fe bpl nab nj geffte ncfmífoipal; bea ute.* 
c!)9, bea V<>řofle přcfíábala fe amjfta na míftp^— ^o# 
tuteínř |>p^íj|eí9 btoi bjitpf^ na fcbe a na ubp^au n)e«> 
(íteíf^nt, f tcráá gim byla (ájala ^^pnocpwati n> fpmnatř 
gegj. Su nagebnau fe ipffedjiiéui }bá(p, gafpbp ^(a0 
n^gafp fe oi^óxoai wenfu pob {firóm, tman>9m nebcmi 
:)>reb ^rabnf branau; a gafebi; ^íaé ten ivolaí: Ote^ 
ipvir eííjbčtp 8í(l)nícřá ! — 3 ufcf íp fe njffccfp, a efiji-' 
beta na twap fc t»j(f)opi»fft, f ofnu fpccí^ala, oby íépe 
ppgaía P^(a^ ncnabáíc^p )\>o(ánj, a pfeftuebciía fe# 
abaíí gt nemetli rpjo^néná m^fl. % wffaf wpíání tP 
ppafpwaÍP fe, a úařpjiné tujfcní n>fiaupííp to frbce 
flefníup. 

$lí fe ppbiwá ^rabnii fbP yo tal neobpřegné bcbí 
^ofřín{!c^p prán>a u me ^(cbá, aucbp gmcnem m^m 
nofni^p rujfí pořlibu! ppraucela bjnjřám, a t^to pp* 
fVJfpíP ff' toiía^ weííteířp roaneiít bále. 

ďii toíníř táje fe pp tt)ajfi mirpfK, přínájfeíp 
bitpfp a))^^^"* Solífp Ypám px^ fn>eřiti má ppfe(f})PÍ 
fwpge. 3( a^ pry un>éřite jIptDŮm ge^p, fbpa fe pobi<» 
ipáte na tcntp ptHen. t- Saí ©ííjbřta fwapnř fá^ía pp 
braném frauafu, a )p(fcd?a gegí frcn> ráaem fe fraatía 
ícfntttím f frbcí, a opci rájew fe gí rpaííía pp twáří 
a ceícm tile , nebpl ppanala r a^ tp prflen SSi(j[muWf 
gemua geg b^Ia to bíaáené barpn)ala (pbině. 

?lt přígbe — at přtgbe ! a»í>lala njní. ít áwnp 
fefan^ gefii tP ppfe(; bubft pric^áaegjcj ^e at^váwau 118 

3Mtů $mpiúíaf ú Ifnťb na to i»twiií bo bfnícf 

goMa tcínitOf ořMtm pmlHá pofama a fmHý pú^ . 

9ofet(h9J m00e tolífo {leíit^ SidSfttUtf fe týltf^ }a2a( 
nyní ^afrm ífirn^tn^f ntí^xtibi fe 9ljf(f|ege^ fe ntlttml 
t otíttýiit iiffiiii IrnfPpm — a ))r9toi b9<^ tát, a^ é 
Viítti o famoti fito^ px^miwniú. 

®af(e(it9 fc (ííijf^fra {trnuti gafénmfl n^tiíntti 
tteme^ter ^l^menaitc (o^ na m^fli^ |c m<í < mujm 
nqntímW -^ a gaf fe t^^bobafo; farct^^nt^ n) f omnatl 
|fif(ati famotmif ^ ni) nc^ía — mimo gebné— |(íbn4 
no^a mn|f7(i tofrcítía/ co tú ^aU ))(Uitce t^ořola f^á^ 
»(tfc: )^řebce 5I ))fíroietttf ^ofl i neol||ro}enofl nebo^ 
tDon(9f )^feb nfjnám^m t^rogemttt ((íjcft^ a p^^nl 
^(awtt I9}tt^{iwffif biwfánt 0bflau))iti UycAa. Kolnif 
ta njmi jtftDoru %a^xl\X. 

%i} flfi tu n^eími peí»íb9ml pnolaía <Síilf>{ta yo^ 
nffnb popuitna. Kneb tf ^(ín twůg iolU i miflon 
(ctn^mií/ ane6 iám toeítfau mim fmííofli ma^. 

?ppfíí<í mne muJ, ge^oj ^jrp t^to fiřn^ fco6ře jna^' 
A(, a ^m\xl iif t necti flaujtío, fbyřp b(í)íin)ce M 
l^offaí. 5po}bra»ení - a flefftř fnab nřco »íce — |)ř{i# 
ni(fim eb iSlíjma j Stcbent^aíu. 

Zo dfem pú px^^ni poinala. Stit gefl? dío yoi* 
{in4? Vroí taf bíau^9 ;a< nebámct o fobí tpráw^? 

šproto Je(9 f^^I pomalu mlmlti japomníí. éfa^ 
vebf fe safmauffita ge^o ^wíjba. ^Oon^e^en byl ja íe^* 
fť |)cmeií ob íbroflnolfft jboru »<íctatt)|!í^p — flel^oj 
aby i8fi^ to pptřcbácO jatra 

lařto fe nagebnau ^jofeí tojTřířnní, opit aU ga- 
Mv fe íí)amato»aí, jataiiw, mímegí pohalomí id^ 
le. - ^Přlřajowaíi mu, |)ra"n)U, aby fe neofmřlowoí 
í)ře(()ííjet{ mcjníř řefřé řornny. ©málI fe » i\iá)u ge- 
8Í(^ wéífrfijWm, nebcf btiflfe pxaíjía po pxammt, i nř* 
^0} »» (íc(f)á(f) nowý fle^o jiwot bpí fe tDyjjraubíí^ aíe ' 
fílau a mnojdwím pi^tonin mufet fe ^Jřifa^au jawá^ 
jatf, Je flcbnatí bube pobU mxlnutifjo faubn. 

« ISítím |)řífa^aí? 

Cp jáíclí na flowccf) ! nfmťíC fe t)pfeL Sřfetí ben 
(){} p^ířt jlťíí na ^pmeji íe jborem tořrnpc^ jjacíjcířl 
9Í0C m\x flwjila aa aáUřnu, |a niitp fc ijfíbratí djtřt 
p))řt ř l'ld)nici. 

ít ^rpe fe ncj)ři6rat? 

iBrafoipť pxotUtidíí i temnoflmt i>romřrtatt! Ob^ 
ttopiii gefl ná^re p))řt flu^onxf aí^řwáíu - a genom Mcnfni tean ttX €9 MWMttf |f faiwgetfiiý í^vi^I 
CKíiflif ÓB byt v^Amé ftooge ^b ivrafibliié wce iiínM» 
tttatbíí flofp fonon pt^tmau, vcM (furiiba, ftcrá| mi. 
fwitati mlía htáífom po^tm^, ua MjbáloK ff4fo 
oblpir, a mbansp p^ tti roamui rp}pJ9a(. 

Kfbeitvnt fe)br|a0t? «% fe Sttjbfta <e fibcm 
f(p))ptným, a celi §egj bnfie fancítoR a ton^ ^HUu 

tfUbiaí na tp^^rajfy fiílenců, mUmi pefeC báíe, 
a flptpa gél)9 tPlby tpétfli|p n^roaii a p|n{ sAtýn^agi. 
9IebbaI na b^fn a geb, gimij mn frfffMncí |to)tíí -* 
nebpi gaf|^ oiíl ttámiti itopt bc} n{, gettito geft bnffl 
geffp bytnp^? @ánt a fám^ on am púflif tt Ihac^em 
(e natpracelt, ff n€po^náni pxtfttůaím, toe tmá^ nol^ 
nič), po (ef|(^ fe yřibrat ( eic^mct, a ytá fe nynj 
(SlilUt^f CP má ( pcefáoinj. 

a pH íMt flptpe(^ ittffniA ttaí^ené pboíf a tpoiu 
f9, j^pbtí neiptafhii toíafy, a mť^attnm pbřmn ]pp^ 
anaťa ff ít}b;ta — SBtIima eiebent^tiFé^e. Spleft byto 
xo mdfič) ge^, a tan^a mu ) pc} ftoitala. @t(í({ tn ů 
tPapiatýma mf ama, i ((efla X>f»ta pxttwipmi n> ge^o 

Pbgeti* [Sv^ttcn; ffoneeni.] ^ taftP flfem na myfit rp^tpajpwdff Qatiái by aif 
iplofhtpflj mfti míti (tbé, o nic^jto fe gebnáf gafp o 
(ibec^ poctixo^áf, gebnáf gafo p |)oifeti(c{(^ xoipxixol 
K to tafpmémtP myfK ^^nutj xoiaí gfem onto^ifK f 
mu}{, P ním)tp fe bobra |)on)éil ro)ná(fe(a meat )}ř4f 
tely, a na nímjtP nepřátelé loaby nena^djeK, aby nab' 
njm prpna(Te(i faubu« 2í řfu f nímu: ^oxoiiU mi, 
t^rofim, |)ane ! gafotpýd) ctnoflf býti mi mlaflenec? 
$( mu] ttn fe ufmdí, ))o^(ebřn> na mne, gafoby )9rp^ 
^íia^íf sbalil nffi t ))ofIau(f)áni aoii (yoaorow^ni mám, 
a goI fe napotom mlumitt tafto : 

^íotoií býti má byfhé^p fluc^u, aby {lyffeí, a^ 
I nřmu ptatoi ^nífx Žyé bití bomu, fterýj gá t 
pflawcní příwefli gfem příjlibít , a protoj gfem uU 
nabal bary ^ognými, 'aby« gic^ ujjwal we profpřť^ 
bomu fmé^o, nítolito ale, abyé mycíjájel i nimi na 
weřegne' cejly, a »tiral fe pob ilřei^u cíaí* O tafo* 
tt)ý(í> fc mlutt>íti bube: SHembcíníct gfau, nepamítlítof 
mater fwýcí), fřeréj ge í boíeflmí porobiíy fobí fpobpoře* 

dlowřř býti má oÍlrc()p a^^aíwr aby i »e tmá(^ 
ceflu na(l)ájel po ftercj by webt aáfhipy bratří a fe.i* 
fter ř wyfořým ^rabbám, ja néjto nám ufryli gfau po-* 
djobefi pfiv)cenoflf, a w pu|líná;í> aby fteatfřu nacl)ájef, 
webaucj Yoe(|ferý nárob f pramenu bía^a a m^ilt* 119 &o»2f i^Ú mi oUfiinf^ mv^^t •(p iwia na 
f^np bomii r»^Of fbpi U c<)Í inpK tvttdbS o necflra^end 
oftybtff i afc9 sabldfal o inramtd^ a f!utci<|^ praotcfl/ a tonur 
tetoi aip roétrbali tenata, togat^ fle {acoíiH flrogi fe |^l« 
pofn] feyttiři. 

élotoR (^ m(( tíulínlffo f^t, atp pogal ff^nf 
kcotrft, I abi^ fetirní ffsp fePcrjí/* SJfboí ícbce wlaflencowo 
bpti mi toehftnp poRob, nifolto iffftni nf^otoan^ fiatcfct; 
A ftbce wloflmcoMH) Ipt] má offec^nřm ttmltni Bcina; nff 
foUm aujf oflni fcitararentí brtoba totafhiibo pcofpe^u. Z n>p< 
ptaio^matf bubau ntt^wf o frbc! wíaftencowtt, o flip rabofli 
IMlanau po P»áx\é^ ftbfS^c^. ®rbce toldfdncowo gi^t pa^ 
nKÍtnjr, tterpi maniti oni jloba ílůvňil oni {loba íaf&m* 

ŮíovoH bi^ti md neobroien/ mpflfi obp f« bej bifani 
po({ai»n proti auflof&m. X fboj tebe la pobnoji nifli bubt 
fi»e'nm fmlAu: ota} mu neobtojenau mpjli bomu f»/bo 
i»|neOfnof!. SBfib n> tebe wffcipH ^bramip ro{am : neobrojent 
' 'm i^icboioep ; S3Ab » leh loettnul Tt^bobnau o&ti: neobro* 
}eni d< ia(bo»ep$ i&ftb to tebe io(o|{( to!e(/ fcbce: neobrojeni 
ge (acbotoep. fKpfl neobro^end sefň ttíaftencoioa foruna* 

S(otoK bpti mi ocdfolnfbo tamene; obp prorpeta flrdi 
gebo ňab poKobp bomn, Htxfi naa^toáme tojrU/gaipt a 
mramp otcoofl^/ i obp nabarmo nebplo p/íe gebo o (loft 
a onoce preb ni^i\m diincfl. ®etli meí ofrafa mu{o»a, 
fbpS mn mplitjtl pobfefal pctoge palmo/ a n)In|!enec — 

-— bpti m((-íloio?fem rpratocbMiopm/ bo(c{im 
9^/ otetdtoage, {bati gfem i bobře bo(o{i(. 71 mu| onen pos 
bam mi pratoici op^towal: Slowefem fprMeblliopm býti md -* 
I plivat faubu fb^o t faubu m/mu* Tage ni8twj« 

Od seTrera vichcr 'wP^e, žalosťiwS nocj fUkHe, 
Spéeliá dále, irSřiiS dále; kam se shánjy kdož to ig t 

Z gižuýcli kragA gjh se aiiá^, ir slabém wzdechu tanj^jcjko, 
Kwjtky ]jbá> Šepce wzdychá; proC si wzdjck/v, kdi2 i^^nji 

Wficbém hági sláwjk p^ge^ gest to pSnj motnd Ik&nj? 
Gest poboÁié korowáiij ? — Klo t$m hlasům ro^amg ? 

Srdce lidské ir bof i kypj, w swd bolesti silnS tlnlfe, 
TluCe wČřnS nesl jSáuo — ach, kdo srdci rozumj ? 

Karel Sabínský, 

^ t k r i;* 

SfttfPrnofl pobobd fe neuprofítein/ bitoHn?* ttta pfe^ 
fiboit ne{ ona ft tobi nationi i a patil fe {ct^ I tobl p!i« 
tne,.fe|ldc(t gfle oba^ a geben.bni^mu f ptofp;<btt negfie* — Kotmmo(Ml fe tojdcnj pdn, fplé^ ptlllmo^ IÍ<bomd 
neS igebnand, pwfliragic fldmu po bl^o^ni ulice něpKQffif 
abp ti}nd noba noftřei bupot foftfi a radl^oceni fot neiopt 
ttbio nemocn/bo je fpani* jDn gef( tonm rdbi Je pofognl 
fob? f»It poíind. Sib toffat gato (bp ginbp pcdce \mi tona, 
talr>^ gbe fmau ceflau tábofti neb }«Io{l{; »0{p tňtméni 
íerfiio? tQdbotj. §dbn$ tiro nejfffd neHii itob«g; neb to 
noín{ bobZ proft ttffebo poacm^^o poíjndni, torbne fe fmllc 
no obft f»(uu — Sof mpfTí/ntp a mlutoa foau cefřon gafo 
tbp ginbp gbau gen ticbounf pni pofcotem fhů míU fildnii 
rterpro fe cefla obecnfbo m}n?ni obfídbd/ abp cbaulofllioí flb< 
Ifetfenl bpli^-r- 

Aauie s bH a puffef gfau iolipo faule # lontfdbln^ 
fioaRlUcj — 

Jlterd fílofofte gef} prated? ^atoi fiíofofie geji gen ta, 
tUtSl aBp praiod gftflala, nemd třeba (|)pbp fKofofíe gin< 
loptpf at<« — 9)7nob!^ níený' pobobd fe faficu pen{)om2nce: 
má «tt tiil f ptnHim, penise ale gemn nepotři* — B me fbjrki) 

771 foret gtfinek, hafelnjclj (cwerglowitijclj) a poljantno-. 
niQcl), kaulokoft^cl), o nmoijci) pro^tfel^nř nrlk^c^ ^al)lt} 

(Georginon, 3ioerg« u* XnmomfLí fttgelbfittbige tt« nem 
mittcibobe jDa(Ítfn) 

op?t Ieto« nepno»?glT) a neptcdfnfgm t bof!dn{ glan. 
Znpini giťb poinamendni fe na to^bp boplO — poift6»ni(b 
útrat proflp — aneb auf!ni pojdbdn]/ u niicpían/bO' &(^H < 
u p. "éofí. ^ofpjfpla a » italoowjíem řnřbřupectiol to ^00 
It, pat i na toenfu to I nlbřupectm] f rdioto/brabodem, litome* 
íidem^ pl$enf!ťm a bubegoioíďem— sbarma lopbdtod. ®me(e 
i bese toff^o přepjndni řjci mobu/ |e mi toe ^xanM a 
^iffi nřmeďe' i ginbe ioe(roi md(o {biret i^otoebompd^ gef}^ 
geni roton! p?fn$(b (»etin Irubu tobo peflugj/ bocela ISbni 
l)af nejndm, genjbp fe mnoíflioim ipfifoba o u flegn/ 
frdfe (na Wjboc welřp* wý^^^b | oblebu cijinp) tat leio* 
nau cen au mogi jbirce topro»na(p. @emena 66ti 
bareto fe lonfř^bo rofu ^loeimi md(o, a totifo tobo neptrí& 
fneginbo }b|roloj jio »rn jo 10 Ir. fiř» ©pfíjřenť bobuU 
(geřeimte Snotten) jaedtřfm bubna al bo fome řtoetna fe 
.wpbdwagl* íijíp a penjje pre« í>ol(ce aneb G^rubim bubu 
firanco ofefdtoati* 

SBDafTic)(b M 9arbubic tofrogi (^rubimpi/m, bni 20. 
imora 1835* 

3oM X Curek, 
fardf a fpoiuaub 5a|^ra5» fpolftt 

me jrauen^orfu. 120 

3rťaMo (aínto a 

V) papaná ge faMowraJ^a b^mpltna, i 34^00 iám 

ub&wÁ, 0Afý« 5pft(bbciii fe wyfoiuicí má. a>&3«Uir({ 

|^»«5tiBC flílci^ca famovraj^tt 3a flawnaQ/ ^eflttao fnirc. 

VOitUn lioltncowi, gafowí gfau ii« 1^* luraScbnjcf, 3^áfi 

(palicí) a 3k0l8oi9f/ býwi^g} na ^rMe tttf^ánu iawiniU 

U c» CAfoi»ž(^o fllecbtic/ A gcilí f fmret Pbfanstn,, iÁ^Í 

rolifo 9 Ctt mtlofl/ Abf neumřel rofAQ fACowau/ nýbrj 

vufatt »lA(lnj» IDoflAne^lt powoUnj/ oMe^c ntyflmofís 

ti^Bfll ob^W/ fiopl^ celAU fwogi rabínu/ ro33e(^nÁ f( n}/ 

ebnaSi (i břicho a ro3ři3ne f! ge řřisen. Cjm uctni 3A/ 

dofl 3A itoi prott^inlni. Cento 3pA|Pb/ fcbé imct W3jcí/ 

geft w^APAnu tAf oby^eaný/ Jf faibý 3 wylflfj^^ flaioft 

iPiTeďo »f by při fobí m<i/ Aby roto oble 3ářonné wp 

fonaťi q^ot^l. £4flo (lowo nebo nepAcrná w&ba gcfl bSi 

(lACeínAO pf jiinAtt/ 3A fterAa (I mnof^ý břicho ro3řJ3ne. 

(Bttli (íyfítti p CAfowhp fAmpwtAjbé/ ncbitoj fe coma 

3<ibný/ lebA Je fe P^ přjctni 3ep(4. tt)3ácnég{ri robtny 

btiwAgi bjcfy fwi 19 romto 3pfifobu cwiíici/ Aby^ fbyby 

pocřebjí řá3AlA/ obrAtnl a Au^lebné 3obecnlIžinu 3i9yrtt 

3Aboft ojínily, a (lawni t ctií^obní Jtwoc ffonAiy* CaPo< 

WŽC0 wyc^owiin) gi$ w mlAbfnt wéfu ivnic^ rojnjci ne/ 

ot^rojenpit přeb fmrci ; fyn ntP\)tolini, ba i • wflíffomyi 

(InAU (^vbpflí upjn4 3PAfy nA otci^ gaC (I t^rbínlfy ťo3f 

fí3ttge obbAleni bři4;o.-^nA pf jflAb/ gA^t maric^ernollf 

^Ait^ přičinAn býwAgi fAmowrASby/ nvebeme n4(lebui 

gicrubAlpfl. (E^ebnAU fe pocFaU nA ftftobec^ bwA bwot 

f enjnowi Qtufíunowu *) Prionj 3 eřc^to bwpfenjnA 

ne(I prAs^n^u n4bobn bplA, brii^ý aU mjfu/ ureenAU 

pro cifAi*ifÁtt tAbuIi/ nAÍ>pru. n4(^obAu bo fe ivťA3í(y 

gegíA ÍÍAwíe. SDolA gbaucf fe tjnt ro3t^orm,A3A ur4ira 

(i co pofliibAÍ* ttAl^oru gbAUci (t Aíe pořal wymlAUivAtt 

A f eH/ Je co ncni caf welFi ntfítifth i^ S^^ ^^i (TAmU 

o febe 3AiVAb«ly/ a U 0c(li fnab gebnA gafo brq^4. 

(EebnA gafo brut^4? 3wo(al urAjenf. SDolási cv §e co 

neni ptAwbA. pft cíc^co fl^mtáf wycAiU fTAt^li a ro3> 

Fi3niil fí bfic^o. X>tu\^^ ani fl^wA nrítfl, biUl na^ovti, 

a poftAwiip mjfu nA -cifarlřAU CAbult/ přtp4bi( fVoro be3 

bed^u U fVonáipAgicímu na fc^óbec^. 2l^byby nfbyb rnfi 

Seci jlufby/ fefl/ nebylbyc^ ca( blAul^o e^owjivAL Uloge 

(TawU %% IA0 bobra/ gAfo ripoget Co poiv^bíw, r)m fA# 

»fm 3PAfobem (I W3al Jiwott — 3( rAťovito fAmowrAiby / \f\ít\\a ItlTířkf^ ^) 0eu|fun ge n ftt)ft|ř^ d UH tvíaltni ponomnif {apanHi ; 
bru^() fe gmcnu^f iDaVd, nepanuac wiaflnl a ge fpofoom 
tjmi }egfg noi^iyagi cirařem^ a ]( ge^e ofebu la.fwatan 
mogii C9t fe f on ta({ fdm tpmr^fflU , fe negen « wylfll^ ^avot, nýbrS { o frrofK^ tiba (I4# 
iDAg{. WrAf MAii ro&lM9fi\ gc w^apabo Simor! 

tX^a^re^u fe SAflřelU nebáono wogeafrÝ befiSrfijr. 
ttA t»eřer přeb rim bobú btmAbefii{ v^lwaltt \\fttf, v 
ném} Íl4io, 3c fe o $ívor přtprAWf , geflU n\ nebnbe 
voct fe fegjri. Uepoc^ybné Je 3PlwAřea na tal ^rAuef 
lÁfTu nebbAlA, a ubot^i^o mtloionirA 3AiifAÍflwj wnárue 
gjci ne^^AlA. %am ta lÁfta nepřw4bj! CAfoivýc^ mu 
lovniřA gf Ale/ oifDm, po3řibrA wt fwlt& 

W P«řj3i gfAU oTBi CArt Mpoby a fafírmf, fteri 
po ultcjc^ ge3b|. m bolegnm ^bbllen{ fe gjblA a nii 
poge připrAwugj a o^řjioAgf/ a w (^fegfllm fe prob4i 
WAgí. fcorawAb 4>bbyc wAgj, (logeg) o ^^incem na 
gebnom mýMf paf gebAu opit báit, a rrAnbenjm bAg{ 
3nAmeBj t^lAbotvýma iiinmjm, řam febyly přefU^WAiy. 
VZApplIeby bubAU geifcé Mpoby a řAfirny bo bomn ge3f 
bic, AniS bube tf ebA ^o^m fe cAm emAceei. 3a ffpatnis 
fto powécřj by to neí{lfobilo» 

Ua řebíreit wiafti opery cbtll w ^onbýnf mAgttel 
• přjbobnif^o mjftA 11,000 liber ferl. (afí 120,000 31.) 
řinje* ^ebirel • njm taf bUu^ fmlÁutvAl, aJ přiiTlo 
nA 8,000 lib. (UvU ZnUKant fe nefmjrné na u^IaíTí 
opery cřlTegi, a co fnAb bobAlo pobnlřAteH c^ncí f tatos 
wit0 ťtu9. 

l^byS w pAřiii 3Piwo^rA : £erno(lřeíec (Stcif^AD 
poneyprw prowo3oii94nA byU, Ant3A mář fe nelíbil a i 
PJfF4nj A flíenj ee (řmocem nemriofl a nefpofogenoil nab 
3Pí»em progevowAlo ee wffecb f^ran gis mest brAU, ob$ 
h^l&fíti Ale po fVoneeni t^ře. při brubém prowo3owáni 
fe gi3 ^en 3be onbe nefpofogenofl na gewo báwAlA, a 
po cřecj bylo gíi ^lucné cleiTáno* Ob tobo řafu fe gi3 
prowo3on^AlA afi 200Prár a pof A3bi (i nefmirnAu ťbwÁt 
In obecenfřn^A sÍA^aIa. tgubbA ge rro(^u přebllduA a 
fAmnlginmu wfufu w|ce přtméřenA* — j— 

^Ařýe Hn^ltian, gminem ^nrivoob/ má bwi bcery 
po prwn) ntAuSelce , 3 ntcbsto fe nty(tatfSi 3A wbowce 
^o^nACoebtřA wbAlAt Cenco^o^itCoebil^ tt4 bceru po 
prwnj mAnIelce a cu pogal 3a mAnJelřu fUrf ^atwocb 
A m4 • ni fynA. K^tuH Itna pana 3ot)ttA Coe^iřA mAse 
ceby wfTm práwem řjct: mA^ ocec gefl mAg fyu/ a g4 
gfem mAtřA mog j mACřy, 

XO Xtlotatoí, na }anowiďém pAnfttp} fi porAsila 
(lln4 geble, a w gegim 3brAioim fmtnu fe nAiejlA .třilif 
bernj řAoIe 3 bélA iat^fíiá^ f igkem a webntjm 3ana l|* Pt^^pjffilti* Cijslo IS**- 

' Ca90|ris tento wy- 
c]iáz> u Jana Hoet. 
PospjSi1a,w Praze, na 
étarém městé , w U- 
Bowé ulici, řjslo 946, J^, 
a k dostán] gest w 
kn^hofikladu wyda- 
Tratelowa ka2dý Ct?rr- 
lek po archa, k nč- 
inii2to se we čtrnácti 
dn^ch weždy geSté 
půtarckowá přjloha 
přikládá. . 
Předplacen] n wy- 
dawatele i u wSecb 
řádných knShkupců 
rakauskAo mocnář- 
stwj na celý rok ara 
3 zl. li kr., na (flwrt 
léta za 48 kr. na stř, 
se přigjmá. I poc. k. 
poMow. anřadech, a 
wSak gen za pAlletnj 
předplátka2zl.l2kr. 
nastř., lýdennjk tento 
«e rozesjlá. Národnj zábawi^jk pro Cechy, Morawany a Slowáky. 26"* března] Kdolby neiilito\fal krugfiiy, kde mile 
Rozednilo m mu w dvii mrákotné ; 
Kde poziiftl oobo^ poznal milé iwéí Fr, Turinsl^, [1835. B o £ o w jHa kopel^ka iv Inistáiii lese 
Stogj tichá kairiil^ka, 
Cho4*wá tam Am(^ka, 
Hořký smutek pro mne nese. 
Nese nynj skoro rok. 
Nese pro falešný krok. 

Spolu gsme tam chodjwali 
Wleté skoro každý doo^ 
A gak bylo možná gen, 
Vpřjraně se milowali) 
Chodil geSte kdosi tam, 
A gá poznal, co gest klam. 

Zaklel gsem, a zaplakal gsem, 

Na l>ok připal Sawiičkn, 

A na wraném konjeku 

Do boge hned pospjchal gsen. 

Abych pro wlast wyiii krew^ 

Zkrotil bolest, zkrotO hniw. 

Z okendi^ka wykaukala^ 
Když slySela Anička 
Klusat mého. konjcka^ 
A žalostnS zaplakala. 
Zawýftkal gsem: Slzy leg, 
GinÁo si hocha mSgl 

Brzy fiudeS sama chodit 
Do hustého lesýCka; 
Smutná bude kaplilika, 
Když td nebude tam urodit, Kdo te nad mte nulowal, 
Za ženku by rád byl wzat« 

8 Bohem tedy, s Bohem holky^ 
Bud*te nv lásce sfálegfij, 
A hochům swým -wSmeg^I 
která nenechá zlé spolky. 
Té se hoře dostane. 
Starán pannau zůstane. 

Heisa! pode mnau oi hrage 
^ Bugnř wraný konj^ek, 
KrkonoSeký wetřjCek 
Na hla^S mi pel^m wlage. 
8 Bohem chwátám do boge^ 
slasti ^gskat pokoge. 

Na laupežnického ptáka 
My se nynj tocjme, 
Brzy si s njm ^koCjme 
Smrtelného reydowáka. 
l^*sto pjdlal, kulj hwizd 
Wyplai^' ho z geho hnízd. 

Na kopeCku w hustém lese 
8tAg] ptkná kapli^^ka, 
Chodjwá tam Anil^ka, 
Hořký smutek pro mne nese; 
Gen si nes a zpomjney, 
A za mne se mod^ireyl M. Siloraá. 129 

0Uina eui^mái. / 

[CřfiřeiilJ 

inriibce toiwftt ( [xU\ Hxmmm, ^ml%t Ití^p fr fmi 
nabiri tuffe hkí ? ! - Vl\^p fe itabfg, ír^ fli^itt múje 
(áffa mi! tb^tfjyi ffíijftftA; a tlwaů Utiffau ftáwM 
Manimu mult pfUnuía,'-'9ln]€, Uip pcf^h ět mnanl 
^ ftam 7 (fo ti napaii ^-^ítam (áfTa t9o((í, fbe gtftoea 
(t^btf* Vrceni áe mnau U ílaUné. — 9If|a|9omjtt<9^ 
Ité Utílbf tm tlámictan tCiprÁtúiil^^HwlM roi^ 
ptái»im, ítttál mí i$ ccíau buffi fobati fli(»íí4r a m 
niito ňtUni i4(f)i, atyc^ <ifj ttjfei nartiTiim pěvci 
04fo — 4 manltílau, 

e p9^itQtnim mttíih fi niti mijUn l udm^^ 
« {faumawí naft upfefa irtf)). - (^iaf to m^0, iiSih 
(ime? flaíd ft tijati; a miíeitfc ^fal ^oraticimi fIo# 
199 ()íiti o6tíin0fl{, gafotp^d} gim iiaf}(tn>enD grfl nd 
tpthíitť ťfdř ř 0Ít4ř^ í pořaí projití a bomíauwafl, 
a69 9^ hvapnim frofm o(f|tTi^ a jaflfeni febmau fwa^ 
to^j, a(v ff tvofwaíi n))il^rujram neprán); faubici^o 
fwjta* ;) poíola biwfa fíouíti fe f proéMm mtíeneo^ 
ivpnn (á(ra a (^rbofl n) ni fivábfíi^ frntý (og, gebnaf 
fli f oltdH pubje^ jfbniíř ob^^Aiiřofe* - 

Wroraíev^ tf({|6Mo( boíatOitb' bnelfnf noc nefTonf^i 
panotViini fmé, ^řegel nám ferní gegi rauc()o^ { )a# 
frvfle frofv nafTe; a nrjíi nab ^pram{ hUm iiáinxct 
, pnvni fltinefni jiibfrl? }dl^ofi/ ftiiti bitbrme pmni me«> 
bíe febe! ^9( ndnU^i na b^íffi (wolcnj, polojmate^ 
uxt bjivrii la rufu ppsa(# a n^jam (ampu ^e flolu^ i 
omamcnau netof flau .rpM)4Í | lomiHt^. !^obf e poví* 
bom (irabU/ (v)o llanuí pfibe bmeřini, |a nimi) topí^- 
nfna H^i míla mira gr^o }c(bof){, --. Ot<c ^ofYitDjt 
flqT^í iKfpl* Wřce tu f «(íJ6řtř; ^oFíI na fíoíe gc^o 
bofattiiibe fal)au(c - i bube miti (ni()u a fvopenieru 
))fi rucfi ab\) wvf(>"<)( cbřab. — ^řjC I tjmi flprn)^ toflau^ 
pit I &li]biUau bo f omnat^ / . flcu) bv(<) pnbt^tfcnf 
t»clcbní()o otccr l)rabnibp (iarce, 3 ftbřl mini 
^ofiúPÍti fcbmbcfatiíct^ ffcbin^rct u H»eifé' fní^^, na 
fter/j Hl bvu^bp me|i fíaiireruimi jbřmi po befct pob# 
Icti pfátvaU a potapří bu<1)a fiv/^o m bo^ minulé, 
o nic()i w ni b»lo pcwřbino flomv jíwímí, 

Cbloj h\\\)\h Ptff iveUbui) I xoM t nimu !3iíimi 
i pofpCv^ u>vplníri lyrlíteltv }a>ofT, Occfumál, abvu 
nab ni a nabt mnau n>))řfiuU pp]((fnaní# co nab nc# 
iv{im{ man]c(\>. - 5íbvt» ippbraníjffi b»t ffat n)ai, 
panf x\\tiH l^icbťnt|)«>lfTú» ebpciv) n>ajn< t^arec — ne* 
bol tuijim, |c na i^mytu m^\m, m mi i n^ tomto feí/§o řmaftt yH<6a|iif , a wineoi na fmyfffdr iroMtc*, 
ie foW pofntf<^ í^^»^ítf le tareV vnlt. ~ 9te^ mt^ 
niK^ fltio, tveíebaice! a n^fe MVÍoney poiouinoil 
fmatt!-- 

Zk »9^4ii! o|t9fi( fe ponlTuft ?ej^rl«i» ie^ 
Wwec Bímf, |e mi iiříábi w^i^í^ fe púpmtfui 
ř l^řjc^tt, 4 pretoj mát opouiTtim! ^ 3 obráHí fe, 
iaMp d)tíí obegítt, oíe r^tíř ro]wmett9 ndíilým 
fřořem ft f nMtt boilamiifr a b^faj naber to^tr^o, 
io^fttlí: 3ůfl«i, ífebimře! anebo fe {toby mé obá'* 
iwí! ^ ít n)(f4f |)o|«»ít «eo|roienř, crfan tmáří fe 
rntan oMtíw, fUuým ^íafem geg obb9nHi(: |)ři<^tt 
fe obamám a íatracení tmé^o, tailepence! 9íe»íá, m 
' jařf fe utt^rífujeé pmub, a iáv^wi ia^roú£n$dijm^ 
fm Hpufř cbe mnt, ^ nect^e^J mř obegitt » pořo gi ! - 

Sebb obegbi! lařnnsl eiebent^alfFv^ a mfau fřee 
eomitett fÍ4bél^ ffrbíwce ja prfa wl^íoátim, bpfn »o 
n#m noi^á^nl, » n^ffaf po|iAii ge« pó<b9ttla tfti}« 
ftfta, n to naranknem jmatf n br jo na rej^foríen^^ mt« 
tcnrc; brjo na welefcrf^ otce botíragío, mttciita gw 
tpJfecOnřc^ nefnóie. 

®a nefmim pHtt^oIttí w |a'bcft nutfft! bonábaf 
fe flařec, Slnřui uila woge »i|e »9«(fí moc: aafai 
febíecf f 1^0 opata a Udit 9SÁ(laxoa ! 

@trafflímí fe míim }afmaX -- |>a, ^i ^a! Xeby 
fe pinot0é naHtu le fe íáfřa moge o pebobný frořeg 
pof ufi ! ? 9lmám Mp praubcm píautU aí ílogim na 
bře^u, a ofem wvfííénpm, frbce )pra^{é(^o, bo nf^o 
fe bjlwánt ? 9( mffaf oI nep(efagi nab fňabn^m toi^ 
třjflwim! S9ufim fmcV nebe n)9bob9tí, afb9b9(^ce^ 
fht bo nfj^o mil fmau míaflni rrn>i pojnamenati! 

9)9(oi firaffiiwe i (itoftno, pobiwatt fé na jban^ 
fenél^o muje. CBe ttoáfi ge^o fe iJe fmrtetnau bícboftf 
a op;t pfanaucim jarbřnimjaufdtflm) a bolefl ftřibaíb* 
3iÍ9 geffo b9(9 naiiftUf a m rufan to nim trhalo* 
^nult; pramicif a b9fa fe mu labteiřía nab ^(aioait. 
3 )bá(o fe, gatobp bob gegi na ceRí jpáteíné ^Ieba( 
frbce ja ci( ftoúg, a n) náramném (tfnttti ivrl^ía fe mu 
0(t}b<ta n(t prfa, rnce geg{ jápoOft ^ ge^oruf ama. 
Cilr9 ocfí progef gi leporoflíé rámř; a fertoen9 praub 
»»9llřifnn( na bi(9, nořiii obím. Ít4tu n^Qpuflítt — i 
fjldiitim plditm jařwatí -^ fiefagici betou » (oTte jai^ 
(()\>lnauti a tvefaucjma fe rt«ma fcem jaftotoowati^ 
n>(fe mu fe nbáto io9ronati gebným rfam^ifcm. ISíil* 
beta, Icfnutim toice nc|(i bo(e(ii, itUilé na buboman 
jíbíi, i necbata fcbau wdné ttíábiiattetr «i gi fSilim, 
ffarct (i I {rfu fh^nnm/ ránu jaioajotoar, co iatjm ia» .$^MiU íiapía top! rána, gafi nt^nj flaHc <^Uba(, 
m ncj ))rofr|^tiutí p«i9i^(^ni fule a malt pteiim^ 
ntafa nab ítltm^ Ut tt>({€|o nede^yvcenihvi* ^j fUr* 
m(K g) rudl )an>(qaíf ana fr jatini opit attyítii; aP^^ 
Biotomala. @eb{n9 SStlítitr u^f fn)tm tojgitřenji ti^({!e(f^ 

ffí ^tbap. Xjfdo mp fe ftáí^ }( -flatnc^o mujcř ne« 
4iipf^aitcí fe )D ^ořefptpótti fioím ittttTitt. ^pbobad fe 

ginieil: 0(^0 neb9[a uucmi, n^btl |iie9^(ob({i bu|t 
loyflam^dgici. 9Zmo^aI fe bej pc^nuH celeno frbce 
JSíilUta tti( iii^o }>obiVMtl SKefmirná niHfeía b^tí 
<i0ipa mniQmaf.ftertfi ^q bájit j, aip fmitici fn>au tie# 
fp|(^ii^maíf.i9tafo)i>au íitof} nivr^ía. 

Ob^v^ mír utřelo mcge I bíbotoal r^tiř — nt^ 
no^au fe bej pob(e{Yn ttoé miío^i r^ifíobdtí Itwotfi 
méj^o- f«reft9 1 SkebiDraotg tioářj fio94> <>be mnei. aby 
ftebtoifbito btt(fe moge toe teiácb!.— S( (SUlUta tteob^ 
.m^rátiCa ani ttpařtf oni frba ob mujer )»ro ^e^o| tiá^ 
.ta«|^f atoffoT mufnoit boíejl fe t^ni rojitécou>a(a 
iHeilým bec^ (áfla i autr|)noil. Kyd^te fe.n»)((}0|}t^ 
^la^.a 04^o)>in>(ft %3Ui»a ja tufu, {ároioen i nim po" 
jlau^ita fe pfeb |)of}tmíta. @ta(a ta w aupíné fme 
^rbpfKr, ne gafi^bp profebitke přeb bobrobígem, alebra 
to loeíitelta Jj^řeb flu^an. U. přebce flokoa gegi }n{(a 
taf roíiini a^io^mmif je ttlíto neo^ro|eneflí we 
9if}^á(& n)frne feflárlé^o )))o»íb(nifa fe pobařiti otc^ 
^(o, nepeflc(t)nauH ^íafu, wabjcíl^o ( {ipi^ení ge^o po^ 
loínnofiú ^tal fe «) ofaiii}ení iom ceíau lenffau bú" 
ft^dn^i ^^^obXaía^ ,ná|e|eti gapína mulmx>i, to gc^ 
yrfau.^yUi ro|na(a taf jlj^aubný i bía^obdrný ^lamWf 
# přebfewae^ to bobá»a(o gegint fíotount i bůraju.i 
ííbejiioflú 

^ loffat^l^oftíntít poirccí ramenanu — a nemocí 
Hú: ^tUii ti» ^wvHu , ^It^ obtorátiía fe biwía ob 
ne^o, a netopíc fe famp^f ^Sirimeni na flůí poiiatoe^ 
fiif bi»|^(|U' rnf au milence ja {eban táífta, řtouci^^ogb 
éefUtnati/ inariJeU — i be} goma a po)e(fiiánj aujfoitlt^ 
»>é^o ftorce ! Slifbp mjce neopuf)j[m tebe ! — Suto pveb 
Dbijcfgem uflijotoonc^o jatoajugi fe tobř tptxnM b»ti 
10 §a(ofle(^ i vaboflec^ '- 4>o(o| irufu járomen de mnan 
na jnome^i tni^-r-a tfitl at mi tuta mécnc^o m|liteíe 
jac^toátje nefytnjnuK^bř.ilíb tentOrbpfauab fe nab 
«4iK(-^oHtt<tt|é me mívjnefoju.n-.Oba^^^^ laifu u> 
tucef ^řeb i^^rubt^m f řijein, na flfni xoífUjm, a to) riU* 
lUný bof f)^af?teítttp^^.f Ubít ruce/ gí^o^ b(ejf a <t(né 
J|v«ni9 )^t»fýti,0aU> fe.fwjíbfeni^c^. foiXé. f)ř;fa^9« . UpfilU ^bina --41 ottoftatt fr {aíafa brána 
I{(|rni(řá. $ob ochranou nohtj^ temnoflj a ^^(nf ugjlci 
fe banfe brali fe } bo^até^o ^rabn loetiteRa ge^ 
iStitbUa, milenec gegi, pan VHlim i ^iebent^alur i 
ivoimfi nt^tDřnrigilma % bomáci četeb?, a i nebjmn^ 
i^tegifií i neyobba^tfgffi bjmfaa Pujebnan* — (Sil této 
noínj tti}9 byty rofauffé pranice, a ^a nimi ne^^ 
4)rionigf{|.f6rám, Ibefto ntitenctmé (lib fwiíg ot^čtOi^ 
loati c^třti,,a neybfííffi rytirffý ftateř,.fftrýi fey .bylí 
;mol^It toupitú $řji^obn?gfii by^y f autfíu/ a ioíh 
n>á}nutj } tenat ipe»áfufn>aton)ác{a«offý(b^ němosti 
fe bocfati, gafo bqefp^j ii^cu @a(oby toefiferá fra^ 
^ina byta toetitý, tman^ý Wb, iteby(o' lo ni o lityolnř 
ani pomátfy. Štajným bec^em ge^íný tojtr fe ^gífi 
cefian vpitalf a gebnottin>Cr U\ti fayfy ge poiitamom 
loaly* 3a ^ovomi ) ^tubofa ^řimaío. 

^ábný ani {Ion>a nemtn)ot(; ba i fonirgaf^by 
loíbítt, |e fotem ofiroolá jraba iiífá, pottc^u fe po^ 
botoati nocni t^mno^j. @eti tafto afi ^obimt. ^tau« 
^ý le^přeb nimi roiproPjral ^nflau fmogi fiř, 

iíi mi genom lyetmotoité gebte jafiini/ ja^ol 
ínyni SSitim ^omor i patrnau rabofti, oblaucji fe ob 
ná^ n)(feďy fiarojic. Vl ff pat 0ibj fioatowáctawci 
yo ;^uj}inác^ )^o 4a^^{$(^ geleniij^ 4 frnfái:^. — eii> 
beta tt)(|paf neobpoioibala. JBytai y) ni oc^Iabta ro^ 
pininá ívtto, a gafcft tuffeni --a mo|lo by fe fnab 
Wf {it ^ta< wefprerc^o fwěta ř^eni fe 10 ní o)ýu)a(f 
|)ře|b}>otejbage, ge^ttebogebe # mUeycesn t yUářc. ý 
fotma }e (()teta {iarofi fmon panu JEBíIimoioi vrogen>{^ 
^if }att)jnela fotem ni(& i nab nimi / ^etif^j geíi ^tn«' 
^bofau ff pminatau rof tj, pifeň fmatomáctaioff á» 3 pxti^ 
gati jiyntome' tohoto ^pivou bnffi SBiíjmokour gafo 
goma faubcon9a,J^áfagici(o jtoíincotoi fmrt. Qnall 
^ei on m bylí pofa^bé jiijnitt , fbyfotin) fe mn ner 
4)rátetf!y byt n>ef}řic ^^flawít jbor jyfmáfů* 

Šttaceni gfme! ij^oíaí }trnntý rytif,. a balffi 
floma nmřeta mu na rte(^4 9( iK}ti ffti)b4t{ jnojno 
bylo jeptati fe na yřicinu ge^o tef nutj , él^tufaul fe 
ofoto nic^ )bor gejbcu, otbetugicjcí) gebnctlitoé nocnj 
pantnjfy ob febe. ^m^é bibowaty, mujffti ftnauce 
yo meči fárati — a mifof četeb gi} i to tom jbobaná 
) foní fe fáceta, i ZSítímcm paf udjwácenym a ruce 
na^ab fmájaiié magicjm/ u^áiiéti bn)a gi^bcotoé fa 
í>řebtt. 

Stolte fone. fme^o obrátiti f iiáinici, gáí fe gebein 
i J^íii^ ffip^^ míumítí f fiřlííbetř, fám wffaf uj, i řoii« 
ta U)bn tt4^ioátí)o#jt9 ^obře^enau flranu geg.. otočil, 
^te Ujmi fe I biwce pxix^ifui ^rbofl a 'mú^xflmB^ 

13* ' 114 ffero «tt)(fau úi^^híano^i, na frtíe fr ^nítoiwi wi^f^ 
tiw^u Sth0 (mi oblufomatt SíxlUtu Sic^ntďau o^ 
tiw|ef íeinuj fe )a(Ii(i(a frbcfm? 

9t<blíe9te f eíj, wiicni SíililtP ii^nidá, obweee 

mCf I»9(#n4ii>a0ice Mih, c^ n(<in f^orufen^ ^i9<í* 
Ho fc wafffí^o muje bptj^ef, gAf| gfit ^p ftima yegmr^ 

0tikfl€^tc geffte tegtYa tnití f nimu átntí *^ é yiíonlt 
C^ffeo* ! "* i"9 ttám |(raíifmAit nrftubem ! 

ga mmt tlffíí gtný ge^bee {luifa fteMnu/ gafl 
«ttt t^ójjQií flitíta feíwfe tiffiti feei9c(awei(«» — 9le&raii<' 
fet», ^0(ufiin(#/ iftMii, XLf^lúlíf (jfr^ítífol 9te}({ ni< 
titp buráci oab saffi í^ía»an aj bo Teiftíe t>of^řífagf, 
U|fH HUi QpH w tf))(é })ofl9(ce, a fwářcH fc )í ftubf 
bi»9(t9eirný<^ beiinef, abyfl to íefnutj wyyettía. 

í( »(fař bříwc geffrt, ttřjíí }5řeb nimi ^rábř^ 
({(^tt((fé ) tímnofli t»t^flau)9if9, ^ufeí ${j béff? ^{iými 
)90tof9 I tjjfýc^ oKaf A, @ poí^mttmi^tni jffiffi^mi be^^ 
^efí g<}bc0mif jpfwáKim f St^ntcv a uíefRuř^ feícbi 
wcKreířu t Sf^Hví í bdíffíttitt •flfftřťBÍ pbetra^^íí' ®^ 

939(^^ tf báwno {efatt^/ ^íál^abř^itV b/fff. ®a>< 
fpť^ 1Ji> eíctřfhdugicí lajiii |)řť*ttbtÍ0 fc ^Jřjfftí gttré. 
R»n>ý 2^it»^^ yc(^fto»a[ fr^ fbejro tpferti gťtt timbíe-' 
left fe pnxótUxocXa, (Skbtnií fmrt fifíebíra fe na tttři^ 
penáti; objitoUu fra^tnit. 3 (b^Ia to fmrt |ro)ntf! 

f)tbíe to^o fam^ fl«ii))tt^ na nřm|to bt^{ ^(áfitil 
Ita bf^at^8((C)mct fíetbu fwato)oác(amf!e^ faubu nab 
OStíjm^m naíe}( — f^váw í )$obIe to^o fíauyK naíejt na 
tru^9 ben ^'^'.'iieiffafliicm ttgeti ) ^rabu tet?f${ l)(áflti{ 
|>ana SSííjma; na ffauf^u |)a( t^pit notop Itfi-. 3'6t)Ia{ 
Ita n?m i^fdita {lowa; ,,Vloci featctofFau n^^(Af( jbor 
f«i>« SDiíciaMa faub ttáb V3i()niem $te«eitt^al(?ýtii/' -r- 
S( )»aii 8ífb<nt^aIfVý lejeí bei l^íati^t) :pob(e flau))tt; a 
^(a^a Irajenii t» petof u fme f^obU tni))u, 

i|S(4tltl fe o^^iDaío |)tact»o })o bo^bancďj^c^ le^ 
finícij, rabuflfc fe } fváfnť^o, letnilo bne, íporni ^^obíe- 
fíoíbť fluneřírl í^ronifali i ^uflříffjmí fřotofitawí, a 
jiíwlfli. í ^afilíflí W^ f PÍW ofaipřK íf^^jfe bí»aíé^ó 
Uxpáxt ^orínv- 9((e tentj^} |iwoť net^oc^tf^^í tpltfo 
Ipb obb»atř(ů íefttííft^ íeí>ojpřwttíc& ot)eřencfff nýbrj '< 
•j jebniíní a ufl líbjřídj, « třfttťtn řoíe |)řeb (íftojfi, 
J>ob ffřvořímí ipřWemi n^folý^j gebif, |>ob fRiřým nr# f e«, fcbAo bťwaferv tt>^cu f9afel»<{crát»fF^, a (e 
ffe(^ flratt fcíem (^atrne'^o ^amní iltfít ^xůí cbenec 
a 10 lafliíwant oitfabn toerni flu^ott)/. IB foft ^Sl 
í^x\xía, tiini ff ))řtb fanbct jaflawage. 

®iéft fe, mUji i^dnbibó é @etrt<l^em J(ra'foio{«' 
cf^r řeffr yt vm fle))á lotffefi ^febatt fájafa ifx^'* 
flMTů, f safomým fe jafíe)>eno^ ItbfFtf itttfa\ Ši( »h 
itRttíí bobrobítij, Je gfem to^tiil jóboft g^; % 
maffa tnoge b(a}e < nim gebnafa, je tHó ge^é ttíttttfii 
fw^mi {((jtifmf f4K>tmo f ii^uejmu féemt. 9l((b byc^ 
fe yobiwaíf eo^b ti9KÍ i ofl^o b9řor fbbbyc^om ft my 
i^o nebbH ugali^ a ^b}eainjm ))rfi(^obein é nim ne» 
b^li ^Jr^tír an gjíe nám « bííe í)řefa'Jetí ť^K. Otco- 
»é mogi bobře uftníK, je fe gařo f9(Io»é obtoojfí 
)>rň(i)ob } birb fn>^ ftara({. |ni(( H n^it) t^an ©etřfcQ 
(ern>(im }a pofrm, fbejto n^ni {'O }i»{K fe ^oni jbráio 
a }pH »efeíj. 

íltř flfí »jr<»' řarcbřgtt^mt f^roflřebřb tojíat » 
®etft<^ott)t } ^díotoíc nt^obnatt robu flcffo Mffttř 
fn^émtt bitřtíl nfttt>t()nu{ mu nprif fáubee. 

GuBte f e o to é t)((nem Ooj^em, mťfj ))(íttóvó^f 
obtuffíí íonxíř. a)alí oa míabiřowt cftebíné frbce/ a 
bjtřtt mima fpattííofl téía í -íibejnofl Ivtáfi bárótoaí. 
3 jeí)teíte fe })ana r^tjfe fámt, jba^íi b»(§ If>e M 
nfíníí, fbbbbct) bbí íJob fřaltnan líc^nírfan »e fítiýi 
nefi^atf a třío ge^o |)eb tejf^m fbnřm tojfmaífatt net 
cl&a(/ nejíi ie gfem é ^olomrftoým fagnými tóiremi 
nffcí, a bobřími oiafKeramt f^ótíucené ^nat^ ioy{m(< 
i é bitřtem fe obwefeíití boiooíiC 

»afjn ffowft ««« |)feřají( fltimot mejt obřitct ÍOi* 
Jem ^t^ffř í?o»Haí^* ®tareé meji ftímtnabarmo gtrtí 
jbrjotpaít, abb fe ttffe d)o»al a j mífhi tte^baí; « 
loffaf on fííau gtnoljřoa fe gtm yo^tt\jnaf fomufl » 
auftretp fe braí/ an ) íefa í)říd)ajel; a ^a^^ lóíwtí 
bbío, ) íowu fe nawroteí. »bí ^^ íS^^^ ftani^; jbra^- 
toét)o wjřjřenjl, meC pt> bofn, řot)i to rUfan a frnfii 
pa tamenan- — O mfifl brftij^í jjane rbHKf í»5>l«í 
flařec, an fe bijí f nřmu bopráwíO rnce mn tibatt a 
jrabofhiýiní fÍ3amt fmdceti })ofaí; mů^ bra^ý í>atte rb* 
tíř{ - a<^ flá fffaM, ifřbiwá t^íatoa — moge (lare, 
tořrné pří - adj, galj t^ fe rabug), ae »d« ojift na^ 
ífaí^-Í9'W t^/ f)anwff{? a»<?í«í ®^*«* *«^w«* 
í$m })ob(ioem.- ábbe gjí fe wfctotamotí wa^l? '**« 
tobř cefttt uřáaaí*-* átboj gfan lAt^owř-i-? 

ít loffať břjtoe, nei« fe bo^JtaM ráxŘHf |áio|tířía 
|>{fe« fw- ©drfátoii- Z<^9HVí gíno*, a rvdJtegiBm 
Irófem fpřd)ál fn ^bfft- ®tarý í^miř nňfto^lf fe ^* 
fli na jbtatoíw * eelftn jHínu tob««bí*«tt. CfřaJní^ 125 tnuju off> f^oříwftío »ffaf ft>)[ffř tiA ttn^e ofeW, genato 
ff ma i@^tH(títm }(efň přibrala, ^iflati ie bitDfa 
fyaniía, gatrý aí»^t w^N^Í fli 8 tfla^tt)^* ttwíři a $ 
tjíejné^o fofem malíttowýíí^ auM tifmání ; bi^ía to néi- 
jná ^orínowtc Subrnitar přeb nebawnau bobait aut(tn« 
Ic paupatřo, n^nj aíc pottH magie fefjfen^f jroftlc 
liííc, Sáffa becf)em faroMflHsm rej^řdía tcřentj jímo- 
ta gřfli^o, i rojříiřil fe jíwot >trcfln(ífobní ftíau. ^o- 
nřfub Bai(ťH); brjeíá fe @etři(ifa; tó prawiti nefauc 
gě^o íucíffWf an fe frefem cerfř*^m ř c^^ffi roařfnaf/ 
ttf{9{few )wuf9 })ýíioii jttámé^o. K ptáxůi, fb^i ^K 
)))?n)ci bofoneili ptwni obMflenjlf Hofrocit tne)i ňe qx} 
ojeíení faubrwí^. 

SSítepte mt; bratři, půh jeíettau flřeď^au^ ^ivefaf, 
brem fe |(mtř e^Ifbna. CQiteyte mi t^řáteiffému é^le^* 
táni! ?í wjfal twáře waffe negfau obraj j>ořcge, a 
efo ^ofjjobáře mé^o — 8«íří>J brao í flabffím gnténein 
bubtt gmenowfltí — o^niwř fe })f túái otaci. ffo imíte 
meaí febau? íBlíntoU, ál miofíi ttefroauméuim yebousi 
f ené tttíjfim- ' 

* aiíiin) tu bfí»e fam, * ořífK fe, <Betfí(fitt ^rá*- 
lowícíi gal fe bratr ge^o gbenlf ftcníH. 8B ^ííffní^ 
íattaíí^ l^fí ^ ¥^^^'í cmtoH^ti, dn gfl fe ftrcgtt f 
^gíabř na ffaííné (í(f)nfcří ? — jjaflepena b^^Ia nn^fl mof 
ge, cbpotDf bří ®etf tc^ neo^rojen? , a o(faf nton>a( 
gfm gij to bQcf)u fwc^o pf efhtpfu, a }a pcfiíni to (a«> 
pil na otccwflPfm ^abř o(t<ft a»^f^*í'»- *C *^P' Í^ř*^ 
ffíí gfem to(tfo aum^fíent^ a fpaftteíným l^cfpobif e mé^o 
I^Dbwobem* SOtatf^ ge^o fprawebítioé nmen), gafoa ^ 
ge^o n>Ia|lní pcře a ftarojí této biwf? pPíwěbí? mne 
ioe ftoio n^nřgjfi, řbqto So^a ct^toalinif a^ mt boí 
^ojnatí ne^ftftfnřgffí* a«nf Ó^^ i^<>í'offí. ®a' Wwítt 
tuto a^ tnanaetfu obl)bí{. 

^etí taff a 8ubmt(u, anaf fe bdann>$m tttffen|m 
třáfla, f frbcí pHroinnL — fjotnau (^wíH na febe 
faubcowé po^íjáeíi mfřecř^. 

31 t9*M topmtíU b^ti fomifeutf wtio po tefid) 
u^tj páítH, ®effř(^it átraTovoíď^ ? ojmaí fe foneřne 
gbenrt, gbaíí fe bomniwá*, yi^ iUx nአpíípufKí, 
ai9 roiim gtřpn ffle(^etné^o — Upaťt, bratře, iátriH 
^geg mííenec gubmítítt, a ncpobpalng f/nitún fwc^o, ab9 
fe mug itfrotoen neroanat! Dpratobň^It mioftié, a^ 
freto } íoae rjtfrflfé^o pořejlnřgflfj býtoá, nejfí } fc^ 
toar^é^o, pojdbám G8((c(atoa^ ab^ fíowem fto$nt uci^ 
uií bí»řtt mogť ^obtiu r^tirjfé^o faitloji* -^ O pane, 
ííatie! a»oIftIa fojbřjfení tubtnila a mocnf fe ©etríí* 
(^omi a ndrnii toytotnauc, f no^aum fe mu ten>r^(a. 
SVebopaufftfg, abp bitofti fprofld lyla aufTaljm, o ntato 69 fe roaraaťfa přjaeň ttooge a pUttt tw^if^i (íoa m 
bla^u a a«wote (owdřotop bcer^ )áfe|j[? SttbiJ (ffafhtýf 
pane můg! — gdř at»ot fttabtiígt pxoptáiíf taejK t»b?řfí 
geg 6 přdteív pťotoa'fítí* 

£ario )n>oía(a bitofa, gijito b^ía ttpfimitd tiflfi 
ff(9 boboía, mtíifřa fe obřetnautt^ af>9 uc^r^ittfa m|t 
gc^o, a ě ořtma itffa^M^Vttia, é Iffořf^m pláS^m wtffía fr 
otci a^^^^^^i^^^tt na prfft. 

O pogb, otce, pog^ — }agb{ é bitftem fioým tD 
'ofamítau pnfilnu. ^dnotoi nám obpnftj a itec^agi 
nd^ obegiti to pofogi! — 9Í loffal na obgit| n^^to 
tu ftooteni miíencotoo; nebol < obttdjn^m loa^íibem 
pofroSin), { bjtofu opřt aa tnfu pogam, iVtitmU SI 
pdnotoé xoim obpufli , i. fb^j tu pobubete n) pofogi. 
^ttoot mug bt^ Jítoot atracen^r i po(^o»)and byla mo^ 
ge pamitfa. Somn přtfluffí, inoxoa aroaencmu na poi* 
mět uvDdbřtí býtoaté |an>aaf9 ? SSpIaucjm fe rab(gt ^e 
fpelfu rptirfřé^O/ a meíem bobrobrtiáným non>$c^ ^oV^ 
nofíi gínbe bobubu. 9}oái byío n>eben|, ge|to mí abton^ 
biícmn tuto bin^fu to ce^u utoebío. ífla faub ttáiovo^ 
fe obn>oídn)dm, gindMt mnite, It prdtou nabe mnou 
popuflttí nefmjm. fSlaii^i fe, fe jnue d^otoage^tíSSi* 

cíato to pametC 

yiL 

3a b^iifnan pfd&au f< b^nj fjiřc! 
Bťará i^róvoba. 

Sl'(e gafa i boleflné (9(0 vjajtauceni/ Ib^} ^etř^l 
Sttbmiíu opaufftéí, při^otowim fe na cefht Jbo ^ra|9;t 
pau^9 din to b$t ono^o trdpeni, to gafoto^a GItabřtit 
. ^iájnidá po tte(}Iaf}né noci upabía. iSeruj a l^ttufnji 
obrajotté flrajf^íi buc^a gegi^o, a bjn^ta, gtnby l^rbd, 
nyní obíewu naíeatí uftíugic, poíala fe gemiti nítnU 
nan. S?a ní fe mBííí cínctpé gegí , a tpeřegný faub. 
93ea přátel na joéíifem ^rabř, obfíopena aafaupeovmi 
buffemi, nenafeaa(a utecf)^, a gafon^áu gf toéíebnv ^0} 
aiwit poT)dtoaf, ipíiotoíiía fe at^ejfcnd mt^fl přtgmattti 
©tcnp fftt)oPn$c^ íomnat opřtofeály gegí hafífáiií a 
jíořefcni — ben i noc píniílo fe gegínt jáufaljřipim. " 

^j^uru! gegtra bubau giabu brjett o étd^nidati 
(Icínu ! 5Jíf ipťatotc f wafí — toitaný přigebe a^níd^ ! — 
tC tb^l {[e PÍmHxía UUi poc^ybotoati , roafdpaía (e 
bitořa — fefeB ale bdaní cí)iiía bte fíotoa )oeIiteIřj>jiř. 
5 přípratóetta b^ta op?ť třwojíttd patólcif tia přebl* 
íftab), gaío pří gíabí pana ©efřic^a/ í é^fronídíbílí {e 
po abd(eCí a^t^upptoé litu, itebpf pobiwnd poii)řft b 
ttorté gíjbe brjo fe bpfii rpinejlrf, tíeííibřta, bru^b^j^ 
'famenné^ó frbce, t09(fp'ef fomand s pri^flřeb ttu|ef (Voýc^ 
M>^i}Ia brujffcjjfo bue ua patpíac^ i tpltaía f^Ient fpiúf gafoBy ttt mfruthi flvítí/ a gebcwfti^ttt AttfmlcMr flí'' 
lotoatft ))obaH ntftt, ftitfeii i nic^ fffailne aufol t^ 
lQita« 3 iaffamř ivnuía ffatfcmr neboi itiMía, gof 
Itaífi aBííjm tt« řňň fel>á, a » frbcí ^)Iefa{af on fe 
P9ttt9px)» a pcin^ iflaflní otáejl. atasetnaa ale flr^ne • 
nitamni fříři a w fmrtrínijcíj aaaíoflřd) í)oenf na* 
«»o(afi; Srafi fe^ mti|i frbcc Wl^o! ®etft<l^ Stáíe*' 
toid^ f9))e fe na tebe! 3 wtií^, 0a( gi) gil tento 
^cífXQitni ienid) na miíence ^afhié^o fe ti^tf a} 
.yob nim Hefatí |)o;in<í fůn : a rciti>(třeit4 (^cn m|t 
dííilWta t pomoci fTceitt, a náhlým fTofcm lot^e fe^ 
.lott ) púxoíal^, břiwe nejít tomu fluify go^raniti moífíf. 
atrtioau obnefíí sfiiUnan flečmi bo ^ra)>tt« 

• * * 

(itt^rv nebříe na to neflí na Iráfwýc^ no|Itřa<^ 
to to^otťj ^rabtt nowau fle^^o magiteířu/ fleřnu 8ufc«- 
míítí ^orlnowau, řteréj ř\>í haí SBacIttw ftawnau 
fwatbu íopllrogíí, ^ratem Itc^nidř^m gafojto »řnew 
flí obbaříto, a co Jiioa áeg ujímati bomolíw. f( »ffaí 
y Mefl powýffenojlí, ř njjto gt b^ía nádoba í)ott)jne> 
ffo^ nóbrj rabofii fe íefřnaucí ofo ®etfíct)on?o iStxi* 
íott)tc bvlo ffuncenif ítetéj nowp jíwot » geflicíf lUáá) 
rojnřcowato. 9teb9bíe({ man}e(é na nefffaftné Sic^nici^ 
anij nahrab ^rubí bogíjbřli; přeftalíl na mítoPi fraV 
lomflé, a po fmrti ^rab gafe na ))o(rewni tob ffíí}« 
(řtin pfípabí. 

" ^mř^nd ffaítna, arci je w gjínc pobob?, aj bo 
briefiřa fe u jřícené 8íd)mce ufajug?* %i)[ J^omjk. 

}P a u t n i k. 

97^}nag{c p?icinu tafcn)c^o obau robtců c^owanj, 
(efnutim gfem jtrnuí, bomnjwage fe, jc fnab 93erta u 
loettfjm nebejpečenRmi poflawená; robíčtim fiopm o 
nfm piife, aífoíi mní fe i nim ftoeřtti mmo^ía nebo 
tiec[)tř(a» Slcmojno mi byíOf wtom ofamjeni nřco gi^ 
Pé^P fe* bojtt)řbřtí. fflertín otec bjl nj obejfeí, a matřu 
obflau^iíy flujfD. i flujcbnict bomáci, femotam i poH^ 
^dwaQíct, a nejaflan^ugice frofu, potoinnofli fioé xi^ 
ájU ío^rcnámatt. 9Icfíu(fné fe mi jbálo^ beCe jbe pro^ 
'lU)patu 3 mři gfem fe t obcf)ob«. fflcraucjmu fe je 
bióef|\ příjfeí mi naproti ftarý flujebnjf/ genj cb bř^ 
ítirifin)) fw^^o n) bomř přebi^wal a loe ftiijbě l^ertina 
otce fejfe^bin)?!* Dn ^xoai tagemnifcm Serttn^m, a 
inage frbce gegji/YoJby autrpnofi mixoaí < něiftafinau a mftt inan ga( a t frbci ti^nuL^S^^waío gbe n^e** 
fetegif netii^Ii prawbaf míabó pane; ate t9 čofy obcifl)^ 
a €0 fleíinfa ) bomu geflr n^iutoji a nefn^ornofl { nám 
fe přiill^ioali}. 

@i. %9 gil fe tal melice gmřniO ^etre, ge i^ 
ti m (ebtoa pognaí. 2eb mí alt fcíoii, lbe ge bai» 
rott 8.^ 

fpetr. Z^n fbege gefl? — tt>9 to newite? SSgb^t 
fe mtun^i n> bomf , ge ga přjnnoa n^gafé^o pofeljh&i 
M^off^o mttg pan ta nim poftfá, bp fe nawrátií. 

^etr. SDne^ fafní ranOf ge(fte přeb fíunce to^f 
í^obem. 

@ á., O 83ertř mi nemíjel gdbné gpráw9 báti ? 

^(tr. SRug ajoge! ta uUífi, fbo v^i, gefHi gei» 
fftf gtge! -- ^on baron prp i n| negebná gafo mug, 
a(e gofo t^ran! g geífo weffreří flujebnicí pró gfafi 
tal nejtbffti a ^rubj, gafo on gefl. @á nemohu pof 
újopit, gaf to mo^ía fpanitá mofl i nřjné frbce gcgí 
taf blanco fneflí] -• si^oj to(faf .obpnftu, gá mufjlm 
tpáneíou ; 

&á. ^ogebel i nim? Dmlnmf řam pogcbetc? 
,^etr. (BiUotu mtolm, aít bomnin^ám fCf gc ÍI 
fnab flccinfu ^ertu přlmegcme bo ^ra^9. 

® á^ a3řrtu?— Wejíí wjfal gfem báíe poeaí mlu* 
ttitíf 5petr gij.^b(fořií a ^onwr náí přetrží. — Xo 
polebne gejfté by^o bíauíio, protog gfem (i umjniff ip 
^0goron)áni flrámiti gb^tecn^ iai, a projatim n^gne^ 
ffenau repjnacj ^ořcplné moge frbce třfpH* ©afná 
obloha a piimititoé potoétři b^í^ přirnábtly mncí)9<^ 
i mjbáien^d) pautnifů bo ^ra^9 , ge j^lawneg^i uííce 
ioen?on>an9 řifage přeptnenj) b^íi). 3<^nima(o mne 
pogorowáni mjdyane^o tibu loffcíífc^o tru^u, powa^p 
i ob^fegům. Žu geben pro^íijet bomt^ a btn>í( fe těm 
,,Yoút^m c^aíupám'' ; tamto nitoíit m(abt>c^ wcfnicanet 
íitpowaío iííenné granátp, oloioené boíarjj a p{cc()on>é 
pogtucené bufátp, gafogto romtoto^^ lurué to laů 
pauti aneb pofn>iceni ; opf t gafe gin^ na obrágfp Uu* 
(a(9v $^ flaromřftff^m námeiíj mufel gfem fe náfiíím 
tlačiti^ ncboí tam fláío mnogftwi tibu, ceřagícjcíf áj 
bube jwonííi rábnícfi fmrt. 8afian>ít gfem fc ponři^ 
fub\ a pofteucftaí gfem pobíttiné řefi néíter^d); tu 
nefrognmtteblná tíac^anína j d^ebfté^o ofoií i ginpc^ 
bab nrttgiía u<^o mé, ti wgbpcl^niiitím gfem fe obe* 
biral báíe. — SRcji fproflpm íibem »(faí fe pobiwní 
Ijffííi prajjftí feíabonotoé a fíccínřpf gafo pixomi 
meji ^ufamí^ na biíe obíjvcm^ na bjíc n>jfař i í)0^ m M^oMHf it<6ó? gfetii }iiffed^( boiK tiiattbro(}ť ' M ultct 
CMe «eíé^fie anf >«t ®a(f^ tia}»n>(í Je«n P«al m«ii« 
{řáu mtbKanefl) ; (t^ce gfcsti taté |)ob(e řeřt maUmi*^ 

ibt^nUata ona QaÍMUtít }peU\»i^iíů»t& proti nenuceitf 
|>řiro|ettoftt (fffc>o JiárbbH. — 2af flfem fe probrat 
d) tia^abp mit^ni mUsnim proflranfhoi wcfníi- 
{ané i)ob ffri^tn ttcf^em brfeít fwau bt»aujrofon)att 
fable ď hote. Vii\\ía fc btoanactá ^btna^ t got 
gfem fr giH latjin be chrámu fio* SSita, fbejeb sfeor 
ocefáwat niH pantnita. 

^^ixon^ mnt pt^at dtf fb^f gfem bo d^rámtt 
H^ftaiipíí. 9)o}niwa(9 jiou(9 toar^an a jaíofKivf fe 
jbi^if^ali) toj^ftru fn fíenuri lotyforcmUf gaffty prorajiH 
dK<t9 (iarojUné flřhy^ i f obloje neiefH fe to^iiájferi; 
|)tbé flattp9 gottcf é^o HotofU) up^iviaií) nrne ml 
bátonDiořfc čaf9> a bj(9 ná^M fra(ůio {ff!p(() pa*' 
HiatottAC mne na b9toa(9 mirob a to(a|l íefFon. Síni*' 
nečnl jaře wpfof^m fe probirafa ořnem^ a rď|oftareion{ 
fn>Mo fn>é re jfí^i^aía po cfyrdme , to ge^ojto po^tebu 
. mni pott»č)bt9 Koiro Dai««, i romanli(fi.4|icainu tom 
fjo nbaíofli na m^fl přípabí^. *- 3^^"^"í poícbnj 
\ntii flattp9 fe janajfeío a ^řjtomnú (íb fe jtriceíf a| 
po^eV (loro famotm .gfcm byt m foflcíe. ^autnjf ne^ 
při(()c(}e( bUul^Ci^ a ga, japomen^tvo fe, pa {Taup po^ 
bfpřen9 t^.gfem fe jam^ílíí^ je^fem gí} pobU mne 
fiogicj^o ttejpojorowaL ^^táv^ buh, promíutoíí fe mn^ 
uiinií g|tr ce^o gfcm ob tebe jabal ? — Uciníí^ obpo« 
toihií gfem, a n)jfa( mne naflebf9 to^o pře(mapt(9. 

^(itttitif^ Sepru) fuAb přefioapj. r^ So xoflat 
©řrtín.muj — 

@á. 2)neé opufltí ^ra^u. ®t} přeb (I^nfe to^^ 
ájsiUm obegeí. — Su.wíbíUÍQí }trnu( paiimjf^topjabla', 
btebá ge^o ttoái fe xitía, a oií fe gif!ři(9. %tagens. 
^nfm boili fe U)9gábfU,m<eíém <Siotoini ge^o/a tj;e^^ 
f4uci fe rufu na frbc^ io|o|í^, nefrp)umiteb(ná ffrptal 
floiDa. .C!pjt;0fem ^tíaminrp^awií paf^ opet.^o ue^ 
ladifyra rufamií! — |)ar n>9 pofíoěceiié ílén9.f fmé^ 
beetn^j be9t^,j ^bnon^ené (Íetb9 mc! ^Jiec(}ct bř^oe pob 
ftře((}au fpa>i, nechci fpatřUi bébinu fnx^u, a] pomi^ir 
frutá p^mHa, 9á)íat)lfinit0 mů^! -:- ^Stabifn^ bia^p 
txoé^gejl tomémodf ná(Iebug mner a bube to .í tu 
prcfpli^ itoém^* — Xřmito fIoto9 mne ja rufu toj^t 
a ift9<J^^fli(0nu^e mnan ^ (tfr^ptn wypratoomat gfem.. 
ttétcet gaf fe tt>iom{ robifů^ertín^d} n> přitomnoili 
mé b9lo běio. 92a ppmSh genl bíi^e jncjeníns ffcbO'* 
toffé S)a(iborf9 a pamlti^obnfV Sobfon^icfé^o bomu, 
nab ^ra^aUf w temenu pefn9c^ ja^rab fe )Oin(({fj/ a I taf najtt^ani^m 1lar9m }ámeď9tt fd)obfim n>ebe# po# 
jaflawUi gfme fe á po)oron)aI( pf efrafni ótrei flan>ttť 
^ro^, genftó gafo rojto^ené panoramo: přeb oítme 
to fínnci polebnim fe fhoéfo* Xemnf^nfeni ilř{6ro# 
pimé Wítam f poto)bá(j[ fc tnetagici ^afhtpowé (tb^ 
fln)a; hoétauq prajfté n)ůfoU preir nami^^ nab noml 
paf gafná oblo^a^ gen^ co fmetíomobró. opona fe ti^ 
\jici po {firem nebi: gafanii rá|noil ftafhícfan bo fefie 
mí(9f a taf na nSi pňfo6íÍ9, je gfme. fe oba jo^ 
m(če(i, ^(ubof9m pojcromanjm fe )amefhiátoagiee« 
gjeni^íi to f ráfná po^íeb ? — pr a»ií gfem p.o(Ie'je gír 
Ceffá gefli to fragmaf — ?t tam ten roxůff tajal fe on 
a f W9(()obu ufa}al,— gaf fe ten gmenuge? 2o geft 
IVlfo^^ obpowíblí gfem, a jlja i^orfá mi fannia j ocú 
b9n)al )namenit9r n>{faf gen gmeno mu. }ůfta(o! ** 
O, ma n>(ail geft tafé fráfná! roj^oríU fe pantnif, 
frifftacgffi nejlí SBÍtawa gefl í^íAám aegeifFá! «3(faf 
^eUaé ma'r ó ^eKaé txif gaf gfl obe mne tojbaíenai^ 
3 po fratfem míření ^e mnau fe opít nmCun^ií^ abpc^ 
geg t weceru na gíflem miflé oiefawaí* 3 níifteré 
bňleiítt »ecí mi fmíříí; iafmpipí/ittje^o JttL«ř.JPÍí^^ 
fÍ39r a po frátfém ^oioorn opuflií mne po oparotoa^ 
aaiii p^ifájur <if^ f^ V^^ ^ ^^^^ tt>9naíeití baf.— 
. ^o(()á)eío potebni a naflátoaí přigemn9 »^íer; 
i Hío vmi giti na brab na určíte' mjjlo, a očefátoatt 
pautniřa. S^oge paif na mrt^u, pojorowal gfemr gaf 
xo faumrafu fe ufr9mat9 baíf9r a ) íoje SSItatotna í^vl*' 
ftá n)9fhtpotoa(a m(^a, bře^9 obmínugic {feb9m }cí^' 
n>(gcm. Ob pfiínocnj {!ran9 řerní mrařna gafo toíny 
morffé'b6rc^au prota^o»ar9 fe, a jafKnott)aÍ9 {toltíd 
nebefřá. S^íabný wí^^er fraginau fe profyáníí, «,»• 
baíefojli fe řfí'5tÍ9 pojár9 bfefřn. €íbé f bomoton fpř* 
(f)an, a cijinct ^íebélij bofa^nauti bejpecné^o mjlfla. 
3 ioijoXii mrař objor praifř9, a fynícli to^trotoé, i bí*'^ 
»oce rot wítawfřé wínj jabjraíi fe, an t9to l%(^xňtxá^ 
přiiíÍ9 fe wjtřřem, a ipuřnř a^řmotní n>aíel9 fe báícii 
©ařobt) ibwjený bíaé 3Helujm9, bín>é tt)ítr9 ulice pro* 
mřaÍ9f i I^íaf9 gcgíc^ probíraf9 temnotu nočník a-fo* 
rau()me;tta xoíWdi ^u)i}ba[9i i ibe onbe břinfotem \i* 
tal9 af na ^ a ^f to flrafflíroá fe bljaiía noc. . 

((tea^a pobe mnau co n) cernau rau(iTu fd^toAna 
fe nac^djeía. ©}b9 »íce a mjce fe. bÍ9flPaIo, a} píJ* . 
flťae ftromottřé .. ran* nepře<ian>aÍ9 , a fragína t» %áx\ 
Weflfu ^ařo woftní píannía. ahoece.^uceí potof ge* 
teujm .přiícpcm, a jřiceníní ftarob9lé á)aIiborř9 
tv}b9c()aí9 a ffumř[9,.gafb9 bu(^C!tt)é tamto )^(áien'9(^. 
b9(i W9n>(lalt j ^robu fi09(f)/ a obíétowaíi aac^djeg/ci 
í^robfu fwau. 128. ^ntHlUit U ma mai, ioitmé to píaf(if getil 
p9htmtí xoHtmi ^Ů to eitUmmp paístuif. ®tno^ 
áittr ptMit U mni, baUU nit eittáwá tt^a, t^(bU 
ii mnott p^Qif^a ntlíi notoé gitro uiojtá tento fragr 
ttt^j nái yonteil rolcfii txoi. 

ei. títdm tal na twap obehráti fr min ji? 

^ aut nit SRu}eJ4i fe ytótí, dnmiíugeé? éetl 
^íifbf, a iapmnií gff, le ti oMáxďí »erta? — 
Oftidfái^li fe nym «e mitan gittf lůitoi^ iáiíiwiti 
mtbp gf! nemtíotoat! — 

@ (í* @a( to ntyfIiS, cijmee ? ®e(ft; gfem ti ^rj?!^ 
tut nebal f tafett>e'mtt mne :))ofu}Ott>án|, a yoc&y&uge j^ 
n o íiífce mif ntáff iia tofmetc), o im UU mlun>it{ 
iteí)e. Xo6< fnob otcijen' yobotoý cUf ))roto) ti tQfo 
ro^nmiti frbct mimn. 

^antnih ^i fe ttcyiim iáf?u? je neinint 
híaffi gegi cit9f a lofrmo^mcitofl ^egi ? 0/ i mne 
owitoot wtalný gegjl bec^r I tt>9(»Sta(9 rit)e na 
bróje mé, i gd m rogfřé geg{ ^tno(U gf^ japlefal; 
a to({te( arjtpo fe fftiilj mogc; a bíba ruffifitt gr^o ! Sd^rmifo (Tin?/ a.}*brefrío fe mib ^fatOitmi ti^jmú 
CB^ř^ ptawií pmtnit báfe, a fMimatog na Ulom tni 
a na tuto noc; on neugbe pomíii mogi, a Ibtl^c^ |4 
njm^^o fta$iúi tt)ei{?evé jeml f« «(^anfti mit; ^taiba 
má ob))cc)«uit-ne^ péb. htiptinan flfec^, a| |o 
lafKl^ne frntá moge pomfial t>Uf a tt)e tt>9)bn>i|rit4 
ruce t»auttti(ott>i iab(e{rnu(a fe bl^fAf ^rútnó f(tbagi<. 
ttetbi ráj r a n>{trem tobrmaiMÍ fámen fi^ } b(úté, 
mQe íDAÍibor(9f i é^řmotem fe obrajel obe )bj, a 
maíií fe bo ^tubofé^.o prilopn, ^atip ftotbectmj bá^ 
tt)aÍ9 fpufKé třicentni^ o tUtii ^autnifomf. Steb^íe 
mi bfosi^o^^i^ábatt, |e yronáflebotoaný ntfbo giny nenf, 
ne|I( .Oertin mu}. SleofmHU gfem fe toffaf, itptati fe 
na piiiinn, ja fteran fe pantnjf ftaí gc|o ptoH^^ulm 
fem.— 9)uié, wAaiita, pxawií U mnif ttemo|no ge|ptl, 
béle ^obíématif obc^dji (ai, a cií nái gefi lojbdUn^ ! 
G^cel^^Ii ^e mnau giti, teb^ mj^urn, |)ob wtťlim nái 
o^efdmagi foní. 6 tfmtto flcmy mne ifí mfn }»yxU a 
goto omtfmené^o boíit toebí bo mffto* tta pFebboři bobři nabége gefl obljben4 frorof 
ibmfle,bonict 3a0AfRÍ n0CtpÍ\tfbiÍcbvaiy(e\aáitfíáíWt{nO 
gi<b$to mafo mno3J 5tamni0fn<b obyvateli (I mtmi oblii 
bngf. 

Cefittgici má prý 2syry fapfT wir. «ebnu na 5bra< 
»h brobair na pen^e, tfee| nabobran fpole2nofl a Uv^s 
toift na irpilimoft. 

Corb UvHgran umíl bmogjm bocela rostiřttf m biai 
fem mluwUt/ nemným locíj a b^nbým. O^ebnan prf fpni 
bnul ^o §ámf a wolal gemným blufem o ponoc. &€bUi 
na bilsftt 0fa a o pomoc motání uflygew/ cbm4ral mu 
ff pomocí* %bfi na nis lotb aU brubým blufem o pomoc 
SAbfmél^ fefl m&f: >&^ys gfte bwa mgáml/ mAjece 
geben brobimu pomocU--- a obegcl. 

IVe jrancanjiib pomlanv^ 3ři^ra fpifomarel {pu 
fcwattlt, Uba rbtS ofobni nepř4tel(lwi me)l nimi panoi 
ge ; m 1lR$liřatte<b mrcbmafuge 3ř\bfa fptfomafel fptfoi 
wattie, Uba l^yj ofobn| př4celi gfau* 

TSJbyl 'Kavti řcmreý ro^u 1354 bo wlaUt $mí ca 
(l'omAl/f3brogíl méffian geben praSffý/ gminem SoboFni 
2lottow, 120 ryrífAiD xoha^nim náflabtm, a bAw gim 
brnuniat mo3S potramy i febau/ řrále bo wiafĚk $tmi, n » t i/ , " 

f Ma gebo bespe^f, promobM porořif/ fbtlto ge taf 
blanbo wy^rscl, saf dlonbo Sard ram pobýmol* 

(Btfíti i taH rofn 1670 nt(m]tni bobatttm} m Pra3e 
fe nale3al0/ rař !e frvi50ri sbrognoffi; dobymiTe IHalan 
(Irnnu, o bnfáry fe neOlliti, aby ge byli fpořirati, ale 
na řlobanřy ge méHH. ^ W. A. 

KoFtt 1661 pHgly prmn) anjfliďi nomtny na fmti 
rlo; m rofu 1782 fe poCitalo mbrlciďf řfgi 6l a m rof 
ru 1833 369 earopífft. 

«.6|it gafibof! Fttpce m tonb^ni $ábal c mřu bcerf 
gtfiibo fÁbfa* Cenco geg wgarobbyl ilmiro (íowy: Vdu 
lý panácftt! rceraf fe mAlere tfbPangrct o dceru mau/ řbcSr 
10 gfQ^I Pnftt 4leba nemire? Cařowito obpowld mr3ei 
U řupct/ řrerý br3y na eo celan robinu fUbPomn Fn flor 
lu po3wa1. po (Ponfeni boiHnl byl pHnefen pecen cbleba 
neoby{egn( meltřoitt, gemnl fe wflífďnt bófli nab míro 
Mwtlt, tt^ana rn Fnpec 3e sibU/ promtiimtl mfloma 
earo : rorof ge(l iblib, gegSgá fynnfwimu pobAmdm. O 
bAm(f ogi fe^ f e $ pecnem rjmto po celý mfl fmftg* boi 
Mft mygbe, a ie fe $ftbná bcerPa oft^aú nemnf}/ gei 
mn fo flamn manielfPimtt ruPy pobari. Co bomlomim 
ro3ProgU pecen, 3 nébof fe m banPomf i<b 1<K),000 lib. 
(TrcrlinM mymolílo. tD nlPolifa nebéljdy flawifa fe fmacbo* tiskem a mrbmjm 3ano i|. pospjfTila, m m isř 26. břfftut [P t f I l> fl líUmi.] 1835. ITynailiy z PMinouy IcUrJ ^l 

^Boris Godunow#^V<" 

Zámek wogewody Mniška w Sáínbtoře. 
(ftada oswfcen^cli kómiiat Hiidba. ) " 
MniSek. 
Genom s vxt^ kowořf on Marináa, 
8 gedinan ^en l^rínaa se zag|intf« 
Zda ^i myslil, xney ae, Wjžněweek^, 
Že má dcera někdy bade cdricj? 

WiSněweek^* 
Wskntko diw?-- I zda ty myslit, Moitkn, 
Že m&s sloha tia trSn wzeg^de Moakowsk^ 2 

Hnilek. 
Gaktf e^e wiak, lekni, mog^ Marina? 
Genom ^em k nj promlnwii: Na, hledill 
Dimitria nepaažtég^ ! • , . A wizme 
Wiecko skonSeno^ g^iz ge w ajtěch ^eg^cb. 
(Hudba hra^e Polskan. gamozwaHec (ftehoř) 
(gde 8 Marinan w prwnjm páro.) 
Marína (ticho k Dimitriti.) 
ICo weSero, w |:edenácte hodin, 
W ljpow|> gsem ráno n studénky. 

Noc. Sad. StudnS. 
Samozwanec weg^de. 
Eihle studné; ona semo přigde. 
Zdá se, Se gsem nezrodil se bázliwým; 
Před sebau gsem na -bljzbu smrt widéii 
Přede smrtf nebála se dnie* 
Otroctwj inue ^ž giž wéSné hrozilo, 
Na mne hon — a wdochn gsem se nestrašil, 
A drzost j wywáznnl gsem z otroctwj. 
Co wiak nynj tésnj moge dýchán j? •* — 
Marina wegde, 

Cárewic! v 

Samozwanec. 
Ona ! . . wiecka krew se we mné' stawila. 
Marina 
. Dimitrif! ^y? 

fi n m. Čáro wný a aladk> btas ! >«/ , ^L (gde k nj) Ty-lifl posléz? Tebe- li gá lifidim 

Semnau samu w at|na tiché noci? 

O gak dlauho Idal gsem we tmé noCnj! 

Marina. 
Mfgi hodiny, a drahý |;e mné Sas ^- 
Tady gsem ti naznačila shledánf 
Ne proto, bych slyšela řeč uéSnan 
Milown|ka. Netřeba slow* Wéřjm, 
Že milogeif no slyi: rozhodla gsem se 
S twým osudem bauřliwým a newérn^m 
Spogit i ■wfig osud.— — 

Pobyw si láskn wegewody Mniška, dole! 0<re«- 
piew wážaostl geho a mnoha ginech polsk^eb sle«h«- 
tic& d&wéry celého Polska, genl myslilo, Se 04Nrepiew 
ge prawý Dimitri|. Čeho stésif tak rostlo, le w krát- 
kém Sase asi pét tisjoS muž& k bogi pohotowé níéř; 
konečné byl nmoha Rosy, obzlážté knjSetem _ Kurb* 
ským, genS we wyhnanstwj Sil, Sádán, aby ze Sam- 
bóru proti Ruska táhl. Na cesté přirazilo knémn 2000 
KozákS, a dne 26. fjgna roku l604 pnsli na i>omez) 
ruské. 

Wtrhna do Ras, dobyl neydřjwe zámek a mésfo 
Moromésk, potom Cemikow, a. po osmi dnech táhl k 
Npwohrádku. Boris to slySe, poslal 500 my8liwc& pro- 
ti iiému; přišlo k bogis Dem^triiis ztratil padesáte ran- 
Sft a udatnost wogska. 1T tom ale» kdyS Poláci dom^ 
se gíz ubjrati chtěli, přišla zpráwa, Se te město PotiwI 
Demetrin poddalo, čfmS se opét wiecko změnilo, a tfm 
wfce, an geste gine přfzniwé docházely zpráwý. No- 
wobrádek se posawáde newzdal, a k tomu přišlo za 
několik dnf 60,000 muzS obleženým na pomoc. AS to 
strašná sila byla, předee uzawřel Demetrius na né ude- 
řiti, a w skutku úphiého dobyl vritézstw)) 400Ó Rns& 
padlo, a druhého dne wogsko Demetriowo na t2,00O 
se usiinlio. Poláci wsak na pornčenf krále swého do- 
mA se nawrátiti museli ) třetfho ale dne 400 Polák& při- 
šlo zpét, a na nuwo mu slanSilo. Nynf wsak 'bIjSila se 
hlawnj bitwa. Asi 14)000 mnS5 Dimitriow^ch stálo 
naproti 130,000 Rusii ^ Dimitria wogsko začalo málo- 
myslnéti. Deinetrius alé s meČem w rukan dodáwag^ 130 chiiti* $ám napřed iidefll na na ytj ip i jB, a biiwirtfti} ke 
přiiialtWy bylbj gisté úplného dobjl \w}iézBtn), kdyby 
■e Částka kozáka Borisem b^la pomslití nedala. Tjm 
xtr^til 5000, táhl nazpět, obrátil se na R/úk. Nedlaa- 
li0 potom ale 5000 kozák&» genž byli k Deoietría w 
Fotiwll přirazili^ potlaaklo awantgardu ruského wop« 
4dc4> s uapiuUa ceUu armádu ukawýuL strachem, ae 
vrn^kiii utíkali. Za nimi hnala se posádka z Rylsku, 
zabita tří tísjce a mnoho gích zadala* 

Ukrutenstwjm ano i třemi mnichy chfél Boris oby- 
wately ztracených mést odtrhnanti od DemetriaT wse- 
cko ale nadarmo. 

Slrhla se bitwa mezi Iwanem Godnnowem, bra- 
trem Borisowým, a Basmanem, hag;itelem méstar Kroui 
mnoho tis)c padfo, Godnuow byl zag^at, brány mSsta se 
otewřely a wogsko Deníetrtíi vzdalo. 

Ačkoli Basman brzo zpozorowal, Se f^est oklamán, 
nebot bylo g^st k némn peselstwf wypraiffrvao^ že se 
Dimitríj se 40000 muž& bljS} , prec# \r2ak 8ÍBiiie«wanci 
vRémoal pvisahal, Boria Gednnow, alySe eo so dég;e, 
utadt 4m neuK^ci a rychle zemřel t prewri ee« Ite.se 

CáxBké yaleaty* 
. Cáir (k Bpjar&m). 
,T .OdegdSle wiicknl — zanecheyte 

Geuom Feodosa ^e umau. (Bojare odegdaa) 

Umírám) 

Obe^mem se $, b^cl zdráw synu :. Njrnj ty . 

Potuei panowati . • • Bože, Bože ! 

I hned pHgdn před tebe, a dniíi 

3waa ^sem nikdy neoi^ístil pokánjm. 

Cjijui wsak^ m&g synu» tys mi dražlj 

DuJtewujho spasen) • * • tak i bati ! 
, Zrodil gsem se poddán j^mi i umřjti 

JPoddaným by též mi náleželo | 

Dostih' §^em wSak moci neywysS) -^ Sjm? 
/ Nestrachuj se. Dosti: tys že newinen. 

Ty paiiowat budeš nynj po práwu, 

A gá za wse sáin se boham zodpowjm. (umře.) 

Když nato Demetrius se yvl) silan swogj na 
JliosJ^wu (ábl., wysli mu Feodor Iwanowie ^Istíslavy- 
8ký a Iwanowiii šuiský se wzácuými dary naproti, a 
(xrohlásili geg za i)rawého wládce. 

Prigdanc do' Moskwy> řekli lldn^ že Demetrius 
jirawdiwj dědic ruského trůnu gest, načež se mu wže- 
ckp wzdalo. 

Rodina Borisa, geúž se byl aukladuau wraždau 
na tr$u cárský wzneitl^byla až na Ksenii docela wy- 
hubena. tbttň, Dflnf iMfsůw. 8tr&2 n %diedii. 

Žebrák. Deyie milostino pro ležjse! 

Stráž. Gdi pryd, neweieno howořiti te zawře^ 
njmh 

Feoder. (syn Boris&w we wezenj.) Cvdi» stafSej 
Bjďnigsf gsem tebe, tys ns swobodě. 

(KseniSi sestra FéodoroWa, přigde k oknn.y 

Geden z národu* Bťatr.a seslra! ulmlié détl, 
gak ptáSkowé w kleci. 

Drir«rý. Máme bebe lílb\»iBÍÍ f RsolMé plém«! 

Prwtt j. Otec byh £lo£i#ec, ale déti newinny. 

Drahý. 6abllM>;se od gabloné dal^sko ftewalj, 

Ksenia, Bratř|^al bratři(^ol zdá s% že k nám 
Bojare gdan. 

Feod* TogestOoli2ÍH»llosal!»kJr, Drahé neznám. 

Ksenia.- Ach^ bratíre» ardse umirá. (GoliČin, Jíle- 
salský, Mokfanow a fierefediuow; za nimi tri střelci.) 

Národy Rozstopte se, roastupte se-, Bojarér gdau. 
^W(>g4eH w d&ia.)^ 

Gedea z národu. Fvo^ oni přiďi? •. . 

Drahjp«.A giste přiwesti kn přfsaze FeodetaGo* 
dunowa. 

Třet|\ W skutku? SlySjlS;^ g^ký wdomé fiwn! 
Hlok ! pexaa se ! 

Národ. Siytjš? Kwi^eaf.! to ge ženský dlas. We- 
gdem* Dwéře 3»wřenj -* křiky amikly -* sum .trw4 
COtwjragj se dwé^e. Mosalský se nkáže,) 

Mo selský. Národe I Odaria.Godunowa i syn Feo- 
dor otráwili se § edem*. tficléli gsme gegich mrtwoiy. 
(Národ w úžase ml^*.) Což wy mičjte? křičte: Zdráw 
htt& cár Dimitrij IwauowiS! -^ -7 "~ • 

Posléze byli i wi^ickni Berisówí přátele rozdrá£* 
denau lazaa nkrutné zawraždéní, a Demetrius osadil 
se dne 30. čerwna 1^05'w Mdskw^^ & na zaSátkv £er* 
wence byl dle ruských oky^egft koťunowán. 

Takowýmto zp&sobem Boris, ruský cár, který ae 
byl aukUduau wráždau ku wláde až wznest, klesl i 
a celau rodinau w strasnau zhaubn, ačpodwtfdnjki a(i- 
kolivr .i on swéma osudu nedcSel'/ zaual gehb presteL 

Síawomjr Tomjček* 

Odpowěd na recemj 

domácjck Nauk .Hesiodowých 

w í-js!e atém' Éesfcé WCely 1833. 

... ^^ 3tpě'wáki no- xpfwt:e jtoějwd^ 

,, Překladatel malého spisku (Nf^)L Heji^^d;i()fvýeh) 
zaslhhovral by welilvýob»4jkA neJiichi kdybychom řjci můiií, Sé' iiUUůf flfh ieúcM BtWPáMra." — R é o e tf* 
fén i úié fiapťoii (oiim negen Sé(riréii<i od překla- 
datele tCiUátih ^^ ^ iňiňíté óá ZtéáůtMwŘ bj\hf tfor^ 
fél t^ttk^t^VytUyhf inUtů rilfteflk HeštírpíhkýíA řtfdki 
ftítntíkoj a důrazný byt pr(tňiiši uMtišéktl kdyhf, úáčk 
-po saié totéh'}ťé^f a t^ékHé # oť!f řnalém étóvř^ 
Háwagé, byi iikďzal, kdé pfeklaffitel „ffa ůV* Msnjka 
(tfWého iifeclofiilil, tdé tmn teétifce, áileb idě pr^ 
grttuiinafíeě poeli]i>}l.' 'tákowjňt zpitsóbeUir ]>yl-(P]^ nlém 
M^ta^ ale pri)i)i<Nl#« pl t>?ekmdatele* i^ottKf. -^Nei iflé 
tttrak V(^ M áéb^^ M4átí» Mftže? Nebol,' třýkroSilT 
p. R. z okresu schopncNHr íř^é a Aewédá,^ ao^troj^, uí^ 
héhí do n&e, gak% řecH^é krajce, sabé docela. nezná--- 
mé a ctzjy počínaje w n) řádili tak, ^ko Uin u Aisopp 
op, -wbéUý do djlny obraznické. Pokládaje ae ipl^éintt ' 
eeata ukázati, a^ui i/ve tmách samá, aniž w|, kudy z 
konopf. Arcit le nedíj^cbal tak téžce pod břemenem 
iijiu áwan prewyl^ag|cjm gako překladatel, nebo do 
ínozka gecfíiaa WBázený*w£ewédecuýj ducb moéné ma 
rózdymowál pljce) nicméně paiňét gég oplatila, á mf- 
teo atiidkii Wyliy my«éůky liá geV^o* á»l ty, kforý- 
Ůá Mě HksWhM, «a ééf^^de^ n aancfkik iMě, éhjťí 

ITjrabe^ tf -^ňtň ReltoM Haná fióálodiát^^cb, 
mezi gnomology neypřednégé j * t&má ' iSXut iňiláckii 
§í^ěé^^\íě;á M tfdii ir^^iř ébdStiýfté tďté^ 
iMfík úM iMítMb/ T^^íUflh fe^^ l^ctt^^^by pYo ták''krá- . 
Má «MiSeii| ůmvHij; tíiiřňt i^^avAiS óbiTař&trgér^akož * 
^dné i nhA lií^ ilřiňčď íltéf ^Ét lAeVj^iTe&ilftť 
„VeiM t^cWé)^fepl^; &AoS iláMr WSaiUtf %fožM&iWá.<' 

Bte |)třct>liy, ^é- pl ttř ftrtď eli^áAi' poWI 'ptMfo^ 
bfeí ebtél, a t^otoiAby arcdVtf píí^kládaftelé' deloléetfá taHi 
Mátí ďbleft^i [tVíž Wtf lé ákíniř átr; liáiiťedteéltf ^érše.] 
MU y^íÁ9, itHiék-n Ét netAtátf! ^Utízáúxúf, ď&Wod- 
ný posudek kuiáý ít^iOiÚ \^&aUiíf "^d^^^' P^gn^^ i 
moU\l\^ěAi; oktík^^áíiU hhtt a (fik(áfi^l**ké' siaibjtAif 
hŘm ntlbtódaů^ édř orf^maliť, a kom\eu€ár« kláSáftá^* bez 
íáááiLáúf Ha fDMHhlI^ dobifékd' alolMi » pl<eKlaďť^lo-li 
má b^ti kritika!? . . r i . 

Co ttitf ^f&MtíBXt étákik pHiňíéÉ^ 'Ř 6 i o d- 
^Ad^agfďjet^-^NecbcřftiiťjtV žeby |>; B. ^ft* tó^lkáiť 
známost řeOi mé^-Kb^ neifédél,. té žAhiíitňú^^^yHé^M^ 
bo ať<K o'd>»a>£4i afc- aéuenal^ledjMv db <ki^iitfld,;v||«Kati^ 
atd8f&^/l«y}.v/«fv<^, kriMárský bie napřáhly :<fřégmé 
wysi^lá. BdMÍ p; překla^fol (foloXir atcf odsta- 
^^eiť^eh, kdyby byl a ném^iiy pře&^áilaU • ale zb rak 
áěffi ypikm«#i<.aaittý€fa> ne&li z pa«if)'^a«o rzf poéit^ 
uých (Serpá, přidržel se textn samékOf a boa paékfb^ 
wýklada Filipa Melanchtona, kterj^Sto [wiz „Ě n a r r a i. Ifétfodvldf: „FeWfTt éf Mee fhfftM M«i mé im^ 
tetotřa>: ifTefe, dirfn fli^etf;^ tfanl defíbfcMif oaplétf Sab «■-& 
éfiltftiste (odstf^lU^; fltf geseii^, ď efoMift í péioíá řeS gfesi;;* 
4«ia áiluiitAnifiit síd cdneéptá^.^ A ivefde-li tato tété^ 
yfi řěH áó kfftf tféptd p.' &.', tedy a{ mtk k ^aaSenfi 
i«» Koiíá tfdaaif effli ívedogí (lacHT derioit), gestíi se ne- 
tf#éí^á(ňtař níttF^ftřr),persifliazj Vřrgfl téma«o wetMnia: 
ViQliam iíMigiS éxbáiaité spdíHai^rít ubere nialcfra, 
^ Ueta laa^ přtMé ittatiariAl iibeVa mammii^/*^ 
' PřeloHt hyťk to do (*é§rhiy, aíe tteáj před raka- 
ůkí WaMtt.-^Qaoa4 ,>o'reřek'á<< -^ ňeznřá^li p. wypi-> 
sé#atel Hkiik Hesiod;, ia tyto ^fHféůkf^ pfifwoétfé áa 
iBíéltáketr?, sWi reeenřséaf&iňí, »^br!^, rélu^Mwi péfidý 
gttin , áby k poifádiídmu' a pťpst^éMémW piiitef awýtfM 
kobánrf lAdl n{.wedeiif ? A kterak Éé sédlálíéuť mlítřňpi 
ftie, ébcefikie-li, by ntftíi pořoziAnéF? 1 ^ak gak óh aňftr:* 
wf , Mr těcli tropjch, tfer^éK ón nř|wá. Dobře ta ^^héě 
Hesiod, rieafwbtfl Sfobn welébíh^kc^ý gáko Hómé^py átof 
lahodného^, ^ako llteokrfe, alef přostředilflto, ptfýitéhi^ 
[Wic QidncttMu fíbr. X.} A itfa toiAto mfslí| náoSenj 
dáwage , aby rolnjk nagaf sln^u Bés^byiftorého , ltfěfrj% 
bjr* ureihéi \ťt niféiň' é^ák objf dif práci (prot<^e' poět^ 
±9ŮúÍotíttí itfefža f n^nofio #ékf i dobře kona^) « sft^' 
íéWliéi W^détiftnř, (Mtftttii /,^é^(»Ht,* kieřél Wáy* 
élbHVh^ 2ftáttiettff'ď té7f nď. Ale*^ dáVlAl^ irýcV sé t\ik^ 
'«i; ^H*W ^Řřikáiky, itelřd p; Iť., g«»o Aa- poli iWft«%. 
2ir> bYaitfá-ď^'^ére«^» M i>)i|(f^a ^íalnížil,- pdARdlí 
fgHkofáyíAťMyt^áy\ tJSaAfek:é- 2ré ^ifBlcladéfel,' Aydkff uáitt 
^ódMř áMš^kfa tá^, ábýcboil^ dVigřááff třébá> o^léff ittb^ 
hlř, kéĚúy éVl^jVk^fé^iuí pfiHf6du)&4 iiiíMf ^evféSI^r Tákf 
*a přjkfadtfSoV^o^^ó': „ižíM^«*<f ^1 í<f/^hř?/^í>ť>*flrtyťTdt« n#- 
ťíplné přéloíeno- páilVm iřV. ,jb*arWa méůf Iřiřřft j,»» 
n^brž baťwa tá tlofj{!itř«e nArtf. HHóhl dóblFe ýoidžitř p. 
ýřekTadáteloíníkž^ďná títbo giáé Slovrce^ kteřéz by 
téz bylo poeiíóké á 'db* y^ékU éé' hodilo ; ale proČ'ite 
ůefiaiif titešiod, kteťj)Í také, mobk pbťo%iti „^tíi- neb 
nolv^téitřóg a g., nicméně ožil alowa ^yvnono^ug,*^ "^étA 
• woelé literatuře řecké vr tom smya.ln gen tady 
se nalézá? A^ébíf , co2 f. BL íeAčegíi jitftbopj, proč 
slawený Toss překládá: ^'^i^f taugt bit nmfáibtvtt 
So^magb ?* — *^- Siťantt toho; 2é^ p; R. tak smélý usu- 
dbk yirfiMd)i oď*Ňa<kk Heftiodt né- překlaiď Moiiláiw 
a^SVfre^ ,' (^tkitli^ w ob«>gýBf pádn mn' přisrvréMíir 
iiéití&%%ifie)^ nelae^ giiiák> imS geg poHtoWati. ' CM^iiecM 
hf ta> s ujai atálo^ kdybycbaa^' z tét6 vfecetoay na céla» 
geho učenost nzawjrati chtéli?? Co2 pak sláwu swau 
W potupé gin/ch upewniti mjnj? anebo tak temný po- 
gan^ o Stt^ . m^, zebý néwéďSI, a^e ne ntrj^stu/m,\ áui 132 

i^putkemy •!• ■feitoii niyt1}« fozmnmjm powAaiifaB 
ěmij M Wjrnál«^? — Gak to, bratří, co dobrého m 
daaftli dá!? He pihié wSely, které zrozIiCo^ch bjrlin 
•Uidký flMffce med, we wSeobecný ^eg kladau asi, ale 
yiehlawé woty, ano arlné rodj p&da nBi9, které, mo^ 
fwa Se owoce dazráwá, se wyřjt}, a ■ celaa chatj do 
ttilecbtiláho plodn tak hluboce ae zaSeras, Se mátna 
iiapkj nt^ehoS nezftatane. fpedea proti dmhémp na- 
pnete kopl ! geden proti drahéma aSfweyte awárliwé- 
bo wtipu swého f Ta zkwete literatura naie ! tu awor- 
ué íáěky na oltáři wlaati zahoř) plamen i CoS to ta 
•dméua anaSného maSe, genS, newáSe ^to aédmi dra- 
hách Jet, pcwnj přeako^il tu rýhu, na kterau ae — po* 
knd moé známo — $edm yin^cb^ano okázal j^ch rez- 
béhlo , a w rozbéhu a nSaaem na obnibá natrnnlo ? ! 
genS, řka, aetřel hana cizozemce, a trhagjcfch «ae od 
nás bratrS, kterauS nám o ní^i ttaakli: „Au i Homera 
iiemátet?«< A byt i překlady geho zde i onde m^ 
gaké wady méij — zdali alnnce beze Splih? 

Že IL pana W. pana překlad, za wzor atawj ^ 
yáalni^ geho mo neap|rám, a w překladech latinských / 
SMI téS p. překladatel Heaieda a ceJý.m národem owien 
alosnan Cest wzdáti mas); ale w^ řeckých klassicjch ai/ 
gig za wzor wz^ti nemftSe, pon^adS kromé 3 listft 
sBlona nie od nlho nemáme. AniS bych sám pfeioSil 
^^úafM r. /tf. Jí. dipiúit^* „I jbati geg nezáporná^ 
1 a ni k d á<' nýbcS : na poljbenj gelio nezapomene. Pr»-> 
tieS netřeba ae odwoláwati na gine; al radégi p. B« 
aám ca wzor se nám postaw) a dosti malého klaasika 
kponfioSeo) přeloS)! Fro zostřen) wtipn l)b)<-li se, mft- 
Se nám wyswétliti wýzn«m slow w tom schwáleoém 
sa wzcr Adonida W* 82* „t^orc^o; (paQétga,^* kte-> 
rýmS p« W. také o zem dal. ffen) to alespou to pauz- 
dro« které p. R. >Ye WSele na ramenaa nos), aniž ou 
•ám gest ten mágu as Apollo, z gchoSto 

„Rozhuéwaného beder. moru)ch by se »jp& řinkot 
ezýwall"*) __-.-^ wí. /r. 

Liternj náwěštj. 

U Jana H. Poepjiíila 
nachásj se w tískn sb)rka přeloSených powfdek, a 
sice neyCjtanégijho, f bifbenébo spisowatele némecké* 
ho. Prwn) djlek giS dosti biřso swétla českého uhljdá, 
a obsahowati bude: 0)rn w rukáwé a deun)k *) W tomto hexanietrti gest o gédnu nohu ivjce, YfUk 
f za 40 we wzoťu bude kdesi gisté e' ^dnu mén€: pastora z Wiltshirn. Powfdky welnd otéteaA. 
Přeložen) p. Wáwrowe, z gehoS péra i přehled &otze- 
baowa „Epigrammo"* polel, kterýžto se letoln) zimn na 
zdegi)m diwadle prowozewal--přeloSenj, gak praw)nH 
geat nenucené, čisté, srozomitedlné. Wydán) bode an- 
hledné, napékném papjm, i okrášleno rytlnkao. Ori* 
ginal, aSkoli ne z Čaa& neynow€^)ch, předen n nás, a 
to zwlálté na wenku, tak známý nenj gako byli gaa« 
H; Uanren, Yan der YeMe, geS oba daleko předč), pro- 
toS gesti se co nadjti. Se ae tato a^rka powfdek pngor 
mným atane dárkem nai) k«ásné pleti i awomým gt* 
noch&iiii i gich otc&m a matiCkáni. 

Nowě wyilé knihy: 

Kázán) postnj od J. Čeoka z Iffartembeřko, dokt 
w^libomudrctwj, dékana weiesL kap. Salcburské, 
wyslaoSilého rektora na tamnjch wysok. školách, 
direktora fakulty theolog,, taomjho kouBjatoruj- 
ho rsdy, Čestného kanowi|jka w Hradcy Králowé, 
býwalého tamtéS cýa, král. wťchnjho dozorce - nad 
Školami národnjmi, méstokého dSkana a t. d. Tř) i 
rotn) héhy. 8. str. 240. VT Fráze a Hradcy Krále- 
wé. 1835. Fjsmem a nákladem J. H. PoapiSila*. 
Cena 40 kr. stř. 
KfjS JeS)le Krista w lestera postních kázan|ch 
s připogenými tolikera ře&ni.o slawnoístech o4 
fiebeatiána šediwého, kaplana koUegial. a farn)lia 
chrámu sw. Apollináre w Fráze. 8. Str. i64. W 
Praze a Hrfdci Králowé, i^J6. Cena 30 kr. atř. 
Cwifíen) we zbrani gednotliwýchwogák&, řad a 
zdélk& cjs. král. péch^ty. W teitinu přeloSil T. 
Burian, porucfk c)s. kráL pinko pél)ho ArciknjSa- 
te Raineca Čjsla IL Str. 103. W Praze 1836. Ti* 
akem Jana Host PospjHila. 
Lodw)k, malý wystéhowanec Pow)dka pra 
mládeS od K. Schmieda , z^leiténá od W. Filjpka. 
W Poraze 1835. Nákladem Mi Sfeorentva. Str. lOU 
Cena 12 kr. stř. 

FřeloSenj gest lehaanké, plynné* a wiechn^m pře- 
kladem tohoS oblíbeného u nás spisowatele na bek se 
postawiti m&Se. Wydáiij ge sluiné, hezkan literao. 
Antonín a Marie, aneb Osod npřjmného 
bratra a sestry. Powjdka od X. Schmieda«- 
FřeloSeB)mT.Kobe]ky.Str. 149. Cena t2kr. atír.«* 
(^sti to drahý d)lek we|kerých spisil 8chaiiedpwých> 
kteréž wydáwá knéhlíakáma axcibiskttpahá , wedeojm 
a nákladem W» Sidnky.) Časopis tento wy- 
fdiáq* u Jana Host. 
Pofipjši1a>w Praze, na 
starém méstS , yf K- 
liowé ulici, řjsle 946, 
a k doslíinj gest w 
knShoskladu iryda- 
watelowu ka2ilý řtwr- 
4ek po aichn , k n$- 
mu2tQ s^ we (čtrnácti 
dnech vrežd/ .^geStS 
pAlarchowá pYjíoka 
pVíMádá. 
~n? r^ Př^dplacenj n wy- 
dawatele i a vSech 
řáduýeh knShknpcíf 
rakao^k^o mocnář- 
siwj na celý rok za 
3 zl. 12 kr., na řtwrt 
leta za 49 kr. na sth 
se přigjmá. I po c. k. 
poitow. auřadeck, a 
vSak gen za pAlletnj 
píedp1álku8zl.l2kr. 
na stř., fýdennjk tento 
60 rozesjlá. Národnj zál^awiýk pro Cechy, Morawamy a Slowáky. 2''* dubna] C Kdo gti^VL fatyH, iu geko sláwa. Dalemil MexericJtjr* [1835. T r n c h I o z při p € W H m r i j H e'y g tí t n i g i j'h'o. Zeměpána Františka I, 

o j 8 a 1ř « r a k a u 8 k é h o. Bt>2e^ ow^n?^ é&m kr&le, 
Františka mileného, 
WSncejn sUwy neskonalé 
Za chwalué tíuy geho; 
A{ ii2jwá neustále 
S tebau bytu ragskéko; 
Bo7.e, owSn^iŽ sám krále^ 
Františka mileného] 

Nad ZBmémi kwetaucjmi 
IVIjra žezlem kráIo?ral, 
8leeketH|Ml)7-Ji^wy ctnými 
^jc než mocj )p^nowal, 
Mezi svrfmi poddanými 
Blaho wždy rozdiřowal; 
BoZe, owěn^i2 ^m králoi 
FranLilSka miienétpilr^ Ctnostmi trAn ozdoben mjti 
KeuuawuS se staral; 
^Národy si podrobiti 
K zbrani ih^nbné nesahal) 
Pokogem „swé^^ oblažiti, 
O to wždy se naraaliál; 
Boře, owčnffiž sám krále, 
Františka mileného! 

Swobody n<ám "dol%] pewné, 
Zhanby Franků zl)awil qAs, 
Zňtež djky wřeléf gemné 
Plylitež zesnulému zas. 
AI i potomkjům gsan zgewné 
Činy slawué w pozdaj ^| 
Bože, owSnřiŽ sám krále, 
Františka jnileného I rFitimtlr. 134 

< 

3 n a \ t aj 

2ífnř4n|I?á nowtla.*) ' ^« * 

M pvc^ftb Bugnř |)rof»etagicí oáf^,^) ň^ňiiio 
t&naia t^IJíTt^m motem toit^i^o Qt^ti fhtf^ne ttab^wá, 
lejí tuníífíc mefteřřo SSéíel, obraubcno taíbřfa ^i:^ 
gcmi a }a^irabami yuwařn^mt. Ob Xur4|h mete bo 
nř^o cefla ^)řeí í^ífcité uáwrflfí, na nemyto ceptcwateí 
pxdt^apcn bpma obvajem ná^íe yřeb njm rc))oroflřené 
fitcné fragítt^. ^crfin>í tt>ěte'rřott)é wanau- ^oiomoratt* 
řow^mi U^m, xoanan pvců weíířc rowinp, gej gafmín 
a tuje obí»i, a bonáiJegí ^jautniřům, na náwrffj u 
tD^trjenj fe |aflan>tiflícím , phíibé iipadj^ « »«»?• 
Obgemi^It fe ge(ftř I tomu nd^obau na bafeířcm* oi^ 
joru íobttí forau^ctt), a íeti^íí řoráb, rojebiragebo 
l^onu tíc^aunté n)ínf9^ ( i^en^nému (řel^u : tul i nt^^o^ 
raucnegffí ocefáwdni pUilaí)é ftJořognoftí pociti. — 
ÍHébtí, řteréjto mřfio a ))ojbáfi pxi^mni jrafům íc^ 
^obi^ ne^obmebe )»autnifon)o ocztámáni ani potom^ 
f b^j fe « njm na bíjjřn fejndmí ; neboí f bofolíwřř fe 
tam b^l poiitlú, nerab méjleířo opaujftj, ^pfifobíí 
frdfa a ))ňn)abnofl teto )em? co ne^gemn^gi na mra^ 
to9 obowatelňtt)*; — anebo fnab nífbegffí vi^xoaUíoxoé, 
flaři SKautomé j ©renab^^ jbe fime rojítíí, a íteré^oj 
ío^ímtÍQ iaíibmí na ítoitináá^ a wefelj ? -- ^renaba 
mocnd nenj gí} n^ice to pamiti oh^toaUíuw^ tohoto 
mřftecfa, ttpbrj gen gejfte @renaba fráfná, ©renaba 
flífnd- 8 8^9^^ flarvct) ito^ti gím níře^o ne^^oaůflaío^ 
ne} ndfíonnofli tpolitoáni, cofoltm frifné^o, {Itcnc^o 
' a taí||obící^o fe nalejd. 3?enofj mjce třjřau afiran, ' 
on)Sncugj[ fe aíe řwitím; neflfermugí wjce frdfotínf am 
fe ctí, íiotoořittjagi ale geflfté u gegíc^ no^au o wřetc 
Idfce; a ařnfftíno nébcljíé gfau gmín? jt- ne^f^jani^ 
íegjfí a net)o^nin)řgjfí » celé řiffi tuníéfíé. 9ía tífíce 
ja^rab ge|i ofoío mé|iecřa, a mimo to fe geffří u íaj«« 
be^o bomu f^atrugjl iaíjtábí^ ě p^M^i ^ n)onne ia^ 
^ác^agicjmí fmetínamú ^anicr^ nifb^ a ^^^^ nem^^ 
^daegí, ab^ n)onnau fi^ttcfu nenefl^ mrnce; muaffti 
ofráffiugi gafmjnem tur^n, a n)ffab9 fe barem toitj 
))obdn>a'. 

átrog aenfftín ncbelfíícíf fe ftowndwá í gic^ gem*' 
ttýmí mvatcp, tmij fe gjm ^řifne neobmejuge fra'fo* 
tinfam ^řirojend c^tin^ofl, a^^Ji^i^^ f^ mujům; co pat *) SSpfiata s cQfcpiíu lákteimčniio , ÍUxi fe »(afln? fte to 
řníje wloni, » ¥ořjJl wpfjlé: Tunis , NoiíTelles afri- 
caiiies, par I. L. Liigau. 

***)fcdf9 gfQu tQÍořfa.olltowp w pjffowém mořfj gfau to# 

t<S aucobad mjfia wpuflinátt pjfícioii^. 
i fe t)>Yufn i^f d , obpor^^ nenj. S8 2:untftt ft Itbtigl 
aenffé, pbléf ati mno^o n)9ffín)an9(l^ ffatu, taf a^ ani 
)3obobt^, ant tn>dře gid) { fpatřenj neb^wd , ponítioa^ 
fe ixatvita ^motau al^^^^ a flřibra probrati nefae. 
U, »nítť této fragíni) nofegí arabifé J^ntř gebno- 
bttc{)au fuf nicfu é frdtf^ma tuf dn>ama , yo ^andc^ 
tt>9fafanau a bole a} ! nc^aum bofa^ugici« Síle aen« 
flftínij nébelfFé fe aaobalugí to obero ffírořý, fDlnený a 
bjlý gařo fttí^, fteró fe fForo aj aem? botýřd^ a pxt:^. 
líbeanř na gíd^ le^jotnyírttc aubo })říleV. ©eben t\p 
tohoto obín)u nefau ro ruce ^ ab^ gim obliceg bfe \u 
bofli brao ia\:ia{x% brjo opět obgen>tl9, co| fe ob^^ 
fegnř é ne^ffetrttěgjyí nqnoHí a up^^parc^i (Idnjd. 
aSíb^cřp cí)obi bof9 ; ^Jonewabj ale fílhíce oteío mefía 
i xo mé^e welmi brobnaunfpm ^iffem ))of9^an9 gfaui 
m\pa\xi fe nírb9 ani té nei^nt^njfí fiťtvrny na gegic^ 
jjřebřlaunfpdj^ ntiíU^. . * 

D wnabdc^ a fťdfe to^o mřfíecřa fl^^ffeí Seo;^ 
))oíb, mtab9 ^rancaua^ fterf^e prdn)é U) Sunifu abr^^ 
fotoal, a ))rotoa nemd^al, bo Sflébelu gitt, a iavx niU^ 
lit bnj {}rdw(tt. Sptem b^l u @tb^^o %^meba, muje 
a robiny bdtonotoífé xo tuniéflé říflt/je^ojto a^ti^ot b^l 
^řjgemný a blajeni^ taf jt* frfdm axá lepffí^o n^pxáU 
E«ta b<^ta fíce a^^nila ixoáx ge^o , áíi neiíi^fiiiía gi. 
8S3aufi;ř mtt aWleli> a to bi)lo .tafořfa wffecřor fec b^lo 
jldří býtiwto. @ mujpPau fllau a v<>íůiŤatIem ttjjue* 
flfené írdfv ^jogíía fe wjneffenofl a :přiwctt»o|l flarce. 
©e^o bům bi)l taf f^jořdbdn, le b^lo Ije ubélatí fobř 
^ogem o mrawedí) n)laf7nic^ této aemě, o fméftci tu« 
recfýc^ a arabff^cl^ ito^tn, o ndb^erné fít»ofino<lí no^ 
t9é^o a ipxf^jpofti Haxéfjo tořfu. £B ^ořegffim yobnebj, 
to f omnatdcť) ndb^erní oabobenipc^, toibítt b^lo přeceň 
tné^o ndřabj |tatem to^tt^ané^o , l(íognofl í)^ií>ároU 
fametu a mramoru ;*mttoafhoi flujebniřů, mamelufů, 
cerno(()ů mugfřé^o i a^nflé^o f^o^lan^j, Jen a mlabi^cl 
alffíref (otrofí^n) ^enqílo fe tu flforo neufídle, gaíoa 
|)ři(íuffné fomonfimo. Ui^mí pat, to ^t^rojlranné lob^ 
ce, tíjlawícne ftdla Mni jldba. otoec, gimíá fe, gafof 
i (upami ^buínů, fteřj na a^mi febice ocefdtoalt ]^d^ 
na, mufel tt>ínaut{, íboj le fdjobum, t»eba«cj[iájb^ 
^ořegffí* l3ofogH, (íita. bogítí. 

3S ))olebne fe uaan>ře{^@lbi^ St^meb bo fA)é^o 
jarému, fbejto befet mlabjprf^ bewcat <l)ot»al. |)eb* 
bdwné adclon? fe in fpufluí, taf a< gen něfteří pOi- 
blefřotoé {Tunectti !peflře barebnpmi ofn^ bo fomnat^ 
fe mlanbitt mo^tú ^ubba a tanec a<^ban)on)al9 ftarce 
geffte nefolil ofamjenj, aitcíiefní nmblen oři iomíian* 
fií, nace] tiú)o U) celeni jarému a} bo toefera trtoalo. 135 St mUvn fe íjojabíí pUlt bméře fcomtt fíůéh}, 
M pcttopiti ulici tcpbau, ffCwpfH hůrohni it (Vo^m 
Ktem aneto i ofologíaucjmt , m)\l^^(!lial faboRf Se^ 
bmnátOf a jabaipau^^b^ío^ frmttí |)řtn>ebené ott)ce/' 

Za( ttaiDÍÍ @tt9 St^meb Jpcíogne (0f|} |itD«ta 
fn>€^o :))Q bomádn, a ))roto 69Í tafé mtij mjm^ a ko 
obcptodni 6 9tR9m{ f^řjwetín^p. (S^eíÁ ge^p inxíř gr^ * 
-tpila bobtofrbecttofl a neobeí^ala nlíby. Seof^olb fí 
^0 ^tteb :t>miii^o bne ^řeb^wánj ^xoí^o 10 92c6cítt ja<- 
wiíowaí toeímí; a taW ft flarco»u ídjfu jiií<ií. ©ařoj 
^ojl mo^r bíe ííboflí ro celm bomř ftoe^p poífciíi iiji* 
loatt, fromř Je ncfmel wegiH » jjfarem, famj Irom? 
|)ana a mlaBaunfé^o mamefufa t gebno^o t^rnod^af 
ttefm?! íoUeiiti jábn^. @ib9 ST^meb rab ^n>o7t(; 
cBjwlaffté t)o oíébř í^anél fe ^30 ^ojlu geopoíbowí; 
ab? fe i nim to tat najmanť fraurfc ídi, gaf j »íai- 
fTtttt naiitoal, m hatoh^toxín^ l^owor pnUiU Mcřcli 
fe nebrjeí weími přífnf jáfona aWa^iomebowar ^řebce 
m^iivat pH gjbte cermenc^o iDjna, )^o gjbíe ^ ale 
rob ^řt^nul; a to fiče ^obni {f^anřlffé^er ga( jfato 
ilutc^o, í)Ottl»aba vriJ, gaí fám řjřátt)aí, frbce mtifn|. 
©rbcei otoffiem netifnito, a(e bobafo fn>é^o c^nif {lar« 
cott)ř frtt>t, a flemným rttmřncem ge^o íjce jíarwiío. 
Seoyoíb fe na ge^o (rdfnau pojtawu, m ge^o bittiť* 
naur pUia .aU tat n>ane{fenatt ttúái nemohl bofli 
»9nabí»ati, ^onecnř wjlal (ífibruwatifý ímet a bi^-*.. 
fTtým frofem {fc( bo l^aremu. @mutíii ja nim ^(ebít 
Seoyolbf a obebrat fe na pomoxi, oíbp fe iotaxoU cer^* 
flwpm ))on)řtřim. 

SBbom;@ib9^ 9(^meba fe fe)n<&nt( 8eoi)o(b i 
mlabt^m mofleminem, tUxi fe @íb9 $({i gmencwal. 
SJyíK mlabjf gemné^o a bobrofvbecne^o rdju, a yroi^ 
to fe tafé tito bwa mlabici brjo fpřáteíiíú VSetjir 
řd{l bne flratotli )9of)}oIu a caflo ft n)9geli na (onjc^ 
bo f)rjgettiné^o ofoli. Sftíab^ ^lancan^ n>9^(ebá»)aí 
ftaré ndytfi^; Sdt geg u^jbp bD))ron)djj[n)a( ^ acfolin) 
ob)W(á{fhtj^o yobiíu na tahvo^áfto niUiid) nemiioat. 
Ab^) fe Seo)}oíb yři tafon)ýd}to ))řjIe}íto|Íe(^ rabo*- 
roaU robottal fe i gel^o pxiM itti, aiMi netoibří, co 
prifiMU tatoíoi raboili gef}^ an mu ))omebomo ne^* 
biolo^ je tato j^mí nífb^ Jřartagup a ^jmanům pa« 
třjn>a{«^ neb mu toítfo o f?effaned(> a mofIemine(^ 
bplo gefi lo^t^ramomano. 

^b9) Seo))oíb celau fraginu gij f^ro^íebatf cjtit 
i to 92cbelu , co h^í n> Xunifu taf íaflo boreffaif citi« 
toal; )e nic n) flámu nebylo, uyofogiti tau^n^ ttem 
f? neyomfbomým )n>nfem ojýwala to ge^o frbcú 
Omfrmi by fe mo(^(o mi^pi; Je ko Sle^beti; fbejto genf!^ taf tonabné gfau^ a tal túábxwi fe ufmjmagi^ 
taujícjmu tolířo woíení nřgařé flaroflí bříd: to aíe 
plati toíílo o moíleminu, ne aíe o řřeffanoioi ; neboř 
bp to3?cbeíUr gafoj í lunífu neffřafind bitotc^^íUxá 
bý IdfTtf netořřící^o priga^af beje »ffj mííofK bo ^Ji^tlf 
totfrcena a bo moře uwr|ena byía. <Saflo ubo^ý 8eo# 
pcíi, d)třge ule^řiH frbcí ftoímu, ptiuli tllímu ,řífd* 
wal: SHébcí gefl írdfnd aem« pto Ube, ne ale pto 
mne! SI(t, feerý mu bubto neroaumel aneb rojumfti 
mťtjtiU ob^30tt>ibaí: ©lunce, moře a firom^ gfau í)ro 
fajbc^o, a ga( fe bome^fflim, gfait fnab tafé tát txi^ 
fnéf gafo n>e ttcé )emt francaujflé. 

^oflcd^nt mm gen, Utí na to Ceof^olb; fbp] 
gfem bo Xuntftt 4>říffe(, ^pobiioenim gfem ujafmtl nabe 
toffim, co gfem fpatfíí. ^o^atf}»í> mni boceía ctý 
froge, tojliený t)tondťob, ^fefrdfn^ meffit^f gemné 
mran>9f yrftmyfí a (df!a 1 ptáci, Iterau gfem tam 
naíejí, fbe gfem gen furomofl a lenofl oceldwaí, to 
toffetfo mne tal ndramn? pUtxoapiío, gafo mne to 
frbefne téfft(o* ^rdmí ^paií^ )oa|fe fmdtf^; celé 
mífio b$Io forau^memi fordbn{mi a ginýmt ofrafamí 
ndb^erne ojbobeno, a í)m]\ío fe ftodtefne obfn^mr 
tt)efe(ým Kbem. ^otoHxnoft i^la frdfnd^ a gd gfem 
fe |>eobi^at rdb famoten me)t.Strab9, {erno(^9 ^ 
aRaur^f 90 ttltcjc^ fe tloíicimú Xunid fe mi obge« 
tt)i(o )ce(a to oné mao^otmdrné, yeflře fe leflnauci 
taxxoi, fiat gfem ft mýd^obni fraginy yřebfiatoomdmaf. 
jtrdfnd ^(et, gia tento Zai pexooUno í^ío, n meřeg^ 
nofl wegjti, mne n>ffab9 pettáíoaía, na ulicích, n> ja*- 
^rabd4) , t mimo o^raby méjlfré. ©ebno^o bne gfem 
ndfifbomaat celau rabu gen branou fotimanfTau. St na 
tifice gfem gt4> tt>ibeí ga m^flem na filníci , na toett^ 
fém ^řbitotoě, no^^ti i na ntrc^oli au^tebnéfyo ndi*' 
tt)rffí* KiitH gfem, ge nan)fft<n)omaÍ9 ^roby pxiíu" 
gné(^ a nd^robec, to fterémjto ob Suniéfanu toelmi 
et^ny fmatý otpoíitoá. S^lo toibfti na ni(Si, floro 
po cel9 rof tafořfa gafo n) galdn gimot trdtoicici^, t 
gaf nefmirnau raboRi fe obbaly flakunfé fmobobř, 
fteré fe gím tohoto bne bo|}alo« @lugf ami tolifo byly 
bo^romdjcnv , a ani, gebiné^o moflemina nebylo megi 
nímt« 6itv, genj mé mřelé frbce poQimaí^ , an gfem 
fe u yrofiřeb nic^ nac^dgel, mn^ ani ^popafti nelge. 
SSgbdleny ob m^^a a pxo^^ jdrlimýc^ grafu ydn& 
[CĎ^úi, neoflýc^aíy fe, gbawiti ttodř to9ff))erfotoané 
raufffy. O gaf f^aníté, gaf fliíné gfem tu ^patxW 
oblfíege! 9)pty ftce ^ponífub ublebté, yfemiloflné jra^ 
f9 gim ale garé jimofli bobdtoaty* SJÍno^d no* mác 
t^o^íeblOf a )>o^tebn«ti to nebylo I^oflegné , bylo ^oi' 

14* 136 

tanci, pXw miÍpfU a t^Mutv^^fK. K fb^j gffm n^ii{ 
tfio in^t^téf tanltini itatif, tato nésn< pootetohná 
n^a \p^tiiíf i niáflto ipanut Ud} (obroflt a íd^ft}, 
p9lai s^em poinátůaú, yrof ttto{Iem)tion>< jcn^ fit<f 
tat OorpfHíwf ulx^wagif a n iDcřegnofl gim giti nt^ 
botoctugi* 0o(o(ho gfem motbéí, na mne negen no^ 
tt)Otaur aU i (ráfau a ))ňwa6nofli pfifobt(D. Sfe^tořtfff 
laQbenl gfrnt dle snil na tíxbitctúi ) Hfjcerýc^ pH^ 
Uá^xx^df ^robef; (be}lo i djúbímu fe boftane au()(ebné^ 
^0 (u)fa f neM fe nepíemeni na geí^o ^rotř fopřtwy 
a iini titooíi trama; geg ycrr9wa% ^ato fycoi bo^ 
^áíúWf ^reboi99 fámen. Zn fe lorcc^aje^P t^i< ^^^^9 
I naf íonCnými ^(an>ami ieny tuniéfTé. 

SRoge obrajctwetnofl fe |)otóp?ía » tojřeffe(íi, 
yter^d; tttmí ^obawatc Xxmii n> ^ognofH. Crjo aíe, 
bříwe nejít gfem fe nabáí, pocítit gfem, ie fe m{ 
nřře^o nebcjWnxf, gafoj ob^^řegnl bixod pů nefJříbmťm 
pojjwanf. ©wártv fi bííí flí| fřoneií?; fafto gefftl 
gfcm (b«>bí»a( ja br(ínu foífmanfřau, aíe niře^o flfem 
ttcfpatřtíf V«> í« taujtío í^ce, ntfe^O; nej píamnné 
(luttce, a bříawiř ^jracb; aegj <l)ůaí ^jufobííí njeíbíaubt. 
Wáwrffi b^ío pnfli a ^ujfWné, a m írcbcc^ febéío 
gen wHoItf úintid), p(aiitiiíi Jen* Břogí tauje mpQ* 
juilaío tiíře^o, lef frdfné noci, fbfjte gfem moflemínfí 
gařo 9ín9 na *arafí(ft fe cbawewatí a ntijeti wibří^ 
á tím gfem gefiW bcíeflitfgí cílíí frbce ftoéf^ Joran.. 
ci tanlju, W gfem fometen, opn^ttn, tolífb j^omfn- 
19 na mogi w(a|l §1(9 *e mnan, a gafo ffcbíwémn 
fmettt bila mi gen mítiníofl ponilnb Ma^au. ^oc^o-r 
Ijugeí n9nj# ptvt femf »e ttt>í »ía(l{f acřoli hafne, 
nelíbí! — ?íít mn flfffntií é Mfmf(í>em mřu a ře«; 
«j fe bo fwé n)íafl( namrótíí, mtifíl řřeftanfam trái* 
^jení fwť íJOjaíowaH, á gmi říci, je toí)o pfiUnan h^U 
wřrnofl, řterau gft gím ntpofftmninn iaá)txmi ^il |) a tt t tt t k./ 

Sole t9 Srufce, cbTub me}{ bn>?ma fFaíinama 
»jt|flrti webe cefla ) mřfhi !« brinř, na Utoé ittani 
(fofpaba fti>gi, íbejto j wřtpo bjín feblfl*i mojřcmť 
fe íJoaaflowugi, U otewřenvcí) t»rat í^fipřajeni ftall 
fottí n íe^íť^O; jííátnem frtité(|o wcau, ÍBřtri^mť ne^ 
|)řefláwa{i bnrótet, ylacbtamí btmace ja^rawagice; { 
flpufiít fe bíffř, gafb9 obíař? fe bi^fb yrotr^í? a n^jfai^ 
cene nebe w flejero promřniri úfHfo třefaweí fe jemú t^m tvefeíegí tnffdF Je )baío b^tt to frcm?. ťtl {I^^ 
fetí ^(nf a a)>fn> mfn|cn»anů , $id)]tí> nmáto fe tiím 
Jefflo. t Qm bwřgifí baireeníf íjm temnegffí noc p^ 
mloilíf tlm tttéffenfgffl Cřecbum^řcjpeřnojl jm f rcmř. — 
fBe nittř io^f gíné m^fflenř? a dt? fe ftříbaí?. ©foro 
bej n>ttfe {fel gfem )a paufnifem af rbomn, fb^laíe 
pat wojfu 3 Arcm^ mymebt a i nimi getí mn fájaf, 
jarajií gfem fe. 

^autttjir. %tb rv^fe ))ogebeme, bouře na^ ne# 

®rf» Wíe lam, jjrofím tt>áí, beje tojfí |)řípra»5Í- 
mám émámt gettt 

Seb9 íůfhtň jbe, ob^omebcr mrjuté |?autniř, i 
(obt( fe bo moju a mjbpcíií : Ube^d &rto ! 

^tůg, tt>vřříří gfem na obgijbřgici^ H»ojfn, — 
|a tímto gmcnem ^ogebu tt>e frag fwéta! U to ofamlt* 
ni febí( gfem ^0 bofu |)autnífo»u« 

SSoifa iaptá^í a fone ngí^béítV gafb^ fe 9 id* 
paě ífnaU i yonXtřím, a mliU txupég^ fe fppaí^ 
j^řmotn^ a f^ufU na plad^t^, a bíefřoioé fe trivii, a 
^romowé fe n>alííí wífcmt fn>et9, aj jenti t nebefa 
^tt>é(9 ft, a Uni d^n^átoli gah mt jboru bín>or9C^ 
fon>cn. 

^autníf tt>ebfé mne oni nef^romfnmtt , bnB b^í 
-Ibrjb ttfttwíf ^b » m9fil/nř9 fe jabraf, coj mí mffař 
nemiíé neb^ío ; neboř mnofyo I mní t yřcniíffleni jb$-« 
maío, a mno^^ otdjfy fam fcbě gfem jobpomíbatí mel. 
^b9b9 fe mne b^í néfbo tdiaí: tam gebn a proí!?^ 
nibj»l b^c^ m iídn>n fy^naí, bnflateřnan mn' báti 
jprátwi. íííf bofli na tom, geí gfem j bobrf, aneb 
nebobré xoiiU, a bobrobrujfltví owpřlp, to biíbaircncft 
gfem ^íeb^í, baufagc, ge j ceflowini mífjo Casanovíada 
nebnbe. Cej to^o gfem gíj báwno b^l pořogncmu gt^ 
n>otň obWDfí, i pfmj^^ií gfhn (t, ge Oríanbo tt^etjfí 
" pro ílvwtbtt fwan to^tomroaí řin^^ ®ařo »e fnád) 
gfem fe gamt^jíil bo minvtí^á} řafft, řbegto begpeJfnř tt 
toeřeř boma febage? titaí gfem říaéftcře' fpift) roman^ 
tifu najftcf), a próiftrf gfem fobř bobrobrngfř^ wf ř. — 
%i gfan řaflo romantiřnT>ftí fwau nepofognc^o bncba 
mé^^o ř nté^^nimn uWíbaíi fpónřu. ®afe to bfaf^é 
bí maÍ9 řofo, íb^g geffte co ct)íapec , » tfdiofínFocní 
wibeaíeí) g^cm |fe todjaí é weíeJTawnpm ítfaurenem; 
tu přebe mnan fldmala iivDfa ttodti rugotoiM) a teta 
liíioxú^o, a núímiwala fe mn{ l)Iafem fíamičím, a 
gofo bmř btiffínfi na ntnt íjUtitoal^ gegí mííofhié 
ořírtfa , a ) faibéfyo n>9fuřomaío ncloííř tiflc jlntý<b ; 
i Ib9i gfem fTet fpáti; obraj geg| nme mopn^itp a g< 'U-r* w ó&gimAl p^fí ftoan, a libaí gfem íujfo fn>í, a toýĎ^^ 
4)al gfem: ac^^ Stíanr^n^l aťi), ^aííil aé), aRímtft! — 
%n fřntnf wjfař wýflcm jjrcmřníí; mefiTcr^ ftal 
^be mnatt fl^t co pn9d, mxtm^ íraQina, gá ^eWn^ 
gfem ]&(aubi{, $(ebagt cofl nen)ibi(e(tté^o, nm^^otoné" 
^0, O) ^t umbíeit f (e(I gfem m c(>íabn9 ptaáj, a ne^ 
(l)té( 9fém béte Jíti, a fíjt) mé motviíif a objíiooUKiíy 
fTOÍtf^, 3 Í)U, tu fe tííafé fwítř^ř í wuřotaí ftrom\^ 
; (^e(t}lati poiaíif a i^OfmjipaTp fe }e(t mimu, i lamloíi 
* gfem paí utiUl, tam ((jcc^/ot a auftn^c^ poUtotoai 
. }a mnau, a jaufalfln^i 69 })o fratfu b^ío fe (lato n)i^ 
třjem* S w9fořá |)řcbe mnan í^ibř fp wípíttati IřaTai 
d gi n^j^úru gffm (ejl é famene na Úm^n, a cyrn 
W9ffe gfem trtiií, tim wyétTi ^^^^^ >»nAti Srůflaía 
fřaíd, tim ^(oiibégt )9«be mitan tkfal fio^t; a bejii* 
tn>ařnc4l R^^t niMm^ a ^ínboce ptte mnau gen co 
£erné á)acě fe ttij^a(a {emě, a Idbny fámen^ fteré^o 
Ivd) fe b9( br|e(, a fóbtté mifřo^ na (teré bpcfy flan^ 
})<( ; a pUmSIfal mi )a't9ra^ t ^nnlt mi fm^flowé. %u 
ipanitá » tnu mne nagebnau obegmuía bin)fa, a 
í^ttfa m({ {é to gegi ^dcřafa tfáftt, a ^lebft gfem gi t» 
oWiffg, řbejto fp bwř gofhé ^mejbp na obnajenem 
tfp^tffy mbi, a citv wefirer^i^ frbcj a m^jflénr^ n)e^ 
fffer^^ biMÍ^tt fe jbáí^ » md^ býti f^^egen^. 3Ktíafhif 
)9rom(nw{Ia fe miif : So ^ebaér ctjínře, na mrtrcém 
f»ftl?--%Srancj; lojneffcno jtioctr ptaml gfem gi; 
oc^^ <{ gejflf ttlco nemyfloiptteíně fráfn%, m^ffnauH 
wffaf to Ařmcí^tt! — 3M ^řbitowe ^íebáž^^Ií gíwot? 
|>(eb^ t9 n)rc^9 gfan ^1*069 ))o(^on)an9c^ fwetu, a jbe 
lircota nenj ! Š }<Kuf«íé ft# ie fe ti pofmjn)agi }emjTé 
tn>or9 ? oni nerogumi frbcí ttocmu ! K(e ))ogb ée mnau, 
gá tř utoebu bo r^e ! -^ ^ otemřeío fe nebe, a pH^ 
bíilHo fe 'fíunce f }emi, a tratilo barwn fn^au, a píai* 
tnen glanci ^afl, a |)obobaío fe ^jracftu, gařo roffe, co 
fe í jemi pnbíjj{. O, tam nejřjm ibeaí fwňg ! jwoíaí 
flfem; — a jmíjelo flunce. g |)nblíii(9 fe ^n)éjb9, a tra^ 
tíí9 l^^ fn)é, a ydbobal9 fe ))rac^u ; acb; ani ^n)Cjb9 
ne^omagi tau^9 mé obra} n> lůni fmémi a teb9 nifbe, 
r*' niřbe nejígeS, íbeaíe fwetu? gem gejli cl)tabná, a 
punce a ^béib9 gfau |)rácl) ! — 3 ufmjioaía fc bjw- 
-" jfo/ a oci mní ]afr9(a rufan fn^ait , a j buc(}a mc^o 
tt)9i}u]9'oh)a( fmít frdfn9r toř{n9 ; a n> fioUe tom jitoé 
fi poÍjxátoal9 ř«)itf9, a gafnégffí tam fc třp9HÍ9 
I^»íib9,.a lífíí llromu gaí jfnm«0/ oj9wa(9 fe na>?w9 
fóefffcré^o |>nro2enJ[, i na pafievtu feběía 33erta/a n> 
ruce brjela loínec m9ťtoto9 á fmutní fyíebřía na 
mne. — ítd), to gefi miíg fwčt! jíoolal gfem ga% a 
bin^fa obnaji(a ofo mé, a pw^ jafe pUit mnau flá(a jem. Sí4i gf?, bjwfo, } wřofti ne*eiřé ? £> Vixgnm f 
SÍC; jjraioiía bimfa, gd gfem obraj^twéftiofl; anfřaS 
mnř werniJm, a t^n fmet gefl tiongí íSént?, j^oíat 
gfem gá, a jmijela birofa, a I^9nur9 f»řt9, a jMrocirnn^ ,.... 
gfem je fnu Iíb9<^ 1 tvnťtjVmi ^jrawbe. -. 

^o|fmaurn9 b9( beB,-fb9j gfem yUítno obfr9l 
a minimau uxoitaí fraginu. @e{fté ne|)řeflán>a(o 
^vffet; a potoíp ^ucel9, a Iauf9 a bottny gafo loe^ 
lířé gejero fe tťí^f9. 3 ^orní<^ Íef4 ^ufotem fe totíUa 
tooia t r9bnifnmf a íjnala fe n)ffem{ firu^amí ( bíjj' 
fcmu m(e9nu, obfub jac^ájeta bo rofíj. iltoní mbío-* 
bau uj fotwa naé uta^íi* ^owřtrj b9Ío řer(hoé; aíe 
cefla mí b9Ía bíau^a', a mnol^ beíffí (^'íe. S »)o- 
jorowaí gfem fragtnu a béjfř, í n>cMé mne fpícj^o 
pantnyla. SWewjm, bo fteré tříb9 b9 mí goríř (@terne> 
meji |9ocefln9mi b9( uwebí, fb9b9'mtte (9! pottat a 
inaí, a ©inbftcQ í>^tne/ fb9b9 b9t tafowan pHí^iJí^ 
toflí a xotatoxoé fpolecnofli ceiTomaí, fotma b9 b9( 
tat rojittqnité obraj9 yoceflné b9Í napfaí. 

Žafto ob9;egné nam iK^djeít bnoioé a noct, a 
pautnit mait> tbp co ptomívnoií, gen {b9} gfme fe 
yojafiaiotlí a foní f!fiba(i; p^ frátfém obf^octnutj 
xooitu t b9<}ré g{}bí jbujoioaí^ a ^na(i gfme fe co 
mojnd ne9čerfln);gi t n)9c^obu. 

gmínifo fe poxoittU SRágojoé n)jbed)9 pvoi»i'^ 
toa(9 ^ige a íuiin^ mabar{7c, (b9) gfme fe blijiíi* f 
bomon>u ^ertb. S^ura fe b9ta gtj ^ratí(a, a fn)e<' . 
tíá mobřina fe ro.](oji(a nab jemj, a ufmjwa(a fe na 
frag, gafo netoinné ofo miíenf^ iaugebné na milence ' 
jira', a objiwon^aíy Uf9 a poíe, a fioétio^ (jbe^nan 
to^iixoaíí) xouni, a gafm>9 i ffioeío^ fcogit ^off9to«' 
xoaía utect)9 boíefltufmsi frte:L Qa ^or9 fe ubfra(o 
finnce ; taf witejnč — tat fráfní n> gine jĎřecl)ágeto 
fn)ět9 , gořo bu jfe ncpo(|řn>rnčná n> ncbefřc fe to^voi* 
ttuge řrage. 

SB9g)jbříi gfme.j augfabin9 tia ^ja^oref, agíj 
gfem fpatřil 23ertin l^rab, tet wecerní jtívi })íanaucí. 
%u )>ojaflan)ití fd}a( pantníf; a ro.^fa^ ban>a( tooi^ 
tem, tm\)]to ipH fe obvíítiWf obgífbéL 

!EamtO; pvaxoií pat fe mně í>autnífr fbe lafjta^ 
bau jléna fe bělá, n a^^t^í^í^o totij wd^obn bo ^rabu 
fe fegbeme, aj pcjoron>aíi bubvé, je wjfccfo gij fpj. 
lěmíto fíoa>9 fe obrdtíí, obejfcí a jane(í)al mne m9* 
flPfcnfánu ©vbce mogc jTíně tíauřlo, a ofo mé nepo^ 
foguě flit^aío fraginu, jba b9 fe é ni ncfbe ne^jotfaío- 
Sícpojorowan blijíl gfem fe řu ^tabu, a ol>d)áíeti ja^ ' 
cat jatjrabu, a líbojwnř9 t>itTf9 fe tojtt4ifel9 3 ^«ilín9 
garé^ a fmntňc abagio jatugic umjivaío mětrenv ^ i<^i ý v* 138 (9f(Yé aSegro ^robirafo íta^inix, gatb^ flrun^ étbic^tem 

f ňtit;. a tratíÍ9 fe wc w^ffi , a gafc nřiiiím , ntírn^m 
^Utemje bralp f frbcú íCu toffaí jenjřý ^taí |)ro^ 
jpájel ^arfit, a ia^^áfí gfem aíJ^w 23řrtin : 

9tá gejeru, na ()(ubofem/ 
řabut jalolln? přetproáj 
a3tcmno|l ()(ebj fmum^m ofeni/ 
9)o|Icbní I? pifen jpjtoá. 

^atuge; Jt fífbí mračna 

@Acnj flunecfo a^td^lp^ 

áolufle; Je cí^lobnť wetrp * " 

jtivetp mltoflní popro^lp. 

STOutne fraglnau fe fnaffl 
^ojlebnj labuti penj; 
gifj wffae rncfic íjlaupíí j f^d^t, 
ilíejla » ^laubfu — wjc gi nenj* 

SB(n9 noíni; tvínp temné'/ 
9)coč »p sdbnp cit němčíte? 
SB (&ne »affem frbce gemne, 
€Scbce labuti povodit* 

U gejera ginoc^ bfaubj, 
4>cr9, bolinp ptobjbaj 
SB ruce b^fu/ w frbci boíef?/ 
^c( fe fragfnau roili()a! 

V na břebu/ bub fbe fiogi/ 
.^uf!p liji trřtrem fTumjwíí, 
Sam pob bubem blebd bjivfa 
as ílinu (ibem obpoiíimaV 

Tlnil ifagi uf!a ivjce; 
íBtlté wldllp obletagi 
®t^em (ilioroé (ice. 

3 tam ginoc^ to ^oti febcí/ 
SB tru4^(it9^ firun to(ot(fni/ . 
SBbure (^arfp snN/ mifí 
Baloflin)^ bebowani. 

Z m brobe mciivé bjttfp 

3aufan(in)9 cn pteb^tvcí/ 

3 M íeíp, mini jelp 

Jt fmutnpm {wutfim barfp jpitod ! 

2U){nHa Ijatfa, i nmíU jpem. Síjttla fe jatím 
noCf a 3 wu^cínic^ ^or i tefů )P9{tu))0k9A(9 ml^9^ a řraflína fe temniía. Ofamotiief^ cíjínec íefdí gfem 
na řubaucnofl; a iiť^ift^J eftíť. Uctjájcí caér a fb^i 
temnota }>uilá o(íu'^íía jcmt; a mjfe uttc^ío U) txa^if 
piibíilií fe )}autn)! a ja vnhi mě gaL 

ítj ^iotub gfťiíi ťř bojíVDtvDtííf v*«»ít ře. iMř, 
řrjo fe rojíauřjnic, a gíjic itaí^ ř cjti }>ott)ebatt brá^V- 
©ejftě gebna; pofUříij ccftatJCťfauíi náif nemejlíetwie; 
pat \ottoa fe wícc fc tjbemc, 

gabnjm j^růcíjctcm tiuic mebl bo ^rabu. lemnan 
d)obbau a aualpmi f(()ob9 gfme jflt tt)j^uru^ a} i^olTéje 
:pautnjt itid)a f>UtoM mpattni btoiita a bo finC 
mne un^etíí. 

aRéfjc gafnř fwitíí tt)e(tf9m cfnem^ a tn na luj' 
fu fníía 33erta mcblé muje fn)é^Q. SJ^Ío tíá)Of a ^bíi* 
^^Q S^di to }aří íun^ mitoflnř i b^eflnř fe ufmiwaí/ 
co jatjm w obítíegt gegi^o muje :protttt)né fe }na?t(9 
taf)^. — fpautníí jtrnuí, íb^a ^o fí^atříí. SSÍJaií fe t 
nimn a tman rulau ps>paU fpicj^o ja (^řtan a jliflí 
Ifo, a| mu )mobra(9 Ijce , a ))robu)en ísrániti fe cd^tet 
a fjpaí a roiml fe co ^abř* ?t procitnula ©erta »?)- 
f řtfía, aíe to tom ofamjcnj jařwaí i pautnit ci bníjcf 
íew: ářbe gejl Híbina, $ra'bce, mlum! — %aml-^ 
^ipaí onen , a sabíeffnuía fe bpfa to ruce pautnifome, 
a jarajíía fe w pv\a uíefnutc^o muJe ; jafK-ifía freb 
na n)jfe flénp, a na mne, (()ranJcí^o ©ertu, na^Jřajené 
bpřp fe ^rojiwjfj, a wájnpm frofem obc^ajeí pantnit-- 

(^ořrařo»dnl.) I |Jetrol)raí> a nároinj l)tnj ruské.. •' /-' 

^iaxoa novoá rufri()o cifarflvo; jagifiti neyprAwi^eu 
n^giTi/ ncřFu4i nev^ráfnégflfj méflo gefl xo ctlí i&wtopí, 
Poójwánj na Maui^é/ roipné ulice a na péínd/ weyjfTaa 
i pot>obatt málo fe bil]c\ flaweňj w|lmi sagjniáwi/ ono 
wsnelTené gefl; ae wiTect^ MlA xvyfw]t&, li tafořřa celé 
méflo geblným prau^em pott^flalo, a Se rentýj weliřý 
ducb/ tacáS mocná ruřa ipef]7erau tu (lawbu řj^ífa* 
perro^rab m& swl^ifcnj rás i pobobu wtllfjá) méft, 
vo^tWH po(^oMj weřegnét^o í bomácjt^o siwora to fobé 
n3aiojragic. po wffecbnécb ulicjcb nalesagj fe oPoló bot 
mS pérňé (le3Fy pro vi^Ao, sobau (Iran gfauce pro 
w^tifi gifloru cbobjcjcb bernými mesnjfy opatřeny/ aby 
fe nebylo 1V03A co obávoati. 

Vtewa/ rento iPsnefTený weltf4ii me3i Mamt, rcy 
Olluge méflo na bma bjly< celý lonicřeP ale loe b«acert í 'WO^ot90^e(^ probitá. .Sa ^fan, obbUttiú eb tieyft&f 
fit^gflficb nlí^a eifleF/flogi petPiiofl/rbe3Co'*t9fJHuboFý4< 
poOiemnjd^ nri5enj4^ aločincoioi 3awř|iií gran. mimo 
toé5cni wATaF fe ru nac^^scg! raré rafáritT/ cjf. nňnct a 
Sbrognícc/ a flarý WYflauJcnec tu neopomine přjc^o^ii^ 
ci3incá i bo foflela uweflí^ fdejto wi^éci geil ^fil mar^ - 
(fálťa DaYoasta, řceraujco mimo nlFolif ro^tvbanjáí řcs 
VAubwi Hufowé r. 1812 řbef! n> ofAméUm vpose nalt^u 
5 pei^noili nerřeba neJ přee raipeno t7et»y přeplauci/ a 
přig^e fe řbirse/ řcerif bit W3oru pař^ifFé 3aU>3eiia 
gfauc/ geflfrf mnoflm přjt^bnégffi poloSeuj má. VttbQÍ 
pitb prSčetjm ro3pro(ljrá fe 3nainenicv pi\(taw , \tb$lto 
*^,f^bo ťoFa f jfage n>ej)Vcťi obd^obiiiďé lo^flwo fen>ernji 
^o moře fianyn^t. 3 t^^oí lebřo f«ubitt/ f Qafimp proi 
fpéc^u ro obc^obff pauil/ gelifo^fi ru řupec a jbojj cal! 
na blj3ru gjfatt; 

34 bitlaUf poMž fePy; flogj bfim/ fbejco fe přjrob^ 
ntďý řabínet na(^á3J/ a fbe^co fromé ginýc^ pamécno(lj 
iaFí (^aybttPA/ f oné *a pfa Petra L vycpáiif ttřa3ugi/ gai . 
fo3 i 3a ff lem foffili/ tv tceri3 panovrn{f tenro na fřeflu 
- byl. Cotoí gr«ti arci nepacrnofli/ a irflTar i řeďý foftel/ 
fafanfFý/ řatoliďÝ ^rám/ mifuUeffý pMc, i^mitralita — 
fřan^eni obromnél^— mramorowý a čeripenf palác/welfi 
ru|7é MívaMt/ a gařfoliw fe (laioen) gmenogi/ co lo^náe 
^ po ulicjc^ pobtweni W3bu3ugi: wfftďa ftawen) taro nei 
pogman 3agi|!é*^uc(a taf, golo fpro(l4 bvtwiná d^yfTe 
a iot5/ flogjci cáfr^S tra břebii ^luboPé ^eivy, Obogt 
io(a(lnjma ruFama cjfař Pecr 3t^pcowil! íÍQd,'aby na bar 
iiniťb neypřjieBtcégf j(^o mjfřa pro fot nowi mé(lo na/ 
^i^i <&T(rw Aby 3 ttf pořrory fwébo twořenj a pořjnánt 
foiPVowaU (Bai^au ro uccati mufí fe 3anjrtri buffe/ an 
pří pot^iebu na cyco památfy pomeyfTU na tw&tct, genS 
byl wflfei^ny uAM wlct 3 niřebo řjFage obrowfFy »yi 
wfbíl 

mJeti býwagj řeFa t řanály ncfřjjlnf m mno5flir{m 
lobíie^oftcy/ na gícbSto mif^á) febable<b aneb ambíei 
ňý/ aneb řbosby fe ?4b bo řiffe obra3no(li 3ařaulal, 
Ijbé f! pol^ow) ; w i\mi ale gefli unlr3lá bi<ib\na péFným 
rrybífTcém ntUtn^^b fAni*. XD lebnu vrtWHtoá cifař na 
Vtiwi KvogfFo. to póccti 40000 mu3d / a o weliFi noct 
tt>ib!ti|ge(l na nf gaFoby Fau3(em pow(la(au rotu, plnan 
bUtoin^á^ bub/ gegiS po^leb n4m wefelé poř}n4nj na< 
syročnjcb trbO na myfl tfw^bf. Snabno by fe řfct 
'f^ibt nebespeřenflwi pobli toefelj fpoť]io&, gařo 
^t Fwjrimi ale rfaitflfFa [ebu ani neybá3ni»égfni 
(írac^owatt (t ntbá. 3be prowAbégi feM4cr nárobní 
tance/ 3bc feyHjroivé fau(Fy fiooge prowo3ugi/ gafoby 
fe na4á5eU na pei»ni ^emu — )^a Foncí bře3itÁ ieb pm' 
139 

fari fe ^a^nitoá, itid temni rá^r^cenf a praflfor pob 
celau lebnj b^Abinaii snamenim býwá. 33r3y na ro fytnan 
fe fry^ caflo { na (Teft (Kewjcd rluflž^ a ro3brobeny 
toplynau bo moře. Po lebé pař ^neO fe bFeby ntwfti pé$ 
fnyml 1 pobitu (pobitými mofly iobnjmi fpogugj/ geliFof 
mo|l famenný přee t^eivu n^yflaiplri nel3e. 

CoFolim ale bo poloby^ poblebu a roraivn^ nemft$e 
fe Pecrobrab nn3Ýt9art méflem ruffým. VOibÁUnoft 
gfbo raFořFa blAwn} př^inau ge(l přepobiioni fméfice 
obyn^atelflwa/FreréJ po3{|flán)4 ^tÁfttf neyro3bilnégin4^f 
a na némito fe řásni snámFy rosUcnýt^ nárobfl bo|lí 
pacrnč gewj. Ua^wict nowi po«u(taU/ yu profp24 
bworu 3aplerená (|lc<bra přebflawage 3be ruíTv nátůb, 
nebof bojarotoi (lacino Fmene a3 bofAwábe fe w íHo^ipI 
Sbrjug}/ wlafknm rom ^laivnjffl fible weliFi řiflfe. Přii 
pořteili fe f réto fflecbrl fíla newoltiiřft/ gej ona we 
(InSbJ 4^ott>á/ níifn auřebnicrwo a bivi tf eriny woglFa : 
3gen>i fe weifřerf po^ec ruffébo nárobnjbo obywarelfltoA 
pecrobrabfFéb^* t;^{meďá oiaba ge# fiče poetem bofli 
(^gná/ neoplÝivá iDifař weliFým bof^atflfvjm ; f n) fe poi 
ejtá mnoSfltDJ frey^d/ flTeiPCÍl^ fnibařdi 3larnjfd fi gtnfc^ 
řemeiliijFil. TlnSlicant feru 3 wériflb^ bjlu fe fupecnv; 
pR3náwagi/ a me3i jrancau3t raFořFa famj umélci fe 
naáí&it^h gaFol t^ubcbnjci/ 3pliváct/ maliřooi a gin}' 
uřenj. — jinnoo7Í tvflfaF/ prtont a olaflnj magirelowi 3ei 
mé/wib&Wii fe 3 niéda na bwé i rřt Robiny/ a ^í»ot 
n^eban bie flari; nárobn) obwyFlofli/ 3a(l^otb&ioagice I 
gasyF fwAg; a we fwf 4^ wefnicjc^ o nowi přic^03i mnoi 
^o fe neflaragj. 

Prwni, cc fe ci3inc&m w Perrobrabé pobtiono 
bfri wib)xoá, 3agiilé gefl snamtnUá ro3bi(noft o obéi»u* 
€Í3oFragani/ i»3ácni ofoby pHwátnj, gafof i raffcl fup< 
ci wyiffi rřjby/ naffrse pobU Froge francaii3fFébo fe 
(fat). Bila mlabýcb fflecbricB/ flausjcjc^ wcjfarfFfc garbé, . 
neuflále nofj selený ffAt a pefim osbobený/ rfjro^ý FIoi 
bauF. 0b(^obnjci objíoagi fe mobrým/ přelojenfm; aj 
na FornjFy bofabugicjito Fabátem powrcbnim/ a wtafy 
magi na rufFý $pd(ob flaronárobn]/ ro gefl blaubi/ bu/ 
fík, a Folem ^laa>y toxoni přiilři^nuri. Vtetoolnjci paF 
al bofatpábe xo obéwa nárobnjm (lowanfFim íibugh 
magi roris Fafran 3 UbFif^o fuFna/ eermenaa, mobrau 
aneb selenau pdffau přepiUanf/ (proFi pUrfni no^oi 
loice, as pob Folena wyfoFi bory^ barewnau FofTili bes. 
limce/ a bit ročn} cáflFy aneb FfobauF ee (firofatt (Iřcí - 
č^an, ^nebo replau (epici 3 FoSefHny na blau^oiPlafý4^ 

ífiatoAáf. 

(yobařomdniO / <0 " 


140 6 i k i- I). CUííwůflWř pHíiniige cttp fiuť tat Hcí\ífy>, dj přittt 
«99ta$i/ pa! mni přefppfci frbct^ cicupíná mjct, wfíat nic 
ncmrf/ ne| naře^canaa pěnu. — 

é^rp n<t{T( n)?Ďám píisnlw^ negrau; m^ e ncir((nim 
SÍtne tal soneprtfibneni / Jf ncím fotwa (« fauftfnj faru 
Ibpbf* — 6o 4ruba7«! nafle buffe trpjr ga! fe trrfpj we fm/m 
tpttt/ neí wpgbe, to f popfánj nen{. SaJabíwřglD^O; nefj1|p< 
nedPo manseíM nenj nab ono meii buffi ii tekm, a 
pcebce g«fl mco|mobn/. á((bnel)0 pofpoln^^o gměni mesi nU 
mi; fcom iU'f)o* jDna {a to trpjtod, co terno protoinií, on 
tcefldn bpm fta píeRup onpno« — SSoba gell togebn^ mibob?, 
Ote neio^(mná# (tetoulto {tajenaa a i(fa(rnau g^n roatluíf 
nim nábobp toytiti mojno: looba gefi buffe* — AatAto intl 
xoidtpl nibobu bobrau^ obfa^u nafolene^o, a ta( gefl pořábnd 
nepramofi naffe rpcatoebínoji ! ^f (eflfi limita gbatpitl ne< 
mo|no, wfTat oIKti bp fe mříOi co nnjme* @mtt bubij 
ptffivpnitUf {i^taé oU proti němu taii^i* — 

9f^ nm\, It niíflebuge pina ; on, )b(f Uf h ^^^ W0i« 
Mo|)i f(oe ^nj^ Za( fe bege ů lloxoitm* So pubem, náf(ott< nof!i; mafTni i^riopm pratoibtm nojptvif, to S^f^ 9^0 pínm, 
f ferino iiifffcbu^e a fter/^o pojlaucfti — 

Sagemfftoi 'tibff/ a brabantfK fragfp upMcfoďgi fe 
pob iemi ; neb pteautU tMnj bp fe na powettf poraud^oío* Ti 
l^eniu tolí! ruf; tc({( m^íot) po tat mno^a bnii? jtnttoořeni 
MwfTřp! Ufitef ? ©liřnoft pojbpbe, co fTecebaoH MKbpbtl — 
SBetru wrfnjm fc rnufířa poíbmií)ne r fl gebfnfť ofí^mjeni 
íwrtne (lámáni tpbobn/. • — ®aWlo ponauřenj j tot)o wps 
píipioa ? @pce6te loáS fen na pldtna pro lib , to pt(r (albe 
potoětři fe bob}, a oblmá i miflíana i řmje* ' 

^{ftotU (íteraturp gefl iiteřaturp lOjrQfT. S{hi6(9(f^ na< 
ťobft literatura gl| boroflta^npni pauje mffirtu pn{;;g|9((; jňk 
netoabí ben fe bni f^lnřgffl fe fláwí^prjíiS potcawp id|in>a; n 
édbné při tom po^pbotvcCnj tfnabnS|fnmu trátoenj nefíni : geft 
fe co obátoati, abp nef b^ to febab(e'inrtto{c) roa^a nebila, a 
tat ndfiebotvne to^o tufu gen ?ermfim bpla nena^^romalbifa* 

tihé, mbrujnem fpoKu ! f)oioořeni pepuseni, magi le^ce 
pamet la tctlp, a jnowu brfnj ja íplojenj. — 

itbpB bauře na poli tm^^o jtioota {n? »illi , jmPa § 
!(af& topmfetd obpícgne notré ofenj', tuto Utn na }eň bcu« 
^au, af ffromnau, tobř pofřptnau. * &. 1/ ůlc^Mřiu 1 pf<pf>biivnf a toelmt fmáifný (rjog^ coj gmenowité o 
m^U, Hono Baru na^wanim, piatj. Camnégfll ob^ioA/ 
reli fi libttgi/ o^jwaci fe, Afpon ponéfu^/ po ewropegi 
(Tu. Cu fl wyrračuge nabucé i^lapiP weiirý gafo l^ora 
6 wyfTníoíenf m fióbaufem na iiawé, a geft cflacné Me 
flari^o tamnřgfl1(>o řroge fforo celý na^^\ ta fe wyi 
ffytne giny o řemjenym fraPem, oc 3latými řnofljPy ; gi; 
ný opét nens4 Fronte falj^oc na fobi mítlfo ; geifré gíný 
ftáí\f máge weliřé gesóeďi boty nebo punčocby a Uí 
^ baunPé taneřnj (Iřewjcej o(lAteP ge^^o télo nenf příFryco 
^rubéi ba mnol^ý ge nawlc^en mgeneriliFÝ oMw bes 
řall;oc, a má ^améffenau ifamlt* 3 nu^ gafý frog^ raP 
f« ílrog. 

Whíston, ise<(^aniruo m femeriii 2(nierice/ wynaíesl 
ii«tt^Ý i^rog, Pcerý fe na penmé jemt gafo pArni w&s 
a na wo^é galfo pátni lo^ potf ebowatí mfiSe. tná plr 
<ftl. ítyty gaPo fola n obyř^gnl^o bo^/ a na niáí fe 
* po()ybiigc {Irog p« lemu přtge5t4i fe t wobi, ^axcran 
lili iipewni fc núbfšUui ^tyry fola^ a cu 6ogbe tluý 
ba na p4t£ proftře^nj FolO/ fterij na SPSfob mltyníTý^^ m! totiJr s^otoweuo g<(ř/ a^ ge(>^3ro pfi{Í4 
tt^nim ftrdg lebAunce po mobé bi^u ^ Prjtjoipj : »Cyft 
pari folo u wo3U/f geil ceby co tam! 

tOlefiit A ba}iiiAtý((^ 5oltná4 na ofltomé Ceyfomi 
ge(t meliFi nmosflto] pigawic ob3wl4frtnj(^ 3pA{o<Hi/ obf 
SmlÁfTcé tbyi pv^, Utni fe myfryttigicic^ a limtro fraf 
gtnami ceflngicima mefPé nefn43e pflfobicH^. (CffAti mar 
UttwFI/ a twaw^ selenými mrioy eatořra pořropcnl* 
Utltiaai ani gaFo Uvwy, ani gaPo naffe pigawi^e, uflae 
toxlni ale (Fá^j) po^eprau fe cocij na ^lao^KFu ^ tfffii)rr 
nau byflřoflj oilAtn>m télem Fu přebu mriTtj.^^tjmro 
3Pflrobem fe po{^ybugi cof rychle/ |e fe ^loméf ani nenai 
bíQt A gí) ge na oblmu m4, UApa6nau/lt mjfleřFo, 
Fteriby fTarem^SAbAleno nebylo, bagi fe ffltéwi bo efan} 
Frivc; ba i lct)Fvm obéwem, gaFomý fe tAni/ wxtpli Fra# 
gíné^ noíjwá, (t na FA3Í boflanaU/ raF Je ani nel^e 3a 
OciTtímibo pométři be3 Frme prolit). onlmt mjiiy progici/ 
tbt fe čito nemilofi*^a{ Frn^ofamd 3^i^3ugi» J^íboi^ňpjjí 
lemu, Fcerýby tam (laboutt Fiefnul a ufniit; fmrjfby to^ 
^Aplatil^ gaFo fe fialo mnoi^ým nisojemfFým p^t)1>Apilýai^ 
iPogáF&m. m^f^ Císiteni a oebmjm 3am i|. ftotpjfrtk. Časopis tento wy- 
cliázj n Janli Host. 
Pospj8ila,w Praze, la 
utarán mSstS^ w !i- 
Howé ulici, tjsle 946, 
a k dostán) gest w 
IrnShosklada wyda- 
watelowa \^áj Iftwr- 
lek po arckn, k né- 
mnitó se we t^trnácti 
diieek weZdj |f:e8te 
pftlarchowi pljioka 
) přikládá. 
Předplacen] n wy- 
dawatele i n wSech 
řádných knSkknpcá 
rakansk^o mocnář- 
stwj na eelý rok za 
3 zl. 12 kr., na řtwrt 
^ leta m 48 kr. na stf. 
se přigjmá, I po e. k. 
poStow. anřadeck, a 
wSak gen za p&iletnj 
předpIátka22Í.12kr. 
na stř., týdennjk tento 
se rozesjl4> Národnj zábawiýk pro Cechy, Morawany a Slowáky. 8^ dubna] BiaSen, kdo !Bg9, kát aw^eb předM pUmt. [1835. 

Jul. Vrt, IViemeetoicx, e k. Mflo krásna gitro ganij, rfilotwámé zoře hled 
Wzlalám gezem potápSl wzdáiný, obgasnSný sirSt, 
A co sťřjbropgnné wkky kwjtky se pohýbaly) 
Kudy irialUié wStrů wzdechy kraginau zawjwaly. 

Bylo gaeno i w mdm srdci, temný mne opustil sen^ 
Diwoké přeludy zaSly, radostnS gsem wjtal den, 
paufoge, 2e w bludném zdánj gen co widinu gsem zhljd, 
Kigtek newysloivné krásy, w prairdS se mi bude skwjt. 

Zašlo garo, zaSlo letp, geseň má gi2 přicházj, 
Oko Biow vůkol qrá, kirjtek w9ak neaacházj ; 
A we wlasti kdy2 ho neiy, dál se pauStjm w cizinu, 
Zda. v ginem ho kragi nagdu, f srdci swému přiwinu. 

Sel gsem hory snShobjl^, w chladnau půlnoc gsem se dral, 
Kde seweng hwSieda swjtj, hluSnS chwěge mořský wal, 
Když na skále se odrážj ; tmn, kde chmumau pustinan 
Wicher diinroct^ burácj — * tauhu gsem zanáSel swan. 

Ale darmo mé hledáig, ne w seweru 2ige kwSt; 
Protož w ony gi^né krage tauženj mne táhne zpS^ 
Tlm^ kde w stjnu liibanonu "ml^né garo zaawjtá. 
Tmi i můg snad drahý kwjtek w celé kráse wykwjllí. Octnul gsem «e urgilnd zend; oko widiilu s^há, 
Kde po moři |ondolérů zwuiiňý hlas se rozljhá; 
Kde se audolj we garu wSřném čerstwS zelená, 
W blahé wlasd libých zpSwů snad se ztjSj tauhá mál— 

SmutnSwSak w kragi planaugm, na tichém břehu sedám, 
Po ISem srdce taužj, darmo w kraužných wfaunách hledám ; 
Wnich se slunce skrylo, hwSzdy ffpytSgj se hladinan, 
Ale kwjtek můg nepatřjm; žel se wznádj kraginau! 

„Rcete, winky, pSnné wlnky, kde můg k^ek přebýwá V^ 
„Za wodami, w blahé dálce ř^ Sumný hlas se ozýwá. 
Tam má widina že žige? MužnS tedy stai^jm w loď, 
S Bohem zemS, wlasti milá, obraz twůg 9me doprowoď! 

A ij wStiy, bugné wStry, kam mne asi zaženau? 
A ty winy, zda mne nesau we wlast gegj blaženau t 
Hle, zas nowá noc nastáwá, — wzteklé moře se p^nj, 
ŽefttOi diwé wlny^ žeftte plawce tauiebného k ují 

JUnl Sabinslý. 142 , . 

3 n a j r tt. , ' 

Cb tohoto íafttf ca itopelh it f»$m přitefem 
tafto rojmíauttal/ )3obba( fe cele tQf omvflnofli , a 
ge^o 0inb9 rojmaru píni ptí^Ui ttapni jafmufftíoflt 
p9Qaía. @awaten fe vtfb n^ni ptoúiáiitoaí po břeí^n 
motfftmf a potfaUíi títn^ ^ mtlenfau milence; pH" 
ffeí tím fmutníflffíftjm mriutřfljTi bomii. Wagebnau 
jmíjeía ale tofferfa tato třííom^iínoft, ge^o ^o^reb fe 
tv^afnií, a ge^o rt9 fe epH yo4)n)iwaít) (tb9m úfmf' 
d^em, Uíi jpo^oromaí tuto }m&itt br jo ; fnabno ii^ío, 
u^obnattti piiHm. Q^nffp ttoor mufeí ptiiinau taf 
Itoapné jmřnp býti — a tafj tomu i w fíutfu bjío* 
(Se fn(í<^ me' gatf mtaboflt, Ulí 8eo)}o(b gebnoffo bue 
pxiUli fioémUf gfem fl ntwof ti íarbwnau jemt, ^obuátt^ 
abp piib^tUm bpía fra'f9f gíi m{ ragfřvmi barjoamí to?- 
řreílíía obrajotiDornojl moge. Sáto acntř flefií 9íe'beí, 
a taf{ ontf frafú gfem jbe naíejl; gefl to angely gef| 
to cherub r So gefl cet^ oflatnj fwít proti 9t(Mu a 
tito bin)ce! 

éebttau fe ubiraí ieopoli ja frafitc^o gitra, gat 
obpřegttř, fu pomovi, a jamíříí flromowjm ínWcřpcí) fiřii, 
gen} pitn^ marabut {^robfu) &ii^f)o 9Ruf9 obf(0|)ugj. 
7u jarajá frof^^ a d;tfge fc toe fiinu třj paímoxoi^ 
(iromů, ^íd)^ gm^np gefí ^tn bratřj/' obyoíinauti^ ja« 
flecbnuí )a feban rarjuautt titoéře. iD^íebna fe^ fpatřU 
nijaunfpf }a bui^^iní flrom^ fForo boceta ufr^t^ bo" 
meff ) ni^ojto Vt>9<b^cU ^ytota 6 neja^aíenau ttoifi, 
é obnajenými loEiy a nohama bofýma. S9(af9 tueía 
l^ebbáionptti/ itaté )}rotrán)as9m lojnfem na jab itoá^ 
lanéf a oUna bí)la toíito gebnebuc^au tunifau^ fřerá 
gi fotwa na fcíjnfa bofa^omaía. ®miU ,^a ofolo 
wHiOf tot^a bo marabuttt a brjo fe opit n^rdtiía^ 
tvlic tt) faý^é vuce ^cbbáwnau f oraubew , ftevq obé 
))řebe bnoeřmi fioafyní yoflamita. épí tctij pát^í, 
fwdteřní ben mofleminun), řteré^oj^o bne fe mcffítv 
(d)ram9); brán\) mřflfífc a marabutt)' forau^n^cmt ojbo« 
bttgí: 6eof)o(b yobin^enim ujafnul^ a gafo omcímenó 
nepohnutelní na miflí juflaí. 9ldb by byí frdfnau 
meflemjlnfau ^^vomrun^tt; nemoct loffaf gajyfem n>ía'b^ 
nauti. Stt^i fe aíe gtj bíiofa bomft loraceti ústila, 
bobat H |mU}tfo(H a n>ofal ga n| : Sframíd bitofo^ 
tnám lijefl ; nec^téfa^^byd mn? )9obatí toobp f napiti?-- 
ó)íné ti nemo^n btfti^ (romftooby bía^oflatoenéí^o, ob^ 
poivřbiía bi^fa gemní^m, ponifub nefmílým^ třefaucim 
fc ^lafcmi a mátiía fe bo marabutu. U btoeři na^* 
braía bo ndboby^ cc} Scopoíb ani nepiojoroíoal f a pobaía mu oné woby , JHxaix ^offínní flJřanrmIř pro 
ořoíogbauci přeb bomomnj bwcře poflotougi, a Uttanl 
pocejiní nřřby taf é \o marabuted) naleiagí* 

@b(a}en9m pocitem lojaí 8eopoIb nabobu {vnlatt 
mtaBaunfé titotp^ a mo1}í tt^nj poí)ůbíni putrift na 
pila, (itto, a na UM talj tito angeffřé twťíre. 9?e* 
mdto fe pobiwtí buwřry píné neojlpcbawofli fpanilé 
mojlemin!^, fterd fe beapod^^pb^ na bííjfci fmat^ne a 
pob ocbranau fmaté^o bejpecnau býti mntlo.a tato 
m^fflénřa geg uctittopí napíníía- ttni fe ř nj pKbíijíri, 
ani nifp grgi fe botřnauti neofmfířl; fb^j fe aíe gfj 
ř obd)obu mHa, promluwíí ř nj třefaucíma fe rtoma : L" 
Swoge jemř gejl. carofrdfnd, tojfe, co to ni ge(l, fe^^_ 
mufj líbiti ; nifeí)o gfem aíe gejftř nefpatřií> co by fe 
i tebau frownati baío. SSffabp fe mi pobdmaíy barem 
pePré řptř9; aíe ^ojfecřj' bp* ge wiíerib boř ja^gei^ 
binřý nepatrní ^mt^i i tuíau txo^d). — 5při třd)to 
fIo»tř(b ^ebří taujebnř po íafmínotoé fytince; řteri 
fe bo půl íoía winuíu gegími wíífřy, )iQitf .fe t^{- 
íagíc autíamiřé tnjdřínř^. a)i»řa fe jařerwenaía, f!íc- 
pila jraří, a obd)aV9ic řeffa: ©torna řřefTánii jncgj 
ftabce, »enj nam n?(fař bowoíeno, gk^ poflau^atf/ 
Sotwa je fe wffaf néřoíiřa Troří f obpblí ftoému při-t 
iHiiidf fyabía to^fé gij na gmi nabřeíen^ I^ttcta* @€(3U 
polb ^ wttfnní po «j, bíTOfa^ tařom^mto řwapern po* 
břjTend, w^řřífía, a prcala gafo ppplajfené ptáče. 3?a . 
praf>u fe geifté gebnau po ^eopoíbóioi ojj^íjbía a jmi^ 
jela. I^obnaň á}xoili jufiaí Scopolb u wptrlení fíatí; 
a fb?)| opřt ř fobf pnffef, bpío ir,U; gaíobp fe »e fnác^ 
m toií^aí a tt>e roit^nj tuto fpaníían bjn)Iu byl fpa* 
tříí. 2S mpflPíénfdd} íJojj^řijen fe ubíral fměfiu, »ffe* 
ď9 gebnotlíwc i>řoíifnojíi tohoto bobrobrujjimí ft na 
parnřt uwabfge a neufldíe přemeyfflege, fbo afí ona 
mlaii, fpaniíd bílojřa gejl^ řtera'} 'pob ocbranau fioa*^ 
té^o, a. obbana gebo flujbř tat ofamKe jige. 

.^ru^c^ bne tojaí na fe Seopoíb mauptdl^' ob?íO; 
a ffeí j wecera t mata^utu ©iop^o SKufi). ®íj fe byl 
^obnau (^ttíli (íromowím prodjdíjel, IbyJ jaflrtbmtř 
jtoufy lautnp, an bopromijegí jpém oné fpanilé bin* 
řV. 239I0 to pfemiíoflné přeřwapení, řteréj i ^iteb 
íebpolbowo frbce' rojgaříto tau^an Vraucjí / fpátříti 
uftá; gm(t)|to fe janimamý b^ifef taf prelíbejnř n>ine. 
ípotid^aunřu fe i30fabil ja řřo»í/ a roj|ifnu» pojomť 
't»Íttoiltif a lifiit ujřel fpanilau moflemínfu^ u toeřer* 
njm jferUf 8 ídutnau a i pobíojenpma noífama, febítt 
tta pral^u mafr^o bottTu. 9ta potátfu nebyl gegí ipř» 
nic, ne| gemnf r»3pr^n><(ní rojgitfenf buffe/ brp fe' 
^^ f^flnt gegí ^taé, a ona poí^ 4)fti romanci ^ t» 143 ttigto i ©renabtř wmnflífí fe mauridPý rt)tff nd ífájti 
wífla f na »í«jfln)í Refřanů nab mofIcmiin> jaíttge^v 

^oilebni iwuf^ 8^Ioj)>e»tt pviroi tt> gcmňérn »Cf 
íernlm potoitíi bo^ío^eítív, an fc na gafňé ořioie 
ebgwií mcfíc a fwjjm flřibrnpm, ^uflínan fe wtnau* 
cim fwřtícm biwfj twóř obgewíl, gegíjto flfíwť o!o 
upřeno bvío na pfiímífíc, fřerý fe na marabutn pía- 
menn? tříštit. 

, ÍStom ofamjení bt^ro PíffeH ojýwaH fe řrol^; 
bjťof a fr ó^ííbnanc; ra'aem fe WícftopUa. 3e íltomo»í 
, iDíírocií mnj w^fofe^o toituflu, ®eí^o c^ob b^í wáj- 
ňp a xcint^mi, a j ge^o weíířé^o, fewenř fe třpptí^ 
tí^o turbonu fe nto^Io pojnatí, je gefl ) eniOi mo^t^ 
mínft; f teří bo aReH^*) bpU řenalt paut 2Ju^ « pjí* 
gmíi pob otíránu fwanV gnaíro^ promínwií welebném 
^tafem. — ©fem twoge pofíttffné bjte, obpowíbřía bjnř- 
Uf fííáníflíc f)toxoi9 fwé na SKaurowo frbce, řterj }e-i 
^nage njjtá^nuí rnfu nab bjte fwé. ítcřeíí 8eopoíb 
podjopowaí; je to bímcín otec, přebce fe bnffe ge^o 
inepofogowaía př)tomnoPi ge^o, neboí weíebnojl, fte* 
řan gewíla SRaurowa twóř , a cojl neob^řegnc^o , co 
na n^m gpojoroioatt fe bome|>flIeI, napfníío ttbo^> 
fíracl>em pfeb bubancnofl). ©fent unawen, mtnmt^ 
otec baíe; obfiaraíaí fwřtíoffřu (íantpu) » marabntnr 
a napíniíaé nábobn n>obatt pro pocejlné? -^ ©ejftř 
ne, otíe. - ttfíň teb?, co má powtnnofl. 

gnaira wcffia bo bomu, » ořamjení fe aU opřt 
wxátiía ě nabobau w ruce a flia bo marabutn. 8eoi» 
^oíbowp irařp fi náilebowaíp, a ofaujíenv bpíp rag^ 
(fan poboban bimípr gemní oja'fené ublebíau íunam 
W ^lubofeui pohnutí wjial a ocefáwaí gf n b»eři poi^ 
fn)dtnc^o ntifta. ^o mali (fewifce topffla Snafra, » 
8eopoíbo»l fe jatagíí beci), a ge^o flajíf pojb^l wffí 
tt>ídb9. 3rařowé gegi fe aíe [ertaíí ée jrafoma ge^o, 
ynajra jarajíía ujafnutím frofp, pobéjfene wpWířía; 
On gefl to! a cf>t«a obbř^nautí. ářwapnř gí (fjopit 
fieopoíb )a rufu a jabrael gi. %9i mne pojnáía; fpai* 

níííí gnaíro, »9f {»»!<> f« >«« í wí^i ^« 8^** ^^' fl<^ *^^*' 
totía; ó rcf, fiía ti ilowa^rtum ro^tímiíd, je frbce? 
* ©íťíbnuí twpttt gajířem ^xaťt) anebo nřgafp gín$ 
ilutíegffj cit? 939»^iř bub, nic gíné^o nebubau přebc 
tato fíowa nířbí> njíjnamenáwati, nej: on to ipí, (te- 
xm tffítřřdte ftt)uj jíwot pro mne bal, fter$ nefřon^ 
řenau tdfřau fe mnř ^ořj, a pro mni na oflatnjl cetý 
ftořt japwrtínd. ^ří třc^to ^oraucíc^ fíowec^ tíf!nul 
rufn třefauci^fe bíwce, genj tu ie ffIopen$ma ořlma a 
řwapnř fe pof>5*wgicint frbcem fldía. fflpíab^ gcg fnab 
níjn^m ^o^Iebem anebo píjto^tiwým (lotoeni ob(aji(a, to tom ofamjeni Bplo ale j bffjTe^o nttnaretn (ttřje) 
flpflfett; on fe w^ecerním tichem rojící^d »oíagící ^íaé: 
»ů^ gefl Míti 9Sutf tgefř mílofrbní, obraíte fe řSoi* 
^u! — ířřeftane, promíumíía npní gnaira todjuř, 
f904i onen í)l<a na wpfofit? Upomjnd mat, pa^ 
matowatt na So^a a Robinu f mobíenf^ 

Xo potoibixo^i, to^xoinnía fmiigt rubl g ge^o« a 
tofíanjta bo bomu. Seopoíb bp ip( rdb onen toelebnř 
flawný Ifíaě jajejinaí, genj mu geflW? » uflfjc^ jtouřel ; 
pogala ^o tojfaf bejbřřp uctp plni pofora, fbpj npni 
ona pofmdtnd floma je tú^ť^ minaretů jan)jnjn)a(a« 
SSe flabfé fnp po^říjen naflonc^aí »e tojbdíj fe ojý-. 
tt)agicím í^íafum; an fe tn nagebnau í ^najra na.bo-* 
mon>ni n>ějtcce obgemtía^ ^Ian>u f nebi pojbrniJl^ía^ a 
gemnpm flawícjm ^ídfřem pronefía fío»a: 23uíf gejl 
xo^ítif Sň^ gefl mííofrbný, obrařte fe t ffio^fu I ^oboi* 
baía fe angelu^ řterpj, nebeffdu gafnoflí ojdřen, prá- 
WC é nebeé íflaupif, a opřt fe tt)j|ůru povojneflí ťtítcU 
Scopolb říefnuí, gefííi je přemojen Jdflfan anebo :pra- 
lopm, ttdbojným cttenr— on fíefnnl na folena fn>d, 
gafobp n>DjnaTOaíem iflamu bpí. — 

?Vto při^obp »ppra»ott)ar €eopoíb í^říteíi aíi- 
mu i tat ^oraucjmi flomD, jé j ní(^ «íí pojnatí mo^I, 
gaf hluboce geiř ranřno ge^o frbce. @m«tn; nan po^ 
^Uhito, fen : Wii mif čeopolbe, je tf gafo bratra 
mHugú a práwř proto ti iapxiiafjim, wppufi j .mpfit 
tuto bíwřu. ®egf otec p^ťijdii robem je jlaré^o !me* 
ne 3Rauru jrenabffpct) ; gejii fpn ono|o fwaté^o, genj 
tam to marabutu pohřben obpoQwd, { geflt fdm tafé 
u welířé wdjnoflí. ífbpj přeb nřřoííía rofí ftrajPi:^ 
n>d bauře nab nafllm mřffem jd^ubnř juříía, wpfllt 
wfftďnt ndbojní muli ncbeíffti na minaretpf a pof|ta(t 
í nebefům wraucí proébD o pomoc; aíe tjm juříioegí 
buvdccia ianU. %aU ^ajjuj toflanpií na fwogt xoi]^ 
tu, a fottt>a je j aSeffp přineffenp turban rojwtnuO 
gij předal lígawec/ mracňa fe rojí)tptíIa, a rojwínutý 
turban fe třpptíí toc pobíefcjcb flunefníd^* $Eeato tur^ 
ian nofi, gafé xcibií, geffte aj pobneé, fbpj rowinau 
putuge, neboí fajbpcí) ofm bní j SHébeín gbe bo. ^a* 
mametu, japřtfa^d wínp a mračna, i wpprofj poje^' 
^ndni é nebeé na tuto jemi/ 93ebutnt, joctwjfe gcg, 
opaufftégi flanft fmpd^/ abp fe botřnauti mo^U ui^p 
obřipu ge^o. Upoflec^ni tebp mi rabp, npofíeť^ni ra* 
b9 přjtele, fterpj ti cel^m frbcem a celau buffji nafto*' 
9fo geil, a zapomeň na bj[n>Iu. 

[Subottcn? {fonřen].] 
\ 15* 144 

*) S)t.etf a- 0efk ittMnettťtí mlfto m Vrobii (to W\), tOf 
eitadit) af! 60,000' obvv^otetfi. 3bv ff naiobfl pQiD?|lnt ^Of 
temet/ f)U»obc( Ulam^io} ntb mtbometfloi; ndSoienfiv), na^ 
l»afl<(|0 ob ofab^éb^ H^wo Hlant, c^ pobbanoft IBo^u ^na* 
mění/ ftrré WintClo m^vabií ofolo léta 6yil pobU naftcbo Ift 
po^icínj. Ši^^tol^^i A tteftanflwi tcbbd} n XvobA wflíce pro« 
fpi^alo, a ponltoob} pofbteni^ § n^bo} fRo^omel po^^scl / fe 
n>94(auba(o , ie ob Sfr^ela a ICbco^ma Ívo^ ptoob bn;e, 
(ncbot (e prp }be ufabU 3<inttf(, ttp} ée Two^í matfau «(aga« 
c«u pčfb {ebcawdu @ťírau pr^nauti inufe()r wtbfl 9)2abomrt fe 
bptt pčinacena, tiftU m\tp ^t libovfTf, fdfltu {e tcc|tonlM 
pifamauti* ttinat fm(9 Haribo i non>^(»o gdtona # o wttbdmol 
fe ia poiooíanébo ob SBo^, ob9 pva»au pocta ge^o %ncwa na 
lemi ed|al. 3dtlabni řldnfp iéiamu gfaa tpto: 1} ořiiftowdn)} 
2)iiiobUtba; 3) pA^ ip mefíci Mamajanti, lonfm} )a bne přirnf 
tofTrtíía petrawa fe lapowibd, po fUtiml P^^ (lawnoft be promlTi 
náflebu^c, tbf} w?řjtim |afe boiooUno/ tento pflU ^ibtem it id9< 
na^vobiti4 4) idConnj almn|na/ ftetd| foébilndgfauc obebdrfA 
otam|ttí)(bf w tom |dle}i# ie fe 4|ub^m (alb^^o iha ítpřťbcdtp 
bjl momité^o flattu poftptuae; fonečnř 6) putomdni bo SRcttp, 
řami taibp fiDObobnp a jbramp inoflemin co }{» orpoft gebnau 
pominen ^elt putowatL 9dtef gcfl n mofleminů safwecenp ben« 
jBlebié pcjtlabu flacp4 2CcabA d pob(é obra^ Stm^^ie lať^o* 
wdma0{ obřiifu. 3<lo« aapomfbd pojjttdnj wjnai bowotugc 
loffat ctpcl» |enp núgcbnau ^o manifltp podjtf^ a nabto I otro« 
f^ni bo wfiU uii»ati* ewoté pifmo fe a nt^i na^^wd iCorom 
po acabffu: {ten), a ttptlabatfUI pifma fe gmenugi aítemo»é# 
t. Q. uren]. flBcfmřd pořitogi moflemjnowé {a< ob bobp, co 
Stabomft }e fmi otctnp ba fOtfbtnp fe bpl utff I / toti} ob r* 
622 po A. n. i to geil d»9i^ b(an>ni boba> e^i «&tb|i(tt t. g. 
po axabfu : autlf — gmenudi* *V I ^ 4 T 
%a5 • tpt)tt«iUfce kamenottskv. ^ - ' 

)}ametí§obni^m mujům naffe^o iD/tu^ gegic^ito 
flátDd ^otrn>d tt) ufícc^ i net)tt))ba{en?g(fí(^ )}otomfu, 
náleji neom^íní 3((oté @ennefeíber, tDpndíejce 
•famenetípfu. éebo ttáíejem obírá fe it^nj uj na tifice 
tut, tnno^á robina fe {Ioro))au}e gfm mii^^S^f i<^ 
mnohému fe g{m i nemalého gmini bojláwi. @ím fe 
wjbiř wíc awjce ^^ttíiim » obc^óbu wtj^owuge^ a 
umftedd b{ía sim bofa^ugj tojneffen^gifi^o flupn^. 

^0tt>dí|jme4í poh^t^r QdHť^ toto umřnjl ob 
pmniáj nebDfonal^c^ ^orufů@ennefeíbron)^({)(i793) 
a] bo bneffnj^o bne ubříaío, mufime ^obíwením ujá" 
fnanttf a na mit^fpíénlu |>npabnautt^ fe gefftS fnab na^ 
ffim p^tomlim p^neá)dno bube^ roj^obnautt: geflH 
@ttttenbergon>o to^naíejenl fní^tía^i*' 
telfttoi (1438), anebo' 6ennefe(bro)oo 
iPt^ttalejeni famenotiffn loe fioýc^ ftd^ 
f(ebci<)^ {namenttřgjfi gefl. 

tHoid ®ettnefe(bet nmfel tt> Wtniáimi 26« nnora 
1834; fb9i ao»)< fn)é untřni fltj negen xotími jbofo^ 
naltí^ ale i tt toeffgnoft ntoebl; nebo! lopbal to Wlni^ d)otůi anptn^ ))onaucugíci i^ii o famenot^fltt/ ift^o]* 
jto cenř a bofonaíopí řajbp^^^řřitel a ctitel umřni fc 
obbimotoati mufi* 

as 9 ^tfiotoi nemáme g(}.boTonce na @ett4 
nefeibtraf na ge^o mlité {dfíu^y a na ge^o nebiwnc 
obebranj^fe j toffoto fn)(ta )a))omenautt; nebof gefl 
tento umrlec nii, (Sec^ gefl, tv^raje narojen rofu 
177 1» ®e^o otec/^etr @ennefelber, jnamenitý ^erec^ 
obebral fe | ^a^9 bo aSníc^on^a, a taf^ f^řtjfel ge^o 
gefftí mlabý f9n i n|m bo batoor(7c^o ^Umni^o mi^af 
fbefto fmé nepprwnj^gjfjl pofnf^ poiaU 

9}auje — l^umobf^nf »9ttd(e}U taf nuio^a n}iteř« 
ní<íi n>řci — |)ř{»ebía naffe^o ©ennefeíbra na fifafluau 
m^iflénfu: o famenottfř fe ^ofultti. Otec mn nmřel 
r.\791 a libného gmfní mu nejanec^aL Kb9 Ht 
otcoma práni ptána flubon^at, c^uti nemilý a pteio 
ifet táti, )ban>en n^nj wffi |9ob|}or9, t bitoaUu. %am 
mu aje Iftéftj nefwetío, a nbo^j^ @ennefe(ber t ge^o 
matlá mufe(t iápaUti é nauj{ a bjbau. ^o fToníené 
ixoauUti bin>abelní brdje poluiií fe o jíepffenj fmé^a 
Hatqn f))ifon)úte(jhojm, nayfal mAlau iino^ru ^bie 
SKabd^enfenner/' a penétoail tímto yotufem 50 )(. 
)íf7al, fepfaí bru^au, (terab9 mu byla 100 )f. xo^* 
Vila, fb^by b\)ía pUb (iyffj^m tr^em botiftřna i^ía.^ 
Xo ^0 ^o^nulo, |)řeme9ffleti, gejlít ip fe nemohlo íe^< 
cegí a facin?gi nej bofatoábe tiffnautt; a tnno^ými 
n^lafhtimi yofufy fe bof}a( ( jnamenitémn nafeju : 
Aed^eimffau píoitn wa^eneínan flotřitt 
poU^tm ti)offon>|^m(SSac()étíntc#, bo nf^o pi^ 
fmo obrdcenř tt)rptt, torbté f^felinan btt« 
fi{ou)au xo pit ptati (mtt ®c()etben»a(fer ju ántn) 
a otiftnautú @ennefe(brott>i fe t^ebío gafo @nt' 
tenbergototf fterýl, nemage n)(a{bti^o gmíní, be} yo^ 
moci ci)í nemohl fn>é noioé umřní yromojowati/ a 
míflo co bp bifl xoáltn býti mfl^ prontffl^otoáni 
ropttpiti mhftí; @ennefeíber pUbce toffat nenmtlet 
na nef(()obn< brdje, n^ebaucí í^o t flan)némn cjíi ; tt^ 
pHitoi fnáffeí naujt a prondfíebottxíni , a mno^^tn 
nefnájím pxi fme'm.|9obntfáni fe )9obrobiL 200 jl. ip 
b^fo na jaíátftt bofíaíowaío, )ao))atriti fi tté ^reé), 
f amenné bef!^, barwn, malé nábofijhOapír ; oíe jabnó 
mu nechtěl býti t >)obpoře* ^dn^MAfl gafpd Ul^^ 
Ořelec, Iteřj^ ) tt)0gn9 <í)til, ja fe pofiaxoiti mu|e, utoo« 
til fe 200 iU báti tomu, fter^^by a^ ^^^ \Í<^H^^ ^^^^* 
@ennefelber baufal, je a| fe.tt>ogen{f ému ctoicen) na« 
nii, na boioolenau pustin bube, a potem je fe bube 
moci fmému umění ^le libofti obbatt; je bube moct 
tifVnauti a oyet j n>ogn9 fe n^^fau^iti^ aj nřco f)enf| nciMtpHe tcf^gifíc^ baivorpfpc^ Sáfonú/ látnp ci)o<' 
lemec f »ofl(řu ^jřígíH nemocí. 

. j(aufef tnafutatitry ée špatni to^i^in^mi ttQtaf 

wt.přimebt ©enncfetbra na tuyfiléitfu, báti ff Me 

ftnUl^ tp&^ehx bo tiffMnjí tmL Stetaefprase ^oii>ibaI to 

tmorinmu ^^brbnifu, |). ®Uiinttexoif tUtií^ gi| t4« 

I01Í9 )nal# ýřebtojU jbafííý })o^tt< na ufáifit, ftet${ 

fe i @íeito(rotti ial iaíihiU |e fe obl^obíal, tia íůla* 

^i aotratt^ ob Gennefelbra bati jřibtt na nott^ ti« 

\tixM* ^toaniit ©íeténerem flojenýc^ ^^ifnji i ))rtt- 

toobcm namrjiru bpí ^rtonj toýrobef to^to tifu na noty 

(i796)'f řterý fe tař wpbornť ^jobařií, je tocíenec • 

(jřutfur^) fam f ba((fimu tomuto yobnítání 100 j(. 

baromaíf o^ ie tyto i o^atni tím jpňfobem ti(ft<né níu^ 

f{ra(te toelmt na obbyt {{ly. @ennefe(brůto flaio fe 

ttyni »)(e)>{ft(, neboi inf( i @(e{énerem loffecfo na yo- 

lotoicfttf cofoliio ma tato famenotiftárna to^nf^a* 

@autefetber bal fioogi bo6rofvbe;no(l a wbicnofl tim 

pattni na getoo, Je fe lob ©íeténerar ge^ojto pob|>o^ 

rau ée fwýw nmfním u toeřegnofl toflaupíf^ pfi to^tá) 

|)otomni(^ totíf(iéi poimtdniá) nifby.cete neobbKít, a 

fťúom ani na maftnf ani bratvy X^óbalba a ®ín^o 

nejat^onníí. 

^onímabl 6ennefclberr gentufto fe )}ro táct 
ttitto^o tiflnauti bán>a(Or fioé nom^ um^ui tojby iboi' 
loRaIott)ati a nui^^otn>árneg(fim učiniti é)til : íaflo fe 
nin mno^é j9ona)}ran>o)oáni nef)on>et(o; gemu i ®Uii'^ 
tteromi na ngnnr gfdnc. Obron)(!ií to;^trtoan(itoo{l a 
^orauei lafFa f uměni mn ale nebály oc^abnauti U) 
ipobnitani ftoém;^a tvn }|)&fobem fe ne tat ge^o mo^ 
^on>ito(i mno}i(a/gafo fe ben po bni umíní ge^o iflec^^ 
tíÍ09 a práce f)3aní(egf{í ttoárnofii nabýwaly. Safe fe 
, mu )}otoeb(o^ obrajy famenctifřem )^otott>itii fteré| 
otoffem na f^ořátfn gen^ net)atTné by(9 r pojbígi aíe 
neyfráinřgffim a mywjneffenfgfifim umHedým yracim 
na bof fmříe fe po^aroiti mo^íy. Srjo na to boflal 
fe mtt ta fpole^njfa )>, Stnbreé, si^ramce tt>elfé cinott^ 
ftácn^ a mufifáínj^o obd)~obu to Ofevií>a<íju. ^. ttn^ 
bm mit jnamenité gmfni, a proto fe oba nynj fna*' 
yáip obfgtné (amenotiffárnor J cáiify patentem potwr je^ 
ni, ]|) Ofenbac^Uf to aRni(()on)ě^ n)e XSibnif to Čonbýni 
a n> $ařj){ jatojiti* 

9toht 1809 byl iq^bojorce frátoioff^ ba^ 
toorf řé íitoírafíet i rocnjm přígmem 1500 jíaf- 
týc^ bofoien^ rIj fe by( gi} břinče famenotif!<in i na 
mapácf^ poftt#C Xento ouřab pobr|el aj bo fmrti* 
9(eroU nynji be) flaroflí |itoot ttaioiti mofyíf neopomi^ 1» 

nu( prebce, nendáíe- nr přebefilé pfíMimo^ půltkio* 
xoaťx, a o gejfte »?t(f| jíepffení f»é^o nmřní fe fta^ 
tatíf itolá^ti, an mu pott>oteno byíor Ivpml feáíoio^ 
^i, taU fioogi lotofhti tfflárnn ob^avimoti* 9>te(tt 
1810 pogoí 6ennefeíber bcern ř. mét}nif^ anbttora 
Sei;f(^e ja manleífu. - Slyní poial pxacomati na fnxStt 
litografícřém fpifm 9Iebyía to nío^a fnabntf^ »^ to. 
fe tohoto umíní t^^falo^ bofonafe pobařeným to)orným 
ítpem, gaf fl byí přebfett>)a(, obgafnowati, lyto tQ* 
fofli, fmrt ge^o přemtlé ^oti pH ftorobn fyntíSfa a 
ge^o fforo bmauíehí nemoc byty pf jetnan, je fo {Fon** 
{enjf tohoto toýborné^o fptfu aj na rot 1818 opo}** 
bifo. -Opít fe ojenUr a mjal f! fynotoryni ^nbební^ 
febiteíe a rytíře }^9Binteru, fterá gebtnému fynu po 
prmní manjetce upřímnau fe flaía vxatían* 

^byj toýborné práce, fter^ fe nyní lo^ SBíbntr 
to SRnic^on)?, to 8onb$h?r to^^ařijí a gtnýc^ mefle(^ 
famenotiffem i^otomugí, po)omgeme, obbitootoat mu^ 
fjme pofrofy a ro}fTÍřenj fe to^to nmfní* dennefed* 
ber fám powajuge přetiff ja ney^Iamnígffi fwé^o 
ná(etu. ýřitom potřeba gen na papír napjati neb 
myfrefliti c^emidým tnfandem/ tifem to na fámen neb 
nígafý ioxo přenefH/ a to frátfofK fe to^o fetnýč^ 
ottffu nabeíá. — U taf mno^o bofájato toto nmení 
afi we 40 (ete(& ! @ co bube moct býti famenotifř, a 
gafy jlupeň bofonafoilt bofálgfne, a} taí bloumo n^ibí^^ 
lámati fe bube, gato f ni^t(ařtte(fhoí ? — @af pratobi* 
ioá gfau floíoa, (terá napfat @. aS* nynfgfff bawor'- 
ffý U&ťf briwe gefftí, ne| by{ ponománi nailaupil, to 
@ennefe(beron>í bjlné f otifFnutí (e famenotiffn nále|e<> 
gící tefutinau: ^amenotifř gefl geben } ney-r 
)na m e ni tégffí(^ n)ynáíe)rii ofmnácté^o 
floletí- 

SSeční tajnamenátto bnte gmetto tohoto mu}e 
to fntje nefmrternoflt, a gel^o {látoa fe rot(fíří po toe^ 
fpferé jemi, fbe toíby a itá\ni nmftii ro}boítagí. tt 
Xznto mn| gefl nái fragauf @eimefeltra {plobtta 
}emí {effá, <Se(()ie gefl ge^o. tolafi) , ^ra^a fe 
^nofíti mu je ©ennefelbrem, wynáíe}cem famenotíffu, 
a jáwibíti gí bubou tohoto nmííce mno^á mífto* 
6e(^ie, br<i^á naffc toia^, počítá gc| mno^o fían>ný(f^ 
mu)fi/ mno^o gi(^ porobiía a toypefiomala ci)0}em^ 
cum: bála t p. Stimii toúimjo malíře, ttnt oni na 
9lafaeta SKengée, ba(a mu oblíbeného fomp0ni-» 
flu Sofefa 3Rif(itoe{fa, CBíbni ba(a pon)ř{tne> 
btoorni^o íapzlmi^a Floriána ®a<«tana, ba(a 
gi toelif^í^o ^anfKfln Sofefa 6lakO)(a, baía Son^' 
býmt gebno^ | neyinamemtigffjMif rytců na mibi, m 

w^peilíli nmtíc&, mnolfo geif^; i^tfomatelů flan)nýc^, 
fteréj mají cí|ojemci j (Scc^, bíí^í? alf pviíié obffír^ 
«^f tvJTec^ Sic^ )9obotrnantt. ^íaubni iDffaf můjeme 
i>|)iiío»atíf je e n II e f e í b e r jwřtjfít cH^obu? |)o-» 
9et mlfic^ umeUftr )e rogett^ (Sec^ gefí w^ni^ 
fei^em lamenotifftt. P a ut n\k. 

[|>oítařowáni.] 

IV. 
Fer correr mi^lior acqna, alza la vele 
Omni la naTÍcella del inio Ingegno, 
Che lascia dietro a sa mar si cradalet 

Dantt dťy» Com^ 

l^orne yopoUboí saftt^^o letnilo bne bonuttfo 
tnne ( ob^ítmttí* SSyratoo, :f)ofrag í)ágt, toimía fe 
flejfa mr)i (íftaiti a mlaié fhomott>j. SBe fljnu áila^ 
bici^o (aubl ufobU gfem fe. Ha blijTu íetihDcV po^ 
iotaf l^oí^íijege tta rototttUf bo bdíTp fe ta^naucj , a| 
tni na objoru I obíal&m fitm{ci ^or^ t^roíffé |)o^(eb 
)anie)ií9. Vřtffmofhié |a^rab9 {Iřibaíy fe i íutami, 
me^ nimi) ^pomeranfoioé ^age :|)roj(auta[9 , } nic^jec 
)be onbe n)9^au)>a(9 ^řfwfttmé íeto^ábr^. S93 gafno« 
fli fluneřni 4>otof9 fe (r^nu(9, a tt>ibá(ení gejera |>ob 
ii>r<^9 píannía^ gafby ytaubowé (án>9^ a ^o^ fe tt)a:« 
Tfeú f raginu {atápfti* . 339(0 n>efeIo na profioře i^aU 
f{é, a ipimáni iiml i pi^aíp pa^if&to a jn>onf9 
po^ijegící^o ilábť |fu(DCe fe bra(9 to frbce mi, gof^ 
b9 )muf9 imitiitl^ mne »ita(9 túiti. Ofo mé bíau'* 
biío pú baUfofli/ a bu(fe má fe cficerfimíía )po^(ebu 
na ttá^ni fragitt9f gen} fe přebemnau ^xott^ gafo ro)i> 
(ojeni fottta 4 malban Gíaube SorainfVau. 9Ia ii^ 
paitXf mebU ro)(f|řené^o gejeva; flaro69l9 fe nadyáiQl 
Há^t, ge^osto blau^é jpořabí ofen fe třp9tíío co 
raba )l^anci<^ ^míjb. 3 nembfofé 19)3(9 l^íaé jn^onfu 
ta( láhnmiitoi pronifal (ragťnttf safb9 bufft ttmjra<- 
gicjl^o ( obíaffim bopron>a'}c(. ^oxúitíi 69(0 tal gemné, 
• n>)be(^9 (u^in a ^ágů ta( líbfjnér a jwonfú snfni taf 
po6o)né, je gefft; n9ni to upamatománi na onu (rái> 
fnan c^tojili bíájenf fe todjitoám , a i pomjbec^em : 
£t in Arcadia ego! )tooían>am. -* 

9() potnb gfem náflebowol pautnifa^ }be xo^al 
mt}el9 {Ieb9 ge^^ a {offo(o({n> gfem fe táial, )ábn$ 
o nim netoíbn* S9lH gtj ob anřabu n^eřegnf n>9' 
p\iup i jiiífaí9 geg ofob9 peátoní. Ubeipeíen, je fe gefpt; tten)9}ra^í, to, této fr«g{ní gfem ^o na||ibnántí 
boufal. Su ja ntnau pmfl l^iígr a } ^Enbofépwantvoi^ 
)n na fFwííé brňnS fe bitooce ^nat mtt| n> fe(f!ém ^bi« 
tOtt> a ngijbét fu fttífftertt taf b9flre, ^am Um na 
peruti wítru. — •*»* 

^o)naI gfem to gejbd p?efhogené^o pautt^fa, 
ftert^itOf nepo}orngic mnff b9{Ír9mi ffofp (u Háf^itn 
fe b({jt{. 9r}0 gfem gejbce n> báíce ani nefpatřtl, ^geti 
gijbau pojbmjjený prac^ jnamenaí {lop9 q^d, a nlfgít 
bo)nn9 itmif9 f(a'fftei^ni^o jiocnTu, ani i této po nein 
pam4t(9 '- 1 fpatřeni neb9(o.. 93e) po(^9b9 toejfefbo 
náffitta, protoj i gá febraw fe, tamto gfem fe nbíraí. 
' ®efftí přeb flunce jiípabem fíaí gfem n tod)obtt tíá^ 
ffterní^o. .l)tt)éře 69(9 ujatt)řen9 ; 69(0 tt>|faf fr9ffetí 
frdr9 po d^obbtfc^f a maÍ9 jmoneíef ^tooíáifoal mni(^9 
bo ^ór9 obpoíebnf. SDomnjwage fe, je fnab fofleí ote^ 
to?en gefl, gaffei gfem pobáí fu d^rámu; tt>|faf i tento 
b9Í )an9fen9. Qa\leťl)l gfem aíe moblení a jpíio na'i' 
bo2n9c() mnt<^u^ genj nx^rámě taf eíeg{ď9 jajnimaír 
gaf b9 ipitoci gafn$ ben ufofébámaíi to Umnan noc* 
gatjm aíe jafllo flunce, i totacťía fe.ftíba ř bomowu. 
SRntfft m fof}eIe uttd|^(i, a jafíec^í gfem frof9 toxaaxi^ 
SM^ f^ i d^v(ímu pj) c^obbác^. ^ ofmříil gfeft fe a 
jajmontí gfem u tt)c^obtt, jábage o přjflup bo »mtř 
a o pofTíu. |)ofliftjft{ mntffi ťemn9mt, blau^^mt c^ob^ 
bami umebíi mne na obecnan fjií. tt proflveb tt>tfela 
i^ťttbc^o fíenu tt>eít(a fwjtiína, btihinacti ^ořjcjmi 
fwířřami ofwřcugic weíiřau fítí. átoířoíem u )b{ febříi 
mntffi }a toeIif9m floíem n n>ecere. ®eben } mtabjfi(^ 
^íafní přebcjtat j(omf9 je jimotA @n>at$(|f an pojlu'^ 
^aíi pfi tom roticfj/ce, ptínř na mUitoce ^Uiiíu £3 
tíc^ofU gfem fe nfabit na nrcené mjflo fn jíoláfftnimu 
^ofltnffému ftoíu, na (terémjto ;t9r9 fnojce gafnau 
I09bán)aí9 fařtíofí. 

^íaton máge me blan pobepřenn, <e )att)ren$« 
ma oiima tt)fřf je mi febiH pautnjf U) felflém obímu, 
ani) mne nepojorugic ani fe nepo^9bugtc; gen ufta 
pof|9boma{9 fe, a }afmuff((9 obítceg gej^o bufajem b9Ír 
je nepoflauc^age ítenaře, n> ^ínbofé fejabral m9ffTénf9. 
S3ino i pofrm nebotfnuté přeb njm ftar9r a ia^, (ú 
tof}n9 xoiitčf gen>iť wnitřnjf nepofog a boíefl ctjíncoi' 
ion. Jtb9j n>ffaf mnid^ bořet( nlo^n fn>au, pfetri^ro fe 
tic^o a ^Íu;n9 ^owor mniťt)& oiyitooroaí fin. pautnjf 
nepol^nutř febeti )ňi!af. Stefteři ) mnid^ň pojorni uct»r 
n?n{ na mne, přifiauptíi f (loíu- mémt^ a ntoebíi mne 
f přebftatoenému , f ter9ato přjn)ftin>i nvoltaxo mne, m 
ro)mrun>u ée mnan fe puflií, aj í^íai ixoontn cái t 
rojegít) fe o)namotoaí. tlttc^H mntffi a tiHi^tonawaíi @{j ob(^fta*í» wn»1Pr « ítrírtW ft je fírtř, an gebcti «"?* aí *eb«« nxbía; byÍA loffař to wůU iumoamé ' ' 

I irfd) U fh>(a fřbrow ftojce, ř íoji nii ntwfK djtří. «<fíV' ' ceflímujto u|)ofoa<ní teře nájiebowar •fenu 
^říjlňoiíU gftm f íjatuntjřa fpřjjtofie inBj„OřřM»e^ ^ aut nit fíao, taf jraby fe nebo^jMfiií i _ 

mne »e fwém jMříofliřu." ©waaef Hiefl » gebn/, b»ř Obí)ufř, míabjřu, nebiStcřfe mé; tianfií gfew fe éro- 

fwjte 19 bru^é ru«, wůbte «a| |>?eb tirfníí trářeí « »íc*enjJ»o jnatí je fírattj) neiořrp ge^o, a jjřřflrtí afem 

wffet^ bwéře JO námi ujoTOirnr.- Ste^mfit a řeť^tot *»»í ^^^i*i « mííowaH ge. áříefTý rcb míemífím 

Kjefi í jámřů p9 pumy fe ríjté^r? (JjcWo*. «8e ."íff" í<«? ííojí f*/ a níjjoc^ojjnííc íet míneffen»'A 

flranném obbříen| liá^tta nám mní* ttřwřcl bwí ""^l"' w^iíofl «n>5 t fmc^ffleni pftpiami naiúnd- 

finř weble (fbe, pevnil bc řajbé na |lňí gebnu f»j- **« flí« ínjj« ffpanwfli <)řííříťtofl fe ařáje, tám ífti 

ti, ?JřáI nám bobrau noc, a ginan flronau, jafe ja fe- ^"í^í ^ !>«»«»« « játtogem j^JiSfobnofíi jařrjwá eerné 

baa aa»ře», obf#rr. - - . frbce! -- ^Ui, míabifu, řin mŮB ipí ilp, ftřrufním 

Síofti mnř jb|}waío fafu fu ^jojoretoánf 0nř, tt ^' ««íí»<í í«b, a joTon^ í)ronáf!ebiiflí«ae; řfnfj ttjfař 

fícran mne mnidj nwřbí. ajubowý, umříeaPí a flPwofhif *>«*"''(>'> «««" íJomflan tóf ařraíwe, íoř bfbaé b^íí, íe 

ijracowanp flůí ble wfufn řejb?) j báwníc^ řafů ^jo- J'^'^»« "«"< f Votréflání flt(^. ajreB, aúm hobati, 

d)ájeti fe jbáí. ÍRihlil obrojá j »Ioffé fihí^ frá- "^W**!' fl«« ^obnjtti, a řre» ge^o ))ottfht jábá ob 

fililo bjían (Iřna, j nid)ato jeben jawrojbřni mlabáteř). í^^í^fní^ V*á»niřiil 
bíe CXuíba SRent ířebftanjcnjaí. Obrátit gfem fe ob ®'^' ***' *9íí f< «r« i^ránitt, neboř fří^án df{ 

.. frújné^o |30^Iebn, wjippmjnoge jí na w^twp, gid^jto *' "^ff** '^•'"'í* ^ ff'*? *»< ttWwaeno gfaai 
flfem bií fmfbfem. - 3 otewřel gfem ořno a Ijtebří ?5anttt|ř. aWjřflíl, je ueíjřegba })omě)í téío ' 

gfcm řraflinaa |n>abárettému po^oři. 8a 'rafn^m bnem ^^ff'* ©WMiř«b df«tt ffeb> m/? |)ař ářbo ge w^jřa- ' 

l>řetráfná ^jfidjájřla nof. SRiriob^ ^»řab aa temní. bíí?-^*wto bneá mne pnndUttomíi íeabd,|e afřm 

tnobrí obíoje briUantonjan ffíjjítiío fe flafnojií, a í* 8"" f**^* "*'^<ín«t- VwtoJ t ťj »této gft fe tov-- 

lijauti ©í>ríué meji nimi gijn^m bo^ořonjal piamtnm ^^ Iřaginř; aíe »ej, nepomebe fe ti a(í«ií't twfia!" 

fioím na cbfoie, a mřfjc fe Wanáffel náb ^orami co ^J^ní^'' ř^P »9^ojen$«a w^ataaeni moge jenja, mé- 

efjniwá fante, i ^jbrná ge^ojáře bířefawcíit^ lejřaula ^^ «'">"*« f« botířáll ©efftř fe nétřéí WěaMbíl mne* 

fe gejeráí^ tojbáteníc^. ~ »ic< •' - 1» í5ob ořnem bpí fljflert fliímot. ^autnif při- 

- SaJHáffíeře »jfe utít^ío, i })onjíí gfem bob^ noůijl f""^ ''*^""' * ^^'' ''*^'>í<" ^?>I říáffter ttogář?), an 

ft gai gfem fe gjti t í>autniřo»i. Sento a ořna ůa "'*"'*"' a<>i»onií{ a pnnnp |ábát£, - 
jeb pohtpUiťí Uh a áaíofiiwě fobtoae ^teblí, a » í>« ' g<fltř fe <íicel n)t)mfanttatt?W5řřtfř^atiřnjř 

ořn gí^o fe iip^tila flaa, gcgiito í>o]^teb jjcjnuí frbeem ij" *^''^" fe.^n«í» « b^řp tam Jfttojeftí fe"(^oí){í. 

tniřm, neboí fla^ to oín mn||řém taaaeínaii ma^i a»c ®" *'ff*' rí^ífgt ffcCií 1:0 nf, a Wíířfí gfem gi ae 

3br«» bub w ci|ínf, jwoíaí gfem, »^oíe lofíft. ""/"' ^^'>^^h <«> Voříaál? ®á gfem áewiáeal jwo/ 
*att.t>»iř. Co jábáé obe mne} tfttt < ts-wo* . ^ÍL?' "" <*^' náfitan mni býřn »o?r»ati fe fnajií. 

■«áíIebagřl.»,w?@w,»^,raE»M»«,-(ilefaabw.á. S -^-l 'l*T^^K"* «' ^"^'^ « ořnfl, « břinřotem 

» o«W miaji ma I Dfež, jbelgeíK o«« býřol - ^' 'j"''? í"/* ^'^í": 

JíftWo tMrawim béru to^tr^I j ^xífn, .« Maboce d »», „ , tí?"*"Í.t f' i«*<>l'í- - *f<flr*r ««, gař8í pftmc^. 

mn a«»aait, aá fe jatřáfli) iiářabí »'fíiiú , S ' í^íf í Sf' /' '""^' ^'*'' ®'^ Sf^"* í"^* »<«Mi- 

iti^m^^^rí^t^tZ^.^U^^^^^^ Jóbif , rařau řábetfl^c^, « tobě fráfn«í'^r^^^^^^^ 

líné mne^ířSSS/ ^ *^ ^ ^ *'^ '• ^w^""'""**' ^f"^" ' *"f flfí ««{ tafto ařiníí? 

•ame mne iHiff^ p^t^ " • &á, mt^ babiá ftoébf em, "Je netoin^' gfem ! 

«íab,řa, í,„fa^e9 a «e9f»«řgffJío i,U, u íd^p i ^r(le« obe m«« toejmi co í «im ?imH tob g^ cn , ra 


^^^ 148 

mniáitt pH ob^^n ttúim' ráno ti poíol 9t9tti ale 
Stif úhp náě ne}afit^(9 u f«(e* 

jtb9) gfem bo lojnice torvoftt/ }a{Te(^( gfem ftlné 
řfol> |)P cljobbííd^f a Wjjfcí fp íe btt>efím; p^ti^ 
na paí } ofnar ittno^o ojbrogen^d^ gftm ^atrtL Su 
fe otmřely bi»iU, a niMit tvpgdifů i mnic^n froli^ 

Gonva gfem ttff oltf dtn? batti^c^ ctáitt buflog'' 
nifoioi aobt)ott)ibat f yřtbíjjií fe f nřmu i^aumif, řfa:, 
9Ru}, ge^oj ^tebáte, gfem gcí. — Kno; gioclal gebcn j 
t»o^it&, tof geflf genjto nám bne^ tv^ági fe )tvat{(/ 
an gfme fe ja nim ^naíú 

Obrátit fe bůftognff f pmnihtoif frotónawage ^o 
t popráním ofpby }>autnifott>y, genj vojíojeno w ruce 
brjel* 

yágbete i námi, pramii napotom t nfmtt, a Wf^^ 
m(an»age fe u mne , pxi obct^obu toogáfum pauUiitO'^ toi řnce ptmaiem fmájatt láiatp (mn iDffaf f)dtitn{f 
piipnfHti net^tří. ^ane, ^jratoít wj^orteníf gá »cím 
nengbu; aíe b^f btK^ i )^řed tento ptáff lim netPt^ffer, 
tn potupu ttcfnefu! 9la })roébu man a ixoláfftí gcbno« 
^0 i mn\á)&, n^anpíí buptogníř ob přjfaau fwí^o, 
a ftoobobnf fráíet yautnif méji obd^ájegjlcjimi n)og4^ 
fv a mnichy* Stojlé^aly fe frof^ gegtc^ m ^bbic^, 
aj t)0fléje wndffteře híflo tí(^; i |)o^rebna ) ofna, 
n)fe( gfem^ gaf Mogcícir pantnita meji febdu ioe« 
bauce^ie torat n^vc^ajell ©eben ) mnichu |o n)|^« 
yron>ájet a| ) řl^trtera, a gaf fe abáío, bfirejtt; ě njm 
l^otoořiL 9lo|taucUt fe pal, a mnid) to(^((}ege bo Ká^ 
fftera^ jetejné ja febmt n^atorel totata, i mogáct 6 
mntd^em fe tratiti n> báícer aj gic^ f f))atf enj nebylo. 
92a Káffterni tofft n^obiía gebnaf a njawírage orna^ 
ja flů( gfem fe ufabií, a px^tn, yontnifém tmi bořiti' 
íený, gfem |)ro|fCijeI. tt ? I i 

^ Pa(^ ge(l prý mni a (Icc muS (lepf/ frerý wei 
Acfnl pobobiiov malnnc* ^et>aatt rneao omafáxoA obiU 
(tg} a brubais re^fuge^ a g^e fe i^rawj, tae pbracnř a 
praiRibtlnl/Sc přjromitj Dobtmcn|m §af»att. — »tlpbf co 
arci nico wjc ntl neoby^egnibo a paméci přebobnibO/ 
geflli.f4ioa nlgafaa fobu nepříctaubUa; anebo, ponf^ 
nxAbS ctfía sPařiSe e nám balerd gefl, gefllt taro nei 
wfrebnj 5práwa négaftbo přjbawfu mltpfliiof m bopifoi 
u^atelem nu cefln neboflala* 

Defterdar Bey, onen egtpriTÝ ufrutviř, wiby geil 
B^foltra osbrpgjenfni UlameluFy neb oirpfy prooásen/ 
fby) fe mu iaiibu na protb^iKn lovgeci. %albi s cécbco 
pcroffl IV opafl^ii má fcbowanýcb iOOO cecbítt/ Aby w pábu 
auréřo^— gari fe jobUbu nepřáceiflw) proct mabumebu 
mmn obáioá -^. ténro nftntnif wiby peni5mi ^aopatřtn 
byL — Rbyl proti SyrAm bo poU tábl/ n^eřlo fe ifeif 
mlabf (b otrorfl geb^ ^^ táboru 3brabimowa it flracbn 
přeb gebo ufracenfliolm, řtertboJ nefřj(Tni přjřlaby řaj; 
bobenní wibjwalt. 3&ylí wflTae prosrasení a na^P^^ P^^ 
noebenu Pfeb (lof^t lolábaf e gím bylo weleno/ n přji 
ionino(lí gebo, erneřem loruce caf blaubo fe potfFaci/ 
af gí* Plr pAbne, 6fe(léwu, gařoSto »ité$t, při(tjbit 
ftvobobo a riftc cecbin* otroci poflecbnauct mufeli, a tři 
A tft fe proti fobé poflaioili. tD (Termowánj ob mláb| 
cwíltífi,x0iím tibatnl fe bránifi) neb při ú nemoJnoiK/ 
Sacbomaťt fwSg 3Í«oot/ fasb^ fe fnaiil w\tHm b^tu ( tt t i - 

Saufanliiooft gím bobámala fily, lila gi(b btosnfmi poi 
f ryty byíy rananíi ; Áefterdar Bey wffaf ibojflcgnl, ba I 
o potéirenjm na ní patřil, po blanb^m Voiteřnl potf řá^ 
n] ph mrewoi leselo přeb nim, (feflÝ aurrpni fial gafo 
VDjth nab ncflfta(lnfmt faubroby/ o^eřátvage pFiPjbent 
níloflL XO tom oramlenj wffae na pořynuej uřrutnfra 
gebcn 3 eernf cb otrofA/ genf e wytafeným me^em bogni 
gici obfřanptlt, gemn f^lawn eiaU — při gini aafe přfi 
lesitofli bwA agebó UlamelnrA fe bábagice, ti gebo př|fh 
, comitofli fíawlt wy táblí ; naUl fe taf rosboeltf/ U dbimú 
blao^y erinat ro^fásal. 0(latnj otroci fobf přebfeioa^li/ 
fioé Siioobyti brase probati, a ofub neflfíafhiÝ(b fP«l«N 
btatrA uFmtnl pomflíti. (^If nSfolif 5 nicb mjřilo po 
nim, přicbob xoffaf gtlif <b VrZamelorA gemu popřál fafa, 
bo fwébó b^remu fe uticí. HutéP neb ofwobosf n} gím 
býl^ nemojni ; oflatn) fe f nim přtpogUi, a oblebii of vucf 
n|řa w gebo pořogi. 3be by byt nepoclybttř |aflao$en( 
msby ft»i^(b^$IoeinA boflFeI, e^yby mu nibýfo obblten} 
«oogf nA 3 bifsK pewňofH f u pomoci pfifNlot Glo r^i 
sebnali otrofy, fteřj fe safe obtomáSbili, a bo i»«Í0f 
řbeS obyřegm ptacb Holen byt, fe tawUlu Sbe nffotif 
bnj fe bránili $ ponlwab) wffaf gfbla ani pit} ibt ntmai, 
meofTU ft.gegíib poíet ben po bni. Bone^ni mianfam ^ 
liwofK, ott nia ginibo f ořeVátoiuj nemiU, ^opálili wifof* 
<ben pracb/ a tař fe fami fmrti bo. n^t^nto nmrrbli* tiskem a iveMijm 3Ana i|. poftpjOila. WSu Va w 
II9 9. tabna [P f i I <l M VUImá.} 1835. NaiSe čafiopÍ8ectwj# 

Z« {atoptsowé rafif^emi gtau kaSdé literatary, 
treh< ilawn^ geden nái literator pow^él. USítak ^e- 
fích w kaH^^m twarv • wywiímti literatury geal pa- 
trný, za naiieh ántt wlak alali aa newyhoatelně po- 
třateým, n gadno, ia p#la litaiatar/ naamimé aa 
zmiallú i abQkatlo, za 4r«U, U ae «teDJ knihtiskař, 
atwjai a nya^glin atawaai abclioila walmi roaiinla» 
aa tfal) i z smi<^l» zwiáitaiah aa pawaaa a ealaal aa^ 
liali «aa& apataha^i^eb přjaa. C}m wfoe záhoaft, cpaSta 
aa fali Ifiaratar/ pod rMla ae daataly, Qm w|ca á ^m 
ai&Sifeli wzdélawateia, Ifai wfca padfla bránj w aá^ 
Wúěoi fjm bogDl^H> tfm í«P*f íaaopiaectw|. — Badoatno 
^eal arfni CachoalowaaSm, fa za apinka celénni aélra- 
da a wzdélrfnl g^ho tak ikodlfwého nadáwno prodtM 
Iftaratora aale ^1 asi deaataro Caiopiift titá, tak le 
aa po^et tento mnohem ^iS doatateflným b^li zdtf , ana 
n^teř) i w tolikera Caaopiaft překáSky gich wtaatnfho 
wznlka a zdara widéli. Frfnowé tito mag^f aice aa 
atrany gedné prawdn, a drahé ale wrfznaa a welikém 
omyla. Caaopiseetwj wzr&atagie k tomu mus) ae mfti, 
aby organický calek aamo aeban ^nilo^.a or|a. 
nicky téi a oatatnf literatarau, g^akoSto se hlawnjm ték 
lem 8 po gen o bylo, slowem aby i 11 o. Aaplné roz* 
článkowanéy ohromné Sasopisectwj nen) pbdjlem kaSdé 
Htexatory) xozamn^ rozClánkowané, (iilé Ca- 
sopiaactwj foat ale wsude mo£né» kde £aaopÍ8& atáwá* 
Ze ho a náa nen)» le ai a nás w&bec gelté odi gak se 
j^třj aewytřela» to geat nasa neywétij Skada i-wina. 
Tím ttikali aaodniBuUna aeaa našim £aaopia&m> ano 
aaapalK milarddi wyznáwáme^ ia chceme-M z obecnég- 
Í}h0| métté wznealého atanowiaka aa nd hiadétii mna« 
hý z aiah dabrýasj ba wýborajrai nazwali a k neyi«p« 
i|aa cizazaaaikýui |»řirownati mfi&eaie« K {aaofiiaa aa. 
Wlak w|ca Udd, aei aby Sltfnkowé w nén ohaaSoaf 
aaarf a aobé dobré bylli woljnio-li, hráaf apaaMgice, 
aprawdawé zaaadHi aa o né a o ty iniaraaay, gel w 
Uleraiařa a w aáKadajus wadéldai zaatapag f , BMs|aM k torna přehledati^ aby meza kaSdého Saaopiaa pewné 
nrSeay byly» aby wiecky dohromady potřebdm wzni* 
kagjci wMiteratnry w&bec, alowanaké ale a CeakoaKh- 
wanaké zwldltl zadaat {inily; aby fcaldý awdg wta- 
atiwý liwot maiice, dajkromady krdaaý, liwý i ali-. 
WBfjc) edak pfiaobily* 

A wiafc doaáhlo-lii nalo Saaapiaectwf toho afapni, 
aaeb aapoh pHbKlafa-UI aa k aéma? — BohaSal, ie 
adpow^dfti maafme, ie nikoli! Caaopta«\ré naM aplý« 
wagf bu<k geden do drahého anebo z&attfwagl akntity 
awýml za zdmérem. 

Pewné neodznaten), podobnaa barwa neiancj ta- 
aoptsowé, zwlástéf gaan-li stawéni na katí zdhawného 
Ctenj, gaan naáj literatuře w5bec a tpfsowatel&m i ao- 
bé obzwláM ka weliké ikodé. Vecheene t)m twrditi, 
ia aobé w|ce slowean^ch ^aaopiaft nepřageme, ano 2f)ia 
w|ce a 5jm hogněgifch třjd adroda ke {tenf ptriwdbf- 
mé, t)m wjce bado potřeb), pffméřené zdbawafky gim 
přich/sfati; wtam ale atáwo, kdežto pro sleweaiié Ca- 
aopisjr Sinaé spisowatelatwa gedwa k wyddwáaf ge- 
dnoho dobrého tj^dennjka ata{(, zagtaté ail litaratarajch 
mařen) geat, zaadzeti ae o wjcerý, cele aaab z Částky 
aloweanýi^ torna ie Cteadratwa přiméřeaý iaa^a. 
Přidáme, Se kdyby geMé gedaý záhawné Katy a náa 
powstaly, předce by aa nalezlo, ejm ge wypMti) ale 
medle gaký z toho alitek? Z aaazatonfa dobrý; re- 
daktar, nadoatatek amge, pomSfie al gak pomftSe. 
•aadnoal, lebko^ napaknaa hřJCka imedle wytiaknotn 
opatřiti a pro aékterý po pusté Vodé plag)e| leplf ná- 
pad ka geaialaoati ae hláslti, powzbndf wzdy maohýeh 
ka skládán) rozmanitých Článkft. pro ty Sasopisy, a 
wrhne-li ae to neylépe , aeaype |e na naii literatura 
kapa přakiadft, niuaS na mnoze ani za mák aez)akáme. 
T)m wiák abjhágedna celá aaddgaá tř)da, zwMIté 
mlads)ch epÍ8owatel& aa aceaf) ; snaha naia nen) bez 
toho ka wécaatéma wzdétáa) obráceaa, wfce takowých 
Caaopii& odwrátilo by gi geM w)ce adného, dagfc nám 
W nálirada nékollk Casaaa, nedobře zř)zenaa plodiwoat) 
zkaiených nadabelletriat&, ga& by byl př)snégl) wýbor 
ptač) baa polapili, anabo na ginaa ceaia odkázal Oála 150 by méíl ^deii dobrý zábawn)k, dMlaieSné fmblilnnm; * 
několik glch ale a aUbiich bade se. wSdy i dedogtatkem . 
•dbératelft potýkali A nenj-liř zť^a^cen %íl i^^tén poQJz, ' 
kterýs 80 na antraty horli wých nalj literatury milow-* 
njk& na wydáwdoj g^ch wynakládd, gelikoS by na néco 
^néko, bžiteHněgžjho obriícen býti mohl? Geden dobrý . 
zábawnjk nám mnoho M^kái nékolik spatných nám 
téS mnoho — ow§em ale gen ulkodj. 

' GhcOmtt^li z tohoto trirchii^vrého atawn se.doitatii 
cbc«nie-lí^- aby-naiíe dasopívectwj užitečným vtrdmem a 
ne eizopaanaa bylinan-w dědičném ppli naleho národa 
l^foi maajme bez dianhého. prodléwání apřjmné o Ca 
pé5awbti,|p<kbyoboni: téch Čaaopia&^ gichz game itáatnft 
doaáhlij co neylépe použili. Cjm wjce a Sjm trefněgi- 
ge po^bdai našeho wékaa národa pHo^lm^^ ^jm 
vr;cerýeh aačelfi, a {jm auplnéígl gích nimi doaáhneme, 
tjm wJGe ee ttpewnj ,a ro^iih i literatař^ proapégft. 
6aký le cjl neyproapéifcnégi by aobé wytknantí mohlij 
o tom budiž nám prozatjm dowoleno mjuéuj nale pro- 
neati) za neylepij ge newyhiasngfce^ rádi. budeme, po-> 
radj-li anebo gežtě lépe nčinj-li kdo néco ginéhOi coby 
vryložené zádosiigešté aupln^gí wyhowélo. . 

Bleze (laaopian muaegnjho gsav rozlehlé; 
z beUetristiky i z nank widéli game wném heyrozma- 
nitégli p&wodnj i přeložené práce « gichžto welíkaa 
Sáatka co do wéci i formy přfkladnaQ nazwati lze* 
To bylo owiem z poSátko poiřebné, ano na aamé při- 
rozenoati wéci. založené ; má-liž.ae to wiak déle ted 
geMé zachowáwati ? Časopis ten; pod aegidn aárodttjho 
Museum poata>Yený, od práwé wzdélaného, wxácného 
ppoMeiRského wply wa i rozsjřeného apogen) magjcjho 
wédoe wydáwanýy a obecnan wážnoatf počtený mohl' 
by hlanb do žiwota nal^eho národu aasáhnauti} ba on 
sám gediný gesti a to , národ sám < aobé ovrédomiti. 
Pochodní do zakryté, nasj minnlosti swjt^i bystrým 
zrakem wsaho.w osudné přjtomno|Ui hlede a wéhlasné 
prstem w bodancnost /kyaa» odhahigž nám národa ua-» 
iebo byt| we w^elikém ohledo» ní náa znáti přjtomnost: 
naSi, tál^ni gi a rozmaoité au£^ženj ^e^j do okresa na- 
ftehoi wypliíug mezeru mezi zewnégijm, k cizoté Inan* 
cjm. p&aob^ním. národa a wnitřn|«n nasjm liternjas oži~ 
wowáujm, spřjziíug tak tímio-podflu bránjm. d&Aežíté 
ony občanské třýdy a.národnfm žiwlem, Ziu i^ás prak« 
tičnégaj, sobe znáfnégij «^geduy;'nale^ historie^ ataroby-. 
lostiy statistika! .promysl, úatáwy^ wlastanaké podniky, 
vfkMi 91 nárpd w .gednom. wždy se .zdokoMaluíícjm 
obrfize, -yr gediipm ^hníaku, kdei. noakroioií^déné pa~ 
praky ne bea p&aabenj do y^mý oaAaAuj.li(arat|iry ae od* tÁU Ukal lakawý bjlbj W každé literatuře neanadaý, 
tjÉi wice u nás, a wsl^k nenj-li muž 4an a to> kdoža 
gfuý ? DSléžiiý, welitfý; nbywýs giž potřebný, národa 
ke cli a aláwé alaužjcj zámér máge, nagde zagiaté a a 
pomoci i 8 wyttjch mjst i n ^ko wých , geulto snaia^ 
ttj awé náro^aj literatuře posud uežaawétílL* 

WsenauSný Krok arci žádným wlaatn44ak apra* 
ným časopisem nen}, wedle toho wsak, že rozmanité 
práce rozli&aýcb UpkůMíápA íAááhvígé á-stěji pa £aaa 
wycházj) amfme geg také sem počjséL Spia tei^ mél 
dle prwotnjho záméřn obsáhlegsjui' býti i a trwáine w 
té pewné nadégi, že aé nfm brzo také á<ane» Sará Sii- 
nost a weliká učenost p. WydaWátelé gest na dosti 
známa; gemu se zagiaté podsiřf, učiniti spis áwtg sdra-' 
dem přjsné wédeckéhoi zwltfité přjrodnfho a níadrcké* 
bo wzdéláaj Českoslowánékélió a akladeái wsého lolia^ 
aa neynowégl^j awétolltéiatnra wédeaká aeiFinélia podd,^ 
bttdfiž to zde w gaanýoh ffrehledaah, ondá ivtilazbor*. 
nýčh pogednáuých»/ giude opét pive blaubawýab poaMi-. 
cjch. Práoe to weliká^ awlált4. má^lí> Jia , néčam. tolika 
nepreatáwag)c, ^aeoba^Wým, afoalitj^m . coULeii bjt^. 
aniž pak nagj»dnai» k wywadenji a wžak Čjm.Časuésin 
Čjm borliwégi ae k nj ifusntko přlprawovrati bndOi ^ni 
dřjwe bude k cjli d<i|i!y'edena. . ... 

O př|teli mládeže bylo w listech ,técblo giŽ 
loňského roku mluwe0o. Nepřepínáme twrdjce že do- 
bré geho weden j nesm jrnék blahých následku .býti 'by^ 
muselo, nebot on má awé gi&té, četné ČtenárstW0| 
Česk|6 učitelstwo, AYgehožlo rukan wychowánj ua- 
stáwagjcjho pokolenj a tedy osud budancnosti nažeho 
národa spoléhá. Nesmjmá, neiiahraditelná tedy žkoda, 
že Časopis ten tolik cjle swého se chybuge, zwlásté ga- 
likož gediným téměř prostředkem gest/gjúižby aé ro-' 
znmné osWjcen) a wzdělauj rozif řiti mohlo* n našich 
zwláité wenkowakých učiteUl) genž ani před ani i>o 
nastaupenj swého auřadn posťáčitelné přjlezítostí kwy- 
cwičenj nenaíezagf. Giž tjm hyne dosti zawdéčlly kdy- 
by wýtahy z tak hogAých dfol>rýeh gltíagazyčných toho 
drnhú Časopise i knih, anebo ^zdéláwánjf gědnótlíwých 
dfiležitéfgsjch článk&- podáwai^ á k tomu-lfž tioíaletilo-i 
by se srdq' a rukan vr dófcheíwenst#u nalem a wa 
wzdélanégijm ttčitelétwn ?* liikoli, zasádiž se p. wyda- 
watel oprawdowé o aWatý len'Biičél,*a gtscé Se.w aa* 
bé i wginých dosti pod(>olrý líalezné ku 4leeht€n} i pow 
oČowánf Čtenáratwa swého. 

O aowinách pražalsýcb, a 'gitíiž wýtječaa-' 
ati co do aloha, wýboru wécj a rythleati zpoá^r^, ga-> 
díný. iOaa gde i xca tedy dáiar nsl^ir^e^.io 4ollko fie^a-t wm^' nhj 4l bíht pKMdte^ éMInj litt*a oótiMinioliratel^ 
Brso M to roMohl, g;akož toho sama wéc pozailnge. 
Bledj-li alawiiá wUda, ab^ Cech inimo přirozený ^o' 
BéÉo- gazyha neumágícj Ijm agma ftetrpéi^ přihaáage*!! 
sáfcoay sv^ými^ aby ae w úr^dnfch wj^edttáwáÁfch dle 
potřebj tQ^kotlowaiiftlLéiio jazyka uijvralo , dáwagj-Ji 
aa auiabé. siné :wéai éřadlii) w ob0sj w aemi obydag-* 
tté řeil obla8awatl}^i'Coz ihedle mela by toliko úře- 
dlii}> J^rívri aa au Celám naywětsjho rozijřenj do no- 
wla kl^aai iiáwéitf paaze německy mlnwícjma djla 
sašIch kMS«iB& přfstapna býti? N^olika Ařadfir přj- 
kladawé o)nrtem chwalitebnj gsaoj^ a wtak coS gsau 
práti waUKacoali? Lwowaký oaaamowatel geat wohle* 
dít tomto aaaaladals4 < aprawediiwéglj. 

Cvakatt wdeim k négaké třjdé přiwrci tHSko 
geat} biaort i ktiMiy^ ptmjdky i a^íená pog;6dntfii|, ho- 
apodáraké drotoo^ a tettimerowé překlady , litarnj a 
modnj nQvroiy aataaabyiá akltfdáuj» wie to a mooh» 
gkiýck wécf přinekla nám' poiad ^gj pjla. Ne^taaee 
nepřátelé rozmanitosti, owsem ^le gen pokad se wge- 
dnata apogiti .dá». a w/aoce. si wázj^^ aíowdtaého p«: 
radaktara, gfiafttgí ae frited oataťujmi Slowany iry-' 
čhlanbámOj nam&žame předae zamlčeti, že co ilo nás 
yeat, apSaob teulo wyUáwáuj .(^sopisu při iM^wiaáok 
wycházagftjho a tedy přerozdjluému StenáratSrh -do m- 
kaa se dostáwagjcjho weluii nep^iniéřeiiým hýti po- 
kládilíme* Ví no^wináok doataiia aa nám pra samu gích 
přírocenoat a aozca wyméřené mezte skrowný toltko 
djl obrazu našich dob jpřed oti i Wčela aměle w nowi- 
náak zkreslené obrysy barwami atiwug a práadná 
mj»ts doptiiag) ana seťnamag nás se zaměpísemj 'ná- 
rodoijisem, štaristikáu a wSbec snaS' se neynowégšj 
tohodmha zpráwy wfAwodni formé anebo wa wý- 
tahv zdélo^ati Mdf a WdéSné oznáWáine, Se nám yr 
listech gegjtch w tomto ohledu některé dobré wéci 
podány gum^ nám ala giia a w^ce nalli'. o nékolifc 
kráaobarwých tahft, gcfnl po rosnu gsaucé d&lelftosti 
4ratj^ nám gde^o celý, pokud mbzňá.auplný obraz. Tak 
tak WMa ^aat„ boda-ae ar&dy o prfvňh a ginými po-* 
dobnymi tasopisy délitl, sowyplnj Sádnau mezery w li* 
teratuře nal/x ano gest nepotřebnou 5 tak gakbychpm gi 
aobé přáli, atano aa znamenitá^ pákau wzděiánf i lite-' 
ratnryi nagdetírilj, wdéSnégSj ptkblikmn, nelade Čilého, 
rázného ziwota^ stane se potřebnau. Ostatní by anad 
kttpecky a Uterne lépe byla , aby na nowiny wázibia 
iregsaoc^ sama & sbbé Wyeházela. . 

Kwéty gioeiiu^l se samy národnjm zdbawnfkem 
pro Čechy, Motawauy** a Slováky. Magjce gediuým 151 

toho dmko apiaom w H(eraíKiraHaš|'kýlS^ aMiegj ae 
zagisté welmi na pozoru mjti, aby za dost nUnily 
dalezité oné, zwláSté' tak noztrané Wzdélanégii třídě, 
gilto pro aebo a t>m i pro. literaturu zjskati hodlagf, a 
kterážto méné .wlastanacké myali, goko samé* podané 
wéci Sohé wsjmá. Dosazenj ančela gegieh gest tjm ne- 
snadněgšj, Sjm vrfce lacinými ginogazyCiiými, z Části do-' 
hrýint |a$opiay a knikauo! gako poiopeni gsme, a po- 
lopNbliktim to, wo i»lody nasj literatury- na mnoze ae 
gašté ned&wéřngíc, lečíms o nás opowrhne a gako oat*^ 
vem proti celé Uteratuře se ohrát|, cozby ukryté gsauc 
nimbem ciBoaemstwj , bn<l bylo i^ochwálilo aneb si to- 
ho aapoá napoTrsjmio. Třeba-liz u náa takowýck ohla* 
d& i při prostředních pracích setřitij medle gakž o mno- 
ho wíco moaíme ae Spatnégsjch chrániti. Dobré zábapv 
wníky razS|ří neysnáae i Beygistégi pole kozdé litera- 
tary^ mag|li to Kwétv učiniti, museg| ae yflj mocj sna-> 
kiti, ab> sě na ategny s ginogazyčoými toho draho 2ía-. 
aopisy stupeik dokonaloati wznesly, tak aby wýhodat 
národnoati pro aobe magice wytiakoavli .ge mohly. To 
owaam Jiení poaud n náa wéci lehkan , a wiak pewniit 
přeswédčeui gsme, Se wydawatelstwo KwétS maudře 9k 
oprawdowé wsecko před se berane, afiyswé ^hodla- 
né w gedno aeberaac, sil^ giaýoh, kde se které nalo* 
aagi , pečliwé k sobe pogíc, cjle swého chwalné do- 
stogí. Přidrž se snahy swó o p&wodnost, nédey se ale 
p&wodu&otkowáním zawesti, péstng dále wsude ná^ 
rodního a wlastaaiského ducha, bud ale peSliwégs} ga<» 
z^kawých forem , a od auché i odaekawé přeučenosti 
gakož i od prázdttého slow. stawení a marného hrán| 
ategaé wzdáleiw> gsauc kleSl zwitfité pjríanégijho wýbo- 
ro wécí.jsbya ani apioowatelo ani Čtenáratwo. nezawá-> 
délo.-^Pogmi w«e,.na (!em wzdélanégni třídy aoča&tui^j^ 
do okresu awéko». i^íwey dne a geko iuteresfi, sebirey 
w gedno zrcadlo paprsky společenského žiwota íselékia 
národu wribac. a hlawo^gsích mést- otizw láslé, la .ge.w 
ttwnitři wn^ powzcly onu oždobnos^ nope^kwméné krá-. 
8y,níž segadinéu^leohtiiegsí čtenáistwo paatáwá. Přh> 
loha JK.wét&,. liiera^Vi , přodměi^mv zaaw^en^ , gost» 
dosti pohodlným prostředkem, gímato posudky, litern ji 
zpráwy a pogednáuí ald* zwlášté no přísné wéd^ckjých 
wéc^odhywati mažeme. Častégi wycháze9'cí frpla téžka 
hy bjlú n pás dobře wyplniti,.prQ niwsak ata^'mei*so*» 
triž ona toliko místa, roain^ř si swau Činnost, a neza-k 
nedbáweyz pro akro.wuég^ 45lezitég£ÍhO|- nstaw si ne* 
gaký Wysií aju^^l swého snajtoní , a budiž we wlsech. 
awych ČAáuc}9h* w.idau gehó prooil^uta. Mlowení n 
knihách aniž gednotliwé lepl| Články nestačí, zúroduu-*^ 
gíc^ho dechu, třeba, kler^žhy odsud gako ze středu do. 
končin literatury ^owý wyssí ziwot ^ozwfwage, wsa-r. 
éB starý praoh smetal, w«ude sel, dmul.í zahříwal. 

8wéto«or gesf cizím kwjtkem V dědinách našich I 
kdo% W), dlauho-li ze wnich pobude. Jí(t redakcj, wá-^ 
zané obrázky, gicfažto wolen^f ani pro gmé, a tím ménéf 
pro naše čtenárstwo se nedégíc z dobré *mti na osudiť 
spoléhá, Sádati, aby celý Časopis ten tak zřídila^ gakby 
pro nái národ bjti mel, nemožné gest. Popisy obrázkU' 
pro nás nepatrnégších zkrátka odbýwagíc, n dftleži- 
tég^ich déle se zdrzug|c, dosti se zawdé^í i prospége, 
pakliže nám na ostatním místé w^bor toh<» podá, co' 
Mné záhrdniCné, obrázkowé i neobrázkowé časopisy 
pro lid, obíragící ae nžitečnýnri wédomostmi, přiiiáie^. 
Přemnoho dobrého gest giž w listy geho složeno, wíce 
toho badá pomocí četnégžích při$i)}watel&, gež dftstogné,' 152 

ginan g^t« piaAleltaa praef zamMntné rdN4e} sr- 
dečné přejme. 

ZdatiSe Weřamf WyraSan) gc5l* f^ednaa za 
iftfnkii twóho proeicna, anabo wj<M-li Tatranka g^e-' 
Ite nektare znaman) swéha liwohytf ~ kdol to wj? 
my zagiHtó bychom ^m kwéta i dlouhého Íit| pNIi. 
We^iarnj wyraianl, podáwagfc llechtjcj 6taii) zdbawné, 
gakoS i rozmanité a w&bac pH«tnpné pon^an) wa přj« 
gamném ranchn třjdám pracngjcjm, stalo by sa apiaam 
nay wayi dftlaSit^m, swláit^ gelikoi kromé přjanégi |»o«&« 
liwého, na negiato trwagjf^ho Swétotora časopisu glfi 
namáma pro to Ctandrat wo, w klarémS podstatná sjia nd- 
roda spolsbá, na gaholto prsas litaratora naia — mdma« 
li posnd gaké — k obrowanémv liwoto po dwaawékém 
wycbřadnutj sa přikágels,a geSto si we čten} tolik libu* 
ga. Ciby nám snad Wčala, gMne tél od nowin oddé- 
tend k dostdnj, nedoststak tan wyplniti ehtéla ? W pád« 
tom mohl by do gagich swrchu wy tknut jch mazj wstan- 
piti négaký nowý {asópis, n. p. w Ukrdch. 

Bohoslowackéha, pod úMnnan radakejhor- 
fiwií krdtlagícjho Saaopisa nadotýkáina sa zda saaaanjtii 
našim ^ ona zagisté maža snažnost) swan giným radak* 
ajm za wzor alaniiti. Toté% Činjma o Wénci, ktarýS 
%e ndm prdwé pod horliwým wadanjm kra'8né rozwjgj. 

To by byli ČasopiBowé, gich3i posnd stdwd; Seby 
■imi nad myrn mnoho ajskdno bylo, kdoSby zapjral, a 
wšak naméné prawdiwé gest, Sa galté giného, nesmjmé 
d&laSitéko Siwin národnjho blaha stáwd , gahoito pro-* 
spjwdnjSddný posnd Časopis nehladj : m^njaia hospo- 
drfrstw} a promysl w naysirijm kmysla. Spala* 
2teostai2, pro obogj zwldité zřjzan^mi a k pibabanj kog- 
B^mi prostřadky nadaními honoaj sa wlast nalai za. 
gisté U naywéa] rozšjřanj dobrého kaidd wa swén 
oboru sobe sa auSal poklddagj, a tjm tady wjca na* 
déga nabýwdmay la gadnakaidd ca aayspjla Činnost 
nwav tam abrdt), kda gf naywjca potřaba gaat, a kda 
nayprospéhiéglj býti m&zoy k Caskoslowanské totik, 
co do poHu daleko wétš), a wiak co do prostřadkA k 
pondan) a mnoha chndl) éástca abywataistwa naš) sa- 
mé. Némaofcdlfdstknobywatalstwa, podporowand lko« 
lami, dstawy, ahromnan litaratarao némackau a spol^* 
Sauskav přewahan snáza i bas pomoci spoMInost} 
oněch pokračawati bnda. Stowanská Částka , wlaho 
toho i podpory yr^^ wiasti, ano z nj samé wyroattýeh 
gadnot zbaw<»i|a gsanc, kda sa konaCné actna? Byt by 
gen néco Čisté Mrlastenecké mysli a známosti okolnosti 
we spolaCnostoch téchto bylo — a my sa máma za pra- 
swědCeny, lasawabém wytaCné n nich nalézá — wé« 
ru Sa co neydřjwa intfhn swan na gewo dagj , odpo« 
mači SalostMéimn, přaškadliwémn tomn stawn. 

K Casopis&m pa2)stl lze ponéknd téS kalandáře 
a almanachy^ téchlo namáma naprosto Sadních, 
onéch aapoií na takawých, gakow^ch bychom potřabo- 
wali. Ponéwadt sa ale oni neywjca rozšjřj, ano i tam 
na dostanao, kam gadwa kdy ktará giná kniha zablandj, 
tady nimi gediné do mnohých ginak napřjstnpných mjst 
proraziti lze, walica co zaláti gest, aby sa abzwláitnj 
o tté péCa wedla. Gak sa z přátelských dopis& dozw>. 
dáma, chystagj na Morawé obaáhlý* kalendář dle zpa- 
sobn Jurcnde i kéSby fg giS tjmto rokem wydali. Vř 
Uhrách hodlá rowuéS p. Fé jer patáky kalendář swfig 
swelabiti, coS by welmí d&lekité a přtspénf hodné bylo. 

Pronesli gsme mjnén) swé o naiem Casopisactwj 
naylapijm aumyslam a baza wiach ohladik i chyhano-lij opomfamCa.!! Ma ca, b«Aa ai^ protfalaglisha 
napraweno, od wyiaj mysli razsjřano; dosti mámta sa« 
tjm ná tom» Sa fme uCinili pozorná na wéc wieho pa- 
wáSanji wynasnaSenJ hodnaa. Gestlila ala koho,kdoby 
ládocti pranatetté giS napřed sa plané wrtachy za éa* 
bromyslné sice ala nauskotaCnitelné fanlasia powaSa^ 
wal, fobo litogame pd srdce | w&la geho gest snad do* 
brá i Cinnolt pilná, ala onoho wytíjho ducha sa mm 
iiadoatáwá, ktarýS nad okolnosti aa wzaasa, gala ai M 
sám, z bljska i z daleka k anCaln swénn twáriti siuL 
. NezanfeymeS dřjwa neSli gsme pofali. Pro staw na* 
snadný nestaC) obyCegná prawidla } my chcama-M, aby 
a nás netoliko knihy wycházaly, ala byciiam i tiwéfiw 
taratnry nabyli, njSby národ nás rostl, masjma wia« 
dnost opaiižtégjea a swatan widan nadšeni gsaace, an- 
ISnnégi, dftrazn^gi, W2estrannég;i mocf swé wywinowa- 
ti. Pilný -překladatel, bystrý gazykospytoa, dobrý há-: 
snjk gsan owžem tjm samým git uSitaCtté osoby, trabK 
téS:, gak sa řjkáwá, dobřj wlaateuci. Ale gest na tom 
dosti, w^iide, wSdy a swlátté w Casa nalam ? Namáiit 
drašsjho kwéta CtstoClowécká pusobiwaat? ▲ aawyfp- 
Cjli n našich oswécenc& , kdeS ginde. 

Hlawnj, Cjm wšecko wáznantl sa zdá, gest prý na-' 
dostatek spolnpracngjcjch spiso watalS , a tawa muBjmB 
paoéknd pHswéddtL Walmi Seljme, Sa wétt} Cástfcm 
neywýtoCnégšjcb našich literatorfi na Časopisech takméř 
Sádného, anebo toliko welmi skrowného podjlu bera} 
nadégama aa ala, Sa widauc prawan, harliwan snahn h 
lepš)mn, pomoci swan sama mileráda w anstratj pH« 
g^a. Giná, neméné škadliwá wada gest ta, Sa wšacky Ca- 
skoslowanské Časopisy w Cechách gako nahrnnty gsan, 
na Morawé als^ a w Uhrách nic gich nenj, Se prata ala w 
Cechách wycházegja} Casopisowé té podpory tam předa* 
nanalezagi, gaké by se ode Ctanárstwa i spisowatelstwa 
kraginské Časopisy nemagjcjho nadáti bylo. Caaopiso- 
wé mnoS), powzbuzngí i wsdéláwagj apisowatala, tak^ 
. Sa bez oblodn na rozšjřenj Ctanárstwa giS gadiné k raa« 
kwétnut] spisowatelstwa w onéch kragjch welice pa* 
třebj gest, aby se w kaSdé » nich aspoik geden Casa* 
pis zarazil. Z té přjfSny wMf litngama, Sa Tatranka, 
^aCkolibychom gi giného byli ráza přáli w or|anicl^m 
Casopísectwj, tak špatné poznala prawý sw&g př)rodnj 
aoCel, státi se totil rozmanitostj swébo, wiecky téméř 
pasuj sp&aabyabgjmagjcjho alMiaha oSiwngjcjm atřadam 
a wzdélawadlem rozptýleného spisowatalstwa a před* 
ch&dcem zwláštnjcb, s ostatnj literaloran srostlých Ča- 
sopise. Welice k zádánj gest, aby we kragjch téchto na- 
Šj spolné wlasti prazatjm asfiou néktařf mnSowé zwlá* 
Štnj péCj Casopisactwj sa ngali a.Cinnégšjho spagauj a 
njm tamégšjch sil literaturnjch hleděli. Posad bylo wj- 
ca České, pomooj gich stane se teprw dokonale Česko-* 
slawanským, celému národa ategné přjalftpoými gag 
sobe zbljzngjcjm. 

Nemařme tedy déle drahého Času; cbnté do prá- 
.ce, abychom brzo méli néco hotowo! Nadšená redak* 
ej ohIjdayS aa po spolupracownjcjch t namastí gich na 
bljzkn, kauktti sa dál; borliwé sa swého ngjmay^ néca 
dokonalého chystey a gisté podpory nagdeš. WaS sobC 
starijch, slowAtnégšjch, mandřeg^jch, ala hled i mtad- 
^ah, podnééug ge, wacl gegich Činnost, a paalauSjl, třeba 
ne hned pro prwiij okamSanj sabé i wiostL Spoganim 
a maudrým šetřenjm sjly se znásoboj. cUuj u Janu Hoíft 
F4iB|gšiia,w Prase, m 
qHirém raSstS , w li- 
fiowé iilí«i> (U*sle 946, 
# k deslájq gest ir 

idL po Bptehxí y k ně- 
mužto 90 we Čtrnácti 
dneek weXdy geitS 
půlarclmii pijioká 
pHkUMA. 
:r 
• Předplaceiij ii wy- 
dawatele i a wSech 
řáduýck kii^likapců 
rakanskéko mocmár- 
stwj na oelý rok za 
3 d. 12 kr:, na Ctwrt 
teta xa 48 kr. na aH^. 
6e pligjmň. I po e« k. 
poStow. auřadeck^ a 
wSak ^en za půUetnj 
pf«dp1útkn2zl.l2kf. 
na Bihy lýdennjk tenld 
«ae roze^UL Národní zábawnjk pro Cecfay, Míoráwany á Slowáky. Í&*' dubna] • • • Zpniwiii: kola nwdko 
ftwét«» nle nodbH^ no to, iolw&g 
DéU nékoho rojij, geniby práwé 

Gatné ilaneo ni{ti chlél. Dobr} a rJOOM 

Rosiofaf wo wSem twaa dobraa o I l0«Sd« 

Sílnaa w&ii aoanogiy a stano^li . ^ 

Se> lo té ^nau kfíwé patand): 

Ztp^H so iami nad soban, ^ 

A wlaatn} IJtostj Hroatáai badán. ir.JUepira(ti;.Saéi,fi;t.l»;^0 PJseň národů w 

GBHO Ca Ko HOLOSTI 

F E RDINANI^A L Bůk Krále cbrafi! 
A irSe, co bndé po!jnáno, 
A w^ťáwn-Gebo wlaatem d&no, 

Kblakn 80 ataftl 
A wCteko řade, wGeko práwn, 
AI gasná pravda bláai si^wn, 

Ta mocni zbrali: 

BAli Krále ckraff. B«k Krále ehra&I 
Ai wSmoei kpná, co Král káže, 
A láska národy Mo wáZo, 

Ta mocná zbrffi: 
Ta wrahy koi z pomeq itU^ 
A wjtSzstwjm okwfizdNig Krále; 

A w nym wstafi : 

Bůk Krále ckraftl 154 3 n a i r 0. / i. frbce^ a jatemnUd ytosiennau ^ía^n gel^^ (dfty. 
Slifty toic^ fe i Wivx nepufiií to potobný ^otoor, a 
tnreto)^ i tafé ^m lvíf;aifi(. itúftala ttiírai)tn>oiu (te* 
ťáa mfrbci ujaiDJTa(i a tint a^^^^^it^St ^^^ pftfo^ 
&t((i<. ^aflo 0e(ftjf ů^o^xooX i nabřeícnému marabutUr 
a(e nebofii^ít iraTpwé ge^o míaBaiiitté bitofy; gett 
niUixíxáit p^iícii ge^i^o otce, ffiebiméí^o SRáura, fkr^ 
^0 tittMc^ iHitoival, gaf o totit fCU íyl |»omébi(* ®i\ 
ofm bní b^lo u))í|Htu(o, co Seopolb neioibfl ^^aíru, a 
bejnabfgná láfla }<írmut(em )a(lře(a ge^o patrnř (^ra^' 
biiaucí 4roix. 45^9 $a to bpí ba(f fb^b^ jnu 69(0 
pxia$ i^wnh, i^iítnmo }at)(ib(^ tt^ofemí ^ t)o|}a«<- 
loít pUb ni ! ttfo (Ď9(o(t ))říffe( , nífb^ nenat)íňott)a(a 
binofa nábobu u fioat^nf loobatt, ttifb^ ncrojjtiiaía 
jafiořccHau ftoítíofPFu ; to)b9 to to^f onánHit otec. 9?e^ 
tvp;Ctxo£.oí((átoa( bWf aj tocíebny ^a}juj ob^fegnau 
ccfbi bo l^ammametu naflau))). jíoneíné fc yitbtJáU, 
{dbaný bett# a Seopotb fpatří( lo^foforofité^o Wlauxa 
^túni fe ttbjtati po roioiní f nabřecenému míjlu. ^m 
frofem fe tt^nf ob marabuta netojbaíit; ttabcge pU 
Mat na poTítb fioé^o tanfjan nmiragicj^o frbce — na 
f|)ant(an Snajru; a(c ce(ó ben. ce(a( ttabarmo^ @nab 
přigbc bobau wefernf, tíffito geg pramenné fvbce, a 
nebálo poflebni gífTrc bla^é nabiSge u^afnauti. Sth^} 
a(e i wečcr fe bo( nai)iíií, a^ temni noc fe ^0 4ocfpreré» 
fragínř to)pro{lře(a ; řbyj na obíoje fe třpi^tíía flrj^ 
brorau(^i (una^ mobtttb^ itíemu ) mtitaretu jatojrit* 
wa(9 ttc^an nocí , a gefftí a} bofatoábe tauffan pla^ 
naučím ge^o )ra!um fe nebyla obgen)iía milená biwfa : 
tu fe jmocnUa Seopolba {(iufatofi; poíomrnoý febau 
wr^nt na ^tmi, a potuifowé lořetýd) fljí fe mu xo^f^ 
pre9(ftUt ^ oci* ^xoÍ, upři boíeftn^r fe přebe mnau 
ufr9n)d?0pttfltía maxabvLt^ nemííb^c^ gt.fpatřttt nU 
fbK^ gi} wjce ? aiiMí ! jvoolaí a rajne fe n)|c()opí( ; 
toibft gi afpoft mufím^ a tbpi^á) mií jíkootem to ofa^ 
^Im japíatít— n>ibřt gi mufim! 

XSebíé bomfu ^áí toffatý flromr geí^ojto toítxot 
přeb-pawCan faf)a{9 a bj(em ^0 aailiňowatv. Seopoíb 
naň toifUiif i hi^í) fe boflaC na pan>(anž a i patoíann 
na btoorecef, fterýl byt u ^^oflreb bomfu, ^0 c?(cm 
téíe fe třd{Ir gafoby. mocnd jtmntcc gím (omcomala^ 
f(abofl mn progeta jH^, foCena fe mu č)\oH9ř a tilo 
počato nefotí^ tat je nucen byl, na nefoííf ofamaeni fe 
pofabit na famemtau (aioiřfu. SoUm bworcěfu byío tttoťto fomnat, tta^^<6|to oMořené btpe^ře fe npi^ 
tatí }rafott>é ge^o f a a fterýc^ gen b# gebnl iofiřcn 
byt ttx^ob jeíenau idilfnau. 9}oc tyla gafnaV a »£• 
lot ^anomalo ^tubofé tic^o. Seopotb fe gmnair, mftat 
a meffet neybíjoe bo on?<^ třec^ ne|afll€ný(Q fomnat. 
tSf^mnřnaíeií muáilé ffaty afůafo, to bru^é abrafi a 
{orauf^nue, a.jkotřeti fotem ro)toaený btnmn. 9Iyaj[ nta 
ibyta gejftř ctwrtd, je wffec^f gař fe ibálo^ neyo^ob« 
něgffi* S^enfu ftdíy n abi tibě aawdnigící P09itín9, 
pfebe bmxmi fe toi)plnaÍ9 hxoa firomyr « jafliSomaty 
toc^ob. eeopolb gi mH {a fomnatu 3naíri9u« gíe'- 
^ounfa po^í^nut aáflíiíu, naftonit í)tavop otioorem 
bo lottitř, 41 jbóto fe mu, galoby yojorotoat na fUni 
»ífeci lautnu a ^ebbdwný obřw, a na tiiafu ob^bq^ 
toa|Kci míabaun(au,l)ín)(u. ^čepobtmny pojíit nm la^ 
tí»ir frK^; {jliyflMoc ge^ opauftlfi, a b<cb fc m nřm 
aatagif. Xat tn^al nitolit ofamieni gafo oraujteit 
(láti. ^bya ate ani neymenjfífro pohnuti neaafled)!^ 
mftauanití bo fomnaty* SQynj mo^t wjfeďo patrní 
roaeanati, |J6bíejlo»é tuny fe wlaubííi^ u wnítř néřo- 
lifa otioory, a naplniti cetau toiimatu* |)lebáu ilfi. 
3naira, ona to byta> fpocíwata na luáf u ; byla obte^ 
cena, ale gegí obíw, gebnobnc^a', frátfa tnnito, byí 
tt) přetnnabném nepořdbfu. @eben paprfief pobat 
jrowna wrbfé gegf ^fawy na flínn, a ob nj obrajewř 
^?mné (n>nío obg^fňouHiIo obliceg, fríef a obnaáená 
ramena fparnife mofleminfy* U n^ytcáeni na ni ^lebéí 
Seopotb, a tento po^teb geg tal mocné pogat, {e {laeL 
X)bli2eglimtQitf y fe mu abá( býti proměněn, (jie tibfe^ 
bté; gemný bec^ gegíc^ ufl n^lni xoH fabeřjr pxtě 
^rdm? fe w(nau(|| nft nMJ obpocjwaía gegj ^tatoo. 
SCc^, n>abyc^nut SeopoTb , wlbyl gd ginc^o ffte^i nc^ 
adbdm, nea to^o; patiiti na ti, fby| břimdlf gfem 
n] btafen. 

gbdío fe, gafoby gnafru jnepořogowal fen* 8ícc 
fc gi aapditty planaucim rumencem, néjné fe gi bmnta 
fpanitd prfa/ ) nic^ fe ronily ío^obicí. toabecby, a ma^ 
linoxoi rtomé gegí po|feptdwa(t mitoflnd flowa. fHa^ 
gebnau fe qa^^t^^ta na iuafur otmltúa oli a abďto fe, 
ge procitía, acfoti fe ge(ftř foc^ta loe fnd(^, SSeblé 
febe mib^a feb»t geopotba , cjtita fe obegmntu ge^o 
Io(ty# a přimítiwi naA, poto bbíc], poto me fnu, pa** 
třita. 3^aírOf pronefl Seopótb ptomennými ufly, a 
pxixoinut gi f roagitřenému Jrbcif mitugeé mne?-^* 
tíno, gd ti mitugt «-* ia^eptaia iitota, a gafoby byta 
loffi mídby poabyta, t timxto flotoy U^a nu na prfa« 
S8 tom fe aattauTto po třtfrdt na ixoétt n bomu, a 
pobřjfení fe | obgetj mílugící loytř^í* (Soto1-a»<>'' l&S co tbf bei^? 9H tc(^toiIon>^ n>9(ro{t(a yo ceíém 
Kíe fe tfefattci «ítt>fa t í^^ifa; a gfgi jtftfowií fc na** 
y(nf(t yřern)at^eiti«i a fhtac^tii. — S^^i^^ íf^P^<'A 
ffoyoft^ n^jořeg fe, g(( flfnn to; colgfl mi ocreftiiy 
|c mtemiingeé? ne^fttt)mn(a4 mne Ifnotnitt frbci? — 
29 }be, tDtitto boltt? a mé (icc ^ořj« nrbyl to t^bv 
fra ? 60) i9 vint, míit^ Volt, t(b« bocela gt) e^u^ 
<Hít-^Zft itotoé rcmf )a|yř«f(» o^l xa bméře a ge 
bo^r^mq** ^' Sfm to, Snajro, otettoH! — Zo geft 
^íaů mé^ ofCf! ^ it}>é(a pobřffrittf bíwfa; )>o mnj 
^e í$9^ ! -** Smfig otec, 3natY0 ? O ret, co mám pů^ . 
iýH, mAg gtioot tuHelt tobf ! Otetoft bioéře, tmr^nti fe 
l§ňfo iioí^anm, Dbřefnn fe toir^r a ty taM mcgi 
^0^1 gafKfo^mtC, Snairo, netfe< fe; na nrfaiř, 
na tofru, m l»ffe(fo lo^^omenu to(í f tosít! -- Z9< 
fřefffui! a(^, viba gfme ittaceni! ^n^t, )»t<^m.l ftce 
náé iifmrti otolr- eeo|>o(b c^třl ob))oto9bttt# 3nair« 
g^ a(e h0a))aí bowebla ^0 gtbiié j nabreceni^ 1^ 
wmat, oteiořela u tonitř maíi btt^lrta, a ofamiifem fr 
»ctiitt{ Sf 04»9tb }t bomem m taíftabi. gbe gefftf gebnm 
|mřMCliř:0^mii( mUeiiftt a smijet mfltromomi. gitAÍ" 
fit oftlllttítjí Imirteittf mb{o^ ; gnn ě toellým nam(í|^a« 
ajm fi bo^AÍa f e btoeřim , a oremfefa otc t, f terý byl 
g{} ^0 tveti )át(aiiIL — Xb gft f)>a(a, braffá bcer^r 
ptenármii etHp. gií gfem.te ^robubit. r* gnajra ttif 
ftifiotofbila, a fflefl^ vm )>oípmťtt9a to nátui. 

mtoti |Mi)|u|omft. mát bb(a yřjfná t jamroíe^' 
líá ^ cb| mu 9to^m yotřebdu byto/ aby nMjiiollf t9e 
fteté ^ lib mih fobf wjce nf^emníl— )>?ebce byl frbce 
drb itflfbmi bi^Ibmagici^o, a níini miUwatS^ ^ith 
Debótait bcettt, fp^nUáu gMjrm S3 ndruej gc bonefl 
bo fomnarbp-a t»ffhttoiiif o tP pfic^aí, abb ^ ) mblo** 
Í9 wbtc^L jlbbi Staira «t>«t t fobl pH^a a 9H 
MťooUUp mváttlo fe gf opit t»^fllo i»pamit, co f^ 
Í9(« ))f t|obifa> ; 4 neyioc^bbii; by (e byla :pto|rabtIa» 
IbJ^ firtbía t«f yř^ié !pogata byta^oraucími ciiy* 
C«b€C fe gi mocní fiojralDr a t>btui?o)bé fl)t abilalí 
^tgim ocjpf ii#a. ate nebyla- to-iiamii, ubalí ^řiíms ^ 
fáoatutfit gegilo. 9Ia jábnau ol4)fu nebojhií otec biU 
jlatclitati ob))Qmib ; bomttimal fe, fe fe ttemoc impcniU^ 
bcťrb, a.iábal mMCjmi pvpttwni nebe^ ^iby ji pv^4U 
^(ibtt 4 ibrami. Zafé Snajra. fe c^lía tupbííti, >iU 
netómfřomala fl; teboi fe n^fromMiyato fpbce>e 9^ 
t^, fkral ubíhala ii4bo|Rbm-^r^» 

tÍUla(o se|«.9ř#b(eitig^i fWflfmíitfm býlí 4)tl{,. a|» 
^gmauiimo^3Mjni|am<Wifttn« '3Kim^<í «f^^ tta fmogt ib(ft(l, ita ^él^b f oré^to otce mv byto bo'^ 
lefhté; gef» gebnan c^tH toibfti otce i lofafi^ <nimt 
fe t^otom toiie^nott, a bo fflébún fe nomorít ga tou 
pfiRnatL p^d ftarótt gevtt fe ftyé mttettceT aby gi o 
ge|» ámyfltt j^ratotía, a o fégttj fe ^toflía. eeoyoíl 
yrofít lat mi^attcitž, i» 3Mj[r« ge^ i^ibeU ůmí ebe^ 
^ti itmo^ta. ®ehtttactd^Mmi tonod byía iteeetia# 
a jo^aba ta m)#o fr f^ujce umlmoent. 

Slocbyfa temná , mrafem gafmitfyKá obío^, a 
I»}bá(ett9 btefTbt 0)9iami)mftly Hj^ti fe bauU Snajra 
febHa toia^obS iiaJUimtece, |»cdbe|ijfagjc^IaiDii tif^ 
inau ructttfatt, a oíetámoía, giM^bnait dpmiK ptii^ůb 
mi(ence. Stůmbxi lofftifWo lítí f a eeo|»rIb. fe g{ 
torf^nut f tto^oum;. 3*^ieo — ptumíntoii letancni -* 
II tmýclr nolott .gef mt te^b to^omeitantt na lolaft* 
@ěfft( gebnan gfemft(^t«l f^třM oteimt, cňt (aá gí| 
to^ miiíbánL itci gen {(omo, a gefflř ne| {ogbe }eg' 
tieglfí fínnce, obfebin.fe fiiié io{ry a bobn tivig! — 
&ino4)u , obyomttila bímfa , ten^ co nám fO)bj(né 
•tiiiiiy w^láiaíf ntni pfiinim sa(|fiřmn;fTI|i}i ; neni nám 
báno, Hádati (e 10 nřm» Zy by< byt ord b(a|em frb« 
re mél^o, bylo «by ti oíe mojno , |a)»omenaiiti' na otce 
a na ttK(afl9— JWtig otec mnr mtfuger SeH 8e0yo(b» 
ú ^egt mému {ftéfli ; ^cíii pnlná- gefl')emí, fbe} ty, 
ongeít, yobýtt>áí..-r Sit^eteby^ »ybey fe na eeiln b9 
tóťafřt fmi:Xj^Hi iwému, a, nejopomene^íi, a| fe wtip 
^éf frbce .li»oge Ita; 3iMtívn# bnbtt:na toffy 4^4. — 
Zof yvattítla btnofOf a.gegi.|ío^Ieb fe ogafnit niifofl^ 
ným n#nf<t)eflL .13 ^rfau fe g{ ale yřebce i»|én>al ne^* 
fwmíbomýi íjíai, jNer ý gí nafrytáwol, ie nepatři mice 
miíence. ^offobní «i plminuí £eo|>tIb f frbct, |>(a^ 
nottcf gegtdft t^iwé fe fet(alt, a fl|a topív^a ty 
f()ttv>rr- @3Jo^em> iattiftf <fe S({oytIb; nejj biya mefict 
Miph^ncm, opit tř.obegnm..^ jřonflý fet^tot |aio}nH 
tmeii }0fm\nní» fe* } obgetf bimfy, po^piútal SeoM^ 
rájným Itofem fioiémn naft itUticimm flnjebnlfu toÁřic, 
«»ytn»ff]rii ff na bng«é|N> |9ebce, a bal fe na ceftn f 
Sunifn^ (bejto ^neb váno foráb fi.uminíí my^íebotir 
yo nftni by fr bo Francie co neyf)>iffe bofla(» — 

Slífoli Seo^oíb fe bomeyfflel, Ibyj tel^bá| to man^^ 
HťUm obUnw inaVobut obc^óter, ie ob nifo^o p)oro^ 
mnntnirpf^U geg boyaMy ii^agiti jrafy* Š^^ geg 
byl la^ébnul, fibáf ^obly gafo n^fftcfni ge^ fautolr^ 
ííí m tcfb )emf, fteři by ja farnbu*) iebráfomt noffy 
yfíbalú ;Zo(^oto liba toibK Seopolb gebwii n @íby^ : • PMU • • • 

16* IM Wfmi^i •trMtfbtif ft' I ntoo infL IKvr fé um tn^i- 
mflU aotto fttab <Ay fi «fco to^Míof ^ Á^t jtb 9b 
f9|fo íafti (oi^ (tef Sco^DÍMm. % })?9to ge^ lofé 
tifjfiilalo tagno, on te^y lonocc (iffFan ^elici gtnQ<^ 
t^o fbri^iiifita ifwoim toy(e}[ a f)^ci tttííntftt » fonmdtf 
)riPflii>a)>tf. ^ nfT^ tOf C9 W9QI^(i(f ojtuimit gi^u nUm 
mmíf fterý l^ajjnttivr gi} iim» nt^fiÁl, |e wniftec 
wtof Xůtiíi .i»á\W^ g?^. SHvrftt iOtj^Ktt a otcf te 
tiefftlflf ttwt|itattt{^ bylo leby f)^et0itf : ttiawfeno. Jtbyl 
fe tff^otb é miíentatt lotiíilr ^^(Imd^aK g*g ftyři tm 
gwfby t^oflait} ntoffemlnott^ a bonrflt o ixm bf) t^ro** 
bUni w^&»^ u\mmx a fr^fbi n^betffým^ fteři fe 
i ffnibf ^xúto^ttú ttffoUfa toogař^f f bomtt aib^^é^o 
ctce ebfbralL 89(9 a> bioi fobiity i^noci^ fb^f 
mocni na bwífe la^flL |>aDtt| vteiMM^ 4 tmiKvi 
fH^^aí bo^ bontOf fttí: vaiUifU wi^ gafit 0c(l ))Vi{tn« 
waffeíilé yfic^bu wtata ^obinn ? — eo^tijbttý (lo* 
ein, ebfyowibK níenriv fe ifcíc^alna pofWKÍtiicm ntifU; 
jt^rjnftto grft íáfíM tnoflktninry a Kefíann. *^ StUtbti 
tt( íe laifK^ne^ )nwU( |>ftMtt}, m^t náboftnf^ bnbf 
fiMb fftn ni»ci ctmúŇt boii ^nlm ob n«(ff^e mífim *^ 
3<ifonoio< nafft míími fitigml, baí td obt»on»;b tníma^ 
})fefht)»tttcc nefíní nifjti »jco benňi^o fn>fM«ii lotny 
ntnfesji býM )a Jiion gegim ^rolem* -* W9 gen; |abná 
hinU netvymv^te gegi nn«9Q(n »« b(e|l Fef(^a)|n}^ 
nebof geft^^tfba/giftofe betfney](itra€eitii.^ttMi fe fá^ 
fottfim taibofll -uttJiil fe gtttijabofll vylMMiH foífttfni 
Vtíiitf pHwiúl Sí^t^ fftviff toybey tttfnf Utnf fwogi 
brevttf eiKi snewcHto iftottt^ni* ^ Vtoge bceir«?t -h. 
)ffifnu( i^mi* Mtolň^^M, Rerau n) wct bvjeí^ e}á« 
rifa poflebnjm fi»it(e»i |9o(dOfrttom oteotoii tmáf r ne* 
boi ttHM|ía třeftttcjl' fe mée/ a na jentt ifolfari SRoge 
bcer«? 9)»ftoM(t( ^(afem fíín^nt; le ^ (e}l-^Ban)^by 
g{, řeftt ttioflemrnon)^, fnab fe geftí «ii(f ttge «e fn^^m 
(řeftanem. — ®eftli (|ei«, ja^m^í |><i)}iíi}^ beb» nxínrl 
9t<(}n9m Yrofem yoft)i(bAf bo foimiAtv brefittyr^toofaíý 
))řii^iiu))f( Mujfirt A nafejnaí ge fMrrfjbnl; IR^^í fi m* 
gebnau i^omnlí na gegj trud^Iitoófl/ nn gegjh f[}9, a 
mocnf nim t^otřdfala myfflénfA, a^ fnab )»řebce>gffl 
Yúinna. 

3naiva ^i^^a túclatí fw< gnr/no, « Itt ac^nt fe 
lia))IttíIo gegjí fťbce* ^^obřffini f^wdtara-je }4^ráb9 
ipfet bioAr a |wtra(a otce* j(be0 bpía? jmoíal ;^a}W 
|U) ^íafenír ti> nf nt} fe fkotřnf bolefí a I0}tef ^miíp. 
JDjtofa neob|»ow(baíaf a gafo mtttoici xMina *)fi(lh(« 
be) ^ol^nuti. jtbe< byla? {a^fnift o)){t i^ami ^I^j? 
fem ilmffiloým, a t);ifť0ei( f nj bljje.* gnaira fe mu 
wr^ía f np^aum. Otitf ne|íořei mi! nf^řía bjwfa b^bů^tna^ic Irimá roffoften/^ otte/ ^enf g{ mfolftel 
^(onHiu iDj^firn tv^nul a jfe^ )niolA(ť Wítitv^ (be< 
b^Ia % Dbývwfj těmto |beV bcero; fSefni gúnř fe^ (o 
t99ff(tr gefi (e|; neboi tt ofjgalonmít, |e gf! )9o||(br# 
ni(a |>ofmdttté nifh ntttfon>ánJm 4 f ^^fKuiem. ^ Ctft 
mug, nqíoFeI mf, opítowaía bjn^la a ítoiňé Tty tt|!(4 
na otcow9 ^W ^ Zv fe tebp m^tnát^ tt jfoTóin 
fwé^f ))ta)h»^ řenoe^ gemniío b^c^ r^fnanno^ot 
iro)brttt{ mil í^(aiM? — StogtbMm io|faf|mi}d mef{le« 
^nfm ^ a >efpFer9 otcomfTý. dt fi frbceraiaiinrf. a % 
ge^o nfl fe mytontía {Ion»a: Selif^ «So|e^*tm>2 gff 
>mt nebaC bcern^ tuti by í^obn^ byfa tebe? ^.«^ 
gefl welfý ! — itotíali moflem)no»l. WH ^tna mi 
íoitf nendíe)], mtuwU poim bdfe; gegi tMo nák^ 
fl0ťaioeb(no(l{ (tb^éf gegj bnffe ^e ipramcMnof}! bo|# 
Í?é; toejmfte gl. SRnoí^o romrn fe pH Uáíto fíome^ 
i»)td^(o Jp9 litottf fřovo gtj f)o(omrtioé« gnaíra .feban 
iaá)xoiiaf mocnf .fe ) tnfait itiian íjt^^tiífy wi/bvňW 
a m)ta^ttgic po otci tfefancjl* fe mce, imoUía píapm 
f}ri>nifamým: Otiel mug otfe! jtotonv tticefe gt «k 
ů^^Tpitif, a jofmitfftfe ^(ebe( ^Utf an gebínfnn :bcefii 
tnu wUtm tfmvti. O mfig otee! bfbon»t&i' 8M|ra^ 
gen geffté , gebnau mne obe^mt^ n^ imm! ^ttfíúft$ 
f(on>e(^ fe otcon^fTd fáfFn nebata bélě n^frfed ngoMrH 
^^ ; ^im fe m^nn{ }a bcerau^ í^tfe fí^ mit p^^ 
(Kb íict, a ^(uboee )»o^mit femřet,fn»ť b)tí iDiitfmi^ 
^oefeiote- gefpié ofam)iff ff^flaíf ttMeb(é ge^o kI^ 
nbydjf n>am g( nem^bal, ne^bím toflanýítí ph/b bof«> 
ffáu twd?^ 24^ pcwMtůt nnMrbt B^^ bif mai«» 
butti, a ja nimi fe |atofe(9 bwéfe. So f e: tam' břfOf 
gefl ^(ttbof^ fagemfhol n^jry; Repodb^^nl fMeti a 
mobHIt fe* 3a íttort ^obúib fe oten)M9^tmé9er « 
ť^}}*) n^flaupií (» beeiMti; íiáwi ftt)etfo 49odjadbn^ 
ig[qi "bylt jafim wogdd naípátítt^ ejdfiío gi^iMdfK 
Ttef^ coO nab)^řtr0}en^O'gen)il9. 1^a))»}> ne}<tfeaí( ^ 
bceřt^ tfftf n^fljeí «tt^ ISeíirbiil obetojbof »ite eehi# 
gfťim loogárňm. gnofta fe geffiř gebmn t^řeb •icói 
|)oftom(a, a M(a:X)e9 mi ^o|e^ndn}V ftce!--«M{4f( 
9M]e! jfoorai |>a}|tt)^ jtrafý t neSefim po)bm{|mn^ 
tio{ nKfofrbenflmi nemá mejj ^ bt tmýd^ mfin *•!«» 
to)bdto<im fn>atť UixUf pHgml gi' t foMí* ^rí^tnim ¥^ 
bra|^ biti, i^ofegnC frdieg; tom n(»b ^říbmni-nagbfí 
otte> ner^ fe na ti nebnbe ^oeffiti. -^ Sltfni gt |&«^ 
{«^bnii(> geílN giebnoii gt ))Kmtmif f frbcir a obefet 

gnajru tt)9»AI{ ) pi^fnHítn^^o fhomoioi ;' foíem 
Mi fflr mbgdírt gel^mftlébHmUniema <f ffMfIrmi de«* 
běft )'tttofíelnj[ira nrfl f9We 4 i9»onNi|9é 0é fro)wň«i 
^loiban fťdeéra bjibfa^ a myfIifA na to^o^ ^0 nlH * Mgí fe íoQt, }V »)»« mše ffwtfj. ^, jftf n>etf|M> ^« 

éa^ fe gefft^ obracrfa |>e marabHtu a otct, aU noc 
«9(a íerná, «:9r9t(^ nefpatřtfa am otccr sa< teflKwf 

ItvMliii fe i«9«ii>í( iMrftwebf itotMuí íw(t(9 »»(« 
fecwcnvm i»ittm, a m bř^. fe obgcwita |i(afAm )>řtf 
tulmá lobfa. |Hrew ra(<>e(it i mtffíen «^m^ míti 
ttvptp, » 9i f^n lurácet-^w^r. Qn^ita «Mb(((a. 
$o<||otMÍ t<:^f{9r bí»(u «»((Ua wooiá romeiM Ko ))í9h 
f (ďb(c> aJttw nbo^An to^vbUff. Xři wujowé fřoSíU 
ta »i iM (ob> A ob)ra|iU ob bře|n na I9)b»r roigAfe* 
nýM winám. 

fS toM.ofMiieHi l»Hif(l fe hittfnvUcy ob^ebídn 
í>^íf b)ti w»fn»ob9bifi. gabroni) 96^ se«í fprti, }»er 
lat, |obrjtf!-«*, bijto gij tvíbl! .VwiíÍAíoá Wtí? 
febau ntff|lí(4»o«b{|>|e, « iDÍbfti.byfo f^b^iti bo wob9 
IH9 bjwiMW. fMtim f(b«ii idtifMtiwi lot^tutt 04 t>if^ 
ittý bf*^.--®tuí nyni b«r«)U« (obto f i»c»>tifinii bfe- 
^; tMfe |iit(« t9)tcUe» tofitfin )>of«i(l)aU )»ob rři- 

ige^e beleši ' .t 

4)wa Krabow^rM Mí}lu «Mi«icc ^ fl«ni|, Hlt 
fwibr* tétenTrutnofK. Sefftf yvNb irafy; qa fFlt< 
Mře aytm^ftr f|>*třtU iiaseb«>ti nice ii^ííi9 | WÍK 
fe |>9{b«»t|i»»ati. %t 0< ona »e(pai}ná bi»fa, fhKb 
•gi n>Itt9 tenefan.RA bic^^ IcHi* « bi)cU Tu bř<^>V 

««]{( oíbUeiiii. atfoHl^ ibií KrabM^ :^f<i(t, ale 4«{ 
ti»fn) ani («Mft tteApotitti wtte. 

a)ra^^o bttc b9Ía | weeera U>% ^t^ii"vtv«tt>l 
tmAifté^^mwhgtů sieB:ob|KaHtt, Se9)>p(b {i<(( W)a« 

fte^e |>»nabi »i(r b^l ipUa^iifHiwmj, a £«AK»(b 
^ oni .bo2faH nenosí » fbt» fe «»>t»t»i, 4 fbi^ fe. t^f 
tiifmtm píaámf. fSbndm ^it«i 0t} aqtifb, t«ti( 
tnj «n ttcbtthe ^«D?áte, yMiíH ttWilQfhMm.M? VKff 
»Ta|é mífort^r f^antlí Svoicy; foUO^n^t lo<M n«^ 
Vta» tMMHr darowa» ^Fcti bnlte^ a| ot>?t. I mieUniN 
^iri IfinHnt ariknott dnaini. >r«PtiKM fe.baU {wu 
mnjl I (tgetbu, a ííW(íK>»a b«# j«»>ííf«t« r«MU. 
« to« tfomjmi bylo wiMH |bU«H (obfu .t»cCípt«atí 
)»ft«i» U tvcétn. ^tittp, 9i«ip*m, ůtiml fe |(a«, 
tW sep H», iin^ «á MUmuH ft^ía i»fí»>íaMÍar 
li^ f^ «b«tt>tba(; a SteyMn w$tf>ittA »()it». Sifl fe 
%Oťtteil ře^efrtíwíí b»í ob í>řiWe «Ií|i>. €«H»olb ^ts 
ttmUÍ, puta « beie w>(fi Pbraii» «ef«iií. -S9jM«e yaf/ řelC fovóbifir, fteri ^ l^e hi lfty»f(iiimt].»Ví»Í 
wáé. yoffiapau. Ubo^ý febon oni nej^nur. Z«|iotP:, fi« 
necita .ob((i{i(9 mbiíob^f |ti>o(a( (i>ri(bnif nafíWKt, 
fteři fe ^neb f t(«|)oIb9Wi ffwňi, » wffem^M! geg. Ifj* 
^(i, ^0 áiwiíi pfi^tí ^)»e(b f fobí, ^W famtul 
na ofolo^gící a nfajotvat na (tft, Itcrýi », vm Ht*** 
ni >rírt. St vfvtttnici gi «tot>í(t! twojot €w^[b, 
))o.tá|>lgc (e w ((|<í(^. Š<íbn9 yg oeniej|( n^Hfvv^ 
fbin bQ wnitf fevábtt wifffi. — 9l»c lyfa gagci./ po\> 
fírým nfMi f( (^tit «bbatí b»(«flni« ntflw. 9bi;(i>b< 
fe brjo wffeďo ntip*, f^<íne( r»it)roilfe( nab 9»ňt« 
MnfPFM< @<a (fcptot f}řejtcí<^ yíawcíí^ )»r|^í.{l(}n; 
a ^(9<^(ínf M>(n 09fi<rti byl*. ecot)»íb Nl» tyjbiiHM 
|a{ofliií, <fpani |a|«tbi(a boíef^. 9I«ntfe.^íb(i}}( po* 
fragí íobf, oít ge^o iix<dif pmní w IjícMm m9x9A90 
a {t*a(fn4 wyfiléiifa to nim t9}mla(a. Stti^H gcgí 
tl(«, ytmvPU {ii wlitanit ^nino, nvni b* Utáiti jMpšrOM 
)i(9! — X9tom ofamjeni fe mu jbdív, gafoby w ffíMta 
wtbfí: IH»r gel nefau tofoy aa (orábc«,.ffiiO! tbá(« fe 
VM, |e f(9(íí »|b9(6iíni. Slabamo fe fnoitt., ^ptam* 
toivati fe. eí« ifDjice a vflřegi na ^b«btt.y«třU, tími 
tvltflúl^o přeftofbícni nabýtoat, }e t9 aen| |>Miib oirOf 
{otwornoili ge^. ýobiweyte ftf )tB«(a( nt^ni t>íatoeč 
na f|)«(nbcn^# g<rt n^ bdflin b^pwwífii haUm 
«iid.4>;(n^ pmini, S}?ttt(tt fe toK b»^a(t la^í" 
(né^e powiťči Itwtt^ ben bo Zouíonu. 

8ee|>oib fe bodal. flce ^afbii bo otIitt9.fi»<, a(e 
fftěili mu ned^tno toyfwejli wjce. iS^wmini tndAií 
l>r» bittfit nébet{!au.;^flo ginbo HtáwA, ádft mule 
«>ic m gebnon w júMbyti maonoti; npni. ff «fe 
^řrftofbíií, ie gen gebnan mtloioal^ aÍMí {Nrmni 4 
^fMbni g#» <<íffatt iňfial* 8»«iM> 

.... •• • . «». ^ilJWk,/. 


■j.y @tj h^ía brn^á Robina <yuíttod obfit^.; ^i.Řt^ 
jft? tt floln |f)b.řf lirot jSfim.mtemn^ faut fíne. @n>i(t 
ti} iof^xúvooíaf poil^nipíaminiu iii|eni (laliř fe. yo 
fi(tt(í<4 meta(9r ol tíefl tnot, a Wiif >né óhUicUa 
noc., 32e6yi;o itiQe f4>4Hr nýtrj i^.or »<ir^t(tí($c^ mttffíéfr 
^tK( o)»aiiptt(aL n^j^jit mim, aiteufřf{fim |)^t(i^oi|l (f^-* 

3;u fe |iit .ibolo/ 9«fo(9. ^íifo. nw^ nitbo popo^ 
í^Vy )»|OjrtiD«í ^ein ^iíne^^ ft -- neubyl to |)au(^ IM ntmitat^ fe^ a ffaW froř|> fp Míjíí^ t íolnkl mé. U 
wd^obit ^ffaflamii^f a hpU jafe tic^o. So mne ffamat 
n>itrr t)om9fIi( gfeti fe(í; fb^j ^em t)a( flabé na 
bn>eFe jdfíet^áni jafled)!, (efnuí gfem fe ))Ott(fub^ 4 
|)c1e^(aftti Feft grc^ : ířáíel 

efoatait ftejňdtatt té ruce> iofri>?tt bo fínf miít(^> 
gim}to ff (\)t }a t>autnfra n bůftognifa ^{mídunHií. 

ŠSy ge(T(< itefpiu, pantU-- pťa\a)\l U íňni, a 
fw{K(ita na flfi( ))o(lan>{íi %o ge bíwnť ; néb^^I i^^ 
půiífíf^iU |e tvdtf nagbit gefftř bbici^o. 

Stni| ^i bvc^ fe b^I bom^fíleí, je tt>t^ mne tát 
|H>)btt!m na#iftin)ettim pxtítoapiU ; obt^otDěbeC gfem. 

iRnt(^. a)aufdm, je xúát ntWbe tagno, ) gaN 

61 @efU{ pxiá^áiiU flranu obwebené^d djtnce, 
Mám ■tí> wcH of^gafněni , co ě tímu t^rflenenr mni 
fittiti fleft. 

Otníc^* 3ttt»ot ono^d nntle iáUH na mái; bříi« 
tůt }í»^at, tteffi iKxtm n>(fe to^flnn, tf^íflít mne mui' 
f{(e, Je «^U n)affe gefl )>et9ná, i to^mititni mú 

«jí. tt vaf?- 
' Vlniáíí ^nf iDÍo}ii» offlb-gel^ bo'tttf<At t«a(fitf)4 
v ..®il '0wAlf {líbn^i ň>am, {é to mni molwp 
ttíiním. 

Stnid^. 2>ifu^ Hóám lve gménn ditnce^ on fe 
neftamat wt í»df. 

Ha to mnl^ xouM fe d^Q|e(, — }e fíní Wfjffef a 
))é}oirettKit, }ba(i nifb^ na Mj^ln fe nenoc^áii^ gareby 
f^ m^ o»lí«»a(. 

CSffeďo gefl«»nP^tt^r loráttw fe pmoUf a m^^t 
n>ám ir^to ýtebutejité f^ify, fteri^dd on mni janec^al^ 
f o^atvomdni borníiH. Obfď^ugt nevw^éffi nárobn 
ge^p )d(elUofK, mií tmnů < Qbevojbfínjm gtc^ )>robIéi« 
toatí- Dfnb pfttt^ jámei^ to^otb mOje, a on, prii* 
nnten gfa fptfy fii^é vet ci^ ruce ttfojití, na xodě obvá<« 
til )řete( fmňg. £tnto geffti (ifl man rnfan p^an^ 
obhojbe^te na nrřWm miffř; : ' ' » 

3 í>opífo»aí mnř mnít^ 'teftn bo ňtfpi 93 ..... ,í 
mífto; tofterém fwřřené !ifl9 obewjbatí fje. 

»t>fW^«> í^ní T^^éír^^ toáih janec^at jbe, ^oioil 
bdít mniH^, a Xů^Átt^^íi phb fintíce io$d)obfm^ ge» 
ffti |a bne bogebete mf^al '©eh fjroW^ »dé jdbdrn', 
míábífnř iitfbefe rta ceflí ttiříbťju^te> ne* tyrobíhnlfl 
l^fle nesiflottt ofnbtt tteíifé^o ndrobu^ ge^ojto nep^bft* 
fcjitřflííí h^idw^ wYúfM máti, úl |itt)ot onol^o mnjc 
gen ť^^ían cíitrtofřf i»*(fťet ge^t) jjadjbwdňb^i ntífe. • ® d. ©afe'^ miniu ttdrobn? ffof t^io^ mni fM* 
Uné ft)if9 })oKti(řau cenn bp febe mag{? 

9{nt<^. Cío) to nett^jte? —On mi o tom nic 
tteyowfbel. — So a(e n>dm )[»on»ibomo , |e gefl robený 
ftef, a )dmorfFau opuflin> bibinu, i^totitónifa i jrabct 
lolafli a ofob9 fwé prondfIeben>al? — SBpyratoomal 
gfem mnt(9n féjndnitnf mé ^ patítnifem^ pofub gfem ja 
bobté U)na(, ^ernu ge fwffíti, ani flotoem nt)70botftini9 
lorOjbil^ <f)tncéln tb tt^ří<9 j^di^anon. 

aRnif^. ^en{ mne tagno toeffreri Hnfni ge^^ d 
bobře lOim, ie^o gfle to^neůiaí; ale tt^řjter 8n t«nto, 
bb nen)?bomcft ^loíinem najman^, ffn it$«nit, a pvtuh 
nejagbau t^amitnil^ ndrobn ^Eenfřé^o^ bube fe fFn^íti 
10 niáj gméno ubatné^o muje. 

®d. fBb glle^ ^ane, n^ cfamofnilem fíi^eře w 
tafotoan é nim andrnofi meffeí, Je tt)e{{ferý<^ ge^o píp* 
Iienoflf potbR^om g|}e? 

SR ni (6. $íeni tomn blanco ^ co mne ^Iny Hd^ 
ffletrtt pře(^otodn>agí; g<(ÍlN lófppir ^yitfoicw 4 onyn 
éefem gfím fe fejndnriO neni tat biíeftté^ byd^ mdiÉ 
to n>9}}ťawdkoaí ; Ibo ale on gěfif to wdm fnob bn* 
l^auenc^ tó9fn>itl{r mni 4o leb ncinitt neije. ffeflai^ft 
loffaf waffe n wrdceni fe bo n>(afH ob mífla tohoto 
tn}e m)bd(ena nebiAi, iaufdmv je fe jbe rjaflatoite ; 
tne}i tlm fnab fe r^j^obne ofub pfiUU, w gďtodS 
« p?)^obami ge^o b{|)e fejndm^tt nto^^pminn. SHe 
^Iebte> gíf ff rojebnii^d. 93íjij fe iaě bo t^út^, a ne* 
fmí fbo jpbjoťomati , je g(lfm' é todnit mlnmiír nei 
fáf9 gfau n^Uip«ů4, a itába it tá^ttt ffarav ptífíilU 
at^ )>ob(9m, otroď^ fme^fRIcjmXoti^Sm fftot0|»9 »9« 
bala obět. $roto) jbrdito bnbte^ 4 SŮ^ iod< be^Oi^ 
Wób na bůfejité cefli! 

@timtto floioy ob<^d}t( mnidb o>be mne^ an prémi 
tta objorn ^nmee fe třp^Híaio bianumtotoim pUuátim 
fn^ém; i btotfiM gfim plno/ a Wjbc«[)9 gitfnj obrnímo^ 
láne/ a toj^nrtt gfem' jbmt^ut ocí f gafné ^ni^bi^ 
i^^i fe třefancj ffmila to :pr4}racné bdlrer a gt^ C9 
}Iá(é p»f>ít^ oHVatowal^ gif a tratit^ fk tDffeb^dl 
nín^dť^^ genj gafo -t^í^ pHx^bp^ pbltugfcji to}^r« 
to9f^np«»an(^. ^e á mjce fe třatiU j^n)ijb9f a Iraíge 
pttíc\f$i»a^, a mtlofhid jof e obnojila rá|»t»i ^ fi»i^ 
a w^áiftfm p^íibetíi tanni>o finnce oblíiopioati |cm& 
%ň Cibojn^ufy fot^ríjny btjjré gei»t(9 pa^ft, ^ fH j^ 
brogafily |ffa< Hdffternlí^o imonftt mnU^ ib^ ^9<MP9»r 
tdmaT. Qtd( gf^ )»^nut^ gofb^ to |něnl MÍi^|^)iotiÍ# 
n^m b^íť^ loitdiijm nabtr^míjbni bfbinb^n tPl>obi»|iifjii 
to)be(9nttti ronhj^ftm wihátůaí @t9itim^* 9im 
fkan. — • . f ^ . . • 0{j flmM túi^^^^ÍPf )9r«n>t( gfímt pal f iúhf, 
ptĎt^i bHt ptcWtocíú ttefmím; i fefirato 1(99 ^i" 
lúttřil 9feai fe < ío|tiici ftom. SB ^ebbác^ mfiřjíc mi 
Irftffet fíá^Utni flau|ic}f a bo obecné finf ume umM^ 
fbe| mt toítto í (^(^6 r))ofHe ^ebÍPsU. Xáiat fcribaitt 
f obdobu })říc^9flA'n flftm^ i oattámU mn?^ ai!^^) zň^ 
^atatx áímli fl^íf^< i^ocfaír ýt bte uafiitni getrni^^ 
imid^a 9f«b(an<^Q f^iií } fonitnv mi ivytorbe* DU^ 
ffef A fntnotna am« janecbaC na vhÍíH fjiif^ |0^9»to 
^n ítVůU 06raj9 |emřel9(^ nutK^n |)o^(j)el9 m mne. 
S^blatt^p gfem 6y( famoten, on trje jitámý mňg mtttd^ 
mUoiil 10 fíA f a na ^aUtan cefht ))amatotoa( mnt, 
pHbáioaň^ fowa : 9)ubf ^^li ft wám nKe^ nebofiáwaH 
Ra ce^é^ m lonífř frbía Bagbrte maíi ^řífpémcf. 
Sřít^ wffoí j(^ůni, gtniK^u, flttitce* gi} tt^fofo (logí. 
® Kmite ftowy mvt w^webí ie finf ^ a flif Mrugt ta 
pfixořHxůé pftiti9toáxoini, j U<(fftera ii>VflAU^i( éfm, 
fbf| bnett flu^a i ofeblati^m Folifm mí ^MáwaL %39« 
I^obiio f^ na m, púxaíňtl gfem fe pfi^mnvm, a 
pxnitan fíitan po itbanc gfem fe ba( cefH. 

6(unce ro)fiwa(d {dři ftdau po Iragi^ A ^ory a 
bo(9 w gcbnom f^íamenu (e{Vnttl9 fe, a ^erf$ i^ítr Ci^ 
j^Autjl 6iroff0 o^nti99m wjbec^em g{)it^ tragiiitt 
pvotofwaíyi lebtoa gfem W9br)e( )»Arno ffuttce itAÍ* 
. freVf <(| P^f w^nu ))ometan{on)9(^ flromň of^rlhve^ 
tip i cjíí gfem ugjjbřl* 

939(0 gt) )A f)ovam flunee/ a Huroné oUáHp 
potfánfí^ fe of^jotem, An }e idgijiipc^ :pa^or(tt iDfKjt 
mnff <řťmf(9 toi^ ttrtené^ mlflA. 3 69(0 mttf c» 
^ot)Uiou)Ati u^nAné^o a mbté^o gť} loni, aii^^ tam 
bogc( gefftf )A fi9et(A» ftun xofíat gi| nemoct bále ; 
í flejA webí gfem geg, a gt| fe tmiío, fb9í gfem t 
mčjlu.bo(fe^fbe| mějf}dc( teprm ra pxoáiíili^ \op(t)i^ 
' ^eti *)oí5t«( gfem fe ra ^t^ehiAii ^eft>ebii* 

[Sufeaucní bálf.] . 

• ^ ^ y^ 

i .—>'- 

' turecká muiikd. >^' 

3 0i|l4^f gim^to fe na flftéflj Do|l«lo uricelc wrAjóém o(^te« 
M b^fi^AAlif^o a yvjfdélanébo. Pfitt j^ramtffee IDobrami 
ft / mASe dbrii3' ecf b^nit^ « •b^fenalébor uitiele i»f e^ 
()BbAti, ptofpiWAl 0i$ 10 Aorlém wiřa ve lOiTem bobrem, 
ie^o f }4i0Aiij rae blabopipMiibo a w5«eflfetiibo auřabA 
jiHióffebfV A NAflAti^H AttřaO tento # ceUu tuflfi a m 
tt>(fi (butf/ nA«btomá}Mtp fobé gaf při otci brabéni/ tať 
\ |»ii íPfoUcl 10 mUOé ^oleflAwí cbfor^tiďébo t prAPti; 
Atb^ nménj/ gebojto nfnf f ipeben| Atttli n\ií^i^ti f Hfflei^tíiii »rfii»a A frbci btttf ^«| f«^ upiIum 
bře, U3jvró« ueenjni a boblebem gebo aAb#m<& nr fPMnf 
mUbci Jimén} ip iiwobyii líbffi« ra Refmeyl ^otřebnif 
bo/ sbofoRAlttge fe w náboseniliD), m bobrýcb mrAmecb, 
Mo i m gAsvra RAflem mAterfrim, m rrerimi^o gcdiiil 
i» prmRMř ^«»AR třjDiScb p^ebnifTeRA a učeno bfm4. 
Caco <tRoil fc, bobRSel/ s^Í^I^a m, A feR r RipnobA 
uitteia RAcb45Í/ Rebof (Amí, m i|r ARimAftCi^ gÍAttice RAibii 
b^}> geR 3e0rRbRl a besptAmibeiné ^eflt rUrr^J/ a caI 
lis í přcbRiley ffřolRj pScdR^ffcgi; gArf ttoý biflr, fbfi 
fe obrofllegflfi m(4be$ po {efri eRÍ5e sfibCa fb? Ab4RÍ? 
3 př4it bycbom/ Abf mfTtďní pitRÍ ueiMftowi ii obsmUflfci 
ti/ fteři bo Rar^r iob(»co Rir^f pomoláRi bubAR, gA5ti 
e(t RiAtcrírimn prAivIbdnl fe RARiřimire/ g^ &U přjflAdii 
pini IDobrAw(ribo a RélolieA gtnf(b i SiR^e^ a wffAf 
poři^ru uft^RoiReitýý Rčltelfl iRl4de}l m t^mu i |» fr^; 
ce wflpcjptti fe vTRAinAStlt, neboí geR tAř ieflflu RAbfit^ 
A f boroRAioilt (e přjbliS. ^t^e} ^c 'R #aU lc^Ritfi« 
a>{»3«'i4irtRÍ 3«MbeRi fli4 tAmifigiD p. učitel ra lom, |a 
obroilUgirí4^ cbUpcA bRbbl wYRiuge, gAfgeR Dofl riai 
lAR n4<bTlno(l a tARbu f bR^^ R' f<eriiR ^b^ie^^. 3 poi 
biwil.gfem f< Remálo, (DyS gfeiR> RAwfftiipiw geDnmt 3a 
Utnjbo weřerA nMfte^fA toto, ha %imk%\ %t^ pfiib^sel, 
iHi/RréRi} cei4, tAt RASWAR^ eRreďá mR3i^A • RemAÍfíR 
peofpécbem/ a3 ^R pobimu řráfRé, (lT0ctt fe b4wAlA* KOU, 
6étt gi nebylo/ umjdiQii RvPeoflfe^ Rámlfl} a j^CrytR tep*' 
RAu tAufllfAU 0i3 přin4bURi ROťt. Qf f4jt f( uby --. Rffeoj 
mi to byld cof nowibA .— f r CcerémH i^liifR bnbbA tA0. 
cbwAlitebni 3be ppeinAgld pftRAIes)/ AEgAfáby přjeíRA 
přicbo^R gcb^ bo AoRiRtce bylA, f^tj 3a tafR pologe, 

gAf gfem fc 60břc PAlRAtOIOAl/ pfRfOmR}! a a R^flldOWRl • 

Ani ttireď^ mu3try nebýwAlo, 3 jemiR4{fR I 40$ to ri^ 
w|te? o3ive fe tR ^^9^' % pftflogjcfib pofhtébRM/ gegj 
gfem we tmi nepoíRnrrtořgfmi flflíwt jwqrtfT i^taW^ 
ge{ (! pAn Rllitcl tAf bobře w bubbi wycwičil. XUAg 
CenbA ge<l CAtt.mesl Rtmt. eifffiff 4^^t.(l9fnte bA^, ftei 
fAe bo f A j[ottt fauf 4 f CeR eniř m4 bo tobo tAf o^^ar 
is^vA, 3(iby fARlAl celý ben, Ibybyil ,w eoni ^epf ef4![eÍA/. 
Co wflTRf Regbe; t4tA potřebugt cbcMř, a ConbA muf{ 
fu rofe^tihi. 3a to fe fi>4m ale xo niOlW, gaf gen a5fib* 
betl b4/ tonbSip fAgot ra p&bi roiUb4^ \a$ mifo poi 
(IfÁ^ARCt ; A oe^ef/ f 693- gi$ wfjMo 'byfo iiUblO/ fARffé 
gcflfté ConbA MA pflbé/ gaP MAub^ bo ttocť!^Cbt{ ir4m'' 
Ui-cAri flRf ! fS4 toniu Rcro3umjw ; .PAR ;Uci(^')R'tt mufcl 

Rb^Uti* €0 g4 ^ b^ ^R foUČRÍeR RAbORjm \ tli, to MR 

ntxoón]; a fa^ot af mn f(bow4m fAm f^wÁm, ón bo' 
pře^bce .tt)yfl'ttr4 , A neáli fe nAbégi^igí} fauTi. — Bíyffe. 
ftbe{o4 tAto.flott^A boirornt RiAtfy/ gégjjco frbce «ao fvtnf cul* -ioU rli5o#f f^}^0, 9»^bff ptA«f tónbě 
S<ti na faSot p$«^if4fl€l/ a fttxt l^oměriš geg jirta níinlld 
. font;; S^UfAt gfhM iia» rofroi^em/ gařdwf bfU ÚMÍnií 
ďá mtA^es « iilfoHf« Icrec^, ca gfcii byl te iloittitii^e 
nepřílTel/ w f^mbé uciiiita, a ^btíftai f^iem it, nu fe b^ 

' IM1i<^t^«'»ne gfriif fe iia co tt;TMtt>AÍ 6AriaMi<flt/ 
tifboťfé •fáicM tjtttté mvfl «á cčUtt Mc tyla BanáflfcU, 
4 »o«Ml gfmt fe ř pocilTeni n»láflnj«», |e utotokt^ 
tívelertiK «yt*|ffi) obti»arcl( wifléda U^cmtAct ^afllgl 
Miv^^Sť ^A oti5'tt wflVif/ I6» w loimiďi mliteji roi 
lir ^odebnj^ ^im^ «3^*^il/ « ^^^ rplirerý<^ bubebnjct) 
M^r^gl saopártit/ tiifledowálA obpdiblb tato : 

tUftOji roM^o*^/ tvyprawowal «i i»řjtel nflg B./ 
i»eMi birřy M ř comu^ aby {t ^ubbl ařtly, flrogA r roi 
»o |i6ifelHiý<b ttni faMi iaůi^atfmi\ci\ »iio5J ipflRii 
Gi réc<^' byU' iiit' tt^lefll) rábí by byli baVx bftfy M 
^itbbl' u^tci, «€{ iieboff4wAlo fe ghN proflřtbffi f 3A/ 
^aif inf po^ř«btiýí(^ {lr^« Có ntsflflalo p. osiřele . tid# 
ifebo cagiid. 3 p4ubS táfTy ř voM bobři a 5 ob^wi^lTciif 
bobrdfrbefna^l pfewSid i ty ncyc^ubfn <^iapce bo nei* 
SffTcirft^o cwi^eti)/ 5 "po^Mví fltogA wfaflnjcb gí^it 3a> 
Hllgttw / gář w fitrim mu^^is ^ gaf w řterim tiiicbylitoft 
fb rreťimu (Itogt ftynaU Uby v^dif 10 čat potřeby M 
wffiďi ^ttini firoge btibbn proiv#)d«^atí mobU/ roji 
biin áfl^ci bii lottptt bo tpfcv tfib, 3 iii(^3to fA$bA 
gíNtiftu (teogi fe ňHía, a ťaf fe ^aiů, $e fa viTeobecnii 
Wtt pobifocnj A fAb^iH «» ni4lo lfte4^ C4iau tureďAu mni 
3ifu na námífH poflAoríl, ftetA d fa fpofdgenofli ^ogitl 
ib'o«áibéft|<b iwfln<b^ift i^wMktbni po^fwala. 3 poi 
litfUitaf gii iwtá^n botleno, aapAg^owal pas o^itel 
iltoge^ibUpeA« je ^foby k^IaÍNí eaf blauf^o, borub fe 
ei pttonl nesbofoRaliii tař, $# ge f nfítmú potřeboivatt »obl. Co fobf pai bul^ p(t pof^řbu , bii«| při túnttni 

Mttjíce § .ge^o.ftřogí tvybllaj|t# ja to loie^cb drogA nat 

teopil^ A ge giAÝ« ú^ubj^m ^HttUlfim jApAg^owAl. 

iMfro fe porobily wfetfy ílroge/ Ano foneM • tAfowi^ 

pdfi w «aIý4 míftiifÁě^ s^ibfA nlitoÁnp bf«^/ gAf^. 

II #• taruTý boben, tAljfe^ 3wontřfy, po3Aitn a g./ a$ 

poflis HA ttl nwyflA niábei w fUmn bylA/ cíIaa r«r€i 

tf AU iR«5Ífit^ Wf^ Bfi^ V vrferA m uAmifl} 9Afe» (iw 

ffyffel/ prpipo3oi9Att» II tA wáte^ bo(o3U pffifl fli4g/ 

celý ten jásraf • ueitelowA oboMM poii^AwA pANje m 

(lAbtt rAbofli/ fter4 fe w ořu get^o gewl/ loItfrAcroli 

u proflřeb jboru fipé(^ co fAPeln} Aii(tr ^bbu fjb}, a 

(Ausvn^ttoft w9^ ftf^ P03^riige« 9 arfrn,. iitifii to 

boSflfAU rAbod m frbct fwim PAcici^, fbyj wfllfol febA 

PAtřj A mihl, AUA »lábe$ w bubbf profpjwi} a pr^jbub 

^biuy tAf pf igewnAA pv^^cj vypifiusi, Icurijginbe 4blApi 

ri térái|{» 4 tropi^iw roiltínýi^ bAremuofli proAMr^Agf. 

3 to wAiu bnbiS ^twt90, it «M^ý j <bl4PcA ííaSiá> 

gebÍAi pro ^ubbA f[té^ fwi^ b^pfTel.^Cc^ír »i o tom 

wyprAWooAl přítel mAg, to gjeflft^ bo^JiiV/ |e potřební 

jiboru forfinn mujířiltei gAřo$ i mefni/ pfani bacbem mii 

beďÝni/ bo^řtnf PAn SrAPtifTeř iDobrAwflfý fif (ClábAl, 

A tuby i fí^opnoft (řÍAbAtel|» pAtrAl n^i gewo bAl» O bfli 

flAbAogí prAc{ gebo ftořb^} oifj^obfcni giib » vojUf^Um 

pob^rflfim ořoM uijiv&ni* 3lpontoAb$ gfem oni gá/ Ani 

fbo gittý prAwbitvAU/ niřoli «vynty|)IenAO ubAtofl tuto 

pofttb 11 MřeguAtt $njim9Ít ntuwM, ^tnjm to nynj o 

přáním t\m, AbT přjfUb.pAttA jr.AAtifffA ?DobrA«|ři^ 

w MAfil ttiU wlAflt nAfltboionjf A poiojbubtl a (ognf (^ 

M(l oivoce* *) f) 3baif fe o(r ťimaUUhtii pořinjnf tafeto^tt » (ómníd a| 
pefttb lo^otrolo, o r«m fwfbřitl nemoba # nebei tona gil 
niUtit Ut, co efcm ttUnu bro(aa newibřt. 

^ J. Wái^rra Lonmlcký. Hafli 

HotpoiyorHPf lifly wyprAwúgi přepobíM^ přfblb/ 
tterý fe ^^rý lonitibo rořii ft(iL (Rlfíi piaxotc, gmlnem 
Fredoric Williauie, byl a(i přeb 18 méfíci w ^Atnaice/ a 
ttApil fe tAW 3e ftúbMfy, nA gegimfro bní mnobo mat 
lAuvffA/ i — * 2 pAke AfI blAtt^^ b^^^t spo3orowAL 
Po ge(li méfic}(b citil w S^lubřu gafifl pobTbowáni, a 
fpobni lAlttbřu bjl fe mu po^al neobY^egné ro3(rifowati* 
Přitom boflAl tAf přenirAinnAU á^nt f gfbtn, it bTl nui 
cen, beuiil ^tyry f i pltfrAt bobni gifit. ^t} néřolif nei 
bil to taf.ttwaí^p fbyj Williamt nA OAMAiřu, nA 
ftub4nPu A nA bÁůata jpomnll, a gemu napabto, it 
fUAb ^AbA w Saiubfn má, íSri^a ^ pogaU při ti myi 
fHince. íDen obe bnt nin {Alubel wk « Mc ocýřAl^ a 
pohybováni u uvnitř bylo iv$by boleflnlgiH- ^řtor tnott 
byl SAWoUu/ A ponAwrbnul/ Aby fe ^Alubeř prořfsnul a 
f im otvorem fe bab mjúal 1 Williama tomuAfe nedrtil. c n » t I 

«SubAU fe fuAb eeby bab boftant, niyflíl boitor/ a ulo{il 
Hfilliamaowi/ tři bni fe vpiTemoSni ob pořrmi 3br3o«VAti. 
^byi fe pobti po(rrbow4nj bÁba po3of»«rAÍO/ seby ráb 
3a $A(ttbřu cefltt nAlejnnl/ polojiílí ubobibo Williainte a 
oeeiořenAH bubAU nn pofleh Sbljjřo u ^uby br§el geben 
miffu a teplým mliPem, nagcbnau fe poř^U Willtam- 
fowA tw4ř řaboniti, gaPoby fe bufii, bab wyflr^tl biatoih 
rn A po^Al mlirem ua m}fce ^abúníú bUb. pómalAttuta 
fe lojbAlowAlA miflfA bál A bál ob «# Wiitíamtomlcl}/ m 
bab fe pořáb bál A bál 3a nj tábnul. %byi gii b.obny 
fna wylejl, (bapíl b^ nagebnau co ney^erflivégi geben 
3 pojInbowAřA, A wytábnul geg boceU 3 Hia fforo giS 
mobribo Wlliamae. iSúb mil bélřu 6 (IřcmicA a b paít 
ci, byl 3A^tt, A Sr. mott (! ^ fi^oipal na památřa 
CAf pAmitt bobnl wřci. 

-I- • Cwhm a nthrojai 3«r< i|. |)o>|ij((tla. Časopis tento wy- 
eUug n Jan<^ Host 
pospj5ila>w Praze, na 
starán mSstS , w li- 
Koiré ulici, (jsie 946, 
A k dostán] gest w 
knShoskladii wyda- 
Hrateloirm každý řtmr- 
Idt po areku , k uB- 
malto se we Stmácti 
dnech weždy geSté 
púlarckoivá plřjloha 
přikládá* 
2^^ r. běh. Předplácely n wy- 
dawatele i a vWlech 
řádných knt^hknpců 
rakaaského mocnář- 
stwj na celý ' rok za 
3 21.12 kr., na řtwrt 
ieta za 48 kr. na sfi^. 
se přigjmá. I po c. k. 
poštow. auřadech, a 
wšak gen za púlletnj 
předplátkuSzl.iSkr. 
na stř., týdennjk tento 
se rozesjJá. Národnj zábawnjk pro Cechy, Morawany a Slowáky. 23f' dubna] Stogj zpéwcSm wlecky vrSudy odewřené 
Brány ; iniie wjtá kaidý hosta 
Milého jPr, TurinsJcý. [1835. 'Zpěwce rág. 

Křjm-li tam, w tu temnSmodraa řj5i, 
W ony milliony no(lnjch hnv^zd: 
Mnjm, že ^edna z nich man wlastj gest, 
A w mém srdci baoře se utiSj. 
Blaho mnS, když Carodčgná noc 
Mdlau w temný záwog zemi zawinel 
WzneSená s wýsosti Yrlast mi kyne, 
Cjtjm lí 6oh6 nadelidskan moc; 
Srdce plane wrancnan blaženost), 
TanŽebný hled blandj na wýsosti! — 
Pro(ř mne k sobS wábjS, bludný swSte, 
Wfiedqj zemS, proC mne dr^S w letu? 
Wjm, že zde mi irSnec newykwete, 
Protož krdsněgSj si tam npletn. 
Kwjtky, gakéž Časem newadnau, 
Nechl owSnCj zwuCnan harfu man; 
Barmo, zemS, zniCugeS mdg sen, 
Nocj twau 80 osii?jtj mťlg den! 
Dokud garo oblétá mé Ijqe, 
NezmSnj se tanžebnosti hlas. 
Mi blud twág, ni -w^emohaucj řas 
Neswede mne z ráge mého Yrjce! -^ 
Zde, kde Byron pokoge nenaSel, Když ho z Albionn w gižné dálky 
Osud zahnal do hélenské wálky. 
Kde truchlivý, zanfanliwý zpSw, 
Když ohlášel swSfu wSčný hněw, 
MeslySán i s pSwcem w hoři zaSel; 
Zde, kde Kamoens, když mořské "waly 
Tworce Lusiady zachowaly, * 

E hanb& tíovrSiíenstwa bjdan mřel ; 
Powržený Lomnický kde zpjwal, 
Tassona lid Sjleným nazýnal, 
Kdy zde péwec ráge swého zřel? 
O, zde lúkdy; gen w básnickém zdánj. 
Kde se swSt za swStem rychle shánj. 
Obrazy kde diwn6 se m6nj, 
Kde duchowé zpSwu poslauchagj 
A w ohlasu saucitnS s njtai Ikagj, 
Tam gest cjl, tam pSwce tauženjl— « 
Mechl pak oko slzj neb se smége. 
Srdce "w bláhn neb žalosti chwSge, 
Tam w Edenu znowa zas okřegel 
Obgasnj se oko tam zwolence, 
Aniž jiezruSj se w6fný ples; 
Protož tam, kde wgřnost wige iwlfnce, 
K wlasti snů mne zwuku harfy vznesl & Sahimký, 162 lD« Jlřjb^třk mwmtwdti éí fmáttt ©řlímcm tta tí(íy<m (latftt fc teffíí, a wabné 
fti9 rfijowé^o wefii foM t)řeb oct utt>á\>iQ^, to moří 
JWoíé tojfoffe fe to|)tí* ej^ttgc eeíim frocmu príteíi * 
řřía wjférf^ mraÍ9f a je frbce wfferfv aajfoflí iapvi* 
bití; webí geg ^oramí í piibi^tu mtoinn^i) í\\)i, a 
it frbccnau ^owcrnoflí í)romIuw{í ř němu : 

%a^, pHuíi, twůg bu<^ fe gw^flfi, taby tmé 
Idfkcwé ffbce » rabofli jt^Ipne, fejnál*íí twitn^ frag 
a Mtt§etté ííbl. Samoty fftěbrť ne^jofffwririía no^a 
ttt>rbé^o xoit^e, fwctobí nefewřeí fuítáii, oni) ne- 
wíttí jalaííí marníc. ?S lůnu rojřoffnc ^řírojénojH 
obraj >obré^p řtoweřa nenjínne' buffe fe bíajj. 5pra'* 
wem fe; i^řiteíí; bíwíl; gař fe ta ftaío, je tobauří 
ixamtjt) fweta fe jací|ott)aí nárob to íJofogí; '^ejnage 
jlata a fferebné (lawp. aKují maubři, fbDj fe waíííD 
|)raubiř nárobtt arabfřé^ bo ^atcflín?, febraíí roj- 
mtté bírt9; a » pu^m fřaíné to^bííí flan, a tojbelaíí 
bíwofé panf^i, a j robiny bwogi powfiaí itarůbeřeř; 
fterí jařonem miípcí) otcií fe viiij boftí^í ne9»|)éffí^o 
na fwřte ffKfJí. 

a)řfuflí tobř; ©eííme, ^xmií SSBratíflam, je mne 
j motanic ^rbojíi íib|íe uwcbel vo jjřib^tef neioínnofK. 
Udí) ! gen » íáfce a ti(()o(!i oířegc bud) můg , to fa- 
motř ^tebá bíajenoflí, to famotf flatpj ft ma'3otoé ftoe- 
t^, a na'rob9 fflccí^etnc twořj. SBiba |)vibel)9 jfřailnc^o 
wcfu, rmautj fe, je jmíjel^ to í^aVu. flabfofii jíwcta 
mblé^O; a pxotvíjnuro fe j íaíjobu^cí) fnu wjbijcftage 
íefříí ; Of řbe gfie bnotoc' rujoioé míabofíi netoínnc^o 
fwřta r fbejto Iniláta otcotoe íajTrtu řibiíí jeme , íbe 
fwatá f))rojlota pobafa ^jrawofíi tt)eř9; a {ffafřni otco- 
toe i matft) wobírí bítfp fwé gebiné, nab jíato í nab 
fwřtp brajffi poUai^ ^fab^^ a. í nimi fe teffíli to 
B«atoém mágí, a é nimi pU^aíi to bohatím íetř ? ^o 
toáé mé frbce taují, é mámí; ó ja'ře gíllé bíajenoilif 
^íawa fe obiragio laujíi fpanííé obraj? bobrot|>, lá- 
fl?l> a í)iínoflí jbratoé; frbce fe rojffířuge, a bud) f nebí 
fe jbtoí^agef i to^fojlí na tořf^ ffíatlnť l^íebj, f^atřuge 
jemř, lbe fe rteMct ja pínfjm ájotiti ípřem^jl mau- 
br9; fbe ob píu^u yotooían^ nab bo^9 to^Sffji Sincí- 
natué, jbrtíw tojtřje ^rbe', io fwé bcbtntD fe roxátit, 
aip ^ewné poU lojbeíatoade/ fwpma rulama robinu 
(^ttbau ti>$jín)otoaí. 

ířam gfle fe |>obíti; cafoioé mírnojli bojjfe', toeřo- 
tůé řlfH ť^ubob^ a njjfofíí ctnoflné ? 23 pátn fe jtra- 
tiía ctrtofl/ a d)uboba ttoáří jfaícné jafrpra nectí ; ne- ft^íoU to^efa to j6attfej»« frbce, a flawa o^Jtía rojum 
páxau jfitíioé toifnofli, jíato fe jmocníto le^é^o bu- 
tf)a, a marnofí jříbíía tto^ bugnif^o bogon^niřa, O^ 
nárob^ fpiaw, otroř^ bo bib? n^e^nal. SSřeíec pt9 
ftitt jene fe na fmrf, fřocfm bo moře i tolnanú bogu- 
fle, lofřalác^ gebpm fc tratt>í, a tu buMínř ÍjUUqc 
fftřfří, pí> ptaroém jftífíí nohama 9ÍÁpe. ^o yřibc^ů-t 
lí ílaioné^o fwřta ^íebím, gebiné jrab?. a torajb^ ci 
auflfořD jifřné maubrofií, boge a nefe|K řajbe> bvultv 
toíba, í^nijau ievtU^ám, a tojb9d)age woíam: ffatnfčř 
fír^gi? *bc jianj, wíteré fw«a fouřía? utěc^ft bogbut 
SS pH^ttn bobřího líbu, to írffce a í)^'í>flí tí<^ 
jetwfK |)r(iioí fe botřeé I řeří ©eíim, a ÍSratíjIatoa ja 
inrfu uflato, íJřítífří wřeíé^o míábence f frbcí. 3B9puB 
JÍIÍaio9 bubííní mámíwé flámp, jajeft jpamřtí fhourt^ 
íftojnM VíiW^ů, a járeg t>o frbce autTe^o i^fiHab^ 
mujnojíí toíjbné, wjnejfeoé ctnofli, a waubroftí gafnéj 
^ruja miuuíofli biwofe fe jtratj, a ffutečnojl rojwíne 
loabíwé frifi;/ flunce pvHné ma«bw>(ií ^apnbj Hub, a 
Jtoji mujnc> bud)a; je í to bubaucnoflí w^webeé toe 
toíaflí ráge, gařé nmi ffutecnojj jřeb UU itatoi. 
^vatoito jafkwií fe na tord)u, a íraginu řráfomi ^jro- 
ippmau uřajowaí Vříteíí fioému. ^rbítia jtrnuí, a 
ruce í n^bi fepíato^ nemocí fe frafné řotíinp naf^títt, 
nemocí pto raboft pvtmíti flowa. © f)ot^ fe icinuts) 
ftrařaté cefl^^ frautítoé í^age, ja^rabD fftěpné a m^ňa^ 
toé Iauř9 ; to pláni fc obírati; poU a litoé pvamm^, 
u nid)j tt) jíínné a aurobué boííně bi)bíeíi [ibe\ ^am^* 
řoíí pobílí ořem, tojfub^ fe řra'fa to bíeffatoem obřwu 
Vcp^tiía, »jfub9 rabojlné jí)en>9 |fn?arnc míabeje; u 
jiarcH jbrawýí^ bubií^ cojt flaiřéíjo. to frbcjd), co fe 
gen cjtití/Co fe gen m^jlítí mfije. Sab9 íi, ^rbino! i 
fráfa, i ctnofl, i fftefii rojbií^ flan^, yromíutoíí ©elim. 
Ctcomé toebauce, jeb^ gen to famotnoflí bjtft) bofpeíy 
f (ft^ili, řibíii ))řjf{abem nen){nné mrato9 mí(cíc{ů fn)9c9f 
a wjbéíán^agíce rojum, i teío tujtíi pxc^ci^ Qátoni 
netřeba mrami^pm. -^řifíabomé robinp ))o'cc|}e jiwo- 
ta koobi; ^íatop bej bíubu (nebí fe tojndffegice, mi- 
lugj aSo^a, co fynokoé jbárn) bobre'^o otce, a tvíbaucCf 
je é tiUm litúot fc nelřonči, třflfj fe na ftoé wjbalené ' 
Í)řebf9, ÍSla jemí ffetřice f|?oíecne' íáfíp, poljpaňi faj- 
bé^o toyrajeni to mirno#t , a ctiteíé c^ubob^ netořbj, 
cob9 to d)uboba i^ía] otoocem fííi těía,.a robojlmi 
buffe. @proflota nebefíé netoinno^ía jivoofl jbratoé^o 
nárobu bo tmé^o frbce fe tolaubí, je gen tojbJt^age 
6 nimi fe laučiti. bubel. ©futfotoé {{Taflnc^o, libu toý*' 
getoi tobř, gafé 0ífn }4fo)q^ a ,ctuo{Ú otcptoé bo frbce 
torííí, aneb gafpm ge uciíi fáHm. 163 S^ttoa to Wtmtn^Hj gtl f ^ofiAn ÍHlííf Hi% 
ů 5Qel9 fiatce @elúna gafo mitéf^o Bo^a toítagfce* 
jD, fbe gfi ft fřri^tDal? ^aiotfa biwfa. SX9 hjft^ gfme 
|^«(9 otce^ a iDt^fejít^ tm ^or^i a ccfaíi^ «b$(^tii»D(tif 
ér}o4t I pn^in f ndm fe f^robere^; ad) ! barmo gfme 
10 ^orac^ ^0 teíí tojbiK^al^, ^afe )e>p wobi h»«t(ita 
dMro^Iií. ' 9{v6e fe }tttoieio, a tiié fiaimh rabefli flab<- 
Ic; tófT^tf pU^^ 6MFe (IraffKioa, a ne6e la^lawi tmiri 
ftoé gafni ; n^nt ii mátne, a bitbeme va tohi wifettr 
gof o lo&Itáa na nebntm t»ittu, i f Myi fe pf ttoinc^ 
OKf 0Afo f^ bcernffra t matince wine, a fnefeme nei^i* 
fváfnřgffi owoce a nabereme to^btřfu řtflan, a fhafaH 
fmithttý tottfot ?c(a i^nanee, bubeme toU í^iábiú t»á0 
ti, a íib^a tnu, a rojfoffiré iDňnř fifpati t no^anm, 
ůi^i m{(on)aí'^(efa0i<{ bitbf, gafo mifugi tebe«. Kc^! 
$i tebe mitngi gafo fn)< olittú t^tfíatoí] tf gfl { flan^ 
re ro)feife mt, ty gfi i, buffe |{iDQta mé^o ; co bej rofy 
fti>il«f, co fhomcíef bej jemř mabtaby bej tebe bjiofar 
{ jfíefla gafo b^ttna pwtmm. ViibimAi tebe, ylefdm 
gafo na flrom? t>^^ce(, a gafo toe moMf ryba, a ^iH 
i»i0S^Qbití»itmci, gafo na ^fe frnfa, i x&]e miíému 
fnáffim* 9UHa, a f milému mujt jfl galo ^olubtcfa 
i»pUla, a )(]baía fwc^o ))řjte(e fmatofmatí pottoviu^ic, 
|e ^mttóffa nefpit(li ořj, a na ře{{ la^obtn)^ gafo 
txoliita na mité txiroi páflt fe bube ; a éelim obgato 
nemtmté bjtí flibil, je f)ob{n)né ptiiií)^ imiiatoi biwce 
vtSfUp, a pramban i maíiífofK yoioriené ofIab|« 2)in>x 
U |9of7o{((a rabofti, a tD^jmaía fyamfé totoarvfffy, 
ab9 fe p^b ilrom ro)íoatt9 ufabtít^ a pilni piibií)^ 
t>ofIau(^a(t^« SBffetfy feb(9, a tiroU fe jaíata ))t(íti; 
^ro{ gfi tat btaul^o, piíttíil net^nffet t námi SB^ 
gfitfe trnuty ihrac^y, ge fnab na tebe btoof^ }mire 
mydfeliio i ^or, ^alo fra^uíec na mate ptcXI^. f39«- 
jelito, rojmilé bití, na tnff^o piiMt btnwfi {toiře, 
gi) (íefa(, i fe bo Irobu fíonif. — Sbiflogtet ^rujau fe 
tíefu, a uKofy mt tt>{táwag} loj^nru ! O, {fTarebé jmjře, 
prt^ gg na bobré|o ttoméfa fe tojteloío ? 2:en ti ani 
Aoby nejfolií, aut tt pettctwf nmtaU 914)1 bobře, Je 
trbe }brai»é^Q mám, a ita oK gafné a la^axoi frbce 
^bi< fe tiifíti mo|tt« J(byb9^ byí {afflrí, eojbyd) aboi* 
l^é blmoe^ poíaío jfobí? CSffetfy rabofii ty mt Igorem 
)»aM94 g^9 |úmm fře^fé fmittny loabnan, a loutami 
iM!|Tmeta0Mími i^bí(a byd^ gafo iMwjftfmt, a cebtia 
na moXí fljy, gofo nebe rofn na rmjtfy cebj, |e mm 
bramé gmife fi^bé rabofU jbawilo, je nebnbu fíabtianci 
«lfit ilý^att, nebttbatojpíwatvcm mági étebau c^obttt 
fabem, a fe btiottt mocnost, hráfe i bobroMí bo|j[. |>(a^ 
«i9a gbe $t mnau fotem, ipomenui^lt fobí, Je bron^ }n>ife t; M^atl á)t(te. O, pomcxo jTrapá! fbť gft 
fe tt)jata, |e bnjfe netotnné bífjí? ®áí myjltla, ft 
gfau i gtná jmjřata gofo on>ři;fa bobrá^ ®cÍHtje tt<- 
c^au otořtcf u ^(abjm, taí fe mní co feflra fe lotne , a 
ruce mi íjje, $1 f bjtoce fe fatj, gafoby řefía: ^anenfor 
mitugi tebe. 3 gá mtíugt tebe, t bin>ofí ju^jre mt(o^ 
toatí bttbu, geflítje gafo owíícfa ifrotne. JCyibycfy tt, 
btwoitno ! u febe m<(a ; ocbyf! ^rbltífa tpantaná b;<- 
l^ala ée mnau, anebo co frnfa íjUhála b)n>fy, a pU* 
fa(a, gafbyé mm j^fibía*— 2)tn>ofá itcifaia, ponenfo, 
(áffau }i{!áé, aíe Ubj ro)fápaný(^ ne|frotj[é, !!«?( « 
ořima fmrtjcjma na mne fe ^nalt. — So? {íb^^Ii tobf 
fprobitt d)t«i? ¥ran)btt'(t nrfuwil? ttnt bronífomi 
neubííjim, gafbyc^ nomřfu pohnula toíafeni, aneb o(l 
itarita ptiUti fmému? Otrá) gbe })0 mil O mé ftbctl 
>ro? fe co ofířa třifel? ÍBjbyí tu íjtí^o jmiřete nettf, 
a iíowU na iíotoita co fra^ulec nemyffífeíi. — Xaf gen 
ty, panenfo, fmeyffljj, o btmem líbu gábn^ jnámoftt 
nemagecj. jtbojby nen>mné a (affamé bufft toyíojií 
^rujy, ftere aároby ufřijtigí? fSy lofragíni ti^é a 
to pf tbytfu fáfVy a ftoornofU pojímáte pof oge a tahom 
^t ob(a)ngíci ; mffaf náé rojbrogokoé trýjni, a faufeb 
faufebomi fotoage auflaby i ftvtpm bíajenofit jmařj. 
S 8Á gfem bo boge pro fmrt ú)toátaí ; gi| mogi piá^ 
teíé ^yutít, { na mne fe já^uba fypaía, fby} tento 
mtábenec bobry tmému pfjteti m anjfofH jac^omal 
jtmot; 

SOjmfa flra^em ant fe ne^i^^agtc ^(ebíía ě an^ 
trpnofli na ctji ítbt, a fljy myíjmagjc ruce f nebi fpio^ 
ía, a tO}by(^aía fmutnř; paf fe j pomateni protrhla, 
a gafo flřeía fřoQc Ijboía fSrattfíatoa; gafo nemfffai 
náUffo i^niája Hbd, i frbeřni Htíá: díomíce mlibný^ 
gaf tman bobrotn fpíatim? ]$ bo tooby pro tebe fo* 
cim; nebo ti gafo So^a mitugt. (Sen petůii, fe^o obe 
mne fábáj? — @e mnau, panehCo, pogb! — &(uí% j 
rojfoffné jemf mejí bimole ' tibt ? D, }a|raby fráftoé a 
^ágomé mi(i ! ó ^ory a boftny fmímé ! $ mámťU mám 
fe (ancitt? Ob tebe, bra^á mattnfol Jimole mig a 
ntiájo flabfá! ob tebe, otce! buffe jtmota m^l^o, ob mál, 
totoaryfffy mé fflofln^ mlabofK! O má (á|lo a rojfojft 
neymtíegffi, mám4i pufKtt ob máé ? SRííngt gihro to 
mágt rnjom^m^ ftoitef pnanci fe j paupíte frbce mé tfm 
fitr fftVíiltx ^ogi řojfoffe bitocífi outlé; n^af ty, 4 
ifomHt bobry, iiflaí gf! bimřtci láffau. GeHné :po^ 
fýn, a pro UU fe i gttra, i fmjtfu, i í|frbliífy fpn# 
^im\ mtíegffi gft mt nej mág t9 nebeflé fráfe, ne}(i ja^ 
^raby toomté, a ptifíoroé pfhti; mfaf má motinfa 
^annge 10 frbcif pro ní fe obfefmt tebe i gitoota ixof^ 

17* 164 

(^• — £9 pxatúbiAi matlu tat frbecn? nttfugeí^ n^nif 
l^atteftfo I fřutfmt boTaj. Otec í matlá it mnau pUi 
ff0t9 p&itaUi fnim^tife připoj, iUi sůflaneé to 
Mflflfť řragíne bej mcft? «(^, Wib^t^ía, aj flj^ fe 
199(1(9 na twii fpaní(é biwř9, ^(awu fP(ont((i f |emi 
a m(un>í(a fmiitttí; Stti^ni bíbmo, fbe gfem fe jro^ 
bt(af fbe gfem i ne9mt(e0|Tí(^ rabofli ujUal ne6e bej 
mtaUf jeletté í^or^, t^ob^ fe (rautjci a ))taf(ot9é 
flabcí! fefity mé «ii(é! fráfo fffafhtél^o (ibU/ m^gte fe 
bobře ^ tta t^if^ bobře ! 9(d) ! gt} d n>amt nebubu } 
gara )9(efatíf nebubu jpitoatí n>efe(9<^ pi^nu matinta 
|Ht0be, a gá bo cfjtn ja nj ! 

W9ni ^(ebí(a loíem a Ifiítm na loá^, aurobné 
frasítt9; pHf>9t1n (áfř9 a fftefij; flíj jaé na tebe, 
ffxbitio ! gafob9 to pcjcf^/ n> fibíu w(jbnofl(/ ^(eba(a fmU 
fo)0(íní. S í^neb fe gi mrafon)é fnmtfu {tratili i txoi^ 
fi/ a oíi co fftúiit^ diffři(9 rabofh'/ i gemi(9 autté^o 
ftbce nabegí ; bjtořa, gafo rujířřa fráfna, í tobř fe, 
tttlábenře, tífřía, a tnlUt^ fepnauc/co fSJo^u frbecní 
pxemUtf^iía: &fi^U, omltfbenře, bobré^o frbce, gafo 
ttoé (afFa»e' ořo gett)i , gííle mm í>ří»{neé t fobř, 
ga(o bratr ro}mí(au feflru n>tne, a nti ))řeb 93o^em 
flibié, je nti matiufUf fbe fe jrobíía, ntájái, a je i 
to rdgi $ námi rojbígel ^an, a milenfu tíffíti, a mi^ 
lenfu ctnoflem uíiti bubel |>(el ja^rabu.ne9lráfneg>« 
ffi n)9terU tobř, a netknu fe ob fmé^o miíél^o na frof, 
a gař fe flunccřo probere j noci, u^ t^U febřtí , u tebe 
jl^iwati bubu. C ret, mlibence bo^r9, mám^íi fe ra:* 
bowatí ? 

9Iabug fe, netoinné bjtř! a matinfit libťf.toté 
jemi, fbe gP fe jrobtía, fbe gf! t prtoní rabojli njita 
to miígotoém toiin I f>romíutt^i( SSrattflato , a ptíibií 
bixotn, gafo otec fwau rojtomiíau bceru. St n>am gfem 
ncpřiffcí, ab9cíi jafaíií ptamm říp^cíf raboflj , gebtné 
(áffa mne fírowájela bo ticbé jemř, gebtné íafla i mé 
froř9 říbtti bttbe. Ít9j fe fem nesebere ttorbý wjtéj', 
a ptraiva nectná nefepne gafnod) buc^u* *- ^ratotto, 
{afifatoř poífUtlí na miíé bj[tf9 , f ráfné co angeíé to 
ojbobř neíjřené. 

®9t)o* je mlutoitt pít^ai, bjmr9 6^^o létané 
frnf9 ))o(?oít(9, a ébira(9 meňaioé fn>jtf9f a fmé^o 
m\Uí)o ptittU rujemí ojbobímflfe, gafo t^jtíje to ipíxon: 
a íJleftt tt)cbí9, fbe fe (íroraowé f nebí ípnuít, a pt>í)^^ 
bttgicím fe liftem }>ubt{í |)aruo, a otoocem cí)utn9iit 
^(api (f((tb9» Xab9 ito.rojfolfném fobř.fe I(enu(9 
(iro)»9 rojmanitom ftoitím m |^.jge«né frafe/a ^rOi<> 
!oinon>al9 owocem flobfóm. Co.ft gentonabné^ co 
fe gen ftáfné^o mujt fm9fKtiř' »9ltía ffte^brá matfa |)řtrojenot n> ^ognoflt na (9*9 ft)o(ectté ti^, a na 
jrabofH j(até nfn>inno^. SSůnř fe f9})a(9 j fmétín, a 
ptiitctoé frotci jpíiDOÍt m átídttn objitougíci ^{fen. 
9Iebe fe fmáío gafnofli, a jemř fe ůftuHía frafni; 
n>řtřícfon)é t^á)íi fřjb(9 n)onn9mt ))o^bugíce, pnbiK 
^orfofl, a ^řjgemn9 fauj(t(i c^Iabef ; looba co ffíiftitt 
^rce(a j pramene }ttoé^o, a }bram9 naf)og obřtotoold 
)bran>ému (ibu. Ofraf9 loábící jt9a(9 autlé^o Ho* 
toifa, ab9 n> ragi ^obín9 fpřtfné^o jiwota (iritoíí. ^ 
SSté wábné befebř ))fíprai90t9a(9 ochotné bítot9 g 
rojmanité^o otooce ^ob9. Sab9 fe manbfe a iatít, 
a ^rnftfb d^f^ iÍ<^o py)ffniíi9, a f ním fe přít^ogtío 
o^nitoé n>ino, a jeCené |fmefU9 ^ góblfa rujemi pro^ 
hořtaná. tS ofo(j rojtotnoti)a(9 fmé fráfy r6je a 
Ionma(inf9, íafřatoec gemni^, baljamtnfa a liíta r» 
tanáju netoinnoflí, ja nimi fmjtfomé nebefřé bortoy 
omocem, co ^abomé j(atj, f\» f»ro)>(étafi, bobamagfce ( 
gib(u c^uti. @tarcon>é jafebii i ^offaní, břtocata r9«^ 
cb(á obflu^ioaía, a tutóbfotoé fftoornj yoflancbaK 
^íafu maubrofli jraíé, ab9 i oni gafo muji bej Uu* 
bu řjbtíi mrato9 bttbaucjc^ wefu. 9iořbb9n)é gfance 
fKibmoftí jbramé, í)rofí)i»aít w uřeniříjlém,. a pxi^ 
fíab9 nejfa(ené a b(ajic) maubrofli fobř bo frbcf 
n^tif!(i. @tarci gtj n>ibe(i pUi flo (et, a gafo mn|í 
to to^piíim toitn gfauce na tefe jbrátoi, m píůém 
maubrofli ftoetu {lá({ fe bůfajem jim^m , f gafé boi* 
fonalofli cíotoef »9fpege, geflíije fe ipvaxoUQt rojn« 
m^m, a í?oblé rojfaju matř9 ^jřírojenofií fra'ccge, frbclř 
ř mírnoflí fíonj, o pxaci třío fwé fj[íí. 

(SfOffe ^rbína, gafé gíj n>eř9 »>feííaíi fp^ljuí 
fiarci, bitoi( fe jtu^ícmu teíu, pobobe (icné, b9ftrofH 
gafné^o ofa a i ttájtié řeči, i ciflému rx^jumOr gafoby 
mejt bo^9 ^9( tofrocií; 60 fe bittvíé, čtoořce! Je 
ff^atřuge^ íťbi?. řef( flařec mlíbni^. SSaubřj otcotoé 
fami fn>é bjtf9 cmicice, n> prawbtioé ctnoflt n>ebU gr 
i maubrofli á)ximn, a mjbéíali ne(iíené íibi- ©ebiwž 
j!i|lé femctto ro|fI(i m nepornffené frbce , grbiné pxai' 
toaú btajenofl f(abli ^řeb oci rojmt(9(^ břtj. VHá* 
bej jbárná.y(niía jáfon9 wajn^c^ otcit/ goforojfáj^ 
bojí. 3^ ^^ í<^ bíajice rabirgemě po tořf9 Jitoota 
itcéfjo. %Sj^(ébni na mne řerfhoé^o to flaro^i muje! 
%ni bolefli, ani jabné nemoci nejnage bojragi pomafa 
gafo otúoce f fmrti. 91a naffe mfábence ^atfil gM 
ofíma gifff jccf jlogí -teíem gafo flromdwé ffti|{f, tnfff 
gafo mujon>é pmni. £af gfme ^arci fráceíí ioj7o<« 
tacítoé m(abofll^řice jbratojm, a {oe9{fagtce rabovi 
je fe na fráfnéiA fhstřtř mujeme třffili i pfáUl^ fio9mL 
iSibe(4ié naffe jen9 a fyani(é bcer9 9 6afií f ráfa a robil |)racf, mirnofl a fpofc^ěfl fínj. ^'{?a a ta^ 
t9ft fJJoguge toffeď^ robiny, lájfa a raboft fííí flarcfr 
tf)»anit9 a míd^enoe fráfi* SSffKřm totipoUt bratři 
tm(a{|fnif Sol^a^ mťtugeme feb«^ a imlugeme frag{itn 
tiafTif ftetá to frófe a ^gno^{ iýltmauo toffe^o, ce^o 
gen {(oto^ fdbatt mije, gofo ftaroflítta>á tnotfa woť 
n^ntu nárein pa^^tuge. Q nj b^c^ tt«n>9ffe0 di fe co 
ro)m{(é ntatf)) ée 4i»f]«mi b^tmt brjeti bubtt^ aj utne 
f otcům })řígmc ^of))obítt bo fr«gm ř{jlffí<^.'— ^(Vrawtto 
t)o^ebc( n>er^íe na mtír fanfeb^, a bihtú^í ě očima 
jl))cima fn>9m í mffemu nárobu ja gegtd) ob}tn>iigic{ 
íáfíu« ^o^(eb 0e^o bf| mvafu ge»t[^ jf na fwétS 
^(efi gafo tt)e mobé ryba, a je brjN fmrtt fe nele** 
fage, gafo mbí^ ^ofi ob (loía matf^ v^^^^i^n^^fK f^ 
obebere na obpo^ínutj. ^o fcci wálné jploowé mla^ 
bé^o líbu ía^obtU trffim t frbci/ gafob^ angele jpi- 
toalif ctfl) ^lafotoé n)9náffe('t af bo nebeé frdfu bo|^{ 
mirnollí^ a fl^^i^^ frbeřn^m t)o^nutim tn)ůr(e ifítél^o 
fioéta, a fn>é maubré otce ^jumobí) (lable' bíajenofií; 
if rabofli jwaíí laff atoé ftarcer f raboflt newtnne bjtf^^ 
a twrbUí to neolfemetne' ía'fce f^n^ a bcer^), otce a 
nidf(|>, i bla^ofíawtli feberfe fe t n> ragi jrobiít í n) 
ntCrobtt bobrem. 

INpnj lofřaíff a bitf^ fe fefp^at^ tíft^tm, gafo 
Vořelííři^ tomágí fmebne'mtt ftojtfUř |)fe^Ii|eÍ9 tojwobu 
a cl)tín)ě fe ^jtaí^ : ®o to «a ffranř itofié ? — 3cíejo, 
ab^c^ f)áQil gitoota ffoé()0- — Of ttboi)c bujfe! )?rom{u« 
tot(a ^omořúoá i\xota, fnab^íi me)i junioijmi j^oífati) 
0obice , txmlt toe bne , a tv nocí fe pra(()v třcfete, 
áb9 todím toe fndcf) neobga(c }itoota? 9(({)! gaf f^ 
já^ubnemtt toii^^nete to jtef u ? — • éťgeme mu jer a feceme 
Í^{an)9f aj bo ^or toatiafofK brdcí pvťl)nau,— a)íwřa 
ffauma(a, o <em míábenec míun>> ; é očima to^^ett^e** 
ttýma gewiía ftrad)!^ aulI<f|o frbce^ a >>řebc nebi[>ía í 
to, «b9 rojumem fio^m to^j^totoala řect bimn/^ 
tntt|e* @paniv^ U>, to^tr^t mecr a yome bií ( bjroce ; 
Stbem fcíeme ^(atoy t gafo f rl fle^ici frájim ; ^íe, 
yanertfo! flepířřa fřafe, amjiřem nebiibe giwa. — áíiníf 
^ (Ie))icřa bej ^la»9 říefla, a řreto flřifalá jn{r a 
této fe l^djcío, a) fíepícfa al^fla; •|)ri]jau {trnuly a 
^ůjan jmtje(9 běth @afob9 gim mec na ^(aioř feí* 
Mí, jalejty to^dgA^r a ned)t^(9 tt^^^roc^^i 3^Aufftj, 
«iií fříbam uwřřítí neířtoflnýcí^ Kbj* ©ratiflato olfc* 
VWio mcř fe fbiwíici bijjíír g<>fo ^rbltcfa títíjd, a 
ée|'Wraltt nebe, ®ř^o ofo fe fmdfo, gaío }jd bí^lé 
Wh fe*'na jemt í^orp a boí^ ofiiií»agi>, -ídf^i nw 
"(Wíía mafefe gafttem; d t^jKotnotoala i ía^auie' ntyfit 165 

I bobrél^ frbce frííftf. ® weřem i jeturerat ^ríSja, a 
^otoornd bjn)fa Qalo mítnia f milému fe pfitocita, 
a gafo íiť^otťnxí bcera 1 branému otci mlutoíía fmříe : 
Xu>é ofo gato ^toéjba r& Utatoé noci fn))tj, tn>é frbce 
flíbttge tdifn; a tíb^fí tid^^ buffiřřj trýanií? aR? tf 
miíugeme gafo fwé řttJřtin^ to fabé, gařo fwé ^rblicfí 
flabfé, a t^M í^ff" f^ídceí uřrutnoW? Oc ge iiroo* 
U jwíře negfi, ani gfí tibjl nejabíí^ ba ani fe pídtf^é 
nttítí jtořři; tol mi frbce gíftí, a i ttt>d ufía fJtorbfc 
je Kbi bía^oflatojé. — (Bmíirú ře tt>flfřmu, co roj^ot« 
íené bewce fdjalo, jtiffií aujfofii míabéf^o líbu, a jj-. 
flaw gegic^ buwernofl, wvíJranjotoat gim í)obitonť 
ptiífoti^ ndrobu fwí^o, w^íogil ^jutotodní balet^mt 
aemími, a bamami jimaucimi pttb oct flatoří řdb9 a 
mtaxo^ a xoi^ni rojmanitýcf^ ndrobu, ú] fe ro^tt^M 
Wh rtrojiív flatottc^o fwřtd, a Se^u fe^íat^ma rui^ 
fáma b^fomaíp, je to tiújé fraginř meji bobřími lib-' 
mi přebptoagl, 

[fi^uboucnl.fEonffn).] . . p a u t n \k 

[9)o!ra?o»dnit] 

SKřRo 93.*.. není tííí tt>rfW/ ^9 ««? í^Io třjfo 
býtoato, určeny bum w^nagíti, fbejto gfem íífhř ofee^ 
tojbati m«; ^jrotoj bcj bíau^é^o jbrjowdní fe, na 
mífto gfem fe botoefti bal. Síeb^lo tojfaf jbe, fo^o 

gfem t)íebal; i bofíecí)l gfem, je.^rabř 8 , na fte- 

•ré^é gfem fe bo^jtati mél> celtj minulp ben ja méftem 
to leto^rdbřu fn>ém fe jbrjomal, anij pat pftt> bubou- 
cjm bncm fe nawrdtj , an mnpí)o cijjcfj ^efíů u né^ 
přeb^wd, é řtet^míj fe na wřnfu jabawuge. ÍJadjoliř 
af! |)atnáctiíef|J nator^t fe mi ja toůbce, a ^jrotodjel 
mnej m€jla. Cb ^rabbt> webe pcjfa fhomoí^ud^mi 
•fab9 f bljjfcmu left^dbfu, gettjto to rojtel^lť j^t^rabř 
^afo fřtooftniJ cbrdm wtafřé toýfíawnofli , j miotiáf 
'^avipví a umřftcř^cíi^ fod) m^npmdU aOBcfPferé jří* 
jení ja^rabi^, fteraujto j gebné jlrany fírofé fecífftř, 
j brumle tojfaf flínný ^dg obmegotoat, negen bía^obyl* 
nofi gijni, ba i co bo péínifjo uménj, f laéflcf^ wjbř* 
lan^ wřué ob^watele obgewowal. gbe onbe pfS fragí 
jbubitv fe jtt?uf9 a milojtne' jpětóy » tict>u n>eťeťn|ni« 
l^ínim) t^oioox w ^ořegffi(í> finM^ mno^ořětnow ^t*- 
jrajowaí fpoUcnofl. ÍDwa mujott)é nitrát ftoaící ja- 
brjeli mn^, ^rtjagjoe fe/!am gbá. ®a! jgebnaný 
toflbce- wftgf muje^tvto fptítfíí, ulefnutf flrowořabíw 
ipHnHUt řtnefltt, Dbliceg gegic^ fernM t^anfjj 106 

^tt{Kf iOX^Í9 Wf ^cío ya( mHi njifptit Ho^aufefí 
|)fífv9t^/ tra nemíro h\íd a Uměni péta fe ^au)>aíi|. 
^er^eti^/ ) rammtu m^iň píi^ a] t patám gím t>^0> 
a^tt>a(. ^aibý to ruc^ brj^í býfu, a gAf fe i^^niu(9 
fpláfftřr byío tDxtiti hmiittp, )^9 Mu gigic^ fe te^ 

^^oi6y m p6att tft^tp mujíc^ M nc^íebat iarAith 
«4l9*Jřo fe »íet»í wíaflfé |>o ftínící* í mifládb rt«8a 
mAmí? — Xoto umtM puíwapiío mne tat je ^m 
f^n>a 6)^1 n> (bmu obpoioibati na otiil^ mne bómaq^* 

jto^o ^(eba>?«-}U>ola( geben | nt(^. 

J&á. ^taHte i.... 

On. @efl wim i nim co buIeJUc^o gebtiatt? 

&i. @eft; yroto) b^c^ toá^ jábat/ abyfie mne 
I nimn utoebL 

O n. <Sim ^0 t^řefmíbíím o bufejítoflt gebnani 
wajTel^o ? — ftce n>ái t fobí ani neyuilj. 

Xento pxflen mu ufa|te, pxatoíí gffm/ t»obámage 
mn ^0, a oznamte |>antt ífvahiti, jje tafé íiflv mn obď 
tt)}bati mim. 

O n. 2)e$te g^ fem, gá mu ge boru^im. 

®á, 9Iemo^u; gen gemu bo vu(9 ge n)to)tti 
fmjim* 

Dtt. ij)m/ a ob řo^o gfatt? 

gamrjeía mne jtp^bamofl {In|ebnjf a ; t^vtr^t gfem 
mtt ^rflen^ a bej o^(a(fenj fe bo bcmu gfem tofvo^ 

Qpitl^l to^ttití íSíaáí, Intě nefmim )abné|o 
f^tabíti pn9xt,,on mi to )a^on>;b{L 

3>ru^ řermeno^Háffmif ani {lotoa ne^^rpmíutoiO 
aít ne)3ofognf brjo btíje, br}o báíe frociíf a i^o^^bo^' 
loánim }>9ffu i celého tíía mrjntofl getoií. @patfe 
náflíi bru^a fioéj^Of tovtá^í bambitfu, a )améřon)aC 
na ^íatou mau* aJUutoec fe naň obr atií^ a Rojením 
rnfau obogili m t^aU S^nto, gaf gfem poioxowaí, 
l^ui^onřmý ii^n^if/ ^9Íff[e(U na mne mrjiitř )u6Vf 
a obe(fe( bp labUi fu fc^o^ fe podatoixy. — 

fflibét gfenif ie i timi pán^ tímto jyufbbem ^ric 
nepovibim; a gi) gfem H nminiU gináf é nimi gebna^ 
ti, an na ífíai i fjnv9 toofagicj : ^ietro, Stntonto ! oba 
obe(fIir a phb očima wrata mi }an>ře(i« £u gfem 
daí o famot; a ))řeme9fíle( gfem, co npni učiním, an 
la <^n)i(i fe otmUi^ mata, a nfm^ tufau fýwage 
mi jnamenatf db^c^ í^o náflebomaí, i bwéře mi ufá^aO 
A(9(^ mfroíií f á(e. 

U ))roflřeb bíau^^, fFwoilnjf ofii>}cené fíní, na 
gegic^Hto Hináú) gafná )«cab(a meji citronptt)9mi a 
))omera}iioio9mi flromf 9 fe (efirnula ;, ta toetifým fio^ feai M Mm |oÍlé ^aWte^... gaf o 10 lo^rabf ^ 
hili, pob to^fofýmr řlenuť^m flropem, gen| nmeíeďon 
vnfan motiře m mobtau^ )be onbe mracfem {afljnfMS 
obtoku t>řett9«fett bpU 9f ebeffio ^owor a ^řmot ^o^i 
t^nipůfinnti ti4lo ynjfnit fe^ ib^l gfein bo Hni lofton^ 
p^. Aa|b» ^řiffl^cj )>feb frbon mií ítltti hptn m 
ftoU mébíi íiffer a mno^o. onřm yobobnýc^ íemeno* 
|>Iáf[tni{ii ge obilu|oioaío, ^ben ) nic^ mne ni»eb( 
f ^řegifimii fonci »ab4i(e# fbe|to, ga( gfem fe )»tf 

9ofl<(6( gfemr ptamt U mnřr fe mní co< obei* 
lo^bati máte. 

Hno, obyomfbfí gfem gá, yobáioage mn ti09 i 
prflen na bufa}, je prambivi^ ge(Í ))ofeífhoi mé. Uiefl 
fr, rb9i fpatfil i^vften/a r^c^Ie procital (ifly. fBikai 
obíicege ge^ fe yři íteni minií, alt ^řemá^age fe, 
))ofognf p^t obÍPití Ufl9, a i» blnbofém lom^ffleni 
m(íf9 )^feb febe ^(eb; , yobiweni a }U>řbatt>of) mfljrc^ 
yfitomnýc^ jbubíL iRifio ob)ioioibi toebté febe mnf 
fe ))ofabiti táiaífi otooce mně |)řeb(ojíti baí, oiat« 
nim f>at, to nefro)umite(ttém mi m^^n, gaf fe pom 
bobatOf obfa^ obbrjenM lift" i09fIábaU fBQto totbeti 
t»o}crUtoo(} a |>ebitoeiu na mi{e(6 oři<^ i yogéje 109^ 
raj netagené mrtutofli u něfter^c^ gfem jafle^í. ^bp) 
^rabí bomintliíf lof^iďni ^íafítí í^on^olUi a geben ) 
ni(^ mflal a (^)>ím fe b9fb# toifřifl: Sen nefmi yab« 
nauti; to^o t9 m9ftoobobíl, |)etaírie flatmá! — £89* 
fmobobjme ! )toc(a(i oflatnj, a na znamení ffxabitc ob« 
c^ajeti bo gine finř. 

@amoten |)o)ůflatt) i njm , pxinncm gfem bv(# 
na otá)f9 ge|o fnrtnti mn ofoítcnofti^ p9Íub fc é 
yantnifem fpogon>a(9, i fjm toice ifem ptinimat geg» 
t\m lotce gfem bůipéřotoaí to nóg, nebot ))f|iořtitoé 
gebnáni ge^o getoiío mu|e roigajiié^o, i to(afl ftoan 
nabe tojfeďo mitugjcji^o. gie<j ge^o fanbií gfem, |e 
geft anbem te^bá| po celé gi)iti <línKOp^ iro»(p|jtné 
{^etairie, tctií la^eíifé f^ptecnofli^ g?) n)9(teobo|ípnj[ 
ndrobn x^diffo ) tuiecfeV be^poti^mu ja aitfeí 9 
^řebfla»iía. ^itfni na bí^fu b9b{íci aubovoé ipU 
^rabřte 8,... ^íatoau 10 ofrefn fn)ém uflanou>t(r, a a 
ně^o fe fc^áiitoali, pof ub něco bn(e|ité^o f to9ge^^ 
ni b9(o* 2>aufámf pxatoií pat on, je cofolíto gfle 
}t>ojorotoa(, nfY9to juf^ane m frbci toaQem. 3iflu^ 
fteré gfle ft fmevfflenim fio^m {íJTal, ^obna túi$^ úHm 
ni(9 mbccnofii celého fpo((u, neb negen t pxo^HMifí 
Otto§o mn|e, npbrj i cetcmu ředfému narobn gftt fe 
auětnn9m :|>foulája(^ a pvotpj ^nbem bubte fyo(ein«A{ 
naffil, a cifite, ab9 on«n mv^e§in,i a»M, o neg} ii; mi^ 9t9 wfftrfiti í»0 gfhiom cjH t<m|ime, a ^jrocířnutim 
gfbitftíiwé^o itaretu Dm^ wfiřct^?ío»«e>ifh»a baíe 
jjrtroří. — 3?epeim»l^fi^ j<ftmé w^mfonméii ; fitma to 
wífřwiír gíj í>t1^R f^ wt ^n m pf{tí, a ttítn mi 
ipobáwage; nai^wai mne frmtem ftt)ýnr« 

29< mfabý,. |)vamíí bdfe^ a M mMff^ gf! g{| 
jfttgl í)ro rájftt!-«fe n)l jr jnírtí gá wyífljf íáflfu, 
nřjíi cnu řwíímef Wjnejfcnřgfn toi9tnvi, ttcjli onen 
fpof^n^ jíwotf otiu ticftau miHÍ ft wojnc gebnánl/ 
gejto lib mítubroflí tiojýwa: totřj íířfřu ř xoíaíii, a 
róo bfifoneCtté v^řrafcwánf » bofonařofK bujfewní, 
onu ní(b9 nen^ogendtt fau^u pty nf^m^^m fiupnt 
of»?f9f fttttíj meje wjfebnoflí pfatoHwffi, nemíní 
^^o^ířtřge ftot^m fwým, 069 břiwagjci říoiořřenjhoo 
) ořrefu í>obtf^o (e wjnejlo itab objor jemfřý ! — 
©Jb9*í gfem ^ l^ítttocř, i^jonijnage na frage bomrfcf 
a na íáfFir fioau, a cítit gfrm eenu i pratobu flon) ge^o* 
' «v pramtl gfem na to , toí gfau petné obraj?; 
goloio^mt fe janájfite; oít fbe— ?be geftí fwřt, řbejto 
fpgopratobcn)í?~3be? nífoíí ! — Ofámotnéíj fli^gíote 
wo^Ubu tom Ihgnř ftee^filegicí, a íib ^yfcbfubří oma* 
nténý ílotofím naffím nerojumj. ©efftř gfan wjbaíentř 
bn9 bía1)éf)d gara^ a gebnotUmé fluneíni bíefT^ ^uflan 
yrobiragice ml^u, neuftnj ^rwřtaucj }3rofloru jemfTau^ 16» 

neoíoíají ^íabní fřaf^f « jbi fe, gafbip íJojoroíoatefe 
gen upetontti c!}t«9 »c wjře, je gefl fíuncel í( to 
cíomřfa cttlimc^o n) jaiifalifiv^of} ni^abi, an pafíi, gaf 
ífb »e-fí)roftotř fe bajřcí foffe, co nabe njjfé ofoínofK 
wí»í(r«9^ fe, íowajuge }a břub ! D, gefiíí od^rann** 
sici geniué ííowicenflwa fam g^aucj f»§tío newfabi to 
frbce líbfřť, ajb9 fe plamenem iápalu fwc^o f et^erffpm 
n)9toinuIo fmětum: fťofem rařini pofrafowatt bnbeme/ 
a to oíjni neubuffen^cQ citu frbce n^íafhtíffo gagbau 
wjneffenřgffi bucbowí. 

On. ®íno(^u, t9 fe mufjl 'HAí |3řiteíem mým ! 
a^itjfe naffe pfjbujné gfdu, a citííwí frbce { tojneffený 
bud) túiicn^m gefl mt náteiiem. 9Ue t^íj, gen to {tnu 
gefi 3Í»ot, a poforné cefani ofubu t fpoíé^dn{ fe na 
činnofl oflatníct) gefl frnrt* (Seben ben ftnem túp^ 
jnacený přettjyffuge njéřp jo trpenj wplvnulí. a)tt(^ 
říottřřj nejna' meje, a prawa floa^enjboa gfan ftavflf 
nejíí jw^fp ífbfře'. aOíufime jatřáfií íjnpm floletím, a| 
ii(efnutí {labaucfotoé pojnagi nícemnojl fmau.' %t |tge 
ofroěta ! 

3ía to tvflaV a otetořel bwřře gíní fjnř, t fwoíaf 
tamto febjcí íjoft^, a přebflan>ií mne, gáfojto non>effo* 
auba fpoíeřnoflí a přjtele fwc^o. 3í foíotoaíp í|{fe, a 
roigařená frbce bej oii^ájini ob^alita fe. — 

[5)ořrořo»dnj.] 3v(útfio čafůw a 

, iDufeňPv b^W voe £rancau3i4) wvitAleaen^ a tam 

i^W neTOrmi nofeny. Metyly ale sprn^u eae autlaun* 
lé gafd nynj, neb mnotiá tenfráre \Sxol libry w^SíIa. 
Ceprw rolu 108O bojTalr au^lebnlgfTi pobobu a onu 
wlaflnofl/ Je (taraa rioiif mUbfTj a^flati moOau* 

CÍ3oIo5|ttvj býwalo 3a flarobi^tuna welmi přjfné 
Uefláiio* 5iDé famenowali ci$ol03niFy; (lařj Bflfowt 
fpililí newlrnt 3«ny a muje wéffelh W ijiíé fe í)obj 
á3ola5«ice (lo.no»i/ řtccý gi nofcm bo wýiTřy wy^obj a 
|9i»tofn iio(?4«iA ro3ffl<^pe. 

TD xninfhru fe sar^btlo přeb nfb&ionéni Mm{< • 
gfbnfm oCM u pr^(lřcb cc4a a ee ffeflí prfly u 

U} ^AbeFornfri eoftclti) (ni3e Ixt fe mesi auřcy rořu 
16W <aPt inifltbiigjcl : >6fPolii|piiu iblapcí, řcerý leiii|# 
&o f^í)oto řafii ípIc} w řoflete probii3o\ral , ná p4r 
(IfemicA 12 groffá« W ^Ubeil^eimu <b«bil geffté rofn 
• 1752 pc foilfle fw. Oiibřege, rby3 bylo eájan}/ bubtc 
5řj«<tgici. ílafrowí magi wepřowéýifiřfíír ryby a bťflbeF ja 
ne^iflau (IratoO/ a caPé niCbfn^iionié mafo negebj. tOflr 
bec fe 3b«li/ 3e Jábiiýc^ poFrmil negcbí, fccrés Hraboit^ž 54' 
neriflé n>ybl«^í(U- Uey^íaivttégin gcgid) flraivA ge|l ufei 
blé/ Pyfelé mléPo. (0en bécigebf mléPo ^erflmf. 

přeb néřolifa lety fe ^ikX gaf^fi 3<inio3ttý2fineriPÍÍit 
lettir/ a osiii^mil co we wcřegtiýc^ li(U4/ ^bejco ubal, 
3e gen rařowau l^ maiijelPu pogine/ freri má — na 
brabé bul jcee. Coč oper nomá rřjba senic^fi ! Hebube aU 
cuffim přilíB řern4. 

3laci/ biamanty ivyP14ban4 piPflA/ Prerauf frif 
Jleopolb mcbucfcmu arcibíffupii při rřéftu mUbét^b hk% 
biíné^o prince (183.^ jroPu) barowal/ (!ála prý 4rt,00Ó 
franrA ! 

(Bifty počtář toypořital, %t fe 24 pffmen abeceby 
620,448,40 í,733,239,360,OOOer 4 1 itíiby 10 ghriřtíipoPábftt 
napfaii bagí/ a \t, Pbyby tvffírfiH libé/co <ta**3řmi fígf/ 
benné 40 ^rau/ a ha Pasdau firÁnd 40 cafonoyčtt/ tP3^ý 
gináč A gináč fe(lAweiiýcb. f^bpa ttApfati/ Ani 3a tif)c 
mittioiiů tec t^ fe řonci nepřtffli. 168 Xů migt rpfu 1833 sAíifa na oftfowi Sangut nas 
Swaníitl ^rAsn^/ powobnj ptótoá^ena bAuře. 5 3000 libi, 
trrřj na itatcj4^ gtfli^o r<^n^ CAWpbella SHi/ gicb s^i^^^l^ 
gen •(! 700, a i tt t>T b^lt fnab whiamí 5a4^ip4cciií bylí/ 
fdTby fe nebyli na flřeibtt aocb rob (Iřed^u gebo bomu 
tttef li. :aby3 byl b&m tímto libém raf nacpán , 3cby byl 
fotn^a fbo wjc mjfle^Fa w ném naUs^/ bral fe gelfcé 
o^romnÝ eigr fe fwiflfm ocaitm, ^ pln niramnib^ O^a/ 
á^u, bo pofoge/ tD fterém bpm4c| p4n byl/ a to fauti fe 
ttloSil. Pan Campbell ale nabil 3»clna ručnici/ a iafixtf 
lil na mifli něwitanlbo iofta. 

TO a^ofl^afe (mé(li iv3(fií) ge witfí]d^ a menffic^ (fřol 
^o^romaby 366/ ipnicbs^o fe ftubugjcjcb/ Frcmé perfTa^ 
nfl/ 3C wffec^ 0McUiic]<b fragin fparřuge. Uflceloi^i i 
flubvgicj magi určený na rpf plac. a)by^egnl tam (lui 
Dugi 7 neb 8 lec / a mnot^ý (i po comco ^afe fíce uřenl 
vyfrařnge w ocřinl fwi/ to ale 5 wétfTibo bjlu gebiná 
3námfa gebo u^enofti. pfil léta mag) i»3by na frátdtp 
ro3řa3 prá3bniny a 3abfiragi fe poln} pracj. l^albý boi 

^ fpilý flubuglcj fe fmi oSeniti* Ob rána bo we^era gfau 
flFoly otewřcny/ uřicrl n>3by pf jromen/ a (lubugic) bifpui 
CHgi me^i febau o ivéce<b t(^eologícřf (t* 3&obo(loip}geflgef 
gi4 gebinfi ftubium, ofiacnj wéby gfau gim řernau nocj.^ 
3áfcny w 33of(^aře gfan welmi přjfni. Biboby w páteP M 

' Ittby Ijtaci ne^at/ b^wá taP trefián/ Se mu mrtwébo bo< 
luba na M utoáH a na welblaubé geg po mifíí wo3egi. 
:Elboby fe xo ía$ moblen| na uti^t gen uFá3al/ niufj poFui 
tu platit/ a mimo to ^ geflftí ^awrau. ramn^gflTi lib fc 
CAfoioico pfifnofti negen pobrobuge, ale i iafto fám ob 
pfebflawenýcb pf ifnofl po$abuge. CaH n. p. přiflel přfb 
nirolifa lety (e fráli muj/ fterý fám na fe lalotoal/ Je 
Sáfon pCeflaopil/ a fám Sábal/ aby ble (oránu potre(tán 
byU 13^rál tomu nec^t^l a obbyl ^o. ;Drubtt)o bne prii 
(fel ale Jalobnif opit, fbyl ale ani tenPrát mu frál Po 
ttůli nebyl/ přífTel pocřeti, obořil fe na fvMt, fe ge wlaji 
uf faubct/ It nePottá/ co mu 3áPon 3a powinnofl uflábá/^ 
A (lál na {toím, aby grg be3 problen) potre(lal/ aby nei 

, mufcl néPby na onom (wM tre(lu fc pobrobici. Ulemowi 
fe tbvomá3bili a obfaubili geg ( fmrtr. 33e> meflFánj fe 
vtnjř obrátil na fttanu, Pbe XXlt^a itl\, 3abalil t^fawu 
(fátem; obřjFal fmi wy3nán| w\ty, a byl famenoioán* 
XLrál natí bobil prtpni fámen; tagni ale ro3Pá3al/ aby fe 
muSi ne3branowalO/ cfrtiUliby ucecU TDínif ale smujile 
frutan fmrt pobflaupil. 

rurPomani (w ^flt) fe 3in>i na3n'jce laupesj. (Bt^ 
to nárob besetoffel^o umlnf/ literatury/ ba ani roefTtt 
(4^rámA) nemagi/ a^Folíw bocela be3 náboUnflne^} nei gfan. ettawa gegid^ ge(l fpro^/ miifo a mafo gegíi^ 
(láb; a tento nárob gefl.fToro gebinCf na jemi/ řterý 
neomj opjgegicj nápoge přtprawowati* Vléfteři nmflebf 
(Tří libk gim bonáffímagibo eáborn Malty, ale na (|k<i 
(li ge(l pro tař weliPi «noi(ltp) přilil trabá. 0faa »#, 
borni ge3bcowi^ a gfg«4y fonfi obaoláflftné vytrvanlU- 
tvi/ tař Se nic neoby^egné^o n nit^ ntni/ ATflTet/ 3e ten 
neb onen 3a ofm / ba (Teft bn] 600 An|liďf 4^ mil na 
roní ugeL eiioery fe n ni4^ tafi obyeegni pfepoMi 
n^ným 3P&fobem twofi/ a v f Hrna to^or ^tft, U Zutíos 
man fipogi bceru gen 3a welifau cenu mybá. niiloi 
iPníP obwebe po tagmo milenftt/ pofab} gi na {wi^o 
řoné a pábj eni bo neyblisíTJ&o táboro/ fbefto fe • ni 
oSenj. Pfibu3nf neivlfliny geg ale (li^agi/ a obytegné fe 
to fTonřj \ař, Je Seni^owa přjbU3ná (i 3a manSela wt^f 
me přjbu3n4^o ňeméfly/ a Je Jent4» fe itipoli, négafý po< 
{et welblaubfi 3a tre(l obwifli. i^eli bohatý, saplatj 
^neb/ 3 wétflfibo bjlu to i^otmrbi gen (libém a taP blaui 
^o po íaupelicb cbo6j/ aj 3aplatj/ co bluSen* IVlába ge^ 
u nicb patriarc^aliPá. 

jrancau3fPy wr^njP ViaU áe Sommiéres ptamu 
Se wtbél řetnoborffan (Pmen me3t IDalmact} a Hlbani)) 
robinu / PteráS aubfi 3e (re(lero poPoUnf polítala. Hey^ 
(tarfT) byl flár 117 itt, gebo fyn 100, wnnP ^,pvat 
tonut 60, prapramnuP 43 a prapramnuPán? fyn 21 let. 
neytnlabflri i robiny bylo bwauleti b$té. (Btftíi nabfei 
řený pán bobře wibél a prawbu pon^ét^l/ bylaby to 
robina/ Pteréby fe fnab Jábná taP br3o na boP po(la^ 
witi nemohla* 

VleybraBfTi Paupele býiraly nepochybní Paupele pani 
Poppey/ manSelPy ^irovoy. SLaupáwala fe w ofliijm 
mléce/ a 3a tau přianau bála PaSbobennl 500 oflic poi 
bogitt« Zoi byla witu o(lowfti Paupel ! 

a&fta ge(l prf mlabému ^lowítu, gaPo tut l^at 

Víifío liltia bititu X>)té bo popabne, protcje (t třpytí, 

'bo ruPy a — fpál{ fe. Pon^Pub gefl lo fnab přebce prai 

voba, protoW fe gi3 to (PucPu taři mnobÝ n? láfce fpálfl. 

XX> femero í amertPánfPém (látá/ gesJilnge niinoit, 
gfau Ponl néco neobyřegné^O/ a proto taPi poirtom(ft| 
miflo fon{ magi moly/ Preri proflfebn| welPofli gfaOf 
fwřtlau/ bareibnau frfí a ^e3Py (proPi n(ri magj. Zoi fc 
af! Uf(ttoé po poflfci gebe ! —i — IBlQflctótfn |tt* uSTtdbef 4t^ )bfl(9 mrmo-^iniiloi.tfPvc 
pcatobu** má b^ti : „pro' (robu*^ 

fBíjflc 16t^m ftx. 159 f. 9r^ <bM 10 p tamo — miflo : ^^c^ 
10 r a b n ř** íti „p o to r ((y n ř.^ €i0ltem a m^benjm 3ana j|. Í)o0)>j(rtla» 


9 23. bnbna *MS9* IP ř f I a I, a IXtrf.] ' 1835, . Pro dorozaměnaa*! 

Ro(fBjk de witý (lel«<ii5) 2«»opi«Q mwiegiifiio ob'> . 
lalia^e pod iHánkeni G. ^Literatura leiká. Od Dra. Jaii. K. 
Chmelenftkého/fpéknéapořádané i dosti zaiijmaw^ zprá- 
wy o wSech kniháeluSeakýcli, wyšlých od inésjce £er-t 
wence 1833 aS na konec mét)oe března 1835. Mezi tjm 
pedáwá také přehled i welmi aIruSný posudek o pjsnjch 
s hudban> w^slých w tomté£ £aae. Pan recensent zmi^ 
fikoge se tam, owltem walini chwalné , o zpé^jcii 2twe- 
roblasuýsli pod gménam „Lumjr*^, wydan^ch od Wa- 
láka ) praw j ale na atr; 106 : „Neyslabdj gest e>tIo 3.<* Co 
do hndebincké zpráwnosti zpéw& técb , o té» gakoSto 
přeskrowuj zpatel iiménj tobo, nehodlám pronésti bia- 
an*, ale co uwedu,bu<l powédjno ne tak a vlastního do* 
inysla, álebrž z přeswédčeiij se giu^cb> ^ili gak se řj- 
\á] zpřezwédik 

Fředewsfm o tom přjlii pocbybvgi, ze p. reč. kvrar^*' 
teta páué 'VTasákoyvy slyšel ták Mribomo i s takowaii 
zpiwat dokonalost), gako ge přednášel zpé^YCCký zboř, 
-vr gehos spolkn byl sám skladatel p. "Wa^ďk. A npjrati 
se tomu také snadno nedá, 2eby to byl drnh kwartef, 
kteréby as každý Htweroblasý zboř s to byl, s náleží- 
tan ztfwriibnostj wyzpjwati". , Co se wSbec Ijbf, aspori 
a wzdělanéigKjho lidu Ijbf, řjkáwáme ne nadarmo ,. že 
to pěkné ^ a péknost wéci každé ur2iageme podle sjly, 
gakaa se wlastnosti gegj citu našeho dotknao. Ugíáhigi. 
na tOi že kdjkoli i w kterékoli spole^iosti, a to někdy 
hloČné,.! co do wkuan hndebnjho dosti wzdélané, pO- 
do|2fené zpéwy přitínéujm p. WaMkowým a pp. spoki- 
zpěwcft geho sé prowozowaly, wždy^negen s walnao 
pocbwalauf ba řeklbych s plesem přigi^ty, a z|>ě\Táci 
i pokaždé, prawjm pokaždé k opitnému zpjwánf esjsla 
3. a 6. dožádáni byli. A protož se mi i^idj hjx nadře- 
Hený úsudek pana rec. o jljiile 3. w neshodě se skut- 
kem, w p;akém ona dwé ($sla vknau wzdélaného obe- 
censtwa lahodila. A wéziž pán, že pan Č. posijiew bá* 
aeik swaa „pjsen při dránj" poprwe zpjwati, pcawii: 
>,Tak gsem si to as myslil, když gsem gi skládal.'* 

Dále StogJ w posudku o Sfsle 3 : „a máme za to, 
t% se pjseií při dránj ke . kwartet&m nehodj.'* Sewjm, zdali posudek tady na sTowo' „p|selí<* aneb na sl^wo 
,^dránj« padá? Ani gedno ani druhé dosti gasné ne* ' 
wyswitá. Nenj-li pjseii ta ze ziwota našeho národního 
wzata? Či snad gest dránj takowý předméft, který sa 
nedá opéwat? Mysijm, že p. rec. k otázce prwnj při- 
swédlij, a na druhan anoM^ati nebude. Neysjjjle to ale 
gest takowé. Ctěný p. rec. se asi domnjwá, žehy se zpéw 
teh za přjčiuau osobu) djwkám hospodárnosti a pé^e hla- 
sy mužskými n^měl přednášeti, a gsa básnjkem toliko 
w nsta gednotliwky položen, že neslolSj, aby wkwarte- 
td byl zpíwán. Qwsem zdá se, obé že se ne{iod|. Chce- 
me w«ak té i oné námitce wyhowěf. Služ k wědomosti 
panu recensentu, že pan Wašák (mám to z ust geho) 
přál sobe, aby 'někdy siyScl zpěwy swé některé před- 
rfásíet hlasy djMrřjmi, z Čehož si úHiiek mnohem pil* 
wabnégsj slibowal. Přjtel m5g, pan K. ahledal dobře^ 
že to prawda gest$ zkusil to s dw^a sMInkama na 
(fjslech 3. a 6. a gestě gednom, předloSlw gedné tenor* 
pirim za soprán, a druhé bas ^ prim za alt ke zpjwánj, 
w doprowázenj ostatnjch dwau hlas& mužských, a ne- 
zmohl, přišed áoiurt^ spauilost zpěwu takowého dosti 
wj^nachwáliti, kterýž prý Ijbeznostj, předlil \fSecka giná 
prowozeui těch kwartet. Z toho sandjm, Že se p.^ W. 
nechtěl toliko pleti mužské, ale i pleti krásjfé zawdě- 
Čit, a tudy že kwarteta geho mohau i oďdjwek býti 
zpjwána. Obsah ani wlastnost textu Sjsla 3. nepřéká- 
žj tomu, aby se \y lílnu weselosti, a to wjce hlasy, a 
hlasy mužskými nezp>wal. Wzdyt pak i djwky samy, 
neřkuH že gen db strun zpéw& našich sahagj (gako slo- 
;Wutná Katalani liinila , spustjc hlaa swfig w přepodt- 
irnan až do úžasu hlaubku sjly mužské) ale i do prtf- 
ce naJij se^mjsj, ba i náš oděw oblekau,^ gde-H to o 
zábawu giných : pročbychom nesměli my sobe zazpj- 
wati pfseii djwSj, má-li poslanžiti za newinné wyra- 
ženj towaryi&stwa ? A řku pak : Dbámo-li na to, geden-U 
Uaa aneb wjce-li hlas& zn), an se nám zpéw l|b|? 

Že se p. W. pilné po příhodných textech sháněl, 
toho gsem gá awědkem) že glch ale tak málo zpés- 
wných nalezl, nenj geho wiua. On sám býv^al nad 
>tjm mrxnt, přehledá wage 2aato zbfrky \n aijch básii;, ITO 

a iioiiuig«».eob]r rád hjl'%iMw9il na poeta wlattaa- 
tké Mnijt luřjkal si na nedosUtek iexta, gůníhj ěů 
hodili pro xpěvr* Negednaa obgewil Udost, aby m$l 
básné, kterébj slawilj kráso a welebnost přjrody Ca-- 
sa watemjho. Z Boská nedávmo geSté psal o něg^aký 
text na opero.*) Ale tak gest, hodebnj skladatelowé 
afl }t j rádibjr praeowalii a nemagj o Cem ) oniby se oebo* 
Uké Qginiali wélci národnj, to gest na gewés negsaa 
wSak od básnjk& naiich podporowáoi. AÍ gen podá 
nékdo hognost pjsn) pospoHt^^ch^ zastaweDJČek a g., oS 
Se xnélky ostanaO' na pokogl. Ne2 lady platj slóvra 
tvyjíatá ze zlomkft wlastensk^ch we K.wétech Českých' 
od n 1834, Sfslo 30^ která -gsao tato: ,,Básu}ciy proS 
tedy tak málo dl)áte, šjnti zp&sobein tjinto láska ja- 
zyka i národuoatí ? Na£ wéSná ta hegna milostných bá- 
sni{ek?*' a ga^k to tam geUé dále dgíti u^atidře stogj. Důležité ňáwéstj. 

Coí 5i každým oás S£igi8tá giž očkolikr&te 
přál, atlas totiž vr materském g'azyku a 
pro naSe potřeby, topodáwagj nám neyoo« 
vrěgšj naie, na mnohá předůležitá wlastenská 
podnikiiatj tak hogné časy» NeíneSkáme zdSliti 
čtenářům naSim práwě vryšle obláSeoj djla toho, 
přegiče gediná, ab^ u qich tak wděSnS přigat 
))yl, a gakao ochotau podporowánjm mnoha hoj:^ 
^iwýoh w}aslenc& započat gest : ' , 

SE e m é p i 8 n ý a t I a 89 

Mli 

fiuplná zhjrha map, 

we zwlďStojin ohMu na wlast a zemé suf zpřjzHěné, 

Ročue ^ygdau as 3 neb 4 krásaéi vfe midi ryi- 
té, na hezkém, pewném papjro tisténé, Čisté malowa- 
|ké mapy* Pře^platnf cena gedué mapy gesjt 16 
kPr W 0tJCi PH zapsáni zaplatj se hiled 48 kr. stř. za 

' řři posicii ^^VJ nopřH Va tiKŘOtBi sáhiloweii} obštaragf se těl skwostoé wý« 
ttsky po 24 kr. stL, na néSto se 1 zl. i2 kr, siř. tjm- 

Se zp&sobem předplác|. 

Zbératel&m odbératel& dáme 7m^ wýtask nádawkeou 

Gména p* P« předplatitela bodán vrytisténa, 

Prwnj mapa wygde-vrmésfci dobno b. n 

Zw^ienaii krámskao eeno ohiásjmo |^ wydánj prwnf 

. mapy. *y KélLby nám .to byl p. W/net se odebral, zana^f 
chal zpé\vy, kMrý W«^ ^§» gu^ botewé, toM*: »Pj.- 
8 e ií při w j i| é<' od L. Čelakowského , w terčete i 
,,plawbaff a ,»JUilÍda wn|odleu{M od W. ifiauky, 
,»P0 9bw»U WjtQwa^* oíf fy. Cí5l»k. pak „trnoh- 
lospéw. a pékný kauQUff wse %v kvfarteté a tri 
pfsne od Katoenlckébó při fojrtepiana^ Qhíé by gitn 
dla w^powédi geho sauUrubf^, w hudbé ^^^é^lýo^, f^ 

ge » w)«» »fc»w*wíjcb; fciiN/ Py^ p9yr4^?9iřf Potřeba zeměpisného atlaso byla a nás dlaoho 
gis a i>olestné ze wiech stran c}téna$ wydáwánjm 
i^emépiso dle fiL Balbiho zwétsila se gelté wfce. 
Ze předběžného, při ohtálenj zeměpiso toho wy daného • 
. uáwéitj poznali gsme s potěchao, Seby djlo takowé me- 
zi ^asjmi, wlastenského gazyka milown^mi kragfiny 
ochotné přigato bylo ^' a wsak po seznáuj wSecb, dfla 
toho tjkagjcjch se okoličnpstj, a po mjstnéin wyietire- 
nj welikých, sdostogným geho'Wywedeu|m spogea^ch 
wýloh s bolesti poznali gsme ^ ze bychom tao dobao 
po obyčegué cesto nikoli s to nebylí, podati za lewný, 
snadno dostupný penjz kraganftm naíjm takewé mapy, 
gakowéž by eo do wnitřuj i zewnitřttj zpKáwnosti 
hodný byly i národnj naij literáta ry, i nynégsfho sta- 
wo mapopisectw}. Hórliwá láska nékolika 
oSlechtilýeh p« p. Wlastenc&, gimS tuto uey* 
wřelegšj djky skládáme, odstraníte zlé ty překážky, a 
gediué znamenitj^misi na deUj tlas pogiMé- 
i^jmi obStlni gegieh stalo se mozuým, Se giz nyB| 

Zeměpisný atlas 

platné ohlásiti, a we skroWné^té ceně wydáwati m&*^ 
íeuíe. Nadégeme se, ze i ostatuj milowujoi virzdělánj 
a wlasteuskó literatury ueopominau hogiiým odbjránjni 
přispjwati k djlii tomu přenákladnémn a kaSdému, bucl 
si kdo bucl, kněz, úředojk, studugjcj, méšiau, Čjtatel 
liowín } kdokoli giny, negei^ uzilefnémd, ale w tolik?^- 
rých prjležitostech i neywýs potřebuémn. Zagisté ac 
přeswé^Čeui guau, Se se giiii céstai^ tduto mapy do ra<* 
kao dofttaiiau, gouS obyčegué toho drvhu zbozf daleko 
^a sebaii zfi/stayvugíce, kfásau, svfětlau patrupstj a wé- 
dec^au d&kladnostj se schwalowad, a wsecko to a tak 
obsahowati budaii, co a gak to neynowégšj pokroky 
fi&emépisu a giuých s njm spřjziiéných wéd podagí** j^a 
)o dustí^tepné fučj gméuo p^ Pfilackého, geuz i péci 
O wédeckau atlasu to^o část na ^e wzal. 

Ponéwadž s wydáwánim map těchto weliké au* 
traty spogeny gsao, obyčegi^ým knihkupeckým proda^ 
gem se al0 penf^e d)anbo nesegdayi, Sádáiue w^echr 
uéch,, kdož si atlas ten obljbj, aby na něg laskawé co 
neydřiwe předplatiti^ a takto dAležitéuin podniknut) to^v 
f)[^u se siyé strany přis pěti ráčili. 

Cely te|i atlas zále^eU má neyméné ze dwaceti 
map i uiuežitau podporaii w obeceustwq podle pot^eb]^ 
Iř4vyojuí90í>»é|i, (^(rog^n^sobiién b^ti n^rij^. tn CESTBIJR. 

Eomantioká bri^ ve 2 odd^i^e^jeli 
T ý i a. ' 
Prwnj oddělenj. 

Sláwa a láska. 

W gvdnom gednánj. 

JVa wtliké lamte* í "kotům husté liirowj. Nnzad uddiU za rox^ 
mamiým siromowfm ieyn Wogmjruw% Ldd selský óbivese- 
luge se po tráwnjku národnjmi tanci p pH veMx §e Qzý-' 
wagj fjHalyi trouby a harfy m 

1. wýstup. 

Klen (u/předu mezi lidem*) SHek. 

Jříeii/Heisa, gnnci, bezky do kolal ' 
Nožky napjnejte, holky I Hopsal 
Tanec, to ge praad, genž oplakage 
Že wSech bltehú. 2iwota, Cjm slrázefii 
' Bolest, hnSwa nehoda ge zaplawj. 

Silék, Tebe asi ^ každém kole uvidét 
Bylo, doknd snSku nenapadlo 
Na Uawa. * ^ 

Kletí. ^ To Lada ^j! 6& děoká 

Skoni5 w tanci rozemlel, gá žena 
W tanci namluwil, a pH pohřbu gsem 
Tancowal. A přigdu4i tam' gednan^ 
W gasný krag, a Swétowid^se iseptá: 
"^ Klene 1 cobys rád, Žes nebyl zlosyn 
Na zemit — ga zifolám; Tanac, tane{^kl 

2. wýstup. 

' čertmjr («« .«a<řj# pí^lcháxege zamy^lený^} 

Klen. Iký Šotek ! —Nenj-liž to Cestmjr? 

Silek. S Uawaii swSSenaa 1 Ba, tak se dlauh^ 
Cas nž plaužjwu; i dnes, an cela 
Dědina twář rozesmála wesele, 
Om flám gedini^ gi přjčj k smntkn.; 

Klen. Nesmj (^lowSk k weselj se nntit, 
Wnucený dar lehko sobě zoSkliiwj. 
Nawralte se k plesu -^ s Cestmjrem g4 
8ám si howor po otcoivsku powedn, ^ ' 
. Zdiďj-li se, do kola geg přiwedul 

Sílek (* osiainjmi wxadu k tanečnjkům se pnmfsj,^ * 

Klen. CíBsimpey můg synůl 

MjestfHjf (zmyMnek.se pr&trhnay Klenoun okolo lirk^ padne.) 

Dt€e, Klene 
Můg! 
Kl^n, Dey hlavu vzhAraí Napni teyl! 
> Hochu, pro PerAna, co ta mraSna 
Na ginoSské twíCti ? Ml/i4á twář. buď 
WěřnS gasnau oblohau, n m té 
Bvjtey síunee radostí I Podjwej se — tam gsau tak^ koffi; 
Nemag],.co pátá (částka twého 
Stáda poSlape, a předce smjeh geU 
, , Na twáři gim kweCel 

C€«tejr«Na mém (ele wážnost sedá; smjck i 

Trud ge bohA dar -^ a stegných^ dobrýek 
Darů nelze vfiechnSm poskytnauti. 
Weeeljmt se^gá swým způsobem. 
Klen, Tys 

Past^ — zpSwem, tancem waselit se^ 
Pastýři ge dlužno. 

čestmjr. Nechci gá se 

Weselid past;fřem, a z mysli — 
Z duSe wyrwat chci to wSdomj, že 
Den co den se' vleku s ko^ poslýrskau* 
Klen. Co že pravjS? 

čestmjr. > Koni, psu — tSlh blb^, 

' Nerozumným tvorům lage (flowčkj 
MéúS-li se, nežli gine, slnžbau 
Zapotí — a přede ni pes, ni kůfi to 
Nemá poznánj, že k lepSj službě . 
Uslwořen! A SlovSk, máge v mozku 
Bohů sw6t]o, v srdci bohů plamen, ' 
SamochtS by v temnostech se plazil ? ' 
PryC mi s holj pastýrskau — gá nechci 
"Wjce podlé bravu sedati, a 
Poďauchati mřekot beránků. 
Klen. I ty pýcho J 

čestmjr. Také pýcha bohů 

Dar, a v mé-li srdce gegj žhavý 

Osten vetknnt, nesmjm bodu geho 

Zpěčovati se, an sice vdtSjch 

Bolů geštS okusjm. 

Gakož orla, sotwa opeřence, 

Horkau krwj k oblakům to táhne; 

6ako potok z hornatého vSnce 

K řece spScIiá, až i v moře sáhne : 

Takž i mne to, doSi garem vrancj, 

Z luřin známých vede v ciq krage, 

Kdežto duch, co Ve snachy vzáři skvaucj 

S Carokrásuým obrazem ši hrage. 

Zhyne pastýř, gine zkvetau řasy, 

2igjt bozi, -^ v srdci mém gU^h hlasy I 

S. wýstup. 

RadtnlOan (s harf au.) Silék (smnokfmi vm Uzj.w auiUeiy.) 

Silek. Wjtey, Radovane! vjtey zpSvlel 
Wjtey k nám, 

'Lid. Wjtey! vjtey! 

fiaifawtin, Požehnánj bohů dobrých s pSvcem 
Přicházj, a radost okřidlugeij 
Brdce lidská ehwSnjm zvuSných stma. 
Nebyla, co gasuý Neklaň, v uct6 
Máge otců zwyky, Přemyslovo , 

Raucho vložil sobS na. bedra, tak 
Gasuá blahost po dědinS, gakau Dm n&nt' dobrý W44mjr přlpranď^ clitS 
Oslawiti dcery garo dwa45átál 
Bohawi BM žehnejte 1 
,Lřrf. Želmeyle.nmí 

Řadawan,2Mfi^feh otců syna zdárnému badĚ - 
Ke eti zazpjwáno o jiraotci^ 
O staleen^m Biwogi! 

(Zdd geg obklopjy au xpjwage pjse^ 'kránjm na 'harfu protvá*}*) 

Co rozňalo w Biwogi sjln, 

Z^ amáM s diwnQ delmaa se bil 1 

Láska a bogl , - 

Pewn?| Ijpa w bauři etane, 
Pyšně ybá' nebes twáři 5 
Bogem w. reku sjla ivzplane 
Wzplaae k gasn^ gmésa záli. 

. Co roj^alo w Biwogi tánba, 

2e z prudká o kněžny přjzeil stál ? 

L&ska a begl 
Gamjm dechem pnau se kwěty, 
Wanot i/rělrů s k^6ty hragej 
Dechem lásky wstanan swěty, - 
Wstanan krásné, blahé krage. 

Co w?5nCilo Biwoge sláwau, 

2e po wěk to ginéno w pjsněch zuj? 

Láska a bog! 
Switnan iwězdy w temtíatt stezku — 
Dwbgjm swětlem w zemé pásky 1 
Zkwituan ruZe z gegich lesku, 
'WěCné wěnce z boge — z lásky. 

fj^Sltnif ("'• ^y^ T^.^ horliwofti pjsůÁ poslmtchoL) 

SlySels, otře ! ? Bog a láska, to len 
Plamen, který zZjrá z duše lidské ^ * 

Mdlobu 5. to ta hwSzda, kíeráž "vede 
Reka k oslaw& ! O, rozuměl gsem 
Tobě, zpěwíe bohumilý, a wSak ' 
Běda! že gsem rozuměli 
Klen. Cestnqrel --^ ty — (wrdeM,) dynu, nezmni^^ 

žug mi 
Wrásky na ěele a ti srdci hořkosti, 
Lásky se ti chce? — I heisa! otoě 
Se, a mrskni okem mezi matek 
Našich mazánky, a z neykrásně^jch 
Paupátek se wěnec kolem tebe 
Ofoej. 

Česílnjt (p^ed sele, w llahém 8n9nj,) 

Gi gedinau — tu krásnau — 
Newýslowně krásnau kwětinu! Achl 

Klefí, Ce? i aby Lei a Pole! na tě 

Zanewřelil -^ Tedy zahradnjkem 
Už — a gedné — gedinké gen kwětíny? 
. : Na maa duši — to ge za dlauhý čas 
Prvnj maudré slowoT 

Česttnjr. Smj-li pastwec 

Rakan, heli genom a ne meči 
Zwykiau, sáhnaut po toliě! .• KlcPh JHof pirtlř gA 

D&vftío neíswřkal? Myšlji, že ů 
Holka nos ukausne, kdj^ g] řeknoB-i* 
Mám tě rádi Hahá] To gá ge lépe znám., 
^ ^ Která ge to, řekni I Sám k nj půgdu. 

Cestmjr. (stard ruku ttéliTUt.) 

O, preC gsi mne powěstmi a zpěwem 
O hrdin&ch gen a sláwných kinech 
Napágeí, když děcko nerozumné^ ■ 
Wšewědiwé po zábáwě žjžnilof 
Proě gsi ^e prach nezaSlápnul giskru — 
A to hádě w prsrau nenmořil, 
Doknd w plápol, w hada nezrosili I? 
Slastným byl bych nynj, blbým klukem 
Zústaw, neMaudjcjm gako we snách 
Žiwotem — a spokogen gsa we únáchl . 

Klen. (ruce spráskne,') 

Česlmjre! — Gá mluwjm o holce, a 
^ ^ Na hody se těSjm — 
tesimjr. . Ano, těS se. - 

Stari hlawol 
Klen. « Ty wSak žalo^^wy 

Pořjnášl 
dcsimjr, ' ' O, ^á bych wesey pěl 

pjsně — kd^by o mně také zaurzněly t 
^ Žigef Sámo, Biweg, Hortnfpr — . a 

Rekil giných gména w uštech lidských 

Zriěgj ^ 
• Tak se dey mé sjle wywii\«uíi, 

A mAg duch se plesem zplamenj ; 

Tatiha we skutek se proměnj — , 

W slawný skutek, cjl mé zemské pauti ! 

A pak směle k nj, k ié hwězdě spasné. 

Aby ze tmy wzeSly doby gasné. 

Aby ruka po pokladě s<ahla, 

Po němž^ duSe dlauhá léta prahla 1 Nf' v v j • • 

a w e s t j« , 

Za' pri^inan snaženi mého o roziiinoSeaj íeského 
repertoini sljbílo mi laskawéředifeUfwo zdepfhostaw. 
diwadla .hrw wc prospdch infig, k gakémoS cjK-se i dne 
3. Kwétna.l83S pťowozovratl bude moge n«yi>OMríř*í^ 
drama : 

ČESTMJR. 

Chtěje dfimince předegjtí, že by snad tato prrfce 
,,-,jhý překlad p. Bbertowa „Ceatmjra" kýla, po.loJil 
^aem tn(o mé báané začátek, a tým snad •dosti patrné 
rezfl)la mezi oběma hrami okázal. — Welettéíných wla- 
Btenc3, přátel awých a wiiechtiéch diWadla Českého mi- 
lowníkA proBJm , aby neslowatnan práci man a djlem 
na bIowo wzatébo Eherta iiesrownáwadce, láskainré ni 
se radégi k holému nawstjweni propog?ili, g^enito se 
wj^djr 8 cblanban podepisugi ^leebném kragan&m k 

ochotné alnžbé hotowý _.,... 

Týl Hornjk. pan Časopis tento -wy-t 
ckáq ti Jana Host. 
Pospjffla^w Praze, na 
staiíím mSsté , w li- 
liowé lílicii řjsle 946, 
a k dostán] gest w 
kn^hosklada wjda- 
watelowa^každý Ptwr- 
tek po arckn , k nS- 
Bia2to se we litmácti 
dneck ireždj geStS 
půlarchow& přjloha 
ptikládá. 
Předplacen] n wy- 
dawatele i a wieck 
řádných kněhknpcA 
rakanskéhe mocnář- 
stwj na celý rek za 
S zl. 12 kr., na ?$twrt 
lefa za 48 kr. na stt. 
se přigmá. I po c. k. 
poStow. anřadech, a 
YrisŮL gen za pAlletnj 
předplátkn2zM2kr. 
na Btř., iýdenxjk tento 
se roze ' NárodnJ zábáwnjk pro Cechy, Morawaňy a Slowáky. 30^ dubna] Zal{bfi-li w ctnosti lobé, 
Zda i onde blaze tob& Pomiufnky* [i&5. Znělky krymi^é Adama Mickiewiče. Hrob Potecké.*) 

▼1^ kragi Wesny, mezi roikoSnými sady, 
Zwadlajs, mladá růže; znalosti chwjle, 
PiyS od tebe leljc, gak plenil motýle, 
WiUy if hlaobi srdce zpomenntj hady. 

Tam na pAlnoc k Polska swjtj hwSzd hromady: 
ProS se ti^o blyStj w nesCiselné sjle % 
Ci snad zrak twúg, dřjw než dohasnnl w mohyle. 
Tam se stále nesa sled wypálil w9ady1 

Polko, gá konijm dny swé sám wžalobS, 

AI zde hrslkan zemi dlaň m( milá skregel ' 
Pantnjci zdě Často při twém mlnwj hrobS; 

Ta i prach mAg mlawaa wlasti mé okřege, 
A. samotný v6itec zpjwi^ o tobS, 
Hrob zahledne b^zký — i o mn^zapřge. Banře. 

Plachty strhli, prask wesdl, ryk wod, Som záwSgj, 
Dawa hlasy bázliwtf, pomp zlowSstňé zwnky, 
A plawcAm se poslednj prowaz wyrwal «raky; 
Slánce w krwi zácházj, s njm koiiec nadSgj. 

Wicher zawyl . wjtSznS, a na mokré hory ^ 
^WznáSjcj se gak domy ze propasti wodig 
Wstanpil smrti genius, ijíel we dno lodnj 
Gak wogsk. ve zdi zbořené stékagjcj zbory. 

Ti ležj pólo mrtinj, ten rokama lomj, 
Ten se lanCe npadá přátelům w obgatj. 
Ti se modlj před smrtj, chtjce smrt odehnat. 

Stranaa pántnjk.mtejcj sedj newidomý 

k pomyslil : ŠTastný ten, kd# swé sjly tra^y 
'. Aneb modlit se amj, neb se má s kým žehnat *) Nedaleko palácn býwalých chan&w tatařs1(ých pne se mohyla , wzdélantf Trhasem wýchodiifm, DIo powé« 
iti mezi lidem pospolitým wKryméf roz&jřttté wystawél gi Kerím Giraja na památka otrokyni^ gii dad mjm 
nulowil, Otrokjnl taa byla prý Polka, ze alawnó rodiny hrabat Potockýcb. 

Wiclaw Sw. Štulc. 174 jPttř^ €txné}]tf íefa. z Yř. Mentu 

W«é řragíKí €tni^9 íefa»), §»tóií« t)af 
tfol^ iiíi Ítt>t9**) 9fat oMíbmým břgípw |)o»íf« 

feftr geft taUxoé, |e ctoí ge |»í<ř(|H naf íon^rujmí tpff«* 
Itferýtn -powžťám, a nlatp ffit^nif fterýd) fe, otj* 
roejltr fe « efamilM <» ^bjemfPvtti íttDttofhni, ne 
gfíM* fw»f» ftówagf , tt>9*ec ^říeíwgí fe ♦íAfofcení 
bit<^ft- ne* ttřflofé mocí íarobřgné; JRejt jtnímí í)©-* 
wřfhiii; gení tt) tř<ftto. bíwořýc^ řragitrA* t)c»ilaí9f 
rojffířenoW fwAtt tt>Dnító gebna, bíe níj obýwá » 
éeiPttte Ufe g<f^ fha}tt9 bu4>^ ig^tougid fe (ibu n) 
^oWW l>ftDe> rtroifle^oj ^ťowit ft^ge wftrec j tti^ 
»ot99^ rotoíedi, a tílo obtáei poteini pii* £3 ruce 
mjíúi imitvi i é fořenv iD^torácettau. 2; ttoxii mnogi 
fMv ii toibfli gfaii tofotoau ^poflatvu frafeti j temene 
gebné ^or? na bru^aHr tbe§ pbe malým títobcljm cb 
^ febe afau obbříeny. ®f uteřnofl tafowí^o fe jge»o»á< 
'ni ttjjfiobecttau nacftájl tt)íru,.a nowřgffí mwiivi ne* 
iDíbní fobí giní :|}omoci; ňej n)vrtt);fjrott>ari fo mcí'' 
mem opHdim. 

© báwnřgfff^ íttfe* px^ hnái tento í ob^toatetí 
tomnřflffímí flefft? bflwírnřgí jad^fdjeír a bíe |)obani 
eafto wmfffowoC fe » fáíejítoflf li^, ^neb f í>»ft>ř-« 
d^u, ^eb (tt Pf^bi gegtd^r « ro)iiiaeem míofiíím to^ 
muto btu^ii tKib^nroieii9(^ bytaofli, Splo n)f{íil ))0^ 
joroioí^no, je i baroioé ge^o tím, ftevým ubeíenCbylt/ 
• eafio » í?rojtIém řafe jfajn ^)řínájfeltr a nebpío neo^ 
bpcegnof flíffetí paflfíř* biř*on)ní<er an, p^irox gfťrn^ 
ce o bía^o fwřřent^ fobř ftába, í fajateíttí> nit^jomí*'^ 
nagi otoííefy Mr toavo«»atr f# loffie^o f^oKa 4 bud^em 
éern^o. leffti 9^1«U ne)(niiiinjr míobjlci nífb9 im^ 
[eb? trot>iwan 3 nebeípefenfhof , gej ja fmt^filení ^o^ 
íóajotvolí; (larfTi I mýfltaje to9))vaioon>a(i gtm pfjibř^ 
SHaríína ©atbefa; 

# ZonTmoý ffebíioec loe »i? IRorgenSrottrr tiboft{!n^ 
(fernoleflém; loeKce ffpxUÍ ))rott tejlbejiioflt eb9tt>ate(d» 
Iteř) :i)rý fí|»o(f9 mimagí ^e |tými bnd^9^ cernoIn;j9Jf» 
a earoW^gnúemí; jtotáiJtř ^jaf ébnc^tm (Semeno lefa. 
©íi |)ccato uíerií Sntíferomo roafftfowatí fe mejí feíff^m 
libem tc íragín^ — neb tato nbaíoft pxaxoi fe, se ja •♦) iBrodřen, IB(oc!^era» yianf toáni Síaxía V. fe <if i^ebíía - a pt^uc^ařr ttatfít fé 
tp9xáau ^orlmoftif éderan ten bn^gný^ otec wffiBoi^ 
tn a bofajoToat fw< S^9- 3^ i»f{<if toj^ovteni ge^^ 
pHHwaív n) ron)nJ mjfe i obzorem, i fterým Ht^ fi 
yotfatt ge^o flomům^ wjrufiaío i reptdnj yrott nímtr. 
Stet^tífi fíyfrti ob^toatelé, ab* )ttam$» yofognj^ bnc^r 
fterý gij ob ne))am2ttt9<^ tořfů \ů fy^xádi ti^to fibtsíf 
frott>nan>án b|)[ éSaf^eorem, ^Iflftmtěm a ^(^ebubea^ 
a be} balffí^o n)9ffetřotoani f ^oraucimu |»eKn obfui* 
)otoan. @tra((ir s^bp buc^ nab nimi fe ^omfHf, fb^by 
tafou^p tříio9 ufutMrf )»e(0gtr; yoflauc()an, rojmnojotoat 
gefft; na>obnf ( nřmii na^fíonnofl. íaníani Haxic, 
px<&oiíi, Uiti bneé taby, }jtra ginbe gefl/ ne(^i mín-*^ 
mf cir (bce; m9 toffaf, gfauce ))ů)oobnimt a fiálýmt 
b9blíté(í w třc^to mjfled^, }9ob[f^dme famoioptno^í roj* 
jíobíme^i tud^a, a ním talTf id.to ut^j^ ^a(to 
rogumugtce ú)^pHi fe nof^ofleb^ famenů, a m9}>ubt(í 
j ofaby ftt)^ mntc^a, ab^ nífbe gínbe fdjaí f^roti 
bnc^um. 

Sví mtabici , genj b^K M ttíó úbaloflt tttin$ 
brali p»Hít D^raceít fe bo fn>é chatrče, Ibe| nujne Ix^ 
:n)í(í fe ))dlenim u^íj ^ro neoblí j(fi ^utí. Stojmlamoaít 
^půtw 1^ Tefním bii^» a -uřenj to^oj fiarce. 3Rar a 
®(ríf genj bjíi (larf}í bratří, tiorbíti, ge ařfcltw fefi 
(a))ucínott)t) b9í9 nepřebíojeny a fajní j^obn^, gelífoj 
fe oyowajtí tat ^an(in>2 mltaoítt o pxatoi poxoait a 
obyblí jmjnjnc^o buc^a: ntcméní na ne^mejo^ nebe(«» 
p£ino gef}, yřígimati ob ne^o barii, anti giným ípu^ 
fobem me f)?ogcn) é nim n^egjtt. SRothý geft cnoff^m, 
pxatoUi, ge n)ffaf i yín |)Obíwtti0(^ rojmarů 'DP mfnitoé 
potoaí)^, a jřjbfa bobreV fonct bogbe, ttHo é nim fa^ 
c^ájí» (Si nebal o n riotířt ^fbertu j 9iabenn)a(bn onoii 
^0 pvtoi{ln(f)o iexnéfjo oře , ge^oj ^)9omocí na melif cm 
febanj bremjfcm tofiecříj obijflrce íJremo|í; a nebpMij 
to tent$i ífln, !tcr$ naí^otom ě gejbcem ffoijmwr^ttní 
fe m taf ^(úboran yro^afl; }e^oba nxfí^ xoic^ n^li 
u)iběni? Kneb fboj ^omebéí jj^aní ®ertrnb< ŠroU>e» 
nott)e o cdrác^ f beíaní máfla, gimij ona fe n>9(^Itt^ 
bngíc ob ne^io^áfn^o .^rbelni^ fanbn co carobegntce 
obfaujena a npáíma b^ía? — %9to mffal tf gm^d^ 
»ice |)řiHabů o jfáje, 1n fteré j^řiibatří^ hm bnc^a 
íefni^o, nc}bdÍ9 fe Mi ne^mihtf pfl^tti na: aítotma 
SOBalbefa, ne^mlabfp^o }e tří bratří. 

SDtarttn b^l nt(ab9 , toi^nito^ a pxájí^ , f tonnt 
tofíaf bobře jb^^í^ me n>ffem , co { jtbotn m^ordd^ 
náíejeío, fwelp^ neeb^hafítteln^f nebet jim( tů^liU 
nc6eg))eřf, fteré íe jfionoUí S^o b»ío fjjogeno. 3ř »9* 
fmjn?aí fe.tebí) bratriSm pro gící) ba'jíímo(l. ^hlmttťftt pa tef na ptdibnp, ptato\l\ (efni 
bnd) ge iúiv^ bu^, )tge tneji námt gato najftneCf a 
)fcr)U9e fe tia ofameí^ t)>r{n<& neb tx) geflDnjíc^ , galo 
itfflrv6 mi^ffiiDec neb Uví10 a Ao fl^io cm jná Čer^ 
ttý b& a bttootc ^9 (tigiii9, iimfiie oepřtfK ttttnt 

toffof tmnu, ob^ taf a^i Mi gat thratojte; futař mo^l 
bt) SifFati tmct nab {(oivffetitf (lrr|$ tolífo bdtů gfffo 
l^ojjwar ^nnn fe ne^ebtoMiD.?' jřbyl i^rvbátoott t9 f)Vi0 
tié) 11^8 ftoogff )b<i 0119 pmiítf ftetými ftarý bejbef^ 
nit Stoíeg toiíé totM»Iácj[f negfau taí bobr^, gofobyfie 
ge cb fomc^ ))<íiia to^ fitatíu ^bbrgeít? He^fau teb^ 
Ucnmi hnůtoxoi ^fjíittott )Cá)9r a gebiné |{c ujittxíttf 
9{<l^« 9 Ibybv to tomto ofam|e9| ufiijat fe titt buc^ 
a obgeiott {íotatt neb fiřjlbriiaii ijítt, ^enem fo^^afb^c^, 
^m^fle, je gfem ^pob oc^ranint wocnfgffí^p nab nigr 
bofub f bobfémii nfgusúÁm nibytM potíabfi. 

6f«rf|{ briltt nfnUrSCe nab^H be^offhej fe 
t?ibtft njiwž fe ( bobr^mtf; itaíe) ale SRartin é o))o^ 
tihQKioait ID febe bfiwíran gtfKf, je ont t)of(aben>{ 
túi%^ iSetKé^o (efa tteb9{{b9 i to^ jmf nití ge^o mra»9f 
))on)a|tt A fmei^ffíenji. 

SJratri napomjinaíi SRartina^ b9 nemíuwll taf 
ttffeteřttř, a i i\li gen powebh) fe gtm, obwratíti ge^o 
m^fPíénf^ ob tc^o ^rebmetu ( noíilarDagfcj fancj ^onbř. 
Safto rojmíauwagice bpfílí bíbné fnjé ů)oX(Saxií^f Xz^ 
\U\ na gebnom j ne^ofamřlcgffící) mjfl ^rné^o lefa na 
fcnct aujfé^Of puflc^o a romanticff^o aubcíj. ®af 
tb^eegnř rojbíHIř ntejt febau noíní (iraj u §ořícj^o 
olfttí, gegj tt) nepřjtomnofli fcjlra gegírf) b^ía rojbmv-» 
(^ott^alar tafje wejl^ b»a j bratři mof^It obvoíiioatf. 

aSar {Salbef, ne^flarffi jmcbf ^m»i btpé %^0 
bíttí nocni n |)ece bb#, welmi fe íJobřfíl poříčím na 
trn^é {trottf oubcíi o^nimř geg} tpffeltgafé ycbob^ 
))ítonii»fob! ^oíinagice obfFafon)a(9. 3 ^^H^tí i po* 
Cottn tootati na bratv^^ ipomena fobé n>(faf na tt>ffe^ 
t^mn o))Dn)á|íín)oil nevmíabffi^o, a jeby nemoct jo-- 
tooíati toUfp bru^'^Of abp i Sltavtina neiojbubtí; bo-^ 
mníwage fe téji je tOf co-nJíbjí, geft nřgařý faufřf 
ícfni^o biK^ai a fnab bofonce naiJebef rau^anoýc^ řefi 
aJ2artinott>i^4) : ja Up^ ujnatf n)jiti áutoítfftj ( mob^ 
Ittbe, a é aujfcfii a ^rújau t^atřiti na firaffné jgeweni. 
C^efi ten b^m nefcítfráte tojbpman, u^afnnt (Dneřní 
bcceíai a oflotef 9Kajren>é flráje ine^ofogoioato gebiné 
wjycntennti m yřebefpott \x\kiM. •) Iřofiwfc fea» goto: eweáf, p^mn owcl. lis 

9Iatau)>tI ^^řj[ m n#ó Xtonnoo, geni npi ^ ^ 
lebebtal m tlbp^txm^ Qpit ntojalo fe m bru^< 
tranl oiim bbicil^o n^I)ře MfMt^ tDeHre>^ TfHéptUi^ 
^j^o Q^nf* @afo břjtpe ob^oloiDaly gtg ^bcbs, 
Iterél , gaf íx^W p^t^tt^aú j gt^ leQttt9<^ náfiwdr 
I09ton(íi»aí9 gaféfl togemné obřaby. @tvj^4icrftí <« 
b0 o^ipatrnttflt; <e flarfím bratrem f! nic neebeč^b^ 
tĎ^f fmelegfj^o t>rcbcf gfa frbce, uminií jbíi^a o^Ie# 
bati 4)obt»tt9 lentp ufía}^ ^řcí^ anbaljm telaacjf 
p^k»í tt>9brá¥ial fe m piiívf Ijrotřgflň bře^iv o. |*íbl|# ' 
jíio (e ( e^tti, cob9 i b^s boiKeltl^ éj^íd^nl b^ ^ 
men taf itínt^r gáfo fb^i |eg pmťtpm b|f (ipatíil. 

$of}am9 ptlM>ábt fe |»ř}|rattm 10 nef)er»gn^ 
fná<b fe jgetmigéeím, a tn nttorNfa fe ott^Ijři m9i> 
fpíénfa, rtevaj l^neb ip^Ún wm i^ía nopablAr ie ^ 
nend(ejegt tomnto f «»etu. SDtejt těmito .^btmnymi p%* 
dMPomi jRomenat obra iiXvipMii p^ celím tí(e }•# 
roitU^p, geni brje mrutot tt>9i9r(ícenau gebe/ij^^ 
(cmt ni too^ni poffianramaf* ObCio ge^o byly buboioé 
iDřtiDe, ge| fobí obfo ^(attyy a beber byl obtocíC 3 
jtratU nagebnan fmHofí @třif , ^ojnatt) to obrn p^m^ - 
loeftní^ bu<^a tSeraé^o (efa^ fteraf mn geg lafio to9# 
)>obobftott>a(i 9atu(í)otoé a m^fUioci^ »ibagic| geg 
fráíeti pxti %^t^. @íj gii f}rog|í( fe f atrtlte^ fpo^ 
matotttaio fe ale# faraí fe | bajíít)^ a H^tí iirte 
wc(a( flon>a je jarmů : ,,(S^tt)aI fojfc^ bnc^ |)of))obtnav'' 
ge| mH ja ^fořglTi nab Iteréfolím jaje^námonj. % 
řbíMÍ tpHM yooltíbnnt na miftor fbe byi o^eft mUh 
iDfrcfo I9Í0 ^tjelfi* ' 

©ebiné blebé fn^etlo mifíce obgafitoioalo tnto 
ftrann anboljf a fb^j i&xiih gemoj n)(aft^ fe gegil^ a 
p^t na tňim i&t fe to^rájer/třefauejlmi ft Irol^ yH" 
bra( fe f mjiln, fbe gefjpté pUh nemnohými oton^ít^ 
o^fi ^orel^ a fteré jnocné bylo flarým bnbenif nci^ 
i^UlaX mi )umatf9 tol^/ na2 pxmi. i ^vAjan byi 
^atřti. SRet^ a hojítfa lefni byly ttet»om(fen9f a toe^ 
ttoe ilaré^p bnbii; gen| pxwi piamzntm a bifmm jbály 
fe obalett^r byly lol^fé vofan noínj/ 

Uaraffen ior4ti( fe ®tif} f cbatrS, it gafo ))feb 
njm bratr ÓarffKr i on fobf umintl %$mVíttif co byl 
loibfl, aby nen)jbnbií to SBarttnu onu o|)oio(9twan 
logeifcttot^ (teráj, ble minfnl ge^r bo^atnrnjbnoftí 
fe tocbnt yoboba(a. 

Noba pfx^a nyní na SBardna. 6tl bylo ^^ . 
fett íkMp^ni, a noc ^ýiiía fe fn lenn* 2)itoage fe 
bo pu», <)dobt»enim |)ojórotoa[f je 0^ by( na j^ 
ftl^utj , att ®iřj[ pH (t}Aji ftoé boceta byt p^voft^mxH 
na anfeť firaje fioé. ^noni isyflnifa aRarttnoma by*^ W6 

ía, WiitAiti itatcíf fn)é^ ^jtnitge toffal, m oBa mh 
mixu pMni ipif mťtftil rufplH.gt^ oipoHmí, a 
f»iáj^pií fcr a69 fi^ gegic^ })omoct yíamen ro|bým«t(. 
^ feérat toffeďo břjtDj, fteré m botní fe ttad^ájeíor 
netnřlo tofíal niláinéffo ancintu, gejfto ol^efi fpij{t f^a^ 
-foautíf tte|(i amá^atí fe itiU éú teby ( miHn, (be 
ttífoíit obitt)Iáfftí .fu<^9c^ joittpi M ^romali UJefoy 
nt) n>ffaf ě nimi fe n>ráttf/o^eft boceta u^afiiuí. S^j^ 
lat to mrjutá yří^pba^ ^tojici jafiatDením std^ pbd^o^ 
. bu ^a nífoítf bnj. 9io}^ov(en »ab marnan fwau^racji 
^tří p^inomu vo)f řefatt , traub a(t b9{ )oI^r$, a taf 
'0))2t nic mpof ibiU @e(i(o| idíc b^ía bůíeattar gtj gt) 
bratry fu)é mjbttbití ^tií^ytu nagebnau fwítío něgaf^ 
uetolífo ofnem, aUivl fajbau ffřuítam nebobře {Ie)>ené 
c^alitp9 :t>tobtefIon)aÍP ; a SKartm tuby tt)ebe]t byí ( 
' .^joroipáni to^o famc^Of co pUt nim bratry ge^o 
yobeftto. 3 politln botnnimal fe^ ge fnab Wt^^avii^ 
fllí^ '^^íí 'ííí 8^8^'* foíowť to 8Í»wojh\ a é nimíj ^ 
nefolitrate gi| ^ábl^ míU, puixoiiii pranice ^ro 
bfewttí frábej- S d&tří tubjj, aby ja gefli(^ fmiíofl 
ge votrejlal, tójbubíti bratry f»ť; řratfé tt>ffař iJO** 
rojmeýfpíeni a poí)Ui na bixoné f)ofnilfy a ))ojéybótod<' 
ni ottřc^; gen} u o^ní ))racen)att fe jbaít; }niem(o ge«- 
^ Ifo aun^^fl/ a^na lojbor )}o(^ybnofli ge^o o tafomyc^ 
tofced^ nebylo mu {je gináf^ ne| t^owajotoati to n)ffe 
}a ttab|)řiro}ené )gett>eni« 

92e(^i gfau to libé núo fii InáioYoi, :pran)U u 
febe neo^rojený fjovaň, fteři tamto tat poiiti^ni fe to{j; 
loffe gebnor pngibn tam a i^ojabám ge o fiořtlOf by(^ 
0)»{t roijatt mo^it ol^en. 

92et)omyfíi( tojce na to, aby lojbubtl bratry; ne^ 
boi tt)e|by {lýi^ámalf jé tafotoé bobrobrnjfhoi toiifo 
gebnott ofobau toyfonáno býti mtije, nab to fe t(l obá^ 
KoaU Aby nefmeiegffi bratřj nejbranomaíi mu, roy)}Initi 
onmyfl ftoňg. SOjaf teby obn>a§ti»)ec Upi íowecté ée 
fljny/ a famoten n)yba( fe na cefiu bobrobrujnau* 

(iiaflnír gafo bratr ge^o ®třjr gen itoit^i gefftí 
fmHofiji boflal fe pUi potol, n)ylejl na f^alSforef a pH" 
bti}ií fe onomu é^roma^beni buc^ů tal batefo^ ge to 
ppieii náltlnila )f egmř yojnal jnamfy lefni^o buc^a. 

^o^rtoé 10. celém giioobyti obeffei ^o mra), my<^ - 
fpíénfa íoffal, Je nynj (fntecné fiati fe mi, i^^o íem gi) 
bátono byí taujit lofrbci ftoém, bobámala mu fi(y> 
a ^rboflj bofabitt); co fe mu ncLfmefofli nebofirftoalo, 
obu>dji( fe blile f o^nt* l&pn bdUfrdíel, tim binfoi^ 
i^B^imif půiiiomsffimi a nab|)fírojenřgffínn (íátoaly 
fe oblíopniici geg ^oftamy. 

[^Ilatet bu^avcnf.] . IJřjbijtřk mwittttwti ' 

[©fonřeni J 

^řebe toffemi ff^tn^ mídbenec bdmage by(h$ 
4)otor na floma ISrati{Iatoa^ioyndbag{c)>, ntipnW 
i nif^o ofa, a »)řjbřl^y flraflhé bo fmé^fo frbce jaryí, 
SSé»obar (íitíge nynf ragffé fraginy frdfu f!aamatt» 
gdbaí fiarojly, aby geg mídbenec ffVoarný ro|foffným( 
bolinami »>ypfott)(í)eL SRíabjf gafo ptáře ftoé matfy 
brje fe Wéwoby, mffecřy mn^ofíaby attrobné »Iajli 
toyndbal, a flínicími la^rabanii^o n)ytoebí aj f ^oi* 
rdm, aby t n> (jraínatýc^ pufUnáéf rabofK nabyí. ® 
ipyfoíé ffóíy ©rati|Ia» na ^ory ^íebř, voftté.(irow» 
bo nebeé |)íyttaucímí, púpaí, co íwfpobin ipxaňjn 
jwmocnoili kogneifené toymej^ můje, a gařb &rto řoříí 
fe fld»c toelířé^p ttoůrce, a i^rojíí fe ířefyfolK fibflí; 
©efftř fe oíím obřrýlo pobixoini soe wjneffcnřgffl fld-r 
toi, nebe to plamenu^ ÍByfřoctto mrařjafy})áí ^ory í 
boly temnolij, a mlábenec »íba,. ge bauře, rogbrcngící 
f!ály^ íbiwořofli fe.btj|f, utoebí ^rfcnu wgefřyni/ ob* 
řub fvatřítí . blefly. fe ířigugici » ne^Jře^lebné ^íro- 
firannojji; nebefa l^ořefa; gemě fe.íjrobraía le tmy, xo 
^aláíí) (luřelt ^íafoioé te})aucjd(> ^romu, toícftrotoé ná^ 
tiíi tořloíetýmt flromy / a jjotof y é obíaf jjraubem fe 
lily. í)o gemř patvz gafo xo pxepait xoiiií SBratijlaw, 
gaf m ííubitt? blefřoioé fe ířigugí, ^romowc řicír a 
tořtrotoé » bíwořojii roHwmi p^xan. SBldbenet na 
biwy n) přirojenodí íjUbi, ga!oby mcji rujemi bíťfy - 
jí pt>íjxáwaí\) , flóí tu é »)of>íebem gafným, a mUhxí 
23o^a- ©patřín) SKratíflaw, ge beje »jfí ^rfigy fe na 
Wragíci gmatenice bíwd, ^jromíuwíl ř němu : Sttra'bcn*' 
ře! t)ro5 netrnel, flyffe ^auřafi íře|)icí*fe ^romy? 3[ 
ffdíy ^rujau fe třefau, i ftromy jira^em f!íonily nab-* 
^crné ^ídíoy; Jemř gefl to rojbrogi « nebefy, a ty pt>^ 
^rdwage í bivoofojlí feío gafníí ? r-. ^rof byc^ bauřc 
fe břftí? 3íobina naffc netrne pUi So^em botrým; 
nebot otcowé pxaxoy : 933 bauřívoém bíefřu a jjíragicím 
^romu bobry $)ofpobín ffetfi naff^^o fftejlí fíflé frai* 
giny afaurobřibgbujuge )půbm-3Wídbcn?eI cdJ, řby* 
by ^rom bo tebe ^jdlií, gafo bo flromil flřjlei, a Jítoot 
ti pbnat?-@mrt{ fe newy^ne gdbuý; přigbn řmiíému 
»p^u, píefaí by(í) vo rcígi ée flpre(í)etn$mt ptcf. - éfajlný 
Cíow«e! ty gfl pxawéffo pofoge bP|íi^t! |)ratt)i» »c^ 
tooba obgaí fmélé^o mídbenecřa* 

5Řyní bauře fe jf iffiía/ a gen xo ffaídcft gefftí ífxos 
mowé rad()otíí{fc a flunce gaío toítřj to l6íající'gafnoflt 
na nebi n)yfíIo, a ga^nalo ffrobíttt>é mrafy; gfmí ^o«- 
toftdioa(a g aujfofH to cbítou toefetegUJm, a touni fe ttl9 mimxoan fráfau. Obliíoufflti twottroé tt)ef{feré 
í)řírojettojK fíatoilí aurebné^o ijofoge fnxítef. — ®afo 
gf!, míábenae ! tmi i ne(ef9 to řojbrogi t9tbe(, taf i tt 
náě k9)tefa0i fe ^romotoé jd^n^né loofln^, ^pcfal fOra^* 
ttilano tn(utt>iH. Xauto )uFtn>ofli Itb^ fe na ítbi aenaiif 
mřfta t)átí, ^rab^ boří, Iragin^ ^joplegugí; |)o!ogtií 
ob^tt^atelé gato tr^td jtojřata ^rujau bo :puf!tn pábi, 
tíb^ fn)é rojmtU bitfy ufrylt no^aldc^. CS^gbe-^rí fluti^ 
ce bojflé^o ^ofDge^ galo yo biioofé tauH Utíi jemí 
olřitoáf taf i libé fe utipgice bo ftoýct) břbtn fe na^* 
ttjracuflí, a a íJaufftí rojfoflfné rdge to^roábiQl ®afo 
|romcn)é ^drnaté fraginii^ iiftjc pH bofu rů|owé jbra^ 
koi roobif taf i tvo^nar toibrcugic řab^, tvpbnrcuse 
tidrcby 2 ^anebné pitomo^iř a mrawp pontffené^ i jf a^^ 
íettv rojum b^flrau maubrofij řtflj. .f^of^^obín nic )(é«' 
íjfo neflwořil na f^íti ; } tm^ fe rojwinuge fn^mo, a ) 
nemotorné ypboby fvdfa^ ))fi fffobi frdcj njitef; a ja 
fmrtí jítt>ot. 

ISratifíaw inlun>{(^ ^a wldbend l^ořely txoiU 
tDYaucnolH r gaf o bogt biwofém {lyffef. Sof! to frbd 
ttín ^raíoi(o: J(9)b9fí ftopma ořima peinaí, co tobt 
loéiooba míutoj. SBffaf ndnonnof} f ro}mi(é wlafii, á 
fdfia f bíájicimn ^otogi ubuftl^ Jdbof} tt) jbauřeném 
frbcíř í roapíajfií^ buflňé m^jfíénři^ a ^íaw^. goeíw 
^ťbtna ; f am it núébmtc flonj ^ !prom(nn>ií tt)íibn; : 
aRídbenfe u) ftly a roaumn fioítn f ťtjcdAi^ to ciainl 
aafnfiti |)obitt)n9d^ bě^ň (ibffé^o ai^ob^ti ? flaiou a 
frdfu a mocnofl říoYOěfa nj^n^vffené^o fpatřiti, a iía* 
Jenofti ne:pof}i^Ié'na aemt, a nefmrteínofH forunemané ^ 
na »9foile(^ njíti? @e mnau fe wp^rft wbogr a fid- 
toa ti ofotne ceío gafnoflj, i toíncem ne^orujfttetn^m 
t? pocti. $)rb{na na aemi bo^em gfa, fraluge nabe 
wffentí ndrobí , a aron^na f »?cno(lt miřj» Ofem^i 
f^ne, ^íttřowf co. mrawcncí fe fvpaUf ab? bo o^ní 
fřdfatí, aneb fe ^obiít bo xoín, w^ndffegicjd) fe f nebi. 
9loafaa*íi ntocíií^o í^oruřnífa ia\)fm\, fwřt fe aujřofl| 
třefe, a i frdíowe' mocnj })?eb 93of)emJoruni) ifldba«» 
flice^ obřjřagi fe fwobobp, a lauří fe i ^^oříabtj, ba i 
é liwottm ntil^m. Sleboi ^rbtna jiwotp ^rage co ple^ 
toaur ftt){rd řetéa^ otróf^ nectné, a ate^ťané ntecem bo 
(robu fldt|. ®efHiae b^c^tíé, m^dbenře, ab|i tí liiaía 
fídtoaf a*^ott>{fl o tobí roj^Iajfotoala btn>9r a na 
\xůM ntocnofl te trdlUa, po fmrti ffíed^tiía voienofi: 
gafó l&^td Ieu> j ttc^é^o f ra ge bo boge fe xo^xoaí t a 
é nepremojettými tott>ar9ffi U) frtt)an>i iítwi moci fld« 

m f* ^^^P* 

iSecffcii ó toétoobo!. ned(^ci a ^rebra^é wlafKf } m 

tJřjbí^tftt Vořoge, rdflPlí a braJenoiH fe iřítí ! ^binám, 
nec^d^ aéi I f^ro H^f fwftancid^ faaiti imitt 

fRídbeníe^ roamaa^ geilKa^ a« famoty a d^nbobi) 
fe loytr^nel^ 10 gafé roafoffe topíitnté, a gafp^ t>Oi« 
<(abň fe jmocnji^ ! S to^m' wf^avan flojt ffn^owi rte^* 
not^; tobě f toSfí } ba^na fe roaiotne rdg^ a ) c^rafKn 
fe ptíáa afíenau; na ixoúi roafa] a^na^ co bo^pni 
řrdfnd^ fe í)řebfla»í; n Idffau pto tebe taí^ofi; pro 
tebe mvflitt nusbrc^ pro tebe apiwati bdfsjlf^ pvo UU 
umrlec bttt>9 fonati bnbe ; \látoa, i moc/ i laffa, i 
mautrofl fe fpogi, ab^ ti na aemi fáua(i(9 nebe. 

Sletřeba; ^rbino I obt^cfi fmítem fe tauíage, toif* 
(tebdtoat fftffti; boma mne milúge frdfnd bjmfa, bo« 
ma mi aa^raba pofíab^ nefe^ boma mru fpofogenofi 
bíaáí. ^rolei fi ftoít^^; i pxátap to tdfce a. pofogt . 
febí; fwé roamiíé blajiti bnbn. 

éřafhtd bn(fe, flrn>e9 me fmf fV^f^d^nofK; m9 
fe po ^áUtoi bubliní é^dnjme/ a tebe fáma blajenofl 
obgaía n^raitcní ! . 

' ^ratoito a mídbence objato, 8{Iupotbat i ffotf a 
proc^daege fe m(abnaucimi (aufami, fffaflné^o to {Troo 
tonofli ttorbiU ÍRagebnau a roam(aun)dn| fe to^tr^num 
(roanau přjií^obií fpatnL Xiti íjváto u toob\), » tom 
pri^uau) fe it ffalnatpc^ (or praub/^ bře^n c^ubinftt 
itví)U a febau toínami toaliU SRatfa ^racugicji tou 
břía pabati roamiíé bjtí; gafo {Iřeía Utíla aa fbttd{« 
fem bo n)ob9/ idpaftía ě toínami, a gij f(efa.(a mbío^^ 
ban. 5ISétt)oba ffocít bo toobp ; a píotoage f bře^u, 
mattn i býti a l^lubiny n^sfioobobií. ®ato fe famícfa 
rabugci nagbe^li atracend ptdcata^ taf fe i matfa ra» 
botoalar a ftoé bit; libala a fřjflía^ a d.objitt^enpm 
přeb SBratifIan)em tUlía, febe i bjt? mn obétngic. 
8íbé fe fvpali f tot^ftoobobiteUr a gafo toítéae mebauc 
fl^flf iPitoaíi pifen/a bln)f9 ^áaeí^ po cefle ftoitf^r a 
poctíti wřncem (rbinn ctného. — 3be tobě roafoffnřgjfí 
fldwa plete tobřčnofH tořnec^ tab^ fí tebe (dffa a ti^ 
flota fio»i! YOit>pA)í toétooba^ a frmatoé fldtt)9 fe 
a^roatr. ^0 mno^é rabofK a po mnohém ipitou 
^^bomaí i netoinními tibmi^ a i njmi fe ro^e>« 
l^natt)f obeifeí bo beféb^ na obpoíinutj. O pflí nod 
protřít fe a«' fna , á ^afled)! frbccné roamíautodní 
aut(9d^ bjwef . — @vpet^, buffmfo md, i f^pey toonné 
fu)ftinf9 ofoto ^(ato9 mi(é^o rnnáe! pratoila prtonir 
neboí ^oben fleft íál??- — Subn^ fejHiffo, rdba fjjpatí 
fw^ttnf^f mluioiía brn^d; neb geg miíugi gafo nia« 
tinfn fmau , a gaf o odífo to í^íatoi. S3jb${ , frdfný 
9eft gafo mdgott>é gttro , gaf o riijtlf a to fablf a na 
. nebi flínnce. ©ejllije na nií^o patřjmy frbce mi trne^ m 

o flf» gafo vof {fé ittáijl ů ipltt fe (igí; {á fliíS ^ 
na (^oře. fmla^ a ttemo^n f^Mcfikí of a é mUtýo mn}e, 

(^ ftcCf ))VDtp|e ttot) ái«^ nuíu^ mil ú yvo wafr 
tirtv te MwolSé ioob9, ««ro bo botttn 94Sr*i-llř9|ti^d^ 
it, niítfbrtuEe^ (afFtt f^píoliti mo^to; f9|69f n tuí^ Wfif 
moUí bvti ^M nmimf c$ b^Á) raboflj břtoía ; 4ro »i 
ua f«E>ftí iiet)bf íil^fft^o ge<řf {lojíía iyt^ f no^um «ri«' 
íiíft nnige, a ^áCata^ 0a(« ytoíef )}o llromf f^ofFaruge, 
4 SPinMla (9^ toefeíé ^{fnř, ^fo itetoif!# <e iemd^oit 

®))f, o bnf^nfo vátá, flabce^ a nohu t^jfoffhau yí, . 
a je frta fe fráfne^i^ pwbtÁ, (byg jídté {lun^efo na 
í^or9 ii>9gbe^ a ^^Atfje m t^euné twiHnlif, Mnit 
éleinj«tt< bRffeí { gí toái mtingv d«(p ofo fto^ m 
^lau)?/ a gáfo tt>9 tmte tníluge<« 1 

^ef (9, a geft? ^(ebél^ na ipaniU ttoáu bo(ré^o 
nuile^ a xuiiítif ipinaíp 1 mbí, gafpt^ -fe ja fn)é^o 
ptce ttobítl9* gtk^a a.fláíe fe offďjegjce, Itáíň^ bo^ 
mu, a flcfolp ^ mtíoflném. fvbci, }e fřittfem fwau 
iDbíSnefl na getoo baf^* |)rbtna nétDéba , n> nc6t:^(i 
» rabofli řífié, řííí na ftúiti h^PH^ toobit fl rů|on)é 
fn9 pUb ciif. a ráge a tojfoffe belfřé (onjfe ncwtnné 
bujfe t)ří»mttl f frbá — ® toamt, ó Iáflfa»j íworwé, 
bybUtí, é n^amt fe tížiti bnbu. $rd(^nete bubítn^ 
mamttt)^ 1Iátt>9^ ffry fe mamá toiiňoili ! )be fe mi roj# 
wíne r% ařiflá blaienojl bujfí { třfo jfííj. f5ra»ítt) 
tc^Jílfe » rojfojfí nejřaíenc/ a tt) bucí(tt jí wtoi rabOi* 
Hi fhoflíí. 

gatím flun^e pr^Hliíf> mfHi «bí, « in<ige«»< 
frafy Utaíff faUm, aby wíncť »^xííf ítímp^ú t^ttaml 
lraffí» fiábra. mébmti gafe loirif « itoitnámt fe 
Inali, Qbp nwiíiu <e feotf^m, o6rai9 Irá(^ a nr^tnii 
no|U, n)9eb({ \» Uaa, fbei fe ce(e> mirpbtt mbtny fefll^ 

Dinl^, ce rOSitra ?if}/{ 
Geffil nif^^ tat nefiyto 

0ettid^ t»ebfro« 

HmoíH mí Auttc pobtetf ^ 
SB»i(, co tpma mHi 
®efft{ nilb9 iůH tten^jTei Oafo wíeliHa mttugt 
A9itbi9 w rft|oi]9«'m nufsf/ 
€BAfo fipetina mUiigt 
9iefa: bjmfice tof 
mil»tt mlillft* 

, @ato mvHfCt arilude 
9td b<^e b9((np sbeam/, 
&at mU irofttina po mtt/in 
Gimtci: midbenec t«{ . 
SíUuse pannu. 

StifH bennUe mpffta ghn^ 
5t toseolfi MPhi ge jAme^ 
éijié bttifme9# m robojU 
9(p>Ue neiráin/i goC 
aSe iiotři cpi9» 

Amitfo tr^epte r&{ott/ 
^0 ctfliftiwta iivéí^f 
®af p 1^a;eo«ml(tf8te 
. ^ebe, mnol^e fe |«| 
^i(;f«m/ tv pofU 

Qpitú fe jtíp, a otcotoé a moíly t^ffe^p narcba 
fe bimafí ixoiofli na b»é Vit jí mífoDctagíc/cO. — $aří^ 
9fme fn>et(i »> má^x ^obté^o liwta, taíto fe nafe 
ttoáU rfljemí bartoít^, oeí co |m?ib9 fwiíííí, a íeto fe 
fmáío, gařo fe nebe (mcge, ^unceAi jrona }»){j}ttge 
garnj flawno^. Xat m&Q jenic^ gafo cebr fe bo nebe 
í)naucf řwířel; a mííenfu fiíafhiatt í^KíPÍnuí f frbd; 
tai fe i má nemeila (n>etauci fítoeta, a mlábenj^ btof 
iiía nmittnoHí. %im jpiifobem mímoili ftará a ffe^ 
bíwť watří, ř ía'fce a pxíno^i manjele mibuingící. 
Mini ne»ř(ia «e |eni(6em í)ři<lau»)ííí ř ftarcí; (lařeíef 
tořnce mil^m na ^íamu tt)fabtO ruce ípqqU a prawU; 
a»{luflte febe. í>neb fe tWif)o jpímu oa«>4t |íuř, 
a návob umeM man|e(e bo bytu (á^y a {ftíiii* ^ob)t 
a ipiti^p koncily ilot^noll-* 

aBBtattfIaío f gfa fmebfem MafetiofK nwimi^o 
(tbtt; nemoct fwé^o frbce upóto^itii rojbťog fe (Hi9# 
loal, fáboiU bonřílt^f a fem a tam fwábfly |toi^ 
mil a f^ůvici frbce. SKřUítby )e tf^ytM^o fe (oía 
loí^obitt^ {láu>9 io9ftan))tU mocnofK, bo^at<hDi a nti* 
fmrteínofK fe obřicir a w ^ot ác^ meji tii)im ítbem 
fmé \é)Ďpm^ j)o<^omati9 Sícg! Iti tof #řa^j gfiMi} 
gtm bnomé gafo ýotůfef r»)etínam{ fe frantiej »f»'i» 
fogi yíynou; ge tt(|oflr ge Cáfla a ^ále((hDi Kajjii it máf ff boj»j ? tb9 imtlmái piftdlmi pvtti I O mamá 
)»^í|}í! t^ii fto^m mámjkim ^ro}přn>oi»i(n|m W9it(«^ 
^ab)0 neftoii}f bi^^uffa e|tiřm a meei frdřegíci^^f 
S94i řífW Ia]|fot)9 nri(<í(rftm^fř9ntel^0a7e mp^tnffnií 
ctnofř, gařo frbeřnť mtfomani? SStmáffeg fe, tořřnoH 
fn)ii)mt fe rcfrnaucjmt feulĎIínami ; mne opratt)beu)á Iti^ 
ia, mne frbce newtnn^, tojneffenp tntt) a iiHé mtcm^ 
ofaujíugi; mé frbce tanli yo íáfce iteoffeme^é^ múg 
bu(!^ fe la^obnolhni rbjtn)ugicimt tpenfoiDffé^o }itoD'' 
řiti obita, a wnárvXí tipřímnoflí fíefá. attřgte fe 
bobře r bo^iúí nab^emé^o ftoita, ííoioíf I cloiořfti 
frbce fwc říonim.— ^ratoím, bo fnů ořaujliigicjť^ fř 
ja^rabaí, a ráge a rojfcjfe fobé lo růjowé fráfe »9- 
tieořn^e, fmpfiv ftoií bfeffem bfajenofK neflvcf^anř fioí<^ 
liU a tieboerau)o(li ^oře(, ab^ gi) meji loíibnijmt (ib^ 
ml fjbío fíoé rojbíí. *. iDogU H. ^.Vf^íí- C i t k a C o !0 f . ' / > 

Cirfafotoi btMegi w^fii/ a r^ fiče id ^rowindi/ 

frerás geil pob pcbtanau roflfi wU^f , a frer^i fe cafí 

ob^i^egnl ř llufTu pořjc^ ^urci a Cataři ge na^f wagj 

£erfeff/ coS tolif snarnen^/ gafo ecfnaří bl^w* ^^ecbol 

tvi/ 1. g. obyiDateli (lugf/ ge^t gmtno, freri fl f4m renro 

nÁvob biw&. — ia nynégfTicb ^^ft gfau roabéUnt «d ID 

řmenS/ « fas^Ý Fmen má fcbf fňije. tTet^annge flce mest 

- geOnocHmýmt fmeAy 5omAc| bratrflfá Twornolt/ pNbce 

<)le egebitocené prori ci3ímu nepřjceli rábnan , 4 bratra 

(Fy Přeb cisincem íwcjgt tbldfl b^gi- 6o>r«oa 4le Se ee 

faufeSy pofog ttSAwrau, gi} opic OiMiiác{ fosbtoge pof 

řOAU/ a proro cal^i u nicb bonrácj pAeřr g«^hifýiM pvd# 

^c6fem/ fí<«y a 3ttAmieiitto(l1 bagiri/ faf #l4obo sfl^oi 

nau, bofamad bodau ita práci 3<<iit»ÍrAtl 4 » lAupeSi 

ft llbotoatt. — Tief^o fe iPftl) ii» tM^ro rosbrogjcb smorci 

nj/ (latte fe orrofem gebO/ a otroci gfm gegic^ ntyl^tAi 

wnIgtTTw obibobem, fcerý t CiirřT wcb^a, caf $# nenái 

»í(ř/ pf ett^rácená ÍT4)tttoo(l po gtnfnf/ (ěiio# 4 nárfoirí 

ttofl f pfltfám egebttoceiii 3 fc^ú^ tula^li pbřog a w^t 

tPTboffusi. ^inby býioolf Círf«foivé JflefíaiVT « gf^íi 

ilTflr myiitAwari telamfttof/ n^btfjij fi a4e přjfiil eoraf 

nu. ^ Wycbowáoáni bitel^ $í»iÁfíté f^éupců, íitbá roi 

5f Mm weiřt ^arofK. ^af mik fe CtrfAfoiOi bjri iMrob}^ 

prcbne otec bc Itiú, uMn^á fe po nlg4řf ?4» srAřAm 

fibffým^ gen tt itoci (t mraci bomft/ 4^ fi«3 ft r^ebwj/ 

gi3 opit robinu fi04U opAttflfti, ^uli ncw^vbiiňátfů 

cblapec / bá mu watfA gen ^mf no / 4 o^4tnl fe 6 nlg 

' robina ani 34 mde nefTará; neboí.ipyc^oivAmánj nenií m 

lili 0tcv ^1 »«ro»ii^ %át»f fk tebr mlSt »Mffti^ §t 
♦ce wy^omarelem (4rlifem) cb<4p«ooýw bfri. B é#f 
Mieo 4uf4bn fe wi^fOy wict tettbíbmft «H řef4«<f 
biáf{; prmvinw fe bá 4^i4pee, 4 mm řt gi4 wfce ms 
9^^411, ro5bobii4o f4ttbeo««, g4ř bi4iibo m f4$bib^ 
. 4flapie sIfUeí mi* 

^tlír i9e3me bfté e feb4U/ b& mu fognau, 4 g4ř 

rvocbjí tfbrofte/ 4 d^&xoy xoict neporřeboge/ pořne gebo 

mydíowáwáni, gelto boceU 4 i;4U3e gen wogenfH gefl* 

&by3 fe toto péjlowánj ffonří, fb^l totij mlabf Círf4e 

n4 neybiwořcgffimfoni ge3btti, ee 3br4ni wftelif^bo brní 

bo 3«*'rt3eti/ bi4bu 4 nefná3jm mybon^éti a e n<pf)tclem 

ipjtě3né 34paf!tt umf :'teprm geg mycbomáipatěl o3broi 

genébo u totltik ^íwé robině obeiv3bá; potom teprm 

mASe otec fTn4 f otcowlTéma frbci přiwinaut, ^ přiro/ 

3enfm cictlnt fe pobbati. Zl po tu bobu geg 4ni wtbítif 

4ni gebo b^^e (lyffetl nefmj. IDycbowáwAtel bývoá 34 

t»i přiřinénj fftébře obbarowán, 4 obé robiny pogj ob 

ti *wjle na W3byrfy přátelffý fw43eP. 7lo3broge 4 pit 

ttfé ftttil, g4f gi3 ewribtt pomébino^ ufttmieni me|t 

gebnotHrnými fmeny b4iitfi4gi^ ubrjugi n4poťáb ip Ciri 

fafj<b jváUčnÝ bu(b« a)bapolni mifToiván} ro3pl4mettuge 

to nicb wSby wjc 4 mjc nepřátelffi city^ a ógegicb frbi 

ci(b fe bluboro 34řofcíloge nen4fytná,mÍliiroft, (teráf ge 

mocni eu frábCM 4laupe3i nabábá* Zafk to gij t4rbaiei 

fo, bobulel ! u nicb P^ifUo, Se wAbec Frábc) 34 ctni 34mii 

tínáni mngi^ 4 U frábeSi gebeiif4Sbý (Ia)»oibo (1 gmén4 

mybobyti 4)ice. V^iřim mjc mlabébo Cirrafa neura3i, garo 

fby} mu řcPne, Se geffté nUebo 3 bobytr4 neufrabnuL. — 

^niSe mufj 3imiSilo(lj 4 obwáSliwofH ti4b gini tvynir4C, 

gínár fist nenj u iibu we toáSnofli. (5ebo ceU právo 

P03Afláwá w tom. Se polowičru Fořif^ 4 polomi^fu cl4 

bopane; mimo to ge na flegnim (lupni oflatnjm Itbtm, 

4 mUbý VpiSe/ tfeba f! byl práwf fniSec} 3mtt3Ílofli 4 

ub4tnofl| xo bogi pořjnal, fe přebce nefmj opowáSiti, 4by 

f! ti přjtomnodi négarébo fl4rce febnul, bor4W4b f toi 

mu powolen} neboflaL 

t 

pAtfomt f! 34opaif ugi otrofy^ e Fterf mt obcbob mei 
640^ 4 fteré f i»3bél4wáni pAby upotřebugi. B otrofy 
im344á3cgi 4le ufťumi, gaP obyřegnl býn>á. %ém, Utvi 
wti\ r ii>3bilá»án] pAbY/ bag^ poUiofli /; w^in^ugi ge^ 
4' mimo to gtm gefiU poiowi^fu fíiistnkfyo ne^^áwagi. 
Sciriet U gimboivolugi/ ak Mtfy gegicf^ 3ftil4n4tt otro: 
ff. I^omácf otrojPy pow43vg| ^ nábyie? robiny, 4 fttt . 
ril CurMm priobáw4gi/ negfau pau3e 34g4tii »eirý 
bft geft me3t nimi ^Minců, fcef i timco 3p&iobem rrefláni 
Hw4g{. tnnobi ^irfafTy tafi néřby fámy (btigi/ 4by 34 
otrofyni probány byty, A,4by fe wfTecb bomlum 4 náf 180 ia{(iř fiof (6 robin (ptcfúly^ Ufnan, U přjfA^iiu fe iat 

fmVwi tvfl&€C wf wiilfi niájnoflt 4 ticrtwofli , a pvoú 
ni neoppwasitgi Ce robíce tctruffct sbtaffowAr* ;niRo^4 
to iini 5( 5«^bAtt>o|lt/ moe^ii ^e crijáboflý nrno^á pro/ 
CO/ «by fe fpro(lila pracj, fccrýmt fe Mmnlgfrj Unfftu HT ttflAwKnf 34ii4(rctí mufegi* Čafto řař( p»c^4}iwas) 
otroF^né ó5 p4na fwé^o na fwoboba ptsiTriiti nAyftét, 
'4 fTit^ofhii bťiry^ fřeri feb40 přináfjwagj/ gaPoJ i ge# 
gícb WTt^r^tt^ow^nl o sarcinu corif^rabfFém }»lbyay ni$ 
foli; bjwef přiwábi^ Se f< mcnsomoci probati bagj. 
[Oflatef bttbaucnl^.] R a M i 

íícuřgarbffi fpole^iióil ř n»vn'ebeiti pam^tnjPu 
6c(illetowa ^ogttfc^ bo^&toá pfjfpiioffl t 3 ro5« 
bjlnýc^ (ragin tAfaiifři^o modiárflvDj — a fogj fe pifnAU 
nAbíg)/ Je co newibll bube moci bjlo býci SApo^Ato* 

XOjbótú mo^iiďfími/ genS (! byl přebfipiosAl/ pAm4# 
třu wyitiilesc^ fné^úaťntl^w}, 0. C5utreiibe>rg a, pii 
řnAu ioc^Au bit n^wr^tt C^orwAtbfonA oflAwict , nebo; 
ft&toi fe gefTti 8000 ^U, Uttil tAmnégfH mliT^Aiii/ mimo 
Pťipnígfl] p^ifp^wFT/ bofAbťri ^oblAgi* 

to Honbýné sameTíflegi poflAwin of^romnf fl^up a 
focfHt nA pAm4tFu 6(^A(eepeAroioi. PobflAweř otv&t 
fftett bftt m4 tolby gebUAU ofobAU 3 ge^o bvam* (5tft 
fe nabjd/ ie Sftrirtowi pH tito bftflogiti myflílince co pft 
PAut^im ti4wr^u ft^tt nesAflAHAU. *— * 

YDAbec sítěmi Foí^tifPiiřnA (Glarendon Press) xoyi 
icfjá^ fi^ol 10 O^fovbé gefl neywirffi a neyboPonAlegfn 
HA semt. 500 ofob w úl prAcuge a tifřiie fe w{ce ntl we 
300 rosbjInÝc^ g^Sycjc^. PAiiCloyeSj fné(^tU^ittI wHont 
býni / má 19 welfýc^ tifS (prefd)/ nA fterf c^ fe 5A boi 
binit 3S/2$0 Afc^A nóytiffne* 7Í tbo toUbnt timtto tify? 
2 pArnj (Iroge! 

tt) PAř)3Í fe (Irbnul 9, břeBUA tAF pfendrAmn^ 
wic^r^ 30 nebylo (Foro Ani mo^no bc3 AurA3u po ulici 
i\tu 0b$wl&iíti 3a4^43el ntmilofrbné Bflřjci tento toiá^r 
e FťáfnAU pletj/ gAfoJ { mnlfťjmt, fttř{ mu wpUfTti 
pf eb fu^iblo přiflli. ptAwci focwA poflAČili 3e fefy wys 
tA^oiDAtt ofoby, řteriS cbtigja necbt^gk whiám bo n&s 
ru^j uwrjeny byly* 

XOíMbfné prffelo gebuAU ftlni 3wc{crA/ přee noc 
0mr3lo/ A ť4no bylo nárAmné 6riu3fo«^ tDíbAuce/ gAF 
nebe3Peřn£ t)tt 3pflfobem po ultcjcb <bfl3e gt(l/n'ofypAfí 
ge niFteřj obywdtcU popelem/ ^jmS fe owflem c^obcflm 
velmi 3Ai9bé2ilU Co fe Ale ntftaio^ (Seflftl tobo bne byli 
ob^WAtelowl tito přebwoliint ob uflAwu, geni o weřegi 
nf ^iflotu peřowAtt m&, a 3A gicb bobro^inuAU o4^otnofl 
fe gim nlo^íU pofutA rfa pené3}<b/ ponéwAbS prý fe^blc 
34řonfl nefm) fmetj a ginf wl^í nA ulici ífÁ^tú. 0cplt 
pobru(^i«— bylo gim prAtofno ^ nico tnfowž^o •bubete 


i n 0ti ' 

4tjt bélAti/ pofypte ulice {0íy\M wim w tAFoioito př|i 
PAbnoili tAF bobfe popaulf/gAPo popely bA geiTti Ijp.^ 
3 ptAli gfAU fe »no3^/ BbAli ffil tAFi me3i gini wfct 
nenálrSJi 

to mArfeilItt f0 d)^wi mno^o opic. tqfto mjmAgf ^ 
tAří SebtAwj (tUpci opice, FteríS tAF wycwirenř mAg{« 
ie aJ bo etwrtf fro pofíftobl bo ofna wIe3AU. Coť oioiTem 
mnof^i^o P bobro^innoilt po^ne, <\n fe na^tbnan, snieej^o 
n\c, w oteiDřenim oFné c^UpifFo wylFytne, nAfírřent w 
(IrAřAti Fal^otFy a wtífnAiti » řerwený fr^SeF — genS 
ptofebné pApjroioý FIobAjuřčF UA^trPugej a pitmornf o 
Almulnu fe ufiFljbá. 

CuPr&rnA/i»Cribetttu pFeb neb4wnem 3f}3ett&/ bit 
wi (Foro 100 robinám wjlmu^ Honfři^o ťopu fe tonf 
urobilo 200^000 ^ntntíi cuFru. • ' . 

V2ebAlePo ^ijonu fe nAle3l pob3emnj potoF bl}3Fo 
prAwi^^o břet^tt tAmnégflTi rePy. ^tDyn<ile3Cowé gfan biU 
nici/ Ftcři tAm láuAli Fámen. potoF ge a0 6-^7 ^Fewjťft 
(luboFÝ/ má wobu ^iflAU/ př}gemnAU F picj/ a eeře poi 
totAni FePAU romrtobélné. 

4.onbýnfFý vybláfTený spiwec ^vaf)am boftixo&, úh 
Foli gij 65 let (lir, geflfté 3a FAjbý xotítt, PbyPoU fe ma 
3P!u)Att 3alib{/ 250 31. (iř. 

KulFi bitt7Ablo fe (^onofí pFewfbornÝm trA|iďýfn > 
(terčem/ UAtAtegenem. (5tft on prý brubÝ CAlmA. 0ei 
^0 ro^ni přigem wynáfll 4fi 100,000 rnblfl u g. 153^869 
3lAtýcb nA (l^ibf e 11 

to Bvrenx (n>e ^rAncíi) nAbljJelo bjté bo wyfct^li 
ftnbnif gefHi opét wobn fe preyfllri/ a nAbnuiDfli fe ^řU 
liS/ fpAblo po ^lAwé bo nj. 5a ^obiiAu c^wjit fe teprio 
robiřowi o tomto neflftéflj bowébéll, a gi3 bjré 3A mrt9Í 
powABOWAli* (5AFfil pAn Dreux, mAljF/ iole3i Ale bo 
flubné/ 60 flřeoicfl (^luboPi, a ioy;4^nul bjté Jiwi, Pte^ 
ťtl robí^fe bneb profiti poFaIo, Aby fe ne^orfilliy fe to giJ 
wUt ntnbiiá, a §e fi gen mAlAunPo ul^obílo. V^emllo 
tafi nej prAWAU no|t{Ftt trochu nnlomenAU/ ne Ale nei 
be3pečnlo ' — j— tiskem a mibnijm 3ana JÍ|. p0j»pj(rUa/ Časopis tentď ivy- 
cházj n Jana Host. 
Pospjsna^w Praze, ua 
starém méstfi , w li- 
liowé ulici, řjsie 946, 
a k dogtáuj gest w 
ksSlioskladii iíjíMt- 
watelown každý řtwr- 
tek po arthu', k b$- 
mužto se we Čtrnácti 
dnech weždy geSté 
pAlarcko'w& pl^*lolia 
přikládá. 
^^ T. běh. Předplacen] b wy- 
dawatele i 11 wfiech 
řádných knďikupcft 
rakaaského mocnář- 
stvy* na celý rok za 
3 zl. 12 kr., na řtwrt 
lefa^ 48 kr. na stř. 
se přigjmá. I poc.k. 
poStow. anřadech, a 
wSak gen za piUletnj 
předplátkuSzLlSkr. 
na stíř., fýdennjk tente 
se rozesjfá. Národiy zábaiiviyk pro Clechy, Morawany a Slowáky. r"* kwětna] Sltfwa krátau l|bó řeCi Polko 

• » ozdobila • » 
Zp€wem list a •rdcem bez ^alkib 

wmssBsssmssssssss^ňsssssassssssoBaBBtsBssss J. Kdlár. [1835. Tři B n d r T 8 o w é. 

Podlé Adama Mickiewi^e. 

Starý BiiArys tři syny ' Let^l g«den 9 irás jansl 

Statné, gak ^m, Litwjny^ Za OlgSidem na Rvsy, 

Na dirúr wem wywolá tSmi slowy$ Až za Uměn k walům Nowohradof 

Sem se s ^roftnti postauvtOi Tam sobolj ohony 

A swé tanlco připrawte> A stl^bmé záale^f. 

Meče bruste^ i hrot um bog nowý* Kupec kaž^ poaSz mk bfomadii. Prawenol mi ve Wiln^^ ) 

2e roztraabj nemylnft 
Tři nýprawy na Ůi strany zemi) 

Olg&rd pigďe iia Rosy, 

SkirgCl sLeuby to zknq^ 
Kefstul wpadno na uSmeckd plémi* 

Sstel při zArawj, při sjle, 

Služte irlasti'rozmilé. 
Bozi Litwy! wy ge wSndy vedte, 

Negedal gá w tom roku, 

Wy mých slyite nýroků: 
Tři gete^ nnže^ na tři strany gedle. Druhý táhni na lupy 

S knjžecjnii zástupy, 
A tam bj se fl Kejžáky psůbraty: 

Taln gest Cistee hogného. 

Sukna letiku diwného, 
A zbriDantů knSžské gsau ornáty. 

Za Skirgďem á! Iřei) 

Až za Nlmen zálety) 
Owlem nagde ta gen domy bjdaé: 

Dobré Sawle tam ále 

A pijlbice trwalé, 
Tam neékikl A newVstu ivyU|}tee» ]82 IJMt nad kmgln vSecIt 1>naik:r*| 

« 

Mám nejradSg Pelankj: 
Gsaa weselé gak mlďdtf koi^Ií^kj, 

Twář gich mlťka befegSj, 

A řasy tjm e^mSgSj, 
Oei Mjditj ee gak dwé bwexdičkj. 

Tam odsud g& pY«d Casj, 

GiíMch gezdé w zápasj. 
Osem přiwtd sobě Polka 2a 2emi) 

I, a(S ona giž w lurobS^ 

Ifa ni {peStě přede -sobS, . 
Kdy Uaa iv ta slr^uin wzblednu, zpomena. 

' požehnal ge na dráhu; 
.Sedli na kdft, wzawSe zbraň — ffl bSžj. 
W zima geaeň se menj, 
Z synA nikdo tu nenj; 
Badrys myslil, 2e giž w hrobS lel^'. Než po.snlSŽn^ záměti 
Do wsi zbrogný maž l^tj, 
A pod plástem eós welkého cbowfi, 
Ai to kabel,**) w fom kable 
Nowohradské gsaa rnble ? 
„Ne, otče ! to Polka — ohol synowa.'* 

Zas po BvM^é záměti 
Do vsi zbrogiiý muž le^, 
A pod pláštěm welkého cos chowá. 
Gistě z^Uěmec, syne můg, 
Plný čistce jgrtel twúg? 
„Ne, otče,- to Polka — ^^ cho! s jliowa.'^ 

Zas po 0(^éíím4 záměti 
Do wsi zbrogný muž le^, 
PláST ge plný — kořisti tam mnoho; 
. .Dřjw nož syn gi -okázal,, • 
> Badrys starý giž "kázal 

•seZnttC nosu i na swatmi ^ono* tt^ ^íi lxrootí>piSn ířatéřftti h )poxi>rá}nl jpratt)a ucí* 
nina, i^t taf f^fe^rojUpm ofitt«m a tufia^tn^mi ^nV 
[^obamt i^i^áHr «t sfem 9;))inne«(mtl nemo|ír abt^c^ nřco 
objnmegjfi^o o něm (yl ncnaf^fdl* 

©íítř ttíeref ^liťwrtřř t^ ftm mmlmiítf 
n>e(fe^o cara tclfftf^) mfMf^p c^ půůUf, új^tí (Stt>bp^ 
!te S^eoborotDnt^ Sapnd^tn^ grojený. @patn(f fw?tta 
tenni^o » a»ofh»ř bne 19, utíora 1690, i mfl,»flfím 
i|}ta'n)em trůnu otce fm^ ti^,iuiftat)c(m; a(e ^obis» 
tvtté ft^ogenf «e|)í#nvia^ nbUtoflí ro^ft^toCo ge^ nai^ 
b^ge, n)2att>fTt mu ')<i»ot 49 ffnetu ;tnu|tt% fíářj. $ra« 
tnenem tohoto m^^uéffo ofkbJí Íta{ f? jagifié ^^ói* 
m?r^ 19 gafemémjl fe na yočatfu I fio^ ^atce n^*" 
d^ájetf a lo ni^ojto fe gafo bjtS na^obau aa^plett; 
poiiiQx pal ixoan tD(<i{íni toůíi |a}>(eteii jůilaí. 

(Sífař $etr jatfiMioal fe 19 aScfli^í íoiffaixoi bo 
too^i xoipáímd, Qtm t^Pfipí^^h'h Hnita f d<9n)« boKj fe toíttiejH a 91 I 1699 bo íJořro»iř9Íofře> 
íWfftem jatt)f íti baí, řbej í^ob gmátem aíómi (^eíena) 
getJtíjffatt fe ftott mufeía, SKanšeíifé roje^Jfe robíců 
nemrzí? fDtiowí tt) úftápedim wiin ghiáf nesli jfí*- 
jau bptír j»Ittfftí.r an.^ei^ »r»RÍ[ w^KÍlowání acela 
miitce jůftaweiu) bvlo^ ftcráj fe fíarýd) obi^ceflů fwc^o. 
ndroba túivht ixlňa. %alommto w\íd)oroánim^ma 
mn flafafl offřítoojl proti no»otamf fteréj 69Í cár 
f bobrému fmýc^ í^obíaiť^c^ >?ebfen)íalr wfftipena- 
íWnojíf némené !pon«teřiiK Wetritnpn bfiweru jíc 
uait»alf. Cav ?pctr^ -aí t^eímí nefpcřogeti í matíau 
ítíemowau^a jatiepríťjbnřtt.weíiT^mi (l^rojimí o bo-» 
bro fwý* 3pobbanící)r nemoct |ffcbre, 1t>9i cáremíS 
obrofloír xó tlím bíMre tříbitt ^jře^ííbttflfitl* SKííomqtí 
na'rob a f»é toíafhií. notbé p^m^ fimit^i ge fleg' 
m^fflénfa na bobanenef «inrt.|>9giiantrmufeía, abtr 
))řim;rene#il|b )by<^fM9áni. :n4il«t)({ ^«>émtt i))ůfobir. 
ga tau yficínau obewjbat ípetr to^otoini .^mfjo 
13íete> fína.í/ltOS.iícen^ éiintém^ tntii nimilto 
j»Ia'jftř.®inbří«' ^ii!>f-ea ^NWf pící wagc^ 
abí fwau rpilfalíioftir f»řte jínffenojlj a 4icettoftí uřa* 
bu fmému gabofl: ncíníí. . It mi^ »ab»í bP^tíWau a *) BranM^'«!Mo. zpolíilbélio^mjato^iZfrfftá/c Uzjwdnot tutké ^rai^eCf w« tpiffú: 1V3clawa KMitrowic. 
*^} Kabel, smSéh, pytel. Wáclaw Sw. Štulc. ^lawni iíé, genj cáxmihíoi pt pvtonim myc^Ptixíni 
|ft|hifo, nemrzí ^n\)ii^n ivytmtiftV 

9řtt tt)ffaT íříttáíeii ^ttttxci SBBetřémtt fVD»cctmj 
fcíg€))iftté fvvanoebtitbofltf je bíau^o émujn^m^ aíe ne^ 
j»ebcniím ftnem toeířom^fťnott tr^jainřoll wřt^ a. Ta*« 
?an)9Cl^/ ))o ti^n fáragi<^cf)^ a gen lp6ré {\)n(i fn)c^9 
id auM ntagicid^ ))roflfebfa n]ítoalf na bt^ratt se0 
c^t^e cepu pfim^u fflraí geg fám sd »cflenfFé fa* 
^ jení í feřan^ w^fte , Je ířofTenojIí xocQ^n^é^o jíwofrí * 
tj náf(pmtofl'< iDcgfftt a ttWjjenffénm itmíní )^ n^ 
ii^j6ub{. ®inb9 })ro)}ugcon>aT mu^ obetli^^ge fe na ce^f 
#9 f negafau idfttotii^r <íÍ9 i^ Hátnim jamřilnanim 
fe fejnámtí, a bufajem bůn^er^ po^at, t etci fe opit 
nawxátít. - Sle^toic ale fobí fliiett)a( o jafnoubenj 
yrfnccwu i ctnefhiau a mtíominj l^obnan djojemf^njf 
í^ríncejnau ítaroíínan @ofíí Srunffwiře^SBoffenWtteí* 
fřau, flej |)b ffonfené bítto>ř proti Snrífim na ^rntř^ 
flaíj Bdí f)U56ctt gij r. 1707 rabíí, bne 25. Ffgna 
1711 w) fřutef.tíwebr. lííe w^ ř^ío nabormo* JRan- 
JelflttJO Stíejceíe ncbjío fffafind , aí mu c^or ge^ bwé 
bjtef, totiii fílatatíi ine 23. temna 1714, a ^ctra 
8tíereíettjice, napotom .ejfaře ^Jetira II., jjprobíía. ?Ji)Iíř 
^afnauBcttd mramů a fmet^fil^nj teelmi nťflegn^c^, a 
tubj) manjctfa, jarmaucend nab ge||o gcbnánjm a nab 
miítmánini ée fproflan bjitvfatt Gfroiinau^ brjp na 
t<? ícmřeía. 

Qttifta, Weret gból fe gen ptůto mtotm Hi t 
trt)^ gebenfrále wdité f íny otce f»^ to) 9i«m niD i&> 
bií. 9( ipřebce gim $et9 iteo))o»»Y^a(, alt gfffti to^p 
tne )}o poít^bn atleti g/tf)$> efofinf mn boruřU bůtUi^ 
«p^; iveKfM ib|ií^r«j(amt na})(naié )»fan{, 0e|i>|tp 
tlfftl f ^ ftfn^mí ofof^omt au#ní :)>ot«rbtH ba(. Solv 
^fanj i^lo ná^tbngitimi floto^ ujatořene: ,,®eft; ní*' 
fiaf^ ídiS ^btt oMftioatf, oň^pá) itolbit, ^efUt fe.}>řeb« 
re íet^iTite ; ' pMilt nabanno — ttbt roiiU , . |e tůii 
ptáíoá na tt&n '|fbaiD|nt, igdrfpj ne^ftrebný onbt Mlii 
nřiananti bdwdme. SlrmtMI^te, jt trám toUfo f(ra4 
nalnati minim! Sh^poíé^ei^H fe na gmtno, gej mdí^ 
w^m Mbtcem .2ini I — 9}et^ sefUíje :pvo mm milau 
ifl»(^ a Ka^o már0ta.nif^,^fn)e^ «»(afhMl^o jii^ota 
mil^ráttlm, )»roi >9(^.«S éftániti totáii ét^ bóm 
tjffí djíttct, tuti fi flí jaílatiai, nejtí n^odnimu ft^-i 
tiowi, gefUije fe # neí^Dbna iiíintV — £} gtném yfoni 
opit px^ttoiít ,,^UpfÍttt fe, učiňte fe teftnu f^obnaf 
ne6 fe flaftte mníc^enr*'' á» ob))oMK( Hlcjtei mimi 183 

jfratřar4e ptmi u fefie nj(>t»řer, mmc^iw tiH, a,»p 
fíaffteře bíbletír 

IS ftiťté a giflj téf^ eb^mftit ^etr nic gtné^e, 
neí nérojum a ne^^^molnau tiDtbofignofí: i^iba, fám 
f tt?mu fe ebeSral, áb9 * nim o meti. té ^p^ otcovu 
pot^tmoí^ jtbpl ale })mc jaTíimCnim ftbe fameV m 
f»>ém t^febfeipietj aniláwaí, balmn cár ffefl; mefien 
na ro}m9fiIenan/ nactí patbnt 27« lebna 1716 te 
fwan dgetjí Stattxinan ) ^etrc^vabn obegeL $řige* 
bance aU aft »> })ítt(ete bo, Jtabánř . ÍStopptn^^nyf 
ffDÍfřít, ae fytt, iaman nefjjořospnofl toutet feJe rcj* 
hupge; i eanámtt mn -^etr^ a(9 fe l^nl ^neb bo 
náfjftera obebral, aneb ja njm na cefht fe lut^baf. 
aíereí bříage, gafobj t)o(íuflfním ipK cČtff otci f»é* 
mn, í)r{í)nul bo SSibne, U 1717* ífníj gafé »fbonu)* 
ftí ruflóntt n>V(Ianc{ ÍBejferotofřoíi o tom baba, obra- 
tlí fe f ^rahítí |e ©onfiornu, aábage, abi) cffařf ífar* 
.Ion>r yi. oef)9iramebíi»é d^emani cáya t)řeb{}an)tr, ^a^ 
loméa *^Piti muff, geíířea gcfl negen e břbícttoj trunn, 
nýbra t taUo fmcbobu jawřenjm bo fíájftera if>a* 
.toíti d&ce. Cifař ířareí 0i6íí ttíereíottí o(í)ťaniř a 
t^ob^ory, ac i nim, gaQ nam potoipomo^, ani ncf 
míumiL 

CE^ár ^etr, b^a^^^^ f^ ivKmflet^m? e pt^ltnutl 

fpna ftoé^, neme^Tat roari&ié ofobp , meat mmi| talSé 

fetnif tttff^ 9ihtmiattap»> a tagn^ tabba Xolfiojl fe na* 

MltU > n^tráni ge^9 t^oaeflatt* %xto n^^Jlfw^f, 

;}e eáretDie fue SSifení gefi, f:pec(}alt tam ,- abp ^a^^ 

mitt cifaH ^atIon>i mrantofl, f^ncAi otci ttcinínan, 

ia^bagice o ge^t w^bánj; Bpí to(fa{ wtni MUxn )}o 

tiťl)n be ^prnftt^ a 4btu( te 9teayoIe ob^eimaif 

rof aíe eba )Dt)fÍA»ci (rj^ ioi^)NÍtYaíi, )« njim fe obi:á^ 

ttfí, a nateafe geg^ })fanf otmoOf ob 16. femenoe 

1717 ^fané, Étotn bovneilt* ^tfiié itacjaetii, fi^oge* 

ná ée {liftem m^efli )>o^ttn(o geg^ a^ fe bo 9tn^a na* 

wátíU 3 )^t(feir9. nnoira 1718 bo ÍÍSU^wt, ^ttt 

^g .bal bo v^iimi niffabiti. ^xuíféfyo bne mnfei care* 

jioif m {{ai»ne'. ^vomáabeňi mi^ffil^ bn^^enftoa t 

pat^iif) tirební0, co toíi^u^ Hi meče, lotlau^', 

fbea yíacjc, t^ifem^ofl otci borucií, to nji (^Qby fmé 

Wíinixoixtf a pahna 1 nodautn cárciopm, Je ne^obn^m 

fe jpíaí na.^tYÚn bofebnautt, tocřegně yto^íáfíl^ a^^ba* 

^, tftiíla o jaeíiowáni froc^o Jf^ota. ^ttx, imina 

geg, n>ebl ^ bo »ebíeg({i^o fabínetn, fbej mn naři» 

bií, loffecfo mřrne mpa^att, co pxi^inw gei^o pxůjnnti 

bylo. Sta to utoebí geg oyft to é^romáabřni, bal mu 

bne 2. února a^^tomené ))ro^íáffeni la nefc^opUc^o^ 184 

na it&n pUhii^f alt to fanrf ta fpraroti^i tia«*' 

^(o ttayotem tDcřegnf id fat^ebrainim ÍFo(le(e pMtíi* 
Mf ob bml(|Meitihi>a })Pbet)fáiio i t)ng(ito, 

áe toflfaf .aierei pxilxwx ftoe^o pt<^utí bo SSíbriP 
ttíittatí iie(í)tří/ baf geg^etc |)ratt>nř cb f»ltf!e>..t 

mí n^pgettHÍ/ fe otci |)o jttoot? taujiU 

^0 jífoníettém toyffetřotoáni byí ^(ejcet ob 144 
Iftořtfřýdí faubcú flcbno^íafnř i)ro^ wajebíné jámíflí 
|)rotí otci amocttíín řfmrti obfaujen. Cjfaí bat ten* 
to rojfubef círetoici Jířeříllíf nic nebSage na ^jfimln^ 
lOtt ířateřínt)/ íteráa ofub mroU^nim f^nu co mojná 
vXt\fixi\ fe fnaííía. ^feítcní rojfubltt a moUUxomi 
iifmrcení j)iífobíío na Mcrcie taí ^jrubce a fíínřrjpř 
Óefl řřecowíté bolejli íJot)abít>r br^fatt fmtt m ojna«- 
wugícf* ®íi . nřfoííf bnj třmito nífWnémí boíejhní 
tra>en, bofa^t ob otce fwé^o d5});íiflcnjr nířoliw) aíe 
jíttjota íJtoblaujeňí ; ncbof gtj^ne 26. ccrtonal718 
jemfeí, aao^Jatřcn gfa fwátojími nmíragicíc^r u í)n-» 
íomnofli celeno btt>ora.' ®e^o ntrtwoí b|>í to íoflefe 
heDfwctřgffí íEtoflíce uj^jla^en, a 80» ferwna vofo*' 
'fteíe f»até^o ípetra a ^mla to vcwnojK ^etroiofřé 
toeblc TOfWř fn>e jemřelé manacíf}) í)o{oien. 3 5Pctr 
i cárotona jřateřtna flatonému ))o^řebu ipvitomni b))lt. 

$onřn)ab} fmrt Kíereíon^a^ ac } nemoct ^odji** 
aeíar^rebce aučinef ^řebctené^o roafnbftt byta: flaf| 
obiocf gníf rcjtiín^mi !t)otoejhni fe to ^tm i mimo Stuffa 
roj^iáftío, je b|^( náftínau fmvti «e fweta f^nroioojen* 
^(e nftterýc^ b)^ iprý 9((ejre{ ipxxlxixHim f»é macesy 
otviíwen^ bíe gist^c^ b^I ob ftoé^o otee diat ÍSnf(^in0 
é giflotan ubaioa', ge gafpf! tuffý loubcer $(bam 9íbá>' 
mokoie.SS^elbe, mn na poručeni cjfařott)o ^íatou feferou 
ttioíf IteranI napotom gebna lomonKuuménem Grame'' 
ra ) "Slxxto^f oí)W í rtíu ípříffiía. ^ 

S3ffeď9 tt^to nbané st>"f<>^1^ fin^^^ Sf^^ i^^^** 
fájanér a fpoSjtoagj toltfo na f^au^em bofIý(^(fni ; m^ 
boi i a3uf(ijíing adbné^o oStté^o ftoíbfa neubaoáf a 
gia S roabjtnofK tí(^to ^oxoi^ fa)tbíti fe bd^ Je loffem 

giflot^ fe veboflánxi. 

9!e(fla{ln$ ofub SKeretům boflt^I tafé toffecf^n^r 
fbol tpu cábcemi a na ge^o f^rddnutj bo tG3jlbn( tom« 
ni ^\\. 9)«oorni matffdí « giuj b^i ! fmtti obfau^ 
genir a ípnc^o gini^c^ bo ©ibíríe topj^owejíno; 

3. přibjk. $tonifato9, bitottý fmi^ ntojtot gegr fter^ tíftom 
Ipen^m ge^o nlQm ^tň|n?0i inlí^ nea fterdfoU (me^ce 
trn^Ktoýc^ a obt^ontsicjd^ foblf atonf ti. 

^bo gf!?.t(ía<t[ fe oBrr fnafe fe ^rubpmi a Mioo^* 
fM ta^9 fn)9mi lot^gábviti gafaufl ioa'3natt buf!og# 
nof!, aníl ^afmti^a ntagiti náflíne tXi^mxoáx^f ))U' 
fobené on^m ^ehtnym úfmřc^em. 

SKartia SSalbef^ n^t{r^ obtoece fmfly míabif; a 
fboa t» flfl ? 

. átráí |)ttfíin a bolu, bí í^rífferní í^tnofř. ^roC 
fe o})on>aaugel, flj^ati mne to m^<f) taghofh(l(>? 

<S^ta gfem f! toaiti ftoetlo, \íX(íXo\Í amuáKe SJ^r^ 
tittf ^éi roaaat o^en fn^ůg. « geffte fmciegt ne| ^rtoé 
j)tal fe o^jřt : % gafí to gfau taijnofFt^fterť ili flawíte t 

@(an>imef yratoil yomoln^ buc^, fnatef i)ermef(l. 
i cernipm brařem. ^íít> wffal toeamí í^cfí, řlerý ^Jotře- ^ 
buge^r 4 obegbí! ^ábn^ fmtteinjf, genj mituge Ji^ot 
ftt)ugf nefmi t^atríti na nii btanífo. 

UJ^Qt nat^jd^ttul na hpi ftoá aa<^to)9 o^artf taf 
toelif^/ a^ fotn>a geg uabtoi^nut, pat na^awpxí cejht { 
bomctou) aa njm aU oatoat fe opit ^roanp fm/c^ Hxa^ 
fíni to ouaf^ auboít fe rojté^agici. 

SSatorattto fe bo fn>é (^atríe, acToítto nemáío 
Jpobřjfcn lyU fnajít fe, u^cí mejí břjiioí ^oíojíw^ pojno* 
tou vo}futtti o^eň, ob řel^o wffaf yo mnohém namá'* 
l^iiní i mřc^em a fíejftími n:pufltti mufet; neb o^arefr 
Itetý bt>t a í*ifpPt»<^P o^nř óbtíefl, netolífo |<íbnť gine 
tfiiol tte)>ob:pii(i(r <t(ebta fam brao u^afL 0^(ibna fer 
p^aroibt pUimm toibá ^ořeti na ya^otfu f actoíim 
M9 amtael^ obfVafngíci geg t^oftowy/ 92a^(iiel nyiiif 
§e buc^ fób« á njm tropil fjjáíiffy, a tt>f{iif tolib při^ 
roaenau fe rjbit obwá}(itoojíj. í>ótoto ;|pobfiaupitt ce(é 
bobrobruafitojr f)oanQtou na ceilit fe tombol f o^ú } 
nt^oar an bu^ mn neabranotoalf tj[mte| fp^obem no^ 
to;^ tobnal o^aref , toffaf wá npni wq^ebařifo fe mur 
toajati fwttg 0^8. 3t aíe gí| po txoalrdu be| trepn 
byt u{fe(f tim oyotoá)Utoo& ge|^ roflla, i umjntí fl^ 
gefití íJO třetí fftíjlí ftoc> aíofítí* ^otoeMo fe mn toffcr 
gafo b?jtoe; fb^j to^at nOiopií fe U|ítt, djtig^ i njm 
obegítí : tut aa^?me(a a^ njm tjmtéi ttabf^tíroaeným a 
^xaiflMim ^(afem floma; y,9ifůpůmiH f^ 4>9 ^^^^^ *" 

Sin i n^nj ne))obafiío fe 9tairtinotoi, .roanititř 
o^eitr nynilif obe bal^í^o fe fm^ní, a U)9)>i^4^o^^9Í 
d ftoém pHff(f)VL' al na ráno obíoatw^ tor^t fe Qa.ftoé 
Uifo it^n^fí^im^ Q Uoriéífo fnii^ tUxi bH ttá' flefefem flf|o mMetij a tamitfiij^e V^ífnut}, foredijen 
i|^( ^laflt^m )}rogen)pn)ánim rabofíť a ))ff(n)a))ení. 
Srfttřj ge^Of tttxh H^l Wi ydna ))on>{laít, nmáto 
f€ ftiiwUif é^(et)at9{fe Pl^efi u^aflv r ^ttebfy m?(i\ fe 
tMxá, a(9 ^><t 0^9 )aj)iítt({; nafUli tojfiil utfji tt^íjm 
tři intliU fttf9 foiPtif gen}, on vi^waUU (Sernc^o (efa 
IboHe jtiagt fe na lopMln^, 9b ntc^ t l^neb ja rt;)^ 
)Iato njndtt ($1. Dn>(fein ge yUd gegtd^ toalnf o(^<í'> 
řnu(, fb;^} fe ob ^avtioa bpgtPiíbHt })ratt>9 fmwob 
))oť{abnf íemuj atci b(e tol^o^ co fami tt> noci n^ibSít^ 
tielje gim b^ío wjni obefifjH: ninnéne nemoi^li' obo^ 
lati )3ofuffenir aby yobjí tojali na bo^atfh»i fmé^o 
bratra* aRartín SBalbef, yomagnge fe aa ^ían>u ro*' 
biny, naf anyií bebin a (efis , toíf^aton tamti, bal fe 
Vou>9ffíti bo Hanou fílet^titfé^o^ a t xottíUmu ptíit>v^t^ 
ní »uřorni (láre filtcí)f» bofá^t wffecfy gefltd) pxáxoa 
a loe^faby. ®i^o. nbatnof!, ftcrau tt)e nxíífác^ i bo<^ 
micidE^ )}utfad) mno^onáfobní 4)rogett>on)a(r a ))oíet 
^9 ioCboéf n }gebna(9 «n na coj be))}e2nofl )oreb ne« 
ndwiflt f fteran b^I nenabtfíým f»^ :pott>ýjff nim a 
ffrb^m (()o»)(ínim n gin^t^ n>jbubií. 

SttártiRuio ;i)řif(ab patxni ufajatf^ gaf mifo říoio 
toit fpoU^ati fe múje na febe to tom, |e bofo^naneo^^ 
.řefáwané(fo fftřjií; nejmřni fmeyflpíení a niratt>t> (»'• 
3Ié náffottnofit gemu ^rírojenéf giatj yofaioabe ^u^ 
toba w^tuiti fe nebo|)anjfteIaf n^olnřgi nyni aucin# 
lotoatí ípQial^f a geffto nef^tfjeto nm )}r^fi?ebfii f 
M<^^i i^o^i fn>$<br ft o>( tuby n^ffeíifteremu polui' 
ffenj fe yobbal, i^ubn^ ^ftnaffeíy otooce. @ebna 
n^áffefi n?ibu}oi9aía bru^an^ tafon^xoi f^ogtTo fe i 
piéjMp a ja yýcbau. f^řícbájcfa ufrutnofl a byd^tlnj 
ýo tPtabí.-^aR^rtinotoa :poioa^a/g{| :putt)obn{ fméíá 
a ob»aJííwa'r Háía fc gejlft^ wjborlíwěgffj a neuffup-- 
tt^gffi, ^roíef netolifo filecbte, aU i mjffim {lan)ttm n) 
ttřttáwífl tujabnuíř lUfj « bwognáfobnou janewřeloW 
ttá to větvili, fteraf mtt|, j íuíp jjowfíaíý, třfná ^rái^ 
loa řié{!é^o lenní^o fíle(bttctn)a nab nimi h)$fona)od« 
®e^o Irfjbříf, acřoíi í>eíltwf tagen, pUict ipomcán fe 
roittefl^ a íib gig to^o ja fpoíecnjřa. Báblowa to^s* 
i^Iaffowal, flerýl tat bin^nýnt j))ůfobem bo^at|lm{ 
f»é^o nabyw, nefhaaií fe, pe^tiú ge aíef|ion obi- 
loioánim citttt>i nígafé^o bjlu. £)bTÍ0)7en toeřegny^ 
ttii « tagnými ttC)>řátel9^ )m))ofogo»)an tifj€erými.>n<' 
tfomt a.toflraif^it )9feb cjrfeionj ftetban, ftrrait mu 
ioy^»)iótt)áno bylOf tauatl SRartin SSafbef^ mt gaf 
^eg inpi Jtajýwati mfíme^ baron } SBaCbefu, ityfni^ 
nt^m frbcem 4)0 ^^racícb a Io})oton)áni nifbegffjj fmf ob 
tiiro^o ne{4)oib;né d^uboby* 9Zeo)»ujlt(a toffal geg ani 185 

tutat ntUtpHn^ir^tín^^ ^mtijTrofl ^;.att0 rfijK 
fe jbťíía i neben)ecenfittím gtmn .^to^jcjm^ af Coneíi^ 

2)Ie poJMlánl yanitgici^ toAnoby bfmtffn)id% 
4»oii»án{.bbIi tofpWni fiIe(^ticon)é njteefti, robn ftoo^ 
bobnél^o a yoeefltvé^o, řflotonémn febdnjír hi tUtémf 
taté ^Figet SRartfn SS^lbef to nab^erné }brogt^ magc 
fi feban bratry fwé a :|hoo|hié fomonflM. 5 oyo^ná^ 
lit fe rofoftAti ff libem rytjr|rým, {dbage íopuiftínn býti 
MaMH^K, Xo ivf af loúbec 4)řt|^ byío co neyioltfft 
malta, a tíf je fftajfn o^aíň. fě nagebnan : Kecbcemef/ 
aby ti^Iiv mjc^ol fe tú Mfe tytjrfré ^y. St {tofinénm 
to^eftt popnifm^ SSaíbef loytafií mti f^ig, a »ra{t( 
fteg bo^yrfau nnm^ptanmeif lUrp ijbi fr »{peobecnř 
)>rogen)tttým fmeyffiíenimr ipaniú fe otetořýti ma yři^ 
^rabtt, 28 ofamíf ní obnajířo fena ^a meřů^.aby PO0 
tniittt {Tutef ncflýt^on^ to te^begf^íd^ cafecb , fte ri^ PO0 
fídbal fe ron^ným fn^atofrabejt a (raTobigectuH- SSaU 
bet gnti gafo |úříio$ (ew fe byt btdntt, lotteCttl pU^' 
mojen gfa/ na míiM ob faubcá tnmagfl^dSi foujm bjy(» 
as^rof g{(0 gnil tafto; oby SBartinn SSalbefoloi, p^m 
ttřn?ab| mír ^mipána by( arufftf a fd^nnl na })oftodf 
tnatt ofobtt gbrbgfr^o t^romoIavDaře, «fata byla pxa^ 
f»á xnUf a :Ott púlpmiavHtí byto pxám.fSlf^Ut, 
iterýd) nci^obnym fe.t)irofd}a(^ j;m{ftd byl my^ndit. 
fibyl }brog mn byla obnata, a toyfinútý fre(l nab nim 
toyftndtt, toyb(b by( lujCi gej ^an(in>ýmt {Io«)y gfg 
yrondfíebugic/ jícnem a cernoltt^lttífem geg najt^tba^ 
Ut i cinnf nan fd^Ia. ®e^ břatřim — ntb o^Ui 
brujina gí} bdwno fe byía rojpr(t}(a, t tili fe })oba4' 
fi(o, toybrati geg rufdm (njyf yolpmrttoé^oob {trdty 
frioe a o^atóné^o é njm nafídtdní. 2růiiotlpnd ufrut^ 
no|} gtcb nei^řdtet i tU fob? )}otu^u nymyjlífa; fe bo^* 
'looíiíi geg obtt)ejli bratřím tolifo na tafotoé fdře, řteré 
tito fami n) nřtbigfnd) cafed) ujín^dtoali^ SB(o|i(i geg 
teby trncbíjcí bratří na yobobnan {drn, ntbanfagice 
ani, geby nofili negaf^^o antoStfptfr ntjby fmrt )ban)t(<i 
neffíailnífa bafffl^ fe trd^enf. 

ářbyj taf fo bratří aOaíbcftí to t^tním í^rnwobtt 
bííjiii fe lotítnl, f^atfiti to gebnom auroojtr, mcjt ix})!^ 
ma totcboma, yofídtott pxi>H nim frdřegfcí, fterdj ná 
pxvoni ^o^íeb f^obobata fe io(fem fefjlému ftarci* ^pe^ 
nend^ta mffaf |tt>;t{fotoaíy f^ auby gegí, ^idfjl ^paitmt 
gí i ramen , yantnitfd berla proměnila fe xo bubon)9 
fmen, a ^f eb nimi ^áí to celé ^toi ^rfije buc^ (Semeno 
tefa* Stt^i U fdře fe ^rtblíjil, na fteré Iqel nefffafhtý 
SRartin, ta^y' ge^o oblicege gYrautily fe f t^ottoorncmu 
aufmřc^n, to luxim gcn^ita fe }loba 4 o)»ou)raění. 186 

m, Uttdí to6ři»ffatijit o^^ gtfll jf! japíM 

%n o(a bratří (ivo^m gafo mntfmenl flcíífr 
|ba(ó ffr. |0 ana¥ttnei9<i fměfoft opft fe jmc^to^ Cn 

^^ ikM^' »9íýw>aí íífrfferu I togt. Jfcitd^ afe jmú 
:tt{ i ^tĎnitatí^mf firoffltwi^m (!}c((}tati^ aonec^am ^ax^ 
Hna iimiUntífo a játwfjt j> ^ *e fmrtí. 

Spolefani (vatfi itaíi fe é tootiftot ftt Ki^HtUf 
ge^djto wifje po {honí cnitý j temna gebloto^o fefo. 
6of9 ftotec&bíou^M nutnf^ antrpnS ge přibal, a 
attortm prátt)! taf Wau^o geffHf jlř, oříj wo^l obb|>tí 
ipwpi fióau gytnofb .Db eafu fm^§o ttd^é^o ftíilj^ a 
.obbvieti ro})€^náiii ob té^o]j buc^otoni^Or ftere> yřeb 
třešti Iet9 to ten fam$ bett a^oefnfee Stotsenbtotu bt^í 
f09pttbiií. 33é} )90c^yb9r $e t^ tři (eta ge^o tte|iá{é^o 
fptíiif » gafeW frogení b9Í»,íi}oetem 8e^o'ct)uai í 
I>řífi3eriiťittu o^tií. 

SRurtótokoo tiTo ))o^ř6eno bylo to 1íi\íttítf tbt 
flMcAf a UatH ge^Of í»řígmauce tia fe rau(^o ře^oí- 
ttíf 8ÍÍÍ «aí)otom to ttábojnié bo^íognoflí , fonagíce 
•ftntfy tni(Dfrbeti{!toi a láff 9. SXbtnt^ SRartinotoi} , fit 
Hewřm tiifbo ^ittí fe uec^ta, judal? Vuft|>f aj cífař 
co yř{f>ablé tiaň (^no foMge |»řitO(af(tfit; a gři^retimam 
VUafn, gegf SBaíbfíbtefebe W íJogmenotoal, pt>^a^ 
jioabe topfiřji^agí fe ^vnjcí a ttiDildotí co fjbíu pdcU 
miá) in4)vi. 9Í tat přjibe^ 9ílattina SSalbefa ))řeb 
oři nám Hábe nefftffrí a gfájir^ fterau pHxúáhi r^^íe 
nabyté a gte ttjjitoatté bo^tfitojr Sakiib itklif^ 

■n ;— . 

Na kfjžfe makowice^ ' t- 

. vrgjg cknímu Páně tachlowického ozdjbtíácj. ^) 

• v 

1. Na křjž hlaurnj w6Ze. 

Na i^em přebole»(ii( á^OB&no 
. ^ . Bylo s Bok«iii Uéstwa smjřenj) 

Feiivuě stůf^ ty swaté znaureiij, 
, WStriUi^ buď od tebe wzdorowáuoi 

Pod tebaa zas depnS zw(0t6iK:4ii9 
,Bade' třikrát Páu6 wí^ícaj, 
Zwonem nabjzeti k modleuj 
. Lid se weCér, w poledne, i ráno. 

KdykoHw 60 bude ozfwati 

KiomS toho 8 w6že slavný zwuki 
Bnde do swatyn^ pospjchati ' * 

L^ii prawowěřjqjho pluk^ 
* Z^láStg aby welebil hned z mna 

. Při obětí neknrawé Pána. 2. Na křji wjSkj uad blawiijai oltářefii. 

We svatyni neyswStígSj í^o 
Když knCz u oltáře ^dwihage, 
Zwonec pod tebati wždy zwěstnge, • 

To Xe na takowém dřew^ pntío. 

Gakby kmet i djt$ nepomně)0| . 
I kdo z wěřjcjTío lidu ge, 
Kterýž Krista wrauenS miluje, , 

Tjm Že se nám nebe otevřelo? ^ 

Protol láskau k Spasiteli kořj 
' Gi^oob, panna^ manžel i' Žena> 

A wSe lve Svátosti fee mu kořj: 

Ne^eu kdo gest we ^watyni Pán6 ; 

Každý klesá^ua swá -kolena, 
Sl}'Se zvonec ozývat se s báňS. 

JFr. JÍL Rokos. 

•) SEato tDlťejňí ittťtmeti} f^Atf^o nttogto|lto| n«ffřtt 
t^Ift yone^ptw leta 90 natočen} «ona (wli^o tifiefto febmU 
9^(0 řtpřibcátrto, prwnjboi bne !?♦ fiana, na bejotoiMOPíV 
»říi*/ řteríí já^wíň « prámem flotoeno bptípí aafhjena. 
Wofu JificJío frtmítléto pobtfáfébo ffeftébo'()9í IříJ, na blawnj 
teííi ftogid, prnbfvw »ítrřm éboien, a bne 18. I»ltn« na 
ftoém bpwaUm mifté o^^řt upewnen* JDřwřt a ffbwbefat Ut 
ojbobowaí pof niflf owíci ftřawnj wese , UM bpl ate bn« 21* 
bubna, ponřwobl wřttřm wHmt nařrfwen ftil/ ^olft «H«t/ 4 
bn( 25. t>o nafr«»f«ftO/ Ptw«W<í<> t«<ín»^^/ ^^«M »f^«* ^^ 
břfftá pofuffen b^l, inemu iofojcn a upe»n?n» ^apobobne 
bul i bruíp !řií;meníTi w?á o^bobuglc], narotonán* Suto pr&i 
d fonol Sofff ^<ÍB«ř# pořr^wař a »T0tP,.b«8e wffřbo ltff««í* 
CJtalot fe tp péci iitwnéjo.pdna, pana . Jcantiffa t^tice 4 
f)ř^ř, wtťbnlbo řfbitíle panTlwj ta(6towW«bO/ a pot bfiSo^né^o 
pána, pána Sofcfa gopfí)/ břřana ofabp tat^Iowiťtť, tanownjfo 
n SBffeíb ©watpdt na %xM praíftím. — «ft» íocíl»i přebfl^ 
weni/ ítfříí • rojmnaífoi «tp bcí}, o jmnebenj íwatpn a 
«ojff5řenJ ctnoflt fe ftatAfljce , mnobo řráfnébo ^ij pobnitli a. 
iD^fonalf, mUlx í tpto ířjse* na wřjowí)* íoracíj* jnow« 
típrtnníti. 3 pasbni pototnftwo ofabp íadjUto^té jai^owá xsl^^í 
TO pamřtf tpto maíř, npni »&*« mitowané. 9)t»tt?0ffibOf a^Jf 
řojto wernébo sáílupce tof »ele(la»nc(»o patrona, (©ejo cjf, 
SřBproffi' 8řopotba n., wTdbnaucj^o welfowogwobp toífdnfřéto), 
•na paňUwj to*řewiclém, řtirpj fiwjnau o to ptfí mi, abp dprd* 
moiné yáné na t^mj panjtwj »jfim 1 řebíjt olf lby potlcbu«U 
bacb laopatřfni bp(ři brubťbo jofe i»lilTtě proto, Je »řlfp, 
oltář fomi^o (j^rámu 5)áne tacblowícfé^o !ráfní)m Tbpobrojenlm 
tia^oflamenébo Hipofftota Sořiiba wřtffjfeo'^ pAÍ flílftř 0«bji}m 
mraffim robíeíp.boíi na .fi»é mtaftaj airtíati!^^ íofu 1833 laon 
potřiU ©íftit to bilo inamirnitéío mi|lra, SBáctoira flXťg:fo»» 
fPebo, maljře | ^roí)!). SEéftoJ rolu bal toW, ob ftop4 oíobnfi 
ta n?0ořpm přjfpfwlfni pobporbwán bijw , t^iftaé b)<0 se >«» 
lecdpioilf («iií4fff éednp), ^ro^ jnatfiř toji 11a ©Itářf u tltileU 
iiice oprawítl a »rtmi ffwoSn? ojboMtt. €Maiot fe to na po# 
bř!o»(Snj Sbo^u sa tu wfroH, \t ecljo 6fabii ob ^ubjcj ^olřr^ . 
jeeia «t:áníC. -^ «oetí 9^^ ta! filf4«n< Wttít W«t^ 9*lftí 
f ttd^mati I — - í 
pBfpnřeni.] 

ttl to(^0/ fwi fdiUumatife po0Íffiriigc, 2^6o tfajntt př)i 
fafratt ncn) fřoB<»/ « M» 5«*á|e§j »U přlffoun: »bd' 
e foil^o^ cen t^í^o s a f^o fe gc^ nc^tiřjipe smočit}^ rol^o g^ 
otr^Mi* <£aÍlo po0i pvjf4^ ge^nofU«»i NienT/ a 0^ ti 
^obysmisi mtst ntnii wefPfctl ncpMtelfhvf. &5oby ft 4le 
pfébce opoioálit ř nlřomit 3 pfáceffVi^ tmcne fe ntpřáf 
€útt9 MíAf přjfnl býwá pp€rf<l4n« %uii fe byli f r^beie 
w ufcwitó pf fPAlfnofH b^«(ltii^ týioAgi ^ ntfftof^idf 
5 Patene fAujent/ 4 p^eyprw tař tttftinl) fe mufegj cb^ 
ctjciii fedoiFrác ^iM(^rabirt a mimo to gefTré 9 rufft ^oby^ 
ff A pofitcy bárl. Po bratři fe aU 5a treft pvobaf { bo 
ptroctw) Cnrřftm. tDrasebBJcl bjtoa^i téj weimi přifiti 
JAu^eni a crefláni^ ba t caři reii obfAuaeit býwá, řbo 
wtiscn gcfl^ U ^f^o 5 př4cdf7it^o fmene 3< fwlea feifet* 
Cař pen^ni gfAii u litcl^ fmlAUwy. 

^ofUnpwj ge^ <rno(l/ fKrAtt we wMi cti mAg} 
a ge{(1$io prátuA SA fiDAti wyt^lAiTug)* Bbo a4c get^o 
blA^A 4f<t 3ii§iti/ mufí fi břjwe oc^tAiíce me|t nimi inyt 
iDolHif f ^enittJ ott)|Tem přjltl wtifií)o pťiixňovoáni ia$ 
pot€«bj nen) ; fief> mAlý b^reV gtj boflA^ugf/ CtrPAfA (i 
ÍP tito přfpabnoflt naPloDiri/ an fl g{$ w tom libuje/ $e 
<M A .ne gittf ia ocf^raitce byl ivolen* CAfoivý ochrance 
mufi d5tncf ^a §4|^ gmlnj/ a. rrAgAnflmfwým 3a ci3m<e, 
<o fe lot)} gct^o c^ovoáiri ^o(f&/ (láti. Stířolt CirfAfoioi 
gfau (^rbj^ řretfiro r43 gím owffem wyc^ów4ii{ a obcf^ob 
A Cupfy bÁw<i/ p(ebc bAtttná tAfi w gegi(^ frbcjcb gu 
ff rA pf átelflwi, A tAři fe iv p(A»tit stgme přUlnétiim '• 
gegí(^ ptStetífn)! fe liť<ř2i3<Skit>o, Pfebtgjti fe g4m A4e 
wtico přjnAbnofli mufí» — 3p3fob/ gApoioým u ni(^ robii < 
ny tiiPo^o 3A u>|A|lnjbo berAU/ gefl gafo u mnobf4) in^ 
^íďÝ(f^ fmenff. tnatf a pobá totif ci3imu / ftzttí^c 3A 
»7UÍln}]^o přigmauti á^^t, pr0/ a ob té boby ge mu ma^ 
rPAu A on Aubem geg) tobiny. t\m nAbi|.bt ct3tNe<; 
^neb mno^ffio} př}bti3ný(b/ ponlwAb3 CivpAfoitff p^bur 
3cn^«pf I ob ttey»sb<iUttlg0i4^ pofolenj po^jtagi/ a pr4^ 
wo iMo^btAmif gi3 pfjbuifttfiipj sa fivACAU poi^tiMiolk 
přjfitC ueiáb4. 

CírFAfoA^i gfAU nyiti tiA polo mo^Ameb^té/ i »of 
^ by^ íTovo f jcí/ |c MAf } naApvj .tt4bo5en(to}. (5u 
%xá^ řAlli wyfottátvAgi pfeb ottářemi/ fřjaem piof^^lM^ 
Hftrir ó(«t; iwíétti mr p^lflAn^ I* JifiNol ^wcB> ro3y 
n n^úty/ gM^ fe by(o bf)9e n^tió iia ^fan>ii Mámo* 

- -«i<r gf b t i »< ) o :5o^A a ha mAtPu bo3Í uvéř j , A o 
tito mAtft přepobtwnl iPici ivypr Aii>ngi , gAřo u^ptoi 18» 

i»o«i4^tí P#(^>t o bo»fiii4 (•^4. Ipoflkoly iiA3lt 
i»A3l NebeflKAiiy tii$ff{ t«by, a ib objwláfOuf w4|noffi 
roAgj tři bobynl, ftcri uAb íworno(l{ bbég{ a pocedu^ 
opAt9»^. C«mto f^o^ynim fAs^ý obtefe ^ ntj wsbáCei 
««g(n <e(lti nAflAupf^ gAFo$ I potom/ f^ <\\t fwé cefřý 
^o(reI• eio4tra fe (Iawí u tiic^ mno3ff«>J/ neyflAwitígin 
SfAA Afe mllonoce, f^eito fe celý mifjc poiiio4ni iMigfc 
S^3Bgf. 

UlAfA nepo3{t9Ag{ niPby/ řromf teiirc4t/ řbyj obit 
pfiii<mtgf, Aitfbo řbyl niroj^o cÍ3i*o tt fcfee mAgi. TSJbH 
m4 CirřA* ^offA; nířby fl mému nefebnc 5A fí&\, ^o(t 
fl) fám u fulAtžl^o floJfU/ bomácf pán a celá gf^o robif 
«A dog} octtmi IA nim* »í fbyi »o<l pf oblojeni^ n# 
mife sJblA ofoflf; pobá fe mjfA bomá€}m« pánu, xi<» uém 
gi boflAne ge^o robtUA, a ofiAter fe pobá ottofAm. SeniL 
»i fe (lybigj pFeb mnifřými g{|H, a proto tA» swláffí 
flofugf. Hjjce m<)gi ivAbec břťwfnl, a prpý jAffáwagj lí 
tii4^ AuřAb wibWeP. Přeb 6\b\m a po gibCc pHnefAn 
otrod t9obu, a řAjbý^fř umygé ruce; bř^e f< Afo|áM( 
bo glbÍA nebá/ borAVAb ntivsjwAl :&o^a* ^(řAtnf gfatt 
CtrrAfoiol welmt .(Iř)bmJ, a gegi(& obyřegná potrAwif 
gefl iMřeni pri>fo a tr^fl^AU foH. OocHa gt Alt ntřbf 
newAfeflj; fotwA fe fíf tiA polo WAřent geft, eiege fe 
wobA, řterá 34 nápog (lAufjj řaíTl fe tAt biAu&o mft^á^ 
A3 3(>Attd«C/ potom fe H 3 nAMby ju (UU a oe4)á i;i 
WTflybnAtttL TAto nAtt>yr(á fll^bteofř g«[ glm, ob3mlá(rcl 
ii>e itáleíní* ÍAÉcťíř, ivefmi picfpííTiiá j pe3bf« fl umáft 
nwlý pytlif e ivAřenfm profem I fetrtU/ a ge ka néfoliC 
bit} flrAU^Ait b^bre 3AopAtfen* 

a>b3n7láfftnj . Ale oby^eg ge 4t ai4 # ř a«44l<tt o net 
mocnými; tf aP fe fbo ro3flflnl/ (^neb fe bo swláfTtn) 
fwřtnice poIoJl/ řno^Aum n pofřete mn bAgf^AWldr 
f lábimo A mjfřu e tvobau / bo njfto fe řerfhof megce 
(^obj. B^afbfy fbo nemocného naxĎ^t\w\, u^ob} třifráte 
flabtipem ua rabltct, fmořj prfíy bo ipo^y^ pofropj geg 
A fábá 23o(^Á o bojfli gc^o tt3brAmeni ; potom fl teprw, 
i»t ftv^tnict febne. llboby fl Ale přeb IttAřem ftteut/mni 
fl platit pořuru, A to gfau nA3HřJce pf jgmy tAmnlgff|<& 
ÚPařa. ,. 

^^romáfbéni 3J\flAnAu álou noc u nemocnilo ?^ 
pfáifU A pfibn3nj fl přinefau d febau votJtt^, a t wti^ 
Utn přfgbAU ^ofil a 6)wřy efletnáu a lyrau. bjiPfy fit, 
poflawlgj na gebnu ftťAtiu xbt fwftničx, pofíi na bruf^AU 
AiPoenAU 3PÍmAM i^ále^nAtt pifi n. 3lonecnŽ ít bogj bjivk ^ 
fy ^o tance. tíA to poe»e^»ub*«i a lireb mvfeř} fe wy#' 
prawuge nfgaPá bágřa. .pó/iDe^tfi U hawl fpoleřnf/ 
mi ^ry^ 3 niifefto oby2egn< poflebn} bfwá, U fe řue fu« 
4fArfa (Swtebad) ři( (iropu poméf}, po nimi ^offi a bjmry 168 ttto frac^d^wili S^^nií* C«ť ttplTM první ucc, ^ nu 
mocný ani bo(t málo na gemo nebá^ fe f>y mu procu 
tx^en byl tafowýro ^řmor, fitab proto, §e fe dflýtbá/ 
^átf na f^é flo^fl snácí ; nebo fnatí proeo, Je n^éfelé 
pfftomnýcb poíínáni boUilí mi mjrnti anebo Se mn ipá< 
léčná bubb^ ynulilofti bobáwá, i^^y} amře/ umysfi 
mrtwolu , obleť natí gi to nowý (fat a' P0I03I geg na 
itmna ro^o|ftt« n#boJcjFón>a ^btaň-H [t^wni wyfi^w) 
pffb boment. přáieU přigbau bébowatí, muSiTti.^egbau 
6o ftvécntcc/ gebnoit ruCan přiPr.ýwagicc očt^.bru^au fe. 
hiftUt w prfá/ t^^bndu na foiena, a taf blanf^o bébugi 
A «n ptfa f€ peran, as fe gin řeVne; IDofl lo^o gt3l 
Potom fe iabigegi awjřata e oblety a • přenáramným 
pUřema (firem fe nefe rarew ř t^robUy na némsco čáflfa 
ebifi pro poctllni fe net^á. Ofťatef obécj fe ftvAvi\ boma 
pít (>obe(b/ pH Fúrtsco pfiUllcoflí fe ibóaCosp^w. nebo$y 
firowt nbilá/ gegá t neyw$báienég(n poromet 5PÍ»áwagi. 
^yco splwy gfan fForo gebtnfý pramen / 3 n^gs bígei 
píi€0wí čerpati mo^au. 

i^lawttí pot^řebnj flauMiofl fe afe Voná as sa tof, 
l»ři čems tobtna ^tfnuUf^o co neyfVwofln^t počíná. 
Xtéřby fe i 50 swjřat f obéti sabige, a fasbá robina, 
trerá na tfto^ fIa«no|tÍ pobjlu bere, jefTti U vofftmu tot 
mu poerawtt • feban pftnefe. tOfIttfni fe t^romágbi 
na pol^řebaim inj(lé> obfo a sbran ^ifnoU^o (e poloM 
na t^roboivý Pámen/ a oPolo ^robu fe ros(lan>i otroci 
fi ronrl. potvawa t oflarni wtc\, nátesegicj e flamnofH/ 
tfan na^romoblni »ftfol a ttrčen4 dm/ fteri co wjtlsoi 
»í myniPnau to gi5bé o sáwob* V^eyprw fe tfirrát wy^ 
(títiU a potom počnan seny cfemalospliv. Po SP^^u gbe 
itff fleft neyblisfllc^ přjbnsnýcb , foné f«( sa usbn wei 
tancicb/ tfirrár ofolo ^obn, fjřrábau fí nflTt/ ai frwácegi 
# obétugjce-.rnto ffem nebosciíi>«oi / wolagt; Cobi gi 

třináflfjmel potom popabne gebenřasbý (ue fuPna/ na 
robe le}ic}t^o, rosu^tne ge gafo fovanf^tw, fToč) na fSíf 
^ ]^bí o^ ^tobu. tDfTitfnt oftatni gesbcow^ fe pn(ti sa 
mimt, <btlct fesmocnitt nabfečenét)o fufna/ cos ale fal^f 
€0 neymoiné^t (bráni/ aby nfm potom mo^l sinPu uctitt. 
)>o fřončené rieo gjsbl počne op^c nowi gesbin) a 
taM bit^ni o }áiooO/ pH čems f< w)t^5fi» báwá 3a obmtnn fAse ^ pjbfmmmifét $«»if^« !fiMfeIba boPonč) 
(lawno(l. 

IBlbo přr tafowf 4to (laxonofttá^ co mjtés nfgaK 
obmény bofá()ne/ .nepobrjí obbrscnl fbčci pro febC/ alt 
poctí gjmi Práfnau p(et« $en(^i gfau tafi tnftbtc u Cín 
řafft we meifé oáSnofii. :&býs oe sMfřau fQbec fe-«§(i 
be/ ererá tan famau eeflan fe nbjrá/ co on : bes problenf # 
•lese e foné/ a sbmořile gl s^b4/ aby fi febla > nefebnedi 
fi/ boprowás i ^i pčíPfy tae tlau^, aj ge ceftý rostúebair, 
3a(^áleti ale n níáí ienffl nefmlg}; fámy mnf^giviffaCy 
bomáci .práce safíámatí. Sno i b^f^ti paničfy./ f teré^ 
^trofyn magi to (>ogno.fH, fe 3aml(tnáfDagi fptjm QatA. 
A to ne vosby pro fwogi robinu / tafé pro gtni> genf 
této pomoct potřebngi/ a f četou gen látru -^aqU Cyio 
práce nebýmogi běse »(re(^o tvlufu, a wyfn»ánj^9<8í^ 
fe nemftsečoflo gináf gmenoiPati/ nes welmi fráfni* 

mimo to nrgf<iu Ctrraffy tarosaivirány/ gařo 
obyčegné s' ny tot wý(^bbnj(b ^ f ragtná^^ ; wflfeďy p«$fi 
'wag{ neobmesené fwóboby/ g|$co fe sřjbPa lby trerá ntt 
^obnau (Inne. ^ČPott gfan CírfafFy fftisk, přebjCť jug(aa 
taC \V\lntf gaP ge obyčegné wyd^wAlugj. (Dfan prHí| 
fíťfylif Čet>os přjcínau ge ťabáteP s niarofinn '^ffótomti 
nÝ/ frerýš na réle příffitý magj/ a ear blnnl^o nofi^ 
al fe na má) rostr(^á.a s nlib fáni fiMbá* Cofomýto 
ifat n^fegi as bo ptotobán\, fbesto geg séniť^ byPau ros# . 
^Isne. ientii^ ft )nttf{ počínati/ gařoby' mocni nttoífta 
4tél/ a robiné gegí muff ^n fám pf ínefH »éno Ma ocroi 
cj4/.bobyt(u a sbrant* 

Henofl a nabřečené přjčiny nebagi. n nic|^ tosntfii 
ttmétt}m a toibám^ přebce wffaf mno^é gegi<b mýrobřy 
pocbmaftt saflnt^ugí/ smláifté co fe Y»Ýrobfft ocelomýt^ 
botýče. Obito Qtalá) ge(t/ gařo rytjM býwal. ^utávot 
mag) wsby blaube a ffitcfí, a taf qato perflfanf mye# 
ifimu fibogi nctn a sbwořilofl rfm na geivo bá«i>agf/ |e 
f>feb ním ruce raf (wifň, oby ruřáwama přikryty byly» 

^rba gtfť u níA na loelmi nisSim ^eftf flnpnU 
PFeb nebánmem tepno posnali wétrnft úiltyny, a málo 
fbe fe gi4» gefTté fpacřuge. přfroba ge gim fftébrá / « 
barA gim pobávvá wflTeC^o bru^it/ ale Cirfafoiotfi gic^ 
nec^tlgi/ ba ani ntttmégj wáiiti* -^i*--* H a ? i t ř n t i. Pomlti^obof ufas v^p^irobi obgewil fe wrar nai 
^anim íefe Slorytana/ na pan(tmí mnfifeďlm/ lonfFé^o 
i«o*o to čafe abwentnfm. »yla tam totij pafcřa bélánA * 
Or mesi ginýmf filnýmt fmenr taH stbtn bur porašen, 
m Mimy fe byla to bUwí rofllá^ gaCoby poboba Panny 
tttarie HAÚtttanfti, á na podamenté ffogíci/ mynalesla* 
Záf^nti fe poboba tato celým řifage břemem. Fnbfk. ^ 

Pobobttý pilbéfy, paqtatugi fC/ se gfem 3a bis 
ňnffiá) let mtbU m Sebltcjcb* 33ylaé/ tu^m, poboba , 
rruct(l;ni, ffejto fe w ro3frnP«»*« P«f^»* flmeflřomim 
Mlesla* . *— • 

Va ejeypo^rtt imifké to ^inboflanu) ge palác po 
febm pof;:bobí/ a má pobobu rospro(lřenibo pámowlf^o 
ůcafn, gtvofto tola mypobobffngf pef?ře bareubná oCna; 

eiyffNmf tooefn «till beferřrát b^é imavk bcertt 
itapomjnatK >6et? — d)o^ -^ (lOg 3tawna/C ale welmi 
Sfíbifa 3a fhpobyti (Ifc^me: >33ti^, ctnoi!na.c %bfi m ^ecF^ bml neb efi nebéfe neprfll/ ge wilf 
bec po ivfídr^ obyčegt/ se bjtfy mest febau gebno to^i 
wolf/ nastfjce (IrotPa/ giesto fmlečcné se flato trowAO 
lobtoinau a p^lnjm řmilínt osbobK S njm ^obí po^ n^fl 
ob bomn řbomu/a SPJ^vagice* %albi feblář anebo fébU 
(a Aittfí tomuto bité.tt loobn na biaton wl}t\, na.snamct 
nj befTté* tnimo to báwag} tofpobáři bjtfám tafi néco 
ňa ptniiHb, obyčegné tnretff pen|s/ f »t^ fe para gmto 
nuge/ a aii Mi^ P^at)* 

Hafauflfá nárobn) . enctftppebie nbáwá 2200 ofob 
mulfřé^o po^lawf friec^ty ^Ufti , a poble robin počfc^ 
14 řníJat/ 172 (rabat/ 80 fttt^bnfá) páttA a toiti m^g 
100 ryejřft* 

aiby! fe bKTt rospr^/ nemlKe 3nl»a wclf4 ivo^a 
posiii; pvotoS btttf gen/geben mlIŤec na penise » bomf, 
a ten opatrug (ofpobáf • ttglem « »cfenij« 3en« í|. pe^pjfltUiv 

Q 7* kwrtna [P ř j I <r Ij tt Xtií.l. T^^ 1835. Akádemia ruská. . 

(JFolni ůle dorpaišk:fc\ Ulopiňu,) 

Cril Petr Welik^ , Blawený ^ prwj zakladatel 
nynSgl^j moci rtiské, obrátil srakj swé ua wzdélánj 
lidu Bwého ctfrstwj: než zaloSeiiá od ného akadeinia 
nauk nebrala nižádného ohledu na literatura ruskan i 
l>ylá gako zrostlinau cizozemskau, přeneženau na pd- 
du ruskaCi, do zehnwárny ně>ahé w zeuii té, kteráž 
ówiiem osobám geduotliwým^ponékiid potéieuj, nikóliw 
ale wétsj Sástí národu prospěch siifisobiti mohla , ne- 
bo! gakého mohau mjti prospěchu ustawy , oswjicenj a 
wzdciaiij národu ur6'eué , pakli^ že gazyk a literatura 
národnj, gedinj tito prostředkowé ku roz^jřenj wzdě- 
lanostimezi lidem, z nich tvylanSeny gsau? Chybělo! 
tedy až po £asy Kateřiny II. wRnsjch nstawn^ kteráž 
by se zkaumávjm, rozwj^enjm a zdokonalo\ýánjin ga« 
zyka irárodnjho objral $ uebylot "w Rus|ch akademie, 
kterážby zřetel 8w5g na literatura ruskan obrátila; a 
práwě takowého ustawu žádal prospěch wSeóbecný 
dal^eko wztahngícj se řjse, d^siognost národu a gazyka 
ruského ,<wnémž »e welebn/, bohatý gazyk staroslo- 
vanský neywjce zacho)nra]. Sláwa skutkSw památných, 
přegde gediiié sláwau ducha k budaucjmu potomstviru, 
kraginý a mocnárstwj, nad nimiž se ueskwěge swét- 
lo wéd a uměnj, gsau smntným obrazem tcmnostj, we 
kterých ^sjly dusewn} huigj a znamenitých schopnostf 
lidé ku poznáni sebe ze sna ukrutného se neprobuzugf. 

Dobře tedy nznáwagjc wieobecnau ufftawn ná- 
roda)ho potřebu, widauc^že gazyk bohatý národu w«. 
likého dotud ani slownjku nemá, a g8aQ& přesw^d^A- 
na/ *e uměn} wzdělávraná gázykem cizjin w národě se 
neugimag;: založila 1783 Kateřina 11. akademii ruskan, 
•kteréž mimo peoéz ka zakaupený domu 6000 rubl5 na 
r^6if wýlohy \ry kázala. Slawná ucenostj a dtichem 
kiiélna Paikowa podala podlé w^le dotčené efsa- 
řatmy náwrh k nspořádánj akademie raské, ze 60 ddu 
stfležeti n«Bg|c;, i wy wolena 'g«at za prwn} praeaident- 

' I>ne 2t, řjgna oiewřeaa akademie , a pr^m^ we- 
fegné shromáldétil držáno. KnéŽna Dai»kowa obklj^ena neywyisjmi.drednjky, neyznamenitégsjnii profesaory 
% alawuými muži učenými, mezi nimiž se gména alo- 
Wútných bá8ujk& ruských Deržawjna , Cheraskowai 
Kuéžnjna akwělá, pronesla w řeČij w ktf réž krásu ja- 
zyka ruského welebiia, se zápalem slpwata: „Znám 
gest obgem a bohatstwí gazyka našeho, w něm zagi-» 
até ani mocná wýmlnyrnost Ciceronowa, ani sladkost 
á lepota přeBwědSugjc) Demostheuowa, nádherná we«* 
lebnost Wirgilowa a zwučná lyra Pindarowa neztratj 
ničeho ze swé wznešeué krásy*a dfistognosti/' — (A 
co zde powědjno o ře|i ruské , platiti m&že w ilplné; 
mjře o našem gazyku českoslowanském.) 

Akademie wy tknula sobě hned s počátku z9l lAČel, 
wydpti síownjk a mluwnici ruskaa, saudné rozebrati 
a zkauseti letopisy ruské, (o gichž sebráuj Kateřina VL 
razkazy Synode učiněnými pečowala), chrániti gazyk 
ruský od porusenj prwotuj geho Čiatoty wlauzeu|m ci- 
zýeh slow. Dosu4 i^eáplný počet audA doplněn pozna^ 
náhlá přigatfin mužftw, gichž gména dosud u lyěrné pa*- 
měti přátel oswěty w Rusjch trwagj j a Mrypracewán} 
sk^wnjka po pjsmeuech swéřeno gednotliwým audomj 
alawného mjsta mezi spisowateii zaugjmagjcjm. \reli* 
kánské. djlo to dokonáno gest teprwa 1794 po gede- 
uácti letech, a síownjk ten etymologický wydán w 6 
djlech, gakož i mlnwaice i mnohé užitečné a w&bea 
prospěi^né knihy* Cjsařowna, widaucj s potělenjm, gak 
zdárný znik akademie gj 'založená bere, podala , radan 
metropolity Gabriela pówzbiizená gsaac , na d&kan . 
uznalosti zaslaužilé kněžně Daskowě zlatý penjz, kterýž 
ale tato nepřigala, nýbrž geg radegi starostliwimu Leu 
pěchinu> stálému tagemujku akademie, neyúčinněgs|mtt 
au(^fttujku pracj jifegjch postaupila. 

Staw aie nadégného kwětu zadržen penék|icl po- 
diwnan powahau swéwílH ztistaweného Pawia, cfsaře 
ruského , a teprwa Alekseuder, nástupce Pawlftw we . 
wládě> Uědrotau swau w nowý žiwot ku nowé Čin- 
nosti probudil pozasnulau akademii, wykázaw 25,000 
rubl& k wyatawéní pěkného domu, a přJpbgiw ka pra* 
deilým 6000 geště 3000.ruhl& na odměny za překlady 
wýboriíých klasaických knih. 190 lUM se přelol«n| d&le^ié pamiikj starého bilanw 
ctwf alowantkélio : „Slowa o pluku IgQiowé, ' (kteřaiii 
MieJÁ ^as)rteiii iiaifin t^skoalowantk^oi wjložil W. 
Hittka 181^0 mimo (o ale w/borné pogednán} „o wý- 
ttlowiiotli p|aeu awat^cb od admirála iSifikowai mnohé 
háané od llioiSaw|ii*i ,,Dobfom^ftV< oléiend 
pohádka ,,D a i e i^k a a^' ' proslaweného ' BohdanowiSe 
nácházi, Wjlly? lak péS) Bárodnfbo toho ustawn, ml- 
BénfmAÍ monlf prtfce pomineme, překlady Tacíta, Sa- 
lalda; Boíleaa, (Umln) báanické) a ^o^ch kuéh, o sta- 
ré literatuře gedna^jc|cb. Tjm 5asem obs.tarala a kadě- 
miaiio^é, semo tamo pooprawenéi doplnéné wjdánt 
álownfktt ruského. 

Tletj praesident akademie , tagny radda Nartow, 
mni wij wáSnosti a wdé£no8ti hodn^, umřel 1813 a 
na mjtto geho wywolen za praesidenta 8la\yný učeno- 
st} awau admirál Siskow. UstlownUu příMnliwostj a 
péSj nonÝébo praesidenta lépe, krásnégi neS kdy gindy 
prospjwala akademie. Admirál Siskow, sám dAkiaduý 
smatel gazyka ruského,- miiown)k npřjmuý wéd a nmé- 
pf negeu pracemi iwými, gel pozdé^ akademie w Í6 
d|leeh wydala , nýbri i lozmnokenim dftehodil roCnfch 
tweleben{ natawa sobe swéřenéíio se staral : óu wy-» 
mohl totiS na ejsaři Aleksandrn, gehoS tagemn|kem 
^prwQ byl, |Ee 60,000 rublíl ua rok ku prospěchu aka- 
demie wy kázal, on pogednánfmi swými mnoho k no- 
n^émn a hlnbakémn poznán) řeči materské přispél, on 
třegmé dokázal pftwodnost, a weliký obgem gázy- 
ha slowanského, on nčinil prospé&ný náwrh, i podal 
sám okusy etymologického porownáwagjciho slownjka' 
^lech náře^j slowanskýcb, kterýS^ zámér překrásn:^ by 
se €0 neydřjwe wypluil, uaueyweyS práti mnsjme. Ad- 
mirál ftiikow přeloSil i \rydai nái „Rnkopis krá- 
lodworský,<( slávrn naši, lu krásnau památku bá^ 
siiÍ4t^Yf slo\Tanského, a Hkontíl práce swé „Okiisem o 
p&wodu, gednolé a rozdjlnosti ga^yk&w.*' 

Zageho zpráwy póčaJat akademie pogedndnj swá, 
|pod náswem: „Náwiftii akademie ruské/' wydáwa* 
ti, gichk počet dosud na 12 swszkft wsobé uwod k (i- 
loftofiokému zkaumáuj skladu řeči a k odbaíenj bohať 
atwj gasyka ruského obsahugjcjch. Mnohá z pogedná- 
»f léchto gsauce w^borné psána , i do cizjch gazyk& 
přeloltna gsau. 

Mimo to wydané mnohé gitt4 knihy^ djlem pSW 
wodi^i, gakol gsau djla §i»ko\ya/a ku posledu krásné 
ohttsy mladé, obzwláitn jmi dary nadané básn jřky ruské 
Kulmanowé, gegjk péfcné sehopnosti giX w kwétá mladosit ■hwaly, djlest i překlady slawn$gs|ch dél, ga- 
ko Iliadn Komerown, přeloSenan od Hledi{[ei*-.6iný 
geité způsob , gakýmS akademia na wsiiikáni' wéd m ' 
oméní p&sobila , gest podpora a odména , která ni mu- 
SSm zaslao£ilým o wlast a literaturu ndélowala, i d^sud 
ndélowati neprostá wá : poctilat wélikým zlatem penfsem 
památným, weené lOO^ukátá, Karamsfna, aJawné** 
ho dégepisce a twfirce prosy ruské, Krylo wa, wy* 
horných bágek apisowalele, po^ilat gj«» pro ntéloiié ae* 
lanky ruské na slowo wzatého Slépuskina, poslaílal 
geg slawnémo sběrateli srbských národnjcb pfsn} Wu- 
ku Stéfanowiti i naiemu Wáclawu fiankowi pro 
mnohé gich W oboru slowozpytu slowanském zásluhjv 
Ku powzbnzenj lásky a tauhy po zdokoualenf se wga- 
xyku materském u lidu pospolitého, udělila za odména 
Michalu Suchanowi, sedláka archangelskémOt 
geuS pékné bágky a p}sné ruské sepsal, střjbrný pe- 
.njz památný, i obdařila geg, aby se se swého bf-' 
dného stawu wykaupiii mohl, 1000 rubící^ a Jegora 
A 1 i p a n o w u, sedláku od Kolohy, za bágky a rozma- 
nité básné, plné wtipn a neobyčegtiých schopnostj , ta-' 
kýtéž penjz, i zgednala mu na dobrotiwém pánu-geho 
swobodn. — Toiot gest krátký a struiSný přehled prac} 
akademie ruské. Mbrawské národiij pjsně, 

sebral F. S(nflil) 8w WBrnŘ, 1833. WytiStenyn /ozefii 
Giřjho Trasslera str. 128 a 94 rytých náp^wA. Za 
i zK 12 kr. stř. 

We knize (eto podáwá nám p. sběratel ke 
200 národojch pjsoj. Že ge na žádná pordjly ne- 
rozwrhl, omlauwá za gedno sáln^ skrowný^ počet 
snesených zpSwů, za druhé' i sama předmluwi^ 
z njŽ denárům, našim zde ndcb předložili i z gi« 
ných gellě přj&in aa dobré oznáw4me» frawí 
toliž p, S. r 

Žádalo se, abychom wflechny pj^né hanácké po 
soblf, slo\f ácké. opét po sobe a t.. d. sestawili) ale též- 
ko gest meze naijch podnářeSj udati wérnéí. Na hraAi* 
c|ch uherských bydlJQy Ailorawan sliige Sloviráhem, al« 
ne zuplna a ne wšechno řjká tak gako Slowák ahec« 
ský i a rozdjlaw mezi tjm a oným přibýwá .skoro ji^ 
každan hodinu cesty. V samých hranic uherských pca« 
wj se: nagmakssj, uét«, mohel, bol, wychad*^ 
zámj preháikám, na wéii wysok^> robjrjkt tmáúMÍ, diÉil«, <«•■» koAVk- Gdf 8*en aikíilft 1i*- 
áin. od hraoic, nslyHs ard getté: na wyiokeg, re- 
^frryk, r.adoiI> daaa, dna*, kakaj ale mjato 
mefpHáněgí aweámfýcÉ řfkd aai nag^méki^ naas, 
nakl, bjl, wjakádjni, prohánjm. 6di nemno- 
ha>ddle> sa^ei na^méktaf, wéi-i^ ztratj a« ti re*> 
^ryk, pak i wj€hdáfiii» «itftupje« tlowfim rebřfk 
nab řebr|k a wyeházjm. Postup zaM aa o mjit 
eoaty, nalysfi řobřjky a tak ao ti s w^le vweden^ch 
spftaobftw ztrát) to ^en/ta zai ^edaii| ai napoaledj 
pří^daucjnu ti k lamým hratticem deskám nezbode. zě 
wlééb bořogijchníc n«l daia, daan, kofia^ ba i 
to W nékolika weanicaeii oatanpilo před Cetk^m du- 
a«, daai. konét a ze rebrjka od^al ae lebřjk* 

Podobni se ti povrede, T^ygdeií-li od hranic poU 
skřeli. Tam mjtto d (ne na začátku, nýbr2 na konci 
slow, k. p. rnká, iíasú) ma^ ó, kterému gakéa pólo- 
wiČátné n pHwésug^auy ale tak, že polské i} (r^hf, 
nie6i|) uz nen) zcela. Ten přjvrések, (fm wfc se 
Han$ bljSjl, tjm wjc se ztemuugei ale i na Hané| 
kdož owltem na iv už ani připómOiut nebude! , ušly- 
l)H přede něco wfce než pauhé 6, gakýs leniwy decb, 
který ti wéstiti mfiže, Že brzo slyšet budel on. Sám - 
Hanák, g^éstli, ^ak s\e nékdy při lekiintj n^b gine wásni 
stáwá, wykřikne: hóřj I 6, Bože! prodloužené toto 6 o 
nčco ginak pronese, nežli é we swém kóř}, ruko, 
nesó. ^saut mjsta, kde, powíli ti obywatel něco o ^ 
swé rnce, ty řekneš, žes sljžei ruko, a twSg towaryl 
se bude bádali, že to znělo rukou, at zamlčíme , že 
nékterý užitek sweden pjsmem žákftm předřjkáwá ra- 
ka-u gako we Augustin. -^ Gak se ménj d, 6, on, tak 
též ý, é, eg we poblavřj muzkém k. p* mil^, milé, mi- 
leg pán ; též we poblawj ženském eg na branicjch če- 
skjfcb, k.p. mileg, milé, milý neb opét mileg pa- 
nf. Zkrátka, řeČ slowanská w IMLoravřé gest ustawíčný 
přecbod od gedňoho ke druhému nářeČ), a Často se dwo- 
ge setká w gedíňS gedué, tak že i tentýž Člowék ge- 
•dnAu řekne mileg pan), po^dťnhé milý pan). Nenj 
teda diwu , že we prostonárodních pjsnécb. obzwlásté 
w rýmech grammatická d&slednosC nepanuge , a proto 
gsme do rozdělen) gich na hanácké, slowácké , podho*^ 
rácké a t. d. se ani nepustili. Či-li gama už k wfili 
nagmaksf, nagmekij, nagmékit), negmékssf negmékČ) 
mdli délati patero nářeČ)? Kde wládne ú, drž Čtenář 
pfseu za stowáckau, kde é, pomysli, že sly^) Hanáka, a 
cbceli, m5ze také uznati, že řeČ spisowná owSem nék« 
dy nad domác) zwjtéznge, ále hned zas domác) zwyk o 
přednost ae hiásj, obzwláUé a nejjdále při tom, při Čem Teánň ne swé slranS má, k. p. koJ&a gedněke. Iron S 
^dwa; rftža gedne, rižs mnohé. 

Frice p. S« gest sama na sobS zialnžoi a 
mnaime ma za ni wdéčoými býti« 2 důwodá 
ale, geho alowy pr4wě awedeo/ch., gakož i s 
obleda toho, Že i daeh' Seakoslowanakých, w 
Čechách, na MorawS až do.Sloweoska obyCeg* . 
jBtých pjan') támtř týž gjsst, neradi widjme. Že ae 
dle slaráho uaSeho osada gedna wfio zde opSt 
kaaskage* Slowaná ostatnj honosegi se krásný* 
mi zbirkami národiijeh swých zpéwů; máme-IiŽ 
my gedinj zahanbeni od nich býlí? Kdo giŽ něoo 
pracowati eheel, ohledni ae dále wůkol aebe, a 
hleď w meze počjnáoi awáho wSecko to po* 
gmaati, eo do nich sjly twá i prospéchowá ná« 
roda smfistkoali dag).. Sjp giŽ ge^aaíi. z taalce 
bereS a na tétiwa kladeS, i gíž tedy gen tak 
wýSe pozdwihní a sílnSgi napni, aby dalo do* 
nesU Na ugma wStSjch pracj mime giŽ tolik 
kaaskowánj a záplatowáoj, Žeby wSra koneční 
každáma srdečnS ]}to byli mSlo, nad to geStS 
něco podobného přičiniti. Spisowatel, na we* 
řegD08l> wystupagjej , přesláwá, giž pooSkad 
wlastojm pánem podnikán) swých býti; ona sice 
pořád geStS z něho a z 08obn|ho zamjřenj 'geho 
Wzntkagi, mnaegj se ale wždycky podle potřeb 
obecnosti nzpAsobití, rozijřiti aneb záužiti a gi* 
nak zaměřiti, ačkoli wždycky postačítelnost) ge* 
ho obmezena zůstáwag). Žeby p. abératel byl a 
to býwal , netoliko na Morawě zpjwano pjsni 
aaplněgi sebrali, nýbrž i ke snůSce této drahaa 
polowici, Ceske', přidružiti, gedwa posbjbowati 
gest; zajisté, Že ugroeli se kdo sbjrán) takowáho^ 
potřebná podpory nalezne, §inák*H o\ni horlíWi 
a trwale stálí bnde. Zat)m gest nám owSetn zbjí^* 
ka p. S. wjtaným dárkem a dobrým přjsp&ATkem 
pro bndaacjho zběrateToi gehož kežbychoin ae 
brzy dočekali! 

ZwláStnj knihy t^ okrasao, n)Ž přede mnó* 
hými, ano neyaapIněgSimi toho druha zbjrkaaii 
předčj, gest hogoost (94j přidaných nápěwů, pro 
něž gediná každý prostonárodnjfao zpěwu alo* 
wanékého nsilownjk welmi o ni státi bude, a wě* 
ra geat ao k žádánji aby každý zbératal pjsoí triL í 

pUnSy gako p. S. bleděl ke drabtf ielo, časem ne- 
kogjcj se gegich polowiei. Ke k od cí (sir. 117*128) 
píídal p. S. nSkqlik dilem pftirvadniiDb, prostoná- 
rodojin dnchem se zprawagjc)eb, djlem přeloSe- 
DVibh b48n)(.Iiatonowa swatebnj ag.) Kčemužto 
ffdoy w&ro n^wimej kdo co oaipjSe, nemasj i wy- 
dali, 8 wyd&-]i (o, al to dá qa slušné lojsfo; co 
se ale zde přiwélených b&snj týká, niáme za to, 
2e. literalara na nS geStS až do pohodlnSgij doby 
bekati mobla. 

OstatnS gest vrydáo) samo dosti slaSn^, 
prwn) to tnlijm naSe, za nowčgšjcb dob na Mo- 
ra.wS antíkwaa wydaná kniha. K lepšjmn poho- 
dl) gest na konci přidán regstřjk, obsabugicj abe- 
eednS uspořádané žSičátky p)snj, > BoLŠt. Hadébnj nawěštj. 
Řestero zpěwů gednp hlasy ch 

s průwodem • kytary 

od 

J. P. Martin oMoshcho, 

■ Gíak ifvelioe bÍ do nowegšjcb ^asi zpéwy wla- 
•tenslcé zanedbány _byly , netřeba znatelťlin budebui- 
ckého staWit našeho mnohj^mi slowy dokazowati. Az 
dosawáde téinéř, nevinnost swau wymlanw«gjce, wzdy- 
chaii gsme mofeli: „Nám pége lid!<< — Prawda si- 
ce, ie prosté národnj pjsne, co do rozeznaSiigjcjho rázu 
swého» nej-hrásnéfgsi Hsíj negen básnického, ale i hii- 
debttického skládáoj našeho uazwány b^ti mobaii: nel 
citowé wáinégs) a nyMéiiky wznej&enégs} zádagj k atw 
plnémn gich wygádřen j přiniéřeného také slohu. SkTá- 
dánj prostonárodný má bj^ti toliko daebem st^lutryl- 
l)ho; ono má bj^ti středem, z něhoSto ostatuj wčt\re 
básniclw) a hudebnictwj gako paprskowé od slunce 
wjcbázeg). 

Zpéwy (áriemi) a pjsnéími obsahá wznel^enégšjho, 
gak tfícehlasymi a průwodem fortepiána, znichžto wět^ 
Ij d|l k úkolu wyt2íenému w$ce méné se bljSj, bylo nám 
za Sasft n^něgsícb tak dalece poslanS^eno $ ba užlecbtilá 
podnikawost nékólíka horliwj^ch krag;anu, kterážto nám 
k potéSan) a ke cti národa gil^gtŽ rozkwjtati po^jná, dá 
se nadjti slastného pokra^íowánj. 

Leíí pjsdJ a zpéw& zdařilj^ch s prSwodem kytary 
WVbtti málo se nalézá. Nedostatek tento tjm inni^ bý- M iMdtetnIgs}, an powáifiáe» Inh^p^^ částka tM^ 
geni se hadbaii zaméstnáWagí , lotiko jia^k/tafe hrá, 
Tém tedy podáwáme to potétítelné náwéitf, ift pan i. 7. 
Martinowskýf kterýllo před.ftéktriike mésjci ,»?ateco 
cpéw4 Stweřofaiasých** milownjk&m zpěwa líeského po- 
#kytnu1» w.krátkém čase.»,Patero zi>éw& gedaohlasýck 8 
pr&wodem kytary" wydati mjn). Zpewy tylo dosáhly 
posud od každého posluc|i)i8e náleilté pochwaly. Gsaul: 
^obré ráiiO«<od Kollár».;^9Zaatawenj^o<< odCkmelon- 
ského. „Dawtípný milýV od jíelakowskéhoi „Gitka^ o4 
Sohage; ,>8lib7<< od Kardasowského, a y^Tuzba, př. od 
nízepsauého.* Některé nep&tcné zmény k w&li zpéwno* 
8ti a blahozwu^nosti budau aám lajskawé prominuty. 

Pan akladatel ani nauUlas j (harmonii) ani cleno* 
hla8^(m(?lodii) ubljziti nechtége, hodlá pokraZíowati gak 
a wydáwánj quartet^ tak též pjsn) gednohlasých* Po^ 
liěwadž se ale nad pofSet předplatiteli! uikd^ wjce 
exeipplár& tiskuauti nebude, tedy žádáme welewáiLn^ 
pp. odbjratele pjsn; (iesk^ch, aby ceúu předplatuj , to- 
tiž 20 kr. na siřjb. na geden dpiek , za casn položili so- 
be neobtéžowali. Kommissj gest w Praze u Mart Neu* 
reutra , a pránnmerace se přigjmá we wsech řádných 
knéhk upéct wjcb. O brzké rozeslán j exempláre bude 
wliemožué pečowáno. » J?, /C. Tupý. Literatur a maloruská^ WCharkowé wjl&el 
(l833 — 1834) w ttářeŽj maloruském welmi d&lezit/ 
sins: Zaporogbkaja Starina (Starožitnosti Kozák& zapo- 
rožských), bez udáujgména >piiowateIowa. Djl prwnj 
zanjmá: pjsuě a podáuj lidu o znamenitých mužjch a 
Jiiuech národu maloruského z Sasuw krále Štepaua Ba« 
toryhoj djl' druhý : powésti Malornsjnft a Kozáka zapo- 
rožských z doby trogjho spiknutj kozáckého. Djl třetj 
a íitwřtý obsahá r.neynowégí) powésli historické a pj- 
sně Zaporožcň, až do gich přenešeiij* se na břeky Čer- 
ného moře, spolu wýgimky z historických dél, týkagj- 
cj se ZaporožcS. Pjsně we žbjrce této umjsténé mohaa 
sedle obsahu rozděliti w historické a opisné) prwnég* 
sj opéwagj^ události i tiiiy slawných muž&, poslednj 
gednagj o wogenských wýprawách a gsau tak řjkage 
obsahn ethnografického. Národnj p|teií domowem gest 
wUkraginé. Nalézá se tam geSté starých zpéTwákft, 
genž buá co zpěwáci, buci cestugjcj hudebnjci putug^i 
z gednoho krage do druhého a bawj obywatclS pf- 
snémi i báchorkami. W paměti oněch starc& Žige mi- 
nulost Zaporožcfi, a přechówalit oui wědomosti^ ga- 
fcých bychom na prázdno pohledáwali w knihách hi-^ 
storických. Lwowské Rozmanitosti, Časopis (ento wy«- 
cliáq u Jana Host. 
Pospjdila>wPraze> nt^ 
starém městě , w li- 
liowé ulici, ťjsle 946, 
a k dostáuj ^est w 
kněhoskladu wyda- 
%vaíelowu každý dtwr- 
lek po archu , k ně<- 
mu2to se we (čtrnácti 
dnech weždy geStS 
pAlarchouvá přjloha 
přikládá. 
Předplacen) u wy- 

dawatefe i u wSech 

řádných knShkupců 

rakanského mocnář- 

stwj na celý rok 2a 

,3 zi. 12 kr., ua řtwrt 

^ lefa za 48 kr. na str. 

se přigjmá. 1 poc. k. 

poStow. anřadech, a 

wSak gen za pAlletiy 

předplátku2zl.J.2kr. 

11a stř., týdennjk tento 

se rozesjiá. Národnj zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. 14''' kwětna] O, kéS by mely kwěty wéCuó 
Té mladé lásky doby wdéčné ! 

y •h Pjtert o xttonu, . [1835. B 1 e g i e. \ J> 

O wy krage> krage diwokrásné, - "^ 

.0 wy břehy tiché Saízawy, 

Předměty mé bolné zábawy, 
Kwám duch zaijtá, kdy2 slunce hasne I 
Tam gsme w blahém snSnj biaudjwaii, 

Gá a modrooká Juliiika; 

Slast nám nesla každá kwětinka, 
Pjsně naše ptáCky dtěbetali. 
Tam gsme trháwali růže wnadné, 

PSstowané bňžkem milosti, 

W nich se rdéla láska s blaliostj^ 
Neznali gsme losu tmy zrádné. - 
A wšak prchlo, prchlo zlaté sněnj, 

Uhasly nám gasné hwězdi(^ky; 

Nenkogné, wěřné sudiřky 
Do dnů naSich wpředly — rozlaněenj. 
Poslednj gsem djwce s Bohem dáwal, 

Slzau se gj oťku zalila, 

Na prsa mi hláwu sklonila — 
Chwjle bolná, tebe gsem se báwall 
O gak letmo každá chwjlka minel 

GeStě nj se chceme blažiti; 

Ňadra se giž magj děliti, 
Srdce wSak se k srdci opět wíne. 
Zwonek kliuká na wysokém chrámě; 

S Bohem milko, slyS mě zwaucj Mast 

Zalká ubožátko: Wrat se zas> 
WraT se zdráw, a nezapomeň na mne I 
Poljbiw gi w ťwáři poslzeué. 

Opustil gsem břehy Sázawy, 'j'Xj K hrdým měsťňm s1<iwué \^1tawy 
fijdil gsem swé kroky uuawené. 
Za^ly za mne krage mého blaha. 

Den se chýlil w západ sinawý; 

Zahalená w oblak modraiivý 
Cuěla před nmau smutná pro mne Praha. 
Tam gsem, weden na rozcestj ěemé, 

Gedné powiunosti wSecko dal, 

Zemský žiwot gsem gj wěnowal, 
Náležjcj Jnlince mé wenié. 
Mezi di*u2inkaini veselými 

Tagj w fiadrách boly uwřené; ' 

Nechtjc kauau slzy zapřené, 
Cizj ubohá gest mezi ewými. 
Neplař, nenech hasnaut ořka skwělé, 

Poklid srdce bude nawrácěn; 

Mysli, wge že bylo plachý sen, 
Zapomeň, a w gíné daufey směle. 
Kdybys na mne déle myslit měla. 

Proti sobe bysi hřeSila, 

Na mne bysi kletbu swalila, , 
Kteráž nad milostj naSj bděla. 
Nechtěg žíwot mladý prowzdychati, 

Kwete geStě tobě naděge: 

Na mne wSak se teprw usměge, 
Až se budu z těchto kragů bráti. 
Umjrage žehnat budu tebe, 

W žiwot nesa obraz twúg; 

Tady rozlauřena pewně stůg, 
Tam nás na wěk spogj dobré nebe. 194 €ma Í^okv}fów9kL ^ (Powfdka ze 17lio stoletý.) 9ý tte|{Teran fragtttu. (Ient({ ntračnar co wúiH flaí^r 
jalKeía fíettutí neíefře; bautíiwý »ítr fíaíií (tewřřý* 
mt froromicemí r co ráfofjim na ťk^tnjfu reftaucjin; 
^^tttwi iU^ovoi tfi]\íi fe na obíoje, firaffltioj ^íafowé 
^romů gc třec^ (han feroílíf|a(i, aj acme fe tfáffa, 
4 ^ufiý U0, iltaupami fmjffenr fíHí fe na io^9 
Ijofr^tan flředjtt ofameíe' ^agnown^ Síffe w (I)ubí 
fwřtnící, u řrbu ^Jraffagicj^o, febMa tjmja, píínř pří* 
fíábagíc lauc na bo^ořjwagíci o^eíi, při ge^oito mj^ 
^agícim fe fwétíe } moblíteb ftoau nen^ínnau bulft na 
íftjřo Cí)nbé d>íflaía. 239taf bíwfa » hořtn m^txá^ 
fnegffiw- Ustájené mřía <)fť«é fabeře, 9ícl)i geben bjit 
}a uffi }af(efnut, po (abufowént frfu při fa^bcm po'- 
Jfmti fem tam iagímawř.fe pranbíí, bru^v pař xo fo^ 
taucí na l^fawř co foruna nřjná fpoqwaí. ©egj pletf 
{luncem pcnéřub ofma^tár gcn>í(a gafaufi tiá)an miť' 
noflf ale řráfné mobré ocí jbáí^^ fe bptí wnitřnjm 
galem jřaíené. ^nabnt; tHa flrog ifr^ía m^níánotoá 
fuřde i mobr^mi průbami a jeíenó fabáteř; na U^ 
ícftném írcřu míla pař řemeny ^itet přepojeni;, a 
autlá nojínřa bofa tt)tefnana bjía ^ ^rubé fířcwjce. 
2}í)Ií to iín>í cbraj tí(()o|lt a nepřettoa'řenc nrfbo^nofM. 
@ařo ffáía u proflřeb bejcbní^o moře wjteřagícící) fe 
toíiir fcbeía bjrofa, f|(ubořo potopena to moblítb^ loraucf, 
Síenabdít; prajfot ^rnjnf fí poqnagjcí přjrob^ flr^nut 
béwu n> gejero jlrací)u, ge oblojíwjfí wobíltbt), třefaucí 
fe ruřau ofno oUxořda, a to cirau nec b^jlr^.grař 
wDfíafa. £u tojtr ro^totiti toitotoit^ jlrontf genj 
^romow<)tn trefřem ffaci fe přeb ofamříau cíiatrcj , gc 
bitořa íefnutim gamrauc opět ořno, bo řauta Ú5řé 
fwětníce obfřořj. 

O ^riigná noci, íi, negní ruce fepnauc; ti; gfl 
pťan>9 obrag méí)o giwota ! (Sernoraud^au ájmuvan 
gcflt gaflřena ma íftoiiia, lalbp fxot můg fíeni Mtoo^ 
téí)o ugce prott)a'jí. ít pm? ^Protojc negfem ge^ 
lolaftní bitf r protcje gfem g ge^o fejlrij bceva , gigto 
nejnagic co nentluwnř bo ge^o ndruři gfem přífiía, 
@(\)é mne tp ga třmi itxnimi mvaí^, miío^itoý 93oje, 
genj t^to weířorofHé fíromí řagborocnř fwleřál, a ga*- 
fe obícfál, fwléřní i ge mnt tpto tejfné ořotopr a rogi^ 
íifii řbefi ginbe gtwota miffo fttom, ab9 buffe mi t 
auragu nepříffía. — iíd) — fbe gen ají » té tma»é 
nocí bíaubj ? <Scwa fe firad^^nge l^íafu toj^bati ; co gí^^ loor f<^tt>awá fe pob begpecni^ f r^t; a on y^ftUt, tteb(a«» 
;:ge na^mé fnajné proébVr i rabo(M í\>i^ pob negiflé 
"^erutf noci flrapmé* O, pro^ gfeiii rabími to níiK 
negnflaía ! otec přitedpně přebolH g hreffnj^o pamei 
flraffnau bauřt přebgwibaí. 3agt|lé, fbyby biwořoft 
gei^ ntbof«|oioa(a flupné nevwpljfi^o , i^íai^ m( 
bneffni noc t<un uřo(éba(a n) fpaneř íibegni^; a(e tafg 
tni nemojno ! ^oge, n>9fn>obobt$ mé g ge^o neía{fan>ýc(> 
niřau, n)9profKj tne propaflCf nab nigto fe Winá^m. 

Su fiíncf. řboit na ((patrné bn)éře gatíuře, a ^řmoi» 
tn9 ^(aé „&mo, otewři!" ga^nfj. ^yběifeni titoa 
^bité obilrcjl gamorn, a ^agn^ WtiMiir ceíp umofl^, 
bo fioetntce lořrocj, máge feřern na {firořém rameni, 
fterang i f)r\ci mrgut; ga řamna ga^obj. 9i0 to mn| 
tt?9foř9, ^nbenp. í>an>ranotoé n>(af9 fr^ív ge^o mra-* 
fřowíté řeío ; pob ^ujlým obočím gífřřiíí f^ fe»í fttnc 
oci, g nicí)g prad) a ^ruga frffíly, a řubrnaté tt)aiif9 
ga{linon)al9 ge^o gtgn^p. ^nen^in^S na pofcfanau bjio^^ 
řn po^(ebna^ fápapé ga^auřriul: g^fe bíaubj fmvflowé 
tn>ogi po gamiíonianem mefř?, po gamiíoman^c^ ra^ 
řated) ? 9lefřfig tat nemotornř, a pKneí mi nico ř 
gjbtu* 2)ne(fni n>itr mi |a(ubeř ^erebni u>9fauřa(. 

Xtaf)^ ugce, mate tam lué ugentny, f nigto gfem 
n>am g 9lafon>ní(a bobre fořalř^ přinefla. 

^řineé to fem! bi bubíawe^ a^efftc cofl bo febe 
nefrógumíteínc^o gamumíaí. 

St^ájíif po prfled), n)flaupt(a bo fjne, a n) ofa^ 
mjifu íegcía gi} locčcře na get(eíém flole. SHiMái 
upřeí fwůg bíTOoři; graf na poíeřanau břwn, neboí 
geg gařijft praffot w fini g mumíanj »9tr^r; 

©nab i tam wjtr (^otowanř^ brgi, anei gfí fnab 
bořence polici flr^(a? Stac^otiío to tam/gařobp toitv 
fřlbíici na w^fořé mSflffé bran? pronifatoou pjfeň ^rdl. 

O ne, míÍ9 ugce ! ®á — ne — 

yui, gá -^ ne — co gfi gafe nemotornan nepogor* 
nojlj » gřiígu utt)ebía ? 

Cbpufíte, giíworřa íegeía na ffpí}irnf; a fbt>§ 
gfem pro toáů hvaía řořaífu, fpabía i rogtiaufía baňfu 
p(nau xooi^, 

2Bgb9t powjbíímf ^ťttřjfi b9 gen pro Sřofrboio 
^Unífftř mjti InuiTíi! — 30ía64{ ginau wobu? 

^rán>e tu genom gfem n>ám ob ^(awacoma při*' 
nefla/ to^aí gi tUba ncbube, neb mate ^cguofl fořa(« 
fp; a přitom ge(fté wobp pínatt fftanbeto g naffi (iubnice. 

gpropabené cíf ánř ! prafftj nogem na ftůí 3)lífu* 
lííl; wgbpí potoíbam, fbo jí naíegence a jírotfí na frř- 
nwiíjc, »ice fPfob9 ncg gífřu nabube. ©ípS ®mO/ tiU 
náctc Ut tomu gefí, co ti pefliwř u febe (^ott)ám, aU 195 mtom čafe gft »i Mit fjFobv tu^a^noivní iib?ťato^ |e 
gfMii (ráfii9 bfim to wifdř míti nto^í. SUe tenfráte 
gábné yromittut)* 9|a§oba nemohla fe íépt o ttoi to^^ 

mmi btiejfni noct yřátete, a ge Qxm titQm pofl^ttJiH 
nemo^ttf aícfpon ícr|h»c too\>^ gim ^jobarn* SJřj ! Ifgař 
fřonííí fn>ť fwafVf ai jbe opět brjo g^j bnřjfni nocj 
toetti yv^cc na mne Má. 

O bra^ó nace! bájen fwírá pvfa már tma ýe 
tt>enfUf je cíotoří fqbe fam newíbí* SlmittAi, gafá 
^)C!tt>íjl o flubánce fe rojnáffjí ? 

3abrj ! X(Fmt tác()orfamt mi uffetřt. ^^bná ^o^ 
btna tt> noci nenjf fbej i^áf fi tam megí timí rojtoa^* 
(inami neM febřjmnuí. SSffal ani bjían paru^ 
ntt, ani gegi jtrafatau on>ct gfem ntfbi^ 
nefyatřtí. &bir a toijf je Ufo^Á gama m* 
balefo ttvíé. 

@efftí otmiraía ttjla fličnd (Srna Y ftíajné pteihi, 
áU jta^ttgKi fe Snifuíaffotoo celo a lila na nba na^ 
Uífíá ne)»rorofon>aÍ9 gábnan útvpnofl* 3í wjata jban, 
tt ÍM S^í 'Wtt fe^a^fft ^ í^*í í^ "í nefaucitný í>agný 
jwotá: 9leb9Í jbe ja'bný? — 3 arci ge b^t^ obwece 
bj^ořa.* 9l^Mit jaf ttf (encň ftdío )>řeb^ ořncm , n>oíagi^ 
-cid): antruía'|Tí! SRifnlaffi! celá SBoíeffna ge bneifni 
flroffn^ toeíer n<t bbínj ! — ®patřtn)ffe are mne fámu, 
irati fe to Ien>o bo toáíeínýc^ jdfopfi* 

2)obře. Sad teb9 fmr^owaný; l^ofpilf al gafe 
tneffnj noc to ^njjbo fáma yo^tjbá^. 

® fa(n9m ofem ^opuflila ffma fn)etntcty berane 
fe fhromon){ftt pob flraffný |>(an)a?oto. 

Stubanfa ob ^agnoton^ ^^Í^M řttort ^obinf^ 

na íauce wjbáíena; pob ^f ifrjIPlI^em^ g ge^oj 

temene flrom^. na ítofrbow ^rbé'^(ebří9i' mufelo fe f ní 

pUi toctUn ^nf)vi r gejto fe ligamcem tof b^ta roj'- 

luobntía, ge tt>ffed)n9 (ufa potopiía. ^bt)r^ma g íefa 

V^9ftlAf i potr^an^c^ mrazen měfic na n>9ÍÍra^n g| tuto 

t)otoobcň ufagal, ale taíi gaf9mft f!rac()em ^neb gafe 

f^Dau iKjbrnau tn>ář ga^aítf. Ufvutnof} ugcon>a tjfnt<' 

ía teb frbce bjmf9 netoinné, totbaucif ge ge^o mrifé** 

mtt přifagu jabofí níintti nemůje. Síi , tu fe gj gbd, 

gafoby it ^x&m ^íawaíotofFé f(9{fe(a fhrájni) ^(aé : 

iSm^f GmOr lorai fe najpit ! 3í o^íjji fe běma n) cer^ 

ne noci r rogefitá grat^ n> temnofl gegí , toffaf mimo 

pfyMfií, a nlfofif frofu tt)&fo( febe nabarmo^ fe fnajjV 

l^rerajíti temnojl gegí. a^voa totc^rome gbdU fe ge gmii* 

tciQX 39Q\ buffi;.prioni gt biíem nelitofli p^po^iúiíp 

bru^ý toý^o^au bráítl(» ^ Qfmo ! Címo ! neproHémeyi 

}nj \iicA tpitr ge ag bitt>e« gbán g nifp to^^abne, a ^ona gtooíi' bru^an (tronu. ^9b?fiVna ftabe fe f d^a* 
íflupce^ přitom wffaf é talan opatrnofli, ^e ani ptáit 
ftovm ttdtt>ratem nepobij?ía» Dflrajít^ ířartul gi po^^ 
gnan> je n)jba(j, nefftefna bo fn>é bauby gaíejf* 

3 příbfjjí fe ř ofwřtíenímu olnu, a gal feban 
tr^nc, jocíwffí tří fiřoreb^, é aKiřníájfem rořiigiq mrtgí! 

(Srna Ui^p bí geben ge fpfarcbcůr nenj. g tioé fe^ 
jhí bcera? 

Síenif obtoece ^ranat^ aMíhiídl. Iřindcte íef 
tomu, co gfem gt nebatefo n? ^uilini po iitt^l naíegf, 
^({banau marným {Iu(^au, gemnjto l^famu rojpe((ín>, 
toife co n febe miU i feban gfem toga(« Somn béw^ 
cett tojfaf — aj bofawab fe tomu bimint — ptatoke mi 
nf{Tcbiri nemo^ía; n)ga{ gfem gi i feban, a pob gmé.* 
mm fefiřin^ bcery gfem gi to^c^oioaí. Xafé poflebni 
fIon)a umiragici^o ; ^ttvi ff mv, měla toelfý begeiii 
na mé frbce* 

9iaf byc^ mlabtct gitoií?! obpotoj bru^^, toragío^ 
bo febe ffíenířfn fořaířj, 

%3|faf gd g ni gdbnau {fFotu neměí. 9iaícg(t grcm" 
^ognofi n>^ci a pen^g n>e {fřini , ga gtd)jto cenu pu( 
9lafcn>njfa gfem {Vbe fauptti nio^í. 5£eb gi arci tatí 
bofpta mdm ; nebot co bo Stafoiíonifa (pobiti pocind, 
roglifluge fe gi mogef, a gbojným tt>9pran)on>dnjm 
tr^d ndl přdtegf9 ' řeteg. 3 gegi f^xciibn fti^nn | 
ob(o()9 r ab9 mi po^Ieb gegi nentodbří minuíoil to f o^ 
trbu. iíájl wgb9(f)Ia bivofa, ge a| ^oioořici mngon>é 
ob flolu n>{latt)ife, ^graba'' gebno^Iafni gwolalí. étcig^i 
iyxúta flrad)9 tt>r^(a fe bo ga(oiocotoé^o feře, pogorni 
po{Iaud}agic, gaf bdíe ft počínati bubau. Utíd}(t n)(faf 
opít, jnonoa gen ffeptem rabu megi febau berauce. 
3 přitlaciíai uc^o na ofno, a to(fed}en gdmer gcgic^ 
to^i^eťlfía. 

♦ ♦ * 

9{eobvcegnd gafdfl gmujiíofl nabec^Ia gegi auby, 
ge n^DgutofTi fiřetoice, co bei^n mí(a,.o gdmob éfuci« 
cjm iořtrem pdb{(a g (efa př^é fopec, bo půí male í)e^ 
binfv n>jbdíené^o Stafomnifa, aby tam toaíjci fe naň 
nefftífli ggctoiía. 3)ofd^un)(fi ^řeben 93enbotor9,*gtoli' 
ban^pm ofem objírd mlflo, u>jfat mimo bo^ořitoagin 
gebnu^rneirffau pec nen)ibi ntfe^og* S^td^ofl panou>a(a 
M lolem , gen flepdni mt^uu a d^rafleni (řibUce na 
to9fofé brdně gi přetr^otoa(o. QUífía Htpd na jata*- 
rafenan brdnu, toffaf branný, gemnj i (ítoflí ht^ít teplé 
Iil)fo opuiliti, brumláme fe tdge : $bo to ? 

$robu^, ílorn^e, gioold bjn^fa, tóflari beg pro<« 
bíeni, probnb obytoatety ge fna, fíce tod^ W^ibn9 
t^tn jac^todtj! 

20* 196 

dél pat ^of i ? tájt f( rojefpaíy ímintý* 

1^9^ 0{) í^cfeíor M^(9 ^ojté, i^toece bJtDfa; 
{e frm t^ffat é tím ))řefcfen)jrtjm )>řtgtaii^ ařy 9^rfÍD^ 
ittiii nUíptIttt. 

3 toc9 mt petcQf Mini tíuiUt; lat í»i, co to 
MÍ ícttU iU^tU — ti po tlá) fíowec^ fe tíhráti na 
ttnf)an flrattu. 

O, Utp ipi, írjo inUS opíaUwati Unofl fwíitt. 

3 bfjí foíem mífla 1 ^rnřjrflé pni, a fref^ pH^ 
éíáttdiciá) sMfň na »ettbo»ce gíi gí inřflí » wjfít^. 

3a|etite fny ob (ebr^ jtvoí^í na břimagicj^o l^rn^ 
Qf e a ge^o ttíebínifa ; )(uBte faufebú ftvpd), bříioe neJ 
cftDiti íírau noc fto^m ))íanien#m jran)^ o^eň ! 

dme, bí rojefpalý íftnífř^ gař fem ^jndjrfjjl? 
Zof bo(»a iuájú ; fnab 69^ n((< nt(í)tUa Uamn^m to9^ 
ttpctm břfirt? 

iH O ntfo(w bořrp mulH Sto1xioto\tp ffa^ni ée tře** 
' ml fn)/n)o(njř9 (()ce wtfm n)afftmi xoíafínlmi bomt) bne^ 
ffni noc gafní ojářití* &bíre bo mřf!a^ itooU^U tofft* 
do, maíi d)wjfe \oám jtýwí. — í)rnřjř na wffecíf au** 
.^bed) )truul a flubený pot fe mu na řeíe to^xaixU — 
'Zeb9 twfig ugec a nié ^agný t^on>(i ten yefeln;^ 

4- On není mflg ngec — fcubaucnofl njťím wflfeďo 
ob^(j. 9tt^nj t^ofpřffte; břjm nej tm bogbete^ fnab 
gt| ftoboív n) t^íamenu (ubau. 

t Vi iipiti au bo mífla/ (ubir íooli — a o(^n)a^ 
teU vo(o<iA)Í ^^)iÍ^aQi poi jfívé nebe. 

j $>of'j! ja tv^^fofau branau! tooíaai fpoíefn?/ a 
branný tniAjUxoé jnamenj na a^on ban^a'. — SSen I 
«Ben*! jwuři je wflfed) jlran; ijaíífe mufime boHatf* 
9la tv(fe jlvani) fe rojegbíte; abt» na Qm^d) ftvanáňi 
nejaíójiíf. 

* ymatef v^tnufle ^vuřoí a jrtbj^ťí bo tt>flfecí) bí)tfi ; 
bíbugici matft) nem(un)uatfa 4 f^íaíem tíaii t pv^axm. 
5lbořo(í fiíí) bo fe cítj, fí)řcf)c( 1 }5omocť. 

•:) • • • ♦ 

' i(^arjm a(e, co b^í (}tnf j? fn>é bratry bubií, (Srna 
nc(()tíc í>vobtťn)atí w ^jece, 'abí) fnab btoofcmu íiaflnc-» 
mu bo vufait ncvřifíTar pw^tUa fc f nabojnifmu 
VauÍlen)niron)i; n foflcíjffa fw, ©ttgjí ^ře^ 
býwagicimu; gef^ojto ipauftemna gen nihlit fet froj* 

. f li*^ ob mffla tvjbdíena i^ía. ®c^o ^roflá fn>»m« 
ífa bvía temnóm fwíUem fa^dncc ofwjcena. £rn>al 
prátví na moblitbac^. SS ^rubý ffat obíefnu^ fíeíeí 
VPeb ivelifým íříjem Uřvjjowane^o , wetcfjé ruce fe^ 
Vidtp mage^ a ))obe^>řen9 na bjbné fíefabío. @e(o 
fnřbá tmi, pww^ cbíM} f>)cřojencfl{, jbiífa fc býti v^t^jffim paUtfkm o|ářena; orfoli^ gen }be okbe nf^ 
f oíífa frbíw^t io(af9 pofppaná ífíawí ivániía bimct, 
i nábojné^o moblenj geg Wftt^nantu Stontíni imi^ 
. (ofljí ^ati )(e^ra ialícpá na maíi olinío. 3 jtotbiie 
fe Mi| ))obo|n9 ] NefabCa^ a toálným ^(ofem fe taje: 
^bo to? 

9Iábo|n9<mu|í! loírný ctiteli fmatý^^^ obpnfHc, 
fe máé ffma JFofrbomfFá n> ctré noci | ntoblitby to^* 
tr^uge; f!r^te gí ))ob fwau fííbupínan flfec^u, a |a« 
(()raňre gi |)řeb btrnofofli libffau.! 

@ otcomfFpm od)otenfimjm^ be^e mf{i baíffl otájfy^ 
cfemře {febý fmet bjtoce^ a j^rojj ^^ totba^ an ceíá 
toyb^ffenií a nmoUi ge^o rufu (ib<i 60 té u>9^na[or 
bcerufffo, jmefé(fo íů|fa? íttoanictá Robina gt) bii' 
n>no ob^uřela* ©iflfle toa^ frmamá jaře |-ío|e xo^* 
^naía: ugec tmúg ffeí ^aftt bo méfla? D, á^ mí ne^i* 
mojno/ ftt>9m bobrobincum fu pomoci yřifpetí! 

tttefía gfem mu^ aní| fe mjce na ge^o (Ijnu 
iá)tabiti ^oťíam. pomnete ^ nábojnp fmetCf on ueni 
otcem m^m, on gefl mfig mra^^ a toraxem ú)tií fc 
(latí ceíé^o mřjla. • 

3agífan>9m ^íafem to^pxaxootoaía toffCf co b«e# 
ffni toecer gi byío potlaío,, a flřibton^Iafp fmet tí(fna 
gegi riTfUr téffíí bjn)ru ne|ffaf}naH. 

Xátono gfem to t^řebjn^ibaíf bj ^ofogne, ge^ megi 
tebau a nim xoqUá mejera gefř. 2)of}t gfem i nim 
:t>raci miwaí; nejíí gfem geg f tomu ynn^ebl^ ab9 ti 
bo f)7oÍ9 )}ofiraí. $( n){faf bůfaj ge(ř^ ge pUt bojffau 
ttoáři nic ffrt)to nc^ůflane, a fbyby yramba ben^abc^^ 
fiíte bemhřvate fe ^joto^ífa, í)o fté jňjlane nahoře. 
S3«b wefelé m^jlí. Smo!^ ííegfem^^íi na ^m^íú, j »?>* 
fofé^o robu j|to(f)ajl|^ neb fe mi )bá^ je. gfem i gá 
bru^bí ob nct) •— 

@ařo řbí)j ^rabotoí tt>rř bo t{d)é^o ovocínce na 
tiífní {it^ ívfřoci, toprají í)ín bíwofofli řofrbowffý 
^agnv bwéře panftmn^f pin^ máge n ^ub^; joíi mit 
Bábc((!cí mjla frffcía, a \o pxatot ruce fe mu hí^^ai 
n>eírv nůf. Srna '}af!oct(a }a bioeře, a c^orý fmet^ 
fmvflA fiv^rf) )ban>en, }trmt( ^0 cefém tele* 

^a\ {fcttn)ce ! }n>oíá vojTacenv ^agny, (()oye 
fe ^0 ja roetc^é ramena, b^fié fe ^řeb tauto oceo^ 
li ? ÍSflíVLXo , f be niaé f(()on>anau Srnu / to )9rof laté 
cifane ! ai gt é tebau^ ).^oj{It bo n>affí(í; nebeifpc^ 
bran. ^a\ třefeé fe? ^dbné wýmlutoy nen)9)}aufft<g 
Sbe))ub9(Q ufi! @Í9ffe( gfem gi )be; mlun); gebno 
gen fIon)o to9f)tifřf oflatnj mujel na jemi to řrioi 
to^c^rlrt. — K gt| jbtoi^al f^ratoíci 1 toxaSbi bo nebe 
locíagicj; ai ttt (Sma^ nabc^nnta Pbn)á8nau jmu^ 197 jiíoftí a ob^bíattoflí, tt>vffocí, v«>pfcM d^tt Břírtf liSj 
n>9franti; a co lyti volikt fe ^řeb n|m toi^^ner a 
{}raiflítt)í in>o(á : Qío^9 ^^(^1^ ! l^e gít nabral to(if 
imiío^i, g( c^ceá muje fwatc^o ^anebn? }an>ra}btti? 
f)leB, gcí gen flabé |)au|)ř; ne^roiím ff ni faubu nab^ 
^wejbné^o, ní ^job^wřjbné^o, fbi^j tř flácím tam — řbf 
upínlíwé n)oídni ob mUi fe obr((|i ! Dbf!up ob ne^Of 
bábíe ferný^ ftce má yraioice tt)r(^on)atau mirau. f)}ía(i 
tob? |)řilauniitt)í ! 

|)a, Qt^títlo xoilitoUni] eiflcmpim, aj ttv^m 
mojfem t^to jířnv obarvím. — 3 uí^o^jí biwoce jíoíící, 
a gí| 01} b^ ^0 ffmě i^ío b^waío ; fb^b^ geg Qpit 
mulni ruřa ncb^ía íacl)\)tíía. 

Senřrátř tobř^ aHiřutáffí, feí^aío, J^oíagi bo 
fwřtnice fe ^rnaucí W^auté, tttn m fwájawflfe^ ob- 
»lefíí bo méfřa. 

íl)in?fa, co tt>b€ína bcerar gfřífí bo mbtob ^jabíe-^ 
^0 ^jawjlewniřa f genj třafo fobř obbe(l)nutt)^ S^^í^í* 
O nebcfa ! ^9 fplácjte neyratooH fpran)ebíuofli fn>a<r 
tan ! S)i)vfOf tafo)t>eV bin^abla gfem )}o b(au^9 fn^úg 
tt)el nepatřil, aníj gefl toíce bocfati djcí. Sí^ní P 
obvociu, buffe i tH9 o )}ofIíu n)o(a\ 

£), mní nemojno fpátt^ m9(I fe janájfj i mínn- 
íopí; a íjobanřená buffe we tt)|)é|Tící) tva^iná^ bíanbj, 
O }Jřoc mi neb\)ío íje, bcíwno j ge^o iaupHe fe bóflati ! 

^rojřeteínofl bojfrá gadjon^ála třr bcevo miíena, 
^3ro lacbowání naffe^o obcan|hoa. spofpí; bi»fo, brjo 
fe roííaucime i nocj, Ibej tř bo mé|ia íJotóebw. 

Če^Ia bjn>fa na n)9fá|ane lujfo, acfoíi ani ofa 
neiam^anříía, a nábojný fmet »ial ^řcb febe míilau 
f ní^u ^ a jAbral fe bo ^íubof c^o íjřemevjílowa^ní , a 
pl^na X0 tofu Paí; bíř9 wjbáwat fwému tworci. 

* ♦ * 
©otwa fe nebeffé ffunce jfrwaitJÍd) obíafů wj"^" 
flo nab ref9 fví»oříabf!é , vtn^mí ud? fíbagíc bani 
ftarowřřé^o Síafownífa, a sa^říwagíc bía^onofnijm »e- 
fcrem fwíajenau aemi: gi) wffecf^no obcanftwo, gfauc 
f»oía'wáno ^Incným jwuřem íiboftnýd) jwonň, f^)?-* 
cí)aío bo (bramu ^ini wjbáwatí biřůřinřnj, Je gé írál 
irffed) Ixáíu ob nenabáíc^o neffffflí opři^atí ' tiiiU 
SSJeřem feffij (larcowé, fTOetaucj bjtř^ nfllií^Híé jenv^ 
fpanité iixúl9, fíowem wffícřní rojproHíraíí fwá frbce 
Vřeb íie^fwrd^oioanegjfim. 3e fpaíenijfrtte, genj je třecí) 
ftotoí iiUitío, tt>a(íí*fe í^uflij a} jjofub fauř, a ne* 
iD9f))aIi n)i$rof}fott)é {logice foíem ní^o, too(a(t: ffmv 
ířcírbowffé otec á^tH nái tt)ffe(ř|> fj)áííti — a obfujo* 
n>ali geg & gc^q f))olecnif9 i ^ netótnnau (fmau na 
fmrt ®íni přírf^áaeíi^ tveíebíce řin wffled^tiíé ©mý. ^agnó ée fn>|}mt bru^9 i^l m útifu n) |>anf}cn)- 
Kí » Ví^AWlř fleffíř faí ^iřcen, řetéjV fpantrfn, a w 
imawcm n>;jeni bebííw? flřejen.. 

939( to mni S^fí^^ } frn)an)é n)á(r9 )a g^etbínanba 
II. tt)ittíflé. Éejfé loogffo íejeío tenfrťíte ^jolem afí 
p&í Robiny ob Stafon)nifa, »> íefjfu mřflflem, ^ofrbom 
najwaném/ )oob }prán>au fnřjice } |)o^enío^e, (bejto 
ál na bneffnj ben jáfo))^ n>díecni fe ipatíuQi ; bbwfft 
aU jpci iptáwan f)vábítt ] ^ntto^ (93uquot) ob^ nea«^ 
yolitanfrpd) tooginů jte^^óno; ^ognau řdflfan de itoi^ 
itm fe tojíaučiío. 

aSifuIá^ b^I 2 onřd^r genj mno^pmi ranami i^* 
miUnx, bjbne bo mífla fe bon>Ietíi. SKěffrané yřigaít 
nefflajlnjfa pot pld^i uirpnoHi, ypnín^abj lo.tom 
bíubném café táti ileyí náflebomali frofn mno^bcO 
frdtlojraf^c^ mift, a gebno^íafni ^přtrajiwffe fe f flra- 
ni mtatoíidé, i^U jn^oíiti ja bubaucj^o yanotonjfa 
9ribrt(ba faícfrabe. $o íitwi na %iíé l^oře b|^Ii gfau 
)a toto ^řecínínj ihamni mfflt^fe @^enomat, gen| ro>» 
fn 1624 aa 14986 fo)) ío^ctnin, a b(e cjfarfřc^o 
roj^obnutj- ^rabřtí |)eřmannom{ (Sernínowí ))řípott)ř*», 
)en byí. 3í |e(eíi'}trátu boíeflnau, a fami tu cenu ^o* 
fiwffe,. obbrjcíi fn>é yrdnoo ipH, přitom táti utor^li 
fe opit n) (ůno (atoíidé. 3; mtnldl bofd^na fwc> 
b;^n>a(é^o iivatoi, ndflebon^aí, ac gen na ofo, yřjríabu 
f»p(^ bobrobítelůř ned^třge fe abawítí gegid) ířřjane. 
@U)ató mjr polál xoutoí tvárni roafmjtatir a faab^ mo^C 
lobeavečnofli yoain>ati n))}otu ttoiii tt>9b;íané^o <í)Uba. 
SHitníáé fiaí fe meltu obtijn^m břemenem, i yobjaett 
geg, ab9'fe bo fmé otcíny.namrátíl. Stuflofem mli* 
haí, aby mu b^ío yb))ří{nO/ ]ábu|fni M ^(ibati }a 
bofli ifrownau nahrabu: $ wj^flpfT^Ii gfau íjroébu ne- 
flfajlttjfa, aenaF bofa'^na fwé^o cjíe, gnoci xo tito fa- 
motnofli foíe twoříí bn^, a ae bne ^^au^au noc. $ob 
pli^tim ^octiwojlí faufat a«bem íírojlojjájfnoflí, cofo- 
(tn> mn bo tenat tobě^ío, a t aámřrům, ge^o fe |}řeb 
Irátfým řafem gejfte tví omrjelci přítowarDffííi. 

Xenfrate wjfaf íí(iofrbecna',<5ma fjtř gcgid) roj- 
trhala; a otoíy fproflíía id^ni^, acfoíi byít bofl bíau^o 
i xotítan opatrnopi jafrýwaíí f»é jíoeínflwj , temniti 
gafnotu pf^t pdn^, gfauce fami temnojl neybíbnřgffj. 
[Subducné bdtir.] ^•<' /,/ .'' ^ i' ■ 
|ii(2a(o|ln! úpi. Jt(o to ^oře w i«m{ mogi jbKat? ml(ot]l»9 198 (ang^mf (^(ap9 mffrdo S^nbií* ponaučí U (lawný fniar, 
wece: Slepci b/(e tcpRlmi n/fli {paura po()dn^att a motKM 
.flii}bu* {BratíimCU ) ^ntfToma, cp refu i|[an»p<(^ grafik , tůtt 
(ebpM mpjli/ tp toeS j|borp fřefían protí tvcabfim; {tepep 
SSfiibode a ge^o ébluf p* íBratřimH mfiaC na f itiaeci flomo, 
připnul ff fiv&8 Mau^i bvitfp mcí, f mgal ab&ru »n>< 
ďp baurU muje, bu^ne wo(al n»cg{{» fccftan to řobp* S 
blaub^ cabp rebrata U mg^a, cdbla to ftdiAtt praubu ftt 

* toi^cbtt flunce, tnmo f 3dmo(i} a fu ®tr<(noi»u, na H^ 
(be nab ©ígerau SÍRfllbog ffirof/ bal toptorbnanti nifPP* 
®cffti po gftru ft s<Re fIto?la, an gl{ po^anfVp tíh, mpffeb 
i ndrpfi, Itraffnptn tábomn ft loITtcet jbrni^d watnau rotoni 
na thftanp uti. SBlba SBtatřimií/ ten maubrp to&bce, 
nd^au pokoobeft tic^ totabfi litpd^/ a {f fřrflan ncdfau w 
Sprdtoe cabp, uftaupinim u>9f}pbal J* bítioe. Kn paf tof^ 
sil ufpo!iíbaC toogll^t xid^t pbrdtil fe na po^anp, nd^e 
loragiC na flicf^ íetné O^Infp. Jtopi rachot , me?fi brnřot 
{UNiQ, flraffní {louíi ^comnpcb bubnA břeflot* 93po^An|f|^ 
lib ubtfila ^ruja; flmc^ ^e smdlomocnll f obpjrdni* Sra« 
třimil tu o garobugnpm foněm prionj fto(\ to prtoni fabp 
po(^an, rabp pof^an ufá oflrpnt mečím, (jtau feíbau ro$» 
raji Rif prtonK Ba nim roifacinp bo pohanů tofloíj S3/rft 
Jtotodnflp a ^^rojef g ^cebmeřice, Xolo|Iato { j Alufu. 
9lA'na ga ranau tu (IcafTne pab((, řajbau ranou geben pa« 
H poban, pabd bcgbu(^ megi íetn/ ror^bp* Síogliti fe fm 
fianjfp lib toefffen, ga(o geO fe na po()anp {jti, fetd, mlJti, 
přib febau gt {ene^ gafo (lAo přeS pífef a Hemem ^o^^an/ 

. 0\, ob nabigt pattf[ltí, batoem trii fu ^rob&m fto$4^ otcfi, 
f (robům gapotofem, na pfitorfTl* ^ojlebni tam pfeb po$ 
tofem timto bpío fldni obogibo toogfla; Alenini Un nagptoa^ 
si potof* SSlunce fliflo na rog^nit/m polebni, (onec togbíge 
pfeufrutn/ feči ; po|Iebnt' gi} ) potkan freto foDí ; { toiteg^ 
flioj fřeníanffp lib plefií, tO}(ébíi fe balefo p(e^ ge(o» ^o» 
tífm gefl fita pobanfi mrgtpcbi rogl^td fe rabojl po wfíy 
gemi, S3o(e|Iiito pat gbojnp, na památfu gtoicfgeni nab 
po^anp, tait lopftotoíci l^rab a fpolu xtitfto, me(lo é trůnem 
U cti SRatfp bogi* &ál<t llogi nab (Sigerán, nab Xíenicj, 
^ogi gnfo initi Mo paboru', genjj ffiř i ff\l fe táí^m* 
9la tí fftíte gdmet Kopftatoeli> gcímefí SSlabp IBoUflaw, a . 
blisfo na ó^rc^u, tbe (^robfp bplp pobonft^ mlflo po|!awiíi 
O cbrdmem ftoatpm, O <brdmem U cti blaboflatoene SSatfp 
bo^j. Tli tp meflo; SSoteflaioe íBliah^, pojlaioenoé na 
po^anffpcb brobct4^/ poflatoenoO m, pamitíu ftoatau, pot 
banitto) ge pobcbeno gefl to Qtá}dá). Xcertonfře buO m?f(c, 
plno ipjfp; plno flKnpc^ ctnojli/ plno bla^a ! ittaría Stnartomcu ' 

Jptuartotoa SRarla, ta mtoba'/ (D?nd frdtonntái ftoaa 
le^fan mpflí w (ubenp a |!rafhtp lonífla Jiioot* 9ře6 
ofmnáct íet, ocb! nefráíotoffp trdlocona g{ anglfdi brgela 
w teffnem {atdfi pob barman prima. Smutop {alif negfo^ 
mít gi buc^ai mgneffenou m nj laiix gbubft mp|I, mpfl f ri« 
(omflan mni íalář gbubií, trdlomfla paf mpfl ffptía fita 
f pfetrpeni {alofln/^o flámu* SBegprami gf učinilo maubrau, 
bcgprdmi g( učinilo flalnau. Stubjl optafaía pofírjfp fm/, 
tttbjj ifa'nim fetreía froi minp, tubig ucjttla fmogi bobnofí, 
ucidla bla^o frbce U^é^o. SRamp ftv?t gi mice nejfiamifs 
mail SSo^a na(eg(a/a ě So^em rabofT nab rabpfli frocta 
oblubn^bo* 9}a pefnegffim fmet? m bucbu gila, mo^nd gi i 
bplo, hti gi{iof|li na Hilhlux pompfliti mfltmau, na Itilbhu 
me mffl fidmi gegf. Hllbita gi obfaubila na fmrt: Waxia 
fe tobo neulefla. 9?eletdt fe fmrti clom?f bobrp, gemu} Itbe 
gitecbutili liímot; gen{ gbe nemd nic ne| ?dfu nebe. SŘaria 
fe přípramuge f fmrti. 2)1 gi b^fan g pnritanff^ f|?oíp : ÍBía^ * 
xia, ftoi blubn^ mirp oflatÍ> emangelfum i tifU prigmf. 
SRaria na fu ře? mu mifgn^ meče: (Sebinau gbe Xriflutf 
mini iofftipil, gebindu gbe uflanomil cirfem/ na ti cirfmi 
(neb gii ob poídtfu, bo bneé aj buc( prambp ob^íimd. 
Arijlem g(rbd, fbo neflpfTt cirfme, a fbo nemeřl, co mKfti 
gil mffidnii ob po?d(fu na oboru gemě* 

di^/ emangettum mi cirfem: ob i\^fí)ů emangíHum 
ten pauffc)/ mpfemrdcenp mpbdmcí fe fmpjl, fbo fe neompl* 
tíi cirfmi obciguge^ litoé flomo m mrtm/ ((ebd f nige. <Sb(<>bne 
fmogtt^e mdo mubromdnj ; mira mi fe (eplfím řib) mAbceii^ 
gnd tai frbce b(a(otmoinofi gegK 

Sainlfel fe f tito fifi befan ; obegiti mufel ée fmau ^ 
m?raui mlrau gafmuffilau, tmtbau, tefřnan* SRarii fncg 
pramomernp tě(Jll, bo}im (lomem mob^ni gi filif, poflaugil 
I rogdřeffenim fmatpm / umpi buffi ob pofffmrnp f agb/, po< 
bal gi itrifla pob gpufoban chleba, ob fmateV IDtce t gbo^ 
nřgffimu rogniceni uttáptni bulfe. SSacia fe ob měrnp<^ 
lauči : ptdíi (lulebnici, (Iu|ebnice ; gebno SÍRaria gefl ftibntf 
mpfli; mvfli flibnan gbe na popramu/ molne bdmd frdfnau 
(lamu fatUv 9íibe (obna bpla gefl ta buffe, gen} fe ne* 
lefata frut/ fmrti, geng fmj filp bobata i tělu* Xat fo 
trdfl, máge ocitl (lamu; ag paf rdiem gi gefl iitof. Xat 
(e třdfl pfi f rmamem bjle , mlfictni (ořfé prolApali (Igp ; 
gebno befan puritanjfp pfefaU {)(aupd u&noft mu mgotdi 
frbcci blubnd mira mffecbmi (dpfu ubufllá m nim. 190 Steaku ía(ni» a ^udja Itíř^Kř^aJ Martin. (Aiiiao ip(^Pto rrotttele Ijcý4^ fítltm 
poméfini qtft po wfieclr semé fra0in<Sc^; {afopifci fratii 
<AU5flfcj « angliřri tl2r^Y (l^«v italeitt nemot^aii f pa/ 
49iv«le scobT^^SP^^ "'i')^* VliMifa řá^ry í naiTe ^cci 
náv(two itfi o nim ^Pr^^^Ui nebude ftia^ uewt^od, — 
UlAtcfii gefl r^dint 5 UlarfeUlii/, « oyni 42 rotfl flár. 
<BedcnáccUný chlapec ^ofkal fe f uméleďž fpolecnofti gc}^/ 
cAw na foni/ atr^Uro fe prionjw 0e36cem (IaI. itoUffíé 
tpétii, gAf fonmi při ifvocoxoÁn] a civičeiij gebnart 
třeba. Pogaw }a mati^elřu fefiru van Akeba, mngicele 
ro3^l4(reni po francii a Vlémcjc^ menaSerie, a iif(br4/ 
niw 30000 fraiiffi/ néřolif t^íivýc(^ a w^ácttýá^ sxoivat 
(obi tAttpíK (5icb přirosenofl pořal nynj caK pUnl 3řAu/ 
maú,, gařoj drjwe a fonj byl ciníL/ í (laloí fe po5b^gi ne 
gebeiifr^cf/ Je loetířébo Buffona 3e I3J poPiiraU Cnvier 
Safnutnab prařciďau ivebomojlj obiDÁjliioé^o frotitele. — 
Prxonj ftiofig poFud w ifvocowán] učinil tHarrin na t^s 
groivi, jCI<Í3a1{ fi řlec orewřjtt/ a f^libASfí poruřtw , Aby 
fe tiiTe (bowAl/ big fe co bég/ o3brogen bwéniA býřAniA 
A lygent/ wflAnpU obwt^slíivec xo přjbytef flelmy neylíf 
t^Sfíh Ď 3bálo{ fe; fe opowdSlhvoil i tygrA přePtUApti 
íA/ nebof fe gAffi • pcbiivenjm ua ne3WAnébo b^flA bjtf 
tPAl* iRAťcin fe ( nému přibijsiw/ t^lAbii geg po fivané, 
ífAtn 3ťAP ge^o ot^řea nebyly nene^^Aw mu iafti f 3PAf 
matctoÁnU 71 tafl ytvÁmí ph miniu w nebe3pe^en(lio{ 
liivotA/ neJlt fttc op^c oteivřin bAi ; coS paI btn po 6ni 
opéíoi94wAl. — pobobiiAU fméloflj 3řrocil \wi iwy, al i 
pofíiit brAivAU l^enu oc^ořici fe poFufiC, IXbys fe f nf 
pcprwi bHJif/ .ii'3teř(e mu 3uby (wk bo ruFy 3«^a(a; 
Vdavťm vÁfAř mAge vámi pwÁ$&no proivA3y / bolejl nu 
pocjciC. epAcříwflri (TclmA, le pÁn necícelný getl/ gafoby 
3e 3elc3Á, uwyflA rnce gebo. 21 nynj gi P uflrnuti wffecbi 
ncib bbv<iřA w nÁvu^ nofíwá nA gewiflfci/ Ani! fe lePti 
proHiPAw^bo fňiíitnl — myfUíoát fe obyřegné, se 3«|í 
řAtA' mavtmoxKfa iřvotU gfAU, gAPoby pfjfřy nAJpcb paí 
iiičePr « tofftdtním Pe J^ře přj^obnA 5 Icí to gejl irelPf 
omyl.^^iwí tyro fftlmy nepo3byly přiroseijiofli fxok, aml 
pána fwtbo milug{. tolipo biseif, a gAPéf! wibomj gei 
^0 f|(y HA tt3bl ge bvlU CaPs na př. nenj potýPÁni 
otrcPA de Ixoici — gaPowii ttlAttin ua biwAbfe přebflAi 
«9uge — pAubi iřjřPA a feyPljrflwj. ée(li to oprAwbí;. 
wý bog^ ř6e3 Iwice fwfmi brápy po nepffceli feP4/ 
'ůfMjgimn ť03brcuge a řwánjm wfftďo wflPol febe bčfj. 
4 WaTaP uwyPlá nA p4noYPtt obttaf^u ^ nftnpnge přebcc/ 
^/< I »»} příblljuge/ i neťftá fe ojTrlpem po getrtíTti ^oí 
n\ťu — ttíf Et^fr^gggri^^wffaP i iiCTarailUiwégírj fn<»b pobjř J-^' »ánj gefl^^řdyj tHArtin Iwti netonows á tygru íítirotDt 
Páje, gedným oPAmSiPem ua btmÁble fe 3gewict, p nému 
fe bliSití A blAwy iwi mu nA ruPu poIoJUi. mArtin 
Páje opít, tygr mu nA 3<$&a ffořf, a • bra3AU fpAtřf bii 
w4ci w3tePíe (* iTtlebjcj tw4ř Icfnj fTcImy nAb \)\awaa 
pánowAu. VtaUl fe brAwec geffcé gtuým PAuirflm poM 
robiti mufj. — a wffAp aiArtin f4m fe wy3náw4. Se ge; 
bo imot fiMt w ncbe3pecj wé3Í, gelíPoS niS4bný pocit 
I4iry A obbAHofli 3wJřAtA bim4 P nlmu n(pAuř4 , nýbrj 
gen pAut^4 wfrA xo gc(^o přefjlu. (5ebini nrptAwi pos 
pnntU neymenfn 3nAmjnPo flAbofli a b43nl, genf by m 
fftlmá^ wébom] o gic^ wlAflni fjle abobito — a po ttlAtí 
ttnu bylo by ivetA ! — 

Vit bty poJitPu pro 3r«nmAtele přjroby 3b4 fe Je 
bnbe nowí nAle3en4 |tug u pAty geffynowitt^o SatfTe 
bijje Ceuavy. Zfl 16 (Iřewfctl OélPy pořjtAgíc; 2% ftK 
wyfoP4, A mnoSfln^jm swiřec}* Poflj pofetA gc(l. VíéPte^ 
t* 5tid) 3wJřAt fe gi5 w PcAginé tamnégiTi nenAte3Agf. 
Pobob4 fe, gaPoby 36e bylo 3wjre brAwI frn}3bilo, gif 
nf* — gAPoJ Ponj, wolfl, pfS I pt4Pir poJjrAgicj* tAPk 
3brAíl welmt (lAro«DlP4 fe tAm wyuAflflA, coj bofwločuge/ 
U (Tug tA přeb ÍAfy i {lowlPa přjfhipnA byU^ 

VO pAřjií/^ w gebni Pnibowné ha pílgřPu, n^á^áť) fe 
mlAbiP, genS po 5 fet AuřAboi»4ttj fipibo ^tá^ 20000 
Pnlb fobl fw^řený^^ přečeti. 3 Oowebl^ «o ee ittnlm caP 
bA(ePo/3e mu nynj P přečten} celi flr4fliPy gen ifí fefttnby 
ÍAfu potřebf* *♦ 

Privni CttPr poc443i 3 TítAbte^ obPnb ^ led^py 
přtneflcn. 3poř4rPu gen 3A iéP ul\xoÁň byl, a uptw roPu 
1470 IDlAcbowi připrAa'oii>4nj :ivynAle3fre/ wélPý ob^^ob 
a nfm 3AfAli« 

XO Úiébťibn 3en(F4 gAP4fi, gméuem Mercedes, de 
Metidoza, ^ne l&bo unorA 1834 sřtyrletnjbo fp4nifeproi 
baOtlA/ A Ařtolí po cenro Mau^f ia^ nic nepoSíwAlA/ 
přezce bocelA ^btátoa gcft. 

VO (lowi 9,exainen<« nA(&43J fe pro mnol^é^o (tnbiu 
gicjt^ wýborné Anaj^ram : „Hex mea.(< A. D. 

' PrACoi»lto(l getl poPlab, Pteribo 34bný 3libég ntt 
abegme, a Prerý fe wlby opét f4m naplň}* 

:Rbo UA ob uw gtnéí^o řfP4/ muf} blau^o boa 
c^obtti. ^^|K|^ 

^no^W|^Bg||P t^ebPébo roiumn/ gaPo paxous 
ťtwf, fteré P niřemugialmu fe net^ob}, neJU P c<řyt4ř 
n} mná). 

íLkpt gefl )ebr4Fem/ nefli nemAubrým býri; neboi 
tento gcjl gen ptnt$, onen ale řlowécenflwA 3bAiven. 200 

powinnostťlotDfka. '' 

Cftceilt býti 5fi<^^ sl^Aweit/ . ' / 

ÍCyto wéci w j^Uwl mjci : / ^ 

Pře^Ité, Je jcfl g<Mio ořO; ^ / * ' ' 
»«rfc wibj i w tm4(^ wfferfo; 
IDále Je ige(l ii*o gebnp/ 
»tertm»J geíl wffeďo sflewno; 

Po(lt5 J« gefl ftt»í>* Se5>»»<»/ 
Wnj3 gf(l Pf«»tt<» falbá xoina. Př. 

m«b u flarv* mi(lo (laMMa potřebowán byl; *|< 
maní ttjjwali í>o P pf jprawí nápogfl, obawláfftř »)««• 
tt) gaPž wájnofli met) byl/ posnatí fc mftje 3 mifc{>ý* 
fpifa. tDirgil ()o tt p. „donuin coeleste" (tiebeffým b«ř 
rinO n«3fw4. «1e^ «>*»<»• obyřegný poPrm Pythagora, 
A Demohrít í^o rabil 3^ potrawii, fboPoli biaul^ Jwu 
býti dřcíl. Pliniuf wyprawugc o (lolccim ílacci/ gmíi 
rtem Vedius Pdllio, fterý obbiwu t^obiié ibvaw] pojjwal/ 
4 při rafowém (lářj pln fjly gmolfří byl- tento fbyj 
byl ob cjfafe 21iigiHla t43áii, gaPýroi proflřebPy by byl 

• tttPowÝ wH bofitl; « fwfc 3^«^<«wi 3«*oi»al, obpowébél : 
Intui rnellej extra oleo, (ivnitřni mebem, 3e»nitřni 
Olegem). ^ ^* 

t^ířbe fe toltP neflibuge— gftPo w^PAřfJi; a níPbe 
^ mini (libý nefplíttgj- gaPo wPařJM* Camprý nel3e 
fpole^nauti fe na přjpowfb řemeflnjPfi/ umélcfl, mitencfl, 
fpifowateia / biwabel / fprojlý* i Pí^nfl. Bplilowánjm 
^«nl5o (lowa wy*laubAgj fe ZniixUni, a tento přjbéb 
^neb oprawbu o róm bofwébcuge, Aneb borA3uge/ Je i 
lam libígfrtM, fteřj by ^aáíotx>átt] (libn i pobiwnými 3Paí 

^ foby tepťw rabi w obyřeg nwebli. — l^upec 23roi»ning 
doflTel P me*aniPu Winbowi/ 3<^bAge/ <^^y «»M ^^ (^^^^^ 

< bobry 3<&meP 3botowíL Tile q\\U bo foboty ; mné gid^ w 
len ben potřeba. — (řiftotné bo foboty/ 3aruřj fe me*ai 
niP; Jebá by* bo ú boby 3emřeL — Přiffla fobota, umři 
Uc bobry 3ámeP nenefe. 3 pofpjffj fi 3PlAW.Any Pnpec 

, f itownářflm, a weřegnl 03námííi bá, gaPaiiJe weliPaii 

"i* Stratu uménj wytrpélo, gelifoj w P^nn 3ef«ttl Pawný 
Winb. 2lnoili(lPy umrtnj 3botowiti/a poméfté rosefilati 
bátvá p. 35ronFn{ng. 21 e ^rA3AU bopey(b<i ubot»iý nm^ec/ 
Je w pánu 3efnul, a opo3biw fe o |^ii^"'lf^ ^^ ^"i 
po(lau(bAtt muO/ an geg wyí)laj[gj^ mrti^^tjo, 

me3í Dnbiany ameriPAHftfmi rojmantté panug} 
powW/ co fe nábojenjjtwj gi* tyP^gf. ttlesi ginými 
wyprawugi taPé taPto: Vl« jařStPu naffi otcowé pau3e mafenr $w«e fe smtix, ttp\ct \9\ab, fbyj nk wettíowili. 
SDwA 3 naffiáf lowcfl/ ulowtYvfTe sw^ř/ w Iffe cf^tň fobl 
tibllall, aby ^^itPu uíowenit^o upePlú (Bfaiíce prtoé w 
aumyflu/ (^lab 3a|^nati/ wibili b]io{inu, on fe fnÁff) • 
dblaP, a na bljsPý pafroreP wjlupuge* D prawiU P fobl 
lowci: en* ge(l to, PterýJ naflTt 3W««»tt ucjtíw, »fco 
3 iif pojjtí Jábá; bubij gemu nico obécouřáno, — při/ 
iiefli reby bjwřince gasyP/ Prerájto poc^urnawfri fobé, 
raPro fe gala mluwttt : přjiDlttmoft waflfe ^bij io4m obi 
mlnlna. ppigb^cej po třinácti méncí<^ R^ ^^ f^m^ «í^<»r 
a n41e3nete tu, co w&m i wafllm potomPAm aj bo neyt 
pojlebnégtnt^o Polena Pujiweniwelmi profpége. — Pfifflt 
pař, A P pobiwenj fwému e^lebalt roflliny, PterH gaP 
Jtwi nebyli wibéli. Zam, Pbe fe bimeina semé prawau 
not^au borePU/ naffli inbtanfPi Jito ; tam/ Pbe lemAU (l4lA, 
boby/ A ttA mjflé/ Pbe febélA, 03^0(^1^ (AbáP oAlesli* H i i k a. r (Podlé Antonjna Góreckého.) \^ -' 
:Glby3 2^a^ wy^UAl (^řjflTnjPa se r4gfPi aa^raj^/ . ^ 
Uec^tél přebce/ aby fnab SlowlP semřel ^labýi ^ 
3 rosP^sal připrawit obilj angelAm y' 

% tosfypat po srnPácb Po ceflé řloivéPa ; 
2lbam přifleb itaflel ge, pro^ljjel 3 bAlePA/ 
3 obeflel/ newéba, P gaPým gefl auřdSm. 
XO noci přiffeb fatanál/ taPto P fobl powf : 
Vle nabarmo pán 33a(> 3be rosfypal l^rfl JttAf • 
Vllofii býti w récb 3mP4cb woc gaP4fi frťytA/ 
epry^ihej ge, nej MoméP fe o gi4^ cení boivf* 
IDfileP rof^em wyfopalr nafypal (^o Jitém, 
Saplyl/ sewj geg poPryl/ přibupal Popy tem— 
PyfTen a ráb/ Je boJi s^méry potratil/ 
Celým (^rblem fe rosfmál/ saPwal i fe stratil. 
%xví i gArA/ P welPimu tfáblA pobiwenj/ 
CráwA 3ril|l4/ Pwete Plae wyroplý 3 ^fenj* — 
<D iry/ co gen c^objte na ten fwét pdlnocf/ 
C()ytrofl 3oete rosumem/ a mrsPau slofl mocj: 
13Lbo 3 «p4e ipjrn a wolnofl brjj tAgnu libf/ 
tnyflj 35ot^A oPlAmAC — fám febe oflTibj ! 

Wáol. ai^ Stiilc iDprA«venj omyTi^/ 

SQneftetv^ w^ttf(i4 ord^u 19^o cte fe no fir. 186 m nápifu 
)nlut: no f řjjii — fbe} bptC má na (řjSf. 

9la flr. 187 » pr, iSCp PdO* {tola |lo0i: o boiflé mifto 
o br§íé. 

92a flr. 188 na n^fter^A arifi4 w letoo lOtp řábcE § bo(a: 
ýobobnan prjiblb ^\^^ • ^obobn^ přjbS^, 

^ přjloie JLXk flr* 102 to (ewo, řdb. 8mi } bota má ^átř4| 
gaP wicebl^tfóm.! — na&wfce gebnoblaf^u 
i9pratt>0/ řábet Gtp < (Qra mjffo í)atevo — (oefleirj tiskem a tDebrnjm 3ana %. pospjCTila. Časopis tento wy- 
thkzj u Jana Htfst. 
Pospjsila^ wPi^e, na 
starém nk^0 , w U- 
liowé ditíCFjsle 946, 
a k dostáhj g;est w 
knShosklada wyda- 
vateiown každý (^twr- 
tek po archa, k nS- 
mužto se we (čtrnácti 
dnech we2dy geštS 
pňiarchowá přjtoha 
přikládá. 
2«'i r. běh. Předplacenj ii wy- 
dawatele i n wSech 
řádných knčhknpců 
rakanského mocnár- 
stHJ na celý rok za 
3 z\, IZ kr., na řtwrt 
^ lela za 48 kr. na stř. 
se přigjniá. I po c. k. 
pošíow. auřadech , a 
wšak f»en za pniletnj 
plředplátku2zl. 12kr. 
uastř., lýdennjk tento 
se rozesjlá. NárodnJ zábawnjk pro Čechy, Morawany a Slowáky. ^l"* kwétna] — Niii opustte teplé chiité »jué, 
Tam nechtě se hřjt u kamen Sen a déw; 
. • • • nám faráře bngnégi Icrew. Jfr, CTimelensJí)', [1835. z p ě w 

Bogarý wjtT od zemS zawjwá, 
Plápolá korauhew, plachty ^e dmaa, 

KánS co mlhu loď wlny prorýwá j 

Ha, plawci, pjseA af naSe zawziijwá, 
Zpěněných wln to we hudbu diwau. 

Ha, holá ho! we weselém běhu 

Dále a dále k neznámému břehu. 

ZeinS se latt^j we spanilém lesku, 

Co rannj sen se we žoři halj; 
Rádo tam zřj oko we gemném stesku, 
I kdy krag miq we p6ny poblesku, 

A moře lodi we dálku walj. 
Ha, holá ho! we diwokém bčhu 
Dále a dále k neznámému břehu. 

Banřliwé moře to plawcA ^ wlastj, ^ 

Milenau dědinact lodě g^ nám; 
Kdy brozj wod hory nám a propasti, 
To naSe rozkoS a to naSe sla«)ii. na m o r 1. Odolat mocj we. wjm wlnám. 
Ha, hoIa ho ! we diwokém běhu 
Dále a dále k neznámému břehu. 

Bauře kdy lodj a wichřice házj, . 
A swčtla nebeská zatemnj mrak, 
, Gasná přede hwSzda ze noci wycházj, 
K tichému přjstawu plawce prowázj. 

Kuj upře w dAwéře swúg; smčlý zrak. 
^Ha, holá ho ! we diwokém běhu 
Dále a dále k neznámému břehu. 

W saumraku dáliny, we mlze siné, 
Tamto gest temného tudenj krag,, 

Rannj wzduch žiwota odtamtud plyne; 

Ha směle, plawci, tam blaho nám kyne, 
Tam gesti cjl ná$, tam tauhy ge rágl 

Ha, holá ho ! we diwokém behn 

Dále a dále ku blahému břehu. 

E B. Trojan. 202 

trnitá í)obina } rabuj ip?|e rojle^ía fc mřfíem/ 
f b9) bioanacte rabnjc^ pánn \o cern^c^ jjatec^ , bjlpc^ 
^ebbawtt^cí) r gíatýmí fwft^ to^f^iwatt^ú) wcftád), j 
nid)} ftáfne, itníja naffFrobené ofruj) WQÍijaío^ f fiotu 
f^ra»eb(no(ií jafcbít, í^řířijawffe brji^o ^agnc^o bb 
rdbnice í)M»eflf. 

SSfftcřm na Ixtteája ttpiaH ivat^, a ^pan ))feb^ 
tiůfta, mu| n)d}ný, toětn jfetiíé^o, tvIáfenTn máge ttotní 
na))ubrotDanau , pxomUimí t nřmú pín pfixoitmvfH i 
autrpnoflí : SDlitutdfft, ta tebp n>b^čnofl twoge f nám, 
geiiite gfme tebe I notoému gotamili jiwotu? Cío ii 
ponauMc tíinu bo^aprájbnemtt ? 

S^oflegn? jaftnál fe jíotřtf^ ^agný : ^af^a, b^bro^ 
ttn>j tDántl 2)arugte mi gen gebíný ben fwobob^, a gá 
jbcgffímí ícfi; tař gatoí^ím, je fe wam xal^ i r^bj tt>e 
wffecb rvbnjcjc^ ntoaxi. Qífttt gfem bneé cpuftit tt>oá 
teffný Uě, máge }a to, je fcbi boflt tD )matfu ufořt^ 
iljme ; je fe mi to ale neyowebío, yrofíata bubtj Číma 
é ceí^ méflem. 

rófiffp pi^ál trefaiícím fe ptvan ^fal fajbé j 
gc^o tt(l toaV\ci fe fíowo* 

3[ jacal fe hi^p n>ófTe((), a Wilnídé wytnaí ée 
. tvjf^mí ofoínollmt new^fíoroné jíocínjlnjj, po třinácte 
let pác()aué , an wiběí , je geg fmrt nemine, ^růja 
prgjmaía frbcc faubcu. 

£u fe nenabale ja bweňni jtrí^ne é biřiřcm ^^íafTtá 
í)áhta, ge rabbotvé při n>ó{Iec()u přetrjenir pifatomí t^ 
nu(í, abv fe pob|lt)a( toen. Sebwa tento bn>éře otemřeí, 
an fpanífa (Srna bo rábntce mflauj^a, torbnauc fe 
přebnoflon)t f no^aum, a ^(afem boíefln^m jmoíagfc: 
©grafite, cl)raňte newínnau bjrofu ! (Seíé přebméjji wu 
ní mne } br^ancV gfofinu, řnemuj pr$ gfem í gá 
přífpHa. ^fíťoba fáma, řbt^b^^ mo^ía ufla oterořjtí, 
befnořbčíTa b^ nen^innofl mau! £amto, n>oId bá(e, 
. nfajiigíc na ^agnc^c, tomto »ra^ roáé, i mil^o otce 
riebo bratni ; ten aodm cl)téí rojnitiíí jřaj^pínau po«- 
(bobcň. — aHířuíáé jatjnage jub^, řetěj^ foíem rufau 
Uvafflíwf ícmcowaí, a] (l)ře(í bujfe faubcu progal. 
H. . ©ilani;, ufPcd)tifa' bjwfo! gal fe přebnoíia t 

(Smř tojpvdmétí; t\)é odjraníteífpné cbčanf}n>a, přeb 
námi perem fpran^ebfnoflt jajnamendna * nen^innofl 
twi; t9 fe w^rownáž řajbc'mu jbe jíawem í robem 
fn>pm ; fdm tvo^xn otcem obe bnefffa jlugi. ^poobegbí 
jatjm bo webíegffi fomnat^^ a íefe^ na mne, a} jbe bů(e|í.tatt t9?c mt»(fetř)me. — 2){iDfa pofiHc mn rufn 
i citem břtinfFi^m, to^flaupiía j rabmce. 

$0 maíim pomlčeni o)n)tfé«opft temny ífíat 
n>i(^{T9c()agici^o rabby : S:eb9 n)ffe<()n9 jloiíny, tebau jbe 
proneffené, ttoan n^Iaflnj, anebo rufan Wit^fi tto^ 
'ipáň)áin gfau b^íí? 

SRau xoUftni, obtoece potm^jfib ; oflatnf oi (a}bý 
fwitg n>íaf}ni mrub fdm ft ferijne. 

3í 3a}n>ont( rabba , a biřií ě ^(otioaii obnajenati 
n)flattpi bo rdbnice. — Obn>eb geg bo míjenj neytma*' 
wéggi^o, a přitoeb fem oOatní palííe. 

Í)agn9 foíem io)tef(e po^Iebna, 2pupn< obeffeL 

@ef(i glof^B nab {(of^ni;, }n>o(a( pfebnofla bo« 
(eflnř, a (^luboTý pomjbec^ je wffed) prfau foíem floíu 
fe n^bíaubií. patero n)rajb fdm gebiný xo třindctl 
íete*! 

?l řajbí jíočín n)old l^afítl Jmxť, bologif rab- 
ba. gbdrné^o gfme (I w^léčiíi mífa xo omcínci f jtdje 
naffi/ f jfdje m^ifřanfi. Jtbojbp fl byl pomyfltí, |e fe 
pabauc^ taf ^anebné obflaujj? jtajbý fe nah ním 
uflrnuí, an o ^olt po bitioě fofrbon){lé búm ob bomtt 
p faufef ájUba jebraí. 

3 wpfleycbdni potom gefftS tři ^nebnici, fan- 
bru^on>^ ^agné^o. ®i(t) txoáU byíy n>ýjnamb jfaje- 
neflt, a bo^aprdjbnofl j nic^ patrně pro^(íba(a« 3 ^9"* 
ffctřon>dni é^(eba(o I^rbelni prdn>o, je utrutenfln^i gic^ 
na taf loyfofý (lupen ncbyío gejttě n^yftaupío, na ga« 
fe'm fe gíd) wůtce ffwěí. ^\)í\t fe tněmu přeb třemi 
ncbéímt přirajiíi , nemagjce peněj a idbné pcbpcry t 
oíefdtodni; I^agný gim obpíatu ^oguau fIibo»aí, paftf 
geg xo jdmřru xohúi pobporon^atí (btěgi* SRimo }a«- 
pdíenj flotol a nepatrnýd) frdbeji nenafflo prdn>o jd«* 
bné gtné xoin^. Cbfaúbtío ge na rojbjlný lai bo tn* 
(^e^p toějenj, a ufrutnifa 3RífuTd(fe na fmrt* 

♦ ♦ • 

€mřflce (ibilwa fe fyemjtíd přeb rabním bVmem, 
jdboÍl{n)a fpran^ebliwéllfo rojfubfu. 2/ěti n^^íjjah) na 
faffnu, a fméíegifi ^o(ft na bmauocafatc^o (n>a, to 
prawem brdpu brjicj^o jnaf méflffý, an gafo fráC 
ndmčfli j faffny fe »vpínaf. 8 welifýd) rorat wyfro- 
ctí pan přebnojla, to prawici n>eba 6mu, co iDÍaflni 
bií?. ítobbowé fe braíí ja nim tiejí n>jby rojcj? a n>i- 
ce jbit^agicí fc lib. 3 nfdlt tu prfíem na bírofu, řfa: 
£aro byía ni6 tt>iifed) angelem ftrdjmim. íícnj fynono* 
ft)ne aKífu(djfcn>a , npbrj' TOétew frwe filcd)cínc; gá 
'pat ob bnefff a gfem gegjm otcem ! 

%n mbčíný cit ojwaí fe m fajbem přiTtogicjm, a 
lam d}iH ncmtnna» fSmvL pob fivoit flřed;au tnitu 203 jEB tem ofam^enj yoíbíí. fajb^ toliřo o gí(^ ctnofled^ 
yoiojbatt; fa}b9 bofiDfbíoioaí, )e itab({ena bvía bu> 
ffe segi fílecbetnoflmt , a )e gi ta neymenffi íej ))řeé 
rtifp a) pofub neffíaujfa. 

@a b9d> fyaebf^ ({)taí Čímu }a fwau fefiru miti, 
yrawj (f)íapcc bru^^emu. — Wlié bobre ; gá fam b9(^ 
to^o fForo lítowaí, )e gfcm é ni poh gebnau flřec^au 
nejroŘd SHe ob bttefffa bubu tafé c(}obít f pauf}en>ni-> 
fotoif on mne aagiílé ttéčemu nau^j. 

SK^flié gafo (Srnu ? X^é f tomu n>eími íinó« 

pomateni ro|ptin>(a táí^ía mifemi u(tcemú — 
U ))rebnoi}9 febei gt) míbojn^ fiařecef, nx^ajcgíci^o 
Jdbage/ ab9 iier>)»iiflíí rienKuné bití. 

O nábo^np fmete ! 33(a^o nevmenffi^o ) obce m^ 
ffíf mni fméřené, ge(l t Uaf)C mé. %3im!, co mí na 
bebra n)(o}í(a )>on)inno{i fwata, gí^to jabofl uímitt 
fb«m fwíbomím fe japřífá^ťím. *©ubíe gíflt; je fc i 
tenfrdte o bjn)fu ^oflarám, fby| fn>ice Itwota mé^o 
^afnautí poíne. " 

93ui^ ge^ne^ frof9 toa^e, a ^ognd obplata bubíi 
xoám na nebi ! ob))omíbH ^pau^tetonit, a pol^\)naxo mu}t 
bobrotiwému, épofognau m))^i n^cacel fe bo tid)c^o bytu. 

♦ ♦ * 

?3 řratfém řafe příblijíía fe flawnofl SKatří bojí 
|)ob Wocowcm, fbcjto řráfn$ cftram ^ané » utí jfencm 
Iwftu, ae třed> jlmn w^fořpmí w>rd)9 a jlaroweřýmt 
{Iromy }a^ra}en, bo oblaf fn>nu f|(an>u wypinatf a 
famj fe Stáfownícti poíDjby na paut brámaíí. 3'í|)ttí^«í 
pii nclítoftnéd) ©afjfii rořu 163 J geg tt) popět obrá^ 
tiU a gen l^oíiS černc jbé na neprawojl jíotřííýť^ n)Oi* 
ginů bo nebe* jaíon>al9. Ob toí)o íafu přetirjena ge-« 
gíd) pobojnofl, gínam fwe útořtjftř wjiti mufeíí. len* 
řrate je rojfed) flran putowaít pautnicí bo^ nt^ffené^o 
^acifw, pftí bruf^í mí(c ob iloweíitc ^v^t)^ tt)jbál#né(|o, 
řbejto ^wětoflau) Sbarffý, ^rab^ je 8or9, prmni lo* 
reranffó fofteí w Ů>^d)dd) byl wpftawřív 2ento 8bar.» 
flfý wércn fwému jcmřpa'mi pří jbauřeni afatoíícřcm, 
) ded) bo wíajfť jcmř ntířcí raujíí. ^oríiwi xo tamnřg* 
fjfíd) Ua^iniá) pobojnojl bůroérnpd) pautniřů, bo*8otet9 
fe ubiragícíd), tat welice na frbce ge^o pflfobíía, je 
ncinít flib, na froijd) flatcíd) 8cretn jaíojítí, gaf brjo 
bo fn>é fóíaííí powoíán , a ja bebíce pťóí)ía(fcn bube. 
y o b«o^orflFé bítwé gfa nawrácen wíaflí , flíb fwůg 
tařc fpíuíí, rojfájan) gí totíj r. 1625 bne 12. cerwence 
ob řarbináía |)arrad)a pofwřtítí.*) - 3aifíled)tiíauemu •) t^Aattcrft Xopograp^f^ Mafonttrt Jttefl Ic. Sfy. paf. 110* ga!dft tonitřni tau^a tam ti^fa , an g{| Hwno Id^ 
bofl gegí byía, bo powřííne^o |)agřu fe pobjwatf, 
aby ponéfj^ fme' boíeflí ttíe^^iía. ®ata xo^ěf^im d^ ' 
tem, proftta fnajné pahj přebnoflřu, a^ gi tam épřji* 
telfynémí gití bomoííla. %Ci i raboiíným úfmíc^m 
negen fn)o(í(ar niyWi aby fe aviúi bitofa \a\x baíefau 
ceflau neunan>i(a, obtef^fí gi xo fráfné raud)Or ba(a 
gí tam bowejti. 833 newínnc toamluwé přígcly mía-« 
bogaré pautňíce bo Unofjtě, fbyj pran>é flunce fwými 
purpuron)ýmí ufly fragum bobr au noc báwaío. 

@e fluncem rannjm janed)amjfe fioé liijfa, é roj«> 
čiíeným frbcem frdíely bo chrámu b(a^op(objci^o. %i 
tu jořily přjrobu n>e fn>é caron)né řrdfe ! @(tince fn)9m 
blejlem roj^ánéío mjnáffegicj fe páry nab frdfnými 
(Iromy. Sn)ítořici ptactn>o fítoe^oltío fn>9m libejným 
^íáfTem ranni pifeň, tibejný jmuf jioonfů fn>oIdn)a( 
lib f flu.\bdm bojim. jfrdfnd Čoreta u proflřeb ftinn 
mnol^obareioné^o fíromowi n>9pina(a fwau pojíace^ 
nau bdň, a na celé n>Afo(i co prflem bojím fýivala^ 
to g^gíjto wnitrnodi fajbý ufdjati mo^I fioé trapné 
^éíe. SS^třif (ibejný jerto»?ně ja^rdtoal lífijm a 
autíými ilromecfyr genj fem tam fe f íoníce, učtu jbdíy 
fe ivjbdwati tioorct« Číbfln^a Xvl tofíe^o bru^u' bylo 
i^ognoll, jc ge (cbma ofo obfd^fo. Gma gafo u wibe* 
nj é bru^fami (tbem fe prcbra(a aj f obraju bía^ofla* 
tofnc 9tobicfy boji* £u n>e fn^atyní rojproilře(a frbcc 
téttnffé, wraucj bify tojbdu^agi^ ja loffecřa bobrobinj 
bdrcí n>|Těd) barA. Očí magie gen na fioatý obraj 
upíaty , wíbj fouecne — taf rojo^^něňa byla we fmé 
pobo*^noflí-~gafoby9lobíčfa boji, fyndcfa na ruce d)o« 
aoagic mi(of}|t^ fe na ní ufmimola. — O matfo ney^í** 
(iígjfiř wííňr ^^^^) ftt>é robítcle^gcn gcbenfrdte » jí- 
kootě fpatříla ! ©afym by to bo^atf}n>ím bjpta obbařenA 
buffe md ! $anno neporuffend, pob tn)ug p(d{f! fe uti-> 
fdm «- přimlum fe ja {labé, nemol^utné bf ďo« £yé po- 
tíá)Ci jarmaucenýdl f tyé od)rana newínnofli mocnd! 
BUi jbe n>prad)u pfeb tebau Hcčici ne^obnau bceru, 
matfo wjfcd) mCíUÍ ! ^opřeg mí gen gebenfrdte » jí- 
xooxi frdtfém na. robíteíe po^íebnauti. ^ ®ljy co perle 
fanuíy gi pře* ubíeblou txoáx, a fo( řoíem flečíci lib 
. c^íí^el fe na jlifagici bin>fu, coft trapného lid na ge- 
gim frdfném eele. — Karbany utíd)(yr lib fropl fe f»ř- 
cenau wobau, cbcftdjel ; gen &ma gefftě iv moblítbé po- ^ 
(yři)ena tleci xo tofu fíji přeb obrajem fwatým, opobdí 
gen pojorotodna brujfami. 

I8e toýfíenfu, o {laup pobcpřen, {}d( celému ofoíj 
nejndmý mu|. (Scrné, jbe a onbe gij bjlým íxoiXtm 
profypané f abeře jafrýwaly mu na íele gíjtou ; pott- 

21* 204 

l^ani^ jrař ge^o i^í ialit ffjaiii gc^o řícba ttúát jbáía 
fe Hti ^rrabíem tpnítřnj^o trubii ; aj po juř^ » ccr«- 
n9 )9(aÍTt fe hpí iafjaíil, ai^ vonici fe fl^i^ pojornofl 
nrt fe nepříwabíí. S^^lt to })ran)i3 obrag íJořánj cínj- 
cíÍM> ^nffnjřa. Cřma ge^o í?oi»jbe(l)em } moblítbp rop- 
tr jena/' wj^Iebne nan ofem útrpném ; oti ri>ct)íe ffío^ 
pito ocj, nemocí jrafu gegjf^o ftte(?i. íSpffebffj j grantu 
bj f prjtelf^njm r ©íjlc ge tento nefffajlniř geffte ^ru- 
jnřgffjmí bcleflmí ff íícen geft, m]ií gá ! O pcfecřepte, 
a ntdjU mne gen něřoííř Pon> énjm promíuwítí. 

3 wratj fe bo (t)rámu, wffaf gabncl^o jbe rnjce 
f fpatřenj není , a ěe ff íopeným ofem pvíájájii opět f 
brujřám, řfauc: 23<>lí to ufaj rojgítfene' obrajnofií; 
ří-^Ii gfte ti) fíutřu i tt)tř tam we ro^ftenfu flrápené^fo 
pmitnjřa fpatřií^? 

3ábn)J f íam , pau^a fFntecnofl , obiuece gebna ; 
ftaí tam pautnjf ě tH^m i i bujfj. — On jmíjeí jrafům 
mpm^ bi rojpacítě (Srna; gmtgeí, anig ^o fnab toice »> 
jtn)ot^ fpatřjm! O ten fagkí po^íeb! 

SHetrap fe, mila ©mOr promíuw) fníbru^a'; po- 
ne^prwť gfí nawfftjroífa tuto rojřoffnau planinu, a gíj 
fe potápí bujfe troá n) poraní cínjcím pautnjřu. 6oj 
pat, fbtob^fl b^ía fo(em febe tt)j^(eb[a na Un m\ii* 
feíný počet? 

^voto gfem nenawfftjwiía mífla, ab^d) wj^íeb^ 
1 taulání rojefTaía, ge ale pran)ě Un man pojornofl a 
náfíonnofi pnwábií, příctřte gafcmují jge^o jrařu na 
mne pabagjcjmu bíe(?u, gemuj fe w^Ijnauti flabé bjwce 
mo^no neí)i)ío. ©gemn^m citem nawflftjwíía gfem 
ú)vám, ěe jnícm geg opaufftím. O neí^orffete fe, felirto, 
nabemnau; n>i>ř máte rotíce, feftrOf bratrt^^ na gegid)j* 
to.poí^íebu fe fajborocne n>t>gafnitt m\\]^U, gá wffař, 
fvomé SSo^a ňa nebefjd) a. bóbrobincfi cígíd) na jemi — 
nemám gábné^o. 

Uhnil] pobauřenií cit, a tt>raf fe rabřgí bomu; 
ne^íí fe bo ,Qřímoříabfřa boflaneme, fpanííé ffunce ja 
^orp fe ubjratí bube. 

O tebi; mí genom gefftř bopřegte, na těchto jlu- 
pniáf cftťámowpct) frátfau mobíítbu njt)řonatí! 

Síefnauc a ě bud)em pojbicíjen^m íanlic fe é 
^Hf^lm, bo nebcé jafiíaía nábo^nó powjbecí) f trůnu 
?Re5TOi)Š|Tií)o, pař fpoíečné 6 bruífamí brata fe t 
^ bcmomu. ^ * ^ 

SScccrníce gíj fe ufmjwaía na úboíjm rcjpro* 
ftření 3Rafomníř, th^] pautníce*pojbran?ííi> ^rbě ftrmíi- 
cid) wt]i, a oceřáwagicjd) přáteí. SRuj ©nto, bí paní 
přebnoflřa aertowně, gíj gfme m«í ja to, je tam celé oftáu> pobttbel; neboř gfme B^ít gtj baTcfo protí 
loám n)9ftlí, th^l tu nám n>racegicí fe lib praiPtí, 
je fe ti ob tamtub něgaf ned}ce. 

gagijie', jaffwe^oli bě»a, neíbrajffí matfo, ne^ 
jaíoiDala bod) na ofub, řb^b^ mi tam » tc ffíre' lefnaté 
ja^rabě bofl ma(i> flánef ro$bí(i. Sam přeb tau fma^^ 
tau twáří naffia bujfe moge pofíf^ ^ogne', pofil^, gí}- 
to gfem barmo mno^á ícta ^íeba(a. Zam pocitífa 
buffe má, je negfem gebíui brujfa nejftedí. ge wicc 
neffta|ini!u to auboíi p^ojem(?cm bíaubí , upěnliwčgí 
pob fn>óm břemenem anpicid), jřeteíně gfem cetía i 
ínií^v jiwota cijínce, gcnj fam o flaup pobepřen, co 
pubíířán \o d)rámé jeleí přecíněni fn>á ! 

^ixoot náé gejl úboíí píactiwé, přegaía gf flon^a 
njefepoceflná paní. SJíaje, fbojbe ířiwbu nett>innř 
fnáffi, onat mu ^04^9 aurof přínefe. S3éba, fbo ju*. 
bem rojpufřííé nejbebnofti tovtn^ flromu fpofogenofJí 
^r9je. — St faucitncmu frbci přiwinuía libiu biwfu. 

S^ato paf o(}uín){ poljbíía panj rufn^ na (ůjfo 
fe ubjragic. 

©traffná jninuíoP , tejf ná přjtomnoji a jatměla 
bubaucnofl to nerojíucitelnó fpotel. tt> bu<^u gegjm fe 
pogíce, n)flrcd)en ob ní obc^naí^ fen, a bíwotwornt^mí 
obrajt gí trápíít). 2}rj9 toitHa pautnjřa na fmrtel- 
nem lůjfu ée fmrtí jápafícj^o, an d)rap(ato^m ^lafem 
gegí gméno n>jón)á , a é fepíat^ma rufama o pomoc 
tooíá; jafe geg roibj, co garíbo ginod)á, an fe o gcgí 
mřu fnalí, a bo batcřód) řragín é njm gftí jábá, 
Sařowé a mnc^iem ncíítofinřgffi přeínbi) muří(t> gi aj 
bo fpanííťf^o gítra, je mncí)em unawenégjfí , nej'fé 
b^ía potojila^ n>flan)|fí, ř pauflekoně r9d)(9mi řrefy 
pofpíd}aía. 

^aujíewníř h\)í práw? fofleí otewfeí bo bjía fe 
berancím bě(nífům, fíeři b(e bíaubowřřc^o jpůfobtt 
bříwe jbe ranní mobíítbu w^řonáwaíi. 

Stí^obnp mu^i, wece bín?řa, ití^mcbte buffí } 
traptiwé ncgiiloti), a wíígte bo naber pofííb, gel^o} 
mne nelítojlní fnowé jbaroííí.t 

k po tcd) flowed) rcgííflíía přeb ffcbiwccm ne* 
tt)ínné frbce, a jlřjbro^ríaf^ řmet fpofogené obpomí : 
S^cme^íim^íi fe, říeci ttn nejffailniř přeb obrajem 
fn)atcl)o ®ífgí. 

přejffafiná ®mo, jwoíá bjwfa gafo witéjnř; 
naíejnc^,^ po cem taují frbce — tenfráte fe mému jrařu ' 
new^íjneé ! — 2t gij, gí^ d)ce bejcti ř oítáří. 

3Iett)|)tr^ug geg j pobojno(li, f^ne gí ímet U 
Uitoa pojlebni fícwa fpíi;nula mu ée rtů, aí, bwcfc fe vtmtan, a muj, gaf geg i^ía (Srna tú^ac^ht fpa^^ 
fíiía, wfroci bo fwéřnřccr vta : spodjiDáíen bub |)ofpo-' 
bín a wjyícřiií 9ct)o flit^oroc, 

?(j na tt>ěfp, obpowébéíí nabojn? bímřa í (lařec. 
Cbptifíte, je gí j I rána janeprajbňugí wáě , bí báíe 
ř paupfwniřowí, a wffaf tvfiřegí íjo^lcbřn). na Smu^ 
obrati fc fícn>í) fnji^mí řnj. 9ícfíame*íí mne jraf, tt)U 
b« (}fcm n>aé wccra tp rcjfofifncm |)agf«? O fpanííá 
ncwínncfií, V'^'^^ nič í>ronailcbwgcé mřajbcm řrofu! — 
^luboce nato n)jbi)cl)nuí a oblíccg obnjratíí. 

Jt.vráwe í m Sfte, genj gí bwcře f}?ořogenoPí 
ujawřeí, objTon)) í?au(íen)niř. 

Sřpní fjwřogenofi é ceíau fwan brujinau u ntne 
bohatě ^obnge, bi Qxna, přínáffegjc cíjíncowí |íbíicť. 

O n/(t), ffwarná bjwřo! geďt? nenj ^obna tato 
bjbná fd)ránřa na řeffé pxitl pořogne fe })ofabítí! — 
Síebot — aíe — ftaraMí gft, bíwfo? 

So noam úplné řjcí ttemef)nr aíe gafj gíni pra* 
xo\, patnácte gar gfcm přecfala. 

O proftata' mímiíofíí^ bj bo febe cíjínec, figu 
ftranau ntírage. ©o fe octla noí)a má na fragíné ře* 
ffé, nejocíío ofo me taf fpaniíc^o fwitfu ! — ?t ííeráj 
gefíí fflfcl)etná matřa, fíer(}j přejftafínij otec, gcnj tebe 
naj^magi bcerau? 

cpobímná roapacítojl fFfjcíía ©mu í pauftewnjfa, 
gen^ přewjato flowa, obporoéběí: SRobice gcgí gfau 
nám a) bofan)ábe temnau pcí^ábrau, a fbofolí tu U^ 
mnoft n>j)gafnj, fíauti nám bube miíáffem. Ona ge|íí 
bcerau ceíc'^o méfta, nab njjto jvícfá ob ffebiwce aj ř 
pacf)ofett n)ff«f o. — 3ífcl)me toí)o aíe, cizince, a gínař*Ii 
ja bobre ujnáte, o jíwoté a přj^obád) fw^cJ), jagíjlé 
pobin>ňýc(S pon>ř.^ter ab\)ť()om fe netrápiti nebořřawo- 
jíf, gcíířoj »á6 obíeř cíiojcmce gewj, ocřoíí gaj^f ro-» 
jené^o ^^i)Ci oljíajíuge. 

@ťaň fej — Síowe' ránio bubu njrájetf bo nej^o* 
gítelné^o frbce ! ^ můíí toim, jta wjbor mnítřnim bo^ 
leftem, na ttjjbor ccíému fmetu ! 53eito^o fe fnab iDjce 
neboiTjím, co mř brul^b? bíajilo ! 

9íejaufeijte , bj ©ma faucítná; í gá fe bru^fau 
nefftěfíí najýwalci, a přebce uftnj pogcbnau mé oblctá 
nabřge to uei)fráfnégiyim ra«d)u, jwíáiJté íWi we twář 
toajfi bf^t^jni. 

O Iťcil *wl> f <>^^) f^ ^ ^^ n?n^ \\xot>t, pcufmáí. 
^éíaftnpm mct^í b^cfe býti w beft fratfc tebe ^ín^ota; 
a přebce nujncmu rolnjfu wofanicíc d^ffi jáwíbím — 
geíifo) xo ni fwete fpofogcnofí, jáfíab irffcljo bla^a. — 
íEen!ráte, ft^^ío fe ^ed)p»é f nefatolícfc firané přísná* 
n>att jacinalt, panownjfa ctji^o (obé jívoUtí, bpí gfem 205 

t gá aubem Fetéju, řterýj béío^orfřá 1\í\x^cl ^Jřerafa. 
60 obbůgce bjí gfem w^jpoíoe^cn j wíafli , é mangeí-' 
íau a gcbénau bcerau. Ko mojná b^ío, ud)n)átíí gfem 
jnáb\)tfu, tt>9batt) fe na cepu, fprotoájen loérným flu- 
bau, genj nefl mau bwauíetau bceru. SBebaíefo obtub, 
fbej cifarffé wogfřo na Ijidron porajeno b^ío, bofiíífíír 
mne rufa nejpjotateíné projřeteínoftř. >J»rcĎu j^íama- 
'řowjTí^o (jrnuí fe na mne jfotříló rog fujétobéjnífít, 
d)tic mne poflebnibo poříabu jbawítc. gpátfp, pabau* 
d)ott)í, jwolám; řbo fe c^ptt mé botfne, to^o býfatt 
příbígí na t^to firomt). @ aúffřiebfem obpowíbalí mi 
bíwojfír hanebné iojta^ugjce frtoawé ruce pe cbotf 
poceftné. O, fbe nalejnu flow, ábpd) wjtefíau mogt 
jaufaíofl a Un bíroořý bog jobrajíí! 3íett>íb« i necítil 
gfem níccbo, mMm gafo trejíagící angel meji ^řijfnifjj 
ffn>íl)agp. 3 wibjn pojIeV tt»ra^9 utífatt, a íoffaf í 
d)oí fwau, onu gebinau pobporu, o řterau gfem fe 
geffté pobpíratí ^íbíaí na pojemíře' pautt — tu rou 
bim fe íá^^ú — i bfebau.twáří umírati. 3 d)opim fe 
gi fifau poflcbní , o fpcd)ám ja flu^au , gemuj gfem 
jnamení baí, bo íefa gjtí. €mrte(ná c^otí rána, pří* 
d}n)acugjci na mé mráfot9 nfba(9 ntt w tom jmatftt 
t ^ueb geg naíejtí. Sotwa ge fe néřoííř fet řrofii bo* 
wíeřu,, aWaríe má tt>i;pu(iíía nábojnc^o budja. 3 fJálí 
gfrm tu co řamcnná fod)a, poílc^e paf ^íafTtí nářef 
" obíct)cíí té^ře boícRí ; fljamí gfcm mol gcgí bíebé ííce, 
mcřem t^rob )vv^rdba( — a gt bra^au n> flutenó p^i)O0 
xoai přibi)tcf. 45ť^ám, toolám po (efe wcrncljo flu^u, 
a| flcg fonečné — o cíott)cf ge fcbránfa bítt)upít{á , je 
toíiřerau^ranau fe ncrrjpabnc! •^fonečné geg obawnř 
gan^rajbcnc^o a n> buRtné (cíící^o nafcjnu, mi bwau* 
lete' Sm^ tam wjfaf ncbyío., 

^^ro Jíwó iUtí), — ©mt^ ? — jTOolá tt>í)bfffená bétt)a, 
a toíífo na př^np pof^ícb pauilewujfa balffí jlotoa na 
gajpfu gi umřela. 

ílno, bjmfo, bí báíe ctjínec; Címau naj^waía fe 
bcera má , genj b^ práme to íwcm locíu b^la, tw^m 
frbcem i tn>au píetí fnab fe ibcbíía. Cec pro? gfí fe 
to^o gmcna taf nagebnau gbéfila? — ?td}, (Srno, fnab 
i tebe wrajcbná rufa robíteíú jbounía?— ©táíí gfem 
ÍJO atráté d)otí a bítéte gafo ga jín?cl)o téíanob l^robem. 
3ábuí fftéfri pro mne nvnj loe ivíaflí ncfwete! Iřáí 
gfcm í^íafem úpénlíwóm, a\ M mi gcí^ opafotoaí, a 
utjfaí gfcm ja ccffc pomejj. Sobonítt) gín^cft nffffa* 
flníf ů, gen] gafo gá n>9Íauccní bijli j fragín bomácic^, 
f ním gfem fe přiirtcíií. @ píácem mobíiíi gfme fe na 
^rantcíd) , a i pláčem puiíilí fe cÍ3Ím , protí»cnjJtt)i' 
plnj^m giiootem* Salto tHnácte (et p^ jemí pruffé 206 bírtufcří gfem co cmcc jtracettí, Jím gfa bo6rrbtit{m 
tiiidŘ. Waf^tín) fe té trpfoflí bojl^ía, nemot|lí gfem 
téíe n>^toťon?ati gtfFfe, Qtlto ncunteřcná w)>Ia)?o( po 
btafjí iDÍafií n>e tnn^ neu^afttcfné jntfíd. S^fot fe r0j<« 
gafníío-n) buffí mé, á ^íiibofo » frbťí cjfíí flfcm jel 
nab fit)$m přeřínřním. 3 í)roře< (()n)áf<ím » luno je- 
me materffé, ař^d) íajb/mu fTOjtín, ge^^c} ^ía»u mo*' 
bran gfem 69I roj^ufliíe rojfflayO jabojl učinir, ano 
flbprf) íajbóm írofem, řa"^b^m í)ott>jbc(f)cm t^m tffid) 
ojcíeí. Itwr^nu fe í no^aum fraíe fwcíio, ai^ ^^Hgaí 
higícnc^o f^na |)ob fftit fwé odíraný. fS blal^clit 
jjlobnířm Spaf^tn fwéřil gfém fe cti^obnemu fnejt, je fe 
bo ndxvíii cjrfn^e fatoltďé namratťti (f)ct, an to nj ^wa^ 
t9 ^ofíib buffe i tHa nalejam, a tjm j buffe fmé n>e(t» 
fmt {Ta(u fn>r^nautt baufam, gegí) tjjt mi béíe fnefli 
tiemo,;no. Q |)agfu bo lefa fotrbon>{7ébo gfem puto- 
íoaU řbejto gfem na romé djotx přefpat Mmi noc, 

^auflen^njf i^í mejt ctjtncowóm n>t;)>ran>on>a'nim 
jíatóř na mobvé tfanířce wifici fři jef wi^ta'^! , a pře- 
fťdbage geg j gebné rufv bo bru^é» paumjfotou po- 
jornofl powjbubítí ({)tM. 3 wflfutfu přetrf^nuí ten fmé 
ioOptawowa'nir r^x^te po ti fřwauc) foříftí fřočií, a » 
bíwofém plcfu jn>oía( : @tarfe , fbe g(T nab^^l tc^o 
pofíabu? £ento frijef m^(a moge Srna na frfn pH 
iipr(!)nuti. (Serná d)mMra obříopuge mne, rojejeň gt 
toe^íafnofli fn)an! 

<íma gíj gíj wdámaía, pí^nauc xo tofn fljí, 
A ájttta pautnifomí pabnautt ofoío frfn; n>(faf přjfný 
po^leb pautnjřům gi gejfte jtraňowal. 

Sřjjcf fřjjřu pobobcn ge(l— aířoíi toam upjratí 
ne(f)cí, jba-Ií tento bcera toaffe na frřn mHa. ^efněte 
»lTař, jba^íí b^fle pojnal bjté fwé? 

^ujt íoefebný, gafo fmng toíaflni í^řjcf) jnam 
fřjjef tento. ít jba^íí b^dt^ fwť bjtř pojnat? SJlímo 
mobre' ofo — nepojnaí ! aOiJaf Ib^^bp^ tuto béioa 
wcera na ^ofrbomř bpl nalejí, b^lb^áj přífa^al ce- 
lnímu fw^tu, je to mé loíallní bjtí geft! ttj pofawab 
mí to CíU tc]to\ 

a)cera majfe jima geft! jwoíá paujiewníf w jma- 
í>«9ici fe gífíoté. 

átwa? opřtuge cíjfnec rabofhié. ?t fbe to garo }{m9 mé? O pcn)?j, mu]{ ná6ojni al tt ji»(9 o j((- 
toob f ni boft^f^nu. ffmor bra^é bjtř, fbe gft? 

i^aíefo f ní nepugbetc, (eí gaf tato fmítnice ge 
ffirofa'. &ám otci gi bo ndruíi umebn. 

€mét(Ce boji! gen gebnu otajhi, jwola (Srna, n>^ 
geg{}to tn>dřt Čenvená a bíebá barma fe flřibala. ^0- 
toéjte, méía^Ií bcera toajfe négafé jnameni na tífe? 

9la pramém ramene, obpomi rojgařen^ mu}, 
mřf a tři , meblé febe , gafo gete(on)p. trogUfl maíi 
jnamfnfa. 

Sříuje, tebp mi rojtr^ni ffať, ne^brajiTí otře, a 
přigmi bceru fwau m ndruč otcomfTau ! jagjtd fe bito- 
1a, a Uti otci natejencmu xo obgetj.^^^ec^, <d fe na 
otcctofřcm frbci ja^řegi. ^ ** 

(řmo, bra^c bjt^ ! jtjfa otec, a mice pro rabojl 
mlunoiti nemoha, fljaivé a třefaucima fe rufama obgi- 
md bjtfo fn)é, libd tmdř i ce(o, a ^orfau fljau fmdQ 
gcf|o fabeře. 

3 ndbojný pauftewnjf jafíjeí nab rabofínóm 
«í)íebdnim, řfa: ^řeffíafíní otce, tjoé boffel bra^é^ 
pofíabu, j nc^oj Ha buffj fe n)efe(i. Cřmo, wece bd(e 
a fřjjeT bjioce na fr( jatvčffuge, jbe přigmi pamatfu 
po f)Dé matce , a pomní při ni tafé na (larc^o pau- 
jlewniřa, řtcrój gi b^l ^^ tmtfo bo^aprdjbnél)o pe- 
(íauna, ^agnc^o foírtcwířc^o, bojíaí, fbpj mu b^í gc- 
bcnřrdte to nemoci bobrau vabau přifpéí. — 5?oje nc- 
jpptatetnv ! jn>oíd jflailný otec, přet;ogn^m bobrcbinim 
ojdřité ffebint) mévnc^o . (Iu^9 ! O fmete ndbojup! ó 
měflo ftaroměfé! ó TOlaílí tra^d, gaf fe toám obJTan- 
jim ja otcoTOfiPau pccí> je gf}e mi. toto fpanííé fivitfo 
to nemínnofii u(i}OTOa(i ? ^mo, po^ícbní na \mt)o otce, 
jbe fiogi bej ftatfu, bej »([) pctporp, to nujném píd- 
ffti, gaf fe tau(a( po cijíd) fragindd), a přebce tebaii, 
ffmo mítd, gefl nepbo^atffim me TOÍafli fwé I ^obÍTOné 
ndé ob febe rojmcbt jdmítliivp fTOět, ale ncTOíbiteíui 
rufa , TOffemi ofubp TOtdbnaucj , nái přcpobÍTOně opét 
fTOcbla ! Sluje, tebp bo méfla pogbme, ai fe jarabuge^ 
jeé bcera mál • 

H jbaíij SRafoTOnicti nab rabofín^m éí)Uidnim 
nejapíefalí? Jxantl. Stmenrc. ínjm y t , í^v-^' i 3ríaM0 fafut» a l»uíl)a UídkřMjori^/V •5 ~ 3n a měnit a pamrt; 

^efllije Woxokl ueetiÝ fa$6oděniirm nam4b4n)» 

pamlt fTOA4i 5^orott4lii a r« obro»(Fý (lupcii přiivebl/ ncn) ral wcliftbo pobíTOen) boÍNiA^, gafo Fbyl ni0 řlof 
»cr 5 neTnisflT) cři^Y V\tSltk nabobT^egnau panéri př»# 
fwapi. *- <^\a lcco(r«ibo roFu w tt\aXots>\c\čsi a wiits wlaftenct, {liPiTel 91'cm o Hcmttíť, rterý fc lecni^o řafu 
na Mji^ IV gcout wefntci (mc 4t>océ; sbrjuge. Vltywyií 
0i(^^(lupQé Oafáj^lo obdiwoiváiij mé, an mi ^Afl^gný p, 
^éfan Oálc raf ro wyprawovpal : !&0t5 0f^i» f^ f^*u P^<^ 
3 iecf OoflAl/ ilyiTci gfem o veltťi, ano iicf1ý4^ané poi 
wéci to|>cco 65lerét)o fmeca. přeftvé&řirí ft c^tige, }dall 
re pra«l7^a ancb^oliPo b^ctorra. Dal gfcm fi gcg pUbt 
woUci. Přiipit^o tA$ai gfem fC/ gafé ea^angcUum fe 
Drubau iif déli n> poilé titÁ ? a>n ani fc nfro3mcTt1lege^ 
(neO 90poipi6él: Ua Driil^au ncDéU fe íce cwangclium 
fwaté^o tnarauffe 17- w* i*/ a oD flowa ř floivu mi ccil 
twangeltum oDřifal/ gaf fe futtUé w f ni^e na<^ihi, ani 
flotvjřra netvynecbavo/ ano t na snameni rosDílnofli Doi 
t>it po5or Dáwagc. 5l?au(fel gfem geg timco 5pAfobem 
) mno^ét^o eivangcliutn, on paS ^(fcd^ny mi obřjral. 3 
poDiioil gfem fe céco wtWH paméci/ a neopominul ori/ 
jati fe geg, fam 5o fljVoly (()obii/ a gař fo^au paméc na 
rařowý flupeíi přiipeM. 3 Oal mi 34 odpowéb: (Sá gfem 
tobtiý 5 ^oleiTotoic oo Pral^y, mdg net>05(jf otcf fe íii 
i»il náOenniďau pracj. K>o )1Voly gfem gen V^lcca d^oOiU 
A gen ilabyřoivact fe naučil* Cl^o^é ale Do áitÁmu pdi 
né na mff» fwatau a na Pá5Ani, po3orný gfem býwal na 
řa5Dé ilovo/ gen| ivy4á3elo 3 ufl Dncbomnit^o. 3 nei 
ipjm fim, gaf co přiilIo *. w řriirrém Ufc iviTeďa iwant 
gelia na celý rcf, nebélni i fmitecnj na3pam^t gfem 
umel, ano i m (iaivu gfem byl/ ceU fá3aHi fivým 3nÍ2 
m^m a přibu3ným Ooma pofPíbari. -^ (3Á, ivypraivoa^al 
mdg n^clcodilognv l^ofpoDiř Dále, d>cége fe i calřé o cé(o 
uDaloili přefivěbčíci, řefl gfem gemu: (Bi budu w neOťli 
fá34n; gertlise mi co F»^5aiii napotom obřjfáce/ Dobrý 
cbéD a 3propicnébo obbrjjce. 3 co fe fialo; nebof 09 
Drut^au ncDélt to fřucPu tá}an\ pofled^na, přeD ob^Dem 
celé, iloivo 3a n<'wem, ačťolt gfem byl fcba>álné «o|lo|^a 
Do|li wyfolém ri34l, mi oDřjfat* ^^ 3 c^tčl mi geg pan 
béHan or43ati, pofTam pro nég ; M f nemAlému 3ármui^ 
efu 3^f^f ji^l^ ntbyí Doma. * . '^ 

3namenttú w^plata. 

Dr. Delpech, Domomem w Moiilpelljhrru, pon?ol4n 

- o^ 

. Dfl na wtntf, afi 3 mjle 3a méilo, r bobaré roDiné. '& 
wtUva tam přigel, i^fiai xv 34mfU/ wzitvtl, wyfpal fe 
t pofniDal* Vtemocný 10. noci 3acjni 3emřel. V^a Drubý 
Den^ foyj opec oDgeci á^téi, ptá fe ^o wDoioa/ co by 3« 
fmé přičiněni 3áD«il ? — lOOOO franřd/ oDpow j p. DoPror. — - 
3 3Ďálo fe to wDowé cro(t)u mnobv^* — tTZiU pani, vece 
DoPcor/niPDy smetla nemygišDim/ LeDa 3AnábrADu iOOOO 
franffA. -^ (DprawDufti ? progetrj- fe opec wDo»a. Cp 
mauDře činjce. (54 iviTaf neDám JáDnému weieři, leDa 287 

3a 3000'ftanPfl, iiirobo 34 weiifff fummu přee noc w 
5ámru nepřecboivám, i 3a fujĎanj bráwám 3000 franffl. 
^0 lin\ Do^romaDy 9000 franfd — ř nim$ ívám, pane 
Dořrorc, tuto gefTrž 1000 franffl DoD.Íwám. — Pan DoFf 
tor fc 3ara3il ; — 10341 lOOO franrfl a oDegcL 

ípanilski fítmanicř. 
niADrtDIFi iiAwélři deSol gefl gaío mrtvo, prauDem^ 
walj fe mnolftwj wfremi ulicemi, i0ar fe wo3y raitotjci 
přeDgliDégM Cě^ré foUty flaropanfPé, Í€\)U řolefa, a 
wo3ÍPy ApvfTnýmt fotimi a premowanau Mthl^Tí gaP} 
fe camro péfni hřebci fpjnagf! <DnD€ ler} gonAf ^DimPa 
gel^o 3A njm na feDlc. Oam . a pomyP po wfTecb nlicjcl^/ 
raDofl po wffed^ ttoÁř\ét^. — IDnee fe flAml neyf rafnégflFi 
(lawnoit;tveftifá iTcmaniceofrláffena gefř. 6ro a DmaDcer 
bffil pPibnall bo ITIaDrtDu; wffecbny 3e 6iery i mořeny/ 
Diwé, ne3Procené ffelmy. H Pepe Tiidelo, neypowéflnégfH 
ffttoái (fpanéltTý— Dnee buDe 34p4(itt, Tudelo 3 Iraflery, 
Prerýjco fc boDmo ntPDy necbybil, fcerfs býpomi pieč a} 
po gjlec bo PrPu tútáH, sbartrctiý paP wycrbnc a obrai 
rné fe přcD PráloiofPými gafnojlmi uPlon), fDy| DiivaDlu 
ppjcomnt býmagj. — VD lemo přeD branau alPalfPau wy# 
ftatcén ge cirf ne, Dogiifcé. ID gaPém fprclyti fe iíD na (In^ 
pně DereM (SaP co l^nři a fe bfbá — a gaPj ca.^uDbA 
3nil — PotleDnjPricc o3ipatt fe crauby, gubernaror bá, 
3namenj — fTcwanice 3aeiit<S. — Přicbáscgj piPaDoroioé 
na Ponjcb/ w beDwabitýcb toefiáťb, ec (ftroPými PlobauPy $ 
magi Maubé Pop), PceréJ na prfly u nobau poDpíragí. 
3a n)mi fe obgea>ugi (bt^lowé 10 ^eDuvibnýct), «oy|Tif 
wanýc^ fpoDfác^, w leivé ruce Dr$| ^lau^^á řermtna 
řuPna, w Drubé baiiDarelty, plné ofitiáí bácP* a 
prauUA 3 barcwiié^o papjru. 5a njmi Pepe Tudelo. «- 
YDffiďni fe (law) 114 mj^a — cu gi} býP fc ivyřjcí, 
fnéDf , 34tt>4ricý, DiaoPébo po^leDu. Po Dru|)ém (FoPu 
Doflif^ne pif4Dor4, écerÝS ^o i l^neD nebogAcné Pr4i 
j(ý« (!cc, Ale oflrým itlcsem Popi fwéfto oDbýwá* 
et4cný bf P ! 33e3 ilra(bu byl fe naD píPaDora ro3ebital. 
,ro^tďú fe téffí na 3mu}tlý bog. — (Dbráttl fe na Drubébo; 
gaPS ale i get^o |elc3o ucicil , rychle fc 3acoříl , a Pont 
bHd)o ro3crbnttt. XOfftďo voolii: 23ravoo, brawo! — 
l\rem fc ivuli Poni 3l^uby, cen i^abÁ i e gesDcem na 3emt, 
DýP fe fype U4 nebo, plec Difo«lta fe ro3mdb4t 3e.nfré ríei 
fpagi : SrawO/ bravoo! — VlaDnrmo n4flrPug{ Diva á)u\ot 
xoi 3ioiPeri f«»é ferivené fútaní^wt, ono Qtn na piPaDo^a 
fe fjci, a gi} bo i robem 34 pAé u4^m4ctlo a Do weytlřy 
mT)Dioi|^lo. IĎvoa gmi piPaDoří {enau fe na b^ia, ai i 
uiTfvoán 3e mflcdy firan, Pořlfl \wan ópauffci, a bog cnoi 
lotmi oDpArci ialfnÁ, — CCi Poné mrrivi sAfloti — byttl 
čaďý býP ! SĎramo 3noiva \^ř\mÁ pon^écřjmy piPaDorcwi 2U8 

ftvátí) (t a (balofAm sfiitawugi bogiiTré. Ctro fe t^ritAU 
na bfta, wvf^aa mu banberifly bo brbecti , jf fe aj bo 
tnafa 5atrbnau ; prfTawřT paP, gimij banberillT nacpány 

' fifdu, fe 5ap«lugi <» n»«P«* ff^ S^iře" ro$cřířugi. 3 po< 
tří$fá w3tePlr felawaii, a fpé*á na fiPíibcc. Z\ aneb ucm 
íagi, aneb (Focmo fe mu ubrbagj. (ředěn fe řawj na 
ceflu, op^c mn offrý bobec wrá|j bo ríla, a wfom oPai 
mSeni/ co fe wflbec mTflÍ# 5e \>o 3wjře rot^ania protePne, 
(lan?i mu obwdlliivec not^u na ^UwU/ a fFoPem před 
býPAw t^řbřc fmrti uw&int. — Heř nyni f< biraraa bli5j 
fu Pond. Z>rá5bíre(0i9é mrfTrj febau přee sábrablj^ xoys 
fiaxtftni Polem bogiífté. tla oPam3enj 3fl(lane brP fámo; 
ten. — Uyni přebdaupj Pcp« Tadelo jtrafícry, wy<bos 
wanec Jlomerflw, snamenúégin / obratnégffi i fpanileg/ 
fil »«b mi(lra. — Tudelo ge (řwoflné oblečen. XXlái fas 
mtsolPu 3 UtvDent{)o, wŤflfjwanét^o atlafu; ú}Ct přiléhal 
gjci bjlé/ 3lacem profllwané fpobPy obgeiougi fpanilé 
jrojllé télo. 2ln fe ořáje, mc3Í btwáPT po*walné munii 
láni fc ro3bib<&. XOii maOriMrý itb gr3 napřeb/ {e bube 
Pepowt pod)ivalné rleffad. — 3 ufmjwá fe reP bneiTni 
flawiiofli/ a řvoii naproti býPoiot ; ten geg 3abUbne a 
rtcble fe nati brně — na řtyry f roPy 3fl|lane YPflfaP před 
ttjm itÁíL — (BafÝ3 obra3! Tadelo ani fe net^ýbagici^ to 
itwk br3i Pue řerwen^o atlafu, w pravé (TiroPý/ břícPý 
meř. :&ýP nobau pjfeP brabe, {)iawú má fflonénaU; \>voi 
3lia?é 3^ledy metá po nepřjreli. ^iwdct wtiméů umlPlt^ 
ani fe nebfbagjce, l^ieb} gen na fPonřeuj taP pAivabnéb^ 

. potPáni. — Zm po|Ié3e býP na Polce fe ivrSe — ten al.e 
t^bicé aobiváslíivé fe mu ubne. 2!l rojmnoSeni bydíttivofli 
5wébawÝ(b btwáPA nt(bÁwá bÝPa néPoiiPráre ai|toP na 
fe řiniti. ^lu^ná poctívala fe to}ik\)Á. Tiidelo fe Polem 
béPuge/ a 3raPy gebo potéifenim probj^agi pavlány, 
fbe3 Pr4fotinPy mabribfTi (TátPem satiřj a ruPama tle/ 
fPagi. i:u nál>le 3trne, obratno(l i 3mu|tloit gaPoby 3wrái 
cena byla ; geďcé gebnau pof^lcbne na pawlan a 3blei 
bne— — Tudelo 3ble5ne! — (0Í5 gt$ pobobá fe> gaPoby 
3fPÍt23owal biP; geflli geg Tudelo ue3abige '— veta po 
nim. — Tudelo xoál^á — a negíflau ránu 3wiřeti 3afadj/ 
an práwé e bl^mau (Flonlnau na nebo «pra3iti 4»ce; 
me{ mu 3A(laue w lopatce tt7é3ett. Tudelo gcfl be3 brané, 
býP paP 6 wraieblnatt ocelj ubjbi/ gejto Palbým ProPem 
blaubégt mu 3alÍ3á. — Tudelo nic ginébo nenj, neji ne/ 
(áfopn^ pomaba^ na porá3Pá4) f 6láioa gebo 3mi3ela ! 
7fufmé(t)fe nait fype, weffFerÝ tíIaOri^ mu lage : „PecMfo, 
infaino, ladrone.. el chocolete a esCe Signor, a totos 
lot diabolos, PepeJ*< 6 téjj genom |e fe b03orcJlm poi 
baři, uct^riniti geg přeb bnétuem libftiva, genj bo 3ai vprasbtti á)Ct. CaP pomf|tnÝ f[tto&Í, a c^ybi fe taP rei 
Pofonébo b^fa, Ptervs tiyn} byne gaPo na porážce! — 
HefT^afPné swjfe u3 i Plefá, opét fe W3d^opuge, na 34brai 
bii fe pobplrá, na 3^nii fe fmalj a ^bcá^á,^an mu f^rbleor 
Prew ubjbá. — Coje Tudeloivt 3mu5ilofli f(6á3elo ? — Uif 
Poli; a wflTaP oPo geb»/ probj^agíc pawlany, i CJnantta 
fpatřilo; ^uanitu i (Řvanaby , ftvau milenPu/ gis byl » 
febau iv3al P flaipno(li. 2C 3unnita fe íawila na paicla/ 
né 6 jrancau3em, a flce taP {)ovl'\wi, it ani nepo3oro/ 
wala, PbyS milenec 3bwibal 4ntt , máge 3afabiti ránu f 
ro3(^ot>nuti \\áíoy fivé. — Tudelem pobjwánj to taP ná% 
fllné pohnulo, prdpléb^ TtuOaluflan^ byla Járiiwofl taP 
mocné fewřela, 3c fe xv oPamSiPu 3apomnél, it btoabctt 
tífjc bitjváPA nati pobljsí* — 

^néw bítPářA fe ponéPub utifTil, f ebíteí Pije Tndela 
34wolati/ 4 notné geg Pára. ^^Iciftaflný Polec wymlaumá 
fe i boPlábi fwatau ťnoniPaU/ patronPau t)alencian|Tau, 
3e wjce 3ábíiébo býPa necbybj. 3 přiffloé geflTté bivanáct 
b^^pA na fftwaniflfcé, a Tadelo tlowu fwému bo(l41j niPby 
fe nebyl obvdSliwégtTjm a obratnégiTím oPá3al/ a bíwáct 
pocbwalau taPořPa 3APÍIÍ. — 3 ^^^i f< Cudelo (j^neb po 
prmním fyttiwa a Járlivofli wypuPnurj na pémném aui 
mytlu (lanowil. — 6)lwanice trvala (fe(l bnj^ ofmbefác 
bvFA fe pora3ilo. — 3uauitu nebylo vjce P fpatřenj. 
Tudelo otiuflil tllabrid w noci po bnt poflebnjm/ a V3al 
bjwPtt febau. -r ^rut>ébo bne na^ to mrtev nale3eti 
gcfl Thierry, ntíPráfnégiTí pobbAílognjP PrálovfPé jari 
by. (Sebnau ranau proboben byl. » Thierrj byl ^ co 
3uanitau* při prvnj (Trvanici na pavláne ro3právéL-^ 2ín$liďé řafoptfy vypravugj pobivu bobnau ubat 
lofl o nabyti gaPébo^ líeftébo fmyflu. Paní tYlargareta 
nZarPí 2l9oyova po3byv)Ti fvérla ořj, gtiiébo 3raPu iiai 
byla w pr|lr£b'. U přjtomnofli léfaře a vjce ginýd) iveo/ 
PA přrMouiia gj Pniba nr5nániá; iiaře) ilepá genom 
prflami po tÁbřááf ge30iC/ gaFoby fe 30ravýma očim^ 
na pjfmo djvala, t]\\i 3ačala. U ob|lraaénj vfTebo Pos 
be3řeni 3avá3ali gfau oflepU paiij oči, pfeMojiili ginau 
Piitbu — a ona řtia. — 3 barwu ro3ličnýc(^ přebnictA 
p. tHargareta ro3e3natí mA^c* "Sibyl prý fe řeruí dotPi^ 
řjPagjc po ceUm réle 3atřeíeiij pocjrj.* L/^ 

Po^obrnstiDJ. 

B výdl^obu blebá fe luna fmurné P 34pabu valt, 
5e vffed9 ítran gi pu«)4u nocj Oiu^é mračno objali, 
Z ta luna gefl mftg livot, pu(lé mračno ofub mAg, 
eieby moge 3ailiituge, fniurný béb aii (f«nčím fvAgl 
Ua iápabé slatý t^cfper (aiimvaUm fe pro{>jT4, 
po PrárFém, vffaP Práfiiém liti wečerem gi3 umírá) 
^ ten ^efper ge(l má iá\fa, ben mAg P noci prová5f, 
BaumraPem fe ofwjtila, večerem gi3 iad^áii I y 
%x9km a mebrnjm 3ana i^. posvJ^fíUi. 
w ic> 9 SI. kwřtna [P ř i I « I) a \\ti.\ 1835. Wysfawenj 

nméleckých děl w Praze, roka 1835. 

(Z dopíMŮw dtltitania^) 
h 

— — A Ukl i konS|iu zpriwy moge o ney« 
oowSgSjchi gednak bez rosuma wychwalowa- 
ných, gednak bez ohledá uliskowaných plodech 
naS) zr&stagici Itteralory, a obracjm se k vrěci| 
kdež mi slrach neoji pokaosioa býti pro hanu, 
ztepioo býlí pro chwálo. -— NaStm aptsowate- 
lůin ^- a yrSak možni| že na omylu sedjm, žiw 
gsa paaze mezi naSjmi, a k cizím se pořjdku dj- 
vrage! -* Abych nikomu, tedy na kuř} oko ne- 
Šlápnul: Spiaowátelům wůbee, a sice každému 
zwláStéy pán Bůh mezi ttrakatinan £lowfičen* 
atwa pewn< zatarasenau přjhridkn yrykizati 
tnSK Že gest IjbeznSgi poslanchati pochwalnrf 
EpSwy, než k&raw({ rady, neřku-li posm&So^bo 
Xkwikotu; kdož by o tom při ClowěCj křehko- 
sti cbtfil pócbybowati? — PSkuá gest pri^powid- 
ka: Hanau pohrdey, znj-Ií vr srdci l^las: ^^ne- 
zaslaužils gij^' a irlak zdá se, že s wSlSj tSž- 
kostj k wyweden) gest to zlaté prawidlo, neŽ 
kwyřknutí, zláSlS, an ge tSmi práwS neymtfnS 
zacbowáno spatřugeme, kdož o nim ney^Stijho 
tropíwagi po.wyku — totiž apisowately* Neznám 
chaiilosliwSgSi kAži oad kůži spisowatelskan. 
Ualjkem o ni zawaď, a giž náramné bolesti ee* 
ífm tSlem trbagj, osla se ztahugj i roztafaugi *— 
plyne z nich ta krásná vrezdegljho žiwota har- 
monie: antikritícké přezdjfvky! 

6á gsem o půl leta starSj, milý brachu — 
Ty pak, to wim, gsi zwedený synek, a protož i 
stář) mé w náležité uptS m)ti bodeS. Moc) toho- 
to st^j radjm, ano káži TobS: nebiatři se ni- 
kdy se spiaowatelem— leda bys mezi stem na« 
Sieh gednoho shledal, genž by statečné mysli a prawdau se chtěl potkati; anebo leč bys po- 
wždy mjwal hubu plnau osladíče, a kulhagjcj 
sa wlastn)ch ramenaa powynáSel, před vrypnu** 
tými nosy ale nezkřikal: Wiz, tu ge djra před 
nohaa I — Gá sám, al se přiznám, kdybych me- 
zi spísately připočten b^tí měl, newjm gak bych 
se pro prawdu s Teban porownal, ačkoli bys co 
bratránek auplné mjwal práwo, oprawdě mi 
wždycky zahausti. 

A wSak nechme giž splsowatelů, a k giným 
mistr&m. ze Skol pěkných óměnj se utečme* — * 
Maliřowé, obrazojcí, řezbáři, a gakž wás, mi- 
láčky milostenek, giuák gazyk lidský nazýwá : 
bvďtež zdráni! Také wás prand zanáSí, gemuž 
sny laikowé ctižádost přezdjwáme; a wSak cti- 
žádost waSe nen) wrancj mastnota, střjkagjcí a 
prskagjrj po dlauhý čas, když w ni padne ge- 
dinká krůpěg studená. Ctižádost waSe ge skwě^- 
lé zrcadlo; neygemněgSj dech hany owSem Se- 
dau na něm zůstawuge poSkwrnu; a wlak, ga- 
koŽ tento lehký mráček letmo ze skla opět zmi- 
z): » duSe waSj (ták sobě aspoň namluwili hle« 
d)m) slétá i dechnutj kritiků* A slétey nebo ne- 
slétey — alespoii rychle péro nesmáčjte tt ge- 
dowaté černidlo, abyste pomsto wypraudili na 
odwážlivece, genž tvára s hlobokav nčenostj do- 
kázal, že gste Ileraklowi gednu čárko wjce udě- 
lali we fansecb. ITrdá mka chopf se Štětičky a 
nowým.djlcm hance zahanb). — O plémě tři- 
krát blažené, gežto si žiwot nezhořčugeS anti- 
krilikau! — 

Leč— pro wSe, co nám oměnj pěkného posky- 
loge! slySjm Tě giž wolaii: Ty gsi dnes ostrých 
Sjpů w tanlec naložil, a bodeS snad a nepráwem 
krwawS wraždili?— Rebog te,. w»aždy nemilo- 
Wttý přjleU, že z mého okolkirw4tif gako z těS^.- 
kých mračen blesky arSeti budau. Či^-li resnás 21* Ú §4 mmim 4ííw€ mi •wHm^ Uiátm^wMíwi / mtUtí ie k 
€UwáŠ4 4é^ůiMmt$y «• M«*M p^k ^kmí ú^iMt, ftUluA 
ti f^w^ktí mém < UtUinfm wyMUwemf mtmHe^kjtk 
éSí\ i mmikSm M k ff| 4^Uif , felllM>£ w\mf U •€ io 
Háií mté^i^ h4'i n€hfíAp^'í, «M xpíáwy mé$0 ^ Hdmj^ 

nédé1^í p0%U»^ ^rá€0 pHrioikké prt pcmyUtnf^ kie- 
mk %4šg^i mtmki^rM ěkMáemi^f ímíp ptkni knhnite, hez 
W#l(fc^ck • twíákitijth pcápor M poé»é€úwánj Mma se* 
héu, €0 r«lr wnhhtj itjfu krá»Hkx4 • kráMné^if wydá- 
H4 0¥f0€ět i i^i^él fiiid^fd plfiým M lífi^éll k%réi0Mi, ile« 
«i pri¥9ii phk$ijf€k umhtj •emeitliUu owi»ein Bkěd^mie 
ffUki pp^l^Ú $4 nnmuU, %€Ílki9Í k dounUni toho ejl0 
H#y«fi4»fit i»l>4ii wf Ifkowjilué /íUebijri 0lehr^ — • z%rlá*té 
iii^kMlii^fttf w&l« o obliba y¥e»k9réko uiroán $e poŽ». 
diiil I t»f •<!•« nad mnohé f^Uté btiíl I roxbliíieiié(pi(, buft 
i bobai/^ift fiailaná imUwy spfiaobu lobo I poStem f w^* 
boriioii) d/'l «w/cb wynfktf, Kdob/ iiawéřil , a7 0obé 
iiiaxl glii/iiii ona KtirfiiKi /,a^U lé pnéttů i F il b r t e b, K a- 
4l|bi Kraiímaini, Mau«a» Marx, lárhik, 
IMppaiibaf aii a t. il iia titáni nwade^ aneb zile^^j 
«vy»UWttu| dél MMi^laeb/^eb itetftťaitii^m okem rok po 
roťo obíédil i i na *kodii iiobiido , kúyl $t § umélei w 
|leb d)lii((ab, a a praeouil HktísY wo tkoU aexiiifm). 

iia aa malba moxi o«iahifiiii pvkiijcb jiiiiéuj ra. 
lolaalmi iio^wjri^ pÓNliiy[i*i itatoliko tia wéci aomé zále- 
l|, au 10 I itm^Uflm cbloba thiiwdi n^br% («ké na ué- 
bolIKn ({hijeh awrohii ((IX dotiíanjoh pt-j^Iii apo^iwií, o 
iilolik ala mo/.i udtnl noti^aba alow iíjWii, geUkuz ani Ty, 
ani gi( inmfrDwdnJm a nawrbow{|n)m neaponiAScme. 
Kdyl^chma nilllíoiiy m^ll na vyydannn, anebo t ftl, co 
na nillllonoob ladag), hi ladowon ikořepinii atrbnanií 
ninlill, aby wnlch umAn) hoallnakého atijnkif nalezlo? 
pak - o aral | pak byebme o lom plnógv^jmi us(y a plat- 
n6uk)nil flowy promhiwill mobil I 

ťolial obraaA laloiínjob nanj arol lak veliký, ^ak& 
by ao anad poladowall dalo na poem maljhlw a gioh 
dwaulaUm djlo, a a |odné Hrany lo aaglalé (ruobliwi 
m>tl4nkai ke aa maljbowé na«l bawKi mna} praoemi, 
doall anad noaobopn^mt k wel^eguému na odiw w>ala- 
>von| I a li^w prolo tdd ao byu a drubé airany polé&i- 
lolnaii. la wiMi) Málka aaalan^ob ^vjlworn kompoaiof 
ir«aHi a maal l^mi ka btalorloké kuay na amin) mjaio 
nopalH* Noořokdwoy w moaoob paub4bo dopiati od pan- 
Mh^ dlUamnla aowriibnl popIaowiCn) kaaii po kuaii, 
auobkriiltiké kowoVoNl o myiilénkdob, o kraalonj, obor* 
wiloall a t^ w. i loUko aoby laikem, Tob< i ittiié» k U^ bmwi pmšnmUl tmMU , zde yo ala w í ai, aa w i 
Tckas náy •kcaz& pfwcUzdi >■ < ■. 

ZaoUfTMe se ■ c;alm I. — Maria a leza* 
láfkem aa rakaa úá Caiariaika ze Rjan. Weliký 
obraz, we w^eck láMíkátk plaý aéziMaii ■ TrclebaMÚ ! 
Jíem^luo ^eánjftm pakledeai aaajtíli ae té kr<jj. Kej- 
étmlii la akfaaa a a l éh a wjalBwaaj ^aebac prý 6000 zL 
9iáU emkáMí litaat zawadíla mi • ardce, slyijcfaa o té- 
to cené maie wfry kodoé aUawiti. KebjJ by arci ma- 
fjtiel obrazo éjlm ze Ríoia doatal, kdyby byl cbtH 
60(4) zf. obétowati aa práce doaiác} i ale taa aemao b} I 
by i ieat ^eakýcb amélca k cbwalitebaéma zápaaa po- 
wzbndil, i bylo by aímé padlo wzeaii aaroiaaa^i-aaail 
pékaébo wydato owoce. 

Siciliánaké zaatawesj^ko — aSceaa ze 
lEiwobytf wlaakébo zabradnjka, dwa plody 
mladébo Pra!taua Poláka, me£ka*|cjho wKjmé. Pro ne- 
obyřeguan barwitoat, přjifemný Jeak iulakého podnebí 
národní wýraz wtiváfi a odéwo^ i pro pékné zkopenj 
obrazy tyto po^fjsti dluzuo mezi letoinj plody neypa- 
Wabnéglj. Skoda, ie i co do krealeu;, zlášté prwnj 
obraz bez cbyby nezustah 

Žebnánj dceři Eccelinowé od Liparimbo 
zMedioláno, — Lebky a amělý štétoc, carowuá akwoat- 
noat bareir, překwapog:ícj rozdéleuj awétia a stjuu — 
známky gaau tohoto pozoruoat naae wábjcjho obrázku* 
Madouna^ po atrauách aw. Cecilie a 
aw* LukáA (poukázán) na an^el pékných umén)) od 
Joa. MeUiga* — Přál bych powésti tohoto bugarého 
e;eniufa, (|;enS na aebe giz po deísj {faa obecenstwa po« 
zornoat wdtj, aby tento w^twor awého bohaté nada- 
ného ducha byl dokonal. Fanhé náwrhy , nástiny a 
zlomky rádi gen od mistrri přig^fmáme, jichžto gméno* 
q;íI pewného nabylo základu w obecnj wjres mladý 
nmélec mél by k upewučnf dobré nadé^e prwuégs-f 
dfla awo|^e co neyauplné^ wyvredená obecenstwa po- 
dalii zwláité když mn tak wjtézné wyuiknaati moSno, 
gako zde bylo p. Helli^wí. Báauický duch aegénom 
z hlawtt) mytilénky, ale i z každého djlo wége; ano i 
takl ffakk obraz wywedeu, o technické zp5aobiJasti 
um<:ico\Y« dobře awédčj. Wýbor akademický teni>ž 
obraz zakanpiU a takž i za cenu geho ae zaru^ir» — 
Ne Wfiak i^ediné pro wýteSué umělecké nadán) rádi 
bychme fméno p. Heiligowo nwedli w známoat uatfim 
uaiicb krasan&, njbrz I pro tu kráanan ctnoal — ga- 
kowau by ae powyná^eti méli wSíckni nall mladj u- 
niélci — pro ^akanai národu) hrdoat, zwUUtn) obl)ben| 
W sazyka otcowakém. Ne zhuata aalezaea a wcře*. 1109ti •1MNIZ& s li99kjmi'má\myf ttikovfýeh »%ne wi<Iéli 
před 2 a 3^ lety^ wjžlýcb z ruky p. Mrudíka starišjho. 
Leloa nás podobným zp&sobem obradowal p« H., wy- 
iÁaw s logendy petrobradaké seatero dob k inalýra, 
ale pěkné krealenyin obrazc&m. Kéi by iia ié dráze 
poatnpowal za alowútn^ni Fúbrichem! :— Ňecbceme 
daufati, ze ae w českém nápisu gen panbé amélcowo 
bdzeiij po neobyŽeg^osii gewiiot a w uát marné daii- 
ťdnj zbudilo? — Necbtég^ine ae daufáuj tobo zbawiti^ 
a zwoleyme: Hellig geat nabinec! 

{09iaiek a list druJtý hudaucn^,) 

Liternj zpráwy# . 

1. PoCátkowe' hadebu) neb králky obsah 
^Seobecného učen) o muzyce. Z německého 
apisu J. G. Kqechta pro dědinské nčitele muzyky 
a pro gegieh učedlníky w ČeSlíuu přeložil N. 
Waněk. W Praze. Tiakem a J. Sporného 1834, 
za 24 kr. atřjbra. 

Diwna ^agisté, Se o spisu tomto giz wloni wy- 
slém, posud %ádné zprávry n weře^ýeb listech neby- 
lo podáno ; newSjmawost tu lze toliko přiřjsti tomu, že 
snad naše |y&wodn| i překládawé spisatelstwo překlad 
ca méné d&lelftý wáSilo, nel on \v skutku zasluhuje. 
A wšak tnijm ginéuo p. překladstelowo mohlo ru^it za 
hodnost a prospěšnost spisu nowě z ciziny na píida 
na&í přeneiieného. Známyt g-sau w&bec zásluhy litera- 
tóra toho, gez si zlástě horliwým a dokonalým překlá- 
dáním wýbornýeh spistW cizogazyiíných o národ uál 
W&bec dobyl. I nemao^jce my tedy zapotřeb; boguost 
wýtečnych překladiW» p. Wahkem podaných, wycjta- 
ti, dokládáme toliko, ze djlem tjmto nowý kwjtek <lo 
wénce zásluh awých si priwil, a práwem ge wychowa* 
tehlm a přátelím mládeže nasj do rokan poraučjme. 

2. Foerslerowo nawedenj k generáliijma 
basu. Fřelóženjui Eugena K. Tupého. W Fráze, 
1835, n&kladein a k doslúuj a 3Iarka Berry, za 

1 zl. siř. 

E. A. Fěrster, slawného gména w oboru hndebnj-' 
ho umén|, opatřil tuto swau práci ícrátkau sice, a wžak 
dukladuau předmluwau. 

Hudba , prawj p. spisatel , sestáwá z nápéwy a 
aanhlasj (harinonie). Wétif djl hudebn|ch nástrog^l ne- 
má neS nápéwy, některé magi mimo nápěwu též tro- 
chu sauhlas). Klawjr pěst onen nástroj, geuž má mi- 
mo nápéwu nejhogněgsj sauhlas;,a předce sewnesmjr- 
ttém počtu klawiristri málokteř) nalezagí » fpenž by se 211 

8anhlas}m byli seznámeni. Od hausliaty aneb hudce 
dechového nemQžeme žádati^ aby mél znáaosti o san- 
hlaaj, a w skutku býwá tjui wzáeně^j, pakli w ncm 
zběhlý |?est; pro klawiristn wsak, butli hndec z ochoty, 
byloby skoro hanba, w sauhlasj býti nezkušeným. 

Prawdat, že generálnj bas k jjjjpbčowánj zpéwií- 
kSm kostelním wynalezen byl, a z té příčny werhanj- 
k5m podnea w cifrách se předkládá, gichžto powinnost 
gest, cwičitise zwlásté we brání dle cifer} nézpíwá se 
ale také we společných schi^zkách, kdežto klawjr wéf- 
síra djiem samoten zpéwáky podporowati se musj , a h 
tomu Často z partitur? Ale byt-by i toho nebylo,— 
má- li pianista kausek swRg gako strog (aRaf^íne) odo- 
hráwati, ani skále hlawnj, w ujžto kausek složen gest, 
ani skalám postrannjm, do nich|to přecbázj, ani akor- 
dfim, a chodu sauhlasj a t. d. nerozumége ? 

Že wéti^í djl klawlríst& harmonie ueznalci býwa- 
gj, toho nepochybné přfCiuau gest, že komposicjm, ne- 
toliko ucho, ale i rozum zamcstnáwagjcjm, a gen poně- 
kud jiad hudbu tauečnj , a nadewáe