Skip to main content

Full text of "Lagyarország helyrajzi története fö tekintettel az ezyházi intézetekre: vagyis nevezetesb ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 
wwr 

P 


"i 


1 


1 

I 


m^^^ 


■ 


1 II i 
»*#f i»f f #f 
JmM 
til? 

VmtB* ■CUMTIA VltlTAl ^ MAGTARORSZAG 

HELTEAJZITORTENETE 

\>6 TEKIXTETTEL M Efirn.tzflXTIJZETEKRE A MEVE2ETES8 VABOSOK, HELVSEGEK, S AZOKBAN LETE2ETT 
E6YHAZI INTEZETEK. pUSPOKMESVEK SZERINT HARMAOiK KdTET. BUDAPEST, 
t XtOTia TtmOKANTflS lOADSUIA EOKTTXUDd SIViTUA. «r« # fri *• *J-- 

1-. 


T 


Sillnil 
)Un 
Q- ""-^ MAGTARORSZlG 

HELYRAJZI TORTENETE 

RUPP JAKABTbL. III. um 

A BAC8IVAL TtiSV. EarESITiTTT KALOC6AI FJIeOYHIzUEGTE. J re«U kttnyvnvomd t-resBTtoy-UnulAU (Uold-otosA 4. ■■.; ^•^-y^^^ ^^s MAGTAROBSZAG 

HELTEA JZI TORTMETE FO TEKINTETTEL AZ EGYHiZI INT^ZETEKRE VAGTIS A NEVEZETESB VAROSOK, HELYSEGEK, S AZOKBAN UTEZETT 

EGYHAZI intezetek, 

PUSPOKMEGYfiK SZERINT RENDEZVE. fRTA 

RUPP JAKAB. > t» ,r KIADTA A. M. TUD. AKAD. TORTENELMI BIZOTTSAGA. , HARMADIK K6TET. 

A bAcsival t5rv. egyesitett kalocsai 

foegyhAzmegye. BUDAPEST: 

A MAOTAB TUDOMANTOS AEADEMIA EONTVEIADd HIVATALA. 

1876. O IT ELOSZO. jjMagyarorszdg helyrajzi tOrtdnelme" 
czfmtt miiTemiiek harmadik vagyis utols6 r^sz^t, 
mely a kalocsai erseks^get s a joghatds&ga a\i 
tartoz6 pttBpbksegeket foglaija magAban, r^zint a 
magyar kir. tud. akad^mia kivdns&ga foIyt&D, r^szint 
m^ kSzbejott akaddlyok miatt bedllott n^mi halasz- 
t&a nt&n most mir a ktizhasznalatiiak ezennel ^tadom. A mi e reeznek tartalmdt ^a szerkezet^t illeti, 
j6nak Uttam, az eliibbi r&zekben kOvetett eljird- 
somnak megfele161eg, a magy. kir. kamarai lev^l- 
tArb61 raeritett adatokat t5rt^iietir6ink buv^rkodisd- 
nak eredm^nyevel kieg^sziteni, hogy ekk^nt a m^g nem ismert anyag uapf^nyre jiJjjQn, az ismeretes 
eml^kezete pedig felfrissttljBn. 

A g(5r(5g-katholikiis pttspiiks^gekre, kelld adatok . 
hUnya miatt, aem tetjeszkedhettem ki; az erd^lyi 
plispSkB^g mellett azonban megeml^keztem a most 
mir egyealilt Moldva-Oldhorszdgban s r&zben Erd^y 
^erlilet^n hajdaa virAgzott milk6i 6b argyasi pHe- 
p)}ks^gekr{S]. 

Tovdbbi adal^kal muvem v^g^n kovetkeznek 
a munka kSzben gyttjtStt adatok tdbb egyh&zmegye 
tertlletdn fekvft helyrSl, templomr61, zArddr6l8 egy^bb 
egybdzi iut^zetrtfl. Igaz ugyan, bogy itt m^g sokat 
lehetne p6toliii; de mintbogy a Wbb egyhilzi int^- 
zetek muvemben ugy is teljesen felSlelv^k — ada- 
tok hidnydban — a keyfebb^ fontosafcat s az alig ismer- 
teket mel1t$zn!)m lehetett, sSt kellett is. 

E ndhdny felviUgositd megjegyz^s utAn a mostani 
nyomaszt6 kbrtllm^nyek kozt, a midou a politikai 
8 anyagi ^rdekek 6a nap! esem^nyek mindeD komoly, 
tudomdnyos vdlallatra tijbb^ kev^bb^ bdtrAltat6iag 
hatnak, a kozdpkor egyhdzi viszonyait I VII megvildg{t6 ez ig^nytelen mifremnek m^ltdnyos meg- 
it^l^se el^ a legjobb hazafiui sz&nd^k s az erSm ^ 
korttlmdnyeimhez k^pest teljesitett kiJtelessdg meg- 
nyugtat6 ^rzet^vel ndzek. 

Bu dap est en, november 28-An 1875. A 8zerz5. TARTALOM. I. FEJEZET. 

A Bicsival torv. egyesitett kalocsai fOegyhazmegye. 

Lapsz&m. 

1. §. Kaloesa 6rsehi vdrofS^ kdptalana 6» egyhdzi ipUletei . . 1 

a) Abold. Sziiz menDybemenetel^reszenteltsz^kesegyh^z 8 

I) Apdtsdgok ^s szerzetes rendek 11 

2. §. Bdc8^ vdros 6s v&r, prSposts&giyal s egy6b egyh&zi in- 

tizeteivel 13 

a) A kdptalan s a sz. Palr61 nevezett pr6posts4g . . 14 

6) A kapistrini tartomdnyhoz tartoz6 sz. Ferencziek 
zdrd^ja a B. Sz. mennybemenetel^nek tisztelet6re 

szentelt templommal 17 

c) Bdcs egy6b egyhizi ^piilefei 18 

3. §. Ahrdm (Abraham), a cziszterczfek B. Szfizrdl nevezett 

apitsdga . 19 

4. §. Baja, mez5v&ros a ferencziek tirshazaval 22 

5. §. Bdth'Manostor, sz. L61ekr61 nevezett bencz^s apdtsdg . 25 

6. §. B4la (v. Bill) for rasa, a B. SzUz tiszteletdre szentelt 

cziszterczi apdtsdg 27 

7. § Bodrogmonoator I. a szent keresztrdi nevezett pdlos tdrsh^z 30 

II. A sz. P6teTr61 nevezett cziszterczi apits^g . . . 31 

8. §. Domhd, sz. Gy5rgyr6l nevezett bencz^s apdts&g ... 32 

9. §. Qajdel, (jelenleg Oajdohra) pr6montrei pr6postsdg . . 34 

10. §. EaJ, sz. L6'rinczr61 nevezett prSmontrei pr6posts&g . . 34 

11. g. Ko, sz.Istvdn e\s(5 v6rtanur61 nevezett prdpostsdg, el^bb I 3J . TARTALOM. 

LapszAm. 

a bencz^sek^, k^sdbb a hebroni volgyrol nevezett kano- 
nok6, y^gie a sz. Agoston-rendii kanonokok6 ... . . 36 

1 2. §. SzefU'Mihdly, domSs zarda a B. Sziiz tisztelet^re szentelt 

templommal 38 

13. §. Szdbadka, szab. kir. varos egyhdzi dpuleteivel ... 38 

14. §. TUel, mezdvdros, sz. Agostou-rendii kanonokok prSpost- 

sdgdval ..,...« 40 

15. §. Zimhor, szab. kir. varos egyhdzi dpUleteivel .... 43 n. FEJEZET. 

A csanidi puspokseg. 

1. §. Csaxidd vdrosa, a csanddi pUapokok is kdptalan azikkelye 45 
a) Apdts&gok 6s egyhizak, melyek hajdan Gsanddon 

voltak 50 

% §. Aracaa^ sz. Miklds ptispokrQl nevezett bencz^s apdtsig, 

k^sdbb sz. Ferenczi zdrda 6s templom .... 54 

3. §. Arad, sz. kir. varos, egyhizi s egy6b 6ptileteivel . . 56 

a) A SZ. Mdrtonr61 nevezett aradi preposts^ 6s tdrsas 
kdptalan 60 

h) A minoritdk tarsh&za 6s paduai sz. Antal tisztelet^re 
szentelt templomuk 64 

c) A ferencziek kapisztrani tartomanyanak sz. Jdzsefrdl 
nevezett -tdrshaza 65 

4. §. Bizere, a boldog Sziizrdl nevezett bencz6s apitsag . . 66 

5. §. Ugres, czlszterczi-rendii B. Sztizrdl czimzett apdtsig . 68 
G; §. Kalodva most Kladova, Sarl6s boldogasszonyr61 neve- 
zett pdlos konvent 71 

7. §. Lippa, kamarai vdr 6s mez6vdroS| a sz. ferencziek zdr- 

ddjdval 74 

8. §. Mak6, piispoki vdros, egyhdzi 6pUleteivel .... 77 

9. §. Fankota, kamarai viros, a beDcz6sek b. SzfizrdI neve- 

zett apdtsdgdval 79 

10. §. Radna, mez^vdroji, a sz. ferencziek kapisztrdni tarto- 

mdnydnak a kegyelmek anyja tisztelet6re szentelt tern- 
« ploma s zarddja 81 

11. §. Solymos vdra, a b. SziizrOl nevezett sz. Agoston-rendii 

monostorral 6s a sz. Martonr61 czimzett .Su^ctfi bencz6s 
apdtsdg 82 

12. §. Szeged, szab. kir. vdros egyhdzi 6piileteivel .... 84 

13. §. Telki, sz, keresztr^l nevezett bencz6s apdtsdg ... 89 

14. §. Temewdr, szab. kir. viiros egybdzi s egy6b 6pttleteivel 91 TARTALOM. XJ III. FEJEZET. 

A nagyvaradi L. sz. piispokseg. 

Lapsz&m. 

1. §. Nagyodrad] pOspoki vdros, egyhdzi Spiileteivel . . . ' 98 

a) A pr6montrei kanonok rend sz. Istvdn v6rtandr61 ne- 
vezett prdposts&ga 118 

h) A klarissdk kolostora, sz. Anna tiszteletSre szentelt 
templomukkal . - 120 

e) a sz. fbrencziek kolostora, eldbb a minorit&kS, kd- 
s6bb a szigoriibb ferencziek^, a sz. L6Iek tisztele- 
t6r6 szentelt 'egyhdzzal 125 

d) a pdlosok k6t tdrshdza, Vdradon.^s Varad mellett 

sz. Jeromos tisztelet^re ......... 127 

e) a sz. Agoston-renduek kolostora sz. Mikl6s tisztele- 

t^re szentelt egyhdzukkal .129 

/) a J^zus-tarsas^giak tarsh^za sz. Egyed templomival 129 
g) A kapuczinusok rendh^za sarl6s boldogasszony tisz- 

telet6re szentelt templomukkal 1^ 

h) Az irgalmas rend Vdrad-OlMzi rendhiza .... 135 

i) Az Orsolya sziizek zdrddja Varad- Olasziban ... 136 

k) Paillat s2. Yincze szeretetrdl nevezett leanyai . . 138 

2. §. Adony (Er- 6s Nyir-) a b. Sziiz prSmontrei prSpostsdga 138 

3. §. Dehreezen, szab. kir. viros egyhdzi int^zetei 6s 6ptile- 

teivel ' 143 

a) A sz. Ferencziek kolostora, el5bb a b. SzUzrdl, k6- 

s5bb az Udvozit^rdl nevezett tartomdny6 . . . . 153 
h) A kegyesrendiek tirshaza 6s sz. Anna tidztel6t6re 

szentelt pl6bdniai templom 155 

4. §. Gyula, mez5y^ros a pdlosok rendhdzdval 6s a feren- 

czieknek sz. Jeromos tisztelet6re s2entelt egyhdzdval 6s 
zardajdva] 158 

5. §. Kdpolna.si pdlosok tdrsbdza a b. SzUz tisztelet6re szen- 

telt egybdzukkal .161 

6. §. Kereki, bencz6s apdtsag a b. Sziiz tisztelet6re . . . . 164 

7. §. Meizea, sz. Margitr61 nevezett bencz6s apatsdg . . . 165 

8. §. Szent'Johb (v. Jogh) apitsdgi mezcJvdros, sz. Benedek- 

rendii monostorral, mely k6s5bb a pdlosok6 lett . . 167 

9. §. Telegd (Mezo-) apdtsdg Gabor fdangyal tiszteletere, 

egymasutan tobb rend6 , .... 171 "XII TAETALOM. 

IV. FEJEZET. 

Az erdeiyi puspoks^g. 

Lapszdm. 

1. §. Gyula-FeJUrvdr (most Kdroly-FeMrvdr), szab. kir. viro?, 

az erd61yi puspQksSg ^s kdptalandnak sz^khelye . . 173 

a) Az erd61yi piispok birtokai 6s egy^b javadalmijogai 174 
h) Az erd^lyi ptispoks6g 6s a sz6kes kdptalcm egy^b 

viszonyai 6s viszontagsdgai 180 

e) A sz6kesegyh&z Sz. MiMly foangyal tisztelet^re 
szentelve, Gyula-Feh6rvarnak egy6b egyhazi 6s tu- 

dom§jiyos int6zeteiYel egyiitt . 187 

2. §. Alvinez, mezdviros a sz. ferencziek kolostoraval . . . 195 
3; §. Beaztercze, szab. kir. vdros egyhdzi 6piileteivel . . . 197 

4. §. Borza, a n6inet rendhiza, a B. Szfiz tisztelet6re . . . 200 

5. §. BrasBo, kir. varos egyhdzi 6ptileteivel 201 

6. §. Diva, mez6varos 6s vdra a sz. ferencziek kapisztrdni 

tartomanydnak rendhazaval 205 

7. §. Egerea, bencz6s apatsdg a B. Sziiz tisztelet6re . . . 207 

8. §. Gyero-MonoatoVy benez6s apatsag 208 

9. §. Ulye 6a Illyevdr, a pdlosok rendhazaval 209 

10. §. KertZy cziszterczi-rendii apats&g a B. Sziiz ti8ztelet6re 210 

11. §. Kolozsvdr^ szab. kir. vdros 6s a kolosmonostori bencz6s 

ap&tsdg a B. Sziiz tisztelet6re 212 

a) Szent-Mihily temploma 6s a szerzetesek rendhazaik- 

kal egyutt • • • 214 

h) A boldog Sziiz kolosmonostori bencz6s apdtsaga . 218 

12. §. Kordshdnya, mez6vdros a sz. ferencziek zdrddjaval 6s 

a bold. Sziiz tisztelet6re szentelt templomdval . . . 226 

13. §. Nagyfalu, mez5varos a pdlosok rendhdzaval .... 226 

14. §. Nagy-Szehen, ezab. kir. varos egyhdzi int6zeteivel . . 229 

15. §. Szent'Kirdly. a pdlosok rendhdzaval 6s templomdval a 

B. Sziiz tisztelet6re .233 

16. §. Szent'Mihdly-Kove vdra, a palosoknak a B. Sziiz tisz- 

telet6re szentelt templomdval 6s monostoraval . . . 235 

17. §. Tomsy mezdvdros a pdlosok rendhazdval 6s temploma- 

val a B. Sziiz (B. M. Virg. Natae) kisasszony tiszfe- 
let6re 237 

18. §. Vajda-Hunyad, mezdvdros a varral 6s a szerzetesi rend- 

hdzzal 230 TARTALOM. XITT 

F a g g e I e k. tapszim. 

A milkSi is argyasl pUsjoSktSgek 244—252 

Toldalekok. 

Magyar- §s ErdSlyorszdgban egykor 6s most Utez(> helyek 
6s kolostorok toyabbi t5rt6net6re vonatkoz6, f61vilagosit6 

toldalekok. 
Ahrdny {Feho'\ a pr6montreiek . boldogsagos SzUz Mdridr6I 

nevezett pr6posts4ga • 253 

Andoea, a sz. Ferencz-rendiek Nagyboldogasszonyr6I nevezett 

kolostora 255 

Apor, 8z. Agoston-rendi karinges szerzetes kanonok pr6- 

postsaga 255 

Arva, vdra s a templariusok szaldja . 256 

Bdes, faluban Krisztus urunk szent test^nek kdpolnaja . . 256 

Bdth, birtok 256 

Bdtor (Nyir-), mezovaros, eleinte a sz. Agoston-rendi szer- 
zetes kanonokoknak, k6s6bb a sz. ferenczieknek ko- 

lostordvai 257 

Bela, a sz. Margilr^l nevezett bencz6s apdtsag 260 

Boldogko, a pilosok konventje 261 

Buzgo, a pdlosok sz. Mikl6sr61 nevezett perjels6ge .... 262 
Cadktornya,. a pilosok sz. Hel6nr6I 68 ferenczrcndiek sz. 

Mikl6sr61 nevezett rendhdza . 262 

Sz. Domotor T^\ .nevezett szor6mi bencz6s apdtsag .... 263 

Ersekujvdr, a sz. Ferencz-rendiek zdrddja 264 

Fogaras, kertllet 6s mez6vdros Erd61yben 265 

^^9y% bencz6s apdtsdg a B. Sziiz tiszteletere 266 

Homonna, mez^T^ros a megvdlt6r61 nevezett sz. ferenczi tar- 

tumdny zdrddjaval * • • ^^^ 

Jdsd, sz. Gyorgyr^l nevezett bencz6s apatsdg 268 

Ivdny, a bold. Szfiz M4riar6I nevezett bencz6s apatsag . . 269 
Kdes, bencz6s apatsdg sz. P6ter 6s Pd.1 tisztelet6re, k6s3bb 

ugyanott a pdlosok z^rddja 269 

Kanizaa, mezdv^ros a minorita sz. ferenczieknek szent J6- 

zsef patriarchdr61 nevezett zdrddjaval 270 

Kdpolna, s a sz. Erzs6bet tisztelet6re 6pitett templom . . . 271 
Kaaaa^ a megv&It6r61 nevezett sz. ferenczi rendtartom^ny 

zirddja 271 

Kazat birtok a sz. Agoston - rendii remete szerzet perjel- 

s6g6vel 273 

Komar, sz. Agoston-rendfi perjels6g 273 

Kro7np€teh, Remete, SvedUr 4a Zaolna 274 

Kiikilllo, mez(JTdros 6s vdra , 274 . 

Uhetld/nya^ bdnyavdros 275 / XIV TARTALOM. 

LapsEAm. 

Lipto, a szent ferencziek zdrddja 6s a lipt6i prdpostsdg . . 276 
Malaczka, a sz. ferencziek zdrdijdyal s a boldog Sziiz . . 

tfsztelet^re szentelt templomdval 276 

Afarmaros, A johannitdk ds pdlosok . . . . ^ 277 

Maros'Vdsdrhely. A sz. ferencziek zdrddja 279 

Mesztegnye, A sz. ferencziek z&rddja 279 

MezS (in Campo). 6encz68 ap&tsig a b. Sziiz tisztele- 

t6re 280 

Mind-Sz^t, A p&Iosok rendh&za 280 

Mohdcs, £ sz. ferencziek kapisztr&ni tartom^nydnak zdr- 

Monoatoros'PMyi (m&skdnt Nyir-Pdlyi) sz. Pdlrdl nevezett 

prdmontrei pr^posts^g . 282 

Murdny, ydr ha mezSvdros templomdval egyiitt 282 

Nagy-Bdnya, a minoritdk kolostora 283 

Nimk'Ujvdr, 9. bold. SzUz M^idr61 nevezett sz. ferenczi tar- 

tominy kolostora 284 

Ocra vagy Ocsa, prdmontrei prSpostsdg 284 

Pdpa is PdlcafaHvn, a b. Szfizr6I nevezett sz. ferenczi tar- 

tom&ny zird&ja ...» 285 

Sdmson, a SZ. sir kanonoki rendj6nek pr^postsaga sz. Bene- 

dek tiszteletSre 285 

Sdroapatak, a trinitarinsok kolostora 6s temploma a sz. Hd- 

romsdg tiszteletdre , 286 

Sasvdr (Sassin) mez^vdros a pdlosok rendh&zdral 6s tem- 

plomdval 287^ 

Segosd, a 8z. ferencziek zdrddja 6s temploma 288 

SikUsi sz. ferenczi z&rda 6s templom a sz. Hdromsdg tisz- 

telet6re 289 

Simontomya, a d8m6sek s a sz. ferencziek kolostora 6g tem- 
ploma . 289 

Stembaah h Schida, pr6montrei pr6postsdgok 290 

SzdkdcH, a pdlosok rendhdza 6s temploma sz. Domonkos 

tisztelet6re .290 

Szalrdd. A SZ. ferenczi kolostor 293 

Szehen (kis), szab. kir. v&ros eg>hdzi 6pUleteivel . . . . . 294 

SzefU'EndrCf a plebdniai templom 295 

Szmt'Erzaihet, a pdlosok rendhdza 295 

8zent'Ld»zl6, a bold, szflz M&ridr61 nevezett] sz. ferenczi tar- 

tomdny zdrd&ja 296 

Szent'Ldzdr, pr6montrei pr6post8dg 296 

SzerU-MiUly-Telke 296 

Szerddhely, a pdlosok rendhdzdval 6s sz. Ldszl6 kirdly tisz- 

telet6re szentelt templomdval ^ .... 297 

Szered, mezfivdros egyhdzi 6ptlleteivel 299 TARTALOM. Jfy 

Lapfz&m. 

Szigetvdr, mezovdros a sz. ferenczlek kolostordval .... 299 

Telegd (Mezd-), mez5vdros egyhd.zi ^piileteivel 300 

Terehef, mez5?dros a p&losok rendhdzdval 6s a b. Ssliz 

tiszteletSre szentelt templomival .......... 300 

Thalad, A pilosbk reudhdza 6s temploma sz. £rzs6bet tisz- 

telet6re 300 

Thold (most Toldi) puszta a palosok rendhizdval .... 301 

Tokaj, mez6varos a kapuczinusok zarddjdval 303 

Tormwa^ SZ. Benedek-rendi apdczik apitsdga 303 

Torda, mezdvAros 303 

Udvarhely, mez6vAros 304 

Varanno, a mlnoritdk, k6s(5bb a p&losok rendhiza .... 304 

VSgles. A jeruzsAlemi sz. sir 6rei * . 306 

Veres-Mdrth^ a palosok rendhdza . . . . 307 

Vetahida, A pdlosok rendhdza 6s temploma sz. Mlkl6s tisz- 

telet6re 307 

Vituhu, bencz6s apdtsdg 309 XJy TARTALOH. 

LapszAm. 

Lipto, a szent ferencziek zdrddja 6s a ]ipt6i prdpostsdg . . 276 
Malaczka^ a sz. ferencziek z4rddjd7al 8 a boldog Szuz . . 

tfsztelet^re szentelt templomival 276 

Marmaroa, A johannitdk 68 pdlosok . . . . , 277 

MaroB'Vdsdrhely, A 8z. ferencziek zdrddja 279 

Mesztegnye, A 8z. ferencziek zirddja 279 

MezH (in Gampo). Bencz^s apitsig a b. Szfiz tisztele- 

t6re 280 

Mind-SzAiU, A pdlo8ok rendhdza 280 

MohdM. & 8z. ferenoziek kapisztr&ni tartomAnyinak zkt- 

uaja «••#••••• ■•••••*•.• £o\ 
M<mo9toroa'P6ilyi (nodskdnt Nyir-Pdlyi) 8z. PdlrdI nevezett 

pr6montrei pr6po8t8% . 282 

Murdny, y^r 68 mez5vdros templomdval egyiitt 282 

Nagy-Bdnya, a minoritdk koIo8tora- 28S 

Nim^UJvdr, sk bold. SzUz MM&r61 nevezett 8z. ferenczi tar- 

tomdny kolo8tora . 284 

Ocra vayy Ocsa, pr6montrei pr6po8t8dg 284 

Pdpa ^s Pdkafdlva, a b. Sziizr^l nevezett 8z. ferenczi tar- 

tom&ny z&rddja * 285 

Sdmton, a 8z. 8ir kanonoki rendj6nek pr6poBt8aga 8z. Bene- 

dek tisztelet6re 285 

8dro9patak, a trinitariu8ok kolostora 6s teoiploma a sz. Hd- 

romsdg ti8ztelet6re , 286 

Sasvdr (Sassin) mez6vdros a pdlosok rendh&zdval 6s tem- 

plomdval 287, 

Seydad, a 8z. ferencziek zdrdija 68 temploma ...... 288 

8%kl6sy 8z. ferenczi zdrda 68 templom a 8z. Hdromsdg tisz- 

telet6re 289 

Simmtomya, a dom68ek s a sz. ferenoziek kolostora 68 tem- 
ploma 289 

StemfMoh Ss Schida, pr6montrei pr6post8dgok 290 

Szdkdcn, a p&losok rendhdza 68 temploma sz. Domonkos 

tisztelet6re .290 

Szalrdd, A 8Z. ferenczi kolostor 293 

Szehen (kis), szab. kir. v&ros egjhdzi 6ptileteivel 294 

Szent-Endre, a plebdniai templom ^ 295 

Szent'Erza^het, a pilosok rendhdza 295 

Szent-LdszU, a bold, szfiz Mdridr61 nevezett] sz. ferenczi tar- 

tomdny zdrddja 296 

Szent-Ldzdr, pr6montrei pr6post8dg . 296 

Szeni'MiUly-Telke 296 

Szerdahely, a pilosok rendhizival 68 sz. Ld8zI6 kirdly tisz- 

telet6re szentelt templomdval • ..... ^ .. t . 297 

Szered, mez6vdros egyhdzi 6ptlleteivel 299 TARTALOM. Xy 

Lapsz&m. 

Szigetvdr, mez^varos a sz. ferenczlek kolostoraval .... 299 

Telegd (Mezd-), mezdvdros egyhd.zi ^pttleteivel 300 

Terehef, mezdT^ros a p&losok rendhdzdval 6s a b. Sziiz 

tisztelet^fe szentelt templomdval .... .^ ... . 300 
Thalad, A pilosbk reudhiza 6s temploma sz. Erzs6bet tisz- 

telet6re^ 300 

Thold (most Toldi) puszta a palosok rendhizdval .... 301 

Tokaj, mez6v&roB a kapuczinusok zarddjdval 303 

Tormova, sz. Benedek-rendi apdczak apitsaga 303 

Torda, mezdyiros 303 

Udvarhely, mez6v4ros 304 

VarannS, a minoritdk, k6sobb a palosok rendhiza .... 304 

VSffles. A jeruzsdlemi sz. sir drei * . 306 

Veres'Mdrth, a palosok rendhiza 307 

Vetahida. A pdlosok rendh&za 6s temploma sz. Mlkl6s tisz- 

telet6re 307 

Vituhu, bencz6s apdtsdg 309 / XJy TARTALOM. 

LapszAm. 

LiptOf a szent ferencziek zdrddja 6s a ]ipt6i prSpostsdg . . 276 
3fa2aczX;a, a sz. ferencziek zirdiji7al 8 a boldog Sziiz . . 

tfsztelet^re szentelt templom&val . . 276 

Marmaros, A johannitdk 6s pdlbsok . . •.•^* . • • • 277 

Maros-Vdsdrhely. A 8z. ferencziek zirddja 279 

Meaztegnye. A sz. ferencziek z&rddja 279 

MezH (in Gampo). Bencz^s apitsdg a b. Sziiz tisztele- 

t6re 280 

Mind-Szunt, A pdloBok rendh&za « . • . . 280 

Mohdes, & sz. ferenoziek kapisztr&ni tartomAnydnak zdr- 

dAja 281 

MonoBtoroB-PdHyi (indskdnt Nyir-Pdlyi) sz. PdlrdI nevezett 

pr6montrei prdpostsdg . 282 

Murdny, ydr 68 mez5vdros templomdval egytitt 282 

Nagy-Bdnya, a minoritik kolostora 28S 

Nim&t-UJvdr, sk bold. SzUz MdTidr61 nevezett sz. ferenczi tar- 

tomdny kolostora 284 

Ocra vagy dcsa^ pr6montrei pr6post8dg 284 

Pdpa ^ P6kafalwt, a b. Szfizr51 nevezett sz. ferenczi tar- 

tom&ny z&rd&ja * 285 

Sdmton, a sz. sir kanonoki rendj6nek pr6poBt8&ga sz. Bene- 

dek t!sztelet6re 285 

Sdroapaiak, a trinitarinsok kolostora 6s teoiploma a sz. B&- 

romsdg tisztelet6re , 286 

Sasvdr (Sassin) mez6vdros a pdlosok rendh&z&val 6s tem- 

plomdval 287, 

Segosd, a 8z. ferencziek zdrddja 6s temploma 288 

Siklos, sz. ferenczi zdrda 6s templom a sz. Hdromsdg tisz- 

telet6re 289 

Simontomya, a d5m6sek s a sz. ferenoziek kolostora 6s tem- 
ploma . 289 

Steinbaah ia Schida, pr6montrei pr6postBigok 290 

Szdkdcai, a pdlosok rendhdza 6s temploma sz. Domonkos 

tisztelet6re 290 

Szalrdd. A SZ. ferenczi kolostor 293 

Szeben (kis), szab. kir. vdros eg>hdzi 6pUleteivel 294 

Szent'Endre, a plebdniai templom - 295 

Szent'Erzsibet, a p&losok rendhdza 295 

8zent-Ldszl6, a bold, szfiz Mdridr61 nevezett] sz. ferenczi tar- 

tomdny zdrdAja 296 

Szent'Ldzdr, pr6montrei pr6post8dg . 296 

Szent'Mihdly-TdU 296 

Szerdahely, a pdlosok rendhizdval 68 sz. LdszI6 kirdly tisz- 

telet6re szentelt templomdval • ..... ^ .... 297 

Szered, mez6vdros egyh&zi 6ptlleteiTel 299 TARTALOM. JfY 

t 

Lapsz&m. 

Szigetvdr^ mez5varos a sz. ferenczlek kolostordval .... 299 

Telegd (Mez({-), mez5vdros egyhazi 6piileteivel 300 

Terehef, mez6?4ros a p&losok rendhizdval 6s a b. Szliz 

tiszteletSre szentelt f.emplomdyal .......... 300 

Thalad, A pilosbk reudhdza 6s temploma sz. Erzs^bet tisz- 

telet6re 300 

Thold (mo3t Toldi) puszta a palosok rendhizival . . . . 301 

Tokaj\ mez^viros a kapuczinusok zdrddjdval 303 

Tormova^ SZ. Benedek-rendi apdczik ap&tsdga 303 

Torda, mezdvdros 303 

Udvarhely, mez6v4ros 304 

VarannS, a mlnoritdk, k6s6bb a pilosok rendhiza .... 304 

VSglea. A jeruzsdiemi sz. sir 6rei * . 306 

Veres- Mdrth, a p^osok rendhdza 307 

Vetahida. A pdlosok rendhiza -6s temploma sz. Mlkl6s tisz- 

teletfire ....*.... 307 

VUuhu, benczes apitsdg 309 I. FEJEZET. 

A BACSIVAL TORY. EGYEStTETT 

KALOCSAI FOEGYHAZMEGYE. 1. §. 

KALOCSA feRSEKI VAROS, KAPTALANA tS EGY- 

HAZI 6PULETEI. Kalocsa Pestmegye solti jdras&nak djszaki r^sz^n 
fekszik a Vajas 6r partjan, melynek medre FokUltSl Bo- 
diszUn alulig lenyulik, kellemes fekvesti, de a kdzeli Duna 
dradasainak nagyon kitett lapdlyon. Olah Mikl6s tanusdga 
szerint a Vajasban hajdan igen sok hal volt.*) 

Minthogy Kalocsa nev6nek 6s vArosinak eredet^rfil 
mitsem tudhatni^ alapit&sAr61 6s alapit6jar61 puszta y61em6- 
nyek divnak az irdk kdzt; ii6melyek ugyanis nev6t majd 
a coleiidnohtdl szarmaztatjAk^ kik Ptolomaeus szerint a 
SzAva 6s Drava kozt Petovia kozel6bea laktak, majd co- 
lossalis szobroktdl {staiuae colossae), melyek azonban nem 
itt, hanem ,,ad Statuas Romanas*' allottak. Ujabban Matu- 
lai JAnos {Bel^ Not. Hung. III. kot. 637. I.) azt AllltA, hogy 
6 m6g Utta Kalocsan azon k6t()le3 (?) vastagsAgd colos- *) Eozttik talan pisztringok is, melyek kiilonben csak he- 
gyes vid6ki foly6k 6s patakokban teny6sznek. Midon 1493-ban 
PSter 6rsek Buddn tart6zkodott 6s pedig Sz, Gydrgy-t^Yi hizdban, 
melyet Mdtyas kirdlyt61 kapott, {Pray, Hier, IL 78 ,J Andrds bdnmonos- 
tori olvasdkanonok nagyluchi Baldzs-Fulopnek ird, hogy az 6r8ek 
sziuiira k6szp6nz fizet6s inellett pisztraDgokat kiildjon Budira. 
(N. B. A, 1654. C8, 44, 8Z,J 

RUPP. EaVH. INTfeZ. — III. . 1 / XJy TARTALOM. 

Lapszdm. 

lAptOf a szent ferencziek zirddja 6s a ]ipt6i pr^postsig . . 276 
Malaczka^ a sz. ferencziek z&rddjdyal 8 a boldag Sziiz . . 

tfsztelet^re szentelt templomival 276 

Jifarmaros, A johannitdk 6s pdlosok . . ...^. .. • . 277 

Maros'Vdsdrhely, A sz. ferenczfek zdrddja 279 

Mesztegnye, A sz. ferencziek zdrddja 279 

MezH (in Gampo). Bencz^s apitsdg a b. Szfiz tisztele- 

t6re 280 

Mind-Szwt, A pdlosok rendhdza 280 

Mohd68. ^ sz. ferenoziek kapisztr&ni tartomAnyinak zir- 

dija 281 

M<mo9toros'F6ilyi (cQ^kdnt Nyir-Pdlyi) sz. Pilr6l nevezett 

pr6montrei prdposts&g . 282 

Murdny, ydr 68 mez5vdros templomdval egyiitt 282 

Nagy-Bdnya, a minoritik kolostora 28S 

Nimet-Ujvdr, 2^ bold. SzUz M^idrdl nevezett sz. ferenczi tar- 

tom&ny kolostora 284 

Ocra vagy Oesa, pr6montrei pr^postsdg 284 

Pdpa is P6kafdlwt, a b. Szfizr61 nevezett sz. ferenczi tar- 

tom&ny z&rd&ja ...» 285 

8dm9<m, a sz. sir kanonoki rendj6nek pr6poBt8&ga sz. Bene- 

dek tisztelet6re 285 

8dro9paiak, a trinitarinsok kolostora 6s temploma a sz. Hd- 

romsdg tisztelet6re , 286 

Sasvdr (Sassin) mez^rdros a pdlosok rendh&zdval 6s tem- 

plomdval 287^ 

Segosd, a 8z. ferencziek zirddja 6s temploma 288 

8ikl6s, sz. ferenczi zdrda 6s templom a sz. Hdromsdg tisz- 

telet6re 289 

Simontomya, a d(5m68ek s a sz. ferenoziek kolostora 6s tem- 
ploma 289 

Stembacih is Schida, pr6montrei pr6postBdgok ...*.. 290 
Szakdcsi, a pdlosok rendhdza 6s temploma sz. Domonkos 

tisztelet6re ...» 290 

Szalrdd. A SZ. ferenczi kolostor 293 

Szeben (kis), szab. kir. vdros eg>hdzi 6pUleteivel 294 

SzerU'Endref a plebdniai templom ^ 295 

SzetU'Erzsibet, a pdlosok rendhdza 295 

Szent'LdszU, a bold, szfiz Mdridr61 nevezett] sz. ferenczi tar- 

tomdny zdrdAja 296 

Szent-Ldzdr, pr6montrei pr6postsdg . 296 

Szeni'Mihdly-Telke 296 

Szerdahely, a pdlosok rendhdzdval 68 sz. Ld8zl6 kirdly tisz- 

telet6re szentelt templomdval ^ . . . . 297 

Szered, mez5vdros egyhdzi 6piileteiTel 299 TAXTAJLOU. » XV Lmpsxkm, 

Szigetvdr, mezovirofl a 8z. ferenczlek kolostoriyal .... 299 

Telegd (Mezd-), mezdvaros egyhazi ^pfileteivel 300 

Terehef, mezdriros a pdlosok rendhiziral to a b. Sziiz 

tisztelet^re azentelt tempIomiTal .......... 300 

Thalad. A pilosok reudhAza is temploma sz. Erzs^bet tisz- 

teletSre 300 

Thuld (most Totdf) puszta a pdlosok rendhazdval .... 301 

TokaJ, mezdyiros a kapnczinnsok zarddjival 303 

Tormova^ 8z. Benedek-rendi ap&czak apitsdga 303 

Tarda, mez5ydro8 303 

Udvarhely, mez5vdro8 304 

VarannS^ a minor! tak, k^sobb a palosok rendhdza .... 304 

VSffles. A jerozsdlemi 8z. sir 5rei ' . 306 

Veres-Mdrth^ a palosok rendhaza 307 

Vetahida. A pdlosok rendhdza ^s temploma sz. Mlklds tisz- 

telet6re 307 

VUuhu, bencz6s apdtsdg 309 h, 266, 270.*) — Ezen bosnydk eretnekek Bencze 6r8ek alatt 
1246.*9l247-ben, — pUspOksfigetalapitvAnftJldUkOn^tttrndn, 
IV. B^Ia fiv^re, ^8 a tat&rjar43 nt&n a p4pa felsziillit&e&ra ke- 
reszteshad is viaeltetv^o ellenSk, — kiirtattak ugyan, de 
a^ igaz hit, daczara aunak, bogy a bosniai egyh^z 1247. 
^8 1265. ^vek kSzt folytonos ijeszeksttet^sbeu 411ott a 
kalocsai ^reeks^ggel, tart6san rissza nem ^llittathatott. 
_ (Katona, l ft. 250. 252.) 

A kalocsai ^reeks^g joghat^s&ga aU tartoztak a 
nagyvdradi, erdilyi, chanddi, zdgrdbi, bomiai, azdrdml, 
Moldvaban a bacoviai (bakui ?) ^s Horv&torszAgban a szvid- 
niczid egyb4zinegy£k. Javadalmai, tQbb v&rmegy^ben sz^t- 
&z6rva, szaaira u^zve 250-en fullil, igeatetemesek TaUnak. 
N^hiinyat kozfilSk felsorolank 

i334-ben Ldszlif ^raek 6s /. Kdroty kCSzt csere t9r- 
t6iiv6ii, a kiralyoak Eimaszombat, Banya, Tdrdk, Sdcalmuk, 
Ckerenchin, Brezen, Tiszolcz, Majom 68 Moysa (Gijiniir- 68 
Kis-Hontban) ; az ^rseknek pedig helyettfik : Oerech, Tdt- 
fatu, Chaldn, mindk^t Lugos, Butuzfalva, GyilmSlcaen, Vene- 
cie (Velencc?) Ujfalu, Ldzdrfaha, Coamana, Zuchi (BiC8- 
bau?) 68 MorkocB (?) (Szirm) jutottak, {Katona, i. k.3G7.). 

1493-baii II. Uia3zl6 Peter 6r8eKnek Zatka (Valk6ban) 
birtok 68 var belyett 8ziDt6n cscr6bc Geretzet 6a Vaskaput 

•) A Palarinok, kik a valdi (veauxi) P6tertSI vaUiaknak (vagy 
valdenseseknek] nevezett ereCnekekWl gz&rmaztak, nevoket a Milind 
virofl terLUet6n fekvii Patarea vagy FiUaHa nevli helytCil kaptik. 
Bolgdr-, Edcx- ^s liasnyikorazigban, liol nagyon olterjedve val&nak, 
fOleg a Bz. /ermtaitk buzgdlkodiaa foIyUo igen aokan viaaiaUrtek 
az igaz egyhizba. — A valdiak szerzJijc a XII. sz&zadban a fen- 
tebb emiitett Valdi (de Veaiix) P6ter, gazdag 68 tudds lyoni keres- 
kedjf volt, ki bretciai Amolddal 1150-ben kezd6 t^vtaoait Djiltan bir- 
ds tni.Tag.adCa k az egyh&ziak birtokk6pGsa6gSt a azentok usztelet6r8l, 
a bUriiJk bi'usiDaUrdl, s a tiaztitd tUzriil sx6Id kath. tan t, ezen feliil 
iiLiepet a a bdjtokot ia eWetett^k. Picavdoknak ia hitUk 
Li^yszinUn (iii>'^en*e9»lMiok Albiga (Albigeol) langTOdoki 
at.tlmaa pirtfogiijuk volt llaymimd toulouaei grdf. III. 
Ince ]i:i]i'j. a mimiferali hcrczeg vez6rlete alatt keresztea hadat iadi- 
tott elli;iii>k. uelynek folytin HSO-ban iegyiizetv^n, Svajczba, Savojiba 
ia PioQiuntba menekQItek, honn^t majdnuni ogdaz d^i Eurdpit elij- 
ik, s liaz^okban is clterjedtek. hoi II. Endre alatt azgnban 
mek. {S.fi«, Debivaen virni llirlhide, I. 142., 14a.J ^^^ Ince \>ii])'J. a 

^^^^^^^ elli;iiok. I 

^^^^^^^^ia PiOQiuntb 
^^^^■l^k, a h KAtOGSA vAbOS EGYhAzI ^PDLETEI, g 

a vdrral egytttt (Bdcsban), Sddkotdt es Dids - Jdnost add 
(Valk6ban), melyek mar elobb is a kalocsai 6rseks6ghez 
tartoztak ugyaii, de Kis-Horvdih ^s Bdnffy Laszl6 urak 
^Ital, kiket a kiraly ez^rt birtokveszt^ssel fenyitett, el- 
foglalva valanak. Egy evvel ut6bb ugyanazon kirily, mint- 
hogy Arvdth 6s Apdti 6rseki vArosok lak6it jogtalanal, 
az 6budai apacz^k birtokaibdl add 68 vdm fizet6s6re k6ny- 
szeritett6k, azon kivttl m6g a v4s4r megtartisiban is gdtol- 
tik, meghagy^ BAcs-Bodrog megyeknek, hogy ezen zsaro- 
lasokat megsztintess6k ; Kinisi Pal kiralybir6nak pedig 
megparancsola, hogy az 6rseket P(5terfi var (Valk6ban) 
tovabba Vaskapu 6s Geresz birtokaba, Kis-Horvdth es 
Bdnffy Laszl6 ellen, kik ezt erSszakkal is megakadalyozni 
akartak, bevezesse. Ezen idotdjt Apathin 6s Rednek is a 
kalocsai 6rseks6g6i valanak. (Katona, i. h. 485. 489. 495.) 

1559-ben az 6rseks6g 6s kaptalan birtokdhoz tartoz- 
tak : Foktd, Uszdd, Kara, Zaztd, Therenel, Rend, Nddasdy 
Ndna, Szent- Penedek, Bogyozld, Varajt, Preztelek, Drag- 
szek, Kozmaj Nagyka, Solt, Miske, Hontoka, Sz-Tstvdn 6s 
Kahcsa mezfivAros, melyeket kiralyi tetsz6se szerint b^r- 
mikor visszavehetoket ugyanazon 6vben I, Ferdinand 
{Therenel, Preztelek, Kozma, Nagyka 6s Hontoka kivetele- 
vel) egy idfire, mig t. i. a kalocsai 6rseks6g, — mely 
egesz 1572-ig tiresed6sben volt — betoltve nem lenne, 
chathi Zyny Rafael, Kamdthy Bala^ss, FUep Demeter, Strausz 
Jeromos, ludinyi Bay Ignacz 6s Meleg Boldizsarnak en- 
gede At. (Katona, 11. 35. — Lib. R. Saec. II. kot 381. Z.) 

Szelepcsinyi Gyorgy kalocsai 6rsek 1657-ben meg* 
halvan az 6rsekseg javadalmait 6s birtokait OsszeszAmi- 
tottdk. Sziniuk 268-ra haladt Bdcs, Pest, Baranya, Tolna^ 
Bodrog 6s Csandd varmegy6kben. Folsorolvak /. Lipdt 
DecretumAban. (Katona, Hist Crit. XXXIIL kot 1837. §.) 

1 674-ben Szechenyi Gyorgy 6rsek Kis-Baldzs, Sz.-Imre, 
Akasztd, Tetitlen, Addcs 6s Sz.-Urdly, r6g 6ta . 6r8eks6gi 
birtokok 6lvezet6ben val6 v6delmeztet68e6rt folyamodott a 
kir. legfSbb kamarai hivatalhoz. (N. R. A, 988. cs. 53. sz.) 

1700-ban Olberfele osszeirAsa szerint 56 belys6gn61 tdbb 
volt, hoi a kalocsai 6r8ek 6venkint hardcs n6v alatt ad6t 
szedetett ; az erfiditett helyek, mint Baja, Zomhor, Bdcs g EALOCSAI FdHEavB. 

• 

Petervdrad, Titel, Szabadka, MdHonyos, Szenta, Szeged, 
Jankovdcz 6s Futak tl5rSk firsSggel levin megrakva, {Ka- 
tona, IL 149,). 

A kalocsai irsekek az irsekseg szorosan vett egy- 
hazi javadalmain kivfil; mig mdS; riszint szerzett riszint 
csaladi birtokok elvezet6ben is voltak. Ilyenek vaUnak 
p. melyeket Mvdn 6rsek Simegh, Gomor 68 Baranya me- 
gyikben birt 6s 1347-beii MikUs, Jdnos 6s Gall fiv6r6nek 
illetSleg unokatestv6reinek adominyozott. (N. R, A, 944. 

CS. 7. 8Z.) 

1478-ban Czobor Jinos, Mdrton 6s Imre, Jdnos, Zsig- 
mond, P6ter, Gy5rgy 6s Krist6f bozini grdfok eUen6ben, 
kik a Czoborok birtok&t, Hetest (Zalaban?), Banzdka (ta- 
Idn B&nszka) pUszt&t (Zempl6nben), 6s Gergerij Zdka s 
Aranydk birtokuk egyes r6szeit (Bodrogban ?), Gdbor ka- 
locsai 6rseknek elzalogositottak vagy eladt&k^ ez at6bbi 
pedig v6grendelet6ben a kalocsai k&ptalannak hagyomd- 
nyozta, — tiltakoztak a bdcsi k&ptalan elott az ellen, 
hogy ez ama birtokokra n6zve_maganak kirdlyi megerfisi- 
t6st szerezhessen. (N. B. A, 1709, cs. 42. ««.) 

Egy vid6ket sem 6rt taUn t5bb csap&s^ mint a ka- 
locsai 6s b&csi egyh&zmegy6t. Belgrdd veszedelme utdn 
Tomory P&l^ sz. ferenczi szerzetesb61 kalocsai 6rsek^ 
1523-ban; mint a t5r5k elleni hadak fdyez6re, Istv&nffy tanu- 
sdga szerint (VIII. konyv, 78. I,), a Sz5r6ms6gb61 vissza- 
szoriti ugyan az ellens6get; de k6s6bb, 1526-ban/ litvan 
hogy a Dandn 6s Sz&vdn 4tkelni k6szUl6 t5r($k roppant 
'erej6vel megkttzdeni a kttlfdld segits6ge n61kttl nem lesz 
k6pes, habdr, mint Brodarich sz5r6mi pfisp5k Allitja a fS- 
vez6rs6get megtartania v&ltig lehetetlennek [nyilatkoztatd 
is ki; a kirdly 41tal, az 5sszes hadsereg k5zkiv&nat&ra; 
minden ellenkez6se daczdra m6gis az eg6sz magyar had- 
sereg teljhatalmti f8vez6r6v6 16n kinevezve. Tudjuk mint 
veszett el Moh4csn&l a kir&lylyal egylitt a nemzet vir&ga; 
maga Tcmory is, tudjuk mily gy&szos id6k nehezedtek az 
egyh&zra, haz&ra 6s nemzetre. 

A moh&csi v6sz ut&n a kalocsai ] egyh&z a b&csival 
egyesltve, miut&n 1527-ben Zdpolya Jinos Orszdg Jinost 
neyez6 ki kalocsai 6rsekk6, a t(5r5k iga alatt 170 6yig EALOCSi. vIros eothAzi ^PDLETEI. J 

ny6g5tt, mely hosszft id6 alatt mis megy6k ptispOkei kor- 
manyoztik; a nep lelki szttks6geir61 pedig foleg a sze- 
gedi zardabdl kikttldott 8 a legkegyetlenebbttl ttld(5z9tt, 
sokszor a n^dasok- 6s mocsarakban bujdosni k6nytelen 
8Z. ferencziek gondoskodtak. Els6, a ki ersekei kOztil Ka- 
locs&t meglatogatta, Kollonich Lip6l vala. Sz^khelySt &llan- 
d6an csak Patachich G^bor foglalhatta el. 

A tovabbi vesz6lyt elhaji-it^ v6gre 1697-ben sayoyai 
Eugen herczeguek, a tOrOkOn Zentdndl kivivott gy6zelme, 
mely utan 7. Lipdt Szechenyi PAl 6rseket Bdesmegye 6r()- 
kos ftisp&ujavA kinevezv6n; a kalocsai 6rsekeket erne r6gi 
m61t6sagukba visszahelyezte. Nem sokdra a Edhdczy-filQ 
zavarok is, az /. Jdzsef 68 Rak6czy kSzt 16trej()tt fegyver- 
szttnet 8 az ezt 1706-ban kOvetcJ b6kek9t6s folyt&n lecsil- 
lapodtak. (Katona, 11. 119. 145.) 

A kalocsai kaptalan is sz. Istvdn apostoli buzgds&ga- 
nak es fejedelmi b6keztiseg6nek k()sz9ni eredet6t, ki vildgi 
papok hiany&ban hmczheket hivott meg a kanonoki sz6- 
kekre. Eredeti javadalmain kivtil, melyekrSl biztos ada- 
taink teljesen hianyzanak, 1198-ban fliedcrt;an Saul 6rsek- 
t61, namely helyek tizeden kivul a B. Sz, jdthi, 6s sz. M6r 
bdtJii egyh&z&t s az untdi egyhazat kapta; 1368 kt)r(il 
azonban mdr oly sanyard sorsra julott, hogy a kanono- 
kok szimdt tizenkett^rOl fel6xe kellett lesz^Uitani. (Pejach. 
Hist. Serv. 313. I.) A Idcd kaptalan sokkal sztoosabb 
tagbdl 4llott ez id^ t^jbau, jdlehet a kalocsai kaptalan 
javadalma^ mint 6rint6k, a Czohorok birtok&yal is szapo- 
Todott vala, 6s legaUbb 1486-ban Szent-Gyorgy is (Baes- 
megy6ben) hozzitartozott. Az 1498-iki 20. tcz. szerint mig 
Sk hdcd k&ptalan egy katon^t sem volt koteles ki&Uitani, 
addig a Ealocsainak 50-et kellett felszerelnie.- A moh^csi 
csata a kalocsai k&ptalan sorsa felett is d()nt(>tt. 

1761-ben a kanonokok szama n6gyr61 (Jtre felemel- 
tetv6n, a k&ptalant gr. Battydn J6zsef 6rsek az 6rseks6g 
jovedelmeibol latta el. Mdna Ter4zia 1776-bau a kanond- 
kok Bzamdt 5tr()l kilenczre szaporita, nemsok&ra azutAn 
tizre kieg6szit6, gr. Kollonich Lip6t pedig ha8zon61vezetill 
6rseki javadalmainak egyik helys6g6t 6s pusztaj^t eDged6 
ikt nekik. 1832-ben v6gre I. Ferencz ezen alapot az 6rsek- Q KALOCSAI f6iI£0YE. 

B^g birtok&bdl kiszakitott hat helys^g is (5t pnszta ado- 
m&njz&B&vsA szaporita kilencz kanonok sz&m&ra^ a tizediket^ 
mint egyszersmind az 6rseki vAros pl^binosAt, erne java- 
dalom jOvedelmeire utalvin. (Schem, Clerij 1844. 53—60. L) 
A kdptalan, mely sz. Peter v6dn5k86ge alatt Wn tijjA al- 
kotva, pecs6tj6ii sast 6s orosddnt visel. {Kcdona, i. h. 241. L) 

a) A B. Sz. mennybemeiietelere szentelt sz^kes- 

egyMz. 

E r6gi bazilika; melynek el6bbi czim6t a pl6b4niai 
templom „Gytimt)lc8olt6 Boldogaszszony" czimevel folcse- 
r61t6k; 42 51 hosszu 6s 25 ()1 szeles Yolt, s amint azt a 
D^h&ny 6ytized el6tt m6g I4that6 volt romok s a legujabb 
dsatdsok bizonyitj4k, ugyanazon helyen Allott, hoi a mostani 
32 51 hosszasagd 6s 13 51 sz61ess6gii f5sz6kesegyb4z &11. 
Epttlete kem6ny anyagbdl, faragott kovekbSl, sz61es 6s erfis 
alapra volt emelve ; hats6 r6sz6u k6t magas torony, szen- 
t61ye mellett d61r61 egy kisebb torony emelkedett 6gfel6; 
boltiyezet6t k6tsoro8 oszlopok tartottak. Nagyszer(ls6ge miatt 
41taUban Magyarorszag legelsd templomanak tartatott. (Ka- 
tonaj IL 236,) 

II. Andr&S; middn az orszag a szabad pdr&zra bo- 
cs&tott zMdk 6s szaraczenok zsarol&sai miatt egyb^zi tila- 
lom ala esett^ a kalocsai 6s bdcsi egyh&z s6beli j5ye- 
delm6t akk6p szabalyoz&^ bogy azon esetben, ha a sdt 
eg6sz Szegedig vagy m6g tov&bb szallittatt&k^ minden 
hord66rt (tinniniam) 10 gir&t^ kUl5nben csak 8 mark&t 
hfizzanak, haszn^Iatra pedig^ mind a kalocsai mind a bdcai 
egy-egy hord6t kapjon ; az addig s6ban huzott j5vedelem 
megvaltdsira^ a tizedek kiy6tel6yel; a kir&ly az egyhaz- 
nak 5t egymasut&ni 6yen &t 10 ezer girat fog fizetni. (£a- 
tona, 1. 281.) 

A tat&r 6s t5r5k pasztit&sok k5zt Kalocsa sz6kesegy- 
h&za hat teljes sz&zadon dt s6rtetlen maradt, sdt a t5- 
r5k5k a mob&csi csata ut&n a kereszt6nyek birtokaban hagy- 
t&k ; nemsok&ra elfoglalt&k ugyan a refm*mdtmok, de ism6t 
visszakerttlt a katholikusok kez6re; kik Picm-dl egy jezsaita A B. 8Z. HEMNYBEIIENET. SZ^KFSEQYhAZ- ■ Q 

aty&t hoztak ^s biztak meg a lelkip&sztorkod^ssal, s m4r 
e rendnek megtelepit6s6r61 is tervezgetenek ; az ttgy azon- 
ban a belvillongdsok miatt dug&ba ddlt. Pasztul^saa hajdtlk 
koraban 1602-beu kOvetkezett be. Midfin ugyanis Nd- 
dasdi elfoglalv^n az ellenseg badiszereit, melyeket ez 
Adony, Foldvdr 6s Pakson Qsszehalmozott, 6s EalocB&t 
magyar katonas&ggal megrakv^n a budai t^borba vissza- 
t^rt; a hajduk; e szabados gyalogsdg^ a t5bbiekt61 elv41tak, 
Tolndt elfoglaltdk 6s kiraboltik, Ealocsdt pedig felgyfijtot- 
tik. (htvdnffy, XXXVIIL k. 512. I) 

Szdchenyi P41 6rsek 1709 -ben a p^rtosok iltal fel- 
dfilt sz6kes- 6s egyszersmind pl6baniai egyhiz fdl^pit^sdre 
a Sdrkoz kit 6vi tized6t rendel6. (Katona, II. 184.) 

Sokat k(5szonhet Kalocsa gr., Csdky Imre ^rseknek, 
kiuek korm^nya, 1710 dta, esak sz4z h^zikdt tal&lt szek- 
hely^n egyetlen egy pappal, a sz^kesegyh^znak pedig esak 
falait. Bdcsoit is egyedtil a sz. ferencziek voltak a ndp lel- 
k6szei. 6r. Csdky Kalocsa v4ros46n kivftl m6g m^s plis- 
ptJks6gek j5vedelm6t is huzta ugyan, 6sszes jdvedelme 
azonban alig rugott fel 2500 forintra; m^gis mdr 1713-ban 
elkezd6 az 6rseki lak 6pit6s6t, melyet a t6r(5k5k 1686-baii 
ddltak fel. 1725-ben a v4r sAaczczal val6 korUlv6tel6hez, 
l^tott^ s a nagyvdradi kdptalant; mint a nagyvdradi pUs- 
p5ks6g korm&nyzdja, az ottani ferencziek templom&bdl a 
kalocsai szekesegyhazba Mtette. (Katona, IL 154. 174.) 

Patachich G&bor gr6f, megallapitvin a f68z6kesegy- 
h4zi k&ptalant; az ottani hiteles helyet az 1735-ben kelt 
kiraiyi hat&rozat &ltal vrsszaallitotta ; a sz^kesegyh&zat, 
melyhez tornyot 6s k6t nagy kipolnat ipittetett, oltirok- 
kal 6s minden szUks6ges egyhazi k6szlettel fdlszerelte s 
13 6vi korm^nya alatt ngyanannyi pl6b&niat alapitott. 
Papnovendekek szdmira n9veld6t emelt, kipoln^jdt borro- 
maei sz. Kdroly tisztelet6re szentel6; s alapjat 1733-ban 
1200 frttal megvet6. Nyiri sz6khely6n, Hajdson viracsot 
6pitett^ mely k5r5tt azt&n az 6rsek gondoz&s&ra Ia8sank6nt 
sz6p 6s nagy kert keletkezett. A t(5r(5k habordk v6gezt6vel, 
melyeknek Belgrdd v6gre megis aldozatul esett, 6rseki sz6k- 
hely6nek fblvirigoztat&s&hoz fogott, s e v6gre a kirilyt61 
a fdldvdri apitsigot k6rte, melynek j(5vedeline akkor kO- JQ KALOCSAI p6mEQYE. 

rttlbeltil 5000 frt. lehetett, de ez eg^sz I798'is Darmstadt 
J6zsef hesseni tartomdnygrdf 6s augsburgi pUsp5k kez6- 
ben maradt; 1735-ben letette v6gre f6sz6kesegyhiz4nak 
alapkov6t, melybe sz. Szildrdy Bddog^ Venuszt^ Incze es 
Victoria erekly6it rejt6, s az 6pttletet 1741-ig j6 magasra 
emelven, befejez6s6t utddaira hagyta. {U. o. IL 208^220^ 
253, 254.) 

JClohmiczky Ferencz 1757, a f6sz6kesegyh4z homlok- 
zatat es tornyait szobrokkal^a fdoMrt pedig gulak-, oszlo- 
pok- 6s ivezetekkel diszite, melyekre pdroszi marvdnyt ho- 
zatott ; a templom szertardt fenyes k6szletek- 6s 5lt5zetek- 
kel gazdagita; a papndvelde tj 6puletenek alapjait, rae- 
lyekbe sz. Kelemen s Candid erekly6it tette, megalda; a 
B. Sztiz hajdsi templom^t ki6pit6 6s fel6kesit6. (U. o. IL 
292, 293.) 

1768, 1770 6s 1772^ben a Duna KaIoc3dt eUraszti 
68 nagy karokat okozott, az6rt is gr. Batiydn J6zsef a saV- 
kozi lapalyon s^nczokat emeltetett. Ugyanfi a sz6kesegy- 
faazat is megnyita s annak tornyait tijra 6pittetv6n Q6gy 
tij haranggal megajand6koza, melyeket a sz, Hdrbmsdg, a B. 
Szilz, SZ. Dondt 6s sz. Jdzsef tisztelet6re szentelt fol. Or- 
gon^t szerzett 4000 frton, 6s szamos m&s egyh&zi szereket. 
(Z7. 0. //. 341, 342.) 

1776-ban zajezdi b. Patachich Adam a sz6ke8egy- 
baznak ezttst gyertyatartdkat 6s sok a f6papi t6nyked6* 
sekhez szukseges szereket szerzett 14,000 frt 6rt6kig. 
Ugyaud ()t kanonok szamara eg6szen nj h&zakat 6pittetett, 
melyek 26,500 frtj4ba kerUltek. (U. o. IL 378. 379.) 

Haynald Lajos mostani 6rsek 1869 6ta Hensdmann 
Imre magyar akad. tag yezet6se 6s felUgyelete alatt asa- 
tiisokat t6tetett a r6gi bazilika alapjai k5rUl. £redm6iiyok 
az Idn, bogy a mostani sz6kesegybaz alatt k6t korbeli 
6pitkez6seknek maradvanyaira akadtak 6s pedig egy iijabb 
k()rttlbelttl a XIII. szazad elej6rfil vaI6, mdrvAny- 6s egy6b 
szilard kQvekbol emelt 6pttlet r6szeire, u. m. ajt6r6szekre, 
feh6r 6s yor(5s marvanyb6I faragott oszlopfejekre 6s trahyt 
faldarabokra, melyek esinos roman izl6sre mutatnak; az- 
ut&u egy masik, sz. Istvdn kor&b61 yal6, t6gUb6I rakott, 
s itt-ott a XL 6s XII. sz&zad rom&n yagyis ink&bb &t- ATItbAgOK itB 8ZEBEETE6 RENDER. ^ | 

meneti stylj^nek jelleg6t magukon hord6 sireml^kekkel 
vegyltett 6p1ilet riszeire. E k^t rendbeli 6pitkezes alap- 
jaiuak k6tharmad4t a jelenlegi sz^kesegyhaz fedi. {Arch. 
EHes. VI. 1872. 1. 2.) 

b) Ap&ts&gok es szerzetes rendek. 

Mindjart a pUspOks^g megalapit&s&uak kezdet^vel^ de 
k^sobb iS; t5bb ap^tsag^ pr6posts4g ^s szerzetesi rendh^z 
volt Ealocsa y&rosaban ; nyomaik azonban r6gi koruk ho- 
malydba burkoly^k. Az ap4ts4gok egyike benczek sz&m4ra 
alapitva, kik m&r Asztrik elsd pUspok alatt hozattak be; 
hogy a kanonokok hely6t ^s tisztj^t bet51ts^k; mint ez 
eg^sz E&lm4ii kir&ly kor^ig szokdsban maradt; middn a 
yil^gi papsag megszaporod^sival eredeti hiyat^suknak is- 
m^t visszaadathattak; ~ mint Palma Ferencz dllitja; a sz.- 
gergelyi ap^ts^g vala, mely 1242-ben m&g mint 6nA116 
javadalom virdgzott, 1455. november 13-an z6chi Herczeg 
Rafael 6rsek alatt azonban mar az ^rseki javadalomhoz 
csatoltatott. Hozz4 tartozott egykor Beseneu (BesenyO), 
melynek majorosa Lfirinez, Demeter fiival 6s Jinos vej6- 
vel egytitt^ a sz5r6mi pUspOk Lip6t nevii tisztje 6s tarsai 
altal hamis p6nz-yer6s bUn6n kapaty^n 6s bevddoltatvan, 
azzal bttnhodtek, hogy Beta kirily birtokukat, t. i. szfilei- 
ket 6s hdzokat; 1253-ban hiy6nek Ivan kir&iyi tarnok- 
mesternek ajind6koza. (Czind/r, I. 299. — Katona, L 304,) 

Egy masik sz. Agostomrdl neyezett ap^ts&gr61 nem 
tndhatni^ sem azt mikor 6s ki altal 10n alapitya, sem azt, 
hogy meddig yirigzott ; csak az bizonyos, mint a fomegyei 
6yk5nyy bizonyitja, hogy jayadalmas yolt, 6s 1463-ban 
az 6rseki jayadalommal 16n egyesitye. Ugy lAtszik, M^tyis 
kirily Vdrdai Istydn 6rsek kedye6rt m6g gazdagabbd tette. 

Mely rendhez tartozott yala^ biztosan tadni nem le- 
het. EWfordul ugyan sl premontrdek 6yk6nyyeiben, de a 
premontrei tarshdzak nem apat, hanem pr6post f6n()ks6ge 
alatt illottak 6s &llanak. {Schem. Cleri,1844. 77. I) 

6r. Patachich Gdbor 6rsek megalapityAn a fSmegyei 
papn6yeld6t, a b(3lcs6szet 6s hittudom&nyok el(Sad&s&ra 
k6t 8Z. ferenczi tanirt hiyott meg, kik eg6sz 1779-ig, mi- JQ KALOCSAI P6mEQYE. 

rttlbeltil 5000 frt. lehetett, de ez eg^sz 17 dS-ig Dm-mstadt 
J6zsef hesseni tartom4nygr6f 6s augsburgi pUspok kez6- 
ben maradt; 1735-ben letette v6gre ffiszekesegyhizanak 
alapk(5v6t, melybe sz. Sdldrdy Bddog^ Venuszt^ Incze es 
Victoria ereklyfiit rejt6, s az epttletet 1741-ig j6 magasra 
emelven, befejez6s6t utddaira hagyta. (i7. o. 11. 208^220^ 
253, 254.) 

Klohmiczky Ferencz 1757, a f6sz6kesegyh4z homlok- 
zatdt es tornyait szobrokkal^a f6oltart pedig guUk-, oszlo- 
pok- 6s ivezetekkel diszite^ melyekre p&roszi m^ry&nyt ho- 
zatott ; a templom szertdrat f6nyes k^szletek- 6s oltdzetek- 
kel gazdagita; a papndvelde ixj 6pU]et6nek alapjait^ me- 
lyekbe sz. Kelemen s Candid erekly6it tette, meg&ldd; a 
B. Sztiz hajdsi templomat ki6pit6 6s feI6kesit6. (U. o. IL 
292, 293.) 

1768, 1770 6s 1772^ben a Duna Kaloc^at elarasztA 
6s nagy karokat okozott, az6rt is gr, Battydn J6zsef a sdr- 
kozi lapalyon s^nczokat emeltetett. .Ugyan6 a sz6kesegy- 
faazat is megnyita s annak tornyait tijra 6pittetv6n Q6gy 
iij haranggal megajand6koza, melyeket a sz. Hdromsdg, a B, 
SzMZf sz. Dondt 6s sz. Jdzsef tisztelet6re szentelt fol. Or- 
gonat szerzett 4000 frton, 6s sz^mos m&s egyh^zi szereket. 
(Z7. 0. //. 341. 342.) 

1776-ban zajezdi b. Patachich Adam a 8z6ke8egy- 
baznak ezttst gyertyatartdkat 6s sok a fdpapi t6nyked6^ 
sekhez szuks6ges szereket szerzett 14^000 frt 6rt6kig. 
Ugyaud 5t kanonok sz^m&ra eg6szen uj h^zakat 6pittetett, 
melyek 26,500 frtjaba kerultek. (U. o. IL 378. 379.) 

Haynald Lajos mostani 6rsek 1869 6ta Hensdmann 
Imre magyar akad. tag yezet6se 6s felUgyelete alatt asa- 
tiisokat t6tetett a r6gi bazilika alapjai koriil. Eredm6nyok 
az Ion, bogy a mostani szekesegybaz alatt k6t korbeli 
6pitkezeseknek maradv4nyaira akadtak 6s pedig egy iijabb 
kSrttlbelttl a XIII. szizad elej6r61 vaI6, mirviny- 6s egy6b 
szilard kQvekbdl emelt 6pttlet r6szeire; u. m. ajt6r6szekre, 
feh6r 6s vpr9s marvanyb61 faragott oszlopfejekre 68 trahyt 
faldarabokra, melyek esinos rom&n izl6sre mutatnak ; az-: 
ut&u egy masik, sz. Istvdn kor&b61 yal6, t6glab61 rakott, 
s itt-ott a XL 6s XII. sz&zad rom&n yagyis iok&bb &t- ATAtbAoOK is SZEBZETE6 RENDER. ^ | 

meneti stylj^uek jellegit magukon hord6 sireml^kekkel 
vegyltett 6p1ilet riszeire. E k6t rendbeli 6pitkezes alap- 
jainak k^tharmad&t a jelenlegi sz^kesegyh&z fedi. {Arch. 
Eiies. VI. 1872. 1. 2.) 

b) Ap&ts&gok es szerzetes rendek. 

Mindjart a pUspoks6g megalapit&s&nak kezdet^vel^ de 
k^sobb iS; t5bb ap&ts%; pr^posts&g 6s szerzetesi rendhdz 
volt Ealocsa v&ros&ban ; nyomaik azonban r^gi koruk ho- 
malydba burkoly^k. Az apats4gok egyike benczSk sz&iu4ra 
alapitva, kik m&r Asztrik elsd pUsp5k alatt hozattak be^ 
hogy a kanonokok hely^t is tisztjit bet61ts6k, mint ez 
egisz E&lm^n kirdly kor^ig szok&sban maradt; middn a 
vilagi paps4g megszaporodisdval eredeti hivat^snknak is- 
mit visszaadathattak; — mint Palma Ferencz ^llitja^ a sz.- 
gergelyi apdtsig vala, mely 1242-ben m6g mint dn^ll6 
javadalom virdgzott, 1455. november 13-an z6chi Herczeg 
Rdfael 6rsek alatt azonban mar az irseki javadalomhoz 
csatoltatott. Hozzd tartozott egykor Besmeu (BesenyO), 
melynek majorosa Lfirincz^ Demeter fiival 6s Jinos vejfi- 
vel egytitt^ a sz5r6mi ptisp5k Lip6t nevtt tisztje 6s t&rsai 
^Ital hamis penz-yer6s bUn6n kapatvdn es bevMoltatvan, 
azzal bttnhCdtek; hogy B4la kir^Iy birtokukat, t. i. szfilei- 
ket 6s hdzokat^ 1253-ban hiy6nek Ivan kir^lyi tarnok- 
mesternek ajind6koza. (Czmd/r, I. 299. — Katona, L 304.) 

Egy masik sz. Agostonrol nevezett ap4ts&gr61 nem 
tudhatni^ sem azt mikor 6s ki altal lOn alapitva, sem azt, 
hogy meddig viragzott ; csak az bizonyoS; mint a fomegyei 
6vk6nyv bizonyitja, hogy javadalmas volt, 6s 1463-ban 
az 6rseki javadalommal 16n egyesitve. Ugy litszik, M^tyis 
kiraly Vd/rdai Istvdn ersek kedve6rt m6g gazdagabbi tette. 

Mely rendhez tartozott yala, biztosan tadni nem le- 
het. ElOfordul ugyan sl premontreiek 6vk6nyveiben, de a 
premontrei tarsh&zak nem ap4t, hanem pr6post f6nQks6ge 
alatt AUottak 6s illanak. {Schem. Cleri, 1844. 77. I) 

6r. Patachich Gibor 6rsek megalapitvin a fSmegyei 
papni5yeld6t, a b5lcs6szet 6s hittudom&nyok el6ad&s&ra 
k6t 8z. ferenczi tanirt hivott meg, kik eg6sz 1779-ig, mi- JQ KALOCSAI p6mEQYE. 

rUlbeltil 5000 frt. lehetett, de ez egisz 1798-ig Darmstadt 
J6zsef hesseni tartomdnygrdf 6s augsburgi pUsp5k kez6- 
ben maradt; 1735-ben letette v6gre f6sz6kesegyhiz4nak 
alapkov6t, melybe sz. SzHdrdy Bddog^ Venuszt^ Incze 4s 
Victoria ereklySit rejt^, s az 6pttletet 1741-ig j6 magasra 
emelv6n, befejez6s6t ut6daira hagyta. (i7. o. //. 208^220^ 
253, 254.) 

Klohusiczky Ferencz 1757, a f6sz6kesegyh4z homlok- 
zatat es tornyait szobrokkal^ a f6olt4rt pedig gul4k-, oszlo- 
pok- 6s ivezetekkel diszite, melyekre pdroszi marv^nyt ho- 
zatott; a templom szertardt fenyes k^szletek- 6s Qltozetek- 
kel gazdagita; a papndvelde tij 6pUletenek alapjait^ me- 
lyekbe sz. Kelemen s Candid erekly6it tette, meg&lda; a 
B. Sztiz hajdsi templom^t ki6pit6 6s fel6kesite. (J7. o. IL 
292, 293.) 

1768, 1770 6s 1772^ben a Duna Kaloc^at eliras^ta 
68 nagy karokat okozott, az6rt is gr. Battydn J6zsef a sdr- 
kozi lapalyon s^nczokat emeltetett. ,Ugyan6 a sz6kesegy- 
faazat is megnyit^ s annak tornyait tijra 6pittetv6n Q6gy 
tij haranggal megaj^nd6koza, melyeket a sz. Hdrbmsdg, a B. 
SzaiZj sz. Dondt 6s sz. Jdzsef tisztelet6re szentelt fdl. Or- 
gonat szerzett 4000 frton, 6s szamos m&s egyh^zi szereket. 
([7.0. //. 34L 342.) 

1776-ban zajezdi b. Patachich Adam a sz6kesegy- 
baznak ezttst gyertyatart6kat 6s sok a fdpapi t6nyked6* 
sekhez szuks6ges szereket szerzett 14,000 frt 6rt6kig. 
Ugyaud dt kanonok szamara eg6szen uj h&zakat 6pittetett, 
melyek 26,500 frtjaba kerultek. (U. o. IL 378. 379.) 

Haynald Lajos mostani 6rsek 1869 6ta Hensdmann 
Imre magyar akad. tag yezet6se 6s felUgyelete alatt a£fa- 
tasokat tetetett a r6gi bazilika alapjai k5rUl. Eredm6nyok 
az Idn, bogy a mostani sz6kesegybaz alatt k6t korbeli 
6pitkez6seknek maradv&nyaira akadtak 6s pedig egy iijabb 
kOrttlbelUl a XIII. sz&zad elej6r6I vaI6, mirviny- 6s egy6b 
szilard k5vekb()l emelt 6pUlet r6szeire, u. m. ajt6r6szekre^ 
feh6r 6s vords marvAnybdl faragott oszlopfejekre 68 trahyt 
faldarabokra, melyek csinos roman izl6sre mutatnak; az-: 
ut4u egy m&sik, sz. Istvdn kor&b61 yal6, t6glab61 rakott, 
8 itt-ott a XL 6s XIL sz&zad rom&n yagyis ink&bb &t- ATItbAqoK is 8ZEBZSTE6 RENDEK. "^ | 

meneti stylj^nek jellegit magukon hord6 sireml^kekkel 
vegyltett 6p1ilet r^szeire. E k6t rendbeli 6pitkezes alap- 
jainak k^tharmad&t a jelenlegi sz^kesegyhdz fedi. {Arch. 
EHes. VI. 1872. 1. 2.) 

b) Ap&ts&gok es szerzetes rendek. 

Mindj&rt a pttspoks6g megalapit&s&nak kezdet^vel, de 
k^sobb is^ t6bb ap&ts%; pr6posts^g ^s szerzetesi rendhdz 
volt Kalocsa v&ros^ban ; nyomaik azonban r6gi koruk ho- 
malydba burkoly^k. Az ap4ts4gok egyike benczek sz4m4ra 
alapitva, kik m&r Asztrik els6 pUspok alatt hozattak be, 
bogy a kanonokok hely^t ^s tisztj^t betolts^k^ mint ez 
eg^sz E&lmaii kir^ly kor&ig szok4sban maradt, mid0n a 
yilagi papsag megszaporodasdval eredeti hivat^suknak is- 
m^t visszaadathattak, — mint Palma Ferencz ^llitja; a sz.- 
gergelyi apats4g vala, mely 1242-beii m6g mint 6nA116 
javadalom viragzott, 1455, november 13-4n z6chi Herczeg 
Rafael ^rsek alatt azonban m&r az 6rseki javadalomhoz 
csatoltatott. Hozz^ tartozott egykor Beseneu (BesenyO), 
melynek majorosa Lfirincz, Demeter fiival 68 Jdnos vej6- 
vel egytitt; a sz5r6mi ptispok Lip6t nevtt tisztje is t&rsai 
^Ital hamis penz-ver^s bUn6n kapatv&n 6s bevMoltatvan, 
azzal bttnh9dtek, bogy Bela kirMy birtokukat, t. i, szfilei- 
ket 6s hdzokat, 1253-ban hiv6nek Ivdn kirdiyi tarnok- 
mesternek ajind6koz4. (Czind/r, L 299. — Katona, I. 304.) 

Egy masik sz. Agostonrol nevezett apitsigrol nem 
tudhatni, sem azt mikor 6s ki altal lOn alapitva, sem azt, 
bogy meddig vir&gzott ; csak az bizonyoS; mint a fomegyei 
6vk(5nyv bizonyitja, bogy javadalmas volt, 6s 1463-ban 
az 6rseki javadalommal 16n egyesitve. Ugy lAtszik, Mityis 
kirdly Vdrdai Istvdn 6rsek kedve6rt m6g gazdagabba tette. 

Mely rendhez tartozott yala, biztosan tadni nem le- 
het. Elfifordul ugyan 2^ premontreiek 6vk6nyveiben, de a 
premontrei tarsh&zak nem ap4t, hanem pr6post f6n5ks6ge 
alatt Allottak 6s illanak. {Schem. Cleri, 1844. 77. I) 

Or. Patachich G&bor 6rsek megalapitv&n a fSmegyei 
papn5yeld6t, a bQlcs6szet 6s hittudomanyok el6ad&s&ra 
k6t 8z. ferenczi tan&rt hivott meg, kik eg6sz 1779-ig, mi- 12 KAT.OC8AI FOHEOYE. 

don bar6 Patachich Adam 16pett az ^rseki sz6kre^ taui- 
tottak a fGmegye n()vend6keit. 6r6f KXohmiczky Ferencz 
ideje 6ta mir vagy a megyei papsdg adott tau4rokat^ 
vagy killdnfele szerzetekb61 hivattak meg, p. a kapucinu- 
sok, ferenczieky pdlosok stb. rendj6b61, mig v6gre gr6f Baty- 
tydn J6zsef 1763-baQ a serdtUO egy b&zi iQas&g nevel^s^t 
a kegyes tanitdrendre bizta. (Z7. o, 94, 95. L) 

Ugyanekkor 15,000 r^nes frt tfiket alapul letev6n, a 
iievezett rendnek a GyilmolcBoltd B, Asszonyrdl nevezett 
kaloGsai pleb^niai templomot, s a vdrosi u^piskola ^pUlet^t 
liasznalatra atada s kertet hasittatv&n az 6pUlethez, elren- 
del^, hogy egy tanar a bolcs6szeti elfitant, egy a terfti6- 
szettant, egy a gondolkoz^stant, metaphisic&t, erkdlcstant 
es reszletes termeszettaDt; egy a polgari Spiteszettant 6s 
szamtant a mSrtan egyes reszeivel egyUtt adj&k el6: 
1766-ban fin^yeld^t alapitott 30 nemes ifja sz^m&ra 5310 frt 
alapt6k6yel. 1658 6ta a hittadom^nyokat szint^n a kegyes- 
rendiek tanitdttak, kiknek egy 6000 frton visszavMtott 
gy<^gyszertirt is adott 6s egy nyomd&t, Royer nyomdisz 
vezet^se alatt, mely azonban csak az 6rsek halala ut^n 
helyeztetett el Kalocs^D, azon hazban, melyet sz&m^ra a 
boldogult 1000 frton vett vala. (Katona, 11, 337—342.) 

Jelenleg van KalocsAn egy 6rseki finOvelde eLJezmtdr- 
s'asdgiak vezet^se alatt, kiknek hazi korm^nyz6ja egy- 
szersmind a ffigymnasium igazgat6ja, melyet Kunszt Jdzsef 
ersck a finbveldevel egytttt alapitott. E fin5veld6ben illetfileg 
fSgymnasiumban m(lk5dik egy fin()veldei kormanyz6, 14 
atya, 10 magister 68 12 seg6d. *) Van ezen felttl m6g 
ket noi z4rda: a j^Miasszonyunkrdl*' nevezett szegeny is- 
kolds n6nik6k6, s paulai sz. Vincze leanyainak sz. A:e- 
resztrdl UQYezett ipold^ja. ,(ScAem. Cleri, 1873. 80^84. I.) *) A j^zaa-tdrsas^giak 1874-iki ^vkoDyve szerint: 15 atya, 
kik kozUl 12 a harmadik pr6bdt is kidllotta, 12 magister 6s fine- 
veldei feltigyeld, 11 seg6ddel {Catalog, prov. auHro-hung. Soc. Jes. 
1874. 12-^14. l.J. me&eti stylj^nek jellegdt magakon bord^ siremUkekkel 
vegyftett ^pU]et r^szeire. E kSt rendbeli Spltkez^B alap- 
jainak k^tbarmadM a jelealegi szSkesegyh^ fedi. {Arch. 
&-tfs. VI. 1872. 1. 2.) 

b) Ap&ts&gok ^s szerzetes rendek. 

Hindj4rt a pUspSkeSg megalapit^nak kezdetSvel, de 
k^stibb 18, tfibb ap^tg^, pr£pogts4g ^s szerzetesi rendh4z 
Yolt Ealocsa viros&ban ; nyomaik azonban r6gi koruk bo- 
m&lydba burkolv&k. Az ap4ts&gok egyike benczik sz&m&ra 
alapttva, kik m^r Aasi^ik els6 ptlspSk alatt bozattak be, 
bogy a kanonokok bely^t ^s tisztjgt betfiUs^k, mint ez 
eg^sz Ei]m4D kir&Iy kor^ig Bzokfisban maradt, midOn a 
viUgi papg^ megszaporod^sival eredeti hivataauknak is- 
m^t visszaadatbattak, — mint Falma Ferencz illitja, a sz.- 
gergelyi apatB&g vala, mely 1242'ben mi.% mint 6n411i) 
javadalom viragzott, 1455. november 13-4n z^chi Herezeg 
Rafael 6rsek alatt azonban m&r az irseki jayadalomboz 
csatoltatott. Hozz^ tartozott egykor Besenm (Be6euy6), 
melynek majorosa L5rincz, Demeter fidval ^s J&nos vej^- 
vel egylltt, a szSrSmi pilspSk Lip6t nevU tisztje ia t&rsai 
&ltal bamis pcnz-vcres Itiiu^n kapatvan ^s bevMoltatvan, 
azzal bUnhiidtek, hogy Biila kirily birtokukat, t. i. sz61ei- 
ket 68 b^zokat, 1253-ljau biv^nek Ivdn kiriiyi tfirnok- 
mesteniek ajAnd^koza. (Czindr, I. 299. — Kaiorta, I. 304.) 

Egy masik sz. Agostoivrdl nevezett ap4tsdgr<)l nem 
, sem azt mikor es ki ^Ital I6a alapitva, sem azt, 

tiieddig viragzott ; csak az bizonyoa, mint a fomegyei 

bizonyitja, bogy javadalmas volt, 63 1463-ban 

L javadalommal Ion egyesitve. Ugy litezik, MMy&8 

Wdrdai Istvan ersck kedve^rt m^g gazdagabb^ tette. 

■ rendbp.z farto/.ott vala, biztoBan tndni nem le- 

> IT a I'vemontreiek 6vk6nyveiben, de a 

> iieiii ap&t, hanem pr^post ffiuiiks^ge 
ak. {Sch^rt. Cleri,1844. 77. I.) 

^^^ Gabor 6rBek megalapitv&n a fdmegyei 

' ^^^B ilcs^szot 6b bittadom&nyok e]6ad£i8&ra 

^W jiirt liivott meg, kik egfez 1779-ig, mi- 
} j, BALOCSAI FdlCEGYE. 

Ezen viracsot, melynek 1520 6s 1521 -ben Josa 
MikI6s 6s Erdelyi Boldizs&r voltak paraacsnokai^ egy m&- 
sik, nagyobb er6ss6g k6rnyez6, melybe egy eg6sz had- 
sereg vi^szavonulhatott. (Katona, I. 514.) Ettfil 7* drinyira 
az erdoben sz, Antal kapolnaja mellett &llott a m4sik dr- 
torony ; a harmadik pedig a Mosztonga csatorna partj&n^ 
melyet a XV. sz4zadban vezettek le a Danab61. Ott^ hoi 
e csatorna a Dun4b61 kiszakadt^ 14that6k voltak hajdan 
romjai'azon egyh&znak^ melyet tal&n maga sz. Istvdn 
6pittetett^ valamint t5bb f61db61 e^elt erdditni6ny^ melyek 
Vdrdai P6ter 6rsek alatt k6sz(lltek. Az el6bb emlitett 
erdei torony kSzlll n^gyszOgletfl I6rs6g terftlt el, mely- 
nek t6glab61 emelt oldalfalai M^/2 libnyira terjedtek ki. 
Kozep6n e t6rs6gnek Iitliat6k e torony 6s n6gy t^moszlop 
maradvanyai. 

R6mai jsanczokon kivfil taUltak itt egy vords m&r- 
vany dombormilvet; mely a gyiszos eml6kti mohicsi f6- 
vez6r Tomory 6rseknek czlmere volt, s melyen egy f6lig 
kid116 farkas \&ths,t6, a mint a I^ndzsa hegy6t piszk^jaba 
bekapja. Az ortornyok egyik6ben r^taliltak egy ablakra, 
melyben Magyarorszdg m(lv68zi kivitelii, k6t f6lre osz- 
tott paizsa volt. A v4ro8 kapuja mellett lithatdk valdnak 
na6g egy tSrdk ftlrdfi, s valamivel beljebb a sz. Pdlrdl (?) 
nevezett parochialis templom romjai ; kelet fel6 tov^bbi 
a ferencziek zirdijinak, 6jszak fel6 a temetOnek, d61r61 
v6gi-e m61y sinczoknak nyomai. {Arch. ^rtes. VI. 3—5.). 

a) A k&ptalan s a sz. P&lr61 nevezett 

prepostsig. 

Hogy B&csott hajdan a kalocsai; elfibb pUsp0ks6go 
k6sdbb 6rseks6gt61 kUl()n^ll6 6rseks6g 16tezett^ valamint 
az, hogy e k6t megye k6s6bb egyesittetv6n, a mai kalo- 
csai 6rseks6gnek alapj^t vet6 meg, az 1. §-ban mondot- 
takb61 folyik. Most teh&t csak azon k6rd6s megfejt6se 
marad h4tra: mikor 6s ki alapiti a b&csi megy6t; mikor 
6s ki emel6 6rseks6gre, mikor 6s ki alatt Idn a kalocsai- 
val egyesitve ? — Az irott eml6keket a t(5r9k id6k viharai 
r6szint sz6tsz6rv&n r6szint a pusztit6 tUz l&ngjaiba temet- A kAptALAN 8 A 8Z.*pAlr6l NteVE^RTT PR^lPOSTSio. IK 

v6n; e kfirdftsek fejteget6s6nel nem cseWly neh6zs6gek 
tornyosubak eWnkbe, melyeknek megfejtis^t illetfileg je- 
lesb t(Jrt6n6szeink, u. m. Pray 68^ Katona is puszta taldU 
gatasnal egyelbet nem mutatnak fel s nezeteikben egymis- 
t61 nagyon elt^rnek. . 

Pray {Hierarchia, IL 6. 17. 19.) az ^llitja, hogy 
mind a hdcsi, mind a kalocsai egyh^znak, — mely 6vben 
nem mondja^ — maga sz. Istvdn volt alapit6ja; az 
ut6bbi aztin 1085. korttl sz. Ldszld altal irseks6gre* emel- 
tetven^ val6szintileg 1149-ben, midfin Muchia vagy Mies 
(Mihily yagy MikWs), budai prepost, bacsi 6rsekk6 I6n, a 
kalocsai pttspSks^ggel egyesittetett. 

Katona ellenben (I. 145, 148, 161, 162, 172) s az 

6 n6zete nyoman a kalocsai Schematismus (1844. 83. 1.), 
a bacsi egyhaz alapitasat k^s6bbre teszi &b azt allitja^ 
hogy a bacsi megy6t mindjart mint erseks^get sz. Ldsdd 
alapitA, elscJ 6rsekk6 1093-ben Fdbidnt teven; 1134 vagy 
ll35-ben aztan a b^csi ^rseks^g a kalocsai pUspoks6ggel 
egyesittetett, minthogy, ugymond, a kalocsai pttspoks^g 
az egyesites el6tt 135, a bdcsi erseks6g alapitasa utto 
pedig 30 6vig ^Ut fen 6nall6an, s minthogy az egyesit^st 

7 kalocsai pttsp5k 6s 3 bacsi crsek eloze meg. Megemli- 
tend6 m6g Jemey v61em6nye is, ki (Magy, tort td/t*, IL 37.) 
a forrdst, melybOI meritett nem emlitve, a k^t megye 
Bgyesit6set I138-ra teszi. 

Ezeket mint nyilt k^rdeseket az ^rdeklettebbek to- 
vabbi kutat^s^ra hagyva, mint ketsdgbevonhatlan t^nyt 
emlitjilk, hogy a sz. Pdlrol nevezett bdcsi k&ptalan az 
6r8eks6ggel egykord vala es sajdt pr6postj4val 616n a k6t 
megye egyesit6se ut4n is eg^sz a mohdcsi v6szig fenn&l- 
lott; mely ut^n, mint hiteles hely is feldulatvan, k^tszAza- 
don ttil romjaiban hevert; mig v6gre 1738-ban, midSn a 
kanonokok Kalocsara visszatertek, Hdzy Qyorgy olvas6 
kanonoknak czim^ben ismet fel^Iedt, s miut^n a kir. fd- 
vednoki jog gyakorlisat, melyet 1387-ben nemes Horodthy 
h(ltlens6ge miatt, Ga/rai Mikl6s 6s JAnos nyertek vala el, 
a kalocsai 6rsek kapta meg, a kanonokok sz&ma pr6post- 
tal szaporodvan, ki a kalocsai k^ptalanban az OtQdik he- Jg KALOCSAT FdMEGYE. 

lyet foglalja el, v6gre 1764-ben a kalocsaival egyesltve 
visszaillittatott. {Schem. Cleri^ u 6vf. 38—84. I.) 

B&csott az 6rseks6g helyett az egyesit^s ut&n a 
nagy pr^postsdg maradt. Ezen id6b{>l k5vetkez6 adatokra 
taUltank : 1482-beii a bacsmegyei hat6s&g Maty&s 
kirily parancs&ra leziroldsi, illetfileg kirt6rit6si vizsg^la- 
tot tartott a k&ptalan r^sz^re Huszdr J^os, Demeterfy 
JinoS; Bodd Istv^a 6s masok, valamint ezeknek arthai, 
tamdsi (tal&n sz. tam&si), chaplogi, Tcdegetei, tatdrrivi 6s 
wainihai jobb&gyai ellen^ kik a k&ptalannak hdcsvdrosi, 
repds'szent-kirdlyi (Bacsban) 6s salyi parasztjait (Valk6ban) 
megkarosltottik. (N. R. A, 1557. cs. 69. sz.) 

1483-ban egyess6g fitjin, 200 arany forint lek()t6se 
mellett, befejeztetett azon p(5r, mely a hdcsi egyhiz kis- 
pr6postja k5zt egyfelfil, 6s sz.-mih^lyi Czobor J^nos k6zt 
m^sfelfil a Kis^Szent-Mdrton pr6posti javadalom, 6s Czobor- 
Szmt'Mihdly czobori birtok kQzt fekv6 telkekre vonatkoz6- 
lag keletkezett. (U, o. 1709. cs. 57. 58. sz.) 

1493-ban kelt VI. Sdndor p4pa buU4ja, mely Bodd 
Miklds b^csi 6nekl6 kanonok tigy6t Peter kalocsai 6rsek 
elleD^ ki amazt 6nekl6-kaDonoki jOvedelmetdl 6s h&z&tdl 
B^csott jogtalanul megfosztotta; az'egri pttspokre s az 
erd6di 6s titeli pr6postra bizta. Ered. (U. o. 1529. cs, 
18. sz.) 

A bdcsi k^ptalannak, — mely 1332-ben a pr6poston,az 
olvas6-, 6nekl6- es 6rkanoiiokon kiviil m6g nyoicz kano- 
Dokb6I Jillott, pr6postjai kOztil a k5vetkez6k neveire bak- 
kantam: 1252-beii volt Job; 1270-ben J5ewecZe&; 1317-ben 
Jakab; 1333— 1338-ban Beke PAer, a kiraly lev6ltar- 
uoka 6s a kanczelUria titk^ra k6s6bb szordmi pttspOk; 
mely Semlin, P6tervarad 6s Szegeddel a kalocsai 6rsek86g 
joghat6s^ga alatt volt; 1412-ben Gyorgy; 1436-ban Tamds; 
1463-ben Fdbidn (Katona, I. 80. 301. 364. 373. — Fejdr, 
Cod. Dipl Vlll. 2. 101-134. I. - N. R. A. 1525. cs. 
45. sz.) A czimzetes bacsi pr6postok k(5zfll eWfordul 1682-ben 
Duzich Maty^s s a mar id6zett 1738. 6v utin Hdzy GyOrgy, 
Glozer Gabor; ki kalocsai 6nekl6 kanonok volt, 6s m&sok 
t(5bben. (Lib. R. Eccl. 2. kot. 449. I. — Katona,!. 80 I.) A rapistrIni sz. ferbncziek zArdAja. jy 

A biesi kiptalan pecs6tj6n sz. Pdl apostol kdpe volt, 
jobbjaban karddal, baljiban konyvvel. (M. tort, tdr, 11. 37.) 

b) A kapistrini tartominyhoz tartoz6 sz. feren- 
cziek z&rd&ja a B. Sz. menybemeiietel^nek tisz- 

telet^re szentelt templommal. 

Balogh GyOrgy, bacsi pl6bano8 68 esperest, (A Idcd 
r. k. plebdnia szdz 4ve8 emleke. 1867.) Fazm4ny 6s Szent- 
ivanyi utAn allitja^ bogy BAcsott hajdan a templariusoknak 
tarshazuk volt, melyet 1301 -ben a minoritdk kaptak meg, 
a XV. szazad kozepe tajan pedig a reformdli conventualis 
ferencziek. A mohdcsi v6sz utin elpusztult es v6gkep el- 
hagyatott, mig v6gre 1687 -ben a tSrokOk elvonulasa utan, 
a bosnydk tartom^nyhoz tartoz6 gradovdri t&rsh&z tagjai 
ide menektilv6n, 1699-ben a kalocsai erseks6g segits6g6vel 
romjaib61 kiemelek, de a Rdkdczy hadak nemsok^ra fol- 
perzselvea, 1717-ben ism6t megdjitani kellett. — Az tij 6ptt- 
let 6pit68e, melyben egyel6re*12 atya sz4mara ugyanany- 
nyi szoba 68 egy 6tterem 16n tervezve, 1734. 6v april 
12-6n vette kezdet6t, midfin Zlicsdr J6zsef gvardi^n az 
alapk(5vet letev6; folytatAsa 6s a tenaplom ki6pit68e is 
azt&n Patachich Gabor 6s gr. Battydny J6zsef 6rsekek 
alatt 1740-'1762-ig t6rt6nt; 1787-ben v6gre a tdrshdz 18 
rendtirssal 6s 3 viligi testv6rrel szerveztetett, az ujonezok 
nevel6se is ide dtt6tetett az 6plilet r6gibb omladoz6 r6sze 
is Ia8sank6nt ftjit^s ala kerlilt, s v6gre 1832-ben az eg6sz 
befejeztetett (Cseoapomch, X. 159, — Katona, I. 80. — 
Brev. MeniOT. prov, Capist. 62.) 

Ezen r6gi templom, melyet, mint emlit6k, a templd- 

^ rimok 6pttettek, mint plebAniai templom 1715 6ta a sz. 

ferencziek gondjaravolt bizva. Fi6kegyhdzai voltak : Plavna, 
Bogydn 68 Vajszka, melyekhez 1798 6ta Parahuty, Bdcs- 
ujfahi, Dirmy, Tovaris, Pa/i-aga 68 Szilvds jdrultak. 
1766-ban ezen templomot a plebiniaval egytitt vUdgi papok 
kapt&k meg, s elcinte gorog nem-egyesUltek birt4k, k6s6bb 
azonban, ezeknek D6i'enyhe t()rt6nt ^tk61toz6se ntdn, a 
katholikusok kez6re visszakerttlt. 1 775-ben sz. Pdl nagyobb 

L szerfl, 26 61 hosszt 6s 10 61 sz6le8 temploma gr. Battydny 

L BUPP. EOYH. IWltZ. — m. 2 

J g KAL0C8A1 P6MEGTE, 

J6z8ef 68 b. Patachich Ad4m b5kez(ls6ge folytin elk6szttl- 
v6n, ebbe tetetett &t a lelkfiszkedfis, melyet eleinte ugyan 
szint^n a ferencziek, de kes6bb vilagi papok kezeltek. A 
z&rdai teinplom hossza 120, sz61ess6ge 40 lab. ]&pUlete a 
XIII. sz&zad izl6s6ben t^gl&bdl kSszUlt. Belseje tdbb ido- 
szak 6s izl6s nyomait viseli magan. D61r6l a szent^ly ol- 
dalan nSgyszOgft magas torony emelkedik, melynek olda- 
lain tAmoszlopok vannak. A bacsi sz. ferencziek jelenleg 
az ottani alsdbb iskoldkban tanitanak; s a vid^k lelk^sz- 
ked6 paps4ginak segfidkeznek. (Katona, i. h. 96, I, — Arch. 
Ertes. IV, 88. — Schem. Ord. S. Franc, prov. Capistr.) 

c) Bics egy6b egyMzi 6p1ileteL 

A ferencziek im6nt emlitett zdrdajanak evkonyveibdl 6s 
mis r6gi adatokb61 kitiiiiik, bogy Bdcsott hajdan meg tobb 
szerzetes rendnek is volt hdza 6s temploma, melyekr61 
azonban nev9k5n 6s hely()k()n kivttl egyeb az ut6korra 
nem maradt. Igy 1291 -ben emlit6s tort6nik egy^zardarol 
(nem tudni mily szerzetesek6) ,,B. Nicolai de Bdcs" ncv 
alatt^ 6s pedig azon egyezm6nyben, mely Titusfi Csaha 
gr6f 6s a Bela- v, Bel-forrdsrdl (Belae fontis) nevezett tirs- 
h&z apitja VUmos kCzt, a fentebbi zarda pOros v6dnoki jogat 
(jus patronatus) s az ^aranyldbd" vagy P&^ervdradi jogid ille- 
tfileg Jdnos kalocsai 6r8ek kiralyi tanacsos eWtt 16trej6tt. 
(N. R, A. 1504. cs. 13. sz.) Ugyanazon 6vk6nyvek szerint 
16tezett B&csott 1292-ben egy premontrd kanonok rendli 
pr6posts&g is, mely ker, sz. Jdnos veliczki (vagy talan fe- 
lichi) pr6postsaganak neveztetett, valamint a biesi egy- 
hizmegye terUlet6n egry misik ugyanazon rendfl oronti pr6- 
posts&g 1393-ban emlit6s t5rt6nik a Megvdltdrdl nevezett 
dersi egyb&zr61 (Bdcsban), melynek akkor 6pen MikUs 
volt pr6postja. Ezen pr6postsignak nyomai ut6bb v6gk6p 
elttlntek tigy, hogy Ders nevll hely Bdcsmegy6ben ma mar 
nem is 16tezik. (U. o. 1513. cs. 15. sz,) 

Id6zett 6vk6nyvek, Balogh eml6kirata 6s Henszlmann 
nyomozasai szerint Bdcs viros terttlet6n el6bb n6gytemp- 
lom volt 6s pedig : egy a pUspoki kdpolndval a v&rban ; a 
m^ik a v&r eI6tt a v&roshoz k5zel sz. i?(^A:t^ tisztelet6re IbrIh, a czistercziek B.-szfizROL NEv. apItsIoa. ]^g 

szentelve; a harmadik sz. P4t&r egyhdza a virt6l ke- 
let fel6 V^ 6ranyira az erd6 8z616n; a negyedik, f6l- 
6rAnyira a virt61, a ferencziek tarsh&zi temploma volt, 
melynek kerttlete eg^sz sz. Peter egyhaziig s a temetfiig 
kiterjedt Sz. RoTcub temploma a varos nyugati sz616n 
fekttdt a sinczok elott; sz. Piteri, val6szlntlleg a mai 
temetOben, a mint ezt az ujabbi ^satdsok mutatj&k. tlgy 
litszik ez Tit6bbi m6g sz. htvdn idej^ben ^pttlt, s hazAnk 
nagyobb templomai k5z6 tartozott ; k6s6bb mid6n iijra 
6pUlv6n parochialis egyhazz4 lett, sz. Pal tisztelet6re 
szentelt6k. 

A mai napig fenmaradt sz. Antal kapolnaja, BdcsttSl 
V4 6rinyira, az erdS k5zt fekszik. Azt besz^lik r61a, hogy De- 
mense basa epittette volna haUbdl, mid6n fianak szemeit egy 
szerzetes meggy6gyiti; mi azonban csak puszta hagyo- 
m^ny, melynek alaposs&g^ban Henszlmann m^ltan marcsak 
azert sem bizik, minthogy e kdpolna stylje nem a kfisSbbi 
tor5k idoszaknak, hanem a XV. szazadenak felel meg. Hossza 
42, sz61ess6ge 18 14b, egy haj6val s boltivezet helyett fa 
tetSvel. Sz. Antal napj^n nagy bftcsut tartanak benne, 
Nem messze t61e 6gy n6gysz6gti, 100 libnyi hosszd es 
sanczokkal kOriil keritett viracs romjai Uthat6k, tgy- 
szint6n Bukin fel6 egy m^sik varacs6, melyek monn6n a 
r6gi bAcsi virhoz tartoztak. Az anyag, melybOl 6pttltek, 
valamint az drtornyok t6gl4i is a Mosztonga partjin emelt 
eroditSsek^ihez hasonl6k. 

3. §. 
ABRAM (ABRAHAM) 

A czistercziek B.-Szuzrol nevezett apatsSiga. 

Ezen apatsagnak, melynek nev6hez hasonl6 nevil 
hely az orszig t()bb vid^ken 16tezik, ma mar romjait sem 
tal^ljuk ; csak azt tudjuk rdla, hogy a Bacscsal egyesitett 
Bodrog megy6ben fekttdt Dalach- foly6cska s hasonnevti 
helys6g mellett, mely jelenleg mar szint^n nem l^tezik 
t6bb6, A Clairvaux'i fOanyazarda fi6k-int6zete volt, 6s IV. 
Bela kirily 1270-ben kelt megerfisitS mentv6nyi levele • 20 KALOCSAI Fft.MEONF. 

szeriat, melyet 1273-ban 8z. Ldszld ,&9 1324-lren /. Kd/roly 
is megerfisitettek, Moys (Mdzes?) nidor, sopronyi v4rgr6f 
s a kaook bir^ja/ 6s testy6re Istvdn gr6{, a kirMyi asztal- 
nokok korlitnoka; tov^bbi Vd/radi Sdndor 6s Vdradi Mik- 
Ids mesterek, Miklds gr6f fiai; 1263-ban alapitottak. 

Az adom&nj kovetkez6kb61 illott: Olfalu, Vd/rahoi 
(Varallya?), CAiia (Gzik6?), J5o<A 68 TAewyeZd (Tengelicz ?) 
hely86gekb61 t5bb sz6116vel,' 22 szo]g^b61, 3 sert6sb61, 20 
juhb61, 4 kanczab6l 6s 1 malomb61 Kurdon, hoi sz. Mdnrton 
egyh&za alapittatott^ melynek tized6t szint6n a nevezett 
ap^ts&g kapta 3 fogat 5k6rrel. — Miklds mester adomi- 
nya ez volt: dbrahdmi birtokr6sze palot&javal s olfaltm 
6pttleteivel egyiitt, 8 szolga egy fogat CkSrrel, 2 kancza, 
20 juh, 4 kecske, 10 sert6s, erd6k-, r6tek- 68 8z6116kkel Kd- 
roshegyen ; Istvdn gr6f6 pedig : dbrahdmi birtokr68ze chikai 
palot^jival, Iregh (Toln^ban) erd6k-, r6tek- 6s sz611dkkel 
Korbshegyen; 4 6k9r, 20 juh, 10 8ert68> 1 kancza; monn66: 
Olfalu Kurd egyhAz&val, 2 malom, Laaz (Ldzi Tolnaban), 
Popd, Nempthi (N6meti ?) Thengeld (Tengelicz ?) Koroshegy 
6s Urs (Ors, Ozd?) 1 malommal, 2 sz6116vel; 10 hold szint6 6s 
kasz416val; v6gre Piihor (Birit6 ?) 68 n6mely jogok Ensen. 

EzenfelUl kapott m6g az ap^tsag Mays n4dort61 bir- 
tokr6szeket Dalachdn halastavakkal, Bmgusla (?) helys6gbeu 
birtokot, Megyeren 1 sz6116t, 10 hold, Urs faluban sziat6n 
birtokr68zeket erdOk-, sz6116k-, 8z&nt6f5ldekkel s egy szol- 
g&val; Pikcherf nevil faluban 2 rabszolg&t, Szakal falut 
egy rabszolga 68 3 szabadossal; Dalachdt szolg^val, Olfalu- 
Ian, Pdlkdn (Palfa ?) 6s Thengelden 2 vincell6rt, Durucz- 
kdnf birtokr6szeket; sz616ket 68 rabszolgikat. {Czind/r, II. 
75. — Cod. dipl VIII. 1. 509. I — Eccl Cam. 68. cs. 
222. sz.) . 

M4sfel61 1292- ben Fenena magyar kirilyn6 mentv6- 
nyi level6ben az ap&tsignak adom^nyozta GorbSt (Toln&- 
ban), melyet Moj/s mester neje m^r el6bb az ap4ts&gnak 
adott vala, de a mely idegen k6zre jatott. Ezen Gorbdt 
Fenena csere ixtj&n kapta Erzs6bett61, Liszl6 kirily (Jzve- 
gy6t61, Chob (?) nevtt birtok46rt, Gorbdt azonban esak 
1351 -ben szerezte meg P4ter apAt 6y(5rgy bessenyei gr6f- 
t61, birtok&ba az apdtsAg aztdn v6glegesen behelyeztetett. isaiJC, A CZISTEBCZIEK B.-SZl^ZBdL NEV. APi.TSi.GA. g 1 

(Eccl. Com, u, o, C8. 224. sz,) Hasonld visszait^lfi behelye- 
z^si hatarozat adatott ki 1453-baii azon pQrt befejezdleg, 
melyet egy mdsik Peter nevti ap&t iuditott gtirti Bodd 
Gergely ellen, a ki az apats^ Abraham nevti birtokinak 
hat&rdban fekvo B4katd dttlojet elfoglalta. (Fejer, Cod. 
dipl. V. t 85. I.) 

Az dbrimi monostor v^dnSkei voltak: 1343-baii 
,Mikl6s, Bardihi IstvAn fia, s testv6re P6ter; 1365*beii 
Gerechi S^ndor fiai, kik v6dii5ks6gi jogaikat Da/rd Isty&n 
fiaira ruhiztik &t (U. o. IX, I 163. I. es 3. 514. I.) 

Az apMs^g egy^b viszontags^gairdl csak annyit tu- 
dunk, hogy a mohacsi v68z utan elpusztult, javai pedig 
vilagi kezekre, n6vszermt az Eszterhdzy 6s b. SchUson csaU- 
dok kezeire keriiltek^ honnan azokat sem a czisterczi vend, 
melynek neveben Mdtyds rbuni (rhunensis) apdt s Magyar- 
orsz&g terlilet^n lendi yizsg^l6 folyamodott iS; sem k6s6bb 
Ba/rhdcsy Ferenez, nagyvaradi kanonok s kir, t^blai f6pap, 
ki a t5r5kt)k kiUzet^se utAn az abi&mi ap&ts&goak csak 
czim^t kapta meg, (6peii dgy mint 1681 -ben Khaborgai 
iJawpe? Jakab), tobb6 vissza nem szerezhette. 1727-ben 
a dolog dj lendiiletet kapott. A kir. tabla ugyanis az 
emlitett Barhdcsy k^relme alapjan az apatsag k()yetkez6 
jayainak, u. m. : Abrdm-Vd/rallya, Csika^ Kwrt 6s 2 malom/ 
Ldsz, Popd, Bekato, Nemethi, Tengeld, Ense, Oorbd, Me- 
gyer, Szegh, Szakdl (Toln&ban), Korosszeg es Olfalu (Stt- 
meghben) t^nyleges birtokosait megidez6. A pQr 1735-ben 
y6gz6ddtt egyess6g ttjan, mely szerint Eszterhdzy Pal her- 
czeg 6s b. SchUson Mih&ly egyr6szr61, m^s r68zr61 pedig 
gr. Patachich G&bor, kalocsai 6rsek, megegyeztek abban, 
hogy a fentneyezett k6t fdiur mindegyike 1200 forintot 
fog fizetni az 6pen akkor alapltott kalocsai papnov^ldenek, 
azon felt6tel alatt, hogy lelk5k tidye6rt orok id6kre sz. 
mis6k szolgdltassanak. (Katona, I. 75. — Schem. Cleri^ 
1844. 80. I. - N. E. A. 281. cs. 41. sz, - 371. cs. 
25. sz.) 

Abr&mi jayadalmas apatok yoltak, 1324 k5riil Jdnos, 
(Eccl. Cam. 68, cs. 222. sz. — Cod. dipl. X. 1. 184. I.) 
1347—1378. Peter, Katona i. e. — Cod. dipl. IX. 2. 
540. I. - 4. 97. I. -- 7. 72. I. - X. 1. 182. 184. 193. 22 KALOCSAI f6mEGYE. I.) - 1378-1385. Jdnos.iCod. dipl IX. 5. 274. I. - X. 
1. 182. 188. 191. 201. I.) - 1453. P4ter, (Eccl Cam. 68. 
C8. 224. I) — 1496. Andrds, (U. o. 225. sz.) 

4. §. 
B A J A. 

Mezov4ros (most sz. k. v4ros) a ferencziek t4rs- 

Ii4z4val. 

Baja B^csmegy^ben^ Ealocs&tdl lefel6, a Dana part- 
j4ii fekszik. A XV. szazadban a Czohor, kesttbb a Vajay, 
v6gre a Grassalkomcs csal&d birtoka volt. 1841-ben Graa- 
salkovics Antal herczeggel kihalv&n e csalad, a kiralyi 
koron&ra visszaszallt. A y&ros nevezetesebb 6piiletei: a 
Grassalkovicsok hatalmas palot&ja, a v&ros h^za, a Latino- 
vies csal&d h&za^ a kasz&rnya, a megyeh^Z; a sz. feren- 
cziek z&rd&ja s a sz. P4ter 6s Pal tisztelet^re szeutelt 
templom. 

A Czohor csal&d jogaira yonatkoznak a k5yetkez6 
adatok: 1484-b6u yizsg^at tOrt^nt Bodrog megye meg- 
biz&s&b61 Czohor J&nos r6sz6re. A ylzsg^lat ok&til szol- 
gdlt, hogy neyczett Czohor J&noS; Topolcha, Gergeri, Zew- 
lews (Sz6116s), Ujhecse 6s Jdnosi neyti falyainak n^hany 
lak6ja, Gereh MAtyisnak Sz.-Mihdly 6s Petri neyfl, a hdcsi 
W^^x&i^Q^iua^L Kis-Szent'MdHon neyil 6s Kis-Vd/ragyai Mik- 
168iiak 6s testy6r62iek Chomokla neyd birtokaikra s m&8ttv6 
k(}lt5zk5dtek a n61ktll^ hogy a kdteles y^lts4got (terra- 
giam) letett6k yolna. Hit. mis. {N. R. A. 1602. cs.dO.sz.) 

Ismeretlen 6ybeQ kiadatott szent-mih&lyi Czohor* H&vk 
gr6f sz&m&ra meiiley61 Bajdt s a hozz4 tartozd pnsztakat 
illeteieg, gr. Csdky Imre nagyyaradi pttspok, s 1710 6ta 
kalocsai 6rsek ellen. {U. o. 59. cs. 11. sz.) 

1724-ben a Baja y&ros4hoz tartozd jayakr61^ melyek 
kfizt taliljuk Nagy-Monostrdt (Bith-Monostra), Bodrogot 68 
Zomhort, gr. Czohor Mirk r6sz6re Ssszeiris t5rt6nt. (U. o. 
1612. cs. 16. sz.) 

1726-baii hat&rigazitisi t&rgyal&s yolt Baja y&ros, 
akkor kamarai birtok^ s a kalocsai 6rseks6g solthmegyei 4 
i BAJA S A FEBBNCZIBK tIbShIzA. gg 

Szeremlye 6s Pcmdur nevii birtokai kozt. (U. o. 235. cs. 
53, sz,) 

1727-ben Czobor Mark gr6f szerz6d6sre lepett Baja 
mezovaros k5zs6g6vel, melynek erejenel fogva nevezett 
varosi kOzseg mag^t 12 egymasutan k()vetkez6 6vre kote- 
lez6 a varos terttleten, tovdibba latvdnmegye, Szardoh, Bos- 
kut (Vaskut)^ Vranyos 6s Csdvoly pusztakon 61vezend6 fdldes- 
uri jogok6rt, a tized 6s BasMt s Vranyos egyharmadanak 
kiv6televel, 6venkiiit 15,000 forintot fizetni. Ered. (U. o. 
1612. C8. 23. sz.) 

1729-ben hasonl6 szerz6d6s j5tt 16tre Czohor J6zsef 
gr6f 6s Bezdeczky Jakab Igaacz k9zt, Baja mez6v4ros s 
a hozz^ tartoz6 birtokr6szek Mdesari jovedelmeit illet^^leg, 
n6gy evre, 6venkmti 5700 frt. fizet6s 6s 8000 frtnyi ad6s- 
sag torlesztese mellett. (JJ. o. 39, sz.) 

1738-ban gr6f Czobor J6zsef, Hajmerle Janos Far- 
kasnak mar lefizetett es m6g fizetendO 7000 forint6rt elada 
bajai uradalm^t, melynek reszeit k6pezt6k : Gara, Bikiti, 
Vaskut, Sz.'Ivdn, Monostor, Melykut 6s Chabor (B^cs- 6s 
Pest) faluk; htvdnmegye, Mdth^dza, Borota^ Rim., Szv/r- 
dok, Toihhdza, Varanyos, Schide, Matheovich, Almas, Her- 
gyovicza, Jankovdcz, Ivdnka, Hdllov 6s Eogsetina (Bacs) 
pusztak. {U, 0. 44. es 45. sz.) Ezen adis-vev6si k5t6s 
daczara nevezett Czobor 1741-ben bar6 Vajay L4szl6val a 
bajai uradalom s hozzatartoz6i 5r5k5ss6g6t (percunalitas) ille- 
tdleg tij egyess6gre I6pett s vele, dgy szinten Orczy L&szldval 
s ennek hitestarsaval Podmaniczky Juliaval 14,000 frt. ere- 
j6ig mindk6t nemre 6rv6nyesttlend6 Srokbevallast tett. 
Ez6rt Hajmerle 1743-ban pert inditott Czobor ellen s kSve- 
tel6, hogy el6bbeni 8zerz6d6si k6t6s6t teljesitsfe; de kere- 
sete elutasittatvAn, Czobor 1747- ben az ut6bbi adas-vev6si 
k9t6s szamara nyert kirilyi meger6sit6st. (17. o. 48. 49. 
55. sz.) 

A bajai arodalom k6s6bb a kimlyi kincstar kez6re 
keriilt vissza, de nemsokara a Grassalkovichoknak adoma- 
nyoztatott. 1826- ban a kiralyi kincstar Bicsmegye hat6- 
saga eldtt tiltakozott nevezett uradalomnak Grassalkovics 
Antal herczeg altal tort6nt ttilsagos elad6sitasa ellen, dgy 
szlnt6a 1833-bah az ellen, bogy ugyan6 uradalm^t szent- ^^ KAL0C8AI TdJdEGYE. 

gySrgyi Horvdih J6zsefnek, tovabbi 25 6vre, 360,o6o p, 
forint^rt b6rbe adta. Antal herczeg meghalvin, 1841 -ben 
Baja s az eg^sz uradalom^ t. i. Baj&n kivUl Tatahdza, 
MelykiUj Sz.-Ivdn es Bikiti, tovabbi Matheovich puszta 
fele a magy. kir. kamara iltal ism^t birtokUsba v^tetett. 
(U. 0. 1821. C8. 12. 8z. — 1834. cs. 8. sz. — 1863. C8. 
11. sz.) 

Bdjon k^t pleb^nia van: az egyik; mely 1728-baii 
alapittatott, magyarok 6s nemetek sz&m&ra^ sz. Peter 6s 
sz. Pal templomdval, mely tobbszQri megdjitason ment ke- 
reszttll. Festm^nyei diszesek. Hozzatartoztak, mint fi6kegy- 
h&zak^ Bdthmonosior 6s CsatdHa. Ezeknek anyaegyhazz4 
tort^Qt ^tvaltoztat^sa tttin^ hozz^tartoznak m6g most is 
Mdthehdza 6s Mvdnmegye. A masik pleb^nia pMuai sz. 
Antal tisztelet6re szentelt templom&yal^ illyrek szam&ra, 
a kapistrani ferencziek gondoz&sa alatt k(}Yetkez6 fi6kegy- 
hazakkal bir, u. m. Oara, Vaskut, Sz-Ivdn, BiJdtij Katy- 
md/r, Edkony 6s Pandu/r. (Katona, L 93,) 

A ferencziek mir sz. Bonaventura s az 1260-ban Na- 
yarraban tartott francovillai rendgyttl6s idej6ben birtak 
Bajdn z^daval; s a XIII. sz4zadban ^fratres conyentaales** 
nev alatt fordulnak el6. A XVI. szazadban^ — middn 
mar mint ohservansok, vagyis mint a szabadabb elvii; de 
szinten sz. Ferencz-VQuAi conveutaalisek vagy minoritdkidl 
kUl5nydlt^ reform^lt 6s szigordbb szabalyii rend szerepel- 
tek^ ~ a torok iga ala keruiy6n bajai zard&jok el6bb a 
a torokok, k6sdbb a l&zong6 magyar badak altal lerombol- 
tatott. — A XVII. szazad elejen zardijokiat (ijra 6piteni kezd- 
t6k, s 1719-ben be is fejezt6k, 1722-ben pedig tdgas 6s 
eros alapd' teraplomuk 6pit6s6hez fogtak, mely a hivek 
adom^yaib61; a helybeH foldesar s gr. Battydny 6r8ek 6s 
Latinovics P6ter gr6f seglts6g6yel nem sokara fbl is 6pUlt. 
— 1787- ben a zdrda 18 ildozir- 68 3 yiligi testY6rrel 
szeryeztety6n; a rendtartom&ny hittani folyama bele att6- 
tetett, yalamint a helybeli kir. nagygymnasiam is re& 
bizatott. — 1840. mdjus l-6n a templom 6s z&rda a ydros 
nagy r6sz6yel le6gett, de sz&mos j6teyfi segits6g6yel ism6t 
folepUlt. — Jelenleg a ferencziek bajai zarddja, mely 1787-ben 
nyert kirilyi megerfisit6st, s melyben 1853-ban 11 ildo- bItH-MONOSTOR, SZ.-L^LEKBdL NEV. BENCZ. ApAtsIo. ^5 

z&v 6b 4 viUgi testv^r volt, lelkip&sztorkoddssal foglalko- 
kozik r^szint Baj&ii; reszint a vid6ki pl^b&nosok mellett. 
(Csevapovics, Becena. 464 — 475. 481. L — Scheu, Ord, 
1853. 29. I.) 

5. §., 

bAth-monostor. 
Sz.-Lelekrol nevezett benczes apats^g. . 

Ezea b&Gsmegyei apatsag^ mely hajdan majd Bod- 
roghoz, majd Solthoz soroltatott, Baj4t61 d^lfel^ k^t mSrt- 
fdldnyire fekszik. Hajdan mint fi6k-ap4tsag ngyanazon 
rend sz. Mihdlyrdl nevezett hatai ap&tsdgahoz tartozott; 
melynek leiras^t m&x elobb adtam. (L hot 378. I.) Ere- 
det^ eg^szen ismeretlen, s k6s6bbi viszontagsagair61 is 
keveset tadunk. Palma v^lem^nye^ hogy itt eredetileg 
premontreiek, 1 306 6ta pedig, a midon Furol Imre gr6f a 
monostort megtijittatd; dgostonrmdiiek voltak, uem eg6szen 
alapos. (&Aem. Cler. 74. J,) VaWszintlbb, hogy alapit6ja 
a kalocsai ersekek valamelyike volt. A kalocsai ^rsekek 
t. i. a batai ap&ts&g apdthi vagy nodjarki puszt&j&t 26 
6ven at jogtalanul birvan^ XI. Benedek p4pa elrendelS, 
hogy az a jogos talajdonosnak visszaadassSk. Erre' a kalo- 
csai 6rsek, hogy a videk eg^szen elhagyatva ne maradjon, 
Apdtin nehany szerzetest helyezett el, s nev6t Bdthmonos- 
torra viltoztatta. (Czindr, L 304:) 

Az apatsag temploma negyszOg-kQvekbol ^pUlt; sz6- 
lessege 70 hossza 200 lab volt. Eeletfele harom igen 
magas toronynyal birt. A t9r5k idfikben elpusztulvan, el- 
hagyatott allapotban maradt es sz^tomladozott, a szent^ly 
kiv6tel6vel, melyet a gdr. n. e. szerb szerzetesek, az u. n. 
kalugyerek befodtek s korttlte lakot 6pitv6n, a t5r5k5k el- 
vonul&sa utan is megtartottak. A mostani ^piiletek k^rill 
m6g most is lathatdk a r6gi monostor 6s iemplom marad- 
vinyai, (Katona, I. 17.) 

A b&thmonostori ap^ts&g romjainak &sat&s&t 6s meg- 
vizsg&Us&t Henszlmann 1872. 6v oktdber hav&ban kezd6, 
6—7 Idbnyi m61ys6gre j(5v6n ritalalt egy r^gibb de kisebb gg EALOC6AI FOmEOYE. 

templom alapjaira^ melyet a benczdsek szokasuk szerint 
kibOvitettek, ^s pedig d^lr61 kart epitettek bozz& kapoln^val 
6s grangiival ellattdk; a tornyot megujitottak s igy ege- 
szen atalakitya apatsagga emelt^k. Leltek itt m^g egy 
oszlop-fdt az atmeneti korszakb61, ^s egy rov^tkos oszlop 
darabjat^ tov^bba hdrom sirt t6gUb6I. 

A mostani sz. Jozsef tisztelet^re szentelt templom 
el6tt, melynek pl6b4niajat 1760-ban alapltott^k, i.11 egy 
r6mai k(i-r6gis6g, alig olvashat6 felirattal. Henszlmann 
csak a kiJvetkezo mondatot vebette ki tisztdn: ^,Titu$ 
Antonius Duum Vir et Augustus — aquam induxit," hki- 
hat6 m6g rajta a gydzelem istenn^jenek alakja^ palmafa- 
aggal kez^ben. KUlOn^s, bogy hatuljdn meg Krisztus ttl6 
alakja van az imadkoz6 Mdzes es llUs kOzt, tebat Krisz- 
tus Urunk begyi szinevdltozdsd. 

1723 utan a zarda 6pU]ni kezdett^ lassankint azon- 
ban elhagyatya^ Osszeomladozott^ s pusztalasnak indult; a 
lakosok pedig kapva az alkalmon^ hdzaik ^pit^s^re k3yeit 
sz^tfaordogattak. Klilonben a kolostor apr6bb maradvanyai 
a magyar nemzeti mazeumba hozattak fel. (Arch, Ertes, 
i. e. dS.) 

Eapcsolatosan ezekkel Bdthmonostor birtokainak tQr- 
t6net6r61 s a szomszedos magin birtokosok yiszonyair61 
kell m^g egyet-mast felemlitenttnk. Ide tartozik 1325-bdl 
I. K^roly kiralyi beleegyez6se azon szerzod^sbe, melyre 
a Hudus csaldd tagjai Briceii gr6f fiaiyal 1323- ban a 
nagyydradi kaptalan elfitt 16ptek kttlonf^le birtokokra, 
n6yszerint Bdthmonostor fel6re nezye. {N. R. A, 777. cs, 
4. sz.) — A ki)yetkez6 sz^zadban mar masok kezeben yolt 
Bathmonostor. 1466-ban nyert kiralyi megerttsitest Isivdn 
kalocsai ersek, toy&bba atyai agr61 yal6 testv6rei, t. i. 
Vdrdai MikI6s fiai egyfelOI^ m&sfeldl pedig bathmonostori 
Thytew Laszl6, kik t5bb, Tolna, Fej6r, Solth, Bihar 
Borsod 68 Pilis megyekben fekyfi birtokaikra 6s Bath- 
monostor mez6y&ros fel6re n6zye abban egyeztek meg^ 
hogy egyik f61nek kihalt&yal ennek 5roks6ge a m&sik 
f61re; illetdleg utddaira sz&Ujon. Az ()rokbefogad&s s illetfi- 
leg a birtokba yal6 ^tir^s a sz6kesfeh6ryari kaptalan eldtt 
tQrtent. (U. o. 411. cs. 22. sz.) Bi^LA forbIsa. czistebczi apItsIg. gy 

1496-ben kelt a siimegi sz. Egyedrdl nevezett 
t^rsfa^z leyelc/ mely szerint tolnai Bomemisza JanoS; 
n^hai Szerdahelyi Danek P41 fogadott fia, n^hai szerda- 
heiyi Ders Isty&nnak Miklds nevti fi&t p5rbe id^z^^ mert 
ez a hatai (Tolna) ^s Idthmonostori (Solt) birtok fel^t 
t^bb m&s birtokkal egytttt elfoglalta. ( U. o. 5. cs. 75, sz.) 
Erre vonatkoz61ag 1503-baii kelt Uliszld kirily it6la le- 
yele nevezett Bomemisza javara n6hai Korotnai Janosnak 
Istvdn nevti fia^ tov&bb& Ders Mikl6s ^s Szerdahelyi Mih^ly 
alperesek ellen^ kiknek Bata v&ra- 6s uradalm&ba val6 
be&llit^sa ellen felperes r^szerOl kifogas t^tetv^n^ miut&n 
meg nem jelentek^ nevezett birtokt61 in contamaciam el- 
iittettek. Ered. (U.o. 6. cs. 53. sz,) 

1547-ben kelt I. Ferdinand parancsa 1000 frtnyi k(J- 
telezetts^get illetcJleg, mely el6bb a bithmonostori paro- 
chialis templom namely arany 63 ezUst targyai s 6rt6kes 
ruhai fej^ben Kis-Vdrdai Ambras 6s J&nos 6s n6hai Mik- 
lds kozt megallapitva, 6s nevezett Kis-Vdrdai Ambrus 
41tal Petronella nevti lednyanak hagyominyozva volt. Ezen 
p(3r a szabolcsmegyei hat6s&g el6tt indult meg, s a kir4- 
lyi kuria el6 kerttlv6n, Ferdinand parancsa Mtal, mint be- 
v6gzett tigy ism6t Szabolcsmegy6hez t6tetett kt. (U. 0. 
1067. cs. 7. sz.) ' 

A hdthmonostori apats^ a moh&csi v6sz utdiU a 16x15- 
kdk alatt v6gk6p elpusztult^ s eml6ke esak czim6ben ma- 
radt fenn, melyet kir&lyaink 6rdemes egyhazi f6rfiaknak 
szoktak adom&nyozni. A b&thmonostori czimzetes apatok 
kSziil 1683-ban JaczUczy GyOrgy nev6vel talilkozunk. 
(UK R. Eccl. II. km. 401. I.) 

6. §. 
b6lA (v. BfiLI) FORRASA. 

A B.-Szuz tiszteletere szentelt czisterczi ap4ts4g. 

Ezen apats&got Pitervdrott j^de Monte Varadino Petri'' 
n6v alatt, TJkwd nevtt helyen 1237-ben IV. B4la alapit& 
czistereziek sz&m&ra^ kiket Francziaorszagb61 6s pedig 
Champagne tartom&ny h&rom forr&sr61 nevezett czisterczi 
t&rsh^abdl hivott meg Magyarorsz&gba. :^des anyja, ^g KALOCSAl f6mROYB. 

Magyarorszag u6hai kir&lyn^ja lelke nyugalma^rt; tobb 
birtokkal megaj&nd^kozd ^s pedig Uhwrd helys^gen kivttl, 
hoi egy monostor vala 6piteiid6, mely most hila-forrd- 
sinak neveztetik, Gurwey (69rvey) P6ter javaival is, ki a 
kir41y anyj&n gyilkoss&get k5vety6n el, mint fels£gs6rtd 
hfitlen, birtokveszt^ssel lakolt. B6Ia forr&sa kGrlil fekttdt 
25 helys6g ^s puszta, melyek kOztU megemlitendSk Ccmo- 
nekf Ckuda, Uku/rd, Scepfalu, Ojfalu (t) stb. Az apatg&g- 
hoz tartozott m6g Nyarad, toy&bb& Petur-Varctd s az ot- 
l^ni palota, Zoyl 6s Bywolon (?) pusztak, Cheway 6s Bod- 
rog y&r&nak birtoka. Ezeken kiviil IV. B6Ia az ap&ts&g-' 
nak adom&nyz& Boricza helys6get, mely egykor DSnea 
gr6f6 volt, ki mint nMor htitlensdgbe esett; v6gre Rdbert 
esztergomi 6rsek beleegyez6s6vel mindk^t Pest plebanidj^t 
(l&sd ^Buda-Peslf' czimil miivem 165. 1.) a v6duri s 
a tizedszed^si joggal egytttt, tgy bogy a tized-gyttjt6s 
idej6n az ap&ts&g jobb&gyai a kiralyi coUecta al61 men- 
tesek yal&nak, s a mi begydlt, annak fel6t mindig az ap4t 
kapta. Peres Ugyeikben — kiv6ve a f6benj4r6kat, mely a 
fOispinhoz tartozott — az udvari grdf it61t . 6s dtot()tt. 
A v6dari jog a kir&lynak Idn fentartva. Ezen adom&nyzd 
ley61 m^solata kelt a kdi kaptalan el6tt 1385-ben. (N. R. 
A. 1528. C8. 1 8z.) 

N6melyek az im6nt id6zett okm&ny vil4gos Sz5yege 6s 
szavai dacz&ra, -- hab^r hiteless6g6t a magyar kir. kamarai 
ley61t&rban 16tezd eredetije minden k6ts6gen kivtll helyezi, 
— azt illitjak, hogy ezen apats4got, Vutct- vagy C/"wta-y5lgyi 
hellus'forrdsi ap&ts&g neve alatt 11 98- ban Hedervdri Said 
kalocsai 6rsek alapit^^ 1498-ban pedig (m&sok szerint 
1493-ban) VI. Sandor p^pa az 6rseki javadalommal egye- 
sit6. Ezen illitas a b61a- vagy b61iforr&si ap&ts&gnak se 
helyi se alapitasi^ k5rUlm6nyeivel . meg nem egyezik. 
(Heimhuis] Palma, Syllabus Albatiarum Coloc, A, Epp.) 

A B6la forr&s&rdl nevezett ap&ts&g eml6k6t fentartja 
m6g azon szerzfid6s is, melyre Chaba gr6f, s a b&esi sz. 
Mikl6sr61 nevezett monostor y6dnra (l&sd fentebb a Bdcs 
v&ros&r61 mondottakat) 1291-ben Jdnos kalocsai 6r8ek 
el6tt a b61-forrasi ap&tsdggal 16pett. Ezen szerz6d6sben ki 
lOn kQtve, miszerint nevezett gr6f s a patronatnsban nt6- B^LA FORbAsA CZT8TERCZI ApAtsAg. 29 

dai, valah&nyszor sz. Miklds napjan ajtatoss&g y^gz^se 
v6gett nevezett monostor egyh&z&ba fognak menni, csak 
egy juhot, 5 cseber bort s el6g86ges kenyeret kapjanak ; 
tovibbd hogy mind 6 mind pedig rokonai 6s szolgii, ha 
a DuQ^n P^tervdradra itkelnek, melynek v&ra az ap&tok 
birtoka 6s lakhelye volt — a r6v4mt61 mentesek legye- 
nek. — Emlit6sre m61W m6g az is, bogy midfin J. Kdroly, 
hab&r mar r6g 6ta megkoronazott kir&lya volt haz&nknak, 
majdaem 9 6vig cseh Vmczel 6s bajor Otto vet61ytarsak 
ellen vala k6nyteleii magat v6delmezni^ a B6la forras^r61 
nevezett monostorban huzamosb ideig mulatott. {Fejer. Cod. 
Dipl. VI. L 166. I. - 11. 84. I.) 

P6teryaradot a b61-forr&si ap&tok nem sokaig bir- 
t^k, mert Bdlint alkorl&tnok elfoglala.; k6s6bb pedig isme- 
retlen tettesek lerombolt&k, lakosait pedig sz6tttzt6k. II. 
Uldszld kirily 1494-ben VI. Sdiiidor p^pa beleegyez6s6vel 
P6terviradot Peter kalocsai 6rseknek parancBolta vissza- 
adatni^ ki azt Mdty&s kir&lyt61 kapta. Ugyanekkor elreu- 
del6 egyszersmind, bogy a var az elleiis6ges megttoad^- 
sok ellen meger6sitess6k 6s minden jobb&gyi ^llasban ley6 
ember^ a y^r terUleten lakhelyet y&Iaszthasson 6s hazaf 
6pithessen, a n61ktil, hogy ez6rt yalami terhet kellene 
yiselnie; 1496-ban ugyanazon PSter 6rsek VI. Sandor p^- 
pit61 enged61yt nyert, hogy ezen ap^ts&got a kalocsai 
6rseks6ggel OrOkre egyesithesse ; mibe Uldszl6 bele nem 
egyezett, s az egyesit6st csak P6ter 61ete fogyt^ig engedte 
meg. {Kafona, HiH. Crit. XVII. 600. — A. Epp. Coloc. 
1. hot. 473. 477. 487. 495. 497. II) 

B6la-forr4si apatok voltak : 1279 ben Bemdt. — 
1300-ban Vilmos. — 1385-ben Istvdn. — Apatsagi kor- 
manyzdk pedig: 1493-ban de Pistacciis Vincze, 1494-ben 
Angyal. {N. R. A. 1528. C8. 1. 8Z. Jes. Bud. 19. cs. 3. sz. — 
Eatona, Hist. Coloc. I. 495.) 30 KALOCSAT FdMkoYE. 7. §. 
BODROG-MONOSTOR. 

I A szent keresztrol nevezett p&los UrsMz. 

Alapitdja s alaplt&s&nak 6yq ismeretlen. FekUdt a 
bodrogi Duna sziget^n sz6p ligetekkel kSrnyezett magany- 
ban^ nem messze Kdszeg y&rkt6l 6s Batina helysegWl. M&r 
1282-ben 16tezett, mert Kenez-munvstrai Simon fia Andras^ 
kit Szentivanyi tevesen Kenazy Mnuchondnak nevez, Ho- 
tyas aevtl halas&t Barany^ban ezen szent kereszti p&Iosok 
Istvdn nevli priorjinak 10 gird^rt 68 1 hord6 (tunella) bor- 
ert elzalogositotta, mir61 a vallomdny-levelet a sz. Ldrincz- 
rdl nevezett haji pr^post, Peter, s az ottani kdptalan allitd 
ki. Ered. {Act. Paul. Bodrog-Szigeth, 1. cs. 1. sz.) Ezen t^ny- 
b61 vildgosan kovetkezik, bogy erne tarsh&z alapitdsat nem 
lehet 1287-re, mint ezt Pazmany s utdna Berger (M. S. Chro- 
notaxis^ V. fej. XX. sz.) allitja, banem el6bbre kell tennttnk. 

A nevezett Hotyason kivUl m6g Hedemech 6s Csald- 
nyo8 halasok; tovabbi Monyoros helys6g 6s Segus (Szegos) 
Gy^rgy 1468-iki hagyomanya folytdn, tObb 8z6l6 a lehethi 
6s maroki hegyeken, v6gre a chatdn% hatarban egy 20 hold 
sz&nt6val bir6 telek tartoztak a sz. kereszti palos tarshdz 
birtokihoz, kes6bb a chatdri telek6rt Herczeg P6tert61 Ke- 
res, Gomholdy Keskenhegy 68 Stava nevti halasokat kapta 
cser6be. (Prot Paul. 653. Z.) 

Tovdbbi viszontags&gair61, a szomsz6d zard&val Ho- 
tyas halastavat illetOleg viselt pQrSn kivUl, semmit sem 
tudhatni. Emlit68e 1521 -ben fordul eltf utoljira. Annyi bi- 
zonyos tehAt, bogy a XVI. elsS fel6ben kellett elpusz- 
talnia. 

Perjeleir()l a kt)vetkezd sorrendet lehet (588ze&Ilitani : A BODROa-MONOSTORl CZISTERCZI Ap1tsA.O. 31 1282-ben Istvdn 


1320 - 


Gergely 


1332 - 


Andrds 


1360 - 


Ldszld 


1365 - 


Andrds 


1377 - 


Peter 


1384 


Gall 


1495 - 


Bencse 


1504 - 


Ferenez Act, Conv, Paul 1, cs, 2. S, 
14. 19. 20. sz. 3. cs. 4. sz. 11. A SZ. Peterrol nevezett czisterczi ap4ts4g. 

A palosok iment emlitett tarshazat61 nem messze a 
monostorszegi kamarai birtok erdeje mellett, a hoi valaha 
ezen vid6k s az egesz megye fovarosa t. i. Bqdrog fekttdt, 
s most Bodrocska hara nevii lap tertil el,.Iathat6k meg 
most is a czisterczrek sz. Peterrol nevezett hodrog monoston 
apatsdg^nak romjai. 

Fenmaradt okm^nyainkban emlitese 1327-beii torte- 
nik, azon per alkalmabdl, melyet MdHon sz. p^teri czis- 
terczi apat Gyorgy palos perjel ellen inditott Hotyas halas- 
tavat illet61eg, melyet 1320-bau Andrds mester, Szent-Mag- 
nesi Simon fia, a czistercziek zardajanak hagyomanyo ott. 
A palosok szent'kereszti perjel^t Ldszlo kalocsai 6rsek meg- 
id6zv6n, a pert eWszor a czistercziek javara donte el ; 
kesfibb azonban uj vizsgalatot rendelv6n, s miutan a pa- 
losok is uj okmaiiyokat hoztak ele, ez ut6bbiak r^sz^re 
mondta ki az it^letet. Ezen iteletbe 1363-ban Lajos kiraly is 
beleegyezett, 1379-ben pedig ujolag megerosite. Ugyanezen 
evben m6g egy m4s per is folyaraatban volt a ket rend- . 
hkz kozt es pedig Gyorgy apatnak a palosok Csaldnyoa 
nevti halastavaban val6 er6szakos haldsztatasa miatt, mely- 
nek eredm^nye azonban ismeretlen. {Act Paul. 1. cs. 14. 
17, 18. 19. sz. — Eccl. Cam. 67. cs. 1. sz.) 

T5bbet ezen apats^g alapitasa, viragzasa es meg- 
szttnt6r61 mondani az adatok teljes hi^nya miatt nem 
lehet. ^2 KALOCSAI FOMEGTE. 8. §. 
D M B 6. 

Sz. Gyorgyrol nevezett benczes apits&g. 

Haz^nkban t6bb Domhd nevil hely l^tezik. Igy p. 
Biharban,Marmarosban,Pozsonyban s mis megy^kben. Ide 
tartozik tovibbi Sttmeghben KastSlyos-Dombd, Baranyiban 
VdadrosDomhd, v6gre Dombdvdr mezfiviros Tolnamegy6- 
ben. A sz. Gy6rgyr61 nevezett benczes apats&g Valpdme- 
gyihen, a mai VerOczeben, a DrAva ment6n fekttdt, s a ka- 
locsai 6rseks6g sz(5r^mi f6esperess^g^hez tartozott. 

Ezen apatsag, melynek eredet^rfil, alaplt6jar61 68 vi- 
szontags4gair61 a t(5rt6netir6k semmit sem jegyeztek fel, az 
el6bb emlitett czlmen kivUl m6g a B, SziUzrdl is neveztetett 
Inneii van, bogy n^melyek ket domhdi apatsigot ktilon- 
boztetnek meg : egyiket a kalocsai ffimegy^ben, masikat a 
veszpr6mi megyeben. Minthogy azonban IV. Incze pipa 
a kalocsai 6s p6csi megyek hatdirk^rd^si Ugyet illet61eg 
1247-ben a sz. Gyorgyrol nevezett domhdi apdthoz intfoett 
level6ben ezen apitsigot sz. Gyorgyrdl nevezi, vaWszinii 
bogy a B. SzHzrdl vald elnevezfise, a mint ez m4s apatsi- 
gok t6rt6net6b61 is ismeretes, csak mellekes 6s mintegy 
misodrangd neve volt. Pray illitdsa, ki {Hierarch, 380.) a 
sz5remi fSesperestsfigben levfi monostort sz. Jakahrdl ne- 
vezi, szint6n nem litszik eg6szen alaposnak lenni, 6s pe- 
dig annil inkibb, minthogy {u. o. 25. I.) a pipai d6zsmi- 
r61 sz6l6 sidatokban GyOrgy ap4tot egyenesen szt. Gyorgyrdl 
czimzett domhdi ap&tnak nevezi. 

A n6v hasonlatossiga miatt felemlitjttk itt, bogy Dom- 
hordn vagy Domhrdn 1358-ban a pilosok zard4j4r61 t0rt6- 
nik emlit6s, melynek perjele akkor PSter vala, egyhiza 
pedig a Sz. HdA'omsdg tisztelet6re volt szentelve. Egyebet 
r61a nem tudni. (Eccl. Cam. 47. cs. 23. sz,) 

A domb6i ap&ts&g s a dombdi mag&nosak birtokvi- 
szonyait illetfileg a kamarai lev61tirban kSvetkezO adato- 
kat tal&ltam. Domhd hajdan a Zochud 68 PhUpe vagy PhUe SZT. GT5BeYB6L VXVBZBTT BBNCZl&S APItsIg. 33 

csal&dok^y toy&bb& Ma/rdthy J&nos m&ch6i b&n£ s a MA;o- 
lai 6s (rarai csaladok^ yolt. 1318-ban Egyed 68 Andrds, 
Domhdi Mikl6s fiai, jogaikat Zochud Gy5rgy apai unoka- 
testv6r5kkel a bosuiai k&ptalan el()tt megosztott&k ; neve- 
zett Egyed pedig 1319-beu a maga r6sz6t rokon&ra Philpe 
Mikl6sra rah&zta iX, melynek ()r5kbeyaMsa 1323-bau^ ez 
at6bbinak P6ter nevii testv^re s OrOkQsei sz&m^a iS; ki- 
rilyi megerftsft^st nyert. Birtokos volt Domhdn m6g, mint 
mikV emlitfik, Mardthy J&nos mach6i bdn iS; ki a maga r6- 
6z6t 1319-ben szint^n a fentebb emlitett Philpenek adta 
4t. (iV. ie. 4. 604. C8. 34. 8z, — 1510. cs. 2. sz.) 

Zochud Mdrton halala ut&n I. Lajos kir&ly 1354-beQ 
Domb6t L^rincznek; Phile Laszl6 Mnak £s Mikolai Phile 
P^ter Isty^n neyd fi&nak s Qr5k5seiknek adom&nyozta. 
Ered. — 1306-ban az emlitett Mardthy Jdnos h&a, a b&csi 
kaptalaa eldtt tett beyall&sa 4ltal a szent-mdrtoni ad6t (tal&n 
Drdva szent-Mdrtonf yagy yal6szinttbben Martincze Valp6- 
ban?), melyet Tamds egri pttspOk hiltlensfige folyt&n, 
bicsmegyei Vdrfalva ad6j4yal egytttt Zsigmond kirilyt61 
kapott, lelke 5r5k nyugalm&ra Jdnos domb6i ap&tnak ado- 
m&nyozta azon kikCtfis mellett, bogy sz. Gyorgy tisztele- 
t^re naponk^nt isteni tiszteletet tartsanak. 1438-ban Mi- 
kolai Mib&ly htttlens^ge miatt Mikola y&r&nak feler^szben 
val6 birtok&ba s egy6b jayakba, melyekhez tartozott Domhd 
19, Albert kiraly beiktat^si parancsdra egy kirdlyi kikUl- 
dott 8 a bosniai k&ptalan megbizottja eldtt; n^hai Garai 
MikWs neyd fia Wn behelyezye. {U. o. 559. cs. 2. sz. — 
1509. cs. 25. — 1515. cs. 22. sz,) 

A domb6i ap4tok k()zUl a koyetkez6k neyeire tal&I- 
tam; 1342-ben eWfordul Gyorgy. — 1369-ben Pdl, ki 
ugyanekkor P6csyaradra 16n dthelyezye. — 1406-ban Jd- 
nos 6b 1515-beii szint^n Jdnos. (Katona^ Hist. Coloc. I. 
272. - Czindr I. 273. - N. R, A. 1515. cs. 22, sz.) BUPP. EQYH. VHT&Z. ~- HI. 3^ KA.LOCSAI P6MGaYB. 9. §. 

G A JDEL 

(jelenleg Gajdobra), premontrei prepostsdg. 

Ezen pr6posts^g, melynek sem eredet^rol sem tovabbi 
t6rt6neter61 biztos adatoikal nem birunk, Gajdel, a mos- 
tani Gajdohra nevti falu mellett fekUdt, a kalocsai fdme- 
gye b^csi f6esperests6geben B^csmegyeben, a Dunat6l 
Sszaknak; k^t in6rtf(51dnyire. Pazmany szerint 1294 6ta a 
zahrdovi apsitsag ala — a premontreieknek nem voltak apat- 
sagaik — volt rendelve, s a torOkok alatt pusztult el. 

Paldnka mezfivAvos es Gajdohra, jelenleg a mag5^ar 
kir. kamara birtokaban 16v5 falu kozt, egy kis halmon 
most is ldtbat6k a pr^montreiek hajdani monostoranak rom- 
jai, melyekbdl kOvetkeztetve annak meglehet6sen nagynak 
kellett lennie. A romok kozott itt-ott emberi csoiitvazakra 
is akadtak. 

A gajdobrai sz. Mdrton tiszteletere szentelt templom 
1764-ben 6pttlt. Hossza 11 51, sz^less^ge 4; falai durva 
t6glib61 vannak. 1788-ban tdmorebb anyagb6l ujra 6pUlt. 
Fi6kegyhazai ; Paraga, Szilhds, Csep, Bulkesz, bol evange- 
likusok 68 reformAtusok is vannak. {Czindr, II. i6. — Ka- 
tona, L 109. — Schem. Cler. 88. I,) 

10. §. 

H A J 

SZ. Lorihczrol nevezett premontrei pr6posts4g. 

A bicsi kiptalannak egy 1436-ban kelt okm&nya 
szerint a haji pr6postsig a Bodrog mez()vdros4ba vezet6 
lit mellett volt, 6s pedig mint n6roe1yek hozzateszik^ a 
Dana ment6ben ApdtJii (Apatin) 68 Bdcs k9zt egyenes 
vonalban, Szonta falujaban, hoi jelenleg is m6g all a sz. 
Ldrincz tiszteletere szentelt r6gi snagy templom. — IV. Incze 
pipinak 1212-ben kelt level6b()l kovetkezik, bogy az 6vben 
mir 16tezett. Nagy Lajos szint6n emlit egy nyilt levelet, HA J, sz. l6rtnczr6l nevezett PRfe^osTsAe. 35 

melyet a haji sz. Ldrinczrdl nevezett egyh&z kiptalaca 
1282-ben adott ki; mibol egyuttal az vil4glik ki, hogy a 
haji pr^posts&g hiteles hely volt. Maty as kirdly is 1460-ban 
kelt leveleben Haj-szent Ldrincz mez6v^rosat emliti, mint 
Bodrogmegye J4r4sbir6s4gi sz6khelyenek egyik6t. T^ved- 
nek e szerint teh^t, kik a haji pr6postsagot Bacsmegy6be 
Novoszello kOzel^be helyezik. (Katona, L 83, 84.) 

Miutan Ugrin kalocsai 6rsek 1233-ban a haji pr6- 
postsigot es kaptalant a bodrogi f6esperests6ggel (mely- 
nek terttlete a mai fels6 bdcsi kerttlettel osszeesik) IX. 
Gergely papa j6v^hagy4saval egyesitette, 1279-ben t5r- 
tent orokbevallas Ugrin fiai, Mikl6s es L^szl6, mint al- 
peresek Ugy6ben egyfeWl, m^sr^szrfil pedig Jakah haji 
pr6post 6s kir&lyi lev61tarnok (comes Capellae regiae) 
mint felperes tigyeben, a Siimegben lev^ dddndi urada- 
lom egy r6sz6re vbnatkoz61ag, melyet nevezett Jakab pre- 
post a haji egyhaz r6sz6re kovetelt. Ezen OrSkbevallasi Ugy 
a kiralyi udvar bir^ja elOtt targyaltatott, mely orSkbeval- 
148 folytan Zoloki Mihaly leanya 5zv. Elek Katalin 6s 
(5zvegy FarkassinS az elSbb nevezett Katalin J^nos nevtt 
fiinak leanya, birtokukat, mint ()r6ks6goket, 40 gira ezUst- 
6rt Peter mesternek Tarkdczy Piter fianak, a veszpr^mi 
k4ptalan elStt eladtik. (Tudom. tAp. IL 57. — N. B. A. 
935. cs. 5. 8z,) 

1492-ben P6ter kalocsai 6rsek levelet kttldOtt II. 
Ul^szW kiralyhoz a t6r9k6k ellen felajdnlott seg61y ttgy6- 
ben. Ezen lev61 a zaihai (S. Pauli de Zatha) vdrban kelt. 
{Tud. Tdr. i. h) Ugyancsak IL U14szl6 kiralynak 1494- ben 
kiadott nyilatkozata szerint, a haji pr6postok r6g6ta azon 
kivdltsiggal birtak, hogy az egyh^zuk javadalmain lak6 
jobbigyok nem a virmegye sz6khely6n, nem a k5zbir6- 
sag, sem a f6- vagy alispan el6tt biraskodtak, hanem min- 
den polgari perekben az irsek s az 6 birdi el6tt voltak 
kotelesek megjelenni. 

Ezen pr6postsAgnak; mely mint emlitSk mir 1212-ben 
l^tezett s 1494 utan val6szinUleg a mohacsi v6sz kOrtil 
elpusztult, javadalmasai voltak: 1212-ben Hosmund pr6- 
post; 1279-ben Jakab; 1282. 1320. 6s 132i-ben PSter; 
1330-ban Jakah orvos 6s a kir&lyi lev61t&rnok (Comes 

3* gg KA]:<oc8Ar fGmeote. ' • ' 

ft 

capellae regiae.). (Kataiia, I. 83, — - Act. Paulin. Bod/rog. 
1. cs. 1. 8Z. -^ Cod. Diplom. VIII. 2. 582, I. is 3. 476. I) 

11. §. 
K6, 

Szent Istvin elso vertanur61 nevezett pr6postsig, 
el8bb a benczeseke, k6sobb a hebroni volgyrol 
nevezett kanonoke, vegre a sz Agoston-rendu 

kanonokokS. 

K6 hajdan meg Cuet, Cuchet, Chear, Kaet 6s Keer ne- 
vek alatt fordult elo. Monostorat is prepostsag^t sz. Istvdn 
eIsC virtanu tiszteletire 1198-ban iSai^Z kalocsai 6rsek ide- 
jiben Bela herczeg alapita^ ki II. Bda s ennek fia II. 
Geiza kiraly kor^ban 6lt, es a b^ni hivatal tObbszSri vise- 
16se miatt b^nnak is neveztetett. Eredetileg harmincz ben- 
cz6s szamara volt epitve, nagy birtokkal s b6 j(Jvedelmek- 
kel ell^tva. B61a b^u ezenfeltil tQbb ertikes arany 6s ezttst 
szereken kivUl meg 400 gira ezUsttel is megajandikoza. 

A kovi priposts^g uem a Tisza menten^ hoi most 
Kdkui pnszta van, hanem a Duna eszaki partj^n fe- 
kiidt, ott, hoi ez delfele kanyarodik Banmonoslra, a 
mostani Illok es P6terv4rad kozt Sz9remben lev6 Ba- 
nostor falu atellen^ben (?) Ezen Kd vagy KSvinek ma m4r 
aemmi nyoma tQbbi. K6 nevti hely azon K6n kivUl, hoi 
Belus vagy B61a bdn ezen prepostsagot alapita, Magyar- 
orszagban t5bb volt^ kSztilok azonban most mar csak a 
baranyamegyei l^tezik. 1229-ben Ugrin kalocsai irsek nagy 
kiterjed6sti erseksege r6szeb61 a sz6r6mi ptt8p5ks6get ala- 
kit4 s annak hat^rait a Szavan-tuli Szorimsigre is kiter- 
jeszti. A sz()r6mi pttsp6ks6g m6g a XVI. sz^zadban fenn- 
allott k^ptalauaval egyiitt, mely egyszersmind hiteles hely 
is volt. {Katona, L 84. 85. 272. 273.)*) 

.*) Ezen kdptalan, illet61eg hiteles hely ellen Bde6, Szorim 
^8 Valkd megy^k 1351 -ben nyilatkozatot tettek kozz6, mert az a 
kir. kamara gr6fjdhoz intezett levelSben ezt dllita, mintha nevezett 
virmegySk nemessSge minden jobbdgy-telek utdn 40 bani vagyis 
bScsi aenart ig^i-t volna a kirdlynak. A kdptalan aztin felelt. Lasd : 
Kamar. Iev61t : {N. E. A. 1530, es, 3. az.) K6, 8ZEI7T I8Tyi:NR6L NBVEZETT PB*P08TSAo. gj 

A mi a sz5r6mi pUspoks^g viszontagsdgait illeti, az 
bizonyos, hogy a tatdnrjd/rds alatt igen sokat szenvedett. 
Ezek ugyanis a, csanddi ptisp5k csapatait a Tiszan ibl meg- 
Yerv6n, d61nyugatnak yettek utjokat, s a tobbi kOzt K6t 
is a ptisp5ki szekesegyhazzal egyiitt felperzseltek. Inneu 
atkelv6ii a Dunan a Szavdig mindent elpusztitottak, v6gre 
a Szavau tulra is atcsaptak. Miutan a mitroviczi szent Ist- 
vdnrdl nevezett monostor, tovabba az ugyanott vertanus^- 
got szenVedett sz. Ir4n tisztelet^re szentelt templom, mely 
m6g a XIII. es XIV. sz^zadban fennallott, lassankint pusz- 
tul^snak indult^ a XV. szazadban a mitroviczi z^rda lak6i 
Ban-Mono8torba s innen a Dunan tdl szemkozt fekv5 Kdre 
koltoztek at, mely a pttspSks^gnek is allandd szekhely6v6 
valt. Ezentul a szekesegyhdz sz. Istvdn elso v6rtanu6n ki- 
vtil meg sz. Iren nev6t is visele. (Pray, Hierarch. 11. 376,379.) 

A koi monostor eleinte a benczesek^ volt, de mir 
IL Endre alatt a hebroni volgyrdl nevezett sz, Abrahdm- 
rendu kanonokok (Canonici St. Abrahae de Valle Hebron) 
nyertek el, azon f(5lt6tel alatt, hogy erre nezve a szent- 
sz6k j6vahagy2isat is kieszkoz6lj6k, mi azonban nem sike- 
rttlt. Ennek dacz^ra a nevezett kanonokok a benczeseket 
zardajokbdl kiszoritdk, javaikat pedig er^szakkal elfoglal- 
tik. filvezet6ben nem sokaig maradtak, mert rosz gazddl- 
koddsuk 8 m6g roszabb erk5lcseik miatt a pdpa rendele- 
tere onnan ellizettek, s helyokbe sz. Agoston karinges rend- 
szabdlyos (Superpelliciati) kanonok rendj6nek tagjai hi vat- 
tak meg. (Fejer, Cod, Diplom, 336. 337) 

A B. Sztizr61 nevezett szentferencz-x^nAi tartomany Sche- 

matismusa szerint {1851, 1. 16. I.) Bdnmonostrdn van egy sz. 

ferenczijzdrda, mely hajdan a keresztes lovagrend konventjee 

volt, de 1301 -ben a sz. ferencziek nevezett tartamAny^ba 

kebeleztetett 4t. 

1699-ben kelt azon kir^lyi adom4ny-lev61, mely KS, 
Ba/ranyavd/r^ Bellye, Dardcz, Lask6 es Majs nevti aradalma- 
kat tobb pusztaval egytttt, melyek mindnydjan Baranyi- 
ban fekszenek, tovabbA Bdnmonostort Szor6mben 6s Lippdt 
Pozsegamegy^ben, Savoyai Evgen herczegnek s mindket- 
nemti utddainak s orokoseinek adominyozta {N. R, A, 274, cs, 

15. 8Z,) 33 ; KALOCSAI FOmEOYE. 

A kOvi sz. Agoston-rendft pr^postok nevei kdzttl csak 
k(5vetkez6kre akadtam: 1268-ban volt Ldrincz ily czim 
alatt: „Proepositus S. Irenaei de Kd et Syrmiensis'' . — 
1388 -ban Briccius „Praepositus de K6" {Cod, Dvpl. VIL 
3. — N. R. A. 21. C8. 65. 8z.) 

12. §. 
SZENT MIHALY, 

dom6s z&rda a B. Sztiz tiszteletere szentelt tern- 

plommal 

Hogy szent-Mihdlyon, vagy Czobor sz, Mihdlyon, mely 
Bodrogmegy^ben fektidt, most pedig talin Fej6r- vagy 
Pestmegye terttlet^re esik, a d'6m4seknek zardijok volt, 6s 
pedig a Bold. azUz mennylemeneteUnek tiszteletere szentelt 
templommal, bizonyitja szent-mihAlyi Czobor JAnos, Mir- 
ton 6a Imre 6des testv^reknek 1481-ben kiadott alapit6 
levele, melyben a dom^sek n6hai Czobor Andrdsnak h&zdt 
6s bens6s6g6t t5bb kerttel 6s 6ptilettel egytttt kaptak 
hogy ott kolostort 6s templomot 6pitseuek. Eaptik ezen 
feltil Ivdnfalvdt 6s Cherestest Mortonya r6t kiv6tel6vel ; a 
hetthesi hatarban (Bodrogban) lev6 sz. Andrds telke nevtt r6- 
tet 6s Kaslassa nevtt halastavat^ tovAbba Orev 6s Chatdr 
uradalm&t Baranydban^ 68 a szent-Andrds-cserd erd5 tete- 
mes r6sz6t; v6gre tobb sz6116t Siposon, Oriven 6s a csatdri 
hegyeken ; — mindezt drSk birtokul az alapit6k lelke Ud- 
v6re. (Katona, Hist. A. Ep. Coloc. I. 456, — Eccl. Cam. 51. 
cs. 3, sz, a, — N. R. A, 1709. cs, 42. sz,) 

Egy6b vi8zontagsagair61, n6vszerint arr61, mikor 6s 
hogyan pusztalt el, adatok hi&nydban mitsem tudhatni. 

13. §. 
SZABADKA. 

Szab. kir, v4ros egyhizi 6piileteivel. 

Fekszik Bacsmegye 6jszaki r6sz6n a Duna 6s Tisza 
k()zt, ehez kSzelebb, Szegedtdl ot; Zombortdl h6t m6rt^ 
fSldre, term6keny siksigon, melyet Qgy kis foly6 s hi- % > 8ZABADKA EGYhAzI ^POLETBIVEL. ^Q 

rom t6 aedvesit. Hatara a Debreczeni hat4r at&n eg^sz 
Magyarorszagban a leguagyobb. Hajdan katonai mezdvaros 
volt, Vinga nev alatt eg6sz 1743-ig. Mint tiszai 6rs6g sok 
szolgMatot teven, tobb kiy^tsagot nyert, a t^bbi k($zt^ 
y^rosi hatdsag^t maga valaszthatta saj&t bolgar eredetti 
polgarai k(5zttl; joghat6saga minden polgdri &s biinvadi 
ttgyekre kiterjedt, s csak a halalos bUntet^seket kellett 
megerosites v^gett a kir. kamarai igazgat6sdghoz fel- 
terjeszteuie; ttl6seire pedig a kir. biztos ^s Ugyigazgat6t; 
kik a raros p^uzeinek 6s jovedelmeiuek kezelea^re fel- 
tigyeltek, kellett meghivnia. 1779-ben Mdna Tereda kor- 
manya alatt a szabad kirdlyi vdrosok jogait 6s kivaltsdgait 
nyer6, s haldb61 a nagy kiralynS irint „Maria Thereda- 
nopolis^ nevet vett fel. Lakosai, kik jobbara marhakkal 
kereskednek magyar, szerb, uSinet es szlav nemzetis^gdek, 
s a g5r. n. e. szerbeket kiv6ve tobbnyire, r6m. katko- 
likasok. 

Mid6n az im^nt emlitett 1743. 6vben /Sza&acJ/ca katona 
virosi jellege meg8ztintetv6n, az orszdg megyei rendsze- 
r6be besoroztatott, gr6f Kd/rolyi Sdndor azon hazafias in- 
dity&nyayal 16pett a kir. kamara ele, bogy Szabadk4t a 
kdzjo irauti tekintetbdl ne Bdcsmegyebe, mely ugy is el6g 
nagy, hanem a szinten toszomsz^dos Csongrddba kebelez- 
z6k be, mely, mint allita, Qsszesen csak h6t lakott helylyel 
bir. (N. R. A. 976. cs, 12. sz.). (Jelenleg Csongrad me- 
gy^ben Szegedm kivUl van 3 mezovaros 6 falu 6s szamos 
paszta.) 

A szabadkai parochialis sz. Terezia tisztelet6re szentelt 
ffiegyh^z, melybez eldbb Almds, Jankovdcz, Kanizsa, Mdy- 
kilty Zenta 6s Topolya mint fi6kegyhdzai tartoztak, a kato- 
nai v&racsszertL Iaktany4b61 k6fizUlt a kalocsai fdsz6kes- 
egyh&z mint^jara, — melyet azonban nagys^gra n62ve 
feltilmul; — 6s 1736-ban Pataohich Gdbor kalocsai 6rsek 
altal szenteltetett fOl. — Van Szahadkda az Udvozitdrdl 
nevezett fereiicziek tartomanyanak kolostora 6s temploma, 
mely sz. Mihdly flJangyal tisztelet6re van szentelve, mely- 
ben mint plebdniai templomban a fermcziek lelkip^sztori 
teenddket teljesitettek. A tQrokok kitizven a ferenczieket, 
1687. 6ta vildgi papokra volt bizva a plebaniai hivatal 1 40 KAL0C8AT F^MEaVE. visel^se, 1693-ban a fereucziek iam6t elfoglalt&k z&rd&jokat; 
hoi a yicariuson 6s gvardi&non kivtil 14 atya 6s 2 vil&gi 
testv^r letelepedv^D a kath. ffigymnasiumbaii kezdtek 
tanitaui. Kir kttlY&rosban van %%. Rdkus egyb&za pleb&ni' 
4yal^ mely 1841-ben illitatott fel. — Zentdn, hoi szint^n 
1841 -ben AUitottak parochi&t, a pleb^niai templom szent 
Gyorgy v6rtanu tiszteletire van szentelve. Ez at6bbi k6t 
parochidnak Szahadka sz. kir. v&ros kozs6ge a v^dura. 
(Katmia, Hist. A, Ep, Coloc, L 118. — Korabinszky. — 
Schem. Ord. 1854. 38. 1. — Schem. Cleri 1844. 148. I.) 

14. §. 
T I T E L, 

mezdv&ros, sz. Agoston-rendil kanonokok prSpost* 

aigivBl. 

Onn^t; hoi a Tisza a Dundba szakad, nem messze 
6szakfel6 fekszik Titd, — r6genten Titulnak is nevezte- 
tett, — sz. Imre herczegrfil, kisfibb de „S. Sapienta'* ne- 
vezett Agoston-XQvAii pr6posts&g&r61 (Canonicorum regula- 
rium S. Aiigustini superpeliciatorum) hires mezOy&ros. 
A tOr^k idOkben a pr6posts&g, lak6i iltal elhagyatv&n^ meg- 
lehet6s er6s vdrrd alakittatott &t, melyet a kereszt^ny 
lakoss&g a t5r5k()k elttzet^se ut&n sz6trombolt. A t()rOk 
iga megszUnt^vel Tiid, mely el6bb Zsdhlya, Moaorin, Vil- 
lova, Gardinovdcz is Lok helys6gekkel a katonai haj6sok, 
vagyis az u. n. csajkdsokS volt, k6s6bb B&csmegy6be 
kebeleztetett be^ s a kir. kamara birtok&ba kerttlt^ vigre 
1 763-baii ism6t a katonai y^gvid^kbe t^tetett &t, s a v6g- 
yid6k legtijabb id6ben t5rt6nt polg&rosit&saig mint ^csaj" 
kdsok kerUlete^ szerepelt. (N. R A. 1851. cs. 24. sz.) 

IV. Eelemen p&pa 1268-ban kelt ball&ja szerint a 
titeli pr^postsagot k($vetkez6 nemesek alapitott&k: Kenezy, 
Seletuk, Selcze fia Miklds, P&l fia Jtoos, Reumald fiai Lo- 
r&nd 6s Reumald; v^gre kecsedi Odun fiai : L&szld, Detrik 
6s Heym, kik azt r6szint 8aj&tjukb61; r68zint a hi- 
vek alamizsnaib61 gazdagon ipegadom&nyozt&k. A pr6- 
posts&g mint emlitdk, kezdetben sz. Imre herczeg tiszte- TITEL, 6Z. ioOSTOK-RENDt^ KAKONOKOK. ^J 

letere volt szeDtelye, s p&pai megerfisit^st Columhdn (K&l- 
mdn) p1isp5k k^relm^re, IV. Eelemen p&p&t61 1268-ban 
nyert a sz. ^gfoston-rendft kanonok r^szdre. {Cod, Dvpl. 
VIII. 68. 1). — AlapiWsit nSmelyek 1056-ra,mA8ok 1156-ra 
tcszik. Annyi bizonyoS; bogy 1138-ban m&r letezett, mert 
ezen ivben LSrincz titeli kanonok mint 11. B61a kiraly 
k^pUnya fordul eW. Ilyen kirilyi k&pl&nyok voltak mig, 
a titeli kanonoki rendhAzb61 1163-ban Utvdn 6s 1238ban 
Jdnosj titeli kanokok. — M&sodik czimit; t. i. 8. Sapien- 
tiae, ugyl&tszik IV. Kelemennek 1268-ban kelt megerfi- 
sit6 bullaja 6ta viselte. — 1294-ben kelt Lodomir eszter- 
gomi ^rseki levele^ mely a titeli pr^posts&got az eszter- 
gomi 6r8ek sz6k joghat6siga al61 fblmenti. (Fejir, Cod. 
Dvpl. VI. I. 322. I. - Czlndry II 198. 

A titeli pr^postsig a XV. sz&zad v^gin erdddi pr6- 
posts&gnak is neveztetett^ tal&n az^rt, mert a titeli pr^- 
postsig a verficzemegyei Erddd nevtt vdr birtok^fadl va- 
lamit birt^ vagy tal&n; a mi valdsziniibb^ az6rt mert 6pen 
akkor erdt^di Bakdcs Tam&s birta a titeli pr6posts&got, a 
mely miatt azt&n Vdrdai P6ter kalocsai 6rsekkel pOrbe is 
keveredett. Ugyl&tszik azon id6t&jt a titeli pr6posts&g 
ugyanannyi j5yedelemmel birt, mint, a hdcsi k&ptalan ; 
1498-iki 20. tvczkk szerint ngyanis mindketttinek 50 lo- 
vast kellett ki&llitania. 1536-ban Oldh Mikl6s tanas4ga 
szerint a pr6postsig jCvedelme 4000 arany volt. {Katona, 
i. h. I 81.)] 

A prepostsig birta Vdrkony falujit a Tisza mellett, 
melyet 1301 -ben cseh Venczel Kakas mestemek adominy- 
zott. Ugyanezen Vdrkony t 1344-ben IV. Eelemen pipa 
Vilmos bibornoknak reserv^ta, meghagyvin LdszU kalo- 
csai ^rseknek, hogy azt m&snak adni ne mer^szelje. A 
titeli pr6posts&g 6s k&ptalan birta m6g Lokot^ tov4bb& 
birt r6szeket Als6- 6s FelsO-idZparon 6s Szenden a sze- 
g6nyek sz&m^ra 6ptilt menb&zban kdpoln&t. Ezekre vonat- 
kozdlag k($yetkez0 adatokra akadtam: 

1441 -ben kelt I. Ul&szld tilalmaz6 levele g&thi Or- 
8zdg J&nos 6s Mib&ly tisztjeihez; melyben a kir&ly nekik 
megparancsolja; bogy a pr6posts&g 6s k&ptalan Laka (Lok) 
68 Vdrkony birtpk&n, a Tycia (Tisza) folyd tilos r69z6ben ij2 KALOCSAI FdMEOYE. 

8 a szomsz^dos halasok, n. m. Sag &s Chdn-Ulek teriilet^D; 
mely a garam-menti (de jaxta Groi^) bencz^sek birtokahoz 
tartozott, halaszni ue mer^szeljenek. 

1448-ban tort^nt Erdddi Tauids titeli pr^postnak, 
illet61eg a titeli kaptalan 6s egyh&znak ujbdli beiktatasa a 
loki javadalomba; s az eldbb EUls^-Szolnokban most Pest- 
megy6ben lev6 feUd- is also-al'pd/i'i birtokr6szekbe, a kir. 
kdria itelete folytan^ Jdnos garam-menti (de Juxta-Gron) 
benczes apdt 6s Sdry MAt6 ii6hai Sdry Peter szekesfeh6r- 
v&ri firkanonok . testv^re ellen, a kiralyi biztos s a budai 
kaptalan megbizottja el6tt. (Katona, i. h. — N. R. A. 309. 

C8. 54, 8Z 981, C8, 1, 8Z,) 

Mint emlitdk, a tUdi preposts4gnak 1434 koriil Szend 
— akkor mezfivaros, ma puszta — k5zel6ben Stimeghben, 
k&polnaja volt az ottaui szeg^nyek meub^z&ban, melyet 
Gall szeudi polgdr 6s m68z&ros alapitott. Ezen kdpolna 
k6s6bb az 6-budai ap&cz&k birtok&ba ment &t. {Act, Mon. 
F. Bvd. 30. C8. 7. 8Z.) 

A moh&csi y6sz nt&n a titeli pr6postsag 6s kaptalan, 
mely egyszersmind hitele8 hely is volt, megszUnt. Romjai a 
czim6r61 nevezett dombon TiteltOl egy m6rtfoldnyire mai 
ideig l&that6k voltak. — Titel jelenlegi pl6b4ni&ja a b&csi 
f6esperests6g also kerulet6hez tartozik, s el6bb az ujyid6ki 
plebania fi6k-egyh^za volt. 1769-ben ^^VlH 6& „Nagyboldog- 
asszony*" tisztelet6i*e van szentelve. Hossza 6V2, sz61ess6ge 
3V2 5lnyi. Fidkegyhazai : Moschoma, 8z. Ivdn, Jo8ef8dorfj 
Csvrog, Go8zpodincze, Ahd- is FehS-Katy, Gardinovdcz, Vd- 
lova is Lok. (Katona, i. h. I. 132.) 

Titeli prepostok voltak: 
1138. Ldiincz (Magy. Tort. tdn\ IL 73.) 
1156. Piter (Monial. V. Bud.) 
1233. Mihdly (Magy. Tort, tdr, II. 73.) 
1240. Istvdn a kir. udvar alkorl&tnoka (Cod. Dipl. IV. 
3. 550. l.) 

1293. hlvdn mester, kir. alkorlitnok ( PTcncacZ, Vj Okmdny 
tdr. II. 54. 8Z.) 

1294. Jdnos (Fejir, Cod. Dipl. V. 2. 322. I) 

1299.| Ldszld kir. alkorlatnok, k68»bb vil. feh6rvari. — 
1322.) SchmiUh,Ep.Agr.L 234. --Cod. Dipl VIII.2.347.1.) ZOMBOR YAROS EOYHizi ^ULETEIVEL. J^^ 

1344. Gebhard Kelemen titeli prepost csanidi pUspdkke 

lett (Cod. Dipl. IX. I. 216 I) 
1344. 1353. 1356. Vilmos hiboxnok, UU. o. 123.^8 217 J. 

8 a szent Hdromsdgrdl neve- > — Mon. V, Bud. 

zett keresztesek mestere Bu- ) 1 cs. 46. sz.) 

1390.96. 98. Istvdn, ZBigmonil (Cod Dipl. IX. 2. 344. da 
kirily korlatnoka. ) 648. I X. 1. 614. I) 

1419. Jdnos (Eccl. Cam. 39. cs. 9. sz.) 

1453. Pdter erdddi (titeli prepost) — {Mon. V. Bud. 30. 

C8. 11. 8Z.) 

1461. 64. 73. — 1480. Bdlint. - {U.o. 30. cs. 16.23-25. - 

33. cs. 42. 8Z. — 39. cs. 19. sz.) 

1481. 83. Erdddi Tamda. — (Schmitlh,i. h. II. 150. Kovach. 

formae sol. st. 213. I.) 
1483. Nydrsi D'emeter, esztergomi 6rseki helynOk — {Szivo-^ 

renyi.) 
1499. Jdnos. - {N. R. A. 1548. cs. 18. sz.) 

Czimzetestiteli pr^postok. 
1608. 1611. Kaproaczay Farkas. — (Szvorenyi. — Katona, 

i. h. II. 72.) 
1646. 1654. jBard^AyFerencz, pozsonyikanonok. — (Lib. R. 

Eccl. I. 487. r- Act. Jes. Poson.) 
1678, Ldnczay GyOrgy. -— (Act. Jes. Szakolcz. 1. cs. 

34. sz.) 

1725. Zaverszky P6ter, z^grAbi kanonok. — (Eel. cam. 
irreg.) 

15. §, 
ZOMBOR, 

szab. kir. vires egyhizi 6piileteivel. 

Fekszik Bacsmegy6ben a Dunit61 kelet fel6, Szabad- 
kat6l d^lnyugatnak dt m6rtf61dre vagyis masftl 6ra jaris- 
nyira. Eredete 6s r^gibb t6rt6net6r61 keveset tudhatni. A 
tdr5k idfikben, fekv6s6ii61 fogva, az eg6sz vid^kkel egytttt 
sokat szenvedett. K^sdbb mint katonai varos szerepelt. 
Legr6gibb emlitfise, melyre akadtunk 1559-b61 val6; mely 
6vben kirdlyi adomdnyzis utjAn Zombor, MaM 6d egyeb 4,4 KALOCSAI FOMEGTE. 

nradalmak r^szei Thelegdy Las%16 es 6y5rgy hiltleus^gi 
bune miatt BdavAry Janos ^s Thelegdy Gaspdrnak adat- 
tak, {L. R. Saec. IL 397). 

1724-beii Zombor a bajai uradalomhoz tartozott 68 
Czolor Mirk gr6f birtokdban volt. 1733-ban mint kamarai 
mezdv&ros fordul el6. Middn 1744-ben a katonai vid^kek 
bekebel6z686r61 volt sz6, n^hiny ily katonai varos illetfi- 
leg helysig 6s vidik, p. Zomlor, Bresztovdcz s a bacsi 
kerttlet ttgy6ben gr6f ErdSdy Gy5rgy kamarai eln5k dltal 
az illetd helyekbdl vdlasztott bizottsag kttldetett ki^ a mely- 
nek v61em6nyz6se folytdn Zombor 1751. sz. kir. vdrossa 16n. 
(N. R. A. 968. C8. 66. sz. — 1612 cs. 16. sz.) 

Zombor a vid6ki kamarai birtokoknak f6 helye 
volt. A hozz& tartoz6 uradalmak majd egyeokint majd 
tclmegesen egyeseknek adomAnyoztattak. Igy p. 1782-ben 
Kranzberg kir. korm&nyszeki tandcsos jelent6st tett namely 
zombori ladcbiyi 6s dedenszegi (Torontdl) birtokr^szeknek 
Oczel Mdtyds 8zent-mikl6si serfOztoek 80,000 ft6rt, 1781. 
okt6b. 29-6n tOrt^nt &tadas&r61. 1802-ben pedig a zom- 
bori uradalom minden hozzA tartoz6 bdcsmegyei birtok- 
r^szekkel egytitt ezen 6y nov. 1 t5l az akkori a. n. sza- 
badalmazoU csatoumdzdsi t&rsas&gnak adatott at. Ered. {N. 
B, A. 1873. cs, 3. sz. — Contr. et Trans. 18. hot. 51. sz.) 

Lakosai vall&8ra n6zve rdmai katholikasok 6s g5- 
rog n. egyesWtek, nemzetis6gre n6zve magyarok n6me- 
tek 6s illyrszlavok, s leginkabb fbldmivel6s-, baromke- 
resked68- 6s k6zmflvess6gb6I 61nek. Neveztesebb 6pttletei 
a kir. kamara 6pt)lete, r6gente kamarai sz6khely^ tovdbba 
a megyeh&z^ a vdros h&za s a katholikasok 6s g8r($g kele- 
tiek iskolaja. Egyh&zai k()zttl legnagyobb a sz. Hd/romsdg 
tisztelet6re szentelt parochi&lis templom, melyet a kapis- 
trani tartomdnyi ferencziek t{)r6k mecsetbfil alakitottak &t 
Hos8za 24 51; patronas a varosi k5zs6g. 1786-ban 9, fe- 
rencziek z&rd&jokat elveszit6k, melyet 1808-ban a hozzA 
tartoz6 kttls0s6ggel egytttt a valUsalaptdl 14,000 frt6rt 
vett meg a rom. kath. hitk5zs6g. A katholikasok m&sik 
temploma, sz. Bdkus ti8ztelet6re szentelve; a temetfiben van ; 
hossza 8, sz61ess6ge 4 51. (Koi'abinszky. — Katona, L 135. 
— EccL Cam, 14. c$, 49. sz.). n. FEJEZET. A CSANADI PUSPOKSHG. 1. §. 

CSANAD VAROSA, A CSANADI PUSPOKOK tS 

KAPTALAN SZfiKHELYE. 

Csandd a rdmaiak alatt, talan a Maros foly6t61, 
Morisium, Moriaenon es Morisena nev alatt volt jsmeretes, 6s 
egyike vala Dacia ripensis nevezetesb varai- varQsainak. 
Fekszik a mai Torontalmegy6beii a Maros partj^n. R6gi 
oklevelekben Sunad, Cenad 6s Chenad nevek alatt fordul 
eld. Csanad nev^t m6g sz. Istvdn alatt kapta 6s pedig 
Dohoka Mt61, Chandd vez6rt61, ki a kirily felhiv^sara 
Achtumot, Maros yid6ke ur^t, minthogy a konstantin^- 
polyi cs^szar 6s patriarcha segits6g6be bizakodya^ a lua- 
gyar kiralynak h6dolni nem akart, legyfizte 6s megh6- 
dolni k6nyszerltette. Sz. Istvdn 1030-baii Csanddon ptts- 
poks6get alapitott^ melynek kormanyara^ gazdag 6s nagy 
kiterjed6sU jayadalmakb6I alakitott alapitv^Dy let6tele 
utdn 8z. Gellertet hivd meg. 

Szent Gellerty mint 61etirdja tanusitja, a Sagred6k el6- 
kel6 nemzets6g6b61 szarmazott, s 993-ban Velenez6ben sztt- 
letett. Elyesztv6n atyjat, sz. Benedek rendj6be 16pett, mely- 
ben kiy416 tudomanyossaga 6s szent 61ete 41tal kitflny6n/ 
perjell6 s nem sokira a yelenczei 9Z. Gyorgy egyh4z ap^t- 
javd vilasztatott. Az ur 8zenyed6se 41tal megszentelt helyek 
tisztelet6re Jeruzadlembe zar^ndokolt, honnan vi8szat6ry6a, 
Zd/rdhan sz. Morton monostor^ba vonult vissza. Magyar- 4g A csanJIdi pu8p5ks£g. 

orsz&gba j6v6n; elobb Picsdt, ut6bb Sz^es-FehervdroU m(i- 
k5d5tt. P^ld&s erkdicsei; magasabb mttvelts^ge s a magyar 
nemes iQak nerel^s^ben tanusitott szerencs^s tapintatoss&ga 
Altai szent kir&lyunk szeretet^t annyira megnyer^; bogy ez 
8zemef6ny6t, Imre herczeget, a korona (5r9k^s6t, nevel6s 
vigett gondjaira bizta. 1033-ban (misok szerint 1035-ben) 
a Maros-vid6ki magyarok megt6rit6s6re mint pt)sp5k Csa- 
nddon telepedett le, hoi tizenk^t ^ven tdl a leg&Id^sosb 
sikerrel mtlk5d5tt. V^gre 1047. sept. 24- 6n a felUzadt 
pog&ny magyarok Altai Buda mellett a r61a nevezett hegy 
fokArdl a Dunaba I5kety6n, Aldott 61et^t y^rtanus&ggal 
fejez6 be. Sz. hamvai eWbb Buddn a Bold. SzUz templomA- 
ban Yoltak nyugalomra t^ve, k6s6bb FiilQp apAt Altai a 
szent pt)sp(5knek r^gi dhaja szerint Csanddon, szint^n a B. 
SzUzrSl nevezett apAtsAg egyhAzAban Idnek eltemetve; 
honnan 1400-ban Velencz6be sz. Dondt egyhAzAba vitet- 
tek At. 

Szent htvdn halAla 6s P^ter kirAly elttzet^se utAn 
Aba Sdmuel, ki sz. Gellert pusp5k(5t sehogy sem birhatta 
fA, bogy megkoronAzza^ Csanddon tit6 fel sz6khely6t^ hoi 
Otven elfikeW magyart, kiket titkon Piterhez szitni v61t, 
A|nokul gylil^sre OsszehivAn kegyetlenttl felkonczoltatott. 
Aba eleste utAn ism^t Peter kertllt a trdnra, de multjAn 
egy cseppet sem okulva, elfibbi^ nemzeti ^rzelmeket s6rt6 
politikAjAt folytatA 6s Henrik n6metr6mai csAszAr kegy6t 
hajbAszta; mit a magyarok v^gre megsokalvAn Csanddon 
orszAggylil6st tartottak 68 PStert tr6nvesztettnek nyilvAnit- 
TAn; sz. Gellert m6rs6kletre int6 sz6zata daczAra^ mint 
foglyot Sz6kesfeh6rvArra vitett6k 6s szeme vilAgAt61 meg- 
fosztattAk. CsanAd a magyar kirAIyok t5rt6net6ben k6s()bb 
is szerepel. Itt temett6k el p. 1290-ben a kunok Altai 
meggyilkolt IV. (Kdn) Ldszld kirAlyt; itt tartott k6s6bb 
II. UldszU orszAggytil6st. 

A csanddi megy6hez tartozott mindaz mit sz. Istvdn 
A TiszAn ttil Viddin vArosAt61 ErdSly 6s Oldhorszdg ha- 
tarAtg a ri«2a, Maros, Temes 6s Koroa folydk ment6n 
megh6ditott s a magyar koronAnak megszerzett. 1421 -ben 
Zsigmond kirAly a csanAdi pttsp5ks6gnek folytonos hAboruk 
k5vetkezt6b6n zilAlt yiszonyait tjra rendez6; s hatArait A CSAnXdI PfJSPdK^K SZl^KHEIiTE. ^7 

iijabb szabalyz4s ala veve, minek folytan ez meg 1459-ben 
is 6 f6esperest86ggel birt, melyek lassankint megszUnvin, 
csak 1859-ben a most dics6s6gesen uralkod6 I, F^rencz 
J6zsef ki.rily ^s Csajdghy Sindor ptispok alatt allittattak 
yisBza. 

1526-ban Chaholi Ferencz csanddi ptispQk Magyar- 
orszag t5bb fopapjaval egylitt Mohdcsndl elv6rzett. Utana 
a csanidi megye a leggyaszosabb sorsra jutott. 1573-ban 
Csanadot a torokok bevettek, s minden egyhazi ^ptiletei- 
vel egyiitt elpusztitottak. A pUspoksegnek egesz 1687-ig 
csak czime maradt fen, es CsanMon s videk6n a szegedi 
8Z. ferenczi z^rda atyii v^geztek, Ogy sz61van egyedtil s 
folytonos halalveszedelem kozt, a lelkipasztori teeadoket. 
Jobb napok csak III. Kdroly alatt viradtak fel, midon 
t. i. a pUsp5ks^g 6s kaptalan y^glegesen vissza^llittattak. 

Mar el6bb, I. Lip6t .6s I. J6zsef alatt a t6r5kok 
ellen fordulvAn a koczka; 1699-bea Dolni 1st van, csanadi 
pUspdk atveve a megye kormdnyz^sat 68 Szegedre tev6 
8z6khelyet; azon ig6retet kapvan, bogy sz. Domonkos 
egyhaza neki 4t fog adatni azon kik5t6s mellett, bogy 
annak plebanosa egyszersmind kanonok is legyeo. 1710 ben 
Nddasdy Laszl6 pttspOk szinten Szegeden az u. n. 61elme 
z6si b^zban lakott, ugyszint6n 1730-ban b. Falkenstein 
Albert ptispok is. 

A temesi bansig 1719-ben a torSk jarom al61 fel- 
szabadulvan, a csanadi pUsp5kok terjedelmes megyeje 
vegre teljesen megnyilt apostoli mtiki)d685k el6tt. A pUs- 
peks6g sz6khelye 1738-ban Szegedr61 a megye kozepere 
Temesvdrra t6tetett &t, bova ugyanazon 6vben a kaptalan 
is k5vette, 1742-ben Mdria Ter6zia a ptispOks^g java- 
dalm^t djabb adomanyzas 41tal rendez6, s a tSbbi k5zt 
Makd pttspoki v^rost is a csanadi ptisp()k5knek adomanyoza. 
Az6ta Csanad fBpapjai Temesvdrott sz6kelnek; hoi 1754 ben 
eg6szen ty sz6kesegyb4zat 6pitettek, mely 1849-ben meg- 
rong^ltatvan, 1850 6s 1862 k6zt kivUl belUl megdjit- 
tatott. 

A csanadi ptisp9ks6g 1859-ben I. Ferencz Jdzsef 
dic86s6gesen uralkod6 kiralyunk 6s Csajdghy Sandor ptts- 
p5k iltal ism6t rendeztetv6n; jelenleg mag^ban foglalja az 43 ^ CSAvAdi PDSPOKSia. 

u. n. temesi bdrndgot, vagyis Krassd, Temes & TorontcU 
megy^ket, tovibbi Csandd 6s Arad megy^ket eg^szen, 
Csdngrddmegye r&szit s a katonai v^gvid^k n^met btos&gi 
6s rom&n-illyr keruleteit. (Schem. Cleri. 1863^ 7. 8. I. — 
Bd/rdny, Toront. vdrm. hajdana^87. I. — M. Sion, IL v. 
338-345.) 

A mi a pttspOks^g javadalmait illeti, fentebb emli- 
t6k, hogy 1742-beii M. Tertzi4t61 Makdt kapta. Hajdan 
sokkal Dagyobb uradalma volt a csan^di pUspOks^gnek 
mint jelenleg. Az egyes birtokok nevei ezek : l^j Csandd, 
Apdtfalva, Belecz, Batida, Csok, Csomorkdny, Csdkds, Kis- 
kok, DeUghdz. Toperek, Kovdcshdza, Kis-Ferkfy, Lele, Mo- 
gyords, Reczkis, Mezo-Kopdncs, Mezd-Hegyes, Nagykomlds, 
Pitvaros, Rdkos, Sdmson, Chika, Csorhds, Tamok^ Topos, 
Tdtkutas, AM- is Felsd-FUged, Bilkony, Berzds, Ki/rdly- 
hegyeSy Nagy-Lak, Szentivdny, Kis-Jend, Szeche, sz, Ldrincz, 
Nddudvar, Sairdk, DombegyhdZy Igacz, Komos, Pereskutas, 
Ldpkereszt'dr, Vdsonto, TUzkoz, Ujvdros, Doming, Zihond, 
Nagy- es Kis-Achdd, Pobdr, sz, Oydrgy, Derse, Majmdth, 
Toviskoz, Majdcz, Papdr, Nagyviz, PUspbkfalva, Kecse, 
MildtkoZf Csorpa, Boldogfalva, Feldedk, Tdmok^ LukaUlek, 
Kenderfa/rk, Kana, sih, {Pray, Hier. IL 289. — N. JB. A. 
1826. cs. 8. sz.) 

1527-ben I. Ferdindnd kirily muhinai Gervdn Jinos 
y^Iasztott csan^di piisp^jknek a csan&di egyb&z patronatasi 
jogit h&rom egymAsuttoi 6vre Atengedte, melyek uttn, 
az ism6t a kir^lyra sz&Ijon vissza. Ugyanily adom^nyzAs- 
ban r^szesttlt 1556-ban Body Gy(5rgy leleszi pr6post 68 
kinevezett csan^di ptisptSk. (Z. Reg. EccL I. 3. {s 46. l.) 

A, csanadi sz6kesegyh&zi k^ptalan^ melynek elsd 
tagjai sz&m4ra maga sz. Gellert adott szab&lyokat, egy- 
kord a p1isp6ks6ggel. Birtokait s j5yedelm6t illet^leg, 
mely hajdan szint6n nagy vala, 1319-ben emlit^s tOrt6nik 
az apostoli kama/ra sz&mad6 k^nyveiben Benedek csan&di 
pilsp5krdl, ki Mikl6s Maroson-tCdi f6esperest6rt 20 arany 
forintot kttldOtt dij fej6ben. 1359-ben Oydrgy ptisp5k a 
k&ptalani olvas6 kanonok Altai saj&t szem61y6t61 6s egy- 
szersmiad el6de Tamds pttspOk6rt k(5zszolg&lat fej6ben 
szint6n fizetett az apost. kamar&nak. — 1459-ben a k&ptalau; A rSANADI KAPTATiAN. 49 melynek birtokAhoz Caandd v^rosa is tartozott, jovedel- 
m^bOl hozz^j4rulni volt kdteles azon k5lts^gekhez, melyekbe 
a csanddi egyhiznak, hogy a t5rokok ellen biztosftva 
legyen, 4rkok-, sanczok- 6s falakkal val6 meger6slt6se 
kerillt. Ez at6bbi ^vben a csanadi kaptalanban volt pr6- 
post; 6nekl6 6s firkanonok; 6s hat f6esperest; u. m. a te- 
mesi, aradi, ma/roson-t'dli, torontdli, sebesi 68 Tcrassdi, 

1556'ban a csanadi kaptalannak tagja nem 16y6ii; 
Ocharovith Demeter 6s Foldvdi^ Istv^n kir&lyi adom^nyz^s 
utjan^ ideigleneseii; addig t. i. mig a k&ptalan^ mely 
1573-ban Csandddal egylitt v6gk6p megszUnt, isiii6t hdyre 
nem volt allitva, a csanadi kaptalannak Martfd 6s Foldvdr 
uradalm^t kapt^k. Hasonl6k6pen 1558-ban Magdcsy Gds- 
p4r kir^lyi enged61yt nyert, hogy a csanAdi kdptalan 
magdcsi, pereskutaai es lijvdrod (Csan&d, most Gsongrad) 
birtokait, szint6n a kdptalan vissza&llit^sdig; haszn^Ihassa. 

Volt a csanddi kaptalannak^ mely 1714. 6ta mint 
hUeles hely mtlkQd.3tt; Szegeden egy hdza 6s hozzd tartoz6 
kttls6s6ge, melyet kirdlyi adomdnyzds utjdn kapott. Tizen- 
h6t 6vi nyugodt birtoklds ut4n Szeged vdrosa . megti- 
madta a kdptalant, k6ts6gbe vonvan a nevezett hdz 6s 
birtokra val6 jogat. A kaptalan 1748-ban a kir. kamarai 
tanicshoz folyamodott v6delem6rt, mely alkalommal egy- 
szersmind jelent6st tett azon okokrdl, melyek miatt a kir. 
kamardnak az eg6sz paps4g r6sz6r61 5t 6ven &t fizetendo 
segelyt rosz kdTUlm6nyek miatt bekUldeni elmulasztd. 

A mi a kaptalan alattyal6it illeti^ Jany Ferencz^ a 
d6csi uradalom birtokosa, a d6csi bir6 6s hitesek mint 
tanuk el6tt megengedte, hogy Csandd 6s Szeremlin lakosai 
a d4c8i hegyen szdllot liltethessenek azon fdlt6tel alatt^ 
ha magukat a szokott d6zsma fizet6s6re kotelezik. {Lib. 
Reg. EccL L kbt. 48. 55. I — N. R. A. 973. cs. 86. sz. — 
976. cs. 35. sz.) 

A torok5k kiUzet6se utan III. Karoly 1723.ban n6gy 
kanonokkal, kiknek lakdst Szegeden k6szittetett; a csanddi 
kdptalant yisszadllitd, s 1738-ban a kdptalan sz6khely6t 
Temesvarra tette kt, hoi a kanonokok szdma hatra emel- 
kedett. A hatodik kanonoki dllomdst maga a pUspc^k^ to- 
vdbbd a kdptalan 6s bdr6 Prinzen Errid Kdroly verseczi 

RUPP, EGYH. INT^Z. — III. i KQ A CSANAdI PfJSPOKS^a. 

plebinos 1758-ban alapitotta. — Mdria Ter6zia uralko- 
d&sa alatt Csanad egyhazi megye terttlete v6gk6p meg- 
8zUnv6ii, folotte a tQrOk uralom befoly&sa; politikai te- 
kintetben is tijra 16n szervezve. Ezen rendezfis vonatko- 
zott a marosi vegvidekre, t. i. Csandd^ SajtSn 68 Nagylak 
vid6k6re, egys^dval Csandd, Csongrdd fis Bekes megy6kre, 
iigysziiit6n Bdcs- es Aradmegye rSszeire s az al86 Tiaza 
vid6keire. Az ligy u. n. vegyes bizotts^g eldtt folyt le, 
melynek polg&ri ^8 katonai tagjait maga a kir&lyne ne- 
vezte ki, Orassalkovits Antal gr6f elndklete alatt . (/SeAem. 
Cler. 8. 1 — N. R. A. J838, cs. 65-^61. 74, sz.) 

Ezcn bizotts&gnak beadott dolgozata folyt&n meg- 
hagyd a kiralyn^, hogy a koronai kertlletnek gorog szer- 
tart&su n^pei, Csongr^dvarmegyibe tOrt^nt bekebleztetisOk 
utan i8, eldbb meger(>sitett kiv&lt8&gaik szerint szabad 
yall^sgyakorlatot ^Ivezzenek 68 oda utasitta88anak, bogy 
a kerttlet5kben levO helyeknek vas^rtarUsi illet61eg mezS- 
virosi jog46rt folyamodvinyt adjanak be. (C7. o.) 

a) Ap&ts&gok 6s egyhdzak, melyek iLajdan Gsa- 

jqMou voltafc 

A pataren t6velyek 68 zavarg^sok, melyek a balk&n 
f61szigetr5I D61magyaror8zdgba is ^tcsaptak, arra birt^k 
els6 apo8toli kirdlyunkat, bogy ellenok v6dfalakr61 gon- 
do8kodj6k. Felsz6Iitd tehat sz. Gellert ptt8p5k5t; ki leg- 
kOzelebb volt 6rdekelve, hogy Szalavdr, BaJconyhel, Zobor- 
68 Pannonhegyerdlj hoi mdr vir&gz6 mono8torok voltak, 
benczeseket vigyen le 6s telepitsen meg, kik mint hitter- 
jeszt6k m^r is halhatatlan 6Tdemeket szereztek. A sz. pUs- 
pQk csakugyan tObb szerzetest hivott le, kiket Aradon 
telepitett meg; hoi aztan templomot 6s monostort 6pitettek. 
Masokat Gsan&dra vitt, kik a szent Jdnosrdl nevezett 
gdrOg szert. kolostort foglalt^k el, melyb6i az ap4czak (?) 
Krassdvdrra t6tettek &t. 

Szent Gell6rt 1035-ben a Maros partj&n templomot 
68 monostort 6pitett sz. Oyorgy v6rtanu ti8ztelet6re, mely- 
nek sz. IstvAn 1000 girat ajand6kozott, az alaplt6 ptts- APATSAOOK tB EOYhAzAK. g { 

pOk pedig egy ezlist fiist{3l6ty vagy m&sok szerint fttgg6 l&m- 
pit, mely a B. SzUz oltdra elott fUggQtt. Szent Oyorgy terap- 
loma egyszersmind szekesegyh^ is volt, mely nek kap- 
talan&t a mellette alapitott kolostor benczes atyai k^peztSk, 
kiket maga a pUspOk dielmezett. Sz. Gellert ikoUt is nyi- 
tott CsanMon, melynek vezet6s6t Walter jeles bakonyb^li 
szerzetesre bizta^ ki bivatalat oly szerencs^s sikerrel vi- 
seI6; bogy iskol4jdba nem sok^ra az eg^sz vid^k nemes 
ifjusdga Osszesereglett. (gr. Batthydny S. Gerk, Ep. Csandd 
Script et Act 331. I. — Bdrdny i. h.) 

Volt Csanadon mig egy apatsag is, 6s pedig a Bold. 
SzUzrdl nevezett bencz^s apats&g, ker. sz. Jdnos temploma 
mellett^ melyet szinten sz. Gellert alapitott. A szent ptispQk 
^let^ben azon 6hajdt fejez6 ki^ bogy baldla utdn test^t 
ezen ap&ts4g templom&ban iemess^k el. Mid6n aztan meg- 
bait, a sz. GyorgyrSl nevezett sz6kesegyb^z kanonokjai 6s 
Fuldp, a Bold, SzUzrdl nevezett monostor apatja kOzt, vita 
keletkezett. Amazok a sz6kesegybazban akartak sz. piis- 
p5kUk fbldi maradv^nyait elbelyezni, ez pedig a meg- 
dics(ltiltnek kiv&ns&g&t kQvetel6 tiszteletben tartatni. V6gre 
az apdts^ r6sz6re dolt el a vita, 6s sz. Gellert bamvai 
eg6sz 1400-ig az ap&tsdg sirboltj^ban pibentek. 

Ezen ap&ts4g egyb&za sz. Istv^n kiralytdl kapott 
500 girit, 10 v6g birsonyt 6s 50 v6g vAsznat ; a kirAlyn6t61 
pedig 4 v6g barsonyt 6s ugyanannyi v6g lenv^sznat. — 
Erzsebet kirilyn6, Robert Kdroly neje, bdlabdl sz. Gell6rt 
ir&nt, kinek kOzbenj^rasdra nagy betegs6gb6l gydgyult 
fel, 1361 -ben szint6n bOkeziileg j^ralt ezen templom 
felszereI6s6hez. Igen dr&ga egyb^zi k6szleteken kivUl, 
melyeket az isteni tisztelet disz6nek emel6s6re kttldQtt, 
m6g a szent pUsp^k erek]y6i szamdra is f6nyes, arany 6s 
ezUstbOl k6szUlt koporsdt vagyis ereklye tart6t k6szit- 
tetett. — A templom 6s monostor ily virigz6 Allapotban 
ttgy l&tszik eg6sz Nagy Lajos haldUig megmaradt, azutdn 
sz. 6ell6rt erekly6i Velencz6be vitetv6n ^t, nem sokara 
bek(5vetkezett a t(5rQk pnsztit&s ideje, mely alatt, a fen- 
tebb 6rintett 6vben, CsanAd v^rosival egylitt ezen apdt- 
s&g is elpnsztult. A mult sz&zadban sz. ferencziek kapt&k 4* 52 A CBANADI PUSPOKStG. 

meg, kik azt&n lassankdnt ism^t f5l6pit6k s mai Dapig is 
birjik. {Czindr, I. 199-20L) 

Az ap&tsdg birtokviszonyaira vonatkozdlag k5vet- 
kez6 adatokra akadtam: 1398-ban Mdtyds ap^t Nemeg 
(talan a pestmegyei Nemedi) apdtsdgi birtokot, 100 frtnyi 
rdfizeWs mellett, P^ter vaczi pllspQk Sytna (Zsitva) nevii 
birtoki6rt adta cser6be. — L6tezik tovdbbi Nagy Lajos- 
nah egy levele, melyben az apdts^gi uradalmaknak az 
apdtok iltal kir^lyi enged^ly n^lktil t6rt6nt elidegeiiit6s6t 
semmiseknek nyilvaniti 68 Mdrtori ap4tot feljogositd, 
bogy monostora- s egyhaz4nak birtokait 6s jogait vissza- 
szerezze. Az aradi kdptalan altal 1412-ben ki^llitott m&* 
solatban. Hitel. (Cod. Dipl. IX. 5. 372, I — Eccl Cam. 22, 

CB. 20. 8Z) 

Ezen kivtll volt m6g Csan^don m&sik lenczes ap4t- 
sig is, mely sz. GeU6rtr6l vagy pedig sz. Berndtrdl ne- 
veztetett. Ezt el6sz()r Batthydny Ign^cz fedez6 f5l (Series 
Epp. Csahdd. 115. I.), 6s pedig VL Sdndor p&pdnak 
1493-ban kelt bulldjdbaii; mely ezen ap&ts4gnak javait a 
csanddi pli8p5ks6ggel (5r5k idffkrd egyesit6. Batthydny azt 
y61i; bogy nevezett papa a hencziseket Csanddon megszttn- 
tet6 s ez ut6bbi bencz6s ap&tsdgot^ sz. Berndtrdl nevezett 
eldbbi czime miatt a czisterczieknek adta kt, 6s a Bold. Szuz- 
rSl nevezett m4sik apats&ggal egyesity6n ez nt6bbi czi- 
men rende]6 neveztetni. (Czindr, I. 201.). — Ezen v61e- 
m6ny ellen. csak az az 68zrev6telem vagyon, bogy, mivel 
a cisztercitdk 6vk(5nyYeiben semmi^ Csan&don valaba 16te- 
zett ciszterci apdts&gnak nyoma nincsen, t(5rt6neti t6uy, bogy 
Csan^don eredetileg k6t benczes ap&ts^ I6tezett eg6sz 
1493-ik esztendeig, mikor ezen egyesttl6s tOrt6nt, 6s az6rt 
k6tf\6le csan&di ap4t fordnl eI6 okm^nyainkban. Mig ugyanis 
az el6bbi belyen emlitett Szilz Mdria ezimfi ap4ts4gnak apdtjai 
ezek voltak: sz.lstvdn alatt Fuldp, 1380-ban JIfcfricaj, 1397. 
6s 1402-ben /rnre, 1398-ban Mdte ^zniiji Lukdcs, 1412-ben 
Miklds, 1433-ban Marczali L4szl6: addig az nt6bbinak 
sz. GelUrti ap4tjai k5zttl a kC$yetkez6k nevei maradtak 
fenn: u. m. 1363-ban Pal, 1380-ban Mdrton, 1469-ben 
Pdter. {Cod. Dipl IX 5. 872. I. — X 2. 821. 1. - 4. 180^ ApAtSAGOK tB EGYHAZAK. ^3 

I. — 6. 558. I. 8. 435. I — Eccl Cam. 22. cs. 20. sz. — 
Clar. Pos. 51. cs. 17. sz. — N. R. A. 1526. cs. 15. sz.) 

A csanMi monostorok fekv^s^rC; alakjdra ^s kiterje- 
d^s^re yonatkoz6 egy6b adatokat Henszlmann f&radhatlan 
bazgalm^nak k5sz5nhetjUk; ki r^g^szeti kutat^sait Csa- 
nAdra is kiterjesztv^n, vizsgAlatainak eredni6ny6t az Arch, 
kozl. VIII. 1. fUz. 1—34. II. ^Jegyzdkonyv 1868.*" czim alatt 
kozl6. ]fcrtekez6s6b6l, mely az ugyanazon 6vben lerombolt 
r6gibb r6m. kath. egyhdzr61, s az u. b. Bonnaz S&ndor 
csanddi ptispOk dltal sz. Gellert tisztelet^re fijbdl 6pitend6 
templomr61 sz61, k6vetkez6 adatokat emelilnk ki. Sz^tbon- 
tatv&n a templom falai, k6t r6gibb egyh&z alapjaira bak- 
kantak. EgyikOk dtmeneti rom4n^ a mdsik tiszta gdth 
stylben 6pUlt^ a szokott keresztkutakkal, csatorn^val 6s sir- 
bolttal, hoi egy sarkophagot taldltak, melyre kereszt volt 
bev^sve. Ezen templomok falai r6inai t6glakb61 6s metszett 
k6vekb51 voltak rakva. 

Ossze yetve e leleteket a tQrt6netir6k dllitasaival, 
Henszlmann azon k(3yetkeztet6sre jatott; miszerint Csan&- 
don eredetileg k6t templom 16tezett, 6s pedig egyik a 
sz6kesegyh4z sz. Gyorgy tisztelet6re szentelve^ 6s a Bold. 
Szuzrdl nevezett ap^ts^g egyh&za^ a keresztel6 sz. Jdnosrdl 
nevezett templom hely6n ; tovabb^ bogy eme keresztelS sz. 
Jdnosrdl nevezett templom nem m4s mint a g5rQg3knek 
sz. Jdnosrdl nevezett egyhaza, melyet^ mint fenebb 14ttuk^ 
a bencz6sek Csan&dra j5veteldkkor elfoglaltak. 

Az dj; 1868. dta 6pUlt csan&di pleb&niai templom a 
Bold. Szuz r6gi templomdnak hely6n ^11, a r6gi vdr k(Jr6- 
ben. Ezen v4r oly kisszeril volt, bogy benne a nevezett 
k6t templomon, a bencz6sek monostordn, a ptlsp()k s val6- 
szintileg a kanonokok lakain kiviil m&s 6pUlet alig taldlt 
helyet. Kttl(5nben 68zak fel6 nagyobb gOrOg templom ki- 
vttl, m6g most is d61fel6 tObb m61yedes lAthat6 az egy- 
kori vir terttlet6n, melyek talin egyhAzi 6ptiletek alap- 
jait rejtik magukban. 

' Ennyit a csanadi monostorok 6s templomok t()rt6- 
net6r61. Csanad mai 411apot4t illetdleg az 1868. dta 6pttlt 
plebaniai egyhazon kiviil m6g meg kell emlitenttnk, bogy 
a r6gibb torok idfik utani templom a parochiaval egytitt 54 -^ CSAnADI PUSPOKSiO. 

1741 -ben k^szillt, s ugyanazon ^vben adatott it a hivek 
haszD^latanak. !l&pittet6 bcb-d Falkenstdn csanMi pUsp()k sa- 
jat 6s a magy. kir. katnara k()Its6g6n, sz. GdUrt pUspdk 
6s vertanu tisztel,etere. Ezen pl6b&niai egyh^zon kivtil 
van m6g Gsanadou^ 6s pedig a temetfibeny egy k^polna is, 
melyet a helybeli hivek 1833-baii 6pittettok a ^szmvedd 
Megvdltd" tisztelet6re. A csanMi parochia 6s egyh^z pat- 
ronasa a szent-mikldsi gr6f Ndkd csal&d. {Schem. CI. t. h. 
87. 1) 

2. §. 
A R A C H A, 

Sz. Miklos piispokrol nevezett benczes ap&ts&g, 
kes3bb sz. ferenczi z4rda ^s templom. 

Toront41megy6ben, kSzel a Tiszihoz, Torok Becse- 
vel, mint egyszersmind anya-egyhazaval hatarosan fekszik 
Aracsa (m^sk6p Racsa) puszta, hoi a nevezett, eredetileg 
val6szinUleg bencz6s ap^tsag, illet61eg monostor, k6s6bb 
ferenczrendi (Minoritdk) zdrda 6s templom romjai ma is l&t- 
hat6k. Alaplt^sat 6s legr6gibb t()rt6net6t homdly fedi s csak 
annyit tudunk r6la, hogy a XIII. sz&zadban a tat&rj4r&s ut&o 
I6tezett, mert az 1256-ban tartott esztergomi zsinatban sz, 
Mdrton egyh&za 6s m6g n6hany ap&t utan Miklda aracsai 
apat nev6t taldljuk emlltve. (Peterffy, Cone. Hung. I. koL 87. l.) 

A XIV. szazadban, — a midfin 1332 6s 1337 kOzt 
Mdrton Andrds mint aracsai pleb&nos fordul el6. — ErzuS- 
bet, R6bert Kiroly neje, mint ezt a ferencziek Bold. Szttz- 
rdl nevezett tartom&nyanak egyik k6zirata^ tov&bb& egy 
m&siky P&zm&ny zsinat&nak hat&rozataihoz adal6kal csatolt 
k6zirat, v6gre Terebesdi P6ter 6s Kamanczi M&t6 tanusit- 
Jak, a szent ferencziek M^ri4rdl nevezett tartom&nya 
sz4m4ra (k6s6bb kapistranusok6 lett), z&rd4t alapitott 
1370-ben, mid6n m&r (5zvegy volt, a szent Miklds tisz- 
telet6re szentelt templomot pedig megajittati, Erzs6- 
bet kirdlyn6t illet61eg meg kell jegyeznUnk, hogy a po- 
zsonyi klariss4k z&rd4j4ban volt v6grendelete iltal eme 
z4rd&nak; melyet 6l6t6ben be nem fejezhetett, a tGbbi k(5zt 
500 arany forintot^ s^rga atlas mise-rub&t; melyen t5bb ABACfiA, FlSRENCZt ZinDA tS TEMPLOM. gg 

dr&ga k6 volt, is k^t ezUst keresztet hagyom&uyozott. 
(Schem. Ord. Prov. Mai*%anae, 1851. 31. L — Csevapovics, 
Eecens. 139. I.) 

Aracsa hajdan n^pes 6s megerfisitett hely volt. OMh 
ngyan nem emliti^ de m&s ir6kb6l bizouyoSt 

Lak6i k5zt tobb nemes csalad volt kSzttlUk; 1397-ben 
kQyetkezOk emiittetnek : szenthei Janos b&n, J^nos nevU 
fitoak 6g egy m&sik Janosnak^ ki Mikl6s fia volt, birtok- 
rtszei Valkdn, Kis-Kerecsin, Gergesen, Kis-Tarnokcm (Fe- 
j6nnegy6ben) es Aracsdn, bizonyos bir6i terhek alapjan 
68 mdrka denarral egytttt^ a kir&Iyi biztos s a feh^rv&ri 
k&ptalan megbizottja &ltal az orsz&g n&doranak adattak &t. 
{N. E. A. 561. C8. 18. 8Z.) 

1404-ben JdnoS; m&s Mardtki J&nos fia^ QrQk^sei S utd- 
dai javdra, a htttlens^g btiniben elmarasztalt Azvagi csal&d 
szent'ldszldi, fdlegyhasd, aracsai s miudk^t szent-mikldsi 
(Erassdbaa) birtokr6szeibe helyeztetett be Zsigmond kir4ly 
parancs^ra a csan&di k&ptalau &ltal. (Z7. o. 644. cs^ 
35. 8z ) 

1442-ben Gyorgy, szerb fejedelem is albaniai her- 
czeg, Aracsa inez6Y^ros^t egy 6b javadalmakkal s a y6d- 
^ri joggal egytitt, veronal Birini P41 nevti rokondnak 68 
f6rfi orSkOseinek adomAnyozta. Ezen veronal Birini P^l, 
Mihdly veronal herczeg fia s bosnial firgr6f volt, 68 latvda 
szerb despotaval^ kl Bolg^rorszdg^ Bumella 6s Albania 
cs&szdra Is volt, kSzell v6rrokons&gban vala. {U. o. 88. 

C8. 3. 8Z.) 

A sz. ferenczieJc aracsai z&rA&jsL, a bi&csi eastodiatnsba 
kebelezve, m6g a moh4csl csata ut&n is fen&llott. Utolsd 
zirdaf6n9ke N4sthy J4nos atya, kit a Nagy-Vdradon 
1533-ban tartott k(5zgyUl6sen vdlasztottak gvardidnnd, eg6sz 
1551-lg vitte hivataUt, 1551-lk 6v September 18-4n Ma- 
homed beglerb6g dgynl a zardat a templommal egylitt 
sz6tromboltak. Romjaik Beodrdtdl d61 fel6 hiromnegyed- 
nyire m6g ma is 68zrevehet6k^ Franyova k9z86g hatara- 
ban. Az 1718-ikl pasarovlczi b6ke utan ezen vid6k Is meg- 
szabadalt a tdrQk lg&t61^ de Aracs&b61 esak az ap&tsdgi 
templom maradt fenn. {Arch, kozlem. VIII. ivf. 39. I. — 
Bdrdny i. h. 77. I.) gg A CSAT^AdI PU8P0K8£G. 

Ezen templombaii; Baldzs Janos n^hai cBan^ kano- 
nok dllit&sa szerint^ m6g a mult sz&zadban is fenn volt szmt 
Mihdly ffiaDgyabak azon k6pe, melyen a ruMzat eg^szen 
magyaros izl6sben yala festve. Henszlmann itt is kutatv&n 
azt taUlta^ bogy a templomnak bosszak&s nSgyszOgfi tor* 
Bya volt. Falaib61 m&r csak a szent^ly £s bej4r&8 melletti 
oldalak latbatdk, toy^bb& a bomlokzaton az ajt6 s bent 
hat oszlop^ melyeknek belyzete h^rmas haj6ra mutat. Styl- 
jire n6zve basonl6 volt a k^t tornya s itmeneti rom^n styl- 
ben ^pttlt Uhenyi templomhoz. Hossza 85 Idbnyi. Aligha a 
XIII. sz&zad els6 4 tizede elfttt kisztllt; a Francziaorsz&g- 
b6I azon idOt^jt behozott modorban, t6gl4kbdl; kemSny 
kQvek dltal megerfisitve. 1863-ban, mint mondjdk^ deczem- 
ber 13-^n; sz. Lucia napj&n^ iszonyu ork^n dtih^ngQtt e 
vidiken^ mely e templomnak m6g addig fenmaradt romjait 
is^ kiv4lt a haj6 oldal&t s a torony felsd risz^t, m^ jobban 
i)sszed5nt6. (Z7. o.) 

3. §. 
A B A D, 

Sz. kir. vAros, egyMzi s egyeb 6p1ileteiveL 

Aradot^ mely r^gi okm&nyainkban Orod niv alatt for- 
dul elO; ma kettOt ismertink. Mindkettd a Maros foly6 mel- 
lett egym&ssal szemk($zt fekszik. Az egyik 6'Arad n^v 
alatt Aradmegy^hez tartozik; a m^sik^ ett61 kdrUlbelttl egy 
<)r4nyiray Temesmegye terttlet^n fekszik s tfj-Arad n6v 
alatt fordul el3. Az eUibbeni^ mint neve is matatja, r^gi 
hely. M4r a szarmatdk idej^ben volt itt vir, melyet Hrad- 
nak neveztek. Innen a v&rnak magyar neve is Arad vagy 
mint r^gen mondtdk Orod. Az aradi y&x a mohdcsi v^sz 
nt&n a tQbbi d^lmagyarorsz^gi vdrak sors4ra jatott. 1551- 
ben a torokdk elfoglaltik. — 6-Arad, tObbnyire magya/r 
lakosokkal; egyszersmind a hasonnevtl vdrmegye sz6k- 
helye. 

tlj- Arad; melyet legink&bb iparral ^s dob&ny-termel^s- 
sel foglalkozd ndmetek laknak^ a tt)r(5k idOkben keletke- 
zett. Savoyai Eug4n herczeg a v&ros d^li oldaUn nigyszOgd ARAD, EGYflAZI S EGY£b iSPULBTEIVEL. gy 

er6d()t ^pittetett s azt 300 iMnji hosszti sanczokkal y^tette 
kOrill tJj-Aradnak k6t kttlvirosa van. 1707-ben Rak6czy 
hadaival tij-Aradot ostromolvdn, bent az erddben l^zadas 
UtQtt ki a r&czok kl5zt, kik a y4r6rs6get k^pezt^k, melyet 
azonban sikerttlt az erdd parancsnokduak lecsillapitnia. Lfj- 
Aradot Stvenesi Lovdsz Zsigmond alispdn megvev6n, sokat 

, tett felvir^goztatdsdra. Lovdsz Mihily, ki 1769. 6s 1770- 

ben aradi parancsnok volt^ mint ilyen a minoritdk zard^ja 
mellett fekv6 kamarai lires birtokr6szt 1000 forint6rt meg- 
yette, s magara s mindk^t nemii or5k5seire ^tiratta. 

Aradhoz tartoztak ez idOben Sega, Bnzsdk pnsztak 
terlilete, Kortvdyes, Horddcska 6s Potura falyak, melyeknek 
foldesura a gyoroki Edelspacher csalid yolt 68 pedig 1 747 
6ta, mely 6ybea Edelspacher Ignacz 6s Sindor, s ennek 
fi-ut6dai, toyabb^ Zsigmond^ Matyds 6s Erzs6bet, szttletett 
Kacsamag, neyezett birtokokba behelyeztettek. Szint6n Arad- 
hoz tSiYtoziak m6g i79&'hsi,Ti NagySzent'Pdl, Gelleny, Sarcz- 
hdza 6s Pel puszt^k^ Orroml 6s Gaja tanyakkal. {Korahinszky. 
^ Bel, Comp, Geogr. 268. 1, — Timon, Epit chronol. — N, R. 
A. 1742. C8. 34. 8z. 1473. cs. 2. sz. — 1820. cs. 1—5. sz. — 
1720. cs. 7. sz.) 

Orod yagyis Arad ydra az orszag neyezetesebb yarai 
k0z6 soroztatott, melynek y6dmfiyei a Glogovdcz neyil dU- 
16ben m6g sok^ig lathat6k yoltak. — Mate es Sorlonda 
aradyiri lakosok Dezsd pttsptJk el6tt (1204—1228.), mint 
a kiraly iltal kikttlddtt bir6 el6tt, bep()ri)lt6k Miklds csa- 
nidi kanonokot 68 fOesperestet, mert ez Bursorog nevft bir- 
tokukat er6szakkal elfoglalta. — Aradvdra a tatarok alatt so- 
kat szenyedett. — A torokOk 1551 -ben elfoglaltak 6s m6g 
jobban meger68it6k ; 1595-ben Bdthory Zsigmond erd61yi 

7 fejedelem 41tal, Mihdly oUh yajda seg61y6yel kittzettek 

ngyan beWle, de Bethlen 6Abort6l yisszakapt^k s birtdk 
eg68z 1688-ig; mely 6yben a cs4sz&ri hadak yez6re, Ca- 
raffa ism6t yisszafoglalta. — Az6ta az 6-aradi yar lassan- 
k6nt elyeszt6 el6bbi fontossag4t, s a Edkdczy-Me mozgal- 
mak alatt hiress6 yalt lij- aradi yarral yolt k6nytelen azt 
^legosztani. 

Arad y^rosdnak t5rt6nete a Xll.szazadon tdl felyihetd. 
1135-ben II. yagy vak -Be7a kiraly orszdggytll6st hudetett 53 ^ csanAdi puspdKS^a. 

Aradra^ melyen hatvannyolczan, kikrdl azt hitt^k^ hogy a 
kir&ly vaksdg&nak okozdi voltak^ f61eg Ilona, a kem^ny 
jellemfl s er6Iyes kirdlyn^ unszoI4s4ra, felkoaczoltattak. Ezen 
id6t4jt, mid6Q m6g Aradmegye teriilete a mai Bekea, Te- 
mes 6b Krasad megy^knek namely r^szeire is kiterjedt, me- 
lyektdl azt&n k6s((bb, a ibrdk id6k alatt elesett; Arad y&- 
ros4nak egy r£sz6t a nagyvaradi ptisp^k, a m&sik&t az 
aradi k&ptalan birta. 

Jobb idOk hajnala hasadt Aradra es yid^k^re az 
1699-iki karloviczi b6kek5t6s ut&n. Az ipar 6s keresked^s 
emelkedett^ a lakoss&g folytonosan szaporodott. A v^ros 
antonomiai jogokat nyert; a yarosi bir6t s a tan&csoso- 
kat a kir. biztos jelenl6t6ben ^nmaga y&lasztbatta. A 
megye fij palot&t 6plttetett, tigyszint^n a v&ros is ixj v4ros- 
h&zat Neyezetesb epUletei kdz^ tartozik e korszakb61 m6g 
a marosi malom, a vendegld, a sorhdz 6s a tdgla-gydr. Or- 
sz&gos vdsd/rai sz. Piter 4s az. Pdl, toy&bb& sz. Demeter 
napj4ra^heti y&sdrai pedig cstlt(5rt5kre tttzettek ki. 

1706-ban Diakovics Aradou telket vett, melyen a g'6r. 
n. e. pttspOk sz^mdra nemsok&ra lak emelkedett. Azdta 
Arad gor. n. e. pttspOk szekhelye. — Mlg a v4ros ma- 
gyar £s n4met ajkti lakosai fdldmiyel6ssel ^s iparral, egy 
8z6yal polg&ri teenddkkel foglalkoztak : addig a vdr r&cz 
6r86ggel volt megrakva. A viros a m. kir. kamara fel- 
tigyelete al& yolt ugyan helyezve, m6gis a katonai v&r- 
parancsuok is lassank^nt mindig nagyobb befolydst kezdett 
szerezni a polgdri ttgyekre ; v6gre az eg^sz hatalmat ma- 
gdhoz ragadta. Hatalmaskodds4t tObb tok^nyes tett jelzi. 
Igy P* ft in6sz4rsz6keket a zsidoknak adta it, t(5bb pusz- 
tit 6s tanyit t(5rv6nyes birtokosaitdl erSszakkal elvevin 
idegeneknek adta el. A polg&rok ezen zsarnokoskod&st 
nem tttrhetv6n, a yiros folytonos panaszok, erOszakosko- 
d&sok, visszatorl^sok; gyilkoss&g 6s rabl&s szinhely6y6 
lett. Sokan megunvin e zaklatott 61etet 6nk6nyt mis 
helyre yandoroltak ki. V6gre annyira ment a zaklatis, 
hogy menleveleket (salva gvardia) 68 menhdzakat kellett a 
sanyargatott polgarok szimara kijelOlni. Ilyenek yoltak: 
a vdrmegyehdz, a Idkiszi lakok s a kir. kamara 6pttlete. 
Erne bajokhoz j^ult meg 1732 es 1738-ban ddgvesz, mely ARAD, EGYHAzI 8 EGY^B ^P&LETEIVEL. gQ 

a lakossAg kQzt pusztitott s az 1740-iki marhavesz, (Fd- 
hidn, Aradvd/im. Tort. I. hot. 9. — 12. 57. — 60. 13L 
— 137. II. — Keresztury, IL km. 217. I.) 

A tOrokOk kitizetese at4n Arad, Zar4nd, es Csan&d 
megy6k terlllete nagyr^szt a katonai kipcstdr kez^re 
kertilt; k^s6bb miDt kiDCSt^ri uradalmak haszonv^tel czi- 
in6n egyeseknek adattak ^t. Igy p. Arad, mely kir. ka- 
marai birtok volt, 1726-ban Raymund modenai, rheggidi 
68 mirandulai herczegnek adom^nyoztatott., ki azt eg6sz 
1740-ig birta, a midfin htitlens^g miatt elvesztv^n, mas 
csaladoknak volt k6nyteleii ^tengedni. Ezen ujabb birto- 
kosok kiJzUl val6 p. gyoroki gr6f Grdssalkovics Antal, ki 
alatt az uradalom fOhelye Mines volt. Medgyeg paszta 
bdr6 Sdndor' Mihdlyi lett, megosztva k(5zte 6s Baainyay 
Laszl6y Hordnyi G4bor 6s Gyurcsdnyi Imre k5zt. Ez utdbbi- 
nak KeriiUs paszt^n is volt birtokr^sze. Pankota puszt&t 
Andrdsy Zsigmond; Nagy-Szerindet bar6 Sdndor Mih&ly; 
Borosjendt b4r6 P4terffy ; Erddhegyety Kis-Jen6t 6s Hegydt 
Hordnyi G^bor; Batonydt Barinyay L4szld ; Nddahot 
Kdszonyi J6zsef; Sikld mezovarost Andrdsy Zsigmond; 
Misket Ferbeth Jdnos 6s Pilt Gyurcsdnyi Imre kaptik. Az 
illetdk azonban uem sok^ig vpltak ezen dj birtokaik 61- 
vezet6ben, mert akormany eloszlatv4n azon neh6zs6geket, 
melyek k5zte s a modenai herczeg kozt fenforogtak, ezzel 
1748. november 25-6n kib6kUlt, minek alapjan neki aztan 
1749-ben el6bbi javait is visszaadta. A modenai herczeg 
nemsokara 5r()k<5s n61kttl halvto meg, nradalmai a kir. 
kincst&rra visszasz&Uotak, s „arad modenai'* uradalom n6v 
alatt a kir. kamara &ltal kezeltettek. {N. E. A. 1482, cs. 
18. cs.) 

6-Arad 1826-ban I. Ferencz kirilyt6l szab. kir. vA- 
rosi jogokat nyert, sz6khelye mint emlitfik, egy gor. keleti 
ptispoknek, ugyszint6n a vdrmegyenek. Van egy r6m. kath. 
gymnasiwnia, melyben minoritdk tanitanak, tov&bb& vdrosi 
legdjabban redl iskoldja, romdn tanit6-k6pezd6je, katonai 
parancsnoks%a, s kamarai kqrm^nyzds&ga. 

Egyhdzi 6ptiletei koztil nevezetesebbek: a hajdani sz. 
Mdrtonrdl nevezett t&rsaskaptalan 6s pr6pQSts&g ; tov&bb&a 
minoritdk konventje 6s temploma, kik el6tt Aradon a feren^- gQ A CSANAdI I'DSPOKSia. 

cziek l)osiiy&k tartom^nya is birt zdrdaval. Van mig a pleba- 
niai templomon kivtH, melynek fl6kegyb&zai Otvenes 6s 
Sofronya, ugyancsak Aradon egy kdpolna sz. Fldridn 
tisztelet^re szentelve, melyet Jung Tamas 1752-beii 6plt- 
tetett^ s melyet ut6dai 1838-ban a patronatasi jog 6s 
k0telezetts6ggel egylitt a yarosi hat6s^gnak adtak 4t. 
Ozvegy SchweUer J6z8ef 1833-ban a Bold. Szilz tisztele- 
let6re szintdn k&poln^t emeltetett a temetfiben. Ezeken 
kivtil van in6g Arad megy^nek megyei kdrhdza, sz. Istvdn 
elsd apostoli kir&ly tisztelet^re szentelt k&poln^val. Ezen int6- 
zet a k6rhdzi alapbdl 6pttlt. V6gre van Aradon a gordg egye- 
sUlteknek is egy k&poln&jak. A kereszt. sz. Jdnoa tisztelet^re 
a szentelt k&polndt vdrmegye b^z&ban^ 1822-ben Arad megye 
sajit kOlts^g^n 6pittette. — Z7;--4rad! mezfivirosban van egy 
parochialis templom^ melyet a Lovdsz csal4d s a magy. kir. 
kamara javadalmazott, melynek v6dszentje a Bold. SzUz. 
— 1384-ben emlit^s t(5rt6nik Orodon sz. Pdter apostol 
egyhdz4r61; melynek megbjittat&s&ra Persthot Mih41y enge- 
d61yt nyert. (Schem. Cler. 1863. 55. 69. I. — N. R. A. 
1857. C8. 47. 8Z. — Act. Jes. Jawi\ 38. ca. 2. sz.) 

a) A sz. M&rtonr61 nevezett aradi prdposts&g es 

t&rsas k&ptalan. 

Magyarorsz&g nevezetesb k^ptalanainak ezen egyike 
Ologovdcz*) nevtl terUleten 0-Aradt61 keletfel6 mintegy 
h&romezer 16p6snyire dllott^ mit az ott mutatkoz6 omlad^kok 
6s romok is tanusitani l&tszanak. Eredete ismeretlen; tigy 
l&tszik azonban, bogy a XII. sz&zadban II. vak B6la vagy 
^Qdig III. Bda kir^ly alatt ismeretlen kegyur alaplt^. 
Innen n^melyek, mint p. FAbidn^ „Aradmegye leirdsa'' 
czimti mtlveinek (/. kot 94. I.) azt kQvetkezteti; bogy III. *) £ he]ynek Qloffovdcz neve azon 5 magas halomt61 sz&rma* 
zlk, melyek aid Frohw r6mai osdszdr az e t4jon vivott v^res 
fitkozetben elesett Sarmatdkat 277-ben temettetd. Vit^zs^gc^knck 
mintegy jatalm&ul sirhalmaikat 10 Idbnyira emeltetS s magas sir- 
emlSkekkel feldiszittetS. Ezen sirhalmokat 6b eml6keket a sarmatik 
anyanyelvttk&n aztdn Orodi vagy halmoknak nevezt6k el 8 pogioy 
vaU&snk szerint nagy tiszteletben tartottik. (Nagy^ Rep, Geoffr. 29, 1,) AZ ARADI PRtPOSTSiG S KAPTALAN. gj 

B61p. kiraly alatt elt Pal aradi pr^post egy s ugyanazon 
szem^ly Bela kiraly nevteJen jegyzdjevel, A f()6rv pedig, 
melyre tamaszkodik csak az^ bogy ez iddt&jban az aradi 
prtpostok egyszersmind kirdlyi alkorlatnokok is voltak; 
B61a kiraly n6vtelen jegyz6j6nek kora azonban m6g korint- 
sines oly apodiktikai bizonyossiggal meghat&rozva, bogy 
beMJle k6ts6gtelen k6vetkezm6iiyeket lehetne lehozni. Hogy 
az aradi pr6po8ts4g 1197-beu m&r 16tezett, kitiinik Im/re 
kirdly szabadalmi okmdny^bdl, melylyel Richard pr6post 
k^relm^re a k^ptalant mindazon javadalmak dvezet^ben 
megerdsit^; melyeket ez az erd6ii tdl vagyis Erdilyben s 
a Dun^ntdl falyak-^ puszt&k- 6s halasokban birt. 

Az aradi k^ptalan birtokai Arad, Temes 6s Zardnd 
megy6kben a KOrOs 6s Maros foly6k rnentin fekttdtek, 
tigyszit)t6n Erd61ybeii Feh6r- 6s Tordamegy6beii. Birtok^t 
k6pezt6k ii6vszerint : Arad varosa az egyh^zzal 6s virral/ 
Szent'Gyorgy, Bacchya, Czioih, sz. Ivdn, PapokfejSregyhdza, 
Mikelaka, Novdki, Segha, Vereth, Kis-Ker 6s miQdk6t Bd/rd ; 
tovabbi egyes r68zek Borosmegyeren, Szombathelyen, Kurta- 
fejiregyhdzdn, Gyula-Varsdnyban, Illy 4s- vagy Elesen; Iber 
puszta, Qerebenes, Bdlvdnyos- 6s Monostor-Laka nevft hely- 
s6gek 6s dfll6k. — A kaptalan birtok^hoz tartoztak m6g 
Kis-SdroB (Zarandban) 6s Szelevenynek (akkor Csongr^dban 
ma kill. Szolnok-, illet61eg Hevesben) egy negyed r6sze: 
v6gre Vonucz vagy Vomuk (?) Arad mellett, mely hajdan 
a kir^lyi ijAsz-mesterek (Areupalisteriorum regiorum) lak- 
helye volt. — Erd61yben az aradi k^ptalan birtok^t tet- 
t6k : AasundnSpe, Bodon, Kukulld, Akna, Sugmah, Lap ad 
Heren 6s Tordds nevii falvak. 

A pr6postsAghoz tartozott n6gy uradalom Torda vdros 
mellett az Aranyos ment6ii, kQztiik Bdbolna, hoi az egri 
kdptalan 1643. 6vben kelt regestuma^ figyszint6u az 156I-ik 
kir^lyi u. n. ^Regestum secundi subsidii'^ szerint Torda 
viros4n kivttl egy hosszd utcza vagy falu volt a SzentUlek 
ti8ztelet6re szentelt templommal. Hozz4 tartozott in6g 
Bucsvideke, hoi 28 h^zhelye volt, 6s Szent-Andrds-Videke 
Lippa mellett; hoi 24 h&zhelylyel birt. {Truiz, Aradvdrme- 
gye leirdsa. - Fejer, Cod. Dipl VII. 4. 67. 1. 5. 24L I. — VIIL gg A csakAdi pi'tspoks^g. 

6. 137. I. — N. R, A. 1686. cs. 2. sz. — Magyar Sion, 
VI. 23-30. I) 

Ezen pr6po8ts&g a k&ptalanaal egylitt rendesen orodi 
egyhdmak neveztetett. 1224-ben III. Honorias p&pa Joldn- 
iha magyar kirilyntoak^ ki az aradi egyh^zat ujra felszeatel- 
tet6, ngyanazt egyszersmind javadalmaz&s y6gett is aj4nU. 
1329-ben Bdhert Kdroly meger6sit6 kir&lyi el6deinek sza- 
badalmi leveleit; melyek szerint az aradi egyhdznak job- 
b4gyai, n6vszerint az erd61yiek, az erd61yi vajda 6s alvajda 
iteldsz^kei, toy&bb& a nemesek birdi 6s a ydrmegy^k kapi- 
tdnyai el6tt megjelenni nem kQteleztettek, hanem minden 
p(5r5s ttgyeiket az aradi egyh&z^ mint Mdesurok tisztjei 
eI6 kellett yiniii()k; kik aztdn az erd^Iyi yajda eI6 id6z- 
tethettek. {Cod. Dipl III 1. 461. I) 

Az aradi k&ptalan hiteles hely yolt^ s az u. n. isten- 
it^Ietek izz6 yassal yal6 tart&sara is fel yolt jogositva. A 
moh&csi csata utdn 1551 -ben a tordkok Arad y^rat elfog- 
laly&B; a k&ptalan^ melynek tagjai sz6tfatottak^ egesz 
1572-ig megmaradt. A mi jayadalmainak t()rt6net6t azdta 
illeti, az 1544-iki erd61yi orsz4ggyttl6s elhatirozd, hogy 
az aradi egyhdznak Erd61yben feky6 jayai Horvdth Mihaly 
gyulai kapitdnyt61 ely^tessenek 6s a kaptalannak yisszaadas- 
sanak, melyeket m6gis Horvath 1556-ban kirilyi adominyo- 
z&s utj&n yisszakapott. Az aradi pr6post 6s k^ptalan j($yedel- 
m6hez tartozott m6g azou 2000 darab s6^ melyet a kama- 
rai s6raktdrbdl 6yenkint kaptak. Sajnos^ hogy e tdrsas 
k&ptalan okm&nytdrdt a tor()k5ktdl yal6 161elemb6l yala- 
mely f5ldalatti ttregbe yagy sirboltba rejtett6k el, hoi 
aztdn igen sok irat tQnkre ment ; legnagyobb r6sz5k azon- 
ban szerencs6r6 in6gis a gyulafeh6ry&ri k&ptalan Iey61t4r4ba 
kertllt. (Lib. Reg. Eccl L 42. — Thurdczy Ldszld, 1768. 
207. I. — Pray, Hier. 1779. II. 59. ToHdn. tar. 11. 35.) 

Az aradi k&ptalan pr6po3tjair61, kik k5z61 sokan az or- 
sz&g korl&tnoki yagy alkorldtnoki in61t6s&g&t is yisclt6k,a k(5- 
vetkez6 sorrendet sikerlllt okm^nyaink nyomdn dssze&llitani : 
1 1 97-ben Richard ( Wenzl, Uj okmdnytd/r 1. 43. sz) 

1206-baii Godefned kir. kan- 

czellir (Cod. Dipl. III. 2. 464. I) 

1222-ben Tamds (Schmitth, Ep. Agr. I 125) AZ ABADI PR£P08TSAo S kJIpTALAN. gg 

1225-ben Capucci Jdnos, pi- 

pai kAplany (Ood. Dipl. IIL 2. 50. I.) 

1246-baii Albert (U. o. IV. 2. 439. I.) 

1256—1273. Benedek mester, 

alkanczellar. (Act. Clariss. Pos. 38. cs, 15. 

8Z. — Act, Clariss. Tyrn. 5. 
cs. 3. sz. — Cod, Dipl. IV, 
3. lt)4, 1 — V. 1. 63. I. — 
VIL 3, 2081. — Eccl Cam. 
68. cs. 222. sz. — Magy. 
Sion. III. 143.) 

1272-beii Omode {Cod, Dipl V. L 177. I) 

1273-ban Benedek {Schmitih, Ep. Agr. L 188.) 

1337-ben Berendi Janos (Cod. Dipl VIII, 6. 137. I.) 

1342-beii Morton (U. o. IX. 1. 68. I.) 

1343-baii Janos mester (Z7. o, IX. 6. 11. l) 

1347\ 

1367 1 P^terkiT.ksknGzeW&r (Act, Erem. de Lechnicz, C. cs, 

1377 1 22. 8z. — Fdbidn, Aradvdr- 

megye leirdsa, 1, 226.) 

1380-ban Miklos {Cod. Dipl. IX. 5, 412. I.) 
1384-bea Mihdly (Act. Jes. Jaur, 33. cs. 2, sz.) 
1387 6s 1388-ban Janos (Fdbidn, i. h. 237 is 247.) 
1388-baii Szentgy()rgyiJsik9})(U. o.) 
1431-ben Gyorgy (Fdbidn, i. h. 205. I.) 
1438-ban Benedek , alkan- 
czellar (Cod. Dipl XL 66, I,) 
1447-ben Istvdn (N. R. A. 1553. cs, 12. sz,) 
1476-ban Ferencz (Kovach, form, sol.szt, 177,1.) 

iKuthilich (masutt 

Evchylich) (Peterffy, ConcU, II 57, -> 
P6ter, Draskovich 
I GyOrgy lekdszQ- 

n6se ntdn (Eccl. Cam. 67, cs. 141. sz.) 

1581-ben Teperusich Laszl6. 

1586 -ban Caprino Antal. 

1593 ) -^ . .r^ X (Istvdnjfy, — L. Reg. Eccl, 

1595) ^'^'WDe'neter^ Llk 139. m) Upr» Balint 1610- 
l« kalocs. eraek {Katona. U. 73.) 
FJifiali D&rid Pil, 
lG30-tdl kezdve 
Teszprimi pttspOk (Rdka, Veszpr^it. 
lap.) 1 1630-bao Eyty D^ues 

1638-baa SntJtne^ Male 

IMS-ban Poagay Miklds 

16SI-beu Balaata Pal {Szi'orenyi ) 

(U.a.) 

{U. as) 
{Eccl. Cam. 67. 1712-beii Miirtonffy GyOrgy ff7. o. 142. sz.) 

b) A minoritak tirsh^za es paduai sz. Ant 
tiszteletere szentelt templomtik. 

Erea zardanak alapittijAro! s alapitasi everiil Bi 
biionyosat sem tudbatni. A tfirOk idok uUn 170^-bet 
eDiltti>a tf>rt<5nik az aradi minoritAbriil. Nehany 6vvel 
ft sArdtt lakiii az orsza^oa zavarok miatt niencktUui v 
kdnyleleuek, de 17L'5-beii ism^t visszat^riefc. Rdgi t 
kei 6 zardanak ea templomnak azon 5t harang, mt 
a temploni 8 til niagas tomyiban vannak, a mely 
kiSvetkezii fbliratok olvashatdk, 68 pedig a legoagyobbi 
^Ad' glorlam tt, Trinitatie pro Ecdesia Ord. Minor. 
ventualium Aradieneium suh Gvardiano A. R. P. M. 
roh Sedlmayer, Josepkiis Jusztel fudit me, SpectaUlis Do 
Kactamak (Edetshacher Szvegye) in Hon. S. Elisabt 
IHvi Francigci et Antonii, iv/mptibus Buis curavit me 1', 
— Ugyanezen m^g erne vers is olvaahatfi ^Sabalha cl 
Funera plaiigo, Fvlmina frango, Excito lentos, dissipo 
tos, domo .cruenlog." — A masodik harang felirati 

a Domini 1724. fui fuaa. Anno 86 pulsata, r 
I 1811, refvia," — A harmadikoa ezen felirat 
^Dvrch J-ohann Brtinner in Ofen bin ich nmgegossen 
den 1770." — A negyediken „Me reausd avit Anna 
kiarta 1822.' Az Stfldiken v^gre, mely figy latszik 
^egrSgibb, egy kereszt latbatd alul 
i Christe mis«rere nobis", kisafi to A mtnoritAk tarshAza. (55 

wfif. Anna ora pro nobis.^ (Fdbidn, L m, IIL ?.) — Nagy 
j6tev6je volt az aradi minorit^knak n6hai bir6 Jdzsi- 
kdnS szttl. Kdlnoky gr6fn6, ki 1749-ben halala elott, mely 
eroszakosan t()rt6nt , alamizsnakent s kegyes alapiivd- 
nyul sz. misekre ing6sagat hagyomdnyozta. — A piduai 
^z. Antal tisztelet^re 1710>beii^ az akkori minoritak buz- 
g6s4ga foIyUn egybegyttlt almizsn&kb6l 6ptilt templomban 
jelenleg a gvardidnon kivttl 9 szerzetes atya mtlktJdik, 
kik egyszersmind a v^osi elemi iskolakban tanit6k. {N. R, 
A. 976. C8. 44. 8Z. — Schem. Cler. 1836. 55. 159. U.) 

c) A ferencziek kapisztr&ni tartom&nyanak 
sz. J6zsefrol nevezett t&rsMza. 

A kapisztrdnusok, kik Aradnak a minoritdkndl x& 
gibb Iak6i; middn 1551-beii Ivppai zdrdajok, sdt eg6sz 
tartom^nyuk a t3r5kok ^Ital feldulatott, reszint Radnd/ra 
r6szint Aradra menektiltek. Ez ut6bbi helyen azt^n 
1705-ben tarsb^zat 6s templomot ^pitettek a Bold. Sziiznek 
mint Angyalok kirdlynejdndk, es 8Z. Ferencz 8tigmatisati6- 
j^nak tiszteletere. Templomuk egyszersmind parochiai egy- 
hdz volt. — Miutin 1764-ben a zirdival szemkozt fekv6 
Maros partjan uj erossig 6ptilt, 1775-ben kirdlyi b6keztts6g 
folyt^n a tfiszomszedos zdrda oldala mellett is fSnyes 
templomot epitettek, melyet, minthogy II. J6zsef cs^sz&r pa- 
rancs4ra az el6bbeni templom a regi v^racscsal egytitt 
lebontatott; 1780-ik ev augusztus 15<en vettek &t a sz. 
ferenczi aty^k. 

1789. 6ta a ferencziek sz. Jdzsefrdl nevezett tarsh&zuk- 
b61, melyben nevezett 6vben 10 ^Idozar 6s egy laikus testv6r 
volt; a hadtigyminister v6dn(5ksege ala helyezett v4r6rs6gi 
pleb^ni&ban lelk^szkedtek, s az aradi n^piskol^ban tani- 
tottak. K6s6bb szamuk leapadt, tigy bogy 1853-ban m&v 
csak 4 dldoz&r volt az aradi ferencziek z4rd&j^ban (Cse- 
vapov, Recens. XI. sz. 379. 1. — Schem. Ord. 1853. 22. I.) RUPP, BGYH. IKTifeZ. — III. gg . A CSANADI PfJSPOKStG. 4. §. 
B I Z E R E. 

A. bold. Sziizr51 nevezett benczes ap^ts^g. 

Neh^z &s cz6lomiiak taldn nem eg^szen megfe]el6 do- 
log ezen apits^gr61 ^rtekezni, melyr61 maga Czinar is (/. 
284.) e szavakkal : y^Hujua nee origo, nee locus satis nosdtwr,^ 
k^nytelen el fire kijelenteni, hogy miod eredete mind hely6- 
rfil mitsem tudott felfedezni. Nem lesz teh^t^ azt hissztik; 
folOslegeS; sem eg6szen irdektelen, legalabb az egyhizi 68 ba- 
zai tort6net iroinak n6zeteit egyszerilen elfiadnunk, melyek, 
babdr az adatok biztos utmutatas^nak bidny^ban egy- 
mast6r messze el4gaz6k iS; m6gis sok tanulsagos dolgot 
tartalmaznak. 

Czinar a fttWei apatsagot PdzmAny ut^n (PSterffy, Con- 
cil. Beg. Hung. 11. 273.)^ Aradmegy^be helyezi, s hogy az 
ap^tsag tOrteiiet^beii miitatkoz6 nagy ttrt bet(5ltse, a hen^ 
czes rend t9rt6net6b6l felhozza, hogy 1342-ben Sigfrid 
Garam-melletti (de juxta Gr6n) apat mint a vilagi kezekre 
kerlilt benczes monostorok 6s javak visszaszerz6s6re ki- 
kuld^tt gondnok, a klusvd/ri, grabi, holcsi 63 monyorodi 
ap^tokkal k()zgytil6st (Capitulum generale) tartott, mely- 
ben azt hat^roztik, hogy a gyUl6sben k6pviselt monos- 
torok 400 aranynyal egym^s kSzit ardnylagosan meg- 
osztva jaruljanak az elidegenitett szerzetesi javak vissza- 
szerz6s6hez. Ennek folyt^n emliti, hogy a hizerd apAts^g 
az orsz^got elarasztd tdrQkok alatt elpnsztalt^ nem hagy- 
y^n maga iitdn m4st mint szomoru eml6ket 6s hajdani 
6ptlleteinek n6hiny omladoz6 maradvdnyit. 

Balasy Ferenez, ^A hizerei apats^g" czimtt 6rtekez6- 
s6ben, {Magy. Sion, VI. 336—350.), n6zet6t igy fejti ki: 
A hizerei ap^ts&g els6 kirdlyaink alatt vagy legal^bb a XII. 
sz^zad elej6n nyerte alapittat^s^t. Hoi, Aradmegy6nek 
mely r6sz6ben feklldt, nem tudhatni; de Fibi^n G^bor 
vagyis ink^bb Trutz Istvdn „Aradv4rmegye leirisa" czimtt 
k(Jnyv6ben azt v61i, hogy ezen ap&tsig 6-Arad virosa mel- BIZERE, BENCZ^S APAtsAo. gy 

lett; Csicser nevfl szigeten feklidt, hoi nagy kiterjed6sti kd- 
b61 rakott alapfalak voltak lithat6k. Ezt litszik bizonyitani 
a t6lyi (titeli ?) kdptalannak 1428-ban kelt levele Zsig- 
mond kir^lyhoz, melyben a kir^lynak jetent6st tesz, 
hogy a hizerei 6s aradi papok hatdrs6rt6si tigy6ben eljar- 
tak^ s egyfeWl a hizerei bencz^sek fOldmivesei birtokdn, m&s 
feldl az aradi kaptalan Molndri pusztajdn ejtett er6sza- 
kos hat^rs6rt6seket kiigazitott^k. Ezen v61em6nyeii van- 
nak : Fenyes Elek, (Magyarorszdg Statistikdja, 1839. IV. 467.) 
6s Oltvdnyi Pk\, (A csanddi pnspoki megye birtokviszonyai, 
Szeged. 1867. 89. I.) 

Fentnevezett BaUsy az im6nt el6adott pontban 6rin- 
tetteket j6l meglatolya helyesen azt mondja, hogy a 
moiidottakb61, az illetS k6t helynek, melyeknek lak6i kSl- 
csOnSs hatars6rt68t k(5vettek el, toszomsz6ds^gaii ^^ivttl 
egyebet kOvetkeztetni nem lehet; s ezeknek alapjan ni6g 
korantsem lebet azt allitani, hogy a hizerei apatsag Csicser 
sziget tertilet^n fekttdt. Hogy ez mint k6ts6gbevonhatIan 
t6ny megallhasson, vagy azt kellene bebizonyitani, hogy 
Csicser szigeten valaha Bizere nevti falu volt, vagy hogy 
Csics6r hajdan Bizer6vel egy s ugyanazon helyet jelen- 
tettC; s a bizerei ap^ts^g6 volt. Baldsy ellenkezdleg Csi- 
csirt az aradi kaptalan birtokdnak tartja 6s pedig az6rt^ 
mert mid6n Rdkdczy Zsigmond, erd61yi fejedelem, 1606-ban 
a kaptalan megszUntet6se ntan 0-Aradot a szomsz6dos 
pusztdkkal, teh^t Csicserrel egytitt r&cz hiveinek adoma- 
nyozta, vilagosan azt monda, hogy mindez Arad hatara- 
ban, illetdleg terttleten fekszik, 6s az aradi uradalom j^ru- 
I6ka. — Innen Utszik tehat, mennyire alaptalan azt alli- 
tani, hogy a csicseri ap&ts&g Csicser sziget terttlet6n fekttdt, 
vagy hogy az itt l^that6 fali maradv4nyok a nevezett 
ap4ts4gDak romjai. 

Eg6szen m^s n6zetben van Mogyordssy Jdnos. Bi- 
zet4t, melynek nev6vel ma m^r sehol sem tal^lkozunk, B6- 
k6smegy6be; Gyula mez(iv4ros taj^ra, n6vszerint ennek 
szent'Benedek nevtt pnszt^ja mell6 helyezi, melylyel, dgy- 
mond, ez ap&tsdg 8zomsz6do8 volt. Pauldnyi J6zsef, {Oytda 
hajdan 6s most, tbrteneti, statistikai vdzlatok, Gyula, 1858. 
105. Z.) ugyanezen n6zetet vallja, s tobb okmanyt hoz fel 

5* ^g A CSAnAdi PrSPOKS^G. 

klilQnf^le sz&zadfo61^ melyek szerint a bizerei ap&ts&g ne- 
v6t Gyula mez6varos Bizere nevtl terttlet6t61 kapta, s a 
gyulai v^rban temploma volt, valamint alapitvanyul sz. 
Benedek nevtt pusztat birta. — Ezzel teljesen (5sszehang- 
zik Syiegel Ignacz n^hai gyulai pl6b4nos v6lem6nye. Sze- 
rinte Gyuldn mkt szent Laszld idej6ben volt a bencz6sek- 
nok egyh^zak, mit a Gyula hatdraban fekv6 sz. Benedek 
nevtt puszta is bizonyitani latszik. Bizere teh^t Gyula 
mezfiviros mellett fekttdt, mit P^ztiaiimak illlt4s4val, mely 
szerint Bizere Aradmegy6ben fekiidt volna, igen sz6pen meg 
lebet egyeztetni, — tudjuk ugyanis, bogy r6gente Arad- 
megye a mai B6k6sriek jd nagy r6sz6re kiterjedt. 

S igy, a mennyire lebet, megbatarozv&n ezen apjit- 
s&gnak fekv^s^t, most eredete-, alaplt6ja- s tov^bbi viszon- 
tagsdgair61 kellene sz61nunk. Mindezekrdl azonban semmit 
sem tudbatni. Csak egyetlen egy XV. sz^zadi okm^nyt 
talaltunk, mely szerint azon iddt^jt bizonyos Antal volt 
bizerei ap4t. Az tlgy, melynek alkalm^bdl neve az illetfi 
okminyba bekertilt, a k5vetkezd: i471-ben gtihi Orazdg 
Sebesty6n egyfeldl, M^k fia Mih&ly s ennek veje Mik- 
Usy Demeter m4sfel61, az aradi kaptalan eWtt szerz6d6sre 
leptek. Orszdg Sebesty6n a Mdtra aljin Gyarak falu felett 
fekvd dormdli sz611ej6t, melyet Antai (bizerei) ap&tt61 per 
utjan visszavett, nevezett szerz6d6 feleknek adta 5r5k bir- 
tok fej6ben; ezek viszont magukat 6s ut6daikat, Orszdg 
Sebesty6n Kovaszincz nevtl birtokd^n (Aradmegyiben), 200 
arany forint bttntet^s terhe alatt, (JrOkos szolg^latra k(5- 
telezt^k. Hitel. {N. E. A, 1655. cs. 7, sz.) 

- 5. §. 
E G R E S. 

Gziszterczi-rendu, B. Szlizrdi czimzett ap^tsag. 

Martfene Edmund tanus4ga szerint (Thesaurus anec- 
dotorum czimfi mttv6ben) Egres, hoi a ezisterczieknek 
ap&ts&guk volt, m6g Egris, Egrus, Aegris, Agris is Hegre 
nevek alatt fordul el6 a r6gi okminyokban. 1179-ben III. 
B61a kiraly alapitotta, s Francziaorszigb61 a poniignei anya- EG^ES, CZI8TERCZI APATSIg. gO 

« 

hizb61 behivott cisterczieknek advan ^t, kezdetben amaz anya- 
apdts^gnak volt fidkja. Miutan 1187-ben a monostor ^s 
templom teljesen elk6sz1ilt, lassank^nt virdgz&suak indalt, 
s Magyarorszag valamennyi czisterezi rendtt monostordnak 
anya-int6zet6v6 vdlt. N6melyek) miat Sartori {Czistercz 
Biszt. 1137.^ I.) alapittat^s&t 1220-ra teszik ; m^sok annak 
idej6t bizonytalannak tartjak^ s majd III. B6Ut, majd Im- 
ret, majd 11. End/ret emlitik alapiWjiul. {Bd/rdny, TorontdU 
Vdrmegye hajdana. 1845.) 

. A mi fekv686t illeti, Egres Csan^dt61 birom m^rt- 
fdldnyire ToroiitAlmegy6ben fekszik. A monostor olyan 
y&racsszer(i ^plilet volt, milyeneket a tatdrok beUtesei 
ellen szoktak azon a yid^ken ^piteni. Hogy a cziszterczi 
rend6 volt, Manricus a vatik&ni regestumokb61 6s III. 
Incz^nak p&pas&ga harmadik ^v^ben (1219.) kelt egy le- 
vel6b6l bizonyitja. 

Els6 ap&tja volt Hugd, belga sz&mazasa, kit maga 
IIL B61a hivott Magyarorszdgba, s mint a cisztercziek 6v- 
kdnyvei mondjak; azzal blzott meg^ bjogy a monostort 
berendezze. E6s6bb II. Endr^t^ kit az egresi ap&ts4g ma- 
sodik alapitdj^nak tartanak, III. HonoriaS;, 1124-ben kelt 
leirata ^tal arra k^rte fel; hogy nevezett monostort 6s 
szerzeteseit a rabl6k is pusztltdk ellen kirdlyi hatalmdval 
megv6deni igyekezz6k. Ugyanezen pipai leirat megerOsite 
ama cser6t; mely II. Endre alatt jott 16tre^ s mely dltal 
ez ap&ts&g oly birtokoknak lett nrA\k, melyeknek na- 
gyobb haszn&t vehette mint a kiraly. {Cod. Dipl. III. 1. 
451. I.) 

M48k6p 6rzett IV. B61a, II. Endre fia. 6 1236. k^rlil 
az ap^ts4gt61 namely uradalmat visszavett; azzal okada- 
tolv&n tett6t^ hogy atyja gondatlan sdt pazar gazd^Ikod^sa 
a szent korona s a kiralyi v4rak birtokait az orsz^g 
megk^roslt^s&val ' egyeseknek szokta volt oda adom&- 
nyozni. 

Az egresi monostor egym&s xit&a t5bb fidk-int6zet- 
nek lett alapit6jav&. Igy p. a sz. kereszlrdl nevezett kersei 
s a d^zai cziszterczi rendti hazak6 a veszpr6mi egyh^z- 
megyiben, vagy mint masok v61ik, a kersi, korsi vagy 
gorsai haz6 Csongradmegy6ben , tov&bb4 a kereszturie 7Q A C8ANADI PUSPOKStG- 

most puszta Barany^ban; Magyarorazag hat&rain kivfil 
pedig az orlei 68 londolai h4zak6. — Egrea jelenleg a 
rdcz'szent'peteri plebdnia fi6k-egyh4za. (JETccZ. Cam. i/rreg. — 
Schem. Cleri Csandd. 1863, 53, I,) 

Az egresi ap4ts^g, kiv^lt a tatdr-j^r&s alatt, sok 
viszontags^gon ment keresztUl; tanasitja ezt Roger a si- 
ralmas vers ir6ja ismert mtly6ben (Carmen miserdbile, cap, 
XXXVil.) besz^li, hogy a tatdrok 1242-ben Arad 68 Csa- 
nad fel6 vonulv^n, utjokba ejt6k Perg-Ujfalid, melybe 
70 fala lakosai futottak (5ssze; — s a czisztercziek egresi 
monostordt, hova; mint j6l megerOsitett erddbe, szint6n 
szdmos^ nemes f6rfiak 6s ndk menekttltek. Eleinte ugyan 
b6k6ben hagytak a tatd/rok, s tov^bb mentek^ de miut&n 
az eg6sz kQrny6ket elpusztitott&k^ nagysz&md rath6n; ktin 
6s magyar fogolylyal visszat6rtek, s a magyar foglyokat 
mint ebeket maguk el6tt bajtva, dorongok-, fejsz6k- 68 kar- 
dokkal sorra gyilkoltak. Egres al& jov6n, 08troml6 g6pei- 
ket a monostor falainak neki vetve, r5vid id6 alatt urai 
lettek az apatsagnak s a benne tart6zkod6knak. Gsak neb^ny 
szerzetes menekttlt meg. A f6rfiakat kegyetlenttl legyilkol- 
tak^ a nfiket 6s hajadonokat ^Uati dsztQneiknek fentartot- 
Ukk, s y6rrel festett utjokon tov&bb mentek pusztitani. 

Hogy az egresi monostort, — mely az aa^acBai mo- 
dor^ban volt 6pitye; de ann&l, klilQndsen a fold alatti r6sze-^ 
ket tekintve, sokkal nagyobb volt, — a tat^rok eg6szen 
el nem pnsztitottak, Henszlmann, ki kutat^sait ide is ki- 
terjesztette, onnan kQvetkezteti, mert a monostor 6s tem- 
plom, mely az araesain^l sokkal nagyobb volt, mint a 
meg fenn4116 r6szek mutatjak, szil^rd k{$anyagb61 6pUlt, 
mit a 14ngok nem szoktak foIem6szteni. 

E6mer F16ris ]deg6szit61eg Henszlmann 8zavaihoz 
(Arch. Ertes. 1870. 2.fUz. 56—68. 1.) allitja, hogy a templo- 
mon tul 500 16p6snyire iaragott k5veket taUlt, melyek 
a Y&r falaibdl val6k; tov4bb4 olyan t6gl4kat, milyenek 
a rdcz'szent-p^teri uras^gi 6ptilet ndvar^n igen sz6p dara- 
bokban lithat6k. Petru-Pecska^e 6s Jepta-Csonha hely86- 
gek k6zel6ben pedig k(i-maradvAnyok s mArviny oszlop- 
t(3red6kek Mthatdk, melyek mind ezen ap&ts^g templo- 
mab61 val6k; kQzfilUk tQbbet Molndr P&l le is rajzolt. KLADOVA, pAlOS KONVENT. 7 J 

A2 egresi apdtsag ^s monostor m6g arrdl is neve- 
zetes, hogy Joldniha 11. Endre kir^ly m^sodik neje, k6- 
s6bb pedig 1235-ben maga a kir41y is itt Idnek elte- 
metve egy igen diszes maazoleamban. A budai Er6nika 
ezzel ellent^tben azt mondja, hogy II. Endr6t N.-Vdradon sz. 
L4szl6 labai mell6 temett^k el. Ezen ellenmonddst Katona 
{Hist, pragm. I. 736. I.) tgj v61i kiegyeulithettoek, ha 
fblveszszllk, hogy Endre kirily test^nek csak r6sze, p. 
szive temettetett el Nagy-Vdradon • mib61 aztin (5nk6nt 
kdvetkezik; hogy tQbbi r6sze az egresi mauzoleumban ti- 
tetett nyugalomra. 

tijabb iddben az egresi ap4ts4giiak csak czimSt szokta 
adom^nyozDi a kirdly. Ily czimzetes egresi apatok yoltak : 
Kiss JdnoS; ismeretlen 6vben 6s Ujvdry Gergely k6szegi 
pleb^nos^ ki szint^n ismeretlen ^vben neveztetett ki 6s 
installaltatott. (EccL Cam. 69. cs, 25. sz. 4s mndezetl.) 

A mi y^gre az egresi apdts&g nradalm^nak s birto- 
kosainak viszonydt illeti, erre n6zve csak az 1808-ban 
kelt kir. kincst^ri szerz6d6si okm^nyt emllthetjttk fel, 
melynek erej6n61 fogva az egresi uradalom Torontilban, 
Szapdry J6zsef gr6f kez6re ment ^t Bdholna, Kajdna 
paszUk6rt 6s komarommegyei hanai birtok^nak r6sze6rt^ 
melyeket a kir. kincstarnak engedett at 400,000 frtrdl 
sz616 ad68lev61 megsemmisit6se mellett egyen6rt6k fej6- 
ben. (N. R. A. 1787. es. 9. sz. — 1882. cs. 15. sz.) 

6. §. 
K A L D V A MOST KLADOVA, 

Sarl6s Boldogasszonyr61 nevezett p&los konvent. 

Nem messze Aradt61^ Lippa mellett 6jszak feI6; az 
aradmegyei hegyek k5zt fekszik Kladova, egy v4r romjaival, 
melyet a romto ajku lakosok Csataczelnek vagyis kis varnak, 
y^racsk&nak neveznek. Itt m&r a XIV. szdzad elej6n Skpd- 
losoknak tdrsh^uk volt. Alapit6ja s alapit^si ideje eg6szen 
ismeretlen; tgy 8zint6n megszUntenek kdrUlm6nyei is. A 
kalodvai pAlos tarshaznak 1308-ban Saronylen Mihaly egy y2 ^ CSANADI PUSPOKStG. 

telket, 1332-ben Bok P6ter Demjen hegy^n egy szfillfit 
adott el. A rend ^vkOnyvei k^sfi^b is tesznek emlit^st a 
kalodvai tirshizrbl, 68 pedig 1359-ben, melyben Nagy 
Lajos namely Kalodva alatt feky6 fbldekre yonatkoz6 ado- 
many oz&sa emiittetik 6s Gyongy'dsynil 1388*ban {Benger, 
Chronotax : kizvraiban, V.fej. LX. az. — EccL Com. 67. cs. 1. sz.) 

A kalodyai tdrshaznak az emlitetteken kivlil m6g 
m&s birtokai is voltak 6s pedig 1441-ben: Fdl perjel- 
s6ge alatt aradmegyei Mdrtonyban birt egy majorsdgot 
t5bb hizhelylyel 68 kerttel, melyeket Zsigmpnd kirilytdl 
kapott. Ezen birtokra vonatkoz61ag, minthogy azt Fej^r- 
egyhdzy Ferencz 6s J^nos elfoglalt^k, Hederv&ri LOrincz 
nMor az aradi k&ptalanhoz pa^ancsot kUld5tt le. 

1458-ban SzUdgyi Mihaly a t&rsh4znak adta var-* 
jasi birtokdt (Aradban); a mely adom^nyz^st M4ty4s ki- 
Y^lj 1472-ben 6s 11. Ul^szl6 1499-ben meger6sitett6k. — 
1466-ban Fejiregyhdzy Bdlint moHonyi birtok^t a kalodvai 
pilosoknak orOk aron eladta. -— 1493-ban Dordancz GrySrgy 
6s Bertalan hiteles vallom^st tettek le a fel61; bogy 
Szilassy Bern^t a kalodvai konventnek Gerhdn, ZaLY^nAme- 
gy6ben, birtokot hagyomanyozott. — 1501 -ben II. UUszl6 
uj adom^nyz^s czim6n megerdsit6 a p^losokat a szombat- 
helyi ma szabadhelyi birtok r6sz6ben, melyet K4ry Balazs 
S61ymos v&ra kapit^ny4t61 kaptak. Ezen birtokot k6s6bb, 
1511-ben a p&losok Jaksita Marknak eladt^k, mely elide- 
genit6s ellen i517-ben nyilatkozott az aradi kdptalan; 
1519-ben pedig Veghedy Imre, gyulafeh6ry^ri kanonok, 
lelke nyugalma6rt teljesitendd drdk misemond&s czim6n; 
droki birtokr6sz6t (Unghban ?) szint6n a kalodvai p&losok- 
nak adom&nyozta, mi II. Lajost61 meger6sit6st nyert. (Act. 
Conv, egyetl. c». h Eccl. Cam. i. h. — Fdhidn, L 124. 208. I.) 

Hogy Kladova (Kalodva) az aradmegyei vildgosi v^r- 
hoz tartoz6 birtok volt, kitlinik M&ty&s kiralynak 1464-ben 
kelt adom^nyz6 level6bdl, mely Vildgos var&t a hozz& tar- 
toz6 arad- 6s zar^ndmegyei birtokokkal egylitt^ n6vszerint 
Kalodvapatakdt 6s Kdpolndt, (ez at6bbit Biharban), Bdthory 
Andr&s-; Istv&n- 6s L^szl6nak adom&nyozta, kik azt az 
aradi k&ptalan elOtt, Pal 6s Mikl6s testy6reknek s 6r5k5- 
seiknek adt&k at. A B4thoryakon kivUl m6g a lindvai KL'ADOVA, pAlOS KONVENT. HO 

Bdnffyak is birtokosok voltak a viUgosi 6s s61ymosi ura- 
dalmakbaii; mit onnan k^vetkeztetek^ mert M^tyas kirdly 
meger6sit6st adott azon osztozkodashoz, mely e k6t cSa- 
l^d k5zt Vildgoa 6s Sdlymos v^ranak egyes birtokaira ii6zve 
tdrt^nt. (N. R. A. 278. cs. 28. az. — 645 ca. 18. sz. — 
1024. 6. 8z.) 

Mily ertlyesek voltak a kalodvai p^losok jogaik v6- 
delm6ben, mutatja Aradmegye bir6i v6gz6se, mely Ddczy 
L&szl6tf ki ellen a kalodvai p^losok namely hatalmas- 
kodasi t6nyek miatt panaszt emeltek 1477 -ben, meg uem 
jelen^s miatt in contumaciam elit^lte. (Ered.) — Ezen it6- 
let utdn 1497-ben Aradmegye tdrv6nyszeke elfitt b6k6s 
kiegyez^s jOtt 16tre a kalodvai p41osok 6s n6hai Ddczy 
Imre ozvegye, Margit asszony k9zi. Vonatkozott pedig 
ezen ligy a D6czyak dezki jobbSgyainak a p4losok mdr- 
tonyi uradalm&nak szant6fdldein elkQvetett er6szakoskoda- 
saira. Hit. mds. (U. o. 1655. cs. 35. sz. — 1658. cs. 
35. sz.) 

A k5vetkez6 sz&zadban Erd61y hatalmaskod6 fejedel- 
mei, mint Magyarorsz^g szomsz6dos r6szeinek urai; Vildgos^ 
Sdlymos 6s m&s v4rakhoz tartoz6 uradalmak fol5tt is k6- 
ny5k-kedv6k szerint rendelkeztek. Igy 1645-ben IL.Rdkdczy 
GyOrgy fejedelem beleegyez6s6t adta, hogy gagyi Kirdly 
Anna, Petnehdzy Istv4n ()zvegye, birtokaira vonatkoz61ag, 
— melyek val^nak, Syri (Vilagos) mezdvaros, Galsa, 
Kdsa (?) (Aradban), AUd-, Felsd-^ Kdzip- Kalota (Biharban)^ 
Pdnkota, Kdzmer, Sz. Kereszt (Aradban) s mas falasi 6s 
pusztai birtok, s a zempl6nmegyei hajoni vdr, melyeknek 
nagyobb r6sz6t emlitett Szvegy — Bethlen 6abort61 38,000 
magyar forint6rt b6rbe kapta, — szabad rendelkez6si, ille- 
tdleg hagyomanyz&si joggal birjon. Kelt i. 6vi m^rcz. 20-&ir 
a gyulafeh6rv^ri kdptalan hiteles pecsetje alatt. (U. o. 766. 
cs. 64. sz.) 74 A CSAnAdi PUSPOKS^a. 7. §. 
L I P P A, 

kamarai y&t ds mezovdros, a sz. ferencziek 

zard4j4val. 

Ezen mez6y4ros Temes megy^ben, a Maros partj&n^ 
TemesY^rtdl ^jszak fel^ 5t m^rtfoldnyire fekszik. Lakosai 
jobb4ra n6met ajkuak 6& rom^nok. Gsinos vdr^t^ mely haj- 
dan a marosvid^ki varak k($zt eldkel6 helyet foglalt el, 
R6bert Kdroly 6pittet6; M^ty^s kir^ly pedig az 1462-iki 
b^kekCt^s szerint GHskra cseh vez^rnek adta. K6s6bb 
Gydrgy hrandenlmrgi 5rgr6f- 6s II. UUszW n6v6ret61 vald 
nnokdjanak kez^re kerlilt, ki aztan erOsebb falakkal 6s n6gy 
er6ditin6nyiiyel megdjittatd. Mir a torok korszakot meg- 
el6z6 id6bea sokat szenvedett; middn pedig 1551-ben a 
t5r6k5k bev6tel6re kdzeledtek, Pethd Jinos vArparancsnok 
gyivdn megszt)kv6n v6dtelen pr6d4ul hagy^ a tOrOk csor- 
d^knak. 1527-ben Zdpolya Janos birtokaba kerlilt, kit61 a 
tOrQkdk visszayett^k s hatalmukban tartottak eg6sz 1688-ig, 
mely 6vbea Ca/raffa visszafoglalta. {Bel, Comp. g^ogr, 
260. I.) *) 

Lippanak, mely Z&polya alatt sz. kir. y&ros yolt, 
k^sdbb pedig kamarai ydrossa lett, a XV. sz&zad 6ta t()bb 
nra yolt, kik kdzttl kQyetkezfi csaUdok, a. m. a Hagy- 
mdsyak, Orszdgok, Bdnffyak, Perinyek 6s m&sok ney^yel 
talalkozank. — 1440-beu a budai k^ptalan a adlymosi 
uradalomba, Lippa mez6y^ros4nak s m^s marosmenti ura- 
dalmaknak birtokaba, melyet berekz^i Hagymdsy L&szld 
hfltlens6g miatt elyesztett, gtithi Orszdg Mibalyt 6s J^nost 
igtatta be ; {N. R. A. 402. cs. 29. sz.); azonban mdr 1446-ban 

*) Bel szerint a lippai vdrnak 1682-ben 4 kapaja volt, a 
radnai, hoi S, a temeavdri, hoi 10, a belao, hoi szintSn 10, s a kiilab', 
hoi szint^n ugyanannyi katona dllt 6rt, kik a hidvSgSn a vdmhdz 
mellett ley((, szdmra n^zve ugyanannyi gyalog ^s loyassal egyUtt u. 
azon 6y april 13-dn 9990 frt dijat kaptak. (Fdbidn, Aradvdrmegye 
leirdsa. 1835, 65. I.) LIPPA S A SZ. FEBENCZIEK zArdIjA. 75 emlltett Hagymdsy L^szl6nak L^8zl6 fia 68 Mikl6s testv6re, 
ugyldtszik, ism6t birtdk, a mit amaz elvesztett ; mert ugyan- 
azon 6vben 6pen a budai kdptalau el6tt Sdlymos vdr^t 6s 
lippai birtokukat zdlogal 6s 5r5k birtokul Hunyady Jdnos 
korm4nyz6nak adUk it. (U. o. 646. ca. 6. sz.) 

Az als6-lindvai Bdnffyak lippai birtok4r61 a kSvet- 
kez6 okminyok tanuskodnak: 1473-baii kelt Mityas ki-- 
r41y rendelete, mely megparancsoU, bogy az Aradmegy6- 
nek hat6sigat61, Bdnffy MikWs 68 Lippa viros polgirai 
kOzt ftlmerttlt p9r5s dolgok elint6z6s6re kikttldQtt bizto- 
sok, a kir. szem61yn5k- 6s a kir. kuria birijinak fSjegy- 
z6ivel egylitt ill6 tisztelettel fogadtassanak. Ered. {U, o. 
590. C8. 28. 8z.) 

1475-hen az aradi k&ptalan jelent68e szerint, als6- 
lindvai Bdnffy Mikl6s 68 Jakab ellen vizsgilat t6rt6iit, 
melyre dengelegi Pongrdcz Jinos 6s Kerewy FldrU, lippai 
y^rparancsnok s nehiny csel6dj3k, az Ahd- Kalothdn Iak6 
Bdnffyak n6mely tagj^nak beb6rt6n0ztet6se 6s Sdlymos 
vdra parancsDokanak megyer6se miatt; toy^bbi Losonczy 
Liszl6 6s Isty^Q, a mezthi (talin meziadi^ Biharban) jobbi- 
gyokt61 erdszakkal elyett 40 barom elhajtasa 6s a pankotai 
foldmiyel^k term6s6iiek elhordisa miatt megid6ztettek. 
{TJ. 0. 1556. cs. 33. sz,) 

1487-ben Mdtyds kirily parancsot kllldOtt Aradme- 
gye nemeseihez; hogy Ddczy P6tert 6s Jaksits Istvint, ki- 
ket, mint kiralyi biztosokat, fels6ge ellen Bdnffy Miklos 
^tal elkOyetett s6relmek megtorlisa y6gett Lippa 68 Sdly- 
mos y^rainak lefoglalasira k1ild5tt ki, minden kitelhetd 
m6don segits6k» (Z7. o. 1657. cs. 24. sz,) 

M4tyis kirily halila ut&ii' ezen rendelet minden 
eredm6ny n6lkUl maradt^ yalamint azon rendelete is, mely 
y&rakat, Corvin Jinos herezegnek adominyozta; Bdnffy 
Mikl6s ugyanis ezen elidegenlt6s^ illetdleg a kir. kincstir 
szamira yal6 lefoglalis ellen tiltakozott, melynek kOyet- 
kezt6ben aztin II. Uliszl6 1494-ben Bdnffy jaydra Janos 
herczeg ellen, odait616si y6grehajt6 parancsot kUld^tt az 
aradi kiptalanhoz. Hit. (U. o. 589. cs. 21. sz.) 

A Banflfyak Lippa 6s Sdlymos y^rinak nem sokdig 
voltak urai. Hogy mir a XVI. szizad elejen a Perenyek ke- 7g A CSAnAdi PUSPOKStG. 

z6d volt, mutatja az 1516-iki bev&lUs, mely szerint Peri- 
nyi Imre e k6t v^rat Sdros vir46rt Zdpolya Gydrgynek 
adta cser^be, k5lcs5Q6s szavatossag (evictio) s ez utdbbi 
^Ital rafizetendd 11,000 frt kikdt^se mellett. (J7. o. 405. cs. 
25. 8Z.) — 1527 -ben I. Ferdinand Sdlymos 68 lAppa yktki 
a hozz&jok tartoz6 uradalmakkal egytitt Bdihory Istvan 
nidornak adominyozta. {Lib. Reg.Saee. L hot. 7. 1.) — V6gre 
1607-ben Rdkdczy Zsigmond, erd61yi fejedelem, egy ne- 
mesi telket Lippdn 6s a sz. gydrgyi paszt&t (Temesben) fij 
adom&nyz&s czim6ti Tripu-Nagynsk s Ordktfseuiek adta^ 
{N. R. A. 76. C8. 6. 8z.) 

Lvppa vkros egyh&zi ^ptLletei kOzlil nevezetesebb volt 
hajdan a sz. Md/nd/r6l nevezett az, ferenczi tartomdnynak 
z4rdaja, melyet Rdbert Kdroly 6s neje £rzs6bet, toulousi 
8z. Lajoa rokonnk tisztelet6rey kit 1316-ban nyilatkoztatott 
ki az egyb&z szentnek; 1327-ben 6pittettek. A kirMyn6 
egyszersmiiid egy igen diszes, gy5ngy5kke] s dr4gak5vek- 
kel 6kesitett kelyhet aj&nd6kozott a templomnak. — - Ezen 
z&rd^ban 1345. 1352. 6s 1359-ben, k5zgyttl6se volt a sz. 
M&ri&r61 nevezett sz. ferenczi tartom^nynak. — 1492-ben 
y. MikUs p&pa a lippai z^d&t a minoritdktdl elvette, s a 
rendtart6 (observans) bosny&k kapisztrani tartom&ny hely- 
n5ks6g6nek adta at. — 1551-beQ, Peth6 virparancsnok- 
nak mdr emlitett gy&vasaga folyt&n Lippa v&ros Mekemet 
basa ig^ja al& kerUlv6n, a sz. ferencziek elk51tdzk^d- 
tek s a mai Radndnak vetett6k meg alapj&t, 1699-ben 
azonban Lipp&n ism6t eldfordulnak. {Schem. Ord. Prov. 
Ma/r. 1851. 33. Z. — C&evapov. Recensio, 629. I) 

Jelenleg Lipp4n van egy parochia, melyet 1717-ben 
a kir&lyi kamara illitott vissza 6s egyszersmind javadal- 
mazott is, nep. sz. Jdnos tisztelet6re szentelt templommal, 
mely a kir. kamara k&ltseg6n a mult sz&zad kdzepe t&j^n 
6p1ilt. A temetfiben van a sz. kereezt felmagasztaldsdnak tisz- 
telet6re egy kapolna. Patronus a szab. osztr. nemz. bank. 
(8chem. aen. 1863, 75. I.) MAKQ, EaTHAzi 6PULETEIVEL. 7 J 8. §. 
M A. K 6, 

I 

piispoki varos, egyhizi epiileteivel. 

Makd mez6y4ros fekszik Csanddmegy^ben, melynek 
egyszersmind szikhelye is, a Maros foly6 partj^n^ Sze- 
gedtdl k6t in6rtf5ldiiyire. Vara hajdan nevezetes volt {Thu- 
rdczy^ 205. l.) s a csanMi pUsp6k6k m6g M^ria Ter6zia 
idejeben is ide szoktak visszayonalni. 

Makd egymisutini birtokosainak ismereWt nagyban 
el6segitik a kamarai lev^ltarban lev6 okmdnyok, melyek 
sz^rint makdi birtokosok voltak : Szokoly P^ter, Palaticz 
Janos, Makdi LaszW, Telegdy Istvto es Bomemisza P^l 
nagytaradi kapitauy. — 1547-ben az erd61yi nyolczas bir6- 
s&g odait616si levelet adott ki; illadiai Palasiczy J4nos 
ugyanis, ki GyOrgy nevfi, n^hai Telegdy Ambrus Katalin 
leany^val nemzett fidnak anyai ordks6g^t illet61eg gyamja 
volt, p9rt inditott zombori Telegdy L&8zl6 6s 6y6rgy ellen, 
kik, nej6nek s illetfileg fianak Makdn 6s csad^dmegyei 
Tdimokon lev5 birtokreszeit erfiszakosan elfoglalt^k, 6s 
birt^k. A fenii6riiitett bir6sag it61ete szerint alperesek 
meg nem jeleii6si makacssig folytdn nevezett birtokr6szek 
kiad&sara 6s czeg6res hatalmaskodasuk miatti t5rvenyr 
szerft bttnhSdesre Ifinek k^rhoztatva. (N. R. A. 988. cs. 
18. sz.) 

Ezen biv6sagi itelet utan 1559-ben nevezett Telegdy 
L4szl6 6s GyOrgy htttleiis6gi bfine miatt makdi, zombori 
s mis csanadmegyei birtokreszeik kiralyi adomanyzds ut- 
jan Belavd/ry Jinosnak 6s Telegdy Gasparnak adattak. 
Ugyanazon 6vben Bomemisza Benedek ellen a makdi ne^ 
mesek bir6i vizsg&latot tartottak a mak6i lakosokon el- 
kOvetett er^szakoskodisai miatt. — 1582-ben Rudolf kirAIy 
n€ii2k\ Makay (Mak6i?) Ldszl6nemesi birtokAt, mely fi9r6k5s 
hianyiban a kir. kincstdrra szallt vissza, Boinichich-Horvdth 
LAszl6 szendrdi kapitanynak, az ottani idegen lovascsa- 
pat parancsnokanak adomanyozta. {U. o. 1763. cs. 43, sz. 
— Lib. Reg. Saec. II. 397. — III. 234.) yg A csanAdi puspoks^g. 

A XVII. szazad elej6n a mak6i mezOvdrosi urada- 
lom birtokosai a Szokoly csalad tagjai voltak. 1601 -ben 
kelt Kudolf kirily adomanyz6 levele, mely szerint Mako 
varost eg^szen, tov^bbd Forgedet, Vasantort, sz. Mikldst, 
6s Tempest (CsanAdmegy^ben) uj adomdnyz&s czim6n 
Szokoly P6ter 6s ut6dai kaptdk meg. — 1617-beii a 
jasz6i pr6montrei konvent vizsgdlatot tartott, vajjon a 
Makd hatar&ban a Tiszdn tdl fekv6 telek a Szokoly csaU- 
dot illeti-e vagy nem, s azt tal&lvan, hogy igen, — Szokoly 
Gy9rgy6t, ii6hai Szokoly GyCrgy fiat annak birtokitban meg- 
er6sitette. (N, E. A. 303, cs. 20. sz, — 920. cs. 19. sz.). 
Or5k(5s(5k n61kUl halvdn meg Szokoly PSter^ Mak6 a kir. 
kincstdrra szdllt vissza, minek kdvetkezt^ben 1702-ben a 
csdsz. udy. kamara rendeletet adott ki annak birtokba y6- 
tel6re. (Z7. o. 954. cs. 65. sz.) 

A Szokoly csaladot Mak6 birtokdban gr6f Balassa 
Imre kGvette, de sokdig 6 sem birhatta azt, minthogy htltlen- 
86ge miatt a kir. kincstar t61e visszavette. — 1671 -ben Rd- 
kdczy Ferencz fejedelem, a kir. kamara beleegyez6s6vel, 
Mak6t Bdihory Zs6fia fianak adta; nemsok&ra azonban is- 
m6t a kir, kincstdr keze aid kerttit vissza. — 1675-ben a 
kir. kamara s Makd varos lakosai k5zt szerz6d6s j(5tt 16tre, 
mely szerint ezek magukat, mig a kir. kamardnak tetszik^ 
6vi 150 frt ad6 fizet6s6re kotelezt6k. — 1699-ben a budai 
kam.. kormdnyz6sdg elrendel6, bogy a szegedi, aradi 6s 
gyulai paranesnokok, nemklilSnben Schlick tdbornok, Mak6 
varos lakosainak sanyargatdsdval felhagyjanak, az ura- 
dalmi tisztek pedig a varos erdej6nek baszndlat4t61 eldll- 
janak. — 1718-ban ism6t rendeletet adott. ki a kir. ka- 
mara a csanddi piispok Makdra vonatkoz6 ig6nyei irdnt, 
melyek alapjdn az v6gre 1742rben a csanddi pttsp6ks6g- 
nek adatott kt (I/; o. 954. cs. 63. 64. 67. sz. — 992. cs. 
31. 32. sz.) 

A mi Makd egyhdzi viszonyait illeti, kOvetkezOket 
jegyzUnk meg. 1700- ban a hivek, a helybeli urasag s a 
vdrosi k5zs6g dltal segittetve parochidt allitottak fel, s 
templom 6pit6s6hez fogtak, mely 1772-ben sz. Istvdn els6 
v6rtanti tisztelet6re a fentebbiek 6s vagreini gr6f Engl 
Antal csanddi pUspdk k(51ts6g6n be is v6geztetett. — Ma- PANKOTA S A BENCZtS ApAtsAg. JQ 

k6n k6vetkez6 nyilvAnos kapolndk l^teznek: 1. Nagyholdog- 
asszony kdpolnaja a pttspcJki lakban, melyet remetei Kd- 
szegi Ldszl6 1826-ban 6pittetett. 2. Nep, bz, Jdnos k4pol- 
n4ja, mely kegyes adominyokbdl 1856-baii eplilt. 3. A 
kalvArian a fdjdalmas SzUz k^polndja, mely mir 1734-beii 
16tezett 6s 1797-ben a hivek adom4nyaib61 megujittatott. 
V^gre 4. a temet^ben sz. Anna k^poln^ja, mely 1829-ben 
Wiblitzhauser Janos k51ts6geii eplilt. Ezen k^poln^knak 
v6dn5te a csanadi pttspok. (Schem. Cler. 93. I.) 9. §. 
PANKOTA, 

ikamarai v&ros, a benczesek B. Szlizrol nevezett 

apdts^gaval. 

Pankota, hajdan n^pes v^ros, el6bb Zar4nd, jelenleg 
Aradmegy^ben, jeles v^raval egytitt, Vil^goshoz kOzel 
6j8zakfel6 fekudt. 1565.beii a t5r5kok elfoglaMk 6s feldiiltak. 
— A pankotai apits^g mir 1217-ben 16tezett, mert a „Ritu8 
explorandae veritaHs" czimti mil ez evben mdr mint fen- 
all6t emliti. KUlonben pedig mind eredet6t mind kisfibbi 
viszontags&gait s6t6t homely fedi. Pazm4ny az ismeretlen 
rendti apitsdgok k5z6 soroz^, Czinar azonban (Monas- 
teriol. I. 291.) t5bb er6s erv alapjin a bencz6sek r68z6re 
bevitatta. 

Pankota, (jelenleg Uj- is O-PanJcota), dgy Idtszik 
r6g6ta a Losonczy csalad birtoka volt. Tanusitja ezt I. 
Ferdinandnak 1552-ben finsit&si (praefectionalis) kirdlyi 
levele, melynek erejenSl fogva Frnsina 6s Anna Losonczy 
Istvin leanyai, figyszint6n EMra 6s Dorottya, nevezett 
Istvdn unokabugai, illet6Ieg ()cscs6nek Losonczy Antalnak 
lednyai, maguk 6s fiQrdkoseikre n6zve a Losonczy csaldd 
pankotai (Zarandban), szecseni^ somoskdi, gdloczi (N6grad- 
ban) s m4s birtokukban fiusitast nyertek. (N. R, A. 566. 
cs. 38, sz.) 

K686bb, mint^n a tSrOkOk a varat leromboltak s a 
vid6ket nralmok al4 hajtottak, Pankota s a hozza tartoz6 Qq a csanAdi puspoks£o. 

uradalom az erdSlyi fejedelmek kez^re kerlilt. Ezt mutatja 
Bdthory G^bor fejedelemnek 1609-beii kiadott adominyzd 
levele, a mely Pankota mezfiv^os hatdraban, mely akkor 
mar a horoajendi vkr uradalm&hoz tartozott, ruszkai Kor- 
nis Zsigmondnak, GrdkOseinek s mindennemti ut6dainak 
kirdlyi joggal birtokr6szeket adott dt. {U. o. 1715. cs. 16. 
8z. 47. §.) 

tijabb Jiddben a pankotai uradalom, mely ^er^, 
SzdlWs, Csigerel 68 Magyardd r^szekbfil illott, minden 
hozz& tartozd birtokkal egytttt a kir. kincstdr alatt volt s 
kamarailag kormdnyoztatott eg6sz 1822-ig, a midfin kir. 
adomdnyzds utjdn Dietrich Janos birtokdba ment &t. (17. 
0. 1876. cs. 13. 8z.) 

1565-ben, mint emlitSk, a t6r9k6k a v4ro8t a vdrral 
egytttt elpusztitottdk ; vid6k6n eg^sz a XVII-ik 8z4zadig 
. oly barber mddon aralkodtak, bogy m6g a vdros k5zel6- 
ben levd kutat is behanytak, melyet csak legtijabban 
nyitott ki s djittatott meg az emlitett IHetrichnek Szvegye. 
{Fdhidn i. h. 114. I.). — A pankotai apitsAg -a vArossal 
egytttt elpusztttlvdn, az6ta csak czim^t kaptdk meg egyes 
egyh^zi ferfiak. Igy 1713-ban pankotai czimz. apdt volt 
Kozma Piter, 1762-ben pedig Szentilonay J6zsef arbei 
pttspQk. (Eccl. Cam. 69, cs. 25. sz. — 'Act. Convent. S 
Hieronymi SigUsierg, 5. cs.) 

Jelenleg Pankotdn van egy rigi parocbia, melyet 
1787-ben allitott vissza 6s javadalmazott a m. kir. kamara, 
tovdbbd paroebialis templom Nagyholdogasszony tisztele- 
t6re szentelve, mely szint6n a kir. kamara k5lts6g6n 
tijitatott. A kalv&ri4n van a sz, kereszt felmagasztaldsdnak 
kdpolndja, melyet 1858-ban Schmidt Andr&s 6plttetett. 
Drautz fi6kegyh4zaban van sz. Anna kdpolndja, mely 
1840-ben Daniel Anna k51ts6g6n 6pttlt. (Schem. Cler. 1863. 
65. h). BADNA MEz6vi.R0S EGYhAzi l&PULETEI. 81 10. §. 
R A D N A M E Z 6 V A R S, 

a sz. ferencziek kapisztr^i tartomany&iiak a 
kegyelmek Anyja tiszteletere szentelt temploma 

zirdajival. 

Ezen a sz. ferencziek kapisztrdni tartom&uyinak 
z4rd4j4val egyszerre keletkezett inez6varos Aradmegy6ben, a 
Maros partj^n, a Lipp&val szemkozt eso hegy t9v6ben fek- 
szik. — Radna eredetenek kovetkez6 tdrtinete van. 1551-ben 
a torok5k, mint emlitdk, elfoglalt4k Lippit. Volt akkor e 
varos mellett a Maroson tdl egy kis kapolna, melyet va- 
laba egy j^mbor n6 6pittetett, s melyben az eg6sz vid6k 
a B, SzUznek egy kegy-k6p6t tisztelte. A vdros bev6tele 
ut&n a lakosok a sz. ferenczi aty&kkal egylltt ide mene- 
kiiltek, s amazok 1553 korUl Badna. varos&nak;- emezel; 
pedig a hires radnai z&rd&nak 6s kegyhelynek vetett^k 
meg alapj^t. 

A radnai kis templom, melynek egy ismeretlenilevU 
bosny4k nemes egy Remondban szerzett rSzmetszetet ajan- 
d^kozott, tobb csod&s esem^ny kQvetkezt^ben lassankint 
nagy hirbej5tt, smAr 1668-ban igenszimos bdcsdst vonzott 
magahoz. A t5r5k hadjAratok s a belvillongasok alatt sokat 
szenvedett s nagyon megrong&ltatott; de Janich] Andr&s atya, 
ki egyszersmind lelk^sze is volt Radndnak, s ki sok kinza- 
tds utAn v6gre mirigyben halt meg, restaurdlta. — 1700- ban 
a torokdk fcJlperezselt^k, 1730-ban el6bb a z&rda, k686bb 
pedig jobbara az orm6ny katholikusok, tovAbbi a hdcsi 
sz. Jieromo^-rendU atyAk s Abramovich BalAzs adorn Any ain, 
f^nyes bazilika alakjaban a templom is fol^pUlt s 1820 ban 
bibornok Rudnay SAndor Altai fblszenteltetett. 

A sz. ferencziek radnai zArdAja, mely 1789-ik 6v aug. 
15 6n 12 AldozAr 6s 2 laicus rendtArssal Allittatott vissza, ke> 
zeli a vele egykord plebAniAt is, melyet a kir. kamara ja- 
vadalmazott. A templom OyUmdlcsoltd B, Asszoriy (ad 
Annnciatam) tiszteletere van szentelve. Patronnsa el6bb a 

BUPP. BOTH. INTtZ. — m. 6 g2 A CSATSiDl TVSPdKBta. 

modenai herczeg volt; ut6bb a szabad. osztr&k nemzeti bank 
lett. Fi6kegyh4zai Sdlymos 68 SJadova, {Csevapov. Recens, 521, 
534^537. I. — Schem. Cler. 58. I) 

Radna birtokosait illetfileg a r^gibb korb6I sem- 
mit sem tudhatni; csak J4dos kiralynak 1526-baii kelt 
adom&D7z6 levele kezd n^mi vilagossagot vetni e hom&lyba. 
E szerlnt EdeUny vAros&t Sdppal 68 Boraoddal egytttt kis- 
k^ll6i Vit^z J&nosnak 6s nej6nek Juditnak^ s KIdra 
nevft leinyuknak s Vit6z Janos Euphrosina nevii n6v6- 
r6nek adta cser6be RadndSrt. Egy m^sik 1559-ben 
kelt kir. adom4iiyz6 lev61 Radndt (Temesben), mint a 
lippai uradalomboz tartoz6 birtokot, Vizkelety Jakab; B^a- 
vdtry Gy6rgy 6s Ragyvay Simonnak adta t(>v4bbi kir. 
int6zked6sig. Ez ut6bbi adatb61 egyszersmind az is kivi- 
Jdglik, hogy Radna akkor m6g Temesmegy6ben volt. 
(N. R. A, 830. C8. 33, sz, — Lib, Reg. Saec. 11. 407. I,) 

m 

11. §. 

s6lymos vara, 

a B. Sziizr51 nevezett sz. ^goston-rendu monos- 
torral 6s a sz. M&rtoiir61 czimzett bulcsi bencz^s 

ap^ts&g. 

Sdlymos aradmegyei v4r Lippa felett V^ ni6rtf(Jld- 
nyire, magas hegy tetej6n fekttdt. — 1458-baii Zlfry Ba- 
lazs de&k volt kapit&nya. 1462 -ben M&ty4s kir&ly Giskra 
cseh vez6rnek adta 4t. A t(5r5kOk e vid6ket el(5zCnWv6n 
Sdlymos Y&Y&t is tSbbszOr megkis6rlett6k bevenni, de 
mindannyiszor visszaverettek, mig v6gre m6gis kezQkre 
keritett6k. 1595-ben Bdihory Istv&n yez6re visszafoglalta. 
1602' ben Bdthory Zsigmond Szekely M6zesnek adta, de a 
t(3r()k5k ism6t bele f6szkelt6k magukat. 1607-ben Rdkoczy 
Zsigmond Lugosy J&nos, lippai kapit4nynak adta z&logba. 
-r- y6gre hosszas ostromok alatt megrong&ltatv&n, el6bbi 
fontoss&g&t elyeszt6 s lassank6nt omladozni kezdett. Volt 
id6 a XVII. sz&zadban; mid6n csak otven fegyveres k6- 
pezte benne a hely6rs6get. — Sdlymos hegye mellett van 
Mokra hegyalja, mely jeles bor&r61 hires. (Kaprinai, Hist. \ s6lyM0S vAr tB BULC8 FALU, BEKCZ^S M0N08T0R. gg 

diplom, 11, 131, — Oldh, Hungar, I. c. 16, §. 4. — Fdbidn, 
Aradvdrmegye, I. 65,) 

S61ymo8 vara ismeretes urai k6z61 els6 : P&l sdlymosi 
b4n, ki ugyanoda a sz, Agoston-iejidii (karinges) kanonokat 
hoztabe; 1278-ban V. Istvan kiraly engedelm^vel v^gren- 
deletet alkotott, mely szerint azon javak k5z61, melyeket 
a kiralyt61 Ottokdr, cseh kiralyon Mosony mellett kivivott 
gydzelem alkalmab61 kapott, Lipdczot Ungmegy6ben, Sdly- 
mos v^rat a hozzd tartoz6 birtokokkal, ugyanottani erdeje fe- 
l^vel, n^hAny szolgaval s egy malommal, tov4bbA a m^- 
nesi erd6t ^s n^h^ny sz6116t, melyeket Fejes Gy0rgyt61 s 
bizonyos PutJim nevii embertdl vett, Pousa gr^fnak, test- 
v6re, JAnos gr6f fi^nak adta; Kuacit (Kovacsit?) pedig 
68 Betit k6t malommal 6s egy 8z6116t, melyeket Budtdl 
yett a sz. Agoston-rendil atydknak hagyom^nyozta, patronussA 
rendelv^n unoka-Ocscset Pousa gr6fot; hozzAadv4n m6g, 
bogy Pousa P41 6s J&nos gr6fok a tordai s6akn&jAb61 
huzott tizedet is az augustinusok templom^nak legyenek 
ketelesek adni. (A". R. A, 1665. cs. 67. sz.) 

Ennyi az, a mit a magy. kir. kamarai ley61tdrban a 
sdlymosi v4r 68 monostor t5rt6net6nek megvilagltasAra 
talAlni lehetett. M6g csak azt emlitjllk fel, hogy 1527-beii 
I. Ferdinand Sdlymos y^r&t a hozz4 tartoz6 birtokokkal 
egyiitt Bdihory Istvan M^gyarorsz4g nMor&nak adta^ az 
aradmegyei sz. Mdrtonrdl czimzett henczes hulcsi ap&ts&g- 
gal egytttt. 

A bulcsi ap&tsag eredet6r61 csak azt tudhatni, hogy 
Czin^r nyomoz&sai szerint Wulch, vmlchi apAtsdg neve alatt 
m^r IL Endre idej6ben 1233-ban el6fordul, a mid6n ne- 
vezett kir^lytdl enged61yt kapott, hogy a helybeli s6kereske- 
d6sb61, illetdleg rakt4rb61, 5000 kovet tarthasson meg maga 
r6sz6re. Azut4n nem sokdra a tatarok elpasztitottak, de 1342 
kOrlll mar ism6t virdgzott, mert ezut6bbi 6vben a bulcsi apit- 
sag azon 400 arany frt megt6rit6s6re I6n kOtelezve, mely Osz- 
szeget a garam-menti (de juxta 6r6n) ap4tsAg n6mely monos- 
torok kijayitAs4ra forditott. Ezen QsszegbOl a bulcsi apAt- 
s4gra 6venkinti 10 frt esett. — Apitjai kOzfil emllt6s t0rt6- 
nik 1368-ban Domonkdsrdl, 6s pedig azon harangon, melyet g4 A csInXdi puspoks^g. 

1817-ben &stak ki. A.bulcsi ap&tsagnak a tdrOk uralom 
v6get yetett. (Lib. Reg. Saec. I. 7. I. — Czinm, L 271.1. 
— BArdny, Temesv. I. 181,) 12. §. 
SZEGED, 

szab. kir. viros egyhizi epiileteivel. 

Csongr&dmegy^ben, ott hoi a Maros a Tisz4ba sza- 
kad, BudAt61 24, Temesvirt61 14 m^rtfdldnyire, termikeny, 
de 4radasokt61 gyakran vesz^lyeztetett siks&gon fekszik 
szab. kir. Szeged vdrosa. R^szei a bel- vagy k9z6pviro8, 
Pcddnka, a vAr a Tisza fel6 kinyul6 b^styikkal, a felsfi s 
alsd viros (Mez6-Szeged) 6s Rdkics-v&ros. 

Szegednek eredet6r6I s a XIV. szAzadot meghalad6 
WYt6nei&r6l forrdsok hi&nydban alig lehet valamit mon- 
dani. Besz61ik, hogy valaha oly nagy volt, hogy 20-nil 
t5bb temploma vala. Hogy m&r a XII. szazadban l^tezett, 
s a kalocsai f<5megy6hez tartozott, kitUnik III. Inczenek 
1199-ben kelt leveldbfil a gy6ri pttsp5kh5z s a bakonyb61i 
apdthoz, a melyben a „8eghedi*' f6esperests6get mint a ka- 
locsai fSmegy^hez tartoz6t emllti. {Kaiona, Hist. A. Epp. 
Coloc. I. 208.) 

T($rt6nete-, jogai- s kiv^ltsagainak megyil4git^sAra 
k5yetkez6 adatok szolg&lhatnak : 1389-beD Zsigmond ki- 
rily a csongrddmegyei Szer ftldesurainak ineghagyja, hogy 
Buddrdl 6s Fdlegyhdzdrdl a sdregyhdzi dton yisszatirfi sze- 
gedi polg&roknak szabad &tmenetet engedjenek. 1415-beii 
Borbdla kir&Iyii6 kecskem6ti y&tnosainak megparancsolja, 
hogy a Eecskem6ten 4tutaz6 azegedi polg&rokt61 y&mot 
ne k(5veteljenek. 1430-ban Zsigmond kirdly kivAlts&got 
adott a szegedieknek, mely szeriut a szegedi polgarok az 
orsz&g yalamennyi sz&razfdldi 6s vizi utain minden ad6tdl 6s 
v4mt61 fBlmentettek, 6pen (igy mint Buda vagy Sz6kesfe- 
h6rv&r polg&rai, mind saj&t szem61y()krey mind pedig ke- 
reskedelmi s ipari czikkeikre n6zve. Ezen szabads&got 
1436-ban Zsigmond kirily fijra meger68it6, ixgy szint6n 
1464-ben Mdtyda kir^ly 6s k6s6bb i. Ferdinand azon tol- SZEQED vArOS tS EGYHAZI EP&LETEI. . gg 

dal^kkal, hogy masoknak ad6ss%&ert Vagy kih&gisai^rt be 
ne b(5rt()n9ztethes8enek. — 1462-ben M&ty&s kirdly Sze- 
gednek, hoi 1459-ben orsz&ggyiil^st tartott, azon j6 szol- 
gdlatok fej^ben, melyeket a yiros^ kormanyz6 atyj&nak s 
neki tettek, megengedtC; hogy k Duna €& Tisza k5zt, a 
kunok ter^lQiin s egy^b puszt&kon szabad legeltet^si jog- 
gal birjon. (Homyik, Kecsk&mit vdros tortSnete, L 198. — 
//. 11. — N. R. A. 1701. C8. 29. sz.) 

Miksa kirilynak 1572-ben kelt megerfisitO level^ben 
benfoglaltatik I. M&ty&s kir&ly szabadalmi okmanya^ mely 
Szeged vdros polgirait feljogosltja, hogy Asazony-Szdildsa, 
kis-kdns&gi tany&n, a kunok kiz&r&saval, lakhatnak es azi 
mint tulajdonukat birtokba vehetik. Ugyanaz ^rv^nyen ki- 
vUl helyezi nihai Misser Janos deak, szegedi bird leve- 
lit, s ennek hal^Ia ntkn Antal beneszdildai de^k leve- 
\it. Feljogositja tov&bb& a szegedi polg&rokat^ hogy a ku- 
nok mezej^t s m4s a Dana 6b Tisza kQzt fekvfi mez6kei 
szabadon haszndlhassak mint eddig. — Ugyanezen kir^ly- 
tol kapott m^g Szeged v&rosa szint^n szabadalmi okmanyt 
a kunok Homok nevti mezejire n^zve, ^rtv^n alatta a szan- 
t6f()Idek; r^tek, legel6k, vizek, halasok £s erdfik haszna- 
lat&t. Ide tartozik II. Lajos kiralynak II. Ulaszlo mentelmi 
okm&nyara vonatkozd megerfisitfi levele, mely szerint a 
szegedi polgdrok, dgy mint addig, az egisz orszdg terlile- 
t6n minden ad6t61 s y^mt61 mentesekk6 nyilv&nittattak. 
{Lib. Reg. Saec. IL 723.) 

1444-ben I. Uldszlo Szegeden a tOrSkkel bek6t ko- 
t()tt, melynek megszeg^se^rt nemsok&ra Vdn*ndndl megla- 
kolt. Szeged vdrosa m6g 1513-ban eg^szen nyilt vAros volt, 
minden erfisebb vArfal n^lkUl^ csak gyenge fdlds&nczok. 
Altai v6dve. 1542-ben tdrOk k6zre kerttlv6n, II. Szoliman 
y&rra alakittatA at er6s falakkal v^tetv^n kdriil. 1552-ben 
a hajduk megt&madt&k, de r^szint a vAr er6s ellen&sa kd- 
vetkezt^beiv, r6szint az^rt is, mert abudai basa a t5r5k 
()rs6g segits6g6re sietett, visszavonultak. — 1686-ban 
Kdroly, lotharingiai herczeg, miutan el6bb Mercy ti- 
bomok a kttlvArosokat az ostrom kSnnyebb sikerlll^se 
y^gett megsemmisit^; a t5rok5kt61 yisszafoglalta; 1690- 
ben 6s k6s6bb Ill-dik Karoly alatt a ydros ujabb gg A CSAnAdt PUSPdKSl&G. 

erfiditm^nyeket nyert, 1751-beii pedig eWbbeni jogok alap- 
j&n a szab. kir. varosi kiv&lts^gokat. (Korabinszky.) 

Szeged vdros4nak birtokahoz tartozott Kia-Telek 68 
TdpS, tov4bb4 Sirok (tal4ii a mai Sirhegy puszta), mely 
ut6bbit 1781 -ben szerezte meg; tovdbb^ Bene puszta (Kis- 
Kuns^gban), melyet Pahi Gergely 6s Edes Mikl68 erdszak- 
kal elfoglaltak s Kecskem^tnek adtak ; tigyszint^n Taszldr 
puszta (Pestmegy^ben, melyet Buday Pdl kOvetelt, de a v4- 
ros 1650-ben a magy. kir. kamara elfitt magd^nak bizo- 
nyltott. Ujabb idOben Szegedhez tartozott a szdregi ura- 
dalom (Toroiit41baii)> melyet a kir. kincst^r visszavett, 6s 
helyette s az dtdmosi puszta resze6rt Csongrddban, 1838-ik 
6v april 2^5 -6n cser6be adta Uj-Szeged mez6'v4rost. (U. o, 

— N. R. A. 999. C8. 8. az, — 1859. cs. 10. sz.) 

A szegediek tGbbnyire f0ldmivel6sse], baromteny6sz- 
t6s8el, doh&nytermeszt68sel; haUszattal s aprdbb iparral fog- 
lalkoznak. A v^ros egyhAzi 6s vilagi 6p1iletei koz61 emliten- 
d(Jk : a kegyesrendiek t^rsh^za, kiket, mint egy 1815-ben meg- 
jelent t5rt6neti 6rtekez6s bizonyltja, — mely a szegedi ke- 
gyesrendiek t5rtenet6t 1720-t61 eg6sz 1814-ig tdrgyalja, — 
1720-ban a vdrosi hat6sdg hivott be, atadvin nekik a bel- 
virosi plebaniit, melyben a torokok alatt a sz, ferencziek, 
1711 6ta B, jSzus'tdrsasdgiak, ut6bb a pdlosok lelk6szked- 
tek, jelenleg pedig csan4dmegyei vildgi papok miikOdnek, 
kiknek kez6re 1789-ben kerlilt. A szeged-belv^rosi tem- 
plomot 1749-ben maga a varos 6pittet6 ki, mint An sokAig 
romjaiban feklldt. 8zent Rozdlia kApolnajAt az 1739-ben du- 
hdng5tt mirigy eml6k6re 6pitett6k. Van m6g Szegeden kalvA- 
ria a szent kereszt kapolnAjAval; (igyszint6n a virban is egy 
k&polna. A gorog-keletieknek igen f6nyes templomuk van. 

— VilAgi 6pttletei kSz^l hajdan nevezetesebbek voltak: 
a vd/roshdza^ a szeginyek menedikhdza, a katonai laktanya, a 
po$taSpiUet s a magtdr, melynek bels6s6g6b61 a kegyesren- 
diek 1743-ban, hogy iskola-helyis6geiket kib()vlthess6k, a 
velUk szomsz6dos r6szt maguk szAmara k6rt6k. (Schem, 
Cler. 1863. 97. I. — Korabinszky.) 

Szeged felsfivarosban van a minoritdk kolostora, melyet 
maga a szerzet 6pittetett 1750-ben, — a templommal egytttt, 
melynek 6pit6s6hez 1747-ben fogtak. E tcmplom, mely SZEGED vIbOS 8 EGYhXzI ^DLETEI. QJ 

1767-b8ii szinten a szerzet kolts6g6n kSszttlt el, szt. Gyorgy 
v^rtand tisztelet^re van szentelve. 1789-ben a v4ros e tem- 
plom mellett pUbdnidt allitott fel, s azt sajatjabiil javadal- 
mazta is. — A mi a kolostort illeti, mely, Kaiter Jacint- 
nak 1763-baii kiadott k6t kotetes jegyzfikonyve 6s iiapl6ja 
szerint (Protocollum et Diarium Hyacinihi Raiten^ 1763), sz. 
Miklds piispok ueverOl volt czimezve, annak Batistusa Ja- 
kab, 1747-beu kelt vegrondelete szerint, Tisza-Tokajban a 
Dory-telket hagyom^nyozta. (Schem, Cler, i. h. — N. R, 
A. 1084. cs. 18. 8z.) 

Szeged-als6varosban az Udvezitordl nevezett sz. fe- 
renczi tartomanynak van zard&ja. Templomuk Havi Boldog- 
asszony tiszteletere van szentelve. A szigortibb szab^lyu 
sz. ferencziek szegedi tortenet^re, kik m6g Nagy La- 
jo8 idej6ben honosultak meg Csapld/r Benedek kegyes- 
rendi tan&r s f^radhatlan bazgalmti tQrt6netir6 6s nyelvbu- 
var, eredeti forrasok alapjaa eg^szen dj fenyt deritett. 
Szerinte a szegedi sz. ferencziek z&rdajdnak eredet^rol 
Gsak annyit tudhatni, hogy Mdtyds kir&ly alatt mdr 16te- 
zett. Mityasrdl ugyanis azt mondjak a r6gi feljegyz6sek, 
hogy 1465-ben a szent ferenczieknek eWbbi kisebb tem- 
plomuk helyett nagyobbat 6pittetett zardAval egytttt. Ezen 
Maty as kiraly alatt megkezdett templomnak szentelye azon- 
ban Gsak 1503-ban fejeztetett be a szerzet kolts6g6n. Van 
e templomban az Irgalmas sz. Sziiznek egy nevezetes kepe, 
mely sok viszontagsagon keresztUl eg6sz mai napig 6pen 
maradt, habar 1525-ben a torokok a templomot kiraboltak 
es felgyujtottak, a szerzeteseket pedig sz6triasztottak, 
es sokfelek^p megkinoztak. K6s6bb 1552 kdrttl e tem- 
plom a reformdtusok kez6re kerttlt, kiknek puritanis- 
musa; mint tudjuk, a k6pz6miiv6szetet sz&mfizte az egyh&- 
zakb61; s csak a csupasz falakat tartotta meg. Ezen id6 
alatt 1552— 1685-ig a szent ferencziek folytonos zaklatA- 
sok koz5tt lankadhatlan buzgalommal folytatt^k mtlkQd^- 
soket ; nekik kQsz()nIiet6, hogy Szeged sz. Istvan hit^ben 
megmaradt. (Szegedi Hiradd, 1862.) A szegedi sz. ferenczi 
zarda fSnokei 150 evig egyszersmind a csanadi pUspok 
helynSkei voltak. 

E z&rda kicst&rdban van sz. GelUrt misemonddruhaja gg - r ' . ' A CBAsIdi PU8PdKS£Q. ' 

(casttla); marchidi sz. Jakah sz^ke^ ki itt 1450-ben z&rdaf6- 
ncJk volt; egy miseraha Mdtyds kir&ly pattstjibdl^ mely- 
nek birtok&ba a kolostor 1465-ben j5tt; egypluviale drdga 
selyem kelm^bfil, melyet M&ria Teri^zia kir&lyn^ a j4sz6i 
pr^postnak aj&nd^kba k^szittetett, s a melyet a U. J6zsef 
alatt rendezett ^rverez^s alkalm&val egy kocsis vett meg s 
adott el a z&rd&nak; v^gre egy mise ruha s egy szerpapi 
oltony (dalmatica); melyet Abrdhdm Ferencz fOldmives ajAn- 
d^kozott a templomnak. 

A z&rda egyh^z^ban van a B, Szilz tisztelet^re szentelt 
fdoltdrral egytttt tiz oltdr. A f6olt4r al4 1742.t61 1779-ig, 
8z. Anna olt&ra aU 1762t61 eg^sz 1826-ig temetkeztek. 
-^ A zdrdiban volt egy tdr5k okmdny magyar fordltis- 
ban s III. Kdrolynak 1739-beii kelt vdddmi levele. Volt 
tovabbd ugyanitt egy 570 kdtetes k^nyvtir, mely jobbira 
a rend tSrtfinetire voiiatkoz6 mtivekbfil 411ott, s a melyet 
Tdek Jdzsef a tartominy lectora 1760-ban irt Qssze. E 
z&rda hajdan egyszersmind mened^k helye is volt. 

Jelenleg a sz. ferencziek az alsdvarosi pl^biiii4t is, 
melyet a v4ros 1789-ben alapitott, vezetik ; tovAbbd a ta- 
ny&kon ^s puszt&kon hitoktat6i missi6kat tartanak, a foglyok 
kOrttl lelkip&sztori teend6ket v^geznek, s a kalocsa-, csa- 
n&d- 6s v4czmegyei szOmsz^d pleb&ni&kban seg^dkeznek. 
Z&rda-f([iii6k s helyndk^n kivttl rendesen k^rttlbeliil tizen 
rSszint az imSnt emlite.tt ir&nyban mUkOdnek, r^szint a 
szerzet ndvend^keit az I. is II. 6vi bOlcs^szeti tanfolyam- 
ban oktatjik. (Magy. Sion, IL 494—510. — Schem. Ord. 
^ Schem. Cleft.) 

Hdtra van m6g a Rdkvs-vd/ros, melynek plebdniajit 
a viros 1805-ben alapiti 6s javadalmazd. Ugyanitt a v4- 
Tos az 1739-ben pusztltott mirigy alkalmib61 mAr elfibb 
6pitett sz. Bdkus tisztelet^re kapoln^t, azt azonban 1831- 
ben lebontatta s helyette egy ixj templomot 6plttetett. 
A Bdkus-V&rosi^ valamint a tQbbi pleb&ni&nak is a varosi 
kOzs^g patronusa. (Schem. Cler.) • •• • TELKI BENGZ^S ApItsAg. . . g9 13. §. 
TELKI, 

szent keresztrol nevezett benczes ap^tsag. 

Hajdan a bencz^seknek tGbb ilynevfi apAtsaguk volt 
Magyarorszagbau. Ilyen volt p. a sz, htvdn kir41yr61 nevezett 
telki ap^tsdg Pilismegy^ben, melyrfil fentebb (/. 39,) volt 
sz6 ; ilyen volt tov4bb4 a telki apitsag Goncz 6s Tdki- 
(an^a kpzt Abaujban, melynek t(3bb6 semmi nyoma. Mind a 
kett6 az esztergomi 6rseks6g, illetOleg a pannonhalmi f6- 
apatsag joghat6saga al4 tartozott ; harmadik ilynevfi ap&t- 
s4g volt a szent keresztrdl czimzett telki apitsag, melynek 
t()rtenetdt Fuxhoffernek Czinar Altal^ kiadott Monosteriolo- 
gi&ja szerint (/. 280,) targyaljuk, megtoldva ndhany, a m. 
kir. kamai*ai lev6Mrban talalt adattal. 

A szent keresztrdl czimzett telki apats^g eredet6r61 
mit sem tudhatni ; annyi azonban bizonyos, hog'y 1465-ben 
mar letezett, mert Ldszld tatai apat ezen 6vben szent ke- 
resztrdl nevezett telki ap^tt^ neveztetett ki Orszig Mihaly 
nidor kijel5ld86re* {EccL cam. 31. cs.30. sz.) 

Az ap&ts^g ft$l5tti patron^tust; melyet vil&giak keri- 
tettek kez5kre, II. Ulaszl6 1516-ban Tolnai Matyas pan- 
nonhalmi ffiap^tnak adta 4t, an61kUl azonban, bogy az 
apatsagnak holl6t6r61 6s czim6r61 emlit6st tett volna ; 
minek k5vetkezt6ben aztaD, minthogy neh^ny 6vvel k6- 
sdbb a szent-mdrtoni monostor is a t($rok5kt61 val6 f61e- 
lem miatt feloszlasnak indult, mid6n III. Ferdinand a 
szent-mdrtoni rendhi^zat djra szervezte, a pannonhalmi ap4t- 
nak patron&tusi jog&n kivUl a telki apats&gra yonatkoz6- 
lag mar semmi sem volt ismeretes. Az6ta ezen ap&tsagot 
a budamelletti sz. Istvdn kiralyr61 czimzett telki apatsaggal 
rendesen 5sszet6vesztett6k 6s nem tudtdk elddnteni, melyik 
megye pUsp0k6t61 kapjon apati aldast a telki ap&t, kit a pan- 
nonhalmi fdapat nevezett ki. 

A XYII. sz&zad v6ge fel6 atkutatvdn a pannonhalmi 
lev61t&rt; nyom&ra j()ttek; bogy a budamell6ki telki ap&t^ QQ A CSAnAdi pfSPOKS^G. 

sAg 1516-baii nem volt vilagi kezeken, s hogj Istvdn SL^kt, 
kit 1518-ban a pannonhalmi ffiap&t telki ap&ttd nevezett 
ki, ennek engedelmess6get ig6rt, mig ellenben Sebestyen 
b6csi skdt apat a telki apatsagot az Etyeki csalddt61 visz- 
szavenni sz&iid6kozott, bogy becsi ap^tsagaba kebelezze. 
Ennek k6vetkezt6ben Torkos Imre telki ap^tnak, ki ezen 
m61t6s^gra 1684-ben neveztetett ki, feladatava t6tetett, 
bogy apits^ganak viszonyait tisztazza ki. 6 1699-benZend- 
vay Placid ffiapitnak jelent6, bogy a sz. keresztrdl czimzett 
telki apatsdg a fekete Kords partjan, Gyula, Borosjeno es 
Fekete- Bator kozt fekszik, kellemes egbajlat alatt s igen 
term^keny fbldSn. Ugyan igy sz61 Bartdk Istvdn jelentese 
1702 rSl, mely szerint az apatsag Zar4ndmegy6ben (m )St 
Aradban) fekttdt, s Felzek-Apdthi, CsonaUszi, Sepros, TaU 
pas 6s Mogyords voltak birtokai. 

Felderlttetv6n igy a szent keresztrol czimzett telki 
apatsagnak allapota 6s viszonyai^ emlitett Imre ap^t azt 
tan^csolta a f6ap&tnak; bogy kifizetv6n a kirdlyi kincs- 
tarnak a bad! ad6t, az apats&got vdltsa vissza es pedig 
annal is ink4bb, mintbogy javadalmai 100,000 frtnal na- 
gyobb 6rt6ket kepviselnek, s mert idegenek (dgy latszik 
a b6csi sk6tokat erti), szand^koznak visszavaltani s ma- 
gakboz ragadni. Tanacsanak azonban semmi eredm^nye 
sem lett, mert egesz a XVIII. szdzad v6geig a szent- 
martoni fdapdt csak czim6t adom&nyozta alattvaldinak s 
ezt is dgy, bogy a k6t telki apats&g, a szent Istvdn ki- 
ralyrdl s a szent keresztrdl czimzett, folytonosan Sssze 16n 
t^vesztve, mig v6gre 1760-ban a Gy6rben megjelent 
Schematismus Dignitatum Eegni a kOrOsmenti sz. keresztrol 
czimzett ap&ts^got klllQn 6s saj&t neve alatt sorozta be az 
apatsagok rendjSbe. 

Szent keresztrol czimzett telki apatok voltak, — az 
1465-ben Ldszld. — 1518-ban Istvdn. — Ismeretlen evbeu 
Z)aMe«em'« Mikl6s — Majrer Placid, — 1661-ben Belisch gyfiri 
kanonok. 1684-ben Torkos Imre. — 17 . . Csematony 
Mikl6s. — Haas Amand. — 1721-ben Wohlfarih Mib41y. 
— Scbleicber Elek. — 1768-ban Bam^ich Domonkos. — 
1773-ban Jankovics Mdrton. (Act. Mont. Pan. 64. cs. — 
Elmeh. Arch. 1768. pos, 30. 31. — Czindr i. h.) TEMESYAr vAbOS S EGYHizi ifiPULETEI. Qj 

14. §. 
TEMESVAR, 

szabad kir. vdros egyhizi s egyeb epiileteivel. 

Temesv&r, ffihelye Temesmegyenek, az absolut rend- 
szer alatt pedig fShelye volt az u. n. temesi bansagnak, a B6ga 
csatorna mellett, melynek egy r68z6t hajdan szCremi ban- 
s&gnak nevezt^k; lakosai r6maiakkal vegyes dak; kun^ 
htin s avar elemekkel vegyitett magyar, n^met, roman 
6s szerb eredettiek. Legr6gibb t5rt6netet eg6sz I. Kd/roly 
kiralyig homaly fedi. 6 1316-t61 kezdve ket evig lakott 
TemesvdroU, a temesi gr6fok sz6khizaban, a varost meg- 
er6sittet6 6s lakosait N6metorszagb61 behivott gyarma- 
tosokkal szaporit^. 131 7- ben itt meghalt neje, Maria ki- 
r^lyii6,Kizm6r tesseniherczeg leanya. 1318-ban ugyanitt kelt 
kir^lyi rendelete, melylyel az orszag karait 6s rendeit ov- 
szaggytil6s v6gett Rdkosra meghivta. 1330-baii, midou 
Temesvarr61 Bassanraha Mihaly olah fejedelem ellen ment, 
a havasok kozt nagy vesz61yben forgott, s 61etet csak az 
altal meiithet6 meg, bogy Desdvel ruh^t 6s lovat cser61t. 

Szerencs6sebb volt Nagy Lajos kiralyunk. az 
orsz^gnak ezen romdnok 41tal lakott resz6t varmegy6k 
felallit^sa s a kozrend meger6sit6se altal, valamint az altal 
is, bogy a romanok kozol; kik addig a gorog n, egyesUlt 
egyhazhoz tartoztak, igen sokakat a kath, egyhdznak nyert 
meg, viragz^snak indita. Neje Erzs6bet kirilyn6 szint6n 
huzamosb ideig lakott Temesvarott. — Azon idfitajban a 
temesi bans&gnak lakosai, mint m4r emlit6k, legna- 
gyobb r6szben romanok voltak. 1368-ban a kir^ly Te- 
mesvdr, Siddvdr, Sehusvdr, Mihdld, 6s Orsovdr v^rparancs- 
nokainak megparancsoU, bogy e varakat Bolgdrorszdg 
b4ns4gaval egytitt, mely Fillop mester fi46 volt, Heem 
Benedek fi^nak adjak at. (Act. Publ. Cam, Arch. 40, cs. 10. 
8Z.) Ezen Heem utin temesi gr6fok voltak Bebek, Korog 
6s az apuliai herczeg. *) '^) A temesi gr6f az orszag ziszI6sai koz6 taitozott, s mSI- 
tc^sagra ndzve mindjart a pozsonyi gr6f utan kovetkezett. Fizet6se 
volt 7000 frt k6szp6nzben 6s 1000 frt drii 86. Kapott tovdbbi 92 ^ ChANi-Dl PUSPOKSta. 

A tdrokdk Iegel6sz9r Zsigmond alatt t5rtek be az or- 
szagba 1392 kSrttl. 1396-ban a temesi gr6fs&gba is be- 
furakodtak, de a temesv&ri 6vs6g kiiizte. A kir^ly ez alatt 
Losonczy Istvant nevez6 ki temesi grdff& ; kinek maradika 
volt Temesv&rnak utols6 videlmezdje a t9r6k{)k ellen 
1552-ben. — 1397-ben Zsigmond a vdrmegye rendezise 
v^gett orsz&ggylilist tartott^ melyen mint temesi gr6f, Gara 
Janos szerepelt. 1407— 14l2-ig FttlOp vagy m&s n6ven 
ozorai Pipo volt temesi gr6f, nemzetis^gre olasz fldrenczi 
szttlet^sti (Gut, ki vakmer6s6g6rdl is kegyetlens6g£rdl hires, 
s a ki Buddn sajat h&zzal birt. (L&sd mitvemet : „Budape8t^, 
162, Z.) . 

y. L&szld 1458-ban meghalvaU; a kir&lyi tr6nra Hu-^ 
nyady Mdtyds 16pett; ki alatt a tdr5k5k Szerbidt elfoglal- 
y^n^ sz&mos szerb vagyis r&cz 1459-ben^ a tOr^k zaklat&sok 
al61 menekiilend6; Brankovich Istvdn; Gregorievica J&nos 
6s Binni (Berinyi ?) Pil vez6rlete alatt Magyarorsz&gba 
jdtt at^ kiknek M&ty&s kir&ly az 1458-ban tartott szegedi 
orsz&ggytUisen a temesi gr6fsag d61i r^sz^n Keoe 6s Horom 
(Haromi) megy6kben. adott lak6helyet, melynek Gregorie- 
vies k^nydr, Hunyady Jdnos ir&nt val4^ tiszteletbfil Jaaopol 
uevet adott. (Bdrdny, Temesvdrmegye EmUke, L 163.) 

1476-ban a t6r5k6k Temesvirt ostrom al& vett^k^ 
de Nifor Imre, Chepeli. J4nos 6s Nagy Albert is Ambrus 
temesi gr6f vit6zs6ge ^Ital visszaverettek. 1478-ban^ \&t- 
Y&n a kir&ly, mily veszedelem fenyegeti az orsz&g e re- 
sz6t, Kinisy P&l 6ri&si erejti h6st nevez6 ki f6kapit&ny 
(Generalis capitaneus) niv alatt a magyar v^dsereg ftS- 
yez6r6Y6 is temesi gr6fif&. Alatta a magyar sereg t(3bb 
csatit vivott a t()r5k(5kkel, mig vegre 1483-ban II. Ba- 100 lovas eltart&sira 2400 frtotSs bombdktalOO frtot. M6It6sigban 
ut&na k($vetkezett a rdez fejedelem, kire az orszdg v6gv&ra volt 
bizva, melynek drizet6re nagy banderiumot volt kSteles tartani 
Fizet^s fej^ben kapott 3600 firtot kdszp^nzben 6s 1200 frt &r6B6t. A 
temesv&ri huazdrok kaptak egyenklnt 3 frtj&val, 801 frtot k6szp6nzben, 
534 frtot 2 forintj&val poszt6ban s ugyanannyit 86ban. A k6t v&r- 
parancsnok kapott 88 lovasdrt k6szp6nzben 264 frtot, posztoban 170 
forintot 68 ugyanannyit s6ban. {Schtoicker, Oesch, des Tern eser Banats 
i861. U4. I.) TEHKSVAli S KOYhAzI £PULETEI. 93* 

jazeth szultin eWbb 5 ^vre, k6s6bb 1488-baii tovAbbi 3 6vre 
b6k6t k6t6tt a kirilylyal. 

Kmisij utdn, ki a kiralyt61 Temes, Torontdl is Krassd 
(Keve) megyiket egyesitye kapta^ kiv&It a moh&csi csata 
6ta a hdrom megye terttlete temesi hdmdgnak neveztetett. 
Utols6 temesi bin volt Nagy Pil. — II. Uliszld alatt mint 
temesi gr6fok el6forduliiak Sdm Jdzsef, Bdthory Istvin, az 
e nevd fejedelem unokija, ki alatt Dozsa Gy(5rgy a pdrokat 
fdllazitotta is 1514-beii rakonczitlan tSmegivel T&mesvdr 
ali j^vin, Bega vizit a Temesbe csapolta 4t; s a virat 
erfis ostrom ali vfftte, de szerencs6tlenttl, mert Zdpolya 
Janos segitsigre J9v6ii, Temesvdrt az osttom al6l ftlmen- 
tette, D(kmt pedig, hadait sz6tszerv6n, elfogta 68 kegyet- 
lenttl inegigettette. (Bdrdny 4$ Schwicker, i. h. — Bel. 
Comp, geogr. 258. I.) 

A temesi grdfsig vagyis misk6p bdnadg, melynek 
lak6i akkor is mir tSbbnyire szdsz eredeM ndmetek 6s ro- 
mdnok Yoltak; II. Lajos kirily alatt, s kivilt 1521 6ta; 
ipidfin maga a szultin vezetett ide egy nagy sereget, 
riszint a folytonos hadakozisok; riszint az igy kifejl6d(5tt 
ins6g 6s betegs6gek miatt^ melyeket a temesi vizek 6s 
moGsarak kig6z5lg6se nagyban eldsegiteftek^ igen sokat 
szenvedett s majdnem n6ptelenn6 lett 

A.t($r()k uralbm 1552 6ta, mid6n Temesv&rt is kez(5kre 
keritett6k, 1716-ig tartott, mely 6vben Eugen savoy ai her 
czeg Temesvdrt visszafoglalta. III. Karoly alatt v6gre, kttK)- 
n5sen mid{)n gr6f Mercy Elaudius volt a temesv&ri katonai 
kerttlet polgiri elnQke^ Temesvar 6s vid6ke ism6t vir&gzdsnak 
indult. Mig a katonai ttgyeket gr6f Wallis P&l vezette, 
Mercy gr6f a temesi binsig mttvel6d6s6nek emel6s6re for- 
diti minden gondjit. Temesvar mellett terjedelmes telket 
hasittatott ki, melyen lassankint szamos gyir 6pttlt, k5z 
tttk papirgyar, kelmegyir, selyemgyir s mis k6zmtlgyir, 
melyeknek felttgyeWj6v6 Bossi mantuai eredetft mttvelt 
iparost tette; Bega viz6t 1728-ban szabilyozott esatorniba 
vezette, s Igy a keresked6snek nagy lendttletet adott. Gond- 
jAt a viros meger8sit6s6re is kiterjeszt6 ; e v6gre a virost 
djra szabilyoza 6s 1723-ban iij falakkal v6tet6 kOrttl, mely 
teny k0vetkez6 feliratban van megdrOkitve : „Imperante g^ A CSAnXdi PUSPOKSiG. 

Carolo VL Duce Eugenio Sahaudiae Principe per dadem 
Petrovaradini MDCCXVI. recuperata Provincia, sub Prae- 
sidio Claudii Comitis a Mercy anno a parlu Virginis 
MDCCXXIII, de XV, mensis Aprilis Temesvarini Moenia 
fundabantur.^ {Schmcker, L h, 322, I.) 

Mercy gr6f polg. elnQks^ge alatt a temesi vid^kekre 
tij nfemet gyarmatosok kQltoztek be. 1718. jan. l-6n v4- 
lasztottik meg Iegel6sz5r az tij varosi hat6s4got a bir6val 
egyiitt, kik kSzfil els5 volt Hold T6bi^s Boldizsar, bajor 
eredetu. A r^czok kUlon liat6sagot yalasztottak eg&sz 
1780-ig, midfin az a n^metekevel egj^stilt. — TemesvAr 
6jabb 6pttletei kozttl nevezetesebbek : a katonai laktanya, 
mely 1719— 1729-ig6pillt; hossza252m. — 1731-ben tettek 
le a vdroshdz alapkov6t. Nem sokara ezutan 6ptilt a ka- 
tonai kdrhdz s a vizvezeUk, mely a vizet a v^rosba ve- 
zeti. Mid6n egy egSszen e vid^k boldogit4s&iiak ^It s m^r 
is oly nagy eredmenyeket volt k^pes felmutatni Mercy Ko- 
los gr6f, 1733-baQ haborti tttott ki Ausztria, Spanyol 6s 
*Francziaorsz4g kOzt, melyben Mercy gr6f az olaszorsz^gi 
hadak f6vez6r6ve neveztetett ki s mint ilyen 1734-ben jun. 
29- 6n meghalt. Ut6dja h. Engelshofen lett, kit Hamilton 
grdf k5vetett, ki az tij varfalak 6pitesere fordltd f6 gond- 
jat, vegre pedig, mig 6. Engelshofen a vdrparancsnoki hi- 
vatalt viselte, Neipperg gr6f. (U. o. 331, I.) 

Temesvart haladasaban nagyon feltart6zj;atta s messze 
h^travetette a torok hibord, melyet Kdroly csaszar az orosz 
czar szOvetsegeben, 6s meghalvan 1736-ban savoyai Eugin, 
Ferencz lotharingiai herczeg vezferlete mellett viselt. E to- 
r5k h^boru a porosz kir^Iy 41nok viselete s a hadvi- 
selfi sz6vet86ges felek er61ytelens6ge miatt azon kudarcz- 
czal v6gz()d5tt, hogy Ndndorfehervdr viglegesen torok 
k6zre keriilt. A h^bord sanyarusagaihoz hozzajarult m6g 
az is, hogy ism6t ezr6vel pusztltott a mirigy a lakosok 
k5zt, kttlOnOsen 1736-ben, middn 13 hdnapig dtth(5ngOtt. Ily 
k()rUlm6nyek k5zt nem esoda, ha rabl&s 6s gyilkoss^g 
napirenden voltak. 

Nevpperg t4bornokot b&r6 Succow vdltotta fel, ki 
alatt a temesi bans&g hat&rai 16miek megallapitva. Ut&na 
kOvetkezett a m4r fenebb emlltett bdr6 Engelshofen, v6gre TEME8VAR 8 EG^'hXzI IBPtJLETKT. QK 

1742-ben gr6f Scotti, mint varparancsnok. Ugyanezen 6v- 
ben a varosi n6met hat6s^g, szorult helyzet^nek folseg^- 
Iyz6s6re a kir. kainardt6I, R^kast, Gyarmatdt, Bruckenaut, 
Freidorfot (Temesbeu), Uj-PScaet, Bessenovdt (Torontalban), 
Kissoddt 68 Kardnyt vagyis Mercifalvdt (Temesben) kapta. 
1750-ben Teinesvarott kamarai igazgat6s4g illittatott fel, 
melynek elso polg^ri elnoke gr6f Perlas-Rialp vala, kinek 
. szekhaz4t, a kam. igazgat6sag 6ptilet6vcl; 1 754-ben kezd- 
t6k 6piteni. A bev^ndprlott gyarmatosok, kik kamarai 
birtokon laktak 6s h^zat ^pitettek^ 6 6yi a(16meiitesseget 
kaptak, szttks^ges 6plileti &kkal egyiitt. — Megjegyzend^ 
m6g, hogy Mdria Ter^zia alatt 1772-ben masodik gyarma- 
tositds t(3rt6iit, s a vizvezeteknek kijavit^sa b. Brigido 
J6zsef alatt kezdet^t vette. 1792-beii a temesvdri v4r a 
g9r. n. e. pllspokt61 Czera csardat 68 Jachtwald erd6t kapta 
egyen6rt6k fej6beii. {U. o. 361. 393. 425. I — N. R. A. 
1447. C8. 13, 8z,) 

TemesvAr polg&ri 6s katonai tort6net6t elv6gezv6D, a 
vai^s egyhdzi 6pttletei s int6zetelr61 kell -megeml6kez- 
nttnk. — A tOr5k(3k kittzet6se ut^n Temesvdr h^rom va- 
ro8r6szre oszlott, a belvArosra a vdrrdl, 6s k6t kttl- 
v^rosra, t. i. a jfyar-v4rosra 6s Jo2wc/- v^rosra. A belvirosi 
templom sz. Oydrgy v6rtanu tisztelet6re szentelve m^r 
1323-ban 16tezett, minthogy Caanddy egri pUspOkSt ez 6v- 
ben sze]itel6 f5l Benedek csanadi pUsp(3k egri ptlspokk6 Mint 
pl6b^niai templom fen4llott eg6sz 1552-ig, mely 6vben 
tQrok nagy mecsett6 Wn Malakltva, k6s6bb pedig katonai 
kincstarr^. Nem sokdra az isteni tiszteletnek visszaadtdk, 
6s a Bold. Sziiz tisztelet6re (ad B. Mariam Serenam) tijra fOl- 
szenteltetett. A csan&di ptt8p5ks6g sz6khelye ide kerttlv6n, 
1736-ban Hamilton gr6f alatt dj alapokat raktak le, melyekeu 
1742— 1754-ig a mai sz. Oydrgy v6rtanti tisztelet6re szen- 
telt sz6kes- 6s egyszersmind belv^rosi pl6b4niai templom 
emelkedett. A temesvirrbelY^rosi pl6b&ni4t, a kir. kamara 
mar elfibb, 1718-ban visszaillit&, k6s6bb pedig M4ria 
Ter6zia kir41yn6 javadalmazta. 

Nep. szent Jdnos egyh&z^t, ugyanott, III. Karoly 
1717-ben h^rom t5rok lakhaz 68 mecsetbfil 6pittet6 t&rs- 
hazzal a jezsuitdk szt\m4ra, kik 4 atya 6s 1 laieuS; Petz 96 A CSAnAdi PUSPdKStO. Ldrincz atya hazf6n5k86ge alatt, 1726 dta a nSgy oszt&lyti 
gymnasiumban tanitottak. 1763 -ban a kir. gymnasium 
6 osztaiy&y& emelkedSk ; fd tan&ra Volt Miszmi P&l atya. 
Emlit^sre m61td Nep. sz. Jdnos-egjlete (confraterintas), 
mely 1724-ben a vall&soss&g emel^sSre s a betegek 
6s foglyok gondozas&ra alakult. Ezen egylet 1727 -ben 
felujitd Kep. sz. Jdnos, mint a temesi vid^k v6dszentje 
ttnnep6nek megtart&s&t. 

A j6zas-t&rsasdgiak engesztel^stil &s az oly sokszor 
pusztit6 mirigy elt&voztat&s&ra nyilv&nos esdekl6 k5rme- 
neteket tartottak^ felbjitv&n a r^gi onvesazdziseket (flagel- 
lationes) 6s az a. n.passio-j&t6kokat is (passiones Ghristi), 
melyeknek vezet6s6Yei Temel PAlos helyn5ks6ge alatt hat 
irgalmas-rendti szerzetes 16n megbizva. 1738-ban ism^t 
d5gy6sz fitOtt ki^ s a jdmstdrsasagidkat, kik egyszersinind 
pl6b&niai teenddket is vSgeztek^ annyira megfogyasztotta, 
hogy a lelkip&sztori teenddket a sz, ferencziek bosny&k 
tartom&ny^nak voltak k^nytelenek Atengedni; k6s6bb pe- 
dig szerzet5k elt5T5ltety6n; gymnasiumok is 1788-ban a 
kegyearendiek kez6re ment &t, kiket 1759-ben Bihics JsiksLh 
kir^lyi tan&csos«2^^n?ia,(aradmegyei)mez6y&rosban telepi- 
tett meg erne vid6ken. (Schimcker, 310. 225. 385.) 

Jelenleg a belvdrosban m6g kOvetkezd egyh&zi 6ptt- 
letek vannak: Sz. Katalin templama, melyet MAria Te- 
rizia 1755-ben a szigordbb figyelmti sz. ferencziek udvezt- 
t&rdl nevezett tartom&nya szdm&ra epittetett, mely aztan 
1806-ban paroehi&lis templommi 16n. Szent Jdzaef i^m^- 
loma az irgalmasok t&rsMz&val; kiket III. K&roly 1737-ben 
telepitett meg Temesv&rott. 1849-ben ezen int^zet lAngok 
martal6k&v& Idn, de nem sokdra ism6t fdl6ptllt. A pap- 
n5veld6ben van Nagyboldogasszony tempioma; a pttspQki 
sz6kh&zban a sz. kereszt kapolnaja. A y&rosi k6rh&zban 
lev6 Irgalmaa az. SzUz k&polndj&t 1859-ben nyitott&k meg. 
1858-ban b. e. Csajdghy Sftndor ptispOk a „Notre Dame'' 
szttzeket telepit6 meg Temesv&rott, s templomakat a B. 
SzUz tiszteletdre szentelte. Van a katonai k6rh4zban kA- 
polna sz. Ldsdd kir^ly tisztelet^re^ s v^gre k6t k&polna 
Sz. Rozdl 6s Nep. sz. Jdnos tisztel6re, a Hunyadydk egy- 
kori h&za, most pedig 61elemh&z mellett, mely at6bbiak- TEMESvin EGThAzI tPtlETEl. 97 nak kegyura a v4rosi batds^g. (/ScAem. Cler.' 1863. 40, 

m. I.) . 

Jdzsef-killvArosban, mely a £^gra-csatoj:na partjin 
fekszik, s II. J6zsef 1744-iki l&togatfts^nak eml6k6re ne- 
veztetett el igy, 1774-ben a kir. kamara pl^bini&t ^llltott 
fel 68 javadalmazQtt teplommal egytttt, a JB. Szflz szUletese- 

> 

nek tisztelet^re. Van ugyanitt k^polna sz. Rozdlia tiszte- 
let^re, melyet a var telkeri a temesvdri polgirok m6g 
1739 eWtt 6pitettek, 6s 1850-ben megtijittatott. A teme- 
tiJben van sz. Hedvig k&polnija, melyet 1862-ben Milter- 
mayer J6zsef 6pittetett. 

A masik (ri/efr-ktilY&rosbaii a pl6b4ni&t a kir. kamara 
1 76Q. alapita 6s javadalmazd^ a templomot pedig Szuz 
Mdria nevenek tiazteletire 1719-beii 6pittet6. Ugyaaitt a 
temet6ben van a Nagyboldogasazony tisztelet6r6 szentelt 
nyilvdnos k^polna; tovdbbd a Mictsszonyunkrdl nevezett 
irgalmas iakol&s szttzek zard^ja 6s temploma^ a . szepldte-^ 
lenUl fogantatott SzHz tisztelet6re. A kttlvirosi egyh&zi 6ptt- 
leteknek kegyura sziiit6n maga a v^os. (27. o. 40. 48.) BUPP. EGTH. IKJiZ, — in. m. FEJEZET. A nagyvAradi L SZ. PUSPOKSEG. 1. §. 

NAGYVARAD, 

piispSki viros egyMzi eptileteivel. 

Nagyr^rad Biharmegy6ben Debreczenttfl 6 6s V^ vaM- 
fOldnyire, a . Sebes-K9r(5s partj&n fekszik. Hajdan ertfs 
v&r volt. 6t bdsty&janak nevei : Vdrqs-^ Aranyos-, Chionka-, 
Kapu' 68 Kirdlyfi-hkBtysL. Ez ut6bbit a torQkOk 1598-ban 
16gbe rOpitett^k. Jelenleg Nagyvdrad &\\: a vArb61 6s 
nyolcz k!ilv&ro8b61, illet6Ieg v&ros-r6szb61, u. m. Olaszi-, 
Velencze', Vdrallya-, tfj-Picz-^ Szombathely-, Vadkert-, Szent- 
LSrincZ' 68 Lfj-Utcza vagy tfj-Vdrosbdl, R6szei m6g k9- 
yetkezd elneyez68 alatt fordulnak e\6 : pilspoki-y kros, vldk- 
y&ros 6s katona-ykros. Lakosai t5bbnyire magyarok, ii6- 
metek 6s ol^hokkal vegyitve. 

Eredete 6s legr6gibb tort6nete; kivMt a ptlspOks6g 
alapit&s&t megel6z6 iddbOl^ teljesen ismeretlen. A tat&r- 
pusztit^skor 1241 -ben Benedek ptLspOk csak gyors fut^s 
iltal menekUlhetett meg^ s biztoss% kedye6rt t^yolabbi 
yid6kre; Dalm&torsz&gba kdlt5zott. A nagyy^radiak^ kik 
8z]nt6n elhagyt&k a y&rost^ a tatdrok dlnok s b6k6t szinld 
leyeleire, csal^di tUzhelySkhoz yisszat6rtek, s a y&ros 
falainak meger6sit6s6hez l^ttak. De hi&ban. A tatdrok, b&r 
tObbsz()r yisszayerettek, y6letlentll meglept6k, s elfoglaly&n 
a y^rat; a y&ros lakosait felkonczolt^k. Roger kanonok^ ki nagyvArad egyhAzi kpuletei. qq 

6 pasztitdst leirta, csak nehezen 6s pedig az 41tal menekulhe- 
tett meg, bogy mivel m4r az 6hs6get ki nem ^llhatta, az 
ellens^g t&bor^ba ment^ hoi eg^szen tat^r szok4s szerint 
volt k6nytelen 6lQi. 

Alig hegesztett^k be IV. Bila 6s utddai az orsz&gon a 
tat&rok dltal UtQtt sebet^ maris tijabb pusztit6 elem koze- 
ledett hataraink fele. A tor5k5k, 1474-ben, Ali-beg vez6r- 
lete alatt Magyarorsz&g d61i resz6t pasztitv&ii; a lakosokat 
vagy megolt^k vagy rabl^nczra flizt^k, Nagyvwradot pedig 
a t5bbi kozt, mely mar akkor hazank yir4gz6 v^rosainak 
egyik el6kel6bbje vala, v6gk6p elhamvasztott^k. A mohacsi 
csata utan Zd/polya J^nos kez6re kertilt^ ki azt 1527-ben 
az olasz eredetd Czihaknak adta. I. Ferdinand Izdbelldndk, 
II. J^nos anyj&nak adomanyozta, kinek haUla ut^n a ma- 
gyar koron&ra szallt vissza. 1599 ben fij t^mad^st kis6r- 
lettek a t5r5k5k, de siker n^lktil. Az erd61yi fejedelmek 
uralma alatt 1556 dta sok viszontags^gon ment keresz- 
tttl, mig vegre 1660-ban a torokOk elhagyvAn, 1692-ben 
Heister t^bomok a v&rat a v^rossal egyiltt I. Lip6tnak 
hodolni k^nyszeritette. {Keresztun L 15. §. — Bel. Comp, 
Geogr. 280. I) 

Ez idoszerinti t()rt6net6b61 fblemlitendd m6g; bogy 
1557-ben Jdnos-Zsigmond 6s Izabella kiralyn6 alatt a v^- 
rost ttizv6sz pnsztitotta, s bogy Kendy vagy mask^p Nya- 
kazo Antal a nagyv&radi var kapitanya s bihari fdisp&n^ 
a varb6l minden egyh^zi f6rfiut, viWgit 6s szerzetest ki- 
HzY^rij Luther tanat kezd6 megbonositani. Ekkor tQrt6nt 
a k^ptalannak pusztuUsa is, melynek kanonokjai jobb&ra 
sz6tfutottak. Nem sok^ra .kovetkezett a JSocsZca^-lazadas, s 
az I. Rdkoczy GyOrgy zendUl6se. Ekkor, 1638-ban tSr- 
t6nt, bogy sz. Ldszld kiraly sirjat feltort6k, s a hozz^tar- 
toz6 szent szereket 6s diszitm6nyeket szents6gtdr($ k6zzel 
elrabolt&k. Ugyan^k, a tdrokOkkel egyestilve 6s j6 baratsag- 
ban, Nagyv4radr61, melyet 1664-ben tijra megerdsitven, 
teljesen batalmukba keritettek, a vid6ket folytonosan zak* 
latt^k 6s ddltak. (Keresztnri, IL 34—37'-60-^69.) 

I. Ferdinand 1553-ban meger6sit6 Nagyvdrad polgi- 
rainak mindazon kivalts&gait 6s szabadalmait, melyeket 
el()bbi kir&lyokt61 kaptak, s melyek szerint a ffiisp&nok, 

7* JQQ KALOCSAT FfiMEaVE. 

alisp&nok, szolgabir&k^ s a varadi yAy hivatakiok^inak bi- 
raskodasa al()I f(}lmentjettek; ior&hhk a ptispSknek 6s hi- 
vatalnokaiirak megtiltatott bomkat polg&rok el6tt kim^mi. 
• (17. 0, 214. 215. l.\ . . 

158p-ban BdiAory Kristdf/ . erd61yi fejedelem kiadta 
felszabaditdsi okleveWt, melyben Nagyvdrad polg4rait Ma- 
gyarorsz&g 6s Erd61y , nemesei kbz6 sorozza, egySzera- 
mind nemesi czimerfc is adominyoz nekik. (U, 6* 221. Z.) 

Igen fontos azon kir. readelet, melyet I. lA^t 
1693*ban adott ki Benkomcs ptispQk idejebeh a v6gett, 
hogy a pUsp5ks6g es k&ptalan v6gleg yissza4llittass6k 6s 
rendeztes86k. Erne kir. rendelet szeriat elrendeltetett, 
hogy Nagyvdrad . lakosai az eg6sz megye n6pe886g6vel 
egytttt, a lakisaik j6 karba helyez68e v6gett, k6t vagy hk^ • 
rom 6vig az addtdl s ingyen-szolgdlatoJctdl mentek legye- 
nek; tov&bbdy hogy a ha/rminczadot 68 vdmot uq k6t835e- 
resen, hanem a t5bbi v4rmegy6k szokdsa szerint fizes86k,. 
hogy azon v4rosoknafc, melyeknek lak6i az erd61yi feje- 
delmek alatt katonai szolgdlatot tettek, azutan is ber fize- 
1686re kOteleztessenek, hogy vizsg^at t6tess6k az Irant, 
mi m6dja volt addig a bord6zsma szed6senek, hogy a 
pUspok eltartdsdra 1692-ben tett kolts6gek visszafizettet- 
v6n, ezen dolog min61 el6bb kiegyenlitess6k ; hogy aplis- 
pok 8 a kdptalanbeliek lak^sait, 8 a lelkipasztorkoddst ille- 
tWeg akdr a v&r falain bettil, ak&r kivtil tovabbi int6zkedesek 
t6tes8enek ; s hogy vegre Hj adomanyz4s dltal vissza adat- 
rkn a nagyvaradi pusp5ks6g javai, a tizedek fele a v&r- 
beli 61elmi tdrakba folyjon be, az ad6k pedig s az in- 
gyenes szolg&latok minden haszony6teli joggal a kirdlynak 
tartassanak fenn. (J7. o. 85. l.) 

MidOn 1713-ban a vdrosnak n6mely elavult kivdlt- 
s&gaira vonatkozdlag a pU8pQks6g 8 a vdros kozt neh6z- 
s6gek tdmadtak, ezek bardtsagos kiegyez68 utjdn gr. 
Csdky Imre kaloosai 6r8ek, mint a nagyvAradi ptt8p5ks6g' 
korm4nyz6ja alatt tigy int6ztettek el, hogy a v6.ro8 polgA- 
rainak esak italm6r6si joguk legyen a v&ros terUlet6ny 
az alispdnnak s a pUspbk 6s kdptalan hivatalnokainak it6- 
I6sz6ke el6tt pedig megjelenni ne tartozzanak, hanem ktt- 
15n it616<8z6kkel birjanak; toydbb&; hogy a polg&rokt61 kagyvIbad eqyhAzi ^PULETEI. " JQJ 

a pUspoki 6s kaptalani birtokokon semmi add 6s vdm ne 
szedessek ; hogy cz6liek alapitasaban 6s szervez6s6ben ne 
g&toltassanak ; hogy a v^ros mahnokat 6plthessen 6s 
meszdrszekeket nyithasson, 6s pallosi vagyis f6beiij&r6i jog- 
gal birjon ; hogy azon birtokok, melyek sz&nt6k-, retek-, 
erddk-, legeWk*, foly6k- 6s tavakban a polgarok6i vala- 
nak, nekik visszaadassanak ; egyszdyal, hogy Nagy v&rad 
polg&rai azon kiyaltsagaikban, melyeket Izahelldtol, Jdnos 
kir^ly 0zvegy6t61 1558- 6s 1562-ben nyertek, s melyek- 
ben I. Ferdinand 6s Rudolf kirilyok 6ket meger6sltett6k, 
senki iltal ne zavartassanak. (N. B. A. 1736. 47. sz. — 
Eccl. Cam. 66. cs. 43. sz,) 

A v^ros r6gi 411apotj4nak megismer6s6t nagyon el§- 
segitik azon fdljegyz6sek, melyek a varosban vagy annak 
terulet6n lak6 polgarok 6s nemesek hdzaira 6s telkeire, yagy 
ezeknek k6s6bbi birtokosaira vonatkoznak. — 1344-ben va- 
lamelyik nagyvAradi monostor apAtja 6s konventje n6hai 
Chortdn Jakab, nagyvaradi polg4r fels6 varosi udvartelk6t, 
mely a hegyfoki sz, Pefer-templomaval (Eccl. S. Petri de 
Monte) szemkSzt fekttdt, 5 6s Va gi^a ad6ssAg 6s 8 6vi 
h&tral6k fej6ben, visszavalthatasi joggal; Kelemenffy Gergely 
nagyvaradi bir6nak eladta. 

1347-ben Janos 6s BalAzs, Tamas fiai, szint6n nagy- 
vii'adi polgdrok; szoUejtiket 8 giraert, hat kisp6nz6vel 
szAmltya, nevezett Gergelynek, Kelemen fi^nak az emlitett 
konvent eWtt eladtak. 

1349 -ben a p6csvaradi apat 6s konvent szint6n Ger- 
gelynek, Kelemen fiinak Nagyvaradon s ut6dainak 6s 6ro- 
k5seinek helyet, illetfileg fdldet adott malom 6pit6s6re, 6s 
pedig azon {6 tit mellett, mely Nyvigh fel6 visz, orok bir- 
tokul azon kik()t6ssel, hogy az adom4nyz6 konventnek 
a malomt61 6venkint 20 girdt fizessenek. 

1362 -ben Peter 68 Lukdcs, Janos grdf fiai Varadl 
birtokukat, vagyis udvar helyOket 6s m6sz&rsz6k5ket, to- 
v4bb& harom szdI16t s egy kasza]16t Nagyvarad hatar^ban 
Balazsnak^ Kelemen fiinak, a nagyvaradi konvent el5tt 
eladtak. Hit (N. B. A. 605. cs. 7. sz. — 390. cs. 
14. $z.) JQ2 A naoyvAeadi PUSPOKS^G. 

1437-ben Genyth nevtl olasz eredetti nagyviradi la- 
kes, vdrad'Velenczei h&zdt Hosszivdszi Istvan vAczi kano- 
noknak, s 41tala Boihua P6ter fi4nak P6ternek 8 (5r5- 
kOseinek 125 arany forint^rt eladta. Hit. {U. o. 955. c$. 
26. Bz.) 

1461 -ben Thuruk Kelemen, szint^n nagyviradi lakos 
825. Jdkah-ntGzski hizit, mely Zeleminy Bal&zs 6s Csdszdry 
Istvan jobbdgyi belsfis^ge mellett fekttdt, s valaha nfihai 
Buday J4nos6 volt, a virosi hatdsAg el6tt Sdntd L&szl6nak 
3 arany forint^rt eladta. (U. o. 954. cs. 49. sz.) 

Ismeretlen 6vben Komdromy Gergely, nagyviradi la- 
kosnak Nkx^A-Vadkerten lev6 udvarhely^t Stepan Ferencz 
er6szakkal elfoglalta. (U. o. 962. cs. 2. sz.) 

1569-ben Ehessy Zsuzsinna varad-veZcnczet hizdt Zor^ 
vady Erzs^betnek, n6bai Sasvdry Ferencz 6zvegy6nek 7 
forint6rt eladta. (U. o. 699. cs. 58. sz.) 

1580-ban Zalay Ferencz pQrt indltott h&zass&gt^r^&i 
eset miatt, Mod Anna, n6hai Lessy L&szl6 Qzvegye ellen, 
mely k01cs5n5s megegyez^s titjan 1000 forint lekOt^se 
mellett ak^nt int^ztetett el, bogy neyezett Mod Anna Lessy 
Ldszl6 hagyat^ka folyt&n, vagy m^s m6don szerzett ig6- 
ny6r61 Less^ bibarmegyei birtokra vonatkoz61ag nevezett 
Zalay Ferencz javira lemondott, ez pedig viszont varad- 
velenczd nemesi ndvarhely^re s abozz& tartoz6 k6t szdildre 
yonatkoz6 jog^t Mod Ann4ra &trah&zta. Hit. {U. o. 834. 
cs. 47. sz.) 

1592-ben Bdihory Zsigmond, erd^lyi vajda, Kapdcky 
Ferencznek ket sz611ej6t, egyik^t az aranyosi, m&sik&t az 
omldsi hegyen Nagyv&rad batdrdban, nevezett KopdchyuBk 
hfitlens6gi btia, illetdleg nShai Sibrik Pdter magszakad&sa 
miatt Zecheny Ferencz, ndvari tisztj^nek s mindk^t nemtt 
utddainak adom^nyozta, kir^lyi joggal felmentvdn egy- 
szersmind azokat, a megadom^nyozott is neje Lencsh Ju- 
dith, valamint Anna nevd leAnyuk hal&Uig, minden tized 
68 kilenczed terh6t61. (Z7. o. 1746. cs. 29. sz.) 

1596-ban kelt az erdSlyi fejedelem adorn Anyzd Ic- 
vele, melylyel n6hai nemes Vancha Ferencz nagyvdrad^ 
velenczei h&zAt ia kertj^t, magszakad&s folytan, ennek 5z- NAGYvXrAD EQYhIzI £PULET£I. J 03 

vegyere, Bojty Erzsebetre, s mindk^t nemfl ut6daira ru- 
hazta at. (U. o. 840, cs. 27. sz.) 

1601 -ben kelt lindaui Teller Ulrik nagyviradi helyet- 
tes kapit&ny &tad6 levele (traditionales); a hiitlens^gi btin- 
ben elmarasztalt Somogyi Bertalan y&rad-velenczei kdh^z&t 
s egySb nagyvdradi javait illetdleg, mely &ltal Basta i&- 
bornok ^s Z£kely Mih&Iy szathmdri kapit&ny parancs&ra 
azokat Szent-Gyorgyiltk^zK^ birtok^ba helyezte &t. (27. o, 
950. C8. 40. 8z,) 

1603-ban kelt a kir. kincst&r tiltakoz&sa nopsiezi 
Vdrkoch GyOrgy ellen a miait, hogy ez minden jav&t &s 
jogdt, melyek hajdaa allit61ag egyh4zi jellegiiek voltak, u. 
m. Zalach mez6y4rosty tObb h&zhelyet Bogyoszldn s a nagy- 
Y^Skd'Szentferenczi varosT^szben a hogyoszLdi ktilsdsdggel 
egyiltt megszakaddsa miatt bdtbori Gyulaffy L&szldra ^s 
zerdahelyi Imreffy Jdnosra ruh^zta At. Hit. (U* o. 943. 

C8. 40. 8Z.) 

1604-ben Kolon Margit, n6hai Herpay Ferencz^ ke- 
s^bb pedig Markdsy Boldizsdr neje, vdrad-vadkerti h&z4t 
^s belsOs^g^t Zikzay Andr&snak 45 frt^rt eladta. (U. o. 
1678. C8. 15. 8z.) 

1615-beQ k5lcs5n53 5r()kbeyalUs j($tt 16tre Hdzy J&- 
nos ^s neje sztil. Szdzfalusi Anna k5zt, mely Altai emez 
nagyyaradi b&zAt minden hozzatartoz6 jayakkal, n^yszerint 
t5bb szfilWyel 68 r^ttel, mis birtokok6rt, melyeket yiszont 
f^rje rah&zott At reA, egyiknek yagy mAsiknak magszaka- 
dAsa eset^re, f6rj6re igtattatta At. (U. o. 697. C8, 5. sz,) 

1617-ben kelt Bethlen Gabor, erd61yi fejedelem bir- 
tokba-igtatAsi rendelete^ mely Altai Csomakozy AndrAst az 
Orhegyen ley 6 Thonhau8cr-N4methy'L6nyay-i&\d szfilWbirto- 
kAba behelyezi, fttlmenty^n ugyanazt minden tizedt61 s ki- 
lenczedt61. (J7. o. 1579. C8. 11. sz.) 

1^21 -bea emlitSs t6rt6nik NagyyAradnak Szent Jakob- 
ntczAjAr61; hoi Ki88 Anna 6s f6rje Kozdk AdAmnak^ to- 
vAbbA Ki88 Judith 6s ftrje boros-jendi Kozma BalAzsnak 
nemesi hAzhelyOk volt. {Act. Jes. Varad, fund. 1. C8.) 

162 7- ben szent-mArtoni Macskdsy Menyhirt Feeze 
foly6n ley6 k6t-k5yes malmAt, mely Nagyvdrad-Vadkert j()4 •*" NAGTVAeADI PVSPOKBta. 

alatt fektldt, 500 magyar frt^rt nevezett Csomakozjf nagy- 
y&radi kapit&nynak eladta. (Z7. o. 63. sz.) 

. 1630-ban Pachay M4t6 viradi malm&t Kdrosy Istvin- 
nak 5r5k iron eladta. Hasonl6k6p tarnpsi Zagyvay J&nos 
mindszenti birtokr^sz^t Biharban egy a nagyy^radi Kis- 
Sdtetdg-Tieyii begyen fekv6 sz6ll66rt 72 frt megtoldissal 
kioserdte. (U. o. 961. cs. 62.63. sz) 

1631-b«n n6hai BorhSly Jinos fia, IstvSn, tagy mis 
n^ven /«pc£w, sztfllej^t, mely a nagyvdradi hat^rbari volt, 
ngyanazon Caomakozynek 41 frt^rt eladta. {U; o. 21. sz:) 

1 634- ben i^odor Ferenez ^b Pap Katalin Nagyvira- 
don a sz. Egyed utczdhan levtf kertjoket, fiok Fodor Ist- 
van fej^nek kiy&lt^a y6gett, ki sz^nalopdson kapatott, 
szintSn neyezett Csomakbzynek (5r6k&ron eladtik. (17. o, 
1680. c$. 41. 8Z.) 

ie37-bea I. Edkdczy Gybrgy fejedelem a y^radi Ste- 

"pdn Ferenez «zent-istv4n-hegyi szSlleje ut4n jAr6 tizedet 

^s kilenczedet ngyanazon Stepdn Ferencznek ^s nej^nek 

Somogyi Zsnzsann&nak s (5r5k(3seiknek adta &t 50 fqrint- 

6rt. (U. 0. 961. C8. .67. az.) 

1638-ban Bdkdczy GySrgy fejedelem s a p&rtjAn &116 
birdsAg y6git6ietet hozott a NagyvAradon lak6 . nemesek 
k5zt egyfel(il> s az ngyanottani yArosi k5z(5ns^g k6zt m&»- 
feldl keletkezett pQrben, a nemeseknek AllAsAt^ hAzaikat, 
birtokaikat b a kGzterhekben yal6 r6szy^t5ket illet^leg, 
mely 1638-ban a nemesi kiv&ltsAg jay&ra d61t el,s 1647 -ben 
a fejedelem kincstAra sz&m&ra okmAnyilag kiadatott. Hit. 
(U. 0. 384. C8. 38, 8Z.) 

1639-ben Szdzfahsy Anna, (kirfil m&v fennebb az 

1615. 6y alatt yolt bz6), atyjdrdl Szdzfalusy Demeterrfil 

yal6 jayait; melyekbez tartozott egy nagyyAradi sz6116 is, 

y6grendeletdben f6rj6nek Prihik Isty&nnak hagyomAnyozta. 

'(J7. 0.697. C8.38.8Z.) 

Ugyanazon 6yben I. Rdkdczy GyCrgy fejedelem n6- 
hai magyaszakadt Czukat Leonard omldai sz611ej6t Nagy- 
yiradon neyezett Stepdn Ferencznek 6s 6r(5k9seinek adta 
&i a t61e jAr6 tizeddel 6s kilenczeddel egytttt 50 forint fe- 
j6ben. {U. 0. 96 U cs. 70. sz.) NAGTVllUD-EaYHJtzi tPthETm, JQ5 

1659-ben emllt^s tortSnik Nagyvarad vAros Pdrws- 
atczAjdrdl. (fA a. 1736. cs, 1. 82.) - 

1663-ban osztozkod&s t5ri6nt Nagyvaradon a j>en^eA> 
AeZj^t-utcz^ban fekvd h&z, kert ^s a kertmegetti rSt fSlQtt; 
Katalin, ftrjezett Pankotay Gyorgy es iJrfcgs Erzs6bet; f6r- 
jezett Szdllosy Mihdly k5z6tt^ Biharmegye hat6s&ga e\6tt 
{U. 0. 827. C8. 8. 8z.) 

1733-ban osztozkod^s tSrtSnt n^hai Boronkay Ad&m 
vdgrendelete alapjdn, agyanannak jarai;- n6vszerint vdrad- 
olaszi h&zai 6s sz611ei fOlQlt; Beliczay Francziska nevti, 
eWbbi nej^tdl val6 leanya Augelika k^zt egyfelfil, 6s Witl- 
fershetm Maria Josefa, m^sodik neje, illettfleg Ozvegye 
k5zt m4sfel61. (J7. o. 1084. cs. 14. sz) 

1838-ban egy a nagyv^radi k&ptalan teriiletSn fekvd 
Vwrad'Velenczeben 6pttlt kincst^ri fa-h4zat nyily^nos ir- 
verez6s utjan 324 pforintert Daniel Jinos vett meg. (17* o. 
1857. C8. 36. sz,) 

A viradi vdr aljan (V^rallydn) 16tezett hajdan Ka- 
tona-vdros nevti kttlv&ros. Nev6t onnan vette^ mert a 
nemzeti katonas4gnak itt yoltak telkei^ melyeket a nemzeti 
katonas&gnak feloszlat&sa nt&n^ daczara a ptLspOk er^lyes 
tiltakoz&sanak, a kamarai kincst^r tOrekedett elfoglalni, 
mi csakagyan sikerttlt is, azonban 1752-ben Katona-vdros, 
Volff 6s Szalka puszt&kkal egyiltt a pUsp6ks6gnek adatott 
vissza. — Ugyanezen Katona-vdrosban kdvetkezft magAn tel- 
keket vett At a kirilyi kincstir: u. m. a Csdr-i, PelaStz-i .6s 
Bende-t6\e telkeket. Ennek k9vetkezt6beii 1771 -ben a 
nagyvAradi pUsp5k kir. biztositydnyt kapott azirAnt, bogy 
erne telkeknek a kir. kincstAr Altai t5rt6nt Atv6tele az 5 
jogainak minden s6relme n61kttl t6rt6nt legyen a multban 
tigy mint a j9v(lre n6zve. Ez alatt mas vArallyai terttletet 
illetaieg p(5r folyt a kir. kincstar kQzt egyfelfil s a pUs- 
p5k 68 kAptalan kOzt mAsfeWl; mely az ez ttgyben kiktll- 
d(5tt vegyefl, t. i. katonai 6s kincstAri bizottmany 1787-ben 
kelt jegyzfikOnyve szerint, a p5r eld5nt6seig tigy int6zte 
el a dolgot^ bogy a katonai batdsAg a pbrQs terttletet a 
nagyvAradi kamarai nradalomnak engedte At^ azon ki- 
k6t68sel, bogy ez ut6bbi az Atengedett terttlet j5vedelm6t 
katona-ArvAk nevel6s6re forditsa. Ugyanily bizottmAny JQg A NAGYViHADI PUSPOKefO. 

1838-ban szintfin jegyz6k(5nyvet alkotott a nagyviradi 
djbdl megerSsitett y^r y^delmi 411apotba helyez^s^hez szttk- 
s^ges terttlet kihasit^sat illetfileg, nehogy^ ha a kiy&nt 
ydrallyai terttlet 645 16p6s, yagyis 258 5lnyire a fentebbi 
Gz61ra 4t nem alakittatik^ Olaszit, VdenczM 6s tlj^ Vd/roht 
leromboltatni legyen sztiks6ges. {U. o. 979. cs. 18—21. «& — 
1282. c». in' 119. 8Z. — 1839. cs. 5. sz. — 1875. cs. 
8. sz,) 

Vajjon sz. Istvdn yagy pedig sz. Ldsdd alapitotta-e 
a nagyy^radi pttspQks^et^ e k^rd^s tQrt6netir6ink kQzt 
sok^ig yita td^rgya yolt; tekintSIyesebb r6sz5k azonban 
(legtijabban Fejir Podhrdczky ellen, ki sz. L&szl6 mellett 
harczolt) nyomds 6ryekkel bebizonyit^, bogy a nagyyiradi 
pUspQks^get lalajdonkSpen sz. Istvdn alapitotta; sz. Ldszld 
pedig csak annyibaa mondhat6 sziatSn alapitdnak, a 
mennyiben a B. SzUz nagyy^radi egyh^zAt 6pittet6 68 
adom^nynyal ell&tta. Igy nyilatkozik Keresztwry is a nagy- 
ydradi pttsp9ks6gr61 sz616 miiy^ben, (I. Oszt. /.§. 2-10 I): 
„S. Stephanus K., tigymand, qua Fundator Episcopatus ad-, 
didit huic Collegium quoque Canonicorum, sub cujus Aus- 
picio Gonyersio Hungarorum adlectis monachis, Clericis 
et Presbyteris promoyebatur, et diyersis Regni mona«te- 
riis eo deductis, Capitulum ergo Episcopatui coaeyum fuit, 
sub sequentibus regibus, in specie Andrea I. labefactatum. 
— Ladislam I. Rex e conyerso, in parochia castri Bihar 
inter fluyium Koros in yenatione iayenit locum, ubi per 
angelum admonitus proposuit construere monasterium in ho- 
norem B. Mariae Virg.^ quern locum Vdrad nominayit, e yoce 
bulgarica Bela/rad^ per Hungaros sic yocatum, et sic per 
Begem hunc Fraepositwra B. M. V. minor^ cujus Praepo- 
situs una Canonicus Praepositvrae Majoris cum Distinctis 
Canonicis fuerat, et circa annum 1078. Templum Caihe" 
drale B. M. V. fundatum est, quod S. Stephanus morte 
praeyentus effectuare nequiyit." 

A tatarok az elpusztitott y&rossal 6s minden egy- 
hazi 6pttleteiyel egytttt a nagyy&radi paps&got is kiirtottak. 
A pUspdki sz6k s a k&ptalani lakhelyek mellett a B. Szilz 
tisztelet6re szentelt sz6kesegyh&z is elhamyadt; k6s6bb 
azonban tV. Bela 6s fia Istvdn^ yalamint unok^ja L&szl6 A kJLptalan s a 6z, palkol nevezett prispostsIg. JQJ 

kirilyok alatt ism6t f5l6pttlt, s r6gi fSny^ben fenmaradt 
volna tal^D; ha a XV. sz&zadban a templom-dr gondatlan- 
s&ga folytdn a sekresty^ben t&madt tUz a kdptalan okmany- 
6s kOnyvtar&val, tov&bbd az egyh&z kiszleteivel, s a kiri- 
lyok sireml6keivel egytttt az eg^sz 6ptiletet M nem perzseli, 
E v^gzetes tttzv6szb61 egyedttl sz. Ldszld kiraly ereklyii 
&s BZ. Agota karja mentettek meg. 

K^stfbb, mint m&r 6rint6k, Nagyv&rad ism6t sok ?i- 
szontags&gon ment keresztlil. A regi sz6kesegyhizat, melyet 
az emlitett ttizv^sz alkalm^yal 1443 -ban f61eg a k6t pom- 
p&s toronynak beoml^sa dont5tt halomra^ Viiiz Janos pUs* 
p8k ism^t f()16pit6. E templomban Ultek a magyarok 
1456-ban h&laad6 drSmllnnepet azon gy6zelem6rt, melyet 
Hunyady J4nos a torokQn Belgr^dnal nyert. Nemsok^ra 
kit5rt a yallasi djit^ssal egytttt a belvillongas, s a vele 
szoros 5sszekQttet6sbe jOtt toroh pusztMs, mely alatt a& 
egyh&zi javak lefoglaltattak s vil&giak kez6re kerttltek. 

Bnda yisszafoglal^sa s a tQr5k(3k kittzet^se utan L 
Lip6t a pttspQks6get 6s k&ptalant jayadalmalval egytttt 
yisszaallitA.. Benkovics Agoston pttspQk lakhely6t Vd/rad- 
Olasdba tey6n, 1702-ben Koch Jinos kSmftyes mesterrel 
szerz6d6sre 16pett k6t torny& sz6kesegyh4znak 6pit6se 
irdnt. Ezen szerzfides szerint a k6t toronynak n6gyzetben 
3 51 sz61esnek 6s tet6 n61kttl 10 Ql magasnak; a sek- 
resty6nek 5 (51, 20 Idbnyi terttlettinek, a fOlotte leyd 
teremnek ngyanily terjedelmtlnek, magdnak a templom- 
nak 12 Olnyi, a szent61ynek 5 Cl 6s 2 labnyi hosszfinak 
kellett lennie. (Schem. Cleri. 1866. 124—126. — Keresz- 
tvry, L 282; 11. 92. I) 

Az 'dj'vd/rosi templom^ mely k6s6bb akademiai ple- 
binia-templomnak neveztetett, a Rdkdczy yillongas lecsilla- 
pult^yal kezdett 6ptilni. Alapk(Jy6t 1731.ban grdf Csdky 
Imre, el6bb viradi pttspOk, k6s6bb kalocsai 6rsek 6s bi- 
bornok tette le, de kOzbejott haUIa miatt be nem fejez- 
hety6n, ut6dai b. Luzsinszky Istyin 1732 6ta, 68 Okolicsd- 
nyi Jinos folytattak^ s ez ut6bbi 1735-ben 6pit6s6t be 
is y6gz6. fepttlt pedig sz. Ldszld tisztelet6re, a j6zus-tArsa- 
sagiak t^rsh&za mellett, hoi kes6bb magt&r yolt. — A 
k^ptalan elhagyy&n a Benkovics dltal 6pitett templomot^ hol azutdn ferenczrendiek y^gezt^k az isteni tiszteletet^ ebbe 
kSltOzStt At, mely aztin kOrttlbelttl 45 6ven At sz^kesegy- 
h&z maradt. 

1752-ben Vdrad-Olaszi ptisp5ki vAros v6g6n gr^f 
Forgdch PAl 6j i^z^kesegyhAznak alapkQveit rakA 1^; mel; 
.az6ta folytonosan ^ptllv^ii; kUl5nosen pedig b. Patachich 
Ad&m ptlsp&k alatt, v^gre ennek halala ni&xt 1779-ben, 
minthogy a pttsp9ki sz6k 6pen ttresed^sben volt, Mdria Te- 
r^zia Altai befejeztetett. Mellette a pUsp5k ^s kAptalan 
BzAmAra epitett lakok elk6szlilyen, ezek. ide tett^k at la- 
k&sukat, s az' e.ldbbi szi&kesegyhazat parochialissA alakit- 
Y&n, az t] sz^kesegyhazba bevonultak. {Schem, 126. 1, ^ Ke* 
resztury, 11. 114. 127. 142. 150.) 

A regi szikesegybAz s a vele 6sszek()ttet6sben volt 
egy6b szent eml6kek b^vebb ismeret^hez j6 lesz itt Mis- 
kolczy IstvAu NapWjAt 1609-ik 6vr01, dgy a mint azt Ke- 
resztury (//. 230,) Schedius Lajos fbly6iratab61 atvette, ide 
iktatni: „A nagyviradi vAr bejAratAnil jobbra van sz. 
Ldsdd kirAly lovas 6rcz-szobra, melyen a sz. kirAly jobb- 
jAban fabArdot tairt. A 16 alatt ^rcztabla lAthat6 felirattal, 
mely szerint e szobor 1390-ben, Jdnos nagyvAradi ptt8p5k 
Altai 16n felAllittatva. — Szemben e szoborral hArom 6rcz- 
alakzat All, sz. Ldsdd, sz. hivdnj ^s sz. Imre herczeg, me- 
lyeket Demeter vAradi pttspOk {1346—1372) Kolosvdri Mik- 
16s mester 6s festtf fiai, MArton 6s Gy^rgy Altai k6szitte- 
tett. — A templom 82 lAbnyi hosszd 68 56 lAbnyi sz61es. 
Oszlopai csiszolt k6vekb61^ kettfis sorban, Qsszesea 12 6ki- 
tik. A foldet sArga, k6kkel es z(5lddel vegyitett t6glAk fedik. 
A templom homlokzatAn az ivezet alatt „1456. I. E. W." 
felirat lAthat6. VGros mArvAnyb61 van Bdlint pttspbk sir- 
eml6ke, ki 1495-ben, tigyszint6n Sibertini JAno86, a ki 
1407'ben halt meg. Ezen idotAjt a templomnak m6g nem 
volt szent61ye. Sz. Ldszld kApolnAjAnak- ajtaja felett, hA^ 
torn evangelista alakja lAthat6, a uegyedik6t, mint mond* 
jAk, Hdgymday Krist6f, ki JAnos kirAly idej6ben a vAr ka- 
pitAnya volt, orozta el, a ki egyszersmind a szent61yt is 

m 

feltOrte. A templom elej6n k6t torony lAthat6 faragott k6- 
b61 6pitve. A nagyobb harangjAnak korfogata 18 arasznyi 
6s 5t ujjnyi; a kisebb6nek 6s pedig a bels6bb6 17, a kttl- JJAGYVjtRAX) KGVhAzt ifPULETEI. 109 s6bb6 23 arasznyi ; ez ut6bbinak felixata k8vetke2id: iw- 
caSj Mdrcibs, Maithams, Joannes, magister Alberim.** (Eiea 
harangdt, mint Keresztury emliti, dgy latsizik a B..gztiz 
tiszteletfire 1478-baa Pt^isz, J knos alatt 5nt5ttek0 Ezek- 
kel osszefligg^sben a v4r-'es Varacsainak teir&sa utin eim- 
lit6s tort^uik, bogy itt hajdan 5t fcdpolna volt es egy mo- 
nostor, inelyet Sz. LaszW kiraly alapitott vala, » naelybea 
a B. SzHzTol nevezett kisebb kdptalan volt; ezen m.onostprb6l 
azonban tdbb6 semmi emlek sem 16tezik, 

A nagyv&radl ptisp5ks6gnek, iSz6kesegyh^znak ^s kip- 
talannak, — melybeu, mint aUbb l^tni fogjuk, ket prdpostsdg 
van, nagy 6s his, — birtokviszony4r61 s egyebb jovedeltnei- 
r(yl k5vetkez6ket jegyeztttnk fel: 

1276-ban IV. LdszW kiraly a nagyv^radi egyha?- 
nak adpmAnyozta Szolldst, hajdan falut, ma pasztit Bi- 
barban. 

1326-bau Kdroly kiraly megerdsite Nehetke (tal4n 
Netke) Sandor, Demeter fia, kiralyi tdrnokmester ado- 
m^nyzasat, melylyel Bvdun iSa altal biTt Zucka fi)ldj6t 
(Szolnokban) a B. Szuz egyhaz^nak, bol a sz. kir&ly teste . 
nyugszik, adta birtokul. 

1342-ben Nagy Lajos sz. LaszW kiraly hamvainak 
tisztelel^re a Bihar-, B6k6s- 6s Zarandmegyek terttlet6n sze- 
dett adok k^tharmadat a nagyvaradi pttsp5knek 6s kdptalan- 
nak yisszaadta, megtoldvdn a harmadr6szszel, mely kiralyi 
jSvedelem vala. 

J407-ben Zsigmond kiraly a nevezett egyhaznak 
AszaUt es Bechet adom^nyozta (Borsodban 6s Szatmarban). 
(Keresziury, I. 136. 142. 197. - //. §. 2.) 

1411 -ben Andrds nagyvaradi pllspGk Gy5rgy, gye- 
pcsi vajdaj^nak, tij adom&nyz^s iltal Illyefalvdt (ma lUye 
Biharban) adta minden hozzatartozdkkal egyiitt, — kiv6ve 
a tizedet, — tov&bba ugyanezen vajda altal egyszersmind 
Peter 68 Istv^n fiv6reinek 6s fi-Ordkdseinek azon feljogo- 
sitissal, bogy vajdasiga ideje alatt 10 jobbagytelket 
foglalhat el. Ezen adom&nyz&st 1429-ban de Prato Jdnos 
ptlsp5k P6ter szamira, 1431 -ben pedig Jakch D6nes szin- J 10 ^ NAOTvArADI pfSPOKStO. 

t&n, nagyvaradi ptLsp5k Miklds Y&Bz&re, kik mindketten 
a fdnebb emlitett Gy5rgy vajda fiai val^nak, megerd- 
Bit6k. 

1492-beii II. Uliszl6 Farkan Bdlint nagyviradi ptts- 
pOknek i<5frmczi, Veres'egyhdz is Szada birtokokatadi,me- 
lyek Bozsgonyi Isty&n hal&laval 6b magvaszakadt^val urat 
vesztettek. 

1501 -ben Domokos ptispOk Thwrzd Janosnak meg- 
enged6, hogy Dombdnydn (R6zbinya) 68 mis egyh^zi bir- 
tokokon az addig elhanyagolva volt b&nyajogot haszu&lja; 
hogy igy belSle a nagyv&radi egyhizra s Thurzd ut6daira 
valami haszon h^ramolj6k. 

1503-ban a GyOrgy (Szakmdry) pttspOk a azegesfalvi 
vagy m&sk6p segesi ol&h pap 6s f6esperest valamint a 
joghat6s4ga aU tartozd s a belenyesi kerttletben lev6 t5bbi 
papok Qz&m&va,, rendeletet bocs&tott ki k^pUnyai-^ vajd&i- 
8^ mds tisztjeihez az ir&nt^ bogy emlitett papok, kik ne- 
vezett ptispOk el6dei alatt minden birs&gi fizet68t6I s a 
pUsp($ks6g tisztjeinek hatalma al61 mentek voltak^ fent- 
nevezetteket eme kiviltsAgokban ne zavarjak, — mit a k5- 
vetkezO pttsp5k 1538-ban 6s 1554-ben megerdsitettek. (N. 
R. A. 1686. C8. 4. 8z. 4. §.) 

1691 -ben a kir&lyi kamara Aszald mezfivdrost k6t 
6nodi sz61lfiYel, mely birtokok gr6f Battydn Borbila For- 
gdch Zsigmond Qzyegy6nek y6grendelet n61ktlli hal41a Mtal 
a kir. kincst&rra sz411tak vissza^ s melyek ktilOnben, a ptis- 
p0ks6get 68 k^ptalant illet6k, 6000 forint6rt Bmkovics Agos- 
ton pttspQknek eladta. 

1755-benp(5r folyt Simonkerik, Vimer, Keles^r, Bama, 
Szily Fata, 6s Andacs (Bihar) birtokokat illetfileg, melye- 
ket a nagy v&radi pUspSk a szalontaiaktdl elfoglalt vala, azon 
eredm6nynyel, hogy nevezett pttsp5k azokat tSrv6nyes 
birtokosainak vissza volt k6nytelen adni. 

1776-ban vizsgilat t6rt6nt a kirilyi kincst&r r68z6- 
r61 az irint, hogy mikor kerttit NagyRdbe (Biharban), 
melyet a Bdnffy csal&d birt yala, a nagyv&radi pUs* 
p5k5k kez6re. {Ezen adatokra ndzve v. o, Keresztury, 1. 247. — 
N. R. A. 944. C8. 13. sz. — 1889. cs. 92. az. — 1281. cs. 
92. 8z. — Keresztury, L 26L — N. R. A. 1467. cs. 28. sz) vagyvArad egyhAzi £puletkt. ^ ] J 

A nagyv&radi sz6keskdptalan^ melyet sz. Istvin a 
pUsp^Jks^ggel egyszerre 16 kanonoki hel^^lyel alapitott^ a 
szent kir^ly s utddai dltal^ a menynyire kitudni lehetett^ 
kGvetkezd birtokok 6s jogokkal birt; 6s pedig : 

1406-ban Zsigmond V^radon tart6zkodv&n, a k4p- 
talant a ydros egy r6sz6re; s az ottani orszdgos 6s napon- 
kinti visirokb61 beji)v6 ad6kra vonatkoz6 r6gi birtokjo- 
gaban meger8sit6. Meger6sit6 tovibbi Gydn^ Roth, Kenyid, 
Barakony, Nydrszeg, Sz4k, (Marku-Sz6k), KelteUk, Csehi, 
Abrahdmhdza ii9 Tawrfsi (Pap-TamAsi) Biharmegy6ben fekv6 
falvak es pusztik birtokiban. (Keresztury, IL 8. §.) 

1451 -ben a nagyvAradi pttsp(5k 6s kdptalan Poroszld 
bevesi helys6g birtokiba helyeztetett be a Rozgonyi csa- 
lad 8 misok ellen6ben. {N, R. A. 1017. cs. 41. sz.) 

1472ben a feh6rYari kaptalan^ mint v&lasztott bird- 
s4g el6tt, egyess6g jdtt 16tre n6hai Rozgonyi Janos ispAn 
fia JAnos 68 Rdkolczy Andres kozt egyfeWl, mds r6szr61 
pedig a nagyvdradi (kis) pr6post 6s k^ptalan kQzt n6mely 
Zilhalmdn (Szihalom ?) fekvS pOrOs 8zint6foldeket illet61eg. 
(U. 0. 1018, C8. 43. 8Z.) 

1474-ben Matyas kir&ly Vdrad-Olaszi, Vadkert es 
Velencze mezfiv&rosok lakdit a harminczad s a kiraiyi ad6k 
fizet6s6t{)l a pU8p($k 6s k^ptalan birtokain f6linent6, {Ke- 
resztury, L 281.) 

1489-ben a kir^lyi Karia it61etet hozott Rozgonyi Ist- 
Y^n p5r6ben a nagyvdradi k^ptalan ellen. A p()r allad6ka 
ez vala : Rozgonyi Anna n6v6re, f6rjezett Chdk Mihilyn6, 
r6sz6re; mint le^nyi negyedet, kUl5nf61e birtokokat illetd- 
leg leteit a nagyvdradi kdptalann^l 1000 arany forintot; 
ezen dsszegbOI a nagyvdradi k&ptalan kilenczed 6s tized 
ezlmen az orszAgos szokas ellen6re 100 frtot lefoglalt. A 
kdptalan ez Qsszeg yisszafizet6s6re it61tetett. (N. R, A. 
I. k. 47. 8z.) 

1495-ben Bdlint pttspQk alapitvanyt tett le a k&p- 
talanjav&ra; azon kik5t6ssel^ bogy a kanonokok sz. Jdnos 
evang, kdpoln^^ban^ hov& temettetni kiv^nt^ sz. mis6t 
szolg&Ijanak; aj4nd6kul advan egyszersmind egy 300 
arany forinton vett ezttst emlektablat, (Keresztury, L 256.) J J3 . ^ A NAavvARADi pi!sp6K6£a. .... 

, 1501-ben szentmibdlyi Ctohor Imre tiltakozott t nagy- 
virad-hegyfoki (de Promantorio) kiptalan el6tt a nftgy viradi 
Bzfekesk&ptalan ellea, minthogy ez nevezett panaszt tev6 
emberei koz61, kiket a kiraly 6s (w-szdg Iigy6ben Mold- 
viba tett kovets6gi utj4ra kis^retttl fogadott, V^radon 
t(^bbeket megSletni, miisokat megsebezve b(5rl(5nbe vettetni 
s kifosztatni engedett, s igy 6t. fdnebb firintett k5vet96gi 
dtjaban akadilyozd. Hit. {N. R. A. 1603. c«i 36. bz:) - 

1549-ben a nagyy^radi kaptalau tiltakoz^st adott be 
/Scr^dy G&spir ellen, ki a k^ptalannak aszaUi 6s fdsS- 
zsoUzai birtokat Borsodban, mint az. 1543-baii kelt me- 
gyei Bizpnyitv&ny tanusit^, er6szakkal elfoglalta. (N. E. 
A. 1035. C8. 80. 8z. 1049. <?«. 47, sz.) 

1552-ben a kaptalan SdlyomJcd birtok^ba bevezette- 
tett, .(ZJ. 0. 1835. C8. 36. sz,,) 

1556-ban surakliui Pei/rovith P6ter gr6f, Izabella 
kir^lyii6iiek 6s fia J^nos Zsigmondnak Magyar 6s Erd61y- 
orszignak helytartdja Meliih Ferencz 6s J^nosnak ado- 
m^nyozta a nagyviradi k&ptalan janki^ gy^gy^ ^s her- 
mamzegi (Szathmdr) birtokait, okul adv4n, bogy neyezett 
kdptalan Ferdinand p&rtj&ra 411ott. I. Ferdinand t6r76nyes 
kirilyul i8mertetv6n el, 1557-ben beleegyezett, bogy Kis- 
vdrdai MihMy a nagyv^radi kaptalan v&rdai uradalm&hoz 
tartoz6, s Izabella dital elfoglalt fenebb emiitett harom 
birtok fel6t RickSvel megtoldva, kirilyi tetsz6sig megtart- 
hassa. (iV. R. A. 1717. cs, 17. sz. — i. R. E. J. 52) 

Ennyit talaltam a nagyv^radi pUspdk 6s kaptalan 
hajdani birtokviszony&rf^l. Fdforrdsul. a kir&lyi kajnarai 
• l0v61tar szolgilt. Az tijabb viszonyokat illetWeg si yEegeS- 
trum Constitutionum ac proventuum bonorum Ecclesiae Va- 
radinensis** alapjin, melyet 1615-ban Tdegdy Jinos nagy- 
T^radi ptlspQk sz^m&ra a j&sz6i konvent adott ki, k^ret- 
kez6ket jegyzek meg. I. okm&ny 13. czikke szdl arrdl, 
bogy mely yarosr6szek tartoznak a pUsp5khQz, 6s melyek 
a k&ptalanhoz. Ez ut6bbi6 t. i. az eg6sz v&ros, kiv6ve 
Olaszi, Bolognia 6s Padua klllv&rosokat, melyek szom- 
sz6dosok yalanak Szombathelylyel s a sz. pdteri puszt&yal, 
toy^bb& Velencze yagy m4sk6p Tikol h6sty&yal. Ez ut6bbi 
Mgerszeggel 6s tJjfaluval a pttsp0k6 yolt. NAGYVArAD 3 EGYHAZI tPULETEI. 113 

A varadi keriiletben (Biharmegyeben) a kaptalannak 
k5vetkez6 birtokai voltak: ifenio-CseAi (Hencsed?) -46ram- 
hdza, Salyi, Szekeltelek, Almas, Mezes, Nydrszeg, Kidefek, 
Nagy- es Kia-Harsdny, N, 4s K, Bajom, Bessenyd Kesd- 
Telekkel (?), Eosi, Kakucs, Ikldd. Medgyes, Malomszeg, Szigetf 
Telek, Fazekas, Jdnosi, Zeljen, Keresztes, maskep Fancsal, 
mely pttspSke volt, vegre K4kes, Tamdsi, sz. Istvdnfoldevel 
6s Bagamer, Horon (?) 6s Gurgehdza (GyOrgyhaza) pusz- 
takkal. 

Krass6megyeben a nagyvaradi kiptalan birta Kaluz- 
telket 6s ZacsmdrUlket (?), a sz6plaki keriiletben Sz4plak 
felet, eg6sz. Petegdet 68 Kesehdzdt, — Vizad, Dombrovicza, Ka- 
rcizon, Mamacsdhdza, Ldszldhdza es Harta nevil olah falvakkal. 

Zar&ndmegy6ben a nagyvAradi k^ptalan6 volt: Va- 
ddsz, Zincha 6s Chuba fele, 6s eg6sz JenS 68 Chika. 

Ezen falvakat 68 pusztdkat, kiv6ve Kerezziest a 
nagyvaradi kdptalan b6k6ben 6s kttl5n birta. — A sz6p- 
laki tized a helybeli Ielk6sz6; a zarandmegyei falvak6 
pedig a nagyvaradi pttsp9k6 volt; kiv6ve Chika tizedet, 
mely a esanddi piisp5kQt illette, 6pen figy mint a Kaluztelk 
Krass6ban ^ erd61yi pUsp0k5t. 

Id6zett Registram 15. czikke szerint a pUsp5k 68 
k&ptalan kdz(3sen birtdk: PUspokity sz. Ldrinczet, Zaddt, 
Nagy is Exs-Korddt, Baramont, 68 FV/i^edet, a fdldek 68 
sz611()k minden tized6vel, kiv6v6n a furedi tizedet, mely az 
egri p1lsp5kok6 volt ; — Purozld (Poroszl6 ?) 6s Jaiik idegen 
k6zen valinak. — A 16. czikk s a k6vetkez6k a 21-ig el6sorol- 
jdk azon birtokokat, melyeket a piispok birt, de a melyekre 
a kiptalan is ig6nyt tartott, ilyenek : Ker, Alsd- is FeUd 
Alpdr, Lataldr, TdihteUk, TUr-pasztd 6s Omozsa. Ugyan- 
azon czikkekben dsszeirvak a kaptalan varosai, falvai 6s 
pusztainak fdldt/il jdr6 tizede, ad6i 68 kollektdi, v6gre a 
a bdrdnyok, kecsk6k, m6liek^ sert6sek 6s a bor tizede. 
(N. E. A. 1843. cs. 34. sz. 2. §.) 

1693-ban a nagyszomhati b6kek(5t6s alapjan 6rte- 
kez6s volt Nagy-Kdrolyban 6 Fels6ge a kiraly, s az erd61yi 
fejedelem biztosai kozott, a nagyvaradi pttsp5ks6g javait 
illetcJleg, melyeket Telegdy J4nos pttspSk visszaadatni kO- 
yetelt. Ezen 6rtekezlet elhataroza, hogy akdr a pttspQk 

BUPP. EGYH. INTEZ. — in. 8 ak^r a kaptalan, Rdbe, Udvari, Bdrod es Puspok-Laddny 
egy resz6aek, tovibbi eg^sz Filred 68 Tiir-Paszttf birtoka- 
ban ne haborgattass^k. 

1699-beii deczember 18-an egyess6g jott 16tre Ben- 
kovics Agoston nagyvapadi plispOk s az ottani kapta- 
lan kozt; a tQvQk uralom al6I epen akkoF fOlszabadalt bir- 
tokok ir^nt; melyekbe a pUsp5k visszahelyeztetni kiy^nt 
Ez€n egyezmenynek pontjai kOvetkezfik: 1) Pdlyi-Ujlak, 
(Bihar) kaptalani birtok, a piispok hal^laig ennek kez^n 
Tiaaradjon egy jobbagynak kiad^sa 6s 12 ak6 bor fizet6s6nek 
fentart^sa mellett. — 2) Ujbecs irant \iHzsg41at t5rt6nj6k, 
vajjon a pU8p5k6-e, vagy a k^ptalan^, mgly ut6bbi 
esetben a k^ptalannak adass^k altal^ fentartatv^n a 
ptispQknek azon joga, hogy oda telepitett jobbdgyait 
visszahlhassa. — 3) Hogy az igenyelt v&m megvizs- 
g41tass6kj az Sve-e vagy m^s6 ? — 4) Ily vizsg^lat t6tes- 
s6k Vdrad ds Olaszi ir^nt. — 5) A pttspok halalaig a . 
kdptalani birtokokon minden tized 6s tizeoDegyed amannak 
kezeben maradjanak, halala ut^n pedig a kaptalanra visz- 
szaszalljanak^ a pusp5k pedig a kdptalannal egytitt tem- 
plom6pit6sr61 gondoskodjanak. ([/". o, 1843, 34. sz. 3, §. es 
35. sz.) 

A mi a kaptalan pr6po8tjdt illeti, megjegyzendfi, 
hogy Nagyvdradon a B, Szilzrdl nevezett sz6kes-kaptalam 
nagypreposton kivtil meg kispr^postsag is letezett, melynek 
t^rsas egyhaza ^Ecclesia coUegiata B. M, Virg. de Castro^ 
nevet viselt, minthogy II. Istvin kir^ly a sz6kesegjh^zzal 
egytitt varfalakkal vette k6rUl. M4sik neve volt „de 
Poriu*"^ minthogy a Kdrds partjan a r6vn6l fekttdt. 

A nagyprepostsdg birtok^hoz tartoztak 1552-ben : Tape 
(Csongradban), Kis-Irigd, Benke, Boddhdza 6s r6sz Gorhi- 
den (Biharban). A kisprepostsdgei voltak : k6t hazhely Szom^ 
bathelyen, ot Szent- Andrdson, Megyeren (Pap-Megyer) 6 ^/%, 
v6gre Fwrtdn (Biharban) 12. A kisprepost lakat, melylyel 
a varosban birt, Hidas-Palotdnak hivtik. 

1338-ban kispr6post volt Gergely, kiiaek mint gdtke- 
ledi Bdthori Andrds pttspok helyettes6nek, Magnus (Nagy) 
Pdl 6s Chuha Miklds a nagyv^radi kaptalan el6tt birto- 
knkat eladt^^ melyen azt^n kolostor 6pttlt apdczdk szamara. KAGYVARAD S KGYhAzi ^PULETEI. JJg 

1339-ben Erzs^bet, Bal&zs neje a kispr^postsag tern- 
plomanak fel budai gir^t hagyominyozott. Nagy Lajos ki- 
raly alait pedig Demeter s utana Istvdn kispr6postokr61 
tort^uik em]it6s. 

171 3- ban egyesseg j6tt 16tre a kisprepostsdg s a ki- 
r^lyi kincstar kdzt, Szent-Andrds falut illetSleg, mely sze- 
rint az egyezkedd felek abban allapodtak meg, hogy ne- 
vezett birtok jovedelmenek Vs resz6t a kir. kincstar bdzza, 
Vs r^sze pedig a kisprepost^ legyen. {Kereszturi, II. 273. 
68 274. I — N. B. A. 1050. cs, 33. sz. 1270. cs, 4. sz.) 

A kaptalannak, melyet 1694-ben I. Lip6t vegleg 
visszaallitott; ket pecs6tje volt, ^s pedig egy nyilvdnos, 
hosszudad alakd^ melyen a B, Szilz s kezeben a his Jezvs 
lithatd, erne fOlirattal: „Sigillum, publicum, capituli Vara- 
diensis." A maginjellegfl pecs^t alakja gOmbolytt; rajta 
szent Ldszld szemlelhet6, a mint kez6ben almat tart ; f5l- 
irata ez : „S. Ladislaus Rex Hungariae. " A kaptalan 1728-ban 
tijb61 meger6sittetett a Karoly kir^ly t61 nyert regi pecs6tje s 
a vOros pecsetviasz hasznalataban. J^nos Zsigmond alatt 
m6g szint^n az 1343-ban kiadott pecsetet baszu^lta feh6r 
viaszszal. {Keresziuri, 11. 119. I.) 

A nagyvaradi kdptalan 1801 -ben I. Ferencz kirdly- 
tdl nyolczszegletii mellkeresztet kapott kitUntetesUl. Ugyan- 
ekkor a Btallumok szama hat u. n. stallum literariummal 
szaporodott. (Schem. 1871. 8. I.) 

Nagyv^rad kival6bb egyhazi 6piiletei k6z6l, melyek- 
nek sz&ma hajdan t5bb mint hetvenre ment, k5vetkez6k 
emlit^sre m61t6k. A B. Szilz menybemeneteUnek tiszteletere 
szentelt rdm. kath. piisp5ki sz^kesegyh4z, 16 kanonoki 
stallumb61 alld sz^keskaptalanaval. Masik nevezetesebb 
temploma a gor. e. pilspok sz^kesegyhaza, sz. Miklds ptts- 
p6k tiszteletere szentelve 6 kanonoki stallummal szervezett 
szikeskiptalannal. A gOr. egyestilt pttsp5ks6get es kdpta- 
lant b. e. Maria Ter6zia dllltotta fel 6s szervezte 1777- 
ben. — Ide tartoznak tovabba; sz. Ldszld egyhdza a 
katonai 6rs6g szdmara; a vdradolaszi pl6b^niai tern- 
plom „ad S. Spiritum'' ; a Fdjdalmaa Szilz egyh^za, 
hajdan a pdlosoke, most a kir. nemes neveldee ; az Oran- 
gyalok tiszteletere szentelt irgahnasrendi templom ; az or- 

8» J J (^ A NAOYvAllADI rf SPOKS^G. 

solydk egybdza sz. Anna tisztelet^re ; a hajdani szfikesegy- 
h^z 8Z. Brigiita tisztelet^re, most, 1787-ik 6v m^jus 10-ke 
6ta; a rnth^n ajku g^irog katholikusok haszn^lataban van, 
oly foltetel alatt, hogy mihelyt a latia szertartasii szent- 
sz6k visszakOveteli, a ruth^n ajku gOrog katholikusok dt- 
engedui kdtelesek. A tobbi katholikus templomokon 6s 
k^polnakon kivUl van meg Nagyvaradon a hdvet hitval- 
Idsuaknak s az izraelitdknak is imahazuk. 

Egy6b vildgi 6s egyh^zi epttletei koz61 nevezeteseb- 
bek: a vdmiegyehdza, a Fdjdalmas Sziiz tisztelet6re szen- 
telt kdpoln^val ; a papnevelde, melyben a gor. c. plispOkseg 
n5Teiid6kei is neveltetnek Sarlds Boldogasszony tisztelet6re 
szentelt kipolndval ; a sz. Jozsef intezet arvak es m^s if- 
jak nevel6s6re, tz, Jdzsef tisztelet^re szentelt kapolnajaval ; 
a jogakademia ; a premontrei rend nagy gymnasiuma ; tobb 
zdrda 6s iskola. — A z^rdak alibb m6g ele fognak for- 
dulni. 

Viradon hajdan, mint mkv emlit6m, igen sok egyhdz 
volt. Azokon kivUl, melyeket k6s6bb r6szletesebben fogok 
tirgyalni, nevezetesebbek valinak: a) A B, Sziiz basili- 
k4ja, egyszersmind sz6kesegyhiz, melyet sz. Ldszld 6pit- 
tetett 1087-ben. Bethlen Gibor 1618-ban elpusztiti s kdveit 
a vdr kijavitasdra hasznalta fel. 6) A B. Sziiz kisebb egy- 
h&za („Ecclesia minor B. M. V. de castro Varad**); — 
t^rsask^ptalani templom volt. Ezen egyhaznak 1472-ben 
Domlrdi F&l volt pr6postja. c) Sz. Jdnos hidmelletti tem- 
ploma („Ecclesia S. Joannis de ponte"), szint6n t^rsasegy- 
h^z, a sz. Jdnos-renia kereszte8ek6. 1472-ben Vit^z J^nos 
volt pr6postja. {AcL Clar. Poson, 44. (s. 9. sz.) d) Sz. 
Egyed egyhaza VdradOlasziban, hajdan pl6bania-templom. 
e) Sz. Imre egyhiza Jezsuitd-zirddval. f) Sz. Pefer-tem- 
ploma („S. Petri de monte") eldbb valdsziniileg plebdniai 
egyh4z, kSsObb tArsasegybdz. g) Sz. Ferencz egyhaza. h) 
Sz. Ldrincz temploma a hasonnevtl v4rosr6szben. %) Sz. Mdr- 
ton egyhaza. j) Sz. Erzsebet k6rodai egyhaza, melyrOl 
1339 6s 1341-ben t6rt6nik emlit6s. k) Mindenszentek tem- 
ploma 1258-ban plebiniai egyh&z, melyet 1557-ben Iza- 
bella, Jdnos kirdly 5zvegye iskola va alakittatott dt. 
I) Sz. Andrda egyhaza. A benne 16v6 alta/ridnak rectora NAGYViRAD S EGYllizi ifPULETEt. J J7 

1345-ben Ldszld volt. (U. o. 60, cs. S, sz.) — V^gre tobb 
mas templomon kivtil, melyek kttlSnQsen az 1873-iki Sche- 
matismus 30 £s 31-ik 1. soroltatnak el^^ m) a regi var 
5 er6djeben ugyannyi kipolna, melyek m6g 1606-baii is 
fennallottak. {Nagy, Notit p. 84, — Schem. CI I h. 147. 

— Keresztwry, I. 285.) 

A kirilyok 68 kir41yn6k kozfil Nagyv^radon temet- 
tettek el: 1095-ben sz. Ldszld; 1131-ben II. Istvan; 
1235-ben XL Endre,&z. LiszW kir% Ubaihoz; 1290-ben 
IV. Ldszld; 1320-ban Beatrix, Robert Kdroly miiBoAik neje -^ 
1395-ben Mdria, Nagy Lajos kirdly leAnya, 6s v6gre 1437- ben 
Zsigmond kiraly. 

Szent erekly^k (lipsana) voltak Nagyv^radon, vagy 
az egyhizmegye terlilet^n, 6s pedig: 1. Sz. Istvdn jobbja, 
melyet Merkwr apit Sz6kesfeh6rv^rr61 Berekisre hozott dt, 
mely hely k6s6bb Szent-Jogh (Jobb) nevet kapott. Itt a 
sz. jobb t6rt6netir6ink szerint 1241-ig maradt. IV. B61a 
kirMy mis becses kincsekkel egytitt a tatirok el61 Dal- 
mdczi&ba vitte honnan 1771 -ben Buddra hozatott fel. 

— 2. Sz. Ldszld teste. E nagy nemzeti sz. ereklye 
egesz 1565-ig b6k6ben nyugodott. Ez 6vben Zdpolya Ji- 
nos Zsigmond a sz. kirdly sirjit szents6gt0r6 kezekkel 
felt5r6; I. Rdkdczy Gy()rgy pedig k6s6bb kirabli, eziist 
kopors6jatdl 6s koronij&tdl megfoszti 6s fa szekr6nybe 
zdri. Az6ta t0bb6 nem volt Uthatd. A sz. kopony&t^ mely 
Zrodnai vagy Zrednai (Vit6z) Jdnos tanfisiga szerint (Com- 
ment. Epist, Joannis de Hunyad, 839. Z.), mar a XIV. 
sz&zad el6tt el volt szakitva a testtfil, Ndprdgi Demeter 
veszpr6mit61 gy6ri pttsp5k, 1607-ben kivalti 6s magival 
Gydrrd Atvitte. E koponydnak egyik r6szecsk6j6t a nagy- 
viradi sz6kesegyhaz a gy6ri kiptalantdl 1773-ban kapta 
ajind6kul; a nevezett k&ptalan s az akkori gyfiri ptisp5k, 
gr. Zichy Ferencznek aliiris&val ellitott hitelesitd lev61 
kis6ret6ben. {Schem. CI. 1873. 32. 6s 83. I) — 3. Sz. Zsig- 
mond kirdly 6s v6rtanti teste, melyet Zsigmond, Magyar- 
orszig kir4lya,a husszit4kt61 f61tve, 1424-ben Pr4gdb61 ho- 
zott it Nagyviradra. — 4. Sz. Agota szttz 6s v6rtanu karja, 
melyet az aradi sz. Mdrtonrdl nevezett kaptalan 1443 ko- 
rul kiildott a nagyvaradi egyhAznak. 5. Sz. Bonifdcz teste JJg A NAGYVAltADl PUSPOKS^a* 

^8 8z. Defendem virtanti erekly^je; ipelyeket gr6f Forgdch 
P41, nagyVaradi pttsp5k 1748rbian R6mdb61 kapott, s je- 
lenleg a varadi pleb^nia templomban tiszteltetnek. (U. o' 
149. 150.) 

Emlit^sre m^ltd, hogy Pdzmdny Piter, bibornok is 
esztergomi 6rsek panazi Pdzmdny Mikl68 6s Tholdy Margit 
8zlil6kt61 1570-ben Nagyv^radon szttletett. {Ktreaziwri, II. 
46. — Franki F., Pdzmdny Piter 6s kora, I. 6. — Rimely 
K., Hist. CoUegii Pdzmdn. Viennae. 1865. 1 I.) 

A hajdani is most is litez/$ szerzetes^rendi hazak- 
templomok is egyib intizetek k(5zfil nevezetesebbek : 

a) A premontrei kanonok-rend sz. Istvin verta- 

nur61 Devezett prepostsdga. 

A premontreiek ezen els6 pripostsagit Magyaror- 
sz^ban, a nagy varadi hegyfokon, 1130-ban II. Istviu 
alapita, ki ngyanitt temettetett is el. A templomot^ sz. 
Istvdn virtand tiszteletire, dllitilag mig sx. Istvan elso 
apostoli kiralyunk ipitteti. A rend ivkonyvei szerint 
Herbert apit Lotharingi^bil nipesiti be. Elejinte a zahr- 
daoi, kis()bb a jdszoi pripostnak lett aUrendelve. 1219. 
k5rul; midda II. Endre sz. Istvdn els6 virtand egyhaz^nak 
Tamdsit adom^oyzi, Fuldp pripost alatt kdptalani mil- 
tisdgra emeltetett. 1241-ben a tatdrok feldalt^k, de mig 
1273 el6tt ismit feliplilt. Ez id6t^jt egyib adomanyon 
kivUl Kristdf gT6tt6\ Gyorgy fiit61 Vetyst kapta. — 1294-ben 
itt tartotta a primontrei rend egyetemes k^ptalanat; vagyis 
»agy gytilisit. (Czindr, II. 64-^66.) 

Ezen pripostsdg, mely egyszersmind hkeles hely is 
Tolt, nemsokara bonyodalmakba keveredett. 1390-ben 
Sylvester pripost, a nagyv&radi pUsp5k is kiSi^ptalan k(5- 
vetelisei ellen, melyek a rend jogainak megnyirb^Iasdra 
cziloztak; tiltakozott. Tiltakoz&sa azonban eredminy nil- 
kUl maradt; mi onnan I4tszik, mert a priposts&g jayai 
1410-ig riszint elhagyatva, riszint elidegenitve valinak, 
Visszaadat^sukat irintett ivben XXIII. Janos p^pa ren- 
deli el. — Kis6bb, mid6n ak&r a pripostok gondatlan- A PREMONTRET 9Z. ISTVANUOL' NEVEZ. PRlfePOSTSAG. J JQ 

saga, ak&r a tobbi rendtarsaknak^ kiknek k5telessege volt 
a rendszabMyok tekiQt61y6t fentartani, hanyagsaga kovet- 
kezt^ben a szerzetesek enged61y nelktil ide s tova sz6t- 
mentek ^s barangoltak^ bogy a t^rsh^z v6gk6p el ne 
pusztuljon 6s cz61j4nak megfeleljen, 1490-ben Bdlint nagy- 
v4radi ptiapOk a premontreiek helyebei czisterczieket szan- 
d^kozott letelepiteni ; mi ellen azonban Gyorgy leleszi 
fogadast-tett leleszi szerpap 1491-ben tiltakozott. Miklda 
sebastei pUsp5k, £s nagyvaradi nagyprepost tanacsara te- 
h4t, II. VldazUy bogy a perpatvarnak v6ge legyen, 1494-beH 
VI. Sandor p4pa j6v4hagyasdval, a nagyvaradi pr6post-^ 
s&got miDden javadalmaival egyiitt a karthauziaknak 
adta at. Vajjon a karthaaziak a tarsbazat s javait elfog- 
laltak-e t^nyleg, k^ts^ges ; ann^l is inkabb, mivel 26 6v- 
vel k^sobb, 1520-baD, valami Imre nevtl, kUlSnben is- 
meretlen ember, tilt a pr6postsdg javadalmaiba, ki ellen 
nem a karthauziak, hanem FevencZy premontrei rendti sdghi 
pr^post tiltakozott. (Schem. Cleri^ 1866, 14. L — Czindr, 
II. i. h.) 

AXVI. szAzad zavarai k5zt majdnemegy egeszszdza- 
dig kiralyi adom^nyz^s utjan a vilagi papok viselt^k a 
pr^posts&g czim^t. 1566-ban a pr^postsag mindenest61 meg- 
szttnt. — A XVII. szazad v6g6n Berzeviczy Andres prepost. 
&B szepesi kanonok sUrgetni kezd6 a rend visszahelyezeset, 
mit Berzeviczy hal41a at^n nemsok^ra^ Schdllingen Ferencz. 
perneki apdt; 4mb4r a premontrei rend f6n5kei nem apati 
hanem pr6posti czimet viseltek 6s viselnek, 1705-ben meg 
is nyert. Egyesitv6n Sizt&n b jdszdi is leleszi ipr&i^oBt&^goli' 
kal a luki (Lucensis) ap&ts&gnak adta dt Morvaorszagban. 
Ezen apitok az 1715-iki 73-ik tvczikk 6rtelm6ben Magyaror- 
sz&g f^papjai es ffirendei kQzt szavazattal birtak. Az egyesltett 
hdrom pr6posts^gnak gondjdt u. n. kormanyz6k ^Ital viseltet- 
t6k, kik k(5z61 utols6 Szenczy Istv^n vala. Luki apdtok azon 
idtft^jban Kratochvile Kiroly s ut&na Valler Vineze voltak. 
(Czindr^ i. h. — Keresztiiri, I. 276.) 

Szenczy Istv&n f&radhatlan bazgalma folytan Nagy- 
y&radon ftj tarshiz 6pttlv6n, a prSniontreiek oda ism6t be- 
vonultak. Az tj t&rsh&z nem azon a helyen 6pttlt, bol a J2Q A jtaoyyAradi fuspoks^o. 

T^gi volt, mely lassank^nt v^gkSp elpusztalt^ hanem a 
peczeszent-mdrtoni meleg forris melletti hegyfokon.*) 

1729-ben gr. Csdky Imre elej6nte nagyv&radi pttspOk, 
kdsfibb kalocsai 6rsek, bibornok, s egyszersmind a nagy- 
viradi ptispSks^g korm4nyz6ja, a prtmontreieknek Olaszi- 
ban tobb kttl86s6get adott, kdteles86g5k1!l tev6n, hogy 
fivenkint 12 sz. misit szolgiljanak. (Kereszturi, IL 119.) 

— 1787-ben II. Jdzsef cs&sz4r a nagyviradi pr^postsagot 
10 megsztlntet^. 1802-beh I. Ferencz ism6t vissza^llit^^ s az 
idegen Qsszek(5ttet68bdl kivonya, a jasz6i pr^posts^ggal 
egyesite. 

A pr^montrei kanonokoknak j^lenleg Feeze (md»kmt 
F£lix') Szent'Mdrtonlan pleb4ni4jok, Nagyvaradon pedig 
8 oszt&lyd nagy gymnasiumiik van^ melyben az igazgatd- 
val egytttt rendesen 12 rendtdrs tanit, 

Nagyv^radi pr^postok valinak: 1219-bea Fuldp -^ 

— 1252-ben Piter; — 1273-bau Jdnos; — 1283-ban Ja- 
kab;-- 1289-ben Jdnos]-- 1308-ban Mdrton; — 1326-ban 
Jakob; — 1331 — 1335-ig Piter; — 1390—1396. Sylves- 
Ur; — 1514— 1520- ban Imre. {Fejir, Cod. Dipl IV. 2. 
128. 1. - VIL I. 227. I. — 2. 230. I - VIII. 3. 149. 520. 
672. U. — 6. 12. 1 X. 1. 636. I. — Keresziuri, I. 135.) — 
Czimzetes pr^postok a vilagi paps&g kebel^bdl yoltak: 
1618-ban Tolnay Istv&n; — 1628-ban Dobay Zsigmond; 

— 1632-ben Ldzdr Istvin; — 1638-ban Pdlfalvi Jtoos; 

— 1646- ban Ldnyay Andras. (Lib. Beg. Eclees.) 

li) A klariss&k kolostora sz. Anna tiszteletere 

szentelt tempIomnkkaL 

M&r 1318-ban 8z^nd6kozott a nagyvaradi k&ptalan 
Vdrad Velmcziben ap^czakat letelepiteni. E cz6lra a sz. 
ferencziek z^rd^j^val szemben 54 Ql hossza 6s 35 (51 8z6- 
les t6rt jelSlt ki. E teryet 1338-ban gdtkeledi Bdthori An- 

*) A virost61 I m6rtf31dnyire, Erd61y fel6 a hegyek kSzt, 
Eajo falu mellett 19 foku meleg forr^s yan ; nem mesaze t5Ie rn^s 
8z6n8ayas tartalma szintdn meleg 17 foku forrds az u. n. FSUx'/firdo 
fekszik. (Korahinszky), Ezen forrisokbdl Pecze pataka ered, mely 
mellett Pdzm^oy tanusiiga szerint 1221 koriil a hivizi, kill^nben isme- 
retlen rendti apdts^g l^tezett. A KLABI88i.K K0L08T0RA. ]21 

dr&s, nagyv^radi pUspQk ism^t felkaroli ^s Nagy P41t6I 
valamint Cmha Mikldstdl 28 gir^6rt, tovAbbi PelUcarivs 
(Szttcs) Palt61 14 gira^rt telket vett, hogy rajta sz. 
Anna templom^hoz z^rdat 6pitsen a klarissaknak^ kiket 
PozsonybOl volt lehozand6. 

A nagyvaradi klariss&k adomanyal kaptak: egy fel 
sz6116t, melynek neve vala Luka, s melynek mdsik fele a 
sz. Imre herczeg tisztelet6re emelt kolostori maradt ; is- 
in6t egy ftl 8z611fit, melyet Jfocftnak hivtak, Baldzs gr6f 
68 viradi polgir nej6tftl, ErzsShettSl, ki azt f6rj6nek ha- 
gyom&nyozta, de ennek csak ilte fogytaig. Ez ut6bb em- 
litett sz6]16nek m^sik fele a sz. Lelekrdl nevezett k6rh&z 
templomiban lev6, 6s sz. Erzsdbet tisztelet6re szentelt ol- 
t&rnak volt sz^nva. Kaptak a nagyv&radi klarissiik a fenn- 
emlitett Erzsihet gr6fn6t61 m6g k6t malmot is. E v6gren- 
delet miatt; mely 1339-beQ kelt 6s fentnevezett gfitkeledi 
Bdthory Andrds puspOkt^l helybenhagy^st nyert Petermann 
nevtl szttcs, Konih fia 6s m^sok, Baldzs gr6f ellen port 
indltottak, mely a pttspCk it61etlevele alapj^n 1340-ben az 
ap^czak jav&ra dfllt el. {Act Monial. Poroniens. 41. ^ U 
sz. — 59, C8. 19. 8Z. — 61. C8. 8. sz. — Keresztvri, I. 
150. 280.) 

A sz. Anna temploma mellett letelepedett klariss&k 
alapitd leveUt 1340-ben nevezett Andrds pttspOk adta ki, 
melyben nekik adomtayza Szebm 6s Somogy falvakat, 
(most puszt^k) Biharmegy6ben , tov&bbi k6t malmot a 
Venzus vagy Vinzus foly6n, sz61Wkkel 6s egy furdSvel, 
azon kik6t6s mellett, hogy a v6duri jog 6v6 legyen, azt^n 
hogy a zirdaban az isteni szolgilatot a sz. ferencziek v6- 
gezz6k, s hogy a z^rda hirom kulcsinak egyike a ptts- 
p(5kn61, misika a sz. ferencziekn61, harmadika pedig a 
zarda ' f6n5kn6j6n61 legyen. 

Az itt felsorolt javadalmak koz61 a nagyvaradi kla- 
rissik 1552-ben m6g birtak Vd^ad-Velenczibm 8V« kaput, 
Szebenben h&rmat, ApdczaSomogyban nyolczadfelet. 

A zArda, melyet az alapit6 ptispSk 6pittetett, szilard 
kfl6pttlet volt. Az apaczikat, bele L4szl6 budai olvas6-kano- 
nok, a pttspok atalanos helyettese, vezette be. J 32 ^ NAOYvAnADr pfTSPOKB^O. 

mely ^arany korona^ telkinek neveztetett, ^Imentv^n azt 
minden uradalmi teher al61, azon rendeltet^ssel, bogy rajta 
nemes ifjak szdm&ra nevelde ^pittess^k^ £3 a^son f5lhatal- 
maz4ssal; hogy hozz&^ az &ltala letett 5sszeg alapj4n, a 
jezsuiUk t&rshdza 6s a v4roshaza kozt fekvfi kerteket is 
megszerezbess^k. ' 

V6gre 1773-ban^ midon a rend feloszlattatott^ a kir. 
kamara Osszeir^st rendelt el &s l^esitett a jezsait^k minden 
kUlsfi 6b belsd jayairdl, telkeir^l is sz6Ileirdl, azokrdl is, 
melyek a fennebb irintQit iievelde alapj&hoz tartoztak. Ilye- 
nek voltak p. Vdrad-Olasziban egy telek, melynek hosz- 
sza 57, sz61ess6ge 44 51 volt, egy nagyobb 63 k6t kisebb 
hazzal; tov&bba a nagyvaradi hegyfokon a ^nagy^ yagy 
^templomszdlleje^ nevii 56 kapas sz6116 ; figyszint^n az uri 
terhektdl ment Kereaztes nevtt 25 kap^s szdlld, nielyet 
lelke ttdv6re Farkas Istvan nagyvdradi kanonok hagyo- 
mdnyozott a rendnek. {U. 0, 2. cs. S, 7. sz. — 3. c$. 

31. 8Z.) 

A jezsuitdk az im^nt felsorolt javak 6s birtokokat 
illeteleg t(Jbb vitAs 6s pCrSs Ugybe keveredtek. Igy p. 
1729-ben a nagyv&radi tdrshaz tiltakozott Zsembery Isty^n 
alien, ki a jezsuitak Gyapjii nevQ J6szAgAn egy birtokot 
eT($8zakkal elfoglalt. 

1737-ben ugyan6 tiltakozott a nagyvaradi k&ptalan 
ellen, mely Nagy-Kirt eg^szben, 6s Gorbedet 7* rfszben 
bitorolta. 

1 744-ben egy ess6gre 16ptek gr6f Csdky Mikl6s, nagy- 
v&radi pUsp5k felhatalmazottja egy felOl, m&s feldl pedig a 
jezsuita-rend Jdnosda nevti j6sz4g birtoka irdnt, — melyet 
megosztani nem lehetett, — ak6pen, hogy annak j()vedelm6- 
bdl V4 r6sz a pUsp0k6 legyen, V^ pedig a jezsuitaknak jus- 
son. Ezen egyess6g 1755-ben gr. Foi^gdcJi Pal alatt azzal 
foganatosittatott, hogy a templom, a temet(), a pdpdk la- 
kdsa 6s a kantor6, a szalld-h&zzal (dom. quarterialis), a 
korcsm&val 68 a legel6yel egylitt k5z5sek maradjanak. Hit. 

1749-ben vizsg41at t()rt6nt az ir&nt, hogy a jezsuit&k 
a m&sodik Edkoczy-fHQ zendUl6s atan birtokdbau voltak-e 
Oorbednek, melybOl 6ket Bakd Jdnos nagyv&radi pr6post 
kitudta. A jtzva-TinsAsiQiAK hIza. 133 

Ezen vizsgalatot kovette 1750-ben egy m^sik vizs- 
galat az irant, vajjon a jezsuitak ugyancsak az emiitett 
Rdkdczy-Me zendttles utan ugyanazon josz^gnak azon V*-6t 
birtak-e, melyet Palugyay, tirshizi rektor, elfoglalt, mely 
azonbaii; az 6 visszater^se utdn az orsz^ggytilesrdl, ismet 
visszafoglaltalott — Ugyanazon evben a jezsuitak nagy- 
varadi tarshaza tiltakozott Csefa, Bikacs^ Barakony ^s 
Gyeres biharmegyei falvak lakosai ellen, kik e rend szom- 
szedos gyapjui &s tarjdni uradalmiba betOrtek, 6s ott 
szantofdldeket es erdor^szeket bitoroltak. (U. o. L cs. 6. 
IS. 14. 15. 19. . 28. 29. sz,) 

A jezsaitak nagyvdradi tarshaza altal szerzett szdlI6k 
kozol a kovetkezokrol tdrtenik emlit^s: 1705-ben Szekely 
Istvan a nagyvaradi hegyen fekvo sz61Iejet Sotet-dg nevii 
tanyajaval egytttt a jezsuitaknak 12 magyar forinWrt 
eladta. 

1714- ben bar6 Buckenberg Anna Renata^ nehai grof 
Loivenburg Frigyes 5zvegye, nagyvaradi sz611ej6t, ftrje 6s 
leanya lelki tidvdre; azon kikot^ssel adta a jezsuitak nagy- 
varadi tarshazanak; bogy annak bora a sz. misekben hasz- 
naltassek; a fenmarado r6sz pedig a vdrad-olaszi templom- 
nak jusson. Ered. 

1724-ben Krlimb Ldrincz ugyanott az „aranyos hegy^-en 
fekvo sz611ej6t, melyet elso neje a jezsuitaknak hagyo- 
manyozott, ezeknek tenyleg atadta. 

1728-ban Molndr Katalin lelki ttdvere Palant (Pa-, 
lank) nevii 8z611ej6t adomanyozta a jezsuitaknak. 

1735-ben szinten Molndr Katalin omldsi es szent- 
jdnosi sz()lleit ugyancsak a nagyviradi szoUfihegyekben, 
a jezsuitaknak adta azon kikot6ssel, hogy a helybeli sz. 
ferenczieknek 60 frtot fizessenek. 

1746-ban gr6f Csdky Mikl6s nagyvaradi pUspOk a 
jezsuitaknak szolleit, melyeket elSbb 1576--1579-ig tdbben 
es kttlonftle czimen birtak; u. m. a Keresztesit, csorgdit 
maskent hegysz^lit^ a ket-dio/dst, a sz. htvdn-hegyen lev6 
BahasszoUeje nevtit, a kalvaria kSrttl az u. n. templom- 
sz6llej4tj a kovir-oldalit, a gdrog-oldalit 6s a rozsa-hegyit, 
valamennyit a nagyvaradi szCUo-hegyeken, melyek egytttt 
v6ve 190 kap^sak voltak; minden tized al61 felszabaditotta. J 3^ A NAavvARADI PUSPOKSEG. 

1764-ben Nagy Lorincz ^s neje Kristian Zsuzsanna nagy- 
y&radi szfillejQket^ mely a jezsnitak didfds nevti sz611eje 
mellett fekUdt^ s melyet Sz6ndsy Anndtdl 280 rh. forinton 
vettek^ a jezsnit&knak 260 rh. forint^rt eladtak. {U. o. 
2. €8. 2. 8. 13. 14. 8Z. — 3. C8. 15. 17. 18. sz.) 

A jezsuit^k jar&ra tett kegyes alapitydnyok 6s egyeb 
adomanyoz&sok k($zdl m6g a k5yetkez6ket emlitjttk. 

1704-b,eii grdf Fehz, a nagyv^radi vAr parancsnoka, 
azon t^sszegbdl^ melyet k(5zsztlks6gek fedez6s6re kapott, 
a jezsuita hitJcilldereknek is a sz. ferenczieknek bizonyos 
osszeget adott^ mcgtoldvin azt Farkm Isty&n kanonok 
hagyom&nyiyal, melyet ez a megholtak lelki nyugalma6rt 
alapitott. 

1736-ban Molndr Katalin a jezsnitak nagyyaradi 
t&rshaz^nak elOlegesen 60 frtot hagyott, bogy ezek hal&- 
lakor irte sz. miset tartsapak is temetesit kereszttel 
tarts&k. 

1747-ben a nagyyiradi jezsnitak a premontreiek 
vdradolaszi konyentjitSl, yagyis a yarad-heg'yfoki, sz. Ist- 
van elsS yirtandril neyezett, premontrei pripostsig akkori 
korminyz6jat61 1500 frtr6I sz616 adds-yeyisi szerzfidis 
alapjan gydgyszertdrt yettek s igy jogot szereztek ottan 
gyigyszereket arnlni, a mir61 gr6f Csdky Mikl6st61 kiyalt- 
sagos leyelet is kaptak. 

1766-ban Szenczy Istyan, babolcsai .apdt, 1000 frtot 
tett le azbn czilbil^ bogy azon (5sszeg az egyhdz kebelebe 
a Jizus-tarsas&giak nagyydradi templomdban yisszatirtek 
jayara fordittassik. (Acta Besid. Soc. Jes. 2. cs. 15. 32. 8Z. es 
Fundat. 2. C8. 11. 17. 8z.) 

Mid6n 1773-ban a jezsnitak feloszlattattak, a magy. 
kir. ndyari kamara a feloszlatott rend nagyy&radi t&rsh&- 
z&nak jayait is Ssszeiratni parancsola. Ezen t$sszeir&s sze- 
rint a nagyy&radi jezsnitak nradalmat kipezte : Tarjdn, 
Gyapjil, Jdno8da V^ risze, figyszintin Tdth-Telek is oro8z% 
puszt&ki is. A vdrad'olaszi jezsnita t&rshiz a K6r()S part- 
}&a, szemben a y&rral fektidt. Hossza 76; szilessige 40 (51 
yala« Volt benne 8 szoba, 6 ezella a rendtagok sz&m&ra^ 
1 itterem; konyha^ iliskamra is pincze^ mely 3000 hor- 
ddra (tinna) yolt sz&mitya. Mellette, sz. Egyed egyhiza 
KAPUCZINU80K RENDhIzA. I gg 

1476 ()I hosszu €b 6 01 sz61es vala. Egy f()d61 alatt a 
t&rsh^zzal volt a gydgyszertdr laboratoriummal. A jezsuit^k 
kertje a v&r kerUlet^n feklldt. A szerzet tizedmentes szollei; 
u. m. az aranyoB'oldaU, es a szends szdll3, a nagyvaradi 
hegyen feklidtek. Panaszon birt m6g a jezsuita rend egy 
malmot is. {Acta, Jesuit, 3, cs. 31, sz,) 

A nagyv&radi jezus-t&rsasagi Mz rektorainak 

nevsora. 

1702-ben rektor volt Selendi Janos, — 1717-ben 
Sodar Mityis, — 1726-ban Zomhori Mark, — 1735-ben 
Ribics xav. Ferencz, .— 1743-ban Csiba Mihily, — PcUu" 
gyay, — 1749. 50. 53-ban Riberics J&nos, — 1758-ban 
Peringer Andrds, — 1762-ben Buzds Ker. J^noS; — 
1772-ben Vajkovics Imre. (Acta Resid. 2. ca. 5. sz. — 3. 
cs. 3. 5. 7. 10. 20. sz. — Acta, Fund. 1. cs. 7. 13. sz, — 
2. cs. 7. 9. 15. sz.) 

g) A kapuczinusok rendhaza Sarl6s Boldogasszony 
tiszteletere szentelt templomukkal. 

Ezen zardat alapita 1727-ben keresztszegi gr6f 
Csdky Imre, nagyviiradi pUsp5k, hazat pedig 6s telket 
hozzi egy m^sik nagyvaradi pttspOk t. i. bar6 Lu- 
zsinszky Istv^n, akkor m6g nagyvAradi kanonok adott. 
1836-ik ev Jan. 21 -en a zarda a templommal egyiitt, — 
nem tudni hogyan gyuladt ki, — le^gett, de mAr 1838-ban 
Lajtsdk Ferencz nagyvAradi pUspQk 6s a kAptalan b6- 
kezttseg^bdl ism^t f5l6ptilt. Ezen zArdAban a gvardiAnnal 
egytttt van 6 AldozAr 68 3 laicus testv6r. {Schem. Ord. 
1858. 17. I.) 

h) Az irgalmasrend yarad-olaszi rendhaza. 

AlapitAsAt k5sz6ni poroszl6i Gyongyosi Gy(5rgy, sz. 
Jakabr6l nevezett pilisi apAtnak 6s nagyvAradi kanonok- 
nak, ki 1760-ban b. Patachich AdAm nagyvAradi ptlsp5k 
beleegyez686vel 25000 rh. frtnyi k6szp6nz 6s egy 2000 frt ^35 ^ NAGYVAHADI PU8POK6iO. 

^rt^kii majorsag 6b szdllo erejeig terjedo alapitvauyt tett le 
az irgalmas redd javira. Ezen alapitvanyt ebrenfelsi Padl 
Gasper, r6mai birodalmi lovag, a B. SzUz luczmtiai ap^tja 
es nagyvaradi kanonok, 1792-ben tij adomanynyal u. m. 
a rendh&z egy r6sz6nek ki^pites^vel, a gy6gyszertar tel- 
jes fol8zerel6s6vel ^s 6 &gy alapites&val gyarapit^. — 
Elk6szUlv6ii igy a rendhaz felszerelt kipolnajaval egytttt, 
az irgalmas-rend tagjai vegre elfoglaltak, birvau m&r ak- 
kor meghalt alapit6juknak templomi £s liazi szereit^ ke- 
peit, konyhak^szlet^t, kocsij^t k6t lov^val, buzajat, ser- 
t^seit is ruh4it is stb. A folt^telek; melyek alatt az irgalmas- 
rend a nagyvaradi rendhaz birtokaba bevezettetett vala^ 
bogy az irgalmas-reud a nagyvaradi papneveldenek egy 
szdlld fej6ben, melyet a papneveldenek kellett volna 
kapnia, 800 rh. forintot; a boldogult alapito gazdasszo- 
ny&nak^ Bohovicz M^ri&nak pedig, illd eltart&s fej^ben 
6venkint 30 frtot fizessen; tov4bb&; bogy a mar meg&lla- 
pitott Agyaknak gondjat viselje, s azoknak sz^m^t 
szaporitsa^ valamint, bogy ba a viszonyok megkivannakf 
mindk^t nembeli szeg^ny betegek sz^mdra m&sik mene- 
d6kb&zat is feUllitani s azt 60 frt erejeig gy6gyszerekkel 
ellMni tartozz^k. (Kei^esztury, 11. 197. 311.) 

Az irgalmasok nagyvaradi rendbaz&nak k^sdbbi jd- 
tevOi voltak: 1849-ben LoeffW J4nos nagyviradi kano- 
nok s a B. Sztiz KiJros-melletti kereki apatja, ki az ir- 
galmasok kxii4i&zdban ket agyat alapitott a nagyvaradi 
papsag beteg tagjai szamara. 1853. 1855. ^s 1860-ban 
Hordnyi Ferencz, szint^n nagyvaradi kanonok 6s ker. sz, 
Jdnos nagyvarad-bidfSi pr6postja, tovabbd SzarmzU Ferencz 
nagyv&radi pttspQk 6s Szilasy Janos nagyv&radi kanonok, 
kik egyenkint egy-egy agygyal szaporitottAk az alapitott 
belyek sz&m&t. {Schem. Clm\ 1866. 116. I.) 

i) Az Orsolya-szuzek z&rd&ja Varad-Olasziban. 

Ezen z&rd&t alapitotta 1771 -ben Szmczy Istv&n, 
nagyv&radi 6nekld kanonok 6s a B. szilz babolcsai ap&tja, 
bevezetvdn oda 6 z&rda-szUzet 3 szolg&Idval. 1765-ben 
int6zked6s t{$rt6nt; bogy k6t bittanul6, kik a magyar nyel- AZ ORSOLTA-SZUZEK zArdIjA. "[^J 

yen kivttl a nemetben es tdtban is jartasak val&nak, a 
z^rda-szUzek segits^gere legyenek. Cz6Ij4ul tiizte ki az 
alapitd ezen intezetnek, bogy benne el6kel6 leanyok a 
hittanon kivttl mas szttks^ges elemi ismeretekbdl is ok- 
tatast nyerjenek, valamint bogy a nyelveken kivttl a noi 
nemmek sztikseges munkakban val6 gyakorlottsagot is el- 
sajdtitsak. Alapitvanyul Szenczy Istvan kanonok biztos 
helyen elhelyezett 20,000 rh. forint toket, melynek ka- 
matjab61 rubazatra es egyeb szUks^gletekre a haz f6n{)kii0- 
j6nek 200frtot,a tObbi zarda-szUzeknek egyenkint 150 frtot, 
ket szolgal6ra pedig 6s baz gondnoknfijere fejenkint 50 
frt osszesen 1100 frt volt kiszabva, a fenmaradd 100 frt 
pedig a kolostor p6nztarAba f61ret6tetni rendeltetett kU- 
Idnftle el6re nem lAthaW sztiksegletek fedezfis^re. A zdrda 
Csszes jSvedelme eredetileg tehit 1200 rh. frtra rugott. 

EzeQ alapitv^nyhoz m6g k5vetkez6 f()lt6telek voltak 
k5tve. Mindenek elfitt tartoznak az orsolya-szttzek alapitd- 
jak^rt naponk^nt imadkozni ; tanitvanyaikt61 tandijat el 
nem fogadhatnak; kdteleztetnek nOvend^keiket j61 oktatni 
6s neveltetni; ha valaki kQzttlOk megbal, senkit a pttsp5k 
tudta nelkUl fel nem vehetnek ; v6gre bogy ha valakit 
a hajadonok vagy m&s nemes hOlgyek kdzol, a nagy varadi 
pttspCk vagy kaptalan tudtaval maguk k6ze ftJlvesznek, an- 
nak szam^ra el6gs6ges elUtast kOtelesek kOvetelni. 

A nagyvaradi orsolydk zardajaba a, rendtagok Kas- 
sar61 jOttek. Maga a kolostor egy 8000 frton vett hazbol 
keszttlt k6t kttlvaros kozt. Mellette van a fallal keritett 
kert, szob&k; 3. iskola 6s kapolua. A kolostor 6s k&- 
polnaszerii temploma sz. Anna tisztelet6re van szentelve. 
Mindezekrdl 1771 -ben megerositd levelet adtak ki grdf 
Eszterhdzy Karoly egri 6s bar6 Patachich Adam nagyva- 
radi pttsp()kok. (Keresziury, IL 316,) 

A zarda szem61yzete 1866-ban a f6nokn6n kivttl ^Ut 
15 materbSl 6s 3 sororbol, kik negyosztalyd felsfibb elemi 
iskolaban magyar 6s n6met nyelvet tanitanak 6s pedig 
kttl-tanodaban 6s bels6 neveld6ben. A fentebbiekhez ja- 
rult m6g 7 soror. (Sckem. Cleri. 1866. 117. I) J 38 ^ NAOyvABADI PUSPOKS^G. k) Paulai sz. Vincze szeretetrol nevezett Mnyai. 

Ezen zarda-szttzeket Nagyv&radon b. e. Szanisdd 
Ferencz honositotta meg, 1858-ban a szathmari anya-in- 
t6zetb61. Vett szamukra egy hazat s azt kibdvite £s min- 
dennel f($lszereI6. Alapitv&nyal 32,600 forintot tett le ur- 
b6ri kotv^nyekben. Szent Vincze leanyai itt tanit&ssal &s 
nevel^ssel foglalkoznak. Jelenleg Qsszesen m&v b&rom in- 
t6zet5k van Nagy varadon : az, a melyr6l most volt sz6 ; 
a vdrad'olaszi^ melyet Nogdll J&nos, nagyy^radi kanonok 
alapitott; is a hsLrmsiiik Vdrad-Velenczeben. {Schem. Cleri. 
1866. 118. I. 68 1875. 110. I.) 2. §. 
ADONY gfcR- 6s NYIR-), 

a B. SzUz prSmontrei prSposts&ga. 

Jelenleg hazankban n6gy Adony nevfi hely 16tezik: 
Adony mezoviros Fej6rmegy6ben, Tisza-Adony Beregben, 
Er-Adony Biharban es A'ytV-(hajdan Mono8tor')Adony Sza- 
bolcsban. Mi itt a ket utdbbirdl sz61unk. Mindket helyen 
hajdan prmontm preposts&g litezett. 

J^r- Adony, mint m&r emlitOk, fekszik Bibarmegyd- 
ben az irmelliki kerUletben, nem messze Szekelyhida me- 
z6v4rost61 6s Ottomdny valamint Gdlos-Petri falvakt61, — 

^ 

DebreczentSl negy, Nagyv^radtdl h6t m6rtf5ldnyire, az Er 
partj&n. A pr6posts4gnak vidszentje volt sz. htvdn els6 
virtand. — Az 6r-adonyi pr6postsag az 1294-ik ivben 
tartott egyetemes rendi gyttl6s hat&rozata folyt&n a luconi 
(lacensis) ap&ts&g (helyesebben pr6posts&g) ali I6n ren- 
delve. E6sdbb a Pr6montre-ban {)sszegyUlt aty&k az egyes 
priposts&gokat a tartom&nybeli pripostsagok ffSndksige 
aU rendelv6n/ a magyar rendtagok k6r6s6re 1516 ban az 
ir-adomdnyi priposts&g is a jdszdvdri pripost f6D5ks6ge 
aU kerUft. (Annal. Ord. I. 185. — Czindr, XL 3. 4.) - Az 
^r-adonyi monostor most m&t rigdta romjaiban hever 6s tR- t8 NYIR-ADONT PRKMOMTRBI PBtPOSTSiGOK. i gQ 

sem alapitojardl^ sem pedig tQrt^net^rdl a felhozottakon 
kivttl egyebet felkatatni nem sikerfilt. 

A magyar kir. kamarai ley^lt&r okm&nyaiban k5v6t- 
kezd adatokat tal&ltam, melyek J^r-Adonyra s az ottani 
mag&nosok birtokviszonyaira n^mi vil&got yetnek: 

1337-beii kelt L Karoly kir41y adomAnylevele, mely- 
nek erej^n61 fogva Naghvozoli (Nagy-Vazuli) Miklds is 
egyeiies^d maradikai Er-Adony birtokit egiszen is bihar- 
megyei Fdlegyhdzdet (jelenleg puszta) feleriszbea kaptik. 
Ezen adomdnylevilnek z&radik4t 1453-ban gr6f Paldczy 
L&szld orsz&gbir6, Istvdn d5m58i pripostnak kiadta, ki £r- 
Adonyt illetdleg Vet&y Mikl6s ellen a kir. kuria el6tt pert 
inditott. (JV. R. A. 522. ca. 5. sz.) 

1469-ben Maty&s kiraly tijb61i adomdnyzasa altal t($bb 
birtokrisz JSr-Adonyban 6s egyebtttt Upor L4szl6 6s 
kit oszt&lyos testvire, t. i. Pongracz 6s Tam&s kezere ju* 
tottak, kik azokba beigtattattak. (17. o. 717. cs. 6. sz.) 

1510-ben csere-8zerz6d6s j5tt 16tre, egyfeWl niveghi 
Torday Miklds, masfel61 pedig Szvegy Marochay Gy()rgyn6 
sziil. Farkas Katalin, tovabba ennek leAuya Hedvig, f6rje- 
zett Sas^dry Gydrgyni es ez utobbinak Ldszlo nevtt fia 
6s Fruzsina nevU le&nya kozt, a nagyvaradi kaptalan eI6tt, 
Er-Adony birtok&t illet61eg, mely az ut6bbiakr61 az el6b- 
bire szallt it. ( U. o. 847. cs. 41. sz.) 

1574-ben Spdczay Erzs6bet, kenderesi Beke Mihaly, 
aztan Nagy Tamds, v6gre Selendy J&nos ozvegye egyfelol, 
m&8r6szr()l n6hai szant6i Becsky Istv&n fia Gyorgy 68 leanya 
Anna, f6rjezett Kdlndsy Janos^ valamint Dorottya ferjczett 
16v6-petrii Petry Istvau 6s mAsok kOzt egyes86g j5tt 16tre, 
mely szerint az egyezkedd felek elseje az utdbbiak kez6re 
Vasadot 6s Er-Adonyt, mely birtokokat hagyomdny utjin 
kapta, 114 magyar forint6rt vissza bocs&totta. (U. o, 956. 
C8. 36. 8z. 2. §.) 

1594-ben a magy. kir. kuria parancsira t5ry6nyes 
megint6s tort6nt a leleszi konvent^ mint tanti, el6tt Farkas 
Jakab r6sz6r61, ki n6hai Farkas Ferencznek Demeter fia- 
tdl val6 unok4ja volt. Ezen megint6s vonatkozott Edcz 
Anna naszhozom&ny&nak folv6tel6re. E5cz Anna t. i. Se- 
Undy L4szl6 fi&nak Boldizs&rnak volt 5zvegye, Se^Aidy Bol- I^Q A nagyvAradi rvavdKBtr.: 

dizs&r pedig Farkas Gyorgy Anna nevii le&ny&nak volt 
fia. A naszhozomdny vonatkozott nemely birtokr^szekre 
BekenbeUj Z4kegyhdzdn es Er^Adonyhan, tovabbd egy ko- 
hizra 6s t(5bb szdllOre Tokajban. {U. o. 936. rcs. 27, sz,) 

AiTol, hogy Er-Adonyban a Bdthoryak is birtak, ta- 
nuskodik Bdihory Gabornak, Bdthory Istvan fiauak 1606-bau 
tortent birtokba helyez6se a Szattnarmegy6ben fekvt) ecsedi 
uradalomhoz tartoz6 jdszagokba, melyek kozt emlittetik 
Er-Adony is Biharban 6s Bdthor Szabolcsban. — A Kd- 
roZyi csalad er-adonyi birtokossagat illetdleg emlitendd 
nagykarolyi Kdrolyi Laszldnak .1689-beii kelt v6grende- 
lete, t^bbrendbeli 6si, hozomanyi cs vett uradaltnak felol, 
melyek kozt Er-Adonyrol is tSrtenik emlit6S; — a mely v6g- 
rendeletben a boldogult fia Sdndor 6s leauyai, u. m. Judith 
f6rjezett Palocsay Istvanne es fiva ferjezett Ujfalusi An- 
drAsn6, tovabbA ezeknek gyermekei illet61eg a vegrendel- 
kez8 unok&i, t. i. Ter6z 6s Erz86bet javara t5rt6nt int6z- 
ked68. (U. 0. 916. cs. 42. sz. — 965. cs. 35. sz) 

Az er-adonyi pr6postsaggal, ugy litszik, egykoru volt 
a nyir-adonyi *) pr6postsag Szabolcsmegy6ben. Hogy a 
Nyir-Adonyhau sziut6ii I6tezett pr6posts4g, aiT61 a t5rt6net- 
irdk ugy an hallgatnak, de a kir. kamarai Iev6It&rban lev6 
okmauyok a XIV. szazadb6l^ bangosan tanuskodnak. Ezen 
okmanyokban t. i. emlit6s tortenik az oduni^ odoni 6s 
monostorosadonyi monostorrdl, tov&bb4 az odonmonostori 
egyhazr61, valamint az ottani pr6postr61 68 annak javadal- 
niair6I. KttlQnbcn melyik rendhez tartozott 6s niily czime 
volt, nem tudhatni. VaWszintl, hogy pr4montrei rendtl 
volt 68 mint fi6k - iQt6zet az er - adonyi pr6postsaghoz 
tartozott. — Nagyobb vilAgossagot vetnek az itt elmon- 
dottakra a k5vetkezd adatok : 

1321-ben k6t telek, melyek az adonyi (Odun) pr6- 
posts4g uradalm^hoz tartoztak^ k6t f61 kozott elosztatott; 
68 pedig Bdthory Briccius gr6f 6s ennek Andras, Janos, '-') £zen pr6postsdgot, babdr az eyin 6rseks^g terUlet^hez tar- 
tozik, az itt tdrgyalt k6t pr^montroi pr6postsig' k5zt levb viszo- 
oyossig 6s a Bdthorydk ottan ]6tezett hajdani birtokai miatt, e 
helyen litazott cz6Iszer{iiiek besorolni. tn- tS NYIR-ADOWT, PRj^MONTREI PRtPOSTSlO. J^J 

Leukus (Luk&cs?) 6s Matuz (M&t6?) nevU fiai k5zt egy 
felSl, mis fel61 pedig JAnos 6s Mihdly kOzt, kik Gy5rgy 
fiai yal&nak, mindk^t fel koIcs^nSs szavatossaga es 50 
mirkdnyi k5telezetts6ge alatt. 

1355-ben egyess6g jott I6tre azon birtok - felosztdsi 
perbei); melyet u6bai Rakomazy Benedek fia Pal, mint felperes 
inditott a kir&lyi kuria el6tt Laszl6, 6y()rgy 6s Isiy&a, 
n6hai J&nos mester fiai 6b Briccius unok&i; toy&bb& P6ter, 
D^faai Leukus fia^ mint egyUttes alperesek elleu. Ezen 
egyess^g folyt&n, mely a nidor pecs6tje alatt kelt, a nagy- 
y^radi k&ptalan jelentese szeriot, felperesnek jutott n^h&ny 
r£sz Adonymonostoron (Szabolcsban); toy&bbi Abrdmban 
(vagy Abranyban) is Kis-Bdtorhan (Heyesmegyeben), — 
kiv6ve egy curialis telket Adonymonostoron, mely az 
ottani preposte yolt, — kivfiye tovAbbi m6g mis j6szago- 
katy melyet a Hodos csal&d tagjaira szAlltak at, toyabbi 
Albmset (Albestet Biharban), Eakomazt (Szabolcsban), Vid- 
monostrdt, Morhot, Bakacsakot (Baka), Fjzedet (FQzegy), 
Zilyt (Szilt), 6s Botont (talAn Batonyt), melyek slz adony- 
monostori egyb&z birtokai yaI4nak, s melyek ezen pr6- 
postnak t5bbi jayadalmaiyal felosztbatlan Allapotukban meg- 
hagyattak. Az erre vonatkoz6 okminy kelt 1357-beu. (U, o, 
777, C8. 4. 8z. — 84J. cs. 17. sz.) 

1430-ban Bdtkory Isty^n, GyOrgy 6s Mihily t6bb az 
adonymonoitori hat4rban feky6 telek birtokiba, melyeket 
bajdan Bdthoty Mikl6s birt, yisszahelyeztettek. (A"; R, A, 
1127, C8. 32. 8z.) 

1433-ban n6hai Bdihory GySrgy fiai, Gyorgy 6s 
L&szl6, a tQbbi k5zt adony monostori r6sz()ket, melyet per 
utj&n Ld8zI6t61 6s Istyantdl, nehai Kulcsey (KQlcsey) 1st- 
yan fiaitdl yisszaszereztek, n6hai Szaniszl6 fi&nak Isty&n- 
nak 6s egy misik Istyannak, nehai Bdtkory Janos fi4nak ille- 
tfileg Bdtkory P6ter unokijanak, — 14 6s Va arany 
forint6rt, toyabbi 20 kir41yi forint6rt (100 quartinggal 
sz4mitya forintj&t)*) mint y41tsAgdij46rt, melyet ezek az 
odait616si 6s birtokbahelyez6s] ley616rt az elUl emiltett 
k6t Bdtko^^y testy6r helyett fizettek, y6gre 350 frt negyed* ^) Lasd : ffMagyarorszdg p^ozei" czimii mtiyem II. .50. I. 4M& A kagyvAbadi PfiSPdKSto. 

r6sze6rt (100 denar), melyet nevezett birtokr6sz viltsAgdi- 
j&ul emlltett Kulcsey L&8zl6nak s%int6n lefizettek, 5r0k 
idSkre itruhiztik. (U. o. 14. cs. 80. sz.) 

144:6-ban a lelesd konvent jelent^st adott az ir&nt, 
hogy Monostor-Adonyy Abrdm (Nyir-) falvak 6s Nyir-Bdthor 
mezdv&ros hat&r&ban fekvfi j6sz&gokbdl, tov&bbi Bdthor me- 
zdy4ros y^Kriszius tc«<6**-utcza 6s Tdth-utcza nevil rSszeiben 
fekv6 bels6s6geib61, valamint Vasvdri, Mdrk, Komond, Tdke- 
Terebea (Zempl6nben) fekvfi egyib birtokokb61; melyek 
utolj&ra Bdihory Tam&s 6s J&nos fia^i, illetSleg Pdter ano- 
k&j&6i val&nak, megszakad&s miatt, teh&t fi-5r5k3s hi&- 
ny&ban a le&nyokat illet6 negyed kihasittatott^ a tObbi 
r^szek pedig, mint a tolcaji v&rhoz tartoz6 birtokok^ egy 
t5megben hagyattak. Hit. (17. o. 801, cs, 20. sz,) 

1561 -ben n6hai mifa&lyi Eodos Pdl le&nya Dorottya, , 
Orgonda G4bor neje, adonyi r68z6t (Szabolcsban) Nimethy 
Ferencznek, a tokaji y4r kapit&ny&nak, a nagyy&radi k&p- 
talan eldtt elz41ogositotta. (U. o. 31, cs. 41. sz,) 

1585 -ben Bdihory Istv^n grdf adonyi birtokat 6s 
hermczi malmdt 5500 magyar forint6rt szint6n elz&logosi- 
totta Zokolyi Gy(5rgynek. (U. o. 894, cs. 23. sz.) 

A Bdihory csaladot^ mely, mint l&ttuk, a fennemlitett 
uradalmak f6birtok6sa volt, azokban k5vett6k a zelem6ri 
Kamards csal4d tagjai. Igy p. 1592-ben Szabolcsmegye 
k5zgytil6se eldtt Zathy Katalin^ n6hai Vay Katalin le&nya^ 
s igy anyai Agrdl n6hai Vay BaUzs 6s neje Katalin szti- 
letett Kamards Jdnos unokaja, mint felperes r6sz6re; Ka- 
mards Mikl6s ellen^ — ki n6hai Kamaras Mik]6s fia, n6- 
hai Kamar4s J&nos unok&ja; n6hai Eamar&s Benedek kis- 
unok4ja 6s n6hai Eamar&s L&szl6 6s nej6nek Erzs6betnek, 
Zdemeri L&szl6 leany&nak 6sunokaja volt, — kelt egy 
odait616si okirat birtokfeloszt&si perben, nevezett Kamards 
J&nos birtokait illetSleg; melyek Zdem6ren (most puszta) 
Monostor- Adonyban, Budon 6s Thegeden val&nak (Szabolcs* 
megy6ben). — Ugyanily it61et hozatott 6s okiratilag is 
kiadatott 1598-ban zeleniM vagy m&sk6nt zelem6nyi Ka- 
mards J&nos fOlperes tigy6ben; birtokfeloszt^i egyeul6s6- 
g6t illetfileg ZeUmiry Tedej vagy Tege-Bild 6s Monostor- 
Adony hat&r&ban fekvd birtokokra n6zve, Ozvegy Hmyey DBBRVCZEN 8Z. KIR. vArOS. J ^3 

Margit mint bozom&nyos is Kamards Miklds^ n6hai zele- 
m6ri Kama/rds Mikl6s fia, mint alperesek ellen. Hit. 
(C7. o. 194. C8. 40. 8Z. — 824. cs. 24. sz.) — Nyir-Adony- 
ban jelenleg van egy plebiniai templom sz, Oydrgy tisz- 
telet^re. V^dura gr6f Kdrolyi Gy5rgy. (Schem. ClerL Agr. 
1873. 1844.1.) 

4. §. 
DEBRECZEN, 

szab. kir. v&ros egyh^zi intSzetei- Ss Spiileteivel. 

Debreczen, Bibarmegy6nek mind kiterjedisre mind 
lakosainak sz&mara n^zve legnagyobb y&rosa, a Tisz&n 
tAIi nagy siks&gon fekszik £s nagyban tizQtt k^zmfiipard- 
1*61, hires v&s&rairdl^ kttl5nQsen marha-keresked6s6r61 r^g6ta 
hires hely. — Debreczm neve szl&v eredetii. Mid6n t. i. 
a magyarok az orszdgot elfoglalf^k, szl^vokat ta14ltak 
Debreczen korny^k^n, kik az ottani b6s6g 6s oles6sag 
miait e helyet Doh^d-dcendnak, vagy DobHdzeninek ne- 
vezt^k. 

Debreczen vid^k^nek tdrt^netkori els6 lak6i a gMk, 
kiket Nagy Sandor megh6ditott, s kik Sarmis veziroktttl, 
Sarmitdknak, vagy g(5rdg nyelven Sawromatdknak nevez- 
tet tek. A rdmaiak alatt a ddkok neve alatt fordulnak el6. 
Trajdn csaszar Decebal vez6r5ket tegy6zv6n, r6mai iga 
ala hajtotta 6ket. K5zvjetlenttl a magyarok bej5vetele eltftt^ 
mint B61a kiraly n6vtelen jegyzfije bizonyitja, VI. Leo 
bizanczi cs&sz4r azon r^szeket, melyek a Szamos, Maroa 6s 
Tisza k5zt fekszenek, — hova esik Debreczen vid6ke is, 
— M4n Mdrdt, kozar fejedelemnek adta basza&Iatba ; Ar- 
pdd fejedelem azonban ezt a ftldet is meghddita. — KOrttl- 
belUl ugyanekkor j5ttek be a bessenyok iB, kik m&s n6ven 
izmaelitdknak is neveztettek 6s a zsiddk. (Sz^cs, Debre 
czen vdros tortenelme, L 25. 28. 36— -38, 42 — 46.) 

9 

Eredet6rttl Debreczennek semmit, legr6gibb tort6ne- 
t6r61 pedig igen keveset lehet tudni. A tatirok bettt68e 
6ta szamtalan bajon 6s viszontagsagon esett keresztttl E 
pa8ztit6 csorda Debreczent ism6te]ve is zaklata 6s sz. An- 1 44 A HAaVVXRADI pUBfdKgia. 

^^ 4, t ^A4. 1^ ^A^ JV B6la el6tt is fennillott, 
romba d<Jnt^. A m&rok kiVonoMsa utto 2)o««a (D68a) 
Andria, ki Debreczennak ^s yid^k^nek azon idfitAjban 
ara volt, sz- AndrAs templom&t is f(5l6plttet6 ispedigazon 
a helyen, a ho! most a reformatusok nagy temploma &U. 
fiz a Ddsa AndrAs 1317-t61 1322-ig erd^lyi vajda is volt, 
is 6t megy^ben, u. m. Biharhan, Szabolcsban, Szathmd/rhan^ 
Zemplenben 6s Szolnokban legfSbb kirdly-bird inttk(5d5tt. 
1322- ben a nddori hivatalra emeltetv^n, nagy ^rdemeket 
szerzett, BdbeH Kdroly kir&Iy megkoronaztat&sa; illetdleg 
a szent koroninak Apor L&szI6, erd^Iyi vajd&tdl val6 
visszaszerz^se k(5rttl. Ddsa Endr^nck ezen htts6ges ragasz- 
kod&s&t tekintve, ^a^i/ Lajos 1364-ben a Ddsa-csaUd k6- 
relm^rC; azon kiv&Its&got adta a debreczeni polg&rs&gnak; 
hogy sajdt birdjuk is eskildtjeik it61jenek f(JlOttttk, 6& hogy 
debreczeni polg&rt sem szemelyes sem dologi ttgyben idegen 
helyen elfogni, vagy b&rmik^nt zaklatni ne legyen szabad^ 
hanem minden p5r5s tigyeik a y&ros terlilet^n 6s saj&t va- 
rosi hatds&gnk &ltal int6ztess6k el. (U. o, 52. — 54, 
56. I.) 

Debreczen Zsigmond kiraly idej6ben er6dltett hely 
volt. E mellett tanbskodik 1392-ben kelt adom&nyzd le- 
vele, melyben Gara Miklds n&dornak m&s yarakkal egytttt 
Debreczeni is odaadom&nyozta. 1405-ben szint^n Zsigmond 
kir&ly kivdltsdgos levele Altai elreudel6, hogy Debreczen 
y&rosa fallal y^tess^k kQrttl 6s megerdsittess6k; polg&rai 
b6k6ben hagyassanak ; toy&bb& mindazon jogokkal 6s sza- 
badalmakkal 61hessenek, melyeknek 61yezet6ben Bada yolt, 
a kir41ynak azonban, 6yenkint 300 arany forintot fizes- 
senek k6szp6nzben yagy term6nyekben ; toyabb& a kiraly 
ajt6n&116 mestemek szint6n 6yenkint 6 frtot adjanak, azt&n 
minden czdh a kir. loy&szmestemek egy milvel szolg&ljon, 
ha pedig maga a kir4ly hozz&jok j6, egy napi eltart&- 
s&rdl gondoskodjanak ; y6gre elrendel6, hogy bir4jakat 
szabadon y&laszthass4k, a ki pereiket szint6n szabadon 
int6zhesse el, f5lebbez6s t61e a budai tandcshoz, yagy a 
tdrnokmesterhez, innen pedig a kir&lyhoz tQrtenj6k. — A 
mi a y4ros kdrfalAnak 6pit6s6t illeti, az az orszag foly- 
tonos zayarai de egyszersmind dgy latszik, kdllseges yolta DEBRECZEN S EGYHAZI ifePULETEI. I^K 

miatt is, vegk^p abban maradt. — 1405-ben hasonl6 ki- 
valtsagos levelet adott ki a kiraly, inelyben a v^rosuak 
vas^r-tart^si enged^lyt adott sz. Gybrgy es Nagyholdog- 
asszony napj^t61 15 teljes napra. K6s6bb vasaros napok 
lettek remete sz. Antal, sz. Oybrgy, Nagyboldogasszony 68 
sz. Denes napja. (KoraMnczky,) 

Zsigmond kiraly, ki sokszor igen szdk k(5rlllm6nyek 
kOzt volt, Debreczen vdrosat, . a vammal es m^s j5vedelmi 
forrasokkal egyiitt, kiv6ve a varos r^sz^re szallitott s66rt 
jdr6 vamot, 1410-beii 3000 arany forintert Baliczky An- 
drasnak elzalogositotta. Ugyand 1414-ben Debreczen la- 
k6it a vam al61 felmentette. — 1421 -ben Vuk vagy Voihy 
masneven Brankovics GyOrgy, szerb fejedelem, Debreczent 
zaiogba kapta. — 1431 -ben, midfin a kiraly mkx negy ev 
6ta tavol volt az orszAgb61, a f(5ld nepe, a debreczeniek 
tettleges r^szv^te mellett, fellazadt 6s csak atalanos meg- 
kegyelmez^s altal volt lecsendesithetd. Kevessel ezen 1^- 
zadas lecsillapitasa ut^n tSrt^nt Hunyady Janos gyozelme 
a tSrSkOn. — 1439-ben es 1440-ben Albert es I. UldszU 
kiralyok meger6slt6k Debreczen szabadalmait, melyeket 
Zsigmondtdl kapott. {Fejer, Cod. dipt. X. 5. 79. I, — Szilcs, 
I. h. 66. 68. 72-75. I,) 

Hunyady Janost erne gyfizelem^rt, melyben Branko- 
vies is kozremfikodott, I. Uliszl6 kiraly az altal jutal- 
maza meg, bogy 6t erd61yi vajdAva tette. Ugyand Bran- 
kovicst61 Vildgos vdr^t kapta. K6s6bb, mid6n az , latszott, 
hogy a tSrokkel 1444-ben Szegeden kStOtt b6ke megsze- 
ges6ben, melyert Ulaszl6 haUllal lakolt, de m6g ink&bb a 
varnai veszedelemben, Brankovicsnak is resze volt, Hunyady 
Janos i)t 30 6v 6ta birt javait61 megfoszta s azokat 1450-ben 
Debreczennel egytttt lefoglalva tarta; kdvetkezd 6vben 
azonban Brankovicscsal bar&tsagos egyessegre lepett, mely 
dltal a k6t ftrfiu kOzt fennforg6 viszdlyos Ugy akk6nt 16n 
elintezve, hogy Brankovics Hunyadynak eskUszeg^s 6s 
becstelenseg biine alatt ()r5k bardts^got fogadott, minek 
nagyobb megeroslt6s6re unokajdt, Erzsebetet, Katalin nevtl 
lednyanak 6s Czilley Ulriknak le^nyat, ki azonban zsenge 
kor&ban elhalt, Mdtydmaky Hunyady Janos fi^ak n6Ul 
oda ig6r6; ha pedig halala utin neje Jerima vagy fiai 

RUPP. EGH. ISTtZ. — III. 10 14.6 ^ KAGYVArADI PfSPOKS^G. 

ezen egyess^get megtainadnak,. varai,u. m. Munkdcs, Deb- 
reczeuj Szaihmdr, Nagy-Bdnya es masok Janos kormdny- 
z6ra 6s fiaira szalljanak. {Szilcs, L h, 75—81. 1. — N, R. A. 
1524. C8. 6. 8z.) 

Mennyire kegy6ben tart^ Humyady Jdnos 6s fia 
Mdtyds kiraly Dehreczen varosukat, a kovetkez6kb()l ki- 
tfinik. Hunyady Jdnos 1452'beii, miut&n megtudta, hogy 
Mata Szabolcsban 6s Balmaz (Balmaz-UjvAros), mely bir- 
tokokat Kapitdn Palnak adomanyozta, mindig Debreczen 
v&rosdhoz tartoztak, emlitett adomanyz^sdt visszavonta. 
(N. R, A. 1750. c8, 23. sz.) — 1458. 1463. es 1471-beii 
M&tyas kir4ly, kirdlyi el6deinek adomdnyzasait meger()- 
sltve, Debreczen lak6it a kamarai terhektSl valamint a vdm - 
tol 68 harminczadtdl felmeiit6. Megerfisite tov^bba azon 
kiv^ltsagokat is, hogy tigyeik saj4t valasztott birajuk ^Ital 
int6ztessenek el. Ezeken feltil szabad vegrendeleti 6s kol- 
tozkodesi jogot adott Debreczennek 6s 1479-ben dtvitte 
Nagyvaradr61 Debrfeczenbe a lerakod^si jogot ard-ezik- 
kekre n6zve, mi ^Ital a debreczeni vasaroknak fontossaga 
6s nagy hire I6n megalapitva. 1483'baii 6s 1484-ben 
szint6n Matyas kir&ly Debreczen lakosainak egy arany 
forintnyi telek-ad6t engedett el. {Szilcs, i, h. 87—92. I.) 

1593-ban Kudolf kiraly Debreczen varosanak azon 
kivaltsagot adta, hogy valamennyi ott dolgoz6 k6ziotives, 
k6zmtiyeikre n6zve a harminczadtdl 6s a kir. vamt61, va- 
lamint minden mas ilynemtl terhektfil az orsza[rnak bdr- 
mely r6sz6ben ment legyen. Ezen kivaltsagot 1609ben 
II. Matyas 6s 1662-ben I. Lip6t kirAlyok meger6sitett6k. 
Ez ut6bbi kiraly 1667-ben a debreczeni gorogoknek 6s 
rdczoknak egyenlS polgari jogok tekintet6ben szabad ipart 
6s kereskedelmet, a vaMs szabad gyakorolbat^sa tekinte- 
t6ben pedig egyhizat 6s iskoldt 6piteni engedett. (N. R. A. 
929. C8. 51. 8z. — 962. C8. 37. sz.) 

Az el6adottakon kivUl Debreczen m6g 8z4mos mas 
kivalts^ggal 6s szabadalommal birt^ melyeket az orszag 
kir41yait61 nyert vala. tgy p. a debreczeni polg&rok gond- 
jira 6s 8rk6d6s6re voltak bizva a vdros hataraba esfi er- 
d6k, a hortob^gyi puszta 6s a Hortohdgy foly6. Azon fbld- 
mlvesek, kik a torOkoktfil val6 f61elemb61 Debreczenbe DEBRE.CZEN 8 EGVhAzI tPULETEI. ^^J 

k()lt6ztek at, azt a kivaltsagot nyertek, hogy valamennyiea 
a debreczeniek jogaiban ^s szabadalmaiban r^szesUltek es 
azon szolgai munkikra, melyekkel elobbi uraiknak tartoz- 
tak, t6bb6 nem szorithattak. A debreczeniek a kttlOnftle 
bfln5k es csinek elkCvetfiit vdrosuk hatiraban elfoghatt^k 
^s letart6ztathattak, ugy hogy erre masnak joga nem volt. 
Ha valamely f6rj fiutdd n^lkUl raeghalt, az 6si javakb61 
V4-r68z, a f^rj sajdt szerzem6ny6b61 pedig V^-r^sz az (5zve- 
gyet illet6, az ekk6nt fenraaradt r6szek pedig az atyafiak- 
nak 68 rokonoknak jutottak. — Debreczenben mindenki, 
akar nemes volt ak&r nem, minden terhet 6s fizet6st tigy 
volt kSteles viselni, mint a t9bbi polgarok. Ha valaki 
Debreczenbdl kikCltOzQtt, barhol telepedett is meg, ha 
visszat6rni akart, azt, ott hagyvdn a hagyanddkat, szaba- 
don tehette. Ha valamely jobbagy Debreczenben letelepe- 
dett, el6bbi fdldesuraik 6ket tdbb6 nem zaklathattdk. V6gre 
ha valaki vegrendelet nelkUl halt meg 68 klllSnben 6r9- 
kdse se volt, hagyat6ka a szegenyek hdzara esett. (N. R, A, 
945. cs, 32. 8Z.) 

M^tyas kiraly 1484-ben torv6nytelen szarmazasd fia- 
nak , Corvin Janosnak , Lip6 es Opol herczeg6nek s 
fiorokoseinek, 6des anyja, Szildgyi Erzs6bet v6grendelet6- 
nek 6rtelm6ben, Munkdcs varat, a hozzd tartoz6 uradalom- 
mal 6s Debreczent ottani udvar^val 6s palotajaval egytttt 
^tadta. Meghalvan a kirAly, Corvin J^nos a debreczenieket 
azon jogok, szabadalmak es kiv^ltsagok 6Ivezeteben, me- 
lyeket kiralyi atyjAt61 kaptak, meger68it6. Debreczen va- 
rosa ez id6t61 fogva zalogi jog czim6n t9bb nrat cser61t. 
tgy p. 1487-ben ura volt Czudar Jakab, 1492-ben pedig 
kamicsai Horvdth Mark, horvitorszagi bin lett azzA ; kitol 
azonban, durva 6s kegyetlen b^nismddja miatt Corvin J4- 
nos Debreczent visszavette, mi dltal m6g ugyanazon 6vben 
Derencseny Imre lett az tir Debreczenben, tovibba Tur 
mezOvaros 68 Varfdny fel6ben (Kttls6-Szolnok megy6ben), 
8000 arany forint erej6ig. — 1498-ban Corvin JAnos herczeg 
Torok Imr6nek biztosit6kul Debreczent adta. 1505-ben 
II. Uldszld Debreczent Szakmdry Gy()rgy, nagyvAradi ptts- 
pSknek; 1510-ben pedig Zdpolya J&nosnak adta. (Sziics, io» \A,Q A NAGYVARADI PUSPOKStG. 

i. h. 92-96. 1. — N. R. A. 17. cs. 60. sz, 1087. cs. 40. sz. 
— 1094. C8. 18. 8z.) 

A moMcsi v6sz utAn Debreczent 1. Ferdinand moreiCAo- 
UrlAszlduBk, Zdpolya Jdnos pedig 1526-ban kiralyi joggal 
artandi Artdndy Balazs 6s Pal testv6reknek adta ; kik k5z61 az 
utobbi akkor marmarosi f6ispan volt. Debreczenen kivttl 
az Artdndy csalad 6s (5r6k()sei szamos mas javadalmakat 
kaptak m6g Biharban es Szabolcsban. Zapolya Janosnak 
ezen adom&nyzdsat 1529-ben I. Ferdinand kiraly megero- 
sit6. — Debreczen ideiglenes birtokos urai k()zt emlltik m6g 
Seredy Qdspart is, kinek Ferdinand kiraly e v&rost 
50,000 forint6rt Iek5t6, mely lekSt^s azonban, minthogy 
tinyleges birtokba-helyez6^ nem kdvete , 6rvenytelen maradt. 

1536-ban Debreczen v&rosanak, 6s pedig J^nos ki- 
r&ly adomanyz&sa folytan, zalogos birtokosai valanak enyingl 
Torok Balint 6s Janos, k6s6bb pedig Laszki Jeromos, ki 
1541 -ben halt meg. 

1562-ben I. Ferdinand chorg6i Nagy Gabor, Panitk 
Janos, Gaal Bertalan; Sopronczay Mark 6s fiOrSkoseik r6- 
sz6re az egri k^ptalanhoz birtokba-helyez6si parancsolatot 
kttldott le t5bb uradalom birtokat illetdleg, melyek erpali 
Vas Katalin, n6hai Dersy Ferencz (5zvegy6nek halalAval 
megszakadas miatt QrokQs n61k1il maradtak, s melyekhez 
Debreczenben is tartozott birtokr6sz 6s pedig a Boldogfalva- 
utczaban. (N. E. A. 947. cs. 11. sz.) 

Torok Balint, ni&r fdnebb emlitett Torok Imre fia, 
a ki Corvin Janos uradalmainak kormanyz6ja volt, Deb- 
reczen v6duravi verg6dv6n fbl, hatalmas befolyasa altal 
nagyon sokat lenditett 1536 6ta a reformati6nak Debre- 
czenbe val6 behozatala 6s ottani raeggy6keresed6se mellett, 
mely t5rekv6s6ben neje, Katalin, Pempflinger MArk leinya, 
hiven kez6re jirt. 

1556-ban Izabella kirAlyn6 alatt, Torok JAnos I. Fer- 
dinand kir&ly r6sz6r61 partUtfinek 16n kinyilatkoztatva ; 
minek k0vetkezt6ben az eg6sz v&rost, tehat a fels6gs6ri6si 
btinben elmarasztalt Torok J&nost illet6 fele-r6szt is ennek 
testv6r6re Ferenczre ruh&zta at, kir&lyi tetsz6sig, azon 
meghagy&ssal, bogy a v4ros polg&rai azt az 500 frtot, DEBRECZEN S EGYhAzi ^PULETEI. i^Q 

melyet eddig az eg7% vdrnak fizettek, ezutan is evenkent 
megfizess^k 6s a jogfosztott TSrSk Janost Debreczen fele 
r68z6nek birtokaba be ne bocs^ssak s neki annak j(5vedel- 
m6ben r6szt venni ne engedjenek. {Szucs, L h, 164. 187. L 
— N. R. A. 1004. C8. 65. sz. — 1087. cs, 40. sz. — 1715. 

C8. 16. 8Z.) 

A TdVoAj-csalad ezen aganak egyik ivad^ka volt To- 
rok Istv^n, Orszdg Borb^la fia. KOzte 1601 -ben egy r6sz- 
r61, mis felfil pedig homonnai D^mgeth B^lint es neje 
Tdrok Fruzslna, TSr^k Ferencz leanya, tovAbba bedegi 
Nydry Pal, mint Torok Zsazsannaval nemzett fiai- 6s le^nyai- 
nak gyamja es gondnoka kozt Debreczen birtoklas&t ille- 
tdleg egyess6g j5tt 16tre, mely szerint Debreczen a nCi 
agon szamazott unokak vagyis nevezett Drugeth ■ kOzt 6s 
Nydry Pal fiai es le^nyai kozt vala felosztand6. A bir- 
tokfeloszt^s jel6ul Torok Istvto Ujvdros biharmegyei es 
Debreczenhez tartoz6 birtoknak k6t teljes resz6t a fel- 
p5r()S ToVofc-fele n64gi SrOkosOknek adta dt. Ezen tQr- 
v6nyes 6s egyszersmind t6riyleges int6zkede8nek kSvet- 
kezt6ben 1619-ben az orszag rendei 6s karai bedegi Nydry 
Istvan 6s t5bbi te8tv6rei javdra Debreczen birtoklasat ille- 
t61eg, mely Torok Istvan halala utan v6gk6p rijok szallt 
at, ajanlo levelet ktildtek Bethlen Gabor fejedelemhez. 
(N. R. A. 1087. cs. 40. sz.) 

J^nos kir^ly halala ut&n Soliman t5r()k sznlt&n v6d- 
uras^ga alatt Debreczen arai voltak Izabella 6s fia Jdnos 
Zsigmond. UtAnuk Debreczen Erd61yhez s az erd61yi fe- 
jedelmekhez szitott folytonosan, kik alatt, n6vszerint Bd- 
thory Istvan,^Krist6f, Zsigmond 6s Gabor, tovabb^ Bocskay 
Istvan, Edkdczy Zsigmond 6s ifj. Bethlen Gabor alatt, ki 
ktilOnosen igen sokat tett Debreczen emelked6se 6rdek6- 
ben, Bok viszontagsagon ment keresztUl. 

1564., 1568., 1580., 1623., 1625., 1681., 1727., 1802., 
1805. 6s 1811-ben nagy tttzv6szek pusztitott^k. A k5z6ptt- 
letek, a reformatusok nagy temploma s az iskol4k szint6n 
le6gtek. Jarvanyos mirigyek is tObbszSr dtthdngtek Debre- 
czenben, igy p: 

1405. 1458. 1500. 1563. 1585. 1625. 1709. 1739-ben 
is legutdbb 1830-ban a nagy epemirigy. Ellens6ges betS- 
IgA A NAGYVARADI PUSPOKStG. 

resek 6s pusztitasok is gyakran sanyargattak a varost. 
1565-beii Szekely Antal, szathmari virparancsnok, r^tOrt 
Debreczenre s a v&racsot felgyujtvan, penzt, dragasAgokat, 
barmokat s egy^b targyakat 2500 frt 6rt6keig Ssszera- 
bolva magaval elhurczolt. — 1572-ben egy tolvaj banda 
labolta ki a y&rost. Majd a tatdrok pusztitott^k. Alig 
bogy ezekt61 megszabadult, a hajduk, pusztai p^sztorok, 
kezdtek zabolatlankodni^ rabolni, pasztitani 6s gyilkolni^ 
kiket v6gre Bocskay Istv^n, nagyvaradi varparancsnok, kit 
1605- ben Erdely fejedelm6v6 is megvalasztottak az erdelyi 
* karok es reudek, az altal szoritott vissza a beke es rend 
korlatai k()z6; bogy nekik Szabolcsban &lland6 terliletet 6s 
uemesi kivaltsagokat adott; mi altal az u. n. ^hajdu-vdrosok 
kerulef -enek vet6 meg alapj^t. — 17 OQ-ham Rabulin sanyar- 
gata Debreczent. Ekkor t5rt6nt egyszersmind azon fajdalmas 
eset, bogy a debreczeni ref. collegium j61 felszerelt kdnyvta- 
rat a katonak kiraboltak. (Bethlen, Histor. Transsylv, XIIL k.) 
Mindezekre s meg t5bb mas ^rdekes eseminyre 
ii6zve, melyek Debreczen, el6bb mez6v4ros, most mdr k6- 
zel 200 ev 6ta sz. kir. varos tSrtenet6re vilagot vetnek, 
basznos szolgalatot tes2 Sziics Istvan, akad. tag, ^Debreczen 
vdros tbrtmelme'^ czimti mflve, mely 1872-ben foleg a va- 
rosi leveltir forrasaibdl meritve 3 kStetben latott napvila- 
got. Mi is, a mennyiben mtlvUnk cz61ja kivanta, tObbszOr 
hasznaltuk e mtlvet. 

A debreczeniek altal birtokolt javadalmak, uradal- 
mak 6s birtokok kOzOl emllttetnek: Nagyerdd, Apafdja, 
Mdtha 6s TJrret, melyeket 1583-ban Bdthoi^y Zsigmond 
megujitott adomaayzis altal adott Debreczennek. Z&log 
fej6beii birtak a debreczeniek 1744-ben OJidt, Zdm (Sza- 
bolcsban), Hegyes, Bank 6s Fdncsika puszt^kat Biharban ; 
— 1795-beu Mdta 6s Elep puszt^kat Szabolcsban. 

1692-ben a szepesi igazgat6sag r6sz6r61 az Osszes 
belybeli tized 850 kassai kttb(5l6rt, mit a nany varadi mag- 
t^rba kellett befizetni, haszonb6rbe adatott. Debreczennek. 
Az 1695-iki u. n. „Aichbichliana conventio'' szerint pedig 
1000, 1693-t61 kezdve fizetendfi, magyar foriut ad66rt, 
100 k()b5lnyi harminczadot es tizedet kellett szint6n a 
' ''zetnie. (N. E. A. 1193. cs. 6. sz. — 1198. cs. DEliRECZEK S EGVHAZI EPULETEI. 151 6. 8z. — 1492. cs. 27. sz. — 1743. cs. 39. sz. — Sziics, 
i. h. I. 215.) 

Mit 6s mennyit kellett Debreczennek nzetni, midou 
a terOk iga alatt volt, olvashatd SzUcsn^l, 1. 199—204. 

Debreczen 1693-baii emeltetett fel a szab. kir. v^ro- 
sok rangjdra, s ilyeiin6 az 1715-ben orszdggylil^sileg is 
kiki^ltatott. Jelenlegi hatara pusztait is ide szdmltva, 
17 □ m6rtft)ldre terjed ki. Intezetei es 6ptlletei k(5z61 neve- 
zetesebbek : A reformatusok nagy temploma k^t torony- 
uyal, a reformatus kis 6s nagy collegium, a vdrosMza, a 
katholikusok k^ttomyti temploma sz. Anna tisztelet6re, a 
czukor-gydr^ a vasuti s katonai epulctek, a g6zmalmok, a gaz- 
d&szati iskola, Sifurdd es lovolde. — A varos kbrnyek^n Bihar- 
ban es Szabolcsban, osszesen 48,000 holdnyi teriileten (5sszesen 
23 puszta van, u.m. Ohat,Mdia, Zdm, Elep, Kis- esNagy-Alom- 
2ugj Kosuszeg, Hegyes, Ehes, Szepes, Boldogfalva, Pdcz, Bank, 
Fdncsika, Haldp, ^agy- es Kis-Giit, Sdvoskut, Nagy-Csere, 
Parlag, Monostor, Zelemdr is Macs. — Erei 6s mds csa- 
tomaszertl vizei : az Arkos-vize^ Hortobdgy, Kadarcs^ Tdcza 
es Kondoros. — Sz61l6hegyei, illetdleg dUl6i : Kontos, Eat- 
van-utczai, diszndturds, pdsta, tdcsds, teglds^ varga, holdog- 
falvai, homok, csapd, seta, sexta, uj, ven es Csige nevet 
viselnek. Debreczennek 6 f6bb utczaja van, u. m. a hat- 
vanij piacz'^ varga-^ Czegled-, csapd- es Peterfia-xitQZ2L. Ka- 
puja 8 van, es pedig : a hatvani, nemet- (hajdan sz. Liszl6 
kapuja), Miklos-, vdradi (el6bb boldogfalvi), sz. Anna-, 
csapd- (hajdan homok-utczai), Peterfia-utczaiy mely nev6t 
Peterffy Jakab hires varosi tanacsost61 kapta, 6s a mester- 
utczai kapu. Lakosainak sz^ma Sztlcs szerint 46,565, kik 
3702 hazban laknak. Helvet hitvallasuak 38913, r6m. ka- 
tholikusok 5223, zsid6k 1594 (az i875-iki nagyvdradi 
Schematismus szerint m^r 1899), agostai hitvallasuak 441 
gor. katholikusok 246, 6s n6hiny gOr. n. e. vagy keleti. 
{SzUcs, i. m. 1. 18—25.) 

A XVI. szazadban volt Debreczenben egy uradalmi 
varacsszertl ka8t61y, ugyanott, a hoi k6s6bb a csapd-utcza 
keletkezett. Ugyanitt egy hazat 1551 -ben Kopdnyi Mihaly 
dtvos L6rincznek 70 frtert or6k 4ron eladott. — Debre- 
czen foldesurdnak kuriajahoz tartozott 1565 6s 1582 ko- J 52 ^ nagyvAeadi puspoks^o. 

zott azon r6t, mely most Nagy-Csere pusztan Kuria-ret ne- 
vet visel 68 egy misik a nagy erd6 mellett, melynek neve 
szintSn egesz a mai napig Ur-rite. K6s6bb a varosra szallot- 
tak 4t. — A harminczad 68 sdhivatal 1565 utin a Batihyd- 
nyi'Utczdban voltak, mely annak elfitte harminczad-utczdnak 
neveztetett. A sdhivatal a 18. sz&zad kdzep6n az Anna- 
utczai kapun kivttl ^land6 helyet kapott. — Debreczenben 
a f5ldesur6ii kivttl m6g mas nemesi udvarok is voltak. 
fgy 1527-beii Janos kir^ly megerdslte Mdtyds kir^y 
1484-iki adomanyzasat a j^ardos-csaldd resz^re, a mely 
adomanyz&s 6rtelm6ben nevezett kuria minden k5zteher 
vi8el686t61 fel vala mentve. Ezen kuria, dgy latszik, a 
varoshiz^val szemben a varga-szin-utcza elej6n volt. {U. o, 
184-136.) 

A viros czimer6t a husveti hdrdny k6pezi, dicsfSny- 
t61 k5rnyezett 69 jobbfel61 hatra tekintS fejjel, tovibba 
szint^n jobbfel61 zaszI6t tart6 eldlabbal. Ezen czimer m^r- 
vanykSbe v^sve a r6gi virosh&zan mar a XVI. szazadban 
megvt)lt, honnan 1828-ban az uj viroshiz^ra vitt6k it. 
Ugyanily czimer lithat6 a helv6t hitvallisuak kisebb 
temploma torny^ak falan. Eredete II. Andres kiraly ide- 
j6re 6s pedig 1218-ig vihetS vissza, a mely 6vben Endre 
kiraly Debreczennek ezeu czimert adominyozta, mely az6ta 
p6nzein is lathat6 volt. (U. 0. 1. 32—34.) 

Els6 kiraly aink idej6ben Debreczen korny6ken gSrOg 
nem egyestilt vagyis g5r0g keleti vallasuak laktak; tem- 
plomaik sz. Andrds 6s sz. Anna tisztelet6re valinak szen- 
telve. Az elfibbiuek alapjait akkor fedezt6k fel, midfin 
1806-ban az 1802-iki tttzv6sz alkalmival le6gett reforma- 
tas coUeginm szamara alapokat raktak le. II. Endre ideje 
6ta lassank6nt a r. kath. hitvall&s vett er6t. Ez at6bbi hitval- 
lisaak6 volt sz. Erzsebet kapolnija, talin a mai varga-utczd- 
ban, figyszint6n sz. Miklos kapolnija 1548 k^rUl a most is 
ugyanazon nevet visel6 utcziban. A hajdani homok- (most 
csapd-) utczaban is I6tezett templom, mely a n6p hagyominya 
szerint hajdan a veres bardtoki (templariasok6) volt, kik- 
nek hely6t k6s6bb a sz. ferencziek foglaltik el. 1570-ben 
6pUlt a kttls6 kdrhdz temploma. {U. 0. I. 138., 139., 
141, 198) A SZ. FEBENCZIEK KOLOSTORA. 153 A XVI. szdzad kozepe utto Kalvin Janos hitfeleke- 
zetenek hivei, az erd^lyi fejedelmek, kivalt Bethlen Ga- 
bor pirtfogasa alatt annyira eros gyokereket vertek De- 
breczenben ^s vid6k6n, hogy most szamra nezve a mis 
vallisuakat j6val felUlmuljak. — A szathmari bekekOt^s, 
vagyis 1711 utan gr6f Csdky Imre, nagyvaradi ptispok, a 
debreczeni r6m. katholikusok jogainak vedelm^t sziv6re 
veven, minthogy Debreczenb61 teljes 168 evig kizirva 
valanak, — 1717-ben a kirdlynal kieszk(5zl6, hogy az 
1715-iki 108. tczikk 6rtelm6ben az ujonnan felepitendS 
SZ. ^Tina-egyhaza mellett plebania 6s iskola allittassek fel, 
iigy mint mar 1216-ban volt 68 egesz 1552-ig fennallott, 
a midon a vallisi villongasok megsemmisitettek. (U. o. III. 
732. ' 745.) 

Debreczen tOrtenet^ben k6t katholikus es pedig szer- 
zetes-rendi intezetrfil tQrtenik emlltes, ilyen: a) A SZ. ferencziek kolostora, elobb a B. Szuzrol, 
kesobb az tldvozitorol nevezett tartoin&ny6. 

Mir els5 kiralyaink idej6ben volt, mint mar emli- 
tem, a homok- (most csap6-) utcziban tempi om,nem tudni 
kinek tisfctelet6re szentelve, mtely a templariusoke vala, 
k6s6bb pedig a sz. ferencziek kez6re ment at. Osszevdg 
ezzel^ a mit a sz. ferencziek B. Sztlzrol nevezett tartomi- 
nyanak 1851-iki Schematismusaban olvasunk a 16. 1. Em- 
litik itt, hogy Debreczen belso virosaban, az ejszaki olda- 
lon, a B. Sztizr61 nevezett tartominynak nevezetes rend- 
haza volt, a melynek I. Karoly kirily 1312-ben egy el- 
pusztult templomot adott a mellette fekv() telekkel egytttt, 
— a hoi aztan Jakab nemes vit6z (miles) a ferenczrendi 
tartom&nyi f6ndk hozzijdrnlasival kolostort 6pittetett 6s 
templomot, a B. Sztiz tisztelet6re, 6s pedig ugyanazon a 
helyen, a hoi most a nagycsapd-utczdban a varosi mag- 
t&Y all. 

Ezen kolostort 1448-ban a re?id*art(f („Observantes*) 
sz. ferencziek Udv5zit6r61 nevezett tartomanya Jdnos bi- 1 154 ^ NAGYVARADI PU8POK8£0. 

bornok p&rtoUsa mbllett elfoglalta. A f^renczieknek, vala- 
mint sz. Andrds egyh^za ^leh&nos^xiBk^ SzUdgyi Erzs^bet, 
M4ty4s kir&ly £des anyja 1470-ben a debreczeni m6sz&- 
rosok altal urb^r fej6ben adui szokott (3k5r- 6s teh^nnyel- 
veket adomdnyozta, a mely fdldesari hat^rozatot 1513-ban 
Zdpolya J^nos, szepesi grdf, meger6sit6. A mohacsi y6sz 
ut&n a t3r(3k3k Temesv4rr61 Magyarorsz&got fel eg^sz 
Egerig folytonosan pasztitv&ii; de m6g ink&bb az^rt^ mert 
a zard&t-^s templomot Kalvin hitfelei leromboltak, a sz. 
ferencziek Debreczent 1552-ben vegk^p elhagytak. Meg- 
gydkerezven a helv^t hitvall&s, a ferencziek z4rd4j&t sze- 
g6nyek hazdva alakitottak at^ melyet azt^ Bdihory Kris- 
t6f 1478-ban a'virosi k0zs6gnek adott 4t. A csopo-wtczairfZ 
a OzejfZed-utcz^ba vezetd kis utczat a ferencziek eml6k6re 
a n6p sokaig bardtkoznek nevezte. (Kereszt Ep, Varad, L 
281. — Schem. Ord. S. Franc. Prov. Marian. 60. L — 
Sziics, i. h, I. 141.) 

Ezen z^rd^nak valamint a debreczeni kath. plebania- 
es iskolanak vissza&llitasara gr6f Csdky Imre^ nagyrdradi 
pttsp5k igen sokat tett. Kieszk5zl6 p. 1716-ban, bogy a 
sz. ferenczi aty^k, kolostor sz^m^ra Kehel Mih&ly plisp5ki 
helyettes beleegyezesevel dj helyet kaptak, melynek hossza 
es sz6less6ge is 40 olnyi volt, sz. ^^ma-utcz^ban, a y4- 
ros d^Ii r^sz^n, a pttsp5k es v^ros kikUld(5ttjei el6tt. Els6 
pleb&nossa Kecz&i* Istv&n kanonok neveztetett ki; a sz. 
ferencziek pedig, szamra nezve kilenczen^ a nagyv&radi 
utcza y^g^n^ ott, a hoi most a dohany-rakt&r all, le 
is telepedtek. 1727-ben tirgyal^s folyt az ir^nt, bogy e 
zarda^ mely a vdros v6g6n fektidt, mis, bels6bb helyre 
tetess6k at, de az Ugy fligg(^ben maradt; mlg v6gre II. J6-. 
zsef esaszar 1788-ban a z&rdat elt5rl6, mely t5bb6 fel sem 
61edt. {U. 0. L 141. ^ III. 750-752.) 

A sz. ferencziek sz. kereszt tisztelet^re szentelt deb- 
reczeni templomiban mondand6 sz. misSkre kdvetkezd 
alapitvAnyok t6tettek. 1747 68 1757 kttzt gr6f Forgdch 
Pal, nagyviradi pttspOk 1300 frtnyi alapitvinyt tett. — 
1763-ban Almdsy Ignicz 1000 frtot; 1767-ben Jdsa Mik- 
16s 300 frtot; 1768-ban Mejerherg Kiroly 100 frtot; ugyan- 
azon 6vben Gdzsy Jinos 500 frtot; 1771 -ben Krutsay I A KEGYESRENDIEK T^KSHiLZA. J gg 

Krisztina 50 frtot; 1781 -ben Kende Anna nehai Klohu- 
siczky Laszld Szvegye 120 rh. frtot tettek le alapitvanyul 
sz. mis6kre. {Act Conv. Arch. sz. 47,) 

b) A kegyesrendiek t^rsMza es a sz. Anna tisz- 
teletere szentelt plebaniai templom. 

Miutan 1721 -ben sz. Anna templomnak uj alapk5- 
veit lerakt&k, Debreczenben, hoi m^r 1216-ban pl6binia 
l^tezett; a katholikas lelkip^sztori teend6ket egyedtti a 
sz. ferenczi atyik v6geztek eg6sz 1724-ig, a mid6n 
viUgi pap hiany^ban, segits^gOkre k6t kegyesrendi tag, 
Elek 6s Istvan atya jOtt. — A kegyesrendiek debre- 
czeni tdrshdzat 1719-ben Bak6 Jdnos mak&ri v^l. pUsp5k 
mint nagyvaradi prepost alapita. A pl^b^niai templom 
mellett a kegyesrendiek 1807-ig maradtak, a mi6ta, az 
iskoldk a kegyesrendiek kez^ben maradv^n, pl6b4noss^ a 
nagyvaradi kanonokok egyike szokott lenni, ki egyszer- 
smind a sz. Ldszldrdl nevezett javadalmas kispr6posts% 
tulajdonosa. liyen volt mindj^rt Molndr J^zsef, eI6bb 
zilahi pl6banos, ut&na 1824-ben Kovdcs Miklds, ki k^sfibb 
erdelyi pttspOk lett; 1826-ban Kricsfalusy F^rencz (tl836.), 
utana Sipos J6zsef ; 1838-ban Molndr P6ter, v6gre 1852-ben 
Hiizly Kdroly, nagyvaradi kanonok. (Sziics, 111. 748^750. 
— Schem. Ord. i. h,) 

Sz. Anna egyhaza, melyhez tartozik a temetfiben 
levO szent kereszt kipolndja is, s mely a kegyesrendiek 
epUletei mellett all, 1746-ban fBlszenteltetett. Van benne 
t()bb oltar, ti. m. szent Anna, a Szenthdromsdg, a Szepldte- 
len fogantatds, nep. sz. Jdnos , calasanti sz. Jdzsef 6s 
a szent csaldd oMra, a Bold. Szdz, tov^bb& sz. J6zsefy 
sz. Floriin kep6vel, melyek oszlopokon, 6s sz. Norbert, 
sz. Ferencz 6s sz. Valburga k6p6vel, melyek a falon fUg- 
genek. Az ajt6 fblQtt van a templom alapit6j4nak, gr6f 
Csdky bibomoknak arczk6pe, kit ott 1732-ben temettek 
el, — megfelel6 f(5lirattal. A templomnak tovdbb^ k6t 
tomya van, melyek az elfibbi fatornyok helyett 1834-ben 
kfibfil 6pUltek. Egyiket Tdgen J^nos, nagyviradi pr6post 
6plttet6 7754 frt 42 kr. k(5lts6ggel. Az ezen toronyban Iev6 harangot, mely 4370 frtot nyom, Eberkard pesti mtl- 
T^sz dnt6. A m&sik toronyban b&rom barang van. A leg- 
nagyobbat, mely 21787* ftot nyom, Vincze GyOrgy (5z- 
vegye szttl. R&cz N. (5ntet^, a k8z6ps6 siilya 1345, a bar- 
madik6 715*A font. E n6gy barang kOzSl az egyik to- 
ronyban maganosan lev6, nep. sz. Jdnos tisztelet^re van 
szentelve, a masik toronyban lev6k k0z6l a legnagyobbik 
8Z. Anna, a k5z^ps6 szaUzi sz. Ferencz is a legkisebb ca- 
lasanti sz, Jozsef tisztelet^re van szentelve. Az 5tddiket, 
az u. n. baldokl6k barangj&t, a mely valamenyi5k k5zt a 
a legkisebb, t. i. csak 57 fontot nyom, Hohenzollern ber- 
czeg lovaskapitAny ontet6. {U. o. 750. 751. L) 

A kegyesrendiek, kik 1724 6ta rendesen nyolczan a 
debreczeni kisgymnasiumot s a mell6 grdf Kohdry Istv&n 
iltal alapltott nemes iQak neveld^j^t vezett^k, tan- ^s ne- 
vel6sttgyi mtlk6d6s5ket mas vid6kekre is kiterjeszteni igye- 
keztek. tgy p. 1726-ban neh^zs^gek kikerttl^se v6gett, a 
m&r fenebb emlitett Elek atya, teljes n^ven Alexias a S. 
Besnrrectione, kezeslevelet adott ki az ir&nt, bogy, ha a 
kegyesrendiek Tokajban letelepedn6nek, a fdldesuri jo- 
goknak semmi esetre sem fognak s^relm6re lenni. Ered. 
Ez tlgyre vonatkoz6 k^relmdk azonban sikertelen volt. 

L&ssuk m&r most, mely javai ^s milyen jogai voltak 
a kegyesrendiek debreczeni rendh&z&nak? 

Ezekre vonatkoz6lag taliltak, bogy 1728-ban Rdcz- 
Boszorminy lakosai n^bai Szakoly Ferencz 6s Erzs6bet 
birtokr^szeit a szakolyi puszt&n Szabolcsban a kegyesren- 
dieknek 1632 magy. forintSrt 30 6vre szavatoss^g mellett 
z&logba adt^k, felhatalmazv&n egyszersmind az atdbbiakat, 
bogy e telken 680 frt is 50 den&r erej^ig 6pUleteket 
emelhessenek. Ered. (N, E. A. 1048. cs. 36. sz. — 1679. 
cs. 21. sz.) 

K0vetkez6 1729-ik 6vben a szepesi kamarai igaz- 
gatds&g engedv4nyt adott ki, mely nek 6rtelm6ben a kegyes- 
rendiek Edkdczy Ferencz btitlens6ge miatt a kincst&rra 
sz&llt zelemiri puszt&t Szabolcsban, melyet 500 rh. forint- 
ban Debreczen v&rosa z&logul birt, a kir. kincst&r tov&bbi 
tetsz6seig birtoknl kaptak, azon felhatalmaz&ssal, bogy 
rajta szUks^ges 6s hasznos tijlt&sokat tebetnek, s6t a gaz- A SZ. ANNA PLEbInIAI TEMPLOM. Jgy 

dasag einel6s6re egeszen tj epUleteket is allithatnak. En- 
nek folytan t5bbsz(5r emlitett Elek atya, a debreczeni rend- 
haz f(5n8ke, k6telez6 levelet adott ki, melyben mag^t 6s 
hivatali ut6dait kotelez^, bogy ezen birtokot igazi hatarai- 
ban minden hozzatartozo ing6sdgai- es ingatlanaival egytttt 
j6karban tartani &s a kamarai igazgatdsagnak, mihelyt ez 
a kir. kincstar neveben a rend altal tett felszerel6si; 6pit- 
kez^si s egy6b szlikseges 6s hasznos javitdsi k51ts6geket 
visszat^riti, atadni fogja. Ered. (U. o. 1159. cs. 5U sz. — 
1030. C8. 30. sz,) 

A kegyesrendiek kisebb szerzemenyei kovetkezok: 
1732-ben a kir. kincstar Petkd Mih^ly raczfejert6i r6szet 
lefoglalta; de minthogy a kegyesrendiek ra ig^nyt tartot- 
tak, nekik adta it. Ugyanez t(5rt6nt szinten Petko Mihaly- 
nak tokaji szdlleivel, melyeket a kegyesrend, mint Vida 
nevii sz6Ilej6nek arin megvett sajatjait, maga resz^re kO- 
vetelt. Ide jarul, bogy middn a kegyesrendieket a bir6s4g 
1733-ban felsz61ita, hogy ig^nyeiket bebizonyitsak, miutan 
a kiralyi Ugyek igazgat6ja r6sz6kre kedvez6 it^letet ho- 
zott, javaikat 1737-ben es pedig szfiUeiket a tarczali he- 
gyen, hoi szOUejSk szent-kereszt sz61lej6nek neveztetett, es a 
tokaji hegyen, a remete, hdzteli es nesti sz6116ket, akkor 
mar emlitett Elek, ki6rdemttlt tartom&nyi f6n5k lev6n, 
Jozsef atya, debreczeni hazfdnok kormanyzasa alatt at- 
vett6k. (U. 0. 1332, cs. 39. 49. 48. sz. — 1367, cs, 39. sz.) 

A kegyesrendiek debreczeni rendhizanak voltak Fe- 
jerton r6tjei is, melyek irant 1740-ben a rend s a kir. 
kamara k5zt vita keletkezett^ minthogy a kegyesrendiek a 
hoMnyi puszta kincstdri sz^n&jdt elszallitottik. Ezen por5s 
ligy nemsokara v6get 6rt. Martin atya (P. Martinus a S. 
Adalberto) rendhazi f6n0k bebizonyita, hogy az illetS r6- 
teket a debreczeni rendhaznak szinva Ocskay Andras atya, 
a rend tokaji gondnoka vette vala. — A kegyesrendiek az 
itt el6soroltakon kivUl 1746-ban zilogban birtak Budahdzy 
Zsigmond 6s Daniel s6skuti Yend6gfogad6j&t a sdmsoni ha- 
tarban Biharban, melyet emlitett Budahizyak 250 frt valt- 
sagdij mellett 8 6vre Zilahy J6z8ef debreczeni polgirnak 
adtak vala it. K6szpenzben a kegyesrendiek 1759-ben Jgg A NAGYvArADI PUSPOKSiO. 

Szent'Gyorgyi L^8zl6 hagyat6kdb61 300 frtot kaptak. 
(U. 0. 1499. C8. 6. 7. 8z. — 1679. cs. 22. sz. — 1107. c«. 
36. 37. 8z,) 4. §. 
G Y U L A, 

mezov&ros, a p41osok rendh^z&val es a szent 
ferenczieknek sz. Jeromes tiszteletere szentelt 

egyhizival 6s zirdij&val. 

Gyula mez6v&ros fekszik B6k68megy6ben, mocsaros 
de term6keny siksdgon, a fekete 68 feh6r KOrSs mellett. 
Egy drok k6t r6szre osztja. Az egyik r^sz, a nimet-vdros^ 
a mely MOtt hajdan a gyulai erds vdr uralkodott, a rae- 
gyei gyUl6sek helye s vdsirair61 is hires. A masik r6sz. 
a magyar-vdros . Itt 411 a Harruker-csalad fdldesuri pa- 
lotdja. Lakosai magyarok 6s n6metek s tObbnyire fold- 
inivel6ssel 6s baromteDy6szt6ssel foglalkoznak. Hajdan ne- 
vezetes vadaskertje s benne tekn5sb6k4k teny6szt6s6re 
nagy tava volt. (Korabinszky). Gyula nev6t, dgy litszik 
Gyulit61, Tohotdmnek, a h6t vez6rek egyik6nek unokajit61, 
a ki sz. Istv^n apdsa vala, kapta, (Palugyay, BikSsj Csa- 
ndd 8th. vdrmegy. leirdsa. IV. 150. I.) 

A gyulai v^r, melyet 8zint6n Gyula vez6r 6pittetett, 
el6g erCs fallal vala kdrUlv6ve. A tOrttk ddUs idej6n sok 
viszontagsdgon raent keresztUl, mig v6gre t6rv6nyes ki- 
rilydnak megh6dolt. Kilhdre 6s belsSre oszlott fel. — A 
kulsd vAr a fekete K5r58t61 Vs m6rtfi51dnyire d61fel6, a 
feh6r K(5r5snek pedig jobb partjdn feUlidt 6s Bartahdzd- 
nak is neveztetett. A behd, n6gysz5g alakban 6pUlt 68 a 
kUls6t61 6jszak-kelet fel6 a mocsdros l&pokon kivtll esett, 
mely Idpok hajdan eg6sz a kis K(5r6sig 6s Sarkadig ki- 
terjedtek. Falai er6sek 6s magasak vaUnak. Kapuja h&- 
rom volt, — mindegyik f6l5tt egy nagy Srtorony, el6tttik 
pedig ugyanannyi vond bid vala. 

Deserich 411it4sa szerint Etele h6n kirdly hadai ki- 
86ret6ben ide 6rkezv6n, a k6t K6rds foly6 k(5zti t6ren, GYULA MEZ6VAR08 EGVhAZI tPULETEl. J gg 

mint fiseinek kir^lyi sz^khelyen, megsz^Uott, a mi6rt is 
ezen tertilet Atel-Cusu (Etelk5ze) nevet kapott. 

K686bbi urai k5z61 irott eml6keiiik 1438-ban emlitik 
Mardthy L4szl6 b^nt; Mdfyds kir^ly alatt Macedoniai 
Palt; 1522-ben Gy5rgy brandenburgi 6rgr6fot, kinek fd- 
urasaga alatt 1527-ben I. Ferdinand kir&ly Perenyi Pe- 
tert a gyulai v&r] v6delme k5rttl szerzett 6rdemei^rt annak 
tovibbi birhatasiban megerOslt^, megig6rv6n egyszers- 
mind neki, hogy kOlts^geit, melyeket a Temesvdr vedel- 
m6re kiillitott lovassdgra, tett, — vissza fogja t6rlteni. 
(Lib. Reg. Saec. L 11.) 

KOvetkeztek aztan: ZapolyaJamoB] l549-benPa^ocsj/Fe- 
rencz, ki egyszersmind Bek^s 6s Zarind megy^k f^isptoja is 
vala; 1556-ban Magdcsy G^spir. — 1561-ben 6yula4 r6szre 
oszlott fel, 6s pedig : a var kir^lyi birtok vala, a tObbi harom 
r68zt : Kapcsy 6s Porkoldl Istvdn Czvegyei birtok. A v&r ka- 
pit^nyai val^nak : 1563-ban bodogi 6s magyari ZeZcfe Bencze, 
-46ranj/iKatalinf6rje, 1566- ban pedig Kerech4nyi Ldszl6, Be- 
k6s 6s Zarand megy6k ffiispanja. (Palugyay, i. m, 152. 153. I.) 

1566-ban a tOrokok 123,000 fonyi hadserege Pertafa 
basa vez6rlete alatt Gyuldt korttlkeritette ; kik ellen Ke- 
rechSnyi Ldszl6 v^rkapitiny hosiesen v6d6 ugyan, de 
9 heti v6delem utan az elelmi 6s v6delmi szerek kifogyta 
miatt v6gre is k6nytelen volt feladni. A t5rok6k ezutan 
sz&z 6vn61 tovabb birtak Gyula var^t 6s vid6k6t^ melyet 
t6bbsz(5r az erdelyi fejedelmeknek adtak ugyan 4t, de 
mindig csak ideiglenesen. 1694-ben v6gre I. Lipot gy6zel- 
mes fegyverei visszafoglaltdk, 1716-ban pedig savoyai Eug6n 
herezeg a kirdlyi korona birtok aihoz csatolta. Helyre- 
illvin a b6ke 6s nyugalom, III. Kdroly kiraly Gyula me- 
z6v4ros&t 6s v4rit 1719 ben Haruckern J^nos GyOrgynek 
adom^nyozta, t5bb hozz^ tartoz6 bekisi, csongr^d- 6s arad- 
megyei uradalommal egylitt, miut^n m^r j6val el6bb, t. i. 
1558-ban Miksa kir&ly Gyilrke 6s Boddfalva pusztdkat, 
melyek a gyulai varhoz tartoztak, a gyulai polg&roknak 
adta vala. ([7. o. 153—163. — Lib. Rep. Saec. II. 370.) 

Gyula mezdv^ros a Rdkdczy-f&le zendUl6s alatt is sokat 
szenvedett. Mid6n ugyanis a rdczok a t5r()k(3k p61d&j&ra 
Gyula vid6k6t s a szomsz6d birtokokat zaklatni 6s mindig ]gO ^ NAGYVARADI PUSPOKSiO. 

gyakrabban is gyakrabban pusztitani kezdtek, II. Rdkdczy 
Gy^rgy fejedelem, megzaboldz^sukra Kdrolyi Istvdn ve- 
z^rlete alatt 1703-baii hadsereget kUld&tt ellen^k, a ki 
v6gre 1711 -ben Rdkdczy neveben a vdrat ostrom al^ is 
vette, de 17 napi sikertelen mtivelet 6s az alagutak fel- 
robbant^sa utan az ostromot abbaDhagyni volt kenytelen. 

Gyula mez6varosanak hatdra Pdstelek, Veaze, Gerla, 
sz, Benedek es Csorvds pusztakkal egylitt 63.972 hold- 
68 10987i2 n oJ»yi ^^S7i toldjat 1200 Olevel szamitva. 
A magyar resznek 1852-ben volt 1544, a n6metnek 540 
h^sz^ma. Lakosai k()z61 8026 rdm. katb., 4175 helv6t 
es ^gostai hitvallasu, 4003 n. e. g^rog^ Qsszesen 16204 
lelek. Mind a n6gy hitvallasnak van temploma. Orsz4- 
gos vasarait tartja: janu^r 25-6n, Exaudi vas^rnap ut&n 
val6 h6tf6n, Mdria Magdolna ,napjan es September 8-dika 
ut^n valo napon. 

A r6m. katholikusoknak pl6baniaja a B. Sztiz szep- 
16telen fogantatasdnak tisztelet^re szentelt templommal 
mar 1333-ban fennallott. A t()r5k idtfk alatt 1563-ban az 
egri ptispdk k6t kanonokot kUldOtt Gyulira, bogy k(5z6lUk 
a gyulaiak maguknak pl6b^nost v^laszszanak. A r6m. katb. 
lelkipasztorok azonban r^szint a tdrOkdk, reszint a protes- 
tansok ttlddz6se miatt Gyul^n meg nem maradhattak; 
mig vegre 1697-ben Benkovics Agoston nagyvaradi ptts- 
p5k alatt Szatmdry Janos, gyulai plebanos hivataUba v6g- 
legesen beigtattatott. Lelkipasztorkodasa alatt a tdr5k 
mecset a katb. templomma alakitottak &t 1730-ban az- 
t^n nep. sz. Jdnos tisztelet^re szobrot, — 1755-ben pedig 
a n6met varos r6szben, sz. Jczsef, Rdzdl. Rdkus, Fdbidn 6s 
Sebestyen^ tiszteletere kapolnakat 6pltett6k. A katholikusok 
magyar-r6szi nagy temploma, melynek alapkOv6t 1775-ben 
tettek le, 1777-ben b. Earuckern Ferencz ki)lts6g6n bev6- 
geztetett 6s a sz. Hd/romsdg tisztelet6re-fel is szenteltetett. 
Benne a Haruckem csalM e legutols6 fuvad6kanak sir- 
emI6ke Uthat6. A Haruckem csaladnak magszakad&sa 
folyt&n Gyula a hozz& tartoz6 uradalmi r6szekkel nd-^gon 
a Wenckkeim csaUdra szallt 4t, mely azt jelenleg is birja. 
— A fentebb emlitett egyhizi 6pttleteken kivlil van m6g 
Gyulin 6s pedig a n6met r6szben sz. Jdzsef temploma, to- KAPOLNA tS A PALOSOK tArShAzA. 1 g| 

vabb4 az uradalmi kast^lyban egy kipolna a sz.. kereszt 
felmagasztaltatdsdnak tisztelet6re szentelve, v^gre a kalvari&a 
szinten k^polna a szent kereszt tiszteletere. (Palugyay i, h, 
162. 168. I — Schem. Cleri 1866. 75. I.) 

A mi a szerzetes rendeket illeti, csak annyit tud- 
hattam meg, hogy Gyulan hajdan a szigorabb sz. ferencziek- 
nek zardajuk volt, a melynek custodiatusa ala volt ren- 
delve a nagyvAradi, sz. Lelekrdl nevezett zarda, mely 
elobb az egri custodiatus al^ tartozott, 1448-ban pedig 
a szigorubb fegyelmii salvatorianusok tartomanyihoz csa- 
toltatott. Gyuldn, miutdn az ottani sz. ferenczi zarda a 
bosniai vicariatu8t61 szinten elvalasztatott, 1452-ben BuU 
chen Mih^ly atyat valasztottak meg vicariusnak, ki ezen 
bivatalban masodik volt. Egyebet a gyulai sz. ferenczi 
zardarol, kUlQnOsen annak eredeter61, tovabbi viszontag- 
sagair61 6s v6g6rdl okmanyainkban s m^s irott eml^keik- 
ben nem taUltam. 

Letezett Gyulan a sz. ferencziek z^rdajAn kivttl m6g 
egy pdlos zarda is, melynek temploma sz. Jeromos tiszte- 
letere volt szentelve. E palos zardat Mikl6s csanddi gr6f 
alapita 1327-ben, ki egyszersmind egy malmot adomdny- 
zott e z^rdanak. A palosok gyulai tarshazar61 epen ugy 
mint az elobb emlitett sz. ferenczi zardar61 egyebet nem 
tudhattam meg. (Annales Ordinisy 115. I. — Benger, Chro- 
notaxis, V. fej. LIX. sz. is Szentivdnyi 54. fej.) 

5. §. 
KAPOLNA, 

a palosok Ursh^za, a B. Szuz tiszteletere szen- 

telt egyhazukkal. 

Kapolna fain fekszik Biharmegyeben Varadt61 nem 
messze d61fel6, a Bardtkegy (elobb Nddashegy) 6s Torkbl 
nevti hegyek alatt^ Csorgd pataka mellett, mely hajdan a 
monostor mellett folyt el. Jelenleg a nagyviradi 1. sz. 
megje' fekete-kdrosi fdesperests6g6hez tartozik es a tenkei 
pleb&nianak ii6k-egyh4za. Lakosai majdnem mindannyiau 
g($r5g keletiek. 

RUPP, KGTH. INT^Z. — III. 11 k V ]gn A NAOVVAl 

Hogy itt hf^dan a p&losoknak t&rsh^nk volt, ma- 
lyet iameretlen kegyfir 1294-ben alapitott vala, tOrt^net- 
ir6iiik tantisitjfik. Alapit6j^t illetdleg Gyongyosi palos (?) 
atya azt tartja, bogy az Lukd^a, nagyv&radi pllBpOk volt; 
— a ki azonbao csak 1397-tOl 1404-ig lilv^n a nagyv&radi 
pUspbki 8z6ken, a k&polnai p^os tArsb^znak alapit6ja nem 
lebetett ; s alapitOnak csakis annyiban moDdhat<), a meny- 
nyiben 1398-baii a monostort, mely lefigett, 6jb61 kiipiW, 
vagyis ink&bb csak annak megrongMt ipttlet^t kijaviti, 
63 alapity&ny&hoz 8z^t6f0ldet csatolt. Ugyanekkor Mib&Iy, 
nagyviradi ffleaperest, P6fer nevtl teetv^r^rel egytttt, a p4- 
loBoknak ViUytn, Ungtnegydben &j rendb&zat adott. 

A p&lo8ok k^polnai t&rBh&z&t 1473-ban tij csap&s 
6rte. A tOrOktSk t. i. kiraboMk 68 fSlperzeelt^k s benne 
Aiital atyit meggyilkoltik. 1474-ben Demeter atya helyet- 
tes zArdafdnOks^ge alatt Tordai Aodr^ 6s L^z](J ism6t 
f016pittett6k, a middn azt&a E^nizsy FAl azon hat gyertya- 
tart6t, melyet m6g sz. Ldidd kir&ly k^szlttetett, de k£s6bb 
a tSrOktik Nagyv&radrdI elraboltak, a bitetlenek kez£r61 
Yisszakeiit^, s a p&losok gynlai templomfuiak ^&Dd6kozta. 
(Senger, Chronot. M». V. fej. LXL. tz. — Acta Conv. 1. c$. 
told. — Keregztwry, Ep. Varad. J. 101. 283.) 

A k&poluai p&los konvent tSbbek adom&nyz&sa foly- 
t&Q az&moB ingatlan birtok^ba jutott. Igy p. birta Sal-S^- 
telt (hol ?) Andocz-berek szigettel ; KU-ZemUny (mai pasz- 
tanak) negyedr6sz6t Bibarban, Nagyr4t nerU kaszAldval, 
birtokr^szt belsSs^ggel egytttt Zdem4rm Szabolcsmegy^- 
ben, Vetazbe-Saholcs 6s BodogyakTa nevii erddkkel ; to- 
TAbb& Vaddaz 8ziget6t, illetSleg pnszt&t malommal ; v^gre 
rdteket Szdat<hi, a nagyvdradi hat^rban Bz&ntdkat 6s szfil- 
16ket 6s PSapokiben szLnten 8z6110kQt 68 malmot. (^Protoe. 
Paidinor. 753. I.) 

B6szletekra t^rve &t, emllt6sre iD61t6, hogy StdntiX 
Bal^zs fia Istr^n, miudj&rt a tOrOkSk eltH bellt6Be ut&a, a 
middn a monostorral egytttt annak okm^nyai is el6gtek, 
1425-ben Pdlfaha-Szigete nevtl r6tnek azoo r6Bz6t, mely 
biharmegyei SzdntiS bat&r^an fekQdt, kir&lyi megerdilt6B 
mellett, a Icdpolnai p&los tirshAznak adom&nyozta. 

1457. kQrttI Tapolczai J&noB, a Dagyriradi k&p- kApolka s a pAlosok tarshaza. 163 talan pr6po8tja Sal-Septel nevti birtokat, mely AnddczBe- 
rek sziget^n Biharmegy^ben fekttdt, a pdlosoknak 300 arany 
forintSrt eladta. 

1467-ben Jdnos nagyviradi pUsp5k Puspoki mez6- 
v4ro8 felett a Kis-Koroson volt pttspOki malminak el- 
hagyott hely6t alamizsaaul a palosoknak adta 0r5k bir- 
tokba. 

Demeter helyettes zardafSD(5ks£ge alatt Thordai Aa- 
drds mester; 6s fia L&8zl6^ Kis-ZemUny nevtl birtokuknak 
negyed^t, mely hajdan Bors JanosS vala, a palosok zar- 
dajanak adta sz. mise - szolgalatra is annak a t5r5k5k 
pusztitdsa miatt szfiks^ges kijavlt&sara, megtoldva 100 
tnagyar arany forinttal. 

1478-ban ugyanazon Thordai Andrds szinten kis- 
zemlinyi birtok^nak r^sz^t r6ttel egytitt, a nagyvaradi 
k^ptalan el^tt a palosoknak adta. 

1483-ban Iloha Mikl6s a k^polnai p&Iosoknak 4 nag- 
bani (?) telket adott, tovabbi egy megrongilt 4 k(5vtl 
tnalomnak fel^t a sal-septeli birtok teriilet^n^ a Fekete- 
Koros ment^n. 

1498-ban Z&mUnyi Mihily, MikWs es Sebesty6n r6- 
szeiket Sal-Septelben a nagyy&radi kaptalan el6tt szinten 
a kapolnai p&losoknak adt4k. 

1512-ben Zdemeri Mihily Zelemeren kttl- 68 bel-tel- 
ket adott a palosoknak erdfir^szszel ; mely adom&nyz&st 
II. Ula8zl6 kiraly meger6slt6. 

V6gre 1518.-ban Sztdd Jdnos vaddszi birtok&nak vi- 
fiz6t a nagyv&radi k&ptalan eldtt II. Lajos kirdly meg- 
erosit^s^vel 8zint6n a palosok kapolnai t&rsh&zdnak adta. 
{Acta Conv. L cs. 9. sz, — 2. cs. 3. sz, — 5. cs, 5. sz. — 
Eccl. Cam. 67. cs. 1. sz,) 

A pdlosok kdpolnai t&rshdza, mely egyszersmind 
Yieariatns yala, tigy l&tszik, a XVI. szazadi torOk h^bordk, 
vagy a bclvillongdsok alatt sztint meg. 1728-ban m6g 
Skz elbagyott helyek sor&ban emlitik. — Vicariasai va- 
linak: 1321 -ben Peter; 1 3 87-ben Jrfno« (perjel); 1398-ban 
Kdlmdn; 1410-ben Baldzs; 1457-ben Bdlint; 1473-ban 
Demeter; 1516-ban Theihinyi Imre; 1563-ban Mdtyds. 4 /» * A NAGYVARADl PUfiPOKSfG. 

(Acta Conv. 1. cs. I 2. 5. 9. 18. sz. - 5. cs. 1. o. sz. - 
4. C8. 2. sz,) 

6. §. 
KEREKI (de Curru), 

benczes apits&g a B. Szuz tiszteletere. 

A kereki apatsdgnak eredetet sz. Ldszlo kiraly 61et- 
irdja kOvetkezd, csodaszerii esem^nynek tulajdonitja. «Mi- 
d6n hlvei (sz. L&szlo kiraly) testet Vdrad fel6 vitt^k, szo- 
morusag es ftradsag altal elnyomatva, elszendered^nek. 
Mialatt igy kellet6nel tovibb allomba merillve egy helyen 
maradtak, a szek6r, melyen a szent kiraly teste vala, megin- 
dult 6s minden ^Uati vontatas n6lkUl egyenesen Vdradnak 
tartott. F6l6bredv6ii pedig, minthogy a szekeret sehol sem ta- 
laMk, nagyon elszomorod^nak 6s keres6s6re elsz61ed6nek. 
Meg is talaltak a szekeret, mely magdtol sietett Vdrad fele, 6s 
rajta a szent testet. L^tv^n tehat a csod^t, hogy a szent 
hitvallonak teste mag4t61 azon belyre sietve, melyet ma- 
g^nak kivalaaztoft, hal^t adva dicsoitek az Istent." Ezen 
esem6nynek eml6k6re jambor Cseink azon a helyen, hoi 
ezek tOrtentek, a B. Szilz tiszteletere apatsagot alapitottak 
6s azt de Curru, t. i. sz. Laszlo halottas szeker6r61, kereki- 
nek neveztek. A kereki apitsag a hencziseke volt, mert 
pr6niontreiek 6s mas szerzetesek sokkal k6s()bb jOttek Ma- 
gyarorszagba. (Czindr, L 306,) 

Biharmegyeben jelenleg tObb Kereki nevil hely for- 
dul el6. Ilyen p. Meh-Kerek Sarkad mezfivirosa mellett a 
bel6nyesi jarasban. Tovabbd KisKereki faluja, az 6rmel- 
16ki alperests6gben; mint Asszonnyvdsdra plebaniai egy- 
hizanak fi6kja. Nem kUlSnben Nagy-Kereki faluja a be- 
retty6i alesperestsegben, mint Bihar pttspOki mezfiviros 
egyh^zanak fi6k-egyh;^za, sz. Jobbtol egy m6rtftildnyire slz 
Er mellett. V6gre Tdth-Kereki puszta, vagy mas n6ven 
Kerekegyhdza, mask6p Boldogasszony-Telke a Feh4r^Kdrds 
mellett; V&radt61 nyngat fel6 kSrttlbelttl 8 m6rtf81dnyire. 
Hogy ez . utdbbi hely vala a fentebb emlitett csod^s KEREKI BEXCZE8 APATSAG. J (55 

esem^nynek taniija,az ^Kerekegyhdza^ 68 Boldogasszonyielke'' 
rievebCl is kitetszik. (Korabinszky. — Schem. Cler. 1866. 
11. C8, 44, l) 

T6th-Kerekinek vagyis Ker6kegyhizanak birtokos 
urai val^nak a XYI. sz^zadban a Thorday csalad tagjai. 
Kittinik ez egy 6r6kbevallasb61, mely a nagyv^radi kap- 
talan el6tt 1524-ben t5rt6iit. E bevallds szerint id^sb Tor- 
day Miklds leAnya Torday Sdra, tovibbi szinten. id^sb 
Torday Mikl6s leanya, Torday Magdolna ozvegy KSszeghy 
Jinosne, nemktilSnben ifjabb Torday Mikl6s le^nya, Tor- 
day Magdolna, fizvegy Bogdthy Mikl6sn6, v6gre Torday 
Fruzsina, ifjabb Torday Mikl68 leanya, n6hai Torday 
Oy(5rgy testveroknek birtokait, nSvszeriat Torddt 6s Tdt- 
Kereki, mas n^ven Boldogasszony-Telke pusztat Biharme- 
gy6ben, leinynegyedi r^szOkkel egytttt Torday Zsigmond- 
nak 6s 5r(5k(3seiiiek engedt6k ^t; a ki viszont nekik f q/fof 
6s Urhdza pasztdt 6s birtokr6szeit Hodoson 6s Kovdcsiban, 
szint6n Biharmegy6ben, adta dt. (N. R. A. 944. cs. 26. sz.) 

A kereki ap&ts4gnak, melyrOl Czindr Aliitja, hogy 
iii6g a tat&r pusztitas idej6ii pusztalt el, egyeb viszonyai- 
rdl mit sem tudhatni. Csakis egyn6b&ny ap^tj^rdl maradtak 
fenn emlekek. Igy 1216-ban kereki birtokos (realis) ap^t 
volt Vaml, ut&na Gergely. — 1696-ban czlmzetes kereki apit 
vala Csdky Imre, a ki k6s6bb sz. P6terr61 nevezett tapolczai 
ap4tt4 lett; utaua pedig Forstner Bernat, szepesi kanonok. 
Jelenleg 1863. 6ta kereki ez. apdt Autunovics J&nos ka- 
locsai kanonok. (Bel. Bit. explor. verit. 193. I. — Eccl, Cam, 
68. cs. 155. sz. — Schem, Cler. 1875, 10. I.) 

7. §. 
M E S Z E S, 

SZ. Margitr61 nevezett bencz6s apitsig. 

B61a kirily nevtelen jegyz6j6nek tanisiga szerint 
Men Marot kozar fejedelemtol 6s Bihar viranak urat61 
890-ben ifrjpdcZ f6yez6ry JSteZe b&n kir^lyt61 re&sz&Uott jog&ndl 
fogva a Szamoslol a Nyirsegig 6s a Meszes kapuig terjedS 
f5ld itenged686t kSvetelte, Mit ilfarot megtagadvan/i^rpcfd j[gg A naoyvAradi puspoks^g. 

vez6r Tastj a Lei atyj^t, Szabolcaot^ az Eldd fiit es Toho- 
tomot kttldg ki tQrzseik fegyveres n^p^vel ellene, kik 
Mardt a1attval6it eg^sz a Korosig megh6doltatt4k. K6- 
60bb Mardt fejedelem, litv^n a magyarok hatalm&nak 
nQveked^sit; 5nk^iit megh6dolt 6s egyetlen le4nyat Arpdd 
fidnak; Zoltdnnak ad& n6Ul, kivel a n&8z ut&n ket ivve) 
Mar6tnak m^g meg nem h6ditott birtokai is a magyarok 
kez^re kerUltek. (Horvdth Mihdly. A magyar tortinete 
rovid eldaddsa. 3. kiad. 18, 8, k. II.) — KesObb a ki- 
rdlyok alatt, Almos vez^r^ II. Bela fiy^re a Meszea hegy- 
s^g mellett sz. Margit tiszteletere monostort alapitott, 
melyr61 III. Istv&nDak 1165-ben kelt okm^ny&ban azt 
olvassuk, bogy Almos vez^r atyj&nak 6s saj&t lelki Udv^re 
a meszesi (Meches) monostornak alamizsnak^nt azt ado- 
many ozta, ^hogy a kik a kiralyi s6baDy4k Yalamelyik6b61 
a meszesi kapun dt s6t hoznak, minden szek6rt61 egy 
k5yet a meszesi monostornak adni tartozzanak. „Si vero 
eontigerit; igy folytatja az id^zett okmany^ quod aliquando 
de salibus praedictis denarios in partem Regis acceperiut, 
de singulis can*ibus unius lapidis pretium de parte Regi» 
monasterio semper solvatur.** {Fejer, Cod. dipl. 11. 170.) 

A meszesi kapurdl 6s hegys6gr61, mely E5z6p-Szol« 
nok 6s Kraszna megy6kben fekszik, emlit6s t6rt6nik skz 
1248-ban kelt okminyban, mely ben R. (Rudolf?) meszesi 
prior besz61i, bogy Mochaliai Benedek, Piter nevtl test- 
v6re ellen azon panaszszal 16pett fel, miszerint javait 
Szigeth^-n, Sdmsonon Biharmegy6ben 6s Erkheden (?) er6- 
szakkal elfoglalta; middn pedig nevezett Mochalai Bene- 
dek s6relm6nek orvosUsa y6gett Urban erd61yi vajd&hoz^ 
fordult; ez 6t elutasit^^ mintbogy ama birtokok a Meszes 
kapun kivOl estek. (JUrt ineitdr 11. 106.) 

A meszesi monostort emliti m6g Erzsebet kir&lyn6nak 
1281 -ben kelt levele is, mely szerint Istvdn meszesi apat 
nevezett kir4lyn6t arra k6rte^ bogy a ziloki (zil&hi) ad6- 
nak 5t0d6t, melyet Anna (vagy Agnes) kir&lyn6; III. B61a 
neje, — mit ut&na IV. B61a neje, M&ria kir&lyn6 is hely- 
ben hagyott, — a meszesi monostor egyh&z&nak visszaadja/ 
(Katona, Hist. Pragm. I. 878.) 

Ezen monostornak n6mely romjait fijabban felfedez- SZENT JOBB, APAtsAoT MEZdvlROS. JgJ 

t6k ugyan, de t5rt6net6re nagyobb ftnyt derlteni eddig 
mig nem sikeriilt. Jelenleg csak czim6t szokta 6 Fels^ge 
adominyozni. 1867 6ta Szekeres Jdnos roz8iiy6i kanonok 
birja e czimet. {Schem. Cler, 1875. 11. I.) 

8. §. 
S Z E N T- J B B (hajdan sz. Jogh) 

ap&tsdgi mezoT&ros, sz. Benedek-rendii monostor- 
ral, mely kesobb a palosoke lett. 

A szent'jobbi^ vagy mask^nt szent-joghi es berekesi 
apats^g Nagyvaradt61 6jszak fel6 hdrom m6rtf(5ldnyire, Bi- 
harmegyiben, a Beretty6 mellett fekszik. Eredet6t 6b alapit- 
tat^sauak k5r1ilm6nyeit Schwandtner (Scriptores rer. Jiung.)^ 
Timon, Engel (Gesch. des ung, Reichs) 6s masok k^vetke- 
z61eg adjak el6. 1078-ban, sz. Liszl6 kiraly uralkod^sa 
alatt^ midOn szent Istvan kiraly szentt^ avat&sa al- 
kalmdb61 els6 szent kiralyunk sirj^t fblnyitni akartak^ 
sehogysem juthattak cz61hoz mindaddig, mig Charitas^ 
nevfi jambor z^rdasziizt61 meg nem tadt^k^ hogy a sirt 
addig fdlnyitni nem lehet, mig Salamon kiraly fogva 
lesz. Az^rt tehat Salamont sz. Ldszl6 szabadon bocsdta;: 
mire sz. Istvan sirj^t esakngyan felnyithattak. Azt vett^k 
azonban iszre, hogy a sz. kiraly jobbja gyttrtlst61 bidny- 
zik. Miutan Salamonnak sz. Ldszld N^metorsz&gba szabad 
menetet engedett, uralkoddsanak hetedik ^v^ben yagyis 
1084-ben Mercuriua papn^l, a ki a £. Sziiz kincstardnak 
6re vala^ megtalalt^k a sz. jobbot is. Mercurius kdrddre 
yonatvan, ^llita, hogy mid6n a templomban Ult, fehSr ru- 
h&ban egy iQu (angyal) jelent meg el6tte, ki a sz. jobbot 
gytiriij^yel egytitt szQyetbe takarya neki atadta. Sz. Ldszld 
kiraly; a mint ennek tndom&s&ra jdtt^ a sz. jobb feltal4I4-^ 
s&nak eml6k6re Unnepi napot t(iz5tt ki, melyre a ptisp5- 
k5ket is meghiyi; s miatan ezen esemenynek eml6k6re 
6s a Bold. Sziiiz tisztelet^re apdts&got is alapitott s azt 
jayadahnazta is, annak elsd ap^tjaya Mercuriust tette^ 
kinek at6dja Salonai Antal, tad6s f^rfia yala. 

A mi a szent-jobbi ap&ts&gnak eredet^t tttzetesebben illeti^ Jgg ▲ ICAGWARADI PUSPOKS^Q. 

az im^nt el6adottakkal teljesen megegyez a MarczeUevic8'{6\Q 
levil Kerchelich-n6l {Ep. Zagrab. L 127.), a mely szeriut 
I. K^roly kirily Jdnos szent jobbi apat k^relm^re megerosite 
B61a kirdly kivaltsagos level6t, melyben B61a kirily em- 
liti; hogy /Simon berekizi (sz. jobbi) apit tfile a III. Istvan- 
t61; II. G^za kir&ly fi&t61 kapott kiv^ltsig meger6sit^s^t 
kfirelmezte. Ugyanezen okm&nybdl azt is megtudjuk, hogy 
sz. Ldsdo azon a helyen, a hoi sz. Istvdn jobbjat meg- 
taUIt&ky fj&b61 6pUlt monostort alapitott, kttl(5nf61e Java- 
dalmakkal is elli^tvaa azt; Almoa vez^rnek pedig^ midfin 
hal&l&t k5zeledni 6rz6 megparancsolta; hogy annak hely^be 
kdbfil ^pitsen monostort; — a mi mbg is t5rt^nt. 

A szent jobbi apatsag ir^nt sz. Ldszl6 at6djay Kdlmdn 
kir&ly, idegenked^ssel viseltetett. Megfoszta t. i. azon ad6- 
t61, melyet a monostor elddjenek rendelete szerint kapott. 
Kir&lyi parancsinak v^grehajtas^t Pdl udvari gr6f (Comi- 
tis palatini) fiaira ^8 Korndlra bizta, a kik sz. L&szl6 ki- 
Y&ltsagos level^t is meg^gett^k. IL G^za kir&ly ^rtesttlvin a 
sz. johbi ap&ts&g templom^nak megszents6gtelenit6s^r61, azt 
Lukdcs esztergomi 6r8ek beleegyez6s6vel az egri 68 vdczi 
pttspOk^k &ltal ism^t folszenteltet^^ s visszaadvan neki a 
fentebb emlitett ad6t; a plebanos gondjdra bizta. G^za 
haUla ut^n m6g sulyosabb csapasok 6rtek a szent jobbi 
ap&tsdg egyh&zat. Jeromes is Kornil eldzv^n az ap^tot, 
a monostort szetdultak s hely^t pusztdVa tett^k. — E 
miatt 6ket III. Istvan kirdly eldtt Luk&cs esztergomi 
6rsek kikQztfsit^; a kirily pedig 1169-ben a monostort is- 
m6t fdMpittetS, mely azt&n egyenesen mag&nak a kir&ly- 
nak 6s az esztergomi 6rseknek hat6s&ga al& 16n rendelve. 
Ugyanekkor Bolesldv budai pr6postnak meghagyatott, hogy 
a monostori j6sz&g hat&rait jeleltesse meg. {Katona, Hist 
Crit. IL 455. — Cod. Diplom. VII I. 161. I.) 

A szenirjobbi vagy berekisi apatsag eredetileg benczes 
apdts&g volt ; k6s((bb 1493-ban IL UI&8zl6 kirily a pdlo- 
sokndk adta dt. A kir^lynak ezen tette ellen Mdt4, a ma- 
gyarorsz&gi benez6sek fSap^tja 6s elnOke^ II. Gyula p^pa 
eldtt panaszt emelt^ 6s az orsz&gos rendek is az 1498-iki 
t($rY6ny 2. czikkelye szerint dj. ap&t kinevez68e; tov&bb^ 
az 1472-ben elvett pecs6t visszaadisa 6s a p&losok el- SZENT JOBB, APATSAGI M ZOvArOS. 1 gQ 

t&yollt4sa mellett nyilatkoztak ugyan ; — a palosok azon- 
ban ig^nyeiket fel tudt^k tartani s az ap4ts4gnak birto- 
kaban maradtak egesz 1557-ig. 

Ezen ap&ts4g javadalmait k^pezt^k : 

Sz. Jobb mez6varosa, birtokrtszek Penisztelken Qelen- 
leg Pen^szlek) Szathmarmegy^ben, tovibba Sz, Mikloson, 
Tdth'Telken Biharmegyiben, 6s Marhatelken Saiabolcsban. 
Ezen birtokokra vouatkoz61ag 1523-ban Bdthory Andras^ 
Luthdnhdzay Demeter 6s Chure Caspar vallomisa alapjin, 
a pilosok ellen pOrt inditott. r— ' A palosok birtak m&g 
Dehreczmhen is egy hazat, melyet 2'har Andras debreczeni 
polg4rt61 szent misek szolg^latanak fejeben hagyomanyal 
kaptak. Ezen h&zat 1531-ben a varosnak 10 forint^rt 
haszn^latba adt^k, 1580-ban pedig SCO arany forint^rt 
6rok aron eladtak. (Protoc. PauUnor,) 

Az orsz^g harczias viszonyai miatt a szent jobbi 
monostort 1550-ben y^raescs& alakitottak &t Az apat- 
sdg javait pedig 1598-ban az erd61yi fejedelem Kendy 
Ferenez hiitlens6ge miatt Bocskay Istvannak s mindk^t 
nemtl er5k9seinek adta. — 1600-ban radndti Kendy Zsd- 
fia, Bogdtky Menyhert neje, emlltett Kendy Ferenez v6g- 
rendelete ellen^ melyben ez a szent jobbi varacsot Alardi 
Ferencznek 68 Kovacsdczy Farkasnak hagyomanyozta, til- 
takozast adott be. 1608-ban ugyanazon radn6ti Kendy Z96- 
fia a kolosmonostori konvent el6tt akent rendelkezett; 
hogy mindk6tnemtl (JrQkttseinek hi^ny^ban a szent jobbi 
viracs el6bb megnevezett ferjire szalljon it. (N. R. A. 
311 cs. 12. sz. A. — 1821. cs. 39. sz. 6. 7. §.) 

A szent jobbi apatsagtiak javadalmair61 m6g kdvet- 
kez6 adatokat jegyz6nk fel: 1607-ben a szent jobbi vira- 
csot; a hozza tartoz6 birtokokkal egytttt^ melyek valinak: 
Sz, Miklds, Csohay, Sdrszeg, Ved 68 Piskolt Bibarmegye- 
ben; 6s birtokr6szek Semjenbe7i,Kolonon, Peneszleken, Szath- 
m4rmegy6ben, — Rdkdczy Zsigmond, erd6lyi fejedelem, Bocs- 
kay IstFdn magtalansaga miatt Redey Ferencznek adoma- 
nyozta. Ugyanezen R4dey Ferenez 1619-ben Szekelhidi Ja- 
nosnak, a szent jobbi egyhiz lelkesz6nek egy jobbAgy-tel- 
ket ajand6kozott. — 1639-ben Rdkdczy GyOrgy Csandlost, 
mely jelenleg puszta, s melyet 16H-ben karini Korlato- ''•" ^ »- ' ■ IIQ A HAOrVARAOl r^BFUKBtO. 

vick GyOrgy BeUUea Gibor fejedeleratiil kapott, Stredy 
Istvaonak 6s nej^nek, Kamu^y Katalianak, adom^- 
nyozta. 

MiutAn Kagyvirad a tSrSkiiktdl visszar^tetett, a 
szf^it jobbi apitsig javait 1557-beD, a p&loeokat elfizT^u, 
Xi/akazd Aut&l, 1563-banpedig^^me(Ay Ferencz foglaltdkel. 
Ke36bb a kirAlyi kincstftr viaiz&vette. A. tSbbikBzt Sz. Jobbot, 
C^ohayt 68 Sdrszeget, Vajndtk P&\ kincstari kezelJS foglalta yisz- 
sz!i a kineatSr sz&m&ra. — Ezen birtokokat 1712-ben Vink- 
hr MMyAB Bzepesi kaaoDok, fegyrer-jog czim^n a kir^ly- 
ti'il a maga r6sz6re megBzerz6. Az ap&ts^ azent-mikUsi birto- 
kiit pedig Benftot-ica, nagyvAradi pUspOk, pUspflkeSg^Tel egye- 
fitc. — Az el6bb emlitett h&roni birtokrgszt 1755 kOrlll, 
mint szent-jobbi ap^t, a mint az egyh&zi alapitT&nyok reo- 
(teltet^se kfireteli, grOf Dktrichstein K&roly Hannibal birta. 
Bardnd, ^s.sz. Piterszeg a nagyvaradi k&ptalanra ez&llt 
;',t. — Jelealeg Perger J&nos, kassai pilapQk birja a szent- 
jobbi apiitsitgnak czim^t ie javadalmait. {Prot. Paulin. 
742-746'. I. — N. B. A. 343. eg. 39. ez. — 1159. cs. 
14. ez. — Wagner, EpUt. Petri de Varda Btb. 60. I. — 
S<-keni. CUr. 1875. 9. I) 

Szent Tstvdn kiraly jobbja Szikesfehervdj-rdl, hoi a 
szeat kir&ly az iltala alapltott bazilikaban temettetett el, 
a szent-jobbi apitsAg templomiban (meiy jelenJeg Gyil' 
mulcBcAto-Boldogaeszony 68 k^polna kisasszony tiBZtelet^re 
van ezeuteke) vitetett AX, hoi 1341-ig maradt. Jelenleg a 
nzint-jobbi templom f0oltir4n a szent jobbnak kepe lathat6, 
melyet Mandick Antal BzSrSmi pUspOk aj&ad^kozott vala. 

Szent-jobbi birtokos ap&tok val&nak; 1084-beQ Mer- 
ciirhts, kisdbb Simon, 1326-ban Jdnos, k^aSbb Pal; 
1471-ben Majthinyi Tam&s, ki tulajdonkSpen csak ap&t- 
sa<;i korm^yzd volt, alatta 8 szerzetes vala szent Jobbon ; 
kesiJbb Bzent jobbi apAt volt satonai Antal, 1490-beu Zd- 
dori Antal ; 1493-baD Vdrdai P^ter, kalocsai Srsek ; 
1712-ben amiir emlitett Vinkler MityAs Szepesi kanonok ; 
1737-ben grdf Dietrichstein Benedek; 1794-ben Mandich 
Antal ; 1804.beu b. Fischer IstvAn, kSaObb szathmAri pUs- 
pok; nt^na Fabry IgnAcz kaasai pttspbk, 1867 6ta pedig, 
mint m&r emlltfik, Perger J&nos, szint^n kasBai pttapOk. M£Zd*TEL£OD APItsIg. J J J 

{Pray, De dexter a S, Stephani. — Kerchelichy Hist. Ep. 
Zagrah. I. 127. stb.) 9. §. 
TELE6D (MEZO-) 

ap&ts&g G&bor foangyal tiszteletere, egym^suUn 

tobb rende. 

A telegdi apatsdg Mezo-Telegd mezfivirosaban, mely 
a Kfirds mellett fekszik, Nagyviradt61 egy 68 ftl m6rt- 
fGlduyire kelet fel6 esik. Kolonich bibornok 6s esztergomi 
6rsek ^Ilitasa szerint itt hajdan templariusok laktak, kiket 
onnan 1241 -ben a tat^r pusztMs tiz5tt el. Nem sok^ra el- 
kQItQzk5de8()k ntan Mezd-Te^egden benczes ap&tsag keletke- 
zett Gdbor fOangyal tiszteletere. 

1329-ben Telegdy Csanid egri pUspok (1322—1330) 
mint Mez6-Telegd ftfldesura, a ki kisfibb esztergomi |6r- 
sekk6 lOn^ a telegdi monostort megdjiti 6s 1335-ben a 
szent-ferencziek B. Szil^dl nevezett tartom&nyanak adta 
&t, egytttal t5bb kelyhet s m&s egyhazi szert^ yalamint 
k5nyveket advin felszerel^stil. (Schem. Ord. 1851. 24. I.} 

A telegdi apitsignak eme rOvid tdrt6net6t, tovabbi 
adatok 6s forr^sok hi^ny^ban^ h6zagosnak tartom ngyan^ 
de m6gi8 el6gs6gesnek Czindr k6telyeinek (/. 297. — 
11. 164.) eloszlatas^ra. M6g csak azt jegyzem meg; bogy a 
%z. ferencziek telegdi z&rd&jival 1333-ban egyszersmind pZeJa- 
nia volt Osszek^tve^ a mely r6szeket birt Posalakdn, Telkiben, 
Bdrdny-Kutdn, Batydnban, 6s Jendn; 1652-ben azonban 
megszttnt 68 csak 1764-ben illittatott vissza. (Schem. Cleri 
1866. 28. I.) 

Mezd'Telegd virosit 1753-ban Pdzmdny MikWs gr6t 
kapta meg; r61a azt&n a nfi&gra sz&llt &t. Telegden jelen- 
leg a pleb&niai templom a Szenihdromsdg tiszteletire van 
szentelvO; a temetOben levd kdpolna pedig a sz. kereszt 
tisztelet6re, (N. E. A. 1456. cs. 43. sz.) 

A telegdi ap&ts&gnak jelenleg csak czlme 16tezik; melyet 
a kir&ly az egyh&z 6s haza k($rUl kiv&16bb 6rdemeket szer* 172 L NAOrvABADl POSpOkSIO. 2ett egyb&ziaknak szokott adom&Dyozni. Gzimzetea . tdegdi 
apatok kdzol a kSretkezfik nevdre taUltam : 1707-beii te- 
legdi czimzctes spat volt Markl M&ty&s, kism&rtoui ple- 
biinos ; e szazad elej^u Eikmer B6dog, p^csi kaaonok ; 
1854-beii Elatizooitz Lip6t ceaoiidi kanonok. Jelenleg a te- 
legdi apfttsAg czim^t 1869 61a birja Liptay Ferencz aie- 
peai kanoDok, {Eccl. Cam. 22. cs. 23. sz. — Cmidr, 1. 
297. — S'-h-m. Cleii 1875. 11. I.) IV. PEJEZET. AZ ERDfiLYI PUSPOKSEG. 1. §. 

GYULA-FEH^RVAR (most KAROLY-FEHfiRVAR), 

sz. kir. viros, az erdelyi ptispokseg es 
kaptalandnak szekhelye. 

A mai ErdelyorszAg a r6maiak alatt ^Dacia Eomanoinnn 
mediterranea, ultrasylvana, n6ha transsylvana^ nevet viselt, 
B61a kiraly nevtelen jegyzfije es a hildesheimi kr6iiika 
szerint sz. Istv&n kiraly Gyula erd61yi fejedelmet es anyai 
nagybatyjat, minthogy a pogany valldshoz, vagy m^sok 
szerint a keleti (g^rOg) szakad^rsdghoz szitott, haddal megta- 
madta,legy(Jzte es Magyarorszagba athozta, Erd61yt pedig Ma- 
gyarorszaggal egyesitette. A kereszt^ny hit meger6sites6re 
^s biztositisira azon a helyen, melyet vadaszat alkalma- 
val a hegyek kSz5tt kellemes fekv6se miatt Gyula vezer 
megkedvelv^n 8z6khely6v6 valasztott 6s Gyulafehervirnak 
nevezett, sz. Istvto 1003-baii pttspOkseget 6s kaptalant 
alapitott, melyet a kalocsai 6rseks6g ala rendelt s terje- 
delmes birtokkal javadalmazott. 1004-beii Kedn bolgir 
(masok szerint kun) fejedelem bet(5rv6n Erd61ybe, Gyula- 
feh^rvar vid6k6t pusztita s elfoglalva tarta eg6sz 1021-ig^ 
a mid()n kitizetett. (Bonjln. Decad. IL 1. k. - K&vdiy, Ev" 
dely torten. 62. I) 

K6t86get nem szenved, hogy Gyulafehervdr eredeti- 
leg r6mai gyarmat volt. Az is bizonyos, hogy ^Colonia jy^ AX BBUltLVI FfSFOKSdo. 

Apulensia' nevit, melyen a r6mai feliratokbao el^fordul, 
az Ompoly (Apula) folyfiWl kapta. Sarmts &s Sarmiaegetkusa, 
lidsSbb UlpU Trajana, (igy litazik k6t kUlOmblizS hely 
volt. Sarmis Decebal 9z6klielye ^8 Dacia fttv^osa rolt, 
j,AegetMisd~ -ask tal&Q Ae^na kir&lyt61, erne gyarmat m&- 
sodik alaplt6jdt61 neveztetett. {BenkS, Traasaylvama, J, 18. 
22. I. ~ Kuhseri Aur. R. Dae. 27. I.) 

Gyula-Feh6rvArQak 8 vid^k^nek azfipsfigeit B6I „ Com- 
mend. Ilungar. geoffraphicum' czimli mtlr^Dek 141. ^8 142.1. 
kOvetkezoleg rajzoija; „GyulaFek4rvdr, ttgymond, most 
III. KArolyr6l Edrolyfektrvdraaik. is neveztetik. ErSdltett 
hely s mind 6pUleteinek ^plt^szeti becse, mind pedig a 
pUspdk szckbelye dital cltikelfibb v^rosaink sor&ba emelke- 
dik. Fekszik a Maros partj&n, kellemes balyeD, messze 
kiterjedo S7.auti!ifSldektfil is BzdlldbegyektOl kOroyezetten. 
Hajdan 150 dven &t szckbelye vala Erd&y i ejeddmeinek, 
kikttil Bzimos eml^k maradt fenn. — Gynla-Fehirvir mir 
a r6maiak idej^ben fenn^lott 6b Allitdlag 5000 UpSsayi 
kiterjedeescl birt. Mellette tobb halom emetkedik ; nyugat 
fel^ stksag terttl el 2 m^rtftJldoyire eg^sz sz. Mihdly he- 
gycig, melyet szikl&s oldala B az al61a kibngyogd forr&- 
sak valamiiit a kSzeli sz0110k m^g kellemeBebb^ teaznek." a) Az erddlyi pUspSk birtokai es egyeb 
javadabni jogai. ^^^^ Az erdeiyi pUspQks^g alaplti) okta&aya a r^i idOk 

F mostobasilga miatt elveszett. Helyettesitik azt IV. B^la le- 

1 vele 1246-b<il, tovibbi IV. (Kan) Liazldi 1282-b6I, vala- 

^^ mint III. Endrei 1291-b4I. — Mily nagy kiterjeddsfl volt 

^^H az erdeiyi pU8p9ks6g, matatja az, bogy 13 fdesperestsigre 

^^H uszlott fel, u. m. a fth^rvdri, dohokai, kunyadi, kizdi, ko- 

^^V losi, kraaznai, kUkUllSi, ozdi, telegdij tordai, ugoctai, szath- 

^^V, mdn is tizolnoki fliesperestBigekr^ melyek k9z51 a b&rom 

^V [it6bbi, mint nerOk U mata^a, Uagyarorszighoz tartdztak. 

HI III. Karoly alatt az erdeiyi pUspOks^get tgra szer- 

^^^k reztek, a midJjD egyszersmind a ffieBpereats^gek BZ&tna is AZ ERDELTI PU8P0K BIBTOKAI. 175 h6t fCesperestsegre oszlott fel. Neveik: ^ fehervdri, al-cdki, 
aranyosi, erzsebetvdrosi, felcsiki, fogarad, gyergydi, Jidrom- 
sziki, hunyadi, kdszoni, kolosi, kukiilldi, marosszeki, miklds- 
vdri, ormenyvdrosi (armenopolis), tordai 6$ udvarhdyi, Ezen 
f6esperests6gekhez j&rul m6g a szebeni es a hrassoi deea- 
natus. Az eg^sz erd^lyi megy^ben a Bzervez^s idej^n 
148 parochia I6tezett, melyek k6z61 114-en vildgi, 34-en 
pedig szerzetes-rendii paps4g viselte a lelkip&sztori hiva- 
talt. (Benkdf Transsylvania, IL 162. L) 

Az erd^lyi pUspQkseg javadalm^nak eredeti allapotd- 
r61 tiizetesen sz61aiii, adatok hianyaban, lehetetlen. F6bb 
pUsp5ki uradalmak valanak a/e%6rvan mint a pUsp5k5k szek- 
helye, kik koz6I 1103— 1112-ig Simont, ut6dait 68 1166-ig, 
erd^lyi (ultrasylvani) pUsp5k6k neve alatt emlitik okma- 
nyaink ; tov^bba a haHnai 6b biloki, Dobokamegy^ben, a 
gycdui Kolosmegy6ben, a zilaM is tamddi Kttlsfi-Szolnok- 
ban. Ezen uradalmakhoz Qsszesen 46 falu tartozott, a me- 
lyek utan a pUspQks^g 400 lovast volt k(5teles ki&Uitani, 
mig a kaptalan birtokai utdn 200-at dllitott ki« 

Az erdelyi pUsp($ks6g javadalmaira, szerzemenyeire s 
egyfib jogaira, a tizedekkel egyutt, k5vetkez6 adatok vet- 
nek vilagot: 

1228-ban Mikud bin, a Kukenu vagy Volih nemzet- 
s6gb6I, fogad&s&nak bevaltdsara szent-mikldsi (Torda) birtokdt 
50 ezttst m&rka fej6ben Piter erdilyi pttspOknek is ut6- 
daii\ak adta. (Szereday, Series Episcop, Transsylv, I, 9, L) 

1^30-ban Beinald erdilyi pUspOk szathmdr-n^meti n6- 
met telepitvinyeseit; a Szamos partj&n; a rendes bir&k 
hatdsaga al61 fSlmenti azon meghagy&ssal, bogy a bir6i 
joghat6s&got k(5zt11k, a szaszok p6Id&j&ra, isp&njuk (villi- 
cos); fegyverjoggal felrub&zva, 4 ijj^sz t&mogat&sa mellett 
gyakorolja. (Szereday, i. m. 13, I.) 

1246-ban kelt IV. B61a kirMy kiviltsigos levele, 
melynek irtelmiben a mdr emlitett ptisp5ki birtokoknak; 
u. m. Gyula-FehiQ^dr, Harina, Bilok, Gyalu, Zilah is Tas- 
ndd mez6v4rosoknak; illetdleg falvaknak lakosai is j(5ve- 
vinyei az erdilyi vajda, valamint a megyei fSisp&nok is 
minden m&s vil&gi bir68&gok hat6s&ga al61 A)lmentettek. 
{U. 0. 14. I - Pray, Hier. IL 254. I) 1 UQ jIZ ERDtLYl I'USPOKSi^G. 

1273-ben IV. (Kun) LAszl6 kiraly meger^sit^ atyj^aak 
adomdnyz&s&t mely &ltal sz. MUidly egyh^za Gyula-Feher- 
vdrott 11. P6ter pttspOks^ge alatt Kolozsvdr (Clusvar) varo- 
s&t kapta. — A k^yetkez^ ivbea szint^n IV. L&szld ki- 
rily helybenhagyta azon cser6t, mely sz Mihaly egyhi- 
z^nak kdptalana 6s az erd^lyi pUsp5k kOzt j6tt l^tre, a 
melynek ertelmeben a k^ptalan Crisfo (Kris^ny ?) birtok^t 
Biharmegy^ben , hoi az Niktda fiai^nak birtokival 6s 
Cynko (?) fi5ldj6vel hataros vala, a plispoknek adta Pfls- 
pbki (helyesebben Piski) helyett Hunyadmegy6ben Sztrigy 
mellett, 68 Oihmdrj helyesebben Akmdr helyett Feh^rme- 
gyeben, a Maros ment6n. (Szereday 18. 20. I.) 

1282-ben kelt ugyanazon kir^lynak kivaltsagos le- 
vele^ mely a piispOki birtokok. lakosait az erd^lyi vajdak 
bir&skodasa al61 menteknek nyilvanita. Alkalmul ezen ki- 
ralyi kiv^ltsagra az szolg^It^ hogy azon pilspoki alattval6- 
kat birtokaikban a sz^szok nyugtalanitak. Ilyen pUsp5ki 
birtok valanak: jPeAeVyaV,/SaVcZFehermegy6beu, Kirdlyfalva, 
(Villa Regis) Tordamegyeben, Kolosvdr Kolosmegy^ben, 
Gold (?), Sibd KUlso-Szolnokban, Suk, Korosfo Kolosme- 
gyeben, Ebes Szathmdrmegyeben, BardtpUspoki Biharban es 
mas fentebb mar megnevezett birtokok. (U. o.) 

1288-baii ugyanazon kiraly visszahelyezi az erdelyi 
pU8p5ks6get ugocsai tized^nek elvezet^be. 

1291 -ben III. Endre a pttsp5ks6get regi kiv&lts^gai- 
ban a kdptalant pedig nfivszeririt Maros-Koppdnd 6s Ivdn- 
katelek feh6rmegyei uradalmok birtokdban meger(jsit6. 

1295 ben Gyula, sz. pali Borsay Rudolph gr6f fia 
Sassdg (?) felet II. P6ter, erd61yi pttsp^knek eladta. 

1296-ban P6ter, erdfilyi pUsp5k, P6ter gr6fnak, Saul 
mesternek 6s P6ter fia Mikl6snak csere titj^n fukodi (talan 
futaki vagy tyukodi) pttspOki birtokit az Aranyos ment6rf 
^tadta^ Hun-Szedttjvdr^rty mely a, Maros mellett k6t falu- 
bol t. i. Ujvdrhdl 6s Faludibdl 411ott. (Szereday, 28. 33. 
54. I — Kovdi-y, I. 149) 

1318-ban a gdldi nemesek I. Andrds erdelyi plis- 
poknek 70 budai ezUst marki6rt eladtik ^rdZdi birtokaikat 
Feh6rmegy6ben 6s 4 telket Bervey nevtt egyh^zi birtok 
hat&r&ban. A kohlod (Eublus) . nemesek oldh-koblosi birto- AZ EnDtLYI PTJSPOK BIRTOKAI. J^y 

kukat szint^Q az erdSiyi pUsp^knek 60 mark&^rt el- 
adt^k. 

1326-ban I. (R6bert) K&To]y azon adom&nyz&sokat, 
melyeket kir^lyi el6dei az erd^lyi pUspoknek 6s egyh^z- 
nak a szek-aknai, kolos-aktiaij dh-aknai 6s tordai s6 utan 
jdrd tizedben adtak, meger6sit6. (Szereday, 69. 71. 74. I.) 

1344rben az esztenyi nemesek IL Andrds pUspoknek 
adtik Eszteny felet Dobokamegy^ben lelkok Udv6re. 

1346-ban a gdldi nemesek egy telket, melybez 30 hold 
szant6foId tartozott, a feh^rvdrl kdptalannak 6s templom* 
nak 20 feh6rvdri sdlyft ezlist girA6rt eladtak. 

1349-ben Ozvegy Kukechina Guthfi Imren6, baldumi{?) 
birtok^t Erasznamegy6ben az erd61yi pUspoknek adta. 

1358-ban Domonkos erdelyi pUspOk Jakab kir^lyi 
nemes ^Ital a kiralyn6 udyar^r61 6s Mikl6s mester, a szent 
kereszt oltdr^nak rektora, mint kdptalani kikUldott 41tal 
Mikvs fia P6ter ellen kQvetkezo birtokokba helyeztetett 
be, u. m. Lapdd, Lap6cZy Looz (Als6-Feh6rmegy6ben), 
Hent (Henyig?) Alentus (?) 68 Nddorlaka nevtt birto- 
kokba. 

1359-ben az erd61yi vajda 6s egyszersmind Szolnok- 
(Szonuk-) megye fCispdnja az erd6lyi pUspoknek 6s sz6- 
keskdptalananak a chihdi, halvdnyosi, Idtai, kiikillldi, vivdri 
(vizvari ?) 6s devai v^rakhoz tartoz6 falvakb61 j&r6 tizedet 
elenged6. (U. o. 81. 87. 90. 94. 97. I) 

1366-ban P6ter mester, Mikud b^n fia 6s Jinos, P6- 
ter 6s David nevU fiai tlj-Vdr nevU birtokukat, a mostani 
Maros-tljv^rt, melyet Andrds erd61yi pUspoknek 320 ezUst 
gira6rt, feh6rv^ri sdlyban szamitya, el6bb haszn^Iatba ad- 
tak, most 5r5k iron eladtak. {U. o. 103. L) 

1368-ban Demeter pUspQk tiltakozott az ellen^ bogy 
benei Nagy Janos fia, Sebeatyen mester egyik jobbigya, egy 
a tnsndd'pafaki pUspQki uradalomhoz feler6szben tartoz6 
patak mellett malmot 6pitett. (U. o. 108. L) 

1375-ben I. (Nagy) Lajos kir^ly azon kivilts&gos 
joggal ruhazta fel iijb61 az erdelyi pUsp5k(5ket,hogy jobbi- 
gyaik felett barmily Ugyben biriskodhassanak {U. o. 113, L) 
A hasoDlatjssag oka6rt megemlitjUk itt, bogy Z^igmond ki- 

BUPP, EGYH. IKTtZ. — DI. 12 178 AZ ERDtLTI PUSPOKStO. rily 1406-ban 11. (Upor) Apor L&8zl6, erd61yi pUspSknek 
ugyanily kivalts&got adott. {Pray, Hierarchia IL 265. L) 

1379-ben szintin Nagy Lajos kir&ly az erd^lyi pQs- 
p5k0t Apahida^ Gombds, Csombard ^s Kezeg als6-feh6rme- 
gyei birtokaiban megerfisit^. (J7. o. 116. I.) 

1383-ban M^ria kirilynS Omldtt Nagy-Szeben ^s 
Szerdahely k9zt Grosdorf, Galis miskSnt Galisdorf, Bu- 
denlack is Gripsbach nevti ol&h falvakkal egyiitt Goblin 
pUsp5knek; Leo szekesegyh&zi fOszerpapnak, toy&bb4 Henck- 
maimak 6s Kereszt61ynek a pUsp5k testv^reinek adta s 
veldk egytitt egyszersmind Katalin 68 Dorottya Ii6v6r6k- 
nek/ yalamiat Katalin rxewii leiknynak, btl szoIg&lataik6rt, 
dj adom&nyzas czim^D. {U. o. 120. I.) 

1384-beQ ugyanazon kir4lya6 ineger6sit6 Nagy Lajos 
kir&ly adomanyz^s^t^ mely 41tal az erd^lyi pUsp(^k Zilahot 
k apt a a Messzed begy alj^n. 

1393-ban Zsigmond kirily, valamint 1394 ben Gerdb 
P6ter vajda bttntet^st szabtak azokra, kik a pttspQki 6b 
k&ptalani tizedek szed6s6t vagy megakadalyozt&k vagy 
magukboz ragadtik. {Pray^ Eier. IL 162. I.) 

1466-ban megbagyi Mdtyds kiraly az aranyoa-, maros', 
vdvarhely-, cdk- 6s gyergydszeki sz6kelyekuek, bogy a gya- 
lafeh6rYdri pUsp5ks6giiek, n6yszerint Kaplai III. Mikl6s 
pUspQknek^ a tizenhatod belyett, mely yissza6I6s kltal j5tt 
yala szok&sba; mint hajdan tizedet adjanak. 

Ugyanezen kirily 1484-ben Bdthory Istyan ellen, 
minthogy ez az egyhazi szem61yek M5tt bir&skodni kez- 
dett^ azt a parancsolatot adta ki, bogy azut&u a vajddk 
az egyh&zi szem6Iyek szabadalmait 6s kiydltsdgait megs6r- 
teni ne mer68ze^6k s fc^ldttUk lelkiekben t5bb6 ne bir&s- 
kodjanak. (17. o. 168. L) 

1498-ban II. Ul^szld kirily SzmUGyorgyi D6iies eg6sz 
birtok&t; hiitleD86g miatt, Gereb Liszl6 erd61yi pUsp($k- 
nek adta. 

Ugyanezen kirdly 1500- ban az orsz&g yalamennyi 
lak6inak megparancsoli, bogy a mit elmulasztottak^ a 
pttspQknek a tizedeket, a pleb&nosoknak pedig a szokott 
negyedet* lefizess6k. Hasonl6 kir&lyi rendelet jelent meg 
1504' ben. (Szei-eday, 173. 176. I) AZ ERDI^LYI PU8PdKS£G BIBTOKAI. ' 1 JQ 

1520-bau Vdrdai Ferejicz pUspOkot h^iktattak Kerczel 
Alszeg negyedr6sz6be 6s Gerebje puszta birtokaba, nem 
kttl()nben egy alszegi (Krasznamegyeben fekvo) nemesi 
kuriaba. (17. o, 183. Z.) . . 

1555-ben Bornemisza Pal ptispOk sz. Imre herczeg 
oltdrdnak javadalm&t (Altariam S. Emerici), melyrftl Zi- 
lnhy Antal 9iik6nyt lemondott, Szildgyi Mih^lynak adomd- 
nyozta minden jovedelmeivel. (U. o. 204. I.) 

Mid6a 1566-ban a tiszantdli kirdlyi jovedelmek meg- 
allapitasara biztosok kUldettek ki, Miksa kiraly meghagyd, 
hogy namely az erd61yi pttspOks^ghez tartoz6 tized rendezeset, 
tovabbd a szint6a hozzi tartoz6 l^asndd 6s ZUak mez6v^- 
rosnak Szathmdrhoz val6 csatolasat abban hagyj^k s to- 
Y&hhi kir. intezked^sig Balassa Menyh6rtt61 el ne vegy6k. 
Hit. {Eccl. Com. 14. cs. 27. sz.) 

1596-ban somly6i Bathoiy Zsigmond fejedelem Na- 
jpragi Demetert (III. Demeter), az egri szekeskaptalan pr6- 
postj4ty nagyy&radi pUspokke nevezte ki d neki allando 
javadalmul Gyalu varat^ Szdszfenes mez^varosat, tovabb^ 
birtokr6szeket Gyalun (Kolozsmegy^ben), Zilah mezdvaros- 
ban^ Nagykapust Koz6p-Szolnokbaa, Szdsz-Sondt, Sdlyom- 
telkit, Hev-Szamost, Hid^g-Szaniost, Gorhdfac^ Dardczot, Vis- 
idt, Korosffdt, Egerbegyet, birtokr^szeket TUren KolozsTtie- 
gy6ben, tkedet Kolozsvdrott^ Kis-Selyket a medgyesi szek- 
ben, BoroS'Bocsdrdot Feb6rmegy6ben 68 a gyula-fehervdri 
pttspOki lakot adomanyozta. Ezen javak a folytonos zavar- 
g^ok alatt lassank^nt a pttsp5ks6gt61 elidegeoittettek vagy 
az erd6lyi kir^lyi kincst&rra sz^llottak &t, — a kinevezesi 
jog is a kiraly kez6re kerttlv6ii vissza. 

1702-ben III. Kdroly kir^y az erd61yi pttsp(5ks6get 
6s kiptalant djra szervez6 6s r6gi melt6s^gaba yalamint 
gyula-feh6rvari, az6ta karoly-feh6rvdri palotaj^ba vissza- 
helyez6. Ugyanekkor a pli8p5ks6g jovedelmeit is rendez6 : 
n6vszerint vissza adta neki a viatzi javakat a palotdval 
egytitt, tov&bb^ 13 ezer forintot rendelt neki adatni a 
szaszf^ldi kir. d6zsmakb61 6s a .gyula-feh6rvari uradalom- 
b61, azon kikCtossel, hogy ezen osszegbol a pUspok 8 eze- 
ret; az iskolatanit6k 6s 6nekesek, 2 ezeret az elso kano- 

12* J gQ AZ ERDfer.YT pfjSPOKS^lG 

nok 1000, a masodik 800 es a tObbi kettd egyenk6nt 
fiOO frtot kapjanak fizet^stil. A gyula-feh^rv^ri varnak fele 
szint^n az erdelyi pUsp^k birtokiba ment kt III. Karoly 
ez alkalommal 3 kanonok kinevez^s^nek jogAt mag^nak 
tart4 fenn, a negyedik stallum betoltesi jog&t pedig a ptls- 
p5kD61 hagyta. Ezek azoa t^nyek, melyek .miatt Oyula- 
Fehervdr nev^t hal4b61 Karoly - FeMrvdi^ra v&ltoztatta. 
(Schem, Cler. 1844. XXXI. I) 

Karoly Fehdrvdrt orszagos t(5rv6nyeink is az erd61yi 
ptispOks^g sz6khely6v6 nyilatkoztatv^n ki, Maria Terezia 
1751 -ben anuak javadalmait dj adomdnyzas czimen vissza- 
adta. Ezen javadalmak valanak : Bdlya (Balla); Strdzsa, 
Tdt4, Sdspatak, Poklos, Tdthfalud, Pojdna, Gamdny, Me- 
tesd, Felsd'Gdld, Diomal, Ponor, RemeU^ Dromhdr, r^szek 
CsUgeden, Maros-Vdradjdn, Sdrdon, Igenen, Benedeken ^g 
Borhddon Als6-Feh6rmegyebeii. (BenhS, II. 158.' I.) 

b) Az erdelyi plispokseg es a szekes k&ptalan 
egy6b viszonyai 6s viszontagsdgai. 

A tatarok kivonulasa ut^n az erdelyi pttspQks^g yi- 
szonyai is kuszMtak voltak. II. P6ter pUspQk a medgym 
k^ptalannal namely Uzedet illet61eg p5rbe keveredett vala, 
mely azt^n annyira elm^rgesedett, hogy a pUsp5k Ald/rdy 
J^QOst meg51etoi (?) parancsold. A mi^rt a meg^ltnek fia, 
if). Alardy Jdnos, 1277-ik 6v febr. 21-6n a ptt8p5k6t 6s 
k^ptalant, 6pen middn az isteni szolg&laton voltak^ megt4- 
madta es sz^tkergette^ s a kanonokok hazait felgynjtotta. 
Az er^szakos visszatorl&s v^rengz^ss^ fajnlt. E6t ezer em- 
ber^ kQztUk t5bb egybdzi szem^ly, lett a l^zad^s Mdozata. 
A kdnyvtdr a szent ed^nyek 6s templomi szerek s a pUs- 
p5ki bivatal iromanyai 8zetsz6rattak. {Kdvdry, 1. 139 — 140.) 

1301 -ben Kilian mester jilegdi (tal&n telegdi) ffiespe- 
rest nagy-laki birtok^nak feI6t Koppdnd tordamegyei fala 
mellett a gyala-feh6rv^ri k^ptalannak bagyomtoyozta Pi- 
ter (?) pttspCk meger6sit6se mellett. 

1 SOS- ben ugyanazon ptlspGk jdv^hagyta, amitak&p- 
talan a kerecsneki (taldn keresdi) 6s csergedi d6zsmakat ille- i8 sAptalan viszontai. ]^ g [ 

Wleg k^rt, hogy t. i. azokat 6pen ugy szedhesse, mint az 
^nyedit es vajasdit, toy^hhk a torbdndit, 

1322-ben Andrds pttspOk enged61yt adott a csmgeri 
hiveknek, hogy fa-kapolndt 6pithessenek, kikOtv^n, hogy 
az sz. Margit egyhdz4nak, a mely anya-egj^hazak vala, 
minden h^tranya n61kUl t5rt^iij6k. (Szereday, 56. 57. L — 
Pray, Hier, IL 257. I) 

A Trencsenyi Csdk Mate zavargasai dltal okozott bajok 
orvoslasa v6gett I. (R6bert) Kdroly orsz4ggytilest hiv4n 
(5ssze, arra Bendenek erd^lyi pUspOkSt is (1310—13200 
meghitta, kik5zosit6s terhe alatt raparaucsolvdu a meg- 
jeleii6st s a hozott t6rv6nyeknek sz6sz6kr61 val6 kihirde- 
d6s6t. Az erdelyi ptispok, ki az. engedetlen Apor vajdanak 
fia yala^ a kirdiyi parancsolatnak paps^gaval egylitt nem 
engedelmeskedett 6s a papai ad6 fej6ben re& kir6tt 3ssze- 
get igazs^gtalannak nyilvanita. Ez ut6bbi tiltakozdsnak 
ellen^re Eufin Erd^lybe ment s ott 1317-ben 548 arany 
foriutot szedett Qssze. 

Semmivel sem volt jobb e puspoks6g sorsa ezut4n. 
ilndra* pUspOk 1325-ben panaszt emelt, hogy a 6zeA:i (Do- 
bokamegy^ben), kolosi, desi 6s tordai banyakb6l semmi tize- 
det sem kapott^ vagy ha kapott is^ az a sz^llitas alatt 
mindenf^le akadalyokkal talalkozott. 

A gyula - feherv^ri piispOkSknek jovedelme ilyet^n 
s hasonl6 zavarok kovetkezt^ben annyira megcs5kkent, 
hogy midfin Andrds halala utan 1331 -ben IL Pdl kovet- 
kezetty a pttspGki eI61eptet6s k6lts6geit a p^pa k^nytelen 
volt elengedni. — A n6p.a dezmat megadoi teljesseggel 
nem akarta, a melynek beszedes6ben Karoly kiraly, 1333- 
6s 1334-ben N^polybah idozven, a puspok5t kUlOmben 
sem segithette. (K6vdry, IL 8. 11. IS. I.) 

1449-ben Mate piisp5k panaszt adott be Csdk Istvan 
ellen, ki 1446-ban krasznamegyei Nagyfalu plispOki birtok 
jobbdgyainak minden barmat 6s juhat elhajtatta; mi altal 
azok lOCO arany forintoil tobb k4rt szenvedtek. Ezen pa- 
nasznak alapj^n L^zI6, sz. Lajos oltar^nak igazgat6ja, 
mint elnOk, bizottm4nyi tagt^rsaival egytttt vizsgalatot tar- 
tott. (Szereday, I. 157.) Jg2 AZ^ERDiLYI pGSPOKS^G 

A moliacsi csata utAn 1529-befi (rercnd (Gerib ?) Mik- 
168 Gerendtn, S7.. Agnes napjAn a bArom nemzet karaival 
6s rendjeivel gytil68t tartott Cz61ja e gyttlekezetnek vala 
tan^cskozhi^ mik^ut lebethe Z^polya ellen mlik^dni^ ki 
Ferdinaad fegyverei Altai legyOzetve, Lengyelorszagban 
lappangotf; toyabbA a baza v6delm6re szttks6ges faaderO 
eleallitAsar61 68 felszei'el6s6r61. A tanacskozasok folytan az 
erd61ymegyei papsagra vonatkozdlag azon batarozat boza- 
tott, mely szerint az, egy h6 leforgAsa alatt, 100 katonat 
volt kOteles kiallitani. Az erre szliks6ges . p6nzt esperesti 
kerttletenkint szedt6k be. {Pray, Hier. IL 274. 1.) 

J536-ban Statilius Janos pUspok kOzt egyfelfil, mas- 
r68zr61 pedig Telegdy Katalln, somly6i Bdthory IstvAn 
erdelyi yajda ozvegye k9zt fiait is' kOtelezfileg, egye986g 
j5tt. 16tre; melynek 6rtelm6ben nevezett ozvegy dardczi^ 
gyresi (gyiirtlsi) 6s gyengi (gyorgyi) birtokait Szathmar- 
megy6ben, melyeket az erd61yi pUsp5kt61 2000 frton 
vett vala, ez ut6bbinak csere utjan vissza adta a pttspQk 
somlydi tized6nek fej6ben, azon kik5t6s8el, bogy e tized a 
6. Sziiz tisztelet6re szentelt somlydi anyaegybAz templom&6 
legyen. (U. o. 275. Z.) . . 

Zdpolya JAnos halala utan 1541 -ben fia Jdnos Zsig- 
mond vette at Erd61ynek kormanyAt^ 6des anyjinak 
Izahelldndk, tpvibbd Martinuzi (Utjesenovich Frater) GyOrgy- 
nek 6s Pelrotics P6ternek gyAmsaga alatt. Az egyet6rt68 
a gyamok .k(3zt nem sokdig tartott. Izabella megtudvin, 
bogy Frater Gyorgy Ftrdinand r6sz6re mdkSdik, 1542-ben 
vele megbasonlott, mely meghasonlds Ias8ank6nt nyilt 
ellens6gesked6ss6 fajult. — Az ozvegy kiralyn6 elej6ntc 
D6vAn lakott, k6s()bb nagyobb biztons&got 6hajtvAn, lakA- 
sat Feb6rvArra tette At. Martinuzi 6t itt Petrovicscsal 
egytitt ostrom alA fogta s mint An Horvdth Ferencz vAr- 
paranesnok v61em6nye szerint a ' szabadulAsra mAs rem6ny 
nem mutatkozott, Izabella a vArat 1550-ik 6v Julius 9-6n 
20 napi ostrom utan feladta azon kik5t68sel, bogy neki 
6s hlv embcrcinek szabad meneti jog adass6k. {Kovdry^ 
III 84. 114. I. — Horcdth M. i. m, 326, I.) 

Mattinuzi sUrget68eire Ferdii^and kirAly 1551 -ben 
vegre Kddasdyt lekuld6 Erdely atv6telere; kivel Castaldt) iis kAptalan viszonyai. jgg 

hadparan^suok is kQzbel^pett az ttgyek iirtdz^6<^be. Martinuzi 
EolosY&rott orsz^gyiil^st tartott, mely elhat^rozta, bogy 
Isabella az orsz^ szent koron&j&t s tobbi ^kess^geit^ 
melyeket J^nos Zsigmond Szoliman tor5k szultant61 ka- 
pott yala; Ferdinandnak 4tadja^ — a mi a Ferdinand &b 
Izabella kQzt l^tre j5tt szerzfid^sben is kikotve ley^n^ ineg 
is t(}rt6iit. 

Izabella a korondt s a birtokaban volt varakat jit- 
aidta s kiskoru fiaval ii6h4ny hive kis^ret^ben Erd^lybfil Szi- 
l^zi&ba k5lt()z3tt 4t. 

Castaldo vez6r Martinuzit 1551 -ik 6v dec^ember 17-6n 
orozva meggyilkoltatta. Daczdra e tettnek^ a Martinuzi 
Altai megnyert erd61yi rendek Ferdinand rtszdn marad- 
tak, mi a t8r5k szultan el6tt sok4ig ismeretlen nem ma- 
radhatott. Izabella is Fetrovicscsal egyutt folytonosan pa- 
naszkodtak el6tte 6s segits^g^t k^rtek. 1555-ben tefadt 
megparancsolta Szulejman pasainak^ bogy Erd61y Izabel- 
lanak 6s fidnak 11. Janosnak yisszaadass6k, egyszersmind a 
tatar khdnra, tovdbbd Mpldva 6b Havasalfold fejedelmeire 
is rdparancsolt, bogy az erdelyieknek segits^gokre legye- 
nek. A tQrQknek hatalma s ilyet^n hadi k^sztlletei dltal 
megfSlemlitve, mihez a kedelyek hangulatanak megvdl- 
toztatdsara m^g Castaldo tabordnak lazadasa 6s zabol&t- 
lankoddsa is hozzajarult, az erd^lyi rendnek szdszsebesi 
gytil6sok9n 1556-ban IL Jaaost fejedelmi m61t6sdgdba 
yisszahelyezt^k, Izabelldnak pedig 6venkinti 10,000 arany 
forintot ig^rtek. 

K(5vetkez6 6vben Balassa Menyhdrt unszolasara Bebek 

Ferenez, kit Szoliman Erd61y helytart6jdvd tett, tovdbbd 

i Kendy Antal 6s Ferenez valamint Petrovics Peter Gyula- 

Feh6rvarrA id6ztetven, haldlra it6ltettek, melyet rajtok, Petro- 
vics kiv6tel6vel,. kit a term6szetes halal megszabaditott, 
v6gre is hajtottak. (Benko, I. 212—217. Z.) 

Igen neh6z volt ily koruhninyek kSzott az erddiyi ptts- 
pOknek illisa. Midfa a tSrok hegemonia Erdelyben i&m6t 
el6t6rbe nyomult 6s II. Jinos 6s Izabella a kormanyra 
vissza kertiltek, Erd61y lak6inak megparanosoltak, bogy 
ne Ferdinandot, hanem 6ket, II. J4»08t 6s Izabellat te- Jg^ AZ ERDfeLYl PUSPOKS^a 

kints6k fejvesztis blintet^se alatt, t5rv6nyes nruknak. 
Minttogy Bornemisza Pal, erd^lyi pttspSk, Ferdinand r6sz6n 
volt, ezen parancs k()vetkezt6ben k6nytelen volt megy6- 
j6t ott hagyni 6s meneklilni. 

Az erd^lyi pUspoks^g Ugyeit illetdleg az ezen id6- 
tdjt tartott tordai gyUl6s rendel6, hogy a gyula-fehdr- 
vdri egyhaz jOVedelmei eredeti reudeltet^soknek vissza- 
adassanak; a mi pedig tizedeit illeti, sank! az orsz&g 
lakosai kdz6l azok miatt a vajda eI6 ne id^ztethes- 
sek, hanem minden ide v4g6 p5ros tigyet a gyula-feher- 
vari ptispoki helyettes v6gezzen el. {Szereday, 205. 206. 
I _ Evdilyorszag Tort. 1837. L 24.) 

Izabella 1559-ben, II. J^nos pedig 1571 -ben meg- 
haltak, Az alatt 1564-ig Ferdinand n6met-r6mai csaszdr 
68 Magyarorsz&g kiralya uralkodott, ki 1550-t61 1556-ig 
folytonos h^bortiban volt a tOrdkkel, a melynek tulajdon- 
k6pen csak az 1562-iki b6kek(5t68 vetett v6gett, de esak 
r5vid id6re, mert ut6dai alatt a habord ism6t kitort. Erd61yt 
Jinos fejedelem utan somly6i Bdthory Istvan, Kri8t6f is 
Zsigmond korm^nyoztak, kik fejedelmi czimmel eltek, mig 
az nt6bbi a Rudolf kiraly 68 Bocskay Istvan kdzt letre- 
j5tt egye8s6g kOvetkeztiben Erd6lyt ez utdbbinak volt 
kinytelen 4tadni. 

Mih^ly bavasalfcJldi fejedelem 1600-ban Bdthory 
Zsigmond felett nyert gy^zelme ut&n a tQrdk szult&nhoz 
kezdett szitani 68 Budolf kiraly hiveit sanyargatta. Ezek 
Basta GyQrgy cs&szari fdkapitanyt 6s kassai kapitanyt 
hlvtdk se^it86gttl, ki Mihdlyt Iegy6zv6n, egye886gre k6ny- 
szerit6. Hasonl6 8zerencs6vel harczolt Basta, a vele kib6* 
kUlt Mih^ly vajda seglts6g6vel, Bdthory Zsigmond feje- 
delem ellen is. A visz^ly azouban Basta 6s Mih^ly vajda 
kozt nem sok&ra djb61 kitQrt 6s Mihalynak Basta paran- 
csdra TordAn tcJrtent kiv6geztet6s6vel v6gz6dott. — Bi- 
thoryval szemben ezutdn csak Basta maradt a harczt6ren, 
a ki dijaz&s helyett rabldsra szoktatott bajdaival a leg* 
ttirhetetlenebb dtil^st 6s pusztit^st vitte v6ghez. Igy p. 
KolosvdH 68 BeszterczSt minden6b61 kifosztotta, az 6Ielmi 
szereket magaval vitte, a barmokat elhajtotta. E rabUsok tB KAPTALAN VISZONYAI. Jgg 

altal t^masztott y^rengz^s alatt t5bben megs^rttltek s6t 
meg is haltak. 

Ily f6ktelens6g a n^pet a n^metek ellen nagyon 
felingerelte. A ii6p a zsoldos hadak kegyetlens^geit mind 
a csdsz^rnak r6tta fel. A nemess6g szint^u sokat, sot 
legtObbet szenvedv^n, nagy reszben Szdkely M6zes melle 
&llt, a ki Bathory lemondasa utdn mag^t 1603-ban Erdely 
fejedelm6v6 tolta fel. 

Csat^ra kertilven a dolog, Sz6kely megveretett s a 
tOrOkhSz futott. Utana Bethlm Gibor, a ki 1610-ben 
Csikj Gyergyd ^8 Kdszony 8z6kek kapitinya, 1613-t61 kezdve 
pedig erd^lyi fejedelem lett, fqlytatta a n^metek elleni 
harczot 6s Gyula-Fehervdrt, melynek parancsQoka Spinosa 
Peter vala^ ostrom ala fogta. A n^metek az ostrom m^- 
sodik napj4n a virb61 kitOrtek s a kiilv^rost felgyujtottak. 
A tiiz innen, szifatva a nagy 8z61t61 is, dtcsapott a varba, 
hoi a fejedelmi lak, a sz^kegyhdz tornya s az eg^sz fels6 
r^sz a langok martaleka I6n. Az ostrom 5todik napjan 
v6gre meg6rkezett Sz6kely M6zes is tor5k, tatar 68 racz 
csapatok kis6ret6ben 68 Borbdm mellett AlIAst foglalt. Spi- 
nosa a vdrat tov^bb nem tarthatvdn^ azt; szabad kivonu- 
Idst biztositva katonai szamara^ feladta. 

Gyula-Feh6rvar utan Sz4kely M6ze8 Kolozsvdrt, nem- 
sokdra ra pedig Beszterczdt^ Medgyest, Torddt, Enyedet 6s 
Szehent foglalta el mas f6bb helyekkel egylitt. Basta GySrgy 
ellene EaduU^ mas n6ven Sorbdnt, Ol^horszag vajd^j^t bivta 
segltsegtil, 'i ki hadaival meg is 6rkezett 6s Sz6kelyt, kit 
Pana nevti gW6g igyugoly6val eltalilva meg is 5lt, meg- 
verte. — Basta kormdnya alatt a b6ke m6g sem t6rt 
vissza Erdelybe. V6gre 1604- ben a cs^szar Magyarorszdgba 
parancsolta 4t s a fels6-magyarorsz4gi hadak parancsnok- 
sdg^yal bizta meg. 

Ugyanazon viszontags^gokon, melyek az erd61yi ptts- 
p5ks6get 6rt6k, ment keresztlll a vele egykorti sz6keskdp' 
talan is. 

H^ny kanonoki stallum volt kezdetben, nem tudhatni. 
A k&ptalan feloszl^sa eI6tt k5zvetlenul volt benne 24 m6I- 
tdsagos 6s egyszertl kanonoksag^ 14 f6esperestseg; ide sz^- 186 AZ ERDl^LYI PUSPOKSto. mltva a sz6ke8egyhAz6t is, kis 6s nagy pr^posti ineklfi 
6s 6rkanonoki m61t6s&ggal. Az olvasd kanonoks&g neve 
nam fordul eld. A kauonokok k5z61 sokan gQr^g egyesUl- 
tek val&uak. Az eg6sz k&ptalan Qsszeseiii 42 tagb61 &llott. 
A yisszasz^llitdskor e nagy sz&m a pr^post, olyas6» ^nekld 
6s ()rkanonokon kiyfll m6g 4 yal6s&gos 6s 10 ezimzetes 
kanonoksagra sz^llt le, ez ut6bbiak rendesen a fdesperest- 
s6gi m61t6sdgot is visely6n. (Benkd, IL 161—163. — Schsm. 
Cler. 1844, XLIIL I.) 

A kdptalan j()vedelmeihez sorozand6k az orszignagyok, 
nemesek 6s m^s mag&n emberek hagyom&nyai 6s adom&nyai, 
72 fala alamizsn&ja, a tordai s6b&ny&kb61 II. Ul&szl6 &ltal 
adom^nyzott 6yenkinti s6, mely adominy 1554-ben ftj ki- 
ralyi meger6sit6st nyert; {Lib. Reg. Eccles. L 43.) y6gre 
kUlonfele tized 6s 25 olt&ri alapity&ny (altaria) j5ye- 
delme, 

A feh6rydri kiptalan, mint hiteles hely, gazdag le- 
y6Itarral birt, mely a yallasi tijit&s idej6n, middn a pUs- 
p5ks6g a k&ptalannal egytitt 1556-ban megsztiut, lefoglal- 
tatott 6s a kolozd gyU16s 25-iki t5ry6nyezikke 6rtelm6ben 
saeculariz^ltatott. — 1601 -ben a Iey61t4rt Aj csap&s 6rte. 
Basta 6s Mihaly yajda dulasai alatt ez Ut6bbi Rdcz Gyor- 
gyOt Enyed 6s Fehirvd/r ostromira kUld6, mely ostrom alatt 
sz^mos, igen neyezetes okradny elveszett. (Kemeny, Notit. 
hist, diplom. Capiiuli Alb. 1791. L fej. 23—45. I. — Sze- 
reday, Not. vet. et nov. Capit) 

All basa 1658-ban II. Rik6czy Gy5rgy ellen kllldetye, 
Gyula-Feh6rvdrott a yArost felgyujtatd, mely alkalommal 
a Iey6ltdr is le6gett s benne igen sok okmany elhamyadt. 
A megmentett okiratok Szebenbe kertiltek s maig is ott yan- 
nak tal4n, ha legfijabb idSben az orszigos Iey61t4rba Buda- 
pestre fel nem szAUitottAk. {Kdvd/ry, I. 65—74.) 

A k^ptalannak. k6tf61e pecs6tje yolt. A toj&sdad alakfi 
mint fliggd pecs6t haszndltatott, a gdmb51ytlt az okm&- 
nyokra rinyomtik. KQrirata yala: „8igillum CapituU Ec- 
clesiae Transsylvaniensis.*' A kOriraton belUl sz. MihAly fC- 
angyal alakja l&that6 szArnyasan^ f6ny5yezte ftiyel^ mely 
f6l3tt m6g egy esillag is ragyog, a mint a s&rk&ny f(il5tt 
&11; s jobb kez6ben ley6 l&ndzs&j&t n6mely pecs6ten a GYUIiA-FEH^RVAR EGYHAzI tPULETElVEL. Jgy 

s&rk&nynak sz&j&ba; m^sokon melI6be sz.&rja. {Jetmy, Kdp» 
tal, s konvent. -^ A m. tud, tars, tort. IL 51. 156, 28—32.) 

c) A sz6kesegyMz sz. Mihily foangyal tisztele- 

tiSre szentelve, Gyula-Feli6rv4rnak egyeb egyhizi 

es tudominyos iat6zeteivel egyQtt 

Ezen szSkesegyhdznak ered^t a r6mai idfiszakban 
kell keresnUnk. Tiizetes tanulmany tdrgyavi tev6 e k6r- 
d6st Szereday Antal, gyula-feh6rvari kanonok, 6s „ Series 
antiquorum et recentiorum episcoporum Transsylvaniae** 
czimfi miiv^ben a k^ptalani lev^ltarban tal41t okmdnyok 
alapjdn kimutatta, bogy a sz. Mih^ly tisztelet^re szentelt 
sz^kesegybaz a ddkok vagy rdrriaiak napistenenek tisztele- 
t^re 6pitett templomb6l keletkezett, a mely v61em6nyt a 
\&roQ Sarmis 6q Apula neve is megerSsiti. 

Tal^tak itt, a templom mellett^ a tobbi kQzt egy r6mai 
feliratos k6eml6ket, melyet Antonius Pirn cs^szir 6s any- 
jdnak Julidnak tisztelet^re, Japiter 6s Juno neve alatt^ 
Ultivs Mutianus, a XIII. legio parancsnoka k6szittetett. 
N6melyek Gyula-Feh6rv^r (Alba-Julia) nev6t nem Gyula 
yez6rt6l, hanem az im6nt emlitett Juli&t61 sz&rmaztatjak. 

A 8z6kesegyh4z kttlsej^n m6g mds r6mai eml6kek is 
szeml61het(ik. Beltil pedig olyashat6 az 1753-iki kijavi- 
t&st meg5r5kitd felirat, l&that6k tovibbi az erdelyi feje- 
delmek s ptispOkOk; nevezetes yez6rek 6s m&s mag&nem- 
berek Bireml6kei. 

A gyula-feh6rviri sz6kesegyhdz igen sokat szenve- 
dett. 1241rben IV. B61a alatt elpusztitottak a tatdrok; 
1277-ben a sziszok. 1287- 6s 1891-ben II. P6ter pttsp5k 
a templom falainak 6s tetej6nek kijavitasa y6gett szerzo- 
d6sre 16pett Jdnos k6farag6val, Adeostdti Cyrion fiayal, 
Orakeni Gisfriddel, FejdrvdH (Albensis) Jakabbal, Herbord- 
dal, Urbdnnal 6s kelneki Henekkel, kik ker6kgy4rt6knak 
(carpentarii) neveztetnek ugyan, de yal6szin(ileg ^csok va- 
iinak. 

Uj csapis 6rte e templomot Szekely M6zes es Beth- 
7«n Gabor alatt 1604-ben, a tnidon a templom teteje fi a 188 AZ ERDlgLTI PUSPOKStG. torony, hoi az okmanyok 6s irodalmi eml^kek felhalmozya 
val^Dak, eldgett. Kiujitasa 1618. 6s 1622. kOzt Betklen 
G4bor fejedelemsige alatt t()rt6nt. (Schem. Cler. 1844. XV. 
I - Kdvd^y, IL VIII. I) 

A mi a sz^kesegyhdz birtokait 6s egy6b jogait illeti, 
emlit^sre m61t6, hogy FeMrvdr (Alba) 6s Eolosvdr hozzd 
tartoztak. Ezen inez6v4rosokat IV. (Kdn) L&szld kiraly, 
minthogy el6bb azokat P6ter pUspok az apostoli szent 
sz6k j6yahagy^sdyal s az esztergomi 6rsek paraucs^ra 
Arbucz neyd ktionak, a kiraly rokon^nak 6s k6t anok^- 
jdnak adta, a gyu]a-feb6ryari sz6kesegyhdznak^ miut^n 
Arbucz 6s unok^i elzi&rattak, yisszaadatni parancsolta. (Sze- 
reday, 29. I.) 

1629-ben Bethlen GAbor fejedelem Gyula-Feli6ry4rott 
collegiumot alapltott, mely kesdbb Enyedre kQltozdtt At; 
Fejerodrty (Fogarast es Vdradot is) meger6sit6 ; az, Mihdly 
egyhAzAt kitjittatA 6s mell6je tornyot 6pittetett; renais- 
sance stylben fejedelmi palotAt emelt 68 a hegyekbSl friss 
forrAsvizet vezetett a yArosba. {Kdvdry, IV. 249. I,) 

III. Karoly kirAly az erd6lyi egyhAzmegy6t yissza- 
Allityan, a sz6kesegyhazr61 sem feledkezett meg. 1713-ban 
Mdrtonffy GySrgy pUspok a sz6ke8egyhazat a protestansok- 
t61 Atyette 68 djan felszentelte. A kiraly sz. MihAly tem- 
plomAnak Fehervdr egy r68z6t, mint az uradalom f6hely6t 
adomAnyozta, Ddllya, Strdzsa, Tate, Kispatak, Poklos, 
Toihfalud, Pojdna, Gaurdny, Metesd, Felsd- 48 Belsd-Qdld, 
Diomdl, Fonor, Remete falvakkal, illet61eg pasztAkkal; 68 
r6szekkel Csugeden, Maros-Vd/ratjdn, Sdrdon, Igenhen, Bene- 
deken 6s Borbdndon Als6-Fehermegyeben. Emllt68re .m61t6 
az is, hogy Martonffy pUsp5k az unitdriusok kez6n leyC 
templomot yisszayitatta, Drombdr falut pedig, mely 2000 
frt erej6ig zAlogban yolt, az egyhAznak yisszaszerezte. 
Ugyan6 az ahinczi utadalmat is yisszaszerezte, a kano- 
nokok szdmdt pedig 4-el szaporitotta. (Schem. Cler. 1844, 
XXXIL XXXIII. I) 

1477-ben wingirdi Ger6b LAszI6 gyula-feh6ry4ri 
pUspok a sz6keskaptalan yalamennyi tagjAnak szabad y6g- 
rcndeleti jogot adott, azon megszorit&ssal; hogy y6gren- 
deletokben mindenek el6tt a templom 6s a ptts- \ OYULA-FEH^RVAr EGYHAZI tPDT.ETEIVEL. 1 QQ 

pOks^g szamira i\\6 Osszeget hagyomanyozzanak. A ple- 
b^nosokhoz s mas egyhazi f^rfiakhoz rendeletet bocsatott 
ki, melyben a paps^gnak azon r6gi kivaltsag^t, mely sze- 
r^nt nem a rajda, hanem a pU8p()k joghat6s&ga aU tartoztak 
polg&ri Ugyekben is, ism6t f5l61eszt6. 

1497-ben a mester-kanonokoknak s az olt^ri java- 
dalmak (altaridk) birtokosainak a borbeli tizedet, melyet 
addig a pUsp5k birtokAhoz tartozd gyula-feh^rvari hegyen 
lev6 szfilleik ut4n fizettek, elengedte, azon kikSt^ssel, bogy 
az oltdrok javadalmasai sz. Ldszld kirdly sirbat^tel^uek 
napj^n minden ^vben a halottak^rt yaI6 9 leczk^s zsolozs- 
m&t elimadkozz^k s egyenkint mindnydjan egy gydszmis^t 
mondjanak, melyek kQz6l egy sz. Mih^ly oltAranal v^gez- 
tes86k ; vigre azon esetre, ha valamely olt^r rectora e 
szent mis^t elmulasztotta, vagy m^s ^Ital mondatta, egy- 
egy forintot legyen k(5teles a templom penz6be fizetni. (Sze- 
reday, 167, 171. 1.) 

A sz6kesegyh&z r^sz^re t5rt6nt adom&nyz&sokat il- 
letdleg a k^yetkezd adatokat taUltam. Ismeretlen ^vben 
Hunyady J&nos korm&nyz6 sz. Mih^ly egybdz&nak b&r- 
sonyb61 k^szttlt s aranynyal ekesitett egyhazi szereket 
aj&nd^kozott, melyeken himzett kereszt, gyongyQk es mds 
dragakdvek yoltak, tovabbi v(5r5s biborb61 k^sztilt olt^- 
fliggQnyt szintdn aranynyal kivarva. 

1476-ban Gereb L&szld kincstdr&t a k4ptalani reges- 
turn szer^nt kdvetkezfi becses t^rgyak kepezt^k. H^rom 
eztlst fej, kettfi kOzdlttk Vdrdai Ferenez pttspOk hagya- 
t^k^bdl; meg volt aranyozva; a harmadik aranyozatlan a 
XI. ezer szUz £s v^rtanak utan maradt erekly^ket tartal- 
mazta; n6gy ezUst gyertyatart6 ; k6t nagy szarv a nagy- 
h^ti olaj- &s yizszentel^si szertart&sok alkalm&ra^ a mely 
szaryakat neyezett pUspdk ezUst I^bakkal s gazdag aranyo- 
z&ssal diszesittetett ki ; barna selyem s aranynyal keresztlil- 
szdtt misemondd ruha, h&rmas aranybdl k5tott szalaggal s 
kis kereszttel; szint^n misemondd ruha egdszen arany- 
sz($yetb6l, a mely azonban nem yolt megszentelye. V^gre 
egy palast „cyelas''-nak neyezett s aranynyal Ekesitett sz5- 
vetb61. ]90 -^^ EROtLYI VUBPOKStO. 

1526-ban Perenyi Imre nidor a gyula-feh^ryari 8z6- 
kesegyhaznak krist&Iy-ti&lcz&kat ajand^kozott, melyeken ker. 
sz. Jdnos feje volt kidomboritva 6s szAmos drdga k6 be- 
illesztve; ~ tov&bbi k^t igen gazdagou megarauyozott 
ezttst gyertyatart6t. (Szereday, 16L 166. 190. I.) 

Emlit^sre m^ltdk a sz^kes^gybdz oldal^n levO kd- 
polndk is 6s azon oltdrok, melyekhez kUlOn javadalmak 
yalinak kapcsolva. Ilyen oltir volt 1358-ban a sz. kereszt 
pMra, melynek igazgat6ja ilfiAZrfs mester vala. — 1386-baii 
emlit^s tort^nik a &jdalmas B. Szilz kapoInajdr61, mely- 
ben I. vagyis Zudar Imre pUspdkot temett^k el. — 
1432-ben IV. OdSn pipa L6pes GyOrgy pttspok k6relm6re 
k6t altaria fel&llitdsakt, u. m. sz. Mihaly foangyal^t 6s sz. 
Borb4li6t meger6sit6. — 1449-b6a emlltik sz. Lajos oltd- 
x&t, melynek rectora vala a pttsp5k szolg&lataban levd 
Ldszld pap. — 1525-beii a templom oldalaa volt Bz.Annd 
kipolu^ja, melyet Vdrdai II. Ferenez 6pittetett. — . 1526-ban 
a gyula-feh6rviri kapu el6tt allt sz. Miklda pttspSk ka- 
poln^ja, egyszersmind bdcsu-bely, melynek rectora nyi- 
rddi Pethed Antal, Oosztonyi J4nos ptispOktOl, Hdri als6- 
feh6rmegyei pttspcJki j6szag 16 frtot 6rd tized6t kapta. — 
V6gre 1558-ban emlit6s t0rt6nik sz. Imre herczeg olt&ri- 
r61, melynek javadalmat BomemUza Fdl pllsp5k Szildgyi 
Mihalynak adominyozta. (Schem. Cler. 1844. XVIIL 
XXII. I — Pray^ Hierarch. 11 266. — Szereday, 87, 
187, 204.) . 

Az erd61yi ptlspQkQk k5z61; kik a sz6kesegyh&zban 
vannak eltemetve, a k5vetkez6ket taldltak felemlitve. 
MdHan ptlspOkOt (1395-- 1399.) 68 1442-ben i^jpe« II. 
Cry5rgy(3t^ ki a tat&rok elleni csatiban kapott sebeiben 
halt meg. . 

Gyula- vagyis K4roly-Feh6rvirott hajdan k9vetkez6 
szerzetes rendek val&nak. A dom^sek^ kiknek ISll-ben 
h4zf6n5kUk Egyed, s a 9Z. Agoston remete-rendUekf kiknek 
h^zfOnQkiik PdL vala; tov&bba a trinitariu8ok,fereno2,iek is 
^ezsuitdk, EzQTL .reuAekr6l, irott eml6kek hi4nyiban,>eveset 
lebet mondani. A d()m6sek Szentiv&nyi 6s Ferrarias tana- 
i3aga azerint Gyula-Feh6rv&rott k6t kolostorban laktak. Leg* 
alabb egyik kolostorukban dket a trinitariusok kovett6k> kiket OYULA-FEHtevlB 8ZESZETE)S EOVhAzi ^POLETEIVEL. JQ| 

egyediil j5e»i;(? emlitmeg. (II. l&d,)A sz.ferencziek sziaWa k€t 
zard&yal birtak, az egyik^ a szigordbb rendszab^Iyaakg 
(strictioris observantiae) a ktilvdros N^met-utczajaban ; a 
m&$ik a kapisztr^ni tartom^ny^ vagyis a bolgar sz. feren- 
cziek6, kik 1711-ben jottek Gyula-Feh6rvdrra, hoi el6sz9r 
mag&n b&zban sz&Iltak meg; nem Bokara azonban f61eg 
Stiinwille Ubornok pirtol&sa mellett egy kapoluat kaptak 
^ kolostornk sz&mara belyet. 

1761 -ben a holgdr ferencziek residentiAja conventt6 
lett. Templomnknak alapjait 1733-ban raktak le. Eik^sztilt 
az 1742-ben 6s kapisztr^ni sz. Janos tisztelet^re 16a 
fWszeatelve. Ezen convent jelenleg is fenndll. Szimos jd- 
tev6ktftl sok adom^yban r6szesUlt. A 48-ki forradalom 
alatt sokat szenvedett. (Schem. Ord. S. Franc. Prov, Capistr, 
1853.31.1.) 

A reformati6 idej^n^ az 6si katholikus hit fentartd- 
s&n fdleg a jezsuit&k faradoztak, kik azonban az elhatal- 
mazott protestantismns miatt Erd61yben &lland6an magnk 
sem verhettek erfis gy5kereket. Bdihory Istv4n,kit 1576 -ban 
a lengyelek kiralyuknak valasztottak^ a jezsaitakat, kiket 
a jezsaita-rendd papai k5vet 6kes sz6noklata miatt meg- 
kedvelt, Leleszi Janos atya segitseg6vel Erd61yben megte- 
lepit6. A pApAval megegyezett abban, hogy a jezsuit&k 
KolozBvdroU megtelepedjenek 6s kolosmonostori apatsAg ja- 
vadalmait kapjak. Ugyanezen fejedelem 1579-ben Poserin 
Antalnak, kit XIII. Gergely pipa hozza ktilde, enged61yt 
adott, hogy magaval Erd^lybe 12 jezsuita atydt hozzon. 
A megerkezetteknek Bdihory Krist6f KolozsvArott a mino- 
ritak elhagyott kolostor&t es templom^t, gymna^iumnl pe- 
dig a klarissak zird^jit sz. Wolfgang- vagyis m^s n6ven 
a farkas-utczAban. Gyula-Feherv^rott a varban kaptak he- 
lyet. Ezen alkalommal J^zus t4rsas4ga az akademia ja- 
vira Monostort Kolosmegyeben, Bdcsot, Jegenyet, Bogdrtel- 
ketj Tiburczot 6s Kajantdt kapta. A rendtagok szdma Gyula- 
Feh6rvarott 8 volt, Kolozsvarott pedig 30-ra emelkedett/ 
kik koz61 az 1586-ikimirigy amottnegyet,emitt pedig 18-at 
ragadott ki az 61etb61. (Kdvdry, IF. 35. — BenkS, 245, 246.) 

Ambar Bdihory Istv&n halalos agyan, 1586-ban uno- 
kajanak, a m6g gyermek Bdthqry Zsigmondnak a jezsui- 192 ^^ BBDtLTI PU8p6kSEO. 

t4k mindk^t tarshaz&t szivSre k5t5tte, ezek megis nem so- 
k&ig maradtak hal4Ia niAn b6k^ben. Mdr 1588>ban B&* 
thory Zsigmond nem volt t5bb6 k6pes a jezsait^k felosz- 
lat^s^t megakadalyozni. Rendh^zaikb61 k^uyszerliltek ugyan 
sz^toszlani^ de az^rt Erd61yt m^g sem hagyUk el. Ez 
volt oka^ hogy Zsigmond fejedelem alatt a yall^si h&borti 
ism6t f5l61edt 68 a tSrOkkel val6 baratsig, ffileg Carigli^ 
p4pai kQwet auszol^s&ra, megszakadt. Hanemazerd6Iyi karok 
is rendek, kttlQnben is meguny^n Zsigmond uralkodasi&t, 
i592-ben a jezsuitak yisszahiv^sa ellen egyenesen tiita- 
koztak, s egyszersmind kdvetelt^k^ hogy a sz4szokt61 sze- 
dett p4pai negyed, mely a fejedelem kegyenczei k(Jzt osz- 
tatott sz^t, visszaterittess^k s atalaban az orsz4g j5yedel- 
met jobban kezeltessenek. Garigli, a ki a t5rdkkel yaI6 
b6ke folbont^sdt jayasolta, Zsigmond yisszahiyas^t k5ye^ 
tel6 6s eg6sz azon targyaUsokig, melyek a fejedelems^g- 
nek II. Eudolf hatalma al& yal6 bocsdt&s&t ilietdleg foly-> 
tak, Erd61yben maradt. 

Ily kSrUlm^nyek k()zt a jezsuita-rend sorsa Erd61y- 
ben folytonosan huUdmzott. 1595-beny f61eg az emlitett papai 
k5yet kdzbenjdras&ra yisszahiyatott, de nem sokara kitize- 
tett. — Ismet yisszahiyaty&n, eg6sz addig, mig Bethhn G&- 
bor 1615-ben tOry^nyesen a beyett szerzetek k(5z6 nem 
sorolta, Erd6Iyben I6te mindig ftiggSben yolt. Ezea toryi- 
nyes bey6tel alapjan azt&n Bethlen Gabor s at6dai, Beth- 
len Istvdn^ Brandenburgi Eatalin 6s II. Rdkdczy GyOrgy alatt 
teljes biztonsdgban yolt a jezsuita-rend. 1653-ban^ ellene- 
sei ism6t feltll kerekedy6n, az orszdgos rendek hataro- 
zattoak 6rtelm6ben ism6t kiiizetett Erd61yt61, hoya esak a 
habsburgi dynastia y6gleges nralkodasa alatt t6rhetett yisz* 
sza. 1698. deczemb. 17-en kelt I. Lip6t rendelete, mely a 
jezsuitak kolozsvdri akademi&j&t kidjittatni rendel6. 

Megemlitend6 itt m6g az is, hogy midfin 1556-ban 
Bomemisza PAl pUsp5k5t Gyula-Feh^ry&rrdl a hittijitdk 
tttrelmetlens6ge eltizte s a pttsp(5ks6g jayait az orsz&gos 
rendek Izabdldnak es Jdnos Zsigmondnak adt&k 6s orsz&- 
gos cz61okra fordittatni rendelt6k9 k5zyetlenUl r4ja, 6s pe- 
dig mindj&rt a kQyetkezd 6yben^ hatirozat hozatott^ hogy a 
szerzetes rendek megszUntety6n^ a kir&lyn6 a jezsuiUk ^ G^ULA-FEJiRVAR ISKOLAI INTEZETEK. jg3 

k6t rendhdzit iskolai cz61ra jeloli ki. Ezen hatdrozat foly- 
tdn, az 1561-ki tvczikk ertelm^ben intezkedesek is tort6n- 
tek Gyula-Fehervdrott reformatus iskolak felallitasara s 
tanaraik ellAtasara nezve. — Midon 1715-ben karczfalvai 
b. Mdrtonffy Gyorgy pttspokk6 val6 kineveztetese altal a 
pusp6ks6g teuyleg vissza 16n allitva, egyszersmind, a meny- 
nyire lehetett, javait is visszakapta, mi altal III. Karoly 
kirily mintegy masodik alapit6java lett. Foleg ezen t^ny 
•szolg^lt alkalmul arra, hogy Gyulafehervar nevet Kiroly- 
Feh^rvarra valtoztatta. (BenM, IL 248. 249,) 

A mi a.kath. vallasnak vegleges megszilarditasdra Er- 
d^lyben m6g hianyzott, azt megtette III. Karolynak nagy- 
nevii le^nya, Maria Terezia kiralyno 1743-ban azon 
tvczikkeket, melyek a erd61yi ptispokOt a fejedelems6gb61 
kizartak; a k^ptalan tagjait a lelkip^sztorkod&st6I eltiltak, 
a szerzetes rendeket csak bizonyos helyekre szorltottak 6s 
a katholikusokt61 a szabad vall^s-gyakorlatot megvon- 
tdk, v6gre azokat is, melyek n^vszerint a jezsuit^kat az 
orszagb61 kiftztek, — megszttntete. Mid6n nyS-ban" J6zus 
tarsasiga feloszlott, a gyulafehervari gymnasiamban a 
tanitast a kanonokok vettek 4t. Ugyan6k tanitottak a 
papneveld^ben is, melyet a ^Megtestesult Bolcseseg*" v6- 
delme alatt szalai h, Sztoyka pUspok alapitott 1750-bea. 

El nem mell6zhetjtik Bethlen Gabor 6rdemeit, melyeket 
a tadomany partolasa &ltal, 6s pedig yallasktilonbs6gi te- 
kintetek nelktil, nev^hez ftizott. 1613-ban a reformatasok 
gyulafehervari gymnasiumanak emeles^re Nemetorszigbdl 
jeles tad6sokat hlvott be, u. m. Altszed Henriket, Philip 
Market, Piscator Lajost 6s Biszferfeid Janost. Ugyan6 a 
gyulafehervari varban volt akademiat ki6pittetni rendel6 ; 
be nem vegezhette azonban, mert a kozben meghalt. Hogy 
megis bev6gezhess6k, 1629-ben v6grendeleteben 20,000 
forintot hagyominyozott. Ugyano a tanit6k es tanul6k fen- 
tartasara, szint6n vegrendeletileg, 6venkinti 2200 forintot 
biztosltott es 5 falut, u. m. Detset, Miriszl6t, Fel-Enyedet, 
Musinat es Heningfalvat, tovabba nagy mennyisegti gabo- 
n^t, bort es gazdasagi illatokat hagyott. {Benkd, 11. 253. 
— Wallaszky. Conspect reipubl. liter ar, h. 1785 199 » L) 

RUPP, EGVH. INT^Z. — III. 13 ^94 ^^ BRDlfcLYI PlaSPdK8l£CK 

Ezen Betblen alapitotta coUegiam ^pen maradt eg6sz 
Rdkoczy Qydrgynek 1657-iki betSr^seig. A kOvetkezS ev- 
ben a tor5k5k, tat&rok £s ol&hok, — bosszdbdl a lengyelek 
irant iS; — 1660-ban a collegiamot kirabolt^k^^ templomot 
es kOnyvt&rt, melybea Matyis kirily budai. Corvinijab61 
igen sok konyv, kodex s egy6b k6zirat volt, felgyujtott^k, 
a tanul6 ifjusigot pedig r6szint legyilkoltak, riszint fog- 
sagba hurczoltak ; — a kik 6letben maradtak^ Kolozsv^rra 
buzddtak vissza. {Walaszky i, h.) — 1664-ben Apajfi Mi- 
haly fejedelem a gyulafeh6rvari CoUegiumot Nagy-Enyedre 
vitte 4t, a hoi kezdetben volt. 

A jezsuitak kozvetlenttl feloszlat^suk elOtt kOvetkezo 
belyeken laktak : Kolozsvdrott, Gyula- Fehirvdrt, VdsdrheJyt, 
Nagy-Szebenben, Udvarhelyszeken 6s Brassrf-bau. 

Megemlitendfik m6g az erdelyi pttspOkoknek a megye 
vissza&llit^sa utan tett alapitv^yai s egy^b adom&nyai. 
1759-ben gr6f Battydn J6zsef pUspok a szfekesegyhaz tor- 
uya szamara 3 harangot 5iitetett. B. Bajtay Jdzsef Antal 
a kdptalanban nyolczadik kanonoki 4ll4st alapitott iskolas- 
kanonoki czimmel 6s kOtelezetts^ggel, j6vedelm6Ul advau 
oda karolyfeh6rvarl fijdou 6pUlt malmit. Ugyano 1771-ben 
a szebmi 6s brassdi esperestsegeket, melyek az erd61yi 
pttspok5k joghat6sAga al61 ki voltak v6ve, 6s egyene- 
sen az esztergomi 6rsek joghatdsdga aid voltak rendelve^ 
az erdelyi pUsp5ks6gbe bekebelezte. 1 775-ben gr. Kolononics 
Laszl6 ptispDki sz6k6be val6 beiglat&sa alkalm&b61 a sz6kes- 
egyhiznak fenyes egyhdzi rubdzatot aj&nd6kozott. V6gre 
1781 -ben gr6f Battydn Ignacz, ki tudomdnyossaga 6s j4m- 
borsaga altal nevezetes helyett vivott ki Erd6Iy pUspOkei 
kOzt, a gyulafeb6rvdri konyvtdrt 1900 p61ddnyt meghalad6 
jeles konyvvel 6s nagybecsii k6ziratokkal gyarapitd, cs?7- 
lagddt 6plttetett, a pUspoki lakot kitijitd, az egyhazi kines- 
tart szaporitd, kdnyvnyomddt alapitott s a sz6kesegyh4zat 
feldlszlt6. (Schem. Cler, i. h. XXXV. es XXXVL I) ■ -'I ALVINCZ S SZ. FERENCZIEK KOLOSTORA. 195 % §. 
ALVINCZ, 

mezovAros a sz. ferencziek kolostorival. 

Alvincz nagyobb r^sze az erd61yi pttspok birtokihoz 
tartozik s ny^ron at ke4ves tart6zkodasi helye szokott 
lenai a pttgpSkOknek. Fekszik a Maros foly6 .mellett, Ka- 
roly-Fehirv^t61 egy mertfSldnyire, szemben a regi varral, 
hova nemelyek a dOmesek hajdani alvinczi zirdajat'k^p- 
zelik. (jBccZ. Cam, irreg.) Ezen varnak jelenleg 6don pa- 
Iota alakja van. Alvincz Martinuzi Gyorgy meggyilkolta- 
tasir61 is nevezetes hely. 

Alvincz mez6varosit a szomsz^d Borberekkel, melyhez 
Tartorja, Kama, EaJcotd es Borsomezd is tartoztak, Zsig- 
mond kiraly 1430-ban.szabad kir. varossd tette,^sa szdsz 
varosok kivaltsigaival felruhazta. (Kemeny, Not, Capit Al- 
bens. I. 167.) 

Minthogy Alvincz fekvesenel fogva a hAbord eselyei- 
nek folytonosan ki volt teve, a sz^szok lassank6nt elhagy- 
t4k; minek kdvetkezt^ben 1526-ban Radul vajddnak ada- 
tott, es hab&r a szaszok ezen adomdnyz&s ellen tiltakoztak/ 
tiltakozasak m6gis sikertelen maradt. Alvincz azatan is nev- 
szerint az 1532 — 1598-as evekben ktilonf^le magan em- 
berek kez6n ment keresztttl, mig v6gre — Tartorja kiv6- 
tel^vel, — Bethlen G&bor alatt a kir. kincst&rra szallt, 
de oly f()lt^tel alatt, hogy ismet eladomdnyoztass6k. En- 
nek k^vetkezteben az alvinczi uradalom egym&sat^n tobb 
f6fir 6s nemes birtokaban, s6t nem egyszer morvak 6s bol- 
garok kezen is volt. A v&r azonban a hozz& tartoz6kkal 
egytttt allanddan pilspdki birtok maradt. {Benkd, IL 160. 
161. I) 

Alvincz birtokosai valanak hajdan gr. Nddasdy Ta- 
mas 6s Majldth Gibor; volt ugyanott Martinuzi GyOrgy- 
nek is egy h&za, mely hal&la ut&n a kiralyi kincstirra 
szdllt. Ez k6s6bb a h^zat Vaday Janosnak adom&nyozta, 
mint ez kitUnik Bornemisza P&I ptisp5kuek kdzbenj&r&s&- 
b61; mely &ltal 1554-ben emlitett grdf Nddaidy Tam&sn^l 

18» ][gg AZ EBDiLTI PUSPOKSto. 

kieszkQzSlni igyekezett, hogy a nemeslelktt gr6f, urasigi 
hatalm&Q&l fogva Vadayt haz&nak b6k£s birtok&ban meg- 
tartani^ minden jobb&gyi kotelezettsSg aI61 felmenteni ke- 
gyeskednfik. (N. R. A. 70. cs. 31, sz.) 

Hogy a XVII. sz&zad elej6n az enyingi Tor ok csa- 
l&d szint^n birta az alvinczi uradalmat, azt onnan kovet- 
keztethetni, mert 1607-ben Alvincz varosAra vonatkoz61ag 
birds&gi vizsgAlat tOrt^nt. Ezen vizsgalatot k^t n6; t. i. 
Torok Katalin, Torok Jinos leanya s Dengelegi Mibily neje, 
tovibbi Iffyu Anna, Iffyu Janos Majldth Margit leinyit61 
mint elfibb somly6i Bdthory Andris, k6s6bb Iffyu J&nos neje 
javAra Bdkdczy Zsigmond azon parancscsal indita meg, hogy 
evictio eset^n az alvinczi uradalom, melyet Bdthory Ist- 
van a Tdrok csaUd mindkSt nem6nek adomdnyozott, Dru- 
zsina Ozvegy Bogdtini ellen6ben, a kire e javak Iffyu JA- 
nos hal^a utin, miut&n ez m^g Jdsika Istv&n es Ba/r- 
csay AndrAs kez^n is keresztUl ment, jogos 5r5k0seire 
szalljon vissza. Ezen ttgynek m&solatat lAttamozta 1628-ban 
rathdti Gyulafi, SzatmArmegy^nek alisp&nja. {Acta TransU. 
Cam. Arch. 9. cs. 35. 39. sz. — V. o. a 18. §.) 

Alvincz lakosait illetdleg emlit^sre m^ltd, hogy mi- 
d6n Bethlen Gibor fejedelem 1622ben a kolozsvari colle- 
gium felvirAgoztat&sa kCrttl f&radozott, a nikolsbnrgi b^ke- 
kdt^s k($vetkezt6ben kiiiz5tt Anah iptistdk, kiket a n^p 
fekete nemeteknek nevezett, valamennyien j6 k^zmivesek, 
Alvinczon telepedtek meg. {Kdvdri TV. 238. I.) 

A Rdkdczy mozgalmak lecsillapod&sa utan, a bolgA- 
rok, kik azalatt OUhorszAgba huz6dtak ki, a sz. feren- 
cziekkel egytttt visszatirtek is elftbbi helyeiket, I. Lip6t 
cs&szar- is kirAlynak 1700-ban kelt okmAnya alapjAn 
visszafoglaltak. Az isteni tisztelet megtart&sAra egy kis 
kdpolnat hasznAltak, melyet ama mozgalmak alatt az olA- 
hoktdl er6szakkal visszavettek. — Ezen k&polna helyin 
1 729-ben templom ipttlt. Ugyanezen 6vben Antalffy JAnos, 
erdilyi pUspQk a sz. ferenczieket ^z alvinczi plibAnia jogai- 
ban megerfisiti egisz 1736-ig. Bolgdr j6tev6ik azonban 
lassankint Vingdra (a mai Szabadkdra) kivAndorolvAn, az 
alvinczi ferencziek kolostorukat csak azon alakban val&nak 
kipesek kiipiteni, a melyben az most is All. Az alvinczi sz. BESZT^RCZE tB EaTHAzi £pttLETET. jQ^ 

fereucziek^ kik a kapisztrani tartomanyhoz tartoznak, az- 
atan is folytonosan vegeztek a lelkipasztori teenddket. Az 
elfittem fekvo Scbematismus szerint kath. hiveiknek szdma 
293, az iskolas ifjusagg 40 volt. Magnk a gvardi&nnal 
egytttt ()ten voltak. {Schem. Prov, S, Joan, a Capistrano, 
1853. 30. l) 3. §. 
BESZTERCZE, 

szab. kir. viros egyMzi epiileteivel. 

Besztercze varosa, mely Erd^lynek ^jszaki resz^n, 
szeles volgy Oleben fekszik, nevet a kis Besztercze foly6- 
t61 kapta, mely k()zep6n folyik keresztttl s a varos alatt 
ket mertftJldnyire a Szamosba ()mlik. Eredet6t B41 1206-ra 
teszi. — A mi szabadalmait illeti, azokat lassank^nt sze- 
rezte meg. Azon habordban, melyet 1285- ben LaszW kirdly 
Anch'onicus gSrog csaszar segits6g6vel a tat&rok elleu vi- 
selt, mely ben (Jket elfibb SzdszregennSl, k6s6bb Gyergyoban 
megverte, Besztercze virosa nagyon sokat szeuvedett. Sz. 
Laszl6 l^tv^n a varos nyomorat, a vam Va-at neki elen- 
gedte. 

Besztercze 1334-ben Erzsebetnek, I. Kiroly nejfinek, 
vala birtokaban, 6s mind a vajdanak, mind pedig szaszok- 
kal egyesttlve, a virmegy^nek joghatdsiga al61 ki volt veve. 

1346-ban Nagy Lajoa elrendel6, hogy a viros vid^ke, 
figy mint a sz&szok szoktak^ bir&j&t 6s tagj&t maga v&- 
laszsza, peres Ugyeiben Nagyszebenbe fblebbezzen, kato- 
nasagot a sz&szok szok^sai szerint ^llitson^ foldesurai ad6- 
mentesek legyenek^ a lakosok barmait61 50-edet adjanak 
a kiralynak 6s 6t b^borti esetcn b&rhova kovess6k. (£o- 
vM I. 144. I. 11. 13. 24. I.) 

Ezen kivaltsagokb61 azonban m6g nem kQvetkeztet- 
hetni, mintha Besztercze m&r akkor szabad kir. v&ros lett 
volna. Azzi csak kesfibb lett. — 1453-ban V. Liszl6 ki- 
r&ly Hunyady Janost, ki 6pen azon 6vben tette le a kor< \ iTi:^iiyz6e&got, a faaza java kOrtil szerzett bokros irdemei^rt 
(leszterczei gr6ff& tette, czimerfil adr&a aeki csfir^ben gyii- 
rfit tartd hollAt ^b egy koron^t tart6 oroszl^nyt. Ugyan- 
azQu .^vbeii Hunyady J&nos BeBztercze mellett meger^si- 
tett t&bort, r&niak is iieTozhetiit ^pltelt. — Azon ^vet, 
melrben BeBztercze szab. kir. v&ros lett, tdzeteseD megba- 
tai'osni nem lebet; az tiuy, hogy 1464-bea mar civitoB 
nev alatt fordul eI6. {Timon, Ant. et nov. Hung. Appendix, 
(i. 7. I. — Neo. Eeg. A. 1524. cs. 13. az.) — Ugyanazon 
I464-ik fiTben I. M4tyi3 kirAly Besztercze vfirosAnak 
GOOO forintot adott, hogy azokat badi kfllts^gekre forditsa, 
ii/ Ugynek goodozasM Zobi (Szobi) P6terre bizvSn. — 
1465-beD megengedte Besztercz^nek M&ty^s kir^ly, hogy 
Rz alyja dltal epitett v^acsot lebonthaSB&k s kOreit a va- 
r(i» falainak ki^plt^s^re haszn&lhasB&k. Ugyanekkor a nagy 
kiraiy Beszterczdt mfir vilfigosan a azab. kir. vilroBok kijz6 
sorozza. {,K&«(ki, II. 73-75. 91. I.) 

A vAroB balesetei k8z6 sorozandd, hogy 1458-ban 

Szildgyi Mib^ly, M&ty^s kir&ly nagyb&tyja, Beszteroze vk- 

rusanak elidegenlt^s^t rosz n^veu vev^n, a kirAly ellen 

Garayval is Ujlakival szSvetkezett s a v^rost elfoglalv&n, 

fclgynjtatS, a lakosok kOzfll pedig sokakat meggyilkolta- 

tott. Ez^rt a kiraiy megbaragadott 4s SziUgyit elfogatta, 

s az orBz&gnak azon nsgyjait is, kik FHgyes cs&szJirt 

akartik kirilylyi tenni, meghddoltati. (KSodri, II. 84. Z.) 

1535'ben I. Ferdinand P&er ol4horsz^i vajd^nak 

Csicsd, KiikiHV}, Bdlvdnyos v&rJit ^s BeBztercze T&ros&t, 

mely helyeket r^szint eltidei, rfiszint maga Piter vajda 

kapt^k eldbbi kir41yainkt<51, minden jiJrodelemmet s egyib 

baszonnal b^kis birtok&ban hagyta. Hogy P6ter vajd^nak 

beszterczei birtoklaBa hoBBzas nem volt, kitUnik ugyanazon 

kivAlynnknak 1655-ben kelt rendeletfibSl , mely iltal 

II. Ul^zld nagy levelit megeroslt^. Ezen az orszag nagy- 

jai, aemesei vagy mAa rendu emberek javara t8rt6nt kiri- 

lyi rendelet kSvetkeztiben azon adom&nyztisi 6$ birtokba- 

/jciyezfisi tettek, akAr a rendi gylllisek, akAr ErzsSbet ki- 

f^Iyni 8 Albert flzvegye Altai tOrtintck, mintbogy Altalok 

^^sztETcze virosAnak is vid^k^aek kiviltsigai €& szabadal- 

^^3*i, de a korona jogai is meg86rtettek, BemmisekkA Wnnek ■ BESZTERCZE 8 EOThAzI l^^PULETEI. ] QQ 

s az illeto jogtalanul birt falvak 6s egy^b birtokok jo- 
gos birtokviszonyaikba keriiltek vissza. (Zi&. Reg, 8aec. 
L 202. I. 11. 182. I.) 

Magan-emberek kozt tSrtfint ad&svev^si esetekrSl ta- 
Duskodik az 1403-ban kelt or($kley61 (fassionales), melynek 
6rtelm6ben Margit, n6hai PSter gr6f Qzvegye, es Katalin, 
nehai Bertalan ozvegye, ugyszint^n Thecai (in Theca) Ja- 
kab 6s Corigator L6r&nd*) Creczemer Piternek nej6vel 
egytitt, Besztercz6n egy kSbol 6pttlt hizat 1000 kozQnse- 
ges 6rt6kfi forint6rt, forintj^t 32 garas&yal sz^mitva, 9r5k 
arbn eladtak. Ered. (Act. Trans. C. Arch. 13. cs. 18. sz.) 

A heszterczei grdfi m61t6s4g m6g a XVI, szazad ele- 
j6n is fenn&Uott. Bizonyitja ezt szent-gydrgyi es hazini Peter 
gr6f s orszagbirdnak, tov^bba az erd61yi vajdanak a hesz- 
terczei gr6fhoz int^zett parancsolata az ir^ut, bogy Huszdr 
Janos n.-szebeni lakosnak arany 6s eztist banyait^ melyek 
Rudna mezdv&ros b&tdrabau fektidtek, a kiralyi kincst&r 
ir^nt val6 tartoz&s fej6ben, Czobor Imr6Qek, ki a sdbd- 
nyak gr6fja vala, adja at. (U. o. 6: cs. 58. sz.) 

Besztercz6n hajdan 5 templom 6s k6t szerzetes rend- 
baz volt. Az egyik Szentivdnyi szerint {Dissert, paralip. 
114. I.) a domeseki vala, kikr61 semmi egyebet sem tud- 
faattam meg; a m&sik a sz. Mdria"^) tisztelet6re szentelt 
tartominy sz. ferencziei4 vala. Ez utdbbi zardit, Gonzaga 
tanusaga szerint, 1330 kortil L Andrds erd61yi pttspok 
alapit^. A fereneziek e beszterezei zdrd&ja 1444-ben a 
v&mai esata utdn le6gett 6s fdldig leromboltatott. de nem- 
sok&ra a IV. Od5n p&pa altal rendezett adakozasb61 bej5tt 
Osszegen ism6t f816ptilt. (Schem. Ord. 1851. 21. s 38. I.) 

Besztercz6n jelenleg van a kegyesrendieknek tdrs- 
hazuk, melyet 1717-ben Steinwill Jinos tabornok s Erd61y 
katonai parancsnoka alapitott. (Schem. Ord. 1871. 5. I.) *) Corigare a Oloasarium szerint annyi mint choreas agere, 
saltarcy tdnczoini; innen Corigator t^nczost jelent. Meigne D'Argnia, 
Lex. TtKmuale ad scriptor. med, et inf. latinit. ed. Migne 1868, 
615. I. 

**) M&sok conventualeseknek vagy minorit^knak nevezik. 
Templomuk szeiit6Iye dtmeneti izl^sben igen csinosan 6pUlt. {Arch, 
Ertea. 1874. VIII. 21. I.) ^QQ AZ KRP^LYI PUSPOKStG. 4. §. 
B R Z A, 

a nSmet rend Mza a B. Szfiz tiszteletere. 

A n6met lovagrend, vagy mis niven az ispotalyo- 
sok rendje betegek apol&sa £s a szent fbld v6delme cz^l- 
j&b61 alakulv&n^ Jerazsalemben f61eg a n^met zar&ndokok 
befogadasara nagy meg8zall6 hazat 6s mell6 a B. Sztiz 
tiszteletere diszes templomot ^pitett. III. Goelestin papa 
11 91 -ben meger6sit6 6s rendszabalyait helyben hagy^. A 
rend tagjainak ruh^zata allott feh^r kQpenybdl^ rajta fekete 
kereszttel, melyhez a jeruzsalemi kiraly arany keresztet, 
I. Frigyes cs^szar sast adott, IX. Lajos franczia kir&ly 
pedig keresztjttket liliommal 6kesit6. 

1229 kSrtil a lengyelek a n6met lovagrendet segit- 
s6gUl bivtak a m6g addig pogany poroszok ellen, kiket le- 
gy6zv6n, a n6met lovagrend ott v6gleg letelepedett 6s 
]assank6nt nagy hatalomra tett szert. Ez a szomsz6d feje- 
delmek f61t6kenys6get kelt6 fel, a mely sokszor nyilt el- 
Iens6gesked6sben es haborfikban tort ki. 1410-ben a n6met 
lovagrend Tannehwrg mellett a lengyelektSl nagy veres6- 
get szenvedett. Az6ta e rend mindink^bb hanyatlott. V6gre 
a reformatio alatt birtoka a keleti tenger partj4n saeciila- 
riz^ltatott, s a rend ugyan nem oszlott fel, s m6g most is 
fennall, de regi befolyasat 6s f6ny6t t()bb6 vissza nem sze- 
rezhette. 

Borza, tigy latszik, a mostani Borsa nevti doboka- 
megyei ol&h falu^ fekszik Marmaros-megye hatarsz61e 
mellett Erd61ynek azon r6sz6ben, hoi az Moldovaval, 6a- 
liczi&val s a mar emlitett Marmaros-megy6vel 6rintkezik. 
Borzat 6s vid6kct a n6raet lovagrendnek, mely Europaban 
Ias8ank6nt igen terjcdelmes birtokokat kapott, II. Endre 
kiraly adomanyozta uralkodasinak kezdet6n, bogy onnan 
a barbar kunokat kiszoritsa 6s tavol.tartsa. {Katona, Hist, 
crtt F. ft. 171, I) BRA8S6 vIbOS 8 HQYbIzi i£PULETEI. ^Q\ 

1213-ban Vilmos, erd61yi pttspOk, Borza vidikenek 
tizedet azon f5lt6tel alatt aj&nd^kozta a nemet lovagrend- 
nek, bogy ha magyarok vagy sz^kelyek tal&lnanak oda 
^tk5lt5z]ii; a t6l5k j&y6 tized^rt a pUspoknek &a egyhdz- 
nak a lovagrend tartozzek kezeskedni 6b eleget tenni, egy- 
szersmind az egyhaziak f5l5tti joghatds&got is mag&nak 
tartvdn fel. (Pray, Hier. 11. 252. I) 

Borza 6s vid^ke a folytonos bettt^sek k5yetkezt^ben 
sokat szenvedett. A n^met lovagrend, egyhazi tekintetben 
egyenesen a r6mai szeknek l^y^n al&yetve^ a papat61 azt 
k^rte, bogy ttgyeinek k()nnyebb elintfezbet^se v6gett Szol- 
nokon addig, mig teriiletOk nepess^ge annyira fog szapo- 
rodni^ bogy kal5n pUsp5ks^gge lebessen alkotni, f6espe- 
rests6get ^Uitson fQl. A p4pa 1223-ban az egri plisp5k- 
b()z intezett leveleben kerelmdk teljesites^t megigerte; 
azonban, midon II. Endre ^szrevette, bogy a lovagrend a 
. kiralyi batalom aI61 is magat kivonni igyekszik^ tervoket 
megsemmisit^, sdt 6ket Borz&r61 kifiz6. E^sdbb visszabozta 
agyan, de ismet szamiizte. A kir&ly erne ellens^ges indu- 
latanak oka, ngy latszik, az vala, bogy a n6met lovagrend^ 
mint IX. Gergely papanak egyik papai levele nevezi, 
Crucpwrg varat a kiraly tudta es engedelme n^lkttl 6pi- 
tette, mibol II. Endre azt kQvetkeztetfi, bogy a lovagrend 
a kir. kincst&r k^raval aralmat terjeszteni akarja. (TAei- 
ner, Monum, Hist, Hung, Sadr, ilhistr. L 4, 37.) 

5. §. 
B R A S S 6, 

szab. kir. vdros egyMzi epilleteivel. 

Erd^lyorszignak d61keleti szogleteben, a tomosi begy- 
szorost61 nem messze, OIaborsz&gt61 az erdelyi bavasok &l- 
tal elv^Iasztva^ fekszik Brassd, sz4sz varos, melynek neve 
Timon szerint a r6maiak idej6ben Praeim^a Augusta vala. 
Vid^ke Bcb'czasdg vagy Brass6 videke, vagy a sz&szok 
nyelv6n Bwczenland neve alatt fordul el6. A varos n^met 
neve Kronstadt Er6sitett bely, s a keleti keresked^snek 
egyik nevezetesebb piacza. B^gente h&rom varosrSszre 202 ^^ ERD*LYI P^SP^KSiO. 

oszlott : a bolgdr, magya/r 6fi szdsz r^szekre. Vid^ke gazdag 
gabna- 6s lentermcJ fSlddel 6s gydgyforrisokkal bir. Van 
k6t gymnasiuma, — rdm, katholikus es epangelikus. Konyv- 
t4ra, mely 1689-beu a v^ros nagyobb riszivel egylltt el- 
hamvadt, nevezetes. {Bel i. m, Beichersdorf jegyzetel nyo- 
mdn 761. 6s 791. I.) 

Nagy Lajos, Zsigmond 6s I. MAty^s kirdlyaiuk Bras- 
s6nak sokf61e kir&ltsagot 6s szabadalmat adtak. Nagy 
Lajos kiralynak 1353-baii kelt levele az 6lveszett kivalt- 
sigos leveleket megdjitd s egyszersmind a v4ro8 ad6jit 
150 eztist mdrk&ban dllapitA meg; h&borti eset6re pedig 
elrendel6; hogy ha a kiraly keletfeI6 visel li&borfit, akkor 
a brassdiak szem61yesen kOtelesek t^bOrba szallni, ha pe- 
dig nyugat feI6 visel hdboriit, akkor 50 zsoldost tartoznak 
kiallitani. {Fejer, Cod. Dipt. IX, 2. 236. I) 

Zsigmond kiraly Brassd v^rosanak 6rdek6ben, melyet 
Miria kirilyn6 1384-ben fallal v6tetett korlil, 1395-ben, 
meger68itv6n a Nagy Lajos Altai adott eWjogokat 6s sza- 
badalmakat, meghagyta, hogy a brass6i kereskedfi, B6c8be 
, is fdlmehessen; tovAbbA, hogy ha valamely idegen vagyis 
nein brass6i Brass6n at MoldvAval keresked6st akar ttzni, 
azt egyenesen nem teheti, hanem Brass6ban rakt&rt k5- 
teles tartani 6s czikkeit ott Sr&sithatja el vagy cser61heti 
be. Elrendel6 tovAbbA, hogy Brass6n At senki olvasztat- 
lan viaszt At ne szallithasson, s a viaszkereskedfik czikk5ket 
ott olvasszak be 6s ott adjAk el. (Kdvih^i, II. 20, 30. 36.) 
1468-ban Mdtyds kirAly Brass6t, melyet 1454-ben Czenk 
vAra romjaib61 erfisitettek meg, azzal jntalmazta meg, 
hogy az ad6 al61 f5lment6 6s k6relm5kre a p6nzyerde 
fdnokeinek meghagyA^ hogy a k6tf6le moldva p6nz forgA- 
sAt ne akadAlyozzAk. (U. o. II. 75. 99. 101.) 

1534-ben L Ferdinand kirAly Pemflinger MArk sze- 
beni kirAlybirdnak^ a hrmsdi, heszterczd, szebeni s a bAl- 
vAnyosi hnszadot^ vagy ezek helyett a szebeni kObAnya 
jovedelm6t, 32,000 magyar forint6rt Atadta. HU. mdsolat- 
ban a pozaonyi kdptalan lev£ltdrdban. 

1637-dik 6s deczeraber 17-6n kelt azon biztosok je- 
lentese, kiket L Rdkdczy GySrgy kttld5tt ki, hogy az 6 
pArtjAn AUott brassdiaktdly illet61eg a brass6i tanAcs tag^ BRA886 vArOS EOYhAzI tPULETEIVEL. gQS 

jait61 egyenkint hfis6gi esktlt kSveteljenek 6s fogadjanak 
az 6 nev6ben. 

1639-ben egyezs6g j6tt letre Brasso varosa s I. Rd- 
kdczy Gy()rgy fejedelem k6zt az erd61yi orsz^gos kincs- 
tdr tigyiben. Braasd virosa t. i. a torcsvdri harmmczad 6s 
yam b^rlet^t eroszakkal elfoglalta. Az egyess^g szerint 
Brass6 varosa a fejedelemnek &s nejSnek yalatnint ket 
fiAnak, ifjabb 6y()rgynek 6s Zsigmondnak, 61t5k fogytaig 
Sd/rkdny birtokit Feh6rmegy6ben 6s a fogartm uradalmat 
biztositi, a vArosnak pedig 5375 frtnyi ad6ssiga letQrlesz- 
t6s6re, a fejedelem a fentnevezett 6venk6nti vamot 6s har- 
minczadot engedte at. Hit. (Acta Trans. 1, cs. 27. az. — 4. 

C8. 10. 8Z. — 8. C8. 55. 8Z.) 

Azon szereiics6tleiis6gek k(3z61, melyek Brass6t 6rt6k; 
megemlitend6, hogy 1529-ben Pdter moldvai vajda, ki 
Jdno8 kirily 6rdek6ben tSbbszSr is berontott Erd61ybe, a 
sz6kely sz6kek pusztit^sa ut&n a Bdrczasdgla is betOrt s 
a bras86i favirat, mely akkor igen gyenge volt, bevette, 
azon kis csapatot pedig, mely ellene kUldetett, megverte 
6s zsakminynyal terhelten t6rt vissza. — A k9vetkez6 6v- 
ben M6ze8, ol&horszAgi vajda^ Torc8vdrdt 6 magat Brassot 
is erfis sereggel ostrom al& vette^ yid6k6t pnsztitotta s 
3 heti ostrom ut&n Brassdt elfoglaly&n^ lakosai k'6z&l t5b- 
beket foglyokka tette. 

Gritti Alajos, Gritti Endre volt velenczei dog6nak 
tSrv6nytelen fia, a ki; hoi 6nhaszna kiv&nta, minden al&va- 
Ids&gra k6sz volt^ hoi Jdnos kir&lynak^ hoi Ferdinandnak 
fogta p&rtjat s igyekezett a f6iiyes port&n&l elfisegiteni. 
1534-beii 7 ezernyi tOrOk s oldh sereg el6n Erd61ybe 
t5rt; 411itdlag azon cz61b61, hogy a viszAIyokat Ferdinand 
6s J&nos koz()tt kiegyenlitse. Egy6bir&nt val6di szind6ka 
az vala, hogy, mint maga monda: „a magyarok kem6ny 
fejeit megtorje". Brassd mellett tabort lUv6n, Czibak Imret, 
Erd6ly s a nagyviradi ptisp()ks6g korminyz6jit magihoz 
hivatta; midon pedig ez veszt sejtve, megjelenni vonako- 
dott, Gritti 6t Ddczy Janos iltal orozva megolette. A mcg- 
gyilkoltnak fejet Gritti a hrassdi templomban az oltar 
mell6 temettet6 el; test6t pedig Almdson tettek sirba. A 
koztiszteletben &116 f6rfiu alattomos meggyilkoltatas&nak 204 -^^ EBDtLTl PUSPOESlfca. 

hire egesz Erdelyt felriasztotta. Nem sok^ra k(5rttlbelUl 
40,000 fegyveres gyttlt 5ssze Gritti ellen, a ki az alatt 
Medgyesre vonult vissza, hoi ostrom ali v6tetett. Segelyt 
sehonnan sem rem^lv^n, fut^sban keresett menedeket; de 
elfogtik 6s D6czival egytttt lefejeztett6k. Fiai is, Peter, 
moldvaivajdaparancsara^kiv^geztettek. 1603-ban Basta cs4- 
szari hadvez^r Brassd v&rosat 80,000 frt birs&g fizet^s^re 
k6nyszerit6. (KSvdri, III. 30-32, - IV. 153, 165. - FeU 
mer, Hist. Trans. 183, 185. 189. §. — Horvdtk Mxh. A ma- 
gyarok tort, rov. el^ad. Pest, 1862, 315. L) 

A braS86i Bold. sz. Maria tisztelet^re szentelt pleb&aiai 
teraplom Schmeisel Marton tanusiga szerint {Notit. Princi' 
patus Transsylvan. Keziratban.) 1383-t61 kezdve eg^sz 
1423-ig faragott kOvekbol, f61eg a franczi^k, angolok es 
bajorok s a n^met fejedelmek adom^nyaib61, nagy fcolt- 
s6ggel eptilt. Falain fel volt irva a templomnak egisz 6v- 
konyve, melyet 1689-ben tttzvesz nagy on megrongalt s 
az 1772-iki javitas pedig vegkep let(5rolt. 

A mi a bra8s6i szerzetesek tOrtenet^t illeti, k^ts^gtelen, 
hogy a szigorubb rendszabalyft sz. ferenczieknek Brass6n 
konventjok &b templomuk volt ker. sz. Janos tiszteletdre, 
a mely hajdan a klariss^k6 volt. A sz. ferencziek kez^re 
az i689-iki 6s 1718-ki tttzv6sz utan kerlilt, - 1724-ben 
t. i. kijavittatvan, a sz. ferenczieknek adatott at. 

A klarissaknak r6g6ta volt zardajok Brass6n. V6d- 
szentje sz. Katalin vala. Mikor 6s ki alapiti, valamint 
azt is, mikor sztint meg, nem tudhatni. VaI6szin{i, hogy 
1530-ban szttnt meg, a midon a szaszok Luther felekeze- 
t6hez csatlakoztak, 6s a szerzeteseket Brass6r61 is kiUz- 
t6k, honnan a sz. ferencziek Csik-sz6kbe menekUltek. {Ko- 
vdri, III, 31. I.) A klarissikr61 emlit6s t(5rt6nik 1512-ben 
is Zedini Mat6, jogtudor 6s brassdi d6kan, tovAbba Vyden- 
hachi L6rinGz plebanos f5lebbez6si okm^nydban, sajat ne- 
vokben 6s valamennyi brass6vid6ki pl6banos nev6ben, az 
esztergomi helynok panaszai ellen6ben, a mely folebbe- 
z6si okminyt Duemer Lukacs passau-megyei kOzjegyzo 
adott ki Pdly sz. Bertalan egyhdza pl6b&nos&nak, Letmrt, 
Minden szentek oltdra javadalmas&nak 6s Pdl, sz. Katalinrdl 
czimzett brassdi ap&tnak jelenl6t6ben. {Schem. 1844. 6. I. 
BenkS, MUkovia. II. 501. I.) *k DtVA IIEZuvArOS ta A 8Z. FEBENCZICK RENDhIzA. ^05 

Ezeken kivfil volt m6g Brassdn a jezsuitdknak is 
tirshizuk, melybe 1716-baii lettek bcvezetve. 1718-ban 
sz Peter 6s sz. Pal nagy bazilikdj&t kapt^k meg a mel- 
lette fekvS z^rdAval, mely kezdetben a domesekS, k6s6bb 
a minoritdke, vigre a jezsuitak eWtt a szigordbb fegyelmti 
sz. ferenczieke volt. 

Brass6 hirom virosreszbcil allt. Els8 k5ztttk az o-vdros, 
mely 6jszak fel6 teijed ki s egyh^za hegy tCv^ben sz. 
Btrtalan tisztelet6re volt szentelve (m^s n6ven irva leany 
templomanak is nevezik). 1421 -ben Amur ad szultan el- 
pusztitd. Maradv&nyait sok&ig lehetett l&tni. A m&sodik 
vArosrfisznek neve sz. Marton-vdros^ mely a hasonnevil he- 
gyen fekszik 6b m^g 1235 elStt 6palt. Eeletfel6 t6le a 
bolonyai igen kellemes fekv6sti kertek vannak. E varos- 
r^szben van az evangelikusok temploma. E k6t varosr6sz 
k5zt fekszik a vdrhegy. — A harmadik virosr6sz az oldh- 
vdroB vagy bolgdr-szeg^ hoi a rominoknak igen sz6p tem- 
plomuk van. (Benkd, MUkoina. 11. 223.) 

6. §. 
D fi V A, 

mezov&ros 6s v4ra, a sz. ferencziek kapisztr^ni 

tartom^ny^nak rendMzaval. 

D6va, n^pes mezftviros, fekszik Hunyadmegy^ben. 
F5l6tte kies hegyen van a vir. E hely nevezetes lett a 
r6gi vil&gban az Altai, bogy Decebal^ A&k kirily, miutan 
Trajan Altai legyfizetett, bogy a R6m&ba val6 hurczoltatdsat 
6s az ottani triumphus gyalazatait kikerttlje, magit a ha- 
gyoraAny szerint DevAn kiv6gezte. — Deva az erd^lyi fe- 
jedelmeknek volt birtoka. (B^l, Comp. 148. I.) Kitttnik ez 
a tebbi k9zt Zsigmond kirdlynak 1437-ben kiadott rende- 
let^bSl, melyben D6va kirAlyi vAra jobbAgyainak, az 
olAhoknak 6s mAs nemzetis6gtt n6peknek megparancsola, 
bogy parancsAnak v6telet61 kezdve Csdky LAszl6 helyett, 
ki 16vai Cheh P6terrel egytttt gyakorolta az erd61yi vaj- 
dasAg jogait, egyedttl ez ut6bbinak engedelmeskedjenek 6s 
csak 6t ismerj6k el uruknak 6s egyedtili vajdAjoknak s a ^ 2Qg AZ ERD£LYI TUSFOKBta. 

kOteles szolg&lm&nyokat a v&r kerlilet^beu neki 6a . hiva- 
talnokainak adj&k meg. (Acta Trans. 9, cs. 1, sz.) 

1453-baD^ ugyanazon ivhen, melyben csecsemfi L&szl6 
Hunyady J&nost beszterczei grdffa nevezte ki, egyszersmind 
adonianyz6 levelet is adott ki^ mdy altal a beszterczei 
gr6fiiak kitUn6 ^rdemei megjatalmazas&ul, GorgSny kis 
var&t Thordamegy^ben 6s Devdt adta a hozzdjok tartoz6 
birtokokkal egytttt. (N. R. A. 1524. 12. sz.) — Hunyady 
J4nos halala ut&n ezen birtokok a kir^Iyra sz&Utak visss^a^ 
de mar 1490-beii II. Ulaszl6 Diva vardt 6s uradalmat 
Bdthory Istvannak s dltala testv6r6nek Bdthory Andrasnak 
s ez ut6bbi: GyQrgy nevii fianak -16,000 arany forintert 
zdlogba adta. Hit. (Acta Trans. 2. cs. 24, sz.) 

Hogy k6s6bb Deva varanak es uradalmanak birtoka- 
ban iktari Bethlenek valdnak, kitUnik gr6{ Bethlen Istvda- 
nak 1 628-ban kelt kotelezveny^bol, melynek erejen61 fogva 
azon 50,000 arany forint, melyet neje Z6chy Maria, Zechy 
GySrgy 68 homonnai Drugeth Maria leanya edes atyja utan 
or3k(3lt^ azon esetre, ha neje magtalanal balna meg, en- 
nek edes anyj&ra, Di^geih Mariara 6s lednyaira illetSleg 
gr6f Bethlen Istvinn6 — Zechy Miria h&rom n6v6v6re 
u. m. Zechy Borb&la-, Katalin- 6s £lvdra szdijon at, s ha 
netaldn k68zp6nzben nem volna meg, gr6f Bethlen Istvan- 
nak ddoai es vajda-hunyadi uradalmab61 kdrp6toItassek. 
Hit. (N. R. A. 512. cs. 26. sz.), — 1635-ben egyess6g 
jott 16tre iktari gr6f Bethlen P6ter 6s Zichy Maria k5zt, 
ki el()bb Bethlen Istvan, kesfibb rosolyi Kun Istvan neje 
volt, a devai 6s hunyadi uradalmakat, tovdbbd a valdrij 
buldserti (Zardndban) alsd-hreznai birtokokat s a Tdtidi^ 
hosorodi 6s kis-oklosi birtokr6szeket illetfileg, vdlasztott 
birdk 63 Rdkdczy Gyorgy kt)zvetit6s6vel. 1640-ben ezen 
egyess6gnek sz5veg6t a feh6rvari k&ptalan m&solatban ki- 
adta. (Acta Trans. 1. cs. 44. sz.) 1641 -ben a kolosmonos- 
tori konvent tanuskodott azon egyezked6si Ugyben, mely 
egyfelfil rimasz6csi Sz4csy Mdria s f6rje rozsolyi Kun Ist- 
van 6s mdsfeldl az erd61yi fejedelem kincstdra k5zt a 
d6vai v&rra 6s uradalomra vonatkozdlag 16trej(^tt (U. 0. 
L cs. 40. sz.) 

A sz. ferencziek d6val z&rd&j&r61, mely a kapisztr&ni EQERE8 8 RENCZ^ APAtsAg. 207 

tartominyhoz tartozik, a kOvetkezSket jegyeztein fel. Ere- 
dete 1710-re viendS vissza, a midfin t. i. a bolgar sz. 
ferencziek a B&kdczy-zavarok lecsendestil^se ut^n D^vara 
ismfit visszatertek 6s kezdetben szegenyes korttlm6nyeik- 
hez k6pest kisebb, k6s6bb 1723-ban megszaporodvdn a 
hivek sz4ma, nagyobb templomot epitettek Nagyholdog- 
asszony tisztelet^re. A d6vai 6rni6ny kereskedOk 1776^ban 
a sz. ferencziek zardaja mellett nyilvanos k^polnat Epi- 
tettek. 

A sz. ferencziek z&rd^ja^ hab^r kezdetben sok kelle-. 
metlensEgnek volt kitive, mir 1714-ben konventte 16n. 
EpUlete csak lassan es r^szeukint egeszttit ki^ mig v^gre 
1772-ben befejeztetett. 

A devai sz. ferencziek lelkipdsztorkodasa a vari 
k^pl^ns^gon kivtil meg Terepre, Csertesre, Nagyagra es 
mas helyekre is kiterjedt. Jelenleg vEgzik a hclybeli 
plebtoiai kdtelmeket Es tanitanak az elemi iskolaban. A 
n6p nyelve magyar, nEmet 6s olab. (Schem Ord. 1853. 
27, Z.) 

7. §. 
E G E R E S, 

benczes apits^g a B. Szuz tiszteletere. 

Ossze nem tevesztendd e benczEs ap&ts&g az egresi 
czisterczita apatsaggal, mely a csanadi pttsp5kseghez tar- 
tozik, s melyrOl ugyanott az 5. §-ban volt sz6. 

Az egeresi benczEs apdts^g a kolosi apatsag fi6k- 
apatsaga vala 6s Kolosmegy6ben fektidt. Eredet6t a XIV. 
sz^zad els6 tized6be helyezik. Alapit6ja isn^eretlen. 

Az egeresi apatsdg a hit-vit4k 6s valUsi h^bor&k 
alatt maginosok kez6re kerttlt. Vilagi birtokosai kozol ghi- 
mesi 6s gacsi Forgdch Zsigmond gr6f 1599-ben Egerest 
m&s birtokokkal egytttt szerdahelyi Imreffy Jinosnak, Mar- 
git leinyatdl val6 unok&jinak, adta hagyomftnyi szerz6d6s 
alapjin, kik()tv6n, hogy azon esetben, ha Imreffy magta- 
lanul malna ki, ezen birtokok Oyulaffy Liszl6ra es mind- 2Qg AZ BRd£LYI PUSPOKS^G 

k^t nemfi ut6djaira sz&ljanak ^t, A Gynlafyak csakugyan 
in6g 1651 -ben is birtokosok voltak Egeresen, a mi kitttnik 
az egeresi mez6viros 6s vAr, tovibba Jdkdtelke, Ujfalu, 
Tdiielek, Dank, Forgdcsk'dt^ Argyas, Veczk 6s a vall6i bir- 
tokr^szek iraut folvett leMri osszeirasb6], a melynek 6r- 
telm^ben ezen birtokok Pataky Jdnos Altai; a ki mint 
keresztszegi gr6f Csdky Laszld teljhatalmfi megbizottja 
mtikQddtt; Gyulafy L&8zl6nak visszaadattak. A birtokba 
helyez6s a kancell&ria eskttdtje 6s k6t egeresi nemes Altai 
tort6nt. Ered. — Mindezen atrubAzasok csak ideiglenes 
6rv6nytiek vagyis zalogiak valAnak; 1699 ben azonban 
nevezett gr6f Csdky LA8zl6 ezen birtokokat nagybAtyjAra, 
Csdky IstvAn gr6fra 6s fiSrSkOseire 6r5k birtokk6nt, ba- 
gyomAnyosaira pedig fblbonthat6 jogczimen ruhAzta At. 
{Acta Trans, C. Arch. 1, cs. 16. sz — 5. cs. 34, sz. — 8, 
cs. 65, szS) 

Az egeresi uradalmi kast61yboz tartozott m6ga lupa- 
pataki birtok is Kolo8megy6ben; melyet az erd61yi feje- 
delem gr6f Csdky LAszl6 birtokai k()z61 magAnak tartott 
meg 6s a gyulai (gyalui?) vArhoz csatolt. 

Egeresnek leg(qabb-kori birtokdsai a Haller gr6fok 
6s a Szentkereszti bAr6k. 

Az apAtsAgi 6ptt1etnek romjai kdz5tt csak a templom 
All m6g fenn, melyet a protestAnsok foglaltak el. Olvasfaatd 
benne Bocskay GAbor sirirata 1550-b61. {N. R. A, 712, cs. 
35, sz,) 

8. §. 

gyerO-monostor, 
benczes ap&ts4g. 

Ily nevfi hely KolosvArt61 alig.k6t m6rtf6ldnyire 
kett6 is fekszik. Az egyikben magyarok, a mAsikban 
olAhok laknak. ValamelyikOkben volt hajdan a bencz6sek 
gyerdi apAtsAga, kinek tisztelet6re szentelve nem tud- 
hatni. Alapit6i az 6sr6gi Oeren csalAd marad6Kai, a Ke- 
m6nyek 6s Kabosok valAnak a XIV. szAzadban. A Kolozs- 
vAr vid6k6t 6rt pusztitAsok kOzt a gyerd-monostori apAt- iLLYE ts illyevIr A pAlosok rendhAzIval. 209 B&g 6s romba d61t is elpusztult. Romjait emliti Szegedy 
(Syiiopis Vitae Belae IV. 351. I) 6s Pdzmdny P6ter {Ap- 
pend, 11. 175. I) V. 0. (Schem. Cleri 1844. 7. I 6% Arch. 
KM. VII. 2, 93. I.) 

9. §. 
ILLYE 68 ILLYEVAR 

a p&losok rendhdz4val. 

Illye n6v alatt k6t falut ismerttnk; az egyik Bihar- 
megy6ben, egyhazilag a b6k6si f6e8peress6gben van. En- 
nek lakosai nem egyesttlt gOrOg szertartasdak, a bold. sz. 
Sztiz kdpolndj&val mint fi6kegyhaz Sa/rkad mezdv&roshoz 
tartozik; a m&sik lllyefalva vagy Illyevd/r n6v alatt Er- 
d61yben van Hunyadmegy6ben, azel6tt a Jdsika csalad 
birtoka 6s m6g a mult szazadban is remete sz. V&l szer- 
zeteseinek klastromaval birt, mely klastromot Nagy Mdzes 
atya alapitotta. 

A kamarai lev61t&rban ma is szamos adat talal- 
hat6, mely ezen szerzetesek r6sz6re tett birtokaj^ndekoz^- 
sok 6s elad4sokr6I, tovabba telek 6s d6zsmaadomanyoza- 
sokr61 sz61. Ezen telkek koz^tt megemlittetik egy az illye- 
falvi hatarban keriilet n6v alatt 16tez6, tovibbA Zaldnyhan, 
Al-dobol 6s egyebUtt taldlhat6 reszletek. 

A szerzetes sz6kh&z administratoraiul emlittetnek eld- 
szor Mdrton HilarluS; azutin Orosz Igndcz, v6gre Nagy- 
idai Mihaly aty&k. 

Illyevdr vira tekintet6ben megjegyzend^, bogy 1575. 
a t5r5kdk eltakarod^sa ut^n Bdihory Istvdn ^Ital a ma- 
rosv&s&rhelyi orsz4ggylil6s beleegyezt6vel fejedelmi virra 
alakittatott ^t, kdvetkez6 6vben pedig a D6nes csalM 
magvaszakadtaval Bethlen Farkasnak jatott badi aj&ndokal. 
{Kdvdry, Erdily tort IV. 23-30. I.) 

Egy szizaddal k6s6bb az Illye, Karka, Szildgy 68 Szi- 
geth jdszagok, mint a hanyadi uradalomhoz tartoz6k, To- 
kmyiek birtokit k6pezt6k. 1670.ben Tokoly Katalin 6rde- 
k6ben, PrSnyi Miriihoz, zalai Barkdczy nej6hez bir6i figyel- 
meztet6s ktlldetett; hogy llly^t j6 karban tartsa fonn 6s 

BUPP. EOYH. WTtZ. — IH. U 2 } ^^ erd£lyi- pusp6ks£o. 

leromboltatni 'ne mereszelje. 1678-ban Tokoly Imre gr6f 
ugyanezen uradalm&ban Csuti Benedeket f5lligyel6 fes telj- 
batalmd korminyz6nak nevezte ki. Ered. (Act Trans. Cam. 
Arch. 4. 6b 12. sz. 2. cs.) 

1757-ben Nagy Jdzsef a residenti&nak fel6t az im^nt 
emlitett ZaUny j6szagon, 200 renusi forint 6rt6kben szent 
misfek v6gzes6re adta. — Fuldp Gyorgy pedig, Fuldp Ist- 
v^niiak fia, miutdn m^g ugyanezen £yben pQrt inditott a 
residentia birtokUsa ir&nt Onjoga fSntartdsa tekintetebdl : 
1759-ben a residentia administr&tor&val Orosz Ign&czal 
egyessSgre 16pett, melyn6l fogva ennek 12 koblos szint6- 
fOld; 4 szek^r szenas r6t jutott ; amaz pedig a vizsgalat 
befejezte utdn szabads^gba helyeztetvin, p9r6t semmisnek 
nyilv&nitvan, halala eset^re minden azon javait, melyeket 
a pMosok rendhiza birt, ()rok birtokk6nt erre itruhizta, 
1759-ben ugyanezen Orosz rendhizi kormdnyz6 egy fiizest 
k6t szint6fi)lddel egylitt, melyek Illyefalva hat&riban Olt 
vagy Oltelve vagy Szepmezo nevii dUl6ben feklidtek, a nagy- 
avoM hatdr egyik foldje6rt becserSlte Zajzon Ferenczel. 
1761-ben Orosz egy telket Illyefalvan, a Gdl-utczaban egj 
m48 al-dobosi telek6rt Bialis Jinosra atruhazott. (lllyefat 
Resid. 1. cs. 3^12. 113. 116. 117. 6s 118. sz,) 

10. §. 
K E R T Z, 

cziszterczi-rendfi ap&tsag a B. Szffz tiszteletere. 

A kertzi apits^g Nagy-Szelen 6s Fogaras kOzt az 
Olt fo]y6 partjdu fektidt. Okm&nyainkban kUlOnf^le nevek 
alatt fordul eI6. Majd Kerch, majd Kiers, majd Kizd, majd 
Kors a neve. ElSszor emliti 1223-ban II. Endr^nek azon 
okm^nya, raelyben a kirily Gotzelin papnak megengedi, 
Iiogy Diszndd j6sz^ot; melyet a kir&lyt61 kapott^ a kertzi 
ap&ts&gnak aj4nd6kozbassa. Ebb31 latszik, bogy Hdmb 
allitasa, melyet Keresztari is 272. 1. mag46v& teszen^ 
inintha t. i. a kertzi ap^ts&g 1293-ban (meg nem nevezett 
alapitd Altai) alapittatott volna, meg nem Allhat. {Kdvdri, 
I, 95. 106.) KEBTZ EOYhAzT ifePULETRT. g | | 

Az apatsAg javadalraa allt Kertzen kivUl Keresztur, 
Miklostelke, Meche (Messe)^ Apdffalva, Kolun, Foldmr es 
MUidlyfalva (Michelsberg mas u6ven Kis-Diszndd) nevtt j6- 
szagokbdl^ melyek valamennyien a szebeni sz&sz sz^kbeo 
fekszenek. 

A tatar-pusztit&s alatt k^ts^gkivUl igen sokat szcn- 
vedett a kertzi apatsig. Az6rt is IV. B61a 1264-beii, mint- 
hogy kozel volt a v6gpusztulashoz, kijavittatai rendel6. 
IstvAn ifjabb kirily pedig az ap&ts&g kiviltsigait er6sit6 
meg 1272-ben. {Kdvdri. I. 126. 137.) I. vagyW R6bert Ka- 
roly alatt a kertzi apAts&g szem61yi ea birtokbeli biztou- 
saganak megv^d^se v6gett magat a szebeni gr6f oltalma 
aid helyezte, a ki maganak a birtokjogot fentartotta. (Fe- 
jer, Cod. diplom. VIII 2, 589. I) 

A kertzi apdts&gr61 emlil^s t(5rteQik m6g 1^71 el6tt 
Mdt^, erd^lyi vajda 6s zonuchi gr6f bizonyitv&nyAban, 
melyben az ah^di uradalomban tort6nt hkt&rj&r&sr6I, a 
mely uradalmat V. Istvin a feb6rvari pttspoks^gnek 6s 
kdptalannak adom4nyozott^ a kerchy ap&t 6s Gyogyi Andres 
gr6f mint tantik el6tt, minden ellenz6k felmerttl6se n61k1il 
nyilatkozik. — 1350-ban Konrad pap, a miklds-telki sz. 
Mikl6s egyh&zAnak rektora, Miklds pap 6s partfogdi ellen, 
u. m. Peter, apoldi pl6bdnos 6s kizdi (kertzi) d6kan, to- 
v&bb& J&nos ddlyai pl6banos ellen Marsili apat el6 fo- 
lebbezett. — 1427-ben emliti a kertzi apdts&got Lepes Lo- 
rand V. erd61yi vajda levele, melynek 6rtelm6ben a kerchi 
ap&tnak keresztuH, viesei 6s miklostelki jobb&gyait a tolmd- 
csi varat illet5 ad6fizet6s6nek elmulaszt&sat tekintve, annak 
ut61agos fizet6s6t61 Zsigmond kiraly folmenti, (Schem. Cleri. 
1844. 5. I) 

A kertzi apdts&g eg6sz 14J7-ig fenn&Uott, a midfin 
Mdtyds kiraly, mintbogy inkabb a vil&gnak mint Istennek 
szolgalt; eltorUlte 6s a szebeni pr6postsdggal orok idokre 
cgyesitette, azon meghagyassal, bogy a nevezett pr6po8t- 
sag az apatsag altal v6gzend6 sz. mis6k tart&s4t hdrom 
szerzetesre bizza. K6s6bb az 1565-iki gyttl6s a kertzi apat- 
sag birtokait az erd61yi kincstdr sz&m&ra lefoglalta^ 
1589-ben somly6i Bdihory Zsigmond fejedelem pedig 

te8tv6r6nek Bdihory Boldizsdrnak adominyozta ; mely 

14* 2J2 ^^ EBDJ&LTI PUSPOKS^G. 

vonatkoz6 birtokbabelyez^si okm&ny 1590-ben kelt Nagy- 
Szeben v&ros ellenmond&sa dacz&ra. Ered. A feh^rv&ri 
kdptalani lev61tirban. (Kdvdri, 11. 111. I. — M, Sion 1868, 
VI. 7 55 '-'7 59. I.) A kertzi apAtsAg templominak szent6- 
ly6t jelenleg az ottani evangelikusok haszn&ljik. {Arch, Er- 
tesitd. 1874. VIII 21. I) 

11. §. 

kolozsvAr, 

sz. kir. v&ros ds a kolosmonostori benczds ap&t- 

s&g a B. Szuz tiszteletdre. 

A magyar nemzetis^gnek Erd^lyben az els6 s a fe- 
jedelemsSgnek ffiv&rosa^ mely bajdaD Clus 6s Clusowr n^v 
alatt fordult q\^, fekszik a Szamos foly6 partj^n. Meger6- 
sitett sz. kir. v&ros reg6ta. Kevezetes k111()u(3seQ az dltal^ 
bogy Cordn Mdtyds^ a nagy kirdly 1443-ban m&rtius 
27-6n itt szttletett. Alapitott&k a magyarok^ kik sz. Istvdn 
alatt Erd61ybe bek5lt5ztek. Hajdan rdmai telepitv6ny volt 
itt Colonia VI. Trajani n6v alatt, de a magyarok bej5ve- 
telekor m&r erddsSg &llott a Colonia bely^n. 

Ezen er6ss6get, melynek neve 6vir (Glus) k6s6bb a 
sz&szok, kiket G^za kir&Iy hivott be, III. BSla alatt 
1192-ben kijavitottAk. (Kaprinay, Hung, Dipl. I. 17. 2L) 

Kolozsvart, melynek er6s falain 4 kapu vala, a tat&- 
rok elpusztitottik, de IV. B61a ismdt fol6pittet6. V. Istvia 
kir&ly lakosainak kitfind ^rdemeit tekintve, vdrosi rangra 
emelte 6s kir. kegy6nek jeletil kUlfoldi szokds szerint PS- 
ter pUspQknek adom&nyozta. 1285-ben a tat&rok Ajra pusz- 
titv&n e vid^ken, a v&ros terUlet^n t5bb birtok elhagyatott 
dllapotba j()tt 6s masok jtltal foglaltatott el ; minek bosz- 
szas p()rleked6sek voltak kdvetkezm^nyei, mert a r6gi tu- 
lajdonosok csak igy jutbattak birtokaik 61vezet6be. 

Nem kev6sbb6 kegyes volt Kolozsvdr irint Robert 
E&roly, a ki 1313-ban a v&ros kiv&lts&gait meger6sit6, 
1316-ban a sz&sz v&rosokboz basonl6an szabad bird- 6s 
v^({nc>A;-v&laszt&si valamint keresked6si jogot adott s a v&- 
mot elengedte. d volt az, a ki a katona&Uit&si 6s ad6z&si KOLOZSvAr KGYHAzI iPULETEI. 2 JO 

ligyet is szabalyozta^ s az ekktot rendezett varost a szom- 
sz^d szaszfblddel, kozvetlentil Besztercze-vid^k^vel egye- 
sit6. {Kdvdry, L 47. 137. 144. II. 7.) 

1377-ben Nagy Lajos a viros felviragoztatisira annak 
Feleket adomanyozta 6s a Torddval folytatott batirvillon- 
gasokat Ajton-, Csdn- 6s Bds'iQl^ elint^zte. 

Zsigmond kir&ly megengedte a v&rosnak, bogy pOrds 
ttgyeit Nagy-Szehenhe f51ebbezbesse. Ugyan6 1405-ben, a 
melyben a v&ros falait tijbdl ki^pittetni kezd6, Eolozsv&rnak 
a Utai v&r malm&t aj&nd^kozta. 

E5rUlbel01 ez iddtajban t5rt6nt Eolozsv&rnak szab. 
kir. vdrossd val6 emeltetise is. {U. o. II. 28. 41.) 

Kolozsv&r v&rosa bajdan penzverM joggal is birt; 
a mi kitUnik Zdpolya J^nosnak rendelet^bSl. 6 1527-ik 
okt6ber 10- 6n Kolozsv^rra j6v6n, minthogy Nagy-Szebent 
elveszt^, a p^nzver^si jogot; 6pen pgnz szUk^ben lev^n, 
onnan Eolozsv&rra attette is Gyala-Feh^rvarra yonalvin 
at, Gosztonyi Janos pUsp3k0t; a ki Ferdinand kir&Iy pdrt- 
jan ^llott, elfogatta. A fogoly pUspSk nemsok&ra v&rat- 
laniil megbalt. (J7. o. III. 18.) 

1554-ben I. Ferdinand kirily Br assay Pil dedk b^- 
z^t Kolozsv&rott^ a melynek szomsz^dosai val&nak keletrOI 
Barkdczy AndrAs bdza, delrSl Olcyds Jdnos^^ nyugatrdl Ove- 
ges Gydrgye; s a mely ^rOkl^si jogczimen nevezett Brassay 
nej^re Medm Dorotty&ra sz&llt vala ikiy a bozz& tartozd 
sz6116k-, major-, klilsdsfig- 6s kerttel egytttt Bornemisza Jinos, 
brass6i jegyzS 6s kir. kanczell&r el6tt, a kamarai ad6t61 
s egy6b fizet6sektdl 6s szoIg&latokt61 f[5lment6; (Lib. Reg. 
8aec. II. 153. I.) 

Eolozsv&rt a belvillong&sok alatt agyanazon sors 6rte, 
mely 6yula-Feb6rv&rt {Ldsd az 1. §. h) alatt). KUlonQsen 
sokat szenvedett Szikely Mdzes alatt 1603-ban. A vdros 
sorsa ez id6 alatt szoros 0sszefUgg6sben van a jezsuitdk 
t5rt6net6vely kik majd kittzettek, majd ism6t vissza bi- 
vattak. 

Egyb&zi 6pOletei kOzttl nevezetesebbek : 214 AZ EBDl&Lyi PUSPOKSta. a) sz. MMly temploma es a szerzetesek rend- 

h&zai egyMzaikkal egytitt. 

Eolozsv&r v&ros&nak rSgi 6s nagy ffitemploma, a fd- 
teren fekszik kelet fel61 uyugatnak. V6dszentje; a kinek 
tisztelet^re yap szentelve^ sz. Mihdly fdangyal. £pittet6 e 
tcmplomot Zsigmond kir&ly a XV. sz&zad elejto, azon hadi 
zs^m&Qyb6l, melyet a tOrSkOk ellen 014horszagban viselt 
b^bord alatt gyUjt()tt. A templom harom bej&rassal bir. 
Itt all 8Z. Mihdly kfiszobra^ a mint a sark&nyt l&baival 
tiporja. Kdrttldtte k6t feWl k6t-k6t jelv6ny lathat6, Ma- 
gyarorszdge^ Csehorszdgd, Au8ztrid6 68 Morvaorszdgiy — 
jobbr61 t. i. - egyfejfl «a«, 'f8l5tte oroszldny, mdsfeWl pedig 
Magya/rorszdg folyoja-^ balr61 kettos kereszt ugyanazon 
folydkkal, sdrk&ny alatt sas 6s egy angyal. A templom 
d61fel61i fal&n lathat6 Mozes ? alakja tiz parancsolattal ke- 
z^ben. A templom kUlfalai metszett Q6gysz5g-k5vekbdl 
epUlt; 6jszakfeldl hatalmas nagy toronynyal. D61fel61 van 
egy m&r omladoz6 k&polna^ mely hajdan a lakosok szd- 
manak teljesen megfelelt. E6s6bb szamuk megszaporodv&n, 
befogaddsukra el6gtelenn6 lett^ annyira^ bogy a szent be- 
sz6dek tart&s&ra kivtll a falon kellett szdsz6ket k^sziteni. 
Nemsok&ra ism6t annyira megszaporodott a lakoss&g, mely 
szaszokbdl 6s magyarokb61 ^llott, bogy II. J&nos kir^Iy 
alatt k&poln&t 6—7 sz&z ember befogadbat&sara kib6vi- 
teni kellett. 

A templommal szemben nyagat fel6 van a plebania 
felirattal, melybol kitotszik, bogy ezen 6pUlet Schlainig 
Gyorgy rektor 68 Ritter Tamis valamint Schlainig Lorincz 
bir&k idej6ben illet61eg szorgalmazasara k6szUlt. • 

Sz. MibAly egyb^zat 1604-dik ivtSl s^ socinianistdk *) 
vagyis unitiriusok sokdig birtik. III. Kiroly kir^ly r6gi *) A aoeinianiatdk vagy unitdriuaok felekozeto tagadta Kriaz- 
tus isteps6g4t, a szent lelket, az oredeti biint, a j6 cselekedetek 
udvezito sztiks6g6t s a gonoszak feltdmaddsdt (?). A felekozetek 
a]apit6i valdnak Soeinua Laelius, a ki 1562-bcn 6s Socinua Faustus 
ki 1604-ben halt mag. (Hist. Keel.) Mindketten Silenai szarmazd- 
suak. £rd6Iyben Blandrata Gyorgy honosftotta meg tanaikat. kolozsvAr EaYHAzi ^fCletei. 215 

talajdonosaikoak, a katbolikusoknak 1716-ban visszaadta. 
(Kaprinay, I, 28—30. I.) 

Szent Mibaly temploma harom haj6b61 all; melyek 
folott a boltozatot 8 oszlop tartja. Szent61ye keletfele 
fekszik. A templom haj6ja 57^ 6'^ magas, 128' bosszti ^s 
22' s^^les, szentelye 47' magas 54' bosszti 6s 22' sz61es. 
A fSkapu k6s6-kori gdtb izles szerint kesztilt. Az oltarok 
1422-ben lettek bev^gezve. A ffioltdrnAl 1551-ik Julius 
hd 26-ikban adta &t Izabella fia Jdnos Zsigmondnak, to- 
vdbba Martinuzzi Gyorgynek 6s X. Ferdinand kirdly ko- 
veteinek jelenlet^ben az orszdg szent koron&jat Castaldo 
csdszari badvezdrnek a kirilyi jelvenynyekkel egytttt. 

Mint Szekely Sandor „Historia Unitariorum in Tran- 
silvania" czimil mttv6ben irja: sz, Mihdly templom 1551 -ben 
Lutber biveinek kez6re keriilt. 1566-ban pedig J^nos 
Zsigmond altal ez unitdrimoknak lett bdaaj&nd^kozva. 
1603-ban Basta parancsara a jezsuitdk kapt&k meg^ meg- 
bagyatvan a varosnak^ bogy 3 bet alatt 70 frtnyi sarczot 
fizessenek. 150 6v alatt bAromszor, utoljara 1697-ben le- 
6gett. (Arch. Kozlem. III. kot 2. fUz. 57.-6*2. — Kdvdry, 
IV, 154. I.) 

A mi a szerzetes rendeket illeti^ melyek bajdan Ko- 
lozsvarott kteztek^ kovetkez($ harom rendb&zr6I taldltam ada- 
tokat. Eloszor is a dom^seket emlitem. Volt nekik zardajuk 
mellett templomuk Havi Boldogasszony tisztelet^re szen- 
telve. Oldala mellett volt azon kapolna^ melyet szamos- 
falvi Mikola Ferencz, somkereki Erdilyi Feronez, tovabba 
Lukd nevii olasz, az alperjel 6s 6nekl(>-rendtars ez ut6b- 
biak domes papok, 1521 -ben a rigi vdr kerttleteben 6pi- 
teni kezdtek. Bev6gezt6k az epitest Mikola Ferencz fiai 
Istvan 6s Laszl6. Erdelyi Janos sz. mis6kre alapitv&nyt 
tett le, valamint Nagyvolgyto nevti balastav&t is, mely 
Szdmosfalva 6s Dezimer kozt fekttdt^ tigyszint6n a balast6 
k5rUl fekvd liget6nek fel6t is a k&polnanak adom&nyozta.*) *) Hogy a dom^sek m6g 1536-ban kolozsvari zdrdijokat bir- 
tak, kituiiik azon cser6bdl s a r61a sz616 levelbol, mely szerint 
Statilius J^nos pUspok egyfelol, mds r6szr5I pedig Kolozsvdrt/ Vitak, 
6s Torday Demeter, kolozsvari domdsek megegyeztck azirant, hogy 
a pttspbk ffyulatelki tized6t a dobokai fdesperesseg tizedeinek ne- 2 t g AZ EBDiLTZ Pt^SPdKSiO. 

Havi Boldogasszony templom&t s a mellette levd z&rd&t a 
dom^sek a XVI. szazadi zavaros iddkben elhagyni k^ny- 
szerliltek. 1609-ben Bdthory Gibor fejedelem Kalvin hi- 
veinek adta ^t^ kik azt 1612-beii el is foglalt&k 6s isteni 
tisztelet()ket a r^gi y&rbdl a farkas-utcz&ban levfi r6gi tem- 
plomb61 1622-ben Bdthory Gibor engedily^vel ide boztdk 
4t. y^gre 1693-baii I. Lip6t kir&ly alatt a d5m6sek tern- 
ploma ism6t a katholikusok kez^re kerlllt vissza s a je- 
zmitdknak adatott dt, kik azonfelUl a tordai-ntcz&ban is 
epitettek maguknak bazilik&t sz. Antal tisztelet6re s rnell^ 
collegiumot, neveld6t 68 akademidt. (Kaprinay L 31S5.) 
A m&sodik helyen emlitem a sz. ferencziek z&rd&j&t 
68 templom&t, melyet a B. Sziiz tisztelet6re 1486-ban 
I. M&ty&s kiraly 6pittetett, ez Altai akarvAn mintegy meg- 
tisztelni Eolozsv&rt^ mint sziilet6si bely6t. Ezen z&rda 6s 
templom fekszik a v&ros 6jszak-keleti r^8z6beD, kOzel a 
szab6kr61 nevezett falak mellett^ a farkas-utczdban. M4- 
ty&s kir&ly Barcsay M&rton s6binyai gr6fiiak meghagyta, 
bogy ez 6pit6st elfisegitse^ Jdnos nevfi szerzetesnek pedig, 
bogy a mli yezet6s6t mag&ra v&llalja. M&ty&s kir&ly bal&la 
utdn I. UldszU 1494-ben a z^rda tov&bbi 6pit6s6re 6s be- 
v6gz686re 300 sdban fizetend6 arany forintot adott, minek 
foganatosit48&ra rendeletet adott ki Istvdnfy Istv&n, s6b^- 
nyai gr6fuak 6s Kdpolna Mikl6snak.*) 

gyedr6sz6yel egyiitt a ddm6sek koIostorAnak adja, ezek pedig thuri 
r^szoket Dobokamegy6ben a piispdknek engedj6k dt. 

*) Eszterhdzy Jdnos gr6f az Arch, kod, IV. kot. I. fliz. 3—8. 1. 
kozl6 a sz.-ferencziek kolozsvdri zirddjdnak leirAsdt, melyet a fen- 
tebbiekben mi is kovetttink. K6s5bb, u. o. IX. k. 1. fliz. 34—36. I. 
kozl6 a zdrda ^tterm6nek (refectorium) lelr^sdi is. £ tekintetben 
t8bb megjegyz6sem van. Es pedig el^szor is Kaprinay szerint 
[Hist, diplom, L 31 — 35, L) a domhek kolostora nem azonos a sz.- 
ferencziek6ve1, a mint gr6f Eszterhdzy dllitja ; hanem k6t kiilomboztf 
zdrda volt. A d5m6sek kolostora s temploma a r6gi vdrban fektidt ; 
a honnan Kalvin hitfelekezet6nek engedni k6nytelenittetv6n^ a dd- 
m^sek a farkas-utczdba koltcizkodtek dt. Az sem dll, a mit a 
ferenczi zdrda 6tterm6nek leirdsdban dllit, hogy t. i. arr6l mdr 
1428-ban to'rt6nik emlit6s, s hogy ugyanannak 1455-ben Htmyady 
JdnoB a templom kijavitdsAra .50 arany forintot utalvAnyozott. Ez 
az6rt nem 411, mert a sz.-ferencziek zdrd^jdt a templommal egytttt, 
mint maga a gr6f ur is folemliti, 1486-ban Mdiyda kir^y 6pitette. KOLOZSVIr BOYhAzI iPULETEI. 2 J 7 

A zarda javdra mag&QOSok altal tett adomanyok kd- 
zott eWfordul 5zvegy Kdfaragd Gydrgynfi Magdolna ha- 
gyomdnya 1531 -b61, melyben a nevezett zardanak 100 fo- 
rintot adott, hogy abb61 feher-selyem Kamuka miseruhdra 
val6t vegyenek 6s a flJoltdr szdmara miseruhat kiszittesse- 
nek is keresztet vegyenek, tovdbbd 25 Mot, hogy rajta 
az oltdrt szint6n feh6r kamuka- selyemmel feldiszitsik, tigy- 
szinWn 5 frtot fekete atlasz misemond6 ruhdra, 14 frtot a 
szerzetesek ruh^jdra, v6gre 5 frtot fekete kamuka-sz5vetre 
az oltar bevondsara. (Arch. kozL IV. 1. 4—6. 1.) 

tlgyldtszik, a sz. ferencziek az 1556-ban hozott ked- 
vez6tlen torvinyek kOvetkeztibeii KolozsvArr61 elk51t9ztek. 
Bdthory Krist6f fejedelem 1579-ben a mir 23 6vig ttresen 
allott zdrd&t Seres Jdnos kOfaragd k5zvetitis6vel; a kit 
azt&n itt temettek el, kijavittatta. — 1581-ben Bdthory 
Istvdn a templomot is zard&t egy apdcza-kolostorral egylitt, 
rainthogy ttresek is hasznalat nilkttl voltak, dk jezmitdknak 
adta, hogy iskoldva alakitsdk at. De ezek sem birhattak 
bikeben. 

1603-ban a felbftszitett nip, elfibb kirabolvin a tem- 
plomot is zdrddt, azt elpusztltotta ; 1605-ben pedig maguk 
a jezsuitdk kinytelenek voltak Kolozsvart elhagyni. Beth- 
len Gdbor az igy megttrUlt ipttleteket 1622-ben a refomia- 
tusoknak adta oda akademiai intizetUl. — 1798-ban aug. 
31-in, mid6n a varos nagyobb risze leigett, a rigi sz. 
ferenczi zdrda templomainak teteje a Idngok martalikava 
lett is csak 1803-ban kiszttlt el tijra. 

E templom grif Eszterhdzy Janosnak mar idezett 
leirdsa szerint (Arch. kod. IV. kot. 1. fUz. 7. I.) egy haj6- 
bil &\\. Ablakai gith izlisben kiszliltek. Ldthatik mig 
azon tornyoknak maradvdnyai is, melyeket 1644-ben 
I. Edkdczy 6y6rgy kezdett ipittetni. A templom szentelye 
70' hosszu, 31' 6" sziles is 54' magas. A haji hossza 
111', szilessige 48', magassdga 60'. Emlitisre miltik mig 
t5bb csaldd czimerei, melyek jobbara dombormfivek. 

£z ut6bbi nehizsSget meggy^zodisem szerint ligy lehet megoldani, 
ha folvesszuk, hogy ama 50 frtot Hunyady Janos kormAnyz6 nem 
a sz.-ferenc'zieknek, hanem a d(5m6seknek adta, — a kik m^g 1521- 
ben is Eolozsvdrott val^nak. Olg AZ ERDjfcLYI PUSPdKS^G. 

A szent ferencziek z&rd&ja mellett volt egy n6i zarda, 
melyben 1581 -ben m&t csak egyetlen egy vak zirdasztlz 
lakott. Alapit6jar61, alapitasi idejdrdl semmit sem tudbat- 
\&n, azt a k^rd^st kell legalabb szellfiztetnUnk^ melyik 
rende vala. Erre n6zve felvilagositist ad 5zvegy Kdfarago 
Gy9rgyn6 Magdolna asszonynak fennebb emlitett v6gren- 
delete, a melyben ezt olvassuk: „Anno 1531. lego flore- 
nos sedecim pro indunuento sacerdotali ad Capellam soro- 
rum tertii Ordinis Beaii Francisci, qaam ego feci fieri etc". 
Ugyanazon okminy masik helyin ezt olvassuk: „Sub ha- 
bitu grUeo (szUrke) intra muros huius civitatis babitanti 
bus stb." s aUbb: „8ancti monialibus sub habitu nigro in 
Ciaustro sub invocatione divi Egidii constructo commoran- 
tibuS; omnia mea vestimenta etc. vineam in promontorio 
S. Georgii sitam lego sororibus s. Dominici." ^zek szerint 
k^tfele apaczak Eolozsvdrott egy iddben ISteztek volna? 

Jelenleg Kolozsvarott csak egy szerzetes rendhaz le- 
tezik, t. i. a kegyesrendieke, kiket a jezmitdk eltorl^se utan 
Maria Ter6zia telepitett le. A rendtagok 9sszesen 13 hely- 
beli vagy gymnasium tanarai, egy kozttlok az akademian 
is tanit. (Benko IL 589. ScJiem. Ord, 1874. 9. I) 

b) A Bold. Szuz kolosmonostori benczes 

ap&ts4ga. 

Ezen apatsag fekszik Kolozsvartol egy negyedmert- 
foldnyire, az orszagut menteben, nem messze a r6gi kalvA- 
riat61. TemplomAnak, mely kofallal volt korttlveve, mar 
csak szent61ye All fenn. Alapita I. Bela kiraly 1059-1063 
kozt^ mint IV. Bela kiralynak 1263-ban kelt s Kapnnay 
altal (Hist Hung, diplom. L 38, I.) teljes szoveg^ben koz- 
lott okm&nya bizonyitja. 

Ebben IV. Bela (nem emlitve I. B61a kirdly nev6t) 6s- 
atyjat hozza fel mint alapitdt a kovetkezo szavakkal: 
„Proavm noster et beatissimus rex Ladislaus et alii nostri 
progenitores decimas etc. condonarunf E szavakb61^ ba a 
praams szdt tdgabb 6rtelemben vesszttk is, viligosan kS- 
vetkezik, bogy az apats&g alapit6ja nem sz. Ldszld kir&ly 
vala, hab&r Erzs^bet kir&Iyn^, I. B6bert K&roly neje 
kolozsvIr eoyhIzi iPiJLETEi. 2jg 

1341-ben k^lt v^dlevel^ben ezeket mondja is: »quod quia 
monasterium Beatae Virginis de Eltisvdr fundatio Sancti re- 
gis Ladislai exstitit". M^sok e neb^zs^get ixgy v^lik megold- 
bafdnak, bogy a kolosmonostori apats% sz. Ldsdd ea a B. 
Szilz tiszteletere egyttttesen torWnt. (Arch. kozL VII. k. 2. 
filz. 89. I.) 

Mi ezen k^rd^st illetoleg, vajjon a kolosmonostori 
ap^tsag alapit6ja I. B61a vagy sz. Laszl6 kiraly volt-e, 
Kaprinay v61em6ny6hez Allunk, a ki szerint az alapit6 
I. Bela kir&ly vala, mert babar az idezelt okmany felhozott 
belyen az alapitd neve, talan az ir6de&k bib^ja miatt, ki- 
maradt is, az okmany \ig6n e szavakat olvasva „Praeno- 
minatus Bela rex", lebetetlen IV. Bela kirilynak „Proavus 
noster*" szav&t m&sra mint I. B61a kirdlyra magyarazni, 
annal is inkabb, mivel e szavak altal : y^proavus noster et bea- 
ti^simus Rex Ladislaus'^ mint a k6t kirdly egytitt van emlitve. 

Ugyanezen okm&ny, melynek kivonatat Czin^r is k5zl6 
Fuxboflfer Monasterologi^jiban (/. 208. 1.) sz. Laszl6r61 csak 
azt emliti^ bogy az apatsag egybdzdt gazdagabb jovede- 
lemmel s a feb6rv&ri kaptalan^iboz hasonl6 jogokkal es 
javadalmakkal aj&nd^kozta meg, melyeket k^sobb el- 
vesztett. 

Nagy veszedelem ^rte a kolosmonostori ap&tsagot 
11 91 -ben, a mid6n Adorjdn, erdfilyi pttspok, nem nezhet 
ven az apatsagnak mindig emelkedo batalmat, vagy talan 
azert, mert III. Bela a sz&szok sz^mara fel&llitott szebeni 
pr6postsagot az 6 jogbat6saga . al61 kivette s bizonyos 
d6zsm^kt61 is, melyeket a nevezett prepostsagnak ado- 
mAnyozott vala, megfosztotta. (Kdvdry, I. 94. II. 95.) 

Hasonl6an eroszakoskodott 1222-ben Vilmos pUspok, 
ki negy kanonok 6s fegyveres n^p kis6ret6ben a kolosi 
mouostort megtamadta, elfoglalta, az apAtot k6t rendtars- 
sal fogolylya tette, a papai es kiralyi okminyokat, melyek 
ez apatsagnak eldjogair61 sz61tak, r^szint meg^gette, reszint 

r 

vizbe dobatta. — III. Hononus papa nemsok^ra az apat- 
s&g k^r^sSre (ij okmanyokat allittatott ki, az erd^lyi ptts- 
poktol a joghatosagot megvonta 6s az ligy megvizsgdlesat 
a vaczi pUspOkre es prepostra, tovabba a csanadmegyei 
egresi apatsdgr*a bizta. Az tigy azonban igen sokaig buz6- 2gQ AX T.Tivti,\i rtiseissto. 

dott 8 vfigre miceoda eredmfinynyel v^gzfldStt, nem tud- 
hatai. VUmos pttspQk haUIa atfin a szent sz^k 1225-ben 
a kolosmonostori apatnak, o^mi vigasztaUsuI pUspOksQ- 
vegct 6n gyftrtit kUliKitt sOt enuek haszu&lbat^i jog&val 
fohuhiizta. [Pej^r, Cod. dipl. III. 2. 57. I.) 

1230-baD isni6t pSr keletkezett az apMa^ is az 
crdclyi pUspQk kSzt, mely Jakab praeoestei plispiikre 
volt bizva; de fSlbeszakit^ azt 1241-ben a tat^oknak az 
egtisz orszigra n^zve gyiszoa v6gzeta betiJr^ee. Ez alka- 
loinmal a kolosmonostori ap&ts^g leSgett. Az ott \ev6 ira- 
tuk a Y&tos templom&baD helyeztettek el. . 

A tat&rok kivonuiasa nt^ 11378— 79-ben a ki!vetkez6 
cvckben beillottak ama zavarok , melyeket Ldazld ki- 
yalynak a knnok irimt tanusitott tftlsigos kedvezmenyei a 
D<a{)ben keltettek, melyeknek vt^gdk 1282-bea szakadt azon 
gyfizelemmel, melyet a kir&Iy jirviandi FillOp p^pai kOyet 
Inizdit&s&ra kezdett barczban a knnok ellen kivlvott, kiket 
uldamur rez^rlete alatt Hdd tara mellett Kohzsodi- kSze- 
l^lteii megvert. 

MiddD a tat&rok i285-bea ism^t betSrtek az orszagba, 
s niiut negyven 6y elfitt, azt tflzzel vaasal paszHtottftk, a 
kulo^monostoii apatsAg tagjai az^tmenekUlv^n, az ap&ts&gi 
jav.ak viUgi kezekre kerllltek; de III. Endre kirAly Hen- 
rik apits&ga idejdn 1296-baD visszaadatai parancaolta. 
{Szereday, 356. I.) 

Az uptkta&g j6sz&gait illetSleg, a IV. L&szli) kir^ly alatt 
1 383-ban vdgrehajtott bat&rvizsg&l&s szerint birta az ap&t- 
Hiig Kolos mellett sz. MihdlytdkH, Szomordokat, Macskdst 
es BudatdMt. (KSvdry, I. 142. I.) — Egy k^eSbbi, 
1293-hao keit kir. adomAoyz^ levilben, mely Albert apit- 
iiak „Monasterii gloriosae Virgini Mariae de Clus' javftra 
adiitott ki, emllttetnek mint apitsAgi j6azigok ; Clua, Clodna, 
I'ftresd de Kertiyech Hunyadmegy6ben, melyekiiek ba- 
taiai is ktjelSltetnek, tor&bb^ a horai adA harmada tJibb falud- 
val ngyanazon a vid^ken. Ered. Hit, {Ecd. Cam. 21. eg. 1. sz.) 
-- Egy EB&sik okm^uyban az ap&ta&gnak, mint az er- 
(It^lyi pliapfikadg azomsz^doa&nak kOvetkezfi j68z&gai em- 
littelnek: Monottor, Kajdntd, MdriaUlke, Bewma Ti^yia 
Bviiye, Kgeret, Lake, Szenlgyurg &b TybvrczUtke. Ezekre KOLOZSvAr EOYhAzI l^ULETEI. ^gj 

vonatkoz61agy hogy a folytonosan megmegujaI6 hat&rvil- 
longasoknak elej6t vegy6k, 1299ben Peter ptt8p5k 6s 
Ldzdr apat cser^re l^ptek^ a mely szerint amaz ennek 
Nddost 6s Bogdrtelkdt, Leskeert es Szent Oyorgyert. ^tadta^ 
azzal a kikQt6ssel; hogy az ap^tsag a monostor sz^m&ra 
a szttksegelt f&t azatan is a leskei erddben vdgathassa. 
{Arch. kozl. VII. 93. I) 

Andrds pU8p()k alatt; a ki az ap&tsdgnak u6h&ny j6- 
sz&g&t; a tizedekkel; malmokkal; r6tekkel 6s erd6kkel 
egyUtt elfoglalta 6s b6k6s uton visszaadni nem akarta; 
1342-ben Erzs4het R6bert Kdroly neje MikUs erd61yi 
vajd^nak 6s szolnoki vdrgrdfaak vagyis isp&Dnak lev6Iben 
meghagyta, hogy mivel az erd61yi pUspSk, a mint Jdnos 
apdt s az eg6sz konvent megbiz^s&b61 Istvdn, a monostor- 
6r ira; az ap4ts%nak javait 6s jogait igazsagtalanul el- 
foglalta 6s elfoglalva tartja vala, a pUspok5t 6s az ap^tot 
maguk el6 id6zv6n, az tigyet bir6ilag v6gezz6k el, a pus- 
pok5t arra k6nyszerits6k, hogy ha valami keresete van, 
azt irasilag bizonyitsa be^ ellenkezd esetben az ap&tot jo- 
gdban vedelmezz6k. (Pray, Hier. 11. 258. I.) 

GT6f Eszterhdzy Janos (Arch, kozl VIL 2. 94-^104. I) 
m6g t(5bb ily birtokfoglalasi esetet es port emlit; melye- 
ket esak roviden 6rintUnk. Ilyen poros eset volt a Macs- 
kdsyake az ap^ts&g Kajdntd nevtt birtokat illetoleg, a 
Kallydn csal&d6 Benyere . vonatkoz61ag, a Kyde esal&d6 
Tyburcztelkere vonatkoz61ag, Pdlfalvi Laszl66 az apdts^ 
Bdth Y3kgj sz. Jdnos nevii erdejere vonatkoz61ag. Mind- 
ezen foglaUsok 1342. 6s 1474. kQzt tort6ntek 6s tdbb- 
nyire azzal v6gz()dtek, hogy az apdts^gnak elfoglalt bir- 
tokait az illet6k visszaadni k6nyszerttltek. 

A kolosmonostori apats&g egyszersmind hiteles hely 
is volt. Mint ilyen kirilyaink r6sz6r61 tobbf61e kittintet6s- 
ben r6szestilt. Igy nagy Lajos kiraly 1357-ben az apit- 
s&got minden als6bb fokA hat6s&g al61 felszabaditotta s 
egyenesen az erd61yi vajda joghat6s&ga aid rendelte. 
1370-ben megengedte az apitsAg jobbigyainak, hogy lefi- 
zetv6n az apdts&gnak a fQldb6rt Eolozsvarra k()lt()zhetnek. 
Miut&n az ap&t ezen szabadsdgot megszoritani kezd6 s a G)S}<2 AZ Enii^LVI PUSPOKSto. 

jobbigyok e miatt panaszt emeltek ellene, Mityas kiraly, 
a ki 1459- ben a monostor hely6t v&sartarthat^si joggal 
ruh&zta fel, 1465-bea az apatnak a feutebb emlitett eljd- 
rast megtilti; de ez engedetlens^gre vetemedett s a ino- 
nostort megerSsiteni kezd6, — M&ty&s kir&ly azonban az 
erSdit^seket 1466-baD leromboltat^. M6g Mdty&s kir&ly 
elOtt, Zsigmond alatt tdrWnt 1423-ban, bogy az utdbbi 
kiraly Csdky Miklos vajdanak meghagyta, bogy a kolos- 
monostori apatot azon hitelez6k zaklatasai ellen, kikn^I 
m^g az eI6bbi ap&tok csinaltak ad6ss&got^ y^delmezze. 

Zsigmond kiraly 1436-ban marchiai Picenus Jakabot, 
a bo8ny&k minorit&k ^Ital&nos be1yn5k^t, Magyarorsz&gba 
6s Erd6lybe ktilde, bogy a hussitdkat 6s gorog nem egye- 
sUlteket megt6ritse; de ez buzgds&ga altal elragadtatva, 
kegyetlens6gekre fajult ; mi altal a kiraly legjobb szan- 
d6ka nieghiasult. Hozzd j^rult meg 1439-ben a parasztok 
l&zad&sa a nemess^g ellen 6s a torokfdk belit6se Mwrad 
6s Vlad'Drakul yez6rlete alatt, kik mindent, a mit utjok- 
ban tal^ltak; tftzzel-vassal pusztitottak. Az emlitett p6r- 
lazad^s alkalm^val a Uzad6k Kolozsv&r falai mt)g6 menc- 
ktiltek, de a nemesek a sz&szok segits6g6vel a v&rost 
elfoglaltik. 

Az ap^ts&gnak javai m&r a XV. sz&zadban idegenek- 
nek adom&nyoztattak s az ap&ts&got az6ta korm&nyz6k 
(gubernatores) administr^lt&k; kik kSzdl az ismertek else- 
j6nek neve Ootthdrd, 1507-ben II. Gyula papa a garam- 
parti (de iuxta Groa) apatnak megparancsolta, bogy azon 
legyen, miszerint minden^ a mi addig a kolosi ap&ts&g 
megcsorbit&s&ra t5rt6nt, j6yat6tess6k. Hit. 

1547 -ben I. Ferdinand kirdly az Uresed68ben volt 
kolosmonostori ap&ts&got minden jovedelm6yel egylitt 
Elefdnii Simonnak adomanyozla. Ered. 

V6gre a kdvetkezfi 1548-ik 6vben a pozsonyi kip- 
talan jelent6se szerint Podmaniczky Rafaelt a kir. bely- 
tart6 Ujlaky Ferencz, gyori pttspOk, mint kolosi ap^t ja- 
vara torv6ny el6 id6zte az ap&ts:^gnak erdszakos lefoglalva 
tartasa miatt Hit. (EccL Cam. 21. cs, 4 , o., 6'.) 

Az ap&ts&g javait az 1556-iki kolozsvari gyUles a 
cs&sz&ri korm&nynak adta 4t, a rendtagok pedig sz6tosz- ROLOZSVAr EGYHAzI tPULETEI. 223 

lottak. Az6ta az apatsagnak csak czim^t szokUk adom&- 
nyozni. Javai koz61 Monostort, Bdcsot, BogdrtdMt, Jege- 
nydt, Kajdntdt 6s Tihorczot, Kolosmegyfiben, Jinos Zsig- 
mond 1569-ben kanczelUrjAnak Forgdch Ferencznek ado- 
mdnyozta, ki ut&n azok a kincstarra szdlltak vissza, k^sdbb 
Kajdntdt, tovibbi Tihorczot 6s Bogdrtelket Bdthory Istvin 
orvosdnak Blantrata Gyorgynek adta, ki azokat reszben 
Kendy Sandornak, r6szben Bdnfy Farkasnak eladogatta, 
a kikt61 aztto Bdthory Krist6f visszaviltotta. A megsztint 
ap^tsdgnak tQbbi j6szagait; u. m. Monostort, az ap^ts&g 
sz6khely6t, Bdcsot 6s Jegmy^t szint6a Bdthory Istvin feje- 
delem, k686bb lengyel kiraly, 1581-ben a kolozsviri 
jezsait&knak adomanyozta az akademia jav&ra a templom- 
nak 6s monostornak 6pentarta8a mellett. A jezsait^k 
1588-baD kiUzettek ugyan, de 1594-beD ism6t visszajdttek 
s az ap&tsagnak erne javait is visszakaptdk. {Arch. Kod. 
VIL 2. 103. I.) 

Az ap&ts&gi monostornak a jezsuit^k alatt a Szamos 
foly6 fel6 igen nagy kertje volt, a melyet eg68z a mai 
napig jezsuita-kertnek neveznek. Ugyanott haJas t6 is 
I6tezett, de mdr az6ta kisz&radt. Maria Krisztina, Bithory 
Zsigmond neje, az ap^ts&g templom^nak tetej6ty melyet 
1598-ban a vihar ledontQtt, megiijittatd. 

1605-ben a jezsuit&k ism6t sz&m ttzetv6n; Bdthory 
Gibor fejedelem 1609-ben a monostori palotit Karmuthy 
Farkasnak adta, ugy annak v&r^t Jegenyeoel 6s merai bir- 
tokr6sz8zel egylitt 1633- ban Mikd Ferenczre iratta it. 

A raonostor jovedelm6nek egy r6sz6t 1649>ben 
Kekedy Zsigmond a reformatus tanul6 iQusig kolozsvdri 
Collegiumanak adomanyozta szeg6ny iQak eltartasara. 
Ugyanakkor a monostori j6szagnak r6szeit birtak Zdlyomi 
David, Rdkdczy Zsigmond, 68 I. Rdkdczy Gyorgy neje 
Lordntffy Zsuzsanna. 

Derkay GyQrgy jezsuita atya, ambdr szerzete k6t 
izben is, 6s pedig orszdggyttlesileg szamUzve volt, m6gis 
lG53ban Kolosmonostoron tart6zkodott. 

Monostort utoljira I. Apaffy Mih&ly fejedelem 
(1661 — 1690.) birta, jovedelm6nek 61vezet6ben az 1664-tOl 
eg6sz 1693-ig a fejedelemnek n6v6re, GUdnyi Gy5rgyn6, 994. ^^ F.RDliLYI FLFSFOKSfO. 

Apaffy Anna levSn eg^szeu addig, mig I. LiptSt csAsz&r 
68 kirily Erd61yt visszakapv^n, a katholikoBokat, illetfileg 
a jezsuiUkat birtokukba visazahelyeztej HI. Kiroiy 1733- 
\r.\u megengedte, hogy Bdca (sz. JAnos), Jegenye 6s Tiborcz 
liatiffy gi-6ft61 ; Bogdrtelke b. Szent-Kereszty Andr4st6i 68 
Kajdntd Naldczy Siritdl b. Baresay Gyfirgy 0zvegy6t(fl 
vJHBzav&Ita88anak, a mi a karok 6s rendek beleegyez686- 
vel 15,000 frt lefizet^se mellelt meg ia tOrtfint. 

1773-ban elttsrflltetvfin a jezanita-rend, MAria Ter6zia 
kin'ilyufi 1776-baD az emlitett javakat az Altala alapitott 
ii.'igy-Ezebeiii &ivahiaaBk, Delpini J huoa igazgatOsaga alatt ; 
i. p'erencz kir&ly pedig 1799-ben a taBulm&Dyi alapnak 
lidomanyozta. (17, o. 104. I.) 

li^zeii idd 6ta a templom 68 monostor fentartasira 
soiuini goudot sem fordltottak. A templom 1787-beii mag- 
Uirrii lett, 1791— 5-ben fij tetfit kapott, s tornya i8 kija- 
vittutott. NemsokAra a vihar ism6t megroogilv^n, ISOl-ben 
a ti.'mploin 6b torouy tij javlt^t uyert. ISlS-ban Rudnay 
iiliitt a templom liaj6j^t 8zetbontott&k 8 a kOreket a 
lyccum 6pit6s6re hasznfilt&k. 

A mouostoruak erne viszontags&gos ^talaknl&Bait, 
mclyekeo alapit6ja I. B6la kiraly 6ta 1818-ig keresztUI 
eijctt, latin felirattal Oriikit6k meg, melyet a 8zent61y 
liiiTiilokzatAii kflbe v68ettek. 

A moD08torb61, alapfalainak 6s piacz6j6nek marad- 
VELiiyain kivUl, semmi sem maradt fena. A templomb4)I, 
mclynek hossza 38', sz61e8s6ge 22' 68 magass^a 30' vala, 
nn'ir csak a szent4ly ^U feno, a melyDek leirAe^t l^d az 
Arch. kod. VII. 2. 106—109. J., a hoi n6U4ny sireml6k- 
iiel; feliratai is olvasfaat<)k, p. a feldsi Ndpolyi CBal^d6, 
Mfdgyesi Ferencz6, Kovacsdczy I8tv&ii6, Ddczy Anoa, Sen- 
vycy Pankr&tzn6, Kamuthy Balazs dobokamegyei fi!ti8p&ny6 
6i Kornia IstvAn jezsuita atya6. 

A kolozsmonostori ap&ts&g ap&tjainak 68 
korm&iiyz6iuak sorrendje. 
1283-ban P&er ap4t {Arch. kdzl. VII. 2. 105. I.) 
1293-ban Albert apit {Eccl. Cam. 21. cs. I az.) 
1296-baii Benrik ap4t. III. Eudre kjipliuya {Arch. kiizK) A KOLOSMONOSTORI ApAtJAI tS K0RMi.Nrz6l. 225 

1299-1314-ig Ldzdr apat. (U. o.) 

1315-ben MikUs apit. {U. o.) 

1324-ben htvdn ap&t. {U. o.) 

1329— 1344-ig Jdnos ap4t, Erzsebet kirdlyn6 kip- 
Idnja. (U. 0.) 

1347— 1348-ig Jorddn apdt. ([7. o.) 

1356-1361-ig LdszU ap4t. (i7. o.^ 

1361-ben Istvdn apit. (f/". o.) 

1362-1382-ig Otto ap&t. (t/; o.) 

1391-1402-ig Pdl apdt. (Z7. o.) 

1412-1418-ig Henrik apit. (t7. o.) 

1423-ban Baldzs apit. (Z7. o.) 

1426— 1451-ig AntdL apit. (t^. o.) 

1454-beii Gothd/rd korm&uyz6. (U. o.) 

1460-ban Bertalan korm&nyz6. (U. o.) 

1463-ban dengeleghy Pongrdcz L&szI6 korin&nyz6. 
(U. 0.) 

1463— 1466-ig Picsvdradi P6ter ap&t. {U. o.) 

1494. (?) szamosdjfalvi Mikola Ferencz ap^t. (17. o.) 

1493— 1504-ig Polnd/r Gabor bosniai, k^sObb szd- 
r^mi pUsp5k; az apatsag commendatora. (Z7. o.) 

1509-beii Tomory Pil korminyzd, k6s6bb kalocsai 6r- 
sek. (U. 0.) 

1533-ban Nagyszombati Morton apAt. (U. o.) 

1547-ben Elefdnti Simon apAt. (J7. o.) 

1548-baii Ujlaki Ferencz, gy^ri ptispOk, apat, (EccL 
cam. 21, C8, 5. 6. sz.) 

1549— 1551-ig Martinuzzi Gyorgy bibornok, apit. 
(Arch, kozl 105. I.) 

1557— 1562-ig Kolozsvdri Janos, d6m6s, esan^di ptts- 
p5k, czimz. apat. {U. o.) 

1776-ban Delpini Jdnos Theophil czimz. apit. (t/. o.) 

1819— 1857-ig Szahd Jinos czimz. apit. (U. o. 
106. I.) 

1867 6ta Keseru Mdzes czimz. ap&t. f 1875. (U. o.) HUPP, EOYH. IJHTtZ. — III. 15 L 226 " ^DtLTi rOsriKota. 

12. §. 

k6r6s-banya, 

mezov&ros a sz. ferencziek zard&j&val s a 

B. Sz£iz tisztelet^re szentelt templomivaL 

KOrtls-B^nya mezdv^ros fekgzik Zar&udmegy^ben a KH- 
tOs partj^D. Jelenleg az erd^lyi ^Uspt}ks6gbez tartozik, eltibb 
a osan4diboz tartozott. A sz. fercncziek kapisztr^ni tar- 
toiD&nya itt Tendh^zzal bir. K^g^eote a devai bdzbdl 8z6t- 
szdrliait az e vid^keu 411oin^soz6 cs&sz. katonasagnil s mks, 
kinek kSr^ben 17 6t folyt&n lelk^szi teendtiket v^gez- 
tek. V^gre gr6f Ndda,dy LiiszlO csaaidi pUspOk (1710— 
1730) KOrtSs-Biuyan v^gleg letelepitfi fiket 6s zArdiijukban 
pleb&ni&t dlUtott fel. 

A ezent ferencziek tal&ltak ugyao K9riJ3-64ay&n 
templomot, de az anayira meg volt rong&lya, bogy 1763'baii 
tijra kellett ^plteoidk, a mid6n egyszetsmind rendh^zukat 
IS kibdvltett^k. Az 184S-iki forradalom alatt a z&rda hamuTa 
igett s az6ta a r^gi j6 idfiket folytonosaa gy^zolja, (Sckem. 
Orditi. 1853. 38. I.) 

13. §. 
NAGYFALU, 

mezdv&ros a p&losok rendh^ATal. 

Ezen tSbbnyire toagyar-ajkaakt61 lakott mez6v4r08 
Krasznamegy^bea a Beretyd-{o\yd mellett, mely Krasziiit 
Biharm^gy^t61 elr&lasztja. Hogy Nagyfalu 6s a szom- 
sz^ds^ban \ev6 Szildgy nevfi j6sz&g birtok^ban valaha a 
losonczi Bdnffy 68 a Bdihory csaUdok, tovibbi remete 
sz. Pdl szerzete volt, a kiivetkezO adafoktil kitUnik. 

Nem tekintre azt, hogy a rendh&z tiibbayire a „nagy- 
fdtuti pdloaok' vagy „de et mpra Nagyfalu* fordal eW, 
Benger k6ziratban lev6 ChronotaxiB-iban (F. /«/. XXIX. 
Its CXII. az.) emllti, bogy Szildgyon, mely Nagyfalu mel- 
lett, Erd61y batirin {most Kiiz^pazolnokban) fekszik, 
1325-beQ, m^sok szerint 1413-bati losonczi Bdnffy GjGigj 
6s Ldszl6 testv6rek a pilosoknak sz. Jeromoa tisztelet6re • * . ' 

NAGYFALU pAlOSOK RENDhAzAvAL. 227 

rendhAzat alapitott. — Innen van aztan, hogy csak 

a szildgyi palos rendhaznil tStt^nik emlit^s. P&zmtoy .1 

szerint a palosok k6s6bb SzUdgyrdl a kOzel fekv6 Nagy- 

fcduha kQltQztek 4t, a hoi templomuk a B. Sztlz tiszte- 

letere volt szentelve. 

A nagyfalusi palosok birtok^hoz tartozott Valdthalom, 
mask6pen Mdrton Krasznamegy6ben, Nagyfaluban t5bb 
sz61(), szinWfoldek, rttek 6s egy malom, valamint Zovrfwy- 
han is a Beretydn szint6n egy malom. Ezen j6szigokba j 

Bdihory Istv^n 68 Sdwjfy LAszld, valamint ez ut6bbi fiai- 
nak bevall&sa szerint, J&nos kir&ly 1530-ban a p&losokat 
behelyezte. TOrtenik m6g emlltis 1485-ben DemeterrSl, a 
B. Sztlz tisztelet6re alapitott nagyfalusi palos rendh&z 
vicariusardl, tovibbi 1539-ben ugyanazon a V^radi promon- 
toriumban helyezett szerzetesekrSl. {Acta. Paulin. 2. Ss 

3. C8. 1. sz,) 

Izabella kiralyn6 parancsara 1559-ben Eraszname- 
gye t(5rv6nyszeke megvizsgdlta Bdnffy Petronella, Szvegy 
Kiavdrday Ambrus neje 6s Klara lednya^ ftrjezett nagyfalusi 
Ser6dy Istvinn6 tigyet, mely szerint a zovinyi malom, 
melyet Mattyus Mihaly, Pal 6s Ferencz, a nevezett f5l- 
peresnOk jobbAgyai, a nagyfalusi pdlosoknak 6 frt6rt elad- 
tak, V]sszak5veteltetett. Ezen pQr azzal v6gzddQtt 1560-ban; 
hogy a nevezett malom ]^dzbenl6t szerinti &r6rt csak- 
ugyan visszaadatott, (K R. A. 103. cs, 19, 20. az.). Ugyan- 
csak 1559-ben m6g mas p(5r6s ttgy is el6fordult, t. i. Se- 
redy IstvAn, Bdnffy Istvan 6s Mikl6s, 6sHorvdth GyQrgy, 
a nagyfalusi kir. tizedeket elfoglaltak vala, Eraszna- 
megye t5rv6nyszeke a vidlottakat megid6zv6n, a peres 
Ugyet II. JAnos (Zsigmond) javara d6nt6 el. (17. 0. 1036. 

^ €8. 29. 8Z.) 

A nagyfalusi palos zarda a reformatid Altai keltett 

viszAlyok alatt elpusztult, s a szerzetesek minden oldalrdl 

ves^61yeztetve Gyorgy rendi fOperjel alatt itteni zird&jo- 

kat a hozza tartoz6 birtokokkal egytitt 1563-ban, azzal 

a kik()t6ssel, hogy ha jobb id6k AUnAnak be, azokat ism6t 

visszavehes86k, Bdihory IstvAnnak 300 magyar frt 6rt6keig 

elz&logositottAk. 

Ugyanazon 6vben Mdfyds perjel s rendtarsai Mdront 

15* 22g AZ EBDiLTI VtBF&KBta. , • 

k6t malommal, melyek egyike itt, mdsika Zdvonyhan volt, 
tovdbba k6t sz616t Nagyfaluban somIy6i Bathory Istvan- 
nak 68 Kri8t6fnak 200 6venk6nti fizetendfi forint6rt atad- 
tdk, Ugyanily b6rbeadisi szerzOd^s j5tt 16tre 1564-beii 
Peter rendfdnOk alatt kdzte 68 a Bathory csaUd k5zt. 
(Acta, Paul. 1. cs. 2—4, sz,) 

1567-ben kelt azon hatarjel5l6si okminy, mely sze- 
rint a nagyfalmi uradalom hatara nagyfalasi Bdnffy Far- 
ka8 r6sz6re a 8z6td(^lt kolostor s a hozzatartoz6 r6t melI6 
tUzetett ki. (U, o. 1. cs. 5. sz.) Kovetkezo 6vben losonczi 
Bdnffy Ferencz nagyfalud birtokresz^re vonatkoz61ag ka- 
rolyi Ldncz Denes es L^szl6 ig6iiyt tamasztottak, — mily 
eredm^nynyel, nem tudhatni. (N, R. A. 252. cs. 30. sz.) 

1570-ben dj p5r t&madt a Bdnffy esalad agai k(5zt. 
Losonczi 6s mogyorddi Bdnffy Pil 6s a m^r fenneb em- 
litett Bdnffy Petronella Szvegy Vdrday Ambrusne k9zt 
pdrre kerttlt a dolog Bdnffy Palnak Valkovdron Nagyfalu- 
ban 6s egyebtitt I6tez6 birtokaib61 k]jar6 n6i hozomany 
M nem y6tele miatt. Ezen pQr az alperesek meg nem je- 
len6se miatt makacssag czim6n 16n eld5ntve 6s a bir6i 
it6Iet foganatositasa is megkis6rtetett ugyan 1872-ben, de 
annak foganatositasa erfiszakoson megakadalyoztatott. 
(Acta Transsylv, 7. cs. 26. sz. — 8. cs. 22. sz.) 

1571 -ben Bdthory Istvan erd6Iyi fejedelem kozt egy- 
fel61, m^sr6szr61 pedig losonczi 6s sz. telki Bdnffy Parkas 
68 Kristdf k6zt egyezs6g jQtt 16tre, mely szerint azon ja- 
vak, melyeket I. J&nos kiraly a ^cfri^j^-aknak adom^nyo- 
zott^ tigy osztatott fel, bogy feler6szben a nagyfalusi nagy- 
sz616yel, a heretydi elhagyott malommal egyiitt a Bdnffy-ske 
fele r68zben pedig Md/ron nevtl birtokkal egyiitt a Bd- 
tAory-ak6 legyen. (Acta Pavlin. 1. cs. 6. sz.) 

Egy6bir&nt ttizetesen kijelQini az id6t s6t 6yet; a 
meddig. a pdlosok nagyfalasi rendhaza fennMlott, nem lehet. 
1593-ban m6g fenn kellett 411ania; minthogy az 6yben PS 
prior emlittetik. — 1725 -ben a p&losok rendje e javak 
visszaadat&sa ir&nt p5rt inditott a Bdmffyak ellen. {U. o. 
2. cs. 1, sz.) NAGY-SZEBftN EGYhAzI INTAZETEIVEL. 229 

14. §. 
NAG Y-S Z E B E N, 

szab. kir. vAros egyMzi iDtezeteivel. 

A szaszok fOldjenek, kiket II. kiraly Geiza hivott be, Er- 
ddyben fdv&rosa Szeben nevet, latinul Cibinium, a v&ros 
mellett elfolyd Sibin kis foly6t61 kapta, melyet az ol&hok 
most is igy neveznek. A magyarok, hogy megkttldnbSz- 
tess^k ezen y&rost a sarosmegyei Szebentol, Nagy eldnevet 
tesznek el6je. A ntoetek Hermannstadtimk hivj&k, vagy 
a varosnak Hermann nevd alapitdj&t61, vagy sz. Hermann 
piisp5kt()l, a kinek tiszteletere lett yolna a y&rosnak els^) 
temploma fdlszentelve s a kinek szobr&t a y&ros kapuja 
mellett feldllitottik. A viros r6gi pecs6tj6n e felirat olvas- 
hatd: ^Sigillum Civium de villa Hermanni," (Kaprinay, 
Hung, diplom, 11. 501. I.) 

Nagy-Szeben v&rosa ket r^szre oszlik, fels6re, mely 
dombon 6pttlt, 6s als6ra, mely term^keny lap&lyon terttl 
el. Hajdan er6s y&v volt, kettds fallal 6s tornyokkal, va- 
lamint m61y arkokkal meger6sitve. M&r a mult sz&zadbaD, 
lakosainak gazdags&ga es 6ptileteinek csinoss^ga alatt va- 
lamennyi erd6lyi y&rost fdlUlmtilta. Lassank6nt tObb /o- 
hivatal is ide tetetett dt, igy pi. a kormdnyszik, mely a 
Edkdczy zayargasok miatt Gyula-Feh^ryarrdl tetetett ide 
at, a katonai parancsnoksdg, a kir. kincstdr 6s a hadi 
biztossdg. Van k6t gymnasiama, a katholikusokS 6s az 
eyangeliknsok6. A katholikusoknak bajdan t&rsask&ptala- 
nak is yolt itt. M&ria Theresia szint6n a r6m. katholikusok 
sz&m&ra a Szeben foly6 partj&n 1770-ben aryah&zat alapitott, 
melyet a y^ros joghat6s%a al61 kiyett. Alapity&ny&al ren- 
delte a szaszok &ltal a kir. kincst^rnak fizetni szokott 
2000 rh. frtnyi k6szp6nzben fizetend6 tizedet, toyabba 
2500 k5b9l buz4t egy6b kisebb jSyedelmekkel egyUtt. 
GondnokAvi Delpini atyd.t neyezte ki, (Bmko, II. 564.) 

Volt Nagy-Szebenben penzverde is. A v&rosnak haj- 
dan 17 ad6z6 faluja yolt, ilyen pi. Talmats, Szeliszt, Fo- 
rostorony, Vizakna, mely s6binyair6l nevezetes,^ tov&bba 
Helta y&rosa 6s sz. Mihdly hegye, a hoi hires y&r yolt. 
{Eeichendorf, 79L I. Bel, Comp, 158-161.) 2gQ AZ ERDtLYI PUSPOKS^O. 

• ( k • • 

Nagy - Szeben koz- is maginligyeinek, s t9rt6nete 
nevezetesebb mozzanatainak ismertetire n^hany adatot 
hozok fel, melyet riszint Bmkd ismert nagy mflv6b61 me- 
ritv6k, riszint vagy egiszen ismeretlelQek; vagy csak ke- 
visbbd ismeretesek. 

1382- ben Nagy Lajos kirily tapasztalvin, hogy n6-. 
mely idegen kereskedfik a kereskedelmi czikkek^t a va- 
rosb6I a bavasokon ttiira szokt&k atvinnv tov^bb^^ bogy 
magaban a v&rosban borsot^ s&ftant is mas ily f fi^ereket . 
a polg&rok megk&rositds&val kisebb mirtikkel mirve. szok- 
tak eladni: megparancsolta^ hogy a keresked^k Nagy- 
Szebenbe yitt czikkeiket onnan t5bbi elsz^Uitani is Ha- 
vasalf^ldre kivinni ne meriszeljik; tovdbba, hogy a bor- 
sot, s&fr&nt s a tl5bbi ftiszereket a v^rosban senki kisebb 
mirtikkel Arulni ne merje. (Prayj Hier. IL 261.) 

1461 -ben M&ty&s kiraly a nagyszebeni pinzverde 
fdn5kinek parancsolatot kUld5tt az. irant^ hogy Bozgonyi 
Sebestyin vajddnak az ottani kam. kincst&rbil havonkint 
100 arany forintot adjon mindaddig, mig az illet6 Erdily- 
ben lesz. Hit — 1467-ben kelt szintin Mityas kirilynak 
levele^ a melyben a y&rost felszdlitja; hogy nihany lazongd 
polgartarsuk megfekezisire segidkezet nyujtsanak. {Acta 
Trans. 1. cs. 28, sz. ■— 5. cs,. 18: sz.) 

1501 -ben kelt, a fehiryari kaptalannak bizonyityd- 
nya yingarti Gereb L&szl6 erdelyi pUsp^k szamara, a 
nagyszebeni polgarok is a hit szasz szik ellen az irant^ 
hogy a pttspoknek 262 jobb&gya altal ellenOk emelt pa- 
naszok ttgyiben a valasztott biris^g el61, az ttgy megyizs- 
gilasa elfitt yisszaliptek. Hit. (N. E, A. 1560. cs. 23. sz. A.) 

1533-ban az Olt folyd kiiradasa a y&ros falait 104 
lipisnyi hoss^asdgban leontd. — 1536-ban a nagy-szebe- 
niek 7 heti ellen&U&s utan y&rosukat ilifaj7a^% Isty&nnak, 
Zdpolya Jinos riszire feladni kinyszerliltek. (KSvdry, IIL 
37. — Benkd I. 190.) 

1552-ben I. Ferdin&nd kir&ly a y^rosnak a huszadot, 
melyet iyenkint a kir. kamar^nak fizetni szokott, e kir. 
rendeleti^ek yisszayiteleig elengedte. 1553-ban ugyanazt 
1000 frtirt Haller Piter erdilyi kincst&rnoknak birbe 
adta, Ugyanezen iyben megengedte a nagyszebeni polg4- 
NAGY-SZEfiEN EGThAzI INTSZETEIVEL. 9 3 1 

roknaky I^ogy a csanadi pUspoklieky k5vetkezd birtokait, 
u. m. Chanddoty Sorostelt, Holdvildgot 6s Monordt (Al86- 
Febermegy^ben), melyek reszint Medgyesy Ferencz, gyula- 
fehervari vicariusnal, r^^zint Cserepovieh Miklosnil vol- 
taky haszonb^r fizet^se mellett mindaddig birhassak, mig 
a pttsp5k vissziavalthatja. (Lib. Beg. 8olt. II. 63. 87.) 

1557-ben Miksa kir^ly RUsz mez6y&ros4t a szebeni 
sz^kben^ htltlens^gi btln miatt Strausz Jeromosnak; 1559-ben 
pedig Szeben vatos^nak ottani hdzdt minden hozzatarto- 
z6kkal egytltt;' mely a y&rosra HUtter J^nos hal&la ut&n 
sz^Il, Htltter Albert szebeni f(5leskttdt jegyzfinek 6s ma* 
gyar kanczellirnak adomAnyozta. (U. o. 257. 380. I.) 

Siralmas sors erte Nagy-Szeben varosit 1610-ben 
Bethlen Gibor fejedelem alatt, kit Gyula-Fehervar fdlper- 
zsel6se ut&n itt a kegyelem rem6nyeben fogadtak, a ki 
azonban alig^ hogy a v&rosba bevonult, rbgt5ii minden 
fegyvert a piaczra hozni parancsol^, a v^rosi hat6s4got 
elfogadta, a hely6rs6get sajat katon^ira bizta, a y&ros f6r- 
fiait kitizy6n; a ndket katonai szenyed61y6nek . felaldozta. 
Tnnen Hayasalf5ldre esapott at es EadvZ yajdat kiiizte, 
'k6nyszerity6n a nagy-szebenieket^ hogy e hadjarat&ban 
k9yess6k. 1612-ben Nagy-Szebenbe yisszat6rt 6s Forgdcs 
csasziri hadyez6r ellen^ ki RaduUal szoyetkezett, szeren- 
cs6s€n harczoly^n^ eg6sz Erd61yt hatalma ala ^exiii. {BenM 
L 259. 260. 8th.) 

1638-ban majas 7-6n reyersalist adott a yaros I. 
Rdkdczy Gydrgy irant val6 hils6g6r6l. 1651-ben grdf JBrf- 
kdczy Zsigmond, 11. Rdkdczy Gydrgy fejedelem testy6re, 
azon p5r6t01, melyet Nagy-Szeben ellen egy a hayasok 
koi&t feky6 falya s jobbagyainak a nagyszebeniek &ltal 
tQrt6nt kinzdsa miatt emelt, azon f81t6tel alatt^ hogy a y&- 
ros husyet napj4n 700 tallert 6s 6 kocsiba yald loyat adjon 
&,t s az emiitett falu hatar^ak megj&r&sara megbizottakat 
kttldj9n, el^Uott. (Act. Trans. 4. es. 8, sz. 9. cs. 8. sz.) 

A mi Nagy-Szeben egyhazi int6zm6nyeit illeti, min- 
denek el6tt fblemlitendO, hogy itt tSbb prdpostsdg volt. 
Neyezetes ezek k5z61 a szent keresztrdl 68 a B. SztlzrSl ne- 
yezett pr6postsig, mely III. B61a kiraly engedelm6vel a 
XII. szazad y6ge fel6 de Crescentis GyOrgy bibornok 6s 232 . '■^ EBDtLTl Pi'SPOKB^O. 

p&pai kCvet a n^metek (sziezok) BZ&m&ra alapltott is III. 
Coelestin p&pa megerfieltett, egyszeremiiid kiv^v^n az er- 
d^lyi pUspSk — akkor Adorjdn — joghat68&ga al6l 6a a 
milkimai ptlspIJkB^gnek a tat&rok altal tOit^nt elpsBZ- 
tit&sa kSretkezt^ben pQspSki joghat^B^gal rnbAzT&n fel. 
egyenesen az esztergomi ^rseknek Iiat68&ga aU rendeltc. 
Egy^bir&nt Nagy-Szebaiben a egy6bUtt tflbb GBpere8ts6gre 
D^zve tOrtgnt il; megszorit&sa az erd^lyr pllsp&ki jogha- 
tos^gnak; a mi^rt is az erd^lyl ptlspSkOk riszMyba kere- 
redtek a p&p&val, melynek 1191'ben p&pai jtikQzOsit^s lett 
a T^go. 

Az im^nt emtitett pr^postg&gnak templom&ban 24 
oltAr roU. Lather tauai elteijedfisftvel, e templomot az tij 
tan hivei elfoglaltdk b a katholikas papokat az 1530-jki 
uyilatko^t kSvetkezt^ben Nagy-Szebenbffl kittzt^k. {KS- 
vdry, I. 94. - Pray, Hier. II. 207-211, 251. - BmU, 
Milkoma I. 99. I.) 

Volt m6g Nagy-Szebenben egy mAsik pr^posts^ is 
sz. Ldezti} kirilyrdl czimezve, melynek eredetdrfil aemmit 
8cm tadhatni. Pr^postja volt .1383-bati Mdrton, a ki a 
uagy-szebeni tan&cBuak ngyanazon 6vben kelt levele Bze- 
lint Guhlin ptlBpSkUil kapott p^nz6b61 9 V^ m&rka ezQstdt 
szcbeni Bdly szerint, 113 frtot, foriutjat 32 garas&val 8z&- 
niitva a v&rosnak hagyom^nyozott, mely hagyom&nyt a 
varos Pfaffenkenyl P6teniek adta, bogy azt a ez. Lilek 
kOrhAzAnak 6pit6B6re forditsa. {Pray, Hier. II. 263. I.) 

Ezen pi'^poBts^^ nem sok&ig Allott feno. Zsigmond 
kir% ugyania 1424—1426 kSzUl a fegyelem meglazulisa 
miatt elttirli javait, egyhizi ^ vil^gi f^rfiak kSzt feloszt- 
vio, egy r^BzBket V, MArton pipa belecgyez6s6vel, meg- 
toldva D^mely tizeddel a rArosi kfizs^uek adomAuyozta a 
B. SzUz fentebb emlltett temploma sz&ni&ra azzal a kikO- 
tcssel, bogy az illetO jSvedelemb61 15 AldozAr tartass^k az 
egyhizi teendfik yfigzdafire. (Eder. Obs. ciit. in hint. Tr.im. 
Pray, i. m. 251. I.) A mosUni kath. Qagytemplom 1431-ben 
s a ktivetkezti ^vekben epOIt. OldalAn jelenteg is van 
sz. Ldadd kApolnija. {Arch. Ertes. 1874. VIII. 21. I.) 

Volt hajdan Magy-Szebenben a B. Szflzrdl nevezett 
sz. ferenczi tartomanynak is rendbaza, a melynek eredeti- szent-kirIly egyhAzi jfrnrBTEtvEL. 233 

rol szint^D semmit sem tudbatni, mely 1530-ig s^rtetlenttl 
fennallott. Ez 6vben a kath. papok s a szerzetesek kitlzet- 
v6n, Folk&r Mat6 kivetel6vel, a ki hogy a kdrhazban birt 
javadalmat el ne veszitse, apostatalt, valamenuyi szerzetes 
elhagyta Nagy-Szebent. Nemsokdra Zdpolya J^nos kOzben- 
jarAsara a sz. ferencziek visszatertek ugyan Nagy-Szebenbe 
s kolostorukat is yisszakapt&k ; de m&r 1533-ban ismet 
szamtizettek. Kolostorukat a latber^nusok mened^khaz^a 
alakitottak at a templommal egytltt. E templom, tigy lat- 
szik, 8z. Erzsebet tiszteletere volt szentelve, mert e nevrSl t(5r- 
tenik emlites azon panaszos lev^lben, melyet a nagy-sze- 
beni k&ptalan 1526- ban az esztergomi erseknel benyujtott 
egy tadatlan szil^ziai szUrke hardt ellen, a ki besz^deiben 
az egyhizi rend ellen szokott volt kikelni. (Pray, i. m. IL 
230. I. — Schem. Ord. Prov. Marian, 1851. 54. t.) 

A szent ferencziek e rendh&z&t gr6f SteinvUle Istvan^ 
erd^lyi hadparancsnok 1716-ban visszadllit^. Az els6; ki a 
szent ferencziek kQzol a visszaallitott z&rd&ban megjelent^ 
Schirmer Antal cseh-nemet szarmazasd atya volt, aki hadi- 
birtosb61 lett szerzetess6. (Benkd, Milkovia, IL 500. I.) 15. §. 
SZENT-KIRAL Y, 

a palosok rendhaz^val es templomaval a B. Szuz 

tiszteletere. 

A pdlosoknak e rendhazat Szent-Kirdly nevti falu 
hegyfokan (taldn Gyeres - Szent - Kirdly Tordamegy eben) 
1350-ben T6th J^nos 6s Bolgdr LaszW alapitottik. Egy- 
n6hdnyszor SzSkelyhdza 6s Sz£kdyfalva n6v alatt is el6- 
fordal, de most m^r e nevek alatt a nevtarakban hiaba 
keressttk. {Fej(r, Cod. dipl. IX. 7. fUz. 106. I.) 

A szent-kirdlyi palos zarda a buzg6 hivekt61 tdbb- 
szor kapott ingatlanokat adomanyul. fgy 1378-ban Gerecs 
Mikl6s fia L&szl6 a rendbiznak adta bergenyei telkSt 6s 8z61- 
lej6t Maros8z6kben. 1395-ben ugyan6 a Marosb61 kivezetett 
&rkon helyet adott a zard&nak malom 6s molnar sz&m&ra. — 23^ AZ ERDtLYI PUSPOKStG. 

1380-ban tereny ei Pow?/a Mibaly szinl6n malombelyet adott 
SL "p&losoknBk Si szSkelyfalvi hatarban. 1382-ben 6zent-ki- 
ralyi palos zdrda 2 k9v(i malmot kapott, a mely adominy- 
zast 1421-ben Zsigmond kirdly megerdsitette, — 1413-ban 
Szekelyfalvi Gallus fia Jdnos minden iDg6 es ingatlan ya- 
gyonat a palosoknak bagyta. V6gre 1419-ben 8z6kelyfalvi 
Vedeth Andras 6s neje Margit asszony egy sz6kelyfalvi 
Hemes telkOket, melyet or5k jogon birtak, Lorincz sz.-ki- 
ralyi pleb&nos 68 marosi alesperest elfitt a B. Szuzrdl ne- 
vezett szent-kir^yi pAlos kolostornak adomdnyozta, {Eccl. 
Cam, 67. cs. 1. sz. — Proi, Paulin, 778. ca, 1. sz.) 

Nagyobb fontossiggal bir a Toldalagiak toldalagi s 
egy^btttt birt j6sz^gainak atrahazdsa a szent-kir&lyi p^los 
rendbizra. — 1478-ban a B. Sziiz kolosmonostori kon- 
ventje el6tt t5rt6nt bevall4s szerint nehai Ill^s, vjorziai. 
yajda fia Mihily 68 neje Zs6fia, Toldalagi Andris leanya, 
birtokuknak harmadresz6t, t. i. egy balastavat, egy mal- 
mot Toldalagon, tovibb& Faragdt Kolosban, Mordczot (?) Do- 
hokdt Dobokiban 6s ErtMt (talto Szasz-Erny6t Maros- 
sz6kbeii) t9bb r6szint vett, reszint zalogban birt j6szaggal 
egytitt visszavaltbatijsi jognak rokonaik 6s ordkoseik sz4- 
mira val6 fentartisa mellett, 200 arany forintert Atrubaz- 
tik. {Acta Paulin, 1. cs, 2. sz.) 

1483-ban Gdlthdi Benedek 6s neje Zsdfia, az im6nt 
emlitett Toldalagi AndrAs neje, ugyanazon kolosmonostori 
konvent el()tt toldalagi halastavuknak feler6sz6t, melyet 
Toldalagi Andras a pAlosoknak hagyom&nyozott, tovibba 
birtokuknak szinten toldalagi r68z6t, melyet Body Istvin 
viltott vissza, betenkint mondand6 sz. misekre adomi- 
nyozt&k, azon megtoldassal> bogy azon esetre^ lia az ado- 
minyz6k 6rok0s n61kttl mulnanak ki, a nevezett birtokr6- 
szek eg6szen a palosokra szdlljanak at; ezek pedig a fenn- 
emlitett Zs6fia baUla eseteben k5telesek legyenek a GdU 
thdi Benedek &ltal az 6pUletekre tett kQlts6geket megfi- 
zetni. (U. o. 3. sz.) 

A toldalagi balastavat illetdleg, melyrfil a fentebbi- 
ekben volt sz6, bdtra van meg az 1535-iki csereviszony, 
mely szerint a p&losok fel6t a m&r szint6n emlitett ma- 
lommal s a hozz^ tartoz6; a balast6 partj&n lev6 helyi* szent-mihAly-kove vIra. '235 

s6ggel egytttt, Toldalagi Barnabas 5T5k5seiQek, Mihdlynak 
^s Zsofidnaky tovabb^ Borbatveazy Janosnak, nevezett Zs6fia 
f6rj6nek 4 jobbigytelek fele6rt, tov^bba a nagy-erthei 
(ernyei?) halasztd fele6rt ds 12 forint^rt kaptak azon za- 
rad^kkal; hogy ha a nevezett nemeseknek magva szakadna, 
akkor a toldalagi halast6 minden vele jar6 haszon^lvezet' 
tel egytttt a pAlosokra szalljon visBza. (U, o. 4, sz.) 

1498-ban Tofalvy Andras bizonyos pfenzosszeg erte- 
keig^ miudennap mondandd sz: misere tofalvi, szent-gyorgyi, 
cseithi, emyoi €^ szejc^si sz^kely 5roks^geit. Marosszekben 
a feh^rv^ri k&ptalan el6tt a p&Iosok szent-kir&lyi monos- 
toranak adom&nyozta. E^sdbb a p&lo^oknak ezen birtokok 
miatt pihrttk keletkezett Zdpolya Jdnossal, mely 1519-bett 
javukra d61t el. {Eccl. Cam. 67. cs. 1. sz,) 

A szent-kiralyi pdlos monostornak tovibbi viszon- 
tagsagardl semmit sem tudhattam meg. tlgy litszik, hogy 
a tobbi fenmaradt kolestorokkal egyiltt II. Jdzsef alatt a 
szerzettel egytttt szttnt meg. 

16. §. 
SZENTMIHALY-KOVE VARA, 

a p^losoknak a B. Szuz tiszteletere szentelt tern- 

plom&val es monostoraval 

Ezen monostort nem, messze Gyula-FeWrvartol a 
szent-mikSy-kovi vdr alatt (jelenleg Szent-Mihdlyfalva Fe- 
h^rmegyeben) 1382-ben Goblin erd61yi pttsp5k alapita. 
Ut6dja, Czudar Imre, a csanadi tizeddel ajind6kozta meg. 

A szent-mihaly-kdvi palos monostor jogainak vedel- 
m6re 1473-ban Mdtyds kiraly a feh6rvari kdptalannak meg- 
parancsolta, hogy a szent-mihaly-kdvi erdfit pusztitani ne 
mertszelje. {Schem. Cler. XVIII. es XX. I.) 

A Janos kir&Iy hal&la ut&n bek^vetkezett zavarok 
alatt, a midOn az egyh&zi javak, kivalt a szerzetesek6i, 
viligi kezekre kerttltek, Izabella kirilyn6 1542-ben Sta- 
tilitis J&nos erd^lyi pttspOk hal&la utdn ennek tisztj^t 
More Petert biztositd arrdl, hogy a pttspoki javadalmakat 236 -^^ ERDtfiYI PUSPOKS^G. 

elfoglalnia korant sincsen sz&nd^kaban^ hanem hogy az 
eg^sz llgyet a vdsdrhdyi gyiil^sig elhalasztja; a hoi majd 
a pUspOksegnek ttgyeit az orszag rendei el fogj4k int^zni, 
a plispOk tisztjeinek pedig teljes elegt6telt 68 kifizetest 
fognak szolgiltatni. Megig6r6 egyszersmind Izabella ki- 
ralyne, hogy Gyalu 6s Szent-MihSy-Kove var&t a hozz4- 
tartoz6kkal 6s j6vedelmekkel egytttt, ha szUk86ge8 lesz, za- 
logul fogja adni nevezett More P6ternek. (Szeredaiy 200. I.) 

I. Ferdinand 1553-ban Bornemisza Pal pUspOk k6r6- 
86re, Medgyes Ferencz csanadi pttspoknek megparancsolta, 
hogy az el6bbinek Gyula-Fehtrvdrai^i^ Szent-Mihdly-KQve 
y^r&t minden fdlszerel6s8el^ u. m. az ^gytikkal^ golydkkal 
es puskaporral egylitt atadja. 1554-ben J^nos Zsigmond 
megerdsit6 atyjanak J^nos kiralynak adom&nyz&s^t, mely 
szerint az nt6bbi 1531 -ben a B. Szftz szent-mikdly-kovi 
monostoranak (monosterio B. M. V. sub supe S. Michae- 
lis Archangel!) 100 forint 6rt6kti, a tordai s6raktarb61 
()r5k id6kre 6venkint kiadand6 k6s6t adominyozott, heten- 
kint k6tszer mondand6 k6t sz. mise6rt az 6 6s ut6dainak 
lelki ttdv6re. (U. o. 204. I. ~ Prot Paulinor. 776. I. 2. 

C8. 1. sz.) 

A szent-mikdly-kdvi pilosok az itt emlitett s egy6b 
javaikat a 16. szdzadi zavarok miatt nem sok&ig 61vez- 
hett6k b6k6ben. Az 1556-iki kolosv^ri rendi gyttl6s a pa- 
losok javait a kir, kincstdr r6sz6re elfoglalta. Bdthory 
Krist6f fejedelem 1580-ban kelt adomanyz6 levele altal 
a B. Sziiz szent-mikdly-kovi p&los monostoranak adta 
tdthfaludi birtokr6sz6t, tovabba a buzdsbocsdrdi, vingd/rdi 
tizedety nemktildnben igeni j^bardirszolld" nevd szdllej6t 
Feh6rmegy6ben. 

A pMosok e rendh&zar61 t5bb6 emlites nem tQrt6- 
nik. tlgyl^tszik, a rendtagok m6g a XVI. sz4zadban, nem- 
sokara Bdthory Eristdf fij adom&nyzasa nt&n elhagyt&k. 

(U. O, 1. C8. 2. 8Z.) 1 

t6VI8 EOThIzI iPULETEIVEL. g^J J 17. §. 
T O V I S, 

mezovaros a p^losok rendh&z^val 6s templom^- 
val a Bold. Szuz (B. M. Virg. Natae, kisasszony) 

tiszteletere. 

T5vis nem messze Kdroly-FeMrcdrtol Als6-Feherme- 
gy6ben fekszik. Az ottani zardat eredetileg a sz. feren- 
cziek birtak. 1701 -ben altornyai -Apor Istv^n gr6f tabornok 
6s erdelyi kincstdrnok fogadaIomb61 a palosoknak adta. 
Kitiinik ez gr6f Kolonich Lip6t bibornok 68 esztergomi 
erseknek nevezett Aporhoz jrt Ievel6b61, melyben fajdal- 
ra^t fejezi ki a f(5l5tt, hogy a szent ferencziek rSgi jogiik 
czim6Q a p&losoknak a tQvisi rendhazba t5rt6nt levelezSse 
ellen tiltakoztak. Miut&n kes6bb Kolonich bibornok ezen 
adomanyzasba maga is beleegyezett, a monostor r6gi 
temploma is, melyet meg Hunyady Jdnos 6pittetett, a val- 
lasfijitdk azonban leromboltak, s a mely 100 6vn61 tovabb 
romjaiban hevert, ism6t fl5l6pUlt es lllyes Andres ptisp5k 
iltal a B, Szilz tiszteletere folszenteltetett. (Prot. Paulin.' 
774. I. 1. 2. 8z.) 

Nem lesz erdektelen itt TSvis mezOvArosanak az ottani 
templomnak t(5rt6net6bdl egyetm&st fdlemliteni. 

1314-ben a nevezett templom pleb&nosa (reetor) volt 
Tamda pap. 

1442-ben esata volt a magyarok 6s t5rok5k kozt. Ama- 
zoknak vez6r(5k vala U flaky Miklds vajda, emezeknek 
Mezeth beg. A szerencse kezdetben a magyarok ellen for- 
dult, de Hunyady Janos meg6rkez6se dj lendliletet adott 
a csat&nak, melyben a t<5r6k(5k vez6r6k(5n kivfil 20,000-en 
estek el. A magyarok kOztil elesett a h6s Kemdny Simon^ 
fel^ldozvto magit Hunyady6rt, kinek ruhiit, hogy az me- 
nektllhessen, magara vette, — 6s 300 vit6z. 

A kCvetkezfi 6vben Istvdn feh6rvari 6rsek a feh6r- 
viri templom sz. kereszt olt&T&n&l sz. mis6t alapitott, ala- 
pltv&nyul a tovisi tizedet tev6n le. {Szeredai, 63. I. — Kd- 
vd^nj, 11. 61—63. — Pray, Hier. 11 268.) 23g *' RBOCLTI FOSPOSSfO. 

Mily btikezfileg j&rt el a tCvisi p&los rendh&z alapi* 
t6ja, 1704-iki level^bfil kitUnik. E lev^l szerint a oev^zett 
szerzetesekuek adta a rendb&zak mellett fekvtl malm&t, 
tovabba fehei-vdri sz611ej6t, melyet Rdcz Istv&ntdl vett ; 
activ ad688Agaibfl] 4000 araiiy forintot; a teinplom kija- 
yitasfira s az olt&TOkra 1000 frtot. Mindezen jaradalmak 
birtok&ba, III. Karolynak 171G-ban kelt meger6sit686 utan, 
valamint a templomba, rendhazba 69 a feh^rvari szfiUS 
haaznAlataba a pfilosok 1717-beii vezettettek be. (Prot. 
Paulin. 774. I. 3. 5. 6. sz.) 

Az I7l3-baB k^szUU lelt^ szerint, mely mag&ban 
foglalta a sckrestye ^s a tendb&z egy^b t&rgyait, tov&bb^ 
az Apor gi'6f ^Ital adom&nyozott birtokokat is; rolt a t!i- 
visi palos reudb^znak 8 fikre, 13 Skfirtindja, 13 fehene, 
12 ilszfi tiD^ja, 43 juha, 2 kecsk^je, 1 tlrd kosa 68 10 
bar&nya. Ugyauazon idfit&jban a tSTi8i p^osok folyamod- 
tak a rend defiaitoriumaboz az ir&nt, bogy a magyar tar- 
tomanyhoz csatol(a88anak ^8 eWljarSjoknak czime perjel 
legyeo, s a valasztd kiptalanokon 6a a tartominyi gyUle- 
8eken gzavazattal birjou, (U. 0. 7. 8. sz.) 

A p^loeok tiivisi rendhAza az im^nt felsoroUakon 
kivtil raig mas jogokkal 63 jSvedelmekkel is birt- Igy 
1732-beB egye8Sdg jStt 16tre Baretay Kataliu, Krisztina 6s 
ZBuz8&ua kSzt egyfelSl, m^r^szrfil pedig GniH Mih&ly 
pMon rendbazi CftaQk kfizt, mely szerint a Barcsay-Grtikti - 
sak, t. i. karausebesi Miksa GySrgy, zajki Zajk M6ze8 
is tijvisi Bird B&niel, ronatkoz^ssal a palosoknak n^hai 
Barcsay Gyiiigy paczolkareszi birtokara bizonyos vfegren- 
deleti Tallutuas alapj&n tartott ig^uyeire, magukat 5 iv 
alatt lefizeteudd 600 magyar forintig lekstelezt^k. (U. 0. 
11. »z.) 

1735-beii Szdaz-Sebes T&rosa kiitelezv^nyt adott 400 
frtr6i, melyet u6hai di6dv4rallyai Miksa Gytirgy hag^o- 
mdnyozott a palosok t3visi rendh^zanak, 9 melyet a ne- 
vezett vAros a pAIo8okt61 kSlcaOn Atvett. — Szint^n kO- 
telezvenyt allitott ki tfjegyhdza aziszv&ros 1021 frt 50 krr6I, 
melyet a palosoknak b. Apor P6ter adott. 

176lj-ban zajki Zajk M6zes elismerr^nyt adott 
592 magyai frtr61, mely Ssszeget neki, Podhoramzky L6- -VAJOA-HUNTAD 8ZERZETESI; B^NDhAzZAL. . g^Q 

rincz tQvisi p&Ios perjel, tordai malm&6rt kifizetett azon 
z&radekkaly bogy a nevezettt malmot illetd iratokat az 
elad6 nemsokara koteles lesz a nevezett perjelnek Atadni. 
Ered. {U. o. 12. 13. 14. sz.) 

Meddig maradtak a palosok TovteeH; biztosan nem 
tudhattam meg. Val6szintileg II. J6zsef alatt voltak ott 
is k^nytelenek rendhazukat elhagyni. 

18. §. 
V A J D A-H U N Y A D, 

mez&v^ros a v4rral ds a szerzetesi rendMzzal. 

Vajda-Hunyad mezov^rosa Hunyadmegy^ben, D6va- 
t61 IV2 6raiiyira a Cserna es Zalasd kis foly6k ()ssze5inlese 
mellett fekszik. A var kiralyi b6keziis6ggel eWdllitva, di- 
csos^g^t Hunyady Jdnos vajdanak koszSnheti, a ki a vajda- 
hunyadi varat 1452-ben, az ottani kApolnit pedig 1442— 
1446-bau ^pittet6. 

Klildnben a mezSviros mar elfibb fennallott, 1409-ben 
t. i. Zsigmond kirAly Vojknak es ennek Jinos nevtt fia- 
nak, vagyis inkabb unokajanak 6s a kiraly termSszetes 
fianak adomanyozta. (Benkd, Milkovia, 11. 417. — Ardnyi, 
Vajda-Hunyad vdra, 3, I.) 

Hunyady Janosnak 1456-bau tOrtent halala ut4u, 
Matyas kirily, mihelyt Hunyad vara ur^va lett, rQgtSn 
hozzA fogott az 6si feszek kirdlyi f^nynyel valo kib6vite- 
sehez. 6pittet6 a kapu feletti tornyot, a nagy hidat, az 
ejszak-keleti tornyot a palota es kapolna kSzt. Ezeken 
kivttl a varnafc m^g tobb resz^n tetetett epitkezeseket. — 
Itt lakott a nagynevtt kiraly 1467— 1481- ig. Ez ut6bbi 
6vben az eg^sz vajda-hunyadi uradalmat, mely 32,000 
boldnyi vala, term^szetes fianak Corvin Janosnak' grofi 
czimmel megtoldva adomanyozta, Corvin Jdnosnak Fran- 
gepdn Katalint61 ket gyermeke lett, Corvin Kristdf es 
Erzsebet, kik m6g mint gyermekek elhalvan, miutAn Cor- 
vin Janos ozvegye Gyorgy brandenbargi 6rgr6fhoz ment 
nottl, a vajda-hunyadi v^r es uradalom is ez ut6bbi ke- 
z6re kertilt. Gy5rgy ^rgr6f mostohan bint a nagyeml^kil kirtot*" r.,7-Mo M'T GiWt tejef f,,.jj„-H.«9J| 
VAJDA-HCTNYAD SZERZETESI RENDhIzZAL. ^H 

utin, nagybAtyjdnak ifjabb gr6f Bethlen Istvannak ado- 
mdnyozta fi- 6s leinyagon is 9r(5k(5lhet61eg. (U. o. 8. cs. 
39. sz. — 9. cs. 48 sz.) 

1637-ben csere t(5rt6nt, mely szerint jBodoni/i MihAly 
ozvegye Bethlen Katalin iktari gr6f Bethlen Jdnos le&nya, 
Hunyadmegy^ben fekv6 almdsi nemes birtokanak r6szet 
Bethlen Hedvig nevtt n6v6r6re, a ki Gergdcz Mihalyndl 
volt f6rjn61, ez ut6bbiak vajda-hunyadi birtokd6rt a v&- 
radi k&ptalan el6tt itruhdizta. (U. o. 5. cs. 1, sz.) 

1653-ban viradi Inczidy Mih&ly a maga 6s gyer- 
mekei, t. i. flai 6s le&nyai nev6beii, a vajda-hunyadi ura- 
dalmat, Vingarton egy eg6sz nemesi telket a hozza tar- 
toz6kkal egytttt Lordniffy Zsuzsanndnak, id6sb Rdkdczy 
Gry^rgy fejedelem (5zvegy6nek, szint6n a nagyv&radi k^p- 
talan el6tt 6000 frt6rt eladta. Ered. {U. o. 4. cs. 23. sz.) 

6r6f Bethlen P6ter, idfisb gr6f Bethlen Istvin fla 
haldla utdn a vajda-hunyadi uradalom birtokdban k(Jvet- 
kezett ennek nSvere Bethlen Katalin, albesi Zdlyomy D4- 
vid neje. Ezen Z61yomyt, minthogy az erd61yi fejedelem- 
s6gre tdrekedett, 11. Bdkoczy Gyorgy 1651 -ben a kdvari 
bOrtOnbe zarata. Bethlen Katalin utan vajda-hunyadi bir- 
tokosok lettek gyermekei Miklos 6s Maria; — ez 
ut6bbi elfibb PerenyiheZf ennek halala utan pedig szalai 
Barkdczy Sdndorhoz ment f6rjhez, — Edkdczy Gy(5rgy 
1659-ben a v^rat ostrom ala vette 6s elfoglalta. E miatt 
Zdlyomi Mikl6s ellene Barcsayt, Kemenyt 6s Apaffyt fel- 
l&zita, hanem E&kdczy Gy^rgynek sikerlilt 6ket lecsen- 
desiteni. A vajda-hunyadi uradalmat I. Apaffy MihAly 
fejedelem utdn Tokdly Imre kapta meg, a ki javait61 
megfosztatv^n, a nevezett uradalom II. Apaffy Mihaly feje- 
delemre 6s 6zvegy6re Katalinra ment ^t. V6gre I. Lip6t 
alatt a kir. kovonara szallt at. {Ardnyi. i m. 6. I.) 

1666-ban Zdlyomi David javai, kQzttlk a vajda-hunyadi 
v^r 68 uradalom is, felosztattak neje, iktari Bethlen Kata- 
lin 6s ut6djai k(5zt egyfeWl, masfelol pedig Perenyi M^ria 
. — Barkdczy S^ndorn6, mint n6hai Zdlyomi Krisztina 

RUPP. KQYH. TSTtZ, — in. leinya k9zt. — 1677-ben vizsgalat tj5rt6nt v&radi Incz4dy 
Zsigmond r6sz6re az irant, hogy mikent foglalta el n^hai 
Torokne Katalin a vajda-hunyadi y&rat 6s uradalmat^ 
melyet a yizsgdlat idej^n a Bethlen csaUd birt; tov^bb^ 
a hunyadi hdzat, melyet szint^n akkor Zejk MikWs birt, 
el6bb pedig htl szolgdiatok fej6beii a Tdrok-G^taAkd a 
Dobrayakra iratott ^t. L^ttamozott masolat. (Acta Trans- 
6» C8. 35, 8Z. — 9. C8, 44. sz.) 

1680-baii Apaffy MMly fejedelem megintS paran- 
csolatot adott ki viradi Inczidy Mihaly fla Zsigmond r6- 
sz6re, — a kinek 6des anyja k(5rtv61yesi Vadas Mihaly lednya 
Judith, ennek pedig szint6n 6des anyja n6hai enyingi 
Torbk Janos Katalin nevft lednya vala, — Tokoly Imre 
grifellen, a fenebb emlitett 1617-ik 6vil61 6rintett .12,000 frt 
fizet6s6t s a vajda-hunyadi y&y 6s uradalom visszaaddsat 
illeteieg. (U. o. 9. cs. 38, sz.) 

A vajda-hunyadi v^r 6s uradalom 20-ik birtokosa, 
11. Apaffy Mihily 1713-ban, neje Katalin pedig 1724.ben ' 
elhalv&n, az eg6sz uradalom a kir. kincst&rra sz^llt vissza. 
— Egyesek azutan is tartottak ig6nyt az uradalom egyes 
r68zeire. Igy p. n6hai T'orok Katalin Sr(5k6sei jogaik fen- 
tart&sa y6gett 1732-ben a feh6rY4ri k&ptalan el6tt tilta- 
koztak. 1733-ban Bnk Andras, mint T'orok Bilintnak 
le4ny-4gon val6 egyenes 8zarmaz6ka, szint6n ig6nyt td- 
masztott a vajda-hunyadi uradalom ir^nt. Mily v6get 
6rtek ezen ig6nykeresetek, nem tudhatni, (U. o. 9. cs. 61. 
63.^ sz.) 

V. — Hunyad mez()vdrosa k'drtilbelUl egy 6r4nyi 
kiterjed6sfl lapdlyon fekszik. E lapalyt a Cserna vize 
k6t helyen is dtszeli. Egyhazi 6pttletei kOzt van n6gy 
templon), u. m. az egyesuU gorog katholikus rotn&nok6, 
a nem egyesUltekd^ mely a mult szazadban 6pttlt, a refor- 
matusokd, v6gre a sz. ferenczieke g6th izl6s(i toronynyal. A 
sz. ferencziek zdrd^j^t m6g Hunyady J^nos kezd6 6pit- 
tetni a sz. Aggston-rendmk szdm^ra. Bev6gezte Maty&s 
kirily. E templom sokaig idegen k6zen volt. 1716-ban 
a kir^ly parancsdra gr6f StdnvUle Istv^n f6 hadparancs- 
nok az UdvezitSrdl nevezett sz. ferenezi tartominynak, VAJDA-HUNTAD' SZERZ£TESI RENDHIzZAL. g^g 

♦ - ' . 

most na'gyon megrong&lt . allapotban, visszaadta. . {Ardnyi 
i. h. — BenM, Milkov. IT. 502. I.) 

Valamennyi vajda-hunyadi eml6ket becsre n^zve 
feltilmulja a Hunyadyak nagyszerft vara^melyet a magyar 
kir. kinc&tir 6pen most javittatott kr, s melyrfil dr. Ard- 
vyi Lajos, akademiai tag jeles milvet Irt ily czim alatt : 
jjVajda'Hunyad'vdra 1452. 1681, 1866. szdban is hi' 
pew", 16 t&y^val 6s 79 k6ppel. * 16» FUGGELfiK. A milkdi es argyasi piispSksdgek. 

A kSvetkezfi r^szben a havasi Daci&ban (Dacia al- 
pensis) litezett, de mdr megszttnt, milkdi 6s argai vagy 
argyasi pttsp()ks6gekr61 szind6kom szdlani, minthogy azok 
a mai Erd61ynek (Dacia mediterranea) nagy r6sz6re is 
kiterjedtek. 

Haner GyOrgy Transylvania cz. milvenek 71. 1. a 
miik6i pttsp()ks6gr61 ezt irja: „Post albensem ecclesiam 
prima erat Milkovienm, cui etiam episcopatus ofificium 
concredebatur, unde fit etiam in Transsylvania antiquitus 
duos Episcopatus fuisse, Albensem et Milkoviensem, quo- 
rum ille Colocemem, hie Strigoniensem agnoscebat metro- 
polim." 

Szent'Ivdnyi {Decad, III. L I, is Miscellan. 59. L) 
azt AUitja, hogy mar r6gen sz. Istvdn el6tt 16teztek a 
milkdi 6s argai megy6k, a mint ez IX. Bonifdcz valamint 
II. Piusnak 1464-ben kelt BuUajaban olvashatd. 

A Topographia hungarica szerz6je „ Alba- Carolina^ 
czim alatt a 11. 1. Igy nyilatkozik: y^MUkovieiisis qui et 
Argensis et Agensis primitus dictus est, viguit, quem aliqui 
sub Mathia Corvino adhuc extitisse dicunt." 

Schmeizel Mdrton (Dissert, episcoplca de statu Ecclessiae 
Lviheranae in Transilvania. 1722. 15. I.) szebeni (cibiniensis) 
pttsp5kseget emiit s azt Allitja r6Ia^ hogy az esztergomi 
6rsek fenhat6s&ga aI4 tartozott. Azt is k6ziratok alapj&n 
&Ilitja u. 0., hogy a milk6i pUsp()ks6g 1345-ig feuallott, 
s ez 6yben a tatdrok Altai elpusztittatott. Az6ta ritk&n 
tdrt^nik r61a emlit6s. FiJQGEhtK. 245 

Reichersdorf Chorographia Transsylvaniae czlrntl m(l- 
v6nek 115. 1. Nagy-Szebenrdl a k5vetkez6ket emliti: ^Habet 
parochiam cathedralem infulato suo Praesule dignam^ item 
episcopo albensi, ut proventibus ditaretur, MUkomendum 
episcopatum ad se rapere volente, habuit hie adversarios: 
Decanum et Capitulares Cibinienses, qui post diuturnas 
litigationes jura episcopalia sibi retinebant.** . 

2Xmon (Imago novae Hunga/riae X, fej,) a milk6i 
pttsp9ks6gr61 ezeket irja: „Obtinuit causam metropolita 
StrigoniensiS; sibique subjecit Saxoues et sacra apad eos- 
dem per Milkoviensem antistitem perasnos maltos curavit.^ 
AzutAn a tatarjaris ut^i iddkre ittirve, k(57etkez61eg 
folytatja: ^Habuit eversa per Tartaros Milcoma Praesul 
domicilium Birthalhini (Berethalom).** Vaj[jon ngyanezen 
pttspOks^g ertendo az alatt, mely VI. Kelemen pdpa ide- 
jeben Etmorszagban (a mai Moldy&ban) alapittatott^ nem 
bizonyos. VL Kelemen (1342-1352.) es XXIIL Janos 
alatt (1410—1414.) a mai Moldvaorszag a magyar kiralyok 
birtoka volt^ mindfogva milk6i pttspQkseg ott fen^lha- 
tott a tatdrok pusztitasai utdn is egesz Zsigmondig es 
M4ty&s kir&Iyig. A moldvaorszdgi zavargdsok miatt megy6- 
j()kt()l tavol tart6zkod6 p1isp()k5k kQz6l emlitik Ondolai 
Ldszl6t, a ki 1469-ben a mislyei pripostsagot birta. Ut6dja 
az esztergomi ^rsek helyettese lett. Ez id6 6ta a milk6i 
plispoks^g nyoma eltflnik. „V6gt6re: 

„Moldyaorsz&gban I^tezik mainap is MUkd nevil ydros 
ugyanazon uevtt patak partjan^ a mely patak Moldvdt 
Olahorszagtil elvilasztja," (Epitome chron.) 

Sz. Nicetas tetteinek ii6vtelen leir6ja Pongrdcz Istvan 
jezsuita s hajdan kolosvdri tan^r 1750-ik kiad&s&ban al- 
litja, bogy sz. Nicetas 396-ban 0-Dacia ptispSke volt. 
Szavai ezek : „Verosimile est, S. Nicetam in Dacia erexisse 
geminos episeopatus : Argaensem et Milcoviensem, qui Metro- 
politam habuit AEpiscopum Strigoniensem , sacra apud 
Saxones medio illius administrantem. Post Tartaros jura 
episcopalia ad Praeposituram Cibiniensem translata sunt.*" 

Pray GyOrgy, (Hierarchia hung. 1776, L kot, 420. 1.) 
az a/rgai 6s milkdi pttspQksigek eredet^t szintSn egy s 
ugyanazon idSre, csakhogy Eohert Kdrolyira viszi vissza ^Q Vt&OtEJjtK. 

6b pedig akkint^ bogy szerinte e ket ptlspQksdg tnlajdonk^pen 
csak egy pttspttks^g volt kettfis n6v alatt. Szerinte 1332-ben 
argai pttspOk volt Vitus minorita. Tov^bb^ Robert K&roly 
az ol&horsz4gba tett hadj^rat alatt 1st van vajd&yal az 
argai v&r alatt tiborozott. Szint^n Pray szermt a milkdi 
fis argai pUsp5ks^gekr61 Robert kiraly el6tt semmi emlites 
spm t5rt6nik. Nagy Lajos kirily Pray illitisa szcrint a 
pttsp5k86g Sz6khely6t Argdhol MilJcdba tette at, a midSn 
a ktinok a tat&rokkal kOzQs pog&ny vall&sukr61 a keresz- 
t^ny valUsra &tt6rtek. 

1375-ben mUkdi ptispQk volt MikUs, a ki Mihdly 
egri ptispOknek helyettese vala egytttal. (Schmitty Ep. 
Agrimses L 329.) — tjgy latszik, k6s6bb a pttspttkiJk 
Milk6t ism6t elhagyt&k 6s Arg&ba koltQztek at, minthogy 
1418-ban 6s 1421-ben Jdnos 6s Pdl mint argai pttspGkOk 
szerepelnek. 1438 Ota azonban ismet csak milkdi plispSk- 
rdl tdrt6nik emlit6s. — 1444-ben a v&rnai csata ut&n az 
ol&hok a magyar kir&ly fenhat5s&ga al61 ki akart&k vonni 
magukat s Milkdt is elfoglalt&k^ a melynek pttsp5kei azon 
idd 6ta mint az esztergomi 6rsekek suffraganusai mil- 
k(5dtek. 

Ez Pray v61em6ny6nek veleje. 

Emlitend6 m6g Fridvahzky J^nos, Reges Hungarian 
Mariani 1775. 50. 1. e k6rd68re vonatkoz61ag ezt irja: 
„Episcopatus Milkd per Belam III. Regem (1173—1196.) 
restauratus sed iterum anno 1198. per Tartar os et Pad- 
nacitas eversus fuit." UgyanC allitja, bogy Medve Mih&ly, 
jog- 6s tQrt6nettad6st6I adatokat kapott, a m^lyek alapj&n 
aztan azon n6zetre jOtt, bogy a milk6i pUsp5ks6g nev6t 
M7A;(^mez6v&rost61 kapta, a mely OUborsz&gban az Olt folyd 
partjdn fekUdt, ott a bol ez Erd61yb61 a fogarasi hegyeken 
keresztUl 014borsz4gba ki(3mlik. Szerinte is a milkdi ptts- 
p()ks6g m&r sz. Istvdn kir&ly el6tt fen&llott, tigyszint6n az 
argai pttsp5ks6g is, mint ez IX. Bonif&cznak 1404-ben 6s 
II. Piusnak 1464-ben kelt Ievel6b61 kitanik. 

Nyilatkoztak m6g a milkdi s argai pttspdks6gek tSr- 
t6net6t illetfileg t(5bben is, p. Katona, Hist, critica V. 330. 
1. — Fejir Cod. dipl. II. 16. 1. — Engel kmnQsen (Gesch. 
d. ungr. Jteichs. ^40. IV. IL 99. I.) mindazt a mit ma- FUGGELiK. 2^7 

gyar toi:tenetir6ink a milkdi pUsp9kseget illetfileg a 14-ik 
szazad el6tti id6r61 besz6Iiiek, mes6nek tartja; de nagyon 
csaiatkozik, mert azon okmanyban, mely a milkdi pttsp5k- 
s.6get emliti, t. i. Lcfrincz milk6i ptispoknek 1096-ban kelt 
level^ben, keresztes haborukr61 van sz6, a melyek az Engel 
altal kijelolt idoszakban, t. i. 1518 s utdn m&r nem for- 
. dultak el6. (Ldnyi Magyar egyhdztortenelme, dtdolgozta 
Knauz N. 1866.. I. 346. I.) 

A. fenebbiek kieg^szitise, illetfileg megvildgitasara 
BenJco J6zsef nyoman, a ki logbdvebben s ha talan Dob- 
renteyt (Begi magyar nyelvemlekek 11. hot.) kivessztik, leg- 
ttizetesebben foglalkozott e targygyal (Transsylvania, 1778, 
II. 140-148. 1.) es Milkdvia czimtt mftv6nek kttl(5n5seii 
i—V. fejezet^ben, mely szerint: 

A milkdi megye. haterai kiterjedtek Erdely azon 
reszeig, melybOl Milkd vagy Mikd pataka ered, a mely a 
havasokbdl kikerlilve, Moldva es Olahorszdg hatardt kdpezi 
s a Szerethbe, ezzel pedig a Dun^ba szakad. E patak part- 
jan fekiidt Milkd varosa, a milkdi ptispOkok szdkhelye. 
M6g nem l&tszik egeszen megczafolva lenni azon v61e- 
mdny, mely szerint a milkdi pUspoksdg rdgen sz. Istvan 
kiraly eldtt alapittatott, tehdt r6gen a gyulafehdrviri ptis- 
pdksdg eldtt. Ez azonban csak velemdny, mely a mint 
dont9 drvekkel megczafolva dpen tigy bebizonyltva sines 
annyira, bogy k6tely ne fdrne hozza. 

A milkdi ptispOksegtfil kttl(5mb6z6 mas pttsp5ks6g 
volt az argai vagy argyasi. Nevdt Argas, Argos, Argis 6s 
Arga vagy magyarul Argyas nevti olahorszagi v&rostdl 
kapta, mely nem messze az Olt folydtdl fekiidt. Elpusz- 
tulvAn Milkd s vele a pttspOksdg is ideiglenesen megszUn- 
v6n, tigylitszik, a milkdi pUsp5ksdg moldv-aorszdgi rdszeit 
az argyasi ptisp(3k()k kormanyozt^k^ s viszont az argyasi 
ptispSksdg megszUntdvel^ ennek megydje a milkdi pttsp5k5k 
fcJpasztori gondja aid kertilt. 

Valdszinii, bogy az argyasi ptispOksdget, melynek 
eredete fbldkOzi Dacia ndpeinek megtdrdseig vihetfi vissza; 
Edbert Kdroly kirdly illitotta vissza, a ki 1330-ban Oldh- 
orsz&gbau hadakozvdn, az argyasi varat is elfoglalta. Hogy 
az argyasi ptispoksdg kttlto megye volt s a milkdival nem roH egy s ugyanazon pUspOks^g, mint Pray iiWWk, 
vilagosan kovetkezib II. Gyala pipAnak kttvetkez6 sza- 

vaib6l : „Gmn auteui aaseratiir Decanatus et paro- 

chialoe ecclesias .... nun Milkoviensis, sed Argensis, vel 
alteriu3 Dioeceaeos exiatere." {BenkS, Milkovta, I. 177. I.) 
E mellctt lehetseges volt as, hogy Nagy Lajos a tatir- 
pusztitAHkor egyidfire megszUnt milkfii pUapSks^g kor- 
mi'inyzasat az argyasi pUapBkre bizta. Egyibir^t az 
argyaei pUspBkBeg tOiteneWbifl n^hany pUspiik neven 
kiTUl egy^b mi sem maradt fenn. Ab elsO 1390. 
^vrfil emlittetik kSvetkeztSleg : „rr. Franciscua de S. 
Leonardo Oidiu. Carmel. a Boaifacio Papa IX. con- 
stitatus episcopus Argiensis in Valachia, snb Metropoli 
Cotocensi. 16. Mai 1300." (Fejir, Cod. dipl. X. I. 619. I. 
4b X HI. 107. l.) 1418. Joannes de antiqaa yilla; 1421. 
Pauhis de Hunyad presbyter Dioec. Janrincnsis {Szmiivd- 
nyi, Paralip. 08. I.) Ezen P^ 1438-ban elfifordnl egyidfi- 
ben Gergcly milkoi pHspOkkel ; laiUl Knavs {I. M. 363. I.) 
helyesen ktivetkeztcti , „hogy e ket pUBpfiks^g nem 
ugyanaz." 1451-ben ism6t FAl, taUn m^g mmdig Hwnyady 
Pil; 1469-ben Eaytmmdus Baerenfuse gubernator Abba- 
tiae de Keitz (Engd. i. m. IV. J. W9. I.) {1480-baii Pau- 
lus de Wacia suffraganeus Tranasylv. (Pruy, i. k. 433. stb. 
V. '6. Knauz, i. ft.) 

N^melyek szerint a milkdi pUspOks^g mix a bnook 
koriiban (374— 460) fennallott. (Pray,Annal. — Palma,No- 
tit. rer, hung. -— Sertrinvs, Connect, hist, hung.) M^sok 
meg tllzetesebbcn viilik meghat^rozhatm eredet^t s azt 
lillltjak, hogy sz, A'iceias, a dakok pUspflke alapitotta, a 
ki az 5-ik szAzatlbaii b.ilt meg s a gfithoknak, gepid&k- 
nak L's bunuknak birdette az evaDgelinmot. Ezen megye 
a hun-a?ar id^szakbau s Nagy E&roly alatt is a 6. sz&- 
zadtol eg^Bz a 9-ik ktlzdre ugyan riszontagsigokkal, s^r- 
tetlenlll fennAllott. 

Szent L&szl6 az argyasi pUspOks^get ktllOntfs tekiu- 
tettel a sz^kelyekre (ijra szervezte ^s az esztergomi 6r- 
seks^g jogbat^s^ga aU rendelte. Az6ta tjabb vir&gz&snak 
indult, mi az 1093., 1202 6s 1222-iki refi Tonatkozi irott 
emlukekb^l ktjyetkezik. FUOGELte. 249 

A tat^rok 6s pecsenyegek betQr^sei alatt sokat szen- 
vedett, v6gre sz6khelyet is volt k6nytelen cser^lni. 
III. B61a kir^ly (1174-1196.) visszaillita, de mkr 
11 98' ban ism6t csorbat szenvedett. II. Endre 1218-ben a 
kerczi ap&ts^g javadalmaiyal egytttt a nagyszebeni, szent 
keresztrfil nevezett prSpostsagnak adom&nyozta ptlsp5ki 
czimmel. 

11. Geyza kiraly (1141 — 1161.) alatt a sz&szok a 
milkdi ptl8p5ks6gnek erd61yi r^szein telepedv^n le, az Igy 
clfoglalt szasz ft5ld a ^ilkdi es gynlafeh4rvdri pttspOksSg 
k(3zt osztatott fel. A gyulafeb^rv&ri megy^hez tartoztak a 
k(3vetkezd szasz esperests^gek : a beszterczei, kisdi is kosdi ; 
a milk6ihoz a szebeni, senki, leskirchi 6s brassdi. A regent, 
tekei 6s sajdi kQztUk felopzlottak. 

Milk6t IV. B61a kir&ly alatt 1241-ben a tatirok 
felddltak 6s elpusztitottak. A milk6i piispOk akkor, Timon 
allitasa szerint^ Berethalomra vonnlt vissza s mint az esz- 
tergomi 6rsekek helyettese (Vicarios in spiritaalibas) mfi- 
kod5tt. Alig bogy mag&boz kezdett j5nni a milk6i megye, 
1345-ben a tatarok ism6t ttizzel vassal pusztitott&k. Nagy 
Lajosnak 1344-ben kclt levele szerint azon iA6t&jt Andrds 
erd61yi (gyulafeh6rv&ri) pttspdk v6gezte a fSp&sztori teen- 
dfiket a azdszok 6s szikelyek k(5zt^ kik kttlOnben a milk6i 
ptlsp5ks6ghez tartoztak. 1395-ben a nagy-szebeni 6s brassdi 
esperestek ptlsp5ki hat6s&got (de csak r6szben) kaptak. 
Sem ez, sem az a milk6i pttsp5ks6g 6pen 16t6bea nem 
tQrt6nbetett volna. 

A 14-ik sz&zad v6g6n a milk6i pttsp{$ks6g ism6t 
visszaszallittatott, de ptispQkei csak r{$vid ideig viselbett6k 
fopapi bivatalukat t6nyleg s akkor is csak inkabb megy6- 
jOk egy r6sz6ben. Lassankint czimzetes pttsp0k5kk6 lettek. 
Ilyen czimz. milk6i pUsp(3k volt 1436-ban a azebeni esperest, 
a ki k5rlilbelttl 60 anyaegyh&z f()l()tt birt joghat6s4ggal. 

A milk6i ptlsp(5ks6g teljes visszaalllt&sa Zsigmond 
kir&lynak k6sz(5nhetd s 1427 -re teendfi. 6 Moldv&t vagyis 
Ktinorsz&got fens6gi joggal birta. Alatta a kereszt6nys6g 
erSsebb gyOkereket kezdett verni a kunok; philistaeasok 
6s tatdrok kOzt^ a kik sz&m&ra t5bb pl6b&nia is alapitta- 
tott. — 1441 -ben a tQr5k5k egyesUlten a tat&rokkal ilmt^- 250 FdGOBLte. , 

raci parancsarO; a kit Hunyady J&nos diadalai; fdkep pe- 
dig az erd^lyi £s moldvai fejedelmek elpMoUsa felbdszi- 
tett, Erddybe 6s Mold^aorsz&gba bet(Jrtek 6s Sciahadini 
basa vez^rlete alatt mindenfel^ pasztitva^ a pttsp(5ks6g sz6k- 
hely6t is s az eg6sz vid6ket felddltik 6s kirabolti&k^ vegre 
a vaskapuD&l Hunyady J&nossal tal&Ikozva, t5nkre yerettek. 
(Benko, Iranssylv, IL 144.) 

A milk6i pttsp(^kseg hat6saga az erd6Iyi r6szekben 
lassankent az egyes esperests^gekre sz&Ilt &t, u. m. a 
szebeni esperests^grC; mely pr6posts&g is volt egyszersmind, 
a brassdi yagy hd^czascfgi 6s a beszterczei esperestrO; kik 
czimzetes pttspdki n6y alatt fordulnak el6 6s n6ha mint a 
gyalafeh6rv&ri pUsp5k5k helyettesei is mttk()dtek. -— Papal 
6s kiralyi rendeletek tiltott&k a gyalafeh6ryari ptispOknek 
a milkdi pUsp5k86g j5vedelmeinek 61vez6s6t. 

15 13 -ban X. Arszldn p4pa az esperestekhes^; s a 
joghat68&gak al& tartozott lelk6szekhez 6s n6phez; apos- 
toli leyelel int6zett^ elrendely^n^ bogy a milk6i pUsp5ks6g 
bat6s&ga alatt maradjanak addig is, mig annak jayai az 
eUens6g kez6b6l yisszakerUlnek. A milk6i pttsp()ks6g tigye 
azonban nemsok&ra m6g roszabbra fordult. 1515-ben 
mindeo in statu quo yolt m6g. 1518-ban saj&t pttspOke 
yolt t. i. IL Mihdly, Joghat6saga al4 tartoztak a fentebb 
emlitett esperests6gek is. Lather tan^nak elterjed6se el6tt 
a.kalocsai^ gyulafeh6ry4ri 6s milk6i megy6k egym^ kOzti 
yiszonya meglebetfisen tiszt&zott yolt. Azonban alig telt 
el n6hany 6y; a neyezett tanok a sz&szok k5zt ]&bra kapni 
kezdtek; mi a milk6i ptisp5ks6g sors&ra ddntdleg. hatott. 

A mUkdi pttsp6ks6g az 1545-iki egyess6g alapj&n az 
esztergomi 6rseks6g joghat6saga ala kerUlt; a nagy-sze- 
beni 6s braitdi polg&rok minden tiltakozdsa dacz&ra. 

II. Mih&ly milk6i pUspOknek 1525-ben tOrt6nt ha- 

l^a ut&n^ a milk6i pUsp0ks6g jogai s6rtetlenUl maradtak 

ugyan; de az &gostai 6s hely6t hityalldsuak s k6scibb az 

nnitariusok elhatalmasod&sa miatt lassank6nt megsemmi- 
sttltek. 

A milk6i pttspOkOk jogai 6s kiy^ltsAgai a k^yetke- 

z6kbdl illottak. PlispQki 6s rendi hat6sag az esztergomi 

6rseks6g fenhat6s&ga alatt, tizedek Moldyaorsz%ban 6s a ptlsp5ks^g sz^khely^D; . a mely tizedeket az esperestek 
szedt^k be; ktilQnf^le jQvedelmek termesztm^nyekben a 
fdld.n^p^tdl; az \x. n. cathedraticum, mel'yet a sz&sz pl^ba- 
nosok, 8 a beszterczei, rigeni, erddyi (antesilvanum), kisdi 
^9 kosdi kaptalanok fizetteX ; tOY&bb& az a. n. eonfirmaiio' 
naliB taksdk, melyet a szasz ^s n6b&ny magyar pl^b&ni&k 
lelkdszei a kiralyfdld()n tdrt^iit meger6sittet6s0kert fizet- 
tek; v^gre hagyomdnyokhdl, melyeket a lelk^szek a mil- 
k6i t9 feh^rv^ri pUsp5kf$kiiek bagyomanyozni szoktak. 
(Bmkd, MUkovia, V. fej. 246. 247. 268. 269. 273. 309. 334.) 

A milk6i6s argyasi pttspOkok n6v8ora: 

Ismeretjen evben Mihdly, milkdi. 

1096-ban Ldrincz, milk6i. . 

d-241-ben Theodorik, milkdi, a ki Altai IX. Gergely 
papa a mpldvai oIAhokat ^s romanokat 6s m^s g()r5g szer- 
tart^suakat a latin szertart^snak nyerte meg. 

1332-ben Vitm, minorita; milkdu 
1375-bea Miklds^ milkdi, Mihily egri ptispBknek 
suffraganu^a ? 

1390-ben Ferencz, karmelita, a/rgyasi p.ttspBk* 
1418-ban Jdiios (de antiqaa villa), argyasi. 
1421-ben Hunyadi P41, argyasi ptisp5k, a gyulafe- 
h6rv4ri suffraganusa. 

1434. 1438. 1444-ben Gergely, ' milkdi pttspdk, az 
esztergomi 6rsek helyettese. 

1438. 1451 -ben Pdl, -argyasi. 

1442-ben Lapdcsi Bertalan, dOmSs, brassii pttsp^k, 
illetoleg espcrest. P4pai hitvizsgilO Magyarorszagon. 

1447-ben Kristdf pttspOk, illetftleg esperest. F6ha- 
t^saga alA tartoztak : a sepsi^ kezdi-vdsdrhelyi, orlai, mik- 
Idsvdri, csiki, gyergydi 6b beszterczei esperests^gek, yala- 
mennyien a milk6i megyeben, Majro's- 6s Aranyos-szekkel 
egytttt. 

1448-ban Bdnffy Istvan pttspSk, illetffleg brassdi es- 
perest, apostoli kOvet; a ki Hunyady J^nos t^bor^t k5- 
vfetv6n, 1448-ban a rig6-mezei csat^ban elesett. 145$. 1462. 1466-ban Qtrgdy, milkdi pUspSk ^ az 
esztergomi itaek helyettese. 

1469-beii Ondolai /. tdezltl, mUkili pttspOk, mislyei 
prfipost. 

HG9'l)et) BaerenfnsB Eaymmd a kertzi ap&ts&g kor- 
m&nyz<3ja argyasi pHepOk. 

1471 — 1484. I. Mihdly, milkdi pttspSk ia esztergomi 
helyeftes. 

1480. Viezi Pdl, argyasi plispOk, 

148d-ben Piter, moldvat ptlspOk 68 gynlafeh^rvAri 
helyettes. 

1504-ben Ilsva (Doavai) PdZ, milkdi pllBpOk. 

lolO-ben II. Ldazld, milkdi czlmz. pttspSk. 

t511-ben Demeter, milkdi czlmz. pflspttk. 

1518. 1519. II. Mihdly, mUkdi pttspOk. Utolsd. 
TOLDALfiKOK. Magya/T" h Erdihjorszdghan egykor is most litezS helyek 
6s kolostorok tovdbbi tortineUre vonatkozd folvUdgosUd 

adatok. 

ABrInY (FELS6-). 

A prSmontreiek Boldogsagos Sznz Miri&rdl 

nevezett prdposts&ga. 

FelsC-Abrdny falu a nagyviradi ptispOki megyiben 
Bibarmegye ^rmell^ki j&r&s4ban a Berettyd mellett fek- 
szik. E lielys6gy melytdl nem messze van a m&sik; t. i. 
(Vedregh) Abriny, valamikor mint B. Szflz dhrahdmi pr6- 
posts&ga a pr^montrei rend szerzetes kanonokjainak volt 
sz^khelye. Alapitdja ismeretlen. A XIII- ik sz&zadban mdr 
yir^zott 6s 1294-ik ^vben a lak&csi (Lucensis) ap^ts&g 
fenhat6s4ga alatt illott. Kegyuri jogat 1365-ben Gvrechi 
Sdndor fiai Dar6i Istv&n fiaira ruh&zt&k &t. (Czindr IL 3. 
- Fej. Cod. Dipl. IX. 3. 614. I.) 

Minthogy e monostor egy6b esemSnyeit 6s elenySsz- 
t6t — kiy^ve azt, bogy nemkatbotikusok kez6re kerlil- 
Yin, 1647-ik 6vben nekik ittltetett oda — m61y bomAly 
fedi. E16g legyen e helytttt Felsd-Ahrdny birtoknak a 
17-ik szdzadtdl val6 411apotj&r6I nemkUldnben az ott bir- 
tokl6 kUl5nb5zO csal&dokra yal6 dtsz4ll4s^r<}l egyetmdst 
felemliteni. Ily csalidok voltak: Horvdth, Pripostvdry, 254 * ' toldaWkok. 

CBdlcy gr6fok, Brezinay,,Berzeoifzy, Frdter, Bdvffy ii Diet- 
richstdn gv6fok'y igy 1618-ban Horvdth L&z&r 68 N4meihy 
Zs6fla, .n6hai jETorvrfitA Qibornak 5zvegye Felsft-AbrAnyba 
69 tdbb m&s javadalomba a nagyv&racli kdptalan jeleul^- 
When behelyeztettek. (iV: i2. A. 698. C8.47.sz.) 1643-baii 
el()j5u lokdczi Prdpostvdry Zsigmond, Prepbstvdry .. Bilint- 
nak n6hai Csdky Aiui4tdl nemzett fia, ki a f,-dbrdnyi bir- 
tokot m&s javadalmakkal egylitt v^grendeletileg Csdky 
L&szld grdfnak 6s mindk^tnemil 5r6k(5seinek adom&iiyozta, 
a mely adom&nyoz^st I. Ferdinstnd kiraly is 1655. az er- 
d61yi fejedelembez int^zett level^ben jdvdhagyta, vildgosan 
kijelentv^n, hogy mitttan az el6bb emlitett Fr4pogtvd/ry 
iddkOzben at6d ii61kUl halt el^ ezen javak Csdky gr6f csa- 

■ 

l&dj&nak adassanak yissza. {Vgyanott 712. cs. 35. sz. — 
299, C8. 8. 8z.y 

Medidig maradtak a Csdky gv6iok Fels6-Abr&ny eg6sz 
birtok&ban — kntforrisok hi^nya miatt neh6z meghat&- 
roznL Egyedtll anijyi bizonyos, bogy 1722-ben idfisb 6s 
iQabb Frater Istvin valamint Frater Ferencz a birtok egy 
r6s;B6t birt&k; melyet 6k Vdrasdi Isty&nnak 6s Nagy Anna 
neytl iiej6nek 155 magyar farint6rt zUogba adtak, m&sik 
r6sz6t pedig, minthogy Vdrasdy at6djai ii61kUl meghalt, 
egy6b. jayakkal az orsz&g, n4dora 1741. 6vben Brezinay 
LOtincznek 68 f6rfi &gr6I Yal6 ($r5k9seinek adom&nyozta, 
ki e r66zt 1743^ik 6yben Berzevitzy Sdmuelnek 6s ne- 
j6nek, JEndredy M&ri&nak bagyom^yozta, melybe ezek 
be is hely eztettek. Ered* — ( Ugyanott 1023. cs. 12. 
U'-ie. sz.) 

y6gre az 1731-ik 6vi kir. kegy. hatdrozat 6rtelm6ben 
1747-beii a szepesi korm&nyz6s^ a kir&lyi fiscus &ltal 
lefoglalt ktll5nb($z5. birtokok yisszay&lt&s&ra yonatkoz()Iag 
rendeletet bocs&tott ki, mely meghagyta, hogy az ecsedi 
uradalomhoz tartojsd aZsd- 6s fdsS-dbrdnyi, vedresi 6s ba- 
rowlaki jayadalmaknak azon r6sze; melyet Bdnffy .M4iia 
grdfnd;, f6rjezett Gryulay Ferenczn6 birt, kiy&ltass6k . 6s 
Dietrkhstein J&nos, Fereiicz 6s Godefriednek, a r6mai szent 
birodalom grdfj&nak 630 frt 6s 18 krnyi ,6rt6kben a 
13,000 frtnyi kegybeli h&tral6k-6sszegnek leroy^s&ra adom&- 
nyoztass6kf a mely adom&nyoz&s 1740-ben t6nyleg meg- ANS0C8 EOThAzi tPULETEIVEL. '255 

t(5rt6iit. — (Ugyanott 1200. cs, 39. 46. sz. — 1354, cs: 

21. 8Z.) 

Jelenleg Felsd^Abrdny fiokja a Bor8odmegy6ben fekv6 
8 az egri ' drseks^ghez tartoz6 Ahd-AbrdnynBk. Van Sz.. 
Lelek tiszteletfere szentelt temploma, mely 1745-ben Komd- 
romy Janos^ egri kanonok b6keziis6g6b61 6ptiU, nernktilQa- 
ben a Ealvarian Krisztus kopors6janak k&polu&ja. (/ScAem. 
Cler. Agr, 1873. 49. s&.) ' 

AND OCS, 

a sz. Ferencz-rendiek Nagyboldogasszonyrdl 

nevezett kolostora. 

Az andocsi sz. ferenczi Szfiz M&ria tartomanyi z&rda SU- 
megbmegy6ben a veszpr6mi pUsp()ks6g terttletSn gr. Volkrcd 
Jdnos veszpr6mi pttspok valamint egyeb j6tev6k bSkezttsS- 
g6b61 6ptiU 1725-beD. 1851 -ben a guardian-' 6s vicariussal 
10 atyit s^imi&lt. (Schem. ord. e. a. 151. I.) — 1640-ik 6v- 
t61 fogva Andocsa a jezsuit^k v^gezt^k az isteni szolg&la- 
tot, melyet a 1715-ben a sz. ferenczrendi aty^knak adtak 
^t. A Boldogs. Szilz tisztelet^re szentelt templom k6p6t cso- 
dair61 mondj^k hiresnek. — (Bel^ Comp. Geogr. 180.. I.) 

A P P, 

SZ. Agoston-rendi karinges szerzetes kanonok.ok 

preposts&ga. 

Apor (most Apir) helys^g Tolnamegyiben a vesz- 
pr6mi p1isp9ks6g terttlet6n fekszik. Pr6postja egykor Brie- 
cius Yolt^ amb&r P^zm&ny ezen pr^posts^got nem is emliti. 
Ap^r mai nap; az Apponyi grdfok talajdona ^s a Mgyiszi 
uradalomhoz tartozik. Templom^nak szent^lye, mely fara- 
gott kdvekbdl ^ptilt 6s az 1300 lelket sz&ml&16 k($z86g 
befogadds&ra el6gs6ges, mai napig fennall. (Czindr II. 
200 I.) I -256 TOLDALtKOK. 

A R V A, 

v&ra s a templarinsok sz&16ja. 

Arva fOisS 6b alsd y&ra, a mely majdnem az eg6sz 
vid6kkel egylltt a ThurzdkS kisfibb pedig tObb m&s 
(5r(5kl6 nrasig6 volt, fekszik Arva megy^nek a karp&ti 
hegysignek (F&tra) Qalliczia hat&rain^l ley6 r^sz^ben. 
Hogy a felsS y&rban a templarinsoknak sz&16jak volt^ t^bb 
ir6, kOztttk Kolinomcs^ Windisch^ Thwrdczy 6s a „Topo- 
graphia Hungariae'' szerz&je bizonyitjdk; mir6I azonban 
semmi okm&ny sem maradt fenn. Egy^bir&nt ezen rend- 
h&z alapit&gi ideje, alapitdja ^s viszontags&gai — - eleny^sz- 
t6t kiv6ve — eg^szen ismeretlenek. (Czindr IL 168. — 
Bel, i. h. 73. 74. II) 

B A C S, 

Erisztns nrnnk szent testdnek k&poMja. 

Bdc8 faluban, mely . Zala y&rmegye hat^r&n fekszik 
^8 a yeszpr^mi p11sp5ks£gfaez tartozik. Erisztus sz. test6- 
nek k&poln&ja a 15. sz&zadban Qergely fiinak Pdlnak 
igazgat&sa alatt volt, ki benne 1423-baii AngelnS; prae- 
nestei pUspOk 6s bibomok &ltal a k&poln&t bizonyos tin- 
nepeken l&togatdknak enged61yezett biicstit hirdette ki. 
Ered. {Eccl. Cam. 47. cs. 43. sz.) 

B A T H 

birtok. 

Ezen hiydan SUmeghben fekvd birtokot^ mely jelenleg 
majorsdg n^vvel Toln&hoz van csatolva, — 1454-dik 
gyben Hunyady J&nos orsz&gkorm&nyz6; ki azt tObb m&s 
javadalommal S,600 arany forint^rt Idvai Cseh P6ter fi&t6l, 
L&szl6tdl z&logban birta — visszafizettetv^n neki a fentebbi 
Osszeg — a nevezettek kez6re visszabocsitott (N. E. A. 35. cs. 
37. sz.) — 1465-ik 6vben pedig gr6f Paldczy Ldszl6 kir. 
bir6 vizsg&latot rendelt el enningi Theorek (TQrOk) Ambrus bItOR (NYIR-) EGYHlZi tPULETEI. 257 

6s P6ter, nemktilQnben Gizndsy L^szl6 6s Konde Janos 
varparancsnokok 6s Ujlaki Mikl6s baratjai ^Ital elkSvetett 
erOszakoskodasok Ugy^ben, mivelhogy nehai Szerdahelyi 
Ban Mdrtonnak fiai a Bdthban 16tez() Ders nevezettt varat 
magival Dersyvel egylltt elfoglaltak 6s az ut6bbit minden 
ott taUlt dologt61 6s dragas&gait61 megfosztott^k 6s v6gre 
ezeket is meg6gettek. — {Ugyanott 8, cs. 7. sz.) Az ossze- 
fUgg6st lasd alabb ^Szerdahelyi alatt. 

BAT0R(NYI R-), 

mezoviros, elejente a sz. Agoston-rendi szerzetes 
kanonokoknak, kesobb a sz. ferenczieknek (mino- 

rit^k) kolostordval. 

A Bator nevet viselo helyek k(5z61, milyenek : Kis-Bd- 
tor, jeleuleg majors^g Hevesmegy6ben ; Gagy-Bator, Abauj- 
ban 6s Fekete-Bdtor Biharmegy6ben — az egykor Ecsed 
var^hoz tartoz6 Nyir-Bdtor mezfivdros fekszik Szabolcs 
varmegy6ben, a szathmdri pllsp5ks6g tertilet6n; 4 m6rt- 
f(5ldnyire Szathm^rt61. E mez6'v^ros eg6sz a 17-ik sza- 
zadig a Bathoryak6 volt, utanuk pedig kir. adom^nyozds czi- 
m6n a Rdkdczy, Bethlen, Kdrolyi, s mds csaladokra sz^Ut at. 

A kiralyi kamra Iev61t^ranak a Bdthoryak Nyir-Bd- 
torhan val6 birtoklasit feltttatet6 adatai kOvetkezCk: 
Kdn L^szl6 kiraly 1279-ben Bdihory Briccius gr6fiiak, ki a 
Giitkelediek nemzets6g6b6l szarmaz6 Kopasz Andr^snak 
volt fia, vasartartasi szabadalmat adott. — 1311-ben Kata- 
! lin n6hai Langeus vajdanak dzvegye ugyanazon Bricciust, ki 

[ neki 6des testv6re volt, a bdtori 6s dbrahdmi (bihari) 

uradalmakb61 6t hozomAny 6s naszajdnd6kok czimen meg- 
illet6 r6szre n6zve megnyugtatja 6s biztossagba helyezi, 
kiadvin magar61 irast is, melyet a nagyvdradi kaptalan 
pecs6tje Mtal megerCsitett. Hit Minthogy az el6bb emli- 
tett Langeus magzat n61kUl halt meg, Laszl6 kir&ly az dbra- 
hdmi, bdtori 6s kisbdtori uradalmakat Hodosi gr6fok- 
nak, Giitkeledi Briccius, GySrgy 6s Benedeknek, nemkti- 
lOnben ftrfi 6rok5seiknek adomanyozta. — 1323-ban a 
h^rom testv6r ezen uradalmakat egyess6g titjin Briccius 

BUPP, EGYH. mTtZ. — III. 17 f 25 s TOLDAL16KOR. 

gr6fnak fiaira ruhizta at, — kik azokban 1325-ben KS- 
roly kirily beleegyez^se altal meger^sittettek. (N, R. A, 
777. C8. 4, 8Z. — 841. C8, 2. sz. — Wagner geneol, hist. 
famU. 27. 28. I) 

Bdthory BncQins fiai voltak: Andras nagyvaradi plis- 
pOk, Janos, L5kQs (Luk^cs) es Mikl6Sy kiknek Kdroly ki- 
rily a b^tori birtokok tertilet^n kardjogot adomauyozott, jobb- 
agyaikat pedig minden rendes 6s a v^rmegyei birak hat6- 
saga, nemkUlQnben a sarcz- 6s ad6illetekek fizet^se al61 
fOImentette ; 1332ik 6vben pedig B^torbau szerdankent 
megtartand6 hetiv^sarokat enged61yezett, megparancsolvan, 
hogy a Domahiddn 68 Kocsordon (Szatmar) altalmeno ke- 
resked^k ^rdczikkeiket B^torban a vasari napon elad^s 
v6gett kirakj^k. Kdroly kirdlynak kivaltsagol6 6s meger6- 
sit6 okmdnyait 1512-ben Ul4szl6 Bdthory Andras, 1537-beu 

I. Jinos B4tor mez6varos lakosai r6sz6re, 1618-ban pedig 

II. Miksa, v6gre 1667-ik 6vben I. Lip6t is meger6sitett6k. 
(N. R. A. 846, c8. 20. sz. 1^4. §.) 

Egy szazaddal k686bb n6hai Bdthory J^DOsnak fia, ki 
Bdthory Peter fia volt, u. m. Istvdn, Tamas 6s Bertalan 
16pnek el6t6rbe, kik 1433- ban Bdtor raez6varosban birt 
Osi hazbelyeik 68 jobbagyi telkeiknek, nemklll5nben Szath- 
m&r Szabolcs 68 Bereg varmegy6kben 16tez6 egy6b bir- 
tokaiknak, egymds kdzott foganatositand6, akk6nti fol- 
osztasdban egyeztek meg, hogy ezen kdridk, melyek 
mindegyik6hez n6gy pl6b4niai, r6szint a kis - utczaban 
Erisztus szents6ge8 test6nek kerektemplomdnal, r6szint sz. 
Ldszl6 m. k. templomdndl feky6 temet6n61i, nemkUlQnben 
MajUnyi Mihdlynak hasonnevtl birtokan (Szathmdr) 16tez6 
telke tartozott; tovabba a Fdbidn hdzdn (niask6p Bohal) 
16tez6 ktiria, a szent-mikldsi birtok megt6rit6s6Ul, tdbb 
m&s birtokkal, valamint az azokon bebajtatni szokott ad6k- 
kal, kegyuri jogok, dragasagok 6s egy6b ing6 dolgokkal 
egytitt, hdrom egyenl6 r6szre fdlosztassanak, azon kik5t6s- 
sel, hogy ecsedi vdruk 6ps6gben maradjon; e fdlosztds a 
leleszi convent iltal illittatott ki. Eredetije leftlggfi pec86t- 
tel van ellMva. (Ugyanott 1842. ca. 3. sz.) 

Az ecsedi Bdihoryak utols6 sarjad6ka XII. Istvan k. udv. 
bir6, — kit nem szabad egy mdsik Istvannal t. i. az V-ikkel bAtOR {NTFR-) EGYHAzr INT^ZETEIVEL. 259 

Osszezavarni, a ki I. Maty 4s kiraly alatt vitezs6ge 41tal 
ttint ki 6s Erd61yt sokdig kormanyozta, — 1603-ik 6vben 
(Jsszes birtokair61, melyekhez Nyir-Bator mez6vdro8 is 
tartozott, v^grendeletileg akk^nt int^zkedett, hogy azok 
neje, Homonnay Frasina, somly6i Bdtfiory Istvannak, ki 
14M-ik evben Varn^nal elesett, Gabor fia, tovabb4 n6v6re 
Bdthory Erzs6bet, Nddasdy *) Ferenczuek es Vdrday Kata- 
lin, Nydmj Palnak hitvese ; v^gre Bdthory Aana 6s Telegdy 
Anna^ nemktiloubea Frigedi Istv^n 6s Pogdny Gydrgy Czvegye 
Frigedy Borbala k5z9tt fdlosztassanak. {Ugyanott 696, cs. 
20. 8z. Wagner 1. f, 41. I.) 

Mikor 6s mi m6don jatott Nyir-Edtor, — midCii a somly6i 
Bdthory ak csalddja VIII. Andrasban kihalt, — aziktari Beth- 
len gr6fokra, a kir. kamara Iey61t4ranak irataib61 eldQnteni 
nem lehet. Annyi azokb61 bizonyos, hogy e mez^varost a Bd- 
thory-G^al^d kihaltanak eset6re III. Ferdinand kirdly 1647-ben 
I. Edkdczy Gyorgynek, Erd61y fejedelm6nek, ki az elobb 
emlitett Bdthory Andrasnak letoyat birta n6Ul, 6s mindk6t 
nemii ut6dainak adomanyozta, a kit^l midon 1648-ban 
meghalt, fiara II. Rdkoczy Gyorgy fejedelemre szallott 4t, 
a mint ezt azon kiv41tsagos lev61 bizonyltja, melyet ez 
az 1655-ben Nyir-Batorban szdll4soz6 hajdukeriileti kato- 
naknak adott. Mostan . Nyir-Bator a Kdrolyi gr6fok6, kikre 
dgyld^tszik Bethlen G^bor fejedelemrdl n6i agon szallott, 
minthogy els6 neje az 1622-ben meghalt Kdrolyi Zsuzsanna 
volt. (N. . R. A. 1051 cs. 63. sz. 1180. cs. 6. sz. — Benkd 
Trans. I. 264. 267. 272.) 

Nyir-Bdtorhan, hoi mdr 1332-ben volt pl6bania, jelen- 
leg a Sz. Marianak, mint angyalok kir41yn6j4nak tisztele- 
t6re szentelt templom 16tezik. 1717-ben a gr6f Karolyi csa- 
lad patronatusa ala helyeztetett. (Schem. Cleri Agr. 1878. 
145. I.) A m^sik templom a mez6varos keleti oldalan egy 
dombon 411; ezt a helv. hitvallasd lakosok haszn41j4k. *) E n6 azon gondolatban, hogy sz6ps6g6t emberi v6r dl- 
tal megtarthatja, szolgA16 leanyait csejthei (Nyitram.) most az Erdo- 
dyekhez tartoz6 vdrdban fdlm6sziroltatni 6s v6rokb61 kfiszitett 
fUrddben mosakodni nem iszonyodott. — E hallatlan biintSny miatt 
orokos bortonre it61t6k, hoi 1614-ben kimult. 

17# ]^pUlt 1504-bei] gdth stylben. ^jszaki oldal&hoz egy na- 
gyobb fiptUet volt CBatolva, melyuek romjai a ii6p v6l6- 
ked^se szerint a bz. Agoston-rencli karinges kanonokok- 
uak zard^jM jelOlik. (Csiwrfr, II. 201.) 

Volt toT&bb^ Nyir-BdtoTban a minorita ezent feren- 
cziuknek is z^rd^'uk, a boldogB. sz. Maria 68 as. Gy'drgy 
v^rtaat tisztelet^re szentelve, — £pillt 1717-dik ^ybea 
uebaay f6ur bfikeztts^g^bfil azon a helyen, hoi III. Bd- 
thory Andr&Sj EcBed r&r&nak ^plt6je, mauBoIeumot 6pit- 
tetett, hovi Bdthory latvin, erd61yi yajda 68 a tSrS- 
liiik megtekezfije 1493-baii, middn az {)v6t az oUbok majd- 
iicm eg^szen fSldiilt&k, ^tt^tetett 6s eltakarittatott, kinek 
sei-tetlen teste, melyen a azakal 6b hajzat sok&ig l&thatd 
volt, egy m&B f6rG 6s dS teBt^vel volt eltemetve, a miot 
xnX a sekrestye baljAn, az el6bb emlltett Andirds ^Ital k6- 
szittetett fOlirat tanusitja. (To^ogr. Jt. Hung. 585. I.) 

Mikor eny^szett el ez, a polg&ri babor&k alatt tiiz- 
zcl-vasBal pusztitott z&rda, bizonyosaa nem tudhatui. A. 
rend ii6hai Batlglvta Jakab 41t&l ueki v6grendeletileg ha- 
fjyomiinyozott Aft&itfsi-f61e birtokot Tisza-Tokayban 1747 -ben 
biitokiba vette. {N. R. A. 1084. ce. 18. sa. — Wagner, 
i. h. 32. I.) 

B £ L A. 

A sz. Margitr61 nevezett 1>encz6s ap&ts&g. 

K6t, Bildrol czlmzett sz. Margit-i ap&ts^ volt. Az 
epyik Tdtorsz^gbau viragzott a XV. sz&zadban. Ugyan- 
e/.en sz&zad miaodik fel^beo a vil&giaktcJI elfoglaltatv&n, 
iiiajd 40 6vig n61kUl6zte papi urait, mig 1514, 6vben 
L'l:igzl6 kiriily &ltal a sz. mdrtoni f6z^rd&aak mint fidk- 
e^'yh&z adatott Altai. A tordkoktfil fSldAlt ez ap&ts^gDak 
javait visszat6rit6s kotelezetts^ge alatt a z^r^bi nagy- 
prepoet nyerte. Pr6poBtjai most csak a czimet viselik. 
{Csindr, I. 302.) 

Ezen apitB&gr61 megjegyzendfi, bogy I. Mityii8t61, nem 
tiulni melyik 6vben, kiv4tte&got kapott, mely Bzerint ezUst 
vagy rez- avagy mAs 6rczbfil k6szilead0 pecs^tj^t, melyen BOLD0OK6, Pi.LOSOK KONVENTJE. ©gl 

Sz. Margit sztlz es v^rtanft, legenddja szerint legyen kivesve 
Kraszna- ^s Pozsega-megyekben (5r5k id()kre mint hitele- 
set haszD&lja. (Kovachich, Form. sol. etyli 518, I, 107, sz.) 
A m^sik e nevtt apdtsdg a Szepess^gben 16tezett. fipit- 
tet^sinek 6ve 6s alapit6jinak neve ismeretlenek. tjgy Idt- 
szik, bogy Bela nevtl helys^gben vagy B61a kir^ly dltal alapf t- 
tatott. Tamds nevfi ap&tja m4r 1371-ben el^fordul. (iV. E. 
A, 1541, C8. 49, sz,) Masok szerint a sokszoros viziradisok 
miatt Sztrdzsdnsik nevezett nehrei birtokon K^smdrk alatt 
feklidt. Van itt igen r6gi templom kolostorral, mely ut6bbit, 
raidSn a grsiieczi Horvdth'Stancsics c&slM 1557-ben elnyerte, 
ennek vdrAva 16n dtvMtoztatva. A nehrei templom k^sfibb a 
Bold. Sziiz Mdridrdl neveztetett, jelenleg sz. Anna nev6t 
viseli. Tinyleg sz. Margit apats^ga egy mdsikkal, mely 
Sztrdzsa- vagy mask^nt Nehr6-r61 neveztetik, szokott ado- 
manyoztatni. {Czindr I, 303. — Bel. i, h, 192. I.) 

B0LD0GK6, 

a p41osok konventje. 

Boldogkd. Bddogko n6v alatt is nevezetes var Abauj- 
v^rmegy^ben^ a kassai pusp5ks6g tertilet^n. Itt hajdan 
sz. Fdl rendi remet6k kolostora illott, melynek alapit6- 
j^r61 semmi bizonyosat nem mondhatunk. 1393-ik 6v- 
ben a t6r9k5k ^Ital kittzetv^n e remetfek, utinok 1742-ben 
mint birtokosok kQvetkeztek a Ificsei haz j6zustarsas4gi 
aty^i. Ez atyaknak tokai bord sz()16hegye a legfairesebbek 
koz6 szamittatott. {Benger Chronot) 

BoldogkS var^hoz tartoz6 r6szek voltak az ujfalusi 
6s drkai birtokok, nemkiilonben aisdmerai uradalom fele, 
a rdth'i majorsaggal, Pu^zta-Szerencs- 6s Ahafalvdval, — 
melyeket az 1578-iki 6vr61 kelt adomdnyzisi level 6rtel- 
m6ben Zsigmond, erd61yi fejedelem n6hai testv6rei Gydrgy 
6s JAnos, ZApolya Janos kirAlynak magvaszakadtaval Se- 
rinyi Mihily 6s GAbornak 6s nejeiknek hagyomanyoztak. 
{Lib, R, Saec. J. 3, 79, I.) 2g2 TOLDALtKOK. B U Z G 6, 

a sz. p^losok Mlkldsrdl uevezett perjelsege. 

A Benger-file, k^ziratban lev6 Chronotaxis szerint 
(V. fej. 25, 8z.) ezen z4rda mir 1361 -ben 16tezett Bihar- 
megy^ben a p&losokt61 1424-ik ^vben sz&nt6i Laczki 

Jakab erd61yi vajda ttldOz^se folytan odahagyott s61yom- 

« 

k6i y&Y mellett. Alapit6ja ^s alapit&si 6ye ismeretlen. Ben- 
ger azt gondolja; bogy e z^rda ugyanaz a grieskvrcheni 
t^bl^n Buzgd nevezet alatt el6fordul6yaI. 

CSAKTORNYA, 

a p&losok sz. Helenrol es a ferenczrendiek sz. 
Mikldsrdi uevezett rendh^za. 

A Zalamegy6be kebelezett Csiktornya mezfivAros ne- 
y^t a Gsakyak r^gi nemzets^g^t^l szarmaztatja^ kik k5- 
zOl az egyik tarnokmester ley^n, 1271 -ben alapitotta. K6- 
s6bb az Ernestini csaladra es y^gt^re az Althan gr6fokra 
szallott. — Azt mondjik, bogy itt gr6f Zrinyi MikWsnak 
nagy terjedelmti kOnyytara, p6nz- 68 r6gis6gtara yolt. (Ko- 
rahinszky. — B41, Comp, geogr. 147. L) 

Hogy mikor telepedtek meg CsAktornyin sz. Pil re- 
met6i 6s mikor t^yoztak^ kikutatni nem sikerlilt. Az elsfit 
azonban a XV. szdzad elej6n^ a mdsikat pedig a XVI. sz&- 
zad y6ge fel6 megtort6ntnek fdlt6telezni azon oknil fogya 
lehet, minthogy 1420-ik 6ybeti a testy 6rekr()l azon alka- 
lommal t^rtenik emlit^S; mid6n nekik ugyanezen iddben 
Hermann ciliai gr6f a ZaUban 16tez6 Senkdcz (Senko- 
yecz) 6s Marcocz) birtokokat aj^nd6kozta. Ezen aj&n- 
d6koz6t 1467-ben k5yet6 Lamherger Frigyes kir. udyarmes- 
ter^ ki a Paulinus aty^knak a neyezett senk6czi birtokot 
5r5k(3s alamizsna-czimen adom^nyozta. A senk6czi birto- 
kot 1478-ban Zsigmond kirdly is dj adom^nyoz&s czi- 
m6n szint6n a p^losoknak adta, kik annak birtoki- SZORiMI DdMOTOBrfil NEV. BENCZ^S APiTSAa. ^68 

ban 1479. es 1553-ik ^vekben tijb61 megerSsittettek 68 be- 
lielyeztettek. 

Hogy ezen ismetelt adomanyozdsok, melyek az or- 
sz&g akkori zavaros k5rttlmenyei kQzOtt a p^losok birtok- 
las&nak megerdsites^re voltak ir^nyozva, sem voltak k^pesek 
tovabbra halasztani a konvent feloszlasat^ onnan lehet k5- 
vetkezteni, mert m4r 1579-ik 6vben rendeltetett magasabb 
helyrol 68 v6grehajtatott a kolostor mindeu vagyonanak 
d8szeir4sa a lakoss^g k5teles munkaival, tovabba malmai-, 
halastavai- is egy6b kUlOnfele j5vedelmeivel. — {Eccl. 
Cam, 51, cs. 15, 24. sz. 71, cs. 26. sz.) 

CsAktornyan jelenleg sz. Fereaczrendieknek van zir- 
dajuk sz. Mikl6s pUsp5k tisztel6re szentelt templommal; 
mely z^rdat 1659-ben a h5s Zrinyi Mikl6s gr6f Hor- 
v4torsz4g 68 Dalmatianak banja alapitotta. A templomban 
a „Segits6gr61" nevezett B, Sz. M&rianak oltdra 68 sz. 
Vincze v6rtaniinak K6m&b61 hozott te^ 16teznek. Ezen 
atydk l^tjak el a mezovdrosi plebani^t 6s a 3 osztdlyd elemi 
iskolat s gaardiannal osszesen 8 aty^t 6s 10 njonczot sz&- 
mltanak. (Schem, Ord. 1858. 15. I,) 

SZ. DOMOTOR-rW 

nevezett szoremi benczds ap4ts&g. 

Miutdn ez apats&gr61 m&r I. k5t. 355. 6s 356. 1. 
a p6csi pti8p9ks6gr61 sz61v4n, megeml6keztlink , kieg6- 
sziteseUl a k5yetkez6ket Utjuk m6g j6nak idecsatolni. 
Ezen apdtsdgot I. Andres kirdlynak 1057-ik 6vi adomA- 
nyoz^sa szerint, M6r p6csi pttspOk megy6j6nek terll- 
let6n Rado vagy Radovan nador, hoi kegytir vdlt, a hoi 
eltemettetni is kivant; sajat 6s nej6nek Luci^nak lelke Ud- 
v66rt alapitotta sz. Benedek-rendiek sz^m^ra. A helyrol, hoi 
allott^ semmi bizonyos sem ^lllthat6. A tad6s Katona e 
helyet Dimitrovics- vagy Mitromtzha, a volt p6tervaradi pa- 
rancsnoksag tertilet6n jelQli ki, mit azonban Koller {Hist, 
Ep.Quinq. 1. 152,) tagad, minthogy ama pU8p()k86gnek ha- 
t^rai nem terjedtek ki eg6sz Szer6mig. Kerckelich v6gre (Not. 
praelim. 104. L) azt Jeszenovdcz ala, a Sz&va foly6 mell6, a hoi 264 toldalAkok. 

szent DSmOtdr Allott, helyezi. — B^rmi legyen is a 
dologban^ yal6sziD(tDek latszik^ bogy ez apatsag a p6- 
csi pttspOks^ghez tartozott 6s 1703-ban 4pril 19-k6r61 
kelt dj kirdlyi adominyzas folytan ezzel egyesittetett, 
es bogy „8zer6mi, sz. D(Jm(5tdr-r61 nevezett apatsag" 
czime alatt m^g most is szokott adomdnyoztatni. {Czindr^ 
I, 205.) 

A k6rd6s azonban, yaljon yal6ban Szeremben 16te- 
zett-e sz. Ddm{3t5r ap^ts^ga, mik^nt ez a kir&lyi adom^uyz6 
levdben all, — melWzve Czin^r k9vetkeztet6seit, — nem 
leven megfejtve, szerz6 a FuxhoflFer-f61e monasteriologi^- 
ban (//. &. 230. L) e k5rttlm6nyt bovebben magyarazza, 
a melyb61 bizonyitja, bogy Katoaa szerint a szer6mi ptis- 
poks6g az innenso Szerems6gben vagy Sz^van innen sztlk 
hat&rok 41tal volt kdrUlirva, 6s bogy enn^Ifogva az inneusfi 
Szer6m86gnek egy r6sze az eg6sz t(ils6 vagyis sz&v&ntiili 
Szerems6ggel a i^er6mi pUsp($ks6ghez volt csatolva ; az 
innens6 Szerems6gnek tObbi r6sz6t Ugrin kalocsai 6rsek 
saj^t megy6j6iiek tartvAn fdn vagy annak szerezY6n meg ; 
es bogy az innens6 Szerems^gnek ezen a kalocsai megye- 
hez kapcsolt r6sz6ben Szeml6ny vagy P6tervdrad taj4Q 
keresendO „Szer6mi sz. Dom5t(5r"-nek kolostora. 

ERSE K-U J V A R. 

A SZ. Ferencz-rendiek zirddja. 

firsek-UjvAr mez6v4ro8, az esztergomi 6rseks6g ura- 
dalma, Nyitra varmegyebea, NyitrAt61 2 m6rlfoldnyi tavol- 
sagban fekszik. Hires er6ss6ggel birt, melyet Vdrday Pal 
es Oldh Mikl68 6rsekek annyira meger^sittettek, bogy a 
t5r5k()k tobbszSri ostromanak is k6pes volt ellendllani, s6t 
a Bocskayak 6s R&k6czyak iltal is gyakrabban megt^- 
madtatvan, bev6tetlen maradt, mig 1709-ben Heister t^bor- 
nok dltal bev6tetett 68 III. K&roly kir^ly alatt 1715- es 
1726-ban fCldig leromboltatott. Szechenyi 6r8ek 1691-ben 
a lekaij nyd/rhidi 6s ahd-giighi javakat csatolta e mez6- 
varoshoz. Nevezetes Kaprinay Istvdn jezsaita 6s t()rt6- 
n68znek szttlet6s6r6l is. (Korabinszky,) FOOABAS MEZdyi-ROS ERD^LTBEN. ^gg 

A katholikas pl6baniai templomon kivUl Idtezik itt 
sz. Ferencz-rendieknek is templommal 5sszekdtott zardaja 
mely Pdzmdny P6ter 6rsek ^s bibornok altal 1626-ik 6vben 
kezdetett 6pittetui. 1629-ben a sz. ferenczieknek atadatott 
6s 1631-ben folszenteltetetfc. MidSn 1663-ban fdlddlUk ht- 
vanovich Melchior sz. ferenczi atya elfogatvan, ket evig 
tart6 kem6ny fogsagra hurczoltatott. Visszaallittatvan 
1685-beQ a zarda a tdrok5k altal megszentsegtelenitett 
templomot mildndi Sorman P6ter Marinus, az eg6sz rend 
ffinoke, — ki augusztus 30-au elnokClt az itteni rendi 
gytilesen, — mozsarak ddrg^se k9z(5tt tijra beszentelte. 
Jelenleg a giiardianon 6s helyettes^n kivttl a z4rd4ban 
11 atya 16tezik, kik a 4 oszt^lyu gymnasiumot latj^k et. 
(Schem. Ord. prov. Mar. 1851. 78, 82, 141. I.) 

FOGARAS, 

keriQet 6s mezoviros Erdelyben. 

A foga/rasi (raasok szerint fagarasi) kerttlet j611ehet 
minden r^szr^l szisz terttlettfil volt kSrnyezve, egykor a 
raagyarok megy6ihez szdmittatott. Keletrfil Feh^rmegye, 
nyugatr61 a szebeni sz6k, 6jszakr61 OUhorsz^g hegyei, 
ddrfil Nagy-Sink 68 Feh6rmegye hataroljik. A fogarasi ke- 
rttletet ktilOn kapit^ny igazgatja. (Bel, Comp. ^ogr. Trans. 
149. I.) 

A tobbnyire magyarok altal lakott Fogaras mez6- 
varos az Olt keleti t&jan 16tez6k 6s var ^Ital volt meg- 
crSsitve. Birtokosair61 a k(5vetkezo adatokat legyen el6g 
itt fiJlemlltenUnk. 1464. 6vben I. Mdty^s kiraly a fogarasi 
kiralyi terttletet a hozz4tartoz6kkal Wingarti Ger^b Jdnos- 
nak adom^nyozta. 1469-beu ugyanezeu Ger6b tiltako- 
zast adott be a b6t szasz sz6k ellen, minthogy a fogarasi 
kerttletet a mez6v4rossal 68 a Feh6rmegy6ben fekv6 
Szwps, Kutkulad, Kumana, mindk6t Velencze 68 Porriom (?) 
birtokokkal egylitt elfoglalt^k: mi6rt is a nevezett ki- 
rily 1471 -ben rendeletet adott ki a nevezett birtokok vissza- 
ad^sara. {Reg, Cam, Archiv. Transsyh. 14, cs, 29. 84. 36, 
37. 8z.) 266 TOLDALtKOK. 

K^s6bb Fogaras v^ra a hozz^ tartozd birtokokkal 
cgytttt Bornemisza JAnos kez6re kerttlt,* ennek magvasza- 
kadtAval pedig 1531 -ben J4nos kirAly Nddasdy Tam&snak 
adomanyozta. Ugyanazon 6yben I. Ferdinand kir&ly Nddasdy 
Tamas r^szSre biztosit6 levelei adott ki. Nemsokdra azon- 
ban ugyanazon kirdly Fogaras v^r^t £s birtok^t keretzai 
Zalay Jdnosnak 6s Majl&th IstvAnnak s t5r5k5seiknek adta. 
i555-ben Ketheti Menyh^rtnek a fogarasi virhoz val6 
joga ennek hUtlens^ge miatt Nddasdy Tam^sra rubaztatott 
&t Ugyanezen Nddasdy 1611 -ben Bdthory Gibort61 is 
nyert biztositd levelet. {U. o. 1. cs. 62. 54. 66, sz. — 6. 
cs, 78. sz,) 

Majldth Istv&n mint Erd^ly korm&nyzdja, Fogaras 
ydrat a tdr5k{$k ellen vit^zttl y^delmezte^ de ^ml&s miatt 
nemcsak azt elveszt^, banem maga is fogs^ba kertllt. 
(Bethlen Farkas, III, Jcdnyv. 138, l) 

Fogaras, Hunyad 63 mis vdrak birtokit illetOleg 
Bethlen P6ter gr6f 68 Z6chy Maria- Kdn Istvdnn^ kftzt 
Rdkdczy GyCrgy fejedelem hozzijiruMval 1635-ben, a fe- 
jedelem f6jegyz6je el6tt, 4 rendbeli egyess^g j5tt 16tre, 
melyr61 a fejedelem r6sz6re sz6I6 okm&ny a kolosmonostori 
biteles hely pecs6tjevel, 16n ki&llitva. Ezen okminy tar- 
talma miatt a magy. kir. kamarai Iev6lt&rb61 £rd6lybe 
vitetett at, mi6rt is r6Ia tUzetesen jelenleg nem sz61hatok. 
(Acta Transsylv. 1. cs, 4, 44. sz) 

G A G Y, 

benczes apits&g a B. Szuz tiszteletSre. 

Felso Gdgy fekszik Abatijmegy6ben a kassai egy- 
hazmegye terttlet^n, a cserebati jir&sban. Ffibirtokosa 
a Fay csalad. Vitzmdndi Lajos n6bai gagyi pl6b&no8 le- 
irdsa szerint a jelenlegi pI6b4niai templom a gagyi ap&t- 
s^g templominak romjai felett 6pUlt. Szerinte m6g a zdrda- 
6s kerlt686nek falai is ]&that6k voltak. 

1712-ben ap&tti valasztatott Gyd^^y Ad&m pl6bano8 
6s trencs6nyi ffiesperest. (Eccles, Cam. 68. cs. 161i sz.) 
A Rdkdczy zendUl6s idej6n a helv6t hitvallisnak az HOMONNA 8 EOVhAzI ^pClETBI, Ogy 

ap&tsagot elfoglaltAk s elfoglalva tartott&k egfisz 1756-ig, 
a mely 6vbeii fai Fay Ferencz, nagyvdradi kanonok, ga- 
gyi ap4t 68 helybeli fdldbirtokos sUrget6s6re tdlok vissza- 
v^tetett s 1758-ban fcnyesen visszaallittatott. A romok ko- 
z5tt k6t mirviny sireml6k I4that6, melynek felirata 6s 
czimere eg6szen elkopott. (Czindr^ I. 289. I.) 

HOMONNA, 

mezovdros, a Megvalt6r61 nevezett sz. ferenczi 

tartoiD^ny z4rd4jival. 

E mez6v^ros Zemplen varmegy^beii a szatmari egy- 
hazmegy6ben Laborcza foly6 mellett fekszik. Egykor itt a 
Drugeth gr6foknak, mint fSldes uraknak nagyszerll kas- 
t6lyuk volt. Kesfibb a Csdkyak, majd ism6t n6i Agon a 
Vanderndthiak birtok^ba jutott. E csalMok a nyarat ren- 
desen itt toltottek 6s hires m6nessel birtak. (Kora- 
hinszky.) 

Volt Homonnan a Megvalt6r61 nevezett sz. ferenczi 
tartomdnynak z^rdaja, mely t()bbf61e adomanyokat kapott. 
Igy 1656-ban (tigy latszik alapitdsinak idej6ben) Drugeth 
Gy^rgy gr^^f kttlonf61e 61elmi szereket adomanyozott a zar- 
danak 6venkent mondand6 sz. .mis6kre ; 6s pedig n6gy 
hord6 bort, 20 kobdl buzdt, 4 kobOl rozsot, 50 k5b(5l za- 
bot^ k6t hizlalt sert6st 6s mas kettdt, melyeket a szerze- 
teseknek kellett kihizlalniok; 6 borjtit, hdsra a m6sz&r- 
8z6kekbe 8 tehenet; 50 tydkot, 25 kacsat, k6t k0b9l 4r- 
pat, 1 kdbOl kQlest, k6t kSbol pohdnkat, 1 k5b5l bors6t, 
2 k5bt)l lencs6t, 100 meszely vajat; halak fej6ben n6gy 
forintot, 6 (5l sz6nat, vegre 50 kocsi fdt. MindezekrOl tanus- 
kodik az akkori zdrdaf6nok, Maskdczy Konrdd. Ered, 
(Eccl. Cam. 71. cs. 63. sz.) 

1699-ban Keglevich Ter6z gr6fn6 600 forintnyi ala- 
pitvAnyt tett le Mora Athanaz atyinak s akkor tarto- 
manyf6n5knek kez6be, azon cz61b61, hogy a 36 forintnyi 
kamatb61 az olt^ri szents6g el6tt orQkQs lampa tartass6k. 
1720- ban Keczer Antal 6venk6nti adomdnyul 2 hord6 bort 
ajdnd6kozott 1723-ban Drugeth Ter6z Julianna 600 forin- !' tot. adott sz. miB^kre. 1725'ben a z&rda fiSnOke volt Roll 
P^ter. 1737-b6a Szmrtnik ZBigmond sty&t, toTabb& neje 
Rorbila, nemkiilanben szUltfi, Imre ^8 Rachel lelki Udv^re 
100 forintot hagyomiiiiyoiAOtt. 1750-ben Zichy Texiiz grfyfoQ 
y/.a\. VanderD&tby az elddjei Altai hagyom^nyozott Qeszeget 
tci-Di^njekre v&ltoztatta &t &s az AUkan grCfod dlta) 
liiigyott 600 foriatnyi tdke kamatjainak flzet^s^re kS- 
Itleste mag&t. Mind ered. 

1760-ban Vdly MihAly tndor KOrmiJczb&nya ha«ira- 
l)!in birt 6 a 3 kirdlyrOl nerezett bAny^j^oak r^Bz^t ado- 
niiinyozta, 1762-ben Szvrmay Zsuzsanna n^hai Barkdczy 
Irare gr6f Bzvegye 1000 rh^nuai forintot hagyom4nyozott 
H z^rda templom&han eltemetett szUleinek. 1764-ben Bar- 
kiciiy Ferencz herczegprimila, atyjAnak 68 6deB auyjinak 
fizUletett Zichy Julianna gr6rn6nek lelki Udve^rt moDdandd 
s/. misikre 1000 frt adom^iiyozott. Ugyanezen ivhen kel- 
tek Niczky Ferencz 6zvegy6nek EamocsaMzy Krisztinanak 
150 r, forintriSl Bz6l6 hagyom&ayoz6 levele sz. mis^kre. 
I'gyanazon 6vben SaTmay Zsnzs&nDa Barkdczy Imre fizve- 
gye 1000 forintot hagyott sz, mis^kre. V6gre 1765-b6n 
Deeewffy KUra. grifntf, Sstrmay KAroly griifnak iizvegye, 
szint^n mis^kre 600 forintot hagyomanyozott. Mind eredet. 
(Ecd. Cam. 71. cs. US. sz.) 

J A s d; 
sz. Gyorgyrol nevezett benczes apitsig. 

Jdad, m^ek^nt Jdat &a Jdszt fain I'/j ni6rf(ildnyi ti\- 
vuls&gban Zircztcil Veszpr^m T&rmegy^ben fekszik. A jaRKt-i 
ap^t a cziszterczita-rendiek zirezi ap&tj^Tal Od6-v&\ 1332- 
licn fordal el6 a sz. MArtoni kolostoraak j&r6 sUmegi tized 
ligy^ben. 1419-beQ Ujlaky L^szld b&nuak fia J&nos, Galos 
niajors&got a j&sdi ap&tsdgnak JnoM-ban fekvO malm&val 
Uicser^Ite. MAr az el6bbi szizadban vonzAdott a n6p eg^sz- 
s6g6oek helyre&llit^Ba v^gett a tempiom romjai ktizel^ben 
lev(f forr&shoz ^6 mal nap is ezokott zar&ndokolai a Szent 
Kilihoz B a mellette fekvfi Bold. Szilz k&pOln^&ba. (Cztndr 1. 
283. I.) ivAny s BENCzts apAtsAg. 269 I V A N Y, 

a Bold. Sziiz Maridrdi nevezett benczes 

ap4ts4g. 

Hogy ez apatsag a veszprSmi egyhAzmegy^ben fe- 
kiidt; bizonyltani l^tszanak a pozsonyi kaptalannak 1727. 
6vbeQ kelt es Szombath MikI6s szombathelyi pleb^nos j^s 
szent Mariar6I nevezett ivanyi apat altal al^irt masolatai. E16> 
szanilaltatnak ezekben a murgai (mai Mor^gy), hdnthi, kakusi 
(taldn Kakasd) birtokok es a bonhdnyif r6szek sz. Demer 
(talan DomOrkapu) es a fulopszerdakelyi majorsag Tolna- 
megyeben, melyek a tanuskod6 murgai nemesek 41tal, kik 
ezen apatsagnak kegyurai voltak, tobbszSr emlittetnek. (jgy 
a veszpremi megy^aek 6jszaki r6szen, Bonyhdd, Moragy 6s 
Hdnth kQzdtt Apathi uradalom 6s Sz. Maria nevii majorsag 
mai nap is 16tezik. EUenkezfileg esik innen a Baranyame- 
gyeben Moragyt61 6 fbldrajzi m6rtfdldnyire Ivdn birtok, 
mely jelenleg Ivdn-Batthydn-n^k neveztetik, melynek me- 
zej6n meg 1777-ben a r6gi kolostorb6l oly nagy mennyi- 
86gtl rom hevert, hogy a szomszM Kassa nevfi (Baranyaban 
fekv6) faluban templomot 6pitettek belcJle ; az6rt nemelyek 
ezen apatsagot Ivdn-Batthydnhs, helyezik. (Cdndr, L 274. 1.) 

K A C S, 

benczes apats&g sz. P6ter es P41 tisztelet^re, 
k^sobb ugyanott a pdlosok zdrd4ja. 

Pazmany „Catalogu8"-dban Z*) jegyzet alatt olvas- 
hatni, hogy ezen apatsag Borsod vdrmegy^ben az egri 
fdmegye tertilet^n fekttdt, 68 hogy kegyurai az 6 idej6ben 
a daroczi Tihold csaladbeliek voltak^ kik azt er^szakosan 
foglaltak el. — 1566-ik 6vben az ap^tsdgot bizonyos egri 
kanonok birta, kir61 emlites van a vaczi k^ptalan 1292-ik 
6vi oklevel6ben 6s az 1332. 6vhez val6 pdpai tizedek tar- 
talom - jegyz6k6ben , an61kUl^ hogy megmondatnek; mely 
rend6 volt. Hogy a sz. Benedek-rendiek6 volt, nagy 270 toldalAkok. 

r6gis6ge rniatt k^ts^get alig szenved. Katondn^l egy 1317. 
evi oklevel emliti a kdcsi kolostort, melynek vicariusa a 
gewr-i (Di68gy6r) es a sz. L^lekr^l nevezett dedesi prior- 
ral egytitt hozatik fel. Ezen kolostort az egri 1851. 6vi 
Schematismus (46. 1.) az el6bbit61 kttl(5nb(5z6iick es a kdcsi 
birtok erdeihez k()zelfekv6nek mondja. Hogy e kolostor 
lak^i sz. Pal remetdi voltak, ezeknek 6vk5uyvei tanusitjak ; 
n6melykor azonban azon oknal fogva, hogy sz. Agoston-sza- 
balyait elfogadtdk, a sz. Agoston-rendiekkel dsszet^vesztet- 
tek 6s hibasan ezek k9z6 szimittattak, (Czindr, L 292. I.) 

K A N I Z S A, 

mesoT^ros a minorita szent ferenczieknek sz. 
J6zsef patriarcMrdI nevezett zardAj^val. 

E helyen, mely Zalav&rmegy6ben 6s a veszpremi ptts- 
poks6gben fekszik, 1418-baD Kanizsai Janos esztergomi er- 
sek a sz. Ferencz-rendieknek sz. Laszl6r61 nevezett tartoma- 
nya szam&ra z^rd^t alapitott; melyben 1436. 63 1659-ik 
6vekben a rend gytil6sei tartattak. (Schem. Ord. 1851. 87. 
es 76, Z.) — 1423 ban kelt Kanizsai Istv^n, sopronyi gr6fnak 
a Thuly birtokan 6plilt es sz. Bertalan apostol tiszteletere 
szentelt k^polnat illetd alapit6 levele. E szerint a k^polna 
rectora naponk6nt egy szent mis6t volt kOteles benne, vagy 
a szinten Kanizs^n lev^ s B. Sz. Mdria tisztelet6re szen- 
telt kdpoln^ban v6gezni. Hit. (Eccl. Cam. 55. cs. 20. sz.) 

A sz. ferenezi atyak a torokok folytonos zaklatasai 
miatt z&rdajukat odahagyni k6nyszerUltek s csak 1690-ik 
6vben, mid5n a tCrOkOk legyOzettek, tertek ism^t viesza. 
Kev6ssel a Rdk6czy-f61e zavarok el()tt a mez6viros a z^r- 
d^val egytttt a cs&szir parancs^ra foldig lerontatott. Mi- 
ddn e miatt ism^ti elk5ltQz6srcil volt a sz6, Perge Krist6f 
t6rparancsnokt61 egy kellemes fekv6stt tclket kaptak 
aj4nd6kba 6s rajta kegyes alamizsn^kb6I hdzat 6s templo- 
mot 6pitettek 68 a pl6bdniai hivatalt is megnyert6k. 
{Schem. Ord. 1858. 21. I.) Kanizsa mez6varosa Kanizsai 
Orsolya &ltal Nddasdy Tam^s birtokdba kertilt, azut&n 
II. Miks&nak eagedtetett, ki helyette Kanizsai Orsolydnak kApolna 8z. erzsAbet tkmplommal. jyi 4 BorS'MonostoT mezdvarost adta. — {Bel, Conip. geogr. 
146, 147. I.) 

1713-ban alkudozasok folytak sz. Agoston-rendi reme- 
t^knek Eanizsara yal6 behozatala felett. A rendaek Gr4cz- 
ban tartott gyttles6ii fOlolvastatott Gracich Senipron bar6- 
nak alapit6 okm4nya a Eanizs4ii ^pitend6 kolostort 6s a 
rendhez tartozand6 pl6b&ni&t illetdleg ; hanem middn k6r- 
dez6sk5d6sek tetettek a behozand6 atyak sz4mar61 6s be- 
hozatalak m6djar<^l^ az 1719-ben Becsben megtartott rendi 
gyttlesben e szavakban tort^nt a megallapodis : ^MegszUn- 
tettetik a kanizsai hdz, mert homokon van 4pitve, a 16g 
eg6szs6gteleii; 6s a testv6rek ott semmitievtoben t^Itik 
idejoket." {Cdndr, 11. 209. I) 

KAPOLNA, 

s a SZ. Erzsebet tiszteletere epitett templom. 

1244-beii kelt IV. B61a kir^lynak kiviltsagol6 levele, 
mely dltal Farkas- 6s D^vidnak megengedi, hogy Po- 
zsonymegy6ben fekv5 kApolnai birtokukon sz. Erzs6bet 
5zvegy s a nevezett kiraly ii6v6r6nek tisztelet6re tem- 
plomot 6pittessenek, 6s a plebani^nak a pozsonyi varhoz tar- 
toz6 Kapv^sdftoY&bh Tekulten, Bohun, Tyhvrai? es Borzanch? 
birtokokat 68 v6gre ugyanazon v^r villajat Chatait 6s egy 
m^sik^t t. i. a borsai 6s igrami nemesek6t aUrendeljek. 
A pozsonyi k^ptalan m^solat^ban 1364-beQ ki^Ilitva. Hit. 
{EccL Cam. 52. cs. 3, 8z,y 

K A S S A, 

a Megv41t6r61 nevezett sz. ferenczi rendtartom&ny 

z4rd&ja. 

E megszttntetett z4rda dolgair61 mar a II. kStet 
256. lapjan b6vebben 6rtekeztem. Hatra van ni6g, bogy 
egyetmist a [kolostor javara tett adomanyok- es inise- 
alapitvAnyokr6l folemlitsek. 

1684-ik 6vben — mint err6l a szepesi kaptalannak 
1686. 68 1689-ik 6vi bizonyitvinyai tanuskodnak — idosb 272 TOLDALfiKOK. \ krompachi H0II6 Zsigmond a sz. Ferencz-rendieknek Eassa 
kUlviros^ban fekvO kertj6t hagyominyozta. K^sfibb bir6 
Holld Zsigmond, a szepesi kamara tan^csosa^ illetfileg az 
egri k^ptalan ^s a sz. ferencziek kdzt e kertre n^zve vita 
keletkezett, mely 1699-beii e kertnek a Ferenczrendiek bir- 
tokiban vald meghagydsival v6gz6d9tt. 1686-bau Somodi 
Katalin a y&r-utcz^ban volt sajat haz^t szent mis6k fej^ben 
szint^n a ferenczieknek adom^nyozta. Ered. 1720-ban 
Kovalcaik'Fazekas J^nos kovacs-utcz^ban fekv6 kassai h&- 
z4t yisszak()vetel6s f5lt^tele alatt 105 rh^nusi forint^rt 
8ziiit6n a sz. ferenczieknek eladta. Ered. (Acta Conv. C. 
Archiv. Cassa. 42. 4% 43, az.) 

A kassai sz. ferenczi zarda guardianjai kt^zol emiit- 
tetnek 1758. Gulyds Gergely 68 ut6dja Budiaca M4t6 ; 
1759-ben Bddi Gabor. (Acta Conv. Szendrd. D. alatt 9. az.) 

Ugyanezen zard^nak^ illet^Ieg templom&nak sz^mos 
alapitvanyt hagyomanyoztak id6 folytival sz. mis^kre. 
1693-ban Pethd Zsuzsanna, gr6f Barkdczy Ferencz (izvegye 
701 frt 15 krt hagyom^nyozott, 1700-ban Keglevica Ter6z 
gr6fn6 500 frtot. 1714-ben Keczer Sandor 1250 frtot. 
1716-ban b. Renaud Jdzsef Ozvegye 1200 frtot. 1725-bea 
Hofberg Henrik 300 frtot. Ugyanazon 6vben 5zvegy Ko- 
hdry Judit 1000 forintot. 1734-ben Czejka J. 300 fo- 
rintot. 1745-ben Gruber Adalbert 762 forintot. Ugyan- 
azon 6vben Steininger Andras 250 forintot. 1756. 68 
1757-ben Turnay M^ria 6s Serafini Magdolna 1000 frtot, 
1757-ben Tetler Anna 2000 frtot. 1759-ben Okruczky Andres 
68 Ivdcz Dorottya 100 frtot Ugyanazon 6vben Wagner 
J6z8ef 50 frtot. 1765-ben Ramocsahdzy Kristdf 300 frtot. 
1766-ban Porubazky Imre 50 frtot. 1767-ben Berinyi Anna, 
gr6f Cadky Antal (5zvegye 500 6s 100 frtot. 1768-ban 
Hauach Gispar 100 frtot. Ugyanazon 6vben Deaewfy Istvdn 
1000 frtot. 1769-ben Bedli Maria 200 frtot. 1771-ben 
Horvdth Eizs&hei 100 frtot. 1775-ben5erc2;iA; Istvin 560 frtot. 
1779-ben Vocht Adim 200 frtot. Ugyanazon 6vben To- 
porczky J6zsef 100 frtot. 1780- ban b. Mednydnazky }/Lik\6& 
426 frtot. Ugyanazon 6vben Hruby J6zsef 100 frtot. 
1783-ban Auringer L6rincz atya 110 frt 31 krt. V6gre 
1784-ben Trogel J6zsef 214 frtot. (Acta Convent i. h.) k^ KAZA SZ. AGOSTON-RENDf REMET^VEL. ^73 K A Z A, 

birtok a sz. Agoston-rendu remete szerzet per- 

jelsegevel. 

Kaza tcrjedelnies birtok Borsodmegye szeadr6i jara- 
saban az ©gri fSmegyeben a Sajo partjan, a melyt6l kapta 
Sajo-Kaza nevet is. A kazi v^r es birtok nagy resz6nek 
birtokosa a Radvdnszky csalad. Kazdn hajdan Milensius 
szerint a sz. Agoston-rendji remet^knek rendhdzuk s ille- 
t()leg perjels6gttk: volt templommal, mely sz. Janos evan- 
gelista tisztelet^re volt szentelve. 14S5-beii a kazi sz. 
Agostou-rendii rendh^z Serke T6bia8t61 a serki tizedet 
kapta; 1486 ban pedig Lordndi Gy(5rgyt61 malmot. Egy6b 
viszontagsagairol mit sem tudhatni. {Czindr, II. 212,) 

K M A R, 

SZ. Agoston-rendfi perjelseg. 

Komar vagy Komdr-vdros Zalamegyeben fekszik 
Kis-Komaromt61 delfel6. Hajdao itt a sz. Agoston-rendtiek- 
nek perjelsegok volt sz. Erzsebet tisztelet^re. Pdzmdny 
tanus^ga szerint ezen perjelseget Somogyban IV. Bela ki- 
raly alapilotta a sz. Vilmos-vQudii remetek (Guielmitae) 
szamara sz. Kozma 6s Demjen tisztelet6re. K686bb az 
6-budai kaptalan^ lett. Sz. Vilmos remet^i utAn namely ek 
szerint sz. Agoston-rendttek vett^k At a zard4t. Ez ut6bbi 
allftassal azonban ellenkezik IV. Kelemen papAnak 1266-ban 
kelt bulUja, mely ben elrendeli, bogy a sz. Agoston-rendilek 
f6n6ke, perjelei 6s egy6b el61jar6i egyesit^s vagy mas ily 
fele czimen sz. Vilmos remet^i szekbdzait el ne fogadj^k 
s azokba be ne kt)lt9zk()djenek. A mi Zala 6s Somogy 
virmegy6ket illeti, ezeket Pazmdny a sokszoros valtoz^- 
sok miatt kOnnyen osszet6veszthette. 

Jelenleg Komdr-vdros a budapesti k5zp. papnevelde 
birtok^t k6pezi. 

RUPP EGiH. INT£Z. — III. 18 274 TOLDAL^KOK. KROMPAGH, 

Remete, Svedler 6s Zsolna. 

Kiilzetv^n 1671ben az evangelikus predikatorok, 
Krompachon, Remetdn 6s SvedUren Szepesmegyc^ben a kath. 
valUs ism6t helyre^llittatott. Ide tartozik Strajner Jakab 
Engelbert svedl^ri plibanosnak folyamodasa 6 fels^g^hez, 
melyben elpanaszolv^D; mily kegyetlenttl bantak vele az 
evangelikusok, a fels6gt61 visszahelyeztet6s6t k6r6. — A 
zsolnai kath templomnak (Irenes :) a katholikusok r6sz6re val6 
visszafoglal^sa 1673-ban katonai karhatalommal tSrt^nt. 
Ugyanitt 1678-ban gr6f Volkra kamarai elnGk rendelet^re 
a viroson kivttl k6keresztek illittattak fel. Ered. (Eccles. 
Carrier, irreg.) Jelenleg Zsoln^n a sz. fereneziek Udvezitfi- 
rfil nevezett tartomdnya bir rendh^zzal. 

K U K U L L 6. 

KtlkUll6 mez6Varos Erd^ly hasonnevti megy6j6ben 
fekszik. Vira, KukUllS-vdr, melyet a n^metek Koekelberg- 
nek neveznek, a szint^n hasonnevti foly6 partjan fekszik. 
Egy^birint k6t KtikttlW folydt kltlonbdztetnek meg, kicsit 
68 nagyot. A nagy KtlkttllS SchUk nevii hegyekben ered 
s egyesttlv6n a Kis-Kttkttll6vel BaUsfalva mellett, a Ma- 
rosba fakad. KtikUll6 v^rdt Izabella alatt Martinuzzi GySrgy 
birta. {Bel, Comp. geogr, 138. I.) 

A magy, kir. kamarai leveltdrnak u. n. erd61yi ok- 
minyai kQzt, melyek tdbbnyire, kivonat maradvAn itt hdtra, 
az erd^lyi lev61tdrba helyeztettek ^t, Ehedey Ferencz gr6f 
v6grendeletere taliltam, mely Ehedey Janosnak s a tObbi 
Rh6deyeknek kiadatott. Gr6f Rhedey Ferencz e szerint 
1671 -ben a lerzenczei, val6szinttleg helv6t hitvallisd isko- 
l^nak Bei^encz^t Szathmdrban, azigethi malmait a Marma- 
rosban alapitandd szeginyek hdzanak, Bdnffy Agnes 
mennydnek hmzti Iidzait 6s KilkUllS y^rat a hozz4 tartozd 
birtokokkal, u. m. Kukiillovel, Majoshegygyel, Alsd-Bagyon^ 
nal, Boldogfalvdval, Tatdrlukdval es VesBZOs (?) fel6vel; to- k. libet-bAnta B^Nf avAros. 275 

vabba szigeti hazat; Faisz birtokanak fel6t pedig pal6czi 
Horvdth J4nos gyermekeinek ugyanazon birtoknak masik 
felet Jdrmy Ann^nak, n6hai Garay Mihdly (5zvegy6aek, 
tobb mds Rhedey csalad j6szagaival hagyom^nyozta. (Act. 
Transsylv. 1, cs, 25. sz. — N. R. A. 311. cs. 12. sz. 
J. alatt.y L I B E T-B A N Y A, 

bdnyavdros. 

Libet-Banya Beszterczebanyat61 k6t m6rtf5ldnyire 
fekszik. Lakosai hajdan uemet ajkuak voltak, jeleuleg 
szlavok. Ez el6tt aranybdnyai miiveles alatt valdnak, je- 
lenleg csak rezet 6s vasat termel. 1379-beii Nagy Lajos 
kiraly szab. kir. varossa tette. A v4ros kozep6ii fekv6 
varacsszertt palotaban Matyas kirdly szokott tanyazni, k6- 
s6bb varosh^za lett. Tdbb 6rdekes r6gis6g Uthat6 benne. 

— Libet-B^nya polgarai hajdan miaden ad6 aldl felmentve 
voltak, s ennek fej^ben a kir^lyi asztalt tany^rokkal s 
egy^b finomabb cser^pedenyekkel voltak k(5telesek ell^tni. 
Ezen edenyeket 6venkint kellett a f^varosba felkllldeni5k. 

— Maria kiralyne 1384 ben a libet-banyaiaknak malmot, 
meszarsz^ket es fOrd^t aj4ndekozott; Mdtyds kiraly pedig 
vissza^llita a v. rosnak a husszita zavargisok alatt elvesz- 
tett szabadalmait. I. Ferdinand alatt 1535-ben 6s I. Li- 
p6t alatt 1696- ban a varos hat&ra, I. Rudolf alatt pe- 
dig a vdros falai helyreallittattak. Nevezetes az^ bogy a 
v^roson ket kis foly6 megy kereszttil Hatna 6s Uvodka. 

A libet-banyai kath. templom sz. Magdolna tiszte- 
let6re van szentelve. Van ugyanitt az ^gostai hitvallasuak- 
nak is imahazuk. Filrdo is 16tezik Libet-Bany^n, esakhogy 
alig Idtogatja valaki. A templomban van egy kapolna sz. 
Anna tiszlelet6re. Azoknak, kik e kapolndt ahittattal lato- 
gatjak; 1500-ban 01iv6r bibornok 100 napi bdcsfit enge- 
d61yezett. {Korabinszky, — Nagy, Notit, 456, I. — Eccles. 
Cam. irreg.) 18* 276 toldali£kok. 

L I P T <^, 

a szrat ferencziek zirddja es a Iipt6i 

Puszt&n Zijpto nevft helyet, falut vagy v&rost hiaba 
keresttnk az orsz^gban. Lipt6 megy6nek 6jszaki terttlet6a 
azonban kovetkezo varak feklidtek: Likava, Rdzsahegy mel- 
lett, melyet Cormn Jdnos alapitott 6s Tokoly Istvan ki- 
javitott; tovibbi LiptdUjvdr, Hradek me\\ett,y6grG Lipid- 
6vdr, Bukovina falu mellett Arvamegye fel6. (Bel, Comp. 
geogr, 77. I.) — Liptd-l/jva/rnak terllleten, mely jelenleg 
a szepesi egyhazmegy^hez tartozik, k^t egyh^zi int^zm^ny 
volt t. i. a sz. ferencziek sz. Maria v6da()ks6ge alatt lev5 
tartomdnydnak z^rdaja 6s a B. Szftz lipt6i pr6postsaga. 

A sz. ferencziek emlitett z^rd^janak temploma nagy 
6s diszes vala. Haj6ja 6 oszlopon nyugodott. fipitett6k 
Maty as kirAly 6s fia Corvin Janos 1489 kOrtil, a mint 
ezt ket Corvin-f61e pec86t bizonyitja. A reformatio ide- 
j6n a latheranusok zaklatasai miatt a szent ferencziek 
Bekleczy Mdte tartomanyi rendf6n9ks6ge alatt lipt6i zir- 
d^jukat elhagyni voltak k6nytelenek. {Schem. Ord. 1851, 
57. I.) 

A B. Szilz liptdi pr6postsaganak alapit6ja s alapitasi 
ideje ismeretlenek. 1629-ben II. Ferdinand Zagrfr Istvan esz- 
tergomi kanonokoak az emberi eml6kezet 6ta uresed6sben 
voltlipt6i pr6postsag czimet adomanyozta. Javait r6g6ta vili- 
giak birtak. 1648-ban liptdi prepost voliSds GyOrgy ; 1739-ben 
UjvmddgiJsinos. A pr6po8ts4gi javadalmak mint Utszik, a mult 
sz^zad v6g6n visszaszereztetm^n 1777-ben az tijonnan ala- 
pitott beszterczeb^nyai kaptalannak adom^nyoztattak. (Ec- 
cles. Cam, 22, C8. 17. sz, — 39, cs, 25, sz, — Szvoreriyi, Syn, etc) 

MALACZKA, 

a SZ. ferencziek zard&j&val s a B. Szillz tiszte- 

letere szentelt templom&vaL 

Malaczka mez6v4ros fekszik Pozsony - vdrmegy6ben 
s az esztergomi fomegye terUlet6n. Fdbirtokosa a gr6f k. MARMAEOS, A JOHANNITi-K tS pIlOSOK. 277 

Pdlffy csalad, mely ott fenyes kast61ylyal 6s temetkez6si 
helylyel is bir. 

A szent ferencziek malaczkai zardajat 1652-ben gr6f 
Pdlffy Pal, Magyarorszig nadora alapita es a B. Sztlzrol 
nevezett tartomanynak adta at. Az 1659-iki rendi kapta- 
lauban, melyet Malaczkan tartottak, eInQkQit Litomereczky 
Laszld tartomanyi rendfBnoki helyettes, A zarda mellett, 
mely kastelyb61 lett ^talakitva, van a templom a B. Sztiz 
szeplotelen fogantatasanak tisztelet^re^ melynek alapit6ja 
fia volt Pdlffy Mikl6snak, a, hSsnek, a ki Schwarzenberg 
herczeggel 1598-ban Gydrt a tSrokoktOl visszafoglalta. 
Az eldttem fekvfi Schematismus szerint a malaczkai sz, fe- 
renczi rendhizban van guardian, helyettes, 10 atya, 7 njoncz, 
68 5 frater. (Schem. Ordin. Prov, Marian. 1851. 75, 144. I.) 

MARMAROS. 

A johannit^k es p^losok. 

Marmarosmegye nevet Marmarbs varat61 kapta. Haj- 
dan egeszen koronai javadalom volt. 1518-ban M^ria ki- 
r^lyne, II. Lajos neje, Marmarost jegyadominyk^nt kapta. 
A belvillongasok lecsilapult^val L Lip6t kiraly Bethlen 
Mikl6snak adomanyozta. 

Marmaros vara hajdan meglehetds er6sseg volt. 
1599-ben Basta foglalta el, 1605-ben Bocskay Istvin 
vette be, kez6re keritv6n ez altal a B^thory Mihaly vajda 
es Basta altal benne felhalmozott kincseket. 1701 -ben 
a var6r5k gydvasiga miatt II. R4k6czy Gj'orgy kez6re 
kerttlt. 

Marmaros vara alatt fekszik a hassonnevti varos^ 
melynek lakosai magyarok 6s ruthenek. Itt elobb ket 
diszes 6s nagy templom volt. Egyik6t Matyas kiraly 6plt- 
tet6 sz. Erzsebet tisztelet6re, a masik^t II, XJldszlo sz. 
Katalin tisztelet6re. {Bel. Comp. geogr. 309. I.) 

Jerney {Tortin. tdr. IL 104. I.) allitja, bogy Mar- 
marosban a johannitaknak, k6s()bb pedig a palosoknak 
is volt rendhazuk. Egy 121 3 -ban kelt okmdny szerint 
Anka Gedini neje ^ /Scw-a n6v6re, f^rjezett Ferdenine 27g TOLDALEKOK. 

Zuvanban birtokuknak harmadat sajat es szuleik lelki 
ttdv6re, eI6bb felvev6u a sz. keresztseget a bihari egy- 
haznak hagyomanyozt^k a marmarosi konvent elott. 
Ezen okminyban kovetkezd szavak olvashat6k: „Nos M. 
Paulus, magister domus fratrum de Moramorosio damns 
pro memoria etc." ; mert „magister" czim az ispotalyos 
johannitakn^l volt szok^sban. 

A palosok Marmarosban kQvetkezfi belyeken laktak : 
Hmzton, TetsSn, Kokenyeaen es Chereto-en (?). A huszti p&lo- 
sokr6l m^r fennebb, e miinek II. k5t. 382. 1. volt szo, 

Tetso magyar mezovaros a Tisza partj^a Visk-iol ket 
m6rtf oldnyire fekszik. Az ottani palos rendb^z eredet6r6l sem- 
mit sem tudhatni; 1363-ban m&r fennallott^ mert ekkor kapta 
Nagy Lajostdl a TetsO patakan levo malmot. Ezen ado- 
manyzast Nagy Lajos le^nya, M^ria kiralyn6 1389-ben 
es Zsigmond kiraly 1421-beii megerdsitett^k. 1368-baa 
kejtek a Nagy Lajos es Zsigmond alatt tOrtent hatar- 
jarasr61 8z616 okmAnyok. ~ 1406-ban Huszii Kelemen 
de&k (literatus) a tets6i palosoknak Kutyapatakhdti mal- 
manak fele reszet adomanyozta. — 1493-ban Beatrix 
kir&lyni sz. mis6re ()r(5k alapitvanyul szerzeteseknek a 
rhonai kamarai p^nztarb61 50 marmarosi forint ert^kli sot 
adatott ki. Ugyan ily (Jsszeget adott 1507-ben II. UliszW, 
illet61eg a fentebbi Osszegnek kiadatis^t meger5site. 
{Eccles. Cam. 67. cs, 1. sz. — ProU Paulin. 751, 795. I.) 

Kdk4nye8 nevti jelenleg ruthenajkd faluban, mely 
Tetsotfil k6t m^rtfoldnyire a Tavasz pataka mellett Irholcz- 
czal szemkdzt fekszik. Itt a palosoknak szint^n konvent- 
j5k volt, a melyr6l esak annyit tndhatni, bogy 1307-ben 
Tamds esztergomi ^rsek a pilosok k6relm6re sz. Fuldp 
48 Jakah apostolok tisztelet^re szentelt templomuk javara 
bCicsftt enged^lyezett. {U. o. 324. 900. I.) 

A cherew-i (?) palosokr61 csak annyit tudhatni, bogy 
1493-ban Beatrix kiralyne saj^t 6s 6des anyjdnak Izabella 
kir4lyn6nak lelki lldv6re a cherew-i p&losoknak sot adoma- 
nyozott. Ezen alapitviny6rt a palosok sz. GyOrgy tij4n 
sz. mis^ket voltak kotelesek szolgalni. Ezen adomdnyzasr61 
az alaplt6 kiralyn6 chabi Pogdny Zsigmcmd gr6fot s mas 
kamarai fdtiszteket is 6rtesite. (Eccl. Cam. 71. cs. 124. I.) maros-vAsArhkly s szent fj»)£ncziek zArdIja. 279 MAROS-VASARHELY. 

A szent ferencziek z^rddja. 

Maros'Vdsdrhely szab. kir. vdros fekszik Erdelynek 
hasonnevii sz^k^ben. Latin neve Agropolis 6s Forum Si- 
culorum. Vara hajdan 8z6p 6s er6s volt. Volt itt kir. 
tabla is, mely MedgyesrOl vittetett &t Jelenleg k6t gyra- 
nasiama van : katholikus 6s reformatus. (Bel. Comp. 156. I.) 
A sz. ferencziek sz. H4riar61 nevezett tartom^nyaaak 
maros-vas&rhelyi zirdajAt 1410. korUl ismeretlen j6tev6 
alapita. Nemsok&ra az alapitas vAkn le6gett; 1446 -ban a 
hivck adom^nyaib61 ismet felepitett6k. K6t 6vvel k6s6bb 
az observansoknak adatott 4t. (Schem. Ord. 1851. 38. 39. Z.) 

Maros-Vasarhely mellett szint6n a marosi 8z6kben 
volt a sz. ferencziek sempti 6s tementi rendh&za. Ezen 
zarda 1543-ban a reformatasokt61 visszav6tetett 6s BethUn 
gr6f birtokiba jStt, {U. o. 58. 1.) 

MESZTEGNYE. 

A szent ferencziek z&rd^ja. 

A szent ferenczieknek mesztegnyd rendhazdt Somogy- 
ban 1744-ben Hunyady Antal alapitd. Az alapitast D)6g 
ugyanazon 6vben meger8sit6 M4ria Ter6zia kirilynfi. 
1750-ik 6v november 20-dn. M^ria Terezia felhatalmazta 
a sz. ferenczieket pl6biniai teendSk v6gz6s6re. — • A 
mesztegnyei sz6116k kozt volt egy szobor. Erre vonatkozd- 
lag Mesztegnye k()z()ns6ge 1778-ban kQtelezte magdt, 
bogy azt j6karban fogja tartani. — A szent ferencziek e 
rendh&za nem sok&ig ^llott fenn, mert 1788. april 16-4n 
Kamarits P6ter hazf6n(5ks6ge alatt II. J6zsef csdszar ren- 
delet6re feloszlattatott. (Acta Conv, 1. 2. 3. sz. — Schem. 
Ord. 1851. 99. I) 280 TOLDALEKOK. M E Z 6 (In Campo) 

Benczes apdtsag a B. Szuz tiszteletere. 

Ezen apatsagnak tulajdonk^pen mind neve, mind 
helye ismeretlen. Emleket csak IX, Itonifaez p^panak egy 
bullaja tartotta fenn. E bulla egy vaezmegyei apathoz 
volt int6zve. Okot adott re^ az illeto apatsag monostora- 
nak olyaten v^gszttks^ge, hogy az apat 6s m6g egy szer- 
zetes alig tudtak meg61ni. Az apat tebat 1401 -ben fo- 
lyamodott a papAhoz, engedne meg sz. Margit egyhazdt,- 
mely a monostor kerltes6n belttl feklidt, a monostorba, a 
javadalmat illei;61eg is, bekel)elezni. A papa meghagyta 
az emlitett vaezmegyei apdlnak (Hod - Mez6-Vasarhely 
Kdn-MezOhegyes), hogy az Ugyet megvizsgalja s ugy talal- 
van a mint a kerelemben eloadatott, a niezoi (de Campo) 
apat k6relra6t teljesitse. {Czindr, I. 271.) 

MIND-SZENT. 

A p^losok rendhaza. 

A mindszenti palos rendhaz alapitoja . 6s alapitasi 
idej^rol semmi bizonyosat sem aliithatni. Szentivdnyi 
(/. m. 121. I. 40. 8z. a.) azt mondja ugyan, hogy Uyzi 
Tamas alapitd ismeretlen evben. Honnan merite ezen alli- 
tast, neni emllti. Annyi bizohyos, hogy 1323-ban mar 16te- 
zett 6s Mindszenten kiviil Szemes 8ziut6n somogyi falut is 
birta. Ezen evben kapott ugyanis Vizi Tamastol r6tet es 
D szant6foldet a hdnchi vagy mdskent a fertda-halatoni 
volgybcn. — 1325-ben Babolcaai L^rincz, Pal perjels6ge 
alatt, Szemesen birtokreszt adomanyozott a mindszenti 
palos rendhaznak (Cod. Dipl. VIII. 2. 664. I.) Ismeretlen 
6vben Rakolczai Jakab fia Lilkos mestertOl, a ki T6thnak 
is neveztetett, &em€5*/a Balaton mellett, melyet kttlonben az 
alapitas kordban is birtak, tlizetescbben korttlhatarolva 
egeszen megkaptak Laszlo perjelsege alatt. Ezen uj ado- 
mdnyzast Zsigmond kirdly 1414 ben meger6sit6. (Eccl. 
Cam. 67. cs. 1. sz.) MOHACS S 6Z. FERENCZIEK zAfioijA. ^81 

1350-ben Chepeli Benedek pap a mindszenti palo- 
soknak 2'elkibeu retet adomanyozott. 1360-ban Ldszlo 
apuliai herczeg 6s Magyarorszag nadora meger6sit6 a Viz 
kOzs^g hatariban Ldpa patakan levo malom megv6tel6t. 

(U. 0.) 

Mdtyds kiraly 1488-ban a mindszenti pdlosokat a 
tized alol felmente es mint t^nyleges mindszenti es 8zeme§i 
fOldbirtokos, birtoklasi jogat a Fdncsy csaladtol szirmaz- 
tatta. 1515-ben bereni Briccius 1st van Szemesen harom 
clhagyott telket s ugyanannyi jobbagyot adomanyozott 
szinten a mindszenti palosoknak. (U, o.) 

1556-ban kelt kiralyi adomanyz6 level szcrint iiind- 
szent es A2)or, a szekesfeh^rvdri kaptalan birtokai, kap- 
talani tagok nem lete miatt minden bozzajuk tartozott 
haszon^lvezetekkel egytitt, kiralyi tetszisig Magdczy Ta- 
masnak adattak. (U, o. 67. cs, 21, sz.) / 

A mindszenti palosok rendhazanak tovabbi viszontag- 
sagairol; kUlOnosen v^g^rol, forrasok hianyiban mit sem 
tudhatni. MOHACS. 

A SZ. ferencziek kapisztrani tar torn ^nydnak 

z^rd^ja. 

Mob^cS; puspoki varos, nem messze a Dunat61, Ba- 
ranyamegyeben a p^csi pttspokseg terttleten fekszik. Nev(^- 
hez gy^szos eml6k fiizodik. Itt esett el 1526-ban II. 
Lajos kiralylyal a nemzet viraga. Kescibb, 1687-ben, 
ugyanitt viszont a torokok szenvedtek nagy veres^get. 

Mar a mobacsi csata elcitt j6val viragzott a az. fe- 
rencz'ek kolostora, mely 1705-ben konventra emeltetett. 
1712-ben veletlen tuzeset elpusztita. Eleinte a kolostor 
c>ak sarb<il, illet61eg vilyogb61 6pUlt fel; k6s6bb 1731- 
ben kegyes adomanyokb61 szilardabb epUlet k^szOlt a sz. 
Istvan kiraly tisztelet6re szentelt templommal egytttt, kli- 
U'nosen Nessehode 6s Klimo p6csi pUspOkok, mint egy- 
szersmind hclybeli foldesiirak 6s patronusok segits6g6vel. 282 TOLDALtKOK. 

A raohacsi szent ferencziek 1850. 6ta pl^b^niai teen- 
doket vegeznek s egyszersmiiid a videki pliSbanosoknak 
is segitsegokre vannak. - (Scfeew. Ordin, 1853. 23, I.) 

MONOSTOROS-PALYI, 

(m^skent Nyir-Pdlyi) sz. Pilr61 nevezett premon- 

trei pr^postsAg. 

Ezen pr^postsag Biharmegye sarr6ti vid6k6n, a nagy- 
varadi egyhazmegye terUlet6n, Debreczentol ket m^rtfold- 
nyire fekUdt, Vid6ke Korabinszky szerint a Draveczky 
csalad6 volt. — Kereszturi szerint (/. m. 277. I.) a pre- 
posts^g ott volt, a hoi most Iler^dly fekszik. V6lem6nye az- 
zal tamogathat6, bogy e belytitt, a berettyd-ujfalnsi iv mellett 
egy drokkal 68 vizzel kSrtilvett templomnak 68 k6t nagy 
toronynak romjai voltak l^that6k. A nep hagyomanya 
szerint is e helytitt szerzetesek laktak. Egy6bir4nt a 
monostor-palyi pr6postsag t6rt6net6t ^thatlan homaly fedi. 
(CzinAr IL 52. 53.) 

M U R A N Y, 

v4r es mezovAros templom^val egyiitt. 

A muranyi, hajdan er6s var GomOrmegyeben magas 
hegyen fekszik. Jelenleg mar, bogy v6gk6p el ne pusztaljon, 
javitasokra volna sztiks6ge. A vir alatt fekszik Murany 
varosa, melynek lak6i tobbnylre k6zmttvesek. 

Mur^nyr61 bfivebben 6rtekezik Istvdnffy (XVL konyv. 
286. I) 

A XVIL szizadban, 68 pedig 1651. Julius 29-6n a 
Vesselenyi csalid birtokiba ment at. Ezen csalAdbdl ne- 
vezetesebb volt hadadi gr6f VesseUnyi Ferenez nidor, a 
ki 1658-ban Szechy M4ria nej6vel egytttt alapltvanyi levelet 
adott ki a havasi B. Szfiz v4ri templomit illetSleg. Hit. 
{Eccles. Cam. 47. cs, 31. sz.) 

A viri templom egyik m&rviny eml6kk()v6nek fel- 
irata szerint nevezett nddor, 6s homonnai Szechy M&ria naqy-bAnya 6 A minoritAk temploma 283 

f^rje, 1667-ben halt meg. Hasonld felirat szerint Troppen 
Gryorgy 1643-ban, rimaszecsi Szechy Ferencz Gyorgy pedig 
1631 -ben haltak meg. (Korabinszky 1. m.) 

A Vesselenyiek utan Muranyt a Kohdryak birtdk. Ezek- 
nek ferfiagon tSrtent kihalta utdn a muranyi var 6s ura- 
dalom a Goburg-Kohdry herczegi csaladra szallt it, mely 
azt jelenleg is birja. 

NAGY . BAN YA. 

A minoritak kolostora. 

» 

Ezen kolostoiTol mar fentebb, a II. kot. 363. 1. writ 
sz6. Az ott emlltett sz. Miklds templomdt 6s Toihfalu bir- 
tokat illetoleg meg k()vetkez6 adatok emlitendok. 

1692-ben bizottsag kuldetett ki a nagybanyai mino- 
ritak birtokjogat, illetoleg sz. Mikl6s templomara s a vele 
jard t6thfalusi birtokra n6zve. A bizottsdg altal kiadott ok- 
raany a minoritakat megerosite a templom 6s T6thfala, 
nevszerint az ottani malom, foldek, retek, sz61()k stb. bir- 
tokaban, azon zdradekkal, hogy ezen javadalom ' fej6ben s 
annak jOvedelmebol a minoritak a sz. Mikl6s temploma 
melle 6pitett betegapoloban a szeg6nyeket ingyen Apoljak, 
mint azt az alapito, gr6f Keresztszegi Csdky Mikl6s Istvan, 
szepesi gr6f es orszagbir6, 1691 -ben kelt alapit6 leveleben 
kifejez6 6s Lip6t kiraly meger6sit6. 

Ugyancsak 1692-ben Lip6t kiraly a minoritak emll- 
tett birtoklasi joga 6rdek6ben vedlevelet adott ki a nagy- 
banyai jezsuitak ellen. 

1697-ben a nagybdnyai minoritak 6s Nagybanya va- 
rosa kozt fenforgott poros Ugyben hozott orszagbir6i it6lQt 
megmasittatott. Vonatkozott pedig e porcJs tigy a fen- 
tebb emlltett malomra, mely az id6zett adatok szerint a 
minoritak tulajdona volt. 

1716-ban a nagybanyai minoritik kiviltsdgaikra meg- 
er6slt6st kaptak. (Lib. Reg. Eccles. 3. kot 119. 124. 263. J. 
- 4, kot. 246. I) ^g4 toldalAkos. 

NfeMETH-tjJVAR. 

A B. Szuz M^ri^rdl nevezett sz. ferenczi tarto- 

many kolostora. 

N4meth'Ujvdr, n^metlil Oiissing, Vasmcgy6ben a szom- 
bathelyi egyhazmegye terllleten fekszik. A szent ferencziek 
n^met-djvari z4rd^j&t 1641-beQ Batthydnyi Adam grdf^ 
Magyarorszag dunaninneni r^8z6nek a tQrSkok ellen kapi- 
tanya alapitotta. 1647- ben konventi rangra emeltetett. Az 
elottem fekvd N^vt^r szerint a z^rdafOnok^n ^s helyettes- 
nek kivtil 6 szerzetes lakja. (Schem, Ord. 1851. 143. 1. — Bel. 
Comjp. Geogr. 141. I.) 

OCRA vagy OCSA, 

pr6inontrei preposts^g. 

Ezen prepoBtsagnak mind nevere^ mind helySre n6zve 
tOrt6netir6ink v^lemeriyeikben egymast61 elternek. Layruel, 
a rend tdrt&aetirdja, toyabba Pdzmdny 6s Szentivdnyi (ez 
ut6bbi Acska 6b Ochra n6y alatt emliti) helySt az egri 
megye terttletere teszik. {Bel, Notit. hung. III. 159. I.) v6- 
lem6nye szerint Ocsa nevtl, pestmegyei s Budapesttfil k()- 
rtilbeltil n6gy m6rtf5ldnyire, sz^les siks^gon fekvd falaban 
volt, a hoi 6y5rgy szerb vajda, Zsigmond kirily idej6ben, 
a ki alatt a szerbek ide bekolt5ztek; nagy templomot 6pit- 
tetett, mely a t()rOk uralom alatt elpusztulv^n, sokaig rom- 
jaiban hevert, s k6s6bb is esak a szent^Iy 6pttlt fel telje- 
scn. Az tjMs alkalm&val talalt emberi testeket, illetOleg 
csontokat az dcsai helv^t bitvall&sti lelk^sz tisztess^gesen 
djra eMsati. 

Wagner Kiroly jezsuita helyesebben mas helyre te- 
szi a pr^posts^got. Van SzatmArmegy6ben Otava vagy 
Otsva-Apathi nevll falu, mely hajdan az egri megy6hez 
tartozott, a szatm&ri megye fel&Uit^sa 6ta pedig ez ut6bbi- 
hoz tartozik. Itt csakugyan sokaig voltak 14that6k a tern- 
plomnak romjai. A prdposts^gnak azonban semmi nyomat 
nem lehet taldlni. -r Szirmay Szatm&rmegy^rOl irt ismert pIpA ta P^KAFALYA A BZ. FERKNCZIEK zArdAjAvAL. ^85 

kOnyv^ben azt 4llitja; hogy az otsvai pr^postsagot m6g a 
tatarok pasztitottdk el s hogy a monostor jayadalmainak 
egy r^sz^t a beregszdszi sz. ferencziek 6s domesek kaptdk 
meg. (Ldsd itt II. k. 374, 375. I. es Czindr. 11. 48. I.) 

PAPA'6s POKAFALVA. 

A B. Szuzrol nevezett sz. ferenczi tartomany 

z^rd^ja. 

Pdpin, Veszpr6mmegy6ben a mar emlitett palos rentl- 
b^zon kivttl (/. kot. 311. 4s 312. I.) felemlitett a B. 
Sziizr61 nevezett sz. ferenczi tartom&ny zard^ja 6s tem- 
ploma, mely az angyalok kiralyn6jinak t!sztelet6re 1680- 
ban az Esterhdzy gr6fok, mint f()ldesurak bokeztis6g6b61 
6ptilt. {Schem. Ord. 1851. 148. I) 

Az Erd61yben n6vszerint Als6-Fehermegyeben fekvci 
pokafalvi sz. ferenczi zirda eredetileg palos reudhaz volt. 
Alapit^ Lakatos Istvan szerint (Siculia IV. §.) egy isme-. 
retlen nevtt pr6post t416-ban. K6s6bb a szent sz6k j6v4' 
hagydsaval a sz. ferencziek erd61yi custodiusa kapta 
meg, mely a B. Sz(izr()l nevezett tartomanyhoz tartozott, 
1497-ben az observansok6 lett. 

A 16. 6s k6s6bbi szazadok zavarai kozt a p6kafalm 
sz. ferencziek sokszor menekillni voltak k6nytelenek. Alig, 
hogy 1533-ban, huzamosb tavoll6t utan zardajokba viasza- 
t6rtek, Jdnoa Zsigmond ism6t kizavarta onnan. 1560-ban 
az tlresen 4116 zardat Kemeny Istv4n es Baldsffy Mikl6s 
ajdndekba kapt^k. (Schem. Ord. Prov. Mar. 1851. 47. 
56. I) SAMSON. 

A SZ sir kanonoki rendjenek elobb sz. Benedeki 

preposts&ga. 

Samson falu fekszik Somogyban a veszpr6mi egyhaz- 
megye terUlet6n. P&zmany ide helyezte a s^msoni pr6postsa- 
got; amb&r el nem dSnthet^, vajjon szerzetesi vagy vil^gi-papi 286 TOLDALiKOK. alapitvany volt-e. Paintner szerint val6szinlileg a jeruzsa- 
lemi szent sir kanonoki rendjefe volt. 

Samson jelenleg a kis-komdromi uradalomhoz tarto- 
zik, mely jelenleg a budapesti kOzponti papnevelde tulaj- 
dona. — Az djonan 6pttlt samsoni templom az Ur szine- 
valtozasanak ti8ztelet6re van szentelve. R6gi czime, t. i. 
sz. Benedek tisztelet^re, regen fcled^sbe ment. {Czindr, IT. 
190. I) 

SAROSPATAK. 

A trinitariusok kolostora es temploma a 
sz. Hdromsag tiszteletere. 

A sarospataki trinitariasok rendhazanak rQvid tort6- 
net^t a II. kot. 315. 1. m&r el6adtam. Hogy azt teljesebbe 
tegyem, itt a kovetkezfi adatokat emlitem fel. 

1694-ben Rdkdczy Ferencz fejedelem 68 Rdkdczy 
Julianna Aspremont Gobert gr6f neje, j6szagigazgat6juk, 
Korosy GyOrgy dltal alapit61evelet adtak ki, mely szerint 
a sarospataki trinitariusoknak elmez6s fej^ben 1300 frtot 
adtak. Ugyanekkor Rdkdczy Zsigmond, Ldrdntfy Zsuzsanna 
fia bazat 6pittetett s hozz4 birtokot esatolt, mely minden 
szolgdiat al61 fel lett mentve ; tovabb^ 50 ol tttzifat a reu- 
desnel olcs6bb aron adomanyozott. A patronatusi jog az 
alapit6knak fel lett tartva; a trinitariasok pedig kotelez- 
tettek minden vasdrnap 6nekes szent mis^t tartani. {Acta 
Arch. Claustr. 3. cs. 1. sz.) 

1729-ben a szerzet 12 51 hosszd 6s 4 SI sz61es tel- 
ket kapott a kolostor szomsz6ds^gaban. Ezen telek el6bbi 
birtokosa Gaborian Zsigmond foldmives volt. — 1731-beu 
Demsedy Gergely 6s neje Kddas Katalin elbagyott h^zu- 
kat a trinitariusoknak 50 frt6rt eladtdk. — 1738-ban az 
uradalom megengedte a szerzetnek; hogy a var kOrtlli 
puszta ters6gb61 konyha-kertnek val6t foglaljon el. — 
1739-ben Farkas Katalin, Szahd Janos ozvegye, h&zat, 
melyet Zrinyi Illonat61 iratott volt &t magdra, a szerzet- 
nek ajind6kozta. (U. o. 3. 4. 7. 10. 11. sz.) 

A mi a hagyomdnyzasokat illeti, a k5vetkez6k tQv- SAssiN pIlosok templomXval. ggy 

t6ntek. 1746-ban Bdrdnyi Mikl6s sz.inis6kre 200'rhen. fo- 
rintot hagyomanyzott. 174:7-ben Kilidn Daniel kanonok 
500 frtot hagyott. Ugyanazon 6vbeii Oldch Sarar, Vekony 
Janos 5zvegye sz. mis6kre ruhait, nagy 6s aprd hdziallatait, 
tovabba 60 frtot 6s 13 aranyat 6y6 lanczat hagyomanyozta. 
1751-beii ozvegy Szalontay Istvannd 50 frtot; 1771-ben 
Walter Ter6z 200 frtot hagyomanyozott. (U. o. 2. ca.) 

Ingatlanokban a s^rospataki trinitariusok kovetkezo 
adomanyokat kaptak. 1756-ban Vjvdry Ferencz varad-olaszi 
h^zat, kertj6t 6s pincz6j6t adta sz. misekre 6s foglyok 
kiv^ltas^ra, dgyszinten meg ugyanazon evben mas va- 
radi haz^t adomdnyozta. — 1757-ben Korosi GySrgy/ a 
Rakdezy esaUd uradalmainak kormanyz6ja, r6tet ado- 
manyzott a szerzetnek a hdrs-eloi diil6ben. 1766-ban Or- 
dddy Antal ugyanazon dUloben szinten retet adomdnyzott. 
(U. 0.) 

Ezen adomanyok- 68 hagyomdnyokhoz jarult 1766-ban 
6s 1783-ban gr6f Kolonich L^szl6, nagyvaradi pUspoknek 
6s a helytart6tanacsnak engedelye, mely szerint a trinita- 
riusok a b^nyavdrosokban s a nagyvaradi megye tertile- 
t6n koldulhattak. (17. o. 1. cs.) 

A sarospataki trinitarius rendhaz fonokei voltak 1734- 
es 1735-ben Agoston a „B. Trinitate" mellekn6vvel. — 
1735-ben Imre a S. Alexio. — 1738. 1740. 1741-ben ^^os- 
ton Si, S. Sacramento. — 1746-ban Kajetdn a S. Theresia. 
— 1747-ben Demeter a S. Josepho. — . 1747— 49-ben De- 
meter a Jesu. — 1753, 1759. Alfonz a S. Maria. — 1753, 
55. 56. Hermenegild a S. Bernardo. 1756—1761. nep. Ja- 
nos sl S. Antonio. — 1766. Miklds a S* Spiritu. — 1773. 
Boldizsdr a Nativitate Domini 1775 — 1776. Sylvester a St. 
Trinitate. 

SASVAR (SAS3IN), 

mezovdros a palosok rendhazaval es templomaval. 

Sasvdr mezSvaros a hasonnevd varral, t6tul Sas- 
sin, nemetUl Schoszherg, jelenleg esaszari kir. csalMi bir- 
tok s Nyitramegy6ben a nyitrai ptt8p5ks6g teriileten fek- 
szik. Hiress6 v^lt kiilQnQsen a B. Szilz csodatevfi szobra 288 toldaltSkok. Altai. E csodds jelleg6t grdf Eszterhdzy Imre esztergomi 
^rsek 1732-beii hitelesitv6n, az akkori fdldesurral, gr6f 
Czolor Jdzseffel a k9vetkez6 evben megegyczett az irant, 
hogy a sasvari kapolna, melyben a B. Sziiz csodatevfi 
szobra dllt^ a p&losok gondozasAra bizassek^ kiknek szAma 
hatban Allapittatott meg. 

1734-ben gr6f Czohor J6zsef teljhatalrafi megb'zottja 
a palosoknak Sasvdrott monostor, templom 6s mas 6pttle- 
tek szAmara 45 Olnyi hosszd 68 szint6n 45 olnyi sz^les 
terliletet adott At, mely adomdnyzasba grof Sailern Frigyes, 
a sasydri uradalomnak akkori zalogosa is beleegyezett. 
Ehez jarult 1735-ben a kirAlyi j6vahagyas is kiilQnOsea a 
templom 6pit6s6re n6zve, mely a Fdjdalmas Sziiz tisztele- 
t6re vala szentelendo, hova a B. Sziiz emlitctt szobra is 
athelyezendo volt. 

Az alapitvanyokat 6s adomanyokat illetoleg a kovet- 
kez() adatokat talaltam. i741-ben Burger szUl. JSrfifc Erz86- 
bef havonkent k6t, p6ntekeii mondand6 sz. mis6re 1000 frtot 
hagyomAnyozott. 1749-ben Strassev P6ter 6 evenkint mon- 
dand6 sz. mis^re 500 frt hagyott. (Prot. Paul. 846. 848. 1, 
— Lib. Reg. Eccles. V. cs. 49, sz.) 

S E G S D. 

A SZ. ferencziek zardaja es temploma. 

Segosd fekszik Somogyban a veszpremi egyhazmegye 
terUlet6n. Az itteni sz. ferenczi zArda a sz. LdszUrdl ne- 
vezett tartomAnyhoz tartozik. Istvdnffy szerint a Marcell 
dsnemes csalAd alapltotta 6s 6pitette 1290-ben. A zArda 
temploma 1295-beii k6szttlt 6s a B. Sziiz tisztelet6re volt 
szentelve. — A segOsdi zardAban a tart om Any 1306- 6s 
1535-ben kAptalani gyUl6s6t tartotta. 

1524-ban Baithydnyi Benedek a Nydrvizen, atyja Bat- 
thydnyi Andrds altal a szerzetnek ajAnd6kozott k6t kOvfi 
malmot 100 frton visszavAltA 6s sz. mis6kre 6venkiflt 12 
kOb(3l rozst rendelt. 

A torOk hAborbk 6s belvillongAsok alatt a sz. feren- 
cziek seg5sdi zardAjokat elhagyni k6nyszeriiltek. 1774-beD SIKLOS EGYhIzI fePULETEIVEL. 289 

gr6f Szichenyi Antal meghivisara visszajottek 6s zirddjo- 
kat a templommal egytttt sajat szorgalmukb61 s j6t6kony 
^dom&nyokb61 ismet fol6pitett6k. Az elfittem fekv6 nevr 
k^nyv szerint a zirdafonokon kivUl 8 szerzetes volt a 
segSsdi kolostorban, kik r6szint helyben, r6szint a videki 
pleb^nidkon lelkipdsztori teendSket vegeznek. (Schem. Ord. 
1851. 15. 16. 52. 55. I. A. 1858. 23. I.) SIKLOS, 

sz. ferenczi zarda 6s templom a sz. HAroms^g 

tiszteletere. 

Jelen miivem II. km, 16. §. 410-412. lapjan Siklds 
mez6v&rosar61 6s Yar^r61 valamint a hajdan ott 16tezett 
benczes apdtsdgrdl mar megeml6keztem . Itt most a sz. Laszl6- 
r6i nevezett sz. ferenczi tartomany zardajar61 6s templo- 
m^r61 kell fblemlitenem; bogy az ugyanazon a helyen 6pUlt, 
melyen a beDcz6sek monostora 6s temploma allott, melyet a 
t5rokok 1543-ban elpasztitottak. A tQrQkdk kitlzet6se utan 
I. Lip6t 1689-baii a beiicz6s zarda 6s templom bely6t a 
sz. ferenczieknek adomanyozta, hoi ezek a hivek alamizs- 
Daj^b61 z&rd&t 6s templomot 6pitettek. A benczes ap&t- 
s^gnak most m&x csak eml6ke dll fenn 6s czime. Az eldt- 
tern fekvd sz. ferenczi n6vtar szerint a sikldsi zardaban 
volt a zArdaf6n5kkel egytttt 5 atya, (Schem. Ordin, 1858. 
20. I) 

SIMONTORNYA, 

a domesek, kSsobb a sz. ferencziek kolostora 

es temploma. 

Simontornya mez6varosa Tolnamegy6ben fekszik s a 
p6csi ptisp5ks6ghez tartozik. FolOtte a Sarviz, Sijd 6s Ka- 
pos osszefolyasdndl hajdan erSs vdr fekttdt, mely a bel- 
villongisok, f61eg pedig a torSk hiboriik alatt sokat szen- 
vedett. 1709-ben Edkdczy 6rs6ge iTeisfcr csaszari tabornok- ' 
nak atadta. (Bel, Comp. 171. I.) 

RUPP. EGYH. IKT£z. — III. 19 C)QQ TOLDALftKOK. 

Hajdan Simontorny^n ddmhek laktak, mi onnan k(5- 
vetkezik, mert hab^r Ferrarim a rend t(5rt6netir6ja err61 
semmit sem tud, a magyar kir. leveltarban okm&nyok 16- 
teznek (Lib. Reg, Saec. J, kot 44, I.), melyekben a si- 
montornyai dttm6sek Ugy6r61 van sz6. Igy p. 1527-ben 
I. Ferdinand a simontornyai dom^sek igari j6sz^gat " (Fe- 
h6rmegy6ben) minden ad6 s egy6b illet6kek al61 orok 
iddkre fblment^. 

A B. SztizrcJl nevezett sz. ferenczi tartominy simontor- 
nyai z&rd&jaes temploma sz. Simon 6s Judas apostolok tisz- 
teletere j6t6kony adominyokbdl 1754ben 6pttlt. Az el6ttem 
fekv6 rendi n6vtar szerint benne dsszesen 9 rendtars lakik. 
{Schem. Ord. 1851. 155. I.) 

STEINBACH 6s SCHIDA, 

premontrei pr6postsigok. 

A steinba hi pr6montrei pr6posts^got alapit& Lam- 
bert gr6f 1139-ben. AlapitvAnyul a k6vetkez6 birtokokat 
kapta: Farkasfalvdt, melyet a steinbachi pr6po8t; Gorgey 
LdrincZy Zsoldos Imre, Kriczy AndraS; Harovszky Marton 
nemesekkel egytttt birt ; tovabbd Tamdsfalvdt, mely a pr6- 
poste 6s r6szben a menkQvi (lapidis refngii) z&rda6 volt; 
Amoldfalvdt, v6gre Kuldnfalvdt (Kolinoczf), mely r6szben 
az oldhfalusi m&sk6nt olyki pleb&nos6 is volt egyszersmind. 
{Eccl. Cam. 67. cs. 126. sz.) 

Mindk6t pr6posts^got Layruel az esztergomi fBme- 
gye terlllet6re helyezi s azt illitja, hogy a steinbachi pr6- 
postsag a sz. istvdni pleb^ni^nak^ a schidai pedig a goter- 
hayi plebdnitoak fi6kk(5zs6g6ben fekUdt. Mindk6t hely je- 
lenleg a szepesi egyhazmegy6ben van. 

SZAK ACSI, 

a p&losok rendMza ^s temploma sz. Domonkos 

tiszteletSre. 

Szakdcsi 68 Szakdcs nevii hely Magyarorszagban tObb 
vao, p. Aradban 6s Bibarban Szakdcs. Borsodban 6s So- 
mogyban Szakdcsi. lit ez ut6bbir61 lesz sz6. SZAKACSI EGVHAZI ^pflLETEI. gQJ^ 

Mikor 6s ki alapitotta a szakdcsi palos rendhazat^ 
nem tudhatni. Annyi bizonyos, hogy el6tte, a szakdcsi ple- 
b^niai temploiU; Mindenszentek tiszteleterC; mar fennillott. 
E16szor emliti egy 1382-ben kelt okmdny, mely szerint a 
szakdcsi nemesek a palosoknak a sz. Egyedrol nevezett so- 
mogyi konvent eWtt birtokot adtak. (Acta Conv. 1. es. 4. sz) 
K6s6bb a pdlosok szakdcsi rendh^za es temploma szamos 
adomanyt kapott. Jdtev6i kozol emlitesre m61t6k ktllonO- 
sen Prepobtvdry Bilint 6s ut6djai. {N. Reg. Arch, 1836. cs. 
9. sz.) — Ismeretlen 6vben a Mindenszentek tisztelet6re 
szentelt szakdcsi templom plebanosa ugyanott levd telk6t 
Szakdcsi Janossal; Szakdcsi Laszlo fiaval s Szakdcsi P6ter 
unokajival ennek telke^rt elcserelte. (Acta Conv, t cs. 2, sz.) 
1359-ben L4tay Laszl6, L6tay Ananias fia a szak&csi ko- 
lostornak 8z616t hagyomanyozott L6tdn. 1385-ben nagy- 
szak&csi Keres Mihaly szakaesi sztillej6t szint6n az ottani 
d()m6seknek adomanyozta. (U. o. 1. cs. 4. sz.) 

1401-ben Terpe Mihdly mester, a kiraly szakiesa, a 
pilosok sz. Domokos egyhazdnak 6s a Mindenszentek tisz- 
telet6re szentelt plebaniai templomnak t3bb telket^ sz61()t, 
erd6t, fdldet s r6tet hagyomanyozott Szakdcsiban ; mely ha- 
gyomanyt Zsigmond kirily is 1410-ben meger6sit6. (f7. o. 
1. cs. 12. sz.) 

1402-ben Szakdcsi 3 kcio^, Szakdcsi Miklds fia, figy- 
szint6n Szakdcsi Baldzs 6s Egyed a p&losoknak malom 
sz&m&ra a szakdcsi hatdrban Harakutya patak mellett he- 
lyet, tovdbba k6t hold fdldet 6s r6tet ajdnd6koztak. {U. o. 
1. cs. 11. sz.) 

1409-ben Fodor Mikl6s a szakaesi pdlos rendhaznak 
sz616t adott Mar6thon Somogyban. {U. o. 3. cs. 4. sz.) 

1428-ban Szakdcsi Briccius Ozvegye Kldra asszony 
Kerikerdd melletti sz611ej6t, Soldos Janos pedig ugyanottani 
8z61ej6t, megtoldva 71 frttal, adta a szakdcsi palosoknak he- 
tenkint mondandd sz. mis6kre. {U. o. 1. cs. 18. sz.) 

1431-ben szakaesi Tolady Andrds a szakdcsi Cher 
nevii dttWj6ben lev6 szdnt6foldeit sz. Domonkos egyhdzd- 
nak ajdnd6kozta. (U. o. 22. sz.) 

1455-ben Sz6cheni Ldszl6 Sz6chenben sz616t adott a 
szakdcsi pdlosoknak. (U. o. 2. cs. 1. sz.) Ugyanazon evben 

19* 292 

Marckati J&noB Marczali sUmeghmegyet mezCr&ros mellett 
hetenkint mondand6 sz. misekre SOO frtot k^szpenzben, 
egy malmot Dorthiddn Hazugvize mellett 6s Pechenden 
Disznd pnazta mellett sz^nt6f5ldeket adott a p^losok sza- 
k&csi rendh&z&nak. {U. o. 3. ca. 8,, sz.) 

1456-ban Therpe P6ter, Szakdcsi Therpe Inire fia a 
szak&cBi plebaniai templomnak s a p&losok sz, Domoukos 
tisztelet^T6 szeatelt e^yhazanak sz^lOkbeu, sz&ntdkban, er- 
dSkben ia r^tekben osszesen 3 telket adomiiuyozott. (U. o. 
t. en. 29. sz.) 

1^3-baa azak^si Koema BAlint a Seregelyfogd nevfi 
erd'0 alatt a palosok malm^ra vezetS ^rok szamara terli- 
letet ajind6kozott. (U. o. 33. sz.) 

1466-ban nagy-szak4csi Veres Gyiirgy, a kiralyi sza- 
kJiCBOk fSmestere, Szakica hataraban a SzSlSkaraszt nevfi 
kertjtt adta a p&loaoknak, melybe ezek 1473-ban be is 
helyeztettek. {U. o. 42. 60. sz.) 

1474-ben J^erencz Szeged v&rosanak iriideAkja, ille- 
tCleg jegyzdje, 6r0ks^g6t, u. m. sz^lSket, egy malmot 69 
■monyordkeriki birtokAt Sumeghben a szak&csi palos'rend- 
b&znak hagyom^nyozta. {U. a. 3. cs. 11. sz.) 

1476-ban eauH Sauli Demeter flzvegye, Dorottya asz- 
szony bevalld, bogy saali Sauli Mityas feh3-d4di tiirtokA- 
nak feWt, m&sik felet pedig maga a bevaI16 a paloaoknak 
ifdominyoztak. {U. o. 12. sz.) 

1477-ben Mardthi MiklOa fia J4noa Sitvanicse aevil 
patakou 3 kCvti malmot Zsitva pusztaral szemben a p4lo- 
sokaak aj&nd^kozta azon kiktit^ssel, hogy ezek azombaton 
d^leati isteni tiszteletet tartsanak. {U. o. 13. sz.) 

14S1'ben Szmt-Kirdlyi Istr^n 2 betenkiat mondandt) 
sz. mis^re egy eg^sz telket, tovAbbi Kesz8n k^t jobb&gyot 
atadott a S7.ak4csi p&losoknak. {U. o. 15. sz.) 

1495-beii a szak&csi palosok reDdh&za a az. Egyedi 
ivent elott bohelyeztetett n^hai szakdcsi Piter osvegye 
•solya birtdkaba. {Eccl. Cam. 67. cs. 1. sz.) 
' Ugyaniizon 6rben Kigyd Mihily, Vidy Mihily 6a aza- 

^Acsi Orvos I'literue, Magdolna aaszony Szinr4U Devil r6- 
tet, tovibba 4 ea V» hold sz^ntdfiildet afehd'-csen sz^Ifiben, 
2 rdfef, u. rii. Kerehr&ft (Fevin) nevfl terUleten, vala- ^ZAkXcST, EGTHilZI £pfhiEi:EI. . ^QS 

mennyit a szakacsi hatarban, melyek elobb Egedfy Ba- 
lint birtok^baa voltak, a' szakacsi p^los rendhdznak ajan- 
d^koztak: {Acta Conv. 1, cs. 55. sz.) 

1508-ban enyingi Torok Imre a szakacsi pilosok 
szecJieni sz()lejet a dezsma al61 f5lment6. (C7. o. 2. cs. 
L sz,) 

1 539-ben szakacsi Tolvay Andres a szakacsi hat&r 
Kis^cseri dtil6j6beii 12 hold szdnWftJldet ajand6ko2ott. 
(f7. 0. I, cs. 64. 8z.) 

Ennyi adomany es ajand^k mellett a palosok rend- 
haza kart 6s zaklat^sokat is szenvedett. 1398-ban Monyo- 
rdkereki Doinonkos fiai a szakacsi palosok erdOit 6s Sz&n* 
t6f6ldjeit elfoglaltak s ez ut6bbiakat learatt^k^ egy malmukat 
pedig leromboltak. (U. o. 1, cs. 9. sz.) — 1413-ban vizs- 
galat tOrtent nehdny szakacsi nemes elleu, kik Ambrus 
szerzetest sz. Domonkos zardajab61 megvert^k 6s meg- 
sebesitettek. E btinteny miatt Bakator Benedek, Bakator 
Laszl6 fia, 25 marka fizetes6re lett elitelve, mely 6ssze- 
• get k686bb neki elengedt6k. {U. o. 14. sz.) — 1507-ben 
a nddor a somogyi konventnek meghagyta, hogy nidori 
felhatalmazdssal gybarti Kis Ferencz, Keresztury Mikl6s, 
Balogh Gyorgy, Nagy-Szeghi Jtoos uemeseket czinkos- 
tarsaikkal egyiitt megid6zzek, mint olyanokat, kik a palo- 
sok szakacsi kolostor^t megrohant^k, abba erSszakkal 
betortek 6s benne Parlag. Mih^lyt, Kovdcsi Lukics rokonit 
megvert6k es me^gsebezt6k. (U. o. 20. sz.) 

A szakacsi palos rendh^z ' perjelei kozfil . folemlitve 
taldltam 1382-beii Mdrlont, 1387-ben Benedeket, es 1394-beii 
Jdnost (Cod. dipl IX. 7. 463. L — Acta Cam. 1. cs. 
6. 7. sz.) 

S Z A L A R D. 

A SZ. ferenczi kdlostor. 

Szaldrd Biharmegy6ben a nagyviradi egyhazmegye 
vdrad-olaszi esperesi kerttlet6ben fekszik. Volt itt hajdan a 
szorosabb rendszab^lyon lev6 sz. ferenczieknek zard^jok, 
mely a Csdky csal&d birtokan 6pUlt 6s a jenoi custodiatus 
aU tartozott. Alapit6ja 6s alapitasi 6ye ismeretlen. 1468- 294 TOLDALiKOK. 

ban itt lev6n a rendi gyttl6s Sdaethi Balint atyja misod- 
szor megvdiasztatott nagyy^radi vicariasnak. {Keresztim, 
L 281. I.) 

A szaUrdi kolostornak romjai mSg most is iszre- 
vehet6k Szald/rd 6s Szent-Imre k()zt. A templom val6szi- 
ntlleg sz. Adorjdn tiszteletere volt szentelve, minthogy a 
Csdkyak Adorjdn nevil v4r4val 6ssze volt kOtve. Fenndll 
m6g bel61e a torony, mely keletfelfil meg van rongdlva, 
es a szent61y csek^ly resze. tlgy latszik fallal volt k5rttl- 
keritve es tObb 6pUlet volt mellette, — Nimelyek szerint 
Szalirdon nfi-szerzetesek is voltak. {U. o. 282. 284, I.) 

SZEBEN (KIS-), 

szab. kir. v4ros egyMzi epiileteivel. 

Eis-Szeben fekszik Sarosmegy^ben s a kassai pUs- 
pdk egyhazi joghat6sdga aid tartozik. A Tarcza (Tarisza) 
partjdn Sabina, (III. vagy IV. ?) B61a kiraly lednya, ala- 
pltd. Zsigmond kiraly kUldnbs kegyben r6szesit6 &s t5bb 
kivdlts&ggal felrubdzta, — tovdbbd falakkal £s drokkal 
k()rttlkerittet6. I. Ferdinand kirdly a szab. kir. vdrosok 
sordba felvette. {Nagy, RepeH. 271. L) . 

Plebdniai temploma ker. sz. Jdnos tisztelet6re van 
szentelve. A kegyesrendiek sz6khizdt 6s a Gyiimolcsoltd 
Boldogasszony tisztelet6re szentelt templomdt 1770-ben 
cserneki grdf Desewffy Istvan altdbornagy alapitotta. A 
rend legfijabb n6vtdra szerint a kis-gymnasiumban a 
hazfBnSkkel egytitt^h^t rendtag tanit. {Schem. Ord. 1874, 
8. I.) 

A temetfiben lev6 kapolnat ker. sz. Jdnos tisztelet6re 
1398-ban Colosman Hermann bir6 6s kis-szebeni polgdr 
alapitotta, alapitvAnyul rendelv6n Tarcza foly6n lev6 mal- 
mdt 6s k6t gyilm5les()S kertet, azzal a kikQt6ssel; bogy a 
kis-szebeni plebdnos k6t kdpldnyt tartson^ kik az alapit6 
lelki nyagalmd6rt k6t szent mis6t mondjanak. Ezen ala- 
pitvdnyt az egri ptisp^k meger6sit6. (Eccl. Conv. 55. cs. 
14. sz,) SZ. ENDHK tS SZ. ERZ6EUET TKMPLOMAIVAL 2Q5 SZENT-ENDRE. 

A pleb&niai templom. 

Mar fennebb, ezen miinek I. k5t. 20. 1.; mid6ii az 
esztergomi joannitdJcrol volt szd, emlit6m, hogy e lovagok 
bizonyos karositdsok megtorlasa v6gett 1294-beii sz. An- 
dras templom4t Orhaczon Pilismegy^ben, nem messze Bu- 
dat61, 8 akkor meg a ves/.pr6mi megye terlilet6n; fdldig le- 
rontott^k 6s a pUspoknek ottani birtok&t elfoglaltdk. E 
miatt a nevezett lovagok ellen a papa bUnv&di keresetet 
tartatott s 6ket bttntet^sUl kikQz(3sitette. 

MegemlitendS; hogy e templombaa altwria volt sz. 
Miklds ptispSk tiszteletere, a melynek rectorsig^t 11. La- 
jos 1525-ben Kis-Szebeni Szaniszldnak adominyozta. (EccL 
Cam. 56, cs. 7. sz,) SZENT-ERZSfiBET. 

A p^losok rendh^za. 

A szent-erzeeheti p&losoknak Erd61yben 11. Ul48zl6 
1501 -ben HoldvUdgon egy nemesi telket, Vingarton pedig 
szint^n ily telket 6s csM adott. 1639-ben egyessfig j5tt 
letre Szent-Erzsebet^ Szent-Ahrahdm, Sdrdi, Megyer, Sukodi, 
Hegesfalva 6s Nagy-Solymos r68zint feh^rmegyei; r6szint 
udvarhelysz6ki birtokokra n6zve egyfeWl sz. erz86beti 
Pecky Simon, ki a zsid6 valldsra tort6nt itmenete miatt 
btinvidi kereset ala vonatott, m^sfelSl pedig az orsz^ 
f6ugy68ze k(5z5tt, a mely egyezs6gr61 1648-ban az erd61yi 
fejedelem kivans^g&ra a feh6rvdri kdptalan a kir. k()z- 
ttgy6sznek hiteles okmanyt allitott ki. A kisebb kir. kan- 
czelldria m&solatiban 1769-ik 6vr61. Hit. (Eccl. Cam. C. 
Archivi 6s Act. Transsylv. 1. cs. 3. sz.) OQg TOLDAL^KOK* - ■ 

SZENT-LASZLO. 

A b. szffz Miriir61 nevezett sz. ferenczi tarto- 

m^uy z^dija. 

A szent'ldsddi m&skent egyhizas szent-ldszldi sz. fe- 
renczi kolostor Zalamegyeben a veszpr^mi egyhizmegye 
terlilet^n fekszik, Nagy-Kapomak mez6vArost61 1 m6rt- 
fdldnyire. Alapit4 gr6f Szechenyi P^l, veszpr6mi ptlspSk. 
fipitese kezdet6t vette 1649-ben, konventt6 lett 1726-ban, 
teljesen befejeztetett 1736-ban. Az elSttem fekv6 rendi 
n6vtar szerint ar zardaf(hi5kon 68 helyettes6n kivftl 5 atya 
lakott benne, nem szamitva a nOvendekeket. (Korahinszky. 
— Schem. Ordin. 1851. 152.1) 

szent-lAzar, 
premontrei prepostsig. 

A sz. Ldzdrrol nevezett szigeti (S.. Lazari de insula) 
premontrei pr6postsdg Somogyban azon helyen fektidt, a 
hoi kes5bben Szigetvdra eptilt A szigeti pr6montrei pre- 
postsag a thv/rdczi f6pr6posl8dg al4 tartozott s a pecsi egy- 
hazmegye teriilet6n fekiidt, ott hoi Almds pataka a kdzeli 
hegyekbol a Szigetvart kSrnyezo mocsaros t6ba 5mlik. 

A szigeti prepostsagnak alapit6jar6I es alapitasi 6ve- 
rol minden biztos adat hianyzik. 1450-ben Antbemius Os- 
wald GorOgorszagbdl Magyarorszagba joven, a z&rda biz- 
tonsaga vegett egy erSs tornyot epitett melld; mibfil ko- 
vetkezik, hogy a zardit 1450 elStt alapitottdk. A prepost- 
sagnak jayadalmair61 szinten semmi adat sem. maradt 
fenn. Jelenleg csak czimet szokta adom^nyozni a kiraly. 
{Thurdczy, Hung. — Bel, Comp. — Czindr^ II. 32.) 

szent-mihAly-telke. 

Szent'Mihdlytelke vagy Szent-Mihdly-falva Kolozsme- 
gyeben fekszik. Red vonatkoz61ag a magy.,kir. kamarai 
leveltdr erd61yi iromdnyai kQzt k(5vetkez6 adatokat ta- 
laltam. . 6ZERDAHEl,Y EGYhAzi I^ULETEIVEL. 297 

1608-ban Bdthojy Gabor fejedelem GUrgeny vir&t 
illetoleg lekdt^si levelet adott ki. Ezen okm&Djban el^so- 
rolvik a nevezett yArhoz tartoz6 uradalmi birtokreszek, 
kozttik Szent'Mihdly-falva is. A birtokreszek nevei : Szent- 
Imre, Csdva, Radndtfdja (Thordamegyeben), Szent-Mikdly- 
telke, Petedlicz szaszvaros. Mindezeket a vArban lev6 sze- 
rekkel 68 katonakkal egytitt Bdihory Gabor bochkdi Bocs- 
kay Istvannak 6s SrOkoseinek adomanyozta 36,000 arany 
ert^keben visszavalthatdsi joggal. Hit. {Acta Trans, 11. cs, 

3 6Z.) 

1735-ben a magvaszakadt magyarbikali Vitiz csaUd 
pdnczel'csehi (Dobokamegy6ben), topai 6s szent-mihdly-telki 
birtokaira n6zve OsszeirAs tortent a t^nyleges birtokosok 
megnevez6se mellett. Ily t6ny leges birtokosok' voltak : bor- 
bereki Alvinczy Gabor, pataki ^agfj/ Boldizsar, Szinds An- 
dras, Vereb Ferencz, desi Kis-Marjai Bela/ Horvdth J6zsef 
6s a Csdkyak 5r5k6sei. Az ()sszeirast keszit6k Rdtdty An- 
dras 68 Kis Ferencz, erd61yi kir. t^blai birik. Ered. (U. o. 
6. C8, 56. «z.) 

SZERDAHELY, 

a palosok rendMz^val es sz. Ldszlo kirily tisz- 

teletere szentelt templomdval. 

A palosok szerdahelyi rendhaz^t Somogyban Miklds 
mester Ders gr6f fia aUpitotta 1335-beii. Alapltvanyul a 
surki erdSt, k6t malmot a Kapus (Kapos?) mellett 6s a 
bdihi pusztat, tovibba k6t sz6116t Tarndczdn, vegre Kukines 
(Kok6nyes) 6s Szerinke-Telke (Szer6nke-Telke) birtokait 
rendelte. (i^e/^r, Cod. Diplom. VIII. kot 4. 136. I) 

1345-ben gerfii Ders P6ter a szerdahelyi pAlosoknak 
Petdfalvdn 3 telket 6s mis ingatlanokat adott, melyek 
Nagy Lajos kirdlynak 1369-iki leyel6ben el6sorolvik. 
(Eccl. Cam. 67. cs. 1. sz.) 

1412-ben Ldszld, palos rendffinok szerdahelyi Ders 
Martont biztosita az irinf, hogy az ut6bbinak elodei 
altal a sz. Mirtont kapolnaja irant tanusitott j6t6konysAg 
megh41il4s4ul naponkint nehany nap kiv6tel6yel gyisz sz. 
mi86k fognak tartatni. Hit. {U. o. 47. cs. 24. sz.) ggg TOLDALtKOK. 

1424-ben Anna asszony Ders GrySrgy ()zvegye, 6s 
szerdahelyi Bdn Mirton fia P6ter, tovibbA szerdahelyi 
Danch Jinos, hogy a pilosok Szent-Liszld tisztelet6re 
szentelt z^rdajanak falai k(5zt temettessenek el, Szent-^Lukdn 
(Szent-Lukacson ?) 6s Szerdahelyen birtokr^szeket adom^- 
nyoztak. {Fej^r, Cod. Dipl. X. 6. 66. I.) 

1485-ben Imreffy GySrgy 6s Mih&ly a szerdahelyi 
pilosoknak Chil (jobban mondva Szil) nevu birtokukat 
ajand6koztAk Somogymegy6ben. — Ugyanazon 6vben 
Szerdahelyi Imre fia Istvan Bdthory Istv^n elfttt a palosok 
szerdahelyi rendhAzinak chili r68zeit 350 frt6rt eladta. 
{EccL Cam, 67, cs, i. sz,) 

1488-ban n6hai ImreflFy Miklds fiai Miklds 6s Janos 
szint6n chili r6szeiket a pAlosoknak adtak^ r6szben 350 
frt6rt, r6szben alamizsna fej6ben. (U. o.) 

1495-ben a somogyi konvent hiteles tanusitasa sze- 
rint a n6hai szerdahelyi Ders Istvan fia Mikl6s 6s nehai 
szerdahelyi Danch PAl lednyai, Danch Orsolya 6s Veron 
k(3zt pQros okm^nyok II. Uldszl6 parancsara a szerda- 
helyi pilosok zardajaban lev6 szekrenybdl kiv6tettek, 
Atvizsgaltattak 6s ism6t visszat6tetv6n, tijra lepecs61teltettek. 
Hit. (N. R. A. 16, C8. 20. sz.) 

1520-ban a pdlosok szerdahelyi rendhdza birta Chil-t 
(Szilt), Veresalmdt, Gyarmatot es Peterfalvdt- 

A Ders csalad szerdahelyi 6s mds birtokait illeto 
viszonyaira n6zve a kovetkezfi okm^nyok deritenek vi- 
lagossagot. 

1385-ben Erzs6bet kiralyn6 rendelet6re osztozkodas 
tdrt6nt szerdahelyi Ders Peter, J4aos, Bertalan, Pdl, Istvan 
68 Miklds, id^sb Ders Mikl6s fiai k9zt, tovAbbi szerda- 
helyi Ders Gyorgy fia Marton kdzt Szerdahely, Fekete-Ut, 
Sarjdn, Dr^gne, Ondvs, Gerencse, Ekemalom es Zdrna sth. 
nevil falvakra 4s hirtokokra nezve, a kir. biztos 6s a p6csi 
kaptalan meghatalmazottja eWtt. Hit. {U. o. 520. cs. 
15. sz.) 

1397-ben kelt a somogyi konvent jelent6se k6t p()- 
ros fOldre n6zve. Az egyiknek neve Jaksahorka, a mdsik- 
nak Kechekv/ra volt a neve. Mind a kettfi a szerdahelyi 
hat&rban fekttdt. A pQr n6hai szerdahelyi Ders Mikl6snak 8ZERED BGYHAZT tPULETET. 299 

Pal es Miklds fiai k^zt folyt 6s nadori itelet szerint osz- 
tozkodassal v6gz6d6tt. Hit. (U. o. 603. cs. 33. sz.) 

1464-ben bathmonostori Thythews Laszld nfivere, 
Zs6fia, n6hai szerdahelyi Ban Mdrton neje, tov&bbi fia 
Ders Istvdn a zagr^bi kaptalau eWtt Thythews L&szl6 jo- 
gainak utddjai ellen tiitakoztak. Hit. (U* o. 520. cs. 4. sz.) 

S Z E R E D, 

mezovdros egyMzi eptileteivel. 

Szered Pozsonymegy6beii a V^g mellett Nagyszom- 
battdl 2 m6rtfoldnyire fekszik. FOldesura az Eszterhdzy 
GsaUd. Pl^b^uiai temploma a 6. Szflz tisztelet^re van 
szentelve. 

1498-ban Mozmohar Mibily v6grendelet6ben sz. Mi- 
holy kapolnajanak fol6pit6s6re 200 frtot, az isteni szolga- 
latot benne v^gzd pap sz^mara pedig hazat 6s sz61ej6t 
hagyomdnyozta. {Eccles. Cam. 55. cs. 34. sz.) 

SZI6ETVAR, 

mezovdros a szent-ferencziek kolostorival. 

Szigetvdr Somogyban P6cst01 k6t m6rtf(5ldnyire az 
Almas foly6 mellett fekszik. K6t varosreszbfil 411, az 6 6s 
uj varosbdl. Vardt Zrinyi Mikl6s h6si v6delme 6s haUla 
15G6-ban ()rokk6 emlekezetess6 tette. 

Szigeten a sz. ferencziek sz. Ldszl6r61 nevezett tar- 
tomanyanak zarddja 6s temploma van pdduai sz. Anial 
tisztelet6re. Alapit6ja 68 alapit^si 6ve ismeretlen. — A sz. 
ferencziek szigeti zard^jakban eg6sz 1552-ig maradtak. 
Ezen 6vben a torokSk a zard^t leromboltak. — 1688-baii 
a szent-ferencziek Vecsi Gabor t^bornok 6s szigetvdri pa- 
rancsnok kegy6b61 egy torok mecsetet kaptak^ melyet 
templomma alakitottak 4t s hozz& fab61 kolostort 6pitettek. 
Jelenlegi zardajuk 6s templomak 1736-ban adom&nyokb61 
6pttlt. (Schem. Ord. 1858. 19. I.) 300 TOWpAL^KOk. » 

TELE CD (MEZO-), , 

mezov&ros egyhazi epiileteivel. 

MezO'Telegd, biharmegyei mezSvirosban hajdan a 
templariusoknak rendhazuk volt, melyet Kolonics dllitasa 
szerint 1335-ben Telegdi Csan^d, esztergomi 6rsek kija- 
vittatvin, a sz. ferenczieknek aj^nd^kozott. Ez azonban 
nagyon val6sziniitleDnek I^tszik^ minthogy a templariiisok 
jayait a joannitdk kaptak meg. 

Telegden henczis ap^tsag is volt, melyet azou 40 
monostor k5z6 szoktak sorozni, a melyeket a tatirok 
elpusztitottak 6s 1344-ben el6gettek. (Czindr 11. 164.) 

T E R E B E S, 

mez&v^ros a palosok rendhazaval es a B. Sziiz 
tiszteletere szentelt templomaval. 

1678-ban Batiydny Borbala gr6fn6 vegrendeletet al- 
kotott, melyben a pdlosoknak, lelki nyugalma6rt heten- 
kint mondandti k6t sz. mise fejeben Garam (helyeseb- 
ben Garany) zemplenmegyei varat es 1200 frtot hagyo- 
m&nyozott. (EccL Cam, 51. cs. 43. sz.) 

Hogy ezen rendelet foganatositva lett^ onnan kovetke- 
zik, mert mint fdnebb (II. k5t. 327. 1.) emlitem, a terebesi 
palosok birtokai kozotfc Garanyvara is el^sorolva volt. 

THALAD. 

. A p&losok rendhdiza es temploma sz. Erzs6bet 

tiszteletere. 

Thalad nev6t ugyan semmiftle n^vtirban vagy fold- 
rajzi mankiban nem tal^ltam. Hogy Somogymegy6ben s a 
veszpr^mi egyh^zmegye terUlet^n fekUdt; kittinik a tha- 
ladi pdlos rendh^zra vonatkoz6 adatokb61. 

1324-ben a Rdthdti nemzets6gb61 szdrmaz6 Kreczer 
L6rincz fiat) J&nos 6s L^szl6 mesterek, rokonaikkal egytitt a mm fOLDI PUSZTA. PAL080K RENDnlziVAL'. 301 thaladi. palosok sz. Erzsebet tiszteletere szentelt templo- 
m^nak, melyet a nevezettek atyja dotalt, Thalad nevtt bir- 
tokot ajandekoztak, azzal a kikotessel, hogy 3 malom^ to- 
vabbi annyi fold, ret 6s erdo kivetel^vel, a mennyi a zirda 
fentartasara azUks6geS; Thalad nevu birtokukat ni6g 86 
6vig birhassak, a mely hatarid6 eltelte ut^n, az eg^sz bir- 
tokat, 1000 arany forint terhe alatt, a palosoknak legye- 
nek k^nytelenek Atengedni. Ezen ideiglenes adominyzast 
1373-baii Nagy Lajos kir^ly megerOsitette. 

1672-ben Berz&viczy Lajos, pdpai p41os yicarius, grdf 
Eszterhdzy Ferencz ellen pert inditott minthogy ez a tha- 
ladi 6s petendi monostort elfoglalta^ (Protoc, Paulin. 573. 1,) 

THOLD (most TOLDI) 

puszta, a palosok rendh^zaval. 

A mi alapltdsi idej6t illeti; val6szintileg a XIV. sz^- 
zadra tehet6. Annyi bizonyos, bogy a jelenleg Toldi-nsik 
nevezett pusztan, Somogymegy^ben s a veszpr6mi egy- 
hAzmegye terttlet6n feklidt. Mint a kovetkez6 adatokb61 
kitUnik; szamos 6s t0bbf61e adom^nyt kapott. 

1392-ben Zdmbd Mikl6s samasi birtokat Somogyban 
a tholdi monostornak hagyomanyozta. . Ezen hagyomanyzas 
it61etileg megsemmisittetett s a nevezett birtok 1397-ben 
Samasi Peternek, Samasi Tamas fianak 6s Samasi Imr6uek, 
Samasi GySrgy fidnak adatott at. (Prot Pavlin^ 3. cs, 
1, sz,) 

1419-ben Ugrin, Laszld 6s Janos, sz. Egyed somogyi 
konventje elfitt a tholdi rendhdznak sz. Peter 6s Pdl ol- 
t&ran&l naponkint mondand6 sz. mis6kre Seben (tal^n Sze- 
beny baranyai) birtokukat ajand6kozt^k. (U. o. 2. cs, 4. sz.) 

1455*ben Janos^ Marchali vajda fia^ a tholdi palo- 
soknak 2^ naponkint mondandd sz. mis6re ($r()k birtokul 
Kuihosd, Csertd^ Agi (Ag-erd6) somogymegyei birtokait ado- 
manyozta ; Pathdt, Bassddot, Keresziurt, Nilvdnt (?) 6s Pok- 
hdtit (?) szint6n Somogyban 3000 arany forinton vald visz- 
szav^lthat^s kik5t6se mellett. Ugyanily czimen a nevezett 
palosoknak adta m6g 3 kovii malmat 500 arany frt fej6ben; I f gAS) TOI.DAL^KOK. 

v^gre Andocs falut, melyet mAr eliibb adott 4t a ezerzet 
birtok^ba. 

Megjegyzendo, hogy ugyanezen jdtevo a sz. Domon- 
ko8 tisztelet^re szentelt marczali z&rdanak es templomnak 
betenkint mondaiid6 szent misfire" 200 frtot, tovabba Ha- 
mgvizen malmot, Pecaend nevfi dUidbea Diazndsd mellett fo\- 
deket adominyozott. (U, o. 3. cs. 3. sz.) 

1480-ban Fajd Gergely a tholdi pAlosoknak Echen- 
hen birtokreszt adott. 1502-bea Fajzi Bern^t Szfildstiu bz. 
misere egy egfisz telket adomiinyozott. Vegre 1504-be(i 
Fajzi Jdnos ugyaneaak a palosoknak szolOsi resz6t ajan- 
d^kozta. (U. 0. 1. cs, 2., 3. sz. 3. cs, 4. sz.) 

1521-ben Thirj&h (TorOk) Gaspir szeut-erzsfibeti rWjefc 
Ill^aaek es Fajzi ApolloDia, Fajzi Gy(5rgy leanyanak a fia 
szintdn SzfilOsiJn birtokot adomiuyzott a tboldi palosok- 
nak. (17. 0. 1. cs. 5. sz.) 

1523-baii ugyanazon Therjek Gaspai minden szom- 
baton Nagyboldogasszony tiszteletere uioudandt) sz, misere 
SzoloaOn egy maaik telket adomAnyzott a tboldi palos 
vendhaznak. (U. o. 1. cs. 6. sz.) Ugyauazon 6vben Miklos 
atyja, a tholdi rcudhiz vlcariusa, a moDOstor szOlosi bir- 
lokat, melyet Fajzi Jauos fis sz. erzsebeti Tkerek (Therjek, 
Tor9k ?) adtak a rendnek, 35 frttal megtoldta az albai 
keresztes vitezeknek adta Keresztes-Ecsin somogymegyei 
birtokfirt s a vele jarO haezonelvezetekfirt. ([/". o. 1. cs. 
7. ».) 

1535-bett a tholdi pdlosok, mint fSldesurak, bele 
egyezesbket adtak abba, bogy eldesi Toth Imre Szvegyc, 
Piroska asszony, a p^losok ^Ital szSlOnek adott eidfi rfisz- 
letfit elvesi Csdkdn Andrasaak 8 frt 25 denirM filetfogy- 
tdig eladj'a azon kikiJtesBel, hogy ez ut^bbi a palosoknak 
a kilenczedet s a Bzokott ajandekokat, u. m. kappauokat 
fis 8 kenyeret megadni tartozzfik, {U. o. 3. cs. 5. sz.) 

A tholdi palos rendhaz elttljardi kozfil cmllttetnek 
1418-ban ramtis viearias; 1523-ban Junos , atya, rendfO- 
uok. {U. 0. 1. cs. 9. sz. — Acta Clar^ Poson 43. cs. 
39. «?.} 
TOKAJ, TORMOVA 8 TORDA. 3Q3 

\ 

I 

TOKAJ, 

mezoviros a kapaczinusok z4rdij4val. 

A kapuczinusok tokaji zardajar61 mdr fennebb a 
II. k'6t 333. 1. sz61ottam. Itt folemlitem m6g az ausztriai 
vegyes katonai birdsag bizonyitvanyat 1774-b61, 625 frlnyi 
alapitvdny fel61, melyet Fandasch Karoly; 1763. 6vi mar- 
czius IO-611 kelt v6grendelet6beii minden p6nteken mon- 
daiid6 szent mis6re hagyomanyozott a tokaji kapuczinus 
z4rda templom szamdra. (Acta Conv. Cap. 28.) 

TORMOVA, 

sz. Benedek-rendi apaczak apdtsaga. 

Tormova neve jelenleg ismeretlen. Annyi bizonyos, 
hogy Biharmegyeben s a nagyv^radi egyh^zmegye terttle- 
t^n fektidt. Egy6birant emlekeinkben csak annyi ma- 
radt fenn r61a, hogy a B. Szftz tisztelet^re volt szentelve, 
a mely nev alatt 1. Geyz^nak a garammenti (de iuxt i 
Groni) bencz6s apatsagat megalapit6 levele 1075-ben emllti. 
{Kereszturi, Episcop, Varad. I, 3.) 

TORDA. 

Tekint61yes mez6varos Erdelyben, hasonnevii vdrme- 
gy6ben a K^ros partj^n. A varos alatt masfel m^rtfold- 
nyire egy patak fakad a KOrosbe, a mely patak az u. n. 
Tordahasadek nevti barlangb61 ered. A tordai banyak mdr 
a r6maiak idej6ben hlresek voltak. (Bel, Comp. 136. 137.) 
Tordanak tort6net6re a kOvetkezd adatok vetnek vilagot: 
1551 -ben Vdsdrhelyi GyOrgy v6grendeletet alkotott, mely- 
ben nej6nek, Anna asszonynak, 4038 frtbdl, mely osszeg- 
gel ad6sa maga 6 felsege vala, 300 frtot s a tordai hatarban 
egy Paarda nevii halastavat hagyott; Erzsebet nevti \ek^ 
nyanak pedig naszaj^nd^kul 100 frtot; vegre fianak tor- 
dai h^zat, birtokat s tobbi halastavait hagyomanyozta. — 
Masolat. (Acta Trans. 6, cs. 16. sz.) \ fejedelem KaVay Bali 
laia Haalist adott, mel; 
itsibe eme 
levo Mza mil hMnimrTli sz^kbe 
i^dtfeli Mvos folj-d, k 
t3rftifo^va.Vele egvi 
ViD k&th. ea hel 
^< Oaip. Jao. I) 

1i^ I ■■!■■! t El vtoblHra a k 
»'■ 1 1 kErtnfcriszekje n^' VARANNO, KGVhAzI fepfjLETEI. 305 

Midon Luther tana e vid^ken is gyokereket vert, a 
sz. ferencziek z^rdajukat k^nytelenek voltak elhagyni ; mi- 
nek kovetkezt^ben, a mivel birtak, Luther hivei kez6re 
kerlilt. 1654-ben hbmonnai Drugeth GySrgy t5bb vdrnak, 
a tobbi kSzt Homonna- 6s Varanndndk is birtokdba he- 
lyeztetett be. (N. E. A. 898. cs, 46. sz.) — 1673-ban kelt 
Eszterhdzy Maria gr6fn6 Drugeth Gyorgy 6zvegy6nek ala- 
pitd levele, mely szerint a plebania s temploma, melyet 
addig a lutheranusok birtak, a pusztuUsnak indult az. /e- 
renczi zdrdaval 6s egy masik uj 6pttlettel egylitt, mely- 
ben a kath. plebAnos lakott, tovAbba Visnyd es IzsSp birto- 
kok a patronatusi joggal egytitt a leleszi convent elott a 
p^losokra ruh^ztatott ^t, a mely atruhazast I. Lipot kirily 
6s az esztergomi biboros 6rsek is megerfisitette. (Conv. 
Paul. Egyetlen csomag^ 3. 68 5. sz.) 

A palosok kovetkezfi adomdnyokat kaptak s jogaik 
biztositasara kovetkezo int6zkedesek t6rt6ntek: 1681-ben 
Putnoky Ferencz bizonyitvanyt adott arr61, hogy Hdrtydn 
Andres beteg^gyan 6t megbizta, miszerint a varanndi pa- 
losok templom^t 2000 tall6r erej6ig kijavittassa es j6 kar- 
ban tartassa. {U. o. 7. sz.) — 1687-ben Kdrolyi J^nos, sa- 
rospataki kormanyz6 tanuskodott azirant, hogy Bozgonyi 
Mih^ly tolcsvai predikator a varanndi pdlosoknak 600 frt- 
nyi kart okozv^n, ennek megt6rit6se v6gett nevezett k4r- 
tev6nek a tolcsvai Elohegyen fekv8 sz61ej6t 300 frt 6rt6- 
k6ig, mdsik szint6n tolcsvai sz6lejet 200 frtig 6s 6 Okr6t 
100 frt erejeig lefoglalta. (U. o. 8. sz.) 

1740-ben Kuntdr J6zsef a varann6i palos rendhaz 
perjele elismervenyt adott ki arr61, hogy azon 100 frt 
fej6ben, melyet Turdnszky, n6hai f6rjezett Szikszay Anna asz- 
szony a palosok templomanak hagyomdnyozott, hozza sza- 
mitva m6g a temet6si kolts6geket is, a nevezett Qzvegynek 
varannd'csemernyei ISOfrt 6rtekli bels6- 68 ktilsf)s6g6t birto- 
kaba vette azon folt6tellel, hogy ha nevezett hagy om^nyz6nak 
5r6k6sei a fenkitett osszeget lefizetik, ama birtokot b4r- 
mikor is atvehetik. Ered. (N. E. A. 1396. cs. 36. sz.) — 
1744-ben Pongrdcz Ignacz varanndi perjel biztossagot 
szerzett az irant, hogy a varanndi rendhaz varannd-cse- 
mernyei birtokat, melyet sajdt penz6n szerzett, egyess6g utjan 

HUPP, EGl'H. INT^Z. — III. 20 gQg TOLDAtilOK. 

tor&bb adom^yozhatja. — U^anazon £7ben Okolieidnyi 
ZsigmODd 5000 frt ^rt^kfi birtok&t, melyet SomemUza 
Antaltdl vett, a hozz&tartozdkkal egytltt a varaimdi p4lo- 
sokaak adta, kik&tr^D, bogy miodec hdten k£t sz. mis^t 
Bzolg&ljaiiak &b 6t szolg&j&Tsl eltarte^k 8 betegs^g^beu 
&polj4k. — 1749-ben ngyanazon OkoUcsdnyi fentebbi 
adom&Djz&s&t megerdsit^, toT&bb&egy 3-ik 8z. mis^re Oaszea 
ingd &% ingatlan jarait a p^osokra rahazta &t. (17. o. 11. 
12. 14. tz.) 

A raranndt p&losok ezeken kirUl birtab m^g egy 
korcBiD&t ^8 13 jobb&gyot, tovabb^ birtokr^szeket Volydn- 
han, Bdnydctkdn, Veheyen (taUs Vehftezen), vfigro a hm- 
nica pnszt^t Zempl^nbeD, 6a m&s aprds^okat 

A p&loBok eltSrl^s^rel a yaranitdi rendfa^z birtokai 
Varanndn, Houzu/mezSn, Zamuihon, a lomniczi pnszta, to- 
T&bb& eg^sz Vienyd, Kolbdsa, PrUzlop, Osztrozsnicza &s 
BrofOvacz, Zempl^nben a rall^a alapba Ifinek beolvasztra; 
18i21-ben pedig az eperje8i g9r. katb. ptlapOks^gnek, ille- 
taieg az akkori pttspSknek, TarkovicB GySrgyuek adattak 
it. (A; R. a. 1870. CM. 8. tz.) 

* V fi G L E S. 

I A Jemzs&Iemi sz. sir orei. 

VegUsvdraUya, melyrdl P&zm&ny is tnegeml^kazik, 
elfibb az esztergomi, most a beszterczeb&nyai egyh&zme- 
gye terUlef^n, 6-Z(Slyonitdl keletfel6 egy m^rtfBldnyire fek- 
8zik. Vdgles vir4r61 B6I {Notit. Ewng. II. k&t. 491. I.) bfi- 
Yebben ^rtekezik a a tiibbi kSzt azt AUltja, bogy a falak 
alapjai sokkal r^giebbek, bogy aem Mdiyd* kir^ly kor&ra 
tebetfik rolninak. — Szetitivdnyi V^gles vdrdt a kereaztea 
Tit^zek reudjSa«k talajdonltja, mit C»nAF is (II. k. 192. 1.) 
valbszinUnek tart. A ykr k^polnaja sokkal Dagyobb, mint 
a T&r aiaayai szerint virni lebetne; a mi arra l&tszik 
matatni, hogy nem egyea ember lakta, banem, mint Szent- 
ivAnyi ^s CzioAr hiezik, a az. air keresztesei. 
Zstgmoad kir&ly ideje dta eg^sz a XVIL az^adig 
a vfigleai vAt igen aokszor volt k^nyielen urat cserfibii. 
L veres-mArth, pIlosok rendhAza. 307 

Ez idfibeli urai k9z61 ismeretes Csdky Liszl6^ a ki V6gles 
vdrit, daczdra Pdzmdny P6ter ellenz^senek, 1636-ban birto- 
kul kapta. 

veres-mArth. 
Ap&losok rendMza. 

A pdlosok veres-mirthi rendh^zit Hevesmegy^ben 
Szentiv^nyi szerint (Dissert, paral. 119. I.) 1302-beii a 
Csobdnka csal&d alapitotta. A monostor temploma sz. Mdria 
tiszteletere volt szentelva. 

1356-ban a veres-marthi pdlosok birtokr6szeket kap- 
tak jBene, hevesmegyei fala^ most puszta hat&rdban^ k^t 
malommal. E javadalomnak hatdrait 1400-ban Bebeh Detrik 
djra kdrUljdratta; mely utan a palosok az egri kdptalan 
elfitt tj behelyez^st nyertek. 

1441 -ben F. LdszU kirdly a veres-marthi pdlos rend- 
h&znak adom&nyozta FUgedet Hevesmegy^beu^ a melybe 
a rend Wnyleg be is helyeztetett. 

1461-ben Debrdi Imre Vasd^ (taldn Varsdny) birto- 
kat eg^szen, tovabba LSrinczi birtokAnak fel6t, a behelye- 
zSst a budai k&ptalan el6tt eszk5z(3ly^n^ szint6n a veres- 
marthi p&losoknak adom&nyozta. 

1496-ban Kanizsai Gy5rgy a veresmarthi p&losoknil 
benei birtokdt elzilogositotta. 

V6gre 1501-ben 11. UI4szl6 a veresmarthi palosok 
sz&m&ra v6dlevelet adott ki. (Eccl. Cam. 66. 67. c». i. sz.) 

VETAHIDA. 

A p&losok rendh&za 6s temploma sz. Mikl6s 

tiszteletere. 

Vetdhida, vagy mint misok akarjdk, Beihahida nevti 
hely jelenleg ismeretlen. Namely t()rt6netir6k szerint So- 
mogymegyfiben Somogyvdr mellett s a hasonnevil patak 
partj&n fekttdt, is 1310-ben Gyoghi Yitev, ki k6s6bb a 
rendhiz perjel6v6 lett, alapitotta. (Benger, Chronotax. V. fej. 
18. 8Z. Szentivdnyi, Cath. LIV.) 

20» TOU>.&LteOK. A retabidai palosok kSvetkezfi adom&nyokat kaptak : 
1454-ben Janos, Mikl6s &B Geigelj, Pal mester fiai 
machi (Somogy) birtoknkat adi&k a rendhiznak. (Ada 
PauUnorum, 1. cs. 1. sz.) 

1494-ben Vechi^ J&nos plebaoos a vetabidai palo- 
Bofcnak bagyom&nyozta brevi&riam&t, asztalat, b&rom bo- 
ros ed^ayt, k6t lovat ket csikdval, k4t borjas tebeoet, a 
merenyei sz6l6begyen \ev& 8X&\6 nt&n kilenczedet, egy ka- 
zal bazdt, egy cBomd szenit, 1 szekeret, 3 kaszat, egy 
k&dat, 2 6lomb61 vald knpat, szdval h&ztartis^nak min- 
den eszkOzeit rnh&ival ^s dr&gas^aival egytltt. (U. o. 
2. eg, 2. az.) 

1521-ben machi VerSb Simon Szregye, Ilona asszooy, 
macbi Ealmdr Demj6n nCv^re is Tegrendelet6nek T^gre- 
bajt6ja, bizonys^got tett az ir&nt, bogy aerezett Demj^n 
b&tyja a yetabidai p&loBokaak macbi telk^t es szolej^t 
bagyom&nyozta. (U. o. 1. ca. 8. sz.) 

1523-baa n^bai Fej^ Imre fia Imre Somogyvarott a 
Haradg nerll begyen a somogyi konvent elfitt a vetabidai 
palosoknak szfflfit adom&nyozott. {U. o. 2. cs, 3. gz.) 

1524-beD Tam4s pap tannskodott az irint, bogy 
Perveazy Hikl6e TigreDdeletenek tSbbi intSzkedSsei kSzt 
:l kie-hereni pMosoknak, az atyja, Pemeszy Imre &ltal oa- 
lioukitit iiiondandd sz. mis^kre ^veukint kirendelt ado- 
inauy bolyett, Sr9k alapitvanyiil kis-ber4ni r^szdt is k&t 
ezttst kelybet bagyom&nyozott. Az atyja &\ta.l ^veokiut 
kiroQdelt adom&ny 100 akd borbdl, 20 k9b9l baz&b61 is 
ket oldal 8zalonnab61 dllott. (U. a. 2. cs. 4. sz.) 

I53G-baa vizagklat tSrt^nt macbi FdhtdkS Demj^n 
hagyomaDya Ugydben, mely azerint a vetabidi palosoknak 
Machon e;ry telket adoraanyozott. {U. o. 1. cs. 9. sz.) 

1538-ban Dedy MArton, bidasi lakos, Somogyvdrott 
a kozepnesd dUl^beii fekvd szfilej^t szint^n a retabidi pa- 
losoknak ajAnd6kozta. {XJ. o. 2. cs. 6. sz.) 

1542-beii a somogyi konveat elfitt tOrtent berall^s 
szerint nehai fajzi Fajzy J4no8 iizvegye, Anna asszony, 
akazi is kHrtosiji8ziga.it (Somogy) a piiosoknak adominyozta 
minilcn [K^ntekea moudandd sz. miadre. (U. o. 2. cs. 8. az.) VETAHIDA EGYHAZI EPULKTEIVEL. 300 

A mi a vetahidai palos rendh&z peres ligyeit illeti^ 
ezekre n6zve a kOvetkezo adatok vetnek vildgot. 

142 9 -ben a szalavdri konvent elfitt vizsgalat t5rt6nt 
gersei Pethd Laszlo, gersei Peth6 Janos fia ellen, a ki a 
palosok sz. Mikldsrdl nevezett rendhaza tulajdonit k6- 
pez6 70 kaszas retet es 24 hold foldet elfoglalt. (U. o. 
2. cs. 1, sz,) 

1482-ben vAlasztott birak egy a machi hatarban a 
Tengelvize mellett {ekv6 raalmot; melyet a vetahidai palo- 
soknak Mihdldi Jdnos 6s Mikl6s vegrendeletileg hagyo- 
manyoztak, Mikldi David elleneben az emlitett p^Iosok- 
nak it61t6k oda, a somogyi konvent el6tt, mely beleegye- 
z6s6t adta. (U. o, 1. cs. 4. sz,) 

1492-ben Tamds, vetahidai perjel az albai kereszte- 
sek konventje el6tt tiltakozott Chator GySrgy v6grende- 
letSnek azon int6zkedese ellen, mely szerint a vetahidai 
p^los rendh^z machi uralmat, melyet Chator Gyorgy 
32 kobol btiza evi b6rlet fejeben 61ethosszaig esak bcrben 
birt, OrdkSseinek hagyomanyozta. (U. o. 6. sz,) 

1537-ben Perneszy Egyed egy kis-bereni nemesi bir- 
tokot eroszakkal elfoglalt, a mi6rt is t0rv6nyes kereset 
aU keriilt. (U. o. 2, cs. 5. sz.) 

1542 -ben Miklds, vetahidai perjel tiltakozott enyingi 
Torok Balint ellen, hogy a rendhaznak Machon lev5 ne- 
mesi birtokdt egy szdlfivel egytttt, melyet machi FdlstokS 
Demj^n 6s neje Erisztina hagyomanyoztak a palosoknak, 
erOszakkal elfoglalta 6s nehai Kiss Janos Sz6kesfeh6r- 
vdrott lak6 fianak Kiss Ambrusnak 6s ()rokoseinek ajan- 
d6kozta. (U, o. 1, cs, 10, sz.) 

VITUHU. 

Benczes ap&tsdg. 

A vituhui(?) bencz6s apats^g a csanidi egyhiz- 
megye terUlet6n fekttdt. R61a Fej6r (Cod. Dipl. III. k5t. 1.) 
kutatisai nyoman esak annyit tudunk, hogy 1219-ben 
III. Honorios p^pa a vituhui lenczeseket illetfileg, a kik a gjQ T0LDAL*KOK. 

szeDt ed^nyekbdl penzt verv^n s az ap&ts&g jayadalmait 
elpocsikolT&n, Bz^tmenekHltek, yizsg&latot readelt az ir&nt, 
rajjoa azoa kanonokok, kik a nevezett benczisek belyire 
juttck, ezeknek elUUsardl gondoskodtak-e. 1221-beD 
u^yanazoD piipa a vitnfaai bencz^Bok monostor&ba a 
kiriUy iltal behelyezett kaoonokokat annak birtok&ban 
megerfisitd. NEV- es TARGYMUTATO. A. 

Aba Sdmuel kegyetlen cse- 

lekedete ...... 46 

Abafalva Boldogk5i ydrhoz 

tartoz6 ....... 261 

Abrahamhdza, nagy*varadi 

kiptalan birtoka ... 101 
Abrdm, 6s Eis-Bdtor birtok, 

6s Bakomdzi csaldd . . 141 
Abrdmi apdtok n^vsora . 21 
Abrdmi apdtsig v^dnokei 6s 

viszontagsdgai .... 21 
Abrdmi B. Sziizrdl nevezett 

apitsi^ 19—22 

Abramovich Balazs adomi- 

nyain emelt radnai bazilika 81 
Abrimvirallya az ottani 

apdtsdg birtoka .... 21 
Abfiny (Fels6-) falu pr6- 

montreiek pr^posts^gdval 253 
Abrinyi Katalin fSrje, Gyula 

vdr kapitinya .... 159 
Abmdi uradalom hatarji- 

r^a . 211 

Achtum Maros vid6ke nrit 

sz. Istvin m. kirdly le- 

gy6zte 45 

Ad^ndi uradalom 6s haji 

pr6post8ig 35 

Adony (Er- 6s Nyir-) pr6- 

montrei pr6postsdga 138 — 140 
Adony, monostori birtok 6s 

Bakomazi csaltid ... 141 
Adorjdn, az erd61yi pttsp5k 

szebeni pr6post8^g d6z8- 

m4i 219 Agerd6, tholdi p&losoknak 

adominyozott .... 301 
Agoston - remote - rendttek 

Gyula-Feh6rFdrott ... 190 
Akna, az aradi pr6posts^g 

birtoka 61 

Alardi Ferencznek hagyo« 

m^Dyozott sz. jobbi vi- 

racs 169 

AUrdy Janos (1277) erd61yi 

pilsp5k erdszakoskoddisai 180 
Albens, adonymonostori bir- - 

tok 

Albert, kolosmonostori ap^t 141 
Alentus (?) erd6l3i pUspdk 

birtoka 220 

Almds, bajai uradalmi puszta 177 
Almdsi birtok&nak r6sze 23 

Bethlen Hedvigre dtru- 

hiztatott 241 

Almdsi fi6kegyh&z, a sza- 

badkai f6templom6. . . 39 
Almos vez6r Meszes hegy- 

s6g mellett sz. Margit mo« 

nostor alapit6ja .... 166 
Alpdr A. 6s F., titeli pr6- 

postsdg birtoka .... 41 
Alpdr (Alsd- 68 Fels«-), n.- 

vdradi piispdk 6s k^pta- 

lan birtoka ..... 113 
Al86-gi!ighi j6szig, Ersekiij- 

▼irhoz csatoltatott . . 264 
Als6-m6rai uradalom fele, 

boldogk{|i vdrhoz tarto- 

zott 261 

Als6-Nddasd Bethlen IstY^n- 

nak adomdnyoztatott . • 240 312 "'-v-* 

Althan gTdfokra Bzdilt caik- 

tomyai birtok . . . . S 
Althan grbfnS ^a a homonnai 

zdrd&nak tett bagyomdnya ^ 
Al-tobol. illyci pillosok bir- 

toka i 

Allszed Heniik, n^met tudda I 
Alrincz t&tos a az^ezok ellen 

Badul vajddnak adatott. 1 
Alvincz mez^v^OB a az. fc- 

renoziek koluatordval 1<J5 — 1 
Alvincz Maitinuzi Gyorgy 

meggyllkoUatAsiriil neve- 

zetea 1 

Alvincz Zsigmond kirAlytOl 

Bzab. kir. vAtob lett . . 1 
Alvinczi Gibor birtoka vi- 

t6z csal^d utin . . . , i 
Alvinczi az. Ferencz-rendil 

Bzeraetosek 1 

Alvinczi aradalom a febSr' 

viri templomnak visaza* 

a&ereztetett I 

Alvinczon AnabaptistSk te- 

lepedtek meg .... I 
AmbroB piloa szerzetea Sza- 

kilcaoD megsebesittetett . i 
Ambtua, temesi giiif iltal 

a tCrSkHk viasiaverettek 
Anabaptistak Alvinczon . ] 
Andaca j6szig is a o.-vdradi 

piiapdk 1 

Andabiza birtokr^az a v, - 

olaazi .jezsuitilknak ado- 

manyoztatott 1 

Andahiza, n.-viradi apd- 

czdk birtoka 

Andoca, az. Ferenczrcndick 

zarddja ^e teniploma . . i 
Andocs-berek, sziget a ki- 

poloai pAlosok birtoka 162 — 
Andocs falu a tholdi pilo- 

aoknak adatott . , . , J 
Andraa I., (1318) etdftlyi 

piispOk 

Aiidraa II.. (134*) erdilyi 

piispiik 

Andras, eid. ptiapok (1330) 

a FerencK - rendii beaz- 

terczei zilrdinak alapitdja 
Anilraa, erdiilyi pliapok a 

knlusmonoatorl apaczik 

birfokaii elfoglalta. . . I 
Andrafl l't\ji!rviri piiapok 

dt-isniAja, 

Andria, II., kirily.az egreai 

apatsag mdaodik alapitdja 
AuiIms, II., kirily, Egresen eltcmettetett, Bzlve pedig 
Nagy-VSradon .... ', 

Andras (1411), nagy-vilradi 

pDapok 1( 

Andrdsy Zsigmond, Si kid 

mezfivdroB birtokoaa . . i 
Andrday Zaigmoad, Pankota 

puszta birtokoaa ... I 
Anna (v. Agnea), III. B«la 

nejo ^8 meazeai monoatoc II 
Antal a XV. azizadban bize- 

rei apdt ) 

Antal (salonai) sz. jogbi 

apdt Ii 

Antalffy JanoB (1729) erde- 

lyi pilspbk is az alvinczi 

ferencziek plfibAniija , 1! 
Apaffy Mihaly fejedelem a 

gyiilafeh^rvdri collegiu- 

mot S.-Enyedre vitta dt 1! 
Apaffy T,k«a6bb II. Uih&ly 

fejedeleiiite atmont vajda- 

buD^adi UTadalom . 24>1— 2- 
Apahida, erd^lyi pUapSk 

birtoka 1' 

Apitfalva, kertzi apitsdg 

birtoka ....... 2 

Apathi, a kalocsai graeksfig 

birtoka 

Apdti kalocsai ^raaki vdroa 

lak6inak add ta vdmfizet^ae 
Apitivagy nodjarkl puazta 
Apat-Somogy, nagy-vdradi 

ap&cz^k birtoka . . . l! 
Apor latvAn gtdi tdbomok, 

TSvisi Ferencz-rendi zdr- 

ddj'dt pdiosoknak adca 237 3 
Apor LaszW (140G) eidiiyi 

pUapok 1 

Apor I.dszl6, erdfiiyi vajda 

^aamagyar az. korona . 1 
Apor az. Agoaton-rendi ka< 

nonokok prfipostsdga . 2 
Apor a Bzckeateh^rvdri kdp- 

talan volt birtoka ... 2 
Apor vajda, Idad: Bendo 

pUspdk. 
Ajiponyi grdfok Apori hely- 

s6^ birtokoaa! .... 2 
Apuliai herczeg, temesi grdf 
.\racaa az. Hikldsr^l neve- 

zett bencz^a apdtsig, k6- 

efibb az. ferenczi zdrda 54— 
Aracaa meziivAroa birtokrS- 

szeiben li6lyeztetett Ma- . 

riithi Jdnoa 6a Birini Pdl 
Aracaai az. forencziek zdr- 
da M templom puazt.ltdaa TitV' K8 TARGYMUTAT6. 313 Aracsai sz. Mih^Iy templo- 
mdnak romlott dllapotja . 56 

Arad bz. kir. vdros egyhazi 
6puleteivel 56—60 

Arad varos, egyhazzal 6s 
vdrral, az ottani pr^post- 
sAg birtoka 61 

Arad v4ros tort^nete . 58, 59 

Arad vdros mint kiraiyi bir- 
tok, Bajmund modenai, 
rhegi6i ^s mirandul^i her- 
czegnek adomdnyoztatott 59 

Arad .vdra yiszontagsagai . 57 

Arad varos ^pUletei, jogai 
6s yiszoDtagsSgai 58, 59, 60 

Arad varos, Idsd Orod is. 

Aiad, gorog n. e. pilspSk 
sz6khelye 58 

xVradhoz tartozott falvak 6s 
pusztdk 57 

Aradi egyh&zat Jolantha ki- 
ra]yn6 lijra felszenteltet6 62 

Aradi kdptalan pr6postjai 
6s alkorldtnokjai . . 62-64 

Aradi kdptalan birtokai : 
Arad, Temes, Zarand 6s 
erd61yi Fej6r 6s Torda 
megy6kben 61 

Aradi minoritdk tdrshdza 
6s paduai sz. Antal tem- 
ploma ^ 6i 

Aradi minoritdk temploma 
5 harangjdnak folirata . 64 

Aradi sz. ferenoziek toro- 
k(5k alatt Lippdr61 Radnd- 
ra 6s Aradra menekUltek 65 

Aradi sz. Ferencz-rendi B. 
Sziiz angyalok kirdlyn6ja- 
nak 6s sz. Ferencz stig- 
matisati6janak tisztelet6re 
szentelt templom . , . 65 

Aradi sz. ferencziek, sz. J6- 
zsefr61 nevezett tarshiza 65 

Arad-modenai uradalom . 59 

Arbucz neyii kunnak ada- 
tott Gyula-Feli6rvar me- 
z(5vdros . , 188 

Argyasi r6gi pU8poks6g tor- 

t6nelme 244—252 

Arkai birtok boldogk6i vir- 

hoz tartoz6 261 

Arnold (bresciai) patarenus 

hitterjeszt(> • • « . . 4 
Amoldfalva steinbachi pr6- 

post birtoka 290 

Artslndi csalddnak javadal- 

mai 148 

Arra vdr.templariasok sz&l- 16ja 6s Thurz6k bir- 
toka . . 256 

Arvdth kalocsai 6rsekva- 
ros lak6i ad6 68 yamfize- 
t6se 5 

Assundn6pe az aradi pr6- 
postsdg birtoka .... 61 

A8zal6i birtok miatt a n.-va- 
radi kdptalan tiltakozasa 112 

Aszal6 mezcjvdros (Borsod) a 
n.-vdradi b. Sziiz M. tem- 
plomanak adominyozott . 109 

Aszal6 mezdvdros k6t 6nodi 
sz()116yel,Benkovics Agos- 
ton n.-yaradi ptispoknek 
adatott el ...... 110 

Antunoyics Jdnos, kereki 
apit 165 

Ayagi csaldd aracsai 6s mds 
birtok r6szeibe helyezte- 
tett Mar6thi Jdnos. . . 55 B. Babolcsai L^rincz a mind- 
szenti palosoknak szemesi. 
birtok-r6sz6t adomdnyozta 280 

Bdbolna puszta Egres he- 
lyett Szapary gr6f kez6re 
ment dt 71 

Bacchya falu az aradi pr6- 
postsdg birtoka .... 61 

Bacs falun Krisztus Urunk 
sz. test6nek kdpolnija . 256 

Bacs gyulafeh6ry4ri jezsui- 
tik birtoka 191 

Bacs kolosmonostori birtok 223 

Bacsmegy6ben ley6 kalo- 
csai 6rseki birtok • . . 5 

Bics y&ros tettiplomai 6s 
kdpolnii 18, 19 

Bdcs y&ros egyhdzi int6ze- 
teiyel 13, 19 

Bacsi kdptalan 6s sz. Pil- 
r61 neyezett pr6postsag 
s a1apit6ja 14, 15 

Bdcsi sz. Jeromosatydk 6s 
6s Abramoyich Baldzs 
adomdnyain emelt radnai 
bazilika 81 

Bicsi sz. £Brencziek kolos- 
tora s temploma ... 17 

Bdcsi pr6post n6ysora , . 16 

Bacsi nagy 6s kis pr6post- 
sig • 16 

Bdcsott ferencziek a n6p lel- 
k6szei • 9 314 n6v- ta tAbgymutat6. BacBOtt a ferencziek zdrddja 14, 17 
Bdcsott r6mai sAnczok ^s 

(irtorony 14 

Bdcs-Ujfalnb^csi fetencziek 

.fi6kegyh&za 17 

Baja vdros, Ozobor Mark r6- 

sz^re t5rt6nt javak ossze- 

irisa 22 

Baja v&ros 6s a ferencziek 

tArsh^za 22—25 

Baja ydroshoz tartozott ja>- 

vak 22 

Bajai uradalom Grassalko- 
vichoknak adomanyozta- 
tott 23 

Bajtay b. Jdzsef fehSrvdri 
kanonoki dlldst alapitott 194 

Baka, adonymonostori bir- 
tok 141 

Bakacs Tamis, kalocsai 6r- 
sek » . . 41 

Bakator Benedek Ambrus 
pdlos szerzetest inegsebe- 
sittette 293 

Bak6 Jdnos, n.-varadi pr6- 
post 132 

Bak6 Janos, makdri vdlasz- 
tott pusp5k, a debreczeni 
kegyesrendieket alapitd . 154 

Bakonyb61b6'> benczdsek le- 
vitettek 50 

Balassa Borbdla T<$rSk Jk- 
DOS nej^nek lefejeztet^se 240 

Balassa Imre gr5fMak6bir- 
tokdba jat, de hiitlens^ge 
miatt elveszti. .... 78 

Balassa Menyh6rt Tasnid 
6s Zilah Szatmdrhoz val6 
csatolassC 179 

Balassy Mikl6s ajdndSkba 
kapta p6kafalvi feren- 
cziek zdrddjdt .... 285 

Baldzs gr5f/nagyV&radi la- 
kes neje Erzs6bet, sz5115-. 
j6b51 ^venkint k6t hordd 
bort n.-ydradi -Agoston- 
rendieknek adott ... 129 

Baldzs gr6f neje £rzs6bet, 
a n.-varadi minoritdknak 
egy paldstot 6s bort ado- 
mdnyozott ...... 125 

Baldumi erd61yi pUspok bir- 
toka 177 

Baliczky Andrdsnak Debre« 
czen vdros elzdlogosittatott 145 

BAlint alkorUtnok B61a for- 
rdsi apdtsdgot eifoglal4 . 29 Bdlint ptisp(5k sireml6ke a 
n.-vAradi templomban 1495 108 

Bdlint n. - vdradi pUsp5k 
ri495) alapitvAnyt tett ka- 
nonokok sz&mslra szt. mi- 
s6k tartdsa y6gett . . . Ill 

Balmaz birtok Pdl kapiUny- 
nak adominyoztatott . . 146 

Balogh Gyorgy a szak&csi 
pdlosok kolostordt megro- 
hanta .293 

Balogh Gyorgy bdcsi pl6- 
banos • 17 

Balv^nyos-Iaka az aradi pr6- 
postsdg birtoka . , . . 61' 

Balvdnyosi vAr tizede . . 177 

Banai (Komdrom) birtok r6- 
sze Egres helyett Szapiry 
gr6f kez6re ment dt . . 71 

Bonify Agnesnek hagyomd- 
nyozott huszti hiz 6s Kti- 
kullovar 274 

Bdnffy csalid F. AbrAny 
birtokosa * 254 

Bdnffy csaidd Nagy Edbe 
birtoka 110 

Bdnffy 6s Bdthory csaUd 
kozt nagyfalusi 6s bere- 
ty6i pdlos jdszAgok el- 
osztdsa , » » fr 228 Banffy Farkas r6sz6re tuze- 
tett ki asz6tdult nagyfa- 
lusi palos zdrda . . . 228 

Bdnffy Istvdn 6s Mikl6s 6s a 
nagyfalusi tizedek. . . 227 

Bdnfly LdszI6 a kalocsai 6r- 
sek javait elfoglalja . . 5 

Banffy Mdria grdfhd f6rje- 
zett Gyulay Ferenczn6 . 254 

Banffy Petronella, ozvegy, 
Kis-Virday Ambrus neje 
6s Eldra lednya, f6rjezett 
Ser6dy Istvdnn6 tigye 227, 228 

Banffy losonczi . nagyfalusi 
birtoka 226, 227 

Binffyak <Lindvai) birto- 
tokosok a vildgosi 6s sdly- 
mosi uradalmakban . 73, 75 
Bdnffyak lippai birtokosok 75 
Bdnmonostor saToyai Eugen 
herczegnek adomdnyozta- 
tott 37 

Bdnmonostori sz. Ferencz- 
rendi zdrda 6s keresztes 
lovagrend konventje . . 37 

Binyaoskin a varanndi pd- 
losok birtokr6sze . • . 306 "Ktv- tB tArgymutato. 315 Barakony n.-yaradi kdpta- 
Ian birtoka Ill 

Barakony falva lakosai. . 133 

Bar.tmont, n.-varadi ptispok 
6s kaptalan k(5z6s birtoka 1 13 

Barand. n.-vdradi kaptalan 
j6sziga 170 

Bdrdny Miklds 200 forintot 
mis^re adott a sdrospataki 
trinitariusoknak .... 287 

Baranyamegy6ben a kalo- 
csai 6rsek javai . . • 5 

Baranyavdrnradalom a sa- 
voyai £ng6n herczegnek 
sCdomdnyoztatott ... 37 

Bardtpiispoki az erdSIyi pfis- 
pok birtoka 176 

Barbacsi Ferencz abrdmi 
czimzetes apat .... 21 

Barcsay Andrds 6s alvinczi 
nradalom 196 

Barcsay csaldd or5kosok 6s 
tSvisi pdlosok kozt pa- 
czolka birtok irdnt egyes- 
86gj6tt 238 

Barcsay Mdrton sdbdnyai 
gr6f 216 

Barczas4g, Idsd: Brass6. 
Bard az aradi pr6postsdg 

birtoka 61 

Barinyay Ldszl6 a b&tonyai 

puszta birtokosa ... 59 
Barinyay Ldszl6, aradi bir* 

tokos 59 

Bark6czy Andrds kolozs- 
vdri hdza ...... 213 

Bark6czy csaUd kast61ya 
Varandn 304 

Barna j68zig 6s a n.-varadi 

puspok . 110 

Bar6thi Mikl6s es P6ter 

Abram apdtsag y6dnoke 21 
Baskiit (Vasknt) pusztdn fol- 

desari jog 23 

Bassad tholdi palosoknak 

adatott , . 301 

Bassaraba Mihdly oldb fe- 
jedolem ell en I. Edroly 
kirdly hadjarata • . . 91 
Basta Gy(5rgy cedszdri f6ka- 
pitdny 6s Mihaly havasal- 
toldi fejedelem .... 184 
Bata vdr 6s uradalma . . 27 
Batai apatsdg po're ... 25, 27 
Bdth puszta Hunyadi JAnos 
orszigkorm&nyz6 zdlog- 
birtoka 256 Bath • monostori bencz6s 
apatsig ...... 25, 27 

Bathmonostori ap&tsag rom- 
jainak asatdsai .... 25 

Bathmonostori apdtsdg bir- 
toka 26 

Bdthmonostor fi6kegyhdza 
Bajdhoz tartozott ... 24 

Bathmonostori templom 
arany6s ezUst tdrgyai . 27 

Bdthor mez6varos a 6s Bi- 
thory csaldd 142 

Bdthory Andr&snak a sz. 
jobbi pdlosok elleni pore 169 

B&thory Andrdsnak D6ra 
vdr zdlogba adatott . . 206 

Bdthory Andrds, Istvdn 68 
Ldszl6nak adom&nyozta- 
tott Ealodvapatak 6s kd- 
polna 72 

Bdthory Andrds n.-Ydradi 
piispok ..... 120. 121 

Bathory Andrds mausoleum 
6plt6je , hovd Bdthory 
Istvdn erd61yi vajds^ t6- 
tetett 260 

Bathory Ajina 6s bdthori 
j6szdgainak feloisztdsa . 259 

Bdthory Boldizsdrnak ado- 
mdnyozvak a kertzi apat- 
sdg javai ....*. 21 1 

Bdthory Briccius gr6f 6s fiai 
kozt az adonyi (Odun) bir- 
tok elosztdsa .... 140 ' 

Bdthory (Briccius) gr6fnak 
vdsdrtartasi szabadalom 
adatott B. Nyir-Bdtorban 257 

Bathory Krist6f a kolosvari 
iiresen dllott ferenczi zdr- 
ddt kijavittatta ..... 217 

Bathory csalad adony-mo- 
nostori birtoka . . . . 141 

Bdthory csalad nagyfalui 
birtoka 226, 227 

Bathory 6s Bdnffy csaUdjai 
k(Jzt nagyfalusi 6s bere- 
ty6i pdlosok j6szagai el- 
osztdsa 228 

Bdthory Erzs6bet sz(5rnyii 
biin miatt elhiresedett, Nd- 
dasdy Ferencz neje . . 259 

Bdthory Gdbomak 6rado- 
nyi birtoka 140 

Bdthory Gdbor fejedelem 
Pankota mez6vdrost Eor- 
nis Zsigmondnak adta at 80 

Bdthory Istvdn temesi gr6f 93 316 mtV tS TiRGYMr'TAT6. Bathory Istyan nddornak 
Lippa 6s Solymos ado- 
manyoztatott. .... 

Bathory Istvdn, Kristdf 6s 
Zsigmond, Erd61y fejedel- mei 76 184 Bathory Istvdn erd61yi vaj- 
da ozvegye, Telegdy Ka- 
talin 6s Stabilius ptispSk 182 

Bdthory Istvdn Solymos va- 
rat visszafoglalta ... 82 

Bathory Tstv^n fejedelem 
Gyulafeh6rvdrfa jezsuitd- 
kat hivott. , . . . . 191 

Bathory Istvdn fejedelem 
Sz.-Effyed egyhazat Vd- 
rad-Oiasziban jezsuitdk- 
nak adott dt . . . . . 129 

Bathory Istvan a kolozsvdri 
sz. Ferencz-rendi] zdrddt 
a jezsuitSlknak adta . . 217 

Bathory Istvdn, kir. udvari 
bird ..::.. 258. 259 

Bdthory Istvdnnak az elpiisz- 
tult nagyfalnsi pdlosok 
zardija elzdlogosittatott . 227 

Bathory Istvan fejedelem 
koIosmonoE(tori birtokdt a 
jezsuitdknak adomanyozta 223 

Bathory nemzets6gi tagok 
kozt tt>rt6nt jayaknak fbl- 
nyozta ........ 258 

Bdthory Zsigmond virad- 
olaszi jezsuitdkat birto- 
kaikt6I megfosztatta . . 130 

Bathory Zsigmond a fejede- 
lem alatt a jezsiiitdk 
sorsa 191, 192 

Bathory Zs6fia iidnak ada- 
tott Mak6 78 

Batistuta Jakab, nyirbdtori 
Ferencz-rendieknek adta 
a Mikl6si-f61e blrtokot 
Tisza-Tokajban . ... 260 

Batistuta a Jakab sz. mikldsi 
szegedi kolostomak a ti- 
szatokai D^ry telket ha- 
gyomdnyozta. .... 87 

Batony , adony - monoetori 
birtok ....... 141 

Batonyai puszta birtokosa 
Barinyai Ldszl6 ... 59 

Bdtor, Idsd: Nyir-Bdtor. 

Battydny Addm gr.a n6meth- 
ujvdri ferencziek kolos- 
tordt alapitotta .... 284 

Battydnyi Andras a segosdi 
sz. Ferenoz-rendi atydk- nak mis6kre rozst ren- 
delt 288 

Battydny Borbdia Forgach 
ZsigpQond (5zvegy6nek ha- 
lala dltal kincstarra szal- 
lott A8zal6 mez()varos . 110 

Battydny Borbdia grdfnS a 
terebesi pdlosoknak Ga- 
ram vdrdt (Zempl6n) ha- 
gyomdnyozta . • . . 300 

Battydny Igndcz, erd61yi 
pUspok a gyula-feh6rvdri 
konyvtdrt ktoyvvel gya- 
rapitd 194 

Battydny J6zsef, erd61yi ptis- 
p'6k sz6kesegyhdzi haran- 
got ontetett 194 

Battydny J6zsef, kalocsai 
6rsek ... 7, 10, 12, 17, 18 

Battydny kalocsai 6]*sek . 24 
Bebek Ferencz, Erdely 

helytartdja ; . . . . 183 
Bebek, temesi gr6f . . . 91 
Bech helys6g a b. Sziiz n.- 
vdradi templomdnak ado- 

mdnyoztatott 109 

Bocsky Istvan fia GySrgy, 
lednyai f6rjezett Kdlnday 
Jdnosn6 6s Dorottya f6r- 
jezett Peiry I8tvdnn6. Er- 
adony. 6fi VasaJL v6gett 

szerz6d6s 139 

Bega viz6t 1728. csatorndba 

vezett6k 93 

B6kat6 ^z abrdmi apdtsdg 

birtoka 21 

B6kat6 dulcJje 21 

Beke Mlhdly, Idsd; Spdezay 
Erzs6bet. 

• * 

Beke P6ter bdcsi kanonok, 
k6s0bb szdr6mi ptispok. 16 

Beken 6s Eradony birtok . 140 

Bekleczy Mat6 a sz. feren- 
cziek rendf5noke . . . '^76 

B61a, I., kirdly, a kolosmo- 
nostori bencz6s apdtsdg- 
nak alapit6ja . . . 218, 219 

B61a Hi. kirdly, az egresi 
cziszterczi apdtsdg alapi- 
t6ja 68, 69 

B61a-forrddi apdtok 6s kor- 
mdnyzdk ...... 29 

B61a bdn herczeg, a kS vi pr6- 
postsdg alapitx^ja ... 36 

B61a-forrdsi apdt Vilmos . 18 

B61a forrdsa, cziszterczi 
apdtsdg 27—29 

B61a IV. kirdly birtokokat JUtV- tS TiJiaTMUTAT6. 317 Ivan tdrnokmesternek 
ajand^kozott 11 

B^la, sz. Margit mdsik szc- 
pesmegyei bencz6s apdt- 
sagBela nevU helysftgrdl 
vagy B61a kirdly mint ala- 
pit6r61 neveztetett . . . 261 

B61a, sz. Margitrdl nevezett 
k6tf6Ie bencz^s apAtsag260, 26.1. 

Belavary Gyorgynek Radna 
adominytatott .... 82 

Belavary Jdnosnak a mak6i 
63 zombori birtok r6szei 
adatott 77 

Belavdry Jdnosnak adomd- 
nyoztafott a zombor ura- 
dalom r6sze 44 

Beleknek fdld 6s gorog 
ptispoks6g 3 

Beliczay Francziska Bo- 
ronkay Adam neje 6s Aii- 
gelika lednya .... 105 

Bellye uradalom savoyai 
Eug6n herczegnek ado- 
manyoztatott 37 

Belus szerb four a kovi pus- 
pok86g alapit6ja ... 3 

Bencze, kalocsai 6rsek . . 4 

Benczi P6ter, a budai kdp- 
talan kanonokja n.-varadi 
apdczaknak sz5116t ado- 
mdnyozott 123 

Bende, erd61yi pUspok, Apor 
vajdanak fia 6s a papal 
add 181 

Bende-f61e telek a varadi 
„katona vdrosban" . . 105 

Bene puszta Szeged varos 
birtoka 86 

Bene falu a veresmarthi pa- 
losok birtoka .... 307 

Benedek r68ze az erd61yi 
puspoknek visszaadatott 180 

Benedek, csanddi piispok . 48 

Benedek, n.-varadi piispok 
a tatdrok alatt . . . , 98 

Bengusla? az dbrdmi apat- 
sAg birtoka 20 

Benke, n.-varadi nagy-pr6- 
postsagi birtoka . . . 114 

Benkovics Agoston puspok 
a nagy varadi jezsuitak- 
nak 6000 rh. forintot 
k6t elemi tanit6 tartasdra 
rendelt 131 

Benkovics Agoston, varadi 
pUspok V4rad - Olasziba 
lakhely6t tette .... 107 I Benkovics Agoston (1691), 

n.-vdradi puspok ... HO 
Benkovics, n.-vi:adi piispdk 100 
Benye, kolosmonostori bir« 
tok 220, 221 

Beregszdszi sz. ferencziek 
6s d(5m6sek az otsai mo- 
nostor javadalmainak egy 
r6sz6t kaptak .... 285 

Beregi vagy sz. jogi apAt- 
sag 167, 168 

Beretydi malom a n.-falusi 

pdlosok birtoka .... 
Bergenyei telek 6s sz3115 

a sz. kiralyi pdlosoknak 

adomdnyozva .... 
Berthold, kalocsai 6rsek . 
Berzenczei helv6t hitvallasii 

iSKOia • f> * . « a . 
B jrzeviczy Andrds,n.-vdradi 

pr6montrei pr6post . . 
Berzevitzy csaldd F.-Abrany 

birtokosa ...... 254 

Beseny($ a kalocsai 6rsek ja- 

vadalma 11 

Bessenova a temesvari n6- 
met hat6sdgnak adatott. 95 

Besztercze varos kivdltsagai 197 

Besztercze, szab. kir. vdros 
6s egyhdzi 6pttletei . 197, 199 

Besztercze vdros, hadi kolt- 
s6gek 6s avdracs lebon- 
xasa ... .* ... 227 233 
2, 3 

274 

119 198 
198 

190 Beszterc«e varos viszonyai 
Beszterczei d5m6sek 6s fe- 
rencziek rendhaza. . . 

Beszterczei gr6fi m61t6s4g 199 
Beszterczei gr6fF4 Hunyady 

Jan OS neveztetett . 197, 198 
Beszterc«ei kegyesrendiek 

tdrshdza 199 

Betahida, lasd Vetabida. 

Bethlen Gabor akolozsvdri 
jezsuita 6puletet a refor- 
matusoknak adta . . . 217 

Bethlen Gdbornak Vajda- 
Hunyad elzalogosittatott 
6s Bethlen Istvannak ado- 
many oztatott 240 

Bethlen GAbor fejedelem 
alatt siralmas Szeben vd- 
rosnak sorsa 231 

Bethlen Gabor elpusztitd a 
b. Sziiz vdradi egyhdzat 116 

Bethlen Gabor utddai 6s a 
feh6rvari jezsuitdk ... 192 

Bethlen Gabor, a tudominy 318 Ntv- £s tArqymutat6. pirtoMsa &iial szej'zett ^r- 

demei 193 

Bethlen Gdbor fejedelem 
oollegiumot alapitott Fe- 
. h6rvirott, mely k6s5bb 
Enyedre kerttlt .... 188 

Bethlen Gdbor, Csik, Gyer- 
gj6 6s Edszony sz^kek 
kapiUnya 6s erd61yi fe- 
jedelem 185 

Bethlen grdfokra jutott nyir- 
bdthori uradalom . . . 259 

Bethlen Hedyi|^, Gerg6cz 
Mihilynak neje 6s Vajda- 
Hunyad birtoka .... 241 

Bethlen Istvdn gr6f k(Jte- 
lezv6nye 206 

Bethlen IstT^n, P6ter 6s 
Gdbor, Vajda-Hunyad urai 240 

Bethlen Eatalin, Z61yomi 
Ddvid neje 6s gyermekei- 
nek Vajda-Hunyad bir- 
toka 241 

Bethlen Miria, eldbb Per6- 

. nyi, k6s5bb Bdthory Sin- 
dor neje 241 

Bethlen Mikl6s a marmarosi 
Yirnak birtokosa ... 277 

Bethlen P6ter 6s Z6chy Mi- 
ria Run Istvin neje . . 206 

Bethlen P6ter gr6f 6sZ6chi 
Miria Kunlstyinn6 kcjzt 
Fogaras vira irint egyes- 
s6g jbtt 16tre 266 

Betit lisd: Eovdcsi. 

Bewna j^szig. lisd : B6nye, 

Bezdeczky Jakab 6s Baja 
mezdv&ros 23 

96 
133 

23 

175 Bibik Jakab kir. tandcsos 

Bikacs falva lakosai . • . 

Bikiti puszta a bajai urada- 
dalomban 

Bilok, erd6]yi piisp^k bir- 
toka 

Birini (Berenyi ?) Pdl vez6r- 

lete alattaszerb n6pMa- 

gyarorszigba menekuit . 92 
Birini P&lnak adomdnyozta- 

tott Aracsa mezdriros . 55 
Bir6 Diniel a Barcsayak 

SrSkSse 238 

Biszterfeld Jinos , n6met 

tQd6s 193 

Bizere, a b. Sziizrdi neve- 

zett bencz6s apits&g . . 66 
Bizere apitsig a tSrdkakalatt 

elpusztal^a 6s helyzete 66, 67 Blandrata GySrgy Bithory 

Istvdn orvosa .... 223 
Bocskay alatt y6dtelen ma- 

radt fersekiijvir . . . 264 
Bocskay Istvan a marmarosi 

vdrat vette be .... 277 
Bocskay Istvinnak adomi- 

nyoztak a Gorg6ny vir- 

hoz tartoz6 birtok r6szei 297 
Bocskay Istv&n, n.-viradi 

parancsnok 150 

Bocskay Istvinnak sz. Jobb 

apitsdgi javai adominyoz- 

tattak 169 

Bocskay lazadAs N.-V^radon 99 
Bod6 Gergely 6s az abrimi 

apdtsig 21 

Bod6 Istvdn 6s a k^locsai 

kiptalan 16 

Bod6 Mikl6s bicsi 6nekl(5 

kanonok 16 

Bod6ialya puszta 6s Gyula 

vdr 159 

Bodogydra erd5 a kdpolaai 

pilosok birtoka .... 162 
Bod6hiza, a n.-viradi nagy- 

pr6posts4g birtoka . . 114 
Bodon, az aradi pr6postsig 

birtoka 61 

Bodonyi Mihdly Szvegye 

Bethlen Eatalin, gr. Beth- 
len Jinos leinya . . . 241 
Bodrocska bara nevii lip . 31 
Bodrog birtok osszeirasa . 22 
Bodrogmegy6ben a kalocsai 

6rsek birtoka .... 5 
Bodrog vira, b6Iaforr48i 

apitsig birtoka ... 28 
Bodrogmonostori pilos per- 

jelek.' 31 

Bodrogmonostori 'Cziszter- 
czi apdtsig 31 

Bodrogmenostori pilos tirs- 
hiz 30 

Bddy GySrgy, leleszi pr6- 
post 6s kinevezett csa- 
nidi ptisp5k 48 

Bogdrtelke,a gyulafeh6rviri 
jezsuitik birtoka . . . 191 

Bogdrtelke, kolosmonostori 
apit birtoka . . . 221, 228 

Bogithy Menyh6rt neje 
Eendy Zsdfia .... 169 

Bogyid, a bicsi ferencziek 
fi6kegyhiza 17 

Bogyozl6n 6s N.-Viradon 
sz. Ferenczi viros r6sz6- 
ben tdbb hizhely Gyulafify N^V- t8 targtmutat6. 319 Ldszl6 6s ImrefTy J^os 
jStt 103 

Bohan pozsonyi vdrhoz tar- 
tozott ....... 271 

Boinichich-HorvAth LdszM, 
szendrdi kapitanynak Ma- 
kay LAbz\6 nemesi birtoka 
adomanyoztatott ... 77 

Bojt puszta a Tordai csaUd 
tagjai dltal elidegenittetett 165 

Bok P6ter, DemjSn hegyen 
egy sz6I6t a kladovai pa- 
losoknak adomdnyozott . 72 

Boldog sziiz Mdria, Jasd: 
Szii^ Mdria. 

Boldogasszony-Telke, lasd : 
Tothkereki. 

Boldogk6 68 a piloaok zdr- 
daja 2G1 

Boldogk^i pdlosok utdni 
birtokosok lettek a j6zus- 
tdrsasagl atyak .... 261 

Boldogkdi varhoz tartoz6 
r6szek 261 

Boleslav budai pr6post. . 168 

Bolgir Laszlb 68 T6th Ja- 
nos Szent-Kirdly nevii pa- 
losok rendhaza a1apit6jai 233 

Bolya, erd61yi piispoknek 
visszaadatott . .^ . . . igo 

Bonnaz Sdndor, csanddi piis- 
pok 53 

Bonyhddi r6szek Jvany apat- 

sigi birtok 269 

Borbdd r6sze feh^rrdri tem- 

plomnak adomdnyozott . 188 
Borbad r6sze erd^lyi pjs- 

poknek visszaadatott . . 180 
Borb61y Istvan sz6IIej6t 

Csomakozinek eladta. . 104 
Boricza bSlaforrasi apatsdg 

helys6ge 28 

Bornemisza Jdnos,' b):ass6i 

jegyzS 6s k. kanczelldr . 213 
Bornemisza Jdnos Danek 

Pdl fogadott fia ... 27 
Bornemisza Jdnos kez6re 

kertilt Fogaras vara 6s 

birtoka .... ^ .. 266 
Bornemisza Pdl, nagyvdradi 

kapitdny, mak6i birtokos 77 
Bornemisza Pdl, erd^lyi pus- 

p6k, sz. Imre herczeg ol- 

tdri javadalmat Szildgyi 

Mihdlynak adomdnyozta. 190 
Bornemisza Pdl, erd61yi ptis- 

pok menekU16se. . . . 184 
Bornemisza Pdl (1555), er- d61yi piispok Imre her- 
czeg oltardnak javadal- 
mat adomdnyozdtt ... 179 

Boronkay Addm 6s vdrad- 
olaszi hdza 105 

Boros Tamds szoIlej6l; ado- 
mdnyozta a n.-vdradi apa- 
czdknak « 124 

Boros-Bocsdrd , az erd61yi 
puspok birtoka .... 179 

Borosjendi puszta birtokosa 

' B. P6terfify 59 

Borosmegyeren az aradi pr6- 
postsdg birtoka . ... 61 

Borotabaja uradalmi puszta 23 

Borsay Kudolf grdffiaSas- 
sdgnak fel6t az erd61yi 
piispoknek eladta • . . 176 

Borsmonostra, mez5vdros, 
Kanizsai Orsolydnak Ea- 
nizsa helyett adatott 270, 271 

Borzavid6k6nek tizede a n6- 
met lovagrendnek adomd- 
nyoztatott 201 

Borzan n6met lovag rend- 
bdza 200, 201 

Borzanch pozsonyi vdrhoz 
tartoz6 271 

Bosniaban p[ispoks6g ala- 
pittatott ...... 4 

B6th abrdmi apdtsdg j6- 
szdga ..,..,. 20 

B6thi puszta a szerdahelyi 
pdlosoknak adomdnyozta^ 
tott 297 

Brankovicb 6s Hunyady Jd- 
nos kozt baratsdgos egyes- 
s6g 145 

Brankovics Gyorgy, szerb 
fejedelem Debreczent zd* 
logba kapta 145 

Brankovics Istvdn vez6rlete 
alatt szerb Magyarorszdg- 
ba menekultek .... 92 

Brassay Pdl, kolozsvdri hdza 213 

Brassay nej6re szdllt kolos- 
vdri bdz 213 

Brass6 vdros viszonyai 203, 204 

Brass6 rdros sz. ferencziek- 
nek 6s klarissdknak kon- 
ventjok 204 

Brass6 szab. kiri vdros egy- 
hdzi 6pUleteivel . . 201—205 

Brass6 vdros r6szei 6a sz. 
Mdrton 6s Oldhvdros . . 205 

Brass6 vid6k6nek mdsik neve 
Bdrczasdg 201 

Brass6 vdros katholikus 6s 320 mtV' ts tArgymutat6. evangelikas gymnasiuma 

Ss konyvtdra 202 

Brassd Basta dital birsag 

fizet6s6re k^nyszerittetett 204 
Brass6 vdros pl6bdniai tem- 

ploma . , 204 

Brass6 vdros kiviltsdgai s 
szabadalmai 6s katonai 
kdteldss^gei 202 

Brass6 favarat P6ter, mold- 
vai vajda bevette . . . 203 

Brass6n 16tezett jezsuitdk- 
nak tarsh^zuk . , . . 205 

Brezinay csaldd F. Abrdny 
birtokosa 254 

Brezqvicz varann6i pdlosok 
r^s'zbirtoka - . . . . 306 

Briccius, apori, sz. Agoston 
kanonok-rendi apat . . 255 

Brigido J6zsef bdr6 a Tizve- 
zet^ket Temesvirott kija- 
vittatta 95 

Brukenau a temesvdri nSmet 
hat6sagnak adatott . . 95 

Buchenberg Anna, gr6f Lo- 
wenberg 6zvegye szSlle- 
j^t a n.-varadi jezsuitik- 
nak eladta 133 

Bucs vid6ke, 28 hdzhelye 
az aradi prSpostaag bir- 
toka 61 

Budahdzi Zsigmond 6s Da- 
niel vend6gfogad6j&t a 
debreczeni kegyesrendiek 
birUk 157 

Budatelke kolosmonostori 

birtok 220 

Buday Jdnos haza Vdradon 102 
Budenbach, erdelyi puspok 
birtoka , . 178 

Balcsi sz. Mdrtonr61 czim- 
zett b6ncz6s ap^tsdg . . 83 

Burger, sztiletett R6th ErzsS- 
bet a sarvari templomnak 
1000 frtot misere hagyo- 
mdnyozott 288 

Bursdg puszta Aradhoz tar- 
tozott •...«.. 57 

Bursorog, csanddi kanonok 
mint bursorogi birtoik el- 
foglald 57 

Buzg6 a pilosok sz. Mikl6s- 
r6i nevezett perjels6ge • 262 

Btido birtok 142 

Btik Andras mint Torok 
Bdlint szdrmaz6ka 6s Vaj- 
dahunyad 242 c. Camonek a B61a - forrisi 
apdts^g birtoka .... 28 

Gastaldo csaszdri hadve- 
z6mek atadatott az or- 
szag sz korondja . . . 215 

Gastaldo t^boranak Uza- 
dasa 6s zaboldtlankod^sa 183 

Chaba gr6f a bdcsi monos- 
tor v6dura 28 

Chabor bajai uradalmi hely- 
s6g 23 

Chaholi Ferencz csanadi 
piispok 47 

Challai L^szl6, tarkad6si 
vagy lelosi birtokat Bi- 
thory Istvdnnal hagyomd- 
nyozta 130 

ChanAd n.-szebeni varos 
birtoka 231 

Charitas nevii zArdasziiz . 167 

Chatdr uradalom a sz.-mihd- 
lyi dom6sek birtoka . . 38 

Chator Gyorgy vetahidai pA- 
losoknak Machi uradalm^t 
hagyomanyozta .... 309 

Cseh Laszl6t6l Bath pusztdt 
zalogban birta Hunyady 
Janos • 256 

Cheh P6ter vajdajuknak 
engedelmeskedjenek a 
d6vaiak 205 

Chepeli Janos torokok elleni 

vit6z86ge 92 

Chepeli Benedek Telkiben 
. r6tet a mindszenti pdlo- 

soknak adomanyoz . . 281 
Cherestes a sz.-mihalyi do- 

m6sek birtoka .... 38 
Cherewi palosok Marmaros- 

ban . . : 278 

Cheway v4r a B61a-forrAsi 
apatsag birtoka ... 28 

Chih6i var tizede ... 177 

Chika, l^sd : Czika. 

Ghob (?) az abrami apdtsag 
birtoka 20 

Ghomokla nevti birtok . . 22 
Ghdler Ldszl6nak adatott 
Debreczen 148 

Ghuda a B61a-forrAsi apdt- 
sag birtoka 28 

Ghuka Mikl6s 6s a n.-vdradi 
kispr6postsdg 114 

Ghure Gdspar sz.jobbi pd- 
losok elleni pc)re . , . 169 N£v- is TARGVMOTATO. 321 1 

i Glodna kolosmonostori bir- 
tok , . 

Clus kolosmonostori birtok 
Glus 6s Glusvdr, Idsd : Eo< 
loavir. 

Coburg-Kohdry herozegMu- 
rdny birtokosa .... 

Golosman Stermann kis-sze- 
beni bir6, a kis-szebeni 
ker. sz. Jdnos ksipolnanak 
a1apit6ja 

Gorvin Jdnos Szvegye, 
GySrgy brandenburgi Or- 
gr6fneje 

Gorvin Jdnosnak gyerme- 
kei Krist6f 6s Erzs6bet 

Gorvin Jdnosnakadomanyo- 
zott Vajda-Hunyad ura- 
dalma 

Gorvin Janos herozegnek 
Lippa 6s S61ymos varak 
adomdnyoztattak . . • 

Gorvin Jdnosnak Munkdcs- 
▼dra 6s Debreczen dtada- 
tott 

Greczemer P6ter 6s besz- 
terczei hiza 

Grescentis (de) Gyorgy bi- 
bornok a n.-szebeni sz. ke- 
resztrdl nevezett pr6post- 
signak alapit6ja . . 231^ 

CrisfS (KdrSsfd) az erd61yi 
kdptalan birtoka . . '. 

Grucpurg T^ra a n6met lo- 
vagrend dltal 6pittetett . 

Gsaba (Titusfi) gr6f 6s 
a B61a-forr4Bi apit Vil- 
mos 

Gsajdghy S&ndor, csanddi 
ptispok47 6saptisp3ks6g 
kiterjed6se 

Gsajdgby Sdndor, csanddi 
pttspdk 

Gsajkasok kertilete 6s Titel 
mez5v&ros 

Gsak Istyin nagyfalusi ptts- 
pok jobbdgyai .... 

Gsdk SGhdly kechedi r6sz6-' 
nek harmada a Vdradon 
kivtili pdlosoknak ada- 
tott el . 

Gsdkdn Andr^ birtOka 6s 
a tholdi pdlosok j5vedel- 
mei 

Gfidkyak r6gi nemzets6g6- 
t51 sz&rmazott Gsdktomya 220 
220 283 294 

239 
239 

239 

75 

147 

199 232 
176 
201 

18 

47 

96 

40 

181 neve 128 302 262 BUPP EGTH. VHTiZ. — IH. Gsdkyaknak birtoka: Ho- 
monna 267 

Gsdkyakt61 (kik kozt egy 
zirdinak alapit6ja) ma- 
sokfa szallt csaktornyai 
birtok 262 

Gsdktornya mezovdros a 
pdlosok 6s Ferencz-ren- 
diek tdrshazdval . . . 262 

Gsdktornyai pdlosoknak 
adomdnyozott birtokok • 262 

Gsdktornydn 16tezo sz. Fe- 
rencz-rendiek zdrdaja 6s 
sz. Mikl6s temploma . . 263 

Gsdky csaldd birtokan 6pult 
szaldrdi ferenczrendi ko- 
lostor 294 

Gsdky gr6fok f.-abrdnyi 
birtokosok 254 

Gsdky Imre, kalocsai 6rsek 9 

Gsdky Imre, nagyvdradi 
ptispok ....... 22 

Gsdky Imre, kalocsai 6rsek 
6s a nagyvdradi ptispok- 
s6g korn]^nyz6ja . . . 100 

Gsdky Imre gr6f ptispok 
a vdrad-olaszi pdlosoknak 
b6kezirj6tev5je .... 128 

Gsdky Imre ptispok a n.-vd- 
radi kapuczfnusok alapi- 
t6ja 135 

Gsdky Imre gr6f nagyvd- 
radi ptispok alatt a feren- 
cziek Debreczenben lij 
helyet kaptak .... 154 

Gsdky Imre varadi ptispok ; 
k6s6bb kalocsai 6rsek . 107 

Gsdky Imre n.-vdradi ptis- 
pok, k6s6bb bibornok a 
n.-vdradi pr6montr6iknek 
Olasziban t<)bb koIts6get 
adott .120 

Gsdky Mre, kereki ajldt . 165 

Gsdky Ldszl6 gr6f, egresi 
birtokdt - Gsdky Istvdn 
gr6fra ruhdzta dt . . . 208 

Gsdky Ldszl6 helyett Gheh 
P6temek engedeimeBked- 
jenek a d6vaiak , . . . 205 

Gsdky Ldszl6 V6gles vdrat 
birfcokul kapta .... 307 

Gsdky Mikl6s n.-vdradi ptis- 
pok az „arany korona" ne- 
vezetti telket a jezsuitdk- 
nak nemes i^ak szdmdra 
adomdnyozta 132 

Gsdky Mikl6s, nagyvdradi 
ptisp5k az ottani jezsui- 

21 322 Tstv- ta tArgymdtat6. t&knak sz611eit a tized 
al61 felszabaditd ... 133 

Csiky Mikl6s, szepesi gr6f a 
nagybinyai betegek-ipo- 
16janak alapit6ja . . . 283 

Gsiky Mikl6s vajda 6s ko- 
lozsmonostori ap^t . . 222 

Csdky 6rSk(5s5knek birtoka 
Vit6z csaUd utdn ... 297 

Csalinyos halast6 a bodrog- 
monostori pdlos i&rshiz 
birtoka 30, 31 

Csan&dmegySben a kalocsai 
Srsek birtoka .... 5 

Csandd viros, a ptispok^k ^s 
k^ptalan sz^khelye 45, 50 

Gsan&di megy^hez tartoz6 
vidSkek 46 

Csandd lakosai 6s a d6c8i 
sz615hegy 49 

Gsanidi egyhizi megySnek 
kiterjed6se 50 

Csanddi B. Sztizrdl nerezett 
apdtsdgi templom elpusz- 
tuUsa-^s a szent feren- 
ozleknek dtadatdsa . . 51 

Csanddi sz^kesegyh&z kip- 
talana 6s birtokai ... 48 

Csanidi sz. Domokos egy- 
hdza 47 

Osanddi kdptalan Temes- 
vdrra tStetett dt . . . 49 

Gsanddi B. Szffzrol neYezett 
bencz6s-ap4ts4g ... 51 

Gsanddl ptisp8ks6g kiter- 
jed^se 6s javadalmai 47, 48 

Gsanddi piispdknek Mak6 
viros adatott ^t . . . 78 

Gsanddi pttspSk birtokai 
6s N.-Szeben vdros ^ . 231 

Gsanidi sz. Gelldrt vagy 
Bemdtr61 nevezett apdt- 
sag •••••!.• ^^. 

Gsanidon 6pttlt djabb tem- 
plom 6s pl6bdiiia ... 53 

Gsan&don sz. Gell6rt 9z. 
Oyorgy templomdt, Ben- 
cz6sek kolostor&t 6s is- 
kol&t alapitott .... 51 

Gsanidra vitt bencz6sek, 
«z. Jdnoitdl nevezett go- 
ro'g kolostort foglaltak el 50 

Gsanddot t()rdkok bevett6k 
6s pusztitottdk .... 47 

Gsatdlia fi6kegyhiza Bajd- 
nak 24 

Gsatorndz^i tdrsasdg 6s a 
zombori uradalom ... 44 Gsdva G5rg6ny virhoz tar- 
tozd birtok 297 

Gs&Toly pusztin fSldosuri 
jog 23 

Gs6fafalva lakosai ... 133 

Gsehi nagyviradi kaptalan 
birtota HI 

Gseith> J6falvi Andrds <5r5k- 
s6ge 235 

Gsengeri k4polna 6pit6se, 
6s sz. Margit egyhdzdnak 
fidkja 181 

Gserepovich Miklos haszon- 
b6ri birtokai .... 231 

Gsert5 a tholdi pdlosoknak 
adomdnyozott .... 301 

Gsibek Andrds, Ghdk Mi- 
hdly kechedi r6sz6nek 
harmaddt 200 forint6rt a 
Vdrad kiyiili pdlosoknak 
eladta 128 

Gsics6r szigeth 6s Bizere 
apatsdg 67 

Gsobanka osaldd a veres- 
mdrthi pdlosok rendhdzd- 
nak a1apit6ja 307 

Gsohay, a sz. jobbi 'apdtsdg 
birtoka 169 

Gsomakozy Andrds L6nyay- 
f61e sz()lid birtokdba be- 
helyeztetett 103 

Gsomakozy nagyvdradi ka- 
pitdnynak Macskasy^ 
Menyh6rt malm a adatott 
el I . 103 

GsomakSzynek Borb61y Ist- 
vdn sz5113je adatott el . 104 

Gsomak()zynek Borb61y sz51- 
15je 6s Fodor kertje ada- 
tik el 104 

Gsombard» erd61yi ptispSk 
birtoka. ' 178 

Gsonal6sz a telki sz. kereszti 

apdtsdg birtoka ... 90 
Gs6zi telek a vdradi ka- 

tona-ydrosban . . . . 105 
Gsurog fi6kegyhdz Titelhez 42 
Gsuti Benedek Tdkbly Imre 

gr6f birtokai felUgyeldje 210 
GsUged r6sze a feh6rydri 

templomnak adomdnyozott 188 
Gstiged r6sze az erd61yi ptis- 

poknek yisszaadatott . 180 
Gzibak, Zdpolya Jdnos ve- 

z6re 240 

Gzibak olasz eredettinek 

Nagyrdrad adatott . • 99 N#.v- Es tArgymutat6. 323 Gzibak Imre az erdSlyi ptis- 

pdksSg kormdnyz6ja . . 203 
Gzika az abrimi apits^g 

birtoka ....»., 21 
Gzik6 az abrimi apdtsdg j6- 

szdga ....... 202 

Czioth az aradi prSposts&g 

birtoka 61 

Gzistercziek b. Sziizr51 ne- 

yezett apdtsdga ... 19 
Gzobor csaUd bajai birtoka 22 
Gzobor Imrdnek rudnat 

arany 6s ezust bdnydk 

adand6k ...... 199 

Gzobor Imre tiltakozasa 
a n.-ydradi kdptalan ellen 
megs^rtett kclvets6gi em- 
ber ek miatt 112 

Gzobor J&nos (sz. mihdlyi) 
6s bdcsi kisprSpost . . 16 

Gzobor J6zsef gr6f 6s pi- 
les szerzetesek Sasvd- 
rott 288 

Gzobor 6rgrdf Zombor hely- 
s6g birtokosa .... 

Gzobor 6rgr6f menlevele . 

Gzobor Mdrk. 6s J6zsef, 6s 
Baja mezdvdros . . . 

Gzobor Mdrk. r6sz6re tor- 
t6nt javak 5sszeirdsa 

Gzobor bozini grdfok 68 a 
kalocsai 6rsek 6« kdpta- 
lan j6szdgai ... 6, 

Gzobor sz.-mihilyi d(5m6s 
zdrda ....... Gzudar Jakab, Debreczen 
zilogi birtokosa , . . 

Gzudar Imre, erd61yi piis- 
pdk a sz.-mihilykdYi pdlo- 
sokat a csanidi tizeddel 
ajind6kozta meg . . . 

Gzukat Leonard omidsi 
sz611ej6t N.-VAradon Ste- 
pan Ferencznek adta el 44 

22 

23 
22 

7 
38 

147 235 104 Dalach foly6oska Bodrog 
megy6ben 19 

Dalacs4n halast6yal ... 20 

Dillya fala a fej6rv&ri tern- 
plomnak adomdnyozott . 188 

Danch Pdl lednyai. 6s a szer- 
dahelyi p&losok okma- 
nyai , . 298 

Danek P&lnak fogadott fia 
Bornemisza J&noB ... 27 Ddniel Jdnos kincstdri fa- 
hizat ydradyelencz6ben 
vett 105 

Darmstadt hesseni gr6f, 
augsburgi pUspdk • . • 10 

Dar6 Istvdn fiai Abrim 
apitsdg y6dnokei ... 21 

Dar6cz uradalom savojai 
Eugen herczegnek ado- 
minyoztatott .... 37 

Dar6cz, erd61yi piispok bir- 
toka - 179 

Dar6lIstYdn a felsd-abrdnyi 
preiuontrei pr6postsdg- 
nak kegyura .... 253 

Debreczen y^ros polg&rsd- 
gdnak kiydltsdgai 144, 145, 146 

Debreczen ydros czlmere . 152 

Debreczen ydros elzdlogo- 
sittatott 145 

Debreczen y&ros yisdros 
napjai 145 

Debreczen y^ros helyzete, 
nemzete 6s eredete . . 143 

Debreczen sz. kir. yiros6s 
egyhdzi 6ptiletei . 143 — 153 

Debreczen y^ros megerdsi- 
t^ese •...•*•• X44 

Debreczen ydros Gara Mik- 
16s nidornak adomdnyoz- 
tatott 144 

Debreczen ideiglenes birto- 
kosa! 147, 148 

Debreczen ydros Goryin JA- 
nosnak adatott &t . . . 147 

Debreczen lak6it Mdtyds 
kirdly a ydmt61, harmin- 
czadt61 6s mds ad6kt6I 
felment6 . ^ . . . • 146 

Debreczen Izabella 6s Ji- 
nos Zsigmond halila utin 
az erd61yi fejedelmekhez 
szitott 149 

Debreczenben a b. Sziizrdl 
neyezett tartomdnyi sz. 
ferencziek kolostora . . 153 

Debreczeni ferencziek zir- 
ddjdt szeg6nyek hiz^yd 
alakitottdk it .... 154 

Debreczen, a sz. Andr4s egy- 
baza 6s pl6b4nosa . . 154 

Debreczeni ferencziek r6- 
sz6re sz. mis6kre tett ala- 
pitvdnyok .,.,.. 154 

Debreczeni ferencziek lij he- 
lyetkaptak 154 

Debreczeni kegyesrendiek 
jogai 156. 157 

21* 324 N*v- tB tArgymutat6. Debreczeni kegyesrendiek 
tdrshdza 68 sz. Anna tem- 
ploma 155 

Debreczeni tObbsz(5ri ttiz- 

v6sz •6s* epemirigy , • • 149 
Debreczeni sz. Anna tom- 

plom . . • 153 

Debreczeni sz. ferencziek 

kolostora 153 

Debreczeni sz. Andrds tem- 

ploma , • . . . 143. 144 

Debreczeni 'kegyesrendiek 
szolKii 6s r6tei .... 157 

Debreczen nevezetes int6- 
zetei, 6pUletei, utczdi 6s 
szcJlldhegyei . . . 151, 152 

Debreczeni hdz a sz. jobbi 
p&losok tnlajdona ... . 169 

Debreczeni gSrog&knek 6s 
rdczoknak- egyen\i) pol- 
g&ri jogok adattak . . 146 

Debreozeniek dltal birtokolt 
uradalmak 6sj6szdgok 150, 151 

1 ebr6i Imre Varsdnyt 6s 16- 
rinczi fel6t a veresmarthi 
pdlosoknak adomdnyozott 307 

Decebal 6s Aegeres kirdly 173 

Decebal dik kir&ly 6s 
D6ra v&ros 205 

D6cs falu, lisd: D6ts. 

D6cBi nradalom birtokosa 
Jany Ferencz .... 49 

Delpini Jinos a szebeni* 4r- 
valiaznak igazgatdja 224, 229 

Demeter (1346) riradi piis- 
pcJk 108 

Demeter nagy-viradi (1339) 
kis pr6post 115 

Demeter atya a p41osok zir- 
ddjinak Edpolndn helyet- 
tes f8n6ke . . . 162, 163 

Demeter (1368)erd6Iyiptis- 

p9k . ..... . . . 177 

Demeter a n.-falusi pdlosok 

vicariusa 227 

Demeter HI. (1596) erd61yi 

pttspOk jaral .... 179 
Demeterfy Jdnos 6s a kalo- 

csai kdrptalan .... 16 

Demsedy Gergely 6s nejo 
Eddas Eatalin a s&rospa- 
taki trinitdriusoknak hd- 
zukat eladtdk .... 286 

D6ne8 grdfnak Boricza 
helysdge 28 

Derencs6nyi Imre, Debre- 
czen lira 147 D6reny a bdcsi ferencziek 
fi6kegyhaza 17 

Derkay Gy5rgy jezsuita 
Eolozs¥drott tart6zko- 
ddsa 223 

Ders Anna 6s P6ter fia 
szerdaheiyi pdlosokndl 
temet6se 298 

Ders csal&d tagjai k5zt 
birtokaiknak felosztisa 298 

Ders grdf a szerdaheiyi p4- 
losok rendhdzinak alapi- 
t6ja 297 

Ders Istvdn 6s Mikl6s p($re 27 

Ders vdrat Szerdaheiyi bdn 
iiai elfoglalt&k .... 257 

Dersi egyhdz £4esban . . 18 

Dersy Ferencz fizregye Vas 
Eatalin 148 

Desewffy Istvdn a k.-szebeni 
kegyesrendiek templomd- 
nak alapit6ja 294 

Desoffy Eldra grdM Szir- 
may Edroly gr6f 5zve- 
gy6nek adomanyozta . . 268 

D6ts falu a 'gyulafeh6rvdri 
reformdtasok acad6mi&- 
jdnak hagyomdnyoztatott 193 

D6va mez6vdros,vdra 6s a sz. 
ferencziek rendhdza 205—207 

D6va vira Bdthory And- 
rdsnak zdlogba adatott 206 

D6va, Hunyady Jdnos besz- 
terczei gr^liiak adomd- 
nyoztatott ....... 206 

D6Tai sz.ferenczrendi zdrda 

6stemplom . . . 207, 208 
D6vai vir tizede . . . . 177. 
D6yai nradalom v6gett Beth- 

len P6ter 6s Z6chy Mdria 

k5zt egyezked68 ... 206 
Devy M&rton somogyvdri 

szdlej6t avetahidai pdlo- . 

soknak adomdnyozta . . 308 
Dietrich J4nos birtokdba 

j(itt Pankota mezdvdros 80 
Dietrichstein JanoB, Ferencz 

6s Godefridnek adomd- 

nyoztass6k Fels6-Abrdny 254 
Dietrichstein Edroly Stan- 

nibet sz. jobbi birtokos 170 
Di6mdl az erd61yi pUspSk- 

nek visszaadatott . • . 180 
Di6mdl fala a feh6rvdri tern- 

plomnak adomdnyoztatott 188 
Diszn6d J6sz&g 6s a kertzi 

apdtsdg 210 

Doboka H\6l Chandd ve- NiV- tS TARGYMDTATO. 325 z6rt6I Morisen holy Csa- 

nddnak neTeztdtett . . 
Doboka, Toldalagi birtoka 
Dobrayakra iratott 4t vajda- 

hunyadihiz . . . . . 
D6czy Anna siremlSke Eo- 

lozsvdrott 

D6czy . Jdnos lefejezte- 

t6ae 203. 

D6czy Ldszl6 batalmasko- 

ddsa a kalodvai pilosok 

ellen ....... 

D6czy P6ter kirdiyi biztos 

a Banffyak ellen . . . 
Dolni Istv^, csanddi ptis- 

Domb&nydn (K6zbinya) el- 

hanyagolva volt bdnyajog 
Dombo helys^g a Zochud 6s 

Philpe esaldd tulajdona 
Domb6, 9z.-Gyorgyr61 ne 

yezett bencz6s apdtsdg 
Domb6i apdtok . • . 
Domb6i Mikl6s fiai Egyed 

^8 Andr&s . • • • 

Dombor6 vagy Dombra pi 
losok zdrdija . • . 

Dombrdi Fil, nagyvdrad 
prSpost • 

Domonkos (1501) nagyvd 
radi pUsp5k .... 

Domonkos Bulcsi apAt . 

Domonkoa (1358) erd6Iy 
piisp(5k birtokai^ . . 

Donat a nagy v&radi apiczik 
birtoka ..•••• 

Dory telek Tisza-Tokajban 
a szegedi sz. Mikl6s ko- 
loQtornak hagyominyoz 
tatott ...... 

D6sa Andrds Debreczen 
y&rosinak.ur^ ^ « . 

D6zsa Gyorgy a p6rokat 

fdlldzitotta .... 
DQm^sek. z4rdAJ4 Kolozs 

vdrott 

Ddmdsek temploma Besz 

tercz^n . < 

Dom6sek rendhiza Gynla 

fehdrvdrott .... 
Draatz fi6kegyh&za 68 sz 

Anna kipolndja Panko 

tdn 

Drayeczky csalidS volt 
, nyir- vagy monostoros 

pilyi vid^ke .... 
Dr6gne Dets csaldd birtoka 45 
234 

242 

224 

204 

73 
75 

47 

110 
33 

32 
33 

33 

32 
116 

110 
83 

177 

124 87 
144 

93 
215 
199 
190 

80 282 
298 Drombdr erd^lyi ptispok- 
nek visszaadatptt . . . 180 

Drombdr falu a feh6rvdri 
templomnak visszaszerez- 
tetett . 188 

Drugeth Bilint 6s neje Td- 
rok Fruzsina. T6r6k Fe- 
rencz lednya 148 

Drugeth grdfoknak kastS- 
lyuk Homonndn . . . 267 

Drugeth GySrgy Yarannd- 
nak birtokdba helyezte- 
tett be 305 

Drugeth Mdria,l&sd: Z6chy 
Mdria. 

Draget Ter6z, - homonnai 
zdrddnak sz. mis^kre le- 
tett 600 forintot ... 268 

Duruczka Abram, apAtadgi 
birtok 20 

Diizich Mityis, bdcsikano- 
nok .• .• • 16 Eberhard piispcik egy hizat 
68 telket a nagyviradi 
apicziknak adom&nyo- 
zott 123 

£bes, erd61yi piisp5k bir- 
toka . . , 176 

EbessiZsuzsdnna 6s a vdrad- 
velenozi hiz 102 

Edel6ny ydrosdt Jinos ki- 
T&l^ yit6% Jinosnak 6s 
nej6nek adta cser6be Rad- 
nd6rt 82 

Edelspacher csaUd az Arad- 
hoz tartozott javak tu- 
lajdonosa 57 

Egedfy Bilint birtoka a sza- 
kdcsi pilosoknak adatott 293 

Egeres, kolozsmonostori bir- 

X0& •<••••.•• mz\J 

£gere8ibencz6kapit8dga 207, 208 

Egerbegy, erd61yi pUspdk 
birtoka 179 

Egres, cziszterczei rendu 
apitsig 68—71 

Egres,a rdczszentp6teri pl6- 
binia fi6kogyh&za. ^ . 70 

Egres helyett tobb mis bir- 
tok Szapiry gr6f kez6re 
ment &t . . . . ^ . 71 

Egresi apitsig a tatirok 
alatt 70 

Egresi monostor fi6k int6- 
zetei « * « 69 326 M^v- tB tIboymutat^. Ekemalom, Ders osal&d bir- 

toka 298 

Elefdnti Simon lett kolozs- 

monostori apdt .... 222 
Endredy Miridnak hagyo- 

mdnyozott Felsd-Abrdny 

falu 254 

Engelflhofen bir6, Mezey 

gr6f nt6dja, Temesvirott 94 
Engl Antal, csanddi pii8p5k 78 
Ense az abr&mi apitsdg 

birtoka 2t 

E(5cz Anna 68 az .6radonyi 

,birtokr68Z 139 

Eradonyi. j68zdg birtoko- 

8ai 139, 140 

Er-Adony, l^d: Adony. 

Erd^lyi Boldizsdr, Bdc8 
v&ros paranosnoka . . 14 

Erd61yi Ferencz 68 a d5m6- 
sek k^polnija Eolozsvd- 
rott 215 

Erd6Iyi pU8p(5knek 8z6k- 
aknai» Kolos-aknai, d6s- 
aknai 68 tordai b6 ut&n 
jir6 tizede 177 

Erd61yi pttspSknek a maro8- 
ujyiri birtok adatott el 177 

Erd61yi ptt8p($k(lk job- 
bigyaik feleit b]ri8ko- 
disa 177, 178 

Erd61yi pttspdknek 68 kdp- 
talannak tQbb vdrakhoz 
tartoz6 falyakb61 jdr6 ti- 
zede 177 

£rd61yi p1i8p5k5k, kik a 
Sz6ke8egy£dzban elte- 
metve Talinak . . . • 190 

Erd61yi ptl8p(JkB6g, l&sd : 
Fejirvdri. 

Erd61yi pii8p5k86g tj szer- 
vez68e 179, 180 

Erd61yi pti8p5k 68 kdpta- 
lan tizede ...... 178 

Erd61yi pttsp(jk86g 6s 8z6- 
ke8 kiptalan viszonyai 
6s viszontags&gai • 180, 186 

Erddd nevii rix 68 a titeli 
pr6po8ts&g • • , . . 41 

Erdddi Tam^, titeli pr6- 
post 42 

ErdOhegyi puszta birtokosa 
Stor&nyi Gabriel • • . 59 

Erkhed j6sz&g elfoglalisa 166 

Ernesztini csalidra sz&llt 
cs&ktornyai birtok . . 262 

ErnyO, j6falvi Andr&s 5r3k- 
s6ge 235 irBek'XJjvit mez5viroB 68 
a sz« ferenczrendiek zdr- 
dija 264 

Erthe (taldn Szdsz-Ernye) 
Toldalagi birtoka . . . 23i 

Erz86bet, L Eiroly neje 
Besztercze viros birto- 
kosa . 197 

Erz86bet, R6bert Edroly 
neje Aracson a sz. feren- 
cziek zirdijit alapitotta 54 

ErzB6bet kirdlyn6, sz. Gel- 
16rt iltal meggy6gyitatya 
b6kez{i a b. Szfizr5I ne- 
vezett apdtsigi templom 
irdnt 51 

E8zt6ny fel6nek» az erd61yi 
plispdk r6sz6re itaddsa . 177 

Eszterh&zy csalidnak ke- 
zeire kerttltek Abr&m 
apdtsig javai .... 21 

Eszterhdzy Ferencz gr6f, a 
thaladi 6s petendi pilos 
monostort elfoglalta . . 301 

Eszterhdzy Mdria gr6fn6 
Drageth Gybrgy Szvegye 
a yarann6i pl6biniai tem- 
plomot a ferenczi zdrdd- 
val pilosokra rahizta dt 305 

Eszterndzy Pdl n&dor Pa- 
naszt, T6t-Telket 6s Tar- 
jdnt, a n.-viradi jez8uit&k- 
nak iQttsdg neyel6fif6re 
adomdnyozta • • • • 131 

Eagen sayoyai herczeg 
az aradi er6d5t 6pittette . 56 

Eugen sayoyai herczegnek 
E6, Baranyaydr, Bellye, 
Bdnmonostor 68 mis bir- 
tokok adom&nyoztattak . 37 

Engen sayoyai herczegnek 
Zentindl kiyiyott gy(j- 
zelme •. 7 

Eagen sayoyai herczeg 
1716. Temesy&rt yissza- 
foglalta 93, 94 F. 

Fibi&n, els5 bdcsi 6rsek . 15 
Fdjdalmas Szfiz egyh&za 6s 
a k&polna, (hajdan a p&- 
losok6) i^.^Vdradoa 115, 116 
Faisz birtok&nak fele Hor- 
y&th Jdnos gyermekeinek 
6s mis fele JirmyAnni- 
nak hagyominyoztatott . 274 NtV- ES targymutat6. 327 Fajzy Jdnos ozvegye Anna 
a kazi ^s kiirtdsi j68z&- 
gdt a vetahidai palosok- 
nak adomanyozta . . . 308 

Fajzi Jdnos a tholdi palo- 
soknak fdldet 6s szOlldt 
adott 302 

Falkenstein 6., csanddi ptis- 
pok > 4-7 

Falkenstein B. plispSk dital 
6ptilt csanddi lijabb pI6- 
bdnia templom . • . . 54 

Fancsy csalddt6I szarma- 
zott a mindszenti p^losok 
birtokUsi {oga .... 281 

Farag6 (Eolos) Toldalagi 
birtoka ....... 234 

Farkas Bdlint (1492.), nagy- 
vdradi ptispcJk .... 110 

Farkas Jakab 6s az 6rado- 
nyi birtokr6sz .... 139 

Farkas IstY^n kanonokha- 
gyomdnya 134 

Farkas Katalin, Szab6 Jd- 
nos ozvegye egy hdz^t 
ajdnd6kozott a sarospa- 
taki trinitdriusoknak . . 286 

Farkasfalva a steinbachi 
pr6post birtoka .... 290 

Fay csalad, Felscj-Gigy falu 
fdldbirtokosa .... 266 

Fay Ferencz n.-varadi ka- 
nonok, f.-^Agyi apdt . . 267 

Feh6rviri sz6k. kdptalan 
tagjainak szabad y6gren- 
deleti jog adatott . . . 188 

Feli6ry4ri templom, a szent 
kereszt oltdrdndl sz. mise 
alapittatott ..... 237 

Fej6r Imre a Stdrsig hegyen 
sz6116t a vetahidai pdlo- 
soknak adomanyozott . 308 

Fej6regyMzi Bdlint a kla- 
doyai p&losoknak Mdrto- 
nyi birtokit eladta , . 72 

Fej6rh4?y Ferencz 6s JA- 
nos iltal elfoglalt klado- 
vai pdlosok majors&ga 
MArtonyban 72 

Fej6ry&r, az erd61yi piispdk 
birtoka 176 

Fej6rydrl p1isp5ks6g birto- 
kai 175 

Fej6rydri pfi8p5ks6g fdes- 
peresB6gei 6s parochidi 174, 175 

Fej6rvdri kanonokoknak 6b 
olt&ri jayadalmak birto- kosainak borb61i tized 
elengedtetett 189 

Fekete Janos, velenozei 

, apaczdknak telk6t adta el 123 

Fekete-tit, Ders csalid bir- 
toka 298 

F61egyhdza puszta fel6nek 
birtokosa Nagy Vazul 
Mikl6s 139 

Felek, Kolozsvdrnak bir- 
toka 213 

Fel-Enyed falu a gyula-fe- 
h6rydri reformdtus aka- 
demidnak hagyomdnyoz- 
tatott 193 

Felix nevezetii m6leg for- 
rds, Usd: Pecze. 

Fels6-Abrdny falu premon- 
treiek pr6postsdgdyal . 253 

Fels5-cBeri szdI16, a szakdesi 
pdlosok kaptdk .... 292 

Fels5-Gdld, erd61yi ptispok- 
nek yisszaadatott . . . 180 

Fels5. 6s Bels6-Gdld, feli6r- 
vdri templomnak adomd- 
nyoztatott ...... 188 

Fels5-Zsolczai elfoglaldsa 
miatt a n.-ydradi kdptalan 
tiltakozdsa 112 

Felsz, nagy-ydradi ydr pa- 
rancsnoka 134 

Fe]z6k-Apdti, a telki sz.-ke- 
reszti apdtsdg birtoka • 90 

Fenena, magyar kird]yn6 . 20 

Ferdinand, r6mai ' csdszdr 
uralkoddsa 6s torcik ellen 
hdbortlja ...... 184 

Ferencz, Szeged ydros 
jegyz5je, szakdcsi pdlo- 
soknak sz511dket 6s mal- 
mot, meg Monyord ke- 
r6ki birtokdt hagyomd- 
nyozta 292 

Ferencziek(kapi8trani) egy- 
hdza Bajdn 24 

Ferencziek, Gyulafeh6ryd- 
rott 190, 191 

Ferenczrendiek bdcsi zdr- 
d^'a s temploma ... 17 

Ferenczrendii szerzetesek 
Alyinczon 196 

Fodor Ferencz 6s Pap Ka- 
talin a nagy-ydradi sz. 
Egyed utczdban kertjo- 
ket Gsomakozynek elad- 
tdk 104 

Fodor Mikl6s a szakdcsi pd- 
losoknak sz611dt adott . 291 328^ NEV- 

Fogaras keriilet .^s vdra 
Wingatti Ger6h Jdnosnak 
adomdnyoztatott . . . 

Fogaras vdr 6s birtokai 
adomdnyozdsa . , , . 

Fogarasi ura^alpm. I^dHd- 
czy csaUdnak biztosit- 
tatott . 

Folker Mdtd, sz. ferencz- 
rendi szerzetes Nagy- 
Szebenben . . . . • 

Forgach csaldd kast61ya 
Yarann6n 

Forgdch gr6f, nagy-vdradi 
plispok ..*•>•-* . 

Forgich Ferencz, Jdnos 
Zsigmond kirdlyt61 ako- 
lozsmonostori birtokot 
kapta 

Forgdch P41, nagy-vdradi 
puspok . , 

Forgaoh gr. Pal, n.-viradi 
plispok ....... 

Forgdch Pdl, n.-yiradi 
pUspSk a n.-vdradl feren- 
czieknek alapitvinyt tett 
le 126, 

Forgdoh, Zsigmond Szve- 
gye, Battydn Borb&la 
ydgrendelet nj&lklil halt 
meg 

Forg&ch Zsigmond Egerest 
Imrefly Jdnosnak hagyo- 
mdnyozta 

Forgdch Zsigmond 6s Im- 
reffy J&nos kozt birtok- 
r6szekre'n6zye egyess6g 
jcitt 16tre ••.... 

Forgdcs^ csdszdri hadvezdr 
Forstner Berndt, kereki 

apdt .•••.... 
Foldv^r a kertzi apdts&g bir- 

toka .••••••• 

Foldvdr a osanddi kdptalan 
ui^adalma ..».•« 

F(51dydri apdtsdg, * Darm- 
stadt-hessenr tartomdny 
gr.. 6ei plispok tulajdona 

FQldydry Istydnnak a csa- 
nddi kdptalan. uradalma: 
Martfcf 6s Fdldvdr ideig- 
lenesen adatik . . . <* 

FolstOkO Demj6n 6s neje 
Erisztina a yetabidai pdlo- 
soknak Macho birtokot 
sz61Idyel hagyomdnyoz- 
taK ••■*•••• t8 t1bgymutat6. 265 
26(5 

203 

233 
304 
118 223 
132 
108 128 110 207 304 
231 

165 

211 

49 
10 49 309 Forged, Szokoly P6ternek . 

adomdnyoztatott ... 77 
F rater csalddf.-abrdnyibir- 

tokosa ....... 254 

Freidorf a temesydri n6met 

hat6sdgnak adatott . . 95 
Frigedy Istydn, Borbdla 68 

a Bdthoii csaldd j6szdgai 259 
Fukodi (futaki?) pli^pSki 

biftok 176 

Fnral Imre gr6f a bdthi mo- 

nostort megiijitotta • . 25 
Furta a n.-ydradi kis-pr6- 

postsdg btrtoka. • • . 114 

Ftiged a yeresmdrthi pdlo- 
sok birtoka • .... 307 

Ftigi yagy FUgyi csaldd 
mdsik Vdradon kiyiil 
emelt pdlosok zdrddjdnak 
alapit6ja 128 

F1il5p, mds n6yen Ozorai 
Pipo temesi gr6f ... 92 

Ftilop, sz. Anna, n.-ydradi 
klarissdk egyhdzdnak pl6- 
bdnosa 122 

FiilSp GySrgy.az illyei pdlo- 
sok ellen pSr .... 210 

Ftll5p, szerdaheiyi major- 
sdg Ivdny apdtsdgi bir- 
TiOKa • ■<. •• •«. 2o«/ 

F1il5p, a n.-ydradi pr6mon- 
trei pr6post 118 

Fiired, a n.-ydradi plispok 6s 
kdptalan k3z(5s birtoka . 113 

Fdzegy, adony-monostori 
birtok 141 G. Gaal Bertalan debreczeni 
birtok-r6sze 148 

Gdbor fdangyal tisztelet6re 
szentelt mez5-telegdi ben- 
cz6s apdtsdg ..... 171 

Gdbor kalocsai 6rsek jdszd- 
gai ....... . 6 

Gaborian Zsigmond telke a 
sdrospataki trinifariusok- 
nak adomdnyoztatott . . 280 

Gdgy (fels5-} l)encz6s apdt- 
sdg a B. * szdz 'tis2telet6re 266 

Gajdel (Gajdobra) pr6mont- 
rei pr6post8dg • • « . 34 

Gajdobra, Idsd Gajdel. 

Gdld fels6- 6s al86-feh6regy- 
hdzi templomnak adomd- 
nyoztatott 188 ^tY' tS liBGYMUTATO. 329 Gdldi nemesek gdldi birto- 
kaikat Andrls erdSlyi 
paspSknek eladUk . 176. 177 

Galisdorf, erddlyi ptispok 
birtoka 178 

Gall Qj^eudi polgir alapitvi- 
nya 42 

Galos majorsdg, lasd Ujlaky 
Laszl6. 

Galsa birtok irdnt Kiraly 
Anndnak szabad rendel- 
delkez^si joga .... 73 

Giltli6i Benedek 6s neje 
Zs6fia, az emlitett Tol- 
^alagi Andrds leinya, egy 
birtok feler6sz6t a sz.-ki- 
T&iyi pdlosoknak mis6kre 
adomdnyoztdk . . , . 234 

Gan&ng az erdSlyi pUspbk- 
nek yisszaadatott • . .180 

Gara nevli fi6kegyhdza Ba- 
jdnak 24 

Gara paszta abajai urada- 
lomban « i 23 

Gara Jdnos, mint temesi 
gr6f 92 

Gara AIikl6s Nadornak Deb- 
re czen adom&nyoztatott . 144 

Garai csaldd Dombo hely- 
sdg birtokosa .... 33 

Garai Mikl6s 6s Jdnos f5- 
v6dn6kijoga 15 

Garam var (Zempl.) a tere- 
besi pdlosoknak hagyo- 
minyoztatott 300 

Garay Mihdly ozvegye J&r- 
myAons^ ,,.... 275 

Gardinovdcz helys6g 6s Ti- 
tel inez6vdros . . • . 40, 42 

Gaurdny falu a feh6rvdri 
templomhak adominyoz- 
tatott 188 

Gell6ny paszta Aradhoz tar- 
tozd 57 

Genyth nevU olaszi 6s v&- 
rad-velenczi hiz ... 102 

Gerbdn (Zarand) birtok a 
kladovai pilosoknak ka- 
gyomanyoztatott ... 72 

Gei6b J^DOsnak adominyoz- 
tatott Fogaras mezdvdros 
68 vdira 265 

Ger6b Uszl6 (1498.) erd61yi 
piispcJk birtoka .... 178 

Ger6b Liaz\6 erd61yi pUs- 
pok 6s jobbdgyai ... 230 

Ger6b L&szl6 (1476.) pUs- 
p(5k kinostir^ak Urgyai 189 Ger6b Ldszl6 gyulafeh6r- 
vari ptispok a sz6keskdp- 
talan tagjainak szabad 
v6greBde]eti jogot adott. 188 

Ger6b Maty&snak Csomokla 
nevil birtokai . » . . 22 

Gerebenes az axadi pr6post- 
sag birtoka 61 

Gerebje paszta az erd61yi 
ptispSk birtoka .... 179 

Gerechi Sdndor fia Dar6i 
Istvdn f.-4brdnyi premon- 
treiek kegyura .... 253 

Gerechi S&ndor fiai Abrdm 
apdtsig T6dnokei ... 21 

Gerecs Mikl6s fia L48zl6, 
sz. kirdlyi pdlosoknak 
bergenyei telk6t 6s sz51e- 
j6t adomdnyozza . . . 233 

Geren csaidd inarad6kai a 
gyerd-monostori apAtsdg* 
nak alapit6i 208 

Gerenose csalad Derzs bir- 
toka 298 

Gerenden (Erd61y) nemzeti 
gyul6s tartatott . . . « 182 

Gergely kereki ap^t ... 165 

Gergely n.-Ydradi kispr6- 
post Hi 

Gergeti falv&nak lak6ja . 22 

Gervdn Jinos csanidi pUs- 
pSk 48 

Giskra cseh yez6mek ada- 
tott Lippa var .... 79 

Giskra vez6mek Solymos 
vara adatott it ... . 82 

Gizn6sy Ldszl6 vdirparancs- 
nok erdszakoskodisai . 257 

Glogoydczltertilet6n 16tezett 
aradi Sz.-Mirton pr6post- 
s&g 6s k&ptalan ... 60 

Glozer Gibor kalocsai ka- 

. nonok 16 

Goblin erd6Iyi piispOk a sz.- 
Mihdly-kovevdri pdlosok- 
nak a1apit6ja .... 235 

Goblin erd61yi ptIspSknek 
(1383.) Omlis, Grosdorf. 
Galisdorf, Badenbach 6s 
Gripsbak j6sz&gai . . . 178 

Gold (?) erd61yi pttspSk bir- 
toka 176 

Gombis, erd61yi ptispQk 
birtoka 178 

Gorbofd, erd61yi pttspQk 
birtoka ....*.. 179 

Gosztonyi J4no8 erd61yi 
ptt9p6k ,..,,.. 212 330 N^V- tS TARGYMUTAT6. >t'. Gotthdrd kolosmonostori 
apdtsdg els6 kormdnyzdja 222 

G(5rbe, a n.-vdradi nagy-pr6- 
postsA^ birtoka . . . . 114 

Gorbed jezBuita birtok . . 132 

Gorbed birtokr^sz a v.-olaszi 
jezsnit^nak adomdnyo- 
zott 130, 132 

Gorbeden a n.-vdradi apd- 
czik rSszbirtoka . . . 12 i 

Gorb5 (Tolna) Abrim apdt- 
sdgi birtok 20, 21 

Gorg^ny kis vdraHunyady 
Jdnos beszterczei gr6fnak 
adomdnyoztatott . . . 206 

Gorg^nyvdrhoz tartoz6 ura- 
dalmi birtok r^szei . . 297 

Gorgey Ldrincz farkasfalvi 
birtokos 290 

G(5r5g nem egyesiilteknek 
megtSrit^se 222 

Gdr9g e. piispSk sz6kegy- 
bdza N.-Vdradon Sz. Mik- 
16s tiszteletSre . . . . 115 

Gorogkeletieknek temploma 
Szegeden 86 

Gotzelin pap 6s a kertzi 
apdtsdg 210 

Gracich bdr6, kanizsai Sz.- 
Agoston rendi kolostor 
alapitd okmdnyai ... 271 

GradoYdri f erenczrendi tdrs- 
bdz 17 

Grassalkovics Antal aradi 
birtokos 59 

Grassalkovits csaldd bajai 
birtoka 22 

GrassalkoYichoknak Baja 
uradalom adomdnyoztatott 23 

GregorioTits Jdnos vezdrlete 
alatt szerb n^p Magyar- 
orszdgba nienekUIt . . 92 

Gripsbach, erddlyi p1isp5k 
birtoka 178 

Gritti Alajos Erd^lybe be- 
vonuldsa ^8 mds gonosz 
tettei 203. 204 

Grosdorf erddlyi ptlspSk 
birtoka 178 

Grubi Mihaly t&'visi pdlos 
rendhdzi f6'ii5k .... 238 

Oublin piisp3kt51 kapott 
p^nzhagyomdnya n.-sze- 
Deni vdros sz. lAlek k6r- 
bdzdnak Spit^s^re fordit- 
tatott 232 Guthfi Imr^nS 6s a baldumi 
birtok 177 

Gyalu az erddlyi plispok bir- 
toka 175 

Gyalui r6sz az erd^lyi plis- 
pok birtoka 179 

Gyalu vdra More P^temek 
Statilius erd61yi piispSk 
tisztvisel5j6nek adand6 . 236 

Gydn a n.-vdradi kdptalan 
birtoka Ill 

Gyapju hevii j6szdg . . . 132 
Gyapja puszta birtokosa 

Kranyik Istvdn . . . . 13o 
Gyapju a n.-ydradi jezsuitdk 

birtoka 134 

Gyapju birtok a v.-olaszi je- 

zsuitdknak adomdnyoz- 

tatott 130, 132 

Gyarmat temesvari nSmet 
hat6sdgnak adatott • . 95 

Gyarmat a szerdahelyi pdlo- 
sok birtoka 298 

Gy6res falva lakosai . . 133 

Gyer({-monostori bencz^s 
apdtsdg 208 

Gy^ghy P6ter vetahidai pd- 
losok perjele 6s alapitdja 308 

Gyongyosi Gyorgy pilisi 
apdt, a vdrad-olaszi irgal- 
masrend alapit6ja ... 136 

Gy6ry Addm felso-gdgyi 
pl6bdiios ....... 266 

GySrgy brandenburgi 6rgr. 
6s vajdahunyadi ura- 
dalma 239 

Gyorgy brandenburgi <Jr- 
gr6fnak adatott Lippa 
vdra 74 

Gyorgy brandenburgi 6rgr. 
6s Gyula vdros .... 159 

Gy(5rgy csanddi ptlspok . 48 

Gyorgy bodrogmonostori 
pdlos perjel 31 

Gy(5rgy szerb vajda az ocrai 
pr6postsdgnak templo- 
mdt 6pitette 284 

GySrgy (Szakmdry) n,-vd- 
radi ptispok (1503.) 6s a 
segesi oldh papsdg . . 110 

GySrgy gyepesi vajddnak 
n.-vdradi pUsp5k Andrds 
Illyefalvdt adomdnyozta 109 

GySrgy szerb fejedelem 
Aracs mez6ydrosdt vero- 
nal Birini Pdlnak ado- 
mdnyozta 55 k£V- ts TiRGYMUTAT6. 331 Gyula erd^lyi fejedelem 6s 

Sz. Istvdn kirdly ... 173 
Gyula m. vdros kolostorai 161 
Gyula mezdvdros tdj&n 6s 
Sz. Benedek nevil pusz- 
tdja mell6 helyezett Bi- 
zere ap&tsdg .... 67, 68 
Gyula mez6vdros a pdlosok 

6s ferencziek zarddjdval 158 
Gyula mez6ydro8 urai . . 158 
Gyula vdros templomai pI6- 

bdnidi 6s kdpolnii ... 160 
Gyula vdros 6s hat&rai 6s 

egyhdzai 160 

Gyula vdros a Bak6czyak 

alatt 160 

Gyula vir kapitdnyai ... 159 
GyulavAr a tSrokSk alatt . 159 
Gyulavdr helyzete 6s t6rt6- 
nete 158 

Gyulavdr az erd61yi ptispok 
birtoka 179 

Gyula-Feh6rv4r sz. k. va- 
ros az erd61yi pOspoks^g 
sz6khelve . . . . 173, 194 

Gyula-Feh6rv4r, Kiroly-Fe- 
h6iT4r nev6re vdltozott . 180 

Gyula-feh6rTAri ptispok jo- 
yedelm6nek megcsSkke- 
n6se 181 

Gyula-feh6rvdri Sz. Mihdly ' 
egyhAza KolozsvArott 
kapta 176 

Gyula-feh6rvari le6gett col- 
legium Nagy-Enyedre dt- 
vitelett 194 

Gyula-feh6rvari reformdtu- 
sok academidjdnak tobb 
felQ hagyomdnyoztatott . 193 

Gyula-Feh6rvAr Bornemisza 
Pal ptispoknek adand6 . 236 

Gy ula.feh6rvAri kdpta lan- 
nak hagyomdnyozott 
nagy-lakl f61e .... 180 

G3m]a-feh6rvdri kdptalan 
d6zsmdi isq 

Gyula-fervdri sz6kesegyhdz 
sireml6kei 187 

Gyula-feh6rvdri sz6kesegy- 
hdz kdpolndi 68 oltdrai 190 

Gyula-Feh6rvdrnak Sz. Mi- 
hdly fdangyalr61 nevezett 
egyhdza 6s mds int6ze- 
tei 187, 194 

Gyula-feh6rydri sz6kes-kdp- 
talani kanonokok sze- 
m61yzete 6s jovedelmei 185» 186 Gyula- feh6rydri kdptalan 
peos6tje 186 

Gyula-feh6rydri gazdag le- 
y61tdr 6s ennek viszon- 
tagsagai 186 

Gyula-feh6rydri templom- 
nak Per6Dyi Imre nddor 
egyhdzi szereket ajdnd6- 
d6kazott 290 

Gyula-feh6rvdri templom el- 
pusztitdsa 6s kijavitdsa 187, 188 

Gyula-feh6rvdri pusp5k P6- 
ter helybeli mez5vdrost 
Arbucz nevti knnnak , 
IV. Ldszl6 kirdly roko- 
ndnak adta 18S 

Gyula-Feh6rydr ostrom aid 
fogva, tnznek martal6ka 
16n 185, 186 

Gyula-Feh6rvdr erd61yi ptis- 
pok birtoka 175 

Gyula-Feh6rvdr egyhdzi jo- 
vedelmei visszaadassanak 184 

Gyulaffy Ldszl6 6s Egresi 
birtok 207, 203 

Gyulaffy Ldszl6, Idsd : Vdr- 
kocs 103 

Gyula-Varsdnyban az aradi 
pr6postsdg birtoka . . 61 

Gyulay Ferenczn6 f6rjezett 
Bdnffy Mdria gT6fn6 . . 25i 

Gyurcsdnyi Imre p61i bir- 
tokos 59 

Gyurcsdnyi Imre aradi 6s 
kertil6si birtokos ... 59 

Gytigye a n.-vdradi kdptalan 
birtoka 112 

GytimSlcsoltd B. Asszony- 
r61 nevezett kalocsai pl6- 
bdnia-templom 6s a vd- 
rosi n6piskoIa .... 12 

GytimolcsDlt6 Boldogasz- 
szony ti8ztelet6re szentelt 
kegyesrendi templom Eis- 
Szebenben 294 

Gytimolcsoltd Boldogasz- 
szony tisztelet6re szentelt 
sz. jobbi apdtsdg tem- 
ploma 170 

Gytim51csolt6 Boldogasz- 
szony tiszteletre szentelt 
radnai templom .... 81 

Gytirke puszta 6s Gyulavdr 159 

H. 

Haczok-Monyorosd Bethlen 
Istvdnnak adomdnyozta- 
tott 240 332 NtV- t8 tabgymutat6. Hagymdsi Eristdf a viradi 
vdr kapitdnya % . . • 108 

Hagym&sy Ldszl6 ntdn Or- 
sz^g Mihdly 6s J^nosra 
sz&llt lippai birtok . . 74 

Haj, Sz. L6rmczr61 nevezett 
prtoontrei pr^postsdg . 3i, 35 

Hajduk ^8 liajdu virosok 
kerlilete 150 

Haji pr6post P^ter ... 30 

Haji prSpostok 35 

Hajmerle J&nosnak elada- 

tott bajai nradalom . . 23 
Haynald Lajos kalocsai 6r- 

sek alatt a rSgi basilica 

hely^n tort^nt dsatdsok . 10 
Haj6s kalocsai drsek nydri 

8z6khelye 9, 10 

Haller grdfok Egresnek bir- 

tokosai 208 

Hamilton grdf, Engelshofen 

B. ut6dja Temesvdrott . 94 
Hdnth I v4ny apitsdgi birtok 269 
Harakutya patak a szakdcsi 

hatdrban ...... 291 

Hdzi az erd^lyi pUspSk j6- 
szdga , 190 

Harina az erd^lyi ptispok 
birtoka 175 

Haromi megySben szerb 
n^pnek lak6hely adatott 92 

Harovszky Mirton farkas- 
falvi birtokos .... 290 

Harniker csaldd palotdja 
Gyuldn 158 

Harruker Jdnos GySrgynek 
Gyula vdros adom^nyoz- 
tatott 159 

Hartydn Andrds a varann6i 
templomkijayitdsdra 2000 
tall6rt rendelt .... 305 

^aYi £oldogasszonyr61 ne- 
vezett szegedi ferenoziek 
temploma ....... 87 

Havi Boldogasszony tiszte- 
let^re szentelt d(5m6s tem- 
plom Kolozsvdrott . . . 215 

Hazy GySrgy bdcsi olvasd 
kanonok ...... 15, 16 

Hizy Jdnos ^s neje sziil. 
Sz^zfalasi Anna nagy- 
vdradi h^zukat tiibb sz6U 
16vel kolcsondscn 4tru- 
hdzz&k 103 

Hebroni v61gyr61 nevezett 
Sz. Abrahdm-rendti kano- 
nokok 37 

HedQmecU balast6 a bod- rbgmonostori pilos tArs- 
hiz birtoka ..... 30 

Hedervdri Saul kalocsai 6r- 
sek ^ . 7 

HedervAri Saul, kalocsai 6r- 
sek, vuta- vagy untavSl- 
gyi bellufr forrdsi apitsi- 
got alapiti ..... 28 

Hegydti puszta birtokos 
Stordnyi Gabriel ... 59 

Heister tdbornok nagyvi- 
radi vdrat 6s vdrost I. 
Lip6t r6sz6re foglalt el . 99 

Heller P^temek a kincstir 
n.-szebeni huszada b^rbe 
adatott . .• 230 

Helta vAros n.-szebeni bir- 
toka 229 

Hem Benedek fidnak mint 
temesi gr6fnak. adand6 
temesvdri bdnsdg *. . • 91 

Heningfalva falu a gyula-fe- 
h^rvdri reformatus acade- 
midnak hagyom&nyoztatott 193 

Henrik kolosmonostori apdt 220 

Henszlmann Imr6 m. acad. 
tag 10, 13 

Hent (Henyig?) az erd^lyi 
puspdk birtoka .... 172 

Herbert apdt a n.-vdr9.di 
pr6mont)rei pr6t)ostsdgot 
ben^pesitette 1 18 

Herczeg P6ter hagy omdnyai 30 

Herczeg Bafael kalocsai 6r- 
sek 11 

Heren az aradi pr^postsAg 
birtoka ....... 61 

Hergyovicza a bajai nrada- 
lom pusztAja '23 

Herman cilii gr6f a csAktor- 
nyai pdlosoknak Senko- 
vecz 6s Jlilarkovecz birto- 
kot ajdnd6kozta . • . 262 

Hermanstadt, Szeben v&ros- 
nak n6met neve 6s ere- 
dete , . 229 

Hermanszeg a n.vdradi kdp- 
talan birtoka .... 112 

Herolges Ldszl6*a velenczei 
apdcz&knak a fUrd6 mel- 
lett f51det adott ... 123 

Herpdly pnszta helyen volt 
pr6montrei pr6posts&g . 282 

Herpay Ferenoz, Idsd : Eo> 
Ion. 

H6v-Szamos, az erd61yi pUs- 

pQk birtoka 179 

Heym, a titeli Sz. Agoston- N^v- ia tarqvmutat6. 333 rendii pr6posts&g alapi- 
t6ja 40 

Hideg - Szdmoa az erddlyi 

p1isp5k birtoka .... 179 
Hodos csaldd birtoka . . 141 
Hodos Pil ledn^a, Orgonds 
Gdbor neje 6s adonyi 
r6sze . 142 

H6d08i gr6f, Idsd : N>ir-Bd- 
thor alatt. 

Hold T6bids Boldizs&r te- 
meavAri bird 93 

Holdvildg n.-szebeni v&rosi 
birtoka 231 

Holdvildgon egy nemesi te- 
lek a sz.-erzs6beti pilo- 
soknak adatott .... 295 

H0II6 Zsigmond a kassai fe- 
renczrendieknek kertj6t 
hagyomanyozta .... 272 

Homonna mezdvdros sz. fe- 
renczrendi zdrdajdval 267, 268 

Homonnay Frusina 6s a B&- 
thori csaldd j6sz^gai . . 259 

Hovdnyi Ferencz n.-viradi 
kanonok az irgalmas ba- 
rdtok j6tev6je .... 136 

Horanyi Gdbor aradi birto- 
kos . . 59 

Hordnyi Gdbor erdohegyi, 
ki8-jen6i 6s hegydti bir- 
tokos ....... 59 

Hord6cska falu Aradhoz 
tartozd ....... 57 

Horvdth csaUd P.-Abrdny 
birtokosa 253 

Horvith Ferencz feh6rY4ri 
virparaucsnok .... 182 

HorvAth Gydrgy 6s a nagy- 
falusi tizedek .... 227 

Horvdth Jdnosnak, k6s6bb a 
varad-olaszi jezsuitdknak 
T6thtelek j6szdg adatott 
at 129 

Horvdth Jdnos gyerme- 
keinek hagyomdnvozta- 
tott Faiszbirtokdnak fele 275 

Horvith Jdzsef birtoka Vi- 
t6z csalad utan .... 297 

Horv&th Mark Debreczen 
vdros zAlogi birtokosa . 147 

llorvdth Mih41y gyulai ka- 
pitdny az aradi pr6post- 
sdgi javakat visszaadja • 62 

Horydthy nemes hiitlens6ge 15 

Horvdth-MariDith Ferenc^- nek adattak a n.-varadi 
apdczAk javai . . . . 124 
Horv&th • Stancsics csalAd 
megnyerte a nehrei torn < 
plomot 6s r6gi monostort 261 
Hosmund, haji pr6post . . 35 
Hotyas nevti halastayat, 

lisd: k6nez-monostrai. 
H81I5y bajai uradalmi puszta 23 
Hadas csaldd birtokai . . 26 
Hng6 az egresi apdfcsdg els5 

apdtja . 69 

Hun-Szednjydr6rt P6ter 
grdfnak 68 mdsoknak fa- 
kodi pUspoki birtok ada- 
tott • ... 176 

Hunyady Antal Mesztegnye 
ferenczrendi ' ' zdrddnak 
alapit6ja 279 

Hunyady Jdnos torokok el- 
len gy6zedelme .... 237 

Hunyady JAnos a tSyisi r6gi 
ferenczrendi templomot 
6pitette 237 

Hunyady Jinos kormdnyzd- 
nak birtoka BAth ... 256 

Haszdr Janos arany 6s ezilst 
bdnyai 199 

Hunyady Janos 68 Branko- 
yics koz5tt bardtsagos 
6gyes86g 145 

Hunyady Jdnos yajda, a 
yajda-hunyadi ydrnak 
6pit«je 239 

Hunyady Jdnosnak adatott 
S6Iymos ydr 6s a llppai 
birtok 75 

Hunyady Jdnos erd61yi yaj- 
da lett 6s Vildgos ydrdt 
kapta 145 

Hunyady * Jdnos beczterczei 
gr6ff4 nevezteteljt . 197, 198 

Hunyady Jdnos kormdnyz6 
a feh6rydri sz. Mihdly 
templomnak egyhdzi sze- 
reket ajdnd6kozott . . . 189 

Hussitdk 68 gSrog nem egye- 
stiltek megt6rit6se . . .222 

Husz&r Jdnos 6s a kalocsai 
kdptalan 16 

Huszti Eelemen a tettdi pa- 
losoknak malmot adomd- 
nyozott 278 

Huszty Mdtyds a n.-yaradi 
ferenczieknek 100 frtot 
adott mis6kre 126 

Huzly Kdroly n.-ydradi ka- 
nonok . . .... • . 155 'S TlBQirmTTAT^. Batter Albertnek adom&- 
nyozott D.-BzebeDi h&z . J. 

Jac2l6ozy GySr^y bithmo- 

noator) apAt . . . 
Jakab haji pr6poBt . 
Jaksahorka ptJrds fSld 
Jaksita btrdn kirdiyi biz- 

toB a Bioffyak ellen . . 
JakaitB H&rkuak eladatott 

szabadhelyi birtokr6sz 
Janich Andrea atya radnai 

lelkdBz 

JADk a n.-riradi kiptalai 

birtoka 

Jaako7dcz bajai uradalmi 

puBZta 

JankoT^zi fi6kegjbiz, 

szabadkal fStemplom . 
Jaoopol tiszteletbeli nevet 

GrefforievicB kfinyur Hu- 

Dyad; JAnoBnak adott 
J&noB ddlyai pl^bilnos . 
JinoB dombdi apit . . 
JinOB kalocsai Srsek 
JAdob koloBmonostOTi apAt 
Jinos (1 390} n agy vAradi 

pttapSk it Sz. Ld8z]6 sobra . 


JAnos Zaigrtnotid ie Iiabella 

kirfHyng alatt tUzv^sz 

N.-VAradot pnsztitotta . 

JADOB'ZBigmond kit&lj, Mar- 

tinuzl Gyiirgy 6a Pelro- 

vies gyAmaAga alatt- 

Jdnna Zaigmond fejedelmi 

m6lti)sdg^baviaszaliel;ez- 

tet^BG JdnoB ZBiKmonil Ss Izabella 
utan Debreczen as erd^lyi 
fejedelmekhez szitott . . 

JiDosd birtokr^BZ a r.-olaazi 
jezsnit^knak adom&iiyi 
tatott 

Janosda a n.-viradi jezaui' 
tdk birtoka ..... 

J^DosdiD a n.-vAradi api- 
czAk r^szt biriak , 

JiaoBi falvAsak takdi 

Jany Ferencz a d&eai ura- 
dalom birtokosa . . , 

Jinny AnnAnak Garay Mi- 
hdly cizvegyfinek Faisz 
birtokftnak felu bagy omi- 
nyoztatott .... J&sd Sz. GySigytBl neve- 
zett bencz^B apAta&g . . Iber pnszta az aradi pti- 
postaAg birtoka .... 

Jegenyeagyulafehfirvirije- 
zBnitAk birtoka .... 

Jegenya kolosmonoatori Wr- 
tok I 

Jeromoa is KornSl a sz. 
jogbi monostort elpuaz- 
tit^k 

JezsuitikOyula-Feb^rrArott 
^a Kolozsv&rott . . 190, 

Jizus tirBas^giak tdrah&za 
^3 Sz. Egyed tomploma 
V&rad-Olasziban . . . 
ffya caal&d es az alriijczi 
nradalom 

[gazi jdszig a atmontoriiyai 
dSm^aek birtoka . . . ! 

:gBsz r^Bze az erdfelyi pHa- 
poknek viaazaadatott . . 

!gesz r£a;e a feh^rvAri tem- 
plomnak adorn fin yoztatott 

!I1£b TCorziai rajda fia, Mi- 
hAly ^s neje, Toldalagi 
AndrAs leinya, birtokak- 
nak barmadr^sz^t SrifkS- 
seik azd,iDdra adomiayoz- lye TBkeiy cBaUd j6- lye ia IllyevAr a pAloBok 
rendbAzAval . . . . S09, 
lyefalva a gyepeai vajd4- 
nak, Qyorgynek, adomA- 

nyoztatott 

lyefalva aezSvAroB azel6tt 
a J6sika caaUd birtoka . 
lydB vagy Elea az aradi 
prSpostB^g birtoka . _ . 

[mre berczegoek nerelOje 

Szent-Gellirt 

are berczag £rcz alakja 
N.-Vftradon 

[mre berczeg oltArinak ja- 
vadalma 

[mreffy GySrgy 6s Uibily 
a Bzerdahelyi pAloaoknak 
Szil birtokot adt4k . . 
nreflfy JAnos, lAsd : Var- 
kdoa 

mreffy J^oh ia Forgich 
ZBigDiOQd' kBzt birtokrfi- Ni£v- ta tArgtmctat6. 335 szek irdnt egyess^g j9tt 
16tre 304 

Imreffy Jdnosnak hagyomd- 
nyozott egressi apdtsdg . 207 

Incz6dy MihUly a vajda-hu- 
nyadi uradalmat Lordntffy 
Zsuzsdnak eladta . . . 241 

Incz6dy Zbigmond 6s roko- 
nai a Torokok .... 242 

Joldntha m. kirdlyn^ az 
aradi egyhazat ujra fel- 
szenteltetS 62 

Jo!4ntha II. Andres kirdly 
mdsodik neje Egresen el- 
temettetett 71 

J6sa Miklds Bdcs vdracs 
parancsnoka 14 

Josef sdorf ii6kegyhdz Ti- 
telhez tartozlk .... 42 

J5sika csalid azeldtt Illye- 
falva mezdvdros birtokosa 209 

J6sika Istvdn 6s az alvinczi 
uradalom 196 

J6sika sztil. Edinoki gr6fn6 
az aradi minoriUknak sz. 
mis6kre iDg6sigdt hagyo- 
mdnyozta 65 

Jozsef I. 6s Edkdczy kozt 

fegyversztinet ..... 7 
Iregi erd6k, r6tek, AbrAm 

apdtsdgi birtok .... 20 
Irgalmas Sz. SzUz kapolndja 

TemesvArott 95 

Irgalmasok Urshdza Temes- 

vdrott 96 

Istvdn gr6f kir. korldtnok az 

abrdmi apatsag alapit6ja 20 
Istvdn kalocsai 6rsek . . 2G 
IstTdn kalocsai 6rsek csa- 

Iddi birtokai 6 

Istvdn (1281.) meszei apdt . 166 
Istvdn (1339.) n.-v4radi kis- 

pr6post 114 

Istvdnffy IstYdn s6bdnyai 

gr6f 216 

Istvdnmegye pusztdn a fol- 
desuri jog 23 

Istvanovich Melkior ferencz- 

rendi atya fogsdga . *. 265 
Ivdnfalva sz. mihdlyi d(5m6- 

sek birtoka 38 

Ivdnka bajai uradalmi puszta 23 
Ivdnka-telek az erd61yi kdp- 

talan birtoka 176 

Ivdny a b. Sziiz Mdridr61 ne- 

vezett bencz6s apdtsdg . 269 
Izabella 6s Jdnos Zsigmond Martinazi Gyorgy 6s Pe- 
trovics gyimsdga alatt . 182 

Izabella, Jdnos Zsigmond 
anyja, az orszig sz. ko- 
rondjdt Castaldo csiszdri 
hadvez6rnek kiadta . . 215 

IzabelUnak II. Jdnos any- 
jdnak N.-Vdrad adomd- 
nyoztatott 99 

Izs6p birtok avaranndi pilo- 
soknak adatott .... 305 K. 

Eabosok 6s Eem6nyek 
Gyer6-Monostor alapi- ' 
t6i 208 

Eacs bencz6s apdtsdg k6- 
sobb a pdlosok zardaja 269 

Eajana puszta Egres he- 
lyett Szapdry gr6f kez6re 
ment at 71 

Eajant6, a gy ul a- feh6rvari 
jezsuitdk birtoka . . . 191 

Eajant6 kolosmonostori bir- 
tok ... . 220, 221, 223 

Eakas mester Venczel ado- 
manyozasa 41 

Eakus (Eakdsz ?) Ivany 
apatsdgi birtok ... 269 

Edllai Bdlintnak 6s 5rok5- 
seinek szamdra armalis 
lev61 adatott, 63 tordai 
hdza minden teher al6] 
felmentetett 304 

Eallyan csaUd 6s B6nye 
birtok 221 

Edlmdn kirdly sz.-joghi 
apdtsdg ellen idegenke- 
d6se 168 

Edinasy Jdnos, lasd : „Becs- 

ky Istrdn". 
E&lnoki gr6fn6, Usd: J6- 

zsika. 
Ealocsa 6rseki vdros vi- 

szontagsdgal ..... 2 
Ealocsai 6rseks6g t5rt6- 

nete 2 

Ealocsai 6rseks6ghez 6s 

kdptalanhoz tartozd j6- 

szdgok ... 4, 5, 6, 7 
Ealocsai 6rseks6ghez tar- 

toz6 egyhdzmegy6k . . 4 
Ealocsai 6rseki varos hely- 

zete 6s eredete .... 1 
Ealocsai 6rseks6g kiterje- 

d6se 3 336 TXtV' is TAROYMnTAT6. Kalocsai drsekek nerei 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 

11. 12, 14 
Kalocsai kdptalan eredete, 

kanonokjai ^s jayadal- 

. mai .- 7 

Kalocsai k&ptalan plSbd- 

nidinak tizede .... 3 
Kalocsai sz^kes- 6s pl6bi- 

niai egyhiz fol6pit6se . 9 
Kalocsai* szrSkesegyhdz di- 

szit^se 6s gazdagitdsa . 10 
Kalocsai f^egyhiznak szt.- 

erekly6i . ...... 10 

Kalocsai sz6kes egyhdz 

pnsztnldsai 9 

Kalocaai egyhdz s6beli jo- 

vedelme ...... 8 

Kalocsai kanonokok szapo- 

rit^sa 7 

Kalocsai bencz6sek apdtsdga 1 1 
Kalocsai kegyes tanit6 

rend . 12 

Kalocsai j^zustdrsas^gi f($- 
gymnasium 12 

Kalocsai papnoveld6nek fi- 
zetend6 szent mis6k6rt 
1,200 forint . . . . , 21 

Kalocsai Gyumolcsolt6-Bol- 
dogasszony czimdvel fol- 
cserdlt r6gi bazllika . . 8 

Kalocsai Bold.-Sziiz meny- 
bemenetel^re szentelt 
sz^kesegyhiz ... 8, 10 

Kalocsai Miasszonyunkr6l 
nevezett zdrda 6s a sze- 
g6ny iskolds n6nik6k 63 
paulai sz. Yincze leinyai- 
nak dpolddja «... 12 

Kalodya, lisd: Kladova. 
Kalodvapatakdt Mdty&s I. 

kir^ly Bdthory Andras-, 

Istv^n- 6s L4szl6nak ado- 

m^nyozta 72 

Kalota (Bihar) birtok irdnt 

Kirdly Anndnak szabad 

rendelkez6si joga ... 73 
Kalugyerek 68 a bith-mo- 

nostori templom .... 25 
Kalvin hitfelekezet6nek 

hivei Debreczenben 15, 33 
Kamar^ csaldd tagjai . « 142 
Kamarits P6ter mesztegnyei 

ferencziek zdrda-fdn(5ke 279 
Kamuthy Bal&zsn6 sirem- 

16ke KolosYdrott ... 224 
Kanizsa mezdvdros a mino- 

ritdk zird&j&val ... 270 Kanizsa mez6v&ros Nidas- 
dy Tamis birtokdba ke- 
rait 270, 271 

Kanizsai fi6kegyhaz a sza- 
badkai fdtemplomhoz • 39 

Kanizsdn behozanddk szt.- 
Agoston-reodi szerzete- 
sek 271 

Kanizsay Jdnos 6rsek Ka- 
nizsdn szt.ferenczrendiek- 
nek zdrddt alapitott . . 270 

Kanizsay Istv4nThuly bir- 
tokin alapitott szt Ber- 
talan tisztelet6re kipolnat 270 

Kapcsy 6s PorkoUb Istvdn 
ozvegyei 6s Gynla vdros 159 

Kapitdn Pdlnak adomdnyo- 
zott Mata 6s Balmaz bir- 
tok 146 

Kaplai m. ^ Miklds (1466.) 
erd61yi ptfspok .... 178 

Kdpolna falu 6s a pdlosok 
tirsbdza 161 

Kdpolna, szt.£rzs6bet tem- 
ploma 6s birtokai . .271 

Kdpolnai pdlosok vicariasai 163 

Kapolndt Mdty&s (I.) kiraly 
a Bdthoryaknak adomd- 
nyozta 72 

Kaprinay Istvdn jezsuita 
t€>rt6netjr6nak sz1ilet6si 
belye : Ersekujvdr . . . 264 

Kapn«d pozsonyi .yarboz 
tartoz6 271 

Kardny vagy Merczifalva a 
temesvari n6met hat6sag- 
nak adatott . . « . . 95 

Kardos csaUd Debreczen- 
ben , ... 152 

Kazka T(5k61y QsaUd j6- 
szdga ....... 209 

Karmuthi Farkas kolosmo- 
nostori jezsuita ..... 223 

Kdroly I. kirdly tart6zko- 
ddsa Temesydrott • . - * ^^ ' 

Kdroly I. kir&ly a B61a for- 
rdsdrdl nevezett monos- 
torban mtilatott ... 29 

Kdroly III. kirdly az erd61yi 
pttspoks6get 6s kdptalant 
ujra szerYez6 .... 179 

Kdrolyi csaldd 6radonyi 
birtoka . 140 

Kdrolyi gr6fokra szdllott 
nyirbdtori nradalom . . 259 

Kdrolyi Jndit^ f6rjezett 
Falocsay, 6s Eva f6rjezett 
Ujfalusy 140 Kifev- tB tArgymdtat6. 337 Edrolyiak Ves'feelfinyiek 
uidn, ezutdn Goburg-Eo- 
hary herczeg Muriny bir- 
tokosai lettek .... 283 

KAroly-Feh6rvirra vdlto- 
zott Gyulafeh6rv^r ii6v 193 

Kdroly-Feh6rvirnev6re vil- 
tozott Gyula-Fehervar . 180 

KdroIy-Feh6rvirott l^tezett 
szerzetos lendek ... 190 

KAroly-Feh6r7ar, 1. : Gyula- 
Feh6rvar. 

Kiroly-Feh6rv4r, I.: Gyala- 
Feli^rvar is. 

K^roly-foh6rvdri ptisp5k- 
fiSg javadalmai ^j ado- 
manyzdsa ...... 180 

Karthauziaknak a n.-varadi 
pr^posts&g adatott dt . 119 

Easlasa nevU balast6 . . 38 

Eassai ferencziek zdrddja- 
nak szSmos mis^kre ki- 
szolgditatott pSnzbeli ado- 
mdnyok 1698— 1784-ben. 272 

Kassai szt. - ferencziekDek 
z^rddja 271 

Edszonyi J6zsef, a nadabi 
piiszta birtokosa ... 59 

„Eatona vdros" Virad-Ve- 
lenczdben 105 

Eaty A. 6s F. fidkegyhdz 
Titelhez 42 

Eaza blrtok Ss a szt. Agoston 
rendii remete perjels^g 273 

Eazi j68z4g a vetahidai pd- 
losoknak adomdnyoztatott 308 

E&zm6r birtok irdnt Kirdly 
Anndnak szabad rendel- 
kez^si joga 73 

Eedn bogdr fejedelem . . 173 

Eecsedi (kesztegi) r6sz6nek 
harmada aVdradon kivtili 
palosoknak adatott ei . 128 

Eechekura pijros fold . . 298 

Eeczer Antal homoDnai fe- 
renczrendi zdrddnak bort 
aj^Dd^kozott 267 

Eeglevioh Ter6z gr6fii(> a 
homonnai ferenczieknek 
Umpdsra tett alapitvd- 
nya .267 

Eegyes - rendiek tarshdza 
Debreczenben .... 155 

Ee^yesrendiek sz6khaza 
Kis-Szebenben 294 

Eegyesrendiek Szegeden . 86 

Kegyesrendiek TemesvArott 96 

E6kedy ^igmond kolos- 

RUPP, £<^YH.. IKT. — m. monostori rSszbirtokdt a 
reformatus ifjusagnak ado- 
manyozta 2^3 

Kelemenffy Gergely n.-va- 
radi bir6 6s fiai . . . 101 

Keles^r j6szAg 6s a n.-va* 
radi pttspQk 110 

Eeltelek an.->ydTadi kdpta- 
Ian birtoka Ill 

Eem6ny Istvdn ajandekba 
kapfa a p6kafalvi feren- 
cziek zdrddjdt .... 285 

Eem6ny Simon a magyarok 
vez6re magat Hunyady6rt 
felaldozta .;.... 237 

Eem6nyek 6s Kabosok a 
gyer6-niono8tori apdtsdg-^ 
nak alapitdi 208 

Eendy Antal 6s Ferencz 
haldlra it61tettek ... 183 

Kendy (md8k6p Nyakaz6) 
Antal. a n.-vdradi v&r ka- 
pitdnya 99 

Eendy Ferencz a sz.-jobbi 
vdracsot Alazdi Ferencz- 
nek 6s Eovacs6czi Farkas- 
nak hagyomdnyozta . . 169 

E6nez-monostrai Andrds 
Hotyas nevti halasat a sz.- 
kereszti pdlos priornak 
elzalogositd 30 

Eenezy, a titeli sz -Agoston 
rendu prepostsdg alapi- 
tdja 40 

Eenyid a n.-varadi kdptalan 
birtoka ...... . Ill 

K6r a n.-vdradi piispdk 68 
kdptalan birtoka ... 113 

Eerczel-Alszeg az erd61yi 
piispok birtoka . . . 179 

Eerecs6nyi Ldszl6, Gyula 
vdr kapitdnya .... 159 

Eerekegyhdza, lasd: Totk- 
kereki, 

Eer6kerd5 melleti szOld a 
szakacsi pdlosoknak ada- 
tott 291 

Eerekgydrtd Pal a n.-vdradi 
apdczdknak egy telk6t 
eladta. ... . . . . 123 

Eereki bencz6s apdtsdg 
kiilonos eredete 6s hely- 
zete . . .• 164 

Eeres Mihaly a szakdcsi 
klastromnak szollot ado- 
manyozott 2!)1 

Eereszt-folmagasztaldsdnak 
kapolnaja Pankotdn . . 80 

22 338 KtV- tS TAnOYMX;TAT6. Eeresztes a n.-vdradi kapta- 

lan birtoka 103 

Eeresztes-Ecs^n a Thereki 

csaldd birtoka • . . . ' 302 
Eeresztur a tholdi pdlosok- 

nak adatott 301 

Eeresztur a kertzi apdtsAg 

birtoka 211 

Eeresztury MikMs a szak&- 

csi p^os kolostort megro- 

faanta 293 

Eerewy Fioris bebOrtonSz- 

tete'v ••••••• /D 

Eemyech kolosmonostori 

birtok 220 

Eertz oziszterczi rendii 

apdts&g. . . . 210— 212 
Eertzi apitsdg javai B4- 

thory Boldizsirnak ado- 

mdnyoztattak . . . . 211 
Eertzi apdts&g kivdltsigai- 

nak megerdsit^se . . . 211 
Eertzi apdtsdg, a szebeni 

pr^postsdggal egyesittetett 211 
Eertil6s puszta Gyurcsdnyi 

Imre birtoka .... 59 
E6ry Balizs Solymos vdra 

kapitanya 72 

E6ry Balazs dedk Solymos 

vdr kapitdnya .... 82 
Keth^ti Menyhdrtnek jogai 

Fogaras virhoz . . . 266 
Eeye megy^ben szerb ii6p- 

nek lakOhely adatott . 92 
Eezeg, az erd61yi pllspSk 

birtoka 178 Ehobalth Anna , n^hai 
Kupprecht ozvegye a v.- 
olaszi jezsuitdknak gyii- 
m51cs(58 kertj6t eladta 130, 131 

Eigy6 Mihdiy r^tet 6s szdn- 
t6foldet a szakicsi pdlo- 
soknak adott .... 292 

Eilidn Ddniel kanonok a sd- 
rospataki trinitdriusok- 
nak 500 ftot. bagyott . 287 

Eilian mester nagy-laki bir- 
tokdnak fel6t a gyulafe- 
hSrvari kdptalannak ha- 
gyomdnyozta .... 180 

Einisy Pdl f6kapitdny 6s 
temesi gr6f a tordkok 
ellen harczolt .... 92 

Einizsy Pdl a Sz.-Ldsz]6k. 
dltal k^szittetett 6s a t{jr5- 
k&k alatt elrabolt hat 
gyergyatart6t a kdpolnai 
pdlosoknak ajdnd^kozta . 162 Eirdly Anna , Petnehdzy 
Istvdn dzTegySnek bir- 
toka 73 

Eirdlyfalva az erd61yi ptis* 
p5k birtoka 176 

Eirdlysag a n.-vdradi apd- 
czdk birtoka 124 

Eis Ferencz a szakdcsi 
pdlos kolostort megro- 
hanta ........ 293 

Eis Jdnos fidnak Ambrus- 
nak adomdnyozott ma- 

ch6i birtok 300 

Eis Jdnos egresi apdt . . 71 
Eis-ber6ni birtok elfogla- 
Idsa 309 

Eis-Diszn6d a kertzi apdt- 

fidg birtoka 211 

Eis-Horvdth a kalocsai 6r- 

sek javait elfoglalja . . 5 
Eis-jendi puszta birtokosa 

Hordnyi Gdbor .... 59 
Eis-Irigd n.-vdradi n.-pr6- 

postsdgi birtok .... 114 
Eis-Ealan Bethlen Istrdn- 

nak adomdnyoztatott . 240 
Eis-k6r az aradi pr6post- 

sag birtoka 61 

Eis-Marjai B61a birtoka a 
Vit6z csaldd utdn . . . 297 

Eis-Patak falu a feh6rvdri 
templomnak adomdnyo- 
zott 188 

Eis-Sdro3on az aradi pr6- 
postsdg birtoka ... 61 
' Eis-Selyke tizede az erd61yi 

piisp(5k6 179 

Eissod temesYdri n6met ha- 
t6sdgnak adatott ... 95 

Eis-Solterdg nevti 8z6I16- 
hegyi sz^lld mds6rt ki- 
cser61tetett 104 

Eis-Szeben szab. kir. vdros 

egyhdzi 6pttleteivel • . 294 
Eis-Szent-Mdrton Ghomokla 

nevU birtokai .... 22 
Eis-Szent-Mdrton bdcsi-kis- 

pr6posti javadalom • . 16 
Eis-Teiek puszta Szeged 

vdros birtoka .... 88 
Eis-Varagjai Mikl6s birtoka 22 
Eis-Vdrdai Ambrus 6s Pe- 

tronella lednya .... 27 
EisYdrday Ambrus, Idsd: 

Bdnffy Petronilla . 227, 228 
Eis-Zeml6ny a kdpolnai pd- 

losok birtoka . . 162, 163 N£V- £8 TAKaYMUTATd. 339 Eladova az aradmegyei vi- 
Idgosi vdrhoz tartozott . 72 

Eladova ^s solymos-radnai 
fi6kegyh^zai 82 

Eladova, sarl68 Boldogasz« 
szonyrOl nevezett pdlos 
konvent 71—73 

Eladova! pdlosoknak tcibb- 
f61e f($ldbirtokok adomi- 
nyoztattak 72 

Elarissdk zdrdija Eolosvd- 
rott 6ar Fehfervirott . . 191 

Elobusiczky Ferencz kalo- 
csai 6rsek ^rdemei . 10, 12 

Eoch Jdnos kdmlives egy- 
hdzi tornyok ^pit^se v^- 
gett k5tott szerz6d6se . 107 

EohAry Istv^n grdf Dobre- 
czenbena nemes ifjak ne- 
veld^j^t alapiti ... 156 

Eajdnt6 birtok 63 a Macs- 
kdsiak 221 

Eolbisa a varann6i pdlosok 
r6szbirtoka 306 

Kalin6cz, lisd : EUlonfalva. 

Eolon Margit, nShai Herpay 
Ferencz, k6s6bb Markds- 
sy Boldizsdr neje 6s vd- 
rad-vadkerti hdza ... 103 

Eolon a sz.-jobbi apdtsig 
birtokr^sze 169 

Eolonich Ldszl6 n.-vdradi 
piispok a sdrospataki tri- 
nitariusoknak koldulisi 
enged^lyt adott ... 287 

Eolonich Ldszl5 feb^rvdri 
pUspSk a sz^kesegyhdz- 
nak fSnyes ruhAzatot ajdn- 
d^kozott 194 

Eolonich Lip6t kalocsai 
^rsek 7 

Eolosmonostori apdtsig 6s 
jobbagyainak kitiintet^se 221 

Eolosmonostori apdtsdg 
apitjainak 6s kormdny- 
z6inak sorrendje • 224, 225 

Eolosmonostori apdts^g a 
tatdrok bevonuldsa 6s a 
kunok felkel6se alatt . . 220 

Eolosmonostori apdtsdg j6* 
sz^gai 220 

Eolosmonostori bencz6s 
apatsAg 218—224 

Eolosmonostor jovedelmei 
Apaffy I. Mihdly 6s III. 
E&roly fejedelem alatt 223, 224 

Eolosmonostori templom kijavitisa, 6s az ottani 

siremI6kek 224 

Kolofivar szab. k. viros 6s 
apdtsaga .... 212, 213 

Kolosvdr erd61yi piispok 
birtoka 176 

Eolosvdr virosnak kivdlt- 

sdgai 212, 213 

Eolosvdr szab. k. virossd 

emeltetett 213 

Eolosvdr vdros sorsa Sz6- 

kely Mdzes alatt . . . 213 
Eolosv&rt a tatdrok elpnsz- 

titottdk 212 

Eolosvarl apdczdk monos- 
torainak eml6kezete . . 218 

Eolosvdri d5m64ek tem- 
ploma Calvin biveinek 
adatott 216 

Eolosvdri fdtemplom 6s 
a szerzetesek rendhdzai 

214-218 

Eolosvari fStemplom Lu- 
ther biveinek, aztdn a 
jezsuitdknak adatott 2 15, 216 

Eolosvdrl jezsuitdk kertje, 
halas tava, 6s templomuk 
kijavitasa 223 

Eolosvdri jezsnita tem- 
plom leirdsa ..... 217 

Eolosvari kegyesrendiek 
rendhdza 218. 

Eolosvdri pl6banidnak ere- 
dete 214 

Eolosvdri sz. ferenczrendii 
z&rda 6s templom . 216,217 

Eolosvari sz. ferencziek- 
nek zdrddja 6s temploma 
a jezsuitdknak, aztin a re- 
formatusoknak adatott . 217 

Eolosvdr tizede az erd61yi 
ptispbk6 179 

Eolosvari Mikl6s fiai iltal, 
Sz. Istvdn, Sz. LdszI6 kir. 
6s Imre berczeg 6rcz- 
szobra Vdradon k6szit- 
tetett ....... 108 

Eolosvdrott a feh6r7iri sz. 
Mihaly egyhaza kapott . 176 

Kolun akertzi apdtsdg bir- 
toka 211 

Eomir sz. Agoston-rendii 
perjelseg 273 

Eomiromi Gergely 6s Vd- 
rad-Vadkerten lev6 ud- 
varhelye 102 

Eomdromy Jdnos a f.-dbrd- 

2J* 340 NfeV- tB TiRGYMUTAT6. Dyi Sz. L^lek-templom 
6pit6ie 255 

Komondbirtok ^saBithori 
csalAd 142 

Eonde Jdnos vdrparancs- 
nok erosisakoskoddsjii . 257 

Konrdd pap a mikI6stelki 
egyhiz rektora . . . . 211 

Eopacby Ferencz kSt *sz6- 
leje a n.-v^radi hatdrban, 
Z6cheiiyi Ferencznek ado- 
mdnyoztatott 102 

£ozd6, N". 68 K., a n.-vdradi 
ptisp5k 6s kdptalan k5- 
z($8 birtoka 113 

Korn6I, Idsd: Jeromos. 

Korais Istvdn jezsuita sir- 
eml6ke Kolosvdrott . . 224 

Kornis Zsi^mondnak Pan- 
kota mezdvdros adatott 
it 80 

Korog temesi gr6f ... 91 

Eorotnai Jdnos 6s Istvin . 27 

Kovdc9 1st van 6s Jdnos a n.- 
vdradi apaczaknak egy 
telk6t adta el .... 123 

Eovdcs Miklds kanonok , 155 

Kovdcsi Lukdcs rokona 
a szakdcsi palos kolostor- 
ban megsebesittetett . . 293 

Eovdcsi 6s Betit malmok 
szcJliavel a sdlymosi 
Agostdu-fendti atyaknak 
adomdnyoztattak ... 83 

KoTac86czi Firkasnak ha- 
gyomdnyozott sz.-jobbi 
yaracs . • 169 

Eovacs5czy Istvdnn6 sir< 
eml6ke Kolosvdrott . . 224 

Eovalcsik Farkas a kassai 
ferenczieknek kassai hi- 
zit eladta ...... 272 

Eovaszinoz, Orszdg Sebes- 
ty6n birtoka 68 

Eozma Bdlint a sereg61y- 
fogd nerti erdcJ alattite- 
rUlet6t a szakdcsi pdlosok- 
nak adomanyozta . . . 292 

Eozma P6ter pankotai apdt 80 

E6, Sz. Istvdn el 86 v6rta- 
nur51 Devezett b6ncz6s 6s 
a hebvoni sz. Agoston- 
rendu kanonokok pr6- 
po8t«aga . . . , . 36—38 

EoblQsi nomesek o1dh-k5b- 
]osi birtokukataz erd61yi 
pOspoknek oladtdk 170, 177 

EOtaragd Magdolna a kolos- vdri ferenczieknek ba- 
gyomdnyozott . .217, 218 

E6i megy6ben 8Z(5r6mi pUs- 
pok86g 3 

Ko'i pU8pdks6g viszontag- 
sAgai 37 

E5k6nyeg birtok a szerda- 
helyi pdlosoknak adoma- 
nyoztatott 297 

E(Jk6qye8 marm^irosi fain- 
ban volt a palosoknak 
konventjdk . v . . . 278 

KSlcsey csaldd adonyino- 
nostori birtoka . . 141, 142 

Eorosbdnya mezovdros 6d 
a sz. ferencziek zarddja 
6s temploma .... 226 

Korosfo az erd61yi pttspOk 
birtoka .... 176, 179 

Eoroshegyi szfilKJ az abrdmi 
apatsdg birtoka ... ^0 

KdrcJsszeg az abrdmi apdt- 
sdg birtoka ..... 21 

KdrSsy Gyor°ry a RdWczy 
csaidd nradalmainak kor- 
manyz5ja a sdrbspataki 
trinitariusoknak r6tet 
adomanyozott . . . ' . 287 

EdrSsy Istvannak Pachay 
Mdt6 vdradi malma ada- 
tott el 104 

E()rtv61yes falu • Aradhoz 
tartozott 57 

Kovi sz. Agoston-rendli pr6- 

postok 37, 38 

.Eranyik • Istvan Gyapju 
puszta birtokosa ... 130 

Erass6 megy6ben helyzett 
n.-vdradi pUspSk 6s kdp- 
talan j5szdgai . . . . 113 

Eratoohvile Edroly egye- 
sitett ja9z6i, leleszl es 
luki pr6postsdgnak kor- 
mdnyz6ja 119 

Erics faiusy Ferencz kano- 
nok 155 

Ericzy Andra^ farkasfalvi 
birtokos 290 

Kristian Zsuzsanna Nagy- 
Lorincz neje 134 

Krist6f grdf ret6s nevU fol- 
det a n.-vdradi sz, Agoston 
rendieknek adomdnyozta 129 

Eristdf gr6t*a n.-vdradi pre- 
montrei pr6po3tsdgnak 
Vetyst adomdnyozta . . 118 

Erisztiis Urunk szt. teste 
kdpolndja Bacs falaban . 256 utv t8 tArgymutato. 341 Rrisztus Urunk hcgyi szine- 
v^Itozisa 26 

Krompachon a kath. vallds 
helyreallitatott .... 274 

Kriimb L5rincz sz51I5 je a n.- 
vdradi jezsuitdkuak ada- 
tott 4t . / 133 

Eamana birtok elfoglaldsa 265 
RuD Istvann6 ^s Bethlen 
P6ter kozt, Fogaras vdr 
v6gett egyeesftg lott 16tre 266 
Kunszt J6zsef kalocsai 6r- 

Euntan J6z8ef a yarann6i 
palos rendh^z perjele . 30^ 

Kurd 63 Szt.-Mdrton egy- 
hiza 20 

Kurt az abrdnyi apdtsdg bir- 
toka 21 

Eurta-Feb6regyhdzdn az 

aradi pr^postsdg birtoka 61 
Kutbosd a tholdi p^losoknak 

adomanyoztatott . . . 301 
Eiitkulad birtok elfoglaUsa 265 
Kutyapatakbati nralom a 

tett6i pdlosoknak adatott 278 
Kiikiilld v4r he]yzete ^s 

Martinuzzi Gyorgy bir- 

toka 274 

KUkulId vdr Banffy Agnes^ 

nek hagyom&nyoztatott . 274 
Kttkiill6i v4r tizede ... 177 
KukiilK^ az aradi pr^post- 

sig birtoka 61 

Eiildnfalva a steinbachi pr6- 
post 6s az olibfalvi pl6ba- 
nos birtoka 290 

EUrtdsi j6szdg a vetahidai 
pdlosoknak adomanyoz- 
tatott 308 

Kyde csaUd 6s Tyburcz- 
telke birtok 221 L. Laczki Jakab erd6]yi vajda 
6s a buzg6i pilosok . . 262 

Lajcs^k D«-v4radi pOspOk 
alatt a gyulai kapucinu- 
Hok. \{Az§i ^s . temploma 
ism^t fel6pUlt .... 135 

Lajos (touluusi) szentnek 
nyilatkoztatott tisztele- 
t6re 6pitett Lippai Fe- 
renc/i rendi zdrda ... 76 

Lajos (naj,^y) kiraiy alatt a 
kozrcuduck meger6sit6se a temesydri romdnok kS- 
z'6tt 91 

Lamberger Frigyes kir. ud- 
viEirmester a csiktornyai 
palosoknak szenkoczi blr- 
tok&t alamizsna czimen 
adomanyozta .... 262 

Lapad az aradi pr6p08tsdg 
birtoka . 61 

Lap^s az erd61yi ptispQk 
birtoka 177 

Lap6ez az erd61yi piispSk 
birtoka 177 

Lask6 uradalom savojai 
£ug6n herczegnek adoma- 
nyoztatott .• 37 

Laskovics Ldszl6 a n.-vdradi 
ferenczieknek 650 frtot 
tett le alapitvdnyul . . 126 

Ldsz az abrimi apitsig 
birtoka 21 

Ldszi Abram' egyhizi bir- 
tok 20, 21 

Laszki Jeromos debreczeni 
birtokos 148 

L4szl6 sz. kir&ly slrjdnak 
fe1tdr6se 99 

Liszl6 I. kir. a bicsi 6r- 

sekjs6gnek alapit6ja . . 15 
Ld8zi6 apuliai herczpg 6s 

M.-or8zag N4dora . . . 2S1 
Ldszi6 kalocsai 6r8ek . . 31 
Ldszl6 kalocsai 6rsek ... 41 
Ldszl6 kalocsai 6rsek 63 I. 

Edroly k5zt j6szd,gcsere 4 
Ldszl6 tatai apdt (1465) . 89 
Ldszl6 6s Istvdn mesterek 
kereksomlyOi szdilejoket 
a n.-varadi apdczaiknak 
adomdnyoztdk .... 123 
Latabir, a n.-vdradi ptispdk 

6s kdptalan birtoka . . 113 
Latinovics hdza Bajdn . • 22 
Latinovics P6ter gr6f 6s a 

ferencziek Baj4n ... 24 
Ldzdr kolosmonostori apdt 
68 P6ter paspok cser6re 

16ptek 221 

Ldzar Istvdn kanonok lipt6i 
pr6post 276 

Ledy Jdnos birtoka Vdrad- 
Velencz6n ., . . . . 130 

L6kai j6szdg Erseknjvir- 
hoz csatoltatott . • . 261 

Lelosi a n.-yaradi apiczdk 
birtoka 121? 

Lelbsi birtok a v.-olaszi je- 342 KtV- tB Ti.RCVMUTAT6. zsnitiknak hagyomdoyoz- 

tatott 130 

Leske kolosmonostori bir- 

tok -220 

Leske a kolosmonostori apit 

birtoka 321 

Lessy LAbM (izvegye, Idsd : 

Mod Anna. 

L6tai vdr ti^ede .... 177 

L6tay Ld8zl6 a szakdcsi klas- 
tromnak szdllOt hagyo- 
mdnyozott 29t 

Libet-Bdnya vdros szaba- 
dalmai, szab. kir. vdros 
T!smgT2L emeltet^se ^s mds 
nyerem6nyei 275 

Libet-bdnyai templom ^ 
kdpolna 275 

Likava vdr B6zsahegy mel- 
lett 276 

Lip6t a szdrtoi ptispSk 
tisztje 11 

Lippa savojai Eugen her- 
czegnek adomdnyoztatott 37 

Lippa vdr ^svdros Zdpolya 
Janos birtokdba kertilt . 74 

Lippa vdr Giskra cseh ve- 
z6mek adatott .... 74 

Lippa 6s Solymos Bdthory 
Ist^an Nddornak adomd- 
nyozott 76 

Lippa vdr ^s mez{)vdros a 
sz. ferencziek zarddjd- 
val 74— 76 

Lippai pl^bdnia 6sasz.Ja- 
DOS tisztelet^re szentelt 
egyhaz 76 

Lippai birtok Hunyady Jd- 
nosnak adatott .... 75 

Lippai ferencz-rendi zdrddt 
Bobert kirdly 6s Erzs6» 
bet kirdlynS rokoniik sz. 
Lajos tisztelet^re emelt^k 76 

Lippai lemetSben kereszt 
felmagasztaldsdnak tisz- 
telet^re emelt k^polna • 76 

Lippan egy nemesi telek 
Tripu-Nagynak adatott . 76 

Lipt6-6vdr Arvamegye fel6 276 

Lipt6-Ujvdr Hradek mellett 276 

Lipt6i sz. ferencziek zir- 
ddja da a lipt6i prdpostsdg 276 

Litomericzky Ldszi6 fe- 
renczrendii fdnSki helyet- 
tes 277 

LoefTIer Jdnos n.-varadi ka- 
nonok az ottani irgalmas 
bardtok j6tevojo ... 136 Lok belysdg 6s Titel mezG- 
vdros 40, 41, 42 

Lomniczi puszta a varanii6i 
pdlosok r6szbirtoka . . 306 

Longeus vajddnak dzvegye 
Katalin 257 

Looz az erd^lyi ptispok bir- 
toka 177 

Lordndi Gy5rgyt(>l a kazai 
Agoston-rendU perjels6g 
malmot kapott • . . • 273 

Lordnt Corigator 68 besz- 
terczei bdza ...... Id9 

LordntfTy Zsnzsanna, Idsd: 
Incz6dy Mihdiy. 

Losonczy csaidd Pankota 
Tdros birtokosa ... 79 

Losonczy Ld8zI6 68 Istvdn 
6s a meziadi jobbdgyok . 75 

Losonczy Istvdn temesi gr6f 92 

Lovdsz csaidd dltal jaradal- 
mazott uj-aradl pl6bdniai 
tcmplom 60 

Lovdsz Mibdiy aradi pa- 
rancsnok ...... 57 

Lovdsz Zsigmood alispdn 
alatt Uj'-Aradnak felvi- 
rdgoztatdsa 57 

L($rincz titell kanonok . . 41 

Lorincz beseny6i majorosa 
hamis p6nzver(^ ... 11 

LOrinczi birtok a n.-Tdradi 
pOspoknek, Farkas Bdlint- 
nak adomdhyoztatott . . 110 

Lcivenburg gr. Frigyes Qz- 
vcgye Buchenberg Anna 133 

Lugosy Jdnos lippai kapi- 
tdny 82 

Lukdcs n.-vdradi ptisp($k 
a kdpolnai pdlosok zdrdd- 
jdnak alapit6ja .... 162 

Lnpapatakl birtok az egre- 
si uradaltni kast6iyhoz 
tartozd 208 

Luthdnbdzay Demeter sz.- 
jobbi pdlosok elleni pore 169 

Luzs6nszky Istvdn n.-vdradi 
kanonok a kapucinusok- 
nak telket adott. . • • 135 

Luzsinszkyb. Istvdn n.-vd- 
radi pttsp5k 107 M. Macodoniai Pal 6s Gyula 

vdros 

Machi uralma a votahidai 159 N^V- is TARG\'MUrAT6. 343 pdloeoknak ha^yom4- 
nyoztatott. • .... 309 

Hachi telek Demj^Q altal a 
vetahidai p^losoknak ha- 
gyomdcyoztatott . • , 308 

Machi, a vetahidai palosok- • 
nak birtoka 308 

Machon lev6 birtok elfog- 
laltatott ....... 309 

Macskds kolosmonostori bir- 
tok 220 

Macskdsiak 6s Eaj&nt6 bir- 
tok 221 

Macsk4sy Menyh^rt k6t-k5- 
vii malmdt Cdomakozy 
n.-vdradi kapitdnynak 
adta el 103 

Madardsz Jinos a vdradi 
Jezsuit^k j6szdgkonndny- 
z6ja 130 

Mag6c8i G4spdr 6s Gyula 
v^ros 159 

Mag6csy Tam^snak Mint- 
szent birtok adatott . • 281 

Mahomed beglerb6g az ara- 
csai ferenczrendi zard4t 
68 templomot elpusztitd. 55 

Majlath Gdbor csai&dja Al- 
vincznek birtokosa . • 195 

Majlath Istvdnnak adatott 
Fogaras v&r 6s birtokai 266 

M^'Iath Istvinnak eladatott 
Szeben v&tob .... 230 

Majs uradalom savojai Eu- 
gen herczegnek adomd- 
nyoztatott 37- 

Makay Ferencz n. -vdradi 
kanonok a n.-vdradi feren- 
czieknek 1925 frt alapit- 
vanyt tett le .... 126 

Makay L^zl6 nemesi bir- 
toka Boinichich-Horvdth 
Laszl6nak adomanyozta- 
tott 77 

Mak6 pUspoki vdros egy- 
hazi 6pttleteivel .... 77 

Mak6 ydros lakosai, bogy 
saoyargatdsdval felhagy- 
janak, rendelet ada- 
tott ki 78 

Mak(> ydros a csanidi pOs- 
poknek adatott dt . . 78 

Mak6, Szokoly P6ter Sro- 
kosok n61ktti halvdn meg, 
a k. kincstdrra szdllt yissza 78 

Mak6 vdros kdpolnai . . 79 

Mak6 a csaoddi puspoknek 
adomanyoztatott ... 47 Mak6 birtokaba Szokoly 
utdn jdtt Balassa Imre 6s 
Bathory Zs6fia fia . . 78 

Malaczka mez6vdros a sz.- 
ferencziek zirdajayal 6s 
a b. Sziiz templomdyal . 276 

Mandioh Antal szor6mi piis- 
pok 170 

Marchali yajda fia Jdnos 
a tholdi pdiosoknak t($bb 
j5szdgdt adomdnyozta . 301 

Marczali Jdnos a szak&csi 
pdlosoknak 200 frtot mi- 
86kre, malmot 68 szdnt6- 
f()ldeket adott . . 292, 302 

Marczell 6snemes csal&dja 
a segosdi sz.-ferencziek 
zdrddjdaak 6s tempiom- 
nak alapit6ja 288 

Marhatelki r6jzea sz.jobbi 
ap&tsdg birtoka . . . 169 

Maria (boldog. Sziiz) Idsd 
Szilz. 

Maria Theresiopolis neyet 
visel a mostani Szabadka 
yaros ••«.«•• on 

Mdriatelke kolosmonostori 
birtok 220 

Maria Theresia kirdlyn6 
III. Edroly rendelet6nek 
v6grehajt6ja 193 

Markdssy Boldizsir, Usd: 
Kolon 

Marmarosban 16tezett Jo- 
hannitdk 6s pilosok . . 277 

Marmarosi uradalom Mdria 
kiralyn6 68 Bethlen Mik- 
16s birtoka 277 

Marochay GySrgyn6 szUle- 
tett Farkas Ratalin . . 139 

Maroni malom 6s nagyfalusi 
8zdlI6 Bdthory Istvdnnak 
68 Erist6fiiak adatott . 228 

Mards-Koppdn az erd6Iyi 
kdpt^lau birtoka ... 176 

Maroa-OjvAraz erd6lyi ptis- 
pok birtoka 177 

Maros-Varallja r6sze az erd6- 
lyipUspoknek yisszaadatott 180 

Maros-Varallya r68ze a fe- 
h6rvari templomnak ado- 
mdnyoztatott 188 

Maros-Vdsdrhely 6s a sz. fe- 
rencziek zdrddja . . . 279 

Mar6thi Janos Aracsa- 6s 
mas birtokr6szekbe he- 
lyeztetett be .... 55 

Mar6t — Idsd Men-Mar6t 344 N4V- *S TiRGYMUTATd. Mar6thi L^zld p&n 6s 
Gyula y^ros 159 

Mar6thoD . sz6I16 a szakdcsi 
pSIoaoknak adatott . . 291 

Mar6thy Jdnos Domb6 hely- 
B^g tulajdoDOsa ... 33 

Mar6th7 Jdnoa malmot Zsit- 
va puszt^val azemben ^ 
szakdcsi pdlosoknak adott 292 

M arove cz birtok a csdktor- 
nyai. pdlosoknak adom4- 
oyoztatott 262 

Marsili kertzi apit . . . 211 
Martfd a csanddi kdptalan 

uradalma 49 

Martinuzi GyOrgy (Utjese- 

iiovicb)Friter ia Petrovics 

P6ter,Z&polya Jdiios Zsig- 

mond gyamatydi . . . 182 
Martinuzi meggyilkoltatdsa 183 
MArtoD Andres aracsai pl6- 

bdnos 54 

Mdrton (1383) szebeni sz. 

L&szl6 egyhdz&nak pr6- 

postja 232 

M&rton Hilirius atya- az 

illyei pdlosok szlkhdza 

adminisztratora 209 

Mdrton, bodrogmonostori 

cziszterczi apdt .... 31 
Morton, b. Sziiz]:5i Devezett 

csanidi apdt .... 52 
Mdrtonffy GycJrgy (1713) 

fej6rvari pUsxvok . . . 188 
Mdrtonffy Gyorgy, feh6rvari 

ptispok 193 

Mdrtonyi majorsdg a kla- ' 
doyai pdlosok birtoka . 72 

Mdrtonyi birtoka a kiadovai 
pdloBoknak eladatott . 72 

Mask6czy Eonrdd a homon- 
nai ferencziek zirda- 
f()n6ke 267 

Mata birtok Eapitdn Pdlnak 
adomdnyoztatott . . • 146 

Mdt6 6s Sorlonda aradvdri 
lakosok 57 

M4t6haza, baja-uradalmi 
puszta 23 

Matheovich, baja-uradalmi 
puszta 37 

Mattyus Mih^ly, Pdl 6s Fe- 
rencz Bdnflfy jobbAgyai . 222 

M^tyds L kirdly, Eolosvd- 
rott a ferenczieknek zdr- 
dat 6s templomot 6pit- 
tetett 216 

Matyas (I.) kiralyt61 T6t. orszdg6rt B6Ia monostor 
kivdltsdgot kapott hiteles 
pecs6tj6t eik6sziteni Kra- 
sza 6s Posega megy6k 
szimdra 261 

M4ty&8, b. Sziizr61 nevezett 
csanadi apAt- .... 52 

M&ty^ (Corvin) Eolosvdrott 
szttletett - . . . 212 

Mdtyds, rhuni apdt ... 21 

MauroG6n. konstantinopoiyi 
patriaroha 3 

Medgyes puszta B. JS^dor 

Mih^lynak adatott . . 59. 
Medgyesi Ferencz, gyula- 

feh6ry4ri vicarius ... 231 
Medgyesi Fereziczn6< sirem- 

16ke a kolosi templomban 224 
Medve Dorotty^a szdllt ko* 

losvari hdz . .. ,. ... 213 
Megv41t6r61 nevezett derzsi 

egyhdz . . . . 18 

Megyer, Idsd Pap-Megyer. 
Megyeri sz61I6, Abrdm apdt- 

sAgi birtok 20, 21 

Melith Ferencz 6s Janosnak 

adomdnyoztattak a nagy- 

vdradi kdptalan birtokai 112 
M61ykTit, a bajai .uradalom 

hely86ge 23 

M61yki!lti fi6kegyhaz a sza- 
badkai f6tempIomhoz tart 39 

M6n-Mar6t kozdr fejedelem 
6s Bihar- vdr ura . 165. 166 

Mercifalva, Idsd Eardny. 

Mercurius pap a b. Sziiz 
kincstdrduak 6re 6s sz. 
joghi apAt 167 

Mercy Elaudius gr6f a te- 
rn esvdri katonai kertilet 
polg^ri eln5ke ... 93, 94 

M6rk birtok 6s a Bdthory 
csalad 142 

Messe a kertziapdtsdg bir- 
toka 211 

M68z4ros Jdnos a virad-ve^ 
lenczi apaczdknak ottani 
te]k6t eladta 122 

Meszes sz. Margitr61 neve- 
zett J3encz63 apAtsAg. 165—167 

Mesztegnye 68 a sz. ferea- 
cziek zdrdija .... 279 

Metesd falu a feh6rvari 
templomnak adomdnyoz- 
tatott 188 

Metesd az erd61yi pUsp5k- 
nek visszaadatott . . . 180 

Mezetb. b6g .tor5kok vez6re 237 n£y- £8 tAboymutato. 345 Mez5 (in Campo) bencz^s 
apdts^g 280 

Mez6-Telegd mez5v^ros 
egyhdzi ^ptile^eivel . . 300 

Mez6-telegdi bencz6s apit- 
sag 171 

Mez6-telegdi pleb&niai tern* 
plom r' ..•,.. 171 

Mez6-Telegd virosAt P^z- 
many Miklds gr6t' kapta 
meg 171 

Miasszonyunkrdl nevezett 
irgalmasok zdrdaja ds 
temploma 97 

Mih&ld-vdr Hem Benedek 
temesi grdfnak adatott . 91 

Mihdldi Jdnos 6s Mikl5s a 
vetabidai pdlosoknak ha- 
gyomdnyoztak .... 309 

MIMly, havasalfcildi feje- 
delem 6s Basta Gyorgy 
csdszdri f6kapitdny . . 184 

Vihdly oidhorszdgi vajda . 240 

Mihalyfalva a kertzi apats^g 
birtoka , 211 

Mihdlytelke, kolosmonosiori 
biitok 220 

Mikelaka, az aradi pr^post- 
s4g birtoka 61 

Mikl5i Ddvid el!en6ben a 
Tengelviae melletti ma- 
lom a vetabidai pdlosok- 
nak it^ltetett oda . . .^309 

Mikl6s csan^di kanonok 
Biizsorog birtokot elfog- 

, lalta 57 

Mikl63 (1431) nagy-vdradi 

pUspok ....... 110 

Mikl68, D.-vdradi nagy- 

pr6post 118 

MikMs, vetabidai perjel . 309 
Mikl6s tud6s hdzdtavelen- 

czei apdczdknak adta el 122 
Mikl6stelke a kertzi apatsdg 

birtoka 211 

Mikl6si-f6le birtok Tisza- 
Tokajban a nyir-bathori 
ferenczieknek hagyoma- 
nyoztatott ..... 260 

Mikl6sy Demeter 6s Orszdg 
Sebesty6n dormali sz311eje 
v6gett szerzod^sre 16ptek 68 

Mik6 Ferenczre irattakJe- 
genye 6s M6ra birtok- 
r6szei 223 

Mikola Ferencz 6s a dom6* 
sek kdpolndja Kolosvdrott 215 Mikolai csaidd, Domb6 hely- 

86g birtokosa .... 33 
Mikolai Mihdiy htit]ens6ge 33 
Miksa Gy5rgy a Barcsay 
csaldd orok5se .... 23S 

Mikud bdn adomdnyozasa 175 
MikuS' fia P6ter ellen az 
erd61yi pUspSk tobb bely- 
nek birtokaba helyezte- 

tett • . . 177 

Milk6i r6gi pti8p5ks6g t6r- 
t6nei;e 244—252 

Mindenszentek tisztelet6re 
szakdcsi pI6baniai tem- 
plom '...'.... 291 

Mindszent birtok, Mag6c8y 
Tamdsnak adatott . . 281 

Mindszenti pdlosok rend- 
biza ...... 280,281 

Minoritdk td^haza Bdesott 17 

Minoritdk zdrddja Beszter- 
cz6n 199 

Minoritdkt61 elvett lippai 
klastrom kapisztran tar- 
tomdnyi ferenczieknek 
adatott dt 76 

Mirigy a temesvirilakosok 
kozt 94, 96 

MiriszI6 fala a gyulafefa6r- 
vdri reformdtus academid- 
nak hagyomdnyoztatott . 193 

Miskei birtokosa Ferbert 
JdDOS 59 

Misser Jdnos deak, szegedi 
bir6 85 

Mitroviezi sz. Xstydnr61 ne- 
vezett monostor ... 37 

Mitroviezi zdrda lakdiBdn- 
monostorra 68 innen Edre 
dtkoIt5z6se . . . . 37 

Mochaiiai P6ter6s a szige- 
thi, .sdpisoni 6.8 erl;hedi 
j5szdgok ....... 166 

Mochov telke a vetabidai pd- 
losoknak adomdnyoztatott 308 

Mod Anna, Lessy Ldszl6 
ozvegye ellen hdzassdg- 
t()r6si eset iniatt Zalay 
Ferencz pore . . . • 102 

Mogyor68-telki a sz. ke- 
reszt apatsdg birtoka . 90 

Mohacs, pUspoki varo8,gy4- 
szos eiul6ke, 6s a sz. fe- 
rencziek kolostora . . 281 

Mohacsi, sz. Istvdn kiraly 
tisztclet6re szentelt tem- 
plom 281 346 N*V- ta TABaVMUTA'Td. Mokra hegyalya S61ymos 
melLett 82 

Molnar J6z8ef kanonok a sz. 
LdszI6r61 nevezett kispr^- 
postsdg tulajdonosa . . 155 

Moln&T Katalin a nagyvaradi 
jezsuitdknak 8z6Jlej6t 6s 
misep^nzt adominyoz 133, 134 

Molndr P^ter n.-y&radi ka- 
nonok 155 

Molndri pusztdjdn ejtett ha- 
tdrs^rt^s 67 

Monor n.-8zebeni birtoka . 231 

Mimostor kolosmonostori 
birtok 220, 223 

Monostor, a gynlafeh^rydri 
jezsuitdk birtoka ... 191 

Monostor, a bajai uradalom 
helys^ge 23 

Monostor-Adony 6s a Bi* 
thory csaidd . . , . 142 

Monos^or-laka az aradi pr6- 
postsdg birtoka ... 61 

Monostoros-Pdiyi (Nyir- 
Pdlyi) prdmontrei pr6- 
postsdg ...«•• 281 

Montferati herczeg keresz- 
tes had vezSre .... 4 

Monyor6ker6ki kuria, a sza- 
kdcsi palosoknak adomd- 
nyoztatott 292 

Monyor6ker6ki Domonkos 
iiai a szakdcsi pdlosok 
szdnt6f5Idjeit elfoglaltak 293 

MonyoTOS helysfig abodrog- 
monostori pdlosbk tulaj- 
dona 30 

Mora Athandz atya a homon- 
nai fereDCziek fdnOke . 267 

Mordgy (Murgai) Ivdny 
apdtfidgi birt6k ... 269 

Morbo, adonymonostori bir- 
tok 141 

Morisiam, vagy Morisenon, 
r6gi csalddnak neve . . 45 

Moschovia fi6k egyhdz Ti- • 
telhez 42 

Mos6czy Andrds atya a vd- 
rad-olaszi pdlosoknak a 
NyitrayfSle hdzat megvette 1^7 

Mosorin helysSg 6s Titel 
mezOvdros . . . . 40, 41 

Mosztonga, Gsatoma, Bdcs 
vdrosban 14 

Moys Ndndor vdrgr6f, az db- 
rdmi czisztercziek apdt- 
sdgdnak alapit6ja ... 20 

M6zes olahorszagi vajda Torcsvdrat es Brass^tel- 
foglalta .... . . 203 

Mozmohar Mihdly sz. liihdly 
kdpolndjdnak . Szereden 
yal6 fdl6pit6s6re 250 fo- 
rintet adott ...... 299 

Much! a (yagy Mihdly vagy 
Mikl6s) budai pr6po8t . 15 

Munkdcs vdra 6b Debreczen 
Corvin Jdnosnak dtada* 
borc . ••* ."• . •*• x'wi 

Murad tdrtfkok yez6re • . 222 

Murdny ydr 68 mezdydros 
birtokosai . . . . . 282 

Murdny Vesseldnyiek utdn 
a Edrolyiakra, ezekutdn 
Goburg-Kohdry herczegi 
csalddra szdilt dt ... 283 

Murdnyydri b. Sztiz tem- 
plomban 8ireml6kek 282, 283 

Musina falu a gyulafeherydri 
reformatus academidnak 
hagyomdnyoztatott * . 193 

N. 

Nadab puszta birtokosa Ba- 
rinyai LdszI6 .... 59 

Nddasdy 6b Castaldo had- 
parancsnok Krd61yor8zdg- 
ban 182. 183 

Nddasdy Ferencz neje szii- 
letett Bdthory £rz86bet 259 

Nddasdy Ld8zl6 csanddi 
pUspok 47 

Nddasdy Tamdsnak adomd. 
nyozott Fogaras ydra 6b 
birtokai 266 

Nddasdy Tamds birtokdbk 
kertilc Kanizsa mezdydros 170 

Nddasdy Tamds gr6f Al- 
yincznek birtokosa . . 195 

Nddorlaka az erd61yi pUspSk 
birtoka 177 

Nddos , a kolosmoDostori 
apdt birtoka 221 

Nagy Albert temesi gr6f 
dltal a tOrOkok yisszaye- 
rettek 92 

Nagy Gdbor debreczeni 
birtokr6sze 148 

Nagy Jdnos fia Sebe8ty6n 
mester ellen a tasndd-pa- 
takimalom y6gett aptts- 
p5k tiltakozdsa . ... 177 

Nagy J6zsef az illyei pdlo* 
soknak ailomdnyozott . 210 

Nagy Lajos n6mely fdldeket I KtV- ta TARGYMUrATO. 347 Gyongy()snSl a kladovai 
palosoknak adomanyozott 72 

Na gy LOrincz a n.-vdradi je- 
zsuitAknak sz61Iejdt eladta 137 

Nagy-Binya ^s a minoritikk 
kolostora sz. Mikl6stein- 
plom&val 283 

Nagy Boldizsdr birtoka Vi- 
t^z csalad utdn .... 297 

Nagyboldogasszony nerfire 
6ptilt d^yai sz. ferencz- 
rendi templom . . . 206 

Nagyboldogasszony templo- 
ma Temesvdrott ... 96 

Nagyboldogasszony kdpol- 
n^a Temesvdrott ... 97 

Nagyboldogasszony tiszte- 
let^re emelt pankotai 
pl^bdnia tempflom .... 80 

Nagyboldogasszony kdpol- 
ndja Mak6n 79 

Nagy-Enyed)-e vitetett dt a 

gyulafeh^rvdri kellegiam 194 

Nagyfalusi pilsp5ki birtok 
jobbdgyai 181 

Nagyfala mez^vdros a palo- 
Bok rendhdzdval ... 226 

Nagyfalasi j6szdg, Bdoffy 
6s Bdthori csaidd bir- 
toka 226, 227 

Ha^falusi pdlosok zdrdd- 
jdnak a1apit6jai Bdnffy 
Gyorgy 6s La8zl6.. . . 226 

Nagyfalusi sz6I10, lasd Ma- 
ront 

Nagyfalusi pdlos zdrddnak 
elpusztuldsa 6s Bdthory 
Istvdnnak elzdlogositdsa 227 

Nagyfalusi pdlos zdrddnak 
birtokai 227 

Nagyiday Mihdly atya az 
illyei pdlosok 8z6khdzd- 
nak administrdtora . . 209 

Nagy-Kapus az erd6lyi piis- 
pok birtoka 179 

Nagyk6ri birtok- a v.-olaszi 
jezsuitdknak adomdnyoz- 
tatott 130, 132 

Nagyk6ren a nagyvdradi 
apdczdk r6szbirtoka . . 124 

Nagylaki, Kilidn mester bir- 
toka a gyulafehSrvdri 
kdptalannak hagyomd- 
nyoztatott 180 

Nagy-Monostra r6sz6re osz- 

szeirds 22 

NagyPdl, utols6 tcmesi bdn 93 Nagy Pdl, nagyvdradi kis- 
pr6post 114 

Nagy Rdbe (Bihar) 6s a 
nagyvdradi pUspSk . . 110 

Nagyr6t-EaszdI6, a kdpolnai 
pdlosok birtoka . . . 162 

Nagy-Szeben vdros siralmas 
sorsa Bethlen Gdbor feje- 
delem alatt 231 

Nagy-Szeben szab. kir. vdros 
egyhdzi ^ptileteivel 229—233 

Nagy-Szeben ydros keres- 
kedelmi rendeletei . . 230 

Nagy-Szeben vdros tiJrtfi- 
nete, kivdltsdgai ' 6s vi- 
szontagsdgai . . . 230, 231 ^ 

Nagy-Szeben vdros birtokai 229 

Nagy-Szeben ydros Majldth 
Istvdnnak 6s Zdpolya 
Jdnosnak eladatott . . 230 

Nagy-Szeben vdrosnak a hu- 
szad elengedtetett, 68 
ug3'anaz HallerP6ter kincs- 
tdrnoknak b6rbeadatott . 230 

Nagy-Szeben vdrosnak la- 
kosai, ^ptiletei 6s int6- 
zetei 229 

Nagy-Szeben vdrosnak neve 
6s eredete 229 

Nagy-Szeben vdrosnak hdza 
HUtter Albertnek adomd- 
nyoztatott 231 

Na^y-Szeben birtokai Csa- 
ndd, Sorqst61, Holdvildg 
6s Monor 231 

Nagy-Szebeni sz. ferencz- 
rendiek hdza 6s tern- 
ploma 232, 233 

Nagyszeghi Jdnos a szakd- 
csi pdlosok kolostordt 
megrohanta • • • . • 293 

Nagy«Szeben vdros, Roz- 
gonyi Sebe8ty6n vajda6s 
ldzong6 polgdrtdrsuk . 230 

Nagy-szent-Pdl puszta, Arad- 
hoz tartoz6 57 

Nagy-Szer6ndi birtokosSdn- 
dor Mihdly 59 

Nagy Tamds, Idsd Spdczay 
Erzs6bet. 

Nagy-Szeben vdros pr6- 
postsdgai .... 231, 232 

Nagyvdrad a tor6k5k alatt 99 

Nagy vdrad Zdpolya Jdnos-, 
Czibak- 6s Izabelldnak 
adatott 90 

Nagyvdrad piispoki vdros 
egyhdzi 6puleteivel 98-118 348 KtV- iB TAROYMUTATO. Nagyvdrad belyzete, bds- 
tydi, kiilyirosai 6s r^szei 98 

Nagyvdrad a tatdrok pusz- 
titdsal kordban .... 98 

Nagyvdradon a sz. Jakab- 
ntczdb/m Kiss, Eozdk ^s 
Eoznoa csalddnak nemesi 
hdzbelydk volt .... 103 

Nagyydrad.utozdi k5zt P d- 
rizs SsP^ntekhelyi- 
uicza fordal el6 ... 105 

Nagyvdradi nemesek 68 a 
kbzQn^^g kozt birtokaik 
irdnt por keletkezett . . 104 

Nagyvdrad vildgi 6pUletei, 
kdpoli dl 69 hAJdani egy- 
hdzai 116 

Nagyvdradi polgdrok 6s ne- 
mesek ktjzt hdz- 6s telkeik 
elidegenit6sei . . . 101, 102 

Nagyvdrad polgdrainak 
kivdltsdgai 6s szabadal- 
mai 99, 100, 101 

Nagyvdradi bird Eel emenffy 
Gergely ...,,. 101 

Nagyvdradi pi!sp5k86g, egy- 
bdza 6s kdptalani lakhe- 
lyei a tatdrok pnsztitdsa 
alatt, 6s k686bb tiizdital 
tort6Dt elhamvasztdsa . 106 

Nagyvdradi sz6kesegybdz- 
nak pnsztuldsa a tdrdkok 
alatt 107 

Nagyvdradi pfisp5k86gnek 
ki az a1apit6ja? ... 106 

Nagyvdradi piisptjknek 60 
kdptalannak visszaadatott 
tobb vdrme'gy6kben sze- 
dett adok k6t-harmada . 109 

Nagy vdrddi piJspok ^s kdp- 
talan j6szdgainak sora 

112, 113, 114 

Nagyvdradi kdptalan a ka- 
locsai sz6kesegybdzba dt- 
t6tetett 9 

Nagyvdradi kdptalan birto- 
kai Ill 

Nagyvdradf kdptalan pe- 
C86tjei, mellkereszt6sstal- 
lumok 115 

Nagyvdradi kdptalan I. Fer- 

dindnd kirdly pdrtjdra . 

dllott 112 

Nagyvdradi kdptalan. pusz- 

tnldsa 99, 100 

Nagyvdradi ki8-pr6postsdgi 

tcmplom 114 Nagyvdrad egybdzi 6p(i- 
letei 115. 116 

Nagyvdradi lij templom 6pi- 
t68e i . . 107 

Nagyvdradi sztiz M. tem- 
plomnak adomdnyozott 
t&bbf6Ie ingatlaQ j6dzdgok 
6s szabadalmak . . 109, 111 

Nag vdradi templom tor- 
nyai, barangjai 6s kdpol- 
n^fnak leirasa . . 108, 103 

Nagyvdradi sz. Agoston-ren- 
duek kolostora .... 129 

Nagyvdradi kap:ic/.inusok 
rendhdza 6s temploma . 135 

Nagyvdradi klarlssdk ado- 
mdnyifl kaptak tdbb szdl- 
lot, 63 falvakat, mahno- 
kat 121, 122 

Nagyvdradi klarlssdk sz. 
Anna kolostora 6s tem- 
plom 120, 124 

Nagyvdradi pdiosok tdrs- 
hdzai Vdradolasziban 6b 
Vdrad mellett .... 127 

Nagyvdradi b. Sztiz nagy- 
6s kis-pr6po8tsdga . . 114 

Nagyvdradi premontrei pr6- 
postsdg a kartbausiaknak 
adatott dt 119 

Nagyvdradi premontrei ka- 
nonok: Sz -Istvdn v6rta- 
nurdl nevezett pr6po8t- 
sdga •.-.... 118—120 

Nagyvdradi pr6montrei ren- 
du pr6postok n6vsora . 120 

Nagyvazuli* Miklds 6r-ado- 
nyi birtokos .... 139 

Nagyvdradi ferencziek 6r- 
demei 68 titkdrai . . 125, 126 

Nagyvdradi minoritdk be- 
lyett t[dv5zit6r61 nevezett 
tartomdnyl ferencziek 
j(5ttek 125 

Nagyvdradi jezsuitdk j6szd- 
gait Zsemberi Istvdn bi- 
torolta 132 

Nagyvdradi jezsuita hdz 
rectorai •.'... 135 

Nagy vdradi jezsuitdk gj^gy- 
Bzertdra 134 

Nagyvdradon orzStt szent n 
erekly6k 117 

Nagyvdradon temetett ma- 
gyar kirdlyek nevei . 117 

Nagyvdradon paulai sz. 
Vincze lednyok zdrddja . 13S 

NagyvoJgyt6 halastava 6s NtV;; is tAroymutat6. 349 a kolosvdri dom6sek kd- 

polodja 215 

NAdorfeh6rv^r torok k6zre 

kerUlt 94 

Ndpolyi . csaUd sireml^ke 

a kolosi tempi omban . . 22 i 
Napragi Demeter, gyori 

puspok 6s Sz. - Ldszl6 

erekly^jfe . . . . . . 117 

Nehetke Sdndor, kir. tdmok- 

mester, Zucha fOidet Sziiz 

M. viradi templomaDak 

adomdDyozta .... 109 
Nehrei birtokon K^smirk 

alatt fekiidt szepesmegyei 

B61ir6l nevezett apAtsig 261 
Neipperg gr6f tabornok 

Temesvdrott . . . . 94, 95 
N^metlovagok rendhaza 

Borzdn 200 

N6meth Ferencz, sz.-jobbi 

apatsdgi birtokot elfoglalt 170 
N6meth-Ujvdr (GUssiDg) 6s 

a sz.-fereDcziek kolostura 284 
N6inerhi, az ^branyi ap^ts^g 

birtoka 21 

N6methy Ferencz 6s adonyi 

r6sz 142 

Nempti (ii6metbi) Abrdm 

apatsdgi birtok . . . 20, 21 
N6sthy Jinos utolsd feren- 

cziek zdrda fitindke Ara- 

cson 55 

Niczky Ferencz Szvegye 
Ramocsabdzy Erisztina 
adominyozdsa . • . . • . 268 

Nifor Imre tSrSkok alien 
vit6z86ge 92 

Nilvdn (?) a tholdi pilosok- 
nak adatott 301 

Nodjarki puszta .... 25 

Nogdil Jdnos, n.-vdradi ka- 
nonok,. paiilai sz. Vincze 
le^nyainak alapit6ja u.o. 138 

Notre*Dame sziizek Temes- 
vdrott 96 

Novaki, a^ aradi pr6post- 

sAg birtoka ..... 61 
Nyakazd Antal, a sz.-jobbi 

ap^tsdg birtokat elfoglalta 170 
Nydrad B61a a forrdsi apdt- 

sdg birtoka ..... 28 
Nydrhidi jdszAg, Ersekuj- 

vdrhoz csatoltatott . . 264 
Nydrszcg a n.-vdradi kdpta- 

lan birtoka . . . . • 111 
Nydry Istvan 68 debreczeni 

birtoklasa ...... J49 Nydry P41 fiai 6s leinyai . 148 

Nyary Pdlnak hitves&Var- 
day Katalin .... 259 

Nyir-Abpdm 68 a Bathory 
csalid 142 

Nyir-Adony, misk6p Mo- 
nostoros-Adony nevezetii 
pr6postsdg 140 

Nyir-Adony, liad: Adony. 

Nyir-adonyi plebania temp- 
lorn . 143 

Nyir-BAtor, mezovaros 6s 
szerzetes tarshazai . 257 — 260 

Nyir-b^tori Sz. Mdria temp- 
lom 6s sz. Agoston-rendii 
zdrddja 260, 259 

Nyir bdtori j6szagok . . . 142. 

Nyir-baturi sz. ferenezren- 
dU (minorita) zarda . . 260 

Nyir-bdtori sz.-lerencziek- 
nek Mikl68i-f61e birtok 
Tiszatokajban hagyomi- 
nyoztatott 260 

Nyir-batori uradalom H6- 
dosi grofnak, Gutkeleti 
Briccius, Gyorgy 6s Bene- 
deknek adomdnyoztatott 257 

Nyir-bdtori uradaiom Beth- 
lea gr6fokra, Kak6czy 11. ] 
Gyorgyre 6s Kirolyi csa- 
Iddra jiitott 259 

Nyir-Palyi, lisd: monosto- 
ros palyi. 

Nyitrai-f61e hdz a vdrad- 
olaszi palosoknak meg- 
szereztetett ..... 127 

0. 

6- 68 Oj-Arad sz. kir. vi- 
ros 68 vdr belyzete . . 56 

6-Aradon minoiita szerze- 
tesek 6s masok 6pUietei . 59 

6-Arad v4ra a torokok iltai 
elfoglalva,68 Batbory Zsig- 
mond 6s Bethlen Gdbor 
alatt 57 

Ocharovith Demeternek a 
csanadi kiiptalan uradal- 
ma. Martt« 63 Fold- 
v4t ideiglenesen adatik 49 

Ocra vagy Ocsa premontrei 
pr6postsag 284 

Oc>a vagy Ocra premontrei 
pr6po8t84g 284 

Oczel Matyasnak eladatott 
Zombor helys6g . . - • 4-4 

Odun fiai a titeli sz. Agos- 350 nAv- ta tArgymiitat6. ton rendii prSpostsdg ala-; 

pit6i 40 

Okolicsinyi Jdnos n.-v&radi 
puspSk 107 

Okolicsdnyi Jdnos ii.-vdradi 
piispdk alapitvdnya a je- 
zsait&kndl egy 8z6noklat-. 
tani tansz^k felillitdsira. 

Okolicsdnyi Zsigmond bir- 
tokdt a varaun6i pdlosok- 
nak mis^kre dtadta • . 306 

Ol&h Mikl6,8 Srsek alatt 

erOsitett Ersekujydr . . 264 
Ol^h Sdra, V^kony Jinos 

ozvegye, a sdrospataki tri- 

nitariusoknak rahdit, hdzi 
'dllatait, p6nzt ^s arany 

lanczdt hagyomdnyozta . 287 
Oldh-kobldsi birtok az erd6- 

lyi piispoknek adatott el 

176, 177 
Olah - falusi plebdnos bir- 

toka : kiilon falva ... 290 
Olajos Jdnos kolozsTdri 

haza 213 

Olfalu Abrdm apdtsdgi j6- 

8zdg 20, 21 

Olfalu kard egyhdza ^s 

birtoka 20, 21 

Oltelve, va^y sz6pmez5 dti- 

16ben fektidt foldei . . 210 
Omlds az erd61yi piispSk 

birtoka 178 

Omozsa a n -vdradi ptispSk 

6s kaptalan birtoka . • 113 
Ondos Derzs csaldd birtoka 298 
Orbaczon (Pilisben) Szent- 

Andrdson a lovagrendi 

joannitaka pl^bdniatem- 

plomot eifoglaltak. . . 295 
Orczy Ldszl6val Baja y6- 

gett (>rokbeva]lds ... 23 
Ord6dy Antal a sdrospataki 

trinitariusoknakr^tet ado- 

mdnyozott 287 

6t6v nradalom a sz.-mihdlyi 

dom^sek birtoka ... 38 
Orod mostani Arad vdros 

. r6gi neve 56 

Orodon 16tezett Sz.-P6ter- 

tempiom 60 

Oronti pr^postsdg. ... 18 
Orosz Igndcz atya az illyei 

pdlosok szdkhdzdnak ad- 

ministratora . . . 209, 210 
Oroszi birtokrSsz a v.-ola- 

szi jezsuitaknak adoma- 

nyoztatott 130 Oroszi puszta a n.-vdradi jo- 
zsuitdk birtoka .... 134 

Orsolydk sz. Anna tisztele- 
t^re szentelt nagy-vdradi 
temploma 116- 

Orsovdz Hem Benedek te- 
mesi gr6fnak adand6 . 91 

Orszdg nddornak Aracsa 
6s mds birtokr^szek kdat- 
tak dt 55 

Orszdg Jdnos kalocsai 6rsek 6 

Orszdg Mihdly 6s Jdnosra 
szdllt. lippai birtok . . 74 

Orszdg Sebesty^n ^s Mik- 
16si Demeter, dormdli bz6- 
leje irdnt 8zerz6d6s . '. 68 

Orvos P6tem6, Magdolna, 
r6tet 6s 8zdnt6f5ldet a 
szakdcsi pdlosoknak ado- 
mdnyozott. ...... 292 

Oswald Anfhemias 6s asz.- 
Ldzdrr61 nevezett Sziget- 
vdr melletti pr6montrei 
pr6postsdg 296 

Osztrovnicza a yarann6i pd- 
losok r6szbirtoka . , . 306 

Otsva Apdtbi nevU falu 

., templomdnak romjai . .284 

Onvesszdz6s 6s „passio 
Christi** .jdt6kok Temes- 
, vdrott 96 

5rangyalok, irgalmas rendi- 

„ templom N.-Vdradon . . 115 

Ors, Idsd Urs. 

Oveges GycJrgy kolozsvdri 
haza 213 

P. 

Paarda nevii tordai halast6 303 
Pachay Mat6 vdradi mal- 
'nidt Eordsy Istvdnnak 

eladta 104 

Pdl s6lymo8i bdn Agoston 
rendfi kanonokokat lete- 

lepitett 83 

Pal kalocsai 6rsek ... 2 
Pdl kladovai pdlos perjel 72 
Pdl aradi pr6post 6s B61a 

kirdly n6vtelen jegyz6je 61 
Pdl Gdspdr apdt a vdrad- 
olaszi irgalmas bardtok 
zdrddjdt mindennel el- 

Idtta 136 

Pdlosok birtoka Nagy- 
falu ......... 226 

Palasicz Jdnos mak(3i bir- 
tokos 77 XfeV- ta TAliaYMUTAT6. 351 Palasiczy 68 Telegdy csa- 
Iddok k5zt mak6i ^s tar- 
noki birtoki'^szeik irant 
p6r indittatott .... 77 

Pdlfalva, sziget a kdpolnai 
palosok birtoka . . . 162 

Pdlfalvi Ldszl6 6s Bdth 
vagy sz. Jdnos erdeje . 221 

Pdlffy gr6f csaMdnak bir- 
toka Malaczka mez6vd- 
Tos 277 

Pilkini (Palfa?) Abrdm 
ap^tsdgi birtok ... 20 

Palocsay, Idsd Kdrolyi Ju- 
dith. 

Palocsay Ferencz 6s Gyula 
vdros 159 

Palosok zdrddja Gyulan . 161 

Palugyay a n.-vdradi jezsui- 
tdk rectora 133 

PdlyirUjlak an.-vdradi kip- 
talan birtoka .... 114 

Pana nevti gor8g .... 185 

Pincz61-Csehi birtok Vit6z 
csalddutdn 297 

Pandasch Kdroly a tokaji, 
kapaczinusokndl mis6ket 
alapitptt ...... 303 

Pandur nevU birtok ... 23 
Pasith JdDos debreczeni 

birtok-r6sze 148 

Pankota puszta Andrdsy 

Zsigmond birtoka ... 59 
Pankota mez5vdr 08 Dietrich 

Janos birtokdba ment at 80 
Pankota mez6ydro8 a toro- 

kok dital elpusztittatott . . 80 
Pankota irdnt Kirdly An- 

ndnak szabad rendelke- 

z6si joga 73 

Pankota mezdvdros Komis 
Zsigmondi^ak adatott dt 80 

Pankota kam. vdros 6s a 
bencz6sek apdtsdga 70, 80 

Pankota mezdvdros birto- 
kosa Losonczy csaidd . 79 

Pankotai apdtsdg czlmzetes 
apdtjai 80 

Pankotai plebdnia templom 
6s kdpolndi 80 

Pankotay Gyorgy neje Ka- 
talin 6s Kdcz Erzs6bet 
f6rjezett Sz611&sy Mihdly 
kozott bdz 6s kert felett 
osztozkodds 105 

Pannon hegy6r61 bencz6sek 
vitettek le 50 Papai, B. Sztizr()l nevezett 
ferenczi zdrda .... 285 

Pap-Megyer, n.-vdradi kis- 
pr6postsagi birtok . . 114 

Papndvend6kek Kalocsdn 9 

Papokfej6regyhdza az aradi 
pr6postsdg birtoka . . 61 

Parabuti abdcsi ferencziek 
fi6k egyhdza .... 17 

Paraga a bdcsi ferencziek 
fi6k egyhdza .... 17 

Pdrizs utczdja N.-Vdradon 105 

Parlag Mihdly a szakdsi 
pdlosok zdrddjdban meg- 
sebeztetett 293 

Pata j68zdg 6s a nagy-vd- 
radiptlspSk 110 

Patachich B. Adam, kalo 
csai 6rsek, a szent fe- 
renczi tandrok 6s a fome- 
gye novend6kei .... 12 

Patachich B. Addm n.-vd- 
radi ptlspSk 108 

Patachich B. Adam dltal a 
kalo csai templom folsze- 
rel6se 10 

Patachich Gdbor kalocsai 
6rsek6s 6rdemei 7, 10, 17, 18 

Patachich Gdbor gr. kalo- 
csai 6rsek . . . 9, 11, 17 

Patar6n zavargdsok D61ma- 
gyarorszdgban .... 50 

Patar6nok Bosnidban . . 3, 4 

Patha a tholdi pdlosoknak 
adomdnyoztatott • . . 301 

Panlai sz. Yincze lednyai 
N.-Vdradon ., ... 138 

Pdzmdny Gyorgy telke Va- 
rad-Velencz6n .... 130 

Pdzmdny P6ter bibornok 
Nagy-Vdradon szttletett 108 

Pdzmdny P6ter bibornok 6s 
az 6rsekujvdri sz,-feren- 
cziek zdrddja 6s temploma 265 

P6chy Simon a Z8id6 val- 
Idsra 1ort6nt dtmenete 
miatt btinvddi keresetet 
aid vonatott 295 

Peeze, mdsk6p F61ix sz.- 
mdrtoni meleg forrds mel- 
letti plebdnosok . 120, 122 

P61 puszta birtokosa Gyur- 
csdnyi Imre ..... 59 

P6I puszta, Aradhoz tartoz6 57 

Pels^^tzi telek a vdradi „Ea- 
tona-vdrosban** .... 105 

Pemflinger Mdrk szebeni 
kirdlybir6 202 352 NtV- is TABGYMUTATO. Pemfllog'er Mdrk lednya 
Katalin 148 

PenSszIek a sz.-jobbi apdt- 
B^g birtokr^sze . . . 

F^ntekhelTi-ntcza N.-V4ra- 
don^ 

Per^nyi Imre nddor a gynla- 
feh^rvdri templomnak 
egybdzi szereket ajind^- 
kozott 169 
105 190 Per^nyi Mdria , Bark6czy 
Sdiidom6, n^hai ZOIyoiui 
KriBZtina lednya kozt 
Z6lyoiDi DAvid jayainak 
felosztdsa ...... 

Per6nyi P6ter 6s a gyulai 
vdr 

Per6nyiek Lippa fis Soly- 
mos Tirdnak nrai . . . 

Perge Krist6f terparancs- 
nokt6] kapott telken a ka- 
Dizsai sz.-ferencziek bdza 
6s temploma 6pttlt . . 

Perger Jdnos kassai ptis- 
pdk a sz. jobbi apdt czi- 
m6t 6s javadalmat birja 

Perlas-Bialp gr6f a kamarai 
igazgat68dg elii(5ke Te- 
mesvdrott 241 

159 

75 270 170 95 Pemeczy Miklds a kis-be- 
r6ni pdlosoknak az ottani 
birtokot bagyomdDyozta 308 

Perneszy Egyed a kifi-ber6Di 
birtokot elfoglalta . . 309 

Perstfaot Mihdiy dltal meg- 
iVjittatott arodi sz. P6ter 
temploma 60 

Pest megy6ben a kalocsai 
6rsek birtoka .... 5 

Pest Tdros pl6bdnia-y6duri 

joga 28 

Petrdlicz szdsz vdros, Gor- 

g6ny vdrhoz tartoz6 . . 297 
P6ter kir^ly «»zeme vildgd- 

t61 megfosztatik ... 46 
P6ter (1228) erd61yi pus- 

pok 175 

P6ter II. (1275) feh6rvdri 
ptispok 176 

P6ter (1299) erd61yi pUs- 
p3k 63 Ldzdr, kolosmo- 
nostori apdt cser6re 16p- 
tek . . • • 221 

P6ter (1429) D.-Vdradi pUs- 
pok 109 

P6ter kalocsai 6rsek . . 16 
P6ter. kalocsai 6^*sek 6s II. Uldsz]6 ke$zt j68zdg- 

csere 4 

F6ter kalocsai 6rsek . . 29 
P6t.er kalocsai 6r8ek budai 
baza 1 

P6ter dbrdmi apdt . . 20, 21 
P6ter apoldi pi6bdno8 6s 211 
P6ter gi6fiiak, Saul mes- 
ternek 6s P6ter Hikl6s- 
nak piispoki birtokHun- 
szedajvdr6rt adatott . . 176 
P6ter moldvai vajda a Bdr- 
czasdgba berontott 6s 
abrass6i favdrat bevette 203 
P6ter oldhorszdgi vajda 
Besztercze vdros birto- 
kosa 198 

P6terfalYa a szerdabelyi pd- 
losok birtoka .... 298 

P6terffy bdr6 . borosjendi 
birtokos 59 

P6terszeg a n.-vdradi kapta- 
lan j6szdga 170 

P6tervdradi Y6dn(5ki jog . 18 

P6tervdrott Uruk nevu hely 27 
Peth6 Jdnos lippai vdrpa- 
rancsnok gydvasdga a to- 
r5k(5kkel szemben. . 74, 76 

Peth6 Ldszl6 ellen a vetahi- 
dai pdlosoknak pcjre . 309 

Petk6 Mihdiy rdczfej6rt6i 
r6sz6 a debreczeni ke- 
gyesrendiek birtoka . . 157 

Petnehdzy Istvdn 6zvegy6- 
nek Kifdiy Anndnak bir- 
toka 73 

Pet^falvai telkek a szerda- 
belyi pdlosoknak adomd- 
nyoztattak . . . . • 297 

Petresd kolosmonostori bir- 
tok 220 

Petrovics P6ter Iza^ella ki- 
ralyn6Dak 6s lidnak Jd- 
nosnak Magyarorsz. 6s 
Erd61yben helytart(5ja . 112 

Petrovics P6ter 63 Mard- 
nazzi GyQrgy Izabella 6s 
Zdpolya Jdnos Zsigmond- 
nak gydmjai . . . . • 182 

Petrovics P6ter haldira it61- 
tetett 183 

Petry Istvdn Idsd: Becsky 
Istvdn . • • . • . 
Philip Mdrk ndmet tudds 193 
Philpe vagy Phile Domb6 
helys6g tulajdonosa . . 33 N6V- i8 TiBGYMTITAT6. 353 


Picenus Jakab a bosnyak 

minoritak helynSke . . 222 
Pipo ozorai temesi gr6f . 92 
Piscator Lajos n^met tud6s 193 
Piski birtoka helyett erd6- 

lyiptispoknek Crisf6(Kri- 

sany?) adatott ... 176 
Piskolt asz. jobbi apatsdg 

birtoka 169 

Pithor vel Pikcher (Birito ?) 

Abram apatsagi birtok 20 
Plavna a bicsi ferencziek 

fi6kegyhaza ..... 17 
Podhordnszky L5rincz tS- 

visi pdlos perjel . 238, 239 
Podmaniczky Julia Orczy 

Ldszldnak hitestarsa . . 23 
Podmaniczky Rafael 6s a ko- 

losmonostori apdtsagnak 

eroszakos lefoglalasa . 222 
Pogdny Gyorgy ozvegye 

Frigedy Borbala ... 259 
Pojina erdSlyi piispcJknek 

visszaadatott .... 180 
Pojdna falu a fehervari tem- 

plomnak adomdnyoztatott 188 
P^kafalvi eleinte pdlosok 
• k6s6bb ferencziek rend- 

baza 285 

P6khdt, a tholdi palosok- 

nak adatott 301 

Poklosaz erd61yi pUspbknek 

visszaadatott .... 180 
Poklos falu a fej6rvdri tem- 

plomnak adomanyoztatott 188 
Pollentari Ferencz n.-vdradi 

kanonokavdrad-olaszi pd- 

losoknak sz6115j6t ado- 

mdnyozti 127 

Pongracz Janos beborto- 

ncJztetett ...... 75 

Pongrdcz Igndcz varann6i 
perjel 305 

Ponor az erd61yi puspSknek 
visszaadatott 180 

Ponor falu a fej6rvari tem- 
plomnak adomdnyoztatott 188 

Ponya Mibdly a sz.-kirdlyi 
palosoknak malomhe- 
lyet adott 234 

Popd, Abrdm apdtsdgi bir- 
tok 20, 21 

Porkoldb 6s Kapcsy ozve- 
gyei 6s Gyula vdros . . 159 

Poroszl6, a n.-viradiptispok 
6s kdptalan bii*toka . . Ill 

Potura falu , Aradhoz tartoz6 57 

Pousa gr6fnak Lip6cz 6s 

BUPP, EOYH. INTEZ. — IH. Solymos var a.hozzd tar- 
toz6 birtokokkal adatott 83 

Pr6postvdry Bdlint ut6djai 
6s a szakacsi birtok . . 291 

Pr6postvdry csaldd P. Ab- 
rdny birtokosa .... 254 

Prib6k Istvdnnak neje Szdz- 
falussy Anna N.-V4radon 
szS116t hagyomdnyozott . 104 

Prinzen Bdrd Ern6 Kdroly 
verse czi plebanos hato- 
dik csanddikanonoksagot 
dlapitott 49, 50 

Priszlop a varann6i pdlosok 
r63zbictoka 306 

Puszta-Szerencs aboldogkdi 
vdrhoz tartoz6 .... 261 

Piispoki a n.-vdradi pUspok 
6s kdptalan kozos birtoka 113 

Piisp5kiben szolI6 6s ma- 
lom, a kdpolnai pdlosok 
birtoka 162, 163 

R. 

Racsa Idsd: Aracsa . , . 
Bacz Erzs6b6tf6rjezettSz&l- 
Idsy Mihdlyn6.. .... 105 

Racz - Boszdrm6ny lakosai 
a debreczeni kegyesren- 
dieknek adomdnyoztak . 156 

Rdcz Mihdly vdrad-velen- 
cze telk6t a n.vdradi je- 
zsuitak j6szdg-kormdny- 
z6jdnak eladta .... 130 

Radna mez()varos,a sz. feren- 
cziek zdrdaja 6s tern- 
ploma 81 

Radna mezdvdros eredete 
6s az ottani sz. Maria- 
templom- 6a zdrddnak 
t6rt6nete 81 

Radna Yizkeleti Jakab, 
Belavdry Gyorgy s Ragy- 
vai SimonnaK adomd- 
nyoztatott 82 

Radnd6rt adatott yit6z Jd- 
nosnak Edel6ny vdrosa 
cser6be 82 

Radn6tfdja Gorg6ny vdrhoz 
tartoz6 birtok .... 297 

Rado vagy Radovan Nddor 
alapitottaasz. Domotorrdl 
nevezett 8zer6mi bencz6s 
apdtsdgot 263 

Radul (Sorbdn) Oldhorszdg 
vajdaja ...... 185 

23 354 N*V- is TAJIGYMUTAT6. Badol vajddnak adatott Al- 
vincz vdrog 195 

Badul vajd&nak kiii/et^se 231 

Radvdnszky csalid Kara- 
vdr ^8 hely birtokosa . 273 

Bagyvai Simonnak Badna 
adomdnyoztatott . . • 82 

B4k6ezy Ferencz Ss Jnli- 
anna, Aspremont Robert 
gr. neje a sdrospataki tri- 
nitdriusoknak 1300 for. 
adtak 286 

Rdk6czy Ferencz fejedelem 
Mak6t Bdthory Z86fia 
fidnak. adta .••»•• 78 

Bdk6czy I. GySrgy, szent 
Uszl6 sirjdt kirabld . . 117 

Rikdczy I. GyOrgy kolos- 

' monostori r^szbirtokos . 223 

Rdk66zy I. GySrgy irdnt 
N.-Szeben vdros h{is6g6- 
r61 231 

Rdk6czy I. GySrgy zendti- 
Idse N.-V4radon ... 99 

R4k6czy I. GySrjg^yDek a 
brassbiak hiis^gi esklit 
kSveteljenek . . . 202, 203 

Rdk6czy Gyorgy fejedelem 
68 a fogarasi birtok . . 266 

Bdk6czy Gyorgy alatt 
Vajda-Hunyad v&rdnak' 
ostromldsa ..... 241 

Bdk6czy GySrgynek 6s csa- 
Iddnak Brass6 vdros Sar- 
kdny birtokdt 6s a foga- 
rasi uradalihat biztositd 203 

Bdk6czy II. GySrgy feje- 
delemre szdllott nyir- 
bdtbod Uradalom . . . 259 

Bdk6czy II. GySrgy kez6re 
kertilt marmarosi urada- 
lom 277 

Rik6czy 66 I. J'6zsef kSzt 
fegyversztinet .... 7 

RdkSczy ZsigmoDdnak nagy- 
szebeni jobbdgyai miatt 
indltoct pSre 231 

Bdk6czy Zsigmond kolos- 
monostori r6szbirtokos . 223 

Rdk6ezy ZdgmondL6i*diitfy 
Zsuzsdnna fia a sdrospa- 
taki trinitdriusoknak hdzat 
6s tttzifdt adomdnyozott . 286 

Bdk6czyak, alatt y6detlen 
maradt Ersekujvdr . . 264 

Bakolczay Andrds, Boz- 
gonyi Jdnos 68 a n.-vdradi 
Kis*pr6post 6s kdptalan kSzt a zilhalmi szdntdfSl- 
dek- irdnt egyes86g . . Ill 
Bakolczay Jakab fia ZfikSs 
mester Szemest a Balaton 
mellett a mindszenti pdlo- 
soknak adta 280 

Bakomdz adonymonostori 
birtok 141 

Bakomdzi csaldd 6s az adony- 
monostori birtok • . . 141 

Bdkosra egybehitt orszdg- 
gytil6s . 91 

Bamocsatdzy Krisztina 
Niczky Ferencz Szvegy6- 
nek adomdnyozdsa . . 26S 

Bampel Jakab, dbrdmi apdt 21 

Baymund toulousei gr6f . 4 

Baymnnd modenai n. ber- 
czegnek Arad vdros ado- 
mdoyoztatott .... 59 

B6dey Ferencz, Idsd : Bh6- 

dey . .' 

Bednek a kalocsai 6rsek86g 

birtbka . . . . ^. . . 5 
Beformdtusok Debreczenbe 

bebozatala 148 

Beinald (1230) erd61yi pUs- 

pSk 175 

B6kas hely86g a temesvdri 

n6met hat6sdgnak adatott 95 
Bemeie az erd61yi puspok- 
* nek visszaadatott . . • 180 
Bemete falu a fej6rvdri tem- 

plomnak adomdoyoztatott 188 
Bemet6n a kath. vallds 

helyredllittatott ...» 274 
Beumald a titelisz.AgostoD- 

rendU pr6postsdg alapi- 

t6ja ; . 40 

Bh6dey Ferencz gr6f 6s 

a b'erzenbz^i iskdla. . . 274 

Bh6dey Ferencz gr6f Bdnffy 
Agnes meny6nek hagyo- 
mdnyozta KttkmiS vdrat 
a hozzd tartozott birto- 
kokkali 274 

Bh6dey Ferencznek a szent 
jobbi apdtsdg birtokai 
adomdn^ztattak . . . 169 

Bicbdrd aradi pr6post . . 61 
Bimabajaiuradalom.pusztdja 23 
Bivold avarann6iminoritdk- 
nak lij zdrddt ajdnd6ko- 
zott .304 

B6bert esztergomi 6rsek , 2^ 
B6bert Kdroly az aradi 
pr6post8dg jobbdgyai - n6v is- TlRGrMDTAT6. 355 nak szabadsdg - levelet 
adott 62 

Roger n.-varadi kanonok a 
taUrok pusztitdsa alatt 98, 99 

Bogsetina baja uradalmi 
puszta 23 

R6kus plebdnia egyh&za 
Szabadkdn 39 

Roll PSter'abomonnai feren- 
cziek f6noke .... 268 

Roth a n.-viradi kaptalan 
birtoka . . . . . . Ill 

Rozgonyi csaidd 6s Po- 
roszl6 helys6g . . . . Ill 

Rozgonyi Jdnos, Rakolczay 
Andrds 6s a n.-vdradi kis 
pr^post 6g kaptalan k5zt, 
zilbalmi szdnt6fc>ldek irdnt 
egyess6g Ill 

Rozgonyi Istvdn a yarann6i 
templomban Anna olt4- 
rdt alapitotta '304 

Rozgonyi MihAly a varanndi 
palosoknak kart okozott 305 

Rozgonyi Sebesty^n vajda 230 

Rudna mez({yaros arany 6s 
eztist banyii .... 199 

Rudolf kirdly 68 Bocskay 
Istvdn kozt egyefi86g jott 
16tre . 184 

Rupprecbt (Jzvegye, Idsd: 
Khobaltb Anna . . . 

Rtisz niez5vdro8, Strausz 
Jeromosnak adomanyoz- 
tatott 231 

5- 

Sabina B6Ia kiraly lednya, 

Kis-Szeben varos alapi- 

t6ja 294 

Sail em Frigyes gr6f, a sas- 

vdri uradalom zdlogosa 288 
Saj6-Eaza, lisd : Kaza. 
Salamon J6zsef n.-viradi 

kanonok aferenczrendiek- 

nek 200 frtot tett le . . 126 
Salamon kirdly fogsiga 6s 

szabadon bocsdUsa . . 167 
Salonai Antal sz.-joghi apdt 167 
Sal-Septel ? a kdpolnai p^lo- 

sok birtoka 162 

Samasi csalddnak a samasi 

birtok dtadatott .... 301 
Sdmson a sz. sir kanonoki 

rendj6nek pr6postsdga . 285 
Samson (Bihar) j6szig el- 

foglal^a 166 Samsoni templom az Ur 
szinevditozdsdnak tiszte- 
let6re szentelve .... 286 

Sanctae Sapientiae nevti 
sz. Agoston-rendtt kano- 
nokok pr6postsdga Titel- 
ben 41 

Sindor IMihily Dagy-sze- 
r6ndi 'birtokos .... 59 

Sant6 L&SZ16 6s N.-Vdrad 
hdza 102 

Sarczhdza puszta, Aradhoz 
tartoz6 57 

Sdrd az erd61yi plispSk bir- 
toka 176 

Sdrd r6szeaz erd61yipttsp(5k- 
nek yisszaadatott ... 180 

Sird r6^e.afeh^rydri tern- 
plomnak adominyoztatott 188 

Sarjdn Ders csaldd birtoka 298 

Sarkad5si birtok a v.-olaszi 
jezsuitdknak hagyomi- 
nyoztatott 130 

Sarkdny birtok 6s a fogarasi 
uradalom Rdk6czy csa- 
Iddjdnak biztosittatott . 203 

Sarl6s Boldogasszony tem- 
ploma a n.-vdradi kapuczi- 
nusokhil 135 

Sarmis 6s Sarmisegethusa 
helyek 173 

Saronylen Mibdly egy tel- 
ketakladovai pdlosoknak 
adomdnyozott . . . 71, 72 

Sdrospataki trinitariusok- 
nak javdra tort6nt hdz- 
ban, f(51dben es p6nzben 
yal6 adomdnyozdsok 286, 287 

Sdrospataki trinitarius rend- 
hdz f({ndkei 287 

Sdrospataki trinitariusok ko- 
lostora 68 temploma 286, 287 

Sdry Mdt6 6s P6ter sz6ke8- 
fej6rvdri drkanonokok . 42 

Sarzeg a sz.-jobbi apdtsdg 
birtoka 169 

Sassdg (?) fele a erd61yi ptts- 
poknek adatott el . . . 176 

Sassin mezdvdros 6s vdr, 
Idsd: Sasvdr. 

Sasvdr (Sassin) mez5vdros 
6s a pdlosok zdrd^ja 6s 
temploma .... 287^ 288 

Sasvdri fdjdalmas szfiz tisz- 
telet6re szentelt tem- 
plom . * 288 

Sasvdry Ferencz (5zyegye 
68 ydrad-yelenczi hdza , 102 356 NiV- ^8 TiRGYMUTAXd. Sasv&ry ^ Gyorgynfi Er- 
Adony irdnt csere-szer- 
z6d6sr6 ISpett .... 139 

Saal kalocsai ^rsek ... 36 

Sauli Demeter Szvegye 6s 
Mityds felsd-d^di birtokdt 
a szak&csipdiosoknakado- 
mdnyozta 292 

Savojai, Idsd: Eugen herczeg. 

Scepfalu a b^Iaforrdsi apdt- 
B&g birtoka 28 

Schidai pr6posts4g 6b a go- 
terhayi pl^bania . . . 290 

Schide a bajai uradalom 
pusztija. 28 

Schilson csaidd kezeire ke- 
rttltek az dbrdiai apdts&g 
jayai 21 

Schirmer Antal yisszadlli- 
tott a n.-szebeni Ferencz- 
rendi zdrddt 23B 

Sch51Iingen Ferencz lett 
pr6montrel pr6post . . 119 

Scotti gr6f varparancsnok 
Temesvdrott 95 

Seben (Szeb^ny?)' birtok a 
tholdi pilosoknak ajan- 
ddkoztatott 301 

Sebusvdr Hem Benedek te- 
mesi gr6fiiak adatott . . 91 

S6ga puszta, Aradhoz tar- 
tozd 57 

Segesfalvi oldh papsdg bir- 
a&gi fizet^stdl kivdltsd- 
gaiban meger6sittetett . 110 

Segha az aradi pr6posts&g 
birtoka 61 

Segdsd, a sz. fereDcziek 
zird&ja 68 temploma . . 288 

Segus GySrgy hagyomdnya 30 

Selcze Mikl6s a titeli sz.- 
Agoston-rendii pr6postsdg 
alapit6ja 40 

Sel^ndy Boldizs&r 68 6r- 
adonyi birtokr6sze. . . 139 

Selendy Jino8an.-v&radi je- 
zsuitdk rendbdzi rektora 131 

Sel6ndy Jdnos, Idsd : Spd- 
czay Erzs6bet. 

Seletuk a titeli sz.- Agoston- 
rendii pr6postsdg alapi- 
t6ja 40 

Sempti sz. ferencziek rend- 
hdza 279 

Semy6n a sz.-jobbi apdtsdg 

birtokr6sze 169 

Senkovecz birtok a csdktor- nyai pdloaoknak adomd* 
nyoztatott 262 

Sennyey Pongrdczn6 sirem- 
16ke Eolozsvdrtt ... 224 

Sepchi LdszI6 a n.-vdradi fe- 
rencziek zdrddjdnak 2000 
forintot adott mis6kre . 126 

Sepr5s atelki apdtsdg bir- 
toka 90 

Ser6di Gdspdr debreczeni 
idei^lenes birtokos . . 148 

Ser6di Gdspdr elien, az el- 
foglalt aszal6i 6sfel85-z8ol- 
czaibirtokok miatt.anagy- 
vdradi kdptalan tiltako- ' 
zdsa 112 

Ser6dy Istvdn, Idsd : Bdnffy 
Petronella. 

Ser6dy Istvdnnak a sz.-jobbi 
apdtsdg birtokai adomd- 
nyoztattak .... 169, 170 

Ser6nyi Mihdiy 6s Gdbornak 
hagybmdnyoztattak Bol- 
dogk(( vdrdhoz tartoz6 
r6szek 261 

Serki T6bidst61 a kazai sz.- 
Agoston-rendU perje1s6g 
tizedet kapott .... 27g 

Sibertini Jdnos 1407. slr- 
eml6ke N.-Vdradon . • 108 

Sib6azerd61yi pUspOk birtoka 176 

Siddrdr Hem Benedek te- 
mesi gr6fnak adatott . . 91 

Sik]6 mez6vdros birtokosa 
Andrdsi Zsigmond ... 59 

Sikl6s, sz.-ferenczi zdrda 6s 
templom 289 

Simon berekisi (sz.-joghi) 
apdt . 16S 

Simon gr6f birtoka lett Ve- 
t6sf51d, mely a n.-vdradi 
8z.-Ag08ton-rendtiek6 volt 129 

Simon (1103.— 1112.) fej6r- 
vdri ptispok .•-... 175 

Simonker6k 68 a n.-vdradi 
plispSk 110 

Simontornya a d($m6sek , 
k6s((bb a sz.-ferencziek 
kolostora 6s temploma . 289 

Sipos J6zsef n.-vdradi ka- 
nonok . 155 

Sirokegy puszta , Szeged 
vdros birtoka .... 86 

Socianistdk vagy uoitaria- 
sok Eolozsvdrtt . . . . 214 

Soldos Jdnos sz51ej6t a sza- 
kdcsi pdlosoknak mis6kre 
adta 291 n6v- ^s tArgymdtat^. 357 76 75 S61ymo8 6s Lippa var Bd- 
thory Istvan nddornak 
adomdnyoztatott . . . . 

S61ymo8 vir Hunyady J4- 
nosnak adatott .... 

S6Iymo8 vara viszontagsa- 
gai 82, 83 

S61ymos v4ra Bdthory Ist- 
vdn nddornak abulcsi apat- 
saggal adomdnyoztatott . 83 

Sdlymos vdra b. Sziizrcil 
nerezett Agoatonrendti 
monostorral 6s a szent- 
Mdrtoiir61 czimzett bulcsi 
bencz6s apdtsdg . . 82, 83 

S61ymos 6s Kladora-Eadna 
fi6kegyhizai .... 

S61ymos uradalmdban bir 
tokosok voltakaBanffyak 

Sdlyomk5 a ii.-ydradi kdpta 
Ian birtoka .... 82 
73 112 

179 
93 272 122 S61yointelke, az erd61yi pUs 
pok birtoka .... 

S6m J6zsef temesi gr6f . 

Somodi ELatalin a kassai fe 
renczieknek kassai hdzdt 
adominyozta .... 

Somog^ falu (most puszta) a 
nagy-viradi apdcz^koak 
adomdnyoztatott . . 121, 

Somogyi Bertalan telke 
Varad-Veleiicz6n . . . 130 

Somogyi Zsuzsdna, Idsd : 
Stepdn Ferencz. 

Somogyvdra szold a vetahi- 
dai pdlosoknak adomd- 
nyozott 308 

Sopronozay Mdrk debre- 
czeni birtokr6sze . . . 148 

Sorban, Idsd: Badal. 

Sormin P6ter a ferencziek 
fonoke 265 

Sorost61, N.-Szeben vdros 
birtoka 231 

Sds Gyorgy liptdi prSpost 276 

S6spatak az erd61yi piispok- 
nek visszaadatott . . . 180 

Spdczay Erzs6bet Beke Mi- 
hily, aztdn Nagy-Tamda, 
v6gre SeUndy Janos oz- 
vegye 139 

Spiegel IgD&cz Gyala mez^- 
vdros pl6bdiiosa ... 68 

Spinosa P6ter Feh6rvdr pa- 
rancsnoka 185 

Statilius Jdnos erd6Iyi pUs- 
p($k 6s a kolozsvdri dS- 
m6sek 215 Statilius Jdnos erd61yi ptis- 
pdk 6s Telegdl Eatalin 
Bithory 1st v An vajda 6z- 
vegye kSzt tegyes86g a 
gyiirusi 6g gyorgyi birtok 
irdnt 182 

Steinbach pr6postsdg 6s 
a szentistvani pl6bania . 290 

Steinbach 6s Schida pre- 
montrei pr6posts4gok . 290 

Steinville Istvdn a n.-szebeni 
ferenczrendi rendlidznak 
yisszadllit6ja 233 

Steinville tdbornok 6s a fe- 
rencziek Fej6rvartt . . 191 

Stepdn Ferencz 6s vdradi 
udvarhelye 102 

Stepdn Ferencznek Gzukat 
Leonard sz61({t adott el 10 i 

Stepdn Ferencz sz61eje ut&n 
jar6 tized 6s kilenczed, 
Stepin Ferencznek 68 ne- 
j6nek Somogyi ZsttzsAnd- 
nak adatott dt . . . . 104 

Strajner Jakab svedl6ri pl6- 
banos . . . . . . , 274 

StrasserP6tera sdrviri tem- ' 
plomnak mis6kre 500 fo- 
rintot hagyott . . , . 288 

Strausz Jeromosnak ado- 
manyozott Rtisz mez&- 
vdros 231 

Strdzsa falu afej6rvdri tem- 

plomnak adomdnyoztatott 188 
Strdzsa az erd61yi pUspoknek 

visszaadatott 180 

Succov bard, Neupperg td- 

bornok ut6dja TemesvArtt 94 
Sagmah az aradi pr6post- 

sdg birtoka 6i 

Suk az erd61yi pttspSk birtoka 1 76 
Sulyok Gyorgy ndvarhelyi 

jobbagya 304 

Surki erdd, aszerdabelyi pi- 

losoknak adomdnyoztatott 297 
Svedl6ren a kath. vallas 

helyredllittatott .... 
Sylvester n.- vdradi premon- 

trei pr6post . . . . . 118 
Syri (ViUgos) mezfJvaros 

irdnt Kirdly Anndnak sza- 

bad rendelkez6si joga . 73 
Szabadhegyi birtokr6sz, a 

kladovai pdlosoknak ado* 

mdnyoztatott 72 

Szabadka szab. kir. vdros 
el6bb >yinga< n6ven • 39 358 Ntv- ia tAbgymutat6. Szabadka szab. kir. vdros 
ds egyhdzi 6ptiletei . 38—40 

Szabaakai ferencz - rendii 
templom ,...«.. 39 

Szada birtokan.-vdradi plls- 
pSknelE Farkas Bdlintnak 
adomdnyoztatott • . . 110 

Szada a n.-vdradi piisp5k 6s 
kdptalan k&z($s birtoka . 113 

Szakdcs Borbdla a n.-v^radi 
ferencziek oltdri lampi- 
jira 500 frtot adta . . 126 

Szakdcsi Briccius ozvegye 
Kldra, az ottaoi pdlosok- 
nak 8z61eJ6t adott ... 291 

Szakacsi P6ter* 5zvegye Or- 
solya birtokiba helyez- 
tetett szakdcsi pdlosok . 292 

Szakacsi helys^g 6s a pilos 
rendh&za 290 

Szak&csi pl6bdiiiateinplom 
Mindenszentek tisztele- 
t6re 291 

Szakdcsi csaldd birtokosai 291 

Szakdcsi csaldd az ottani 
pdlosoknak malomhelyet 
adott 291 

Szakdl az dbrdmi apdtsdg 
birtoka 21 

Szakmdry GySrgy n.-vdradi 
ptispok 110 

Szakmdry Gyorgy n.-vdradi 
pUspSknek adatott Deb- 
reczen« ....'... 147 

Szakoly Ferencz birtoka a 
debreczeni kegyesrendi- 
eknek zdlogba adatott 156 

Szaldrd a sz.-ferencziek ko- 
lostora 293 

Szalaydrr6I bencz6sek levi- 
tett6k 50 

Szalka puszta 6s a vdradi , 
ptispok 105 

Szalontay IstvdnnS, tJzvegy, 
sdrospataki trinitariasok- 
nak 50 frtot hagyomd- 
nyozott 287 

Szamos, Idsd : H6y- 6s 
Hideg-Szamos. 

Szaniszl6 Ferencz n.-vdradi 
ptispok az irgalmasok 
j6tev«je 136 

Szaniszld n.-vdr. piisp5k a 
paulai sz.'-Vincze lednyai- 
nak alapit6ja N.-Vdradon 138 

Szapdry J6zsef gr6f kez6re dtment egresi uradalom 
tobb mds javak belyett 71 

Szdsz Zsuzddna, Boronkay 
Sdndor ozvegye a nagy-. 
vdradi ferenczieknek 500 
frtot adott 126 

Szdsz-Ernyef, Idsd : 'Ertbe. 

Szdszfenes az erd6Iyi piispdk 
birtoka 179 

Szdzfalussy Anna n.-vdradi 
sz61ej6t f6rj6nek Prib6k 
Istvdnnak hagyomdnyozta 104 

Szdzfalussy Anna, Idsd : 
Hdzy Jdnos. 

Szdsz-Sebes vdros kStelez- 
v6nye a tSvisi pdlosoktdl 
kSlcson vett p6nz6rt . . 238 

Szdsz-Sona az erd6Iyi ptis- 
pok birtoka 179 

Szatmdr-N6meti telepitv6- 
nyeseit aaS erd61yi ptisp5k 
a rendes birdk hat6sdga 
al61 fShnenti 175 

Szeben birtok a klariszdk 
zdrddjdnak elpusztuldsa 
utan a n.-vdradi jezsuitdk- 
nak Iskolai int6zm6nyekre 

adatott 131 

Szeben sz. k. vdros, Idsd : 
Nagy- 6s Kis-Szeben. 

Szebenfalu (most puszta) a 
nagy- vdradi apdczdknak 
adomdnyoztatott . 121, 122 

Szebeni drvahdznak igaz- 
gat6ja Delpini Jdnos . . 224 

Szebeni pr6postsdg d6zsmdi 219 

Sz6chen Ldszld a szakdcsi 
pdlosoknak sz6cheni sz(>- 
13t adott . . . . 291, 293 

Sz6chenyi 6rsek a 16kai, 
nydrhidi 6s als6-giigbi ja- 
vakat Ersekiijvdrhoz csa- 
tolta 264 

Sz6chenyi Pdl gr6f vesz- 
pr6mi pUspdk a sz.-ldszl6i 
ferencziek zdrddnak ala- 
pit6ja 296 

Sz6chenyi GycJrgy kalocsai 
6rsek 5 

Sz6cs6nyi Antal gr6f dltal 
visszahivott segcJsdi fe- 
renczrendi szerzetesek , 289 

Sz6chy Ferencz slrem16ke 
a murdny vdri templomban 283 

Szecskdd (?) a n.-vdradi apd- 
czdk birtoka 124 

Szegh, az abrdmi apdtsdg 
birtoka • 21 fttV' ia tIbgtmuta t6. 359 Szeged vdroat EiLroly lotha- 
ringiai herozeg a t(5r3- 
k5ktdl visszafoglalta . . 85 

Szeged ydros polgdrai az 
egd^z orszdg tertiletdn 
minden ad6t61 63 ydmt61 
meotesek 85 

Szeged nyilt vdros, er6s fa- 
lakkal II. Soliman dital 
k(5rUIv6tetett 85 

Szeged rdrosdiialc birtokai 86 

Szeged vdros *tSrt6nete, jo- 
gai ^8 kivdlts&gai . . 84, 85 

Szegeden M&tyds kir&ly 
1459-ben orszdggylilSst 
tartott 85 

Szegedi belv&rosi templom, 
Sz.-Rozdlia kdpolndja, 
a kalvdriair a* sz.-kereszt 
k4poIn4ja, a g(5r5gkele- 
tieknek temploma ... 86 

Szegedi 8zent-Mikl68 nev6- 
rol czimzett kolostor . . 87 

Szegeden a csanddi kanono- 
koknak lakds k6szittetett 49 

Szegedi It6kus-v&ros , e 
szentnek templomdval . 88 

Szegeden lakott csan&di 
ptisp($kSk 47 

Szegeden a ferencziek VJdy'6- 
zit6t61 nevezett . tartomd- 
ny&nak zdrddja 6s tern- 87 
ploma 

Szegedi ferencziek Gsa- 
nddon 47 

Szegedi minorita kolostor 
sjs. Gydrgy tisztelet6re 
szentelye 86, 87 

Szegedi ferenczrendi atydk 
mtik($d60e 88 

Szegedi ferenczrendli zir- 
ddban kincsszerli neveze- 
tessdgek. 88 

Szegedi kegyesrendiek Urs- 
hdza 86 

Sz6k (Marku-) a nagyvdradi 

kdptalan birtoka .< . . Ill 
Sz^kegyhdza 6s Er-Adony 

birtok 140 

Sz6kely Antal szatipiri vdr- 

parancsnok pusztitisaiDe- 

breczenben ....•• 150 
Sz^kely IstYdn szdlej6t an.- 

rdradi jezsuiUknak eladta 1 33 
Sz^kely M6zesnek S6Iymos 

Tdra adatott 82 

Sz^kely M6ze9 Erd^ly feje- 

delm^yd magdt feltolta 185 Szekely M6ze8 haUla . . 185 

Sz6kelyfalYi Jdnos minden 
javait a sz.-kird]yi pdlo- 
soknak adta 234 

Sz6kelyhdza 6s Sz6kelyfalva 
mdsk6pen Szentkirdly falu 
a pdlosok rendhdzdval . 233 

Sz6kelliidi Jdnosnaka szent- 
jobbi apdtsdg birtokai 
adomdnyoztattak . . . 169 

Sz6kes, T6falvi Andrds 
5roks6ge 235 

Szelepcs6nyi GyUrgy kalo- 
csai 6rsek 5 

Szeley6nyen az aradi pr6- 
poatsdg birtoka .... 61 

Szelisz fain, N.-Szeben ydros 
birtoka *. . 229 

Szemes falu , a mindszenti 
pdlosok birtoka ... 280 

Sz6nds Andrds birtoka a Yi- 
t6z csaldd utdn .... 297 

Szenczy Istydn n.-ydradi 
kanonok, az ottani Orso- 
lya-sziizekzdrd^'dnak ala- 
pitdja 136, 137 

Szenczy Istydn az egyesitett 
jdsz6i , leleszi 6s laki 
(Lucensis) pr6postsdgnak 
kormdnyzdja ..... 119 

Szenczy Istydn 6s a n.-yd- 
radi jezsuitdk temploma . 134 

Szendi menhdz 6s kdpolna 41, 42 

Szenthei Jdnos bdn birtoka 
Aracson 55 

SzepI5teIentil fogantatott 
Sziiz tiszfcelet6re szentelt 
temesydri irgalmas tem- 
plom i . 97 

Sz6pmez6, Idsd : Oltelye . 210 
Szerb (rdcz)n6p Mdtyds. kir. 
a]attbej(5tt .*.... 
Szerdahely a pdlosok rend- 

hdzdyal 297 

Szerdahely, Dersi csaldd 

birtoka 298 

Szerdahelyi Mdrtonnak fiai 

Ders ydrdt elfoglaltdk . 257 
Szerdahelyi Mihdiy alperes 27 
Szered mez5ydros egyhdzi 

6piileteiyel 299 

Szeremle lakosai 6s a d6csi 

sz515hegy 49 

Szereml^e birtoka . : . . 23 

Szer6nke telke a szerdahe- 
lyi pdlosoknak adomd- 
nyoztatott 297 360 N*V- ^S TARayiTOTATd. Szent - Abrah&m-rendii ka- 
nonokok 37 

Szent Adorjdn tiaztelet6re 
szentelt ferenczrendi tern- 
plom 294 

Sz.-Agoston rendiiek nagy- 
viradi kolostora . . . » 129 

Sz.-Agostonr61iiev. karinges 
rendu kanonokok ... 37 

Sz.-Agoston-rendii szerzetes 
kanonokok, k6sdbb a sz. 
ferenoz-rendieknek nyir- 
bdtori tdrshdza ... 257 

Szdcsenyi Pdl kalocsai drsek 7 

Sz,.-Ag08ton-rendi szerzete- 
sek Eanizsdn behozat- 
tak 271 

Sz.-Agota szfiz 6a y^rtanii 
karja 117 

Szent-Ago8tonr6I nevezett 
kalocsai apdtsdg ... 11 

Szent- Agoston rendii s6ly- 
mosi atydknak tobbf^le 
javak adomdnyoztattak . 83 

Szent-Agoston rendii kano- 
nokok pr6pofirtsdga Ti- 
telen ...... 40 — 43 

Sz.-Andr4stelke,r6t, a szent- 
mihilyi domSsek birtoka 38 

Szent Andrds 6s sz.-Anna 
tisztelet^re szentelt de- 
breczeni gSrog nem egye- 
stilt templom .... 152 

Szent-Andrds egyhdza 6s 
pl6bdnosa Debreczenben 154 

Szent-Andrds vid6k6n 24 
hizhely az aradi pr6post- 
sdg birtoka . ... 61 

Szent-andrdsi ot h&zbely a 
n.-vdradi kis pr6postsdg 
birtoka 114 

Szent - Anna , > . Klariszdk 
temploma 6s kolostora 
Vdrad-Velencz6ben . . 120 

Sz. Anna kdpolndja a gyula- 
feh6rviri templomban . 190 

Sz. Anna, a debreczeni ke- 
gyesrendiek temploma . 155 

Sz. Anna kdpolndja Libet- 
bdnydn 275 

Sz. AjQna ney6t viseld r6gi 
nehrei templom .... 261 

Sz. Anna kdpolndja Pan- 
kotdn 80 

Sz. Anna kdpolndjaMak6n 79 

Sz. Anna tisztelet6re 6ptilt 
Ydrad-olaszi orsolya-tem- 
plom 137 285 Sz. Antal (padaai), az a];adi 
minoritdk tdrshdza . . 64 

Sz. Antalnak szentelt ko- 
lozsvdri jezsuita colle- 
gium 6s nevelde . . 216 

Sz. Antal kdpolndja B&cs 
vdrdban ...... 14 

Sz. Antal (pdduai), pl6bania 
templom Bajdn .... 24 

Sz. Antal kdpolndja Bdcs 
helys6g mellelt .... 19 

Szent - Benedek tisztelet6re 
szentelt samsoni kano- 
noki rendnek pr6post- 
sdga 

Szent-Benedek nevii pusz- 
ta mellett fekv6 bizerei 
apdtsdg 67, 68 

Sz. Berndtr61 nevezett csa- 
nddi apdtsig 52 

Szent Bertalan tisztelet6re 
szentelt brass6i temploj[i 205 

Szent Bertalan kdpolodjdt, 
Kanizsay Istvdn thuly bir- 
tokaban alapitd . . . 270 

Szent Bonificz teste N.-Vd- 
raodn 117 

Szent Borbdla 6s sz. Mihdly 
oltdrai a gyula-feh6rydri 
templomban 190 

Szent Brigitta, rath6n ajkd 
gorog-katholikusok n.-vd- 
rali temploma . . . • 116 

Szent-Demer (Domorkapu?) 
az ivdnyi apdtsdg birtoka 269 

Sz. Domonkos tisztelet6re 
szentelt szakdcsi pdlos 
rendhdz .... 290, 302 

Sz. D6mot()rr31 nevezett 
szer6mi bencz6s apdtsdg, 
6s ennek he1yzet6r61 kti- 
15nf61e v61em6nyek . 263, 264 

Sz.Egyed, jezsuita templom 
6s tdrshdz N.-Vdradon . 129 

Szent-endrei pl6bdnia-tem- 
plom 295 

Sz. Erzs6betr61 nevezett ko- 
mdri Agoston -rendii per- 
jel86g 273 

Sz.Erzs6bet temploma Kd- 
polndn . 271 

Szent £rzs6bet tisztelet6re 
szentelt thaladi pdlos 
rendhdz .... 300, 301 

Szent Erzs6bet kdpolndja 
Debreczenben .... 152 

Szent Erzs6bet tisztelet6re n£v- ta TAROYMUTAt6. 361 / szentelt n. - szebeni fe- 

renczrendi templom • . 233 
Szent £rzs6bet temploma 

Marmaxosban . . . • • 277 
Szent • Erzs^beti pdlosok 

rendhdza ...... 295 

Szent Erzs6bet tisztelet^re 
szentelt oltdra n.-varadi 
k6rhdzi templomban . . 121 

Sz.-ferencz-rendieknek nyir- 
bdtori tdrshdza .... 257 

Szcnt-ferencz-rendiek z&r- 
daja Homonnan 6s jove- 
delmeik 267. 208 

Szent fereDcziek rendbiza 
D6vdn 205 

Sz.-ferencziek radnai zar- 
daja 6s plebinia . . , SI 

Szent ferencziek t^rshAza 6s 
temploma Aradon ... 65 

Sz. ferencziek zdrd^ja Te- 
mesvdrott 96 

Sz. ferencziek zdrddja 6s 
temploma Liptd - Ujvdr 
terulet6n 276 

Szent ferencziek kolostora 
Debreczenben .... 153 

Szent ferencziek zdrddja 6s 
temploma Aracson • 54 — 56 

Szent ferencziek 6s a n6p 
a mohdcsi v6sz utdn . . 7 

Sz. ferenczieknek dtadatott 
a b. Sziiz apdtl temploma 51 

Szent ferencziek zdrddja 

Gyuldn 161 

Sz. ferenczieknek adatott 
a mezo-telegdi bencz6s 
apatsag 171 

Sz. ferencz-rendiekne^ zar- 
ddja 6s temploma Ersek- 
ujvarott. .,..,. 265 

Sz. ferencz-rendi zombori 
zdrda 44 

Sz. ferencz-rendil n.-varadi 
kolostor 6s templom 125—127 

Szent ferencz-rendii szerze* 
tesek zirddja Eolozsvd- 
rott 216, 217 

Sz. Fiilop 6sJakab aposto- 

lok tempi omaEok6nyesen 278 
Szent - Gell6rt tisztelet6re 

6pUlt csanddi templom . 54 
Szent- 6ell6rt, csanddi pUs- 

p5k szdrmazdsa 6s 61ete . 45 
Szent - gell6rti bencz6sapd- 

tok Osanddon • . • • 52 Szent Gell6rt pUspok ben- 
cz6seket telepitett le . . 50 

Szent aell6rt Csanidon (?) 
a Maros partjdn templo- 
mot 6s bencz6s kolostort 
* emelt 50, 51 

Szent GeI16rt Gsanddon is- 
koldt nyitott 51 

Szent 6ell6rt a b. Szilzrol ne- 
▼ezett apdtsdg alapit6ja . 51 

Szent Gell6rtnek eltemet68e 
irint a k6t csanddi apat 
kozt vita keletkezett 52 

Sz. Gell6rtr61 nevezett csa- 
nidi bencz6s apitsdg 52 

Szent Gyorgy tisztelet6re 
szentelt csanddi templom 53 

Szent GySrgy v6rtanu tisz- 
telet6re templomot 6s mo- 
nostort 6pitett sz..Gell6rt 
piispok 50, 51 

Szent Gyorgy, T6falvi An- 
dres 6r(5ks6ge .... 235 

Szent Gyorgy a kolosmo- 
nostori apdt birtoka . . 221 

Szent Gyorgy falu az aradi 
pr6post3dg birtoka . . . '61 

Szent Gyorgy v6rtanii tisz- 
telet6re 6pUlt plebdniai 
templom Temesvdrott, k6- 
sobb ab. Sztizhoz nevez- 
tetett 95 

Szent Gyorgy (Bdcs) a kalo- 
csai kanonokok j6szdga . 7 

Szent Gyorgyrftl nevezett 
domb6i bencz6s apdtsdg 32,33 

Szent GyOrgy tisztelet6re 
szentelt nyir-adonyi pl6- 
bdnia-templom . . . • 

Szent-Gyorgyi pnszta Tripu- 
Nagynak adatott . . . 

Sz. Gyorgyi templom Zen- 
lan .•,■•••* 

Szentgyorgyi LdBzI6 birto- 
kdba helyeztetett vdrad- 
velenczei haz .... 

Szentgyorgyi D6nes birtoka 

Szent - GySrgyrcJI nevezett 
jdsdi apdtsdg . . . . '. 268 

Szentgyurg, kolosmonostori 
birtok 220 

Szent-Hdromsdg tisztelet6re 
szentelt dobrai pdlos 
zdrda 32 

Szent- Hdromsdg tisztelet6re 
szentelt sikldsi ferenczi 
zdrda s templom . • . 289 

Szent-H&roms^ tisztelet6re 143 76 40 103 
178 362 VtV ta TiRaTHnTAT6. szentelt mezd-telegdi pl6- 

binia-templom . . . . 
Szent-Hdronjsdg, templom 

Gyuldn 

Szent Hedvig k&poln&ja Te- 

mesT&rott .. . • ' • • 171 

160 

97 Szent Jinos eyang. nev^re 
szenteli; kazai Agoston- 
rendii perjels6g« . . ,. 273 

Szent Jdnos szobra Gyuldn 160 

Szent Jdno8r61 nevezett csa- 

nddi templom .... 53 

Szent Jdnos (kereszt.) tisz- 
telet^re szentelt kis-sze- 
beni plebdnia-templom da 
kdpolna 294 

Szent JdnoB (keresztel6) 
kdpolnija az aradi v&r- 
megyehizban .... 60 

Szent Jdnos (nep.) kipolnija 
Mak6n ........ 79 

Szent J&nos (nep.) egyhdza 
Temesvdrott 6s a jezsuitdk 
tdrshiza 95, 96 

Szent Jdnos tiszteletdre 
szentelt brassdi ferencz- 
rendi 6s klarisza zdrda 
6s templom 204 

Szent Jinos velleczki pr6- 
posts^ga 18 

Szent Jeromes tiszteletdre 
szentelt pdlos zdrda 
Gyulin , . • 161 

Szent Jeromos tiszteletdre 
szentelt nagyfalusi (szi- 
Idgyi) pdlos z^rda . . 226 

Szent Jeromos tisztelet^re 
szentelt pdlos tirsh^zak 127, 128 

SzentilonayJ6zsef, pankotai 
apAt 80 

Szent Imre berczegrdl neve- 
zett titeli sz. Agostonrendti 
kanonokok prdpostsdga . 40 

Szent Imre herozeg oltdra 
a gyalafehdrviri tem- 
plomb^n 190 

Szent Jobb (hajdan J6gh) 
mezSvdros 6s a sz. bene- 
dek- 6s pdlos-rendU mo- 
nostor 167 

SzentJLobbi vdracs a )iozzd 
tartoz6 birtokokkal egytttt 160 

Szentjobbi monostor ydracs- 
csi alakittatott . . . . 169 

Szentjobbi apitsig javai 
Bocskay Istv&nnak ado- 
minyoztattak .... 169 
« Szentjobbi vagy berekisi benez6s ap&tsig a pdlo- 
soknak adatott dt ... 168 

Szentjobb birtokos ap&tok 
n6v8ora .... . . . 170 

Szent Jobbnak k6pe 6s 
Mandich Antat .sz(5r6mi 
ptispSk 170 

Szent J6zsef patriaroh&r61 
nevezett kanizsai mino- 
rita zdrda 270 

Szent J6z8ef tiBztelet6re 
szentelt bdth - moaostori 
plebdnia-templom ... 26 

Szent J6zsef tisztelet6re 
szentelt aradi ferencz- 
rendii tdrshiz ... 65 

Szent J6zsef templom Te- 
mesvdrott 96 

Szent Ir6n k6i 6s szor6mi 
pr6post. 37, 38 

Szent Ir6n tisztelet6re szen- 
telt templom ....... 37 

Szent Istvdnjobbj^naktor- 
t6nete , 117 

Szent latvdiL kir^ly. jobbja 167 

Szent Istv&n I. Y6rtanu tisz- 
telet^re szentelt 6r-adonyi 
prcmontrei pr6postsdg 138 — 140 

Szent Istydn a fej6rydri ptis- 
p5ks6gnek alapitdja . . 173 

Szent Istyin tisztelet6re 
szentelt yarann6i minorita 
templom 304 

Szent Isty&n I. y6rtanur61 
neyezett n.-yiradi pr6- 
pos^sig 118 

Szent-Isty&n m. kirily Gsa- 
nddon ptisp5ks6get ala- 
pitott ......... 45 

Szeut Istvdn elsd y6rtanar61 
neyezett kdi pr6post8&g 36—38 

Szent Isty^n els5 y6rtana 
tisztelet6re szentelt mak6i 
templom 78 

Szent Isty&n 6rcz8zobra N.- 
Vdridon lOS 

Szent Istydn k. a yaiadi plis- 
p(5k86get, I. Ldszld k. pe 
dig b. SzUzr51 neyezet- 
egyhdzat 6s pr6post8igot 
alapitd 106 

Szent Istydn k. tisztelet6re 
szentelt mohicsi 8z.-fe- 
renczi templom .... 281 

Szent-Iydn, az aradi pr6- 
postsdg birtoka .... 61 

Szent-Iy£n bajai nradalmi 
hel786j|^ 23 KfeV- 68 TARaYMUTAT6. 363 a Szent-Ivdn fidkegybdz Ti 
telhez 

Szentiv^nyiak kast6Iya Va 
rann6n 

Szent-Katalin templom 

' Marmarosban '. . . 

Szent-Katalin, klarissdk z4r 
ddja 6rass6ban . . . 

Szent-Katalin, templDm Te 
mesv^rott , . . . 

Szent keresztr61 nevezet 
bodrog-monostori pdlo 
tdrsh^z 42 
301 

277 

204 

90 no 155 
190 
232 

208 

231 Szent keresztrcJl nevezet 
telki bencz6s apdtsag . 80 

Szent-Keresfct (Arad) blrtok 
irdnt Kirdly Anndnak 
ren'delkez^si joga ... 73 

Szent-Icereszt kdpolndjaSze* 
geden 86 

Szent-kereszt kdpolnljaTe- 
mesvdrott 96 

Szent-keieszt kdpolndja a 
debreczeni sz. Anna egy- 
hdzndl 

Szent-kereszt oltdra, agyula- 
fch^rvdri templomban 

Szent-keresztr51 nev; szebeni 
pr^posts^g temploma • . 

Szentkereszti bar6k Egeres- 
nek birtokosai .... 

Szent-keresztr5I 6s a b. Sziiz- 
rol . nevezett .n.-szebeni 
pr§post8dg 

Szentkirdlyi pdlosok Tolda- 
laori Barnabas orokosei- 
vel malmot, jobbigy-tel- 
ket 6s hai^stavat elcse- 
r61nek 235 

Szentkir^lyi Istrdn telk6t 
. 68 kesz6ijobbdgyait a sza- 
kdcs pdlosoknak mis^re 
adta 292 

Szent-Kirdly Bethlen Ist- 
y&nnak adomdnyoztatott 240 

Szent-Kir&Iy nevU falu, pd- 
losok rendhdza 6s tem- 
ploma . . , . . 233, 23i 

Szent-Eldra rendU apdczdk 
Vdrad- Velencz6ben 120—1 24 

Szent-Koznia 6s Demj6n tisz- 
^ telet6re alapitott komiri 
' sz. Vilmos-rendfi perjels6g 273 

Szentkiithoz 6s a mellette 
fekvQ kdpolndba a n6p 
zardndokoldsa .... 268 

Szent-Lajos oltdra a gyula- 
feh6Vviri templomban . 190 Szt-LdszI6 egyhdz a Nagy- 
Vdradon 115 

Szent-Ldszl6 kirdly b. SzUz 
tiszteIet6realapitottaa sz.- 
joghi apdtsdgot . . 167, 168 

Sz. Laszl6 kirdly Nagy-Va- 
radon sz6kesegyhdzat 6s 
monostort prdpOHtsdggal 
6pittetett 106 

Szent Liszld tisztelet6re 
6ptilt Viradon az ujvA- 
rosi templom 107 

Szent-L^szl6 teste es kopo- 
nydja .* 117 

Sz. LdszI6 kira]yr61 czim- 
zett n.-s4ebenl pr^po^t- 
sag ...,..,. 232 

Szent Laszl6, a b. sztiz Md- 
riar61 nevezett sz. feren- 
czi tartomdny zdrddja . 296 

Szent Ldszl6 kdpolndja a 
szebeni nagy templom 
mellett 232 

Sz. Ldszld k.kapolndjaa ka- 
tonai k6rhdzban Temes- 
vdrott 96 

Szent Lds^l6 lovas 6rcz- 
szobra N.-VAracion . . lOS 

Szent LdszI6 kirdly tiszte- 
]et6re szentelt p&los tem- 

• plom . • 297 

Szent Ldzarr61 nevezett pr6- 
montrei pr6post8dg . . 296 

Szent-L6Iek tisztelet6re szen- 
telt n.-vdradi ferenczi 
templom .... 125-127 

Szent-L61ek felso - dbrdnyi 
templom 255 

Szent-Li61eki'cil nevezett k6r- 
haz temploma Nagy-Vd- 
raddn ....... 121 

Szent*L61ek korhdzdnak 6pi- 
t6s6re forditand6 Ghblin 
piispok hagyomdnya . . 232 

Szent-L61ekr£fl nevezettbdth- 
monostori- apdtsdg . 25—27 

Sz. L(Jrinczr61 nevezett baji 
pr6post 2^0 

Szent L5rincz a n.-vdradi 
ptispuk 6s kdptalan kSzos 
birtoka 113 

Szent Ldrinczr5I nevezett 
baji pr6postsdg ... 34, 35 

Szenthukani birtok a szerda- 
belyi pdlosoknak adatott 298 

Szent Ma^dolna temploma 
Libethbdnydn 275 

Szent-Magnesi Simon fia . 31 364 H^V- ^ TARCITinJTAT^. Szent Margitr61 nevezett 
meszesi bencz^s ap&t* 
84g 165—167 

Szent Margit egyhdza 6s 
csengeri kipolnija . . 181 

Szent Margit, a meszesi ko- 
lostor teriilet^n fekv5 • 
egyMza ••.,.. 280 

Sz. Miria angyalok kirdly- 
n^jinak tiszt. szent. nyir- 
bdtori templom .... 259 

Szent Mdrton kipolndja 
Szerdahelyen 6s Derzs 
Mirton bdn fia . . . . 297 

Szent-Mirton egyh&za Kur- 
don 20 

Szent Hdrton tisztelet^re 
szentelt gaidobrai tem- 
plom 34, 35 

Szentmdrtoni add .... 33 

Szentm^rtoni fdzdrd&nak 
mint fidkegyhiz. B6Ia, 
Tdtorszdgban viragzott 
tdrshdz adatott dltal . . 260 

Szent Mdrtonr61 nevezett t&r- 
sas kiptalan 68 pr6post- 
sigAradon .... 59, 60 

Szent Hirtonr61 czimzett 
bulcsi bencz68 apdts^g . 83 

Szent-Megvdlt6r61 nevezett 
dezsi egyhiz .... 18 

Szent Mihdiy egyhdza 
Gynlafeh^rrdrott, Kolos- 
vl&rott kapta 176 

Szent-Mihdly f5angyal tisz- 
telet. sat. kolozsYdri f6- 
templom 214 

Szent-Mihily-hegye, an.-sze- 
beni v4r birtoka . . - 229 

Szent'Mihily, ddm6s zdrda 
6s templom 38 

Szent-Mihdly kApoMja Sze- 
reden 299 

Szent - Mihdiy ti8ztelet6re 
szentelt ferenczi tem- 
plom Szabadkin ^ . . 39 

Szent-Mihily f^angyal tisz- 
telet6re emelt gyulafeh6r- 
Tdri templom a rdmaiak 
alatt keletkezett . , . 187 

Szent-Mihdly 6s sz. Borbila 
ditirai a gyala-feh6rvdri 
templomban 190 

Szent-Mihdly templom^nak 
fej6rv&ri r6sz adom&nyoz- 
tatott 188 

Szent-Mihdlyr61 nevezett ba- 
tai ap&ts&g 25 Szent-Mihilytelke (vagy Sz.- 
HMlyfalva) 6drg6ny 
virihoz tartoz6 .... 297 

Szent-Mihilytelke yit6z ne- 
rH magvaszakadt csa- 
l&dnak birtoka .... 297 

Szent-Mihilykdve, v4r, apa- 
losok temploma 6s mo- 
nostora 235 

Szent-Hibily, kSvi p&los 
monostornak tdfaludi bir- 
tokr68z, 6s t5bb sz5116 
adom&nyoztattak . . . 236 

Szent-Mihdly k«7e vir, Bor- 
nemisza Pil pttsp&knek 
adandd 23f» 

Szent-Hikl6s kipolnija De- 
breczenben 152 

Szent-Mikl6s kipoln&jaa gya- 
lafeh6ry&ri templomban . 190 

Szent-Miklds (Torda)afej6r- 
viri piispdk birtOka . . 175 

Szent-Mik]6s r6sze a sz. jobbi 
apitsdg birtoka . 169, 170 

Szent - HikI6s tisztelet6re 
szentelt n.-vdradi szent 
Agoston rendu tem- 
plom 129 

Szent-Mikl6s, a nagybdnyai 
minorit&k temploma . . 283 

Szent-Miklds , altaria, a sz.- 
endrei pl6bdnia templom- 
ban 295 

Szent - Mikl6s temploma 
Csiktomydn 263 

Szent-Mikl6s tiszt. szent Idd- 
nak Szegeden Ddry telket 
hagyomdnyozott Tiszato- 
kokajban 87 

Szent-Mikl6s zdrddja Bd- 
eson 18 

Szent Mikl6sr61 nevezett 
bencz6s apitsdg 6s sz. fe- 
renczi zdrda Aracson 54 — 56 

Szent-Mikl6s, Szokoly P6- 
ternek adominyoztatdtt 77 

Sz.-Orsolya - szUzek zirddja 
Vdrad-OIasziban . 136—137 

Szent-Pdl egyhiza Bicsott 19 

Szent-P4Ir61 nevezett bdosi 
pr6posts&g .... 14, 15 

Szent-Pilr61 nevezett mO- 
nostorOs pilyi pr6montrei 
pr6pOstsdg 282 

Szent-P6ter6sPdlr61 nevezett 
bencz68 apitsig, k6s6bb 
a p&losok z&rddja . . . 269 jstv- is t1rgymutat6. 365 Szent P6ter 6s Pdl tiszt. 
szent. jezsaita templom 
Bra3s6ban 205 

Szent P6ter 6s Pdltisztele- 
t6re szentelt ferenczrendi 
zdrda Bajan ,22 

Szent P6ter egyhdza Baosott 19 

Szent Pdter ^s Pal pl6binia 
Bajdn 24 

Szent P6ter, a kaloosai k4p- 
talan v6dnoke .... 8 

Szent P6ter s P41. oltArindl 
a tholdi templomban mi- 
s6k mundanddk .... 301 

Szent P6ter egyhiza Oro- 
don '. . 60 

Szt.-P6terr^l nevezett csisz- 
terczi apatsdg .... 31 

Szent B6kus templom a Bd- 
csott 18, 19 

SzentR6kns templom a Zum- 
bOrban 44 

Szent B6kus, szegedi tem- 
plom .../.... 88 

Szent R6zdlia kdpolndja 
Szegeden . . . 1 . . 86 

Szent E6z&lia 6s nep. szent 
Jinos k^polndja, Temes- 
varott 96 

Sz. Simon 6s Judds tiszte- 
let6re szentelt simony- 
tOmyai ferenczrendi temp- 
lom 290 

Sz. Ter6zia tisztelet6re szen- 
telt szabadkai fdegyhdz 39 
Sz. Vilmos-rendii remet6k 

komdri perjels6ge . . . 273 
Sz. Vincz6nek teste a csdk- 

tornyai templomban . . 263 
Sz. Zsigmond kirdly68v6r- 

tand erekly6je . . . . 117 
Szigetvdr, mez6vdros a sz. 

ferencziek kolostoraval . 299 
Sziget a Tokoly csaldd j6- 

szAga 209 

Szigeth (Bihar) J6szag el- 

foglaldsa 166 

Szigethi malom 6s a Marma- 

rosban alapitand6 szeg6- 

nyek hdza 274 

Szil, Adony-monostor bir- 

toka 141 

Szil j6szig 6s a n.-yiradi 

ptispok 110 

Szil nevii birtok a szerda- 

helyi pdlosoknak adatott 298 
Szildgy a T5k6Iy csaidd j6- 

sz&ga 209 Szilagyi Erzs6bet M&ty&s 
kirdly anyjaa debreczeni 
Sz. Andres egyhiza 6s a 
pl6b&nos r6sz6re okOr 6s 
teh6n nyelveket adoma- 
nyozott 154 

Sziligyi Mihdlynak adomd- 
nyoztatott Sz. Imre her- 
czeg oltdrdnak javadalma 190 

Szildgyi Mihdlynak Imre 
herczeg oltdrdnak java- 
dalma adomdnyoztatott . 179 

Szildgyi Mihily a kladovai 
pdlosoknak varjasi birto- 
kdt adomdnyoztatott . . 72 

Szildgyi j6szdg a BinfiPy 6s 
Bathory csaldd birtoka . 2^6 

Szilagyrdl Nagyfalvdra kol- 
t5ztek a pdlosok ... 227 

Szil assy Jdnos a n.-viradi 
irgalmas baratok j6tev(ije 136 

Szillasy Bemdt a kladovai 
pdlosoknak Gerban birto^ 
kot hagyomdoyozta . . 72 

Szilvis a bdcsi ferencziek 
fi6kegyhiza 17 

Szirmay Zsuzsanna, Bark(()- 
czy Imre grdf Szvegye, 
a homonnai ferenczieknek 
1000 rh. forintot hagyo- 
mdnyozott 268 

Szmertnik Zsigmond 6s Bor- 
b&la a homonnai feren- 
czieknek 100 forintot ha- 
gyomdnyoztak .... 268 

Szokoly P6ter Qrokosok n6I- 
kftl halvdn meg, Mak6 ak.. 
kincstdrra szdllt vissza . 78 

Szokoly P6ternek mak6 v4- 
ros eg6szen, tovdbbd For- 
ged, Vasantor, Sz. Mikl6s 
6s Tempest (Csandd) ado- 
mdnyoztatott 77 

Szokoly P6ter, mak6i bir- 
tokos 77 

Szombath Mikl6s, szombat- 
helyi pl6bdnos 6s ivdnyi 
apAt 269 

Szombathelyen az aradi 
pr6postsdg birtoka . . 61 

Szombathelyi k6t hdzhely 
a n.-vdradi kis pr6postsig 
birtoka ....... 114 

Szombathelyi birtokr6sz a 
kladovai pdlosoknak ado- 
mdnyoztatott .... 72 

Szomordok kolosmonostori 
birtok 220 366 jstv- tB tIrqymjotat6. SzoDtafalu ^s a h&ji Sz.-Lo- 
rincz tiszt. szent. templom 34 

Szops birtdk elfoglaldsa . 265 

Sz61I&spaszta a nagyvdradi 
egyb^znak adomdnyozta- 
tott 109 

SzmbB falvdsak lakosai . n 

Sz()lfi8Su Terjek 68 Fajzi 
csalddok birtoka a tholdi 
pdlosoknak adatott . . 302 

SzdllSsy Mihdiy 6s neje 
Bdcz-Erzs6bet .... 165 

Sz6regi uradalom, Szeged 
vdros birtoka .... 86 

Szlir^mi plisp^ksSg alapi- 
tasa 36 

Szor6mi ptisp5ks6g viszon- 

' tagsigai 37 

Sztdsi Jdpos, vaddszi bir- 
tokdnak r^szSt a kapobai 
pilosoknak adta . . . 163 

S'tri^s&nak vizaraddsok miatt 
neyezett szepesmegyei 
£61a j^4tfi&g& .... §61 

Smrdok pusztin foldesuri 
jog ^ ;, .. ^. . . . . 23 

Sziiz Maria (fdjdalmas ka- 
polnaja) Makon .... 79 

Sz&zMdriatisz. 8zt. ferencz- 
rendi zdrda 199 

Sziiz M^ria (jrgialmas) k6pe 
a szegedi ferenozrendi 
templomban 87 

Sziiz Mdria tisztelet^re szen- 
telt egr^si benczds apdt- 
sdg 208 

Sziiz Mdria oltara 6s sz.- 
Vincze teste a csAk- 
tornyai templomban . . 263 

Sziiz Mdria tiszteletdre szen- 
telt kereki bencz6s apdt- 
sag 164-, 165 

Sziiz Maria nevSiiek tiszte- 
letdre szentelt kapolna 
Tem«8v4rott 97 

Sziiz Mdria kapolndja Jasd 
apdtsdgi faluban . . . 268 

Sziiz Mdria f iszt^Iet^re emelt 
D.-ydradi sz^kesegyhdz . 106 

Sziiz Maria tisztelet6re szen- 
telt egyh&zak Edpolndn 161 

Sziiz Mdria temploma Mv 
laczkdn ....... 277 

Sziiz Mdria, lipt^i pr6post- 
sdga 276 

Sziiz Mdria nev6re szentelt 
sz. - kirdlyfalvi pdlosok 
rendh&z 6s templom . . 234 Sziiz Mdria tisztelet6re szen- 
telt tormotai apdczdk 
apdtsdga 303 

Sziiz MdHa ti8ztelet6re szen- 
telt seg5sdi templom . . 288 

Sziiz Mdria tisztelet6re szen- 
telt kolosvdri ferenozrendi 
templom ...... 216 

Sziiz Mdria (fdjdalmas) 
teiAploma SasVdrott . . 2SS 

Sziiz Mdria vagy az angya- 
lok kirilyD6jdnak tiszt. 
szentelt pdpai ferencz- 
r^ndti templom .... 285 

Sziiz Mdria tisztelet6re szen- 
telt 68 a Sz.-MihAly-kovi 
varnak lev6 pdlos tem- 
plom 6s monostor . . . 235 

Sziiz Mdria sziilet6s6nek 
tiszt. szentelt tovisi palos 
rendbaz s femplom . 237 

Sziiz Mdria kanizsai ka- 
polndja ....... 270 

SzazMdria csodatevdazobra 
6s kapolndja Sasvarott, a 
pdlosok gondozdsdra bi- 
zatotf ;.:.... 288 

Sziiz Mdria tisztelet6re szen- 
telt k6r6'sbanyai ferebcz- 
rendii zdrda* 68 tem- 
plom 226 

Sziiz Mdria 6s Sz.-Gyorgy 
v6rtanu tisztelet6re szen- 
telt sz.-ferenczrendi (mi- 
noritdk) zdrda .... 260 

Sziiz Mdria temploma 68 n6- 
met lovagrendi baza 6or- 
zAn 200 

Sziiz Maridr6l neveaett ben- 
cz6s apdtok Csanddon 52 

Sziiz Maria, murdnyvdri 
templom • 282 

Sziiz Maria, pl6bania temp- 
lom tJj-Aradon . • . . 60 

Sziiz Maria tisztelet6re szen- 
telt na gy faliisi palos 
zdrda 227 

Sziiz Miria kolosmonostori 
bencz6s apdtsdga . .218,224 

Sziiz Mdria 6s Szent Istvdn 
I. v6rtanu tiszt. szentelt 
6r-adonyi premontrei pr6- 
pdstsdg ..*... 138—140 

Sziiz Mdria tisztelet6re szen- 
telt kolosvdri bencz6s 
apdtsag 212, 213 

Sziiz Maria tisztelet6re szen- 
telt f.-gdgyi apdtsig . 267 1 NAV- is TijtaYHUTAT6. 367 f Sziiz Miiia tiHztelet^reszen- 
telt* terebesi p41os temp- 
lom 300 

Sziiz Maria , temploma 
6s pldbini^a Temes- 
virptt 97 

Sztiz Mdria, 8Z6pl6telen fo- 
ganat&sdnak tiszt szentelt 
gyulai templom ... 160 

Sziiz M&ria tisztelet^re szen- 
telt andocsi ferenczrendU 
templom 255 

Sziiz M&ria tisztelet^re szen- 
telt mez6ibencz6s ap&tsig 280 

Sz&z Mdria kipolndja a gya- 
lafehdrvdri templomban . 1^0 

Sziiz Miria tisztelet^re szen- 
telt kertzi apitsig . . 210 

Sziiz Hiria tis^telet^re szen- 
telt somlydi anyaegyh^z 
templom&nak tizede . . 182 

Sziiz l(;Lriamennybemenete- 
I^nek tiszteletdre szentelt 
n.-vdrad kath. pUsp5ki 
sz6kegyhaz 115 

Sziiz M&ria menybemenete- 
16nek tisztelet^re szentelt 
sz.-mihilyi ^dm6s zirda 38 

Sziiz Mdriar6l, k6s6bb az 
tJdv5zit5r61 nevezett tar- 
tom&nyu ferencziek temp- 
loma Debreczenben . . 153 

Sziiz Miriar61 nevezett 
pankotai ap&tsig ... 79 

Sztiz Mdri&r61 nevezett n.- 
szebeni pr^postsiig . . 231 

Sziiz Miriar61 neveaett bi- 
zere benczte apdtsiga . 66 

SzuzMiriirdl nevezett felsd- 
ibrinji pr^montreiek pr6- 
posts^ga 253 

Sziiz Mdridrdl nevezett &b- 
rdmi pr6postsdg . . 19—2^ 

Sziiz M&rl&r61 nevezett si- 
mopytornyai ferenczrendi 
z^rda . , 290 

Sziiz Miri&r61 nevezett n.- 

szebeniferenczreodi rend- 

hdz 23^2 

Sziiz H4ridr61 neveztetett 

nehrei r^gi templom . . 261 
Sziiz Mdriir61 nevezett ivd- 

nyi bencz6s ap&tsig . . 269 
Sziiz M4ri4r61 nevezett 

domb6i bencz6s apitsdg 32 
Sziiz M kxMx6\ nevezett n.- 

vdradi kiptaUni n. ds k. 

pri&posts&ga 114 SzUz M&riir61 czimzett eg- 
resi apitsig .... 68 — 71 

Sziiz Mdriirdl nevezett sze- 
redi pl6b&niai templom . 299 

SzUz Mdriir61 nevezett csa- 
n&di temploili .... 53 

Sztiz M&ri^dl nevezett lip- 
pai ferenczi zibrddt Robert 
K&roly 6s neje £rzs6- 
bet 6pitett6k «... 76 

• T. - 

Talmits-faln, N.-Szeben bir- 

toka . , .• 229 

Talpas, Telki Sz.-Eereszt 

apitsdg birtoka • .• . . 90 
Tam^s, csan^di pilspdk 48 

Tamis nevii, szepesmegyei 

B61a-monostor apitja . 261 
Tamds, vetahidai piles 

perjel . • 309 

Tamdsfalvaa steinbachi pr6- 

gosl 6s a menkdvi zdrda 
irtoka 290 

Tam^i, a n.-vdradi premon- 

frei pr6postsdgnak ado- 

m&nyoztatott 218 

Tamisi, (Pap-Tamdsi) a n.- 

viradi kdptalan birtoka 101 
Tdpe; n.-v&radi nagy pr6- 

posts&gi birtok . . . 114 
Tipe helys6g, Szegedvdros 

birtoka^ 86 

Ti^alcha falvinak lakdi . 22 
TapoIczayJanos au.-v&radi 

kiptalan pr6postja . . 163 
Tarjdn a n.-v4radi jezsuitik 

birtoka 134 

Tarjdn birtok av.-olaszije- 

zsnit&knak adomdnyoz- 

tatott . 130 

Tarkdezy P6ter fia 6s a haji 

pr6postsig 35 

Tarkovios GySrgy, g(5rdg 

kathol. piispSknek ada- 

tott ' a feloszlott varan- 

ndi pilosok javadalma . 306 
Tam6czi sz611d a szerdahelyi 

p&losoknak adom&nyoz- 

tatott 297 

Tasn^d az erd6)yi pUspOk 

birtoka 175 

TasnAd mez5v&rosnak Szat- 

m&rhoz val6 csatoldsa . 179 
Taszldr paszta, Szegedvdros 

birtoka 86 

Tdt6 fala a feh6rvdri temp- 

lomnak adomdnyoztatott XS8 368 JSltV' tB TiSGYHUTA.T6. Tm a erd^Iyi piisp5ki).ek 
visszaadatott » . . . 180 

Tektilten a pozsonyi virhoz 
tartoz6 271 

Telegdi Csan&d esztergomi 
6rsek Mezd-Tefegdre fe- 
renczieket hozott . . . 300 

Telegdi benoz^s apdtsdg 300 

Telegdy Anna 68 a Bdthori 
csaldd j6szagai .... 259 

Telegdy Csandd, egri ptis- 
p6k 171 

Telegdy Janos, (1615) n.- 
v&radi pttsp5k . . . . 112 

Telegdy Istydn, mak6i bir- 
tokos 77 

Telegdy Katalin, l&sd ; 
Statilius Jdnos. 

Telegdy 6s Palasiczy csa- 
l&dok kOzt a mak6i 68 
tarnoki birtokr68zeik 
irint p5r indittatott . . 77 

Telegdy Gdsp&rnak ado- 
mdnyoztatott a zombori 
uradalom r6sze • • . . 44 

Telki, 8z.-keresztr61 neve- 
zett beDcz6s ap^tsdg • • 89 

Telki, sz.-kereszti apatsdg 
Etyeki csalidt61 vissza- 
veendS ...... 90 

Telki, sz.-kereszti ap&tok . 90 

Telkiben r6tet, Ghepeli Be- 
nedek a mlndszenti p&lo- 
sokna'v adominyozott . 281 

Teller Ulrik, N.-Varad he- 
lyettes kapiUny a vdrad- 

* velenezei hizat, Sz.-Gyor- 
gyi Laszl6 birtokdba he- 
lyezte 4t 

Tementi , sz. - ferencziek 
rendhaza 

Temesi grdfsdg, szerb n6p- 
nek keve 68 horomi me- 
gy6ben lak6hely adatott 

Temesi, pozsonyi gr6fok 
6s racsfejedelemnek fize- 
t6se ..-.,.. 91 

Temesi gr6fsdg , mdsk6p 
binsig lak6i szasz ere- 
detU n6metek 6s rom&nok 
II. Lajos kirdly alatt . 93 

TemesvAr, szab. kir. vdros 
egyhdzi 68 egy6b 6ptile- 
teivel 91—96 

Temesvdr ujabb 6ptiletei . 94 

TemesvAri bansdg Hem Be- 
nedek fidnak^adand6 . 91 

Temesvdri n6met kat68dg- 103 
279 

92 

, 92 nak a k. kamarAt61 t<5bb 
helys6g adatott .... 95 

Temesvdrraacsanddi kapta- 
lan att6tetett .... 49 

Temesvdrra dtt6tetett csa- 
nddi plispSk 6z6khelye 47, 49 

Temesvdrott L K4roly ki- 
raly tart6zkoddsa ... 91 

TemesvArt Eugen savoyai 
herczeg visszafoglalta , 
k6s6'bb virdgz&snak in- 
dult 93 

Temesvdrt Mdtyds kirdly 
alatt ostrom aid Tett6ka 
torcJkSk 92 

Tempest, Szokoly P6ternek 
adomdnyoztatott ... 77 

Templariusok tdrshaza Bd- 
csott 17 

Templariusok helyzeteaz dr- 
val fels5 vdrban . . . 256 

Templariusok rendhdza 
Mez5-Telegden .... 300 

Tengeliczaz dbrdmi apdtsdg 
j6szdga ..... 20, 21 

Tengelicz melleti malmot 
Mihdldi Jdnos 6s Mikl6s a 
▼etahidai pdlosQknak ha> 
gyomdnyozta .... 309 

Terebes mezdvdros a pdlo- 
sok rendhdzdval . . . 300 

Terpe Mihdly a szakdcsi 
templomnak tobb telket 
hagyomdnyoz .... 291 

Terpe P6tera szakdcsi ple- 
banidnak 68 a pdlosok 
templomdnak 3 telket ado- 
mdnyozott 29-2 

Tet86, mez5vdros6sa pdlo- 
sok rendhdza , . . . 278 

Thalad, a pdlosok rendhdza 

6s temploma . . . 300, 301 
Thar Andrds a sz.-jobbi pd- 

losokDak adomdnyoztatott 169 
Thecal hdza Beszterczen . 199 

Theged birtok 142 

Thengeld. Idsd Tengelicz. 
Therek (TdrSk?) csaldd 

birtokai 302 

Thold (most Toldi) puszta 

a pdlosok rendhdzdyal • 301 
Thomhauser-N6methy, L6- 

nyai-f61e sz5U6, Idsd Gso- 

mak^zy Andrds . • . 103 
Thuruk Eelemen 6s Jakab- 

utczai hdza Vdradon . . 102 
Thurz6knak birtoka, Arva- 

vdr 68 a hely86g • • • 256 4 KtV- is TiRGYMUTAT6. 369 Tbnr26 Jinosnak megen- 

ged6 a n.-vdradi plispQk, 
ogj a dombdnyai el< 
hanyagolva volt bdnya- 
jogot haszn^lja .... 110 

Tbuly birtokin Eanizsai 
Istvdn Sz.-Bertalan kd- 
polndt alapitott .... 270 
Thytew Lkdz\6 birtokai . 26 
Thytheros Ldszl6 n6v6re 
Zs6fia szerdaheiyi Bdn 
Mdrton neje 299 

Tiborcztelke kolosmonos- 
tori birtok. . . 220,221,223 

Tibold csaUdbeliek a kacsi 
apdtsSgnak k6s6bb a pd- 
losok zdrdajdnak keg^urai 269 

Tiburcz a gyalafeh^rvdn je- 
zBuitdk birtoka .... 192 

Titel mezdv&toB sz.-Agos- 
tonrendtt kanonokok pr6- 
postsdgdval .... 40—43 

Titeli sz.-Agostoni pr^pos- 
tok' 6s alkorldtnokok . 42, 43 

Titeli, Nagyboldogasszony 
tisztelet^re szentelt pl6- 
bAnia 42 

T6falvi Andrds orOks^gdt 
a sz.-kirdlyi pdlosoknak 
mis^kre adomdnyozta . 235 

Tokaj mezOvdros. a kapu- 
czinusok zdrddjdvdl . . 303 

Tolady Andrds Cher nevti 
dm5j6ben lev^ 8zdnt6f(jld- 
j6t a szakdcsi pdlosoknak 
ajdnd^kozta 291 

Toldalagi Andrds birtokai- 
nak harmad r6sz6t led- 
nya dr(5k0seinek ado- 
mdnyozta ... . . . 234 

Toldalagi Bamabds OrOktf- 
sei cser^ltek a sz.-kird- 
lyi pdlosokkal .... 285 

Toldi puszta, Idsd Thold. 

Tolna vdros elfoglaldsa. . 9 

Tolnamegy6ben kalocsai dr- 
sek birtoka ..... 5 

TolnaiMdtyds, pannonhalmi 
f«apdt 89 

Tolvay Andrds, kis-cseri 
dttl^'^ben szdnt6f(ildet a 
szakdesi pdlosoknak ajdn- 
d^koz 293 

Tomory, kalocsai 6rsek czi- 
mere 14 

Tomory Pdl, kalocsai ^rsek 
68 a mohdcsi v^sz ... 6 

KUPP, KOyH. INT. — III. Topai Yit6z, magvaszakadt 
osalddnak birtoka . . . 297 

Topolvai fi6kegyhdz, a sza- 
badkai f^templomhoz . . 39 

Torda vdros 6s a sz.-161eki 
templom, az aradi pr6- 
postJ9dg birtoka ... 61 

Torda n:ez((vdro8 Erd61y- 
ben, helyzete 6s t5rt6- 
neti adatok. 303 

Tordahasad6k nevii tordai 
barlang 6a bdnydk . . 303 

Tordai Andrds 6s Ldszld, 
a kdpolnai pdlosok tdrshd- 
zdt ism6t fdI6pittet6k 262, 163 

Torday csaldd tagjai a t6th- 
kereki, mdsk6p Boldog- 
asszony telki pusztdt egy- 
mds kozt elosztottdk . . 165 

Torday Demeter 68 a kolos- 
vdri d(5m6sek . . . . 215 

Torkos Imre, sz.-kereszti 
apdt 90 

Tormova sz.-benedekrendi 
apdtsag 303 

T6th GySrgyhazdtavdrad- 
olaszi pdlosok megsze- 
rezt6k • 127 

T6th Jdnos 6s Bolgdr Ldszl6 
a szentkirdlyi pdlosok 
rendhdzdnak alapit6i. . 233 

T6thfala az erd61yi pttsp5k- 
nek visszaadatott . < . 180 

T6thfalu, a feh6rTdri tern- 
plomnak adomdnyoztatott 188 

T6thfa!n8i malom 6s f($ldjei 
Nagybdnydn 6pitett be- 
tegdpol6 a minoritdknak 
^tadattak ..... 283 

T6thbdza bajauradalomi 
puszta 23 

T6th-kereki puszta a kereki 
apdtsdgnak helye . . . 164 

T6thtelek j6szdg a vdrad- 
olaszi jezsuitdknak ada- 
tott dt 129 

T6thtelek a n.-vdradi jezsni- 

tdk birtoka 134 

Tdthtelek a n.-vdradi pttsp<5k 

6s kdptalan birtoka . . 113 
Tdthteiek a n.-vdradi apd- 

czdk birtoka .... 124 
T6thtelki r6sz a sz.-jobbi 

apdtsdg birtoka . . . 169 
Tovaris a bdcsl ferencziek 

fi6kegyhdza , . . . . 17 
T(5ke/reiebes birtok es a 

Bdthory csaldd .... 142 

24 370 NtV- ta rknQYMVTATd. T($k5Iy Imre a vajda-bun jadi 
uradalmat kapta meg 241, M^2 

T5k61y csaldd az illyei j6- 
szdg birtokosa .... 209 

Tdrok Ambrns 68 P6ter or(5- 
szakoskoddsai . • . , 256 

Tor5k Bdlint 6s Jdnos, 
debreczeiii zilogos bir* 
tokosok 148 

T(5r5k Balint alatt a vajda- 
hunyadi vdr 240 

Tdrok Bdlint Machon levo 
birtokdt elfoglaltak . . 309 

Torok csalddvajda-hunyadi 
ur 240 T($r5k csaldd az alvinczi 
uradalom birtokosa . . 196 

Tordk Janos a debreczeni 
birtok feler68z6t Ferencz 
testv6r6re ruhizta it. . 148 

Torok Imre a sz^chenyi szd- 
ldt61 minden d^zsma al6l 
felmenti a Bzakdcsi palo- ' 
sokat 293 

Torok Imr^nek Debreczen 
adatott ....... 147 

Torok Istvin, Orszdg Bor- 
bdla fia 148 

Torok Eatalin altal a vajda- 
bunyadi vir- 6s uradal- 
manak tort^Dt elfoglaMsa 242 

Torok Katalio, Bogatl Mik- 
16snak, k6s6bb Chiky 
Istvdnnak, vSgre Penge- 
legi Mihdlynak neje Hu- 
nyad vdrdt kapta . . . 240 

Torok (ik iltal elpusztitott 
aracsai sz.- ferenczrendi 
zdrda 6s templom ... 55 

Tdrokok nagy-varadi pusz- 
titasa 99 

Torokdk . Matyds kirily 
alattSzerbiit elfoglalvin, 
szdmos szerb (r&cz) mene- 
kiil Magyarorszigba . . 92 

To vis m. vdros a palosok 
rendh&zdval 68 templo- 
mdval 237—239 

Tavist pdlos szerzetesek- 
nek malom 6b sz611d ada- 
tott 6s templomuk kijavit- 
tatott 238 

Tovisi p&lo;<okt61 felvett 
kolc85n6rt Szdzsebes 6s 
Ujegyhdz vdrosok kSte- 

. Iezv6nyei 238 

Tovisi tized a feh6rvdri tem- plom sz.-kereszt-oltiranak 
sz.-misere adatott . . . 237 

Trinitariusok Gyu]afeh6r- 
virott 190 

Tiipa-Nagynak adatott ki 
egy telek Lippin sa szt.- 
gy'^rgyi puszta .... 76 

Troppen Gyorgy siremleke 
a murinyviri templom* 
ban 283 

Tdr birtok DereDcs6nyi 
Imr6nek adatott . . . 147 

Turanszky, f6rjezett Szik- 
szay Anna, a varaonoi pd- 
losoknak 100 forintot 64 
egy bizonyos birtokat ba- 
gyomdnyozta 305 

Tusndd, egy pataki malom 
miatt az crd6Iyi pUspok 
tiltakoz&sa 177 

TUz r6sze az erd61yl pUspok 
birtoka 179 

Tiizpd8zt6 a n.-vdradi ptis- 
pok 6s kdptalan birtoka • 113 u. Udvarhely erd61yi mezciva- 
ros, melyet mask6nt Sza- 
mos-Udvarhelynek nevez- 
Lek 304 

Ugrin kalocsai 6r8ek . . 3 

Ugrin kalocsai 6rsek 6s a 
baji pr6posts^g .... 35 

Ugrin kalocsai 6rsek a szc)- 
r6mi pUspdks6get alapitd 36 

tij-Arad Rak6czy alatt t(5r* 
t6nt ostromlisa .... 57 

tij- 6s 6-Arad sz. k. vdros 
6s vdr helyzete .... 56 

tlj-Aradon parocbialis tem- 

, plom GO 

Ujbecd a n.-vdradi pUspok, 
vagy kdptalan birtoka . 114 

tJjbecse falvdnak lak6i . 22 

tijegyhiz szdsz vdros ko- 
telezv6nye a tovisi p&- 
losokt61 kolcsdn vett 
p6nz6rt 238 

tljt'alusi birtok a boldogkoi 
vdrboz tartoz6 . . . , . 261 

tljfalassy. Idsd Kdroiyi Eva. 

tFjlaky Mikl6s vajda a ma- 
gyarok vez6re a tordkdk 
ellen 237 

tljlaky Ld8zl6 binnak fia 
Jdnos, jisdi apdtsagnak KlfeV- 1&8 TARGYMDTATO. 371 Galos majorfidgat molai 

malmacrt kicserMte . . 268 
UJ-P6CS a temesvdri n^met 

hat6sdgnak adatott . . 95 
tlj-Szeged mezdvaros Sze- 

gedhez adatott .... 86 
tljvdr, lAsd Maros-Cjvar. 
tijyaros Debreczenhez ^ar- 

. toz6 birtok 149 

tljviry Ferencz hikzdt, kert- 

j6t 6s pincz6j6t a sdrospa- 

taki trinitariusoknak mi- 

s6kre hagyomdnyozta . 287 
iJ.jvary Gergely egresi apdt 76 
trjvend6gi Jdnos lipt6i pr6- 

post 276 

Ukurd nevii B61a-forrAsi 

apdtsdgnak helye . . 27, 28 
Unitariusok vagy socinianis- 

tak Kolozsvdrott . . . 214 
Unta vagy rutvolgyi bellus- 

forrdsi apdtsag neve alatt 28 
Upor Ldszl6 6r-adonyi bir- 

tokos ........ 139 

Torday Miklds Br-Adony 

iranti csereszerz5d6se . 139 
Urban erd^Iyi vajda ... 166 
Urhaza pusztaaTordaicsaldd 

tagjai kozt elidegenittetett 165 
Urs (Ors, Czd?) Abrdnu 

apdtsdgi birtok .... 20 
Uyzi(Vizi) Tamds a mind- 

szenti palosok rendhdza- 

nak a]apit6ja .... 280 
tJdvozitorfil nevezett feren- 

cziek kolostora ds tem- 

ploma Szabadkdn ... 39 
Czd, Idsd Urs. 

V. 

y.Mddaz-Sziget a kdpolnai 
palosok birtoka. ... 162 

Vaday JdnosDak Martinuzzi 
baza Alvinczon adoma- 
nyoztatott 195 

Yadkert mezovdros lak<3i 
a barminczad ^s kirdiyi 
ad6k fizet^s^tol folmen- 
t6se Ill 

Vajay csaidd bajai birtoka 22 

Vajay Ldszl6nak elidegeni- 
tett bajai uradalom . . 23 

Yajda-Hunyad mezdvdros, 
var 6s szerzetesi rendhdz 239 

Vajda-Hunyad Betbleu Ga- 
boroak elzdlogosittatott es 
Bethleii Isivdnuak ado- 
mdnyoztatott 240 Vajda- Hunyad mezovdros 
n6gy teniploma . . . 242 

Vajda-hunyadi uradalmat 
I. Apaffy Mihaly utan 
Tokoly Imre. k6s()bb II. 
Apafify Mihdly kapta meg 241 

Yjijaa-hunyadi uradalom 
Corvin Jdnosnak adoma- 
nyoztatott 239 

Vajda-hunyadi ■ uradalom 
LordntfTy Zsuzsdnak ei- 
adatott ...... 241 

Vajda Hunyadon a sz.*feren* 
cziek zarddjads temploma 242 

Vajdak az egyhdzl 8zcm6*- 
lyek szabadalmait 6s ki- 
vdltsdgat Erd61yben ne 
86rts6k meg . .-• . , 178 

V^'szka bdcsi fereocziek 
fi6kegyhiza .... 17 

Valdi P6ter a patarenus fait 
terjesztOje 4 

Valler Vincze egycsitett jd- 
sz6i, leleszi 6s luki (Lu- 
ccn8is)pr6postsdgnak kor- 
manyz6ja 119 

Vdly Mihaly a homonnai fe- 
renczieknek kormciCzi bd 
nydjanak r6sz6t adomd- 
nyozta . 268 

Vanciia Ferencz nagy vdradl 
hdzdt s kertj6t Bojty £r- 
Z86betre ruhdzta at . 102, 103 

Vanderndthiaknak birtoka : 
Homonna ..... 267 

Vdradi sz. Istvdn I. y6rlanu 
egyhdzaoak Vet68 nevii 
fdldje a n.-vdradi sz.Agos- 
tonrenduek adomdnyozta- 
tott . 129 

Vdradi Sdndor 6s Mik]6saz 
abrdmi apdtsdg alapit6ja 20 

Vdradi keriiletben (Bihar) 
helyzett n.-vdradi puspok 
6s kdptalan j^szdgai . 103 

Vdrad - uL>8zi irgalmasok 
rendhdza .... 135. 136 

Vdrad olaszi jezsuitdk min- 
den jobbdgytelek utdn 
egy csdszdri tall6rtkap- 
tak 130 

Vdrad-olaazi jezsuitdknak 
Khobalth Anna n6hai 
Rnppreeht Szvegye gyti- 
molcskertj^t eladta 130, 131 

Varad-olaszi- 6s Velencz6- 
ben paulai sz. Vincze 
lednyai 138 372 111 

105 108 129 ;:Um *"*'**'•« »^»*«'* 

zat CaikF gr. Imre kalo- 
C8M irsek alaplti ,37 

Ml hanninozad ia a ki- 

ros v6g6n gr. ForgAch 
pUspSk alatt kezdve b 

1fi«^^"i jezaaitdk tin.-' 

VArad - Olaszib^^'or^olya-' 
vAb* WJ» • . m. 137 

Bzent KUra-renda ap4- 

rai kmcstir Altai olfoirlal 
tatott. kisSbb a p£f S: 

kincstAri fahiz ^ ,«« 
Vtod-Velencz6benak]aV«: ^^^ 

Mj>b a p41o8ok wndhAzA. 

Varannd-CsemeAiye, k Vai 
rannOi piloBok Wka ^ns 

^ aiK jsa * «-<» 

Varaimai pAJosoknak bir-' 
Varanyoa, 'idsd VrAn jos! " Ktr- is TiBOYUOTAtd. J 79 
26 

269 
41 SO 304 304 
306 ^I'J^f^^'^'-kalocBaUr^ek 
VArfalvai ad6 .* * * * ^^' " 

68 Imreffy JAnogra vaw 
AjnihAzAga irAnt filtakS- 

'^bte''**''^">^Po««**' 

V^d^birtokirAi.t-.z-er: 

^S*' S^o'^oiy Wternck 
v*^"?4'*y<»2tatott . 
VAsArhelyl Gergely Am» 

{eAnynak pinzSaBzeKei «8 
Ijajda „evtt ^^iJ^VJ 

V«.JribirtoUaBithW 

Vazul kereki apAt * ' * 

jetahidai pAlosoknak iiurt 
i«.i°?atlan ja^akat adf- 
mAnyozott. . ** 

V6081 GAbor azigoivAri na: 
rancsnok s""*^ pa- 

V6d a «. jobbi ipAtaAg blr-' 

Vedeth'AndrAs68neieMar* 
«it sz6kelyfalvi neief tel- 
koket a sz. kirAlyi dAIo 

• • • • . 306 103 
41 

U7 
148 
139 

77 303 
U2 

143 

165 

30S 
299 
169 H*v- ta t1rgymutat6. 373 'fain £j 
fir- 

. i:s 
• • % 

ai 

. 33 m 48 

7 Vohey (Veh^czen) a varan- 

n6i.p41osak r^szbirtokai. 306 
Velencze mez6v4ros lakdi- 

nak barminczad 6s kir. 

ad6k fizet6s6tdl fdlment^se 111 
Velencze (mindk^t) birtok 

elfoglaldsa 265 

YeliL-zki 8z. Jdnos pr^post- ' 
s^ga 18 

Vereb Ferencz birtoka a Vi- 
t6z csaidd utdn . . . 297 

Veres Gyorgy akir.szakd- 
csok f^mestere a szakdesi 
pdlosoknak kertj^t adta 292 

Veresalma a szerdahelyi p4- 
losok birtoka .... 298 

Veresegyhdz birtok a n.-vi- 
radi p1isp($knek, Farkas 
Bdlintnak, adomdnyozta- 
tott 110 

Veres-Mirth 6s a pilosok 
rendh&za 6s alapit6ja, 
a Chobanka csaldd . . 307 

Vereth az aradi pr^postsag 
birtoka. gi 

Vessel6Dyi csalddra Mardny 
vdr 6a vAros 6tszallt . . 282 

Ves8el6nyi Ferencz nddor 6s 
neje Sz6chy Mdris^ a ma- 
r&nyi templomot alapi- 
tottdk 282 

Ve8sel6nyi n&dor 6s neje 
Sz6chy Mdria; Troppen 
OyOrgy 68 Sz6chy Ferencz 
sireml6kei a mardny-rdri 
templomban 282 

Vesz6s-BaboIcs az erd6-k4- 
polnai pAlosok birtoka • 162 

Vetahidai (v. Bethohida) pd- 
los londhaz 6s templom 307 

Vet6s nevii fold, 1. a n.-vd- 
radi Agoston rendet. 

Vet6sy Mikl6sellenEradony 
irdnt per indittatott . . 139 

Vetys a n.-vdradi pr6montrei 
pr6poBtsdgnak adomd- 
nyoztatott ng 

Vidmonostor, adonymonos- 
tori birtok 141 

Vidy Mihdly r6tet 68 szdn- 
t6fd]det a szakdcsi pdlo- 
soknak adomdnyozott . 192 

Vildgosi vdrhoz tartozott 
Eladova 72 

Vilagosi uradalomban bir- 
tokosok voltak a Bdnffyak 73 

Vilagos vdrat Hunyady Ja- 
nos kapta 145 Villova helys6g 68 Titel 

mezdvdros .... 40—42 
Villyen (Ung) a pdlosoknak 

uj rendhaz adatott . . 162 
Vilmos(12i 3) erd61yi pUspok 201 
Vilmos erd61yi puspok a ko- 

losi monostort elfoglalta 219 
Vilmos b61aforra8i apat . 19 
Vimer j6szdg 6s a n.-vdradi 

Ptispok 110 

Vinga n6v alatt volt mos- 
taniSzabadka .... 39 

Vingarton egy nemesi telek 
a 8z.-erzs6bethi pdlosok- 
nak adatott ..... 295 

Vinkler Mdtyds szepesi ka- 
nonok 170 

Visny6 birtok a varanndi 
pdlosoknak dtadatott . 305 

Visnyd a varann6i pdlosok 
r6szbirtoka 306 

Vista az erd61yi pUspcJk bir- 
toka 179 

Vit6z Jdnosnak EdeI6ny 
vdrosa adatott C8er6be 
Kadna6rt 82 

Vit6z Jdnos pUspSk a nagy« 
varadi sz6kesegyhdzat is- 
m6t f616plt6 107 

Vit6z Jdnos n.-vdradi prepost 116 

Vit6z, a magvaszakadt csa- 
Idd birtok-r6szei 6s bir- 
tokosai 297 

Vituhui bencz6s apdtsdg 
szerzetesei szent ed6nyek- 
b61 p6nzt vertek . 309, 310 

Vituhui bencz6sek monos- 
tordba behelyezett kano- 
nokok 310 

Vitzmandi Lajos f.-gdgyi 
pl6bdnos 266 

Vizi Tamds r6tet 6s 6zdnt6- 
foldet a mindszenti pdlo- 
soknak adott .... 280 

VizakDa falu Nagy-Szeben 
vdros birtoka .... 229 

Vizkelety Jakabnak Radna 
adomdnyoztatott ... 82 

Vizvdri tized 177 

Vlad-Drakul a tSrokSk ve- 
zetdje 222 

Voik (Brankovios) Gyorgy 
Debreczentzdlogba kapta 145 

Voiknakfia 6s Hunyady Jd- 
nos 239 

Volff puszta 6s a vdradi 
pUspdk 105 374 n£v- ts t1«ibviiutat6. Yolgdn a varanndi pdlosok 

birtokr^sze 306 

Vomucz vagy Vomuk az 

aradi prSposts&g birtoka 61 
Vorostorony falu N.-Szeben 

varoB birtoka .... 229 
Vranyos pusztdn f^ldesuri 

jog 23 

Yuk 68 Yoik (Brankovics 

Gyorgy) szerb fejedelem 

Debreczent zdlogbakapta 145 
Vut- vagy Unta-volgyi bel- 

lus forrds, apdts^g neve . 28 w. 

Wagner Eristdf bdzdt a vd- 
rad-olaszi pdlosok meg- 
8zerezt6k 127 

Wallis P&l a katonai Ugye- 
ket Temesvdrott vezette 93 

Walter Ter6z a sdrospataki 
trinitariusoknak 200 frtot 
hagyominyozott . . . . 287 

WalterjeleBbakonyb^liszer- 
Bzerzetes mint iskolames- 
ter . 51 

Wenckheim csalid Gynla 
mezdviros birtokosa. . 160 

Willfersbeim Maria J6zefa, 
68 a vArad-olaszi h4z 6a 
s:&6115 felett oaztozkodas 105 z. Zada, 148d Szada. 

Zagyvay Jdaos mindszenti 
szdllej^t, m^s 8z5116^rt ki- 
cser61te ' 104 

Zajk M6zses a Barcsay csa- 
IM or5k(jse 238 

Zajzon Ferencz foldje . .210 

Zaiach mez6vdros Gyulaffi 
Li8zl6nak 6s Imreffy Jd- 
nosnak adatott .... 103 

Zaliny az illyei pdloBok j6- 
8zaga 209, 210 

Zalay Ferencz pdre Mod 
Anna ellen 102 

Zaiay J&nosnak adatott Fo- 
garas vdra 6s birtoka! . 266 

Z^mb6 Mikl68 samasi bir- 
tok&t a tboldi pdlosok 
monostorinak hagyom^- 
nyozta 301 

Zamuth a varann6i pdlosok 
r6szbirtoka 306 Zdpolya Jinos kez6re j($tt 
Nagy-YArad 99 

Zdpolya JAnosnak feladt^k 
Szeben vdrosdt .... 230 

Zdpolya Jdnos Lippavira- 
nak ura lett 74 

Zdpolya. JAnosnak Debre- 
czen adatott 147 

Zdpolya J&nos 6s Gyula vk- 
ros ........ 159 

Zardnd megy6ben nagy-vA- 
radi pttspok 68 kdpta- 
lan j68zAjgai 113 

Zarkady a Ferencz n.-Ydradi 
apdczAknak H6yiz pataka 
mellett k6t koves malmot 
adomdnyozott .... 123 

Zdrna Ders csaUd birtoka 298 

Zarva.dy £rz86bet 68 a vi.- 
radvelenczei hdza . . . 102 

Zathy Katalin Yay Katalin 
le^nya 1^2 

Z6chejiyi Ferencznek nagy- 
vdradi k6t sz511d adomi* 
nyoztatotc 102 

Z6chy MAria, Drugetb MAria 
lednydnak orok86ge . . 206 

Zejk Mikl6s httnyadi hAza 242 

Z6kely Mihily szatmiri ka- 
pitAny 103 

Zeiek Bencze Gyulavdr ka- 
pitdnya 159 

Zeiem6r r6sze a kdpolnai pA- 
losok birtoka . . 162, 163 

Zelem6ri puszta a debreczeni 
kegyesrendiek birtoka . 

Zelem6ry LAszl6 iednya * 

Zentai iidkegyhAz a szabad- 
kai fOtempiomhoz . . . 

Zentai sz.-Gyorgy temploma 

Zeveskod birtokr68z a y.- 
olaszi jezsuitaknak ado- 
mAnyoztatott . . ... . 

Zicby Ter6z gr6fnd szttle- 
tetc Yandernati .a homon- 
nai z&rdAnak p6nzt ha- 
gyomdnyozott .... 268 

Zikzay Andrdsnak egy vA- 
rad?adkerti haz adatott el 103 

Zilah az erd61yipU8pok bir- 
toka 175 

Zilab az erd61yi piispok bir- 
toka 179 

Zilah az eid61yi pUspcJkbu:- 
. toka 178 

Zilah mezdvarosnak Szat- 

mdrhoz yal6 csatolasa . 179 
Zilhalmi szantbfolde icant a 156 
142 

39 
40 130 N*V- ta TiRGYMUTATd. 375 n.-vdradi pr6post s kapta- 
lan 68 a Bozgonyi 6s Ra- 
kolczay csalddok kozt 
egyessSg Ill 

Zlicsar J6zsefbdcsifereiicz- 
rendi quardidn . . . 

Zoborr61 bencz6sek vitettek 
le 

Zochod csalad, Dombo 
helysSg birtoka . . . 

Zokolyi Gyorgy 6s adonyi 
birtoka 

Zoloki Mihily lednya . . 

Z6]yomi Diyid javainak 
Bethlen Eatalin 6s ut6d- 
jai kozt felosztdsa. . . 

Z6lyomi Ddvid Vajda-Hu- 
nyad ura .... 240, 241 

Z61yonii DAvid, kolosmo- 
Dostori r6szbirtokos . . 223 

Zombor szab. kir. varos 
egyhdzi 6pUlet6vel . . 43, 44 

Zombori szab. kir. vdrossd 16n 44 

Zombor uradalom r6szeTe- 
legdy Gaspdmak ado- 
mdnyoztatott . . , . 

Zombori uradalom a csator- 
ndzdsi t&rsasdgnak ada- 
tott it 

Zombor helys6g birtokosa 
Czobor Mdrk .... 

Zombor birtok osszeirdsa . 17 

50 

33 

142 
35 241 44 44 

44 55 « Zombori szent-hdromsagi 
plebania templom ... 44 

Zovdnyi malom a pdlosok 
zarddjdnak birtoka . . 227 

Zoyl Belaforrdsi apdtsdg 
birtoka ....... 28 

Zrinyi Ilona hdzat a sdros- 
pataki trinitariusoknak 
ajdnd6kozta 286 

Zrinyi Mikl6s hdsi y6delme 
6s 'haldla Szigetvdrott . 299 

Zrinyi Mikl6s gr6f a csdk- 
tornyai ferencziek zdr- 
ddjanak alapit6ja . . 263 

Zrinyi Mikl6snak konyr-, 6r- 
mek 6s r6gis6gtdra Csdk- 
tornydn 262 

Zsdblya hely66g a csajkdsok 
kertilet6ben 40 

Zsemberg Istvdn a n.-vdradi 
jezsuitdkj6szdgdt: Gyap- 
jut, N.-K6rfc 6s GSrbedet 
bitorolta 132 

Zsoidos Imre, farkasfalvi 
birtokos ....... 290 

Zsolndna kath. yalldshely- 
redllittatott 274 

Zsolndn a sz.-ferencziek 
zdrddja ..... 274 

Zucha fold a b. Sziiz M. vd- 
radi templomdnak adomd- 
nyoztatott 109