Skip to main content

Full text of "Le breviari d'amor"

See other formats


^«aettteb ta 

H 

The Estate of ths late 

Prof essor J. E. Shaw 



yj. 2 - 'JUl-^^c^ 



LE 



BREVIARI D'AMOR 



DE 



MATFRE ER^ENGAUD 
SUIVI DE SA LETTRE A SA SOEUR 



PUBLIE 



Par la Société Archéologiquie , Scien- 
tifique et Littéraire de ]3éziers. 



INTRODUCTION ET GLOSSAIRE 

PAR 

Oalbriel A.ZA.ÏS, Secro-tair^e. 



TOME SECOND 



. BÉZIERS PARIS 

Au Secrétariat de la Société Librairie A. Franck' 

Archéologique; 67 , rue de Richelieu . G7. 

Et chez Benezech-Roqûe , 
Successeur de J. Dklpech, libraire. 

LeipzFg, A. FRANcic'sche Verlagshandlung. 

Albert L. Héroi.d, Successeur, 

-10 11. Querstrasse. 




^2378(1 



BREVIARI D'AMOR. 



DE LA REMEMBRANSSA DE LA PASSIO DE JHESU CRIST PER 
PLUS TOST VENIR EN CONTRICIO. 



Enquaras deu mais cossirar, 
Per l'araor de Dieu escalfar , 

1 5800 Qu'ofendut a son redemptor , 
Cel qui discendet per s'amoc 
El mon e près carn humana 
E venc en ^esta mondana 
Miseria per nos essenhar 

15805 En quai guia nos pocsem salvar-, 
E vole esser près e liatz 
E pueis d'espinas coronatz 
Et escridatz et escarnitz 
E gautejatz et escopilz 

\ 5810 Eis laisse! nutz en crotz levar 
Et ab grans clavels clavelar 
Et en las mas et en[s] els pes , 
E[s] lâisset abeurac après 
De beuratge mal- et cruzel 

1 581 5 De vinagre mesclal am fel , 
Et ab lansa se laisset obrir 



RUBRIQUE. C V. ac. — 1580S. A C poyriam — Dans ce vers gnia. 
doit ne compter que pour une syllabe. — 1384 2. C D en los p. — 
15813. il C Et. — 15816. Il faut prononcer comme s'il y avait E. a. 
lansas 1., leçon qui est celle de D, 



2 

Le sieu coslat e vol[c] morir 

E sofrir esta passio 

Per la noslra redempcio , 
15820 E per escantir lo poder 

Quel diables sol e nos aver , 

Quar per l'original peccat 

Eram nos tug a mort lienrat. 
Ren es fais e dosconoissens 
1 5825 Qui [be] remembra aqueslz turmens 

Et esta sancla passio 

Si no cocep contricio 

En son coratge e dolor , 

Quan cossira quel Creator 
\ 5830 Que de so sanc l'a rezemut 

A perseguit et offendut , * 

E Ih'a rendut de ta gran do 

Per son peccat mal gazardo. 

DE LA REMEMBRANSSA DE LA VILEZA DEL PECCAT. 

E si per la [dicha] via 
1 5835 Contricio nolh venia > 



4 5853. Après ce verx les mss. contiennent une miniature rcprcstntunt 
le crucifiement. Au-desnous on lit cette ruOri<(ue : 

Jhesus per nos crucificalz, de fel abeuralz, de lansa r.afratz. 

Filhs , aquesta greu passio 
Suffii per ta redempcio 
F. per tes failli mens- delir, 
Be t'en deur ia sovenir. 

i.")825. C Qui membra be a. t. —13830. C Q. son. s. sanc. — 
40834. A drecha. 



- 3 — 

Deu cossirar la lageza 
Del peccat e la maleza 
Quel peccaires fa quan pecca , 
Don dis le savis Seneca : 

i 5840 « Si ieu certanamen sabia 

Quels peçcatz que ieu fa[r]ia 
Nulhs homs no saubes et après 
Dieus de grat les mi perdones , 
Nom poiria venir en cor 

1 5845 Qu'ieu fezes peccat a nulh for^ 
Nim poiria cazer en grat 
Per la vileza del peccat. » 
E deu cossirar issamen 
Col plazers es vils d'u momen , 

15850 Quar tal cuio esser be sa 

Que no seran ja vieu dema ; 
E poiran se per fol tener 
Si per .1. cort e [vil] plaser, 
An perdut lo règne del cel 

15855 On son coronat li fizel 

Et an les gaugz celestials 
Continus e perpétuais , 
Tan grans qu'om del mon , so es clar , 
No pot saber ni cossirar ; 

158G0 Quar nulhs autres gaugz veramen 
Ab lo mener d'aquels nois pren. 



15838. ^ Q.lop., CQ. f.'p. q.p. — iS841.4fazia, CDfaria.-- 
1o84o. C en lunh f. — 15848. Ci) Quel. Ici se termine la lacme de B. 
— 15853 A mal p., B mel ou viel, C D vil. 



DE LA REMENBRANSiA DEL ÏUEBALH DE LA MOUT 

E si nolh ve contricios 

Per estas cogilacios, 

Nis pot covertir per amor 
1 58G5 Des se ni de son Creator', 

Ea bo quez aia membransa 

Quar inorir l'er ses dubtansa , 

E no sap lo jorn ni la hora , 

E sera leu plus abora 
15870 Quel non cre, quar mort sublaria 

Soen les plus fortz engana ; 

Quar si ben son fort e valhen 

Moro tantost en .i. momen , 

Don quascus deu estar membralz 
\ ;)875 Nueg e jorn et aparelhatz , 

Si que bonas obras fazen 

'E cofessan e peneden 

De SOS peccatz se desliuvre , 

Que no sap quan s[a]y deu vieure , 
1 5880 Quar quex a sa mort trobara 

Les mais els bes que faitz aura , 

E non a dolor ta mortal 

En aquest mon quo d'orne mal 

El punh que la mort lo tira , 
1 5885 Quan li membra ni s'albira 

C'offendut a son Creator 

Que vole solïrir mort per s'amor , 

13869. C El cr ben 1, p. a- — 15879 , A sey. 



— 5 - 

Que lot ve ad uelh denan se 

Quan que a fait e mal e be , 
15890 E conois be que justamen 

Es condempnatz a greu turmen , 

E ve las penas infernals 

Que deu suffertar els grans mais , 

[E]ve les diables denan se 
15895 Plus orribles que nulha re 

E vels estar aparelhatz , 

E sab be [c qu'ez el] es jutgatz, 

Adoncx es l'arma marrida 

Tan trisla et enferzida 
15900 Que per fugir als greus turmens 

L'eis del cors tan forsadamens 

Que res del mon non pot passar 

Tro per forsa le cove far. 

DE LA REMEMBRANSSA DE LA VILEZA DE LA CARN DOUE 
APRES LA MORT. 

E deu s'albirar issamen , 
1 5905 Apres aquel departimen , 

La carns el cors d'orne quais es ; 

Quar non es plus orribla res 

En aquest mon a remirar , 

Ni tan pudisca , so es clar , 
1 59 1*0 'Et es am la pudor granda 

D'arnas e de verms vianda. 

Adoncx apar la vileza 



15889. D Q. a f. d. m. e d. b. — 15894. A I? Que v. — 13897. A 
B quaz els , D qu'alor. 



— c - 
De la carn e la lageza , 
Et apar adoncx en que fon 

15915 La yana gloria d'aquest mon , 
Quar no i te pro aur ni argens 
Ni nobleza de vestimens 
Ni grans plantatz de viandas , 
Honors ni dignitatz grandas 

15920 Ni nobleza de linatge 

Non destriga aquest passatge , 
Quar tôt passa a ley de fum , 
E co fay la naus per lo flum 
Que , quan que passe cargada, 

15925 Noi apar quan n'es passada. 

DE LAS .X. PENAS IFFERNALS. 

Apres aisso , per éscalfar, 
Sa contricio, deu pessar 
Les greus trebalhs els languimens, 
Las greus penas els greus turmens 

1 5930 D'iffern on seran turmentat 

Cels que morran en lor peccat 
Ab perdurabla passio, 
Ses esperansa de perdo. 
Aquestas penas iffernals 

15935 Continuas e perpétuais 
E fort orriblas e cozens 
Son .X. manieiras de turmens. 



15924. B Cpassa c, et telle élail aussi lu leçon primilive de A. 
lo932. C E p. — I593G. C Z> E mot. 



Fuocx d'iffern es la prumieira 

Que art de [b ta] gran manieira 
1 5940 Que res non o pot albirar 

Ni es res quel puesca tudar ; 

E no quai qu'om l'escomprenha , 

Qu'el art per se senes lenha , 

E no ret llama ni lugor 
15943 Ni consumis lo peccador. 

Ans lo crema ses consumir 

El fa tostemps vieure e morir, 

C'a bo mercat so lenria 

Si tantost lo consumia. 
15950 La segonda es fregz morlals , 

Tan fort gbssans e tan corals 

Qu'el mon non es semblans frejors , 

E deslrenh tan les peccadors 

Els fa trernolar e frémir 
15955 E tan los fa las dens glatir 

Qu'el mon non a tan gran fertat 

Quo es auzir aquel lor glat. 
La tersa es de gran pudor 

Que sufïertan li peccador 
1 5960 El fuoc d'iffern de sulpre arden 

Qu'el mon non a re tan puden. 
La quarta orribla pena 

Quels peccadors fort desena 

Es d'arnas e de verms pongens , 
1 59 G 5 Continus e non defalhens , 

Traucan e manjan de totz latz 

15938. La description de chacune des peines infernales est acccmpa- 
(jnée d'une miniature. — 15955. C lur f., D Els fay tan fort I. 



— 8 — 
Les peccadors vas totas partz. 

La quinla es de batemeri 
De grans verguas am fuoc arden , 

1 3970 Ab quel diable nueg e jorn 
Batols peccadors tôt entorn , 
E de lor critz e de lor glat 
Non an merce ni pietat. 
Escurtatz es la sezena , 

1 5975 Et es lor de mot gran pena , 
Que l'us l'autre be pot auzir 
Cridar , udolar e frémir , 
Mas a vezer non an clardat. 
Anquaras an autra escurdat 

1 5980 Quar non an membransa de Dieu 
Ni vezon ges lo règne sieu , 
Quar la gran forsa del lurmen 
Lor toi aquel remembramen. 
La' setena es grans fertatz 

1 5985 Qu'ilh an de vezer lor peccatz , 
Quar vezon escritz denan se 
Tôt quant an fait emal e be , 
E conoisso [c d que justamen] 
Son lieurat ad aquel turmen , 

15990 E que an per lor gran foldat 
Lo règne del cel oblidal. 

L'octava es de vezio, 
Quar vezo que ta prop lor so 
Li malvalz diable ifernal , 

15995 Mot orrible que de lor mal 



15967. C D L. ]). per lur peccatz. — liiOST. C D Tant quez a. — 
13988. A qu'estrechaiiien , B qu'eslranhamen. — 13992. D esl;i visio. 



- 9 — 

An plazer, quar lor deziriers 

[c d Es] que aion pro parsoniers 

•En las penas et els turmens , 

E ges per so ilh non an menhs. 
■ 1 6000 E sapchatz que la novena 

Pena es d'arden cadena 

Am la quai son encadenat 

E per lo col estrech liât 

Li peccador a for de cas 
1 G005 E per les pes e per les mas. 
La dezena es fams e setz 

Qaez anc ta mortal Dieus non fetz , 

Que neis las mas , si podian , 
• Voluntiers si manjarian , 
16010 E qui lor podia donar 

Un petit, neis d'aiga de mar, 

A beure , ilh li darian 

Tôt aquest mon, si l'avian. 
De la prima son turmenlat 
1 601 5 Cilh qu'an trop aver dezirat ; 

De Taulra li malicios ; 

De la tersal luxurios ; 

E son punit del quart turmen 

[d Li] enoios elh mal volen ; 
1 6020 E [c d del quint] cels qu'en aquest mon 

Per trebalh castiat no son ; 

E del seyze son turmentat 

Sil que no son volgut de grat 

15997. A B Am q. — 16013. C si podian. — 16017. Alil. , BJ). 
1. lersalh 1., C D omeltent l'article. — 16019. 4 ^ C Les e. — 16020. 
i U E. de totz c. 



^ 10 — 

En lor vida be covertir 
\(jOT6 Et al lum de la fe venir. 

Le setes turmens es dels fatz 
Que cofessavon lor peccatz 
E non avian cossiencia 
De trencar lor penitencia. 
\ GOoO E cillî suefro l'octau lurmen 
Quez an vist voluntieiramen 
Autruy trebalh e désirât , 
E volunliers l'an procurât. 
Lo noves turmens es dels fols 
IGOoS Que van queren vestirs trop mois 
E delicadas viandas , 
Bels oslals , grassas truandas , 
Les deziriers carnals seguen 
Outra mezura per nosen ; 
1 G04-0 E del deze li rie malvat 

Quez en aquesl mon an manjat 
E begut outra mezura , 
E sabian la frachura 
Dels paubres mendix famolens , 
\ 0045 A lor porta de fam morens , 
E no li an acorregut 
Mentre que n'an lezer agut. 
[C]els doncx qu'en tôt peccat jairan 
Totas las penas soffriran , 
16050 Et on plus fort auran pcccat 
Plus fortmen seran turmentat. 
Adoncx nois poirian cofessar 

16046. C n. avian a., D n. lor an a. 



- M - 

Ni penedre , aisso es clar , 

Quar d'aïs non anran membransa 
1 GO 53 Mas de lor greu malanansa ; 

Quar pauc aprofecharia 

Qui adoncx si penedia , 

Quar lo penedres re no val 

Qui nois penet quan pot far mal. 
1 GOGO Autramen non laissa peccat , 

Mas li peccat an luy laissât. 

Cels que seran en cel martir 

Auran dezirier de morir , 

E comensaran dezirar 
1 60G3 La mort que solon azirar , 

E morir per re no poiran 

Mas que moren tostemps vieuran . 

DEL JORN DEL JUZIZ[. 

E per mas aver d'espaven 

Cossirel jorn del julgamen 
1G070 Absi mezeis , e be s'albir 

En quai guiza Dieus deu venir 

En est mon , en carn visibles , 

Als peccadors tant orribles 

Quez a penas auran poder 
\ 6075 Ques puescan de lur pes tener ; 

Quar majors trencadas auran 

Que femna quan pena d'effan , 

De miseria e d'espaven. 

U060. D laychal p. — 16072. A et e. c. v. — 16073. A B lurs. 



- 12 - 

Aquel jorns er certanamen 
1 6080 Jorns de fertat , jorns de paor , 
Jorns de plorar, jorns de dolor , 
Jorns de pena qu'anc tais no fo , 
Jorns de gran Iribulatio , 
Jorns d'ira a jorns de neblas , 
1G085 Jorns escurs, jorns de lenebras , 
Jorns de sobeirana tristor. 
E que faran li peccador ? 
Qua[r] ilh perdran del tôt lo sen , 
[Qu]an venral jorns sobtanamen , 
1G090 Quar ges creire non o poiran , 
Si be vezo senhals denan . 
En aqnel jorn del jutgamen, 
Lo solelhs lot prumieiramen 
Er mot escurs , e la luna 
1 6095 Non redra clardat neguna ; 
E voira hom el cel lot clar 
Jhesu Crist en la crolz estar. 
Adoncx non i aura negù 
Pâure ni rie ni blanc ni bru 
1 6100 Ni rey ni comte ni baro , 

Clergue ni laie ni mal ni bo y 
Que non tremole de paor 
De marrimen e de dolor. 
Et adoncas s'amagaran 
1 6105 Us et autres , et intraran 

Sotz las rocas en las balmas , 



46088. A Quan. — -16089. A Tan , 4 C le ou loj., B b j. sobti- 
men. — 46104 . C El règne ni avol ni bo ; — D Paubre ni rie a. n. b. 



- 13 ~ 

Tiran pels e baten palmas , 

Esquissan la cara, ploran 

De raarrimen, e cridaran : 
16110 « Rocas , gitat vos sobre nos 

Que nons vejal senhor dels tros » . 

Apres montara contrai mon 

La mars plus aut qu[e]illi pueg no son , 

.XL. coudatz, ses mentir, 
16115 A for d'un aut pueg , ses issir , 

Et après dissendra tan bas 

Qu'om vezer no la poira pas ; 

Apres [11] peisso issiran 

Sobre l'aiga e cridaran , 
16120 E lurs clamors Dieus entendra ; 

Et après ]'aiga cremara , 

Li albre redran de sanc rozal , 

E pueis las herbas atretal; 

E tug li aucel s'ajustaran 
16125 A tropels, e no manjaran 

Ni beuran per l'avenimen 

Del filh.de Dieu omnipoten 

Que lur fera paor mortal; 

Las bestias faran atretal. 
1 61 30 Apres la terra tremira 

Ta fortmcn que plus non poyra , 

E tremira de tal poder 

Qu'oms nois poira de pes tener ; 

Elh bastimen del tôt cayran , 
16155 E las peiras se brizaran , 



16M8. À E u. \). i. ~ ^b^n. Il faut élUJer Li ; C L'dlbre. 
<6128. B Quer 1. — 4 6131. A poyri;i. 

2 



- 14 - 

Et après issiran mieg mort 
Les homes , ab gran desconort , 
De las balmas e dels foasalz 
On sera cascus amagalz , 

1 6 1 40 E l'us l'autre regardara 
Coma fols e no parlara. 
Las estelas del cel cairan. 
Apres lug li home mor[r]an; 
Qaar fuocx que del cel dissendra 

16145 Tôt quant er el mon cremara ; 
E si!h bo an negun peccat 
Per aquel fiioc seran mondât. 
Els angels del cel tremiran 
De meravilhas que veiran ; 

16150 Apres les mortz resuscitar , 
Lh' angel se penran a cornar , 
E comandaran a la gen 
Que tug venhan al jutgamen. 
Adoncx les mortz suscitaran 

16155 Li mal elh bo , petit e gran , 
En aquela carn que giqui 
Cascus el cel temps que mori , 
Mas quan seran les paucx els grans , 
Quex d'elat de .xxxii. ans , 

1 61 60 Ouar Jhesu Crist aitan visquet 
E puei mori esuscitet. 
Adoncx seran am gran paor 



16145. C D. Quan qu'es en terra c. — 16446. C vencut p. — 
16149. C D (\. aurr.n. — 16150. C A. per I. m. r., D A. per 1. m. 
siiscit:.r, — 16154. D li mort. — 16155. D L. m..li b. e pauc e g.— 
16161. A resuscitet , nom corrigeons d'après B C D. 



- 15 - 

Et ab gran dol Ji peccador , 

Quar mot er greus citatios 
If) 165 Et orribla monicios ; 

Per que sang Jheronimes dis : 

« Lo cors mi trembla em frémis 

Quan mi recorda del cornar 

Qu'en aquel jorn l'angels deu far , 
1 61 70 Tant qu'îeu no piiesc re far ni dir 

Quez ieu no eut lo corn auzir. » 

E quant tôt aisso fait sera , 

Adoncx Jhesu Crist dissendra 

Ab d'angels mais de .m. milia , 
16175 Que li faran companhia 

Per son comandamen faire , 

Et estara sus en l'aire 

Tôt en dreg lo mont Olivet , 

[On el] era quan s'en poget , 
1 61 80 Sobre la val de Jozaphat , 

On nos serem tug ajustât ; 

E li angel portar li an 

La crotz on fo levatz denan , 

Els clavels don fo clavelatz 
16185 E la lansa don fo nafratz 

E la corona ab que fo 

Coronatz en sa passio , 

Don issira tan grans clardatz 

Quel mon ner totz enlumenatz ; 
16190 Per sol solelh ni la luna 

Non redran clardat neguna , 

16178. C ein m. 0., D lo puey dO. — 16179. A B Quel , nous 
restituons la leçon de C D . on voit que l'erreur des deux premiers mss. 
<i lour aune la ressemi lance des majuscules et Q. 



— 10 — 

Quar aqiiela tan gran sera 
Que del tôt la liir tudara ; 
Pero lur clardat er plus grans 
1 Gl 95 Que non er' estada denans , 

Tan que jorns non er defalhens , 
' Ans sera be continuamens ; 
Quar ja despueis nueg no sera , 
Quel solelhs tostemps aparrâ. 
1 G200 Mot er aquel jorns veramen 
Espaventables a la gen , 
Que neis cilh que plus just seran 
De gran paor tremolaran , 
Qu'a penas poiran albirar 
16205 Quels puesco bonamen salvar. 
Ben deuram doncx aver paor 
E trislor gran li peccador , 
Que veiran escrig denan se 
Quan quez an fah e mal e be , 
16210 E sera lur redre raso 

De quan quez an fah pauc e pro , 
Neis de paraula ocioza 
Que no fos malicioza ; 
E non dels peccatz solamen , 
16215 An redran raso issamen 

Dels bes que fahs pogran aver 
[MJentre n'agro temps e lezer. 
E que faran doncx li malvatz 
Qu'an fâbs tan orribles peccatz ? 
1 6220 Qu'aisso es cert senes dubtar 
Quel julges es q.'iels deu jutgar 
Poderos , savis , drechuriers ; 
Poderos es tant e sobriers , 



-- M - 

Que tolas las celeslials 
10225 Crealuras e eternals 

E las iiïernals issamen 

Tolas fan son comandamen , 

E nois pot a luy amagar 

Nulhs homs ni fugen escapar ; 
10250 E per so le profela dis : 

« Senher , s'ieu suy em paradis 

Tu es prezcns et in iiïern 
•Per qu'om non pot far nulli isquern 

Nis pot amagar ni fugir 
10255 A la drechura ni faillir. » 

Savis jutges es issamen 

Tan que nulhs lioms so falhimen 

Nolh pot cobrir ni amagar 

•Nil pot escondre ni celar 
1 0240 Ni val denan luy .ii. botos 

Maestrada pozicios , 

Ni pot hom ges calumpniar 

Denan luy ni fais allegar, 

Ni tenra pro savieza 
10245 Az escuzar sa maleza, 

. Ans n'er cascus plus encolpatz 

Tan quan plus savis erestalz. 

Enquaras es mot drechuriers, 

Quar nos corromp ges per deniers , 
1 0250 Ni laissa ges per compaires 

De far dreg ni per parentes, 

Ni per lagotz ni per grans dos 

16250-1. C compayrosq : parentesc. — 16232. C. Ni p. langol, 
ce qui est probablement une faute, D logres. 



- 18 - 
Ni per grandas promissios 
Qu'om li fassa d'aur ni d'argen ; 

1 6255 El fara doncx le jutgamen 

Renden a lotz e mais e bos , 
Segon lur merit, gazardos. 
Pero li mal seran partit 
Dels b[o]s, e seran establit 

1 6260 Li malvat a la senestra 

De Dieu elh bo a la dextra ; 
E Dieus iralz er sobeiras, 
Et iffern lur er soteirâs, 
Elh peccat a la part dextra, 

16265 Elh diable a la senestra ; 
Li peccatz los accuzaran 
Elh diable los demandaran ; 
E l'angels, quez a quex ab se 
Que l'amonesta de far be, 

16270 Garantia de tôt fara, 

Quan quel peccaires fah aura ; 
E Dieus que sabra issamen 
Per se mezeis senes garen 
De cascu sa cossiencia, 

16275 Don poira donar sentencia. 
Adoncx dira le Redemptors, 
Iralz enconlral peccadors : 
« Per la vestra rodempcio 
Suffertiei esta passio 
\ 6280 Per la quai vos fos deslieurat , 

• * 

•Be mal o avetz pueis gardât , 
16259.4 Les. 



- 19 - 

Bem par que ieu mal mercadiei 
En vos autres qu'ieu car compriey , 
Quar vos o avetz fayt la mal 

1G285 0[u]'ueimais non auray mon cabal ; 
Per vos soffri greu passio , 
Rendut m'avetz mal gazardo ; 
Denan vos anar nut me vis , 
Proaviatz raubas, nom veslis; 

16290 Avia fam querens del pa, 

Ane no m'en mezelz ges el ma ; 
Avia set, beureus queri, 
Ane nom volguetz donar del vi ; 
Queren ostal me vist anar 

1 G29o El anc nom volguis albergar ; 
Ni en ma greu malaudia 
Nom volguis vezer .i. dia ; 
Ni fuy anc per vos vezitatz 
Tan quant estiei encarceratz ; 

1 6500 Quar aiatz fah o mal o be 

Als paubres tenc per fah a me. » 
Apres Dieus'totz los jutgara 
En aital guia, e dira 
Als bos : <v Venetz , bonazurat , 

16505 Que m'avetz servit e amat , 
Say el règne celeslial 
Ont auretz gaug perpétuai , 
Quar volunlior m'avetz pagut 
Et avetz vestit mon cors nut , 



46285. H C Qu'ieu mnys , D Que ja non. — 16289. A Pero. — 
16300. D Quar so qu'avelz f. m. o b. — 1630K 4 A. p. o t. — 
16303. C cl. — 1630i-5. A bonazuratz : amatz, B C bonazuratz. 



— 20 — 

1G510 E malaut et encarcerat 

M'avetz voluntiers vezitat. » 
Als noTals dira per lur nalieg : 
« Via ! vos autres malazeg , 
Anatz el fuoc perdurable 

i 631 5 Abitar ab lo Diable. » 

Aissi ditz lo filli de Dieu 
En l'avangeli S. Matieu. 
E non poyran ges apelar, 
Qu'appellacios se deu far 

16520 De dreg al jutge sobeira 

E Dieus de se major non a , 
E per als quar lur falhimen 
Seran tan clar et eviden 
Que per re non poiran celar , 

16525 Per qu'elh nos poiran apelar. 
Enquaras per autra raso 
Perdran dreh d'a]ielIacio, 
Quar ilh son en contumacia ; 
Quar apelat per la gracia 

1 6550 De Dieu , que deguesso venir 
A luy e beri far e ben dir , 
Una vegada , doas o 1res , 
Ilh non foron anc tan cortes 
Que Yolguesson a luy venir 

i 6555 Ni de grat a luy coverlir. 
Pero no seran turm entât 
Egalmea tuh li condempnat , 
Quar on mais auran fah de mal 



16318. C nos p., D Per quilli nos p.— I63?1. r. /> E D. major 
des. — 4 6324 C l> nos p. 



- 21 - 

Mais auran penas atreîal. 

i G5/tO Dels gaugz egalmen non auran 
Ges tijgîf aquil quels salvaran ; 
Quar on mais seran estai bo 
Recebran mais de gazardo. 
Ben es doncx fais e desliais 

\ ()o43 A Dieu et a se totz homs mais 
Que nois castia de peccar 
Ni fay aquels bes que pot far 
Ni vol venir'del falhimen, 
Ques a fah , ad esmendamen 

iGooO Ab gênerai cofessio 
Et ab vera conlricio , 
Satisfazen a son poder 
A Dieu montre que n'a lezer; 
Et es ben durs et a pauc sen 

1 6551) Homs que contricio non pren 
Ni a dolor de son peccat , 
Quant a auzit aquest tractât. 
Pero mot mielhers séria* 
Contricios qui l'avia , 

\ G360 Quez agues en son cor dolor 
Coral e vera per amor 
De Dieu lo paire omnipoten 
Que r[a] amat tan coralmen , 
Que qui l'amava per temor 

16565 Deu sufïertar pena e dolor 



16353. // manque ici dans B un feuillet qui aura sans doute été 
arraché à cause d'une miniature occupant toute une page et repré- 
sentant a lo gran jutgamen » qui devait s'y trouvev. — 16363. D Quia 
l'a a. t. c. — 16364. D Q. (j. aniii Dyo p. t. — Les vers 16361-3. 
vuinqucnt dans C. 



_^ ^2 

Per qu'om la deu adordenar 
A l'amor de Dieu qui o pot far 
Aver en son cor membransa 
De Tiffernal malenansa. 



DE LA GRAN VERTUT [c E DEL GRAN BE ] DE VERAYA 
CONTRICIO. 



1 6370 Per veraia contricio 

Ve hom a gran perfeccio , 

Quar hom en retorna de brieu 

De filh de Diable fiih de Dieu , 

E per lieis trisal penedens 
16375 Sos peccatz e sqs faihimens. 

En recobra Dieu ad amie 

Et escapa a l'enemic 

E fug las penas iffernals 

Et a los bes celeslials ; 
\ 6380 En tan que ses cofessio 

E senes satisHiccio 

Sol per contricio coral 

E veraia e gênerai , 

Perdona Dieus a peccador ; 
16385 Aissi o dizon li doctor, 

Ab que aia prepauzamen 

De cofessar et issamen 

De satisfar a son poder , 

Ab que Dieus li done lezer; 
16390 Ab aisso quites séria 

16374.i triensal, Ctiisal, Otrussil, Eénpurgahomendenejasos p. 



- 23 — 

Si pueis (lescofes moria, 
Ab que per me[ne]sprezamen 
Me[ne]sprezan lo sagrameh 
De cofessio bo e car 
i6395 Nois fos laissatz de cofessar , 
Quar morlalmen peccaria 
Hom quel me[ne]sprezaria. 

DE LA ABSOLUTIO E DE LA EXCOMUNIO DELS PREVEYRES. 

E no valria una poma 

Si l'apostolis de Roma 
1 6400 Mos peccatz mi perdonava 

■ S'ieu dels peçcalz nona purgava , 

En aissi que m'en penedes 

Ab Yoluntat que no i tomes ; 

Quar sol Dieus perdona peccatz 
\ 6405 E nol papa ni sos legatz ; 

E la pena perpétuai 

Qu'om deu soffrir per quex mortal 

Peccat, perdona solamens 

Dieus le paires omnipotens. 
1 641 Pero tota la Trinitat 

Entende en la deitat 

[ d Quar en sas operacios ] 

Non cab nulha divizios ; 

Mas l'autra- pena temporal 
1 641 5 Qu'om deu per quex peccat mortal^ 

Qu'es de .vu. ans senes dubtar , 

16406. 4 En 1. — 16412. Manque dans A, C Q e. sa o. 



— 24 — 

Pot la gliefiza ben amermar 

creisser, segon son albir , 

E d'aquela senes menlir 
1 6420 Se deu entendre lo poders , 

Lo quais Jhesus, que fo Dieus vers- 

Et es e sera issamen , 

Donet a sang Peire dizen : 

« So que sera liai per te 
1 6425 En la terra sera per me 

Alressi sus el cel liât, 

E sout so que auras desliat. » 

Enquaras en au[t]ra guia 

Ab sol preveire deslia 
\ Q450 Lo peccador de son peccat , 

Quar pueis a luy l'a cofessat ,. 

E ben lo troba peneden , 

Adoncx lo lia enjongen 

Alcuna satisfaccio ; 
1 6435 Apres en l'absolucio 

El lo deslia declaran 

Que Dieus l'a desliat denan; 

Pero ges vera totas ves 

Sa declaracio non es , 
1 6440 Quar pot esser quel penedens 

Nois penet be perfiecharaens , 

quar y prepauza (ornar 

nois vol del tôt cofessar. 

Doncx sil preveyres per no sen 

46418. C s. mon a. — 46433. C A. 1. 1. e mot gen ; dans D on a 
ajouté enfinlerligne des avant lia. — 16444. C Adonx s. capella , D 
Adonc s. prestre. 



'->.*; 



\(jAil) per error , qiiar fermamen 
Cre quel sia be cofessatz 
E peneclons de sos peccalz , 
Li dona absolucio, 
Sapchatz que no val .i. bolo 

164-50 L'absolvemens del capela, 

Quar Dieus enans absolt no l'a. 

Del liamen vos die aital ; 
Don sil papa , elh cardenal 
Avian donada , per error 

1 6455 per erguelh o per temor , 
Sentencia d'excomunio 
A tort contra .i. home bo, 
A quel a tort excumergatz 
No séria quant a Dieu lialz ; 

16460 Ab que la sentencia gardes 
Aissi que no la mesprezes , 
Quar escumergatz séria 
Pueis qui la.mesprezaria. 
Don so que la glieiza lia 

1 6465 En la terra o deslia , 
Lia, deslia issamen 
Dieus el cel , ab que justamen 
Sancta glieyza aia liât 
Lo peccador o desliat. 

1 6470 Per so ditz sanh Jheronimes : 
« Nostre Senher non gara ges 
L'avol sentencia dels pastors , 



16447. Ici se termine la lacune de B. — \6ï62. B Cde liamen. — 
46457- A en contra. 



- 26 - 

Mas lo merit dels peccadors. » 
E sanh Auguslis ditz aisso : 

16475 « Dieu el cel lia tôt aquo 
Quel papajustaraen lia^ 
Non quan qu'el liar volria. » 
. Contricios doncx , ses mentir , 
Val mot mais a peccat delir 

1 6480 Que ses contricio no fa 

L'absolveraens del capela. 



EN QUALS [CAUZAS] NON ABASTA CONTRICIOS DE COR SENES 
CONFKSSIO DE BOCA. 



Pero en sa conlrico , 
Ses venir a cofessio, 
Nons devem tan asegurar 

16485 Que cum^rguem ses cofessar. 
Neis meta a perilh de mort 
Que nois cofesse be e fort , 
si vol passar outra mar , 
en batalha vol intrar ; 

1 6490 E quis carga cossiencia 

Que nolh valgues penitencia , 
Ses cofessio , ses dubtar , 
Aquel a obs de cofessar ; 
E si es homs quez aia fah 

16495 Alcu peccat mortal tan lah , 
Del quai absolver nol pogues 
Us simples preveires , el es 



Rubrique, A cazos. — 16484. C D Nos deu lioni. — 16483. C U 
cuniengo. — 46497. C U. s. capellas et el es, U U. s. prestre e el es. 



[ d En aizina, e n'a ] lezer, 

De bastan cofessor aver , 
1 C500 De[ii] se mantenen cofessar , 

Quar autramen pot péri Ihar. 

Ni en conlricio mot gran 

Non deu ges hom cofizar tan 

Que mespreze cofessio , 
16505 Quar aquo no séria bo; 

Ans peccaria mortalmen , 

Si mesprezaval sagramen 

De cofessio establit , 

E tan comandat e grazit 
16510 Per sancta glieiza romana 

A to(a gen crestiana ; 

Per que nulhs hom nois deu tarzar , 

Quan n'a lezer , de cofessar , 

Quar ades en cofessio 
16515 Pren hom qualque conlricio 

E vergonia de sos peccatz , 

La quai vergonia a Dieu plalz. 

Quar qui grans vergonias dona 

Dels peccatz, Dieus los perdona , 
1 6520 Quar mot es grans penedensa 

Vergonhan punir sa pensa. 

Don sapchatz que peccatz mortais 

Coffessan lorna venials , 

E va s'en leugieiramen pueis ; 
16525 En aissi o ditz S. Ambrueis. 
E sapchatz mai , senes dubtar, 

46498. A B E veraia es nJi 1., C En aiszina et ain 1. 



- 28 - 
Que qui (arzava cofossar , 
Per so qu'om lo tengaes per bo , 
Mot faria gran falbizo , 
\ G 550 Quar aquo , per cert , séria 
Erguelhs et ypocrizia. 

QUI SE DEU COFFESSAR 

Don sapchalz que qiiex es lengulz 
De cofessar, pueis es vengiitz 
Ad aital état que per se 
16555 Sap cauzir entre mal-e be, 
Et aquo es â .xiin. ans; 
Pero en alcus es cnans 
Quar plus tost son malicios 
Lu que l'autre e plus guinbos. 

C0RA5 .^F. DEU IIOM COFESSAU. 

1 6540 E fleu se cofessar de grat 

Quascus , quant a fah lo peccat ; 
E sim demanda[va]s cora , 
leu respon que plus habora 
Que potz ; quar plus leugieiramen 

16545 Perdona Dieus lo falhimen 
Quez es mantenen cofessatz 
Que quant es longuamen servatz. 



Rubrique. B De que s., celle rubrique, ainsi que plusieurs des pré- 
cédenles et des suivantes, manque dans Ji. — IGoiS. B àh hoiM , 
C D abora. 



29 

Pero si aizina non a 
De cofessar a capela , 

ÎGoyO Deu se cofessar mantenen 
A Dieu lo paire omnipoten , 
En aissi quez aia dolor 
En son cor quar son Creator 
A offendut per so nosen , 

1C555 Hemembran se son falimen 
Ab veraia conlricio 
Et ab humil devocio 
Et ab cor et ab voluntat 
Que non torne plus el peccat , 

1 ()560 Ab prepaiizamen de be far 
Et issamen de cofessar , 
Pregan Dieu de cor h(pmilmens 
Qu'el li perdo sos falhimens. 
Pero , al mens, una vetz l'an , 

1 Gy(>5 Generalmen re non laichan , 
Se deu quascus homs cofessar 
Al capela , e cumergar , 
Si doncx per causa non esta, 
Ab cosselh de son capela ; 

ÎC570 Autramen si el moria 

Hom sebelhir nol deuria 
En lo semeteri sagral , 
. Mas deforas en lo fossat. 
E deu se, qui be o vol far, 

1G375 En sa sanetat cofessar , 

Quar aquel laissa lo peccat ■ 

IGo73. r 0. I. valliit, D o. un lusv:f. 



- 30 - 

Ques penet en sa sanetat ; 
Quar el se laissa de mal far 
En temps qu'a poder de peccar ; 
16580 Mas qui en sa malaudia, 
Mentre peccar non poiria, 
Venia ad esmendamen , 
Non séria lan sufficien, 
Quar no laissarals pcccalz , 
10585 Ans séria per els laissatz. 
Pero nois deu dezesperar 
Qui malaulz es , nis deu laissar 
De venir a cofessio , 
Quar Dieus recep tola sazo 
1 G390 Conversio de peneden , 

Ques penet bf perfiechamen. 
Pero mot fay gran falhensa 
Qui tarza sa penedensa 
Tro son derrier jorn , ab conort 
16595 Ques [c d pened'al] temps de la mort, 
Quar no sab si lezer n'aura , 
E sap be quascus que morra , 
E non sap ges co ni cora , 
Qu'en pauc d'ora Dieus labora ; 
16600 D'autra part, hom quels sen morir 
A tan de mal e de cossir 
Ab se et ab gran desconort 
Del greu cossirier de sa mort 



46582. C Venga doncx. — 16594. C D T. sos derriers jorns. — - 
4 6595. A J5 Q. penetdel t. — 16598.^ cors que nous corrigeons d'après 
B C D. — 16602 Jî A. s. et a g. C Dq tan g. ; dans noire texte il 
faut prendre le second ab au sens de hal)ef.' 



- 31 — 

E (le la greu malaudia , 
1 600;) Quel lurmenta niieg e dia , 

E tan li cove a pessar 

En sas causas adordenar 

E partir entre sos effans 

Que dels peccatz non es membrans , 
1 GfilO Per qu'el nos pot pcrfiechamens 

Penedre de sos falhimens. 

E quar ges a Dieu tan non play 

Quis penet , quan non pot far may 

Mais ni peccatz , quo faria 
10615 Si ben sas si penedia ; 

Per autra raso non es fi 

Quant hom si penet a sa fi ; , 

Quar penet si may per paor 

De pena , no fay per amor 
10620 De Dieu , lo quai penedemen 

Dieus non te per s;:ffîcien , 

Ni pot hom ges assegurar 

Aital peneden de salvar 

Quar lo penedres non es fis ; 
16623 Aissi o ditz S. Augustis ; 

Empero mais val que nien. 

Mas quan Dieus troba peneden 

Quez a de sos peccatz dolor 

E contricio per s'amor 
16630 En son coratge gênerai 

De totz sos peccatz [d e] coral, 

Ven'a tart o ven'abora , 

Non pot venir d'avol hora. 

I661S. Sas «anw«. — 16617. C Z> a la f. — 13631 . 4 en c, C es c. 



— 32 - 

A QUI SE DEU IIOM COFFESSAR. 

Quascus, quan se vol repentir 
iG6o5 E cofessar, s'en deu venir 
Al paroquial capela, 
Que curas de las armas a , 
Et a lûy se deu cofessar 
Quel pot absolver e liar, 
A 664-0 Et es mielhs que s'il venia 
Al preire d'autruy paroquia , 
Quar. non auria ges poder 
De luy liar ni d'absolver. 
Empero silh parroquias 
16045 Ve que sos propris capelas 
No sia pro sufficiens 
Ni pro discretz ni pro sabens, 
Licencia li deu demandar 
Quelh plassa qu'el s'ane cofessar 
1 6650 As u fraire prezicador 

a qualque fraire menor. 
Enquaras , sil parroquias 
Cre que sos propris capelas 
Coferme so qu'el fah aura 
16655 Ab lo preire qu'el cauzira , 
Beis pot ad autruy cofessar. 
Pero après deu demandar 
A son capela que coferm 

46634. C E penedir. — -16637. C D cura, E les cures.— 
46640. C Z> si V. — 16643. C Z) ni a. — 46649. Il faut lire comme 
s'il y avait s'an, leçon qui est celle de B et de D. — 16633. Ici el 
ailleura C suisliluQ capelia à preire malgré la mesure. 



- 33 ~ 

So qu'a fag el'aia per ferai. 
1G6GU Pero tolz homs, senes falhir , 

Quant es en perilli de morir , 

E non a preire près de se , 

E cor de cofessar li ve , 

Ab que aia contricio, 
16G65 Se pot be a son companho 

Colïessar de quan quel playra, 

femna, si home no i a. 

Mas qui per me[ne]sprezamen ,- 

E per cobr[i]r so falhimen , 
1G670 Laissava son parroquial 

Capela , mot faria mal , 

E del peccat que y faria 

Cofïessar lo covenria. 

Pero[l] peccat pot esser tais 
1G675 E tan greus quel paroquials 

Capelas , en nulha guia , 

Absolver no l'en poyria , 

Ans covenrial peccador 

Venir denan jutge major. 

EN QUAL BIANIEYRA SE DEU HOM C0FE:SAR. 

1 G680 E deu se quascus penedens 

Cofïessar voluntieiramens , 

No» per paor , mas per amor 

E per amor del Creator, 

E non per ypocrizia 
16685 Qu'om diga qu'el prozom sia- 

<66G9. A cobrar. 



- 34 - 

E cel que beis vol cofessar 
Prumieiramen deu cossirar 
E remembrar sos falhimens, 
Per so que plus planieirameiis 

{ 0690 E mielhs se puesca cofessar 

De tôt aquo qr.el pot membrar ; 
Et el cor se deu repentir, 
Pueis sos peccalz al preire dir ; 
E deu a la cofessio , 

1G695 Venir ab gran contricio 

Coral , quez aia desplazer 
E dolor gran e mal saber 
D'aisso quar a son redemplor 
Offendut tan per sa folor ; 

10700 E deu esser de voluntat 

De non tornar plus en peccal. 
Enquaras mais i deu venir 
Ab bon coratge de complir 
La voluntat del capela 

1070a De sso que far li mandara 
De corporal penitencia , 
Servan, gardan sa senlencia , 
Per so quez aia paradis , 
Segon que ditz sang Augustis ; 

16710 E deu se totz homs cofessar 

Ben e dapas , ses trop cochar , 
Per mielhs remembrar sos peccalz 
Qu'a fagz o ditz o cossiratz. 
E non deu ges le penedens , 

16715 Per excuzar sos falhimens , 

16715. D ISi si iiiezeish desencuzar. 



- 33 - 

Autra persona acuzar , 
Que diga : « Allais o felz far. » 
Quar doblamen peccaria 
Qui aissis cofessaria , 

16720 Quar peccaria excuzan 

Se mezeis del peccat, per tan 
Quar semblaria que disses 
Qu'el d'aquo colpa iwn agues ; 
Et aquo non pot nulhs homs dir 

1 6725 Pueis volgut i a cossenlir ; 
Et en aquo aparria 
Qû'el ges be nois penedia ; 
E peccaria issamen 
D'autra persona mal disen, 

16750 Si doncx nois podia cofessar 

Perfiechamen , ses liey nomnar , 
Tôt en aissi quo séria 
D'ome que per sa folia 
Agues jagut am sa maire , 

16755 de femna am som paire. 
Ni dôu dir , per se excuzar , 
Quel diables l'a fait peccar 
Ab sas cruzels t'jmptacios , 
Quar aitals excuzacios 

1674-0 Es al Creator desplazens , 
Et al di4)le mot plazens , 
• E de mot gran perilh per ver , 
Quel diables non a poder 
D'ome far cazer em peccat , 

1 6745 Si l'oms no l'obezis de grat. 

1 6730.. C owe( doncx. 



- 30 — 
Don nois pot excuzar per ro 
Qui may diable que Dieu cro ; 
Fer que dobla sa falhizo 
Perpauzan rexcuzacio , 

1 6750 E non apar que be sia 
Penedens d'esta' folia , 
Don foro li prumier payro 
Condempnat per sambian raso. 
Semezeis doncx deu accusar 

16755 Totz homs que vol be cofessar ; 
Qiiar qui se mezeis accuza 
Sia certz que Dieus Tcxcuza ; 
* E qui se mezeis descobri 
Sia cerlz que Dieus lo cobri. 

16760 Pero ges per bumilital 

Non deu boni cofessar peccat 
\b Que non a fag, car si ofa 
En aco pecaire sera , 
Quar lai on non [es] veritatz 

I67f)5 Non es bona bumilitalz. 

Mais so qu'a fag deu cofessar 
Generalraen , ses re celar; 
Car no valria una fava 
Cofessar si re celava. 

\ 6770 Enquaras quis vol cofesscr 

Perfiechamen, non deu celar* 



10730. A bss s. — 16731. C/> de sa f. — I67GI. Dans A ce ver» 
commence ainsi : Non deu hom ges , une main d'une époque jwsléricure a 
ajouté: cofessar peccit; leresle de la colonne (fol. 118 i" col. H) est 
en blanc ainsi que la colonne du verso; nous comblons celle lacune à 
l'aide de B. — 16762. C Qaal n. a f. q. s. fazia , au vers suivavi sori.i. 
I^TeO. — C qui r. y iaychava, D qui r. i celava 



- ;î7 — 

Ni deii palliar ni cobrir 
So failli Qien , ans !o deii dir 
A y tan orre e aytan lag 

\ ()77;) E aytan vilmen [d cuîn] l'a fag, 
Non ab paraulas cubertas, 
Mays ben claras e iibertas , 
Per mays aver de vergonha , 
Que noy romanga la ronha ; 

1G780 Quar qui ben s'envergonliQzis 
Vergonhan lo peccat delis, 
Mays nois deu del dig vergonhar 
Pueys non aç vergonha del far, 

DE QUALS CAUZàS SE DEU IIOM COFESSAR. 

[d El per so que plenieyramens 
1 G785 Puscatz gaber los falhimens 

Los cals cascus , si fahs los a , 
Deu dir can se cofessara . 
Prumieyramen vulh que sapchatz 
Que .m. nianieyras de peccatz 
1G790 Son: l'una es dels venials, 
La segonda dels criminals , 
Dels mortals es la derrieyra. 

DELS PECCATZ VENIALS. 



Et obran de la prumieyra 
S. Auguslis, alcus aytals, 

10773. C SOS f. — 16775. li can, Cco. — l()78l. U En aquost 
cas Dyos llio grazisli. — 10793. C E membran, D E remembran. 



- 38 - 

16795 E dilz que peccatz venials 

Es cant alcus om manja may, 
beu may que mesli[e]r nolh fay, 
p[a]rla oltra mezura , 
can deu parlar vendura , 
i 6800 paubre repren aspramen 

Quan li quer non degudamen , 
ve les aulres dejunar 
Et el qu'es. sas vol se dirnar, 
ve a la glieya trop tart 
16803 [Quar] trop forsat [del lieg] se pari , 
no procurai delhieurier 
. Dels encarceratz , nil requier, 
Ni vizita , can poyria , 
Les pauzatz en malautia . 
168i0 E non acorda los iralz 

Tractan en[tre] els, can pol, de palz, 
.castia trop aspramens 
sa molher o sos sirvens , 
es az autre lagoliers , 
1 681 5 Olh ditz blasfemias volontiers , 
No que sia sos malvolens 
Mas per sos leugiers movemens ; 
Car si de cor o dizia 
Mortalmen i peccaria ; 
1 6820 don' als paubres famolens 
A manjar grans delicamens , 
si esta alezeratz 



16795. C Et d., D S'a d. — 16798. Bper la , ce vers est.répélé deux 
fois. — 16799. C endura. — 16801. C Q. re 1. q. d. — 16805. B O 
t. f. deliey. — 16811. B en els, C entre, DT. quan pot entre lor p. 



-- 39 — 

En paraulds tle vanelatz , 
ques perjura fadamen 

16825 Non de solempne sagramen , 
Mas d'aytal , cum fan toi dia , 
Li muzai t per lur folhia , 
a afar ab sa molher 
No per [d désir] d'efan aver, 

1G850 Ni ges per son deude paguar, 
Ni per sa calor amortar, . 
Mas per son plazer solamen ; 
Adonc pecca venialmen ; 
E dizois venials per tan 

i 6855 Quar tost veno e tost s'en van ; 

Quar om s'en pot ben delhieurar 
Leligieyramen , ses cofessar, 
Dejunan , almoznas fazen , 
El cors Jhesa Cristreceben,] 

\ G840 Et ab l'ayga benezecha , 

s'avesques ab ma drecha 
Don a sa benediccio , 
E dizen la oracio 
Pater noster , o cofessan 

\ 684-5 Generalmen de pes estan , 

Quo vezetz quel preires fay far 
Quan fay lo pobol cofessar. 
Enquaras fay gran be en als 
La cofessio gênerais ; 

1 6850 Quar delis los mortals peccatz 



16825. C per s. — 16829 B delieg , C diziech.— 16834. C Es dizo, 
IJ E dilz hom. — 16840. Ici reprend le tcxfe de il. — 16846. C 
V. !e capellas far. 



- 40 — 

Quel peccnyres a oblidatz , 

Ab qn'el be penedens sia 

D'el[s] membrans en autra guia. 

Pero quascus se deu gardar 
tG85o Que non laisses ges oblidar 

Sos peccatz voluntieiramen , 

Quo fan alcu paubre de sen , 

Qu'a escien van retardan 

Lur cofessio, deziran 
108GO Qu'adoncz non aion membransi 

Dels peccalz ab esperansa 

Que lur sian tug perdonat 

Pus que lor seran oblidal. 

Ay Dieus ! e que son deceubutz , 
lG8(i5 E, si no s'en purgan , perdulz ! • 

Quar qui procura quel oblit 

Sos falhimens , quant a fallut , 

E pueys per aquela raso 

Nol[s] ditz en sa cofessio, 
\ 6870 Aitant es cum s'era celans. 

Dels autres peccatz remembrans , 

Si el doncx especialmen 

Nois purga d'aquel falbimen 

Quel a fag, [c ci quar] aquels peccatz 
1C875 A per sa colpa oblidatz. 

Pero lans peccatz venials 

Pot hom aver que us mortals 

Peccatz no séria tan greus , 

Quar huey non es peccatz tan leus 

46863. A Plus q. — 16864. D ta mal s. — 16863. A son p. — 
«6866. C quels 0., D «rues o. — 16869. A B D Nol. — 1687i. A D 
per a. . 



. - M - 

1C880 Qui trop lo vol continuar 
"Es vol en hiy trop deiecliar, 
Que de pueys mortals no sia ; 
Perque Tay sen, a ma guia , 
Quils cofessa nomnadamen 

lG88o Els autres pueis generalmen. 

DE LAS AB( ;Z[OS DEL MON. 

E develz saber qu'aisso son 
Las abuzios d'aquest mon : 
Rey negligens que non cura 
no vol tener drechura , 

iG890 Ricx homs almornas no fazens, 
Discipols dezobediens , • 
L'autra es qui savieza 
A gran e no la despeza , 
L'autra es paubres orgolhos, 

1G895 L'autra es viellis luxurios 
Ques laissan mal envelezir 
E non cura de Dieu servir, 
L'autra es joves perezos 
Que lot jorn estay ocios. 

DELS PECCATZ CRIMINALS. 

\ 6900 Peccalz apela liom criminals 
Aquels majors peccatz mortals 
Los quais la crotz puniria 



16894-5.^ Binlervertissenl l'ordre de ces deux vers.— -16902. crolz 
csl pour COI tz , leçon qui est celle de B C D. 



r,-). 



En son sosmes , sils sabia : 

Ono es erelgia pura , 
1G905 E peccatz contra natura , 

Et aucir home per folor, 

E Iractar mort de so senlior, 

E Irencar glieiza o raubar , 

ab sa parenta colgar, 
1 G9I es peccatz d'azulteri , 

de far fais tesliinoni , 

raubar o far azura. 

DE QUATRE MAMEYRAS DE PECCAT QUE FAN CLAiMOR A DIi: 

E so segon l'escriplura 

.un. peccatz que fan clamor 
1 H9i 5 A Dieu encontral peccador : 

La us es contra natura , 

L'autres qui fai desmesura , 

E forsa plus frevol de se 

Ses cauzimen e ses merce , 
1 6920 Lo ters peccalz es de murtrier, 

Lo quartz es qui rete loguier 

De loguadier outra son grat , 

Pueis bonamen l'a gazanhat. 

DEL[S] PECCAT[Zj COMRA LO [i) S. ESPERIT. 

Peccatz contrai Sang Esperit 
1 6925 Es d'orne malvat endurzit , 

16903. Cflsoss. 

(I) RUBRIQUF. B C omeUenl lo. 



— V3 — 

Queis laissa morir em peccat , 
Et es d'omo dezesperat , 
quant a le la esperansa 
Qu'esper aver perdonansa 

1 0950 De Dieu de totz sos fajhiraens , 
Que ja no sia penedens , 
s'asegura de peccar 
Ab esperansa de salvar ; 
E qui mor ab aquestz peccatz 

!()935 ,Nulh temps no seran perdonalz. 

DELS .VIF. PECCATZ MORTALS. 

Et ay .Vil. peccatz principals 
Los quais nos apelam mortals ; 
E son erguelhs , avareza 
Et ira e perezeza , 

1 0940 Eveja e glolonia 

E peccat de luxuria ; 

E son per tan dih principal 

Quar li venial el mortal 

Tuh , per cert , prendo naissensa 

10945 D'aquestz .vu., senes falhensa. 

Totz aquestz peccatz , ses dubtar , 
Es hom tengutz de confessar. 
Pero quar tuh non an le seh 
De conoisser lur falhimen, 

10950 Ni sabon ges tug delriar 
Ben las ma nieiras de peccar 
En quascu dels digz .vu. peccatz 
Principals desus declaratz , 
leu per aisso dir las vos vuelh. 



- 44 - 
KN QUAL MAMEYHA PECCA IIOM PER EttGlIELU. 

\ 6955 Sapchatz , bom pecca per erguelli 
Quan per orguelh quer hom honor. 
Deziran mondana lauzor, 
[0]is don' erguelh de sa beulal , 
quar es en gran dignelat , 
1 6960 de saber o de cantar, 

d'engieiih o de bel parlar, 
d'arnes o de vestimen , 
E quar a pro aur e argen , 
quar es de gran parental , 
16965 a famiUarilat 

De grans senbors ab gran poder, 
[c d 0] per ergiielb conlrasl'oni ver 
Ad essien , o vol jutgar 
Las autras gens e mespiezar, 
1 6970 E vol se rendre cominals 

Ad autre quez es plus cabals. 
E dilz soven quez el fag a 
So que us autres fag aura , 
Dizen , fazen vilania 
16975 Als autres per ricozia, 

Es glorieja en sos peccatz 
Et en comtar sas malvestatz , 
E per erguelb vay cossiran 



16955. c D, S. qu'o — 16958. ^. Quis. — 16967. A P F^. 
16968. C e V. j. D quan vol hom sobremontir. 



— 45 — 

Qu'el a per sa proeza gran 
16980 Sciencia gran o riquezas 

Las quais Dieus li a tramezas , 

E si cre que Dieus lo y a dat 

Passa qu'el o a gazanhat, 

Per que nolh ret gracias soven 
16983 Dels benifagz que de luy pren, 

E mou de ricozia gran 

Qui de bon home fay semblan 

Per so que la gens o dia, 

[b vieu] ab ypocrizia ; 
1 6990 E mou d'erguelh e de folor 

Ad home que no fay honor 

Cela que deu a som paire 

Quar tengutz n'es e de maire, 

E per erguelh e per nosen 
16995 So que Dieus fay hom fols repren. 

EN QUAL MANFERA PECCA HOM PER AVAREZA. 

Hom pecca per avareza 
Quan , per gazanh^ fay fal[z]eza 
En mezura[r], o en pezar, 
en nombrar, per mescomtar ; 
17000 per gazang se perjura; 
a l'autruy per usura , 
per tolre o per emblar , 

<6979-83. D vay dizen e si vantan. — Que el aya per sa proesa. 
— S. ûigranda r. — Quar sitôt Dyos lo Ih'a donat. — Pessatz vos qu'el 
aya ganhat. — 16989. A ven , C viven. D En vivent. — 16997. 
A B falhezi. — 16998. A B mezura. — 17002. C Z) p. t. o. p. 
panar. 



_ 4C - 
per bolas de camps oslar , 
per deniers fay maleza ; 

17005 joga per avareza; 

fay tort o desmezura; 
0, fais jutges, ven drechura; 
fay, malaslrucz avocalz, 
Cavilhacios e baratz 

1 7010 E fay mentir e perjurar 

Cel cuy manie per gazanhar 
Sil cosselha far falcesa; 
Enquara o per avareza 
Pelé liom non degudamen, 

17013 Que non dona ni non despen 
En aisi quo deuria far , 
so que den no vol pagar, 
Ni dar almorna al s frachurans , 
es d'acampar trop cremans , 

1 7020 cossira matdin e ser 

Quo l'autruy causa puesca aver, 
si pert per aventura 
Don a dol outre mezura. 

EN QUAL MANIERA PFXCA HOM PER IRA. 

Eyssamen pecca per ira 
17025 Hom que son prucyme azira, 
Qu'om autre non deu azirar 
Mas los mais qu'el ve dir o far. 
Per ira pecca issamen 



47003. Z) p. boynas. — 47019. Bàec. D d'escànip<ir. — 47020. 
 «ossirar. 



— 47 -. 

Qui fay o ditz descauzimen 
\ 7050 A son prueyme ol bat ol fer, 

Si donc no fay per castier. 

Sobre totz tenc per peccaire 

Qui offen paire ni maire. 

Enquaras pecca per ira 
17035 Qui autruy trebalh dezira , 

Olh procura bregas mesclan , 

Mais e discordias semenan, 

E guerras e plagz issamen 

Fay moure non degudamen, 
17040 fay donar o dona dan 

Emblan, tolen, o afogan 

Las autruy cauzas a gran lort, 

auci nafra per mort, 

d'autruy trebalh a plazer 
17045 d'autruy be a desplazer, 

Et empacha autruy honor 

Percassan mal e dezonor , 

iratz del dampnatge sieu 

Dilz blasfemias encontra Dieu. 

EN QUAL MANIEYIU PECCA IIOM PER PEREZEZA, 

17050 Atressi per perezeza 
Pecca qui per sa flaqueza 
Eslay en glieyza ocios 
E de parlar trop voluntos, 
Et fay los autres issamen 

17044. C /> a d'à. t. p. 



. - 48 — 

17055 Parlai', e son temps mal despeii 
Quar no fay los bes que pot far ; 
pert messa per tart îevar 
E no vol anar a sermo, 
[0] ve tart a cofessio, 
17060 Irenca sa penilencia, 
no vol de sa sciencia 
Acosselhar la paubra gen 
Per perezeza solamen ; 
si es jutges e fay muzar 
17065 Las gens que nols vol deslieurar, 
Ois dona trop a gran delieg, 
es issit de tôt respieg 
Que Dieus li perdo sos peccatz, 
es de vieure enujalz 
17070 Per fugir als trebalhs del mon, 
a de tort e sab be don. 
E![el] es en redre negligens, 
es d'alcu senhor sirvens 
Quelh dona beure e menjar 
17075 E que veslir e que causar, 
Et [el] es flacx e nualhos 
Et en sas obras perezos; 
quan trenca so sagramen 
Per perezeza solamen, 
1 7080 a larzat pagar loguier 

[ Ad alcu ] paubre logadier, 
pren servizi o pren do, 



47059. A Que. — 17074. A e. a m. C a.m. Suivant la leçon de A, 
il faudrait imprimer don" a b. — i708<. C'eH la leçon de B C D, A 
D'à. sieu p, 



- 49 — 

E quan pot non ret gazardo, 
que gracias a Dieu non ren 
17085 Dels benifagz que de luy pren, 
si es tornatz perezos 
Per son issimpli nulhs hom pros, 
a (lestrigat de be far 
Alqun iiome per son parlar. 

EN QUAL MANIERA PECA HOM PER ENVEYA, 

i 7090 Per eveia a hom plazer 

D'autruy trebalh e desplazer 
D'aulruy be e d'autruy honor 
En percassa autruy dezonor , 
Elh play auzir detracio 
f 7093 D'autruy e difamacio , 

E quan n'au ben dire nolh play 
Temen qu'om aicel preze may , 
Per quel ben dir no vol auzir 
Nil be qu'en sap no vol ges dir ; 
17100 E sil ditz afola lot , 

Quar en derrier ditz qualque mol 
Ab que li trenca la gola 
E fal lais de l'irendola ; 
Quar dira que bos clergues es 
17105 Mas sen natural non a ges , 
E dira : « Mot es hom senatz 
E bos enlro ques es dinatz » ; 
dira : « Mot es bels pariiers 
Si no fos quar es messorguiers» ; 

17100, I) E sin d. ,i. Ih'o toi. 



_ 50 — 
17110 dira qu[es] es rix asalz 

Si agues sos deudes pagatz. 

Si el ditz per defamar 

Mortalmen pecca ses dubdar ; 

Mais si disia aquel mal 
17115 Ab bon entendemen per tal 

Qu'om se garde quel falhimen 

D'aquel pue! s nol fosso ïiozen , 

E dizia per amistat , 

No faria negun peccat , 
17120 Quar Dieus , segon l'entencio , 

Julga si es o mal o bo. 

EN QUAL MANIEYRA PECCA IIOM PER GEO[TOjNIA. 

Per glolonia issamen 

Pecca hom trop manjan e beven , 

Qnar per glolonia pura 
17125 Manja e beu outra mezura , 

Que manj[a] e beu no per vieure 

Mas per talen que s'cnieure. 

Qui aisso costumaria 

Mortalmen i peccaria. 
1 71 30 Per glotonia , d'autre latz , 

Fran hom los dejunis mandatz , 

So quel preyres li mandet far 

Ouan s'anet a luy cofessar 

Per esmenda de sos peccatz , 
17155 E cumerga hom sas dirnatz ; 

17M0. ^ r. e asazatz, J{ quez es r. e siizutz, C qu'el es r. asastz, 
J) que es rix assalz. — 171 lo. A Ab que b. MUO. A f*o fariaii. — 
47126. A C iiiaiije. — ^132, C D O. _/|7l3o. € E ciiinenja grans 

tlîgncl.'.eîz. 1) N cuuiciij 1 II. sos diiiatz. 



— 51 — 

manja graris delicamens , 

E sab los paubres famolens 

Morens de fam a la porta 

E re non lur en aporta ; 
17140 quan manja trop aboras 

E non costumadas horas 

E quan mesliers nolh faria , 

Solamen per glolonia , 

E trop goludamen manja[n] 
1 7143 A gaiza de lop devoran ; 

qui manja per mais beure 

Specias , no per mielhs vieure ; 

E quan los autres evida 

De far ab luy semblan vida ; 
17150 dona a manjar als ricx 

E laissa los paubres mendicx 

Que moron de fam e de set , 

Et en los ricx son atur met 

Quo aio blancx pas e clars vis , 
17153 Grassas galinas , capos fis , 

Perditz [e] gruas e [pavos] 

[E] diversas ministrazos 

E grandas outra mezura 

Tan qu'en greujo lor natura. 

EN QUAL MANIEYIU PECCA HOM PER LUXURIA. 

17160 Atressi per luxuria 

Pecca hom en mainta guia , 

471,44. A manjar. — 17156. À répèle capos du vers précédent. 



- 32 - 
quan fay son peccat aunil 
Am femna que non a marit , 
Vergis [o] desverginada 
17165 am femna maridada ; 
fay peccal o falizo 
Ab femna de religio , 
ab parenla s'atura , 
Opecca contra natura, 
1 71 70 Ih' esdeve pollicios 
Per raalas cogitacios , 
per trop beure o manjar , 
per son cors trop delechar. 
Per luxuria issamen 
17175 Pecca qui a cor e lalen 
Que volunliers peccaria 
Ab femna si la lenia ; 
quan la ve l'en fay semblan , 
Guinhan, soplegan o parlan, 
17180 Oab rire o ab jogar 

ab temptar o ab parlar ; 
Que denan lieis ve be paratz , 
Ben polilz e ben penchenatz , 
cossira am quai baral 
1 7185 Ab lieis poira far son peccat , 
lin tramet sos messalgiers 
Et ab joias et ab deniers ; 
uza manjars de calor 
Per abrasar aqueV ardor, 



17164. B Verge e d., ce qui semble contradictoire , nous restiluonf, o 
d'après CD. — 17177. A sia 1. t. — 17178. B luy, C lin, D Ihi. — 
17182. C VO. — ntSo. C D poyria f, p. 



- 53 - 

17190 ab plazer vayremembran 

Los peccatz que n'an fagz denan , 

Escoltan voluntieiramen 

Autres qu'en parlo issamen , 

es a femna lagotiers 
17195 Per so que l'am o mesorguiers. 
Empero be vuelh que sapchatz 

Quels issimples qu'ieuz ay donatz 

Dels digz .vu. peccatz principals 

Ges non jutge totz per mortals , 
1 7200 Qui fort no y persévéra va , 

Quar qui los conlinuava 

Non es peccatz tan venials 

Que non esdevengues mortals. 

EN QUAL MANIEYRA DEU UOM DIR AL COFESSOR LAS 
CIRCUMSTANTIAS DEL PECCAT. 

Enquaras quis vol ben purgar 
17205 Deu las circumstancias [nomnar] 

Que podo greujar lo peccat, 

Quo es si a persévérât 

En aquel peccat longamen , 

.s'i retornava soven , 
17210 En quai manieira e per que 

Et en quai jorn lo peccat fe, 

Si era grans festivitatz , 

Et en quai loc , s'era sagratz, 

E si fetz ad ecien , 
17215 forsatz, ojogan, rizen, 

47<9J. B C q. n'a, D q. ;i. — ni94. B langotiers, C logadiers, D 
lepaudiers. — 17205. A piirgir.— 17212. A Ni. 



- 54 — 

si felz a tracio, 
E deu dir sa condicio , 
Si es laicx o clers o pages 
es cavaliers o borzes , 
1 7220 si es soltz o molheratz^ 

es homs simples o letratz. 
Enquaras deu lo penedens 
De la persona issamens 
Ab cuy a fag la falhizo 
1 7225 Declarar la condicio , 

Si es homs o femna gentils 
es ri ex o paubres o vils 
es pauzatz en dignetat 
si es de son parental ; 
1 7230 Pero non deu nomnadamen 
Acuzar nulh home viven. 
E sapchalz que deferencia 
Se fay en sancta sciencia 
Entre peccatz e falhimens , 
17235 Q.uar peccatz es propriamens 
Qui fay aquo que non deu far 
mal cossirar o parlar , 
Falhimens qui no fazia 
Aquels bes que far deuria. 



DE DIVERSAS 3IANIEYRAS DE PECCATZ LOS QUALS FAN 
DIVERSAS MAMEYRAS DE GENS SEC ON LOR CONDITIO. 



17240 Als clergues no quai essenhar 



17233. A Ben las. s. 



— 55 — 

De ques devon illi cofessar , 

E purgar lors cossiencias^ 

Qa'illi an libres de Sentencias , 

Et an atressi lo Décret 
17245 On Gracias mot ben Iractet, 

Et an la Summa d'Ostienc , 

Dels quais libres so qu'ieu die prenc ; 

Els quais trobaran (ot lor pie 

Ab que s'i estudien be. 
\ 7250 Was als laies parle solamen , 

Que non an tan d'entendemen 

Ab se ni tan de sciencia 

Ni tan gran experiencia 

Que la paraula lalina . 
17255 De la sciencia divina 

Qu'en los digz libres se conte 

Saubesso entendre per se. 

E quar entre las laygas gens 

A manhs diverses estamens , 
17260 Qu'an manieiras especials 

De cazer en peccatz mortals , 

Quex , segon sa condicio , 

[d A maior lor instructio], 

Mostràn de quels devon gardar 
17265 E de quels deu [hom] cofessar 

leu en vuelh tractar a tieira 

De quada una manieira. 



17263. Ce vers esl laissé en blanc dans A et simplement omis dans 
B, C deslruxio. — 17264. C D deu hom g. — 17265. A devon, ré- 
pétition du même mol qui se trouve dans le vers précédent ; nous corri- 
geons d'après Ji C IJ. 



- 56 — 

DELS EMPEIUDORS E DtLS AUTRES CRANS PUINCtPS 
E P[0]TESTATZ SEGLALS. 

Sapchon doncx li emperador 

Elh rey e li autre gran senhor 
17270 Qaezan lo regimen seglar, 

Ouez ilh se devon cofessar 

S'ilh non teno be segura 

Lur terra, fazen drechi.ra, 

E non auso la paubra gen 
17275 Aissi be quo fan lo manen , 

Fazen drechura e raso 

A rie a paubre , a mal , a bo ; 

E en als fan mot gran peccat 

Aquihs gran senhor poestat 
17280 E lur cosselhier issamen 

Elh senescal lur luoctenen , 

Qiiar per lur gran negligencia 

Alonguo tan la sentencia 

Entrels sosmes que d'alqu fag 
1 7285 Menon denant els alcun plag , 

Qoe neis cel quel plag gazanha 

A pro raso quels complanha , 

Quar non recobra son cabal 

Que mais li cosla que no val ; 
1 7290 E si an mala voluntat 

[6 Ad] alqu , que sian endiguât 



Rubrique, a pelestatz, D D. e. e dels reys e d.a. g. p, e p. s. de 
que se deven cofessar. — 17270, A B lor r. — <7277. Co m. oh..D 
e m. e b. — 17281. C el loct., D Lor s. lor. — j7'29l. A Al a., C /> 
Alcii q. s. e ; i7 faut d'après celle seconde leçon faire sian de deux 
syllabes. 



— 57 - 

Conlra luy , per a vol raso , 
Iran percassan occasio 
Quo sil puesco deserelar ; 

17295 E nom pot l'aiga tribolar 
Qo'el non sia près e lialz 
E de sas causas despolhatz 
Ses conoissemen de causa , 
E pueis ges parlar non ausa ; 

1 7300 faran mais aquist senhor , 
Quar a lurs amix per favor , 
A tort et a desmezura , 
Julgaran l'autruy drechura ; 
faran mais que ses donar 

1 7305 En lur cort non poyretz re far , 
E si lor dalz ben o penran 
E l'autruy dreg vos jutgaran. 

D'autra part tôt ad ecien 
No volo deslieurar la gen 

1 7310 Quez an fazendas denan lor 
Ni volun auzir lor clamor , 
Per so que lur cortz estia 
Plena de gen tota via , 
E sis volun del luoc partir 

17315 Ad essien se fan seguir 
Per aver companliia gran 
E gran traut e gran mazan , 
De re non cost e per nien , 
D'un luoc en autre, prometen 

17320 A la simpla gen delieurier ; 

E quant tôt es fag, en derrier 

naOO. A aquihis s. — <73lo. B Ab c. D Toi e. 



— 58 — 

Nulha re non acabaran 
De so que demandât auran ; 
Don greujon las gens sosmesas 

1 7323 En trebalh et en despessas , 

A gran tort [et] a gran peccat , 
Per boban e per vanetat. 
E si an lur cosselhadors , 
Seneschalcs o procuradors , 

17550 an bailes o an veguiers 
an jutges o tezauriers , 
an autres officiais 
Avols e fais e desleals , 
Que fan las dichas malveslatz , 

17355 Els sabens , e d'autras assatz , 
Ab qu'il los sapchon voluntos 
De far grans condempnatios , 
Condempnan la sotzmeza gen 
A gran somma d'aur o d'argen , 

17340 a perdre lurs beretatz , 
Castels vilas o comlats , 
ab nalieg o ses naleg , 
Aplican a tort [oj a dreg 
A lur senhors los autruy bes , 

1 7545 Dels offîcis nols mouran ges , 

Ans per cert mais los n'araaran 
E plus fizels los ne tenran , 
E lur daran poder major 
Que puesco mais tirar a lor. 



47331. A an t. — 17335. D Lor s.; B C autres. — J7338. A las 
s. g. — 17343. À C et a d., nous adoptons la leçon de If D. — 
17346. C D los a. — 17347. f DE per p. f. 1. t. 



— 59 — 

17350 E no son per tant excusatz 

Aquistz gran senhor de peccalz 
Si no sabols malificis 
De cels quez an lur officis ; 
Ans pecco per cert malamen 

17355 Si il no son ben diligen 

De ben enquerre dans totz latz 
E de punir lur malvestatz. . 
Et en als pecco issamen 
Aquistz gran senhor malamen 

17560 Quar an gran plazer en lur cor 
Quant auzo dir qu'oms de lur for 
A fâgz alcus malificis 
murtres o laironicis , 
Per so qu'ilh puesco son aver 

17365 Per condempnatio aver ; 
E deziro plagz e contens , 
Malificis e balemens , 
Per aquela entencio 
D'aver gran condempnacio. 

17370 D'autra part li princep seglar 
Son tan arden e tan avar , 
E quan quez aio de terra , 
Ades volon moure guerra 
A lur vezis , a non dever, 

1 7375 Per la lor mermar e toler ; 
E no sabo per tôt lur sen 



17362-3. C D malifici... niurtre... laironici, au sing. — 47372. B 
En q. C Que que a. d. t. [lisez que quan que a. d. t.) , D Que per 
quan q., leçon toute semblable à celle de C puisque ^er a été évidemment 
ajouté pour donner au vers une syllabe de plus. 



— 60 — 

La lor governar bonamen. 
Apres jutgaran .i. lairo 
Si a emblat i. capairo , 

1 7380 Quez era mot paubres e nutz , 
Quel sia per lo col pendutz. 
Adoncx si deuria cossirar 
Quanha pena devon porlar 
Ilh que tolran ur>a cieutat 

1 7385 un règne o un comtat ; 

Per que sapclio certanamen 
Que , si non fan esmendamen , 
Ilh ne penran major isquern , 
Onar seran [c d pendut] en iffern , 

17590 En liam d'arden cadena , 
Et er senes filur pena. 

Enquaras aquislz gran senhor 
Son d'autra causa peccador, 
Quar aisso es lurs cossiriers 

1 7395 Quo puesco aver pro deniers 
De la paubra sotzmeza gen ; 
E levaran novelaraen 
Talhas , quista et uzalges 
E gabelas e pezalges , 

1 7400 faran devet gênerai 

Qu'om non traga ni blat ni sal 
De lur terra , en nullia guia , 
Si aitals homs no fazia 
Le quais aura aquei poder 



n379. c D s. a panât. — 47383. B C Quinha, D canha C D deu 
om, leçon inadmissible à cause des verbes au pluriel qui suivent. — 
47384. D Silhq. tolen. — 17388. CD en p.— 17389. i B perdut. 



- Cl — 

17405 Comprat una somma d'aver. 
Aqiio pren non degudamen 
A gran dampnatge de sa gen , 
Quar en lo \et sa gens perdra 
Assatz mais quez el non aura. 

17410 D'autra part non degudamen 
Mudon las monedas soven , 
Et ab aitals noveletatz 
Ercorjon lur gens daus totz latz. 
Et après si fan cavaliers , 

1 741 5 Lcvan dels sotzmes grans deniers , 
De que faran cortz e mazans 
E grans condutz e grans bobans ; 
E no sabon ges cossirar 
Quanta gen.i cove pagar 

1 7420 Et en las talhas novelas 
Et en las dichas gabelas 
Et en lur cavalairia, 
Oueis trebalho nueg e dia 
Et ab caut et ab freydiira , 

17425 E moron de gran frachura. 
De mala mort s'estrangola 
Qui d'aquois met en la gola; 
Per queis deurian fort gardar 
De la gen sosmesa greufjjar , 

1 7450 Quar totz homs que raorce non a 
Sapclia que Dieus no la y aura. 



1741 1, 7) lor m. — 17413. A davas. — 17426. C D mal morlel 
s'e. — 17429. A grevar. 



-■62 - 

DELS BANAYRES E SENIIORS [DE CASTELS.] 

D'autra part aquist banaires 

Qu'an castels .i. o .11. o très , 

Et aquist autre cavalier 
1 7435 Que son senhor parsonier 

D'alqu castel a vol bo 

On an lor juridiccio , 

P^iccon en lur senhorias 

En las davan dichas guias , 
\ 7440 Quar ilh no segon drechura 

Mas quant lur voluntat pura , 

E cossiron, maldi e ser , 

Quo puesco dels sosmes aver , 

Et a condempnar els an pro 
1 7445 Ab fort pelita d'ucaizo ; 

Et après rezemer los fan , 

Espaventan e menassan ; 

Don sapchatz que fan gran peccat. 

E ges ab tant no son pagat , 
17450 Ans volon ben après aver 

Mais d'els , malevan lur aver, 

Deniers farina blat , 

E teno so tôt per donat , 

Quar jamais "re no pagaran 
17455 .De so que malevat auran; 

Ni ges li caitieu crezedor 



Rubrique. Celte rubrique est laissée en blanc, comme la suivante , 
dans A ; dans B elle est simplement passée ; nous la restituons d'après 
CD. — 17433. C D Qu'an .i. c o dos. — 17438. A lurs. 



~ m - 

Non auso qiierre de paor ; 
E si no lur podon prestar 
Ilh s'en van am lur malevar 

i 7460 Deniers , blat o draps de Fransa, 
Remoton los en fermansa. 
Apres ja re non pagaran , 
Ans aicels que fermât auran 
covenra tôt a pagar 

17465 Ses esperansa de cobrar. 
Et après si dels mercadiers 
Malevon raubas o deniers , 
[E] prometo ab sagramen 
Aquo pagar certanamen 

\ 7470 Ad .1. jorn quez auran empres , 
Noi valgra sagramens ni fes 
Qu'en aquel jorn pagon per tan , 
Ni sagramen ja non tenran , 
Ans si temo mens perjurar 

17475 Que putanas, ses comparar. 



[DELS SIMPLES CAVALIERS E DE TOTAS MANIEIRAS 
DE GENS D'ARMAS] K 



Ez aquistz simple cavalier 
De lur escut, et escudier , 
E li autre si perregen 
En fag d'armas , comunamen 
1 7480 Pecco quar ades cossiro 
E ren als tan non deziro 



17461 . C E meton, D EU chaytios nietân en fumsa. — 17468. A B 
Op. — < Celle rubrique ed laissée en blanc dans A. — 17478. C ques 
p, I) qui son entendent. 



- Ci — 

Quo fan cauJa raortal gncrra , 
Qu'ilh puescon anar per terra , 
E la gen penre e liar 

{ 7485 E far rezemer e raubar ; 

E pueis raubaran lurs amicx 
Aita leu quo lurs enemicx. 
Enquaras pecco malamens 
Quar sego los torneamens 

17400 Per plan azaut o fan apels 

Moltas vetz e i perdo las pels 
E fan [i] molt avol esfors , 
Quar essems perdo l'arma cl cors ; 
E si vols dir que no y moran , 

17495 Mas lor companhos auciran , 
Ilh murlricr son en vcritat 
Dont i prendo mot mal mercal. 
Et en als pecco issamen 
Aquistz cavalier e serven , 

1 7500 Quar ilh segon mot voluntier 
Toi hom[e] que lur do loguier , 
Sitôt a tort si fay guerra , 
Tolen a tort l'aulruy terra , 
destruen et afogan 

1 7505 E mans murtres que si faran , 
De tôt aquo son parsonier 
Aquilh sirven elh cavalier ; 
Quar pueis tug i an cossentit, 
Tug en seran per cert punit. 



17496. C D Murtrier son segon vertat, D veritat. — 17301 . A Tôt 
hom q. 1. done; nous corrigeons d'après B C D. — I7ii02. C D si 
ian. — 17503. C D E mays mnrlriers. 



- C3 - 

17510 Enquaras fan major peccat 
Alcu fais traydor malvat 
Que secret am lurs enemicx 
Tracton la mort de lurs amicx 
Per alqun pe[r]catz qu'en auran, 

1731 5 contra els se giraran , 

[Franhen] per lur gran malvestat , 
Lur sagramen de fezeutat. 

DELS AVOCATZ. 

D'avocatz non cal demandar 
De quels devon ilh cofessar , 

17520 Quar ilh pecco ad essien 

En mainla guia , malamen ; 
E son eviden lur peccatz 
Dont ilh en son mot defamatz. 
Li mal avocat fan motz mais , 

17525 Quar ilh son avar e son fais , 
Ergolhos e malicios 
Et en tôt be far perezos ; 
E per aver pro fazendas 
Deziro plag e contendas , 

17550 Malificis e batemens 

E discordias entre las gens; 
Per aquo mezeis lor desplatz 
Quant auzo tractamen de palz, 
E per avareza d'argen 

1 7535 Manteno tort ad essien, 



— 17514. A peccatz, que nous corrigeons d'après B C D. — 17516. 
A Faran. — RuskiouE. B D'à., D En qiial raanieyra poquen li a. 



- 60 - 

E pueis l'an près a manlener. 
En lo plag volon optener, 
Empachan Tautruy drechura, 
E tolen ab desmezura ; 
\ 7540 Quar non dubtan nulh barat far 
Per aquel mal plag gazanhar, 
E calumpnian e fugen, 
Si son de la part dcfendcn, 
Demando grans dilacios 
17545 E prepauzon excepcios 

Penchas, falsas, maestradas, 
Si que fan manias vegadas 
Per alongar e per fugir 
A l'autra pari lo plag giquir, 
1 7550 far lai compozicio, 

Que laissara de son dreg pro ; 
E s'a respondre lor avo, 
Non lenran sagramen ni fe, 
Ans faran lur pari perjurar 
17555 E so quecerl es denegar, 
E [c d ja] verilat non diran 
De re qu'om pauze ni deman ; 
Neis qui pauzava so que ve 
llh respondrian : « Non o cre » ; 
17560 Tant anjur cor en desnegar 
Et en l'autra part galiar. 
D'autra partida l'avocalz 
Del demandan fay sos baratz, 



17551 . B Que y 1., C Quez el laycha, D Que de son drech y perdra. 
— 17556. A B la v. — 17558 B C p. s. qu'om v. D prepauzaso 
qu'om V. 



— 67 - 

E fay sas cavilhacios 

175G5 E sas fenchas pozicios 
Capciozas, maeslradas, 
Cossiran, totas vegadas, 
Quo puesca penre l'autra part 
En sas paraulas, e ab art 

1 7370 De paraulas tro que Ih'a fah 

Dir causa don perdra son plah ; 
E s'aissi nol pot galiar, 
Pessara quo pnesca proar 
S'entencio per esturmens 

17573 Falses, o per falses garens 
Per luy estrugz e sobornatz 
Quo deion dir, e neys l[o]gatz; 
fara tan quez ab deniers 
Corrompra jutges o viguiers, 

17380 Et allegara falsaraen 

Maintas causas ad essien ; 
Et ab aquel gran raalaveg 
Fara tornar son tort en dreg. 
E cels que mais fan de baratz 

17583 Tenon per melhors avocatz ; 

Dont ilh las nostras sanctas leys, 
Que Dieus a dadas el mezeis 
A bon regimen de la gen, 
Fan tornar a gran nozemen ; 

17390 E per lur caitieu salari 
Confondran lur aversari; 
Aquel gazanhs est mot malvatz, 



17566. Z) C. e m , C G. am^uslrada". — 17377. A leg;tz ; D dire e 
logatz. 



~ C8 - 

Quar le malastrucx avocalz 
No pet retener bonamen 

17595 Lo caitieu salari que pren, 
Quar malamen l'a gazanhal. 
Et es lengulz del dan donalz 
\ l'aulra per sa bauzia ; 
Qu'estiers salvar nois poiria, 

17600 E potesser mais per .i. cen 

Le dans quel salari que pren ; 
E mais es tengutz d'esmendar, 
Quel non poiria baratar. 
Et en als fan mot gran peccal 

i 7G05 Aquist maiastruc avocat, 
Quar per ardor d'avareza 
Prendon soven gran monleza 
De plagz diverses, prometen 
A quascu, quez a lor aten, 

17610 Que de lor plag los mantenran 
Lialmen els isseguiran 
Trol plag sia vengutz a port ; 
E fan se pagar ben e fort ; 
E pueis quils en dévia pendre 

1 761 5 No podo al ters atendre. 
Ni podo venir al dia, 
Ni re far quez obs i sia, 
Quar don an membransa del fag, 
Don mania gen perdo lor plag ; 

1 7620 faran mais de malveslat. 

Que ja, depueis que son pagat. 
Al plag non los pot hom tener, 

17614. G. P. qui lensd. 



— 09 - 

Ab toi qu'en aio pro lezer, 
Ni jamais non aurcin cura, 

17G25 Don manhs perdo iur drechura. 
E per lurgran negligencia, 
per fauta de sciencia, 
Manhtas vegadas, s'esdeve 
Quez an sentencia contra se, 

1 7630 Quar non an preza la via 
La quais mestiers i fazia, 
E quar non an be allegat 
So que degro ni prepauzat ; 
mais detracio faran 

17635 Contra la part que mantenran, 
Que de l'aulra penran loguier 
Secret, e seran cosselhier, 
Cosselhan cum ela vensa 
Cel que an près a mantensa; 

176^0 E si venetz a Iur osdal, 
E demandalz cosselI\ leyal 
D'alquna vostra queslio, 
E non avetz dreg pauc ni pro, 
si l'avetz, fortesdubtos 

17645 Per fauta de probacios, 

Tantost vos faran entenden, 
Per so qu'aio de vostr' argen. 
Que vos avetz bon dreg e clar, 
E que non dubtez playdejar ; 

17650 Et après lo plag comensat, 
Quan vos veiran ben affangat, 
Jamais al plag nous seguiran 
. Si doble salari non an ; 



— 70 — 

E si pueis, en lur prezencia, 

17653 Avetz contra vos sentencia 
En la quai le dreg s'esmera, 
lilî diran : « Non m'o cujera » . 
E d'autra part non an cura 
Si lor plagz longaraen dura, 

i 7660 E vezon las gens contendre 
E lur bes en fol despendre, 
Ans lur es mot bel e mot gen 
Ab qu'ilh puesco lirar l'argen. 
D'autra part so mot ergolhos 

\ 7665 Li avocat et enojos; 

Per erguelh volon cadieiras 
Sobeiranas e prumieiras, 
E volo vestimens aver 
Rixe e nobles outra devcr, 

17670 Bels cavals et bels palafres, 
Noblas colcas e ricx arnes; 
E[s] volon mais gloriejar 
Que nulhas gens en lor parlar, 
Quar vezo que las fadas gens 

17675 Teno soven per be sabens 

E plus savis los mais parliers ; 
Et aisso es lor deziriers 
Quez aio fama de la gen 
Qu'ilh son savi mot e saben. 

17680 Evejos son fort atressis, 

Quar si, lur auzen, hom ben dis 
D'un autre lur par avocat, 



17663. B C D enueios. — 17672 A BEv. — -17673. C mays 
sabens, D plus s. * ' 



- 71 - 

El lausa de subtilitat 
de ssen o de clersia, 

17085 Mal lur es cum quils batia. 
Don sapchatz qu'avocaiios 
Es officis motperilhos, 
Qnar n'uzon mal comunamen, 
Don manhs ne moro malamen, 

1 7G90 Que re no fan al trespassar 
Que bos crestias deia far. 
Pueis aquela lur riqueza 
La quai an de mal conqueza 
Veze[m] consumir subtamen, 

1 7G95 E tosl passar a ley de ven, 

Per que ditz quascus, quan s'escay 
De mal venc et en mal s'en vay. 

DELS MEGES. 

Li metge pecco issamen 

En manta guia, quar seguen 

\ 7700 Las doctrinas de Galia, 

Per so que puesco vieure sa 
Lonc temps et ab cor vigoros, 
Son mot arden e mot euros 
De seguir lot d[e]lieg carnal, 

17705 E de l'esperit no lur cal, 

Mas en so qu'es plazen al cors 
Meton nueg ejorn lur esfors. 



17694. A Vegen, D Ve hom. — Rubrique. D En quai nianieyra 
pequen li melge en lor ofûci. — 17704. A dalieg. 



Don volan avcr palafres, 
Bêlas raubas e bels arnes, 

Î7710 E viandas delicadas 

E trop ben aparelhadas, 
Et auzir esturmens e cans, 
E sentir cauzas odorans, 
E tôt aisso volun seguir, 

1 771 5 Quar profieg es de retenir 
Al cors la calor natural, 
Mas a l'esperit es morlal ; 
Et esqaivo, cum lo malan, 
So qu'es a l'arma profechan , 

1 7720 Quar al cors séria nozen 

Del quai an cura majormen ; 
E dono per cosselh leal- 
Als autres que fasson aflal, 
E per corporal sanetat 

17725 Cosseliio qu'om fassa peccat ; 
E sovent fan maint home bo 
Morir senes cofessio, 
Quar, si an greu malaudia, 
No sosteno qu'om lor diga 

1 7730 Quez ilh [s]i deio cofessar, 

Per duptansa de mais greujar ; 
E euro mais de corporal 
Sanetat que d'esperital. 
D'autra part, quan vezo treballi 

17735 D'alqus homes cuy mais assalh, 
Dolors febre quartana 
febre cotidiana, 

17730. A li. 



- 73 - 

Golassa o lebrozia 
aulra greu malaudia, 

\ 7740 Ja non auran compassio 

Ni desplazer, ans lur es bo, 
Quar espero quez il auran 
De la cura salari gran; 
Et outrai dig gran salari, 

^774-5 Auran lor ypotecari 

Especial don hom penra 
Tôt aquo que mestiers fara 
Al dig malaude trebalhat ; 
Et auran ja fag lur mercat 

17750 Ab l'epotecari, loqual 

Auran près per especial. 
Que lor parlisca son gazanh. 
Apres sil malautes si planh 
D'alquna dolor que senta, 

17755 ditz que fort lo turmenta 
el cap e l'esquina, 
Ilh faran far medecina 
Az aquel ypotecari, 
emplaust o lectoari, 

177G0 Banbs, issarops et oncburas 
Et autras malas venturas; 
E res d'aquo pro nolh tenra^ 
si fay petit sera; 
Et après quan ve- al comtar , 

177G5 L'epotecaris fay pagar 

Per so qu'om a de luy avut 
X. tans que non li n'es tengut, 
Si Verilat dir volia. 



- 74 - 

Pueis d'aquela raubaria 

1 7770 A lo metges sa bona part, 
Lo ters o la meitat ol quart; 
E si cujatz a lur gandir, 
Eus fa[itz] la recepta legir 
Dels lectuaris o tlels banhs, 

17773 Nomnar vos an per noms eslrans, 
Segon lur antidolari, 
Las causas del lectuari, 
Per so que no las entendatz 
En nulha guia, ni poscalz 

1 7780 De las dichas causas saber 
Si las prezon outra de ver; 
E soven per gran bauzia 
Fan greujar la malaudia, 
Si a plaga o naissedura, 

17785 Et alongaran la cura 

Per mai aver salari gran 
De r home caitieu, malanan. 
Apres, quant an aiitlargen, 
Son en la cura negligen 

\ 7790 Dont mant home meno a mort, 
Que foro vengut a bon port 
Si no fos lur neglegencia; 
per fauta de sciencia. 
Quant auran preza la cura , 

17795 Obraran ad aventura 
En alquna malaudia 
Que noi saubran penre via 

47773. À B fay. — -17790. C D veno a m. 



- 75 - 

Certa, veraia ni fina, 
Segon l'art de medecina; 

1 7800 Et al malaate prometran 

Qu'illi per cert del mal lo guerran, 
Per so quels pague largamen; 
Et quant ilh an tirât l'argen 
Fan lur comte, si val valha, 

\ 7805 E si que no^ no m'en calha ! 
E dono bevenda mortal 
En luoc de [la] médicinal, 
faran autra bauzia. 
Que, si ont vezo malaudia 

i 78\ E sabo que nois pot curar 

E qu'ilh noy podo cosselli dar, 
Penran sobre se la cura 
Tôt per avareza pura. 
Et abans noi toquaran 

1 781 5 Entro que pagat ne sian , 

E faran vos un temps muzar 
E en fol vostr'argen gastar, 
E quan tôt er fali en derrier, 
Noy conoisseretz melhurier ; 

\ 7820 l'.t aissi murtrisso la gen 

E la raubo de lur argen. • 

• DELS BOUZES. 

Aquistz borzes alezerat 
En mainta guia fan peccat, 
Quar ilh son ades ergolhos, 
17825 Quar an grandas possessios 



— 70 - 

Don ses far aulras fazendas 
Podon vieure de lur rendas , 
Sezen tôt jorn en la plassa, 
defors anan en cassa, 

\ 7850 E quero per erguelh honor, 
E quero raondana lauzor, 
E per erguelh volun jutgar 
Las autras gens e mesprezar, 
Ufanier son e gabador 

\ 7855 E mesorguier e venlador, 
E recorato gloriejan 
Los grans dezaslres que fagz an, 
E vey los trop gloriejar 
En ben heure, en be manjar ; 

1 7840 E soen los veirelz tornalz 

Per lur erguelh em paubrelatz. 
Car per erguelh no volo far 
Negu mestier ni gazanhar; 
Ans ne saran mais ergolhos, 

17845 Per qu'es majers lur falhizos, 

Quar mais es a Dieu desplazens 
Ergolhos paubres que manens ; 
E volons tant ergolhozir 
Que l'us l'autre no pot fugir, 

1 7830 Ans fan partidas entre se 
dont eveia grans nais dese, 
Et an gran mala voluntalz 
Ou'om non pot faire bona patz 
Que tostemps non aion rancor 



17838 A E veyl, B E vey, C E volon t., D Es volen t. 
1784i, B C D Ja no. s. menhs e. 



KT 77 - 

1 7855 E m;ilvo!cns(i çnlre lor ; 
De la quai ira e batemen 
E morlz d'omes naisson soven. 
Et an gran gaug e gran plazer 
Si Fus l'autre ve decazer, 
1 78G() 01 ve penre gran dezonor, 
E a dcsplazer de sa lionor ; 
E l'us de l'autre mal canta, 
Percassan so mal et s'anta; 
E si l'us au de l'autre dir 
17865 I.auzor, non o pot sostenir. 
E trobarelz los ocios 
E de tût be far perezos, 
E grans glotos e putaniers; 
Aisso es lur magers mestiers; 
i 7870 0«ar nulha res tan quan repaus 
No fay venir home a bans 
Et a peccat, senes conten, 
Que sis fay femna issamen; 
Per qu'om non es ni bos ni pros 
\ 7875 Que trop vuelha ^slar ocios. 
Apres an eveia mortal 
Quan vezo .1. menestairal, 
mercadier fort enansar, 
E far son pro e gazanhar; 
1 7880 Et ilh no fan, maidi e ser, 

Mas quan mermar e decnzcr; 
Et els crezo de lor vida 
Que sia la plus complida, 

ns70. Cco r., Dcum. 



- 78 - 

Et es mot plus pcrillioza 
1788Î) Quez aulr' e mens frucluoza. 

DELS MERCADIEIIS. 

Mercadier pecco issamen 
Lurs mercadarias venden, 
Faisan pes, faisan mezBras , 
Et en inoc de far nsuras 

] 7890 Fan baratas ad espéra, 

Venden blal, pebrc e sera; 
• E vendon o assalz j)Iiis car 
Per raso d'aquei esperar^ 
Qu'ilh en feiro melhor mercat 

17895 Si mantenen fosson pagat; 

E sabon cert quelli coraprador 
Se[r]a non compro per amor 
Que sera lor fassa rnestiers, 
Ans fan per a ver deniers, 

17900 El aquo non es mas baratz; 
Et apar soven lo peccalz, 
Oiielh comprador la revendran 
Elh vendedor la corapraran, 
E fan far, tota vegada , 

17905 Del deude cartajurada; 

E quan son del deude pagat, 
Reteno ab quais que barat, 



Rubrique. D En que pequen li merchadier. — 17891. C o cera, D 
oU oc — 17896. A se ja, nous restituons d'après B C; D E s. q. li c. 
— 47897. D No G. aquo p. a. — 17906-7, A. Ji. pagatz-baraU. 



- 79 - 

Maintas vetz , la carta per far 
Autra vetz lo deude pagar. 

17910 Enquaras peccon mercadier, 
Quar mot decebo voluntier 
Les compradors, lagolz dizen 
Per els decebre, e menten; 
E s' esdeve a vegadas 

17915 Que prejurois .x. vegadas 
De causa, quar ilh juraran 
Que la causa costet aitan; 
Don juro mais : « Si Dieus lur saL 
Qu'ilh non recobron lor cabal, 

17920 E qu'[a]z autre non er dada. » 
Quant elh l'aura refudada, 
Juraran que la causa es 
La mielhers quez om banc vegues, 
E diran menten : « Ben o val, 

17925 Quar, per cerl, es d'aital logal. » 
E fan per lur decebemen 
Mans autres sagramens menten, 
E sious vendo pebre o blat, * 
legums una quantitat, 

1 7930 Portar van a mayzo voslra 

Un pauc del melhor per mostra; 
E fan per decepcio, 
Sabens que l'als non es tan bo. 
E si an mercadaria 



17912. C langolz, I) e van d. — 17915. C E perjuros .x. vegadas 
si vendo doas dinayrad ip. — 17920. A B lî quez a. — 17923. Cq. o. 
anc tenges, D Qu ilre tans melh que non es. 



~ 80 - 

179S3 Corrompuda en qualque fiuia, 

La corrupcio celaran 

Al comprador tan quan poyran. 

E lurs avers, per mais pezar, 

Fan maintas velz encamarar, 
1 7940 en l'aygua fi eja ban h an 

qualque [c d vils] cauzas mesclan. 

E si an mercadaria, 

Deziro que cara sia; 

E per la careslia far, 
1794-5 A vegadas volun comprar 

D'aquels avers quez ilh auran 

Quan qu'en la lerran Irobaran. 

E, si an fah companhia 

Entre se, fan i falsia, 
\ 7950 Quar quex ponlia en galiar 

Son companlio et en raubar. 
. Et [a]n desplazor mot sobrier 

Quan vezo lor par mercadier 

Vendre be o sora pro fayre, 
1 7935 E volun lo y toi soslrayre. 

Enquaras fan autre baral : 

Si sabon un aver montât 

No fan a!s autres re saber, 

Ans compro d'els aquel aver 
17960 V Secretamen per .i. truan 

Corratier. que lur tramelran. 

Enquaras fan li mercadier 

47939. B encamayzar, C encamayrar. D encamaycliar. — 47941. 
A malas, B mais. — 47951. C et enganar. -- 17952. ^ en d. — 
17958. 4 Non 0. 



- 81 — 

Autr'engan mot mal e sobrier, 
Que si an .i. àpariat, 

1 7965 Quez a lot jorn acostumat 
De venir a lor obrador, 
Ques confizara fort de lor, 
Qaar si li fan d'amor semblan, 
p3r sa simplicilal gran 

17970 Cossiran qu'en nulha guia 
Non li fezesson bauzia. 
Ad aquel plus car o vendran , 
E plus avol lo y cauziran. 
E decebo mot volunlier 

17975 Tôt viadan e estranier, 
Que de lur mercadaria 
Non sabon a qui[n]h for sia ; 
Et es cornus enlendemens 
De tota manieira de gens, 

1 7980 Que quascus homs, senes dubtar, 
Vol car vendre e vil comprar ; 
Per queis ditz que greu fan mercal 
Gens entre se senes peccat. 
D'autra part, aquistz mercadier, 

17983 Se fan rendier e pezatguier, 
Compran rendas e pezalges 
E gabelas e uzatges 
E demes e cartarias, 
qualsqu'autras senhorias ; 



n965. C Quez aion ben. a. — 17967. C Qaes cofiza mot f., D E 
se fiara fort en I. — 17968. C Quar li faran, D Quan Ihi faran. — 
— 17975. B C viand.in. — 17977. Â aquilh. 



— 82. ~ 

1 7990 Pueis levo , per gran maleza 

E per ardor d'avareza, 

De maintâs causas novelas, 

Pezatge, deniers, gabelas, 

Que nulh temps mais no fo pessat, 
17995 mais que n'es acostumat, 

E mais que non lur es degut ; 

Et aissi meto servitut 

E pezatge no/elamen, 

Per tostemps mais sobre la gen, 
\ 8000 Per lor gran emportnnilat ; 

Et en aquo fan gran peccat, 

Qu'ilh pueis non o podo ostar; 

Ouar lo senhers ne vol uzar 

Pueis que n'es en possessio ; 
18005 Dont ilh ab restitucio 

D'aqiio sol que n'an trop levât 

No serian quiti del peccat, 

Ans son tengut de tôt lo dan 

Que las gens per aquo penran, 
1 80 1 Lo quai no pot hom albirar, 

Dont an assalz quez esmendar. 

DELS COSSELIIS E DELS TUTORS E CURADORS E DE; 
AUTRES AMFMSTHADORS. 

* Cossols, lutors e curadors 
E gardas e procuradors, 

17993. B D demas g., C deymes; l'ordre des vers 17992-3 est 
interverti dans CD. — 17995. A C q. non e., B q. non es coslumal, 
y> m. quen nés a. —18003. B C en v. — Rubrique. 1) Dels cossols, 
curadors, tutors e procur;idors; E Dois consols c dois ludors e consey- 
1ers de ciulals, e aKres aministradors. 



~ 83 - 

Que son cslablit per gardar 

18015 E régir e aministrar 

Las autruy causas lialmen, 
Peccon atressi malamen 
En lurs officis, quex dia, 
Mal regen en mainhta guia, 

18020 Ouar ilh, en la recepcio 
De lur aministratio, 
Quo es acostumat de far, 
Proraeton ben aministrar 
E lialmen e ses bauzia, 

18025 Et offron per garentia 

Veray Dieu, quen sap tôt quant es, 
A cuy nois pot amagar res, 
Fazen corporal sagramen 
Quez ilh o fasso lialmen 

1 80Ô0 E ses engan, sils aiut Dieus, 
Per los .1111. avangelis sieus 
Que so fondamen de la fe, 
Que tenran adoncz davan se, 
E lur ma desus pauzaran ; 

18035 E pueis lo libre laissaran. 
Apres si jurât avian 
De far al piegz que poyrian, 
Nos deurian mielbs esforsar . 
De falsamen aministrar : 

18040 Qu'ilb seran, lot premieiramen, , 
Mot perezos e negligen 



18020. C Quant els. — 18026. C que s., Z) qui. — 18033. Cdenan 
s. — 'I803o manque dans C U , D, Ijayzaran. 



— m - 

E lurs officis (luo près an, 
Ouar re de be piicis no faran ; 
Ans ira per lor non cura 

18043 Tôt a la raalaventura; 
[EJ cossiro, ser e maldi, 
Quo puesco aplicar a ssi 
De lur aministratio 
Toi quan que poiran pane e pro ; 

18050 E quar prepauzo régir mal, 
Et esser fais e desliai, 
Fan entre se comunamen, 
Te premier, secret sagramen 
De l'a l'autre non descobrir 

18055 l)e re quelh veia far ni dir ; 
Et après, quant anran jurât, 
L'us moura la deslieu[t]al, 
E dira : « Dregz es e razos 
Qu'officis no sia dampnos ; 

18060 E qui per autruy trebalba 

Razos es que mais en valba. 
A nos autres es comandatz 
Aquest officis, e sapchalz 
Que mot nos er a trebalbar 

18065 E nostras fazendas laisar, 
Per que ges no séria bo 
Que nos acsem trebalh ses pro. 
Ni destric, ses qualque profieg; 



— 48043. C D noy f. — 18049. C p. ni p.. D T. q, p. o p. o p. 
18057. A deslieunt, B CD desliautat , de^slialtat, deslieulat. — 
48038. A Bù. et es r. — 18066-7. ^ous rétablissons d après C D 
l'ordre de ces deux vers inlerverli dans A B^ 



— 85 — 

E ja nous cal aver respieg 
18070 Si non prendem qu'om nos en do, 

Per qii'ieu o lenria fort per bo 

Que nos en gardassem de dan, 

E que quascus n'agues aitan ; 

Que ben poirém penre via 
18075 Que ja conogut no sia, 

Qu'amb autres comtes o metrem 

Compess[an] al mielhs que poyrem.» 

Li autre diran : « Fort es bo, » 

Cossenten en la tracio. 
1 8080 Et après lo dreg del major 

del cornu o del senhor, 

Los bes dels quais ministraran, 

Falsamen perdre laissaran , 

Per alqu fais home pregat 
18085 Que deio far aquel barat; 

n'an loguier avut e près 

Deniers, cavals e palafres 

qualque servizi petit ; 

Et er .c. tans so que giquit 
18090 Auran perdre a tratio 

De luf aministratio, 

E dé so qu'om lur a cornes, 

Quel servizi quez auran près. 

E si lur es obs, per raso 
18095 De lur aministratio, 

Procuraires et avocatz, 

t 

18074. B Q. be y p., D bei podem. — 18077, A B Compcssem, D 
cornpessat; nous corrigeons d'après C E. — 18086. C Z) a. o p. — 
18087. C Z) c. p. 



— 8G - 

aulr'oni qnon siu logatz, 

Tanlost liir barat parlaran 

Qu'ilh lor daran salari gran, 
18100 Ab qu'ilh per o n'aion lur part, 

Lo ters o la meitat ol quart ; 

E si per l'offici quez an 

Issir los cove tan ni quan 

De lur vila, volun aver 
18105 Grans viandas outra (lever ; 

E pesso mai de pro manjar 

Que de tôt l'als quez an a far, 

E d'aver grans ministrazos 

De galinas e de capos , 
18110 E de grasses cabritz raustitz , 

grasses conilhs o perditz, 

Els melhors pas els melhors vis 

Qu'om poyria trobar el[s] plus fis ; 

E volonri beure e manjar 
18115 Tan que dcurian esclatar. 

l'ueis fan adobar lur arnes, 

Lur bastz, lur selas e lurs fres, 

Que ja neis no y fassa mcstiers , 

Quar fan dels autrui deniers ; 
18120 E compraran gans e capels 

Centuras, ozas e cotels, 

Quar aquilh pagon lo despes 

Dels quais aminislro lurs bes. 

E si denier lur son bailat 

' • 

18097. isian, C que sia, DO autre qui sian. —18100. Z) n'ayan. 
r empero n'aion p. — 18H0. C d. g. tessos. — 181 19. ^.autruis. 
— 18121. I> borsas e c. 



- cS7 - 

18125 Pèr despen:lre, en so sobrat 
Que non sian tug despendut , 
' Per els mais no sera rendiit 

Res de so que sobral lur es ; 
Ans diran be que tôt es mes, 

18130 parlran a lurs companhos 
Parsoniers en las tratios; 
Et après dizo ; « Grant peccat 
Fetz cel quem mes el cossolat, 
Om fetz tutor o curador, 

18135 cel qaem fetz procurador; 
En re non era mos amicx, 
Quar ieu en prendi grans destricx, 
Que mos negocis, ses dubtar, 
M'en cove tofz dezamparar, 

11)140 Estiers lo trebalh el cossir 

El mal que m'en cove soffrir. 
Eilb de la Vergis Maria , 
Deffen me, qu'ieu mai no sia 
En offici de cossolat, 

1814-5 E cilh que so de m'amistat., » 
Apres, quan ve al départir, 
Ouen devon autres elegir, 
Quascus elegis son paren 
A cossol, son benvolen, 

18150 Per so qu'am semblan bauzia 
Se perças cum el fazia : 
Semblans es quelh malazurat 
Als diables se son donat, 
Quar ilh Iraso Dieu per garen 

18155 De premier en lur sagramen, 



- 8S - 

El sagramens fay fermansa 

Quar hom y a cofizansa ; 

E juro far lealeza, 

Pueis fan engan e raaleza ; 
18160 E juro be aministrar, 

E après no fan mas raubar ; 

Et aitan s'i estudian 

Cum si salvar s'en devian, 

E no Sdbo ges albirar 
18165 Quantas gens y cove pagar 

En aquela raubaria 

Que trebalho nueg e dia, 

Et ab caut et ab freydura 

E raoro de gran frachura. 
18170 De mal morcel s'estrangola 

Qui d'aquest met en la gola ; 

E SRpchatz cert que per rase 

D'aquela lur gran tracio 

E de lur gran raubaria 
18175 E dels mais qu'om fay tôt dia, 

Tr.imet Dieus soven en terra 

Mortaldat e fam e guerra, 

Lam e folzer e tempesta, 

E fara mais, si non resta. 

DELS HOMES LOGADIERS E [B C DELS] MENESTIULS. 

18180 Logadier e menestai rai 
Pecco en falsar lor jornal , 

18171. C d'yquo m.. Z) d'aquel siers a s. — Rubrique. I) Dels 
menestiyrals obrierse autres homes logndiers. 



- 89 - 

Quar si son logat ab autruy 
Per obrar .i. jornal ab luy; 
Venon tarl^ van s'en aboras, • 

18185 Si qu'ai menhs n'emblo .11. horas, 
E pauzos soven sobre jorn, 
Qui doncx non lur estay en lorn ; 
E si après, si van dirnar, 
Quan son dirnat yo1[o]s pauzar, 

18190 No que sian trop trebalhat, 
Mas solamen per falselat ; 
Apres quan trop pausalz se so^ 
Non torno ab enlencio 
De far jornal sufficien, 

18195 Ans relorno be solamen 
Per so quar perdut aurian 
Lur loguier si non venian, 
Et obron flacamen tôt jorn. 
Apres, si lur venetz en lorn, 

1 8200 Ilh si tolran de lor obrar, 

E per 80 quels puesco pauzar, 
Ilh vos metran em paraulas 
E comtar vos an lur faulas. 
Et en aïs fan mot gran peccat, 

18205 Quar si ilh son ab vos logat, 
* Far vos an far gran messio 
Ad essieu, ses vostre pro. 
En la obra, e decharan 
Que la fassatz tôt jorn plus gran, 

18210 Non que y gardo vostre profieg, 

18188. C D s'en v. — 18189. 4 voliis p. 



- 90 - 

Mas solamen per gran dezieg 
Quez ilh an que puescon aver, 
Fazen l'obra, de voslr aver. 
Et en aïs pecco, ses dubtar, 

18215 Quar si volelz un'oLira far, 
El analz bon obrier queren , 
Ilh vos diran de manlenen 
Que ilh d'aquo son gran obrier, 
E sabran tan paoc del mestier 

18220 Que vostra obraus affolaran, 
Et esmenda nous en faran. 
Et après, si son bon obrier 
Ilh vos falsaran voluntier 
La obra^ quar no la faran 

18225 Aissi bona quo far sabran; 

D'aulra part, si an lais sobras 
Quez ilh puesco e lurs obras 
Gazanhar, quar ah bon captai, 
Quo an alcun menestairal, 

18250 Ilh volo lur obra falsar. 

[Apres si la voletz comprar] 
Vendran vos pcr bona e fina 
A vol obra e mesquina; 
Et aissi decebon la gen 

18255 Faisan lurs obras e menlen. 
Et entendalz d'aitals obriers 
So que dig ay dels mercadiers. 
Et en als fan peccat e mal 



18211. D M. tm s. p. respiecb. —18218. D Qu'ilh d'à s. mot 
bon 0., — 18231. Le vers manque dans A, nous le tirons de B, 



- 91 - 

Loguadier e menestayral, 
1 8240 Quar fan entre ?e sagramen, 
A decepcio de la gen, 
Que negas homs de lur meslier 
Non obre mens d'aital loguier , 
melon en semblan giiia 
182-45 For a lur mercadaria. 

E, sitôt lurs mesliers fazen 
Peccon menestairal soven , 
Non es, per cert, tant perillios 
Ono es de l'eslar ocios. 



DELS LAUhADORS. 

18250 E li pages laorador 

Peccon, entenden al laor 
A festas et a dimergucs, 

E quar per emblar als clergues 

Deme et aulra drecbura, 

18255 Reporlon, la nueg escura, 
I.os frugz tôt amagadamen, 
Et emblan lo dreg issamen 
Qu'en devon a ver li senhor 
Dels quais tenon aquel laor, 

1 82G0 Sia quart o mijaria 
• qualsque autra senboria; 



1824G. C /J lor meslier. — 18248. I> N. e. mesliers t. — 18249. 
D Coma estar trop o. — Rubrique. D En quais manieyras pequen li 
laborador. — 18251 . D P. vacant a lor labor. — 18252. À dirmerguos. 
— 18256. A B Tolz 1. f. — 18260. D o meytidaria. 



— 92 — 

fan mais de desmezura 

Que per tolre la drechura 

Ouez es deguda al senhor, 
18265 La reconoisson a major. 

E fan autre peccat mot gran 

Quar Irop volunlier donon dan 

A lurs vezis ad essien, 

passan non degudamen 
18270 Per lur camp, qnan er abladatz 

d'autra causa semer.alz ; 

intron en l'aulruy pasqnier 

Ab lur bestial volunlier, 

Talan autruy possessios 
\ 8275 Et ab fedas et ab moutos, 

E menan los per lo valat 

Per so que manjon l'autruy blat, 

Talan orlz e vinlias e pralz 

Ab lor bestial daus totz lalz, 
1 8280 E no son excuzal per tan 

Si lur beslials dona dan, 

Sitôt ilh non son cossenlen 

Pueis el gardar son negligen ; 

Quar ilh son tengut de gardar 
18285 Qu'az autre non puesca ma! far. 

Et es grans colpa de senhor 

Quant, ab so vol, te mal paslor, 

trop jove o desliai, 

Que trop volunliers fass[a] mal. 

-18270. C Dqmz (Z> qui) es a. — -18280.4 excuzalz. — 18281. A 
lur; dona eaige le sing., C lur besliar tlonan, D S. ab lor heslias 
donen. — 18283. C Pus qu'ai garar, D Pueys qu'el g.irdir. — 1828:j. 
C posco, D poschan. — 18289. A B f.isso. 



- 93 - 

18290 Enquaras peccon malameti 

Laorador termes moven 

De lor logal o Irasmudan, 

E l'autruy terra occupan ; 

Quar grans trebalhs ieis d'aital tort 
18295 E maint homes son estât mort ; 

E soven peccon atressi 

Emblan lo frug de so vezi ; 

D'autra part pecco malamens 

Tolen a pastors, a sirvens 
1 8300 Lur loguier, quan l'an gazanhat 

Quez an ab els lur temps estât. 

DELS HOSDALIERS. 

Hosdaliers voluntieiramen 

Traisson , manjan e béven 

E sotz semblansa damistat , 
1 8305 Cels que son ab lor albergat , 

Quar decebols ad essien 

Messorgas e lagotz dizen , 

E si ve una companha, 

Majorment de gent estranha , 
18310 Per albergar en lur osdal , 

Que no sabran de blat que val , 

Ni de vi^ ni de pastura, 

Ni quant es grans la mezura , 

Carestia lur fenhiran 
1 831 5 E la mezura falsaran ; 

Rubrique. D En qne pequen li hostalier en lor offici. - 18311 C 
qe V., «quan v. 

7 



— 94 — 

E quant els lur auran vendul 

Al plus car quez auran pogut 

Ilh juraran, si Dieus los sàl , 

Qu'ilh non recobro lur cabal. 
18520 Et en als pecco malamen 

Hosdalier quar ad essien 

i^ompro pastura malvada, 

A vol fe , avol civada , 

Per so que non aion cura 
18325 Li caval de la pastura ; 

Pueis vendon , autra vegada , 

Cela que lur es sobrada ; 

E si conoisso lur barat 

Cilh qu'ab lor seran albergat , 
18330 E compro en autre logal 

Pa vi , fora lur osdal , 

pastura o civada , 

Es la barralha mesclada , 

Quar ja pueis non auran ab lor 
18355 Plazer ni amor ni honor, 

Ans lur faran e lur diran 

Totz aquels enuegz que poyran. 

Et emblaran la civada 

Quez als cavals auran dada , 
1 8540 Et al comte les decebran , 

Ja tan de comte no sabran. 

E teno , maintas vegadas , 

Li osdalier grepias traucadas , 

Tôt per aquesta malicia 

^8324. Â L'hosdalier. — 18334. C Z) a. de 1. — 18340. C el'C., 
iD ab c. 



- 9o - 

18345 Quo per lo trauc de la grepia 

Quaia dejos la civada 

Quez als cavals er donada ; 

Et après ilh l'en fan levar , 

la fan a lurs porcx manjar. 
18550 [E] fan mais aquist osdalier, 

Que, si albergo mercadier 

Que vuelha vendre o comprar j 

Et en els se vuelha fizar , 

Sa decepcio soffriran , 
18355 Quez ilh mezeis lo decebran, 

01 faran levar trop matdi ., 

E pueis espiar el cami 

a murtriers o a layros , 

01 raubaran en lurs maizos. 
183G0 E sosteno en lor osdal 

Pulanas maintes vetz per tal 
Que viadan e mercadier 
Ab lor torno plus voluntier , 
Et ab elas s'acompanho , 
18365 E parto so que gazanho. 

DELS [JOGADORS]. 

[Jjogador pecco issainen 
En mainta guia malamen , 
Don , per nostres dreg , jocx de dat2 , 
E per los sangz , es devedatz ; 
1 8370 Quar maintas vetz homs jogaires 

m49. CEI.- 48350. A BOL- 18353. C D s'en v. - 18362- 
B C viandan. - Rubrique, a logadier. — 18366 A Lo^ador. 



- 00 - 

Per jogar esdeve laires ; 
Quar si a perdut son argen 
a jogat son vestimen , 
E non a re plus que jogar, 

18373 Per so qu'en aia vol raubar. 
Et en joc hom se prejura , 
E de joc nais grans usura , 
Que presla hom soven .xi. 
Per cobrar l'endema .xii. 

\ 8380 E dizon li fol jogador 

Blasfemjas de Nostre Senhor , 
E fan mais pessas del cors sieu 
Que no feiro li fais Juzieu 
Quan per els fo crucificatz , 

10385 Quar per els fo entiers laissatz, 
Mas jogador Dieu renegan , 
E son cap e sos pes juran , 
A joc de datz e de taulas 
Lo pessejon en paraulas , 

1 8390 Per que Dieus tramet en terra 
Soven mortaldal e guerra, 
E SOS folzers de fuoc arden 
E terratremol yssamen 
Et autras greus pestilencias. 

18395 Et en joc fan violencias 
E batemens li jogador , 
E mort e naffras entre lor. 
Et homs qui joga voluntiers 
Cove que sia mensorguiers 

18400 E desliais e bauziayres 

E fenhs e fais e trichayres , 
Quar met tota s'entencio 



— 97 - 

En decebre son companho , 
E per transmudamen de datz 
18405 per datz falses maestratz , 
Mescomtan voluntieiramen 
De joc [o] de pongz o d'argen ; 
Quar lo plus fort galiador 
Te hom per raelhor jogador ; 
18410 E .quant an home galiat , 
Glorejois en lur peccat ; 
E forson home de jogar , 
Per que pecco e fan peccar ; 
Ejogoper avaricia, 
1 841 5 ^ Don jocs es fôns dé malicia. 
E per so qui son temps despen 
E joc , lo despen malamen. 
Cossirat si fay mal jogar 
Qu^m pert e no pot gazanhar 
1 8420 Ni far comte quelh remanha 
So quez el a joc gazanha ; 
Quar , ses far restitucio , 
Non pot aver salvatio . 
E so que pert es. tôt perd ut, 
18425 Quar nulh temps mai non l'er redut. 

DELS JOGLARS. 

Atressi pecco li joglar 
Que sabq^antar e balar , 



18407. J ed p. - 18424. Ici ,'ouvre dans B une lacune d'un 
jeutllel. 



— 98 — 

E sabo toquar eslurmens , 
E sabon encantar las gens , 
18430 far aulra joglaria , 

Quar enlendo nueg e dia 
A la mondana vànetat 
Et a folor et a peccat ; 
E fan las gens en se muzar 
18435 Quan deurian qualque be far ; 
E,per so quez om volunliers 
Lur done raubas fo] deniers , 
Dizon lagotz ad essiea 
Per decebre la fola gen ; 
18440 Quar dison en audiencia 
D'ome et en la prezencia 
De luy crido : « Viva , viva 
Mossenher , on pretz s'abriva , 
Fons de joy , fons de proeza , 
1 8445 Fons de dar , fons de largueza , 
Guy tolz homs deu voler nomnar 
Sol per la boca saborar , 
E quar lo jorn qu'ooi lo mentau 
rencontra ol ve o l'au , 
1 8450 Li ve grans bonavenlura , 
Tant es de bona natura. » 
E d'autras adulacios 
Vos diran li malicios , 
Mot mais qu'ieu dir no sabria , 
18455 Per engan e per bauzia , 
E per mortal avareza , 



18437. A L. don e r. éd. — 18441. C sa p. — 18443. C M. en 

irr. shhriv,'»- 



porc sôbriva. 



- 99 — 

Sostrazen l'autruy riqueza r 

Quar fan o per entencio 

Ou'om raubas o deniers lur do. 
18460 ' E dizo ben , ad essien , 

Maintas lauzors d'orne , menten. 

E maintas vetz teno per fat 

Aquel que lur aura donat , 

E dizo : « Ben es drechura 
18465 Qu'enquaral fassa frachura. » 

E d'autra part son maldizen , 

Quan trobo home quez a sen , 

Quels laissa bufar e cridar 

E non lur vol lo sieu donar , 
18470 E van dizen qu'el es escas 

E dins del castel d'avol as. 

Joglar donc îor mestier fazen 

Despendo lur temps mal amen , 

Quar despendo l'en vanetat , 
18475 E gloriejo s'en peccat . 

E fan las gens gloriejar , 

Els escomovon a mal far , 

E prezico nueg e dia 

Quez om fassa sa folia. 
1 8480 Lagotier son e mal dizen , 

Et avar e desconoissen , ' 

E desliai e messorguier , 

E lah parlan e putanier , 

E comunamen jogador , 
18485 E tavernier e bevedor , 

18io8. C Z) fan. — 18463. A e l' f. — 18471. C c. daulas 
i8476. 4 Eyf. 



- 100 — 

E porto mesatgaria 
Maintas vetz de putaria , 
Et ab art de diable la gen^ 
/AJcu d'els encanto soven , 
!8490 Et , al semblan de l'enemic^ 
Fan nueg e jorn aquest prezic 
Que quascus tenba son cor gen ^ 
Los deziriers carnals seguen 
E la mundana vanetat , 
18495 E de so que Dieus a mandat 
\ Ni de la Sancta Escriptura, 
\ Ni de Dieu non ai[a] cura. 



DE LAS FEMNAS. 

Als homes ai mostrat assatz 
Lur mais astres e lur peccatz 

18500 Dels quais si devo cofessar ; 
Et a las femnas vuelh mostrar 
Lurs peccatz e lurs falhimens 
De queis devo far penedens. 
Las femnas per lur folia 

18505 Se banhon , en mainla guia, 

En totz los .VII. peccatz mortals , 
Segon los deziriers carnals. 
Per erguelh pecco malamen 
Quar pesson aver trop de sen , 



18497. A aion, D auran. —Rubrique. D Dels peccatz d 1. f. 
18507. C 1) Seguen.. 



- iOi — 

18510 E de lur paubre sen uzan 

He qu'om lur cosselhe no fan , 
Ni autra re no fan de grat 
Mas so que luf es devedat ; 
Ni ja non auran pro botos , 

18515 Ni vels , ni bendâs , ni cordos , 
Ni auran pro fermalhamen , 
Ni' garlandas d'aur ni d'argen , 
[d Ni] de perlas ni senturas , 
Ni borsas ni frezaduras , 

18520 Cadenas d'argen ni tessels , 
Ni gardacorses ni mantels , 
Capas , gannachas , gonelas , 
Ni folraduras pro bêlas 
*De vars , d'escurols , de sendatz , 

1^25 Ni pro camias ni caussatz , 
Ni auran assatz gran trahi 
De ricx vestimens detras si, 
Ni seran ja pro lavadas , 
Ni penchas , ni afachadas , 

18550 Ni lur cabelh pro maestrat , 
Ni pro brondit , ni rigolât ; 
E volun tans de vestimens 
E tan diverses garnimens 
Que no sabo quai si prenho , 

18535 Ni sabo cossis captenho. 

E quan se son gen paradas , 
E tôt entorn remiradas , 



18514. Cbachos. — 1804 8. iQui d. CO d. — 18523. A DKi jaf.; 
Cfi-oriduras.— 18327. C atressi.— 18528. /ci cesse la lacune deB.— 
18331. C biondis, D brondat. — 18335. C quais se c.D cum s. c. 



— f02 - 

An tan d'orguelh e de folor 
Qu'en oblido lur creator ; 

18540 E par be que Dieus las raaldic 
Quar semblés son de 4'enemic. 
Apres, d'aquelas vanetatz 
Nais .1. autres mortals peccatz ^ 
So es a saber enveia ; 

18545 Quar tantost femna quo'veia 
Noble vestimen a sa par , 
E noble garnimen portar , 
Cossep en son cor desplazer 
Si alretal nol pot aver ; 

18550 E si son en qualque plassa, 

E ve que l'autra mais plassa , 
qu'om li fassa mais d'onor , 
la lauze per belazor , 
ve qu'om mais la reraire , 

18555 si au de lieis ben dire 
De bontat o de linalge , 
A gran mal en son coratge 
Ta gran que non o pot solïrir , 
E gran plazer quan n'au mal dir. 

18560 Apres nais de lur. enveia 
Ira mortals e peleia ; 
Quar si la una portar ve 
Arneis a l'autra sobre se , 
qualque divers paramen 

18565 Quelh semble que l'estie gen , 



18540. A raaldig. — -18341. C sembels, D serablans. — 18558. D 
q. nou poyra s. — 18565. A li estien, V li estie, C l'eslia g., D Ih'es- 
teva. 



- 103 - 

Volran l'aver tantost semblan ; 
E sil marit no la lur fan , 
Tantost lur movon reyna 
Ab lur lengua serpenlina , 

18570 E dizo : « A ! dezastrada, 

leu son ben , Dieu ! adirada , 
Que non ay [d aytal] vestimen , 
Ni ay ges d'aital paramen ! • 
Las autras nom volon vezer 

1 8573 Ni de costa lor asezer, 

Quar me vezo mal vestida , 
Mal parada e mal garnida ; 
Ane mos paires no sso pesset 
En aissi quan mi maridet , 

18580 Quem donet .m. lieuras en dot, 
* Ez am donat ad .i. arlot 

Lo plus mal el plus dezastrat 

Que sia en esta cieutat , 

Que nom vol re far que deia. » 

16585 Veus mesclada la peleia 

La plus mortal qu'el mon sia , 
Quar melhor estar faria 
Et ab leos et ab dragos , 
So dilz lo savis Salamos ; 

18590 E sil maritz adoncx la bat 
Aura mot petit acabat , 
Quar ja , depueis , en son osdal 
Non aura plazer mas tôt mal ; 



<8567. Cn. lo 1. — 18568. B Z) rayna. — '18572. Â B C Q. n. 
ay tal v. — 18575. A aseezer. — 18582. C p. vielh, D vil. 



- 104 - 

E silh [c fa] so que demanda , 

18595 Sia mantels o garlanda , 
0, per seguir sa voluntat, 
Sia vengatz a paupertat , 
E no pot plus portar lo fays , 
Adoncx ela cridara mais 

18600 Quel desliais l'a Iraïda 
E per luy esta marrida ; 
E dira li nueg e dia 
Quez el li a , per sa folia , 
Degastada sa riqueza. 

1 8605 D'aqui pueis nais avareza , 
Quar le maritz, per satisfar 
A sa molher , vol gazanhar 
Aissi quo pot, o d'usuras , 
d'autras malas venturas , 

18610 Que sera laires o murtriers 
Per aver raubas e deniers, 
Quar si als far no podia 
De l'autar o levaria. 
E quar la fola ques complanh 

18615 Es occazios de mal gazanh , 
A el peccat sa partida , 
Per que s'arma n'er punida. 
E si, cum valens , le maritz 
Nois laissa vencer per sos critz 

18620 Nilh fay mantel ni garlanda , 
Ni l'arnéis qu'ela demanda , 



48o94. A faitz, Bfaylz, D fay. — 18597. C em p. , D en. ^ 1S616. 
CD de; p. 



— 105 - 

Adoncx la falsa , desliais , 
Multiplican peccat e mais , 
Amagadamen l'emblara 

18625 Deniers e [tôt] souque poyra 
Per comprar aquel garnimen , 
Et après fenhera , menten , 
Que sa maires loy a donat , 
autres de son parentat , 

1 8630 gazanhat o a filan ; 

E no pesso far tan ni quan 
De peccat rauban lurs maritz ; 
E per cert l'escriptura ditz 
Que femna non pot neis per Dieu 

18635 Donar dels bes del marit sieu , 
Ni de sa dot , menlr' a vafor 
Le matremonis entre lor, 
Si non cre qu'ai marit plassa , 
no li a dig qu'en fassa , 

18640 no cre que plazeria 
Al marit si o sabia ; 
Mas si fay, pueis l'es vedat, 
Fay layronici e peccat ; 
Et es tenguda d'esmendar 

18645 E de redre , sis vol salvar. 

Don , per cert , fay major peccat , 
Quan lo raub[a] per vanetat. 
E pecco per glotonia , 
Quar soven per licagia 



18624-5. J B emblaria-poyria. — 18626. C Z) a. paramen.— 
48639. C DEn. — 18640. C DEn. — 18647. A B raubo. — 18649. 
C leconia, D lecharia. 



- 106 - • 

18650 De viandas delicadas 

Se fenhon dissaboradas , 
Per so qu'om liir aia cabri Iz, 
Capos , galinas o perditz ; 
fenheran desmanjamen , 

18655 Quar a part amagadamen 
Auran manjat pro e de bo ; 
Puey diran quez anc res no fo ; 
Et après las dezastradas , 
Quan d[e] taula son levadas , 

18660 Aparellîo lurs vespertis , 

Et an bla[n]cx pas et an bos vis , 
Et an astes o enpastatz , 
Et autras viandas assatz ; 
E per glotonia pura , 

18665 Iran en qualque verdora 
A lur verdier o a lur ort 
E sus aqui penran la mort , 
Tan manjaran e tan beuran 
Estiers autres mais quey faran. 

18670 Las femnas pecco issamen 
Per perezeza malamen ; 
En glieyzas son perezozas , 
E de parlar voluntozas , 
Don , main las velz , fan al sermo 

1 8675 Mais de lur dan que de lur pro , 
Quar no faran ja mas parlar 
Quan lo deurian escoltar , 



18651 . C Se fenheran desmanjadas, B Se fenheran desamengadas.— 
18639. ^da t. — 18663. C a. , DO d'à. — 18665. Cq. q. aven- 
tura. 



- 107 — 

E turbon lo prezicador 
Ab lur parlar et ab rumor , 

-18680 Tan son de mala crezensa. 
E si hom canta la messa , 
vespras , o que que sia , 
Menaran tal parlaria 
Entre se quez a l'autra gen , 

18685 Per aquel lur murmuramen , 
Turbaran la oratio , 
E tolran la devocio. 
E trop se donon a dalieg , 
E forsadas evsson del liey; ; 

1 8690 Don maintas vetz meton a mal 
Per perezeza lur osdal , 
E l'aduzon a frachura , 
Quar non an deguna cura 
• En lur causas aprofechar , 

18695 E reconoisser e gardar , 

Ni en mandar lur mainada ; 
Don cove , mainta vegada, 
Lur maritz de mal percassar , 
Qu^estiers no podo abastar , 

18700 Quar an molhers perezozas , 
Negligens e mal curozas ; 
E per lur perezeza van 
Tôt jorn per carrieiras musan , 
I.nr temps despenden malamen. 

18705 Osciosas sonissamen, 



18683. A parlairia. — 48695. C nig., Z)E retener e be gardar. 
18704-S.^ transpose l'ordre de ces vers que nous rélaUissons d'après 
B C D.— 



- 108 — 

E per lur ociozetat 
Fan soven mais de malvestat ; 
Quar femna estan ocioza 
Esdeve luxurioza ; 

i 871 E pecco per -luxuria 

Las femnas e mainla guia , 
Qu'elas pecco e fan peccar , 
Quar nos podo assatz parar 
Per sp que quans que las veio , 

1 871 5 Quan las veiran , las enveio , 
Et aion trop entendedors. 
Pueis dizon a lurs coITessors 
Qu'elas se paro per plazer 
A lurs maritz, non diso ver ; 

1 8720 Qu'elas van , todas vegadas , 
Per carrieira miels paradas , 
Els plus bels draptz porto veslitz ; 
E dins hosdals , près dels maritz , 
Elas vestidas portaran 

18725 La[s] plus vils raubas quez auran , 
Vielh[a]s e ses tôt paramen. 
Per luxuria issamen 
Son las femnas vilandrieiras , 
Tôt jorn baten las carrieiras 

18750 Per aver mais d'envejadors 

[c Don fon mans homes peccadors], 
Quar fan lur putanier semblan 
Ab els trop rizen e jogan , 



48715. Ce vers est omis par B C. — 18731. Ce vers est omis par 
A et, B. 



~ Î09 - 

parlan desonestament , 
. 18733 regardan trop fenchamen ; 
fan .1. semblan pie de fel , 
Lurs huelhs levan sus vas lo cel , 
Quar ditz lo savis Salamos 
Quez aquel semblan non es bos, 
î 8740 Ans es senhals de putia 
E d'orguelh e de folia ; 
E porto , per gran malvastat , 
Lor vestimen fort escolat , 
E van fort espeytrinadas , 
1 8745 E mostro lurs carunhadas 
Per lo peccador aloyzar 
E decebre e far peccar ; 
E fan plais las dezastradas 
Que seran be maridadas , 
18750 Que Torde matrimonial 
Adordenaran a lot mal , 
Quar deziro la paria 
Dels maritz per putaria , 
E per lo vil carnal delieg , 
18755 No quez aio d'efans respieg, 
Ni quez aio entendemen 
Que fassan frug a Dieu plazen ; 
La quai malvestat lur apar 
Quar no s'en podon sadolar , 
18760 Ans van als maritz tant entorn 
E tan los segon nueg e jorn 



18735. C r. ficadamen, D trop licamen. — 18740. A pularia. 
48746. C aloyrar, D los p. alnoyrar. , 

8 



- 110 - 

Tro qu'en an fag lur folia ; 
E ja non diran : « Estia ! » 
Si qu'en veno soven a mort 

1 8765 Li plus vigoros eih plus fort. 
Et ab tôt so las trechayritz 
Non an nssatz de lurs maritz , 
Ans faran lurs aduUeris 
Ab homes malastrucx leris ; 

i8770 E non seran ja proadas 

Pueis las faudas an baissadas ; 
E diran que volun anar 
Al sanctuari per horar ; 
Et adoncx auran ayzinat 

18775 Qu'el cami fasson lur peccat 
Sotz cuberta dels sanctorals , 
Et aissi fan dels sancs désirais ; 
Et après raubon lurs maritz 
Per dar a cels [ c quez ] an cauzitz. 

18780 E si elas n'an .i. bastart 

Cosseubut de la mala part , 
Al marit faran entenden 
Que lurs filhs es veraiamen , 
E lur diran , per [f]ar conort , 

1 8785 Que l'efas los recembla fort ; 
Per quez ilh lo volran noyrir 
Cum lur ver filh e car tenir ; 
Et après , l'us jorns , lo faran 



18762. A faga. — 18769. D ajoute : a cuy seran de seprivadas— 
— tantost quan las auran bayzadas. — 18770. C D jamays n. s. p. — 
18779. A B que's, D Per far plazers ayssels amicz. — 18784. A B 
dar c. — 18785. C D l'e. lor ; A recemblat. 



- \\[ - 

Heretier de tôt quant auran ,• 
1 8790 Qaar creiran que sia lurs filhs. 

Don crezatz que mot grans perilhs 
Es a la femna desliai , 
Quar estiers lo peccat mortal 
Quez ela fag aura franhen 
18795 Malremonial sa^ramen , 

[c d Fay .i.] autre mortal peccat 
Quar embla tota [1'] eretat 
Que del marit a le bastart , 
Sia tota , o sia part; 
\ 8800 E s'ela non fay emenda 
En aissi quez aitan renda 
Del sieu aPleal heretier 
De so marit e vertardier , 
Sapcha qu'ela nois pot salvar 
1 8805 Si a de qu'en puescan esmendar ; 
E si non a de que o renda , 
Ni fasa la dicha esmenda , 
El marit es sobrevivens , 
Deu li manifestar , al mens , 
18810 Quo el noyris autruy efan ; 
E sil maritz es mortz denan 
Deu secretamen et a part 
Amonestar aquel baStart 
Que l'eretat e la renda 
18815 Als liais heretiers renda , 
E que lot lur o dezampar , 



18792. C 1. falsa, D las falsas. — 18790. A B E k. — 188IG. D 
ajoute : E re noy deman ni empare, — quar aqui non deu heretar. 



- 112 - 

[c d E] que s'en vaza outra mar , 
que s'en intre d'espero 
En alquna religio , 

1 8820 Qu'el non a res en aquds bes , 

Quar sapcha cert que baslarlz es. 
D'âilals femna Salamos ditz : 
« Filhs de femnas i'ornicairitz 
Ni frug ni razitz no fara , 

18825 Et ela maldicha sera 

Vivens et après sa vida , 
E s'anla non er delida. » 
faran mais las trechayritz , 
Que si d'aulruy ni dels marilz 

1 8830 Cossebre non podon effan , 

Prenhs e grossas se fenheran ; 
Et aura lur hom aportat 
Un autre effan tantost nat , 
E faran semblan d'efantar 

18835 Per los bes dels maritz emblar , 
Als maritz fenhen e dizen 
Que l'effas es lurs lealmen. 
Atressi per luxuria 
Maintas prendo gelozia , 

1 8840 E depueis que son gelozas 

Son als marilz tempestozas , • 
Quan qu'el sia savis è bos. 
Don dis le savis Salamos 
Que neguna dolors mortals , 



18817. 4 jB q. ; c s'en hane o., D s'en passe. — 18824. B P. 
ni razi-zes. — 18835. C m. panar. — 18842. C s. ni b. 



- 113 — 

18845 Ni plors ni greus dolors corals 

Nois pren ab femna geloza , 

Ni es res plus enuejoza ; 

Quar femnas per gelozia 

Cossiro mal , nueg e dia , 
18850 E prendo per cosselheiras 

Falsas vielhas fachilieiras 

Per dechar qualque bevenda , 

per far autra fazenda 

Quels maritz las deian amar , 
i 8855 Et autras femnas azirar ; 

Don , maintas vegadas , s'ave 

Que la desliai femna cre 

Donar bevenda per acort , 

Que dona bevenda de mort , 
1 8860 bevenda d'aurania , 

d'autra greu malaudia , 

d'autras res ; volunlieiras 

Crezo vielhas fachilieiras , 

E fan mais las dezastradas 
1 8865 Que quan son vielhas ruadas ; 

E per se no podo far plus 

Quar vengudas son en refus , 

Voluntieiras per lo mercat 

Que las autras fasson peccat. 

RE3IED1 COJNTRA LAS CAUSAS QUE FAN ESTAR HOME 
DE CONFESSAR. 

18870 Totz homs doncx qdtm peccat se sen 

i884'j. C D dolors { C dois ) carnals. — 18862. C DE d'à. 
i586o. D rousadas. 



- Ii4 - 

Se (lea cofessar mantenen , 

Purgan se d'aquela ronha ; 

E nois lais ges par vergonha 

De dire ni de cofessar , 
18875 Paeis non ac vergcnha del far. 

Estiers , quan davan Dieu sera , 

Major vergonha soffrira , 

Quar Ib'er a Dieu redre raso 

De quan quez a fag pauc e pro ; 
18880 [b E] cossire ([uel peccat siea 

Non ditz ad home mas a Dieu ; 

E deu cossirar issamen 

Quel diables , certanamen , 

L'enpacha , donan vergonha ^ 
18885 De cofessar , quar non ponha 

Mas col lenha «ncadenat 

Longuamen en aquel peccat ; 

E tan quan mais n'es vergonhos , 

Majers es la temptatios , 
1 8890 Quar le diables s'afortis 

Contra luy el vergonhozis ; 

Per que fay mais d'afortimen 

Totz hom que vigorozamen 

Romp aquela temptatio 
18895 Ab veraya confessio , 

E mielhs s'escantis lo peccatz 

Que si no fos estatz temptatz. 

Per qu'om deu esser vigoros 

Encontr'aytals temptatios ; 

i8879. C p. ni p. — 18880. A cossire aquel p., D C. que lo p., 
C Deu cosirar quel p. — 18899. C E las t., Z) contra talas L 



\ 8900 E nos vergonhe del lavar 

Pueis nos vergonliet del laizar , 
Ni ges per paor no s'en lays 
Que no puesca soffrir lo fais 
Quel preires li enjongera ; 

Î8905 Estiers majors Ion soffrira , 
Ouar soffrir l'a perpétuai 
De la greu pena^iffernal ; 
E deu cossirar e saber 
Quel diables lo fay temer ; 

18910 Ni tarse sa cofessio 
Per fola cogitatio 
Qu'espère longuamen vieure , 
Quar|mielhs es que s'en deslieure ; 
E nos fîze en r.endema 

1 891 5 Quar re no sab sil se veira , 
. Quar Dieus abreuja la vida 
A cel que la sec aunida , 
Maintas veguadas , ses dubtar , 
Quan ve que nois vol esmendar ; 

18920 Quar sab quez om mais vieuria^ 
A mais de son dan séria ; 
Per que vezem quilh peccador 
Vivon tôt jorn ab gran lemor , 
Quar no podo nulh mal sentir 

18925 Que tantost non cujo morir ; 
Ni per riquezas acampar 
Nois luenhe ges de cofessar , 



18905. C len s. D m. lo sufertara. — 18921. B C 31. d. s. d. 
say feria, telle est aussi la leçon de D, sauf qu'il termine le vers par 
fara, et le précédent par viora. 



— H6 — 

Quar fols es qui l'arma cofott 
Per la riqueza d'aquest mon ; 

18950 Quar totz peccaires coffessan 
Gazanha mol mais quez, estan 
En so peccat, no faria, 
Si tôt lo mon conqueria ; 
Qu'el gazanha , si ben es mons , . 

18935 Dieu que val mais que tolz lo mons , 
E geta l'arma del poder 
Quel diables sol en lieys aver ; 
Quar SOS poders non es tan grans 
De temptar quo era denans ; 

18940 E gazanha mot gran cofort 
Contra la temor de la mort ; 
En pren plus lot savieza , 
E dura mais la riqueza 
Teraporals que Dieus li a dada 

1 8945 A se et a sa mainada , 

E lui dona Dieus mais d'efans 
E miels los n'adressa .c. tans; 
En gazanha part, per hueymai, 
Dels bes que sancta glieiza fay; 

18950 Nis deu ges hom cofizar tan 

De la merce de Dieu mot gran, 
Que nois cofes, can n'a lezer; 
Car sa drechura deu lemer. 
Car sitôt sa merces es grans , 

18955 Ela es ta be accordans 



<8947. D E los l'h'a. m. e ans. — 18948 4 E en g. , D Fn. 
gaynha sa p. on que va y. 



— M7 - 

Am la gran drechura sia, 
Que per re no soffriria 
Qu'om morens en peccat mortal 
Agues lo gauh celeslial; 
18960 Per qu'ôm ditz qu'el non a poder,, 
Quar nois tanli, nil vol ges aver. 
Diran alcu : « Cum se pot far 
Que Dieus que non pot aver par 
De merce ni de drechura, 
18965 Per temporal forfachura 
Del peccador, c'aura estât 
.1. an dos en son peccat, 
Si puei[s] mor ses confessio, 
Aquel peccaire, ses perdo, 
18970 Per aquel peccat temporal 
Sofris pena perpétuai ? » 
leu die que ses razo nois fai, 
Car pueis quel peccaires estai, 
Aitan can vieu, en lo peccat, 
18975 E nois vol covertir de grat 

Mentre que n'a temps ni lezer , 
[c d Ben]es semblans et fai parer 
Que, si tostemps mais vivia , 
Lo peccat no laissaria; 
18980 Et qui tostemps pecca de say , 
Tostemps er lurmentatz de lay; 
Quar moren no laissai peccat, 
Mas lo peccalz a lui laissât ; 
E car fazen peccat mortal 

18971. B Soffro, D Aya p. - 18977. A B Son es. — 18984. A 
car f. lo p. m. 



- 118 - 

18985 Ofen lo rei perpétuai. 
Sa penedensa atreci 
Cove que sia senes fi, 
Nis lais ges^ cum dezesperatz, 
De cofessar totz sos peccatz, 
18990 Car molt mais pot Dieus perdonar 
Que hom del mon no pot peccar; 
E perdona leugieiramen 
Qui beis penet perfiechamen; 
E Ih'angel n'an plazer major 
18995 El cel d'u malvat peccador, 
Can purga sa cosciensa 
Am veraia penedensa, 
Que non aurian de .ix.c. 
Autres drecliuriers ben fazens; 
19000 Per qu'om nois deu dezcsperar. 
Enquaras per se cofortar 
Remembre cum Dieus perdonet 
A sanh Peire quel rcneguet, 
Et a sanli Paul que l'avia 
19005 Persegut e mainta guia, 
Et a sancta Magdalena 
Que era de'^^peccalz plena, 
Et que perdonet sus la crotz 
Al lairo , per fe , peccatz mollz. 
19010 Per que tots fizels pot aver, 
Ab que s'esmende bon esper ; 
Don dis lo savis : « S'ieu saubes 
C'us sols hom salvar se degues, 

18901. D Q. negus h. n. p. p. — 19013. C Que ss. 



— 110 - 

Mos respieclis loi jorn fora bos 

1 901 5 Em Irebalhera qu' ieu el fos ; 
E si saubes certanamen 
Que exceptât .i. solamên, 
Tah Ih'autreis deguesso salvar, 
Yen me duplera de peccar, 

19020 E estera molt temeros, 

Si pecqnes, que ieu aquel fos. » 

Enqiiaras se deu albirar 
Quel diables fa dezesperar, 
E deu esser ben vigoros 

19025 E rompre sas temptatios, 

Quar cels que vigoros estan 
Contrai diable an merit gran ; 
Car qui vel diable quel tempta, 
D'alcun afar espaventa, 

1 9030 Estan be ferms e vigoros, 

Nulh tempsmais non es poderos 
Aquel diables de temptar 
Lui ni altre d'aquel afar, 
Per qu'on deu esser coralgos 

1 9055 De rompre sas temptatios. 



EN QUAL MANIEYRA DEU IIOM SATISFAR DE SOS PECCATZ 
APRES SA CONFESSIO. 



Enquaras quis vol ben purgar 
De SOS peccatz deu setisfar 
Ab oracios, ben dizen, 

19028. C Q. q. lo d. — 19029. A E d'à. 



- 120 — 

Dejanan, almornas fazen, 

19040 Aici cum pecca mal parlan, 
E mal pessan e mal obran. 
En quai manieira dea orar, 
Dejunar e almornas far, 
Nom cal dire ni tractar.plus, 

19045 Quar assatz n'ai tractai desus. 
Pero cascus, en setisfar 
De SOS falhimens, deu servar 
Fort aquela penedensa 
Que le preyres Ih'a desus messa; 

1 9050 Quar per cert, si la franhia, 
Cofessar l'en covenria 
Altra vegada dels peccatz, 
Quar no séria denejatz. 
Don lo preires, a escien, 

1 9055 Dona ades al peneden 

Penedensa fort leugieira, 
Per so que la fass' enlieira. 
Empero qui la queria 
Leugieira mal o faria, 

190G0 Quar semblaria perezos, 

E que ben penedens no fos. 
Mas qui no la compli[ri]a 
Per mort o per malaudia, 
A m qu' el se fos be cofessalz, 

19065 Séria quitis dels peccatz. 
Mas covenria Ih'acomplir 
En purgatori, ses falhir, 



■19054. C lo capelhi. — 49066. B lalli c, D Vx Ih' ac, C ley ac. 



^- m - 

E séria sa pena plus grans 
Que no fora de sa .c. tans; 

19070 Car a home qu'es penedens 
Perdona Dieus sos falhimens 
Quant a la mort perpétuai 
De la greu pena ifernal, 
E aco fai per sa merce: 

19075 Mas sa drechura no soste 

Que liom que mal dilz o pensa 
01 fai, non port penedensa. 
Don sapchatz mai certanamen 
Que sil preires, o per nosen, 

1 9080 per sa gran negligensa, 
Dona trop leu penedensa, 
Que après la cove complir 
En purgatori, ses faillir. 
Ont es plus greus e plus cozens, 

1 9085 Si donc non a lo penedens 
Quan ve a la cofessio 
Ab se tan gran contricio, 
E tan fort e tan gênerai, 
E tan aspra e tan coral, 

1 9090 Que sia pro sufficiens 

A delir totz sos falhimens; 
Quar qui aici se repentis 
S'en vai quitis en paradis; 
Quar aitals grans contricios 

19095 Es vera satisfactios. 



49075. A B nos s. — 19079. C sil Cipelas p. de mcme V. 19099, 
19121, etc. 



- 1-22 



Ei\ QUALS CAÏÎES LOS PECCATZ COFFESSATZ DEU IlOM 
AUTRA VEf.ADA COFFESSAR. 



Oui dore peccat cofessal Qj 

Si el après no setisfa, 

Complen sela penedensa 

Quel preires Ih'aura sosmesa , 
1 9 1 00 Cofessar se deu au Ira vetz, 

Si del peccat vol esser netz. 

En altre cas deu hom peccat 

Una vegada cofessat 

Autra vegada cofessar, 
19105 Quis vol del peccat deslieurar : 

So es quant alcus penedens 

Ses cofessatz, mas fenciiamens, 

quar avia voluntat 

Que pueichas lornes el peccat, 
19110 car rete a essien 

Que non ditz alcu falhimen, 

Quar ges aitals cofessios 

No li valria .ii. botos. 

E qua[n] so tan [c d greu] li peccat 
19119 Que cel a cui a cofessat 

De l'absolver non a poder; 

Adonc cove, qui n'a lezer, 

Autra vegada cofessar 

Atal quel puesca deslieurar, 



'I9I0I. A dels peccalz. — 19102-3. A B peccatz-cofessalz. 
49114. A E qujtr, A B gran I. p. 



— \2:i — 

19120 [E] qui cofessa son peccat 
A .1. preire simple, ta fat, 
Qii'el nolh sapcha dir ni mostrar 
En quai guia deu setisfar, 
Adonc cove lo peneden 

19125 A .1. autre suficien 

Cofessar autra vegada, 
Mas licencia emp^lrada 
Del pa[r]roquial capela 
A cui cofessatz si cera. 



A QUE TENO PROFIEG LI BE QUE OM FAY ESTAN 
EN PECCAT MORTAL. 



19130 Enquaras vuelh que sapcliatz may 
Que las bonas obras que fay 
Hom estan en peccat mortal, 
Gant a vida perpétuai 
[G]azanhar non li tenon pro, 

19135 Ni cant a satisfaccio 

Dels peccatz que a cofessatz; 
Pero no sia desesperatz 
Nuliis peccaires, que de be f; 
Per aisso se vuelha lonhar, 

1.9140 Quar aiso es de noslra fe 

Que hom, nulhs temps, no fara be 
Quan qu'en fassa, o pauc o pro, 
Que non recobre gazerdo. 
Ni nulhs bom mal no semena 



.1i>120. A B A q.— 19127. A B M. aia I. — 191^8. A p;itro 
qui al. — Rubrique. D A q profechen. — 19134. A Cizanhar. 



- 124 — 

Î9145 Que après non porte pena, 

Segon que ditz santz Auguslis. 
Pero los gauhs de paradis 
Non pot hom, per quan que sap far, 
Estan en peccat, gazanhar ; 

19150 Pero li be que fan de grat 
Alcu estan en lor peccat 
A. V. causas son profechan, 
Quar non an ges poder tan gran 
En el diable de lemplar, 

191 53 Cum si estavon de be far; 
E car i prendo manieira 
De seguir bona carrieira; 
E car raolt plus leugieiramen, 
Ses dupte, suefro lo turmen 

191 GO Al quai so condampnat de lay 
Per los bes que an fàhs de say; 
E quar [c d dels] bes temporals an 
Assatz mais per los bes que fan; 
Quar plus tost los ne endressa 

1 9 1 G 5 Dieus a vera penedensa . 



EN QUAL MANIEYRA SE PURGA QUI A AGUT DE L'AUTRUY 
NON DEGUDAMEN. 



Tôt en derrier vuelh que snpchatz 
Que[l] peccaires, que es cargatz 

19154. A quels li d., C Li d. d. t. — 19162. A les b., Bios. — 
La rubrique manque dans A ; C met paga , au lieu de purga , 
omcf a avant agut , el ajoule o dans donat enlre autruy el non d. ; Ji 
omet de avan! l'autruy. — 19167. A B Que p. 



- 125 - 

De fah de îestiliicio, 

Nois purga per cofessio , 
19i70 Quar qui ad autre fay perden, 

Lo sieu [d donan dan] o tolen, 

Puei[s] que a pro de que o renda, 

Si d'aquo no fai esmenda, 

Non pot venir a paradis 
19175 Segon que dilz sang Augustis, 

Mas qui rendre no podia 

Sapchalz que quitis séria 

Ab que n' agues contricio 

Ab cor et ab entencio 
19180 Qu'el restituis dese 

Si Dieus li donava de que. 

Bestitucios se deu far 

Plenieiramen, senes dubtar, 

No solamen de so qu'om pren 
19185 De l'altrui, non degudamen, 

Mas de tôt dan qu'om aia dat 

A son proeme o procurât, 

Renden tôt trol derrier denier 

A lui a son héritier; 
19190 E sil deudors es sosterratz 

Sos héritiers n^es obligatz. 

DELS .1111. PILARS AB LOS QUALS FAY HOM BASTIMEN 
EN PARADIS. 

Enquaras mai deu quex saber, 
E en son cors ben retener 



19171. A B deinandan, C o donan o — 1^)188. A Iro ;il d. 

9 



- liG — 

Quelh .1111. pilar principal 

19195 Del bastimen celeslial, 

Ab los quais fai hom bastimen 
Em paradis leugieiramen, 
Estas .1111. voluntatz son 
Que hom mespreze tôt lo mon, 

1 9200 E home no me[ne]sprezes 

E c'om se mezeis non preze, 
Lo quart pilars, senes duptar, 
Esser mesprezat [c d mesprezar] . 
Hom deu donc mesprezar lo mon 

19205 Quar sa gloria e nien fon ; 
E non deu mesprezar autrui 
Quar no sab quai ceran amdui, 
Ni quais d'els vajra mais o meins , 
Quan venra Dieus jutgar las gens; 

19210 E sitôt deu prezar en se 

So que Dieus i a mes de be, 
Mesprezar si deu, per estiers. 
Quant a sos carnalsdeziriers; 
E deu quascus, senes duptar, 

19215 Esser mesprezat, mesprezar; 
Que non lais son bon estamen 
Per lo parlar de fola gen. 
Pero non deu mesprezar tan 
Qu'en sa fama puesc'aver dan, 

19220 Ni do a la gen occaizo 
D'aver mala presompcio, 



49199. C Quez om menesprezo le m., D Quom inesprnse fort aquesl 
m. — 19203. A B E. m. some par. — 19219. C D Que sa fama i p. 
a. d. 



- Î27 - 

Quar non deu hom me[ne]sprezar 
Sa fama, qui ben o vol far;- 
En aital vida coversan 
19225 Fai hom d'amor a Dieu semblan. 
Puei|"s] dih vos ai de quai amor 
Amar deu hom Nostre Senhor , 
Dir vos ai ciim em obligat 
A no^re proeime d'amistat. 



D AMOK DE PROYftIE E PER QUALS RAZOS 
LO DEU CASCUS AMAR. 



1 0250 Atreci es tengutz d'amar 

Quascus son prueime, ses dubtar; 
Don comanda la violha leis 
Que quascus l'am cum se meteis, 
E Jhesu Crist davan sa mort 
19235 De re no preguava ta fort 
Ses disciples, ni tan soen. 
No lor fetz nulh comandamen 
Cum fetz aquest, que entre lor 
Si amesso d'aital amor 
1924-0 Cum el amatz los avia 
Continuâmen tota via. 
Per solh S. paire daus totz latz, 
S. Pauls j S. Johans, S. Bernarlz, 
E Ih'autre S. paire pluzor, 
1 924-5 An mot predicada l'amor ; 

19229. Apres ce vers A B onl une miniature accompagnée de celle 



— 128 — 

E naturals fraternilatz 
Nos dicta, si be o cociratz , 
Quens amem aitan cum poscam , 
Quar totz em fraires natz d'Adam ; 

1 9250 E deu esser raoll plus corals 
Fraternilatz esperiials , 
Quar Irastolî fizel crestia 
Son en la fe fraire germa , 
E an Jhesu Crist per paire 

19255 E sancta glieiza per maire ; 
La qnal fraternitatz mai val 
Tan quan solh pairo plus cabal ; 
E pot hom dir per verital 
Que totz hom fai gran malvastal 

49260 Que son prueime^met en cassa 
E mal e antalh percassa 
Cant pot , elh platz sos dampnatges , 
E que el es plus salvatges 
Que ors ni senglars ni leos ^ 

1 9265 Ni lops ni vibra ni dragos ; 
Quar greu veiretz el boscalge 
D'aquest bestial salvatge 
Que fassa mal a son seniblan , 
Ni Taucia , nilh fassa <lan ; 

\ 9270 Quar ja non trobarelz senglar 
Qu'aucia voluntiers son par. 
Aquo mezeis die del leo , 
Del lop , de vibra , de drago. 
E sapchalz que Dieus non ama 

4924'7. C omel o. — 19269. B tenha d., C D dona d. 



— 129 - 

i 9275 Cel que son proirae desama ; 

Don S. Johans ditz , ses doptar , 

En la pistola : « Nois pot far 

Qa'om Dieu , que no ve ben ame , 

Que so fraire visl desame. » 
19280 Quarqui ama lo Creator 

,En [s]o prœime mostra l'amor , 

Segon lo dih comandamen 

Que Dieus donet a Moysen , 

D'amar prœime cum se mezeis ; 
19285 Segon que ditz la vielha leis 

Es quascus boni tengulz d'amar 

Se [meisme] , senes dubtar, 

Quar si cum tu deus amar me 

Donc apar que ùem amar te ; 
19290 Mas per so no vole espressar 

Dieus que hom se degues amar , 

Quar si tota creatura 

Ama per lei de natura , 

Jasiaiso quelh peccador , 
1 9295 Quant offendo lo Creator , 

D'azirar se fasso senhal, 

Per qu'om ditz qu'elb se volo mal. 

DE CUY DEU HOM ENTENDRE QUE SIA SOS PROYMES. 

Segon qu'ieu trop el sanh escrih , 
Sapcbatz cert que prueime es dih , 



19279. CD Qui s. f. que ved. — 19281. A En lo, BEI. — 19287. 
A C Se mezeis, B Se meimes, D Si mays que nii. — 1929o. B lor C, 
D Nostre Senhor. 



— 130 - 

1 9300 Eis deu entendre larguamen , 
Que comprenda tola la gen ; 
Quar qui pruelme be vol amar 
Nulh ome non deu azirar , 
Quar tuli esems em ajustât 

19505 Per nalural fraternitat , 

Quar toh avem .i. creaire , 
Et era dissendut d'un paire, 
D'Adam per generatio, 
E de Dieu per creatio; 

19510 E que lo dih comandanien 
Deiam penre tan largainen 
Que lot home deiam amar ; 
L'Avangelis oditz lot clar , 
Que Jezus dis a sos amicxs 

1 951 5 Que amesso lor enemicxs , 
Be fazen a lor malfachors , 
Oran per lor perseculors. 
Ben donc apar que majormen 
Em lengulz d'amar l'autra gen. 

19520 Alreci mosenher Sanli Lucxs , 
Evangelista ben astrucxs , 
Recomta d'un savi juzieu 
Que demande! al fdb de Dieu : 
« Maestre , quais causas fazen 

19525 Poirem venir a salvamen? » 
El li respon aqui mezeis: 
« No saps que comanda la leis ? » 
Lo juzieus li respon dese : 



- i;]i - 

« Que liom am Dieu part tola re 
i 9530 De tôt son cor , de tôt so sen , 

E de tôt son enlendemen , 

E son prueime cum se mezeis; 

Aiso comanda nostra leis. » 

Dis Jhesu Crist : « Aco faras 
19355 E auras vida si o fas. » 

Apres demandet lo juzieus: 

« Ë qui es aqucl prueime mieus 

Lo qualieu son tengutz d'amar?» 

l.ofilhsde Dieu Ih'en vai pauzar 
19540 .1. ychemple, e dis M : «.i. dia ^ 

De Jherusalem ichia 

.1. hom anans de Jerico; 

Dos lairos que viro aco 

El cami lo van asalhir , 
19545 E van li tolre son vestir ; 

Apres molt fort lo nafrero, 

Si que mieh mort lo laichero , 

E , aco fàh , esdevenc se 

C'us capelas anet dese 
1 9350 Per cela mezeissa via , 

E vi Tome que jazia , 

E anc no s'i vole estancar. 

Lo diagues vai aital far , 

Pueis , cum ac fah lo capelas ; 
19355 Apres venc .i. Salaffiitas 

Que passava per lo cami , 

E mantenen que l'ome vi 

1<)3.{0. A ce. d.— 19339. Blonv., D E\\\ f.d. D.lliy v.— 19342. 
Jliome..— 19346 .A li E a. 



— {'S-2 — 

Jazer el sol aici nafrat , 
Ac de son trebalh pietat , 
19560 E vai si d'el apropiar 

E ab vi sas plagas lavar 
E honger de son ongemen 
Ë estacar cortezamen ; 
Apres , si cum poc , lo level , 
19365 E sus son jumen lo pauzel ; 
Aquo fah , ab lui tenc via 
Dreh a una ostalaria , 
E aqui fetz de Ihui pessar ; 
E après quan s'en vole anar, 
1 9370 Bailet .ii. deniers a l'osle , 

E dis : « Osles , quan que coste , 
« Aia tôt so qu'ops li sera , 
« Quar so que mais costal aura 
« Quan que sia le redrai ieu. » 
19375 Adonc Jésus dis al juzieu : 

« Quai diras tu, que prueimes fos 
D'aquel nafrat per los lairos ? » 
El respon : « Lo Salami tas , 
Quar el l'aiudet de sas mas , 
19580 E ab sos deniers de so mal. » 
Dis Jésus Crist: « Fay atretal. » 
Per est ichemple potz saver 
Que hom deu per prueime tener 
Tôt home , sia crestias , 
19385 Juzieus, Sarrazis o pagas, 
Pueis hom ve sas nececitalz , 

I936Q,. ABC apropriar. 



- 133 - 

Quar Juzieus era lo nafralz; 
E non ges lo Salamitas , 
Ans era be , per cert , pagas , 
1 9590 E ave[n] que lo prueime sieu 
Am[e]t , a[m]an aquel juzieu. 

DE L'ORDE D'AMOR DE DIEU E DE PROYME. 

Empero Ih'u so plus propda 
No son Ihi al Ire , so es pla ; 
Quar Ih'u son fraire sperital , 
19395 E Ihi autre paren carnal , 

Als allres es hom mains tengutz 
Pels beneflcis receubutz. 
Per so Ihi fizel amador 
Devo drechurar lor amor , 
1 9400 E avor , Iota veguada , 
Caritat adordenada ; 
E deu la quex adordenar 
Que sapcha so que deu amar , 
E que non am ges egalemen 
19405 So que deu amar ichamen. 
Hom deu, segon S. Augusti, 
Amar Dieu e s'arma atreci , 
Atreci l'arma deu amar 
De son prueime qui be vol far ; 
1 941 Son cors deu amar ichamen 
E cel de son prueime viven ; 
Qui aiso non amaria 

19390. 4 avem.— 19391. A Amat avian. 



- 134 - 

Sapchatz cert quel pecciria. 
Sira dizetz : « Non es veritat , 

i9H5 Quar molt de s.inhs an treballmt 
Lor cors en fafzejn dejiin[i]s , 
E porlan vestitz celicis , 
E fazen grans abstenencias , 
E autras greus penitencias ; » 

19420 leu respon qu'ilh per dan del cors 
No fdzian , mas per cofors 
De las armas , lor restrenhe[n] 
Aici lor carnal movemen ; 
Estiers lor cors , senes dubtar , 

IQ^SS No volian raortificar , 

Quar si o fessesso morlalmen 
Hil pequeron cerlanamen. 
Aordenar deu atreci 
Quascus, segon S. Augusli , 

1 9450 S'amor , degudamen aman 

Las cauzas mondanas davan , 
Las unas mai , las autras meins , 
E non ges totas egalmens ; 
Quar pauc séria prezada 

19455 Amors desaordenada. 

[c Om doncx la déu adordenar 

En aychi que mais deu amar 

lo Creator part tota re 

Per sa bontat , neych mays que se ,] 

1 9440 Apres s^'irma , senes duptar , 



i94l6. CLors cosses f. d, — '19422. A restrenher.— 19427. Manqu$ 
dans B. — 19436-40. Ulunquetd dans A V. 



- 135 - 

Mais qu'altra re deii lener car , 

E (Jeu son prœime lot après 

Mais que son cors , neis que âmes 

Mais sostener mort corporal 
19445 Que cazer en peccat morlal ; 

E mais deu eser enquara 

L'arma de son prueime cara 

A tôt home quel propri cors, 

E mai deu anar a esfors , 
1 9450 Que retornes al Creator 

Son prueime que sap peccador , 

E mais o deu anar queren 

Que son tempera! noirimen; 

E après deu son cors amar 
19455 Mais que nulh altre ses duplar ; 

Apres son cors deu car tener 

Lo cors de son prueime , per ver , 

El deu amar d'amor coral 

Mais que riqueza temporal. 
19460 Pero de prueime per razo 

Deu far quascus dislinctio , 

Quar hom non es ges egalmen 

Tengutz d'amar tota la gen ; 

Quar hom se mezeis , ses duptar , 
19465 Deu mai qu'ome del mon amar , 

E pueis se mezeis , son p^ire 

Deu mais amar e sa maire ; 

Pueis SOS et'ans segon dreg cors , 

Pueis SOS fraires e sas s[er]ors. 

49442. C DEdù s.— 19443, Manque dans J?.— 19469. A H Plicis- 
sas {B Pu'.'is) s. f. e s. sors. 



- I3G — 

\ 9470 Apres deu amar majormens 
Sos befachors e sos parens , 
Puei deu mai amar creslias 
No fai eretges ni pagas , 
Puei tolz allres neis malfachors , 

1 9475 Enemicxs e perseculors , 
Deziran lor esmendamen 
E sa rancura remeten , 
E neis , remessa la rancor , 
Preguan per els Nostre Senhor. 

19480 E sitôt dilz , en .1. logal 
S. Augustis en gênerai ; 
Que hom deu en Dieu egaimen 
De cor amar tota la gen , 
Aquois deu , senes contendre, 

1 9485 D'aital [c d egaltat] entendre 
Corn deu aver afeccio 
Que tuh aion salvatio. 
Pero mai la deu dezirar 
Als us qu'aïs altres , ses duptar , 

19490 E enans lor deu far socors ; 
E pueis c'om a sos befachors 
D'amar e d'onrar es tengutz , 
Tan de bes avem receubutz 
De l'angelical companha 

19495 Que nons deu eser estranha , 

Ans lor em fort tengutz d'amar , 
E obezir e tener car. 



l948o. À B lealtat. — 19i93 A li Tans d. h. n a. 



- i:{7 - 

[A] GUY ES HOM MAY TENGUT [D'AMAU] SEGON DRECIIURA. 

.1. ESTRAN HOME BE VIVEN IIO PAIŒN PROPRI MALFAZEN, 

E GUY 31AY FILII PAYRE. 

Et^es, segon S. Augusli 

Et allres doctors atreci , 
19500 Adordenada caritatz 

Qu'om am mais los bos quels malvatz. 

Empero lotz los deu amar , 

Quar hom non deu ges azirar 

Home del mon , mas las folors 
1 9503 Deu azirar dels peccadors , 

Los mais , en can homes , aman , 

E , en quan malvatz , adiran . 

Pero 11 bo per lor vertut 

Devon esser plus car tegut , 
19510 En tan que molt fort an duptat 

Li doctor en divinitat ■ 

Cui es hom mais tengutz d'amar, 

Si be vol drechura gardar, 

Mal paire o mala maire , 
19515 malvat filh o malvat fraire, 

altrome qu'es eslrangiers 

Bos e fizels e drechuriers ; 

Per[o] S. Ambrueis ditz lot pla I 

Qu'om deu amar son bo propda .^ 



Rubrique A Eu ce. h. in, t. ralvar , — lus mois i!i. f. e c. m. o f. 
p. maaquenl dans B ; — C f. filhas ; - D Que es liotn rnays 
tei:gutr d'amer segon drechura: o malvatz payre o malvatz filh. o 
un autre home ho. — 19515. Sic .4 B CD, celte leçon n'est admissible 
que pour D, et nous pensons qu'il faudrait supprimer le premier o. — 
19:il8. A Per que. 



- 138 - 

19520 Moll mai (jue no fai so filli mal. 
Mas de paire non die aital , 
Quar tant es fillis te[n]gulz d'amor 
Et obligatz de far honor 
Al paire que l'a engenrat 
1 9525 E l'a noir it et essenhat , 

E amat mni que se mezeis ; 
Quar, segon que dilz noslra leis , . 
Quan quel paire malvalz sia , 
Lo filhs se deu tola via 
\ 9550 Albirar de sa persona 
Que sia sancta e bona. 
Son paire donc , senes duptar , 
Deu quecs mai que so filh amar 
E mai onrar e obezir 
19555 E plus tost li de;i provezir , 

Sil filhs donc non era [c d mais] bos , 
E non era mais frachuros , 
Ja sia aiso que semble fais , 
Quar affeccios naturals 
19540 Es magers de paire «d efan 
Que de filh a paire monlan , 
Mas sitôt quecs naturalmen 
Ama SOS filhs plus coralmen , 
A son bon paire totz hom natz 
19545 Es mais le[n]gulz e obligatz ; 
Quar paire filh, senes duptar, 
Vendre pot e enpenhorar 
Per provezir a se mezeif- , 

\9oU. A B moins. — 19338. B sia f. — 19543. C >o {., D lo f. 



_ \'M) -- 

Segon que dizo nostras leis , 
1 9550 Mas filhs, si de fam moria , 
Paire vendre non poiria ; 
Don filhs a paire , ses menlir , 
Es mais tengutz de provezir 
Que non es paires a efan , 
19555 Segon que ieu ai dih davan ; 
E que hom deia mais amar 
Paire que filh e onorar 
Apar , quar Dieus fetz mandamen 
Especial a Moysen , 
1 9560 Que paire fort e maire honres 
Per 50 que longuamen visques , 
Aiso fo , per la fe queus diei , 
Lo quart mandamen de la lei. 



DE L\ SANCTA DOCTHLW EN QUAL MAMEYRA CASCUS 

DEU AWAR SON PROYME EN LA QUAL PEN LA LEY EL DIG 

DELS PKOPIIETAS E LAS DOCTRINAS DELS SANS. 



Sapcliatz que se el prœime sieu 
19565 Cascus hom deu amar en Dieu , 
E per Dieu endressan l'amor 
A l'omnipoten Creator , 
Quar qui l'amor vol drechurar 
Se e son prueime deu amar , 
1 9570 Aman lo be que a en se , 
per amor [que fassa be ; 
Qui altramen amaria 

RunniQUE ï) s. p. segon 1. I. - 19571 . r /^ E p. ;;. 



- 140 - 

Se ol prœime peccaria , 
Quar amaria per peccatz , 

1 9575 La quai amors a Dieu non platz ; 
Quar non es, qui be o pensa, 
Amors, ans es malvolensa. 
E deu amar , so dilz la leis^ 
Ouecs son prueirae cum se mèzeis , 

19580 A lui deziran aquel be 
Oue aver voiria per se , 
E fazen a lui aquels bes 
Que voiria que Ihi fezes, 
Gardan se del conirari far. 

1 9585 Pero non deu liom ges amar 
L'arma de son prueime aitan 
Que la soa i puesca aver dan, 
Ni deu son cors a mort iieurar 
Per cel de son prueime salvar , 

19590 Quar mais que se l'amaria ; 

Don , per cert , quo fols faiia. 
Empero , per l'arma salvar 
Del prœime pot avenlurar 
Son cors , que Jesu Crisl mandet 

1 9595 Als diciples e essenhet 

Que ilh s'amesso entre lor 
La us l'autre d'aital amor , 
Cum el amatz los avia , 
E el adonc , cert , sabia 

19600 Que el son cors dévia dar 

Per las nostras armas salvnr ; 

<9o83. h cqu'el. 



— *4l - 

E quar las operacios 

De Jesu Crist devo a nos 

Eser doclrinas e espelhs 
19605 E devem creire SOS cocelhs , 

Per so l'us l'altre , ses duptar , 

E semblan guia deu amar 

Segon que en nos pot caber , 

Car de tôt non avem poder. 
19610 Jesu Crist nos amet de gral 

Non ges que o acsem gazanhat. 

Donc deu de grat quascus amar 

Son prueime sil vol recemblar ; 

E fo drecha la so'amors 
1 96 15 Car nons amet lo redemptors , 

Nins tenc car per amor de se , 

Ans fetz per lo nostre be , 

Per que nos devem , ses respiech 

D'ave[r] niilli temporal proiiech , 
19620 L'us l'autre de bon cor amar 

Per [l'Jamor de Dieu gazanhar , 

Quar cel non ama drechamen 

Can profiech temporal n'enlen ; 

Car s'ieu le port amor coral 
19625 Per aver profiech temporal , 

leu t'am per me e non per te ; 

Pueis torna donc l'amors e me , 

Non es dreclia , quar corp e cli 

19604 C ad espelli.— 19607. Il y a, à partir de cel eiidroh el jusqu'à 
la prochaine rubrique , fdusieurs (ransposilions dans D. — 19609. C A. 
tant. — 19624. A si ieu. 

10 



^ 142 ~ 

Es so que retorna vas si. 

19650 E amet nos fort issamen 
Lo redemptors saviamen 
Nos altres de bon cor aman , 
E nostres peccalz adiran ; 
Mas ce! qiie ama peccador 

\ 9635 Particjpan en sa folor , 

E en sa malvastat cossen , 
El non ama saviamen. 
E ampt nos d'amor coral , 
Ouar vole suffrir mort corporal 

1 9640 Cruzel e ab gran passio 
Per la noslra redempcio. 
Atreci deu quascus araar 
Mais s'arma reconciliar 
.4 Dieu quan n'es departida 

1 964.^ Que aver temporal vida , 

Non duptan la mort temporal , 
E de son prueime die aital. 
E fo s'amors fructuosa , 
Quar de via perilhosa 

1 9650 Nos mes en via de salut , 

Quar fom per Ihui toh rezemut. 
El nos amet done veramen 
Non de paraula solamen . 
Quar mostret nos de fach l'amor 

19655 A lei de fizel amador ; 

Mas amors solamen verbal s 
Non es veraia ni corals ; 
Ans pot hom dire de s'araor 



- 143 - 

D'aital fench aman gabador 
1 9G60 Que promet o re non aten , 

Mais tôt jorn pais home del ven : 
« Vostr'amors a molt gran lengua 
Mas non a ma[s] ab que tengua , 
Ni fassa so que promes a , ' 
19065. Oiiar trop promet e petit fa. » 
E amet nos Jesu Crist tan 
D'amor ferma perseveran 
E continua tro a la fi ; 
Mas ges tuh no fan en aici , 
19070 Ans so alcu fenh amador 

Ou'az orne fan semblan d'amor 
Tant cant es en prosperifat , 
E sil vezo afazendat 
paubre de temporals bes , 
19675 Diran que no sabo qui s'es. 
E pot hom vezer en derrier 
Qu'amors fo fencha de premier, 
Enquaras fo ferma l'amors 
De quens amet lo redemplors , 
19680 « Quar ane par nostras falhisos 
No fo iralz encontra nos , 
Quar a S. Peire perdonet 
So falhimen quel reneguet , 
Quar reconot sa falhizo 
19685 Ab plor e ab conlricio ; 
E a S. Paul quel persegui 



49659. c h amie g. — 4 9668. C enlro la fi, h Continua entro 
qu'a la f. — 19669. C Z> n. o f. a. 



— 144 — 

Perdonet Jésus atreci ; 

E anc nalh temps non dis de no 

A home quelh queris perdo. 

19690 Non era ges d'aîcus enics 
Que desamparo lur amies 
Per fort petila d'ocazio , 
Solamen per oc o per no , 
Els meto tantost en azir, 

1 9695 E fan o raoll mal , car auh dir 
Que res el mon non es tan lah 
Que moure contenta ni plah 
A cel que es , en totz afars , 
Estatz [fort] sos familiars. 

19700 Enquaras qui vol ben amar 

Aici son proeime cum deu far , 
E vol complir [Ijo mandamen 
Que fo donalz a Moysen , 
Lo deu amar d'aital amor 

1 9705 Cum li membre fan entre lor 
D'un mezeis cors , quar si o fa 
[c d L'amistat] compiida sera , 
Quar mol* fort s'amon entre so 
Li membre d'un mezeis cors be , 

19710 Quar ges Tus non a eveia 

De nulh be qu'a l'aulre veia 
Nilh vol ges aver emblada 
La gracia que Dieus Ih'a dada , 
Ni la vol aver aïida 



49693. C7)e. p.n. — 19697.Z)contenso n. — 19699. ylEe. s. 
■19702. ^Bsoni. — 19707.^ B La meilat.— 19711 . Cqueen l'a. 



- 145 - 

19715 Que l'autre Tagues perduda , 
Quar li pe non volun aver 
Ges aïs uuelhs panât lo vezer , 
Nil mas a la lengua[l] parlar , 
Ni [c d las mas] als pes lor anar , 
\ 0720 Ni vol l'us que aia perdut 

L'autres son be ni sa vertut , 
E l'us membres senes duptar 
A se no vol apropriar 
Sa vertut ni son offîci , 
1 9'/ 2 5 Quar dels uuelhs an beneiici 
Tut Ih'autre membre de vezer , 
E del coratge de saber , 
E de la lengua de parlar , 
Dels pes d'anar, dels mas d'obrar ; 
i9750 E l'aurelha servis d'auzir 

Aïs autres membres , ses mentir ; 
Quar l'huelhs voluntieiramen ve 
So qu'ai ma pot far mal o be , 
El cors voluntiers cossira 
1 9735 Profiech dels uuelhs el dessira ; 
r.a lengua quer voluntieira 
So qu'aïs altres fai netsieira ; 
Li pe van a profiech del cap 
Voluntieiramen , Dieus o sap ; 
19740 La mas voluntieira tertz l'uelh 

Els autres membres, ses orguelh, 
E voluntieira percassa- 



19719. iZîN. t;in pauc. — 19733. CO de Tu. — 19740. C torfjua 
l'ii. — 19742, AB E voluntieiramen. 



- 146 - 

So qu'aïs altres mesliers fassa , 
E es curoza de far be 

1 9745 Allant als autres cum a se ; 
E l'aurelha no vol auzir 
Dels altres membres nulh mal dir , 
E quan n'au be dire , per ver , 
A del ben dili molt gran plazer. 

1 97iiO Enquaras l'us membres ama 
Tan l'autre que no s'en clama 
Si l'autres dampnatgelh dona , 
Ans volunliers li perdona ; 
Don si la mas fa mal a [rjuuelh 

1 9755 Tan (pie de lagremas s'en muelh , 
L'uuolhs sofris sa malanan!^a 
E non dezira venguansa; 
E si la dans mortz la lengua 
No vol ges que mais lli' en vengua , 

197CO Ans qui mal far Ib'en volia 
La lengua merce querria . 
E si l'us en l'autre mal sap 
01 caps el ma, ol mas el ci\\) 
Yoluntieiramen lo cela , 

197G5 Tan quan pot e nol descela, 
Si non o fay donc par son pro 
Per averdel mal guerizo; 
E quecs acor plus voluntiers 
A cel qu'en a mais de mestiers , 



19743. AS. qiio. uoiis corrigeons d'après C. -— 1976G. BC soffre- 
■ 19760. A mais. — 19766. CS. ii. f. do nurg; DS\ non f. denuecli. 
-19768. CD fjue a. 



- 147 - 

19770 Per que la mas los uaelhs defen 
• De pois plus voluntieiramen , 
Neis que se mezeicha no fa, 
Quar sap que mai de mestiers n'a. 
E amon se d'aital amor 

1 9775 Li membre d'un cors entre lor 

Que quascus membres a , per ver , 
Dels mais dels altres desplazer 
E dolor e compacio , 
E quan lor ve bes , Ihi sap bo ; 

19780 Perque l'us membres mal no fay 
Voluntiers a l'altre , so say , 
Ni contra lui mal no cocep 
Voluntieiramen , nil decep ; 
E qui a l'u fa mal o be 

1 9785 Cascus o te per fach a se , 
Perque la bocca se complanh 
Qui fai al pe so que nolh tanh , 
E quil pe lava quan la[h]s [es] 
La boca Ih'en ret grans merces , 

19790 E l'us membre [senes mentir] 
[Dels altres] nois vol départir , 
E tuh essems an gran dolor 
Quan l'us membres se part de lor , 
Quar sabo be que re no val 

19795 Aquel membres per son cabal, 
Pueis donc s'amo d'aital amor 



1978». CD A l'a. v. — -19787. C nos l. — 4 9788. A laiiis. — 
49790-1. Le» moli enlrt crochets sont otjiif dans A, nous les rétablis- 
sons d'après C, 



— U8 -- 

Li membre d'un cors entre lor , 

Las mas lo cap , lo caps la ma , 

E tuh nos fizel crestia , 
19800 So dilz l'apostols, em .1. cors 

En lo filh de Dieu quens esters 

Suffertan mort e passio 

Per la nostra redempcio , 

E lo sieu règne nos promes , 
19805 L'us donc de l'aulre membres es, 

Don deu en semblan manieira , 

L'us l'autre , d'amor entieira 

Amar de cor; quar, ses menlir, 

A cel que iiol fai pot hom dir 
19810 Oue el es membres departilz 

Del cors Jesu Crist cum poirilz. 

Aici donc , cum al dich desus , 

Dels membres deu amar cascus 

De cor son prueime quant a Dieu , 
1 981 3 Que re non evege del sieu , 

Que dezire ni vuelba avcr 

Aquo del sieu a non dever , 

Si quel dezire soslrairo 

Molher, fdha, sor maire , 
19820 Ni sirventa, ni so sirven, 

Ni arnes , ni aur, ni argen , 

Ni cams, ni vinlias , ni maios , 

Ni las altras possessios 

Ni nulh'allra re qiielh plassa ; 
19825 [c d E] gart [c d se] fort que nolli lassa 

49818. eu M ([. — 198Î4. AD tlesjilassa. — 19823. ÀB se }.;arde f. 



- 149 — 

Contenta ni plah ni guerra 
Per. aver a tort sa terra , 
Ni aia desplazer de) be 
Ni de la gracia c'a lliui ve , 
1 9830 Ni dezir que n'agues perdul 
Per so qu' el o agues aût, 
re nolh vuelha dir ni far 
Quelli pogues escandelizar, 
Ni per decebre lagot dir 
19855 E niilha guia, ni mentir, 
E si au e nulha plassa 
De lui mal dir , quelh desplassa ; 
E si n'au ben dire, per ver, 
Que n'aia gauh e bo saber ; 
\ 9840 E silli ve far son dampnatge 
Despla[s]salh e son coralge ; 
E d'autra part quelh sapclia bo 
Si fai sa honor e son pro. 
Enquaras deu quascus lo be 
19845 E la vertut que a en se 
A son prueime comunicar 
Ab semblan dels membres, o dar. 
Dels bes temporals voluntiers 
A son proeime qu'en a mestiers. 
1 9850 Donc si Dieus per sa gran bontal 
Mai de sen qu' az autre Ih'a dat^ 
Pueis Dieus Ih'a dat de grat lo sen, 
De grat lo deu el issamen 
A son proeime comunicar, 

19852, B SOS, 



- 450 ~ 

19855 E r acosselhan en be far 
El deu governar e regir, 
Gardan que no puesca falhir. 
E si Dieus Ih'a dat gran saber , 
Non lo deu ges secret tener, 

19860 Ans lo deu voler publicar 
A son prueime e essenhar 
E donar cosselh issamen 
De grat e volunlieiramen ; 
E si Dieus Ih'a dat gran poder 

19865 Den ne sos prueimes mai valer 
Que Ih'en ajut ab drechura , 
Quilh fai tort e desmezura 
E quilh mou a tort contenta 
Del poder sieu le defenda ; 

1 9870 E si Dieus per sa pietat 
A sa gracia l'a apelat , 
Deu partir al prueime sieu 
Per lui de bon cor pregan Dieu 
E si Dieus li a riqueza 

J9875 Per sa gran bontat Irameza , 
E a possessios grandas , 
gran plantât de viandas 
E de raubas e de deniers , 
Aquels bes temporals sobriers 

19880 No se deu trop appropriar, 
Ans los deu be comunicar 
Al prueime qu'en es frachurans , 
Quar hora deu provezir avans 

19873. CD pr. d. b. c. D. — 19883. CD enans. 



— 151 — 

A cel que mais es trebalbat 

1 9885 E en niaior nesscessilat ; 

Doncs qiiecs enans deu , ses duplar , 
Als efans orfes coselh dar , 
Quan locs es , e far ajuda , 
E a femna remazuda 

1 9890 Vevada de marit, tan qnan mai 
L'aulrui cocelhs mest'er Ibi fai ; 
Don S. Jacmes l'aposlols ditz 
Que femnas vevas de maritz 
E efans orfes vizilav 

19895 E défendre e cocelh dar , 
Can son e tribuiatios, 
Es perfiecba religios ; 
E c'om se tenba net e mon 
J)e las vanetatz d'aquest mon . 

1 9900 Atreci quecs , senes duptar, 

Deu plus voluntiers Dieu pregar 
Per nos que em fol peccador 
Que per los sanbs , car gran folor 
Aitals peccaires faria 

19905 Quan per los sanbs preguaria, 
Quar ilh neguna netsieira 
Non an de r.ostra preguieira ; 
Mas nos colpable peccador 
Avem be mestier de la lor. 

1 991 De l'almorna die atretal 

C'om la deu en aquel logal 
Dar on mai fa de frachura , 

<989< B lor, ci lur. — <9895 A e acocelh. 



— 152 — 

Paichen aquel que endura , 

Sobeirananien lo pauzat 
i9.)15 En loc e en nececitat , 

Que de querrer non a poder, 

a vergonha del qucrer. 

E deu vestir avans los nutz , 

Quar si paissia los ben pagulz 
19920 01 be vcstit mai veslia , 

Dieus lan no lolh graziria. 

Don el mezeis Dieus dis tôt pla : 

« Al famolcn dona ton pa 

E alberga los tVachurans 
i992j En ton osdal, els viandans ; 

El paubre, can nul lo veiras, 

De los vestirs lo cobriras , ' 

Vj caussaras sos nutz pezes • 

E la carn no me[nejsprezes. » 
1 9950 En quaras l'Avengelis ditz 

Que hom no deu a sos covitz 

Apelar fraires ni cozis 

Ni sos amies ni sos vezis 

Que son ries e mestiors non an 
19955 D'aquels covitz, car cel qu'o fan 

Recebo paga temporal , 

Quar ilh après fan atretal ; 

Masapele los paubres rancs 

Frevols e secs , ruscalbs e mancs 
1 9940 Que non an poder d'esforsar , 

19918. CD enanslonut.— 19919. Bpascutz, CQ. sillayclnb.pagiit. 
— 19935 B (juen f. — 19939. CD s. c, vigls. 



- 133 — 

Ni poder de gazerdonar ; 

E si fai er bonauratz 

E sus el cel gazerdonalz ; 
. E deu quecs enaiis provezir 
19945 Al frachuran , senes mentir, 

Que neis a se meze[is] no fa , 

Si mais que el de mestier n'a. 

Don S. Luc evangelista 

Ditz que S. Johan Baptisla 
i 9950 Dis que cel que a gonelas 

Doas assatz bonas e bêlas , 

E es tan bastans cascuna 

Que s'en pot passar ab una , 

Deu dar l'una , si savis es , 
19955 Al frachuran que non a ges. 

Dels manjars dis aco mezeis ; 

Quar, segon que ditz nostra leis , 

Qui a cel nega vianda 

Que a nececitat granda, 
1 9960 Belh pot bom dire , ses dir tort, 

Si mor de fara^ que el l'a mort ; 

E l'aposlols dis alreci : 

« Quan veiras lo paubre mesqui 

Que a gran fam , donalh del pa, 
19905 Quar non deus Ion par crestia 

Per cui Jesu Crist vole morir 

Vianda denegan aucir. » 

Encaras deu cascus en Dieu 

Tan fort anîiar lo prueime sieu , 

19946. A mezens. — 19953. C p. fleychar. —19964 B de p. 



- 154 - 

19970 E no s'en deu voler claniar , 
Si raalli fai, ni revenjar, 
Car Jésus ditz en .i. logal 
Qu'om non deu rendre mal per mal. 
Enquaras ditz lo filhs de Dieu 

19975 En l'avangeli S. Malien : 

• Si hom te fer sus la maissela 
Et vol tolre la gonela , 
L'autra maichela , si Il»'es bel, 
Llii deves Ihieurar el mantel , 

19980 E suefri ta malanansa , 

E non dezires venguansa , 
Ni contr'el no sias enics , 
Ans pregua per tos enemics , 
E neis per tos perseculors ; 

19985 Car ges amar sos befachors 
Non es d'aital perfeccio , 
Car ilh donon ocazio, 
Don neis Ihi mal , elh publica 
Amon aquel que be lor fa , 

19990 Al meins per lor propri profiech ; 
Mas li drechurier el perfiecli 
Amon aquels que mal lor fan , 
E en aquo so ilh semblan 
A Dieu , qui ben o cossira , 

19995 Que nul home non azira , 
Maa los peccatz e las folora 
Adira be dels peccadors. 
Nois deu hom donc voler venjar , 
Ans deu de bon cor perdonar 



- 155 -^ 

20000 A tôt home can lo pe[suc]. 
Dont en l'avangeli S. Luc 
Dis Jesu Crist , al mieu semblan , 
Misericordia predican : 
« Sialz misericordios 

2000ÎJ E Dieus aura merce de vos , 

[c Qu'ai] ben donador Dieus dona 
E al perdona[n] perdona , 
Mas qui no perdona ad altrui 
Dieus non aura merce de lui ; 

20010 Ans cera mes a non cura , 
Car Dieus ab aital mesura 
Cum auretz mesurât de sai 
Vos mesurara pueis de lai. » 
Enquaras deu tan amar be 

20015 Cascus son proeime, que si ve 
Que en mal estamen sia 
E que segua mala via , 
Deu Ih'en valer e ajudar 
E, si pot, reconsiliar , 

20020 Cortezamen amonestan ♦ . 
Can quel sapcba fol e truan 
E peccador e malastruc ; 
Car en l'avangeli S. Luc 
Se recomta del filh de Dieu 

20025 Cun jorn viron li Farizieu 
A Jesu Crist estar propdas 
Los peccadors els publicas , 



ÎOOOO. —- A B I. pe, c quan quel pesuc. — 20006. A B. Car a b. 
— 20007. A perdonador. 



— m) — 

E blasmavo l'en enire se , 
El filh de Dieu respos dese : 
20030 « Era pauzem que Tus de vos 
A .c. fedas e .c. raoltos, 
No laissara , si l'una pert , 
Las .Lxxxxix. el dezert 
Per la perduda recobrar ? 
20035 Si faria senes doplar, 

E molt gran feslan faria 
Si recobrada l'avia ; 
Aici es drech del peccador 
Que torna vas Noslre Senhor 
20040 E reconois son falhimen, 

Quelh sanh d'un ailal peneden 
Fan mai de festa'sus el cels 
Que de .lxxxxix. fizels. » 
En altre logal ditz tôt pla : 
20045 « No cal metge ad home sa, 
leu no so vengutz en socors 
D'ornes justz, mas dels peccadors. 
[E] car quecs de bon cor aman 
Son proeime, cum ai dih davan, 
20050 En aquo déclara l'amor 

Que el a vas son Creator , 
Quecs en son proeime ben amar 
Deu sos membres aordenar, 
Son coratge que non dezir 
20055 Re qu'a dan li pogues tenir, 
■'■' Et que son profieh dezire 



20051. C Qnez el ame> s.. I) Que el arne. 



- 457 — 

E deziran lo coscire, 

De son dan aia desplazer, 

E de son profieh gran plazer ; 
20OGO Sa lengua [{nieicbas] aparelh 

Ouelh done volunliers cocelh, 

E per son prueime volunliers 

Parle c pregue, silh fa mestiers, 

E no vnelha de Ihui mal dir ; 
20065 S'aureiha que no vuelha auzir 

[c d Dire mal en lunlia plassa, 

E si n'au ben dir quel plassa, 

Qu'om non deu volontiers auzir] 

Mal de prueime ni presumir ; 
20070 \b Mas volonliérs deu om lo be 

Auzir e creire can s'ave|; 

Mas alcu en lor cocirier 

An eslablilcruzel portier 

C'a ben d'allrui no vol obrir, 
2007;} El mal vol trop tosl acuibir, 

Car ben d'altrui ja non creiran^ 

E molt meins lo presumiran, 

E mal volo trop cosenlir, 

E neis decbar e presumir ; 
20080 I/uelb que aia, ses enveja, 

Plaser de totbe qu'el veja, 
Sos pes qu*e vazan volunliers 
Aqui on li cera mestiers, 

20060. A pousca pirclli, B pense aparel, C pueych iaparelli, D pue 
chisapparelli. — 20C6(J-8 nuwpierd dam A li. — 20070-1 manquen 
dans A. 



enl 



- 1ÎJ8 - 

Vizitan cel que malantz es, 
20085 E l'encarcerat que esta près, 
E sas mas fazen et obran 
So que Ih'es ops e ajudan. 

D'ALBRE DE VIDA PLANTAT EN L'ALBRE D'AMOR SUS 
[LO CERCLE] D'AMOR DE DIEU E DE PROYME. 

Assatz vos ai desus tractat 

E ben espost e déclarai 
20090 D'amor de Dieu e de proeime ; 

Temps es que uei mai m'aproeime, 

E nom de Dieu Nosfre Senhor, 

A l'albre que nais d'est'amor. 

Aquest albre plantât el lieu 
20095 E el sercle d'amor de Dieu 

E de proeime, tan precios 

E tan ben floritz e folhos, 

Lo cal vezetz tan gen garnit 

Dels .vu. dos del S. Esperit 
20100 E de .111. theologicals 

Vertuts e .iiii. cardenals, 

En aquest logal es phntatz 

Per naturals proprietatz, 

So es a saber per mostrar 
20105 E per dar a entendre clar 

Que totas las vertulz elh do 

Que escricbas e escrich so 



Rusrîquë. a s. l'arlieie tl'.i. — 20094. C el syeu, I) syo. — 310093. 
C Es. — 20096. AB es t^ 



- 159 -^ 

En las fuelhas e en las flors 
Noblas e de mainhtas colors 
20 HO Prendo naissensa de l'amor 
De l'omnipoten creator, 
Qui ama Dieu [part] tola re 
E pueis son prueime coma se ; 
E atreci per figurar 
20 H Que fotz hom que vol be amar 
Dieu e son prueime, ses faillir, 
Fuelhas e flors i deu culliir, 
So es a saber las vertutz ; 
Qaar hom del mon, qne sia nutz 
20120 De verlulz, non pot amar Dieu 
Degudamen ni[l] prueime sieu. 
Per so cascus, queis vol gauzir 
D'aquesf amor, se deu garnir 
D'aqueslas vertutz naturaîs ; 
201 25 Car deu fugir peccatz e mais, 
En vertut renhar e vieure ; 
Car si o fai es delhieure * 
Qu'el aura d'est albre lo fruh, 
Lo cal tan fort deziram tuh , 
201 50 So es vida perdurabla 

Sobr'autras res dezirabla , 
La quai Dieus nos do gazanliar 
Abmal fugir e ab be far. 
E sapchatz que l'albres presens 
201 35 Que geta frubs non defalhens 

20H2. ^ p darré, ce qui équivaut à per ou par. — 901^4 cir\ 
divinals. — 20427. ^Bloe. d. Z) so e.d. "' 



- 160 - 

Es albres de vida nomnatz, 
Quar el es en vertutz planlalz, 
M de vertut pren noirimen ; 
E car vertutz son ichamen 

20i40 Siei frucli que geta vas totz lalz 

Tan que esser non pot plus cargatz , 
Car vertutz qui l'acomplida 
Fai home venir a vida, 
So es ai cauh de paradis 

20145 Do la cal vida non es fis, 
E es vida veraiamen 
Car li gauh so non defallien 
En remirar Noslre Senhor 
E noi sen liora mal ni dolor. 

20150 Trebalh ni movemen d'ira, 
Car a hom can que dezira ; 
E tôt aiso fo fijzurat 
E l'âlbre do vida ])lantcit 
Ins en paradis terrenal, 

20155 De natura toi dreii aital 

(^ura es aquest albres, en tan 
Que Adam del sieu fruh uzan 
Mal ni dolor no sentira, 
Per negun temps n[o] morira. 

201 fiO Pero d'aquest aici plantât 
Sapcliatz autra proprictat : 
Que per so son blauas las Hors, 
Car blaus es honesta colors, 



Î0459. A ni m. ; /* s'etl mépris sur l'acanlualion ds Stnlira el de 
morira : Jam. n.d. n. s., P. d. t. ni n. m.— 20462. CDbhncis. ~ 
20463. CZ>blancx. 



— 16i - 

Per mosirar c'oncstaz es lutz 
20165 parainens d'autras vertutz, 

E las fuelhas vertz issamens 

Per mostrar qu' elas son vivens, 

Car vieure nos fan e vivo 

Las vertutz que dins s'escrivo. 
201 70 Puai donc est albres es tan bos 

El sieus frubs es lan precios, 

Se deu a lui quecs acostar 

E del sien fruh vneiha usar ; 

Per so car hom dilz quec dia 
20175 Que cel c'a bon albreis lia 

Bona fi fai, c pot se dir 

D'aquest albre senes falhir ; 

E per mielhs mosirar sa bontat 

Declara[r] vos ai so[nl tractât. 

DE LAS .III. VERTUTZ THI-OLOGIALS 

20180 Sapchatz donc (jue las |)rincipals 

Très vertutz theologicals 

Son aquestas , ses duptansa, 

Fes, carilatz, esperansa. 

Teulogicals vertutz per tan 
201 85 So nomnadas al mieu semblan, 

Car theulogia majormen 

En elas fai so fondamen ; 

E vol dire Iheologia 

20177. A déclara, A B sol t.; D Déclarât vos ay son tractât 
E vuelh vos mostrar sa bontat. — Rubriqoe. A tehologials. 



- 162 — 
Alrel,an cum qui dizia 

20190 Sciencia que parla de Dieu. 

Per que vuelh far fundamen ieu 
De las davan dichas verlulz, 
Que non puesqu'esser deceubulz 
Per defauta de fundamen 

20195 En aquest noble bastimen. 

Tractem donc de la prima flor 
Que procezis d'aquest' amer 

DE J.A SANCTA FE CATHOLlCA[Lj 

Sapchatz per cert que sancta fes 
Calholicals la vertu tz es 

20200 De ï'amor de Dieu procezens ; 
Prumieiramen es lundamens 
De lolas las altras verlulz, 
Quar hom del mon, que sia nutz 
De sancta fe, non es vestitz 

20205 D'aulras vertulz, e per so ditz 
Us decretz c'om non pot bastir 
En autras vertutz, ses faillir, 
Si donc no fai prumieiramen 
De sancta fe so fundamen. 

20210 Empero gesnon entendalz 
Que de fe nasca carilaiz, 
Ans nais de caritat la fes, 
Car per cert caritatz Dieus es, 

20208-9. ÂB interv9rlissenl prumieiramen et so fondainen. 



— 163 -- 

De cui son totas procezens 
20215 Las aulralz vertutz egalmens ; 
JE vol dir fes catholicals 
Ajtan cum fai fes gênerais, 
Car sancta fes a Iota gen 
Es donada generaiment. 

gUE ES JES PROPRIAaiE.N, 

20220 [cdE develz saber] que es fes 
Per so que mielhs vos i fondes ; 
Fes es vertulz per que hom cre 
So que deu creire que no ve ; 
Ouar qui so que ve crezia 

20225 Ges crezensa no séria, 

Car nos no crezem, ans sabem 
Aquelas causas que vezera, 
Quar so que hom sap ges non cre ; 
Per que Jesu Crist non ac fe , 

20250 Quar Jesu Crist tota via 
So que nos crezem sabia. 
So que deu creire die per so 
Quar hom deu creire tôt aco, 
Especialmen queis conte 

2023S En los articles de la fe. 

Mas autras causas son assatz 
Que no pot vezer nulhs hom natz , 
Las quais creire non es vertutz 



20230. viBVoletz s. donc q. 



- 164 - 

Ni es hom de creire lengutz , 

20240 Ni pecca ges contra la fe 

Qui no las sap o no las cre. 
Diran alcu : « Paeis non es fes 
De so qii'om ve , donc senablans es 
Que S. Peire en Jesu Crisl * 

20245 Non agues fe pueis que l'ac vist , 
Ni en la soa passio. 
Que vi, quar el presens i fo? » 
Jeu vos respon de mantenen 
Que el ac fe veraiamen 

20250 En Jésus Crist, e atreci 
En sa passio la cal vi , 
Car de Jesu Crist crezia 
E molt mai que no vezia , 
Car el crezet sa deitat 

20255 E no vi masTumanilat , 
E li vi lo turmen sofrir 
E crucificar e raorir, 
Mas el crezia fermamen 
Qu'el era Dieus veraiamen. 

20260 Aital vos die de Jesu Crist 

Cant dis a Thomas : « Car as vist 
As crezut que altramen no , » 
Que S. Tomas crezet mai pro 
De Ihui que vist non avia , 

20205 Car l'umanitat vezia , 



20250. CD E. J. C. crezia [D creu) a. — 20252-3. Cl) El tu, m. q. 
n. V.. — car en J.C.c. —20256. C E, vie lo en t. inetree s-, Z>E. vit 
l'orne t. s. 



_ les — 

Mas el crezel la deitat 
Despuei que son cors ac palpai. 



QUKMIÀ DF.FEIŒNCIA FAY [LA] SANCTA ESCUIPTUUA ENTRE 
CUEYRE DIEU E CREYRE A DIE[U] E CREYRE EN DIEU. 



Sapchatz cert que différencia 
Se fai en sanhta sciencia 

20270 Entre creire Dieu e a Dieu 

[E] en Dieu, la cal vos die ieu : 
Dieu crezo toh Ihi bo el mal 
E neis Ihi diable efernal , 
Car Dieu cre en so que Dieus es. 

20275 Mas ges non basta cela fes ; 
E atreci Ihi mal elh bo 
Crezo a Dieu , e die vos co : 
A Dieu cre qui cre que vers es 
So que Dieus dis ; mas non es ges 

20280 Aquela fes bastans assatz , 

Car aquo cre neis .i. malvalz ; 
Mas en Dieu cre qui aici cre 
Que creze[n] [l'amj part tota re. 
Don , de la te catholical 

20285 Sapchatz per cert que re no val 
Ses caritat et ses amor ; 



RuBHiQUK. A se f. «n s. — Î0268. C E. s. q. d. — iOiH E manqua 
dans ^JJ. — 20274. CD CD. c. qui cre q. ~ 20t81. À malauti. — 
20283. AB Q. crezem ferii) p., C Q. crezeiii lan, I>Q. crezent lain. — 
10284. C D. sancta f., 1) Doncas la f. — 20286. AB Senes c. non es 
ges. 



- 166 — 

Car hom deu en son Creator 
Croire , ses duptar , fermamen , 
Aman lui de cor e de sen ; 

20290 En aulra manieira la fes 

Ses caritat [c d verlut non es] ; 
Car nulha verlul qu om aia 
Ses amor non es veraia , 
Car caritatz es fundamens 

20295 De tolas vertu Iz egaltnens. 
Fes donc ab amor es sana , 
Mas ses caritat es vana , 
Frevols'e diabolicals ; 
Car neis diables ifernals 

20300 A fe que el cre que Dieus es , 
Mas re no val aquela fes 
On non a ges de caritat 
Ni d'amor a la deitat ; 
Atreci lem lo Creator 

i0305 No per amor mas per paor. 



DE LAS RAZOS PEK QUE DEU HOM CREYUE EN DIEU ELS 
ARTICLES DE LA FE. 



Nulhs hom meravilha nois do 
Car el non a cognicio 
De Dieu , mas per la crezensa 
Ab los uuelhs d'ins de la pensa ; 
20310 Car hom del mon non a poder 

20309. C dedins 1. p. 



-- 167 - 

Qa'el pogues altramen vezer , 
Quar es per cert non corporals ; 
Don lo paires celestials 
Cant a nos es no vezibles ; 

2051 5 E hom dels pairos vizibles 

Corporals , que l'an engenral , 
Non a nulha cerlanetat , 
Que saubes , mas per crezent>a , 
Recomtar de sa naischensa 

20320 Qui es aquel que l'engenret 
Ni la maires que l'efantet, 
Si donc no fai per auzir dir ; 
Pero fermamen , ses falhir , 
Cre que aquilh so siei pairo 

20325 Que l'an noirit e lor maiso. 

Pueis hom donc cre de son paire 
Corporal e de sa maire 
So que no sap es atreci 
Celas causas que anc no vi , 

20330 Mieliîs deu croire senes vezer 
So que de Dieu no pot saber, 
Que non a cap ni pe ni ma, 
[E] en aici o ditz tôt pla 
S. Gregoris en .i. logal, 

2033b Mostran lafe catholical. 

E sapchalz senes falhensa • 
Que aquesta conoichensa. 
Al Creator es fort plazens 
E de gran merit [c d a] las gens ; 

20339, AB de 1. 



— 168 - 

20540 A Dieu plai sobre tota re 
Que hora lo conosca per fe 
E per crezensa ses vezer , 
Car be sabelz que a plazer 
E gran gracia so te ^ 

20345 .1. grans princeps quant homlo cre 
Ses penhora , ses sagramen 
E ses fermansa son argen ; 
E d'autra part pren desonor 
Quan no troba nulh crezedor 

20350 Quelh creza pa ni vi ni blat 
Si non ab qualque segurtal. 
Ben deu desplazer majormen 
A Dieu lo paire omnipoten , 
Que en paga non pot falhir 

20355 Ni pot sa paraula mentir, 

Quan ve que cel qu'el a créât 
Nul vol creire ses segurlat , 
Quar si senhal apert no ve 
A sa paraula non a fe , 

20360 Demandan rasos naturals 
E grans miracles e senhals , 
Car allramen non creiria 
Si queacom non vezia 
Quelh fos e loc de penhora. 

20865 Aitals hom Dieu desonora, 
E per so ditz lo filhs de Dieu 
E l'avangeli S. Matieu : 
« Desleals generatios 
D'omes fais e malicios 

Î0370 No vol creire ni aver fe 



— 169 - 

Si donc calque senhal non ve. » 
En ai si respos als Juzieus 
Jesu Crist e als Farisieus , 
Can disseron li desleal 

20375 Que lor mostres qualque senhal ; 
Car si senhal no vezian 
£ lui creire no volian. 
De gran merit es atreci 
Que hom creza Dieu que no vi , 

20580 E creza de sa deitat 

Ses aulra proansa , de grat , 
So qu'e[n] nulha crealura 
Non pot [c caber] per natura , 
E causas que perfiechamens 

20585 Non pren humans entendemens ; 
Car per cert ailal crezensa 
Mou de franqueza de pensa ; 
Mas qui cre de la deitat 
Causas que per nécessitât 

20390 E per fortz rasos naturals 

Es cert que non pot esser als , 
causas certas aparens 
Qu'esser non podon autramens , 
Non a merit d'aquela fe ; 

20395 Car ges liberalmen non cre , 
Ans n'a molt bona fermelat 
Pueis apertamens es proat. 



Î0382. ÀBS. qaen. — 20383. C Ni p.; AB p. siber; D cazer. 
Î0384. CE.c.lasqualsp.; D Cl. q. p. — 20385. A huminals. 
t0396. AB n'an. 



— 170 — 

Encaras es fructuosa 

Aitals fes e vertuosa, 
$0400 Car ges non es trop grans vertulz 

Cant liom ve la causa que lutz ; 

Mas grans verlufz es qui per fe 

Aco que fort es escur ve. 

Enquaras devetz mai saber 
20405 Que hom non pot esliers aver 

Conoichensa de so c'om cre 

Mas cela c'om a per la fe , 

Que vezer non o pot hom ges ; 

Car hom cre so que passât es 
2041 Mais a de .m. ans , ses mentir , 

E so queis deu esdevenir, 

E cre los gauhs celeslials 

E cre las penas efernals , 

E cre mais en la deitat 
2041 5 Que es ses corporalitat , 

Las cals causas non an poder 

Nulhs hom que las puesca vezer. 

Donc las dichas causas cove 

A las gens conoischer per fe , 
20420 Car nulhs hom en autra guia 

Conoicher no las poiria. 

Especialmen de Dieu die 

Que Dieu nulh temps nulhs hom no vie ; 

E per so dis lo filhs de Dieu 
20425 En l'avangeli S. Malien : 

« Nulhs hom d'aiso nois meravilh 

£0407^ CD quex om a. p. f. 



- I7i - 

Car hom non conoc anc lo fdh 
Mas lo paire nil paire sieu 
Non conoc mas lo fiihs de Dieu 

204-30 E cilh als cals per sa bonlat 
Lo filhs aura révélât » 
E per so cre qui savis es 
Als sanhs als cals revelatz es , 
Sitôt lo reis celestials 

20435 Non l'en fai certa per senhals, 
Car si per senhals crezia 
Tant de vertut non auria. 
E per so dis lo filhs de Dieu 
A sanh Thomas discipol sieu* 

20440 No ccezen que fos veritatz 
Que Jésus fos resuscilatz, 
Dont ac dich que no creiria 
Si donc sa ma no metia 
1ns e la nafra del costat ; 

204-45 Pueis Jésus can lo Ih'ac mostrat 
Li dis : « Tomas car m'as tengut 
E vist e palpât as crezut ; 
No vuelhas eser mescrezens, 
Mas fizels e obediens, 

20450 Car aquilh seran be vengut 

Que ses vezer auran crezut. » 
Aici ditz al mieu semblan 
Uavangeli de S. Johan. 
Pero qui es tant endurzitz 



2044Î. CD crezia -- 20447. C E v. e IcCal. — 20448* C meh» 
crezens. 



- 172 - 

20455 E es de fe tant escaritz 

Que no pot creire si no ve 
Qualsque miracles delà fe, 
Pron trobara senhals si pren 
Lo Vielh el Noël Teslamen. 

EN QUAL MAMEYRA LI PR|E]LAT DE SANCTA GLEYZA EL 

CLERC DEVON RESPONDRE PU S DECLAUADAMENT 

DE LA FE QUE LA (.EN LA VGA. 

20460 Pero sapchatz que sancti fes 

En tola^. gens égals non es, 

Que aian declara[da]men 

De sancta fe totz cgalmen, 

Si be son crestia verai, 
20465 Ans n'an Ih'u meins e lirallre mai , 

Car mielhs sabo declarar pro 

Que deu hoin creire e que no, 

E mai crezo de Dieu per ver 

Aquelh que mais an de saber 
20470 E de sen quilh simple no fan, 

Que aquilh gran saber non an. 

Pero sapcbatz que li prélat 

De sancta glieia, que son dat 

A la simpla gen per paslors, 
20475 De las armas e regidors 

E per los simples istruir 

E atreci per covertir 



20455 C escarnitz. — Rubrique. J praylat. — 20462. ^BQ. els 
a. declaramen. — 20470 A quilh i s. 



— 173 - 

[A] sancta fe de creslias 
Juzieus, eretges e paguas, 
.20480 E per ostar lotas errors 

Deïs coralges dels peccadors, 
Fazen lot can poiran de be 
Per issausar la sancla fe, 
Aqiiilh devo riomnadamen 
20485 Saber e declaradamen 

Tolz los articles de la fe ; 
E dir vos ai raso per que , 
Car mal los esenharia 
Ad altre qui nois sabia , 
20490 E mal poiria repeiire 

Las errors e piehs défendre 
La sancta fe de creslias 
Contrais eretges els pagas ; 
E mal poiria disputar 
20495 Qui nols sabia declarar, 

E mal proar que fosson bo 
Si no sabra dir quais so. 
E lots clercs ses prelalura 
Que non aia d'arma[s] cura 
20500 Los deii saber nomnadamen , 
De sa crezensa responden 
En aital guia que el cre , 
En la manieira quels conte 
En lo credo de la messa, 
20505 E dir tota la crezensa. 

Mas us cavaliers o borses 



10499 A Cd'aimi. 



4£ 



- 174 ~ 

meneslairals o pages 
Simples et ab pauc de saber, 
Aquel non es tengiilz , per ver , 
20510 Que nomriadamen responda, 
Quar en ailal gen aonda 
Que digo : « Bels senher, ieii cro 
Kn aici com la glieia le , 
E toi so que an prezicat 
40515 Li sanh paire que son passât. » 
lîmpero bon es que cascus 
Sapcha deis articles alcus 
Per so (lire nomnadamen , 
Aici cum es del naisimen 
20520 Del filli de Dieu bonaùrat, 

Cum per nos près humanital , 
K de la soa passio , 
1'^ de l'espoliacio 
('ant en ifern s'en dissendel , 
20525 E quel Icrlz jorn resuscitet 
E pueis s'en inonlet sus el cel 
Vezen la conipanlia fizel , 
E quel deu venir issamen 
Enquara-^ per julgar la gen, 
20550 E tidi devcni resuscitar 

Adonc can nos venra julgar. 

I)F. LA CRAN VEHTIT I- OR LA GltA.N BO>DAT DI- S.\MA IF, 

Sanct'i Tes es a Dieu phtzens 
E als diables desplazens 

2O0I0. C qu^)i s., D qu n s. — 20321. Ali Que. 



_ 175 - 

il a las gens nprofechans ; 

20r)ôl) A Dieu plai, don dilz SJohans 
En l'avangeli : « Cel que crc 
Gazanha paradis par fe , 
E qui no cre lo filh de I3ieu 
No veiraja lo règne sieu. » 

20î)i0 Tant es la fes nobla vertulz 

Quel fillis de Dieu fo coceubulz 
Prumieiramen per crezensa 
1^: per fe gran en la pensa 
Do la pieucela Maria , 

?0;)4:} Can crezel so qu'elh dizia 
S. r,abriel de! fiih de Dieu 
Abans qu'e! fos el ventre sieu ; 
E per so dis Helizabet 
A la Vergis , cm li coiiitel 

20550 Cum l'angels l'ac saludada : 
« Vergis, es bonaiirada , 
Car as crezutS. Gabriel , 
E car t'a irobada fizel ; 
Per que sapchis que complir s'a 

205^);) l'^n le lot aco que dih t'a. » 
Aici tôt clar o ditz S. Luc 
Evangelistaben astruc. 
Daus l'autra part , la sancta fes 
Calbolicals desplazens es 
20500 Als diables , ses falhizo ; 
E dir vos ai p?r cal raso • 
La sancta fes catholicals 
Desplatz ta fort als desleals , 
Car 11 fes lor toi lo poder 



«. 176 - 

20565 Que en las gens solo aver ; 
Car [a] las gens se solo far 
E las ydolas adorar , 
Emblan a Dieu noslre senbor 
Per ior orguelh aquela honor , 
20570 E car a l'arma e al cors 
Lhi sancta fes dona cofors 
Contrai poder de l'enemic, 
Noslre fais Iraïdor aniic , 
Si que non a poder tan larc. 

20575 Dont en l'avangeli S. Marc 

Dis Jesu Crisl : « Cels (jue creiran 
E crezen batejat ceran , 
Aquilh , per cert , seran salvat , 
Elh mescrezen seran dampnat, 

20580 E seran de Ior crezensa 

Lhi senhal senes falhensa ; 
Car tutî .^quilh que be creiran 
El mieu nom , diables gitaran 
Fors dels coratges de las gens, 

20585 E no Ior nozera serpens , 
Ni per verenos beuralge 
Non poiran penre dampnatge , 
Sus los malvatz melran Ior rnas , 
[EJencontenen seran sas. » 

20590 Donc sancla fes calholicals 
Cassais diables efernals , 
Nostres desleals Iraïdors , 
Dels coratges dels peccadors. 

20583. C El viel n. 



~ 177 - 

Pueis de la sancla passio 

20595 De Jesu Crist fai gonfano , 
E met ins el cor de la gen 
Jesu Crist e la crostz p:nden, 
Lo cal ab los uuelhs de la fe 
Lo peccaire ve davan se ; 

20600 Adonc lo diables ifernals , 
Can ve quel rei celestials 
I a mesa sa banieira , 
De manlenen fai carrieira , 
Car be conois que a perdut 

20605 Tôt son poder e sa ver lut , 
Pueis que hom a la crezensa 
Del redemptor en la pensa 
E en la soa passio 
Reconois sa salvatio , 

20610 Perqu'e[l] s'en fuh de mantenei» ; 
Car res no fai tan d'espaven 
Ni desplai tant a l'enemic 
(^um lo senlial del crucifie , 
On ve que Jésus estai nulz , 

2061 5 Car sap que aqui fo vencutz ; 
Per que tan non l'azira res 
Cum la luinnieira de la fes , 
Ni met tan son atur en aïs 
Lo malvatz laire desleals 

20620 Cum fai en penre manieira 
Per escanlir la kunnieira 
De la fe , semenan errors 



Î0616 À l'aizira. B l'azira, CD omettent l'article. 



- 178 - 

Els coralges fiels peccadors. 
E can lo lums es amorlatz , 

2062 ^) El peccaires es isorbalz , 

\c Qiiez a perdul lum de la fe , 
Lo diables can aqiio ve, 
Aqiiel peccador ishorbat| 
Que no pot vezer son peccat 

^00.10 Fai cazer sai e cazer lai 

En tolz aquels pcccatz (juelh plai , 
El fai trabuc.'ir a for d'orp , 
E fai dreh m-inieira do corp 
Lo diables cerlanameri ; 

2(IG5îj (,'ar lo corps loi prumieiramcî! 
('.an ve sus la ctronhada. 
Cor aïs uuelhs lola vegnada. 
Encaras avein nos gran be 
[EJ es grau profiech de sancla fo , 

2(l(ii0 Car la les es fons do saint 
E comensamcns de verlut . 
[E] es veraia lumnie ra 
Que mel la gen en carrieira 
De venir a salvatio , 

20Gin E dona grarî cognicio , 
E cassa fors lot is crrors 
Dels corat^es dels peccadors. 
K ditz S. Pauls, en .i. Ing.'d , 
Que , per la fe catholical , 

20650 Lo filhs de D'eu nos vizita , 
Et, en nos .dires habita. 



50626-28. Manquent dam AV. - 20626. D i'ueiii d. 



- 179 - 

Donc sapchatz cert que sancta fes 

Es loris e razitz de lotz bes , 

La cals fes , qui l'a complida , 
200^0 Ten hom[e] tos lemps a vida, . ■ 

Car qui fermamen a crezut 

A pueis perdurabla salut. 

Don Jesu Crist d'aiso parlan 

En l'avangeli S. Johan ; 
2()GG0 Dis : « Sapchatz qu'ieu soi complida 

Resurreccios e vida, 

E totz hom que a me creira 

Sia certz que neis moriz vieura ; 

E sai)chatz cert que hom per fe 
20r>(»;) Verais tilhs de Dieu esdeve. » 

So dilz mosenher S. Johans ; 

Donc la fes es molt profechans. 

1)K I,A SIMI»[LjEZA QUK COVE EN LA SANTA FE. 

Encaras de la sancta fe 
Devetz mai saber que cove . 

20670 Qui la vol aver complida 
E tal que sia grazida , 
Que liom i vaza simplamen , 
Non demandan ni enqueren 
.De la fe rasos nalurals 

2067;) Ni grans miracles ni senhals ; 
Mas tôt simplamen cofessan 

20G7!. C i ane. 



~ \so — 

E ferm crezen e aiilrejan 
Tôt so que sancla glieia te 
Sobrels articles de la fe , 
20680 E nostre maior an escrih , 

Segon qu'ieii ai desobre dih. 

[cd DE LA GRANDEZA QUE COVE EN LA SANCTA FE.] 

E après ailal simplezi 

En la fe cove grandeza , 

C'om crezà que Dieus a poder 
20685 V,Q f;ir lot so que pot voler ; 

Don en lo test de S. Maticu 

Se recomta del filh de Die;i 

E d'un home senturio, 

Qu'en terra de Cafarnao 
206!K) Lo senturio venc denan 

A Jesu Crisl, niolt for pregan 

Quel [IJi sanes .i. sieu sirven ; 

1'] Jésus respos mantenen : 

« leu vuelli anar a ton osdal 
2001).') Per sanar llmi. — Srnher, not cal , 

Responclet lo scntiiro? , 

Quar icu no ^^o di^i'nes que vos 

E mail o^liil deialz intrar, 

Mas vos ij jo!el/ leu sanar, 
20700 Fes anar lai lot mantenen, 

Ab la paraula ^o'aucn » 

E Jejus raeraûilict se 

20692. A Si s. — 20700. A totz m. 



- {S\ - 

Car el avia tan gran fe ; 

E dis a la companliia 
20705 Gran de las gens quel seguia : 

« Non Irobiei home la fixel 

Ni tan gran fe en Israël. » 

Apres aquo viralz si fo 

E respos al senturio : 
20710 « Aici cum per ver as crezul, 

Lo liens sirvens aia sulut. » 

Tantost lo sirvens turmenlalz 

En sa paraula fo sanalz. 

DK LA l'ERSEVEUANSSA QUE COVR F.N LA SAMA FE. 

E deu hom fe ses duptansa 
207! 5 Aver ab perseveransa, 

Segon so bon prepaiisamen ; 

E ges per tan no s'cspavcn 

Si Dieus un pauc lo trebalha, 

car mantenen nolh valha 
20720 Ouelh donc consolatio 

D'alcuna tribulatio, 

car no Ih' obezis dese ; 

Car Uieus, per esproar la fo 

E la carilat e l'amor 
20725 la forsa del peccador, 

Manhtas vegadas voluntiers 

Lhi tramet alcus destorbiers, 

5J707. ÀR Ni ib t. — 20727. ÀB aquîls, C J'ilcu^, D alc^us. 



- \S1 - 

Car en las tribulatios 

E en las grcus temptnlios, 

20750 Qui segurs est.ii en l'amor 
De lomnipolen Creator, 
Es lo pasciens esproatz, 
Aici cum l'aurs c U fornatz ; 
Car si ben e> perseverans 

20735 Es tôt clar que sa fes es grans. 
Don en lo lest de S. -Malien 
Se reconita del lllli de Dieu , 
C'nna femna Ihi venc derian 
('ana[ne]a m -It fort cridan : 

20740 « Filh de David, ai.is mercc 
D'aquesta femna , sana me 
De ^Mt'U mal la fil lia mi:i , 
Cui turmenta nncli e dia 
Lo diables , se's] definar. » 

207i5 E Jésus nois vuli: eslancar. 
r.a femna no cesset per laii , 
Ans lo seguia mais cridan ; 
E car non era Juzieva , 
Ans era be (>ananicva , 

2071)0 Jésus per mai i»roar la fe 

Li dis : « Kerana, ges no covc 
Que hom Iraga lo pa dels mas 
A SOS filhs per donar als cas , 
E ieu soi dissendutz del cel 

207.");) Per valer al fdhs d'Israël. » 

Dis la femna : « Senher, vers es 

20739 A C.:inv>. — Î0741 A sctz d. 



- 183 - 

Senes duple que nois tanh ges , 

M.is a! menhs li pauc cadelel 

Devo manjar qiieacomol. 
20700 De las paucas brizas de! pa 

Que cazon als scnhors del ma , 

que cazon de la Isula. » 

('ant el auzi la paraula 

Ilumil , quels fos comitarad i 
2070') A cadel, e cofizada 

Que Jesu Oisl a Svi guiza 

Am una fort pauca briza 

De sa gracia sanar pogues 

Sa filha , dis : « Femna, grans es 
20770 Ta l'es ; sias issauzida. » 

E fo la filha guerida. 

lista femna donc acabet 

Car en pregar persevoret. 

Per so qui comensa bo far 
20775 I deu voler perseverar. 

Ql'O UEU HO.M CIŒVHKKI-ISMAMCN. 

E deu hom creiie fernianien , 
Que nois vire leugieiramen , 
Ni sia duptans en la fe , 
Sitôt home d'altrni fo ve 
20780 Bon almorniero dejunan , 

Dar non deu ges croire por tan 

2;i7()U. C inicirs d. — 2077< . C vi ï. - 20777. C -'ir.' 1, 



_ 184 - 

Qa'el «lia crezensa mellior, 

Ni cossentir en sa error ; 

Car beis Iroba grans alinornicrs 

20785 Qu'es dessoliilz e putaniers , 
E ges totz hom am bonas mas 
Non a lolas velz los uelhs sas. 
Alreci pot bom eser be 
Almorniers e de bona fe ; 

20790 E deu cascas lai fe aver 

Que en perdh nois deszesper 
De Dieu , avens cofizunsa 
De lui 5es lola duplansa. 
Don en lo test de S. Malien 

20795 Se recomla quel filhs de Dieu , 
Kstan sus la rib.i del m;ir 
On s'en era vengulz orar , 
Vi que la naus perilbava 
De S. Pe ire que pescava 

20800 Am ganre d'altres pescadors , 
E venc lor t intosl en socors 
Anan ailan ferm sus lamar 
Cum jier la terra ses molhar ; 
K il!) que anar lo viro 

2080o A pe sus Taigua frerairo , 

Duplan que cl fos m;ila res , 
E temen que mal lor fezcs ; 
E can Jésus fo près de lor, 
llh cridero de [granl paor 

2;)810 Sobrieira que agro de Ihui. 



20796. C s. en r. de'm., f) ■■. en :•. ilel ui.— 20809. ÀBE. ilh c. d. p. 



- 185 - 

Adonc Jesu Crist dis : « leu sui , 
E non aias paor de re. » 
E S. Peire respos dese : 
« Senher , fui me donc per la mar 
2081 5 Anar sus l'aigua ses molhar. » 

Dis Jesu Cnst : « Ve donc vas rai? 
E S. Peire adonc issi 
De la nau a ab lui anet ' 
Sus per l'aigua que nois molliet. 
20820 Apres aquo felz molt gran ven 
E fo la mars en movemen , 
Adonc S. Peire , coma falz , 
Nois tenc pro per asseguralz , 
Ane ac paor, e car dupdet 
20825 Tanlost per l'aigua s'en intrel , 
E ac gran paor de negar; 
Don manlenen près a cridar : 
« Verais fiihs de Dieu, sa! va me ? » 
E Jesu Crist près lo dese 
20850 Per la ma , dizens blamans lo : 
« Petit en fe , per quai raso 
Tu as duptat , que quar duptieis 
Per so mantenen l'en intrieis. » 
Apres e la nau lo lornet , 
20835 E mantenen lo ven3 cessel. 

Donc tan gran fe deu hom aver 
Qu'enulh perilh noisdezesper, 
Ni per nullia malanansa , 
Aven en Dieu confîzansa. 



208f0 B g. b<;n. 



^ *8H -- 

Qt'ODEl' IIOM KSSKK FKUMS K CVLTZ EN (A FK 

20S40 Creire deu cascus issameii 

De ci-ezensa sinipla , ferven , 

È per so (lilz lo lillis (I(î Dieu 

En l'avangeli S. Malien : 

« Si as fe eu m gras de cerbe , 
20845 Que la vuelhas manlener be , 

Faras lot can (pie vuelhas l'ar, 

Neis si vols lus |)ueljs ajustai*. » 

V.nm gra de cerbe (blz per tan 

Car es de fort humil semblan , 
20850 Car es petitz , mas en fervor 

Es quil Iriensa de ^ran vigor; 

E es moit niagers l'ulhensa 

En verlut que en |)arvensa. 

Atreci deu iiom fermameu 
20855 Creire miellisque no fai parven. 

QUK DFU HOM CRKY»K FEUMAMENT. 

E deu lener entieirameii 
La sancla fe cascus, crezcn 
Totz les articles de la fe 
Car estiers no v[a]lria re , 

Rubrique. Ce forts, celle rubrique mati'iue dans B. — 20844. Dserbe, 
tenevé. — 20847 B los puelis araslar, C los peicîios iijtisbr. I) lo piieeli 
njastar. — 20851, B Irieusa , C tius>ia, U crussa. — 20852. C E mol 
inajer ses f., D senes f. — 20830. Ce parayruplie numque dans P — 
Rubrique. B Cum il., C co d.o. c. entieyramen. — 20859 A volri.i. 



20860 



20865 



20870 



~ «87 - 

Car .1. ne[gjar non poiria 
Que no fos en eretfjia , 
Car erotges'es qui non cre 
Toi bo que sancla glieia le 
Sobre la fe calliolical. 
■Pero ges als simples non cal 
Uu'els sapclian declaradamen 
Nomnar ni espresadamen 
Segon que ieu ai dili desus , 
An.> basla que digo ses plus : 
« Scnher, iew cre lot so que (e 
Sancta glieia sobre la le. » 



l)i;i.S XJf ARTICLES DK I.A FK. 

Pels arlicliejs sobrenomnalz 
i'n sancfa fe vuelh quesapchat/. 
Uue l'escriptura [los] compren 

2087;j Vaw .m. logals nomnademen : 
L'us es en lo credo nnenor, 
E l'a u 1res es en lo major, 
Qukiimqne vuli lo tertz locs es 
On se déclara noslra fes. 

20880 Lo pruniers credo nos fo datz 
Per los a{)oslols espiraTz 
De gracia del S. Esperit 
A esiruccio e a gnil 



20566. c (leclnradan.en ei au vers iuivani No.i.natl.i ni espressamen. 
KuBBiQUK AD.n. XII. — iOSli. A Usée, 



— 188 ~ 

De totas gens en gênerai 

20883 lî!n sancla fe calliolical. 
Apres levet se mala gens 
La crezensa mal enlendens , 
K per escantir lor error 
Hom felz piieis lo credo major 

20890 Per l'autre credo declarar 
\i per l'eretgia cassar. 
Apres alcu per folia 
E per error (Verelj^ia 
Se levero coma davan , 

20893 NoTelas errors semenan , 
Per las cals errors decassar 
S. Anastazis mes plus clar, 
En lo quicumque vult de$e , 
Totz los articles de la fe. 

20900 Lo prumiers credo co[m]pilatz 
Per los /ipostols espiralz 
Per la so'jeirana verlul 
Ko , segon qu'ieu ai enlendut , 
Co[m]pilalz en aital guia : 

20903 .XII. apostols i avia , 

E .1. article dis quascus , 
E per so son .xii. ses plus 
Lo dicli article de la fe. 
S. Peire dis prumiers : « leu ère 

20910 En Dieu tôt poderos paire 
Del cel e de terra créa ire. 
Apres aquel dis S. Andrieus : 

S090S. A li d., B. C. D. io d. 



— 189 — 

« En Jesu Crist que es filhs sieus 
E nostre senher, [e] es us, 

20915 Quel paire non engenret plus. » 
Dis Jacmes fraires de Johan, 
Del filh de Dieu mezeis parlan : 
« Que fo coceubut veramen 
Del S. Esperit dissende[n] 

20920 En la pieucela Maria, 
Benezecta maire sia. » 
Dis Johans : « Que fon turmentatz 
Sotz Pilât [e] en crotz levatz 
E mortz e pueis fo mes el vas. » 

20925 Apres aquo dis S. Thomas : 
« [Et] en ifern s'en dissendet, 
Pueis lo tertz jorn resucitet. » 
Apres dis S. Jacme Alfieu 
Del montamen del filli de Dieu : 

20930 « Apres s'en montet sus el cel 
Vezen la companha fizel, 
E aqui fai son répaire 
A la dextra del sieu paire. » 
Dis S. Felip : « E deu venir 

20935 Jutgar las gens, senes faillir, 

Generalmen los mortz els vieus. » 
[Et] après dis S. Bertolmieus : 
« leu cre en lo S. Esperit. » 
Dis S. Matieus : « Que m'a cauzit 

20940 Fondamen de l'universal 
Sancta glieia catholical. 
En la quai per comunio 
Tuh Ihi S. hu mezeis cors so. » 

20919. A dissendet. — 2093i. A B E\ d. — 20939. A m'ac. 



— 190 - 

« En la cal, so ditz S. Simos, 

20945 Es doiiada remissios 
A totz los lizels batejatz 
E penedens de lor peccatz. » 
S. Thadieu dis : « Senes duptar 
Tuh devem en carn suscitar. » 

20950 S. Mathias fo lo derriers 

Que ditz cals est nostre loguiers, 
E dis : « Perdurabla vida 
Aura qui l'aura servida. » 

EXPOSITIOS DELS .XII. ARTICLES DE LA FE. 

l.i article sobre nomnat 

20955 Per los apostols foron dat 
E pauzat abreujadamen 
E simple per la simpla gen ; 
Mas l'entendeniens es tan grans 
Que sen d'ome non es bastans 

20960 Qu'e[n] puesc' apenre la meitat 
Per neguna subtilitat ; 
Car tuh l'article son de Dieu, 
E de Ihui e del poder sieu 
Non pot hom en esta vida 

20965 Conoicens' aver complida. 
Empero, salvan la honor 
Del[s] secret[s] de [c d nostre] senhor 
Dels cals hom, qui ben o pensa, 
No sap re mas per crezensa 



20948-9. Nous suivons la leçon deB; A T. d. e. c. resuscilar, D S. T. d. t. 
SCS d. D. e. c. r., C comme D, sauf qu'il met S. Andrieu pour S. Tadieu. — 
209G0. A Quem. — 20967. A B Del secret ait del bon s. 



— 191 - 

20970 En aquesta vida de sai, 

Queacomet vos en dirai, 

Los articles nomnatz denan 

L'un après l'autre declaran, 

Segon so que n'an déclarât 
20975 Li S. paire quen so passât, 

Li quai n'an queaquom saubut 

Per la sobeirana vertut, 

E illumenat e complit 

De gracia del S. Esperit ; 
20980 Don ieu prec de cor humilmen, 

Car me sente paubre de sen 

E de vertut, quem sia guitz 

E governs lo S. Esperitz, 

E m'enlumene del sieu be 
20985 Si quels articles de la fe 

Puesca declarar e obrir 

A la simpla gen, ses falhir; 

Prumieiramen a sa honor 

Si qu'el mi defenda d'error, 
20990 E a profieli esperital 

De totas gens en gênerai. 

Prenguam donc l'article prumier 

E nom del paire drechurier. 

[DEL PREMIER ARTICLE DE LA FE.] 

Sanhs Peire dis : « Ieu cre en Dieu. » 
20995 E sapchatz que per so dis « ieu » 
E non dis « nos » car sabia 



20980. C p. Dieu mot h. — Uubiuque. Elle manque dans A. — 2091)5. A B 
Bes. 



- 192 - 

Fermamen qu'el o crezia, 

Dels altres n'o sabia be ; 

E per so dis el : « En Dieu cre. 

21000 Car divers es, sous ai dih ieu, 
Creire Dieu, a Dieu e en Dieu. 
E dis « cre » quar crezensa es 
E non ges sciensia la fes. 
Atreci dis : « totz poderos, » 

21 005 E pot dir per très razos : 

Car Dieus fa tôt so que vol far, 
E res no Ih'o pot empachar, 
Ni socors no Ihi fa mestiers-; 
Donc es totz poderos obriers. 

21010 Del sieu poder non tracti plus ; 
Car assalz n'ai tractât desus, 
Per que aici non tracte gaire. 
E per so l'apela paire, 
Car Dieus de tôt quant es e fo 

21 01 3 Es paire per creatio ; 

E car Dieus nons pot azirar. 
Ni per re del mon oblidar, 
A[i]tan petit cum lo paire 
Fai son efan o la maire, 

21020 Segon que ditz Ysaias, 
Sitôt Dieu nostras folias 
E nostres peccatz adira. 
Fols es donc qui no s'albira 
Que Dieus, que a plenier poder 



20999. A partir de ce vers jusqvi' au vers 21152 la disposition est différente 
dans C D : ces deux mss. intercalent entre les vers 20999 et 21000 les v. 
21080 â 21167 ; V ordre de A B est confirmé par la paraphrase en prose fVoy. 
ff. cLviii vo — eux vo). — aïOlS. i4 fl E p. s. a. lo p. — 21018. A Antan. 
— 21022. B castia. 



— 193 — 

2 1 025 E non transmudable voler 

De provezir e d'ajudar 

A totz cels quel volon amar, 

A SOS amies non pot falhir. 

Mas alcu fol, al mieu albir, 
21 030 Non crezo ges la voluntat 

Nil poder de la Deitat ; 

Car ilh crezo que Dieus giquis 

Morir de fam cel quel servis, 

Per qu'ilh volo mal percassar 
21035 Per so que aio que manjar 

E servir a diablia, 

Cum si mais que Dieus podia. 

E devetz saber ichamen 

Que crear es propriamen 
21040 Queaquom de nien faire ; 

Per que l'apela creaire 

De cel e terra, ditz per so 

Quar el cert creet tôt aquo, 

Mas per cert non denega ges 
2 1 045 Que Dieus non creet tôt cant es 

Corporal e espirital, 

Terrenal e celestial. 

DEL SEGON ARTICLE DE LA FE. 

En lo segon dis S. Andrieus : 
« E en Jhesu-Crist qu'es filhs sieus 
21 050 E nostre senher, e es us, 

Quel paires non engenret plus. » 
E vole dire : leu issamen 

21042. A Del c. e de t., BDel c. e t., C Del c. « de la t., D Del c. de t. 



— 194 — 

En Jhesu-Crist cre fermamen, 
Qu'el es vers hom e es vers Dieus 

21055 E salyaire dels amies sieus ; 
Car Jhesu dir vol salvaires 
Segon los enterpretaires ; 
E Crist vol dir [onh] ; e sapchatz 
Que per estas proprietatz 

21060 Es dihs [onh], car es bénignes 
Sobre totas res e dignes ; 
Car Iota res per natura 
S'adolsis fort per onclmra ; 
E quar olis, qu'es veramens 

21065 .1. dels principals hongemens, 
Vai totas vetz, so es vers plas, 
En totas licors sobeiras. 
E per so dis que es filhs sieus 
Per dar entendre qu'el es dieus, 

21070 Car Dieu engenra deitat 
Aici cum lioms humanitat. 
Pero ges de l'engenramen 
De Dieu lo paire omnipoten 
Non deu hom far compara so 

21 075 Ad altra generatio : 

Quar per cert nasc lo fdhs de Dieu 
Plus puramen del paire sieu 
Que no fai del soleilh clardatz ; 
Autra causa non entendatz. 

21080 Per so dis qu'es notre senhors, 
Car el es nostre creators, 
E tanh se per autra via 



21058 ei 21060. A B boni, nous reitituons d'après CD. — 21067. A sobei- 
ranas, B I. so es plas. — 21080. C que n., D quecs. 



— 195 — 

Que el nostre senher sia ; 

Car molt caramen nos compret, 
21085 Que del sieu sanc nos rezemet. 

E per aiso dis qu'el es us, 

Quel paire non engenret plus ; • 

Quar lo paire filhs non es ges, 

Nil S. Esperitz filhs, ees 
21090 Us Dieus tota la Trinitatz. 

D'aiso vos ai tractât assatz, 

E expost e\i altre logal, 

Per qu'aras dir plus no m'en cal. 

DEL TERS ARTICLE DE LA FE. 

Sanhs Jacmes fraires de Johan 
21 095 Dis, lo tertz article pauzan, 
Que fo coceubutz veramen 
Del S. Esperit dissenden 
En la pieucela Maria 
Benezecta maire sia. 

DE LA SANCTA CONCEPT[IJO E DE L'ENGARNATIO DEL FILII DE DIEU. 

21 1 00 Sanhs Jacmes molt breumen parlet ; 

Aquesl article el pauzet 

De la sancta concepcio 

E de la encarnatio 

Vertuoza del filh de Dieu, 
211 05 A la cal bastans no so ieu 

Per declarar, quar uei non es 

21101. Ce p. 



— 196 — 

Homs ni fo que far o pogues, 

Theologias ni artista ; 

Don [c d neis] S. Johans Babtista, 

2H 1 Que fo sanhs tan bonaùratz 
Que, per cert, fo sanctificatz 
Ins el ventre de sa maire, 
Cofesset que el de faire 
La dicha declaratio 

21115 De la sancta encarnatio 

Non era dignes ni bastans. 
Lo cals Baptista S. Johans 
[Aychi ditz en aytal guia 
Quel pobles simple crezia 

21 1 20 Qu'el fos Jésus quan predicar 
Lo vezian e batejar. 
Don fo per los Jusieus requist 
De dire si el era Crist ; 
Respos que no, e près a dir : 

21 1 25 « Ans es be cel que deu venir 
Apres mi, que ses dobte es natz 
Enans de mi et engendratz, 
Qu'ieu non soy digne veramen 
De desliar son causamen. » 

21 1 30 Sapchatz qu'el s'en dis non digne 
Per nos far d'humiltat signe, 
E per aytal entencio 
Car Dieus, en l'encarnacio 
En semblant guia descausat. 



21108. Ce vers et les neuf suivants sont omis dans B. — 2111843. JVomj ré- 
iahXissons d'après C B, mais en en corrigeant l'orthographe, ces vers omis par 
A B. — 21119. C Lo p. s. c. D Quar lo p. c. — 21126. D qu'es s. d. n. — 
21 131. Manque dans C; D mostrar. 



- 197 — 

2 H 35 Causet e près humanitat ; 

E, ses dubtar, lo liamens 

Es meravilhos a las gens 

En quai manieira se pot far. 

Al quai liamen desliar 
21 1 40 Fazen la declaratio 

De la sancta encarnatio 

Luns oms del mon non es bastans ; 

Ayso voie dire S. Joans.] 

Per qu'ieu do per cocelh leal 
21 1 45 A totas gens, en gênerai, 

Que crezo l'encarnatio, 

Se[s] far gran inquisicio 

En cal manieira se pot far, 

Pueis que lor sens noi pot baslar ; 
211 50 E creza la quecs fermamen 

E cofesse la simplamen, 

Aici cum prezicada l'an 

Li S. qu'en so passât davan. 

E d'aiso petit qu' ieu en sai 
21 1 55 Queacomet vos en dirai. 

De so quelh S. paire [n]' an dih, 

E an presicat e escrih. 



AYSSI SE CONTE SO QUE REC0MP[TA1 L'AVANGELI DE LA 
ENCARNATIO. 



Recomta mosenher S. Lues 
Evangelista benastrucs, 
21 1 60 E tuh s'acordon en aquo , 

Que, en lo temps del rei Ero, 

21138. G A q.; J5 Ab q. — 21U1. Manque dans C. — 21147. A Set f. 



— 198 — 

Us vieillis preveires vivia 
C'om nomnava Zacaria, 
E Elizabet sa molher ; 

21 1 65 Et eran fizel de Dieu ser, 
Ben viven e ben coversan, 
E non avian ges d'efan, 
E qu'eran ja vielh de dias 
Le preveire Zacarias 

21 170. E sa molher Elizabet. 
Zacarias .i. jorn intret 
Ins el temple per encessar; 
E canl el lo davan l'altar 
El se vi sus l'autar davan 

21 1 75 A la destre l'angel estan ; 
E fo fort turbatz de paor. 
Dis l'angels : « Non aias temor. 
Obezits es, Zacarias, 
De so que tu tan querias : 

21 1 80 Elizabet aura efan 

E tu nomnaras lo Johans ; 
E sapchas que sos naichemens 
Er de gran gauh a manhtas gens, 
Grans e meravilhos [s]era ; 

21 1 85 E sapchas que vi no beura ; 
E sera lo S. Esperitz 
En lui, de cui sera complitz 
Ins el ventre de sa maire 
Per vertut de Dieu lo paire ; 

21 1 90 E manhta gen covertira 

A fe de Dieu can natz [sjera; 



21165. A Et e. en Dieu molt enlier. — 21168. B El e.; C E car e. v. 
2117*. Sic AB C,J)E\ \ilz sobre l'a. d. 



— 199 — 

Alfilh deDieuiradavan 

Las carrieiras aparelhan, 

Segon que a dili Elias. » 
21 1 95 Adonc respos Zacarias : 

« Aiso cum se poiria far? 

Qu'ieu e ma mollier, ses duptar, 

Em vieillis e avem procezit 

En nostres jorns. » Aquo auzit, 
21200 L'angels vi qu'elno crezia 

Aquo queeldililh'avia, 

Don respos : « leu so Gabriels, 

Que soi trames desus dels cels 

Per la sobeirana vertut ; 
21 205 E per so car non as crezut, 

Sapchatz que punitz en [sjeras, 

Car d'er'enan non parlaras, 

Entro que tôt complit sia 

So que t'ai dih. » E tenc via. 
21 21 Lo pobles adonc estava 

Deforas que esperava 

Zacarias, meravilhan 

Per cal raso estava tan. 

Zacarias adonc issi 
21 21 5 Del temple mutz. La gen que vi 

Que el parlar non podia 

Conogro que el avia 

Vista calacom vizio, 

21207. B d'uy e. C d'aysi avant, D ja e. — 21209. Ce vers est régulier d'a- 
près le système deMatfre,- sia comptant pour deux syllabes au vers précédent 
il doit en être de même à celui-ci de via, cependant B o sa via, qui serapporti 
nécessairement à Fange, et C D ten ta via, mots qui doivent être placés dan 
la bouche de Vange s' adressant à Zacharie; la paraphrase en prose ne donni 
aucun secours pour ce passage; le sens de B, qui paraît être aussi celui de A 
tembleleplus naturel. —21218. A c. evizio, D qualcuna v. 



— 200 — 

E que non era ses raso. 
2 1 220 Adonc anet per [son] cabal 

Zacarias a son ostal. 

Aco passât, Elizabet 

Dins petit de temps emprenhet. 

E aco fah, après .v. mes, 
21 225 L'angel Gabriel fon trames 

E la cieutat de Nazaret 

En Galilea, on trobet 

Una vergi precioza 

Que era de Josep espoza, 
21 230 Mas anc no i ac sa paria ; 

E [sos] noms era Maria. 

E tôt mantenen qu'el la vi 

El s'en venc vas lieis e dis li : 

« Dieus te sal, de gracia plena, 
21235 Dieus lo paires t'alumena 

Que t'a complida del sieu be ; 

Lo S. Esperitz es ab te 

Per qu'es mai bonaùrada 

Que femna que anc fos nada. » 
21 240 E la vergis precioza 

Bstet molt meravilhoza 

De la salut e ac paor. 

Dis l'angels : « Non aias temor 

Car ab Dieu, bonaùrada, 
21 245 As gran gracia trobada ; 

Car en to ventre cocebras 



212 W. C Que n. e. mut senes r., D Q. n. e. senes r. — 21220. A A sols p. 
c— 21224 il .VI. m. — 21230. B C D non ac. — 21231. i4E lo n.— 21244-5. 
Quar ab Diu es bonazurada. — Es as gran gracia trobada^ leçon que repoum 
la versification de Matfre, 



— 201 — 

Filh, per cert, e enfantaras 
Lo quais [s]era Jésus nomnatz, 
Et er grans et [er] apelatz 

21250 Verais filhs de Dieu atreci, 
Et er SOS règnes senes fi. » 
Ela dis : « E en quai guia? 
Qu'ieu non ai d'ome paria. » 
Dis l'angels : « Car venra dese 

21255 Lo S. Esperitz sobre te, 

Decui Dieu s t'enlumenara ; 
El filhs que de te naissera 
Er nomnatz de Dieu verais fillis. 
E ges d'aisonot meravilhs 

21260 Sis fai per vertut divina ; 
Qu'Elizabet ta cozina 
La quais es ta grans amiga, 
Que era viellia toriga, 
A per la divina vertut 

2 1 265 Efan atreci coceubut. 

Quar en aquo que Dieus vol far 
Nulha res no[l] pot empachar. » 
Adonc la vergis gauzenta 
Dis : « Veus aici la cirventa 

21270 De Nostre Senhor, e fassa 

De me tôt aquo quelh plassa, 
E en me per merce sia 
So que m'as dih complit sia. » 
E l'angels ab tan s'en anet. 



21249. A e cerapelatz, nous adoptons la leçon de C D; B eslcorrmnpu : È sera g. a. 

— 2t260. A p. lav. —21261. A B Que E. — 211G2. B C e.mot g. t'a.. De. 
mol ta g. a., qui semble dériver plutôt de la leçon de A. — 212G3. C rozigua. 

— 2t267. A non p., nous corrigeons d'après. B CD.-— 21272. A mercelh. 



— 202 — 

21 275 E aqui raezeis non tarzet 
Mot la vergis precioza, 
E anet vezer cochoza 
Sa cozina Elizabet ; 
E tantost cum la saludet, 

21280 L'efas el ventre s'esgauzi 
De las salutz las cals auzi. 
Elizabet que n'ac sentit 
Fo plena del S. Esperit, 
E près mantenen a cridar : 

2 1 285 « Vergis benezecta ses par, 

Sobre totz fruhs de maire natz 
Es lo tiens fruhs bonaiiratz 
De to ventre, mas don mi ve, 
Ni per cal causa s'esdeve 

21290 Qu'ieu aia preza tan d'onor 
Que la maire del mieu senhor 
Sia venguda davan me ; 
Car sapchas, per cert, que dese 
Que tu intrieis per la maio 

21 295 Em dieis ta salutatio, 

Tantost can l'aie en l'aurelha, 
L'efas per gran meravilha 
Qu'ieu porte el ventre s'alegret. » 
E après dis Elizabet : 

21 300 « Benezecta, car as crezut ! 

Sapchas que per molt gran vertut 
De Dieu en te se complira 
Tôt so que l'angels promes t'a. » 
Adonc la vergis senes par 

21 305 Si près a Dieu magnificar, 

21282. D qne o ac s. — 21284. B E pren m. 



-203 — 

E dis, lauzan lo creator : 
« M'arma lauza Nostre Senhor, 
E mos esperitz s'esgauzis 
En lui mezeis, el benezis ; 

21310 Car le vers paire de bontat, 
Regardai! la humilitat 
De me que sui sa sirventa, 
Me a fâcha tan manenta, 
E m'a tan fah lo poderos 

21315 Que totas generatios 

Enquaras m'en beneziran, 
Lo sieu sanh nom sanctifian ; 
E el valra per sa merce 
A totz cels quel temeran be ; 

2 1 320 Car Dieus que es totz poderos 
•Mespreza fort les orgolhos 
Queis fan poderos e gentils, 
E fort ichalsa los humils 
E cels que an fam de vertutz ; 

21325 . Mos tos ries liomes laissa nutz. 
En Israël es ja trames 
L'efan, segon que fo promes 
Als pairos, la cal promessa 
Près Abraams en sa semensa. » 

21 330 E la sancta vergis après 

Estet .m. me[ze]s o de près . 
Aqui, mas puei s'en retornet 
A la cieutat de Nazaret 



21318. B El lor v. — 21319. B q. l'amaran be., D qui lemeran me; la pa- 
raphrase en prose porte : el per la sua gran bonta aura merce a totz aquels 
qui mi amaran. — 21329. C Habram, forme qui figure la prononciation qu'il 
faut ici donner à ce nom. 



— 204 — 

E l'ostal de son pair'estar. 
21335 E ab tan lo temps d'efantar 

De sa cozina Elizabet 

Fo ja complitz, e efantet 

E ac fdh ; e tuh siei vezi 

E tuh siei paren atreci, 
21 340 Gant auziro que per vertut 

De Dieu avia filh aiit, 

Ab gran gauh l'anero vezer, 

Car tuh n'avian gran piazer ; 

E sus l'octau jorn van venir 
21345 Per aqu[elj efan circuiïicir, 

E van dire : « Sos noms sia 

Cum del paire, Zacaria. » 

— « Non, dis la maire, mos efans 

[SJera, percert, nomnatz Johans. » 
21350 Disseron ilh : « Per cal raso? 

Que mais aici nomnatz no fo 

Negus hom de son parentat. » 

E ab tant ilh an demandât 

A son paire Zacaria 
21 355 Que lor guinhes quin volia, 

Car ges non podia parlar. 

E el près .i. sieu galamar, 

E segon que l'angels Ih'ac dih 

El lor vai redre per escrih, 
21360 Responden an aquel deman : 

« Johans eslo noms de l'efan. » 

E tuh van se meravilhar. 

E tantos cobret lo parlar 

Zacarias e benezi 

21345. A aquo. — 21350. A D. els. — 21360. B ad a. d. C D az a. d. 



— 305 — 
21365 Nostre senhor; e siei vezi 

Foro molt meravilhat. 

D'aquest miracle fo parlât , " 

Molt per la terra sa e la 

Pér las montanhas de Juda. 
21370 E tota la gens dizia 

Que l'efans molt grans séria. 

Adonc Zacarias complitz 

De vertut, car S. Esperitz 

Profetizar lli' o fazia, 
21 375 Va dir esta profecia : 

« Benezechs sia Dieus del cel 

Quar a vizitat Israël, 

E a son poble rezemut 

E mes en via de salut 
21 380 Per l'efan que deu atreci 

Nais[s]er en l'ostal de Davi, 

Si cum denan profetizat 

Per los profetas es estât, 

Lo quais nos deu salut donar 
21385 E de l'enemic delieurar 

E atreci nostres pairos 

Lo vers misericordios 

Remembrans del sieu testamen 

E atreci del sagramen 
21390 En lo cal ad Abraam promes, 

Car era grans la sua fes, 

Qu'elnos douera se mezeis, 

Segonqueditz lavielha leis, 

Per so que nos trah del poder 
21 395 Quel diables sol e nos aver, 

81300. Ici comme au vers ^/5c^!? Abraam n^est compté que pour deux stfllabes. 

2 



— 206 — 

Lo puescam servir ses temor 

Ab sanctedat e ab amor. 

Mas tu, so dis pueis al filh sieu, 

Seras dihs profeta de Dieu, 
21 400 Per so car iras al davan 

Sas carrieiras aparelhan, 

E via de salvatio 

Mostraras en redempcio 

De lor peccatz al poble sieu 
21 405 Per la coral merce de Dieu, 

En la cal nos a visitatz 

Cel que sus aut el cel es natz 

Per illuminar los [sjezens 

En tenebras de falhimens, 
21 41 Habitans en umbra de mort, 

E per nos guidar a bon port. » 

De l'encarnamen de Jezus 

L'avangelista non dis plus. 

AYSSI SE CONTA [SO] QUEL DOCTOR DE LA SANCTA ESCRIPTURA 
EILH SANG PAYRE AN TRACTAT SUS L'ARTICLE DE L'ENCARNATIO 
DEL FILH DE DIEU, DECLARAN LOS AVANGELIS. 

De la sanct' encarnatio 
21 41 5 An li doctor elh sanh pairo 
Mais escrich e mais déclarât, 
Car al eu fol i an duptat, 
Dizen que nois podia far 



21406. A ajustatz. — 21409. Vers laissé en blanc dans A, et rétabli au xvi* 
siècle en écriture cursive sous cette forme : E. t. e en lormens. Nous restituons 
la leçon deB C D. — Rubrique. Dans A cette rubrique primitivement omise a 
été rétablie par une main du xvi* siècle. L'orthographe en est défectueuse, 
n9us suivons B. 



— 207 — 

Que Dieus se pogues encarnar, 

i 1 420 Ni carn humana receubes, 
Ni que femna lo coceubes, 
Ni ab humana lageza 
Si mescles soa nedeza. 
Et aiso dison li doctor 

21425 Eili sanh, reprenden lor error : 
« Sapchatz que aquilh pessamen 
Movon de paubrieira de sen, 
Car si far non o podia 
Totz poderos no séria ; 

21 430 Ni ges la temors del laizar 

Non deu nul home far duptar, 
Car Dieus es simples esperitz, 
Segon que l'Escriptura ditz, 
E nulha causa corporals 

21 435 No laisa las esperitals ; 

Don l'arma d'un home fangos 
fort runhos o fort lebros, 
Sil es bos, non es menhs sana 
Per la corporal laizana ; 

21 440 El solelhs, que es corporals, 

Vezem passar per manhs logals 
Laitz, que nois laiza pauc ni pro, 
Ni pren nulha corrupcio. 
Fols es doncs [cel] que vol duptar 

2 1 445 Que Dieus non pogues habitar 
Per la vertut sobeirana, 
E recebre carn humana 
De la pieucela Maria 



21421. Versomisdans B. — 21423. A la s. u. — 21*44. A omet cel. B F. 
d. c. e. q. V. d. 



.— 208- 

Preciosa maire sia, 
21 450 Ses laisar sa nedezeza 

De nostra carnal lageza, 

Dieus donc duran sa deitat 

Receup, percert, humanitat 

De vera carn precioza 
21 455 De la vergis glorloza 

Que fo mondada de peccat 

Per la divina voluntat, 

E obran lo S. Esperit, 

Mantenen que ac cocentit 
21460 La vergis a S. Gabriel 

Que fon trames desus del cel. 

Don ditz S. Johans que, tantost 

Cum ac cosentit e respost, 

Lo S. Esperitz dissendet 
21 465 Que de tôt peccat la mondet 

Aparelhan l'umanitat 

A cocebre la deitat ; 

Et en novela manieira 

Aparelhet la carrieira 
21 470 De cocebre e d'engenrar 

Dieu e home ses ajustar 

E ses humana semensa 

E ses tota defalhensa ; 

E, aparelhat lo cors sieu, 
21 475 Fo encarnatz lo filhs de Dieu, 

E coceubutz en .i. momen, 

Ses tôt enterval veramen ; 

Quar el ponh que Dieus carn receup, 



21*50. A nedeza. — 81467. Omis dans A. — 21470. B A c. e e. — 21477. 
B enlravalhj D entreval cerlamen. 



— 209 — 

La vergis Maria coceup 
21 480 Aquo tôt essems ajustât 

Deitat e humanitat, 

La quais carns de Ihieis fo preza 

De la major nedezeza 

E del plus net sanc qu' en lieis fo 
21 485 E del plus pur e del mai bo, 

Si cum mielhs pot es[s]er cauzit 

Per vertul del S. Esperit 

Que l'espiret d'arma viven 

Sus el ponh de l'encarnamen, 
21 490 Quar Dieus que de mort nos estors 

Fo vers homs en arma e en cors, 

Don receup home tôt entier, 

E era de l'home premier 

Dissenduda la carn qu'el près, 
21 495 E plac li qu'aital la preses 

Per venser lo diable felo 

Ab la carn que vencida fo, 

E per tal que fos satisfach 

Per cela carn que ac mesfach. » 
21 500 Diran alcu : « Per quai raso 

Près carn de femna e d'ome no ? » 

leu vos respon : « Quar tota gen 

Vole rezemer comunamen ; 

E el esser liom volia 
21 505 No femna quar nois tanhia, 

E per so carn de femna près 

Quez el sieu cors de tôt agues. » 

E sapchatz que encontenen 

Ac Jesu Crist saber e sen 

21483. A B nedeza. — 21486. A poc. — 21490. A P. ver 1. d. f. 



— 210 — 

21 51 Aitan que plus non poc aver ; 

Don despueis non crée de saber, 
Quar mantenen ne fo complitz ; 
E sitôt l'avangelis ditz 
Quar el creissia en état 

21515 E en saber e en bontat, 
enten qu'el en tal guia 
En saviezacreis[s]ia 
Quant als allres, non quant a se ; 
Quar mai lor mostrava de be. 

21 520 Enquaras mai vuelh que sapchatz 
Que ges tota la Trinitatz 
No près carn, mas tan solamens 
Lo filhs de Dieu omnipotens, 
Nol paires nil S. Esperitz 

21 525 Segon que l'Escriptura ditz ; 
E fo fah per aital raso 
Quar assats plus covinen fo 
Que fos filhs en humanitat 
Cels qu'era filhs de deitat 

21530 Que si lo paires s'encarnes 

E Dieus paires hom filh tomes. 
Lo S. Esperit ysamen 
Non près carn, quar no fora gen 
Que l'us fos filhs en deitat 

21 535 E l'autres en humanitat. 

Diran alcu : « Cum potz tu dir ? 
Car ditz Augustis, ses mentir, 
Que tôt quan fai la deitatz 
Fai, cert, tota la Trinitatz, 



21528. A Q. f. e. la h. — 21531. i E. D. e p. - 21537. B C D Q. A. d. s. 
m. — 21538. A Quar t. 



— 211 -• 

21 540 Quar en sas operatios 

Non cap nulha divizios. » 
Respon : « Lo filhs fo encarnatz ; 
Pero tota la Trinitaz 
Obret la encarnacio 

21545 Cum S. Augustis o espo. » 

Diran alcu : « Que ver non ditz, 
Ans fetzlo S. Esperitz 
Segon que desus es toquât. » 
leu die que el dis veritat, 

21 550 Que la Trinitat tota fo 
En obrar l'encarnatio, 
Mas per so l'Escriptura ditz 
Que la fetz lo S. Esperitz, 
jNo quel paires no la fezes, 

21555 Mas quarlo S. Esperitz es 
Gracia, dos e caritaz, 
Per aquestas proprietatz, 
Quar anc tant grans gracia no fo 
Fâcha, ni presens ni gran do, 

21 560 Ni mostret tant de caritat 
Ni d'amor a l'umanitat 
Dieus lo paire, per so se ditz 
Que la fetz lo S. Esperitz, 
Quar es amors e caritatz ; 

21 565 Mas autramen non entendatz 
Que re fassal filhs nil paire 
Nil S. Esperitz creaire 
Que la Trinitatz a massa, 
Essems, tota non o fassa. 



21540. B operacio, au v. suivant divizio. — 21549 B C D l. respon qu'el 
d. V. — 21569. jfîCEt e. t. n. f. 



--212 — 

21570 E respon vos, sim demandatz 

Si Jésus fo fahs o creatz? 

« Creada fo l'umanitatz, 

Non creada sa deitatz 

La quais es ses comensamen 
21575 E ses fi [s]era issaraen. » 

Sim dizets que vers no sia, 

Quar l'angels dis a Maria : 

<< Sapchatz que tos fillis [sjera grans ? » 

Don sembla que no fos enans. 
21580 leu respon que l'entendemens 

De l'angel fo certanamens 

Quel filhs de Dieu.degues aver 

En humanitat lo poder 

Lo quai ans de temps avia 
21 585 En deitat tota via ; 

Pero cel mezeis que es natz 

Enans de temps e engenratz 

De Dieu lo paire omnipoten, 

Aquel mezeis veraiamen 
21 590 De Dieu e de lieis veramen 

Nasquet de sancta Maria, 

Mas non ges en semblan guia, 

Quar de lieis en humanitat 

Es natz, de Dieu en deitat. 
21 595 Us donc es natz, mas altramen, 

De Dieu e de lieis veramen. 

Alcus poirian demandar 

Si crestias deu adorar, 

Aici cum deu adorar Dieu, 
21 600 La carn et l'arma del filh sieu, 

21507. B Alqus poyria d. — 21600. C L. c. en l'. del f. s. 



— 213 — 

Soes a dirramanitat 
Qu'es en la soa deitat, 
Quar sa carns es creatura, 
E, segon sanct' Escriptura, 

21 605 Non es legut que liom ador 
Creatura mas creator. 
leu die segon S. Augusti 
E manhs autres sanhs atreci 
Qu'on deu adorar coma Dieu 

21610 La carn e l'arma del filh sieu 
En la divina natura, 
Non adoran creatura 
Per se, mas totessems mesclat 
Deitat e humanitat, 

21615 E l'umanitat non per se 

Mas quar Dieus vestida la te 
En creatura semblan nei ; 
Quar si venetz davant .i. rei 
D'alcu bel paramen vestit 

21 620 de drap d'aur o de samit, 
A lui vestit faretz honor, 
E faretz la totz per amor 
De lui, non per lo vestimen. 
De Jesu Crist die issamen 

21 625 Qu'om non onra l'umanitat 
Per se, mas per la deitat 
A la quai es ajustada 
E la quais non es creada ; 
E aital es de fust arden, 

21 630 Que nulhs hom voluntieiramen 



21617. A vei; C ney. — 21618. B dînant. — 81610. B Del pus b. p. v. — 
81622. B C lay.— 21625. C Q. n. adzor.— 21627. C Ab.— 21^a. B Q. Janhsh. 



— 214 — 

Ab la ma [b c nol tocaria] 

Domentre quel fuocs i sia, 

E non tem ges lo fust per se 

Mas per lo fuoc que en lui ve. 
21 635 Tôt per serablan la deitat 

Adoran en l'umanitat ; 

Mas si partetz l'ome de Dieu 

L'orne no vuelli adorar ieu, 

Quar si n'es meins la deitatz 
21 640 Non es creaire mas creatz. 

De Jesu Cristmais vos die ieu 

Que el es verais filhs de Dieu, 

E non ges per adopcio, ♦ 

Cum so [d'autre] home que son bo; 
21 645 Quar adopcios es quan silh 

Que non an ni fdha ni fdh 

Prendo per filli l' autrui efan 

Que non era lor fdlis denan. 

Mas Jesu Crist, en quant es Dieus, 
21650 Ses commensamen es filhs sieus, 

[c Et] en quant homs, tan tos[t] qu'[o] fo, 

Fo SOS vers filhs per unio, 

Per que no loi quai adoptar 

Que nos apelam afilhar; 
21655 Mas toh fizel crestia so 

Filh de Dieu per adopcio, 

Quar quees, qui ben o cocira, 

Nais filhs de peccat e d'ira 

Per lo peccat original ; 



21631. i4non torcaria. — 21639. D. s. no y es 1. d. — 216U. A C. s. li 
autre h. q. s. bo. — 21648. B lus f. — 21651. A que. — 21653. B P. q. non 
1. cal azoptar. — 81655. B C M. tug f. 



— 215 — 

21660 Mas per la fe catholical 

Son tuh Ihi fizel crestia 

D'aquel peccat mundat e sa, 

E es per Dieu quecs afilhatz 

Mantenen ques es batejatz, 
21 665 E es per gracia filhs de Dieu 

Aitan quan fai lo voler sieu; 

Mas peccan Dieu lo paire gic, 

E fai paire de l'enemic. 

De la sancta encarnalio 
21 670 E quai manieira fâcha fo 

Vos aon so que n'ai traclat. 

Tractem de la Nalivitat. 

DE LA NAYSSSEiNSSA DEL FILH DE DIEU. 

Sapchatz qu'en doas guizas es natz 

Lo filhs de Dieu bonaùratz ; 
21675 Natz es, senes comensamen, 

De Dieu lo paire omnipoten, 

So es cant a sa deitat ; 

Mas quant a sa humanitat 

Nasquet tôt en allra guia 
2 1 680 De la pieucela Maria 

En aquest mon veraiamens, 

Aras adrech M.[e] .ce. 

.Lxxxix. ans e .m. mes 

E .IL jorns, mais ni mens non es. 
21685 Jésus donc es natz del paire, 

E l'homs es natz de [l]a maire, 



Rubrique. D De la sancta n. d. f. d. D. segon la cliarn. — 21674. B bona- 
zurats. — 21681. C E nasquet mot v.; D De liey n. v. — 21686. A sa m.; B D 
la m. Ce vers est omis dans C. 



— 216 — 

De paternal eternitat, 
De maternai virginitat 
E del paire senes maire, 

21 690 De la maire senes paire 
E del paire no comensat, 
De la maire no semenat 
E del paire ries no mortals, 
De la maire paubres mortals. 

21 695 De la derrieira naichensa 

Ditz S. Johans, ses talhensa : 
Qu'el nasquet per nos coma nos. 
Estiers que nos, diretz-me vos, 
Sas paraulas escuras so, 

21 700 Fai nos en dedaratio. 

Per nos e per nostra salut 
Nasquet, quar ne fom rezemut ; 
Coma nos quar vers homs fo natz 
De femna e .ix. mes portatz ; 

21705 Estiers que nos, ses semensa. 
De verges ses defalhensa. 

D'aquest derrier naichemen sieu 
Se ditz el test de S. Mathieu 
Que quan la vergis Maria, 

21 71 Gloriosa maire sia, 

L'ac e son ventre coceubut 
Per la sobeirana vertut, 
A son espos fo révélât. 
Que el saubes en veritat 



S169i. il Ë d. 1. m. — 21697. Ce vers el les neuf vers qui suivent sont 
transcrits deux fois dans A, avec Vomission du second et du troisième vers 
dans lapreWUète transcription. Ils manquent dans B. — 21704. C D. f. verges 
e .ix^ m. portât. — 21706. Au lieu de ce vers, A transcrit de non^Mvk levet^ , 
Ditz S. Johans s. f. 



- 217 -^ 

21715 Que Maria, molher sia, 
Efan coceubut avia 
Del S. Esperit veramens. 
Aco saubut, Jozep temens 
Nois vole de lieis apropriar, 

21 720 Ni la vole penre ni menar 

A- son osdal, mas que tôt gen 
La vole laissar secretamen. 
Adon Jozep ac vizio 
De l'angel per cui dih li fo : 

21725 « Jozep, filh de David, not cal 
ïemer menar a ton osdal 
Ta molher que a coceubut 
Per la sobeirana vertut 
Del S. Esperit discenden 

21 730 Ins el sieu cors veraiamen ; 
.1. filh efantara ses plus, 
E tu nomnaras lo Jésus, 
Per cui [sjera cert delhieuratz 
Lo pobles de totz sos peccatz. 

2 1 735 Aiso covenc esdevenir 

Ses transmudar per adomplir 
Las an tiquas profecias, 
Quar lo profeta Ysaias 
Avia dih senes duptar : 

21 740 « Una vergis deu efantar 
.1. efan per vertut del cel 
Que aura nom Emanuel ; 
EtEmanuel Dieus vol dir. » 
Ab tant se levet de dormir 



21730. B Ens; CHins. — 21735. A a devenir; fi C es devenir; D end. 
21738, G Quel p. Y. 



— 218 — 

21 745 Josep e fetz lo mandameii 
De l'angel, quar encontenen 
Recep sa mollier Maria, 
Mas aiic non ac sa paria. 
E quan l'ac preza sos maritz, 

21 750 L'avangelis de S. Luc ditz 
Que el la trais de Nazaret, 
E adonc ab se l'enmenet 
En Bethléem, cieutat de Davi, 
E, per cert, efantet aqui ; 

21755 E tantost cum ac efantat, 
L'efan en draps envolopat 
Vai pauzar en una grepia 
Quar mellior loc non avia. 

JESUS ES NAT E MES EN LA GREPIA. 

Mantenen nat lo redemptor, 

21760 Mentre velhavo li pastor 
Deforas en lor pastura, 
Al fuoc contra la freidura, 
L'angel entre lor dissendet 
Ab clardat qu'els enlumenet ; 

21765 Elh pastor agro gran paor. 

Dis l'angels : « Non aiatz temor, 
leu vos fau novelas saber 
De gran gauh e de gran plazer 
A tôt lo poble ; car sapchatz 

21 770 Quel salvaire del mon es natz 



21747. C Despoza. — Rubiiiqle. Elle manque dans B C ; elle est accompagnée 
dans A dhme miniature. — 21702. C fregura. — 21764. C Am gran c. quel 
ellumenct, vers quia un pied de Irop. — 21767. B assaber. 



— 219 - 

En Betleem, lo conoicheretz 

Quar en la grepial trobaretz. » 

E mentre qu'aiso dizia 

Venc ciel cel grans companhia ; 
21 775 Els pastors mantenen vezen 

Montero s'en, l'hangel dizen : 
■ « A Dieu es gloria sus els cels, 

E en terra patz al s fizels 

Homes de hona voluntat. » 
21780 Li pastor foro cofortat, 

E dissero : « Canhs homes em 

Passem nos ne en Betleem, 

E veirem lo bonaiirat, 

Lo quai Dieus nos a révélât. » 
21785 E anero cochozamen, 

E trobero veraiamen 

L'efan, Jozep et Maria, 

Cum l'angels dich lor avia ; 

E recomtero a la gen 
21790 Lo davan dich revelamen, 

E agro meravilha gran ; 

Elh pastor van s'en Dieu lauzan. 

L'ANGEL ANN¥NCIA LA NATIVITAT DE JHESU-CHRIST ALS PASTORS *. 

E can .VIII. jorns foro complit 
E agro l'efan circumcit 
21795 Cum fan enquaras li Juzieu, 
Mezero nom al filh de Dieu 

21771. B conoyserlelz; C conoyclierles. Vans ce vers, comme au vers S17S3, 
Betleem n'est compté que pour deux syllabes. — 21777. gloria ne doit être compté 
que pour deux syllabes. — 21781. B E van dir .xv. h. e.; C quins h. — 21782. 
B CP. tantoste. B. — ' Cette rubrique et celles qui la suivent accompagnent 
des miniatures. — 21793. C .vu. j. — 21795-C. L'ordre de ces deux vers est 
transposé dans A. 



— 320 - 

Jésus, car aissi fo nomnatz 
Perl'angel enans que fo natz. 

LA CIRCUMCJZIO DE JHESU CRIST. 

E ditz lo test de S. Matieu 
21800 Qu'en Betleem nat lo fdh de Dieu, 

Tantost, lo rei Ero viven, 

Vengro li .m. reis d'Orien, 

Gaspar, Melchion, Baltazars 

Que s'apelavo reis de Thars ; 
21805 E vengro en Jérusalem 

Enans que fosso en Betleem, 

E dissero aqui mezeis 

Als Juzieus : « On es vostre reis 

Que es natz ? quar nos veramen 
21810 Avem vista en Orien 

L'estela per molt gran vertut 

Quel nos trames, e em vengut 

Por so qu'azorar lo volem. » 

Lo pobles de Jérusalem 
21815 Fo molt turbatz, e atreci 

Lo reis Eros quant o auzi, 

Per que son cocelli ajustet, 

E diligenmen demandet 

De Jesu-Crist on era natz ; 
21 820 E quant o saup ac apelatz 

Los davan dihs reis d'Orien, 

E demandet diligenmen, 

Cum fay hom que d'autres cela, 

Del temps que viro l'estela. 
21 825 Apres dis lor : « Vos, von iretz 

51800. Lemol Betleem ne compte que pour deux $yllabet. — 21804. B Tars; 
C Tarhs. — 21808, B C On e ; i4 Non e. — 21814. B pobols; G i o'.bles. — 
218 19-20. B nal-apelat. 2 1823. B d'aulruy.— 21825. C V. vonj A V. vos; B V. vo. 



— 221 — 

Lai en Betleem e enquerretz 

De l'efan, e tornatzami, 

Que vuelh l'adorar atreci. » 

Ab tant de Ihui se partiro, 
2 1 830 E anan vas Betleem viro 

L'estela mezeissa, per ver, 

E agro gauh e bo saber ; 

La quais estelanois se pauzet, 

Que, tôt jorn, davan lor anet 
il 835 Tro foro vengutz al logual. 

Ab tant l'estela sus l'osdal 

Ont ero l'efan s'estanquet 

Que d'aqui nois moc nis menet. 

LI TRES REYS D'ORIEN, L'ESTELLA GUIDAN, VENO AZORAR L'EFAN; 

Ab tant li rei dissendero 
2 1 840 E dins l'ostal s'en intrero 

E trobero lo salvaire, 

Estan els bratz de sa maire, 

E van se tuh agenolhar 

E lui de genolhs adorar. 
21845 Apres van lor tezaurs ubrir, 

E quecs son do li vai ufrir, 

[b c Mirra] li presentet Gaspars, 

Enses Melchion, Balthazars 

Gran pessa d'aur; aco s'estet 



21828. A Qu'ieu lo v. azorar a. Le vers a un pied de trop. — 21333. B nos s. 
— 21836-7. .4 transpose l'ordre de ces deux vers. — 21837. C s'estanquec, qui 
rime avec menoc du vers suivant. — 21838. 6 nis muzet. — 21840. /> Dedins 
r. — 21843: C adeiiolhar. — 21845-6. C obrir-offrir. — 21847. A Mirara. — 
21848. C Esses. — 21849. C cesloc. 

3 



— 222 — 

21 850 Can venc la nueh que si colguet ; 

E a cascu d'els en dormens 

Fo fah per l'angel mandamens 

Qu'ilh non tornesso vas Ero ; 

E quant agro auzit aquo, 
21855 Per autra via tornatz so 

Quascus d'els en sa regio. 

Ll TRES REYS D'ORIEN AZORAN L'EFAN OFFREN DE LORS THESAURS. 

Apres ditz mosenher sanh Lues 

Evangelista benastrucs, 

Que, quant ac estât Maria, 
21 860 Cum tota femna dévia 

Far après son efantamen 

Segon la ley de Moysen, 

.xl. jorns amagada, 

Qu'el temple no fos intrada, 
21865 Ab l'efan icis de Betleem, 

E anet en Jérusalem 

L'efan al temple presentar 

Cum era costuma de far, 

E ac fach tôt son aparelh 
21870 Portan de tortres .1. parelh 

E .II. colombas per ufrir 

A la lei volens obezir, 

E ab ela fo sos maritz ; 

Eadonclo S. Esperitz 



21863. CQuaranta. — 21865. B yssi ; C yshic. - 21808. B C Corn c. 
costumât d. f. — 21870. Ce vers dans B est reporté au bas de la paye. — 
21871. B columbes. — 21874. ^ E a. lo sangz E. 



— 223 — 

2 1 87o Eu .1. bon lioiiio fo intratz 
Oiio era Simeon nomnatz, 
E era bos e drecliuriers, 
E servia Dieu voluntiers, 
Lo quais Symeons ac auzit 

2 1 880 Per vertut del S. Esperit 

Qu'enans que moris agra vist 
Lo salvaire de las gens Crist. 
E per vertut de Dieu sempre 
Lo bos lioms venc vas lo temple, 

2 1 885 E vi l'efan aici cum venc, 

E près lel bratz, e quin lo tenc 
Simeons vai Dieu benezir 
De gauh que ac, e près a dir : 
« Senlier Dieus, aras me laissatz, 

21890 Segon vostra paraula, em patz, 
Car ieu sers vostres [c iZaia] vist 
Lo salvaire [c de las gens] Crist, 
Que vos avetz aparelliatz 
Denan totz pobles, e donatz 

2 1 89o Lum a totas gens sotz lo cel 
Gloria del poble d'Israël. » 
Adonc Josep et Maria, 
Quan viro la profecia 
E so que ac dich de l'efan, 

2 1 900 Agro meravillia molt gran. 
Pueis Simeons vai benezir 
Els e l'efan, e près a dir. 



21875-0. ii inlial-nomnat. — 21877. D E c. h. hom e d. Ce versa une syllabe 
de trop. — 21886. B E. p. lo cl b.; C E. p. le a b. — 21891. A ai iaia v. — 
2t8U2. A L. s. so us J. C, ve>-s faux; B L. s. de la genl J. C, vers égalamtnt 
faux. — 21894. B D. t. lo pobobols. Ce vers est trop long d'une syllabe. — 
21898. B Q. auzirol. p., vers faux; C Qu'auziro. 



— 224 — 

Profelizan sa pacio, 

Que l'efas persecucio 
2 1 905 Dévia suffrir sez duptar, 

E manhtas gens resuscitar, 

E sera senhals a las gens 

E aura grans contradizens ; 

E après dis a Maria 
21910 Que glazis la passaria. 

JHESUS PREZENTAT AL TEMPLE, RECEP LO S. SYMEON. 

E ditz [b Mosenher Sang] Matieus 

C'un angel del cel trames Dieus, 

Apres que fetz coraandamen 

A Jozep en son lieh dormen 
21915 Que el mantenen se levés 

[b Et] en Egipte s'en ânes 

Ab l'efan e ab la maire, 

Que saubes qu'enans de gaire 

Lo reis Ero feira seguir 
21 920 E querre l'efan per [r]aucir. 

Jozep mantenen s'en anet, 

E en Egipte s'en tornet 

Ab sa molher e ab l'efan, 

E estet en Egipte tan 
21 925 Que nulha vetz no s'en parti 
Entro quel reis Eros mori. 

2ia04. B Q. refan p. - 21908 B Masagra mcBS c. - 21913. B A. q. fay c. 
_ 21916. Et est omis dans A. - 21917. B sa m. - 21918. B Q. sapchalz q.; 
Csapias. - 21919. Bfairas.; C faria s. -21921 B J. m. se levet. -21922. 
B C s'en anet.- 21925. B Q. lui.lia v. - 21926 C E. q. rey Ilero mode. 



— 225 ■- 

MARIA E JOZEP S'EN VAN AB L'EFAN EN EGIPTE. 

Mas ans quemoris Erodes, 

Quar ac saubut tantost après 

Qu[e] li .III. rei l'agro Irufat, 
2\ 930 Quar saup qu'illi s'en foro tornat 

Per autra via, mantenen 

Trames en Betleem de sagen, 

E fetz aucir totz los efans 

Que eran menor de .11. ans, 
2 1 035 De Betleem c' us menhs no fo 

E de la terrra d'eviro. 

LO REY EROS FAY AUCIRE LOS EFFANS IGNOCENS. 

E quan lo reis Eros fo mortz, 

Jozep s'en tenc per molt estortz, 

Quar ac li dih l'angels del cel 
21 940 Que s'en ânes en Israël, 

Qu'Eros era mortz, ses faillir, 

Que volia l'efan aucir. 

Don mantenen Jozeph trosset 

E en Israël s'en intret 
21945 Ab l'efan e ab sa maire. 

E après non tarzet gaire, 

Domentre que lai estava, 

El auzi dir que renhava 

Lo filhs d'Ero per son paire, 



21929. A Quan I. t. r. — 21935. B D. B. quez us mens n. f.; C que .i. mens 
n. f. — 21936. C Ni d. 1. t. d'eviro. — 21944. C s'en anet. — 21948. li E. 
auzit d.; C auzic. 



— 226 — 

21 950 Don doptet far son repaire 
En Israël, emantenen 
Yen li vezio en durmen 
De l'angel que li dis après 
Qu'en Galilea s'en tornes ; 

21955 Don mantenen lay sen tornet 
E la cieutat de Nazaret ; 
E aqui Jésus fo norritz, 
Don lo S. evangelis ditz 
Que nos per so lo filli de Dieu 

21 960 Apelam Jesu Nazarieu. 

Apres ditz mosenher S. Lues 
Evangelista benastrucs 
Que Jesu Crist, aqui estan, 
Jozep e Maria cad' an 

21965 A Pascas avian uzat 

D'anar e la sancta cieutat 
De Jeruzalem pelegris, 
Acompanhatz de lor vezis ; 
E quan l'efas Jésus fo grans, 

21970 Que fo ja d'état de .xii. ans, 
A Paschas quan lei anero, 
Jesu Crist ab se menero, 
E, aquo fah, al retornar 
E la cieutat lo van laissar, 

21975 Mas non ges a lor es[c]ien ; 
Ans crezian certanamen 
Que el dareire les seguis 
Ab la companha dels vezis,' 
Mas el ab so vol los laisset. 



21950. BD. d.af. s. r. — 21952. C V. 1. vizios e.(]. — 2l0'>ô manque dam 
D. — 2i957. B C noyritz.— 21966. B C en 1. s. c. — 21967, B Cperegris.— 
21977. 3 derierl. s.; C dereyres. 



— 227 — 

• 21980 E quan foro a Nazaret, 

Ilh lo demandon als parens 

A vezis e a conoichens ; 

E quar l'efan non trobero 

Tôt mantenen s'en tornero 
21 985 En Jérusalem molt cochos 

E molt dolen e engoichos ; 

E quan l'agro pro demandât 

Sai e lai per mieh la cieutat, 

Queis foro lassât de sercar, 
21 990 Illi lo van el temple trobar 

Entrels doctors que s'estava, 

E ab lor se desputava 

De las paraulas escuras 

De las Sanctas Escripturas ; 
21 995 Elh doctor qu'am lui parlavo 

Molt fort se meravilhavo 

De so que lor respondia 

E del gran sen que avia. 

JHESUS EN LO TEMPLE DECLARA LAS ESCRIPTURAS ALS DOCTORS. 

Adonc la maire, quan lo vi, 
22000 Lo vai apelar e dis li : 

« Tos paires e ieu te queren, 

Em estât per te molt dolen. » 

El respos : « Per que queriatz 

Me, vos autres no sabiatz 
22005 Qu'entendre m'es e maltraire 

En las causas del mieu paire ? » 



21981. B Els 1. d. — 21989. It C Que f i. en cercar. — 2199.3. B oLscuras. 
-22001. B C Ieu e tos payres t. q. — 22005. B Que e. m', a m. 



— 228 — 

Adonc lo pogro ben auzir, 

Mas anc no saubro quels vole dir, 

Per so la vergis Maria 
22010 Sas paraulas retenia, 

E ab tan ab lor s'en tornet 

En la cieutat de Nazaret, 

E ditz que el, quascun dia, 

De sen e d'état creis[s]ia, 
22015 E per so creis[s]en en état 

Demostrava mai sa bontat. 

MARIA E JOZEPH TRAZO JHESU XRIST DEL TEMPLE. 

L'avangelista non ditz plus 

De las causas que fetz Jésus 

Tro que fo d'état de ,xxx. ans. 
22020 Adonc Mosenher S. Johans 

Batista se vai revelar, 

E comenset a predicar 

Las gens d'aquela proensa 

Que feses quecs penedensa 
22025 E volgues esser balejatz 

En redempcio dels peccatz ; 

E autra re no m[a]njava 

Mas langostas que trobava 

Sai e lai per lo boscatge 
22030 E atreci mel salvatje ; 

E era sa vestidura 

De pel de camel molt dura ; 



22009. C Pero L v. — 22016. B CD. mays s. b. — 22017. B evangelista; 
A Cavangelisla. — 22024. B Q. fezes quex p.; C cascu p. — 22027. B C 
manjava; A menjava. — 22028. B lagoslas. 



— 229 — 

E era senhsdepelissa 

D'una pel [b escorjadissa], 
22035 Quar en lo dezert fo norritz 

E aqui venc efas petitz. 

Adonc li venian las gens 

Per confessar lors falhiraens ; 

E el los penedensava 
22040 E après los batejava 

Ab de l'aigua del flum Jorda, 

Si cum fan huei li capela ; 

Quar lo profela Ysaias 

En las soas profecias 
22045 Avia cert profetizat, 

Mai de .m. ans eron passât, 

So que S. Johans fazia, 

Don lo siens libres dizia 

Que hom auzir dévia cert 
22050 La votz d'el cridan el dezert : 

« Aparelhatz vos, peccador, 

A recebre lo redemptor, 

E de seguir dreg los camis 

E las vias de paradis. » 

s. JOHAN Bla PREZICA LA FE DE JHESU CRIST. 

22055 E can vezia les Juzieus 
A se venir els Farizieus 
Lo sieu baptisme requeren, 
El lor dizia mantenen : 
« Filhs de vibras, qu'ieus ai mostrat 



â2034. A C escovadissâ. — â2053. B C D sosd.— 22054. En 1. — 2i05<K, 
A vibrias. 



— 230 — 

22060 Que deiatz fugir a peccat, 

Fah donc am ferma crezensa 
Digne fruh de penedensa, 
Quar Dieus a meza sa destral 
Al pe de rascun albre mal, 

22065 Don totz albres que fruh no fa 
ïrencatz e mes el fuoc sera, 
leu batege sez falhensa 
Ab aigua et ab penedensa ; 
Mas cel qu'aprop me deu venir 

22070 Batejara, senes falhir, 
Ab gracia del S. Esperit 
Cels que [s]eran de fe garnit 
E be cofes e peneden, 
Quar el es plus fortz veramen 

22075 [El] enans fahs que ieu no sui, 
Qu'ieu no son dignes que a lui 
Son causar liât deslies, 
]Ni dignes quel causât portes. 
Aquel Taira nedejara, 

22080 E tôt lo fromen cauzira, 

E pueis metra lo drechuriers 
Lo bel fromen en sos graniers 
E las pallias el fuoc arden 
Perdurable, non defalhen. 



22061. B Failz doncx a.; C Fays d. — 22067. B C I. bategi s. — 220G9. B 
C D après m. d. v. — 22075. A omet El; C E. e. f. q. i. no fuy; celle leçon 
est meilleure que celle de A. — 22076. B n. suy d.; C soy. — 22078. Cujus 
non sum dignus cakeamenla portare. S. Mat., m, ii. — 22079. B denegiara; 
ce vers est altéré dans tous les mss. Le mot aira, aire ne se trouve ni dans le 
lexique roman ni dans le glossaire occitanien. Le vers tel que nous le corri- 
geons donne V exacte traduction du passage de S. Mat. (ai, 12), Permundabit 
arcam suam; el de celui de S. Luc (m, 17), Purgabit aream suam. 



— 231 - 
22085 E (l'autras causas lor dis pro 

S. Johans d'aquela raso 

Annuncian l'avenimen 

Del filh de Dieu omnipoten. 

Sanhs Johans evangelista 

22090 Ditz que S. Johans Baptista 

Apres .1. dia vi venir 

A se Jesu Crist e vai dir : 

« Veus l'anhel de Dieu net e mon 

Que delis les peccatz del mon 
22095 De cui ieu dih vos avia 

Que el après me venria 

E era fahs enans que ieu. » 

SANT JOIIAN Bta MOSTRA LO SALVAYRE DEL MON. 

Eenlotest de S. Matieu 
Se recomta que S. Johans 

22 1 00 En lo flum Jorda batejans, 
Fo vengutz a lui Jesu Crist, 
E S. Johans, quan fo requist 
Per lui quel degues batejar 
Li vai dir : « Senhernois deu far 

221 05 Que prengas baptisme de me, 
Mas ieu lo deh penre de te. » 
Dis Jesu Crist : « Laissa m'estar, 
No vuelhas d'aquo plus parlar, 
Quar ses duptar e me e te 

221 1 En aital manieira cove 



â2094. R Q, deliey. — à2097. A-prèi et veis, on trouve ceîui-ci dans C : Jé- 
sus veramenl filh de Dieu, qui donne trois rimes en ieu qui se suivent. — 
22108. fî C N. V. d'aysso p. p. 



La drecbura de Dieu complir. » 

E tantosl osiet so vestir 

E dedins en l'aigua estan 

Près baptisme de S. Jolian. 
22 1 1 o Adonc lo cels se vai ubrir, 

S. Jolians vi per cert venir 

En figura colombina 

Per molt gran vertut divina 

Discendre del cel e volan 
22120 Lo S. Esperit e estan 

Sus la testa de Jhesu Crist ; 

Apres S. Johans, aco vist, 

Ausi la votz del cel dizen : 

« Aquest es mos fil h s veramen 
221 25 Qu'ieu ai aimât e car tengut 

Veraiamen e m'a plagut. » 

E trobam escrih qu'aiso fo 

Lojorn de l'aparicio, 

So es a dir, aital dia, 
22 1 30 Quar lonc temps passât avia. 

SANT JOHAN BABTISTA BATEYA JESD XRI[S]T. 

E après l'esperit, per cert, 
Menet Jesu Crist el dezert, 
E quant el dezert ac estât 
.xl. jorns e dejunat, 



22111. C dreytura. — 22113. B Jesu Crist dedins l'a. e.; C J. C. dins l'a. 
e. — 22116. B E. Sang J. v. cert v.; C ajoute E au commencement du vers qui 
a ainsi un pied de trop à moins ds faire un monosyllabe de Johans. — 22119. 
B CE d.d.c. V. — 22121 C S. lo cap de J. G. — Rlbriole. B Baplista. — 
22134. C Quaranta dias. 



- 233- 

22 1 35 Ac molt gran talan de manjar, 
El diables vole lo temptar, 
E dis li, sabenslo fam sieu, 
« Diguas, si tu es fdh de Dieu, 
Qu'estas peiras se torno pa, 
22 1 40 De que manjes que grans ops t'a. » 
Dis Jesu Crist : « L'Escriptura 
Ditz que nulha creatura 
No vieu de pa tan solamen 
Mas de paraula procezen 
221 45 De boca de nostre senhor. » 
E pueis près nostre redemptor 
Lo satans, e mes lo sempre 
Sobre l'aguzim del temple, 
E dis li : « Si tu veramen 
â2l50 Es filhs de Dieu d'aisi dissen. » 
Dis Jesu Crist : « Escrih trop ieu 
Que non [deves] temptar ton Dieu.» 
Apres lo diables lo près 
E sobr'un fort al[t] pueh lo mes, 
22155 E vai li tôt lo mon mostrar, 
E dis li : « Sim vols adorar 
tôt so que vezes ti darai. » 
Dis Jhesu Crist : « Satanas vai, 
Escrih es : Dieu adoraras, 
22160 E lui solamen serviras. » 
Ab tan lo diables s'en vai, 



22135. B C talent d. m. 22139. B Quez c. p. t. p.; C Que aquestas p. t. p.; 
D Qu'e! p. (ornen en p. — 22142B DDis que liumana c. — 22146. B Apres 
receup lo r.; E après près lo r. — 22148. C S. lo cloquier d. t. — 22150. C 
dischen. — 22152 A Q. n. deus t. — 22154. B E sobre .i. pueg f. aut 1. m.; C 
trop a ; D mot aut. — 22156. C E d. 1. s. v. akorar — 22161. Diables comjde 
dam ce vers pour trois syllabet. 



- 234 — 

E Ih'angel del cel foro lay, 
E van lo tantost cofortar 
E so qu'obs li fo ministrar. 

LO DIABLE TEMPTA JIIESU X' EL DESERT. 

22 1 65 E Jesu Crist après aquo 

Auzi dire del rei Ero 

Que S. Johans près avia 

E en carcers lo ténia 

A grand tort e a gran peccat, 
22 1 70 Solamen quar Tac castiat 

D'alcus peccatz que fazia, 

Car lo desleals jazia 

Ab la molher de so fraire. 

E après non tarzet gaire, 
22175 Jesu Crist anet riba mar 

En Galilea prezicar. 

Que hom fezes penedensa 

E agues ferma crezensa, 

Prometens lo règne dels cels 
22 1 80 Als penedens e als fizels ; 

E anan per riba de mar 

Jésus vole diciples levar 

[c E vie] .II. pescadors, Andrieu 

E Simon Peire, fraire sieu. 
22185 « Seguet me, dis lo redemptors, 

E ieu far vos ai pescadors 



22162. C E l'angil d. c. — 22164. C aportar. — 22172 8 desleials ; C des- 
liais. — 22174. C E a. n. trigel g. — 22Î75. B J. C. a. a r. d. m. Le vers a 
deux syllabes de trop. — 22177. B Quez om f. — 22170, B del cel. — 22182. 
C discipols 1. — 22183. A Em .ii. p. — 22185. D Seguclz m.; C Siges ni. 



— 235 — 

D'omes. » Quant ilh o auziro 

Mantenen los retz giquiro 

E van lo seguir. Ab aitan 
22190 Jésus anet .i. pauc avan. 

Adonc altres .11. fraires vi 

Qu'eron pescadors atreci, 

Johan e Jacme fraire sieu 

Que eran filli de Zebedieu ; 
22195 E estavon li doi fraire 

Dedins la nau ab lor paire 

Que esmendavo los filatz ; 

E tanlots quels ac apelatz 

Laiso los retz e lor paire 
22200 E segu[i]ro lo salvaire. 

JHESLS APELA LOS PESCADORS A DISCIPOLS. 

En semblan manieira levan 
Los (\[b is]ciples e predican 
E ensenlian so qu'a Dieu play, 
Anet Jesu Crist sai e lay 

22205 Per terra de Galilea 
E atreci de Judea 
E per autras terras assatz 
E per castels e per cieutatz ; 
Et tôt jorn gran companhia 

2221 De gen ab lui quel seguia, 
Quar fazia per totz logals 



22189. B cl ab tant; C et ani tant. — 2219t. B Adonx autres .11 pescadors 
vi, vers trop long d^unpied. — 22192. B Quez e. fraire a.; C peccarlors. — 
22194. A deEzebedieu. — 22197. C Quez adobavan lors filbatz. — 22198. .4 
E l. cum I. a. Nous restituons la leçon de li C I). — 22200. A segucro; B sc- 
guiro. — 22202. A L. decipies. — 22210. CCD. gens a. I. 



- 236 — 

Grans miracles e grans senhals, 
Per so que crezesso las gens 
En lui e sos ensenhamens. 

2i2 1 5 Lo prumier miracle que fetz 
En Galilea trobaretz, 
Que el ab sa companhia 
E ab la vergis Maria 
Foro a nossas covidatz 

22220 E quar noi avia plantatz 
De vi, fetz tornar aigua vi, 
En fetz dar ad architicli, 
E adonc crezero li sieu 
Di[s]ciple quel fos fds de Dieu. 

22225 E après demostret se mai 
Anan per terra sai e lai, 
Car tôt malaude gueria 
Cals que fos sa malaudia, 
Car el sanavalos febros, 

22230 Apres mundava ios lebros, 
Reden lor sen als lunatics 
E vigor als paralatics, 
E al mutz [b rendial] parlar 
El s rancs fazia drehs anar, 

22235 Els mancs atreci gueria, 
E als sortz l'auzir rendia, 
E sanava Ios forsenatz 
E puei Ios endemoniatz, 
Tans cans hom lui amenava, 



52220. B E q.n. avian plantai; C plendat.— 22221. B¥. t. de l'a. v.; F 
far d'à. v. — 22222. B E f. ne d. a. archilricli ; C arlichecli. — 2222.'j. A de- 
motz el s'en vai, leçon très corrompue; nous reslilmm d'après B C V. — 
22233. A als m. rocdia parlar; C le p.; D lo p. 22236 A redia. —22239. C lui 

prezenlava. 



— 237 - 

22240 Apres los mortz suscitava, 

En tan quelli malaude crezen, 
En lui tocan so vestimen 
Tan solamen, eran guérit; 
Car plus tost eran ichauzit 

22245 Cels que avian en [b c lui] fe, 
Que non eran per autra re ; 
Per que Jesu Crist .i. dia 
A dos cecs que en la via 
Pregavo quels degues sanar 

22250 Dis : « Crezetz que o puesca far ? » 
Ilh respondero mantenen : 
« Senher, hoc, vos veraiamen. » 
E Jesu Crist dis lor desse : 
« Sia fach segon vostra fe. » 

22255 Toquet les los uelhs de sa ma 
[b c Et] encontenen foro sa, 
Quar tantost los uelhs s'obriro 
Quetoquatz los ac, e viro. 
Adonc fo fama gênerais 

22260 Dels miracles e dels senhals 
Qu'el fazia cascun jorn mai 
Per tota la terra de lai ; 
Don tanta gens Ihi venia 
Per vezer que el gueria 

22265 Les malautes els furios, 

Rancs e mancs e secs e lebros 
Que salut li demandavo. 



S2S40. A B C D resuscitavo, qui fausse le vers. — 222U. C issauhzit. — 
2245. e. lor fe.— 22218. B A .ii. ccss quez e. 1. v. — 22250. A D Dieus c; 
B D" c. vos q. ieu p. f.; C D. c. vos qu'ieu o p. f. — 22252. B S. h. be vera- 
men ; C Hoc, senher, verayament. — 22255. B E t. 1. u. d. s. m. — 22256. A 

omet el. Après le vers 222i)8 suivent plusieurs miniatures représentant 

les miracles de J.-C, indiqués cha:un par wie rubrique,. — 22264. iî C P. v. 
so q. fazia. 

4 



E de gens que l'escotavo 

Qu'om nois podia vas lui far 
22270 Ses trebalh gran ni apropchar ; 

E tan que recomta S. Lues, 

Evangelista benastrucs, 

Que .1. jorn Ih'agron aportat 

.1. malaute despoderat, 
22275 Paralitic en la berra, 

E per la gran gen que i era 

Nois pogro de lui apropchar, 

E van sus les teules montar 

Esus per la maizo portan 
22280 E son lieh l'orne malanan ; 

Can foro près de Ihui vengut 

Mantenen l'an jos dissendut 

E van li Tome presentar 

Preguan quel lo degues sanar ; 
22285 E Jesu Crist, que vi lor fe 

Tant gran, obezi lor desse, 

E val dir al despoderat : 

« Perdonat te son tiei peccat, 

Vai sus, pren ton lieh et vai-t-en. » 
22290 El despoderatz mantenen 

Fo sanatz e vai se levar 

E vai ne la berra portar. 

LE PARALITIC SANAT EMPORTA LA BERRA EN QUE FO APORTATZ. 

E ditz lo test de S. Matieu 
Que, navejan lo fdh de Dieu 



222C8. B E d. g. ques presenlavo ; C quel presicavo. — 22271. C En tant 
q. — 22274. ildesapoderal. Nous suivons la leçon de li C. — 'i.lTi'î apropriar. 
— 22286. C T. g. e-benezic los d. — 22294. C Q. navejava 1. 



~ 239 ~ 

22295 Ab sos disciples per lo mar, 
Tan sobriers vens se vai levar 
Que l'aigua la nau cubria ; 
E adonc Jhesus dormia; 
E van lo [b despertar] coclios, 

22300 Dizen : « Filh de Dieu, salvanos, 
Quez aquesta naus vai périr. » 
Adonc Jhesu Crist lor vai dir : 
« Per que temetz, petitz en fe? » 
E comandet al ven desse 

22305 Que el si degues repauzar. 

Tantosl lo mal temps vai cessar. 
« Qui est aquest, so dis la gens, 
Cui obezis la mars el vens? » 



LI DISGIPOL DESPERTO JHESU Xt PER SO QUE FASSA CESSAR LO 
MAL TEMPS. 



[b cE mantas ves s'estalvava], 
22310 Quan los diables [c gitava] 
Dels homes on ero intratz 
Que ei^ro endemoniatz, 
Quelh diable li parlavo 
E temeros lo preguavo ; 
223 ! 5 D'aiso ditz lo test de S. Luc 
Evangelista benastruc, 
Qu'estalvet si c'us forsenatz 
Malastrucs endemoniatz, 
Lo quai avian siei paren 



22295. B A. s. discipols p. la m. — 2229Q. A descidar; C revelhar. — 
22309. A Manthas ves Jesu Crist estava, leçon inintelligible. — 22310. A B 
fors gilava. — 22313-4. B C parlava-lo preguava ; A li p. — 22317. D Qu'es- 
(levcnc se. — 22319. A. l'aviari ; li li p. 



— 240 - 

22320 Tengut en carcers longuamen 
Encadenatz e en grilhos; 
Escapet d'aquelas preizos, 
E anet s'en els boscatges 
E era braus e salvatges, 

22325 E en crozas estava nutz 

Quar ac sos vestimens romputz ; 
E esdevenc si c'um jorn vi 
Passar Jhesu Crist per aqui, 
E vai si gitar a sos pes, 

22330 E Jesu Crist vai dir ades : 

« Diables, vai fors del cors sieu. » 
Dis los diables : « Filhs de Dieu, 
Plassat que nons Irebalhes plus. » 
« E cum as tu nom? dis Jhesus » 

22335 Dis el : « Mos noms es legios 

Quar ab molt d'autres companhos 
Sai soi intratz. » El traïdor 
Adonc ac molt granda paor 
Qu'el en abis lo tramezes, 

22340 E pregavo que no fezes. 
E aqui près de la via 
.1. tropel de porcs avia, 
Elh diable van fort preguar 
Jésus Crist quels laises intrar 

22345 En los porcs, e Jhesus vole o. 
Ab tan issitz de l'home so, 
E intro els porcs mantenen. 
Adonc li porc s'en van corren 



22321. B e. grizilhos. — 22323. D Et anet p. los b. — 22324. B E fo mot b. 
e. s. Ce vers est omisparC. — 22330 C après. — 22337 C S. em i. — 22338. 
B C A. avian gran p. — 22339. D abismel t. — 223i3. D Lo d. lo vay p. — 
22346. A jschitz de. 



~ 241 -- 

E 110 s'estancon tro la mar, 
22350 E van se tuh essems neguar. 



JHESUS GETA LOS DEMONIS LI QUAL ENTRO EN LOS PORCS QUES 
VAN NEGAR. 



Pero manhtas vetz li juzieu 

Can vezian quel filhs de Dieu 

Los demoniatz sanava, 

Dizian que el obrava 
22355 Ab art del diable Belzebuc. 

Dizia Jésus : « Malastruc, 

Totz règnes en se departitz 

Sera mantenen destruitz ; 

Sil Satans [c dos] partz fazia, 
22360 Sos poders non duraria, 

Ans l'auria perdut desse 

Pueis el séria contra se. » 

E manhs altres que vezian 

Los senhals e lui crezian. 
22365 Apres Jhesu Crist .i. dia 

Vi que grans gens lo seguia 

E ries e paures malanans, 

E vai dir : « La meissos es grans, 

Mas petit i a meissoniers ; 
22370 Obs es que aian mai obriers. » 

E mantenen lo filhs de Dieu, 

So ditz lo test de S. Matieu 

12358. B CL. endemoniatz s., U vers a un pied de trop, à moins qu'on ne 
n» fasse que quatre syllabes de endemoniatz. — 22357. A T. r. s'es e. s. d. Ce 
vers est faux. La leçon de B et de C que nous suivons est la bonne. — 23359. 
A doas p. f. — 23304. B C en L c. — 22368. li messios ; C meychos. — 
3S300. B meyisoniers ; C meychoniers. 



— 242 — 

On los trobaretz totz nomnatz, 

A dels disciples apelatz 
22375 .XII. dels quais vai far obriers : 

Simon Peyres fo lo pnimiers, 

Andrieus, Felips e Berlolmieus, 

Jacmes e Johans fraires siens, 

Maliens, Jacmes Alfieus, Tomas, 
22380 Tadieus e Simons e Judas 

Lo quais Judas pneis lo traï. 

E quan los ac lotz davan si 

Dis lor : « Anatz de dos en dos 

E per cieutatz e per maizos, 
22385 Sai e lai prezican la gen, 

Lo règne del cel prometen, 

E totz los malaudes sanan, 

Mortz [c suscitan], lebros mondan; 

Els malvatz esperitz gitatz 
22390 Dels cors dels endemoniatz 

E [b fatz] ses loguier, de grat, 

C'atreci de grat vos es dat ; 

E non portetz aur ni argen, 

Causatzni doble vestimen. » 
22395 E autras manhtas doctrinas 

Lor donet sanctas e finas. 

JHESU Xt TRAMET LOS .XII. APOSTOLS PREDICAH. 

Ab tan H disciple s'en van 
Predican, malaudes sanan 
E gitan esperitz malvatz 

22382. B denan s. — 32388. A rtsuscilan. Le vers a un pied de trop. 
22390. B CD. cors es e. — 22391. A fah. 



— 24B — 

22400 Dels cors dels endemoniatz, 

Cum lor ac dih lo filhs de Dieu ; 

E venc a tan que, el nom sieu, 

Li estranli, que ges non ero 

Dels sieus disciples, gitero 
22405 Los demonis dels furios, 

Don S. Johans meravillos 

anet dir a JesuCrist 

E dis : « Senber, nos avem vist 

.1. home sai que gitava 
22410 Los demonis e sanava, 

[c En lo] teu nom reden salut, 

E nos avem Ih'o defendut 

Car de ta [c companhia] non es. » 

Dis Jhesu Crist : « No fassatz ges, 
224 1 5 Car si vertut el mieu riom fa 

Ges de me pueis mal non dira, 

E cels que no so contra nos 

Devetztener per companhos. » 
E quan lo reis Eros auzi 
22420 Los grans miracles senes fi 

Que Jhesu Crist fazia tans. 

Dis quel Baptista S. Johans 

Era, per cert, resuscitatz, 

E que per lui la deitatz 
22425 Tan grans miracles fazia ; 

[c Car] le rey Héros dizia, 

Quan S. Johans ténia près. 

Que aucir no l'auzava ges 

Per l'escandol que temia 
22430 Del sieu poble que ténia 

21411. ii E el t. n. — 22413. A complagna n. e. — 22420. C lo reis Eros 
.1. dia. Très mauvaise leçon. — 22430. Ce vers manque dans B. 



— 244 ^ 

Per gran [c profeta] S. Johan. 

E, Ini en la carcer estan, 

Vai lo reis Eros covidar 

M oit de grans senhors a raanjar, 
22435 Quar lo reis Eros, cascun an, 

Voliar far festa molt gran 

Del jorn de sa nativitat ; 

E quan tuh foron ataulat, 

Unafilha que avia, 
22440 La deslealsqu'el ténia, 

Qu'eramolher de so fraire, 

Vai intrar, non tarzet guaire, 

E venc s'en vas Ero cantan 

Per lo palais e alegran ; 
22445 E ac gauh Eros quan la vi 

E li autre [c tug] atreci ; 

E adonc la vai apelar 

Lo reis Eros et vai jurar 

Que tôt so qu'ela querria 
22450 Totmantenen Ih'o daria 

Neis si querria del régnât 

Lo tertz, ol quart o la meitat ; 

Eabaitan elas'en issi, 

E tantost sa maire dis li : 
22455 « Quer li la testa de Johan. » 

Adonc la pieucela sautan 

Venc vas lo rei, e a quista 

La testa de Johan Baptista 

Quelh fos mantenen ostada 
22460 E en .i. desc aportada. 

2Î431. A P. g. profich a S. J.; B profieg. Mauvam& leçons. — 22437. A D. 
j d. la n. Nous resHluons sa d'après B et C. — 22442. C n. triguet g. — 
2244S. C ves E. sauian. — 22440. A toh a. — 22453. C s'en hischi. — 22455. 
C Quierla t. d. S.J. 



- 245 - 

Adonc lo reis fo molt dolens 

Quar ac jurât davan las gens, 

E no vole, per l'onor sia, 

Passar so que dih avia 
22465 Ni vituperar sa festa, 

E fetz li tolre la testa, 

E ab tan an la portada 

Ea la pieucela[cdada], 

E ela pueis a sa maire 
22470 La donet, non tarzet guaire. 

Puei siei disciple van venir 

E van lo sieu cors sebelliir 

E pauzar en .i. monimen. 

LA DEGOLATIO DE S. JOHAN Bla. 

E aco fah de mantenen 
22475 Li apostol s'ajustero 

E vas Jhesu Cristtornero 

E an li tôt so recomtat 

Que avian fah e estât. 

Adonc Jésus los vai menar 
22480 En lo dezert per repauzar, 

Quar tan de gens lor venian 

Que neis manjar non podian ; 

E quan fo en una planlia 

E vie de gens gran eompanha, 
22485 E adonc vai los sermonar 

E alcus raalaudes sanar. 
Ab tan li apostol van dir : 

« Senher temps es de[s] reculhir, 

82468. A donada, — 22469. C E la pieucela a. s. m. — 22470. C n. Iriguet 
g. — Rubrique. B Decolatio. — 22478. C e essenhat. 



— 246 — 

E develz lor comjat donar 
22490 Quar aici non an que manjar. » 

Dis Jliesu Crist : « Donat lor en. » 

« Senlier, molt voluntiairamen, 

Disseronlhi, s'acsem de que. » 

Dis Jhesu Crist : « E avetz re? » 
22495 Ilh respondero : « Senher, nos 

Avem .V. pas e .ii. peissos. » 
Adonc Jhesu Crist lor vai dir 

Que fesesso las gens venir 

E a[ss]eire genl e en patz 
22500 Sus en l'erba per mieh los pratz, 

Sai e lai, per sinquantenas, 

Per companhas, per sentenas. 

Apres Jhesu Crist de sas mas 

Près los .11. peissos els .v. pas, 
22o05 E vai benezir e trencar 

E als diciples comandar 

Ou'ilh a las gens ministresso. 

Avans que d'aquis levesso, 

Los manjadors son sadolatz 
2251 Car de tôt agro grans plantatz ; 

E dels releus que sobratz sos 

Yan remplir .vu. grans descos ; 

E van far gracias e lauzors 

A Dieu, e ac i manjadors 
22515 Entorn .v. milhiers d'omes grans 

Estiers femnas e paucs efans, 

22403. B D. ilh; i4 B si a. d. q. Les vingt-deux vers qui suivent le vers 
2S496 manqueni dansB. — 22499. A aceire; C Et acezer. —22502. C trans- 
posé eevers. — 22510. C Quar d. t. agero plenetat; vers faux. — 22511-12. 
C q. fo sobratz-V. levar .xii. g. desqualz. — Ms. de Lyon. C dcl releu que 
fo sobrat — Dolze cabassals n'an levât. 



— 247 — 

E soen s'esdevenia 
Qu'aitals miracles fazia. 

JIIESUS SADOLA DE .V. PAS E DE .II. PEYSSOS .V. MILIA HOMES 

Apres .1. jorn vai ajustar 
22520 Sos diciples e demandar : 

« Sabetz, vos altre, li Juzieu 

De me que dizo qui sonieu. » 

[c Dizon illi a sa requista :] 

« Lh'u dizo Johan Babtista, 
22525 Li autro dizo Elias 

E li autre Jeremias 

autre profeta viven. » 

E Jhesu Crist dis mantenen : 

« E vos que dizetz qui so ieu? » 
22530 Dis Peire : « Crist, filh de Dieu vieu. » 

Dis Jésus : « Simon Barjona, 

Bonaûratz es, car no t'a 

Carns ni sancs aiso fah saber 

Mas mos paires dels cels, per ver.» 
22535 E dis mai que Peire sera 

Peira sus laquai fundera 

La sancta glieja dels fîzels 

E douera las claus dels cels 

per tancar o per ubrir 
22540 Enaital guiza, quarvai dir : 

« So que [s]era liât per te 

En la terra, [sjera per me 

22518, A Que a. m. f. — 22523. Ce ve,r& est omi% dans A B. Le copist» du 
ms. A a laissé un blanc après J. Babtista. Ms. de Lyon D. els a s, r.— 22530. 
C f. de D. mieu.— 22532, B Bonazuratz. — 22537. C glieysa. — 22538. Ms. 
de Lyon : Eilh donera 1. c. A donarai, — 22539, C E p. t, e p. u. — 22540. 
ii' E a, guia. 



— 248 — 

Sus el cel atreci liât, 

E soit so qu'auras desliat. » 
22545 E pueis lor dis lo filh de Dieu : 

« Non diguatz negus qui so ieu. » 
Adonc Jhesus prumieiramen 

Comenset a dir : « Ieu breumen 

Deh, per cert, gran turmen sufrir 
22550 En Jérusalem e morir ; 

E Ki'evesque elh capela 

E Ihi cosselh e Ih'escriva 

Mi devo a greu mort Ihieurar, 

Edeg lo tertzjorn suscitar; 
22555 Deh ! quelh mieus paires o vol far! » 

E sanhs Peyre dis li desse : 

« Senher, aiso non es de te 

Que tu deias aici morir 

Nis pot ges far per re ni dir. » 
22560 Dis Jesu Crist : « [d Sathan, mai m'es.] » 

Enutz soi quar no sabe[s] ges 

So que es de la deitat 

Mas so qu'es de [h umanitat.] 

Qui donc vol venir après me 
22565 Cove que el renegue se 

Esquivan delietz carnals totz, 

E cove que prenda la crotz, 

Me seguen ab penitencia, 

Be fazen ab [6 abstinencia] 
22570 De peccatz e de folia, 

23553. C Me traclan a g. m. 1. — 22554. ^ B E al t. j. res.; C E dins 1. t. 
j. r.; DiE dey^lo t. j.; m«. de Lyon ; E deg 1. t. j. s. C'est la leçon que noui 
adoptons comme la meillenre. — 22555. Ce vers, qui est isolé, ne se trouve que 
dans A B. — 22559. C N. p. g. f. ni fay a dir. — 22560. A B omettent les 
mots S., m. m'es; C. D. J. C. mal mal m'es. — 22561. C Irai s. — 22563. A 
d. la divinilat. — 22568. C penedensa. — 22569. A eslenéncia. 



— 249 — 

Si vol salvar l'arma sia 

Car pauc faria de profîeh 

Qui seguen lo carnal delieh 

Tôt aquest mon guazanhava 
22575 Si pueis s'arma mescabava. » 
Apres .VI. dias près Jésus 

Peyre, Johan, Jacme sez plus, 

E vai s'en en .i. pueh montar 

E, elsvezens, transfigurar; 
22580 Quar, cum lo solelhs resplandi, 

E siei vestimen atreci 

Foro plus blanc que neus, per ver. 

E tantost lor van aparer 

[6 E] Elias et Moysens 
22585 Parlan ab luivisiblamens. 

Dis S. Peyre, quant aquo vi, 

« Sentier, bon estar fa aici. 

Que, vejan aquest miracles, 

Fassam hi très tabernacles ; 
22590 La hu a te prumieiramen, 

[b E l'altre pueys a Moysen] 

Etl'altre, pueis ad Elia. » 

E mentre qu'aiso dizia 

Una nivols del cel discendet 
22595 Molt Clara quels illuminet, 

[b È] una votz del cel dizen : 

« Aquest es mos filhs veramen 

Qu'ieu ai amat e plagut m'a, 

Auiatz tôt aquo que dira. » 
22600 Elh diciple, aquo auzen, 

22574. B gazaharia. — 22580. B Q. cols 1. s. — 22484. .4 C omettent E. — 
23588. B Q. veiatz; D Cm vezem. — 22591. Vers omis dans A. — 22592. 
Manque dans G. — 22503. A dezia. —22591. Ce vers a tm pied de trop. — 
22596. A En u. v.; B E u. v.; C Et u. v. 



— 250 — 

Molt espaventat e temen, 

Van abaissatz el sol cazer 

(Jue nois pogro de pes tener. 

E ab tan Jésus Crist près los 
22605 E dis : « No siatz lemeros. » 

E ilh van se levar desse, 

E de tôt so no veiro re 

Mas Jesu Crist tan solamen, 

E dissendet de mantenen ; 
226 1 E a ad els dih Jesu Crist : 

« Aquest miracle c'avetz vits 

A negun home non digatz 

Truei qu'ieu sia resucitatz. » 

LA TRANSFIGURATIO DE JHEbU CRIST 

Qan foro del puech dissendutz, 
22615 .1. hom fo davan lui vengutz 

E vai se gitar a sos pes 

Estan de ginolhs, e après 

A Ihi .1. sieu filh présentât 

Lunatic, endemoniat. 
22620 E vai Ihi dir : « Senher, merce 

Aias de mo filh e de me, 

Quar sapchas que molt gran mal a, 

Dont soen s'esdeve que ca 

Ins enlo fuoc d'aquel lahmal, 
22625 E en l'aigua pueis atretal, 

E tiei disciple l'an (e[c njgut 

22602. C V. abocatz e. s. c. — 22610. C D et le ms. de Lyon E adonx d. 
loi- J. C, — 22GU. C E q. fo d. p. dessendul ; au vers suioaat, vengul. — 
22G16. A van s. g. — 22617. B gciiollios. — 22024. C Jus el foc. — 22C20. A 
legut. 



— 251 — 

E ges sanar no l'an pogut. » 

E. Jesu Cristrespon desse : 

« Malvasa gens e senes fe, 
22630 Al mens tan quan ab vos serai 

Ab paciencia vos valrai. » 

E après dis : « Aporta sa? » 

Ab tan l'enemic blasmat a, 

E issi del cors mantenen ; 
22635 Ab tan fo gueritz e vai s'en, 

Que aqui plus no [c s'estanquet.] 

Apres can [c foro en secret,] 

Li disciple van demandar 

Per qu'ilh nol podion sanar. 
22640 Dis Jésus : « Per defalhensa 

De fe, car qui a crezensa 

Al semblan de gra de cerbe. 

Que la vuelha mantener be, 

Fara tôt quan que vuelha far, 
22645 Neis si vol los puehs ajustar 

Ab qu'el de gran fe o quieira. 

Mas sapjas qu'esta manieira 

D'enemics no se pot gitar 

Mas oran e ab dejunar. » 

JHESUS SANA L'EFAN CAZEN E ENDEMONIAT 

22650 E après Jesu Crist vai dir, 
Autra veguada, que morir 
Dedins breu temps l'avenria 

22634. C Et issich. — 22fi3G-7. A n. sa eslanquat.-A. c. s'en foro iniral. 
J'adopte la leçon de C, qui ti-aduit phi-s fidèlement saint Mathieu (wii, 18). — 
22G4I. ADcle; C Do fe. — 22019. C S^ino oniij et a. d. 



— 252 — 

[6 c E suscitar] al tertz dia. 

Elli diciple aco auzit 
22655 Foro dolen eesfrezit. 

Apres Jésus los preziquet 

E molt de be lor essenhet," 

Cum l'avangeli ditz tôt clar, 

Mas trop es lonc per recomtar. 
22660 Pueis issi de Galilea 

E intret s'en en Jiidea, 

E aqui malaudes sanet 

Us e altres e prediquet ; 

E las gens que l'escotavo 
22665 Molt fort se meravilhavo 

Dels sieus sanctes essenhamens, 

Dont una femna los auzens, 

Segon que recomta S. Lues 

Evangelista benaslrucs, 
22670 Li dis : « A Dieu bonaiirat 

[c A quel] ventre que t'a portât 

E las tetinas atreci 

Que t'an noirit. » Dis el : « Ver di; 

Bonaùratz es cel que au 
22675 Las paraulas de Dieu ei chau ? » 

E majormen prezicava 

Per ichimples que lor dava, 

Qu'o poguesso mielhs retenir. 

Apres aquo s'en vai venir 
22680 En Betania predican ; 

E ditz lo test de S. Johan. 

Que adonc lo Lazers mortz fo, 

22653. A resuscilar. — 22655. C esferezit. — 22667. C luy a. — 22670-1. 
C bonazural-Es lo venlresq. — 2267i-5. C cel quez au-cl oschau. — 22677. 
B ichemples; C issamples. — 22682. Qu'adoncx 1. L. mort i. f. 



— 253 — 

E Maria venc s'en d'espero 

Vas Jcsu Crist en la via 
ii685 Quant anzi dir qu'ol venia. 

E dis : « Scnher bonaûratz, 

Si tu fosses aici [c eslatz] 

.Ta mos fraire mortz no fora, 

Mas assatz [c vencs ab'ora] 
22690 Senher, sin [c voles] Dieu preguar; 

Quar certa so, senes duptar, 

Que mantenen acabaras 

Tôt aquo que a Dieu querras. » 

Adonc Jesu Crist dih li a : 
22695 « Tos fraire resuscitara. » 

Dis Marta que be sabia 

Que resuscitar dévia 

Al derrier jorn del jutgamen 

Ab totas gens comunamen. 
22700 Dis Jesu : « leu soi complida 

Resurreccios et vida, 

Per que tot,z hom que en me cre 

Neis après sa mort vieu per fe ; 

E qui vivens e[n] me creira 
22705 Aquel negun temps no morra. » 

Apres, quant ac dih toi aquo, 

El dis : « Marta, crezes aiso? » 

« Aquo, dis ela, cre be ieu, 

Quar tu es Crist fdh de Dieu vieu 
22710 Que es vengutz en aquestmon. » 

Ab tant d'aqui partit se son. 

E tantost e[n] semblan guia 

Venc l'altra seror Maria, 

2269t. C Car icu say cert s. d. -- 22097. C qu'el r. — 22699. C cominal. 
meii.— 2270t. B en m. c— 22708. C c. ben.— 22713. D V. agui Taulrasor M. 

5 



— 254 - 

E vai se gitar ploroza 
227 1 5 A SOS pes e doloiroza. 

E Jésus, quan plorar la vi, 

E alciis Juzieus atreci 

Que ero vengutz per la mort 

Del Lazer c per dar conort 
22720 A Maria e a Maria, 

[c D]e pietat que avia 

Comenset ab els a plorar. 

Apres tantost vai dcmandar 

Quelh mostresso le monimeii ; 
22725 E van lolli mostrar mantenen. 

Apres Jesu Crist lor vai dir : 

« Fali mi lo monimen obrir? » 

Ilh respondero que pudria, 

Quar Imei era lo quart dia. 
22730 Dis Jesu Crist : « Queus ai dih ieu? 

Crezet si voletz vezer Dieu. » 

Ab tan la peira van ostar, 

E Jésus vai sos uelhs levar, 

E al paire [b sieu] a grazit, 
22735 Quar conoc que l'ac ichauzit. 

Puei Jesu Crist cridet desse : 

« Lazer, vai fora, ven a me. » 

Ab tan lo Lazers, vieus e sas, 

Estacatz de pes e de mas 
22740 Et envolopatz issamen, 

Issi foras del monimen. 

Dis Jesu Crist : « Deslacat lo, 

E ane s'en asamaizo. » 

22725. C E V. li m. — 22728 C Els r. (j. puJiiia ; Et Marllia respoiulct : 
puJria. — 22729. Vers omis dans B; C Q. h. es en 1. q. d. — 22731 A Jesu 
a g. — 22735. C que l'ac yshauzil. — 22743. D C E vaza s'en a s m. 



-. 255 - 

JIIESU Xt RESUSCITA LO LAZER. 

Per est miracle manh Juzieu 
22745 Crezero qu'el fos filhs de Dieu. 

Ab tan d'aqui s'en van partir 

Alcun Juzieu e van o dir 

[c Als farizieus] e[n] la cieutat. 

Ab tan ilh se son ajustât 
22750 E Ih'evesque elli capela 

Elh cocelhier e lli'escriva, 

E van dire : « Nos [c veramen] 

A.vem perduda nostra gen 

Si noi prendem qualque via ; 
227Ô5 Quar aqiiest hom, quascun dia, 

Fai grans miracles e senhals 

Tan que cre cascus esser sais 

Quel pot en sa maizo tener, 

01 pot auzir ol pot vezer. » 
22700 Dis CaïTas : « leu lausi fort 

Quel fezessem lieurar a mort, 

Car bon es lui a mort lieurar 

Per tôt l'altre poble salvar. » 

Adonc vas Jesu venia 
52765 Manlita gens en Betania 

Per lo senhal que ac mostrat 

Del Lazer qu'ac resuscitat. 

E molt avian gran talen 

De vezer lo Lazer viven ; 
22770 Per so li evesque van dir 

C'om fezes lo Lazer aucir, 

22748. A li répètent ilcan Juzieu du vers précédent; B C en 1. c, — 22752. 
.4 veraiamen. — 22751. B s. non p. — 22750. B omet grans; C mais m. — 
22701. C Q. fassam 1. 



— 256 — 

Car en Jesu Crist creziam 

Manhtas gens can lo veziam. 
Apres, d'aqui s'en vai partir 
22773 E vas Jérusalem venir, 

E veng s'en dreg en Betfaget 

A Mont Olivet, e mandet 

A dos disciples manlenen. 

En aital manieira dizen : 
22780 « En aital castel vosviretz 

Qu'es en dreh vos e Irobaretz, 

Venen per mieh la carrieira, 

Una petita saumieira 

E son polhi, qu'es Ihiada, 
22785 E can l'auretz destaquada 

Amenatz lam e si trobatz 

Quieus digue re, vos li diguatz 

Que nostre senher mestier n'a ; 

E tantost laissar la vos a. » 
22790 E aiso fo profetizat 

Mai de .m. ans eran passât. 

Ab lan li disciple s'en van, 

E van adumplir son coraan, 

E tantost ainencron li 
2279o La saumela e lo polhi; 

E van pauzar lor vestimen 

Sus la saumieira mantenen, 

E feiro lo [c s]ezer desus ; 

E dissenden del pueh, Jésus 
22800 Vas Jérusalem tenc via 

Ab molt gran gen quel seguia, 

22770. C. E V. s', gent e. B. — 22780 C irtis. — 22781. C eu Jrecli v. — 
22784. C poli. — 22787. C Qucus d. 22788. B C mesliers n'a. — 22789. A 
las V. a. — 22793. C azumrilir. — 2279.Î. C saumieyra; B C poli. — 22798. 
A B cezer. 



— 257 - 

E ve[c ne] la votz e[n] la cieutat 

Del Lazer que ac suscitât ; 

E van encontra lui issir 
:^2805 Por lui ab gran gauli aculliir, 

Portans rams de palma las gens, 

E davan lui lor vestimens 

Estendian en la carrieira 

On passava la saumieira; 
2i8 10 Eli altre [c l'ams] Irencavo 

Dels albres, loscals gitavo 

Sus en la via; pueis las gens 

Denant e darreire venens 

Cridavo : « Gloria e lauzor 
228 1 5 Al fdli de David redemptor ! 

Beneziscam tuh lo nom sieu, 

Car es vengutz el nom de Dieu 

En redempcio dels fizels ; 

A Dieu es gloria sus els cels, 
22820 Dieus el cel gloria n'ajatz, 

E cels e terra n'aja patz I » 

JHESUS S'EN INTRA EN JHERUSALEM AB GRAN PROSSESSIO. 

E can fo près de la cieutat, 
El ac dolor e pietat 
Dels mais que dévia sufrir 
22825 En Jérusalem ses faillir, 
Car no l'avia cpnegut 
Ni son avenimen crezut, 
E vai s'en plorar [c e sempre 

92802. AE\c\. V. e. 1. — 22803. A C resusciUl; B suscitât. — 22805. A 
por 1. — 22898. A esliendiaii; B estendian; C estendcn. — 22810. A B raias, 
— 22825. C Jérusalem senes f. — 22828. A B cl temple. 



— 258 ^ 

Vay s'en intrar en lo] temple ; 
22830 E vai gitar los vendedors 

Del temple fors els compradors 

Els camjadors atreci, 

E taula ni banc noi giqui, 

Ans fetz gitar lor cadieiras 
22835 Deforas per las carrieiras. 

Apres dis lor : « Escrili trop ieu 

Que temples es maizos de Dieu, 

E es maizos d'onir, e vos 

Faitz n'abitacol de lairos. » 

JUESUS GITA FORA DEL TEMPLE LOS VENDEDORS ELS COMPRADORS. 



22840 ]*ueis estan el temple sanet 

E [cjecs e mutz, e prediquet ; 

E li efan cridavan li : 

« Gloria, laus al filh de Davi ! » 

E li preveire principal 
22845 Aco vezen agro gran mal, 

E disseron a Jesu Crist : 

« Non auzetz que dizon aquist? » 

Dis Jesu Crist : « [c II an ben dig] 

E no trobatz vos en [c escrig] 
22850 Que Dieus complis sas lauzors grans 

Per boca de petitz efans? » 

E d'altras causas escuras 

De las sanctas Escripturas 

Lor declarava predican. 

22829. Vers omis dans A, li. — 22832. B cambiadors. — 22835. G foras 
p. micg 1. c. — 22839. C Failz n'aves habitacol d. l., vers 'trop long de deux 
syllabes. — 2284!, A secs; C E sex e rancx. — 228i3. A B gloria ne doit être 
compté que pour deux syllabes. Dans C, qui supprime al, il doit l'être pour 
trois. — 22848. A BE Dieus J. C. lor a dih. — 22851. C P. bocha d. lachis e. 



— 259 — 

22855 E ditz lo test de S. Johan 

(Juelli Juzieu, aiizen sos sermos, 
^Estavo fort meravilhos, 
Dizen suau e murmuran : 
« Cois pot lar qu'cl sapclia tan 

22860 Que nulli temps letra non après 1 » 
Dis Jesn Crist : « Mia non es 
[c Aquesta sancta doctrina,] 
Ans sapcliatz que es devina. 
E tuh aquilli que segran be 

228G5 Ma doctrina, sabran don ve. » 
E manhtas vetz lo salvaire 
Dizia que Dieus lo paire 
En est mon trames l'avia 
Ter far aco que fazia. » 

22870 Ab tan Jésus s'en vai issir 
De la cieutat e vai venir 
En Betania on estet 
Aquela nueh eis repauzet. 
E après l'endema matdi 

22875 Tornan vas Jérusalem vi 
Una molt bêla figuieira 
Aqui près de la carrieira ; 
E cant ac fam la s'en anet, 
E ges de figas nol trobet, 

22880 Per que Jésus maldir la vai, 
E dis que fruh no fezes mai. 
E [enjcontenen vai secar. 
Adonc se van meravilhar 
Siei diciple, aco vezen, 



22862. AeEslascriplurasanclamia.— 228G3. /i divina.— 22874. B Cmayti. 
- 22878. C E quar a. — 22882. B cncoatencn v. cssccar. 



— 260 - 
22885 Car fo [sjecada mantenen. 

Dis Jésus : « No[u]s meravillietz, 

Car molt majors cauzas faretz 

Ab que siatz ferms en la fe, 

Car puei ho falhiretz en re, 
22890 Neis si voliatz comandar 

A .1. pueh queis gites e[nlmar, 

E auretz, senes falhensa, 

Can que [c querrcs[ ab crczensa. » 

Apres en la cieutat intret 
22895 E el temple molt preziquet, 

E cant ac fenit so sermo 

Venc lo temps de sa passio. 
Assatz vos ai tractât desus 

Dels miracles que felz Jésus 
22900 Domentre c'om[s] era mortals ; 

Mas los miracles els senhals 

Los cals davan falis avia 

E fai enqueras quec dia 

Non cal dir, car vers creaires 
22905 Es de tôt cant es e paires, 

E fo senes comensamen 

E ses fi [siéra ichamen. 

Mas de so qu'el predicava 

A las gens e esenhava 
2291 Els ichimples que trazia 

Per mostrar la bona via 

En aquel temps qu'ieu dih vos ai, 

Anan per terra, sai e lai. 

Si cum an pueis guarentia 

22885. A cecada; /i sequaJa. — 22802. A. n'aurclz ; B omet ce ven. — 
22910. C hissamples, — 22913. U anatz, mauvam leçon. — 22914. C gue- 
rencia. 



— 261 — 

22915 Fiiclui de so qa'el dizia 

Joluins e Lues, Marcs e Maliens, 

En los .iiii. avangelis sieus, 

Non ai volgut aici tocar, 

Car lonc séria j)er comtar, 
22920 E car e[n] manlis locs tocat n'ai 

Escapadamen sai e lai. 

niîL QUAKÏ ARTICLE DE LA FE. 

E sanhs Johans pauzet lo quart 
Article per la soa part ; 
[c E dis :] « Lo cals fo turmentatz 
22925 Sotz Pilât e en crotz levatz, 

E mortz e pueis fon sebelitz. » 
En aquel logal plus non ditz. 

AYSSI SE CONTE SO QUE RECONTO Ll EVANGELI DE LA SANCTA 
PASSIO DEL FILH DE DIEU. 

L'avangelista S. Johans 

En l'avangeli recomtans 
22930 La passio gran el turmen 

Del filh de Dieu omnipoten, 

Recomta que, en aquel temps, 

Cant ac [c]enat am totz essems 

Sos disciples en lacena, 
22935 Jesu Crist a taula plena, 

Sabens, per cert, que vengutz fo 

Près del temps de sa passio, 

Per so car amatz avia 

22921. C escanipadamen. — 22924. ,4 Que Dicus I. c, mauvahe leçon - 
2Î932. C alcun t. — 22933. ABC sénat. 



— 262 — 

Sos disciples, tota via, 

22940 Per lor amor continuar 

E volens mays entloctrinar 
Sos disciples e s.os amies 
Cum ja fos intralz l'enemixs 
El coratge del fais arlot 

22945 Apelat Judas Scariot 
Lo cal traïr lo dévia, 
Jésus, que tôt o sabia, 
Levet d[e] taula mantenen, 
E despolhat so vestimen 

22950 Estet e mieli de pes el sol, 

E vai [c]enger .i. blanc lensol, 
E ac una beila gauda 
Tota plena d'aigua cauda ; 
E, aquo fah, les pes lavan 

22955 Als disciples [e] eichuguan, 
El s'en venc davan S. Peire 
Lo cals trais sos pes areire, 
E dis li : « Senher, que vols far 
Cujas me, tu, [Ijos pes lavar? » 

22960 Dis Jesu Crist : « So per que o fas 
No sabes, mas pueis o sabras. » 
E S. Peires li dis ades : 
« Senher, non lavaras mos pes. » 
« Nulh temps, dis Jhesus, si no fas, 

22965 Sapchas, e me part non auras. » 
S. Peyre respos mantenen : 



22940. C P. may l'amor c. — 2-2941. A Ce vers a été ajouté à la fin du 
xve siècle. Il manque dans fi. — 22944. B C del f.; A dels. — 22948. A It da 
t. — 22950. CE de peso. m. del s. — 22951. fi cenher; C senchar. — 
22956. C E sol V. de. s. P. — 22957. C L. quai liayo s, p. — 22960. C a so 
qu'ieu fas. — 22904. C Lun t. — 229G5. C Sapias qu'am m. p. ri. a. 



— 26B — 

« Serilier, no los pes solamen 

Mas las mas el cap. « Dis Jésus : 

« Qui netz es nol cal lavar plus, 
22970 Vos autres etz mons mas non tug. » 

Aiso dis per lo dezaslrug 

Judas quel dévia trazir. 

Apres Jésus se vai vestir 

Cant ac a totz lavatz los pes, 
22975 E vai [sjezer enlr'els après 

Que l'oron tornat a taula, 

E dis lor esta paraula 

Per declarar [c sa] entencio, 

« Sabetz, dis el, per calraso 
22980 leu vos ai vostres pes lavatz ; 

Vos autres senhor m'apelatz 

E maestre e dizetz be. 

leu ai volgut mostrar e me 

So que vos autres devetz far; 
22985 Cascus hom deu far a son par 

So que vol que hom fass'a Ihui. 

E ieu que vostre maestre sui 

Ai volgut vostres pes lavar, 

Vos autres devetz aital far. » 

.IHESUS Xt LAVA LOS PES ALS APOSTOLS. 

22990 E non triguet que Jesu Crist 
Estet ab se turbatz et tristz, 
E dis : « Sapchatz, senes falhir, 

22972. C q. volia Irayr. — 22975. .4 B cezer. — 22978. A P. d. rcnlencio. 
— 22983. C m. en m. — 2298G. Dans C ce vers est remplacé par celui-ci : S'ieu 
que vostre mastre soy car, et les deux vers qui suivent maiiqucnt. — 22987. B 
omet maestre. 



— 264 — 

Que l'us de vos mi deu traïr, 

Bon li fora qne no fos natz 
22995 Lo malastnics ni engenratz. » 

Li disciple, aco auzit, 

Meraviliios e esfrezit 

Duptero sis podia far ; 

E près l'us l'autre regardar, 
23000 Car negus d'els no sabia 

Cel de cui dir o volia. 

Mas S. Joiians Ih'o demandet, 

Que S. Peyre Ih'o cocelliet. 

Adonc Jesu Crist près a dir : 
23005 « Aquel per cert mi deu traïr 

Lo cals metra, mollian son pa, 

Ins e m'escudela sa ma. » 

So fo Judas de mantenen. 

Jesu Crist li dis : « Fai breumen 
23010 Aco que entendes a far. » 

E negus no sauli albirar 

Aiso qne dire volia. 

Judas mantenen tenc via 

E venc al senescal del rei 
2301 o E als preveires de la lei 

Qu'eron ajustât al cocelh, 

E fazian lor aparelh 

Cum poguesson ab bauzia 

Jezu Crist en calque guia 
23020 Penre e pueis a mort Ihieurar. 

Dihs Judas : « Quan me voles dar 

S'ieu lovos bayli mantenent? » 

22Q93. lî C mcd. t.— 22997. B C csferezit.— 23007. G i. e ma scudeia. — 
23011. Ce versmanque dans C— 23012. Sol le q.dirc v.— 23010. B cl c; C en 
c. — 23021-2. Ces deux vers sont omis dans A B. Nous les restiiuons d'après C 
dont nous corrigeons la leçon an moyende D. CD.J. c q. m. v.d.-Siloysv. b. 
tôt m. 



— 265 — 

Dis l'us : « .XXX. deniers d'argon. » 

E domentre quel desleals, 
230i5 Laire, tracher, murtriers e fais 

Fazia lo dih tractamen, 

Jésus, per lo snnt sagramen 

Adordenar e establir, 

.1. pa que près vai benezir, 
23030 E, quan Tac sagrat, lo trenquet 

Ea SOS disciples lo det, 

E dis : « Manjat seguramen, 

[c d Qu'aiso es mon cors veramen], 

Que per vos altres \c deu] sufrir 
2303"> Passio molt gran e morir. 

Aiso faretz vos en recort 

E remembransa de ma mort. » 

Lo cal ici près atreci 

Fazen gracias e benezi 
23040 Lo vi, e dis après aco : 

« Bevetz tuh vos autre d'aiso, 

Car aiso es veraiamen 

Mos sancs del noel testamen 

Que sera per moltz esc^mpatz 
230i5 En redempcio dels peccatz. 

Pero sapchatz qu'ieu no beurai 

Hueimai de vi tro que serai 

Ins el règne del mieu paire. 

JUESUS EN LA GENA ESTABLIS LO S. SAGRAMENT. 



23050 



Aco dih non tarzet guaire, 
Emon Olivets'en issi 



23033. AB E sapclialz veraiamen. — *303i. A deli 
que yeus. — 23949. C n. Iriget g. 



— 23047. C n. il. V. 



— 266 — 

E siei disciple atreci ; 
E dis Jésus can fo el puch : 
« Vos loh, seretz turbatz anueli 
En me e cscandclizat, 

2305o Car estât es profetizat 

E escritz : « Lo pastor ferran 
E las hoelhas fiigiran. » 
Empero resusci tarai,- 
E, aco fah, ieii m'en irai 

i3060 En Gualilea davan vos. » 
E S. Peire meraviihos, 
Crezens que nois pogues ges far 
Quel lo pogues dezamparar, 
pis : « Si fuio luli l'haltre tieu 

23065 Disciple, non a farai ieu. » 
Jesu Crist li respon ab tan : 
« Peire, s'apjas c'ans quel pois can, 
Esta nueh mi reneguaras 
.m. veguadas tan can porras. » 

23070 Dis S. Peire : « No faria 
Neis s'a morir m'avenia. » 
E cascus ditz aital per se. 
E Jesu Crist si près desse 
Sos disciples a predicar 

23075 Cum l'us l'autre degues amar ; 
E nulh altre comandamen 
No lor fazia tan soen 
Cum fazia qu'els entre lor 
Se amesso d'aital amor 

23080 Cum el amatz los avia. 



S3052-3. C I. a nuog-pueg. — 23050. C feriraii qui fausse le cers. — 230()i. 
C s. fugian. — 23067. B sapclias. — 23009. B c poyras. 



- 267 - 

E en amor aparia 

Que illi eran disciple sieu. 

Encaras mai lo filiis de Dieu, 

Per els mai fermar en la fe, 
23085 Lor dis manhtns causas desse 

De so que dévia sufiir 

E que dévia d'els partir, 

E montar enans de guaire 

Sus el règne del sieu paire, 
23090 E, cant aco fora complit, 

Trametre lo S. Esperil 

Sobre lor por illumenar 

E en sa gracia cofermar. 

Enquera mais lor près a dir 
23095 Cum per lui devian sufrir 

Trebaihs e persecucios, 

\c Pueych aver | consolatios, 

E que tôt so que querrian 

A Dieu el sieu nom aurian ; 
23 1 00 E manhtas altras doctrinas 

Lor donet bonas e fermas. 

Apres can saup que vengutz lo 

Ja lo temps de sa passio 

Dis a SOS disciples desse : 
23105 « leu vuelh orar, atendetz me. » 

E mantenen levatz si so 

E près Peire per companho 

E los dos filhs del Zobedieu. 

Adonc lor dis lo filhs de Dieu, 
231 10 Molt tritz e am gran descsnort : 

23081. C Et z'en l'amor a. — 23087. Ce vers manque dans B; C E quos d. 
— 230<}7. A E puoichas consolatios. — 23101.7?]). e fiiias ; C saiiclas c 
fin as. 



— 268 — 

« M'arma os trista tro a la mort. » 

E manlenea de \c ginolhos ] 

Oran moU tritz e molt ploros, 

Pregnet Dieu lo paire queren 
23II."i Qiiel (lelhieures d'aquel tiirmen ; 

Si estiers passar non podia 

Pero toi fos a sa guia. 

E mantenen de gran tristor 

Val suzar de mortal siizor 
23120 Cum gotas de sanc en guia 

Que en la terra cazia ; 

È estet aqui coma mortz, * 

Tan fo mortals sos desconorlz. 

Aco passât, el s'en tornet 
23 1 25 A SOS disciples e trobet 

Que ilh si foro adormit 

De treballi tant ero marrit. 

Dis Jesu Crist : «Non dormatz, 

Anatz sus, velhatz et oratz, 
23130 Qu'en temptalio non intretz. » 

Apres Jesu Crist [c doas| vetz 

Oret tôt e semblan guia 

Cum denan orat avia. 

JHESUS OR A E SUZA DE GOTAS DE SANC. 

Ab tan Jesu Crist se levet 
23 1 35 E als disciples retornet 

E dis lor : « Baros, levât sus, 
Car del mieu temps non i a plus. 

23111. i? iro l.m.— 2.31 12. .4 d. gonillios. — 23128. B .iotmiaU — 23131. 
A .11. veiz. 



— 269 — 

Lo desleals quem deu traïr 

Es près de nos qu'ieul sen[t] venir.» 
231 40 E Judas venc de mantenen 

Am molt gran companha de gen 

A ternas e a quazernas, 

Ab falhas e ab lanternas, 

Ab espazas e ab massas, 
231 45 Ab cotels e ab piguassas. 

E Judas ac lor dat senhal 

Ab quel conoguesson aital : 

« Prendet aquel qu'ieu baizarai. » 

Judas ab tan vas Ihui s'en vai 
23150 E dis li : «Dieu te sal, rabi! » 

E baizetJo. Jésus que vi 

E saup que per lui venian, 

Demandet lor que querian. 

Adonc dissero li Juzieu : 
231 55 « Nos querem Jesu Nazarieu. » 

E Jésus respos simplamen : 

« Ieu[l] soi. » Elh Juzieu mantenen 

Esferezit atras tornero 

E tuh en terro cazero. 
231 60 Apres can se foro levât 

E Jésus lor a[c] demandât 

Autra vetz, e respos : « ieu[l] sui. » 

Ilh s'en vengron encontrà lui. 

E S. Peire trais son coltel 
231 65 E cujet dar sus el cervel 

A .1. lor[s,]er, mais queis pequet, 

Car lo sers lo cap li panet ; 

Pero rumpet li l'aurelha. 

23U8. B prendelz; C prendes.— 23U9. C J. am tant vos el s'e. v.— 23158. 
A Esferzit a. t.— 23163. C Els syeus venguero contra lor.— 23168. B roumpet. 

6 



— 270 - 

Adonc per gran meravilha 
23170 Jesu Crist lo vai apelar 

E vai lo mantenen sanar ; 

E a S. Peire dis après 

Que el son coltel estuges. 

E pueis dis li : « Sieu volia, 
23175 Lo paire mieus trametria 

De sos angels moU vigoros 

.X. .XII. legios ; 

Mas cove que complit sia 

So que ditz la profecia. » 
23180 Apres dis als officiais 

E als preveires principals 

Que vi venir encontra se : 

« Aici etz vengutz contra me 

Ab espazas e ab massas, 
231 85 Ab coltels e ab pigassas 

E ab gran persecucio 

Cum fai hom encontra lairo, 

E ieu, cascun jor, estava 

El temple queus esenbava 
23190 E aqui penre nom volgues. » 

Ab tan li Juzieu l'agro près 

E van lo liar mantenen ; 

Elh disciple fugiro s'en. 

JHESU TRAHIT E PRES E LIATZ, DELS DESCIPOLS DEZAMPARATZ. 

Apres li desliai Juzieu 
23195 Ne menero lo filh de Dieu 

A l'ostal d'[Anna] lo gran pas 

23175. jB mi tr.; G me t.— 23196. A J'Ampna; D A l'o. del priricip Annas. 



— 271 - 

Qu'era socre de Caïfas, 

Lo cals acosselliava fort 

C'ftm Jesii Crist Heures a mort; 
23200 E era princeps sobeiras 

En aquel temps dels capelas. 

E S. Peire, tota via, 

Jesu Crist de luenh seguia, 

E S. Johans, grans amies sieus, 
23205 Privât del princeps dels Jiizieus 

E S. Johans, se[s] falhensa, 

Intret per la conoissensa 

Del dih preveire principal 

Ab lo lilli de Dieu en l'ostal ; 
23210 Lui, totas vetz, seguen detras 

S. Peire defora remas ; 

Mas la sirventa portieira 

Li obri per la preguieira 

De S. Johan ; e canlo vi 
232 1 Elal reconosc e dis li : 

« Tu es disciples de Jesu? » 

Dis Peire : « Aitan pauc cum tu 

Mai nol vi tro en aquel loc. » 

E pueis van se [b sjezer al fuoc 
23220 Ab los corrieus e sec aqui, 

Car volia vezer la fi. 

[c d E] adonc Anna mantenen 

Vai lo filh de Dieu enqueren, 

E demandet qu'esenhava 
23225 E cal doctrina donava. 

Dis Jesu Crist : « leu veramen 

231«7. B sogre; C suogres. — 23205, B del temple d. J. — 23206. A sel f. 
23207. Ce vers manque dans B. — 23218 C M. non inlriest e. a. J. — 23220. 
C corrueus. —23222 A Adofic e A. 



— 272 — 
Ai esenhatpublicamen 
En la sinagogua tôt l'an, 
E en lo temple on estan 
23230 Essems li Juzieii, donc per que 
Aital demanda fas a me. 
Li Juzieu te diran que m'an 
Auzit manhtas vetz essenhan. » 
Ab tant us de la mainada 
23235 Vai donar molt grant gautada 
Al filh de Dieu e pueis dis li : 
« A Tevesque respons aici? » 
' Dis Jesu Crist : « Sieu dizia 
Mal, fai de mal guarentia ; 
23240 Si die be, mal per quem fas ? » 
Pueis van menar a Caïfas 
Lo filh de Dieu bonaûrat ; 
E aqui foron ajustât 
Trastotz li majorai Juzieu 
23245 E atreci li Farizieu 

Elli cocelhier malenconi, 
Demandan lais testimoni 
Quel poguesso a mort lieurar, 
E non podian ges trobar 
23250 Qui ren disses encontra lui ; 
Mas en derrier en vengro dui 
Que dissero qu'el dizia 
Que el derrocar podia 
Lo temple de Dieu e bastir 
23255 Dedins très jorns senes faillir. 
Dis l'evesques a Jesu Crist : 
« As auzit que diso aquist, 

23244-5. Tue 1. majoual dels J.-Et a. dels F. 



— 273 — 

Respon anaiso, defen te? » 
Adonc Jesu Crist non dis re. 

23260 Piieis li fe]vesque conjure 
Lo filli de Dieu e demando : 
« leu ti conjuri par Dieu vieu 
Quem digas si es filhs de Dieu. » 
Dis Jesu Crfst : « Tu as dih ver. » 

23265 E dis : « Vos me veiretz [c s]ezer, 
E venir ab nevolina 
Del cel en vertut divina. » / 
Adonc l'evesque mantenen 
Si yaij^pre so vestimen, 

23270^Ems a sa companhia : 
« Avetz auzit gran folia; 
Que voletz de lui mai auzir? » 
« Per sol aquest mot deu morir » 
So dissero sieu companho. 
E après li Juzieu felo 
Li van sus les uelhs escracar ; 
Apres lo van enbendelar 
E derolh de grans coladas 
Sus el col e grans gautada.s 

23280 Sus la cara; e pueis disian 

Can gran colp donat Ih'avian : 
« Diguas si as aiso sentit 
E divina qui t'a ferit. » 



S32 



yo 



JHESU ENBENDELATZ, GAUTEGATZ ET ESCUPITZ. 



23285 



Ab tan vi estar S. Peire 
Una sirventa darreire, 



33258. B R. en a.; C Respos a. cl. le be ; D R. ad a. — 232G0-1. C Poihs 
dis l'avesque conjuran- Lu f. d. D. e demandan. — 232C9. C Li v. r. s. v. — 
23278. C E dero li J. Le vers a nu pied de Irop. — 23^83. U C devina. 



— S74 — 

E dis : veramen aquesl es 

De SOS disciples. « No soi ges, 

Dis S. Peire, ni mai nol vi. » 

Apres us Juzieus que l'auzi 
23290 Parlar, entendet mantenen 

A sa paraula solamen 

Que el era disciples sieus. 

«Certas, so dis aquel Juzieus, 

Tu eras de sa mainada » 
23295 [E] S. Peire, autra veguada, 

Lo reneguet ab sagramen, 

El pois cantet tôt mantenen. 

S. Peire que l'auzi cantar 

Se val mantenen remembrar 
23300 De so que Ih'ac dih Jesu Crist, 

E quant Ihi membret fo molt trist, 

Eissi foras mantenen 

E ploret molt amaramen, 

Car Jesu Crist dih Ih'avia 
23305 Que el lo reneguaria 

Très vetz enans quel pois cantes 

E enans que la nuehs passes. 

SANT p. SE PLORA, GANT AU CANTAR LO GAL A VTA RENEGAT 
JHESU Xt A PARAULA D'UNA SIRVENTA. 

Apres can lo jorns vengutz fo, 
Mantenen ajustatz se so 
23310 Li prélat e li capela 
E li cocelh e Ib'escriva 
Contra Jesu Crist per tractar 

23297. G E. gai c. t. m. — 23301. B omet ce vers. — 23310. /l E 1. prealat 
el c; B El p.; C Tug l. p. el c. Nous corrigeons d'après D. 



— 275 - 

Col poguesso a mort lieurar; 
E van lomenarestacat 
23315 E bailerol a Pons Pilat, 
Car adonc era senescalcs. 

JIIESU CRIST AMENAT A PONS PILAT. 

Ab aitan venc lo desleals 

Judas que trazit l'avia, 

De que fort se penedia, 
23320 Als davan dihs Juzieus trefas 

E als princeps dels capelas 

E vole lor redre mantenen 

Los ditz .XXX. deniers d'argen ; 

E dis : « Molt me tenc per falhit 
23325 Car ieu ai Jesu Crist trazit, 

[c Home] molt sant e drechurier 

Per avareza de loguier. » 

[d E dizon el : « Que n'es a nos ? »] 

Adonc lo raalaventuros 
23330 Desesperatz aquel argen 

Gitet al temple e vai s'en ; 

E tantost, ses als atendre, 

Vai se per mieh lo col pendre. 

JUDAS REN LOS DINIERS, JUDAS S'ES PENDUT. 

Pueis l'evesques près los deniers 
23335 E demandet als cocelliers 

23316. C sanesqual; le même ms. ajoute le vers suivant : Del rey [C]ezar e 
majural. — 23320. ^ trafas; B trufas. — 23320. A L'home m. —23328-9. 
Au lieu de ces deux vers, A U portent les malavetiluros. .4 laisic la place d'un 
vers où i'on a écrit, à la fin du xvo sièdc, la leçon de C qui est ainsi : Dizon 
el : Que n'en farem nos? — 23332. B entendre. 



— 276 — 

D'aquels deniers qu'en pogro far : 

Dison ilh : « [d Nols letz estojar,]» ^^.^"^ 

Ni es cocelhs com los estanc 

Per so car ilh so pretz de sanc. 
23340 E fo cocelhs qu'en compresse 

.1. cam, lo cal apelesso 

Acheld[a]mac per sebelhir 

Los mortz peleris ; e vol dir 

Acheldfa]mac e lor ebray 
23345 So qu'entre nos camp de sanc fay. 

E aco fo profetizat 

Mai de .m. ans foron passât, 

E escrih per Geremias 

En las soas profecias. 
23350 Pueisli Juzieumalenconi 

Fazian fais testimoni 

Lui davan Pilât acuzan '^ 

Am mezorgas e ab enguan, 

E dizian : « El veramen 
23355 Met mal cor a tota la gen, 

Car ditz lor qu'ilh non devon dar 

Negun trahuh al rei Cezar, 

E ditz quel es Crist veramen 

E reis dels Juzieus issamen. » 
23360 Pilatz li dis aqui mezeis : 

«Respons, es-tu dels Juzieus reis?» 

Dis Jésus : « Dizes o per te 

Ih'autre t'o an dih de me ? » 

« Cum, dis Pilatz, so ieu Juzieus? 
23365 Que per so tu fosses reis mieus ; 

Si tu es reis, donc per ta gen 

23337. A B volelz estimar; C nols lelz e.; D nols lelz estojar. — 23341. C 
Un camp. — 23344. B C en 1. e. — 2335Q. Vers omis dans B. 



— 277 — 

Es lieuratz ad aquest turmen. » 

Ab tan Jesii Crist li respon : 

« Mos règnes [c non es] d'aquest mon, 
23370 Car si o fos, ja li Jazieii 

Nom pogro mal far, car li mieu 

Ministre los combatero 

E no lor o sufertero » 

Respon Pilatz : « Tu donc es reis? » 
23375 Jesu Crist dis aqui meteis 

Molt simplamen e senes brui : 

« Tu dizes ver que ieu reis sui. 

Que soi el mon vengutz e nat 

Per mostrar vida e veritat. » 
23380 Dis Pilatz : « Que es veritatz? » 

E quant aiso ac dih Pilatz 

leis foras e dis a la gen 

E als evesques issamen : 

« Ieu non trobi negun peccat 
23385 E l'home que m'avetz Ihieurat. » 

E ilh cridavo plus fortmen : 

« El a torbat tota la gen 

De Gualilea tro aici 

Segon que lo pobles nos di. » 
23390 E Pilatz cant auzi nomnar 
/ Galilea, vai demandar 

De lui, e saup per los Juzieus 

Que Jésus era Galilieus 

E del destreh del rei Ero. 
23395 E Pons Pilât après aco 

Al rei Erodes lo trames 

S3369. A omet non es. — 23371. A C pogaero, qui donne «u vers tm pied 
de trop. J'adopte la leçon de B. — 23378-9.C Q. s, e. m. nat e vengutz-P. 
m. veritat elulz. — 23385. B C En Y. — 23386. E els c. p. f. 



— 278 — 

Qu'en fezes aco que volgues. 

Lo rei Ero a co[s] senti 

E ac molt gran gauh can lo vi, 
23400 Car molt vezer lo volia 

Per los senhals que fazia. 

Pero Jesu Crist non respos 

Ares quelh demandes Eros. 

Adonc Erodes l'escarni 
23405 E per dreh esquern lo vesti 

D'una blanca vestidura 

E non liac de lui plus cura. 

Don après can l'ac pro trufat 

Lo retrames a Pons Pilât ; 
23410 E ero davant enemics, 

Mas aras foro grans amies, 

Car Erodes fo molt pagatz 

De so c'avia fah Pibtz. 

PILAT A TRAMES JHESU Xt AL REY HERODES 

E après Pilatz fetz venir 
2341 5 Los preveires e près a dir : 

« Vos m'avetz est home lieurat, 

leu e lui non trop nulh peccat ; 

El rei Eros lo m'a trames 

Per so car non i troba ges. » 
23420 E adonc mai li fais Jiizieu 

Acusavo lo filh de Dieu, 

E ges el non respondia. 

Adonc Pilatz ihi dizia : 

« Auzes lor accusacio, 
23425 Diguas ta excusacio ? » 

23407. 8 C ac. — 23;22. C El el no lor r. 



— 279 — 

E car Jésus no parlava 
Pilalz se meravilhava. 
E car costuma avian 
Li Juzieu que ilh querian 

23430 Cad'ans a pasclias al senhor 
Que lor redes .i. malfachor, 
Lo cal lor dévia rendre 
Neis si fos jutguatz a pendre, 
E adonc era preisoniers 

23435 Barraban, lairefs] e murtriers ; 
Demandet Pilatz : « Cal des dos 
Voletz sia laissatz a vos, 
Jesu Crist o Barraban ? » 
E li preveire tantost van 

23440 Al poble per cocelh donar 
Que ilh deguesso demandar 
Barraban e Jesu Crist no ; 
Ab tan Pilatz retornatz fo, 
E demandet lor altra vetz : 

23445 « E cal d'aquetz ,ii. causiretz? » 
Dissero li Juzieu cridan 
Non Jesu Crist mas Barraban ; 
E can l'hagro Barraban quist. 
Dis Pilatz : « E de Jesu Crist 

23450 Que voletz que ieu vos fassa ? » 
E tuh van cridar a massa :. 
« Tantost sia crucifiatz. » 
« Que a forfah? » So dis Pilatz. 
Ab tant laissar lo cujava 

23455 Ab tan lo poble cridava 
De la falsa gen iniqua : 



23428. B G coslnma ; A costumia. — 23433, B jutjalz ; C jutjat. — 23*54. 
G laychar 1. cuidava. 



— 280 — 

« Crucifica, crucifica 1 » 
« No farai ges, so dis Pilatz, 
Mais ame que vos o fassatz, 

23460 E vel vos aqui, prendetz lo, 

E metet l'en cros siens sap bo. » 
Adonc li Juzieu li van dir : 
« A nos home no letz aucir 
- Mas fassa o qui far o auza. » 

23465 Dis Pilatz : « leu nolh trobi causa, 
Perquem par que ges far nois dei. » 
Disolh Juzieu : « Nos avem lei 
Segon la cal el deu morir, 
Car anc filhs de Dieu s'auzet dir. » 

23470 E adonc ac Pilatz temor 

E vai s'en vas lo redemptor 
E demandet li : « Don es tu? » 
E respos nolh donet negu. 
Dis Pilatz : « No respons a me 

23475 Qu'ieu puesc aucir o lais[s'Jar te ? » 
Dis Jesu Crist : « En mi poder 
Tu negu non pogras aver 
Si not fos estât desus dat; 
Pero mager es lo peccat 

23480 Del malastruc que m'a trazit. » 
E Pons Pilât, aiso auzit, 
[c Ades] laissar lo cujava. 
Lo poble adonc cridava : 
« Si Jezu Crist laissas anar 

23485 Tu non es amie de Cezar, 
Car el a Cezar contraditz 
Pueis que dels Juzieus reis se ditz. 



23t6i. B melelz. — 23464. Ce vers a une syllabs de trop dans A; C sup- 
prime far. — 23467. C Dihsson J. — 23482, A E deslaissar. 



— 281 — 

Elh met contrast el sieu régnât. » 

E, auzit aquo, Pons Pilât 
23490 Jesu Crist foras fetz venir, 

E après als Juzieus vai dir : 

« Veus vostre rei! — Ostatzl ostatz! 

Illi dissero, crucifiatz ! » 

Dis Pilât als vielhs de la lei : 
23495 « Crucificarai vostre rei? » 

Dison ilh : « Nos, senes duptar. 

Non avem rei sino Cezar. » 

Adonc can vi [c la] voluntat 

De tôt lo poble, Pons Pilât 
23500 Per se de peccat descargar, 

Vezen totz sas mas vai lavar ; 

E dis quel non meria mal 

Del sanc d'aquel home leal. 

Adonc dissero li Juzieu : 
23505 « No aias cura del sanc sieu. 

Sobre nos sia lo perilhs 

Del sanc e sobre nostres fillis. 

PILAT LAVA SAS MAS PER MOSTRAR SA IGNOSENTIA, 

Adonc Pilatz per satisfar 

Al poble lor vai autreiar 
235i Lo Barraban que agron quist, 

E après bailet Jesu Crist 

Que hom lo degues flagellar 

E flagellât crucifîcar. 

Ab tan li cavalier felo 
23515 A cui Jesu Crist bailalz fo 

23498. H lor v. — 23504. A ce vers s'ouvi-e dans D une lacune d\n feuillet. 



— 282 — 

Baterol tan que fon dolors 
Tôt entorn ab grans batedors. 



JHESUS r.ONDAMPNATZ E FLAGELLATZ E CRUCIFICATZ. 

E aco fah, toh mantenen 

Fan ajustar tota la gen, 
23520 E per greviar sa passio 

E per major derrizio 

Bailerolh .i. vermelh mantel 

E feirolh d'espinas capel 

E corona pongen mortal 
23525 E loc de corona real. 

Apres esquerns multiplican 

Li desliai Juzieu li van 

Una canavera bailar. 

Apres se van agenolhar 
23530 E dizian li : « Dieus ti sai, 

Reis dels Juzieus. » El desleal, 

Aco dih, sus se levero 

E sus la fatz l'escraquero 

Cum altr'om sus fanga feira. 
23535 Apres am la canavera 

Lo ferian sus la testa. 

JESUS DE SPINAS CORONAÏZ 
AB CANAVIEYRA COLPEYATZ 
E DE GENOLS ESCARNITZ 
E sus EN LA FAS ESCUPITZ. 

Apres aquela tempesta, 
Can l'agro assatz escarnit 

23517. Vers omis dans B.— 23522. C vestirol.— 23523. B C ferol d'.— 23524. 
Cpunhetil m.— 23525. C En 1.— 23529. CAdenolhar.— 23530. Dizian doit être 
compté pour trois Sî/Ha&es.23533. C'.escrachero.— 23534. C Quo aulr'o s. f. fera. 



— 283 — 

E fortmen batut e ferit 
23540 Ab la cana sus lo cervel, 

Ilh li van ostar lo mantel 

E veslir so vielli vestimeti, 

E volgrol menar al turmen ; 

E vau a trobar ,i. Juzieu 
23545 Apelat Simon Syrenieu, 

E feiro li la crotz portar 

Tro foro a monti Calvar. 

Adonc molt grans gens segaia 

Jesu Cristeenla via 
23550 Domentre que l'enmenavo, 

El vi femnas que ploravo 

De pietat e de dolor. 

Dis Jésus : « Neguna nois plor 

Ni dolor no fassa de me 
23555 Mas de sos efans e de se ; 

Car encaras us temps [sjera 

Que cascuna apert dira 

Entre se : <.< Benezectas etz, 

[c Torigas], que non effantetz, 
23560 E piehs que non [b c an] alachat 

Son agut molt bonaùrat ; 

E cridaran de gran temor 

Als puehs queis geto sobre lor. » 

JHESU Xt MENO AL TURMEN E DOS LAYROS EYSSAMEN. 

E encaras mai li Juzieu 
23565 Menavo ab lo filh de Dieu 
Dos lairos per crucifiguar, 

23543. A mener. — 23559. A Yssorcas q. ii. e. — 23560. .1 omet an; C 
pieylz q. n. — 23501 . B C bonazural, — 235GG. C crussificar. 



— 284 — 

E vengron al monti Calvar 
E feiro heure sus aqui 
A Jesu fel mesclat am vi. 
23570 Jésus que sentie l'amaror 
INon bec plus e fo gitatz por. 

JHESUS PREN BREVATGE CRUZEL 
DE VINAGRE MESCLAT AM FEL. 

Ab tan van lo crucifiguar 
E dels lairos li van pauzar 
.1. en crotz a la part dextra 
23575 E .1. altre alasenestra. 

Adonc Jésus dis, Dieu preguan : 
« Paire, re no sabo queis fan, 
Perdona lor per ta merce 
Aquest peccat que an de me. » 

JHESUS ESTOTZ NUTZ EN LA CROTZ 
CLAVELATZ ENTRE DOS LAYROS. 

23580 Pueis li cavalier mantenen 

Se van partir so vestimen 

En .im. partz ans que fos mortz, 

E sus las partz messeron sortz ; 

E aquo fo profetizat 
23585 Mai de .m. ans ero passât. 

AQUIST PARTO LO VESTLMEN 

DEL FILII DE DIEU QU'EN LA CROTZ PEN. 

E tenc escrih de sobre si 
En grec, en ebraic, en lati : 

23586. C estregz pour escrigz. — 23587. ebraic ne doit être compté que pour 
deux syllabes. 



— 285 - 

Aiso es lo reis dels Juzieus 

Apelat Jésus Nazarieus, 
23o90 Lo c:^! escrili fctz Pons Pilât. 

E car era près de cieutat, 

Per so manli Jiizieu vezian 

Lo sobrescrili e l[e]gian ; 

E can li preveire major 
23595 Agro saubuda la ténor, 

Van tantost a Pilât dire : 

« Pilât, no vuelhas escrilire 

Quez el reis dels Juzieus sia, 

Mas que el reis se dizia. » 
23G00 Pilât lor respos e lor dis : 

« So que ai escrili ai escrih, 

Per qu'ieu re noi mudaria. » 

Mantenen ilh tengro via ; 

E adonc silli que passavo 
23605 Per la via lo trufavo 

E dizian,lo cap moven, 

E lor esquern de \c luy] fazen : 

Es-lu cel quel temple desfas 

E dedins .m. jorns lo refas? 
236 10 [S' 1 es filhs de Dieu fai o parven 

Dissen de la crotz e vai-t-en. » 

Apres lo pobles dizia : 

« El los altres sais fazia 

E se mezeis no pot salvar? 
236 1 5 Ni pot de la crotz davalar. » 

Pueis dizian li preveire : 

« Aras poiria [d m nos] be creire 

23588. A. reys dels N. — 23593. A B ligian. — 23006. lor cm, — 23607. 
.4 B (1. lor f. — 23610, A B c'es ; C si es. — 23611. Dans ce vers, comme au 
vers 25613 et dans (Vautres vers subséquents, B lùjure crolz par une croix 
(jreique. — 23617. A A poiria ieu bon c ; B beii ieu c; C p. lioin be c. 

7 



— 286 — 

Que el filhs de Dieu [s]eria 

Si de la crotz dissendia. » 
23020 .1. dels lairos daus l'autre latz 

De Costa lui crucificat[z] 

Lo trufet, dizen lo laires : 

« Si tu es Jésus salvaires 

Salva te mezeis e pueis nos. » 
23625 Solh dizia sos companhos : 

« Semblans es que non ternes Dieu; 

Car sez duptar, e tu e ieu, 

Em justamen lieuratz a mort, 

E el, ses duptar, a gran tort, 
23630 Don lui trufan peccat fezis. » 

E après a Jezu Crist dis : 

« Remembret de mi, filh de Dieu, 

Cant intraras el règne tieu. » 

Dis Jezus : « [h Encuei J car as fe, 
23635 Seras em paradis am me. » 

Pueis Jésus, sus la crotz estan, 

Vi sa maire e S. Johan, 

A[c] de lor trebal gran dolor 

Ab gran trebal e ab tristor, 
23640- Car molt ploravo coralmen. 

E per so dis encontenen 

A sa maire : « Femna, Johan 
[A juras per fdh e per efan. » 
AS. Johan dis issamen : 
23645 « Tu, Johan, per maire la pren. » 
S. Johans près la per sia, 

23G21. B Dpjustal. — 23031. A eneru-i.c; C D. J. qnar en lu es fcs; I) Huey 
car as la f. — 23638-9. B Ac d.l. t. e il., et leven qui suit est omis; C trans- 
pose, les deux vers : A. g. l. cz ap Irislor-Et ac pictul de lor dolor. — 23043. 
li C Aias. — 23046. li ome[ re vers el termine le suivant par jorn au lieu de 
dia. 



— 287 — 

E aiso fu sus lo mieh (lia. 

Tantost tenebras fâchas son 

Generalinen per tôt lo mon, 
23650 Aitan cum cels revirona 

Entro sus la ora nona. 

E can l'ora s'apropiet, 

Adonc Jesu Crist fort cridet, 

E ab gran crit dis : Eloy I 
2W6'6 Eloy, [d lamazabtani !] 

Que vol dire aitan cura Dieus 

Cum m'as dezamparat Dieus mieus? 

Empero lo poblcs dizia 

Que el cridava Eiia. 
23660 Apres Jezu Crist dis : « Set ai. » 

E ab tan us Juzieus lo vai 

De vinagre fort e amar 

Ab un' esponja abeurar. 

Adonc lo pobies dizia :• 
2366o « Baros, espérera Elia 

Si venia quel deslieures. » 

E Jezus cridet fort, après 

Dis : « En tas raas que fah mi an 

Mon esperit paire coman » 
23670 E après dis : « Tôt es coraplit. » 

E ab lan redet l'esperit. 

JUESUS UET A DIEU LO PAYRE L'ESPERIT LAYSSIIAN SA MAYRE 

[b A S. JOAN.Jl 

Adonc per vertut divina 
Se vai rorapre la cortina 

23017. D su! al m. d. — 23652. A s'aiiropricl. — 23055. A lamazabalani, 
qui rend le vers trop lonij ; C lamazabalani. — 23058. C Pcro I. p. dizia. Ce 
dernier mol c»( compté pour trois syllabes, comme au vers :2566i, laiidis qu'il 
n'est compté que pour deux au vers SôôViS du ms. A. 



— 288 — 

Del temple per se mantenen, 
23675 E la terra tremi fortmen 

E manhtas rocas cazero 

E manh sanh resucitero 

El passamen de Jesu Crist, 

E per manhs homes foro vist ; 
23680 So es el test de S. Mathieu. 

Adonc can viro li Juzieu, 

[c d Los miracles, tantost] vai dir 

Lo centurios : ses falhir, 

Filhs de Dieu era veramen. 
23685 E Ih'altre Juzieu issamen, 

Can los miracles vezian, 

Am las mas els pielis ferian, 

E tornavo s'en temeros 

[c En la ciutat e doloyros.] 
23690 E Maria Magdalene 

E Jacobi e Salome 

Que estavon adonc de luenh 

E de tôt [b si] donavo suenh, 

Can viro que tôt complit fo, 
23695 Anero s'en a lor maiso. 

E car devian l'endema 

Intrar en paschas li fais ca 

Anero preguar Pons Pilât 

Que cilh qu'eron crucifiât 
23700 Fosson ostat per la festa. 

E el vole a lor requesta 

Que hom las cueichas lor trenques 

Els aucizes e quels ostes. 

23G82. A tanlosl de mantenen vai d.; B van cl. — 23687. 6 Am 1. m. e. p. 
se f.; C (lels m. cl p. se f. — 23093. A li d. s.; C se d. — 23700 A estai. Nous 
corrùjeom irajrrés B CD.~ 23702. C ouyslias. 



— 289 — 

E ab tan H sien cavalier 
23705 Trencon las ciieichas al prumler 

E a son companh atreci. 

Us dels que Jezu Crist mort vi 

No li vole las cueichas trencar, 

Mas pel costat lo vai nafrar 
237 i Ab sa lansa e de la plagua 

Essems issi sanc e aigua. 

E tantost, en aquel dia, 



JIIESUS MORTZ E FERITZ EL COSTATZ, 
EL LAYRO VIEN ESGUZATZ. 



Jozep ab Arimacia, 

Disciples de Jesu privatz, 
237 1 5 Lo cals ac estât amaguatz 

Ter paor dels Juzieus, iclii 

Can saup de Jezu Crist la fi. 

E anet preguar Pons Pilât 

Quelh fezes aquesta bontat 
23720 Quelli cors de Jezu Crist laiches, 

E fetz tantost; e après 

Can Jozep lo cors ac e tenc, 

Nicodemus a lui s'en venc 

E portet en gran cantitat 
23725 Mirra e aloes mesclat 

Entorn de .c. libr. o de près ; 

E prezero lo cors après 

E Ihierol molt noblamens 

En blancs lensols e ab enguens 
23730 0[nJssero lo cors issamens ; 

23723. B N. ab 1. s', v. — 23720. .1 E. Je c; C E. eenl livras. — 23730. A 
Oyssero Le. i. 



- 290 - 

E can l'agro aparelhat 
Cobriro lo d'un bel cendat. 
Lo logual on fo mes a mort 
Jesu Crist, era près d'un ort 
23735 On avia .i. monimen 

De peira fali novelamen, 
E en aquel monimen sieu 
Jozep pauzet lo filli de Dieu. 

JUESU Xt DESCENDU DE LA CROTZ 

Vers lilhs de Dieu, qui pot ansir 
23740 Tan sancta passio legir 

Queis puesca tener de plorar 

E nois vuelha crucifiar 

Fazen comemoratio 

Soven de ta gran passio ? 
23745 Si que nulh temps nolh desmembre 

Remembran que toli li membre 

Del fdii de Dieu bonaûrat 

Foro malamen turmentat ; 

Car en son cor ac gran dolor, 
23750 Per tôt lo cors mortal suzor 

De grans gotas de sanc cazen 

En terra continuamen ; 

En la testa fo turmentatz 

Car d'espinas fo coronatz, 
23755 E ab canavera feritz 

E en la fatz fo escopitz, 

23738. Après ce vers »e trouvent dans A deux vers transposés qui doivent 
être plaies après 23746. Le vers 25759 est précédé dans C de cette rubriqtte : 
Ayso es sermo c doclrina ea quai maniera deu hom far rcmcmbransa de la 
passio de Jesu Crilz. —23740. .1 ligir. - 23750. B cscupilz. 



— 291 - 

[b c E] receup de grans gautadas 

E el col de grans coladas, 

Siei cabelh foro tirassat, 
23700 E Ihi siei uelli enbendelat ; 

Sas aurelhas mal sofriro 

De grans antas que auziro ; 

Sa boca fo turmentada 

Car fo de fel abeurada, 
23765 E sa lengua turmen sofri 

De gran amaror que senti ; 

Eiii foro estacat detras 

Cum s'aques fah murtre siei bras, 

E fo batutz lo redemptors 
23770 Tôt entorn ab grans batedors 

Per espallas e per esquina 

l*er costat e per peitrina. 

Sas mas e sos pes ac traucatz 

E de grans clavels clavelatz 
23775 Sus en la crotz on fo mes nutz 

Ont ac les dilis mais sostengutz ; 

E aqui l'avenc a morir, 

Pueis si partiro so vestir, 

E Ih'obriro, tôt en derrier, 
23780 De cop de lansa son ladrier. 

D'aquesta sancta passio 

Deu hom comemoracio 

Far cociran quel redemptors 

Vol sofrir aquestas dolors 
23785 Per nostras dolors escantir. 

Ben dem'ia[m] donc sovenir, 

23757. ^ si r. — 23750. D E siey pel. — 23760. A uuclli ; B uelh; C olh 
cnbcndelatz. — 23774. C De g. c. enclavelatz. — 23782. C commemoracio. 
— 23785. A P. vostras d. cso. — 23786. A Deus d. d. s. 



— 292 — 

E molt nos devem lui amar, 
L'amors quens portet abrazar, 
E non devem duptar morir 

23790 Per sos mandamens obezir ; 
Don dis lo tesl de S. Malien 
Que el mezeis lo filhs de Dieu 
Dis : « Qui vol venir après me 
Cove que el renegue se 

23795 Esquivan delietz carnals totz, 
E cove que prenda la crotz 
Me seguen ab penitencia 
Be fazen ab abstinencia 
De peccat e de folia, 

23800 Si vol salvar l'arma sia. 
Car pauc faria de profieh 
Qui seguen lo carnal delieh 
Tôt aquest mon guazanhava 
Si pueis s'arma mescabava. » 

23805 Don cascus deu sos membres totz 
Per s'amor pauzar en la crotz, 
Els deu voler crucifiar 
Trastotz essenis e clavelar 
Voluntieiramen e de grat 

238 1 Desamparans sa voluntat 

Perlos sieus mandamens faire, 
Car per obezir al paire 
Dezamparet lo filhs de Dieu 
Molt voluntiers lo voler sieu. 

238 1 5 Per so deu qui ben o vol far 
Son coratge crucifiar, 
Aver de sos peccatz dolor, 

23788. C abra-ssar. 



23820 



23825 



23830 



23835 



23840 



238 






— 293 — 

(lociran que per sa folor 
A lo filh de Dieu ofendut 
Que del sieu sauc l'a rezemut, 
E fazeu de sa passio 
Soven comemoracio, 
Cociran las corals dolors 
Que suferlet lo redemptors 
Per nos peccadors delhieurar ; 
E après deu cruciticar 
Son cors o ab abstinencias 
ab altras penitencias, 
Car tôt lo cors del redemptor 
Fo cubritz de mortal suzor, 
E son cap deu crucificar 
Que no lo vuelha trop parar 
Car cel de Dieu fo colbejatz 
E fo d'espinas coronatz, 
E crucifique sa cara 
Que no la tenha trop cara 
Ni pencha ni afachada, 
Car la fatz bonaûrada 
Del fdh de Dieu fo ferida 
Malament e escupida 
Per nos peccadors deslhieurar ; 
De son col deu atretal far, 
Car lo filhs de Dieu atreci 
De grans coladas i sofri ; 
Sos cabelhs deu cruciliar, 
Car no si deu gloriejar 
Cociran quelh bonaiirat 



23827-8. C per a.-O per a. — Après le vers 23843, A B mettent le vers : 
Que nos vuelha m. r, qu'ils répètent après le vers 25830, où est sa vétitable 
place. C ne fait pas cette répélUion. — 23846. A deus ; B C deu. 



— 294 — 

Del filh (le Dieu foron tirât ; 

E SOS iieliis deu criicifiar 
23850 Que no vuelha mal regardar, 

E tenha los enbendelatz 

Que non regarde malvestatz, 

Cociran qu'en la passio 

Per lui Dieus enbendelatz fo; 
23835 Encaras deu qui be vol far 

Sas aurelhas crucifiar 

Que non vuelha re mal auzir 

Ni auzen a mal cossentir 

Ni escoltar las malvastatz 
23800 Cociran quel bonaûratz 

Filhs de Dieu ausi grans antas 

Per nos rezemer e manhtas ; 

Sa boca deu crucificar 

Que nois vuelha trop delechar 
23865 En viandas delicadas 

Ni trop ben aparelhadas, 

E gart se que glotz no sia 

Manjan trop per glolonia 

E beven oltra mezura 
23870 Sabens que nolh fai frachura, 

Ni per sa boca non deman 

ïro[s] precios en cociran 

Que la boca del rei del cel 

Abeurada fo d'amar fel ; 
23875 Sa lengua deu crucifiar 

Qu'e re no vuelha mal parlar 

E que tôt jorn presta tengua 

Ad honor de Dieu sa lengua ; 

23852. Cregar.lo. — 23857. C Q.. n. vollian. - 23859. « malvcslalz; G 
vanelalz. — 238G0. B C bonazuralz. 



— 295 — 

E non (leman trop grans sabors 

i388() Cociran que. sos redemplors 
Molt grau amaror i senti 
De fel que bec mesclat ab vi ; 
Les sieus bralz deu crucifiar 
Que nols se vuelha trop parar 

23885 E de be far no sia las 

E re malamen non embras 
Cociran quel bonaûratz 
Los ac per lui detras liatz ; 
Sas espallas e s'esquina, 

23890 Sos costatz e sa peitrina 
Deu cruciiicar issamen 
Rompen lo carnal movemen, 
Se disciplinan, dejunan, 
E cirici veslit portan, 

23895 E esquivan mois vestimens 

En remembransa dels turmens 
Que sufertet lo redemptors 
Per lui dels colps dels batedors ; 
E deu sas mas cruciiicar 

23900 E sos pes e pueis clavelar; 
Sos mas deu tener clavelatz 
Que non vuelha far malvastatz 
E nulh home non ofTenda 
E l'altrui a tort non prenda 

23905 E quels tenha prestz en be far ; 
E pueis sos pes deu clavelar 
Aie! que anar nolh plassa 



23883. C S. brasses. — 23886. G abras 23888. B C bonaturals.— 23893, 

A (Icciplinan. — 23890. Dans ce vers, mas est du genre féminin, tandis que ce 
mot est mis au masculin dam Us vert 23901 -i). Quelques troubadours Vont em- 
ployé avec ce dernier genre. — 23902. C volian. 



— 296 — 
En logal c'a Dieu desplassa, 
31 as aqiii v[a]zan li pe sien 

239 1 On puesca far plazer a Dieu, 
Cociran cum foron traucatz 
Aquilh de Dieu e clavelatz ; 
E ffui vol mètre lo cors sieu 
En crotz ab cel del fdh de Dieu 

239 lu En la sancta crotz de vertut 
Deu se crucilicar tôt nut, 
C'almenhs sia nut l'esperitz 
Canque lo cors sia be vestitz, 
Lo vestimen me[n]espresan ; 

23920 E d'autra part que non deman 
Vestir precios ni trop car, 
Ni si vuelha glorilicar 
Ni en nul h al Ire paramen ; 
E nutz deu e[s]ser ichamen 

23925 Cant a riqueza temporal 

[b c Per] paubretat espirital 
Canque sia riqueza gran ; 
Car la riqueza mesprezan 
Pot cascus, ab que ben la guit, 

23930 Esser paubres en esperit 

Me[n]esprezan edespensan, 
E tôt jorn ab se cociran 
Que en sa riqueza granda 
Non a re mas la comanda, 

2393!) Car re no sap can la tenra 
Ni de la mort coral penra ; 



839a9. A uzan 1. p. s.; B vazanj C ano. — 23918. Canquel c; C Quanque 
lo c. — 23919. U C menesprezan; A me mesprezan. — 239i2. B C gloriejar. 
— 23924. C essliamen. — 23926. A paubretat et espirital. — 23927. G Quan- 
que aia r. — 23931. C dcspcssan. — 23934. B sa c. 



— 297 — 

E aici pot se, s'o sap far, 

Totz nutz ab Dieu cruciiicar ; 

Quel iillis de Dieu bonaiiratz 
23940 Fo nutz per nos crucifiatz 

E sus la crotz totz nutz mori. 

Cascus (Jeu voler atreci 

Per SOS mandamens obezir 

Sus en la crotz ab lui morir, 
23945 Lui de cor serven e aman 

E en s'amor perseveran, 

Mesprezan los bes temporals 

E esquivan deliehs carnais 

Tro a la mort continuamen, 
23950 Car cel que mor aiso fazen 

Pot hom dir qu'en la crotz mortz es; 

Mas aitals mortz mortz non es ges, 

Ans es intramens de vida, 

Car l'arma del cors partida 
23955 llecep vida perpétuai 

Sus el règne celestial. 

Aici deu quecs voler morir 

Nutz e la crotz e lai partir 

Als malastrucs lo vestimen 
23960 So es a dir l'aur e l'argen 

E la temporal riqueza ; 

Car Ihi fol per avareza 

De la riqueza temporal 

Oblidol rei celestial, 
23965 Mà[c\\ percassan, piehs retenen ; 

Aquilh parto lo vestimen 

23944. A S. ab I. e. i. c. m. — 239S.<J. Dans ce vers, conlinnamen, n'tst 
compté que pour qxxaire syllabes. — 23958. .4 c lais; C e {ai p. — 239G5. A 
Mas p.; C M. p., pieyl r. 



-- 298 — 

Si cuiii partii'o li Juzieii 

Lo vestimen del lilli de Dieu. 

]Mas en derrier prendon esquern 
23970 Car nutz dissendon en [b c ijlern. 

Aici donc qui bon o vol far 

Deu SOS membres crucilicar, 

Que can venra le jorns derriers 

Que sera traucatz sos ladriers 
23975 E [s]era per dar senlencia 

Uberla la cossiencia, 

Non i get sos lairiers romputz 

Mas bonas obras e vertutz, 

Si cum gitet lo fdlis de Dieu 
23980 Sanc e aigua del lairier sicu : 

Aigua gitet per nos lavar, 

E sanc gitet per s[a]tisfar, 

Car per lo sanc fo s[a]tisfali 

De so c'aviam nos meslah. 
23985 Quecs deu comemoracio 

Far de la sancta passio 

En las dichas obras estan, 

Totz sos membres aordenan 

Al servizi del redemptor. 
23990 Encaras deu de sa dolor 

Far quecs comemoratio 

Contemplan en oratio 

.VII. vetz, entre nueh e dia, 

[c Quo pus humilmen poyria,] 
23995 Cociran l'amor quens porlet 

El gran trebalh quen suftertet, 

23070. Aefern. — 23977. C N. gifles. I. — 23080. Cd. coslal s.— 23082- 
3. A sclisfar-.selisfah. — 23985 A Aquccs; C Cascus. — 23004. Ce. vers qui 
dans C précède le vers 3>)0I)3. ^.sl uinis dans A. 



— 299 — 

Aiso cociraij, no corren, 
Mas per espas diligenmen 
Conlemplan ab devocio 
24000 L'amor gran e la passio ; 

Car sancta glieija p(3r rccort 
De Jezu Crist e de sa moit 
Fa la comemoratio 
De la soa gran passio 
24005 Entre la nueh el jorn .vu. velz ; 
Car en .vu. oras trobaretz 
Que Ib Jésus, si ben cercatz, 
Entre nueh e jorn treballiatz 
Del trebalh que avetz auzit : 
240 1 A compléta cant ac complit 

Lo fillis de Dieu tôt son procès, 
Cant ac [cjenat e ac los pes 
A totz SOS diciples lavalz 
Els ac noblamen sermonatz 
24015 E ac fah lo sant sagramen 
E dis qu'illi fesson icliamen 
E membransa e en recort 
De lui e de la soa mort; 
Adons sabens que vengutz fo 
24020 Près del temps de sa passio 
E mont Olivet s'en iclii 
E siei diciple atreci, 
E aqui fo en gran tristor 
Don suzet de mortal suzor 
24025 De gotas de sanc decorren 
En terra conlinuamen 
De gran cocire de sa mort 

2t00l. C gleizii. — 2i012. .4 sciial. 



— 300 - 

E de trebalh cruzel e fort ; 

E aquela ora vendutz fo 
24030 Per Judas Scariot lairo ; 

E tanlost venguda la miel), 

S'en venc en aquel mezeis puoli 

Lo fais Judas, diciples siens, 

Ab gran companha de Juzieus, 
24035 Ab espazas e ab massas, 

Ab coltels e ab pigassas, 

E aqui trazi lo baizan 

Sa malaventura grevian, 

E aqui fo près e liatz 
24040 E persegnitz e escridatz 

Per aquela malvasa gen , 

Elh diciple fugiro s'en ; 

Assatz qui ben o cocira, 

Poe aver trabalh e ira. 
24045 Endreii matdinas issamen 

L'esquissero so veslimen, 

E fo batutz e fo feritz 

[E] escridatz e escarnitz, 

E siei cabelh foro tirât, 
24050 Apres siei uelh enbendelat, 

E recep de grans coladas 

E manhtas cruzels gautadas, 

E sant Peire lo reneguet, 

Apres tota la nueh estet 
24055 Liatz, malmenatz e batutz 

Entro quel jorns clar fo vengutz. 

Molt poc esser dolens e tristz 

En aquela nueh Jezu Cristz. 

340ii. A Irabelli; B C Irebalh. — 2i0t5. fi C En Ireg iriayliiias yssaincii. 
- 24050. C olli e. — 23058. C E aquela liora J. C. 



— 301 — 

Endreii prima feirol cocelh 

24060 Li fais Juzieu e aparelh 

Cals messorgas pogron trobar 
Quel poguesso a mort Ihieurar, 
E, can si foron apessat, 
Van lo menar a Pons Pilât 

2406o Près e liât coma lairo 

Ab molt gran persecucio 
Per la via publicamen 
En presencia de tota gen ; 
E adonc li malenconi 

24070 Fazian fais testimoni 
E l'acuzavo a gran tort 
Cridan que fos Ihieuralz a mort. 
Mot li podia, sez falhir, 
Esser cruzel aiso ausir. 

24075 Endreh tercia fo condempnatz 
Lo filhs de Dieu bonaùratz 
E lieuratz als Juzieus trachors 
E batutz ab grans batedors 
Per costatz e per esquinas, 

24080 E fo coronatz d'espinas 
E escridatz e escarnitz 
E fo delà cana feritz. 
Molt poc esser greus e cozens 
Senes duptar, aquel turmens. 

24085 Endreh mieh jorn lo van menar 
Sus lo pueg de Monti Calvar 
E aqui fo nutz despolhatz 
Aici cum fo de maire natz 
Publicamen vezen de totz, 

2W6I. D pograii. — 24087. B E a. f. lolz J.; A n. c. d. 



•- 302 — 

24090 E aici fo levatz en crotz 

E ab grans clavels clavelalz 
Los pes els mas e abeiiratz 
De beuratge mal e cruzel 
De vinagre mesclat am fel. 

24095 Cum pot esser plus turmentatz 
Lo filhs de Dieu bonaiiratz ! 
Sus l'ora nona cridet fort 
Ter lo gran trebalh de la mort, 
Ab tan vai s'a Dieu comandar 

24 1 00 E son precios cap dinar ; 
E can tôt aiso fo complit 
Redet mantenen l'esperit. 
Negus altre trebalhs nois pren 
Ab aquel greu departimen. 

24105 Endreh vespras li cavalier 
Li van esquissar son lairier 
E obrir de colp de lansa, 
E issi, senes dupdansa, 
D'aquesta plaga del costat 

241 1 E sanc e aigua tôt mesclat. 

Ane tan grans turmens mai no fo 
Cum de la soa passio. 
Donc qui be la vol remembrar 
En las dichas obras deu far 

24115 D'aquesta sancta passio 
Calque comemoracio, 
E per mai l'amor escalfar 
En cascun ponh deu cocirar 
Cascus cum pot esser cruzel 

241 20 Aici tractar lo rei del cel ; 

24108. B C s. duplaiisa. 



— 303 — 

E cocire sa gran bontat 
E sa trop gran humilitat 
E sa gran obediensa 
E sa granda pasciensa, 

241 2.') E qu'el ses colpa près tiirmen, 
E per nostre defalhimen 
E per nostra redempcio 
Vole sufrir tan gran passio ; 
E deu cocirar atreci 

24130 La malanansa que snfri 
La vergis sancta Maria 
Preciosa maire sia, 
Els corals sospirs els grans plors 
Eis plans els critz e las tristors 

24135 E sa trop gran dolor coral, 
Plus cruzel del glazi mortal 
Que del sieu car fdh avia 
Can turmentar lo vezia. 



AYSSI SE CONTE SO QUELS DOCTORS DE SAiNCTA ESCRIPTURA E 
ILH SANT PAYRE IIAN DIG EN LA SANCTA PASSIO DEL FILII DE 
DIEU DECLARAN LAS AVANGELIS. 

L'article de la passio 
24 1 40 Quen devem creire e que no 

An mais espost e déclarât 

Li S, doctor quen son passât, 

E ieu lor doctrina seguen, 

Lo vuelh declarar issamen. 
24 1 45 Mas car mos sens i es petitz 

Per SO prec Dieu qu[em] sia guitz, 

21121. CE cossirs. t. g. b.; /^ cociranla sua g.b. — Rubrique. B s. glicysa 
au heu de s. Escri|)tuia ; lo5 ev;ng. au Heu de las e. — 2H40. C Que d. 



— 304 — 

Queiïi do gracia qu'ieu ses errar 

puesca dir e declarar. 

Del fdh de Dieu devetz saber 
24 1 50 Quinha vida receup per ver 

E humana fragiiitat, 

Car cors receup aparelhat 

A sufrir fam, set e suzor, 

Lasset I e temor e dolor 
24 1 55 E totz autres defalliimens 

Que foron a lui covinens 

E tôt aquo que mestiers fo 

A suiTrir mort e passio 

Non per nulha [b nécessitât] 
24 1 60 Mas per sa plana voluntat 

E per so que complir pogues 

So per que sai era trames, 

No per so que mestiers li fos 

Ans fetz per amor de nos, 
24165 Car el fo coceubutz e natz 

Mons e quitis de totz peccatz ; 

Mas a nos so datz li dih mal 

Per lo peccal original, 

Pero non près desfalhimen 
241 70 Que pogues far nulh falhimen, 

Ni errar ni far folia 

Ni près nulha malaudia, 

Sitôt aquest defalhimen *• 

Son cominal a l'autra gen ; 
241 75 Mas près tôt so que mestiers fo 

A la nostra redempcio. 

Don diso alcu gran error 

2415{.. D Lassetat t. e. d. —24159 A nescccital: C ncssecilal. — 24101. A 
C poques. — 24170, Manque dans B C. 



— 305 — 

Bizens qu'el no sufri dolor 

Mas tan solamens semblans fo 
24180 Que el sufertes passio, 

Car en lo test de S. Mathieu 

Se recomta del trebalh sieu 

Que a sanct Peire Jesu Crist 

Dis qu'entro la mort era trist, 
24 18.-) Preguan lo paire omnipoten 

Quel delieures d'aquel turmen, 

S'estiers passar nol podia 

Pero tôt fos a sa guia. 

Jesu Crist donc veraiamen 
24190 En cant hom sufertet turmen, 

Mas en can[t] Dieus non poc sufrir 

Passio ni mal ni morir. 

Encaras devetz mais saber 

Que en cant homs non ac, per ver, 
24 1 95 Aie! cum altr'oms a temor 

Ni mal ni pena ni dolor, 

Car el ac poder d'esquivar, 

Mas ges altr'oms non o pot far, 

Don podem dir [d non] ac dolor 
24200 Jesu Crist ni de mort paor. 

Si que volgues o no volgues 

Passion sufrir li avengues. 

Pero dolor veraiamen 

Sofri mas voluntieiramen. 
24205 Vos diretz : « Pueis o volia 

Per que delhieurier queria? » 

S41S4. A que entro a I. m. Nous adoptons la leçon de B C. Let quatre vers 
qui suivent le vers 24186 manquent dans C. — 2il99. A omet non ; JB si a. d.; 
C que anc non a cl. — 24202. Dans A ce vers laissé primitivement en blanc a 
été restitué par une main du xve siècle. Il est omis par B C. Dans D il a été 
rétabli à la marge. 



— 306 — 

leu vos respon qu'es per mostrar 
Quel era vers hom ses dupiar ; 
Car humana creatura 

242 1 Fuli a la mort per natura. 
Pero humana voluntat 
Al sieu paire sosmes de grat, 
Per qu'el al paire dizia 
Qu'el ne fezes a sa guia ; 

24215 Donc en canftj Dicus sa voluntatz 
Fo que moris l'umanilatz, 
Car als quels paires lo fdlis sieus 
No pot ges voler en can(t] Dieus ; 
Car ambiduei so .i. volers 

24220 E ambiduei so .i. sabers. 

Mas en cant homs non o volia, 
Pero volens sotzmetia 
L'umanitatz lo voler sieu 
Queren que fos fahs cel de Dieu. 

24225 Mas son delhieurier queria 
Per so car donar volia 
A nos altres instructio 
Qu'en tota tribulatio 
Devem aver a Dieu recors 

24230 E demandar lo sieu socors 
Sotzmeten nostra voluntat 
A Dieu voluntier e de grat, 
Ab pasciencia sufertan 
Nostre trebalh petit o gran, 

24235 Qu'el en fassa lo voler sieu 
Aici cum fetz lo fîlhs de Dieu. 
Vos diretz : « Per que dizia : 

2«U. Q. en f. — 84220, Manque dans U, C. 



— 307 — 

S'estiers passar [nol\ podia ? 

Semblava que duptes aqiii 
24240 Per so car i metia si. » 

leu respon que anc non erret 

En re Jesu Crist ni doptet, 

Ans sabia que amorir 

Lui covenia ses falhir, 
24243 Segon que troban en escrih 

Manhtas vetz o avia dih, 

Mas en humanitat parlan 

Sabens fetz de duptar semblan. 

EN QUAL MANIEYRA S'ENTEN QUAN DIZEM QUE DIEUS MORI. 

Encaras devetz mai saber 
24230 E fermaraen creire per ver 

Que Jésus sur la crotz mori 

Car l'arma del cors se parti ; 

Don mori sa humanitatz 

Mas no mori sa deitatz, 
24235 Car Dieus non po[t] per re morir 

Ni dolor ni pena sufrir ; 

Lo cors donc no l'arma sufri 

La passio, la carns mori 

Tan solamen que l'arma no. 
24260 Mas Dieus ni mort ni passio 

Ni altre mal no sufertet. 

Mas car Dieus non desamparet 

L'umanitat nulha via, 

E vestida la ténia 

Rubrique. B venc m.; C deu m. — 24253. A poc; B C pot. 



— 308 — 

24265 Can sufrimort e passio, 

Solamen per esta raso 

Ditz hom que Dieus pena siifri 

Per nos rezemer e mori, 

Aici cum qui m'esquissava 
24270 Mo vestimen ol laizava 

Domentre qu'ieu lo port vestit 

M'auria, ses duptar, aunit. 

L'oms donc passio sufertei 

E fo mortz e resuscitet ; 
24275 Per l'umana desfalhiso 

Sufertet mort e passio, 

[b dE suscitet] en veritat 

Per vertut de la deilat. 

Don si vos mi demandavatz 
24280 Sil filhs de Dieu fo turmentatz 

E sofri mort e passio, 

leu pues dir hoc e pues dir no : 

Hoc cant a sa humanitat 

E no cant a sa deitat. 
24285 Empero, segon fe bona, 

Solamen una persona 

Era tôt essems ajustât 

Deitat e humanitat. 

Una persona donc mori 
24290 E no mori, dolor senti 

E no senti, en crotz levatz 

Fo e no fo crucifiatz, 

Segon que ieu ai dih desus 

En aiso non dupte negus. 

2ii70. C laychava; D l'ayguava. — 2i277. A Resuscitet; C E ressueilec. 
— 24282. B i. pueis d. h. e pueis d. n. — 24286. Tous nos ms. donnent cette 
leçon. Nous proposons d'y substituer : En una sola persona, qui rend laphrase 
plus intelligible. 



— 309 — 

QUEL FILIIS PRES PASSIO NOL PAYRES NIL SANT ESPERIT. 

24295 Encaras mai viielli que sapchatz 

Quel filhs de Dieu fo turmentatz 

E mes en crotz e sebeJhilz 

Nol paire ni! sant Esperitz ; 

Don apelam proprianmen 
24300 Lo filli redemptor solamen, 

E car el sol fo encarnatz. 

Pero tota la trinitatz 

Obret noslra redempcio 

Sitôt el filh obrada fo ; 
24305 Don qui apela redemptor 

Dieu lo paire non ditz error, 

E sanh Esperit atreci 

Segon que l'Escriptura di. 

La Trinitatz donc toda fo 
24310 Cossentens en la Passio, 

En la mort del filh de Dieu, 

El tracher Judas elh Juzieu. 

Per be la vole la Trinitatz 

Per escantir nostres peccatz, 
243 15 E J udas per avareza 

Elh Juzieu per gran maleza 

E per eveja ; don sapjatz 

Que mala fo lor voluntatz 

Don dizem qu'ilh no feiro be 
24320 Sitôt la passios en se, 

La cal ilh feiro, bona fo. 

Judas donc elh Juzieu felo 

[Coma] be fazen pecquero 

Car per mal o procurero. 

RuBHiQUB. Omise dans C. — 2i299. Cprumieramen. — 24323, B C comab.; 
4 camma. 



- 310 — 

QUEL CORS DE JHESU CRIST MORTZ CORPORALMEN VIVIA 
ESPERITALMEN CAR LA DEITAT REMAS EN LA CARN. 

24325 Mas l'arma del cors parti da, 

Lo filhs de Dieu que es vida 

En la carn fo veraiamen 

E fo pauzatz el monimen. 

De l'arma vos die atreci 
24330 Quel filhs de Dieu no s'en parti 

Per qu'el en .i. mezeis momen 

Tantost fo dins lo monimen 

E tost en ifern atreci 

Segon que l'Escriptura di ; 
24335 E nous o tengatz ad isquern, 

Car en arma fo en ifern 

E en la carn fo dins lo vas, 

E sai e lai e aut e bas 

Era totz en sa deitat, 
24340 Mas non ges en humanitat, 

Mas en dos locs tan solamen 

En ifern e el monimen 

Si cum die en la passio ; 

Vos die e l'encarnatio 
24345 Qu'el en can[tl Dieus era per tôt 

E nulh loc no fazen comot, 

Totz el ventre de sa maire, 

Totz el cel ab Dieu lo paire. 

Diran alcu : « No sembla ges 
24350 Que Dieus en la mort remazes 

En la carn, car si e l'ora 

Rubrique. Omise far B; D Q. c. d. J. C. morit c. vitenl esperitaImBn. — 
S4329. C alersi forme qui revient plusieurs fois dans ce ms, — 24335. B C es- 
qucrn. — 24346. C. n. faria c. — 24349. C alcus. 



— 311 -- 

Dieiis i fos, morta no fora, 
Car Dieus es vertatz e vida, 
E que Dieus l'agues giquida 

243*)5 Semblans es, car S. Matieus di 
Que Jezu Crist dis a sa li 
E en auta votz cridet : « Dieus, 
Cum m'as dezamparat, Dieus mieus ? » 
Ad aiso respon ieu breumen 

243G0 Quel sieus cors mori carnalmen, 
Mas, car Dieus no s'en partia, 
Esperitalmen vivia ; 
Mas Jésus, en la crotz estan. 
Se dis dezamparatz per tan 

24365 Car volia sa deitatz 

Qu'el en cant hom fos turmentatz, 
E no volia ges uzar 
De poder en lui delhieurar, 
Car, per cert, no morira ges 

24370 Si de poder uzar volgues. 

Mas anc Dieus, en autra guia, 
D'el nois parti nullia via. 
Car altramen semblans fora 
Qu'el s'en fos partitz e Fora 

24375 E, Dieu viven, l'umanitat 
Agues lo cors dezamparat, 
Car l'umanitat vivia 
Can Jésus aquo dizia, 
E non es fizels que disses 

24380 Quel cors viven laissât Ih'agues. 



24301. B dezamparat. — 24374. B C en 1*. 



— 312 — 

PR.R QUAL CAUSA LO FILH DE DIEU VOLC SUFRIR MORT E PASSIO. 

Morir vole donc lo filhs de Dieu 

E non per altre profieh sieu, 

Car tantost can fo coceubutz 

Ac tal complimen de vertutz 
24385 E tan dignes fo de tôt be 

Qu'esser non o poc plus [c per re,] 

Don per la soa passio 

Plus dignes que davan no fo. 

Jesu Crist donc, quan vole morir, 
24390 A se non entendet merir, 

Mas solamen per nostre pro 

Vole sufrir mort e passio ; 

Car Jezu Crist a nos meri 

En aquo que per nos mori 
24395 Qu'escap[e]ssem al diable, 

E aguessem gauh perdurable. 

Car per l'original peccat 

Eram trasluh a mort lieurat 

Per la granda transgressio 
24400 Que feiro li premier pairo. 

Car foro desobedien 

Can pel eocelh de la serpen 

Mangero del pom elegut 

Que Dieus lor ac tan defendut, 
24405 Per gran orguelh e per folor, 

E per so plac al ereator 

C'om non agues salvatio 

Ses nulha s[a]tisfaeeio 

Rubrique. Omise ians B etC. — 24386. A pre. — 2i395, A cscapassem; 
diable est compté poun trois syllabes. — 24396 B C durable. — 34408, A se- 
tisfaccio. 



— 313 ~ 

Tal que tan gran humilitat 
24410 Trames pues en l'umanitat 

En .1. home tan solamen 

Que fos bastans a tota gen, 

Car l'orguelhs d'u sol bastans fo 

A gênerai perdicio, 
2441 5 E aisso far nois podia 

Altramen en nullia guia 

Si no nasques us hom aitals 

Que fos vers Dieus e hom carnals, 

Vers Dieus que s[a]tisfar pogues 
24420 E vers hom que far o degaes ; 

Car altramen nulhs hom vivens 

No fora pro suiïiciens, 

Canque agues d'umilitat, 

Qu'en pogues pagar la meitat, 
24425 C'a penas pot bastar a se 

Cascus que s'umilies be ; 

Mal donc pot per tôt s[a]tisfar 

Qui so que deu non pot paguar. 

Adonc lo filhs de Dieu que vi 
24430 Aici perdut home mesqui 

Per orguelh e per foleza, 

Car es fons de savieza, 

Per merce gran e per bontat 

Ac de son dan gran pietat, 
24435 Per que vole de la questio 

Entr'els lar composicio. 

Donc lo fdhs de Dieu, per faire 

Mielhs la patz de Dieu lo paire 

* 

24il9. A selisfar. — 24423-4. C inUrverlil Vordi-e de ces deux vers et rem- 
place, au premier, anùWVôLl par umaiiilat. — 24425. C Qu'a p. pot per lotzsa- 
tisfar. 



— 314 — 
E d'ome, près humanitat 
21440 Per mielhs acordar lo mercat, 
Per so que el fos mejanciers, 
E vi que Dieus es drechuriers ; 
Don l'om ses satisfaccio 
Aver non podia perde, 
24445 E vi be que hom, ses duptar, 
Non avia de que paguar, 
Receup la pagua sobre se, 
Car el avia pro de que 
Pleneiramen s[a]lisfezes 
24450 De can quel prumiers homes près, 
Car el fo coceubutz e natz 
Mons e quitis de totz peccalz ; 
Donc molt mielhs pagar podia 
Per so car re non dévia ; 
24455 E rezemet nos caramen 
E non ab aur ni ab argen, 
Ans vole be per nos delhieurar 
Son precios sanc escampar, 
E sofri mort e passio 
24460 Per far la composicio 

E per nos traire de gran plah ; 
Molt larguamen fo s[a]tisfali 
Per lo glorios salvaire 
Del peccat de) prumier paire, 
24465 Car si pecquet per son orgueJh 
Jesu Crist fo d'umil escuelh, 
Car molt si Ihieuret a vil mort, 
Nois poc humiliarplus fort, 



2li41. B mijanciers; /) E p. s. q. f. meyansiers. — 2ii44. D dévia. — 
24i49. B i>leiiieiramcii. — 24150 B om mespres; C hom me<fcs. — 24401-2. 
(] plag-salis'ag. 



— 315 - 

E si fo desobediens, 

24470 Jésus fo molt obediens, 
Car entro la mort obezi 
Segon que l'Escriptura di ; 
E non ac concupissensa 
E be sofri penedensa ; 

24475 E si trobet el fruh dolsor 
El en sofri gran amaror, 
Don si fo gran sa falhizos 
Magers fo sa redempcios, 
E molt fo plus sufficiens 

54480 A delirnostres falhimens 
El gran poder de l'enemic 
E a cobrar Dieu ad amie 
E via de salvatio, 
Quel peccat del prumier pairo, 

24485 Malastruc desobedien, 

A condampnat tota la gen. 



SIL FILHS DE DIEU NONS POC DESLIEURAR SENES SOFRIR MORT E 

PASSIO. 



Tu diras : « E nois porria 
Delhieurar en altra guia 
Ses sufrir mort e passio ? » 
24490 leu die : « Que hoc pero mielhs fo 
Qu'el enaici nos rezemes, 
Car fetz o per so quens mostres 
Que nos fossem obedien 
A Dieu lo paire omnipoten 

24170. Omisdant B. — 24471 i4 C. e. â I. m. — 24470. C El ne s. 
Rubrique. Omia dam H; € Lo filh d. D. nos pot d. senes sufrir m. e. p. 



— 31b — 

24495 Si que non dopdassem morir 
Per SOS mandamens acomplir ; 
E car mortificatios 
De carii e[s] d'arma guerizos 
E veraiâ medicina 

24500 Part totas las altras fina, 

Per aiso vole lo redemptors, 
Vers metges tie nos peccadors, 
De la medicina gostar 
Per nos malautes cofortar, 

24505 Qae negus pueis no la orris 
Segon que ditz S. Auguslis, 
Si cum fan li metge del cors 
Per dar al malaute cofors ; 
E encara mai per mostrar 

24510 Que hom se deu humiliar, 
Car humilitalz Ihi platz fort 
S'umiliet entr'a la mort. 
Encaras per altra razo 
Vole per so sufrir passio 

24515 Per so c'om nois désespères 

En calque temps c'a Dieu tornes 
Aven de sos peccatz dolor, 
De la gracia del creator ; 
Per so mostret d'amor coral 

24520 A nos altres tan gran senlial. 
Pero sapchatz certanamen 
Que Dieus poc razonablamen 
Delieurar home sis volgues 
En altra guiza que no fes, 



24495. B. iloplasium; C Joblesscm. — 24498. H C es à'.; A e d'. —24505. 
C II. 1. auiris. — 24512. B e. 1. m. 



— 317 — 

24525 Si volgiies de poder azar 
Razonablamen ses tort far. 
Paiizem : Dieus, l'om e l'enemics 
Se fosso en poder d'amies 
Compromes de lor questio 

24530 Que jutguesso segon raso ; 
Meta qiiecs sa raso avan ; 
Dieus se pot clamai' del Satan 
E dir : « Fais, tu as corrumput 
E trah de via de salut 

24535 Ab falsa persuacio 

Lo mieu ser qu'ieu fîh bel e bo 
E intrieis e ma drechura 
Fazen tort e desmezura, » 
A l'home pot dir issamen : 

24540 « Malastruc e ab pauc de sen, 
Cum poguis far tan de folor 
Que a contrast de to senhor 
Que t'avia fah de nien, 
Mesprezan mon comandamen, 

24545 Mangesses del pom elegut 
Que ieu t'avia defendut, 
E quai folia t'o fetz far 
Que volguesses dezamparar 
Ton Creator e ton amie 

24550 Seguen ton mortal enemic? 
Senes dubte grans rasoz es 
Que d'aiso mal te sia près 
Quar volguist la senhoria 
Del Satan mais que la raia. » 

24555 E l'homs poc dir del Satanas : 

2i5il. U C gran f. — 2i555. B G E l'om pol d. 



— 318 — 

« Senher, d'aquel ma claraor fas 
Que m'a trait e baratat 
Ab enguan e ab malvastat, 
Ab fenchas azulatios 

24560 E ab falsas promissios, 

Quar moltgran profieh me promes 
E anclunh temps mas mal nom fes. » 
Mas negu d'els no pot re dir 
Encontra Dieu senes faillir, 

24565 Per que Dieus per bona razo, 
Ses sofrir [mort e] passio, 
Home podia deslieurar 
Ab sol quel volgues perdonar ; 
Quar si perdonar li volgues 

24570 Dieus al Satan no feira ges 
Forsa, tort ni desmezura; 
Mas la divina drechura 
Lo perdo no sostenia, 
Ni sostener non dévia 

24575 Quez om agues perdonansa 
Del peccat senes vcnguansa, 
Ni quez agues remissio 
Ses digna satisfaccio ; 
Don lo fdli de Dieu pleneza 

24580 De patz e de savieza, 

Sabens quez oms qui l'escorgues 
Non avia de que pagues, 
Vi que fora gran dampnatge 
Si[s] perdes l'umas linatge, 



24559 B Ab scnhals, ab ulacios; D Ab falsas adulacios. — 2i506. A moUa 
p. Nom corrigeons d'après li D. C Per nos snfri mort e p., leçon écidem- 
menl favtloe. — 2i571. A f. ni t. — 24574 R iiol il.; D no lo d. — 24576. « 
C s, venjansa. — 24581. C l'escorges. — 24584. A si p. l'umanal 1., qui donne 
au V. un pied d« trop; B sis p. J'umas I, 



— 319 — 

24585 Per que vole s[a]tisfar del sieu 
A la gran drechura de Dieu. 
Donc vole per nos autres niorir 
E raortal passio sofrir, 
Gardan nostra utilitat, 

245î>0 Mostran en se humilitat 
E gardan obediencia 
E suffren en pasciencia 
Son trebalh per issimple dar 
Que nos deguessem aital far. 



PER QUAL RAZO E PER QUAL VIA LA MORT DE JESU CRIST NOS 
DELIURET DEL PODER DEL DIABLE. 



24595 Per autra raso, ses falhir, 

Vole Jezu Crist per nos morir 

Quar no vole gitar ses razo 

Lo Satan de possessio, 

Quar Adam lo prumier formatz 
24600 Al Satan se fon subjuguatz 

Per lo peeeat original 

E tuh li sieu iilli atretal 

Per lo franc albir autreiat 

Ad home per la deitat ; 
24605 Doncx lo Satan havia dreg 

En home per son gran deleg, 

No que Dieus aquel dreg de grat 

Sobre la gen l'agues donat, 

Mas qu'en sofria solamen 
246 1 Sostrazen s'amor a la gen, 

RuBKiQUE. Omiie dans B. — 24596. C en crolz m.; B ici, comme toujours, 
fijnre crolz par une croix gretque. — 2451)7. B omet no. — 24600. B C fo s. 
— 21006. U C. g. naleli; D maloch. 



— 320 — 

Donc aquel dreg Dieus vezia 
E tolre non loi volia 
Ab forsa mas ab drechura 
Ses far tort ni desmezura ! 

246 1 5 Ab drechura donx o vole far 
E no vole de poder uzar 
Quar al diable platz mot mai 
Poder que drechura no fai, 
Don fai tôt quan fai per poder 

24620 Non gardan razo ni dever 
Quo alqun fol malastruc fan 
Don son al diable semblan. 
Dieus donx humana natura 
Volcdeslieurar per drechura 

24625 Per so quez oms plus voluntiers 
Al sieu semblan fos drechuriers. 
Don vole quez om satisfezes 
De tôt quan qu'el prumier mesfes. 
Lo diable donx per raso 

24630 Fon gitatz de possessio 

Quar lo filh de Dieu mes a mort 
El fetz turmentar a gran tort, 
Quar el naleg non avia, 
Don perdet la senhoria 

24635 De cels quez avian naleh 
E fo estacatz per bon dreh. 
E quar pueis l'om hac satistah 
Per dreg fo estortz a som plah. 
Encaras a redempcio 



246ltt. B ab p.; C am p.; D Quar qui fay sos fachlz ab p. — 24628. 6 C D. 
t. quant que p. — 24633. B naleb; C nalieh. — 24635-6. A transpose ces deux 
vers. Nous les rétablissons d'après B C. D D'aquels qui a, n.. -- 24637. B 
E pueis car l'om ac s.; C E poys can; D E q. plus l'o. — 24633. B plag. — 
24639. A El'ar.; BC E. a. r. 



— 321 — 

i4G40 Hom per la santa passio 

De Jesu Crist quant en lui cre 
E en la sua sancta fe, 
Et ieis del poder del Satan 
La passio ben remembran, 

24645 Quar hom adonx es vigoros 
En rompre sas temptatios 
Tueis a fermât lo golfano 
De Crist e de sa passio 
E son coratge fermamen ; 

24650 Quar lo diable manteften 
Pueis hac conogut e sentit 
Son coratge tan be garnit 
E establit, tantost col ve 
Possezir a plus fort de se, 

24655 E[n]contenen fay carrieira; 
E en aquesta manieyra 
Lapossessios lo dessena 
Et \biGh] hom de sa cadena; 
Quar depueis qu'ab aital vertut 

24660 [6 c A om] lo diable vencut, 
Aquels diables dezastratz 
Es quant a luy encadenatz 
Qua[r] non lo pot venser temptan 
Aissi co fassiadenan; 

24665 Don S. Peires denan la mort 
De Jezu Crist, non hac tan fort 
Coratge ; car, enans que fos 
Mortz Jhezu Crist, be sabetz vos 
Qu'el lo reneguet mantenen 



846*7. B gonfano; C gonfagno. — 24653. qu'el v. — 24658. A ieissi.; G 
ieyhs. — 24660 A Hom liai. — 24663. A Quan n. 1. p. hom venser lemptar. 
noMS restituons d'après D C. — 24664. DCA., cum fazia davan. 



— 322 — 

24C70 A la paraula solamen 

De la sirventa quez ac vist 
Estar en Tort ab Jhesu Crist. 
Mas pueis après la passio 
Sanh Poires tan vigoros fo 

24675 E tant ferms e cautz en la fe 
Que non hac dubtansa de re, 
Ans mantenc pueis en toi logal 
La sancta fe catholical 
Denan reis e emperadors 

24680 E reprendia lurs errors 
Molt vigorozamen si que 
Non dubtet morir per la fe 



EN QUAL MANIEYRA PER LA MORT DE JHESU NOS AGUEM ET AVEM 
CASCUN DIA REMISSIO DE PECCAT ET DE PENA. 



E cum se pot far, diretz vos, 

Quel sufren mort deslieures nos 
24685 E de peccat e de pena 

E de rifernal cadena? 

leu vos respon que de peccat 

[b c Fom] nos per sa mort deslieurat 

E per la sua passio, 
24690 Quar hanc tan grans amors no fo 

Quo el nos mostret, car morir 

Vole per nostres peccatz delir 

E per tôt l'uman linatge ; 

Don quasqus en son coratge 
24695 Quan cossira la gran amor 

24671. B qu'el a. v.; CD'una s. que l'a v.; D D'u.s. qui l'a v. — Rudrique 
omise par B; avem manque dans C, — 24688. A foram; D Em n.— 24603. 
A C umanal ; D uman luihatgc. 



— 323 — 

Quez a preza del redemptor 

Els benificis receubutz 

E qiio per lui fo rezemutz 

E la greu pena qu'el sofri 
24700 E en quai manieyra mori, 

Senes dubte mais l'en ama, 

[c E] SOS coratges s'aflama 

En amor e en caritat 

De l'omnipoten deilat, 
24705 E mantenen d'aquel'amor 

En son coratge pren dolor 

De SOS peccatz quan li sove 

Que Dieus que Ih'a fah de non re 

E de son sanc l'a rezemut 
247 1 Ha per son peccat offendut ; 

E d'aqui pren contricio 

[d E yen] pueis a cofessio 

Et a vera penitencia, 

E purgua sa cossiencia 
2471 5 E en loi be far s'abriva 

E mal e peccal esquiva ; 

Adoncx conquier redempcio 

Dels peccalz per la passio, 

Quar lo diable te escrih 
24720 Quan quez om ha fach mal e dih 

En libres e en cartabels. 

Mas Jezu Crist, verais anliels, 

Que delis noslras falhizos 

Ab so veray sanc precios 
24725 Esfassa totz los falhimens 

24702. A En s. c. — 24712. A D Que pueis a c; C Que peissas. — 24715. 
B E. autra p. — 24720. B mal f. e d. ;C f. m. ni d.; D loi qu'om a dî m. f. 
éd. — 24721. B cartapels; C cartels. — 24724. D A. s. sanc verai p. 



— 324 — 
De SOS fizels en lui crezens ; 
Et es \b ald anhel comparatz 
Peraquestas proprielatz, 
Quar es la natiira d'anhel 

24730 Que conois en .i. gran tropel 
Sa maire tantost al belar, 
Aisi mezeis Jhesus, som par, 
La conoc sus la crotz estan 
Quan la comandet a Johan, 

24735 Et es anhels naturalmens 

Humils, simples e passiens ; 
E Jesii Crist totz aitals fo 
E parec en sa passio, 
Et es anhels creatura 

24740 Ignocens, car ges natura 

No Ih'a donat corns per [c nafrar] 
Ni ges onglas per esquissar 
Ni dens ab que morda las gens 
Co ha donat comunalmens 

24745 [bck\ d'autras bestias atretal. 
Die de Jesu Crist quez anc mal 
No fetz ni far no podia 
Mal ni peccat ni fulia. 
D'autra part per la passio 

24750 Nos donet Dieus remissio 
De la pena perpétuai 
E neis de pena temporal, 
La perdurabla nos remes 
Qnarlo filh de Dieu patz en fes, 



24726. B D. totz f. — 24727. A E. e. d'anhel c. — 24728, B C ?. aquesla 
proprietat, et au v. précédent comparât. — 24741. A enastar; B C cors; D dens 
p. n. — 24743. B D\a gen, «tau v. suivant cominaimen.— 24748. B CfoUa. 
— 24754. C pâte. f. 



— 825 — 

24755 Ens fetz retornar en l'amor 

De l'omnipoten creator 

Quens autreiet quez am be far 

Possem paradis gazanhar 

Non contrastan aquel peccat 
24760 Per le quai [b nos e]ram dampnat, 

E nostras armas atretal 

Quant al peccat original 

De pena temporal quilet, 

Quar Jesu Crist per totz paguet; 
24765 Don non sera punitz de lay 

Qui sera batejatz de say 

En santa fe de Jesu Crist, 

Lo quai nos ha perdo conquist 

Dels autres peccatz atressi. 
24770 Jhesu Crist, quan per nos mori 

E sufri mortal passio, 

Nos empetret remissio 

De pena temporal per ver, 

Enaissi quar donet poder 
24775 A SOS ministres, ses dubtar, 

Qu'ilh la poguesso amermar 

A tôt peneden peccador 

Quan si feira cofes de lor. 

Estiers las satisfaccios, 
24780 Las quais en las cofessios 

Li capela nos mando far, 

Nons a<)ndera[n], sez dubtar, 

Ni fora[nJ pro sufïiciens 

A delir nostres falhimens, 
24785 Si non agues paguat per totz 

Jhesu Crist moren sus la crotz. 

24760. A iram d ; D eravam d. — 2*778. B can se sera c. d. I. 



— 326 — 

DEL QUINT ARTICLE DE LA SANCTA FE E DE L'EXPOLIATIO 
D'IFFERN E DE LAS .IIIJ. MANIEIRAS D'IFFERN. 

Sanh Tomas dih [b c pausan] per se 

Lo quint article de la fe : 

« Et en iiïern s'en dissendet 
24790 Pueis lo ters jorns resussitet. » 

Del davan dis dissendemen 

Del filh de Dieu omnipoten 

L'avangeli non tract[aj re ; 

Mas li doctor ii'an tractât be 
24793 Et ieu de so que legit n'ay 

Quezacomet vos en diray : 

Sfcabchatz que tuh e bo e mal 

Per lo peccat original 

Dissendian tuh en abis 
24800 Abans que Jhesu Crist moris. 

Empero, segon los doctors, 

A punimen dels peccadors 

Son .1111. manieiras d'ifern : 

L'us en estieu et en ivern, 
24805 Estan aquilh que son dampnat 

Ab cadenas arden liât 

E per los pes e per las mas, 

Lo quai ifern es soteiras. 

Silh que son en aquel logual 
24810 Non anlunh be et an totmal, 

Quar ilh no podo Dieu vezer 

E son pauzat en dezesper 

[b d'issir] e so ses caritat, 

Rubrique. B expoliamm d'effern. — 24787. ^4 omet pausan. —24703. A 
tracltit; nom corrigeons d'après B C. — 24797. C el bo él m. 2480i . A C 
L'es en e. e. e. i. Nous reproduisons la leçon de B, — 24810. B Q ans a. l. m* 
— 24813.— A Deslhir; C D'ishir e son s. e. 



— 327 — 

Quar non amon la deitat 
2i8I'> E so, segon quez an servit, 

\b c De] diverses turmens ptinit. 

En lo segon après, dessus, 

Son li petit efan ses plus, 

Li quai moro non batejat, 
24820 Quar per l'original peccat 

Totz liom, qui ben o cossira, 

Nais fdh de peccat e d'ira, 

E per aquo nois pot salvar 

Nis pot de peccat deslieurar 
24825 Mas per la te de Jhesu Crist 

La quai nos ha perdo conquist, 

Si doncx se vol salvar cove 

Quez autra fes [nasqua per fe 

De Jesu Crist, filh] de Dieu vieu, 
24830 Receba lo babtisme sieu. 

Cel doncx que mor non batejatz 

Efans petitz es condampnatz 

Ad estar en aquel logual ; 

Mas pena no sen ifernal, 
24835 Pero no ve la deitat 

Ni a gracia ni caritat. 

Lo purgatoris es lo ters 

Logual d'iffern, mot mais e fers, 

Per lo quai luoc cove passar 
24840 Los fizels ques devo salvar, 

Quar aqui fan penedensa 

Celh que moro ab crezensa 

E becofesepeneden, 

2i8IG. A omet De. - 24826. B C Lo quai. — 2i«27. B E d. sis v.— 2*828. 
A omet les mots que d'après B C D nous resliluons entre deux crochets. — 
24830. B Receben. — 24831. .4 moro; B C mor. — 24833. B E. lo dig I. 



- 328 — 

Li quai non an plenieiramen 
24845 En aquest segle s[a]tisfah 

De so quez avian mesfah, 

Li quai estan en greu turmen 

Segon que son lurfalhimen, 

Et en gran fuoc de gran ardor 
24850 Segon que son mais peccador, 

Tan longuamen quant a Dieu play 

Segon qu'en lur peccat de say 

Han longuamen persévérât, 

E no vezon la deitat ; 
24855 Pero gracia del redemptor 

An e caritat e amor, 

Quar ilh estan em bon esper 

De[s] salvar e de Dieu vezer, 

El quai ifernal repaire 
24860 Dissendian li san paire 

Abans que Jhesu Crist moris ; 

Quar negus homs em paradis 

Adoncx intrar no podia 

Tro quez el hobri la via. 
24865 Mas sabchatz qu'en aquel logual 

No sentian pena ni mal, 

Mas tan solamen quar poder 

Non avian de Dieu vezer ; 

Mas autramen eran complit 
24870 De gracia del sanh Esperit 

E avian fe e caritat 

Quar [6 c crezian] la deitat, 

Et avian esperansa 

24840. BE son en f. d. g. a. — 24855. S Mas empero d. r. — 24860. B On 
d. li p. — 24862. B C en p. — 24863. B sapchalz i. — 24865. B C sapchalz 
^ 24871. B E. a. en se c; D amavan. 



Quar crezian, sez dubtansa, 
24875 Que Dieus trametre dévia, 

Si cum promes iur avia, 

Lo sieu filh, nostre salvaire, 

Quels dévia d'aqui traire. 

En aquest sobeira logual, 
24880 Rompen la carcer ifernal, 

Per far l'expoliatio 

Dissendet Jhesus quan mortz fo, 

E en arma tan solamen 

Quel cors remas el monimen ; 
24885 D'aquel logual sos amicx trays 

Que non i remas us ni mays. 

Ben pot hom doux per dur tenir 

Home que no vol Dieu seguir 

Als sieus grans gauhz de paradis, 
24890 Guy vole el seguir en abis. 

De purgatori foron trah 

Atressi celh que s[a]tisfah 

Havian e eran purguat, 

Mas li autre foron laissât 
24895 Tro quez agro perdo conquist. 

DE LA RESURKCTIO DEL FILH DE DIEU. 

Apres lo cors de Jhesu Crist 
Sus lo ters jorn resuscitet 
Quar en lo cors l'arma tornet. 
D'aquest sanh resuscitamen 
24900 Del filh de Dieu omnipoten 
Se ditz el test de sanh Matieu 

24886. G uimays pour ucimays désormais. — 24887. B p. fol l. 



— 330 — 

Que sebelliit lo lilh de Dieu, 

Tug li principal capela 

Ab los Farizieus l'endema 
:2i905 S'en aneron a Pons Pilât 

Et an enaissi prepauzat : 

« Senhcr, nos tug en remembran 

Quez est barataire denan 

Sa mort tôt jorn prometia 
24910 Quel ters jorn resuscitaria, 

l*er que preguam quel monimen 

Fazatz gardar diligenmen 

Trô que (res jorns passatz sian ; 

Quar silh discipol podian 
24915 Emblar lo cors del monimen 

Apres farian entenden 

Disen al pobol : « Cert, sapchalz 

Que Jhesus es resuscitalz. » 

E séria rer[r]ors derrieira 
24920 Mot piegres que laprumieira. » 

Dis Pilatz : « leu vuelh quel gardetz 

Al mielhs que sabretz ni poiretz, » 

Ab tau li Juzieu van garnir 

Lo monimen et eslablir, 
24923 Establen aqui [b dausj totz latz 

Gardas e cavaliers armatz ; 

Et après l'endema mati, 

Segon quel test de S. Marc di, 

Venc Maria Magdalene 
24930 E Jacobi e Salome 

Al monimen on fo pauzatz, 

24911. D monumen. — 24912. B C fassalz. — 24920. fi Iropiilus majors q. 
1, |).; C. M. ijiejcr. 2i922. B q. poiretz ni saLrclz; C saubrctz- — 24923. C 
«'an garnitz, au ven suivant eslablilz. — 24925. A doulz t. I.; C ves t. I. 



— 381 — 

Ab enguens quez agro compratz 

Mot odorans e precios 

Ter onger lo cors glorios 
24935 Del filh de Dieu e diziaa 

Las Marias quan venian : 

« Quins poiria la peira virar 

Del monimen ? » E vàn guarar, 

E vire que fo virada, 
24940 E era grans e cairada, 

E viro .1. angel sezen 

A la dextra del monimen. 

Que fo vestitz de blanc veslir 

E quan temian lur vay dir : 
24945 « Nous cal temer ; vos queriatz 

Jhesu Nazarieu qu'es estatz 

Levatz en la crotz on mori 

[6 c Suscitatz es,] non es aissi ; 

Veus lo logual on pauzatz fo 
24950 Mais anatz von e diguatz o 

Als discipols et a Peire, 

E tornatz tantost areyre, 

En Galilea von iretz, 

Et aqui, per cert, lo veiretz 
24955 Cum el avia dig denan. » 

Ab tan las Marias s'en [v]an. 

Apres Jhesus vai aparer 

A la Magdalena, per ver, 

La quai s'en anet mantenen 
24960 Dir a sos discipols corren 

Quez en la via Jhesu Crist, 

Senes duptar, havian vist. 

2W34. C Por uiilier. — 24Q38. C guardar,— 2i.'J3'J. C glraila. — 2i9i8. A 
Resucilatz, ii. e, a. — 3i-'J52. U omet ce v. — 24950. A s'en an. 



- 332 - 

E ilh se meravil[h]ero 

Mot fort e no l'an crezero. 
25965 E mais lo test de sanh Luc di 

Que la terra mot fort tremi 

Quan lo dih angel dissendel 

Que la diclia peyra vlret, 

E qu'el per cara fo vermelhs 
2i970 Aisi cum foizer ni solelhs, 

E cum neus blanc siey vestimen; 

E que las gardas mantenen 

Que l'agro vist de desconort 

Cazeron el sol coma mort ; 
24975 E pueis quan s'en foron tornat 

Van lo comtar en la cieutat ; 

Elh preveire elli cosselhier 

Van lur prometre gran loguier 

E donar gran soma d'argon 
24980 Que non dissesson a la gen : 

« Mas diguatz, disson li malvatz, 

Que sieys discipols l'an emblat 

La nueg mentre que dormiatz ; 

E si von blasmava Pilatz, 
24985 Nos autre vos excuzarem 

E de pena vos gardarem. » 

E quant agron li cavalier 

Habut e près aquel loguier 

A las gen aquo dizian 
24990 Que ilh decliat lur havian ; 

E li Juzieu crezian los 

E fans huey quez aissi fag fos. 

24963. A meravilero. — 249G8, C girec. — 24960. B E fo per la c. v. — 
25980 B Que non o d. — 24988. B C Agut.-24990. C Q. i. iliclal lor avian. 
24092- B CE fan h. q. a. f. f. 



— 333 - 

L'ANGEL MOSTRA A LAS MARiAS QUE JHESUS ES RESUCITATZ. 

E sanh Jolian recomtamai 

Qu'el e S. Teires foron lai 
24995 Apres las Marias cor|r)en ; 

E quan foron al monimen 

Ilh viro quez en mieg del sol 

Eral siiari el 1 en sol 

On fo lo cors envolopatz 
25000 [c Quant el monimen fo pauzats,] 

E recomta que Maria 

Magdalena, quant issia 

Del monimen, plorava fort 

E trobet Jhesu Crist en Tort, 
25005 E dis li : « Femna que ploras ? » 

Et ela crezet [b c aloras] 

Que Jhesu Crist l'ortala fos 

E vai li dir : « Senher, si vos 

Avetz lo cors d'aisi levât, 
25010 Mostras me on l'avetz pauzat. » 

E Jhesus li vay dir : « Ieu[l] sui. » 

E ela vole se far vas lui. 

Dis Jhesus : « Nom vuelhas tocar, 

Mas so qu'as vist vai recomtar 
25015 A mos fraires e tenc via. » 

JHESUS RESUSCITAZ ES APAREGUT A LA MAGDALENA EN L'ORT. 

Et en aquel mezeis dia, 
Segon que recomta S. Luc 

25000. omis dans A- — 25001. B C recomlas. — 25000. B cujel; A laoras. 
— 25011. B ieu soi. — 25015. B cl eu via. 

10 



— 334 — 

Evaiigelista benastruc, 
Duy dicipol anan descaus 

25020 Vas Jheruzalem e vas Emaiis, 
Molt trist et ab gran desconort 
Parlan entre se de la mort 
De Jhesu Crist, van encontrar 
Jhesu Crist tôt solet, ses par, 

25025 Ques mes en lur companhia, 
E negus nol conoissia. 
« Quez es aquo, so ditz Jhesus, 
De que parlatz? » Respos la us 
Quez avia nom Cleofas : 

25030 « Tu sols peregr[i]ns ves detras 
Et ysses de Jherusalem,' 
E no sabes so que dizem? » 
« Quez es fah laynovelamen? » 
Jhesus (\e[b mandet] mantenen, 

25035 E quez es aquo, diguas m'o? » 
« Jhesu Crist Nazarieu que fo 
Sanh profeta tan poderos 
Et en hobras et en sermos 
E davan gens e davan Dieu, 

25040 Et an lo trait li Juzieu 

A gran peccat et a gran tort 
E l'an crucifiât e mort, 
E nos creziara veramen 
Qu'el degues rezemer la gen 

25045 E fos vengutz desus del ce! 
Salvar lo pobol d'Israël ; 



25020. Dans A, le vers a un jned de trop, quoique Emaus n'y suit compté 
que pour deux syllabci. B supprime la particule e, et le vers, au moyen de 
celte suppression, a la mesure ordinaire de huit pieds. — 25028. B li us. — 
25030. C peregris. — 25034. A oniel mandet. 



— 385 — 

Pero femnas nos an comtat 

Qaez ero do nostr'amistat, 

Que son estadas veramen 
2o0o() Et intradas el monimen 

E non Iian trobat lo cors sieu 

Mas vist i h:in l'angel de Dieu 

Dizen qii'el es resuscitatz. » 

Ditz Jhesu Crist : « En que dubtatz, 
250-35 Fol e de crezensa dura, 

En so que ditz l'Escriptura 

Et an, per cert, profetizat 

Li propheta qu'en son passât; 

No covenia, ses faillir, 
25060 Jhesu Crist lot aiso sofrir 

Et intrar pueis el sieu régnât ? » 

Et quan lur ac [b intrepretat] 

Las prophecias obscuras 

E las sanctas Escripturas 
25005 De Moyssen e d'Izaias 

De Davi e de Jeremias 

E dels autres generalmen, 

Parlan de son avenimen 

Aitan quan li fo bo ni bel, 
25070 E foron ja près del castel 

Ont anavo, Jhesus vay far 

Semblansa de plus luenh anar 

i\Ias ilh mot fort l'evidero 

E neys tiran lo preguero 
25075 Que la nueg ab lor remazes 

E dizian : \< Senher, tart es 

25050. B C IJ al m. — 25002.^4 intrepretat. — 25069. B b. e bel. — 
25071. B 0. aiiavaii. — 25073. B C Mas cls f. lo covidero; D forinen 1. covi- 
doroii. — 26C75. IS C ain 1. r. 



— 336 — 

El solelh a son cors complit. » 

E feiron tan que près l'evit. 

E quant se foron ataulat 
25080 E pa lur ac liom aportat, 

Jezus vay com solia far 

Lo pa benezir e trencar. 

Adoncx lur uelh s'en van obrir, 

E vay lur tantost avalir 
25085 Quan saup que l'agro conogut, 

JHESUS APAREGUTZ EN EMAUS ALS DOS DESCIPOLS LOK AVALIS 
,QUAR L'AGRO CONOGUT AL TRENCAU DEL PA. 

Et ilh esteron esperdut. 

E adoncx quasqus dizia : 

« Lo cors me digs en la via, 

Quant ieu l'auzi tam be parlar 
25090 E ta subtilmen declarar 

Las prophecias obscuras 

Elas sanctas Escripturas, 

Quez el era veraiamen. » 

E tornero s'en mantenen 
25095 En la cieutat et an trobatz 

.XL dicipolsajustatz 

Que s'estavo mot esperdutz; 

E tantost que foro vengutz 

Van lur dire : « Per cert, sapchatz 
25100 Que Jhesus es resuscitatz, 

E nos l'avem vist sez dubtar. » 

E mantenen van lur contar 

Tôt so que lur fo avengut 

25078. B CE fero t. q. p. lo covii, ven faux; D lant f. ([. p. lo covil. - 
25088. B mezeys e. l.j C me dieys; D me dizia. 



— 337 - 

E co l'avian conogut 

25 1 05 Tantost que benezi lo pa 

E quan lo trenquet de sa ma. 
Ilh empero non crezian, 
E quar los Juzieus temian 
Quels anavan fort decassan, 

251 10 So dist lo test de S. Jolian, 
[Am] portas clauzas estavo 
E per so car y dubtavo, 
Jezu Crist vay entr'els venir 
El mieg del sol e près a dir : 

25 II 5 « Patz sia am vos I Non temiatz, 
Vejatz mas mas, mos pes molatz. » 
Elh discipol quan lo viro 
Sobreiramen s'esgauziro. 
Pueis autra vetz, saludan los, 

23120 Lur vay dir : « Patz sia ab vos I 
Si cum lo paire [me] filh sieu 
Ha say trames, vos tramet ieu. » 
Pueis dis alenant .i. petit : 
« Recebetz lo sanh Esperit. » 

25 1 25 Et après quan lo lur hac dat 
Lur vay dire : « Tuh li peccat 
Que remetretz seran remes ; 
Mas silh queretenretz, non ges, 
Ans seran, percert, retengut 

25 1 30 Per la sobeirana vertut. » 

E ditz may mossenher S. Luc 
Evangelista benastruc, 



iôiOl. B be nô C; C ben o c; i? E li disciple non creyan. — 25111. B p. 
lanquadas e. — 25116. traucatz; I> V. mos pes, mas mas, mos lalz. —25120. 
B D V. 1. d. — 25121, A ni f. s. Nous corrigeons d'après B Cl), — 25122. B 
Assam t. D Me t. say. — Îil23. B P. Dieus a. un p. 



- 338 - 

Qu'ilh encaras eran diibtos 

E de gran gang meravilhos. 
25 1 35 Dis Jliesus : « Havetz qu(3 maiijar? » 

Et ilh van brescas aportar 

Et .1. \b c IrosJ de peys raustidor, 

E vay ne manjar denan lor 

Et atressi lur en donet ; 
25140 Et aquo fah lur declaret 

La prophezias obscuras 

Proban per las Escriptaras 

Que convenia, sez faillir, 

Lui mort e passio sulTrir, 
251 45 Pueis lo ters jorn resussitar 

Et en lo sien nom prezicar 

Penedensa per aver patz 

E remissio dels peccatz. 

JHESUS ES APAREGUTZ ALS DESCIPOLS ET HA MANJAT ENTR'ELS 
DEL MIEG DE PEYSSO RAUSTIT E DE LA BRESCA. 

Lo test de S. Johan mai di 
251 50 Que ges Tomas ayso no vi 

Quar adoncx prezens non era, 

Per que dis que non crezera 

Sils mas traucatz no vezia 

E si SOS detz no metia 
251 55 Ins els traucs dels mas e dels pes 

Et en cel dels costatz après. 

E quant .viii. jorns foron passât 

E foroD essems ajustât 

Li discipol dins la maiso 

251S7. A lor d. p. r. — 25148. C En r. J, p. — 25157. B .xx. j. IJévamjile 
de saint Jean dit : Post dies oclo. 



— 339 — 

2*} I GO E sanhs Tomas quez ab lor fo, 

Jhesus inlret portas clanzas, 

E senes dir plus de cauzas 

Quant hac dili patz ab vos sia, 

A Tomas que non crezia 
25165 Dis : « Tomas, regarda mos pes 

E mos mas el costat après, 

E mais no sias mescrezens 

Mas fizels e iiobediens. » 

Respos Tomas : « Tu est mos Dieus 
25170 E senher e maestres mieus. » 

Dis Jliesu Crist : « Per so Tomas 

Has en me crezut quar vist m'as ; 

Mas aquilh seran be vengut 

Que ses vezer hauran crezut. » 

JHESUS ES APAREGUT ET ENTRAT PORTAS CLAUSAS E MOSTRA 
SAS PLAGAS A THOMAS QUE NO G CREZIA. 

25175 Apres .i. jorn aquo passât, 

.VII. discipols foron anat 

Pescar portan lur retz el bras, 

Peire, Natanael, Tomas 

E li duy filh de Zebedieu 
25180 Et autre duy discipol sieu ; 

E quant agro pro trebalhat, 

Que tôt lo ser agro pescat 

E non agro près nulh peysso, 

Lo matdi sus la riba fo 
25185 Jhesu Crist e vai demandar : 

« Efans, avetz re que manjar? » 

25162. C E s. pus tl. il. c. — 251G7. C E n. s. mays m. — 25177. C P. p. 
rctz lors e. b. - 25183. D C. lunh p. — 25184. B C mati. 



— 340 — 
Et ilh van respondre que no ; 
Empero no saubo qui s fo. 
Adoncx dis Jliesu Crist : « Gitatz 

25190 A la part dextra los filatz. » 
E crez[ero] Ion et an près 
Grans peissos .c.liii. 
E adoncx per la monteza 
Dels peissos quez agron preza 

25 1 95 No podian la ret tirar ; 

Adoncx digs Jolians : « Sez dubtar, 
Jhesus es qu'es apparegutz. » 
E Simo Peire era nutz, 
E quant o auzi mantenen 

25200 Sa gonelapres eviess'en, 
Tantost vay de la nau issir 
E vas luy per l'aigua venir, 
Car eron de la riba près 
Entorn .ce. cordas ; après 

25205 Vengron li autre navegan 
La ret e la preza tiran ; 
E quan foron a luy vengut, 
Ilh viro le fuoc dissendut 
E pro carbos et ,i. peys sus 

25210 Et assatz pa. Adoncx Jhesus 
Dis que la preza tiresso 
Foras els peissos nombresso. 
Et ilh tantost l'obeziro, 
Et, aquo fah, quant ilh viro 

2521 5 La gran monteza dels peyssos, 



25188. A n. saubro qui f., novs corrigeons (Vaprès B C. — 25191. A E cre- 
zon !.. ven faux. — 25194. B C D avian p. — 25197. R quens a p.— 25200. 
C s. g. p. e vesten; D S. g. presta estent. — 25204. B E. de dozcns coydatz 
p.; C E. dozens coydatz o p.; D E dos cens cobdatz op.— 25208. B C D 
eyssendulz, au vers précédent venguts. 



— 341 — 

Ilh foro fort meravilhos 
Quar no fo rompiUz lo filatz 
Que tan fos de peyssos cargatz. 
Dis Jliesu-Crist: « Venetz manjar.» 
25220 E non lli'auzavon demandar 
Si era Jhesus, tuh saben 
Quez el era veraiamen. 
Apres Jliesu Crist de sa ma 
Del peysso lur det e del pa. 



JIIESUS ES APAREGUT ALS DESCIPOLS [A] RIBA [DE] LA MAR, E 
S. PEYRE VA Y VES LUY. 



25225 [E] Jezii Crist, après manjar, 

Vay a S. Peyre demandar : 

Tu Simon Peyre, âmes me? » 

« Tu, senher, dis, o sabesbe 

Quez ieu t'ame, non cal dir plus. » 
25230 « Pais mas ovelhas, dis Jezus, 

Et aqui veirai l'amistat. » 

Pueis aulra vetz a demandât ; 

« Tu, Simon Peire, amas me? » 

Tu, senher, dis el, o sabes be 
25235 Quez ieu t'ame, non cal dir plus. » 

Pais mas ovelhas, dis Jhesus, 

E aqui veiray l'amistat. » 

La tersa vetz a demandât : 

« Tu, Simon Peire, amas me? » 
25240 E sanh Peyre estet ab se 

E fo mot cossiros e tristz 

2523fi. A P. donc mos angels, d. J. Nous corrigeom d'après B C qui tra- 
duistnt exactement le texte de févangile de saint Jean (xxi, 26). — 25238. B 
CPueys aulra v. a d. 



— 342 - 

Ouar très vei^aiias Jhesu Crist 

Haquo l'avia demandai 

E dis : « Senher, en veritat, 
25245 Tu sabs tôt quant es, e sabs be 

Certanament quez ieu am te. » 

« Pais mas ovelhas, dis Jhesus. » 

E d'aquo pueis non parlet plus. 

« Tu diras et on estava 
25250 Et en quai luoc abitava 

Jhesus quan fo resuscitatz 

Enans que fo el cel montatz, 

El temps que non aparia. » 

« Ieu, respon el, s'o sabia. » 
25255 E sab enquaras atressi, 

Mas l'Escriptura re non di. 

DEL .VI. ARTICLE DE LA SANTA FE E DE L'ASSENSSIO DE 
JHESU CRIST. 

Jacmes Allieus, pauzan per se 

L'article seyze de la fe, 

Dis : « Pueis s'en montet el cel 
25260 Vezen la companha fizel ; 

Et aqui fay son repaire 

A la dextra del sieu paire. » 

Sapchatz que de l'asencio 

En quai manieira fâcha fo 
25265 Recomta mosenher S. Luc 

Evangelista benastruc, 

E dis que quant se fo mostratz 

Als discipols Jhesus assatz, 

25245. B T. sabest. q. e e sabes b., ven faux. — Rubiiiqug. D supprime 
sanla. — 25257. C J. Alphieus. — 25258. C L'. .vi. d. 1. f. — 25259. pueis 
doit être coviplé pour deux syllabes,' C D puehs s. m. sus e. c. 



— 343 — * 

Lur dis a la derrairia 

25270 Que fessesso giiarentia 

D'el e dels sieus essenhamens 
Generalmen a totas gens, 
E dis mais qu'illi foron complit 
De gracia del S. Esperit 

25275 La qaal el lur trametria, 
E dis qiiez ilh, tota via, 
Demoresson en la cieutat 
Tro que lur agues enviât 
E fosson vestit e pagul 

25280 De la sobeirana verlut. 
E pueis ab sa companhia 
Hissi s'en [vas] Bethania, 
E vay montar en .i. puget 
Qu'om apela Mont Olivet, 

25285 E tôt mantenen que sus fo 
Donet sa benediccio 
Als discipols et, eis vesens, 
S'en montet el cel mantenen [s]. 
E quan 11 discipol fizel 

25290 Regardavo sus vas lo cel 
L'acencio meravilhan 
Duy angel 11 vengron denan 
Que van dir : « Gualilieu baro, 
Que muzatz en l'acencio, 

25295 E que vas lo cel reguardatz, 

Que Jhesus que s'en es montatz. 



25273, C complil; A complitz. qui est repoussé par la grammaire el par la 
rime. — 25274 B D, la g. d. S. Ë. vers faux. — 25278 A omet agues e( porte 

eviat- Nous restituons tVaprès B C 25282. B issi, s', vay vas B ; ^4 omet 

vas. — 25283. B pueg; C pojet. — 25284. A apelava, qui donne au vers un 
pied de trop; B C apela, que nous adoptons. — 25291. B L'assenlio. 



— 344 — 

En aital guia deii venir 

Quo s'en es montatz, sez falhir. » 

JHESUS VEZEN LOS DESCIPOLS S'EN MONTA SUS EL CEL. 

E dis S. Marc qu'el comandet 
25300 Als discipols, quan s'en poget : 

« Anatz vos en per tôt lo mon 

E prezicatz, no gardan on, 

A totas gens en gênerai 

[La] doctrina evangelical, 
25305 Quar H crezen elh batejat, 

Senes dubte seran salvat, 

E cilh que non hauran crezut 

Senes dubte seran perdut. 

Li senhal d'aquels quem creyran 
25310 Seran aquist [que] gitaran 

El mieu nom esperitz malvatz 

Dels corses endemoniatz, 

E seran de lenguas guarnitz 

Novelas de sant Esperitz 
253 1 5 Ab que parlaran a las gens ; 

E non lur nozera serpens, 

E neis, si bevenda mortal 

Bevian, no lur faria mal, 

Sus los malautz metra[n | lor ma 
25320 Et encontenen seran sa. » 

E quant [ac] complitz sos sermos, 
Vay s'en montar lo glorios 

El celestial repaire 

25300. B puget. — 25302. B n. gardelz o. — 2530i. B Sa il. c, — 25300. B 
C que c. — 25310. B aquelh quel g.— 25319 A rnelra I. m. Nous ajoutons 
Vu d'après B C — 25321. Aomctac quemus reslUuons d'après ies attires mss. 



-- 345 — 

A la dextra del sieu paire ; 
25325 E ditz lo test de S. Matieu 

Que JhesuCrist, lo filh de Dieu, 

Lur donet, quant s'en vole montai-, 

Aital forma de batejar : 

« Batejat e nom del paire 
25330 E del filh vostre salvaire 

E del sant Esperit. Amen. 

Quez es us Dieus tan solamen. » 

Matieus e Marcs, Lucx e Johans 

Son d'estas cauzas recomtans, 
25335 E es pro[ada] veritatz ; 

Don non dubte nullis home natz. 

DEL .VII. ARTICLE DE LA SANTA FE E DEL DERRIER GEiNERAL 
JUTJAMENT. 

Sanh Phelip pauzan lo sete 

Article de la sancta fe, 

Dis que Jhesu Crist deu venir 
25340 Jutgar las gens, senes falhir, 

Generalmen los viens els mortz. 

Mot nos deu esser grans conortz 

Quar Jhesus nostre salvaire 

Et en humanitat frayre 
25345 Deu venir per jutgar la gen 

Ab quelh sian obedien ; 

E qu'elh deia las gens jutgar 

El mezeis o ditz ses dubtar ; 

Don en lo test de sant Johan 



253:<5. .1 Et espro verilatz; B proada v. — 25337 A j'auzet; B C pauzan. 
— 25342. B pot n. d. e, g. c. — 253Ui. U Ab quis; C Ab que.— 25347. A 
quod. 



— 346 — 
25350 D'aquest sieu juzizi parlan 

Jhesu Crist, nostre salvaire, 

Ditz, per cert, que Dieu lo paire 

[b c Negun] home non jutgara, 

Quar lo juzizi donat ha 
25355 Al filh sieu ; del quai jutgainen 

Del filh de Dieu omnipoten 

En aquest luoc non tracte plus, 

Quar assatz n'ay tractât desus. 

DEL .Vm. ARTICLE DE LA SANCTA FE E DEL SANT ESPERIT, EN 
QUAL MANIEYRA DESSENDET SOBIIELS DESCIPOLS DE JHESU 
CRIST LO JORN DE PENTECOSTA. 

Sanch Bertolmieu, pauzan [b c l'uche] 
25360 Article de la sancta fe, 

Dis : « leu cre el sant Esperit. » 

Sant Esperit prec ieu quem guit 

En est article declarar? 

Qu'ieu per me noy puesc adondar; 
23565 Quar entendemens humanals 

Ni conoissens'angelicals 

Non pot saber ni retraire 

De sant Esperit creaire 

Ne plus de la sua bontat 
25370 Mas so que lur a révélât ; 

Don de las revelatios 

Per luy fâchas als sanhs pairos 

De so petit qu'ieu legit n'ay 

Quezacomet vos en diray 

25353. A Segon h. n. j. -- 25357. B C n. Iracli p. — 25359. B C Berlolo- 
mieu qui donne au vers un pied de Irop ; A l'oclie. 253G2. £ C S. E. p. q. sia 
g. — 25265.fi C aondar. — 25306. B conoisscnsa; Cconoyschcnsa. — 25369. 
C De i)lus il. Mauvaise leçon. — 5.5370. B C lor n'a r. — 25274. D omet vos. 



— 347 — 

25375 Aissi ciim Dieus per sa bontat 

Lo paire m'aura ministral. 

Recomta mosenher sant Lucz 

Parlan dels fagz dels benastrucz 

Apostols e de lurs vias, 
25380 Que, complitz .l. dias 

Depueys que fo ressussitatz 

Lo lilh de Dieu bonazuratz, 

Eran tug essems per e[n]gal 

Li discipol en .i. logal, 
25385 E fo fahs sobtamen grans sos 

Del cel sobre lor coma tros 

Del sanh Esperit creator 

Sobr'els venen ab gran [b c lugor] 

Etab illuminatio, 
25390 Et empli tota la mayzo 

On tuh li discipol segro ; 

Et adoncx lor aparegro 

Diversas lenguas d'el venen 

En semblansa de fuoc arden, 
25395 Si que quascus o pot vezer, 

E van se pauzar e sezer 

Sobr'els las lenguas quasquna 

Aissi que quasqus n'ac una. 

E adonc tuli foro compiit 
25400 De gratia del sanh Esperit, 

De la quai pies lur coratges 

Parleron en totz lenguatges 

25377-8. B Luc-benastruc. 25380. R Q. c. en. I. d. — 25383. A p. égals ; 
nous corrigeons d'après B C. — 25385. A sombmcn; B sobtamens; C sob- 
tamen. — 25388. A V. a. g. vigor.— 253UI. A segro f furent) pour seguero qui 
aurait donné un pied de trop. Cetln forme du parfait usitée encore aujour- 
d'hui dans le pays d'Ernienijaud, ne se trouve ni dans la yrammaire de Ray- 
nouard ni dans la Crestoniathie de Barl>,ch.— 25iOI. B D. 1. q. es p. lor c. • 



— 348 — 

Aissi cum lur haministrava 

Sant Esperit que parlava 
25i0j Per lur boca sa vokintat. 

So fo en la sancta cieutat 

De Jheruzalem en la quai 

Adoncx m:iin[6l] Juzieu proensal 

Abitavo religios 
2'3ilO E d'autras totas nacios 

Sots lo cel, li quai vengutz so 

Quant auziro lo dig gran so, 

Lay on li discipol ero, 

E mantenen lug estero 
2o4- 1 5 Esbaït en lurs coratges 

Quant auziro lurs lengalges 

Als discipols adoncx parlar 

E dizian : « Cum si pot lar 

Que tug aquist son Galilieu, 
25420 E nos, dizian li Juzieu, 

Avem quasqus don que venga 

Auzit parlar nostra lenga 

Dont em nat, senes dubtansa, 

De Proensa e de Fransa 
25425 D'Englaterra, de Gascuenha. 

D'Espanha, de Cataluenha, 

De Flandres e de Bretanha, 

De Bergonha, d'Alamanha, 

De Roma, de Lombardia 
25430 E de Mezopotamia 

E de Friza e d'Escocia, 

25404. Dans B, ce vers est remplacé par celui-ci : El toi loro esseiihava; il 
est omis dans C. — 25408. B C manl J. — 2.5409. A liacapiavo; B abitcro; 
C abissero. — 25415. A répèle le mot lug tfit vers précédent qui rend le vers 
faux. 



— 349 — 

D'Asia e de Capadoscia, 
D'Egypte e de Cananea, 
D'Arabia, de Jiidea ; 

25435 Eren autras nostras lenguas 
Avem auzit grans arenguas 
D'aquesta gen que lauzo Dieu 
Magnifican lo poder sieu. » 
Ouan lli'apostol foron complit 

25440 De gracia del Sant Esperit 
Gui receubro veziblamen 
En semblansa de fuoc arden, 
Quels fetz ardens en caritat, 
Ilh foro tam fort afflamat, 

25445 Caut et escompres de l'amor 
De Jhesu Crist, nostre senhor, 
Que per complir sos mandamens 
E per mostrar a totas gens 
La sancta fe del filh de Dieu 

25450 E per essenhar lo nom sieu 
Per tôt lo mon s'espandiro, 
Qu'anc per temor nos giquiro 
De princeps ni d'emperadors 
Quez els non cassesso errors, 

25455 Predican en cascun logual 
La doctrina evangelical 
Si cum Dieus lur aministrava 
Que per lur boca parlava ; 
E fetz per lor e mains loguals 

25460 Mot grans miracles e senhals. 



25432-3. Dans ces deux vers, il faul élidet Asiaet Egypte avec les particules 
pour qu'ils 11* aient pas un pied de trop. — 25138. f^es 4i vers qui suivent se 
trouvent ilans B C avant la vie de S' André, c'esl-à-dire 566 vers plus loin. — 
25450. C csshaussar 1. n. 

11 



— 350 — 

Tan foro vigoros e fort 

Qu'anc negus per temor de mort 

Ni d'encarcerar mantenen 

Ni per negun autre turmen * 

25465 Fos dels levar nutz en la crotz 

E d'escorjar vezen de totz 

E tantost els descapitar 

E raust en fuoc allamairar 

E tantost en oii bolhir, 
25470 Ni per negun autre martir 

Quels malvatz lur poguesso far 

Un'ora nois volgro cessar 

De dir tôt so de Jhesu Crist 

Que n'avian auzit e vist. 
25475 Ans trastot jorn s'estalvava, 

Hom mai hom los turmentava, 

Quez ilh de ginolhs, junctas mas, 

Per los malvatz vils e trafas 

Preguavo Jhesu Crist soven 
25480 En ailal manieira dizen ; 

« Est peccat non lur tengua dan, 

Senher, que no sabo que fan. » 

EN QUAL MANIEYRA JHESU CRIST ANS DEL TEMPS DE SA PASSIO 
AVIA PROMES LO S. SPERIT A SOS DESSIPOLS. 

Le sanh Esperit creaires 
Vers Dieus, amors et amaires 
Venc dissenden desus dels cels 
25485 En los coratges dels fizels 
Aisi cum dig vos ay desus, 

25466. C d'escorjar v. d. t.— 25468. C E r. 1. c. el f. flamejar.— 25475. 
C s'estalviava. — 25478 C P. 1. m. viels et. — Rubrique. C a sos aposlols. — 
25486. V. ay dig d. 



— 351 — 

(Juar devetz saber que Jhesus 

Près del temps de sa passio 

Lur a promes en so sermo 
io490 Si cum recomta sant Johans 

Aissi di[z]ens e prepauzans 

Son evangeli pro[sJegiien : 

« Qui me ama veraiamen 

El ma paraula servara 
2549-) E lo mieu paire Tamara 

Ses dubtar, et a lui venrem 

Et en aquel habitarem ; 

Qui no m[b c e] ama coralmens 

No serva mos comandamens; 
25500 E aquest sermo miens non es 

Mas del paire que m'ha trames. 

Estas causas dichas denan 

Vos ay dichas ab vos estan, 

Mas sanlis Esperitz creaires, 
25505 Queus trametra lo miens paires 

E el mieu nom deu dissendre, 

Vos dara tôt ad entendre 

Quan vos auray dig pane e pro ; 

Patz vos laissi, ma patz vos do. » 

5ERM0S DE L'AVENIMEN DEL SANT ESPERIT E PER QUAL RAZO 
FO TRAMES EN AITAL GUIZA 

2551 Doncx quant el cel s'en fo montatz 
Lo lilhs de Dieus bonazuratz, 
Lo sant Esperitz lur trames 

25W0-1. Ces deux vers sont intervertis dans B. — 25i91. A dicns.— 254î'2. 
C prossezen. — 25494. El m. p. Nous suivons la leçon de C pour ce vers et le 
suicanl. — 25496. B C slL v.; A ab 1. v. — 25498. A Q. ti. in'ama c, rers 
faux. 25501. quel m', t. 



— 352 - 

Eoaissi cum lur hac promes 
Quar ilh eran ver aimador. 
2o3 1 3 Don venc sant Esperit en lor 

Quez es d'amor fons e raïlz 

Segon que l'Escriptura ditz; 

Et amon se d'aquel'amor 

Lo paire el filh entre lor 
23520 E processis d'amdos essems 

Del paire e del filh, senes temps, 

Doncx es amors et amaires 

Quasqus d'els el filhs el paires. 

Quar ges autra causa non es 
23323 La us que l'autre de tolz très ; 

Don non es creada l'amors 

Ans es be verais creators 

De totas las causas que son 

E sus el cel e jus el mon ; 
23330 Et es, ses dubte, veritatz 

Que Dieus es vera caritatz, 

E cel que caritat no fuy 

Estay en Dieu e Dieus en luy 

Espiritalmen habilans, 
23333 Cum ditz mosenlier sant Johans. 

Qui doncx ama Dieu coralmen 

El dezira perfiechamen, 

La carn ayssi nol poiria 

Dezirar si non l'avia. 
23340 Et amal hom perfiechamens 

Quant obezis sos mandamens, 

Autramen nol pot ben amar; 

Don S. Gregoris ditz tôt clar 

255U. C vers aymadors. — 25516. C razilz.— 25538. A L. cara isshi n. 
p.; B L. carn ayschi n. p.; C L. quai ayssi n. p. 



— 353 — 

Qu'en bonas operacios 

25545 Se mostra la devocios. 

E saillis Johans ditz, so say ieu : 
« Aquel que ditz quez ama Dieu 
E no serva sos mandamens 
Es messorguiers ap[e]rtamens, 

25550 Mas cel l'ama que l'obezis 
Els deliegs carnals azoris 
El mon e rictat temporal, 
Per so qu'en l'amor divinal 
Se repauze plus francamen 

25555 De tôt son cor, de tôt so sen, 
Esquivan totas ocayzos 
De cazer en temptatios. 
Aital home Dieus vizita 
Et en luy, per cert, habita, 

25560 Establis en luy son régnât 

Quar l'oms li te l'ostal mundat. 
Don dis Jhesus : « A luy venrem 
Et en aquel habitarera. » 
E cove be ques tenha mon 

25565 Qui albergual senhor del mon ; 
Si que non lay trobe re lah 
Sa lengua, son cor ni so fah, 
Quez ofenda lo Creator, 
Quo fan alqun fol peccador 

25570 Que vizita la deitatz, 

Si que remembro lurs peccatz 



25545. B C Demoslra 1. dilectios. — 25549. A apartamens. C m«nssongiers. 
— 25556. A met au devant de esquivan la conjonction el qui rend le vers faux. 
— 25SG0. B C esiablen e. 1. s. r. — 25561. JB l'oras; C Vomps. — 25564. C 
ques tengua m. — 25566. B ren lalig qui rime avec fagh du v. suivant. — 
25570, C Guy vesita 1. deilat. 



— 354 — 

Ab calaquom contricio ; 

Mas Dieus no fay estatio 

Ni habita guaires ab lor 
25575 Que gietol foras ab pudor, 

Quar tantost liir es obliJat 

E s'abandono a peccat 

Als deliegz carnals retornan, 

Quar sant Gregoris dis qu'ailan 
25580 S'eluenha quasqus de l'amor 

De l'omnipoten Creator 

Quan s'amor vas io mon dissen 

Los deziriers carnals seguen. 

Dieus doncx non ama coralmens 
25585 Qui no serva sos mandamens 

Segon qu'auzit avetz desus. 

Cossire doncx ab se quasqus 

Si ama Dieu degudamen, 

E non cossire solamen 
25590 Aquo qu'el [en] respondria 

Qui demanda lui fazia : 

Mas cossire si a mesfag 

De cor, de paraula, de fag, 

laissan bes o fazen mais 
25595 Contrais mandamens divinals ; 

Quar l'amor de Dieu complida 

Apar en la bona vida, 

Quar vers amicx e amigua, 

Quan pot de be far, nois trigua, 
25600 E quan pot e no vol be far 

Es cert que non ha cor d'amar. 

25574. B en lor,. — 25575. C am pudor. — 25577 B C s'abandonan a. — 
S5582. B desshen. — 25590 A A. quel r,, vers faux. Nous corrigeons d'a- 
près B C. — 25591. B Q. d. 1. en f.; C cuy d. l'en f. — 25597. B Appar. 



— 355 — 

Sapchatz mai del sant Esperit 
Quez ieu ay trobat e ligit 
Quez el es nostres avocatz. 

25605 Aiso sanamen entendatz, 

Quar lo filh de Dieu, lo paire 
El sant Esperit creaire 
Son tan solaraen us Dieus vers 
Très personas et us poders, 

256 1 Per que l'u de l'autre major 
No pot hom dire ni menor ; 
Mas pertan l'Escriptura ditz 
Qu'avocatz es sanh Esperitz 
De totz nos autres peccadors, 

2561 5 Quar avocatz e preïcadors 
Aquels fay que son elegut 
En lor espanden sa vertut ; 
Per laquai los fay nos amar 
E nueg e jorn per nos preguar, 

25620 Els afflaman en caritat, 
De la quai vertut afflamat 
Amon Dieu sobre tota re 
E lur prueyme aissi quo se. 
Lo sant Esperit issamen 

25625 Dona veray entendemen 
E conoissensa del be sieu, 
E per so dis lo filh de Dieu 
En l'avangeli sant Johan 
Los sieus discipols cofortan : 

25630 « Sant Esperit deu dissendre 
Queus dara tôt ad entendre 



25603. B C legit. — 25606. B C el p. — 25610. De l'u laulre m.— 25615. 
B C preguadors. — 25618. C nos f. n. a. — 25623. B C ayssi cos s.— 2562*. 
C eschament. 



— 356 -^ 

Quant vos ay dig e pauc e pro. » 

E sieus promes [b veritatz] fo. 

Per so nulhs homs non entenda 
25633 Quel be quez apren aprenda 

De terrenals issenhadors, 

Quar en fol parlo li doctor 

Si Dieus home non essenha 

Quel do gracia quel retenha ; 
23640 Quar me totz engalmen auzetz 

Mas engualmen no m'entendetz 

Ni retenetz tug e] n Igualmen 

So quez en[ten]detz issamen, 

Quar tug non avetz per e[n]gual 
23643 Lo ver doctor esperital 

Que siatz e[n]gualmen garnit 

De gracia del sant Esperit. 

Diran alqu : « Per quai raso 

Lo sant Esperitz trames fo 
23650 En semblansa de fuoc arden 

Qu'el es Dieus sez comensamen ?» 

leu vos respon quar sant Paul ditz 

Que fuoc es lo sant Esperitz 

So es ardors esperitals 
23655 No vezibla, non corporals, 

En la quai ardor divina 

Humanals arma s'afina 

Et ieys del roilh de peccatz 

Si cum fay aur en la fornatz, 
25660 E per la divinal ardor 

Yeys de l'arma del peccador 

25fi32. B C auray d. p. ni p. — 25633. A avérât f.; C a vertalz f. — 25G34. 
B C lunhs h. —25740. B m. tug e. — 25657. B II, ardor s'af. — 25658. B 
roylh d. p. C rozilh. 



— 357 — 

Freg mortal de perezeza 

Quant es del fuoc escompreza, 

Et [5 c es] nrdens en caritat 
25665 Don laissa tota malvastat. 

D'aquest fiioc o entendia 

Lo filh do Dieu quan dizia 

Segon que trobam en .i. luoc : 

leu so[i] vengutz per mètre fuoc 
25670 En terra ; quar los ter[r]enals 

Homes, seguen deliegz carnals, 

Entendon que terra digua 

Quar l'enemic los causigua 

Per diversas temptatios. 
25675 Mas Dieus aquest fuoc glorios 

Espirital en terra met 

Quan lo sanh Esperit tramet 

Afïlaman en la sua amor 

Lo coratge del peccador ; 
23680 Et adoncx l'amor de Dieu art 

Aissi qua[n] la terra depaVt 

[b c Las] afïeccios terrenals 

Dels digs coratges humanals. 

Vos me diretz : « Per quai raso 
25685 Lo sanh Esperitz trames fo 

En forma de lenguas ardens- 

Als dissipols miels qu'autramens?» 

leu respon que [bc quar] am lengua 

Parla quasqus et arengua, 
25690 Lur vole Dieus en aquo mostrar 

Quez ils devian prezicar 

25GG4. A omet es. — 25665. B C raalvestat. — 25670. A ticrra ; il omet 
quar; nous corrigeons d'après B C — 25678. B enflaman.— 25682- A -41s a. 
t.; B C a. gênerais.— 25688. A omet quar; le vers est faux. 



— 358 ~ 

La sancta fe de Jesii Crist 
E so qu'avian de luy vist, 
Et auzit de [b c s]os mandamens 

25095 Els glorios essenhamens 
Que tôt jorn lur prezicava 
Domentre qu'am lor estava. 
Sobrels discipols issamens 
Dissendet en lenguas ardens 

25700 Per senhal que lor doctrina 
Per mot gran vertut divina 
Dévia tirar los paguas 
A sancta fe de crestias 
Et els far ardens en l'amor 

25705 De Jezu Crist, nostre senhor ; 
Quar tug aquil que son garnit 
De lenguas de[i] sant Esperit 
A[n] paraulas de gran ardor 
A covertir tôt peccador 

25710 A l'amor de Dieu, so sapcliatz, 
De la quai amor afflamatz 
Mespreza los bes terrenals, 
Deziran los celestials 
E reconoissen sa folor 

25715 Ab contricio e ab plor, 
E pueis de la contricio 
Recep gran consolatio ; 
E tan quan mais de bes apren 
Mais en amar Dieus s'escompren. 

25720 Lo sant Esperit atretal 
Venens en figura fogual 
De lenguas, en lurs coratges 

25004. A los m. — 25708 A Am p.; C Ab p. 



- 359 - 

Mes saber de totz lengiiatges 

Per mostrar qu'ilh per tôt lo mon ^ 
25725 En totz los lenguatges que son 

E desa mar e delà mar 

Devian la fe prezicar. 

De[l] sanh Esperit trobaretz 

Enquaras mais que l'autra vetz 
25730 Als digz apostols fon donatz, 

So fo quan fo resuscitatz 

Lo filh de Dieu, quar el après 

Abans quez el cel s'en montes, 

Un jorn aparec entre lor 
25735 Quan manget del peys raustidor, 

E dis alenan .i. petit : 

« Recebetz lo sant Esperit. » 

Us esperitz doncx lor fon datz 

Doas vetz et una caritatz 
25740 Tan solamen per demostrar 

[b c Que] doas causas deu hom amar 

Lo Creator part tota re 

•E son prueime aissi cum se. 

E per so lur fon datz doas vetz 
25745 Quar Dieus .ii. mandamens en fetz 

Lo premier es quez om am Dieu 

L'autre quez am lo prueime sieu; 

Mas tôt es una caritatz 
25750 La quai s'espan en .ii. amatz, 

Dels quais hom non pot amar l'u 

25723. D May s.; C Mays sabers. Deux mauvaites leçons. — 25729. B C m. 
q. a. V. — 25733. A .vu. jorns après el. Nous restituons d'après B C — 
25739-il-i4-60. Dans ces quatre vers, doas n'est compté que pour une syllabe. 
Il est compté pour deux dans le vers 2i)759.— 25739. À Don avetz en .i. cari- 
tatz. Nous suivons la leçon de B C — 25741. A En d. c. — 25745. B C dos 
m. — 25747. B C proeyme s. 



- 360 - 

Bonamen ses amar quasqu, 
Quar Dieu bonamen non ama 
Cel que son prueime dezama : 

25755 Atressi qui non ama Dieu 

Non ama be lo prueime sieu. 
Die doux que per esta raso 
Quar en la lei mandada fo 
Doas [b c vetz] una caritatz 

251G0 Us esperitz fo doas vetz datz; 
E fon dat lo sant Esperitz, 
Segon que S. Gregoris ditz, 
En la terra premieyramen 
Sol per aquest entendemen 

257Go Quar caritat sez falhensa 
En amar prueime comensa, 
Quar quasqus el prueime sieu 
Abans amaquez ame Dieu, 
Qu'estiers no poiria s'amor 

25770 Dressar nuihs hom al Creator. 
Don Jhesu Crist dis ses dubtar 
En l'âvangeli : « Nos pot far 
Qu'om Dieus que no ve ben ame 
Que so fraire vist dezame. » 

25775 Quar qui ama lo Creator 

En son prueime mostra l'amor, 
E quar aman lo prueime sieu 
Ve quasqus en amor de Dieu. 
Per so fon datz desus del cels 

25780 La segonda vetz als fizels. 

Ame doncx quascus som prueime 
Per aiso que mai s'apruesme 

25759. .4 D. verlutz u. c. — 25707. B C il p. s. 



— 361 — 

E l'amor de nostre Senhor 
En cuy es complimens d'amor. 

25785 Sapchatz mais quel sanli Esperitz, 
Segon que l'Escriptura ditz, 
En autra gui a fon trames 
Quan Jliesu Crist babtisme près ; 
Quar venc per vertut divina 

25790 En figura colombina 
E fo covinens figura, 
Quar Colomba per natura 
Es benigna, simpla, ses tel, 
Cum lo sanh Esperitz del cel, 

25793 Per mostrar quel sant Esperitz 
Cels quez a del sieu be compliiz 
E conogutz de luy dignes, 
Fai humils, simples, bénignes, 
Acompanhan la simpleza 

25800 Ab l'ardor qu'en [b c luy] a meza 
Quar Dieus ardor de caritat 
. Non grasis ses humilitat. 
Ni humilitat ses amor 
Nos es plazens al Creator. 

25805 Empero nulh transmudamen 
Non entendetz ni movemen 
Del sant Esperitz quant om ditz 
Trames es lo sant Esperitz, 
Mas que ses movemen de se 

2581 Nos dona gracia de far be ; 
E per aco movre nol cal, 
Quar el es certz en tôt logual 
Per poder e per essencia, 

25800. A lo: ara. — 25805. B luribs t. 



— 362 - 

Per saber e per prezencia, 
25815 Mas per gracia vizita 

Los bos et en lor habita. 

Mas en home que malvatz es 

Non es habitans n'istans ges, 

Ni creziatz que sia majors 
25820 En .1. qu'en autre ni menors ; 

Ni crezatz ges qnez ame mai 

Ni mens l'u que l'autre no fai ; 

Quar l'amor de Dieu que Dieus es 

Aital mudamen no pren ges, 
25825 Mas que dona per sa merce 

Mais de conoissensa de [s]e 

E mais d'iilurainatio 

E mais de dispozicio 

A recebre sa caritat 
25830 Als us qu'aïs autres la meitat ; 

Qu'estier[s] non es majers l'amors 

En .1. qu'en autre ni menors ; 

Atressi cum si plovia 

Et égals plueja cazia 
25835 Sus una roca talhada 

Et en terra laorada, 

Quar mais recebria d'umor 

La terra quar per lo laor 

Mais adonans i séria 
25840 Que la roca no faria. 

Lo sant Esperit issaraens 

Per SOS drechuriers jutgamens, 

Esgardatz los meritz de nos, 

Partis sas gracias e sos dos, 

25821. A A mandamenl n. p. g. — 25834. A B cnguals p. — 25838. C p. la 
laor. — 25840. B n séria. 



— 363 — 

25845 Als us dona saber e sen 

Et als altres entendemen 

Als autres dona pietat 

Et als autres gran sanctetat, 

Als autres gracia de be far 
25850 Et als autres de predicar 

Et als autres donà temor, 

Als autres dona gran vigor, 

Don los discipols \bc paoros] 

Redet arditz e vigoros 
25855 Depueis que fon vengutz en lor ; 

Quar abans tôt jorn de paor 

Las portas clausas estavo, 

Et aparer non auzavo 

Entre [b c las gens] per prezicar 
25860 Ni non auzavo cofessar 

Que crezesso el filli de Dieu 

Ni que fosso dissipol sieu ; 

Don sant Peire ab sagramen 

Reneguet al dig solamen 
25865 D'iina sirventa per paor 

Jhesu Crist nostre redemptor 

En lo temps de sa passio, 

E tuh l'autre sieu companho 

Espaventatz s'en fugiro 
25870 Quan Jhesu Crist penre viro ; 

Mas despueis que foron complit 

De gracia del sant Esperit 

E cofermat en sa vigor, 

Pueis de re non agro paor ; 

25846. B C A. autres gran e. — 25848. B C g. sanclat. ~ 2ri853. A pau- 
ruguosqui fausse le vers. — 25859. A E. lor p. ji. — 25860. B C n. a. iieys 
c. — 25868. B A E lug li a. c. — 25870. B picadre; C penre. 



— 364 — 

25875 Hans liavian tan d'ardimen 
Qu'en prezencia de tota gen 
Princeps, reis, dux, emperadors, 
Menesprezadas lors errors 
E lurs carces e lurs turmens 

25880 E totz los autres espavens 
Que lur podian far o dir, 
Ses tota paor de morir 
Predicavo en tôt logual 
La sancta fe catolical, 

25885 Dizen tôt so de Jhesu Crist 
Que avian auzit e vist. 
Don sant Peire pueis vigoros, 
Sofren grans persecussios, 
Dis : « Mais devem obedien 

25890 Esser a Dieu quez a la gen ; 
Qui pot celar de Jhesu Crist 
So qu'en avem auzit e vist ? » 
Et, ont mais los perseguian 
Mal[alsgens, ma[y]s s'esgauzian, 

25895 E Peire [b c que] s'espaventa 
Al dig sol d'una sirventa 
Non dubtet pueis de se mezeis 
Denan princeps ni denan reys. 
Donx sanhs Esperitz crea[6 c yres] 

25900 De sos bes es lares donaires, 
Quar mot es de dar poderos 
E dona francamen grans dos, 



25878. C terrors. — 25882. B C lemor d. m. — 25883. B C Prezicavan. — 
25894 A Mala g. mal s'. Nous corrigeons d'après B C. — 25895- B E P. s'es- 
paventava; C que s'espaventa. 25897. B C de si m. — 25898. B davanl p. n. 
davant r. — 25899 A S. E. creans, mol qui fausse le vers el ne rime pas avec 
celui qui le suit. 



— 365 -^ 

Ou'el fetz profetas de pastors, 

De pescadors predicadors, 
îli^Oli D'unjoglar d'arpa [b c psalmista,] 

D'un leudier evangelista; 

De sant Paul, persecutor 

De sancta glieyza, fetz doctor ; 

Et a vos fay lo glorios 
2'ôd\{) Participai' totz aquetz dos : 

Qu'om nos lig las profezias 

Dels profetas a totz dias 

Cantan los psalms dels salmistas 

Els digs dels evangelistas 
25913 Els sermos dels predicadors 

E las doctrinas dels doctors; 

Quar tôt ho trobam en cscrig 

E so qu'an be fag e ben dig 

L'apostol pueis foron complit 
25920 De gracia del sant Esperit, 

Elh sanh paire elh sanh doctor 

Li quai son vengut après lor. 

E so que lur ha révélât 

Dieus lo paire per sa bontat 
25925 Per els a révélât a nos, 

Don participam totz lurs dos. 

Dieus dona doncx plus larguamen 

Las suas gracias per .i. cen 

A nos quez em vengut derrier 
25930 Ques a cels que vengro premier ; 

Quar so que lur det per parsos 

Dona tôt [b c ajustât] a nos, 

S5W04.. c 0. pecailors. — 25905. A salamista. — 25911. B C lieg I. p. — 
S5Q13. — A \. salmes dels salamistas; même alléralioii de ce mol qu'au vers 
2ô%à. Nous corrigeons d'après B C. — 25919, B C pus f. c, — 25913. A D. 
l. amisiat a. n. 

12 



— 366 — 

Dont avem a liiy que grazir 

Molt mais que lengua non pot dir 
55935 Ni coratge[s] non pot pessar. 

Queus diray plus del sieu donar? 
Quez el se mezeis nos dona 

E francamen s'abandona 

A totz cels quel volon aver 
25940 |c Ab ben azordenat voler,] 

E dona se mezeis entier 

No meitat ni ters ni quartier, 

Quar Dieus no pren divizio. 

Lo sant Esperitz doncx fay do 
25945 De se tôt, no per mezura, 

Segon que ditz l'Escriptura. 

Ben es fols e desconoissens 

E desleals e mescrezens 

Qui tôt se mezeis nol vol dar 
25950 E mais qui nol vol albergar, 

Et aquel que l'ofen mais mot, 

Qu'om se mezeis li dona tôt 

En vera caritat arden 

De tôt son cor, de tôt so sen. 
25955 Mas cel que nol dona tôt se 

Pero fay quezacom de be 

Es garda de contrari far 

Aquel l'albergua sez dubdar ; 

E qui no fay ni be ni mal 
25960 No l'albergua en son osdal 

Ni deforas gitat no l'a 

Qu'el pot intrar quan si voira ; 

E qui es en mortal peccat 

25940. A omet ce \ers. — 25958. B s. iluplar. — 25960. li C tiins «. 
oslal. 



— 367 — 

A(juel l'a deforas gitat 
'^foUGo Et al salan l'a fah [b tancar] 

Si que [b dins] no lai pot intrar 

Entro qu'en sia penedens; 

Ben es sobre desconoissens 

Quel sant Esperit glorios 
ioOTO Offen ab los seus propris dos 

Qu'el nos a dat, saber e sen 

E raso et entendemen, 

Parlar e vezer et auzir, 

Gostar, odorar e sentir ; 
i?o975 Don mal pessan e cossenten 

E mal parlan e mal fazen 

Offen quasqus la Deitat 

Ab aquel do que lli'a donat; 

Et es mot grans defalhensa 
i5i)80 E mot grans desconoissensa. 

E per so deu totz homs liais 

Uzar dels .v. [sjens corporals 

E de tôt lus que Dieus l'a dat 

Ad honor de la Deitat, 
25985 Totas sas operatios 

E dihs e cogitatios 

Adordenan drech a l'amor 

De l'omnipoten Creator. 

Tu me diras : Que [b c no] pot ges 
25990 Amar so que non sabs ques es. 

leu respon : « Ben es veritatz 

Quez om que fort es adonatz 

Ad estas causas mondanas 

Corporals, vils e vanas, 

23965. .4 cjntar ; C lanquar. — 259GG. A Dieus n. 1. p. i, — 25970. B C 
sicus [1. d. — 25987. B C azordera it. — 25989. A quo i 01 gcs. 



— 368 — 

25995 Pauzan sas cogitatios 

E sas imaginatios 

En estas causas terrenals, 

No pot ges las celestials 

Aissi contemplar ni vez[6 c e]r 
26000 Co fan cels que [b c mati e ser | 

De tota lor entencio 

Estan en contemplatio ; 

Quar aquil mot miellis vezon Dieu 

E mielhs conoisso lo be sieu 
2G005 E mais l'amo, senes chibtar; 

Don sant Gregoris ditz [b c tôt] clar : 

« Aitan mens de conoissensa 

E d'amor, senes falhensa, 

A quasqus de son Creator 
26010 Quan mais enten e met s'amor 

E sos cossiriers s'atura 

En corporal creatura. » 

Pero sapchatz que quasqus liom 

Pot de Dieu vezer quezaquom 
260 1 5 Cossiran la sua b(tntat 

En tôt aquo quez a créât. 

Et en quan pot el esser bos 

Que tans de bes a datz a nos, 

Albiran per corporal lutz 
26020 Quan grans pot esser [s]a virtutz. 

Si no pos en esta guia 

Venir en la drecha via 

De vezer la sua bontat 

Ni sabs entrar en s'amistat, 

25999-26000. Ces deux vers sont très altérés dans A. qui termine le prt- 
mie r par vczir e' le second par m;itra e sir. — 26006. A omet lot. — 20010. B 
s'enlend ey m. s'. — 20020 A la v.; U C sa v. 



— 369 — 

26025 [c T]ant iest exsegatz, pren gui [/; c do], 

E sit vols trobaras ne pro 

Que sabo la drecha via 

E la [b c s]iegon nueg e dia ; 

Vai ausir dels amicx de Dieu 
26030 So que prezico del be sieu 

E del sieu sant filh glorios 

Lo quai nos es veray gui [b c dos] 

En amar Dieu, e complida 

Via, veritatz e vida ; 
20035 Qu'el a dig quai es lo camis 

Qui vol anar en paradis ; 

Et es verais, dregs e segurs 

May .1. pauc es estrech et durs 

A l'intrar, pueis quascun dia 
26040 Troba hom plus plana via ; 

Lo quai cami si vols seguir, 

Senes dubte noy potz falhir 

Tant es drech[a] la carrieira ; 

Et enquier en quai manieira 
26045 En l'amor de Dieu son intrat 

Li sanh paire \b que] son passât, 

Apostol, martir, cofessor, 

E so quez an fag per s'amor, 

E veiras per on so vengut 
26050 A la perdurabla salut ; 

Lo quai cami certanamen 

Te diran li tractât seguen ; 

SC025. A gnirizo, tnol répété au v. 3S032, qui fausse les deux vers et rend 
le passage très aller é dans A et tout à fait inintelligible. Nous le restituons 
d'après B C — 26026. B C E sin v. l. ne [C bo]. — 26028. ^4 E 1. liegon n. 
e. d. — 26031. ^4 oviet saut que nom rétablissons d'après B C. — 26038. 
Dans A te vers, laissé d'abord en blanc, a été rétabli par une main du xv* siè- 
cle. — 26046. .4 que n'en s. p.; C qu'en s. — 



— 370 - 

E quan saubras be lo cami 
Yay tota via per aqui, 

26055 E per re non tornes atras 
Que tôt es perdiUz si o fas ; 
Quar, segon nostre Salvaire, 
Qui sa ma met a [b l'arayre,] 
E pueis regarda detras se, 

26060 Al règne de Dieu no val re. 

Val donx, tôt jorn, lo dreg cami 
Ses [b c desviar] entro la li, 
E \e[b ndjras en l'amor de Dieu 
Yenen per lo dreg cami sieu, 

26065 Et auras, senes falhensa, 
De Dieu vera conoissensa, 
E, quant [er] complilz tos camis, 
Lo veiras sus em paradis 
0[bn], silhplay, nosdfonlvezerse 

26070 Dieus lo paire per sa merce. 



26053. A sabras be lor c. JVoms corrigeons d'après B C. — 2G057. 
Ce vers et ceux qui viennent après jusqu'à la fin de la rubrique se trouvent 
dans le ms. D àla suite de la vie de saint Thomas. — 26058. A a l'aire. — 
26062. A ses definar. — 26063, A veiras en Ta. d. D. — 26067. A omet er que 
nous rétablissons d'après B C. — 26969. A s', p. ri. de v. s. 



AYSSI SE RECOMPTA LA VIDA DE S. ANDRIEU APOSTOL. 

En la vida de sant Andrieu, 

Apostol et amie de Dieu, 

Ganre miracles trobaretz 

Los quais an an per terra fetz 
2G075 En los liiocs on predicava, 

Quar el los mortz suscitava. 

Don a l'intran d'una cieutat 

Us homs so fdh Ih'ac aportat 

Estendut en una bera, 
2C080 E dis qu'el lo y donera 

Sil podia resuscitar ; 

Adonx l'apostol vay plorar 

Et hac de luy compassio 

E vay far sa oratio 
26085 A nostre Senhor, juntas mas, 

E mantenen fo vieus e sas, 

E près l'apostol a seguir 

Que pueys de luy noys vole partir. 

Pueys estalvet .i. autre temps 
20090 Que .xl. homes totz e[s]sems 

Venian nave[j]an pel mar 

Quels volian tug batejar 

Et apenre de sant Andrieu 

La sancta fe del fdh de Dien, 
26095 El diable turbet la mar 

En tal guia qu'ilh[s] van neguar. 



2007.1. fî C granre m, — 20076. A resuscitava, qui doane au. v. un pied de 
trop. — 26089. B s'cslalvicc en a. t.; C s'endevenc .i. a, t. — 26091. B C 
navejan; A navenan. — 20093. B C apenJrc. — 2C090. B C E. t. guiza. 



— 372 - 

Pueis quan la mar aquels negatz 

Hac a la riba totz gitatz, 

L'apostol passan per aqui 
261 00 Hac compassio quan los vi, 

E vai nostre Senhor pregiiar 

E tantost va|n] resussilar, 

E van li contar demanes 

En quai guia liir era près. 
26105 Tan fo ardens en caritat 

Et ab sobrieira voluntat 

De gitar peccatz et errors 

Dels coratges dels peccadors 

Sant Andrieu que, nueg ni dia, 
26110 En re tant non entendia ; 

Don las gens amonestava 

Say e lay e predicava 

Que las ydolas layssesso 

Et en Jhesu Crist crezesso ; 
261 1 5 Mas en derrier ven prezican 

En Acaria ont estan 

Moltas glieysas edifiquet 

Et mot gran gen i batejet, 

Los quais tôt jorn predicava 
261 20 E la fe lor essen[h]ava. 

Adonx se levetus malvatz 

Senesquals, Egeas nomnatz, 

Que fo mot cruzels e trafas 

E perseguia los crestias, 
261 25 Guy vay l'apostol encontrar 

26097. B P. la mar quant a. n. — 26102. A vay; BC van r. — 26103. E 
vay 1. — 26110. A B Entrelant non e.; C En re tant. — 26116. B C Acaya. 
— 26117. B C Manias g.— 26118. 6 C E m. i b, gran genl. — 26120. A 
essenava. — 26122. B Scnescals, Eneguas n. — 26124- B E persegui; C per- 
seguit. 



— 373 — 

E so que fazia blasmar ; 

E vay li predicar la fe, 

Mas ges nol pot tirar a se 

Ans volia que sant Andrieus 
20 130 Azores los siens falces Dieus, 

E qiiar non los vole adorar 

El lo vay far encarcerar ; 

E après l'endema matdi 

El lo fetz venir e dis li : 
26135 « Si mos Dieus no vols adorar 

leu te faray crucificar. » 

Dis l'apostol : « A ta guiza 

Fay de mon cors e diviza 

Los plus greus turraens que poiras, 
261 40 Quar on may me turmentaras 

Tan seray mais a Dieu plazens 

Quant mais [6 c sostendrai] grans turmens. » 

Adonx Egeas vay mandar 

Qu'om lo degues fort flagellar ; 
26145 Pueis fos mes en crotz vieus e sas 

Estacatz de pes e de mas, 

Qnar en la crotz avia fe 

E quez om non Ih'agues merce ; 

E vole fos liatz solamens 
26150 Per so que fos loncs sos turmens. 

E mentre qu'om l'enmenava 

Lo pobol [b plangen] cridava 

Quez el colpa non avia. 

E sant Andrieu respondia : 
261 55 « Non destriguei lo mieu martir 

2G128. B t. vas se.— 25130. B Adores 1.— 26139. B G q. poyras.— 20U1. 
/* G T. s. a Dieu m. p. — 26142. A Q. ni. estaray en g. l. Vers funx.—idlbi. 
A parlan c— 26155. B n. deslriguctz 1. m. m. 



— 374 — 

Qu'ieu ay gran plazer del sofrir. » 

E quan se vi la crotz denan 

El li vay dire saludan : 

« Dieus te sal, crotz precioza, 
26160 Nobla, digna, virtuoza, 

On per nostra redemcio 

Jhesus près mort e passio ; 

A las gens soles far paor, 

Mas aras iest plena d'amor. 
26165 Gaug ay quar piieg a te venir 

Em vols en tos bratz aculhir, 

Recep me que tu receubit 

Lo mieu maestre Jhesu Crist ; 

Mot longuamen t'ai amada 
261 70 E quista e dezirada ; 

Aquel per te recebra me 

Que vole per me morir en te. » 

Ab tan el se vay despolhar 

E van lo nut en crotz liar 
26175 En la quai .ii. jorns nutz estet 

Et en crotz penden prediguet 

A totz cels que lai anero. 

Adonx las gens murmurero 

Contra [b c Egeas] e van dir 
26 1 80 Qu'el era dignes de morir, 

Quar home drechurier a tort 

Avia condempnat a mort. 

Egeas quant au la \b c rnmor], 

Hac de las gens molt gran paor, 

2G15y. B 0. vos s.— 20IG3. C A l. g. solias f. p. — 20104. A es p. d'.; B 
C iest p. — 26105. B G. a. q. puesc a tu v. — 26167. B C receubist. — 
20175. B vieil ; C vieus e. — 20179. .4 Contra iuy e v. d.— 20183. A lo mur- 
mur. 



— 375 ~ 

26 1 80 E per lo pobol apagar 

Vole 1(3 de la crotz davalar. 

E qnan l'apostols Egeas 

Vi venir dis li ': « Que faras? 

Si lum vols creisser mon turmen 
2C) 1 90 Far podes segaramen ; 

Sim vols de la crotz davalar 

Sapchas per cert que nois pot far 

Qii'ieu de la crotz dissenda vieus, 

Quar Jhesu Crist maestres mieus 
26195 Qu'ieu ai longuamen dezirat 

[c M'aten] qu'ieul veg aparelhat. » 

E quan de luy s'apropchavo 

E desliarlo cujavo 

Non avian ges de poder. 
26200 Sant Andrieu que vi lo voler 

De las gens en luy desliar, 

En aital guia vay orar : 

« No sufreiras, Senhers, Dieus mieus, 

Qu'ieu dissenda de la crotz vieus ; 
26205 Longuamen ay mon cors portât 

Et en luy régir trebalhat 

A SOS movemens contra stan 

Els deliegs carnals esquivan, 

Bels Senhers Dieus, temps es ueimais 
26210 Quez ieu laisse lo carnal fais, 

E en la vil carnal preyzo 

A mos esperitz [b c estât] pro. 

Dieus mieus, recep mon esperit 

E tray lo d'aquest cors poirit 

20IQO. A Mantenen q. — 2G197. C E q. d. 1. s'apropriero ; au vers suivaiil 
cujero. — 26203. B N. sueffras ; C N. suffras. — 20207. En s. m. — 26212. 
^ A m. e. carnals pro. 



— 376 — 

^6215 En lo qaal lonc temps es estatz 

Caitieus, près et encarceratz 

Et en continua guerra. 

Ben es temps que fassa terra 

Ma [b carn] la quai ay vencuda, 
26220 Bels Senhers Dieus, abt'ajuda. 

M'arma languis de gran dezir 

Qu'ieu, Senhers, ay de te seguir, 

Quar non dizira nulha re 

Tan quo fay repauzar en te ; 
26225 Quez iest vers paradis pleniers 

On se complis totz deziriers. 

Recep, Senhers, mon esperit 

Per ta bontat al tien covit 

On son apelat il fizel. » 
56230 Et aisso dig, desus del cel 

Mot gran clartat vay dissendre, 

Et el vay l'esperit rendre 

E la resplandor monta s'en ; 

E Maximilla mantenen 
20235 Guy sant Andrieu en sa vida 

Havia ja covertida 

Quez era molher d'Egeas, 

Vay far lo cors dissendre bas 

E sebelir honradamen. 
20240 Egeas mori malamen 

Ans que tornes e l'ostal sien. 

Apres lo vas de sant Andrieu 

Per vertut de nostre Senhor 

Gitet mot hodoran liquor. 
26245 Enquaras mais devetz saber 

26219. — A M. crans 1. — 26223. B C lunha re. — 26225. C ies v. p. — . 
26245. B C E. d. maj'S s. 



— 377 — 

De sant Andrieu quez el, per ver, 

Pueis d'esta vida fo passatz, 

ïotas vegadas es estatz 

Bos avocatz e bos [b c patros] 
26250 Dels amix sieus e ben euros 

De gardar ab diligencia 

Cels que l'an en reverencia ; 

Don trobam qu'us evesques [b c fo] 

Aven mot gran devocio 
2G255 En est apostol sant Andrieu 

Et era grans amix de Dieu ; 

Don se vay per luy galiar 

Lo diable transfigurar 

En forma d'una pieucela 
iGiGO Mot covinen e mot bêla, 

E venc s'en dreg a sa maizo 

E demandet cofessio ; 

E l'evesque respos aital : 

« An s'en al penitencial 
26263 A quy n'ay dat poder planier. » 

Ela respos a l'escudier : 

« leu mos peccatz non diria 

Ad home si non fazia 

A l'evesque ni fa[yj a dir. 
26270 Dis l'evesque : « Fay la venir. » 

Quan li fo venguda denan 

Ela mostrethumil semblan, 

E, quan foron a part, dis li : 

« Senhers, ajas merce de mi I 
26273 Efîanta suy cum potz vezer, 

20249. A pastors. — 26252. B e. crezensa. — 26253. C avcsques. — 2626i. 
D C Am senhal p. — 26265. B C A. ai d. p. p. — 262C8. ^ s. n. o fazia. — 
26269. B C n. fay a il.; A n. fan a d. 



— 378 — 

E tillKi d'.iilal rey, per ver, 

Delicadamen noirida ; 

Mas per so m'en suy fugida 

Quar maridar me volia 
t^G280 Et ieu cura no n'avia ; 

Car lun[hjlemps non anray niaril 

Mas Jliesu Crist cuy ay pie vil 

Et ay promes et ay jurât 

De servar ma virginitat ; 
202S:^ E per so car ay aiizida 

Nomnar vostra bona vida 

M'en soy dreg a vos venguda, 

Per cossel e per ajuda 

Quem detz cossel bon e Ikil 
26290 Et quem metatz en .i. logual 

En lo quai puesca Dieu servir 

Et als perilhs del mon fugir. » 

L'evesque hac meravilha 

Quan dis de cuy era fdha, 
i6295 E de la sua beutat gran 

E quar l'auzi tan gen parlan 

E tan aseguradamen, 

E respos li benignamen : 

« Filha, not quai aver paor 
26300 Co[n]fiat en aquel Senhor 

Per cui dezamparas de grat 

La mondana prosperitat 

E la carnal benanansa ; 

Et ajas ferma [e]speransa, 
2630!i Quar Dieus pot mais [b c gazajrdonar 

Que nos non podem per luy far 

26282. J3 qui a. p. — 26300. B conffialz: Ccofessa e. a. s. — 26304. l'eima 
s'élide avec esperansa. — 26305. A perdonar. 



- 379 — 
Mil tans e ses comparazo 
De perdurabla gazardo, 
Et ieu quet faray mo[nJ poder 

263 1 Et valray de cors e d'aver » 

Pero dis el : « Haey marija ab me.» 
« Paire, dis ela, ges ab te 
Per manjar non remanria, 
Quar hom mal s'en pessaria 

26315 E no vuelh ges que per mo fag 
Vostra bona fama s'empag. » 
Dis el : « Ieu ay quasqun dia 
Quan mangi gran companhia, 
Per qu'om de re de non dever 

26320 Sospicio non pot aver. » 
Ela près l'evit de manjar ; 
E quan se volgro ataular 
El denan se la fetz sezer 
Per sa contenensa vezer ; 

26323 E domentre que manjava 
L'evesque la remirava 
Meravilhfan] sa gran beutat 
En tan quez ac son cor nafrat, 
E l'enemic qu'[oJ sentia 

26330 Ades sa beutat creissia 

Tan que l'evesque folamen 
Anet al peccat cossenten 
SJl loc aparelhat [c i visj. 
E tantost venc us peleris 



26309. B c i. qu'en f. — 2G310. B vaidray. — 26311. AP. ù. e luie m. a. 
m., B huy m.; C huey. Nous corrùjeons d'après B C. Levers a un pied dg trop 
si l'on 71'eUde pas manja avec ab. — 2G3I5. B C E. n. vulhas q. p. m. fagz - 
au V. suivant s'enpagz. — 26321. B C E. p. convil del m. — 26327. A Mc- 
lavil s. g. b.; B C Meravillian. — 26331. A solamen; B C folamenl. — 2G333. 
A Sil voc a. pnvis; B Si loc a ,• C Si l'ot a. 



— 380 — 

2(i33o Feren, cridan a la porta 

Oiio by qui prezen aporta, 

E non cessava de ferir, 

E adonx l'evesqae vai dir 

A la fem>1a : « [Que] t'es avis ? 
'2G340 Séria bo quez om l'obris ? » 

Ela respos : « leu tenc per bo 

Quez'om li lassa questio 

Qualaquom be subtil e greu, 

[E] si no sab respondre le|6 c u| 
50341) Digua l'hom' : « Vay estudiar 

Que tu non es dignes d'intrar. » 

Et aquo tug tengro per bo. 

« E qui tara la questio? 

Dis l'evesque; Dona, quar vos 
iG350 Avetz mais de bonas razos 

E mais de sen e de saber 

La digatz a vostre plazer. » 

Ditz ela : « l*ueis m'en datz bando 

Passa riiom esta questio : 
2G355 « Quez es aquo pauc e menut 

On Dieus a fag mais de virtut? » 

El dig peregri respondet 

Al messatge qu'om l'esviet : 

Qu'en cara d'orne, sez dubtar, 
26360 Quar beis pot hom meravil[h]ar 

Que Dieus aja fagz d'omes tans 

Qu'om .11. carasno vi[c] semblans, 

E quar en cara humanal} 

Son tug li .V. [s]ens corporal, 

26339. A omet que. — 26344. ^4 r. leis. — 26346. B iest J. — 26352. A La 
deialz a. v. p.; B C L. digatz a.— 263G0. A ini>ravilar. 26364. A S. t. l. .v. c. 
c; B V. cens c. 



— 381 — 

26365 Li quai son vezer et auzir, 
Gostar, odorar e sentir. 
L'evesque e siey companho, 
Quant auzo la responcio, 
Van respondre : « Veritat di. » 

26370 Dis la femna : « Demandatz li 
Si negun luoc dir sab[r]ia 
Ont la terra plus aut sia 
Quel celestial fermamen, 
Qu'aissi parra si es sabens » 

26375 Quant o auzi lo pelegris 

Dis : « Hoc, saber em paradis 
On lo cors de Jhesu Crist es 
Lo quai cors de nostra carn près 
E nos en terra fo[m] format. » 

26380 Quant lo messatges hac comtat 
Aquo que respost havia 
Dissero que ver dizia, 
E foro fort meravilhos 
De las suas responcios. 

26385 Dis la femna : « Per miels proar 
Si séria dignes d'intrar 
E si sap d'astronomia 
Demandatz li si sabrià 
Quant ha de termenamen 

26390 Del cel en terra dissenden. » 
Lo pelegri quant ho auzi 
Dis al mesatge diguas li 
A cel que sai t'a e[6 c njviat 
Quez el sab miels la veritat 



26371. B saubria. — 26376. A sabes e p.; B saber.; C D. oc, sabero. — 
26379. A foram f.; B fom f. — 26388. B saubria. — 26393. A esviat.; C q. 
l'a sa e. 



— 382 — 
26395 Ou[ar] el l'espazi mezuret 

Quan del cel en terra cazet 

Par son orguelh e per no[s|en ; 

Quar el es diables veramen. >> 

Lo mesatges ac gran paor, 
26400 E lorna tost a so senhor, 

E dis li so quez ac auzit ; 

E tug esteron esfrezit. 

El diables tenc sa via 

Quar vi qu'om lo conoissia, 
26405 E l'evesque reconoc se 

E Vay q lierre a Dieu merce 

Ploran ab gran contricio ; 

Reconoissen sa falhizo, 

Comandet quez om hobris 
26410 E ques intres lo pelegris. 

E van s'en lay et obriro 

Et home del mon no viro ; 

Et l'evesques fetz ajustar 

Tôt son pobol e vay comtar 
26413 En quai manieyralli'era près, 

E preguet que quascus fezes 

Dejuns e oracios 

Preguan fort Dieu tôt poderos 

Quelh révèles per sa bontat 
26420 Lo pelegri bonazurat 

Que de péril trah l'avia. 

E la nueg, mentre dormia, 

A l'evesque fo révélât 

Quel pelegris, en veritat, 
26425 Era l'apostol sant Andrieus, 

20396. B Q. d. c. c. aLis c. — 2G397 A aoaa; B nossen. ~ 26399. B C 
Le messagicrs. — 26402. B C esferezit, qui donne au vers un pied de trop. 



— 383 — 

Mot gran patro dels amix sieus 
Quez era vengutz sus aqui 
En figura de pelegri. 
Depueis en lodig apostol 
26430 L'evesque e loi son pobol 
Hagro tan gran devocio 
Qu'en tota tribulatio 
Mais s'ajuda requerian 
Que d'autre sant no fazian. 



26i28. A percgri; B C pclcgri. — 26*30. B ab s. p.; C ain t. s. p. 
26«4, B Q. d'. fag n. f. 



AYSSO ES LA VfDA DE SANT JOHAN EVANGELISTA. 

26435 L'evangelista sant Johans, 

Apostol, amix de Dieu grans, 

Cosservet sa virginitat 

Et en cors et en voluntat 

Quar hanc nul temps nois corrompet 
26440 Ni corrompre neis nois pesset. 

E trobam quez en aquel temps 

Quan li apostol tug essems 

En .1. logual foron complit 

De gracia del sanh Esperit 
26443 Se van per lo mon escampar ; 

E sant Johan venc prezicar 

En Azia on coverti 

Maintas gens e glieysas basti. 

E renhava Domicias 
26450 Emperaires mais e trafas, 

Loqual auzi dir .i. dia 

So que sant Johan fazia ; 

E fetz lo a Roma menar, 

Et après el lo felz gitar 
26453 Liât, senes tôt vestimen, 

En .1. vaissel d'oli bolhen 

Denan la porta latina ; 

Mas el per virtut divina 

Vay issir foras mantenen 
26460 En prezencia de Iota gen 

264*0. B omet neis. — 26445 B s'en v. p. 1. m. e. — 26450. B C empc- 
rayresj A empaire. — 26453. fî f. lo; i4 f. Ion. — 26457. B Devant; C Da- 
vant. — 26459. B omet foras. — 26i60. JB E. p. d. l. la g., qui donne auve7-s 
un pied de trop. 



— 385 — 

Ses corrupcio e ses mal ; 

Car ses corrupcio carnal 

Totas vegadas lo cors sieu 

Voluntiers hac servat a Dieu, 
26463 Et après no ] c]esset per tan 

Qu'el no prezigues cum devan. 

L'emperaire vi lo perilh 

E yay lo dampnar en eissilh, 

So es que degues sols estar 
26470 En .i. ilha dedins mar. 

Apres l'emperaire malvatz 

Fo mortz per sas grans malvastatz, 

E li [c sjenador issamens 

Revoquero sos jutgamens, 
26475 E fo deslieuratz sant Johans, 

E fo fâcha festa mot grans 

Adonx en la cieutat sia 

Quan saupro quez el venia ; 

[E] vay li venir al denan 
26480 Grans pobols e ab festa gran 

Per voluntat de far honor ; 

E laiizavo nostre Senhor 

De gaug quar l'avian cobrat, 

Et a l'intran de la cieutat 
26485 Dins lo portai hom aporta 

Druciana que fo morta, 

Laqua][s] l'avia mot amat 

E mot luy vezer dezirat ; 

E siey paren e siey efan 

26i62. Que s. c. c. — 26468. B C condempnar, qui fausse le vers. — 26470. 
A irla d. m.; B una ilha d. de m. — 26473. A essenador; B sanador. — 
26479. B E v. 1. v. a l'endenan. — 26486. B Drusciana; C Drusyana. — 
26487. B CL. a. m. a. 



— 386 — 
26490 Adonx van dir a sant Johan : 

« Sant Johan, nos totz norria 

Druciana quan vivia, 

Mot avem en sa mort perdut, 

Amat t'a tostemps e crezut, 
26493 Et esperan lo tieu retorn 

Cridava sospiran tôt jorn : 

« Ab sol que puesca vezer ieu 

Ans de ma mort l'amie de Dieu, 

Pueis Dieus en fassa son plazer. » 
26500 Vengutz iest e not pot vezer. » 

E sant Johan vay comandarj 

Qnez om la degues desliar, 

E dis : « Suscite le Jhesus, 

Druciana, leva te sus, 
25505 Vay aparelhar de manjar. » 

Druciana vay se levar 

E vyl'apostol denan si. 

Et hac mot gran gaug quant lo vi ; 

E fo l'avist, senes falhir, 
26510 Que fos levada de dormir. 

Et après venc en la cieutat 

Us [b filosophesj el mercat, 

E permostrar publicamen 

En prezencia de tota gen 
26515 Lo mespretz e la vileza 
De la mondana riqueza, 
A dos fraires joves efans 
Hac fac vendre riquezas grans 
Don comprero preciozas 

26503. A E. d. resuscite t. J., le vers est trop long d'une syllabe; B C Ë 
diey suscita te Jésus. — 26507. C E vie T. d. se; au vers suivant ve.— 26508. 
B C omettent mot, et le vers a un pied de moins. — 26512. A fizolofes. 



— 387 — 

26520 Peyras mot meravilliozas, 

E fetz las brizar mantenen 

En prezencia de tota gen. 

L'apostol fetz venir a si 

Lo filozofes e disli : 
26525 « Ta doctrina non es sana, 

Qiiar tôt per gloria vana 

Que n'ajas lauzor de la gen, 

Mostras lo me[6 nejsprezamen ; 

Miellis fora que la riqueza 
26530 Fos en almoznas despeza. » 

Dis lo |fdosofe] : « Sil tieus 

Maestre Jhesu Crist es Dieus 

E vol qu'om las peyras venda 

E so que n'aura despenda 
26535 En almoznas drechurieyras, 

Fay donx que tornon entieyras, 

E faras d'aquo caritat 

Quez ieu ay fah per vanetat. » 

Sanh Johan las brizas culhi 
26540 De las peyras e benezi 

A Dieu fazen sas preguieyras, 

E tantost foron entieyras. 

Lo filosofe quant o vi 

Tôt mantenen se coverti. 
26545 Apres las peyras vendero 

Els deniers per Dieu donero. 

Apres .II. borzes mot honrat 

D'aquela mezeyssa cieutat 

Quez agro lo miracle vist, 

26520. C Papas m. m.— 26528. A C mesprezament.— 2G530. G despessa.— 
20531. A fisolofe.— 26534. ^ B s. q. iialura. Nouscorriyeons d'après B C. — 
20530-40. Ces deux vers sont altérés dans C qui répète le mol peiras. — 26543. 
A lo vi. 



— 388 — 

26550 Seguen la fe de Jesu Crist 

Tôt quant avian vendero 

E per Dieu tôt o donero 

E pueis seguero sant Johan ; 

Et après .i. jorn a l'intran 
26555 De la cieutat an encontratz 

Lurs [c s]ers be vestitz e paratz ; 

Et ilh portavo .i. g[6on]el 

De bru et .i. paupre mantel ; 

E tantost quan les agro vistz 
26560 Quasqu fo mot torbatz e tristz 

Quar avian dezamparat 

Lurs riquezas per paupertat. 

Sanh Johan conoc o desse 

E vay lur dir : « Aportatz me 
26565 De las peyras de riba mar 

E verguetas. » E van o far. 

E quan l'apostbl benezi 

Las verguas, tornero aur fi 

E las peyras preciozas 
26570 Finas e meravilhosas. 

Dis S. Johan : « Planher nous cal 

Vostra riqueza temporal, 

Prendetz aquestas verguas d'aur 

E las peyras, del quai tezaur 
26575 Compratz los bes qu'avetz vendutz 

Quels |c]elestials avetz perdutz. 

Et ajatz plazer temporal 

Per aver dol perpétuai, 

26556. A cers. — 26557. A .i. guel. — 26558. C De breu e. — 26559. C 
1. a. vestitz. — 26562. B C paubretat. — 26565. C De 1. vergas d. r. m. — 
26566. A vegadas e v. o. f . — 26568. B Las peiras. — 26573. A preinetz; 
nous corrigeons d'après B C — 26576. B. C Q. cels del cel a. p. 



— 389 - 

Et ajatz temporal h on or 

26380 E piieis perdurabla dolor. » 
E pueis per mostrar la vileza 
De la temporal riqueza, 
Los comenset a prezicar 
E vay enaissi propauzar : 

26583 « En aquest segle fais, so say, 
Ve nutz quasqus e nutz s'en vay. 
Fols es donx qui trop vol aver 
Aquo que no potretener, 
E fols qui[sj vol apropriar 

26390 Aquo que deu comunicar, 

Quar Dieus dona bes temporals 
Cornus a totz, e bos e mais ; 
Don lo solelh e la luna 
Et las estelas quascuna 

26593 En lurs naturals officis 
Ministre lurs beneficis 
A mais, a bos comunamens; 
Aitals vos die dels elemens. 
No s'approprie donx negus 

26600 Los bes que Dieus ha fagz comus, 
Quar si o fay mais lui venra ; 
Et aissi, per cert, lui penra 
Quo fetz al rie avar dolen 
Que manjava mot noblamen 

26605 E anava, tôt jorn, vestitz 

De ricx draps d'aur e de samitz, 
Lo quai al Lazer frachuros 
Mal vestit, mendie e runhos, 
No vole sos bes comunicar 



20584. C prepaazar. — 26590. B quels d. c. — 26602. B Ih'en p. — 2660i. 
. trnii n. 



m. trop n 



— 390 — 

266 1 Quelli volgues un'almozna dar 
Ni de son pa ni de so vi ; 
Et après, quant qiiasqus mori, 
Lo Lazer, segon que trobam, 
Fo mes sus el se d'Abra[li]am, 

266 1 5 El rie fon datz al diable 

E mes en fuoc perdurable. 
Enquaras pren liom motz de mais 
Per las riquezas temporals, 
Quar bom no [se] las procura 

26620 Ses gran trebal e gran cura 
Ni las pot gardar sez temor 
Ni las pot perdre ses dolor ; 
Et aissi son [6 c a noz]eraen 
Neis ad esta vida prezen 

26623 Et a l'autra, ses duptar, mais ; 

Quar quis vol cargar trop gran fays 
De las riquezas temporals, 
Non aura las perpétuais, 
Quar tant y cove cossirar 

26630 Que Dieu fan del tôt oblidar ; 
E ricx avars es sers d'argen 
E del diable issamen ; 
Quar ricx avars non possessis 
[c S]as riquezas ans lur servis 

26635 E siey denier l'an em poder ; 
E l'avangeli ditz, per ver, 
Que qui trop dezira deniers 
Es del diable sers entiers, 
E las riquezas, ses mentir, 

26640 Fan home mot ergolhozir, 



86610. B almorna; C .i. alinoyna d. — 26623. A s. auzemcn. — 26634. A 
Mas r.; B Las r. — 26639. B r. temporals, s. m. — 26640. B f. h. fort e. 



— 391 - 

Dont empacho l'amor de Dieu 

Elh sûstrazo lo règne sien, 

E fan home venir a port 

Mortal lie perdurabla mort. » 
26645 Quant S Johan hac digz los mais 

De las riquezas temporals, 

lïom lli'aportet .i. jovencel 

Mort, quez avia de novel 

Preza molher en la cieutat, 
26650 Be .xxx. jorns eran passât ; 

E sa maire e siey paren. 

Mot ploros e trist e dolen, 

Se van tuh gitar a sos pes 

Preguan qu'el lo resuscites. 
26655 E S. Johans, quan vi lur plor, 

Comenset a plorar ab lor 

De sobre gran compassio, 

E vay far sa oratio 

E tantost vay resuscitar. 
26660 ES. Johans vay comandar 

Al resuscitat que disses 

E fezes saber als borzes 

Que l'avian dezamparat 

Et eran al segle tornat, 
26665 Quans de bes perdutz avian 

Els mais que sufîrir devian. 

Tantost aquel resuscitatz 

Lur vay dire : « Per cert, sapchatz 

Que l'an gel an gran desplazer 
26670 De vos elh diable plazer ; 

Molt [6 c avetz] bel palais perdut 

26650. B De .XXX. j. — 26066. 5 q. sufferlar d.— 26671. 4 Mol han b. p. 



— 392 ~ 
Precios [e] de gran virtut 
E glorios e resplanden 
Et ab plazer non defalhen, 

26673 Complit del gaug celeslial ; 
Mas en la carcer ifernal 
On si nous emendatz venretz, 
Totz aquetz turmens trobaretz : 
Fuoc y trobaretz mot pudens 

26G80 E verm[s] traucan e batemens 
E dels peccatz cofuzios 
E dels diables vizios, 
Tenebras, cadenas ardens 
E fam e set non defalhens. » 

20685 Li borzes adonx effrezit 

Tôt lo dit tezaur an giquit, 
Et als pezes gitatz se so 
De l'apostol, queren perdo. 
L'apostol dis qu'u mes, sez plus, 

26690 Fezes penedensa quasqus, 
E nostre Senher preguesso 
Que las verguas retornesso 
E las peyras e l'estamen 
El quai eran prumieiramen. 

26695 Et ilh ab gran contricio 
Van intrar en oratio, 
E tantost foro issauzitz 
E a gracia restituitz. 
Et après malas gens se van 

26700 Levar encontra sant Johan 
Per so quar vituperava 



26679, B focs y es grans e p.; C fuech aqui es m. g. e. p. — 26685. B esf- 
ferezit: C efferezilz. — 26687. C Et a lospes g. s. s. — 26689. C que .i. m* 
s. pus. — 26693. C en 1'. 



— 393 — 

Los Dieus lurs quan prezicava, 

E volgron li per forsa far 

Las ydolas lurs adorar. 
26705 Dis S. Johans : « Gens mar[rlida, 

Ieu[s] faray una partida : 

Vos requeretz lo vostre Dieu 

Que caia lo temple del mieu, 

E si, quant lou requeretz, cay, 
2671 Lo vosire Dieu adoraray ; 

queray ieu a Jhesu Crist, 

E si, quan lo auray requist, 

Cay lo temple del vostre Dieu, 

Crezet en Jhesu Crist, Dieu mien. 
26715 Queretz vos autre queray. » 

Et ilh respondo : « Fort nos play 

E volem mais que tu quieyras. » 

Sant Johans fetz sas preguieiras ; 

Quan fo foras tota la gens 
26720 El temple rumpet soptamens 

Si que las paretz cazero 

E las idolas brizero. 

Adonx l'evesque dels paguas 

Se levet contra crestias 
26725 Quels vole cassar e perseguir, 

Per que S. Johans li vay dir : 

« Que poiray ieu mostrar a te 

Quet puesca tirar a ma te? 

fE] quai senhal te donaray? » 
26730 Dis l'evesques : « Ieu, t*o diray, 

Ieu te daray veri mortal 

2G704. B L. y. sacrificar. — 26708. A C Q. quaia I. t. d. m. — 26714. G 
Crezes e. J. — 26717. B quieras; C quierras. — 26728. B Q. pogues tornar 
a m. f. — 26729. C l'en d. 



— 394 -^ 
E sil beves e not fay mal 
leu adonx creiray en Ion Dieu. » 
Dis S. Johans : « So faray ieu. » 

?67;î.'j Dis l'antre per | r]espaor[zir] 

« Yuelh qu'en vejas d'sutres morir. » 
E fetz venir .11. malfachors 
A mort dampnatz per lurs folors, 
E fetz lur heure del veri 

^6740 E van |s']estenger sus aqui. 
L'apostol près, vezen de totz, 
L'enap e fetz desus la crotz 
E vay heure tôt lo veri 
Que mal ni dolor non senti ; 

26745 E tuh comenson lauzar Dieu. 

Dis l'evesques : « Enquaras ieu 
Dupde ; mas si potz los mortz far 
Ah lo veri resuscitar 
Adonx seray ferms en la fe. » 

26750 E l'apostol despuelha se 
Eso vestir haylarli vay. 
Dis l'evesques : « E qu'en faray? » 
Respos S. Johans : « Pauza lo 
Sohre los corses que mortz so 

26755 E diguas lur que vazo sus 

El nom del salvaire Jhesus. » 
E l'evesque vay aquo far 
E tantost va[n] resuscitar, 
E l'evesque adonx crezet 
26760 E mantenen se batejet 



26732. B C e n. fa m. — 20735. A p. espavordire; C cspavorir; B cspaoï- 
zir. — 26738. C A m. condampnatz p. f. — 2G740. B C esleriher. — 267U C 
Que m.; A B Quel m. — 20747. B Dupli. — 20755. C q. leven s. — 20758. A 
vay r.; B van r. 



— 395 — 

E fetz batejar sos parens 

E mot gran nombre d'autras gens. 

Pueis vole escrieure sant Johans 

Sonevangeli ; mas enans 
26765 Fetz tôt son pobol ajustar 

E vay lo fort amonestar 

Qu'am dejunis preguesso Dieu 

Qu'el lo sant evangeli sieu 

Li des escrieure dignamen. 
26770 S. Johan preguet issamen 

Que Dieus aquel secret logal 

On l'escrih evangelical 

Voila far, gardes de vens, 

De neus, de pluejas issamens. 
26775 E Dieus en tan Ion issauzi 

Qu'enqueras de so qu'el queri 

Aquel luoc Dieus asegura 

Segon que ditz l'Escriptura. 

E mans autres miracles fetz 
26780 Sant Johans, los quai trobaretz 

Escrihs en la sua vida, 

Qu'ieu say que l'ay legida. 

E devetz saber issamen 

Que mot say visquet longamen 
26785 Tan quez en la derayria 

Anar per se non podia 

A glieysa per frevoleza 

Qu'avia per la \[b ijelhesa ; 

Mas els brasses lo portavo 
26790 Siey dissipol, tan l'amavo, 

26762. B S- l'Ope! J'. g. — 2G7GG. A BEv. los f. a. - 2G767. A B Q. de- 
juns p. D.; C dejunis. — 26771. B a. socn logal; C Q. Jins a. s. 1.— 26775. 
C lo i. — 26784. IJQu-el m. s. v. l. — 26785. B derrairia. 



— 396 -* 

Say elay on sevolia, 

E totjorn el lur dizia : 

« Amatz l'us l'autre, filhol mieu. » 

E tan que li discipol sieu 
26795 Meravilhat quar ta soven 

Aquo dizia solamen, 

Li van demandar .i. dia 

Quo tan soven lur dizia 

Quez ilh s'amesso entre se 
26800 E sant Johan respos desse : 

« Car comandamens es de Dieu 

Que quasqus am lo prueime sieu, 

En lo quai sol comandamen 

Tota sancta doctrina [c pen], 
26805 Quar ab som prueime ben amar 

Hom gazanha Dieu ses als far, 

E res qu'om fassa nolh val re 

SU dig comandamen non te. » 

E quant hac [c novanta e nov ans] 
268 1 Lo dig apostol sant Johans, 

Lh'aparec nostre Senher Dieus 

Ab les autres discipols sieus, 

E dis li esta paraula : 

« Mon amie [b ven] a ma taula, 
2681 5 Temps es quez am me repaires 

Et ab los tieus autres fraires. » 

E sant Johans vole lo seguir, 

Mas nostre Senher li vay dir : 

« Lo dirmergue propda venen 

26804. A s. d. pren. — 26806 B Quecs g. D. s. a. f. — 26809, ^ E q. h^ 
.XL. ans; B .xc.ix. ans. — 26813. B E Dieus d.; CED. dishetz aquesta p. — 
— 2681* A vuel a m. t.; C siey a m. t. — 26815. C t. e. qn'am m. te repau- 
zes. — 26819. B digmergue; C dimenge. 



— 397 — 

26820 Venras a me certanamen. » 

E pueis en lo jorn a[s]signat, 

Trastotlopobol ajustât, 

En la glieyza vay prezicar 

E majormen lur vai parlar 
26825 Qiio devian creire fermamens 

E servar los .x. mandamens. 

Apres lo sermo mandet far 

Una fossa devan l'autar, 

E quan la fossa fo fâcha 
26830 E la terra fora tracha, 

El intret dedins viens e sas 

E dis a Dieu levan sas mas : 

« A te, Senher, sia grazit 

Quar ra'apelas al tien covit, 
268^5 E t'a plagut per ta merce 

Qu'ieu me repaus, Senher, en te, 

Qu'ieu ay dezirat longuaraen, 

E qu'ieu sia del tieu coven • 

Et a la tua sancta taula. » 
2G840 Et après esta paraula 

Vay venir resplandor mot grans 

Don tan resplandi sant Johans 

Que nuls homs nol poc regardar, 

E la lugor vai s'enmontar 
26845 E remas la fossa plena 

De manna tal quez arena ; 

Poc hom vezerlains al fons 

Aissi qu'o fay en autras fons. 

E trobam mais de lui mezeis 

2G826. B C comandamens, mot qui rend levers faux. — 26830. B forelra- 
cha. — 26839. B E. a 1. t. sana t. — 26846. B t. que l'areiia. — 26848. A 
ajoute hom après faj, ce qui fausse le vers. 

2 



— 398 - 

26850 Qu'en Englaterra fo us reis 
Sant hom de gran cosciencia 
Quez ac en gran reverencia 
L'evangelista sant Johan 
Tan qu'a nul home demandan 

26855 En lo sieu nom quel fezes be, 
Non loy desneguera per re; 
Et avenc se que sos cambriers 
Nolh fo de près ni l'almozniers, 
E venc us paubres peregris 

26860 Lo quai al rey almoyna quis 
El nom de l'avangelista 
Sant Johan, la quai requista 
Lo rey non l'auzet desnegar, 
E quar als non li poc donar, 

26865 El li vay donar son anel 

D'aur mot precios e mot bel 
Que valia mot grans deniers. 
Pueis avenc se q'us cavaUers 
D'Englaterra passet la mar, 

26870 E quant el s'en vole retornar 
Vay encontrar lo peregri 
Quel re[n]det l'anel e dis li : 
« Al rey engles l'anel re[n]dras, 
E de part de me li diras 

26875 Quez el a cuy e per cuy det 
Lo sieu anel aquel loy ret. 
Sant Johans donx li venc aqui 
En figura de peregri. 



20858. B n. f. am lui. — 26859. C peleris. — 26872-3. A redel-redras. — 
26875. À Quez el a c.j B Que cel a c. Nous suivons la leçon de B. — 26876. 
B a. a. Ihui r. 



AYSSO ES LA VIDA DE SANT THOMAS L'APOSTOL. 

L'apostol sant Tomas passan 
26880 Per Cezaria predican, 

Dieus vole quez el degues anar 

En las Endias predicar, 

E per so Dieus dire li vay : 

« Us reis de la terra de lay 
26885 Say a trames .i. ministre 

Sieu per cercar .i. maïstre 

Que sapcha de palays bastir 

E ben ayzinar e cobrir, 

Fazen a guiza romana 
26890 La cuberta sobeirana ; 

Et ab aquest tu t'en iras. » 

« Et on iray, dis S. Tomas? » 

Dieus respon : « Seguramen vay 

Quez ieu tôt jorn te gardaray, 
26893 E seray tos governs e guitz, 

E quan tu auras covertitz 

A sancta fe de Crestias 

E batejatz los Indias, 

Venras a me, senes falhir, 
26900 Ab la palma del tieu martir. » 

Dis S. Tomas : « Ieu suy sers tieus 

E tu mo[s] Senher e mos Dieus, 

Per qu'ieu faray ta voluntat. » 

E quant fo issitz el mercat 



26882. B Indias p. p. — 26885. A ajoute après say le mot M qui fauise le 
vers; H sei a t.; C a Iremes. — 26886. B maesire; G .i. bo maistrb.— 26904. 
G ai m. 



— 400 — 
26905 El vay trobar lo ministre 

Que queria lo maïstre 

Que saubes lo palays bastir. 

E DieuS fes los esdevenir 

E[ctost] acordar el volen. 
2691 Navejan per mar vengro s'en 

Aribar en una cieutat; 

E quant y foron aribat 

Trobero quel rey fazia 

Festa d'una filha sia 
2691 5 Guy avia donat marit, 

E fazia mot gran covit 

Tan quez avia fah cridar 

Que totz hom vengues al manjar, 

Qu'el, si negus y falhia, 
26920 Per ofïendutz s'en tenria. 

E vay s'albirar sant Tomas: 

« Al rey sera mal si noy vas. » 

E per so vay lay atendre 

Per temor del rey ofïendre, 
26925 E vi ][c a]y tan gran vanetat 

Que nolh près cor ni voluntat 

De manjar, mas tota via 

Sos huelhs vas lo cel ténia. 

Apres manjar aqui meteys 
26930 Fetz venir l'apostol lo reys 

Quar hom Ih'avia [ja] parlât 

De la sua gran sanctetat 

Si que n'ac gran meravilha, 

E vay li dir que sa filha 

26909. — i4 Et a. el v.j B E. Dieu v. — 26010. C Navigan. — 26922. C A. 
r. sabria m. s. n, v. — 26924. B P. paor d. — 26925. A E. v. lej t. g. v.— 
26929. B A. mezeisj G a. mezeich. 



— 401 - 

26935 Degues benezir e l'espos ; 

E l'apostol benezi los , 

E dis : « Senher Dieus, benezis 

Aquetz jovencels e complis 

Lor cor de t'aifior complida 
26940 E de semensa de vida. » 

E quan se fo de lor parlitz, 

Segon que la legenda ditz, 

Trobet el ma lo jovencels 

.1. ram de palma que fo bels 
26945 E de bos dalils be garnitz ; 

E manjon molhers et maritz 

E tantost ilh s'adormiro. 

Et en dormen amduy viro 

Unamezeyssa vizio, 
26950 Quar a quasqu vejaire fo 

Q'us reys lur venia denan 

Els aculhen et embrassan, 

Et eral rey meravilhos 

Ab vestimen mot precios, 
26955 Lo quai rey pueys lor dizia, 

Quan ben e fort los avia 

Et abrassatz et aculhitz : 

« L'apostol vos ha benezitz 

Per so quez ajatz partida 
26960 En la perdurabla vida. » 

Ab tan quasqus se revelhet, 

E l'us a l'autre revelet 

Lo somme que fah avian. 

[E] domentre quel dizian, 
26965 L'apostol intret denan lor 

26»35. B Anes b. e 1. — 26937. B C Disen. — 26957. B Et embrassatz. 
26563. B Lo soninhe q.; C Lo somi q. 



— 402 — 
Per vertut de nostre Senhor 
Per mieg la porta ses obrir 
Et enconle[6nen] vay lor dir : 
« Lo mieu rey, payre de vertutz, 

26970 Vos es, per cert aparegttz, 

Que sai m'a mes, porta claiiza, 
Ses obrir e ses far nauza, 
Per vos autres may benezir 
E per soqu'ieu vos deia dir 

26975 Qiiez estetz en virginitat 
Et en cor et en voluntat, 
E gazanhet[z] la corona 
Laquai Dieus a virges dona ; 
Quar d'autras vertutz, so sapchatz, 

26980 E[s] regina virginitatz 

E de totz autres estamens 
E dels vils carnals movemens, 
Et es a Dieu plazens Victoria 
E verais camis de gloria. » 

26985 E, sant Tomas aisso dizen, 
Dos angels vengro mantenen 
E van dir : « Angel de Dieu em 
Qu'en nostra garda vos avem. 
Si voletz far plazer a Dieu 

26990 Crezetz aquest apostol sieu. » 
E quan lo miracle viro 
Mantenen se covertiro 
E l'apostol los batejet 



26971 A Q. sam haraes portas clausas; non?, corrigeons d'après B C. — 
36072 A far varnausa; B C i. nauza; nous restituons le texte d'après ces 
deux mss. — 26975. B verginitat ; C vergenilat. — 26977. B gazanhetz. — 
26978. e vergis; C verges. — 26983. C Qu'es a D. — 26986. B Oui a. v. m.; 
C Dos angils. 



- 403 — 

E pueis la fe lur essenhet. 

26995 Pueis l'espoza batejada 

Se vay far morgua sagrada, 
Et après .i. temps vay morir 
Quar per Jhesu Crist près martir. 
Pueis l'espos Dionis nomnatz 

27000 Fo evesques del luoc creatz. 
E quan los hac fagz crest'as 
Venc s'en al rey dels Indias 
L'apostol, e vay divizar 
Lo palays que volia far ; 

27005 E quan loy hac ben divizat 
Noble, bel e ben ayzinat, 
Lo rey 11 baylet mantenen 
Mot gran soma d'aur e d'argen 
De la quai lo palays bastis. 

2701 Pueys lo reys issi del païs ; 
E l'apostols l'aur e l'argen 
Vay tôt donar a paura gen, 
E pesset mais de covertir 
Las gens que del palais bastir ; 

2701 5 Don fetz batejar maintas gens 
Domentre quel rey fo ab[s]ens. 
Et après lo rey retornet 
E l'apostol encarceret. 
Pu€ys vay morir aqui mezeis 

27020 Us fraires qu'avia lo reis, 
E fetz li mot bel monimen. 
Pueys resuscitet, Dieu volen, 
Et agron tug mot gran fe[l]tat 



â7002. Aprèi ce vers, ilexisie dam B une taeune de 167 vers. — 87023. B 
C fertat. 



— 404 — 

Quan lo viro resuscitat, 
27025 Quar adonx avia quart jorn 

Qu'era sebelitz o entorn. 

E vay s'en al rey e dis li ; 

« .1. sant home tenes aqui 

Encarcerat, que voles far? » 
27030 « [L'Jescoriar e piieys cremar. » 

« Sapchas quez amix es de Dieu 

E ministro li hangel sieu 

Que m'an em paradis menât; 

Et .1. bel palays m'an mostrat 
27035 Quez es bastitz d'aur e d'argen 

Et ab precios ornamen 

E de peyras preciozas 

E d'autras res gloriozas, 

E res de be noy pot faillir, 
27040 Et hom nul temps noy pot morir, 

Lo quai palais tan glorios 

leu regardiey mot diziros 

Qne nul temps n'en pogues issir. 

Et adonx l'angel me vay dir : 
27045 « To[s] frayre bastit l'avia 

E pert lo per sa folia, 

Mas nos querem, sil vos comprar, 

A Dieu quet lays resuscitar, 

E redras al rey lo tezaur, 
27050 So es a dir, l'argen e l'aur 

Don S. Tomas l'edifiquet 

Quant als paupres per Dieu lo det. » 

Aisso dis, lo ressuscitatz 

Vas la carcer s'en es anatz, 
27055 E fetz ne l'apostol trayre 

E vay pregar per so frayre, 



— 405 — 

E fetz aportar mantenen 
.1. fort precios vestimen 
E vole lo dar a sant Tomas ; 

270C0 Et el respos li : « Nol vuelli pas ; 
Qui vol los bes celestials 
Me[ne]spreze los terrenals! » 
Apres venc lo rey temeros 
Quel qiiis perdo de ginolhos. 

â706o Apres l'apostol lur vay dir : 
« Mot avetz a Dieu que grazir 
Quar vos ha sos secretz mostratz, 
Crezes en Crist eus batejatz 
Per so quez ajats bon osdal 

27070 Sus el règne celestial. » 
Adonx dis lo resussitatz 
A l'apostol : « leu so[y] estatz 
En lo glorios repaire 
Quez as bastit a [c mo] frayre. » 

27075 Respos lo rey : « Aquel es mieus, 
Fay ne .i. autre que sia tieus ; 
E si non pot aver quasqus 
Aquel d'amdos sia cornus. » 
Dis l'apostol : « Em paradis 

27080 A tans palays que non es fis, 
E compra los hom ab deniers 
Quant es libérais almozniers ; 
Quar em paradis pot hom be 
L'argen trametre denan se, 

27085 Mas après son trespassamen 
Non pot tornar querre l'argen ; 
Don l'argen pot prumiers venir 

27008. C e. batejas. *- 27074. A to f. qui est un contn-sm*. 



— 406 — 

Mas non pot ges detras seguir. » 
Pueys l'apostol, passât .i. mes, 

27090 En .i. logual ajustar fetz 

Sobregran monteza de gen, 
A totz los malic aujtz prometen 
Qu'el lur redria sanetat ; 
E quan tuh foron ajustât, 

27005 E[l] parti los malautz dels sas 

E vay preguar Dieu, junctas mas, 
Quez el per sa gran pietat 
Als malautz redes sanetat. 
Et après luy cridavo tug 

271 00 Âmen per l'apostol estrug ; 
E Dieus issauzi lur clamor 
E trames tan gran resplandor 
Desus del cel sobre la gen 
E sus l'apostol issamen 

27105 Que nois pogro de pes tener 
E van tug en terra cazer, 
Quar agro sobregran paor 
Quel lams fos cazutz sobre lor. 
Pueis l'apostol se va levar 

271 1 E vay los autres cofortar, 

E dis : « Bona gen, levatz sus 
E non aja paor negus, 
Quar Dieus lo paire de vertutz 
Aissi quo fozer es vengutz 

271 15 Quez a los malaudes sanatz. »' 
E viro que fo veritatz, 
E van redre gracias a Dieu 
E a Tomas apostol sieu. 

27092. A malvatï, mauvaise leçon . — 27114. C foldres. 



— 407 — 

Apres l'apostol preziquet 

27120 E .XII. causas essenhet, 

E lur dis tôt prumieiramen : 
« Yos devetz creyre fermamen 
Q'us tan solamen es Dieus vers 
En qiiy, per cert, es totz poders, 

27125 Qu'es en substancia unitatz 
Et en persona[s] trinitatz. » 
E quar y pogro tost duptar 
Vole lur [u]n issimple donar, 
E dis : « Nous en meravilhetz, 

27130 Qu'en arma d'ome trobaretz 
Et entendamen [c e] razo 
E memoria ; pero no so 
Las dichas causas quasquna 
Un'arma, ans es tôt una, 

27135 Don noy sia negus dubtans. » 

E pro lur det d'autres semblans. 
E pueis lur dis ; « Prendetz baptisme, 
Quar per vertut de l'alti&me 
Tôt mantenen seretz mondatz 

27140 De lagezas d'eniquitatz. » 

Pueys vay lur dar bona leisso 
D'esquivar fornicatio, 
Pueys d'esquivar glotonia, 
[Peccat] d'orguel e d'avar|icia], 

27145 Pueys dis lur : « Fah penedensa 
Per so quel satan nous vensa, 
E siatz raisericordios, 
E Dieus aura merces de vos, 
E breumen de cor e de [s |en 

27131. ABE.e. de nostre e r. 



— 408 ~ 

271 50 Queretz quez es a Dieu plazen, 
E que pueys fasas so quel play 
Et esquivatz so quel desplay 
Seguen los mandamens de Dieu 
E las doctrinas dol iilh sieu, 

271 55 Et en aquo perseveran, 
Ab vera caritat renhan, 
Amatz amicx et enemicx 
Qu'en aisso pen totz l'esperitz. » 
E quant ac complit so sermo 

27160 Mantenen batejatz se so 

Ben .IX. milhiers dels homes grans 
Et estiers femnas e paucz efans. 
Pueis l'apostol per predicar 
Las autras gens s'en vay intrar 

27 1 65 Jus en las Endias fort prion 
E neys prop de la fi del mon. 
E quan fo en la terra lay 
Una dona covertir vay 
Amiga d'una cozina] 

27 1 70 Del rey qu'era sa visina, 
La quai après a nostra ley 
Tiret la cozina del rey. 
E quant o saup lo sieus maritz 
Tôt mantenen al rey o ditz, 

271 75 E tan vay Tomas acuzar 

Quel [rey] lo fetz encarcerar. 
Et, aquo fah, la cozina 
Del rey se donet ayzina 
Que poc a l'apostol venir 



27151. A Non que vo p. failzs. q. p. Nous suivons la leçon de C. — 27160. 
C lot m. tiobal s. s. — 27165. C Yndias. — 27170. C vezina. A ce vers finit 
la lacune de B. — 27176. A omet rey que nousi-estituom d'après B C. 



— 409 — 

27180 Tan de près que la poc auzir 

E dis li demandai! perdo : 

« leu suy causa de ta preyzo, 

Per Dieu te prec ra'ajas merce 

Quar gran trebal suefres per me. » 
27185 Dis l'apostol : « Not cal temer, 

Qu'ieu del trebal ay grant plazer.» 

E pueys lo rey lo deslieuret 

Quar en luy colpa non trobet. 

Apres lo marit vay preguar 
27190 Al rey qu'el degues | h c amenarj 

A son osdal la regina 

Per parlar ab sa cozina 

Per vezer si la poyria 

Trayreja d'aquelavia. 
27 1 95 El rey respos [li]; « Fort mi play. » 

E la regina vay s'en lay, 

E cujet l'aver mantenen 

Gitada del propauzamen, 

E quant agro .i. pauc parlai 
27200 De la fe de crestiandat, 

Fon plus cauda la regina 

Que non era sa cozina, 

E crezet ferm en Jhesu Crist, 

E majormen pueis quez ac vist 
27205 So que l'apostol fazia 

Per virtut de Dieu tôt dia, 

Don dis : « Malastruc es qui ve 

Tan grans miracles e non cre. » 

Pueis la regina retornet. 

27184. B c Q. greu t. s. p. m. — 27190. A q. d. dcsemar. - 27101. D A 
sieu 0. 1. r.; A fait précéder la regina de la cunjonction a qui faime le tem 
— 27194. C Be t. d'. guia. - 27209. D Q p. 1. r. s'enlornel. 



— 410 — 
27210 El rey adonx li demande! 

Per que tan estât avia ? 

Ela respos : « leu crezia 

Que ma cozina veramen 

Non agues membransa ni sen 
272 1 5 Et ela es molt essen[h]ada ; 

A l'aposlol m'a menada 

Que m'a mostrada carrieyra, 

Senes dubte, vertadieyra, 

E m'ha tracha de gran error. 
27220 Qui no cre en Dieu fay folor. » 

Lo reys esbaïts quan l'auzi 

Vay s'en tantost a son cozi : 

« Ta molher cobrar queria 

Et ai perduda la raia, 
27225 Quar ma molher es en la fe 

Plus fort que la tua ganre. » 

E mantenen lo rey vay far 

Penre l'apostol e liar 

Quar l'ac sostracha sa molher ; 
27230 E fetz far doas launas de fer 

E vay dir qu'om fort las calfes 

E pueys sus lo fer caut estes 

Tan l'apostol [am] los pes nutz 

Tro del tôt los agues perdutz. 
27235 E quan volgro far son coman, 

De la terra per vertut gran 

Una fontaina vay issir 

27215. A esenada; B senada; C essenhada. — 27226. A Pueys f. q. 1. t. 
gairc. Nous corrigeons d'après H C. — 27230. C d. lunas d. fer. Raynouard 
fLex. rom.J, citant ce vers et celui qui le suit, met lamas ; mais c''est launas 
qu'il faut lire, mot qui signifie en espagnol lame, venant du lat. lamina; 
lannas est une mauvaise leçon. — 27233. B T. l'a. l'estezes n.: Cl'a. los pezes 
n. 



— 411 - 

Que vay lo fer caut escantir. 

Et aquo fah aqui mezeis 
27240 Vay far comandamen lo reys 

Per [lo] cosselh del dig cozi, 

Qu'om l'apostol ostes d'aqiii 

E quel gites encontenen 

En una fornatz ben arden ; 
27245 E manteneri quey fo gitatz 

Tornet ta frega la fornatz 

Quez om lo trobet l'endema 

Dedins la fornatz vieue sa. 

E van lo deforas gitar ; 
27230 El cozi del rey vay donar 

Cosselh qu'om l'apostol forses, 

E pueis qu'om [estar lo leisses.'J 

DIEUS EM PARADIS TERRENAL AJUSTA MASCLES AB FEMES DE 
GENS, D'AUZELS, DE BESTIAS E DE PEYSSOS PER LOR NATURA 
COSSERVAR ELS BENEZIS. 

[B D'AMOR DE MASCLE AB FEME,] 

Declarada la \c figuraj 
Del prumier filh de natura, 



27238 B C Los fers caula e. — 27246. B freja; C fregia. — 27242. B C 
E vay. — 27352. Ce vers manque dans tous' nos mss; celui de Carpentras 
ne le porte pas non plus. Nous le donnons d'après le ms. de Lyon, ou il est 
ainsi écrit : Et pueis qu'om laissar lo estes, ce qui ne do7ine aucun sens. Il y 
a évidemment une transposition des verbes laissar et estes et de leurs 
dernières syllabes. Le passage doit être ainsi rétabli: estar lo laisses. Après ce 
vers, se trouve dans le ms. de Lyon, la lettre de Maffre à sa sceur. — Rd- 
BRiQCE. A partir de cette rubrique, 2-'i3 vers manquent dans A. Nous les em- 
pruntons jusqu'au vers: que non podo trobar pro gen, au ms. B, et celui-ci 
nous faisant défaut, nous empruntons à C les 65 vers nécessaires pour par- 
faire le chiffre de âo5. — 27253. B 1. natura. 



^: 



— 412 — 

27255 Vos vulh de sas filhas parlar ; 
L'annada que vezetz estar 
El selcle que Ih'es plus propdas, 
De la cal nois gauzis vilas 
Ni avars ni desconoichens 

27260 Ni orgolhos ni mal dizens 
En carnal ni en caresme, 
Es amor de mascle ab feme 
La cals ve de dreh natural 
Car de lui an dezir carnal 

27265 TÔtâs creaturas sentens 

Aucels, peissos, bestias e gens 
iF'ajustamen far entre ior 
Lo cal nos apelam amor. 
Aquest deziriers naturals 

27270 Sapchatz cert que non es res als 
Mas talens e afeccios 
Qu'es entre femes e mascl[c o]s 
De se carnalmen ajustar 
Per la nalura cocervar, 

27275 Lo cal recep de natura 
Tota sentens creatura, 
El sec per l'azordenamen 
De Dieu lo payre omnipoten, 
Car Dieus, cant ac créât lo mon 

27280 E las creaturas .qu'i son, 
A las creaturas, sapchatz, 
Dis : « Creissetz e multiplicatz. » 
E per so plac al Creator 
Que s'ajustesson entre Ior, 

27285 Car altramen nois poiria 



27256. B L'armada q. v. e. — 27272. B masclcs, qui ne rime pas avec le 
vers qui précède. 



— 413 - 

Cocervar ni duraria 
Per re la natura de gens 
Ni d'autres animais sentens. 
Dih ai donc que es e donve 
27290 E qui l'establi e per que. 

AQUEST' AMOli DE WASCLE AB FEME ES BONA DE SE AB C'OM N'UZE 
I3E, E EN CAL MANIEIRA NE POT BEN OM UZAR. 

E car al eus fols creiria 

Que est'amors mala sia, 

leu vos die per m'escuzar 

Que d'aquesl' amor vuelli traclar 
27295 En est libre on ai tractât 

Tans de bes de divinitat, 

Quel dihs movemens naturals 

Qu'es datz a totz los animais, 

En quant es aordenamens 
27300 De Dieu, es bos certanamens ; 

Car Dieus anc non adordenet 
. Malvastat ni fetz ni creet, 

Nis pot ges far que Dieus falhis, 

E per so dis S. Augustis : 
27305 Que totz movemens naturals 

En cant el es bos e no mais, 

El es obra veraiamen 

De Dieu lo paire omnipoten, 

E obra de nos peccadors 
27310 En cant es peccatz e folors. 

Digam donc que l'amors en se 

Es bonaqui n'uzara be, 

E silh muzart, per lor folor, 

2731Î. C E. bc b. q. usa en b. 



— 414 — 

Uzo malamen d'est' amor, 
27315 Non rema per lor folia 

Qu'est'amors bona no sia, 

Car de so que en se bon es 

Uza om mal per necies ; 

Per c'om non deu l'amor blasmar 
27320 Mas cel qu'om veira mal [n'jiizar, 

Car sapcha qui mal n'uzara 

Qu'en calque tems o comprara. 

E es lo carnals movemens 

De molt gran merit a las gens 
27325 Quel sabo be tener réglât 

En restrenhen lor volontat 

E vencer la temptacio 

Carnal ab sen e ab razo, 

Al movemen no cossenten 
27330 Si non o fan degudamen, 

Aquel carnal movemen sieu 

Aordenan a servir Dieu 

Cum cel c'ab molher s'atura 

Per aver engenradura • 

27335 ïal c'ab ben far e ab ben dir 

Son Creator puesca servir 

Enonges perentencio 

De carnal delectacio, 

Sa molher de bon cor aman, 
27340 Las altras no cobezejan. 

Pero si non es molheratz 

Be pot esser enamoratz, 

Aman, ab que be l'amor guit, 

Dona donzela ses marit, 

273U. C Usa m. — 27316. C Que la a. b. n. s. — 27333. CC. c. c'am sa m. 
s'a. Vers faux. 



— 415 — 

27345 Ab que l'am de leal amor, 
Si que no dezire folor, 
Mas que dezir'e entenda 
Que per esposa la prenda, 
Ter esquivar mal e peccat 

27350 Fazen so que Dieus a mandat 
Per cocervar la natura, 
Engenran engenradura 
Ad onor e plazer de Dieu 
Que fassa lo servizi sieu. 

27355 Enquaras_po^d/amo^^ 
Tmâr^dpna s. en gênerai 
É do[n]zelas senes peccar 
Leals amans, si o sap far, 
Lauzan en sa creatura 

273G0 Dieu que per sa bonlat para 
Fêmjia vole ad orne donar 
Vëv la natura cocervar, 
^ per_soJfo£met eiilre lor 
Aquesta nalural jirnor ; 

27365 E car tuh de femna em nat 

Lor em mai tengut d'amistat, 
E car femnas noiril nos an 
Ab treballi, can [c ejram efon ; 
[c Si] per aquest entendemen 

27370 [c Hom] donas ama lealmen, 
Aisi cum deu so befachor 
Amar de natural amor. 
Si que l'amor non entenda 
Nulha desleal fazenda, 



27357. B do7.elas. — 27358. C Lyals amaircs — 27:i68. A. t. c. iram e. 
— 27369. B s'om p. a e. — 27370 B Qui d. a. 1. — 27374. C Lunha dcs- 
ial f. 



— 416 — 

27375 E per l'amor vol esser pros, 

Francs humils, essenhatz, joios, 

Donnejans, lares e gen noiritz, 

Savis e corles e arditz 

Ab gran volonlat do be far 
27380 E de malvestat esquivar, 

Aitals om governa l'amor 

A lei de fizel amador ; 

E l'amors sancta séria 

Si l'aimans aiso [c fajzia. 

CUM ES MOT PERILHOS A LAS GENS UZAR D'EST'AMOR DE MASCLE 

AB FEME. 



27385 rero sapchan li fin aiman 

C'om non uza ses perilli gran 

D'aquesta natural amor 

De mascle ab feme entre lor ; 

Car del movemen natural 
27390 Ve tost quecs en delieg carnal 

E en cruzel temptacio 

[cEt en greu cogitacio], 

Qui donc no sap réglât tener 

E restrenher fort son voler, 
27395 Majormen qui trop vizita 

Femnas e ab lor abita, 

Joguan, rizen e solassan 

E lor beutat trop remiran, 

C'om leugieiramen ses laizar 
27400 Pega cauda non pot tocar ; 

Car lo diables es gin hos 

27378. c s. c. eanlilz. — 27382. C A lyey d. f. a. — 27384. B a. dizia. 
— 27388. C De mas. e f . — 27391. Manque dans C. — il392. Manque dant 
B. — 27401. C C. 1. d. e. gyhos. 



— 417 — 

E subtils en decebre nos, 

E fai nos plus tost abelir 

So don totz malz nos pot venir ; 
27405 Don mantas vegadas s'ave 

Que ab entendemen de be 

E de far fruh a Dieu plazen 

Alcus joves om molher pren 

E quar vole peccat esquivar 
27410 E ab voluntat de be far; 

Pueis lo diables deceben 

Lo geta del prepauzamen 

El fai virar s'entencio 

En carnal delectatio 
2741 5 El fai en son ajustamen 

Delechar non degudamen. 

D'altra part vezem avenir 

Que alcu ses cor de faillir 

En donas pauzo lor araor 
27420 E volo coversar ab lor ; 

Pueis lo diables escompren 

En tan lor carnal movemen 

E las lor fai tant abelir 

Qu'en peccat los fay cocentir ; 
27425 Apres lor met e l'aurelha 

E tan can pot lor cocelha 

Que las prego qu'elas ab lor 

Cocentisco en la folor, 

A las donas acocelhan 
27430 Que cocentisco al deman. 

Apres d'aqui naisso tôt mal 

E tuh autre delieh carnal, 

27413. C E. f. gylar sa e. — 27420. Cconvcrsar. — 27425. C en s'aurelha. 
— 27430. C cocenliscari. ■ 



— 418 — 

Carpueis so en la folia 

E arden en liixuria, 
27435 No cossiro mns en peccat 

E en mondana vanetat ; 
fcar lo fais diables antics 

Adversaris e enemics 

Lor fai tôt peccat abelir, 
27440 Car tan los fai orgolliozir 

Que non podo trobar pro gen 

[c Caus[s]ar ni pro [belj vestiment 

Ni ja pro non seran lavatz 

Ni pro penchonatz ni miratz 
27445 Ni auran as[s]as bel arnes 

Ni pro cavals ni palafres ; 

Et après fan cortz e bobans 

E volo goglas e mazans 

Tôt per mondana vanetat 
27450 E per abrazar lor peccat, 

E volo tôt jorn bordeiar, 

Torneiar, am donas dansar, 

E sapjas senes dubtansa 

Quel dyables mena lur dansa, 
27455 Et escompren tan lor folor 

E tant abriva lor ardor 

Lo satans que per sobr'amar 

Lor fay las donas azorar ; // 

Car a}xliy con lo Creator 
27460 Deu hom amar de bon' amor, 

27441. C pro argent, qui fausse levers; à ce vers se termine Pemprnnl fait 
à B de 188 vers ; les 65 vers suivants sont empruntés à C, le feuillet de B où, 
ils se trouvaient ayant été arraché. '— 27448. Ms. de Carpentras, joglars e 
m ; goglas du ms, C ne se trouve ni dans le Lexique roman, ni dans le Glos- 
saire occitanien. — 27450. ajjrarar; ms.de Carpeuiras, abiazar, que nous 
adoptons. — 27456. C abraza. — 27457. C sobra amar. 



— 419 — 

De totlor cor, detotlor sen, 

E de tôt lor entendemen 

Araon las donas a peccat 

Don d'elas fan lor deitat. 
274G5 E sapjas que las adzoran 

Adoran perce[r]tlo Satan 

E fan lor Dieu del deslyal 

Dyable, Sathan, Belial ; 

Et après quan li dezastrat 
27470 Al diable se son donat, 

Non an sen, forsa ni poder 

De contrastar a son voler, 

Don lor fay lo malvat Sathans 

Per mantener aquels bobans 
27475 Abellir tant avareza 

Que non duptan far maleza 

Ni l'autruy a gran tort penre 

Per aver pro que despendre, 

E fay lor cargar e[n]vega 
27480 Ira mortal e pelega 

Et abellir glotonia 

Per creycher la luxuria 

E fay los estar ossios 

E de totz be far perezos ; 
27485 Pueyh met tôt son entendemen 

Quels fassa morir malament, 

E quant l'arma del cors se part 

Lo Satan la pren a sa part 

Car moron en peccat mortal; 
27490 Adonc conoycho ben e mal \ 

274-66. C A. 1. s. p. cert.— 27473. G 1. m. Sallianas. — 27479. C e muegra; 
3/s. de Carjientras, evcga. — 27480. C pcliegra ; Ms. de Cnrpentras, pelega. 
Nous adoptons pour les deux mots '.es leçons du ms.de Carpenlras. — 27484 
. € f. pczeios. — 27487. C Tarme. 



— 420 — 

Lo gran be quez an mescabat 

So es la non mortalitat, 

Car si fosson obedien 

El vieurian perdurablamen, 
27495 Et aras son per lur peccat 

A mort perdurabla lyeurat, 

Adonc atrobo quai profiechz 

A cascus de carnal delieytz, 

E sabo cert quez en mal fon 
27500 La gran gloria d'aquest mon 

E pot se ben dire vana, 

Non veraya ny certana, 

Ans es fâcha certanament 

E passa tost a ley de vent, 
27505 Mays quel dyables, per azir 

Ouens porta, lans fa bellezir.] 

Doncx nais d'est'amor natural 

L'albres de saber ben e mal, 

Lo quai albre tan defendet 
27510 \ Dieus ad home qaan lo creet, 

Quan li dis qu'el si gardes fort 

De manjar sotz pena de mort 

De la frucha del dih fruchier, 

So son li carnal dezirier 
2751 5 Los quais Dieus, sotz pena mortal, 

Nos a vedatz en gênerai; 

Don degus hom nols pot seguir 

Que nol covenha a morir 

Quant a Dieu e salvatio 
27520 E venir a perdicio ; 

Don lo diables desliais 

21506. Ici finit la lacune de A, que nous reprenons. — 27514. C Don s. 1. 
c. il. — 27510. B bedatz e. g. — 27518. D Q. no lo convenha m.; C conven- 
ha a m. 



— 421 — 

Tiran nos als delietz carnals 
Nos fay franger lo mandamen 
De Dieu lo paire omnipoten, 

27525 Ouar niieg e jorn nos covida, 
Tant quant em en esta vida, 
Que mangeai del frug devedat. 
E tôt ayso es figurât 
En l'albre plan lat el çelcle 

27530 IVesf amor de mascle am feme, 
Quez es nomnatz de nom aital 
Albres de s;iber ben e mal, 
Ont es lo diables malvatz 
Per decebre nos amaguatz, 

27535 Quens amonesta de mal far 
E bonas obras esquivar, 
Quar, sermonan a l'aurelha, 
Nueg e jorn nos acosselha : 
Totz delieyts carnals procura 

27540 De l'arma non ajas cura. 

Diras tu : « Per qu'es defendutz 
Est albres que gieta vertutz, 
Qu'om trop en las llorsproeza, 
Sen e saber e larguesa, 

27545 En las fuelhas conoissensa 
Humilitat, pasciencia 
Et autras vertuts atressi ? » 
leu dig segon S. Augusti : 
Quez hom deu a l'ententio 

27550 Jutgar lo fah avol o bo ; 

Qui mostra doncx humilitat 



a75î2. C Gyran n. a d. c. — 27523. C N. fa Irenquar 1. m. — 27525. C 
n. evida. — 27539. 8 T.d. c. cocira. — 27540. A Q. h. se d. a l'e., nous 
adoplom la Itçoii de B. — 27550. C j. se fag o mal o b. 



422 



Per enlentio de peccat, 
per far quai que maleza 
Demostra mais de proeza, 

27555 Non es verais ni bos ni pros 
Mas peccaires malicios. 
Atressi qui cortesia 
Demostra perputaria, 
Sa corlezia re no val 

27560 Pueis entendemen a de mal ; 
Quar aissi que far malveslat 
Es a tôt home devedat, 
Atressi so que fora bes 
Qui bon entendemen agues, 

27565 Es devedat e defendut 

Fat sotz semblansa de vertut 
Ab entendemen de far mal, 
Seg[/;]uen lo dezirier carnal. 
E per aquest entendemen 

27570 El ditz albre propriamen 

Son penchas de vermelhasflors, 
Quar l'avan-dicha colors 
Se ditz de sanc e de peccatz ; 
E per aulras proprietatz 

27575 Las fuelhas de [c gruega] color, 
Quar be sabetz quez a Martror, 
Quan fuelhas d'albres van moren, 
Se van tolas engrogezen, 
Don gruega colors es mortals 

27580 Aissi cum lo delieytz carnals. 

Ben pot doncx entendre cascus, 
Aiso quez ai toquât desus, 



rii/yy^^'^ 



Î7566. B f, s. (1. V. semblansa. — 275G8. B Segon l. d. c. — 25775. A ro- 
ga; C roja; C gruega c. — 27578 B enrogezen; C engruguezeii. 



— 428 — 

En quai perilli son liramador 
D'aqiiesta nalural amor 

27585 Qu'en volun malamen uzar, 

Quar [b c be] no la sabo reglar ; 
E nois ne meravilli negus, 
Quar beis pot albirar quasqus, 
Pueis de paradis fo gitalz 

27590 Per lemna lo prumiers formatz, 
Que nos podem leugieiramen 
Per femna perdre l'intramen, 
Perqu'ieu do per cosselh ieyal 
A totz aymans, en gênerai, 

27595 Que femnas trop no vezito 
Ni ab lor trop non babito 
Wi vuelho trop am lor jogar 
Kl trop lor beutat remirar, 
Quar sabetz que leugieyramen 

27600 Fuox en estopas s'escompren, 
INi seguen les delietz carnals 
Quar ocasios son de grans mais, 
JNi parlo do putaria 
INi vuelhan seguir folia ; 

27605 Quar be sabetz que mal parlan 
E vils paraulas escoltan 
Ez estan en mais cossiriers. 
Se corro[m]p [b l'umas] desiriers. 
Quel peccats parlan s'escompren, 

27610 Ayssi cum fay lo fuoc ab ven. 

Gardon s'en doncx tuh l'amador 



JT583. A Ihi a; B Ih'ay.; C Pa. — 27585. B volon. — 27586. A omet be.— 
27587. iî E no m. n., qui fausse le vers. — 27593. C p. c. lyal. — 27595. B 
C l. n. visito. — 27597. N. vueUian t. — 27000. B cum e.; C mest e. — 
27608. B s. corrump l'u. d.; A humanals d., quidonneau ven un pied de trop; 
C us mais d. — 27611. A B t. li a. 



— 424 — 

Quel seg[ue]n tractât d'est'amor 

No vuelhan auzir ni liiîir 

E menhs las doctrinas seguir, 
27615 Quar las doctrinas, senes fi, 

Son totas plenas de veri 

E de vanetat, exceptât 

Solamen lo derier tractât 

Del remedi d'aquest'amor 
27620 Lo quais escanthis la folor ; 

Et aquel del ram est molt bos 

S'es bona la entensios, 

Per qu'ieu, solamen exceptatz 

Aquels dos davan-ditz tractatz, 
27625 Los autres tractatz lor defen 

E per devedatles lor ven, 

Per so que degus non dia 

Qne per me desseubutz sia, 

Qu'om sez perilh no les lieg ges 
27630 [c D'esser] mortz o raubats o près, 

Quar aqui so li raubador 

Murtrier, desliai, traydor, 

So son li diable malvatz 

Que fan cossentir en peccatz 
27635 Gels que son intrat per legir, 

Pueis los fan malamen morir ; 

Los autres raubo de l'amor 

De l'ômnipoten Creator, 

Los autres en mortals peccatz 
27640 Teno un temps près e liatz, 

Perqu[e] es perilhos d'auzir 

Lo seguen tactat e ligir, 

27612. A segon. — 27613. C legir. — 27018. B dcrrier l.— 27630. iDes- 
serlz. — 27042. A Los segons iraclalz; D C Los seguens t. 



— 425 — 

Quar greu lieg hom aquel tractat 
Que no mange del fruli vedat, 

27645 Al dalieg carn;d cos[s]enten 
Iloms que ligat es majormen, 
Quar a la carn le fruli es bos 
E mot plazens [ce saboros], 
Mas a l'esperit son mortals 

276-"i0 Totz los autres delieys carnals. 
Gar se donc que non liega ges 
Aquest tractat qui ligatz es 
De lamondana vanetat ; 
Mas qu[i] cautz es en caritat 

27655 Lo pot auzir el pot ligir 

Que non a perilh de morir, 
Qu'ieu sobre me lo perilh carc, 
Quar en l'avangeli S. Marc 
Dihs Jezus : « Li senhal seran 

276G0 De cels qu'ab caritat creyran 
Aquil que no lor fara mal 
Si prendo vianda mortal. » 
Doncx si vianda mortal pren 
Lo tractai auzen o legen 

27665 Homs fizels caut en caritat 
Que mespreza la vanetat 
E delietz carnals aorris, 
Aissi cumlo filh de Dieu dis, 
La vianda no li nozera, 

27670 Quar a mal no cossentira. 



27645. B dclieg. — 27648. .4 B amoros. — 27641) B son m.; A Mas a l'e. 
es fort m. — 27654. A M. que caut es en verital. Notis corrigeons d'après B 
G. — 27660. A qne a c. c. — 27061. H Aquisl q.; C ^quesl. — 27665. A B 
(4 II. f. quant e c. — i7607. A eorris; fi aoircys, qui ne rime pas avec le 
vers suivant ; C orezis. 



— 426 - 

E sim demandatz per que, 

En est libre on tan de be 

Se conte de devinitat, 

Ai mes tan perillios Iractat? 
27675 lea vos respon qu'es per mostrar 

E per dar a entendre clar 

So que la Sancta Escriptura 

[b c Nos a pauzat] en figura, 

Quar l'Escriptura Sancta ditz 
27680 Ques en terrenal paradis 

On fo mes lo prumiers formatz, 

Avia manh albres plantatz 

Delechables e odorans 

E mot precios frugz portans, 
27685 Entrels quais l'albres de vida 

Era dins una partida, 

Del quai uzan tota via 

Tos temps hom vieure podia 

Ses tôt perilh e ses reguart ; 
27690 Ez ac un autre d'autra part 

Que fo nomnatz de nom aital 

Albres de saber ben e mal, 

Lo quai Dieus defendet mot fort 

Ad home sotz pena de mort 
27695 Que del frug non degues manjar, 

Mas dels autres pogues uzar 

Quais que fosson en gênerai 

Dedins paradis terrenal. 

Aquest libres on son plantatz 
27700 Tan divers precios tractatz 

27678. A N. pauzet e. f. — 27683. C Délectables e o.— 27685. C E. albres 
quais d. v. — 27686. A E. dedins u. p.; B l'una p. —27690. C Et a. n'aulrc 
devas l'a. p. 



— \'SI — 

Gitans nobles frutz de saber 

Precios ede gran plazer 

E de gran be que non es fis, 

Es lo terrenals paradis 
27705 On li dig tractât son plantât 

Perla divina voluntal 

En luoc dels ditz albres fruchans 

Délectables ez odorans; 

Ez es dans una parlida 
277 1 Del libre de l'albres de vida, 

Del quai uzan tos temps vieuran 

Tugz selh que perserver [arjan, 

San e sal ses tota dolor, 

So es lo tractât de l'amor 
27715 De Dieu e del prueyme pura; 

Quar totz hom que s'i atura, 

Dieu e son prueyme ben aman 

Et en l'amor perseveran, 

Aissi cum ditz lo dih tractât 
27720 E l'autre ab luy ajustât 

De l'albre \h c plantât] el celcle 

D'amor de Dieu e de prueyme 

Que noblas Hors e fuelhas a,' 

Sia certz que tos temps vieura, 
27725 Que l'arma del cors parti[d|a 

Aura perdurable vida, 

Ez aura gaugz perpétuai 

Ses tota dolor e ses mal. 

Empero davas l'autre latz 
27730 D'aquest libre, qu'est comparatz 

Al dich terrenal paradis, 

27700. C E. e. davan l'a. [>. — 27721. .4 omet piaulai — 27725. B d. c. 
partira. 



— 428 - 

Us altres albres es assis 

Nomnatz per razo natural 

Albres de saber ben e mal ; 
27735 Quar selh que vol(m[tiey |ramen 

Los deziriers carnals seguen, 

De say del sieu frug uzara, 

Ses dupte, mais e bes sabra 

Quant er d'esta vida passalz, 
27740 Que sabra los bes mescabalz, 

So es vida perpétuais, 

E d'autra part sabra los mais 

Que per sa colpa deu sufrir, 

Quar tos temps Ih'er viven morir. 
27745 Aisso es lo tractatz seguens 

Cum dih vos ay prumieyramens 

Quar en [c luy] es enrazigatz 

Lo davan-digz albres nomnatz 

Albres de saber ben e mal, 
27750 So son li dezirier carnal 

Que fan home venir a port 

Mortal de perdurabla mort, 

Per qu'hom los deu fort esquivar, 

E noys pot negus escusar 
27755 Per ignoransa son peccat 

Quar assatz nos es déclarât ; 

Mas Dieus nons forsa de be far. 

Mot mens nos forsa de peccar 

Mas quens a donat franc albir 
27760 De mal o de be far o dir, 

Quar vole que quex a sa guia 

Bos, sis vol, malvatz sia, 

27747. AB e. lor e. e. — 27755. C P. i. de s. p , vers faticc. — 27757. B 
nos f. (1. b. f. — 27761. B quecx; C cascus. 



— /i29 - 

E ren a tolz malvalz e bos 

Segon lor merit gaserdos, 
27765 Als malspenas, als bos loguiers, 

Quar el es jutges drechuriers. 

Donx qui be fa, be trobara, 

E qui fay mal o comprara ; 

E siatz certz com de morir 
27770 Que ges aisso no pot faillir. 

D'aquest'amor vos ay tractât 

Lealmen segon veritat ; 

Empero mays en tractaray, 

El tractât examinaray 
27775 Segon los ditz dels trobadors 

Per satisfar als trufadors, 

E neis selli que savi seran 

De las trufas uzar poyran, 

Quar temps y a de prezicar, 
27780 Temps de rire, temps de befar, 

Quar far semblansa de foudat 

En so[n] loc es sens segon Catj 

E quar li dihs dels trobadors » 

No son ges trnfas ni fol[6 ors], 
27785 Del tôt ans i pot hom trobar 

Bonas doctrinas, qui o sap far, 

E bonas rasos e bos sens, 

Bos ayps e bels captenemens 

Los quais cauziran li sénat 
27790 Me]ne]sprezan la vanetat. 

27706. B drecluricrs. — 27768. C E q. mal fara en infern intrara.— 27770. 
Ce passage est altéré dans A, qui ajoute la vers suivant qui ne se trouve pas 
dans les autres mss. : Et aissi pessa lot jorn fort. — 27780. A B l. d. befar, 
qui a ici le même sens que le verbe italien beffare, se moquer ; C trufar. — 
27781. C folJat. — 27782. /l E so. — 27784. A folias, qui ne rime pas avec 
le vers précédent. — 27790. A Mcsprezan; C Mcnsprczan. 

4 



430 



AQUI COMENSSA LE PERILHOS TRACTAT D'AMOR DE DONAS SEGON 
QUE HAN TRACTAT LI ANTIG TROBADOR EN LORS CANSOS. 

D'aquesla nalural amor 

An mot cantat li trobador 

Dizen de lieis en manhs loguals 

Alcu grans bes, alcu grans mais 
27795 Segon qu'ieu ay trobat escrih ; 

E quar aquilh ques an maldich 

En lor cantar d'aquest'amor 

An seraenada gran error, 

E quar ieu soi aymans verays 
27800 Nois potfarper re qu'ieu m'en lays 

De repenre los falhimens 

Dels ditz trobadors maldizens, 

Qu'estiers m'estaria molt lah ; 

Per qu'ieu vuelh en forma deplah 
27805 Aquo que n'an dit recitar 

Per mielhs la veritat trobar, 

Reprenden las dichas erro[r]s 
* Per ditz dels autres trobadors, 

Mostran los bes que d'amor pren 
27810 Qui donas ama leyalmen. 

Pero qui d'amar non pensa 

No pot aver conoissensa 

Ben perfiecha d'aquest'amor 

Ni apenre d'es[s]enliador, 
2781 5 Quar aquest'amors may s'apren 

E plus fermamen s'escompren 

Per vezer no fay per auzir, 

Rubrique. G Ayclii c. L p. t. d'. d. d. s. q. n'an t.— 27808.^4 ardilz d.a. 
t.; C P. dig d. anlics t. — 27811. C n. pessa. — 27814. D apcndre d'essenlia- 
dor; C aprendre. 



— 431 - 

Ouar plazers la vol retenir, 
Auiatz qu'en dih, e nous enuey, 
27820 Lo bos Aymericx de Belenuey : 

„ Qui vol apenre d'[amor] (*) 
Amar li cove 

Que ja par essen[h]ador 
Non apenra re ; 
27825 Que fin'amors, so sapchatz, 

Non es als mas voluntatz 

Qu'adutz ins el cors vezers 

On la rete Bel-plazers, 

E vieu de [dous] p[e]ssamen ; 
27830 Perq'usquex amar reten 

[h En aut loc o] en sotil, 

[V]es ques a rie cor o vil. „ 

if [Doncx] pueis la natura d'amor 

Sabon li veray amador, 
27835 Ne dey liieu saberjot quan n'es, 

Quar plus lis aymans non veg ges , 

INi fo anc plus fis en amor 

De me Floris am Blanca flor 

Ni Tisbes anc ni Piramus 
27840 Ni SerenaniElidus, 

Alion ni Filoména 

Ni Paris [6 c anc] ni Elena 

Ni l[a] bel' flse]utz ni Tristans, 

Oratz aima ni au tr' amans. 

27820. A. d. Belanuyei. — (') Pa/-?i. occtt., p. 204; Mahn, Ged. dcccciv 
Pos lo gai temps de pascor. — 27823. A essenador. — 27827. B C cor. — 
27821). A. E V. d. no p. — 27831. .1 Quant el nos o sen s. — 27832. A bes; 
n riquor. — 27830. D aymador n. v. g. — 27837. U Qui f. p. f. — 27838 
.1 liiaiiciaf . — 27839. A Prianius ; li C Tiljcs. — 27843. A N. lo bcls eulz n 
T. — 27844. B C Oratz arma n. a. a. 



432 — 



DEL PLAG QUEZ AN MOGUT LI MALDIZEN CONTRA MATFRE 
lŒPRENDEN LUY QU^R ENTEN EN ^MOR DE DONAS. 



LI MALDlZli:.\ nEI'RENDO MATFRB QL'AP. ENTEN EN AMOR DR DONAS. 

27845 Aras diran Ji malJizen 

Envios, pies de mal talen : 

Nos tan ges de senhor de leys 

Ques el trasbuque se mezeis, 

Entenden en tan de dolor 
278;)0 Que pren liom per aquest'amor, 

Ans per so saber en be far 

Deu se et autres governafrj. 

RESPGN MATFRES ALS MALUIZENS. 

Dieus ! tan pauc de conoissensa 

D'amor [an], qui ben o pensa, 
27855 Celh que reprendon aymador 

De so quar enten en amor 

Ni lo comton a nessies, 

No sabon ges los gaugz nils bes 

Los quais amors nos evia 
27860 Quar hom n'es gays noyt e dia. 

En cuelh hom pretz e proeza, 

Sen e valor e largueza, 

E n'es, ses dupte, plus arditz. 

Auiatz qu'[en] dis Gaucelm Faiditz : 

27840. — n Evejos. — 27848. D C. trabiique s m. — 27852. A govcrnal. 
— 27857. B N. ley comta om a n.,- C N. liey c. a nccics. 27858. lî nils mais 
n. bes. — 278G0. D C nura e ti. 



— 433 — 

27865 „ [Lunhs] hom non pot ses amor far que pros (*) 

Si no y enten e noi a s'esperansa, 

Quel joy d'amors es tan fis e tan bos 

Que contra lieys non es mas benanansa, 

E per amor ten hom son cors plus gent, 
27870 En val hom mays, es n'esfors' c n'assaja 

De pretz aver e "de valor veraia, 

E vol hom mays cavalgar e garnir 

E far que pros e donar e servir. „ 

Enquaras an fin aymaclor 
27875 Mans autres bes per est'amors, 

Quar amors es de bos aybs fons. Lji 
Auiatz donc qu'en disNat de Mons :' 

„ Sapchon li fm ayman 

Que per amor si fan 
27880 L'ergolhos humilieu 

E Ih'avol esforsieu 

Elh peresos espert 

Elh [b pec] saben e cert 

Elh nesci be noirit 
27885 Elh marrit [c y]ssernit, 

Li trist joios e gay 

E Ih'ufanier veray, 

L'enuios plazentier 

E li mal mercenier, 
27890 Li pelegieu sufifren, 

Li félon benvolen, 

Li malazaut de grat, 

(*) Ravn. Lex.Iiom., i, 372; Mahn., Die Werke, ii, 105; Mahi. Ged., ccccxl, 
Toi me cugiei de chanson far soffrir. — 27865. A Huns h.— 27867. B. C pla- 
cent ce vers avant le précédent. — 27868. Mas nhist pas dans les autres mss. 
— 27870. B h n'esfors e s'assaja. — 27883. A E. pros s. e. c. — 27885. A 
assarnil; B esernit. — 27888. C Li envejos p. — 27890. C Li peligieu. 



— 434 — 

Li plus estranh privât, 
Li descauzit caiizit 
27895 Elhplus volpilhardit, 
Li flac fort elh vil car 
Elh mesprezatz amar 
Elh cobe franc de cor 
E Ih'avol de gran for. „ 

27900 \b c Ben| es donc ab pauc d'es[c]ien 

Qui ayraador d'amar rcp|r|en 

Ni loy comta a folia, 

De qualqu'estamen el sia, 

Cavaliers o senher en leys 
27905 bars o coms o dux o reys; 

Contra aitals nescis reprendens, 

Dis en Miravals l'avinens : 

„ D'amors mou totz mos cossiriers, (*) 

Que d'als non cossir mas d'amor^ 
27910 E diran li fais parlador 

Que d'als deu pessar cavaliers ;' 

leu die [que] non o fay [mia], 

Que d'amor mou, qui qu'en dia, 

So que mai val a fondât et a sen, 
27915 Et tôt quant hom fay per amor es gen. „ 

Amar vole donc le cavaliers 
Et estar ves amors entiers 
Cum savis e pros e cortes, 
E no vole dezamparar ges 
27920 Lo plazen cossirier d'amors 

27895. C vulpil, — 2789G. B el vieh c. — 27807. B m, prezar. — 27900. A 
So n'es d.; C p. de sen. — 27901. A repcn. — 27902. B No ley c. — 27903. 
B qu'el sia. — (*) Rayn., m, 302; Mahn., Die Werke, n, 118. — 27912. // E 
i. d. n. f. m'amia. — 27913. C que qu'om d. — 27917. C esliers.— 27919. A 
volo dezampar; B C dezamparar. 



— 435 — 

Per temor de mais parladors, 

Evejos, ple[s] de mal talen 

Que blasmon l'amora gen. 

Totz Iiom donc qu'es savis e bos 
27925 Deu voler estar amoros 

E[s] deu per amor alegrar 

Per se mezeis reconfortar, 

Qu'amors te sos enamoratz 

Totjorn alegres e paguatz 
27930 Miels que laûtz ni guitarra; 

Don dis lo reis de Navarra 

Que tant fo vas amors aclis : 

„ Amor que m'a surpris 
Mi somont de canter, 
27935 E que soy ententis 

A moy reco[n]fortier, 

Quar gran joye vient d'amer. „ 

Mot a mais de conoissensa 

D'est'amor, qui ben o pensa, 
27940 No n'an li dig mal parlador 

Que non sabon los bes d'amor, 

M os fraires, en Peire Ermengaus, 

Per que li n'es degutz bos laus, 

Et [b aparec ben] al deman 
27945 Plazentier qu'el m'en fetz ogan, 

Enqueren d'amors la via, 

Demandan en aital guia : 

, Messier Matfres, nous desplassa, 

27Q25. B. e. en amors. — 27926 il E de voler p. a. a. — 27910. vers omis 
par A. — 27912. C M. f. Peyre Ermengaus. — 279U. .4 E a. prels bon a. d. 



— 436 — 

Quar grans razos es queus plassa, 
27950 S'ieu vos demande d'amors 

Quez es ni cum fay son cors, 

Si ben etz senher en leis, 

Neis R'[ejratz comtes o reis, 

Quar hom bon pretz non abrassa 
27955 Ni joy ni sen ni val or 

Si non enten en amor, „ 

D'aquest apar ben a sos ditz 

Quez a los bes d'amor sentitz 

E s'autra cauzan dizian 
27960 Gesque cortesnoy farian, 

Qii'iea soy [c]ert que belli vay d'amors, 

Quar ieu en soy sos cofessors ; 

E cascus conoisseria 

Qu'estes près de lui .i. dia, 
27963 A sos aybs et a son solatz 

Quez el es ben enamorats ; 

Quar cascus hom pot [b Ieu triar] 

Cels que s'entendon en amar. 

En so quez an [b cvalor] e sen, 
27970 Bos aybs ab bel captenemen, 

E quels gardo [b c de far enuey]. 

Don n'aymeri de Belenuey 

Ne donet aytal doctrina 

Quez es bona, bêla e fma 
27975 A conoysser [b c fin] aymador : 

„ Mas qui vol d'entendedor (*) 

27949. A place ce vers deux vers plus bas. — 27750. B C S'ieus fas deman- 
da d', — 27952. B C Si be us e. s. e. 1, — 27953. C C N. s'iravatz c. o. r.— 
27962. C Car i. s. son coffessador. — 27967. A p. ben tirar.— 27969. A amor 
es.— 27971. A E. q. g. en ver. — 27975. A siu a.— (*) Parn. ou., 20i. Pos 
le gai temps de pascor; Mahn. Ged., dcccciv. 



— 437 - 

Proar s'ama bo, 
Gar[tjso sen e sa valor, 
E cossis capte. 

27980 Quar s'[es] ben enamoratz, 
Li fag elh ditz elh solatz 
Seran plus rie quel devers 
Qu'amors non es mas plazers ; 
E tug bel captenemens 

27985 Movon d'amor leyalmens, 
Mas ieu non trop entre mil 
Un qui son fag non afil. „ 

E d'autra part podetz triar 
Leu cels que non an cor d'amar, 
27990 Quar qui non enten en amor 
Non ama tant pretz ni valor, 
Ni dopta ges far falhiment ; 
Don dis En cadenet mot gen 
E mot be en un sieu dictât : 

27995 „ S'ieu pogues ma voluntat (*) 
Forsar de segre mon sen 
Leu m'agra amors tornat 
Per far son comandament, 
Per so quez om ses amor 

28000 Non ama ges tan valor 

Gum fay [b c fis] enamoratz, 
Que greu er, si ben amatz, 
Que ja cujetz pro be faire, 
Et homs que non es amaire 



A Qu'us es b.; B Que sis b.— 27983. A Quar a. n. e. m, p.— 27987. 
B C U. qu'en s. f. n. quil. — 27988. A pode tirar. — 27989. A anc c. d'. — 
27997. A Greu m'a. a. t. — ('} Mahn. Ged.. xciv. — 28000. C N'avia, g. t. v. 
— 28003. B C Q. la c. p. b. f. 



— 438 — 

28005 Non [h c tem] falhir nin [cuida] esser tengutz 
De tan cum fay entendeires [e] drutz. „ 

Pueis donc amors nos envia 

Tan de bes, nescis séria 

Qui, pel parlar de croya gen, 
2801 Envejoz'e de mal talen, 

Se laissara que non âmes, 

Ni per amor jauzens estes ; 

Quar non es ges saviesa 

Qui laissa de far proesa 
28015 Ni so que Ih'es bes eftj honors 

Per temor de mais parladors, 

Pies d'evej'e de mal pessier, 

Escoutat qu'en dissem l'autr'ier 

De so que Salomos en ditz : 

28020 „ Greu es nulhs hom tan complitz, 

Tant cert ni tan cabales 

Quelh mal parlan envejos, 

Nes[c]i de mala razitz 

No reprendo sosfaitz bos 
28025 a presen o a rescos ; 

Perque nos deu hom giquir 

De be far per lur mal dir. „ 

Non es ges meravilha 
fS]i fais maldizen atilha 
28030 Ni fabregua sos mais ditz fais, 
Quar sos cossiriers es de mais. 



20005. A N. deuf. — 28007. B C. Pus d. a. — 28009. S C cruza g. — 
28015 A es h.; B C Aysso q. 1'. — 28020. B Greus er luns h. — 28023. B C 
transposent ce vers et le mettent après Greu es n. — 2802Q, A Ni f. m. a. 



— 480 — 

Contr'aytals malsdizens tôt pla 
Dis N'aimeric de Pegiilha : 

„ Ges no falh quan s'ave 
28035 Qui ditz so quelz cove, 
Quel fais falh ver dizen 
E leials falh menten, 
Qu'atressi falh fais leialtat menan 
Gum lo leyals quan la val desvian. „ 

ARAS PARLO Ll MAt.DIZEX 

28040 Aram diran li mal parlier, 

Nesci, plen de mal dezirier : 

Qui nous si fazia autr' \b c empag] 

Vos aur[i]atz gazagnat lo plag ; 

Mas nos proarem per pluzors 
28045 Savis et antix trobadors 

Quez est'amors home trays, 

E de lieis nuls homs nois gauzis, 
. Ans en pert gaug e bo saber, 

En sofre mal, ses ben aver ; 
28050 Doncx en Gaubert de Puegcibot 

Dis as est'amor sul barbot 

Aital de blaymes greus, corals : 

„ Vostr'usatges es aitals (*) 
Que celu[i] queus cre 

28032 B contra lais m. — 28033. B d. Pegala; C Pecula. — 2803T. B El 
liai f. m. — 28039. B q. vay d.; C q. vayan devian. — 280;2. A autre plag; 
B Q. n. i. f.; C Q. noys f. — 28046. B amicx t. — 28049. B C En sobre m. 
s. V. a. — 28051. B Cad csl'a. s. b. — 28052. B A grans b. e morals. — 
C) Pani. occ, 218. Una grans amors corals.— 28053. A Vostres u.— 28054. C 
Q. cel q. c. 



— 440 — 

28055 Merma de joi sos captais ; 

Quar de vos no ve 

Mas enjans, ses tota fe, 

E mais senes jausimens 

E senes befag cozensa. 
28060 Trop faitz d'autres falhimens, 

Mas celars m'e] fay temors, 

Qu'erguelhs es grans e folors 

Qui ab plus fort de se tensa. „ 

RESPON MATFBKS ALS MALDIZENS 

Ges non ay temor quef m] vensa, 
28063 Ni vos esta guarencia 

Si melhor non i avia, 

Per so quar ieii trop en escrih 

Qu'el mezeis esmendet son dili, 

E dis en un'autra canso 
28070 Qu'el avia dih falhiso 

Quar avia mal dih d'araors, 

E promes [lin] dire lauzors, 

Se mezeis enaissi blasmans : 

„ Humils e mercejan 
28075 Mi ren a vos, amors, 

Quar mi forset errors 

E lengua mal parlans 

Qu'ieu fos contrarians 

Ab digz mal dizedors ; 
28080 Et ieu diray lauzors 

E [de plazers] cent tans 

28057. B Ceiiguans, s. t. f.. — 28059. B cossensa.— 28060. A T. a, f. d'à. 
f. — 28063. A a. tensa — Rubbique. C mais dizcns. — 28068. C emendet s. 
d. — 28072 .4 E p. lui d. l.;C li en d. — 28074. A Humiels cm. — 28977. 
A Elh 1. m. p. — 28081. A E dels plazeys c. t. 



— 441 — 

Que no [us] dieis desplazers. 
Quar orguelh, sai be, 
Que non [b c mi] pot valer, 
28085 Perqu'ueimai d'enemic [h c mortalj 
M'aures amie fin e coral. „ 



AtSSI PARLAN Ll MALDIZE». 

Aram dison li maldizen : 

Nons pot ges escapar tan gen, 

Quarab [sol] qu'ab nos estias 
28090 Ms t'aurem pro garentias 

Qu'an dih per los fols castiar, 

Qu'amors toi mais que no vol dar, 

E ses far secors ni plazer 

Dona trebalh e desplazer ; 
28095 Don trobaras, ab qu'enquieyras, 

Qu'En Riambaut de Vaquieyras 

Dieis d'aquest'amor, ses temer : 

„ Mas per so m'en vuelh estener (*) 

G'amors toi mais que no vol dar, 
28100 Qu'il vey per .i. ben .c. mais far 

E mil pes[s]ar contr'u plazer, 

E anc non deg joy ses trebalh ; 

Mas cum ja vuelha so egalh, 

Qu'ieu no vuelh son ris ni son plor, 
28105 Pueis non aurai gaug ni dolor, 

Sevals nolh seray mais ni bos, 

E laism'estar desamor[os]. „ 

28083. B C erguelhs. b. — 28085. A Perquei m. cV coral. — 28087. A I. m. 
ilizan. — 28088. CNos p. g. e. t. g. — 28090 A N. l'. g. I-tû. g. — 28092. A 
Quar a. t. m. — 28095. B ab qu'cnquayras. — 28098. A Lasp,; C aslencr.— 
(') Mahn. Ged, ccLxxiu. Lcu pol l;om prc3 c gauch avcr.— 281C0. C Sivals u. 
s. m. n. b. 



— 442 - 



RE?PO\ MATFRES ALS MALDIZBiNS 



Ter Dieu ! Non agra'N Riambaut 

Raso que fos tan malasaut, 
28 1 1 Que[s I prezes a mal dir d'amors 

Que l'avia fait tantas honors. 

Emperol dih testimoni 

Que felz ab cor malenconi] 

No val ges de dreg .i. aglan, . 
281 1 5 Si gardatz so que dis denan 

En cela mezeissa canso. 

Dieus ! Quan tost oblidat li fo 

Qu'el avia dicha grans lauzors 

Dels bes ques hoin pren per amors 
28120 Et avian dih enaissi ver : 

„ Pero be sai, sim desesper, (') 

Quel mielhs de pretz mi desampar, 

Qu' amors fais [b melhors] melhurar, 

E[ls] plus malvatz pot far valer, 
28125 E sab far de volpilh vassalh 

E desavinen de bon talh, 

E don' a manhs paubres ricor ; 

E pueis tan i trop de lauzor, 

leu soi tan de pretz evejos 
28130 Que ben amera s'amatz fos. „ 

Pueis donc amor tan fort lauzet, 
Se pueis tantost amor blasmet, 

20113. A Q, feses a. c. m. — 28114. C N. v. d. d. .i. aglan. Vers faux. — 
28117. B Dis q. t. o. — (*) Maux. Ged. cclxxiu. Leu pot hom prez e gauch 
aver. -- 28122 B y dezarnpar. — 28123. A malvatz meriilliar. — 28129. B C 
1. s. d. p. tant e. — 28131 B Q E p. d. a. t. f, 1. Vers faux. 



— 443 — 

E d'ais[s]o qii'ac ben dili dis mal 
Sos testimonïs re no val, 
28 1 35 Qu'es contraris a se meteis 

Segon que dison nostras leis. 

En Aimeric de Peguilhan 

Dis, resprenden cels qu'aisso fan : 

„ Qu'aicels que se mezeis desmen(*) 
28140 Del he qu'a dih, no m'es parven, 
Pueis qu'es trobat ben dizens [fjals, 
Quel deion creire dizen mais. „ 

AISSI PARLON Ll MALDIZEN 

Que dires, disol mal parlier, 
AN. P. Vidal lo cavalier 
28 1 45 Que per amor trebalhet tan 
E per amor près mal e dan,' 
E ne clamet de trassio 
Per que dis en una canso : 

„ A vos mi clam, senhor, (") 
28150 De midons e d'amor, 

Qu'aquestz dui traidor, 

Quar mi fizav'en lor. 

Mi fan viure ab dolor 

Per be e per honor 
28155 Qu'ai fati a la gensor 

Que nom val ni m'acor. , 

28133. B C E de so q. — 28135. B s. mezeis. — 28137. B C Pegulha; nu 
vers suivant, fa, — (*) Lex. rom., i, i32. — 28143. A li m. p. Vers {aux. — 
28144. B Am P. V. — (**) Ce couplet est tiré d'une chanson de Bernard de Yen- 
ladour qui commence par ce vers : Lo gens temps de pascor. Rayn. ni, 51 ; 
Mahn, Die Werke, i, 13. Les mss. el T l'attribuent, comme Ermengaud, à 
Pierre Vidal. — 28153. .4 M. f. meure ad. — 28154. A P. que b. e. p. h. 



— 444 — 



RESrO.N MATFRES ALL MALDIZE.NS 



As aquest vos dic ieu breumen 

Que a sa vida non ac sen, 

Perque |ges] ieu non daria 
281 60 .1. plom en sa garentia, 

Quar per falsedat proada 

Li fo la lengua mermada, 

Perque dis aquesta razo 

Lo bos Morgues de Montaudo 
281 6o En .1. dechat qu'el compilet, 

On .XVI. trobadors blasmet : 

„ Peires Vidal es li deriers (*) 
Que non a ses membres entiers, 
E s'agra Ih'obs lengua d'argen 
28170 Al vila qu'ero pelhissiers, 

Quez anc pus se fes cavaliers 
Non ac pueis membransa ni sen. „ 

AISSI PARLO.N LI MALDIZEN 

Aras dizon li maldizen : 

Aquo mezeis podem proar 
28175 Per .i. autre gueren, tôt clar, 

Que fo mot savis et mot bos, 

E blasmet en so] ajs cansos 

Amors : aisso fo En Folquetz 

Que dis en .i. cantar que fetz 
281 80 Dels fais semblans qu'amors adutz: 

28157. A Ad a.; C Aqncstv. d. i b. — 281G5. C Perqu'cn d. a r. — 28164. 
D Mongcs d. M. — (*) Rayx. iv, 368. Mahn, Die ^rke, ii, GO. Pus Pejre d'AU 
vcrnlie°a canlat. - 28167. C e !o derriers. - 28170, B C cmMenl ce vers. 



— 445 — 

„ Amors, per so rai soi ieu recresutz (*) 
De vos servir, que may no n'auray [cura ;j 
Qu'aisi cum plus presa hom lag penchura 
Quan Ih'es de luen que quan Ih'es près vengutz, 
28185 Presava mais vos quan no[u]s conoissia, 
E s'anc re [vuelc] mais n'ai que no voila, 
Qu'aissi m'es près cum al fol queridor 
Que dis qu'a[u]rs fos tôt quant el tocaria. „ 

RESPON MATFRBS ALS HALDIZBrW. 

As aquesta guarentia 
28190 Vos die qu'en Folquetz fetz clamor 
El dig cantar de fals'amor, 
E déclarât s'entencio 
En [c]ela mezeissa canso, 
Don dis iratz e somogutz : 

28195 „ Am bel semblan que fals'amors adutz (**) 
S'atrais vas lieis fols aiman e s'atura 
Col parpailhos qu'a tan fola natura 
Que f[i]er el foc per la clardat que lutz, 
Perqu'ieu m'en part e segrai autra via, 

28200 Soi mal pagatz, qu'estiers no m'en partria, 
E segrai l'aip de tôt bon sofridor 
Que s'irais fort si cum fort s'umilia. „ 

En Folquet, donc entendia 
En la dicha canso mal dir 

(*) Rayn., III, 153; Manu., Die Werke, i, 327. Sitôt me Jsoi a tart apcrccu- 
butz. — 28183. B près gâcha h. laga p. — 28185. B P, vos m. q. n. vos c. 
— 28187. B Qu'enaissy ra'e. c. a. f. queredor. — 28188. B Q. d. qu'aras a. 
lot f. q. 0. t. — 28189. B C Ad a. guerentia. — 28103. B C E. sa m. c. — 
28194. B somongutz. — (*') Ce couplel est tiré de la pièce de Folquet qui 
vient d'être citée. —28197. B Quoi jiarpalhol. — Î8198.i4 fer e. f. p. 1. c. — 
28200. A n. m', partira. 

5 



— 446 — 
28^05 De fals'amor, laquai |es]dir 

leu no vuelh de mal [ni d'errors] ; 
Quar fals'amDrs non esamors, 
Kl fais [s]estiers non es [sjestiers 
Ni fais deniers non es [djeniers 
28210 Segon que dison nostras leis. 
Mas de ver'amor el mezeis 
Dis que falhimen non pot far, 
E que ma[y|s (s'|en fera blasmar 
Si fezes nulh'error o mal 
28215 Que .i. autre tan quan mais val, 
Don ditz as est'amor tôt sen : 



o^ 



„ Mas vos nom par puscatz far falhimen ; (') 
Pero quan falh cels qu'es pros ni prezatz. 
Tan quan val mais tan n'es [plus] encolpatz , 
28220 Qu'en la valor pueja, en la colpa dissen. 
E si[tot] hom perdonalforfaitura 
Ja del blasmes nol sera fah perdes, 
Qua[r] el rema cum mala sospeissos 
Qu'a mans met cel que vas .i. desmezura. „ 



AVSsI PAULON L! MALDlZliN. 

28225 Enquara dison l'envejos 

Que tan blasmon los amoros : 
Nos avem .i. autre gueren 
Qu'a dih mais d'amors per .i. cen, 
Non a digz dels autres negus, 

28213. A E, q. mas en feira b.; B fera h ; C Que m. s'en fera a b. — 
28215. Qucz un'autra aitaiil q. m. V. — (') Maux., Ged, lxxx. Per Dieu 
amor, bcn sabetz veramen. — 28218. A omel ce vers; tout le passage est fort 
alléré dans B C, dont les vers sont d'une longueur inégale. — S8223. A Quai 
e. r, — 28320. C l. avmadors. — 28229. C N. a. d. mal d. a. n. 



— 447 — 
iî8i3U Auras donc (ju'eii dis Marcabrus : 

„ Fams ni mortaldatz ni guerra ( ) 
No fan tan de mal en terra 
Que amors qu'ab enguan serra. 
Escoltatz ! 
28:335 Quan vos vcira sus la berra 

Non sera[n] sos uollis mollialz. „ 

RKSl'O.N MATIIIES AI.S MALDISKNS. 

Ar, senhor[s], sia ieu escollatz: 

Ane en Marcabrus non ac par 

De mal dire' parque nom par 
28240 Que el sia dignes de fe, 

Quar d'amor non pot saber re 

Quar dona nulli temps non amet 

Segon qu'el meteis cofesset 

En aquel mezeis cantar cerl, 
28245 E dis aissi tôt a ubert : 

r, Brus Martz, lo filh Marta Bruna (**) 
Fo engenratz en tal luna 
Que sap d'amor que s'e[n]gruna, 
Escoutatz, 
28250 Pero anc non amet una, 
Ni d'autra no fo amatz. „ 

Donc aquest malaventura | tzj, 

282;)l. B C morlaudalz. — (') Rayn., v, 252; Maii.v., Die U'erke, i, 50. — 
28233. li cerra; C séria. — 28234, B C ajoutent Que dicy Peyre Pagiila. — 
28J36. A N. sera. — 28239. Manque dam B et C — 28245. /î as u; C .iil. 
II. — 28240 B B. Marcz, I. f. Marcabrunn. — ('■) Ravn., v, 251; Maii.n., Die 
W'crkc, I, 48. — 28248. A s'o.Tuna. — 28252. A ir.alavciitura. 



— 4/i8 — 

Pueis que non amet .1. dia, 

No poc portai" guarentia 
28255 D'amor s'era mal' bona, 

Qu'am ors mais ni bes no dona 

Ad home si non ama be ; 

Per so SOS malditz no val re, 

Quar no poc far guarentia 
28260 De so que re no sabia ; 

Quar de dreg es, per ma testa ! 

[Que] qui vol be far enquesta 

D'alcun home s'es mal bos, 

Deu enquerre am sos companhos 
28265 Ab vesis [b et] ab conoissens, 

Quar mielhs sabon sos noirimens 

Non fan cels d'autrui proensa 

Que non an sa conoissensa ; 

Per so [Ramo Jorda] vescoms, 
28270 Coma senatz e valens homs 

Que ac d'amor conoissensa 

Et en fahs et en parvensa, 

Ne donet sentencia leial 

E drechurieira en laquai 
28275 Repres mot lo[s] digz trobadors 

Ques avia[nj maldig d'amors 

E blasmavo els de bausia 

Pels mais que digz quex n'avia, 

[E] dis en aissi son vejaire : 

28280 „ E tuh aquist quez eron bon i[roJbaire (*) 



28259. 8 n. pol f. g. — 28262. A omet Que. — 28265. A omet et. — 
28269. A omet Ramo Joida, que nous restiluom d'après B C. Il était vicomte 
de Saint-Aiitonin. — 28273. li C liai. — 28279, C vegayre. — 28280 A tur- 
baire. — (*) Ray.n., v. 379, 



28285 



— 449 — 

Tuh se fengian aimaclor ; 
Mas ieu sai be que non es fis amairo 
Ni Icals homs que diga mal d'amor ; 
Enans vos die qu'es vers amor bauzaire 
E fay l'usatge traïdor 
Que de so on plus fort s'aten 
Ditz mal aisi tôt a presen; 
Quar negus hôms s'avia tota Fransa 
Non pot ses don aveu gran benanansa. „ 



28290 Mas il feiron doncx gran peccat, 
Gran erguelh e gran malvestat 
En aisso 11 dili trobador, 
Quar anc dissero mal d'amor. 
Empero ben près a-N. Gaubert 

28295 De Puegsibot quar tan espert 
E tantost e tan Immilmen 
Se penedet del falhimen 
Ques avia fah contr'amors 
[Ej quar s'en cofesset de corfs] 

28300 E s'en mes en penedensa 
Covinen, qui ben o pensa, • 
Dédire .c. tan de lausors 
Quels mais qu'[a]via dig d'amors. 
Per aquela cofessio 

28305 Qu'el fetz ab gran contricio 
E per l'esmenda qu'el en fetz 
Prezican d'est' amor grans bes, 
Li deu esser tôt perdonatz,' 
Qu'aissis delhieuron de peccat[z]. 



28281. B s. fenhon; C s. fezon. — 28283. B Lunh hom q. d. — 28284, C 
E. V. d. qu'e v, a. bauzyayre. — 28285. fi C E f. l'uzatial Iraydo. — 
28289. B B ses dona a. g. b. — 28290. 8 Mot i feron d. g. p. — 28294. A 
Gaulbert. — 28300. B E s", joys p. — 28309. B delieur'on d. p. 



— 450 — 

283 1 En Rambaut de Vaquieiras 

No segiiet ges las manieiras 

Degudas de cofessio, 

Perquel cofessars nolli te[n]c pro, 

Empero el s'en cofesset, 
283 1 5 E dis quez el amor blasmet 

En sos cantars per so, ses als, 

Qiiar si dons l'iiavia fait mais ; 

Yeus quais fo [sja cofessio : 

r, D'amors dis mais [e mas] autras cansos (*) 
28320 Pel mal qu'em fetz la bel'enganairitz. , 

E podez saber per sos digz 

Quefz] el per nulh mal que saubes 

En amor a mal dir nois près 

De fag d'amor, mas per lo dan 
28325 Qu'el avia près per l'enguan 

De la bêla cui amava ; 

Loqual dan g[e]s nolh donava 

Amors de cui maldizia, 

Mas l'enguan e la bauzia 
28330 De si dons, per qu'era folors 

Qu'el per so disses mal d'amors ; 

Ans pus enguans [l|i era dan 

Degra mielhs maldire d'enguan. 

Pero en sa cofessio 
28333 Non ac pro de contricio 

En Raimbaut de Vaquieiras, 

Nifn] emendas planieiras, 



28310. B C Riambaut. — 28313. A n. tec p. — 28318. .4 la c. — 28310. A 
omet e mas. — (*) Rayst. m, 250 ; Mah.v. Die Werhe, i, 306, Savis e folljs, hu- 
mils et orgulhos. — 28321. C C Ar p. s. {>. so dilz, — 28322.^1 Quem e. p, ii. 
m. q. s. — 28320. B cui el a. — 28327. Manque dans li ; A gis. — 28337. A 
Ni feU e. p. 



— 451 — 

Don crezatz que per est peccat 
A mais en pnrgatori estât. 

28340 E.-N. Peyre Vidal, si d'amor 

Nulh temps dis mal per sa folor, 
Non portet, segon qu'ai trobat, 
En l'autre segle lo peccat, 
Ans se n'en feys davant sa mort 

28345 Penedensa granda e fort, 

Quar per amors cassar se fetz 
En la terra de Cabaretz 
Coma lop ab cas als pastors 
E no vole aver nulli socors 

283'JO Troquelh ca l'agron tirassat 

Tan que mieg mort l'agro laissât. 
Aissil recomla sa vida 
Qu'ieu sai que l'ai legida:" 
E pueis qu'esmenda fetz de sai 

28355 Beis tanh que sia quites de lai. 
En Folquet non dis mal d'amor 
Veraya, sitôt fetz clamor 
E complancha e desconort, 
Alcun temps, d'est' amor a tort,' 

28360 Qu'el d'amor se complanhia 
Quar si doux be nolh fazia, 
E si deves dever gardar 
Degras miellis de si doux clamar ; 
Et auziretz d'estas clamors 

283C5 El seguen platz dels trobadors. 
E d'En Marcabrus non ai auzits 
NI en nulh seu cantar legitz 



28338. A Non c. q. p. e. p. — 283i5. B C cruzel e f. — 28350. A Tor q. c. 
Ta t. — 2835i. A e. n'a faclia d. s. — 28361. A ve n. f. — 28364. A d'e testas 
c. 



— 452 — 

Ques el nulh temps s'en penedes 

En sa vida ni cofesses 
28370 Ni reconogues sa error 

Del mal qu'avia dih d'amor 

A gran tort et a gran peccat, 

Don crezatz qu'el o a trobat, 

E quaranc ne dis tan d'esquern, 
28375 Cre[z]atz qu'el n'es el fon d'iffern. 

Nulhs hom doncx, qu'aissi de[s]p[r]eza 

Amor, [noj fay savieza, 

Kl nos tanh de nulh hom bo ; 

Quar anc pueis bos segles no fo 
28380 Pueis qu'om s[e] près maldir d'amors 

Quens tramet tan [de] bos secors ; 

Don dis Pons de Capduelh per ver : 

n Anc pueis no fetz segles mas decazer (*) 
Pueis hom blasmet amor nil dis [tal ays] „ 

28385 Garde si doncx cascus hueimais 

Que non diga nul mais d'amors, 

Quar orguelhs es grans e folors, 

Don contr'ailal nescia gen 

Que vai d'est'amor maldizen 
28390 a présent o a sotz ma, 

Dis N'Aimeric de Pegulha 

Reprenden cels qu'en dizian mal : 

„ Par razo natural, (**) 
Segon ma conoiscensa, 

28374. A non d. t. d'. — 28375. Manque dans B ; C el pos d'uffern. — 
28376. C despera. — 28380. .4 si p. — 28381. B socors. — * Ray^., m, 179. 
Tant m'a donat e fin e ferm voler. — 28384. A tarais, C terray. — " Mah.n. 
Ged., Lxxxii. 



— 453 - 

28305 Don dir de malvolensca 

Ves qui ditz mald'amor, 

Per quem par fols qui crc 

Gel que de mal ditz be, 

E quan ditz issamen 
28400 De be mal, fay nossen, 

Qui son blasme tem ni sa lausor [blam,] 

Quar nol te pro sos laus ni blasmes dan. „ 

Totz liom fay donc gran nescies 

Perqaes tanh qu'en sia repres 
28405 Qui d'amor ditz blasme ni mal. 

Mas cel a cui d'amor non [c]al 

Part[e] s'en e mal non dia, 

Qu'amors a tal senhoria 

Que lor o pot ben car vendre, 
284 1 Perqu'es fols qui s'i vol contendre; 

Mas qui non a d'amor talen 

Laiss'amar l'amoroza gen, 

E si lor ve gaug e plazer 

Non aia mal ni desplazer, 
2841 5 E gar se que mal non dia, 

Autramen grans dregz séria 

Ques om li trenques la [b c cara]. 

Lo valens reis de Navarra 

Non a ges ailal manieira, 
28420 Don dis, quar sab [b c la] carrieira 

Que devon far li fin aimant : 

„ Ja ne soi pas, si cum sel'autre [gent] 

28396. B Be q. d. m. d'.; C De q. d. m. d'à. — 28399. B E q. a d. eyssa- 
men. — 28400. B nosen; C nosscen. — 28402. BQ. lun tems p. s. I. n. b. d. 

— 28406. A B n. quai. — 28408. E a aytal s., vers faux. — 28417. A garra, 

— 28419. il N. a el g. a. m ; B C N. ac g. — 28420 .4 sa c. — 28422, ABC 
gant, e'esi la prononciation française de gent que ces mss. ont voulu exprimer. 



— 454 ^ 

Qui ont amé, pueisi volent contendro 
E disent mal par vilen mal talent, 
28425 Mas nus ne doitz senhor scrvi[r]e vendre, 

N'encontre l[uy] mesdire ne mainsprendre, 
E s'il s'en part, parte s'en bonem[e'nt; 
En droitz de moi veuil-ge que tust aimant 
Ayent gran bien quant je plus ne pueis prendre. 

i?.S430 Aisso fa mot bon aprendre ; 

Degas donc tan fol no sia 

Que d'aqiiest'amor maldia 

Quar en se l'amors es bonà 

E granre de bes nos dona ; 
S8435 E si fah, quels ne cofes 

Cum En Gaucelms Estuc'o fes 

Que ditz enaissi cum senatz : 

„ Quora qu'ieu cante dezamatz, 

Nim [plaij plazers d'amor 
28440 Nin disses per ma folor 

Enuegz ni viltatz. 

Aras ai cor e talen 

Qu'ieu chan[t] amorozamen, 

Pueis qu'a mi dons play 
28445 Qu'ieu torn ma dolor en gay, 

Ben deg mostrar e far saber, 

Chantan [lo rie] joiqu'ieun'[es]per.„ 



28i25. A servire; B prendre. — 28427. A boiiamanl qui exprime la pronon- 
cialiou française de Lonament. — 28430. £ fay b. a.; C apendre. — 28434. A 
Caire d.— 28430. G. Esluca, Ray.v., v, 157. — 28447. A Les mots placés entre 
dcujc crochets y tont laissés en blanc; B cantan. 



455 -- 



M TIU)ltAl)()ll niiIPRIÙNOO AMOIIS HT MATFKRS LA SOSTE 



Di;i. l'I.AC QUIS AN MOÛUT CO.NTR AQUESTA AMOR LI TROBAUOU UEPREM)EJI LIF.YS 

Apres son vengutz trobador 

Alcn (lemandan d'esl'amor 
28150 Que deu estre drccimrieirn, 

Ter que et en quai manieira 

Se pot de lieis esdevenir 

Que fassals erguellios gauzir 

E cels que domnejan ab engan ; 
28455 Ecels ques van liumilian 

Desampara els francs els fis 

Que nu[eg] e jorn li son aclis, 

Quarais[slo s'esdeve tôt jorn, 

Don dis Bernatz de A'entedorn, 
284C0 Lieis blasman que far non deia : 

„ Mais a d'amor qui domneja (*) 
Ab erguelh et ab enguaii 
Que col que tôt jorn sopleja 
E vai trop humilian. 
28465 A penas vol amors [c]elui 

Qu'es francx e fis si cum ieu [h suy] 
So m'a [tout] tôt mon afaire 
Quar no so[y] fais ni trichaire. „ 

Enquaras fay als est'amors 
2^470 Que no Ih'es [ni] bes ni lionors, 

2845(>. B Dezempara. — 28157. A nuch e j. 1. s. a. — 'Mahn. Ged., Lvxm. 
Lo rossignols s'esbaudcia. — 28466. A soi, qui ne rima pas avec le vers pré- 
cédai. — 28407. B C Si m'a. t. — 28468- .4 N. so f. n. t. 



— 456 — 

Quar per cert, soven s'esdeve 

Qil'est'amors dona mais de be 

E de lieis [mais] de plazers pren 

Us homs vils senes essien 
28i75 Que no sab los plazers grazir 

Ni saubrials mais d'amors sofrir, 

No fan li veray aimador 

Que sabon tôt quant es d'amor. 

Ais[s]o, dison ilh, non es gen 
28480 Ni es dreh ni es d'avinen, 

Don dis N'Uc Brune[t] de Rodes : 

y, Mas una .tais sazos es 

Que li plus leial aiman 

[b E celsj qu'amon ses engan 
28485 Son [h soffanatz] e mespre[t]z, 

Et a[ijcels a cui sofranli 

Tôt quant as amors se tanh 

Son volgut , e non es gen 

Qu'amors fassa lui jauzen 
28490 Qui non sab los bes grazir 

Nil mais, si lo sen[t], sufrir. „ 

RBSPON HATFRES ALS TRODADOUS. 

Ad aissous do responcio, 
E die vos que d'entencio 
Forol davan dih trobador 
28495 Que cel aia dels bes d'amor 

E dels gaugz mai de complimen 

28473. A E delieis desosp. p.— 28481, A Brunene. — 28484. A Se silh 
qu'a, s, e. — 28485. A S. soccnat e m.; B e mesprezalz ; C S. sofaliatz e me- 
nespres. — Rubrique écrite par une main du xve siècle. — 28494. A F. li d. 
d. t. 



— 457 - 
ou'eii complis del tôt son lalen, 
Quan si don de lui s'aizina 
El s'i met"sus la peitrina. 

285a0 [C]el qu'an ailal ententio 

No sabon d'amor pauc ni pro, 
E sitôt se son trobador 
No son pas verai aimador, 
Quar s-'o fos[s]on volgran sufrir 

28505 Los mais d'amors mais que guérir 
En la davan dicha guia, 
Tant es plazens malautia 
E la guerisos estranha, 
Don dis En Guiraud d'Espanha 

28510 Que saup d'amor loben e[l]mal : 

„ Totz hom qu'a[m] fin cor leial 
Am ni s'enten en amia 
Vol mai sufrir le dous mal 
Per amer que sin gueria, 
28515 Tant es plazens malautia; 
Mas cel que d'amor non cal 
Non pot tant valer ni val. „ 



Assatz donc val mais atendre 
Los plazers d'amors que prendre, 
28520 Quar pueis quel désirs es complitz 
Lo jois d'amors es totz delitz, 
Quar tug li gaug e l'amor, per ver, 
Trendon naissensa de l'esper 
Lequals en complir se delis, 



' 28499. ii E ce m. s. 1. \\ 
vers faux. 



28500. A El qu'a. a. c. — 28507. B la m.. 



— 458 — 

2H'62b Don sobr'aisso ]N'Uc Brunet dis, 
Quez amet si dons leialmen : 

„ Per que val mais d'amors so c'om n'aten (") 
Quel cochos do[n] desavinen no fan, 
Quel dans n'es bos e plazentier l'afan 
38530 Elh sospirs dous el maltrait issameii, 

Mas pueis amors non [pot] plus luenh anar 
D'aqui ela torna e[n] noncaler, 
E mudon cor e venon en desesper 
E drutz repren so que sol desirar. „ 

i8535 Qui donc vol[rJia drei,' [c jugiar j 

Mais a de be e de plazer 

D'amor, selli qu'esta en l'esper 

Que cel qu'a de si dons agut 

So qu'a demandât e volgut ; 
28540 Quar est'amors passada es 

Pueis que hom n'a son sadol près; 

D'autra part mais creis e dura 

Qui so que n'aten endura ; 

Et enduran es hom plus gens 
28545 E plus gais e plus avinens ; 

Donc non ama ges debadas, 
' Ter so dis Daude de l'radas 

Quez ac mot bon cor de sufrir : 

„ Ben ai'amors quar anc me les [c causir] 
28550 Llieis que nom vol nim denha ni m'acuelh. 
Quar sim vol gués ai[s]si cum ieu la vuelh 
Non agra pueis de quem pogaes servir, 

* Maun. Ged. Lxxxiv. — 28531. M. a. p. n. p. I. a. — 285;j;{. A omd en — 
28535. A Q. (]. V. (]. inirar; B vitiar. — 28530. B C Mii n'a d. b. — 285iy. 
A cla i.sir. — 28553 B ni m'ama n. m'a. 



45t) 



Precs c merces, chausimens o paors, 
Chans e domneis, sospirs, dezirs e plors 
'^8555 Foran perdulz si fos acostumat 

QiiQA engalinen fosson aiman aina[tj. „ 



AVSl rAlU.A.N U TUOUADOB CO.NTHA AUOH. 

Enquaras m'an li trobador 

Demandât mai d'aquest'amor 

Ter quai raso pot estalvar 
i8oG0 Que soven la vezem pauzar ^ 

E qualque vil creatura 

Quez er de laia figura 

[On] se pauzara de bon cor, 

E nois ne partir'[c a] nulh for 
28565 Ter [c castier] d'orne viven[l| 

E laisson pro parlar la genU], 

Sembla que re non conosca 

Aitan pauc que [s'era] losca 

Don dis de la raso dicha 
i8570 IN'Azemar de Rocalicha : 

„ Amers a poder e vens 
Paubres e manens, 
Noi esgara re, 
Ei on si pausa no ve, 
28575 E no la pot hom mover i 

Pueis volremaner, 
Az aital [près] compra e ven 

1 Rubrique. B reprenJen amor; C reprehemlcu a. — 28551). li eslaUiar ; C 
eslalbiar. — 28503. A En s. p.— 2856i. A omet a. — 28505. A P. cossiricr; 
B P. casiiar. — 28508. A q. sia 1. — 28575. R inoyrc; C niourc. — 28577. .1 
B A. a. pes c. e. v. 



— 460 - 

Que partis e pren 
E non dopta lauzenguiers 
28580 Ni [liom] parliers. 

E fai drutz frir'e trem[blar] 
Amors, els maritz pensar. , 



RESPON MATFRE ESCUSANT AMOH. 

Ais[s]o respon ieu breumen 
E die qu'est'amors s'escompren 

28585 Per azaut e lai on vol cor 

Non garda[n] beutat ni ricor, 
El de[l] plazer vieu, so sapchatz, 
Per que val mai so que mai platz 
As amor, aiso es lot pla, 

28590 Don ditz Guilhem de Bergueda, 
Lo fis aimans qu'en sap lo ver : 

„ Ar auiatz quant a de poder (*) 
En amor e [h quant i acor] 
Azaut qu'om ne laissa melhor 
28595 Quelh faria tost son voler 

Per mensbel[l]a quar l'abelis 
E quar mais d'azaut si es mis, 
Don val mais azautz que beutatz 
En ben amar ni que rictatz. „ 

AYSI PABLA» Ll TROBADOR REPREHENDEN AMOR. 

28G00 Enquers dizon li trobador : 
Nos pot excuzar de folor 



28578. A Q. parlizo é p. — 28580. A omet otn. — 2858f. A Irep.ibalar. — 
28586. A no garda b. — 28589. B Ad amar. — * Mahn. Ged., CLWi.Mais vol- 
gra chanlar a plazer. — 28593. A e tant i a de cor. — 28595. B toi s. v. — 
28599. ^ E e. b. a. q. r. — 28C00. li Enquaras d. 



-^ 461 — 

Amors si pren major azaut 

De so quez er plus malazaut ; 

Et en als a folor mot gran 
2860o Quar non garda nil pro nil dan 

Qu'en lui pot o deu escazer ; 

Mas solamen sec son voler 

[b Ses] vergogna, sez es sien, 

E negun castier non pren, 
28610 Be se trebalh' hom de badas. 

Don dis En Bernatz de Pradas, 

Que sab be d'est' amor l'afan : 

„ Amors non garda pro ni dan, 

Mas lai on vol aqui s'enpren. 
28615 Non quier cosselh mas son talen, 

Que so quelh platz vol mètre avan, 

E pueis a près home nil le] 

Ni Ih'a passât [h la ma] el fron, 

Vergognalh toi e sen e son, 
28620 E nil castia nil repren : 

Adonc [l'jabat el plus prion, 

E vol totz sol venser lo mon. „ 

RESPON MAFRE [sSCUSANt] AUOR 

Ben pauc sabon d'est' amor, 
Som sembla, li dich trobador, 
28625 Quels amadors reprendon tan 
Quar per amor van folejan. 
Contr'aitals que volon blasmar 

28606, B ades e. — 28G07. U omel son. — 28608 A mes v.; B sos e. — 
286J4. B sVpren. — 28618. A N. Ih'a p. l'amor e f.j B la ma pel f.— 2S621 
A A. sab e; C s'abai. — Rcbriqub. A accusan a. C oscuzant a. — 28623. 
C J3. petit s. 

6 



. — 462 — 

Los amadors de folejar 
Dis En Miravals l'amoros : 

28630 „ Ben es nessis a lei de tos (*) 

Qui drutblasma de folejar, 

Qu'om pueis se sap amezurar 

Non es pueis adreg amoros ; 

Mas cel que sap far nescies 
28635 Aquel sap [d'amor] tôt quan n'es ; 

Qu'ieu non sai trop ni no m'en fenh 

Nijanovuelh qu'om m'en essenh. „ 

Qui donc sap natura d'amar 
No lem per amor folejar, 
28640 Quar la folia torn' a sen 

Per los bes qu'om d'esl'amor pren, 
Et enaissi o ditz tôt pla 
Lo bos Aimeric de Pegulha 
En det aital essenhamen : 

28645 „ E s'ieu cum fols sec mon dan folamen 

A tôt lo mens m'er la foldat honors ; 

[& c Qu'Jieu ai vist faire mantas folors 

Que tornavo a saber et a sen, 

Et ai vist far manh fait saviamen 
28650 Que tornava a folia trop gran, 

Perqu'[ieu] cugfar [s] en quan vau foleja[n]. „ 

Bon es donc per aver honor 
Quez om [6 c foley] per est'amor, 

Rayn. Lex.rom.. i. 423; Mahn. Die Werka, ii, 123. SclU que no vol 
auzir chansos. — 28G35. A omet d'amor. — 28639. A ^'om l, \). a f. — 28647. 
A Quar i. a. v. — 2865.9. B mans fag s. — 28651. A Perqu'en c. f. cen que 
anaa folejar. — 28653. A foleje p. esl'a. 



— 463 — 

Quar, segon que ditz el mezeis : 
28655 Ane hom d'amors joi non ateis 

Ses folejar ni n'ac plazer 

Ses aver qualque desplazer 

Ni gran honor ses maltraire, 

Donc [b c el] en dis son vejaire 
28600 Enaissi de la semblansa : 

„ Mas anc non vi fin'amansa (*) 
Ses alques de folejar 
Ni joy d'amor ses [h c pessar] 
Ni ses maltrag gran onranza, 
28665 [Ej quar al mens d'onramen 

Ses plus [son] miei pessamen, 
Soffre plus l'en, tota via, 
L'afan dobla cascun dia. „ 

E nous ne meravilhes [ges] 
28670 Si N' Aimeric lauzet foies, 

Quar autre savi o an dig, 

Et en mans luocx o trop escrig - 

Que cel es savis e cortes 

Que sab foleja quan luocx es, 
28675 Et a las vetz es foleza 

Qui trop mostra saviesa, 

Per so ditz aquestaraso 

Lo près Morgues de Montaudo 

Que fo certz et enrasonatz : 

28680 „ Mas cel que vol esser tôt jorn senatz 

28059. A omet el. — (') Mahn. Ged. ccxxxvi. Ades vol de l'aondansa. — 
28G63. A s. pezar.— 28664. Manque dans B C. — 28665. A omet E.— 286C6. 
A omet son. — 28608. B La fara doblar c. d. — 28669. A gis. — 28074. B 
q. obs es. 



- 464 - 

E[s] enganat soven en so saber, 
Quar, mainlas vetz, ai vist gran sen nozer, 
Et ajuclar, maintas vetz, grans foldats, 
Per que nulhs homs que mante drudaria 
28685 Non deu gardar son pro ni sa folia, 
Ni non pot aver pretz valen 
Nulhs hom sin amor non enten. „ 

Autra resposta gênerai 

Vos do ieu contra tôt lo mal 
28690 El blasme quez an d'est'amor 

Dig maldizen o trobador, 

E dig vos que silh fin aiman 

Prendon a tort per amors dan, • 

On son trait on son iratz, 
28695 Elli fais elh vil en son pagatz, 

E sis met amors os pauza 

cossen en laia causa 

sec sa folor e son dan, 

Blasme, vergogna mesprezan, 
28700 Non deu hom amor encoJpar 

Ni lui deu nulh blasme cargar, 

Car amors no fai la fol[6 or] 

Mas cel que governa l'amor ; 

Quar, per cert, est'amors en se 
28705 Es [be] bonaqui n'uzabe ; 

Mas d'aisso quez en se bo[n]es 

Uza hom mal per nescies ; 

Quar sabes qu'om de bo manjar 

Per folor s[e] pot trop cargar ; 

28081. A Et e. s. e. s. s. — 28G87. A si en a. n. e. — 28089. B V. fau i. 
— 28700. B N. d. a. h. e.— 28701. B N. l'en d.; C N. lin d. n. h. c. — 
28702. A folia. — 28705. A qui n'uzara b. — 2870G. A ajoute de avant bon ce 
Ci qui fait le vers faix. 



— 465 — 

28710 Aissi d'olhs e de talen 

Pot hom mal uzar per nosen. 

Per so fai peccat e folors 

Quascus horas que ditz mal d'amors, 

Que non es per si dons amatz 
58715 [0] qu'es a tort dezamparatz, 

Et a cauzit per sa [b c folia] 

Un autre que Ihui no volia ; 

Mas si per si dons es trahitz, 

Diga mal de la tricha[y]ritz ; 
28720 Et enaissi o fetz .i. jorn 

Lo pros Bernatz de Ventedorn 

Quan vi que [sijdons l'ac trahit 

E l'ac per un autre giquit ; 

Non vole dir [b c mal] d'amor per tan, 
28725 Ans dis, la tra[chay]ritz blasman 

Quez avia fah la falhida : 

„ Una falsa descausida (*) 
Tracheritz de mal ]in[h]atge 
M'a trahit et es trahida, 
28730 E cuelh lo ram am quez [h c fier] ; 
E quant autres la raisona, 
Dieus ! les sieus tortz [m'ochaizona] 
E mais en an li derrier 
Quez ieu qu'ai fag lonc badatge. „ 

28735 Aquest doncx del villanatge, 

28710. Bd'uelhs e d. t. - 28715. B C n'es a t. d. — 28710. A p. s.falhia. 
28719. A tricharilz. — 28722. A Q. v. q. li d. — 28724 A omet mal. —28725. 
i4 iracterilz. — C) Rayx. m, 91 ; Mahn, Die Werhe; 131. La doussa volz ai 
ausida. — 28728. D tricliairitz. — 28730. am qu'es feriJa. — 28731. D C l'a- 
razona. — 28732. A encaizona. — 28735. A Aquesta d. d. Ihinalge. LeÇon 
très allérêe ; nous suivons celles de B C, 



— 466 — 

De l'engan, de la bauzia 
Que l'ac fag per sa folia 
Si (Ions quez ac tant amada, 
Quant si fo al[h]or girada, 
28740 Cum savis fetz de lieis clamor 
En aquest loc e non d'araor. 
Aissi mezeis o fetz to pla 
Lo bos Aimeric de Pegulha 
Per que dis una veguada : 

28745 „ Aissi quo cel qu'alalebrecassada 
E pueis la part etaltres la rete, 
Tôt atressi es avengut a me 
D'una falsa qu'ai longamen amada 
E servida de bon cor humilmen; 

28750 E quan cugiei penre mon jauzimen, 
Près sordejor e me met en soan, 
Aissi fetz cum las lobas o fan. „ 



Dregz es donc qu'om fassa clamor 
De las desleals non d'amor, 

28755 Quar mot faria grans peccatz 
Qui cargara las malvestatz 
De dona que fai falhimen 
Sus l'amor qu'elamal despen ; 
"Qu'amors no fai la falhida 

28760 Mas cela que mal la guida ; 

Per qu'ieu repren[den] la error 
Que feiro li dih trobador 
D'esl'amor a tort dizen mal, 
Doniei l'autr'ier sentencia tal : 



28739. B E. q. se f. a. g. — 28749. B C humilment ; A humialmen.— 28751. 
B en soffan; C e soffan. — 28752. manque dam B C. — 28761. A Perque 
repren 1. e.; B C Perqu'ieu rcprenden 1. e. 



— 467 — 

28765 Gardan dreg e lealeza, 

Nuls hom no fai savicsa 

Que mal presica d'amor 

Pe[l] mal ni per la folor 

De cel que mal la despessa, 
28770 Per que feiro gran error 

Alcu antic trobador 

Quar trahit per la maleza 

De lor donas [b enguanayritz] 

Feiro contr'amors [b lors escrits]. 
28775 Gardon se donc derasenant 

Celh ques auran près mal e dan 

enguan o vilania 

Per lor donan qualque guia 

Que per so no fasso clamor 
28780 Ni complancha nulha d'amor, 

Quar cel que ab amor guerreja 

Majormen a tortfoleja; 

Et enaissi o ditz tôt pla 

Lo bos Aimeric de Pegulha 
28785 Don dis reprenden la error : 

„ Celh que s'irais ni guerrej'ab amor (*) 
Ges que savis no fai al mieu semblan, 
Quar per guerra ve tart pro e tost dan ; 
E guerra fai mal tornar en pejor, 
28790 En guerra truop, [per] qu'ieu no la volria, 
Viltat de mal e de be carestia, 
E fin'amors, sitôt mi fai languir, 
A tan de joi que[m] pot leu esgauzir. „ 

287C5 B C lialcza. — 587G0. B Luns h. — 28772. B trayre p. — 28773. .4 
e la falseza. — 28774. A lor crit. — 28775, B darasenon. — 28778. B C P. 
1. dona q. g. — 28786. A s'erais. — (*) Mahn., Ged. cccxliii. — 28790. A 
omet per. — 28791. A Viellat; B C Vieutat d. m. — 28793. B csjauzir. 



— 468 - 

Pero qui fort si volia 
28795 Mot leugieiramen poiria 

Escusar la dicha error, 

Que disses quel dig trobador, 

Quez an est'amor blasmada, 

Apelavon lor amada 
28800 Amor e delieis, sez mentir, 

Entendian lo dig mal dir. 

LI AYMADOR SE COMPLANHO d'aUORS A MATFRK. 
DEL PLAG QUKZ AN MOGUT LI AYMADOR CONTRA AQUEST'aMOR COMPLANHEN SE DE LIEYS. 

Li aimador me son vengut 

E [m'an] un autre plag mogut, 

Complangen se d'aquest'amor, 
28803 Et an reduda lor clamor 

Dels mais quelli sofron a lieira, 

Dizen en aital manieira : 

Sentier, amors nos malmena 

E de totz poins nos desena 
288 1 Ens te en tal malenansa 

Que d'als non avem membransa, 

Tan quens fai tenir per fa[d]etz ; 

Augatz que ditz Guilhem Magretz : 

„ Sim fai [h me mezeis] oblidar 
28815 Que se que tenc non pues trobar, 
E fas m'a la gen escarnir 
Quar quier so quem veso tenir. 

28794. D Empero q. f. se v. — 28799. B Apelavan 1. aymada. — 28803. fî 
Et a. me u. a. p. m. — 28804. B C Gomplanhen, — 28806. B C suefron a t. 
28809. B porihs n. dessena. — 28810. B malanansa, — 28811 B remembransa. 
— 28812. A faetz, —28813. D Auialz g. d. — 28814. A Si m. o,- 



— 469 — 

Enqiiaras mai nos toi lo sen 

El saber e l'entendemen 
28820 En tan que si hom parl'ani nos 

Aita pauc quo nos [quant] noy fos, 

Entendem re quens ajon dig, 

Per que n'em soven escarnig ; 

E per so ditz d'aquest enuei 
28825 El bos Aimeric de Belenuei 

Mot trebalhatz d'aquest martir : 

„ [b c Tant] m'es al cor que, quan de lieis cossir, (*) 
Gelh que p[a]rlon ab me ieu nols enten, 
E fas lor en ab esgardar parven 
28830 Et ab rire et ab oc e no dir, 

E pas entr'els tritz ab fin cors cortes, 
Pessan de lieis cum veser la pogues, 
Qu'ieu non ai joi mas quant ab ela so, 
Ni Taus veser tan [ne] tem mal resso. „ 

28835 Enquaras dison li aimador : 
Sufïrém nos per aquest'amor 
Mans sospirs, per so ditz tôt pla 
Lo bos Aimericx de Pegulha 
* Ques ne rancuret .i. dia : 

28840 „ Pus ma bêla mal' amia (**) 
M'a mes de .c. sospirs captai, 
A for de captalier leial 
Los ai cregutz cascun dia, 

28820. A p. per nos. — 28821. À omet quant qui se trouve dam les autres 
mss; C co nos. —28827. A Lan m'es a. — (*) Mahn. Ged. cxciv. Aissilquol 
près que s'en cuja fugir. — 28828. A perlon a. m. — 28830. B e ab n. d. — 
28832. A venser 1. p. — 28834. A mi t. Je resiUue ne diaprés les autres mss. 
— (") Mahn. Ged. dccccxcvui. — 28842. B C liai. — 28843. A L. lai c; B 
crezutz. 



— 470 - 

D'un .M. per qu'ieu m'ayseria, 
28845 Sol qu'alhieis plagues, cominal 
Quels parlissem per engal 
Qu'aissis tanc de compan[h]ia. „ 

Enquaras nos [b malaria] 

D'autras penas aquest'amors, 
28850 En sufTertam mantas dolors 

Quar élans ten en gran cossir, 

Ens fai tremolar e frémir. 

D'aquesta penedensa ditz 

Lo fins aimans Gaucelms Faiditz 
28835 En una canso ques el fe : 

„ Mantas sasos s'esdeve (*) 
Quan pes de lliieis e cossire 
Qu'ieu [non] aug qui parle ab me, 
E fag mas tremblar e frire, 
28860 Quar hanc Dieus no vole assire 
Mas en una sola re 
La beutatz qu'il a en se, 
Nil dous parlar ni gen rire 
Am que m'a mort e me rete. „ 

28865 E per aquest'amor nos ve, 
[c So] dison li dig aimador, 
Mais de pena mais de dolor 
En tan que nos podem sufrir, 
Quar nos ne perdem lo dormir 

38844. B D'. mil.; A perqu'ieu séria ; B perqu'i. mays s, — 2884G. B C 
Qu'en p. p. e.; i4perlissem. — 28847. B tanh d. c. —28848. A mantcnria; C 
malaria. — 28851. C car e, nos t. —28856. B M. horas s'endeve. — (*) Ray.v. 
m, 290; Mahn. Die Werke, 90. Silot ai tarzat mon chan. — 28858. B q. parla 
a m. — 28859. B tremolar, qui donne au vers un pied de trop. — 28863. B C 
N. gent p. n. dos r. — 28860, A E d, 1. d. a. — Ï8869. B C en p. 1. d. 



— 471 — 

28870 Tan i cossiram nueg e jorn, 

Don cîitz Bernatz de Ventedorn 
Que fos fis aimans ses orguelh : 

„ Be sai la nueg, quan mi despuelh, (*) 

El lieg que non dormirai re, 
28875 Lo dormir part quar ieu lom tuelh, 

Dona, quan de vos mi sove ; 

Quar, lai on hom a son trésor, 

Vol hom ades tener son cor ; 

Aital fas ieu, dona, de cui mi cal, 
28880 Neguna res mon bon pessar no[m] val. „ 

Adonc, quan perpessam el lieg. 
Sitôt n'avem qualque delieg, 
Del tôt lo tudo li trebalh, 
Li greu sospir e li badalh 
28885 Que nos fam per aquest'amor, 
E lornan lo gaug en dolor 
Et en plor mantas veguadas, 
Per 80 ditz Daude de Pradas : 

„ Ai quant badalh e quant sospir 
28890 Quant pessamen e quant cossir 

Ay per amor suffert ancsel 

E neguna res pro nom te 

Ab Ihieis qui se e me destrigua, 

Hueimai recemblara [b eruga]." 
28895 Si nois vol tan humiliar 

Que [b degnes] mos precs escoltar. „ 

Mais de meravilhas dizem 

28871. n D. il. En B. d. V. — (*) Rayn. m, 65; Mahm. Die Werke, i. 19. 
Quan par la flor jostal veit fuelh.— 28874. B q. noy d. r. — 28875. B C no- 
^uelli. — 28879. B A. fan i. — 28886. B CE tornans 1. g. — 2889* A r. em- 
gua.-- 28890. A Q. deulx m. p. 



— 472 — 

Que si après nos adurmen 

Nostres coratges non dorm re 
28900 Qu'amors en pessar lo rete, 

[El] avem d'aquel retener 

Alciinas vetz qualque plazer 

Quar en somphans cujam parlar 

Ab la hela, rire e jogar; 
28905 M as après quant nos rissidam 

[Et] ellieg soietz nos trobam, 

Li plazer qu'aviam d'araor 

Torno en mal et en dolor 

Tal que s'en muelho nostre huelh; 
2891 Per so ditz N'Arnaut de Maruelli 

Trebalhatz d'aquest martire : 

„ Vas qualque part qu'ieu an ni torn ni vire, 
Bona dona, tan vos am coralmen 
[h c Mes coratges nos pot partir de vos]; 
28915 Neis en dormen m'es vis, mantas sasos, 
Qu'ieu ris e joc ab vos esui jauz \b en] ; 
Mas quant m'esvuelh e vey e say e sen 
Que [non es] res, tornon en plor li rire. « 

No sabem al res que dire, 
28920 Noi a re plus mas del morir, 

Qu'amors nous vol dels mais guérir 
Ans nos [s]eran doblat dema ; 
Doncx N'Aimericx de Pegulha 
Dis d'esta>aso doloiros : 

28897 B c Mas aras m. d. — 28900. fî C e. pessier 1. r. — 28901, A d'a- 
quela r. — 28902. B A. veguadas p. — 28903. 6 en somnjans c. p. — 28905. 
B ressidam. — 28906. A omet et qui le trouve dans les auttes mss. — 28914. 
Manque dans A. — 28915. B mas v. m. s. — 28916. A es. jauzire. — 28918. 
.4 Q . e non res. 



— 473 — 

28925 „ Ay co m'an mortz vostres bels huelhs e vos (*) 

Ab .1. esgart quem feiro dolsamen, 

Qu'ieu cujava que fosso verameri 

E non era mas gienh e tracios ; 

Pauc fon l'esyart quan mft vis <^.t iancî vi^ , 

28930 Mas a tôt jorns dona creis enaissi 

De pauc en gran e de gran en mayor 

E de sospir en plang e de plang en plor. „ 

Dison li davan dih aiman : 

Li mais d'amors nos destren tan 
28935 Quez als huelhs lo cove a tornar 

Soven e tan fortmen plorar 

Que de las lasremas issens 

Dels huelhs e per la fas correns 

Si poirian las mas lavar. 
28940 Escoutatz qu'en dis IN'Azemar 

De Rocaficha d'est'amor : 

„ Si las lagrimas qu'ieu plor 

Visso caser vostre huelh 

Ni vissent, dona, cum muelh 
28945 De l'aigua cauda quem cor 

Per la boca, per la cara, 

Non cre fossetz tan a[v]ara 

Non acsetz qualque dolor 

AI cor que merceus toqueria, 
28950 Dunt que[m] feiratz ta[n] jauzen 



28025. B supprime c vos. — (*)Mahn. Ged. nccxxxa. A vos, amors metcys- 
sam, clum de vos. — 28920. B dousament. — 28935. B C non c a. I. — 
28938 B e p. la falz c, — 28942. C lagremas. — 989U. R vissetz ; C vezeU. 

— 28945. B qu'en c. — 289 iG. ^ P. I. boss\ Je I. c. — 28947. A t. amara. 

— 28948. B N. aguesselz q. d. — 28949. B q. m. requieyra. — 28950. B 
Do.i cre foiras t. j. 



— 474 — 

Que per nulh esbaudiinen 

Negus mon joi no[m] cam[bia]ra. „ 

Mot nos es la dolors fera 

E no po[d]em ges amagar 
28955 La penedensa ni celar 

Que sufertam per est'amor, 

Quar ben apar a la color, 

Que nos em plus descolorat 

Que s'estavam près o liât. 
28960 Escoltat donc cossi s'en planli 

D'aisso Guilhem de Cabestanh : 

„ Masieulas! que suefre [M'ardor] (*) 
E la pena quem ve d'amor 
Ab grans afans et ab destrix, 
28965 En me [s']albezeis ma color, 

No per so ques ieu [6 c er'anticx], 
Blancs es.[de]vengutz coma nix, 
Qu'en re de ma donam clames. „ 

Et en al re pot quex ades 
28970 Conoisser que per est'amor 
Pena sufertam e dolor ; 
'^^^ Quar tan nos fan amagrezir 
^\ Plangz, pessamens, bad^s, sospir, 

)y^ Sembla vuelha[m] issir del mon. 

28975 Auias qu'en dis Peire Ramon ; 

28952. A camiera; B nom c. — 2895i. A pollem. — 28957. A bens; B ben. 
— 28959. B qu'om s'e. p. o liatz. — 28961. B Capcsianh. — 28902. A la 
dolor. — (*) Rayn. III. 109; Mahn, Die Werke, i m. Ar vey qu'em vengalz als 
jorns loncs. — 2896Î.. A a. bos d.; H a graus d. — 28905. E m'a falbezeis 
m.c; C Em n'a faibezis m. c. — 28967. B Dlavo eslevengutz c. n.; A U. es 
V. c. n. —28970. A p. aqucsl'. — 28974. B s. vuelha i. d. m. 



— 475 — 

„ Quel febles cors vai sospiran, (*) 
Quar conois qu'ieu mezeis m'engan 
Em vei tôt jorn emagrezir, 
Aissim val cors el sen cambian 
28980 Gum si l'arman dévia issir, 

Tant fort m'engoisson li sospir 
Qu'a pauc tro al derrier no[n] van. „ 

E meravilham nos d'aitan, 

So dison li dig aimador, 
28985 Cum se pot far d'aquest'amor 

Que tan nos a liatz e près 

Que partir noTn] en podem ges; 

Ans em quascun jorn plus arden 

On mais nos dono de turmen 
28990 E trebalham nos enva, 

Don N'Aimericx de Pegulha 

Dieis del liamen d'est'amor ; 

„ Ane mais, nul temps, non trobiei liador (**) 

Ta ferm lies am ta pauc liamen, 
28995 Quel liam fo d'un embrassamen, 

Don no truop sai qui[m] desli [nijalhor; 

Enliamatz soi tan que sim volia 

Desliamar ges far non o poiria, 

Qu'amors que lai me lia em ten près 
29000 [M'enliama] sai plus fort que per un très. „ 

Ta fort nos te enliamatz 

(*) Rayn. ui, 130; Mahn. Die Werke, i, 134. Enquerain vai recalivan. — 
28980. ce. s. l'arma iied. i. ~ 28082. A Qu'an p. t. a. d.nom v. — 28987. 
A nons e. p* g. — 2898». C A. vcn cascun j. pus a.; q. dia p. a.— ;**) Mahn. 
Ged.,\\\\. Airessimpren cumfai al jogador.— 28994. B C ab l. p. —28995. 
A d'un embras solamen. — 28996 3 Cniab lor. — 28997. Manque dans B C. 
— 28998. B C Enliamar, qui fausse le sens. — 29000. ^ omet m'enliama. 



— 476 — 
Amors quez aitan quan li platz 
Nos tira a totz sostalans 
Plus fortmen quel fer l'azimans, 
29003 E non fai ges ab nostre grat, 

An[s] sapclias be que n'em forsalz, 
Quarmaisvolgra[ra] gandir aimai; 
Don ditz en .i. autre logal 
N'Aimeric que saub los afans : 

29010 „ Issamen cum Tazimans (*) 

Tirai fer el irai vas se, 

Tir amors mon cor vas se 

Qu'es plus fort e plus tirans, 

E mon cors fols atressi, 
29015 Quar es forsat, forsa mi, 

Per qu'ieu a forsa de vos, 

Domna, us am totas sazos. „ 

Dison Ihi aimador : E per que 

Nons laiss'anar o nons rete, 
29020 Ni per quai rasons fai languir 

Pueis [c'Jab se nons vol retenir ; 

Prons agra donatab aitan 

Quens mezes areires [o] avan, 

Quar mot es greus malanansa 
29025 Estar en aital balansa, 

Per qu'en dieis En Folquetz iros : 

„ [h EJ s'ieu, anc jorn, fui [h gays] ni amoros (**) 
Er non ai joi d'amor ni [h non] l'esper, 

29005. B E nofam g. -(*) Mahn, Gei. miii.— 23021. B P. c'ab s. n. v.r.— 
29023, A omet o qui se trouve dans les autres mss. — (*') Rayn. m, 156; 
Mahn. Die Werke, i. 319, S'al cor plagaes ben for* hueimais sazos. — 29028. 
A omet non que dyanent les autres mss. 



— 477 — 
Ni autres bes nom pot al cor plazer, 

29030 Ans mi semblo tug autre joi esmai; 
Pero d'amor,.quel ver vos en dirai, 
No[m] lais del tôt ni no m'en pues[c] mover, 
Ni sus no vau [ni] no pues[c] remaner 
Aissi co cél qu'e mieg de l'albre estai 

29035 Qu'es tan pojatz que non pot tornar jos, 
Ni sus no vai, tan li par temeros. „ 

Mot sufertan donc gran pena 

Per amor qu'aissins dessena 

Ens fai vieure a gran dolor, 
29040 So dizon li dig aimador; 

Per quen pregam, messier Matfre, 

Que vos li deuretz metrel fre 

Que nons o fassa derenan, 

Raso e drechura gardan, 
29045 Quar vos avetz tan de poder 

Ab lui quens en podetz valer. ] 

Si[n] poguessem penre vengansa 

Ab espasa o ab lansa 

Saubr[i]a cum talha nostre brans 
29050 Sitôt fos ta fortz cum Rotlans ; 

Quar mot mais nos plagra morir 

Qu'esta penedensa suffrir. 

Mas d'amor non[s] sembla nins par 

Ques puescan ab armas venjar. 
29055 D'aquesta raso dis .i. jorn, 

Iratz Bernatz de Ventedorn : 



80030. A vei mai ; B C esmay. — «0032. B C moTre. — 29033. A omet ni 
que nom resliluons d'après les autres mas. — 29034. 15 qn'en m d. l'. e. — 
20035. e C t. pujalz.— 30042. B i. denlietzm. — t90i3. B Q nos f. darenan. 
— 290i7. B pendre vengiansa. — 190*9. A Saubra. — 10051. B ne p. m. 

7 



— 478 — 

„ Amors m'a mes en soan (*) 
E tornat a nonchaler 
E s' ieu la pogues tener 
29060 Per Crist ! ben feira feunia ; 

Mas dieus no vol qu'amors sia 
So don hom prenga vengansa 
Ab espasa ni ab lansa. „ 

MATFRES RKPnEX LOS AYMADORS CAR Ll AN MENASSAT AMORS 
E CAR SE SON COMPLANS DE LIEIS. 

Avetz auzit parlairia, 
29065 Erguelli mesclat ab folia 

Que an fâcha Ihi aimador 

Menassan de ferir amor. 

Derasenant sia[n] castiat ; 

Qaar si nullis [homj per sa foldat 
29070 Mais li menasse, e[n] nostra cort 

Sia certz quel penra tal sort 

Quel vieura tostemps ab dolor 

Per sant Nazari, rao senhor ! 

Quar non es bo ni bel nis tanh 
29075 Que hom que d'un autres complanh 

Qu'en cort lui an[ej menassan ; 

Mas meta sa raso avan 

Cascus, ben e cortezamen 

Ses dir nulh malazaut [b amentj ; 
29080 E majormen fai folia 

Cascus homs, per grans que sia, 

n Mahn, Ged. McccxL. Tuich cill quem pregon qu'eu chan. —29058. D a. 
non qualer; C caler. — 290G0. B felonia. — 29062. D prenda venjaiisa. — 
29065. B am foulia. — 29069. A omet hom que nous restituons d'après tous les 
mss. — 29070. fi M. la menassa.— 29071. B pendra t. s. — 29076. ^ an m.— 
29079. A m. noscn; C malazauliment. 



— 479 — 

Que vai guerrejan ab amor 
Quar non pot l'en aver houor 
ISeis si era l'emperaires ; 
2908-3 Per so dilis lo lis amaires 

Eu Folquetz, cum aperseubutz : 

„ Fols for' ieu trop; mas m'en so[iJ rete[& ngutz],(*) 
Quar qu'[ab] plus fort de [si] se desmesura 
Fai gran foldat e [n'es] en aventura, 
29090 Neis de son par, qu'esser [c en] pot vencutz 
De plus frevol de si, es vilenia ; 
Perqu' anc nom plac nim platz sobransaria, 
Pero en sen deu hom gardar honor, 
Que [s] en aunitnon près plus quefolia. „ 

29095 Ges donc no fai maestria 

Ni proeza ni [s]en ni valor 

Nulhs homs' que guerrej' ab amor; 

Ouar ab amor mais enansa 

[b Quex] ab merce que ab lansa ; 
29100 Per que dihs d'aquesta raso 

El mezeis en autra C3nso 

Seguen lo cocelh dels melhors : 

„ S'ernous vens, vencutz soi, amors! (**) 
Vencer nous puesc mas ab merce; 
29105 E s'entre tans mais n'ai .i. be 

29083. B c Icu a. h. — 2908C. /î El F. — 29087. A F. f. i. trop, m. s. 
m'en rete. Nous suivons la leçon des autres wiss. — (*) Rayx. m, 153 ; Mahn. 
Die Werke, i, 327. Silol me soi a lart aperceubutz. — 29090. A non p. v.; B 
ne p. — 29003. B P. h. e. sen d. q. Ii. — 29095. B Valenlia. — 29099. A El 
a. m. q. a. 1. — 29102. B S. 1. cosselb d. m.— 29103. A iersvoslres v. s. a. 
Nous suivons la kçoii de B C. — (") Ravn. Lex. rom., i, 343; Mahn. Die 
Werke, i, 318. Mouti fes gran peccat amors. 



— 480 - 

Ja nous er dans ni desonors; 
Cujatz vos queus estia gen 
Quar mi fatz planger tan soven ? 
Ans en val mens vostra [valors]; 
29110 Pero[l] mais mi fora dolsors 

Si l'autz rams a cui me soi près 
N'enclines mercejan merces. „ 

Fols es donex ce! que menassa 

Amor [c o vilment] encassa, 
29 1 1 5 Pus miels la vens merce daman 

Que no faria menassan. 

Enqaaras[an] a maguia, 

Lh'amador fah gran folia 

Quar an reduda lor clamor 
29 1 20 A me quez elh fan d'est' amor, 

Aissi cum s'ieu agues poder 

Que lor en pogues [dreg] tener, 

E que pogiies amor forsar, 

01a pogues penre oliar. 
29 1 2o Et ieu sui sos sers veramen 

E de lieis tenc saber e sen ; 

Epotde me, nuege dia, 

Cum de se far a sa guia 

Amors en totas manieiras, 
29 1 30 Per qu'ieu non ai mas preguieiras ; 

E nulhs hom non pogra far dreg 

Si amors lor agues naleg, 

Quar amors, a ma semblansa, 

29108. B planher ta soen. — 29109. A v. lauzors. — 29110. B doussors; C 
dossors. — 291U. A A. ni la met en cassa. — 291)5. A Pueis m. l. — 29118. 
B C Li ayniador. — 29122. A pro l.; dregt. d'après les autra mss. —29125. 
B E soy i. — 29126. B tene s. — 29131. B E n. h. nom p. f. d. — 29132. 
C neleg. 



~ 481 - 

Pot mot mai que rei de Franza ; 
29 1 35 [Qu'jamors estors home de mort 

E de tôt mal dona cofort, 

E sis vol fai los rix plorar 

EIs paubres fai rire e jogar, 

Don dis d'est' amor us frances 
291 40 Al rei Navar cum ben après, 

Disen son poder e son us : 

„ Reis de Navarra, sire de vertus, 

Vous mi dizetz qu'amors a grau poisans[s]a, 

Vos dizetz voir, bien m'en suis parceus, 

29145 Plus a poïr que n'a le reis de Fransa, 
Que de tôt maus puetz donar alegransa 
E de la mort cofort e garizon, 
Ce ne pourroit fare nus mortels hom, 
Quar amor fait le riche doloureir 

29150 E le paure de joie coroneir. „ 

Pueis tan be fai a sa guia 
Amors, si reforfazia, 
Non es nulha creatura 
Qu'en pogues lener drechura, 
29155 Quar amors non o sobira ; 
Don N' Aimerix de Pegula, 
Quar sabia cert d'est' amor 
Qu'ela non avia senhor, 
A lieis mezeissa se complai[nhj 

29136. B E d. totz mais d. c. — 29U0. B A r. de Navarra, qui fausse le 
vers. — 29143. — 4. B Vos me dites. — 29146. manque dans B C. — 29147. 
B et gueriïson. — 29149. C fes 1.; B dolourier. — 29150. 5 E le pobre d. J. 
coronier. — 29151. B Pus t. b. f. a. s, guiza. — 29153. fl N e. lunha c. — 
S»154. A Que p. t. — 29155. B Sobeyra.— 29157. B C Q. s. fort d'est' a. 



— 482 — 

29 1 60 Cortezamen aissi cos tai[nli] 
E dis enaissi l'amoros : 

, A vos, amors, mezeissa[m] clam de vos (*) 
Quar es en me intrada solomen, 
E non intretz en midons issamen 
29165 Si que l'afans d'ampdos cominals fos, 
Mas vos laissatz lieis e retenetz mi, 
Quar trobatz mi ses tôt engan e fi, 
E d[a]tz a lieis gaug et a mi doJor ; 
Los huelhs el cor ne pues trair' az autor. „ 

29 1 70 Enquaras an fag folia 

L'aimador en aulra guia, 

Quar ilii d'amor se son clamât 

A gran tort et a gran peccat, 

Quar qui ves amor fizels es 
29175 Li deu grazir los mais els bes ; 

Autramen non es amoros, 

Et aissi o fetz Perdigos 

Don dis, cum el o saub ben dir : 

„ Ben aiolh mal e l'afan el cossir (**) 
29180 Qu'ieu ai sufert longamen per amor, 

Quar mil Xay]tans m'en an mais desabor 
Li be qu'amors mi fai aras sentir, 
Quar aissi[m] fai lo mais, lo be plazer 
Que semblans m'es que^ si ja mais no fos, 
29185 Ja negus bes no fora saboros. 

29160. B com tays. — 29161. B C l'amors. — 29162. B mercejans c. d. v. 
— (*) Mahn., Ged. Dccxxxix. — 29165. B S. q. l'amors d'à. comunals f. — 
29167. B s. t. e. aisi. — 29168. A E delz a 1. — 29169. B n. pues?. — 29174. 
B amoros f. p. •— (**) Mahn., Ged. siccccxiii. — 29181. B Quan m. a. m'e. a* 
m. aytand. s. — 29183. fî 1. bes, 1. mal p. 



- 483 - 

Donc es lo mais melhieramens de[l] be 
Perqu'usquex fai a grazir quan s'ave. „ 

Grazir deu donc totz fis aimans 
D'araor los cossirs els afans, 
29190 Quar d'amor non pot hom gauzir 
Si be no sab los mais snffrir, 
Quar ab suffrir venson l'aiman, 
Humilmen queren e preguan; 
Per so dihs En Peyre Vidal : 

29195 „ Estra mon grat am totz sols per égal (*) 
Lieis que nom vol sol vezer ni auzir. 
Donc que farai pueis no m'en [b puesc partir], 
Que causimens ni merces no mi val! 
Tenrai m'a Tus de Tenoios romieu 

29200 Que quier e quier ; quar de la frega nieu 
Nais le cristals dont hom trai fuoc arden, 
Que per esfortz venson li bon suffren. „ 

Cel[s] donc, que sabon re d'amar, , 

Non dopdo los mais sufTerlar, 
29205 Quar greu veires negu vassal 

Quez aja gran be sez trebal. 

E mot mai s'esgauzis lo cors 

De so quez a per gran esfors, 

E garda so qu' a dezïrat 
2921 Mot mielhs que se n'agues vieutat, 

Quar adonc o prezon petit, 

89187. A Per aquo que f. a g. Noussuiwin laleçon des autres miS. ^- 2QI92. 
vens Uii. a. — (') Mahn., Ged., xxix Ane no mori per amor ni per al. — 
29197. A po départir. — 29198. B C gauzimens. 29200. B frcja neu. —29202. 
8 venso 1. be s. — 2920i. B E. Duplo lo m. s. 



— 484 — 

E per so dis Gaucelms faidit, 
Cum conoissens e.t amoros : 

„ Li mais qu'ieu trai mi foran bels e bos, (*) 
29215 [c Bêla] dona, sol quels pogues suffrir, 

Quar sez afan non pot hom enrequir 

De nulh afar que sia cabalos ; 

E so que hom conquier ab gran turmen 

Ten hom plus car, plus celât e plus gen 
29220 Que so quez a tôt jorn a son talant, 

Quar tôt despen que leu vai gazanhan. „ 

Enquaras an mot gran folor 

En als fag li dih aimador 

Quar per temor dels mais suffrir 
29225 Se son volgutd'amor partir, 

Es son de lieis désespérai 

Quar non complon lor voluntat, 

Quar ges no val una pera 

Nulhs aimans queis désespéra, 
29230 Ni ditz que non pot sufertar 

Los mais d'amor es toi d'amar 

Quar tantost non es obezitz, 

E per so dis Gaucelms Faiditz 

Qu'e[n] saup los bes els mais grazir : 

29235 „ Araicx quan se vol partir (**) 
De si dons, fai gran [h c enfansa], 

29212. A Gaucelmes ; B Gaucels. — (') Rayn., Lex. rom., i, 368; Mahx., 
Die Werke, u, 108. Moulas sazos es hom plus volontos. — 2Q215. A Se la d. s. 
— 80216. B enriqnir. — 20220. A talen. — 29221. B Q.leu d. — 29222. B 
mays g. f.— ïQtJO. C dezamparat.— 29227. fî C E n. cotnplian 1. v.— 29228. 
C .1. peyra. — 29229. B C Lunhs a.— (") Rayn., iii, 290; Mahn., Die Werke, 
II, 90. Sitôt ai tarzat mon chan. — 29236. A offensa. 



— 485 — 

Si tôt no vol aculhir 
Sos precs a la comensa [cnsa] ; 
Qu'amors s'abriva e s'enansa 
29240 Ab onrar et ab servir, 

E quis vol de Ihieis gauzir • 

Sia de bêla semblansa, 
E sapch' amar e sufrir. „ 

Fols es doncx cel quels vol partir 
29245 D'amar sitôt si fadia 

En averjoi de s'amia, 

Quar nulhs homs no pot ad honor 

En est mon vieure sez amor. 

D'aquesta raso dis .i. jorn, 
29250 Lo pros Bernatz de Ventedorn 

En aital manieira so[n] sen : 

„ Ben es mortz qui d'amor no sen (*) 
Al cor qualque [b c doussa] sabor, 
E que val vieure sez amor 
29255 Mas per far enueg a la gen ? 
Ja [Domnedieu] no m'azir tan 
Que ja pueis viva jorn ni mes 
Pueis que d'enueg serai repres 
E d'amor non aurai talan. „ 

29260 Enquaras an li dig aiman 
Fâcha gran desconoissensa 
Contr' amor, a ma parvensa, 
Quar li an fah tan gran retrag 

29238. A comensamen. — 29239. Manque dans B et C. — 29245. B D'amor. 
— C) Rayn., III, 44; Parn. occ. 3; Die Werke, \, 30. Non es meravilha s'ieu 
ehan. — 29253. A bona s. — 29256. A J, donc D. n. m'a t. 



— 486 — 

De las penas e del maltrag 
29265 Senes far nulh remembrameri 

Dels plazers qu'est' amors lor ten; 

Qiiar si l'aguesso ben comtat 

Fizelmen, elli agron trobat 

Qu'ilh an avutd'amor .c. tans 
29270 De bes que penas ni afans, 

Quar hom ab amor non renha 

Que grans profietz no lui venha, 

Don si ben queretz trobaretz 

Que dihs sobr'aisso [b c Cadenetz] 
29275 Contra cels que n'an fali clamor : 

y, Nulhs hom no vieu ni renha ab amor (*) 
Que non sia cortes e gen parlans, 
Larcx et adregz e creissens de valor, 
E no valha ab amor .c. ai tans 

29280 No faria s'estav'an son cabal ; 

Quel près que n'a, quar es pros e quar val, 
L'esmenda [ben] las penas els turmens, 
E fis amicx deu pueis esser jauzens 
De l'autre be que n'espéra jauzir, 

29285 Et enaissi pot sa clamor delir. „ 

Ben es vers que per est' amor 
Snferton li fin aimador, 
Senes dupte, alcus afans ; 
Pero amors al fis aimans 
29290 Non tramet afans ni pena 



29269. B Qu'el a. agut. — 29273. B ben t. — 29274. A Folquetz. — 
;*; Mahn., Ged., dclxxxii. Meravil me de lot fin amador.— 29280. B C sosteneii 
s. c. — 29283. A E si Aimericx d. Nous corrigeons d'après les attires mss. — 
29285. — ^ E. e. p. si claman d. 



— 487 — 

Si qualque joi noi amena 
Ni lor tramet sez rire plor 
Ni sez gran alegrier dolor, 
Sitôt alcunas vetz lor ten 
29295 Plazers e penas mesclanmen, 
E negus no s'en meravil. 
D'aiso Rigautde Berbezil, 
Dis en una de sas cansos : 

„ Iratz mi ret e joios, (*) 
29300 Soven can e soven m'en lais, 

Tost magrezisc e tost m'engrais, 

G'aissi s'es en me partida 

Amors joioz' e marrida, 

Ab rire et ab plorar, 
29305 Ab planger et ab pessar, 

Aisim mostra sas valors 

Amors entre ris e plors.. „ 

E si amors entrels plazers 
Vol mesclar alcu desplasers 

29310 Per los fis aimans esproar 
Si son fis e ferms en amar, 
No s'en devon clamar per tan 
Quelh sojorn son plus que" Ih'afan 
El gaug quelh dol, aiso es pla ; 

2931 5 Don N' Aimericx de Pegulha 
Dis quar hi trobava sabor : 



„ Quel plazer son plus que Tenueg d'amor (**) 



29295. C P. am p. mesclamen. — (*) Mahn., Ged., xxxiv. Atressi cum lo 
leos. — 29300. B S. chan e s. m'e. lays. — 29305. — li Am planhcr e am 
sospirar. — (*') Mahn., Ged.. cccxliu. Ccl qui s'irais ni guerreja ab ainor. 



— 488 — 

Elh be quel mal el sojorn que Ih'afan 
El gaug quel dol el leu fais quel pezaii 
29320 El pro quel dan, son plus el ris quel plor ; 
Non die aissi del tôt que mais no sia, 
El mais qu'om n'a val mais que sin gueria, 
Quar cel qu' ama de cor no vol guérir 
Del mal d'amor, tant es dolz per sufdr. „ 

29325 A gran tort donc s' en son clamât 

Li davan dih enamorat 

D'est' amor de cul tan de be 

De gaug e de plazer lor ve ; 

E si nuls mais amors lor ten 
29330 No son ges mal propriamen, 

Quar els mais Iroban gran dolsor 

Cil que son fizel aimador 

E non volun esser sanat ; 

Doncx non es mais pueis ven de grat, 
29335 Ni res que plassa non es dois, 

Auiatz que ditz Peyre de Cols 

D'est' amor e de s'arsura : 



r, Quel focx que m'art es d'una aital natura (*) 
Que mais lo vuelh on plus lo sen arden, 
29340 Tôt enaissi qnes banha dolsamen 
Salamandra en foc et en arsura, 
En tra son noirimen. „ 

Aquest sabia veramen 
Que montavo li mal d'amor 
29345 Qu'[el] hi trobava gran dolsor, 



29329. 8 E s. lunhs m. a. — (') Rayn., y, 300. Si quoi solalhs, noble per 
gran clardat; Parn. occ, 89. Ilantagensmc mal razona.— 293i5.>4 Quan i.t.; 
B sabor. 



- 489 - 

Quar non es tan plasens guerra 
Ni tan grans plazers en terra 
Cum es sufrir los mais d'amor, 
Sabon o Ihi fin aimador, 
29350 Don dis en Peirol senes falha : 

„ leu vuelh be qu'amors m'assalha 
Nueg e jorn, matdi e ser, 
Contra la sua batalha 
No vulh ja repaus aver, 
29355 ïals es sel quem ton en poder 
Per que mos cors si trebalha, 
Qu'en est mon non a plazer 
Quel mieu maltraire valiia. „ 

En als an fâcha gran falha, 
29360 Ses dopte, li dig aimador 

Quar ilh an encolpat amor 

Que lor done mais ni turmens, 
I Quar ela non es mal merens ; 

Mot mielhs si devria[n] clamar 
29363 De lor uuelhs e del cor, som par, 

Quar am lor [feiron] abelir 

So quels fai desiran morir, 

Quar li uuelh el cor d'aimador 

Governo, cert, aquest' amor, 
29370 Per que si l'aimans mens [c en] val, 

Li uuelh el cor lin mero mal, 

Quez an est' amor alur ma, 

Don N' Aimericx de Pegulha, 

Reprenden los [digz] aimadors 

29351. B E i. vulh b. — 29364. A s. devria hom c. — 39305. yl e de lor 
sompnar; 6 uelhs; C hunih. 



— 490 — 
29375 Quez an fali complanclia d'amors, 
En dili enaissi so semblan : 

„ Ni fin' amors, so vos man, (*) 

Non a ni pot ges aver 

Ab se forsa ni poder 
29380 Ni nulh cosselh pauc ni gran 

SelJi cors e l'unellis no[l]li dan, 

Mas so qu'aïs uuelhs platz ez al cor agensa 

Vol fin' amors, que noi pot contrastar, 

Per so nos deu amor encaizonar 
29385 Tan quan los uuelhs el cor, a ma parvensa. , 

Quar est' amors pren naissensa 
Dels uuelhs et del cor d'aimadors, 
Quar el cor s'engenra l'amors 
Ab l'ajutori del vezer 
29390 Que adutz ins el cor plazer, 
Don K Aimericx d'esla razo 
En cela mezeissa canso 
Dihs sa [b c nayssensa declaran] : 

„ Quar li uuelh so[n] drogoman 
29395 Del cor e Ih'uel fan vezer 

So qu'ai cor platz retener, 

E quan be son acordan 

E ferm tug trey d'un semblan, 

Adoncas pren verai amors valensa 
29400 De soque Ih'uel fan al cor agrada [b r] ; 

29375. B Q. a. fâcha complanha. — 29377. A Ai. f. a. s. v, — (') Ray.n., v, 
lOj Mahn., Ged., uccxxwiii. Ancmais de joi ni de clian. — 293^4. C ocayzonar. 
— 29385. A an parvensa. — 29389. D A. I. victori d. v. — 29293. Les mots qui 
sont entre les deux crochets manquent dans A. — 29Î00. A agradansa ; B aior 
regardar. 



- 491 — 

Estiers no pot naisser ni comensar, 
Mais per lo grat dels .m. nais e comensa. „ 

Ben es vers senes falliensa, 

Segon quez a dig N' Aimericx 
2940o Que ïo tengutz entrels antix 

Trobadors per .i. dels melhors, 

Que per obra d'iielhs est'amors, 

Mantas vegadas, s' escompren; 

Et a vegadas issamen 
29i 1 Ama ben hom so qii' anc no vi 

Ab desirier coral e ii 

Per 4o be quez cm ne au dir, 

Adonc s' escompren per l'auzir 

Amors, dont En Jaufres Rudel 
294 1 o En un cantar sieu bon e bel 

Dis d'esta raso enaissi : 

„ Nulhs hom nois meravil de mi (*) 
S'ieu am so que ja no veirai, 
Quel cors ges d'autr'amor non ay 
29420 Mas de cela qu'ieu anc no vi, 
Ni per nulh joi ai tan non ri, 
Ni no sai quais bes m'en venra. „ 

Pero ges que savis no fa 
Aicel en cui amors s'es meza, 
29425 Si s'es en lui escompresa 
per veser o per ausir, 
Que vuelha prezicar ni dir 
Qu' amors [li] do mal ni dolor, 

29410. Bs. qu'a mais n. v, — Ç) Rayn.. ni. 97; Maih. Die Werhe, i, 5i. 
No sap chanlar qu'il so non di.— 29428. .4 Que a. do m. n. d. Nous suivons 
la leçon de C. 



— 492 — 

Quar a tort si complan d'amor 
29430 Que ges amors nolh dona dan, 
Mas sieu huelh e sos cors o fan ; 
Don N' Aimericx de Pegula 
Ne det sentencia tôt pla 
En aital manieira comtan : 

29435 „ E sil que si van claman (*) 

D'amor an pauc de saber, 

Quar, segon raso e ver, 

leu venserai rasonan 

Gels que s' en van rancuran, 
29440 Qu' amors no fai mal ni desconoissensa, 

Per que nulhs hom s'en deia rancurar, 

Ni ges amors non pot apoderar 

Neguna re sez grat d'autra valensa. „ 

Ges donc no va la cozensa 
29445 Ni mais per la colpa d'amor, 

Ans ve be tôt per la folor 

Dels huelhs e del cor [b de 1'] aiman ; 

Don l'aiman non deu ges per tan 

Far complancha d'aquest' amor 
29450 Mas de cels que fan la folor, 

Et enaissi o fetz Foiquetz 

Don dihs en un cantar que fetz : 

„ Ben an mort mi e lor (**) 
Miey huelh galiador 
29455 Per quels tan qu' ab els plor, 
Pueis els so an merit 
Quan tal don' an cauzit, 

S9433. B donet s. — Mahn., Gei., dccxxxtii. Ancmais de joy ni de chan. 
— 29U7. A d. c. aiman. ~ (") Mahn., Ged., xl. 



- 493 — 

Don an fah falhimen, 
Quar qui aut pueja bas dissen, 
29460 Pero en sa merce m'aten 

Quar ieu no crc que merces aus falhir 
Lai on Dieus vol[c] totz bes assir. „ 

Li huelh donc ab saber o fan 
Si per liir colpa prendo dan, 

294Go [c Nils en] cove soven plorar 
Nil s cove nueg e jorn velhar ; 
E del cor vos die atretal 
Que si pren per sa colpa mal 
De sospirs e depessamens, 

29470 De trebals e de marrimens ; 

Pueis qu'el mezeis per sa foldat 
S'a lo dampnatge percassat, 
Non deu hom, cum que l'en prenga, 
rianger de mal que lin venga, 

29475 Don dihs .i. trobaires cortes : 

„ Ane enemix que ieu agues 
Nul temps nomtenc tan de dan 
Quo mieu huelh e mos cors fan, 
E s'ieu ay per lor mal près 

29480 Ilh noi an fah nul gazan ; 

Quel cors ne sospira en plan 
E Ih'huelh en ploran soven, 
[E] cum quascus piegz en pren. 
Plus vol qua[scus] obezir 

29485 Lai don sentol mal venir. „ 



29463. L a plagner no fan. — 29465. A Ans ne c. — 29475. C D. d. N'uc 
Brunet de Rodes. — 29477. B C Lunh L non t. t. d. d. — 29483. Manque 
dans B. — 29484. B P. v. quais deu o. 

8 



— 494 — 

LI AVMADOR SE COMPLANIIO DE LAS DONAS A MATr'RE. 

Tien an conogut l'aimador 
Qu'a tort se son clamât d'amor 
E per dreg an lor plag perdut ; 
]Vlas[a] las donas n'an mogiit 

29490 Un autre, [b se mot] rancuran, 
Disen : Senher, donas nos fan 
Grans engans e grans tracios, 
Quar ab lor regartz amoros, 
[c] Ab ben parar, ab gen garnir, 

29495 Et ab [c plazenmen] aculhir, 
Ab bel respos, ab gay solatz 
Nos fan tal semblan que diratz 
Que re del mon non amon tan ; 
En après quant elas nos an 

29o00 Mot escalfatz en lur amor 

Si que res no vezera mas lor, 
Nons volo vezer ni auzir 
E fan nos sospiran morir. 
Auiatz que dis Gaucelms Faiditz 

29505 D'aitals donas enganairitz 

Que traysso ab semblans bos : 

„ Be m'àn traït siei bel huel amoros (*) 
E son gen cors e son [c azaut] garnir, 
Son gen parlar e son gent aculhir, 
29510 Son bel solatz e son azaut respos , 



RCbriqde. Au-dessons se trouve une miniature avec cette autre rubrique : 
De! plag quez an mogut li aimador contra las donas rancuran se d'elas. — 
29489. B omet a. — 29490. A sermo r ; C U. a plag se r. — 29493. C car am 
bol esgart a. — 29494. A A. bel porlar. — 29495. A plazen a. — (*) Rayn. Lex. 
rom , 1, 368 ; Mahn., Die IFcr/ce, i, 108. Moulas sazos es bom plus volonlos. 
— 29508. A omet azaut, 



— 495 — 

Mala vi anc sa gran beutat valen 
Don mielhs cugici aver lo cor jauzen, 
Mas aram vau plangea e sospiran 
E no mi val merce quan lai deman. „ 

295 ! 5 Ans so tenon be a folor 

Si las preguam de lor amor, 

Don respondon demantenen : 

E dizetz o ges a dreg sen ; 

Sapjatz que s'ieu o sabia 
29520 Que mal e greu mi séria. 

E si lor en fam nulh senhal 

Diriatz que sol no lor en cal. 

Adonc nos tenem per trazitz 

E per mortz e per escarnitz 
29525 Quar vezem qu'em ve[n]gutz enva, 

Don N' Aimericx de Pegulha 

Dis d'esta descortezia : 

„ Piegz m'es que si m'aucizia (*) 
Quan la prec nin soi en logal, 

29530 Qu'elam respo em ditz aital 
Que fort s'en iraisseria 
S'ieu daveras Iho dizia, 
No m'en cre, peccat fai mortal, 
E sil n'ai mostrat man senhal 

39535 Per que creire m'en deuria. „ 

HESl'ON MATKRES ALS AYMADOBS ESJIZAN LAS UO.NAS. 

Dihs : es morta cortezia. 
Ben meravilh dels aimadors 



20518. li E (1. o. g. ilrcg a bo sen. — ;*; Maiin., Ged., m:cix. Puois qu« ma 
bella amia. — 20332. B aJavcras loy cl. — 29534. B va, ssmblaii. 



~ 496 — 

Que podo far aitals clamors ; 
Hom lor poiria dir tôt pla 

29510 Que près an costura de vila 

Quar ditz se que Dieu desonra 
Qui vila acuelh ni onra ; 
E jais complanlio l'aimador 
Quar las donas lor fan honor 

29545 Els acuelho ab bel semblan, 
Amorosamen esgardan, 
Els volon tener amoros 
Ab gaisolatz, ab belrespos, 
E teno so a trassïo 

29550 Quar ab els no fan falliiso, 
A lur malvestat cosenten. 
Elh non amon ges leialmen 
Ni son ges fizels aimadors, 
Ans son verais galiadors, 

29555 Quar si fosson liai aiman 

D'aisso no s'anerian claman, 
Quar elas fan so qu'a lur tanh 
Sis gardo de so que pretz franh ; 
Don dis N' Ucx Brunet de Rodes, 

29560 Cum bos e savis e cortes 
Donan a las donas cossel : 



„ Ges bona dona nos [corelh] (*) 
Si son son amie envejos, 
Qu'ab bels semblans e ab paux dos 
29565 Lo pot tener joios, estanh, 



29540. A Q. après a. —29543, B E jas c. — 29545. A E las a. — 29562. A 
n. que el; B non querelh. — (*) Mahn., Ged. dccclxxxiv. Lai quan son li 
rozier vermeilh. — 29563. 8 C S. len s. a. c. — 29565. B C j. darlelh. 



- 497 - 

E sil quier mai que no li tanh 

Elal renda de la guia 

Al sobredeman fadia 

Per que son fin pretz nos franha. „ 

29570 Gesnoistanhdoncqueiscomplanha 
De sa dona nulhs fis aimans, 
Majormen silh fai bels semblans 
E l'acuelli araorosamen 
E Ih'a gay solatz e plazen, 

29575 Ans se deu tener per pagatz 
D'aï tal tût fis enamoratz, _ 
El sobreplus deuesperar 
Ses complanger e sez clamar, 
E deu mai voler atendre 

29580 Fis aimans lo do que penre, 
Quel gaug d'est'amor se delis 
Quan lo dezirier se complis, 
Perque dis d'aquesta raso 
N' Ucx Bruneten aulra canso 

29585 En aital guiza son talen : 



„ Qu'ieu vis d'amors quel [c gaug] el ris el sen,(*) 
Goblas [b e motz] cordes, anel e gan 
Solian pagar les aimadors .i. an, 
Ar es perdut qui de [c marves] non pren ; 
29590 E fon sazos quel major don d'amar ) 

Volian mai esperar que [c aver] ; j 

29566. c m. q. non lanba. — 29567. A Ellialh rcnila d. 1. — 29578. B C 
complanher. — 29580. C F. a. 1. plus q. prendre. — 29584, A Brunecx. — 
29580. A omet gaug. — {*) Mahn., Ged. lxxxiv. Pueis radreilz tems ven chan- 
tan e rizen. — 29587. A omet e molz.— 29588. A S. portatz 1. a. — 29589. A 
q, de mai bes n. p. — 2959!. .4 vezer. 



— 498 — 

, Perque? quar sai que complit lo voler, 

i Morolh dezic que solon dons nafrar. „ 

AYSI PARLA» M AIMADOR CONTRA F.AS DONAS, * 

Nois podem tener de clamar, 
29595 Dison li davan dig aiman, 

De las donas quar en engan 

An del tôt lor entencio, 

E per amor quez oin lor do 

Fan ad home semblan d'amar 
29600 Per tal quel fasso folejar, 

E pueis quan la borsa es vojada 

L'araors n'es tantost anada, 

E tenon hom per mesqui, 

Elh fan de la lengua bossi 
29G05 Pueis que de l'aver noi a plus, 

E per so dis En Marcabrus : 

„ A[i]tan quan l'avers li dura 
Met coart en l'ambladura 
Pueis li ditz tal desmezura, 
29610 Escoutatz : 

Lo tieu diest el mieu endura 
E sec los autres malvatz. „ 

Tant es grans lor desliautatz, 
So dison li dig aimador, 
296 15 E tan an femnas de folor 

Que nuls homs no se pot pessar, 

29593. A s. donas far ; C s. dons nafrar. — 29594. A No p.; li tenir d. c. 
29599. D C d'amor. — 29601. C vuiada. — 29607. B C Aytan ; A Al lan. 
29612. CE siec I. a. m. 



— 499 — 
Perque [c fari' ad escalpar] 
Coma fols totz hom que las cre 
Ni vol far per lor cossel re, 
29G20 Si donc no volia mal far 

Qiieza qui sabon ben obrar ; 
Don En [Peire] de Bussinhac 
Lor en dis aital un escac 
Parlan de lur engan subtil : 



29625 „ Qui en loc femenil (*) 

Pessa fieltat trobar 

Mielhs en fai a blasmar 

De cel qu'en jatz cani 

Val per querre saï, 
29630 [Ni] qui vol comandar 

Al niblan ni bailar 

Sos poletz per noirir, 

Ja .1. dels gras no m'en do per rauslir. „ 

Mai d'engan trobaretz en lor; 
29C35 Que si an fats per lor folor 

E per lor grand desliautat 

Alcun engan o malvestat, 

Si d'aquo pueis hom las repren, 

Jurar vos an demantenen 
29G40 Per totz los sanhs de paradis 

Que non es vers so qu'om ne dis ; 

Ans son a tort encolpadas 

E volrian esser negadas 

29017. A fan ad cslalviar. — 29622. A G. de Busscnac; C Guilom de 
Bruyssinac. — 29G23. C .i. esquaq. — (*) Mahn., Gcà., cxlvii. Quand lo doiir 
tems d'abril. — 29026. C Cuic fizellal t. — 29029. ïi sagi; C say. — 20033. 
C d. grans. 



— 500 - 

Enans e mar dedins .i. sac; 
296i3 Don en Peire de Bussin[l]]ac 
Dis parlan d'aquesta raso 
En cela mezeissa canso 
Reprenden l'cngan feminil : 

„ Si las tenes tan vil (*'^) 
29650 Que las vulhalz blasmar, 

Sempreus iran jurar 

Sobre las dens narpi 

Que so que hom en di 

No fari' a comtar, 
29655 E sabran vos pagar 

Tan gen am lur mentir 

Qu'a lor engans nuls homs nos pot gandir. „ 

Lur sagramens donc re no val, 
Don dis en Peyre Cardenal 
29660 En .i. sieu sirventes aissi : 

„ En jurar de femna nom fi, (*) 
Ni so sagramen no vuel ja, 
Que silh metiatz en la ma 
Per ver dir .i. marabeti 
29665 O per mentir .i. barbari, 
Lo barbari gazanhara. „ 

Quo fols donc e quo muzartz fa 
Totz [b hom] qui s'i fiza de re, 
Ni de lur engan las mante I 



296U. C E. déclins mar en .i. s. - (*) Mahn., Ged., cxlvii. Quand lo douz 
tems d'abril. - 29G55. A Sabrian v. p. _ (•) Rayn., iv, 300; Parn. occ, 319. 
Tan son valen nostre vezi. 



— 501 - 
29670 Mielhs las deuria liom desfizar, 
Quar no fan als mas cossirar 
Mais engans, la nueg eljorn. 
Don ditz Bernât de Ventedorn 
Que saub de lur engans lo ver : 

29675 „ De las donas mi desesper, (*) 

Jamai en lur nom fizarai, 

Qu'aissi cum las suelh mantener 

Enaissi las desmantenrai, 

Puei, vei, neguna pro nom te, 
29680 Ves lieis quem destren em cofon 

Totas las gurp e las mescre 

Car sai de sert qu'atretals son. „ 

[c Huei donc an fag las donas fron,] 

Dison li davan dig aiman, 
29685 Quar non dopdo far nul engan. 

Mas temps fo qu om trobava en lor 

Fizeltat e liai amor ; 

Mas huei poiria pro sercar 

Ans qu'en pogues una trobar 
29690 Qui daria d'aur plena jarra ; 

Don dis lo reis de Navarra 

De so qu'en fo antiquamen : 

„ Un tans fu ja que ces dames amoient (**) 
De bone amor sains faynte e sains faucer; 

(•) Ravn., III, 08 ; Mahn. Die Werke, i, 32. Quan vei la laudeta mover. — 
29679. C Pus veg deguna. — 29G83. B Quei en degnn f. non a f. — 29085. B 
Q. n. doplo f. lunh e. — 29088. A p. liom p. s. — (") Ces vers manquent 
dans B; ils sonl très altérés dans A. Nous les restituons d'après C et le ms. 
du Musée britannique, Bibl. rrg., 19, c. i. 



— 502 - 

29695 Cil bachelier qui donnoient, 

Por los épris e por toutz biens amer, 
Or son cheitis et escas en aver, 
E ces dames ^ue amors mantenoient 
On tout layssié por aprendre à bosser, 

29700 Mor est amor e mors cil que amo gent. „ 

BBSPON MATFUE RBPnENDEN LOS AYMADORS. 

Dieusl quinhas novas de nient 

Avetz los ges auzitz parlar ! 

leu non o pues[c] plus escoutar, 

Quar béas die qu'ieu non ai amie 
29705 Tan bo, tan coral ni tan rie 

Que fos de donas maldizens, 

Pueis [c'J amors m'intret dins las dans; 

Nies nuls homs, quan qu'ieu l'azir, 

Sieu l'en auzia nul ben dir 
2971 Qu'ieu la raneor nolh perdones 

E de bon cor pueis nol'ames, 

Neis s'era enemicx mortals. 

D'aissom semblet Peyre Vidais 

Don tractan d'aquesta raso 
2971 5 Dis en una sua canso : 



„ Non ai enemic tan brau (*) 
Que si las donas mi mentau 
Ni m'en diga honor ni lau 
Qu'ieu nolh sia bos amicx. 
29720 [E] quar mest lor non estau 



29708. C Ni viea lunhs h. — (*; Par», occ, 189. Mon cor s'alcgr' e s'esjao. 
- 29720. A owef E, ce gui /'aMsse U vers. 



— 503 — 

Ni en aulra terra vau, 
Plane e sospir e languis. „ 

Non es hom donc qu'ieii aiisis 

Que de las donas disses mal, 
20725 Quar ieu sai be qu'ieu l'ai leal, 

Per qu'ieu de las autras non cre, 

Que qu'oms en diga, mas lot be ; 

E no fai ges savieza 

Qui de mal dir s'en despeza 
29730 Ni vol ab donas guerrejar, 

Mot y val may merce clamar, 

E qu'om se re[n]da per vencutz 

Re[n]den lo basto e l'escut, 

Quar cel quel conten se confon, 
29735 Don dis En Bernât de La Fon : 

Que no vole ab lor contendre : 

„ L'escut ei basto vuelh rendre, (*) 

Em vuelh per vencut clamar 

Ans que vas donas défendre 
29740 M'avenha [b ni] guerrejar; 

Per so vas lieis, cui hom so, 

Deg aver franc cor e bo 

Per totas donas hondrar, 

E si [h m'o ditz] mon pesar, 
29745 Ieu non deg ab lieis contendre. „ 

Mot pot quascus Ieu entendre 
Que Ih' aiman an fag gran error 

89723. If auzis; C m'aucis. — 29725. B liais. — 29529. C s'e. despossa. — 
20734. B consen s. c. — (*) Pabn. occ, 395. Leu chansonela d'entendre. — 
29743. A honorar, qui donne au vers un pied de trop. — 29746. C M. p. donc 
cascus e. 



— 504 — 

E grand peccal e grand folor 

Quar an cargat blasme ta mal 
29750 A las donas en gênerai, 

Quar a tort an encolpadas 

Las bonas per las malvadas ; 

Quar si tôt si fan falhimen 

Las folas per lur avol sen, 
29755 Non devon aver mal [b c resso] 

Per tal celas que bonas so ; 

E silli davan dig aimador 

An cauzidas per lur folor 

Aitals donas barataritz 
29760 E desliais o trichairitz, 

Ges a planher non fan, som par, 

Quer an saubut ta mal triar, 

Nis son ab elas estancatz 

Pueis que conogro lurs baratz, 
29765 E mot gran dezastre an agut 

Quar ta mal i son avengut ; 

Mot me meravilh quos pot far 

Quilh i sian pogut peccar, 

Tantas de bonas donas son 
29770 E gennoiridasperlomon, 

Savias, leials e ben apresas. 

Bêlas e plazens e cortezas. 

Mot mielhs i causi[c] En Folquetz, 

Don dis en un cantar que fetz 
29775 Lauzan sa dona de totz bes : 

„ La gran beutat el rie pretz qu'en liais es (*) 

29755. A rasso. — 29759. B baratairilz. — 29707. B C omettent me. — 
29770. B C s. g. b. e. r. p.— (*) Rayn., Lex. rom., i, 341; Mahn., Die Werhe, 
I, 331. Lor mais d'amor ai ieu ben tolz après. 



— 505 — 

Ab totz bos aibs que dona puesc' aver 
Mi fan ades estar en bon esper 
Quarges non pes qu'esdevenir pog[u]es 
29780 Que lai ont es totz autres bes pauzatz 
No fos merces; e car humilitatz 
Mi fa[y] suffrir ma dolor bonamens, 
Humilitatz, merces e cauzimcns 
Mi pot valer sol que midons s'enprenda. 

29785 No sai deves quai part mi prenda 

A las bonas donas comtar, 

Tantas n'ay auzidas lauzar 

E tantas de bonas en say 

Ab complimen de pretz veray, 
29790 Si que nous auria nomnadas 

Las bonas e las prezadas, 

Gen noiridas e ses engan, 

Que no fezes al res d'un an ; 

Pero tener nom poiria 
29795 Qu'ieu alcunas nous en dia 

De celas quez an trobador 

Lauzadas elh Im aimador 

Qu'en sabro be la veritat. 

Domna causi ses tôt barat, 
29800 Bel' e gen parlan, ab gran sen, 

Ensenhada e conoissen, 

K De de la Bacbalaria, 

E per so dis lauzan .i. dia 

Lieis en comtan sa valenza : 

29805 „ Beus deig amar ses negima falhensa 



29777. 6 b. aips. — 29779 A poges. — 29785.. A M. i). v. s. ciuc an m. si 
prenda. — 29790. A nominadas, <jMi donne auven un pied de trop. 



— 506 - 

Quar tôt quant es en las autras devis, 
Sens e beutatz, gen parlar e franc ris 
Essenhamens, sabers e conoissensa 
E tôt aquo qu'a pretz verai s'escaia, 
Î39810 Vei qu'es en vos, bona dona presans, 

Perq' ieu farai lostemps vostres comans, 
Que ja noi fes lo quartz ni la meitatz, 
Sieus amarai qu'enaissi fui fadatz. „ 

Et un' autra bonan trobet, 
29815 Peire Rotgierper son gabet, 
Que ben [c eran tug escarnit] 
Li aimador, [b c qu'el avia cauzil] 
La plus bêla e la melhor, 
E dis que si l'autr' aimador 
29820 L'en volian desmenten blasmar, 
El les laissaria pro parlar, 
Car ges no so [c preza] un dat, 
Qu'el en sabla la verital, 
Don dis [c com] el o saup ben dir : 

29825 „ Ieu puesc los autres escarnir (*) 
Quar aissim saubi far avan 
Que mielhs que tug saubi cauzir, 
Ieu die quar sai qu' es vertatz, 
]c Benleu mot] n'i aura gelos 

29830 Quem diran : „ mens e non es res „ 
No m'en quai, [c ni] d'aquono m'es, 
Qu'ieu sai be cossi es de lieis. „ 



29809. B c s'asaya.— 29813. C S. amariey qu'.— 29814-15. C Irobec-gabec. 
— 29817. A L. a. quar cens li felz o. cauzir.— 29822. A omet preza.— 29824. 
A cl cel s. b. d. — 29825. H C ben p. I. a. e. — (') Kayn., Lex. rom., i, 
327 ; Mahn., Vie Werke, i, 123. Ges non puesc en bon vers falhir. — 29829. A 
Ueleu n'i a. de g. — 29831. A N. m'e. q. que d'à. n. m'e. 



— 507 - 

Bm ii'an desmentit mai de .vi., 
Don en Guillem de Sans Desdier 

29835 Dihs que si dons ac pretz entier 
E qu'el avia la gensor 
Del mon cauzida la mellior 
Quez avia tan de bes sez par 
Qu'om noi pogra re[s] melhurar, 

29840 E per so dihs aital lauzor : 

„ Ses tôt dubtar, ai cauzit la gensor (*) 
Que nulhs homs [c vis] e la plus avinen 
E que mai creis de rie pretz e d'onor 
Sobre totas qu'una no s'e [n] defen ; 
29845 Nulhs homs en liais no pot res melhurar, 
Mas que ves mi es de mala merce, 
Per lieis m'es mal quar res li descove 
Qu'ieu no volgra, qu'ieu pogues blasmar. „ 

Atressi [c En] Guilhem Azemar 
29830 Dihs qu'el no saubra dir [c lauzors] 
Que no fos magers la valors 
De la soa dona cen tans, 
Quez anc non ac de bels semblans 
Par el mon, don dis sez ganda : 

29855 „ Que tais mi tramet em manda 
Salutz et amistatz coraus 
Dont [h ieu] no sai tan dir de laus 
Que sa valor no fos plus granda; 
Ben ay proat e conogut 



29833. A Belanant d. m. d. — 29838. B C Q. era t. — 29841. B duplar. — 
(*) Mahn., Die Wcrke, i, 53. Ben clianlera si mVsles ben d'amor. — 29842. A 
Q. n. h. feiz. — 29850. A s. d. d'amors. — 29857. A omet ieu. 



— 508 — 

29860 Del sieu gai cors aperceubut 

Que non a par de bels semblans 
En tôt lo mon tant quant es grans.„ 

En Daude de Pradas trobet 
Autra dona de oui gabet 
29805 Qu'el mon non avia tan guaia, 
Tan valen ni tan veraia 
Ni que saubes tan gen parlar 
INi aculhir ni dompneyar, 
Don dis a sa valor granda : 

29870 „ En tan quom lo cel garanda (*) 
No[n] nasquet dona tan guaia, 
Tan valen, ni que tant aja 
So que fis pretz vol e manda, 
Gen sap parlar ez aculhir 

29875 E domnejar e retenir 

Ab bel semblan tota la gen 
Ez amar un sol coralmen. „ 



Un' autra cauzi sez erguelh 
Lo pros [Arnaut de Maruel] 
29880 Don dis que Dieus pogra [c garnir] 
Dels sieus bes, siis volgues partir, 
Mantas d'autras e gent onrar, 
Quar de bos aips non troba par, 
Veus qu'e[n] dis, senes mentir : 



(*) Mahn., Ged., Lxxxvi. Puois amors vol e comanda. — 29871. A Noi n. 
— 29878. B C Un' aulran c. s. o. — 29879. A porte par erreur T^imerix de 
Cajiduelh Le vers manque dans H C. — 29880. A grazir. — 29884. C com 
d. s. m. 



- 509 - 

29885 „ Si Dieus volgues lo sieu rie pretz despendre, (*) 
Gran renpogra d'autras donas onrar; 
Tan quan mars clau ni terras pot estendre 
Es lo siens pretz de totz Los aips premiers, 
Et agra m'obs [c lo jorn] vil as portiers, 

29890 Qu' aniei ves lieys, o que tan prim no vis; 
Que mos sabers ai paor que m' aucis. „ 

En Aimerix de Pegalha 
Per que [c amet] ab cor certa, 
Trobet autra creatura 
29895 En cul fo [Sjens e mezura, 

Beutatz, conoissensa, jovens, 
Valors, ab bels captenemens, 
Don dis l'amoros el cortes : 



„ Mesura, sens qu'es razitz de totz bes, (**) 
29900 Jovens, beutatz, conoissensa, saber, 

Pauset en lieis Dieus quan la nos trames, 
E vole que fos, per so quar saup valer. 
Sa valensa plus valen de valor 
[c E sobr' autras] plus onrada d'onor ; 
29905 Non cre, per qu'ieu de lieis nom luenh nim tuelh, 
Qu'autr' ab tans bes si vesta nis despuelh. „ 

[Richartz] de Berbezil cauzi 
La plus bêla don' atressi 
Quez om saubes e la melhor, 
2991 E tan complida de valor 



29885. B C devire. — Rayn., m, 21C; Mahn., Die Werke, i, 157. Ane vas 
amor nom pose. — 29880. A portas p. — S9893. .4 P. q. aviatz a, e. e. — 
{*') Mamn., Ged., Dccccxci. Lonjamen m'a irebalhat e mal mes. — 29900. 
Manque dans U.— 29907. A RigaiU d. B. e. 

9 



— 510 - 

Que nuls bes nolh sofranhia, 

Mas quez amor no volia ; 

Don dis, lauzan lieis l'amoros : 

„ Totas las bêlas faizos 
29915 Del mon so en vos e mais, 

Dona, qu' anc re nous sofrais, 

De tota valor complida, 

Si fossez d'amar ardida 

Re noi pogra hom melhurar, 
29920 E[t) ab tôt sietz sez par, 

E forsa e castels e tors 

D'amor e de beutat flors. „ 

En Pons de Capduelh atrelal 
En causi autra mot cabal, 

29923 Per que dihs que si Dieus volgues 
En una pauzar totz los bes 
E las beutatz e las lauzors 
De totas las donas melhors, 
Mot ne pogra hom mai trobar 

29930 En la sua senes duptar, 

Don dihs l'amoros el cortes : 



„ Si totz los gaugz els bes (*) 
E las finas lauzors 
Els faitz els ditz cortes 
29935 De totas las melhors 

Volgues Dieus totz complir 
En una solamen, 
Saber cug veramen 



Weike, i, 346. 



a99i5. B C son e. v. — (') IUym,, m, 172; Mah^., Die 



— 511 - 

Que cela qu' ieu dezii* 
29940 [N'agra] mai per .i. cen. „ 

Aulra ne dirai mot valen : 

En Raimbaut de Vaquieiras 

Que conoc ben las manieiras 

E quan quez a dona cove 
29945 Ne causi un' autra trob be 

Jove, ab avinens fais[s]os 

Et ab cors gent e mot joios, 

Essenhada, gen noirida 

E de fin pretz ben garnida, 
29930 Per so dilis de lieis l'amoros : 

„ Jois e jovens et avinens faissos, (*) 
Domn', el gent cors d'essenhamens noirit 
Vos an pretz dat qu'es pels mielhors cauzit, 
E, per ma fe, si m'aventura fos 
29955 Qu' ieu ni mos cans ni m'amors vos plagues, 
Lo miels de pretz auria en vos conques 
E de beutat, e puesc o dir en ver, 
Que per auzir o sai e per vezer. „ 

Autran causi sez tôt enney 
29900 Lo pros Aimeric de Belenuey 
E causi la per la gensor 
Dona del mon e la melhor, 
E cela ques fes mais grazir, 
Don dis cum el o saub ben dir : 



29940. A N'aja m. p. —29941. A A. s'en dihs dona v. Nous s^nvom la leçon 
des autres mss. — 29910. A faisos. — 29951. Ce vers et les sept sxuvants sont 
très allcrés dans A. Nous suivons la leçon dci autres tnss. — (*) Ravn., m, 
250 ; Maun. Die Werke, i, 3G0. Sa\ is e fols, huniils et orgulhos. 



— 512 — 

29965 „ Regardai! la vey gensor 

E pessan la truep melhor, 

Qu'amar se fay e grazir 

Per vezer e per auzir, 

E silh met Dieus en coratge 
29970 Que sol per merce fassa tan 

Qu'illi plassa qu'ieu l'am sez engan, 

Merces n'aura sa dreytura, 

E Ih' amie sez falsura. „ 

N' Azemar de Rocaficha 
29975 Re[n]det de si dons escricha 
Cum fis aimans aital lausor : 

„ Mielhs [c de donas], mielhs [c d'amor], 
Miellis de tôt qu'anc mais dir vuelh 
E mielhs d'autra quis despuelh, 

29980 Mielhs de tôt gaugd'aimador, 

Mielhs de be qu'om [h ve ni gara], 
Mielhs de totz mielhs [c es vos ara] 
E mielhs de fina lausor 
Que tôt mielhs en vos s'esmera, 

29985 Mielhs de pretz, mielhs de joven 
Mielhs de valor, mielhs de [s] en, 
S'un pauc de merces i era. „ 

D'autras von dirai enquera : 
Dompna trobet Peyre Vidal 
29990 Bona, bêla mot e cabal, 

Per so [c lin] dis aital plazer : 



29975. A Reclet; C Ben dec. — 29977. A Mielhs d'amor, e m. d'oiior. — 
29981. A Cugara. — 29982. A à. t. m. no sara. — 29984. C Q. de t. m. c. 
V. s'. — 29988. C D'à. vos d. e. —^29991. A Per some d. a. p. 



- 513 - 

„ Bona dona, [h c Dieu] cug vezer(*) 
Quan lo vostre bel cors remir, 
E pueis tan vos am eus dezir 
29995 Grans bes m'en degra escazer, 

Qu'aissi m'a vostr' amors conques 
E vencut e lassât e près 
Qu'ab tôt lo segle que meus fos 
Me tenria paubres ses vos. „ 

30000 El mezeis en autre logual 

Dis de si dons [b c lauzor] aital, 
Lauzan son [b gent] cors agradieu : 



„ D'onrat pretz nomination (**) 

Greis tan la sua valors 
30005 Que non pot suffrir lauzors 

La forsa gran del ver brieu; 

Siei enemic son caitieu 

E siei amie rie e forts ; 

Blanc pietz ab dura mamela, 
30010 Huelhs, fron, nas, boca, maicela, 

Del talh dels nihs [h c d'Israël] 

E[t] es columba sez fel. „ 



Autran causi Pistoleta 
Bona, bêla, pros e neta 
30015 Que tan fo de beutat sez par 



29992. A Bi. ieus c. v. — (') Mahn., Ged. xc. Quand liom es en altrui 
poder. — 30001. A omet lauzor. — 30002. A omet gent. — 30003. B D'ondrat 
p. n. — (•*) Parn. occ, 182; Mahn., Die Wcrke, i, 219. Bem pac d'ivcrn e 
d'estiu. — 3000G. C L. gran f. d. v. b.— 30008. C r. e sors. —30011. A 
d'irahel. — 30013. Ici commence une lacune de quarante ven dans B. 



— 514 — 

Qu'om noi pogra[re] melliurar 
Per qu'elh dis mot cortezamen : 

„ Dona, mon cors e mon castel vos ren 
E tôt quant ai quar es bêla e pros, 

30020 E s'agues mais de queiis fezes prezen 
De tût lo mon en felra si mi eus fos, 
Qu'en totas certz pues[c] gabar sez con tendre 
Quelhgenser etz en qu'ieupogues entendre; 
Aissi[us] fetz Dieus avinens e sez par 

30025 Que res nous falh queus deia ben estar. „ 

Ramon de Miraval causi 

Autra dona segon qu'el di, 

Guy lausan no pogro mentir 

Ni disen de liais mal ver dir, 
30030 E quaisqu'En Miravals diches 

Qu'el trop no la lauzava ges, 

Repres los autres trobadors 

Quez avian dig [c trop grans] lauzors 

De lor donas, quar semblava 
30035 Esquern qui trop las lauzava, 

E per so dis en un logual : 

„ Tug li trobador engual, 
Segon qu'il han de saber, ' 
Lauzon donas a plazer 
30040 E no sabo cui ni quai, 

E qui trop mais que no val 
Lauz[a] si dons, fai parer 



30010. A omet re que nous resttlnons (Vaprès C — 30024.^ A. so dilis a.— 
30033. .4 Q.a. dichasl. 



— 515 — 

Qu'esquern digua [e] non re val ; 
Mas ieu n'ai causida tal 
30045 Qu'om non pot dire mas ver 
Si donc non disia mal. - 



Montan[h]agut en causic tal 
Per cui fo gais et amoros, 
E fetz mantas bonas cansos, 
30050 Tan bona e tant avinen 
E tan bêla e tant plazen 
Que semblet miellis celestials 
Creatura que terrenals, 
Per son dis aital lauzor : 



30055 „ Bem platz qu' ieu chan 
Quan pes la guan honor 
Quem ve d'amors, en fassa rix assais, 
Quar tais recep mon chan e ma lausor 
Que[z]a la flor de la beutat que nais ; 

30060 Pero beus die que mielhs creire deuria 
Que sa beutat desus de[l] cel partis 
Que tan sembla obra de paradis, 
Qu'a penas par terrenals sa cuntia. „ 



E si tôt an dih folia 
30065 Li dig aiman [c quar] an dig mal 
De las donas en gênerai, 
Non cre [c qu']ajon tan d'avol sen 
Ni tan malvat entendemen 



30046. C S. d. noy d. m. — 30047. C Monlanagoîs. — 30348. C Perqu'en 
f. g. — 30049. C En f. — 30054. Ici i'arrêle la lacune dêB.— 30056. B Q. 
près I. — 30066. A qu'an d. m. 



— 516 — 

Q'entendesso de re blasmar 

30070 Ma dona qu' es de bes ses par, 
Quar tant es certa sa bontalz 
Qu uom el mon [b non] es la malvatz 
Qu'ilh demanda de lieis quais es, 
Que non digua lauzors e bes, 

30075 3 Perque l'enten quascus triar 
De so blasme e[t] exceptar, 
Quant qu'en diga blasme e mal 
De las donas en gênerai ; 
Quar si nuls homs ad essien 

30080 Disia nul malazautimen 

De lieis, non cre que n'escapes 
Qu'el tantost parlar non perdes, 
Quar ges Dieus no suffriria 
Tan de mal ni de folia 

30085 Qu'hom so cargues de malvastat 
En quai a tan de be pauzat; 
Don diss' ieu del sieu pretz entier 
E de sa gran beutat l'autr' ier, 
Qu'en liey nul temps no s'esfassa : 



30090 „ De midons puesc ieu dir en tota plassa 
Que non a par de valor ni de sen 
Ni de bos aibs am bel captenemen 
Per que de pretz totas las autras passa,, 
E sa beutatz re melhurar non quai, 

30095 Quar hanc nul temps non a[c]par ni égal, 
Don s'ieu pogues lieis tos temps remirar 
No volgra mais ni durmir ni pauzar. „ 



30072. A omet non ; C n. vieu t. m. — 30077. B d. dcb. c. m. — 30090. B 
D. m. pensi i.— 30094. Lacune de quatre vers dans B.— 30097. C n, manjar. 



- 517 - 

A tôt hogan n'auria 

S'ieu comtar ni dir volia 
30 1 00 La bouas donas ques ieu sai 

Am complimen de pretz verai. 

Ben an fâcha donc gran error 

E gran malvastat l'aimador 

Vilanias e[n] mal dizen 
30105 De las donas generalmen, 

E s'il fosson aiman leial 

Non agro[n] dig blasme ni mal, 

Quar greu a sen ni pretz am se 

Nuls lioms si de dona nol ve ; 
30 11 Quar qui en dona non enten 

Non dupta far nul falhimen ; 

Don tractan d'aquesta raso 

Dis en una sua canso 

En Miraval le cavaliers : 

80115 „ Amers a tans de bos mestiers (*) 
Qu'a totz fai benestans socors, 
Qu'ieu non trop [h lunh bos] servidors 
Que non cug essor parceriers, 
Qu'en luog bos pretz no s'abriga 

30120 Leu, si non ve per amigua. 

Pueis dison tug, quan hom fai falhimen, 
Be par d'aquest qu'en donas non enten. , 

Quar donas fan dels orgolhos 
Humils e francx dels envejos, 



30098. fi A t. ongan n' ; C Que t. ogan. — 30103. B malvcslat. — 30106. B 
E s'ilh f. a. liai. — 30108. B C Car g. aura fia p. a. s. — (*) Rayn., m, 362? 
Mahn., Die Werkc, ii, 118. D'amor son totz mos cossiriors. — 30117. An- 
liom s. — 30124. B C cnvios. 



— 518 — 
30 1 25 E fan far so qu'a fin pr«2tz tanh, 
Don ditz Guilhem de Cabestanli : 

„ Quar donas fan valer ades (*) 
Los enoyos els fols engres, 
Que tais es pros et agradieus 
30130 Que si ja dona non âmes 

Fora vas lo mon plus esquieus ; 

Qu' ieu[n] soy als pros plus humilieus 

E plus orgolhos als sav[a]is. „ 

Donc nuls aimans fis ni verais 
30135 Non deu de las donas dir mal, 

Quar hom sez dona re no val; 

E l'engans don se son clamatz 

Li davan dig enamoratz 
'^] Di[s]sen de] [s] falses trichadors 
30140 ) Que fengon amar per amors 

E non amo mas per engan 

Ab cor desleal e truan ; 

Pueis diso qu'amo leialmen ; 

[c E] las donas demantenen 
30 1 45 Crezo quez ilh lor dizo ver, 

Per que lor fan qualque plazer 

D'aculhir o de bel semblan ; 

Apres quan conoisson l'engan, 

Qu'ilh las requero de folor 
301 50 Tôt l'engan torna sobre lor, 



30127. A voler. — (•) Rayn., m. 109j Mahn., Die Werke, i, lit. Ar vey 
qu'em vengut als jorns loncs. — 30128. B L. envios; C enoios. — 30129 B 
bos e. a. — 30132. A Qu'ieu s. — 30133. A a. savis. — 30139. .4 Disen; B C 
Dizen. — 30U0. S Q, fenhon a. — 301U. A Si 1. cl. — 30U5. C liir digan v. 
— 30149. Cl. requieirod. f. 



— 519 — 

Gardon los de lor amistat 
Las donas gardan honestat, 
[E] d'aisso fan mot a [c lauzar], 
Mas ilh las en volo blasmar 
30 1 55 E las n'apelo [c trichayritz], 

Mas l'engans es d'els miellis issitz, 
Quar elhs ne porton lo pie sac, 
Don dis Guiraut de Quintina.c, 
Gum pros, c savis e certes : 

30160 „ S'anc amors tornet en deffes, 
Per fais aimadors près lo dan ; 
El fols cuja far prim l'engan, 
E l'engans vol sobrel badieii, 
Pueis l'amistattornan error; 

30165 E domnas an la colpa lor, 

E dizo tug qu'om no si fieu. „ 



Et enquaras fan H caytieu 
Que si fenhon leyal aiman, 
A las donas major engan, 

30170 Quar si an de lors donas près 
Amorozamen alcus bes. 
Quels amaran de bon' amor, 
Tantost li malvat trichador 
presicaran say e lay. 

30175 Ilh no son pas aiman verai, 
Quar qui es be enamorat 
Deu essercortes e celât, 



30151. B Cardon lor d. 1. a —30153. A m. az amar. — 30155. A traclicriiz. 
— 30157. DQ. ilh n. porto. — 3015S. A D. d. G. de Quinnac. — 30103. B 
volh s. b. — 30l6i. A torna en e. Vers faux. 



I 



— 520 - 

Gardan se de dire folor 

Si be vol aver d'esl'amor; 
30180 E si par lor parlairias 

Perdol gaug de lor amias, 

Mot grans dretz e grans rasos es, 

Pueis qu'elhs so ta mal certes, 

Que lor dona lor mostra orguelh. 
30185 Per so ditz N' Arnaut de Maruelh 

Que fo mot fis enamoratz : 

^ Dona vol qu'om sia [c privatz] 

E que si gart de dir folor 

[c Pus qu'enquier] los fis gaugz d'amor, 
30190 E que sapia far mieihs de be, 

Quar allais amix vol e cre, 

Ez als autres vol dir de no, 

E fai per bona raso 

Que cascus [c dis] qu'es fis aimans, 
30195 Elhs pluzor renhon ab engans. „ 

Pueis doncx [c comensa] dels aimans 
Lo mais, l'engans e la folors, 
Non degron far aitals clamors 
De las douas, sis tenon car 
30200 E volo lor honor gardar, 

Per s an fag mot gran peccat 
Gran error e gran malvestat. 
Ses dopte, cels que an digmal 
De las donas en gênerai. 

30181. c Perdols gaugz d. 1. a,— 30183. C Pus quez ilh s. t. m. c— 30187. 
A que hom s. enamoratz. — 30188. C E ques gart d. dire f. — 30189. A S. vol 
1. f. g. d'à. — 30191. C vol creyre. — 3019i. A omet dis. — 30196. A P. d. 
qu'om sap d. a. — 30202. A malvasial. 



— 521 - 

3020o Per so Ilamon Jorda vesquoms 
Coma savis e valens homs, 
Ne det sentencia en escrig 
Contra cels qu'en avian mal dig, 
Don dis lo pros de bon aire : 

30210 it No puesc mudar non diga mo vejaire (*) 
De so dont ay al cor mot gran dolor, 
Ez er me mal e greu mot a retraire, 
Quar aquist [c antic] trobador 
Que son passatz, die que son fort peccaire, 

30215 Qu'il an mes lo segle en error, 

Que an mal dig de donas a prezen, 
E silh qu'o auso [trasjtug crezols en, 
Ez autrejo tug que ben es semblansa, 
Ez aissi an mes lo segl' en erransa. „ 



LAS DONAS DEMANDO COSSELII A MATFRE d'aMOUS, 
COSSELH EN QDAL MANIEYRA LAS DONAS SE DEVON CAPTENER EN AMOR. 

30220 Mot an las donas gran plazer 

E gran gaug e gran bo saber, 

Car an vencutz les trichadors 

Quels fengian fis aimadors, 

E son me vengudas denan 
30225 Motgrazensemotmercejan, 



30205. c Ramun J, vescoras [de Sant Anloni].— (') Rayx., v, 379.— 3031Î 
A D. son. d. a. a. c. m. g. d.— 30212. /î supprime mol; CEI e. m. greu. a. r 
— 30213. A Q. aquest autre l. — 30216. C Quels a. d. m. d. d. a. p. — 30219 
C Et aychi a. m. el s. e. e. — Rubriqus. La S' partie manque dans B ; C rem 
place les deux mots cosselh par conoychensa. — 30223. C Ques fenhian ; C 
fazian. — 30224. B v. demandai!. 



— 522 - 

Ouar ieu tau las ai lauzadas 

E de gran blasme curadas, 

E[t] an me pregat hnmilraen 

En aital manieira dizen : 
30?30 « Mes[s]ier Matfre, quar entre nos 

Non trotiam plus leyal que vos 

E ves douas e ves amor 

Per que n'avetz boua lauzor, 

Que mantas donas prezadas 
30235 Avetz ben acosselhadas, 

Et anc malvatz cosselh non des 

A nulha dona queus crezes, 

Vos preguam de cor humilmen 

Que vos nos detz essen[h]amen 
30240 E cosselh [c quos] deiam régir 

E governar e captenir, 

En [c tal] guiza el fag d'amor 

Quelli fais aiman elh trichador 

Eih desleial el bauziaire 
30245 Non puesco lor [e]squern faire, 

Ni nos per avol regimen 

Gazer en blasme de la gen. » 

HESPON MATFRE DONAN COSSELH A LAS UO.NAS. 

Et ieu ay a lor preguieira 
Respost en aital manieira : 
30250 « Donas, tan grans es l'amistatz 

30227. C escuzadas. — 30232. A E anc d. avetz a. ; B E mas d. avet a. 
Nous suivons la leçon de C. — 50235. C omet ben. — 30239. C Q. n. d. .i. e. 
— 30240. A cum nosd. r. — 302il. B caplener. — 30242. A E quai g.; C en 
fag d"a. — 30243. C Quels a. el fal I. — 30245. C lur csear[n]s trayre. -^ 
RuBBiQLE. Elle manque dans B. 



— 523 - 

Quieus port e tan [soyj obligatz, 
Senes dire paraulas moltas, 
Per amor d'una a trastotas 
Que nous cal me de re preguar 

30255 Qu'ieu per vos puesca dir o far, 
Ans avelz be comandamen 
En mi quom el vostre sirven, 
Et ai per cert gran bo saber 
S'ieu vos puesc en re far plazer ; 

30260 Quar mot ai agut gran désir 

Tostemps de las donas servir. » 
A donas donc, en gênerai, 
Do per cosselh bo e leyal 
Quez elas tenguo lor cor[s] gent 

30i65 De caus[s]ar e de vestimen 
Segon que sera lor poders 
E lors ricors et lors deners, 
Si que nulh arnes malestan 
Non porto ni petit ni gran, 

30270 Et ajo bêlas manieiras 

Dins ostal et en carieiras, 
E non ano ges per via 
Menhs de bona companhia, 
E sian guaias e cortezas 

30275 Et en trastot fag gent aprezas 
Segon lo cosselh de Gari 
Lo lirus quel det dizen aissi : 

„ Dins sa maiso s'eschai (*) 
A lieis que tôt ben fai 



30i53. C p. a. d'u. a lotas. — 30278 C s'escay. — (*) Pabtsch, Lhreit. 
prov., 2e éd., 85. — 30279. C q. bcn o fai. 



— 524 — 

30280 Que si' a tota gen 

De bel aculhimen, 

Mas [no] sian tug [en] gai 

Li bo aissi col mal ; 

Quar mot home seran 
30285 Que lor fan bel semblan 

Ques faran demanes 

[c Tan seran mal après] 

Goindes de s'amistat 

En levaran [gran glat], 
30290 Perque no lor tanh gaire 

Ni lor devon trop faire, 

Qu'ab [un] breu saludar 

Los podon gen pagar. 
E quant ira als Sanhs 
30295 Sia tais lo comphans 

Que ges d'anta nolh fassa 

Gui que trop en la plassa ; 

Et an dreit e suau 

E de petit esclau, 
30300 Quar non es cortezia 

Que don' an tost per via 

Ni trop fassa gran pas 

Que per anar se las. 
Dona vuelh sia guaia, 
30305 Mas en bon pretz s'assaia, 

Qu'an un pauc de gaieza 

En a mais de proeza. „ 

Apres lo cosselh de Gari 

30282. A omet non. — 30283. A cum li m. — 302S5. A fai b. s.; C fan. — 
30287. Manque dans A. — 30288. A Nulh de s'a. — 30292. A omet breu. — 
30293. C L. pol hom g. p.— 30295. B companhs. — 3029G. C ges d'aulra n. f. 
— 30304. A vueUia. Nous corrigeons dUifrès les autres mss. — 30307. G 
Yen a m. 



— 525 — 
Hieu do per cosselh atressi 

30310 A donas que si Ih'aimaclor 
Las rcqueron de luramor 
Que no fasso brug ni critz 
Ni complancha a lur maritz, 
Ni sian bravas ni esquivas 

303 1 5 Ni ricozas ni autivas, 

Quar no mou mas de fadeza 
Quan dona mostra maleza 
Ni s'irais ab son preguador ; 
E soven fan mais de folor 

30320 E mais d'avols fagz e de vils 
Las bravas no fan las humils 
Qii' ab bels semblans ez ab paucs dos 
Sabon pagar los amoros, 
Ab sol lor bel aculhimen, 

30325 Gen sollassan e responden, 
Gardan lor pretz e lor honor 
Quant hom las prega de folor, 
Elas bravas fan quan qu'om vol ; 
Don Guillem de Montanhagol 

30330 Dihs mot reprcnden lur error : 



30335 



„ Trop fai son dan dona qu'es de dur cor, 
Quant hom d'amors l'escomef, ni s'irais, 
Quar plus bel es que sueffra preyadors 
Que si d'alhors eral peccat savais, 
Que tal'via cais qu' hom non o.creiria 
Ab qu'en fos dig ^qu'en fan assat'z f [r]adris 
Per qu'amors falh en tr 'elas es vilizls 
Car teno mal^îcays lur carcstia. „ 



30313. B complanha; C Nis complagan a. l. m. — 3032G C e lur valor. 
3033G. B a?sais f. C qu'en fays. — 30337. C els vezis. 

10 



— 526 — 

Mielhs es donex que dona sia 

30340 Avinens[e] de guay solatz, 
E que sapchals enamoratz 
Tener alegres ejoios 
Ab bels semblans ez amoros, 
Ouar dona valens e bona 

30345 A gran solatz, mas pauc dona , 
E raoude gran sen natural, 
Per qu'es fols quin diga nul mal ; 
E maintas bonas donas son 
Yalens e savis per lo mon 

30350 Que quan trobo muzarlz e fatz 
Que las pregan de malvestatz^ 
Pueis vezon que la falsia 
E l'enguans e la bauzia 
Mou dels desleials preguadors 

30355 Quels fenhon amar per amors, 
E las Yolon atretal [h c far] 
E pesson quols puesco trichar ; 
E per sols fan muzar en se 
Prometen e no donan re, 

303G0 E sabols mot gen essajar 
E fan los coma fols badar, 
Qu'elas selaissarian morir 
Enans o ardre o somsir 
Qu' ab lur fessesso falhimen 
30365 De negun fag desavinen, 

Mas fan o pel boban del mon ; 
Per so dis en Peire Ramon 
D'aisso que valens dona fay : 



303t0. A omet e. — 30351. A mahaslal. 
E pessan, — 30360. li C assajar. 



30350. .1 omet l'ar. — 30357. C 



— 527 — 

„ Dona promet e don' estray (*) 
30370 E mostr' orguelh e bels semblans, 
E dilz per gaps e per bobans 
Maintas vetz ab cortes essai, 
E siei fag son leial e pur 
Ses aunit do; 
30375 E son maintas d'aital faisso 

En cui pretz entiers es complitz 
E d'autras en cui es aunitz. „ 



Pero la dicha manieira 
De don' aital ufanieira 

30380 Que promet e re non dona 
No lauzi ni tenc per bona, 
Quar miellis es al comensamen 
Dir de no lot apertamen 
Que dire d'oc e pueis estraire, 

30385 Quar aisso, al mieu vejaire, 
Fay en blasme dona venir, 
Que l'enganat en vol mal dir, 
Quar d'engan e de barat mou. 
Don en Berenguier de Palou, 

30300 Dizen de sa dona lausors 
Quez el amava per amors, 
Dihs que re nol prometia 
Per que re non estrazia , 
Ni fazia nul falhimen ; 

30395 Mas de no sabia dir tan gen 
Quez al départir del solatz 
Que[tzJ s'en ténia per pagatz. 



3036'J. A cdonas t.ay. — (*) Rav.n., m, 122; Ma:is., Die Werke, i, 113. 
Pus vcy parer la llor cl glay. — 30371. G p. bc. c. p. b. — 30389. Le même 
(jue D. de Palawl, 



— 528 - 

E ses cossentir en folor 
Retenia grat de pregador, 
30100 EpersodihEn Berenguier 
Lo fis aimans el plazentier : 

„ Sabetz midons cum cortezia 
Qu'ilh no promet ni autreia 
Ni estrai ni falh ni mon, 

30405 Mas de no sap dir tan gen 
Que ades cujaretz d' ela 
Trop mielhs que d'autra donzela 
Totz vostres talens complir, 
E quan ve al départir 

30410 Vol ses copjpa remaner 

Ab grat qu'en sap retener. „ 

Dona donc qu' es ben apreza 
Se guardan de far vileza 
E gardan se de far folor 

304 1 5 Sap gen pagar domneiador 
E falh far la muza vila, 
Don n'Aimericx de Pegulha 
Dis que si dons saup ben lauzar 
Amors mas anc non vole obrar 

30420 Mas de paraula solamen 
E pueispaga de nien, 
Ab gay solatz, ab bel semblan 
Amorozamen esgardan, 
E per so dis ses dopdansa : 



30401. A L'aimans f. el. p. —30102. B quo c. — 30i07. Manque dan$ B. et 
C. — 30110. .4 compa r. — 30122. Ce vers el les sept qui suivent manquent 
dans B. 



— 529 — 

30425 ^ Quar no sap, a ma semblansa, (*) 
Dona mielhs amor lauzar 
Que tanpauc en vuelha obrar; 
Mot m'ac bêla comensansa, 
"Veus quem paga de nien, 

30430 Siei huelli m'an emblat mo sen 
Ab ta bêla maestria 
Quem fan plazer ma folia. „ 

Si tôt ieu vos ai dig denan 
Que dona deu ab bel semblan 

30435 Ez am bel solatz amoros 
Teneralegresejoios 
Cals que la venran domneiar, 
Gardan se de tôt malestar, 
Aver li cove temp[r]ameri 

30440 El semblan el retenemen 
Ez el solatz atressi tal 
Que noi puesca notar nul mal 
Ni lan puesca blasmes seguir, 
Ni puescan son fin pretz delir 

30445 Ni sa fama ni sa valor 

Lauzenguier ni mal parlador, 
Que sin vezian mal semblan 
Irian tantost semenan 
Enans presumen mal que be 

80450 Ab que del fait noi agues re. 

Temprar deu doncx sas manieiras 
Dins osdalet, en carrieiras, 



30430. C m'a panât m. s. — 30435. C El am gay s. a. — 30439. A trempa, 
men. — 30441. B Et en lo s. — 30444 . Jlfangw» dois C— 30451. A Trempar. 
— S045S. C Dédias ostal e pcr c. 



— 580 - 
E queis gar de trop parlar, 
E cove que sapchatriar 

30455 De ce!s que vezer la venran 
Cui deu onrar e quo e quan, 
Ben aculhen lo mal el bo 
Que[x] segon sa condicio, 
Que no s'en mal pague negus, 

30460 [E] per so dis Garis lo Brus : 

„ Donas, quieus va vezer (*) 
Ab somos de sezer, 
Vos al comensamen 
Gardatz prumieiramen 

30465 Qui es ab cui parlatz ; 
Sas paraulas auiatz, 
E segon qu' auzirets 
E vos li respondretz, 
Qu' auzen lo sieu parlar 

30470 Vospodetz assenar 

Quais hi tanh lo respos, 
Si cove mais o bos ; 
Gar homs savis e mois 
Fols al parlar conois, 

30475 E qui bo mot li ditz 
Es en lui sebelitz, 
Quar nolh sab ges triar 
Ni, sil conois, membrar, 
Qu'a tais deu esser ditz 

30480 Per que sia gauzitz. 
Far devetz carestia 



30454. A lirar. — (*) Bautsch, iJirest. prov., 2e éd., 85. Dins sa maizo 
s'eschai. — 30462. Manque dans A. — 304G4. C primieyramcn. — 30409. H 
Qu'en eis le s. p. — 30479. C Qa'aylals d. e. d. — 30480. A jauzilz. 



- 531 — 

De parlar tota via, 

Que mielhs venon de grat 

Dig quan son be pessat, 
30485 Don devetz loc gardar 

E, quant er loc, parlar 

Bonamen e d'apas, 

Non trop aut ni trop bas ; 

E no siatz leugieira 
30490 Que parletz ges prumieira 

De negun gran solatz 

Que falhir hi poiriatz ; 

Ni prenguatz gran companha 

Ab tal que no vos tanha, 
30495 Ni siatz trop privada 

De menuda mainada. 

Qui trop privadas fay 

D'orne que no Ih'eschay 

Leu Ih'es a mal tornat 
30500 E fai levar fol glat. „ 

Et on majers es la beutatz 
De dona, deu aver solatz 
Mais tempratz emais covinen, 
Quar, per cert, plus leugieiramen 
30505 Pot en malvatz blasme caser, 
Quar quascus vol ades tener 
En SOS faitz et en Ihieis son liuelh ; 
Per so ditz N' Arnautz de Maruelh 
Cum pros e cortez e senatz : 

30510 „ A dona non eschay beutatz 
Si non ten cara sa valor, 

30487. B (le pas. — 30500. A gral. — 30511. B en car s. v. 



— 532 — 

Qu'avol gent e folparlador 
Fan cujar als melhors tal re 
Per que descay son pretz e se, 
30515 Quel semblans adutz l'ocayzo 
Sitôt del fag se ditz de no, 
Per que non deu sufrir demans 
D'orne si volhes honors grans. „ 

Dona doncx gardan sa honor 

30520 E son fin pretz e sa valor 

Temp[r]an son dig e son solalz 
Deu preiador sufrir en patz 
Ab qu'el sia savis e pros, 
Quar pre[x] d'ome fol ni janglos 

30525 Pros dona non deu escoutar, 

Quar ab lor non pot son pro far, 
Quar dona suffre preyador 
Per gazanhar pretz e valor, 
Gen responden e domneian, 

30530 Sa honor e son pretz gardan, 
Satisfazen als preiadors 
Qu'en puescan dir bonas lauzors ; 
E lauzors de fol re no val 
Ni noser no pot son dir mal, 

30535 Per qu'om voler non deuria 
Ni s'amor ni sa paria, 
Don dis .i. trobaire mot gen : 

„ D'ome fol ni desconoissen 

Non deu voler nuls homs s'amor, 



30521. il Trempan. — 30522. G Pregaclor. — 30524. A pretz. — 30527. C, 
pregador. — 3053 t. C pregadors. 



— 533 — 

30540 Quel fols fay plus [de] desonor 
A [cjeluy qui plus li cossen, 
E sos blasmamens es lauzar 
E sas lauzors blasmamen par. , 

Donc qui fay fol privât de se 
30545 Mais ama penre mal que be ; 

Mas d'orne savi e cortes 

E conoissen e be[n] après 

Deu hom voler aver s'amor 

E nolh pot hora far trop d'onor, 
30550 Quel lo sab ben gazardonar 

E sab ben dir e sap lauzar, 

E quascus hom sa lauzor cre 

Quar sab triar lo mal del be 

E[t] es plus leials amaires ; 
30555 Don aquel mezeis trobaires 

Dihs del savi lauzan s'amor : 

<jMas qui vol entieira lausor 
E vol aver hom pretz valen 
Non pot ges faire trop d'onor 
30560 Ad home savi, conoissen ; 

Quel savis conois qu'es lauzar 
Per que deu esser tengutz car 
Quar sap triar lo mal del be 
[c E conois aisso que cove.] „ 

30565 Per so Miravals l'avinens, 

Lauzans los bels captenemens 
De lieis en cui entendia, 

305*7. ^ be a. — 30549. B Irop f. d'o. — 305C4. A et B omettent ce vert. 



— 534 — 

Dihs que domneis li plazia 
E gaugz e bobans e solatz 
30570 D'ornes bos, savis e temp[r]atz ; 
Mas home [fol], vil ni savai 
Nolh plazia[n] ni lor essai 
Per quelh dis lauzan son dompnei : 

„ Be vol qu'om gen la cortei (*) 
30575 Eplatz li solatz e jais, 

E no Ih'agrad' om savais 

Que s'en desgui nin fadei ; 

Mas li pros son be vengutz 

Gui mostratan bel vejaire 
30580 [b Que cascus s'en fa lauzaire] 

Quan sodavan lieis mogut[z] 

Mielhs que s'eran siei vendut[z]. „ 

Dona que enten en amar 

Deu tal entendedor triar 
30585 Que sia savis e cortes 

Car nul' autra causa non es 

On covenha miels homs [c senatz 

E cortes et amezuratz] 

Quo fai en los ditz faitz d'amors 
30590 Ki en cui mai noza folors ; 

Que fols hom per sa folia 

Pert soven joi de s'amia 

Quar no sap re tener celât ; 

El savi ten o amagat, 

30570. — A Ircmpalz. — 30571. A omet fol. — (') Pabn. occ, 229; Mahi»., 
Die Rerfce, il, 128. Bel m'es qu'ieu cante condei.— 305S0. — Manque dans A. 
— 30583. C D. donc qu'e. e. a. Vers faux. — 30587. A Sia hom cortes. — 
30588, A omei ce vers. 



— 535 - 
30595 Qimr sab governar son talen 
E sa lengua per son bon sen, 
Per qiies tanli qu'el aja plazer 
D'amors e gaug e bo saber, 
Don dits En Cadenet mot gen : 

30600 „ En re, al mieu escien, (*) 
Non cove home tan sénat 
Quo en amar; que s'es amat 
No sia de leu talent 
Ni ja de parlar venais, 

80605 Quar de trop parlar ve mais, 

Sabetz quais ? pert [hom] s'amia; 
Per quel sens i tanheria 
Que capdeles lo talan , 
Qu'aissi vai amors enan, 

30610 E dechai per leujairia. ^ 

Bon es donc que dona sia 
Avinens ede bo solatz, 
Als savis, als pros, als prezatz 
Amorosaraen responden, 

306 1 5 Gardan raso, mezura e sen, 
Qu' aissi pot gardan sa honor 
Montar en pretz et en valor, 
Quar ilh si tenron per onratz 
Si gen lor acuelh lor solatz, 

30620 E diran de lieis tais lausors 
De sai de lai entrels melhors, 
Qu'ela n'aura fin pretz certa. 



(*) Mahn., Gcd., ccuxv. Oimais m'aurclz avinen. — 30018. C Q. cis s'en 
tendrai). 



— 536 - 

Don N' Aimeric de Pegullia, 
Quez ac mot gran conoissensa, 
30625 Dis lausan la captenensa 
De si dons en l'aculhimen : 



„ Per som sol mal qu'ieu n'ai plazen (*) 
Car non vi dona luenh ni près 
Mielhs disses ni mielhs respondes 
30630 Ni tant amesuradamen, 

Per que cascus n'es lauzaire, 

Et es del mon la belaire, 

Qu' anc natura no mes en lieis, so cre, 

Ni mais ni mens, mas aquo quelh cove. , 

30635 Don deu doncx amezurar 

Sas paraulas e deu parlar 

A savis de savieza 

Et ab los gais de gaiessa 

Honran majormen los estranhs, 
30640 Don dis Garis, lo bos companhs : 

„ Segon qu' home veiretz (**) 
D'eis semblan li seretz, 
Quan saubretz son talan 
Siatz li d'eis semblan. 
30645 Siatz gaia' als gais 

E valretz ne trop mais, 
E cortez' als cortes 
E sera vos grans bes. 
Mas entr' homes senatz 



(*) Màhn., Ged., Lxxxiii. Per solatz d'autrui chant soven. — (") Bartsch., 
Chmt. prûv.,%« éd., 85. Dins sa maizo s'eschai. — 30642. B Dihs s. 



— 537 - 

30650 Devetz esser en patz ; 
Savi captenemen 
Devetz far en parven 
E gardan de trop rire 
E de fondât a dire; 

30655 Rires, quan non a loc, 
Torna tost en enoc. 
Sasos es qn'om deu rire 
E sasos qn'om cossire. 
Qui entr' homes senatz 

30660 Vol trop parlar foudatz 

Ni entrels fols grans sens 
Non es ben conoissens ; 
Fols no sap que responda 
Qui de sen l'aprionda. 

30665 Nous semble paucs gazanhs 
Honrar homes estranhs, 
Faitz lor donc bel semblan 
Outra vostre talan, 
E mai lor faitz vejaire 

30670 Que no lor volretz faire, 
Quar mot azaut gazanha 
Qui per bona companha 
Pot gazanhar amie 
E noi pren nul destric. 

30675 S'us cavaliers valons 
Se part de vos jauzens 
Tostemps mais a sa vida 
Seretz per lui grazida. „ 

E d'autra part, senes doptar, 
30680 Deu valens dona refiizar 



30650. C eslar c. p. — 30661. C l'aprconda. — 30680. B D. dora ?.; C 
rebuzir. 



— 538 — 

Los croys viias dpraneadors 

Que no sabo que es amors 

E non dopdo dire lagezas 

[c A] dona ni avolezas ; 
30685 [c E] deu respondre apertaraeu 

Quant troba tal nescia gen 

Que non dopdo dire folor, 

[c Si qu'el] conoscan lor error, 

E sian per hueimai castrat 
30690 Que non digo aital foldat ; 

E pot leu cascuna pen[d]re" 

Sen de bravamen respondre 

E manieira d'aquesi descort, 

S'ilh fan de lor fondât conort , 
30695 [E] responda s'ilh van dizen : 

— " Dona, per vos estau en gran turmen — (*) 

— Senher,[que] fols faitz, qu'ieugrat nous en sent- 

— Dona, per Dieu ajatz-en cauzimen. — 

— Senher, vostres precx [i]anatz perden. — 
30700 — Bona dona, jaus am ieufinamen. — 

— Senher, et ieus vuelh pietz qu'a l'autra gen. - 

— Dona, per so n'ai ieu lo cors dolen. — 

— Senher, e[t] ieu alegre e gauzen — 

— Dona, per vos morrai ses [nulh] cofort — 
30705 Senher, ben trop avetz fait lonc acort. — 

— Dona, ja es ma vida pietz que mort. — 

— Senher, som platz sol qu'ieu non aja tort. — 

— Dona, de vos non ai mas desconort. — 



30681. B (lomnejadors, — 30083. B dopto; C diiblan. — 30684. A de dona 

306S5. A Deu liom r. a. — 30G88. A E non c. 1. c. — (') Ravn., m, 425; 

Par.n., occ, 170 j Bartjciî., Chrest. prov., L^â. — 30G98 C ajat ne c. — 

39699. A omel i. — 30704. A s. gran c. 



— 539 - 

— Senher, e donc cujatz quieus am per fort ? — 
30710 — Don,' am .i. bel semblan m'agratz estort. — 

— Senher, respiegnon ajatz ni conort. — 

— Dona, vau[cj donc alhor clamar merce. — 

— Senher, anatz, mal aja quieus rete? — 

— Dona, non puesc, que vostr'amor me te. — 
30715 — Senher, senes cosselh o faitz de me. — 

— Dona, trop mal mi respondetz ancse — 

— Senher, quar pietz vos vuelh qu'a nulha re. - 

— E donc dona nom faretz altre be — 

— Enaici er cum o dizetz, so cre. „ — 

30720 Bon es donc que sia ardida, 

Pros don' [ab] gent descauzida 

[E] de respondre e de parlar 

E dels laitz parliers refuzar, 

Que no l'hauzo venir entorn, 
30725 Don dis Bernât de Ventedorn 

Lauzan aitals captenemens : 

„ Be s'eschai a don' ardimens (*) 
Entr' avols gens e mais vezis ; 
E s' arditz cors no l'afortis 
30730 Greu pot esser pros ni valens. „ 

Dona [donc] qu'es entr' avols gens 
Se deu be far [c adz elsj tenier, 
Els avinens deu car tener 
Ez en tal manieir' aculliir 



30714. C V, a. me rele. — 3072t. A E gcn cauzida. Nous suicons la leçon 
des autrei mss. — 30722. C rebuzar. — 30727. C lien escaj . — 30732. .1 alor 
T.— C) Ray.n., m, î2; Maun., Die Weike, i, 16. Ab joi mov lo vers cl 
comens. 



— 540 - 
30735 Que s'en lauzon al départir ; 
Ez ac tôt dreg manieir' aital 
La dona d'En Peyre Vidal, 
Per quelh dis del cor agradieu : 

„ E fas temer plus [que] grieu (*) 
30740 Als vilas domneadors; 

[b c Ez als cortez prejadors] 

A solatz tant agradieu 

Qu'ai partir quex jur' e plieu 

Que don' es de las melhors ; 
30745 Per som [tjraïn' em [cjembeia 

Em tral cor dejos l'aissela, 

E m'a liai e fizel 

E just plus que Dieus Abel. „ 



Dona donc qu' enten en amor 
30730 Deu cauzir per entendedor 
Home savi, pros e cortes 
Ez avinen e ben après ; 
E si vol sa honor gardar 
Deu sobeiranamen triar 
30735 Entendedor franc e fizel, 
Fin e leial e senesfel. 
Car mot mai [i]val fizautat 
[c No fai parentes nofezat] 
Emais val hom simples, leials 
30760 Qu'us emperaires desleials 
De si dons trazir voluntos. 



30739. A p. Je g. — Parn. occ, 182; MAir.x., Die Werke, i, 219. Bem pac 
d'ivern e d'esliu. — 30753. B omet sa, — 30757. A omet i. — 30758. A N. f. 
paratge nofizat. — 30761. C. D. s. d. triar v. 



— 541 — 

Sobr'aisso dihs En Perdigos 
En aital guiza son albir : 

„ E fin'amors non manda ges causir(*) 
30765 Comte ni rei, duc ni emperador, 

Mas fin amie e ses cor trichador, 

Franc e leial e ques gar[t] de falhir; 

Et aquestz aips [qui] no sap captener 

Paratge aunis e se mezeis met jos 
30770 Perqu'en amar non es valons ni bos ; 

Qu'en paratge non conosc ieu mai re 

Mas que mai val selh que mies se capte. „ 

Enquer i val lealeza 

Mot mai que no fai riqueza 
30775 El fah d'amor senes dupdar, 

Per que non deu dona laissar 

Per fauta de manentia 

Liai aman sez bauzia 

Que non enten en nul barat, 
30780 Don dis N' Aimeric de Sarlat 

Se ab sa dona razonan : 

„ Dona be sai que vostra valor gran (**) 
M'aondal cors e sofranh mi ricor, 
E si de[l] plus podetz faire clamor 
30785 Vos ez amors en siatz a mon dan , 
E si per so, dona, m'ocaizonatz 
Car no soi ricx, sera torts e peccats ; 

(*) Rayn., m, 3U; Mahx, Ged., mccccxiu. Beii aiol mal e l'afan el cossir. 
— 30705. B comlor. — 307G8. A Ez a. a. n. sap gen c. — 30770. Pcrqu'ob» 
d'à. — (") Ray.n., 386 ; Pahn. ozc, 238 ; Wahn., Ged, cxlii, Fiseleialse 
senes tôt enguan. — 30783. Ce s. me r. — 3078*. A E si d. puei p. 
fraire c. — 30785. B ne s. a. m. d. 

11 



Utf«^ 



— 542 — 

Car tant no val neguna manenlia 

En dreg d'amor corn fis cor sez bauzia. „ 

30790 Mai deii donc voler fezautat 

No fai paratge ni rictat 

Donaen soncntendedor, 

Car per paratge e per ricor 

Pren hom ades elalio 
30795 Ez erguelh e presompcio, 

Car li rie per lor riqueza, 

Si be son pie d'avoleza, 

Se pessan qn'om dei' autreiar 

Tût so qu'illi sabo deinandar, 
30800 E son folh e desmezurat, 

Car crezo que per lor riclat 

Los deian lanlost obezir, 

Quez elh no sa[bo] far ni dir 

Mas quant erguelhs e sobrieiras; 
30805 Don Rnmbaut de Yaquieiras 

Dihs d'esta rnso cum senatz : 

„ Vilas es et outracujatz (*) 

Totz hom, quan se sen enriquits, 

Quels cnja qu'ab ses vilatz dihs, 
30810 Ab sobreiras et ab foudatz 

Li deiahom esser privatz, 

Ni cum ja l'am de bon tal[e]n ; 

E si tôt hom loi fai parven 

Per paor, aquo non es res ; 
80815 [c Que quan lo trob om en disses] 

30792. B enlemlemen. — 30791. B clacio. — 30800. C E s. f. e olracujat. 
— 30802. A L. (leia liom t. o. — 30803. A u. sapclio f. ii. il; C n. sabo. — 
30807. C oiraciijal. ;*) Ray.\., iv, 427 ; Maii.n., Uic Wcikc>, 1,379. Ja !iom 
près ni il(Z-irclalz. — 30809. C qa'am s. iiialilig. — 30812. ^4 lalan. — 
30815. A Q, q. 1. cor bo me disses. 



— 543 — 
Ab gaug ez ab alegrier gran 
Rizon tug quan el vai ploran.„ 

Apres fan mai de foleza 

E d'orguelli per lorriqueza, 
:i08i0 Quez elh son tan desconoissen 

Que, si dona plazer lor ten , 

Non er per els mielhs volguda 

Quaisqu' élan sia tenguda, 

Ni [c ja]be no loi graziran 
30825 Ni de re no la celaran. 

Mas cel quez es bos e leials 

E sap grazir les bes els mais 

E[t] es de pregar temeros 

E fis e francs ez amoros 
30830 E sap escondire e celar, 

Aquel devo donas amar 

Sitôt no[n]a tan de ricor, 

Car el porta liai amor 

Ses falseza e sez erguelli, 
30835 Per so dihs N' Arnaut de Maruelh 

Lausan aital captenensa : 

„ Domna, per gran temensa (*) 
Tan vos am eus tenc car 
Nous aus estiers preguar ; 
30840 Mas plus fai a honrar 
Us paubres avinens 
Que sap honor grazir 
Els bes d'amor celar 

30818. h majer f. — 30825. 30. .4 giazirian — celarian. Sous corrigeons 
d'après B C. — 30831. B A. ilonas d. a. — 30835. A Marvurlli. — (') Ray.n., 
Lex noM., I, 355; Pah.n. occ, 16; Maiin., Die M'erke, i, 118. La franqua 
caplenensa. — 30837. li lenensa. — 30839. B prcgiar. 



— 544 — 

Q*us rie desconoissens 
30845 Gui par que tota gens 
Lo deia [njobezir. „ 

Ben deu enans dona cauzir 

Liai aiman sez riqueza 

Quel rie que val ab foleza. 
30850 D'autra part nos deu ges fizar, 

Si be vol sa honor gardar, 

En cel qu'es de pregar arditz ; 

Quar qui prega ardidamen 

Non ama be ni leialmen, 
30835 Per qu'elh dihs cum pros e senatz : 

" Vos valetz tan qu'ieu crei que conoscalz (*) 
Que mielhs ama cel que prega temen 
Que no fai cel qu'o ditz ardidamen ; 
Bona dona, ja aicel non cresatz, 
30860 Qu'ab engan vay e deu estre enganatz , 
E[t] ieu soi cel que per vos muer aman 
Per qu'ieu nous aus pregar mas en cantan. „ 

Fort donc se deu dona gardar 

De cel qu es arditz de pregar, 
30865 Don si alcu pros cavaliers, 

Senher en leis o escudiers, 

borses que valens sia, 

Motz plazentiers li envia, 

Lauzan son pretz e sa valor 
30870 E sa beutat de tal lausor 

Quez en be la deia penre, 

308i7. B giazir. — 308i9. C a, faiscza. — 30835. C c. p. rssonlial. — 
(*) lîAYN., i;i, 2i4; Mahn., Die Werke, i, IGi. Aissi cum sclh qu'ama c non 
es aiialz. — 30871. B piendre. 



— 545 — 

Ela l'en deu merces rendre. 

Si la lauza de tal guiza 

Que semble que trufa sia, 
30875 Elh semble que s'entencio 

Sia en sa deceptio, 

Si ela s'en vol revenjar 

Cortezamen, ses malestar, 

Ela pot tantost respondre : 
30880 — Senher, d'aquo pogratz tondre — 

Car ditz Raimon de Miraval : 

„ Que qui trop mai que no val (*) 
Lauza dona, fai parer 
Qu'esquern ditz e re [c al per verj 
30885 Don le ben dih val. 1. dir mal. „ 

Pero d'aitan vos servirai 

Que qualque jorn vos lauzarai 

De beutat e de proeza 

Tan que nuls hom no m'en creza ; 
30890 Si l'aiman dis, si dieus Ih' aon, 

Que res tan non ama del mon, 

E lialmen, senes dupdar, 

E que plus no la pot amar; 

Si ela sap de l'aimador 

Que tan l'ame debon'amor 
30895 Ses folor que non entenda, 

La dona merces l'en renda. 

Mas si ela conoissia 

A SOS ditz en nulha guia 

30872. C lin d. m. r. — 30876. A era e. s. d. ; Nom iuicons la leçon de C. 
— Cl Rayn., m, 359. A penas sai don m'aprenli. Les qualre vers cilét par 
M. Ermengaud se Irouvenl dans le Ce couplet de cette pièce, mais ils sont 
fort altérés dam 7ios inss. — 30884. .4 e re no val. 



— 546 — 

Ques el l'ames de fals'amor. 

30900 E que n'entendes [qu']en folor, 
Ela responda mantenen : 
— Pueis vos dizetz que lialmen 
M'amatz, no me devetz pregar 
De nulha re de malestar, 

30905 Quar sez dopte, si o faziatz, 

Vos mezeis vos desmentiriatz. — 
E pot alegrar demanes. 
Auiatz que ditz Messier Matfres : 

« Cel que ditz queleialmen 

30910 Ama si dons, sedesmen 
Quan la requ[i]er de folia ; 
Quar de leial aimador 
Es que garde la honor 
De si dons si cum lasia, 

3091 5 Hoc e rnielhs si miellis podia ; 
E si aquel domneiaires 
Quels dira leials amaires 
Requier, sez dir autra folor, 
Lieis humilmen quelh do s'amor 

30920 E quel plassa ques el ueimais 
Perla su' amor sia gais, 
Humils e franc ez amoros, 
Cortes, arditz e larcx e pros; 
Si es dignes de tan d'amor, 

30925 Ez ela es ses aimador, 

Ela pot dir que ben li plai 
Que per la su' amor ueymai 
Sia jauzens e gen noiritz, 

30921. B p. 1. sia a. 



^547 — 
Hiimils e francx, pros et arditz ; 

30030 E si l'ama senes folor 

Aiaben respieh de s'amor, 
Quez cl be fazen la gazanli. 
Mas silli quier mai que no li tanii 
E la donais vol deslieurar 

30935 De lui, breumen pot prepauzar : 

— leu no faria lan gran do 
Senes deliberacio , 

Per que d'aquo vos respondrai 
Quan mon cosselh agut n'aurai. — 

30910 01 pot de tôt respieg gitar 

E dir : — Senher, no fai a far, 
Quar ieu ai molt valen marit, 
Tan bo, tan bel e tan ardit 
Que mais cambis i faria 

30941) Sil marit per vos giquia. — 

pot dir : — Ad altre meliior 
E plus bel ai dada m'amor, 
Et es sa valors tan granda 
Qu'en aitan cum cels garanda 

30950 Melhurar no m'en poiria 
E ges nol cambiaria. — 
E si el ditz qu'el es plus pros 
plus gais plus amoros 
es plus bels que sos maritz 

30955 l'amatz que la dona ditz, 
E s'ela l'agues es[s]ajat 
Que mais presera sa bontat ; 
Ela responda mantenen : 

— Senher, mielhs fora veramcn 

3094t. C i saria. — 30919, R quoi c. g. 



— 548 — 

30960 Qu'o laissassetz als altres dir, 

Quar soen vezein avenir 

Que aquilh avantador gran 

Prometo molt e petit fan, 

E[t] hom queis lauza de beutat 
30965 de valor o de rictat 

No fai que savis, so m'es vis, 

E per so dis Bernât Marlis, 

Cum bos e savis e cortes : 

„ Pro sap e ben es après 
30970 Qui so fai que ben estia, 

E[t] es magers cortezia 

Gan SOS laus es pel paes 

Per altrui que per luy mes, 

Cal poble par vilania, 
30975 Per qu'om lauzar nois deuria, 

Car propris laus es foies, 

E pareis be si pros es, 

Ja el mezeis non o dia; 

Quelh fah en fan garentia. „ 

30980 E majormen si deu gardar 

Dona que enten en be far 

E vol mantener pretz cabal 

Que non ame garson d'osdal 

Ni home de vil natura 
30985 Ni de trop laia figura, 

Car no mou mas d'orrez[essa] 

E de sobregran vileza, 

30960. B laissessetz. — 30962. B abantador. — 30973. A p. Thur non es. 
Nous suivons la leçon de c. — 3097i. C Qu'ai pobol p. — 30979. B C Quel 
fag. — 30982. il p. e c. — 30983. C garso d'oslal. — 30986. A d'orreza. 



- 549 - 
E fai be sembla n d e loba 
Que pren lo plus vil que troba. 
30990 E quant aitals mesclas si fan 
D'aqui naissolh malvat efan, 
E per so dis En Marcabrus 
De celas que fan aquel us, 
Blasman lur vida mesquina : 

30995 „ Dona no sap d'amor fina (*) 

Que ama guirbaut de maizo, 

Mas ^a volontatz es mastina 

Gum fai lebrieira gosso, 

E d'aqui naisso Ihi savai, 
31000 Quez us no fai conduh ni plai. „ 

Si cum Marcabrus déclina, 

De gran malvestat s'aizina 

Dona que fai aital folor, 

Car elais despuelha d'onor, 
3 1 005 E recep dezonor e mal, 

E despuelhais de pretz cabal ; 

E pert nom de dona gentil, 

E pren nom de putana vil, 

Ou'aital deu [estre] azirada , 
31010 Pueis es de pretz despulhada, 

Non deu entre donas parer 

Ni de dona nom plus aver ; 

Enquaras pren major esquern f ' 

Car vai, sez dupdar, en ifern. I 
31 01 5 Gar[t] se donc de far malvastat 

Mahn., Ged., Dccxziv. L'iverns vay el tems s'ayzina. — 31009. A car a. 
dieus a; nous corrigeons d'après les autres mss. — 31010. C Pus d. p. s'es d. 
o- 310U. A duptar e. efern. — 31015. B C malvestat. 



— 550 — 
Dona gardan sa honestat , 
E gar[t] se de far vileza 
Mantenen pretz e proeza, 
E gar[t]se de faire folor 

3 1 020 Pessaii cum viva ad honor, 
E gar[t]se de far falhimen 
E mantenga valor e sen 
E sia gent essenhada, 
Et er per los pros prezada. 

3 1 025 Tôt en derriep do per cosselh 
A donas que prendo espelh 
De las autras que ben o fan 
E del bon laus que[z]elasn'an, 
Cossiran lo gaug el plazer 

31 030 C'una pros dona pot aver 

Gant hom no la pot encolpar, 
Dizen ver, de nul malestar ; 
E davas altra part s'albire 
La gran dolor el martire 

31035 De celas que mal o an fach 
E cum lur es soen retrach 
Denanft] a mal ez ad anta , 
Esliers so qu'hom a lor canta ; 
Enquaras mai que tub Ib'efan 

3 1 040 Que d'aital fola naisseran 

En seran tostemps menhsprezat 
E filh de putas apelat. 
Encaras devon cossirar, 
Per tal quels gardon de mal far, 

31 045 Quintas donas de gran honor 
So vengudas a dezonor 

31035-6. B C fag — retrag. — 31041, B C mespreïit. 



— 551 — 

Per lor foldat e per nosen 

E perlor avolregimen, 

Et an perdudal'amistat 
3 1 050 De lor amix per lor foldat ; 

Car be pothom apenre sen, 

Qui ho sap, d'aulriii falhimen, 

Cossiran cum pren als malvatz 

De folors e de malvastatz. 
3IO'3o Atressi qui ben o pensa, 

D'autriil bona captenensa, 

D'autrui sen e d'autrui valor 

Pot hom, sez autr'e[njsenhador, 

Apenre bo captenemen 
• 31060 E bos aips e bel noirimen, 

Cossiran cum son ben grazit 

Entre las gens li gen noirit. 

Per so deu cascus cossirar 

Qu'aia coratge de [be] far, 
3 1 0C5 Seguen las altrui manieiras ; 

Don Raimbaut de Yaquieiras 

En dis cum savis e membratz : 

„ Ben pot hom en altrui foldatz (*) 

Apenre quez es pluz complitz, 
31070 Plus onratz e plus obezitz 

E plus francx e plus essenhatz; 

E non pot esser fort senatz 

Qui nois dona garda soen 

Gom Fus pueja e l'autre dissen, 
31075 E qui non conqu[i]er, can locs es, 

31047. A noscen. — 31052. C Q. o. s. far d'autre f. — 31058. ^4 s. a. sen- 
hador. — 31003. i4 Per son d.— 310G4. A omet be que nous rétablissons 
(Vaprès les autres mss. — (•) RA\ti., iv, 427; Mah.\., Dte Werhe, 1,370. Ja 
hom près ni dezeretalz. — 31068. C en aiitruy foudat. 



— 552 — 

Amies, e quan les a conques 
Gar[t]los, car mais i a d'afan 
Qnel conquerra, al mieu semblan.,, 

Eu Folquet d'aquesta raso 
31080 Dis en una sua canso : 

« Qu'elhs falhimens d'autrui tanh qu'om se mir 
Per tal que gar[t] se mezeis de faillir. » 

Ll AVMADOR DEMANDO COSSELH 
A MATFRES DEL FAG d'aMORS 

D'autre cosselh m'an escomes 
Li nouvel aimador cortes 
3 1 085 Quem so vengut molt humilmen 
En aital manieira disen : 

Ll AYMADOR DEMANDO COSSELH A MATFRE 

Senher, ab amor ses falhir 

Volem toslemps vieure e morir, 

Pueis vesem que vos en amor 
3 1 090 Avetz trobat tan de dolsor, 

Quar sabem que vos etz lan certz 

E tan savis e tan apertz, 

Que si no fos grans sa boniatz 

Nous en foratz lan trebalhatz ; 
31095 E sabem cert que bona es, 

Car vezem que per ihieis ve[n]bes 

Tôt jorn als fis enamoratz, 

Car te los gauzens e pagatz 

E francs e humils e cortes, 
31 1 00 E auzem ne dire grans bes 

Estiers so qu'en vezem a l'huelh ; 

31096. B ten bes; C ven b. — 31101. B C uelh. 



— 553 — 
E per so dis Pons de Caduelh 
Cum fis e francs et amoros : 

„ Astrucs es cel cui araors te[n]joios, [*] 
31105 Car amors es caps de totz autres bes, 
E par amor es hom gais c cortes, 
Francs e gentils^ humils et orgolhos, 
A qui on tanh, ne fai hom mielhs. m. tans 
Guerras e cortz e dos e fahs presans ; 
31110 Per qu'ieu ai mes tôt mon cor en amor ; 
E car ai bon respieh quem fassa rie 
Non près l'afan quen irai ni la dolor. „ 

Dizon donc li dich aymador : 

— Pueis est'amors es tan bona 
31115 Els siens tan gen gazardona 

E de tan gentils gazardos, 

Nos volem estar amoros, 

Per queus pregam, MessierMatfre, 

De cor per Dieu e per merce, 
31120 Cum cels que an cor de servir 

Vos et honrar et obezir, 

Que vos nos denhetz cocelhar 

[b Cum mielhs nos porrem governar 

Ses falhimen e ses error 
31 125 En lo davan dih fah d'amor, 

Que no puescam esser repres 

Ni digon que siam mal après. — 

RESPON MATFnrS DO.NA?! COSEI.H ALS AMADOHS : 

leu ai respost demantenen 
Als amadors qu'ieu d'aquel sen 

(*) Rayn., m, 175; Mahn, Die Werke, i. 348. — 31I0Ï. B C que a. I. j. — 
3i\23. Il manque un feuillet entier soit \(Si vers dans A, dont 52 seulement 
se trouvent dans B ; le reste se complète par C. 



.^^ 



-w^ 



— 554 — 

3 1 1 30 Que Dieus m'a dat, lor vulh valer , 
E neis del cor e de l'aver , 
Sitôt i fazia mestier, 
Lor valria mot volontiers ; 
Car totz los fizels amadors 

31 135 Tencper amies e per senhors, 
Et ai dels servir gran talen, 
Car ilh so de nostre coven ; 
E de so que m'an demandât 
Ai lor aital cosselh donat ; 

3 1 1 40 A totz los verais amadors 
Que volon amar per amors 
Donas, do per leal cosselh 
Que cascus d'amar s'aparclli 
E cauzisca senes triga 

3 1 1 45 Per dona e per amiga 

Valen dona de gran logal, 

Bona, bêla, pros ecabal, 

■ Car on magers es sa valors 

Aitan sera magers l'amors 

31 \ 50 Et er de major durada, 

Car, on mais er don'onrada 
Epros, plus tart Ih'autreiara 
So per que l'amors si desfa, 
E mais Ihi valra l'atendre 

3 H 55 D'ela que d'autra joy penre ; 
E[t] am la de cor e de sen 
Sitôt autre plazer nolh ten, 
Conort Ih'er si belh ditz de no, 
Don le Morgues de Montaudo, 

3 M 60 Que saup lo cors d'amor fina, 
Seguet la diclia doctrina 
E dis n'aital entresenha : 



- 555 ~ 

„ E ja de lieis be nom venha, 

Tostems Ihi serai aclis, 
311G5 G'amors mi most.ra e m'essenha 

G'ades en rie loc m'aizis, 
E si de Iheis nom jauzis, 

La honors m'en valra mais 

Que d'autra part us ries jais, 
31170 Dont sieu am a grant honor, 

Per quem virarai alhor ? „ 

En Raimbaut de Vaquieiras 
Ac be aquelas manieiras, 
Car plac Ihi qu'el degues amar 
31 175 Valen dona de gran afar]... 
Don dis se lauzan d'aqiiel us : 

„ Ane non amettant aut com ieu negus (*) 
Aytan pros dona, [e] quar nol truep parelh 
M'enten en liey, e l'am al sieu cossel 
31180 Mas que Tysbe non amet Piramus ; 
Que près e joy sobre totas l'enansa 
Qu'il es als pros plazens et acoindans, 
Et als avols es d'ergullos semblans, 
Largu'es d'aver e d'ondrad' acoindansa. „ 



3 1 1 85 Dona donc de gran ondransa 

Dell cauzir e bona e bêla 

Qui cauz.is dona novela, 

E deu l'amar am cor veray 

De bona amor, can li s'escay, 
.31190 Enon pas per putanaria 

Carges amor no séria, 

Qu'amors mou de lialeza, 

(') nAYN., 258; Parn., o :c. 78; Maiin., IHc W'erke, i, 365. Eiam teiiiier sa 
cosluin'c son us. 



— 556 — 

Ela s'estors de maleza, 
Sitôt alcuna fada gent 
31193 An contrari entendement, 

Mas lur entendemen es fais, 
Don dis en Peyre Cardinals, 
Hom de mot gran savieza : 

„ Aquestas gens, quan son en lor gayeza 
31200 Parlon d'amor e no sabon qu'es es 
Car fin' amers mou de gran lialeza, 
E de fran^ cor gentil e ben après, 
Et els cujo de luxuria 
E de tort que bon' amor sia, 
31205 Mays en derrier o poyran be vezer 
Que lur amor viron en malvoler. „ 

Sopran donc li fin aymador 
Qaez est' amor no vol foUior 
Ni engan ni desliautat ; 
Donc non tenc per enamorat 

31210 Cel que vay am galiamen, 
Car non ama ges lialmen, 
Car fin aymans non deu voler 
Lunha res de si dons aver 
Que puesca amermar sa onor 

31213 son bon près sa valor, 
Car ges liais ayman nom par 
Qui vol de près si dons mermar, 
Car amors, a ma parvensa. 
Non es als mas bevolensa, 

3Î 220 E qui bel merma be nol vol. 

Don Guillem de [Montanhagol] 
Dis cum fis aymans essenhat : 

312^1. BG. deMontquagarol. 



— 557 — 

„ Mas ieu non die [que] sia enamorat 
Gel qu'en amor vay ani galiament, 

31225 Car non ama ni deu esser amat 

Hom que si dons prega do falliiment, 
Qu'aymans non deu voler per lunli talent 
Res qu'a si dons tornes a deslionransa, 
Qu'amors non es res mas aquo qu'enansa 

31230 So que ama de bon cor lialment, 

E qui quier als le nom d'anior desmen. „ 

Aquest sia liais aymans 
De bon'amor ses lot enjans, 
Que quan avenc, saup enantir . 

31235 Si dons, qiiar hancvolc abelir 
Res que si dons pogues mermar 
D'onor, ni son [bon] pretz laizar ; 
Ane li portet tant fin' amor 
Que trop mays vole gardar honor 

312i0 De si dons no fes la sia, 

Perqu'el dich en aytal guia 
Cum fis e francx enamorat : 

„ Pero a mi no sobret voluntastz 
Tan quez ieu feses lunli fay desavinent 

31245 De la bêla a cuy me soy donastz, 

Nim tendria lunh plazer per plazent 
Qu'a luy tornes a negu nozement, 
Nom poyria pendre, dar bonanansa 
De re qu'a lyeys tornes a malestansa, 

31250 Quar fis aymans deu gardar per .i. cent 
May de si dons quel syeu enantiment „ 

. Pero huey es aytal tornat 
Que quascus enten en barat, 



31i37. B H aychar. 



12 



- 558 - 

E pessa quecs com puesc' aver 
3 1 255 Sa dona et am lyey jazer, 

Et als fan piegz, al myeu semblan, 

Que quascus se ne vai vantan, 

E dizo per gran nessies 

Que gran dezieg a cui pogiies 
31260 Esser am si dons en logal 

Per far aquel fag desliai ; 

D'aquels nescis baratadors 

Que deziro aytals folhors 

Fon. .1. lo quai nous nomnaray 
31265 Perso quar ges so nom no say, 

Que dieys mostran so fol voler : 

„ Gran dezir ay de ben jazer 
En lyeg de cessera d'amor, 
Qne feses de mi cobertor 
31270 La bella que ten en poder, 

E dels pels saurs fos le coissis 
Els lensols de gaug e de ris, 
E l'aurelhier fos de blanc bras 
El matalas verdiers o pratz. „ 

31275 E quant d'aytals tricliadors son 

Fais ves lur donas per lo mon 

Que ne dizon aytal folhor 

Quar non aman de bon' amor ! 

Per [so] qu'es huey proeza 
3 1 280 E fma valors malmeza , 

Non aman, tant an avol sen. 

Li aymador antiquamen], 

Car ilh se tenian per pagat 

De lor donas e per onrat 

31264. C non nomnat : ms. Ilarl. du Musée brilanniqae, nous nomnaray. 



— 559 — 

31285 Si lor (loncsson lor amor, 

Ses demandar autra folor, 

E (ju'illi fosson pros e valen, 

Iluinil et franc, lare e meten, 

E las pros donas atretal 
31290 Valens am beutat natural, 

No feiro niilh fah maleslari 

Que lor pogues tornar a daii, 

Per qu'els n'avian pretz e valor 

E las donas e lli'amador ; 
31295 Mas amors huei, en est dia, 

Es tornad' en tricharia 

Per que non renha tan valors 

Car es corrumpuda i'amors, 

Don dis de so qu'esser en sol 
3 1 300 En Guilhern de Montanhaî^ol 

Cum pros e savis e membratz : 

„ Car ges Ihi pros, ei temps que n'es passatz, 
Non gardavon d'amors mas l'onramen, 
Ni las donas en cui era bontatz 

31305 No feiro facli en re desavinen, 
Pei'Jso eran elas e ilh valen, 
Quar quex sez als s'entendia en onransa; 
Mas aras vei tornar pretz em balansa 
Que Ih' aimador an autre entendemen 

81310 Don sortz blasmes e dans a manlita gen. „ 

Encaras es magers l'errors 
D'aquetz desliais trichadors 
Que cascus ditz que es leials 
Quanque sia trachers e fais ; 
3 1 31 5 E pueis mantenen cascus val 

31305. C i)er re ^l. — 31308. C veg t. — 31314. C trichayrcs ni fais. 



— 560 — 

Trichan las douas sai e lai ; 
E[t] i a pro donas assatz 
Que renhon am semblans baratz, 
E crezo que lur sia honors 
31320 Car an diverses amadors, 

E son de drutz cam[b]iairitz, 
Per so ditz en Gaucelm Faiditz 
Responden a tais malvastatz : 

„ Mas drutz i a e douas, sin parlatz, (*) 
31325 Quels fenheran e diran tota via • 

Qu'illi so[n]leal e amo sez bauzia ; 

E pueis cascus es cuber tz e celatz 

E trichan sai e lai daus totz lats ; 

E las donas, on plus an amadors, 
31330 Gujonsi be c'om a laus lor o tenha; 

Mas aitals bes, cum s'eschai, lor en venha. 

Qu'a cascuna es anta e desonors 

Pus a un drutz, que pueis desrei'alhors. „ 

Per 80 es uei tant abaissatz 
31333 Deportz, dompneis, jois e solatz, 

Corlezia, essenhamens, 

Honors e prelz entre [las] gens, 

Car es corrumpuda l'amors 

Per los desleials amadors 
3 1 340 E per las falsas ama[y]ritz, 

Don el meteis En Gaucelms ditz, 

D'aquest dampnatge molt iratz : 

„ Gans e deportz, jois, domneis e solatz (**) 

• 31321. ^ camiairitz. — (*) R\Yx., Lex. rom., i, 373 ; Maiin, Die Werke, 
H, 103. Chant e déport, joy, domnei c solatz. — 31324. C omet i a. — 31.329. 
Ici reprend h ms. B. — 31333. A sofron drut. — 3l33i. B en vai t. 
{") Ratn., Lex. rom., i, 373 ; Maii.n., Die Werke, ii, 103. 



— 5G1 — 

Essenhamens, largueza e cortezia, 
31345 Honor e pretz e [h Ical] driularia 

An si baissatz engans e malvestatz 

Qu' a pauc d'ira nom soi clesesporatz; 

Car entre .c. donas e preiadors 

Non vei una ni .i. que beis capten[b]a 
31350 En ben amar, [qu'a doas partz nos fenha], 

[Ni] sapcha dir qu'es devengud' amors. 

Gardatz cum es abaissada valors ! „ 



Pero tôt si pot esmendar 

Et en bon eslamen tornar, 
3 1 3o5 Car so qu'a toit desiealtatz 

I*ot ben esmendar lealtatz, 

Ab [que] donas et amador 

Vuelhon amar de bon' amor, 

Que amors es d'aital natura, 
3 1 360 Cant es veraia e pura, 

Que creis e multiplia tan 

Qui la semena [e] l'espan 

Que d'una n'a liom mai de très. 

Atretal vos die dels sieus bes 
3l36o De doranei, do gauh, de solatz 

Que don* als lis enamoratz 

Per que monton en pretz cabal, 

Don dihs en Peyre Cardenal 

Que bon' amor lauzet ades : 

31370 „ Amors qui la semenes (*) 
Nasquera aitan espes 

313i5. A omet leal.— 3l3iy. .4 caplena. SISôO.— .1 E. b. a. ni al ver que 
nois tenha. — 31351. A Ja s. d. — 3l3r»(). Manque dans U. — 31357. i4 omei 
que, qui se troxivt dam les anlres mss. — 31305. D d. gaug. — {') Maii:<, 
Ged. MCGXLVui. Sicu fos amalz ho amos. 



i^ 



— 562 — 
Que [d'un grau] n'agra hom très 
ç)-^ 1 E d'un plazer mai de .x. 

^ * E .XX. de un domnei 

31375 E d'un joi verai 
Nasqueran .c. jai 
Tan[t] tro que disses : ieu n'ei 
M. tans que non semenei „ 

Pesso donc[li] fin amador 

31 380 De semenar verai' amor 
E gauh e domnei e solatz 
E cortezia dans totz latz 
Ter tornar fin pretz en logal 
Qu'avian baissât li desleai ; 

31385 E am quecs de cor e de sen 
De lion'amor e leialmen 
Ses atendre e ses demandar 
Nulha causa de malestar ; 
E quis voira gauzir d'amor, 

3 1 390 Mantenen gauh, pretz e valor, 
Pesse detener son cors gen 
De causar et de vestimen 
E d'arnes segon sa rictat, 
ïenen son cap ben penclienat, 

3 1 395 Que no veja lui remiran 

Si dons en lui re malestan , 
[E] garde se fort, si m'en cre, 
Que non corrumpa son aie 
Am nulha mala vianda, 

3 ! 400 Car hom discretz o comanda, 
E sia de bel captenemen 



8l37â. A Que d'une n'a h. t. — 31380. B C gaug. — 3l;J87. C entendre. 
31389. B C jauzir d'à. — 3U00. C d. e c* 



— 563 — 

E plazenliers a tola gcn. 

Aici (Iroli fai sos alaires 

Kaymoii Ennengaus mos fraircs, 
31405 O'us rossinliols non es plus gais 

Ni plus co[iJntes us pagagais 

De lui, car ja no sera las 

Ki de cantariii (le solas, 

E plazolh sobre totas res 
3 1 i 1 Belas raubas e bels arnes, 

E no so le ges a festa 

Si non a capel en testa 

[0] de Hors o de verdiera, 

E[t] ab cal e[t] ab fregura 
3 1 4 1 5 Garda si [tort] de lot manjar 

Quelli pogues l'aie cam[/>biar] 

Perqu'el voluntiers non uza 

Ni d'alli ni de ceba cruza, 

E renha ab corlezia 
31420 E gardais de vilania, 

E car es tan gen essenhatz 

Cre qu'el es ben enamorats, 

Per qu'el dis donan doclrina 

Als allres amadors fina 
3 1 425 A lei de cortes amador : 

" Qui vol jauzir de donas e d'amor 
Tenha son'cors de totz ponhs ben garnit, 
Ben penchenat, gen causât, ben vestit 
Ab bels arnes segon c'aura ricor, 
31430 E gar[t]se fort de vianda manjar 
Tal quelh pogues son aie sordejar, 

31406. B conlilos u. p. — 3141!.. C Et am caul cl *m f. — 31416. A ca- 
mmr ; C deslrcmpar. 



— 564 — 

Sia plazentiers e gais e gen parlans 
E gar[t]se fort de totz fahs malestans. „ 

Apres deii amans procurar 
3 1 435 Cum ab si dons puesca parlar, 

Gardan tôt jorn loc e sazo 

Si vol d'est'amor far son pro, 

Gardan que si dons sia gaia 

Per so que adonc Ihi plaia, 
31 440 Car en totas res deu gardar 

Luoc e sazo qui ben vol far ; 

Autramen pot hom leu falhir. 

D'aquest bon cocelh, ses mentir, 

Us trobaires enaissim pais : 

31445 " Locs es c'om chan e que s'en lais 

E loc de rire e de plorar, 

E de tôt deu hom loc gardar 

Qui es savis, certes ni gais ; 

Donc can veira l'amans verais 
31450 Sa dona en bon estamen, 

Gaia, solassan e rizen, 

Deu se mantenen aizinar 

Cum am lieis puesca domne[jjar, 

Elh puesca son cors descobrir, 
81455 E cant er sazos deu venir 

Denan lieis e demantenen 

Salude la' morozamen 

E sia ben aperceubutz 

E pot Ihi dir ai tais salutz : 
81460 Dona, Dieus sal vos e vostra valor 

E vostre pretz e la vostra ricor, 

E sal Dieus tôt can vos araatz ; 

4U44. A en alcus paix; nous corrigeons d'après les autres mss. — 4U4d. 
B C D. quan v. 41451, B desciibrir. 



31465 



— 565 — 

Mas no sai s'ieii soi saludatz, 
Mas be sai que saludatz fos 
Si saludes cels c'amon vos. „ 



'A^^ 



Et après per miellis gazanhar 
L'amor de si dons deu lanzar 
Sa gran bontat e son solatz, 
Et enaici o fetz Bernatz 
3 1 470 De Ventedorn, lo fis aimans, 
I. jorn ab si dons domnejans, 
Quelh dis allais lauzors plazens : 

„ Bona dona, vostre cors gens (*) 
Elh vostre bel uelh m'an conquis 
31475 El gen parlars e lo dous ris 
El vostre bels aculhimens, 
Que can be m'en pren esmansa 
De beutat nous trop egansa, 
La gensor etz c'om puesc' el mon causir 
31480 ieu no[i] veh dels uelhs àm queus remir. 

E si ben acuelh sas rases, 

[b c Mantenen], sez virar alhors, 

Lhi deu far assaber l'amans 

L'amor quelh porta cum es gra[n]s, 
31485 Que re tan nom ama del mon 

De bon'amor si dieus Ih'aon, 

Qu'en nulha folor non enten 

Ni en plazer desavinen, 

E digalh, senes temensa, 
31 490 Cum suefre grand penedensa 



3U63. B M. n. s. sieu ne s. s. ; C s'ieù m. s. s. — 3U08. C s. g. beutat.— 
31i7î. A Q. d. a.amors p. — (*) Ravn.: m, i2,MAHN, DU Werke, i, 16. Âh 
joi mov lo vers el cornens. — 3U77. C Q quan b<»n m'e. — 3U80. B vei 
d. u. — 31482. A Menton s. v. a. — 3t48i. A c. e. gras. 



— 566 — 

E gran trebalh e gran ardor 

[c Del] dezir qu'el a de s'amor, 

E digalh baissan sos iiellis jos 

Que molt la prega temeros, 
3 1 495 E deii li demandar perdo 

Silh ditz re que nolli sia bo, 

E pregue la qiielh do s'amor 

Ses demandar autra folor, 

E quelli plassa qu'el siapros, 
31500 Cortes e gais et amoros, 

E s'esfortz de be far e dir 

Per s'amor eis gart de faillir. 

En Raimbaut de Vaquieiras 
-Ac ben aquestas manieiras, 
31505 E par be en una canso 

Quez el fetz d'aquesta raso 

Don dis enaici ramor[os] : 

„ Destrehs d'amors venc davan vos 

Bona dona, clamar merce 
31510 Del dezir que de vos mi ve 

Quem destren tanperjasse 

Perqu'ieus die mon coratge, 

E sai que i fas ardimen e folatge 

Car vos enquier e deman vostr'amor, 
31515 Que can mi pens vos [qui es] ni m'albire, 

Sol del pessar ai esglah e paor. 

lEJ car avetz mai de valor 
De milh' altra dona qu'anc fos 
No m'en siatz de brau respos 
31520 S'ieu vos mostri lo talen el désire 

Que[m] don'amors qu'en fa trop près d'aucire, 

3U02. A Quel d. — 31503. Ce vers et les 5b suivants manquent dans B. 
31508. CDe dreg d'à. 31515. A omei t[ui es. 



— 567 — 

E s'icu dosrenc e laiss'anar mo fre 
Per merceus prec que nous sia salvatge, 
Mas escotalz, e ja non fassatz re. 

31525 E que voletz quieus pliau ma fe 
Molt vos enquier am gran temor, 
Mas totz hom i fai gran folor 
Que tan cela so mal e son dampnatgo, 
E s'ieu celi mon dan per volpilhatge 

31530 Sai be qu'ieum fau [donar] per .i. dans dos ; 
Don vuelli sapchatz la dolor el martire 
On ieu estau destreh et enuios. 

Gan veh vostra fresca color 
El s vostres hels uuelhs vars amoros 
31535 Els bels plazers que sabetz far e dire 
E la boca d'on tan gen vos veh rire, 
Pauc d'esfors fai la terra quem soste, 
Qu'[en] mon cor ai de joi e d'alegratge 
Tan que nulhs hom non es plus ries de me. 

AYSSI RESPONDON U AYMADOn A MATFRE 

31540 Dizon i'aiman : Messier Malfre, 

En vostre cocelhmelhurar 

Non pot hom re, sones daptar. 

Si nos aguessem l'ardimen 

De descobrir nostre talen , 
31543 Mas datz nos cocelh natnral 

Qaenafratz [c em] de col morlal, 

E sabem quins en pot guérir ; 

Mas no Ih'auzani ges descobrir 

Nostre mal ni nostra dolor 
3 1 350 Tan la temem per sobramor, 

E sabem be, senes duptar, 

31530 A disson; D dizon. — 31510. ^l omet eni. 



— 568 — 

Que[z] autFca res nous pot sanar 

Si non o fai lo cors cortes, 

Don morrem per gran necies ; 
31 555 Car nos avem molt gran dezir 

Quelli pogiiessem denan venir 

De ginolhs, mas jonchas ploran, 

E coma sers merce claman, 

Mas non auzam ges essajar 
31 560 Tan la temen per sobramar, 

E car vezem qu'es de bes fons, 

Per so dis en Peire Ramons 

De Toloza, l'amans cortes : 

r, Ar ai ben d'amers après (*) 
31565 Cum sap de son dart ferir^ 

Mas cum sap pueis gen guérir 
Encaras no sai ieu ges ; 
Lo metge sai ben qui es 
' Quem pot sol salut donar, 

31570 Mas quem val s'ieu deraostrar 
No l'haus ja ma morlal plaia? 

Morrai per mo nescies 
Car no Ih'aus mostrar e dir 
La dolor quem fai sofrir ; 
31575 Don nom pot cocelhar res 
Mas cant sos gais cors cortes 
Gui tan dezir e ten car, 
Que no Ih'aus merce clamar 
Tal paor ai quelh desplaia. 

31580 Gran talen ai cum pogues 
De ginolhs vas lieis venir 

S155T. B C De ginolhos. — (') Rayi»., v, 325 ; Mahn., Die ^rke, i, 134, 
— 9156*. C er a. b. — 31570. C desplassa. 



~ 569 - 

De tan luenh cum ja cauzir 
La poiria, quelh vengues 
Mas jonchas far homenes 
31585 Cum sers a senhor deu far, 
Et on ploran mercejar 
Ses paor de gent savaia? „ 

Tan morlalmen nos esglaia 

Temor quens ve do sobramor, 
3IÏ90 So dison li dih amador, 

Que soen nos es estalvatz 

Que la nueh can nos em colgalz, 

de bel dia, cossiram 

En cal manieira lor digam, 
31595 E prendem ab nos ardimen 

Quelh descubram nostre turmen 

Et auzem molt bêla raro 

Am motz plazens e de faiso ; 

Apres can Ih'em denan vengutz 
31600 Em temens et esperduts 

E mutz e avem oblidat 

Tôt so quens aviam pessat. 

Don dis Peirols d'aquest temer : 

„ La nueh can soi anats jazer (*) 
31605 El jorn, maintas vetz s'esdeve , 

Gossir cum Ihi clames merce 

Gant ieu poirai am lieis parlar? 

Adonc sai ieu be pessar 

E bos motz causir e vezer, 
31610 E ma razo assire, 

E lai no sai que dire. „ 

31582. À D. t. l'uelh, nou^i tuivont la leçon des autres mss. — 31585. A 
cers. — 31587" C S. pavor d. gran saviesa. — (*) Mah.n., Die Werke, ii. Ï7, 
lot mon engieinh e mon sabcr. 



— 570 — 



:m61o 



BESPO.N MATl'nES ALS AYMADORS 

A totz an cosselh donat 
Lhi trobador qu'en son passât, 
Car donet ne cocelh planier 
La lis aimans Peire Rotgier 
Ad hu aymador turmentat 
De cui ac molt gran pietat 
E demandet can Ih'auzi dir : 



„ Allas! — Quet planh? — Ja tem morir (*) 
31620 — Que as ? — Am. — E trop ? — leu oc tan 

Qu'en muer — Mors ? — Oc — Non potz guérir? 

— leu, no — E cuni ? — Tan soi iratz. 

— De que ? — De lieis don soy [aissos] 

— Suefre. — Nom val — Glamalli merces. 
31625 — Sim fatz — Noi as pro? — Pauc — Not pes 

Si en iras mal — Noqua o fas de lieis, 

Gossel n'ai — Quai? — Vuelh m'en partir. 

— Non far — Si tarai — Quers ton dan. 
Qu'en puesc al ! — Vols t'en ben jauzir ? 

31630 — Oc, moût. — Grei me — Eram digatz. 

— Sias Immils, lars, francs e pros. . 

— Sim fa[i]mal ? — Suefr'en patz — Sui près. 

— Tu? — oc — Si amar vols e sim cres 
Aissi poiras jauzir de lieis. „ 

31635 Si lo dicli cocelh benon t'ieis, 
Potz n'auzir autre si bon t'es, 
Qu'en det N'Uc Brunet de Rodes, 

Rubrique. Manque dans B. — 31014, ti C plenier. — 31016. li C A. i. a. t. 
— (*) Ray.\., Lex rom, i, 327; Bartsch., direct, prov., 77; Mahn, Die 
Werke, i, 123. Ges non puesc en bon vers faillir. — 3I61U. B ieu cug m, — 
31023. B C aiciios. — 31035. C Sil dig cosscl b. n. l'azycich. — 31637. .4 
i/runeiic. 



— 571 — 

Semblan :i .i. fin amadur 
Moll trebalhat d'afjuosl'amor, 
31640 Que non auzava son cor dir 
A sa dona ni descobrir, 
Don dis cum savis e cortes : 

„ Be volgra midons [h saubes] 
Mon cor, aissi cum ieu [Ij sai, 
31645 E quelii plagues qu'ieu fos lai 
Ont es SOS gais cors cortes: 
Et ai dih sobransaria, 
Digatz ? — E cujas que siaV 

— Ieu, hoc, que non soi tan ries. 
31650 — Suefre, e non tan mendies 

Que molt de Ieu s'avenria. 

— Avenir nois pot lo ges 
Aquo — Veramen si fai. 

— E cum ? — Ieu vos o dirai. 
31655 — Digatz cum ?— S'a Ihieis plagues 

— Plazer! e cum Ihi plairia 
Ieu? — Cum! s'amors o volia. 

— Amors es li enemics, 
Non ieu, ans estau enics 

31660 A cascu que la galia. 

— Suefre, e venra l'en bes. 

— E cum ? quel mais ades vai ? 

— Mais! non o digas jamai. 
E perque ? — Car non o es ; 

31665 Lo no, car en .i. sol dia 

Er tos bes, si non t'en gics, 

3U)13. .4sabes; C saupes. — 3l0ii.. C cum en sai. — 31019. U oc; C 
.1. .ce— 31G53. D.co s'a pi,— 31050. C e co 1. plazeria.— 31002. C iiay. — 
31605. Avant ou après ce vers, un vers manque à tous nos mss., ce ven 
manque aussi aux deuc tnss. du Musée britannique. 



~ 572 — 

Am sol que non la cambics. 

— E morrai — Hoc, sis volia. 

— E nom valra ja merces 
31670 Am lieis — Per Dieu! non o sai. 

— E perque ? — Car no s'eschai, 
Que trop t'es en rie loc mes. 

— Rie! per Grist! ben o sabia. 

— E donc no fezist folia, 
31675 Laissa t'en — No m'en castics. 

— Qu'aisso non t'es mas destrics. 

— Ni ges no m'en laissaria. 

— No t'en laissarias ges ? 

— Non, ieu — Donc aici o fai 
31680 Gumieu t'o essenharai: 

Sias|humils [e] cortes, 
Francs'e de bêla paria, 
E fai so que gent estia, 
E can poiras non t'en tries, 
31685 G'aici deu renhar amies. 

— Oc e mielhs si mielhs podia. „ 

Sil dichs cocelhs not plazia 
Ben poiras altre trobar 
Qu'ieu doniei l'autrier plus clar 
31690 A'N Paire Ermengau mo fraire 
Cui ieu apel mon compaire 
Quem mostret .i. aital querelh : 

„ Messier Matfre, puei de cocelh 
No falhetz a fin amador 
31695 Vos prec quem digats de la flor 

Quem [h c fes] mirar el sieu espelh» 

3100G. A fai m. 



— 57a — 

E cum puesqu' el sieu estage, 
Ses temor, mos greus mais mostrar, 
Que quan la vci tôt ol)li<lar 
31700 Me fal [lo] cors d'agradatge, 

Tan la tein, quar veg qu'es ses par 
De beuLat e de bos l'ahs far. „ 

„ Conipairc, molt me nieravclh 

De vos qu' enteudetz en amor, 
ol705 Guni cujatz preiar ses temor 

Lieis qu'es de totz bes ses parelh 

Per vos ni per messatge, 

Car leals amans nol pot lar ; 

Pero penre pot quecs, som par, 
ol710 Ardimcn e coratge 

De si dons ani temor pregar, 

Oue ja s'aventura e mur. „ 

Apres (lieillien ail;d cocel : 

„ Gompaire, aitant cum lo solel 
ol715 Iievirona, cocel nielhor 

Non trop a lin entendedor: 

Apreiar, canque s'escandel, 

Ses temor que l'empache, 

Si dons, mas en bos fuhs l'unhar, 
317:30 C'aissi pot om mais acabar 

Ab dona d'aut linhatge. 

No fan li croi ab domnejar , 

Car vil fah li fan refuzar. „ 

En Peirols près cocelli ab si 
^17:'.) Sobr'aquest cas molt bon e fi, 
Quel non auzava de temor 

:î1705. (; i.ivgai s. l. - 3171:$. C \. .lie lin ;i. .:. — 31718. .4 romblalgf; 
(1 rL'in|iaclie. 



- 574 — 

Dir a si dons qiielli des s'amor ; 
l'ero fazial d'amors semblan 
Amorozamen esgardan, 
31730 [Et] en après, cum bos e certz, 
l'arlava llien a motz cuberlz 
Ter quelh dis cum pros [ej corles : 

„ Be vuelh s'amor, nias querre ncfn] Taus ges ; (*) 
Pero a[m] motz cubertz Jhi vau parlan ; 
81785 Mais sim volgiies esgardar mon semblan 
Ja nolh calgra plus vertadier mcssatge, 
G'a[b] sol esgart po[t] hom be[n] per usatge 
Lo pessamen conoicher, tal vetz es ; 
E membre 11 qu'assatz quer quels complanh. „ 

31740 Be sembla ({ue sens llii sofranli 

Ad ome quels cnrga temor 

Tal que non ans querre s';imot' 

A lieis en cui a son enten, 

Ses dirnulmal azautimen 
31745 E ses pregar re que sia 

Depeccat o de folia. 

E cujatz ges qu'elnus diga 

Que vol essor vostr'amiga 

Si no rho[i] sabetz demandar ? 
31750 Assatz avetz quez esperar, 

Que séria fola e fada, 

Avols e desvergonliada. 

Fols es donc qui s'enamora 

Si non prega cant es hora ; 
31755 Qu'ieu vei mantas vetz oblener 



:U730. A serlz; B cerU. — (*) 1Uy\., v, 282; Mau.n., Die Weike. ii, -iO. 
D'un bon vers iley possar... — 31737. .4 C';i s. l'osgarl i>oilc'ii be \>. u. — 
31738. C tal vors os. — 3l7r);>. G voi; m. v. o. 



— 575 — 

[r Do] per ardinieu de (juenLT 

E [)er eimoli dn demandar 

De cels (\aG non an cor de dar ; 

E qui prega dona d'amor 
317(30 K Ih'olVe se per servidor 

Sitôt la donal refnda, 

No seraja tan testuda 

Que l'enbala, si no llii |)lai ; 

Ans per cert l'en amara mai 
3l7t)j E l'en tenra |)er ben après, 

i^on dis .1. trobaire corles 

Que saup assals daquestz afars : 

„ E donc que val aquest aniars 

[c Si] tu cors per que t'en colons ! 
ol770 Cujas ja esser jauzions 

Si nolli descobres tos cclars, 

[c Di loi], car bêla progiiieira 

Fai manh dur cor co ver tir, 

E si not vol obezir. 
31775 Non ajas paor quet licira. „ 

E podo penre inanieira 
De pregar tuh llii amador 
Del pros Bernât de Ventedorn 
Que dis a si dons Ihieis pregan : 

31780 „ Bêla dona, re nous deman (*) 

Mas quein prengatz per servidor, 
Qu'ieus servirai cum bo senhor 

31750. A Per g. a. il. i]. — 3I7Ô7. » oiitieg. — :{|760. C cl iilTrc s. |i. s. — 
•Mim. C silol iiol p. — 31709. A li Ni t. e. — 31771. C ilcî^cuhres I. c. — 
31772. A bigas llio.— 31770 A lijoule iloiic (jitifausic le ven. — (*) Uay.v., m, 
4»; I'ahn. o,;(: , 3; .Mai'.s-, Die W'ericj, i, 30. Non es iiicravcllia s'ieu ciiaii. 



— 576 — 

Gum que pueis dei gazerdo [in' | an- 
Veus m'ai vostre comandamen 
31785 Francx cors, liumils, gais[c] cor tes 
Ors ni leos non elz vos ges 
Que ni'auci[z]atz, s'a vos mi ren. „ 

E mai Ih'a ops d'esenhamen 

Ad home qii'enten en amar, 
31790 Quels sapclia gent humiliar 

A si dons per far e per dir 

So quel plassa e per servir 

Lieis col sieus sers la nueh el jorn, 

Don en I3ernat de Ventedorn 
3 1 795 Que saup be cos fazia far 

Dis que raolt volgra descaus[sjar 

Si dons, si Ibsso per privât, 

De ginolhs trazen son caus[s]at. 

Don dis de voluntat cranda : 

31800 „ Mal fara si nom manda (*) 

Venir lai on si despuelha, 

Qu'ieu sia per sa comanda 

Près de Ihieis costa l'esponda, 

Elh tragels sotlars ben calsans 
31805 De genolhs e[t] humilians 

Silh plai que sos pes mi tenda. „ 

E mai cove que aprenda 
Totz hom que enten en amar 
Si vol de douas son pro far ; 
31810 Car cove quel sia senatz. 

Francs, cortes et amezuratz ; 

31783. U gazarJo. — 31788. G E mays li a o. d'e. — 31795. .1 G. si f. 
afar; nuiis suivons la leçon des aiUrcs mss. — (') Maun., Ged. cxviii. Lan- 
quau vei per inici la lariJa. — 31803. B josla l'c. 



K silli (litz sa ilona de no 

Nilli triga trop lo gazonlo, 

Tios ol |)or tan no s'irasca 
31815 Nis raiicar nin mono basra, 

Car mais acabara sulïren 

Que rancuran ni mal dizen, 

Don dea nl> gauli cnbrir son mal; 

l'er so dis En Peire Vidal 
31820 (Montra cel que s'irais es planli : 

„ A drut de bona dona tanh (*) 
Que sia savis e meiiibratz 
E certes et amezuratz, 
E que trop nois rancur nis lanli, 
31825 G'amors ab ira nois fa ges, 

[Que mezura d'amors frutz es] 
E drutz que a bon cor d'amar 
Deu ab gauh Tira refre| 7;n]ar. „ 

"' Coceliis es donc que fis amans 
31830 Totjorn fassa joios semblan, 

Aja de si dons mal o be, 

[E] gart se, sobre tota re, 

Que sapcha cobrir e cclar, 

Si vol de donas so[n] pro far, 
3 1 835 Don dis en Cadeneî, mot gen : 

„ Péro chantan e rizen 
Deu estar quetz e celats 
Qui savis es ni membralz, 
E ieu soi be d'aital sen, 
31840 Que non es hom tan corals 

31818. R gaug soffrir son Jan. — (*) Pabn. occ. 191 ; Mahn., Die Werke, 
I, 232. Neu, ni gel, ni plueja, ni fan. — 31821 C nis nlanli. — 3I82G. A 
Amors es mesura o bcs. — 31828. A rofrojar. 



— 578 — 
Que iiu|rn| semblés desleals 
Puei que mon joi m'enqiierriîi, 
E cel c'aici cujaria 
Saber mon cor, demandan, 
31845 Sabr[i]an al cap de l'an 

Aitan pauccol prumicr dia. „ 

La Ms donc del eoceili sia 
Oue toli li lizel amador 
Que entendon en est'amor 

3I8.')0 Ajon aqiiest entendemen 

Que am si dons quecs lealmen 
De ])on'amor, sez esperar 
rs'iilha causa de malestar, 
Gai'dan l'onor de s'amia 

3 1 855 Allant o plus que la sia, 

E non deman ni vuelh' aver 
De sa dona negun plazer 
De mal lach o dezavinen 
l'er complir son avol talen, 

3I8G0 Car l'amors tantost se delis 

Pueis lo fo[s^ voler se complis ; 
E pueis, qui ben o cocira, 
Torna l'amistatz en ira, 
E deu mais totz amans corals 

31805 Esser vas si dons tan leals 
Que enantisca sa valor 
E son pretz am vera lauzor, 
E si au e nuliia plassa 
De lieis mal dir quelh despiassa, 

31870 E del mal que n'auzira dir 
La deu tan can pot escondir, 

318}». A Sahran, — ùl8r>5. B e p. q. I. s. 



— 571) — 

Kl, iipi'es, c-.'ui mira Ic/cr, 

{)iu) Costa lieis pnesca sozor. 

Si el conois on s'amia 
3IS7") .Nrillia re (|iie mal oslia 

oiio cla puesca esmondar, 

Seci'ctaniea llioi don inostrar , 

l'or so car seorelz castiers 

Es senlials d'amor vertadiers. 
3 1 880 Apres la deu eiidoctrinar 

[Et] en ben dir e[t] en ben far, 

E so esquivar e fugir 

Don pogaes en blasme venir, 

Car mais es l)lasmada del mal 
3 188-) Dona quelh fai, tan can mais val, 

E can deu aver mai de sen, 

D'aiso dis en Foiquetz mot gen : 

„ Pero can falh cel qu'es pros ni prezatz (*), 
Tan can val mais, tan n'es plus encolpalz. „ 

31800 Don fan molt gran peccat mortal 

Aquilli amador desleial. 

Une volon ades galiar 

Yalens donas de gran afar, 

Car on mai son de gran valor 
3 1 80.) Mais lor es comtat a folor, 

[E] car l'escandols es plus grans 

Es magers lo peccatz .c. tans ; 

D'autra part es plus perilhos 

On plus so Ih'amic poderos, 
31000 Don fai quecs major folia 

On mais gran dona galia, 

:U87:î. n Q. josla l. — O Maux., Ged., DCCCCLX. Por deu amor lien 
.sMlictz vciramen. 



— 580 — 

Car el en pert tolz sos amicx 
[Et] se dona a enemicx, 
Car plus morlal malvolensa 

31905 INois mescla, qui ben o pensa, 
Entre gens en nulha guia 
Qii'o lai per aital l'olia. 
Molt i fai [donc] avol esfors 
Qui aventura l'arm' el cors, 

3I9I0 Eis met en azir de la gen 

Per .1. vil plazer d'u momen. 
Cocellis es donc que Ih'amador 
Oucis volon gauzir d'est'amor 
Ajon aital entendemen 

'J 1 9 1 5 Que quascus vuelha solamen 
Esser tôt l'an enamoratz, 
Per so quen sia plus essenhatz, 
Pins francs, plus liumils, plus joios, 
Mielhs domneans, plus amoros, 

31920 Plus cortes e plus gen noiritz, 

Plus lares, plus pros eplus arditz, 
E quen prenda saber e sen 
E bon cor e retonemen, 
E quen sia plus conois[s]en, 

31925 Eis gar[t]mielhs de far falhimen. 
Aquestz bos aips e mais assatz 
Deu averfis enamoratz, 
Car d'est'amor totz bos aips pren 
< Amans que araa lealmen ; 

31930 E tôt aiso es figurât 

, En Talbre que vezetz plantât 
I Sus lo celcle d'aquesl'amor 
Ben garnit de fuelli' e de flor. 



DR L'ARHRE OR ^AHER BEN E MAL QIEZ ES PLANTAT 
EN L'ALURE D'AMOH SUS LE CELCLE D'AMOR OE MASCLE E DE FEME 



L'albre de saher ben [c e] mnl 
ai 03.') Que [niais d'est' ainor iiatiiral, 

Tan piazens o tan be lloiil 

E de fiielhas tan gen garnit 

On naichon Hors, liiolhas e frnch 

Oiieis fan de bos aips de verlnt, 
3l9i0 Es alogat sus el celcle 

D'amor de mascl' e de feme 

Tan solamen par figurar 

E per dar ad entendre clar 

Que d'est'amor pren naicliensa 
3 1 945 Tola bona captenensa, 

[E] que tuh li lin amador 

Que entendo en est'amor 

Se devo de bos aips garnir 

S'ils volo d'est' amor gauzir, 
31950 Per demostrar que est'amor[s] 

Tramet als lizels aymadors 

ïos los bos noirimcns per ver, 

Los cals escrilis podetz vezer 

En las fuelhas et en las Hors 
31955 Don es molt lauzabla l'amors ; 

E si demandavatz per que 

Est albres, don nais tan de be, 

Es apelat de nom aital 

Albre de saber ben e mal, 

31934. A ben o m. 31035. A B mais iVesl'a. -- 31938. /î naisson. — 31940. 
C C. alongal s. — 31944. C naissensa. — 3104G. E omis pur A est donne 
p(ir ki autres mss,— 31953. li ïolz 1. h, n. 



— 582 — 
;} I UOO Ni per (|ue lo d'aitals colors 

Penchas las fiielhas e las Hors, 
Aiso trobarelz déclarât 
Kl comensameii del tractât 
O'nquesta nalural amor 
3190') De rnascle ab leine'entre ior. 



DR LARQIIESZA (') 
ET EN QIAL MANIEYRA DEl IIOM IZAH DE LARQUEZA 



Priimieiramen enamoratz 

Es per amors plus lare assalz, 

C'amors o vol et essenha 

Don dis .i. per entresenlia : 
31970 Qui enten en amar 

Nois tenlia de donar, 

Qu'amors vol que liom lares sia ; 

Molt be saub so quei taidiia 

N'Aimeric de Pegulha 
3197.') Dis d'aquesta razo tôt pla 

A lei de fizel amador : 

„ Enquaras trop mais de bas en amoi', (*) 
Quel mal fai car el nessi gen parlan 
E l'escas lare e leal lo truan 
81980 El fol savi el pec conoissedor, 

E l'orgolhos domesc' e l'humilia, 
E de dos cors fai .i., tan gen los Ihia ; 

(*) Celte rubrique n'est donnée ni par A ni pur li. Dans ces dejix mss. U 
cnnimencemciit dti chapitre est simplement indiqué par une majuscule ornée. 
31069, .4 anlrescnha. — 31073. G s. qu'en tenha. — (") Mahn., Gcd., cccxnii. 
Ccl (|iie s'irais ni guerreja ali amor. — 31081. C domesg' c s'nmilia, 



— 58^ — 
Per qu'om non cleu ad amor contradir 
Pneis tan ^'eii sap comensar e finir. „ 

3 198.") E om qiio pot c vol donar 
rot son (lo por nien doblnr 
Si senes qaerre fai lodo, 
Don dis N'Albert de Sestaro : 

„ Car dobla valors 
B1990 Es de far hes e honors 
Lai on niestiers an 
Ans qu'om quieira ni deman. „ 

Estiers pot cascus doblar 
Lo do que fai ses re costar 
3 1 095 Si can lo dona fai semblan 
Qu'el lo dona de bon talan ; 
Mas si fai semblan que noili platz 

Don dis .i. d'aquesta raso : 

32000 „ Dos gratz conquier hom ab .t. do 

Qui be lo sap far pcr raso, 

L'u per l'autre l'altre car fai 

E[n] semblan quelh donars Ihi plai; 

Mas cet que promet e alonha 
32005 Fai semblan (luen sia forsatz 

Per qu'es perdutz lo dos el gratz. „ 

Pero cascus en larguejar 
Deu sen e mezura gardar, 
Car deu dar per tal mezura 
320 1 Que pueis nolh fassa frachura ; 
Car cel c'az autre daria 

r»l9Ri. B c emcr.dar. — 31988 C A. J. C.aslcllio. — 31991. C ses recom- 
lar. — 31998. Ce ven mmique dam nos nta. — 31999. C D. d. hî d'à r. — 
3âOn-2. C p. avcr l'autre. - 32007. .4 I.arsucziar. — 34011. qu'aï autre. 



— 584 — 

So que relener deuria, 

INo [sjeria ges lares rlonaires 
Ans [sjeria degastnires 
32015 E [sjerialli comtat a folor. 
^".ontr'[aital] neci donador 
Dis lo Fabre d'Uzes, som par : 

„ Oui gran cor a de largiiejar (*) 

Saber deu d'on o pot traire; 
32020 Non die qu'om sia degastaire 

De be ni nois tanh a far. 

Grans afans es ]o conquerers, 

>'as en gardar es maestria, 

E cel que pert per sa folia » 

32025 Non sap cals mais trahs es querers. , 

Fols es donc qui no sap aver 

San e mezura el relener 

[Et] el despendre, car auh dir: 

Qui mai despen que non gazaniia 
32030 Non pot esser que nol sofranha. 

E hom pueis que es fracliuros, 

Can que sia savis e bos, 

Hom lo te per fol e per fat ; 

E cel qu'om ve rie e sobrai 
32035 Tc[n] hom per savi e per bo, 

Car es ries, ses autra raso. 

Si be es o fols o ribautz ; 

E per so dis En Raimbautz 

De Vaquieiras cum hom sénat : 

32013-U-15. — A ceria. — 32016. A Conlrari tal, nons corrigeons 
d'après hs autra nm. — (') Rayx., iv, «.72. — Parn., occ. 330. Luecx 
es qu'om si deu alegrar. — 32025. C. quais afans e. g. — 32030. B estre 
q. n. — 32033. B H I. ten p. f. — 32038. A Raimbautz, qui doit compter 
pour trois syllabes, Ra-imbaulz, sans quoi te vers serait faux; B C Riam 
baul7,. 



— 585 — 
o'2{)'i() ,, .Ja lioni près ni desbarutalz (*) 

Non er de bos [c amies] garnilz ; 

El maliens qu'es d'aver issit/ 

Es mal te[ii] gulz e paiic prczals; 

[c E tost temps om dezerelalzj 
3:2045 Ditz hom qu'a perdut per nosen; 

p]t a hom greu per fol manen 

Ni home quan fort l'es ))e près; 

E fora savis e cortes 

Qui des lan bon coceih denaii 
o2050 Cum fai cant hom a près lo dan. „ 

Us autres dis, e dis bon ver : 

„ Fraire, tôt lo sen el saber 
E la corlezia del mon 
Son diniers qui pron pot aver, 
32055 Que cozi germa ni segon 

Non ai c'a las cochas ni'aon 

Can l'avers m'anara falhen ; 

Ans non ai tan propi paren 

No m'an dizen : „ Ben a fol son „ 

E per els es us ries hom mai prezatz 

G'us gentils liom cant es d'aver mcrmatz. „ 

Pero bon es c'oin son poder 
Fassa, car non deuretener 
Kics hom so (jue dar deuria ; 
3iOGo Car gos aquo no séria 
iMesura ni savieza, 
Ans séria leu avoleza ; 
I Et] el séria drehs [c escas] 
E dins del castel d'avolas, 

C) Ray.n., IV, 427. — .Maiix, IHc W'crke, i, 379. - 320il. .1 J, b. aips g. 
— 320i3. C E. vil l. c p. j». — 3201t. Manque dms A. — 32(155. B C 
giinia II. s. — 32050. (,' (ju'a las c. m. — 320.i8. C 'J^ui'i; -1 propri. — 
32007. <: A. s. hc nnleza. — 32008. .1 esclias. 



— 58G — 
3^070 Ë sers susines asos diiiiers, 
D'aital gen dis Peire Rotgiers 
Reprenden lur captenensa : 

„ Dieus! cuiii pot aver sutVensa 

Ries hoiïi de geii acuihii- 
32075 Ni de far gaia parvensa, 

Ni cois pot de dar tenir 

Can ben o pot mantenir; 

Molt i fetz Dieiis son taien, 

Car non donet largamen 
32080 A cels que largamen dan 

E pauc a cels que pauc fan. „ 

A dreh pot hom donc îipelar 

Lare qui dona so que deu dar, 

E dona lai on si cove 
32085 E can deu retener rele. 

Oui donc d'esser lare a cura 

Deu gardar [s]en e mezura 

Sin vol honor e pretz aver, 

Car deu cocirar son poder, 
32090 Son dever e sa persona 

E de celui a cuidona; 

E segon so, si ben vol far, 

Deu lo dos creisser e mermar 

Si ab mezura donar vol ; 
32095 Don Guillem de Montanhagol 

Dis cum savis c avinens : 

„ [H]omes trob' om lares e deseonoichens, 
Pero non es largueza mais folors, 
Car non dan si quels en sega lauzors, 
32100 Car laus non es mas blasmes e nosens ; 

3-207Ô. Comel gaia. - 320UI. .4 cel'.'ui. - 3-2097. A D'oines. 



— 587 — 

U'ii duu'iiz OUI de trop i>ci't su valuiis;i, 
E quilli do meins es majers defalhensa, 
Car SOS dos pert e sec l'en mais rossos 
Gel que get a desmezura sos dos. „ 

32105 [Cell (|ue uou a poder de d;ir 

Non deu toirc ni empachar 

Lo do de cels fjne r/'an poder, 

Ans dfiu f;u' semhlan do plazer, 

K far [s|emblan qu'el daria 
:J:'l 10 iMolt volontiers si n'avia ; 

Et en;iici hou cor moslran 

E bona volunlat tôt l'an, 

Pot tener las gens pagadas, 

Don dis En Daude de Pradas 
3ill5 Mostran son oortes dozirier : 

„ Joies sou ieu e ai mesl.ier (*) 

De far plazer a bona geu 

D'onrar joglars, d'amar joveu, 

De darenausque lioui uou quier, 
32120 E quand del tôt non ai poder 

Savais que n'o fauc aparer; 

Ga!it autrui sai quem sia bel 

A donc fai d'autri Hors capel 

E sui amies de totz los pros 
32125 E enemics del s enoios. „ 

UAUUlMliN E EX CAL MAMEU{A DKi: IIOM LZAU DE SUN ARUIME.N 

Encaras prendon lli'amadur 
(Iran ardimen per est'amor 
Don dis Miravals l'amoros : 

SilOl. Mauijucdaiis It. -- :J2I():{. .1 resor.^. — o2IO('». MaïK/iic duns .1. 
-- (') I'au.n. occ. 80. En un sonct giii e lougiiT. — 'SiHi. A iii aulroii fai. 
i: quanl aulrey l,u. — .M\r.\. Il C fas. 



— 588 — 
.^ Pauc val qui non es [enveiosj (-) 
32130 E qui non deziral plus car ; 
E qui no s'entramet d'amor 
Greu pot esser galhartz ni pros. „ 

Et us trobaires amoros 
\ssamen dis d'aquesl' amor : 

32135. ., Amors vol drut cavalgador, 

Bon d'armas e lare de servir, 

Ben pari an e bon garnidor 

E lai queis sapcha far grazir 

Dins e fors son estatge, 
32140 E sia d'avinen solatz, 

Gortes e d'agradatge 

Segon que poders Ih'es donalz 

Ni que es de paratge.; 
. E dona qu'ab aital drut jalz 

f 32145 Es munda de totz sos peccalz. „ 

Atreci dis Peire Vidais 
D'esta raso [b .i. molj allais : 

„ Beistanh qu'ieu gia arditz 
Car tal dona m'es guitz. „ 

32150 Ysamen dis el .i. dia, 
De l'ardimen que avia 
Per amors, aitals [h c gab] sobricr. 

„ D'ardiraen val Rollan e Olivier (-*) 
E de donar Berat de Mondesdier ; 
32155 E car soi pros per aco n'ai bon lau, 

(•; Rayn., Lex. rom., i, 423; Mahn. Die Werhe, ii, 123. Tclh que no vol 
auzir cliansos. — 32129. A ctiojos. —32147. A D'c. i. inolta. — 32152. 
A omet gab. — (**) Paii.n., ucc, 187. Uroj,'iiiaii sciilior, .s'ieu agucs hon dcs- 
li'ier. 



— 589 — 
E ijiolt soven m'en verio niussiilgier 
Ab anels d'aur e cordo blanc e nier, 
Ab tal salut don totz mos cors s'esjuu. ,. 

E no val ges .1. bec de gau 
'32 1 GO Enamoratz ses ardiineu 

Queis enlen en dona Y.'jien ; 

E devon esser liramador 

Ardil en gardar lor onor 

Ab razo e ab drechura 
32105 Contra cels c'ap demeziira 

Lor fan mal vilania, 

Mesclan .1. paucde folia, 

Sel la mestiers, ab l'ardimen ; 

[0 (Juar nuls e pus ardidamenj 
33170 S'en fai aitals lalis manias vetz ; 

E per so dis En Cadenelz 

Del mesclamen del folatge : 

„ A faire gran vassalalge (*) 

8'escai ben c'om aju sen ; 
32175 E trop plus ardidanien 

fai qui mescla folor, 

Car anc bon envaziador 

Non vi se no fes folia, 

Ni nois tanh ges qu'om s'albir 
32180 Tôt so qu'en pot avenir, 

Car ja re bo no faria: 

Qu'ieu n'ai vistz mains decazer 

Qu'eron pros per trop temer. „ 

Pero en far vilania 
3il8.') Sp lanli W qu'om volpilhs sj.i, 

a2159. - C .1. 1.. tic |.au. — CSKW. Mauqiie dam A. — ;»417l. A Caila- 
tielz. — (*) MaiiNj iied., i, 14, iio x\i. Ais>om ilutia rie coralge. 



— 59(1 — 

Dont el dis d'aquesta raso 
En cela mezeissa canso, 
Molt lauzan aital usatge : 

„ Temer deu hom vilauatge 
3219C Far e tôt descauzimen 

E vas si dons falhimen. - 



DE CURTEZIA ET EN QUAL MANIEYHA LEU HOM IZAK 
DK SA CORTEZIA 



Encaras an fin amadof 
Cortezia per est'amor, 
Per so dis en una canso 
32195 EnMiravals d'esta raso, 

Cum pros e certz e ben après : 

„ E pei' amor es om cortes; (*) 

E amers dona l'art el genh 

Per que bos pretz troba mantenh. „ 

32200 Car quis vol d'est'amor jauzir 

Deu cortezia mantenir 

(iardan se de tôt malestar 

De folor e de trop parlar. 

Qu'estiers non pot jauzir negus- 
32205' [E] per so dis En Marcabrus : 

„ Qui ses bauzia (**) 
Vol amor albergiU', 
De cortezia 

(*) Rayn., J.ex.rom., i, 423; Maiin, T)ie Werke, ii, 123, sclli que no voi 
^uzir cliansos. — {") Ravn., v, 251, Lo vers cotnensa. Ces vers tuaitquenl 
dans B ; C en cJiaïKje le rhylhme en les réduisanl à quatre vers dont le der- 
nier qui se lennine par baylia »t'a puiiil de rime correijiondante. 



— 591 — 

L'er la cambra enjoiicar, 
'62210 Giet fors folia 

E fol sobreparlar : 
Pretz e donar 
Deu aver en baylia 
Luenli d'ocayso. ^ 

3221 5 (Jui vol donc d'amor far son pro 
Cove qu'el sia cortes 
(iardan se de far nescies 
E de mal lar e de mal dir, 
E que sapclia ben aculhir 

32220 (Jue s'en posca lauzar cascus, 
E per so dis Garis lo Brus : 

„ Gortezia es tais , 

Si voletz saber cals, 

Uui be sap dir e far 
82225 Per qu'oia lo dei'ainar, 

E sis garda d'enueis 

Cortes pot esser pueis.i 

Qui sap foldat cauzir 

E enuech escarnir 
32230 E far so c'altrui plassa, 

Gortezial solassa. 

Mas ges totz oni non es 

G'om apela corfes, 

Ans so vil a proat 
32235 Tais son cortes nomnat; 

De cortezia es leus 

Lo dirs e ténors greus; 

Cortezi' es en gent garnir 

Et on gent aculhir: 

3-2!3i, C vilas pruatz. — 3*235. C I. s. c. iiuiiiiiatz. 



~ 51)2 — 

32240 Cortezia es d'amar, 

Et es de gent parlai'. „ 

D'aisso mezeis dis .i. dia 
IN'Uc de la Bachalairia : 

„ De corteziais pot vanar 
32245 Qui be sap mezura gardai-, 
E qui tôt vol cauzir cant es, 
Ni tôt can ve cuj'araassar. 
De tôt llî'es ops amezurar, 
ja no sera trop cortes. „ 

32250 El mezeis dis cum ben après : 

„ Mezura es en gen parlar 
[E] cortezia es d'amar, 
E qui no vol e[ss]er mespres 
De tota vilaniais gar, 
32255 D'escarnir e de folejar; 

Puis sera savis cui que pes. „ 

Bon es donc qu'om sia cortes, 
E queis garde fort de far mal. 
Auiatz que dis Peire Vidal : 

32260 „ Qu'om nois deuria tarzar (*) 

De ben dir ni de mielhs far 

Tant can vida Ih'es plazens, 

Quel segles non es mas vens, 

E qui mai s'i fia 
3'2265 Fai major folia. 

C'a la mort pot hom proar 

[Quant] pauc val lo romanens, 

(*) Rayn., IV, 107 ; Mami, Vie Wcrhe, i, 239. Sim laissava tic clianlar. 
322G2. C \. (juaii v. li es prescris, — 32207. A Tau p. v. I. 



— 593 — 
l'er qu'es tols ({ui nois castia 
E non renh' ab cortezia. „ 

nUMILITA[Tl 

32270 Encaras an Ih'enamoratz 
Per est'amors liumilitatz 
E n'es cascas plus gen noiritz ; 
Auiatz qu'e[n I dis Gaucelms faidilz : 

„ Tut cilh que amon valor (*) 
32275 Devon saber que d'amor 

Mou larguez' e gai solatz 

Franquez' et umilitatz, 

Pretz d'armas, servir [c d'onor], 

Gen teners, jois, cortezia; 
B2280 Doncs pois son mou, ben deuria 

Chascus ponhar, qui bon pretz vol aver, 

De fin'amor leialmen mantener. „ 

Aquest' amors l'ai donc les vils 
Els orgolhos francs e humils ; 
32285 C'amans re no val orgolhos, 
Don Arnaut Daniel lo pros 
.1. aital mot d'esta raso 
Dis en una soa canso : 

„ Res no val orguelh d'amador (**) 
82200 Car leu trabuca son senhor. „ 

Mielhs es d<mc qu'ab Immilitat 

(•) Rayn., 111,205; Mahn, Die Werke, ii, 91. — .13278. A. d'amor. — 
32283. Lacune dam B de 2t vers. — {") Mahn, Ged., \, 28, ii> XLVI, 
Clianson do il mol son plan e jtrim. 



~ 594 — 
llenhon tôt jorn Ih'enamorat, 
Car amans ab hiimilitat 
Pot ab si dons mais acaliar 
32?9."> (Jiie no faria ab orguelh. 

Per so dis En Pons de Capdnelh ; 
One sab ben ciim fazia far : 

„ Sa Immiltat lam faz bumiliar, 

Que sia buniils bumilmeu li coman 
32300 Ab humil cor, humils ses galiar, 

Aissi conquer humils humilian 

[c Humils] plazers quant es [c humils] servire. 

Humils soi ieu vas midons veramen , 

Qui humils vol sia humils grazire 
33305 Ab humils dihs et ab humil parven , 

Humil troban ab humil honramen. „ 

Silh donc qu'ontendon en amar, 

Si volo d'amors lor pro far, 

Cove qu'ilh sian luimil e bo 
3231 E laisson orguelh d'espero ; 

Car orguelhs los siens abaissa. 

Et humilitatz issalsa 

Los humils els cortes els quetz ; 

D'esta raso dis En Folqaetz, 
32315 Cum pros e savis, aital sen : 

„ Per Dieu ! amers, be sabetz veramen (*) 
Cum plus dissen plus pueja humilitatz, 
Et orguelhs cai on plus aut es pujatz, 
Don dei aver gaus e vos espaven, 
32320 Car me mostretz orguel contra mezura 
E brau respos a mas humils cansos, 

32302. A à ce vers et au suivant met trois fois humaiial pour humil. — 32306. 
Fm de la lacune de B.— 32312. B icliausso ; C issauso. — (') Mahn. Ged., m, 
172, no DCCÇCLX.— 32318. A pijatz.-323i9. C D.deua.-32320. B Cane me m. 



— 5115 — 
INîrqti' es sémblans que l'orgueUîs caia jos 
Câpres bel jorn ai vista nueh esciira. „ 

Molt es de mala natiira 
3232.") Orgiiellis per quel deii hom laissnr 
E ait Immililatrenhar. 



[C 1)1'. UUilNliVi (') 

Enqiiaras son li lin aman 
Per esl'amor mielhs domneian, 
E per domnei e per anior 
32330 Puejon en pretz e en valor, 

En son plus gai la nueh el jorn, 
Don dis Bernât de Ventedorn 
Que ben o saup lo fis amans: 

„ Per re non es houi ta prezans (•-*) 

32335 Gum per amar e per domnei, 
Que d'aqui mou deportz e chan 
E tôt cnnt a rie pretz abau, 
Nulhs hom ses amors re non van, 
Per qu'ieu non vuelli que sia mia 

32340 Del mon tota la senhoria 

Si [h jaj joi no sabia aver. „ 

E quis voira ben captener 
(-ortezamen en domneiar, 
Pot apenre cois lai a far, 
32345 Sis vol, leugieiramen cascus 
El cocelh qu'ieu ai dih desus 

3ï3Si. C (le bêla n. — (') Rubrique omise lar AB.— (") Mah.v, Ged., i, 
15t, m ccLvi. Gcs do clianlar nom |)icn lalanz. — 323U A omet j.i. -- 3234G. 
C qu"i a. dat d. 



— 596 — 

Als amaflors leals ses gati. 

Pero beus die que re no sap 

De (lomnei cel qui vol aver 
323o0 Si (Ions per far tôt son plazer, 

Car puei qu' es fâcha la folors 

Départ lo domneis e l'amors ; 

Don cascus a pro del domnei 

Ab que si dons s'amor Ih'autrei ; 
32350 E si per mai d'entresenha 

Si dons embrassa[n] l'estrenha 

Olh baiza h boca el mento 

Olli dona anel d'aur o cordo, 

Non deu despueis per ren pessar 
32360 Que Ih'o pogues gazardonar, 

E deu mai voler atendre 

L'autre major do que penre ; 

Car assatz Ih'es gazardonat , 

E no pot dir per veritat 
32365 Qn!e\ aja amat debadas, 

Per so dis Daude de Pradas 

Lo fis amans d'esta razo : 

„ No sap de domnei pauc ni pro (*) 

Qui del lot vol si dons aver, 
32370 Non es domneis pueis torn'al ver 

Que cors si ren per gazerdo, 

Aja nom anel o cordela, 

E euh vezer rei de Castela ; 

Pro es domneis d'amor veraia 
32375 Si jois pren e cant pot baia, 

El sobreplus tenga merces 

En tezaur e non done ges. „ 

323.'i8. C 01 ten a. (Y. — (') Mahn, Ged., n, 42, c.ccu. Amors m'eiiTi<la em 
somo. 



~ 5m; — 



DALEf'.KANSA 



K per amors son Ih'nmoros 
Tôt jorn alegres e joios 
;12380 Don dis us trobairos corlos : 

„ Si amors autre pro [c nom tengues], 
Mas car hom n'es plus gais e plus certes 
E mielhs parlans e de melhor solatz 
En conois mielhs los pros entrels malvalz 
32B85 E enten miels qu'es mensorga ni vers, 

Pueis c'amors sap tan gens gazerdos rendre, 
Ncguna res nois deu d'amors défendre. „ 

E jois es d'aital nalura 
Que ce! que ab joi s'atura 
32390 Creiscascunjorn dejoi la fons, 
Per so dis en Peire Ramons 
Que tant fo certz e entendutz : 

„ Tos temps auh dir c'us joi autre[n]adutz (*) 
Per que nom vuelh nul temps de joi partir, 

82895 Qu'en joi fui natz e en joi, ou quem vir, 
Soi e [s]erai , c'aisim soi captengutz, 
E sil fin joi de Ihieis qu'ieu plus aten 
Pogues aver, ben fora plus joios, 
Que dobles jois es ries e cabalos, 

32400 E qui joi sec jois li ve ses dupdansa. „ 

Non es tan gran benanansa 
Cnmjois c'a .i. paubre janzen 



3M8I. A no lègues. — 32391. B ViJal. — (') Ray.\., ï, 3î<J — 32397. C 
en ciii m'aten. — 32400. B, duplansa. 



— 'j^s — 

Yai miellis .c. lans c'al ricdolen 
Qu'esta tôt jorn ab cocirier, 
32405 Car per gang e per alegrier 

l/homjoios totz bos aips recuel[h], 
Per so dis N'Arnaut de Mariielh 
Lo fis amans el gen noiritz : 

„ A gran lionor vieil ciii joi es cobitz (*) 
32410 Que d'aqui mou cortezia e solatz, 
Essenhamen, tVanqueza e mezura 
E cors d\imar et esfortz de servir 
E cauzimens, largueza e conoissensa 
E gent parlars e[t] avinens respos 
32415 E toi bon aip, per c'om es gais e pros. „ 

Bon es donc c'om jauzens sia 
Cant es locs, e cant e ria 
E aja solatz am los pros 
E no sia trop cociros, 
32420 Eis vuelha cantan alegrar, 
Car jois si noiris ab cantar 
E ab rire, qu'estiers non ges, 
Donc dis N'Uc Brunet de Rodes 
Cum pros e certz e conoissens : 

32425 „ Mas d'una re soi en greus pessamens, (**) 
Que fara jois si cantars l'es embiatz ? 
Ni cum sera cors benanans triais, 
Si donc non es mielhs canta[n]s e rizens? 
Pels us die embroncatz, cociros 

32430 Que a las vetz se fenhon Salamos. „ 



(*) Ravn., Lex. rom.,1, 351; Mahn, Dk Wcrhe, \, 150. — 325 lf>. H corlz 
fVa. — (") Pabn. occ, 112; Mah.n, Ged., \, 180. Cuendas razo.s e novela.<! 
jilazens. — 32420. C l'es jianalz. — 32529. C Per us. 



— rm — 



m nKTKNF.MKN 



Els amadors an issamen 
Per est'amor relenemen 
Don es cascus pins agradieus, 
Perque dis lo coms de Peitieus : 

32435 „ Obediensa deu portar (*) 

A manhtas gens qui vol amar, 

E coven li que sapcha far 
Fahs avinens, 

E ques gart [c en cort] de pari a r 
32440 Vilanamens. , 

Ais[s]o es donc retenemens 
E[t] es bos aips quil sap gardar 
E majormen en son parlar, 
Perqu'ieu l'autr'ier d'esla raso 
32445 Dissi seguentre Salamo 

Que tan fo certz e entendutz : 

„ Retenemens es [mot] nobla vertu Iz 
E majormen qni l'a e[n] son parlar 
[Et] es senhals d'orne que be vol far 
32450 Gan parla pauc e volontiers apren, 

G'om trop parlar non pot ses dir folor, 
E [h monta] greu parliers en gran ricor. „ 

Aici dis lo savis Salamos : 

„ Perqu'anc nom platz hom parliers ni janglos. „ 

32431. CLiaymador. — (') Hayn., v, 117; Mahn., Die Werke.. i, 8 ; 
Gcd., 1, 100. Pus vezem de novcl florir. — 32*39. A omel en cort. — 3245?, 
A P comia, 



— cm — 

324.')o E us trohaii'es issameii 

[h Dis] parlai! d'aqnel mezeis sen 
One el saiip molt gen retener : 

^ Ges per fracbui-a de saher 

Nom lais talz vetz de parlai', 
32460 ^'ais viielh auzir e escoltar 

Etapenre e retener; 

E pueis, cant es locs e sazos, 

Sai m'adonar am los plus pros, 

Et am los al très, can s'eschai, 
82465 E aici mos sens ve e vai. „ 

D'autra part grans retenemens 
E cortezia grans e sens 
Es d'ome que sap refrenar 
Sa ira, que nois vol venjar 
32470 Tantost quilii fai desmezura, 
Atenden loc e drechura, 
Don dis Peire Rainions, so sai : 

„ Onramens grans cre quel n'eschai (*) 

A cel que sap en patz sofrir 
82475 Son dan e belamen cubrir, 

Maintas vetz, so c'al cor nolh plai, 

E qui sobritas sab tener 

De far e de dir non dever, 

Ges non s'en merma sa rasos 
32480 Per qu'om non deu esser cocbos 

De far gran desmezuranza. „ 

D'autra part senes dupdansa 

32456, A omet Dis. — 32472. fl Ramons. — (*) Rayx., Lex. rom., i, 334; 
Mahn, Die Werke, i, 144 ; Parn. occ, 3, Us novcls pessameos m'csiai, ~ 
32477. Csohiras. — 32^82. B duptansa; C flojilansa. 



— (KJl — 

Dell casciis ab relenemen 
l\('strenh[or] so loi movetnen, 
3248") I Es] garde que non relraia 
Ad allre so quel des|)iaia, 
Quel Fabres d'L'zes dis [forlj clar : 

„ Qui sou bou prelz vol tener car (*) 
No sia fais ni gabaire, 

32490 Car fols es qui vol retraire 
So que sap c fai a ceJar; 
E fols qui vol dir toizsos vers, 
E fols qui en fol se fia, 
E fols qui falh e nois caslia 

32495 E fols (]ui sec totz sos volers, 

Quar qui sec lolz sos fols plazers 
E trop vol far a sa giiia 
A greu pretz [nij mauentia. „ 



D'ENSENHAMEN (") 

D'aulra part sou l'enamorat 
32'MK) Vev est'amors plus e[s|seuliat, 

Plus azaut e plus aviuen 

E de plus bel captenemen, 

Car ilh ab cels que son joios 

Estan alegres e baudos, 
32505 Et eulr'homes pros e senatz 

Estan simplamen [bc e en |)atzj, 

Eis gardo de dir folezas 

Et avols motz e lagezas, 

32187. n Uzers il. f. c. — (') Ray.n., iv, i'î; Paun. or.c, 300. Lnccx es 
(|u*oin si (li'u alrgrar. — 32i88. C A gran p. — (") liubriquc, B D'escnlui- 
ineii; C Dï'ssciiliainpnl. — 3i.'>0() .1 s. occu|'al7.. — 3i507. C h ïarilaii d. il. 



— m-2 — 

Dizeri plazers, fazen honors 
32510 E cortezias aïs melhors, 

Cossiran c'als ben essenhatz 

Per gen parlar boca non calz, 

Seguen ,i. cocelli molt cortes 

Que dec N'IJc Brunet de Rodes, 
325 1 5 E dis enaici l'avinens : 

„ Ab les joios deu hom esser jauzens (*) 
E gen parlans entrais enrazonatz, 
Car aitan so de bos motz, sils cercatz, 
Gum de foldatz ni de descauzimens ; 
3:2520 E gens parlars ab avinens respos 
Adutz amies e non creis messies. „ 

Messios non creis veramen, 

Car atretan leugieiramen 

rot cascus ab cortezia 
32525 Uenliar cum lai ab lolia , 

Et aitan leu fai dir plazers, 

Oui sap far, cum desplazers, 

l'ueis c'om n'es en la carrieira 

Et apren ab se manieira ; 
32530 Per qu'es muzartz qui no l'apren, 

Don dis .i. trobaires molt gen, 

Kssenlian Ja drecha via : 

„ Atretan leu pot hom ab cortezia 

lienliar qui sap et ab fahs avinens 

82535 Gum ab loldat ni ab far vilania. ,. 

Et atreci pot hom esser plazens 

'6'îôll.B Biuncnc. — [') I'afi.n. ozc, 112; Mahx, Ged., m, 180. Cueiidas 
lazos e iiovtlii!- plazens. -- 32517. C entrais enamoratz. 



(Jim enuios, per qu'ieu soi malvolens 
A cel que tôt conois e lo pieliz tria ; 
r.ar hen trobîim aJcunas gens 

3i540 (jue saboii cauzir e triar 
I-os mais (l'altrui e esenliar 
l3os aips e bels captencmens 
E repenre los l'alliijiieîis 
Dels antres en tola plassa; 

'S2H'6 Mas après queretz queii lassa, 

Ou'ilh son plus avol e plus vil, 
0"e no so Ih'altre per .1. mil ; 
E no conoisso lor error. 
Tant an d'efncjegamen o[n] cor, 

32.:)o(> Don dis .1. trobaires molt gent 
Conlr'aital nescia genl 
Que renlio ab aital orgjielli : 

„ Tais cunois busca en allrni uelh 
Qu'en lo sieu (raii 110 sap vezer. „ 

32oo5 E ges non renli' ab bon saber 

Qui blasma l'altrui lolia 

Can de se no la sabgardar; 

E qui vol autrui r.astiar 

Tôt prurnieiramen deuria 
325()0 Se mezeis gardar de falhir * 

E |)ueis poiria als altres dir : 

Gaidatz voz de far lolia 

Et auzetzdirequex dia : 

Totz liom fora cortes 
32060 Si tan ben conogues 



L o.sliij;;mu.'n. 



— 004 — 

So qu'es de inal en lui 
Com conois en allrui. 



m FROEZA ET EN QUAL MAMEVHA \)ïù\: HUM PHOEZA 
MANTENIR [') 



Encaras an li amador 
IM'oeza gran per est'amor 
32570 La cal no lor toi vens ni gels, 
Per so dis N'Arnautz Daniels 
A cui Dieus do verai repaus : 

„ Amors es de pretz la claus (**) 
^yjL E de proeza [us] estancs, 

i 32575 Don naisso tuli li bon IVuh 
I Ab c/om lealmen los cuelha, 

. Que non delis gels ni neula 
\ Mentrels noiris el bon tronc, 

Mas sil romp trefas nil cuelh 
32580 Vertz mor, tro leals lo sagre. „ 

Bos hom donc qu'es de bon agre 

Eis vol gauzir d'aquest'amor 

M anlenga proeza e valor 

E gar se de far malvastatz, 
32585 Si no vol c'om l'apel malvatz ; 

E domentre que n'a lezer 

Fassa que pros a son poder; 

Aquest cocelh bo e cortes 

Donet N'UcBrunenc de Rodes, 
31590 E dis enaici lo valens : 

(•) liubriqae, elle minque dans B. — (") Mahx, Ged., iv, 117, mucxcjx. En 
Itreu brisara! lemps braus. — 3:2>77. C ni niollia. — 32579. G Ireplias. — 
;)258'i, B C iiuUvcstal. 



— 005 — 

„ E (lui cujalz vos sia defeiuleiis (*) 
Si estz avols, c'om vos apel malvatz? 
Que temps avctz c poders vos es dalz, 
E iioi vezetz me[n jtrel lums es ardens, 
325135 Gai'datz vos i quel temps es tenebros 
E noi veiietz quan lo lums er rescoz. „ 

Mas ops es sia mezuratz 

Qui vol esser pros ni prezalz, 

Car cert saj)chalz que non dura 
3iG00 l'roeza senes mezurn, 

Per c'om la deu la! comensar 

C'om la puesca continuar, 

Autramen non es proeza 

Ans es be drecha fadeza ; 
32005 E loramielhs, sin seiecre, 

Que non agues comensat re, 

Don dis Gui [d'Uissel] l'amoros : 

„ Tan quant om fai aco que deu es pros, (**) 
E tan leals quan se garda d'engan, 

32610 Per vos o die quez ieus lauziei aytan 

Mentr'eral dilis verladiers els fabs bos; 
Mas ges per tan non devetz dir qu'ieu men 
Sitôt nous tenc eras per tant valen, 
Car qui laissa so qu'a be comensat 

32615 Non a bon pretz per so que n'es passât. „ 

En P. Ilogiers dis per ver : 

„ Gardatz que vos puscatz tener (***) 

(*) PAnN.occ, 112; Maiin, Ged., m, 186, dcccclxxxv. Cuerulas razos c no- 
vclas pluzens. — :12005. f< quan s'en r. — Ô2fl07. A Gui (l'I'zcrs; C G. dTzos. 
— ('*) Paun. occ, 2Gi; Maiin, Gcd., i, 90, cxlix. Si bem portez, mala ilomna 
do vos. — 32(j0y. C E i. liai. — (*") Hayn., iv, 1 ; 1»au.\. occ, 24. Seiilicr 
Ruymbautz per vczcr. 

o 



— GOG — 

En aisso c'avelz comensat ; 
Car om on plus aut es piijat 
32620 Plus bas [chai] sis laissa cazer: 
Pueis dizon tug que malcstai 
Per que fetz e ara no fai, 
Qu'eras non te concluli ni dos. „ 

Totz om donc ([ue vol esser bos 
32625 Esforseis volontiers si que 
Per son esfors noi perda re, 
Car om non pot proeza gran 
Aver alcu senes at'nn ; 
Cap trop pauzar e ab dormir 
32630 Se fai om per malvatz tenir, 
Don el mezeis ditz cum senatz 
Reprenden los alezeratz 
Que trop volo repaus aver : 

„ Qu'ap pro manjar e ab jazer (*) 
32635 Pot om suau esser malvatz ; 
Mas de gran afan s'es cargatz 
Qui vol proeza mantener; 
G'ops Ih'es ques perças sai e lai, 
E tuelha e do si cum s'eschai 
32640 [Quant] veira qu'er locs e sazos. „ 

Ges de tolrenon es sazos, 
Mas ab lealtat ses lassar 
Se deu hom voler esforsar. 



32GI8. G. qu'eras c, 22020. A P. h. vais I. c— 3202i C e. pios. -- 

(') Rayn., iv, î ; Paun. occ, 21; Mahn, Die Werke, i, 125. Scnlier lîaynibaiilz 
per vezer. — 32038. C. ques perçasse, (jui fauise le vers. — 32039. C Si 
corn s'cscai. — 32042. C liaulal. 



— (K)/ 



DK MATHKMONI 



Por esta razo issamen 

32645 8c fa malremoni soen ; 
Don lo lis amans Elcdus, 
Filhs del pros comte Manimus, 
Screna, sa doss' amia, 
Fillia del rei de Jubia 

32050 Ac per molher per est'amor 
Segon que dizo li auclor. 
E molt d'allres von diria 
Semblans aitals sim volin, 
Car segon que[z]icii ai tocat 

32055 El comensamen del tractât, 
Aiiuest'amors non es res als 
iMas nlfeccios naturals 
De secarn .ilnien ;ijiislar 
Ter la na tuia ■o^crv.ir: 

32600 E nois pot far l'ajiislaniens 
Ses malremoni lealmens 
Entre las gens ni ad onor; 
Ter so li li/.el amador 
Que d'est'amor volon uzar 

32005 Lealmen e ses malestar 
Yenon soen acomi)limen 
D'aquel dezirier lenimen 
xMalremoni fazen ab lor 
Cni deziron d'.'Kinost'amor. 



32Uii. il V. esTiiiiior uni i. — 3iGlj. C von a m. sovcii. — 320ôl. A 
aciur; ('. auctor. — :Ji(')OI. (-'. lialinoiis. 



G08 — 



DKL FKUII DE MATHEMOM E DE LAS DIVEHSAS GHACIAS 
QUE DIEUS A FACHAS A L'ORDE MATIŒMOIS'IAL 



32670 Matremonials estamens 

Es sobre tôt a Dieu plazens 
E de molt gran fruh séria 
Qui ben uzar ne volria , 
Car de lui prendo naissensa 

:j207o Tuli lli'allre seiies falhensa, 
Car d'aqui naisso Ihi efari 
Dels cals li altr' orde si fan ; 
E tuh li efan d'aqui nat 
Tuh naisso de virginital , 

32Ô80 E podon esser lilli de Dieu 
E possezir lo règne sieu, 
Don apar la bcntat sia 
Ter so car molt fructifia ; 
Don P. Cardenals [cdicli] l'allr'ier : 

32685 „ Cal fruli conois om lo fruchier. „ 

E Dieus el mezeis l'establi 
En paradis el benezi ; 
E nulli autre orde no salvet 
Dieus, après can las gens neguet 
32690 Ter l'endiluvi gênerai, 
Mas l'orde matremonial, 
Car a Noe mandet enans 
(Ju'el s'en intres ab sos élans 
E ab lor molliers issamen 



32673. A C N. volia.— 32070. C vcr;,'iiiclat. — 32081. .1 itocizir; G [los- 
sczir. — 32084. A uniet dicli. 



— 000 - 

32G0") .lus c Ï-Mr-A sns plus de gen ; 
La cal arca per els iualvar 
Dion avia m an dada far. 
Encaras en altra giiia 
Mostrel be Diciis (juelli plazia 

32700 Matremonials estaniens, 

Qiiar non vole venir aiilramcns 
En la vergis precioza 
Tro Ib de Jozep espoza; 
Et en aulra causa l'onret 

3270') Jczus car a nossas mnnget, 
Ab tota sa companhia 
E ab la vergis Maria, 
On fetz tornar de l'aiga vi 
A las nossas d'Arch]],!cI,u 

32710 Be semblava quel plazia 
Pueis rairacles i fazia ; 
Dont el meteis io fdhs de Dieu 
Can li vengro li Parisien 
De matremoni demandar 

327 1 i) Si lor era legut de lar 

Corn per cauza laissar pogues 
Sa mol lier puei preza l'agues 
E pogues far departimen ; 
El lor respondet mantenen, 

32720 Que non pot partir nuilis liom nalz 
Aquels que Dieus a njustatz. 
Donc ordes matremonials 
Es ajustamens divinals 
Per cossentimcn en amor 

32723 De mascle e de feme entre lor, 

32702. i: verges p. — 32701. C l'ou.lret 



— GIO — 

Lo cals por ro nois pot pnrlir, 

Pliais njiistal es, ses morir. 

Matremonial estamen 

Laiizet fort Sant Pauls yssamen, 
32730 One fo apostols de Dieu sers, 

Prezican marilz e moUiers 

Que l'us l'autre de cor âmes 

E que son deude H redes, 

Et âmes sa mollier bona 
3273."i Cascus si cum sa persona, 

Pueis amdoi per la deitat 

En una carn so ajustât. 

A las molhers atressi ditz 

C'amon issamen lor marilz 
32740 E lor sian obediens 

Car lor cap son certanamens ; 
I E S. Augustis ditz per ver 
1 Que l'oms deu mai de sen aver 

E que sa mollier deu régir 
3274")1 Et en be far et en ben dir, 

E que [c mayzos] a travers pen 

Can la molhers a mai de sen. 

DE LA ERROR DE ŒLS QUE BLASMO MATREMONI 

Matremonial castedat 
Es donc estamen aproat 
327.'30 El vielh el novel testamen 

Per Dieu, per sangs, per tota gen, 
Car aproat es per pagas, 

32730. C Pus amiUiy i). 1. J. — 32739. C Qu'a e Icmian I. m. — 3-2740. 
A maios. — 32748. C. caslolat. 



— ou — 

l»{;i' jiiziciis »i |R;r creslias, 
Et os lis (lois s.'inls sacrnmons 

327")") 1)0 sanota giieia veramens , 
Et entre cals que an descort 
En fai om i)alz e bon acort. 
Rlasalcu per grau folia 
E per error tVeretgia 

327G0 Solo blasmar e dire mal 
D'est orde matremonial 
E van semenan gran crror 
E fan i peccat e lolor. 
Pero lo peccat ses faihir 

32765 Covonia esdevenir, 

(uU- l'aposlols aquest peccat 
Avia per cert profetizat, 
Car el ditz qu'en lo temps derrier 
Er lo mons en gran desturbier, 

32770 Car alcus am semblan de be 
Se partran dol liim de la fe 
E cosentran per lur folor 
Al malvatz esperit d'error, 
E seguiran li desleial 

3277o Doctrina diabolical ] 

Ab semblan de ponitencia 
[El] ab fenclia cosciencia, 
E devedaran a la gen 
Matremonial estamen ; 

32780 Cert es donc que de folia 
Mou e de gran eretgia 
A tôt liome que diga mal 
D'est orde matremonial. 



— 612 — 



AB OI'AL ENTENTIO DEl' IlOM VENIR A MATREMONI 

Pero cascus, can pren molher 
32785 la désira o la quer, 

deii far ab entendemen 

D'engenrar frucli a Dieu plazen 

E per natura coservar, 

Car per so vole I^ieus ajustar 
32790 Home e femna en Paradis 

Segon que dilz S. Augustis ; 

E deu far per entencio 

D'esquivar fornicatio ; 

E non quieira deliech carnai 
32795 En l'ordo malremonial, 

Car so ditz S. Jeronimes 

Que res al mon tan lah non es 

Que dezirar la paria 

De molher per putaria ; 
32800 E S. Pauls ditz : « qui molher a 

Si cum non avia sera. » 

Que vol dir que fols es qui quer 

Deliech carnai en sa molher ; 

Et us decretz ditz atreci : 
32805 Matremoni Dieus establi 

Entre gens per multipliar 

E non ges per luxuriar, 

E per aiso es apelat 

Matremonial castedat. 



32784. C quascus, quan p. — 32794. G E n. quicira. — 32802 C si v. d. 
32800. C mulliplicar. — 32809. C. castclal. 



— ni:; — 



AH QUAL PEHSOXA SK DKU NOM AJISTAU DE MAÏIIEMOM 



32810 Ad orde malremonial 

Deu hom cauzir son cominal, 
Car qui sol per avareza 
De deniers e de riffueza 
Fai matremoni ah trop vil, 

3281 5 per orguelh ab trop gentil, 
A greu auran patz entre lor 
Ni s'amaran de bon' amor ; 
Per quelh savi qu'en son passât 
Cominalmen an cocelhat 

32820 Corn de matremoni s'enlas 
Ni ab trop ait ni ab trop bas; 
E manh home son deceubutz 
Car !ur cocelh non an crezutz ; 
Per so la femna prumieira 

32825 Que Dieus det per companhieira 
Ad Adam lo prumier format 
Li vole Dieus penre del costat, 
E no la près del sobeira 
Logal ni ges del soteira 

32830 Mas del mieh per dar a entendre 
Que hom sa cominal deu penro. 
Eucaras mai qui savis es 
Deu cauzir sobre tolas res 
Mais que tezaur ni riqueza 

32835 Ni linatge, ni nobleza, 

Can pot, savia persona 

Humil, pacien e bona, 

Car nulh tezaur del mon nois pren 



— 1)14 — 

Ab bontat d'orne veramon, 

32840 de fomna, a ma giiia, 
Can s'ave que bona sia. 
Don dis lo savis Salamos 
Oiie grans riquezas e inaizos 
E las altras caiizas semblans 

32845 Donelh pairo a lor efans ; 

Mas tan solamen Dieus dona 
A cel quels vol molher bona ; 
E ditz que hom be molheralz 
Es en aquo bonaûralz, 

328o0 E que sobrieira gracia fai 

Dieus a tôt home can s'eschai 
Quel Yuelha donar espoza 
Savia, pros e vergonhoza ; 
E ditz mai en altre logal 

3285') Que femna bona fai osdal 
E femna fola lo desfai 
E neis de sas mas lo descliai. 
En autre loc ditz, ses doptar, 
Que mot fai pejor liabitar 

32860 Ab femna fada, lengoza, 
Mala e litigiosa. 
No fai en plojoza maio, 
INi ab leo ni ab drago, 
Per que deu mai cauzir bontat 

328Co No fai paratge ni rictat 

Can molher causis totz hom bos. 
Empero so ditz Salamos : 

„ Entre .M. homes ai trobat 
leu .T. home ben essenhat, 

32R39. C A h. d'o. — SiHm. G mil omos. 



— 015 — 

?)2870 Mas Icmnti savia n linmil 

Non trobici anr, una (!<' mil. „ 

Mas ben ditz f|ne pot liom trobnr 
Femnas pro bonas e mal l'ar; 
E sitôt gran perleccio 

32075 De bontat, segon Sahimo, 

Non pot bom en femna trobar, 
Assalz en so, senes dupdar, 
Que an moll bos capteiiemens, 
Las unas mai, las altras mens, 

32880 Et an en se bontat per ver, 

Segon qu'en femna pot caber, 
Mas perilb i a senes mentir 
En bontat de femna cansir, 
Car en lor tota vegada, 

32885 La bontatz non a durada ; 
Car tais son el comensamen 
Bonas que pueis camjo lor sen, 
Per c'om femna non deuria 
Trop lauzar tro morta sia ; 

32890 Car elas seran ab tôt be 
Que a bona dona cove, 
Castas, bumils e paciens, 
Suaus, gardans, obediens 
E fort curozas de far be, 

3289.J Mas en derrier penran ab se 
D'aquel lor captenemen bo 
Orguelh gran e presompcio , 
E pessaran de sen aver 
Mais qu'en elas non pot caber, 

32000 De lor fol sen usar voiran, 

32871. A mial. — 32887. camoio I. s. 



— 016 — 
Cocelh c'om lor do non rreiran, 
Ans faran bs a lor gnia ; 
E fan mal (|u[ar] ab folia 
De femna que pessa aver sen 

32905 Neguna aulra folors nois pren ; 
Car en femna pleniers sens es 
Que s'albire que no n'ages. 
Aici auzi, non a gaire, 
Dire a mosenher [mon] paire. 

32910 Pero qui vol penre mollier 
E bona la vol e la quer, 
Es coceilis naturals e bos 
Que la prenga de bos pairos, 
De bona maire majormen ; 

329 1 5 Per araor d'aiso car greumen 
Trobaretz, al mieu vejaire, 
Bona fiilia d'avol maire, 
Car pueis en mal s'es norida 
En negun temps no l'oblida, 

32920 Don greu trairetz de fel dolsor, 
Ni d'avol agre bon austor. 
Yssamen vos die per semblan : 
D'avols pairos avol efan ; 
Car ades a sa natura 

32925 Reverla la creatura. 

Encaras deu liom esquivar 
Que nois deu voler ajustar 
De matremoni ab tal gen 
Que sian aurat naturalmen, 

32930 sian cazen, o sian Jebros 

[0[ d'autre greu mal sospechos ; 
Car lo mal sol en los efans 

32<J0i. C no icnraii.— 32921. A d'.iol a. 



— 017 — 
Hintjilar'.il cap do a:, ans, 
M tien teiier a coral^o 

:V2d:y^ (juo no s'ajust' am linliatgo 
D'eretge ni de traïdor 
Si bc vol gardar sa honor, 
Car tostemps es tracli ad onta 
A cel que nais d'aital planta. 

32940 Encaras mai qui vol venir 
A matremoni, deu cansir 
Molher de covincn tallia, 
Car res non es (|ne tan vallia 
En est nnon a far bels efans 

3'2di'ô Cum maires covinens e grans, 
Car bel polhi ni polliina 
JNon auretz d'ega mesqnina ; 
Mas uei renha ses falhensa 
Entre gens desconoiscensa 

32950 E tan mortals avareza 

De deniers o de riqueza, 
C'una femna d'avol agrat, 
D'avols pairos am semblan fat, 
Que er de laia llgura 

329o-> E sera d'avol natnra 

Tenra .i. hom plus voluntiers 
Per .1. petit mai de deniers 
C'un' autra ses comte mellior 
E pus gentil e bellazor, 

32900 A cui al re dir non |)oiria 

Mas que tant de deniers non a. 
Aitals gens meton en argen 
Lor principal entendemen, 
[c E veno ab peccat morlalj 

32<J5i. .1 Qui' re tl. I. f. — Simi. MuiKiue dans A et daitt II. 



— ()18 — 

3iyCa Ad orde inalremonial, 

Car fan o per avarecia, 

E fan mortal simonia 

[En] las compran e en venden 

Matremonial sagramen, 
32970 Per qu'ilh non devo per raso 

Del matremoni far lor pro, 

E l'ai a reptar majormen 

Als ries que a la paura gen. 

E [davas] l'altra partida 
329713 Cel que salillia marida 

La donara molt voluntiers 

A .1. fol rie plen de deniers 

de grandas possessios 

de vinhas o de maizos, 
32980 Paubre de sen e de saber, 

Mal noirit per son gran aver, 

nue non aura cor de be far 

Mas tan solamen de gastar 

E gilar a perdecio ; 
3298-3 E laissara .). home bo, 

Savi, cortes e gen noirit, 

Humil e franc, pros e ardit 

[Et am bon coratge, si que] 

Per son esfors non per da re, 
32990 E que sera de bos amicx, 

Solamen car non er tan ricx ; 

Efai molt granda folia, 

Car nul tezaur qu'el mon sia 

[Ni] nullia ritjueza nois pren 
32993 Ab bontat d'ome veramen ; 

3-2'J08. .4 vetiJa. — 32974. A E Jona^; G «levis. — ai'JT'J. G De cams, il. v- 
J. 111. — 32U88. Maïqiie dans A et dans li. 



- Ulî) — 
('.;ir nu val plus la ricjiicza 
(Jiie val col que la despessa, 
E car an iur entendemen 
En Iur riqueza majormen 

33000 (Jue non an a la persona ; 
L'entencios non es bona 
Percpi'illi non devo, ses dopdar, 
Del matremoni lor pro far ; 
Car lo fan am mortal neccat 

33005 Aisi cum desus ai locat. 

Per so cascus que vol venir 
A matremoni deu cauzir 
Mais en la persona bonlat 
Non fai deniers ni eretat. 

330 1 Non die ges , si la persona 
Es autramen bel' e bona, 
Que lîom la deia mesprezar 
Per sa riqueza ni laissar, 
Ans la deu amar mai per ver 

330 1 5 Si part bonlat a gran aver. 
Pero en son ajustamen, 
Si lo vol far degudamen, 
Non deu aver enlencio 
Qu'el venlia, ses altra raso , 

33020 Per la riqueza temporal, 
A l'orde matremonial. 
Ans li deu mai lo falis plazer 
Per la bontat <jue per l'avcr, 
E si demanda riijueza 
33025 No fassa per avareza, 

Mas per so que aja de que 
Fassa los despcs (juei cove 
A [l'estar] matremonial, 



— G2U — 

E puesca tetier bon osdal 

33030 Ses mal percatz, e pervezir 
[E] en manjar e en veslir 
[EJ en autras causas semblans 
A lamolhere als efans 
E a tota la mainada 

33035 Qae Dieus H aura donada. 
Mas cel es avols mercadiers 
Que per mal gazonli do deniers 
Persona pren d'avol talha, 
c'altramen non o vallia, 

33040 Car non pot aver durada 
Riqueza mal gazanliada 
Per que tuli dizo, can s'escliai : 
De mal venc e en mal s'envai, 
E de mal gazanhalz deniers 

3304-j Nois gauzis lo tertz eretiers. 



PEK QUAL IlAZOS E l'ER QUAL ENTENUEMEN CASCl'S DEC AMAR 
SA MOLHER (') 



Molt fort deu amar totz liom bos 
Sa molher per manhtas rayos, 
Car qui sa mol lier non ama 
Se mezeis per cert dezama, 
330o0 E fa .i. mot avol esfors, 

Car un 'arma so e us cors 
Pueis ambidoi son ajustât 

:1302<.). Ici conr.nencu dans B une lacune de ô~)l) vers. — 33031, C s. m, 
[vccal. — 33030. A cil e. a. m. — 33045. C Non gaiizira 1. l. liereliers. — 
(*) l'ivbrique C p. q. r. et en quai maiiiciia c. d. a. s. m. — 33050. C E fay 
iiiul pus a. 0. — 33051. C c. u. carii son c .i. c. 



3305t 



00 



— 621 - 

Matremonialmcn de grat, 

E car Dioiis ses altr' aposla 

La formel cert de sa costa, 

E car la molher son paire 

Laissa per lui e sa maire, 

E car Dieus la lli'a volguda 

Dar en solatz e ajuda, 
33000 E car a Dieu e a las gens 

Aquest'amors es fort plazens ; 

E deu l'amar per los efans, 

Car el mon non es gaulis tan grans 

Cum can Dieus a home dona • 

33865 N[o]iridura bêla et bona, 

E car Dieus en comensamen 

Establi lo sanl sagramen 

De matremoni bo, e car 

El benezi senes dupdar, 
33070 E car lo preires atreci 

Davan l'altar les benezi ; 

Pero l'amor deu hom reglar, 

Car sa moliier deu quecs amar 

Lealmen e[n] aquel senhor 
33075 [Ouez] a creada lor amor, 

E pel frucli matremoni.il 

E no per nulli deliech carnal ; 

E deu la soa quecs amar 

E l'altrui no cobejar 
33080 [Car esser deu a sa molher] 

Leals pueis que leal la quer, 

E pueis casta la vol penre 

Cast issamen si deu rendre, 

33051. C s>. aulra aposla. — 33070. C Q c. le capelas a. — 33070. C cobc- 
îejar. 



- 622 - 

Car rasos es c drechura. 
33085 Mas vol om contra mezura 

Quelli do de se senhoria ; 

Ans si tanli qu'el senhor sia 

Cant a las causas despensar 

E son osdal adordenar, 
33090 Car mais de sen e de saber 

Lh'oms que la femna deu aver, 

Ter que la deu endoctrinar 

[Et] en ben dir e en ben far. 

» 

EN QUAL MANIEYRA CASCUS DEU TKNER REGLADA SA MULHER 

Gart se quecx que trop non creza 
33095 Sa mollier can l'aura preza, 

Car a greu veh que ben prenha 

Qui per sen de femna renha, 

E cascus hom que molher pren 

E aver la vol obedien, 
33100 E a son phzer en derrier, 

Tengua l'apresa de prumier 

Que trop no fassa son voler, 

Car ja pueis non aura poder ; 

Car uei non es malanansa 
33105 Qui [c la coi] en comensansa 

JNo sia plus tost guerida 

Que cant es enpeirezida. 
'^ E es be llacs e nualhos 

Totz hom que non es poderos 
33 1 1 De fola molher que mal fa ; 

Car lo gais, que raso non a, 

3:î00G. c c. a g. veg q. — 33101. U. T l. [ircza d. premier. — 33105. .4 
Qui Ui'acor. 



- 023 — 

Ciovernu .xv. galhiiias 
Quel temori elh so aclinas ; 
E gart se de gelozia 

331 15 Car dels greus mal es que sia, 
Car pueis lo mais es escalfatz 
iS'oii es leugieiramen sanatz, 
Per quels deu cascus fort gardar 
De gran gelozia cargar, 

331 iO Car ja nol cal esser gelos 
Si ela es bona ni pros ; 
E si vol esser malvada 
Non er per lui tan gardada 
Pernegunasubtilitat 

33125 Ou'ela no fassa malvastat 

Pueis que montât lli'es sus el cap ; 
[E] car ades ferana que sap 
Quel maritz es de lieis gelos 
Cocira col fassa cogos, 

33 1 30 E cocira nueli e dia 
Col cresca la gelozia, 
Car femna volonlieiramen 
Fa so quel maritz li defen. 
Encaras fa major foldat 

33 1 35 Qui per gelozia la bat ; 

Car baten l'amors nois muda 
De cel per cui es batuda, 
Ans Tamara per folia 
Treslan mai que no fazia, 

33 1 40 Per qu'es fols qui lor fai semblan 
De gelozia tan ni can. 
Pero be laus e tenc per bo 
C'om mal' aizina no lor do, 

3312."». f; raaivcsia'.. — 33130. C nos tiiila. 



— G24 — 

E que las tuiigua regladas 
33 1 43 E lot jorn afazendadas, 
Car imllia res a ma guia 
INo met tan en la folia 
Femnajove, delechoza, 
Cum fai eslar ocioza. 

DE l'ASSIENTIA 

33150 D'aulra part an li amador 

l'aciensa per est'amor, 

En suefron miellis los mais els bes 

l'ueis qu'el sieu poder si so mes, 

[En sabo] miels laissai* lor grat 
33 1 55 Per complir l'altrui volontat, 

Car enaici se fan amar 

E grazir cilli qu'o saber far, 

Don dis P. Yidal per ver : 

„ Gan hom es en altrui poder (*) 
33160 Non pot totz sos talans complir, 

Ans l'aven soen a giquir 

Per l'altmi grat lo sieu voler, 

Donc pueis el poder mi soi mes 

D'amors segrai les mais els bes 
33165 Els tortz els dans els drehs els pros, 

C'aissi m'o comanda rasos. „ 

E mou de gran sen natural 
Qui pacienmen sap so mal 
Azaut cobrir c sufertar, 
33170 E après si sap revenjar 

33148. C (leliclioza. — 33151. C pacicncia. — (*) Maux, Ged., i, 03, c. 
33100. C lalcns, — 33170. A rcvcngar; C revenjar. 



— 6:25 — 
ù\n vn so loc o. sa sazo 

Que l'avian a tort dal dan, 
Per qu'el mezeis dis esenlian 
33175 Cois dcii liom d'aiso caplener : 

„ E qui vol al segle caber (*) 
Manhtas vetz l'aven a sofrir 
So quelh desplai o gen cobrir 
Ab semblansa de noncaler, 
33180 E caii veira que sos locs es 

C4ontra cel que l'aura mespres 

No sia flacs ni nualhos 

Qu'en gran dreh notz pauc d'ocaysos. 

IDE OONUYCHENSAl 



Encaras an li amador 
33185 Conoissensa per esl'amor 

Per la cal vertut so valen 

Eis gardo de far falhimen, 

.drazen befah arrecenbut, 

Don dis, parlan d'esla vei'tut, 
33 1 90 En G. Riquier l'amoros : 

„ Conoissensa a tan de mes tiers bos (**) 
Que de bos fahs demostral plus esprieu, 
E dona loc de parlar agradieu 
E tolh lezer e poder a falhensa, 
33195 E donc qui vol esser vers conoichens 

33172. Ici manque dans tous noi vus. ua vers rimant en o. — (*) Mahn, 
Ged., I, 53. — 33185. C conojchen.sa. — (*') Mahn, Die Verkc; iv, U. Bon 
meravuelh, co non es. — 33IU2. A C asprieu; esprieu. — 33105. .4 ccct 
V. c. 



— 026 ~ 

De fin'amors sia obediens 

Car fin'aiaors non es ses gran temensa. „ 

E per est aip, ses falliensa, 

Conoischo cels que l'an ab se 
33200 Cels que lor fan lionor e be , 

E rendo a lor befachors 

Per gazardo bes e lionors, 

E conoisso qui lor fa mal, 

E can locx es fan atretal, 
33205 Don dis P. Vidal per ver : 

„ Tant ai de sen e de saber (*) 
Que de tôt sai lo mielh causir, 
E sai conoisser e grazir 
Quim sap bonrar ni car tencr, 
33210 E tenh m"a Pus dels Genoes, 
G'ab bel serablan gai e cortes 
Soi a mos amies amoros 
E als enemicx orgolhos. „ 

Car altramen liom re no val 
33215 Si non conois e be e mal 
E humilitat e orguelh, 
Per so dis N'Arnaut de Maruelh : 

„ Ja non aura proeza (**) 
Qui no fuh avolesa, 
33220 Ni no la pot fugir 

Qui no la sap causir, 
Ni cortes non er ja 
Qui non conois vila , 
Ni bos, si Dieus mi sai, 

33197. A s. g. conoiscensa. — Mahn, Ged., i, 53. — (") Rayn., iv, 405; 
Mahn, Die Werke, i, 170. Razos es e mezura. — 33219. € n. fuga. — 33220. 
A C sap f. 



— 027 — 
33225 (^ol que non conois mal, 

C'om sia Iminils als l)os 

E aïs mais orgollios; 

Celui tcngalz pcr pros 

Que sap gardar sazos 
33230 Per sas antas venjai* 

Els bos gazardonar. „ 

[Et] aiso es gran drecluira 
Que a drehs de natura 
Que liom fassabes e honors, 
33235 Can locx es, a sos befachors, 
E celli que poder non auran 
Al menhs demostro bon lalan. 
Don diss' ieu Tautr'ier ses ganda : 

„ Drehs de nalura comanda, (*) 
33240 Dont amors pren naichemen , 

Que hom per benfach ben renda 

A cels de cui lo be pren, 

E aici l'amors s'abranda 

Gazardonan e grazen; 
33245 Pero razos es c'om prenda 

Bon cor per suficien 

Benfach ni gazardo 
• De cel que non a que do 

Ni far non pot autr'esmenda. „ 

33250 Drehs es donc que hom reprenda 
E blasme los grans falhimens 
D'orne que es desconoischens 
A cels que fan [c senhal] d'amor 

33228. C R lui lengaii p. p. — 33333. — C Q. île ilreg il. n. — (*) Ray.v., 
V, 200, Les Troubadours de Uczicrs, 2' cdit. 130. — 33253. A q. f. scm- 
hlnniTa. 



— 628 — 

Elh fan de grat ben e honor, 
33255 [El] elh pren volontiers lo do 
Ses redre grat [c ni] gazardo ; 
E fai majormen a reptar 
A cels qu'en poirian ben far , 
E entende en pretz entier, 
332G0 E per so dis Peire Rotgier 
Blasman aital captenensa : 

„ On mais a hom de valensa 
Mielhs se deuria cauzir 
Que no feses desconoichensa, 

33265 Car hom pros leu pot falhir ; 
El malvatz, al mieu albir, 
No falh can fai falhimen , 
Car per dever issamen 
Fan 11 malvatz fah maleslan 

33270 Cum fan proeza el prezan. 



DE SEN E DE SABER 

E per est'amor issamen 
Pren fis amans saber e sen, 
Enaissi o ditz totpla 
En Aimeric de Pegulha 
33275 Don dis parlan a la gensor : 

„ Bona dona, de vos tenc e d'amor (*) 
Sen e saber, cors e cor, motz e chan, 
E s'ieu ren die que sia benestan 
Devetz n'aver lo grat e la lausor, 

33256. A g. (loi g. — 33265. C l'en p. f. — 33269. C mal eslans. — 33270. 
C quo li pros f. fag prezan. — (') Maux, Ged., iv, 4j. mclxvi. Cil que s'irais. 



— 629 — 

H338() Vos e amors quem dalz la maestria; 
E si ja plus de bes no m'en vonia 
Pro n'ai cambi segon lo mieu servir, 
Sil plus i fos be saubrial plus grazir. „ 

D'aquesta verlnt nos tolham 
Que pron dirai en l'autre ram. 

DE BON CORATGE 

33285 Encaras an fin amador 

Bon coratge per est'amor, 
E son plus apert nueh e jorn, 
Don dis Bernât de Ventedorn 
Qu'en poc la veritat saber : 

33290 „ Ja Dieus nom do aquel poder (*) 

Que d'amar nom prenda talans, 

Quan ja re no sabri' aver, 

Mascascun jorn m'envengues maus, 

Tostemps n'aurai bon cor savaus ; 
33295 E n'ai molt mai de jauzimen 

Car n'ai bon cor e m'i [c aten] „ 

Molt nobla vertut es bos cors, 
Car per bon coratge ab esfors 
A hom, qui ben o cocira, 
33300 Quan qu'en est segle dezira, 

E can que saup chauzir ad uelli, 
Per son dis IN'Arnaut de Maruelh 
Aital ichimple .i. dia : 

„ Julis Gezars conques la senhoria 

(*) Mahn, Die Werke, i, 33 ; Ray\., m, 50. Chantars no pot gaire valer. 
- 33290. A onlen. 



— G30 — 
33305 Per son eflfors de tôt lo mon a randa, 

Non ges qii'el fos senher ni reis d'Irlanda, 
Ni coms d'Anjou ni dux de Normandia, 
Ans fo hom [c bas] segon qu'ieu anh retraire, 
Mas car el fo adrehs e de bon aire 
33310 Pojet son pretz tan can pojar dévia. „ 

Manlitas gens per gran folia 
Dison e voion prezicar 
r/astruc non cal matdi levar ; 
E no sabo quels van dizen ; 
33315 Mas qu'espando lor avol sen ! 
C'ab effors a hom lot cant es, 
Don dis .i. trobaire cortes 
Ciim vaiens e savis e bos : 

* Us homes i a nualhos 
33320 E pies d'orguelh e de nosen 

Que can non an s'en van disen 
G'astruc non cal matdi levar. „ 

E no vos volhatz pessar 

Ni en aitals euh vos siatz, 
33325 Que totas gen vieu ab percalz 

E ab effortz de conquerer 

E ab bon cor quil sap aver ; 

Mot si fai donc ben esforsar, 

Don dis En Guiilem Azemars ; 
33330 Que bos esfors malaslre vens ; 

Mas en alcus renha nosens 

Tan grans que pesso ben aver, 

E riqueza gran e aver, 

E nois volo d'un loc moure 

33321. C Q. qnan. — 33325. C ab peccatz. — 33329. A En Peyre A, 



— 631 — 
3J:33.) Ksperan qiio deia ploiire, 

("-ar ilh nois volon esforsar, 

E pesso que \)o.v lor orar 

Dieiis ricpioza lor tramela, 

E fan Tus d'En Pistolela 
:j3340 (juc dis en fol e per nient : 

„ Ar agues ieu .m. marcs de fin argent (*) 
E autres .m. de bon aur e de ros, 
E agues pro civada e fromen, 
Buous e vacas e fedas e montes; 
33345 [EJ cascun jorn .m. libras per despendre 
E fort castel en quem pogues défendre 
Tal que nullis hom no lom pogues forsar, 
Et agues portz d'aiga dois' e de mar. „ 

Los ditz bos aips an d'est'amor 
33350 Cilli que son fizel amador ; 

Pero liuei ni a trop petit 

De fizels nidebe noirilz; 

Mas can Ih'aman anticamen 

Amavo ben elealmen, 
33355 Per so amors dissendia 

A mot bêla companliia 

En els, car Ih'ero leals iilhs, 

Don dis Rigaulz de Berbezils 

Parlan dels anticz amadors : 

33360 „ Quar sens e pretz, largueza e valors (**) 
E tuh bon fah i ero ajustât 
Am fin' amor per [c far sa] voluntat, 
E era jois e domneis e honors; 

(•) Rayn., V, 350. — 33351. C P. ne iroban p. — (") Ravx., m, 455; 
Mahn, Ged. IV, 193, iiccccxvi. Tug demamlon qu'es dcvcngut. — 33302. A 
p. la soa V. 



— 632 — 

Tôt enaici cum lo falcs que dissen 
33365 Vas son auzel can l'a sobremontat, 
Dissendia ab tota humilitat 
Amors en cals o'amavon lealmen. „ 

Qui vol donc d'ainor jauzimen 
Am lealmen de bon' amor 
33370 Ses malvastat e ses folor. 



DEL FRUG QUE NAYS DE L'ALBRE DE SABEH BEN E MAL, 
LE QUALS ES FILHS E FILHAS 



D'est plazen albre nalural 

Nomnat de saber be mal, 

Que procezis d'aquest'amor 

De mascle ab feme entre lor, 
33375 Nais frucs molt bel e precios, 

Part totz altres terrenals bos, 

Dois e plazens a meravilhas, 

E car so son filhs e llllias, 

C'altres frucs del mon ses dopdar 
33380 Ab aquest nois fai comparar, 

Car per amor del noble fruh 

Foron créât li autre tuh, 

Lo cals fruhs, si defalhia, 

Dins pauc de temps no séria 
33385 Auzels ni bestias ni peissos 

Ni homs ni femna que vieus fos. 

[c D'est] noble fruh elegi Dieus 

Les patriarchas amies sieus, 

33366. Ca. dossa h. — 33367, C qa'amavan. — 33377. Après ce vers finit 
M lacune du ms. B. — 33378. C E qu'ayss. s. — 33380. A B comperar. — 
33381-82. fiug-lug. - 33387. A Del n. f.; C a cauzil D. 



— G33 — 

Els sanlis profetas els pluzors 
33390 Aposlols, martirs, cofessors, 

[h Verges] e conlenens manlilas 

E manhs autres sans e sanctas. 

[El] aqiic tz fruh Dieus comandet 

En comensanfien can creet 
33395 Auzels e bestias e peissos: 

« E, honae, diz, en fahs que pros, 

E creissetz e mulliplicalz 

E creissen la terra poblatz » 

Don Dieu mostret apertamens 
33400 Que aquestz frulis Ih'era plazens, 

E vole qu'en totz les animais 

Renhes est'amors naturals, 

E cascuna creatura 

Amesforl s'engenradura. 
33405 Alcu diran : « Bem meravilh 

Cum pot dir que fillias e lilli 

Sian fruh de l'albre nalural 

Nomnat de saber be o mal, 

Quel fruh de l'albre davan dich, 
33410 Segon que nos trobam escrih, 

Defendet al prumier format 

Dieus lo paire can j'ac créât. » 

Mas lilhs ni fdhas engenrar 

Ni creisser ni multiplicar 
334 1 5 Dieus lo paire nolh defendet , 

Ans expressamen comandet 

E dis : creissetz, « multiplicatz. » 

Donc aquestz fruhs nolh fo vedatz. 

E per so no semblaria 

33391. A Virj;i>. — 333%. C c fay q. p. — 3C397. C E crcjclics, lutilli- 
Vlicalz. — 33110. A l. un c. 



— (334 — 

;i3420 Quel frulis del dili albrc sia. 
Ad aisso respon ieu breumen 
Que Dieus lo dich frug defenden 
D'albre de saber be e mal, 
Defendet toi delieli canial; 

33425 Et aisso ai mielhs déclarât 
El comensamen del tractât 
D'aqnesta natural amor 
De mascle ab feme entre lor ; 
^ Per que die que non es legut, 

33430 j Ans es vedat e defendut 
) Engenrar per entencio 
; De carnal delectalio ; 
^E aquel que o faria 
jDel fruli devedat manjaria ; 

33435 Mas ben es legut engenrar 
Ab entendemen de fruh far 
Ad fionor e plazer de Dieu, 
Que lassa lo servizi sieu ; 
Qui es d'aital entendemen 

33440 Non pot hom dir ges veramen 
Que el mange lo dich fruh sieu. 
Ans lo présenta ben a Dieu. 
Empero lo dich fruh plantar 
INon es legut ni semenar 

33445 Per tôt lai on hom volria, 
Mas sol en la terra sia 
La cal poscezis justamen 
E ten matremonialmen ; 
Estiers lo fruhs non Ih'es grazitz, 

33450 E per so Sant Auguslis ditz 

En .1. loc: que mielhs es .c. tans 

Ô3147. Zï pocezis; C possezyli. 



- 035 — 
Ad liuiiie lion ;iveref;iiis 
Que aver non degudamen. 
l'ero bon die certanamen 

33435 Quo l'cfan cum que nalz sia 
Es bos en se tola via, 
Qu'en i'engenran es lo peccalz 
E non en cel qu'es engenralz, 
Per' ai traclat del natural 

33400 Albre de saber ben e mal, 

Tractem ueimai del maldizen 
Que sus fer ab lo ferramen. 



DKL MALDIZEN LE QUALS KN L'ALbKK D'AMOR 
DESTRUY AU SON FERRAMEN L'ALRRE DE SA13ER BEN E MAI. 



Aquest maldizen dezaslrat 
Justa l'albre d'amor pauzal , 

33403 Lo cal destrui ab la désirai 
L'albre de saber ben e mal 
riantat sus lo selcle d'amor 
De mascle ab feme entre ior, 
Es aqui pauzat per mostrar 

33470 E per dar a entendre clar 
So que notz ad aquest'amor, 
Per so quelh lizei amador 
Sapjon de queis devon gardar 
Si volon d'amor ior pro far. 

33475 Sapchon donc Ih'amador valen 
Que dedins lo dih ferramen 
Son escricliaslas qualitalz 
Els aips e las pro[)rietalz 

33405. .-1 Jcst ru; /Vtlclrui: C ileslruv. 



— 63G — 

Que so nozen ad est'amor 
33480 De raascle ab feme entre lor. 



DE UESCELAR (*) 



Ad [c est'] araor, senes dupdar, 
Es molt contrari decelar, 
Car donas re no volon tan 
Cum iizel amie e celan 
33485 Que sap son joi secret tenir. 
Qui donc vol d'est'amor jauzir 
De celar si dons s'aparelh, 
Don dis en Giraut de Borneilh : 

„ Gel es drutz truuns 
33490 Que nos es celans 

Sa dona e se, 

Car sobr'autra re 

Deu gardar savais 

Fis amicx corals 
33495 [c Non gab ab] altrui, 

[c Quar sieys destruy] 

S'az autra part ne det cocel privât, 

Car ja non erper los altres celât. „ 

ïruans es donc e dezcauzitz 
33500 Totz hom qu'az autre son joi ditz ; 
Si dons no Ih'en pot tenir pro, 
Quaraquel senes falhiso 
Pot, sis vol, dcscobrir l'amor, 

(*) Hubriquc C De celar. — 33i-81. .4 Ail ai{uu.sl'a. k ccrs a un pied 
trop. — 33W5. A Non cap aJ a. — 33501. C no lui p. l. p. 



— 037 — 

J)oii (lis Bornartz de venlador 
lyAûO'ô Cnm pros e savis e valons : 

" D'una re m'aonda mos sens (*) 
Qii'anc nulhs mon joi nom' enquis, 
Qu'ieii volontiers no lli'en mentis, 
Gai" nom par bos essenhamens, 
33510 Ans es tblia et efansa 

Qui d'amor a benanansa, 

E vol ad autre son joi descobrir 

Si no Ih'en pot o valer o servir. „ 

Atreci d'aqiiosta raso 
Dis Folquet on una canso : 

„ Car s'ieu nom sai celar non es razos 
Quem celo cels a quoi non es nulhs pros. ^ 

33ol5 Bon es donc de lin amador 

(Juc tenlia celada l'amor, 

E per mielhs son cor [b c desseoibiar] 

Deu semblan ad autra part far, 

Car aissi o fan li ben après, 
33520 Don dis us trobaire cortes 

A loi de lizel amador : 

,. Dona, [h noij avetz desonor, 
Si m fas semblan ad autra sai ; 
Com que m'am, mos fis cor s'estai 
33525 Ab vos qu'ieu altra non ador; 

Car per celar vos qu'ieu am mai que re, 
Vesen las gens, ne fas [b alliors semblan], 
Mas contra vos non près nulha un gan. „ 

;*) Rayn., III, 42; Maiis:, Hic Werl;?.; i, 10. Ab joi inov lo vers cl comcns, 
— 33507. A m'en enquis. — 33512. C s. cor ilcscubrir. — 33514. B C a oui 
11. e. — 33517. .1 ilccein'jlar. - 33519. .-1 aioi, B aissi. — 3352i. .1 D. vos 
a. (1. — 33523. C sin f;is s. — 33527. .1 alors. 

5 



— liât* 



U'àVAUnEA O 



D'attlv& part uoU ad est' aoior 

Car hooi ftvars es poac prvzutz 
E es grett per douas aiuatz ; 

ttas «k ftvcr Mr e argeQ» 
^S^K» f9t e'oM sa paria no vol . 

Don fïuîîtems (te MtMiUuilKigol 
I i seaalz : 

, NulUs [oui] uo val m deu eoser prezatz 
Si tan can pot eu vaior nou eoteu, 
3â540 Coui deu voler segon ques a rictatz , 

1^ ■ '" ' "■ * ■■ •■• ù aviuou, 

\ ' ^ vulor valeii 

AJa en auior sou cors e s'esperansîi, 
r ries ùûi e d'agradaiisa, 
3i35'i' . , r Lire udrechameti, 

i e tolh tôt imirriuicu. , 

\*-^-' ■'■> Peire Vidal 

1 ^ l'avar que re no val, 

?ïis sap gauzir de son aver : 

33550 •* E qui pot e no vol viiler 
Cum no s'esforsa de morir ? 
Biens! car la mortz [nolj vol audr 
Per enueh far e desphizer ; 
[E] esta mal de rie pnges 

(*) tMrùpui. C D'avaricia. — 33335. C Penxuotii s. p. — 33Ô3S .( omet 
om. — 335iL A mas: C avenitnea. — 33^1. •.' d'avol p. 



- m.) - 

'Vm>A UWi mhWi %r,tWA v:u<\'t^^ *; '/xau'. m-.^ 
\\m %(!% grat de Dieu e de no», ^ 

Km ti% clar e'oni arar ma 
He» gril de la» geo» c de Diea, 
'{:j^>6() i'ja an grat de gen» non enli;n, 
>1î vol ge» amie ni paren, 
Tan tem mennar d'argen «on »àc ; 
Fer »o di» Bernât de Veo»ac 
Ontr'aîtal arar niala»(nw^ : 

r;'//ri ^ R«(eas no roi c*oiïi Io p«MHie 

1 anc lera d*avef r|uelh nofrsatim % 
N'i no vol c'om ja relh tarilia, 
Nil »(a com ni paren». « 

S;ij>clialz c'az allrni n'e» §iffeo*, 

:jj<j70 Ad altrui xerHmeu rete ; 
Car a lui ja no fara lie, 
l'uei» mentre rîea non deipeiMM 
Oegivlamen sa rîqaeza, 
f:'apreft la mort non |>orl;ira 

Jï'jl'i Mas so qne de liefatli aura, 
E Jii. canas de eanalias 
Ali las cals er mes dîns lo ra^, 
D'aiso dis ns eam lio« e pros : 

„ Ben et netew e «lezaventuro» 
335CKI Qui pei aver geta Dieu a »on dan. 
Ni lama pf elz e fa re maie^tnn : 
(T\Vtxnnf\re% que fo rei po*Jero» 
Nrun portet ane nia» |[c ,l sol re»\itaen] , 



— 640 — 

E Tolomieus det .i. bel jutgamen 
33585 Que tenc per sien so c'avia clonat 
E per perdut so c'avia laissât. „ 

DE CnOGllA (•) 

E soen perdo Ih'amador 

Per cochai joi d'aquest 'amor, 

Car no sabo un patz sofrir 
33590 Ans se volo d'amor giquir, 

Car non an lo priimier dia 

Alcun joi de lor amia; 

Ges aital manieira non ac 

Lo pros Guiraiit de Quenlinhac 
33595 Per qu'el dis d'aital folatge : 

„ Molt fai gran vilanatge 
Gel que leu s'espaventa ; 
Qu'après lo fer auratge 
Vei que dols'aura venta. „ 

33C00 Rasos es que ja no senta 

Joi d'est' amor qui s'en recre 

Car si dons tantost nolh fai be, 

Mas lo sufrens es ses perilh, 

Don dis Richartz de Berbezil 
33605 Que saup d'est'amor lo dreli cors : 

„ leu per aisso vuelh sufïrir las dolors, (**) 
Car per sofrir son niant rie joi donat, 
E per sofrir mant orgoill abaissât, 

33584. B Tliolomieus; C juijamcn. — (') Biibriqiie, elle manque dans B ; 
C De coycha.— 33594. C Quinlinac— 33G04. C Guiraul d. ïi.— (") Ray«., m, 
455; Maiin, GecL, iv, 193, Mccccxviii Tug <.lernanLlon qa\'S devengut. 



— 041 — 
E per sotVir veiis hoin lauzcnjadors, 
83G1C Ciim dis us libre que no mon : 

Que per sofrir a liom (Vamor son grat, 
K per sofrir son mant paubrc pojat, 
E sufrir fai mant amoros jauzen. „ 



336 



En autre loc dis issamen 
■j A ley de fizel amador : 



" C'aissi ven bes après dolor (*) 
Et après gran [mal gauzimen], 
E ries jois après marrimen, 
E loncsrepaus après Jabor, 
33020 E grans merces qui suefre ses contendre ; 
G'aissi sec hom d'amors los drehs camis, 
E qui estiers los sec e los giquis 
Ab aital guih pot hom fin' amor penre. „ 



DE LAUZENGIERS (") 

[cD'autra part, senes contendre, 
33625 Son contrari ad est'amor 
Lauzengier e mal parlador, 
Car illi fan las donas limhar 
Dois amadors [cam] mal pnrlar, 
Car elas en son blasmadas, 
33030 Don dis En Daude de Pradas : 

„ Ane non cugiei que per maldir 
De lauzenguiers, cui Dieus azir! 
Si longes ma dona de me, 



(*) Mahn , Geti. IV, 195, mccccxvhi. Ucii voiria sabcr il'amor. — 33G17. 
Ce vers el les 'i mitanii vianqucnl ddiis IL — 33G23. C A. '.al eiigcing. — 
^••) Fiubrique C De lauzengas. — 33028. A c m. p. — 33032. D lauzengiers. 



— G42 — 
Non dirai als ; mas per ma fe 
33635 Noi a longua vaira ni pigua 

D'aquesta gen falsa, mendiga, 
Qu'ieu no volgues enans trencar 
Quel vas on Dieus fo mes baizar. „ 

MoU so lauzengaier enoios 
33C40 E maldizen e enveios, 

E molt los temo l'aimador 

Don estan soven per paor 

D'els, car trop volon devinar, 

Que non auzo ges vizitar 
33645 Lor donas ni neis lo iogal 

On estan, car diran ne mal, 

Per que dis En Peirol per ver : 

„ Soven l'anera vezer (*) 

La plus avinen qu'ieu sai 
33650 Sil devinamen qu'om fai 

No m'avengues a temer ; 

Pero mos cors es aclis 

Vas lieis on qu'ieu sia , 

Que fin' amors jonli e lia 
33655 Cors que part lonhdan païs. „ 

Molt es vilas quis fai [b devis] 
D'altrui amor e maldizens , 
Semenan mal entre las gens ; 
Lauzengiers, per que elz vos 
33660 Ses vostre proa dan de nos? 

Tostemps vieuretz, c'auzit ai dir 
C'om enoios non pot morir, 

33()3i. manque daas A. — (*) Rayn., ut, 275; Pars., onn., 92; Die 
Werhe, ii, 4. Quoras qiiem fczes dolor. — 33050. A divis. — 33001, A men- 
iez; C vieurelz. — 33002. C einieos. 



— m\ - 

K nos laili onnnli niioli o jorii , 
Don (lis Hornarlz. (le Voiitodorn 
.'iSGG'i Contra lauzeniïuicrs maldizens : 



'O' 



„ Non es enuehs ni falhimens (*) 
Ni vilania, so m'es vis, 
Mas d'orne can se fai devis, 
D'allrni amor conoichcns. 
iV.]G7{) Enoios, e queus enansa 

Si m fahs enueh ni pezansa! 
Casons si deu de so meslicr formir, 
Mi confondelz e vos non vei jan/ir. „ 

D'ERGUELII (") 

Sapclio encaras l'araador 
33ô7o Qiio orguelhs notz ad esl'amor, 

Car qui vol ab orgaelli renliar 

Non pot d'est' amor son pro far, 

Don dis Bernât de Yenledorn 

De l'orguelh qu'el ne facli .i. jorn, 
33G80 Per quelh fo sa dona estranlia : 

„ Ben es drehs, qu'ieu planha (***) 
S'ieu pert, per mon orguelh, 
La dolsa companha 
El joi c'aver suelli ; 
33685 Petit me gazanha 

Mos fols arditz qn'icu cnojh, 
Pus de mi s'estranha 

33GG3. C E n. fai enueg. — (*) Rayn., iit, M; Die W,:rkc, i, 10. Ah joi 
mov !o vers el comcns. — 33()00. C. cnncg. — 33f>r><J. fi oonoiscoiis. — 
33073. A en v.; C non v. — (") Rubrique li C tl'orgucll». — (*") Rayn , iv, 
02; Pie Werke, i, 15. Lanqiian vey la fuellia. 



— 644 — 

So qu'ieu plus aver vuelh. 
Orguelhs, Dieus vos frnnha, 
33690 Qu'eran ploroii miei uelh! 
Drehs es quem sofranha 
Amoi's, pus ieu latn tuelh. „ 

Atreci N'Arnaut de Maruelli, 
Car saup ben que [c ricozia] 
33695 Ad aquesl' amor nozia, 

Preguet si dons d'umilitat, 

E dis li en .i. sieu dictât, 

Pregan quelh denhes far socors : 

„ Bona dona, paratges e rlcoi's, (*} 
33700 On plus aut es e de major «afaire, 

Deu mai en se Immilitat aver ; 

Car ab orguelh no pot bos pretz caber 

Qui gent [nol sap] ab cauzimen cobrir; 

E pueis nom pucsc de vostr'amor sofrir, 
33705 Per merceus prec e per humilitat 

Qu'ajatz de me calacom pietat. „ 

D'orguelh nois pot nulhs hom jauzir , 
Car totas gens a en azir 
Homs orgolhos contra dever, 
33710 Per queis deu quecs a son poder 
Fugir ricozas manieiras, 
Don Rambautz de Vaquieiras, 
Lo fis amantz, dis cum senatz : 

„ Teu die que ben es estragatz (**) 
33715 Homs ries orgolhos, descauzitz 



33G9i. A qu'en que sia. — (*) Rayn., ni, 223. Die Werha, i, 158. Si m des- 
trenheslz, dona, vos c amors. — 33703. A vol far ab c. c, — (") Rayn. iv, 
427; Du Werke, \, 379. Ja hom près ni dczerclalz. 



— 645 — 

Que vol ados tcncr aiinilz 
Sos vezis ni apodernlz : 
E deu l)cn esseï" adiratz 
E mai volgutz a tota gen, 
33720 E es rasos si mal l'en prcn, 
Que nos avem vist c après 
Per .1. per .ir. o per .m. 
Que si son anatz percassan, 
Don tutz devem esser mcmbran. 



Dli VILETGK (*) 

33725 E viihetgef^ notz ischamen 

Ad est' amor senes conien ; 

Quar aquest dezirier carnnl 

An de lor vertiit natural 

Tolas creaturas sentens, 
33730 La cals vertulz es defalhens 

E menres cascuns jorn els vielhs, 

Per c'om ditz qu'issitz n'es lo miellis, 

Don l'aman se solon clamar 

Can ne sentian lo temps anar, 
33735 Per que ditz en Peire Vidais : 

„ Ane non mori per amor ni per als ; (**) 
Mas ma vidan pot be valer morir 
Gant ieu esgart la [res] qu'ieu plus dezir 
Ni re nom M mas [quan] dolor e mal ; 
33740 Nom val donc mort, mas encar m'es plus greu, 
Qu'en breu serem ja vielli e ilh e ieu, 
E s'aissi pert lo mieu el sien joven 
Mal m'es del mieu e del sieu per .i. cent. „ 

33719. C per I. g. — (*) l\ubii(]uc R De velliilge ; C de villioza. — 33732. 
Lacune dans n de ^22 vers. — (*') Maiin, ficif., i, 18 xm\. 



— (540 — 
E atreci ditz Seneca 
33745 Que liom vielhs que ama pecea, 
E als joves mou de vertnt 
Cant amon en lor juvenlut. 

DE FADEZA 

E per fadeza d'amadors 

Se pert soen aqiiest'amors, 
33750 Car no la sabo demandar 

Si be an lezer de parlar 

Ab lor donas que amon lan, 

Per que silh prendo mal e dan 

Nols en deu negus hom planher, 
33755 Can que les auian complanlier, 

Don dis En Perdigos de si : 

„ Pueis ma foldat m'engana e m'auci , 
B^n es razos que ja hom no m'en planha, 
Qu'ieu soi aicel qu'e mieh de Faigais banlia 
33760 E muer de set; e ei* drehs, sous afi, 
Qu'ieu mueira deziran lo be 
G'avia dezirat ancse, 
Qu'ieu n'agra tôt so qu'ieu deman 
Si quan fugim traises avan. „ 

33765 Pero alcu per sobr'amor 
Fan la foldat o per temor, 
Don N'Aimerics de Peguliia 
Que [c tenc om be] per certa, 
Dis del sieu propri necies : 

33746. C A la joven mot. — .33750. C Salon d. — 337.53. C S'els n. p. — 
33759. C q, nueg. — 33763. C qu'en d. — 3376i. C Irayches enan. — 33760. 
r e p. l. — 33768. A Q. tenguesselz b. p. c. 



— 647 — 

'\^>llli) „ Qiian iniclhs die. lo plus bol prec qu'ion pcs (*; 
E fau cuui si la pregav' a plazer; 
Pueis anicor fah cant ai mo cocelh [près], 
Veuc davan lieis quel culi dir mon voler, 
E can lu vei non sai s'es per anior, 

38775 per teiner, [o per] sa gran ricor, 

Torn ses parlar mutz, e no per orguelh 
Qu'il me mosire, ans m'es de bel escuelh. „ 

m L'KNAMORAT [D'AMORl Dlî MASCI.E E DK FEME LE QUALS EN 
L'ALIJRE D'AMOU CUELII FUELUAS E FLORS DE L'ALBRE DE SA- 
BER BEN E MAL. 

L'enamoralz d'aquest'amor 

De mascle ab feme entre lor 
33780 Que sotz lo maldizen estai, 

E a lei d'amador verai 

Que d'aquest'amor vol gauzir. 

Es vengutz de l'albre culliir 

Per son cabal fuelhas e Hors 
33785 Noblas e de mainlas colors, 

E a fait de fuelhas capel 

E de las floretas pinliel , 

Es aqui mes per figurar 

Que cilh qu'entendon en amar, 
33790 Si d'est'amor volon gauzir, 

Se devon de bo ; aips garnir 

E de lot bel captenemen 

E en obras e en talen ; 

Devon esser lare e cortes, 
3379.J Humil e franc e ben après ; 

(') Mahn, Ged., m, 189. Lonjamen m'a Ircballial c malmos. — 33770 C 
A mi eus d. I. p. p. — 33772. C P. ab c. facli. — 33770, C T. s. p. » no ges 
p. ergneilli. — 33777. C. d'umil escucilli. 



— 048 — 

E aco mezeis entendam 

De 1ns altras vertutz del ram 

Que son escrichas en las flors 

[E(] en las fuellias ; mas lolors, 
33800 Vilezas, malvastalz, engans 

Deu esquivar lotz fis amans. 

Diran alcu : « Ara digatz 

En cal guiza l'enamoratz 

Que fai de las fuelhas capel 
33805 A fah d'aqiieslas flors pinhel, 

Qii'el non a mas una preza 

Solamen so es largueza , 

La cal ses pus ten en la ma, 

Mas pinliel de moltas se fa. » 
33810 Ad aiso vos respon de cors 

Que la natura d'estas Hors 

E d'estas fuelhas es aitaJis 

Que non pot aver hom mortals 

Una fuelha tan solamen 
3381 5 JNi una ilor perfechiamen 

Si mai d'autras non avia, 

Tant es grans lor companhia ; 

Car nulhs liom non pot a nul for 

Aver largueza ses bon cor, 
33820 ]Ni pot ges aver issamen 

Bon coragge ses ardimen, 

Ni ben ardit, so sabetz vos. 

Non pot esser si non es pros. 

Ni proeza non pot aver 
33825 Si donc non a sen e saber, 

Ni pot esser certz ni sabens 

3.3800. ^ e e. ce qui donne au ven un pied de trop. — 33804. C Qu'a fag 
tl. I. — 33807. A Tan s. s. c. 1. qui fausse le vers. 



— (Jiy — 

INiillis liom si non es conoicliens, 

Ni es conoischens, so crezalz, 

Nuliis hom si non es esseniiatz, 
33S30 INi esseniiatz ni hen après 

Ses retenemen non es gcs, 

Ni [c luns] hom [n'a] retenemen 

Ses humilitatveramen, 

Ni pot esser nuls hom vivens 
3383ii Humils si non es pascicns, 

Ni pascicns, a ma guia, 

Non es hom ses corlezia, 

Ni es nulhs hom cortes verais 

Si non es alegres e gais, 
33840 Ni alegres nulhs hom, su crei. 

Tan per als cum fai per domnei, 

Ni pot tlomnejar issamen 

Ses matremoni longamen ; 

Per que si l'amans a preza 
33845 Una llor, so es largueza. 

Si ben l'a, non pot esser nutz 

Per re de las altras vertutz, 

Autramen lares no séria 

Si las altras non avia 
338'30 [c] Per la largueza governar, 

Don Montanhagols dis, som par, 

Cum pros e savis e valens : 

„ Homes trobam lares e mal conoischens, 
Pero non es largueza mas folors, 
33855 Car non dono si quels en segu honors. „ 

Ben pot donc entendre quascus 

338;}2. A N. iiejjus li. rclenom. — 338 12. C ilomncyar. — 33850. .1 l'cr 
Tai t ({u'es d'amor g. — 33855. .1 o siegua lauzors. 



— t)5U — 
Aiso (ju'ieu n'ai tractât desus, 
Los bos aips els bels noirimens 
Que deu aver amans valens, 

33860 Els vicis que deu esquivar 

Si vol d'est'amor son pro far, 
INi de lieis aver jauzimen, 
Suppeditan e restrenlien 
E gitan de sa voluntat 

33863 Los .vu. vicis que so nomnat 
En lo tractât del maldizen, 
Lasvertutz de l'albre seguen, 
[Et] en faihs e en volontat 
[c A las] vertutz donan régnât, 

33870 Et als vicis tolen poder, 

Don contra cascus deu aver 
Unavertut e amparar 
Del contrari vici cessar, 
Donc deu hom be ab largueza 

33873 Suppeditar avare/^a, 

E orgueil) ab humilitat, 
E [c vilhege] ab cor fermât, 
Decelar abretenemen, 
Lauzengas ab essenhamen 

33880 E trop cocha ab sufertar 
E fadeza ab domnejar. 

REMEniS PliR ESCANTIR FOU A D'AVMAUOR 



Quar est'amors per mal régir 
Fai los muzartz enfolezir , 



33808. C K. en fag. — 3380'.), A El als v. - 33873. C l'ul c. v. c. — 33877. 
A villiige ; C a. c. serval. 



— 051 — 

IS'on (ju'en si'amors mal murons, 

XiHH") Mas tan solanien l'avols sons 
D'alciis l'ois (jii'en volon uzar, 
E no la sabon governar ; 
E pueis van se d'amors daman, 
Dizen c'amors lor dona dan, 

:i3890 E no sabo penre via 
ISi cocelh a lor folia. 
leu vuelli donar a lor f'olor 
Remedi non pas ad amor, 
• Car ses dupdar, l'amors en se 

3J89o Es bon' a (jui n'uzara be, 

Ter que celh c'amo lealmen 
E son ben amat issamen 
Ses malvastal e ses folor , 
Nois devon partir d'est'amor, 

339U0 Ans sapchon be lorJiiJLiâl^r;;;;^ 
Restrenher e réglât aver ; 
Mas cilh que amo folamen 
Cum fan alcu peravol sen, 
Que non an mas pena, dolor 

3390-j E dampnatge e dezonor, 
Car no sabo l'amor régir, 
Aquilh se devon départir ; 
iMas si ben estas not movas, 
E apren d'En Ricas Novas 

33910 Que dilz parlan d'aitiil folor : 



Be deu boni son bon senlior (*) 
Amar e servir 
Et onrar et obezir 



a38'J3. A remczi. — 33000. G E sapjon h. I. f. v. — 3390y. l'tire Uroinoii 
Bicas Novas flUchard de SovcfJ. — (') Maii.n, Gcd, m, Ui, dccccxiii. 



— 652 — 

A tota s'onors ; 
33915 E de mal senhor ses merce 

Quant ponhals sieus, en desfiiire 
Se deii hom quis pot estraire 
Quant SOS servizis pro nolh le. „ 

Tôt per semblan dihs el dese, 
33920 Essenlian lo fol amador : 

„ Atreci deu hom d'amoi* (*) 

Per bon dreh partir 
Quan delieis nois pot jauzir 

Nilh val ni Ih'acor ; 
33925 Per som part Ibrsat eni recre 
D'amors cui soi mercejaire, 
Qnar anc .i. jorn nom vole be faire 
Ni ac chausimen de me. „ 

Tero quar tuli non an ab se 
33930 Sen de lor fpl voler reglar, 
Per so lor vuelli ion cocel dar 
E remedi ab que poiran 
Molt restrenlier lor fol talan. 
Sapchon donc tuh 11 amador 
33933 Que volon uzar d'est' amor 

C'ops lor es que ilh de prumier 
Tenlio [c temprat] lor dezirier 
E lor amor ben reglada 
Ans que sia trop escalfada, 
33940 Quar pueis que hom es en l'ardor 
Mes pauc e pauc per sa folor, 
No i pot liom penre cocelli ; 
D'aiso pot cascus penre espelli; 

(') Mahn', Ged., w, 14ij dccccxui. 



— 653 — 
E issimple bon e certa 
33945 D'En Aimeric de Pegulha 

Que ditz destrehs d'aquest'amor : 

„ Atressim pren cum fai al jogador (*) 
Qu'ai comensar joga maestrilmen 
A petit joc, pueis s'escalfa perden 
33950 Quel fai montar tan qu'es en la folor; 
Aissim mis ieu pauc e pauc en la via 
Qu'ieu cujava amar ana maestria 
Si quem pogues [c partir] quan mi volgues, 
E soi intratz tan qu'issir non puesc ges „ 

33955 Greu doncas se part d'est'amor 

Pueis qu'es intratz en la folor; 

Pero qui far o sabria 

Dels grans sens del mon séria; 

Grans foldatz es issamen 
339G0 Qui son dan sec [cab] son escien; 

Don Gaucelms Faiditz dis perver: 

„ S'om pogues partir so voler (**) 

De so don al cor plus volon, 

Quant non pot jauzimen vezer, 
33965 Us dels grans sens fora del mon» 

Quar de las grans foldatz quel son 

E de las majors, qui [c sen ten], 

Es son dan segre a escien, 

Quar doblamen fai falhimen ; 
33970 Pero greu er fis amicx apelatz 

Sil bes el mais el jois el dans nol platz. „ 

330i6. c deslreg d'à. — (*) Mahn, Ged., i, 21, xxxv. - 33048. C mais 
iralmeii. — 33953. A moirir. — 33'J55. G G. donc s. p. om d'est'a. — 
33960. .4 Q. s. d. s. s. o. — (") Mahn, Ged., i, 77, cxxviii. — 33UG7. .4 qui 
s'enlen. — 33970. C P. g. e. f. a. drulz jirivalz. 

() 



— 654 — 

Tero qaecs deu aquel plazer 
Dels mais d'amor réglât tener, 
Que no se lais enfolezir, 
33975 Nil plassa ges les mais sutïrir , 
Si el don mais no valia, 
Autramen nescis séria. 

Tuh cilh donc quels volran jauzir 
Ad est'amor, venhon auzir 

33980 Essenhamens e doctrinas, 
Remedis e medecinas, 
Ab que poiran lor fol voler 
Restrenher e réglât tener, 
E mètre lieis a noncura 

33983 Cui amon oltra mezura. 

Qui donc vol restrenher l'amor 
E la folia e la dolor, 
Prumieiramen deu remirar 
E ab se mezeis coscirar 

33990 Si a en se re malestan 
La dona cui el ama tan, 
E aquo soen coscire 
Per so que l'ardors nol tire ; 
En après, si el o pot far, 

33995 Si es ranca fassal levar, 

E parlar si es mal parlans, 
E cantar si es mal cantans, 
E rire si a laias dens 
sil rires es desplazens ; 

34000 E aquo deu ben remirar 

Qu'en lieis voira de malestar. 
Car aissi cum la fai grazir 
So que sap be far e ben dir, 



— 655 — 

Tôt aissi la lai azirar 
.340()o So qu'om li ve mal dir o far. 

Autres remedis es molt bos 

Qu'om non estia ocios, 

Quar cert sapcliatz que grans repaus 

Es de foldat razitz e claus, 
340 1 E majormen d'aquest' ardor 

Que an [c de donas] iiramador; 

Ter que totz liom que vol be far 

Deu son coscirier occupar 

En qualque causa de prolieli, 
340 1 o Gardan se de trop gran delieli, 

E fazen operatios 

Segou qu'er sa conditios ; 

S'es hom que fesses bel mestier 

A qui tenha son coscirier, 
340^0 E sia euros e diligens, 

E [se gart] des fols pessamens. 

Ricx hom que no sap mestier far, 

Quant als no fara, deu joguar, 

Ter so que no [c estia vacs], 
34025 a taulas o a escacs 

Ab los autres en la plassa , 

s'en deu issir en cassa 

D'anetz, de gruas o d'aiglos 

ab austors o am falcos, 
34030 deu ab sos lebriers cassar 

Lo car, lo cabrol ol senglar; 

si es de son cors valens 

Deu seguir los torneamens ; 

34004. c aiJirar. — 31011. .1 Q. a. donailas Ili'a. — 34014-5. C proficg — 
dulieg. — 34U21. A E guerra d. f. y. — 34023. .1 no fa J. j. Un pUd man- 
ifuc à ce leii. — 34U24. .1 sia v., manque un incd. — 34031. C el cabirol o. s. 



— 656 — 

Si es clers deu estudiar 
34035 E apenre e essenhar, 

deu en glieia Dieu servir 

E aqui cantar e ligir. 

Estant en aitals cosciriers 

Destrenh ora sos fols desiriers. 
34040 E n'oblida la gran ardor 

Els grans pessars de fol'amor. 

Apres, per plus tost azirar 

S'amia, deu hom coscirar 

La gran malicia e l'engan 
34045 De las femnas el cor truan, 

E quans bos homes son romputz • 

Per las femnas e deceubutz, 

Trazen ichimple de Saraso, 

De David e de Salamo ; 
34050 Per so dis Sant Jeronimes, 

Fasen mencio d'aquestz très, 

Que fo molt Samsosvigoros, 

E molt fo savis Salamo s, 

E David sancs en sancteza ; 
34055 Ni vigors ni savieza 

A negu dels très no tenc pro, 

Que quecz per femna vencutz fo ; 

E per lo fol sen [c femeni] 

Adam de paradis \b issi]. 
34060 E deu coscirar issamen 

De las femnas lor avol sen , 

E cum maintas vetz aimon mai 

.1. fol, .1. muzart, .i. savai, 

34030. c e. gluyza D. s. — 34037. C legir. — 34053. Fin de la lacune 
de B. - 34054. C sanhs en s. — 34057. C E cascus p. f. vendulz f. — 
84058. A felz men. — 34059, A p. issir; C n'issi. 



- 657 — 

Vil e (le laia ligura, 
34005 Malazaul, d'avol natiira, 

Avol e fais c desleal 

Que ja non lor fara mas mal 

E anta gran e dezonor , 

IS'o fara .i. fin amador, 
34070 Humil e franc e ben après, 

Gentil, essenhat e cortes, 

De bon azaut e gen noirit, 

Amoros e pros e ardit. 

Que lor aura leal amor 
34075 E percassara lor honor. 

E après se deu albirar 

E en son coratge fermar 

Que d'autres meins bos mai de .vi. 

Tôt quan se voie an de lieis, 
34080 E si aquo be coscira 

Aura la tantost en ira, 

E poira dir adonc, sous plieu : 

„ Mieins la près que voIp en estieu, 
Ni [h avolj esparvier a martror ; 
34085 Per que ja Dieus nom do s'amor 
Hueymais que perdut a son brieu ; 
Aicel sieu domnejar caitieu 
Gum es tornatz a dezonor! 
Que ben .x. s'en son fah senhor , 
34090 Es faran .xx. si mala vieu, „ 

Car er [c a greu] que non l'esquieu, 
E non l'azira mantenen 
Si acois coscira soen. 

34082. C sous pieu. — 34084. .4 Ni an e a m. — 34000. C si Irop vieu. 
34091. A Ce. g. q. n. Tes. — 34093. /?. foveii. 



— (358 — 

Apres deu l'amans coscirar 
34005 Ab se mezeis e be [b cercar] 

Si ja cauza trobaria 

Nulh'altra per que s'amia 

Pogues mesprezar, neis lobe 

Que aura s'amia en se, 
34100 Ades en mal enterpretan ; 

Donc quan li fara bel semblan, 

Olh fara ben aculhimen, 

El coscire demantenen 

Qu'ela fai per tricharia, 
34105 Per lagot o per bauzia ; 

E deu pessar si s'amada 

Es grassa que sia [c uflada], 

E deu mais en sa bruneza 

Dictar negror e lageza, 
34110 E si ve que roja sia 

Pes que mou de lebrozia, 

E can la veira per cara 

Fresca e nuova e clara, 

E de bel arnes parada, 
341 1 Pes qu'ela s'es afachada 

Ab afachamens, ab enguens 

Per que sos aies es pudens ; 

E si beis porta bel mantel 

Pes cum a dins laia la pel ; 
34120 E si es de gran linatge, 

El s'albir en son coratge 

Quez el un'altran poiria 

Plus bel' aver, sis volia, 

34095, A sercar. — 3i098. B meins prezar. — 34107. A eslada ; U efflada. 
— 34108. B mai e. s. b. — 34109. C Decar n. e 1. — 34113. « /-' nova. — 
34115. C Pesses qu'e. e. a. — 34118. B C E s. p. bes m. 



— 65U — 

Per far lot son comandamen 
341 i5 Ses gran messio mantenen, 

E ses perilli e ses trebalh, 

Que [b séria] de mellior talli, 

E plus plasens c plus Immils 

Si tôt non era tan [/; gentils]. 
34130 Autres remedis naturals 

Per mielhs escantir los dihs mais 

E per oblidar s'amia, 

Es que hom de luenli estia 

Si que non puesc' ab lieis parlar 
34135 Ni la puesca ges remirar, 

Ouar per cert pueis no la veira 

Aquel'ardors si mermara, 

Quar recordam que hom dir sol : 

De so c'uelhs no ve cors nois dol ; 
35140 Don P. Santolli ses dupdar 

Per sa dona mais oblidar 

S'en lonhet e dis ses tensa : 

„ Per oblidar cela que plus m'agensa 
M'en soi vengutz sai en estranli pais 
34145 Aici cum cel [c qu'es] estât lonc temps pris 
Ab mal senhor quel destreinh ses temensa, 
E pueis s'estors per genh e per vigor ; 
Atrecim soi ieu estort [c ad] amor 
E a midons qu'anc nom vole far valensa. „ 

34150 Bon cocelh près ses falhensa, 
Quar molt es bona doctrina 
Que hom se tuelha d'aizina, 

34127. A ceria. — 3412». A ginlils. — 34130. B remezis. — 34140, A .lil7, 
som par. - 34145. .4 c'a cslal; C 1. t. près. — 34147. B. gienli. — 34148. A 
per a. 



— 660 — 

Quar mal'aizina fa peccar 

E fai mains liomes folejar, ' 

341 55 E fai maint home putanier, 

Lairo e d'avol [cnoiricier], 

Per c'om la deu molt esquivai' 

E penr' aizina de be far. 

E après per miels escantir 
341 60 JLa fol' amor deu sovenir 

De las penas e dels tormens, 

Dels sospirs e dels pessamens, 

Dels plors, dels plans e de [b l'ardor] 

Que hom soste per est' amor, 
341 65 Quar hom senalz met en azir 

Leu so don mais li pot venir, 

[Et] es rasos senes dupdar ; 

Don dis En Cadenet, som par : 

„ E senher c'ades vol traire 
34170 Dels siens els ponhen desfaire, 

Non deu esser amatz ni car tengutz 
Mas sol aitan can lialtatz n'adutz. „ 

E deu coscirar atretal 

So qu'en dezira quan pauc val, 
34175 Els dampnatges els mais qu'el sen 

Per .1. vil plazer d'u moment ; 

E si anc li fetz s'amia 

Barat, engan [o] bauzia. 

Aquo soven deu remembrar 
34180 Per sa fol'amor refrenar ; 

8it5(-55. B manhs, manli. — 34156. A noirimen. — 34163. 6 planhs ; 
A la dolor. — 34166. C L. son don mal 1. p. v. —^34171. B N. d. om e. a. 
n. c. t., le vers a une syllabe de trop. — 34174. B car p. v. — 34175. C qu'en 
sen. 



— GGl - 
E si anc receiip Innii plazer 
De lieis o gang o ho saber, 
Aquo remembrar no vuellia, 
NI gelozia non cuellia 
34185 De re quel veja far o tlir 

Pueis que l'ardor vol escanlir, 
Quar l'ardors e la folia 
bobla molt per gelozia. 
Autres remedis d'aimador 
34190 Que [b ama] d'aital fol' amor 
Es que am dona novela 
Melhor si pot e plus bêla, 
Quar plus tost er escarnida 
I/ardors, quan sera partida, 
34195 E cant es partida menhs art 
L'amador en cascuna part, 
E plus fortz es lo deziriers 
Quant es en .i. sol loc entiers. 
Apres l'amant que vol menar 
34200 Est'amor la deu dessemblar 
Quar on mais la dessemblara 
Adonc l'ardors mais s'en ira. 
Autres remedis per [b c tudar] 
Aquest'amor es comparar 
34205 Si dons ad autra plus bêla, 
E semblar lui a plus fera. 
D'autra part escantis molt fort 
La folor quin sap farconort 
Cum l'autres fetz que dizia : 

34210 „ leu am mi don de bona guia 



34190. A Que aura d'à.: C Quez avia d'à. — 3i200. U dessemlar.- 
A durar. — 84806. CE s. n'en a pau f. 



34203. 



— 663 — 
E non ges tan qu'en semble fols, 
Que ieu no vuelh quem cost .v. sols 
Per tal qu'ieu l'aja conquiza ; 
Quar be vos die, si Dieus mi sal, 
34215 Qu'ai tan li euh valer cum val, 
E euh li far ai tan d'onor 
Cum el' a mi silh do m'amor. „ 

E si l'amans es tan privatz 

A liais dont es enamoralz 
34220 Que la puesca madti e ser 

Totas vetz qiieis voira vezer. 

Es bos cocelhs que la remir 

Per aquest'ardor escanlir 

Lo madti quan s'es levada 
34225 Enans queis sia parada, 

Quar adoncas molt l'en veira 

En lieis cauza que nolh plaira; 

E sis podia aizinar 

Que la vis nuda do jorn clar, 
34230 Greu séria si o [b cercaVa], 

E per tôt la remirava 

Que non trobes, lieis remiran, 

Alcuna cauza malestan 

Que lalh faria mesprezar. 
34235 Aiso no vuelh plus declarar ; 

E nolh fassa nul bel semblan 

L'amans quan livenra davan, 

Nis deu ges adonc [c tant parar] 

Qu'ela l'en deia mais amar ; 
34240 Ans pueis de lieis se vol partir 

Deu procurar qu'ela l'aïr, 

345»5. C H cug V. — 34226. C Q. aloras l'en venria. — 34230. A sercava. 
— 34234. C Q. lay f. mens p. — 34238. A esperar. — 3424!. C Qu'e l'azir. 



— 6(13 — 

Car pliislen l'aura on ira 

Can sabra (ju'elal'azira. 

Pero nois clou trop [c soplamen], 
3i2io Ni pelejan ni contenden, 

Nuls liom partir de s'ainia 

Pueis ab lieis a gran paria 

E grau amistat aiida , 

Mas toi gentamen ses bruda ; 
34250 Car si l'amor si part en pas 

lient e suau e per espas, 

Lo partir es plus lauzables, 

E melher e plus durables ; 

E si l'amans al départir 
34255 La vei plorar e sanglotir, 

El deu coscirar d'aquel plor 

Qu'el mou d'engan e non d'amor. 

Lo dihs coscelhs, senes dupdar, 

Es suficienspermudar 
34260 Sa folor en altre logual. 

Mas auiatz n'altre que mais val : 

Qui de totz ponhs vol escantir 

La folor, sens es de giquir 

Yiandas de trop gran calqr 
34265 IJsan viandas de frejor, 

E c'om se gart de trop manjar, 

E vuelha so vi fort trempar, 

E gart se de trop gran delieh 

Si vol gandir a fol dezieh , 
34270 E vol vencer son coratge 

El diable quel ten en gatge, 

SW4t. A sobdamen. — 3i2i5. li C conlenen. — 3i3i9. /? s. bruida. — 
34252. C lauzibles. — 34264-05. Dans cei deux vers le mot viantlas doil élre 
compté pour trois fijUahes— 34209. }fanqHedans A.— 34272. Ba raeu esien. 



— 664 — 

Car non pot, al mien essien, 
De re far plus bel [c vencement] 
Que de son voler desliai, 
34275 Don dis en Peire Cardinal 
Del vencement d'esta folor : 

„ Mais deu hom lausar vencedor (*) 

No fai vencut, qui ver vol dir, 

Car lo vencens porta la flor, 
34280 El vencut vai hom sebelhir ; 

Donc qui vens son coratge 

De las desliais voluntatz 

Don mou lo fahs desmezuratz 

E li altre oltratge, 
34285 D'aquel vencer es plus onratz 

Que si vencia .c. cieutatz. „ 

[Et] est' ardor destrenh molt fort 

Qui a membransa de sa mort ; 

Quar qui la mort ben remembra 
34290 Molt leugieiramen desmembra, 

E mespreza deliehs carnals, 

Cosciran las penas els mais 

Que cascus sufrira de lai 

Per los mais c'aura fai h s de sai, 
34295 E deu coscirar en que fon 

La vana gloria d'aquest mon ; 

D'aiso dihs el mezeis molt be : 

„ Hom, quar not sove, (**) 
Montre viens en bobansa, 
34300 Gossi ni de que 

Fus fait en comensansa, 

34273. A vcnsemen. — (*) Rayn., ni, 438. — 34-277. C amar v. — 34281 
C E q. V. s. c. — 34284. Manque dans B; C Et ab autre oulragge. — 
(") Mahn, Ged., w, 182, nccccLxxvn, No crei que mos dilz. 



— bG5 — 

E sovenlia le 

En ta gran benanansa, 

Que fai ni deve 
34305 Tôt cant metz en ta pansa, 

E regarda be 

Ta vida, e balansa 

On vai ni don ve, 

Quar si de vil re 
34310 Fust faitz, lo cove 

Que tornes en estansa 

Sordeior ganre. „ 

D'aulra part qui vol escantir 

Aquesl' ardor non [b deii] legir 
34315 Verses ni rimas ni cansos 

Ni d'autres dictalz amoros 

Que sian estât fach a lausor 

D'aquesta natural amor, 

Quar on mais [b ne] legiria 
34320 xMai la Iblors creisseria; 

Mas tût dictât de trobador 

Que reprenda fol amador, 

Aquel deu, can locs es, legir 

E voler cantar et auzir, 
34325 E veus qu'en dis .i. d'aquel art : 

r Ben tenc per fol e par musar 
Gel qu'am amor se lia, 
Car en amor pren pejor part 
Aquel que plus s'i fia. 
34330 Tais se cuja calfar que s'art ; 
Los bes d'amor venon a tart, 

3430*. C don ve. — 34305. .1 metes; R mtMz; C loi quan mel e. la p. — 
— 3431*. A N. de 1. — 3i310. .1 Q. o. m. .i. Hgiria ; B nel. — 3*322. C re- 
yrendaii. — 343iJ. A ligir; C H er l. — 3*325. G E vec .i. qu'e. 



/ 



— (36t) — 
[h els mais ve cascun dia ; 
Lhi fol el fels el muzart 
Aquilh an lor paria 
34335 Per qu'ieu m'en gart. „ 

„ Ane non gazanhiei tant en re 

Gum can perdiei m'amia, 

Car perden lieis gazanhiei me 

Gui ieu perdut avia ; 
34340 Petit gazanha qui pert se, 

Mas qui pert so que dan li te 

Ieu cre que gazanhs sia, 

Qu'ieu m'era donatz per jasse 

A tal quem destruia 
34345 No sai per que. „ 

. Cel que dis aiso dis mot bc , 

E a SOS dits aparia 

Que l'amor reglar sabia. 

E qui del tôt vol escantir 
34350 Aquesta folor, deu legir 

Lo tractât de penitensia, 

Qu'ieu sai per experiensia 

Que si ben lieg diligenmen 

Lo dih sauct tractât e soen, 
34335 Mesprezara tantost ses als 

Totz los fols deziriers carnals, 

Si ben garda la doctrina 

Sancta, notabla e fina 

De venir en contriccio 
34360 Et a vera confessio, 

La cal doctrina trobara 

34332. Ici commence dam le ms A une lacune de 170 vers que nous comblons 
d'abord avec le ms. D, et ensuite avec le ms. C. — 34335. G P. qu'ieu m'en 
part. — 34343. C J. p. ma fe. 34344. C deslrenha. — 34351. C pencdeiisia. 
— 3435'.). C conliixio. 



— 0137 — 

C;iii lo dili tractât legira: 
E (|ui voira bcn escantir 
La l'olor, can sentra venir 

34365 La mala cogitatio, 

Dezempare la d'espero, 
Car pus si delecharia 
La folors s'escalfaria ; 
E d'autra part qui vol gandir 

34370 A la folor non deu seguir 

Los delielis carnals, ni estnr 
Ocios, ans deu trebalhar 
Sa carn per far abstinencia 
per altra penitencia, 

34375 Car sobrieyramen trazen mal 
Restren hom l'ardor natural . 
Encaras mai se deu gardar 
Qui vol la folor esquivar 
Que non dispute de beutatz 

34380 De femnas, car per cert sapchalz 
Que en aquel disputamen 
La folia [c fort] s'escompren, 
Ni parle de putaria, 
Per so car S. Pauls dizia 

34385 Que bos noyrimens, ses duptar, 
Se corrump fort per lali parlar, 
E Jhesu-Crist, sesduptansa, 
Pitz que de gran aondansa 
Del coratge de cui li ve 

34390 Parla la boca mal o be. 

Encaras se deu fort gardar 
De las femnas trop remirar, 
Car so ditz S Jeronimes : 
Remirar femnas perilhs es, 



— 668 — 

34395 Car trop remiran lor beutat 

Manh home bo so mal tornat; 

Mas si ve per aventura 

Calque bêla creatura, 

Deu lauzar tota vegada 
34400 Lo Senhor que l'a creada ; 

Estiers nois [c deu] trop delechar 

En sa gran beutat remirar ; 

E ditz mai que hom deu fugir 

Si vol la folor escantir ; 
34403 [c Ni am femnas non habite], 

Ni soen no las visite 

Neis sa sor o sa cozina, 

Car mais nais de mal' aizina, 

E tra ischimple de Thamar 
34410 Ab la cals Amnons ac afar , 

Lo cals Amnons foc son fraire 

E David reis fo lor paire ; 

Per que nulhs hom que be vol far 

Non deu ab femna sols estar, 
3441 5 Car om e femna son carnal 

E aparelhat a far mal, 

E femna sobeiramen 

Aitan cant a menhs de bon sen ; 

Per qu'el en fai comparazo 
34420 A ponchura d'escorpio, 

[c Et a fort vesq de l'enemic] 

Quens decep en forma d'amie, 

E l'aparelh de foc ardent 

Qu'es près de restolham gran vent; 
34423 E apar quant es perilhos, 

34410. B C Amoii?. — 34420. .4 ce vers finit la lacune du mi B- 



- 669 - 
Que Jesu Crist dis que si nos 
Las autrui molhers remiram 
Quar aver las cobezejam, 
Avem ja complit le peccat 

34430 En la desliai voluntat. 

Diran alcu : « Messier Malïre, 
Pus tan perilhos [es], per que 
Vos aves tan desus lauzatz, 
Els ayraadors accosselhatz 

34435 Que per aver près e valor 

Amon donas d'aquest' amor, 
Eyssenhan els de domnejar 
Per mai la folor escalfar. » 
Ad ayso respondray de cor : 

34440 « Ai desus dig tan de lauzor 
D'aquesta natural amor, 
Quar temps i a de prezicar, 
Temps de rire e de trufar, 

34445 E quar per cert l'amor en se 
Es bona quant iiom n' usa be 
Co cels qu'estan en estamen 
De matremoni lialment, 
Quar autrament ses ajustar 
Nos poyria ges conservar 

34430 Nostra natura luimanais 

Ni d'autres sentens animais. 
L'amors donc bona séria 
Qui gent reglar la sabria. 
Si que non volgues mal uzar 

34455 Ni Tautruy mollier envejar, 
[Et] am mezura restrenlien 
Aquel fol carnal movemen ; 
E si non avia poder 



-- 670 — 

Del movemea réglât tener, 
34460 Faria sen, al mieu albir, 

Si per la calor escantir 

A matremoni venia ; 

Qiiar dis santPaul: miels séria 

Qui no pot sa calor reglar 
34465 Que prezes molher que cremar, 

E l'ames cum la carn sia, 

Empero de bona guia, 

Quar l'amor deu amezurar 

Que no la deu ges tant amar 
34470 Quel do de si senhoria, 

Ans se tang qu'el senhor sia. 

Pero liai si deu redre 

Pus que liai la vole penre, 

E deu en son ajusiament 
34475 Aver aquest entendement 

Quez el per peccat esquivar 

En matremoni vol estar, 

Et ab sa molher s'atura 

Per aver engenradura 
34480 Lialment ad onor de Dieu 

Que fara le servis! sieu, 

Cossiran que Dieus verament 

Le davan-dig ajustament 

Vole e mandech per coservar 
34485 [L'uman] linhatge ses dubtar, 

Adordenan c'una ses plus 

Per son cabal [n'aje] cascus, 

E la sua cascus âmes 

E l'autruy no cobeszeges. 

3i485. C L'umanal 1. qui donne au vers une syllabe de trop- 



34500 



— 671 ~ 
34490 Est' amor sancta séria 
Qui enayclii la regia, 
Mas qui estiers la governa 
Ses dubtar si eys iferna. 
E s[lot yeu en los tractastz 
34495 Sobieyras ay dig vanetastz, 
Et ay tractât d'aquesl'amor 
Segon la mondana folhor, 
Et ay lauzat quez om domney 
Mostran la via de! cortey, 
Totas vegadas cosselhan] 
Que liom non quieira ni deman 
De sa dona ni vuelh'aver 
Nulha causa de non dever, 
Ans s'esfors per lieis de be far 
E de malvestat esquivar, 
Las cals causas qui faria 
Lo domnei mot bos séria. 
Vos auzetz dire d'aitra part : 
Tais se cuja calfar que s'art, 
E maintas vegadas mais ve 
De so c'om cuja far per be ; 
Atretai es qui domneja 
Car per aital domnei foleja, 
Que nois pessava, quan s'i mes, 
Que tan de folor ne vengues, 
Nis pot far c'om sega domnei 
Que a vegadas no folei ; 
Car sapchatz cert que domneau 
Cuelh hom soen folia grau, 
E la folors, senes dupdar, 



34505 



34510 



3451c 



345'iO 



34501. Ici nom reprenons le ms. A. 




— 672 — 

Escalfa mot per domnear, 
Car greu de pega trobaretz , 
Cant es cauda, que nous laizetz ; 
Per que sapchon li amoros 

34525 Quel domnears es perilhos , 
Car maintas folias se fan 
Jogan, rizen e domnean, 
E es fols qui no s'albira 
Can mal fai o mal cocira, 

34530 Que cascus merit trobara 
Segon so que fah sai aura, 
Aja sai fah o be o mal ; 
Don dis en P. Cardenal 
Mostran la via de salut : 

34535 « Que Dieus a son arc tendut 
E traili aqui on vol traire 
E faih lo colp que deu faire 
A quec si cum a mergut 
Segon vicis o vertut. » 

34540 Assatz vos ai tractât d'amor 
De mascle ab feme entre lor, 
Ara traclem d'amor d'efan 
Que totas creaturas an. 
Sapchatz d'aquest' amor coral 

34545 Qu'ela nais de dreg natural, 
Don vezetz que naturalmen 
Tota creatura que sen 
Ama fort s'engenradura 
D'amor molt coral e pura ; 

34550 Car non es amors tan corals 
Nulh'autra cum es paternals, 

34530. C Cobrara. — 31531. A soi. 



— 673 — 
Quar mais am' hom d'amor bona 
Sos efans que sa persona 
Moltas vogadas ses dupdar; 

34555 E nostra leis o ditz lot clar 
Que SOS efïans amolli paire, 
E totaisoes deraso, 
D'amor ben adordenada, 
Dreclmreieira, ben reglada, 

34560 Car hom nols deu ges tant amar 
Qu'en vuelha s'arma ifernar, 
Nils deu tan folamen amar 
Que si lor ve mal dir o far 
Tantost non prenda castier, 

34565 Car nols ama be qui nols fier 
E nols bat en lor jovenlut; 
Car pueis son gran e avengut 
No i pot hom cocelh penre, 
Mas domentre que son tendre 

34570 Los deu hom tener en destreg 
Baten, feren cant an neleg; 
Car qui de prumier ben los bat 
Los a, en derrier, a son grat; 
Quils te [c veziatz] de prumier 

34575 Trobals rebelles de derrier; 
Per qu'es coscelhs de Salamo 
C'om a la vergua non perdo, 
Car nols ama d'amor fina 
Qui nols te eu disciplina, 

34580 Per que totz hom pros e senatz 
Te SOS efans disciplinalz, 
E cel que a petit de sen 

34504. C prengu». — 3457*. A vezilatz. 



— 674 — 

Laissa lor far tôt lor talen ; 

Per so conois honi bon paire 
34585 Can [c l'efan] son de bon aire, 

E conois hom sa folia 

Can de mal far nols castia ; 

Car auli dir mainta vegada : 

De tal senhor tal mainada ; 
34590 Mas alcii fol per gran folor 

No sabo reglar est' amor, 

Car los efans non repenran 

De nulha causa malestan, 

Ans riso de lor fadezas 
34595 E pesson de grans riquezas 

E de grans terras amassar 

De quels puescan be ricx laissar. 

S4585. .4 C. Ihi' fan s. — 31580. H t. s. t. m. A cal s, cal, m. 




'(Sô)- 



- 675 — 



[q AYSO ES LA PTSTOLA QUE TRAMKS FRAYRES MAFFRES MENRES^ 
LA FKSTA DE NADAL, A SA SOU NA SUAU ET APRES LIEYS EN 
GENERAL A TOTZ. (•) 



Praires Matfres a sa cara seror 

Sahitz corals en Dieu nostre senlior. 

Car aquest jorn de la Nativitat 

Del lilli de Dieu es molt acostumat, 
5 Cum tu sabes, que hom fassa presen 

A sos amicx de neulas ab pimen, 

E qui vol far onrat presen complit 

Ajustei mai .i. bo capo raustit. 

La costuma vuelh ieu en te gardar, 
10 Et presenti, en loc det vezitar, 

Per tôt aiso lo verai fdh de Dieu 

Ouens fez neulas del precios cors sieu 

En lo ver sant sagramen de l'altar, 

E del sieu sanc molt glorios e car 
1 5 Nos det pimen molt precios e fi 

En lo ver sanh sagramen atreci; 

Lo sieu sanh cor nos a dat per capo 

Lo cals per nos en [c la] crotz raustitz fo 

E de lansa fo al costat feritz. 
20 Estas neulas pastet sant Esperit 

Ins el ventre de la vergis Maria 

On s'ajustet per la gran bontat sia 

(*) Rubrique. Elle manque au ms. Ai elle est en vers dans le vis. de Lyon: 
Lapislolasolz escricha trames. — A la sorresuau fraire Malfres — faire menres 
la fesla de Nadal, — e après lui a lolz en gênerai.— 8. C Ajustiey may.— 10. 
Ms. du Brit. Mus. reg. 1d, C .i. E presenti l'en lo3 de vezitar; C o presen 
en luoc do vezinar. — 11. C Per tôt ayso 1. v. f. — 15. C N. a p. fach p. e f. 
— 17. A n. det p. c ; 6 nos a dat p. c. — 18. A L. e. c. p. n. r. f. — 19. 
C E d. 1. f. sotz l'anca f. — 21. C J. e. cors d. 1. v. M. 



— 676 — 
Lo sanh sucre de la divinitat 
A la pasta de iiostr'humanitat. 
25 Aqui meteis fetz pimen alreci 
De pimentas molt noblas e de vi. 
Las pimentas so vertutz divinals, 
Mas lo vis es verais sancs Immanals. 
Sant Esperitz obret l'uou atreci 
30 Del quai pueys lo sant capos issi, 
Lo bojol fo la sancta deitat, 
La glara fo la nostr' humanitat 
On fo pauzatz lo bojol glorios ; 
Lo [c close] de l'uou fol ventre precios 
35 De la Vergis que puei l'uou espeli, 
E vers capos per cert del [c close] issi, 
Car ins el [c close] l'avia caponat 
Sant Esperit de sa verginitat, 
La cal en lui aitals pauzada fo 
40 Que non pogues penre corrupeio. 
Aquestz capos fo plumatz per juzieus 
De SOS cabels, pueis dels vestimens sieus, 
Pueis flagelatz e lardatz lo capos 
Menudamen de moltz gros blavairos , 
45 Pueis ab clavels sus la cros enastatz 
Fo cruzelmen rauslitz e turmentatz ; 
Pueis Ih'ubriro ab lansa son lairier 
Adozilhan aquel sanh pimentier. 
Estas neulas del ver sant sagramen 
50 Det a manjar et a beurel pimen 

Lo filhs de Dieu, lo dijous de la cena, 
Als apostols sus en la taula plena ; 

30. c Del quai huey pueys 1. s. c. i. — 31. Ms. Brit. L. mujols f. — 32. 
C. L. glayza f. — 34. A, L. crotz d. — 36. A d. croc j. — 37. A croc l'a. c. 
— U. C. M. d. grosses biavayros. 



— 677 ~ 

E pucis per els comunalmen a totz 
Le [c capo dec] sus l'altar de la cros ; 
00 A las neulas donet aital vertut 
Que de tôt mal tantost nido salut 
A tôt hom que las pren degudamen, 
Ben cofessatz, que non ges altramen, 
Quar promes nos (jue aquel seran sais, 
60 Don la salutz sera perpétuais. 

Estas neulas deu hom caudas manjar 
[Et] en la fe raustir e escalfar, 
Car autramen [om] sa mort manjaria 
Quil sagramen fermamen non creiria. 
65 Als capelas es donat solamen 
Que els bevan lo sobre-dih pimen 
Corporalmen, pero totz hom per fe 
Lo deu heure, car cel lo heu quil cre, 
Lo quai pimen neis en aquesta guia 
70 Begut, home sobrefort enebria. 
Qui coscira lo trauc del pimentier 
[c Per on isschyc], so es del sant ladrier 
Del iilh de Dieu, que fo adozilhatz 
Gant ab lansa fo ubertz sos costatz. 
75 Aquest pimens es tan cofortatieus 

Quels homes mortz fai dese tornar vieus 
Qui dignamen lo recep e bel cre, 
Tant es granda lavertutz de la fe. 
Aici mezeis deu per [c compassio] 
80 Coral, [c cascus] manjar del sant capo 
Sus la taula de la veraia crotz, 
E deu lo be girar desus desotz 

G2. A omet et, ce qui fausse le vers. — 03. A omet om. — 6i. C crezia. 
— 78. A Pont issi; C lo sant layrier. — 7tt. A p comparacio. — %0. A 
omet cascus. 



- 678 — 

E deu cauzir totz les plus gras morcels; 

Causisca donc las plagas dels clavels 
85 Don ac traucatz los layriers e los pes 

Et del costat, e pot, sis vol, après 

Los blavairos manjar de las esqiiinas, 

De la testa los traucs de las espinas ; 

Pueis pot trobar el col de grans coladas, 
90 Tueis en la fatz de molt cruzels gautadas, 

Pueis en son bec vinagre [niest] ab fel, 
. Pueis en son cor dolor sobrecruzel, 

Pueis el fetge ves nos amor coral ; 

Apres beva la greu suzor mortal 
95 De las gotas del sanc de que suzet, 

[cE] pueis l'aigua que [c dels huels] escampet, 

Pueis las antas beva de l'auzidor; 

[cEt] erben durs si non recep amor 

E pietat gran e compacio 
100 Dedins son cor ab gran devocio 

D'aquel senhor c'aisi l'aura pagut, 

E abeurat, amat e rezemut ; 

E nol reda pueis al levar de taula 

Gracias molt grans [c de cor] e de paraula. 
1 05 Nuls hom del mon que aici manges pro 

D'estas neulas, del pimen, del capo, 

Non iria queren coma glotos 

Autras neulas ni pimens ni capos. 

Sor, lo prezen no vuelhas manjar sola, 
110 Qu'om ditz [c d'ome] que molt ama la gola, 



83. C des pus grasses m. — 85. A iraucat las mas els pes : ver$ faux. — 
86. C del costat e p. — 91. A C musclât a. f. qui fausse le vers; mest de mix- 
lus, mêlé. — 96. A q. del sanc escapet. — 98. A omet et qui est nécessaire 
pour la mesure du vers. — 103. A E queih redra p. — tOi. A omet de 
cor. — t05. C Luns o. d. m. — 107-108. Manqxient dans A. 



- 679 — 
El te cascus per truan e per glot 
Cant .1. prozen precios manja tôt, 
E majormen can grans es lo prezens 
A sadolar gran [c molteza] de gens ; 

1 15 Covida donc tos amicx, tas ainigas, 

E prcc te [c que] de part de mi lor digas 
Que de bon cor prego nostre Senhor 
Per me, ser sien, colpable peccador, 
E que lasso gracias d'aquest prczen 

120 Non ges a me mas a Dieu solamen, 
Qu'el l'a tôt fali, que del mien noi a re, 
Mas solamen qu'el lo tramet per me 
A sos amicx coma per mesatgior, 
E solamen de lui n'esper loguier. 

1 25 Aquest prezen que es del cel vengutz 
Sia per te grazitz e car tengutz ; 
Digam a cel quel nos a présentât, 
Aquest sant jorn de la Nativitat, 
Ecantem tuh, aicicum fdh legisme, 

1 30 Ab los angels : Gloria sus en l'altisme 
A Dieu quens a trames so fdh dels cels, 
[Et] en terra vera patz als fizels. 
Prega per me, c'aital fau ieu per te , 
Dieus [c t'en] don part s'ieu re die o fau bc, 

135 E non t'acuelh solamen en parso. 
Ans vuelii que tôt sia fah a ton pro, 
E de totz cels que crezol fdh de Dieu, 
E adoro lo benezech nom sieu. 
Amen. 



tlO. /lomeU'ome. — 111. A golul; C glol. — 113. Cquarg. l.p. — 114. 
A monleza d. g. — 115. C t. a. et a. — 110. A onui que. — 132. C. que ra. 
trames. — 127. C nos a p. — 1.12. Ms dn Brit. Mus. c. c. t. venra p. a. f. 
13i. A li do p. — 135. A <j c. perso. 



ERRATA 



KT GORRKCTIOrsrS 



Page XLviii, ligne 12, rerlace, lisez retrace. 

— Lxxvii, I. 17, Amstnse. 1. Athamse. 

— CI, 1. 2 ; cv, 1. 5 ; cviii, 1. U et 19, Gaucelm F. I. Hugues F. 

— 21, 1. 8, au lieu de .iiii., 1. vu. 

Vers 31 Supprimez la virgule après riqueza. 
77 et passim, d'est amor^ 1. d'est'amor. 

142 Supprimez la virgule après trameta. 
2G7-289 et passim, d'nquel nmor, I. d'aqui'l'amor. 

370 elh acor, I. e Ih'acor. 

435 nom, I. non. 

447 es mas, I. en m. 

475 f'uelhas ntretal, l.fuelhas; atretal 

509 Quom 1. Qu'om 

563 Remplacez le point par une virgule. 

575 Supprimez la ponctuation. 

582 et passim, de se, I. dese ou desse. 

603 11 faut ajouter après d' autrui le mot be qui manque dans 
nos mss., sans lecpiel le vers n'aurait aucun sens et n'au- 
rai* que sept pieds, autrui ne devant être compté (jue 
pour deux syllabes, comme au vers 607. • 

578 lunlia nmor, 1. lunh'amor. 

596 del b. I. dels b. 

617 pura amors, 1. pur'atnors. 

645 nobla e p.. 1. nobl'e p.; supprimez la virgule. 

047 Supprimez la virgule. 

658 dicha amor qu'en lieys d., \. dich'amor en lieys d., sui- 
vant la leçon de ^1. 

734 cieus, 1. siens. 



— 682 — 

Vers 79!) que (jent, lisez qui (j. 
801 noUa e b,\. nobl' e h. 
813 Amors, 1. D'amors. 

818 prenen, \. premen, part. prés. Aepremer, comprimer. 
821 Que vuelh hom, 1. Que vuelh'hom. 
828 vuelha avei\ 1. vuelh' aver. 
841-842 l'autra amor, 1. l'autr'amor. 

933 Disen, 1. disem (disons), qui concorde âyec sabeni et podem 

des vers 935 et 936. 
93G Supprimez le point. 

1013 Li pair, 1. Le pair'. Le vers a une syllabe de trop, à 
moins qu'on ne compte esperitz que pour deux syllabes, 
ou qu'on ne le remplace par esprilz qui se trouve aux 
vers 1114. 
lOlG en e. c. 1. anec, 
1058 d'un amor, 1. d'un' a. 
1060 d'una mouteza, 1. una mouteza. 
1070 ne que puesca, 1. ne qu'en p. 
i095-6 Supprimez les virgules des deux vers. 
1102 Après lia, remplacez la virgule par un point. 
1143 ■Sol pot, 1. ^ol pot, remplacez la ponctuation par une vir- 
gule. 
1149-1758 et passim, alieijra, 1. a lieyra, en rang, à lafde. 

1346 noval, 1. mmit, qui est une altération de nomnal, nommé; 
una servanla non:ida per son nom Bealrix. (Ludus S. 
Jacobi). 
1 352 del orde, l.de l'orde. 
1399 Entr'els, 1. Enlrels. 
1460 d'ins, 1. dins. 
1576 11 faut suivre la version de la variante qui est au bas de la 

page. 
1595 Quant, 1. Quar; es sabut, 1. a. s. 
1625 et passim, sang, 1. sanct. On trouve souvent dans le 

Brei'iari sang pour saiicl. 
1633 Esperitsang, 1. D'esperit sancl. 
1646 Dieus. 1. Dieu. 
1650 totas, 1. Iota. 
1661 d'aquel amor, 1. d'aqueVa. 
1708 luonhan, 1. lueuhan. 



— 683 — 

Vois 1957 Mettez un point après semenar. 

1958 -Mettez une virgule après si fa; qin, I. ijiw, (ju'il faut 

élider avec le mot suivant pour (]ue le vers n'ait pas une 
syllabe de trop : si fa. qn'iasumciU mbiu, si fait, car 
également il savait. 

1959 lo dévia, lisez las dcvi'i, ce pronom se rapportant à terras 

du vers 1956. 

1901 Al, 1. Als. 

iO-45 Membram, I. Membraii. 

'i'i'.iO Mettez un point après play. 

2290 seiihe, 1. seiiher. 

2293 Mettez un point et une virgule après prezes. 

2400 lors. 1. /()/•; trebas, 1. Irebals. 

2407 Pcr boua amor, 1. Pev boa'amor. 

2497 nom, 1. non; non-poder, impuissance. 

2500 Diens, 1. Dieus. 

2507 ses volia, 1. sis v.; peior, 1. pejor. 

Page 97 Rubrique. 6vw 1. creet. 

Vers 2658 crt'^?/, 1. creet. 

2706 sotre ««//'«, 1. sobr'aiitra. 

2739 /f/j9s, 1. bps. 

2745 arguemen, 1. aruuincii. 

2754 /i///;r, 1. «wr. 

2793 <"«, 1. rtH. 

2886 vagues, 1. n'agues. 
2896-2927-3002-3026 et passiui, maior, maioria, 1. w/rt/'o/-, majoria. 

2921 Monteza, I. mouteza, comme au vers 1060. 

2984 et passim, aiudar, 1. ajudar. 

3041-42-43 Supprimez les virgules. 

30G() l'eseripttira, 1. l'Escriptura. 

3069 FrtH. 1. /W/. 

Page 11() Rubrique. Qnau, lisez qu'a». 

Vers 3162 f/<' sî<s, 1. desus' 

3368 Supprimez le point. 

3408 seran, 1. /«m». 

, 3443 non, 1. hows. 

3502 /h.v.soH. 1. fassau. 



— 684 — 

Vers 3532 Crezet, lisez creet. 

3388 de vas, l. devas; 3613-3618 et passim. 

3620 se, h so. 

3621 terra, 1. terran. 

3631 ecrkj, 1. escrig; suppsiinez les deux virgules. 

3642 estralnbli, 1. astralabï. 

3654 L'hautre, 1. Ih'autre. 

4683 mieia, 1. HnVj«. 

3694-5 dans, 1. f/r»<s. 

3700 Mettez au lieu des points, des virgules après Aret, Taur. 

3714 Li, 1. Le. 

3765 Supprimez la virgule 

3767-68 Supprimez les deux virgules. 

3833 a donc, \. adom. 

3836 ponhens, 1. ponhen. 

4028 lo, 1. /i. 

4032 sei. 1. sil. 

4081 &e î^ofe/ts, 1. bevolens. 

4095-96 Suivre les leçons du ms C, rieg, riego. 

4121 Sel, 1. SU. 

4122 malignes, 1. malignas. 

4123 Ih' autre, \.lh' astre; anioros, 1. iiiuoros. 
4154 rfw r«ie/i, 1. demieli. 

4174 Honetz, 1. Honestz. 

4190 Lrt, 1. /o ,- Ermengaud fait constamment planeta du genre 

masculin. 

4202 jsdeja, 1. j^ctejrt. 

4342 r/ieks, 1. T^î/^fs. 

4344 civals, 1. crtî^«/.s'. 

4399 tes, 1. los. 

4410 Supprimez la virgule. 

4424 autras,\. autres; plainetas,\. planetas. 

4450 0J9, 1. ops. 

4455 sew/ia, 1. senhal. 

4493 /bndfl^ 1. /b/w/wf. 

4554 Supprimez la virgule. 

5004 El s. 1. Del s. 

5017 eclipis, 1. eclipsis. 

5158 Supprimez le point et virgule. 



- 685 - 

Vers 52?j0 de que, lisez deque. 

5300 viou, 1. vieu ou viu. 

5358 esmariment, 1. esnmrrimen. 

5i58 Lwr, 1. iYos, d'après la leçon des mss C, D. 

5401 sia, 1. sirtw. 

5462 Le. 1. Les. 

5516 perilos, 1. perilhos. comme au vers 5508. 

5526 frai, 1. <ro/. 

5538 Escumpren, 1. Escompren. 

5602 Lrt, 1. Lo. 

5616 leuvjairki, 1. leujniria. 

5627 Supprimez la ponctuation. 

5628 Mettez uue virgule à la lin du vers. 
.5643 en, 1. m». 

,5648 fors gitat, 1. forsgitnt; 8192, foragital. 

5658 issnmens, I. tssanien. 

5678 /re«f/r, 1. fregar. 

5765 fodo. 1. <o/rt. 

5796 Laigua, 1. L'aigua. 

5852 engenra, 1. s'engenra. 

6029 dis<'M, 1. disoM. 

6051 3/i<?(/ dirt, 1. Miegdia. 

6055 Mieg jorn, \. Miegjorn. 

6095 d'e/s, 1. de/s, pour dt' /os. 

6147 Pe/j/ (/M'a d'autre, 1. Pe/if quad'aulre. 

6196 se compren, 1. s escompren. 

6459 /rt/ra /o, 1. /w/rV« /o. 

6535 Placez un point et une virgule à la fin du vers. 

6549-50 /îtrcf, /ieiTfl, 1. /i;n'rt. /i^Mm. 

6554 Placez un point à la fin. 

6672 segunn, 1. segan. 

6732 la glan, 1. l'aglan. 

6807 d«m, 1. dure/, comme à la variante. 

6855 Mettez entre deux virgules les mots vesen IMizeu. 

6872 lievratz, 1. lieuratz, 

6900 qu'en es, 1. que n'es. 

6927 D'autre. I. D'autra. 
6932 /os, 1. /o. 

6941 De. 1. f/n. 

8 



— 686 — 
Vers G942 bon, 1. hom. 

69G0 Mot fmj, lisez E mot, comme à la variante pour que le 

vers ait ses huit syllabes. 
()9T3 Barhalhol, 1. Barhajol. 
7173 7iel, 1. cl, comme à la variante. 
7221 Corps e forts, 1. corpses forts. 
7281 Restituer ainsi ce vers d'après les mss A, C, D. 

Fay plus tost mus que lo mires. 
7302 Dels, 1. Quels. 
7307 M de 1. ]Si an. 
7490 casieu, 1. casen, tombant, épileptique. 
75G8 comal, 1. coma. 
7583-7627 sensetiva. 1. sensitiva. 

7759 despendaires, 1. despendeires. 

7875 plueia, 1. plueja. 

7993 antieira, 1. entieira. 

8040 Omc, 1. 0«o, comme à la variante du ms 6'. 

8052 Oî('<?//t, 1. OM'i//i, qu'elle. 

813G Qu'a 1. </m««, d'après le ms D. 

8340 iVn. Si. 

8362 luzuria, 1. luxuria. 

S474 /iOM5, 1. /toms. 

8475 eȔ, 1. en. 

8521 nelochos, 1. nelechos. 

8551 ouctoritas, 1. auctorilatz. 

8564 Suivre la leçon du ms J5 en supprimant Qm' et restituer 

ainsi le vers : Esser temptat no progra fjes. 
8568 foron; 1. /bra?i. 
8589 E, 1. £/. 

8610 Malavuntura, 1. Malaventura. 
8G35-8657 mo saber, 1. nosaber. 
8899 710S, 1, Mow. 
9026 Mettez une virgule après gay. 
9045 sa cngenradura, 1. s'engenradura, pour que le vers n'ait 

pas une syllabe de trop. 
9053 aquest amor, 1. aquest'a. 
9080 Les, 1. Las. 
9094 sow, 1. son. 
9116 rf6^ 1. rfe/. 



Vers 



01 G" 
9181 
9182 
9270 
9299 
9304 
9311 
})380 
9381 
9402 
9440 
9442 
9526 
9612 
9656 
9659 
9736 
9773 



9777 

9779 

9802 

9840 

9945 

9965 

10027 

10104 

10106 

10113 

10142 

10186 

10198 

10199 

10205 

10211 

10230 

10325 

10400-10405 

10438 



— 687 — 

sa audorital, 1. s'auclorilal. 

hons, 1. homs. 

som, 1. son. 

bon amor, 1. bon a. 

traidor, 1. /rrtïrfor, qui doit éf recompté pour trois syllaljes. 

Sobre autra, 1. Sobr'a. 

aquel amors, 1. aquel'a. 

sernm, 1. serem. 

pcrficcha a, I. perfiech'a. 

Mettez une virgule après Dieu ; sio, I. si o. 

vioure, 1. vieure, comme au vers 9443. 

vuil, 1. niai, 

si mira, 1. s'i m. 

dalieg, 1. deliey. 

que sa b, 1. qu'a sa b. 

E. 1. El. 

o,\. ne. 

dar manjar, I. dar que /«., pour que le vers ait ses huit 

syllabes. 
qucrrer, 1. qmerer. 
mon, \.on. 

quen f, 1. qu'o f, comme à la variante du ms C. 
hil, 1. ilh. 
Son, 1. Es. 
mortel, 1. mortal. 
seniezeis, 1. se mezeis. 
devian, 1. dévia. 
Nols, 1. Nol. 
els, 1. es. 
E val, 1. Elh V. 
sacrifiizi, 1. sacrifîzi. 
non, 1. no'n. 

qu'en fan, 1. qu'o fan, comme ;\ la variante du ms D. 
à la variante 10250, 1. 10205. 
Caym, 1. Cayn. 
recobrar vas, 1. recobrar n'as, 
qu'en f, 1. qu'u f. qu'o f. 
veva, 1. veuva, comme au vers 11219. 
cum, 1. mas, d'après la leçon du ms D. 



— 688 — 

"Vers 10457 d'autrn n, 1. d'autr'a. 

10472 ad. 1. et. 

10473 aturment, 1. an turment. 
10565 sain, 1. saint ou srtHt'^. 
10877 Els, 1. £ms. 

10954 aw, l. a, d'après le ms D. 

10965 laison, 1. laisson. 

10977 mrts, 1. ?n«?s. 

10994 Mettez une virgule à la fin du vers. 

10996 dicha a, 1. dich'a. 

11062 Mettez une virgule à la fin du vers. 

11119 tro, 1. tre. 

11167 atre, \. altre. 

11213 parcas, 1. parlas, d'après la leçon du nis D. 

11244 obizen, 1. obezen. 

11294 nialenansas, 1. malanansas. 

11433 £, 1. il. 

11539 raî/2, l. raï/^, qui doit être compté pour deux syllabes. 

11599 veirian, 1. veiran. 

11600 Point et virgule après rfi^f. Supprimez la ^irgulede la fin. 
11611 Même correction qu'au vers 11539. 

11617 mis, 1. nos. 

11701 Même correction qu'au vers 11539. 

11717 Supprimez la ponctuation. 

11885 Supprimez la virgule après essegat. 

11887 E, 1. Que, d'après la leçon d« ms D. 

11888 Esser vengut, 1. Sya vengutz, d'après le même ms. 

11889 Que, 1. Quo. 

11974 quec dia, 1. tôt jorn, d'après le ms Z); quec dia donne au 

vers une syllabe de trop. 

12121 si. 1. si. 

12137 issomple, 1. issemple. 

12141 Madone, 1. Madona. 

12333 devras, 1. de tras. 

12408 Mettez un point et une virgule après razonar. 

12455 Juzious. 1. Juzieus. 

12455 Crezam. 1. Crg^a. 

12458 irtis, 1. /aiss' 

12460 Mettez un point et une virgule à la fin. 



- 689 — 
Vers \Mli sobre bos, Visez fabre b. 

12485 apropriar, I. npropjar, d'après la leçon du ms D. 
12492 l'an m. 1. la m. 
12505 s'apropries, I. s'apropjes. 
12516 Mettez à la fin un point et une virgule. 
12517-18 Ces deux vers doivent otrc ainsi restitués d'après un des 
inss. de Vienne : 

E ses dabte mis tanhia 
Quez cl que imndat avia 
Que, etc. 

12551 K de p., 1. Qtie de p.: Supprimez la virgule du v. précé- 
dent. 

12609 colombos, I. colombas. 

12615 d'aquest, l. aquest. 

12714 Et a. p., 1. En a. p. 

12738 Tro l'an ac, 1. Tro la n'ac. 

12771-72 On, 1. o, aux deux vers. 

12843 n'avia, 1. l'avia. 

12851 ascensio, 1. assumpcio. 

12921 ab quel n., 1. ab que n. 

12923 cossiraUj 1. coservan. 

12948 // angiel, 1. Ih'angiel. 

12953 Perqu'em s., \. perqu'ieu s. 

12957 Supprimez la conjonction E; pietat doit être compté pour 
trois syllabes. 

12966 le V., I. la v. 

12967 humialmen, I. humilmen. 
12980 Dott /«y i;., I. Dow /« v. 

13011 Remplacez p.;r une virgule la ponctuation de la fin du vers. 

13066 Contricio, 1. entenc'io. 

13102 leugieiria, 1. kugieira. 

13130 i4M </Mi rtMSîs, 1. Ad un qu'aucis. 

13133 ausir, 1. ««<»•. 

13147 flu^jr, 1. aucir, comme au vers 13133. 

13170 punira, 1. puniria; asperamen, 1. aspramen. 

13184 Per aver, I. Per rt'rfi^er. 

13189 pes, 1. j9e/s {•). 



(') Une partie des corrrclions impiimces ci-dtssus, cl un bon nombre île 

9 



Vers 



13235 
13278 
13313 
13326 
1334i 
13376 
13427 
13465 
13486-7 

13500 
13502 
13503 
13506 
13532 
13565 
13568 
13607 
13625 
13654 
13695 
13796 
13823 
13876 
13878 
13894 
13903 
13906 
13991 
14050 
14058 
14072 
14143 



— 690 — 
qu'eu fazia, lisez queu, pour que o f. 
Dons^ 1. Doues. 

digues, 1. temjutz, d'après le nis D. 
erezia, 1. creirin. 

de cuy, l.per c, d'après les mss. B C 
homes que cridan, 1. hom[s] es que[tz] cridau. 
A Imjs, 1. A Imj. 
m. nug, 1. m. nuey. 

Supprimez le guillemet au premier des deux vers et mettez- 
le au commencement du second. 

Que, 1. Quo. 

/". senhals, 1. /'. salvas d'après le ms. D. 

deus, 1. deu. 

Que, I. Quan, d'après les mss. C D. 

non d., 1. noi d. 

amblat, I. emblat. 

Suivez la leçon du ms. D. 

ojferen, I, l'offereu. 

Mettez une virgule après home. 

s'ergolhozia, I. s'ergolhoria. 

que l., I. qu'en L, d'après le ms. D. 

In p., I. lo, comme à la variante. 

Qu'omeu /., 1. Qu'orne L, d'après D. 

Mettez un point d'interrogation à la lin du vers. 

Mettez un point à la fin. 

si f., 1. s'o /'. 

ausir, I. aucir, comme aux. vers 13133-13147, 

quels meta e mal nu, I. quel met' e malan. 

mentenen, I. mantenen. 

As c, I. ab c. 

Mettez senher entre deux virgules. 

M'arme e m. c, I. M'arm' e m. c. 

Aquel amor, 1. nquel'amor ; hes, I. bes. 



celles qu'on trouvera au supplément de cet erratum sont tirées des deux mss. 
de Vienne, cités par M. le professeur Adolphe Miissafia, dans son élude sur 
le premier tome lu Rreoiari d'amor, publiée à Vienne en 1864. Je dois une 
grande partie des autres corrections à l'obligeance de M. Cliabaneau, profes- 
seur de langue romane à la faculté des lettres de Montpellier. 



— 691 



Vers 



14168 
14304 

U406 

14447 

14989 

15038-9 

13007 
15097 
15119 
15292 
15384 
15385 
15395 
15400 
15401 
15473 
155G8 
15748 
138G5 
15868 
15926 
15963 
16019 
16150 
16277 
16312 

16369 
16482 
16497 
16343 
16565 
16640 
16779 
16793 
16799 
16936 



fah a se, lisez fach'a se. 

S'en moiUeroH, 1. s'enimmteron; Il nii{)el, 1. Ih'ungel. 

conoc te, 1. conoc be. 

Quel benezeh c, 1. Que beuezchl c. 

Vinetzv., 1. Yenetz v. 

Que s, \. Que. 

Supprimez la virgule du preiiii-'!' mts »•! un'Uez-la après 

rbiueza du second. 
menjan, 1. manjan. 
causar, 1. cawssat. 
Qu'eno., I. Que n'o. 
Diria l'a, 1. Diria lo a. 
forfrachura, 1. forfueliura. 
A la place du point mettez un point et une virgule. 
Mettez une virgule h la fin du vers. 
mescaban, 1. mescabam. 

Ions plazer, 1. nos planher, d'après la leçon du ms. D. 
il enemic, 1. l'enemic. 
crezatz, 1. creatz. 
De t. (j.,\. E.t.g. 
Des se n.,\. Desen. 
la hora, 1. l'hora. 
Supprimez les virgules. 
desena, 1. dessena. 



enoios, 1. evejos; mal volen, 1. malvoleu. 

Apres, 1. E per, d'après le ms. C. 

encontralp., 1. encontrals p. 

nalieg, 1. nal^g, qui se trouve au vers 13142, et qui 

donne une meilleure rime. 
malenansa, 1. malamnsa. 
contrk'O, 1. eontricio. 
el es, 1. et es. 
habora, 1. abhora, 
laichan, 1. laissan. 
s'il 1. si. 

romanga. 1. reinanga. 

Et obran, l E. inembran, d'après la leçon du ms, C 
vendura, 1. s'eudura. s'endurcit, reste coi. 
ay, 1. y a. 



— 692 — 

Vers 17064 Supprimez 6' après JM/gf<'5. 

17065 mis, 1. non. 

17074 menjnr. 1. manjar. 

17094 detracio, 1. detraccio. 

17103 irendola, 1. irondola. 

17124 Ojwr, I. Quan. 

17170 pollicios,\. poUucios. 

17269 /« flttfre, 1, l'autre. 

17294 0«o si/, 1. (?MOs[s]i/. 

17317 frflw/, 1. traiit, qui doit être compté pour deux syllabes. 

17330 veguiers, l. viguiers. 

17345 mouran, 1. movran. 

17373 wtoure, 1. movre. 

17390 £tt /., 1. Am l. 

17398 çMîsirt, 1. quistas. 

17463 Atts ak^/s, 1. Ans a cels. 

17479 Déplacez la virgule et mettez-la après comunamen. 

17482 Qm fan c.,\. Quo far c. 

17577 Quo d., 1. Quo d. 

17598 A Vautra, 1. A /'flu/r<î. 

17607 monteza, \. mouteza. 

17614 dévia, 1. cfeirirt. 

17723 fl/ïa/, 1. aital. 

17731 mrtis, 1. mais. 

17734 î'e-ïo L, 1. vezol t. 

17856 Supprimez e. 

17875 vuelha, l. vuelh. 

17897-8 Sera, 1. Cera, comme à la variante. 

17907 quais que b., 1. qualque b. 

17914-5 Suivez la leçon du ras. D; celle de A où le mot vegados 
est mis deux fois en rime est fautive; lisez : 
E perjuros .x. vegadas. 
Si vendo doas dinayradas 
De causa, quar ilhjuraran... 

17928 sious V., 1. shis V. 

17908 Si li fan, 1. li faran, d'après le ms. C. 

Tome second, p. 82. Rubrique, cosselhs, 1. cossols, d'après le ms D. 

18057 mourn, 1. movra. 

18069 MUS cal, 1. nous cal. 



693 — 



Vers 18100 


per 0, lisez pcro. 


18114 


volom, 1. voton. 


18i8;i 


Au lieu (l'un point-virgule, ne iiielfez (ju'une virgule. 


18-244 


m., 1. E m. 


18;}0i 


kr temps, \. Uni temps. 


18368 


nos très d., \. nostre d. 


18381 


lilasfemjas, 1. lUfisfemas. 


i8ill 


aïoirjois, 1. Cloriejois. 


18471 


avol as, 1. avoins. 


1847o 


qloriejo s',\. nloricjos en. 


18507 


Sefion, 1. Sejiiu'ii, connu.» ;i la \ariante. 


185-24 


de sendalz-, 1. ni s. 


18531 


brandit, 1. blondit. 


18545 


qno V. 1. que v. 


18567 


la lur /"., /() lur f. 


18568 


reijna, 1. rayna. 


18649 


licaijia, 1. lecaria. 


18688 


daliey, 1. nalieff. 


18735 


fenclianient, 1. ficamen, d'après la le<;on de 1). 


18746 


aloyzar, 1. alojjrar. 


18766 


Irechayritz, 1. trichaijrit:.. 


18803 


vertardier. 1. vertadier. 


18805 


puescan, 1. puesca. 


18808 


el marit, 1. sil m. 


18810 


Quo el n., l. Quez el n. 


18828 


treehairitz, 1. trichairitz. 


18905 


km .V., 1. lo s. 


lî)029 


espaventa, 1. l'espaventa. 


19037-46-97-191-23 setisfar, 1. satisfnr. 


19119 


Mal q., 1. .1 tal q. 


19170-71 


Supprimez la virgule du premier vers et au second inett 




en une après sien. 


1917-2 


que a pro, 1. qu'a pro. 


19200 


menesprezes. 1. tnenespreze. 


19-202 


senes duplar, 1. es ses d. 


19507 


qnul ceran, 1. qwds seran. 


19218 


mil d., i. nos d. 


19292 


si t., 1. se t. 


19342 


de i.,l.a J. 



10 



— 694 — 

Ver.v 19127 IIH, lisez Ilh. 

19500 fegut, 1. tengut. 

19587 puescn aver, 1. puesc'aver. 

19611 </fte acsem, 1. çjt'o «. 

19623 n'enlen, 1. n'aten. 

19661 ^/ei «;., 1. rf<; ?;. 

19684 reconot, 1. reconoc. 

19697 inoure, 1. movre. 

19735 dessira, 1, désira. 

19816 vudha aver, 1. vuclh'nver. 

19849 et passini, (/tt'g/i «, I. ^«6' «'«. 

19890 vcvnda, 1. veunda, qui ne doit être compté que pour deux 
syllabes. 

19929 /«, I. *rt. 

20000 jo<?««t', 1. pessuc, 

20085 (/«€ <?sfrt, 1. qiCestn. 

20311 (iM>/, I. Q«(;/. 

20344 E (/m» r/rrtfiV/, I. /si «. ij. g. 

20345 /() r.. 1. li c. 
20416 «m;?., I. a p. 

20428 j9rt/re, 1. paires, mettez une virgule après ce mot. 

20430 cilh nU cals, 1. celhal cal. 

20489 sabia, 1. .wèrm. 

20519 misimen, 1. luiissemeii. 

20545 (/«'<?//!, 1. </Mdfe. 

20557 et pàssim, fte/t astruc^ 1. benaslruc. 

20569 rtç«<^/fl /t. I. aquel'h. 

20571 L/tJ, 1. Lrt. 

20741 .s'«M, 1. sams. 

20743 Mwt'/t, 1. MM<?(/t. 

20785 dessolutz, I. dissolutz. 

20030 hlnmamb, 1. blasinan la. 

20844 <,'tr/>e, 1. .s'c'/'te, sénevé. 

20897-98 Restituez ainsi ces deux vers : 

S. Athanazis mes plus clar 
En lo Qiiieamqm vult, dese 
Tolz... 



20908 Lo d.,\. Li d. 



- 695 — 

Vers :2095i esl, n., lisez er a. 
■ '21134-5 (kscnuxat, \. desmiissal; musetj.caussrl. 
'illVi dcstir, I. (Icstra. 
'2l!282 <iue nac, 1. qiicu «r, pour que o ac. 
-21:525 Mon t., I. Mas 1. 
tl'Siil (fnUumr, I. cnlaiiuir, tniriloire. 
■il mi pot,\. poc. 
il7in (ipi'opriar. I. apropjar. 
i173(> adomplir, I. adcmplir. 
-2t77(i l'haïujeL I. Uianipi; supprimez !a virmilt;, iinîtlcz-hi aprt's 

w^t'M (lu V. précédent. 
it833 Supprimez .sr. 

il865 m;«.s, I. m/, comme aux vers 2i(î3i, i'2(iC.(), ±ili\. 
!il891 rtj« V., I. ai ja r. 
21955 .vt'M t. \. s eu l. 
22033 s<*«/t.v, 1. r<'H/t.v, ceint. 
22075 SMJ, 1. fuy, connue à la variante. 
22553-54-55 Ces trois vers ont la même rime contrairement aux autres 
passages du BirvUiri où les vers ne riment que de 
deux en deux. En adoptant pour le sec-ond de (•,<»s vers 
(22554) la leçon du ms. de I.yon : 
E deg la tertz jorn suscitar! 
le vers 22555, vers isolé qui ne se trouve (pie d.iiis .t 
et D pourrait être supprimé; niais, d'après .M. («Iialw- 
neau {Revue des Langues romanes, t. v, 2* série^ p. 39), 
on peut le conserver en supprimant les deux points 
d'exclamation et en suivant la le(;on du ms. .1. 
Et al tertz jorn rcsuscilar 
Deh. qiu'lh miens paires o rot far. 

22560 Mettez une virgule après m'es et supprimez le dernier 'j\ù\- 

met. 
225C1 Enntz, I. Enicz. 
22780 viretz, I. niretz pour ne iretz, exemple de l'advcTln' ne 

soudé au verbe. 
22820 Mettez ime virgule après Dieus. 
22965 e, I. am, d'après la leçon de C. 
23004 l'haltre. 1. Ih'altre. 
230G5 Son o f., I. y on o f. 



— 696 — 

Vers 23101 fermas, I. (înas, d'après le nis. H. 

23Si() si dicb. I. si [ieu] die b., pour que le vers ait ses huit 
syllabes. 
33300-1 Suivez la leçon du ms. C à la variante; les mots ieu ti 
coiijuri du vers 232G'2, prouvent qu'une seule personne 
(l'evesque), adresse la question ;i J.-C. ; le vers 23268 
le prouve de plus fort. 
2:U48 riutfjro, 1. llùtgro. 

23658 Suivez la leçon de C où dizin est compté pour trois sylla- 
l)es, comme il Test dans tous les autres vers du Bre- 
viari. 
23780 Suivez la leçon de (.', en lisant au lieu de Beus^ Beiis 

(be nos). 
24208 Quel, I. Quel. 
24217 quels, I. quel. 
2iil0 trames pues, 1. trameses. 
24450 homes près, I. hom mesfes, comme au vers 2if)2S ; c'est 

la leçon du ms. C. 
2460G deleg, 1. iwleg. 
24609 qu'en sofria, 1. queu pour que o. s. 
24628 quel p., \. quel p. 

24071 qiiez ac v., 1. que l'a v., d'après le ms. C. 
24748 f'uUa, 1. fotia, connue à la variante, 
24778 feira, 1. sera. 
24907 en r., l. em r. 
24920 pîegres, 1. p'iegers. 
24980 Que non d., \. Que non pour no d. 
2*092 fans, 1. frtw. 
25015 Fermez le guillemet après fraires et suppriuiez celui qui 

est à la fin du v. 
25020 Supprimez le second vas qui donne au v. une syllabe de 
trop. 
25032-3-4 Supprimez le point d'interrogation et le guillemet du v. 
2o032, ainsi que le premier guillemet du v. suivant ; 
mettez deux points après mantenen; au v. 2.5035 au 
lieu de Quez es fah, 1. Que ses fah. 
2.5035 Ouvrez «n guillemet au commencement du vers. 
25116 Mettez une virgule après jo^«,; molatz, 1. mos latz, d'après 
le ms. D. 



— G97 — 
Vers ioiOO viess'en, lisez viest s'en. 

2r):20i cordas, 1. cobdAtz ou coijdalz^ d'après les autres uiss., 
coudées; Hayn., coijdatz, seulement. 

^riiOH dissendut, 1. eysseudiUz. d'après les autres rnss., allumé; 
Rayn., esccmlut, cnccudut. 

25259 pueis ne devant, d'après M. Cliabaneau, être compté que 
pour une syllabe , il faut , connue il le propose et 
d'après les mss. C l), mettre sus cl cet, pour que le 
vers ait ses huit syllalK.'s; s'en monlel. I. s'enmontel. 

2530» AV, I. He. 

25560 Establis, 1. Establen, d'après les mss. B C. 

25615 preicadors, I. preguadors, d'après les mss. li C. 

25636 issenhadors , I. issenhador. 

25765 caritat, 1. caritatz. 

25779 del, 1. dels. 

25878 enws, 1. lerrors. comme à la variante de C. 

25909 vos, 1. Hos. 

2599-4 Remplacez la virgule après corporats par la conjonction r 
pour donner au vers sa mesure. 

26011 s'atura, I. atura. 

26069 7J0S don, 1. hos rff. 

26155 destriguet, 1. deslrujuetz. 

26175 7tM<*, 1. î'kMs, d'après le ms. C. 

26344 /t' [ft c u]leii. 

26349 Mettez deux points et ouvrez un guillemet après evesque. 

26359 Supprimez Qu' et écrivez en avec une capitale, En. , 

26602 /uj j9^H/-ff, 1. lin p. 

26680 trnucan. 1. traucnns. 

26685 ejfrezit, 1. esfrezit .v. esferezit. 

26709 /o« requeretz, I. /om /•. 

26730 Supprimez la virgule après ù'm. 

26809 novanla, 1. nonanta. 

26963 somme, 1. somnhe. 

27023 /'e[/]/a/, 1. /erte/ d'après les mss. B C, effroi, saisissement. 

27029 7M6' t'o/cs, I. </m>m J'. 

27032 hmigel, 1. «w/jff/. 

27045 frayre, I. frayres. 

27047 qvwrem, I. querrem. 

n 



Vers 27252 

27373 
27/*o9 
27484 
27710 
278S9 
27868 
27923 
28035 
28042 
28088 
28100 
28126 
28147 
28178 
28183 
28236 
28309 
28491 
28499 
28522 
28528 
28574 
28667 
28668 
28674 
28678 
28730 
28800 
28844 
28848 



28886 
28894 
28903 
28927 



- 698 — 

leisses, 1. laisses. Aux variantes, au lieu de 273S2 lisez 
27252. 

Si que l'amor, 1. Si qii'e l'amor. 

con, 1. com. 

be, 1. bes. 

(libres, 1. albre. 

lo comton, 1. loi c. 

mas, 1. nuiis. 

amora, 1. amorosa. 

quelz c, 1. quelh c. 

n. sif., 1. n. i. f. 

N. pot g., 1. 'N. potz g. 

Qu'il V., \. Quel v. 

E desavinen, 1. El d. 

E ne clame t, \. E se clamôt. 

Anior», 1. Amor. 

lag p. l. Inia p. ; et élidez presa avec hom, pres'honi laia p. 

sera[n], 1. sera. 

delhieiiron, 1. delhieuf om. 

Nil, I. Nils ; lo, 1. bs. 

El s'i met, 1. El (pour E lo), si met. 

e l'amor, 1. d'amor, supprimez la conjonction. 

Quel c., 1. Quels c. 

Ei 0., 1. Et 0. 

S. p. l'en, 1. S. p. leu. 

dobla c. 1. doblar c. 

s. foleja, 1. s. folejar. 

près 1. pros. 

quez, 1. ques, am ques fier, avec lequel elle se frappe. 

delieis, 1. de lieis. 

pcr qu'ieu m'ayseria, \.per qu'uei mays séria. 

materia, 1. malaria, qui conviendrait mieux si ce verbe, 
au lieu d'être au conditionnel, était au présent de Fin- 
dicatif comme les autres verbes de la même phrase qui 
le suivent, c'est probablement martiria qu'il faut lire. 

lo g., 1. Il g. 

eruga, 1. eniga, méchante, injuste. 

somphans, 1. sompnhans. 

fosso, 1. fossa. 



— 699 — 

Vers 28030 Mettez rfoHrt entre deux virgules. 

28'J3I-2 Mettez une virgule à la fin du premier vers, et sujiprlmez 

la conjonction E au coninienceiuent du second. 

289()5 s'nWezeis. 1. falbezcis; Enan commencement du vers, I. /•;. 

28979 A val, \. A vni. 

29012 tir amors, 1. tir' (imors. 

29037 sufertan, 1. sufertatn. 

290 il ([nen p. I. qucns p. 

29012 (leurctz, 1. denhetz. d'après la leçon du nis. II. 
29070 menasse, 1. menassa. 

29079 malazautament , I. malaz^utinwiit , d'après la leçon du 

ins. C. 

29 M 3 donejc, 1. doncx. 

29155 non os., 1. mil a s. 

29109 lion pot, 1. ws pot. 

29221 tôt, I. tost ; que, 1. qui. 

29280 /". s'estav'an s. t*., l. /". s'estav'en s. c. 

29309 rt/c'M d.,\. nlcus d. 

29355 sd (/., 1. d/ </., celle qui. 

29537 Ben, l. Bein (Berne). 

29541 se </., 1. so q. 

29593 Suivez la leçon de A et lisez solm douas far. 

29G80 Yes l., 1. .At'i.s' /., mettez une virgule à la (in du v. 

29763 ab elas estancatz, 1. az e. cslaeatz. 

29959 .v. t. cniiey, 1. s. t. enuey. 

30008 /•. e. forts, I. r. e. sors, d'après C. 

30023 Quelh g., \. Quilh g. 

30331 qu'es de dur cor, 1. qu'es de riror. 

30333 s. prejiadors, \, s.preyador. 

30335 Que tais via, I. Que tais ni a. 

30330 Ab qu'en /'., I. Ab qseu /"., mettez une virgule après dig ; 

assatz, 1. assais. 

30338 T. malencays, 1. T. «w/ t'/t mr. 

30350 E las V., \. Elas V. 

30397 Quetz s'., 1. Quecjrs'., chacun sh. 

30481 Epueisp., 1. K [gM<?] pueis p. 

30442 WO/ /).. 1. HO/S p. 

304i8 iriwi lantost seineiian, I. i. /. lo semenan. 

30474 /b/s a. p., \. fol a. p. 



— 700 — 

Vers 30-480 Per que, lisez Per qui. 
30689 castrat, 1. castiat. 
30691 cascuna pe\idre, 1. cascun apendre. 
30724 l'hauzo. 1, Ih'auzo. 

30758 Suivez la leçon de /l, par erreur rejetée à la note. 
30809 vilatz, 1. vHas. 
30990 mesdas, 1. mesclar, mélange. 
30997 Mas sa volontatz es mastiiia 
Cum fai lebrieira gosso. 
Corrigez : 

Mas a volontatz mastina 
Cum fai lebrieir' ah gosso. 
3 H 70 Dont, 1. Donc. 
31 244 quez îeu, f. 1. qii'ieu f. 
31259 gran dezieg a, 1. g. delieg a. 
31382 dans, 1. dans t. 
3U00 pagagais, l. papagais, perroquet. 
31521 qu'en fa, l. quem f. 
31546 col m., 1. colp m. 
31571 No l'haus, 1. No Ih'aus. 
31597 mz-o, 1, razo. 

31626 11 faut ainsi restituer ce vers qui a deux syllabes de trop: 
Sin tras mal. — Noqu'o fas de lieis. 
31662-64-65-68-70-74 Restituer ces vers comme suit : 
— E cum ? quel mais ades val. 



— E per que, car non es ? 

— La no, car en .i. sol dia 

— E morrai? Hoc, sis volia. 
Am lieis? — Per Dieu non o sai. 



— E donc no fezist folia ? 
Laissa t'en... No m'en castics... 

31699 Mettez une virgule après vei. 

31700 fai. l. fai. 

31712 s'aventura e mar, 1. s'aventur' az aniar, 

31713 dieilhen, 1. diei Ihen. 
31738 vetz, 1. ver. 



Vers 



31703 

:!isoi 
:mîH)7 
:{i!)(;o 
;{ !!)(;;{ 
:} !!)(;:; 

31i>8i 
32039 
32081 
321-23 
32131 
321 i8 
32152 
3233G 
32300 
32372 
32453 



32554 
32579-80 



32028 
32989 
33047 
33079 
23104 
33105 
33157 
33325 
33351 
33372 
33395-30 



— 701 — 

querrer. lisez qncrcr. 
l'nihnla, 1. /' en Ixila. 
IrfKjels, 1, Irayalbs. 
Qu'o f. I. Quo f. 
fo. 1. so. 

nmcnsnmeu, 1. romcusami'ii: 
A la rubrique qui suit ce vers se trouve deux fois le mitl 

Ifirqueza, qu'il faut corriger par largueza. 
Ihin, \. lia. 
sennt, 1. senntz. 

Mettez un point d'interrogation à la lin. 
l'ai d'aiilri f. 1. [as (raittnii f. 
(l'aiiior, I. d'nmar. 
nia a., I. nia a. 

Mettez deux points à la (in du vers. 
e chan, I. e chnns. 
Ih'o p. I. /() p. 
A nom a., I. Ajan om a. 
Ce vers fait partie de la citation qui œnunenœ au v. 3ili7, 

et finit au v. 32454 inclusivement, ei ne doit pas en être 

séparé. 
Iran n. s., I. traii n. s. ; il ne doit cependant être compté 

que pour une syllabe. 
Ces deux vers doivent être ainsi restitués : 

^fas sil roinp trefas nil cuelh vertz 

Mor tro [que] Icals lo sagre. 
alcu, 1. alcax. 
per da, 1. perd a. 
rayas, I. razos. 
cobejar, 1. cobezejnr. 
uci mn e, I. vci non e. 
la col, I. Ih'acor, d'après la leçon du nis. A. 
saber /"., I. sabon f. 
totas, I. tota. 
ni a, 1. nia. 
be niai, \. be c mal. 
Restituer ainsi ces deux vers : 

Auzels (' bestias e peissos 

E honi, e dis : a en fahs que pros, 

12 



— 702 — 

33417 Mettez avant cremetz le guillemet qui se trouve après. 

E dis : >( creissetz, mnltiplicatz. » 
3354i fdh, 1. fahs. 
33558 amr, 1. avars. 
33GG8 Supprimez la virgule. 
33669 D'allnn a. conoichens, 1. D'altriii a. ni c. 
33699 licors, 1. ricors. 
33745 pecea, 1. pecca. 
33768 Pour donner à ce v. sa nîesure ajoutez (jucz après tcnc, et 

lisez : f<?Kc quex om. 
33918 jw/Zi /<', 1. nolh te. 
33967 ^uj [seii teii], suivez la leçon de .1, s'eiUeii. 
33976 no, 1. non pour /to'«, ?io <?«. 
34039 Eiracez le point. 
34069 No tara, 1. Xo faran. 
34098 lohe, 1. /o i/f. 

34193 cscarnida, ne vaudrait-il pas mieux escantida? 
34206 /«/, 1. //. 
34226 l'en v., 1. leii v. 
34301 /ms, 1. fust, comme au v. 3^3i0. 
Page 675, tome ii, à la note de la rubrique, faire meures, 1. fraires ni. 

A la pistola, v. 8, remplacez le point de la fin par un 

point et une virgule. 



SUPPLÉMENT A L'ERRATUM 



Vers 118 vais, lise? nais. 

322 es 1. qu'es. 

330 Et, 1. es. 

340 l'amors, 1. es a. 

364 vi, 1. vie. 

478 MO .«('.ç, 1, non es. 

486 perdurableza f., \. perdurabla ne f. 



— 703 — 
Vers ,")33 potjriam, lisez jHnjrittn. 

rilM /l/rws (icossiraii m., I. Alviin, e coitsimn m. 

5G2 repetir, I. rcpclirs. 

rnG Mettez une virgule après (jenernl., et remplarez par mu- 

virgule la ponctuation de la lin du vers. 
Îi77 Supprimez la virgule. 
578 pe, 1. pcr. 
581-595 affedio, I. affcdios. 
588 diyre, I. viure. 
605 Ce vers a deux syllabes de trop; il laul le restituer ainsi : 

si son vezi inaltraji assalli 
65G caritat, I. caritatz. 
059 esperit, I. espcrilz. 
()62 Dkiis, 1. Dieu. 

(i87 7mVh %wft/ MO sia, I. ^wV'/ ^h /(U/ha/ sia. d'après le nis. ('.. 
()90 Pi'ofedian, I. Profcdiam. 
71 1 /)fî7af, 1. Deitatz. 
807 lauzars, 1. l'uzars. 
809 l'os Imjretz, I. mom* Uiijzetz. 
819 rfwior, I. a mors. 

920 rfi'î^o //{/ î;., lisez (/f'î'o//i ?'. T.e vers a une syllalM' de trop. 
957 /io/t /".,!. no f. 

959 trobon, 1. fro&w, d'après les niss. /; C. 
961 </<'/ J«0M /o rf., 1. (l'el mou h d. 
1012 personn . 1 . persoims . 
1121-3-4 podcr, eteniitat, voluntat, vertut, vcritnt, \. podcrs. dcr- 
nitalz, volunidlz, vertutz, veritalz. 
1201-9 esperit, I. esperilz. 
1213 tvohava .i. us e (t., I. tvobn lie u.s et a. 
1225 aign fa, I. aifias fa. 
1231 fl/c«s. 1. alcu. 

1236 Z)?/f«f wu'.w luitura, I. /J^vVfl/ /// <• m ii. 
1243 l'anada, 1. /« «r/rfj^ 
1244-5 D'après l'observation faite par le professeur MussiUia dans 
son Etude, page 17, le v. 1241 ferait partie de l'objec- 
tion adressée à Kruiengaud sur son premier exemple, 
et ses interlocuteurs lui en demanderaient un pins con- 
cluant; le v. devrait alors être ainsi écrit : 

D'aylnl ver ysemple uns pays 



— 704 — 

i Repais-nous d'un tel exemple (pi'il soit vrai. » Le vers 
1245 serait la réponse d'Eniiengaud à cette demande ; 
mais au lieu de lor, il faudrait lire Ions : 
leu lous do tantosl aduheii, etc. 
« Je vous le donne aussitôt évident, etc. » 
Vers t-250 frinitat, 1. eternitat. 

133G Ma la. vent lira, lui v., 1. Mal' aventura lin v. 
uoâ veramen^ 1. verayament. 
U47 deitatz, 1. deitat. 
U63 sius t., I. sis t. 
1556-7-1562 molartz, 1. malvat. 
1688 quel pe, 1. quel pc. 
1691 E d'aquels, 1. Ad aquels. 

1846 Quo avia dig, 1. Qm ai ja d., d'après (L 

1847 Ni q., 1. iVo q. d'après le ms. C. 
1887-8 deital — refusât, 1. deitatz — refusatz. 

lyOQ Plus q.,\. Pus q. 

iy52 deitat, 1. deitatz. 

1960-7 voluntat — deitat, 1. volontatz — deitatz. 

2170 ?to p., 1. nos p. 

2211 0, I. e, d'après le ms. A. 

2261 /. faza d., 1. /. vaza d. 

2269 f/rflrts, 1. gran. 

2303 l'umaïud, 1. l'uman. 

2264 Suivez la leçon du ms. C. 

2382 no?j penedia, 1. 7ios p. 

2411 mos bos e, 1. ftos mes e. 

2439 DJ^MS «(/MO que vol se fay, 1. D. tôt aquo q. v. fay. 

2495 so ques /"., 1. so qu'es f. 

2514 mis no s., 1. 7tos 7io s. 

2568 /wl« oblida, 1. ?io l'oblida. 

2609 menres, 1. vieures. 

2634 Ajoutez <?/ après ^m/' pour que le vers ait ses huit syllabes. 

2671 autras p., I. autres p. 

2684 l'angels, I. l'angel. 

2747 diables, I. rfiaft/e. 

2762 Çae p., l. ^MCS jB. 
2951 S^«f, 1, S6'm/'. 
2985 /-/OS fl, 1. iVoi a. 



- 705 — 
ViTs 'MHH arcliantjels, lisoz archaiifirl. 
Moi // s. 0, I. Kl s. 0. 
3281 segur., 1. seyurs. 
3287 mot sabo, 1. K mol sahen. 
3.V30 malrutz. 1. malvat. 
3338 f/^'/.v. I. f/'f/.v. 

3347 soM <•., I. /w c, d'après les mss. /y. (;. 
3390 De liir, 1. Dt- se. 
34-43 pitscan (}., \. puscam 0. 
3505 Sermo Ittr p., ]. Cinijoii Inr p. 
3585-80 Supprimez la virgule après le premier vers; au second 
mettez un point et une viigule après forma; au lieu de 
kan, 1, don. 
3013 L« .1., ajoutez <'.s'; de /y/.v, !. r/^'/Y/.v. 
3732 Taur, 1. ï'rtM/'.v. 
3800 le, 1. //. 
3907 (/M<',s', I. (fii'es. 
4017 L'm #. 1. f^e d'un s. 
4044 obron, 1. ofrrww, d'après le ins. C. 
4050 cascuna d., I. cnscus. et ajouter .vu. après ^/<'/.s. 
4081 planctas, 1. plaiwta. 
4118-19 wk'/s, 1. r/V/s; sas faulus, I. /^/.s- /". 
4121 soli'ijlli, I. solelhs-, 
4151 capi'k'oniHS, 1. capricorns. 
4154 £' rfît /«/V/i, 1. E dcmieh. 
4190 Lo tresp., \. fjO tcrs p. 

4200 Le vers correspondant à ce veps manque dans nos mss., 
il faut restituer ainsi les deux vers : 
E volontiers se barralha 
Don se ditz dieus de batatha, 
{•201-02 Scnlwreia-iwlria^ I. senhorejtt-peleja. 
4210 tempro /"., I. tempra f. 
4252 Kncalfa L, \. Encaussa. 
4331 le f.,]. se f. 

4347 Di'nhom, \. de non; leiKjiers, I. /;'«.7/<y ; au v. suixant. 
vivaeiers, I. vivacier. 

4384 /)<'/>^vj, 1. /'r'«/i; ptegnl, I. /tw l'aujua. 
4438 6'V»« rt /'., 1. .T'rtH rt /*. 
446 1 cobezn, I. cobezeza. 

V.] 



— 706 — 

Vers 5051 c. espres d., lisez c. espes d. 

5070 m. s'emp'enh, I. m. se penh. 

52G0 (/M<^ toi/i, 1. quen t. 

5310 no/ r., 1. no/s r. 

5328 dieysshesetz, I. disseses. 

5329 .si cii mor/^, 1. s'/cw /«or/. 
5353 -\o/( veïhas, 1. 7(om vndhas. 
5371 ;trt/)Y/s, 1. nmtfrag. 

5373 f/H'rts t'., 1. ^M«r f. 

5405 BoiKizumtz, 1. Bonazurat. 

5518 fV/^/V/, 1. Ft'/j/rt. 

5553 ;;/ms, I. />ms on pueysh. 

55G3 ffM/;-6' st'M/trt, 1. cnlrescnha, d'après le* mss. C, l>. 

5(108 (robe, 1. /ro&r<. 

5615 3/. quo, 1. 3/a.s r/H«;'. 

5707 Quan, 1. s.; (>««?', 1. s. 

5907 MO r., I. nos r. 

('.107-8 L('/'C«s, 1. Levmis; rai, 1. ;wiJ5, dans les deux vers. 

((192 en l'aire, 1. en la nieu, d'après le ms. U. 

0478 /rt/y si, I. /i-/// //. 

0501 hstan, 1. iJ-s /««. 

(i502 En C.,\. Qn'en C. 

0516 Contastis, 1. Costantis. 

6003 s'<?/t retorna, 1. .vcn reiornar. 

6800 ôu'e//i «., 1. I3m<'//i «. 

7039 numjar, 1. AY/»a?'. 

7502 dofls ne comptant que pour une syllabe, il faut ajouter E 
au commencement du vers pour qu'il ne soit pas faux. 

7578 tirar, 1. triar. 

7796 mal vivens, 1. malmerens. 

7861 la jus^ 1. /fl»?s. 

7973 malvat n.,\. malautz n. 

Kubrique, p. 273, las <j., 1. los ij. 
8132 l] Quez ieu, supprimez (/. 
8241 Mostran, 1. Moslrar. 
8273 lop.,\. SOS p. 
8278 la f.,\. sa f. 
8298 h t. 1. la i. 



— 707 - 

Vers S."ï()-2 Après ce vers se trouvent dans un dfs deux russ, ilr 
Vienne les hnils vers suivants : 

Sfihcns que l'hoins fora venciiU, 

Quar QCH no fora gratis verlutz 

Ad home si tcmpUtlz no fos 

En Innhii (juia, si fos hos; 

E Dieus poder l'avia donnl 

Que non cossealis en peccat, 

Quar sapjatz cert que mays es ho 

Qui trenqua sa templacio. 

Que si, ele. 
SOI)" noil deveni als r., 1. nois deu en iils r. 
8741 Julgn m., I. Jut(iam m. 
8788 So q., I. lio q. 
8872 Restituez ainsi ce vers : 

Enjulhos dezira rictal 
8878 01 puescit honi L,\. Qnun l'auzini I. 
î)08;{ aucels, 1. autres. 
!)OÎ>r> de nalura iiul, 1. de nalur uiiiial. 
Î)l7l an d. 1. au d. 
0181 hons, s., 1. hoins s. 
i)41l si and., I. si an d. 
î)5ÔG quam e.,\. quez e. 
9658 Que mais, 1. Qui mais. 
9687 autram., 1. outra m. 
9964 Cobran, s., 1. Coln-en s. 
9970 Per se, 1. Per $o. 
10222 los s., 1. lo s. 
103i4 l'amor d., 1. lauzor. 

10625 Quez en h., 1. Qu'ezen b. 

10626 diî'JHrt ereatura, I. d'umana c. 
10978 rc?/cr, /. T^'wcr. 

HOiO 7M^)io /■.,!. qninol f. 
11343-44 Supprimez le point du premier \ers, et mettez-en un après 
le mot bonazurat du second. 

11345 Benezir, 1. Benezetz. 

11346 Deu, \. Dieu. 
11487 E Moyzen, 1. A M. 
H 576 Entende, l. Entendi. 



— 708 — 
11808 que l'aij mor, lisez que Imj moi: 

11885 Supprimez la dernière virgule. 

1188(i E conoisser, 1. Eu c. 

11899 ])otesta Dieus, 1. potestadieus. 

11980 nelp.,\.Pdp. 

1-2171 esta e. l estait e. 



GLOSSAIRE 



AVERTISSEMENT 



Le Dreviari d'amor se compose de 34598 vers, et la lettre 
(rErmengaucl à sa sœur (la Pistola), de 138 vers, ce qui 
donne un total de 34736 vers. A l'exception du mot Gazi qui 
ne s'y trouve qu'une seule fois (v. 14305) et du mot comot 
trois fois (v. 1702, 2885 24340), tous les autres mots, comme 
on le pense bien, y sont répétés à l'infini. Il aurait été trop 
long (et nous nous sommes abstenus de le faire), de citer dans 
ce glossaire, pour chaque mot, tous les vers où il figure; il 
nous a môme paru inutile d'ajouter le mot passim à ceux qui 
y sont cités, lesquels ne doivent être considérés que comme 
des exemples. Les mots précédés d'un astérisque manquent 
au Lexique roman de Raynouard; ceux suivis d'un P, placé 
avant le numéro du vers, appartiennent à la Pistola. — Rayn., 
Rochog.^ abréviations de Raynouard, Rochegude, le premier 
cité pour son Lexique roman, et le second pour s<m Glossair^î 
occitanien. 



A 



A, prép., à; au-devant des 
mots qui f.ommeiiceut par une 
voyelle, ad, ads, az\ ad es^a- 
mor, 29169, à cet amour; az 
aiilra part, 334-97, à une autre 
partie ; traire a:: autor, 29 109, 
prendre à témoin. 

Ab, avec ; ab tant, cependant, 
ainsi; ab que, 15192, 15670, 
pourvu que; nbsolquar, 16429, 
par cela seul que ; ab sol que , 
28089, pourvu seulement que; 
ab toi que, 17629, quoique. 

Abaissatz, 2261, abaissés; 
au ms. C, abocatz, qui traduit 
plus exactement le passage de 
St-Matlîieu : Cecideriint in fa- 
ciam suam. 

Abandonar, 9171, permet- 
tre; dreg^ abandona, la justice 
permet. 

Abastar, 18699, suffire, 
syn., bastar. 

A BAVER , convenir , appar- 
tenir, concerner ; lot cnn a rie 
prelz abaii, 32337, tout ce qui 
concerne le grand mérite.» 

Abelir, 14538, 31235, 
agréer, trouver bon, agréable, 
trouver à son gré. 

Abis, 22339, 24799, abîme. 



Abladar, cnd)laver, semer 
une terre en blé; abladatz, 
18270, ensemencé en blé. 

Arora, Abuora, Aboras, 
Abuoras, de bonne heure; 
plusabora, 15869, de meilleure 
heure; plus abhora que polz, 
16543, le plus tôt qu'il peut; 
trop aboras, 17140, trop tôt. 
Lang. mod. (1): dliouro, de 
bonne heure. 

*Abreujadamën, 20956, en 
abrégé. 

Abrigar (s'), 30119, s'abri- 
ter ; Rayn. , abriar , abricar, 
abrichar. 

Abrivar (s'), se hâter, s'é- 
lancer, s'exciter; 29239, Amms 
s'abriva. Amour s'excite; en 
fol be far s'abriva, 24715, s'en- 
courage à faire tout ce qui est 
bien. 

Abuzios, 16887, erreurs. 

Acabar, 17322,22692, 31720, 
32294, obtenir, réussir, mener 
à bonne fm une intrigue amou- 
reuse ; il s'emploie absolument 
dans ce dernier sens : 
... nmnns ah humilitat 
Vol (tb si di'US mais acabar 
Que no faria ab orqueUi. 
;{2293-9-4-î)5). 



(1) Languedocien moderne. 



ADOlN 



— 711 



AFIA 



AcuARis, rubrique, Aquaris, 
3878, Verseau, siguc du zodia- 
que. 

ACLls, 28457, 33113,33652, 
encliu, soumis, qui a du pen- 
ciiaul pour uue personne. 

AcoiNDANS, parL prés, de 
acoindar, 3118'î, accueillant, 
ante. 

AcoiNDANSA, 31184, accueil. 

AcoMPANirAH (s'), s'associer, 
être pair el compagnon; ub elas 
s'acompanlio, 18304, s'associent 
avec elles. 

AcoRAR, encourager, conso- 
ler; 370, 28151), acor, encou- 
rage. 

AcoRDANS, 3232, facile, con- 
ciliant, ab SOS pars acordans es; 
dans un autre passage on lit : 
Acordans fo ab sos égals. 

AcosTATZ, part. prés, de 
ac.ostar, rapprochés (par la pa- 
renté). 

ACTORITATZ , AUCTORITATZ, 

853*.), 8551, autorités, auteurs, 
écrivains, personnages cités 
dont l'opinion fait autorité. 

Ades, toujours, incontinent, 
présentement. 

'Adietar, 9582, mettre à la 
diète, affamer. 

Adirar. Adiratz, Adirada, 
18571, 18507, V. Azirar. 

AdOiNAR (s'), 22403, se fann- 
liariser, s'allier; adoiians, part, 
prés., 725, j)réparé, ée, dispo- 
sée ; Rayn. traduit ce mot par 
fertile, pi'odiivtive, ce (|ui me 
parait un contre-sens. Krmen- 
gaud dit dans une comparaison 
([ue s'il loud)ait une égale 
quantité de pluie sur un rocher 
et sur une terre labourée, celle 



terre en recevrait ou en absor- 
berait une plus graïub' quan- 
tité, par la raison qu(^ par le 
labour elle y serait plus prépa- 
rée ou disposée : 

... qmr pcr la Inor 
Plus adoiians y serin 
Qu'en la roca non faria. 

il n'est nullement question 
dans ce passage de terre ferti- 
lisée par la pluie. 

Adoncx, Adoncas, alors. 

Adondar , 25304 , suffire , 

V. AONDAU. 

Adordenadamen, adv. 7230, 
avec ordre, en rang. 

Adordenamens, Aordena- 
mens, azordenamens, 2794, 
9000, 27277, 27399, ordre, or- 
donnance, disposition, arrange- 
ment, règlement, principes. 

Adoziliiar, percer, mettre 
en perce, tirer le fausset ; ado- 
ziliian, P. 48, faisant couler 
comme coule un tonneau dont 
on a tiré le fausset ; ndozUhalz^ 
P. 73, percé; on dit aujour- 
d'hui d'un tonneau qui coule 
d'une manière continue : lou 
raissel s'es adouzilhal, le ton- 
neau coule comme si l'on avait 
tiré le fausset. Adoziliiar est 
comi)osé de a, privatif, et de 
dozil, du lat. dvciculus, fausset. 

Adubert, part. prés, der/rfw- 
brir, 1245, ouvert, au lig., évi- 
dent. 

Afan, 28612, 20009, |).>ine, 
inquiétude, souci. 

Afazendat, 19673, nlVairé; 
qui a de mauvaises affaires; 
afazendadas, 33145, occupées. 

Afiar , assurer; som afi ^ 
()707, je vous as^^ure cela. 



AGRE — 712 — 

Afiblails , 1138 , agrafe , 
boucle-; V afiblails del manlel, 
Tagrafe du manteau; lioclieg. 
ofiblalh; Rayn., afublalh, col- 
lier, fermoir, broche, Flamenca, 
glossaire par M. Paul Meyer, 
afflibles de manlel, attaches de 
manteau. 

*Afiblar , Afublar, lUO, 
1143, agrafer; no s'afibla ges, 
il ne s'agrafe point du tout. 

Afinar (s), 25657, s'épurer. 

* Aflamairar, 25468, flam- 
ber. 

Afogar, incendier ; afogan, 
17041, 17504, incendiant. 

Afolar, altérer, gâter, bou- 
siller, détériorer; afola o toi, 
17100, il l'altère tout; vostra 
obraus afolaran, 18220, ils vous 
gâteront votre ouvrage. 

Afortiments, 18892, assu- 
rance, résistance. 

Afortir (s'), 18890, se for- 
tifier, se rendre plus fort, plus 
pressant, prendre plus d'assu- 
rance. 

Aganos, 6964, hydropiquu. 

Agensar, 29382, convenir; 
so qu'ai cor agensa. ce qui con- 
vient au cœur. 

Agradatge, 31700, gré, con- 
tentement. 

Agradieu«, 30129, agréable, 
aimable, gentil. 

Agre,- 32581, 32921, race, 
famille, lignée, dans le sens 
de l'ancien français, aire, dé- 
rivé du latin area, qui signifie 
nid des oiseaux de proie. On 
dit en terme de fauconnerie 
qu'un oiseau est de bonne aire 
pour exprimer qu'il est de 
bonne race. Mais agre que don- 



ANZI 

nent tous nos mss. , et qui se 
trouve même en rime au vers 
32581 ne se prête pas à la dé- 
rivation de area ; M. Chabaneau 
le fait venir du latin ager. 

Agrura, 4142, acidité; s'a- 
zaular d'agruras, s'accommo- 
der d'alimenls acides? ce mot 
ne se trouve ni dans Raijn., ni 
dans Rocheg.; en espagnol il 
se dit du suc aigre de certains 
fruits et de certaines herbes ; en 
Portugais, il signifie âpreté, 
acidité. 

Aguilanciers, 11488, 11508, 
églantier. 

Aguzim , 22148 , sommet , 
pointe, aguzim del temple, som- 
met, faîte de temple. 

AiBS, AiPS, qualité, habi- 
tude; segrai Vaip, 28201, je 
suivrai l'habitude ; tolz bos ai'bs 
que dona puesc'aver , 29777, 
toutes les bonnes qualités que 
dame puisse avoir; de bos aips 
von trobapar, 29883, pour les 
bonnes qualités elle ne trouve 
pas son égale. V. aussi les 
vers 350, 453, 512, 514, 29888. 

Aips, v. Aibs. 

*AiRA, 22079, aire, du latin 
area, surface unie sur laquelle 
on bat les grains. 

Aissos, 31623, inquiet, sou- 
cieux. 

AiTAN, tant, autant; abattant, 
1357, pourtant, cependant; en 
ailan ou aylan, 1527, ainsi, de 
cette manière, dans ce sens; 
ait an be, 15640, aussi bien, de 
même. 

AiTAN TOST, 1242, aussitôt. 

AiziNA, 8069, 16498, 16548, 
34158, facihté, commodité, 



MKA — 7ia — 

nioyon , occasion favorablo ; 
maCaizina, mauvaise faciiilô, 
facilité (laiigerciisc, maraizina 
fa peicar , ;5Hr)U ; mnls nais de 
maPaizina, :lii()8 ; v. aussi le 
vers 33143. 

AiziNAR, Ayzinah, 2()888, ar- 
ranger , disposer ; s'aizinar, 
V. r. 3145:2, 3i:>-2S, s'arranger; 
de grau malceslat s'uizina , 
310Ô2, se charge de grande 
mauvaiselé , c -à.-d. commet 
une action bien coupable; 
28408, quau si dons de lui s'ai- 
zina, quand sa dame jouit de 
lui ; le vers qui suit ne laisse 
aucun doute sur cette traduc- 
tion ; an roman de Flamenca ai- 
zir^ V. 2803, a le même sens. 

Ajuda, 20433, aide, secours, 
protection. 

Ajustamens, 27267, 33010, 
33000, union, accointance, ac- 
couplement, copulation. 

Ajustar, 20705, 20822, as- 
sembler, réunir, rapprocher, 
joindre; s'flJMs/ar, 2 1471, 32058, 
s'accoupler; ses ajustar, sans 
coït. 

Alachar, 23500, allaiter. 

Albir, 10418, 30704, avis, 
jugement, discernement; franc 
albir, 8302, 8300, libre arbitre; 
al niieu albir, 21030, à mon 
avis. 

Albirar , 10204, penser; 
s'albirar, 072, 1785, 15132, 
15140, 20021, s'imaginer, pen- 
ser; que cascus s'albir, que 
chacun s'imagine. 

Alenant , 25123 , 25734 , 
soufflant. 

Alezeratz, désoccupé, dé- 
sœuvré, paresseux; reprenden 



ANNA 

los alezeratz, 82032, rr|)renant 
les désœuvrés. 

Af-MORNiERs, 20780-5-0, au- 
mônier, qui fait souvent l'au- 
mône. 

Alonguiers, a meslicr d'à- 
longuier, il a besoin d'être al- 
longé. 

Aloyrar, 18(»40, leurrer, at- 
tirer, V. r errât a. 

Alques, 28002, quelque cho- 
se, quelque peu, ses alques de 
folejar, sans quelque peu de 
folie. 

Als, autre; als noy ac nada, 
2087, il n'y en eut pas d'autre 
née; als res, 1214, 28000, au- 
tre chose. 

Altisme, 27138, le très haut. 

Alugoratz, 4358, ben alngo- 
ratz, bien brillants, bien écla- 
tants. 

Am, avec, syn., ab. 

Amansa, 28001, amour. 

Ambiduei, 24210-20, tous les 
deux. 

Ambladura, 20008, amble. 

Amermar, 31214, diminuer, 
amoindrir. 

Amesuradamen, 30030, mo- 
dérément, avec mesure, con- 
venablement. 

Amezurar (s'), 28032, se mo- 
dérer, se contenir. 

Amortar, 20024, éteindre; 
lums amortalz, lumière éteinte. 

Anada, Annada, 322, 27250, 
ainée; du lat. anie uata. 

Anc, Oncques, jamais. 

Anetz, 7203, 31028, canard. 

Annat, 8883, aîné. 



APIL 



— 7li — 



ARET 



Ans, ainsi , au contraire, 
mais ; avant , ans del temps, 
5340, avant le temps; ans que, 
6180, avant que. 

AoNDAR, AiJONDAR, abonder; 
2780, 9096, vosaon, vous suf- 
fise ; en uilal gen aonda, 20511, 
à telles gens il suffit ; si Dieus 
Paon, 30890, si Dieu lui vient 
en aide ; 33506, D'una re m'aon- 
ila mos sens, d'une chose m'a- 
bonde mon esprit, ou c'est une 
chose arrêtée dans mon esprit; 
auondar a les mêmes accep- 
tions que aondar-, il signifie 
suffire au vers 15082 ; m signif. 
adondar du vers 25364 . 

Apareisser, apparaître, Ih'a- 
parec, 26811, lui apparut; apa- 
regutz, apparu. 

Aparelii, 21869, préparatif, 
apprêt. 

Apariat, 17964, habitué, pra- 
tique d'un marchand. 

Apenre, 27814-15-21, ap- 
prendre. 

Aperceubutz, 29860, distin- 
gué ; 29086 , habile , avisé ; 
aperceubiidas, avisées, intelli- 
gentes, 9056. 

Apert, 33287, ouvert, franc, 
sincère; 23557, ouvertement, 
évidemment. 

Apertamen, 30383, 33399, 
ouvertement, clairement, évi- 
demment. 

Apessatz, part, de apcssar, 
can si foro apcssalz, 24063, 
quand ils se furent concertés. 

Api, 6966, céleri. 

Apilar (s'), s'appuyer ; sH 
apil, 12121, il s'y appuie. 



Apoderar, 29442-43, se ren- 
dre maître de : 

Ni ges A mors non pot apoderar 
Neguna re ses grat d'autra valensa. 

» Et nullement Amour ne peut 
soumettre à sa puissance au- 
cune personne sans le secours 
d'une autre force » Cette force, 
d'après le 4" couplet de la mô- 
me chanson d'Aimery de Pé- 
guilain , rapporté plus haut 
(V. 29394, 29402), sans laquelle 
l'amour ne peut ni naître, ni 
commencer est ce que les yeux 
font agréer au cœur ; npode- 
ratz, 33717, soumis au pouvoir 
d'autrui. 

Aposta, 33054, sesallfaposla 
sans autre chose ajoutée ; 
aposia , employé substantive- 
ment est le part, passé f. de 
aponher, ajouter, joindre ; en 
lat. apposila. 

Aprimat, 51, fin, raffiné, 
instruit. 

Aproeimar (s') 20091, s'ap- 
procher , Rayn. aprosmar , 
aprusmar. 

Aprop, 22069, après. 

Apropriar (s'), flisez apro- 
piar), 12485, s'approcher, que 
s''apropries (lisez s'apropies), 
12505, qu'il s'approchât. 

Aprueymar, Apruemar (s'), 
221, 339, 9198, s'approcher ; 
V. Aproeimar. 

Arcimiza , 7003 , armoise 
commune ou herbe de saint 
Jean. 

Ardre, brûler, enflammer; 
art, 25680, brûle, 

Aretz, 3714-16, iBélier, un 
des signes du zodiaque. 

Aretengutz, part, de arête- 



ASTE 



(JVC; nroJengiil lo rioure nicii, 
10170, après avoii- reloiui ce 
qui est nécessaire pour sa sub- 
sistance. 

Arlot, 18581,22944, ribaud, 
vaurien, goujat, gueux. 

Arsura, 29337-11, bri'ilure, 
au lig. ardeur. 

Artus, 11842, le roi Artus 
que les Bretons espih'aient vai- 
nement voir reparaître, repré- 
sente dans ce vers le Messie 
que les Juifs attendent en vain. 

AsASONAT, 0GG8, niùrs. 

AsiGNAR (s'), être désigné; 
cnlrc las aulras fCasigna, 045, 
parmi les autrqs on la désigne; 
Raiin. ne donne point la forme 
réfléchie. 

AssAi, ESSAI, essai, épreuve; 
c'est un terme du vocal)ulaire 
galant de troubadours ; rlx 
assais, 30057, noble épreuve ; 
cortes assai ou essai, épreuve 
courtoise, honnête par opposi- 
tion à assois fradris, 30335, 
épreuve désbonnôte; dans les 
quatre vers suivants du couplet 
d'une chanson qu'elle adresse 
à son amant. Rambaud d'Oran- 
ge, Azalaïs de Porcairargues se 
soumet à l'assai coiies et re- 
pousse Yassai fradris : 
Tost en venrem a l'nssai, 
Qu'en vostra mercem métrai ; 
Vos m'avetz la fe plevida 
Que nom demandes faiUïda. 
(Rayn., cl), m, 39). 

'AssENAR, 30470, compren- 
dre, juger; Rayn. donne l'ad- 
jectif assenai, sensé. 

AssiR, 12958, ici. 

Assi, AssiRE, 28860, 29462, 
placer. 

AsTES, 18662, brochettes; el 



— 715 - AUON 

an asics n cnpaslatz , et {)nt 
brochettes ou pâtés.. 

Astres, 5412, bonheur. 

Ataular (s'), 26322, se met- 
tre à table. 

Ateis , parf. (Tateigner , 
28555, atteignit. 

Atersi, v. Atressi. 

Atiliiar, 28029, préparer, 
disposer, arranger. 

Atraire, 604, attirer; s'a- 
traire, 28196, être entraîné. 

Atras, 26055, arriére, en 
arriére. 

Atreci, Atressi, 5631,5779, 
21380, de même, pareillement, 
aussi; syn. atersi. 

Atretal, 476, 7546, 16339, 
ainsi, de même, également. 

Atur, Aturs, 5944, 17153, 
20518, application, attention; 
meire son aln>\ mettre son at- 
tention, s'occuper de, s'appli- 
quer à. 

Aturar(s'), 774, 983, 7177, 
7212, 34i78, s'appliquer, se 
fixer, habiter, s'appuyer, se 
joindre, s'attacher, se réunir, 
s'accoupler. 

Au, AUTZ., V. AUZIR. 

Aucels de cassa, 7217, oi- 
seau chasseur, oiseau du genre 
des faucons, que Deudes de 
Prades appelle dans son traité : 
aucels cassadors. 

AUGIR, V. AUZIR. 

AuNiR, 30709, honnir, dés- 
honorer, avilir; aunitz, 2909i, 
honni , méprisé , déslionoré, 
avili. 

AUONDARj 15082, V. AONDAR. 



AVOL — 716 - 

AuRANiA, 1288, 18860, ex- 
travagance. 

AuRATZ, 32929, évapore, à 
moitié fou. 

AussiR, 3041, tuer; altéra- 
tion de aucir. v. ce mot. 

Autisme, esperit de V autisme, 
11819, 11860, esprit du Très- 
Haut. Rayn., allisme. 

AuTivAS, 30315, hautaines, 

AuTORS , 29169 , témoin. 

AUTREIAR, 23509, 30218, ac- 
corder, être d'avis que; au- 
treian toi, 20679-80, accordant, 
approuvant tout. 

AuzARTZ, 7750 hardi. 

AuziR, ouïr, entendre ; 629, 
au, aûl, part, entendu, ms 
avetz aût, vous avez entendu ; 
13327, 13342, 13348, nu, 3« 
pers. sing. du prés, de l'indic, 
écoute ; Dieus non au preguiei- 
ra, Dieu n'écoute pas la prière ; 
auialz, écoutez. 

AvALiR, lur avnlir, 25084, 
disparaître à leur yeux. 

AvANTADORS , 30962 , van- 
tard; Rayn., vantador. 

AvENiMEN, 16126, venue, ar- 
rivée. 

AvER, 17957, marchandise; 
aver montât, marchandise aug- 
mentée de valeur. 

AvERTUDAR, 15439, stimuler, 
exciter. 

Avi, 8523, aïeul. 

AvoL, AvOLS, 16472, 30067, 
aval sentencia, mauvaise sen- 
tence ; avol sen, méchant es- 
prit. 



AZIR 



*AvoLAS, 18471, 32069; ce 
mot paraît être une forme aug- 
mentative, péjorative de avoi, 
s'il en est ainsi, il signifierait 
très mauvais, très vilain, et 
castel d'avolas qui se trouve 
dans les deux vers, devrait se 
traduire : château d'homme 
très vilain. 

Aycilii, pron. démonst., m. 
plur., sujet, 1539, ceux-là. 

Ayre, v. Agre. 

Ays, 28384, injure ; nil dis 
tal ays, <à\ lui (à l'Amour), dit 
une telle injure, ce qui se rap- 
porte au dernier vers (non cité 
par Ermengaud), du couplet 
précédent de la chansmi de 
Pons de Capduelh, où l'amour 
pour la personne qu'on désire 
le pins est traité de folie. Rayn., 
ais, dégoût, tristesse; il ne cite 
qu'un seul exemple de l'em- 
ploi de ce mot. 

Aysar (s'), se réjouir, être 
content, ni'mjseria, 28842, je 
me réjouirais. 

Aytan, v. Aitant. 

Ayzinar, v. Aizinar. 

AZAUT, 17490,28594, 28598, 
28602, plaisir, agrément, grâce ; 
val mai azautz que beutatz; 
dans les vers 29508 et 29510, 
où il est employé adjective- 
ment, il signifie gracieux, 
agréable ; et au vers 33169, où 
il est adverbe, il signifie agréa- 
blement. 

AzAUTAR (s'), 4182, 4454, 
s'accommoder, aimer une cho- 
se : non s'azantan de trop dur- 
mir, n'aiment pas à trop dor- 
mir. 

AziR, haine ; mètre en azir, 



BAR A 



40091, haïr; tolas gens a en 
azir, 33708, il a tout Ui monde 
en haine. 

AzLRABLES, 1556, haïssablc. 

AziRAR, 8338, 18855, 20010, 
haïr; aziralz, 2107, irrité, 
courroucé; aziran, 3201, liaïs- 
Mnt ; nzirada, 816i, haïe, dé- 
lestée ; syn. adirar. 

*AzoBRAU, 448, ouvrer, Ira- 



— 717 — BAYL 

vailler, agir; F{nrheg.,ndnbr(ir, 
qu'il confond avec adabar. 

Azouar, 26130, adorer. 

AZOHDENAMENS, V. ÀDOUDE- 
NAMKNS. 

AzoRDENANSA, !â6t4. Ordon- 
nance , ordre , arrangement , 
disposition. 

AzoRiR, 25551, abhorrer; 
syn. itorrir ; Rayn,, aborrir. 



B 



Badatges, 28734, attente : 
ai fag lonc badalge, j'ai long- 
temps attendu. 

Badieu, 30103, badaud, sot, 
niais. 

Balansa, 31308, doute, sus- 
picion. 

Balma, 15106, 10138. antre, 
caverne, grotte. 

BanaiRES, 17432, bannerets, 
seigneurs qui avaient droit de 
lever bannière pour composer 
une compagnie militaire de 
leurs vassaux. 

Bando, 26353, permission; 
a bando, 424, à volonté. 

Barat, 17009, 17184,29704, 
30779, tromperie, fraude, ruse, 
ribauderie. 

Baratadors, 31202, trom- 
peurs ; baratairilz , 29750 , 
trompeuses, ribaudes, syn. ba- 
rataire. 

Barâtaire , 24008 , trom- 
peur. V. Baratadors. 

Barat AS ad espéra, 17890, 
marchés à terme. 



Bakbaliiols, 6073, grande 
joubarbe; c'est une altération' 
de barbajon, qui dérive du lat. 
bai^ba jovis, 

Barbari, 20665, barbarin, 
sorte de monnaie frappée par 
les vicomtes de Limoges. 

Barbotz, 28051, lyre, du lat. 

barbUos. 

'Basca, 31815, train, tapage. 

Bastar, 24425, suffire, bas- 
tan, baslans , 1232, 2015, 
24412, suffisant, suffisante; syn. 
abastar. 

Batedors, 23522, 23760, 
verges. 

Baudos, 32504, joyeux, qui 
a de l'entrain. 

*Baus, 17871, précipice. 

Bauzaires, 28284, trompeur. 
V. Bauziaires. 

Bauzia, 17508, 30778, troio- 
perie , fausseté. 

•Bauziaires, 18400, 30244, 
trompeur. Rntfn., bauzaires. 

Baylia, 32213, pouvoir. 



BONA 



718 



BRIE 



*Befar, 27780, railler, se 
moquer.- llnlien, heffare. 

Belar, bêler; al belar, 2473 1 , 
au bêlement. 

Belazor, 18553, plus belle. 

*Bellezir , 27506 , agréer, 
aimer. Manque dans Rocheg. 

Bendir, 12030, 11981, bé- 
nir; bendigz, 11977, béni, hb- 
ml; bendi II s, 11983, bénédic- 
tions ; bonnes paroles. 

Benestans, 30116, parfait, 
complet, convenable. 

Bera, Berra, 26079, 28235, 
bière, cercueil ; aux v. 22275- 
90, il signifie lit, d'après l'E- 
vangile de S'-Luc (v. 19, 24), 
quetraduit Ermengaud. 

BetOiNICA, 7015, bétoine of- 
ficinale. 

Bezavi, 8524, bisaïeul. 

Blau, aua, 20162-3, bleu, e. 

Blavairos, p. 46, 87, meur- 
trissures, parlie du corps où 
sont les meurtrissures. 

Blondit, ms. C, 18531, 
blondi, rendu blond ; ms. A, 
brundit, mauvaise leçon. 

BORANS, 8734, 17327,30371, 
ostentation , pompe , magnifi- 
cences, faste. 

BoinoLS, 7162-3, v. 

BojOLS, P. 31, 33, moyeu, 
jaune d'œuf. 

BOLA, 17003, borne; bolas 
des camps oslar , enlever les 
bornes des champs. 

Bonastres , Bosastres , 
5240, 5269, 5354, 5375, 5439, 
5467, bonheur, heureuse chan- 
ce. Rny.i., benasires. 



BONAURATZ , BONAZURATZ , 

23242, 24076, bienheureux. 

Bordeiar, 27451, béhotirder, 
jouter , prendre part à des 
tournois. Jîayn., beordar, bior- 
dar, baordir. 

Bossi, 29004, fan de la len- 
gna bossi, font de la langue la 
moue (Raynouard); M. Paul 
Meyer, l'éditeur de Flamenca, 
traduit le v. 4590 de ce roman : 
F. fail de la lenga bossi, et elle 
lui tire la langue. Cette traduc- 
tion est meilleure, ce n'est pas 
avec la langue mais avec les 
lèvres qu'on fait la moue. On 
trouve dans le dictionnaire de 
l'Académie : tirer la langue par 
dérision ; dans les dial. cévenol 
et provençal : faire linguelo ou 
liguelo, a la même signification. 

Br\c, 7781, pus. 

Branca orcina (mieux or- 
sina), acanthe molle ou bran- 
che -ursiue ; branca orsina 
vient de l'ital. branca, serre et 
orsina de l'ours ; les feuilles 
de l'acanthe ressemblent en 
effet aux pattes de devant de 
l'ours ; on l'appelle, à Béziers, 
branca oursino et paie d''onrs. 

Brans, 29049. glaive. 

Braus, 29716, 32320, farou- 
che, dur, méchant; brau res- 
pos, 31529, dure réponse; bra- 
vas, 30314-21-28, dures, fem- 
mes qui repoussent avec ru- 
desse et bruyamment ceux qui 

les prient d'amour. 

Bresga, 25136, rayon de 
miel. 

Breumen , 24359 , briève- 
ment. 

Brieu (de),, 1552, 3352, briè- 



CAPA 



— 71'.) — 



CAIT 



voment , promptement , sans 
retard. 

• Bfukus, iOl, i-2-2 i-3i, coii- 
raiil rapide d'une riviùre, d'un 
ruisseau. 

Rrieus, 3000G, 3i080,mérite, 
vei'lu ; la forsa gran del ver 
brien, la grande iorce du vrai 
mérile; perdul a son hrien, 



elle a perdu sa vertu. Rni/n., 
brin. 

niuzA. !207G0, 2071)7, miette; 
brizas, 20530, tessons. 

liRONDiT, i8r)3l, V. liLONnrr. 

Druda, 3i2i<), bruit. 

BuDEL, 7395, boyau. 

DuscA, 32553, fétu, bûchette. 



C 



C. Cette lettre est mise sou- 
vent pour s dans nos mss. ; on 
y trouve cmia pour siniiu, 
cens pour sens, ciens pour 
siens, cessar pour sessar, rera 
pour sera, etc.; elle remplace 
aussi qu dans plusieurs mots, 
tels que can, rant, cal, calque, 
qui d'après leur élymologie 
devraient être écrits : quanl, 
9M(//,(/«/a/(/M<?; devant les voyel- 
les a, 0, u, G avec une apos- 
trophe, équivaut à qu\ que, 
qui ; c'az autrui, 33569, qui à 
autrui. 

G , lettre initiale do ceni, 
cent, per .i. c, 380, 421, cent 
fois pour une. 

Ca, Cas, 7357, 12-400, 20753, 
chien; au fig. li fais ca, 23697, 
les juifs. 

Cabal, capital, ce qui est 
propre , particulier à quel- 
qu'un ; per son cahal, 578, en 
particulier par opposition à 
généralement ; mes lo per son 
cabal, 7963, il le mit pour de- 
meure à lui propre; aux v. 
3115, 21220, 34487, p- son ca- 
bal signifie : pour lui, quant à 
lui, en ce qui le concerne, 
pour sa part ; non auray îuon 
cabal, 16285, je ne rentrerai 



pas dans mon capital ; s'esla- 
va'n son cabal, 29280, s'il res- 
tait en son particulier, c.-à.- 
dire seul , sans amour ; em- 
ployé connue adjectif, cabal si- 
gniiie principal, supérieur, ac- 
compli , prelz cabal, 30982, 
31006, mérite supérieur ; mot 
cahal, 29921, 29990, très ac- 
complie en parlant d'une dame. 

Cabalos, 29217, 32399, im- 
poi'taid, afar eabalos, aiîaire 
inq)ortante. 

Cabelus, Cabels, 18530, 
23759. P. 42, cheveux. 

Garer, 2004, 2028, être con- 
tenu ; mats no cap en deilal, le 
mal n'est point contenu dans 
la divinité ; il signifie aussi 
demeurer, qui vol al seglecaber, 
33176, celui qui veut demeurer 
dans le monde. 

Gabrols, 34031, chevreuil. 

Cadel, 7320, 7337, petits 
de la baleine, balaineaux. 

Cadelets, 20758, très jeune 
chien. 

Cairat,.ada, 24940, carré,ée. 

Cairels de balesta, 9572-3, 
trait d'arbalète. 

Caitieus , 17456 , 30007 , 



— 720 — 



malheureux , misérables ; H 
cailieu crezedor^ les malheu- 
reux créanciers ; cailieu ou 
caylieu, 30107, méchants. 

Calacom, 21218, quelque; 

V. QUALACOM. 

Caler , Chaler , v. imp. 
Chaloir , se soucier, se donner 
garde, importer; in chau, 
22625, il s'en soucie; tw lur 
cal y 17705, il ne leur importe 
pas; dona de eut mi cal, dame 
dont je suis épris; no m'en 
calha, 17805, que je m'en mo- 
que ! nous cal, 18069, il ne 
vous faut pas; ei chau, 22675, 
et il y prend garde. 

Cambiar, 31410, changer. 

Cambiaritz, 31321, chan- 
geante, qui change souvent. 

Cambis, 33282, retour, pro 
n'ai cambi, j'en ai assez de re- 
tour. 

Cambriers, 26857, chambel- 
lan. 

Camiars de mers, 4179, 
échange de marchandises. 

Camjiies, 9188, échanges. 

Campal, 5570, campai ba- 
tailla, bataille rangée, d'après 
la traduction que donne M. P. 
Meyer de batalha champal , 
mots qui se trouvent au vers 
4829 de la Chanson de la croi- 
sade; Ratfn., bataille campale, 
sans aucune explication. 

Can , 23935 , combien de 
temps. 

Cana, 24082, roseau. 

Canabas , 33576 , toile de 
chanvre. 



Canavera, 23828, 23835, ro- 
seau. 

Caneta, 5475-87, 500, cani- 
cule, ôloile. 

Canus, 21781, canhs homes 
em, tout ce que nous sommes 
d'hommes. 

Cani, 29628, de chien ; jats^ 
cani, gîte de chien. 

Capairo, 17379, chaperon. 

Capdelar, 30608, gouver- 
ner, maîtriser. 

Capelina veneris, 5956, 
probablement, le liseron des 
champs, ainsi appelé à cause 
de la forme de ses fleurs en 
cloche qui ont quelque ressem- 
blance avec une capeline, on 
l'appelle aujourd'hui à Béziers 
capelinelo. 

Captal, 28055, capital, mer- 
ma de joi sos captais, son ca- 
pital ou sa somme de bonheur 
diminue; 28841, cheptel. 

Captalier, 28842, preneur 
de cheptel. 

' Captenemens, 29897, 30092, 
conduite, manières, façons. 

Captenensa, 30625 , 31945, 
conduite, manière, procédé. 

Captener (si), 30241, si cap- 
tenir, 33175, se conduire, se 
comporter; captengutz, 32396, 
conduit. 

Car, cher, sis tenon car, 
3199, si elles se tiennent ré- 
servées, renchéries 

A dona non eschny heutatz 

Si non tenc en car sa valor. 3510-li. 

» A dame ne convient pas 
beauté si elle ne tient pas ren- 
chérie sa vertu. » 



CAUS 



— 721 — 



CEMB 



Cahestia, 30181-2, carmlia 
de pari ar, sobriôlé de parler; 
ce Hiot il un toul autre sens au 
vers 30338, tel (ju'il est corrigé 
à r errata; 

Car leno mal en car kr curest'm. 

Carestia dérivé de car si- 
gnilie ici cherté dans le sens 
(l'affection, tendresse ; chierlé 
a^ait le même sens dans le 
vieux français ; le vers doit 
donc se traduire ainsi : « Car 
elles tiennent mal renchérie 
leur affeclion, c-à-d. elles en 
font trop bon marché. » L'abbé 
de Sauvages (D/V/Jor»^.) donne 
à carestia le sens d'amour qui 
ne se trouve ni dans Rayn., ni 
dans Rocheg. 

Carnal, 272G1, carnaval. 

Carrieira, voie, faire car- 
rieira, 21055, s'en aller. 

Cartarias, 17088, qnarte- 
lages, droit qu'avaient les sei- 
gneurs de prendre la quatriè- 
me partie des récoltes de blé 
et de vin de leurs vassaux. 

Caruniiada, 18745 , chair, 
vilaine chair. 

CARimiiiER, 7245-49, aucel 
cartinhier , ois«au carnassier, 
oiseau de proie. 

Casieu, 7490, V. l'errata. 

Castiers, 17031, 28565, 
31878 , remontrance , répri- 
mande, avis, conseil, ensei- 
gnement. 

Caux, 3588, creux, du lat. 
ravus. 

CausameiN, 21129, chaussure. 

Causar , 2i 135 , chausser , 
son causar, 22077. sa chaus- 
sure, ses souliers. 



Causât , 22078 , 22394 , 
chaussures. 

Causiguar , 25073, presser 
avec le pied, fouler aux pieds. 

Cauziers , 1538 , décence , 
d'après Rayn., (pii fait de ce 
mot un synonimc de caussicr, 
chausses, culottes. 

Cauzimens , 16919 , 29198, 
30698, égard, procédé, discré- 
tion. 

Cauzir, 31582,32228, 32246, 
33263, voir, discerner, aper- 
cevoir; se catisir, s'apercevoli*. 
Il a aussi dans plusieurs vers 
le sens ordinaire de choisir. 

Cavar, 8608-9, 8613-18, ap- 
profondir, creuser. 

Cavarota, 12659, tanière. 

Cavilhar, 15311, user de 
subterfuge, chicaner; Rayn., 
ne donne à ce mot que le sens 
de clieviller. 

Cayro, 12806, quartier de 
pierre. 

Cazer, tomber; plus bas 
chai sis laissa cazer, 32620; 
orguelhs cai on plus aul es />»/- 
jal^, 32318; per gen parlar 
hoca non catz, 32512; cazen, 
32940, tombant, épilepfique; 
au v. 1030. cas est mis pour 
calz (v. 42512), mieux pour 
cai t[\i\ est la forme ordinaire 
de la 3" personne du singulier 
du présent de l'indicatif du v. 
cazer; ca, 22623, il tombe; 
caz'Alz, cazucha, part. 11934, 
tombé, ée. 

Cecs, 22248, 22841, aveu- 
gle. 

Cembelar, 30745, cm ccm- 
bela, et elle m'attù'e comme 
dans ijin piège. Rocheq., sembel- 



CLAM 



— 7-22 — 



COCU 



Jar, prendre au trébiichet ; ce 
mot dérive de sernbcL piège, 
trébiichet qui dans les idiomes 
modernes se dit d'un oiseau al- 
taclié par une patle à une gaule 
que l'oiseleur fait voltiger pour 
en attirer d'autres; ou dit à 
]\('7ÂGvs,simbel et en Provence 
simhéu. Ray»., ccmbcllar, at- 
taquer, combattre, jouter. 

Cendatz, 23733, éloffe de 
soie, lalîetas; syn., sendatz. 

Cerbe, 20844-48, gras de. 
cerb(\ grain de sénevé. Rayn., 
serbe. 

Gers, 9085, cerf. Rayu., 
cerv. 

Certanetatz, 20317, certi- 
tude. 

Certz, 31730,32392,32424, 
sur, sincère, en pailant des 
personnes. 

Cervitz, 12000, cervelle; de 
cervil dura, de tète dure; syn., 
servUz. 

Ces, 33555, cens, redevance. 

Xiialer, V. impers, soucier; 
en vieux français, chaloir, v. 
Caler. 

Chauzimens, 33928. V.Cauzi- 
mens. 

Chocha, rubrique, t. ii, p. 
640, V. Cocha. 

Cil, Cilii, pron. dém. m. p. 
438, 442, 5751, ceux. 

Citra, ()960, citronnelle ou 
mélisse ofticiiiale. 

Clamar (se), 33733, se plain- 
dre; e se daniet de trassio, 
28147, et il se plaignit de tra- 
bison ; a vos mi clam 28149, à 
vous je me plains. 

Clamors, 28190 . 28357, 
29275, plainte; fetz damor, se 



pinignit; an fah damor, se 
sont plaints; delir sa damor, 
faire cesser sa plainte, la ré- 
tracter. 

Claure, fermer; dames pe- 
zes., pieds palmés, pieds dont 
les doigts sont unis par une 
membrane. Rayu., ne donne 
pas cette acception. Y. Pezes. 

Clercia , Clersia , 13051, 

171184, science, savoir. 

Clis, 19628, incliné, pencbé. 

Co, 2524, 20277, comment; 
cos pal far, connnent se peut- 
il faire. 

Coi$EZA , 4461 , convoitise, 
envie; Raijn., cobedeza, co- 
beeza ; manque dans Roche- 
(jude. 

COREZEJAR, 27340, 34428, 
34489 , convoiter , désiier ; 
maiijar cobezegct, 8363, il eut 
envie de manger. 

CoREZETATZ , 5368 , 8374 , 
convoitise, envie. 

CoBiTZ, part, de cobir , 
32409, départi, e. 

A (fran honor vicu cnijoi t'.v cobilz. 

Avec grand bonneur vit ce- 
lui à qui joier est départie. 

CoRRAR, 26483, recouvrer; 
cobral, part, recouvré. 

Cocha, 33588, bâte, empres- 
sement, besoin, nécessité; qu'a 
las cochas m'aon, 32056, qui 
m'aide dans les besoins. 

CocHOS , osa, • 11075, em- 
pressé, ée : lait à la bàle et 
sans rétlexion. Raijn., ne donne 
(pie des exemples de ce mot 
appliqué aux personnes. 

COCHOSAMEN , 11077, à la 



CONO 



— 7^23 



CORP 



hàle, proiiipleiiieiil ; '21785, 
cochozamt'u . 

COCIFJIEHS, V. CosciniKiJS. 

Cokes, 2207:5, confesse'. 

Cor.os, 3312'.», rocu. 

COINDRS, COINTES, , 30288, 

3l40rt, poli, bien élevé, gra- 
cieux, aimable, élégant, em- 
pressé. Ces mois (jui ne dilTé- 
rent de conle ((»(> par !'/ eu- 
plioniquc dérivent dn latin 
complus,, paré, soigné. 

COLADAS, 23758, V. 80, ta- 
pes, coups. 

*CoLBEJATZ, i)art.de colbejar,' 
23883, fî-appé. On ne trouve 
dans Bayn., qiiecolbc, coup. 

CoLCA, 17i.71, lit, couche; 
Rayti., colga. 

CoMANDA, 15018, dépôt, pos- 
session précaire. 

CoMiNAL, 32811-30, pareil, 
eille, de même i;oiiJition; liorn 
sa comiiial dea prendre, hom- 
me doit prendre femme delà 
môme condition que lui. 

COMOT, 1702, 2885, 24340, 
bruil, mouvement ; e nuUi lugal 
no fiDi comol, en aucnn lieu ils 
n'occupent aucune place, ils 
ne font bruil. 

CoMPESSAK, 18077, compen- 
ser, liayn., compensar. 

CONDUH , 17417 , 31000 , 
32623, traitement, il se prend 
toujours dans le sens de bon 
traitement, de lélos. de galas, 
de festins. 

CONILUS, 181 II, l;ii)ilis. 

CoNORT, 30004, conhdence, 
silli fan de (or fondai vonorl, 
s'ils lui font cou lidence de leur 



folie; aux v. 10r.04, 22710, 
30711, il signifie espoir, con- 
solalion. 

CONTEN, CONTENDA, CONTEN- 

DRE, 2()20, 2522, senes conlen, 
ses (onlenda, senes ronlendre, 
sans contestation, indubitable- 
ment. 

CONTIMJAMEM, 13501,16107, 

10241, continuellement; cet 
adverbe dans ces vers et ail- 
leurs n'est compté qm* pour 
quatre syllabes; il est par 
exception compté pour cinq au 
vers 23752. 

Contra, contre ; contra lieys, 
27868, sans lui, en compaiai- 
son de lui, v. l'errala. 

CONTRALMON (I. CONTRA- 

MONT), 16112, conlre-monl, en 
haut; manque dans Jiocfieg. 

CoNTRASTAR, 16067, conlcs- 

Cor, 23355, volonté; rnel 
mal cor a loin la gen, met mau- 
vaise volonté à tout le monde; 
am cor fnli 33772, avec une 
volonté faite, bien arrêtée. 

CoRATGE, 32034, tener a co- 
ratge, avoir à cœur. V. les v. 
33286, 33208 où coralgc signifie 
cœur. 

CORELHAR (si), 20c62. GCS 

ôona dona nos corclh, qu'au- 
cune bonne dame ne s'in- 
({uiète. 

CoRNAR, 16151, 15168, cor- 
ner, sonner de la trompette; 
au vers 07 12, il signifie reballre 
sonvent h\s mêmes choses. 
Uayn., n'a pas celte dernière 
acception. 

Corp, 10628. courb' 

courbé. 



coss 



— lU — 



cm 



Corps, 20633-35, corbeau. 

CORREN, no corron, -23997, 
non à la hâte. 

CORRIEUS, 23220, coureurs, 
sergents. 

Cors (de), 33810, sur le, 
champ. 

Corses, U689, 2675-i, plu- 
riel de cors, corps. Sur celte 
forme du pluriel, usitée encore 
aujourd Miui dans plusieurs idio- 
mes méridionaux et particuliè- 
rement dans celui de Béziers, 
voir rintroduclion, p. cix; Voir 
aussi l'Introduction de Fla- 
menca, p. XXXV, où M. P.Mever 
relève dans quelques mots cet 
allongement du pluriel. 

CORTEY , 34499 , action de 
courtiser les dames. 

CosciR, CossiR, 28851 , souci, 
chagrin, inquiétude. 

COSCIRAR, COSSIRAR, 28557, 
33989, 33992, 34043, considé- 
rer, réfléchir, penser à ; d'als 
non cossir mas d'amor , 
27909, je ne pense pas à autre 
chose qu'à l'amour. 

COSCIRIERS , COSSIRIERS , 

34013-19-38, pensée, esprit. 
Rayn., consirier. 

COSSEBEMENS , 42097 , COU- 

ceplion. Rayn., concebemen. 

CossERA, 31268, couette, lit 
de plumes; Rayn., cocena; 
dans les idiomes modernes, 
cmicedo , coucero , coulseno , 
cotiino, coulse. 

CossoL, 18011, 18149, con- 
sul. 

CossOLAT, 18133, consulat, 
charge de consul. 



COSSOUDA GRASSA , 6974 , 
joubarbe , appelée ^ aujour- 
d'hui coiixoudo , cussoudo. — 
Cossouda major (>977, grande 
consoude. 

CouDATZ, 16114, coudée. 

CovERSAN, 19224, 21166, se 
conduisant. Rayn., conversant. 

CoviNENS, 32942-45, covinens 
talfia, taille convenable; mains 
cnvincns, mère bien faite, bieji 
proportionnée. 

CoviT, 26228, 26834, festin, 
Rayn., convil. 

CozENS, 24083, cuisant. 

Cqzeuzâ, 29444, cuisson. 

CoziR, 15111, coudre. 

Crecx, 7168, coque d'œuf; 
aujourd'hui clesc. 

Creire, 30345-50, confier. 
Rayn., ne donne pas cette ac- 
ception. 

Creisse, croître, augmenter; 
cregulz, 28843, augmenté. 

Cremar, brûler ; d'acampar 
trop ciemans, 17019, brûlant 
trop du désir de ramasser, 

Crezedor, 17456, 20349, 
créancier. 

Croi, Croy, Croya, 28009, 
30681, 31722, mauvais, e, vil, 
lâche. 

Crotz, 16902, cour de jus- 
tice ; 9166, cortz dont cro!z 
s'est formé par métathèse, V. 
sur ce mot l'Introduction, 
P. civ. 

Croza, 22325, grotte. 

CuH, 33324, pensée, opinion, 
Rayn., eu g. 

Cm, CuY, prou, relat. em- 
ployé comme régime, et rare- 



DAUS 



— 7-> 



/2i) 



DECII 



nient conmio sujet, qui, lequel, 
(|ue : cni deu onrar, IWliôC), ee- 
lui qu'elle doit honorer; il est 
ré}i,inie direct dans les vers sui- 
vants, H4r)r), rui reqnier, que 
je requiers; HlôU, de me cxii 
fan as, de ujoi (|ue lu as l'ait; 
12343, rjy lo diables galiel, que 
le diable trompa ; a mi, a cuij, 
!23r)15, 26875, à (jui ; il est ce- 
pendant quel(|uelois employé 
saus préposilion comme le 
pronom lat. mi, voyez les vers 
13210, 2-2308, 2tJ9'l5, 30519, 
30845; eu mi. Ht), 128, en 
qui; ub my, 304()5, avec([ui; 
per mi, 2 1724, par qui ; per my, 
26875, pour qui. V. Qui etQuk. 

CujAR, no m'o mjara, je ne 
l'aurais pas cru, je ne m'en 
serais pas douté; mt, 16171, 
je crois. 



CnLiHDOH, 6669, assez mûrs 
pour èlre récoltés, en parlant 
des blés. 

CuLiiiR, 2()()39, cueillir, r»'- 
cueillir. 

CuMERG.VR, 11'485, commu- 
nier. 

CiiNTiA, 30063, grâce, char- 
me. Rnyii., mnlliia, cundhia : 
...A penas par tcrrenals sa amtia. 

Cura, mètre a non mra , 
1166, 33984, ne faire aucun 
cas, n'avoir point de sollicitude 
pour..., mépriser. 

CuRAR, 17732, avoir soin, se 
soucier de; 30227, guérir, pur- 
ger. 

CuROS . OSA , 2019 , 2021, 
4442-47-52, 32894, soucieux, 
euse, désireux. 

Cuv, V. Cui. 



D 



Dabadas, 9165, en vain. V. 
Debadas. 

Dalu, 6654, lau.v ; nm lo dnlh 
en ma, avec la faux à la main. 
On dit aujourdhui dalho. 

Dalieg, 18688, mollesse. 

Dapas, 11074, 16711, 30487, 
au pas, doucement, lenlement, 
à loisir, sans se presser. Wiyn., 
d'à pas. 

Dar, donner; qiiieu de, 63, 
que je donne ; dcra, 7807, il 
donnera; deg, 28102, il donna. 

Daïils, 26915, dalles. 

Daus, 502, 31328, vers, 
dam Mz lac de tous côtés. 
V. De vas. 



Davas , 834, vers, du c6té 
de. V, Devas. 

Baveras, 29532, vraiment, 
sérieusement; n)anque dans 
Rocheg. 

Debadas, 28546, 28610, eu 
vain, inutilement ; îvn., daba- 
das. 

Decassar , poursuivre ; de- 
cassan, 25108, poursuivant. 

Degazer, Desgiiazer, 32182, 
32856, déchoir, faire déchoir, 
rabaisser. 

Dkcuar, 2272, 2612, 9291, 
18208, 24990, enseigner, dicr 
1er, dire, composer; ilcchar 
qualque beveuda, 18852, com- 
poser quelque breuvage. 

15 



DEMÀ — : 

Dechat, ^8105, diliù, sorte 
de poésie, ouvrage en vers. 

Declaradamen, 20102, 
20485, clairement. 

Decorhemens, 5981, decor- 
remens de sanc, llnx de sang. 

Defamatz, 17523, déconsi- 
déré. Bayn., diffamai z. 

Defessi, TOGO, dégoût, man- 
que d'appétit. Raya., defeci, 
defesi. 

Deffes , 30160, défends, 
chose défendue. 

Degastaire, 22020, 320U, 
dissipateur, prodigue. 

Delechar (se), '15881, se 
délecter, se complaire. 

Deleciios, oza, 33148, vo- 
luptueux, euse ; femna jovc, 
delechoza. 

Deleg (l. neleg ou naleh 
comme à la variante), 24000, 
gran neleg, grande faute (le 
péché originel); môme sens, 
naleg, naleh aux vers 24633, 
34635. 

Deliiieurier, 24225, déli- 
vrance. Rayn., Rocheg., dcliu- 
rier. 

Delicamens, 17130, friandi- 
ses. 

Delieure, 11480, fûm nos 
delieure, nous fûmes déhvrés. 

Delir, 24692 , 24723, dé- 
truire, effacer, fai)'e disparaî- 
tre, per nostres peccatz delir, 
pour effacer nos péchés; se 
delis, 2854, se détruit, s'efface , 
d/'lilz, part., 28521, détruit, 
effacé, disparu. 

Demanes , 30286 , inconti- 
nent, sur le champ. 



20 — 



DESC 



Demes, 13032, 17988, dîmes. 

Demoniatz , Endemoniatz , 
S2312-I8, 22353, démoniaque, 
possédé du démon, 

Demor, SCS loi, deinor , 90, 
sans aucun retard, sans aucun 
délai. 

Denan, 1314, 21894, avant, 
devant. 

Denegar, 21046, dénier. 

Denejar, 3194, 7056, 10125, 
10129, 14413, nettoyer. 

Departimen, 24104, sépara- 
tion; greu deparUmeii, cruelle 
mort. 

DEi'ARTrrz, 22357, divisé, 
partagé. 

Dei'Ortar (se), 0033, se di- 
vertir. 

Depurar, 0135, épurer. 

Derenant , Derasenant , 
21207, 29043-08, désormais, 
dorénavant. 

Derrairia, 25269, fin ; a la 
derrairia, à la fin, en dernier 
lieu ; en la derrayria, 26785, à 
la fin (de sa vie). 

Desavinens , 28126, désa- 
gréable, déplaisant. 

Desayzatz, 13562, qui est 
dans le malaise, dans la souf- 
france, Rayn., desasial, dezai- 
zil. 

Desbaratatz, 32040, vaincu, 
défait. 

Desc, 22460, plat. 

Descaus, Descaussat, 25019, 
31134, déchaussé, nus pieds. 

Desgauzimens, 17029, 32519, 
outrage , grossièreté , traite- 
ment injurieux. 



DKSM 



— 7-27 — 



DKST 



l)i:scAi:/iT/. h2:i->7, 2H727, 
HlliU'.l, î^niT), gntssior, m;il- 
hoiiHôlc, brutal, impoli, (In- 
considéré. 

DeSCII\ZEH, V. DKCAZKIi. 

Descofes, 1()3'.)I, non con- 
fessé. 

Desconoiciiensa, Desconoi- 
SENSA, 'l^.mi, ^29iiO, :W2()i, 
ingratiliulc. 

Desconoissent, Î50820, in- 
grat ; 305:55, ;}-20<.)7, ignorani, 
(iéponrvn de jugement. 

Desconoht, 1(H;î7, 23110, 
découragement. 

Descorïezia, 20527, dis- 
courtoisie, manque de cour- 
toisie. 

Descos, 22512, corbeilles. 

Descrescios, 3('i2, discerne- 
ment. Bayn , discretio. 

Dese, Desse, 5815, 13t)i;2, 
aussitôt, sur le cliamp. 

Desfizar, 29670, désavouer. 

Desmanjadas , 18051 à la 
noie, ayant perdu l'appétil; se 
fenhon desmanjadas, elles fei- 
gnent d'avoir i)erdu l'appétit, 
ou d'être dégoûtées. 

Desmanjament, 18051, perle 
d'appélit, dégoût. 

Desmantener, ne pas main- 
tenir ; las dcsmantenrai, 2Uf)78, 
je cesserai de les soutenir, de 
les défendre, je les délaisserai. 

Desmemrrar , 23745 , ou- 
blier. 

Desmesura, 10917, injustice, 

Desmezuranza, 32181, ex- 
cès, chose hors de mesure, 
injustice. 



Desmesurar (se) , 29088 , 
s'emporter. 

Desnegar, 2085(), 28003, re- 
fuser. 

Desi'EM)RE, 29885, dépen- 
ser, employer, distribuer. 

D"ESi'ER(), 22283, 32310, 
3'i3()('), promplement, aussilùl, 
sans relard. 

Despertar, 22299, éveiller. 

Despezar, dépecer, mettre 
en pièces ; Qui do mnldir se 
desiieza, 29729, Qui pour mé- 
dire se met en quatre. 

Despoderatz, 22271, 22287, 
22290, déi)0urvu de force, in- 
firme. 

Desreiar, 31333, desrei'n- 
Ihors, tourne ailleurs. 

Desrenar, 31522, lâcher les 
rênes. Rayn., n'a pas celte ac- 
ception. 

Desse, v. Dese. 

Dessemrlar, 34200, 31201, 
dissimuler, changer, moditier, 
rendre dissemblable : 

K pcv miels son cor dcsscmblar 
Dcit scmblan ad outra pari far. 
33517-8. 

y> Et pour mieux dissimuler 
ses sentiments, il doit faire 
semblant de se tourner vers 
un autre côté. 

Dessenar , 3555, 15903, 
29038, faire perlre le sens, 
rendre insensé. 

Dessolutz, 20785. dissolu. 
Mayn., dissolalz. 

Destorriers , 20727, trou- 
ble, conlic-temps , empêche- 
ment. 



DËVI 



— 7^8 



DOMN 



Destral, 2^2063, 33465, co- 
gnée. 

Destrâls, 18777, entremel- 
leiir; aissi fan ciels saucs des- 
(rols, elles font ainsi servir les 
saillis d'entremetteurs ; traduc- 
tion de Rocheg. Rayn. ne donne 
que l'acception de cognée ; 
désirais venant de dexlra, ne 
peut-il pas se traduire par : 
«celui qui prête la main?» 

Destreii, 23391, district. 

Destrics, Destricx, Des- 
TRix, 13302, 480(i8, 18137, 
28964, 30674, peine, trouble, 
embarras, perte, dommage. 

Destrigar, 15921, 17088, 
28893, retarder, détourner, em- 
pêcher, contrarier, traverser. 

Desuneiar, 6153, désunir, 
diviser ce qui était uni. 

Desvelopar (se), 8383, se 
débarrasser de ce dont on- 
était enveloppé. 

Desverginada, 17164, qui a 
perdu sa virginité. 

Detriar, 6792, 7939, 16950, 
séparer, distinguer. 

DEVASy502, 3588, vers; syn. 
davas. 

Devedar, 8460, défendre, 
interdire; deved'at, 18513, dé- 
fendu. 

Devet, 17400, défense, pro- 
hibition. 

Devinamen , 33650, médi- 
sance, calomnie. 

Devinar, 38643, calomnier, 
médire. 

Devis, 6891, devin; 33656, 
33668, médisant, calomnia- 
teur. 

Dezamar, 9258, 9262, 9522, 



no pas aimer, cesser d'aimer. 

Dezamparar, 2836, 28122, 
28456, 28715, abandonner, 
(juitter; dezamparatz, 24364, 
2437(», abandonné. 

Dezastratz, 24660, malheu- 
reux. 

Dezastrugx, 22971, malheu- 
reux. 

Dezaventuros, 33579, mal- 
heureux. 

DiA, 22247, 22365, jour. 

DiAGUES, 19353, diacre. 

DiCTAR , 12357, exposer; 
12362-65 , 19247 , ordonner, 
vouloir, prescrire; au v. 3409, 
juger, dictar iiegror e lageza, 
juger que c'est noirceur et sa- 
leté. 

DiCTATZ, 33697, 34316-21, 
composition, œuvre d'imagina- 
tion, ouvrage d'esprit, v. De- 

ClIAT. 

DiEST, 29611, probablement 
dec dérivé de decazer avec le 
sens de déchéance, ruine ; diest 
ne se trouve dans aucun lexi- 
que. 

DiRNAR, 17135, 18188-89, 
dhier, manger, se repaître; 
dirnat, dirnatz, repu : 

E cumerga honi sas dirnatz. 

« Et communie homme bien 
portant, après avoir mangé. » 

DlSSARORABAS , 18651, dé- 
goiîtées. Rayn., dessaboradas. 

DivizAR, 26138, ordonner; 
27003-5, faire le devis, le plan 
d'une construction. 

DOMENTRE QUE, 17, 5911, 

23550, pendant que. 
DoMNE-DiEU , 29256 , sei- 



EGAL 



- l'ii) - 



EL 



gnéur Dîeu. lia un., doitiini- 
Jheus, domhrps-Dic'Us, dame- 
Dieu, dami-Dieu. 

Do M N Kl , DoMNGY , 30508, 
3057:5, tî;il;mleri(', tello (|u'oii 
la pr;ili([iiail au temps des 
Irouhadoiu's suivant certaines 
règles élahlies par l'usage. 

DOMNKIAR, DoMNEYAfl, 

^9808-75, se livrer à la galan- 
terie; avec la voix active, J0i37, 
courtiser. 

DOPDAR , 2U05, craindre; 
syn., dubdar. 

Drapels, 1î2'509, drapeaux, 
langes. 

Drecii , :2O0i28, justement, 
aici es drech del, il en est juste- 
rrient ainsi du... 

Drechura , 1033-36-30, 
3378, justice ; veu drechura., 
17007, vend la justice. 

Dreciïurar , 0307, 19568, 
conduire, l)ien diriger. 

Drechuriers, 24442, juste, 
équitable. 
Dreg, Dreh, 22770 , veiig 



s'en dreg, il s'en vient lôui 

droit, (tiVeciemënt. 

DnodOMAN, 2939i, truche- 
ments, iiderprèles ; li uelli son 
drngnman del cor, les yeux 
sont interprèles du èœtrr. 

Drudaria, 2868 i, que manie 
nnidaria, qui maintient galan- 
terie, V. 31345. 

Drutz, 28534-81 , amant, 
amoureux, galant, courtisan 
des dames. 

Di'HnAR, douter, craïndrèV 
respecter; per so qnez el mai la 
dubdes, 12506, atîn qu'il la 
respectât davantage; syn.,rfop- 
dar, dnblar. 

DuBTANSA, 24676, crainte. 

Dl'rtar, 24682, 25112, crain- 
dre, V. DURDAR. 

DuBTOS, 25133, (^i est dan'^ 
le doute. 

DvACONS, 6955, ce mot, qui 
ne se trouve dans aucun dic- 
tionnaire , est probablement 
une mauvaise leçon et est mis 
pour diaeoda, dérivé du grec 
diaxodeia, tête de pavôf. 



E, El, prép., 11485, 14538, 
en, dans, à, au; e nulh logal, 
en aucun lieu ; e fora, 24351- 
24374 , daiis le moment ; el 
lieg, 2882, au lit ; et cami, 
18775, en chemin.. 

ÉFAS, f5064, enfant. 

E«A, 32947, jument. 

Egal (Per), 20195, égale- 
menl. 



Egansa, 31478, égalité, pa- 
rité. 

Eis, Eys, 9035, 1041, 9123, 
9162, 9698, même, <'/^//s, /i>ï«, 
lui-même ; aquo eijs, cela lilê-* 
me ; d'aquel eys dreg', de ce 
même droit. Lat., ï/>stim. 

El, art. m; sing. Le, plur., 
els; el bon tronc, 32578, le bon 
tronc; siiselponh, 5110, sur le 
point ; sus el se, 26614, sur le 



EMPE — 730 

sein ; sus el cnp, 33126, sur la 
lète; els mais passes, 10H3, les 
mauvais pas ; els turmens , 
15998, les tourments. 

El, pron.pcrs., masc. sing., 
suj., 7807-78-90-92, 7957, elli 
8056, il, lui. Rég.dir.,/o, 7903, 
mes lo, il le mit ; appuyé sur 
une voyelle précédente, el égale 
e lo; espazal, 9151, égale espaza 
lo. Rég. indir., sing., li, Ihi, 
Ihy, lui. à lui, 7033, 9704, 9350. 
9725, 22018; appuyé sur une 
voyelle précédente, Ih, noUi, 
13010,10984, 17141, égale »o//; 
qiielli, égale gue li ; appuyé sur 
une voyelle suivante, lh\ Ih'es- 
flevc, égale li escleve ; voir les v. 
7899, 7995,8140, 9138... Plur., 
sujets : eli, els. iUi, ill, il li, ils, 
eux, 5170, 5400, 5010... appuyé 
sur une voyelle précédente, el, 
10008 ; égale ^ H ; quelh, 10070, 
égale que H; rég. dir., los; lor 
en rime, 8120, vas lor, vers eux; 
appuyé sur une voyelle précé- 
dente, els, 17913, égalée los; 
nols, no los : pour le régime 
indir. du pluriel, v. Lor, Lur. 

Elacio , Elatio , 12320, 
30794, hauteur, fierté. 

Emrarc, 11055, obstacle. 

Emrlar, 17002 , 30430, 
32426, voler. 

Embroncatz, 32429, refro- 
gné. 

Emendâ, Esmenda, 18800-7, 
réparation. 

Empachar, empêcher; s'em- 
pag, 26316, soit empêchée. 

Empah, 1978, empêchement. 

Empero , pourtant , cepen- 
dant. 



ENDR 



Empetrar, 24772, obtenir. 

Empeutat, 415, grelïé, enlé. 
Rayn., empellal, enpeulat. 

Empreniiar,, 12416, engros- 
ser. 

Enab, Enap, 10423-29, coupe, 
tasse, verre, owp (Paigua, 
verre d'eau. 

Enaissi, ainsi. 

Enans, avancement, progrès, 
avantage ; adv. avant, enans 
que, plutôt que; enans de temps, 
1856, avant le temps ; enans de 
gaire, 21918, avant peu. 

Enansar , 29098 , 31229 , 
avancer, progresser ; relever ; 
s'enansar , 29239 , s'avancer, 
s'élever. 

Enantimeis't, 31251, avan- 
tage. 

Enantir , 31234 , exalter, 
louer, célébrer, relever. 

Enbendelar, 23277, 23864, 
bander, voiler, lier, garotter. 

Encaizonar, 29384, accuser. 

Encamarar, 17939, dénatu- 
rer. 

Encanezir, 7778, blanchir, 
devenir blancs en parlant des 
cheveux. 

Encaussar, 8431, 11562, 
chasser, pourchasser. 

*Encegamem , 32549, aveu- 
glement. Manque dans Rocheg. 

Encessar, 21173, encenser. 
*Encuei, 23634. aujourd'hui. 
Manque dans Rocheg. 

Endeudar (s') , 15353-55 , 
s'endetter. 

Endreh, 24059-75-85, 24105, 
vers, endreh prima, endreh 
mieh jour, endreh tercia, endreh 



ENGR 



— 731 — 



i:nte 



vespras^ vers Pheiire de prime, 
do midij de ti(M*ce, de vt'^pres : 
cndreg nos, ;]r)l)5, à l'égard de 
nous, par rapport à nous ; toi 
eiutrcg, 1(»I78, ix-rpciidicidai- 
ronuMit au-dessus ; emlreh vos, 
2:2781, tout droit devant vous. 

EndressamkiNS, 8700, aclie- 
uunement. 

Eni:mic, 22033-48, 22W3, 
24481, dans ces vers comme 
dans pres(pie tous ceux du 
JUrviari, ce sul)stantit' doit se 
traduire par démon ou diable. 

'Enferzitz, ida, 1581)9, ef- 
frayé, ée, V. ESFEREZITZ. 

Enfolezir, 33883, rendre 
fou, devenir fou. 

Engal (Per), 25383, 25644, 
également. 

Enganairitz, 29505, trom- 
peuse. 

Enganar, tenter, res d'aquo 
no m'engaua, 13030, rien de 
cela ne me tente ; on dit au- 
jourd'hui , un bon houci nCen- 
gaiio, un bon morceau me 
tente. 

Engienii, 10901, génie. 

Engoyssos, 12520, fâcheux; 
A sa maire fos engoyssos, fût 
fâcheux pour sa mère, ou don- 
nât du chagrin à sa mère. 

Engres, 30128, fâcheux, in- 
trailable, violent, emporté. 

Engrogezir, jaunir, devenir 
jaune : 

...fnclhtis (l'ai lires van moirn, 
Se van tolas engrogezcn. 
(27578) 

Ragn., en grogezen; moi en 
n'étaid pas piécédè de la prép. 
en, grogezen ne doit pas l'être 



non plus, et doit s'écrire d'un 
seul mot, engroge^en, jaunis- 
sant. 

Engru.nar (s'), 28248, snp 
d'nmor qne s'engntna, il sait, 
au sujet de l'an'iour, (pi'il s'é- 
grène, ou qu'il s'ellbndre, d'a- 
près le sens donné à ce mot 
dans les dialectes modernes. 

Engual, Engualmen, 25040- 
25041-2-5, 30037, également. 

Enguans, 6553, tromperie, 
fraude ; syn. enjans. 

Enics, 19090, 31059, fâehé, 
irrité; méchant, susceptible. 

Enieurar (s'), 17127, s'eni- 
vrer. 

Enjans, 21233, tromperie; 
syn., enguans, 

Enjoncar, 32209, joncher. 

Enluminacio, 11942, lumiè- 
re extraordinaire que Dieu ré- 
pand dans l'âme. 

Enoc, 30650, ennui. 

Enpastatz , 18662, pàlés, 

pâtisseries. 

Enpeirezida, 33107, |)étri- 
fiée, endurcie. 

ENI'ENHORAR, 19547, enga- 
ger, donner en gage. 

Enprendre, Enprenre (s), 
s'éprendre ; sol que midons 
s'enpienda, 29784, pourvu seu- 
lement que ma dame s'éprenne. 

Enrazigatz, 9242, 27747, 
enraciné. 

Enrazonatz, 130, endoctri- 
nés; 32517, instruits. 

Ens, 190-12, 200-1-2-5* égale 
e nos. 

Entendedor, 27976, 30584, 



ESGA 



— ià 



3-2 — 



ESCR 



30750, 30792, amant, soupi- 
rant. 
Entendeir"es, 2800C), v. En- 

JENDEDOR. 

Entendre, V. n. 30507, avoir 
du penchant, s'atrectioinier; 
lieis en mi extendia, (elle qu'il 
3imm\{; eiUen de n ai laoi\ i8'251 , 
vacant au labour, c.-à-d. labou- 
rant; enlendo à Ui moiidamt va- 
iieldt, 18431, ils s'atTectionnent 
à la vanité mondaine. 

Enujatz, 17069, ennuyé. 

Envaziador, 32177 , enva- 
hisseur. Royn., euvmdor, en- 
vazidor. 

Envelezir, 16896, vieillir, 
Bayn., envellezir, enrelhezir. 

Eras, 32613, 32623, mainte- 
nant. 

Error, 30164, dispute; Va- 
m\siat iornan error, l'amitié 
tourne en dispute. 

Eruga , 7057 , roquette , 
plante appelée aujourd'hui 
rouqueto ; lat., enica. 

Es, 20328, et, v. Ez. 

EsBAUDiMEN, 28951, joie, al- 
légresse, distraction. 

EscAC, 29623, morceau, pe- 
tit mot; escacs, 34025, Échecs. 

EscAMPAR, jeter; s'escampar, 
26445, se répandre. 

EscANDELAR, mesurer; can 
que s'escandel, 31717, quoiqu'il 
se mesure , tout en se mesu- 
rant. 

EscANTiR, 20621, éteindre. 

EscAPADAMEN, 22921 , par 
échappées, par intervalles, çà 
et là * c'est le même sens que 
l'adverbe latin, /wssmi; liayn., 
escanipadamen . 



EscAPAR, 24395, échapper, 

EsCARiTZ, 20455, dépourvu; 
syii.. esaii'zilz. 

EsCÂRNiR , 28816-23, se mo- 
quer, railler, tourner en déri- 
sion. 

EscARZiTZ, 15769, dépourvu; 
emtrziiz de verhilz, dépourvu 
de veitus; syn., escaritz. 

EscAS, chiche, avare; dreh 
escas, 32068, tout à fait avare. 

EscAZER, EscHAZER, échoir, 
convenir ; n'ému . s'escluU , 
24496, 30278, il échoit, il con- 
vient ; can s'escliai , 33042, le 
cas échéant, dans l'occasion. 
V. les V. 29509, 30510, 30727, 
31189. 

EscLAU, bruit des pas ; de 
petit esclau, 30299, avec un 
petit bruit des pas. 

EscOLAT , 18743 , vestimen 
eswlat, vêtement décolleté. 

EscoMETRE , 30332 , som- 
mer ; quand hom d'amors Pes- 
comet , quand on la somme 
d'amour ; D'autre cosselli m'au 
escomes, 31083, ils m'ont som- 
mé de leur donner un autre 
conseil. 

ESCOMPRENDRE , 15942 , 

29413-25, allumer, embraser; 
uo quai qu'om l'escomprenha, 
il n'est pas nécessaire qu'on 
l'allume ; cscompres , 25445 , 
embrasés. 

EscoNDiR, 31871, excuser, 
disculper. 

ESCORGAR, ESGOR.TAR, 254()6, 

écorcher ; qui Pescurgues 
24581, ms. C; Vescorges ms. 
A, quand même on l'ecorche- 
rait. 



ESME 



— 733 — 



ESPL 



EscoKiAR, 27030, V. Escou- 

GAR. 

EscRACAR, !2327(), cracher. 

EsGUELH , 24460 , maniÎMc 
d'îigir, coiiduile. 

ESCUMKRGAT, 14050, 10458, 
10402, excuimiuiiiié. 

EscuRDATZ, 15'.)TJ, ubsciirilé. 

EscL'RGALH, giiet ; fan escur- 
gatheiUiesc, 7241, foiil le guet 
entre elles. Ihnjn., escurgach, 
éclraiigiielle ou guérite de bois 
où l'on met une sentinelle. 

EscURTATZ , 15074, obscu- 
rité. Syn., esmvdalz. 

EsDEViCNiDORS, 1838, devant 
arriver. 

E s D K V E N I R , rencontrer ; 
Dk'us fcs los esdevenir, 20908, 
Dieu les lit se rencontrer. 

EsDiR, 2820.", disculper. 

EsERViGAR , 5914 aux va- 
riantes , devenir lunatique. 
Syn., isservigar. 

EsFEiiEZiT, IDA, Esfrezil, ida, 
Euferzil, ida, 15899, 22997, 
23158, 20402, effrayé, ée. 

EsFORSA R, 1 9940, s'efforcer, 
faire un travail qui exige des 
etîorts. 

EsEORSiEU , 27881 , forls , 
courageux. 

EsGAKAR, 6509, regarder. 

EsGAUZiR(s'), 21280, 21308, 
25118, se réjouir. 

EsMAi, 5338, 29030, dmol, 
chagrin, inquiétude. 

EsMANSA, 31477, apprécia- 
tion ; prendre esmansa, appré- 
cier, exannner de près. 

EsMENDA, 33249, réparation. 



EsMENDAR, amender, répa- 
rer ; esniendavn /o.s filatz, 22 197 , 
raccommodait les IXets. 

Es.MHRAR (s') , briller, so 
moidrer ; senlencia en laquai le 
drcg s\'snu'ra, 1705(), jugement 
dans lequel la juslic(! se mon- 
tre, c.-à-d. jugement basé sur 
la justice on sur le bon droit; 
lot miel lis en vos s'esniera, 29984, 
(oui ce qu'il y a de mieux 
brille dans vous. 

EsPAORZiR, 20735, effrayer. 
Biiyn., espaordir , espavordir. 

*Espas(per), 23997, 34251, 
par intervalles, peu à peu, à 
loisir. 

EsPEiRAit, animer; Vespeiret 
d'arma viven, 7959, l'anima 
d'âme vivante. 

EsPEissAR, 4491, 5715, con- 
denser. 

ESPEISSETAT , ESPESSEDAT , 

ESPESSETAT, 4293, 5717, 0121, 
densité. 

EsPELH, 19004,31020,31090, 
33943, miroir, modèle, exem- 
ple ; penreespelh, prendre exem- 
ple, prendre pour modèle; syn., 
ettpielli. 

ESPERA, 4110, ."536, 5624, 

sphère. 

EsPERT, 27882, éveillé ; au 
V. 28295, adroilement. 

*EsPEYTRiNADAS, 18744, dé- 
braillées, qui ont la poitrine 
découverte d'une manière in- 
décente : on dit aujourd'hui 
dans le dial. de Béziors, despe- 
Irinados. 

EspiEi.ii, 6999, penrecspielby 
conjecturer, v. Espelh. 

EspLECHAR, 602, pratiquer. 

10 



ESTA — 734 — 

EsPONDA , 31803 , bord , 
ruelle de lit. 
EsPRiEU, 33195, expressif. 

ESQUERN, 28374, 30035-43, 
moquerie ; faire cs(piern, rail- 
ler, se moquer; au vers 31013, 
peine, punition. Syn., isqvern. 

EsQUiEUS, iVA, 30131, 30314, 
sauvage , bourru , e, déplai- 
sant, e. 

EsQUiLA, 6979, scille mari- 
time on scille à épis , appelée 
aujourd'hui, à Montpellier, es- 
quillia. 

EsQUissAR, 10 108, 24040, 
déchirer. 

ESSÂT, 30572, essai, épreuve; 

V. ASSAI. 

EssEGAR, aveugler; esscgal, 
essegalz, 3192, 11885, aveu- 
glés. 

EssER , EssERS , 142 1 -2-3 , 
être, manière d'étie, existence, 
vie; ("ssersestun substantif ver- 
bal. 

EssiEN , EsciEN , 7 1 83-5-9 , 
escient, discernement; ad es- 
sien, 30079, sciemment ; al mieu 
essieu, 30000, à mon avis ; ab 
son escien, avec sa volonté. 

ESTALVAR, 2525-27, 20089, 
advenir, arriver; s'cstalvuoa, 
22309, il arrivait. 

ESTAMEN, 19210, 20010, con- 
dition, manière d'être, situa- 
tion. 

EsTANCAR, 23338, enfermer; 
ce mot est formé du prêt, es, 
et de lancar, fermer. Rayn. ne 
lui donne que la signilicalion 
de étancher, qui ne peut con- 
venir. Auxv. 20745, 21837, 
22349, 22030, s'estavcar, s'ar- 
rêter. 



ESTR 

EsTAMi, 29505, calme, tran- 
quille. 

EsTANSA, 34311, état; es- 
tansa sordeior, état pire. 

EsTAR, être empêche ; si 
doncx per causa non esla, 10508, 
à moins que pour cause il no 
soit empêché (de le faire) ; si 
esla cou de be far, 19155. s'ils 
s'abstenaient de bien faire ; 
21210-43, rester. 

EsTATGE, 32139, demeure. 

ESTIERS, 1140, 24187, 24238, 
autrement ; 18009, 31 191, indé- 
pendamment de, outre, d'ail- 
leurs. 

EsTiVAR, 0082, récolter, faire 
la récolte (des céréales). 

EsTOJAR, 23337, serrer, en- 
fermer, conserver. Syn., eslu- 
jar. 

EsTORTZ, ESTORTA, part, de 
eslorcer, 8205, tiré, ée, délivré, 
délivrée; c'est aussi la 3'' per- 
sonne du singulier de l'indica- 
tif : Amors esiorlz home de 
morl, 29135, Amour délivre 
l'homme de la morl. 

EsTRA. 29195, contre ;fs/ra 
nwngrat, conire mon gré. 

EsTRAGATZ, 33714, extrava- 
gant. 

ESTRAIRE, 30309, retirer; 
Dona promet e don'eslray. 

EsTRALABLi, 3042, mauvaisG 
leçon, corrigez: asiralabi, as- 
trolabe , ancien instrument 
pour mesurer la hauteur des 
astres au-dessus de l'horizon. 

ESTRANH , AMIA , 19494 , 

étranger, éie ; 33080, farou- 
che. 

ESTRANHAR (s'), 33087, s'é- 
loigner. 



KAIU 



— 73.-) — 



FAÏR 



EsTKUG , "27100 , pioltahlc- 
iTRMit, nsirvg, Iicuiciix, bu'ii- 
heureiix. 

KsTUJAR, 23173, mcUrcdans 
la gaine; syn., eslojar. 

KsVERKNAIi, 11337, (Miipoi- 
soniier de. 

EvKLV, 8038, IGO 10, envie ; 
crcios, ouvieux. 

EviAR, 3033, 1-2177. en- 
voyer. 

EviDAR, 302, 'JOOD, 71121, 
9895, 0901, U'.lOf), 2r)0;3, invi- 
ter. Unyii., ciividar. 



EviRO, 21031, environ. 

EviT, 0008, 25078, invila- 
tion ; près revit, 20321, accepta 
rinvilalion. 

ExGEr.AMEN, rnbrique , p. 
411, aveuglement. 

EVSSAMEN, V. ISSAMEN. 

*Ez, 21037, 20874-77, 29382, 
30192, 30759, et, conjonction 
employée devant les mois coni- 
nu'M(;anl par une voyelle ; on 
trouve quehiiiefois, mais bien 
plus rarement es dans le lire- 
viari. liuijn., n'a ni es, ni ez. 



EAcniLiiiEiRAs, Kacuiluav- 
itiTZ, FAcnii.iEH, lOOnO, 18851. 
sorcières . sorciers ; fnchilier 
manque dans liayn. et dans 
Boclu-g. 

Fadatz, 29813, prédestiné; 
anc. fr., féé. 

Fadeiar, 30577, exlrava- 
guer.- 

Fadet, 28812, fou, insensé. 

Fadia, 29508, refus. 

Fadiar (si), 292 i5, se trom- 
per, être déçu, frustré. 

Faire, Far, faire ; suivi ou 
précédé de la conjonction fjue 
ou de la préposition a , ce veil>e 
a diverses acceptions jiarlicu- 
lières dont voici des exemples : 
fai (juepnts, 27805-73, agir en 
preux; fassa (jue pros, 32587, 
qu'il se conduise en preux ;«o 
fai que savis, 30900, il n'agit 
pas en bomme sage; dans les 
exemples suivants l'adjectif 



précède le vei'be faire : qes que 
corles voij fdriini, 279()0, ges 
que savis uo fay, 28787 ; que 
fols fnilz, 30090, vous agissez 
connue un fou ; dans ees divers 
exemples que a la même signi- 
licalion (lue quo. comme ; faire 
a la signification du verbe 
être dans les vers suivants : 
110 fai a far, 30941, ce n'est 
pas cliose à faire ; fay n blns- 
mar, 13377, c'est cbose à blâ- 
mer ; miellis en fai a blasmar, 
29027, en est plus à blâmer; 
ges aplnurhcr non fau, 29701, 
ne sont nullement à plaindre; 
fariad escalpur, 29017, serait 
à escalper. c.-à-d. mériterait 
d'être scalpé ou écbarpé ; 
si fas, si fay. loc. adv., si fait ; 
se far, 25Ô12. se porter, s'a- 
vancer; il signifie dire au vers 
24992 : 

Fan hmi qiiez aissi fag fos. 

Ils disent aujourd'hui qu'ainsi 
il fut fait. 



FERM 



730 — 



FOLO 



Faiso, façon ; am molz pla- 
zem ede faiso, 31598, avec des 
paroles agréables et façonnées. 

*Falbezir, rendre blônie : E 
me falbezeis ma color, ^8965, 
et me rend blême ma coulenr, 

Falhas, 23143, falots, tor- 
ches. 

Fam, 22437, faim; il est 
dans ce vers du genre mascu- 
lin, sans doute pour faire rimer 
l'adjectif possessif, sien avec 
Dieu du v. suivant. 

Famolens, 17137, 19923, af- 
famé. 

Fâtz, 20822, sol, simple, 
ignorant. 

Faula, fable ; tene a faula, 
regarder comme une fable. 

Faus, G670, faux; du latin 
faix. 
Fazemen, 2651, création. 
*Fei\cii, 19659, feint, faux. 

Fenchamen, 18735, d'un air 
sournois; 19107, fenchamens 
en rime, d'une manière feinte. 

Feniis, 18401, feint, dissi- 
mulé. 

Ferir, frapper; ferran (con- 
traction de feriran) , 23056, 
frapperont ; fer, 6682, 3« pers., 
sing., du prés, de l'indic, 
frappe ; le contexte de la phrase 
exige un infinitif; le vers peut 
être ainsi restitué : 

Ferir, halre per estivar. 

pour éviter le pléonasme de 
ferir et batre, il vaudrait peut- 
être mieux suivre la leçon de 
B D; feren, 26335, frappant. 

Fermalhamen, 10516, bou- 
cles, agrafes. 

Fermansa, 17451 , 20347, 



cautionnement; 18156, assu- 
rance, foi. 

Fermar, 939, affirmer, as- 
surer; 17463, cautionner. 

Fermetatz , 20396 , assu- 
rance. 

Ferramen , 11869, 12405, 
33476, instrument de fer. 

Ferrigola, 7061, lavande 
suivant Rrt//»., mais probable- 
ment thym, appelé encore au- 
jourd'hui, farignuto, ferigoulo, 
et par contraction frigoido. 

Fertat, 15956-84, cruauté, 
chose cruelle, insupportable. 

Feunia, 2422, 29060, félo- 
nie, trahison, méchanceté. 

Fezautat, 30790, fidélité, 
loyauté. 

FiCAMEN, 18735 à la note, 
fixement. 

FiEU, 20094, fief. 

FiLATZ, 25190, 25217, filet. 

Fils, 70, fil, suite, enchaîne- 
ment. 

Fis, 16616-24, pur, franc, 
sincère. 

FOGUAL, figura fogual, 25721, 
figure enllammée. 

Foire, 4147, bêcher. 

Fol (en), 17817, follement. 

FOLDATZ, 28646-83, folie. 

FOLEJAR 28626-28-31, faire 
des folies. 

FOLES, FOLEZA, 28670-75, 
folie. 

FOLORS , 27313, 28647, 
29615-35, folie ; dans plusieurs 
passages du Breviari et du 
perilhos tradat, et notamment 



FRAC 






:n — 



FUST 



aux vers 321).') 1-2, il a le sons 
de copulation : 

Puei qucs fâcha In folors 
Départ h doinitcis e t'amors. 

V. les V. 27310, 27-128, 301 il), 
31280, 31 108. 

FOLZKHS, FOZKRS, ()2 19-20- 
0233, 2711, l'ouilre. 

For, manière, façon, a for 
d'orp, a for de pcncden, 2(H)32, 
238'i, à nianicre d'avengle, de 
repeiilant, ou comme un aveu- 
gle, comme un repentant ; a 
nulh for. 11807, 28504, en au- 
cune manière; 17301, justice, 
juridiction; 17077, 18215, 
taux, cours, prix d'une niar- 
chandisc. 

FoRFACiiURA, 18905, forfai- 
lure. 

FORLINHAR, 11808-0 forli- 
gner, dégénérer. 

FoRMiR (si), 33072, se satis- 
faire, se contenter. 

Fors, 22331, hors. 

FoRSENATZ, 8050, 22237, qui 
n'a pas sou bon sens. 

FouDATZ, 270U, folie. 

Fragiiura , manquement , 
défaut, disette; no lui fassa 
frachura, 32010, ne lui fasse 
pas défaut; adnrre a frachura, 
18002, causer la ruine. 

Frachurar, 9779, être indi- 



gent; 0814, manipier, élre en 
faute; fnuliuran, 8751, 8771, 
43355, indigent, misérable. 

Fracniiios, 0700, 13310, 
indigent, nècessilfiiv. ^oiinVc- 
teux. 

Fradris, 30330, \il, infâme, 
déshonnètc. Itat/ti. , f raid il , 
frairin ; Hoclieg., frairis, voir 

ASSAI. 

FnK, 20012, frein; meirelfre, 
mettre le frein, refréner, arrê- 
ter. 

Frksdira, 0740, froidure. 
Hayn., frcidura. 

Frezaduras, 18519, fraises, 
collets de femme qui ont quel- 
ques ressemblance avec une 
fraise de veau. 

Frire, 28581, 28859, fris- 
sonner. 

Fruchans , 11261, aWres 
frrichnns e no fruchans, arbies 
qui font des fruits et ceux qui 
n'en font pas. 

Fruciiier, 32085, arbre frui- 
tier; al f rue II conois um lo fru- 
chier. 

FuGiR, 17548, faire défaut 
en justice; /«</e//, 17542, fai- 
sant défaut. 

Fumozetatz, 0114, 0185, 
vapeur. 

FusT, 21029-33, morceau de 
bois. 



GAP 



738 — 



GAUT 



G 



Gab, jaclance; gab sobrier, 
321 Tri, jactance excessive; ses 
gab, 32348, sans hâblerie; syn., 
gap. 

Garador, Gahaire, 17831, 
3-24-89, hâbleur, vanlard, trom- 
peur, 

Gabar, tlire en se moquant, 
29814-15, ces deux vers doi- 
vent être ainsi restitués : 

El un autm honan trobet 
Peire llolgier, per so'n (jabet. 

Et une autre bonne en trouva 
IMerre Roger, c'est pourquoi il 
dit en se moquant : A:ilra dona 
de cui gabel, 298G4, Anlre dame 
dont il dit... 

Galiiartz , 32132, hardi, 
vaillant. 

Galiador , 29454 , 29554 , 
trompeurs, séducteurs. 

Galiamen, 804i, 31210, 
31224, tromperie. 

Galiar, 8147, 31660, trom- 
per, séduire. 

Ganda. ses gnnda . 2721, 
29854, 33238, sans détour. 

Gandir , 29007 , 34269 , 
34369, échappera, se garantir; 
volgram gandir al mal, je vou- 
drais me garantir du mal; 
gandir a fol dezieh, résister à 
nn fou désir; a lur gandir, 
17772, recourir à eux. 

Ganre, 26073, Ganre mira- 
cles, beaucoup de miracles, 

Gap, 30371, 32347, moque- 
rie, jactance, v. Gab. 



Garandar, 29870, enserrer, 
contenir, embrasser. 

Garar, 11553, regarder. 

Gardar, 30151-2 . chasser, 
éloigner ; conserver, garder : 

Cardon las de lor amistot 
Las djnas (jardanl honestat. 

elles les chassent de leur amitié 
les dames gardant honnêteté; 
Gardans, 32893, s'observanl. 

Garentia, v. Guarencia. 

Garnidor , bon garnidor , 
habile à s'équiper, ou bien 
équipé. Rayn. ne donne point 
cette acception. 

Garnir, gcnl garnir, 32238, 
joli équipement; le verbe garnir 
conmie le verbe aculhir du vers 
suivant sont pris substantive- 
ment. 

Garnir, 24923, mettre une 
garnison, entourer de gardes ; 
au V. 27872, se parer. 

Gastar , 32983 , gaspiller, 
dissiper. 

Gau, 32159, coq. 

*Gauda, 22952, vase concave 
ordinairement de terre; mot 
conservé dans le dial, cévenol ; 
il dérive du lai. gavata, jatte, 
écuelle. 

Gaus, gaus auzir, 43S2, en- 
tendre des chants joyeux, los 
gaugz del mon, 5308 ; les plai- 
sirs du monde. 

Gautadas, 23757, P. 90, 
soufflets. 
Gautejar, 12585, souffleter. 



i;[RA 



— 7;w — 



GIW'A 



T.aiizi:nt , ENT\ , h2;307 , 
joyeux, jovLMiie. 

(lAuzin (se), 27-258, jouir, 
posséder, se réjouir. 

Gay. 28Ur>, galle, joie, bon- 
heur; ro mol, est ici oinployc! 
siihlantivoiiieiil; M. l'an! Meyer, 
dans son glossaire dn lonian 
d'avcnlnre inlilnlé : GuiUniimK 
de la liane, cite un exeni|)le 
• de ce mol employé de la même 
manière : 

Ela meteissa ab gran (ja\j... 

Gazan, 20180, gain, profit. 

Gazaudo, 1B287, lG;Ji:} , 
1708;}, récompense; (jazai- 
(In)iar, gazcnloiiar, récompen- 
ser. 

Gazi , 14305, dernière vo- 
lonté, leslamenl. 

GfvNn, ;'.21U8, adresse, façon, 
manière. Syn., gienh. 

Gensor, 28155, 20830-41 , 
plus gentille, plus aimable; la 
geiisor, la plus gentille, la plus 
aimable. 

GiîNTiLs, 21322, nobles. 

GiËNii, 28028, ruse; syn., 
g en II. 

GiNHOS, 328(), lin, rusé, ar- 
tificieux , trompeur. Syn. , 
guinhos. 

GiQUiR, 34203, laisser, (piit- 
ter, at)andonner, cesser; ii<i gi- 
qnia d<'. bi' fnï\ 1944-5. s'il ces- 
sait de bien faire; ///r, 21007, 
il abandonne; giquii , ida , 
24354, 28723, laissé, ée, aban- 
donné, ée; giiitiil auvan pordrc, 
18080-00, amont laissé perdre. 

GiRAR (se), 17515, se tour- 
ner. 



Glara, V. 32, glaire, le blanc 
(le l'œuf; on dit aujourd'hui 
glario. 

Glatz, 15057, 15072, grince- 
ment des dents, glapissement, 
gémissement; <'u Icvaran grau 
glat. 30280. en IVionl un grand 
bruil, V. 30500. 

Glatir, 15055, las dois gla- 
lii\ grincer les dents. 

(iLAZi, 14305. 21010, 24136, 
glaive. 

Glikia,20513,20(>78, église. 

Glorii:jar (se), 1007(», se 
glordier, gluriejar en lien heure 
en h/'ii niaiijai\ 17838-0, se 
faii'e gloire de bien boire, de 
bien manger; qloriejan, 178'iO, 
se gloriliam. 

Glotz, 2307, glouton. 

GoGLAS, 27418, ce mot ne se 
trouve ni dans 7?^;////.. ni dans 
liorlwg.; c'est probablement le 
même (pie le vieux mol fran- 
(;ais(/o7»r, divertissement, d'où 
dérivent gognille et goguclle. 

GOLFANO, 24t)47 , Y. GON- 
FANO. 

GONELA, 10050, 10077, robe. 

GoNFANO, 20505, gonfanon, 
étendard. Syn., golfano. 

Gosso, 30008, ro(iuet, chien; 
on dit aujourd'hui , gnus , 
guvsso, chien, chienne. 

Gralhas, 7251 , corneilles, 
nom (]u'on leur donne encore 
aujoin-d'hui; lat. gracula. 

Gras, 3070-73-77^ Ai'SA, de- 
gré; 20841-48, grain. 

Grazir, 25802, 30824-27-42, 
agréer, avoir pour agréalile, 
rendre grâces : grnzens, 30225, 



HOME 



— 740 



HOMS 



mot grazcns , fort reconnais- 
sants. 

GiîEPiA, 51757, 5177-2, ciô- 
che. 

Grkpir, sesgrepir, 4-4 i, sans 
cesser. Rai/n., guerpir, garpir. 

Greu, difficile; grcit piiiiirrs, 
35455, parleur Jiflicile, celui 
qui parle peu; greits, 8i97, 
grief ; greus peccalz , péché 
grief. 

Greuc, Greug.v, 7705, voir 
Gruec. 

*Greujar, 17159, aggraver, 
augmenter, apesantir; grcvjnr 
lo perçai, 17505 , aggraver le 
péehé; main grevjar, 17731, 
augmenter les maux ; grevjou 
las gens snsmesns, 1735i, 17459, 
grugent ou ruinent les person- 
nes qui leur sont soumises. 
g reiijat j , 7 898 , a p esa n 1 i . Rayii . , 
grevar. 

Greviar, 54038, aggraver. 

Grieu, 30739, grilTon, espèce 
d'oiseau de proie, du grecyo-j-^, 
vautour. Bayn., griti. 

Gruec , Gruega , 7765 , 
57575-79, jaune.; syn., greuc, 
greuga. 



GUARENCIA, GUARENTIA, Ga- 

r.EMTiA, 53539, 58090, 58 KK), 
témoignage, garaulle, caution. 
Voir les vers 58065, 58554, 
58559. 

GuERH.NS, 58175, 58557, ga- 
rant, lem'Mu. Riiijit., guiren. 

GuEnin , guérir; guerran 
pour giwricau, 17801, guéri- 
ront. 

GuERS, 5105, louches eu par- 
lant des yeux. 

GuiA , manière, eu niilha 
fl-^/a, 16676, 54416, ei». aficune 
manière ; eu aulru giùa^ 54371, 
en une autre façon; a uiaguia, 
59117, à mon avis. 

GuiAR, guider, mener, con- 
duire ; guiau la t'/t/a, r305, me- 
nant la vie. 

GuiNiiAR, 51355, faire signe. 

GuiNiios, 16539, fin, rusé. 
Rayu., ginhos. 

Glirraut , 30996, goujat, 
vaurien. 

Guitz, 1089, 54146, guide. 

GuRPiR , ahandonner, dé- 
laisser; Toi as las gurp, 59681, 
je les délaisse toutes. 



H 



HoELiiA, 53057, ouaille, bre- 
bis. 

HoGAN, cette année, du lat., 
hoc anno ; A loi Iwgan n''aurîa, 
j'en aurais pour toute cette 
année. On dit aujourd'hui 
ouugan. 

HoMEiNES, 31587, hommage. 



HoMS, 13559, dans ce vers 
honis, est sujet, c'est conforme 
à la règle du Donalz proeusals ; 
mais dans les vers 13499 , 
13505, 13555 et ailleurs, Er- 
mengaud ne l'observe pas en 
écrivant hom, quoiqu'il soit 
aussi sujet. 



lUNE 



— 7li — 



ISSI 



UûSDALIERS , 1830-2 , llùtf- 
licis. Jiayn., fiosfdtiern. 

Hou, 7-200, (iMil', forme alté- 
rée, V. Uou. 

lliKi, HUEY, 974, 11583,311 
joiiririiiii. 



HuEiMAi, 23047, Désormais. 

IIl'MILIEUS, 30132, modesie; 
iils pros pins fiurnilicus, envers 
les preux plus luodesie, liaijn., 
Iiuniiliiis. 



ICHALSAR, 213-23, élever. 

ICIIAMEN, 19405, V. ISSAMEN. 

IcHAUZiu , 22244 , 22735 , 
exaucer; ichauzit, ida, exiiu- 
cé, ée. V. IssAUZiR. 

ICHIMPLE, ISGHIMPLE, ISSIM- 

PLI, 17087, 17l<)7, 33303, 
34400 , formes altérées de, 
exemple. 

lEissiR, Ieyssir, sortir ; ieis, 
ù'/As, 8200, 832 i, 23382, 25058, 
25001, sort. lUti/H., eissir ; syn., 
issir. 

Iest, lOOO'.l, 11100, tu es. 

iLHA, 20470, ile. 

Iliiauces, Lhai'ces. Lhau- 
SES, 0128, 0180, 5700, éclairs. 
Ou dit aujourd'hui à liéziers : 
iglauscs. 

Ins, dans; d'ins, 13583, du 
dedaus, d'ins del coralge du dc- 
daus du cœur. Lai., de inlus. 

Intrieis, 2« pers. du parfait 
de inlrare, tu entras ; inlrieis e 
ma diecliiini, 2i537, lu fus 
soumis à ma jusiice, ou tu de- 
vins mon jusliciable. Rai/n., ne 
donne pas celle siynilication. 

Iraissens, 7795, colère, em- 
porté. 

Irnels, 9020, prompts, lé- 



gers, alertes. liayii. , isnels; 
Rochcg., isneiis. 

Isorrat, IsnoRRAT (1. issor- 
bal), 20025-8, aveuglé, lîayn., 
eissorbal, yssorbat. 

ISQUERN, 10233, échappa- 
toire, subterfuge. Pour les au- 
tres acceptions, v. Esquern. 

IssALOT, ('(100, veut du suu- 
est sur la Méditerranée. On dit 
aujourd'hui à Béziers : issalop. 

ICSAMEN , YSSAMENT , YSA- 

MENT, 0125, 32455, également, 
pareillement ; du lat., ipsd 
menle. 

IssAUZiR , 13010 , 130i2 , 
13072, exaucer; sias issauzida, 
20770 , sois exaucée. Syu., 
irhauzir. 

IssENS, v. Issir. 

IssEGUiR , 17011 , suivre. 
Ray H., esseguir. 

IssENUADOR, 25030, inslilu- 
teur, celui «pii enseigne. Rayn., 
enscigitador. 

ISSERVEGAR, 5914, V. ESER- 
VK.AR. 

TssiL, 12974, exil. 

Issir, 8288, sortir; issens., 
sortant; las l<ig renias issensdels 
huefs, 28937, les larmes sor- 
tant des yeux. V. Ieissir. 

17 



LADR 



— 74-2 — 



LAGO 



J 



Ja, déjà, désormais, jamais ; 
30978, quoique : Ja el mezeis 
non dia, quoiqu'il ne le dise 
pas lui-même; jais égale jase, 
avec un i euphonique : E jais 
i'omplanho raimador, 29543, et 
bien que se plaignent les 
amants; ja-sia-aiso , 40295, 
49538, signilie, aussi bien que, 
quoique. 

Jais, v. Ja. 

Jais, 30575, joie; 34169, 
coucher. 

Janglos, 30254, 32454, mo- 
queur, railleur, médisant. 

Jasse, toujours; per jasse, 
34544, 34343, pour toujours, à 
jamais. 

Jazer, gésir ; cels qu'en loi 
peccal jairan, 46048, ceux qui 
seront gisants en tout péché ; 
c.-à-d. qui auront commis tous 
les péchés. 

Jenier, 3886. janvier ; aux 
V. 6564-66-74-79, javierràh 



note du dernier vers, ginier, 
jenoicr. Rayu., genovier. 

JoGLARiA, 48430, jongleries, 
faits, actions de jongleur. 

JoGLARS, 48426, 48472, jon- 
gleur. 

JoiAS, 17487, joyaux. 

Jos, 29035, en bas, non pot 
lornar jos, ne peut revenir en 
bas. 

JuMEN, 49365, sonn jumen, 
son cheval ou son âne ; Rayn., 
ne donne ce substantif qu'avec 
le genre féminin. 

Jus, 25529, sous. 

JuTGAR, 47303-7, adjuger, 
attribuer : l'aulruy dreg vos 
julgaran, ils vous attribueront 
le droit d'autrui, c'est-à-dire ils 
vous donneront droit, quand 
ils devraient le donner à l'au- 
Ire partie ; môme sens le vers 
47303, julgaran Vaulniy dre- 
chura. Rayn., et Rocheg., ne 
donnent à julgar que l'accep- 
tion déjuger. 

Juzizi, 946, 2034, jugement. 



L 



Lachis, 459, 462, allaité; la- 
chis efjfans, enfants à la ma- 
melle. 

Ladrier, Lairier, Layrier, 
2681, 2880, 5612; P. 47, 72, 
85, côté, liane; au v. 5618, 
pour la rime lairer, côté , tan- 
dis qu'au V. 5599 où la même 
raison n'existe pas, on lit lay- 



rier, qui a le môme sens. Lay- 
rer manque dans Rocheg. 

Lag, 4746, laid, vilain; lag 
logal, vilain lieu.S\n., lah, lai. 

Lageza, 24422, 32508, souil- 
lure, obscénité, paroles indé- 
centes. 

Lagotz , 16252, flatteries; 



LASS 



— 74a — 



LKHf 



tagol, 34105, feinte, dissimula- 
lion, mensonge. 

Lagotiers, iC.HU, 17104, 
cajoleur, enjôleur, 

Laii , 1%<.)(3 , laid , vilain, 
souillé ; syn., lag, lai. 

Lai, aia, laid, e, vilain, c ; 
laias cauzns , 1715, vilaines 
choses. 

Laïc, Laiga, Laygua, laïque; 
Iniga genl^ 212, Inygun genl, 
538, 547, la gent laïque, les 
laïques. 

Lains, 26847, là dedans. 

Laissar (se), 105, 16578, 
16587, s'abstenir. 

"Laizana, 21439, souillure. 

Laizar, Layzar, 1725-30-33, 
1739, salir, souiller; au v. 810, 
layrar, que vos layrelz, mau- 
vaises levons. On lit dans les 
deux mss. de Vienne que vos 
laizetz; ce n'est que dans le 
V. 810 qu'Ermengaud ou son 
copiste a mis layrar pour lay- 
zar; Idilz, part, souillé. 

Lams, 18178, 27108, éclair, 
tonnerre. 

Lambrusquieir\, 678t, lam- 
brusque, vigne sauvage. 

Langosta, 22028, sauterelle. 

Laor, 18251-57, labour. 

Laoradors , Lauradors , 
28250-90, laboureur. 

Larc de servir, 3213(>, gé- 
néreux serviteur. 

Larguejar, 32007-18, faire 
des largesses. 

• Lassar (se), 395, s'enlacer. 

Lasset, 21154, hélas; c'est 
un dim. de las. 



Launas, 27230, lames. 

Laus, 25028 , 25525, l'un ; 
laus que l'autre, l'un que l'au- 
tre. 

Lautz, 27930, luth. 

LaUZENGIERS, LAi;ZEN(ilJIERS, 

Lauzenjadors, 28579 , 30440, 
33G09, médisants, calomnia- 
teurs. 

Layrar, Layzar, v. Laizar. 

Layrier, v. Ladrier. 

Lazers, 22682, Lazare. 

Le, article masc. sing., le; 
il est indilîéremment employé 
(oinme sujet et comme régime. 
V. rinlroduclion, p. CX. 

Lealeza, Lialeza, 30774, 
31192, 31201, loyauté. 

Lebros, 21437, 22230, lé- 
preux. 

Legisme, p. 129,/ïi/t legismcj 
enfant légitime. 

Legut , 33429-3344, licite, 
permis. 

Lei (a), 5040 5105, 17695, 
33521, à la manière de, a lei de 
fizel amador, comme un fidèle 
amant. Syn., aley. 

Lengos, osa, 32860, bavanl, 
bavarde; on dit aujourd'hui, 
leng'At, udo. 

Lenguaservina (I. cervina)y 
6954, langue de cerf ou scolo- 
pendre oOicinal, plante de la 
lamille des fougères. 

Lemia, 15943, bois à briller. 

Lensolada , 7036, ibérido 
pinnatilide, plante de la famille 
•les crucifères, appelée à Sl- 
Pons, lansoulado. 

Leri, 18769, gai, jovial, lé- 
ger. 



LINA — lU — 

Letz, 23337, 23463, nonlet: 
aucir, il n'est pas permis de 
luer. Lat., licet. 

Leudier, 25906, receveur de 
la leude. 

Leus, 7403, poumon. 

Leus, adj., 8408, facile; 
29319, leu fais, léger fardeau : 

De cortezia es leus 
Lo dirs, e tener (jrem. 
32230-7. 

« De courtoisie est facile le 
dire, et le mainleuir difficile. 

Levairitz , 12510 , accou- 
cheuse; ou dit aujourd'hui 
1er an (lier 0. 

Leveza, 7895, légèreté. 

Ley (a), 14306, v. Lei. 

Lezers, 18952, loisir. 

Liiauses, 5706, éclairs. V. 
iliiauces. 

Lialesa, V. Lealeza. 

*LiCAGiA, 18549, gourman- 
dise. 

LiEis, pron. pers. , fém. 
sing., elle ; de lieis, 31626, 
d'elle; en lieis , 7520, 9335, 
en elle; per lieis, 11684, par 
elle. Syn., iieys. 

LiEURES, 2887, libre, débar- 
rassé, qui n'est pas occupé, 
qui n'est pas rempli. 

LiEY, pron. pers., sing., rég., 
16731, elle, v. LiEis. 

LiGNADA, 11707, 12042-7, li- 
gnée. Syn., luiada. 

LiLis, 15110, lis. 

*LiNADA, 12036, en rime. V. 

LiGNADA. 

LiN.\TGE, 2303, 2384, li- 
gnage, lignée, race; umanal 



LUEN 

Jinalge, l'espèce humaine; le 
vers 2303 ayant une syllabe de 
trop, on pourrait remplacer 
umanal par human ; human li- 
vhatgc, se trouve dans la vie 
deSt-Honorat. Rayn., linhalge. 
Cat, llenalge; esp., linaje. 

LiTiGiosA , (32861 , querel- 
leuse. 

Lo, art. masc. sing. Le ; ap- 
pnvés sur un mot précédent, /, 
Ihjel, égalent e lo; eral suari, 
24998, égale era lo s.; ol be, 
8392, égale o ïo b.; quel soleilh, 
6068, égale qne lo s.; qnelh m., 
22555, égale que lo m.; plur. 
nom., //, 7359-60. 7552-53; 
Iki, 19393, 9393-95-98, les; 
appuyé, /, lli , il; Ih'angel , 
12525, égale /i angel; llfaulre, 
5331, 8368, égale II autre; elh 
publica, égale ." H p.; quelh 
quatre, égale que il quatre; nil 
peisso, 9120, égaie ni H p.; solh 
pairo, 19257, égale so li p.; 
accusatif plur., los ; appuyé, /s, 
sabrials mais, égale sabria 
tos m , 

LOGADIERS , LOGUADIERS , 

16922, 17081, 18180, merce- 
naire, journalier. 

L0GUIEKS,9483, 9673,15180, 
16921,20051, P. 124, salaire, 
récompense. 

LoR, pron. pers., plur., rég. 
indir. 16863, 17752, à eux, 
par eux ; il est aussi employé 
dans le Breciari comme régime 
direct, plur., masc. et fém., 
eux, elles. 

Losc, LOSGA, 28568, borgne. 

LuENii, loin; luenh d'ocayso, 
32214, sans difficulté. 



MAL 



— 74') — 



tiUR, pron. pors., pliir., vi"^. 
indir., Umit, à riix, à elles ; v. 
'll'.-210, 1()8()'2, ITUSr); à hir, 
17772, à eux ; il est pron. poss. 
aux V. 10312, 10Sr)'J, 170<J'2, 
17740. 



MALZ 



Lt'ZiiiLAMKNT, r>i70, claircr 
nieiil, visililciiieiit. 

Lykg, 31208, lit. 



M 



Ma, ^Jan, Mas, main; Kr- 
inengaud fait taulAt ce mot 
masculin et tantôt féminin, v. 
les vers 1()()05, IU7l8-',)-33-40, 
197r)4-03-70-<)8, 22Ù()8, 23890, 
33001; aotz ma, 28300, sous 
main, secrètement. 

Maddin, Madti, Matdi, 452, 
34220-24, 33313-22, malin. 

Maestrat, ado, dalz falses 
maestrnlz, 18400, dés faux, 
préparés avec art; cabelli maes- 
tral, 18530, clievcux artisle- 
menl arrangés; maeslrada pn~ 
s/r/os, 10241, position élevée, 
supérieure; nmcslraJas pozi- 
cios, 17505-0, tourimres sub- 
tiles ; exceplios maeslradns , 
17540, exceptions imaginées 
avec habileté. 

Maestria, 33052, habileté, 
amar am maestria, aimer avec- 
habileté. 

Maestrilmen, 33048, jugar 
maeslrilmen, jouer en restant 
maître de soi , jouer habile- 
ment, 

Maicela, 30010, mâchoire. 
Jiayn., maichela, maissela. 

Mainada , 18000 , domesti- 
ques, les gens d'une maison; 
18005, famille. 

Mal, 22500, scandale; Satan, 
mal m'es, Satan, lu es pour moi 
un sujet de scandale; Salana, 



scandalnm es milii (Saint Ma- 
thieu, XVI, 23). 

Mala (s. entendu hora) , 
maie (heure), adverbe ; Mala 
vi anc sa grau beulal, 2051 1, à 
maie (heure), je vis jadis sa 
grande beauté. /{'/y«., cite deux 
exemples de mala , employé 
avec le même sens. 

*Malan, 17718, mal, mala- 
die. 

Malanansa, 24130, 20024, 
tourment. 

Maf^apaga, 15207-8, Tnr de 
la Malap.Kja, tour ou prison de 
la Malapague. V. l'introduction, 
p. XXIV. 

Malasaut, v. Malazaut. 

Malastre, 33330, mauvaise 
influence des astres, malheur. 

Malastrucs, 22005, 24485, 
malheureux. 

Malaveg, 17582, scéléra- 
tesse. 

Malazaut, 28100, 28603, dé- 
plaisant , disgracieux. Syn. , 
malasaut. 

'Malazautament, Malazau- 
tlment, 20070, 30080, 31744, 
paroles déplaisantes, injurieu- 
ses, vilenies, sottises. 

*Malazeg, 10313, maudits. 

Maluizedors, 28070, dk/z 
maldizedors, propos médisants. 



MANT 



— 7iO — 



MAZA 



WÎALENCONI, 23350, 24069, 
iiiôcliaiits; fos mantenen ma- 
lenronis, 10950, fut incontinent 
facile. 

Malestansa, 31249, malaise, 
déplaisir, contre-lemps. 

Malevar, 17451-55, 17459, 
emprnnlpr. 

MALEza, 17004, méchanceté, 
coqninerie. 

Malmesa, pari., f., de nml- 
melre, mallrailée; fina valors 
malmesa, 31280, iin mérite 
maltraité. 

Mals-sabens, 2201, fâché; 
malsaben, 3299, jaloux, 

Maltrags, Maltraiis, Mal- 
traire,, 286G4, 28658, . 32025, 
peine, souffrance. 

Maltraire, 22005, peiner; 
qiCenlendre m'es e maltraire , 
qu'il me faut appliquer et pei- 
ner. 

Malyoler, 31206, malveil- 
'lance, inimitié. Rayn., Rocheg., 
malvolensa. 

Man, 8508, commandement, 
ordre. 
Mancs, 22235, manchot. 

Mandar, 18696, 26143, com- 
mander, ordonner. 

Manens, enta, 9351, 17275, 
21313, 32042-46, riche, puis- 
sant. 

Manentia, 30777, richesse, 

Manjars de calOr, 17188, 
aliments chaux, excitants. 

Mantenen, 10950, inconti- 
nent, sans relâche. 

Mantener , maintenir, dé- 
fendre ; ni de liir engan las 
fnante, 29669, et ne croit pas à 
leur tromperie, ou les défend 



contre l'accusalion de trompe- 
rie. Rayn., n'a point d'exemple 
de ce verbe avec un régime 
indirect. 

*Mantensa, 17639, défense; 
cel que anp>es a mantensn, celui 
qu'ils se sont chargés de dé- 
fendre; forme contractée de 
mantenensa. 

Marabeti , 29664, maravé- 
dis, marabotin, sorte de mon- 
naie. Du Gange, marabolimis. 

Maragdes, 5899, énieraude. 
Lat., maragdns. 

Mares, 7281, marin, de mer; 
peissos mares, poissons de mer. 

Marfezir (se), se flétrir; 
las flors nos marfezian, 7968, 
les fleurs ne se flétrissaient 
pas. Rayn., marcezir, du lat., 
marcescere. 

Marrimen, 16109, douleur, 
désespoir. 

Martror, 27576, 34084, la 
Toussaint. 

Marves (de), 29589, sur le 
champ. 

Mas, si ce n'est; non es als 
mas, 5634, non es als res mas, 
5650 , n'est pas autre chose 
que ; no fan mas manjar, 6744, 
ne font que manger; mas 
quant, 17441, si ce n'est que. 

Mas, 6920, maints; mas enso, 
maints il y en a; Rayn., mans. 

Mastina, 30997, de mâtine; 
mas a volontalz mastina, mais 
elle a volonté de mâtine, c'est- 
à-dire elle est libertine comme 
la femelle du chien appelé mâ- 
tin. V. ce vers à l'errala. 

Maurelo , 6997 , morelle 
noire, ou crève-chien, plante 
vénéneuse. 



MKC 



— 717 — 



MESC 



iMazan, 17^17, tapage, linla- 
marre; oslenlation. 

Mazelieiis , 6749, boucher. 

M E E I s , 9f ):2( ) , 1 1 1 ô 1 1 1 (' ; w eeis, 
est probableineiil ujk^ allerca- 
tion , car au vers 245 ou lit 
mezeh, forme ordiuaire de ce 
mol. 

Meges, Metges, 9285, 17698, 
17770, médeciu. 

Mejanciers, 24441, média- 
teur. 

Membratz, 31838, prudeul, 
bien avisé. 

Mendiga , f. de merulig , 
33636, gen faim, mendiga, geut 
fausse, periide. 

Menestairals, 18180,20507, 
ouvrier, arlisan; à la rubiique» 
mcncslrals. 

Menhs, Mens, moius; mcuhs 
de bona rompanhia , 30273, à 
moins d'èlie en boime compa- 
gnie ; al mens d'onramen-son 
miei pessamen, 28665-6, mes 
pensées sont dont) au moins 
honoral)les ; c'us menhs no fo, 
210-35, (ju'il n'enreslAt pas un 
seul. 

Menor, 12277, frère mineur. 

Menoria, 2897, infériorité. 

Mentaure, mentionner , si 
las donas mi ment au, 29717, 
s'il me parle des dames, ou sMl 
me mentionne les dames. 

Mentre, pendant que. 

Mergadiar, faire un niarcbé ; 
mal merradiei, 1()282, je lis un 
mauvais marché. 

Merge, 9715, miséricorde; 
28949, merci ; meirens loqueria, 
merci vous toucherai I. 



MKEGE.IAIRE , 33926 , sup- 
pliant; eut soi inercejaire, à qui 
je demande merci. 

Mergejan, 28074, 30225, 
mol meircjan, l'emercianl hi(!n; 
il signifie aussi amnno merre- 
jaire , priant, suppliant, de- 
mandant merci. 

Mergemer, 27889, miséri- 
cordieux. Rayn., mercener. 

Mergud, i;da, part, de me- 
rir, mériter; per se vo fan 
merguda, 10830, ils ne Pont 
pas méritée par eux-mêmes. 

Merir, mériter; a se non en- 
tendel merir, 24390, il n'enten- 
dit pas s'en faire un mérite 
pour lui ; a nos meri, 24393, 
nous valut; IHeus malmeria, 
8139, Dieu déniérilait, était 
coupable, avait tort : 

E dis quel non mniu mal 
Del saue d'aipiel home leal. 
23503-4. 

Et dit que, quant à lui, il 
n'élail point déniérilant, c.-à-d. 
coupable du sang de cet hom- 
me juste {innocens ego suai à 
sanguine jnsti liujus. Mal- 
thœum, cap. XXVII, 24). lA 
uelh el cor Un mero mal, 29371, 
les yeux et le cœur en sont 
coupables envers lui; nialme- 
rens, 29363, coupable. 

Mermar, 441, 31217, 31220, 
diminuer, amoindrir; se mer- 
mar, 426, diminuer, s'amoin- 
diii'; // fo la lengiia merniada, 
28163, la langue lui fui coupée. 
Syn., amcrmar. 

Me.sgarar, perdre, se per- 
dre, s'égarer; gren sera ijue 
noi se )nescap, 2557, il sera dif- 
licile qu'il ne s'y perde pas; 
mescabet la senfwria, il perdit 



MEZÂ 



748 — 



MORE 



la seigneurie, la dominalion; 
qnnn incscnbam nosirîirer , 
15iU0, quand nous dissipons 
notre avoir; s'arma nfcsrabava, 
±2yû), il perdait son âme. 

Mesfar , méfaire , !<o que 
aviam nos mesfali, !23U8i, ce 
(jue nous avions fait de mal ou 
de fautes; nos méfaits. V. les 
vers 2484(3, 2559-2. 

Messios, 32521-2, 18206, dé- 
pense; gens parlnrs non crei 
messios, 32520-1, gentil parler 
n'augmenle pas la dépense, ou 
il n'en coûte pas plus cher de 
parler gentiment. 

Mest, 29720, au milieu de, 
parmi. 

Mestiers, 949. 2448, besoin; 
non ii fay mesliers, il n'en a 
pas besoin; tnl aqno que mes- 
liers fil, 24157, tout ce qui fut 
nécessaire ; mestier angeiual, 
410()3, oflice d'ange; au ver.s 
30115, il signilie qualités: 
Amors a tans de bas mesliers. 
Amour a tant de bonnes qua- 
lités; même sens au v. 33191. 

Meteis , Meteys , même ; 
aqui meteys, là môme; se me- 
teis, 28135, soi-même. Syn., 
me::eis. 

Metgia, 9281, 9459, méde- 
cine, art de la médecine. 

Metjar, médeciner, niédica- 
menter. 

Mètre, Dépenser; melm , 
31288, dépensant, faisant delà 
dépense; lot es mes, 18129, 
tout est dépensé. 

Mezaises, 9405, malaise. 

Mezalha , 967^ , 10390, 



lOilô, maille, pelite monnaie 
de cuivre qui valait la moitié 
d'un denier, obole. 

Mezkis, Mi:z!:Ys. Mezevssa, 
23, 215. i)274, 2()949 , mê- 
me ; vna mezeyssa rizio, une 
même vision; semezeis, 11)750, 
soi-même ; per me mezeis, par 
moi-même. Syn., meeis, meleis, 
meieys. 

MiEG, 4i:9, et, mieg cor, il 
court aa milieu ; miegdia, 0051, 
midi. 

MiEG-LOGAS, 4423, cor mieg 
logas , il court au milieu. 
Rayn., mech logan. 

MiJARiA, 18200, moitié. 

MiNFSTRAZOS, 17157, 18108, 
fournitures. Rayn. , ïninisira- 
tio avec la seule acception de 
administration. 

Mirador, 5040, miroir. 

MOGUT, 5984, écrasé, broyé; 
c'est une altération de molgut, 
part, de moire. 

Mois, 30473, avisé, prudent. 
Rayn., lâche, vil, sournois. 

MouiERATZ. 27341, 32848, 
be mollieralz, bien marié. 

Monda, Mondan, mondain ; 
cossiriers mondas, 3242-3, pen- 
sées mondaines. 

Mondifiga, 13823, purifier. 

.MONS, 18934, 2410G, 24452, 
pur. lat., mundus. 

MONTAMEN , 20929 , ascen- 
sion. 

MONTAR. monter; Que mon- 
lavo H mal d'amor, 29344. à 
(pioi moulaient les maux d'a- 
monr. 

MORENAS, 5970, hémorroï- 
des. 



^K — 740 — NEYS 

MoiuiUA^' tîGl)30, ri'ligit'iisc. Mi:i)AI{, changer, tlilÏÏTcr; 

Moîri'ALDATZ,, 18177, iiioHa- '"> pn^'^c niudar non diga mo 

lilô. rcjdire, 30^10, je ne puis dif- 

MouTEZA, 15557, qiiantilé, fL'rer de dire ma pensée, 
réunion, lim/n., moHvzn. Mi'hta, G083, myrte, arbris- 

MovKH , l\J()vnK, mouvoir; seau, appelé mrlu en Pro- 

Icnnesmareu , 18-2U1, nMnuanl, vence. 
(léplacanl les bornes; d'nmor «..^^ onuc „„:.,„ „.. . 
mon lâniuessa, :{2-270, d'amour ^^'^'^ '^^^*^' ^^'"« «"ente. 
provient largesse; dcis of,'lris MusAn, MuzAR, 3432G, mu- 

nol,s movran, 173i5, ils ne les sard, nigaud, 
déplaceront pas de leurs ofli- ., 
ces; mognl, vda, part., sus- MiZAit,niuser ; ryw^. »»/;«/.- 

cité, ée ; m\iH m> pUui monul, '" ' '""T' ."m -•^^' ''"* ''T^'' 

28803, m'ont suscite iine c.m- *'" '''''^'''']^:^,\\l ^îf/'^Ji^^'^ÎM A"'f 

testation. V. le v. 32-280. '"''^/"'^ ^^^'^•:^' •^"'^•*^' *'""'^' «'• 

tendre en vam. 
MiJDA.MKN, '2582 i, cliang(>- 
menl. 

N 

Nafrah, 2'7il, blesser. ceplion; mais ordinairement il 

Naissedura, 1 7784, panaris, y »J<^'»t 'i^u de la conjonction el. 
Nai.ecii, Nale(.. Nai.kii, né- Nedeza, 2U23. netteté, pu- 

gligence, laule, tort ; pi'- so lia- ^'^'^^ ^ ncdezcza, 2 1/ioO, m. sign. 

/e('/<, 15142, par sa négligence; Neis, Neys, même; 21G17, 

ab )i(di'(/ ses nalcg , 17342, à uei, en rime. 

tort ou à raison; el mileg non n,,:lechos,,8521, négligent; 

(wm, 2 4(..I3, .1 11 aval point i.iAmable. Y. Terrata. 

tort; ovKui runen, 24b3o, ils iv ^ . \: 

avaient tort : si Atiiors lor agnes Nescies , ISESciiiZA , 15735, 

initcg, '20132, si Amour avait 3^21/, sottise, bélise, niaiserie, 

tort envers eux. *'^"*^- 
Narpi, 2UG5-2? Netsieira, 10737, 1990G, 

NAïLiRAK(li),2G63, les nain- '^e^*;'"- ^*"i/"- l'eciera , ncs- 

ralistes ; nnlnnib escrigz, G523, i^'<-'"''*- 

écrits des naturalistes. Neula, 3-2577, brume, brouil- 

Nau, 2210G, 22207, banpie. l'^''^'- 

Naiiza, 13175. 2G072. nuise, ..^''''' ' "> ^'- 'V.?"^' -^' ^^' ^'^' 

bruit, tapage. Gl, gaufre, oublie. 

Ne, 02 3, 1070. lii.Onlrouve Nevomna . 232G0 . miée , 

beaucoup plus souvent »/dans iii'J'ge. 

le iirecian avec la même ac- Neys, même. 

18 



î^OM — 750 — 

Neyssas, 1391, même; c'est 
tine forme augmentative de 
neys, laquelle n'est ni dans 
Royn., ni dans Rochcg. 

*i\iBLAN, 29631, milan, oi- 
sean de proie. On dit aujour- 
d'hni dans le dial. dauphinois, 
iiibln. 

Nix, 58907, neige. 

No, part, négative, non; le 
Jireviari oïïVG des exemples de 
Yo clidé devant les voyelles; 
17995, n'es arosiumut , pour 
non os a.; 335G9, n'es sirreiis 
pour non es s.; hors les cas où 
la mesure nécessite cette éli- 
sion, no est suivi de la nasale 
quand il est placé au-devant 
d'une voyelle. 

NOFEZATZ, 30758, infidèle, 
parjure, Syn., nopzniz ; dans 
le roman de Guillaume de la 
Uarre, no-fezaks. 

NOGALS, 11555-59-69, aman- 
de de la noix. 

NoiniDURA, 33865, famille. 
Rayn., ne donne pas celle ac- 
ception. 

NOIRIMENS, NOIRIMKN, 30, 

500, nourriture, aliment; re- 
pans es grauds noirimens de 
peccalz , repos est grand ali- 
ment de pécliés; bels noiri- 
mens, 512, hons principes, 
bonne éducation. 

jSoiiUT, NoiRiTZ, geninoirilz, 
benoirilz,'i-2in, 32986, 33352, 
bien élevé ; mal noiril, 32981, 
mal élevé. 

NOLii, égale no li ou no l'ki. 

Nom, 2n, égale no me, no mi ; 
ges nom plafz, 25, point ne me 
plait. 



NS 



NoMiNATiEU, 30003, remar- 
quable, renommé. . 

NOMNADAMEN, 20481, 20500, 
20510, 20518, nommément, 
avec désignation du nom, spé- 
cialement. 

NONCALER, NONCIIALER, UOU- 

chalance, insouciance, indiffé- 
rence; Amortornaen noncakr, 
28532. Amour se change en in- 
dilTéren^'e; Aniors m'a lornat a 
nonelialer. 29056-7, Amour m'a 
rendu inditTérent; nb semblan- 
sa denonraler. 33179, avec sem- 
blant d'insouciance. 

NON-CONTRASTANT , 2265 , 

24759, nonobstant. 

NON-DRECHURIERS , 13626, 

injuste. 

NONRE, £19, 1572, néant. 

NoNS, égale no nos dans un 
grand nond)re de vers. 

NoQUA, jamais; Nocjua ofas 
de lieis. 31626, ne le fais jamais 
d'elle; lat., nnnqiiam. 

Nos, Nois, égale no se dans 
un grand nombre de vers. 

NosEN, NossEN, 106, 2374, 
2639, 15203, manque de bon 
sens, de jugement, folie, légè- 
reté, sottise. 

NoTZ, 11552-54, noix; plur., 
nozes. 

NovEL (de), 26648, nouvel- 
lement, depuis peu. 

NovELET.\TZ , 17412, nou- 
veautés. 

NOZEMENS, NOZEMENT, 2714, 

31247, préjudice, tort; so a 
nozemen, 26623, sont nuisibles. 

Ns , forme contractée du 
pron., nus appuyé sur un mot 
qui se termine par un€ voyelle ; 



OGAN 



751 — 



OSDA 



ens, 5000, 05r(3, cgale c iws ; 
grarinns, 2()IJ, t<^i\\o graria nos: 
pprcgriiis res d., 250;{(), «'}j;aln 
■jicivgt i. nos r.- d.; (inciis, (r^S"», 
('gale 7«(' nos; (juiiis , -iiOilT, 
égale r/«i nos ; lans, i275()(), 
égale la n< s ; nins, lUlHO, rgale 
'///' nos. 



NuACiiOLs, 11118, oiseau de 
niiil, hibou. 

NiiAMiA, 88, paresse, iàclicté. 

NuALHOS, 17070, 3:M 08-82, 
iiégligeni, paresseux, larhe. 



O 



0. proii., iieulrtî, i)ris ahsohi- 
MUMït, le; mal o piria., le ferait 
mal, c.-à-(liie, agirait mal. 

OuRADOR, 17066, boutique. 

Obrar, 2000, ouvrer, faire, 
mettre en œuvre : 

...iNo mp, a ma scmblnu.m , 
Doua m'uihs amor laiizar 
Que tan pane en. vuelha obrar. 
30i25-()-7. 

Ne sait, à mon avis, nulle 
dame mieux rameur louer, 
quand elle veut si peu en met- 
tre en œuvre; Amor non vole 
obrar — Mas de paranla sola- 
ment, 30110-20, amour elle ne 
voulut mettre en pratique qu'en 
paroles seulement. 

Ods, V, Ops. 

OcAizoNAR, OcuAizoNAR, re- 
procher; los siens (orlz m'o- 
chaizona, 28732, elle me re- 
proche, elle m'impute ses 
torts; si nroraizonatz car no 
soi ric.r, 30780-87, si vous me 
reprochez de n'être pas riche. 

OCAYSOS 33183, accusation : 
En gran dreli nolz paur d'o- 
caysos, dans un graïul droit 
nuit une petite accusation. 

Ogan, 27045, cette année. V. 

HOGAN. 



Omis, 28710, yeux; on dit 
aujourd'hui, iols. 

Oniier, 11024-41, oindre; 
■nos ois ou oys, il nous oignit; 
sis'onfiia. 1 1S78, s'il s'oignait; 
uiissero, 23730, ils oignirent; 
o»/<.9, 21058, oint. 

Operatio, action, œuvre; 

las veritttz d'operalin, 450, les 
vertus qui consistent dans les 
œuvres par opposition à celles 
qui constituent la vie contem- 
plative, 

Oi'S, 20880, 31788, besoin; 
a ops, ilabesoin.Syn.,o&«. Lat., 
opus. 

'Optener, 17537, En lo plag 
volon opiener, ils veulent avoir 
gain de cause. Lat.,des inscrij)- 
tions, oplinere. 

Orp, 20,032, aveugle ; altér. 
de orb, du lat., orbus. 

Orrezessa, 30080 souillure, 
impureté, goût dépravé. Rinjn.^ 
orrezelal. 

Ort, 23734. 21072, jardin. 

Or-tola, 0010, 25007, jardi- 
nier. 

OsDAt., 0881, 30083, garson 
d'osdal . garçon .l'aulierge. 
liaipi., ostat. 



PARC 



PARV 



OsDALAR,9873, loger. Rnyn., 
oslator. 

OsnALARiA, 987G, hôtellerie ; 
Rnyn., usialariu. 

Outra, outre, au-delà ; outni 
manieiru, 2098, outre mesure : 

Faitz /()/• donc bel seinhiaiil 
Outra rostre taUtii. 

300li7-8. 



« F.iiles-lenr (Intic heau seni- 
hlaiil au-delà de volr(> envie ; 
c.-à-d. un beau seinl)lanl qui 
[>ro!nette i)lus que vous ne 
voulez leur accorder. 

Outracu.iatz, 30807, outie- 
euidaul. 

OzAS, 18 hit, liouseaux, boi- 
tes. 



P 



Pag A, H 595, païen. 

Pagar, 30il5, payer; con- 
tenter , satisfaire; pagalz , 
23412, 30397, salistail. 

Pagutz, Pagut, part, de 
paisse, 4 4089, repu; m'avez 
pagîil , 1(J308 , vous m'avez 
donné à manger. E l'a pagut , 
15197, et il s'en est repu. 

Pairo, Patron, 203 15, 20324, 
au plur. ascendants au l*^' de- 
gré, père et mère. 

Palma, panme de la main ; 
balen palmas, 1G107, battant 
les paumes en signe de grande 
douleur; anx v. 4044, 5920 de 
la Chanson de la Croisade , se 
trouvent avec le même sens 
les mots : bal las palmas. 

Par , ses par, 25024, sans 
compagnon. 

Paramen, 18504, 17573, pa- 
rure. 

Paratge, 30709-71, parage, 
noblesse ; paratge nofezat , 
30758, noblesse infidèle, par- 
jure. 

Parceriers, 301 18, qui est 
en part, qui relire quelque 
avantage d'une chose. 



Paria, 30535, 31082, 33525, 
sociélé,compaguie; de bella pa- 
ria, de belle compagnie; gran 
paria, 34247, graniie familia- 
rité; paria d'onu\ 5927, 12212, 
pana de molher, 32298-9, ac- 
coiiitancc d'homme, d'é{)Ouse; 
pour le sens d'accoinlance 
cliarneHe. v. les vers 2123'J, 
21253, il7i8. 

PAr.LAiRiAS, 30180, bavar- 
dages. 

Parlar, défeR'ire enpai'lant 
des avocats; laii'osl lur baral 
parlarav, 18098, lussilôl qu'ils 
défendront leurs fraudes, 

Paksomers en las penas et 
els tunneiis, 15997-8 , parta- 
geant avec eux les peines el les 
tourments. 

Part, 7501, 10584, par des- 
sus, au-dessus. 

Partir, 32720, séparer, éloi- 
gner; se parlran (contract. de 
partiran) , del ium de la fe, 
32771, s'éloigneront de la lu- 
mière de la foi; aux v. 11213, 
15000, il signitle , départir, 
partager, o parlran a lurs com- 
panhos, 18130, ils le partage- 
ront à leurs compagnons. Voir 
aussi les v. 23950-00. 



l'AlZ 

Parven (Faire), 23010, lairo 
pni'iiîtio, fyiro voir, rendre ôvi- 
deiil. 

Parvensa (a ma), 'IWM^'t, à 
mon avis, a ce (|iril mo parait. 

Pas, iôlTi-Si, jjain, em- 
ployé dans ces Jeux vers com- 
me sujet sin[j;ulier. 

Pas? 

Se mi'ueron lo filli de Dieu 
.1 l'oHlfil d'Anna lo (jr/tn pas. 

i;M'.i5-0. 
IhiyiK, traduit : nuMièrent le 
fils de Dieu à riiôlel d'xNnne, 
le grand pas , ce (pii ne doniu» 
aucunédaircissi ment du texte; 
l'évangile de S^.lean, XVlll, 
4;^ porte: El adâuxcrmil emn 
ad Annam primiim ; lo çirau 
pas, m;s pour le besoin de la 
rime, peut donc être traduit 
par prcmii'renient. La leçon du 
ms. //, l'oslid del prntàp Aimas, 
est peut être préférable;. 

Pascor, 2319G, printemps. 
Parso, i2r)0ol, partie, jicr 
pnrsos, en détail. 

*Patz, 24751, ms. C, pacte, 
condition d'une convention. 
Lat., paciiim. 

Paucz, U)1, petit, panez c 
nulz, petit et nu. 

Pauzar, poser, pauzais diffé- 
rencia, ',)i07, il se pose une 
différence; aux vers I22'2 , 
2234, panzem sij^nilie, suppo- 
sons, ainsi qu'au v. 2i327; ce 
vers et les trois suivants peu- 
vent être ainsi traduits : sup- 
posons que Dieu, l'Iiomme et 
l'ennemi (Satan), eussent fait 
un compromis sur leur (jues- 
tiou pour donner pouvoir à des 
amis de la juger suivant la 
raison. 



— ":):{ — PKNE 

Peai.s, l31Ui, poils, che- 
veux, liayn., peil, pel 

Pkc, 278S3, 3I'.)S0, sot. iiçno- 
rani, niais; sidist. m., faute, 
srs pci\ lus, sans faute. 

Peccar, faillir, mam|uer; 
eis ppqui'l, 23I(U'», et il manqua 
son coup. 

Peiros, Peviu)s, 11781, 
1182.'), de pierre, dur comme 
la pierre. 

Pelega, v. Peleia. 

PELEf.iEL' , 278<)0, (|uerel- 
leurs ; li jiclegicu svffren , les 
querelleurs tolérants. 

Peleia, 18501-85, querelle, 
dispute ; au v. 27480, pelega^ 
en rime. 

Pei.eiar (se), 4202, se (pie- 
ndler, se disputer; peleian ou 
pc'li'jan , 34245 , disputant; 
se peleiar, mieux se pelejar, si- 
guilie au propre, se prendre 
aux cheveux. 

Pelissa, 22033, fourrure. 

Pendre, pendre : 

K pucis (piils en devrl'i pendre 
yon podo al lers nlcndrc. 

17014-15. 

Et ensuite, devrait-on pour 
cela les pendre, ils ne peu- 
vent s'occuper du tiers des af- 
faires (dont ils se sont chargés) ; 
ma II z os a travers peu, 32746, 
|uue| maison pend de travers, 
ou uiu' maison n'est pas d'a- 
plomb ; il signilie aussi être 
pendant , e , consister : lola 
sancla dorlrina peu , 20804, 
toute sainte doctrine consi.sle. 

Penedemen, i0620, repentir. 

Penede.nsa , 1G503, péni- 
tence. 



PERD — ■ 

Pëxedensar , 22039 , faire 
faire pénitence. 

PRNEDnE (si), ir>011. w re- 
pcniir; si pemH . 10r>77-OI , 
10(313-17-18, se repent, (in l;)i., 
pœ II il et ; peiiedm , 10()23-27, 
pénitent, repentant; penedres, 
subst. masc, 16G2-i, repentir. 

Penhora , 20340 , 20304, 
gage. 

Penitencial, 26204, péni- 
tencier. Rmju., peiiedencier. 

Pensa, 10521, 20387, pen- 
sée. Syn., pesm. 

Perças, Percatz. profit, ac- 
qnit, gain ; tota geu vieti ab per- 
çât::, 33325, toulegentvit avec 
ceqn'elle acquiert; mal perças, 
10192, 33030, bien mal acquis. 
Syn., perquas. 

Percassar, 9442, pourchas- 
ser, chercher à se procurer ce 
dont on a besoin; se percassar, 
se pourvoir; percassal, pour- 
chassé, procuré, acquis ; so 
qi(ëz es mal percassal, 10190, 
ce qui est mal acquis ; s'a lo 
damnalge percassal, 29472, il 
s'est causé le dommage ; per- 
cassan o relenen — Lo digz bes 
non degudamen , 15130-7, re- 
cherchant ou retenant lesdits 
'biens indûment. 

PërdoiNAR tenir quitte, faire 
grâce : 

Ges non es tengutz quelh perdo 

Tantost la satisfaccio 

Si donc X perdo mlh que r in. 
15328-9-30. 

Le sens de ces trois vers pa- 
raît être : il n'est nullement 
obligé de le tenir quitte aussi- 
tôt de satisfaction, si celui-ci 
(l'oifenseur) ne lui demandait 
pas pardon. 



)i — PEZE 

Perdos, 13000, pardons, pè- 
lerinages où Ton gagne des in- 
dulgences. 

Pero, pour ce, pour cela, 
c'est pourquoi ; pourtant. 

Perpessar, 28881, penser, 
réfléchir. 

Perquas, 15074, v. Perças. 

Perregir (si), se conduire : 

E ii autre si perregen 
Eh f'fni d'armas 

17478-9. 

« Et les autres vivant du mé- 
tier des armes. » 

Pertanher, appartenir, con- 
cerner; Si es lioms à cmj per- 
tanha, 8340 (leçon des mss. 
C D), s'il est homme à qui il 
appartienne de le faire, ou que 
cela concerne. 

Pessa, 12100, pensée; pes- 
sal, 9507, pensées. Syn., pensa. 

Pessar, 9511, 27013, pen- 
ser; Rayn., pensar. 

Pestelencia , 8221 , pesti- 
leuse, \iesie.Rayn., pcstUencia. 

Petit qu'a d'autre, 0147, 
voir l'errata où ces mots sont 
ainsi corrigés: Petit qaad'autre, 
égalant petit cada antre, dont le 
sens paraît être peu à peu, l'un, 
l'autre (nuage); voir le Lex. 
roman au mot car, où se trouve 
un exemple de cada petit, signi- 
fiant peu à peu; aitant pelil, 
12095, aussi peu. 

Pezatges, 17399, péages. 

Pezatguier, 47085, péagers, 
fermiers du péage. 

Pezeros 13028, pesant, lent, 
lourd. 



PILO 



— i.)0 — 



PLAN 



Pkzks, IWrl, 7:213, V}\)iH, 
2(»()87, pieds; c'est. prolniMe- 
nieiil pour le besoin de la lue- 
suie qirKriiieiig.uuJ a em- 
prunté celle forme au langage 
grossier des paysans de W- 
ziers (pii s'en servent queUpie- 
fois encore; car aux v. 7i'2(), 
7-2iO, 74-2',), il se sert de la 
forme régulière, pcs. l/nddition 
de la syllabe es au pluriel des 
subslanlifs et des adjectifs n'a 
lieu ordinairement (]ue lors(pie 
leur nominatif singulier se ter- 
mine par .s ; bras, lirnsses ; pas, 
passes ; mas , mases ; proatcs, 
promesses ; divers, diverses ; 
revers, reverses; cors, corses. V. 
ce dernier mot. 

Pezilhars, 3610, 3691-95, 
6426, pôle : 

Qmr es nitan liienh de l'nrUc 
Vezdliar cum de l'antarlric. 

Pkzonia , 706 i , pivoine, 
plante de la famille des Uenon- 
cuiacées; \A[.,pa'onia. 

Pezor, 4HÔ, pesanteur. 

PiEG, PlEGZ. PlETZ, 74'2I, 

13038, 30UH, poitrine; 0960, 
estomac : 

Mol fay bon pieg la cilra 

« La citronnelle fait très bon 
estomac » ; iJ350O, piehs, sein. 

PiEGRES, 24920, pire. V.l'er- 
rata. 

PiETZ, 30701-0, pire. Pour 
le sens de poitrine, v. pi>g. 

PlGASSA, PlGl]ASSA,23U5-85, 
liaclie, 

PiGlJA, l,i;iN(.UA IMCJUA, 33635, 

langue changeante; de jagmi, 
pie, oiseau. 

Pilota, 3953 , pelolte. 



Piment, P. 6, 15, 25, 50, 
piment, boisson composée de 
miel et d'épices, boisson épi- 
côe. 

Pimentas, P. 2(», 27, épice- 
ries. 

PiMEMii:!!, P. ce qui pro- 
duit l(! piment : ce mot n'est 
employé dans la l*isi(dn que 
dans un sens figuré ; au v. -18, 
il désigne le liane de .1. (].; au 
V. 71. le trane del pinietilier si- 
gnitie le trou fait à ce liane par 
un coii[) de lance. 

PiMiKi,, il H t. iiO. 33805-9, 
bouquet; de las flourelas pitihel, 
piuliel de las flors, bouquet des 
llejirs. 

Pla, 29314 ; niso es nia, ceci 
est exact . certain, évident ; 
fol pla, 122(), 29433, 29539, 
tout simplement . sans diffi- 
culté, parfaitement. 

Plag. Pi.Aii, 12382-3, 2 ii61, 
plaid, ditïérend ; au v. 24638. il 
signifie juridiction , domina- 
tion : 

Per drefi fo eslortz a son pUih 

avec justice il fût enlevé à sa 
juridiction on à sa domination. 
Ray II., plag. 

Pi.Ai . 31000 , réunion ga- 
lante, cour plénière. liayn., 
plag . 

Pi.ANEZA, 10455, 8483, so- 
heiraua plaiiezn , souveraine 
plénitude. i^yn.pleiiegra. Rayii.y 
ne donne à plaueza que l'ac- 
ception de plaine qui ne sau- 
rait convenir. 

Planieus, exact, jusle. 

...Aqiiesl .'ieinbUins 
.Son es ges pUiniers ni hastaïus. 
1231-2. 



POGE 



PREN 



« Celle comparaison n'es! ni 
juste, ni siifiisaiile. » 

PLANIEYfSAMKN, 1039. 1478:., 

entièrement , complètement. . 
ïi^yn., pleiicinimeii. 

PlANTADIEU, lYA, (Jir)(j, 1)10- 

duclif, ive. 

Plantagf:s, 7038, ijlanlain, 
jilanle dont il existe [ttusieurs 
espèces. 

Plantatz, 2503, 8477, 8737, 
quantité, abondance, 

Plazentier, 30401, agréa- 
ble, avenant, nuitz plazenlicia, 
30808, iiaroles agréables. 

I*LENEIRAMENT, 2444'.), plè- 

nièrement, entièrement; syn., 
planitnjnunen . 

Pleneyra, 8480, plénitude; 
syn., planeza. 

Plentat, 15000, pléintiKle, 
quaidité , contr. de plenclut. 
liuiju., plcndal. 

■ Plivir, 30743, garantir-, as- 
surer; vos plieu, 7701, je vous 
garantis; soMs plieu, 34082, je 
vous l'assure; vole:; quicus 
piiau ma fe, 31525, vous vou- 
lez que je vous engage ma foi. 

Plojoza, maio plojoza, 32802, 
maison où d pleut. 

Podar, 0013, poila las vilz, il 
taille les vignes ; podador, 0008, 
tailleur de vigne ; podadoia, 
0000, serpe à tailler .la vigne ; 
CCS lermes, avec quelques lé- 
gers changements, se sont con- 
servés dans nos idiomes. On 
dit: poudà, poiidaire, poiida- 
douliu. 

POGES, Pogeza, 10402-28, 
pougeoise , moiniaie du Puy 
d'une très petite valeur. 



Po.iAii, monler : es laii pojalz 
(jtic 110)1 pol toiiiar jos, 29035. 
il est monté si haut qu'il ne 
[)enl revenir ei; bas; quan s'en 
fioiji'l, 25300, (|uand il s'éleva 
de la tcn'e an ciel; pixjel sou 
pii'lz la II eau pojar dévia, 
33310. son merde s'éleva au- 
tant qu'il devait s'élever. 

Po!.n>o , ()957 . polypode 
coiiunnn, espè;e le fougère. 

PoEiTRis , r)955 , polylric 
prolifère, ou mousse noire. 

PoNGENS , Po^'lIE^■s , part. 
j)rés. de ponger. pou lier, 3829, 
3830, pi(iuaiil. 

PoMiA, 8123, soin, souci, 
peine. 

PoNiiAR,2317, 18885, 32281, 
lâcher, s'ellorcer de, faiie en 
sorte. 

PONIIER , 33910 , j)iquei' ; 
poiiliru, 34170, piipiaiit, V, PON- 

GENS 

'Poii, 1300, 22805, 23092, 
pour. 

PoR, 23571. hors, dehors; 
fo gilalz poi% fut jelé dehors. 

PoTZ, 11795, puitz; aiga de 
poiz, eau de puitz,, 

P-REJURAR (se), 10925, se 
parjurer. Rayii., perjurar. 

Prelagio, 12325, élévation, 
supéi'ioritè. LiW., prœlalio.' 

Prenre, prendre; il est sou- 
vent employé dans le IJreviari 
avec la foi-ine ivlléchie, à la 3'' 
l)ersonne du présent de l'indi- 
catif, et précédé de ta négation 
dans le sens de se comparer que 
nedonneid ni Raya., nL Roclieg. 



PHO 



— 757 — 



PUEJ 



V. les V. 15801, ISHIC), 2110:3, 
24104: 

...Nul li'zaiir (Ici mon tiois prcn 
Ab kmtnt d'orne veramcn. 

328^8-9. 

« Aucun trésor du monde ne 
se compare avec la bonté d'un 
iionune véritablement. » 

...Ab (olia 
De feiiina que pensa nver seii 
Neguna aulra folors nois pren. 
3-2U03-4-5. 

« Avec la folie de femme (jui 
pense avoir du jugement au- 
cune autre folie ne se com- 
pare. » 

Près (de), 21331 , à peu 
près. 

Pretz, prix, mérite, vertu : 
so que prclz franh, 20558, ce 
qui porte atteinte à la vertu; 
per que son. fin prelz nos franha, 
pour que sa vertu n'en soulfre 
pas. 

Preveires, 21162-00, 22844, 
prêtres. 

Prezen (A), 30210, ouverte- 
ment. 

Prim, 20800, 30102, fine- 
ment; (jue tan prim no vis, (jue 
je ne visse pas aussi linement, 
que je n'eusse pas aussi bonne 
vue ; prims, 00, fin. 

Primver, 0254, printeuq)s. 

Prion, profond, rabat elplus 
prion, 28021, il l'abat au plus 
profond. 

Privatz, 30187, secret, ré- 
servé; per privai, 12270, en 
secret. Au v. 23205, privai, em- 
ployé substanliv., familier. 

Pro, 33105, prolit, avantage; 
Dieusapro iPoiite clesuj/, 15010, 
Dieu a satisfaction d'homuu' 



ici-bas; pro mais., 458, beau- 
coup i)Ius. 

PROADAS, 18770, le sens de 
ce vers et de celui qui le suit 
parait être : Et elles ne seront 
jamais convaincues (d'adul- 
tère), après qu'elles ont abaissé 
leur robe. » Au lieu de fnuda.s, 
il faut lire au v. 18771, fardas, 
bardes. 

Proeime, Proime, Proyme, 
Prueme, Prueime, Prueyme, 
procbain ; ces ^mols ne sont 
comptés que pour deux sylla- 
bes : 

... Km obligat 
A noslre proeime d'amistat. 
10228-0. 

Propdas, 27257, prochain, 
voisin. 

PuRLiGAS, 13033, 13877, pu- 
blicain, percepteur "d'impôts. 

PuDiR, puer; que ptidria, 
22728 , conlract., de pudiria , 
qu'il puerait. 

PuDOR, 15910, 15958, puan- 
teur. 

PuEG, 16113-15, montagne, 
coteau; 22154, pueh ; pue;/ de 
■moule Calvar, 24080, montagne 
du Calvaire. 

PuEicuAs, 19100 , ensuite, 
après. Jiayn., pucissas. 

PuEis, 19400, Pueis se me- 
:rm, après soi-même. Rayn.., ne 
donne ce mot, (jui est dans ce 
vers une préposition, qi:e com- 
me adverbe, signiliant puis. 

Pi'Eis, 2400, je puis, c'est 
puesr qu'il faut lire, c'est une 
faute de copiste. 

PuEJAR, monter; qui aul 
pueja bas dissen, 29459. Syu., 
pojar. 

19 



QUAN 

PuGET, 25-283, petite monta- 
gne. 

PUPAS, 103i8, bubons, Ivi- 
meurs, c'est une allêration de 
bubas ([lie doniienl les mss. 
B D, dont il faut suivre les le- 
çons. 



758 - QUEC 

PUTANEJAR, 8810, 8820, se 
prostituer, paillarder. 

PuïARiA, 8775, prostitution. 

PuTNAis, AiZA, puant, e; 
aiga pulnaiza , 10180 , eau 
puante, corrompue. 



Q 



QUADIEYRA, 1U8. chaire, 
trône; au v. 1150, ca'licivù, (pii 
est plus conforme à rélymolo- 
gie, aiiliedra. 

QuAisQUK, 30030, de même 
que, comme si : 

Quaisqti clan fii:i ioujnda 
308-23. 
« Comme si elle y est obligée. » 

QuAL, QuALS, (luel, (luelle : 

Qui qarda la causa ({nais fo. 
2751). 
« Pour rjui regarde la chose 
telle qu'elle fut. » 

QUALACOM , 7580 , 2(j3i3 , 
quelque. Syn., cfiliicom. 

QuALAR, se taire. 

Adoncx quali e clan mas dents 
« Alors je me tais, et je serre 
mes d3iils. » Raun., Rockcg., 
calnr, forme plus usitée. 

QCALER, falloir; 159i2, vo 
quiil qu'on Vesaïmprcnha, il ne 
faut p:is qu'on l'allume ; au vers 
141)80, il signifie chaloir, nous 
en nncl, il "ne nous en chaut 
point, ou il ne nous appartient 
pas. V. Caler. 

QuAN, Quant, 16477, tout ce 
que, tout ce qui; ^um quan 
qiCel liar volria, non pas tout 
ce qu'il voudrait lier; qtian 
qu'eu aquesl IraclaU 031, tout 



ce que dans ce traité; quan que 
sia savis, 00 1, pour tant qu'il 
soit sage; quan que sia Ira- 
chers, 31314, pour tant qu'il 
soit traître; quan qu'esdevenir 
ileria. 1802, tout ce qui devail 
arriver; toi quant ('s, 1581, tout 
ce (]Ukesl; toi quan vieu, 12244, 
loiji honnne vivant; lot quant 
que, 7670, tout ce que ; en quan, 
eu quant, 8320, 8337, en tant 
que. 

QuAZERNAs, 23142, v. Ter- 
NAS. 

Que, pron., rel.,suj., 1, 13, 
qui ; ques, qaez devant une 
voyelle; Ciiiel , quelli , égale 
que lo; quels, égale que los; 
quem, égale que me; qu'il, égale 
que il. V. Qui. 

Que, 13376, au lieu de que 
lisez quelz qui signifie silen- 
cieux; ce vers doit être ainsi 
restitué : 
Qiiez cylals homs es quelz cridan. 

Qu'un tel homme est silen- 
cieux en criant, c.-à-d. qu'il 
(rie inutilement; c'est le même 
sens que donne le ms., D: 

Quez niitats hom chala fpoiir cala) 
[cridan. 

OuECS, QuECX, Quex, 315, 
447, 1185, 1202, chacun. 



UECE — 75») — 

*Qi;euelh, 31(302, plainte: 

Qtù'iii moHlret .i. ailal qmrdh 
« Qui m'exposa une pareille 
plainte. » 

QuERiDOR, 28187, chercheur. 

QuETZ , 32313, Iranquille, 
calme ; lat., quiclm. 

QiJEZAGOM, 2500, 4517, 0022, 
(|uelque chose, quelque peu; 
(jueacumel, (juezacomel , 2037, 
20709, quelque peu, un petit 
peu. 

Qui, pron. rclat. Qui; il est 
presque toujours remplacé, au 
cas sujet, par eut ou cuji ou 
par que, alors mi'ime qu'il a 
un antécédent ; il signifie or- 
uinairement celui qui-, de celui 
(|ui, à celui (|ui : qui caslialz 
(loussanienl, 13007, celui qui 
châtie avec douceur; que nois 
vol veiijnr quilk fui desme- 
znni, 32400-70, qui ne veut 



HECU 

pas se venger de celui qui 
lui fait injustice; qui re non a 
mnul genl II vai^ 5301, à celui 
(pii n'a rien très bien il con- 
vient; qui bon o pensa, 0121, 
pour celui on aux yeux de celui 
(jui bien y nîlléchit ; il signifie 
([ui, lequel dans les vers sui- 
vants : dirau que no sabo qui 
s'es, 10075 ; qui es aquel, 20320 ; 
il remplace la conjonction si 
dans les v. suivants : Mal lares 
cam qaHls balia, 17085; Qui 
doncx non lur eslay enlorn, 
18187; Quiben nzar ne voir ia^ 
32073. 

Qum, 21355, lequel. 

QuiST, part, de quislar , 
23510, demandé, 

QuiSTA, 17308, queste, droit 
de fouage , espèce de taille , 
Iribuhim quod quœsilur, pe- 
lilur (Ducange). 



R 



Rais, 12004, rayon. 

Raisonar, accuser, blâmer; 
(juaiit aulrcsld raisotia, 28731, 
quand un autre la blâme; n/- 
suiiau, 20438, accusant, blâ- 
mant, liayn., razonar. 

Raïtz, 25516, racine. 

Rancx, 22234, boiteux. 

Rancor, 20710, rancune, 
ressentiment. 

Ranci'rar (se) , 20438 , 
20141, se plaiiulre, récriminer. 

Randa (a), 33305, d'emblée. 

Raustidor, 25735, rôti. 

Recerre, recevoir, accueil- 
lir, non rccepiaspeccador, 10234, 



n'accueille pas le pécheur; re- 
revp la pagua sobre se, 24447, 
il prit le i)aiement sur lui, ou 
il se chargea du paiement, 

Reglinar, 12002, reposer. 

Reccrt, 23030, souvenir. 

Recreire ^se), se fatiguer, 
se lasser, se décourager, sin se 
recre, 32005, s'il s'en fatigue ; 
recrezulz, 33001, part., fatigué, 
lassé: mi soi ieu recrezulz^ 
28181, je me suis fatigué. 

Recrezatz, 9408, récréés, 
contents : c'est probablement 
recrealz, comme au v. 11059, 
(|u'il faut lire. 



REHA 



— 7G0 



REST 



*Refregurar, 5974, refroi- 
dir. 

Rkfiîknar, 32408, refrénei-, 
arrêter, modérer. 

•Refricar, 500, 13197-9U, 
répéler. 

E non lieu hom trop refrkar 
Majormcii aquo quez es clar. 

Reges, 0100, phieia regcs, 
pluie drue; irge, adv. 13093, 
13100, durement, rigidement: 

Cove que sia casl'mt 
Rege et ab asperitat. 

Regezamen , 13190, rude- 
ment, rigidement. 

Reguart, '27089. danger. 

Reisavi, 8524, trisaïeul; la 
leçon du ms., C, reyrari est 
préférable. 

Releus, 225H, reliefs, res- 
tes. 

Reliniiar, 148()7-70, tenir 
de sa lignée, de sa race ; c'est 
l'cppose de forlinhar, 14808, 
qui signifie dégénérer. 

Remaner, reslei- ; Non renia 
per lor foUa, qiCesCanior boria 
no sia, 27315-10, malgré leur 
folie, cet amour n'en reste pas 
moins bon. 

Re.nada. part. f. de retwscer, 
née de nciiveau, appelée à une 
nouvelle vie, rentrée en étal de 
grâce : 

...L'arma denan Unfzaila 
Kn lo baplisines renada 
11821-2. 

« l/ûme, auparavant souil- 
lée, dans le baptême est régé- 
nérée. » 

Rendier , 17985, fermiers 
des renies. 

Reniiar, 29274, 32525-34-52, 



32555, 33097 , agir, se con- 
duire, se comporter; en bas 
faits renhar, 'i[l\\), se distin- 
guer par de nobles actions ; en 
rertvl renhar, 1540-7 ; être, se 
montrer vertueux; en akits 
renlia nosens , 33331, chez 
quelques-uns régne le non- 
sens, c.-à-d. quelques-uns sont 
dépourvus de jugement. 

Repairar, revenir, se reti- 
rer; temps es qnez am me repai- 
res, 20815, il est temps que lu 
reviennes avec moi. 

Repaires, 0453, 21950, de- 
meure. 

Reprendre, 10995, blâmer, 
critiquer. 

Rei^tar, reprocher; fai a 
repinr, 32972, 33257, c'est une 
chose à reprocher. 

Resegar, 1. rosegar, d'après 
les mss. B C, ton ventre rosc- 
garas, 8105, tu rogneras ton 
ventre en rampant. 

Resenher. ceindre, entou- 
rer; reseiiclia, 1097, ceinte; 
ressenti, 5704, entoure. Rayn., 
rerenher. 

Respieh , Respieg, égard, 
espoir, attente; aver respieg, 
18009, avoir espoir; ai bon 
respieg, 31111, j'ai bon espoir; 
de respieli,3'SlA, sans attendre, 
sans délai ; a respieg, 5709-74, 
à l'égard de, par comparaison 
de. 

Resso, bruit , renommée ; 
mat resso, mais ressos, 28834, 
29755, 3j!103, mauvais bruit, 
mauvaise renommée. 

Restolii, 34424, chaume. 

E l'aparelh de foc ardent 

Qu'es près de restolh am f/ran vent 



RAYiN 



— 701 — 



RUSC 



Et le compare au feu ardent 
qui a pris dans un clinumo 
avec un {jfiMnd veiil. On dil ;in- 
jounDiui, à l)é/iers, rasloitlli. 

Uet, [V- pers., sin^-.,dn prés., 
de l'indic, do redre , iitl, 
5495, rend. 

Rktenkmrns , :]'2i3-2 - il , 
32iG(», relenno, réserve. 

UKTnA(;, 29203, récrimina- 
liun. 

Retraire, 32485, reprocher ; 
32490, retracer, raconter. 

Retz, 25177, 25195, 25205, 
filet de pêche. 

Revertar, retourner : 

...A des a sa nnliim 
Reverta In crcntnra. 
32924-5. 

toujours à sa nature — re- 
toui'ne la créature, liayn.. re- 
veriir. — lieverlar r.'esl con- 
servé dans le dial., l)itcrrois, 
mais avec la voie aclive , et il 
signifie, ressemhler : rofnnt 
reverto soun pairp , l'enfant 
ressenihle à sou père. 

Revironamen, 5829 , tour, 
circuit. 

Revironar, 0337. faire le 
lour; rev'mman, 0425, faisant 
le lour; 7021, entourer; se ro- 
vironar, 11233, se dérouler, 
tourner autour. 

Reyna, 18508, (luerelle, dis- 



pute. Bayn., rayna, comme au 
nis. D. 

Ricos, RicuzA, 30315, allier, 
ière, haulain . aine; rirozns 
nidiiieiras , 33711, manières 
hauluines. 

RicoziA. 10975-80, 33094, 
hauteur, fierté. 

RiCTATZ, 8872, riclicsso. 

RiEGAR, Riejar (se), 4095, 
4090, 8899, S(^ régh-, se diri- 
ger. V. l'errata des vers 4095, 
4090. 

RitJOTAT, 18531, frisé. 

RissiDAR, 28905, s'éveiller. 

RocA, 10100, 10110, rocher. 

RoiLiF, 25()58, rouille. 

RoMiEU, 29199, pèlerin. 

RoNiiA, 9904, gale. 

RozAi., 4481-5, 4i93-8, ro- 
sée; au V. 10122, snm; rozal, 
sang rosé. 

RuADA, ridée; viclliaa rua- 
das, 18805, vieilles ridées. 

RiMios, 21437, 200(>8, ro- 
gncux, galeux, lini/u., loijnos. 

RuscALii, 19939, débile; 
f remis e secs, rnsralhs émanes^ 
faibles et aveugles, débiles et 
manchots. — Kty. nma. é(;orce, 
au tig., peau d'où riisrulh^ 
celui A\\û n'a (|ue la peau (et 
les os). 

RrscjFAL. RrscAi.n, 11556, 
11503-70, écale de noix. 



SAVA 



— 762 — 



SEGU 



S, cette lettre est mise sou- 
vent pour c dans nos niss.; on 
y lit : sinques pour cinques, 
serviiia ^ouv cervina, sera pour 
cera (cire), sencha pour cen- 
cha, etc., etc.; le c, connue 
nous l'avons observé plus haul, 
y remplace aussi Vs dans plu- 
sieurs mots, 

Saber, ho saber, 302-21-58, 
satisfaction, plaisir. 

...Aiper cert gran ho saber 
S'ieu vos puesc en re far plazer. 

Sadol, 285il, soûl. 

Sai, adv., ici. 

Sai, 29G29, saindoux. 

Sal, 12882, sauf. 

Sala, demeure, au fig., la 
sala virginal, 44414, le sein 
virginal. 

Salidonia, G989, chél idoine, 
plante de la famille des Papavc- 
racées. 

Salvia, 6969, sauge, plante 
de la famille des Labiées. 

Sanctorals, solz ciiberta dels 
sanctorals, 18776, sous la cou- 
verture des actions saintes. 

Sas, Sa', 2208,4162, 13832, 
sain, sains. 

Satarac, 6957, céléracli of- 
ficinal, espèce de fougère. 

Saumieira, Saumela, 12407, 
22783, 22795-17, ânesse. 

Saurs, 31271, blond. 

Savais , lâche , méchanl. , 
plus orgolhos als savais, 30133, 
plus fier envers les méchants. 



Savals , Savaus , Sevals , 
r,342, 1461, 33294, 12955, 
14015, au moins, du moins. 
Bayn., savais, sivals, sivau. 

Saviamen, 19631-37, 28649, 
sagement. 

Saylat, 1136, alTublé; .1. 
sol inanh'l lenon saylal ,\'wAme\\l 
un seul uianleau dont elles 
sont alliiblèes. Bayn., sallaL 
(Supprimez le point après say- 
lal). 

Sazonat, 6650, mûrs; // 
prat sou ta sec e ta sazonat, 
les prés sont si secs et si mûrs. 

Se, pron., pers., per se, 
24787, quant à lui ; se ditz, 
24901, il se dit, on dit. 

Se, 1149, 1154, est assis, c. 
V. Sezer. 

Sec, 9284, 19939, aveugle. 
Ce mot dérivant du lat., cœcus, 
devrait être écrit avec un c. 

Sec, Se, 3« pers. du sing., 
duprés.,derindic.,duv. sc^r6S 
2747, il s'en suit. 

Segador, 6651, assez mûrs 
pour être fauchés en parlant 
des prés. 

Seglars, Seglar, 13774-8, 
17270, séculier. 

Segle, 30215-19, monde; 
an mes lo segle en erransa, ils 
ont mis le monde dans l'er- 
reur. 

Segro, y. Sezer. 

Seguentre, 2445, à la suite, 
après ; dissi seguentre S«/omo, 
j'ai dit après Salomon. 



SERV — 703 — SI 

Ses, Sez, Senes, 3, 4, 43, 
10S, 2'>2'>2-3, sans. 

Ses, V. 

Sezer, êliT assis; .sv> r fay 
sa estiir.io, 2 lot, est assis et 
fait sa (Iciiiciin': 

Se lu triiiildlz a tii".jr:{ 
l'.ii. itit'i sol't cfidicini. 
nui-.')!). 

V. l'ciTala au v. 1 1 i'.). 

« La Triiiilô est assise en 
rang sur uiio seiilt* chaise. » 
Jim/Il., donne ainsi ces deux 
vers : 

Sein trinilatz ntiairu 
En inifi soin vadicira 

elles traduit: «Cette lnnil«^con- 
tienl en une seule cliaise. » Il ne 
donne |)oint d'aulrc exemple 
du V. (illeurnr; se, 3" pers., Ju 
présent de Pindicalif de sezer^ 
qui signilie est assis, et (|iii se 
trouve au v. llôi, ne l.iisse au- 
cun doute sur rexaclilude de 
notre le(:on ; Dninenlre qnez en 
Icrra ses, 1233Ô, pendant (pi'il 
s'assoit à terre; sof/ro, iô^lll, 
étaient assis; j'avais cru voir 
dans ce mot une contraction de 
segiiero, liireid ; mais M. le 
professeur Clia!)aneau, dans la 
Jieriie des fjiiigKcs ronnnies (V, 
2" séri(\ i'I). a parfaitement 
démontré (pie sefirn «'st la 3" 
personne du pluriel du prété- 
rit du V. sezer. 

Si, m&î. ainsi; si rhmcx, 
si (lune, UmIS, 10730, à moins 
que : 

Qit'om non pot dire mis ver 
Si donc non disii mal. 

auiViO. 

« Q'on n'en peut dire que la 
vérité, à moins qu'on n'en dise 
du mal. » 



SKdUHTAT, 20351-57, sécu- 
rité. 

Selgle, 33 un, cercle. 

Semblan, Semiilans, 1217- 
1221-31 , opinion , raisonne- 
ment, exemple, comparaison , 
air; piihniicr scnihlan, 18732, 
air de dévergondée; scnihldiis 
trop siihlils , raisonnements 
tiop subtils; iea daruy .i. 
grossier jujiul quel, sembla ii^ je 
donnerai une grossière, telle 
quelle, comparaison; vcray 
semblan, 15i8. vérilahle res- 
semblance; semblaii fui, 32953, 
sotte mine ; al semblan de, 
1079, à la manière de. 

Sempre, 22147, aussitôt. 

Sen, 34001, avol son, mau- 
vais goût. 

Sencha , 1008 , ceinture. 
Rayn., ccncha, cenha. 

Sendatz, 18524,ÎV.Xeni)ATZ. 

Seniials, 53401, miracles. 
Ray 11., ne donne pas cette ac- 
ception. 

Senhoria , 17980, 18200, 
droit seigneurial. 

Ser, 21105, serviteurs. 

Sermar, préparer; sermo 
lar pena, 3505, préparent leui* 
punition. 

Servir, mériter ; per nosira 
folia — avern servit qu'assi sia, 
15380-7, par notre folie, nous 
avons mérité qu'il en soit ainsi ; 
servida, 20953, méritée. 

Servit , Servitz , 11954 , 
12101, servit dura, tète dure. 
Y. Cervit. 

Servizi. 18088-93, don, pré- 
sent, rémunération. 



SOBR 



704 — 



SODR 



SiLii, 21045, ceux. V. Cil. 

SiNO, si ce n'est, excepté ; 
non avcm rei sino Cesm\ 23407, 
nous n'avons pas d'aulrc roi 
que César. 

Sitôt, 1004, 3U29, 39245, 
quoique. 

So, 3«pers., plur., du prés., 
de l'indic, du verbe esser, con- 
sistent : 

... noslras hontatz 
So e far so que a Dieu phitz. 

« Nos bontés consistent à 
faire ce qui plaît à Dieu. » 

SOAN, 29057, dédain, mé- 
pris; Amors m'a mes en soan. 
Amour m'a mis en dédain. V. 
le V. 28751. 

SOBEIRA, SOBEIRANA, 2938, 

2942, 2955, 2947, supérieur, e, 
souverain, e, élevé ; per la so- 
beirana verliil, 21204, par la 
souveraine puissance ; cuberta 
sobeirana, 20890, couverture 
supérieure d'une maison, faî- 
tage. 

SOBRAMOR, 31550, 31589, 
amour excessif : temor quens 
ve de sobramor , crainte qui 
nous vient d'un amour exces- 
sif. 

SOBRANSARIA, 29092, 31047, 
jactance. 

SoBRAR , rester , dominer, 
l'emporter : 

Pero a mi no sohret voluntatz 
Tan quez... 

31243. 

« Pourtant la volonté ne 
l'emporta pas sur moi au point 
que. » Sobrat, 10425-28, res de 
so que sobral lur es, rien de ce 
qui leur est resié', [cel qiCom 



ve rie, e sobral , 32031 , celui 
qu'on voit riche et gorgé (de 
biens). 

SoBRAS, 18220, avances, ex- 
cédants de recelte. 

*SoBRECURA , per sobrecnra, 
15134, par excès de sollicitude. 

SOBREDEJUNAR, 9085 , jeû- 
ner avec excès, trop jeûner. 

SoBREDEVELiiAR, 9080, res- 
ter trop longtemps éveillé. 

SOBREFAR, 13105 : 

Quar boncavalpcr sobre far 
Faij hoin mantiias vetz fol lornar. 

Car bon cheval, par le fait 
d'exiger de lui plus qu'il ne 
peut, c.-à-d. de le surmener 
on le fait maintes fois deve- 
nir fou. 

SOBREFLUITAT , 10412, SU- 

perlluité. 

SoBREiRAMEN, 25118, exces- 
sivement. 

SoBREVERSAR, 11102, débor- 
der, déverser. 

SoBRiEiRAS, 30804-10, paro- 
les injurieuses, outrageantes. 

SoBBiER, 40410, superflu; 
re sobricr non avia , n'avait 
rien de superflu ; sobrier, ieira, 
adj., excessif, ive; paor so- 
brieira, 20810, peur excessive. 

SoBBiTAS, 32477, mot qui se 
trouve dans le 2« couplet de la 
pièce de P. Raymond Vidal, 
de Toulouse : Us novels pessa 
mens m'estai. Rayn., et Ro- 
cheg., ont publié celte pièce 
avec sobrilasj Mahn, DieWerke, 
a reproduit aussi ce mot dans 
son édition; mais il ne le donne 
pas dans son glossaire, tandis 
que Rayn., changeant Vs en /, 



SOKU — lin) 

a mis dans son Lexique sohri- 
Inl à c(M(> (lo sobririnl, (\\\"i\ 
tradiiil, yiiv Icmprraiico. Ce 
cliaiigcinoiil dans un mol as- 
suré |)ar Ions les niss., n'est 
pas admissible. Mieux vou- 
drait sobriclal, (ju'on poniTait 
rigourensemenf réduire à Uois 
syilal)es pai- sync'rèse. Mais le 
texic ne donne pas plus sohrie- 
fal (\\iG sobrUal, et jecrois (ju'il 
faut recourir an ms., C, eorri- 
ger, d'après sa leeon, sobrilns 
\ydr sohiras et reslitiier ainsi le 
passage : 

K (lui sohiras siip Icncr 
De far e de dir non dcver, 
Ces non s'en mer ma sa razos. 

« Et (quant à celui), qui sait 
se tenir an-dessus, c.-à-d. s'af- 
franchir, s'abstenir de faire et 
de dire ce qui ne doit pas 
l'être, point ne s'en diminue 
sa raison. » Rocheg., dans son 
glossaire occitanien , a mis : 
sobrilas lener, qu'il a traduit, 
sans ancune explication, par 
s'abstenir. 

SOBTANAMEN, 10080, Subite- 
ment, soudain. Syn., soplamcn, 
sublameu. 

SocRE, 2;M9, 23197, beau- 
père. Rayn., sogre, suegre, so- 
zei\ Lat.,s&cer. 

'SOFFANATZ, 28-^85, blAmés. 

SoFRACHA, 2'333, 9-225, man- 
que, pénurie ; non a sofraclia 
de re, rien ne lui manque. 

SoFRAGNER, 33091, man- 
quer, faire fante; aicets a cui 
sofranh, 2848(), ceux à qui 
manque ; re nous sofrais , 
29910, rien ne vous manque. 

SoFRinoR, 28201, patient, 
soutirant, endurant. 



SOMI' 



SOFRIR, SUFFRIR, SOUffriP, 
s'absicuir ; uoin piipsc de vosir''- 
amor sofrir, 3;U)7i, je ne puis 
m'abslenir de votre amour : 

.-..non pol suffrir lanzors 
Im forsii lirait dti ver bricii. 

3000r)-0. 
« Ne peut soulTrir les louan- 
ges la grande force du vrai 
mérile, c.-à-d. qu'elle est an- 
dessns d(>s louanges »; sulJ'ren, 
27890, tolérants; si fan li pde- 
gieii sii/freii, deviennent les 
(pierellenrs tolérants, patients. 

SojORN, 29313-18, délasse- 
ment, soulagement. 

SoLATZ, 30340-5, 30390, sou- 
las, entretien, familiarité, com- 
pagnie. 

SoLER, avoir coutume ; soles 
far ptw}\ 20103, lu fais ordi- 
nairement peur. 

SoLLASSAN, 30325, Gen sol- 
lossaii e responden, gentiment 
s'entretenant , el répondant. 
Rayn., solassar. 

Sol que, 29781, pourvu seu- 
lement (pie ; an v. 28089, nb 
sol que ; ab est ici sous-en tendu. 

SoLTz, SouT, part, de tolvre, 
10127, 17220, si es soltz o 
mollieralz, s'il est libre ou ma- 
rié; sout so iju auras déliai, 
délié ce que tu auras délié. 

SoMOGUTZ, part, de somon- 
dre, 28191, excité. 

SoMOS, 30462, ab somos de 
sezer, avec invitation de s'as- 
seoir. 

SoMPMATOR, 7938, songeur, 
rêveur. Rayn. y somniador. 

SOMPSIR, SOMSFR, SlMPSIR, 

6770, 9850, 30303, engloutir. 
Soumsi de cops, signilie aujour- 



TA 



— 76G 



TALH 



d'imi, dans le dial., de Déziers, 
rouer de coups. 
SOPLEGAN, 47179, suppliant. 

SoPTAMEN, 34-2U. sul)ite- 
nient, promiilemeiit, hrusîiiie- 
menl. Syn., sobUinnini'ti. 

SonDEJAR , 3li31 , souiller; 
soidcjar t'aie, corrompre l'ha- 
leine, la rendre pnanie. 

SoRDEJOR, 26751, le pire. 

SoRiGUER, 00G2, crécerelle, 
oiseau du genre faucon, ainsi 
appelé parce qu'il se nourrit 
de souris; on l'appelle aujour- 
d'hui ralier , raleiroù, et en 
(îascogne, sarufjnc. 

SoRTZ, 22230, sourd. 

SosMES, 1G003, sujet, subor- 
donné, justiciable. 

SosPECiios, 32931, soup- 
çonné; d'anlre greu mal sospe- 
cltos, soupçonné ;(d'ètre atteint) 
de quelque autre mauvais 
mal. 

SosTENER, 17729, supporter; 
no sosleno, ils ne supportent 
pas; 2(U42, soutTrir. 



SoTEiRAN, ANA, inférieur, e; 
via snlpirana. carricyrn salei- 
laiia, 2248,2278, clieniiu iufé- 
rieur, qui est plus bas par oppo- 
sition à via solmraihi, chemin 
supérieur, qui est an-dessus; 
plaïu'ias soh'iras, ii71-72, pla- 
nète inférieure. 

SoTiLMEN, 415, subtilement, 
finement. 

SoTLARS, 31804, souliers. 

Specias, 17147, épices. C'est 
pspecius (|u'il faut lire ])our 
que le vers ait ses huit syllabes, 

SuBTAMEN, 17G94, prompte- 
ment. Syn., soblamen. 

SuRTiLiAR, Sur.TiLisAR, Sub- 
tiliser; raireforlsnblilia, 4254, 
il subtilise fort l'air en parlant 
du soleil. 

SUFFRIR. V. SOFRIR. 

SupPEDiïAR, 338G3-75, met- 
tre sous les pieds, écraser. 

Sus JUS, 2239, en haut ou 
en bas ; de sus, de jus, 2242, 
dessus, dessous. 

SusciTAR, 2G076, 2G503, res- 
susciter. 



T 



Ta, Tan, Tant, 1578, 15882, 
la f/raii perferrio, si grande 
perfection; dolor la mariai, 
douleur aussi mortelle; lan 
(jiian, 1()247, autant que; G158, 
0200. d'autant que; lan ni 
(juaa\ 1844, 5841, ni i)eu, ni 
beaucoup, c.-à-d. nullement ; 
per lan, 5003, 8260, pour cela, 
pourtant; en quan, 8329, en 
tant que ; a tan que, 22402, au 
point que. 



Talan, 2431, volonté, désir. 
Syn., lalen. 

Talar , ravager; talan a n- 
Irny possession, 18274, talan 
ortz e vinhas e pralz, 18278. 

Talen, Talens, 9013-20-29, 
désir; enialen, à la bâte, avec 
empressement. 

Talii , façons , manières , 
forme; de bon /r/Z/i, 28120, de 
bonne façon, de bonnes manié- 



TEIIU — 7(')7 — TOUT 

TKUPATiiKMOL, 5850, trcm- 
l)l('m(Mit (l(! l«'rre. 

Tkiisana (s. cnleiuUi febre), 
()'.)5U lit'vrc tierce. 

Tertz, o" pers., siiif;., du 
|)r('s., (le l'iiidic, ilc Inzer, ncl- 
loyor ; /« nias roliiiilieirn leriz 
riicUi, l'.»7i(l. la main de bonne 
volonté nettoie TumI. 

Tessels, 18," '20, agrafes. 

Testa, H 555 58-75-8 i, co- 
que de noix ; 50:J0, écaille de 
poisson. Rtnjn., (est. 

Tetina, 2!2()72, mamelle. 

Teuna. f. de lenne, 3052, 
mince, plate. 

TiEYHA (a), lliO, 15510, en 
rang, par ordre, à la suite les 
uns des autres. 

Tondre, d\iquo pogrnU ton- 
dre, 30880, de cela vous pour- 
riez retrancher. 

ToRiGA, 212r)3, 23550, sté- 
rile en parlant d'une femme ; 
aujourd'hui loiirigo, en parlant 
des femelles des animaux. 

ToRNEAMENS , 34033, tour- 

nois. 

ToRTRE, 12608, tourterelle. 

Por(an de tortres a. parelh. 
Tos, 28030, enfant. 

Ben es iiessis a lei de los. 

a II est bien niais comme un 
enfant. » 

Tôt, Tota, ses toi demor, 00, 
s?ns aucun retard ; ab loly 
5370, entièrement ; ab lot (iin\ 
8813, quoique. 

Toit, part, p. de tolre, su 
m'a tout toi mon afaire, 28i(>7, 
cela m'a enlevé, ou m'a fait 



ni<,;de mellior talh, 3il27. de 
meilleure fa(:on; del talh dois 
fils d'israel, 3001 1, de la forme 
des (ils d'Israël. 

Taniier, convenir, apparte- 
nir, concerner; diasi ijuos 
tanlia, 8330, comme il con- 
vient ; nos tank de nul hont. bo, 
38378, il ne convient ù aucun 
homme bon ; so ([u'à fin prelz 
tanli, 30125, ce qui concerne 
h' vrai mérite. V. aussi le v. 
10853. 

Tant. V. ta, tan. 

Tantost, ai/ian tosi, 1245, 
2822-30, aussitôt. 

Tarida, 1200(), tartane, pe- 
tit navire. 

Taula, table; taulu raza, 
7532, table rase, planche unie 
sur laquelle il n'y a rien de 
peint ; taulas, 34025, jeu de 
dames. 

Tavernier, 18485, coureur 
de taverne. 

Temeros, 2003(), léniéraire ; 
10020, 27003, craintif. 

Tempestos, oza, 18841, son 
als marilz tempeslozas, elles 
sont tracassières, turbulentes 
pour leurs maris. 

Temporals, 0410-21, 0474, 
los .1111. temporals, les quatre 
saisons. 

Te^sx, ses lensa, 34142, sans 
contestation, sans difticulté. 

Termenamen , 20300 , dis- 
tance. 

Ternas (a), e a qnazernas, 
23142, par bandes de trois et 
de quatre. 

Terra, faire terra, 20218, 
devenir terre, être enterré. 



THEB — 768 — 

perdro toute mon affaire, Syn., 
loll. 

Trabucap., TnASi5i:(;\n, ren- 
verser, culbuter; Im tvalmca 
son senhitr, 3^2'.)0, il renverse 
l)ieiilôt sou seigneur; qiies el 
hdhitsqtie se mezeis, qu'il se 
culluite lui même, ou qu'il tré- 
buche; cl fui traburar, 2003^2, 
et le fait trébucher. 

Tp.acifors , 24077, 24312, 
traître ; tniiheril:, trachnirifz, 
28725-8, Iraiiresse. 

Trafas, 25178, 20 123, 2()ir)0. 
V. Trefas. 

Trahi, 18520, traîne, queue 
traînante d'une robe. 

Trahuii , 23357 , tribut. 
Bayu., (rabnc, Iralinl. 

Tbansforar , Trasforar , 
5779, 14305, transpercer; (li- 
gua per venas transfora, l'eau 
transperce par veines. 

ÏRANSMUDAMEN , 25805 , 

transformation. 
Trau, 32290, poutre. 

Tola conois busrn en allrui uelh 
Qu'en lu Hieu tniii no sap vezer 
32553-4. 

Traut, 17317, grau IraiU, 
grand train. 

Tre, tre que s'aniichis, 1119, 
aussitôt (ju'd fait nuit; le texte 
porte : Iro que, qui signifie, 
jusqu'à ce que, c'est une faute 
d'nnpression ; /rc, prép., fort 
usitée aujourd'hui, éi^aXe entre, 
liayn., entre que, tandis que. 

Trebalii, Trebals, 3203, 
peine, fatigue, tourment, tri- 
bu lation. 

Trebaliiar, 22333, tour- 
menter, tracasser; setrebalhar, 



TRIG 

3178, se donner de la peine, 
se fatiguer, se tourmenler; 
Ireballiat , 32()l, lournienté, 
qui éprouve des tribulations ; 
au V. 28145, ce verbe est em- 
ployé dans un sens absolu, et 
il signitie être tourmenté. 

Trefas. 23320, 32579, trom- 
peur, perilde. Syn., Irnfas. 

Tremir, 5872, trembler. 

Trempamen, 13927, modéra- 
tion. Rdtjn., temiiruinent, dont 
trempamen s'est formé par mé- 
talhèse. 

Trempe, en trempe, 6984, en 
tempérance. 

Mnrla restrenh e fat sempre 
Ventre lare tornar en lempre. 

« Le myrte resserre et fait 
toujours, ventre qui se dé- 
bonde , devenir tempéré. » 
Rayn.., tempre. 

Trencadas , 1007() , tran- 
chées, douleurs très aiguës des 
entrailles. 

Trencar , rompre, violer, 
trenca sa peuilencia , 17000 , 
rompt sa pénitence; trenca so 
sagramen, 17078, viole son 
serment. 

Très tan mai, 33139, trois 
fois plus. 

Tribolab, 17295, troubler. 

Triciiador , Trichairitz , 
30139-73, 28719 , tricheur, 
trompeur , tricheuse , trom- 
peuse. 

Trigar, 10797, 13490, 31813, 
tarder, relarder, attendre, faire 
attendre; e can poiras no fen 
tries, 31684, et quand tu pour- 
ras , ne retardes pas de le 



uou 



— 7(»<) — 



USQU 



faire ; e non Iriijucl qnr, ±1[Y.)0, 
et il ne larda pas ({110. 

TuiSAH, 1037-i, piler, broyer. 

TiUïZ, -28831, (oulé. Ut., //•/- 
tus. 

Thuissau, -20851, |)iler, 
broyer. Y. i'errala. 

Tro, jusque, jusqu'à ce que; 

tru laifos, jusqu'à ce (prelle y 
lïil ; Irot dotzc del mes de febrier, 
;{887, jusiiu'au douzièice jour 
du mois de lévrier. Syn., Iruei. 

Tro, Tros, 21)07,2911, trô- 
nes ; la soles ordes es dois Iras, 
2907, le septième ordre (des 
anges) est celui des trônes. 

Tros, 25137, morceau, iron- 
çon ; Iros de peys ransiidur, 
tronçon de poisson rôti. 



TnossAR, emballer, enip^i- 
(jucler: iniiiileiiru Jitsi'jih iitis- 
sel, 219i:{, inconliueiil Joseph 
lit son pa(iuel. 

TiUAN, vor linnii , :50Ii2 , 
cuHir perlide. 

*Truiji (juk, 22013, jusqu'à 
ce (pie. V. Tro. 

Trl'FA, 30871, raillerie, mo- 
(pierie; nol h'iKjnl z fjes a lrtif>i, 
0037, ne b; preniv, pas du tout 
pour une moquerie. 

Trufadors , 27770 , mo- 
queur. 

Trui'AR, avec la voix active, 
21929, 23108, se moquer, rail- 
ler. 

Tudar, 15941,10193, 28883, 
étei)i(lre. 



U 



UcAiso, 174-45, cause, sujet. 
Hayn., iichaizo. 

UciiE, 25359, huitième. 

Uei, 20091, 21100, aujour- 
d'hui. 

Ueimai, Ueimais, désormais. 

Ufanier, Ufanieira, 17834, 
30379 , fanfaron, fanfai'onnc ; 
van lard. 

Uflat, 1085, enllé. 

Uou, 7159-05, œuf; l'nucels 
dins l'wm se coiifjria. llayn., 
ov, uuv, lieu. 



Us, 2102, un. 



Us, forme appuyé du [iruu. 
vos, qui devient suffixe d'im 
mot qui se termine par uue 
voyelle : beureus ijueri, 10292, 
égale beure vos q.; eus. égale 
e vos; nous, 3819, 18221, égale 
no vos; obraus, 18220, égale 
obra vos; queus, 2273, égale 
que vos; quous, 1813, égale 
quo vos ; si us, égale si vos; en- 
caraus, égale encara vos; ul- 
bretfs, égale albre vos ; sous, 
égale so vos. 

UsQUEC,, 29187, un chacun. 



VENA 



— 770 



VETZ 



V 



Va, 1)093, vains, irivguliers. 

Vair, Vaira, vairus pels, 
llo'Jf), peaux (le inenii-viiir, 
appelées aiijoui-d'liiii de petit- 
gris; lenga vaira, 03035, laii- 
variable. cliaiigeaule; vusires 
bcls nelhs vais, 31531, vos 
beaux yeux vairons. 

Valensa, 12U33, vakiisa ile 
sa pregaiera , secouis de sa 
prière. 

Valer, 20755,21318; aider, 
protéger, être utile à. 

Vas, 24337, 33577, 33038, 
tombeau. 

Vas, 38034, 20730-4 1, 321 00, 
vers, contre, envers. Syn., dn- 
vas, (levas. 

*Vascs, 34024, oisif, iiucheg., 
vax. La t., vacuus, (|ui a aussi 
le sens de oisif, inoccupé. 

Vassalatge, 32173, gran 
vassalalge, grand exploit. 

Vassalii, 28125, brave; sab 
far de volpilli vassal, sait faire 
d'un lâcbe un brave. 

Vedar, 2127, défendre, pro- 
hiber ; rerfa/, 844, 18042, dé- 
fendu. 

Vegada (tota), toutefois; 
20037, toujours. 

Veiaire^ manière de voir; al 
mieu veiaire, 2800, à mon avis. 

Veirials , 12432, vitraux; 
vcyre dels veirials, verre des vi- 
traux. 

Vemals , pcuiar venais , 
30004, parler vulgaiie, trivial. 

Vendura, 10700, V. l'errata. 



Venglar, 85 iO, venger, pu- 
nir; sc/y/» veiignat, seront pu- 
nis. 

Vensemen, victoire ; pel veii- 
semendel Salan, 2430, \)(niv la 
victoire remportée sur le dia- 
ble. Ruyn., venceineiil. 

Ventador, 17835, vantards. 

Venturas, aulras malas rcii- 
luias, 17701, 180O0, « autres 
mauvaises choses»; sens résid- 
tanl des vers qui précédent les 
vers cités , lesquels détermi- 
nent la signiticalion Llcvenlura, 
mot aussi vague {|iie chose par 
lecpiel nous le traduisons. 

Veray, 27887, franc, sin- 
cère. 

Verdier, 18000, verger. 

Vere, 2710, venin. 

Verenos, 11039, empoi- 
sonné, infesté. 

VergoiNIIAR (se), 18000-1, 
avoir honte. 

Vergo-MIOzir, 18801, rendre 
\ergog\\e\i\.lhy)i.,vergoHhesir. 

Vespertis , 18800, goûter, 
collation ; aparellio lurs vesper- 
tis. 

Vesq, 34421, glu ; a fort vesq 
de l'enemic, à forte glu de l'en- 
nemi (du diable). Ruyii., vesc; 
lat., viscitm. 

Vet, 17400, 17408, défense, 
prohibition, interdiction. 

Vetz, fois ; nulJia velz, au- 
cune fois, jamais ; (oins velz, 
11721, toutefois; a las velz, 
32440, quelquefois; lais velz, 
32450, quebiuefois. 



VILL 



— 771 — 



VU KO 



Vkus qve, 11731, voici qui!. 

. Vp^uva, Vp;va, veuve; vevns 
mulciiens mniilds, 1 1515, inuiii- 
tes veuves coiiliuenles. 

Vi.v voie, dumnw'Jenc via, 
525015, il i)oiiisiiivil son clie- 
miii. V. le V. :2GiU3. 

Via, Iota via, toutefois; lui 
via, (juehiuel'ois; uii(li<i via, 
i2437:2, iiuileuieiit. 

Viager, 12881, v. Vivacii:ii. 

ViANDAN, 19025, voyaffeur. 

ViBFiA, 2710, vipùre , fil de 
vibras, 2-2059, fils de vipères. 

ViEST , 3" pers.; sing., du 
prés., de l'indic, de vieslir , 
ii370, elle revêt. 

YiEUTAT, 20210, abondance, 
quanlilé. Syn., viUal. 

ViNiiERS, 0003, vignoble. 

ViLA, 5035, 1.0 vila, la laclie 
bi-une de la lune. Ce molpour- 
l'ail èlre iraduil par charbon, 
tumeur gangreneuse, appelée 
aujourd'hui vilan, vileii. 

ViLANATGE , ViLLANATGE , 

28735, 32180, vilenie, injure, 
grossièreté, action vile, 

ViLANDRiEiRA, fcmuas vilaii- 
drieiras, 18728, femmes déver- 
gondées. 

*ViLiiETGES, 33725, vieil- 
lesse. 

VlLLANATGE, V. ViLANATGE. 



ViLTAT, 28701, /•///(// de mal 
0, de lie rarrsiia, ahoiulaticc; do 
mal et diselte de bien. Syn., 
riftilal. 

VlRAR , 2i037-lO , 20708 , 
tourner, retouruir. 

Vis, 5100, ligure, visage. 

Vnz, 5012, vigne. 

ViVAGiEiî, 28215-20, liH7, 
vif, prompt, alerle, empressé. 
Syn. Viacer. 

VOJAT, ADA, 20001, vidé, ée ; 
la borsa i-s rojada, la bourse 
est vidée. 

Vol, 2280, 21070, volonlé, 
vouloir; aia roi del seiilior, 
avec la volonlé du seigîieur. 

VoLON, 33003, désireux; de 

se don al cor plus volon, de ce 

dont il a le cœur le plus dési- 
reux. 

VoLlMLii, 27805, 28125, 
32185, lâche, potiron ; de rolp, 
renard. 

VOLPILIIATGE , 31520, limi- 
dilé, lâcheté. 

VOLTIS, 5000, coralge rollis, 
cœur changeant , inconstant. 
Syn., voa lis. 

Vos, prou. pers. m. et f. 
vous; appuyé, us. V. ce mol. 

VouTis, 0105, cliangeanl. 

V. VOLTIS. 

VUEG, 12701, vide. 



YSSA - 772 - YSSE 

Y 

Ylk, ^063, yle, maiièrc pri- Ysami'LE, l:>ii, exemple. 
"^orJiale : 'Ysauop, GO-iU, sirop. 

Fctz. una matcria laquai ,.. ,v'i„,.,„. ^n 

Nomuon yle n uaturaL ^SSAUZAU (s), bclcvei, bC 

vu 11 1er. 
« Fil une matière que nom- 
ment yle les naluralisles. » \ssEr.NiT, -2^8«o, sage. 

YSSAMENT. V, ISSAMEN. 




îrraengaud, Matfre 
Le breviari d'amor 



PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY