Skip to main content

Full text of "Leçons du mardi à la Salpêtrière [de]Professeur Charcot"

See other formats


iTH *.^*ltL t. /^'i V ^^ ^^: #^ ^ .: :'^^.^|ti^ ^^ 


k>' ^^.^ * ^^^ '< 
UNIVERSITYOF 
TORONTO LIBRARY 

The 
Jason A.Hannah 

Collection 

in the History 

of Médical 

and Related 

Sciences Digitized by the Internet Archive 

in 2010 witin funding from 

University of Ottawa Iittp://www.archive.org/details/leonsdumardi01cliar 


ÊJt^. £/<B~'Mft A.- I ! xcçonô ?\iJ\iai?i LxLvtJawciiicic ^^/ùr^^M (^'A^a^-c^^y. XoVvcVvxxvavve^ . /SSy^ 7cm ^1 LoVcô 2c Coillt> 

JeJ/uJ/L. <yjun., CÂan:aL£/^ Ùaun. ^an^. '^4 ^ riiCy ae<i C'armcd. cl .COirutbauc ^ucHÙtc icctoMiia' ^7 /ace aelcco/e ac'<^//ù'ac 'ec//ic' Ic^fy. -; eJOciûiicinen]^ de riûtic maître, ^'Ih i^^X^CiXCOX^.S ta '^'awt'Ai'en: ; ûj^tii iiimift 
a ciê pUh'/amee' iWjuiJ ae lûrujuej amifc'J pur l aAiùuute- eLie ne>mbtey JeJ aiumeu^^-» 
aiujuel le<'i chaiiaet^ h'J nwuuf <Ui,dpecià ae parhaùh à /wfrc t'eicua Jty/iL /JW/jc-f ae re/iare 
1wf;wiacie ci. ai'iiL iMt7J^iZirv/i/f/i:>7uJi'/wij/j'eieme///^ à /luij/ifc/ijr iui arenuer -tana ra^_:^ 
rriMecùie naïuxïùie'.a e/ê JûUJnui , cwfuu) aueiaueJ ajuié^ par /e -iuye^yew d c-er/aàie^^ 
//i^iiYÙ'^iàmJ oui ihnL eticûtt aetrectioime^ 

Uc^> leiVjiJ Je i '/[^ L /uitivL cXûweiiL è-tte cm^Jee'^ ai'/tieuejnenL tvi ac/tzc iXtleaimht 
Vte/L aiJÛ'jirteà ,d cjidciuie cie<^urueJ eàLco/iJacte u/ijcmj~ae ui-àermdiie', le martu'eLi^ 
i>eJiutecii. JeJ iV/u/teau). le inii/eJàcw-preJenà a JeJ aiiiùJearà cieJ maïaaeii >:)u'i/ u mea- 
.MPieiiie/iL c'hidi'ej a4>ee le ptaJ ataiia-Ji.ri/i cLjn/lc<inueufuaLlûjiaue/ii£jiL /iieai/e le. 
\ 'ciltui JûiwenL . _ .le oul. au a Je propice n 'eàl pa^ eercuirfi-i'emenL exenion/jief^ a/^ 
\ feJ eleveJ aeé Jtiplj cAviL l ni^tûke clùiianc^ûiL ùie/v e'iiiaa^'c ^^ cne^t Ledoueià^ 
Xa/'aû/LOà'fic piÙAk. èhe pn>tlelai^eccethhieï£y.>^liJ'e^zce^U'rà>uLaefJie/ti:el&iaJiii^ 
^ Ulûûutei/iJ^ de JeJ i:eeneti:/LeJ ùà auu) t£ceJiJeJ eLM^puLcoruimlie amài lej teàuiàii} 
\'^tt JCi^ eluaeJ /loiH'cileé. 
^ <- 'Loua reum^^ Jufrù^omnunLJi^<i^niir,pejiàC7iJ-itmtà , uipvtièe^ de ceJ lecûnd, e/i- 

laïàtviL temevtejuer atie^ le^ aiulileuJi^ eieceô 3 aeviierej aniiêeJ i>tiL pti ci!k>ù*h:r ainài 
a. uLtertovcihenu _ t eMfte^Jùnv 71 'eJLcette<i p2<f Axaaetee. >^ue lé niaSlre et IviiL^timr- 
■pcu- JeJ 'ïicu'cuuv ^iiïmpz>rAviiif ^w~ l 'nu J feue , ù ux- neime>r^amou>aie- c'mtJ- ihjperL , 
aei?tuj UL7itâ7U>uwle aecouA'e^le aef'ciliVxîeioco/nobaJ:Cyr9cu'^umefinea£/jaulM 
■ncJ'e'taiL e/U'cnc u7niaU aitjhft pterrcrnrle/ne7iL r/iûaipe-- 6-v/ voit ^1 ne lie e^ic ui ruxhixe ae l é/iàeîanfinenL au venare^Ji. aiii r^owrr^aiJ- 
lei'ej- Jii Lviu'-ac cic ^.'i-fZnce. . - C^n ébiJie, là:-, /nyrL r>a^ ux^Jt-is/icc faite, 7/Uj/4C-ici^:' -^ ^Jci£^u^e. atu Je /aiL-, r 

CeJ ieçi>iij n£^ eforiL- aonc ûuc ul cojttiTUiatian^ ae celU,.'( aui iTnj^ illudàte/ a^uîJ 
wria /tnij?, ( no lie niaiiie -' eL. Oû/iLtuie- atanae f?atàe u ci£/â e/è miuueey. 

-U^ té^^ûJiJ eut /natat JûttJL ae aak^i^nià ^:^/iIê^ eL cûnunc- rimu) lavanJ Ml aittJ 
AajiJ-,eUe,:f ainei£nl~^i?à<ieniieuemaiL aeà Ptecea^nlêS . (ûueJ Jcrril~,cv7Tune^ Le aiL^te^^ 
^U^mMeur uu-rjienie,c>maiuàéeJa£faca7V a cu//in£/~ Kytud J/Je'ciaJ^émenL- ii/na^c^ 
ae iiv cu'nwiie ioui.nau£tCyac /a^TX>ucunLaue^ -iwiaquie-m veUv ctvec oTuh^ ^e^t^ 
<.Hix/^iJeJ , toide^^a^<y:>nLp[axuie^.-J,eàjjixxicuiai) qui^<)cniLpTeJent'e^ auiaceïe-vej <:fe^ 
teccuteilJ-^ yjainit le-^petécr/uied qui vie/uteiiL ce {xx^iXinàtutaHim- earte-znc^ cz£^ lot >-Â:zI- 
pèr^cM^. ..LeJ nuilaaeJ A^i^OJiL iiico/LriiU^ a te J,tt>re*)Jeiu~ quL c^ne/tcne^ à^ eùxirur-^ j 
<ieaiice- iëticuiie. le aiag/uxf^ic^, le. tjzoTtoà^ic d- le haiteinenl^ ■a.e^l'a.necéa.ti^nJ' 
aorH- lié -àonL cxHeùtJd.-<y/L'i(-^/ia.ieo1~ faÎL uJ<)iàf^^' aujràt Je-<) auaH:ew[J 
liavcxil yjLi 'il iXcc£>7TU:>iil^ tx>ui- etucidef ce<f uiv&Me^ aue^ki/TTZ^ . (^m volt- 'VjnnieiiL. ,accn^ leltcià, -ùx-^^itunle, i/ue-^t:i^'uJi rmxUuie.^, un.cfe.4Ù.^ \ 
Ja. mitoie^,.^a-j7iaxc/ie-i^^ ch^rMenL i^ui' niettte. le méJectiL €iii-iiOUir^JtL'ixe,<f(77i^ 1 
éloL^; conuiieuL , daiU' têt aiiti^^caJ, tuic- anaiipe ti^oii/i^^jje. de4'C-<:hjnir3^TneJ\ 
eL^ide- icu nioM^/te- ue, t 'iinTcliûrL c^L^ùidi^rJe/ià-cibù^ f^u-i^ oL^'uver t^Lt-cubcn- 
no<>tic^, eL^e4i/ïrL cointiie^/Ll-^ padcnJ^ /jiauj-te a/i e<xixmctL de^i t^uuf ani^^^fffn-- 
dié^îL eél^ ininoô&une. de^ Je^ pxt^ruyncej^ i/nmedLate-menJ^.deà'^i^diieiJA^oexL- 
A^ejil^ ai^prejutie de ceM^ facvrr^ ut jjtétnodc- au£- ie, clùziciejt^ idviL. .tHdi^te^-- 
d^^i^ L CAXuiieJi de<f iJUxicideà ,eL. iU^ peiive/U^ i^où' dun-ô te C£>tvuuiJ~^d 'u^ie.^ 
a/tiiee. leà ^joecitiiatà de^ id K>ùu?axL de^) riialadieé ne/[VcuJeà. ^travcxiuc au'tJ jie iii^c pnà {•ntU^le jPJi e/al a/'èlte C'ayjcrctc*f cz'u/terau^crru- t^u£ twtui avonJ cuc^ luv jc^iu^ oA'ec u/t rn^decuL Pi£<^ aiifrtnqtie. ^:ie^irt£vtrte^. J ^ y/ / '^ j' . '.' ./ ^ y. ^^. . / . 

t:XJ4- fCAfte^, de^ la^ pUiJ atajui^- riohycteie, , tL ii^yiià re/^WTLciiJZ: tyai. ^uxi^t^<:fû7t^ettnce^ 
^ roejiaanl— foUuficiùt,.'' rn/yi'f eJ- /c- ne uu aï lajnalJ ejjJen^u e'nvJice/^ ti/i£. tliee/:^^^ 
tf.ottaiTtaie^ ouCne-fili~c<^Tiieitue^dan*) toiiA^zcLûey ^jti-'iL a^mtpU^-'Jtu^ed ■nia/a 

acJLce, /Thcn . ^UV/h'e/v eét-p^cx^ c)le-.1n£ln£.^JaLJcuhx^'t^.-u.-,cte.■irvli£ yjzau/ie^ 

<-^J^cuMiS , eL^j^oiixtcziii^ , t£ li£>a\fe^'^^ enax3U£ ùtjtajiJ— aojté c<2<i aauàetîeJin-u- 
<i.rm<i l'£>ccaJûrn^ acm'Ln-àliiutc., ^'euxtain /nxu^ tdée^ , cU- rnt^zUfîer- nru. niéifwdc 

/' 
vi. i iinnyceciej—.v 

(jkaccirt_ pu, ei~ Ccun^/eie^cà aiu.Je.^i'ùic-' oTtLpcnJè. <u^ec juMe.AXLÙhrn.^uwartl- 
nouà ,au^ l^pu^licalicni^-cuJ iecon<f au, mcuuJi ^eJnzr^i-'-<^eytA^ih£^ al lui qzan^- jtvni. une ct£^ nieaecùiJ. 

C>U€^i ^eiUiTil— <i'^cucluieô t^^né ao7^Iiy avec ùc tduj^ grcimie^ ^cxlù)- 

XO- Iccltitc- a£^ ccJ 7i4>ttveUeà tec^iA <:fajià .àuj^nUei-^ â--ux^nya>to/e^-'dl^^T^zo- 
Ji:Afe^^^~ peTfneikxL-'<£. k>Ut:) noLUi L ek-^péxonà , ae, /7iieM£c^ canjiztiljtc l&i ùteeé -atu 
maltU-- eL ci'cùvuJir leà leUA^ cvjyunc t^ we-iiduiL, ik-ni£acciJL ■i'ce/uuvt^. 

Acô èlêi'eJ OUI ^U~ pi^ï^ fï/iitÙ3h've^ae--ce^tia^tiiLec.c3ui77ieIitv7ijL- 
ai-tc. au' M o/7j^ rciil^ œuv<e-^ c'/fiùie^jimeizl^ nh'ie, . J.^havinA< ,-ci/. 


OiLcIuiujiie du J'iarcù' . 15 t Hovcinbrc I88j. 

L-mct de la Lcccyw: 

1'^ 'ilplnlù. ahwck' bcomotriœ prûcjrc^à'ù,parali^L&jacmIe ; 
2t rjlLonûnlcijic Iv'acJiialc nuàtc/iuuo, -jLTjyncaoulari/rjufc^, 
3' C^piu'pàic parii'euey. 

a lie |V cc^\\\axb UK. -pttt. 

»m5 ^'ovet aiiC'^ oti>i^uxUe .cktnS Ïo-Ut^oi ^'oiiiViiti^'iaui., je,H'ea!txmiVi€ ici aiic ie^L^ 
malaècà Al £)cl3j:^ ve mu) -peut- uvcovu!>itUa):unu; vonà J><wcccuiàài aueieJL.ic.biiu-^(i-c^u. 

Ceauê. vvoii^ mjptioiit* ^^à iccovui et^ cathccvuL cù\. c^aoàt ur peii attiricietle .o'i v<nu5 

\'ûiiâ -noiixtUt^ êbu. ^iiiaiulMMteni^ ciwa'c'uiiJàc^ ci- abvixhr' fcx&dcmenL. iX. 3e^ zci>oiitaiilcô eztéuxà. 
C eAt^wiir lie wco votu) feotviwer aiit^jc tm icHi. â. i caïc eL tjuc le -ntoc^cte. ilh peit 3ev<3mJ-^ 
-wu<> covHmc ie. te fttû> 3«xnJ ttuJ. cUMWjiievIOiXttuîuiie^e'. Oc VaU' \'cmÙ' t'tJùuxiteutcnW 3ut^ 
nuxutàtô Jii(i jt Ht axMUXi^ r^dà ynci-mèm£ . ituxi»i aiucivt^ Iim. xt-caJ eM~ ^ifte-r^nL . C'c^ 
ccmuii^ ie, ma.ïa2e- atu. ie. VoitS ^neM*dé,\ticàt^ Viii iwtex^^cxMX^ci-îe^Vcà^i intevuxitr cotwme-ài 
-JtMcii a>vwcuA)ai<> peu). 

JÏ é'aqù-, èuna»^ complexe mil me pctiiiettta St du\:iite.i' 3evaviLvt>a<5 ^tiuHifaii^ poiitfîî,-- 

ïcuL malade) 'Voaâ Ciwvi, HU. càXiiM^^c ta- JmjbtluJ ! cl ^ueit£-eMoau£. . 

^e maZad£y: 6h t^,S<3. 

'JlL'^i^.tUVCCût.: La-choàe-H'eàt^fiOLd ûoiiteudc . 5i a eti ^ox<]v\i par <,"/[' ie (3J(7ckiii'^c'Uï»U£r. Je wiuK waiMtfJiaul. appelai- wtie attewtioiu Jiir ie<) -iphe.vicmciuà Me^vz-iMo auloM-^itwmeJùxte.- 

J.C nialaac -. 'b mriv^ ixxKÎd \ 'izviKrtiox^^. ' 

i 'K7 L'nnTC<yl^ •■ iA-ew^xc^iiet UttH c^tte, âalTe : 3 MK^i^ aMzcd l 'ezuptwn-Uii'^^hwcmer^ 

^t' rnataJc- : dDeptiù» 3oiLk moxà. 

(1 lieu ta. ; CL <2M. cffei. m i;jueeu5{nt- i)ntv^Maù-^pt«(*mi£ ^icnùcnxxA . (an bien] ^Eeji^jowtert+tL^ tL ua-aiie«iMe<'-^ 
jovu&i.tylL: <.Hù»r^,.<3ttia}CunM£iu«<5 ^>aiïlaM^c0ywMe-^o\ià <iav&i^^icud^\ài\i6 : C|ue«5oHC 2eveMue((^ 

.iiu>i£<> 0i:ul<xWXi5 ,,>ijprjiUh'qiu>3 c'LJir'tm, iau£ti»^JaiLix<^(té,eWt]tie ;it we ^^ptn1^v^^U^l-mr44aJe^^^.■ 
<l.(flltKllM:^'Ku^ <nt CL cisavMe- 'tbiiuceicu^ ceM^ûivcvuL de^Vcdcxatic ipecmvlxxcc- y? . (ûK,eneMeL-,je-nc vûii2taui 
(soi 5itc tjii'il M'iia.pa<) 3i-»atawie ^louoire c»iipl.Mufiau£-%tMai^' j£. <5iiù <r^ au'vCixcw-Cuvecmayap 

■OM \\\alai>c 2&- 1 u>3ut£. 9e, Uûf<xààiii*ivci^iut ye-iL di^nutMue.' ci^on, cioucuLA-'avcu- auéti . ù ètltii-iMC ' 
'\^\MAio■\^^ \ ux- vexitc e^l^qtie^Xa^maïaMc^aiii'ÛAiaiL^ yAlt-wiéwiC'- 
uKaii voiLi allet,^?cnr nnaai^awave au.eXcn.iÀaii . 

(J'aateJJoJtl-aiLmalaae-): (a-u-wlo^ 2e- combien- ik. teiMi^ô la.acMisië'^ <i'e^ueUc^uleve£y. 
J.e-niaLaac .- e>iu, wt <^ 'a*u jam<xù)-teteve£- ccwifaiêbanetit- . 

tJ'lu {j/iarCûL'- \ouàn\;e^la.inie^3ûitb>ieî à 

J.e iriillcuic ■. ôc- 1 ai cwe^-À, paitii* £)<: cette «pûrtti^^, 

J-C malade : ctlotJ je vtn|ixU5 -feê^ Ijùm,. 

,. 'IL- L hatCûL : CpKbicvi. ew, votw> 'i^wavil-iiitcoww^axasi^Sc.ui^àihuxtioyL- ou èUxÏLUMÂièe 
à- 1 e|x>c|Ufc en cl eu. lUxLia. doute de. la^-aauM>iit£.', vûiici cc-aiiù-Voiui devcS.. avoir 2aHô'i'e^r9tiU^: vàt. -ce 

2anii^ ii. la Jupmiù)/ 

(J\idteAiajiLauTnauuïe-\. c|u£,vou<5 c«)L-u^-rt.tm't>eM<JuCb^; ut 7 Je nuTLâiJc: Ùv^ fSSU-. 

iCLMii\cdt \a |.iaiiptÀe ^'e<>Lf?tt>t'uil'c Wéx^ w\c\ô ap:â> ^ac■c^k»lvl^a^ioH .<\ laAipkii!.). 

f.J'at'l'teJôanL.ciiL nia/cuie): CliiUt iv'iu> vt-'ila nvc^ iW ^ciiilcur^.i'oaleewiu* w5 ^cctitc. 

M^ nitiuia£- : Lt^ Ttoivicivcà vas, pt^HUMiL mxxileux6 j-crU> ?anw» lo. iouzHW . 

o 'luL.'naiiX>L : JcM^cWeé aiùowi^ loui ijc d» 'eiie^ èicàcvo. ô. i btitiLuc' . 

Je rn^laac : Clultcku^oM^rtutaiu^'i-ua jcL 3etttt<îcne<) ekjhùiiiii^. pattiiML ?uf*nlti 

^iwiaïufov^ civ\o , 3iic Cl- l'UfrMe vt'iiaujin'^' yar imu- e\, t&ouanip pui,> ,)ouiYitL l'Isu'ci- aucictt.. 

i^'li'^ L IIMC^"^L : la. ^eJciii?lù>n e^t 3 'mie clatli- ea-txcwe.^. (3'i- iemiouxcerfciu in- itim~''£'^'i^/^Uir' 
AKu- le Miou ^ l'uUiuxixntc' a\Ci.Xc icxaix, -t-uu-iC-ftuu àcientijiaiic . 
Ccj Anitiufc.) tnii- - elw chanqe- 3e place. : 

J.e^ mcdcx^i^ '-^Xtvicunx. ioaateMtp*^ l'c it'eit ai teMeHtvciw'ii.-CcLa.iufàe.2toitc .ÔJeniûà utte. 

1? . . . '^ V • (' -F ' /^ 

ctJcHitie oA.'e'i •ca.m^ioilsee- , t'ai ai Ht 2ca\d icLCuidJe- aaiiche. ,nicùà cela-n'cL-mW Dute lanntei*wi>.uA£- 

biitlviùte- 3c jdut.). 

J,€- rnalcioc-: o'tx\. aX, cw, aueuiuc \cm\'^ <ieui&meMl- âo.n,> [ei br^tj . 

«-•vZ: L fiazcûL: LXiiVL ■ voiii eu 2&> citcjMit^.^ati^tb 5ai!<5 w ?ciia:^ iJeîMùtJ iVwtJ i*c w-mwIh,-. 

^£ nialaae. : Cm . 

i^.'iL^ U/l^ZCi</:,: JttiauM lùit ^e ptc'<^iJ.«:tu?iL p^ur (cJ 3i?tikijtJ |uuJataitlc.( i)aiU''leJ Mtawieà, 

iciaïi 2e. \o^\\\ci\M . Leut t;>L à. zo'Ai!f\2é^€.\~ , }paxcc que c 'c<>L -lé Je'wu^-^tt. labéJ - L-crubiiiei. celacwec. 

leJùjMe ? JlwiiiL ttv.^tett><?ti eu le) ècul'm'rJ aubikaïe^ ci. cela. <.'>n!hù~f'cZ) J>aaveni- mfW^ciâôecir un. 

^ùia itOt'i uc 

/l '^ 'adrec^HxiiL aii nialaae^: \c>tic pcoa a^'Aiv-cUe- i^a^ kéà Jeu^MbU. .' 
-^^^ nuxl-ouie. : jVc\^ . c^i^. ptt3£aù^attc^nifeait£'-3c-J^t>ert^lnu'fc:-. 
c'/L .• L.7iatCûl~ : L l CCL ecjoti) . ttu a, -f?iUiHcutJ iîwaW <î JiaHcucf: ^ 'eàv ? aKw U iJOiJ ûu. 

\e^ ecvXiu-tô ^tàauxanicà toùVeiU^ aptit> eu£<> îej pUuîMe*> ^ ' »ij peMt'w^cHc. , moii' i<x p^au a)l eartiêmc- 

nim\.2<>iàcvxeiiJe'4Xti.-toiicoo',cLicvciU> At«i eM-ixi4)éMU~au.'uija^2>e<i huxÏjOcJi niteinLf 2 iitaocU. 

-u>j^iu>htcc wTiii u'oiii- poj ?c ^i-iiuutJ (aiqutauls^^^^ttaù* ^^ut ^t huntfù cm- iemr>i> c»i^ceiU'àaMu>iuh. 

ca:ciMàe.2e. fa peou^. cOcKc^-ivuJ 3c i?ciur- ^ui tvuJ 3iOfW^ au'iW cnu~Xa. ncau. icUjMtcuU dcniivls. 

■Micu iii^ùOtê Ju''ù''ic^iuuLj?it pojUiaunv-Luj'c/L ivu»u|?j?c>rt<3a7^ ^'e Lu' 

dcuiiur ulau'û.-tJifï- . - ^- ticuliVi- . i7v\tt. iiiic; aiav*n.vlyù: qui Je pw^ii. <.'ui-té liei>.-mcmc^ eu- ïa^2otuUiu- eàu <xt:>K)(uuie^.Lai^ 
A->uuuu* luljutfliitit) ?.?n(-u walol'i:- AJaii- ime^^eMtùAioit' ifi iidU^ -d^ml^ à- iciui- t»Jii caxacie'uà- 

?cuUuu* ultiuuintt^ , wiu> 9a'£ï^ v<?W<) 3tt£. .- 6»5t - je- Wt ahuxUauc- . Ce, apwvuxîL 'ùicw efee- iiM^ 

av^ntlî-cViuJ la- ■iliHÙJtu'- -tVpuù) l5 eu. IS ixiui à. Veit -Vizéé- 

•iliipcvun'aitL , jii- tu- U. ccmicdJiiiaU- -|»t*c5 . CW ï& c^^muiiL aiiicut2 iJtu ,^^ la. 2ifjïciiibl2tL 

2i<xcincAic cJL ^'autaML miiâ -cvio-Mt' aiu. ia. 2ima.>tcbe, de î ' aïcûûiiaiie^ ^eJàeMiXne^ Veaiuuyiij^ -à^ 

Xlu- 3e l'atcuxi^ill^. Oite. eit ^iRetc ccpe-tt^nu par 9(Z<5 -pnvte<> -j^anUciiUèif-J •>ur teJn3iuUe.'C- j'ato- 

rxlU vi»tte atteutioM . )c»iu5 Joi'eï^-Cjue- l ataxiaiie- ïa*ic£- ici jamve^ -ht. cdtt li-c aiiikc-', l alc^vUauc, 

OUI conkait-t-, uxHC£' hà /owtbe*» ett t'aii" camme^ie^ e-nevaucc -âittonufcyB 2c-jiM..leà aïcvAù^u^i^ 

m<xta5d. aucun. dc'chuu-Wi^ -Ixdaivuiyitê^ .-JonL -ce 2cé ^pui^ito kdauijxiûi^i 3c i ataxiau)^ , Ju.-- 
cHabcticnu , Jij-t iawiJiifliie . Ci asu-3 cxuHanV nun ^iniciie^-ci ^tiuLauet- atic w- Uweô eL icûicLvètc 
pem-mi^cV axtwmer ei- tpiiL â-i'hcutc je-vciu) ^vuù^Km-auM. cnicwxt> 2c- cCtcovui'bcMiicé ■ ^ ^t- 
-flu'ÊttîikWl'ive. le. lv«.bi») c\^l'abMci^\x'aciiwiÂici,^f>Toareàâwc-'M?nat^ moi pu> 

J[a. jtinvclt luiitv't'a-tij.Tloamiu- ; i'Mu^ àavc^ ce auji^ c'cd\^ <iiie- cAïc- jcuniU^ ■ ^ ^*L cm^, ^e^ioiû'eJ ceé 
vtio-uiaùi tuiveuJe^ auX i*e- \leM&n\eiX<\\^i^i^-veu,yi3izic>i'^e-'èiticte^cnLivi^'ud^^ 
ntUiui; .V i<< [rtimilc. aitli^li^ttcA qjiû/ campne*\? lefi uiiq'uxinei ccdamci »■^ui^ai^l^;^ ^u. mowi^ieàiAvèt&jia.' 
c\x^vdu . icLaoulie-, U. tisurtuxtktvMe. attù:iuc<-xte. . 

él> vieil. ceJ Jeiue-jamiiu^ ^e^cowbùitviU UxJ ^cuveni^} ti^Ktéc\^eAHeni--le-^iuxLxc'c^aui<M. 

•ftwc ? uit iiiaUxvV aiti it icL^iii^biw ^oi^J'c jiûHc- w Miiiùi^ , i>n. Je- Al au'avec-^e^ hictiû^t 
tMUietleO ce ÎV l 'ict'ut^ ^C- i}ott\i)iunt ,,:)h-<im--vich^-«' «î wu£-j tl Jct<.x -Hiticué . yoiui a.iie-t. r. i-jrir luvtU' . >. LiiUt' tnviu* ^'lu^tiiht juet, uc'^t^- niaise, uicliùie «)etaiPcutpi*t«^'.,wJ i.i>iukujrt< luiautaMK:J, .^. maià il u a. autke cïiAk, 


viiiuwitiît. 3<?au u^ iMitaciec^- tVL 3^ we- «tu) attfuiii^i- la^veAHC'} cc^a'^àL^oa^) ncn y>ïuà ii>u l^ul»tj.■>fc^^^tc' 

iCviuilicaUtni. , Je vciii ai 2iL flitt- le malade- ci^ itêi ivûe/ccdà<m\~ . ^a^nuu.aî>ie. ^i~ t'ai- Ja^ 
aiMvijl&titc viWi^'Mcàaèic- ^i. cliiiitJite . 

Ôwan} un ÀiinL vcuj appau. ,i Vi'i^l^\faâ Mlce. ^awij- w\.cad J'im^U' \3o\u-\'MLi \mz£ y>laùu-j iL 

01' .1' '\ . .0 à 1 . . ^ ,j^ , Xc\£iaXt- , caa^ -VKW^ ^Himu--il'Winii' ^dclatu- avi'ti edu [xibltùntc^. Oui- 

ÎKiX£^ , S" I ioÀ^ X ce. vun3^ , je ?ûù VC'»<C-U^ VLC- djit-t&jfe^, t-iiM^de. wUu*. Jt n'cLK)a^ ioùt^u^^ci 'Uji.exci . Jiicii^ X ck. vuntcai , '\c doù wnuL-U. 
JhauL'na^ ccruuiU. an' il ■^'eiv pc->inJ^ un l'ab<:'l(bii£ .Le- ■iexaiVWMyvixeUÀ-'.^at^vîie^- ChuxuJ , chai^MH^ 

Je M'cL (jo..) ttoM. WAX^ ii^iiawt^ i (Jltakiî 'iKobcitàon . CH <jtn««dJ^; Xua^ei) mcMt-caUC'H'f-^ 
piuJuuuW iti) ùntunià-ntid auH iiexwuxL- Acvuxctc'uàer' i^tai>Li. Àei wupiU^»^ 4>cihi^PSj 3dateitt~^ 

'fûiuf ne- vouent- ec-^tjcnotHÎnc Je- \frJ\iVLC. aiu^^cinâ Oewc- maicùXcà iiiit Jcnn^druneaué- •Cl- ' .> -^ ^ f . • ' P 1 

Je- iècLxxc aii'il cii. akaccùiiu. , au'il eJ>uai^inL di-iavià. 

CitWcni (MaijifenaiiU ait hoii)tinuL ei}ià<>èe^. 

((.J'aareS}aj7L^aiLnial£ui&}; ctV a\.\e-i catt ixvez--\>i>u,> ca ^cla^vo'ux.lijjiui.jaciaic. 

C'IC'- L 'iiaicaL : Ckui joM- '■ 

J.C malaae. : Ve>cà le- Zô o\t-\.e. STOeistemvze/. 

iixee. Dii- cffe aaiicioe- ,eL- ' 'ail acu\ey3C- vie- -oeuty^e rcctiiei-. le. 'ahèncnwivic- a- \neà<riie.''èxà-tiicuM. aiuou 
c \)u.K ■. lav cs\\ica\Ke.w,l.- c'eJu bxcK^'-inc'vataluài^>fcLeiAlc' u^c'cinheziauc^'- Voué ^iave^ nnu aue^ 
Daito uJ iiiaLa3i't'<5 2e. aenidc c£jùx>tAW,io^i3auu.Ui>ie^'4cuùcue- n'aiieml- nue la^ mxntie^ ivvfvcieWi^2\ù 

^ ,0 P f ■ P ç ? 

ol ua. une. ^i>clMM^ -ciui .iiayu.'2etniià \ 'cncvnie^Kiaà men Aoiamz-ovi eue.- a. cotwhicvuu--' ôi' 

Cit- Je^ juiu.tu--e.il- acxùtviC <^■u^. t(x- -nataiuiie- fcuUau- ei\^ une mcxlau^îe. aiu.-1'ûn- cx>vmmX--- 
|Kiïj-aite*ne»il^ '?<xn^ tenu) ^&> détail ei^ô^d atiaimà .C'iàt. tu-u^ ct-t^ui-'. PiahviAxcmeiM.^ic.icUâàey 
de. cote. Icâ nataiuaie^ rcxciouc^ aia peiiVcML Ïchu- <£ une i^atui,- 2u-- 'um^ia" ; ce.-ào-Ki^2cà aviowMÙeà 
le, ■ncvcjU- ?<2. \a^ nataïiuiit jacùxU- ham-hieMc', 

hniv* ntciict^ -itcw luticw-j ce fr-ou^ is- î^iiCqe- <im- ux-fixct-j c)i>ti vi^iià Ju«pt.V£i<.->»i<c cH Jtieai; 
ilo-unc actû>n-'\:>cVitUuiiete-' Jiu' ué ne^^ ^U'iiâ Ici wiiiâcicà ovi. -pluMiu^ ikuuJcuui ^^oiiL-tXfjeciî,t-^ 
^u\'a\iL- atu UL natMuàic' eé\~- acave- ow^icaezc--' . C^ave^, ic- nuiLxèe-' \\c- aaezi'upwaciàyïdacie^j -iten^ 

OV iamu- a\xe ce-àc^lcx- fnuU- l 'niàtvirt- }c- 1^ -natuuiiM^jacùue. . ofo bien . ixu) Jn càtit:,. 

iodÂ. ut elinitiiic'^ut inte-tvieuL cl ^.ul 2iL. : J^fiaU^ Hcii','^'eài^UiiiL^\\weuUcu- mie aelica.ctiûyi-2u 

•fxcû). lAucui? o\\- 3e MiaiO^ ii im- malade ■d'itcL.cu.-.fUnà , ..'■c^K^enL d rep^^u> : iS^ii- vnt- t'a-iii- , ceia-Joù. 

iiic] ^"cVu aiwSi a\xs^\a. ièatiùt- ^^e-faiL-, Jc-wirni- aue-i 'im-di.L-àûiivctu.-', ï-ot^ciu' im tiifaitL Je l'txyixve^ 

MXiiwL . ij.->il."-)i>i£,; C càu mxc peur aa'ii a iUe . é'LjL wiw) l]AÀ:e,t^u>viex. ïeà ^ci>u*\li<i a\xaMU.OLWTome- 

•ùaUU^ (\\i'il n'a -poj en ueiu-. i^ion^ cela.', te- ie-'UK>ëti.\,c'c^V âe. U^. léacnSc'. j 

Je »£ i?téteii2.i naà ^iie, cette- action ?ii-jur[^, aut cci&.-cuiio^'U '2e. la^pe^ 
aiuliiue^ii . nua<t'* ie-^i<y v-jiit ce- i-iV^Ju pa.^ Miôc^i- acneJutL^aii'mi It- net\àe^ cu.ôtt a-.'c^-U'UX'caue-^lc'eit- 


3. 

eit- -7- 

C liWi HfuJ tivùm^* ici^îi notic 'iexniltc Jcance,, Vc<riJ> Oèmiltti , t^iiur, Jceut** ci- lUt /i 
•qui ron<) d'l»xwHL atteint 92. paioXuJÙi /rt<n'al£ . \cuc7^-vciuS c>2^ titnJ n-icmi'iu:.* rV /..i. hliT»» 

cvuou- MU. familu- t.*e'»»utc. . .io..' -..'t-iiitlit» i.ni(- i:»- i^ffiJ^ tr^-priWtijt 3c.-|»ttî*enfe|- ix un 3<:rt»;^ cartimumc^iL 
«WKWêtarie- itiiiL ce^ aile. v>£M- Itivcatci' l cu4vùtù>Mc ^ toiU' ix mu. t3£u^ -iyi'cHto' ■ïtx^rUvu^àc'.ei-ce.r 
détail- nn Vux^'Ciil fctl. iiiUte^^ai^l. ci fait^ ûii£.i)èhuhM~ipèciaUM£itt la^MaLtèùi ^uhc/m^ 
aiU.'Celtc tcxcc-^câ .■iènùieà aiU m- louC' un-JCcructiJ fcSit. 7aKà te. Hu>vî?c--?e4}uùS ^'antinui^- ja^u'-^'' 

Ji u AittmL, là. une 'fié») Detl^ •iowuic 3 avJe.i>\Ktti£iviô 2e. iscdlicileaic c^mvpaxic . 

OJiivW J<îtt«- ranùuc qui e^L , il e,M^ \itcu^, iine^ fumiue. c<nui<XHaiii*ui' Cûmt3i<Jee ?ccauJiué 
aeuHain^ Jiu ^c ^cm^ marie,} cnl't£. eiix.^ il u a. aina naiaLuàid'i \-acia.icé . Cwncz-- l'tnià aue.cc- 
itneHl^lItJ evuni ?e,|ujù? aui a.ieM^ Jûmie^ iCe^t^ ci toutcà ce^ aSneeiîowô. 

t-|u ' ùtL- - ce. aiie. cela. vctiL. 3ii£- . 

Jl iiiX-Cd l'v'u'cwHucM.C iMtd aiieà'iic^t' ? loete^^itc-r, ecutwne-Moui- tbutêi w cuitie^ ajfccti^i^ 
iieKVCitiid , ta^cltû^, le. bavlà ^taceian-c, eL c'a^i^la^cc'yuTUi-Aioyi A.iaaii^iu. j'abouiù. 

J i le. tHO-Ux^i ^iii CôL ?cvanL.A><:>u^ ^^a):t&iHi^'}e^naxaïii^te.-^ac^<xU.^e.L.yabia:ie-.iircom^ 

teice, je-JciU— lia Je^ i^hàu^mii^i 3't'ÊC£Î)tté-.Ls. it'&>î_-p,nu.< iiaô-^nij.'» ?e^^tvi? aui a^l l'c^iaiticOc- 

P -s. ^ c' 

lit -iMolcUie- . 

lU'a.a.teJ<)ajil^au^truiiciae.')- iJwe2-- l'ciu^ i\À.\'uru> l 

^e mauzae ■■ -Je n'en Mi^ tient. L ktu te àciv ve>câ huiL. heau^ £iu^ j'ni JcnU tot_" 

ypïewiuw<> attemt^c"- ^nmai. 

J,d. tnalacLC : J m>cÙA vciavu. a. -niii^ cccixucJti^mé ccmutc t£ t'cu^inalze'. 

•-/-^ inauxae. ■■ ijc fravaillie- ^a.viô um, VxxKcaJu.. \mZô -vnaL puxre <>ù ic. Jiiu« eoc\ioil d. 1^ 
coiita-nté 3 <xi;- ccntiviu^ié, ci^ c£Uu . ?eimii tioù> -ntiTiji . 

c "t • Ljla^Vt- ■ Oxaci.'iè S. c>e^ c^iitCLVi^d} 3!atu- ( 

^e, nLa.la.cie. : iz)ixi , eu?<^)5uij r\iie. La. pa.z£U.MôicJe^dévÀoppe. , LUU^ia,l>c>u^i3&.Je.bfn) 
.ictic^i'cti jjLuv"' iiciuAe.^. 

iU.faiteJ> t}>.vâ iixU.ivevM-' la. ^unnilii j oejoevC^emi.^ cvLliuaue. Ici. ■àiiobiiùi peuL.£ti£ ut-couàc ^e^ 
i 'aiaxii. ' liu^ixice tytoax^Mive. ; cUe. yeuucbu. ^aleyneni^ l<x cculôc. de- la. t^cvuxluJU faeiaU..(^'h 
l'icH.: je2 j aiu. ccitC -ietail^yna^ UL Hiie..trteAiva.^Ji l 'a»piu. 3e tvi. ti.'cJe a^meltatU^ Ui-.Jm.^ii<iL~ ji'mmi ctiqàiC' l?cl 'atùccic- u>c<nuvViice^'. e^i, un- 


U- àùxsiiioitic "it^ I aiii^vUie. biW-taue.'3u »è>jx^}pcxwi,' . 

«lie , uM. ccii i^l- nu-nacc ,\c-A?ouâ^ prùJ , X'ceàté^v'ouiii^ ; ce. niauu>c a^-aiAcc-Minhuié , ne, vou^r^ 
iieiuï- peu'', iiniscchit- -ie^àecciuf ccil'^yeii^-rrtui . (.//Lm<^ il n'ea^iàtèJ-t^ciâ iw.-Aieuï exem^u^ïSe.cC' 
iievitt , inJHcu.) Cii-n'a- (Mxe.ti- ert\, zi'U-te^ ■pa.f Icô mcnjenà iX\Ati^unniiii^vuij^2evilcnKicMextL,^ 

[<xiL titM^ ^tw. <x louiiJatiJ e-tt 'Mton aA^>i<) . Ôi u a. 2td ivuxiai^icâ <?tii.v iViienl^ od-i: ivMninx-, Auaii' 
•♦*w.ia3{e , «r'tf.>L le ticuimat\Smc. . J.e ttaunuxUime,^ -wwtc 3A'£u>pper'tfwe2. i<2^ tn3iVii)ui5 toatett, t£<tJ 

■jouvuxii- ■ e^ïu- naJ ce-tSu-vi^i â. vi<> 2ti 'vwxïcîèie.ô ne^veu^eà: (^^iai^i^ment^ e'e^t^Mie,ati>àie,affMt:c 
aiii-ULéunUdùi eL M ncfuà vciicvW tcxnA^ y aicuKicnicJ crui o-i^-l~ ete ^iiKniutiaiie-à, C ei>i' ^uc Jaiutr 
iUt' VAlaxiz ne âe, Mtaif-A}tiu^ êike. /»cU> ^weiont^e^. Oe^vo\ià •uùsomM.a^Me, e.Htuxtc- ,i''i vviià avez, 
ici ie*u)(X*ieei ^vttiautà, ^ vie-w, ■rrct-nàtc acucècd ttcypoJ aJtuiKfei^ ux-,-iuphtuJ .ccu-Jaiui-eiU, 
■tt- labié ne ai ^eveU^jpeeo, Atuà oinie. J£^ ^ei'efoppetA cHu^piUjJ 'tau) ■ yodâ^ ivui^fircmxue. eUen hniâ 
caà .une. h>iâ u iablô Seciotc , imà dcikcutcmcnL <iiim3uiiietii<L , noxce, <ni'il vie,àetL,^ùeM,^eJi^aue-- 
autlûuiïeli iLneoL. êlxc^ U4ie, apalL:a.tioyt,À£:heiijic., («MW' Mettl-.rHtxiA toué Icf maia?e4> ne. JumtorteML. oaà cela, 

crhbitH.. jclt'cu>*»ct^-*>iXé aut-ïa^ôMnhiïii àoiu la, ixunl'C' 2e-ii>u^ te.* aeeiJentà an^cvoiui^ 

iiOAL^ à. hxvu. cillai- i,ezieiiàe.vnciiL^ ioM^ux. cïiwjxue^ 'touà (ej acei'ycwid ^ix^JuitêMicy'twiveiie^ 
auauL rioiu' itoinL, tlcVc'patc t<^,!<unyAiiàyXoir coiUièaiAe^iL- -ie^ix^àuii noitiU un tàxciiovMalte-' 
ou wm'uL j£ l'Ui» ?e leiu- qeiie<Se- éijPhuitimie.^\'ai tut/« -isoui' eue, <x nnc- époque où, etu, elaiu^j 

Vwccri lui- mê*t«e;U i(a quuizc- Aiui , ne. ccvmai^Miu- foà IcLjupMCà <uzcbtMc . ujiuiwJ i£ Mtu'' cccunt de ia,queàti<>tt,cLaiutnd,vtniani^aii'iiuavMt^ÏÂt.nie[auùci>cOc amiee ,/eun, 
4)11)111** ■au'iljciMi. inUte<fiSan\- tcioiir la^ truxtiaiie^ 3d. wt'iHvi'i- ?ÙTti»ut»fùiii<r la. actièjc' ?c-C£ttaiHC4i^ 
aneetù'H^ tuweUt^iià -zetebiaUt^ .tïme. ''^j'ovu>aù^ :L'eài^iiét> bieti^.il fau2ta. t>èm<mliei-ceut..0bbien\ 
c'cJL i?c'mt.>nii£- ■ >- Lt>iu> tViivuJ aii^ uà yitt.vax>U^ cetevto - ànUuxie<i >ioni^^ei mixui2i€à Jitxvuti^ 
.^pari'J^wtUiurfc-.J^/Lau* wic iieJ toÙpvu* w^jui- Ui<cii«ué<) ca^ciihtiu7>e[a.n<^yJnliïe.it.ieurcrtùxUiC^' 
<>ijplnlil'ùnu , j'tX'i-au'eM/ïe te. chanctc- ei~ i c«.|.'païituni^ 3 ' acciveutf Mexvciuic ilcie -tMM^Aii^uniefnà 

J iMlnM ce'iibtc ■ J' piiiale . 

'M , Oanv* U caJi ?'a\:a4cie loci^notticc^'incqteMwe. aiii vu>i\^ occupe^, comvien. de l«mfx< 
oj?t«i* u c«awcw. tê^ptewvie)" -acci^ei^l^ wLfckCoue^ J'eduit iPtcèiiiu: Cinû jilJw: (hm'o « toeine^. 
"-^t ixi- jinOcflue-HL , luniJ |i^ <)j»MVue45 .piJ^ 3aH<) têt) a»M^tfi'<?M-<) 2e wvtatui. incuL'atioiu-néceJàcute^, tu 
lie mi'tt patail^, a. lo- t?to3uciù>K. ?^^ nuxiaJicé C£t£i>'iaicâ -i-utpnilitiaiteJ . 

yUUr, eMten^et - u. 0W.n^,'avi'ii'H'U3M, i^,^^«) l'adwinU>tiatCo*u'd^ aatit^upïyilitùiiiicà n'a^ aucune^' 
eu la 4>iipbUÙ< . l51 moiM*> 3 <M0u- 2cux\kc6 w-t^ùxi.iMe.nl'à ociwittL Jt covMnvLcr- <xvec le- ♦netcu*^-' 

C^n'ed[~^xi^ uvt|aLL.:Apil:al. 

cOcuw t^. 4ra<) prCtVMU . cette. <>ijpi«ilù5 ivui) lyievoieàueiuxi,. Vaiu> ia^conéu>eze.V avic^ 
Jautaviu pui^ 3 intetÎL aiu:, voua ctoue^t- ctvoù- e-ntic- u^ ^nain^ de^ aatnté aiii ^euvetiL-xutier 
coniic- clii. . 

C 'c^uvicit . JlZaùi celcmcicit mi \^o lia CHipê<j»ei-'9e-tJ0VU><>M-'pLi.U lolvi^VOi iwfeMiacdùmJ'j 
Il fauc. icaaùtA' ct^t axtiztt ,11 loui-. tvoJ Dtîx aue^your wnuxlac^^ mTveiidut—'yioiit tiovwme'i 
^owivw*) par Ité cci\}\\icvi^ AiMidcnie.â . 

(ûhvitvi-. icô aHtéceJeni^ ie^notic i-Komîê,^ te<> voia^: 

Jta- e*x^,Àe^cJu>ià. un flwtnJ- pete ouanu uvic-^naJM^ic- ^'^ocveude^ aiie. l'orucachaii-'^aMi^ Ut. 
•k'mtuld . tUuù) pou-tûuot {<xctaiinodL-'Lrn- .i,cuu:&-aue. c'ebu-LiUt aXicHe. .(>tt enei^^niL-L l'haXn ■ 

ad al-wW'* . 3e u^ceïei- : L£>wi|it£M, 3e nm.* n'^w. ai -je -t^ctôraiL l'expét-CiUce^. Jl n'ii ou-paJ l'i'ea Lma- lyMità'.ZUe. itr Ijâli. ai. zwc\M\' d. la^vvia.iA>o»^,£U^Sclave^ encctc une foiO ïeâ maliw''2iz faià .CeJC^ 
•Ut ioM^taxiC*i^i- 3e ic iiiaUu)ie'2ii, c>citt^. 

t:?it |7at«uU ci'tc<7H«> tfv«i<:i:. , a'i?iu^ ^avc^ au'il ua^^O antcc'iicn.tîi ei~-au>t<) tU'ine^i'icHUa. 
X'i->niÎJi.'}c~^iu. au' il u o. eu. 2e<i télci kiibuui dav'Ui ïa'j;amd[t . Xo^^t^^t^uc've. .ZAii!oy\'^c,'eéU ^iJCitv'a 

\iiliow\2.- . C?M FaiL..>etMi?ui.tiL ?£, cê^îchir' eUûn \miL. 'Kaf avpiicr qu'iLtiixea. telle- i?etàcniM£yciavU' cdcL^ 
WCatuVc <£ux^titlfc- ? u-vt acciileHi^. (£'iôi^ciu.'on^'tu>ii>i'ey'toiùou'£<f une.'.uxi^Dn^à.toiiu, la-ncui-^-pour-^ 
■l'èiMwâic, U rXint) nour ui~-y>iXKMvL&U^^a.cu>uU^ ■ ■l'htymMc^'M.'cxiviic^vaà Ucfabtïit&'^c^LaJe c^marewl 
et- il nwteiU,: iXvit- t'anfc^' M4.«t«tKeuc'-3tu mxwùi- ilcUu^mXauMica^^- '-'■^i- i^ouiUi.- oie>i*vu^i**.-^e^a-^ 

>JlciU> ct\. avoué \flui au'it vu^nouà «M-KttU--. DXcM^xvuixuz^hie\^a\ic A>i- voiUi vovuerz^' 

-faite. 3ti xoiU-. Ze tncuu5d w'û^l ■cnx\m\.eniicie^,'^'M^^tmi. s'e^i^icL H\iu,iïie. am m^ve.uL.'naâ voxi^ 
ccïoAXu', tavi^li aiic touL. (t nic^c 2evïaiu^ .Mtccuuner Zx-vetite.'. 

bn'bievJ. -^^cuixcc anc-nciiâ anatmà ■uv-tcche'iJhe. 3«i> avâîce2evfti> iut-cc ■malade. ■ JtoiuLP 
M.'av(nii 3(jvu> ^a4 veiow^ 'ie^ui^.âtiMiiïià , e-lle. m. Hcuà ^eu^ ci ^ievi^ 2anà t'e{>K>cceyj cuud&vyi' cvvMtoictoyU- 

/fout- U- Vcaittr' eoiwmc UM-^cciiticnic . 

Ja- naxaïuiù.'^cuùa.ïc' n'e^iv t^iu'uvv en0viic..'c)e^X'aMecUoyi' actiJt<xic.)cnL'il e^vaHemL'.âitaiu), 
.vayui iiHt rawuiu-, ntuiieuzé wwmotxJ -àtmi^atteiM-tô dL^nauuuJic^ faci<x^l^^ il eàu.cMu-'qu'tï.M^" 
^uui. woJ wietttf. cela. /^ M' u iicnwtc dcà coiitanià '^avi',wicù^ que-cette himiUe. ^<u iiMe,' feumué'' 
^CMcvicnawcà cuiftuiùerchei. Àa-\}atcuu^ie..hicia.ic .^o-yià ce.aPLé> vcuiL^ ce.^nic i^auKi^ia.aietec; 
■l ewiUiJOte.efc. 

v.'u>uJ avovvâ titc 2e.<x-'Mcdax'c. ci Y)tvL.-ntlé ^uL cc-que^no\u> -ncnn^nà , wia-it/iieMOMl-^ieJ 
.wui dvioL qu£. œnlic- ie^\^uti''ioyu^ile^i' a[teinL.,noti^ '[i(:nu><ie Ctv aqcniô ihe''::a>ieuliqiieJ n'eôu 

2i\^icic\i ciqotc, oitlui cit}K>liqufJUx.2ci nctinità 3£,fe«t-- 3aR<5 ik 3c>^, -ttpî^M^ta- <>ttw^fea^e-3<^^M^L. 

*naw «-U 'cA\^uai envoutani-ie-que.zWiXiHouimctiL^que-voiu!' J^tettiKle «v-vi'^fëe-waui^e.. Je ^ik? 
ti^Mjout») Mix tcfhctîqua^ : cwi'feï, ta» eauiqctéc'.u^ c\tvii Uaùii qui 'i^tèhvu^tvwL wui queùi- VM'/ièi-au.^ 
Ui rniXC()c , ne- it^ cicuvl, ifttxi , ck tj^ii u. voit.» javrt. ^a- wud.-j ex^ 3 'aMewci , i <ixu ci. 3ejl hxi'ê^ cjtave.^,iu 

i -II- 

^'iX mnlaJic i.v*u rii<:iit£tu^*aHc , cL le labcUiiiic va- 1 -il ,.^c. (.-««i^re pattv ..iii '^n lui ,)i(. ait'/'I eJt^ 
Jt tj n, Jf*^ fixl'^s^ tiiu iiiut^lJCiiL iH'tV une lUX'tiiiHC untew; it ct^miau* .*■.' qe»(.J otu i»i>Mt»''' 

au 'Â leiu- mt>tc . jl- u «i a wau<\?ii» • Le Jo»l I^^ ^al.'«t^ml*.< ijf itwH'rtî . <-''l c£»uu iiiji .'itml aiiUi ^cwl 
ptcHiiic biijoirt<> 3€<> flfcM.^ qui cVtvcHLtV vm^MiMci", ^.lui -Ji: JcIc/Ivihl hh p^u wata^càjyic+iiHLViU^C' 
iiiAVc-' crttt^pruW ,tb tu- vitmL woj tV i «xt'ottu , vW ,1 owliHC îjiifi»»*' tw ■Jd.JeuUM-uvL weu -wai *t'' 
( AÙtf . JL i| rt. ai'vuU aruiaucpù) a\'aM.ïcLC\c à- cite u-K t3etuHiaia2c , vau:^ au '«t yu-'<>c ïcuidc -naô enixai' 
iW ccuMXc Jt'ltit ijiii ■><:- izcii^ arme lùniiXé^'Vàtdiâ -leà^Hieulti,) c)cux^vice>ttaù^im?e,>a^knt<^'' 
CcmUta^icK. t>h\u>iaue. 

LcwiHfi^ iH<?ucn- tbetai'mttaue^ait^ Ul n^aicu^ù- {^c et-u homiuc', Ic.Jtiale'CtcXciic- neuuêhe-' 
•tihu. . «laù» il vie .faitL peu) rnccr m Màe . J 1.ti\-xÙ< ^cjwhc ix lut >ii«Lïit le ccmùÏ^ ?enc^}<u^ faw:,(:oyMtic 
ic u ?ù>nu' ti'uu à i'mutc,Oc-ai£iiiùf eiitt«fytù.V.<; uxi^yne^ecuv uiiaJovme 3tt»»«;tiiLi ctaA'e et~u iuieH. 
^'uivvwii iKi^iJaiu^teue' ?iupt«() ^tmi, -ite.M- \\nycu On ■mèûMiie.^xl u a. iuuy\oulU- ?c-chpà£^ au'd iauL 
ivi^er ', v't f(7iu» H'ave-t^ fiai ccyittc aettaivt'té maici^îe^f , uv\e^Wctat:>udia:i£' éiyunwéc, aluv aii iaui-lc 
•jf ur-, jai'ly C£.au£ wuà t^tnivui^.ixuiLi iic-faihd.^ poJ 3c moi- aa Ht<al^3e'.U W»L uv^w^nt teait^»H«u_) 
an'ij a, |J£U< atitte- d}.7i)e- (Zjcàzc . CIoocum- vante u: Jfen , te< un..^ icd pm^itet» ?d|W ,iet(^au}xc^ fL 
.."icùiU- ccactc ,ou^ aiihei aqùiiï>!' eucct£..Sut.\:ciii.\>a^ 3e l'bmipetifcùju^ ppii^'ù.-'lcaifiutMii'Pelweî.x- 
piîutimie, îoltcivMêtlé. , HOiuJ M'awn»^* aiuuni^ £jpîcc ^é-w^ikm-^ Whoit taticmiet conitt le- hxi>êtt^. 
J Lnu* Jat'cnu^ ^lulU £JUJi.ni oti£Ùvu^,\naii c'e^u-cCw^'- P^ touL . (Gu^eux, vi£,-«4<TtK5 ^et4^ 3*^ ucm-- 
-î)mu' loL pratique . 

OJciuvicntc ii'ia la?e' ( une îcwwic^ . 

t_"L' i^llCltCOl^J'aat£jiia>il~ûL la-niaiaclc.-. ^()u^voiiciu(>eMii£. (Depuis quam^îteà-vmiimiLikl 
UiPi !Jiautac-: C'c)i,la.civiauvcmc'JcwaiHC. 
^W' C/iarwî^-: Ùu.'èytou.'>>c&- wuj ? 

Jamaïaac: Oui^lcHMem-i 

chiàùi a\-ec àom cU noiu' aww^^ jiVii ptu" t^ircitvtaUic-' aue. zctU. ^oïdtiu^'èu.inaJ e'iai'c 2i-.jnahvct^ 
hiliicxiauc . Cette i)uxia2>e eJ\~wu- -f>iu»t«iûjue , itiaui t,,ie hu}iétiaiu.-àaviifl>cd(U>}^^\x<jyiii aiietc^ Cy'intctilC : (^id,Ul6\^iiatcma<i,iruô 2c- 2e.wx, and . 

Voiiâ.^ àonhù'hnfic': è>Uc edvwwùeC' ci ii^^MmcmX^^c ville.. Oûvi waiu'\kavpdïïe.'Veaiu:oua^c. 

\a\i.o\\.t^ i\_ayx'vit^t6\^X.ùb-M)il laou)' ewi.-4M^^^t«' um<- lïi^ a-tawe^ UtàMuik ^acvietalc-, d'ctuiani^ 
wiius L-)u'cl!t pxi^cduieo Huito ai^t'Lavai^cLau'eK.mcm.cX'emryS cile^ aiUiitcài~-JoK ei/iranU. ié^aui 
cî'V intticâàcMU 2a.Viàie. caô ^^zedeM^ ,c'tivcit-voir' iiK£yM\cucuHz'M.etveuùc. Convier -lieiv à-^cà àauttit^me^ 
huite'tùfued. lfl~»uua^e^-oL?ècia.tc avoir JtLtowtMÙuetiu.nu. ?awo un ccfti- ditcvutà . X 'anemuxiicy, c'càu 
-axi'au.a.^i' vzai 2t<?iu douloivuiicc civmfmey^mnà a\i'ltejii^tcùme..Oju, toAt, vet/uk^v nt^ndhcUvu; 

( i- 'un ?e<) éie\>cA vyicôcutô Ifttmc^ uà uexwc' dc-uvmma^e-yJK': Ubcuiuun-imhrtci ïeâ chiaki 
■ ocia. WAÏH. ^ïoitfc' 3t wuivdeki. oi nxcvcraiiej' a-^ci. im£-'yezJûrwic en vc^vmc liante ■UHi.-.àeHàaiùntyioubii,- 

.XtuicAVu\Ai'ia.[t^ au.' clic (Xpewii. 1(3-- itotton^ 2cpoà\iUm^' tM..et. aui coMxzxAiC^-tcd 2oiati cuau'itucc 

p, -' (7 . 1 p ' ' " Û ^ d 

'ie.i avuitbcâù. ôcmJ {e.^vt>uccJ 

Le. »'e<>Uaiic eané A'naâté'uc quccc^t>ve.Hi>mi>u:^ ét^-puwxÙL^,^ 
-lO. itevtcJe CM ce fliu- a>M«tHe-' 4a^ Mniwilibt . C V^mn ynoèc '^■oui^ OcvctÙMUcr'.aae^'apncUitai. cot- 
lùaL, /l ,\vuj> wuut. 

i?H 'ioud caAj u.ahluomivU' c^J^iûd cwdeiuxy. Je^niud lui hytikc la lloiq^ àavià au-'uieJU^ 
^entV; ainâi-Moii^ ikomrovuc-^c ïa-'ioiueur'j'èe.-ia^Mviàu^wx. daii^f uuc-zcne. 2éb2X*nmtc, vnùi l'iu- 
.éevuiJbiuti.' àwcvù-HL^^ u^Avec. <uUx, iMZ^-^aazcUuôit 3&) vnZMe<!' uattin^ • ïi.mciweyneHL-jia.^enâibiUtt' 
a.Mcd'ti ■}nftot'u)tvt\£t'iL. Ji voiU ^loitïeiL-aiic^je-vovui 2â*umike.- aut^lec^mauulc' e^u^nàie^ique.^ c£. Hcàern. 

CtU a. le ciSamt:" vn!nui téttcci . l 'avieJ'tlse^iJi.r^rteâetitè.- au-iHeynm^ iuteiUuj-u 
Jcrnbuivit ci celle. an' on. coKàhxtc Jw-ic wiemvte,^Juneueiu~; eue..ed'i~-Umitee.'partnictÙ3Mi.akcuuxi^' 
CamcUiiM:iatu.^ic ï'aj^twn huiiè.tiaue.y. 

otie Icciilc acuiase, . i^w. ttévUXc. de. ïa^Xcàiqixc 'occaàiûnvicc vcu-ic nu><)e. dt. 'iiavait. JIL: L-'llCtZCûl-: L£-m<xi«.2)e^,vieHL. ù;i- W(?ui'fa..ptt-mù:tt; piV. 1^1 'aateMaïU. an nui fade] : Ôjc aiul nuit J(?ii|+wt.- wik> : 
U£ fUcilaae- : Je. icvHce Dan.» ?.;»* cxttxcnici ?«jitép.fù^. 

^c maUxcU': LcKxnra.inj^ aa ^VtriiX-. JVtaù* flan*) r^l()»mni,*tiratiWeLje- i^mpliAi»!^ 

t.' elv-iii5 «H tlaùi ? i'ciiee , moM, i^urie - piuti'ic J 'e<^U t'J&awpe ?«• -w^^ wi«iMc< , l 'ai pctîXu-'' 
(;oHM<3i.Waw<:e. . ma, hcfe i'c^v \o\vi-wtt. d.aoAuije' «C ivui Mnau^ J'£<>L «tute ?mu< m£43 «r^^wt». 
<^'/L': ChciVirol^: iJJt flutt cvt'd «viU ctw-A'tnu* mot<)u .' 

^'t: iiiiXlaae ■■ ho\\\o\x.td \\.co^t.aa.iia>e^ ,'\e,ôii\^ tevctut^ a^ moi au. ttnu, Jtfùi^i-miiuiW, 
c 7 i ■ Llmte-OK. : Voiid cUu. e.v\. thain. 'èècctxe. '. 
Je niïiuicù, : J\. w 'oL atli C£ilnw£^ iinc- càt^éc£. "ic cuxmfC . 
t^n' LluttCûî-: Xa. Muiùt è'idx^-Me.' xJUvîz. ! 

J.C înatûuie : Je vu Kcut^aiâ naâ U. ?itc- • xJiicn coiLCL.\ci\xne^' ci aaachi^ . Je me,étù/> 
c'cmcxHàc ce a lie l'avaw. 

c Vit •■ LJzaxCûl- ; Voiu> s'tnuv an' il y\e-à 'aqi^ pa^ ici d itw j^x* ej^iieisàie-xn^iHcûte..' 
Oj awD .i^'e^L iiiui'Cviïejx^ie.ycvdieUe^.et^ \i .»e- iTZ^duit^ che>i. lui atua h Inotulne-^co'uichi" 

^^i.i'ad'uJàanL^caL-vta.LzdeJ: LU'eî:, - tviut- ^a pUDi^ii>t<5 aVCaxxv^ 1 

JcTTutlacu.: uVu, . Jclo. m'a, te»ri<> {ii^'au~'â^2eiiai'pri)?aHàt.o~*i'Ume.'iouxtie£,'. 

<Jli ■■ L7uztû7f^ : CivcL • wnJ' f^cuiii. comiaiJdaMcc fruteJ W tels . 

-^-c-niaJaae^: k>oiùoux<^. 

s^ IL' L/ut-tCûl^: Lxinibi£M^2e,toi4> cwe"::^ voiU> civccô a\i'eupiu£é . 

2e nuiuiac: %.W'"io\\':a\\\c ?e \oi^. 

^JIL': L-harVûL ■■ Ci*V*iWW iW<5iii>ipf;jH(c<< mii vcn^ ji\^ciïiiiail.l 

SawL tSoU ,nt AVia)sie ia;o\\it^, 

c V t ' L fiMlVL: CUlt-^^i^ pûL^c- t'-a i3e\ù^a\il. ceJ' t-uni ou aiiMie. Jù.viù)^.> . 

-ci? malade.- . t^" l'at aucfjii'iiH fi ^*)té <>£ »jiot ^ te. ïw. ?ù.tetemt.iyicrl . 

,y/i' Lna^Oti: yo\^ îicvvïvi^ \'oi w.ai%\6 aiù JelèveHl-^. 

^£- r7Utuia£ ■ lUi^ piXïfljruitereMK^ML ut wuxih aaiiche . 

,^'li . LhatCcL: LeixJe\^aii.eti^ . ia t3'zemie':c |vu» i^u'{ia^'UMeMtll^'alicintc?e,Jm.tHaL, 
il ,5'Wi-tfccmjc ic la^-mcùn ?U>ite-^ mx/ccc-aut- C'ù>i-?e-i<x*ncuti. ^zcnte- eni'iï f«Miic/<i.p/ii»Hi' , xwû'cVvt 
^clvmlîm aAïuni- aui àcriL MvitoixL 4.^ i^)^!)ri . Ji i\ a^àci Wid ?aM lemlepiiic-'aiu Jc>»L kyîeJMie-MvAueà «.vif .' CAonrû/— : C<n»vm^KL vcbx- vuij àe^ cvim:>ori^- t-it '. 

U^ niaUiJtf ■' J'IUk vrai l'oum^'. 

«iitvt3.> la iait<1ii«! ?ii ccU qaïuhc .ce n 'è^aiL ).■<«•> Iiatxtîel . ^iuaiitl c'eàL- le bîaj acuicise. qui Je ti^i). 

t 'Uio iiciu< rtilc'Mt* laiA*£i- dciToti icLvetio^c iiuxmàcienttuiiù n'c^t^paà néc&Mavci ''tnxtoi aii'uti 
itùnniti qm\UanL uim a^lacinc 2>e.x\ie.Ma\:i}xe\qn'itue'u)e.ct\ino\^.ciyt^^uvLééance d!^^ qiiaiu) Menie^^ 
3niu* la ccàcq,>zii, "ic I 'wvii.oi\it' patGelte ; la eemàcievici h'cJl p<a^' neceMai-'ie. , ce qui cM^néceMavt.c-',ce, 

<.'l 11 il hcù» <M^e'i3atiCl^ IlVpiU!i.vr£ pti^fielk .■ \'einle}jiU \cicialc ,i evnieniic oux.c\}i.a.\e t'f^^ 
i €piir|.>.*ic et H raie • 

COnii^t II- caJ 'c''i\nïefiic^\3(Vitic[lc inacnicdc l'ait ^ meu\ht£j' ^upé/cituiâ ciCyt^'' ^e- •?pa<>MW 
} ix^l'tat'it'il ,<^it tl fifiu'ii ce qiu. ^e-'\}aJ'àc^'iaMà l'aczeô 3 e'pilîîpvtt'e. ; la ftepù^cihon paiu wtiMaiici"; wiflij 
le v*Mcu*itw Se pwîWl. i?iiimitj. ^^lp£ij, tjiu: Je pnAJc-t il lleucettc ucL-tiliii^'-'^t^cteuce.S'tlua. 
ixiccyiSciciux' , U- nialaoe foml't cVhm-wc mi epiieutCqui:. irt2{n<.iitc .i-'iai^ cciu* wiicî^tiiid ci:liti-ci M'et«JC 
pcO un f'pil^ptùjiiiî rt?ùiaiVc . 

Jt ûJL tUTtiit^L ^J'aOicJJaiiL aiL m^lacU J qn'éiauL alitinL ^e'piL'p^t'e païtieile voiUcuicl' 
quelaiie- K^ùnt. cer^l^ttiu eu <:<?la. vou»* w^L eM. Ocfcot<5 3cJ £piU<?tmiieJ donl. la maladie ne-vré^entc^- 
aufuH iJiJMtptovut xnalttiel cowuiL. 

^oud ètcS .Viu* UMe cciteqotU -tWcialt et olorJ l 'ciù'ulïKai. ■• ''^ laùc i C'-Veu, i:jiic Vi.->tuJ -.^t'iies:^' 
uvUcMjp1>ilitu3tu , air ^''tt en Oi. ainâi , ^:ioiiicïe^ té ptius fo«,i,teua> ^e<> WMweJ atteiuti i^ e'pite|?<>ie wit- 

0. ■■0 0^' ' ' ' 

loVu jatMbe c^\- -eUc ailée. . 

(^c malaAc kuL Jiaiic iju 't'i n en JaiL tietij . 
Xck. iehc^ wili 'kTtitve- , VoUt) neùct. co\w\axiàancc . 

J.e, rrUMciAc . Jlvnc. womIc cavmic àu^a-nq a.\ix iinu-e , (t i^et\^ co\inaiLV'aHcc ■ 
(.'II: L/iaircûl^: voM n'avei^ypciâ eviccccète. ha^te-î 
Uc nuilacie : JK OlL^mâiew: 
1- V'-'" L/iatxrûi- : (%'ei. - Vuiu* m La. iwU f 

-6t inalaJe. .• ^Lovi, 3]Loy^Uu.\-: . In- 
itie. Âc niitliTtiie ■■ ''Une ?^iiivii 

^/JC' Lnatcen^: lOe\)\\U anavu) cleJ- tviu* ciihe en IraitfwwMi^ • 

^ Dtalatie :i.Vt\3\iii \c G OioXtmvrc . 

t^'li': Lnutc'ïflZ: clï'et-wiu^ UWiXlant i^nc\<x V'twlk. tsevi^viLlaaxieU.'i voxuL.-'ifOuyei:^ 

-e malaae : J\\.ii a\Xm\u^ JiMil imch-i.* (i.n<aiu'<>,i a|:>:ij ce a\x'c\\. m'aPit . -^ f malaae : oflc «jIc, ic en>ij,Lj. ■même ■ ~!c inatacic ■ »- U'k, f£ ,Uiu' JciileHt^HL h:Â< rafiatic 

c 'U ChatCol:. . Jl aiïlt't iiiu-uuic'pu' .■>. LxJ'UiU 3cJ attaaueJ ?cf>tUi?jie t.^^ïti'elu , miiL 

Le pnéuottûtte ?e t Vp/ieij^ paifulu a Jft: p.'iir wi ]?t«uii«:tt: piLOc'ctiL t-'L î^ùrti'iKJUC t'e/t'pt- 

t 'UrtiJ ?niiJ iTtV JitHÙt^ fertipt\iiii ^'at'ixuL aiwi'at,'. c'/t "^ lairli.(i?u iicle-iiJteJ.eJL tcveHit Alfcc 
»'ui«i. Cl- Il a. ttaitey liXLiua*ti»7n 3 une L^^vh Ji ptvisiir<iiic«€ \ai!'iL wi'iJiJL attire aiifiatiefinJ ?<app?- 
Ur c^itc a\jiction i'cpiUp<>te jacl<^cuUetm^ cuic tu^mi^ii^ •^'ii^'-'l- ^^^^^ -^ ^iciit Jtuit'ice.^k.Mem'm^^ 
tipciU vcu'' : j'ai j^nL un ptHi tV L'tl. a ^Vïai'ai<), ♦MaùViifiii i'ctu^t de C'il "^ jacUjon c^^Lji iwpcrr- 
uiiûi- Mc i'eutabUmciii. il nteiil^xii- tiVit 3 .nllarijcr Jini m'Ht ô. ct'llt 3ec<>iu'ctl"e ...Irou pt>m'mtv--' 

ce-VuiiL pltu> ituJK- ; il £Ju l'Tt.xi tine ecJaan un p^l^ 101111. 

L a>t ^anà ceJ' CiiJ'la ,iii£ ic' [<Vi.il'.i^ntciiu^ njjttm^iiL ,cl 1 vu, ftxi) parfié.,«.'itteié wioLOce^L 
aiieinLjune leOtinu tiui iT. tVit <HVa£ •;( un pomi- Dc'fcetwvvie .cccep^mL PetlctiiiiMc ,c?i:^i_ la. f?nitie 
cmu; 3e- ut pin-lu'it ..-«.' n^ïc^l^ J*<: 'a jr<ntlale t'L i^e Lx |.'aiiétia.te (uJceit^nuli . 

le cbvLutqien f?puttaiL, Jai'o aiu-iiuc crrtûife . 11 Liite inteircHU' If tici^tn .iL.VtmL lipeu.- 

^ P' r- ..... /'' . . p. - fi . r, 

tn*> Jui- ?e- (îinM-'er kx une le.>(<rt.t. . ic l'itni.) iitCHte iitiii ettJetaiL'hjTiL' afaiiu Jur .'i' w ivi...^ flvait clè. 
l'ili bien- ûbâeWi. . J'm vu. ^c\U^ xce^nmteMX. à. J-otùrcà ;.h wiaiaic AppcïïLeMaiii- a «"ttc i.v«fe»t>tic. ' 
eu *.Hti" Uaixtl ^11 a\'aii. pfatimie cette .jpc'tat'ùit . C»).'' bien . cil^ noaiu ««rmùj ^tlwuvcr uiie petite,'' 
runt«U4- aite^j'oi tenue. 3aio i^.^ tiiaiii^< .^a [oiiit. a^uitt' cettt^ S>>ctiitie 'ieia. ie>ccuiàai'0U, ccieWalt_ 
aiii pcitL X-'Htisi' 2e feL* 'ïcAutatv 

>- '(uu* 3an».' U MiJ ortuei^iuliiatl'Ux Uu»toM. ; i.e..Jctaù» tien ci4ib«xttaAi>e pouf \''ciiâ u 3tt«,. 
-■' U malade avcuL eu ut iHjpwut,5 , la cbc^^e ^euiiu ^Hwpft cl ' alrei'fûjii t^tovu^tuttaïL ai f étcwtcMce Httn; . I. 

ir <jiu' J'i'i étaiL Juiatniil'iaui , au Cujul Te (^iiiiiij l'oiitJ .riii hun»' cicmcixueef ,U U, âe-taii- . c'el'ii pri^p^^taiJ 
MÏwc ?••- faite ui fcH^nhve- •-'i pouttaiu ette '■^LfpmUtiaue Jcuu ie tfavow .lin ho^MHe A- .^oh ctae pfUL 
(l'eit »*t'. tÉcH'niui- a «^ilppprtet* Ull,tS<.wicmeiil- avitu>Hjj«iliti«ue peii^CTUL nu ceîtain leiiiu:>J Wotu-' 
rtttu'ci- â ^ccuictu- d'une èniieyàie. parht'K:- 

-^ jnalaae : ^- axie. je. ^emau^c . ccX. ant m^' attacsue.:) ^iàoa%<xiMenL . I I 


Jcyi'ci/iUijuc du L''/larui ^2 tJlûvcmlvr /SS/. 
L'bjcL Ol' la ici^ovi: 

5' L 'ieuraJmefue^î ^Itcvnicr c '! [ala*)!: (Ji^^nimc) 


Ja. femme, au. iiiataue- .■ SG cxvxi ■ 
<JJL -■ L'/iutCCL-: cSi<L-ce iSu'it n'(î»ffe*u' p«<.' • 
J a. fémilLC- JiA- mauLae^ : JleJL un loca div-^'inxiiiù. 

<^'IL: L lUitCO'C: (. 'i6\^ie.ici^àmuxïchi^ ^ti^ je vaut Jiwt't'UL -vju.» ciitt^temi". 
'<?tu"i ia.\'i'.^ aiL'cnv iiOÂ-L^ veaucciu.-i ^^ (a dîmarchc-^abitiaue ci^jiv^^c ïiaivu^ auavu! oiv- 

3e- iJaJ _, wviu'' ^uaw^ -fviA*) at^a-Z, 'l'u^ iie^ mauûe- cnbter^ il Jomiaii^ l'idée à luie-^cnuxteli^ cooriitarme. 

/feWH«^ {À- nau- aonàùm^ytu vu. xe-vibUt/iL -n&i 'ia*ii Ici ^eivù»tL<ryu alaJ^CauC'l t'i M£-KUtc 2ûiiC iw^ 
,viMi u ïaià^a- -ptm^-tfc, ec3oiwter tiii^ c^-Caqyu>àii.c a lu-^e^caù- vaJe. ^ny- <;e Kn'Uflw'tMv-wuiiWe' 

\K ê<)t_. im.noiàixrU^ aa^. hoiw* eM^JUcvvi eu- iMn/tn-L^ avec- ^'C maux^c-; ileôL al^otameML ■}ûi Mil- /1-Z ul /é/a/fze- alu- nî^tutitcj ■■ ^^vHwie-n- u cl- t- il ^t l'e mt^i au.' Ci a. Se. tût ^Ctueultl -iH- leduaiocy. il a^eit itn- ceit ^m <<^ ye/vmaù^. 

\yiL'- L^na-tCcL^ .■ i%aue-ll& e.'»t>auc ■ 

^CL feiriiiLe- ciu- friauLUe. : OLa. }él>u.L^ ^e- Icu y\iaXcu)icy; ^^ M ij^ 2oi'-'c£.- ané . 

^yiZî C nwicàt^'-r C^uet oai âaiL ■ ce ■ 

-/cl. fe^iviie du tiTMlouxe- .■ Uvt nU . 
\JjJZ'' CiiaMCûl^: Ûtui. aqc -cl-I'-S-! 
là, femme- o-ll inaiouxL.- 5i a-nâ. 

Uo- Uin/7i£- du- inuxùzxù. : Jcinuxi<^. 

Su ait,^ . uttu vtlic- Hifcc i-iU Ci, 5f . 15%! ce- n'&fL^ tjviJ uti£- ■w.aïa^it- 2e-fixiiu.Ue-. 

Juait? xit^i, aiu-iiCotA^'^i- -w^aiiei 2c famille-. 

voiii 'uxpneïc^ -vûiiâ l'e'ifoaui- ^iL <)a-l>ci4u.vu:he- J'wi_ UfcUtJpxtMi^-; 
-la. hejjwi£^a.u 'iialaxte .- &i\x , Ce**'» itu a- S on S <xii.i . JL mcucchaii^â. nca- tvcM^^ 

aii'iln'ej'L pa-,} iv\.<.\uvalà Oe- ci>tiuculze^;c'eM^t!iaitvcM^U>- ^^^ t'^i^^^'i*^' de-tcL- [fUxti^ttiovucvdie. ïo- 
nitiove- AycétxbetLauc tu\xL utnlo^t- 'ta.l>t\:iciv.C'. 

<J^ M o- \o fit |2 CLivi c\i inJù3iuxii— cowMU. AvzcHiie^ ,>uwMt3mc'f ieù i-KuinwiM^^ow-' 

t{a\KtMVi>^'v^v>it2ecivicufJMii^'ni\nJiarJ^ j(Xmi'e{^. Cen'edtiJa^ io- àoui&ui~ 

wt-e*>W iMutteit^ta. ■ixii'^jtxnjt-tU-.-iSe-Vi'ejil-VKx-à cela- 2iJ-tonL^, ccLx- riciti^ -àe^trtuyèuiju. JayuL 
DouUin" . 1^ i lu) wu) Il nux'Lchc- ; fouu ^ un Ctiup il i'ixfjoÀJàc 'iui- lui --Même- -t^a^cc aU£- xuCr 
JMmjtJi Uu vvuXM<3iie*t4^. le^ LA-MiAià oM-u i}o\w acio- tin^, ea^j^e^^à^icyi- aui eàt^'^iMicuc. «î^ 
■\\âif\x^ifu. en. ftaM<:aù5 .J'U <.\ppeii^n>^ luïa. ' qik'ùtq yn'uu af {'ne ie/zà ". ^e- <\ixe-^'vu>ix6 fftni- 

C£l_- IsOMivJte. . iJ|iiaiC l'ac vouiil jeter nn reua^ïj} -Jui-.ut <)Uuatùr)i, 2c^''a- fatyùu-e-.,av\-*^'i COiCàC- 

•cl. I 

I K«i»*<-' (ix pt»rli-;|< i'OLiii ùiu^ixtur eiici.izc une k'i^ fV-t't'in'rn". 

■<a feniinc .•/// /ihiiainlr . «'i l'w a c'ii .Viuc oiifiii'i.' . i' iin cx'itMtc enccze une .' 
^'^Ji'L'/ntU\-'l~ .■ Ceiu c-\nL ttAc edi_.cuc vieil pirrlaHhr ; 
■iu fe/ii//ic iTiiJ inn/^iiti . (Jm , Xiô aidkx^ ^onx. mortcô ?t ni(»fli<>i.'f ^ c/aMU- J«ii.T'iXd«v:J. 

.va ^aninc- an ///auj^/c : J{ cm .;ii. hh ijik ivm- |.vi«J_ 
^'li L/uxtcty/^ : c.'HHtii'itL: 

t % ' L/ultc'^'/^ ; jl ni-ji.1 pln.> i^ irMJ<:tMfc> ?ai'U>L^frt initie . Ji iieit ti ptTuL-i'trt' lUi jui 

Ui-x-fe/ninc ■.ni j'!a/a-a^-.-'^^^''V*wUt\i£iiX^'. 

-■la fciiujic au iiia/aac: bvL\Î7o). 

Xa- feinnic ^xu iiiiiiaje .■ Je. l'ai ..vMHit ftà' i>ùn iJcnta-viL. 


? r f I P J ")- 

jLu, teiiunc ^ui ntauiJc ■■ .^ u-'n. . 

^'Ji : L^fuiti-^L : 4.-1? bien. . voiii tc-vViiÊt . iioiu^ n av'tiit.* Jt. r^iuU'it.|iu:i-tuatt^ viuf iuf 

^rLoin'c ticit- inx'cite. aui-, ifviir LC<i aljectwnà lU'ï^vttvV..* . ti kiuL. inur^iaru/ ccmiytc' ^i ce^^yii, 
vl'Cc^L \7iXX^t cIh~ U-^ vollaliiciu.v , lu" cnAe^' eu k^ tavitet^ . eut'c i-'c- •vl'<! 'a te<c «H.^t'ùjnfwitwKL-' 

It MicilailÉ v'n.£i-u'tei" pt-îtr^otii- Jiuuqiie t(;ni)j.> DcuiO itolKOc^vici:'. J'iL Jt. pcaJeittc' 
^liu-U^ac cl.i^V ' iilic-ttUV^aiiu àcin.i doii. <a.|[i;<rru'ii . lU'U-^ f cImiccom^. 

XiX jeniiiic Ml iiuxtixae. : •-'i- n'a wo^ ^c vcitù^a*. muxu^ ilii^itOoulc-ut^r ■le nutiaac : oll&i- \\--itvm£Vi\~ lte,i. 'icvtc6. 

(^''aare^JcuiL. au nuiL^t-it:) : levez ïtxjavnhc' 

f -le ntfllaUi: /«•/V Ui ùi-nibe.. /lUiui il liii i'<fL i'/n/,ym>Ju>li^ aii ut lejiu- araît^.eûj^ 

cU'.' />/<->// (V///t7/At J\jC!lliltlvnJ 

vjuai'aiiU. iiuiù* it lut- Ciy^ imt>v-Jja'lc- d^ie-ûitLiier. 

Il Un j-ctiMC- i'ùt \ienX, CL. L^L iLii levé. ux. jamv>c aatichc , J^ il [ vi-^azcûl^ t'Cti\itc- li. u-t [inurl.i^r ?i liX Miaiii . ic in^itu'e. ne peitL iicixvcr ^cl iixwhc (rd a-^ci>vwvicnc£ . 


L'cVUtVlJHlc' t^llalaii^C (c'Hlwinu-), 
c 'Il !^ LfiatCt'L : icn[cx.-s\ni^ noiuS zacoviler votre môtcii-iy'. 

(S'IL' UhutLVL : lX t^uii aae. ^.vc:,- voha> Jvkciuv i^xlicuice. ■ 

-J. C mctuiii£- : Ct r3 aw»< . cUfmiu* \c^hu.é i3aKh etiOicTrwcac .ifom- ixiie. eociHcnia,- 
^U<}yi2c^ia47i'Ui . Ullét'anl^ cqa%£ cm /au<aiiL3et> .'uAiczcUcô , l 'ai coucï^t Hiavu^ la. neîqc^.ei, îLm'eât 

■<C /JiaùXlle- : uAino UO iaviit>eJ ,3lTHJ I 'eôtonia^j ni^i<) je-m'cn c<uiâ aiietL -e4xr>i2c- 
n\4,iH~ en. [JtîuovU, J.;0 à<>t.iclxo ,et ilne.m'in cô\^ tien ze^ic . 

<Ue. iruxlixcU. .■ i Jewt<xtiU'^» ouuk nii'U*. C e^iucî «.aockbtitMt ane- i' cd t\i. txuet^.J'ai 
èh nctùcini^ civia iJii Jtœaiu^ en boum: ^•anl'c . 

un i$Jq eu I^Sc', l 'ai ZiW^cutrL ?vo pt■JLll(^f tiO ?aiUL^U.L Lrrc-ui . Je leé ud^evuL evuurte^- 
c\w nie. i,>tentuiiL y>ar\'cc&icwd\t -^c,: l\'1£|K> . «-"'1^4 niaiiic< tjt'iilleML ; l'i wie. ^e\whU_ ^imoin^ 
au'eiM JcwicnL ait jCii zeaiiL'c . il n'en £>^i- tien . Je. r^A.'ciii'î fjioiuie ■ux.ntèinc jenàaiùn'L^ 
'ian^ ici bteLÔ , miic ?ait.< 1 ejxuile , t.nuc* ,\iiu< lt.\^ia.tnbe.- , eK-miimy-^and haute.- ÛL.-nMhc ^anit . 
Sé-Io. iquix i le* miuVli-i ic^iionUini. atuvi . LaLanqus- e^i. purietec vdiU-mMenL^dn ctAc 2ioiXy -CI. 

c^ un «.v'iumcH- me i^'it' L/uxïe{rl_: U\e.ccw.ô):ihun\à Ioul cela., ie i-naL «^t'HC l'ciUJ- c\t.t.Mii\\.\~' 
J.e. rruiutae- . (ftii., par at\'*^i. ,cV'|«i.rf-.i- '>'Ti-i\v' i'iiktA'rtl(<Jt^ «.'u /t ne t c-A»fn<) ti^h 

ptcnivti-' ^'CiM'^ fj- ivtLtùt une JiM«)at'ù?u tJtxthViLuerc'. -moW ilnc^-d'ii nzirviUt- y^uL^,: lujuv^ 
<:'f?u)iïv£4^ ^u<>-ù)te tu if lau^-Hifito curucfL ^eytiii- vaizc itiotu, niii-i azo>.\''c ■ 

' r P j no ^ ç . . ' ^' . /' , . ç , 

J.ciiutl^a(L : Oi^ w' eJ>L. \>Ai^ -riUiô q'coMc luau' ic hc miu^ i^inô unu- inu plume; 

t^'/L? <S/uitCûL.: XiX àijwvu'e, <Viuiatib^t que tvu^ r:£<.'<>c(ttfcc e^iL -Jt' Jaiu* /ali^uTc' 
1,111 ()aM4* -tn^i'oiMibe'-. 

t^7t -^ C/iat^i>L : tKe*ncLZaii£'t^ iHen cela- ■ L 'eJUiinc Lnmc 2c i W|?Cu;pi>ic ai^ n'iU>u 

tiH£<< . Jci , nou.L Jt'Wnui^L eu, pret^eM^ie, <) uni, JiTrtt ^ 'ipiUAviU, ^tatiicU'e' ^Vi uyitu^c- , ce. it '«i)L 
[,HVd U-mc^mvHtiUU Jiu mtfc'wÙHi^, it u't'ntetfveHL jne ccyywnc^ aiixlUa.ikc' , c'c<.^\^la-s)en,ii- 
l'iUL't 13U1. cOueiL (eu,. CM,peuu<îottc«v.rij- u»i£- e'jn'Lctyjtt ■ JevuM^tiVo -mt>fîù?£ , iuixi.uce."- 

C cAL un. pijeiiirn'UCiie-' 't6L iUfcte..V*(iUiw eCi^u tl noiuL iiupOTie <'aiiraMi^puu5 
J ihi^ier aup'iiO Ijiu ciue -iiim^'' avoués aijtii'^ jx ime^ n^^^onHC' ani a. l 'h'oyi'Uu'c 3<:<«-r 
€tu?e,L 5 '(? K< eu "a titru^ ei^aiiC peiu_ lui^iur- aii£.i:iniiÈ,auixc, ^C^etî^t^cecMtotc- ^c-.^iX'ifikiatiojy. 

■3a nO ta< lai^ite ; 

V" / y ,9 ■ • i' (' 

UcTruxlactc-: Cul, ic^ tic pcn<x plui< mcxtrc/jej- 
U^niO^i^'^^i-i^'^- ■■Lo.sayvwc. e*t,-t;e'iU.Ltey-w'e.)i-muï-o«al3c^_, vuau^ je vte.tJeiux^pliu'- m'en. deMir. Jcnie,tunWtxiijitu<:^'>ùc Jfe-wameé, i>w~i'3,i7icLC£. ^cia U'JiXàïllic' ,] 'eïcu^vûd uia\^ 
-hntcuU^, n'MJCLHUf}A4-^(i- nevtalaic-[,c>u. Du mcivié ce.aiie-j'cxnneLLe. ^e.ia-néy'Zt.xL^ic.'; j'étais in ?t.Mi'tU>«flii" Ji.r 1111 t'uHii i'i-f<:<'niJ ît'.'ft' w W«Mi'<2ML nue ne-vit^. 

Àe r'uiu\dc~ ■ 31 (LeMi- tnu.^ Jawii) pu •i'a^cte. le. I>n(-Î)e la- ia»M lie. . 
c ^iL L' lultcffL. : ia-pt^c- a ' f afe «(c- pzioe^ cettu-fmà - iS ■ 

<\'\*;aiL «Iw- l^^ {'uu"" ' i<:^\cu:aL.iA jambe . 

^«i liléxIaCLC : XiX^far£^é^L rnusc ftU'.^ctu 'j/l hic'îw^ 'WiwijiS -3U»i ta-iamOL' . 

t y/- L'hazcot^ : iûtti- \rnii bien. cctLxin aiic i^jaud'e- M'e-iL-tta.i!' >niiC:liX-ryu.mi£--Li^^ '. 

Je liLiXunic : C'c' t*z?àtair^ ce <i V\<l f.'.;w la- jctmt'c t^H^^<^L mûc |'^ pt«^HueVc,c"£yi-lc-Mkiiit 

i*H «vtt]c>tiwo<><Mu"L Je la utc.hi .Ci. inewùr ijhcwmen^ >u->i. .Mimi i)att ft'iitWJ&»»t^»iL ?a«j* it^(rtaJ,<»:u 

r f j 1' ■ ?■' 

J.C niaiacit : J ai Jcwmic '"i^ imiJelieie . 
Je-incucute- .X^iatioiu. /it^ipntt'iii.câSi ^^m.'-. 
-le truiiacic : laïaiwiiM;- eti^ cHawiiSii- 

f'<- aut Utlaiullii- ■àe.T'imacc-' cL Jt Mii'L cufc le.» ?t-nk' ■ 'L ii*:, Ji'wniu paJ i| rtmr [?« pH/M<.»iu?«>-' (Ht'h'/if, 
'' V ■ ■ !> ■ P P 

Âc /Uûlitac : du, mi^laiicfpi.' -inaii pa.'i viii'c^wivHevti,'. 

^.^7/ r UiatCÛt. : ■ii a-'i-il du iM>nVJiH\mti de-l'a^-ifa^ 1 

J.e. l'Iij'ilciC. : sjt n'ux^aai Je Hioiit-'^'Ht^iib ^cLi. loM-' • jticxiV ji.M'; piuJ (?(ii,' na'iler. 

tjli: LllatC/Jt^.- 0<J|_ -Cit. CMt Kci. tVtt \c\vin.c "ic Ci.^^ ■ (.vit • Llui>iCûU: Vwk) vtnwvïo^ le wteiit»tg«^-3^ifepji«K)AV;»»u)te4'tX. eo^t t Vt'tfep c<)ie<t*f+K>itli'«^ .:3. 

ttUM^ M LlBillCIUCHi.' ^CluïtiClU^'' •■'ollI^iHitfc'Il 1^ •fClUfitih. 

Ui jainW ; 

^' ntMa.dc Je te ce^'^*. 
-ij iHtxtcuU. : Ja.\\uxii. 

piw 3t t-tiJa<jê- deux. oar.ffU' . mau^ aiwitJ^ .a nu^ liow?tr c^rmtultciueia^ iiuii ^ 'u ^fe i^ii'e de^uxj? 
-iwrioH- ?i moi - in/m£ ec^ 3aL* outt^V Hv'jt . 

«-'/î^''' C-ruztiUn^ .■ Xo^ctiu, -Ooiii ave^cei. eyuiûut^iMe.w^*ii.%icckitMue. .M'Aie ^^^c^à ^utia3mk> 
»'..nu M'e^^ aue^voiu') avez. »-it l<x i<t li'cuUe iC patlcr , 

«eu ■ 

y^/JL: L-natccrL: J\la.ii c'£Jc tvaui:<.-tLo Miufj^u . i,ijL->^ aue^ ul na^lc^'cut^^ tmi^djaitl 
^s. nwitcuic. : la watijtÊ- J'ait^fe- i^tiui^-.î •/hi'c.i'l c'^^l Ifû iecim.^ un tihinovume \iiûu^ 

fjeWM. i<i Ht'K'oH. l)it. MioL allumât' , je. ^itai: ah'. aiu\ ; j'caicineHL ceci l's' p.-î;>ji oji i>u-uv«t««M*t ^<^' 
^'il'^ (Jfl^tarL : i^onibicn ?•: hmjA' -«?Ui- vVni.» ^iiv; fil. 

-/t" nuiLaae: J'ai i;u UM-Oivii* vcHi'r<ii'i watiM- - ^u' a ccMwxxicî. à. S l.vtit^.»' , je n'ai e^tx-'' 

-vV /«^l//T^<' •■ v_U^i , je" n'ai (;«<'' i'avoiitiC'. iHCiJ ie lii:- ijciu'au* wnu' paWt»i- 

Ue nuiuuie : Jeiiei^ùi poj }«o wi.>b .ntai<> A-o >>i|Uii|ii:<) cohIiuW. 
V. y/-'^ L/Mtcûl. : tUitec*- virtu) Jtii'l;ijiie|cn.> i^£c) tiifl!'..- jiii M'aj?«jatticmu.'nC-cf niiiriMtj; IrtHJWi 
vn^Héi - v'ptu.* WH niiPL a Ia t.nacv J' im aitfe . 

J,^ niaiacle . v. [int, jt n<: xiaKxe. paJ . i( i|a t mp.vVtWu'k , 

^II- L hcttiU^L : ^o\\i yvoVioxiaX aoe-xu^ax^^. <1ii<;U|tJi.t .'ulUit«v<; Jc- nuxicuuL : Je- fù) , niaii ceXcc m^ m 't'Ju i:)rt<5 aittvc ItccniiHvnunx^ 3anJ ai- tue'. ÛJèia^-iù. 

■ïcf >aKiC- c^M' une. iuTit'bc- , vmxii ppiwé^ tcL-itke-- 
^ V niaïadù. -. u'iu . 

-^c iiuucine : Uni, vMOtùS jVvK-tJmjJ r^a^ ic- dvic^ ■ 

(„ %. ' C/taXCÛt- : '1ïiu> w 'aVe-2. »a<> De-AhoulU ?c- la, inMcvl .' 

'rrrrr'^P es 9 ' " ' J ' 

y.e Jnauzztc ■' ^-'Zûvl. M ty, ? Xe r/iiZtctzX-e : 'Ji.iaU> <^aue.\^ciu) voivU-^L^vcc ei-onmcvi cv^'c>M^ye\à^-nan.ie.i 

y. VI ^ LnaxcixL .- ôw. câoi. "! 
Je nialacui- ■■ '\W mala^c^. 

Àe, TTlCliaue ; V. ' u>n , it tt 'a patJ 3 '.'«•tt'aittf J ?<:- vhxkAc . '7/7'-/ ^/ 'f/" ' ■ -^ /y 09 ~ 1 

^'/t • i^ /Ul'mcU. : J^- n'eifti^iu^e^TUAi Ji- JewinM'li:- a j»: oiu^ viJil^ avCi. ■ 

-<€ nnuadc. • cOii ïovn^, il a ■diVitpU'mJMU' v^cît aixx iinut • 

l U ■ I ■ 9 -Vf ^ 1 Jp ? ■ t 

w-^ecà auknti- J uitc^xclc^ ^\}^cu\--' 2i. S tnillimittcà ^cJùametre^'j tniù) ^cul^cô àiïïoni UMiuuutc 
A'WOttL }e [joimL Je «J^WrC rt^ i&6 taJiaXioH^ luMlttiitiàeiO . le h)UU f<n:man\^t*n£ \ùwce-àe.k ccuti- wanu -S'/Lf L^/iatOiTt. : Lo\W)\i\^ Il a^-t-it' de Xewv»^ aiu^vcui tswec eii 'ie.ced cxcclô : 
iv-i tnemit^r a^cci ,^ivmie-j« voitô t'ai ^L.cn i&l^ .M^Diorvfeqt Cntcô cmM-V anu:Jliè-daMi la.fuiqi'', 

J,e mcuOMC-: Je. n'at icuwiiâ eix'^e -MalcL^ic^ vettccicuMcâ ■ lutiu* i-iMi M av'aii^poJ . '^l? CluUCûU : ^0 J^Jl ■' LJiatccrL. : loiHi li 'o-vet j'cuMoùJ itë- JciiaH£,.ftour iMu:.^*iala-ài^' cie-c^atMiu. , 'mala^i^' ?e 1-7 Z • illiatan^ : %iiJ M'e'feiJ iOjMaxi Goutte x^iu" ux-1èfc^> ^l'tfti^ H'a^e«^-pa.} eu-^Q'o^rcttUife? 
^Ce-ntaladc . Je m Vu ai ufti lu;. / t'aïUVKi: L'-vùiicn D'il" AvtÔMi€-'.4Kri»th4icu'tc . 

Cl»- «x.^cu'W» ï'<»iltMe^tmaae. Jtid aâi^ainii. faitt 
."C-- oïvtAotieUiMti- ti/ uwuc A^ -la- LviMièi^' 'iu àcncit ■ 

. . ^ û l' -Ç . ■ • 

V Ç , P . . . ' P . • 6? f 

caverne. U-icSu>nui ct-r-iL poitic, vv'tui i^. iHi.(toJc- iiUL epti^uv^- nu ^MiTi-\iti;'iJ<:i-m£-HL ■ Je^ la~y 
VMoin/ 1 '«.H<joiitJi!>J«ivt(;!iU. moHie^.it cuvoiaii- Icx fciCi: ,tl oc^iii:>i^ la. Jouttui'iyMi.'zi!. icxirioXc, Jiv'' 

pitu* .iTH-iui \£- icdu pii-u', cV <:p.oiu''j, de- VuiAtaJÙ- avec Milt-^htat^on i>c mch^ûiA.'^iL \'liwuIU'u^'^ 

V 7U>M4>iêUr'p»ur»r'lUi<)awt£ ,im^iuicMi~ ('inl^iliacvicc c.lL ^i ["^it p^c* c'i'JWizvtd <-' tiic'uldra». <.7U<^ 

■iCUrha.MU- pltU -£itm.a[iJi- Iciir p^i-uvc |.'<.y i ccuui't^ ■ c-ifui , v-J- «H certain, ^^ccit^.ei-auaii 
-ne Jonc t.'a** ^'•OïlW •Hl'u'û.iiti. . iLl t-u/vttt'eiiL fïii, bieilieà ntch .itiUK'' i'Ll lu; u^ i,'<^n-M«-i'tt-MgWl_pwu\ -Î7- 
lu'iW .ViHii- ('e'Lt?ù. i^i^ icu U)i'<.jlu*i«tion ?4.0i.i|j.-i.-/<c'iu' ..Tiv..' UTt'u'iiv* inatetielle.-i^.C'HirimVieii 
■i-^o, ont- c'e^L' --t-'^V":: Uvjicjiit' . - L<?iu* 1^0 puvi.ii. i"-' l'i; nf>iN- .'•.•uiiMc/' hjti'iUtet'> a pu«i?cl' 

.:l.oui J.OHL .'tKiS'^ ^11 attii'td .v.» i'irjom>irluh«>n.v- o^aJuJuiife . C efntm avxetuie. ?ai'ptù <Wu li/'*^ 
•pK'iiciiunWv'' -Vnii- ivV'ï'Mtic'ueHiiiiL 'ti-iii^HU-nVùi- . C^imoi.U^ «-'WiiOitu;^ va^;i'uutt<* m^ W«"*'''ni-''"W 

j^Hiî wiùitattie' iitii' n£ pai!}.*<- ji^'IaiTitr ..-il ''.'Uiu yeuncivicnL oi u-t" m '?<>u peut flt« t£ <>tvtîiu« ^Vùth'iant 
auttehni ■ 

n "if/'...]' . . /'■ ^' *- r -^ ■ P f 

J'Ltxi<> i'cilciiMac^cL ^ apka.<i£, ..iiu. vUiti'unL, iiii i'iiijt'im-iJJCMt^^MU ik lu. «lam quitte niiiJii/c.tté^.afo' 
(?. ., D . . .. . ' .)^ !• . .. ' , (?'. L 
Wi; I' If _ I, ' /ru i ' ' ijJiUnrtal Inuyinulc- àc r}9iiiA.<vuf)i , anJC^vf-ie^ <^c. 5, ^, Sei-ip azcuutueif tîai'/t<tn- ^ /.v'ni^ufi:c ^ettc^tmJte^Xicn iKnl)tini,,>ia: 
mot.), nu nu , ci^ ccuc> avaivtiï i;t-ïta»>i«:iiit itL iv ^rt't»; L-'iJpatcùttf- u';/»;, tV..: OLV-tX-iifl* cim' u.' cV»(. j'it.' 

?nii.* lacjiwla^ii m^<* <x»jiU |nii.* A.*ektcuitiitiu ? aHech'mUi-K'iiïeMCH.[^ ^UuaviancJ .'luxh tr^'t fin/AViM. W 
?e l mlice.-,^»'-^ »Hc.ûtuv* ?Vpiie|X)it- patl'ùite icn.tHU'c .vt.wuh.2i. ïc^jiicmôk aui Je wai>ikcx'cwt*tc''la/.^ 
v;eM{_à'i 'apput Se 1 Mnitj.-'tbiiJe. ju'u'i Ipiir cti pDUtt<x ^»if-k'ïùl'j<?itt..'Mi- îtv<J^^Htll^l* luJièac^c- 

JCL.It'vhrlU* .''irtl- 11 It eX'OMlitH ci { Oftivlu lHUWû]U . il a l.'.i iVlljfrttii- J.ir au iHi'lS'i.'u ijJtimC P'ilM^ 


.:s. •'l l'i'Ui» iJoiu'eT^ ..viiv't'alir iif.e^ avlitétixtun\^ vciicLiLxvLe. ■ , t'iUW .u^'Hfyu.tuheH-Vijli via^ {'iiit^iveitiicryûu- 

^îtT Dboicncij . IwiO ivnui twntU'c.Az. <!'i\\ai- ini' il iiou-J cl yxsicvtie^^ ivtuf '.'ciu.* *^i'l(^'<•^tes. aii'en- ii^ti- 
t«<»vb ^aii;) iii ou tel' icitnuHi^' ^■cte'umiiu.^uvL meMtbt£^ ^«-l 'animu-L , M ti'eit iinj^^ce^ccweALL-jaiôaiL 
"- 'fito II fit tUicinu' pcu» auhuic Ji/r J£^i3tii ^e^ijaàâe^chc^l'ioomm^.i'f^oiut nc-neuvmu^ 

'inlt'ciuLtS -tJtit' ^V'iiL-rtttïiiife'- 

evaiuticm- Marucucn^^ t*e innJùi^^ ■ 

CL^iiL-ceia. ie-c-vHifi eut) nmir'iCiL àjLUnJic^^ t^aicUlUé wAiicdl—i \-cui ^nii'L '^imt^i^tiL-'Ui-jé'ue' 
^ti^iouimtw yuii ou motnJ zeiAidie^tc-'^maxi npiw •:£ aiti c^fu^ej fotw£c'' JiiH^<fuelu:^L^,Hc,iu^..'iût*ntuu> 
■VialiCctUj wioiVi<* -mti païen atic l'eOtMe^ievtce^Hcvtcuà 2>>t^i}a^ a'uxud cisaôe^. DivuJ ^avonéiciiit'' 

T-'^pi'Uj^Jid ivio\uci,: i' ii\-.an' eiUà ou-t^tetu- A'eac'^anâ \uai. 'ceaiavu!' vtrCâine^ ■ 
WU^ntoiyuMive^. ■Jlua^^c.ci^ liauiliijieJ atu oommeMcent- -par 2l. \'aja\3aMt.'jl) axibUi'^-nar^e^L^ 

'iive^^t inoikûta ■<.\.\ti'.nL ont. la. lcciU.lSati^n^■ iuy^l6ii30vi<)aixte^aû^ ^£xi . •■'5- 'eJL ?Oii.' •■^i-" ixuucuhoiw iitu:, peii'iT)^ Jeûneur av^vuhs^ ec cm. iJartaMi- ?aii,c (>iuc- fcj ?ifUiiL< an V/ «mt.* 
û,|ai'u tf>uuatltê« it Jut^ ftmu' ?«- wu^ mïe au£. /V n'eit .>ai^ tùit, , ^i- .H ^■in\:it\'vt\\d fljcuujenKflii^ - 

'la(rrtf<rc|(?fie-^ tct mùittxi'iK ijptvtiujiHiwiiid ' ijWptiMUrti- ^itc . cil n'e^LpoO iwtc»lu3 icMàccUc 

«- ;i.au> ttwti< Ju olu^uJ-iKiiu* faite'. 

yha^ ai-jir , .^iiifouL quatix) *vL«>M*taîl^ K. <Jt«<ic ^u. titat . ^/L ii a tmc cbo^c , tu bciren ca-i, au 'iC-'' 
iMc ietnirie. dit, ~èn devnr 3u meJe^iu^^it- mtt^' Toiu- 3 ai>i.»rJ , c* Wl ? aan- ati-iJi i?tei ciiie,^ oo<>- 

Au li«u.?£. M 'avnr aPuutc -.an 'a. ii*\£, Cjiiïe.fadie-' àcHJiti'sfe^ef-^atxJL hcu^'' fiiMicnJ mt peti, am'acieux-^ic 
tioM nioxi : ,»iouO MouJ 0£<imvwv^ uxiOJe^i^ J^votic^- ci^nuxtLôt^-^e^sniiwi^u^ ccùina^ -ficu- to^-» 
UuflUxù) (ic->7fi.r t'ii^neii ti^ejo, ê.v\le.vi^ wt attm». ticMiycc^c hiwcnu) cct^ùtaM . Jiualdeucc 
a*û, «£, cOttobtpiv, JatuJ i«*L eoMazc'i Je nu-àdcini O-UalaU) , '\ Ui a'il eu U'Wiu ?Oik' io- ♦»ttu»^ \wu/^ • 
• tiivMxui- cxRml^ t?ar*?lL: Jtotjfiîii ?a ewi'.^f^uL- 3 ««. hcn*mi£- qui etcÙL fireJeyii^^ qui amuL^^uttriX-- 
aiuiauii MjMntrniiJ' i^ miiep.>v£-, nuiià étaiL 0cï>avuiJd<^^c^ l'einieMie^ticvcticUc, ^irtiL. Àlcurcài/^ 

l'avcdi^ etdcvec . L- 'eJt-'ime- -cjoeuxtioit, à \Mc,'fiv^nrLic\!tc cxtzêmc^; t u oetmCtewpiS aiu^ -tumi Suir- 
-Viotii Xii Clviouiù» lla-Hi (idic^ vtrii^j e>^ <AuJXi\J ie^tetuumluiXLL ^e4> caôI) epitcn&ic, nwiiù^'pcvc- 
■\ic\ïv' , i'tv\. avenJCiiAV mh^cwic») ^alicatuà en- t^l'^ùiumic' ci- je, l cnaocicxAi <C afLr df- ■( 'avnniy^, 
txxr«i|w , aiiclic di, l 'ùWiu.- i^t t ^'pi&jwu^ patteiw^ ynohice^y c'ait? ^auJ im. <ra<^ tni ^v vwala^ù^cL,- 
'U^caiach'U,-? WKc ^'m'idpjte Jin^hiiiiiaae^'ceui^tau^ci^cià. noiui àoimne^à nZiJaiM^àCué 9e-^ 
qiwur IcHuxïaJc- itou- -t'cuU»!^ ii^i'iôthuce-^c- tootoMiimt, eu^imt^riiitt^^; CjutiM^ notu» aVi>H<> 

fileta lu^ é ette^ ïctl'ale,- et^U-oad M.'cMon6 aucune chance,, ?t«]tusu.i' u. maJuQc. C^r, il eâi^'' 
X\.nnuu- ceximaU,^ aui tu„iuaL. efe. 'HiJàincc^ Uar I 'enuA<n ^tV m^<)ùuxme*\ti ,ii fciiu^*3enie.i'exu^ ^aiair .iû. riiV ywmtitflMaW£', i;u tV iVi^uMar na i!a.v>iu.->u;- flii^ Mfii.:- ^eveiiii Suivre''. 

auer Je^ p<7t'ntÂ> 3<. reiu Jiir Itt pat-ttc ïaA" . Jl tn^iwza.j <3enJanL nue. .ieinniiic ,SataM*tieii^J^'' anm.ii xcviiw^<^ hciIl' ivir. f 

t'I ne ptA pu,.* nuit 'ton- pUio ;Vpt£.vùlrc A' I' ù'Aiti ?d pi'ftîi(.>itivtt 'h'iL' ifi:* Wiih'w^. .lE'. 
2c^ ftHUlSUl', «u l'C I iiijuxmivuxïim'v anucait . -pas tMiu-mi» Ififliif «ai:/;i! auYu ^mt i\\txmW!t^c<M.e4:^ e\. «pctu^ailU'i W \cvmc,v.K^\(x.axc.\wt. maictii^ ^^c:"" « 

^^♦^iic'bi.l ,aucia. Uctuic i\'cvtJctcv.tM^'' tc<nmc^,ci le plu/ c'^oiJveM.. eile n'cnhiiit prt^V 

/ //// inaUxcic c.)L l'ntîûciiuU .tlct :n eM'L,t'î la^ mauL ae^à nate^t att 'il tirejenl'c-^i^-^ 

r /y ' ^^ c^ "T e/ 

-ii' ma/adc .■ -^ c\ aiu'. 

Ue inalaac : tMfeM^ mVmp^we po^^'^etrat'aiiur. 
[au iiialcrac): C\. mcI e.\\)zc'X.''ii \ix\c\:c ■ .31- 
J,c niaïaac . t\.\i^ci\vt\t\^ . 

-ic /iUliaiic : CjuaKt' i£ tt^t»t^^ iwi cicalier.n \nc «VMtiîilt au' t'ct\ w tfùrotemiiiti^ A>m«<- 
U-Jt'Ti'fU'C . »'<: tc-Ocii.* iiiid Oijrk ?Cf>r^V<i?n aiilriii' ^ii ^•tànc'; aiitUnte\o\<i ah oicnfc fLivui hic 

11 a aU»t.i ?i^ li'l'te- atu Lvicu'C . ^H îù^J'CH-L- Jui- Ti'uk.>Ui} paiiic^* c\iieinteJ> ii^ jientr(ii<iHL ^.o ' 

- ' -PC o • • ->■ r/î' 

iUMitti.*tl.v'!iimu\' Ointu aAVMimwiitj , il fixitr. [ii'.it •ucouualtic uUuWi Jii'iU' ^VHi...nv.Vi»i"t^*^. 
(au ///iXM.U'J «'le.' • ^Vil.) ma-:!,- ' 
4^- /iiij/aitc : Oi:i .^'ir.nw»ii;ili' 

«. /i ■ L /itlWi'L : C\\ic ?vi'itT.nc-ia jbc-t Vvnu* L\i kiu-hoUvf /ii-iulLvi. 
^''^ /]iOlatrc : J'Iia' .Vi'il .ij-laïUicO. 

cW<ujiu;«*; il iMiii- iitîiivf- ii.i'iM auiit. ?<'v^ pevt/J J^niiiu'l'-'»'* iMV^WH-faîtA'.cVp^tt^akU- Je- hVJl. piv,^- 
un |.>l3f'ni>itt<iu ^^VViitivl .\ (.1 iitrtLrPu". 

-u* nuxUicie^ : i ' ivi ux- tL»fe UiiîrJt . ^Vi<'''i"^'i<- ■ 

-/<: nuilaac : lOm e<;*ttiw2»' . t]ii*li-iiw[ïn.-> },vt jbi||ri.« . 
y. "i ■■ L luiti:ûL : Cj liait J v\ntO ^aL?ur/.t , aiti- Wiv» lautni^ . ,; ' h.HU(.mi.) 5e ptAV-iuni aii'iK'' pjrl^'a .cjiurLiu.-.' tl!l.^ ^tJt-iti, nit'iu* i<:A<iHt'iiW- wic ?OMeixr,'ici cuiaue-- 
Hi^iit? DawJ tt jtont , ijiu'Ujiiirbt'Jf ..lui p»)iu.ii; .^ttX'AiM<i^a<;vf3i7t** -.i Anhii '(vo .c'ciu.w^ mamt^fL'/-. .qiii 
lîh^inL UL co\K. iitulO pri.v*4jiie nMijpiiT..> '^ "•■•u t.n^v<ioii 4tM?i.vi'tp(ci i)ela .lCl^l»£lh>Ii.^l'-•»^..a-^lu"^>IVn- 
1U^•.c wiuOitd : .4 i'ai' w WUmï.' ^f lift*- J.j]rciUa* .Vlk 1H£ lape. ..;• c'C lie A'IU- LV-l** AV ?c>UU'utv*?i lirti 

..']irtitit<Ma.iiu l'c'liii. ni.-'.iliiL i.-t\. Uk'iuvvtiii. -.Xci. nu'iiinu; ♦l'tvupi'.»' pcT^v, ittoj* rt\»jïi'f£t tf M »'«>L 
3i|j^.'itt .«i-fliiftiu* if fauultui.- uM feawul .Vp.'tvVt: . \i iHrtI <V t/f'' ttuaHU-itlc /^M,n.''U«ii<'tH..i|iititu',«u tivw.'ii- 
Tanc-Brt<> ic i..":ii£ui*. \i. \\iutatmi\,Kio\\i .^£ iwi'i, ri mi Hiii-iiil iiiii-it-c luiiu^. a' tvtitt' .11 .•% jwL'ii'i'''. m l«-lt*.V»Vtri:. 
toiui ^ejiii.v |.\>jiie OiiJcte \\.\.^c c\^ a.itu'-inu^\. ..•'a»l qu/uiiitVbcJi: . 
t'»ûiulij.tu€.i.aiutu4^Vi-iu> i4iiiw|jrc i|nVλt^tiv'«. H'fiu.^ .' 
—^ ■•n.tlcuic. c^iVii. .jcptiiJ'ji'Ln iiatiitJtiiiiL'Hip.^.iuniL')'»' »liv-iiilifi^ii»ti'^^i.<M:avc îltmijAvtii'eHlM'Mt -3"- <,^iU {^ItaUc^L: ..'«nw-ivieni^ vcii^ai'ùt: nue IvH^aiii^^i lâ l'iTi;/ J:ou'Li'ur ^m c^te- dt^rit ,maà 
ctio. va. Liueiciuâirij ivaiiiviif |.'uu» ■unVt . liiiiJm'tc niu.'ll-iiu^li'ivc Scii^ vc^mtrL- . l'L vv^u/u ^tv\\X>'Uj^ 
duiM-Vi. tv'iulf. ^cJiU <'rt tn^I^^Sciiie l'^iui ci^t» 3<wi^ niic |H\>i^icr.t i'M.*{rtM<: .comme. <;'iii-nit {>oÏ£cm.. . /-IùScuil 
ta ivotc); Ôt\y. ïcvoicA^ aux atvue ^ uumscvutmZtU'' dov\L. moul"! mciiJ J'oivMitiii oc'^upeii i'<niL-i--i'hewcc': 

IftltUjV Ht pi'.taut-ViU. IM.' cttt .^htMi:.*»». 

»«. OjcuLiit: »'>^iir?4:- AIL t'cU 2c^ ui^^J''■•■Àf^a.t:urct£Jv<nu>Âlo~^aiila^t^^ )i Ce au ;ryi. cwpe^ uu*,-^ 

«cl'iwu)w i»li)t4W>»Miaf«) KîJ [»Uu* icvi.J'M.ttfc» aiii de moMiicéicH^^ ciblai ,i:'e^L uM.' mitau^Vie6aux)u)^e.iutM 

Ic^rtialade. : j'ai,, u:»'ini". ï'c^icmccc- hii ae«^ 

w///; U/icltiWL : Ôii'euiUlu'c'L-voiiâ l-icu' aèvu- . VoM ■''oïlie'Lditc aciiHi^ 

xe ittaUui£- : ■-' eu i'cJVomcu^cha>iae-. 

C'li< Ltuiuu^L^: Clve^- voiu u. dawo «C Uv [tant,:,. ; Ave^ -.vcui envU^ 3d, JMwi»' • 

dur li. inaic\ ■ •iloM. . L'u i.VKL /lï£ neiita.» WiViiVj ue, a4wr j^< vettiati aiu'd nc\ii a^-Dècziii , ceiti-Mù^aiti-- 
iiihipwU^ \a vihtMomcvLei acuM\auci (ida.^faccyu ^uCvcw-tt ; l^ luf^i'eJ'icmaj::-,}ïtiyyL.aui càLcaMe^!kiiniki 
\tt^' ctfi ItSvuemkiO in+wùul^ ,«<<u^ ia-Wtwli<:ipaiiiiw\ l'oioMoc- li'cJiupaJ hcc&MaUc, na-tce- aiu^i^enut-- 

"'^'[MlMi^iiafiti 'l'rti- Maïuic .tï i>c cowaeAiownc ,ce. mxv le t£u7> aitieiemcHi^ ■^tdtlli}t.lllte^llK. ^<- inaryte 
ait tva»uil jjeMMut-itMx, l^v-te pculu 2d Ul l'i'uiiic-c . u' I ^ '11'^ i. '/lati'i'/. CViiMiLMiL : 

.Je lUtliilaC ■ (.Vi util j.iz.'jt.'.'i.«i ?i'iii|'i.'.»j .1- '•■»:. Mil . 

c h : L'iitïti'ûL : lIiiiji ji'ltt ii^/iwijlwiiK' t'.V. uwc i,umi.uÀ\ùi'w.ie ixccùey\ïcu.<^ .ctem '^c[cnitciL.'' 
\y\in^ fwi" 'cJ tOuJitùniJ ?4.'iVijli«.v c^.iini-iuv cjul .\'ii litU- AvmI lui mt|/wc '. J«J i«riiM4i' flt■^t.<flu/- 
^Vltl:^n. i\ Vic-h. |3otub;.'l.-<iiù|ut .ci'u l'cui |.»ni-i^:vvm|>a- M wAhi à t.i L'u lyn-tint^ ,i^ll' Je i:aMéHL in tîli' 

li^tPi'vUitlHuliiv* . Jn'tinit'Ht A In «. "^^'iiT.V .tiuVn xuUluc .*a loîtuHi, £iA:/>ai|i«: W.>lnii(-r i|H >M- (pr»JiW£_ 

iiii'i'l.'' iniL It ptiWu"<i.: tV tvitc nu' LiAt , lU bt'ei-t -oiw, t'Otixt'' qui v'a. iV'Vnlt i^ini<i Wij^H a iwi 
t?n;0 v-'txnpul'c , ' A <App<:!(;t' te- mat ixmeucain . 

• l'cnïiouf- jjieint .tiV-ii lu." U' ?tjhaiL,iUiLatiuvt-flU'au- vouL^KM ^i^rfciiu. h'tw»/ , la (icimwnjcMiî 
i^'t'iwfwii^. ?ciuu . ii'ur i.'aurt.' Cttivti»^. apr^«^ avoir tanLucuixilU , ne peiu. istiM jrtictirmicr .euaUtJ 

M\- \i i.viiKiU"J^ , c/»\\\\c il.'' I^iOtiii-. '10 friic titiJ a p^u pt-*:»' Iahum»: choài. . J\J i.'cwmienL-'cui. par 

.piAwrimc ! ' clluiuaqui >ù il.' acl^éUnL- aiuldii-i^' 4*iauvai.^ ïc^autû; :[:• ^'cniti wui\{- c\u\iu\:c Lvir 1 j\'iau 

.(Ml ib Wflal^ViiL Iriu* k.'' iiiiiiu:.» iiiiMi uuwhI? , i£.>nt£mrj txiiitA* >^a,^u ,4aMife<jp<>a(,tfii-i.ii.Lur[in»i |i"|f>'tVleiu- 
■ -t '''' !'• -f I'. • " ^ ■ P t-T - -^ , |1 '. ' ' p J '^ , 

Ji.' ■ijuVituitM'i-n,) jatii ! VÎU. pto^c ii\~'uiiHiii. jiii- Ixt ^WiiiuMc". jlii.. vouu'i-vcnu» aiie-U 'ciu~^ 

u'pon?i-, Jt Itiii- 3ui; au lùa ynlurvmu'* \>ic\\\cvu:v î^e ton.» icO coté.* cV;»u< 2j^ceiHe.M.eHl. el~ JaUii^^ 

-DO 

aJîevVVi' a. nuv .'oH/qui.' X* <. 'liu'- HUtlc. t'ItaÙJ ce Joiiu i'ua: , i*u ^uiem^ib, 'liii tu V'wt.i-'»tiW(i* MWtÀi 
i\ l'cuO. Lllin.'' cVJwmtiî- -M-e^-u (^ ^iie^iiei'-^ 2 CiitaMcxtC '■ c£ux -{a. .mu'U]ue|cru^ tc<> i-n\»mi'M(_*U- 
Lapîtt vomit, (co«£taiicC,aiuc^We.5,ei-u4<itti'vieimfMt lainiunMf'ftiw*! twutnoWîcw'ujiM»' ■3i;'a«p*"zi*'aHi— LwJS' 
-jjtom^uulle, ctt nurv.'iX. jxu^Jnlji , tl |aui_eM. tieWïai aiUti-f^t*!^. ^'rtMJ c>cati., li •iciiO .1.^11. hpu. , Maui^^ 
c\x<nrti Icuo^-ii ?'aulttJ wotjcit.^ , c l L^ UiAl<u>ej ?m''tM<- ^t^c h«tii<< 3t faf ««W ?ù'cUe>ir-z /^i »c Utii^ 

U wwl AnL lot'uî'^lttit^ . qiu:- w ..nikL rtpfHiiti«i.vvie a"ii*te' humilie. iV M^ut/>»i«i riotvV iflïcn^^rne^aïu. 

i Ç 9 ■ ■ S -, .314- 

.3 ., , ,. , une ctt«'ui-,ci- Amo la i.ilupa'îi- .V,t cM^^.aau'iiit' l»iii , (a tiaeif-^-'iLiV^C f.'tVOil'iC c 3irn iioiivcm iWtiu'Hi- Je. ta irti'-iilld . î'iOciuMi'ci!.' d ! 'c'iL-rt^êiHii 3t t'UAi'iMt. P I P • . • - 1'. - !' ••..•% 1^' . '\ • ■ 

ccticuH l'uni . iw>n . Ji iic 'uc ieuwle- wi oiu' 1 cni-miW^.t âwcmeM^r «■m L'umni- Ji av- i'm^tu: . 

Xi.wud\c riHipMJi'w!'-. ijut-ie t^McttiviiJ qiuTHi) i?H tViitat'L mw, ic^ccr d laia ui-.e chric^.JtH^- 

Je Ht natli. \^txi, éiiH e^l^«u)ll, ^il cHil'Mcnaac aui cc^n-iiAc ci ii-u'/ftÊ, i)<0 c'i-ifanl«< 5a.Mi' 
3«A «n2)u'>LU«taU>niHii . mal acuj , cd tu» /'eniuiu-HL , où iu> p^iuviiL ^rtniirAfr >■ i\v> nicifrt^ci' . (^ £.»_ 
?u -Hitiiicnai'i Jt^t•^^at, ciii*' ji: uaiic .cu'ic i'iô an'il ii^ c>£ tcxwcnl'U qxwu. elct. uS cwanti . JauitiiT 
•'cutre JlJct:, JC"X cim' cul, Mchu, I5 ^C i'7 taMi , f'cpi^fluc <?ii il \a.ui. tci>'uVLX-u:\- â paôier }^,■L-^^ 
ex<.wuni . ià. , il i.nniLJc ptc;?ui:^ }\.i Jiizmcncii.1,:^ , ma.i':' il vu Ifait^tait- pnJ l'^<3ct^ft^^n?■ïJ:-n^>éc- 
l clraL (.'a(ioi'Lit)ùiLii:. £i\ic l'ut a Ci'iu* Jùptahr fLJiid l'ai appel*; Ux. ji'i.vunec ^ci ai>âïeà<eutô- 
1 e^ cn^ixxiï:^ 'j'" 'I >■''''"- 'VMnilii» i«iiu i-vuct|amwt^m- «Mo/.' cï ta^bèlc- cl le tiavail unir 2ciHeuiu^ 
\nMcJJilnc . -le «f uriU'ujcHmtK , l'h' . "- -'t^n cOJqiii:, , nutiJ u d ?£<■ pi'Ju'Av^ Oct £<:r.>r.> . -;<fo ey\hx\ikt 
?c>iil-j£. vi'iu* f.iaïli:- (Mil. Il VI nidt .^c Iv'lt: i"tTii.»t'aH_L-. Ju' awpaïfouiiiiuL à tW faMiuL£.CatfL'ïiiiau£^ 

i*«ui- ciJCt AîiauiJ 3£uivt' t'urt; . O'.-' tncu . ccL-etat- n'a aiwint tappiTîl.. tnv^ '«^ Jia%viieiuiae^.f-"Un-i 
\\c ciovCL na^ niijurt>!i.* rtftcs, flueru" ,^,v ii[r£i:|i,.-'ii*< 2c<:<J <.itnr£^ paf* Av» (^ri^VtVtVt. Ji'j/Mpl^. ctw".' 
.'oMCRW Mi'ciW aiL hiaxtuvuui^ . fit ûenézal-, lixitc^' qm jcô eithinU' muMcM^ tUVJZ^rcr UMe.ty^- 
feAJiovi iwaU'iieiit- cJttJjiutt, . t'i voiii' rti'Cî. la.ehaucc tjti'iLc-'a^tuvHL à i'cptrqiic M ^cun'a^ 
wÀlliaii^ . \\e Kic} l.'rtO lUiA.' |.>rtt«;ut«' Pt |ait£. U'UW c||t*rlt^ l'cur fe.' t'rupcVi'.'ci- .^ (rwh:i?) cxnt^ l'ont* mcu- li Uxlel'e . jiifw-r ptcmjjiï»H*nu eu fan:* tut ftW^'f^nL .fetvicc. ccwmic ^taacnt<- <nv ^ 

CCVWW jl?i.Vj<*iUli* 

'Un JOUI-, iHi \3cwMc \^i^w}\iuii.t WLii Jutb>uu'3aM»* ta JcUnc^^h ïanatu^ ali-v««u.iH£.'»i(»ttt«rf»nu-A>M M* 

.velM à (wu) iVuMcr 3t (+u>vt Kfo . l'mVi <:e tiu'it m'ait- |<iic- «.''l'MJwranc ?c nic^C'i:tnui£iuw. 
il avctii. nuxcc le jciui^ l.iommt:- ' à (%icacl7i>n^ ^jf^cz-ui^^lcheiLt-. le iiavixin ,Vui Ociic43J^,aUatu 

'Vmu' M'(^Vfï^|Mi^ ? aiittc mmicti ? a^hW «w^fe^^ <^ttc- oH^cfe^M- . Je <>aù) tien ^u'm 
■<{. wtenu. ?ev' t3tiii;ù'<'>u» par i'Mii3r<iWt-t<;i»jie--', waiO U ha.il-ew£nL^a.vc<>piti y ebcc- vtMoncje^' 

Oewtttu-^ ut 2^ùlcivU.^le~■ tnilitavu- cûPu^Utue- an exaUenL haii^metil-'-OJit. tejie^.jcuu^JauX^ 
/waoJv j'ai vit 3«»> tviatrt?e«> T^cMlte^^ictte^ antfatieyiMii^û la^^ia^cmivtùêzi''. 

Vtal- chez w cnjaM cU'aiii^âu't'Xt. aicui^ atteinu Vaac de- i5, iio i)ii\7avii> . Oe cxciô au'ilà 
e-nàcviL, i\icat?%i.inci*' . uui jfiUuis-, anaiu) tm (dc\>e- n'ccontc paJ -.VU t^zAc^^'Uir, e|ii'a n'a»- 
'ptevO \ya:> ^''CLÏtioivAcmi^cc aii'pn tsem^ jcnilkc fui . ij'ùiii~?ic le i*iclt>u- e-t^tilcvuic- ',?'!' lui 
?omief- }cC> pciviiiH,* ^maù) il iiVk- ■l^a4'ai[[t jxi<? r>uu* ,cu c^ n'côuinxJ' «oitr ttii imu^ eaïUe^ 

J«.»l'êKfcew3j l.ia^A 'ii'U. an' il jcmTtC- pWti-.Hir h'* ^nfanh^ onbu, vyudtlte- ec UvL-wh- 

kuib 'i^[Mu^-ntxMir,i-qu£^,avuxiùl lia ii^ \'>e-ulem^*ycu> ifux*^ai\l£4- .ii'iVi^A.'tavaiUem-pai, 
I >.' 'aci>i£^àaJtL au. tiicclculcj : Jinto c'!u?uet--A'c>ii* 'f^'*' mc&oihc. C\\i'i 

%yjL' LliazcaL^: ta t'a i itc<t - i'^u<) tw peu. moin^. 

>U! fiï^dtule^ : Jt- twu'atUt tciu'ott'KJ. 

eJ/l'^ LnCUCCCrL : clfai^i vnut. tVllet-tuit'UiK- ■ t'«<>c -■;£, ciu£^ .36- nJHiivwV*t'!e*<i''iii)u> w ^wiltii uw^^eilcvc P tw^ ^ivceey '}e^2i> JecvnJci ■fut' Uà mcmb^^e-i 'uiïe)u£U'cJ. 

<C crWi"!v'ct-. -io- t^Mipctafat*- 3c- 1 cai»- ^L-el**' A. S â If 3«ai^, -atiavû il d'aaiu ^e. la. 'bouche, funee., 
icmac J(hU tut Mea Îa^Ic ■ 


7) 

Jiuic/i/iiijiie iju t^7/r//'. C) ^Ari'/Jipre lS8^. 

jl." ''ÂicliinJiéninnitc L-e-rsncale /nnDvrlriypr/injiic . ,:a»* ^'ininitno onic i ailU-V Hlt£,CWJj ?«i liUXUÛ te'.* ^lui i\C t£j>t>tù> CC tien. '^Hixiuïiil. 

i^uiu cVuttuiulUnu-HL , A""'!- un iiuMuVrtu-Hi.'?!». br^ niuiL'rtiii; .X czmu J^.: i Vnu'rùrf .ita miaula 

<*'un. dttwtt ;niu l-fiL 14. mt'cHti^ iloui-^iixla^. avec LmA^-uioi^itc j:>lii,< t'u vv»£>iu«) qravû)t:-- pcw9<vMi. 

''^v(?tili la ve'ùiav\£. AstrtÀUL ,:at.Myu'' •M.'o^L ?il ihoL , c''iV'u-i-L- AW' nui- •icth. ?.; ^anA .U l.v*u 

ioixù, pour i'a\ynuaiicr S ^it- javLdiii Hi^te^J'ctwicut r.Vt.' i>ii li-'iii, À iiM«: 3«iij.:, v(, .Vu.» ic^- 
qiu;!-^ Il it'ij tutxio 3c- ti.niii'vt . 

L'ait- D aHc<."ti£m,J âi v>eïi>e.'> . 

•Clique',- Cela- ne lam'- .-inc i«nplùiii«ii' lUutitctMtm- tt»- i<iv).tf£|ttW7l£>tc'. 

«.^ii5eiil3a.m-, L pitn-iici", {il l<a,3(!tVtiptunt ?£- lia- chcrcc Vitlaaitc': ce il eài^tcnt~cu7i£Ma:' 
2e-Voù- ^u'iMU-' iMcu.<x2*ie.' ai-iJii- ccmi't'iuwc eu nui . Ità* |M»*L>ai.'UiM«iL, t«*f<7Hté-<au^v l«ni»ilv/i,|^H4i<> 


^.■^ Uv t'I-vrci: acte ^■'i|ii>uvt^"t' [.wr piii.n<.'ui<> jint.'itt^L cowmc 'c\anu tuic «: i^ftwa lif'M. 
^it xl.-'miulli.^mc' ilvlicuLiiiC L ^>|- LmiJ/'id.' /ii .l;,iii.V tlnu^tloM Je Ui u\>mL-llltvi<>oH ?'e,'^ 
1 'aTtlsïitiOitU' .HV»: liU' iiiiilii-.^ii.\» lU-tivii.V.- . "> '-«^ t-V nue 1 iM. wil- ->i'IuViil Lv -i-vrcc j£ ^c'ivl.yHM- 
a kt Oiiilc r iiii 1 l.niiiiiili/iivc arh<.'iiU,xili- i\miL-, l'u l'H ^VM..'liiUflUi; t;cuc ^-IoiTcU tni-iilc lé lu-m Ji: 
.lljiiniatu**'iii'^ . «- 'l i-U.^ la L'kintt |.viii- ^wu'lii' Ain.<. 'ir.i. nutivi.L ^vii»)ifii:»»ui- ^\iiu'-'i-iwii' rien i.\-^ 

|) i' ,7. ' '' I' (' ' ^' .,; ' 

un t.uu'.i? iiiMnl'£C l'^Uiilciiti^ pt'iii' laité'iiiti j^ilu)i.*iid ' Juct'ùtlc- iV 1 '.ita.tic pni'.-Hipkilu' . CiVf- 

,1 ' • i' , ■!?• Cl.' "N ' 1' 't ' 

la tiiuotu'iL .jitL itiMi.LtL ..wii|.v.i. I tiiiiti: iciii". >■ ittiic-'ii.' mi, biprt^nViii»:, ■" c*^'c: ^'c cui a .x tui^^ 
att^iiii- auLViTuiviiii- tV .''ivt'iitiiuMii.t: .?it..t- t'iiv Ji: ' iL (iM, «Kciiiu ?> iiiii; 'UiLvli'iic l'atiitiiùie, ! 

Mi'iL. i-'. lin lit l.'aiL . rt ^^^' piii^mt-^ Jciti'iilC ?0 ltt-'UL'U:<t-,tv ■irt.^tufc ^it, ttuiUiMcul- iKcicuiieL .if^ 
t^K uiiiViitit jtc'ijiitiiiMwm. i\v biiw'l«ii;|tie<^ iJi.'m'Wic^ .lUu iniJ-»'iiMU i.vitiVni_ lriiiitt(iif>»t- "m ^^ai' 
1. -wHi- iiwtv'a'.tcl ; OJc liv , J'^m'l -tnt i.Vnu'Uiit ii I 4,iii.''t'ue nii-i'urii.liii.' C'A- incitix m ii^tirt i.'»- 
jaiu '\' 1 alcolù^itu; uitc caiu.v .^ hiptitic .■ iLt Lv l 'ImiMcj-i-c cxU-oManc^. OJc cd-in à iti.'iutc 
J*t l'ICJ.nuïf.i^ rl,>u.Uiti.; .Jhh-i'imu- , l'il i't.'ii''f'li. a I 'bii.^lVïU haunicxt.fliit . v-l la Oiiilc JtLv LVi 
';ii>.'l3v'u"^o ,voui laouvK. V(nr àc7efJeliriinernuitèrà. .COcld: vf^ui^itu- '^cla-fievi£- hiJbpQe^. huvoilèi iui£-cfaJiifù 
("ÙJH MMt\3U\ûc.t.^lati Cil. UaUtÊ',rljiph:ti^ ■>claMu\it,-ï-Mi^ ii.ï<x^nU.l Jlm^,eue-U^\cuJûtifii Ux^wcwLù'tU' 

un; juUtic'iic ?£i >.'t tint wui^ tii.^j.'cUi iiiii: j|,>i-tiC TbumiilîJMiau- , patct ^ni'ciU- v'i'cm. a /ii ' 
.'iuTl t'iiit tr.MiiwalWuic i3.7hi'iiUnt<- . Jl .■^- .'''!'' ■•'iiL iiiii^ 1»: ruMiiiiitiAmc atTitiiUxitc i-nm^^^oMi 
ce Jrtc'', f>ut tUj,'|>i.'ïL ,.{. la jj.iiT^,: ,L iiunu, tt'lt J^^iitciiL f,>ri.n-cn."ahi.:iii" ,.jiiil («.'ul- /li .hipUili'** Itn' 

vt iviu .\^ iL'iiLuvIa paï»:£^ t/u'..ui|. iir»^ I.hu ..'MaM- J^li^Jrtii^ et hom_ fii-il't^^lilïw . Jj^'' 
1 11') (! ' ' /l 

tiuclaiu:. ;^"iu-, iiuiù'' tii ahiiuVlHi- , 1,; je Itn',^ iviti- iiu->w Jc'iMpf*^ erar j'ai [>c.<^iit ^e. v'fii»;-"' 

'' .r r • '' ' • . p. ^' ,\ -, 

l/vu'Ui^e^i- , .iic la. pallJt'lir'ciic •iicîveuoj, M'oM pit,' aii.Vi .:i.mtplun4i;t: eiii'rn S'fliL tu^M U; c't«£'. iea.- 
mcmjL'aK'tc^ - v - 
On Cl3C>t»:'i[{»t>tW>'' (TU \' tiiii(?."' til h.ilt(.^."'..'l'L' pt'iiAV itl^ili.tt elle un iJeYiu Cli ..aJtpiiU aiiatù e.i\.-eai.ttuJ[tJe. 
■4a. nttte de. ItL ni<xLi2e : (Dtttui^ mt m^ùi. 

cKèpoii'âc : Au' ,>.*'lL»Mi'tm-: 

t'/i •■ L'hatOn-: -lai- eu. C£la. tx- iilfOMWcuu. 

c.\ cmnJc : '^M- îu («fltM^ . 

<- 'It'A'f //«V .• Cliilciiii- ?'iiiUi:4.-M£ ;iit<i?£. I i<utî^',««jù> 9tt*<r;i«ttr'<.'iiv.'i 1111 .Vu û/jiTnttint ,4»i. ulit' i>Mji?<!. 
t V/-' C/taian-. t^juc jaiL->;ll<^ • Vit- 1 -eue .:m- i.ijHAt.Mi ' 

t 'i^L/iau:ûL. ■ cOtijtiio loiU|hrtH[».'> ?<;'jâ. . 

t-^/L: ChtXlCOl- : ^\Xe.ii\Y\M^a.-^-i\Xt eii'?cJ' ?<?tiWï4> ?aiu^ It-' l^iiilîiu;.», Ai ïf»ti»«<iK*wc athirutaiVii; 
c \ci?ciU.^e : c'ie^ Ht; .'V'rt cAl. jcTUirtid pUrtwU . 

e IL- L.JuiiccL, : tvi^ ■ il.i ivfct ..•t'ijMaiiVciitJi^, t^<>li.iri.ni<;l5<:',pi;vOaiii^ .S'nlc^JiM^cuW/, ?luw 

iiu iiVijni- .*iati: .V iVii/imW AuuS liu< iVÎMluïtiL. 
V' • nr '^ C 11 iJ^uL cVH-^Vr£r t'atttnUtXH.:. i:.?wi«w.i£>tiiumL un aii'tc ,>muicj ptiiii:ipntui^ tu meoux C'-'l- I 'clillt£, tVli,, ml ^XXVIC «t«t«VlUU eVMipt»;*!^' lu M4:iltfJ.>lLv'Mt'c', l 'blj.->l£TlC, IVl'li^p.^iC ,l<n«l«i' 

^Ii iviii> a»YÎ,"^ttc jW M'inuL t.V'(MptfM2'r<-'i- ui pf nijtitu. <.V«< plJiiirtH»;n«<< "niUcV pa.V£4ii- »'••1»«''- 
lîouv'cs. 3«vViUL itvitJujdU-attiuit^'^''' iui^l>^alhU^, vmo A-ivt u. irrti.'itVti:»- ,'i'itLc»*lf nUiTcmut ii»c tW.vSt ' (-liwJi ,p<?wr , p<?ur la. ^-vcz^* , rtptit <a»tn»" de.tM£iu2e T^cpui^ aiuu^ elle, cûcù^tc , i] .'l'Hiiu ni.r iT(/<t- -40. 4tu eu. (TfMwHC nvt taivi^ou-'^t l'titW^^eJ a||c^tùiH<< M<:ï«V(i-<*<!rC-'. aCw t\c\\.t !'a>JCW> dqd aiu-Jra^ Cncze^' c6U ei\- iuialic^\. a<'cc ï'awniiXMVu.'. t^tn.ut^AUoH^ \)oii~^'un'u<L-^ 
littu. i> auUc . ' 

e. n.c'i?pili)£.- : Ole/'t^c43au-ljeiu~ davi'i uM.e. ■'ja.Wicaiù 2e.\nliaUiX .'•ari- . 

ctcirc ou'iiu xcnowi6icv[\eM~'Vunt vrnàaiic ^Wl ux. vititaMc caiiài^ ^c ào- wiciIomIc'. Che^lLiiauMi 
il a 5iL 11 aveu- (la' l'iiiiucutVt^ tct^^tiiaijW. 
Voiie- m<Mi a. - t-it ^IéiJ ïteicic ; 

e. hcioon^c^ : X,' u,\n.Â-<yiciviioiW.e^' , i'cai-ïii. cC^laiià . 
t. ''l' Llia<WÛl^: Xe.â cvmmo.U'^'C'z.'A'ouô . 
c A CiyOTl'^e- : C^tu, . 

c''i. L^niXUrcrU: Je. ik: lui i'cMniii^e «aJ Oi. a\xAa\i' iwi o iiA^ enaza^en. ïc ctvozé^-.cax. «ért- 

,A*i Nnibui^^ii^ £U un VJiuilirmiie'iwi, pcitaiijlùiiw;^; c.^fu»i.' il pon^iuaiL Je miic iiu'iliiaiL-civiaabu*^ 
kMoiaiUt MiU Ja. Irtmilu:.. 

t^Kcpc<n.Ae. : llit i'c»'! \zetcâ TicSevi ■V'cu. o-cu une VnûnL-ioiiz. 

c^'li- i^luxtccTl^ : Ci'w M^ cowfjtf pui^ ^lu pm'ui, tV vm^ani iuni.V'"iuf^. Jon pÀea- |"-(L ' I /.1- eyiepallJe. .■ 3i. ii'.:iii.ii iaïuau* iidiin^u |.->i.irlir. 
t^/ttnvriàe^: t)\o\^ ,eM.ov\i\c\ir. 

c ^c'pclWiC : Ja uicic «J/, Mc^tc-â- O0av\6. 
f^'UVLfia'mûl^: ^feiiL-i'iu; inriiiiM'Wt ^l'ùiiittj: . 
t, u!j>cnée ■• t'u?»t . 
t /t •• ClJtauTL . -'t "'"j ^ |Jrt<* J'omo lainvnnic^iit c-mu'i<t ij.-riiiain ,1111 i.va bi/ij/'i-i^iirirùiijiic '.cnti 

■hai 2 ùHoocia.u<x- ,t>in.* il tUtivi^ flu'aptf.' awii- axlcui'ii {e> ùitcrwaaiu-ivi'.'' A( iWi'.Win (■'m JVi'îiV; .jWi'nL' 

e,^rx<iiJe-: un ■ 

£.'/(■' (^/lilWî''L ■ yi iiV.^up'i<> iuTtViu\; ,tUvuiV(iMi' jrrU >u»M^i:- • 

c-'iehctUC . Ji ►! 41 jaiviau"' àc v^watc . 

e^^e'pdt^c : Je ne I ni iJ'i.i ^vuuu •<.' iiiMÙ'i i^t;iur <.UK^ (ijlUaMÎ' il- c<^u ui^ri- . 

cn^C/ifllUfûJL: l-in'okc VHctci 
cl.£'apiiJ£^.- <J]\a. MÎtC iùùôtc ilU-iTu:.. 
«, llrC'/iuZifûL : 6llLrt,i\v (Wiiir.* ;\ feh^ ! ^' c7arc^<fa/2/-<.t' in nuxlaac); L-h-t-icw [ i'fT.i.\iM£'i.Virc'. ^onfei. -ivii.' /U'ii,'' ija^Lw on. pai ; 

c^lu ilhatcoi- : V4.'iji'i*«\ v>zciu)i< la^ .piuMic' , e'cu^ - ynd tcn. vit^w. ci-\'im cQ'icâ^''c' iXc i^fiu' 
latv anivaiM^ ce itiw)^)- 

ûiltc- H'ti po,'' éJTi'u 1111- Mir'i-tVMpwi-- 6rU a UM ^^ijriL jiii o^ Kft'c tiUAUi)-tl m£'/c kuiLyaà 

<!.iii'iw£-, .îJ!" .r'couiiM- vvtiuiiu£. Jiitjwlu'e- v>o\iy c\ic-. 

•fcia^ ? ea:t?tmui- ie^ vuct^ 

Lix lûune nue thttvleincnL : J^^ei'^ycaïc jitt' 3^, !«<-(_' latipt lut'. 

r /i •• ij IwiTcoL ■ VciXÂ iMic |.vhU t-wpuviiVii . bii ht MotAi tlxiaïuiiic '. ^o-ieuiic jiltc .• C^i ll leuiic /lilc ■ L lit -Tott^il 3i! la IrtlujtU' i.'Ut\-» uVtt\V 

/^''a^tcA^aiiL a la. nuzc ac lix ieimc lïiUj: lAit ne [^tnt pa.^.' 

t ^e'poiUc : r^ti;V Mt'iL. cIiuimJ l'f/i .^t ït-wilie ,i'iic iVviutc «V'H fil—-, urÉM'<)<»i7vt (•>rt.'iu^r, 
uietteiw l'air 

< l[ ■■ L liûii't.''/^ : t">IlL:- lA-iivie (i,»pe<:c 3e 3eui£. . tj: JOLI 1 IL i7<a«i r>c L'bi'te^. fi.><«i;2. iHh^'-^cA^tiHi^. 
L^tfi- aHa'ttoM. <3.:i'aJù.'wWi- ptix^tiiic. h"'iiù'"t** >"'«i' iiiiv\' Lvjhirnt"i .\iiw i"-" fatrtch:&- ,'im (i.Hairtt<v^- 
(vU'iil- <i\\:e\ue\iui (.M(n»i£wl'ant . 

c-'aivu ^V' KCxJ'CiWHi' i.iiiaiti- puioii'iit.t liiiiij'iU't' ^î u-iii';.V*|.>rt^ihW tiiii.Jiî ttvavoMl-i.'.Uavùei 
vc (Tt innl > lut |.Vii>'(jient'ftliK* .v ..Vîrir ^jni: à wuc ^Vulc , <:u ctic alLxtca aùiiil 9 twie-Jinté- PapK'a<Jt£-' C juiiMil c ''• <• ''«•^f^'^ cha»*. Hum ^•t.>if i'.; t'hiiuiui. , c\>iiimc il at'ijic c.T.aitii«i t. mu. L\*^-Ix'- 
tt-iuiic* qui tvutiùwL rt. (,v i-.^iuMiltrttùm ,ti- oui «louiVMU l '^^al^■^M- Xy.iur..' <»u«iiiut-i'ei«*t>.*, il m'iuvil-iu 

J.VII- il laiic TiHijew^/t-A'Mir ci>mt»tï^^iO tiA*t»JÙ>Jù>ii.c ivin>t>|iTiiicviir<^ . »- 'i "' tviu jfa-> ctx efj,-'- ttnil- 
flupv'îtHr jff»vl:it»m- aoiJatttMixMC au tii<ni<Ji: Jc,'> n<t»li*Ji«.'o Hinnut-.L lu'iii. jur me ««(rint-Titraji* 
MC Jt, unuitaunl^i'at chetim ini't'VHi'U' pZtVu^MAV. v'I iuïm'.; ,vhi\iil ..•im. ion nnuUoa'ïiiiyjii^eM^ 
safe i-IJtt le- iic-ui ,«. ralviArit-l'oct.^i'Molï.ii.'C- pti.'Wii^'MVt jhcz. la.^(Xtu-,ci^ tf«:ir?;<.''-|ii>-'iM.?nUy »l» 
^*t<a! t 'mi otiu. t'i-ir la. wa-lulu-Uc Ji-iutult c'- 1 ala-vt.: ^V ..'OihI-iiut c'ycz^im. J<ciil c{^ iHème^tiaicu-. 

cOe mînic .u'i'jiu^ '"''U'- "«.ùlt^ M;u»'tf*ii:'i'Pi;s.ii»i «rpfU'ùjuc . ivfa mm litji «^'twhfKrzt'ina'-tt:; 
ioi m«5ù»t»ji'hl''H<> aAui^iici^ atic ( a^Uiiiiti<>*w<: <;-».'f.'li<iuc . |inu. oul. l'iiij.' poiuvt wii\V ii.'MiPi«t4;r c l'r* 

^ <■ 'ihiii^ VUi/i /. /C /' t //i<' ic Je la. nutic /ïllc ) : w-a w'ciU »3<<»atti«jiit> <"V nft|.. ^ lyixvijc -.Sofs^tM^. 

t. 'l(!IJcVi<\£-: v1l>h ^vatoi-t^rc «vu foUL -cl- («^L cfoaiu<i .ViJiuA illi Vll^^ «s^u itnil J*V . 

t. //•■ (JfiatCirL I ftii Zc.<<*tjn^.n J 't'ntetiui ) : 'Tf i/i-t. \^WC i'i >.' ili^ -m '<iM. f»ci^ aW^MoeMaxin. . 

X 'intciiiù : cil.:. a'i.M_pa.> tMjeMoanc'. 
e.''jL: iSluilcûL'- ViiiilUt ^.îoiiJ-ei'e'pnL-^iii-. 
>6 'intetru^: ^\. t-Ji- lâiiih'ti-. 

t / t .• L: hci'LCVL : UnLi. J'tirt^uHi-cWfZiX t' iiMt, .Kittiiini infevkH-L' . M<>M.^ aiutn^ LUVoe- vnenl- 

-^ei«UHl— Au ja'UKiti'"' ^lu ?c>t»ii£, au, jiuJ •ti4u: jM.npvt>ii«'»«iii:- -iiii-p.;u- t<p<:'-.-Ù3j^. 

..'I v^'artiL maiittettaitc Tie-^'tx^vu"' ctLau'il jaut. k\iM Oiuir fît Pten. ?t 'o- i-kitJuA:- , ïtJ cnvuiiui 

e-'îlaw ilvu taui^ ija-* cintc iju 'il tit.'inL'ti-'iiipu-^i-iiiM-.'H ;i.'(-iiiril ii'i( ijil- pu.» ^ett^ccux^ 
ti. C'tv-Jax'u fit.» l'ifvv aiic la. clJirMi iV I 'adulte- ifL lAiu'' aux\^c ^uc UX- jljirrt*: iV l'iMjeim^.Ji' 
.ai- L<u itiit joicu l'UJ aiVir i\. jl^^Ui- , .m^ «.nitlyuu >.i tul Katiurvu» ^iif (.i- bm«ti£- «.^rit-^lt^uitc- .attù'iJ. iivi a. 
iHfLaJa JÙM^fi^ilifit ..ViKU wuMiili.O, ri> ciUtiilï fuitiTC t/u ti t..^"-- fît.» ?i."'iH<,'Hr£<ur. (V v<.ni- inu^ W^" ccM- ^UteUevi. D'iMu: Hittite vcvU'WC. ?eveiiir 'iou4^-cL ïaii~tvuxliqiA.c^eu^mortélu:, i 

Àl ptxu^^vyai)i4.' a\\clL^ûwM/uit <.Wl--fe<^"L^, atie (m wtnive.mciii''i 7)e\.neMm£M,i^e'xtx.e*viJZJM£.ui~''?c- 
àot^OtVM^ , MicitV an ['CUL. ^C ? ^u. '+ <*><»ù) , cowmt' ic l ai 3>^. 'a mcd-din^' />e^Xetmi\M^. Of, cowvm.t-^ ' 
m-nK» lie \ioiwov\Ji paâ cfia^qn- U.coiiià '}cà ahode^ ei_i:v?M<^H^i^ M V'<fl;tMî.jî>a<) 2eifca»^unT.iàu^-ve«- 

•AiHv'i tk* nitn'iuuti/ iTc'wîVtuniJ [«riisrf'W; mauc aïKiML <i^ c'fj^îx'-flei-À anme/- {niW£jiu'iH«iL.i£-*M<it- 
cm^vvwe fiv F'tx. ptfpr^c flucfaufr|^'.l. i*£ n'ei>LMa<^ ïcaùwc- iL.KtiU>u.itc. c'eM-vntyivt^ctiic certain ■ 
C7vi £C kM^iiïtie ii; MiLiViù^ i-'inilW£ll 3c_l*tcnictiJ . J aiii-ti:--M4>«tlA:-, 1(ni'au'(J'<<'aiJil-- 3t i?£irÇ? 

C • • • >f? • 

ehciiC- . Oii t iv ccvii^îùe^a.uiw^^^owew:uxhM Sei cMe^ïùmà enaèihrmj:^ S^lcnir v\un, 1'a.oijdtetai la/'' 

cLi'oilà tniu. 

Ar[cvmite-'?C- boW^'imm^cC la- "èc^c- 3c /4 civS afuvMMnc^ hl 3ii ehu>taL lx la. Mc-Î>c O .niU atammC'^- 
■qu 'au t>cin_ 2 UM. cctWvt 'l'cinp.5 . AviuC Iîjulcc au'tI-kxuu-|aiïe',^uiiV'ULdU^w^tlK'wapa^3'f«2<^^ 

jJoJ ^'H , fciJa'ic iX.* vo^anrêi , ttn^peiiL nicjia^ii- aii'ciu tn'o- cuvtutu^.JH ^ii- dlteittc i)* une Je- ce^Lcho- 
XiCi î^^vWoibiXlM tiiu [iompcitc 'h.xni-3(; mcîIcciM -i^'èliiii^ iHu. i^iicrt^ 'liazM-uliai^. 

Oai-?(!,> firntWt.» lu-ïiviuK-, nu 'il ne ijtnu'ni'i- wlii.^ c<e Uvcr ; ^i; mu-i.ilètaiu rinMiAîlcwi^Hl-- '^tuei^jei. 
|n\^dr ?£ii.t- ^iu:.''iù'Mt*: If c|ii'e/i-.^ am; ei'ia. i^f <iv)i- • «r^^ravc-.' nie -toMuti -, vitu au en cti' .»fa[.'cjrttu . i <:u|tiitu.^n T'c-IjinitU'c , ut itataùvail- Pa^ nmia^c , i/ctai^ tptcjque -toMut^ , vit 
i\c A'iu jamais UiMwcc en prt.V ntv ?c 1 iutoitnu ■ bu lin A: covno\c . elle a. auiti . 

artciiiti i)c.£bew.-i.d peliu «jawovt avoi'l^ (<».<? BtT:^A'u(i3i2i.ttJI(<iwii availVow^w* ù[jMi'£<»,tltic lainl^AJCi^ 
Ulk ijii'i'L tw pcmi'iiiL ptW Jd-ur«*. Ji- thxil. Mit- iw'l Ai&exùi , Ww'Mvn-cc muL ^eJ> levzc^ aue^voiut^aver 

<wii , ètoiu (Touf |î)f£. iaiw dtnv w~- -« viu ^ttnatmii « iia '«{(ie-m'aù^, «fe fiU; ^«i . Ritu .mc Itu. «ttJ Ur fctfe.; 
..•[U wtowl'a <wwuH£- tut jF3t||«.'it • JVHb;ttt>ti^ai Mit-auti^ à^iuraui èkdt^iâ. . {){ iiavaiL <)eu<K ttitrùf attt- 

U aotjrtt ni'ftiu ««<: j»<Ttj:<:. iVwc la-narMiu'^ M'chùi^ au'iMKià^a.eeeMcnt£->. Je l ava/<> <fit i>ut/umi<:i' 

«l-£M.L'UKiflH£.'»t)ui-<lii't^ H<fcrii^t>ur>a.'u.'.ei^au'evtvw.Aomve- wa/ evi^fiifèhTjticit aiian^.>K ivM^' 
'0<««^ pjuuutiditj:. <*e Jci'cL'ppi:!' à um soul. rVaw- 

■iLu a tilt |jfti'i_ tcJtt ^Ci;fj«>«c^; u:> aiulaiie^ ■Mclwei^^enCà anu^ïaM. h tna\a2c- tmi-un catacbcu^clr^o- 

«ht uttebuït'ioui. <M?inaiïj^ rtiLvMoivu» MM.tM>fiuU-; n^'>*^ti^M^qiULl'di'ai^pcxraluiiau£-n'ùfi'CHi'iM£i,'' 

cVUiiwKiiaiiL^ i|iL-l-iL /Ifj i.' K>^taJ lihx^niaiieé { (Au'^U iiêita, wai.) ?ciii<' la moÀotiii Tejitaà, 

et. ^'td\~ pOi) ULHialaAV:. tiu/ ccx'àMuf' i"m<)«|i'iiiih<:mU . ic plnv< Jinn'fHC 1 '«<:«:'<<- ^.•fjcrt£xaiic i>nw ^i>iL 

Ma. t£ft>t*mun4:c -um .^«•<'h3 aei^^ ^t(»''^'''"i-, jntu' um, hcuHctnca.vcc<)eJ> MlitvaUe4-upiuii-m M^otHéf^^ 

•a KVUHVK^iiu'a fur^'aûÙMc 'ya^ultcMni. dcxneuLxrJa^Jl txiti^jekùt£-'/ya>iiii^aau-,aiu.Ycmii'it^^ 
u^c^eïic ciitz-Sei vieiïia'iié iVi ciic cduoMetquxvc- J'ai t'a. ^t<;<<> ^M£>r«vJ ^fiecAy ()to'iuvtJ<)<tc^ 

(J'aaî&.\àouiL. eiicutwu ae- tcL jeune- luui) : Jii t>i£u . tiueiui ku^fat^ -wnu^}«x*t^t£-^a*i/j? 


"TUT t /t ' ilhcvicûL : cOtV ^^^"'''' '' amùW! (sÀo-wu-và-iM^- f^rt inutile,'. voii^-tfouMlti^iAciitÙMUie,' \\x I.Hl''' iMifuJ:-. / ii mallul^ (u- pcuu-lcvcr au 'àJèemi- U inaâ aatiÀx- cl, u« t«u iriu.» -ft wii<^ iIt^ji'c J 
Jjtttl £Uie ai'É'u- vouJ { 
/c' liuiLicU : t" i.wd- 
e. Il I^L'/uvu.'cL: cOepiiu* anavu) aVCï^-ocuéi coWn*u*uu,- cH 'U-MCi^riU'f'an):. i^)cviô cuji&i,enxilL- 

2c /nalcurc ■• CX l'aae }c\7 eni\S amO, vhuÙ* ic m'm ïixU<x.ii fcuaiatùe^a.tiintU'yi'. 

e-'iL ■■ Clitltccl—: vond. ce-^aiie, i i»n- neut^ixpenuvtnr 7i>, \ytcwicr cciiv : lé^Moiiiie^ it-utie^' 

:>iXve\M~ au mcnu'avuîwi^ 2*^ t VpouJk. '. Xc vzoi cicmÂo^, com^u vinW> vinict^ eàt^ ntié . C «l mte ' 
nïiûvÀiiù \w.iiciàaxtc .i^'&i\~iM^m\[o]faX\iiaiic . XvLmaïiuiU n'a. f«io «.'tii pt>iuL-ic^?il\3a'0^')ai/ut-- 

C- II-' L/mtCOU: âuetclai^ exe.'Zji^Z- - voiu^ i 

Uc inxxiaJe .- JLjuù) l'aucber. 

c IL: L/iatccc : '^oni ai'iwC'z^.citCi'zX' vciu"! /leiinr ?e^i'c^ tuaino/ 

Jx iiicdaclj.' : lOù iMCô vnaiM<) : clii- 

,««tc peu' ^c la, -iMoi'lii. iï'piwÙK.'. 

i.''tliiMe Cnt'H l<3LJUV<>i ùvihiJW nuaii? c'ic e^u itèccôMirc', nctt4:c. qii'cti '2't'\iviiiivc-,il kuu— 
\^t>iU>ie\- l'rtHalij.V iiu><|i,l 'au VouL.t. U»ii'.i c-e M'aïuptWHite ïtiuVic ijpiir Viit»; uiilanu ^''é.itjc'iv.ntK'Z^ ,1 Cl 

ma mit<>M'«<i. <)^nccHt> alitai vciumùumuv , nutU'i lamcJci^incapalw 3« r^fUj^fù- /i-nT,!. jonWi>M4}^- 
|.>l>ipi'ol(<ai'r|U£»U. l^fJi- Ic-yJiuJi Ooiuviic li.' i*u>Mt'rfJ ('mkïùui.' ^iw'dt'MJ. piM ïeiiraniUui. 

? I.'up<tl't^wi«<' ; c€ -ioM-^ AvctoiU- W miiAritV ^t t Vjjciutc nm <<ohl pu.*, pui^J IccS J-zoï» ^naw? fa^ 

ail» jVJl cHtfMxt»'^ ?e,> Ht iiOft<v<:^ 3u ïrï<U> . 

yoilà. 2oni: cicii'-^ c^l'cce<^ -Jl ueu.cLtM.'Uyte^^ atilii^i- ■ '■''ijiitA tiue Jiuntciit- lun a c^CtW^na- 
«e poiii- la. pîx*vuc« W iHU' tOui'hentu .VcOc'uii,'<jM<:, lUu l 'a awivurt ( 'ntîwbi^ Mfi(.»<ni/a«£. 

au i\wciM.\>u:U»\eni. cl auc la la MiicUe^cdi^ï-Mh- un t}cu. tvutnni^ um, t»m«>£a*i^^ lievnt: ' ttat- àuitt^' 

•TaiicM. Je alfe. ctkccnâtiwec- ûu'il fournie i)n-»u't<nt ccnud wainteviaHUceui- iui >^u i)cvei\a imtxk''- 

voyxcnt^vd^t mwui''Ui xut-^x conuncïiMuM- . "aii'lU'T, ^vHJt'À'ïiif tnainte^iavu- ce^t^eiHuiLj aiu^J, 
2(nuJ[cL\oiwu. ca Jaillit Ueiu^a. vaWt'n.ii^ h^^ miLitW cnii cnu wnr cVrcU^e^/mùntètur UtUi^mo- 

(ch 2'euiheà i'cuMc^, Je iwu* î^iuit ..iiriL ii ii hcK .in. tàiUic P«,c fctwiuL 3ijlct^>it«vi, nttù<^ 

vouht, ci-ciiù peii^tfltcuu £\ t.îa'^u'Martvc /Cju'uh i/vwwu:. iWtvi <V t.vm^ ptafeMtei" â fn-ii-ubiibife.' 
Pi)«>*i*>. "l iia,3»dp>cu^tf-l>i]i>ctlljropbi«:.* a\'t'i: ah<rtjbie Oc.Mmt<*ci:«<i- 3t la j-ai:c ■ ù'>u aevmïcKi iViW' 

kkillai'w.* uni lùiu-uvii- iiUuLla |.n£Htute.'i)wi:ti+»hi'M.. rfe(.iAii?|j^wuc -45. 

StL ne vciuv |.v-i<^ fMil^f ^n-wï^vw^tti^ ^vtMiutiù'; c '&*- iMt YncmoâUc^aJl;ûmMaMe^: mm. aue uu 
«ic Ji^L me Miu:^*^, «naù* -pa/zj:^ Au. 'trK' -m:- pcui^ fui' tyu^vu^ [it^Muiiâc}^eoifAfXlh^;àe^ictU^<nijL.ncnu^ 
A-Miu«£.< uH-erti citliif^ 'ie^tei^ eaX{.ain\rC- liccaUi 'ioy^i^'po'àf^ cAUwni^yfiSiS ■iMuiiul iLiV mowe^ie- 

-«iWiiit tVn<r,< |We<5, i*icu4 ti «tfU'i»'ï<w 5e- ^we^tu^fW t'cnH'^wi^^iMnK^ A>mu^ iunnuiA>aM.t3 ,^WLti>iU-.etc 

(o^oiMhviC'' Ullaïadc fVjieJewic-ltffe^). 
<JIu LluvcCûL- é'aïkcMajU- n la p^^i^ui^ Wi acaxnipagttc, umudaac .• lIiuIooc a ■ teut! 

t^yujoûnàc^: (pUe. mi'^e.aum^ Imiter ujsvwjXi. 
Jll: C natCeL-: (De^iuà qiianui 1 
cJXie'jyoruiti. .- uJ«j»aù* icvi eMjnucc . cJ}i^CnaiC<n^fj'<i?teààmiuà-ïiXJewie.litft,ciu-rni/iu}: (%i'edLiX^aii£. Vcuxà teMetiiëzJ. Lo. malaie : lioj vcaiiuiuM t-''i -• L hatcct, : 'vend mV'Ji -Mltlt ?aM<> ^ •■oyi '. t ^Il''C'/iaiarL. •• t-Uuw [ci tf mfjfj ? 

-/rt //iu/a?c : (u'ia (♦«- l'A», . 

c '>Y'' LluiZtTCl^/j'a^UManl. nui oev^aïuic ejiu'atrtrotnpaane -fa tr.<Ua?e): CSuani cXie-ée^'' 

fv PI' > P • If ? ^ ' 

tVnuY mal ,iiiuU Mtomvm^it» |aiL -efi' ■ 


«- le'riCrW'e ■' lÏT^untu . 

c ^ÏÏ\ mxtccL : ^-t-■cJl^ tteJ xa.ùi '. 

t A e'iictuSc : C>iic Je Deùxi^à,^ar wic>vniv^ uuuc lucffWMut^ce^. 

t, 7/ :'^^ //4J tC^^L : C £<»u , me 1 >itO ti'tùi ut ; \\\aii Ici- (VtMi'i Moitf t»w tV i buAtcm: ' Akiic l 'tWcuttM^H^*^ ' 

auccila, iW<>u^/tiiM,3< |avimii?U.'au f»Z£>u<iJU^De, iWtWt«£*t«' 3 twine--. 
LJu'cv i- mi. ïail~ eovM£^ ecUi^ ■ 
t-he'nûn^ii : i7vi (w a Î>p"M«:. ?£j tain.' ^c {'aiùi^.Jeii vaini '}c--iica(L,deJ'ioU':heà . \:oM Ui \OMi- L^iiatriémc Jllaiac^e / 'I//ija//ie homme). 

2e. niaïcùe: (Da»i<> if-i icevL. }l?inaïtvt::vi^-ce.a\'u-vn\i •u.V'fui^'Z. anwmt- i>*lva\ietiMMi--Mu-'U hauL'icïa.iete/ J.£/fUlfcnJc : t'foW • 

t.n^iL fuitcoL .• ÛM'iôL-'Ct^ML vûixi '^aik<^ ■ 

t.'l[': CnaiCeL' 'UiunVlwï. [a^^ay!) ba\À\l 3aiwiiii en^teu, louMuki 

t^Il'- Liiaicât : C« ifuuivU' ^ûUL Ihii vivc^ : 

J.C inaUt^c : L^'ui, ui kuil. 

t ^(T-'^ ^'/ti tCûL : Si-U-jaui- 1 

Uc /nafa?e : LyVlti ieni. moi*u jtvi^- 

-Le inaïaî^C ■■ iSJavJi la iMilliiK:^ i'« vu: iViiffr»; ixx.*, i"û*L JciifiriiK: w^ 1 wc 43ï£Mini^aiuij'e'mi>uvc . 
e ^lyCnar^M^: iJXe. <ie mc^cuie TiavH Ud l'Un tu vttui u {^(Wentet, ^e^l'uiaou'ùMdetwiM. • 
._/c iiltiUlAc : i^ni.c'^'dxmimir. 
c il'- C /utt^^yt : CK'mme'C-Mti (a maitu 

(c'T' Xoatcm^c^pu'M. U'<) ncJlcxcô ^iitfûùineL^ jmù aiix.de Uliiimcv- ,ced eleiaùdJ ^ohl hi^ cautaé'uà .] 
Jiaie Ul Itipièakùnt ^iJimUc'.- c'jnf/PdiyLUi./aivil.'C t«--t»li'0 faible: 
Âc )iuxjac>c ■■ Ja qauci:"^ . 

tM'^. LfiatCtfC^t'teiùtia. cJlomic vertei>ïcilc .. i'eicL vou-'' fniL il wiil • 
Je malade. : 'llw pc-ii . ici euli. . 

L^i^CJui'UVL: tJlIxJMllfï-kunu'l K'ifi'jAXt^wei - " VIIJ tt'civft r^a.Vu Irt iVtiOt , 
Âcmalaie.: t)\ov^,J^\MieM-. 

r ç ^ ^ 

2cilUtlcÙe : \c)0.\M. 

c'il'i L luxti\''L : i fa-am^i». m'c.^l v>(xd cowiixxanV Jccoci\<'aM\^ ci]ilW\i\. cJicAXXiier lÂVl-^iioc^vioi^e ■ 
Vpiu <vijfi fi im*t<iiL Cl la .l'f.'u (xu/i: A\m .\'iiiim- l'iw/ie |tiù_iScMtifa"lo. waY^u; jartrfcrùuti ?itt(>u,<Jt 

.*ur II ifitin^. '■C ii't'u ua»',â vtai Att- m-x iow.tiu- ,c'cvy.iu\c yiiinicyx. . LVHc iVuiiriU'i'afJrti^': li l'cuieU»; 3BVii?itl_ 
'UÂ) mU kl •«'•l- 'Ucllt l'ente ?<.|>iii<< il 011 .'!'ni<nit-*'^iiii.' -'l'I» WUMbit. inip<uVur ^niti.-»i£ <iUhcJ»»>i^fL,rrtf|dJ*ia< 
(Jm WfW ^l^«t>^< l'iUlh<: cVU' Jil'UUC D<nilt>litt'iuic duAU iI.i«h coHMMilicriilf m. PahoptW. c''u((u'l Voii-. Z<»3i«Ui^ t 

i Mtciatu fempJ «lli [oituA'i ^iv» nufwuJ ^uoetiiiui^ fCvife ^iHiïnur Ai \fxKaa: fui. fit ■ /a.totU' »i<j»uji.'Ljfc»»i \i tuaf . 

■/c malade •• (.CVoiiii 15 icmii , It- 'Vuf|ii- iwir »-ii'm.H rtcu: ■ l«<'in^ 

c v» / L'/uili.'i'J. : la \i»uui- lu eini j'rtff.nHi<- ,>tuiii> ?iimu* '^^\cniaim^ il ii ii*l <mtttilv*<>M/H/.V.' winiifi'.' 

t^Caiurci'. Ilu'ua pa.' i*'t>liop»it ibiu iw im^vito»' iKfi:twut<*,iW A^tc wlumiWnu: . li'uttwy «jflAc^i dHO»»w.', <•! 
aUcM^i ?c prtiriJ'.jitU'iiiiiciilc ^Viit-.V\' 'li'iU tim i'hl vcVk AiiW <V^ t'M<\/>ilo t>(iiMi<V.<. -'> luxdi. iWawiMi'H.t'fc f>r«'- 

A lia une nciUr'bt !>i i^^mS furifi atu^auc (tinru'lk ux iniiMii- û>(_ rMiW a^'w '.iih «en |»1U4» fjerti w viuit^, 
iMtpeu l^u)tni^ u it7ui-.c''?aii if a'uaj?*.' nu^io-^oukui-ji'i. j'ii |i'iMW'iiiit-nOilHiil«:.' ?«i« ici memvte^ .<u/«V«u*J 
«•wwui, ?anJ la oaitie^\iWciicwi^^iwciaoC'Ci~iei -ic maa, Uiaïuijlùnt 3ci>'1ic>iil'li;.< fï4n>l»iaii/.<. LtJ(mu^ luvrilii. 

c'TaiJ niJiiu'a f.'iivVMC ?aMi' u^'a.i iitLui-l , tt vt'iia iiVit ?e^*|5itijl . (*'ii pfiH- iHtt^iiu! u- miit i'»tc.(i_<î-<vu 
«umùii; t«»i<HV. /c au'i! e<'U£n liam .V pci.V.Vi' eC U'- ice<nù)i : 

iaxivutL.' a- covwmtiML «Itv Je |ta9mJ--'t "^Jariwc naraijuaic' il}airtu.y)ùiiic aui ^anvUw. 'd tmi a»L l'i'M' i*it»c3<n«tt tvUtt/ ûut la Aillent- a'sJiva ■peuîaMU 3oi»-(+ mouS par u wii- <V ul 3t'W'M£i**<:^vi(?£.a<iWcJiii»««« 

l'fA'a'V'"^''*^'- l'cJ' •ci'luo:'»^ ijcmi' liv. /^imou laù'i-M. -nie u.* niTp m'iiKlnuone^* J'iMi- maui?e,^ . J" n'eiceJL.yaj 3c 
»wt<vc j)t>tu- LviJaUii l'uh'Ut'uVt . 

\m\ivinie'L ciitn hjuc'J'ûvi^tùitit ^l'iunuL rti'Hu'tti'ni' ('liuu^liivk-' ?c uiutif '^uWnititJiiCfe^vxcfnKn.- 
•îcii'Kalc,* bi|ji£:ti».M.iljû)iu.*. 'i'L nut miurt?i'c rconuinc inir liL inic. eHiicu'.clk. amêui. i-Mt Ani/fin- .\vv" 

1 >- il 

wwilni.' i^tipctùui.' C(- iTHAïubc iihj:^ |5nîixlii.'iv >\\> imcihI-tuv tiif/ri<;ut<>. 

-'c Mfù» JiiL »:'.\x I UMiiTtùnt AnK. Ji^uffM- dcicittu wmtHC . l'c m^it yniuic. nu^ /'m .*u'vi .»i7i- , maui^-Àity 

cliiuK , jt^oHi.'ii'iuù» lt« inVi». iiiu ccjiÎL M«e ucuhtimeimic^H'c caiùusc CLan'd ijaù- cw^t lut ivnc ' 
+u6f«iiW'^ uhrHfc, ji wi ialtn(«- au ijiniic l'c viii ?p (a .Vlpîw-id'H v'es(<:'l'U>u '. IvnOJoivt liw wit jinutiHiU Jt 
"iiirt II aivuiKt l.'cu trii)i7uï.> mu: .YtiiiUiHicit terril: la-waffjiimcmMtii'U: auariWii peu' cxiiVcr ^aH.M\if il tyxù.Mtft- 

c 'lîrtU U; li-iut'uu ji-taii-tïmcmi: .«.ictniL li'itiixiU uu^ nfWih:-^ auwHtin*- Ut t»ixtai»i"iitc ùimVaL f^oi' 
ùvi'oK ?*jH^iiil iwli|.*{jei<âitf.< ci.aU-t.i il pci-tuiiL -V |i.>'V ■.ju^ff'Wi MO^U'luVtvM^iilc: ixtuetW^uiefWoiJûUùm. 
2A<i.»lcelU.H-,t>ai'jHiU , LtiJiltiUju'ipi,. J<n'ai îùik» Ai.; cmilic ceitc huMilhi.*^ , Odiu^mh. l'OUi* ti'av\ietj?aj 4tu "UqiUM 

»'miJ i\'^\Mii/trHxiuitt.ét-i£ctMiint.Xfqici-<t^'tévowam.A'C'iàc-il^ '<x packutnaUuaile . 

Je Ht al AU nu. ciu'cflc rwi. 3<nu> {<■. tltaM^e wiaM'tilï' A'J ivi.V Je « ptih-iiAf »n.f au'cu. t-ealilc- eUïe' qtniiMe.cmiltjM 
•KHtf iiL, Bavt iiii'cnL Mf peui, loJKdù) xamcu-nr awclmttfnc a i tbcn.'mrtmcu u^ miutcitii aui mur ète alteîviti ixir 

«. iï[ f (PliatceL : tToiu* afl<>»M t pwiûti! âaHtf wcfe Je^vite.. J[ eju-<liir \a.Ximk, ^tXa^cevAituAmnjtSltA muA-iù^ ■• 
VêitU- fluonJ fa tlunûtuM.(vea Ucu^,Ut' vvuiFaîaJ JiJttiHU 'Se te»i-{if-fUptuve*M-^yi«to«-fci!/',ia. laideur 9e,) immUma-' 

ilui, plU'MTlMKpU.lE» tfoicHcL'ltlIW JHClw3(?k'U^<' «UÎWM'tf^ tWiVVli^'^ j'j'lïi'' '»'''"«*<<-^"-"<l'»llP<'l"" •<*- tît^ •♦J'^^^ 

1la'ul^H^<Jli^paJWt^?l'fll«'^alWta"'«'M•0lt««û^toi2£M^". A«ttt^épc^iu^ 

i^ yaicaii fUWXutMvi aiicu^Mu-'cnteact,;att^MiriuiA:^wcwadéaat'(>uiCUibti~i^*iicifUni!.^au^^ tUncuai 

2e ^o»lfr£l• ?au»M 'û^i-ofic'-, [tfcMÎklwmn ,vuiu''|»Pin:tt'£t vuiU fc>uv«- eii'(cuc'll'iMU^cûtitzmhixc^et^WKn'eiu-r>M cUfficili^ 
3c tïMom^fc ait Itai^xil a-ic Vfm'V" iVî . 

.il. 

^Myii'/i/iiiji/c Jii ^marcu . //> .JA\^a/ihrc ISS'/ 
C^mcL t\ la leçon '-. 

/■\ L ' laiic uci 7 tio/i i '/ihrmi^cnte eJ- aiavèl'e ■ 

<3''. jiiii.^tcri'^ CL /u'uj'ciôllicmc c/iezy ùnûTn/ne^; 
^"^ Scil>e<s , h^ûidleà Lyculaire^; 
^f, ^niiciramc oplillmlnitcj ne 

iaù.'c»n aiu. je. l ai ftiiL venir- «-"c»^!- i^aw^ tiu'it |«,!!,>iMtc. t'<i> i?/?.- moisir" ite.' ^' «u ctJzi ptiitù'Mfui- ..itu'n/ c5irm. 

rai) eiiAJtt- wcv^fo-itttiifitu j^iiuva»? et. jut , iKfaeiuwnu Ajul Jiijiu'O J.^ i être . i> auhaiii- lÀiuL aU. ilj nz. Joiil^ 

P 1'- l'- ( '' ■ f - 

\oi\a. a« v»ttllaj£- c^M ,étaHi,Mi'ii,H'a''U}HVi,tick imptetkiue- 'ùctt dcuuUà meMwzei Cuk ^ 1 

ittfi7e\>cu ê<>u .SuïL. À v-yu. tHAïadii, am i3~ eli Secutc peur Ïa, pt^HH-^w wi» en JW/^ poj- Wouleu pêtc^ IL, X V<M<ïi i*l au<H cov\ô\Ac- jeltt wvcXmu.'': 


iJCUMiie.', mai-' ciu K'it^lti. I<W ujdi'atux-^, cj^ cJii«:to ueAn,» mt i.'eiL LtuhçU£.ntcnu^, pttw^- ^ii'ctt- iiuiinan 
rti-t'ir tiHrtiit jT lUi. j!iij?tl'ct. 3e- LaHLiMat , maiJ p<:vJ ?il toui— : ptiu) ^ri-t i^ f-oii^t^, niiuL. la., nation 
bîU. kui. 7 t'ijitt.'' .£t_w«ntWeU£-.k''uqiZ. . C'itfiH, À. uii inomêni- %ivRd,et/eyt<7m*e  -tf-it^ Icé ivum^'le^x. 

i ■sff'L pctu^ it pii-^iux*:. 'la>l^>t_,^m' U« ?r?iuv: iiuiHU'tJ<». 't'aittin- <JUi'H.rt >*4xiL. 
ot t'i'^a. ttpcui-'atw-vvi' ati^ ?W hcx^yynci àncni^ Miinu'' 3c' ce-lti^clcuùicaSUo'n-: 
/iC u a. Jèjô. ■tovifltïii.us^» ?«-tx/a-<; ,3'«'l<xtl- «lu \i^f ^n^ I.StV-''- /'eW.? ctLrW inteuxc. Datul. U .'. -l'ifif ,V 

JuAtc 1.^ isuiii, •.Vxiio iL^ |-'tû> ?c cïcv»uJtv ?ajuî_ té^ i»te+iu'W^î-iHfe'tieu't<> ; tt ^£_ r^p^aiL piiw 

ynatïa' .ce. avù \*uni^te, qu'on, u'appteiù) l'iea ^ii£, e^- av.' c^\t- aiervtCMe À- vnV- car cetioMt-MMAi^ U*!^ caà 
2c ct^aMii.' »w. ioHL BoO isi* ta'M^t-'i l 'en- JonHaù) cuijctiti) wij.i un. iZ^ttaùv^HCmvrc^ . ^-ii j-an.- ùii- ciu'c^ 
■t'<Uih:p<>iC^ l 'ou ficuvc^ inoJc- vûi CiVu^^M^^ntu. laiu.^ e*u:haivi^ieiy2aiU' u- vVÙvintuji' .i^c t 'o-iifcC^ 
iuMiuc, X^cdu^ >:iu' u- a^n^ù^ X^cu^^ aj.\- iii/^i^ '? (Xù axiai.ve.L- ijL avcùtqP -rnlé r>a^a^ .'\ o\>i vtmei^\ 

ou 'tt- H noaù-- UntflfevMi»;» , Mr i-t-avaii^t^to a*i<!' fluciW il- «ou. inotC . Jt t 'avoiL xzcai... 3aii ^ U' ^w' s-i' iv ; 
a.-cùi-'ik- tMiptf-i'^wni' 3 £11- taWMuatte^ {t ttoi'eu-. dL 1 ai biouvei.' ^cuu> ' 'Cvibikicw ?u. ccuttc-; ^'^ \ 
AVixXi^yuiMiL im-V a-itilt ilùiuiu, «t-'3«'l-"eï4vttHcLviu a«, a.Miv't^vw^'- i^ouvuoi'ùiui' .lui av^xii^M^^ufet. 

2ui<0 atttfùAet , ata ii it^tau^Motnicd. ^.'lu Piùi petittJ, ehcùent.- r'e»v>uti2<t. ■piit^ ij«:tW£»i-. ^.s^/tÈWe-' «Sotlt i]\u le Jout.i. ?n. Oaiii^ ic- hiiOtuu conwita.l'UtiUîuC L't^am; le. iM<xW3it'i craiuau- it*JOt.>tuu.> <^u< on ll'iL-i. -^oiut la c-\aii2i>:utie>M ù\\rctMi\}te.iite^ chez l'i.''' 
''Un ?c^' L-citi. (co ij| lu*» tutereA^anfo ^lu'tt mViiU. i'té (X'nii'.' î\» i'c'ii*.i:'f.>i- iJt'tui -et .• 
juoittJ» la. irOi'ov [1 ini txit .fit i 'ii.Via.Mitn«MU,,. i^t- fëfut'ix^»;"*!!:. 'ii'- 1*>": ^Hi'IeVcil'Ùjn^ ?£ /'itrtîîi,'' 

t.' - 

ituml'WJ' tiifcMlcuT^* (l'ttwxLtiii- . (it<>£)U£.-u£ , pz^ewfé au»?im<L <aMowa.{ti: .m' au poùtu ?tL vii£ P-^w. 

^f>Wûiu^ K (.nul- £X<ïiiuiu:i- <>t,.^itu:iHtM<), jt_<*'u aï tt>H- riL.)e- a£i-'i.ti<iiii-"î<', <^i ce. it £i*l^ an»; petiti-- 
couftaiicn- vu-iiàtic aiù aywwuu'icaii- â^.ie^^yiuMtr.cs- Jai-t'uit- îk> eytcxi cyzbÂid . «-'1: i|at'aii_3£'i'tw wiijtmj»» 

cùiciucr 3c u. aiwtii'y^oittt^ ôorircJ- 2& Htciievu) Ddivi_ [L fmv-cntci-' ^c ic i)er\nr jfixr tw- i*ie.*turr£^.^ 

A'Ul'c'tatic»- (X-Tt^tiJ/u- , jn- lui ^inttM. u. tiM^eJL -aiu^ ij. X'^^U^iau.jtAiz^ ut rsazai-l^iaà ji. <ittt «.>i_lc^ 
iiiciitetir ?£ (rit.) -.^'i^L-yÀ'itcr 2e YaUaaiu- Iw tw^vwbrj»» -Hwxta.'^t». 

J'ii, tjeiit- vUn- \ixlle, dci ttjt'icnifi^ a\'i^ ^i- la. hintuzc ?£ itCMi voiitiqttc. .«'«î ui Anrujwmii»:-^ 
?ait.> Vi^itcir cie. ùomu.r t»ui^î- 'i aeilvite. cuwc t'434^«>.:tuu»: , iiuxu.'' .^t J\i-'ciu^hcui~ icwu. 7)e.wie\iX^i:'ejC- 

^>it*^ tk^ ^\/[tni oaaiialH' tHivxiiiê^ 'èedulic. puùnlK- l'inuJ <5<i\>ex., ovue-- -ta- cia.u.<>i.'ea.ti>-»txr' Ob ptiu^ ciuVii wttii'u, . aiuvt ùJC^-ii- afuoe qii'cui-l^i^'i'- ?«. CAC—feTUt- ^lU- ana-bz^ miné , ia aïaaJt 

tH'Uu3e JUêuiiic- ■'btwpt''. (L'O lji*w. ^àu avait^c&- Muxii*iett«<^ cohwxuI- cei- aiifii Hici.ia3.^ atin-i'ax vx 
T'an^ cet- \'o-ii>iet^ a^2onl- j'ai <>ii3na<U U.c<xà 3an,> te xkoa-cit w'êc^ieaL, ^aiui—iiiic \jLc.oiU^ <n\^ 

• |i . 1. ^ • ' ■ -C . () (if 

ii ii'rti ptu* zcticcu^xc , ît>- l'i:^. <Mt' uu2eaM- a\ù mV tenu, ccmyfe- de W^' crUOetvaiicrHé . Cû\^cc\oe-iAx>aviiJL 

un Jm'eu fini- Vt-idO ùtf'^tei^i^fc atteint, ve£ux£ou.a ,t*j.i- l<3. neux^amcyUrnw^diaiiétiatic- &M- tcert- -wu»té^| 

C'aivi . n'Uc^ cta.iL ùu,v>*wiu- mipatavaul-, iiuiù* t-iu, <»'c<M. <^imlMtoit'nw;n(- i-VWfJi-jVîii,;»; Depuis . Ch 1582^ , 
t'itc'll «.WtHiiïil euJcïi mil" claù'vic ftU't'? Wai l'iir^ïiii^i* tita. cviiu^ u-ho-' pt'tîlc •Mt(>Mc>c>r<.i[.i(jii? ftci-birn 

tiC tjiiij ftifeer 2(XM> u^'' Sc'bail.* ?e.Ci:^ Ctjw.vivicù^c^u!' , maùJ i^ ivu^* i;uituac-. t'i V(nt<^ aMuuz iviu' meuïc-au. 
\ i I . l'f • . P (^ - P P . ' • ' '' 

Ti5ttvC-,u: tiVicucU- c\abeua lie--, 

fw tjiii' .Il '^'ii. iL la IciiilÂiVit' ?c liu mcltru. 'T^ei \'c»fi<:atin>u<'' , 9&!< pcàitcJ ^1^ l'^t'', ^e--'' i^caui^ih aiti tvu'' 
.|5,'inv;ii_ a\\t .ptAViitei- ^'tv m'auWu-..* appiùiiiAt. ..'C J tiiitïùnttotii?Ê.t.', tt'iio coûter u^xù'-atur, chc^-- 
{ii'.i'e [niti: iidîfb: un 3» £«41. pfifciimoM.^ , ?t ft"»'- rtrin?ïaje cpoiu'aittiiblf.* ^iii . rctjp ^iinvit;. Jmtuifl^rfiM 
c liai.* fd «t'i'.K pa^ i>c ccti. qa■iiq^ê^le^^ ait^ i<:' Wiut puïu;i-. «.t hc tV4i,v pari'ci- aiui. ?e, io~ciA*i£\'^ tu:- ^i^-^ 
l■a•hc^m^(»^.i|ul , en <)«ji>iitive u Vtfi. pn..^ cM\t£^ cwa Anivv'in. <îm? ul .nnvwiÎM^Wvtiw- - Cm Pi^cufii. v^tt.tw^iip 

(ln'iLii c»vii aiL kvuHH.v iiti£, ii'îiuii ^juiii j£T< pi-iiiii. .V ^«pa:^-^ Pau.! (r^ 'i'<aO<>.-'ai(ai <3«ti*t.cW , «"Wu- i\- /«/'' vr 
I 


tuxey. lu'aiieààiliU- t-iu inalctvc '• ilRcvcw^ci^ iii.nu< i<ii «l'ii c-.:^ ciiii cciu^ tviu atti'vt^ ; 

ï\ûeaii. - UH «oufe, -J'ai •ïe.Ji^W^i- 'ik' ^>«^wi«*^*^ a'à&iM^eé 2ii mccUi km ih V>- (^tù< âiju* -(a culMCjCfL 

tJiUiJ-fui>iCJJ^: CW'»- *'^"L ^lî^ flU"^ i; v'fciiu tm?e »îc Aw; 
J.e. malade-: Je i*k- •W<' tei>o,>è;, U.x£t>oi m£^quciiL cctM7iSteM£M^,ie. m£. temli ^ tfuxtel^er 

iciûali tiVrt ?u li'uu ^c iV wi£- (lùviuV- ^i inv t'IUAHVuiit* mit V"?i|att'nL eu ce ♦vitMKtKU', tti «)«i:«.icH/tit--' 

J.C niaïa^c : <.'lUu.< K iw hu< pa,> imil'tTL aita't a ta ^^alie- d èuci'rié<i\:i.cn\.t]iw je t^AVn(nv" 
ecnmu wtt. p«riu irinip «Je fi'Ut'i- <?aiu< lo- iambc^ qaMt:nc^ ■ 

cU ^ JnatCi.''i~ ■' \mul ut- ciaui^Uallint^ MctuMcntc yo\U.vM.'i<^ acciàml'î, \,ieiveu.o^ ■Jliez un^ 
.Virtl'ffmnc ■ e '^^Hv^ a.wioiu'' Vpecc:Mo\u'è exi. \}a.ïXci' utc iciu'ml'aukc'. JiUixiÀ. iirulc nnc^oaioàlo- 
cl II.- qui i^ cU l'iiciujatei ett Jumicc ijor c \^wcei}cX Si. (ickvi. Jf ci\. 


infttr<2U«^ «<^ iW Jpuuîut»* jui tevVeiM&wi-vt^ .«(iKflUUêï^wWHi- <x w cVntUuw jufdi \c'\^ i'alUtciice^ 3it£(iea:e^ tûtuucn^ MXC^<i'^i.VMi}aanL'Hieni^'ji.?i>iiUu^ luUiu.iantci'' tieni^'doimet'"'idJi; 
2c \'o.\aoc'ie-'. CiiiAdv, de t^e^ atie. vaii^ feolW^^,c^^^4-'^*t wauxSe^ l'a^deM^c 2^ î^j'axen, eu iett- ?oMeutUr-' 
FiiUlutaa[«t* , n'allât wtV ^i'm. i\,\iHi£2)ia}:e*Mm-- i^i^n- \e- Huzïacie eàK.'cahèUaiic- .^-e ^etail^ u«£_ itHptii - 

Jlt 2ietèieZ- âottc ba^ le. i'ai>&i oit \e QCabetc 6avUi atvir ml h-i^^ivi^ ciiMMie,' l'àt\iuenee ^c- IM- 
CvoMWi • fc'u, ( 'aioiitt'UU cjii'CL Y-anL. e\ic<ne^ .ne uàdi-\- tinui laivi. ce ^laauod^i'c- ^llferentùL. 

•- lit* , aui^Je ieiUovO/u cXuMi au. JtXpcn\.^,eUie-mn.i poinvti- le iitc , À. ^xandiUti cù i'eatU{>nj=> c' Oiito- 
i!ccni ■^ow^ ûctowlivuciU-^ ta^3t;wt.Mc<.< tsaut-'l^- pcu'eiit^M^ 3e. l 'iiithme . u i'u ai vu, ch eMei. aiuen-teveA 
\uùi«i,aitiù<ii 2e.Kmlxti. C?i-i:aui-£i aniiù^ pï^'iiUV'ivw Ht. , ccHvtH.ù- Ï'alc<!^\i,'-W4i- , ^cvAi une- k^atcilu^ic ^cj nu-W- 

Ji laui~ 3i.nu: diu^ iwiuJ <r<3iMttiù>^iV>U> ïoiu- asio- pour ftiiii^ ticVc^ '?i<X£'iiiCt''hc • 
ÛJoM nvi i:a.> \caL- X.iee{v^ , la. ccn\\aiàj'i\i\ee.,tità yvj^M.cwt'et^i^ auc tmiSeMte le vcrweti mi'o.*V£4i. 
"Vdi wcilu?c (j«Ji_ venu- -tn£. ftcituiec, Jut artw'ai'L. S^'^Jirttb- rUco. C'n ravniu i.'on.ildeie. PlUuLp I 
-Vu pïi'(>td oaiiJ. iVHimê, ititlvxli'ctiûue'. Ûe ï eauiwlvtcii . --V Isom'oi cjti tl avai'u mu afcJcMcc i^e tijffeœjj 
.?«^"' JouUut.^ (ulqutaufe^:* (ï<î.< itettct^ . tiitiiV ^lulaxM- ohi.\^c- 3e haxllailiet' : ^u pi'cï'.^ éio-icUL laitwaiù. 
U r. teJ (Jie?t* tcvatixiit> , ma J*:- wnudaai la. i^a-talipùi. aucocii-anc-' . mai.'^ ceïo- Je roù^ aui^h ûaun-La^ 
fîa.taiiiit£.3u--lx«béti • Leii iocie.itieu'u'' iovic |*tù> tia'd'.CcuïiekeM.enUrie-iu^'priic- A>e aueiauei) 7cniteà- 
iCL'iînui'iche- M'ci'aCl- peu) u»-9ewa*cije, 9e. l'cdixa-iaiie-tiuùi celle, dii jleppei". ^eL\. tu'cMaiu domve-uu.- 
l}iu}t lèiiKVe. 9apu) IHOH a-aa'i^ciatùfiu.c'- /' iiil 0entiXlA2cii coHWiem- ce-wal .ivlXi\^ c'\'i?uic .-livo-, 
luhoa-AVatKîV tïi» ««xpi^ê^, <>uwLt«- t.vur ar-wH y^tc'- <-''ueamLtuiv VdlaK-de ée^y iniuiJleà ■,i}i',î)aniU.< 
'al'it* .il it'ij (X UtV' Oc iiit>cickira[it>vu Je U'l. ctntftocl'ilil^ èleeltiaiie-, cl il ti eu ^v- 3aiij li, veiÂJoett, , je lui ' 
•^ù'MVuJ n'^te<> oaj mi. atoarùjue- , i't>iii> ch*< un^be'tive'uaue^. C 'Jlaii- vîni .ci.ït».'2i^e%e\ixie-iJ'^a'icwic^ 
Ji IcvOeiut:, iMaUxDlit* ctaienn;M<;iitati[«<> , /';: îiiaù'' .- uit^ pt-titi- C'z.'iem-' Di2 diaMoA'ie ?£ pui.u..'ii ■'«- . 
VHoUu* .•ri WL>\- pa/ WHi. aïtWd. aHiiir.:^ . clUxu* c'tJl-dii^ j£^ H'iJii^ peu* c^t^- l'ii tuL . L 'h peui- Jtu'tu- ^ 
\\L' XAoQtw^M' >ii l'eiiO^t , taHt-'i.) au'mt tie aiu-tii- iauuu^ de i'aïaxie.-' ^u. Ciue-,^"- WicinA . ow.^ 
cil a\uili- vitw. tatewinu.-^ ime- fcKeoH- comt^l^i^ ■■^'' eA-em.in^\. 2e aiu^U^OK. ^em^^uxtiôiiimoéi^^ 

«.'4 liciu* LvaidvurJ <rC >:^ aiu:- ivu> aucfï. 5aiu^ I wpri'i- ^'•2- poc'Mt'iiiiut, ?<: !«- i;uiui'iV'tx-hc>n- nuw lH^c'l^«i^tfU^t ^t-^cc ^\iu \\nu'> ^cui^icz^ MCx'nu'i i.ijinVï. ïc- 'zciu\-^tin- JuiU' '<: <\'ai'cl£ . 

L.'^ii lui-i^iuà t .'tiHild iiut- l'iî Hiaffli'c l'UiiL ^t'iâ 0.:iiiL ?AM^* le .)i;tv\<:ij. c.^ <]ii^ a\uXcn\ii<: 
tai.''cVOùllv'h'i)i'i - i-'i Vv^u- Ce ^iit- i-Vld. v'ciii- Aï^ , i. pi 'l'it cU'aiu a>M.*fi:>l"e a'.i_ tti|iMptc>nn'«* A-iii. (^ 

J(;iitcii<> ..V -(11'-' I 't'|.'^<.^ll^^•Ill^. j 'c'Iaiu lîCtt •■ lowciuc, ù- .'t'Ji,vn2'atV i*w «^H^olier , < 'cwi-W pi?iiCiV: — 

Oiqviate par ti;'"' auhaté t'raïu'ait^ . LuiiL Jii Viu t)<:|i,'K.ihvc^ ao ve i7^t«ui-5<5evit^ i>u»ù*' iiui. >■ «- -'Iv |.'i..ir.- 

U>Hit wU 9ciin''£iiiXHu .JauJ Jt'uunr- icia^- pcm- ?i^ic i.ri.>lvi- ai'e-C te 7iai>êic- ce. ?cn.i. /.: «'ai-'xi.i. ' 

/<.l'aJtCJ,.'>cVLL, cC l'ùiteiaiû : ^mu ■ ce, aue^ \'ca.i ave:i. fc2.:vt»wu-- «^ Jijttujfct'wie, . 

-f '^'nlëUUL : C^iu . 

c ^^ •■ C /ui ï^iyt. (au ijuitadc / ; c/i-ttue*- - W iietux:,, '^<xmrL<>che^ leJ 13 ic.\' . 

(îlt«i.ctciw . «-lattMt^- l'i'K'? HH>^ jwiite ec la paui.iùte 0111 i'iia.> ptUaii^ «itt uti a<s:ic'eiii. £ii>,«^c. |Mi!r.;ii'. 

Jti {aw^.■'^i■ eu ic ?cmaii47<i' --H' aux^vie xMàiwMe^ paj .:î lut ! atijij . 
C' () (7 

ic tcil'ii< WL-<.MiU'nnu Mim im itii;»4t0tii ?« ta uuMific- MCuti'patrj.rtc'qùiui. Vl--|£.^><)ui^ .st poïiî' JuMiViii. 
famillt aîtlftitiCjUt CL la.auelu^ cvpptitttViiU .:^^.^ain.^tll^^i'.- le.' JialJite- . 3l tie, lauulemc pa^ <> '/'ri'H''!" 

t'i l iu S'IL bùr Jctr , ci. j'ai ciiaaac. •i&J vievunti' à. «ciij le, -iaiM^r- ^ia^u•^au'il■ wu attiCiiu-d'u^tc- 
clJ-j-cetù'H, flii'i't ù.*!. fëcl' ?i0Hi:iu- i*i teflihM- JaiW U<> Miul^ii^ui ûii iu t>e^ viou-vc- 3aiM> />a^faitiUl^ .Cela- 
it'tviWr 2cfiU.H,a*t.K)t£w.ie.r ^Iv-rJ, nuu.'' au. fi7iu' C'eJi- une a.ïlci:lie\u ncïviui-ic "i tum^ ac'àc':^ a-uxiu)i^ • 

feiHOi à. aiitî«^ . H ftappc, W- tittc iîti- pie?. J't'l -l'civaiL .au£ >;ei«>., cd-vui <>Jta.ii- tien-, maùi wrtcf^, 
il p>juJ<>fc. HMe.e*wtiM^ ?t, at^ani^iedU-! i5''-»t . (.-•^11'. foaa ; ct~ii^nrtàe.v0^ïe- tjhtiUJWx-iii^^cA-a^cmzAt&tJ. 

2t^iitiaini lucb, (vucIsÉt-Voiu'i W ^rZiilué . 

Lo-win^HUC- À. Waïvclao eu tjui , ? a^te.i Uù ,^nL ebtc- JutijkL'ut à. IJ- pwt<i3e- hScauau^ aiu- la- lequûe <^^ 
Ci}Macui';iM.2'Auhc-i fet>MA* , Li m^it,: 

lU (xV cUi'C iTt^tHme iioU'cHL l «te- foc c«|anb5 . L-<l >hou , tt i'i^ CMteiicht^ trzxfucvica^, U'UM.à e-i'rM "ii e^iici^ti) 

rpiiKnuCiicmciM^. majLa'^i Uxi . pai'tnipuu5ii>M,-. t U-'ii? ai'tM.'' vil- t'iVii, ^t'iu'cHL JcHe- ct|T«<îhi'>^ cfoet feït^' 
^Httiiitv^.Jlt JIÎ.CpTl&> iV ut- iiPautitte^ eu. Liaiiuni^^ml. l^rt^'^^' ux Mic^tùnt ■ <r'cji_ lu. M<alii»'i£- Oea^-Ucâ. iotA-iua, ' . 

'VvOC«'V,?' WiovcCCÙ^ , <:<«viwe. par ea^mplc 3i lu. p»7iK?inr- iJuvrù' tttic"- pl'r^e^ JmfJ t0u%f.ej' H-ctÙl- n^t-'' 
^utïhx («TU» If bcjiiteax; di e 'eH- iiw cxuttt cHii ruvr^ Ux-Ajcttc , k wpïotcJûiu*, i)iL : uk , 3uuc- , thtrù^r, 
aiuihe , iiiia.^-iùs:. eL icin. .<- fUiû> tX •pt£,.*,2Rfc,î- C'icii P'.iuJîii^ WJattitt«.c <3eJ^<3t^^^£..-.■ iL >l ui_c?£a.tM-fc, 
?i"0 p(?ttw iMiMéeé ; il v'mi- tottiVutit^ U.t, ow^t-ii^- (Tinxi" s'i^ti" .2^ an' il i; c». ^cwœtc -, aiwai? itài- 
Ck'ilCi'^ , it ■Lieiaxic^ JciwL-.U^itu ; l'OiU! hu, 3*«i- •' û'fc*ui)i- -ULpitt!- . oui . wai.» .:'e<M, im-k peur Jvèdaic, 01 Itt duiii ■ 4 latutiji'^iwin. la I^Uïc aativc iw^ tcluO . >•'' h a miu^i une (rul^ A: ^.'i»'* jiu cl;'j<ii>|jceni- à i i»«vt- 
fcVi't^cau.Tt) l'i'cv tAi;i3Mfc.v aiiand ic \h' cccn«aii ^^ eclic aiutUeni^. une i»t<<trtM 2tTtii_ ( 'feiTin^iw ^hùu 
■^atUti-àii m<M()i- ik-pUu' <i'tûnf>ctat'i..iue, i!i_fliii ^toù^ «>miiii potu- pt.H-<:tt)' ^Hwtyti ct^uzi^'u* . Je n'a.- 

)twii_i:iU uC , la, bmuioc- u^u chaw c c(. il ^u^i'cml. ?'uiu etiu^Ud. t^itufle. yaitc j^tvdir ,ttiaL.^ aiïin. il «c 
pattiM. i-^tu*. 

Votii aiUt \VÙ- i-itcit II 'cou (j<w bujoiiW t»ut.;'>iW£, ?'dl« aiUini- )c^conu>Uitu.. '/iu j^m- il. u">ia"if>,t 
^tU' vc*t)t!aw<û)c- ijiu.* J'êbetù) DcvohC r<:ittt£<^ 3c la^Ual\^ctiicU^ deJ ;nJantï aiii iJumcwt <:v la. l^M:ttc . , '^ 
-ieJ uacvûe. ci. icaueu Ici t^i.iiX.ii'aM^ il lè-pètc cousiixwweni. : _ -L:** AiMzt<~\'e\il'eMJciu..Sc 

■mtvuii' Ci'yuiic^ cciix ^'c la^Ct.-npzciatU-. ivtu< ôbc^ Jut.5 ?£^ taux^nlin- l herèxiite. :c'a.'*l. nu. Y'-''''^"''r^ 

j&» Hto'b ùiJùiuMic, cju'owtJi, l<?t)qu'U4T-^nt'>û'^ni- patine 3«. t'aiit^r. {fj ^c itK-rti'iiu.î Jii<i'i'.i-. »_ t\«i_" iûU.eA- a. ConoirtlV^ iioiu>- iii£ii;« iUa 3e4 \i>it eu^oto-nce^. 

3 : c^l la fa ^c /^/^^wm-^ ,7 9 impunie De-ciJ^miu- D^ f-iti-Âoe iV cSoMj mii,'i'(n'J \e. VMt^,'^^^i'W'iiei*K)ia^ 'Cd\. KSV •Tt'»» imil.^ . il 'aM- dU'i'i tWi- loujiT-f-'* atkHh-f pi)-nr c\'ii&i- ■ier-'cAMù-'iU-c .,Ji pu .<>..v KtT4tjJe,i.^-->'£^ai:^'' 
' ,' . P . (' ' 

ia.J ; il' ii'tj ACixiu , ?'rtp;i^' [ut , £]U^ V<.* ^raW o'^imu-i- pc-..t'bi--'L''citi]ti-«'. 

cxiaùiaulé- pa.ttûui.wti^. u«^ «nili; <.nu cntL fliuiut nuXt^i/- wetic êh^ awWi^- <3i'|5è<i2. ..Viiti aiii linv^ 
->..-''■■' ' p. . ■ <-' 

vcui li^t'ii. c>,\. ]r.£«cn<.'(i J)£- Je lîiXiJ.^at l'oiiv» «t,l'«»OMt cc'àalni'^ ci<^'Xin^U(St)ii£. qiu^ ui miKKasmt.- 
iii^iu^J ciiiu Hti ,w'to'«:ù>«)ij(iunL 5tt lîwiuup ^ii>u«- .-c 3i- l^iue-iViseôù^ . uPh vicit. ie.u'e-ii' -'.vue tji'it, ttaoail l'iibiuvhu'i Poi'i'cmic i)vu>iv^a''k 

iwuu-UmcuwiKrv^ avaient, potii' ptrim. Je A'|?atc uu> aj|«<;("uti<> ciaJ'lïuiiiec» ■ ti»w^<-' nu^z- cr'i'.jr-' 
le io\\via.iU. <'|iu «vil, cu»L ;j;:*^in^ ncuzaM:ncui£- aiù e£>uwuetur£ , c'e~*<^ ï'aMa:liotv^e. l'c^tcuau:^ «^IM/' 
eoniBU-Je le. hvxJ»Uaii- • .. £..'(. Ilii cxiitie p iji' u^wiciii- (tiîtitaJtb^niaue. dm Je itva+iipjfe £ii lui ,ivV ,ai^; ^u«m7' a iMae^w.i.(i . 
tt'itji.'ui^ cnlialtû cC aaÀLAii-Çi.'txtùu. Se- ttatuMahwi ) 

KautAitijc'Uflu^.' iL-ia,p«ui- 5i liiuU, peur duttiiiu- ?c. teài'e r .^cut . 

we'lîûiue w:tï<Mwnunu »?ï<?noitei: j^nj^^Maju qauc-ljf dûmu^Cc ■^^uLcntcnu- an- Su n<iHu'i«iï«, «i. ln^ '' miUtuOiWti- tor'.'--ii>ui- iiM. bowwe^'di- celte- ioJdjU--',£'eii-vtaliivuni- tiû* ^uu e^Si' adieu'^'' T'u.wvle.acuu-ft 

,1 r " '^ ' - 

Ci 0. uite- né iiviioniaïaÎMz.' tiiu oT' tat'u .Jciwusauiii'e'â Mic-2u> buf^ckiauciC-. Xi, ireàiicutc- Ttué^qauJnl 

Aiaiw^-tiTuùît . ii jtuiL Lt.'£*c- jlu- jt réponse à hh ynJ^ecut- di^-eJuw 'Mc^k- jui ni'AccuJe. 3'êhc '^...ua.iâe, 
3e tbiifei <>(rtiW 3t t/<<.Vt.?t<(^ cpcitv'aW't'û.lrléi* pi?ur avinr 9i'l, aiie fe.i- f»u.5fe'rtau£«.< eta.ùw.. a.Ueiiif^^u'' 
9 W<MUe.. <!H- u autaw- ,'3'ci4>££v'' Lui , aiuinKte. 2e. ^hiwta\evul> aui ie ôetaUM^-wiià À e-viuvei' ust-m'aiWti- 
-pour iHiiêiir i 'tK|At;îLe, . L^iiUiil~ia.v(>i*HiiatCcnv^e,la.?c^c^atCtni,-^e,^n'cui^^^ dii^àottuejmxciiuj 
c-c caii^tixe^ ianu-Kteiù ^w tiwiv ctau ifucntat. Ji j'ai 3i'u an'lt u avaiu ceriaiu^i^ -f^Kitt-iiaiu^t^ 

•t 'ûv(\fi.it-. J'ai )iU. c^u auaHil t« iniiiiiîaïUtC- cbuieni- ijt'otieuMe*'- .. fi<^«txe^iuieiLa<:ce<L en-ftsw-tptuic^' 
iwie ini^'iioiu i)ur 4 'cvaixe- , maii je. ne <}Kt<> «cw ««et 4t*ï{- po«(* av»u' «t^'t^M^M, otie, i ' wiiv^tîtie? 
m'aiLJlovt .)t<"<jC' 9aH(} l!e4> i)i'awe<5. uVpeui^avint-QciM-* u- 3*d Hue^puiaue. wu^fetfocMe- ^cuul. aiie-ui- 
îtfj' Jfliu-ta croiUi 3e f jjujtetù.' , ce j'amaù ^e-ULi'ù- je- H ai irnU^iUé- mi '^teaievâute^^ <r%'*Mre^ . Jcnc 
OiiiJ pa<.i ait^i •.'•iuiptoti, . je su>w -iaei'eâe, 't>e-M.ux>iu} nluJ e<>niplw?£-. LWiulxmeiii. . au lùu ^e^ 6k (Jïifeii.ttt ma j'auiaU^ wieiuc-iai'u ?e viu^ïaxxe , U- ccinh^ic. '3e c'L<;tv>- l/trrfc aauxil. nùeiicn laiL ?e wi^^iMii 


■illl 

jjo* lot auiitAni ?c- l'Iîi.uM'c' 

Il • V r ■ . • 

lÏMiù^f 4,1111 .?HL'?ii t^lttvù^^^:>lwu(. ?a t?i)ainp vnJtt.;t eu a tut , par aowitciu^Hi^, cAxi-aMc'iicyi^n'iitp 
peu nvui. -jjtMtVê. ^e, I 'ljiijh''u'«.'. 

^u'tLOicint ètiiui>hauctt- . c' Ul~-K>afte£. atu-- e£. Jeu)- )a lîrujteîv- t'puepl'ûjii^-* , paic'e fliie, êh 7>éfinitwe-''. 
Ce ioVii-^ii hui^ik^auc^ ■ 1Som~^ela. .^ctcdl, jaeii^a. éiuwccir <.'>{ en voiiia.i'- i'ctd'e'Oti'.niaij il jtiuuP 

w'e.(3rHUH(U.. (JcL bflMMl^ qilf"«- KR tJttA-U^^ÊKl^jHC- tilt ..'(jaKtia <n.>it^t «y/, ait bij^vVtqitfci Jt-pw- 

t'UHiliîwc peu tX UL W£Ht^î.>tlieHu:-.>C<:-AX<? i)u l'Htil^A^aMC^i'aO wiic^- ii<i ■hcitime' ^lu a. i«u •tJîi'|i:A.^t, 
iiitutiult^ ?tnt<) mflii^U*^ iLcntrc t-ieiu ait aeit ?c iuwail (Mtciledtiui ,nta.ii auc piM^9t-iuciiû'i'-att£-?c- 
• 1 tvttiiih'cni . >.'f i'*!- ^^utmhie^tM C4^éci\^ cju 'iL /tii'u JouvciU^ 9e ul miif^ "^ jour . 

Xei ii«imwnjiîitû|UAiMf ^i'Ut.-paAra«.*«ali*ù-U'<:melin|ù» dccbcMivf-i dikr. iKohc vcniiue-, \a~(JÙfyU>a^MC Stl^'' 
^Jjemut ?£. fer ? c'tUaiit^ UciiJ tui^iKU ?<!- i^'nniizcux^alicutS /i-iatmi ieiciMi!<<^ l'eaiii^^'^'^^ A-n^l^ 
Hcil'uXi^licM.CiM'i ■ Ueiui • ci eJu mm. Inii'rêKtfltC- ^a-iut M£U'ïainicMiau£-rtla.[n'*.JLa,i«luitt Ju« bimniivinowtau:^ 
<jiu>i {'.m^c. fiait a l 'rttwt'iiHit ii*anii;t*:^ iV <ccii-, devza^U ett^ûAJet- nrtV ?e l 'ï^i^jtctic^ mau'' en^ 
U.a\\i II- ccucetuz , ccli^ finHu'iu ii'cl pt^u) ,5e vtiteni'. «-'•' /V l'ai kuuvcmf. j'?..*u »n^'jù««:'n(iin<-i-n»ur 

t:r,M. -.^c ciiui ivii."' avYt 2c<,» -l'uu<*<5eww*tfc5 ?rt,iw te<> ox-e.iïui, }ei battcm^ttks ^avià le** \'emv>cé'. Yciu^ 
Je //lctuZ?c : C \ù ■ t*UtHU%H t^''^' (J/uiiiU'L: Voit* êUi £llc<>H<)e Pi'iir- i'.iii\'i<; c\.' bi<xiU**v**x^( 
^'e iihiù^ :^^e\ir un »tt<n.>- 

e- /' ■ ISnatC^U: C JeputJ cm*wi<H' 3t ie»nri> 1 4ê w«W i<>u- a coutm£H<U. 
~Jc tnalat)e. : liO^jsiiù» but). Lmu< 

e,'jL': cn^liVL : cWtt- tvii^ mieua:. ? 
^ti inafatr^ . Je i,'i?i»i»K*tu^ â j<rtttr, ceia-itu^juii. Jn InVit. 
t '^t r L/iazarL : Veiti ^\}ailU>L- Lx ttuiL-/ 
Ucnuilad^ ■ -UL mottit^ ?« miito. 
CVL î Cfux'u'crL. : t /Uhtet- - v<7u<) . 

c'/lS (^hatCûl^: A'ciii^.i>ai>êt, aw^le^\ajl)lô tte.?èvuti-naj \mtini^l^de-ia.nt£ntc ILuum,^ 
■lit |5W<'tu>m£il^i ialltCaueà ^onu S'ntii. a*<i*iDe -Civiaotianci^j «1 WLb(7M,3e'-*a«'^ù- t<!vt ditte'utdttf 

<- i- cu\a an'D!, ifjiMu dite '3 ime^fcucn- cjèiiitcUe^ au 'utu- lie- iiJs tftcMiUi£<i \tuxxù-ïcMxxiuytufiP '. 

^tCxûHi auelcnieJ eaUHiWAf; 
|niw «Jd. dCM-ttajtii- Jtni-i i àif'ueiic&-;^i. la^UimUte^'jMCLÙi au ' clIL Kuu~-ài' crml^uijite^-^ar ace£w^aJtunt.. 

maHi|■^^tc^*. tC rnj,ii- aiuïa\ul-ci^ au. [tu . il va-Cnci, tiU' <:hitiiii£iUu^ auî' ■l-'uceuuUu^ euaiù ■u£^ ei<tu>btb. 
routo ■ CJiuiiù) £m.t«<< ."ùr/iJeHU rw tJ««i- j'^U:«<<)«, «C foui-. 4iowc"C--ttft*7 ccwi\c , iHtii'O il i( il «|.''ii<ljUL De.' ,.•<:»>♦ tm' i£ fl. jOi;î.tlJli ix-iiAiiu ?l«mi.t. "^f.v <nc WVU- <:< T^liiic cjjrauiî-, eïu^cài.- 2eveMii^ aj:hr.i}fHatm}yuiU'i^ ,»i>ui' c<."ilitUwf aoul^iK^, U-iciuic cl le i>eiL,nwi 
au'cw O-Conieivc {cïcuoXtt "ie. Vcîr ic Heu- u-ïc- \cxu.wt^ ixuait-'a- la^ictiùetc exlicmllrc 

t'I hl- UuL ?cniii (3rt'' ("umc niic dnilt'»* lu acxicm\c.> nltcùilc^* i^ iu:l.>io»nrtlc|^-!c «iinVML huMcciatieiL.u 
ixiiYc- une {u!ptaw<ximJic lalvl'iane-. ,. 

(f]ii'«i_-ac tiiitwLv \'ciiL?tzc, lh"Uii|iWi; fcu-i;h'flii£ 'Lcin- i'ciiuPit^ lHic- cjuau} i.m cwauutu^'' 
[ci tuLitluct, iniilnL-lU ucua:- liti^enici- imc- cAi-int'ù'yu ^*i}Ci:ialc;<.\n liciL ce lu ^vi*-""»'' «t'Ot iV/ii ijo.» 

poJ'Ate^ . i]lii CLdifVi^e'H'c ui uAtA'c Wiciu^ îli-icJ cchLiiiu\ \\Hui^VaucZ t>az<.uli^ aiu'UiUdi. iwà-ic^^iut^-! 

e."L : ChaiCûL '■ ïiL waiaî^c (iMiJiparhcNi-u pa^vt ui. c'iit:tit»ri£ Ami. (^^ /»flï;":i> •Ica». rt. l'heuru- 
<PllC- A ciL?e^ ^cineuti ?<!fjin,i lôuattiupi , «.'li^L lî;Jl^ |,H\Vin<:- . "«(.> JiUVz, tnJ /jiVr iiiit firo <^riiwiit<i- jiMu- : ./<;i malade . cO<\t eiHfc?iiti>Ù0(iiM£4iLi . 7ei Viiui.viù{\£ni.ciû'^ ■ 
t 't ' C'/utZi'tTL. : VtiiiUi^- Ccnti ivii-i U^iVi' nu pcn , c llfHez. vr-' piVA' l 'un iC ^(jlt-^^'tuxKe, %ii<» 

4a. i'Uila?e : tKic». iu. tcui . Il •• ^iUVLCÔl^ : i^wï -iViu* 3ê. iVnaiJu^uWrwii'iicvUH.» -llv î^t'WiC Dc'tiiùîJ iWatS Pe t?fc>an ue-4*uut. Xa tria ta? c ■■ t^ff ><. . 

e 'K' L' huit •.vu I à l'iiitetiu) .■ 'Vcinit. -Avii.» tvi'r L< ti'|'c\\:*.* uLiIwm.». Xe^ «*| liwc»* Awi'aW/Kb 

tal'c.t^ c^diilaït* . ^'l c'H'tai .lui; U'.» |jt.Y'iit'iiiJli<V>o|3timuiiiti<|ua< J,nii, (^./ wtii.tM'HipcThïiiM ^lict^cïlc-, 
{c> iXXitxe^ ttiUiu IvuL tv rtii, rti\v.Vcii:4:** c'i t'i'iit mii Uv mnfuJc u'cn (i'<.'H(- |.'fl.i ^ompfc .• nui'-' fn niaïaie^ 
?L it it«<'£Ct«- . ..vlo. Ai'u JdiiAt : i( U-, mii)<:u;iH Oni. l'tar ^ïïùzï l'afj^c-N'cvi rjul«it£ rtifj'^rùw t*piMaji-, 

jiWûii'jvt'aat ?c lo aiu) v'c (jUii. J^ cc'viMxdt ?cJa&M^ 2e, "jS ak^ o\\k ^vul fatv'hnui'^ .^im ntu i-ii ^Ui'ioMexnâ 
«»<»V«,?i tolKuomcntO lûwL'autvScU iini nit'uîii'iiL J'e [my \<c\\c \\\f!^,ti\M.i atôiKi^-Se^ miiii-t'xi^ . 

(Jfur «mcMiKt- (£ Jt<?tfH? ctt'l- De-4«- t»««3ti Jiui'ii* iL iii^it .i ?Cjrt nu iV l»-.!!' Jc>ML-rtr«VUliiif<i<- iVl iilïtî:*' , ^UefcJi,. 
ttHz-Jw lîtàt-unai^ (jpji^lïfvW a\i.i^\c.\axi ci\a^^{iiXii\\c i>o.o\li lafliuiii^ le teaifew^ii^aHh'<hif>ljiu7i<iu£;l;»«ai 
•l<t.Jtijêi-a.i:tc JupuiU'luiiit ", ^ViL (:||i.;a.it. iuVoii'nn. jum, lîiu aurtv eu rtul?iùii"*»i£tn, ^t,\c>- ■^unhû^^ Mioy 

ùinutflitcr fouL l'û'JiMC' Dt iwtîuvKunt ?e ">' cvatù-n. , l'oiiJ n'cmpcchetci' pOJ i'«tt<rBteie ^c<5'cten^rc-<£.''au/5; 
otit.L'fttW "(i Mifsouwaii. law^ (!£ h?U4- I>i l^cwe. , j''i;«i' JiiZcÙJ) mi\X£ium , mai!,? »na(»itHWU<.Vm^m, rU,iu-U aeiu^a^ 

!<.' krteJàaaL n. lo- iiUlUXecj: ioà\-'iC mii-wiJJ ccnmcHiiiX- inew. vclïe. {nwlïlC': voPi^- Ke-mcu 

■^^ niaLi?c : c Tfu .i'iL-M.M'ciir- 

e-Vt- U/lUiCirL^: ^L W'it^ auiti2'' - t'Ct^- eui'Atc i.-iuMt?-i\i(z^ i 
.^CL nuila2(i : .'4: lu-.'au' \>ix-\ 
t 7/; 'ILlliXlCCL. liMiinJi-.*,\'A»''lrtufe>. 
Ja^/ltaU-uV : Jn 'l'ai m' .--.u'U;» ni dluteJ- 

—rt malade: d'T^-n-.eïïL-it.uViw. tobcttaïu.', i;'ft?'-<'litt<'""- <»!!>«t- !«•> <ni<;w.* ii-Lv Iviiifci» . L; iiii_(;iu-flu'ru iimicli^ i 'alra^•{,yn'U^ eu t^-lnir. 

eJii^i, haiccfi-: IcAa-'touii \vux.kxczA 
J.A malade. : oui ,cÏÏl^tu^<£ui'. 
cJJl-CJiat^trL: (Dcau^ LuMUytMiJ 
-Ut tuafa2e. : COcauUi c\ani- 
C'Ji' Cliatan-i C(wu-i^ffui deàaifaittil 
^a. /tiatoûe : t't MVttrti. «><x*. 


,/^ ittii Ux2e- : Jt-iuuTcuuà. fait. â'Uiuic^. 

tvt •■ L/W r^Vi .• ii).> L -<:<:- rfUi^ Wiu> l'ûuct aiu:uiuc nhcoc- 2t. Iiuititictta: ; 
-4,^ majaiic ; Je ut ^ufh'Hûiii- ua.5 te<J l'ifti. J'ai anmtu. tmuiuuie- devant-- lu ueucc- 
c'iL: iS/UlttUXU: ^ciU H'avc:^ \awauS tmiaravu. {MU^Ln^otie. vriut^'uaat^ùi, atiiiiw'uil £u ftu^,^ 

^XLllUxlaJc : jlw.vci\,a.vuvi- ,qua.vul îe^'teaa-tdaîi au.eimi'Li,K^?i-ni:- l'cn'r ciii'iM èe^^càueiua^. 
e.'JL^ C-hatCûL : ÙeUL Acvieui~ cC peu. niêi oui uiixMie^. la. rùiiW cJwti^iSiée ? um.cû\x-. 
^tx malade : ^'ai ia iûuuwu Wt'rawùawj 2eJ iiux. ct^tsj 3e- ia.t£be. , puùs i'txi -u.» wiaiM eu^cut- 
9<VJ peiùauL. i«« «tliiia ^<:lMnt^ cl i 'txl «tat .Viu "- inaJ 

c 'L: Lhatccl. : c icnJ lai'Jrn,} kciu^MAxe- vcHMc-ww o^iu< n-uJieutct- dei lUti ccniM^ nù ui 
yoiwoviûiui JtntHuW^M, a^wlîvfe«>. cTIrti^ lu Mt^iil'tfc^**'^ ^t 'li'Wpt+Mi t'cij a.\\x^veJ>vvvii ^ti'etwtiaHa^HeMW 

tt^i'âM. y(mi-|£-t'<nu*<u- iKitU. aliuuwi^ frt/ ci-iiut i^lm - a en. t^cm-iiM-- e'^nu» i^omuiiJ \3abihitJ a. Vnr «a- 
4»t4<|UU'n^ qjbtl)<umùiue (;ottl««/.K<vr parU «.V^iimii JeùiKlliiMU. l(x mal<u)e- 2ù^ au'eiu. eiuèvii'uîe-.au'eUe.. 
«i^^fcil^pcUi [litM- eïoii' ,»uxii icMcViù nai SouJ JM-iJaw^U** ui^èuicwatùnc^^^ Kihèncmiui^ ïumivieuce-duf 


^<i /nal a^c. 'LÀo. luc kUt~ ^m. vtiiL cci^ctttu -(a . 

^,(1 iiiAUlàt: i't iu^auii va-> iyu,:iMi'. •■''ai" i«*if. catflec ^cvMaa^ devcuu^ la) iieiuc ■ 
(.■^.(tJiaxCiTL: i^^nfin, Vouez. -wuJ cntelAuc c-bc^c ^ J<intuLaHi~,ie-lunùneiuK . 

?« tîaire.' <.•' wAm'cPt^- ditt '"ni- iMWtaiHi' Ai"<> laoïuuk (ItniaWi- t'pri'Ut'd (IM i'M^fn«i'i<>Jc»»ifMi-5if la ttuiiu- 
if 11.1 rt wî- cm riui4'ut3ù.<»^f iHCMC 3aM/ wï. wwxiM, pcK^iuil- ta- mia'caine ', 

c K-"^ ^'^^'^'^ : v'illc.'nu* piU nciiratun cite 9n- AuulôieweM- ,m tw ^iL-pcuau'^ ej'i-èmou.t.auatii 
en eit.'iouM le. icvutnc . 

kW A'U>uljt)eHt£4ibf fclW^HU p''^, IlMii HHili'ld ^111 t£iV<£tMl'U ^ lui/'" 


lucr. ^cAcMV. iùatiÏLxin, . Je, l'ni t'u minauefeià \'a\'iùi Xa.<)£ii^atù'yu7\iii£-eJpècc'i£^fei'-2att'ikce^.i3.itiei(.aiu:- 

Je M \nùi }fVii Cil vmWf a m^x ani tut <'£n<»ti,.j<v} k. i<^ii>tne-^iiiiittlïanL' ?tt itumUr >xiu> . Se l'ai teaatie-. 
Il ('(u aiillipc .i'tii faiL tVwiMt t»i-a^rwiM>tMi4MflUui)(3««i/, mil a pii>' U patti Tic u. 2eMiiur {■Lmêmc ?e.u MfUer, 
uaxciL au'eu e.ïïcL. ilkiui^ ^ùienLleut''' tfciir M ?\c^tKcr hh^ ùn<iqi: cjeacl'c.. 

'Je (onwtcuh rj'iu; qu'il JciLiHiii^ili. ?rr(ïm'i- Recette 3atiu- ito*: 1^1:011.'^. oièciJc n nui'ati£Aù>nti.i. 
(i^iïiu. , c^^e. A Mt i'Wi:iit<:i'y""'^Hc Au^-bamp ciImi^I. ci~iiti ciWéniÛK^emcm^ ?e ïa^main . 
tVt -ce^aiu- i'oiU AWt auJii utcautcut^Mcmcii'- de la. vcniche . 
Ja. niala?e . Cm , aXo. iw^ «lu'iit ?an.> le i-uu^ eu?Aiuf Ui-lwuhc . 

ÂctniaUlàt: ù'cà.ux~vai-(Aee\W}amc\tàcS'. 

/' / > ,v . . . - C ■•,•-.• f 

e '/(, ^JuITl'ûL: Cn<3i:'iiri'ùW(!mfm-<:VuLmtwH qiu monté. 3awi le WiU £i.(i£U}(i£ îeiuâ'MA ;-/£>iiCiXJuVffi- 
' -C t» -P . , P . 1 • »MmtC, MtAi.' >"■ ntiaiL\iui ^plslfcijlitiùim;.. iViO tu pciivct hlm pevcur : 

Ja.ntaia2t: (Jlov^. ,i^lo\\i>Um: 

t"l ^ LnaïeCL: iS^^xMi t-mi^-ui^ùWCHicHi.^Vuumai'K, iTcthRcK l)u^-:■^•lt. ùi/i!a/aA':A 3<'ii pti.' ihMVL. 

J.amata2e: t'û(i,ie wi>t*fe. 
c // : t /iMcVi- : CjUflH? ats'- ■ t'tnu» 4:11. L l)exwc\- acCtUL. '. -~a-nuxliù^C : J'vuol un. inri<* «moi» ? cjL: LIlClTCOl-^ iJ'H.-cc qu'il u a U-Mnl.riHpi' aiiii tViMaivi. (:«-i:KaoiitAi,>«i4u'i<u .'e i<i_ muiH 
^^ nialai'e : '-'i^ ' a^ tciujutj eu . 

»ur«>VHtf aq net . Xi», t'taic- w ùjïAiiu' uplarljalitiiaiu: luiiiV •.•ottujoic. aue- ic J^^tjicvtu- .^vitttiuant^ ^yhct^tic^3l£.^t)im■ 
■uu.u \icu.iàUi ci^?àhUiu.iUimenb .>'\ai.i ^iulx ut^ elle u''l ac^'^mni.u\iut:' ,^^^lttwc• ctiet iuUit:>etJettuc>.i:ne.ntaûu*U^ 

i)<! lavwtiraiiu: wbrainiiViiic- ,1101 i>aJ U^c<i\iwe Jcintilùim. .,iuaxà ''wmirpu", l'amatU, VcncTaii'i2'tJjcitic»u3t.i<i- 

JiX malade ■■ t'iïa nuu ètaiL'tic^ ni'uviuc,; i;«£^Jc|>lciùfiuiiV ^e ft'Hiii^t. 

t-iL : LniXIi^L: t'LÎ'uiT^'k tonlïîucL . Ja/nala?c: Jcnoah ocli. 

c 7?r C'harcàL ; cliVZ.-,vviu> <''au^î£.» fJji-t'tïrvU . -/a /liauue; ijjaata»}^' waïaiiiJ, ici ii^U-cuieji^- 

Jpit^uvU'LUH, tUaii^t^tltc. h«tt«<uwKi ' _'ii Illdiai^C : j'ai icaveM-ds^ ocxuaniJ. 

c // .- CnaïccL : (flu'iiiLree^utu. ixni^ fait:.* . l'.t-maïa^e : OcJui) ^anâ'Uccwme'ccc- . 

c'/L: L llCltCÛL: Wcawcauxùè avez. ■ vviu' la bt iamnet- itai.. -i^i r/uilade: 5\tv.a. tnùowit cte aivii »1 iiJ "ii. 
\Mi\^b.^'tù.\cvio^>Xi tjiiieviiuMcflixuii \oM.iiiùicmi liife'Ci.i'ai fv'uieuw pcuc 3ai>(ri*- ii jc'tvsfui paîolu^t . 

(.'li"^ Lliatccn-:ïc haitcM£UUaCtc^cwi£i-,c'eAJ('emfilct ^iLL-rzctliui^ .""'iiitt (nçi'H .roMl'mlu:. cL^fliuJ WwxA'- .71- lVc->|?t?l,aiico); 

eccutut, ■ i^it tt'a pus ^^(juvtMc i'ccc*i'hc\L 3t t^uvtttt^j" i2«i.< ^<3<.*- Uw- wL nt peuL-?ii^ aw- imau' ici- ■ia-léjim. .>mt)iu^ rxwrm a>\-~ 


ItVOUtj 

,|»u»u.. ,»u. . ti7t<uiu(û Xfi^voaàài^, tt Vtfuuii^^'autfc- tut ji-w^-; u. ptW 3wii- ^tvX oXuixVM^ te wn^ ûmtv»c lU-il- ttliwim. 
. 4 Ci'tpiS ix^touit^ [a^hxee^ eociiuu,' a, nnh. ci ttvu.'. 

J,a, .54t«atù>»v '^cvXcwLUiit- xu\\e\\.\ivJU ^Mi- 'id JiMsùJ , «wi» im^u. s^\t-e'<xtc^ait--3^u>.iattivc. arcoL./y il nvfci êU-u i. uLitbtfui- 2z.aiw(aiui ioiiiii exMttoxwUHL- "^e-i eccnunuri&J le, iovui be. 'U.kiae^aœ^U'iMji-ieJL^iatiJbe- 
J> U-ïii cîcalCUeii 5e^v'e«H'ciitcntt45 Oui- vciH vouci^^ur do-ic^nwe^ Vo\xô iiùiaiieM.^^ auM, exacte, U.&ùaC' 

V«A) }oMMXXi. 

U.ujouO latU', elfc) (n4.u<:^<>«';, \f'u\^-cC' vaô '. 
-le- maùi/te.: ''jciU'ZeJàeMii vrU> àe^euM\M<f. 
t.^/L. LJiatCûL.: "cTità c£,a<M-nmii cciiMjahmi, ai^'itâ'aau^cacri "tH-iai/ij, un. ^'laaMàtîc axUiài tttècu^ 

(U czat^MoJtL^tUL /jiouute.^.: jtiMliiX' mtxtAsu- m^|mu.. 

dut , uWiiJ ûUi'Ja Mit ^iciii~,tniliii.?ani IctâL/uotttuil', ùii/cû\X'iiAuche', iy-.jaiUliL mcMotutu..^ &hevaji aiu iUmte-; 

■lioAyKXiii. \a.m}i. aaxuslie. m^mui w\i\ie4^ aut., lo,3t»iJc. eumt vm^out c'iài^iuxtnu^ucyiffuae^'iii ecchnàeiiM ei-xi 
muicui Jitiu») Â^ lo. paltu- axiiuu. ^«^UL-lcu«ijê^qui «Jt-Rouva- aJttUni^. 'l'oÀouïi'uo, aiuLczô m.ai!Ïci ntL-JuSî ^ 

Ma CC9U'evl.'Alnle^k^\zXtMe'Lii^\itML2^.laJ■ct^^UMe.'■ xvjMtMiu enitvi, totsitu^- 


>nonria»ti- cKiMuUdii/i maiuhiMHi- C4XI ■ vviu5 ^av«t au'.i ïi^tialtu. iliX-tu. hm£~' 2ouieui' aiiez. vive à. la.Hux.a'w- 

c Hoio a\'a)i.i-?'all<:r[>uit* loi'< .iXvaMu y^ 
<- l i'aaii. 3t la U*ù'Vt 3 HH H«tf •ijui' « 'C^i- oi'M .iXvaMU r* •:^aWtl~ ti 3t'aau<>ytic 3 <m4,|ar,OTU »:>ii<lihve , fiXtJoU^ i«m •p«n<,'' Ailiu axicAe. £■ iciixicume. ^cmllc lia: tir «£-,!.•< Micf qtu' ti^ atibuc^ 

V0U4 voua tainxUZ to.X^liHlhirit, 

'ttuèi ^iaxtéi. .«H 'iûUHaitL. McUâiaHeiL av~ 
(«plifct uetenm . i3eXui -a (Umbntttu. Itp 

w.vu^, va. J'ace<rui • au bMà»t 3u biceai 
outocM2)ai"-û»i£«'Ui.ei* ^'in^è'Ci'à- lo-téli 
Ju.p«tin«c ,l£ tv«-«n*i«nit«4C i«coC<lt.c«lfc- 
iexuU'cc Oi t>zauiULUa.wrMe. 3'mh. tud, 

t*u*icU.eutaiiè-jlci MneJ 3u ttbtala«fe'tua 

414 à ux,païKdin|t.iietitt- De IX totboH . 

buiiûnc3tM-<J<!tt4U>iUt< cubiiuc au.nivemi- 
2c to-fact «wt^ueutt 9c UL-icMvl>Cj •o*t, 
'tuoir 3e lo- <JK«: i7 aH£^tk>£iM<. tbi 3L«ol' 


Mmxi voi|<T»u> aM£-»tttîtfMt^ J'aiiMpe*»^- ottmsi >wJ a, Ui 3t<>tefctihVH cut<»UL.2u À ti'biûl ciwk/tieur .-ux^e^vioiuiutc? 3'ii«t ]7iKU- 1,0ml feÙ3i*uJuiawt S^mci'anall: t pliii axait m-ai>vM>caiL icïa. waxueU. «rlîïiiJM'L Scmc iawccu)tu*taw 
ta iMoitù: cwfetMt 3t« î^ irlbil ^ L 3t irtliaL «t la. mriK» iAUtuc du 14^ . <^h cmi- , ^ftio (Kltt-Zintc ,k wu^coui -aiktw, imuw 

i. te mvuui.fio^iUiiiibwh^'CL^Vidiik!^ .•ii^\inuitMo -«ifc»M£. A-itattevttL-.it iii-v'i^Jcvc^êhau'au^jjfiiHcSe^iw-JdJa- 
vUnt ^t-vouà Jullvtc^OMU- itd h'uxiitHoii eubivii^ , wali «J- iIowM^mM{. ici tnanchiiS mu^aJum^tcà . UfthuHiicuiu 
\tl> w.\xicui (Yi.'iicM\»\eJ. lûouàlti w.iiàcW> iCckcxMMA^, u ïoHaoexoMei- iatùial CUU- iowct--t3cïtntia' i!ak:^iU-_,'l'io'etmiar 
aittttitm- qiuiMÎ viuùjni. , en mm. wioi-u^ MuWfW 3j inHeMicv. 'ifz^aXt. «_<KUctau^ Jeivvn.i <C l'tJh^aeUow. a-auJceiteiie- 

AouomJ^IWwiM^' èineuimiiilUu^oÙ'XcJMfioKi'iiM^yièi^ii'' ■Wwaui»"'Cilika>MiL toetoniè'ie^ eiuivOxuii^ U,wuàcuu>- 

■ rùjut MtnHîlï c«feïni> cl «jHi-cii- (Muii au.\w>\n£iw.oii ilioutpuw^eeJiiiLacumCjOH, wutVaïïàMa' avee lutcMOMic. 
oti£iJiin\, ^!i. ïhi\.paiLwÛMe-aUe4- \nuà ïeiv. ^i~}l'U' (iuetaieiim cLdicac ^futtom^ Jiat.ï<L isattU^-àut>etUtUK- 3zutvau2e- 
mM- OMt- toXMiC u. ieiakiaxii, -honXtie! wefcytwe-, à ce^vtivavi^. _ 'Viiiia, 2auimMn<i ccOmm* atu-<xi Mu^nui <>c<vu^aKeuujéi>. 
^f, cntfevt voir %i naiaXutfid ÂÏa^àuAe^^c l^uwflli^tMi 2Miwt|<>/£-'wrwù«'r t>iow.f)^iMUHL^;iMmA ù:ijiiW<i*a-Wi 
eït'ÀvMi euVixy>ïcta!tUn AîMaut' yiciti xm>^^^ aut'leimuia^ cnu^^oumu^iaM kiunitkiiùm. .ce-am. Mai \xtnui^ ii 
OtxoMflutt aitf imeu o-Aivi VMl dètctiMaiùm. watetielic-^uMii êwne€eiaMC£-axi-}eJJûiià 3ti KloivU-Wie.: Clerimt^ ' 

ou. vwvcrtM, Pu-ivl ii-Va\tiiJi}iiwuiM^7<i.'ULWce. .CSeiiij^to 2£..«:û«tuï^ Xtvem- cti «l^^ï- ^"tvei eM'^atdpvtSe.l'ecai.- 
'TcmcM^covUÛéiavu- auieAUâii^eiJkcU^ ZnaameMô ^nvic-ln^ cM'ivki tt^iowJytéhMh^ — Oe^ermi nit'ii*i't(<j.MA* 

<'U.%KY'^iai^inKikiMMi:ci.wc\ie wald(,^'tM^deve^Auvm>.t,2É.vni4xt~ei. uttltnvté.ÔJ'iiM. auUc ccii, on- i^-iaiWiUuie.- 
•tu ioiu na* «•wriiiicHMC . - trtuli iia.-^-,leu.nnùhacai-tc- Je ncn iiMA ueu. . k Huif til^oMeS^ànvcnificiel-ncfUirMU;'^ -1' 'oui'z ente noMt' ^^ctuMc^ attùvi" au. wjph'Mii- : iVnludicH. ,Wiy<)i\icuiù>n |.TtM»jn»'i' ?ii tiety 
pcVoHi'iM- au niveau, ii- >S}v\. fcoAJafl^- an ••■'" ^\\^ veK^nCittiiointuLMeJ^iic â,iif.c<mtu3ù)u iCtecXc , ymL-cïh- 
.aii-oM- cl iiii tviiiVtJciuirMi^ Jii ;n!t[.i.i',[ ii'iiui'niL p.i.' tvuv , (jH (?i>mpîtiu'tail- c'i||unl. nu nu n(r^ l'ouUiir 
.yiVi- A|>twi*ai^-*iiiiu Ci>w\ni- |^ii'mit'i- pljii'iiciMini»: motl'ùV a*- tcd^adù- en\tc. WJ ^nuyi^ i.'ri-iiu.T..' ntùuL. 
iru-dainme la. ipivuuufie. 9e<» cartcnôeut^'' e^L le. fuù-iM.fift«!iV>aMi-,3 rtiihxnu »iu.' .;|il' (u>ii.uiavt>fi.i- Ji>rii«(i. 
tiMaU<l ii 3e^ lc&ù)nii aualtxiiKni 7aitô iJcO t«Mïla<)ù.\* a ui m^^^jhL w<-u« U>cMci> AvnJ Javct . iJ^^i-cawKip't, 
jiit la. chiiic "ici aie2i eiu iMt ^cd cùtachru.* îU liX, natal tj&ie. alofcuanc. >;(. ijcul ^V pK^Jeukc aiuVjL 
3a>4* w pawiluiL^ JatutHUu- ; cci ki ataïu^^ie-s ^ivrùjii^ (uiùwirt^ '3c- m:iute*u^ <hii' Ll >ii^Hiin<i5 iuKriciitA 
t'Itcu* iX-iinL. tmi.. Viëi atatùe. diUe'tenci- cutic leàiuuy ?ont- UKiaïue-U-ceitu ?atu.il A'cLaiuii-i jVtu:^ 

^cncc- d u^u~- oMmtùrn- covnw.^- celle -ci .ai ntle. vi'iidu ]3<xà <Ma3olioi\u.-^u.ài:^!Civiniev\M£ : -U Sioiihct^**^ 

Oc vciuJ cxuxaat' ^ ce w^r>oi> À-èiuiicv \'\-nAc{ic 3u tuft tiétonieir , istjâoi'cc- am i<Wu.j.'tu.* Itcl» 
c^Miue^. O'ai-.â- fatt^lfcô î)e. iTC «l..<, [aM^ît.^ tci:h)eti?fcii;<5 stuid'w écilvaivià -i^iîcùtu-eo ; j'ai Kouve auel 
que* ûwetvalUoui na,y ci • nox-lô. , JViaii -^diU n'avet «aJ nue hiiioUi^càmaia^Cc^ 3u. nen-f 'r>e'wtiiej-iu>mtiu 
Vou^ Ov'ei- •**t^ bÙJtoit,:. ^lU n«i| zaiiaC , ct-ccncMÙixiiX, ot*- *)ouVtMiL- dvic atic ^'aSc un ^t£t^ aiiautiuc . le^' 
Miti vjvunùct- yi'a. wad i\£ covwMe. loufet J'cviei^ 2'mi£~<xtteuliviu ôuwie,, i-'-ii Homuo. |iiita-^^ti. feMuart_ 
eu-^t- ïoi- Ka-tieM.ce.- aouf vuru/^ar utic- ÎWt^Tiptù>it.-^d, «aiiai-M-^iC' cûiiàè.cutwe. a- nue yuitihvz^ . la^riiemuic 
iaiawx. 'ic \SS^ ^<M_ ?tii â «,"1 . Jtezaà\i , ^^Jt-iaài>otMa , «iiiû ôiÙL. u*ic 'iuiod^mc aWicwalion- ^ceJlizauù. 
aateui' «.Uenwi/KJ . CuViu' l 'ciiiaU>»ii£ 2i- t^i-uveiUolc-u Jc izoïwe t*nc^-t>etitc tu)^ ciù l'ciu fa.iu tema'uiiu.'r 

U^^ ^taar}<:>tt> 'iu^iuif petonùr o^^u, j»;l 2'u,pW4.''»e., ïAPpcrtt) exahaïuuii- la^i}o^^SibiU\c 'SoMi la lia^ituieé 

-. • • ^■ ^ . -. P ■ . ;l' " 7 1^, 1 -P l> ^ ' -P 

eii. tarinii. , 3 uniz^teoialuCtc At vvctf- wctt'iu^i'. foui vouci. aiu. ui^<^o<fc e-di- toui~a. ]iai{, JwoiJjHtuic tx i-a- 

fxuet, 3<x»i^ ï'tiYttlu i'ayiaioiHie^ ^c c^^iie^f- ^ la..cotiM<i,î.&àancC' ^c^ -ii^ la.pr?att<> at'cc U. pe^cm .'U-^i^X/hi- 

} ç 9 

(J'aaie-^^cini- an nuxiaac) ■ Vewi voi^-' ftiJïJ (U£cfcùvr. w '.:.h-.i.-«: oo-i ■ 

Àc IIUlUliXC ■ iS^ui .^'liovf'iit.u.V, ■Ïici6 ïûi-n 'le<(Xt c^euuiiMC. 

t-^'ltT L^fUïlCS'U^: 3'ciu\cx^icii\C ^'ctvit ilii'il iiail^Â^ feliw- .£-'î<nt<> nowAicyiô UrflilCV /Ciani^iiCi — 

cC UKC nataluSii, aW-ve^ ?it.n*w ^hucCaJU- jiHt* >>av'ei- «lue. Ain* f«_ iiataiuJùï' "Su. n.:tf hxciai- , i«n"J T'i^^ati- NdM 

■7''- 

Jll 11 auto. iwiL r> applitati»:!" au. maW^ lo- faxccèiôal'ùiK- ju ux, aau'aHiiixtù'ii , aeui^ - iX>i</' yv, "Cl. '^Ô" t n ialade^ . f^i\ic\cmi^tcdcSûixH^,ci^imc^^A2eil\ciii'UÎ)cûaiié]. oau. \t \.'o\.\.i aI diaiuxié t)au/ une- ^c u.ûà 'iex.vili'ué jêcmcet^^À'Woncti dmtcaé 7e-chatcc/Vuu.Tjait^ 

-^£- /nclzï (dc- ut lUauiAe^ ' 3o au^. 

it'oaotma- à. qui util- apui .jteJx-à. ctaivùte-au'aiie'iUL,»Z£mi£. un ca>uic\eiLC-Jlctieiux:. . Vcuô i:eituxzmxex,cine 
ct\^c mcda-ii^ ne \HtvLt(oi- Vcxi a- ati' eïlt. 't3eu\~â. Aicine. 1:10^110'. 
(J?e^Oll^.i atiay^ CL -t-eue la. ch<me. ■ 

■le. tllAti ■■ (Jjtaiiiô \toij) tw)ùi. 

eJ/L^ Lmizc^n- '■ 6rt£, rt^-tJeui^ 3(rt+Hir, iiix-ic- 'u^mue. tmtlc ULUuii^' 

-le- iiia/ci '■ 01 w- Jcciette. [oui 3^ui Ifo ^zap-> . w-* i^oiivettu«e<>. toiu^izc aui uu J:cvvx>c-Jcivà ^nuixn. 

eJJt- &iat^cn^: cXii\ii,cUi eâi~ eMCffze- Miui aait^c ICI vi\ii\^ axxe. ïe iûur . eyjucc atx'dL. a,3cii'^iùei. 

Le nuxtL : '^X'iitlôuC'eà tachc^i }£^ /loaqcvLi- aue ?eé »iaie.i. 

c^Jt. LÀA^cl-: lAv •<« ^oiriiù'^ovdk£,U.U\-. Site Je. inct2> m. uoMue^ cCcbaauc ii^àtaMU^ i^Ke &>i^ 
(UiUC poiii- yaxXcr . 

-Je- llUXxi : {^lU-a-UL. ïauauc^^ietce^ txxr u<> wotàti^4i- 

c"L. (Snatcct. ■■ 3l natajuoiceïïe. afieùCeu, 10- wotAt^. ôuavîi caa^'- ,''L. LJlcitafL: Sc-vu-voià titM^ ^lurU-hnJt^ a\ù- puù-'l *urai ^immuj" ut^^ '/^ieaîUnt-uiiu,- ^fU. 


^ii icoxJhiiUi' auoc vux^ U, a\ux-'ia.U'Wti 1 3v-w«u— « aveu- aoeMU^faÙ dlu~U6 w^iMjùtei dei ^hi'tJûri tnoiivcmtnU'i intèMOed .^leM.-elu^ tnatchci^ ' 

£//l. Cnaxcou. : &M. elle entreitiU ? 

Xe-trux/ci : £e.i u»w 3ùv-ml iiuc •'wi An ouitta ^iOcMuviovt . <&ffe^ m '»>,»«<< ^fJ n'aleJ ieyiii) Jtwnô. 

c/li- ^na/cco/- /.i'aaxg^cinl. à. ut riut/aficj -. Iliuléi.-vpnù» me 3iJtc ..«.^^<>t' vouo •ivu^f 

J.^malaiic : t5l Î'SaC "ic te ^a U ané .j&Hti^aùi wiu^ aai juàtc- 

Àa ititilaac • 3 w^ù> . 

tVC. (JllcVlCCU—: ^owiwjL 1 av«^ eti£-au'ti*te Im,:^ ? 

>(.ii, iiutùa^XC : (yid.eJfUniàieiir. 

^c- nuxuxac ■ c^t«»«- ,t'H<Jii>i<no*. 
C''/C . (^itXtCCL^ : ol cH.jiuje.i- \3At~ tv'tcu. 3aKi> IfiTtiit elle tôu ei_ Jt'WiauJJani, ^cnt aui!-,<;cJt. 

IJ.a^iitMAUC- ÔvcLlS .lotit- nîJje*itl- dtâ ^aceé îe KioUWieé . 

fS'adteàJcuU— à- l'inJxuie^ •• dDawie*- iiit fti CuiUci' aiii «Jl (j, . 
/ t3. ax ntiXUzoU-) : &MaMe^ 2e~-io^ noiJCn- d. vàite- votLanc^. 

((X ici. nuxliule) : VavJ) m- kPt>nvet ia.wie.tUe. ^a«u) vaikc Ix^itche^. Itcmrz^-l^ 2e. I L.xittec-MtcuV. 

A-iviaieni- ccxivwe^ pcu\' ïa.it'- tttc C.«la f!n. fcui^ ^i^^ (Ue. ■ tvù^we^ , aM^j<nwcaiu*ii- ct:(ix^divzait^uixt£.t>xc' 

(>ica fyiècib , ivk. ^<m^ enfci- it'tr «ai- cviueauctti- cei ttiuVtaHepvLcutS . voinlei MVie^'miU Taxa .(,/lbautû 
Àtii'èiMô oai ïâiht. '}t.vani mùvdtex' ccanc-c'eM^ cnu-ia. dbctet Jhi'Lué aiuï\iji ,cï'oue i3«" n'eài^i^aâ 
w-vwitatu Sttjvie-Se-J'r^uu. O'e^PChi. aiic- chec ceiU..*-AAla^t^ , Me \\t jetA- pa^^iAtii Jetieu<So au'c'ie-iu-- 

lie. (?i^Mtptitiii«- 3 iwi^ atoiôtiôé-' . Je iitfu^ ifexi îiiuu ».•£. l 'wut^ Je fliii tocuu a,txivei~ '^auJ c^^c^xi.. J'axut<^ 
Jo-ctir la HtcuaJc. 1^ -p- iloiu* iVCiii?!!. , Mcùi cela, heui- atMVWT 

(tIj t'ttH . à. cuti. ^ccc,<uià .^etlcx-UK^', '•'Oxii nuiîntizMouu te-eo^ 3 tiMi^ -pd'i fii feffc ite.t;)a.n<< aiu.cL, 
J - • P '•• 

(U ' i:ultC'f^aiU^ (H l'ettfiuiL.): icî'i; toi iwt Imh . |tu.3jc ftJi mmn.'* '!'ZflM»|iii[l'e<j,fajÀ)«-léi Wbotifco, 
y«- lil£ic : ù'ï'UL cj,<^ ciw^. 

c-'Il. L-n4MeVL : la.-funm£^ ^*t- ^ùdie txuoc iax.nué,2U>aii~ tau-dni^ yUvù ji-ieUe. noe.oic-ajiean.it. 
<nu. t'en, otnnty^i. du. mon XeAWfl^ , ceuc en\avi\^ vt 4\.M^i.jii'uiit- kmivuic ^^lplluVaMl3l^ ^i-ÎWv uJ lo'cviuu'^ 

e^r. {JihxlXCÛL : 9\lit^- iXXc cW MlwuutCà f 

^/t rtù^e.-^: Oui^ cJlLovtdiciW, «.'U*^ uiiaJi:- lôm, ti»nl'er. 

c^Vt . LfiwcccrL^ : ChxeXcitiejLnô la^eHiCU-c ùJUc'i locii- ^fi:om>Hcce^an'iL laUL. 'icaa/tiei' (i« lualaie 
neM.^atii^ iiv. ceyihiivxy'liMiMà ^pni~ ccvoetceviny ïcj H-wiivi'H'tiiHD cnoti.i\crzMcA 
cm- ^niVtCûL : <?.'i^- fffe fle'tiec oow \3oitJiii' '. 
.'lii.rnet£-' ViupLiiu'' moi/VtiiHt* i'tI 'Mi'^yxcvicnce. AiniH tcJ moU> e^^^aaiicii où d'e. ne tietu^mtuu 
xiiiiicuïci-'. 

-4.0- niete.. • oDe^ Deiuc ctAi!.^ à. \ojL\A . 

(_ 'H. L lidecot, : vciu> àavei. mx£. Ul t^pûzci.. co\wnw*uX- x»<juvi"Jtt_-[<'ai- kh etyic\,kxntëL patrie, dwii- 
'taw^Ju n<xt~ ïc ûtcuiCKC . Lelte. Miaïaît -faii- c)(Jn^ «<Vi;etoli<jM, . 
cluauj JoM, vwai l'oi-t-il }pùie. '. 

c^/^- (2/iU>[CCL : C^ii'eJi- - il wctwc ^eaïui '. 

Jit. inetC : [Me. Amï. <xi*z1. %ie\\. SmxKo.viSz. V^iait: hSâ ^èlic^ic . t?Vvi_it*tt cdjiiML, t)ui a.t":i"'^f 
4vuu, iia'clftaitiiL ^tC' c/jt^-*'^ otuctiu^fu»^ ^)'vUtl^lU^ «liante «'tiinaic/iL p^J taiLaHenturK ■ L'cvi-ee^ 

■9 ■ • ■ f- 

t /t. LyiifûWL ■■ âiii voiuS [)ii^mii'tu uaiLlaii,t^i(t'tifù>t( ? c.'ïïuià aa'étaiu-cctiiu.ccvîuiL'' 
t "r LiiaxcûL.: ûnuttcM. 3c lewip.^ a|>wo cett«. jj-hu- ^-["-cKa ccwmk^j^ ^^ftM^aAUfMi. UiZ l/lCîtL-: 'k'tùi^ i>Ut]iwte iiiiii:<^ cupûà.jc w'i\au'> >xneicuc jiivml ei'ail-fecJ ntaUL- 

sJJt.iSlui'^i'i'L: O^-^-Mc cxiicà Jt^uH-iii* Janof-:^ jyiHlti'tc^ ,iVJi-- .;rL ofaudi. .l'iint \aecv. 
ai«UMi<mt ? Ll-t-<M^ <!«. ^ auft'c»'' /iiVtt'O iiiitUi ri«>t£ \\yac^j>e^. 

JM-rnitc^ : Aimai.» , 4.'Itot«4>t««i'. 

t^L- LShûA.(UTl~: 1^1- 3u- tfoiuMatWvMC «.tKcuuuKL'. ie<)î)oiae-ut^ datu w |'^)l'^^tut£^î* , Mncfinnc and- 

tvZ^. dficvia»- ■ (£tL voiie. mcuù ■ 

il ni- -m 'ett- a. iamaid wcvdu. 

C^lC- (^liaxccl^ : ^L. ta. ?cUU>^ 3^c.l^ Uiiii ; 
.-C<2. /riete^: (JLon. nlu^ . 

C' IL. LfiazCiiL : dJcpiii.* a\xavu> avct- K>Mà lie Ul '^umV^ â.woxJi3e.\-^. 

c IL . i^liatCût- : l-'dL-cc aii£-,V0\i<> TovyiviCL Jon^eM-U aiuuù) \>c>iui ctie/i, petite. J,a. inau4x^e. ■ >-'«: n-t^ •^aù> -pad ô>iù, ic tomba u'i ^.jiu'eML . aai CAUj te iXa. (M<iLiJe, , fjoiii* Je nwtVu, 2cVoii.i~, ^'txppuié jtrT'tévMCHU- 3c I^o-^ Mtaiti^ aoucuii. Ajf-i<^^^ 
«_./7^. Unatcov : ^^cucz- ce- au'du^icùt-MVic 6cl. wkxw qcuicne^ .(s '^^^•^jâ MU- teviMayteumû. ^vwcni^ <V neM. . /(Xta/TlaiaaeJ:0àL■cccn>■^.c^^^^>cnl^tail~^^u3t. 1 

(^<u vnaioîlt «te. KitM~ yaj cYewu'cc it-^rncd) . 

U, Clltcn-lie.. : eJtevL. 
tlU- tovut'où, 4sëi> ^i>uvi.m~- PXcu' eoniiqusMl^ïa^vviMaiù, daté, ^ci'i ~iu nuiuiae-: ZkoM^- OMjCt^. e, IL. C katcûL, : De, jwMUùfi cnic ce, w^ix^ /a(xà\o\.\i-'; lu'ttu a. oulfe- c3^<rj(2- (tueizeuv . i 

(bJL-i^i. nue l'out^ cuftn^^ii^îèxeji nx.^ci 6ceMxi{ 1 

4a. tnaJaac l inciikanUM-pe^ciiiie, aiwl-'ajecompaaii^: âc h 'ai que. cette- Jxur. im-, ^; 

M'fl-t>aJ cl af-fe<.'iu>vt JcixwiaHe-- n. la. vmeuniL- 

c 'IL- L IlOic^iTL : it'iL^ M AVCL. paji eu. d cud^ui^ j/ziptà m t)e- ftêze^^ (lui niMeni— atteiuù 2ip 

Ja nuiLù>c : c'ïoK. k ■ ilhùtCcrL : t^L^-faet vo!> aiilu<* 4Kvicn.t> 1 c^iL ■ iSAniciTL: 0?c «jii^i ptu^< jfo-\vu,5 . 

Jo^ .■nautile- ■■ 3t. ''it1\iia<.iixvl . 

c "[■ ^liaicot. : (hjL • ce c]Ui- s^mxi vtrakt rhc <ii>ùm£e^ ici ■ Ja inaïaac ■■ (fiù . 
t^r. C^hatCoU 1>IU {Laiit<u .fhoJt-iaHà itJ èncuxù^ .(t'eàt,iw.cafi OitUtia:. Oe voiu'' ai ii^c num- 
' ^ co>»»««iU il ic laiiaii. en. a- ■itu>i*UKl- -u^ul- tJ<>î&ie>n. 'èùd iiûj te^ueJ Jtiaou' ici Ji"' i 'a>Miii'TV<>- 

3t Wii4''!'ûH»ic -pTiniitÙ'C^£'tbu«tav& ici c^mvltiAu^c^i 'i'vi/aiii a. lai «wùiMlii». OiWi Li ontafiMi^ pMuA> ■bui^**tit>tmv^U4i'pei 
it-keViVtf cemhtiie. ^vtctme i*w<m(>ihic.r»o^iMLâurudmiUcUi it [ctiXUM .jiyauûi."vec'eXAMeai\tevi»>i^0t^*''i*'''>><>^^ 

(UtU 

'icXa.wtv^'- %ii^neu^ihùu~''?c U Jncntmic-'^ c'^ouïûquC . e.ïïLxu cette. MiMoi^^ ne. tniiuxù^zicit aveu' 

0'-'' 

(^Kj'ti.tteA>.<anl-^à. ta. nuiLxa<L) : J.CAfei. l'oiit- <^cu> ^n l'air. 

ùTMi. cWrisii-ve- M+u:- ccttaiM/^ Pdji'<uittï À lever U vz^'u'' , l'.nuc'Kiatc. àc dctoAchc h'TmoM-i' u*t<^ 

'VMiuaz.i là, il lia. Uiw, cxiict. ti^a*ih. tAàiiiance,. J.ix.iUntcXi^ioLCc'ii-cAU-ci : c'cdL-aiie^ce.-.'vnuw*^ 
vMUiJcU/ lit 1 'ai'aw(_- Wu* éic tk.' '^H^^A^tc*'> 3e ■!■ cpoul^ M i:ow|î>rù^ «^ cediMcin^ a\ii Jokl orfécfet'- 
l2ê<>L5oni; HM .-'<*•> pu>ttjtaMC. W<ein£tii£iii^ to.'t^ttfti^./ nçrfo^tcLpMûnut'^-ut j'ai Miùe,««t^'" 
<avanu ft Jai'i.ni ûu'ii-M'iia iiu'dini «.'•^utc. MnijMoiloii- pn'mitu'ê tu'tt-.Jw Vaw'tMiCi>.(X' apï^'/é,* 

-♦*uM(ù>ù,, ia. <;a/iAcW''ttiti(aii£--9cte.»Mu![i2)û:,c'£^u riMiptuA^ai'ia:' <^"^ wuArti: . (1£wmacIc ^Kty« tii^'' 
Auj'ii mM>iaAi<i«i4^ûiu- J'ttét&iUdttk- . i>M. flu«i (?il[«t.i - t-il- 3'(MC»«ui<'et^ iJUu» »Hin«£->-ia;-n>t. «cit^' 
mui eu -Mil peu •Mioiit"* ^e-axaiitc cuJic ï\Ai\,i, jclfiiloi-c* <)£„*u.l»*titiut»i4_'ati U*»ii iiiii^c"U*it«^; 

l) D /T^(J •»- C 1?.'' 1 ■ 

ccvuxctttû'-c Cfttt-fcHHe- 3«''.'ï'te-.««U" (I JiwlîjÉivMj^Oe. c'3i.^ulMvt£^,i:'c.i»i.au£.'Ui. «Hnlal^w. aCfmUMOLyi toWc, ■?iu liil.V y ■l.\.\} . 

lc!i ^iix tiiiAi^ de coviwmcn{^, a. finies f?nim^ dtte- d- ta-ti3iieiii''^ii'c-i-t rt-i«u^«ctï^i«.H£^ toctt^o-fîiiwt. 

^ p . \^ . h f ' f V- i^.p' / .f^ '^'^ 

noA iCi £M}îce^ Ax»u* MceMiii^. rené M'en hvi-îrù^^*nui ■>{ 2eà A'ivuete,t_^ $cvaUw^îiit-f'<nrje>^^'- CiaMHcc-' 

lu nttiuûte^ *<o\imii iut ai atWiAûiJnii nni- éit ioiutee' pat buUuiim'iA ei-r>atn^i icaniei «Wi^S nut i«>M^ iWi>»W ]»&» <W 
t'cvuiiuiiUi nunctt'wtihU''' a.tuu\iDiii:i HaïuJuduvtic et <Jjou!u»Mt-^ iKoiii <xvtmô i\'Miii avLt-\a~ WceUi- , ^a.'Uit^iiut-caa^-^tp <»M«tH£- u rypc- 3 47I-V , mo.ù'* t'iït w-^eîcL- c^buMCH/UHtl— i*n- i'pu-4^i?u l 'auteê. ^ UJuchewn.^ âe, i.QeMv MUi' avec \e-i muvoc «tu mc neiuvut- oc -ferwci', ta. bmche. en vi/\iuce<M-<iei]^wHi:..vyiau^- 
Ci v\'cii. iJcUi vvH coxacteu- civiJin, 2i. ux. moJiiOic qiu. 3 êfr^ 'Hi<^ wuîia^uL ^c f i-'M|aK^e , mai.* (t lu; wjU-po^ .''î. cUaiu* mu i.'TtvfoaiMi: ^eatux. , ic t'ni^ vtunxtzctai mt ^ivx^ Ai »vwtc^<u..i|«n.«K: chez. u*t moUiJk 
dont, u tAAqvtcAic e^ vieK meil^ à-taïu. ^ i'oili Veitei cCHMUem. iv{<«- vmuuiA* •Vtj'U' abjûtunitut^ic 
i*. mucotfthii «Mitttilivc . 

eC<juW Wrtu. tMrthiK. ini «S 'al5<;tft>»^i^ au'it-iirt. 3«<> txH.>, oui atii^X'i ♦♦nWtflk* alt<rf»fcH&> . t?'*>L <?»«>£. vwn, 

au'eïïi. Jwu ciit<v|>t4l^e, , ncuictuin. u». .4rit.wùcte^ ■n\£n\rw'\. 3'iMtlaiVau'im ctOT.UH£nu«aiu leH^ -t-«u£.'t<m<, 

S-JKJa2c. ■M ec- O' vciui' iMnw ifou-" C//C-. C/ittlCOtL'. J'ai vu «Itc- "ècMXi^'iL^i a. aiUfaiUJ) inVtS,a-ie^Val enaaaéi 
■hoJice. aue^ i 'aJriectiûvi. dow~ eue^ ^L aiitmU- anwitiia^ iiii ca^ l'it/i-tiiicWii- ttîj ^iniciu- ou.t'ic-i itaàïe. âelc 
Xi. (JcHMC 3i l'Ut aiuiiiei «m 4«- «ta» 

ia walaJe^ de- alain\^ 2 aVcnr AcM-^ cote acLucnc ?c uxlfcice- iV^AJtuHl'W- i.ni^ iHiii^<:''c ce^ciue- cc-c2tc 

U^3. niaiiUUL : t-'icu.nuxi^ ccIcl mi. wu.. eL Ui tuoitu. èe. la. uxnaue^^ne. btiJc ccvmtu- ^Kt>- ■ 
t,'lL. Lfiazircn—' ipu-la-kite. . 

-Ccd ithllacU- : (Jato- ma. wie, i^tutHe^ -Ji on. tic iiiaii^ ul peau- in>ec Jeà yiniXiC. J. 'aattx igui~ j'aîeu- 
.iuii^nitJi^âtmcui-^avi4i }{<■ |outi«"i<t*«£*ifo 9auj l'aUt , ?aM "^ tmtitie. «cPaiu) le^ aei*civc6 qaiusi>eà. 

c^lL ■L.llO-tûûl^: OlU. P«WtW3cMb ^ll'^St€^aa.uche.:icl^3.bnul^e.,e^-lXla.^a^u3auleul',H^eM.■ee■pa^! 

Â^CL-niaiacic . ûwi'J^^^n mt titât'u >H<)ieui'- A'<7it> <;ow*«n« J.O. .'lUXUXae. : Je. H'iii cLi. pcw optJirtiï-- 
aciuchc^Jei «iiuwtj 3'mik^ acaibc cadi^ttu- ei^ auC ont. uvi. ctX-uxctU^ ^»pe^ut^ ■ t" ■la nuiiaac ■■ Qtiow^let JoiiUut:^ cdc\\\ii 
c'R. ijluvzcol^: Qdo^vnii |iu„ ci 
2c. inaUtue. ■■ Leuv we^^hem-juJiauc- 2aMéleJùtai ^XaxjtnijtiuxwaM nHJU^. 
t/Zt-. L~nmuxt. . ipiJ7>cmé de^ javwoc^ , vouô n,' avei- lien ■ 

/' / y r y ■ ■ ^ 

^cx. nuiwuie, . CUauJ te- anum^, 
'^d mmcxac -. ^w. ^e^ eLoia.. 
XcX- inalcuU- •• tJljov-. 
-40- maUxcLe^ : S'ùé vU». . 
.J-CL m-ouade. : '^len Je, woim^îc ^ I )iau-7 ne. cflii^fcê, tiîui xie^^. tialùL aiu- l 'ai w<rvL 3Ca4MAyh.it ,'m<iu> il n'sàc-liOjSjcui^a- jaiL otA navale. Oe vmi^ 
'îuot. Tenu <C 'Vhewu. ct-aii'ci. cette mau()<^.c.^hitMejMeM^0U.ci''^auiviim£^àeàYhtiyiUet* ,eUei tfteàciiiéML^ 
ivn coxaetiic. aui,2aM i'&itKcc a,>i_ Iïa^ intcteMeiM^ ; c'eiL ie. iianc v iJxtimXJ\o\>ttiicnv.. youori^ .AaV^ 
'WXtXti ...Xni K.iVilXi.ii WluCÙH^ AMi-'aWiHtî. Zjfobiijit. Vinl<L4+wit.3iafltt£><.vtiC, <5i"^i'Hail|ua' au'llmu^^^ 
^iJCWaîKc à iiiutjiu:^ mu* 3 e-M\xt- txnii ûM u'cm- enciKCf<iii~-^iU. ^t- Lt^^oi^W^onU. statuai 2e. cïinUnuu'- j 

bbhiiM.. je iù ûiu:. ce^4e.mM£^ei\-miC Tamt<^ii£. . hl'uL.^WLnzéAev)^ ,d. côuvuil , /^iu^ Mu>nve--''| 
meiOi i ivuîoûtîliwation , vu ïcJ> Souieiw^ .huqiLiaMiêJ ^and ki iamM ■ c')taci> eife pïc<*fcMte(:^bù*i<^' 
-|»Wuoviwne4 Du. Ut ■ietie.ÀMxl'Cane. , ut efeùfe 5ei< Stut? i^oii* aucun<L £<>|3£i?e J<^ ainaiiAîe. ,e>-^Mii^ atui' vit .S5. 'ie^VCUaJt-Mit' Tk^iMèiee.iti'^ axu (•ecui^c 2a»^ ul wd^ecim:- M^lii'a.t^c ^Mv|5oo^<^ i-Uvc Ci~aui. w \)tei*iUi' 

vin (WtOi'tt'u^ . i-'t M'u CL BOi* -l>eau«.vup ^t «.-ii^ (^u vou/ i>niidiez ;'m <>W£nvi' ie^ce-ocHtc . Jli ea:iA'eHi~ 
do-Hà U. iîavcti. , waU Hotii* a»vn..< (;<t Jcnw. «e tircfjcrïfjcr »H fa waliiic était- dia!btti<nu^<2i. uoivi avm<i 
COHiTati. au Vite Kl' («biUl-tJa^. 

À'ai \.oti- J cPu aiMï abuAu-, Ait ta cliviiaitt *unu> a, c<TH^mt_^ cC u^e>vU>\à!Ui~ mcct^- 3auà S'auliA^t'(ii<^~ 
McMii Viouvnii en<;ot£^ 9'ttufi^ caïii^c*^ pi'at'cVw|wMi£r notre- dùt^H^Pàtic- . LW ao<n2 dci ^oii-'Uu'uCp 
aiitiUifii* 3aM<5 (a, lartibt' . «. 'uilMtiHaiic^^Ji l'c 1 ■'ai ivikfOicaei. ^^uf-l'jfîzk ^J't-^'eA'ti."!-, <:V<1L <aui n'eôt-lS-m- 

vm t^u 'R.tM ÙMjoirrlixiiu . 

lU'cDtcJ^cxtiL. aux-mciianiu : J-d mti<- , c hj -vcu^* ûiuic[i(£lin<5 Wv'etfice fat- •'>!>* iu'hoccx\ioni . 

■ca. niaUiac- : Cul ,Jilovii\eM-. 

fJ/L. Ltlaian^: Jx^ JpaJws /«tunaÊ lîViL, Mf^i.^ijwintpw.e^^ab^Hfi'i^au'd ne tttaii-nciuli a\\'OPtiMcM~ 
5(1 %tMjMv}(KCA~ 0a.\\i \ii coi £]iu , rt.li KkxL- "il. CoWMAMJM- SiOH^Xtk ÀoMVotà , a7MtMe.ncelM^ pai'ia Vttc^iaiià 
le Tave^ À 'ièï}iu^i:cnhaUa{x£.. Ce c.xii we- fcanueïle. au'il ii clTic cÀcl^J avi^ , m«- odufùvht av\<AaxJ> Jùjtuiout' 
tliu nzohiiai\. ci e-'iLanciiciia' , c''L. Windàfr , vM 'a^nvcua.- rut •nuxlo^c, ai'iSti l 'ùW aiti l'g. p^uit-tmi^ itiv' 
«m£ jt vu-'lïruwatd -jîo^ faù^'ie'iUjayu>à^.iu-i*iauiie^4itcôMtau~-2e^ oitaAèu^) eépuaïùruei cfn^me/^"^ 

trt ei a lu- iL»a.vdvHi,,-nai~ citie- eoiclaMoàCont-: c'ciuutt-beu. f<fzi--'. cM'étû^L-tmitLâ-c)n<uu:'beJ*'iT'llit aTktur. 
^u^'Wi-» ani . iJii W£, iJi!- ■• Vuu*) ^ove^., vcfe^ -favueiwc i*uiuûey éu/L-Uautï noui ^ffitiûyu) d'ûpiiiù>n-, il a.éb^ 
■jrU'S 2ii* iawtofc.*, iXe^ tabè\'-ioiue^ . ie. (licuincnt'Cc ti'ètait- fluJ ^LHicUc ii^cvi^ iti IciU-, ^culem^ t'uvauf 

. ïaii^ I S OMi <uu)cviava.\M- ctt, india uaM. aucu- Malawi autaït, mt /otu- an. AizjbtJ linciulayi^d laJ^cJeviptinty 

•ttiiJiifUtVoik'' ixMùvueJL fou." fi.} ^iW t£mtu>t<) eu tw ryUyu:Cpa.tii auonuxiUt , ;:.aii li: cUuiuenelcii^S'appUmta' eaatiei-,t>i '3aM iw "^ aiiiiOM-^^iouMÙi <î àou. avàexvabùni.'yU- H'«ci<5fepa<? ^meiaut c^oie^ic éKÔùa-t. 

f ■ H ■ r? ^ If . ^^p s. ^ 

<mL Uu.r imuaiUMcc-, wuui i Ahicacc ici 'uHeaM' cM. cluiât auilciue choie- . 

Jutf^ .^i tti-tiMi^ntti con^iiitcr uLitinMii cowwit. MUlM-^ui^c^tlHu^^^a:^•fu!LU àott^^k^èb^ue--. I 

ftJ'aiie^iiajiL à^ ui- fruJitJe. : bii^-ce, «tiw, t>en.U> conôetveJL. le anit/iu. éHe, qatiahc de. Le laH^un- , uC m. nvff- 
avtfL mit. dinio^ioti- 3e. btuïaxi- ■ 'Voilà. 3'*w côté la. 5'fcuiu. -MXAwde^j, icï'àuke. U 5' oai^ Môyliiiee^.Ci^fcail. Uë^ ipU à. vmi- <iai~\iu^ 
■^CL , MaU HakiV[eUeiM(LHi^ ilut Tteiti. nou* <£ vioiui acmier cc^aJ atlMacttot*. a.Hitici*ujruc . Waiuaità, {'au- 
4op>tt a.i)e)a3 at-Xloife. 7aMA Jeicotà "iccAc Wxïixte^ bcui^Jit.VJiWiame^., trcJcààavc aa/uaî 2c U^ J ciciAi'c àc 

13 : IL 7f (_ ''/ 1 cdxtOilô f ^Ltu Lmmt ae. S2anà et tut fixmwte. de o5ajié}. 

(.'IL. ^hûtCÛt.: Le.io»JL^d aucieui^' ciÙMii ■ aLoni avovi^ "icio. 'i\Lceiàe.maio2t. Ici e.^h)ve.\M.vte^.OUti^ 
ilaiU.aite{Mii.de-<>e^iùic 2eiJiUnUM^'}ei»ttlô 2eiia:^ oui ^ i'^Uiau'elU-eM,\>euuialczA tioi^^ c(MàuU£t-.OUe.aM^ W 
vniùitti par Acctii atic^-o- cnai\iAi. 3c linttl'er' , il- uà fchuL-im^w^VHW^-^Je.féUM' 3eJ;iJUi^£u^e>*(aTO3£r-<^ii<uiJ " 
Mi iM^cM\kc£.'ia[\i e£tt<i.Jaue-,[)>iU»-<»CTtlétiatU(1 MM. ctffe.eui'eumfe- elle. â'airmLUa.il^6WL\me.cai<MC.^"c'- 
eUc,«U.avail. fcni^ u païti ii uJCu- aiiiie. u\i cnanU^ cu-lti^ne v>h.ii.6e itvcr }it bm^ . c e^i. ceatu attivt- Pojfc» -«j 

Jl ucL^ena: iMtioDe^ ?aui càic imictiaM. Minô vnêm£. M x^cnxà A/miUe^. O-^abûii [a péziaie. ^e.6acce^. , ' 
Xe Maia2e^ MÙ. 3k» caivubi, vowlbe tooj' Xi>cu~, au ieà vnmJieWeyOi^ rde^ VoWLÙcwt^M-^Mii d<yzciuLe^ .ù'eii-u. 
WÙ^accai^ l'ai et-\o~ eeciix. bitM-ûtà ftrùi . i 

ic uc .plu.* ii.itver-. L 'ci\-2tini cetie-^iuaiitni.- AW^cVtciwtM^loi-yaiMaiic, L^atlie, aux èhxil- danâ cnJoiwhvL 

■hai. won) etijVM., ablÀ» {'axe\r c-ivUniotii. coimmw a.lifmtê^3uw£/^fefli(?tiMHCi3inptcha)6il?u-ncw^aM4^2oit3fl-M6, *l 
U'in<^>uamve'.imjowt 3e.weii4iSi^au'»Mt£<laiuviHi:iiite.?itwrtùi£ iùJ\U\\\fCt r>PuAie.\wbaa'a.\a/2umfce/lvm\X^. .ij. 

/tirttbe, . ik i»iuu* <u 3u.Al<n«): muii ^n'il eit Joie, , Hoii45 aftoH* fa fcûlïi' l-u i V<vpett v^iu» w. «toH^ti-'t;^'' 
MM iciu- aticut . (J'Ij bUn.. c'tiJL t»t£CU>4V»unu <x aut a. en. lieu-i l'a^iMU. ei\- faite ; cvttid. fjwittu: AJUiiiiiti^i 
ici UHckJ'iia. MMai*iù.^ • MU e:ii~iit ftoitewcrn' 0««iiù) CfWi_t|»i'OtU.. J.a. pumUliL iiMuUw. ell^ a- i*ruJ ^ûcen- 

'^Itcmieii Jc.»v<aitiz : ciea<»p«4hiTn 3ttctu5 ïi:.»^<uiut3tonte,f,iKitiaeJ> muà jkeaWMt^jftaueiiK^^eutui- 

|jl3«novu(jH£i5 ,licu»'* ^a4i<5iii) qiu- cvtûi'u i<». pM;i>?£ ûtljccliuu auc U aiùmm. lalte^ ocui- at*0i «»£• avccux^ 

*^tu* «>utt*t«*£«, um-àeceMÙt' aixitoc auî ^'cVetu) iuàau.' à~cc tow' : tcô vèihacà cOHtUui^ JOTtCfintu*- 

iixv^ cjfc'u- bùicM J'éke cc\ùw\i^ \>a'<- aix^own^-^. 

(U'acUcti^CuiL cl ui rnaiacie.) : levei^-vtniS. 
- OvU M^ M«i t>aL- àoiu^c pet exi-wime:, _ 
ÔmM^, ^ovAMffL. iMt |Ma autoivt ic UlJouL. 
roui vniei^ au'eiu Mcutcke. eomme^veuici^iwn.- 
Jm. mauuie : JeitUMuni- cuiitiufû 'biti,i'ai u\ tcl£.vieiii*u2ia?e^: 

Ml mauiac. : tKcv^ . 
y IL. (IhXVtCÛL : (Au \oiltUi la. vêlz. àMlà teAfei/ltif ceiii-eàpà:^^^ ajietLtctve>ii^MCV<>u^ lui avetfU-- obuuw . (ûH ^eueial oyt a- mti a.iueluruiUxnU'Mi.vcuL à iw, uuné , de. àeiwcnun^ q^centiatamwci Ji^^iiZjtztii, 

<-'c jcuJaAi» ti>iu_â--1 'tieutt cett<-fU*n<ttaiU^au£-^auauJ tnta^avcMcé. ûueïûioe e*>oSi^^Ltu..mM/P 
|3a<> c'ux.iidu^ec le fuioctù: -ieuanmi^ oittici^) tw,lù^w.6 iiime^MpuijU- que. j'ai citcéti. cU6e^àau»cvu^ 

lûbbic». ceilc ïiMUxit. e^UMIiVCC U*. avec Mie Jalic petite^ irtàawiaujU^tftcàcrviKuti^ Jutk^Muit^ ilc.- 
tîoVoWtuH». I 3c^ jHii^aKp, ^t^{'è[eArÀ:'ad<nf^J'arMilci3![Î0it ?c nwu^M 2î.c/lLaaM^.el'<:..elt. Jt^wiu déJaic 
aii'cUe. outoiL-'-jniCtHititait;!- à- e^^~ eccéctda-' de nnAU <in r^oini^u.i tnzi*<^^l^^fcr^t^5 Vcviiaw-. t<nL.^ ani ôaM 
ai\e.UM.t^ iMtci^ yoMWixouition. ^aiv^^ot\^iiiM^,aïotè au'eic»«H<iKj^3eJ ioieô •>tiHt4awtc«> )e,àitiHiU. 
3emuvHn£^,iiiw>aMi-*wui wélijtw «n»* n'a, t<m ?t wM^^fetieucC . tt «îiut, J^ale ^u«-<juttu-. 

tftt «.-t'iVn \vu|ji itouJ (ftùv*'iy ■ l'noi'W.cw^ ic le fax%^' , le l'ouc^-.jte.- . De jcrnlinuexcLi- 2e ftatby-wit? 

.Wiwii [7X«<><]Ui,'fc>tw<Hiî:;5 eu ('^♦t^.i'f'miaù) ptw <) ftavepTur*t <^i<u-tJ^ic ,^cr>etii^aiM^ it^cùcvimà \r>xeici.uiL^JfinAJoi\.té cX- \<^*i£' ccmuxw OM eaxerrTunt, *^U)~- tealc ,i:cr>enJaMl^ 1 .ss. i.vi*u*t ,M<rti iicont) 'WvAoïni ^ JcuxA ccttc ôea\dce^,vhai*wvteanevnei,n<ni^cLveaiU!ouKic(:caneûaHJi 
lA Climoiit ^c raw -^aMc tu Vol hÙL aui*ffcn»< a io». ntcKiri' Xc mêvue ejMiic^e Pue je i;iVm<* 3c -^V>iW iaUe. 
..C |>wp<?..'' 3t att< UmMiC ■ 

icw.t : il louiaîv- â-l^veti* Lu* tue,» iin^-|3efcLhLH'cnl'u«e conièviaMU 3e^ Véawme^. /il tunid taecuiaii^autL. 
(lu «(- ^«.♦'(nht'ct , cjuaii? il ètixit- ^H j^cne^au.veîtiaé.,w ^emmaie-VU- faite cenâiauMneMi, âcà cwb\ûe^ 

LÏÏj>ui (iivoH.* 'feoifcC' •fxu: te <*iu|afe '3e aumine^ ei-ja^ou-i I ai WUinl^ qiuti. 
ZIP • Ç ' , . h-i F *(- ^ ^ 

e-Z/L ■ UMtCxTJ^ : lAv't- - Vcnii eu. ««-^£vt<Jatw>«. Sitv^otu^JewenL^. 
-ce tnalcxcU. : '^X<W ve^u<:ûup. 

e-^^L .L/l4ltC^L: j^inuit^ d'fftciUe^ ^ovU~dà UtV-vUni 9ati<5 «v<-9e*Kiet<5 'femr?.</ 
^(ï nUutxcie. : Vt'f tevlemuinL e*i &c m^okne^wi- ■ 

t^. G/UMCOl^ ; cOaHJ f irKiit'lU cjAliC^ii-I 

-ce muicLJe. : Ovù., cJKonâ Um^ _ C 'aSL.tJeji.J'e'ifoi»^,, CApet^aM^ ,c\^ ce.- wu>-m «m—, "U <5t)kiU|yii/u) 
tJlL .C-hiViCcL: CWe^-vûWii tucotn^WM^ce. ciYuvîhtc-7t<.duiïcd&-2t-^vimmL ( 

'lei Cad nZw vcàiqe^ n 'oui- {ita au£. p<anui3ur<33^^CTM- put,* Mciti.) à. ^utru- otte te<>'Vettuj£<t-' 

. -vitt 'îe.<;tlte a.r-|4tfcù7n. Ljuai3 ii^î ^iw^- ?e^ iH^ivi^u^ chcz-aui uàltacmxii ? it-MounHjxtiovi ■^.^iwi. fe/<) mv- 
■jpeaxi- 3u Cflo-.ceuu -ci. au' cru u Aizicipit4- paz.i*tiiifeapt.-'c-;uM,petHtîi- .)ii^<éMiaii.«M.iive fcLiëhcti bai tiai-un- 
1^ vetbat -ijeimaneiu^^W i*m^ cxMectùm toiiL-à^itMi-^àetUiLiC- euauï wciu.?u*â-.iWwfemt»* éxuSii ttumi 
i*?M. qi'iltîïrtl , jc-fai^ pt^wî'r^ îe.) 3«c^ xlaïuxêtu'' }iLJui!fati^'?e^c)Uiiiinc^o.iiMmaïâè&â t)ci<iaHt~i*ni' 

i' W t* . . .û l . ^ y. é ■ . 

r«vn«ii*' <-". petu_3utci-atviAi, /(.ou^hktkj , >Hai<s au'càu^x.au^'iiuciït^cn.LcCHQxMoU) ^ctuc o^ikxm^^" cûta/> 
fliictùJoK () MU tuttl epoiiVaiibxbui dui l)o\M£-Xcc-^i\Ad<A\X!Ti\. 2u, «icxi Je^in^r^Jut^Lc ipave. 3e,i\Hiu:4 am. 
cfiw'liuvie. •3.<t£,«uu> «mu7(ni- tfcn.u'i. de.che^(Ma: 3i2, (scuu'tï^ jeMJ ^^cnic £it</i uj- v'jC- (5e-fe<iva.ii ivtoe,J- I iu;a<»oM. ■ ^T^olicliiiujiic Jii JlLrJi Jû Ja/u'icr ISSS' 

C \\c\, t\ la LcÇOH ; 

-mûnteJàuJC ': 

Â1 tûareé .. tûtviL-uLc^ 'vé^t'caxuxiy. 'euœ niai ,,'lZ L noKCOI^ doùtiioju^ t uiu- de. c&i nuxhxJé^ -. - C-ette- wktloSc- ei\- i)^piii.> oiii^loik: \'emy\ri- 
~io.\Ki \c- ■iiwxec' , u- vai<> vvnu^ ea ■^a.rlcx'^ -ctuiaiiti' ïiux.', r^cLz^nA^la. ccvtMntcilii^n t\'c.ftA3ciL*ttcJ 

r P j ^ ■ -s r 

A CL liLalciae. .- Oe. i>\\\^ . . . .'aiv^ (£_.... a>wimezcc'. 

-/i» /nauZcie - tOauJ ic cviutneice- 3c- Ut~ volculle, . 
i.'lL -LtUVlCCI- ■' L t ililtlfe Ueute- t"<JUt> icvet- Vtui^ .' 

K 'II. LluitCL'L ■■ i-^uvi>iiij trav'aiiUt U.nill- Ia,\cwl\\£^''. 

•[il- iiHi. iiiaLOt itrtciufe ^i * aHe^tu'ii 3^hl jIU: ^'oum^ , C !:.>L mit Jr-rli- 3 irmbaTtnJ A: la- «at.rlé'. <>«»c'cù«l. ,i-C 
.1111 ijatoÎK li'iii- à. \a\\^ îCL\.ae\ivS['im\i-'^ljUciut. ui oicMc^ u Joui- tiu. peu habitiicc^f . ia^fatiauc i'ae££MhiceL 

?C- a. daitou«|ja».3ilfi<Hii^,'-"'cV»i- un jcnU^il .iiu:, it criu* A'-xfw ?•: aXia'.ui'\e.n\a![ait^(VU£au'u\imie.t-' 
lei \£co»^ .'tu. et tiitïit<«rtpua<) 'iu.lo O^ic^myyu^ aa le ^Linvùf par U-3 A>a«un<:<îî> ?u. iitiivel an ■ tarions iiii peu l.^'ï^i^t•e'!' ■ iiict»'»-^".^- /u A^ lUaUx^ju:]; Vt-iu^ avez ca ^•.•> (ciu.vc/ ô.?ui-rjc-rf ? 

Jll /rui UlclC : Cu«3 . 

Uo- nutUxcLc ■■ i.'i Uii 3Aiia? .i»ia. 
-^'\. inaluAc •• c uni .(."lon^icuf. 

r P J 

Âci iruilaac ■ ^'c «i<; Aiù> wo* i-wn ^'czùi; . 
/w maUxO-e' .- clr - liff« ■ Wc . 

if-Wiuv.^ , tv«ii,< ijuavlD (Vitale ii tWi. tai!»:^,»^!!..' il.; ^vi, trompe biX.* ,i-'i. U h V'^l pa,) foil_À (aïk inutile 

AHtitwvuJ. Ltinii ceiie. Jecmjje- iHalaSc- c^iu- 'rai [aiV «ulr iw vuem»; t«wpi c<_e<}alevne*U-iiM e^mtW ■ 
ttv> lie. Ul wat^U' , i:<:<jutét.-l.<«- . 

ja*^wutii^Y<^ '■'^''^*^^' '^>*l^P^e^''^^^ faite txUettt'Oi^ Aii'Â. l'vàiiiUxtion de^ mofo isui (vid- «a.taît_ cîSt- 
un ?£^ c^vtactei&i Ici'cvMxmxaà St u^ B>aMiev«)aa<> <iet£âi*t&> ,vMaJa3t&j nctvciiieà . fiMea aucla^àciù 
ccwt^ ■ Jpmau- , Ul <ScU!:<?^ii t;ii ptixoiu^.^ - ewS£. L>i{-HJiaj£. 2,u .4S^A^VC4^- ,«»J^te*Mtt «le- oycle-iox pi aai l~ iVi.» ?c la. \mnitcts. ajL tj.-iii- -ét".e ini irai )l* ryaMalUMn- vuHwtii»;- •t»r.>atvA.*ùv. c"laià a H'.yi^' 
Ji'r.^aii i-fli-patiii- »*i i'i>u5 jiicet UJ iKiUC- -w*C jl^wiilicH -Sut .V.* Iji'ti,^, »Vii^ ^Vttfl ^nr.'/lùi- .Wl <iait<»i 

Lf'tt^zeJ^anu ^x" /a nuilaue-): l^lnz tti l«a.Haii£ . 

c /i C luXtCCL : t'IL %ViK« i'ù. trite nimw '<; [î'hxr'mnviin^ Jtu <i<î [»t<iè>iiiu . • le lui" P'<ï- i'c ' 
liici- ta. laii£iuc Hiaùi Ja l'iuciiiû. «.il Jtmjtvminutu- auiUc oar ?i-* ni^tiv.:'n<:MD niivu-'nhiir«»'4 . iliciViib;;; 
i.Vi»»n«: «Jl^ ^i^ , i<. Cllt ni l'ciii- l 'alL'iiijtl- bu-ro iV la. c>o;i.rI?e . 

Kout .'■'cvt- icivin. . 

Il jcu^aiu t'ai Tfcrp m^-U--. 

Chul l'oHi- c'Ici'' - \\'it.'> Ml',; . 

-/a inaùu^t. : Oi. Jm.-" u^^; u. 13 ..Viiu'ic»-. 

c /L . L.fiaCCL'?^ : taux Luù)it.ciit^) Vcu.t> pcuoe* jawf ,£« J 'ciwiitawi- l'iiîil , imt ttô hvvnc c^k^X. 
Ti..' «mltXtta.> 3e ta, rsciti.nC' ; fi^ cfc>i54t ^^'iJ>^~^nai e.\u:nc ttéi axiceti^\i£C chez clle^^nuxii aJit«!-^"^pcwàxHt- 
(jciiii- aii'rn |?:iij4c- u». •Le.c^vnuxÀX''C ■ 

,j. M|i'i;ultc P cc^u^c >.v'i- "iH i3iHi;etil- int-phaumiêite^tilii antuolexe, . <.'t u i», J abcz^ hh ptu Pt 

/t£ fa inalaJe ) : cTlettet, veikc^^AuiMC ?c ciÂc, ^nctiet- viAiii *Hcùn a^Mme^ cAcl-, e'cat^l^i- U^ dciais. 
A^ui iiLVOMeir 5au^3 («ti-vOti- la main ijui-iwie Jtttc i)t inojiociMi'Hi-. 3c. «<:ptt^ic^n. : iu<d-hn<U-> 
Llu'eUé- i>. KluMÏ ô. la. 1***^*^ 3aït4> ta. pi>..<iti<.-<M. aiie ie uu .ru inA'ciu«£c<-au.'^tie veUU.i.'t»vwn«_i't 'l«'lui 

aïO.'i itit }ii ccvuieteieô 9c la. wialaSve . 

f ' UchciiàoJiL s ux. nuiui^e J : Ltvtr. l'aidxt woiV. Jeul liHitui^ U. hiiwleiiicnC' am" cVi. im owliu-'U ^ tV'aut|.il'£J , 1 1 m « muVi fû i-vla_ ?e^ caii-'^i-i- au£-^ ' ixiiiscï • 
UtAi pi>ud;uiui.'' iii Ci Jcvi^ ciu'elu,) [v'Mi- partie Pc- l i^encice^ ie^ |lnu.'hc>ir.» p*tji;M>w>iux< ; t»uuU- X-^ wn-'t», 
fttttléi yoitUiJaitirabe' iâ. jù ot n'en jiu^où- pa'i au.'ixÀc^à . i^u mcmi. hïm|?5 iiuiz- t'<?tii* foitcit eotti:^ e4_ ptsci- 

ie^ l 'rt-Hiit-i: c'ii il t»""!- »t£' . Ci- icH-t- \a. ici cnedi^ e*\, DJjtni.l'ive- ju^et. \'uiaLxi.icA .KiU^au 'â^ cnamx^iviAtakiC, 

Cclti. -"" luniv'» i\. 3ti-. : l'e-.WtO luv U- '3 .-'aiwict-'. miii»* le I? tUivvù.i-' 3e a-ueile^ a.vivuc. 

' I 

[ \la^ Ci- icyc iiO£, I . 

UZ la. nuiLidc-)- >Jiu>ave^ Cut.^ , j^liiaLe-ï- . '■7> "^C 'jLl^.-wSf, I. 


7 n>i}eiïajpne.,-t'c>wiiàicn\. 2e. ci>à:aiM&tt ^vviaMtâ .\\'' ^>lA^ mii «umo "'•'"^l- . ''•^ j-î^jh»)^»» ItjciuiAî- 3itM.i. ' 


..'Ln'iî^i, pa^ '?i Hi'jiie ^c aitc n-ti. Jtcwii<<?<)'h'c 3^, ■.■c ,mïc L'iA|ii'cn ^ii a wia peu l'»abllu3^-- 
cuJl uni* votnw>^t-3 «Ui3i'i?i- f^ m^iMfii'u: jl^ tiotie (Hrtin?ir ^uir^- cLuitc jji^'v» , iiciu' tj ri.\vwi-ai.- 

lin, ^t.iJi- £iu:<Mi ^»u4- t 'beicjiti ^t cette tnalo^e- ^ui a?i_ oAJe* mti'tej>à<uvte. . c/Loai hri'iiv'tmj ?a»u' fbiec Ji i)ii<: •■"V.'L clin: uv f?.Tt<jliutii llf . f- ¥ e ' V ir , r P ■ 1^ 

c|uan3 il >-K «u ciiii.H , il côl. ivi2tvu. c\\i£. ut vtt<«la3tt t<>L iufïtnaJ^u- 'U^àotL.7>&i oA.iivùât:à . 
aU'W clfc cxwaiii^ni. ^x la Miii ti-'parbjlotiu 

'\ûUL. 't m<?vu*i- . tMÔMi:- Jw* Kf^ eviciii*^. 4?i5 t'i'^w . ce makx5«^ «Jil- -oodiiiu- ^cô aa^nieio èiaXruManV cote 

iiwaïu. ou ïci l^ii i L-lt<xni.ui Cl. Je- ^ci^hluu ^h.x«ML-en£ct£' ^e Diejt wetib .>t«<' . c 'LuluI wmUî ^f>u^.^cw:p 
ii\i'il |.'ve Icii*'' <-t-.c 3<'.>0<?>ii)aitt 3ej \o\t !) \' tt.yziiele L-'laWL -i'£ tjiii" tvLi wiii. Imiter , "iv ÎVOi.-e«i- 
Dauu ?W t^i»^ ?'jtlait^e.- . ûi-tuxui' i-ii i>rifceii^ à.>«u3ît £it ivtJiMe fewp>^ de» Wl■^ .\ L'i^fill'^ . ^'1 irirpluni 
aiu [<.> Joli' ? Jtitîiu^u^'^.'' -iil.vttcv , i'-^ Ooiiuarfr^J J fa niaw>^[ il t. lnji'ii ,.-|ii^- i.i lll^JU^^.••lI J^ (ftHJen. ■ 
cio^i- aUlcc diix [rtmiUiii* A'iisvtiiiii.v- ^liii ti'diuiiVnu cii ^'•.''[.liiiiiui nii U'' ^^iê.-Id .pnui t cmui- ani imAK 
i; .*(-? uViii* .V lA^aïuV'iii' j.-".»! l-vriKi^i.:- tC r''aiil'tw>' ùVt\< ^^ <.-iv«itX-n!- ..■jm tivin- tiiu'uiic- J.'jjif^ .', tap 
Ir^'li, a\'CiZ w i.'ti'iiiiv'tu.'' . 

Icaùiiu. -lu Biiu* |£tiiu!. «:u ItL-ijliu'' A-t:iC A*-ii.r • Ut -Vul atteint».* J^c t«- nUacàc>MiX.nv^ ?c- l 'cutê'na.tu;iv 
mjtitalt uxûKZiMiM. yàca%ii-^iVl£'u Ai,u.-i ALv'i'tuiiuttu ^.; ortli .V |a.-pii«rrttij.'ic ijttur^^U. 

c luiivit^iiaiiu il ^^^- i-cn ^c >M\'mi- jii ou i.vui. cke. nUciitu .^iL-patj.-iltuHi. A;MCE.nUi ci- n«i iMt* 

-Id Antre ^a* ijraii^«iii<'' eii- •.''cu\'e\iuzc\nofax:^ isur Miiiu-ix^pê<:£_ i)e^ t?eati!'u^t ; le.» »«.ila3efC' 
»?oiiL ciicUiud'Ct'' ?e u-m'Anu. 

<3i«L i<x [Jaialu>û ^)cnetau c^u buiiniO Ijl iiunic au fii»* li^t^^au V'ife- ^Lt'wii. .^<>M<ytaté'e -c^i-c^i-^t - 
.^taMt-,.'!!-- il, eVU- rt..^i>i vMa«tet&.^ 3ifttti'Hte^ ^c Ct^iuvucvuîei'.ma.nictet'' ait'it .jcM- ?lt tJltiO a'uuù) iytt^nxL 
^C ccwxuùÏk rjcui" «'h.tl'lit' u: |Jti'ii<?i'*tïc eu il t^w- Mciâ^ a\utl%e ^ Cliitci c^l, lijiuu . 

ciu. t»i.ui ^luvrc ?(: tïiml'UMiciti- de la. paiofc et IVu c^*u['ien cniwtta^'>4ic Ji' 4;^ 'U«;«iH<?tM<MuJeU>, (.'a'.i'liT .1111 ."•M- 1111 AJtiU'U't.: i:V iti t.nii.* l.llUl^c ^niafT^cmcc ii 'ii'i_ pii.» .-tii.v£^ l'i'ciL t'n.'rl-l<:^c'tl<<^' 

Lit iij |.viii- l'i'iij.uii.l.^ticiiiLl' i<i va'.ahiài'^ ^cpiaii-ili^ aiie wt^iin^ l 'ivwpaïtb't-in 3c^'^ .<i)*np1i>»ic 
l'^u (VMii. .viijiViHiM- I i^inmoii qtt'^ii- ..^'en-i-'iVni^ jaiu: . 

iiCtv'' c'ioHit'ti*'' , i'w pt«)c:»;iipation.'' l'u poilu' iwtmmi^tS ; ik* Jiniu m^fcH^eiiicnu fëùitw^ ; i:'OL,tMii: cipcis;' 
ht'J JOI1I1UUIW-. Ji!. contiiùd tw. de :kJ <naiai'e<) ^iii «S'tnirtiJmi, -h'avJiju- plu* ■-■ «yljJiwac , ?IL- mitaiwnî* 
il wawilt-.»V<> olim^ut^ k mi'cvii- PaM»^ im4 ^cX£^. ^ln auiju. a^dcà ?euui-ii^'> nc\'taïaiajtcL^ , il vcccbes. 
[ci wtJct-'i'ik^ L:J wH.' ap^V le»» Aufef<> le^ii- mcmh.i': Ja laufltie . ^^LatateUxvMcnu , m* ic;* luuWtt /^^auljat 
(l'il vcient- viÀit . -l c evUt\Jii, païUi' .? H'W^ pi:&.vnM.i- aai Ha'tu nwz}rc^ 3 u*l txiuceJC 3e Ui. tamaiia ,tf Je 
liqu'-: an il. i!n il. UH- ^4- ju'iL U Voir . 

t. 'L . tviUeWit te<i* vieiA. foil- deiiXi/cn" [ 'att<MtLù>n ((L-i)eA.^u.<, ipaici^ aiui, [câ cbitu'uuc.vi^ (Muvt/'inij 
3t JrtVfir ^ekL ccmmc- w w.ec>c(Uni, 

Le ti'cJ'i- pa<^ tiiui^ rou.* ur«* ■iitaUiiJt'v^ iiui .JiJuH-tfiu- ^c la. uiiiav^ '^oUnu Scj'fii^cf a- la. pa''uuuMe. 

(«tiOH.^ ?i et CizwiZ- . ,}c Me- ia.pt}Àu.aK'ou' Vil iw .malaise tiiil aoavtu r aivir cii iittc a H^i w hî*-'' 
Jciii'iuv. ?c pcxUiUii'iii, , iiic mnihratc ^.^a 'aiuui.i- IcJIL^ ÏcJ' piliu ■joil'u'' . J 'avait'' [Viiu. lui Jvu: qu'd 

('i.''ili:bi^nc<.'>,ajiiun!: «If 11* i: H a-vpvu'' c^M.*fcihcJ .Viu^ u,* aultt.-* fuïmc^. Xt». n4«la?'if ,Jc. pitL'i^Mti' rtv^i: l'tv* pDi"'- 
iu'»«vw.-*> ttj* OtV.'Mtiw;*^ ci~ci\u CipnhaAevt\- ^ayi^iJetali\cm':yi[- ttw^ l'éhu. aJuicbiauc ^iii tuu pîtmiVt'ottEî) 
ni pnïaù- iiuct^ rtjjiiirtt . Llùt-H uit i'ui>i<;ii,V , |i luv pai'c tin'm'^j ^e*'> ..ViuVHiu'' pi^Ji^iiL^ à ma. ♦Mt'wicLïï, 
ic inc^cnlc iViMuu in<n ^nv.ir un <.-iMmttai< ilc Uv paii'U- «irltj'iiiriiwnu t.iïi.iunitv: . .-'l ii ivuh. ait amccla, ï 
?tlT£. . j[ »'A t-i"--» JW^i- oipeit^auu t\' tiMtplii- àeji -fûlicHov}^ '' t) ii^nc i-m e m i-^ ; vX Â/C- .J /ey\,\^ ■ 

(i">t pai|aih!.mcni- <i<^auiltc an. pi'mui'e. viul inbulcdiut 3aM»* [i! ^yui.* mènx£^ ?c^ cen£^ CMttee. , petiSata-' " 
-UioiitvU^.Jt-.Ji'Vtl- witmlf^Ak^ cbiît lui J»i> tuiupu».^ 3it laMciae- iu^c^ntiu^ aui,t^oitT ui m^^&ria^.veulau^ 

oimaKe-ioc-: it- Houi ?iL- du'iL it'u cLiien. î^>: pi^u<;^,■'mu^i^ î^aiu» ji>» iiu'ii c'pîi^iwc : low- i-iWeivaiion itiieuttcc-'' 

iwnHÎiUv'' pfl.Uituti<suj!t^ o^-ù. }o\^\'ma^l^ u~\Ci m^cwovWcviii' ptH|jiiùiiie»< ..^cnu Jm- («: Jet-cwJ plan-. 

luilj tvijcï, ccmuic c'oi^AaXae. e^lcix.s Mii|i<> c:j:4;«j^''Hi'i lijiu'' U,» (t'UÇ.< à ZccovmoJîï^ u^ànuti 

\aicncr .V »K pa»t uciu* vj lauWr- ptinwtii- .;(_ i^aivii" aeiotUM- J^-i* ïit-Vv''- ,, 

!}il^&îauX, laoiiîWiïs-aiKt^taCt-aiUi- nca.Mtan&i^iu:.^ jiu fini 'i'UdH ^oicMJ. toiuouw .tbi.>luK«;n^--<'H|ormAi a-l<iK«h««. | JJ _Oiicl?itivMi- 3e. t vouLijiu . " i'ii ^*u a«Wi fitWMuflri^, iiuiij cA<x. p<ui- aiuMi cvMMtWKtVC r,u;L > /. .l■.ll^ 
. . ^' ^ . ' . V . - / P. /' f . 

lIih Oc |?w^iiu*.'iiL ^jiic ?£t'e:mmê<> par iiiit-iKrtaiiw. ir't'itqi.'Ot'iot^ i-V* i'aw<5caiix c^pbfUiiitiiJ; u^jic 

, PO . ' ^. V ■ • Ç • 

«<>l_t]it'^v II 'eit c^a*'- tWoliinwniw "lUv,^ . ci- an' a\.i. 'u'it J u awnr cviicicv^foii ,ii ii a.oau. iitst aaciJHttmu , tfli hoù) |(HW<> iJuùj Jidjjaïaîu, ■ l^H 0.:- t^unitw, <5ii.^it rit-au^ (:<il<v ii V'tat'u ï,idit,, aiiaai:' <5iuM'iCMl.-i4'VV" 

ff . '■ P'c' . p i ^' . 1^ - ,:■'•■ \' ? 1^ T • L 

'f iJiMU/JlMU. icnl- k- utfcinwr pweucjuKHÉ^ .%>njr«l£- . '-''w i\e-^iXai ,U nuxloJi. a. coHiweiixx, par, «»€, 
-tHett« u\. coU.ti. ; «Joit c<Ma«téte di. ?«\'eiii;. tttuvilnc .i>ii. ik. pem. tj'mi ii jaiï^'îtt aUtuJJa- 2e\aJ' 
c\\A.(ia\ui^ uicii.\\zi ?aii«) .>£^^ c.ct'iXf-i-"-^ <>' 2'Ww iiit iViiuner-'aui^^ |3iiO/t<mc-i -^oup af>pa'îaU«>«n4^ irt,- 
pWnciiiiiu^ ?ciiio uciu) v'£iw>it»> Je pariei-. 

f . . • P T • ■ r p. r ' 

-AiLâii q«H«l:a.l£. -tecur UMi. lintalMic ^^pmliqut. pas. c^tmijlt. 

'■ ^ -> ' c T ■ , ' ''• flp l'i ç -. r, . p • ('[ 

uJi^vW d autkci sa4>,l<X pa.ta.luix i^i^Wïaic cJ^ecïi^-W }ehct^s }t_ [ '^'piL^j.iu: pa-.tielL, i-Va- 
.^itivt. lltU- }ei -rottvuJ W pUu> foMiiatau:^^ ^allO iJtPtc aatejczu, 2e, i.'iljÊVU^iticiiiJ ^^t.^ .viuu"t''ttki^, 
C'«4L lo- \iyn\u. aixe. l'o-i iiaptu>c£ I cuilic- wiu~ eu it ne Jau.* <v aiut pïtrprS î^ii- iiciil P'/ptUp^M; 
«.^ciuitivt . C ii>L siL 'j]'i~ '-^ pi;ii2a»ti^, êii. outMiu: •.^t'ïft i^i 1 coueitiu^ tnolui:<:, ; ^lic ^V ■namr^.iiiL-'. 
tiOH' [flu^ ptit^^e* pbeiicmâu^>5 ?«, patalu.»!»:' lut^hu»^. lUau^ pa": i*£i> inhèiuntuni-i tJêiuvn-ûio.l'jia 

jJCWtaKMpM^'i-"»- ùOlv'Ù'll. tflli ,a^, IIVL tUtjtHltiùVinUÎH^ i)£ ict )4l4liM.-},i:<îl- CH«PllT<l.*JcltM-l|-. llion^C^' 

ccmuu^ ceUx axtux . u: [^ii<j 3ii itoO -Jnjiu^ kx 'lu'itic ?ù. la. la\ii.-tu<. a. 1 mi mcw^iu^^cuiti iiuiL 

Oll. l'ïa<5 ti- ci. (a vucuiv . luu- Aiitu. (cw* Êiic*»,»tt , jfto. i^mvueUiîet.ci- pat la. i<iM-it'£- . <:4.''Htiiiiu:ia pjï 
.Ic'tjtô^, biiK* |.^ai-la.Vit)ucbc. tToii^ avvntJ Piitu) c^ /:ptUi»ii<> «îeiu'iiiivJ' Ui ï/'pjli.fci'on, ?e^ fpiie»- 
<)v«A -pCVi^i^-W inoiiiccji ^)riit- le vViK) îvi ?i'c qu'il u cvv'ixi'l ?iiw^ kniiu;-» .U Irrtiu. Lt-iaU .îi. Uu' rtct,. Le Jt'iiL Ui htn.* cita.iu'eiJ Ioxwk^.'i ie^l'iaixittàn- 'Jac\céaH\Ue.M\C, ÔtfliWprrret- r«._- cizait^^vciT 
[rtHuuS ■?aiii' le Anuoiiii. ^t 'cl ôcnùi\;i\.iti^,\'oili civei^cc aiic- i'a.r>i'eH£- ^'e-,HU\:'iuL Jciwitiv'e ■ 

li'iu'' AlUi. Vint ijat Oouivii*- ItL nar^twi^ aeti.e'uii^- ccmtucncc anuii. 

H ■ ■■ i' P ' ■ 

t \-i!V'cmawL o. iiofe^ matOi'ex, 4^ i nptio tvmcut'tii'ij Dan») ta- »Je.tu:- PeJ ^i-'iw^Mteiity ijiu-^ 

-VcaucotM» ^ actÙM-li • t-ILau^ la ivti'ial'Lt. imoiiuJêJ'I'ciI'ûji'L- eniaicUe- -àc- l^u inalaflie latii <)£. tartpa- 

■ r 4 '' ' -P • • V., ' ^ rf ■ , . '•■ 

^iquAlw^. ij^lu. û_ ciïTciuoit , tl lia. iicc uicU', tnt in^YUtffi^Je.m.i.ni~ c'aiiJ 'o- [ace cnu eit MeeuvU' j 

c\u'c\- cetïa.'uu'' moiiten^ ^-tu. iw tnujJi pliu> .natter ^ufcuj^. Ciu Iviiu ?.: aiwitiu^f-t, Jcnimiié^;, linii 

['twMo.viM.i 2e. la, pciwit i'c^i. ino3i ie . 

Oc ^'ecct?tiina-' nue \-cuà li\'c~ tni ocnijlai'ri-. U 'cjii- aiiwt aitc- l^ cf.-'o0^.i^»V t'cXi^nu axiani cnt*»- 
eu iituL iittaiju^ cvuflcv-ui'c -t^'i^aio ic '.'i.nii> ptu, ?£- ttniataïui" dtu ii: \u- ttcHO «a^ i^n. hoin-oî^ i\. Wl £ MU 


JtwtiJiTaahim. it'vu vw, pciiVÉC, KtHivii" la [ocaii,'<ixUcru cctlitaU^ . mai.'- .i^mi-i A.2incHct- ^']u'ii 
»*'£Uilc ?iiiu, ni/itiuailc JiTnimciu^e,, [à mi. iL tj tv uu.iuntîit'i^ ?ifriu>ii-- . IcJiw iimpL-'i|eE.- t<^" ,i.Siide.\mMA- . tl piui- Je. Vciiit^ aiiJcH qiLc (eu païiiuj.*LA lAcnczcd-i^ comnvciicc itatk-jaç^m^ic I rtKnJ. i.MT.n'i- irr^ lii<* vilLi.iitc. d'tutù' il ti'ii a Urt.*, .» iil;.\i-iii.: iK'ii':.>tjiinj.'l<'ijt<ni«- . .V «i.» V'irt.iitc'', 
Wiu' U -^AViZ.,i\ij'al^iyw}{iiLCbt'icl'^ .iit^iaïui ^ht^Oi iV I'iVh r^iiittimwtuu:- , "m pl.'.'ii.MiiiH.; .tui- f.:.!!!»! 
l'Ai ai-ipili; Wju Ao Kn.»* Vk'tïi ..itttiiilii'K ti. .iiii\>i raltrt^'i.'>i' é.'(i .ji"'U|>''^ A'ir»:^ S i \:i>iLij.yic A-iu'iluv. 
I.'icv >^ 1.111 '.•lu A ïiVjiMh- là |Vll^.^ ..ivam. .^^'iift.-i- ^ i 'foivtpiiK- i-i. w'v.M_jc .nu inij.' .v piu •^risiVi- .V (a_- 

■.ItiuVi- iiii|.vii .\\ii.'t: .V?fi<». .'£ l'oùvcii.» uu: jcauiii ik ^vtiAati à-cetL: cumiuc .OJ\LriU'>liàa-niii*unu tfaLiicU 

"ilii j.-iu'. t-lU ivu. A-J M.amM.i.t.jfo^i» p.uv^ii- ptnvxnCtVJ u^iur ci. jPL .v :ji.>:u-'.»c-iifc-' /.x .»,.M.irt bùnt 
oii'ellc Jijti'iii'iu'u pai- iiit i\jjrH ^toàéin- : :n riitTiiii: Tl:lll|,n^ elle tf aaci^-^i^ i.ifiui. ^ni.; ic hkiTÙ- .t lu^' 
l'^iuti A\* jiiic* <.|iii .V i.>î.:<*c'ii.hi;ni- Oei'aiii- o^^n .vni»fc>u- i-l jcHc <^i.Mi*al'iini liinitiit;MJi:, v'iiis'ic i bc 
Mucyic Oiu:<^V mi.- violcytu tuai ttitl'c ti„t' [o- ffc^ec à. ■tctïiUt- itTiiiiiu la. )i'l\a la .\'.>t"i|.»tùiu ?iL AvLmhc J/ùiti'Luiu , .V 1 '|j/(Hi,7pii , .Pc iuv -Vnljuc ^<iu» -iT'uUutc .111^- 
t^jtti - ^ ou. W iHjiti':..'»!!:. iV !a-iiii,.ir>ii«u; .••pbt'WauniJii^' . c'jiic l'iVui. -il laiL.- Lî . c'' .•,il t*c- 

le Uit.'^cuiaiii , U; iiicttic- ju.'^i^'' Je t*f»r<r3iuu .^^t-mtlrtl'tc. ait priJv't-iiL . 

v'I iii| iL i.Mi* eiL J APPi-Uie .^"l.VL-,î -Jiri ^tu'iI u'ii »;. im.»!;-"' V'ca-tMpcrijhi-" .V ( 'ciii/niTra.c" 
'i.-'j.ïhiîiiiwi" î'c la pati'ui- ^ii't'il^ rti'tiiL A ccH^ «rWiiui; eu t]i< '^''ui- ii-i'v»-ri: . Jl n'i| a •.■« .uni,:, ce tua- 

IJ^tl- aiicu'i-^ mo. i|i.:.Tlu.^l . 

>c iiii'b .«c'iui vi'cJ ij,-ii<r i'xniaai- ^ um ^c^Xc-wc ^vriih'U^iiu.C'A'L tt j^-c>L^>t«. J^'iiii mkiiiiJc »niv' 
i:.»u ?tJ.MiiaLui- CL ciiic iiotu< .•l^•^■^u* lyruc J^cii ri'tr..icc(- I '{maai: . 

c'i' r'i'iuM.'U .*u£ Ci: Jiic 1 Vippcllcrcu. le ,<i|n."'rowi»: .^.^ l'i- l'iùitcinic »-].'l.in.>al>fiù]iic .'«^ "''•'.«i, 

pa.» la iiiùutiiiic ™i?n3aimuiiu' ci'lc - DKitu- .-iiLc. j'cii ei: rue . - i it\. ciAir tiiic /«. iiuctxcùnji^ ci*l^thaL- 

■ t P- ■ f ' (' . r ' P 

iruiiiu- c.*L Uvoii^cc ..ni^ttiuc patu .;i. nm.* .M'.Vri.< ,u<ii cV.M-.''aiu* Ui- tcoùni, ?c I .-lïiirc .iiiUit*HVi£ rliic-' 

JcHl- |'l«t«i> IcJ Jiuilï.-- cciUv^ Al l.mi|tWi:,,c<. uai- c-.-itJiiiiicHU L- .riiilî^: i'ù>ii,l 11 c.M. wkicc . u'^i ('i'.-h . 

.''il << tt i»vaiu*iih'c>«. .\ la- iiitil'uilitt £T>bn}aUiiùiiit..>i ccfcc-ci .^cptiO y\- laff^ï^hm. A-J path'^L.'e- t.»^" 

.Hitolanci iiti.^i. l'u" cflt t'iîjt fuau'iiuc: aiilîc lUrtUuV l'cfJi- fl'.ic la iJaratikMc ^d'ju'iiiu^ <'iWtti»'-Jt ' 

i-pl3U5.U.IMÙ)UC pillWc:i.l_ Je, I.Ti'tVltC. . , lUuJ, ctt rcautz. . il iti J'rtjiL pliu* a'iCJ .^C «iiaiavuc^ l'tîM Ija!» 'A.'rtc aJJ^cI'icii . cuuiiu' lU£^ t-'L .irai'tU.noiiJ pDnwiu'i.ai'eAl.MU pcii.V l-ujwiut»:. .V pi>(iu'.''|ii'H,cii il. .x" OiU'IlUUO .VllUii-U* iV Ivii^ tllll' luv Ji'Hl- pli.' !■:.:«' inh!>KV'«C. 

t 'U\u' W'i'ji i|iu l'cMU' tih-^nuv;. (••,* i^uivttjtiMH^ •i' 'lut ti|-f<.vl:'i'it |.vu ?aHij<ifc«iu<i£- pi<ï.t'i(»i-- 

.^i." [•Ti.Muui.L J^c p.'lvujiuni. qui:. iiriiO f ityii'MC'i^ L'ci"- t'i: '>•■•> Tnit^ J'wwataîft^.. 

^''ai tiu-oulv: . il i| £^^ jî (Ht '■* ilMi* .Ain.' w (lijùiù'mi:- ivlumi:- <?<; tn^i^ i^^^mc* [ ' /yii'lii tL J iiii |jii;;;n;i:. 
Uni. ?i.Jiïii.lii«^ . '^"" MU'fi.vViii- .'' ;n>ti'iïi:- .Jtiii.^ 'iiii tajuiL- ilkan-^utc t t:!:^c:L Uciitcl iK'ii.nti^iHO vil 

!' 1'^ . ■ / . .,. C-- t' .f" - i. ■!> 

.^ iioi'i- ."^'iiu l'.xi* ciiu' l'.^u cUWioiiiinKHU J'u j.'Ui.' .pan^ l'utit^i- ,ini pi;uu-tUa U- 'u'Uk^ . L^I<3i c^l inhhtce, ■ 
i 'lIiot..x(n-.^ ^'t'tkviin'iiini.uî. i'(_ ijuituiij.^n:- iii'iwïaL |.vr<.'«-^-,vM\'c . ••''i tii-|:'pi(U- It't' .^uvt.».;,^ iii<iiticti«5 t''i;Hltci-| t«.ii.'t:i.'tt.; . I ' Ijijli'i'ri t^oiirtW.i ; i. iM-p-i. tutii^tL'iiwiii^ UO piji!'iii.n-H4.'HtV' .MinMiit,^ ; l■lHt^nîïiXt^ ipi-'i'i'iil .'c U' p^iwlc . luii t'Or. |.itt^\iir ' luiiilil 
„ lujit'l'^ . fwml'It-iuii.HU til'riiLxit<; .'t ui- laiiiju»:- , hiriuM.riicnu i'|.'i.vi'aL ?i-j miirn.* , ii^viiiMc ?e. pi^/'U'- 
^v iiUiiC".'' t'iiliiuiiîhuW .•'- iHfït-iuAi i.|n'Jil piiiL ijifitpiji' AniJ uv tul'tùiiii-' • •.icnietttic iJ>cui.iluhatiL 

vtc'\Ufit ."'l- pfiu* .•Li^iJùjH^ , |.; Il- it''|.iJ"L , .liiii- t'^. l.-■■^«.^ tuu'iiutT' '.mi mc \'c\\. Jrtic ^iii it i.'cCi«y(i^ 

P \ ■ ■ ' r '' - I' -1 •!'■ 1/ . /' ■ ■ y 

tuauu'ù:, hx&c, pat ut umih»;- kMiinic ?a uitxuu.-'a-: 

^.^ cO^'/mù* 3i:iuV aii.\ il lOU lîïiliU'U- . ln^tùriiuiKU-, jcp^ii?ajii. .au tii.-i..» .^c ».liufL'i- ,\-i»4we , ila. 
V jJii pL\.\w 4.isvd oiu''-"^^'' iiic t'.VtvmJii ?,L i^tiiti- i'jvaui. ux ..'(wulld .V, '■'i^-'W.*. ^t-j pti-mi-rt' ftiniifLit-. 
,. .lui .nii. jwïppi l'arteiitùni r^Hunih;HU ..iiL HU-u^ ^£. .-V-pfcwli»; \$^\ . Ji\. a-C^x A.ct-t (Uie ni^'iiliéit^ 

i^ \;iu-, ?n -vie i^ïtn<_ . £\^'>.viiipi\i|iw.-' .^ ..MiiKiîi:«.xJ 3e. la ijciwlt:. ,?c paï^^Hc .'l ? diii]tnit?i.*.*i"»<i'Ht,^'' >i■'lu^ J'i'tc** : U Ivu iiiii- Uiu7ri.ti'iii. t'plotl.vxfiHuiiLC , .iii , wai'.w<?/tv iï//y///tl //^ //rrAst . i'iim<u<tj ( C'I -i^yiU» ,i„; ti.» nuxL.'^ic.^ .''lu .^ii.slvini. iifrï^v-'UM- - i?lU |.v 7"'' -' >l >U1 iiil cliiiiVi.:ii lie iJCiiu ?jttiiir (taiiilm'li.; . il .-.''u ci\tcuie- ? c-iitUî.-l.w' ?c^ Im.' [..•.'.•.'I.-.» , l'VJU le «111.1 
hol'c iiuKii- nii'i-ii |.*iiu'>^c. Luît- ilii'iii.' l'ii «viiu ( V.vi;ï«."<;i* .viu*t'icii4:4i;iijciii»'iii- ■ C II .-JL Ifiijni't.'- 
eu JîUanci ?c Jc'i - iitt'iitc . jHi-iiz.'ii.v .:i-ii.t ciiii >:ii'icnw limu ..'invii- i-i. iiart'ii- f.'liu» ('•.•Jm'u ffip- 
iJHnOtit. Jl l'Ataîu ■nii'il i| •■'Il A iiiit tVuu iiiiOi ItiiK^', K ■'•■•' tit. rl'lù-it . 

«.liv.:^ ciul-ai'ui.' i^L la ijatf ld_.i. luti'luiuicc-cu z^'tlc. jbliiJc pcu?aiii. i'i) "••■utit* ; il i.vivaîc. iV U'Hu'/fu 
^1. i:<'iiiO"l<:iiiJiil- i!ii appAït-iic'C , iiiiii.i il COL ucrwiuv , lîîibc: ; il pctu- ^^i^ tcmclhi- au VuwiùL ,ccij,n?a»i.. 
^v Lui nu'iJ i\' .'ci'TiVr- I5S!Î il ti. riiii: hi'ii.H'ciiic ^ifux^jiitu tiWc |ii< iiu'wu\< J'ii iupfi>ni-.v ,l.i-(»iiaîaini:, 
41. nuu-', CIL ^^iiitii, il iLJiltc. [l'^.^ ?£^ ^CiU.Hl^.''cJ' ccinvtiX'^ts'cé a >.-a£.;u'l"i'î^ A'iUîpfihi^rmi:, , <n'.v i.vrf- <?i- 
^w tVciiirti.*.>aiii.'i: . Li;Ut a. ?iiti i^iTiia: /.vni.'»^ , j«: tiiii ^^ùihC'/»:. i ii.'ttiiu'i' iiii'it .icu fiiiii. Jcti<; ^^ilfatiiiùL. 
VI ..lUi t-'iiu |.»rii.viitc jtHc- p.itl'iJiluiïilt iTiL^ t»* .Vi:ciilA^tV^ (.>riVt>i'liii'Uciii- .x Pritlj; . tl 1.»^ c'iuL .'»- ij.-(li- 
^v •iHntïiii., i iiiil-iiit-iO Se irt piitt>[i:- ..x pcïtHv'h; 7". 

<jiVtciu.\U_ . t'I'-ilù' t Uttiix'ilt •.VMiji^tu'c . >i;'.^ l'i'Lii- ^-Ki:. aiU-M iV 1 '•;'piu:p->u: p..arf£llc iiK^ltù-V t'i-i^c' 
( c-'piUi^.'ù:. jviiioilivv ,t-i_ jt- nniv* ili^*c«i' l'aiilr^ joui- utic ^vul ..n'uvaiu l'tcit \ciù.x- ci Li c'tjpktli'»^-'; 

v-Vt^uint.* JpiUIA.>ù'»> pattlWll!<5 Jl- ItV .MjpK'i'l-' IVHI. hc<: luilll >-H,>i.*Wl'U . io. MU'IIOpL'cjU lUi'(tl'.M:- '«'«u»!- 

/tffiit «. [cl. ^^U|>l?tti.'' j Ui iiitiiicpu-lic;. ^^.iii.'iluv i.1- i^i >'upbili.* .('a.Vi.>cii;nU puifc^liiititiiu . c'/Lat<-C.^ 
^tuait? \vii> t'Ii-' 2aU() »x>> ^oinii-".? . Ji* \'i'iu'' vnnu» ii cLv plai*^ tJ«iliiiu:tniuu, iViM a\VM mi ^î^^^(t•ll^l•^l^- 
ti iTiViiUii". <•'!- iiloï.^ il -aiiu iitu: rtniJ" ..'i.u't.'»!»:;:, iiui: aiu'iuiu't-^,'' , .iiuiinim ic niciUi^c Muca dx, 
-^ilpl.nuc* . il CvV aU.;iiiu i)e i.vit..uiuHC jùiuTitL-^ i-Uiiiui ll^ Puiiti-iiu-nL u'u p.'utr-i- tùu ;if laUL iii, 
Xaxxc /ci- ^cuii . 

<-' al l'ii «fâ. Ijùit- I.M5C:; iu<?i /llrt. c lLnt.»i£iii'. c-i»iL-'{t'i|d .-'aiio mii: ilï^ouV •^l'nUniv^ftatu-'iu 3c^ 
l'cwi_c,^i_ WHu. ini^ lUHiivi-. ,.'1 c'>'c.''c ptaiitu ^'.u\->u- ^i^ ûuatrutrVj^VMt-uitfc» ai'£<: km^ pcit ^euttatio»' 
?£. IJ. pill<?u. , il 11 'a ruit- ^a^i U^s tnipilu:.! eu il tVtlL ciUCZC AiMi. ccrti^^ti-tncni- . J\ .t-«u io^^unhiJUJ 
iLurt- Ce au.* . L'ii-* ^'•atYE^Jtie uJ iiciiw'eMb c-Mi't^uut .^i; Uj-JuptsiUi* alti^M^tm- in «'iffi- io,\S 
oit le'' tXii,* pL.'Ui- ic t^ïi.H'mti- . J.ii itiiilaj^c. c"Ji_ t'it-ii JiXiiJ ^Sî.i-i'iiimit'-ui .^.:. mJJcVtii am »nt 1'.»-^ 
aiiUMu A iiui.' l'cT*"'-' Jiu:_ Jt'tail- Ui- .^Hipbtli.* ./'.i lui }i> : «li .it le iviur l'i.:n , je vcucc \ney\. cn^i ' 
l'OiO l't'tti: iJct , luaio aaiJi;; - v«i<* À C4Xit£cxxi. , uViltci^ptiji i^i^^^ ^ "«- puttilu, aiu-^euA—atu^ Jii^ti" tviti: 
iiuil^"^ LV^rc iqitc i'<>u>"' |>ciittii;: L-ùitiitit aa ?cL'ul. i^ une i.mïixlui^ii- ci<i-u:t«lc- lït^'cKAi'ii'^. Ci-au'iL 
[a.au. lîVvN- Jt 1^.^1111- c''u:.i*c»* i;uitA'^* ■ ^'u j>.;tto .^x|..niliu -1.;-. 1.; àiiii pliilfri, iui3tu\;i_ .:u l 'ixi CKaHi! Pfui" 
? un ..viimunj.;mi;iiu ?c i?£ircilu^U . jl mi^ tippH^iu •• j<!-vmM î£\kcu:ic .jj iachcuv ?',ixmu»ci~ 
iTtia. ai'tC Ifl. faiiiirlt ; ^c- niaMiêtc i .(i>i'*^iii>T.Vi' oiihaitu c^ini p.v-'.iiH.:. iiiitri: .Jt«iititï i.iit>^ej6ini- 
Jl. 


ax'C ^^ Jllt . -ii; l'tO* ^MtU li'L- lxi*tl' IJilUllipC pcil.\îlll- lut Hiaiv'' . C ix'L-^^^iU&uu A piulii" ?«; iH HIOIUCHI- fll 

^ ei. iioHL Ai'iii: nui: ofAiv^t V,*ï*:iUu. -'L ui jjciii- i3ïe(>iiuc^ ■oo.i icutc ^ lui -mctui , ynauL ilccnif, 
;^ ..vpciit'aju. \u\c patiiL-, i) iin<_ tvtilriiti:- Keini'Lùi . la mcmin-ïc, tOL iiii.VM utTailniV cxiiii Le iiiacvu^nl, 

t.. Wnxiil.v tibiilittutc ; AV' main/ Kt'Hit'UMi- , .<a (ttimiid tt.2tii-tj{<L aiiA^i ; »vi- l?a7clt:. t't>i- .-f prit 
4^ pti* (ua\Klui.ul'k. ; ^^lv plîu.Hc'UOinu" j.'1- ..■a.'uuti.iiài'ùw^ : u fUAaïà è\:ci'iU~ .Ic'i ptaw-iji^r^^."" 
0. fo'uKuitfc' , >4c. ..la |.nipil1c Cuutt c^[_ p|.u,s ()t[jtid tjiu, lix. i.miu'isc ; <sCl£^ u'iinù^^-itu; fairtt'iMt-Hi, pai. 
4^ l 'i.Vt'iUvl-ù'n UuiuiuiikV, iiuti.> t'a^ lit .?oH«<:i^icti^v . 7;- 

L' iVi- li; ^icjiu; .^ L'ittjiiii «• Vn'ctboH riac l'i'q.» ^'cirtt cit»; l'un 'V* i*aiau.'le£»;t' «V I altui-u; U'r<in^- 
hiir£- .:u CIL ini»u; ■tiitip,'' ?c Ul pi.iT^\Lu.n<^ "•l'^'ictcil^ . 

Jjiiilfliit i^MipJ- apti.' iiiu l'ciu' iil'Ji'îiv -le utu' Ami. ij l'ùti.'i ?iL \'cn.> lir^;. i.i .V'.viiph'on .c ''•• 
-aiinaiu' ..,1 tiiiail- L-r'minilw lui. au.t^ i'ii i»u:iii'^ tjtMï»:- ■ 

. l cJL hc^ i iiij.n'TfùHi- tliic uo'i.) rtiiiJiu^ iV.' te .'.•biii. D^' !« pivtalifjùi- <Jc'twîa(«. pi^.-'ciiiiX'iVCiUv." 
vH'Uv'M- i.\ i .:.i;i->t,-itirc OcUt-iuiti-.'-iiiti: i'pl3lhtiiin.i..|i.u:. A-euaiu-L». ci. ^llti 'V ^•i-.!iipau''iL . î.\iiii^û> •jii<„u«. 

.'■-i' 1^ . r ■ I' I'- -i' 1' ■ if /- 

iiiii<ta;'u" rpb'ijolmuiii'i ioi.ni'<: iic^u iii:i.u:taUMi>iiii- K-iiiflWti .tl 'U- [uiil p^o |fii£j- .ivecL .:^'ti£ (a., 
J'iliL !a ituo-ui;ii4 iTpisnjaiiuiauti. acjji\iii'>aaHe£^ ^ilu^ lojixteiû il u a^^iJ excuiiticit- iV mutotVo bmwJ ' 
X\il.» ?%N cliU.* |.-'i-îmaiii;utt* ? l;c'M!U''pLC. c<~ '' iipKoù. ; il,' m l'iL ^''clt'cui- i?luJ.Lci iiuiUûi'c , ?f <)i|iiamù]n£. j 
a. ivii pat Anvitu i.-^».uuiii.]ii<: . ><:■.'' Vrtu^Vtui(\!_tnii iliih.e[-tili> ic c'c>iit"ra<;rai£iic t'u ^'t 3ila!ai<;ni»,attcJ»il;^ 
l'aitetite- «J'.ililitit^iU. ; lc."> neçac^ attetc^ t^vicHitiUK. iii.-iDi.t'wii(]Ui:<^ i^i. uv' K'T!n,--"ît'. ». <a\i'clUi'^'^ 
.i\MQ\uviÀ. ^cVL pii> ?.; itUitinu.'*«iKjHl_ . tViiii^ «,.> ctx-' fti vvii^ V(n|.'^ u: .Wiii^uniic ?C lu. mtaxciiAC^' 
caMjalm-'.^iic J£. iiialiif«:»M'i:t- J'iUi^WcJ ijW'i.'fiViiO jcti-l'tc opii'.aU't-' , ooiu-' notiirUc^ czcit^ aiuurmui-'' 
avei i.rjriiw a la i-Hioxaitte irijljUjaiWiatu:. JùwpU- . 1 

J o-ioiitctai cUUL l'an pao.»^- iiciu'' avenu* cil un .-u.^ fu;,.* int.'tVV*aHl- .JVOi- Ct'iiii 9t iit (Mtila.3^'' 
iiui Mou^s a.3o;>^t Ul J£A*iit de c'ciii ^irc'Knii^ ^U'iut'iltrii'iL. "-lH'' K i'i'iu* »V [-a.it*.' p<a.*.>^l* t^onu-cC - 

fbauni.-liu.' tHVir KMd oWect'u'M. L?uti, panbiciilïcti: . Ct-tt.:- jiri.'' .v. H'a^i- pli'<> '''^ '"• y i-W aiilàl^^ Il-I ^t»'lnû|- |,i|ji:i<i:>MUMu:- ^uii ^*i pti'^iii.^tiil- , ^' l' laiu ^vriu Al «t.ViAiii: XMnhruiHI» ; al<'t<i it rlMil't. "' 
i".: l'aw AWti" ma ."'l'uuiir . J^ paYl>- .Vwaiiiiit'iu- \i ,*i.vh'»ui Ji-iiililLuiL .i'^ l'ai t.\*<>«'"l> , je valu) 
l'eii 3t\ti. ^iu.J'ttfUt.'uO'i'Hiciii- ,^Mji:r. mri . au kniu A ?5 À ?o miiiiil'f,'', fniL wl [im '■ - ••'U»i<i -•iijiM^ 
ticU^ iHrtUuV Pi.'niL : c-t-[<\ l'A «u<: |it,'ii4^ii ,i"^ l'ai.* iiivu- nu'ii li-iixiuilLxtiltu Aiii< la imûi'm , m(<>h. 
iiuUixtiO A liV |.iilti>l<:- . Llll liiOlHiuu .ni U té.-O.-'irnliiil- lu ilniliiii'. A itail- ..xi.t .V iluinOi-iiuiii.* •]»<•• 
juiiaùiu. cti'iu. d util JpilcP-*n: |.->aïl'ù'i[<: , ttiaO il u'cU-rtil- iJcU* cmc l'ciiiuitMc .Tarfieïf^. ^.■'^^ \ i-cca.- 
miitAïu. , lunu* nv..'n<* t»\viitiiL ,ii Im L.' pt.nMiiMii,niiV C'uivipl'i'wiabuj»'^ ^t Imptctù ■ ^'1 acoii» ' 
hkC t3Avtùitit'^f7i.'ic- ^iii jvh i^in'u . 11M. t/lfeecit^itMtiiii- rii c-ljamp l'kWuîl . J'Iu iviii- .v ciui:/»!»^' Um».^ 
ceiA. X 'iuùii . {\. il a. \ailu. ■^c ?iiMixii^c\- ^•i' cclic niùi-i.xiu.:- jf3Hliia.ui.iciiu' «vhiiu |.'<i.* hniu ^*i(itiiMiwi((^ 

ailhi t->i?ccc. Ji u'cii c'ilitat au'iiiii . ti l'.'L iitt c•a.^ l-t>Hi tuk-tc.Vaiiw ;)'" «"'i 'tï iiu'"''*' pAi'iiiI 3c »h<3 
cc'Û*ai»«<5,f«*u-^l** '*''^"*'*'''''-'''''''''^ '["'^ "''^ au .Vor-futtltiiu'iti- .'ii .rLiir.* lu'H'fii.x: , j|.v;. un.: P.iiiu: l'mit- 
U iiOHi- CM- In'cu Oi''iiuu ; c iVi- ctliu ce 1 un. .■'i.* |,iti'|i:K*.>JlltA [»•.» j.'flU* .•'liuitii»itj tili ''14» .îcHIlpIî! iVc^lfi- iHi'.uilahVvi. :c ll.,\Ujc.il.'iu*^iiuiiu .<a l'T^ lia tv Joiiiic nn DcW^wK . tt)t iM^W. fa Iule Jt ctIIc jkttuttf i^M- 
*'tK^d- u\\.Cai Ineu tiitt'it^^i'.'"!- < œltc li^uu n ic^ ac^-> ^t ivu'rtiaiVlL" in)|tth£iIt<i.iquiL [iii ifU(U* ili:a>MPai.iiui J ouim^- 
Zat }cia. VaiAc. ipf le a île bui> .W Amuilt.* 3anJ UJ iaUitc(>,.)otiu:u{i a«f«lrtl- ul AniAiùwli ^ l «r'i-Inii-. 
i-'J al'i.'t3. il {mil. tV'iiiiai'lu: u\ tiucl'uxûfc c^si'l'ïjaiiiiiMiC-^ lI~ tciit^ U nit'<K. «le la- .'i»nHiiii-_ 
'l3rt..V t irii.' l^x. cfimiU.'.Vii^S ici ijtiïj».- cinc- 1 1; t'pui cii. pti^[£ /c'uViilti-, vVm-tiiiu'u iUic je ^mf Jct^mx 
i\\^^>e^^»■l^^C aii. p^iii- «'^ *ii<^ iJxuCvflui- • u"- jour \'i'i'ii?ri! .'lî l-iIc A'^^ .^.:_ ,rfiiiia(.'.Miti'.i viihutuCj 

?t hk'hiJ JM wmiiJlMiH'.' *c«*uviiih;i'li; Juiu* Vax»Mi7 J'a^^Ài). t'iLt't»- ^iilCAiiiJ. «'triiutinb: ,'t'M. tcuec iiMte^iaC' 
vioiiv'ciu:- ^c lu-i'icw ciiot.* je i.'hcz^'ha.t. a lut î'^'mntltci- ijaii 'aviaiUvV. fliiViiiui. ppuoail- ?nnOi-r 
M clcru'itlj- <^'»' liK '^'''': c'L'ii.* ai\'ii.» la Mtu btU-JiK'' Hi'ï^'cUi'c ci- mu- fjÉ.'Vt'Jil'o ntnjTth'tj'iC "■ 
ZitmuMiltai fc; iiial.i.'i; 'pu ..Ou ItlO iHlvItùicutt c<- mu a j.n^UvljLciHr'uL w J«'"-'> m«^iAal U'î tiêi Sc'ccifiji.^c |.>llù^l|l( 't'Ciî- ^.^L Hi-i ?iMu'i l-^ ■)>'wl(:\''OïciJL- . ù?i^ cc^^c Oawnz me Vu ch Ma- tmC(^ 

cummiSinu'' ciiA. ,i''eiu le. 6cctiiM^ tVinliiuiHU .i."^.V u' Jijui'ti'Wie 3»; la- 'inltj/tain^- c'iAAi-'MLUtiaiie.'.vL 
J'aniu îii itU'ffir ^*t lîVJu m tnùjrrtHK^phltwiiiutnuc vivrtm. ^-ciMmc- c^piti; iiioîin^c I^hm^ ja^'L-iuJti- 
.|jcn2>awUi <i|( 1^ HiùnaiiK optulittlmi'l"-'! t^cV'^ni'rtm. ? ii^iii au!*»^^x[jf<;tîint. , moù^ ii^' ^oiiiius.^ ci u Vf t<t'' 

c'l'''n i:<jiL:"i(ii<; lut ri4. ^tnseTvv!: ijitf c^lhi. i\itvu^ Jlai'u jciMii; <;Wcrct£_ . ..I^ Uù •upon2>L'' iîiu <:<:' 
(l'email- pov* Mu<: xuùvu ^in'il n'iji;u avixtc pa* imoim^^ Uï lid ^Sii'Witou'MW/ ^e,[ 'cdaxU. : ' 'aVi^enœ 
?£. •Lclh'xc^ , iivi |.viu •:' incciiihxîic ^aiu!' Uv ma'ti'wc. (ft.-'iqu'ciK tui jvtn/taiu L,:.* niiiio-' i!(_ ciu't'ffi^' 

-ia wtWrttMc <»i^|jnjaUHt<ntii; pmiîuv J^ in.??!!!;!»!- ^Sinw l'iHffuiuiTi: iulnvxtuvu- 2e teotaAStinH, 

liiu) it-RiViitiiJiu'L aïO^'i (cl mi^'KUM.:, «tpb'Mjrtlwmiit- <aVi:<^ "i- 'icnitf'' •ii-^vïa-'iu •ia.utaii.^auà 
«IUmiiwi* paux iTlui:- >:c Jcitc >\'J inajU'2ùt> île la. i^tctixe.- fat^ït£- a'M>^lÙ!iu£^. m\ 

iviii!». Ci iUi.:. |'a»'»ai»* à IVIU*! ilitt ii^ pr<jpov^ 5e- (a iWiiliOii ciin cJ>i. t\'^'mll- hhkJ . Je ntc tUii^^ ra'iASc' 

upUtwaUKiaiu. t:(^5c-WaMiiiJi£ jAu^tolt. , ^«lo- tu. vciii ipiMxaiU-^iaà oppti^ ei<uuic) chcrie^. Vctib Vcti6 rt vc: Mixivi - tcHiiM- [cl iiotioii^ ?e »:<ttc <-'<?inlHHûuHiu ? ia.f|i^<;h.'oK^ ?atio tciit t^a vciicui", vaiùii qu'eu- wc ivr»utnl_^ 
Liu'cnH pït:»V'nb: , il m'mLjfe i\"mi;iU, Pt-n mite TeM<^tt 1 -/•; iiullnac : , 'c cUiL'» ^aiio imcl k'2': uvMee.- 

t /L . i^ tUX'LCai- : i. lU' tc^vVliUl - ivii<> . 
-^^c' luaici^c niatLciiiL. DiMi'cucniLHii. ) J.l tinuV'O-, a-H<: vrn'u. j'ai wiciMinu; i)'t-'cni[fci- •,:. ni;,^ 

i 'u ■ 0/(>?i:.Vi .- L;.:l(L c'oiU' c'.c'MVi ..Si.'uA'i-'iil. '. 1^5 
•le mnliidc : <^w . 

C li- ' i^lMtCOL : icy>\^-ci. cille tvu.^ ctvet ^ct l^cuUiii.^ ^an.* (iv ïambe. . 
Je iiiaUtilc ■■ C^\\\ .t'IL'Mjiiui- /' (."C ^ L /larc'i'U : )tv*i-] iii'iuv (iir't-(5ij,viiu -cu Joiu» v^vu* ; 

otciïc • Htau' il '11»; ^'u : ocUo. n>uu i 'c-t^iuf-jau* . c£la. yi'txi^itaztieni. |j<m .C u-cttt ttinlai'ù . J'iU ?cmaii}e 

<frouHiî»i<:»«t'' J'ijiii- Il paTU. (.vm^tni^UL donc di^ ?ci ■inaivtidti,-.'l}{i iaruiux .''^loinaum a»l-i:^ *]tif /e. 
KciiAXiii .*iV t«:jIawo ', i.MiiV ,.111.; ocJ t-tf'ulrt'JHiMti^ ïi^v.Viul'uimu aiuu ^-tiJ.:.» latMiioe<\5 iV i ataoriC-T 

c'i ^-Tiitt.: |.vn(_ . I aUxj^ii- Val-'iihoiic ci. liu paiixtuoic' aeu^zau .^ciu. yttviic,* ija'UiHtiJ.Jl axitive-- 
i|ucl«iuftni axii ux. ccmi'ùiai^cii J'.'u faiu iMir U: t>u»i«: tw3tvt3ii . /"l ijiMi. attùvi .Mi'mi ttiXvvAi .Vil 
hxLv'ticjUf -H iiufmc L-in|5.'< cjii.1 iiiaruliifiatiii tu-iii'ial. Cn [.vii'iïnil. nuiHi' l'iWiSt'i' Itd LVJUilijtt'<ni?<* 
<1«'iU'ïauo: cU iVua: i-atît^t'tic»'' .Je-lio^ oui ^Vhl rrtt'éti'aiu:*!. ce ù-'iuk aui m: t ,<«•»«. paj ; cat ta pa■ 
Wluiie c^titc-uxlc Pcuu j-.-'iiiuuUwOi" tii'iLn. ^Uci^iin Ijoihuk: mti il ?£.> miU!«ti> |iiUjiirfli!/c\( .i. it, ' 

■ ■ ' , ' '^ P . i' > V P I' V- ^ C i' ■ • Ç 

-'u\\ic Je t "Vi'rtiu^riL ,a 11 ..•-"■L peu' îaw iC ivii" .'■^ i'irivljp|.ii-i- w.'' .'«umprriMù' n' !.<■ i^. i^tlMjit' «eiuT^iti . 
t'ÎIaù' j4 »\n.» dii'U .V ti.* tJHiXi-'* ^-oiiOtriv.'. 

^v ituiLj^c : t U'ii .ir^luivu^ieiti-: 

C- /(. ■ LUitWt^l : c 1 ii'apuJ eu c al^aaOc^'' . 

|Wlrt!ip£ i^ii l^iu.V 

' ' )n- ?/' s? û ■ ■/ •■'I' i' • V .!?■.■ 

c i. , L /laZCiJL : J-aUilu^c l'ii ,;iiniHiïiH ! ^ila. lui JOiUViil- nii .'uai'iic^'i.'Jcr.u;!». .'tiJ-Ui u cM?< 

9 '' '' i' 

umiiïbe . 

e? Z^» hiiiDiii Ja iHtilaî)c ' ; Lli'inl'ùn- i) a -l -iL Je limp.^ qu'il- A'i-Miitkûti' : ..l h nuit c Ju malade : C Muni>. Âa IcniniC ?a /nauii^c : \Jch\ \a pti.* pat Ul. Uuvauc • 

c ' i ' t-V/tI«VZ ■ Cl- unir .<. il HéIh iii' i:iiu.nir.'"i.'.viiiii!i .V '•• nutin . r!i l'r«'* . J'il c-.'l'C ilnurti-' ù Ç 

/. 'II': L lUltLVL JiUl malade) : yoni *awp«uî^-vt>ii.> a^ou- eu un evuwwt^lAàivvuiH'- daniUx/y 
moin ^|lu\^^l- viioiite -jujjh'â u\ t'oiu?wt. 

^c /itcluiJe. : -^Avouehe- J'e4>L 7)ipia£e£- , elle èicut- iâ, (^Ic HiiiWe monter Jujinie /. 

J. 'iiitexilii : C'iii . 

C>^Jlia[aoC' ( ^Hcyni!7ic Je 30 aru). 

t IL: (S lux tan. : CV\e)i cu^c. <tvetL - V0iu> '. 

r /, ^ 

^ti /nalare. : ■}<. ■>n\^ tntil^iu'. 
c A • C natcûL ; Ole,* - voiu* nKtïit '• 
->.-■ itiLxlciec : «_')l-a F^iwili! 4'<>i- vneztc. 
C II," LJhutCaL : J''l_ ^c 4^ua»i3 DaK-- v-oltt' lua-LoDi-e^ f 

»_■ Illcllat^C : 1. Ml il 1^ nicni titui le Jiiù> ccwvn^ •.Aa. . 

c h : {. JiatiVi^ .■ L''U tu'aH(. ' 

-~«.' /futuu'i!- ■ c''a('ar.'> eu P«v* dciv-cK-'w ■ 

t II-: CllcltCtTL : 0~ ownc'L ■ nouô \nu.àc^'icil\Âicti ?ii ^'C^^^ouuxix^ tuaièe^ ■ 

— <: n^alaie : C<Uci yciàiaix-"X<rM^u- loua 2ié laïubià ck nui- Autni- an woinc^ ^/^ bfiiîc^S. jRa. 
peau ^cociulil- X%c.i JiMuHlU^- • L lunHi^ j'appuijt>-ù' Icïu ivia jaivil'i; . i^fa. ut ii« [ixùtau- pa<) utol- cÂa 
■MIC k^î'>titu ivu'vm: ?ii vinx-,n- le im* Jeti^tUi* î)^ c^ im>ii£it (ji>ui" ti^ïftic mm peu. Lx ^owMiW. Leiic.nî)a*<i. 
Lx [scttit i'taiL Vrci icMxvk ■ 

r Û \ ,<^ ■ 
-kV initiai'': : C u' • 

c /t ■ ifnCl^COL : k!vL-i-^ qiu: .aiipaïav.iiiL , ivii.'' wu^vct. Y<xi cix^-^txixi) w ■ijiuuc aueiaiie. choie. 

? carhwfti'tWfittiL , iViU ir..iv'(;i kjrtjviu 2cmVu- , ^'"n^ ix'civcz. prt<> i/u iu^rt.iipie«*^ ti>Mi.!»ajtb2- . 

--C' tiliXliiîfe : i [on ,c'lû'M.i*ieiM"- U'5- u: fJaui_iV In-iamrc cl U» ail'ictilah'tMU* . -^1' /lui/curic : L'A-piiu' u jiMmui^iVMi»;!»- lu wtt moiiu'ùi • 

Kcul>U<<miO(:uiatt«i), >.-aï- «?'il u a^viiu fliu-^<:<> hc'ulnùjatti'cuUxtt^, cf-.i ii»:- i 'tipij.:lL-raii- tJtW iJar4»»t''ai'fliii'. 
ii ^^u.'bôvu: iiL'tïVii.u .'L le t*i|jlciiii; miuViuait^ »Viit_atiaiiin:-* tii. in^m<i limp.^, «iim.* aiijfit»' il ^*'niiiu Pii, "■ 
^l|jttiM£ mtooiix. . in'iic .:»:ttc ptittieiilatitt t'utssauWaiitiu^c la roj^tiltti tHVc- uiawlit c^iV>LA'Wt7pp« ur, 
malo^ù. . j.niiJ'l '.l'ait l'mii- ^V ^lifitiiui.* mtnJ Ji;iibtiu.'ni. cl JVVLp.'iJ.'uu- uit JhjL )ii£'»l''iO<:- illii ..Vw/r.tLnu'Hu 
DiiiHUiii'i , p^uL |Jti-n^ic j4>Mtj.uf h:i«tiiil- pi>^.*,xyit<n ?i l 'i'MaiiuHiuL , ?i; iioml'tiii.'ii' aiiiit'i',*. Cn priii- «■u-ri'ï. 
?Ci iO'.iUuu'' (uLfliiuiiilU'' iKiw'jiti. 'i'. |C , llJ .'U 15^ 1^11»' , l<.> tti'iif'L'J iiioLi'i.* p'iuviiL ^iizcL ?,^ .S.i'cL lL'au4L- 
iL Ux iJaiapUcu.: pfui. ,v iV-ivUippii- 3 muL [iii:ci\^ ne mzalc^ l^imait»'.: le pitw iouveM- ic<,\! t'U |jnji,5- 

1. ai , au cvuliiutc . i'<pii.i aveï. le-* ^^iiL-uto jul«jutuii (<•..* tiiti Jiircin- tpi^touei* Mi<ni< a pt'iin: ; aii.i;'' 
i ini.leitïj KiLuuj.n^i:»"' c"ii«i.'c<:iV uiui pi-tir^c i'iihii«£.)iclit.: J^ahuTrii: clin n'a jn'itiii- l'u^^^ 3e fr^W.' ^M<^i<^ 
w"i- uou.'i iVilà tViti' laiViiiûtc pctu'iV. 

>.'l je, witjf hI'u ?<•^^ ecu^ ^e ci ^puie^ .;i_ il ,*'iupi- Je .*awclr Ji t* pti)iiA.*bte»* i^cnii. lUUVi amv&T^' 
Oti'cni bouttaii- U etoili^ie. . t''f> 1>Ùm. .auatu"* tsO cbo.'iu.* priiiueuL ^(tt af'ute lapide. , il u U- ni- i-u'iu-taJ.- 
iiiw o^'tiVw ?e, tèpatah'c-a ■ 

-e pliu' [•cuii ccx.^ ?(L^ccatwuLMtt^'i'aic ■uncculi^i , c'i'iu cAul .\(ic -mutlaûe que. jiaj tte i'cCi <x ux.'' 

(9. . M . . '. ^' . , .P ' (? 

.i^lUeit'aii^.i 2* nw «uileem ciiii HViViaiu peu* cc\wtifi ?u liiiiL »e cium il j'anii^ail-.eL ma h»! , c 'JbtÏL pciiLefiu. 

?if|ficîl4^. .'i .*'4inu».*ait- ? mi ijt'tiimd ijiu itiatchail. ke*< l'ioL , lu'.* i'ifli;ut.:ti.a: ^(-«Jtu. , eit tMietuntl. '<)c M^pto- 

meiiet o^i ^ Wiii.*- Kc>i)i> [ , ai'uiu tenu ■ à. -i;<iap JenK .<e.S |'a,it«'^-* ^V t\''ri'lvt 0(>tu5 UÙ • _'i>t.iai(ii. /'c u i"!!), juei- 

ano) icui^^ antli.iilui cta'iL r'iMpo^yit-le 3e L» ivwuvair. cluà îtaic\iL |1a»''niU'c< .'//iU'aiLéfe'atteiHi. Pu»j£<*orfe. 

ie. miapleuLe Jutile . (.(u ptenuez cil-pti^. tmuat tiVu >:pH<pn'* AiMmij p H'rtVat* a>ii ..•txoe. panùlte . c '<; l'eara- 

luiiioi . ji Knioni ^liie u'J tfrii:.ua* totutie.u* .'t'oliiii. ^-cMiHjlèt'evKcw- abJeitU , je où' : c'e^L wm atour><jue ,,»«au5 'lot. 
Û I) , ie. txllL il MM. ^0\\ CiXi M'tïc ilUA.'>l i^ilK-IlliÙV^ltU-'IlL ?'-■•' c'OIlî'irioHc* Oïl^XWMt-Ci ?f .ît'fttilHtV- 
j'£»i <)c m; ttUc^ ^outêut»' ?nKJ u.* jatvit'^.* <V bmpJ a aultt , >uai.* t-im Wi' H'^hi- iam<»i5 emjJÎitwt icwint- 
ciiii ; j'Ai <u t'iilu «"i' ijiMv.* ?miuutv* i^u vt'tc tt la ViiVWt . 

•-1 i'Jl .•Kut enu. mon vMilihuci JttUL "itt<taaiiaiu jfjatliaii^t liV|>Ai'r?t' Jt<» à'iilîut.^ iiiujutiuite^ ai'oiT 
•Tiiuc-* -<:rup ^ùt \o.rS.c^t ci UL -peri^T^e tJattipUaiaiu, on l^rJ nwwtt'tA.t Jrm. iiti-apai'l*;** A' Cciiti; ii.<pt^<;<; Ai- 
HO'.UVrtUiiit»* . t'ïi'ilivuilfuii^H'- 1 je it>i pirrtiu pa,.* ^t pti>wo,5 h'c , t:^^ (Vur-l , p^iiiV oui i^-HVit ^iU'at<J pa<J aASi»* tHO a tru-po»* île. Mofe wuiuiJe 3 ouioutî' r)ut i ^om-ù. aai tjL&itwvlAi^ wn peu.cv ti^liui 3t (.m^th vttiuh»i«^ ■■ 

it Mil luii citaïuV JiHctiM''^ iwfe, mazcnet' ^avu> commua, mairfaet trOi?^; mi^ ccuwc ^'i^clx^ amicwiine. mai lu. i>li\Wbt . 

ctfu<)Vitui.L Ici- îi!iuu«M- p«rw»^t ?ê la maïAÎ'ii, o^nu* «vu--* tunu'^SL ['- vrini v*i)iu'£mu ,.ii ju'ii: ^ 'f'*^ atfiiauiic^ 

V 9 ■ .t 

ccnw.cii-ti- ci niiXncwi^. 

c'Iîalnai-W^iuJiim^Ht. .mi tu paie «xSi.^fcWt., Jaiij (i»s ee.i. iJc c^ .;-]fHti:^,tVii .v t^'lal-Ut ('•!<: lUa-u'Ue- 

^ ~ P • P 

iiv. --PL lau, iu>tHt»lt.- 

t Vl î iSnatccn^ .- Jliuuùlt'tiu-J êh:^ ^ini^ki^.^iu -c^- «mw-a'ï^ii^ <>acet <ni iftir^ iciM. ^i-uij v*rta- U*-- 
-»;d iiicUixde^ : ^io* l'eaiicoup- 107 
e. 'l (^lliiîi:t/l^: tr.iL-ji Jiu; veut ai'ci, ciian^ M iùiutucâ. 

t- IL' L.iuxtcin~ ■■ JlvtL - ivoi cc^wttu. "IL j,»u<dc ; 

—^ tnaut^ù : tV«i-<."rtOOu i' cliiqUuJ. tVJuu' cljer, itu'n- Le^ui- [MK . 

->^«: /lUlitZûc : tXiJiW' 3«u*utj>i^ aiL. ciiiaiiLèm^- ■ ^i-'wLfeiuViirJ iiK jjea titutiuV . 

t. /t.- LT'uilcov t <!'eùicÉtfJ Aiit^ iXu cJieJ- de clùii'quc) : Llocl-vt'iiOi'xamùtc ia owoMci : 

2c c/u^ ^&. clùiibiie, : knEeJ Jvut- ituûjaleJ . 

c jL'^ L-luxtCin. (au ntoLuXi. h k-^«- •'<"•>'• l'i^n .vitiuc wli.. lainiiU^ ! 

<itiatiL en iii \\\cXo.y^-ii \\cx*;t\xii^ : 

— i: lna.L^3e. : ^ to.i . Je /it .Jai-* \>at ic f|iu''i iiuMt t>*'^ "■'■"- "*''^'-- J' a\'aii- '=ii-iMU- wal'i'ic 

:> r p p r ■ ' 

se u». jdMil'e- iTi. lij- lui a ccmi^u. 

rtn. . ', ' . 1, . • - ,1. . . . 

LHi-Mu^ûci- OKI c5'.A|5[3tti» iïljct iiun JutlVtruiV <. un. at^xiu) noittlrtù^ Jeca.> ci. Ou«- Mii«:.is^raè<:iJe 

il [oui. cbi-uba- ix le.!- eccpiuiui:!'. 

iVilt"*"*- stat ?(;^ alîuci'aiwi |ru'<v«.c^. ic «wiliuV c-jui i^'n, J't'i'ajii- iitnu'" .\ Jt" avu' . itkiù* \'<ni.i- wiuXj> 
xa.o¥>eUl aiu- j£-Vou,> ai iiwufee aufee|fu5 VeO atl<ri<:|iu:>5 ?«. -n.^txiu* oc fliit cfjet. ceux~-lâ- toiu^ it^(^ 
aM.i'eciJe-viba/r nâiîfitcu'ui eto-witc kx^Oi^ d i-tni^taUi-, <-'^l .^an.» .xj ea^^-ici au'il sic U. f»Ut.t «jit 
it. MW «H^ttu ML w-ti-cj- , il ^<emii£, a\\i- la- cc\<cn\.Vta.\iù'\^- ?u niai èta*iu niujt aratiii^/l >«wi\'tt' c».'i»^'' 
puu m^eiJt , tûn2tJ ^ui, ^heii [^ a^iiuiciaMi ixx.-ûiU.cv- wit^t.-'nitu- bcoxieaiw mIuJ ^c l'tjtwa'feij iwiu-ûntJfafer 4 'iuh^J^'a:iL iUi lUttlixi^C l : 1^ li .>jAi- vvJ patente / 

' -^ /^ 1 t. • V - 

^e malade : JL J.'iit- Mt^ïL' ■- lu cw<-'oùl ^av.oc-Vwu^ eu iv+u; Joriu- 

/'' / 1 T • ■ 

^cnialai'ù : Je m'cu -'uu ticiv. 

^L "'«Vf nue tolit . 

(flvaiM- rt l'omfcet Malaic , voiii n'iKct vcU> nialhcnicinx. . 
J,c nuuai)c : Je. v'c\ia.it '\icii tn<tllî«ut£iMt iJiiaM.i'' je hiivauiaù*. 

^c niALaii. : cl B«L »tAi . 

Je nmlaiie : ôtù ,J'\Uiuiiciii-'- 

C.VL' L^lulïCûl^: lin, ijoWMte AJUivtaici'mt^ tUL pin-Waiii^i, maiO t* lu lu:. un.ittiÀ'fc lien } eee.- 
Ka^tîtiuUli.J'il ilVfft<7uv'e poJ 3t <^tait^ cJfîa^tiM- ^ciV ju. Je >.Hiw»tc»u ixt-J; iL t^Ut£Latiwx:iau»:_ est utiô- 

la m«K_ 24M14 |*iiiw^ At«i«. .aJt'iJ lia- Wl'êlalîi'n. ^c \ai{, et^i'ciui [a. c<.iiiJ.-,.w\\Ju--niinU . la l'aïuc eri ■ 
AÙKctu^iC'ii^ U pttfhrwUwvvie lu-rveiwc, KMciiUc ?iiiu- cfttaiiti:.'|ïir-rit o^ve Uoiwl (Vnu> MaÙMe-C-.',-. .-.aîjjf 

[ficoitichict; iàï^ CLUtau- ^ni', JC \x midaie.ii.\'a.iL e\icii (juiVaiuîc mu aid\£- mMcLiu ïièteKicaiti. ,cn' 
}t'ii.H'oaiu\' ICV.L aiUii i)i«iL ra.t»patitÛ7M, . 

""tlil ««lytHC 3e. >î|?eiMiit ?e fiii- a Lieu. . iJ.-'aiu» u iiicnitL ivck^ci'L ^'e Kcin'eni-i'etu.'d ùii^ivii'itii.', 
l'iwi a lu 64L tî«^ù>peic A, Id-ociittê-, ^Hirit. «M-cttantfi'HfKC eu il^yi-i.rtu» J^nnaiV-».' i^' fl^ifti^,! 'adric aiu eiu 

{pi} bien. iitHW aIu?»u> £A>ai|£i ?c Muttw. cc na\'e hcum^ <>tii--'£iJ i.'ii^v^ wt l'I, 

, . . (1 ^ . -P ' 

■uttï Cl la. jaiuxliVïv if\i il. c..*u. .x^^iV» 11 i<?l lit- (» toîtuuVJ f 

1.710 flll'oil pput*/'. U r , f Jlfltoiicâ Ïml ïa ^emciiehe. ïabiKanc .,.']laii U'IocU'il c^i.a<.W .illC^îi^i- iW-i^ts. \lZi &ie-\\.j <^ 
m'6}l PoA In. ct£^ OUI tut ttlaufluf.- ic<^ nwe^Ke'iitie. 'iclcAuiti julaut^uitii <îiu' avait Aiu ^}i^l^Uuul- auiice-i ■ Je t^tiu^uiu voui eii'ertni^im^iL. 

. • ••Pi' f ' 

i -/(C inaux^c : Je.iuli Mu.ttîn- ew^vivU- ce.; tut tuêi'tcin an»- Wi'a î)citn£ ?£ 1 iWiit»; 3c pt'Mi^iuHi .c^la m 'a apai<?c w\, peu. , t\iau^ aiiii'iitT' bui it 

^-^ riiula^c ; Jlu^iwua-n^imi- r»fti toru-cC joii- ijiui^tii , \c ciro vV jaix ■ inauL- i^-VïTk* ^inu'u.--. 
C H • L/ljiîCûL : Jt voiii iiMOiOc cela eu paMaM~: u ievcir iu mldecin ovUoita un Ofu yMiàcùtwi. '^e^mma^e^: 35avu>. 

t Tï. LTuitiVL,. (3i«waùWêt.- ViJiMA'cfe: faHiuii . -t^ /JiaiizJc : Cn\. . 
t 'lL'Lna>u:oL : OJ'où 2te,»- iiijiu . Je inauûe : cOe ia Juilvc , 

-<^ malade^ : J\ Hi- >wu. peuJam- w. mi^tti t'^-io. Aîiïijjici . Ji ix eh? tiJi^ . 

e. Il' il/ia>u:n. ■ Une. joul. di 3enc.»ui<! .'. 

J^ /îtajajc: < 'I a eu ti*t wic qvu cJLttKrrL . Jon '.HuûU£-<)a'iit a i-!ê iM^i gt-ac. wdc bm vUm. elL ji^ 
?ci Joiiuuw. '"«JÀi) tïéi peu ^ixw^tk»ê&5. 

t /l '"^ (J/iatCûL : Civet- iioii.1 ^auiUi patenta daeetc aoïciuel^Mcutiàliii jcuiuxu»^. ^«w^fe.l.-^ui'Ê'i 

1^ 'L' Lnaît:cL: Jivet.-<Viu5 V()tïi-i>t£« : ^ i/ial<x2e. ciV ji i^,nte ^4jn/i,nt c'ui-i.tv. J'aiw .-nT'M-.'-lr WietU' «luia. i:âiue-(i ■Ce malade: cXoh t')Lon<*i«tt iW «^mM- finui patlaittwti^t- <:t«nii< ^a«pti^, 

c'JL^ C/iaiC^TL-' Llwt.-4ViW Je^lt^W 3eJ JœtiW. -^1' malade: J'nM<ixJ.'ej<i-<^-iM-a>u 'Wiii. 
t /l. i kîVLcm : d\ <x lUL Uv v^unljuùJ. JriiJjdi'Éi Ci cjiu: j'en |Jt-!uv .'u-iii.. 1? (.i.jnuù^w erwnHt w*lt' ' 
,0££a<>ù>HH«k. . <i7n liai j<u). ji: H£ tiw feuii paJ rKii?M-n£lU l)l.\o. f?î£lù)!x ck l'tiuuVtaUotv- JftM^le i'-rfjilintcJM. : 

««ww) (VKuai^OiU '«i ataxi<1iiO -^tu enu3e<> liUcxt^ Arjflcî2<>. . c llatcl;ct. iiKofii. . (Jj^>)iu^i,i<^ lo-wain--- .111 

,7> U' LUiLO. mmaillC ac<^ ttCé i (Dioan^Aic avec L\ à7)(Kcc t\tuXktt\cey) \ 1111 .«iiiijtili'^t A«uViiu Ami/. l'i'ut'fVi.Tt'flifï'ini Ile j<cta^ \saA.i,'^imcnc. MU^ar*^ /.nu , imiù' fli'tr-' ^ 1 u iX euiiTt'tt lin i\.\\ ,c\{i- n. ^wvu: mié ^-laiiiu^ aJ^l .virA'i'L ^.7^" »V 7an..* . t'c u't'-iv" 

f ^ P • ^ - . ■■ f '' . 6 

• l'i-' (^r '^ • > r \' ' - . . P (1 '• 

it'.'iillt iwui-'r'Ui; mit paTrtUMn:. ^■c \(\. -tnam i' im Ci^.zcicttti. .'•p^innL , |prttijli|.*i<:- mcm^ ac- 

CcnfiM. rtiiji'ii^i' biii iiiraiitTjh-n'.'' ,111(11-* An'iTi [.viu- .;UtVr.i- ,t4;..vnHi\it'ti^ jt^nii. , l'o. K zcixtc^ 

^^xl'it ^ mi jii^. _'L à'cuiiX,} <«i<^ ttaviiui ?v»ittii ^tiii. i.v«c.^ 3^- waiii . >.^i ii,.v 3imw &«t.i.-.v,i. ?e^ itijfUtC,' 

au mi>iiu> . ^0 AiTz"* li II ^ li- .viiHtit- Ji»«tw- .;%v«- uv kkimuu^ Pc^Icl mam , /n Ji tjia^aiit <!(i /ciùi <?£— 

t<».j.mi. jii'ciH VMH- aUiittiît^, lïW- J Ut»M«'t itt'f'iïivn/J viii<ia*te.^ /a^fliAWicc jl a^^ttvn^'kir^ , ut >«tv<wi?j- 

Ohlcc^, L-'ticu. it.<^^mt^. Oomii awc- '-e^ Ze^vci ?i U iiiuùi, 

IJinn-fll'it Tit JmL l<:JuHt iima. ilu. ititt, i^ctitai'ujii Pc 'C\. ihct»h- rtm' Ui'tJwfc- '^eaiiîj nu .-Hu.-i cniaiM^ 
ciL- '^ciii. fcmK .pat l'iiu-, Ce Ji."nf|L'L. «hiic ^inti jinnuti^ .''^rti Ja tcuu, . il i^aïa'ic ^yu le- cnMW tirait. 
.boj lix' - v'(«Um, .^ a<»mHi «l'a [><\J ciu: -WdJ i^u ^-ni itt irtu i.vii': un J^niHuC ^l<^»t at>piniMi^,ii~i^ 

WWu^- '- <>L «'U- <^iii' n-u. i^lu*) i't-'itfwtc ,*^t<i>dM.d. liWMêJiatcwiivu. Me- a- >udiw^ a\.iÀi\u-£- Jn^c^c ■.'112-, 

cjctu^ fvuetum- aici^itt. iy_ iivu n'fit^&Su oa^ i>i'-'^>u< tt bîcHtJzi <;iii£<»)u>ù'<:tt»t'''in-, ciivfliii IKlL. Au L> l^(5tv*f iiu'iuviiicuu . LVim»*i£IiU UO l^^5tvV»> M.ii'i-tu etlu-L-naàit-CfC- À~ eiL,-L~\ '.pliVflii'il -t'ii •u^Mlte^ UMc qcm^ Ji iii aiu- «fti jjauilifjilt a\\eiU- ^iitUniL It ^r wujiti^ejtieMU ?tL <:^ ^V I ei».'J'< 'e-iiiunvi 


f«-- 


au lut x'wuoi.. 

M'U^c ^t- ?ti>feilntti<nt 2c i<V netf>. 

^iM-,{e.ifffUiM wovXkc vw.ii'tii vUmsii^ amiVaeM.- 
•Uii.r, 2ù>tï.i!i'utù->M. Jutaii^£,.^''iat cciiàèaiu^\\, vvy e/.'tMi^(.'tiL. . Jf M'ii a Oiw- .■'••nJt fllt«hVH<L .1111 piiùjjcy .1^ tnUtutit ■ JlnAu.-'t-it.ia. cjxuà^ ^j.^'JC. 
OMt^toc^i^ (V iWi- ptttc- pat^vlu:- cXtiMfHuvmiJtL J^ ?inc}t> ,ca.z U^ '^uttautt.ityuf'u. nwwffe, .aite^ '..■4. 

fe'.*!--^. tint (<^*UMt auTrali^ . ci 11'd.V tiliUwu-^ («'it<?U- îtflti<i.»u, ..IIm' «"iM^^yi 3tiii4i/i '3/^> <J^ 
•ifcwûo ^t Ci'tt- Iiolii-W- . Lfl<vitt 'i)tW/i? ut ? iiU^ Lr'jiirW- JpiilttU^ m ? nu»:- LrJttnt- iiiLltliit- iili^'iMU- 

t' - /' • . nu • '' ■ iHT ' 

^ctnuji aHtiiitù-î, Pii ii-îcnirc ■hitittiu. , flii' «*«ïm.M<L d.»i, >ni^i«<_ [i.iM>à de, tvr^u-i^cii^-fnitttwii - 

>«t?it,> ctnw ^'atou* i:bc:u ecli'i-rnwm^: ia innwi h^tac^ui. ?aii.' 'ti- tuhiflti<ni ,3»t vt*iu> vmii^ Jtx.- 

'Voud vetT^'L. «»;Hf, ijaMiijjtc^ a^itUicidlL' vt^w^t^ ^^-Aa. tcrpTun'iuf ti'ou. 3^-1 ixjfu-it. ?e i*<.,;/aquc 
<XVed «Wc^ ?ljjcï<iUi (JiuL. t JUKU ^It'UW \7MXti- 3aiu> Wu i^itL Jp£.:iaL , £lM< »l^ .Vtil prto ^'/k; 

.1 ij a /'tkâi^é.'tioit , 'C^i-L- la. kiiMii£_ kii.tiuaiu- o-l Cin.eU, ,L^> Micuie6\Xin\4> ieM^ ^nûu laeiLui. Hou •Jl tvc ^'aaic iTtiui^au^ t'e OeHufiiH^t^ act*n*i^ni- u y}em^^e^faiu. eau: lo- t>ei'tJati<m^-oa'c- 
icwili-lïiù cu-à- \**ii^piitc ccnvityUt^i-^^n ititniv'ewi^^ai^ (^foJ:)^^^ ^|ii i»pii(--£iL J.>^M('l^^-4a.r*|»t■<^At<l• 
ecipà Jiit.. .tx^'UiL. •uAiH'iti acirhoi. ictal. 

']'<?nJ ovêt l'Util £^4>ec!^ }ena^?ii^ri'^-^<i^'^^'-i^f3a^ti^LilUt^ ei^na4i^-eti^ iHi^ nMt-^ atu^- 
^mOiC wliu. vote* ^WvÙjul, ncili^-c'C-cC' anotabif!^ c^ l<x «^^foe'WWa.MC--. (.^Wc t-cHipyiZ-'\' criut-^ ^il^ 

ic\-cU>n>}c iijfct jettoirtA? r>vciûiU!U^ a\i^ci}ii^l) atitle^yi<vi.c.Zi:AmA£,.au.'nu vciiiuité^cutAXtaHiit 

>'jvt(>« ,i<^ ^cMiatt(?K^ >«t<j, piii* -f<>^b>, (•ttw. fTUi^L H'îtï- fUivr^ cbcz- i 'l'iLyte^uaiu^. -le. cher- ïccaL 
<x5cii^ 3tt e^î^ rXiO lyiu iltci^Mi-janiiUL^jiiiC-'^"'^^ n nniH-zt'i. iiuî . 

ÛittlWtlut >i JiUt ?ai- 15141; in.''t'u)£.". 

il , 

l'uwiAVJioM/, <:f^Jc>m_k* |3bf'uciivu»\£/î^'î)il ■îW"'^ ■ tiJiti». t'ilu:--aiji,pl.ie'iui)vlôu.t< ^'tHwî)uù<eMt. ^aMiC 

j,:. ijui «u'UA'cult iojom- ji^ViwiMi'i- luviitc-t. i4^uxl^ii.'u<- cl i 'aï;Smcc- Jia moiwcm^y^ ei-au- 
KciivU- De lu-^^cvOilnlitu. . c'L^iitnt^cul-CTtuMit. ivuuj»:- ?t'ivi<.>topc D tni^rarciA. inteuée^ , wai^ i'.i I 
^|5£'W>ù't«, - ^'t Jolie u<^ JecciO.'iïrt^au't- pcwwxtiic • i<iit^ Jaivv. «jn^, auciaucl^.s, av.ajiu) vznià euvz. le v^omnii'iT . iiinù* eue ïfCt^iAc au tevcU . pai.:^ iin'elL <^ (^ ifiai'iuU Jni..< U iVit^-juij ()i-j aulr/j 

<*i ri"?â OL fui? ft»rtt. iit'iu* ; caui'jKti'vuv. • 

1?'<,>L \'ii)tc oiu j£ Un.i.ù>£,,<:«a jirtt^JPcii^ evi^eti/t^'ictu^. à- utu- ■hu}?ihc^ti<nL de â£ttiUiuJ te^i/nuX^ 
coÛicAti ■ ^ e^u citu^ CCWMU^ icj'crui. , il yt'ij a rioJ wnt- Oit- c.w. n "«u'c Je ^^iolîahiMt ir.Mfnfiit P<uw ii»ic fja*nK(o'i>L a\u. l 'tHtetUamci. €H t»uit îc^ eh«<)cc< bliu> i>u i-novu^J a«>t»ïi> j-owi^iiii :j lu' ju:, Jc>m. )><Oii.itv oc«r«L^ 
Ivnuv !3L [nul- ftcuc -ffw bicii J'w Ïcum imi [suic t^a-u ii^ nuxtuhLdcHuxïaJu:'.'' m.tv'iîiO^"', Ia ryJvePiw- 
«lii eJi_ uC , ce 12»:. tiiti l 'cvpi-vfU. lù. Muchoicciu. , etoi^to- p'timiJ^U'qà:.' tatiomieïl^dc l'c<:ct££^cc>ubtMe.. 
», 'LoiO a?MiencjMj cini i ' eXsÀicatUm. vu. vcud tftnaMc t>a^ cUuec ■ > /t u a n»' /""- cxhcu ■ 

ci> tùii'. vunO ?W(rvu'' outl, ûrHe |-eM*w<_-<'>!^ntu:, trwjtetuitit^, ituc-cftc loM^^-ii «npout- 
uu,ii~ , «oiO u'rti'riO f>«^ fer-oiw'e JRt^elk^^ oui- >u>iti> cif?B«io>t^ dv «JtuiH-ut'lî»-'' • cltiwi il yi'ucLj»i^ 

«liii «lui a ctt ^ètcvjMiHt, bai. k, ttai/Mi^ti^HMi-^'. cWUw m «/ a. aufet cncJe. , «< ti «. ^^- 1 'cratat-, <*^rt^ 

i3«.u '-etuMi^ i;*!^!^!!!'^ âctTriM^J. (i'IïL 0,?/ aiu"- .e'iïc. a eit ^.•>i|«M^<.ek>Ll'a.Mt^ fliu'fl. 
U'çu. la. (îtcuiu^^. 

i^J'aèccAJCULI^d W malade): (?•' <>oM^-\e*X^-aati£^--. ■^(rnuif au'ii'ià^ cïoûin^ oc la, waÙJ^m^ naU'LncU^- c'Ju-(X,«Ui mij ! Vnv^ ave»:' i'^ii<5 «.i<unfe*i^ijij— 
<^ 't .C/uiZi.'Ci/^ : oiti^ C'ii^ extrêmement- niv ,iM('nmt*utl'tc ,fC oia* ^at-cî: .-riu fc^ ««tr^fi' 
'jtxu!^ ptv* tw lui c*<- vmuciv. i'be^iii. m^ iu^eMôéoMiL., ccULiiU. mou«> tawwmL t^muini'Ui autmMte. ÎMilt- ^'■icZt.^ lUii^ ee^'Bk a\iîi : OJoMliu't^ a-vtù-iiXaiîiy et atavellc- 

lij :)pii iiilcAiCc,'-. elL~ (Xmaiùfiiti, le-i AtH^(M^.£iJ ^tyccîmcA- qM Sent. Jiiùoivc^' n ut Ji^" 
majîf.nvi/, (XqxuA,^ )>tu\Vi<.i_ î^niuWirri^ Wi«fl^/ fc'm^rt,'CtJup.iï_ rii£canù;u.'n 4"*t'»m£ i"i "^w" \' >v'| il l-' 
u. - pw^yuuta»!. ()tî'a'' avec ot'oti^i l'i'tUc l.^ i>tit)->£. .. tTiiùi , un Icciit- uiu, a. la du\tc 2'mte-^Ki--^^nfi*^- 
^aMi WH LtCùJU 'c ccicie^ , n\u. siaxcà-udix, ? iwi aeui^, Jtscciai . C eJU trni-'i laïc niClacf^'ciJ^iauc^èc- 

-feo* toiu^o- -KUt.-ivvuL . 2 euv&Mii^ pVu<} ûti'clk- \'mc z.(.<>tt-t Lhit^J/^u ■ J?lt- Aciuka. MuirU-UiéeûMoi II- w(Ci^ rt' ^rfe ?C4> oiitwit^. wwioM*- ii:p«»u'Ai'VL ochc et-u mui<^ aii^chei. JlM,Pixtuaui^U^i*uiKi. vattît <^tiïii,j tit«A)t -Iw (jiij tt/tùjM^.» Il ienM~- d^ iun*\i;tcuû^ ■ et cjMi etaïc ?i|[t'ait ?evUM- l'aeiix.. , nialô je ni- affMuUe'un. '<aiM<xL> S nu- nu^ectM. y^vibMsrz^Mi^-' 
' Lit a. tu. ûtuTuJiriL t'iiu iHatuiiuiU. î^-uiLmw eyt kinviUc, Sautant- pliuf auc- aè\xeKMjMM'**i^ .tiKÀx>Jcu.u. a. t<a. qtuTiOirit 

l' l'' 
[^ law-H. 


tiaiiC ) ifVce Jcx. IavuMc au\>n nu itxiL. <«ftti^<7iriectu,-'M. ûh' vM£^ ïenwu- MU. lu pmcJc •i^fuiet-^ 
5tJa.mwi,; ol^MJ ic t£ocriu)j' cnu. ccu^miu^ etie nai iaviô vui î<?niaiu'>, iiiviio c]u£^a.nt^ Lp ieautt 

â\AC ?c fou) l'ot ini iU. ctrvdii'^te.: ^ Uujt au^tiJ wn^ Mute iri^ticw^^ti^ •C^hum^iil ^eaUt- nuà 
niu, CcWt-TtlU >:ii« vu^vn'cL. javHclt^J ûuiWe^- 3c Jcjpftti:, 5c vKiri , leiiM it£Y^yvud: Je. ccvmai^ ix\i4:.\rià- 
■\'6\K£,-. Jaixit.- vtau) eoH^uievt ^tte.v»M^ Uiieiw^ .iMù^^ bien elcv'^^^ rneuieii.u liutinuz^ i&ra 
.CÇ^'eBÙi iiJ quiWetM^ ! J'ai tyuâ }ei nota. Jl uck a.q\.i *u. lei ^«ut««*L t»tt<> ^u. kniL, - <r'eiLCmfmi "eôx^vm/.dtvm,- iw: 


^liù ^ocmoVAY^f^ "^ tctu^, r>a>ic£^CMt^ie- àoùii vicK aue^iA. ^>u\9cL>aii^ M'&)i^pa»> mami. eMJbtjec.' 9aMt^ | 
.la.^>oiC- mdvi'w^oaùxxu- • JuiaU'ex. pte^eni^ , tmii'Côi^ T^aHtu^ ci vueiii^. Ut pjtielbaîoqiic à. pa'M_-,inii '«« ' 

c*yx*V ' iJavcit. aue H<nti> avovw ^e* ^aeuuéi 2wecà&> , (£ v^'eiu ttai vieit M'iu^ dcwi i 'ttaaucatùnf'< 
C^'eiu iiixc autia. Mutnetoaic a^'u -iCLUA^ cfuir ,ti^u:- rniich>nca\£- JUM-crtcee^ r>aA..Utt-ébu?uClxtmt'- 
i«<Ut3ii«<.'i CLiuXaneiUi ncM vioui lutcu^ •«- uuJ ôomwiia.'' en. fen-M. ?e le- Kute- at^ce^ Iilcoiuu>ujcs 3^^^ 

Ce wuMaJc eàu. nue Je iwn? aMcie*w^ ccvnuxu>^cu,i^iU> . ^eàu,u.\u>vMiu. -ic ti.a 

V ^ V i' r f 

>OUlit - v'tUW [l'Ut- iu U\lUjttÉ^ . 

{^Xe. ïuajtvt'e Ivu, -lu, iCLiiavu- i\\il de- de\%c c im cote . ; I 

!ia "Hifetiauti). c-T-itn ii'fc5i_pUu> ïacM. CeP^vîiaw- a\A.(L De, ittmJ «h ecnvctîxx.t'u!^ ; venu \\'ai)iu a\l'a^' i 
ifû. Joie f.>i>T(nl£, SavU 1 iXf>pCM^i-:iL- Dc-iMoM- [îiiMctMt ViTUt*W£, A_f li. i- UM.e£Ui J nuj^eU-C Viau. 

CcwiKUlMMCt «- ne^J'iii- tèvdllc mu, te- leiMlcuiUn». nuiiUu ; ^eua^ eu. tktni jautA cu?i/i ,aL l'hârri- 
toi (n< <n\^rcivau^cc\uiMi^,CûiwMetieMu nowi ivÀ ioute- mtc' M'ai. ccweMiiu^ atu^j'oii nunmiek^'- Vl 
cttàtiail et. iitiM. azutntim- ii^c \u ccuuxike)U4C 9e vnu-AcïU ■ » L a. eu. n-we, pata.!xt>>tV ^ivec-M/WV" 

v\ ceûvuM' .lu'il-avaiu'i maî^ a\u ioiu- ceux était. bi»tetit|Mc . Ltpen'Jam- tr<x-> i aWamu-. u^kt^ 
1*11 v«aa iVui O'.iivfl. t cdXcwAi- '' btpUia--. 

/uH niûxaot/: lôoi^. InaitcfotMeut: a- t-il- ete tu irrun'n .' 

(.'h Jïl ^nV>t i^utji^"!*^ oua: dfiu.* bu(- <;«.•- an '^nt tviii-'. i'fiM-;rtt<> fouAVuiii im tdiqaet^*: 

/i'ftai'i- (ïpctitl-iiu- ^WiifU" aiurtfliu:. ciitr^c- S- Miî ■ vnîwitJ qtuuu) il^aiu '?a»u tuMc- Jetvîie- .'-j' 'cmoù^ 

<xi'aic ^u^ u^vïntôi^ cowme- ?e^ ê«(>ij hickS^^ , wtitj iiokJ JoviovuJ An», l'un ûu^-Joti. %'fnJït u'nvai^ 
.|30-> «fe- atrevw^; keu-t£uie«tt£*n- fxntt lue catil auiaiLft, ftbitmtm'Wtc ^ct^iot . Jt V^Juaic^ttJuiftU. <r<3.- ,Ui'ult£ MMi^ jsaïaluJuL i-'cvMWietd atii' ^'Wl tciiuiuii. t>aï,iiM^ attaaue^ 2^ Uu^ictui'. Ci eiiieue.u'uviu^, 

-il liiiM. (i tcv'iiii'T. 3aiu> IL JeiroLc^^, uoii.' .aUcmil. l 'a^mA^ve ■ 'va tiialaJe. . C2 aM<). 
'■'•CL ine&e. ae. ta. iiiai-a^e. .■ <Jumi v^'m. eowvuLliéow) y>aJi . ç^ IL .(^ luX'CCÛl- : c\iut eiV- AavL ètàL. . J.a /imz. : Oui . AlClt '1l*t j'ai cvUie. ui wiait^i Mu-'Ux^^wuua^e^ a- l)eux. aiacMW-Jè ai^iV3eii^iinu^ài-'mii^4><vceiUe<(^ 
à^ tciie^ ans- Mi'wi» AWn^ ocynii^aQzy àux- ia^ feiM*ne avx^vovid VeMi^danvi- icvu^ciA'iiexxKt^^eue.'eU-' 

iHii mJiiituc£^-Tnjjte'LU|U£,' aid'exiiuxe<i ■iovL la. ccmie^a^eaiùnmAu- da^ aoûdevàà flt*t'i(£.A7mL.to4i>- 
^iM^ . ^ (^'\£^ a^ co^wuvu*iC£y '\'><VL. avoir iM\e^ au^ Ûhom^ cala^. 

ey/C . (JncvccûL .• tpfk, ixciL-dtô aitnaxutu aw; Se'woteuL iwi nature wufle^uxucj 0.^euej 

cela, "iou^eii^ 9aui Vticctez. , ma. .ie^eXioUi>iv ^pafc ixaio>«s i<£ oû^.'ti'urf ikà ms^m ^owl' caviïovuhii . 

^ 'illitrcM : v( ciL. CCvUetvè.. I 

c/L. LJlûXCCl^: (j-wjii \CL ié\Uw'\.u}re- outAiA.ec. <2^i.^uilc^ aitauic ■ c^ï[a^tdenam^o.-\:- 
elle Mii/ïi.chi'^i.: [Il [au?taM^' exavmvic'^ M' eïicytx^{reviie'iw ic-aouL,' , Vovl tti àu- a. iMt-tc^licciâie.- 
/i*iwc au. chaàws vù\ut-j Jovwt cU cItcLcu, l^ci ?^'ii-u.u.t^ 5a*i* U^ ivuW . 

/fït^tlc ; COA. vue ïciowcui. Ici \rtai ^ u<i iamhei . 
■ca mauiîk ■■ t IÙk du. bw- • , 1 N I . -ij metd : iiiiu <V)»«t»i*<«« nit^Jtjetet cu'Uvie^^tïlt <$« rouît ,elu mo^^t- .élu. ^t'cbtu. \ciu^ 
£t aw. Lu tomo* tVuJ u> wiiiV ^ «(î. cxu : Jaw. iZtjjit' Dftvii'i-tM. j ùci , rniw itit v'irMâ «tmL- ct^ic itHt Jux.'/oiU. 

tmJéi* 4iui Mil ,'(1 tii>>|>mc a\'<<i I 'nt»,Uiu:inal"i(nt . >-'i <>'aûic 3e.M^•û<^^ ^HcyiPi conôi&ie iieiie valiu 
^ tl /iic''i£- : c'Li/ «»^ ?di> v\iowieMÏi ed elPu^tn-, vHci'i^ c'en. T* im titc tatc^.- ■ 

C-vepoiUe : <Jic\/L , elle. 3i(, ciuc lùulwOu- quvW<i vijicati. lai'^.au'iJ i.'i.a|tMtuc . 
c. 't . i^-ficuicûi— : i-a l'iaioïc aivMvw^ita^- paî: eiîit k'Wt , rjni.- .•l'u .\'vit4H. aWt«we . 

le'UOUou^^. ^'alMaiJ 1<U5 Cpitera-tiaKAl^ KXl. Jt^ c'cntlUcitUlU- rtlM-Sl, t'Uc»' WC pU'^^MfcnU f.VZJ lion bflU* W il (10 iu> i* L'hait- aitii. c 'e^iUL- 9c t'eiJtlepiJuL,. 

-vioiii cwoiw .|nu i'àt iciovw.o.tiit ctut. sej ix!"U«<|iim , v'£<ïiV<ii'.(-tavtcintHi. , eraiem-^î)t. tuitiicty mhtte^^ 
coîJia'UciM eA~ aui, J'il u (ivaii- Jet t'p'iXtpjlr. ^ j'eJL-o; aii'ttii avau^ ?c mujihiJ c)d*iu>vttie.; 

Voua iavel awll |rtui_ jù>l"ùifliter l'h\iti\i'U> . èfikpMx <£ c^ê^- i/vua'/'f<S eu i'hu.ste'W -ctrUea- 

i^ a\u.^j' appuie, ■<%ui^'u> -cmut^ù. a.- <yiùeà vnùct^ <? .vvc 1 ' Lii^tc tte^ ^W Vûiii- a. l'aubte,,- .r^: 


^iaaxu^ i) iailt\iile- 3 liA'ie^-pruvu^^oèc.Cme^. la-ntevniet£. ct>i»e aux jaiu Wàme)^ c'eiu icPt/iee/c 
ui l'ttHMuA.£ ?e pijtïuJ^ùuM^'H'u ïail^ -tien 3ti tbiiu, 
P, V ■ C !-■ 


eiiU Cii- Ci>Vi1Wie.iU!iPiM.^-" (.yJC. (^Iiixtiun^ : toM, nùicvicc 3«- .» i}-yieiiowèH£.. de ta. ^etM.tJ^ M'ode^^ Vmu mmvei^ 

de, >■' inuti^âie ciLciL-cc 2e- ï' hu^tetie.^ '. <l- 'Laid A<3(.ÙJeti 'i^etû.r ioc ieiumie. \7rynx6e. , vctw vm/^t- «^ 
vnixïcûk Jt tetfvct, .ic decniie^ ; elle, n'e^L^oii è^mlephMm ÎHi l^^uu . ^iiiÀâ \'iVw. la. bccruHiui/u^ 

cliiel) Wiuekti , noivt tiAe/L^ ^cmà ^\<}\ic. ni.ivne-iiu:i<i!bxic^- eJlUùà il u o- uMC txuHe. caXtaorie,- ^ceut, ie.- 
A'huiitxc ' iiOiizaàu cC oUôetl^ àîna.iuû - la. inciïa^c- , Savu) u^ c<aj , a. -U« ôexxoc vvuiiaS-ù/) ,• eUi-eit^ 
en ii«mc teMiBiJ tMiXtntCaue. tL-Vuit&ùaiU^ au <x Jonc u^ Tleuac. aMtetiovU au'ii -fixui-ta..- \&cutei.-. 

,w\MC\ti ail, WHt. iii-ata3«' cuJuiMt^, ^a.\ùii au£. -( ' Iju^jtê^^ -épiiep^tc ai ctÀ-i^ti J>iaafU.ti> loMà uiauellIL. 
■^'tpvuÀii Ci Ul, h-vu, iM<3i,l<x3t£ cowtitùiLi-; ieà a oeuiot^ , i C eli^O ■ie.t^tôàuiJieiA.Uj-ioyLL 'vutL.- >uvui> . X. 'bt*)- 
Kin^-t^Hf^iavJi- ecwàmvt. Touft, \a. .biiù»^avux cle. Se^u ï a.ciuhèi ■M'ulcch^U,!' ,'Unîiii o^u' ileii^ttci 
/uvu^ ane^A'ùiitinkane- vie. fcowiDt poj îaH-s hm^: f?ï^,5t!rati<rM. vnevitcuc au Loin- t)MM. eixiaxw- Almoi. 
Le iJoHC tffjiJiJeit^ tuiu^À^ où- 3tjj«ieu^ct> . 

w.iocXci . élu, c îai atto^ttcA t^^iunté^ ; •.iiuL die, i\u:ct£. 2 aidlcà jiti^wi.aU^ a\i£. cauic.avu,^ni)iii(^ 
là. 
X, intMlie : ipile, a. rni '^ùii oMt!>ihei'ie.,\Maià hl "- fl(?iu.tH l 'trtWzfl^ f^ J^tvm^ Md^JWiAtii 

U.CL in£.1X. : cm, c/lu'Hiiciu-, -wi^xi^ ^U iovM'u.^ liiecx.\ieo\).a cxii wic-mm^l~cùi aJqM - 
ty/l- LhatCiTL: J'aihà- la. ivujtVu* tîavaituMi ,ec qu'elle. v'tevMt£-- fjteM^-w- 3e3 Qoai;i)e<» ùu-. -ovovwviw. .i7r Ji Ol a4.vc'in«i.iii tu^ J Mil And ^. l JVxJilt ^nii'iil,>;vVMi«:w^'^itt ULiîuawt i»u ti-ASu »ui« . 
t ^t' L'/lil'fCin^ : Cyulàai ai-Ui 1 - l7ait^ _ L^liit^ lai'* • hi :. l!:utt«\»ahn« _ Oh ^evUMïci- 
/^>'aJi£J<'aiu^û. {a, pe^ontKL qui CLceantpaainL te /lun/ax^e./ : Hwu 'H'«T<w ^»cu itnL.- 
^fU : - c.'^^'L.t'IuHuJmii': 

t. -yr- C/UltCiTL^ : (iDipw'j <£jMaM} a- l'-it ûJ(i-^JilCyt»(7n.iC. (Dcpû^ 2att.i.lîLl^a..> 'ifa cit peur 

c IL- UkatCcU— : «-'avcrt -vviu^ J' diei ow. eh. niiut^ûu tnovM tottcà au'ciUé ■nx^u^tnHr^ a t^\epO}i,>£-: ^ïu-i ^CW~ S. ^ii\. \rûi<- ■t?aiMid4L. depuis '^eiuxan^. 

■a^ ujlM' ce ûmaL- hi itxii ML , 

ey/L. ^ruXtCûL, : ijJi^- cc^aïu-hi trco-nona^^ a\(4^tanAnc^ ?eJ wcti uuilarc tn' ! .JU»,]iL>tuiew; 
Lnùi-tu auelaiulni utalaxc lin . _ tJlcn- , c /^Hc^l!^ut. 

au' on ttuiiée^ nieitie.. m,tru^enec^2aM ii.dùiu>Hviticciuùu. . i'ivue^d'ÀicJ, z'en^c£^au'm.afpeilL> tmei/vu uniwûôiaXnt. a\iL-\ 'aakic- .v'uuja-ti^ iXn'u Cl^ixô ce^"Muïmc^- Li-wwL c\i<.rtec^ eiuviai^JfcM^ vaut. 3ttt ce^au'it vctw.^^iti' ùu • 
ÔJatO i<ii^d}<Ttû. *{»utf«iéc, tt ij a JiuM-eurj! catelairuiV , ^ 'averti fA-cbo-re^- niaiteabnit — , û«M«^3a.M<5 
ioaueilt, le- niOteiSt XcuVi^'^u- Yioi.X'U^ ^ ccwmic- J''^ mu)aîu moiiw^.s. lia nuxtteatL , ttivii ia^a^ctek^ .âai- 
Aatoiu. doMà laauxUi^'u.-i'iuiïaic- .ic vmi, aixtcufei- 'itvoiM^^'mui iwic <i<nte^7e. ^aiuic ,c7u vieti^c'eJuio-^ 
^oi/aui XlniuL pnr un nuJitvaiteni- JctreKCt- iM- jui ti'civJinii.'uluà. L^ a^cl^e^iiii Jo^iul>^■^Utùi^U(i^■ 


3avu) (cà èr>auwi, 9<uu> ia~\ace^, cfanô -U.» (amI'W . ie tic , c 'eJu mu:, tvuiux^ic- <r)Ht « W'l wt^zfc^rim*^ CciM'c^'!^ rtftii^iUHteUL unidj. L^.Viu: i}c^\ nic^ihcati^cnt'' Ariiichiciiu-i ont Je. loMpxrtie^ ^ la-- 
ittal(x?tt ?£»* tii^> . c- /Uiiiit£uai<w , il -.^'aju- ?c ()t ^'eci^ci^. 

Zevet- t'tfi-u) i*M p«.L, Hit'ii- miu. . 

Jl ICLU. cela. u'titt'Ui^ iiHit-tu^ , àaiw Ci^àc, ei^.^aiij \tC\,'e- .CXCejrte- ainxnxi iL- 3 fît--- 
C 'c.*nnt Uqiuux^. %uet , il iai^ 7<^i mct^ô tient.- Je-cerituui-, iL iit, u- nciiL tjcii , 
(J A»t*itct, - vpaâ ■vUttïa.'WxÎL' ( 

^£. ItlûdaJe. . c- Loit ,t 'Lcn>ùu,t , l'cn 'ai, peu' cc-.icwwttùV. 
V h [' ' -^ ■ 1 , 'J ' ' ' (^ 

A A. anu\vi- i 

c. iL. iJkcirCot^- '■: tu. Jaù> p«J i^riitaian -uu* "tioitiii^ Ji.->ni^ pt^viiLC-fe-iutniArL i'^i-ii? 
rmjj ?e. la. in^i- . c, i.cn<> Jit <ts'cv>v^ e« [nu.»i<iitt< .siii i'tlitiii.MC ViUcHiU'te^^Sil.cAc'c-h'^l'r 
iJ'cXikùiôcviL d itx ijelL^omuL oui accoMiiytianc^ lc0iala2(L} : fjL-ci^n 


9 c'iZ. CJuxiO-K.: kJJL. • <x. flu'it .l'^laii-^ marti \^lro.J> '. j 

cyvcj'ionèe. : c-'u-h,!! ^'«wu maru, A^c/<Tii tAcw- W 

IL ■ ùaatat, : cv<i- -ct^ au.- Jinu nutx^ m 'elaicpita vm. vciLcuqvwMi-', «♦h »««.. biioivtt^'. ', 

f t> \ e'pcitôe. : je vu,àaù .^stu . 

t Tl -(J/iatCCrL : iSavuaîi^ei, ■ Kt^ui la. fla.mi[u. ?ii-r>eti-'. 

—i c /itMûiJe : c'ILjii. r>eu^ aveux-' »♦"«: Jouix. . 

-s.^ nUlIiil^C-. iClU- C4sït\Ah^l\^ ■ict.Vc'CCe. . 

c II. i^/iaïCi^L. : lûoit. nlti,. cil. ■ iX {^UivnotïvtM. '. 
U.C- iniXta.2c : cUXitu^vète- e^\~ iMcU- . 

<J)L. C^kctXCOt^ : (f{ t- il eiL la- frcte^ezartae^^J 

-J.e.inaiixj.'i. : t)'i.o\\. , iJ\Lc\Miexxx. ■ 

^c rnalaàc : lûw-à'e^i, tciiioatà bien.r'i'tiù.. 
^c incuaxfe, '■ iXon. 

c Tl. <^liat£iru. : Cw - tu. comw- ifc^x^ë^ '■ 

'<c//iaJai)e : Jl au,moii.^ [-uà jeun... JcnVtai.'- t3^^ au. mcu^c 

i^ IL- ^lHHXuyL- ■ iDc aucx c^\--'i\ moti, i 
^c /naJui^e : (J?lc ici. pci'feivu. . 

<,V(L . iJ^liatCOt. ■■ ult'tu'u - il ic^s Itcï^ . iV-» .<c«ut^ ; 
^ ^c /na/cxde^: ul avciJn^:-.uL-jixii-i. attcwdh- 7i.i%li>e<^ ^ciw^i. 

c- 't. C/lUiCiTL : u>l^ tcwiaix.-?i<~\}a\iu*naX • 

"^cinauxce. : ur\i^^cvyihai\- ■ôci.m' ùi.'nn*xiùiai4.c£-'- 

C' Il . LSnatCi'-L : ycjL.- ce. au. 'Aie-. a>u m^rfe. . 

<=sic liia-taC(L : L iu , C nu^ ^a'Uiiut'ie.'. 

t 'Il . CnatCûL. : C\ ■ t-ciù' e-iL Ùl tcU-^cuuuiéc.? a luticii-c. c II- L-haiCtTL : i.-'u ?ti. f^te ?e,li>a yaîic ,u a-'t - d eii. ?o aeH4> aui ti'.'aum^ieiire^^exoMjeel 

t-yiL ■L-hci'LCiTL- : iSiUxii. , :t<niJ •ixt-'af «lu* daiià iut^ ittle'e^J^xitè utu^ tante. a.tutu.t-.eju Ic^ 
IL- u-Wcujut, , inu ataiD'r tWiite^ cuictUi- eu. 2eJ aUcLaite^-^e iietf» ■ viaïu-d dd'èpitet)àU-ML^ 
■de. l tHptetù-t Itii'ev- •>c%.iô ziiti. ■ VHOt/»L. U-t \:&. ^cnialcu}^ '■ ÀtJ> ai\ciLS\\\ià àciuijà etcciaM^ vciixuà atrt^ ï^tùi'tc^ iwpinie^. 
•mAia?^ ijcMct qu'il a. tu- fs eut- ? un «jfsk^ii-', i^LjtftJu pc'.>>H£'t^, «w-m^i- '^u^Ul-«^u*^lL(?^lt^M.mL 1 


^cnuxla2c: AI \oMi^- 

t^lL. LJiiltCOt- : ù^i^ia^(XUi.j eu «Ji--euc-: 
^e. nialcwc ; Cc^u- à^ ScuHà . ù?fù^e^t^ ciocz, mnu) ■ 
«.'IL. (—kaxcot. : loiu^n'eit- noLé yncCLtèe^- 
^e. matcLoe. : c. ton , cV^iW^teitt- 
eylL.LJiCL'CCVL: 0(3 bien. ïii cui c<>vi^*yie*LcL- vcL't^avoi^^cu.xJi \AM.eii\£M,jeJ-tvLàu*'^c. 
ala. ■ 

J.e. matou)c . jeK.à itic^ hlà Jwc ■ 

(JIZ. ($na>u;cri_ : (^n'eJu- ol- ciu 'ti i 'a. jaii- ! 

-ce m(Z'ai)e : J.-e-ioCt. eu «eM<)ai.L tcnit^ uu hiuc j'ai été. pni S'iin iïenwleyncni- at*^ 

■ n ' i' dé T/ i 

1 7t . LJiCLtcn. : <Ji c'tcML JovMwam tuie • iivmvieii. 7e tenthô aijtw l'aou^km- ai- tiy 
co}vnni.u,cc. eu d&ôecull'u^ ?£- ton- ii-i~: 

-le maXaJc-- • ^<Jmme.2lCat<Mt^iu- aatU ■ -■V- 

J?i tivci , (? était- ccwmu. c^io^ hfufw Xc^t wiitte. 
o 11. (Piarû^n- : (2cÙl j 'eJi.- il acuiiè : 
Ue inalaàt. .■ fcttxt , ceïix. vu. j'en- jawa-ii t>aMc . 
c K. LhatCÛL : Soi. ■ <:£- aiu. ta h 'a-i iama-ii etc à 1 'e'^ïc . 
^c malade : ^ia^iùi leceiC àcnt. ^e-znaJaipe t Jm- lu- um^ Tic- \ua^ e'hiùui^, •iAX^aliaquu>inii~<yi>w»*te.ne£, ■ 

-/c /TKxtaae. : Je Jvi^ ta^i- eit. t3eMM.tm, ju^an'a^^S^Mié . 

c. "l . C71 atCÛL : Ckxiaw) tu èkcàii i. L 'ècaX-i!', ixvoài) - tîi, 9«> tîci : 

e.'^JZ . (Jncuco-L : (Xi- tu ète' doiaul ^ouA^ceà 'tit* f 

^C ni aladc : Ok v» 'c*- jtw^ lyu-iu^^^ 2ei n^tionà, du. Irwvmvce-, ^n. m 'ai'iovww 2e^ ^mebei. 
c /L- C/iaz^/yL. : (jx- 14'e.tL.niii a.' L.^ra*i\wU. wlnu> cnu.Ui.'7>eMMit£ff ; 
^cmcitadt.: Ci- 'ei^JliatM la.. anwJpaavu^, tC 2 0U..O ï-cdoineileé Je.Jùofiutd^--. 
c^'L. (£haA.CirL. : ù?àu • ce jivz. u^boD deJu^met- 
^.C /jioLctèe. : es 'eju ^z. U-wr) Pe- Icu route-, cC 3 KlïcvMtiAà ?e U. 1 - met , 


'ioozce. . e /[ . (JhcitecrL. : ul JeiwU. vuutniyii^ av^cc-vnct. de..&l}fit£e, XAi>nve..tcnte.^ ta aiuyfov,. 
■JcvoU'i dimawc ett au<n ■i'a'^ccïuni aii£. Vou^c. avi'i. 4^eiii ici iieiiûe...^ieà^emvU.'Â^ ux.ch'»iùi-:utnir 
X^ [oMt tcvitut 'datA.à lA- ca^^otii. ?«."• cnotecù , il fauc)taii- , tx càli^ 3e la. ch^rtec Tic J^^enhauij 
.{CcStt i^ ux- (ylii^tce^ tinylkuiee- cni£^ uo\)..'> a\>i.n'i'>i i)ci<.-iu, czééi- ïcut^jctùc %ia\icx\Âi--. 

L'e. voli) Juîla, iu)td 7tô WKoiiùci i>.w'\. ii^^ow^ m.tèiMtti cc-Hi-atin. <x Ux-^cviMUtatùni iMUt 
chifxtt- ûc JiîDuwAn^.- . à'yiva^lai'Lù. £>«!&*; U^'ici^m^ \AMu<ûi^iu eoa^ aïle.'L vxnx. cctL à. ct'^ Le^'' 
-aû)ii£tur eu u cwU-thiu.: ciiacim. vcL,JoUi -ww iicuac , lia\;aiiUi' a Ja m-anieir^ ■ 

^ un eHjavLL accom't3ax>vuL 9cJtx. wrïc cJulnliMuiL , xï du mact. a sffi'c du t^xemiez. 

■tMUCUlt ÏU 'a2rzJôa iix. à l'ciilanL. ].■ àlml àac aJ - tu 
'eiifcinL . 1- ci\\^ -U'S- l^i! âWi ,) eietRÙJeMc', tuail* 2c la^ c-hcrce vui<g<^i^ fli^»';' i^«^t'*<^ «h|uh(- jt-.tvjtMe cu.'lui -!«-, pcui-i)e 

CVHifJot^? j^ 3eui»:. tnauule^ , jailei) •Ww.ej'ita.lcui.eHL. ai. ixomj- U tatricaiL. ^iie^vcrM avet. 
■ Itx LtiM \ 'e'cotcc. de l'otis- eczveau. ■ jouj voiiei- vieu^aitc-cccl ii£ UJà i. m b lii^ ijoii ai cei-a^ei- a lU!/^ 

iu'nu ix. i)cujc choSetC Jiui tic JC Zûfi^eU'Vview.^ oa^ . ioue^cci-iU'hx.M^ , àcj jcxmbej' .)trM(_5aM,Ln*y' 

culte M'eOL paJ ici. VOiviiee, a^\ taXiicMe. tx. aueL liuxc Je qe^àtii xnnattc..^. 

•I • ' f^ ^ ■ 

t 'Uiu> tepêiunw <au. malade^. 

i'i ci Ame CIL fon'.iJ ottrujtwo • ^cmiUiL ?e. lewipj (W^- du,) ?ati ' 

^oiôie*nc. 2 w<;ù>)i». , Jt^uiewunc eïu. eiL ifUu* jfotbe.. 

IL ■ C^ktitCÛL. : J-tt^cit ceict. tx-t-u acvyvmeuce. : 


t ■• •'" L Aa^CûC(Mi /^maÂz^c) .-^lieu^t. celte. cuuie'i-,pin.Uz.'L^ à. vwfo^ bow^he.wmûh 
/W -Ici. ici . 

C liai» iX, M'en "uô e^va^ wovn^ cotA^ita.\iWM£M.l-' eM.Y^'txric. ÙL deà WonvtvKCViKi. iViVif unf / n;t«/t<5 . 

OvtfeOvMOi / iTWUOMTU-twêHL' 9evUëtz. cei ayit-vUWUsvM *Hclbuvcé '[route, ■rnie. èetie. 3e tj JfWnwi >!«••* (^IJ- 
^Mtu^ ^'Uvi' iniece^^att^ . ùxuxiD il ii/ca. avec ^^r\^i , -noui l ' Cuicr^'cie'c<m^ ?anô.àe^ vMrvneMiS '^e/^ ioiyXcwu^KXi. eux iouxt . 

C /C . i^Ao't-CCrt. . c^VMl ft-t vint. . ?iru^-il lien { 
/' - o • iir '^■ 

t 'L. <lnavcoT-\<)'adtciàcuiuciL'eiifajiL.). (jJiWne,-yvu>iuLt%uuM,.Jevu,-ii*-.\(m 
wi. iciwïc- au'd u Aymé- te^uJcnicc À. w»- po^r-j-u^jù, ^ilcHù. Ot-où^. ifûii-y ^avei. au'lLua^ 'eiu /û. f'ejlfaiu): d ^.lell. «!ctfL va-*- ta f 

t /t.. (J-hatCcrL : Cctt'J- moi ton aJi£iie. . — '«n[aKL inniaUni:- hntfei» o« K»ni:J «t awife 

f <3. /a- mjA^y ) i)i LxUL lut kxitd. faiie >«, | ' »û<>t<rt|jcéapu. c ' " ^HvtvttL^: « 


^^•c, /[^la^C (\jïoninu Je.33ajij) ^e,/7iauiJe : 33 ,^hj ■ 

c^'/C. L^ha-ViCOL : c'uHii vviw. cil face / t*ne^ Asajuunùit- facutïe^ o^tit^hetixtue. . 

/ Ciu. nialcu)e ) : Uetyue^ Icà ueiuv . 

'yOiiàVOucz. qu'ti a^ o^ilL Luu^t aiu^ lî^t inxxnyintètiMteKL. . 'cetl 2t<r.'~ 

LAxlomJ \!L^ AioUUe^, ux- e^yvnVfMi'iuxc. -\aXrUu£- aa-udhe. Je ielcvc , 2ui.. rrUi< ie^H<t\L^ Jux ux^ '^ /? B ■ . ù 4iu»i«- bcrrte aiot^ lU- -wcmi ^e- ^jo'tatuiui' ïaciMX-^v^e^itiinj-- i^ 

aiu ceU^- Du Cijb. «aau^/ae-^. 

/^ lu malade ),• ^Af^wire^ u \ta'n\. in<.\ivdcyuxw^. 

LAnavi} Il ïicntc \x- m'm- , if ii a. ttm^ i^tiV '^\. ciAc^ aaxiui^^e^ ei^ i< m'ij éu-iS- p*<5 et/? 

I CliL rnaJa^c) ■ UJcm»4i muinJ a\Kt- vai>^* <^i^ ■ 
U-c rruuaSe. .■ UJe.K'uù ^tvui^l ■ 

t^'/i. K^hcL^ûl^ : 'sont I 'aKiiCL eivVcniJ rc\.'>eulaM-- '. 
^e mcuaJc : Ouk . 

■^e /nauûe : A'cdeiLik£à yyia^êi-Ui.i'èh-. 
-Ze inatoMe. .• -ie. w«Km- ■ 

Ue. rnaio-èe .■ Ji j 'c^u nvuè . 
t-M- CnatCffL : -T'ci-t- (f Liu ext>T?J f 

'^c mauzJe .■ Jcnc-iyiiù'' vcni^ U-2>ùtc . J[ «U UyvM'e î>aM (<'- tiKnezc- . C n. n ' Af^m iu-^ 
^i e'eraiL .no/i. accCdeML nv «S'il ij a\.'0LH_eii Jmicide,. 

Ue mal eue : « '^^>' ^ ^' ti avaù. twi <ïm m» 'u tbaU- wialai-e-^ ■ UliL . ^^ nia/ixJe-: D\~<Maxi. inwiiymaia 9«J c^eclta.l'ùm^ Pm^M-iVau. 

'^J.ïAiciu^ 'tenu* u^ aciui al^Uviti '?£, pattxi-u»)u. fcuUaU^ i"-''iU. Dci Myuu!aJe»i~ âcuiJ ia-jamMi^ 
?ev'>diu'u* ti u ix uL 3eo baï.wW'^ 'iuwûme^ aewic- cxi-lft:^ Y^iivwymw^ ♦iMvtiut, <?'tvn£. autTc nain^e-^ 

<S>I~ Vaxiâl- \o\xji~.Q'u^ bùwnlL. joiiinti^ r^it|rui^. L e.M_ jonniii' (iiii;. CXt)ezicjt£^jiitte.Jut 
■U-vivoiiL. •- 1 ij J. c^l l'élit 3aio Ciît»^. iuat.> i^'i^L iHJu|fù>aiic J"(l«^i- ,;^L»>it 3«im«-TI'ÛW-. j^eutau-ffv 
U «te teitijoiife. ?a* (-niui-H£«5 nt ut- pa^aiipùi-- |titi«(^ ♦'«l ,H'<stnnnui't^'- 

J iu. co-niuL (*ii£-' foLMiOU^ tl' Jj-tuilitw^ VV1I-* JaiVZ. awc C'eiu Jut/ltiK—djÉt- t£/<^ 

. — Jl ■ô'aaù — t)<z<-' tïfno ^ceifi^ aiU/' fl- UH fOUVOUH- c ait . 7'eiixUîwu^Joewt-' 


\i2 iCilt , tuL .iciiXj' .' lltK éca v„ tcutlaiii\ 


C <??, 1 


Jiiau 


d\xitti.caJi ■ Jt ncai cii^ axnwe^ia S j-J^<u.i ei^iuu-' ■ice.o.'c- aitemii ['cv^-i^u-^ fenk, !k^ patuupiJL '(ou-ùtlc^ a^iibivu- 5. ^eii 
'Il (L^aviixt, choie. c\\ gVi'i)£H<^ l'jU'tLu a^aufe, l^foyit Jiu^ U- CC litcUU-, 
t-tHlV - IM^tiL- CTrU-- U -it' eiu?4î_ HiciïaJi ù<^ ^WWi4,iiU . ?aJ cciiin^- -te^ niaïaûi.': -le-iu^lM ai va 

IL. ClnCLtCâL. : ifotie. v<.tltu- av'rtii- -ÀXi^ oiiei^u^ ahoà^c- 'di^^vxMve.iuKl. . "XinUi vi'a>fe4^ u^i^ «M/tîu^i- dvu- au '£-«£, OJWélL / ?&) vataïuôu^ , 7e-i aitaauut^ ?e nct|i5 C/îLO.. 'IcmaliXxe. : eJloM.. .^. 'K^ a. acti**u-e*te£'. ; .Vis. Ce M'«»i_»a* {a^mZm^- awic -iiMiW er^^ taX^acioe la. -ï^Ci-'UU-uJù, -fcLciaXt^ii. l'^iJknxt^ J.t mcttcût : éJL»i. . 

t^ iL. L^nCXt.CÛl-: VcMi y\' o^e/!^ \OiMUXXt eu. De^ ZhaUKtUàitlC^a.tiXCiiia.i'l^-^- 
.Je niaJaJe- -• cJIok ■ c. MUIW c/c. ùrhXtc^fL. : ^loutaiuri avvt. -vcuj mitlii' w>fî^ pLi££, ' 

c^"L . i^hû^lCût^: icvj u, voui^i^, aiiatu) /nt-J'e-n. tiem- i '«. vKJtiWi îkc eoiitavit- 9<wt- 

n\u.. ata\u)c contiwwifcte- .-UJ'^'fii 'A.MaiM^ ^etiu, ^a, [?tcic£,l (uvMUrue- de, <î^"*KJt 3«-4ti-' poutM/to Tt?Z ^It Kiiumi ?U ?AM 


en t^C<>L IMU- tCVaïuiiotl. MlAii eihuc ilj, pwMuvwJïMi 


.7) L^bitL i\ La Ilcvh: 

^UiijncJtion : 
b-^ JJial comitial _ ^ làtci^ic-'; 
 = h itti LHih c yn cJrcaclL'u . ^c . ,- 

bî C lioree rlujlhj?iiaue^i Ia ic<:4>u i^j. c"lattV T'ciiiut- ,c\,a\\\ av.iii. ttvu; »axMiw''i-!''àcia-viiuxMi n^^t:,,. Miajti. 
P .0.(7. . " ' I 

\ii ^cicXi 'ic UL i4i<-"*^i^ ^vu iXi/'-i»^ ^otK^ "hfyXui ^z-hvua'^ lu> ueiix^.clu. n'avait- p^u h-ac i.v»t»tai->Aw v 
tracte- ci. cc^ au'iryi |aù)aii_,vu ?.: Si». pctiKc- 'f "i^»'^ - t^'i'- t<*ù5int^^ <îi«c<JM<>r«ui.:«^> .t JJoclopKi^- 

C hatCiV- .S. 


..m ,Ji. i vcik Cf. oiu- noH<5 ovpHi .jaw^ . J ai iaù^vtnu- 2cMà -moi^ calStW»-^, /^aiuv en tien c^ aWlmviÊnf' 

•Cf,,atiMu) ^Duyvnfcllnvii^ ^i.' Aytlien^ a^feC' 2eA^ carxtA^JUit-^ tels Jiii- [ciit4>ii)Ji. i)f ' Jtmiualïau. ini t'^siMu." 
' ' , . . . - P 


l}Cl£tUV ltn„-C /tiVt^ ^(AuMX" 2aiu* \m vvufi^ «tvu^ Apmtfentiii.^ i;tt^tn<'>^M.(^ ûl et tt:, vivant*- •nwxUuXt 

l'' lia ivtt «lit (tcn^i -vaeOÙyli. ,u sJ^ju») lU, l '^n-Uvv;*^ PiU< iJat *♦««. 4u.)fl<:.>Uiiii^. 

'- n 1 ' ^■'ii.v'.5|l uni w, voici lo.<>itiiati'Di\ : W^J fcCt-mMT.'.Y*:, a<J\-ilci^ ■iii>tUJl-,'i'\-.iu li:'hau-iH)[>VK'- 
VùliK. .cCiîto'».'' <:afafti««C <>p«;i!atu'd,fC<Mi'î..' iviu ffi>^us. .ii'.u- Iw. c^'iUtiu .jui: U Jujti. &Ji. cHt'lyC\'t<> .137- iV (.1 tiKtiii oui iwiut li« l»î<rj<:iU«rî. . Ji' n'ii/L iui Aniiut ^« lÀuj â iiTitt^H fiu Dùnut» «tu ) 
oanxv' <'<: 1.1 tiKtm oui iwiut ii« l»î<rj<:«ft'î. . «.'i n'ii/L lui tMiiiut. <*« (auj a. (iTitt^H liu JOauU' mc e >.Vi. j 

ii'ilâ la situation one. aciu^ iiiiliintJ' ?a.iuL («>o ««•p»-ti<*Wfc.c c\- pahMociit «a'ptrVi'itn-MdiK.' 
«, iah«tit<iin:ML ■U-4>o»f~'deA^ tfaiMMiteiL huAiitùxUUt^jaue. Mt'uJ i:»««jfW£>»i<t. à fepic?iii'»i.' ,'<rtii.> 
ir<HiVni Hcu' te pc>uvcw; 9t Wt^tOiiitfc 3w état»' <rt^rtMÙiu&C .'^i"{^|ifcaMi. iV cvi. éini. uut^ltxï JeôJevn- 
Miawi^'iui L\\*i cii-lCL Cïe^wiie aWinut, «.'aiv.'» coKhmc ,»u>ii(t.-3w»<nO â wwc Mu»i«3ii •' f^ici nm: 1i'(< •'W 
+£ jrtii- ta iiiiwuxet ,«-««<f]e.l_ rtUMVii- nvu. {£le niu uù jaiL u». aîivMocf : «lt« ti-t: c',\^u mu itui^^ J^^mu.'- 
lui MU o^'ujjtii^avfit M »\v iV la. tMain , Incita ruti^. 

1 '«cjjctùni:»:-^ Ufrr^3"î<>ei'W- a pc'it t,?tAC ci laiic Htnut^ a^ta^ctitc noii^ ^^la^a.?^ iV i Uulc-i tour. a>u 
oatMitt ,'lîCMc là ,^{ik uu" «t VciuaM~,itU. lui ■CL^do»ii£ im<i ^laaiit awÉ<; U An* .V In iiialvi ,ei.aJ4iii 
\î'\. WnlÀ- .Jpvi iJetaiv»:. tlHl hnMl'£',Ul Omio. 4?a«^iutifjiif cC Irt. SiXiiation. èc HcXli 1WpHoli<>cV iiW.^'» 

^l't'hil'uh'oH ?c t avu>t|jCcM<t ; js. ivt'aBlîtylfuC ai4'|l iM.'k>ti-.r'aaUMi^Mi- £■{:>£« .-/L- iuu liatw v*LîxM>rn.u-i' 
^n |citi*u'. de Miaiti'K'circ-^; Ce loL [ 'rii<>eMOitriut£- i:u("aw<x fL miuL'tiuxiti' .«tj'ùi ui 'u-».»t<>îiii'tt(>fi/ cavwfc. 
Qt '/. JMt vtmuL a»-'0H«o Vil ?avii ta. vwhwt . ^f ne J'<ic]m- plt... ,aW<' ptn4f ki'invr- / '.•.r»fi>fi!i'«nLjcsut 

t'îtainff iuiuL.<v qUi n<'ii<i. n'aviK»^ pvpr.'iici 
mil vM<.•n^^t<;. ce jriii'iL ij o. dt^Xjuï JaM.* touc at<l- . ^".i<L ' •^jr'- •* "" ^'"^"fl"'- •'«"M**: Ai'c-e \a pauui. ■u_a ^C lA vHai»v i«ut ttti ^Htiii^c- ML'i/.i. l 'avvuii. «AMitiv tJOtitiA.- cette t^tc .«(^luc du i:!!.^»^^ i)tu ■■ A'in|(i-//c,* -ia «iwc- 
Ao. }^aw*u. i\ linMatH,. MuVn «Jl-U tÛH«l.tc : '/litt. PrrïittuiJtt <^'i ii<»>> [•^ul ^MH^t, fc i«. «'«yi -f'o* «o- 

-lîilit^. afticiit!aiM^; ec-i^tt^utoMi. i? a»M<*-tw£*ii.' eii_ lùuiUe. I^ar ivhj; ' fi'oui: ,.•» Voulait.! ■jjaA.*.ijii_ vat iMW -138. il II «. iu>ij iTU aualL; l'cniu* . 3c'J \}a'Urilt.>ii::<L. i^uitïoaiuci-S- c-eliC. JW£. ptA-^itlt" lo fe^tivmc auL.vruJ a^ iu:^ .^i>u.' !&,' i.£iuc . iijJtt- fn-i3?U(fe. ûa«u Le JtiM4M<iuflnHÔti'U -t3i;E.^i.>lt tvptJsi m l< (■éi; , Ji' l't'On t'f. 


.V 


îlti; [niiJ u\<ùhi^.'Jt [oiMwJt- £.*oiivÉ'W'.t- ^lu. .fiitéc jc»nt»ti- <.\ui a J<n<M.; k J<ni|jli:u,i<)u.<?«p ttivt Mil aif. . i?aUi.lujM. . roCci icJ HiclUi^ûS eiL cniri^iu-nt; a. |*l:£M*ut£ a f' , P . . , ,r ^ . P -^- Il f' 

aiiii.UKi2^''u- . t tenu; iHHTUo wptuuim^i^iw k- coXc aauc*'t^la.Yaxa- 
f , linùXcM\^i'c.vjJn:,e\.^ix ei^okVM. lu, 
< '' C ■ ■ 

tr'-iipi"-"".''. 'tu alnni. iiiu uM.naiîtif. 


iioeJiC iMi_ <3i7i*viMjf ti Sfc^ ?eiiO:: CcVeii. c 'luiiviit .paJ ( 'l'iibiihon ?c un i'ij-.itt^t- l'Ut»- pa«awi^ c:>!- £« ,l<PMCâ lUÎL (JOVVHttC C«<t- JwlêÛ^jTJtL pt«M«iac- jjL'iit,('uiteïpW/tatw«- JleJ pfsini-vutu^ l?!jiili^tù-»iu^<_ • (iqiic 'Atnu^ Mjtctuniéi chez .nux.- ,c't^L.ïa. tacv ptœ .l3<i. 


cV'uiiiiii U) WBe L'i- , il jatii- liu ?Ciivu't itiii. lU Ile Jv'iV U .VJ' iV lii- iiuJM . JitmU'Jûnfcei'HiiM- ( 'i?e'e. 3e. <Wn<;i' mi< JotiHul 


\irjcuuiam. L-ï->c uc mnu tjciijon^ a. 


penac- ou. J-ftulwoiv , 1 '««!• ai 3n.vu* l'iiiyiii- imu 'Uiyut''entctti<ni viii jtLivU- , iiuii.* J/ l'at'ai.^ c<.'Hun< iVtfutiKv 


t«3luwai< (ciiiiiiU'Z iVtM.i'Vu: 3»p:c.i. |i"(i-' «,vtli>H*tC tîiU ClKTwi ..f,A4a »: JiilMUT Wl^ I' ,J'-»*Hf>oi(: 


•Viou'aïu. . l 'îvvi+»tf»'i>ùm, Av ^cviU'pi.'? à fMiuL. façon, ixiiLCu>zàCviax.ix . Jl eM. ixJ'Xuie. f Vw'ptiuW'^H''^ 

(7 , ■'' . p ' . . "^ .. . f , "1 


O. luaiH. , l<^ MiaLi ..W Ri^iu. .?,;fa ; «at aouUicni^m.', t« iji-t .•ute- Jiu/qL^^'ti''"! ,A'mùi 


^Yf itaiii. ■,1. 

' ■ J1UI<Jl' 
iU'kîlE.) nm JfTHi- i.it.i 
i.il«<?, oi l'eu.) Mi£- ."VrtWtc 
iVt ^ wKi:-t>L U ycm lu; 

La.it«*ù*n , c t'.'l-M .ifit.' 
C'ZrtJiîCÎ'clU-HiaHi fti* i>i>îm-2tviix- wwfcur -1J*J. lA Jutôibdilc eiL aiïi en. ailwuw , ^ (\jnid \ti ttru* <mafen*uuiw.i-'^i vi'.ijkwi^ triiuiw? t^t^'ailiç 3d tVUL jJ-Hic-isùniCii. , (i Ci.u.ix£. iu, wi{iiwciM£MX. iiâ^af- 
[..vli: ,"11 itUMiu' t'dip. t/Htuuclo. Iiu cwinv \Wl\Mi , lit WtC at4iu.*t'- IJilO '- T' 
• la V3i}iiwaiie- 'cie.maecr {t.unUcùkclaMi 

1^1 •"wue^a. etc. dpnuùL avuïo- 
{iixuMU: Oi la iMOtu. ^cii. ItaJ, I iîjiauiîe- 
ll'.oiil, , «ni lu: J j ieiu iiwù>ii. Cillas, , 

VytU t'tVt*î^A.wtt. ^uad ^ttc Imitant Jiatv^ 
\t^^ uanMi^-2iihzai ,c'tiLœa\ù.eâtviMi. 

I 
caiMiitre. ! liât i:£'iti>iatuii.i.~, la. '' i^^ltc'UKlU:^ ià^L.vcti(i -n.M&ttt'iiHijuC JuJJtc aoiufci^.î'tjil iUM>ydi' PcjJïtHWijtitj' U. |ja«^|»ir ^t Owôtd^. nti iiativMlte--. 

V ■ 'v • • r . - /'. .(.' - .. r 

<- rt»\iu'' PÎ4.V.V.: rtnuu l.'piii |a^|Jtt"4«it«'£^ jtn»' il t(ii .^ ..'i«./> •in,.'' .nv^ ^ l-vlii .Vi-w. eiin \*u"> 
.v'i {'tatcin~ tiiu itouo lut iXOcnu* nitlc AUnx'- 

û:u> }j, iHfiioijUtiii- in|^''l<:'ti:i|u4, iiiii. l'c \''Ouàu* a^vc ce co-'uti-'^etc cui'c'tato i? aiilattu nliut «jL'ituc 
anc jantau* it it'outtxL^ J)ciuuç4.->muc û;c)3t»»vMtt- J^tti:. un, fjip^^uuu»:- Al n'ctwatu ptw «) attofiui* , nwiù* 
am&> l!ai'(7Ù- ittuHi-, «oui aw>*>* i^wiotc- ûWil Mfau. hvic atU^rhiM^ A- ui )it(»itii ^ti.-'i^l'i* i.-1-on'it' 
u'UMwtaiL. Jci yhtwoxMCiuJ' lôiu- - ^i - Juil fcytetùjtuy. vV Jai.* lt«ii .lu'i'l n't>L -t^u» p.MÏWc A- t'tV <'>**uu 

tJt'ul wo.) dikci^ui: iijvlii Ui ftTt' flti'u u eu <i(iiytjJt<*t«.', .:Ci:ii Muttu- lirtH-M tMW S'cUAitMie. àiiLtial- 

/it la uiula^c); 3^'z.n^tz. le,» uiituc e^t- tnchii^ dcJaùiCz [t. tfUu i}axM.uoc ■ 

Ua.i)uxlax>c .■ Jiî iti. ia-Ct ttai «ni il cii~, Jtuv -vu ViLiacc . 

{."L-i^hatccL. : viL. iu-.*aic tuM-,|tUti. Ïoï^uvu> ^îc lux jcu>icuÙ6 iXrci-L. (rriu' iJ lu: /t-veil ■ 

tfltvyi. |3£îli ^"^11 J^ll^ ijuuJ cillai «-.Meak-vPMujIeté. ccliL^ciiiii)l[ih..Tin\s.l^liijtu.ciuii!Lâ.t^ 
awi iivMU^ to- wattu. i\\iiv\^'Mt-- it-M^ Va-dU. iuMMc ( IWt la. [iVii «Oilc lUc'l 
fCtUL lliaLiic ) : Ô-ncM , tuMuc- -iu ^oiati , 

( iiU«uiicu)i^ Je ïivti^x (}ci maiu|a>tatÙJti»» ie^tvUXiWain^ Witiiuut'. ) 
c^iL . L./L(lïctrt-: C l'wtU , «tt^minlfe^ tia«> um, mtui\ui(* J•arllJ^^£^t . 
^.<si i:uiulJc ; bùiu . nt v^nu' jnaïuz- .;». il |aw- .•ua-'t»:^ «-''"^ i-VMtiJtta. . 
e,'7(L. i3fiaZi.\>J^ (au i3Âef J>c Jciitoii^X- tWi-aff^i, -L . 
>:^ C/^ Jc- CtÙLÙjuc ■■ Voiu- , c&i^ ci^ xcve'due . 
c. 'IL ■ (îliatCCL. : c\ iiCTuJ cni iL r ijafcituAt t)« diVï. Mi^eCi • ti , inc i<au. J'«t c<£tv<« . >?"■.*• ' - \'-<"- iJitt- mti- 


la., '^owi tXci ia ssu.'u- ■ 

"( . CAoi^L : Jn. m(^K- , ncutÀ lici m 'eùL ciïL ti<.U> ici 7 
ict kl/lié-: Sw- eiuî>aiui le «:V)n»Mi.t"u:c^.c.^Liu>'Oott ncWisiJi^ te. . 

^^ taiiie. : Xc si'iûtÙL a 5^ ïicii^ei. 

J-CL railtc : L là , eue. ^ ?«^ rttWjtuJ Paa-*' u Itu . C**!! ne ueM- miw\e. yai '«- wvet, L^mi.< toisii» 

^;^ tarte •• i^tw i3t>ti_ <?L \(m-aii'cm. -wt pcuu' jatt^'^ firx. ti-^'ctltct". t'Iuiu' effi ^i imi^ .mlk ju< 

c 7^- CnutCir'^ ■■ J^i^ j'UU -nt-'x ' 

,-6:1- tante : t'iUvt ùVt'flu loiiU-i •a'Ul.-'.fcFii! -talu llH ^tl ..•-m aiJpt-îit Ja Wiul .cni^^Mie. taj'às., 
(Il* 

e. "l. uluiic^L. : ici A!tiuiiw<i_ iî,nn_ ■ ,-|!L.j itiioujuto . 

C^/JL. (J'/utiu.'c'L : V^-.;.» la >.\'i\i'^ lnuauii ". 

C^- il/uxectrr^: C^-\'-tâL Îa Watx'u: ëieitr-l 
-lo. tante- t '?iamlji. . ^c b(i(_-rj Juifë-.iHC l'ciuniu iJU.i, Ii:.C. '«IPl.' s, IL. i-^juxt^crj-'- lI ,' Iricu-Ot* Dit- wah'n , mi iii; 4'rii- .;aJ <M 
^<?i. tantjL. f\ïc ncn jy^ i*n. c ti , irt-tm. ic- t£ui\x. . ttVït fou i-'tiiu". Ci-'nmi£Hi^iah.- , 1/!?- 

-crt tante : c*^!" 

, u Hiatit^ • 

j\ i) '^ 3 ««<> (l'ii «ttt e<tlaMC a. CA> i.-xttaaiu:.'' • U-». tJîi'i«ic-i^ ^iMi. tieiubM*iariM-Cti.<>iUl'a»tu. v'>M"u:- 

JLcl'ajllc •■ i?\KAii\X-cAi3~ \}a%ccx!r^C cïu.- ^i-iuu cxax. (iLKUU^.t?!^ l'a ftcin't»:- t/iut, .-.ui^Anttu- 
<)'iru<yt*iv- ai'iic ititiiîltU , ..*d.t^T<^MAnu(_.j. ■? haittuL Du «natiit vH-inui.aiiam, .JotwMiiiMuJ .i l'^u^i-^ 

t"u>ti vcjun aHclaïU-cficti^ t'i^ ncuviOM. , '^uuauc ^Ixnc <iu« iiell.C i'k tctixV'i:, , •«••'<■£<»»•- l'ù-ccplUJ ja^il^a*^" 
*xvcjv« cwl'UL. m.aXtxiie^ M\. tMîtHowu"^ j'an'crioamiui- fliu rtJ^fJaitttMU pî^jtiJ^ Wiuat* tTrfo-iptrr^.. 

. naxa.ïui'U. huskrù^iu.^ qui <)t^ev«{£rppdm. jiLetnucfouL a la .'<uilc de ta "|if o:c iiuiuut 

le\. ^CK'ic. iixLu^iuu^c- a.- i-elu^ed Union 

,-» • . ' 


'Ct^ taiitc--' U'&i^eL-eU MLVnoWi 4 ««rut i^ Jc^iit- âe''i^^^v^£^ . .mu . Jli- (j/utVUrL : c'/t^ «• f'iiiu mr'u'a.t : -srt lîxiilc ; cTiM, «u>- it'ci ijai^ étc mlUl féru ,'uau' ilic ^JL îiatiii aendaM^mu.- j\}uiU£CJaJut-y 

c 'L. i^/iatcût. : LVIfe-.fiVÎ'ri, wiiimvuiSc. poitttati- ti.'tc<n?oii-^fc <<^f j'Vitt: rut}hin?>: aza<K 
tiMit A dti Ut ?i'aï«f>«.- ; 

t^ Jl- C/iatc/TL . ilvUÙ- -eVL ie^ViU^aUiO ■ 
-.^ tiuibe. : c'îî'K-/ J^icviiUwr. 

C^IZ. iS/UUCtn^ : tsn\m, Au- avcau mu- uKuakn^ aùiuc . 
tJ^UvccbcdX^ ■ elle- vuu- , 

■la., teinte : d^cmjM U)M<|U'uip.> , Mil u 'u. iixuuiU bceuxe^Ain wtox-chc^^e^ {awJae^ 
lli:\i\At\\i^ ^Cai Alt. . 

^a. tante .- '■'i'aj eu. tbou . 

~~.a. llVltt. : ^r'lu.. ((tacj/jrtiu qilaiu) cnt ta. lïHOM-. 

(^ "i . ^latCil^: ijvitri aie. HC ♦MtXti.-bc-^JcU . (jr'<:^uu» .luavu) . 

'-.O-tajtte. : ijJ^jniu' SaïU. u^'ll^ UUdlchc avu:- ^{crUJ-jii. c^^Vi^^U an'eàn- ntcruii- mt cieaJlier, 

l^LiX tuîitt wiu_la .Joubm'»-'. wucru lut rcit 


..-.5' ^Cl Iciiitc : <.'i,c iLfnuilcnx' , a.\iài4:\o'\^ tVU- mcu^naii- vu^c bùit . il a'u a. atte demiu"! 3 
HT . P/' un. yr. iSitatCûl- : Liiu -ee~ a\v t{L.-n\j^c. ci\i ïi\J'. difui- J.a. tcuitc : t't^H-, t'ICrM^ 

-^ Clive '■ Lei -^i^cccci MJ^ic\\K.-iiai <u>:naîfie. ^4.1 taittc: ^i|u JaiitiliC V.ii In.-u il lia ■iiurlmiiy dwiifc^ , ?iL'i.niO CiWc iyoLWiL ^Àic a \o\uci\)l. 

c // . ^natcCl . ^U vaù) fciw t>it^ ixcjni:. iini»^ cw^tcwoH.t'. Cf îuu wi ,'ti<t iiiu 3^1»inii<\"- 

V- ' J ' - Il ' K ■ P P n l'. 

Cette ttilcmi. vii'uc île <Mni»> é^iu. oHime^ l[ iia ^lulflii^i- injlititfit «£. pemc oi. at nuit«rt>: ^c wûm- 
{luHi^ iwiivti.'t- , lût- aufi'cii'jKt'.'' ,7tit_ m-u: Ulit l'itwi-'ttcxiu:.:' Jlit'il iUl wMpctWiNi^ ?e foai»: miu. (jirtewa- 

j<'.'l fimcilt De (e<> li;i.'î .m Anti 

• C P- ( -C T ' '. ./;/' 

^u iiiipo^MÏt ptJc- 4iM'.«" àebow^ «atiii- mt ' l'U' 1.1111, t\iM * L-j incmvi£j> t)iA ou'iWiiHCMC* «7Mtfc«^u;fcrtz£rt_. 

-Mvi^uêi- ta. t*"iïi-'i'^ UiM- , 'cm- 'iiw|30(>t'>t.'W - 1 vieil 011c t£iw:.(. miinot^t-ai. m. .•<iM^v»t'<i ■ min foicciu/-- 

Wiutu fjtnit, teiit l'M.wuiru: .?£ [aii^ ïc> iiioiuviiL-jib Mia^^JaiïoC'', 1 Viitv'lHtifrM. ..-lai .it pt^ï^iiL «lui- 

' 1?/' i^/' -- 1' l' ? '' • Ti ■ 'l 

^iV iv e^^L ^itfauf? il lit 11»;- pi^t'cni. «Uui_- t?tin.ir.^i)<:t- t'«- iMcxwlJaMC «^^ ,'tvuu':-- ^ ctvcb^ - |>tù.i 
iV. ?iU luawfjit- À .-Ititilv. pottii*. .W ^aiiKiil- â ^'U'i-'i.v- pi«0 <»7r il<> Miaii'tjcm. a" cinaixc fJii'i'...^., 

-11..' Ociii ^^ '^ii- ^clui [aiL U,- civuxi^'i^^ ?^ '''^i- alftvàW. iiiu , ij- /^u Ciptli . jtii.^"''<rî«\.-- I»ii.>t.ri'r:(rj, 

Il ■PI''. / . J l> l^^f ■ -l' • t' ' 

_ L |:ciiu i| avi'it jiir/tiiii; .'IjiI'c A iU-afiitc ^'f.H't o-tu: (Xliti. fiJui , «liJio il »4;u(_ii j>Wit !'«'«<. 

li-illaW^;!! l.uicc. ?tma>u\^ .U v^u'cJi,«"a^ i<t;uù.Ku:in_ iiw wtvi- ?n. t'^vvl^^pp-'wt.. n-t. tjin JKii..^ii<, 

matifljcL, m: lui j.'^l plu,^ ijcl'.hM»: . ^nl'n , it Lin, l'IiùHi:*: cc[cL. «lui [»tfkiuViMi.m - . «. 'irii* Kiù 

:>iJic\\i Jjiu:, It». iTUAi.:- <?c- jotc en aiùiOavu. >.\\<^ unio aij''iu"> c^'iu^u. Ji'ffu»aiuv»u'iii_ le l'^u'- 

C Vvi, l't jt.n.) tV (♦^'^11 cWiiittnL que Ui iiuiiWt i-'^u aH^iMJc , i'-* '^"1'^'- i.t..vir';ii''-<. ji'i -'-^ 

(>ri'3uic'i'ui-H>^ '^*i'<- piX.' Antlttlitii.' ix aiic \i\ainct':. ?c-vcxn. .^e<c ac^^it>ii\lii rc^iemvuxi^ iwiiuciiit 

à. ■U ^y<i jc 'Viii ai\\i. .a laLlXiC /7ii.*tit<i]tu:- ,ii|fcjini>i tcLvmoi^Mi- iit'iuiA' l.-at t.''~ -OnliA '^t^i'tl .m- l{. a. [jrfpc.i, iiinc ^^iviu* vu ùi t'iiin-^t iiut'in_ uho>a'ihu jui i-* ix.niviuu lU intiwwrrfi. I«. ,*cwuelStt auwM- tl ou mcki<£. • !?« lui (Jtlûù. ît<,*aii!lc «i Aocloc ■ pùJ . èe, iaM-\'i-'^ -à nu{!c ielnXé .<V v<ioT<:l«r iJ- A 

tV" v>ciii Miù\\i.i. }a\ii jtu;! Jt-ii iinii zcchci<Aeiié M. tui}XU^ ?£. ï ' cm'e<:ticK. ^imL tMi. 'w\mi yiut eJi^aiWi'Ut. 

«tUtoU- aWcUiUuivu' J^'ctU'. iP'c'taii^ iw. KtW-^M^uicn, Su jià.vu^au'trif' v* 'avait iniuu^à '"À-a.tié euaui m. ^iKraÎA. ' 
nux-uhct ■ io- mauietc J^mWaïc extiLWZ^ùiatt^ mi mzDeeiH ain. \c-,icnancui~,c^\e U^ iioumtei'u'i ■ Jciù a. l'eiiftud' 
^'oMOi^Ci W ja^wii ,2e. UiUièt À la [Wint- , ?£ 1«J jlcehiiC' ei-tle^iciiilei. À 1 'a>:tén.)ùrM,,- 3« nu. }jhhc'^ 

,(jaj ?'<!^a«c«ixl"ù'n 3cA ùiuviA^. \e.i'i.ux- le \aiu \M>lt., iwvwuJiaiemeM^vi %owijl)e^;U l'eux^ u.-ïtxvu. ttxauiiei'. 
^mpcfiM^ ■ /«■ '"* '^'^ ?^ Hwii^jjtt- Â 11 -traftei^, i-C iMci-ie. • irie'i : il k- <tn_ Aiktwuxmutuni^ ■ Ck- le plii^a. 3a«o 
4M4, cl'aMu'c'tHuni--, i>ti3ï^njc«ii|>i<^MO eu •* i| avait, iw /«aï^iw- , afm ?c iii-\iaJ> U- iaiMe-t au lio-, (»h tut (l'iv^ 
■IttuiCU- l ' iJointiù'^ Sc^douitt ci. clvehe^-picÀ) u. a. f>ateoiviui.ii^aMiSt rcnif U i'aï<)Hi. . lAi* i'ûUL, de ?eiux. vwrU) 

Jhei a. \i,n(M*i> , Muitv, coMwiS^ MU. W^- C eM,U. wu^unû"nu^?c- cacfQiiiatùnu -WW. la. é^M^u-tt- e^la- tnaiehc^ 
ùwi ifait, aiiciM~- .âl u^ MU.- icotiiMitiou-' éViciAie^ ocivt. W- ^yux^che- c^hwvul ijriii t^Avu^, ^onwu^AHowt la.viuii- 
Catmttc WiiC («i- ?a>i<»£-,c»w«^ Iront WS. Ktui<!-. lin- i''K=|'*^ ^i-iyda-vveitic hcxu. av^i, iMl Jl^ ^ai 'nnil&auX' ^u^-ue^ 

,.- ' ' • I? P ■ ■ 9 ■ P 

"ic^ WiKOAMiwii Jiaîciciiuc^ ,nowt feiic c«-ciit^ -MVi •arm-t^viOvi^ ii^\av'£- . cat , «R àèjiuitv^i. a itmi. JcdixeaiM.' 
itiiotiA au: i'û'caCM'lieM't' tia'c l 'ehu'c-- , pot i' éduealiim. ■ <-'lvia ux mu. in^a4n*S<^t<.irn auC ie i»t<i3«*C' T'omL 
-ttOvut M'ciVCM^ pdi itx. wxcwii^ Ù-Ct- i^\^x^i q\»~ ,'\nAia.tn.eAH<ml^ coitiiÂc- en Pù^ aicmMMenit "Se- •srtlaterc. 
"lu, 3w roul^aiiit ^ui icite<yunjaM^ a. iovuià^iu'yt^u^ iui\.cwic- ^wcvc\tX-. nc{{{,'t^-;£ ^^^vrua-MUt i.^cUuCqH£- 
-u» «uttoie* ffl<>lHiu 3c,>(jvietù)«v>^^. ^''hO i)cu'ct-i:iu'£m,4;cU*-<)4v'crw-^fc<>JM'ttt eu ne^ p..-w ^(xVuvï. àîTW^-j K<-" 
CovvMdi iivt ^•J^^^vft^ tlvu lï'cwt^ inf- t'iw.icALt ? im4£. mai»t [eimc- ,à jim il au iuwaiiiMi^ 2e (cwi^ atite^'' 
OPffit. au' Mvu avovKivuxuu. atiJHifuHdai. ■ 

»^«t|iK , V^ki. <x flux ««mJ izaiicrU) \'v\'^ ahe-t- cette citfanU, Jt 1 oMeitLcvi dowt^ eDU ciLaliiMth 4f «-'^irala3e'./':^^/.wzy;z^ .3^ v57^//j}. t 7r. uiazccn^(^cC ce^ malade ) .• TctJcï,- v^t-^w nij.t<:tc^ ' I ]'.r '^c inaliX?ù ■ Al c^ùinJiMtc . à « ij^ ft-'O inu* ^iiu- eMo^a~^c\\n^tv\.ct^ à »u- wn^ii/u:,. V^ftit 
c "i ■ C/iatccrU- c\'L -Ji: qiw ir'«l_ ^Tii.-Liii^hrW oni^ \<n<- aWL cela. ■ 

r fie.. ^ , ^ H • <-• - f £ , 

c '^ ■ L/iaîCiTL : C'i\^-ec MC- iviu' AiV::, >W Viitùxe^ .''^1?1U,' Atwi, jj-^iiu: C'cH^au'tw.Vt\.hiat.^ 
ûiLCtoit^ li>liliL£t, Vcxvwet.. 

,.ic. mulii^t. : t-Kcw. .tlwoiWiciii-, icH'ctcal paJ ■ 

/^ /■) rr ' 

-^^ maiaec : c'ioit- . 

-le mal a.? C- : Joiitaù je. n'ai vcinl. 

t '/u. LnaxcLH^: iJ^ei, ■ vom i.\um. à- ul- î£t^ - 

■«:^ tncti-ac'c-: Ciu .c JU'iwi.éwi". 

e IL.i^hatCiK. : Youi Wavc^ jawio.ù \>n. t'îmWi:- . 

-^<î //ta/a Je, : t^Wo". • 

c ^/^. (SnatCiTt : Vof^ aae.. '. 

-^e malade. : 3f flM<> lai ■iicut^ aacoci- tiiovu plaint'. 

ilU'Uvi iWL auÀaut. eneiù "ixvu u6 ^iitilhA; 3a>v} irc (SW lit wiaWs^ f^^Jeuii bMl\xiMzw£w~3M uaêiu,) 
S ixciii [jf nJaiiu -uicniMi il tombe- ^u, ^vtinu, ; u- »yL_ ttÂ) ■ï«M:£,qiu. u<t- htu^oMtZ m 'itie»u- jwut. Je^ 

.faiit--, mo-ij OM^rtt jcuic-it flu'ilu ail- qmiav.e-Mscit^'èU'C^i^ èe^neuiefC. 

UJ iiiîwi^ii^ atteints îê, ()cleiWi>e, «m, ulMxu/i--- ûtu^ w*^ e^aaitatioK. ?e^ xweeUii—tCe. avii n'txùlVi-vai 
C-nt'L' cu^^iowvviM^ . 'j'ii.\^uo\u> mi peu. ie. dùAcriic- c\~ icx- '^\}i\.\va^iow ; vaud. ai^cMi tiyaXXi- èe- < '««twwuJM . 

-^<i uiaïaàc : c 'Lcu. . 

4- /c . i^hiMlCiiL : Soin w'iivct f'a.M<aw .ju p'a/fctLjiuki ^ nwifai . 

^e i/uzlac'c : janutù). 

c''L ■^'uxtCiU- : L 11 lui v<»a.>n- ('avnai<5 raiiiaujja, »<ut- U-c;l3autwt : 

,— J nicuUiJc : dXcK , cu' l'e tomba , ic «ne. t^tevd nwi - ^^ulnc.'. 

.<.e^ nuiUide. .-.'c-'iuviiu, duani^ iV. t^at^ê-, j^ l'^^ïJ ^i'ikt ch>c».)i>i> ail lieu î)'ttM;e- . 

e^'lL -{J^fliXtcov : uivvi t»4?LW etL .(ex vê'wte : 

-.c nuxladt ; ij[,i>v, , e)\iomia.iM~. 

c//l . L niitccn^: ^anuali de-voulcm^ Ait la. «j^wJ : -le rriaïadt : j'*i <>oiwvtu. ?^> mcuu»:. 7e'Ui'*ut ■ 
revenu a iiun , j 'iii Jiuît fUiu.'' JUvuattU'eV: .^«. Itu MtotucJUi^î'aiiiL;,-. 

X.C nuilaJe- : j 'ai cil Ia- ■n{a^hin.':^- êi. ^voùmu^ c<xMi>i. 

c /L ■ ^hatCûL. : t*l la. ^iu.\:£. ?i. ou~iXici3^enu ,a.ve.iirvcni^ cli- îi t 'toq^thit'; 

J.C nictlade. : cloa, j'ai etfc Joiqiu- eUe^ moi ■ je <>iiic> t&jt"£. lonati-mpj Janj pciiivru'tnc^" 

aux c\\A. l»«au«oiu> hjxvcUur 3a c^vcou, )naÙ5 rf eOu feûJ ^ut.':c. au' itu aie tihiKtliirM- . 

^Uu:<?wte' n3i>l-tTvtt,;ttii£ jtiuL. p^w ,iii(iU'i,- juU A»uti»ny Pc- teii) Isiiu^ e{. <,<oiu\^ Jafct. ju^i iw- 

aiyjiaiuhu'' . ciiuitt? tii ùxA^vUtiu it |;.,n} ^l^^ l'iiEit /w»u <)Uj£.U au >u J'txvicv^L- h i'axù^i-ai3£^? tw.e- 
U 'adtcvant^ au rnauiJe-) .- J/^ j^ jiu^ „ 'a. paj ^oJc . 

mwaïa.veiiii-' ft Moi* 'tïw tiin^- Uû. truie- : cOc^niu 3 tn<rj elli^'Mi-ma'rehe^ mm 3iu1<mll. llult^j'^-' c^u-^KM'^nM. Ô'Ui-'Ht- ««uu^ pao fv>- wiu^\)£c I vua evc cy/L ■ C-ActiCin^: {TiVL^ Hc^ iM.wmïot' -baJ du. Umu- 

Je nu; JitiO a|.v t^(t£^ «Vt^rri' aa'Me^ixva.iL.'ie. la. ?ij^icuite. cC lcâr:ri.z^t.^ . j'ai pm^VMMriw-- 
(«uVwcnc, il tM£. l la,|rtiL jlwtitfi.ttUJ'' iivi^i'«-t 'fliû**^-'; wt-jcnz.- il O'cJU a.wzcu, au' dis^ "■vcùuim.oiaiM' 

c Ccio ciVtfR..^ JctWeiMy.païU, ^ il. Mai Je^ Icn . )>uû w. Jail'(£ aM^iw^i*^- tfL-i'e--y<»u<> ww»tt&-; 
liC l'CîjutawL^ aved- tt. ino^kicM^ ani^ ce- it-'ejupcnu^ 2m.ï<niUMcc ccmMi:^jcim- P^nJ^u^ujivti-^ljfZ-*»*^ 

?i|fetêiiC t'lUiiwi2uaH.C W- iOaKwJUau- ^U-moL ^e^XM aii^oa^ luwaui:., C'«J(_ ««wi^pa-aij^'iÊijte, iai'£0^ 

4*VML. 3t--<Wté. <v ao.ue\?c . ) 

ey'L-C7iaiU2M^ : 2cat- cIcneMu'tc dc^ Micin'eiiwul3 ?e. càtc moK'^- ,îi--puu'i 3a«^£, À" l' tWto- ; viirr , it H£-«Hu* Venu* 2)wi Jii'iwuu-irbijat c'eJi ju<^ cc'u tl^tfcîti.£i' SMU- 'ici atÀicix- n lit. ûU£. aViu' a\vt Jpiij UJ uei<* • 

£. 'L ■ ^idlc!'^: iei^tienie^ïéL.H'ûi ^e-oi^.ymtJ ut tJijitve- natvoMe^- ,Axx inaiait '■ t'icm. .vZ-. (^haitun^ : LVet - vviu SïJ ^niteatJ 3flt!> Uj nicXy cam iac sctiâ : -ttt nuuajc: c (.{tu. ce ^- < -^ \ 

c 'IL- <thaïccx. ■' j[ Il CL. cnu\<\mcw>i- ^t\c£- ic^t- euiwiMie.H'^ . IIICK. H a?t; 'ntruc^ ^AU'ateitiJ , UoialtniA! \>aiCù. qu'il u^-i (J^.^ huhXcD^ flm J,iwhi«c (Unwt jcryM^3ei-*tu>m>e- Mi-nti de. luxiotri unt . I a^ ta- nuu(ùe.) : ^onii wiMvt, ypiii «ti<î'=- t A- iJ hatCirL : C J.'i, \o\\lo\.iii U yi'UnuL cl'irùc au elle-' faU 

r - es. '' ' ' t IL.f^hcitCifL: iO^i^- ee-awclk- a. ew dei coK^Ka^m^ 3oiu> ivH 'irr . p/ c ll-L haiCCL' lOWA eùi actuiae. Krub-W. I^M-'n^ ? ~^ /jcte-: Je. vici>}adu Paiw iwê. ii^hu ?& -viU-- li^té. . n. ^hciACCL. : 0[^ voi \xfu<i , ^^ic -tiJ ^u- ?ei maui^icJ MexK'cktie.^^ . c 
^c rxre ; oiiuius. 


A'AuV avec ^a, h'tii. , .a: ti'wi^ poj aitaiO llen~\à. : u Jt haute, auc irxu. va. vim ■ 

Jf CL. c'^ ^J\ VCi\<X^Cx> I JciULc hcniuii£. ùc /VaiiJ eujûuiu/uie ^e.^aiià). 

CWttiavLi.-. C Wn'wwtntaiM, a^ c<nii>'t<afet . ia cIjiti-^^.^ t-liuW'viiM^jL c£trt<im«nwM4- mm «Mat wànt- 
■tacU. . wuvû) ^Liiu A'e»r<r--t<u|i:vi, ■tau^v^ avicti- nt "unovu/taiô peu} ^u'i! «h-<>ou-<?«^ «iMtu- P(u> vtunive' 
.■.wu^i dtJ>er<!eM\£j> OMXcaïuU ie iiV'^ ec^TÙri*^ii'^.JL eàU prôV'aU^ qu'il ei teiU'ia. icnii<n<Jti qu^l- 

M'<Moi3t«^ ^u Jouté. \a2i ^e wuiicuie. ce vidiMU' A ehi i'vi p*^""-^ A >^*u- aqCtakitm- m-eeJ^oMXi^ •] 153- Ù-'ùJi. ^liof'C^'' ïo. mêttu ch-''-'''-' Ji- ri].. M»(lilïlet, a\i'a*>cc tvn XCc cniiàt. otctwu.ee. a 

• jiwlîMKnt-, < 'rti euvp^ jhfMhct Mtid petue filu (lui !>,•<! iJ^'c to^j-J-i^vii etrvii^'a.tnw.euA.~ vmc 
iit^è'ci. 3 'alDÙmeiM. . "t-i|ij ^iit^4iû)«t. ?i.i. )(iara-3«J «.Tui p"W-î .Hi^l '. l»t';L. .<' w Ai «v ?auiie^ oui vi^>- 
(ev«ut_ S- irxxaiU. ihJUvuc^&j mcti i)t fvwiu^'aij città . (jl tutt ce pfl^il. ^^i^f^i mw utnui- avf ►!•' ♦"■- 

K'tiii. vitic-. i.u»t v«M- Pitt, Paiw i arcic"-. TeJ lx|i«i;ii«> ; Vtnui U- pimt aiw vrt.v«ttt. e 'ei^ i\ikL ci\>e<x 

i'f- ciiuiitft a ailaehi. itM. «xraete'ix. tinte pa^hoiti^et . 

(KiU* in laie ^e U'ci .il<^ tfuc «.iiuVii f-'^w^ at-i^t . JL «tetfu ceriaincu^eiiL-' hù ^t'I^i'au- JcLui*ne.- 

Aiaïu. I Oit rcruA Jctwt cui. uui htul-e'àqiuut- ai-''où^^<.i^ ■ -: ViKiciiiâhj. bi^iUtùiu'!^ .''c qyutii^. V^iut ?euti 

I ■, ■ p- . ' .'■ . ' OC - P ■ ' 

X{M ^IW /'ai jaK„ VeWtV cctfe^rJeh'fct iù .et^eïU- îVriUf.LU^ ciy (X.^oi.;^eA~- comnic.^ «iXT- \cjP 

C?t«- toK. ntaiibau- 

(^-ca petit It'ic (ib.n^) 

OJmm ce. nicmi uu ■ ci cvU cJi- un peu liiinHi' uo'i^iiOc, Oi'*^ ? .'jatnhiJe. , 

^ciiviwUc , ccus, liu MOAWi:.', il |aii2itan_ Uj li.-'iiî'te. ciuicuiW^. 

'^■U'aC''^ wvu. Intjtîiibiu. fnijjHOTijrtMi^; «»^«' • U.. apï^t- l av.?i.ï. I^tjiîwoujcfi- ^ .J^li- de eeiteV'iue. 


. 154 . >«4aX«3ic, pat-U. M.il~ûwnc fciitaaîcM Wu^WciUi^ 

J.-^tl >•«>■• .4 A 4i« M^âA A ^.^ â4 A. /*jt ÂtA^S4*ÂffÀAi -1*1.' JiOV~ . CKUi MXCWii daH6 Ci- *HCttte^U,-ei-'. Ac- petite- tiLie. : l'ai trtùf 2tL ehUial eu.'^emtu^ (.; <rtw: anoUui- \DïfUXX\Xi{\. :^OJtxs\ô la. Aînù<jt^-uç£>M^, p. |1/| , (. H, an iicu t)e Cttenùt- ïvuy CyienUtaeti.. C biL'i-i\ ta iccoix : 

/^'' c 'liai Ccvjiil-Lal . iluhmatù^mc ainlmlahùrc', 
J2-. ^'lial^clie dc^Jarkuuhvi. (^'Lvuxi^ôin agitante "i; 

j»v>tt>iv£. flut i^u ïeu- i^^.U'tc^â<x.^iic-■ 
tiu. lImuIct^. 

^eî JltaicLdC- : je t*>tu.» JatfV-K f ù'£.:iiir 

-.4: iiIlXIcÙc : l'^iu . cILjiUùruj' . K' .luù* p^ttt ?£ Lv tu^ c'IiH^lit- À S fcciiOsJ îlu. itfliWn .•ai'iit 
att£j" aiviuic 3^ ri'uJîc»^ . t'ai ptù» il^itiKifcu,* rt 'ti t /tA<^cutwz. 
e.'/L.iSfiCL'arût.: i'aiw ivu.* TAopcUt 'fëâ' inm^ cei<^ ■ 

Jfc. TiUtCï»^ . l'ai WUJ'i^ i^'.mxz^iu- a^ne'itcvu- iliie,v.x. a.i'tXU^ UUL Huliic «.'t."! J-c>UJ^''i^ Mi.i~(o~uiciiJc^. .ISf. 
cjUi~.,.'<'v c\'u ac'uJxalcttunL,; M^aV'iC' taii'on^, an'uvt^eé cAt-aa^^ieiL- mXviAvivmx- }i[ 'ji\hc\rùiK IcviV 
notU i;t-i-''i|tni^ <]ii£. CCI- liiHHwu^ ûH_ atteint-, ^ui'ojHniAi!- '. £'/u.ii<> i^fe a-m»wi.<it:. n'iiH- po.» h.nijiui4,j 


Khio- lu'tii- n-vauxilt piu*Jn4ii_ Jtit twt ptmi-oit' it cxiTic .V' tatji^'cUi' Sl\c- icp^'iti. .''c Jh Clca? ■ I J.£. /!iatai)d : ù'L,)ct}u.tS , j'ai fciuÉtitc* tMai^hc , juiau'iï. iûmw^' (la iV'.r, Ucutc^a. ia.- 
*)iwlu^ ic-utwu.vaC \a cOM^icwi^ ^c^ Mun - »iwnt£',- l vfau> aurti.' pLi<x .V ia. L^iu^iJc . 

d^'aïc |»tot'at'iciu£tiu niavfei. /tniL te lciitpi>. ^tila nu.hcnwu am WiUt:h''txHÎ>a.vi. lk"iuy:J . ),-:\, 
Jijjvtutvv^, «Jo.t'cuw:- (X^i êtu. cjiuctc ^ ^ùum. il aii. ài- ax'okc |>at-Uo oûe-nià ^e^Uciie^-.A hvcà^awnr '- 
(ci Uiîux ouA'it-fci. J'UH* ^U(7v ou aiviAii^' fentv^- ^i^ ^înauu^- . i"! \ '.luuui- (u>it?uiu chemin p»rtt(iui-L'»-,l 

ectoi^-SaJi A^»»'^""'"' 'l"t lui Jirù^t^,- w<ti^ 2'i. wain-'ipu iiiVHtuti:.- , jWl. titcil- •-'''i- f.'<2<Vt: pt<i' ^ut'luwl^ 1 

A' .Vh uiiiqaJiii ci i^axim .îu ituitiH •' _ '3\/ i>^ ■u\\o\.\.vc Ici ,Xt^s [uh^iu: l'u^ïi i^và^cuf tew^\Uii 
-le. /tiaïa^c : ]c nt ^^u^ ie. ■uu:>i7Ulc. nai. 
~C niatadc : J aAUt!i> 'fs.i» -peu i<xt£{cvi<. jl. je ne. -l'ai paJ ièpcn^ . ^e piaïa^t .- _L HVhiM po** rtu^ fourc hm* iiK>tau^0*\- .l'etai^* Aile (jJierv-l^t nueutiu:. c'oax.^ 
chez le. .îtoa-. 

J~^nu.luÛc: v'èïcùi ei\\vt1\^'it- \iCn.\^'\ÎTi., . 
Uc- ntalaJc : cAf-nt. , JilovieiiiMx'- 

âviC' i'ti\- -il ntUôc. c^ic^vi^-l^ • 1, hOi'.'-'WaO 5w c£i«,'VUini.* (£ pKfcu- t/il^.LJiaiCi>1~: \cM o-vt^î, tftù n*ù. Virihi'u-- 

J,c. fUlLxi^ù : X 'iJ\hiwI'li.> . J ai tait^ uu3^ ccu'iJi^ chez. U-clietu^, l'cuii ainauc- eonwu^i va,- txwvi^ 

41- . c-76- ciuiK.ccu: Àv'-nvt-vinu) jaii. .15«. ii-U- WU^ j 'ai \cùu nixHaJM' «- V-t^wni ■ 

c Vu CVwZc^-.- Ca^'oxli ltcj-w>iu- tiii^VL\'i ■ 
4- /itautjc : cViltu» lit Jn'y^ ■ j*.e-i iu,VIMv2t^, ■L. iShatCiTL.: tU<n->,. Vtftu* muitt., (ViU \)i;iiJ 'itv^iW'-ï'ia-aa^lt^t ■ijM'iTtJ ii'ïa^rCWÙxe^.i'j aVcùl-'iV Xi^ntAlofie^: dtu avaiu 2>i inauiXi) ^cvuU^ wi m'cnt-^n* »u-jJii-ài ï'eau. auaiu- ^^auu cieiceu^uà j ut> <iv Wuu^u^ttc-v^MvC- (^ Htcm^ Jecautii . Ué^inaLxt^i- : eJïoK^, (jKû^Uii'c . /t-n'iUtii-» 'f«t3 cii6c%- } aXcu-M--, i'od Ae-bck ?|L tairai M-j'oi, 
e-vL . CS/ultArL: JUtOi , Viniâ. im e^^lZ^niicav aux Jii, incuumc (x~c<ft^ t)e.-vmuL^ ■ cicJ-iVu^ vùn, 

t,^» CvuM'<;<tc.' 3l iJ- JimoM^i rti-i^ini^Mau^.iiH, [ruui-^ pcxi^ tbeiM ;d lui ,?-jîjt"'-' •pfltto'. iiaaiSit^ .eMX. 

p tW-- L'Àrff^iL ; la tiiui. .iiii'o.r-a WkuM.? jL-acai*- ?•« vv^biiitiib ttifaï4:('i,^rtn.t. .'f<u-«. 'iOitl!- ^l'u. I (Il iLunttuV- tV Uiiunititt- (lia UiCtitic^ eu ViÂ^ Jietivetiu , itc^ itu- Jct^'utOHu, bn^ ?c 'inWi lo/i-, 

-.'''^ niaUu'c. : c/iii , iiu^ étoM^ <C i'Kùui'i-- . 
(Vk '". îviiuv*. 

t /'-• C/iUtc<ri^: t, Lou») V4n.'i;i. «.t-uv^, ^-C tvi- iun<.^ie,iu- cmuca^j--, d i'o-hcvo If»- tacitt-ie':. . 

_ n ,1 ' /i . ' .7 

cù't'wut mit .'cHUuti. r.u.. fu-L'.'wtn'L .vtt_. pc<uï,tni ?iu: ^iii-:- jV-Iiit aï ftriH'c Ai ftai'tttt . i'' <:Wi..-iun- 
Un. .«KM, (liuv^J l'u «Hiui- . Je voio tii^Hiu <uv'(it i'L F?,.'ii;i!i<^ ^1- mtCà . l'wAie^ ic-tevc*ur À. ui-wri^vK 

.Je-Miiuiih : L.■'H^^ !l i.vutt:j jj, .1,-iuù: lît- iiu.''i ■ 
«--/L- "-V/vl.Vc't .' i.1iiatu iviu îlio- i''i'<-* li-lTî'uw -■ 'bC. 

^^malcLdc- : Ali, j'ai ■^cwi^Aiif''- {je-tu-^iC-iM^nctu^ l^:^ avci^inLii. £a!U-iiOiiùiixttt^\'iù 
e^/L.L^/iauurL-: ù:'\^aJnn,> ncxn'du^ oMuu.^^. 


«'tn».« M^ -M i:£iu, bar. ji. tte^-JauJ «îii^l- itJiiHnf'titi'i.l tu.- «mmkui^ bai,i''W lA-^itat. ^c i*u v'evwe^ j3t«<> AcpoKV^ 
3. t^uictoJ - ^ it ?«^ ttmimii[U)Hi.ii- , t^ iJu^w biuxj, . 

J- 'ami ht- nuxlaîle.: '-'L»id--><uc p^w j'a^^i»t»»wUw. 1! 

t fC. L.lul^^l—- - t £'l(ti<- aJ.>ù> , i^yxxJanu UUt'eti«-.JL Je^tkciwcui-- m, im^./tttcuci.u-JilalikW' 

Ut.'iliHC'. -ICI. 

-w^ mciuicc : J.d -?Aiiili it- liU A> ■• *- jiu'l jinit- AnMim'-M i<m^ ; 7^ liu .Vniu-uAii. i 'l*aiti: ««nct^ 
jiu. «>wi Hiciitu. Jtai^. aicitéi. ■ Je U- i^nut^im^ je. j.'iiirittAi ,.tut !i (.'.mu , je in»^ •«»!• naunvoM cl u Jtùà 
uxihe cbct n\n . 

e >L iJlutîCiJL. bii\.- Ci. J\\u ivnu» i\c^ iiuiUi-; 

Uc. ntalaJe- ■ Jt" . «. 7L?*oifiu- , 

.s^ rtuuai'e. ■ UrtlaiiicuicH'- , 

uAfâ. lUi. mitucittcne-' pilnjol'^tiùiiu. aW Jcti^^l'cÛi-iuiMn- aui vaille Ut. 4uitu^ i'mu-- ixtil^ .''«A'UiVù,'» . 
Vit^e-ltirti dit ilcii cxccii aui2^cvJ vemt Oc^uc-ii u^urutet' , »u^ JVtt i!.<i--u «a.? pt^iui. »<m A:ifc - 

y.:, /ria/aJe. .■ ôxii ■ 
Ci. «KiiijimVt- ttiU' <' iy\cc\^à^c'uvu:t^, Mil , lo\ii- ^ wn <vtu3 .WiMUt, p<ru«-£iu^U»uAJ fj^tna^ i'ii. kôuz. ctiiAaxmi.' 
(j^ tuux w Jii»»iU' Jt t*<^ trumU-tU-t^- ahUv wat, Ui> chaMWi eu pan, U,S vtiiA.* jaiu in<*]ti' p^ntr lui ■ a.- ' 

tiVjutMi^itu- «>rtM<> ait.' jiucJMx^ gAtactize^ coàètiiu\~ ■'U^vtXc ^Vat. 1 ' i\\^\v'Ou.- m. ttuit^hc. ^l. auitmutlùwc. 
^'VeMiotou^t û^i-^lpu.* cmuxu^àcii^ hii ijUn- Sam l 'ef3iu:|.v">ù. . la. hlic fA>t- ipilwtiaiU'.'iUi i»3i- 

ba[i^.nu*iL' oa^ itit, a~ A-'iteui. . JL M'u u, fjtu* 3a4i<5 icw. cuià it^we, J^ ^*u!:Êircitati>ii.^.Ui P«^ vù-touîc,, *.«. J6Z. 

liH 1MO Vjai t^rtivt i-iiii iani u,' avaJ c-.7iïc\}Ua\uJ int Juytwfliu.- aau'ûK at>aHù. U~cKcuii -niai et~u urfu- 
*l . 

J'c tHcuic Wctic mai. J«wttl<«»iw»««i]H'£- mi>^ ijteînimtwm. ?a(i<> (a. aïaviU de. l'ciïïec tient ei-ieJÙ(ne 

ln<M awVii rt|-'«rtwK<:<i i il Mf- l'c^L pcw 3am.> ïti'/ULxiitc.'. Ji a li-f wi^in<i' i:<m^èaiut\>!^'J aiu-ie, arant) tnat 

^cvinii' HicciiàcUiM- ml' iii^itiuii^. J '..La t|iti:Miii^^n'i:<_X l^muuti , i { ucui^ic uiAv^i fcwPfct j l'Wi-L'inii. J'c- 

djjPiswnJ i aW«t4^^. L^pt^.'' a<;ui- i'L*''i- !<' wït'wt. . l>u impuni- irirW^. exvn&k'iùnv'yyiaJUMiue, eu ntcdaJeJ 

-io ^C- ■ ~ , ■ ■ 4-1'- ' ■> t /fC 

" ) J I I j J ,;l , '^h Ç ■ 

.AViwt fltisw?ta*t pelvb HUJiw<ji'VUiiti( 3e<.'i Itvuà , aui utyuaeii.{^ai^,Ud caia<^\xzet) ccnvu-uiui axK-^aiAV (Mt. noxwcâci . t'Hii WL .Viiti >:« riiuM iewityi , à »wi^. uùnu^ peM- ■ atu. ,Xmi-èbxii- Uni . VeiiA- it aetMe. }e-i'acceô 

^ . . . ' /] . ' - I ' . P- ' . "^ ' 

latiUM* Jiu'tJK»_.L't- ia'uici'cM .jjaihciifï^t ?t w^ |>itJ *fu' iuscomuua^neii- 2 MtoAiom , ic^cvtM^ nL^c-ti dit av.v I«« j3f3<K<'men&5 <)M^tirti<ivununiiu>iM..; /,!<i'««/t di 
.16». 

-./». )i>M* cxfkcu'èit. Jouivttc Diicdwt Siy 4''|>tU'|>N<inti> .rtptÂî- Ww oa^â^ , ccmMnMtM^'iti aAi^.icati 

jcnii , tipt/.' ja. ïsÇini ,^i^ XAïaWàt. . )i n'ai vcu Winw ic^<nu ivuy au'tnt. U^fuitictcUt^. vNi a. ÀuH 
le t4u.MuiiU de ]i\i;ïci<n\. \'\>usti.mc } mvi onMUc. Jiii' i'o. me luv*1au«aKl-', ■u Mul4u1<^ «v .<)ei-f>H<'u<«5aM(^^ 
tel frtivic. .V tiunu^c la- piuJ ■i\.ai:uuâe^. JLpau.,a «ufe afcei. imi-, il Mi^^aM--|ww au'iX a-Àé^au-t/à- 
C't*. c-itt co-tA} iViviiHZ^ ^vtt/fUCit^H^a«<IIumi^•-c//uui qu'ci\~-c£'auc uoiui 2vunià oaot4 d'-Cfiixu^it^auy 
'PoiwMé. a\ù «OL ^i\^Miu^'McfiU ei^otu. tiâtic. ànuic. 'icilu ^hc^ ■ J.e^ cM àoyn, iei*iMaln&6 avec cetii-Mit- 

cnr~ ciJiiù-ci eue. iuu- }ix{X^ n-vuu-iowu eM^iciJ et. an' il aa^-Sc-, «cii}tiuL.\irute. wi Mtù' de- 1 U^c^" 
l«i caUieiiV'' ^ ttatitiutltili' ûui Vo-imolehe. àcx>.lX*.ii-J 2e. icynbic ctiHe. Uô mcmu^ X Ux. oAice. . 

UJcv^e., \'cii nciidc qui le^Ctx^ «tait, im au' J OilfciH^it'uHtu- i?o*tvibal , »UU<) -t«t^At^ -f"!^ VUU^eHU^ 

■Jt iu<u<J CLtlL eôuiâey wat. tut- ^««^ ^ijïuquM otu dvueKOÀK^' autu-Lù ici \£.dKvi^e^ ^'^ ^pi" 
Xijrnanùi .-Jl venait ^avmz. ^'mv heiàiéme.' Acc^it.^ ; ùuttù^i'atc^vi^^u^MinLé iavmié 'iM4/lL-j'nmutUn^ 

-.a fnriJtnttmi. ?£^t>to;tuUz. fl-^.'-t-witt (o- i'^ 6e marne.' ie. A- 4r<WH«wu^ , ttowcia-^cov^e.,^} s, 

.Mui àam IciL iWttJttum-J au.:. (i^-ATiu) 'iCanalcùé ■fcnM^-ô,- l'heutc'. 

-J-^ malade. '■ iW \nahn ,i'(xxtu.nuiLc:\,xx,k&t^. 

f (I . J) f' - f L-i '-A fô ' J .^ f 'Il 

■ki jew li a £u uuvt a, la. tïte.. l'wViw qnciu- Vaitu- «.V- i^J- lehs-. 

.Ze niai/xJe ; j.a , J^iti fa unipe- , cJfi ■ C/iataOL. : cDrtMJ cnM wurié èkaù^ ■ 
t/hvAM(Vu\ 2c CÏUnu- levait eM^utié^' AVCiuu^2c^- ïiuUtJ . JuL j'<wai-> ma^ Juive hJwvlÔj vitcuizc. . 1t iectuan- AnovMvxt à. \hcu)Vii «♦* i<j^à . 

-ce. aut/a^c .■ cs\MCi'rK ? wu/u-i .. 

C r . ■ ■ ■ . ■ ■ • ' Ç • 9 L : loS • J.C maillée. • cT^k ,«.'Kf>tt*Û!iM-. 
tM£«it? ^111 l'HU |.'u Je frr^uw»: 9cuki M- vilitive. S imonàci^yiC^-- 
«ic awduMu'M»- .lUPlu- j^ciii'iU l'iti- fan. . <.■>!- '•'fTi'i'hveniewi_>vV«*L' W- ilau^- iJHau on tjwu^cifcri i'«.'a.v«u^ 

«ne; il wu&e cweî-lut. iie- i;r«u>«ti'n"(- aut'UM- ^t>inïH*r- 'dt.cc-alù S'einit. jaaMc . Xé-i'<n{a ^m4 p*Masf<?a«wJa^ 
CiwiJiiu:.;, Wc- ij cliut vtùt . ulUtJ , nu: J)ti_ - ii-. iLtw'Aïc/ o«nu- <£ i 'u)<^ aiic^/'af au -c^iy axvi': iom.c\iA/ii:' ik<M^ 
Hui woi^oH. c4^iive[J«- 1 '<»<- rtt a<:OM-ut ta. i:om'ù.'hV»i. , t.>ni<i: dK." unK. w nifH^ *»v ^u >^i<- . jmc cV/iiù. «i*t 
<iw îïaii -l'aubut Jetcui- it^cqo»-. 

Cl vujLUaA^ ciu'ii q. wmmoMic et. an'ix ii'a,-jjcw uuuuie . VMutAu. ItAC'ioM'i' ii>-v^n)£^' à t'Jl'OL Heilve-, 
maù JiMii avint ta, tne'iîvjùnu ^tc Jcncv^t»*»- \i axteji cu'ccntisM pcHilaMLyl(>~- vnifc 

tj t».^V> i^i[«t<«fii) Juwiaiu^'' , huiù c«|i'A , \>cri'c.iA ^vzmc , ciui u uXiciubU.] c'e^uAiniL. -a-puLiA mÎhac cao^. 

^ pe'iJptmt' Mi weitc J.; vat*t.'t .T^it avtt'"- iI«l3« ^«nwtJ aiifeurJ iJiuoi*- d-wC'^Mt. i^ iuia- i^ei vaaeéc. 

if:. " ■■•' - ' • -^ rtO ■ ' ' 

-j»t<.'3uctùni ?i U^'' tjb.-'»u'»H<;n£<.' . 

L0'rt&<rt3. U JcttMiivmiiili/MU^Motuu'', crtMvm^uM- lVim«n<u ^7atou«r>ih<'M, aa JptmuiiMl'IU!.*»ii:.-'a*t 

-ticUl -trtodui'^- pat i 'supitoTUiMC, «i>u mu' uullo^ti Pt c^îiaitifi* rtitvurfj i?c l '£i(|rti<»^ t'L ?t ul ttt^uuete.' 
■ ■ ' - -C 1/ P ^ F. - - ,' ■ f • 

vafu'vv iV* iviaiWtJ ; "icicnkcOAu, Ce».- cm. O^fùUtù'c- -t»at'>&J .tA«'M^<»«<' P«,t9at4Mtfc* dn'rM. «romutic-u Jov.*4«u* \HCC' 
eu." -léC. 


•Ali. ^c^^ma.^^w^dC^^A^x. ctu tuu. t7t-tiu,i{faiii.n\. Je le MtituV ?aMi laintAii.' l'-ànjel. a^wuteà w^a&yaiemiâ 

ÔuoMnJ iiii.V0UM.ii ièffMr ( '&fc34^wwrtt<d-!^i-(i^vwala<'«^, jt |M^ eowi\nc id. \roeii.' ei-ie- iMeJe':^*!.; 
4c2viaii: t?'wn«i, fM3u't?u. dHi ntXiaH'2ciww ,v\Mxli crm Je^ cvndiui. ■ coi*i*K^ce\i.i ei~ vncû^' tuniniffua..^- 

C en~OiUAJl otWevi^vpu^'^cwlvii hi ci^Jlauti ic we-Z-M-Mui-i- , ■>'■ j^tcvn.e.nci' da^ut-Uxit, ci^aM^ru- , t. u>it* a»tvLi ici mit i*i<xWt £]M£.i'i)iio c<^i4ttttt.>.vï. u~ oui i^Mnikii hé .cwuubeie.^ dv-MfUMic^t^MUuiiM 

vni t>CHU- ? inUvu-aahcn^.Ctilti- VMUx'èù. Je uvc J^'tpùiuiU- tv ^ heivtcJ' hi innni . je \!oii voiij axa?: 
. P i\ti il ^ '^ M. 


iauuxi» eiiteul^u j;atuv ie^Jt>M>*aMVutù>m Htthir<i. itxtu fa. iiuii4M. ei-'tl v) «. "S mi?C> .iM..* n».- l'y .'i«l( 

3aiifcïKC-piw iKlirtiA*a*vti/ aut^y-onfiA JovnnuiJ'. ie.li.iMMli ,t«Â> «LCiJUtu^i c^^ijiatatiûHi j/wùi^c /"• 
«.c |rfcic'Hov*ù»tW .i.lt) i'tJHC l'iu. ÎWiriMÎu'Jt^im (â- , -AOllte* teoniA Um3^^ ?fliw> in cout-<JW;r »*m/ aai'it^- 
^♦iKOutùtc , ua'wM: utu. trzoïuilt flui ie -VÛnMtAM- ta . (fbtwhtt ci^«V<rrtù' patUi prît 3e J^tini^i , «', fOMMi*-: tïU- 

cutwc' 3fc» tùji4« 3fj.*^-ti£<rtf 3<r»L (W j<atc »'H wiuJUiC- fliii.,?ott<) '>mv iwioaiitixtum .eH^'fi! f'^-'ï» Viituodic, 
utttet ia%ii U itli'UL. w_ l'a Jf 'r«<:v'uctet Jantf <»pk iù- , {,■) uéiuc- ouvttti . 

hti ^n^ctt*.^^^1*fe. ^ lO. paie ?W «c-tivoMi aiU>\'eM^yai un wi^ecm; tmiuau^ au'll viuu iûinv irtua^,' 
tw^ocnat'w-" Ji-iW liKtWi? iMic xcdfn. Se- pa.lVcïi?au. . U vcriux. ciU >tui- la. utuiu Aut^-tm ^^i eatajcltui' ie 

Une. ^à ^»^«•M*'J!W ûuAitt'cni^ aut-' PoOe^hutce \h-uui ml isUXiUxwtiie, au'il JteMt ix,i''>Aiacifc icf iAiiecÎM, 
ai. c£{U-ci •• 

t'IU* éui>ei jMU ioM l'a. >vviiïi<) 3e-t>4W*Ma>M|?iili.*tMi. 

^uU*«ii aih< ii;i« , il wc J'eu &*u 1>£W -tn^f lUC t'i^ocpiHJai-C la- iuAUi^c eii^itut Tt*it**te. i^vet-aut ck t)eiu,int- 
t gïixi . Le ^^ouiHciiuliih a cVt3«l*MtUHt- J«<- U«e -Aûn. ùW,At.iL ?tiM£Mi.;a i'eMcuiL,j il o. la faculté .ifUmifi OT^xi- . i-t t*«niHaii 


)eê. i cUii de <,Vtit inow^^^i à.\fiaviXi l'a^cux-U- ioconi<Miic-i^au'oLl(x\w- î)s^ cje^ Àilcieta ioiiUÏa-V<nr;il.<Qp 
W«y\A^vai l'M, ïcuicie/uiii^i^ \}Ï0.a\.ui ; it u a- 5 cMi jm4^ i"'rt.i vu. Uu patauiJi^vuiieui- ii£iumcdùxu£^4tm'- 

.iVv«> t'tA«^i.ViM'e4vt, afcwaclùrM^ Di", (M aui n'a^L ptu i)aiii* uur xyicuxta-Mmc^: 
7uiiiK/> ■ ^p^^:^ùltJ^^a c>ûà&à ii^^cùii ■ ^'eiL^cwi^teX^aHt^c vm,- ^eHuwt3£- i''\i.ô '.mm- tn^n <M3eï ^fJeJê- 

XaiHti Li MiV\(yr>awe>> c\n* âoM~ eicji «a-ïaitî «-urMu't^'^iiM^j u:, Jcti'ttt. t-iH'u o-paj î)e. Jov/iuKutL- 

•**<"«• ijM4^ nou^ ov^ eww-'£. '>'"' «^ naiu*£ ic-Aan iMee)cioi\-, ><*i pet*, pliu' qvji-.\M!\M ytC l'avcnJ Ku.1. iîua\i'a. 

P ^ • . (19 11 ' 

.voulût, veii^ (]\ieyct.J<n\-'é''Ci:^y^'tiL ttoJ c£i-ci-: 

C V M'ij a piu* mv i.'Ai5 à èpixctt'ie- , t<ui>it ûfvt^iiM. icxÀcrv^M^ ,am-ni. nuUh£.i 'cwami ail moMé iem.- 
I Clu malix^ù.) ; L<'fHU3xl><»et-v<M -«■♦ic^*^ vertu. j-anniU.'- t IL ■ LJiaiCCfU- ■ I* lui ai ii'tiik AoS.K.iwni. VM.vi/iUtxaacàcvLC Se e^aenA^*i-evuyuit-ceuu -H, Il i' j 

qt avec vfuj , '• "•iïa<)c : ^5 i ^4 maich)e.: tK^iK. ) e ma, ia?t-'.t.K^>vL. Ct?vjcnU\Vii -Luiae'imM' ccMvL'èi^ tuvwVwfe htrii-CYi^i}XiMit,Liiwà\UKHt*Me>M-^t^^ùi^mie. aHantu^ 
àeiùïe^iit .wuvt'îtû^ nt witi^ OTO^M^M-'. t1u(!Luij|i.nJ r^atto^iiU'paW-cfe <^ut»[»tt«««A J'f-LVp^itilaMCikîf- 
iUmnicw^~^, it^U^iiUi ticu ditt au'iln'u aie ba^ ï^ -^e^iniii mh iietiL-Vcitiqn^. 
J( numte^AHi M^i-^ni'vvùpii^. Jv i)n'^a|wi!.'<£^feX eM3tovU'^a"'i«»*<^ ,icl>Manaie^,it ^"ù^ucvctwe^Aleiu^ 

L 'a?KJJ£UiL au cûvi/tcicjnaiL ^u. matait)- Juvex^-van^ <f 'if iO^u. P«^ oK^tMciv^- 
c'Ufxinàe ■■ jcmtau. % nt^^^ui) Mcn-wù,, î'oi éiê che\- leJ aumti au'd «i/aiÀ v^rfii^'j.ujjwK e,M . LnaiCiTL. I >ûwi iliA oaiii^-laMîaiJ venu ne-MffVJ ife<J tèwuù^ a^uiJUiulcLvujue^iarMiru.'uu^iiJ, ^ c /nalaJe ■ cOt la. |nti4U^ - 

M^iaitii^ , û ut JetuMAz^ Miivai^ ^ Wdià n'iH/Uviom^je^ toaJ i^ fei<ê»M«ïC.'>oio wvûvtiwt Se^n^ ?iw>i cru. S n-.nJ 
M*c kciive^ pfui^^afini Jt qu'il piùliû joiK' *!<«<*., ^lii ui «mti n^^rtct av(Ui «*m. «^ChW ^*i? naiMux- .Jlx 
Je |?io^M.iJai4_ auilûiu <;»*?£- 3 exteift^m oui .^^^ny v'wt«'M««'*M'^K avertir- 

'CCf7iafaJe : Ji |C i.<mÙ* c^'urUitù.^ jru. ^^ti,i ««jk llavau , âirii. S^t vm-JLuu, ,!e^ti*'empctté . 

2 'ami èti matait : ClidKi*i£'H- u- « 'eàt t^aJ kmcum-. 
ci^ayuL'M^kaM-^avêvu ojfvii UÛioy\^ ei~aa.t?e^ cela, «cou Aci . /.'» ijli • LJlfXiCûL : UJeavAi aviovih ik^-Ajoai vnMait- --J^ nUluxde ; Oluo-O. ^fieu^mi-i G m<ri* 
tJ/L ■ iSn(VUUrL:*^J.a.r où ceif^ a-- 1 -d (Xfm\^eMaL..-le^nuxùiie.:'^anJea<*iaù^ ■ J SJ\, c-yL- LnatCffL : tiiu^ûni ei-ii Miivè ù'œ^^unK^navu- i-xe /nauAe : c^n hi tcuu , j 'ai eu. i>efni*i *»*■ 

e^''(- ■Cliiiï^iTL : t'Iîai/» hià- awu» ctUt tncuoilc^, Vmw twiezî>tie>~ eziiumncu'UM.'. Venu M'a*st-;'«^ 
w(\li eu y J-fci^avit . i'nti f 'cfc?J r>cM kow^ .-^ nu A:fe><iiaii<U£|« — i^ inaux2e: y m* fajwi;? u «k^ knupl 3anà 

'JUi'ija. tiiui fe^ iM<uw<> ,-^'t: //î^JMf^d ; 7'ai èti m(U^e.,eL cJ^uM'a. jra'u. Jlubn-du. Mal f-<' ''n i"!^** ' 
le^ Md h »at4i4Jiû cuiitawlc^. util a. 3"W: Joy^m^» Pa ii* ia.|3tvuitijJii^ ." la ^n^ ^>.qit^ ei- '" |-trtwt'tt'',i^e .t««u> 

3<l-i4) unw ?«M»e •.-'u ^«nw^OUiit oM^vr"'?^ ^"^ W- wèliH£^wmadit.l'iiM cucc ùu* .tuuu>i<i. a. t Aulii , ; oïà»'*- 
3<4 (lttl<:ilUltù'VV4 iA}Uii(MVMiC JWUU'feu.^t"tt|tt£' . ivHHKHnitlï- Al' ï^iicvù) ,i'ûù J iML &iJWfVittl»U' en. ItÏv) **.l 

-tnu^r-.tJ ?uft*Hi- Wi^«<>, et aMt^^ulk auiAz^ 22 criii £i?mte>H i\i>rf<>u-^^ aui itatAiùlïc \tt. i\'MX iun\».\au. 

-i<? maia^iL : Lxù., wtAO p^J cit majvdhcuii- '■ 

,m« iHui' , Il iiiiii» dciM£^ t>e. ul-^m- jf wfec le ■uiut. , «<. ii je le ut^ii en atutt^. pot u. uati. ^« Ant tofu^lvL, 
tt Wi-'iitêttuL ^ove^ ux-M'iCiM^ a[ui'ic . jt vViuJ u. iwi^ , i\ ovl P^niwîU-' <C eetui -ci cce\u'A eeiui ■ ïâ., iV«i 
CUVlUl. U. jJtU^ tflou. l'4j»^- 3«- Ul wolWût ^e, Xrt'ski-KiVd . -|<!.v^'^*<ï'«^* ^Uj?ptû«£t UMei^Jcoa.'uxxiUtx^.léimdaie^ AjZ- 

?ei i'ibuih'oM4 ^ Iû.Jc'«)iw)t-,(K.tw ^m-ian<S du-tcm^Li vlh<ùi<>fW ?i^W-fituiuè^\dui'd<i Ji|(iiJt'.(0'in/tautw-fîUy 
bpitvev (JtU ic.»<'W^ AVcc licti.tljfui^'^^î^ |'"'it^ cela. \M\. Mi^uaiioaCa^hc^ ; C£-U'e^i>Ai Hfn mu^ i"- 'ttmii^ 

St^litxiade fjùmmc Je Al a/ui). 

c^lt. C mlt^m- : C\ i^LcJ<~vûii^ éiat- ! J.C malaic . Lf ha. neiief'. 
mauuJicKccuii àuu ij anîktLM') vaûlculitteà cemmi^cam cm ceitiiUkuta. tenir i«tjiM- 3aM « m/tic k':^U(LheUa-',d «ijau.' 

'icuL-cUi; a»L-a" itHtMuhintudX'eûu'iiua.ile-cutùk£j/}it(xmaïaii.'''càLla^ij èe. têSiimtijw. ioMU^icw mfù\U -l^ uift^tWJA 

?ftMaiMwj,.c'Iuji* ii!^^* »>»;w 3iu- jm£ la tétiaAùm- 'âcl'tixx'Kwa^i'PaiMmii'ii'eii.t'aJi^ii bnuLtmi-niawie ?ti dwftfW *«W«W! .i.'«h«;( 
Jut K«»t«|.'ft3iic^uJt(:'ni Heu-rtw:. W^(ï.i]iû cJi-iniiiti^: .''etLèlii: im «.vit k^iiiti^Viiux^.i^cûiiwuapûJ (u/ovc etcamtni-it^'' UH ..73- 

^Jlolic/i/iiijiic lw t 'lianu .y\'cr/icr /SSS. L b j C L ?C ( a X C^'t> II: 
^f Cfûitir cx'4yj:>litlialiniaiic ; 
4/ Jara/i/Ji£ racime ; 

i^l.Ui^' t\tala2e^i3cttek <.''Ui' iiil- VvaviCiX'iJ etSt-tnttoAûti ?a*u> la. àctUC' Sic cûWCà) . 

c '/L. i^fiaiccrl-': C 'e^i^nn^ tualaJc avui. -coixi. a.\?ez ^ijâ^^fiu- ^eti^u?i ier^nicz . ci Ut^tiifc 
? u*vi lîwuié^.clU. o-cb^'rttWnU' t^ iHXi^aoyitzaciutc ht^n-u-tni>z£^iMe.ùciir 5t^n.^iHtn«iiu lieu 
À- iiiu- JifomuiboK^evu pi*:*' piTi^ . 

.5uitt 3'm»4. tttuiHiafuJ me- ; u,j'«wt(^3e--».'atvu' c^-an'-rii pan- fâtt^i <ik-^ jjoKit jiuL . J<^ A'i>iw> m ^ù^auïl 

^lU- c' i»u^a\laatu> iliiVi ptt'vvnitec , it M^Htlii' n«- c»?anflitw«Mi^ â vu£- ' iL .lu 'itdc c£itiitactuze aui twidj- 
<*air- devoir î^ -i-wreZ)uctipk- ^u 5e*vii' Date*' inJèjîiiLivvtem^ Supataîi^^Vu^ Jc'Hi^ ilt|l^«^u^^ . Votls mc- 
Jwcï. ; eoL-iX'flM'il ii'tj tutto^ tiniîlflii^- .rwi'^i' 3 iuuuorat ^<xnt* t^ t»tatù:|tu«L^l^l»tt^'•»^ahl*£• : iTii'ii.- .17A- 

ont iUMU< cwuciiv'' cju'iL ïauu-iavtni' ptAUcf Tii-V iicciMcna^ od pointe TsutiUwqèniU^ injar in^'irniiir 

i^patulai'iw- otu:, rveiL auc tuHW /<>oiji)t.u£- cLvcu^W-c^ Juït* m Ae*uftautxmi<?vua:,, U>i^ jK>Ct)ù.L-}ci'0tcuiMMe 
tûjM. lit. t^iuWiL tocvi. i^H 3ù.'<luel-au/jKrt.> au£- le^U e<>îpêtW»K3&^ /)w£ te> CMxmaxlX', avKx.nc> eXle^L- de^ 

jJWo^iiS, cC'ûiu. \VU[, otxi xaCKXe^; caz- tltu'o, 'alla àdciU3iuu-C- anvueJ^ peut y Atuv^iT 

J 'ai Aitfti^ 2cce^Mtvice. . SiTM-^U- i^t"r ctaiu c^. (-DÀoMcuxvc aw- le cHiiaea.ii- jevi^uUiv , iLu, a- ;t wt^- ?u>a.t<t'; t'piu:|jhqiu-^ iJ«,-t9i:o«i'^ avec- ux, ptiuJ aroH^^' <:i{WH<>we<?tùnu ^avu* '^u,V c>iaavw,iii<^^ , Jar^jc 


i> laaiutu. j 

ftvii l'dVilCP^'^id. 

Xo^ «l)a^£, ênvuptîut- it-^iwiivùc li^^..V)l^loic' kcviia\ie~^v-i eiv veziodt^c(ei'\iaux^ ; vieni^Alczi U^' 

tJi'ancit ut^^- woi.ti\i itite. pwoJe^, huvt/c c'tJut 'at^ iV ccU'L t^iii iWuM^-^ \antî'i. L*<.V^.la^at■ù)»W, 

iflirt ,J'CiM^HH6 bnUiuîc-viatùrti- alU Cû,t-U, ..JwtVn.wi^ lo (îiT<:fi'i<-''^'iw<w<5 : hxiif/L ((t iMrtlciî>i:- ^ouii^Ji^" 
vUi^vvO ? 'ij?ou\%nt:- . WihsV ?ê* ivûn»^'' 2t irù^', .ômM^ aut t^Jt^ectcuîM:- qu'«i'<.' <î«^ii- awit ?.'vaH( l<vi^" i i l } ' rf^' . ■ f .ç . . ' .1 . Ç 

rWoiivS la. «lÎMif .îfH'^t. 

>b I'iVh . vcnïâ, le, ouil W^. Mn'iL »'a'ii~ Ivuai tù k-jout- tu ux.aum^,ic viv^cmià poJ u:. <3(t<^ «dui roL' cxii-\c , \uali c'fU''UVM ^?^Â'aVliC■ L^ii'iif- paJ wn pùti) i'ol^aw, ltutàôe^J<2,réàt>ii^u^ïa-*uili^\,c'ei.''l~u*f^ 

Vtiiu* voijct- . «- 'CtunUiimii^, roi là, fa petw'Dê-'i'êiJ attàKiila? 4»£iA>ù'mti;tUt' tiMtJi: mcI^iM.>tju «.vvr 
j^ttavM, pcrtvic- (.ivù:, u)l- «inA-aii,' dt^ j'aie de eztM-', -niiii tiMviltt' im(<l all:tu}H^^3c--<;<?wtéartu.%2^ aiti, 

-«■O' weiwJe- ««ttcpteitDe, iijunvmence. inalidéucuiu, avcc «V.» 2ciui^ Aihniei ; iiiuy^pï&mui^ nïiaie, c 'eiwuL 

■ ;•■ •? s- d ' 

fl,'l^|5lUp.'^6. 

c.'UnL> ali(?HJ \'nn.-i'{. .\ci. walaJi^aiuûVwi.icunc^. iéiHiiXiilcc- c>vaïwH»fi:,' . tixn J'> an'ict il ^iit^M. Uuu «aulii'Wi^MU . Venus sroyt auc \'ai^aane'ej>i^iu&otM^i&' 

WawC l «iti 3t dét<;l^ ; voii* WUin^ omÀ wjuux\MéwiL , cume- .lia a'Uiiitc. : c'c^l- bniiou-u*' la. WiMi^iJwetJe^-. 

tuù?U. iacim.- apt^ l dtfftC]u£^,e<-(»ii^duwL'BUuS 3^, <:«û«<:iV^'^ Jocj^t, mi£, ^U m-t i lavoû- aUirri)e<;^3tL-pt£««uû- 
i»iM3 JioMv^ a»£?u- -ptouijaiu. «^^tt'e<5^^^^i;^^î'^-<^«l>^-• wu'êuJiî' tialaïoitc 4!" ^t^viut-ta- -ic. i:>zJlonacic-'ti£n^aM^ 
'uMfl l'CHi«.> jiwt't^.aaî^lj: ,M'uut2!:^''i2^ ottôiiiK..^ wuJ'teti? -c|5iU|j1'ùitic^< L^'ati^ic^LtMi^c ?£^ilrU/CauY 

\lv^c\u^ ntcvitti- l'ùiit atU'Vi-Hiâtiii' - eviiur^^c n'a, ti'^iL À-. Wli aCûL ïcn\L:.hitc . JcUane- i^ attijflii^L 

^iim>ro.Âe^ '^U'iià ■i'emvaîhiH- , l'tnu avalez au' mi anweMe. {'étai~3e.tiH{tl. Ot.ï'è\ïit^dc iuoX iiu>iuv>iùtn^ 

int-i-oi'u. , axi coxdxavu-, Oijui afe-Z- •?>:«> a^aaiuix. au.i àc àii^xi^n^ii-^ ^auà iv^'cvaiu^ pmJani^ mi ^oui',ieuâ:. 
-itnw*, te^ iowc^ ,ia.M dcimir' isirW [a^ v\\aXja2ii^ . i 'ii^n^^c nun u^Asut-evilentiaiii^ii'a- î)<nu:>wai i'-ca'Ltic- 
\Mi atiH'c^ ^<^ t ''^tax- 2t- mal «JpvLwhoiu-'. 

Vmfâ UJ aV:lïi\iti .faiMcyivi.eMei ; yiiui H ncnit iaiàâù'Hi> ui cficdct-aïïe'c, nmui-'ai'iiruVetion.i i'atia.- 
Jl ic mcimi~ tme-JinU. 2t. ti^ehàicy^. Suivie J \m£.. eàiûlce- de^cxmiiacttvu^. Q&!a. twùvc auJlaïutin-i tVttlMU- tfhiHOlHMt^ a'£C£.^Jf\u. Bc^ txHaautfC ^ icL wta[(ù)c cite ; Û.i> ntciman. / . n"- e^tie limite- ctùiL lauie- tout-- à.- 1 ■>?eu«--,en fl/w*Mi- tL u a-aai ie^ iaièiKW. w a\^i\\.iie^ Jpmc tniu- 

w t M c^ Ci\cffti, t-MW- MUiitumc- pwaJd.,MlliJ tMu.,iU~aHi maucnu- chez ticti£- tuaUÛé., c'auto-Vcncik 
ii 2c[irc • 

<\w ic ii\.cjî^e»L^i{A'cKiiacnic^.i^ci\\^iiwu/i,CivA6i. ui^MÙ*vieti{^,2exiux:. !ini%<i .fwit Inl'U) ,jùi: iniv^^ . Ka^' 

nMaiicHà ?t l'cii'mWijMt ^'u pïatum^Hi-^ four MiuJt. -? milAcu -ioiWniu^. Je^àiui aix>Au.nie».i~'eti- i^eu^ti-C 

\nia\u. ce i3i)i'nc "iovJciviMa^ ccxUi'ti^ , cnc nau- a^ .aZi^ntei' i\cn^ t-aJ nom' ïavct^ j^Jiit. cow^u!ti*neM^ 
\ cMojMZ^, \MoùiVo\i.r -l'avccbet'. (pi~(Vi%éhx- ï'ixiicuiiic- .^CM'en^MxniH-.tx.aucti'c f '^'c^^t^frto^uici'wi- wa. 
?i kaiujiMlltti . e. icki aïuini tw^tftx iCc^tti, HUHcùle^ Ml o.apa.'u.ii .V t-oKipt£<.V<i>M- iH. momcnia.nèmt.iu^.tUi- 
(i '<U4tu^ «lu^ D flttaouA^ . («wiii} Mw VicM. iWlni. jaiulux. lui ctti. Ja. ccùilut£. l\u tni. itc iXM.'Ua^ tiu <»(t«t vVJ'KlAi 

lui. tiioucit aiiA>i ^m'nt i<». t/oi*. : iic « VJl pao 3u linii. uu. nicnj^ii, ?c- aUitUt,n^ .Su<^C vcnui, eauve^'ivau^ 

(«xitik iniuv btlînieuuiîiu:, l^t-'tju 'cru. i\'u(^ i.ncvvnjiu;!' "^ «it<i2-^<M- I attaoïuu «>«. iemù- «.ïïîti • 

ut^- ii^iicttrù^iLC^. Je- *<ai ioyLc^cuHaii yii~ ^c cAi'im im4. joiu Ait . /k-iit ^.nio ipotct. mWi. ?a«jwt yrzabUiiuJ ^ t'ew la. ïunv 3u. t\:?ttiV , l3 LO.é<MHVtc \îi'J , «.to?. Mt. iiy\M- aai teiticiUMkià eu i'ctiici Ui h*jiietùlii£J Mi.Joiu^yai ûi^cwitÀivud . ytnùLla- VCîiU ■ Je^n 'aji inmctuc. 

<W vtt\v.ai6 ; x)i VOiK> voMifi^voi^ clan', il \aa\^Y'Ui\ike. u^ iJWJkS ct>wmie. eiUtC AnU^ ■ 

<i|u*iauef*i^ ,AU'pi la. •-'a'iaâtfica. t^oHMtiz cJt -iV Vavcùd Untxéfrxxf 1<l miîi'icxuce. Jt «no- ViJwnttd . ^-^ ^ctcauS^ . 
rbC'*!^ vtaimenu MWtsvtttlctfc^c flu^-j^-tMikt/e Ai*Wv ciiir" ^^.J »tai<l^e,^,««wat« 3e »nc>M^<ro>»ri<îc (a_^ 0u\^ 

■avù n'a_ UMtwOM-u ycu de.. teiaUciuf avec- ïa. .'ati^ eh: Lctc- coit&&aoyû)a.vu:£^i- ijr^fVùav^^iC vcu- ïei ici- 
C.i-lv>\iioni a\\e.- {'ai ItovfM&ti IIil l'a\Xaai\x-- h\\.i\-&iû ■ Inucniiav^ , e^ oil- l'incM-oiu» ihov^ml 3ei ïiujtera ■ 

Àiowi: CXeciie-vOH hxuAetimie^ isiWt - e'pi letiti^^u^ ; iL w-evù [it ^yiemiïi/i- ima-ie^ émierxïci\l)t aiUL-Wtu) aveL^ 
'^Xcmci- qu'il- 1/ oi- ei^i-i- ma£^ MunXcûe- ?e^ acà2cnti èavUrAiltcnMe^ îki- i:i>m'M£Wswiint^ aui u^ 'ixtniuitm^-'^ 

VDiU iavci~-^ liJLn'tH^Yjai wun, aw. al mv^Mté tU-u». , ce- •>onl-^ ceii'X aui M'tmL-t^re'c£^e^3aM^ 

,iû>w ^cptvtiie-^ - <^ii ' «ju - e^ otut Cita. v<uu^ c(t«i: '. « 

iilc- MU <î^>wùtùlic. t>a/£ 2iiitLd u- AM-azchc . lotli <Ufif/t-}9''VM(K:^il^aii£,c-tu*'^CaniKe-, c'&iuau'eïu o— "jj 
3«iKC <Ma'la2iai e*3^^v^■li0«^HeMU, diNcu-ntef' vi&ft- nu 't^oa'itcuaM.i- i- ^c^ni£m^ fnmMe- , Cinwii^ /«— ^c inpT?i«c lrt-lii«»iut , eUcJ' ^''i- w?tji.'-^»t- Jlari,' uu>W iiki ci~ ta. |.v%.<i.«ni£.A^^«i»'iâ:Jtii <fcnW <*♦•« !♦*«-' 
lAt*i ?aiu^ a'ttt. ^lhwl^ù,nL , .^ic i^u'iitt ^v.'oH. a££^. lIiuimJ cilAtvt-àe. t?ti>i)iiit^ paJ ciu:^ Xi~ : etic avilit. 

tx\Xaa\\i^ ,eue- MiuL e». a»Vii~ \Koxi im-auci.lkc tini'd ,4^t^"1 tmVz^ , Jux: j'srutJ JatWJ- iJOtM^r, ite ^anaei.- 
Ilvw- twi' iX JtV* a*:c<i«. : iL <)'ijh. <)iiii-i3iiaau(;f<n<> Ji mi '^tt aptJ^lie ( ^liu-Jk utoi-; fw- va. ^'netchii^ le 

C^^pitaie- .(.i^an^ n»- .:«»', oou<> a^'Cl 3a5 piJl'ilfo l»u^fc'e<>a<M«^ , voit*» ycufeS- Vim«> cH ^le^cie- «1^ ^ût->-c£.aiU~ 
!)a.m un, l'uu lUCjjctiiMeHtiii- ei- eu \ciiJ' uv:-* . aï^«.'ti:L f aifeu^u^-^, fûii?!.» 'lue.., Ji vcu-3 ^^v£'t. âfroi;^ i-' 

^ î^iitMiK', pour- la oitoaiuv* aiii^*«'4aite' tt.«*L <tw<'uuM£M4. imitilé-; Vi««4>B«j4'et, «k ^<7H«fï,Jw feiw^v) <«aiu tj^ciiait- 
fl«V n. t'ctoi^^iJ iiialai'cJ, io-^ta4i?t bi^liiu, <^m>.»l paJ { 'âjiKjM^ù, . (?i«L3tl«<) rfotWiJihl diit^t^ii- ( iuu'om- eM(U <ai( 

^«au4fh,aut-ru« /i-rautU^m«HLaiaMiJt£)-3«ima»i^ufJ,3«a.t'«*aMi3U*iS;)evru.*aî ^âa iÎL mxclMim^ «MHtotjai/si>to- 

^'^ OVici^CXi^C' ffcnimc- Je SS ans) 

tttCet } Stit ■ii>^ linàlL ahu. Se- noixvc'ii' eciuxiwM£.t. Joi\-- co\l ■ ■ ■ ■ J^m, aSiïru. h 'Ul. \3CLi 'viéi quri . 
le^ McUn^ iMi rteM*yte»'iMii., i^iii. -ci - jaii^-tiaei'; Jovi. nouU> wAtoua, de^\3o â^iko .nutiaiiûiui^.\ 

-t£nc<?uli^ -poj Aiiu t'iuiujcnu? c^'aïUîiit.-. cîiJtijiri^, t£.4<'i&^ ^^-t^lJwr.vaiwiujUt' actxA'Auaii-^Miiclkiiùfe: 
•on. ivc- »-"'^ •WiX'fWtauJJai' fliic t%«7Ù> v*u»rtf>Wuu.* ; t ituv«i^îr<itt<?(L cV p?aU\|i p'7^M<>»iw«i- Xm^ niiuî-" .)io- ïjL. C{e\)Ou. eaxKwUnSw^umc- n'eôl. puo um; «|4ci;l'Ji"'.: ^îii' micuem4£»tem_ Ct?muiù . D ai été ic tiitiMie/LàJa. 
jcutt LinntoîlU. c,\. C'uiHii^- d'ai-m- \SSè at*^ii' {wjutxAt, taawvïa- pseoiiâie jeUi o-u. '^XïAs46eiu- '"jUtiUi i«t aii 
ii et. fltutt- . 5t- lui iii '■ voici VMC- watajù au£^v^ii^ »w- t!£>iw<ÙM<mi tpa^ , c Wi- ux i-nttWu- '^eutiti- pat 

|5iU\tw>HJ 3e. iTocui', unit- Oîîcélêititùw, «'il w^uW î<_ dxt^fnoîm.if^^nc^- 'e^t- veucC .Le ix «lun if Mti <ùucinii^ 

2(2. coeut' Jan<> an'cw hu. i)i- c^l.i- mtc viia'iaJu' ^«trcùxu- ■ Di i\aiuwH. ycx^- Se- ir^He, moinunu- atu- l'atf' 
£.KliiiA< cn\littc fan. M-n- cmiDic c\vt\. iu>o.\i- au 'il ne-cou^'U.vuÙL^ fao^ 3m. fciii- tjtt'iw, ri'u mm^! inala2u 

"♦«. pclru. tîiU'oiU <W»»E. inte/ie^iiXiiu iijxt il iiiùi- ut. lei'éïaticnu- "ie. i 'ia:û>t^ttc^? n^u- tncUiX^is.- «u'aapa.- 
' . . ... -1 I? -P , DU ■ 

a\ux\M »M.M'fl-p<v^ a|»t>ii.* lX\^vA'l',e^^c<nH^nt\\^e^la,i■Ue)U'a\^lCi\e.■lâ.iJC'fcMVCM^c2i'^ 
t'CwalMà,elJi/cc\^ict}oaiu:-ï^^ie7iiatiJ' a\M!ait iua,H\ezieai\ii a'fcUc^i\^['hÀ>i^\iî>c.'^e.','c\nx^\avu,\.c.Xcivc'^e.J'ta\K.C' 

Aoxiaii 3t,»*u»i- vntuux^ wrut uKjwKdt jl j^.j_ ^feiatict»* J<:- diui ttrij^ -^avi'^Hc» Kute . i'i- ua.v^aiu^auf 
"ie. iXi' Hu3eciVu> rtitoloù), Qevemt.J ôem\^ pEtJrc.yeuW à ii^itù. eL <£'4aiu3«e.,-flwt (wc i;<?i*«>eirv« ♦«M/'' ■vUÙiuL. 3(;<nii^ «H i/ïaMJ^au*. tuai* Da»o i2i: 'U.'hwj ■ in. , th. k£. u-cotnuxiMaM^j^Oif. Vu vnjiiVc.Jfd.^ascn'ib- 
iicK 2 ivKi iuawu. ?akA ut<iu«lu^-l '■^-Copwnjaiiiiiii ^c- u^aotli'- ii' viouKicÙMM-'.io'wAi . ■V'- im£ «'i-'- ai' 't^L-iX- 
aue CMA. <^ eài^'^otye. nnovuauukù oMaUxi^e. 1 btJiiu 3 im. «nu» , ie^t£.itiU>utU--fMUL-ieAAiit^- JLi*mi£^ ^e, CS<xn.'>. 

(au*ju 3't} ctiJWt' . (flu bDUi_'?4. iiU£iûti£./Emp»<, MM- W^eoM^. de Kteniui- cûtc.^ , w»^ oa^xm oMÂitc- 
[a cheJ'C. CL ii_"" hnvail Jmï, i '^tfrtjfjHjtrlWtù'- . '^"^^ «''I 'M"^ pa.< cité , it ttc-fai^a Wiwc fotuJ.c'rjdH- f. 


.w. Pu îiWfe. .yu. ûfH^txUt- Chez i'HC ynaïai'c. Ia ci'aïtU ÀiCi-iUU V'tti'CTiJ airinii ?aU'i Vautciw aiinuiU- 

i'IIai.' iluaviiu. iniH-) auti^4.* t^noMt^ À ai?tmti}z£^^iu.c£-x\uc fi ai tii^vc .' ?t^l!'m^ u. aeihc ^aurvb- 

<ii« n 'iv i;t; u<li"îfliu- ji'n«»t< |L «if'tttjit, Pc \.'èlie-,ait£.aWLcïït.c']Zcui.ie. ,i»i.de. nu^ e^wft Je <;^iMiV>iit, 
rtiu ^11 AmiL i,rWi_yiitu; c'tu^e. Jpèciaïc.ci- i''''i-> aiut. voit atu'lu. eà^,.<0ti itiil\ntcatai^; ciOiùt^vieHi^UL- 
)iiMiiiiilîVn ?^ 1(1. ïf'Ji^fliusu âcctliiW'^ , 3&VHVerfc:^ ^c t,'iL lùtoiLtcua^-aiH , e*i. àiriafiaM.'Je4L^ oujtitJûL', 

, H. Il iv .V* rtt'ii.' •,1111 ^'ffHiw k^i <5iu)i:^5h l'i:*' >.">L matiîî£. ii^ïaiiaaj\i-,^iti tviu» PiÂ^ic. >»miul i'Cti.i «MiptfUft 

tu. IxuL. l'WM. xcco\i\^ax^ KiMCiL^ Miz U \caM\ii> iTii w fiaitj 5a net^ûHUtuie^'lMna.^Anb!^ ^iiu^ttH^mcJauM/ 

c.»u un ptii tu'tc l'i- ciii'oit H Vit ?il>rMK]u£^tfa^ t}iU iei ccnihaï^. ûiuuù) m \'tvn4Hnù~sn t»ùnaiu. ,m. tic i'«u(. 
tJa> iVi.- ^111 luu vufil*^"^ A- ''ti ti-v.:. . j«pi!MJaiM^iX <M«L ei)u^ wiii- oppitotU^ni' fcviMtwii-^ - i'' fw*iuc' 
unwnlijtii* <v Jc.S jïLdiiiJ.* , pciii- ■fi'i^ jaoutïoH'» -itoti/ jtwttJù't iCi^avnvwi'. I.Vih_ ul tiioiiiliî- Ah'u ciî iiiw 
j 'WL au'n«£ w\*u«Je,' jtu*ti, ,n^t'^^tu:--■.*^;■t^t^t^^*^^ttf^«w/^- 'linjfcî^, d«'M4t£- Afcwct-t Jtujii-. (^ <)<rwt- ^(V<^'' 
tvtvtoJc4> , 4^.' .(juti'Ji.-L , jtii a'CiMUSi OUI.' tu: ^«.iJtTtc ■p»'^ ^evel^P^ .uL.au vûik/l. di viu '^a ui^taUflit'^Vrti 

"vifVi. i?ovw^'du<ni^. wciW wuuvini'' tiwMcuet' V.. wiTi^ ohuth." yow ^•auxcte.tidet' ttnc- imiUti'U À. l'étixL. 

IL ûai«.t'bM. 3ii tupil- -Cit H ■..OU pa* nilVlli. tViL.?]ja^:«^, ♦maÙ*' JtUUilu Viu> 44. '4_ port.^ i'^'-nluX..-^ . 
Le H'A.»i^-V3tu'. c'ti'Ui:t--U bùiv .jvmc ai'WMcntatwv. 3aii^» li vu'Ê^.tvMc- iPtirmaiXit .t^tnut. avcnitL- beMiyt-^ ii^^e 3«^M^V£, J(i5 .riTO hjpcj. ilïl in3ivt<)u ,)C ^}tC'■''^ilfo , il a^ iii\i aij.lt'^ù'it .«it't^al^ •>?-Ne*i,.<c, . tf rt.«3£K^it 3e. t 'firq.?»!!^,"-»»- 
i}ul>i.\lioi^ ; t'DiO l'auiiiini^ JiTH.- jituï', i[ i'*i-, mai.» it »'<x- ptu' a.uanie*it^ .'i-voUiMW- ; i< na-iccuC 
AWctcf^vi qu'il iOu touu rteui&UiML , ciiiiiïaui^, \oii6-w- KÙ^ti i\i*ù>tJt'''lUi waiv^é ,tfe> iniiii eca^tiéi^^ -K?:; 1"^ \acc£-- ACf.\a.yi\c- ;i>\- >ni swCxwevAcyiL >uià\dc . i^Xcu^ Viiee. du^acîlt^ ea^ayshn^ixivniaix^ t'mu> \>ù-l'U-y, witiuc v<nui^ 

^voïcùc^ ■ J«iO iJffiiv'i!», aiM, wtte ^ùtoitiVlï^, ali^ v^iu> l'ilw ; iVvu^joJt' «J'it pmKO- vm^ avik^jmaii 
jAa. iiouixaii.- vint^ aiuvoi' , c'eii- 14*1, a>nhc £a;CT»t3tfoai.iMiaa^ .%iw mui- Qvitet ; LMi'en^-ct. avié^cJarât- 

iKCitîtm ^u. pfJitW , U ]?UmvleMetii^ , ncu ^e-acnlAc- j'X uo- 3eJ caj ^iv votii -cwev un acnk^- -àatu^ 

ftJ'n^t£JàiiiU^ ii- '■^ iiiauxc>€^} : Ojityui^ cmcvM lié,}- vtnn \tuua^i2-. 

jLcl niauxde-: OJetmii mÂ> 2ii^2 cuui. 

ty/i ■ C ruvccuru : ^^ m <*- wi a*t avu voua vcnw ài>itxy>-e.Z- . 
Xoi. niaïaJe. -. Owî . t^^LoH^Leui-: 

eJ)Z. IJ:hat^{TL : 0\uei aqc Mtc^-vanài 
,Za- niaicxat ■■ ^0 a»i^. 

ey/i ■ Cfna^tcdi. : (p):e^ ■ voità -ntatia^ . 

t,^L . (j/iaiaot : cjiiaM? ivfe man-i eJu-il mcti^i I 

c vL. CiiiatCûT^ : Jlu'eJi.- c^au'il kùàail-^. Ua. tnaïaûn • «- toit. iTiicvi^vu- . 

y 


_ lî nitJltiifi: : ^'\^ dov^K. a. la^ ,ui**x4'Ai.in£^ , che^s. *tux- ttu^a .'CI il .Z<2. tncilaàe-: Oi u a. <Cp>;n fni<5 ?«tia:- aiu . ~Ji n^'e^n-' venu. ?a' bcutoHj. K'CHitc. . 


cVL. Li/iat^L : CeJ it^ntbUutAub , iwiu> n^^ fi!.» ai'ift- (Jd^ ttiipaKiavciiM^r -Ici nialaSe. -. CVù. 

itui hiii tiwM. Ml- uj-àetc- ?c-^ctic wcdaic-, iiovi u mirttaiLiui wlum<(, ,i»tt- K- 'iUttuii.- aicii-iet- (2t- \tcMMt- 
4ti£«u Jv'ltuJ lau jotp^ ''feue entUt . 

L-^RtiPUc^c- Vt'uJ vÀic ciai^ ackuet d mu^tuxiu^c t^veticvicrut- 1 
UcL lH<X[a?C : «,'l<n« .'ycLi. c\\-}cd \-'u!Uura da*td {A-vaJike- . 
é. I^- L-iitxtCL»- ■■ COc- auii \^>OMi èiM - v<m^ 1 

JH. C'flaecxTt^: %h^ accl vaiic wèie-l CL- 1- JL itltuoL^c-'^ 
J-CL- inalA^e- : Ipfli^ a. eu- wtc.^z^iu:l»iie. . 

J.a. nuxLadt . «.'Cou-, t'iLonoi^ui-. 


- 1% - 

Au niaia2c. : u'avaid "ilx m\à ciiwkJ il j-'u nicri- ! 
.Â.i inala.3a .• ■C'c piivaii. un peu . 
-/a /natale- : uni , c''î'"<<>i«iu'^ wn peu-. 

/il lllModc : Jlov. . 

z. 'IL- l—AacCûL '■ iZIkH'L.- vt-'viA jt>wui t<x f!am.it.U. P(i,\?trlî> »jj!^,v^v'' tniî^ti».* 

ici /'laikjc •■ Lui. 

t yi. L'WîiVt. / JflJ 11 'cHiu Vai ^ a\iâavjii 2c-ir.etïi t 

J.anuii£u>e. : J^ Hi: le^ wvMc- i.v^v^. 

t ^L ■ Cfuitart^ : t^Vnc- (F<» ja.1^ P'A>|nii_ .' 

Âa. l)lata2<L : J^ H£ t.ntw s7iniJ u:^ ^tœ , ÎL u tv lpu<jt«iMUc' MW^ j'ai awilti U. fpau». 

(L- >^- Cv^£i.'^-C.- i^wt- -tu» i'k Paw^ ;(ii<^ iMaùVn D»; ^'■anlî " 
-/rf- /Hcilacle.- : e Tom. . 

aiUL |d- lai t>«'*e- touUJ' JCi_ dUii.it'ii'H.s- 
Jlvet - voiU' 3e* OJ2iiii5 7 
-^^ vuxiaile. ■■ «. ' 'i^> L ai wic, . 

J.a. jncttaâti : «-'l-cn- • 

-;<^ malaise. : cJLsm. . 

/ ' / ^ 'f .MS. 
9 U<x inaia2>e. . t U>k . 

Xa nicua2e..- tJ[x>y\ , tMowiltur . 

,4ix nuiuxSc^ ■■ Ow- . 

c'iL. (^liatCfft-: iSiveA~^- \>oiui^ ^ï l-'aKe.mcnlCi 2t~aivui-; eJL -ce au' U-U a. 9e^ acaJ aui 
i'on^ ont. âtManJe. ce auc ycni a\Hci. . 

aiiî ionJuJ^ ^AM l'cwmicAhoK 2c. àocJ icaicLiu- Min^ïo~.KMtvn^ nzècctèù)Xe-, CLonticatùn* dm <V^ 

4WtMC ?ti. -pcuw . ji- M' du o-Tt'uv (M-ibulaii 'ii.^oÙMM^Cimii de^ ^tMalaii^ i^^ j'en, al ij&fmii Pc [Tïni<<- 
ti^uïtaii ; vMa.ù> ('eu cC peiL pti^ xvnyOiiuMji^ ,:e^ ntodc^^n.-tiaïte.H'ieKL )etniii ^ii<t- 1" 'ai vu. t« t'fjc/? 
2t la wlnseif }c cJ\i- iiaowwux. .LtcA., c».Mu^, io-J^mÎ^ mfllw^ï- w]ui i)«n«ii^ Ik^ ù^itaii axaou 

\icnu 3e- m, •ùaîe^\. /méccwaM^' le x^Hdt'a.u , Mtrld cvaaiit^ iiavice^, c<e^i..y cviiH'H' iWù-^e^alion 
Mc ^' oex-ituc aaJ 3il iJcHtïjL,?^ ['cjC{}i?hibaLnii . 7c-'' UiauvUw^nU ani. dciM.ïo-e^tièa\ietM:£. âa^^ut-^cuSu- 

ii'<3iiL ïo. ienïù }{.. Ji.-'n. iievtW' ?a>Wi w -tJi^isifccuwc- i'tSuiti^. i.i..'iïJi-> u- Jeii'we ,rit n*^ fut Avait ^pHmc 
j(jHvMi£' 'hAittineii-L fl;u-tW cbOi.1.- Wx\^ale^\ aie nVu-aïc ija>'' et»; ipiaxùi. l^' ii^i^. Yn^^fti^ ycvàicvXii^i^^ 
i^->lti. iazt 3t 1 't5i>pihat; d^ hw^nrali. Jiue.^u- Vi»^v^ ; i'aïlai la itiV. C/c- , X vMiuti. a^t- if-atAVeUt t^rH.- Ou. 

4 cit>it'U JûiMiMuv .{ Hi' - Mu*^n«- . u licAuL to>^«- puu'- cnu^itx^ Jai-uic. 3e>> ueuiC- au^ o-'\<nùmuté wyif 
c^^»*al\CTi 3o |j IstMOïvtfciu:»' eiV^njbrwrtmtitiitcC |jati>tutA- 3^- cwTf'JJijJ^^- 
Joui l 'in\l lima.- 3c- «»- qtoii'tdée.^ {jx. iju)\icïicw^ à ml aolthc- e/JStnsljtisaUHÙmt che^ i't*UL- 3m*ul <'i- 
■axtù^ -t»in — ^ pat^^tn^e^^ était atteiM^ ^a..-tt3iiMux\i^w^'<aitiîcuiixi'cc<j aiau.- ycifc J>iiite^ieJicL.. ^:^ntt^lMau^oli n»ioue -oîiU^ «. «i^i+jlfiist , ^uïu'iiL. ..iHOM^ il d'ooi/L inu t'initia awp'^l '■)a.iitvuiu£-^e- 1 homwc- atM^. 

/ t^IÎ ■ <3\3a.'u:<rL. MiUnUe- ïa. ,tm.Ua2i-') 

^iûUA «t'rtt'e* fùiiA-i-auc 2c^ baïr>itaiitni^ . è>tiii)-^<m6 bwt-*^^fic^- '-UL ■ CJuxtccn. •■ ^ mi àuxc ' aves> çoxx^ . 


/. 2/a<9c : JL)v\^.t)]'L> <x inalaoe.: t,'u>n^.<.'H^n^uux^. j cL tiX niaise-) : iPvuJi ia^io.'waMjL . \oui u-i Itxîljê.* iawau* une ati^naccaitUii/tc ■vV'iw . -iUî ryicitciDe.: c'Lom.. 

tJlL. i^Jiaic<rL : c (lioi . Il ii «, 3<!iM:^i»i«i.* «vut. vrutS ^iy iM^tWtu • 

Ua. nie ce M {a. -nialcuie- : Cl wtL y>t£i . 

t,V[ . LznatarL : à"- u-ccti-' aaucbc^ n 'a. iawtoi^ 'atl aiteÎML/ ' 

«y/L • i^ruticot. ■■ Li>i-uv [atetnw^^ XcM' ciwd c^Uï-Htu (volIvu. ' 
■ïaiv Jte»^^ -ou liu "Mt iSîrkiiti 'femn-'-. 

t^'lL • ^i-WlCiTL- : ^olU' î\^ Jix wec!^ .iûii.-eC' MU. ooii^ ovee-eu^AA d^uUiitrt^ attwruiiu*^ - 
<-'^£jfoiiàc : (^ w , tMaui j£. M V M ai jawAi^) i«i^<*a points ?c aatieir- u- lit..- ■ 

//L • ilJlcltCÛL. : ^la^ AuW UJ piutu«<!i^ . J]u V-i»l--ct. mu- Wiu» a«.2-- «Ut^J-tfc* ^brtl^ ? 
>.yJL . Li/mtiiZC' Li ii'ciJi- jj»Mttk* ^ifnli»: ; 


mit. '. c ^/L. iS/uxtCïTL : C>\-<.'Cdi.^iij:> 2bitli)ut£uj:, ta. mai- aiic U j 

C U't":.- wiiJ Oiv' patents am cde*u^'<ui~ 3^^ -î:l-3uvMah<Hti<«>'- 

t^^epûnàù. : cluL m/îx ftaiu atfeiHfe^e-îfoiiMifttùw^' ait^icuFa/r*:-* . l^liC- eiwtcAec^ovive'M-'covuMt&' 

«, \eniûnàc : Jlon ■ 

C 'Vi'ffvnJc : «-'tlon piwt <x ^(^ itM/ . t'I M'a. p£u> 3ê^»t"iLa2te . 

c\.e'f3£>n.àe.: c-^Xi^^t ■mcmx ^e nottaSievi, 
c 1l.dÂa>LcaL. : C\xu^ faiu-i! ? 

t^^L. (^nwtx;^l^ : UJe- auoi du - it moïu^ . t Ke'flOTiàe-^ : C\uay2 il <avaii- ca • 
2i wùjitj) acacM{aiUt> . le.^iaqiiojtic' cJuiaciic â. [aiïi: , m<tu» cmivL. il Iciat-'eccoMÙiu^!^ a\>^- iav^- -ta/^ 

C \e/^û/ufc ■■ iflu^ceudù- Cl- a. l'cfutile, . AS^. 'iM'MJi ■ (J^u t'om^ , 


^'IL.CluitLTL AC lix inalaî)e): l.\ii--cc mit- wii<( «ViiUrj-i \,m L vinUc , cMaimieifi,:ïït 
e_/]i • iJÂ^iTiVL. . jAiiio iiiu'ili: mih'i. Puivuhc . 

.-> „ Û il 

IbMJ Miu't , A'»v t'r<w 3î«.ûl t-Vuti M uj:, ^ icmaCL ^{_ A\_ utaUl ÎV^nti, rtiuwi • 

3 I ri 

«_ ^niH saJ ii'.h'Ci^faHi. , ptrt'UVtRi.'Ki-^H'i- taiAnt 5u iseiiii iiàcnÀïc. Pc in_ ma Wi<; ^l pin.» «a&iE.- 

aitc J 'iMu tt <;«fe àunc tint l'ii iv'u u: ^Uc^t' . on- aàuuilJiJ wm^a j-a pr^?ut,*»'*M- 3n. iiPU. aoiur».:- • 
^À la^Jtl£te.): hw- n'a. peu* yatt«fliu:.^ ^^v^tW ^.^ L'R . .Ktpciwc : t)L jitt-fi». «laliuV' viêm. ?c Via.ct'i^] ^e. u'au-acLi ir^ -wi^-t twui- iMu.ehc>Tèïa\it^. 
-loua . C'v aiW qniMW' jVuïJ, Itcn^* J«M4aùu:t*, ViJiy ju wz'ut [a.-|i'ii . 

-^"c. "ta la Je (hcviiniL' Je a lus.) 

lui iMm<v3£.o*i.tMfe<:>?ii.ii. . I^c- ^ÎMiJ^Hi- le \un\\. . Vctiit^,àOK,<>iMlicil- }tj}ii^ J'îïtvc . c^lau* |£ Jiniteit qa^xcJLc m. eoiuft^ bai. 

C?<ji»«i«<tt_ M^v »'ou* ù>L- if attw'Ê ? Z'fiiii- -Jt iouïûUiùMX^ . 

Uc /lUTiaic : OJw. but - 

e-VL. illiatarL.. iscviw'viM. «^•'ta S*! r'iJii'z^ au^.,^:!^. fouJct |»ïii< 7 

C^C . iJ.lux&Cûl~ : hàt~-ce^ aiu- voM aw t, Sè'iX cU fcaife. . 

e.//C. iSliWUUTL. : L,ela. lu-^e. f^cuie-ux- nou) eu. ^r^ avce^ (t-vwwwxc- i^ltv'âfu.- c^niu-^oiiiwhi ■ 

~C ntouadc : Jci^avadU. 2anà ïat^viiui.-. 

a 

e. -'IL-. (JtuXKCÛt- •■ Yùili \m\Jiei^ aite^e 'cài^ hk. courciM- 3 cu-Z- A iti v^n^t- 1>- wiut- c*L ùix^èiiu^ . 
-Oî malade ; Je le. «JuiSj^AJ^ . 

2^/UciUu)e: (^nî,eL,tTui»,i'c 'Voué u-i^ê!te^,i'a.i t^oiittezi- ? nu-^u^ atayi2 ^cn^ danàie^.'nia'K.. 

il M tu "ilUCC (KVli ■ 

^c /naux3e : J'm^cxI> ?eJ cMccà 2e^)yUiUJ eu de. 'cixe^- . Cela, i'cii, |.'a<Sj^ jioMi aiu^i'aii-Juivi' 

2t. VCM^iMU^lL, . 

c.'Il. LJiWicat^- lûàu- ce, Oi\\.' a a.tu.^u.'èam. '■ 
'•ùsL Kin/tu- ^li iiiMac<. ■ ^iù. , Il a«t- 7iJ) ùW« viovu^ ■ 
<_ 7c . ^^Joa^CûL, ■■ v'i û>L xesU «A\uicu/(à itunà nimi tc tJUwtMU^JoM *twtif^,miià il lui iMUa^fe' 9dA^ ^jtti>£itU, A ta- UM^mîti, ec^-ni'icViiMx tnii'il î\fU il P • P- ' ^ Ç ■ f '' , • ' 9 Û H . . Tliox\t-tM£M^ CM 'eu- IIM iX, eu)cw*i- . Ô~ ItM Lltt pU'llî'&t- 3it WttMC*0. Jt' «tf^cV^ù* *xW MU. ^ÏA. 

I) ().-''•'•';•. 99 ^ '•■ /^. - -^ • ' • Ç . L. 

Aue. ilcjA- il HA. Ma tf iciic , -HiûuJ cm ne i^cuu le M^Knt. ûM^itatl ^cciA^tauoK euii'niaiu-. 

.UiMltoL ?<• I ourticni Ptt- (ïo-u"^ ; ovu , •WMiu^ t'ci-ûu^î: 'uivioii^xit'c qiu hnu-u, Mutuic^yi'altuift-- 
.îba> 3s-«aiatu^ùi -jacialt- ei\,cheMW'.da'Ye*--cLevw^Vi£j iienisiiul. l'ac^ioY^ ^e^yunJ M'ci\^ ^a^ 7>lyM>n- 

J'iibcif^L-at*'iiu a.'ilex'iieu. 2ci tmèvwvnînci ik. Hctvciltî. . 

Cliiut , je, vu, cowux.ié VA» oc eJTCovviit.ui-'; .'« l'ai wkcfttoTii. x .{a. liHiUitc 2e,ce^ noHovié ay^i 
mi-ekt iubi^ùt^ do-ii^ Ul JiUudc pat t-'fL. cyî^uM<a«Mj,«<_3«4 ^^cmtf^ au' i'Lm'a^ faites •\'<^ 
.AtaH*! peur «in'ii vu j<iuk eoHi.'iitW' '^ ujL.\uAXAeipcnkhu^ Ci—ci t 'dhavi^Htf. 

(Lu.L.nuua^e,): L*^ wî^ - p jtM i)^.5 [ti^£<M / 
^<t nuijade ■■ '-'Wi ai m*i • 

,j£, ma[iii>e. : Uni , ita.ét^ ai ^x^ieuxi mwùàe^ eue Ui^. 
^e^nuilaBe. : <.' cm <u cil mu rtvw &>c Huni^ de- la-fûihlivie,'. 

J-e. /ruxui^ ■ Ouk . _ic ;)iaui2e : Ji. n£. jaxi titU . tJyi<L. m/rz. èleiU. Hiiô Mtveuie^ 

c/JL-L fUltCûL- : <^C CMei '. 

Jcinaïa^e.: ^Jm. fonui nwl: . lAu i'(Wcn\fM\.i\- en nuwqecuM, omu. féavaifuMC , (îlio-i^ti/lii- rtCiaU aui ti'eiu vna.utU^'ei--' en. cXieuviM De. vt cit. ai/oJ-n-Â t ?«ik»<!(K«5 , wuxvi^cin.^ titu/i ►wtt' tJaffoo- 
• cxjù: tuîwitjc • 

J^ malade ■■ J^ui». , c "'H^tiiùiw. 

t. il. {^hiVuurL.: UcûiL -Ml 3auiie,t a.ÏÏaim£j> atu. ceueJ -K / 
Jje.iiuiut2c : L^wiijiiiiW cfl£^,«e wu;ttiuV «n dAêt^ . Je^ niaiacle. : JLoil. 
t. IL . Lnazcût. ■■ \ cuj n 'av'ec /ciwaù' eii-.fieucuM^ ?a.M V(Mc. .Yamiïie^^uX aiL-cxicowm^. 

-t'a muloi'e^^L Se lu. faiMilw-^ uTip Où» , venu u- vt^^î-, ccïui-d Ac\.i~ic<!' ucce.i- ?c mduxu^oïU.' et- Jt^- Vi-w (a UVow ?" '7 ..'aM^'icr , [=. Ur). . 4a3- âfMa{a?C (Jeune fM^.X^^aj^4 t^ 'L . (Jha'U^l'>L : yowi />(Mit^ Wt^^t^'' ^î^'^Atà 6<m^ ti^ne^ ail fûitu. ?•! l'U^ <V I<ri.t>*H.v^ai«- 

P P''.'^ Ile/ 

^a niaïaêe. ; c^iw«. c"£tMp«i*ii 

«yTT. OfUltCÛV : tpi\.- ce ctxU. Vai ■fatx-uvXi jm\i. y ùxia^^l 
U^ niaïa^t : Ôm , JViovuUku-. 

J^ mainte. : djcuai nioi<i ci~ '}e.\Mt, . 

t.iïi. QAa^ùuxt.: (^u'eit^-ic axa. vtui avie>i,! ("«. <>u*3 coiichii' • Jt- iuÂi ffÂliffit, 3c- wu, WiK. . 


J/l. (^nittctTL ■■ OJaiui tx- AMomew^-cifeH~-t^aiicVûiti ctaxHe-t , cru, ne. voiu^vou^ycut^ teJiHtcv Ua- nuxlcù>e- -• (5* 'eJ u iïïi'ciU- ■ ^)mi. C--76 . d'ia^^uTL. : ^wvtiM- de- -nuiiaiion^ a.-t- eue. aoeo ^ci i2c ^MpizatùntJ . 

r P^ ^ ■ 

^^ nuxuide. : Ow . c>]h>wéiew~. 
e^^/Z .(j/iaîon-- : (â'WMWHt- ciïa.,')cnii ftH^-ii-H>evfa ■ 

■Mcviitt. iàiijou.'c^ M e^caiiiu). 

J i£-a^ ^l n totale. : <-'t^iii<5 cnwuniic 3a*W ïa^c^vûjLitiux^. 


^Û OMd. cJjZ. iSkatCOt. ; cOaiW aueXÏe^ Wrtïtù 3^- la. tâte- • 

c'Jl . i^liaiLCOt. : (Sei moMOC de. Hte- vnu ciennejil, JurtcLU-- <x ^e>ihxûieâ -hetuuif . 

r û ^ 

-Itx nia.ta2e ■• ^w ■ 

^£*~ /Tuxuxcle. : ôi . 

cJïZ. • (~n/xtxUH. : (joHwUn- M <=«-• ' ■ '' 3<!, fewtp.5 auc cela- i'<nw e4i~ nnu- ■ 
U^X. fnai'a^e. -. (ttiïa. m'edu- veiu-t^ d- un^^uÀXe- de^-OïHM^e^ ïcài^ue^ . Àe, aieià actuâi avu. le- me^ 

J.tx nuxla^i ■ "e- tûivàie^ -beixudoubï 'hivet. , je- ne wiù) -"bo* tiaxict . 

-3awJ fa. 'uaiffv\. ?u iveiit-'ave^ ^ i^riritvw .isctCL m'o-tcw^ beviuc<>vu> in. m'en. 

UcL nialaJt : cV m 'a 'Hk cw. ce. Jauni.' \c\\a à. qu^it ec i'oh m 'a- ^oi \>t>vXu^'mi. <ia<ule^MUil^ 
e,/'t . (SaaUVL : i<"W ave»^ en Ut-..J^fzc^ '. 

c-^/Z. iSnatCcn^ ■■ 'J'pW ave4-wu-3iv t)i>amAi^y»e.- aiUcMutlu- ■ c^/L .l^/iciuvL; t^h^i. -^'inw MUiê^ ?e. xxJ^^t. cotMuce^. 

e, ^K. (32xr<îyz- ; ^taïL - eSlu- Mtvaiie. . 
^a^/riaia^^ '■ c.^U>n.,eJ\'^on<iUl^- 
CylL. isha.tcin^ -■ ^aw^ tu Mvtt, -aa^ i 'il ctaii~t\<iweua^( 

Ua. malade-: Ji-w^cài parf J'iP eki«u«««uviu»: , tiiuw vi'AiLXiuwi oif . i*^ cJUtc-- 
cJ}^- (SM a-ton. : iJla, wlv~ dvu- a\.v'iL vavia^ auio\xvcM^Tsomû^ dej cMM&t^ ■ 
^a, nwuci^e .' cJLm , wuxù> il clali- tzÂi cM^ctU, . 

ia. mM£XU£-: CJcCcmtau.'' bute- Wtx- ïilniilU .VLua- oeauetniji 3e.^thiMMlÙ-iMtf . 


c^Z- iSnatcifL-: (jpi^^c-i cifuitcua:^. -/cl nuxiade • xJiov. , t'iZcvu'i^ai". 

cJ/Z- i^ncvcccu: C^'e^t-iV^it^ 3^.^ \-u:Z-U^ e^^'ieà iccaii . 
^'^/T. (3?^ ft'^^ •■ ■''^lî^- ^««t n. - h-^fL;. 3«^ aitcuiiu^ ?c n^rj* : 

e.'jL. CtliatCCt.: ,ii(/£^Mi: Jtti;t'et«£ po^UvM'Uic-.toli^jcflvw a'^u eximmiàôUt. la\jMW< dc«Ake jsMt. 
■</X nialcwc : ÙJcMi ul tîaiwifc Ce ^iiXpa- , a ua. dcf Ji^nmixttimikJ . 

e, IL . <^n(XtCûl. : * uli ionUieMA.' 'ici l'i'eulciitj dii^^onum'cL ^K a«roiM»li,.<3£aic W<> uy acfe<t^£- 
-i lin. ^ii ^^CHyucunvuie^ ?im^ ia. jnwiit'i^. \o\itt.^aua.vù tni rfûiMc un. wu loin- \'iv\k^>coaa\ci1c-cemif>U' Je M.\.\MdU.i>e :>M/>nd<à, Oe />€.> KoAi^eâJa l attt^ ^j^iirtiiot^lKlitc .'.■>! .•mh.^uIio-.-^-iii.-iiI iiilt'u'.>'itiil 

Ml. malade. : Oui- 
Aiêt-xit-Wcinec. aeti^ ■ tOJUy, 


yûlic/i/îiijiic nu c marcU . ^1 t/ir/irr ISS S. 

^'' Jieàùnt au m/'f ^ciab'aue. tdorylibi carternc . 

^f ^'iuéi'Jri'c clie^ Uj JeiiJteS qaiçon<> . UJcuemeiiL-acIuS' pJuuc 

J^f ilcb'û/t a£' l ainiajiu <hir le<.s coiiln-iehiivé. itietlL- V-if au inveoii ?£- u». fâe, ÎHt w<:i^ti£ ; ii <)'«,k. t'tiiiu cHiù'i iwi cc>wM*ieMi:i*n«uU' ^e- ^^j«We<%fcêvu:t Î'm^' 
Je. iviiJ ai fcùc tunuxxawci' ,À i-o^c ilc^^utw 3t4. ivn^\\.veJM4Mi^ , 3e<) ■ïicnwuJ MowiuJ 2e-\a-ieM.' ■ ci; 


. \a,â. yMiiioCw^ ? iniiaiwc-lc^ tncnoi/ticy a^ia. choôe^ <^^^ aJàct- àfùaiàe^; le., exai<{^o^ ciui. ux^Kiaxa. 
• \,\xi it- iw- J 'èieuxùSÀL^. 

Xâ. rfuxicu)e. : GJnuxi. vnoù» . u'où. eowwv\^M£jL' ce étee'fem'l^ le- ^<? ^^^ije^nfei^- 

Je nuiuxat: ^ew^ixni- tm-vt^^rùi; j'éucimM^ ia^iJattù- aux a\>aii'fiei2u^'lcuJeHMHut2.. 
tJïL. (2n£Uccû1-: ély-'n-^- «totL ^aJ nÀ>iiltc auxnd cht)i<^; 'Voxui-'avU'::. ucciAAft^- eM^tyantCt 

imi ûtn c^tivmeivL aiwt M«xu«''i< 3«,wel'ib(W liioiil-itM^»* éucfetfltwrC^cUiii:, Dù>eni- : ^fi^feiJit-i'mutt" 
wi peu 'bni^ te^ mativiiS . Jl ttuL/5<uwvt eiMnUruit. ta icvuMMa^ùn^. ii-ia-aa.ivawidaÈion. .il M a- butut 
JjrU.!. ^«^cjH^vtiovut-iJL îÊwiwlù-. •^'ci no lia Ç'avmà ikaiil.ite^t^ iniiteMaw-h u^^ianai^, iotvi ml 
cu\iM^ è.Uct'cùxut. atvi w'wu na* linurU. i?téi) vuau^mwi-e^iA- im*>iinie ,j'e.iu ï'èwbiic'dc 6\a^iMic:X'Aec- 

iiut VcettiuH* 4^rUMMatîV««<L,,?e^ abco^i^^^i^ t^wAMÏa.i'c&i^^Hi ^e^ nuiniicc'' teyil^ eut. le*L- CxfrevtieUti 'i otfkt jjù^i /^i« maxaiù^ exicuts^ li- i*untv2+vw*u^ «tut tnX edu ffîi>cvi*iey.} 

1 _ P 'C .1. /..•I-.' ,-\ .. :^... _..,. .«f^ ... t\ ll..i<l.'i,Xi tivec \ éwittidie- 'duvuMuUiMt- , aa^ieia- ne., ^V èle/in-i-iAU . J<^ V0M ai MÛ^ Zinuviavut,- wIiuhVimkS teù «<^<:Wi-X>k,^ l'uviJinrfciML', w-'vHa'i^Ke- c«,.)tip- C c^u lA «uviut^fc ^c 10. pcvtaUwie, atctirlU^m: . C'a .*'ii.tu Ii^M'KI U'ittj r«*Ht;'»^ <JU£ tût. miuL- ^"v^ 
jotiL*. à mnm£l: ûu^ t'eCceiK-icibe.- i)ijuait^<y.u^ ci~-l'éucti.iciii: jfixïva*iiai>c . m<ti.i ■'•Uhiitc iJ'J-ï':^. ■ .'tatifliu^ wu »iutiai'j:t . -^ f «^ "Ulla^ / fù aru)) .«onHabl^u ^aiw uv alinùiiu^ 5t uv-Villi^, i*wiùt uvuAMiw^ X i 'h^H'txï . j'ai ci\. bien, du ïcuf ï'Cèù 

.Winuc- aut^u. civi MtiU' iviiizcàt'ic^uiu^ îL X-tu^^'cJuvat i'u'Hivc. Oc-\'itùâ •fcmi^itc acc\n<. lJi_ awdV • 

-tHcttônJ qM'Xtw- Ane aût<>i • 

Lit tvtiu viuUaJc c<L ait iAliai- '. 

t 'L . LShcltCûL ■ t/w 3m. iiK "itûji. întiiiùiiTin,, Hiaù' ^ti'j'f n£A- vaJ ii£ô iiai'.-iii'ciu-. 
-i,^ ///«Tt ; c'îi'ii,il- «r,ii<M; i-uJ lit fwiv'ai! . CciKlx^OML . i( a. Â'Uuu- i*»C KmtAu . .Cl)^!- -iil />1C-TC : •'i apBjA'Mi) ti"u. iX iiu'iî vcm.-,!-' ioiu^Ju X'im^H- .Jii («om.' ,i{ ^ftu)t« • ' '<*mWm<u«^, 1 
CHet Uli,i~JlU^C/>%-\W'ui\.-ii. cmt, C(>~ venu Diit', «^ti'cti-'V- . 
C^. (^na-tCOV: 'V<rdci ^^ covu*H£M££i*itHL. De- [ ' Inàiin'ie- ■ à>nfiu- U u i; ^j. /iCen^ 3aHÔ U. YfUic 

^'!Tai 18 J7 ; cC W- Jn^î^^-- 9t c^W'e^ toiirte^ju. il c- cu^ une ttoiuMJifce- <im' <*'fi>u «WmiJ^ê . Ola.eic tHawe/^'' 

-x'iwocMiH^ cOU!^ tWMtX^^^jôi t-'^yttHioxincu . jl étoile ■n'ii'vztMcw^ui. c.vu,ivû.<riit- .citt*" a.î)oM*U- iuri 
2 A- mite. : ôw. , «. Ze-ïa-Vaïi ' UXUXMZ-- etL- 


Cci- itiu-J 'Hu "uiutc -Kicitiiuu^ nUuinviJ îowu de-àn*^C' m- ^cruitrutJi. ici -«m-m^. Za. nicce. : 5i a. eu. î m- 3 3e. «o ot-c, ^A ine'te. : Jia.eu. î ^n-'i 3e. «o Oi^cd^t^ e^i îtrutà -Je ^^u:'i'£c^w Jiii l'a- i^cn'otur n'a-haJ CjI- cn lu aùciii. ya^ altcli^i'jnv tx. Je^u JcttxmtMti »'e c'ait.. 

Je fitti^ : ""^irt<> t»i , i."WU j.vJ>>il'I<: . mrti« Mtiri , CV^l-t:'^ <1Mi «if I «i- [«'<- t«'litft . 
■ t^ Il . Cin^JtCVL : jl i| a. Jeiunz- mnùinO . 

J.a. liu'ie. : t iiJi, fil M£ u- ■iavai» \m^ . J-e.' UJacteAU^tyii eJi, , dit-- en., li- wtûwi'iJAt tHedect^L 
2i XoJJ'ij iii <»'>''<• pcutciii- iWmi£ Vfti^- 

c. 'T. ^Itaicct-i M a. m 3 foi^ «■* «>iM|^i-'ah>ii.^ À. la^Jii .a.ïi.fiJ,crn l'a- tclitL ^h >vl r <:'<|c 
iitrtiitttiuiiiu tt(Uu friJtt wtu* . WrtJ lu. tvima^k-' -^It i)fe)*iwi2- . W'iJi l'c ^iwt" .*e fcxuiot''. Itudanv 

ilitlhit , iiuc jtH»' tv Hn^i', WM*; linJ a i.' hcuU'i ûi*. Jnx , t*uil<t- ^sluut ut JciiL hltuL, i.'puvo'l'jiuit- 
tcJ pitatirtM, ■ • cXcXA. tA> »ta^ ii- ici^tiixel^tM^ cvitM"^^ ''' I 'ewliiiu- 43)1.1 mj»' a l'i- Cil- q» Vu m^v"^ 

A éU ccttaùuî.iM.cit^'fJêMA^^ ) am^i^ Hahiu^ eu /t l'ai mcv^ JnweMi. aiwi mu t'tetit.U' <V<^ 

.«eu* exacte l'u hjui_ ou wou-uJ iti ««.'fti^JfJ^iii ptui^irA'artettietiU-' oÙ ce^Hi" t'c waJ^t, intui^ce^ <MUei 

JwL Irt^ iJc^Mlt, t'idJ inti'i éU "ùinvezic u t'^rtri en attiltc- c^tna'"^'^ d '*" niiic hnvnet. i'atc icf^ 
O.'uXl. :^ I' ii'H rtulciiL iJt'A. <'hau- é^c:it2)u^ aux It- iJi -ay^c-ux^^Mxu^ ci^XtA. t»rfceiw -aw yixrcteJicdeviiui 

ÀJ t-viavtrLv 

clu Comwici\.ce.vn.t.v[i- , il 11 rt. ivnc i;i*p/c<^ i^c minivcm-'HL ?^ t^tittioM ?.'-i wvi<>, UtL^ m<xlcu>u\ei 
/l/tVii<- , |»iii-' te.* nui utile l'U, .■ V i.vtf?i iV >i.i0i't'U*ii CM, airic'u. . ic, Uxcc'n. anc i'iUL Tomvauw~. 
ft_ Jl cv. ut it-'> TiiHaiU \}a^ JOHMM»:- l'ii riinc L cViMoiuaiiicc t-'uHJ c<^ fo-McViic , il.* H- "fiiiiirlcjeîattnL util- Id. itfliUi., ptuji l'iui'aiiri 
.- ,7n 

lit Joï iiHc Xwj X''!-»' rî'iiiO iM'hcwU:»* . 

tinajie^ 3c I 'altrtoin:, : p<'aitu'« Jpi\.ta\:Si^c . V^ùc^i- îk^ JiiaitilJ woiivetntuià eu 3i l'aie. Sccezeu^, 
^liAic. loue ^'L *<u|7prùH< Jaur < 'at<t-i)^ ceto(£-^ La-|jB;i.V Ak' PiwUliUt?e,>'«a.)i)-uniniM l<v> 
diw^Jt-u-mimr.a' 4iu iu: Ji.'rflii--pa«J ftii^ difjiciu, lUit , Jie^ M jeunet a.x'ii:£>n> .('KULytekicepi^ 
Mt, fui AVH't<ii<. prtJ Le]o©iM\xiil dli, tii vcni^ a\xiXauc\'^à chez, ciuc^ <ii_ «ji*£ te. i-Ki^xltii'^ |aiu' 

aui. celcL- ViC £c<MtA4i' i3cU hoiu- iAxa:.^ . -Le. ha.Li~-e^L^au'tytu a. eiL ïviut^nxrn l'Oie, que, c'ctcUi^ 
2i la. ^l'iMultittoit , aiic jtvuflttcu.|ti£i wre'iuntW.) ctaicm- 3eJ |ai<i^. 'l'bnJ JaVc^ «Siuii^- je, pende,. 

pamowaieuijniiw ii^r^'^n-Je awMM^ueà,i>Àe{fe^'aîà^ÀM)^£^AuScou^aue^J^i}ai6ph0tuc ledeuvutaeiSzAeAi . 

avù vioui» crvi-u apptù^ tî^^lfe' KiAUiOUXilL i-Mcudiizi , iic\ui~ ne vc.ciu^m\à\rce6cmye,.u^i^AMiicek)ûùd'vLe'C)iioi\ 
lit aui^-si- t»vtct£-UaKi^,.i?'û.V-i3eiri : o'eii-auc wiùlam- cuii. <3.ii<uiiu^c a^uLtwiui^ m^-'n^ \h<. ci.-'M*ne*u^i: 

Cl V\ * 

li>iw AuVL^ tlut-Mini^ >ubLôixvpni «atwti ££<> ?inctcutcd .p'c^aècJ 2c l 'attaûnc. iruyh^'cv ■ 

ttl> ii<aHif(j>liHC la. «lu/L cjïAitJ)^ âifafaitfc. : fciMfeu. ^^c i?«?>tiKÙK- , c5t»itrt- i'iutj^uMùrH. ^c JeHi>Ah'^H^ ai ■ 

^Kvicn. chct au, eMjaui^ , l'auL ?ct:^zt:ie,-a,eti: iimi- ^'aHihûùc baMwiwieïlcé aui itnt-.Aiïùf, 
•iM ^auutit^' païticHUa- . COaKi ctLcoi, tenu miUi-'b^-kÂ) vite, ^ mt,^paJée,, ?ii qiave, auàowx cuoec- n .^ûk. (I \ \ l (1 II p -P ç 'dp 

?fva»M_ lui- -bout iitL3£>> apfJotitU aii'it v<rv<^3au^ «)«i, Petite . e^î-toi^u- CiTri)^. Je^ au ^n^^^xie^ ci icutuelMi 
iLwuL atimoft j <.itv HUM, eiitti. , ['i'i)a liu t'ùtHl- î'ctH.p.'tt'»:!, it patiïiltic pu- •■iMni'UiJi^ ; i'i haui Ja. nuu. 

l.1mi.)i. ttnit- ^e [trtvO kniiu <it(fout^£ Iiu ^wù'anc.'U:^ vcitnna ic-Jcii, 7cUi^ ■ iluaui) hnvuncla.^ 

•UttÙ'U»' iVvw* <:£j> ("t'ïcoivjtvinci.* . >-' ai vit ?; ,jtKlà ^VVfH^i^, 1)ol\M c^\^iK'ax^,a'^'ic it-Mît^rt-iuiitiuiii. 

- . I . f l' 1/ . .!' • (! 

i^'fti |jao..'ù. flL4 iiM .Jciivji t; l«»' l'iiûftL' £i it on lit, t'ciMatii'ii ; f»i>itt<iu»T- aoet vimjy j(iu-<**<^ u 
' n. . H^ '' . ' ) ' . ' r, . 

(7 ' ! ■ ,, 1 ; ' /7 

IviMitiL ^vïi , KO a,.',vJi. CKvauu^ iiV.i r<>ivJ w I tiii .^i'ni-./< . 1. fe . J VhxiL 1*11. in<r<'H3»i ôitii. itviu.- À-"" 

pêti^Se- ètoti^wv ijea effacée^. 

LAiAiiaiuJltvi , iL c wL unu>.icinoK''c^ . iiti tx. ivw wi'hi- JXM-qVi^ , fi ii'atu/4 cuaiuxe,- tcnui». QjS- - Tom_ i nvt izcuu dila. u^ic^ ^ c«- u- m^auiPt itvA'u- 9aM<> i<:-4iiowJV (fvVMawc , it \jîn^c\\i- ia vci.c i?<-<*a. 
p'îu^su'iK-uttii liai II t<: lu- . Ce VpKi—?^^ a«afliw<5 cV iticniii- aiw ^■'0,1- /.^t^tltu.•M^at^<^M.^ 2e^Cin.i\U.^\i^ce 

etiho»*- jin-wu-hc ?e Iw- luiUiVw Î*il mat , ^caiu: 3 .rr^iitaitc -k .uu h 'avtt- wo/ . rciw aiL'i. tntï ce' 
<3u'ii toui. jUtii. , (^ flMC l'ai fnii- |?f"t- ni^ '3i2it.u irap^r'iUiiW ci-iJfiii-^flK&'J mfmii,'' 2e- '"latui 
aiic^u'' prtt£ii& tV>c>|^fV,« kti 'a im;Hat<Mii_'^ paxiSL-flM >>i a,»vMi- •'^l'e^t^wc vaine weM^, bai 1 £wp/^ 

JLJ-auL -pwti?t<: lît'ltf .li+^rfù'K- )^0in^eù au'elu- ù^v , c'&>L.-it.-3i^ ww-tiiu, ♦Mola^it uJu^hùaiu' 

^t >«. MiWujui, liai S-'^J^axiJ' ix, O-utoM' deJ^X/Ox^Ji i é,[aXr[ù>Aa*ie.n\?> fjiiiWrt?e««Knnt«iC^ Jil ee\^ xéAewic'l-- 
,-viii_ chc [.'tahatu- . i"!' u.' £iv|awb otiHi—wuuîf' «SoiuL- liJ. ôuK'ciUa.iMi' it^aK^ffWnai^ natihité.» au tnani-- 
n.i'.i-^ i)t i:i.u a.|t<i't'ù'»W. v'L fouu. i <i<t, i?Hf4i.>tl3 4i»t£^ Kiatii /«ttiii: «ic J«Wt^'^ «Mais «f H'eJu p<W 'tuât)- 

t^lciuJ- t7w» j-.i'ii ti'u ftii_ -jao 2e. ^iitMi<«.tu>iu, if n vvt £j(. i^a^ ('H<'Wi<> v^di an'H^i a. \tnù. influente. 

H- " • 'V- (1 ' P ,• n" V /? '^. 1; ' "-,. . (î 

Hà. iu Ui Uûat^^Auu^lcitU J'isiiiciufiitt , "4 flu:e(îc '^l'iMi-miatoiii. ttii tti^^cweni- ■ cûmtiu Mi- c'WL U. qai^vit ^«««-Miauidt ini 1X114. yunJtc 2>iii u^^ntà <T«JMihih'<Mt. 

e\'n.\a^ àawji an~ ètau ?«_ i*i.-'i).iHawt»iitu>Kve' - >-'L eoiiïaii^i:trniHié.uu.'autbHuiie^. ÛuaUi ileài^a^iwc 
•'t. la. iua«**on,ii- i'Wu 3n_: cOHiîiieut- ^iu<J-ii fc-- 

(-/(■■(- ''^IZc'iTL : <- 1« . i ' Jcttaii- p4,J<rtt tV^Jccc 3^ wi'f . a m" »*£.- ««oikjù un fvii- .hû\'ain^u»lJ' RB d '«»«• iûittint- kaJi I CUilJl c yL . i_/tati7/Tl. : Ol~ ïcxJauù- Ïa. eJoixi^ «^i- I inii ,ii tiA, ?♦«£- Uxciwc demi 'io- <nc ■ 

■Ut. Vont ai. Pi'u i\iu_ tw exMci huitétlaui-tf ^c 'ua{cuen(^ anc'n^ujhnà i^mmc- .■àe^ leaiem-éoux^em. 'Jtc AtCv. (^u CintiScûti', tuiwi awi!. /t l'du..* l'ai Ac hh. jcnii.,<î nnnKK) 2 mu, mtitc (niiephcitt£.ûu .* r Ui Ac HH. (fnw-, A ^n^1(»xi 2 mu, petite ^'pi'lepttijn 'IVt.- 4oli M- lîaM^xxi'ie'L' [Lt'cnt ; j'c n'eu. al l'aiitat* viu', mtu'* t'Hjiw a UL-Kiaueux- cÀo^ poufuuL-atw&c. 
(Se-veii\~ {inMiûvAMu^ a WMtJÙuiO ci^&* pat tni'u , mu lu. fHattii , ul c^c^^intjfc cCwù^, la. iKinàiêtitÂ.-' 

tuMtù'L cuXÙL. (X.wvu.lAÏevaL' . <-'i- avait, eu cuMncLiaviii^^ ctiu- ôamctx^imUi ôov.l- i^ l'tmi almixk., 
eL i Imc cV Cewic. • 'i âj^<vk Unidiaiu. -ta. . C? êtiuL vtu uMUiii:it^ ' \julttai'iL, . cjl. ti 'dtaù^ pcJ^ W<tw ijtfc - 

rf. le. ot jcMVÛ'i. ,ti.G Kteiit^' iu^JcVL , ("I e'iitiu ^rftt:* «><>k w^-t^ 1 

U.C' pic^ùuin, ■■ 'iatc^mi'iX avoit^ ^-Mi.rt£. ♦MU tseu. 9i.vunu*3l\i^ 

c^y/Z ■ (jnWicaL.: ^ve^i-tni^ M^kt^-mcM- 7e^ it'ioiM'cwuvU^à it}AiwuH>Ù3iu,-c-,ei^u. tfinUCo 
'U>iu~ ci coup, euwt-^aM lui «ioL itotuv^J-tL et. 3tL ; il faui^ au^i'Mlu favu. ^u. a^invtuiâé,^ cio lU. ■}e.ZjP J.a, mtzi^ : ^2^i tyueo>eM\iui^ , c'e»i~.tw£^leinu. 5<, mtJ amùJ aux a.. mt^hcmL-PaAtUiuiei., 


'7- 

tUiiiViR <uu]Ui;[ il t*c. .lu.>piM't3. ii- v*u2)«^tM tiu 'Jii- ■ Ci HCJi- poJ luii iVr^'t- . . J"'. îà^oH^-iL , •.' WL, 

C.' '«iL. tteic a o iJtu'tdJ am^ toiu^ (Ula. ^'eM-'r)txMe . 

C xT. Cf%<arï?^'Z_ ; M.tï'ïi'^ £jtit Ia. CïuJC «1_ r^ctàJee. , it H£ ^C ï^pp/lé Muà ce au'iï a.jtiùv. 
C/JauJ HMX aulii. i.'iVf'M'JraMi^ . il <Jt w«^ X TabU, , it &ptL Pc I oiil ci- ii- .h'awu. au'd ùcii. î>ii viil . 
lin nutû. l'ouï, , M tru-ui J<m. viaUnt^, il eit imu- ; ii a. MiJ:^-i<HMi>c- alumu^ , u it fi'flu'u. aii'clk^ucit, 
jjiu' attiuii/i.' , i L 1 crwitL , la. îauuuuu «<_ ti ^emvU. iiu'ia\u,t au'iL u'a^ na^ 'pieJ bien. la_ iX'tUic^eM.ci^ 
3c la. Ituttùu, .aii'iLiu. i'i'U- piv* iMuit, vn'fic i^u'iilij ixrù. rifiC bien.. 

Toiiuii ! ijeu.ix. , av£C (Zftte 3iHeVeM«^ civu, ct»c^ lui , tt-w'w cl. y>cu 3e. ^iïïù:u.iU Ji. Siaqm^ttc.J^ 
cLicéïi. ioiu^^ci cxMÙL ^aManti w<.>^L- LVii'V'tut'iM e<_ qu'e^.twivifuuL oovnna.'iM' iiiàaH'â. wi i^ïfeuit 

ClJftiKj ^«ttÂMii%> attiaUii^ lTl|il2^<' -cpuphaiifj MWlJ avct ailWi U. ddiu. UcrM-- nuiicziivitc l'iC.^Mtlf.- 
-IrtaMC au 3e'lwt piJâL «[jiieiîtimd • ^.'sutcm^w^, ^ n eô\- yen }\i tinic.lfj. Wni£, afoo.4^, aii ftw^ , ^-^l iïeéu but- 
,lvnjj<nrlaiM- ^t, tix peu* ^e. pitHupet «^«^ t«- ^ncywAic- , cal. wrUatU- U.L tr1'}èiioniCn£^ à(m<- MjMitùfueéU ,il! tic 

citu. chii, u^ \tiMti qainmi ;ii«M. ii'Ci>u aiui .'laciM^ aiu. i i*^ vtri-i. iA (in • c/'lovi <^i <nv vtui_ ««£. a ui:t< - 

(jJawi ux. fiitwutk,, mt cM|aMU ^avw f^ l'^miat'ÙTn*» ?e.ceuxi-ai aticw^i avu>>5t Jaiw ^(mi'e,. jf^ 
Mi*«.v itMÀtind- pat i''a|3^W£ï, , nulCi il pcnirto^ LÔU'uniMbt- citcZc-t^' w>tic}t£tii|«> ..Vii- «H-tîmtOfjd. . . 't 
lîïA. v.nt fC .'ivi.- pateM<;* .V ti-.Aeti, L:,i- d .lUuuX^ . ùi^iu. ;'tni<i- mettes i^^l^ 2lavlà iViVc Jtu-u. Jtni 

a.\i- H«ii- Jt îlciVIoppet. ^'l [aui- l'iVn. jnW A-vrfjd. «juti^ i ' l'i).*tirw, eii-ivnc- uwlui^ù.' -triiicttlattc.^ -ZC i- J.iLniect '■ Ji-fc \al!> îcùti. Aoou>s.- U^Utvurt-. 

t.'/L.Ufiati'^n-: Ce aivit tiu [mit, , <? 'lMu \ 'iiÀimeM\~ avec u^ eotmAci, Mievuu^ 

C'A-. t./4x.'t<vt: '«Vc't i*n 3^<>tM 3iiM^ leaiui il ^i wcaui^ Se^Jon. im^c^iM.. 

IcJ jt-iAH^ab..* 11 'a|>|»at£ul<i»(tiu pu**, lit. u 'c^i. pa.' MU ala- Ht vnùiit^ \}ai M^tAw.u»i\JiXt\' c«_ ^'d i<(tut-^ 
iTi^wvaimric Clit 'au. yu.WM't, \c\vu m iiinwt^x- iw- a.ecuL. SclvtauA^ covw^c- .^(lù - LT ov^^^ u^* jtu»i«flJi<.\ 
cIj f'icH • û-i-fwjciiM- , p<-t<* pliw* ^i(V ii<._ ixu/f£^ pijhfo aixKcnii jiu^i'a-t' -^oÙLitùc na^-i^cw 3c 'u'tfSrù- 

iuwiia.ne\\à , Ui acc^J , I'mc dc-t^ercic- : L'edu3ejci etuirvui- et^ cu<x- iiJAii^ , e^ an- di-Uii- ,niaùc, ithaui- 
OiM^'VOiii .fl:e|»tcJ«"l'<.'t an li |y a. 3e. CM. iiXvntiL tHoia^^T-' cht'i. ï&ii^iiuh l'atji - âc- - ccicie. tMÎiPu n'ixi:Uit 

ce- hWl. pai iii-Lia^-trtiicuc^^ t'ii» itiamati^ Midi . 

Ç I I.- . .ifl {1 _ I C' , i '":, i' ,1 

£L <jtw , <)<rrtv Pd cfoiiL lui ncwL a.itct^laiu.' m\£-ceiu\miMcnv, ^'cl'iUu. t^ftinu'c. ?ani [rt-._wi<t: ■.-'lî ,Laviiii 

Jaitir/ t^ tut .u'Oiicnv -s-Luii i aviii.* j^njùVt^i- ,riiH*i*i£-- mm. ^|.iiub!'uiw£,-, l'^niv* Jatvi, ,]11£. (uni** t'rtivMJ 

il n (."^ 1 octi'ptv <>n.t l'l.nioi'ftu.. 

Ja. iiuIjl : l[iu ïni .k- ''li Kut_,il&.»L e^wfec en. futeiw: . 

c'eii^lti 'iJc.paut ic l«nW vncui . uMnc rtu'itl' ,<;Wi,^v«t^ iCWut-weiei^ .îi n'Ha rien à. ïavct'yj-i'OjX't. 

'i. tiVii . t-')ucu4:. l'iUuïaÎL U- |.uiU«:t'3aMJ nu .•hil'''Wt»MiîiiL i'mÎ iLm'u «ut<»u_ pac' 7)' uu^mwctcM^' 
iH \cL «•u?itur«. cjui: .^a tiuïC iu lit J-tUi'tL ixU. 

J]ut'i4iit|<n« . (jî.ne'ïJ' ^-^i-aiuMt ntJiijj|>î7îLi('Uî ^itc (o- met»: , u Mtwu.r. ii<i_ 5e (^t,.-^iipfy«W^^ 

r-ci cuMvK^-'i èfi\i- viii [ntm- 3a»W oaL^ ètaviii>^i*t^*iti* , auMl ihcia- qu'ai*- caii&a^. Cjua>iii ern^' cuM.wh'i èfi\i- viii [ntm- 3a»w oal^ ètaviii>^i*t^*iti* , auMl C'i'gn- c]n 'g». cô\ïn\i^ . C\u '•'' V<nt L ^f tcc^i :.. (" t^lH-r^ii Vi'UC fuite \\k\ ir ,cK itV t'HVtnt acfc Ml aariicn -it, K>7c>vnt-tit%. d la. cami>ai.-iyic'i a.t^ iiixa*UàtMi^ 
iixm au'tn Ail. U-Ji'iiv )c Unii- .Xniiiit- lia iViii miJùvim^Mi- ; <:«. ^^ï»»4Vni^ "^cl mcdi'camiVitêt. ^se^^ui . 
i'Lii- "uL^Kiftic- c/iu (itiJii JttlaiH a\ic aeX^'Mt- 
(1 il . () 7 p. • ■ 7 

5 ' «y 1 Uxia^C' j llonunc de ?/at?,f). ^c' ina.La2e- : 2\ av J. 
e, ^TL.C'Iui'icaL : (%u.'L'à^-yc\ii> ■ 

J.e, niauxJiL .- •.L'^o m^t^'cwt^nt* 3c^' WiU* , Jie- 1 '«'poul^ , -^ i«»Mi'jj. 
{- IL. iShii-tCOL : CcUt. M'aiaiituii< t'U t.'liw [irN_ ^iili- tvKu. 

t /L- C'/zaKcW- ; (.'v\\Mi aMfitf^ t.'Wi^nJ^t'aïuvJ c^l -ce-yun IWp.jJi- j»:-ijua»ij Virii-? «.'te' ^cnUwue ■ 
Je IIULUUIe^ ■ 1- «" . ' 'lLrK<)":iM"'. <Uijtuuû)u Wi'Mtù'C %. teou^viu» felVAillW. 

^£7 .oia/aie : L?ui .c'IuntJicm-.' 

. t vL- fj/iaZt-VL : 10^ Ja^'^t c^aiu- c 'M- . t?é<)i- 'm \ic 

-<C lltaicÛ€-: Ji • VL vn' a.vu.'ti^ icSivLt^- : t Liifn-i''^^-'*"- ■ 

' ■ ' ?■ ■ f •■ 


t>btaie- ; ctio. •smx^ MUt,vûi ïvxvi . '-^Tw fciî3 ^^it\'iiw[A.im.' î) aulkea^ x^irÎJicJ iutvcnjc .}cJ tmènom&tu:, 

9 -V F ' i ^ ,71? .W -C ' ■ ' ," ~ p ' '' ' 

efoij^e^ <J<^ («uirft truwHii- ^'t<>L totrt^ivU, flu'U-M*u<» ■ïiKii.'«jWi^vt»at»'i, hii'|L j.i\^ei. l'âne, mx ^^ Vi^»iiiiM.u 

< \ ç h' - Ç \^- ai) ^ ' ^ ^ ^ e niiiiade : L W e.-7L. L.hatcun^: Où. Tutu-aiu^- wvu' . 

XAiiev.-,ei'-cc.aue.^oui euwou^aueitnujcii ],Z,^,^. Icàeu- cil- ■ tx^ aue. \>ffu^ ml 'uaiitïiet moJ Jni,} i)ciiic 
.lii. ÎMÙ» fiiLaiiake. fcù.l 

,, "t. (PfuxtcûL : 'ym^ncvMi A^iu-Uz. «s^.^ .H' hx.Vi>tt^ JiL. feim^ au vc-ucni . 
Je- timùM^ •■ Àanfaiii^iiiHU. . 
e ^-L fuxtiim-: \om ne i'pu.:* Um'I':' «ai) '^i ««awiJ oé [eii \ia\- (Vu t. ' 

fi J _ . , ' '^' . . , . ■ il ■ V 

p, i ' .,' ? . ' ' ' , Vv -r F Ç y 

l 'J'aMe^ajiL. â /a rtt^cninc- ciiii a^(y>ttif»ciqttc te- maJaie.): 4wi ihiôcrti. klu. . c^tippiUc • t^H. (♦•au* 1 'm •'•-■.* Ja'Uî.< c^\e/}ûn^^c ■ t'uiM,. e^\ept»t-iiL : «.'ton, il M.«*i<x.«JtMi4i'<u>L t*»a.ïùjt . 
t.'î'^ . ^JlUVlCo-L. : Toio <i\v>, (wnnu- vte pèï<i • c- \ei?an-ie ■ i5iù ^, T 

c ^~^eni>)C : '^w J(j)«_ tv» Hetv^uoc-. c'ilixi^ rV n'ai ptW mtttQu- J)iii cjM'tUc «t*,>iMi^ ^'«^i- 

cJlt. iSAatccL. : /pài~-iL w-a/tic.' . 

c."L. i^Jtazayi^-- >-'LM'a.i»cu> 2ie.^w\aXaiicô ■ 

p , r 

cJXtPc'ii.ie, : Ju.'flii'cL pt<i5eHC «ow. . 

n p .7 I I C12 - ty/L ■ C /la'uvL. '^^ï^ci ^ a}^c^a^u.i ■ cJ'Z -^'UltCcri—: oi- wft-e Motut.aecc , /^ûtie. A^^tit) ' inci^ , avec -v^uaiàkcnJtL^vU au'ih euiiciiL^ 
aueuy.iL. ^uwc 9e- !^cuiuoi • 

c le'pcnUt : &\M. . 
t T. ef<}lWz : c 'U»K . 

t 'i- . L'nnU:^!^ : (î Lnui Hil |>ctHir»t<* «a^ allet altu U/iu. . roui u'ave^ »fcri\ji -wiyi/ie-iavHistJ 
iK (ncu. twpui.) j?T<'vicnaV. c'I'a •<<ciMJ-i^<;K<i-<ui.e'qalemiMi-' . 

^e zeïc cii inaladc : U'ûti-fliwujuJtrùf ijfiiJ p^winijc qu'uM. jl putnin^w^' . 

o ''.^ . c A<3 ^j^/L ." Jl Je uUc^'Vu irttJbaMcMteui, , maù inaiau lui , ^a* niiJ . Sz^ mam<s ô'aai- Te*u. .. t". htic JtL miUtii^L ■' ,'( lait- aliit iii \iuii n, ^U<- i>vh^ij<>. 


t /i ■ <J/iatiVL ■ L'i'Ij. i«iic A; taticuhei <x 3eà cxjj,l JU tUi.iiA.il. . 

■<C fiêtc ^u iiiaiciùc : Jt it\. ?aH.t mh but/a.a où \X Kaymlu, 7 tem<y pat iinw ■ 

t,'ïï .yjhaiccL: (î^ flu'ii ii «.^t tnù'w:- «ont (m , c'c'l IVtaiu^' 3e. I tiiprtin.ii £ir»|>u: ■ AîJUaia? c. 3c'j'it »>iu^ 3(Uto tUL- ètxAxlviA^ uaxK. . c'ciLecWe- mniAT'c^ (^ui aoaii- «-n. -m^^ frpu 3u t-fti 3tiTM- jnui* 
' roiLi avit- i'iLJc-^iuici^tt- (ibcî^uU- lu 3t'HM<Mh.'> jjncud ■ Jlciu oAfirm tiK'utL *-'iiktAt)uc^'. 

■bljJ'fct'wcUH":-. 

JlU)W oM^^i<^ 4i«- ït txHHu iy<^'éya^\v^o<\t%\£^ou^\'ù{i&\:M.iu^au'ittyu>^u^^ .01111- 


en** 

K^ 'eH^l'oAnuMi^avù vataxi^ ihc' il telu.t- cictiVitec-Laxxi»^ ■ tlvec. celte, t+toLu)^ jttnuC-i.ni'pti."' 
.TicuMi . {.'u-u.* lui avilît** [an- I 'a|.itnù-ahW ?£, l 'aimant ^11 i.vfe. (itint^'ia c«- «riK* aiTM..c<n'fe»iiUM< 
.KaMjfîtrTi- r-v la. coHiiactuti^ qi*C ehu<^ 3». ctffe ?vù- ^rtwi* Ic-ca^ qaaevccH^iii riuvn*»'— fou^ .2\k. Jfab, 3*^ ^^ «.suitetaiu qiw cWuvavUM. fc'tojiu'Wni- ^e^iuaaeitùni ain^ïti c-wôci •>&■ y^AiOAH-i- . 

t'i,' c'^'taiu i**t^ oflaiti \ iaqaei^ùry\^ jaciu^iun! "^o- lu:- Jcjeuiû-' il, oaj icui^^ h/k coup cia??. 
-(W vvu<! «*- 'Ml .pti«- biti'iviM"-i<!UL (iiîet-ifot- <wiutê<^ , i^on>uiucn u autixii. iL iv^u. i\^auixicn euaiuuiu'^ 
Jfik:<. i>a>La.[[sU-- ■ iiiu. pciic?:. 2aw> fcwiufu^vnuv autù^ 'iuucpie^é i»ft-f au liai- ? ettavcit- nn, . 

C • • l'HP - ■ . ' (I . - *- - • i. •^ f ^• 

r'-^u iHVïduJiivtlnaljtc^ .d. moiK»^ que ^ ^^ivWiUaliui: sic JfH- iU<.< iM^ttuiU.. Ji? m^-Ju* «rt^ «wd je. mv 

I , . i) 1 • ' ' y , 

.-. ' - ■ i.\l ■ ' . . /7 ' . . i' 

au -ocuc ? iMi aitaiw \x:mvi , je Uïà^Cti^, t^iViiMlni, ?mu ifc^-^t^tiiu- -l'aliîtndc vVlrtlltez- -^ju^-^ 

•) '^ ^ ^ • ^^ 

M ccte iîtiJiU . ttwnu: vtiaMceu^*; ?ùwa«afiw^. 


. as. 

i]W£ Vint-* i.NJrt'iiîi!:- ''MJiuTe-. rjt^fkxMÙtj:- tC «w tai/.<: ic i'exit(xvietv ai Wanu' . [oiu vpije'i. ji icLcmik^ie- 

t 'JIai-> Ce .tovM, ta âii exbeùencid^ ie- cowbù'U- auc Virn ni mm. fai'ri daMii la »takc\UiU.i Ikaiî 
. del : Ia-x cc'.iiiacUitC ?ii pie} naucKc Ti'^M*- muvie.- iw p«u , t*ttii^ ?iijW m4i l'u^mUL fftf auxaf- 

LiûL pijcuoniiiii,u 2t tiatW't'cn.L- Jienu- iiM. CMieuK. OU. poiuu 3e vue- ^MiÀniiafiL- ,ci-Mfltu- 
tcluii^Hi^ aiL pciim- ,k viu ii. la. \neu»jDixiïUiaux^ . Cj-^avii (Uttaùvi^ cai, w^ iluMii. owtt . mais m 
\\'ià\- pa* 'loujout* Anal ^'C'i^^ aWiniiMi^M.c' ecHtvme c")!!!.!;* X'wn\\o\un/M^ : il u a 3iM cai ijù M/nu^"" 

-! '('pctiah'tnv a)i_ uxâ't- ■ ^^ cvwteachiw- •.•■*!- tyoAiee. ^ Vu «te3 cC l ixii^t£ . c Tt»i(<i_ m 'im,^ 

«, Hi;i.N II M^ faille pcu^ cUnt,; jm'iI ew -itm- ^e-mê*iU^d(- toutes uuWonkacttUe^C^ (Jtfiud aVcu! 

e^'iatu peiivaiit- ?C- ip"cjiu;'l nuitc-.^ o- 'ieJtiuc- yai- ac tn^ce^t -dc-cci'^ccmiJtaetuÂc&i • mou..." 
■'il'-' ' ■2<r- L bk-L De la iocow : / 2^ UiUi^ ni.Merùyic 'l/'L C bcVtCcV^./<i'aM^idajU- au fi'ui au /7ia.Lxdt::.): C\\u\ âqt. ^\ l-l? 
le lità'- c7 ak: 

«.^^ï Ch<XtAyctr^ : i jU'êv^L -lie iqUiL WftMcJt ;' ciDeil £lUiiU:M(;.< toupet* l'it trftitT- ivu^tircau*:.,*»!». 

J.e jiu^ . (.% Imv .''èf cu|Ji-Lv Vtau?e. ^44, 4iU'u:«i«t(t ^titr metiwi , tjuicc aii'U tu.- r>u).l- ha.^ 

VL- ^^-^CiyiîCL.. L.jitc im atii'vc-t'-îL Jiuiu^ il Volu. '■ 
J.e-'jw: y. 'L anaLe. de. tfcovetO . 

Jr^ fué ■■ c'Cc't., eJ'LtjyiyUut . vnoc :e fiU: '^eu j peu. «-^/ . CAati.'t'Z- .■ tr|u'<:iitt4iX't^-4'..-T.i.' pctï. c^.» •«t<'t3 : «««.à ta^i: 


BX 


- I c- 4i c- /^ (j;/U'.ti.iri__ : C^tuuu) celii^ Li>t edl.-iï attu'>- jJtitt lia. pteriùr.^ jtn.J '■ 
jLe- /t'iJ: Oui ,c\l,.v^Liii'. 

7- 1), F • ' ■ /ff I - . ' ' . ^ ., , ■' . ■ if.fc 'flW J'^ [.Vl-MC-W; J t'U £} : ' ' ' • " Ç' j . 

ae*v:^écxvu^!aaïem£MX'. Jt iiO-, IL wt't- \ti.u ail»:- t.>l^t«^ » apt''^i>^ ^c>M—l£.,Cii'i^tctitiL C^H—cnie. le.- HipXcu,''- 

.■*r-.'alvÙ\U-;--. >;i «:"• \?-Sii.l'-.C4^ ?i. I OtÀijJU' PU.'lïticnif, . JUu^ c;vi/.-rt-i vit 

cl .? I . I , • . 

Jfr? it|.vv> , iiiMi.'' ^VxiV;;.* nllt-'c*a_- MiOiAJii: 'V^'«- ^^<' Î^-Hi.v rt.p>> , .lu ■■ i'i. <>'i'J'^ ^Vtjvifatvc Je (.-taJ iiu pu 

î«.C£.<iii'^bài-la. baï<iluiiù, -'Imi^ouwtc^ J'aui-t'ei* t<i'.>ptttr' -lA'-- '«- .Vriizc;*!:, UiK'?ait i-nt^joiVo- 
^WK»u«^. t Lt>MO cu'OM..* ctiU'ic ■It'ufc;! oJi cOKiinitaO.^i^'' (■ijc'.T^iViiicMiiî-.w es- ptiiUcnù »ii*»ii. . pa,n:t' 

' , ' P ^■' ',, . -y - .' -^ ' 

I ■ ' il I ' :«<>. 


,f'it^tH'ii^?^i\^aux^Cclii-'Mn.l<i.2ot..iuî «iû.ù-'t'tiitiVMi.u.-- «L.-ui i^iut 3i.'.it- JiiU'r»»''»! i'c Jit.:iiri<_: l't^^n^.'' àjiuijt'i'aiu^, «tao paiirt ait», i 'ai £U p^ut ..•'hh chUtL cwtaoe., ^i veut, ii'uk: 1 -:iii'n<« 


-le LU'i : JL t-taiu cmpU'ij,. .V klTiUlt. 

-^c /(iil''.- ^'L u tu .^^lur -«•11»'' '^)ii 'it- K,LitiXyaUlc pliL'' . iiL Lie*:, lut a. uxkl. 2«Jh::w^ ■ 


tel 

/"• //'' KO ij ■ (? • . (/ 

2c. «Ht. iiiil'uic.-, ï<u:i'ïti.'wcï. A ii 'cn>c'^^» HutialeJ ^ W J^'UatCnÀ) ..-ni, U.* ■^•v.Cfnaietf i3vu Jmh. i:?f'.v c liai.' tUL peJU- jait^ Lv r^ilIvi^wô^^éHitC Ci.'ini'oi^ tL».'>pcui:.'l apua-'ù. ei-irt.atu, |YLppcl- 
lelAt. X'aïaïii- . i 'av-'iJcvu., L'VJi- mit. ûu.i^ttiM'i- inti'Uecluciti.; c '£,<(- nue- a Hciiït ^d iw,«:f*i»t<iti>»i..'^iixmiVi< 
411V atîja-^ûîvU' . «L pcui- ehc Mit iwf.H'Jii tfaj'ùi'iu- ; il Jic \ryu^'>eH''^ î'eWinL vVndS . ju. Ji<)rtKL.': ^. o'itvH.'tiVnr 
c ')ùi Jointe, ('i»M il iiï " J-HMe faciTu, %î^ antiUito a^a-h:ii\^ c^.auC'VcVi^-iiix ^emali^i^^^itupcviJ: ^■.i.'Kintiieur vivii-e- _ 2Z0 - 
•la toou* aiaOc^ |ttttLili,\ ^ Mnjtîl ^m* m 'c^aVlenu uo^ SoM^i (cL-icu/iaue- . eCquî n'ont- CKnctM^ 

^tlaueu tntrt. X''»vni 3ê^ c^PiM^-i 3c, patina . i.huxx'O m^ i^eui- -joiu^ 3e. <:ei^^zau^yuU iaùu cccécntè^ 
VM^CÙ'i^OniAce>itani'7'ù.ioU-xîvett^rtie^'^lV\jvlL'e*\^:^ w^avué aii'ileiiLy' 

OJoMâ ( apvtu'it:. .cjt ^crinitiVe-^ it II 'u a t^'oJ ^ii^'è'àjùul'iè^ 3 aïKcidaUcni ^c^* mot' .Z65*i4<jfe; CWÏ-c'Cl- \ic\VWM.' 1 

UUiï- I dlu^nicLiade^): Ô^ifc:^ - ^^l<ri . 0<)i- • Céline innUi t^tniver ^n^t'tii- rmu'' ^■'Cclwcz ?^li\uc -Xof^ 


ioiMAue. (xïaCii. civwtuui c^k 

^ r ' K P . . . 1 4' 

J^ ktc' 2u.aictla^e .- <?i iii^-. 

. L l 'tllUl/îC- . 't^liif^.-CiJU^ lui HÙlcCC-i^'H^Z^'. L I -UX-MIOltti, ?U .>iJK f.*l_ AkOC 1)111 ik XUZ. ■ 

, -^ ltw!a>V jtuu «Hff H?K ?ii 4>c»t<t- iMattiriU(j<ï^ ) . 

'' P ' . , ■ ' -s Ç . .■ 

,j5ljia.>e4U ; ceci c'«.^l 3d, -' nviattwttt ci_Kovc9£^ ( 'apfeaiiC'. Yoilom , a\ic A\i'a,-i^-ilècdl.^: 

ii. &M. OciJtrti iSSb. i'cLÙ ni'i2'ii- uw petû- neveu anc i'aHc:h'o\wali . D'ni otm ^'a.vK7tt ie. im: I owf 
.» iut , le ciouclmJ n\cn.i^ ï'n'iuii^ j 'OL icAJi'hK M/n^li:it.'iii.'Wi 3(miVe.l^:ov\uu>-^ ceU'-M'c^iiei'i^ èii. . Xïtti ^a-ti, 
} ■' 


riii[ltu;»u:f îuauxvù'iO îwAXewti. Imu .(LrfOA'et IncK , VinW a\»«ï.- ^<i JciiveuUiui ' pwtutiW. ? iJ^raw*iM^t- l'iK- 

vvuqi. t»w c TCau* mu: nHcctiW ctaOMiaxxL. tCiuVatfJ. i vwii- iviaxùs^ ciHCiuy]^,c'(M.^piuj2{J4Ccitc^ â/P 

1)4, al<!u, tl- eJL-it<u, «fjiem'awc ic tHi,Tawt3eU4,û.»'mï viu Ui*- twimtnie- ce.4?w«*MtM, ?£. feî: fe^K< à wttt." 

o.\iey*tc^i\cw^t. , il jt lioavjt ?a»u* Ittci- ûuc.trtù'CHtc ce wiaïaii^. cJionâ avoni peuM t-iu'Vt J'èiati-pZcintiU.' 
i' l- P £' - Vp . Y ?'■ ■ rrr 

iC\'c Ji- ^<^'^'' »u: pt-'iiVcMO diix^ («.cFrtiVc^ •5aii.^ ïa^cakùinit icta^Maiuiic^ cUjiio- la'tuvuftc (lut dVc«^»K' 
3e-tv<7uioq*u^ ft, JtcttK,. c5 cJi— VK'ttt buot'tue^e. . Ji tat-uo iaMM^U^ 'fë?uvi?jl^ ciWMWi- Juwi-f'lîmu. <]«« «<ni<Li«. 
/caiti,, H<jui> letiju.* Vm{^-t{i£c^ . Muam_ii. i!i*itKLy,c'eA--iCci^tt^huocmt~.''ù qu^l^cat^nmu1^att^l(!'''nu(~- 
frl<ir?,tvui_ tjot^ULj'ciU vùr<^ ■p'îU'.v pat ; je, tu^yiyu\mi*i- iAu^i. lù*i- 3tt£^,i't, K'aua.ù Z viwi, ^e-ïa, qcïni.; 
rfltHboJMtU,.77 

' tTii malaise.): "^itoMoMce^^ 2)c>iu; oiK^toiuvc-uifrc^L. . 
(^£, vMaicûlc^ yicj^te- ici ^<mi îvUMfeui'aJ&ti^.) 

c- V^ ■ >- /ztï tt.'<3L . L fj . <^:- <i 'au ytU t^cMi bU-j le i cJu »m- •fou. qmi ,)t yrâthM-ActS daiec là}<c^ éfci w. 
îrtpi«f>ct3é£<> et. Je, ^cbwfcoMC cl^Hiàc 

r -F- • • 

ZT M Wlmo? wtouvcxu» c|»u-i>i>u<J wmatJi'i'c;, la [ii^^ic iVm- ii «laii-. ^W titt t't'i'iMMu'infji»!' 
ux\Toeti^ dVo: ct'fte-i.Vtci'TtiJ'taMcÉ-^w'ttua (••('••■«^ Im» aaaaÉTahevu^ v acVim Lntu]|iu i^ cetJ<uiiiMuWcl&> J? ui [ace .z^. «,71 ^hatCÛL : i^ijcS'; tt vu, «eiu. foi eiu.r p'IiU kaui^- Jl [ait eW^cviiiC' un InuiL J uim-cntaxvk- 

■ '■ • •{) ■• /' ■ ■ 

J ^V poiil, ^itu. qu^ "- McUimufiaè^' A>u- bien, a- Ja^ Inace^ jAià la. JefinXcn^Dt^ CX.'uAi^^vune^ t£ t!r't'iti.->«Mx ,'tja 
f'n, vaù. Uc^ vim aML'^0\ul^'iwlut*i££- ?c- t'Aicri^ . M ^iinne^a. l'(unUâûm ^^cv. 

'U-iiJ l'.'Mfï^, i| tL-iMW- aiA'^c liuifltu^ cuiiatiz.^ vud'c^, invn^iec., cJUc kiiu l'eneu ^ «■'»•; ■ \imoxi^'<x\'C'i 

')9 OÙ ■ ^ > 

i ?('',,- ,)(! ,[ïi '. i^ D ' ' 

J_l^ nJjlexei iffhL,- ftJi Uib,-W imOt-ie^ ^£>ml ii t iti [i^i^ . -lOûn'iiri nciui «j'hlnii 'Zt'.Jt'tJ JaM»L /«. 
lu;.v-."t^ t^^noiw BtIWcti.' : biwalu.Mi .iano -^'jfiy.jt' luwjMCTiMi . -a. patatu^ie iaSrio - ai^rj^c - ui^iiin^éc eiu 

..•iiniouiaiauci . 

AMWjDturp+iù-iiu^. l'iii'»- qu'en. tVliHi'hoe ' W l'oun^<«* ^(_U<> *natw> ^£»ii:*M^ Ulrtôifinni't U ptajswf^ii appaA^M^:^. 

lUViticirt..'' pt)Ht , 3t 1<C,.''>!- potbv au^ :tu;«ma^ <>npemH W et-tiviitilî au. (.ntU'e- • c ^^ )) *- '♦'<^<^!*'*'' 

3 0. ti • . DP P P ■ (^^ ■ .223- 


.1 qui P ^ • ,/ . h-' P T • II' ■ • '>V 

ceux o:u,iioiuN avù-nw ^'•mi.' L' ij^ux claicHu ?cJ <\ul. àam U^aiieù) IL j^illiLiL. cM'tiihcc^M 6-unvu- 
tcnuv'' t'uU'aiv,\ alft.' ouït-'' chxùnu à 1 tltiu Kiidivicnicuu^- Jfi /n « 'tt,pa.i à' it<i- vrijetcl^ft^ 

-^£,/ilJ dit inLÏlui)e ■ }[ (\ ilM-cil ùJtiri- 
c','- < tULZCcL : Lxv-tï^ jU'u ut ptnu pt;.' ■•'£- CCH_ iiriL - la. . L 1 


Zc riU ûll nuittUiC : c. U'it. t^'fX. ClIial^Cl. : '^XxUL.-d. MWllIOtt c'OM-VWi- fcoM. !j- M-U^M^Il • 


Je kU Maniai a?(L : ^'U'm,. 

'P ^ P -1. (? • V K^ V ^- ' j\ CL \ei <twmr«<J wiaù-itci. 
ayù. iettJeUuX^ iuJiqiwc avu, lo- iM^'^'^l ..11" t a. ioii3vu, .»_ jit Lx iH^m/- icec aiic nouJ. 

f 1 ^ ■ y ç- î ^ 

t^iàjimJe. : Ou*-- 
vouons lU^ tstiexA''^ : vciu* <'aA'i;!L jii'n_ ï 'î\.'a.u ixotmdl , w W-Wa-t. ^ûc i'H««.t>iuvt,-i<npert<iu«:J «milt£»U32^' <4;iibitu a patte,. J^t ..-^l p^iM- ?itc. du 'ifj ttt'uo. nc-^ k-tfc' . l'i- cri'.'h:- um paL ? altin:>l3Ùl t*e l '«Wi 

/ 6iii ///»n^V'.--Jt'iifc£.-i'i.nW rtlui^^Uihno ?£ Mj'L.s .s^tiiu'iJA* cviumu, cÀuJ' -Ui Mnji le ?ifA ■ 
^C muùu)t. : o'U'a . 

t,\iH%Mi- ■ lui .'ei foai-'aS , utniJ aOiiu' eu foui- .:;i.l3iu:. ltt>Iut_l1^'f^M— à. iv-t^>. 

JLoaia-Mwiïà- tiiuo.* iji'i .^cjiiHiU'ui- |iu*tihet ù'Hi-'*witiÂi<î. tVft»w-. li'iw-at'^r- l'ii ail' w." incc''adML-''3e^ 
uvHjiiuet ?t-La Uviiw- jrt<7titcjjù'£^. t'Jaiio la^ ?ott'm^x^ \{ou.vtile^,yaiMaii diuic^i^-^ùSidte, j'ai- hnumt^ prttO.- 


.■fcaOïHL , il t) '»- lou- titaiiî't; yi\\einu:e^' ■ J Vr.'iiitùiL lubiu^ TicauL. ''n\\^ ^oiU oiaiiOit^c tVUi''c- 
î Ole 3 041^* .-u 3aiJ l 'ciulid. . t'/fc c'.*L Je if fit 5 .in^* . Ce m 'eJi. ocu* ?n. lijiu- uv nuMic Jl?i:rJe/-Z 

Wtc- 

t^J'a^u^JcuiL OU- nuxtaJc) : iMa,vniit. m\. peu . MM) ioiMUtJ) (m. 3e4^ afv^tCovul- ^vXvMVlaxie^ , my- muJ<)e, aiiLVM,- ix. im£^ mua atOMdt; jineci&unx . 

r ''' .■ - p • P PP ff ■ • , i i. 

«, w>tu> ai»..'"!»' ctiCiTt^ ininu- iiHc lii^i^^c-^c 'C't- ^^-uu i-a3aim»u'«- u-bcali ;ii lU-ltuii- jaJviaùi^ 

Ja. mtv'î-iî'i^ 3cui— it-ii»!- attfciMU eJu unniousaJeiî^ f enfile iMftvwnL, if.jerA- h-<.'«/iL étcuul-- 
U«ieiU/?Uii nt*uM*raiîot<? M:Mi.a>tlmM<ru^aù<<k--<?&>iwaiai)U!i(cA«ÏT^ moût it-.<«' 

■P ' (1 ^ ■ -D • i (j ' • 'P 

Si. c'iu^u aiiu'i airiL Lul au<^iVvdtu- aib lût 'uxpwiwi- jiu tu<xuaiRe»«- tw. £.> uxuu eceiU- .22^:. 


\i p , , ' . , . . '•./' il J J 

;iV UL nvolûi-ù^ ryuiC CÙ ■imi^ tJVluL- watu- 3mu^ , tu?<î<Mitptù>i>a,M/(_- ttUjuuii«;nt£.Mi- ^(TM- ^^Vt'llltlW- 

(1 'il''.'. Il . ç. ^ ■ - P Ç 

atoicù-u. ilu ij, toU petite»* ; C'Iu'iV i)i^*ui^ Jttt-to, nitxKOte .vjti:+u),t]ii^ /^ ncmvz£-' ie^caucaii 

^lÀ uJ C^ti^ InCôOjUMi^ U'ike^tj èc^louric^ , CL.ii c^u- 0i.''>iii''\c cxiuc^u^ uxjoci ^ Jtipfjaaztxtc- <inus 
■\ 'Aljxcae^ ■locoxtui^^ijicj^ . e^ ^ i'io-l peut- tieiv ? auLî^ l'tu.xuu^ici ■ 

mi<)i<siiL an^' tu^JiHi'Au^ ûu'Lui^^ ct><n}c^.- i.'ici\,i\m ci^l^îcit ?ictLz^i tix- iiafut*- • '>i«:-^'<n'M_ tk» it< 
Wvd^fcCiiu> . itiut-LC, ^uJi-oiu .tciijtiiu. uL puuL- ?C',''cii''ic^i~- . iJC^Jctiu CiiLu: ou V'iL aj?piile- ic.i—tfyct. ÛVL-- 

i miL. tiu/LV (itJCU'AtUW.Ult-hcmlHlC. .lui JOiU vVUL, ci^>U pCUL-ttlt, Ul, plUJ t^t êléfle^ .jll.''"'t pilùîJt .iJl |tU!<.. 

K' . - 1? f '^V. -" I' cp • 

- .|i ' . ^ f' • p ' P • L- V lit/ f ' 1' > ? 

<v Jt'iu ccwuv- ; iL pa.Wxiu ijou-l im c'ieticav, eu<nv tut tcjytiJijfoaiu .' aife:- ^f^t;, ui- ax^hcMe^ 
A lai'u uii ti.'vtu- >t l-'&.va/qu'iLii'4iv iiiittû u ulla-ajlcc;!:- , tfcic à! ii aiVutet. <^'ébaJA~ iMV 

J ■ r ' ' . I? ' ,T '' ■ ^v - . ■ 'i' ^ 

ccLl Wû>upcO oî^'aMc- :i(tK^iuL ^a<i-'. i'-ii^-'*o-vaiu bLu' aHi^i ln.Uuk-,iL piUJi.^ u icyi xenmiof ■S 


AUUL .*iX^li»OlU£^ A «^"tOlLAtClù' 


ni 
ne- ■CK ilC WU 0.1.1- ailC ^e-AUx'COJ dlW <^«^ UtiMiVlU.l£rt(- po-t- 1 *uhr»r<>U,('C l 'aitbT».M^ <;ini/iiMul«_ 

;-jiU'i.iu i:ix\.i~ ■ di^ , il—, tiu triACL CiXti Cf'-it'- t*'alte'au£.^ J uvu--fcu.V'M. XtMUx.u%tictêu^. JL' 
Cil, Kc^^icu.- (iui.. Lv irXe.r.c>ic a.ivujo\ïinyhiaii<- ^'aitcniu^^ mai.'' i^inn, le nu^'l1^^tu~ n<ni.i-^iu^ 

S ■X'\.i . >,. ùi- tZt kJct.»' .:'t.n_ li'iu • c L'tottt- i'ii4U_ , m ac^pMu. »a»» eMUtunt 'a- iimudie^ , m-o^ (V,| 

{^. j)onL .'<*■ a»Vft.-'u.d_ ^c- iiuitai^Uti- , cOiMiMt ji\\-iu!- 4. 'ai ^âa ^ù-^ itw a. ^«^ 'cUWc'fiit. e*^ i.-';»u;"Uf ) 

c'm" «t. i'«-v'eU.-'pi'«u. .^lciLL,-d'tji- i| mit.i-l-ti. auvi SaL. dcïùwic-> itMiUiMc'vni.^xwi-' ïui^tu'^, 

i.iaui>iv. CIL L iiici-ttui, D^mi ciu [^ pun.A»ii- .^t^uu Ui. (ta. t- , il' |tiù>.xi'i_ .\ii,\; l'U fen.' hwh- 
iMiiuitb et, tfti>i>it'..*vîi_. -'t lu,- b<?uvaAL. ..'i^Liiii. J^ciii. uU ; Il tu.-pciit'aiu ua^L- iriat<'ljtt , Mi<itJ 
vinu-iu ,11 uii )ù>M. ^i iiiaz<?t>tt- Â^ ji...îiÏc waHiic-', Vi k- jaÙJaic ru! ■nizan^^uLiii^, ^ati^HixuL, 

)«io ;I uftùc'^. ».^ii ctoi'i- 2>:jvuu K»aJ (' iiiw^ ijatu-luciù:- cni'i'tebxiL <att.Vm_ t^utiiiJU^Ui-w^iwu,- 

/Il u c ni'. iiuMtK.H't^- i) im- ..^.L- iHiVC-- ùife^M-^».* , i, IL. c'Mi,v,.T t^r cctiL. jinciticn. cii^ 
lîtliu't ■ (Archives tu Jl/ewclûaie I888 / 2':J]la^Lxdc ( ônfan:. A 12anj) . ^8- 

il \u joiiL piti» ciirki.^ ^lu- touL. ^oic lut' , la prAUV<^ J'fJi- iju'it -fiu i>ji^aY*ivf um^ Ht^uvÉife. ai'êwlii»:^. 
■"Un étou^MMeui- •t 'a-^rui . 

/ ^î/i iJiaiilJc): (X. aniMi-- bewLO : 

J.>X, pietc- ^c l 'aihxni— : (X 1 iJ^uiii^ ^«^i 'a»»-«ii' - vhî^- 

t-TlT- (3nauunL-: «-'vn.pptUt -vtiio cx^^cyn-WAM^ au'cr'^-^^iu a^oMuxu:^ l'oMiXe- iirut^euaw-a^ 

cxA-. CjiiXtCirL : li'nftu , il fciU.V ^jMuii aiU-ffifL, itounevyumti flrvtl- fytùv 

VetlUvlMt'iM»-'- Jlci cHL. ci. io.'cactt^'' eJiLiCi il U e^it-i w£i>icinà am àow^ ttoL jWfe cm awJ<>,uMi'li^*L', «l**^ 

Itu/i^u^iJrJihjjv^ nu'tttu- ir-u.\,ÏU^' rc'iiHaiu,'', n •inMiU^cHL.- rCm. ?U^iàni^ JtaiA.2là au'uu^ qm- cmi^vMt^c 
ixi'icœtèiv.vù'ic , i^tu-Ui£Ui_ tniu ?d. .*utt^' â 3<UL. oAWiÙTiUL- 9iz,|P(nl2,iHÊ,. ec,ainJ l'U mette m^3«*t»<>iHb(5 

(^Wit'. it Jolie ta- 3e/uea» oJtivu'i'vrii'Miui^ ^''^^^'^^ m£i'<uît'vuï_<^Ht H'eM^foji it»ii£- "i ' l^texa^-i eu nui ■I 0^ Inlirlinujiic an c 'nardi- G t^J/lan) 188S. 

C m'jL '^c la Icçow ■ McM- Munj Oit. .Jitattt. nniî^' 

;.'t M avait -l<l^t<^^illl|.^* -v.ic 1^ jbitirkoù* i"u^ ■cta.tx.iWc c'ecaJicnu- ''t J'tuitt. ? u*u^>ai£ir>i>:'au- 

r i ■ r P '' '• I' 1 -, • t- ^ -f- Çf ■ ^ l' 

triituvêtu^:»- cMl.|iHiW ^►^t^tT-i.nuii.l ictii^icti^oiiL ?eX'acx^»Cc. 2e^ Jiciuuc<^ eJ^poI ?cMU,l^tciiL,A. 

(*4M4XtaiulMi-^' ^i-'»'- iiViiwuu' ?mut,.|a. LumtJti. ^n^UXli- cu'cllc^jiajirni^U* cimxti- L-> mciHi trùfiUj;^ 
CfC^Btu. eh^îv .j'ttiauf-^ iiî. tiWfÉ ?Mi» Ic^ ncoM-i^ CûiuttLuuu:^^ i'U'i^\'i~(i'ù\i~ »-tu^-iizaAu}i^ chi.'f ^^.tnutuj 
aiaïuV i^t'ii^ i4i. -f^aHvwaU^ tlui'-w- i^^VtiptuTii, i* liiit itpiTiiL. iiiv'^i'ùi— ùiJjiW'-iX ùt,:4rmnu> . Izé-'-^ 9 'il Jcwtui?n^, iiiw iMi^WHi Anuvùuun^. JL ordonne ntic iiSs viliis^ J&ntxtiti0\\^ icÀix-'VazMuJu^ c*Lct.-tAiMi4a 
JiHi-iii |V0 flU'ii. auiatu wùiWi-f-aiL nV^'c buic ,>.-a:, ce. iil<Xif~ Conw.viiti^ n^u^ Htaïu^i- inj'u .^ ti.^*' 

l oul'li, . 

qu'il A .'t U païa-wl^'qtc iM-.'-'c.H-btic.-'ajii X'mieï>Pc2^uKîiirj<ui cIlhÙiii^ iJii.ffiJfl.iit3. 

' <3 l ■ p. • ■ . L ' 3 ■. • - ^ F • 1 i'. ■ 

MCJolicme^. 'ja.iMo.U u- iiiawt-*c.tat«iiUHt_ W a».*>viyliiiib w£. tvuJ ediu'iMii^ ivien^au. tcnhiivu', cn.i'd*iUn^ 

.l«£mt': v^u-» « 'il îti;<> -javVMtti ai?*' . Ji u 'ai iamah t'iu tut ciUeoUAtu-^aiti.ut.L^ Je, peïoiiuHi-- c^tte .• (Jui. , ('«--' 
iuii Mil- ù'jx'i^iu^, ei—diA. iH^ J'U.ïi'CML^ tTUù. atuiiu lt'c*'ai3ii^.''iy j-einn-i^ . (bu iVLtiÔ. jtt.>tï.Mtwu^âi aMiô.*!.^ 

Ju.t(U -inî-iVu*iu^ at«*vM.& ^i^patitiiuiii cdct'olùtiu-^. d ii a. iCfeHUtu^J .""J-tiuri.îiit'^ i ''J.'U<)ù'\>c^ïticn'\.-, c'ii~-<n'-, 

Ob biav! •fc44.>> fliti- VtT-i^ iTH'^t vV^Ui* U'' LjauM- e^*i_ iiit iitu* Ai^i^tt., tui^^t- ytxxatn-^iC aJuiuifliMivt^.Q't^ 
»i'Cv*i^ £4«Mi^c.uw roi» iiiu ftêJ atiV* ^jo*'' i iu\^^a~> tupùïvw>. jt uwtain^iii^^iujitjiu' chMCi ii^ciw iL<^ «-iV' 

t»iu^ i) uvoi^ , |.vu.i |jt-.^««.Vt^ 3'ij^5t£<> i«i.- witiJt'^ê^ ?&> tUpt^'' , tvuW fc* tuK>€A> , iTu<i 'tyi- ix^uvc- ycLà hni- 

tftfen?ait(^i4i' •^i'titaL ^'iti. i Ioïl. A-Û4.iJevS' 'l''-'V''i;t- ajftvtivu cvtujt aucùme^ moi^ui — hnUvnmi^, 
Ja-ivti au'JL o.(jwt«-- j<n,t\c\>x^uii^ex\i-vU><i»A'C-i' • Jet,, cot*w*u^U- <J 'ijam- iîi:.* mcwi^u/t- whtUnui^ ,a:.Jin\i. vaille CI- «^' 5«' Ivt contioiLau^ mu.»tii"ùu^ <'it-..'paJm»)?kJii';-' Jin.''ùù' l'en, c\nl !u:»*iwfe' ^a^ei^eitc^iui^ »»uu-t.;'Wt.*rt'cK'' 
.ViiM ..Vt4i— atï^'l'iV" e<- bcwu.Upii'' • LÎ^ «Ji^ ki<7m.ï. ixmj'i ,\'ii. li, pcn^uu^Pi: .ic^jti^-V^niii- vernit' ^fluu< ici. _233. 

a.HtetiwJ «i in{,ntui- la. ««w^iiitit, vVîuSt(7£i>p, ^iiAtûl ii, ^'rtjic )« niai«tJ ,root a2<Jp iiiifutJ ilà'aatl^ 

' '- -1' p. ' • ■ ' ■ 'C ■ 

oHatii, Jt^ ,ne<>e4it«U^ ^ vtnii oa»*^ nue, <»uxùu tjui tombe- avtmne, ^tU. ?c cet- httPUMc^ ici l/KWi e««^ <v Ijl. \i\M<x2c- ^e, •wi-ev^-t' ^Cti- pte^ <wi- («tÂUvc- fceiwp^ a ut wu»^ +éti^t <2i+4>«u rtmvi^i'tMUpce.ioe^t.it'U- 
OiL wiu<> (joau tïïiiu- 

watt^ «01^ tout } l\^j-, celui <nt l'c^cocUà*ti^ ui^ie^ ■nlua-- 'Ui3a.ii2>u^.,Jc>U4> C£. ia.o\ii>xA^,[ctU' 

aXeco{xa\xi^ i \\\\k^ - iocU. , liUrke-^ .Ùfe» t.'ïuôiUuu tumi ntontUtti^ au' vLti. 

daa.unim.i^ aMtz. vt-tciVie, .^ai iioo vcrùivu) vi}ivem~ tAw^u^ ii^o»A^vt.'U^ïc-ôenvuitoué u*ucLffûLp<uii' 
cuIUuamui]^ a£ce\due^. <i>i> oien . e.n <jo«*»h^, ji. u^ tèaliz-- , tmi Ut. ttava.ua'- A>e*uu ic- a-cScc Jom~^ 

A V il I Ô 


|^fc<^Wu»jCj C'a,) 
il . ' ' ' ' P ' ■' /> •iip^. a(^u%> «v'ctt^ ui 10. i'«ci.t']»tù)n- è>^ ^viMUuuire^j j'ai tte. Wl «.»iwj*tiJ anaiu) j'iu vu aniut^ piMa.oU'.ok. 
ïu» îoaUttwu<><L'. CHt «jiei^, j'i.l'i'MiiilJ »aiij Jijn III- wtc-'ia.ttu^, c'etainn^t^ -^^tayiçaiài^. (cn Viat^i:^-, vien.aii^ 

'hjU'ti' M. i'cittiu:e cwic <>oi\^ VAaxi . (^ ciUM^ ^a^iuiu-- oceuMotian^ lut. vuvxCini-' oI^chaM^^i-^ 
î> ,3(1 i.'iï-itU'iit» êu t'as^^&*<Ju<> ^ûUi—ccla-'^i'lci^vie'OL- i^puv j'e^tcxi'cixlchi'L - -le- Mari j'en. Jidti cAiù'L- fcjiu^ uO ùi^iVt?ai5 cjui, êt-u auuOiuti^ . Je.tvtu> aï c'it^iiniu^éi'ï'hut.ti^, <iiu. Ll. pa'uuijiU. 
;'t<xti_ Ke-iu -tmiO fwavtêJiJi2^<îJ'«-t' w** feii'M-n&) aUt.-cr3<^î> w hauntu^i . CShei^UJ hcnvtwu^ , l'i/iut-Vaue-î- 

L,UM<>t ViitiA- iJê^iwc^iuwu'Ui*, i ncttutie^ ei-l<L- fs.HHHe.' , aui iviveni^'UnuL-ieJ deux. àe^Ci^tMacuiHLe.' 
\eA^Mis*\M^ àvJoif'ia.tuiei , CL Kext^tftÂJ eu, mJ.'WjC^ avunttitt , i'tui tyte.iu) Ut^ i?a/udu^i£.. aX<u>in,uiue.,ï'aulic 
at£nJ o-uli^ MOàt^. 

"C u iXvaiu vicif-- â CLuiiu.^ pehtw c-ho:>e,> aui i*\' 04' a.i éitt— t*iu^ éur.. lo^virie., 3u èûxaiw^tù^j m 
tiuxù lÀ^ifU. toufct*; t'I! u iiMcxii^ cclu^-Câ. : .'c- tu^ nx£Mai\. itM-t^ctt jsrtL ^ui^-ui m<Aub> )iiix^ fl 

eWiUJu't'- i'aai.iie^ie,\AVie, \\\t'^iaAi\.oitic^ du-cim. eai 'ia.^ipcvUUA^i'ia- a\ec<^i^^^^^i Si-.iy'edU'pcii hiuiau.'^ 

À W eu.iiù'A, • eaxuytc ^am ici coi ni i-''^^ hunèt^Uotiit. cn^taite^^- !ian.«ihjiit.lwiî ou-jî- o. «.cO 

> ■•' f . . ^ • P' p.' ' /- i' ' J'- ■ J P 

<Jei l'L lU. .''OUtC pA.» ^tvvia. ,.i>i,ui«) t>r£)Wt MV'->^ lJ«-tt'u:' ^"- '*'-l''''2"^ -j <■'^^ ''i***' '*'^ ftjit^t'". t . f55. 
Ci- .'uïtiuu l*v miii-. i-liu. Amt- ?nu^ m ^eaUuzJ Ai /o-um'i-,'. jl ^etnU^ ^Mi'elu iM~ U-vie^ ^u^?^!-" 

il ii'ija.i?a.* iiicuin^^c:, ?i»:ivut,. J.a ?ouUtit^ A^Aii. yiiae^oatM u«'t>ieA> t^uriiiui^, itiau^ aicwi 3a*iJ wi^-- 
ja»U'£«V'-''^'''*'-'-'^'"*^Wr7 H51IUI, ^n^>\^c^\££i^ OAUX. ixtîcnxtïià.iî dit- i^'ajcdkfi, un, tociu ai'cM:- U, (<tuî^<; 
etU UiMiiiiiuMu:^ Ai'cc Wmuii- . c'Iuul» il it'u «. pu»' ju^ a^ut.tt ti tw ^cJ i)(juUiit».< ont c'ur»'i«»+w<L 

^wwttPivJc^ tioiJinoitit- âtu tJêui- t\kc aiàiz, ililaoti^ c^^can va'ian. civirw. ixowfc- aueuiiuJ auhxui. 

tititt ^^•'L-i>ti|3t.%>.>ion* ^^«'>v^vtt.V£.t. liai- cxta^lc^. eJ^itit^oMsJ^aili ici mcmtrnà .>W(>à[iu-\-%,!> »'otUai«^ 

iiivtlicuMi'utc- aii't'l >t'«^i^|7a^ ^i^ulcut^iix,- ; a. \>nu ut> t3i>ianci^ ^uictctu-^aui Amt^trtij cl-qu^MU£fffuS 
■nuxii viAuei^tM tniii to.tti»*-^!'-' w<«- tne^ - Jt u a, «■lA-'Ee, ceife^ aiuXic^ ^aûicvdjxnXtc ivue^K^nut-avcl. 

Q'iii~ i'cuiûiiii ^u. mit 3^ pùiV^ jiu'tL Ittui^ ^hcr^hez,,'-, U»> iJu^W Jo^W- wiiuJ» tytiôté aiu- uj m^ià, 


.Z2ii. 


lUd »;<>L (MW, '..,,100 r >' I) ; .... ^. ._ ' V ^.-. 


'T-' .,.--. L „ • J 


il |Jl<??UtU OViC-lMk, ( ■xd -wola^ .|uitù.v>i', ..-t aut attit't îauo uv .j<»tnid al<vouaii<!- , «l Milita. abJeUn^t^m, c^ueet u Un-àcmt', 

t->h tùit.'^t iJ<nU CLVl^ vUll- ié!<\~ ?a.iO tcL tth' ,a.Vi^ U^> accéda oil^f- liiu^ic VAUL hâ<^W«-^l| 

m^^^.ovec. wu^ ùivici^ 3t niij«. iivu tWi-t^^ titif^/'oi 'fcm'aur^ feout^ÊC- i^aïui fa, paz^a+uiJttaUiv- 
lijut, ji iTvtJ ^ii£ v'ctw ■^\ntx%c.z^Ut.ta:(fi\ua.ihi^-vou.^-wù.wui tjc\xh'ux^ ci\.l eut-- it- ntùeutcio— 
J\. u A. oxÂd ^iMt a.n. , je pu» aptoeic iujl )d (j: hat^titoii. aar luc Di*. w^vJ ûrMlt^IcJ aui me- 
iÏL : *Vmj;", Jwiui, j'xi hm. iUUu- «Jt-tsatai-w-'w bJl^^«t^û^i£, uxtcli^iiax^L^ 5. v.7u->- mcak^x^- J'u aJu^'- 
C etciû^ 3iuvi) iut^ljftiL apt.'d.tt£v»viî»iu au^i}t£iiiUA- ètaae^ .%n£. }ai»i^ c'feiu-- fcx , j^iu-*><<^. SPL-avai*-^ 
•u<) Mt<itA êM, ctoifjtc >«0 l'awijfc? illawML «aoteùi) , tuM<«!n.'«£<t ,-iiA)«<' «t-3ouL?uii!U.Jt:,i_.,tn,ti'UjtvE -, .'.i, 

i''app*t«<C- naikCculivu*tu.n.i~ votit^ a-rtentùjvu . ..'i u a. ô. p«l ptiâ knucnxZt^L. ciiiAqUe. chtri^ ^c ttUH- 

tetiaùt. JcL^cnAc.- , Ji, 1^ eoM.|uiicM. . 3e. t 'aw*ie&ii^'. luic ec^wieticn. ^'itaù. fou%ùc,eH' tvuri , \e^ 
n\'d<ui K\^ : it tii~ iX£ijXiMj^ , iMoK. SonriAu. , A-}Ci^i<x, ba'uuiijLî- friptcziau^ ; i'iJL 'in ja."- i'^- 
. paxcu li-si, a.U3i?twiut »|ti'oK. vn' cwi^. i^<À4riô ,i\,iu. icU je, un" jrCi -toan- ^iJe-W-kut^t'H- iït t»uy>t ùfee- ." 
^Jil-- SéL. atvL- ii\tl. ^CLUiC^ yu^vCU~ -lic-i itK' be.VL- . oicn. turKl n-WL-teil^tnt^ti^ - tU. 15 Wl_ <<t'waii{ûît, 
■«Ciwai. - It . ^'t JdMuutJ^. et ta. 5aw£- ftV£^ Uu ïotm^^ UX- KliLi ijjic : ipJL_ - ce^aujL, MulCitU-Mô, tV)UJ 

Jt >'avaiJ <£ i'avoJiiîe^ q vu, I avisai* '-i**^ l-tK»M^. vi'ovt'tit ii»H î'^ «.VmwaW^;, /«, tvuiaz^c wu£. .?£_ 
\uiu.CexxM- l '«««ttieiice^. tsiu. mj- t.'fj^Oi'-- i:-'lLau Hi>H • ic lu. Jaù» «■ .u«, Vintit.^KiJu^'i 3itt. Je n mt, 

nu. 3tc : c'w», fliifirtUf*-^ ; mIo cXWJc bniu,^, («ttJt- bm_; it-i^jiu' ai 3ii-,v.'u4li-Ji^Vi:4, Iricit . <î" ' af/ii^ 

i?aiu> iMv.:. eJp^'ct 3 «.ll^'ù;43aml•^4:.' . j ■ ^ 'Unuxtaue^-- il |uii,'_ Rnt|47utJ cji.<u /î> fyti^tcUui Ctu- UIWL- 


avaiu cf^til^ <Ju<t l CM^eXaua. c 'IIai'OJII- >-^ . Clwt^ ICan^-; iumtli'<^i -iiKXâ ■ Je (rawisai .Hi:. i cpauli- Au-"^ 
iWHtïfcM^ «<_ l|li ÎC : Jj" 'càt~-cc^allt^e'Cii--Ai^^e£lo^ . JCyxu-3i<~ .• t^'IZa-Ù c Wu feu pte^fc>atap»t£^ ^ («. wol^ù: 

v'oiw lu, ni 'avu^ hm^tiuL, }l. lÀMy-, fe. iKaiOXi eWL- chii.Ht^u> tctiHeu.^ ci- won. a^tî^ une- imzéiymuL- 'ie-tuuu— 

(JT) , du ni. t>(4il_ yrliii noK'iiiUe':' mawtiuaM^, Mioa.tavaw-' etlL- i\oM^â, ujl Icuiiaivw tenià UJ icruïJ , - CvUli^ 
ii\^.is..-ct\<' Mt' Ouyou^ . lo. IvHH*' ïtvaiiL- ici vta^ (tu. cic-t-: <:'V.aUi^iU-hiuyaii^ aiu. c^la-'^ax'^^ "^ 
AHfP vu^ , em^ aoaiL. 3ei cJviîcié 3<^cui)ft> ie^uvff ,?aiii UiauÀui clu. atuiaîu fciau^ bu-SoiLb'iu,- it-i Viû 
nuuc e^HôniU^ il'if v\u)à.i\UMl^. •^e-^if cw^wCe2iciU. : ui Vanaïui'iM iiuititu^utà Me^J^av IpaJ IkiAk (iwu*'i.- •-'1-'' 

que i'»i- ?oM<u«- jv \Mju îinca\iiy ov. to_ jjawu-tijix, aiciJinùjuj!^ t-c 'cbiui^ tioo ewûs-t^^ Vilutatùce^ ecntme-iif^ 

() ^ P .1 ' '^■', (J ^ 

iJU, MO/i -lo^ \nwwi- . "loi 3u. 'tôu.L. -a tCWtVHO.iWtM'U . im , tui'it. buv^tiu .^t fëlM*i,5 ca b^Hfi.< Du ai/IO^iU- ,i.Ht 
Ic^iX,! il' C^ttientâii- IV aAii;i.t CiU^ , inait> aua».[. K' ^A- XtAWtO^, dli- Vit btiViùu«a.vnaii* ; iLa,|oUu. e\\\'{i^^x^ 

. i,'u>u* av<nv> eu, 3aH^ tc,ie-tui'c4' M-wt [e«M«tt:- 3irMC •i*- w«iti ^cIa j'ilii' «<«(.) (Waieni-'«a<:oMft ^yiVltC/' 
Avait- tou(<n<A* ^Aviàipti- citutottc ivt^J^ heh'fc:. tvi-i^eUfe. Jùxu -^c' -ti^ an'eïïe, eui^ivaii^ avec ojwmn. tuP 

JOUI, iï^it "' effiî' jÏM't'uiu^ jAXt. CfiijWeî-Ha, Oe'ti te , *tu- uoiut. tcpcntJaii- n^oiytoWH a.'^eJ^ t«- plu-^ fedisu ^'omi^,- 

ki vuaù - t'ItcM- w<m «<--♦*'<'- jt'tu- ^tifiM-iT^ciiiiiti iituieiiu. cela.- n'^oupoJ \'fai • lawiaii.. ivn^^ " 
ï, aI awsiiit- MM. cweu^i vmii m. noiwcz. tiicwialtie. la.. bcLtaiiuto eS^'^'-^'^ue-^ aux [tKii iUuuiti£.i ec e'«*c »ou«. cÉ«t ^ii'ii Ktiiu-tei «rôwwmtfe^^tt^iKp^tO . ut e». cti-'ie. iiiim^' h une. «la,- 


■XXX^.i lu'ii taitu aiu. iviii H'cK as'iJï. fHi.' la. ck . Ji o<?UJ vti'Jawt- |.'cw aiu- uW jewwniVt tncuttm^ ikwx. l^»un 

^ut. t« tii'tU>.t4!on^ , Ku'fi» vc*t^ Ptuj, •fetavait ^oùiu£u^civuun^,JotxeciM£*u~^, «cu'êtv 3itert_ to<ut wj» 
jiit -H" vVlUi êtciC re<ri? juïi!«*tixi , oiv l'oiu) ivvetlKx. i-nv «iitAK. 2e^aML^ lut. ueuoc 

que c'itaii^ii^ ^u'ib>iM..ici fettmu^ fliti c-feiÙHu^uj'etti.c â xoL.aa.taHiuilz, aïc^cniauc .(SJ'où. e£lcL.^efiL-iL 
\'cn[r' UJvu. AUiL. U-Oeax pM"^|'<7i)>i-. '^^H'eot^ au'e'woMcer, un. faii^, nuxù ilUL-bon ?c faite. v^Mtai- 
aut-i- aiu^imiveM' tVw i^ '■^^ à CnVMuex^ [u ntûllyhoyitiiiH'i tu^cveiueif-^ Vni^e^te, tixt\>eMit ■ 

6h «i^i • cctte^ mawe, , m ?ui(fTfi ?i.Joiv oJUoiÀùtKi. eii.. mu. tu.vzcvanii. , ion. oJUcniin^J^*^'^ 
Coww^v^ci. AU. 'À.' VMV cizt<HM. ixqz. , Hulù) deiei. «lu., cu'cM^ daw\J. ici ptewve^ dt.V'uî)iiyoA\\iiByii munvha.- 

\\i\iM athicVeite* "hoAMili VMXl!>ev\J> 3i'CC'WMVLli)<>Û3a . L'Hi- f'i>tiiui^(iiU--4t<xitJ«' l'^'it^ piciiti^ »?e-c.^ti 

(ûVle.' c[au^ ei\hè£^ ?a.i^i- h'<>i'i*'^ce^de,t^ict<^ cclU<ULe^c\^... au-wicli ?e. Johvuz Mtn*»e^ 
Mtti, pa.taiu<>û. cuco'UJui'. i^x ( '«.K^iJU^tt^ c^iMietti.- c£.ttûiiuJ .aa.ttici'iuûilui-' ncetaxuu? Sew^^vnuC^ 


le patAlu tùiiU' -tUootujiUx, tu ^uitt^aw 'it .*ciij|ri- iiubu<_ "«.Muii^ ?iUi<J W> itui^vtCti^'VaJtalUaûi^', 
ii. io\xi>eM.t^ du hon.iuct%\ai:lcy,i ; i'Lwà-'^tà ÛLmtnaïuK^j ît-.i'aqite^, i'o.-^ t*u- itl^i- «fM-o^itei^; oÏ^tJ \.\- v.'u a^J^ 

autre.- ■ cTlai* a^ M 'Mu pai J aite*wj4it»i^-»l**itiit , 3aMJ l'OiS^tiiiK. 3il uun^ jtiictc. , c^ n '&>L «ij 3 au<:«ta- 
'lù'it (Kc'-v<XM, cîii'it<!^u jJiixM-'. ipi.. l'àiiï- JiTi'HKterti- »wfe, «lAUi^ &J(_^e*i{î^ à t 'a^ik,^ «Me «Jt>< '«HCrKU. 


j^tt'C liltaVy- 3e t^iaant'')(i«' <3M< IMi lîfaltv iaceiixU^, ïoiijtofë'r u:- Jeta, af<-<rt»Uir]tu: ."^tin^L ,1i:«t atte«M«'fe<nci:<(-' 

J^iuiiO, ci pX4.n>et Ai ^éntc aUàoïCt^nc^^^^ ^ vozhc Âvuuj ^^xvdvt ?u ^litinwL vimuMà ,on.tkH~i*n 
Àiuihon <>omniaiu. , IC i^îlùc' ieiaieoouaii^ n '^Jl paJ ^o- fcuL. «H-hlet Jl mitil^ une ^tw)(t pftU> jy*?- 
/fonOc . jf icitMMXn ViOM.co\.\/n oxi^yà-itL YoMte'iiaiUy. v^ vyiàiame. ,aovMvU- lu», )ii -t!iaUiunvLcdù>tl.i htTO' 

awife wte^', miii o/KW^^ au'wn l'cstif ;«-fifi- avau.. lie, beau .ti'Hir-;" Vcuci^ -i>c>tu'> , Siu-eilC-, )eA .ïctMiaL; 
S'il i'navAôoù- ^'tnu^ cHoâ^c CL cïnt-tïe- ,waÙHr Jf,) ^ïmO* . (a\^cI cni'il^ en-^eiJL., <^f Oiuu i 'a.t3f»f<'ptteî' 

Laui? ti.'i lit. mcnvuM.1- , eMt^ cl. r:ii. ?£* f)AiUuM'itahi?«-J 3t ''c?"!"^ • 

YMiU^Minià . mal» AatiwieMc. 5&» i'iTMC ?htiu.cbJ , leJ paMueiHaiMmJ Poii^ -iw té.vi<(- ^mu^ iuxtouL. 

Vci^iii, •cècLi-'tel ûu'Jie/'i. , 'vedii- ctntmimLy tuiii^ tM^LuxS^ pa^àaù- ^e^viuii3 Ji L' hSyitcX^ 
J^eAuJovu ijL- voiXS. et, aw. h^ w. 'ov. l 'i , ax^u. ncÀàavi^, Kflacee Scmà ««• mua- JpeciaJl^t^yiuyi^ta^inwc'' jo <*«<> ««r atte-. ^t ttvienô ^ l%iit^iic }e. u». maXa^c^. Jt- von/- 3ù)aL> 'Tbiu. -<£ - 1 'inuit^aiit. a 'ihxiu uMt.^£m*u. iXc ^avuel -am wi'cx |iiM_ ()à<; i]u'£uLîtaii~tn4Dù»M«>e£, a ici (xcciMt^ti nci'Viua:' , c'eM^aUt. •àtTtt vête-' 
Icl' auwiùiiu.» i'U'Oruc \n\t 'i^i<nità <«, qu'un, vrtùt poual^ fjeWiXi. . -i 'nwoMwui- e^LouM 

^ftii^di IaKiute, eowme^ Ui qc*ià aW ovx. Ïo.mmxam^ 3u.- imici^ . iJcia-evvtta"^ à<*'4te<utole£, ^,/!tc\ 
L'i«. tw- 4aù_ ûiu- 3iwy^ -w. (aiauie iJ»l fc- . -2 'owe^U^wu:, « 'eii, ^oiiveMi—^iu. cd^ 
OJoKH, U.-fj^tC' de. ecttc Uimm^ èïaii- cuctyoUaiu.- 

U.ix, DtaJjxèc : Ji l 'a. tiU- peiwoHC 5 /pu t«^ . 
■<-a. PUxLxûc ■■ ^^(jUxivie. loM/io-ic. 
,j-a- malaJe. : c^lou.. 

P. .f, . ^^^ 

Iltt i^iUHt «aêrwutvvc 3«. c^ife ma^mC ct-m^id aitcuiuc<> .■ben^m- iStucnà. 
ii>tù. a. iu. , cCl'aqi-. ?iL h <uO . wuiL- kHotxJit -ucvuIclim^ ïaa ne Ut^ eUe. a. biiwJmc coMii"niuJi«*uui(. ■'-a. /naioût. .- Jmi^^ <<aw j^oJ • 

L A. • iSJuxcCCZ, : <-{uiiu. c)i3eii-.\ôiV OAC- 3«- (n CMJ) , Àïc- a^ voulu, ^t^ jttec-fxvc^ (a. ftHÎtJu- ; tiu. h 1-' tVu Iti. [««inicît-tiitiijJe, ^j£Lpû-.^«.»'<Til<x- dm' ^'i vniitù; cH ISvS . <v)fk-£>,,f enfant* nui ^imu ^w« 
portant»* à ce- au'iy aat-ciii^ . Jv»^mciriL,wo!i\3Ui'Uxxii*»-t^n^^ ,iLvmi^\t>^iw^^^^'^i'litc^^ ueji.. 

HK'iti^'^- (£ii3bvew-- tLl/a. 9w iniuJi\x.lM cii&i^U^auM ûH-ncu.'^eAMei. JoM Jii-Àccùic icwKxjconuX.-'ii-ffù.l'ey 
ât «ou* et, cIja.ttuvK'. J<u' iiVMX/ume- ckii'u^ali^iXajL; ui chax-i>owi*-\e)li cicVciiu—^aioviïUu 'ici bcnue^ , 2m^ iùW^avAoMs. 5)ci ooutei0M--3t \^uXu.ciMVu,, toM. excMf^^, <^w.'di ^>&h!)h4.U cM. défait ôi ^ 'naxMtcùi ï-cwvnui Oui vùume*)»^ 
i'oMcoiv C^Vi, a«», ^anxe^ jii'iX^ (l 'if tL- *téM^ }c- tiyiwatovAi&ax\.\^ .C ai,ii^i^ cioK. pc<5 ahaxhovMie^ ■ OUea^ 

tovtWM.vi.ù, ."Uf-LinA l 'botillj^^'kiu^e.', il h'u ericiJW w.o\my^t- à'tvt-itiz^ . iûiU-^&ii. fuitie- Zffu.3 OMi aiifo- 

<iH'eiiu. Mu «ittt^ <C l'hanl\aJL t.'3cau|'cTVL- toirnï-^o, pivzauu) i<L- e<_gnfMt ^, l'cUitU- nowc i^ovl 3éL^«^• «^^'' 

u-iMU* toiwhtei- . t'Jfai* feiiu jtM^lSi- a"'*'- '*'^'-,noiw eii. av'wio a^"»^- txni*- hxùic^ nekc ei'ioMii^iC' i iA/M^ 
•lacoH, wM^uJt . Jo. <)tti«sti'(>M. A'eiC' uvc peu, citttilurtee^, \c ctni, "ioMii Czji^oenMiexé l<ni7â . OJcu/u(^ lOp 

' f ! HT ' '' ' . ' P C Pi r C D. ^ • • 

a-liiu^. t'iioi\, lv.\0*M>6vBV^ ,iOM> Ci. IW'K'crtL.. aJU aCHetaUMieM^ ïauccXa-vU^ . iOenui Icà -McataJo ai^c-i 'eu. 
■CxOu^ fli«* j'ot pu. ^uvwt' ec vioùleiuc>w^au£xl . jt iuMCt, '}t ht t^uWcn ^H'JrmViiwuiîê', li iùiliùi ,en,^ 

<ju it» iowu tnWvtutf e4w iw--|3eiU'MM^i'(tu. ; <;(,('e^eïirt<> c|t»£. ««ia^^Mtt àuïïà- ^ otèiwsvic^ mii'u au' iuV 
a\iiVuA^M^,ieiiM oM 'tt'U aie eynuCb ' choit- â-Mm^ £<nvMui- wtkM3cukù>u£.-. LÀiiiuiè.im*^ . A yui-ïo-w- ncu^ <W«eO 5e- i<x J^ttite , c 'i)i_ tîinî Joitvcnu. l?ew<). 3e-J'c*t aJiwi^ JtiM* itM^ixvc.^ OAnèticcÙM. ou. aii«^ > ecje- 
<>'i| £oiw)tut£ ^on.v"td. 3e.inuli> a?c|3e'u*,^A",^wt le. ed> mniirùc ^ om t>teMJ "is-i wetib \'iweé Iaj mt^ Jitt> >)13 iiWn , lifUÂ- CcWWie^i~ i«at<r,'jiaic ilC t'iL-. XJ tap«L JM-t- 4e.t AûtOijnt^ whitL^W, cuflit'i!- "''( a. pa«.'> ?«. txiiihJ:n^ii'Mii-i^-f}a-i Si't^^a.i'Uf- miut^-' )^^ xtehmxhùX' •■ d'ciu- hw. Muaa. a- vMJichex^ di*m^,iaani- ccmincteuuM^ x^Mitte,:Jci fweJj ttc-AoMvan- aluJ .cTiaw It v^niA^ 
'il uicMbt. Je. lui èù>, e'iH- UL itcavîtie.- ^oit ,'H'ciXu:. bai yMan'Â. io-'ûkiicmc , i^niin, l'c \e.i£tmïi etieote^ »ii . jc /{i« ^liî.feiitci t4v4c»rlî ^e ''"- pQ«^ Aa.rrmii.nci't,, cat.je.nt Mli paj Ji ■à.ï iiveuit- StUt, il Je«u ^ Ina- ai 'foui c^t^XvutfL. ei\c^rc-^ U W tùs 'it.UL.motaU-. Uf^t^-voMai 3c^a.Tem'-*ui , ii^^^cx^kumiu.: 
\iautiaue,. LV<^'emMYfm/^<S*t i4h. ijO'î»'^'' «>w etM«(nJi^(l«c Jffi 3«» ba«tU|U£i5 3et<nife- <;i*toèc«_ «i_,<M't ^'^«V' 

J.iC ftiw^tt^^a. i^aaloSii. n'avoii- tjo.* ïté ua)w/Me^'iaMà ia. viciate^eu ceot^^JoM^ U-cauéq-M. ai^^*-f^ 
♦i< 'Mail- conivva^ cwurtïo ?it. tualaîW tfeiù--i*i'Ufcow*vui^ te uaxijL. , t^H Êijfetwti , i"vt^2\i-\Kùi '^ùiMchtuMtMy: 

t\zctcitrMi (]VM Jovu. 3é^ extût^u-i^^M~-M^ruut.,cùLi[gl^ a.bii\M .^b-eis. ^jiL-Vf\ii a^iu>u^(nii-- 

ftii^ Cita. e<-«£.ti-'e^i— wa<) ^eiitâvMi*M_''iroii^'li' wtWvi. îîc. plis- 3e- u»-^ct£ltciUiM— 3ê^ lo^ Vjoio^/carfmt- avtc^mii, 

<?iioual«- •i*i*i^,'>'it veuc 3«£- AuiL n^wi^ffiui lint^^ai-^'^' il nmui-CCffuttL , iurvul. n' OM'CfnU fou ataxiil 

liftottù'iv 'rciù'iMCitiC , ££,oim' ehiic aitiVc à: ct^ moUjcuo^ X> •■ £ mû. i.L rt<Ja{L/|aWu icut^ mt£- «leiwt 

JIL>«_ ciMw-, U- 4)c>d"^iit-t"ti?a^l'ÊMi-- 3c lovi!itti, CL cite ?«-ûy «li 3a.n4 M*t. tyJ.M..mt. tiZi in^UAfiaM-^ 
•uaBUtKin- ijue ?«.> c<xi nii q/uuai . c.'tuji,j'iu è\e' pUi,i- ixutetiK^ a\xe- ceXa^.eai--it,^m--c<niéiàltc--aiij ?ii\inJuJ(e^ 

M'ïa «t- otueMi lutw ^t. »><?(,t (Ujfe^, MaiJ l«»ict aiu <*'«. a- u*u^ qtaM)i^itnP(rttaMcc- ait- f>iniiL. ^c VuL-ia^ 


^5 Jilw..) IcM ■ CrxvuTin^ t>iaue.la^niaiailê^iiiti ne. uJàMti^4iL,'^<>*UeAU'r^aiu.-aiuLtUit~-Jeccitii^aot^M^ wùav 

MXui, «0^ t*M ^luJeli. ..naJ iw^te-Moa. a'M tu- \ut- Joute U.1.&UX. Ml- Qnicnev. ^le^u^^oeU^. 

VcwiU pouvez^ ceHi>àiti^ t 'abin*!^:^ de^ i^TMcetC''u>tulù.tuc-,i'a.tu4ih>eMe^ Jut^ U, }ffi ivu-nuJ tuiiw^ 

ia. vnêvMi. choies, eepeM^oM- I 'i>Ut7ewiU}eiù.- eiL^oUii iiVi^ , i^àettiibiïiU atultm' li£L vu>u. 

U\) . a\n^ c'e^tltW) c/lteiMÙiu- . j 

tH. y a, [i>Kyfci»in*PH*w^'vi*i' laeii- $e,tMAcutCav- îW 'tWonJ ^li'<:hùw<MVï<> ^u-<J«<<niK ôti^cSt/ca- peut-' êtu- 

ni ■ r 'f. ^ ■ . F ' p • f'>- ' . rJ --^^ 

•-2i. iu> ^c- tVuieut'ôic duVtCUtt^'iK^u piuj . 

ÀA. maïade. : La. wc \t>ùnie^ ccmuu- ^V epiuafet--^ ec piuj |'ai litt' Jouât iite^>é. 

Mix inaidJe : ^Uh , c'eju ^aiiau, ?cmJ w rtieJà. 
mi l'eu. ,? (&?««£,<) Ml" c<n*i«utiîiaii. l<- faJbUau. . yau» tmtltct. MUài cf'et^ {«- «MalkuV l 'Aiwi?Ki:iL- ?e^vaxa,- iue . dut h'c^I- fJCiÎM- ùitliU 2i, t AfejiWte^. 

110 If) t' n «- I .. ^' . " m . ' LirK M'tt' Uii inivleiti^ «iM. fJc-i*. tC ir^ui^ CL- He^JouL^ ^ai cJio-. Jt, iviuJ tdccixù, , eviiîe^ autie-i , nue txffe-ei 

3«|;>u*<> !«• vctccwuKi^ 2iL l 'i^t/jnii ^c ''ltA>«t>+i^'- . j'en ai v'u- plit.'i'eitt.* a/lii- ?^ <te^--f?i:<n»cuaw^î^' , '!'-" 

i}atii>lalc<?i;Ui>vu£) liua <il)^««t(^ 5e.j «llêiCAL iAiiUcM .•fiAHi^^e. t^ 'ù>nwiva ,}éma'u>hc-'CC. jt'ipve''- .Le.c'ILm- 

De- 1 «Uo-MUHa-i , tL«'ttt<ï- uuujJ)l^ 2&puu^ •*' *"<'W , je. lui ^i^ : vuiiJ cU'et U. t>«.^io^t^.. c ILai.t tlU'H.iù.iii", 
it n u ait £«, 0£U< ?aH4 HKJM. -YiCM^. ii. ineJccin^ aui itcù\~ avec lui eaJlvLMt^' .'on .^Mx ,^«1. n'en, « a |aMtaii, 
*>arJt ia-lxw . 6fo yu^K • \i^ ■'\C , tt ïoMiui^ hl.l\MiMaM^ e-n. ^aJiXcr . 'Vota i-i'itei po^ t*M,-£il:îwcûjUii--^iî'e^L 

it l'o- iu»tiai)ii:^ iiuj. ivtui M'ii^ . Cl- ji' cwi^ Q\ie^\^givi ei\. axwtvtcs^ paice- qu'elle^ u'^i_»<ao cwATtt- fegj lii'/îii'j^s.^ 

d-qii'îlU- n'êA, hcLi i^ ttitiiu^. <-t tW {-ait atiiiîijet^, l't l'ut fli (éùc |«tï£- 3t 1 '^i)*<it"w a. ii^etaii,' 

• • /' ^ <i - 

/)* i}t>ux^L<xii cîieo cncoz^.- CM, bciaciUiii^ toute, ta^ ■>'i't^ lei mri^tfe.». pe«ip1»ê<*^i'^»^- <'<2nti<u atni^n':^ J .247. a 


/ 


l'H tt*'"*'»' *•*«. .Viwae- ►Mvpiu. K>(Xi.b)iiL- . L^cla. >m: J^'imi, a fci£M.»£i, <in'iL p^^iut^iiL .h^v ^c \-txxxcj^' 

1.'. ' /M ■ '. 9 ' . . f D/ 

a-lttituii.. 

uiewi. : t l'jitHuxi'ùHtu^ aittculcau-- cniviù-onn^ , "loiitté-, \2iX'ta^i0ÎC' a.iC£-\u>LXM.kL^ j\.icttic^-~; icut. 

'^ / % T • r - • 

^e r7urUXt)c .- i/'ii' , IWIJ i)ï^lii inJ . 

.' /L. iJft43.tCi>l. ; CSU-^c in. fJ-iewoetclcio jiiu. ivu-> aV^Z^Sc) a^ijùrVjtL' . I B]nl 


L bjcL c^c la icCc^u ; 

I" LWiJ caJ ac cJu^t'c^M'iilûaur cl un <.•</.< .A- chowc riitj/ii///de ■ 
"2*1 Ci't'iux: c\iJ iU- lUiilcxdn: Je (.n'icdieli^Ji . t^-'/Y • (. htXtCcn^: Je Vt'UO 1 tU }vu ^Jc^m'atu , lut^ii^ voiiu vtt aiie tùui .^it^ iv' l^ WH- , M-lfliO l'inr 
MittlUut^ j Jrt.l,eu- t)4tvutw'fc-, M£».>^.VveO lie Je lit. lamaù* c\n'uMe.-^au. ini-xai^ ^cw^i'kxlih. ?e4UchoMit-_ 

J p . p ,n ' J "1 l 'il (I r 

2«. choiu. tmiïbivttf-. 

MiiM\t>Xi.'' J'oiitttnu Ja4U Uvt'2- i(~ cVaiu» JiA''c', waii il n'u a, Ii^t t^^tijulmiu' .\iJi»..-iSi-u wcxwunetdit^. 
y(!>Uv^ juvwtâttt dMiL Mi-^'buj'i'uW \x^wu.t\u.^ c'cn^-À-^Cu- qu'it <<t -ttptci.-'uu- Ii?it(i7ut.i_ ùJ^wtuiiu. tuv ■:< ou 3i}iaù_ flii'iL j'aAiU/ 3e- k». W-MC wMlccii'iWte.' I vnaïXeui, HUMfcuMt)- cfioitc vniaouuy. c<u\^Un^ cade*uc-y t«- ■c^y.wwit^, la. 'MixUvt.iic- àcJi oi^Xci' etti*!*- tnci~-, ii--n\uyALiztMiiu^- 
ïcai voua .tiXpiMiA- Javti» èouiâ^ auC'Sw*^ u*ui ai^j^e-nte^idçiin- , ic-i'oui' av ■nze^e-nte-- mu:-Au!i,'c^ 
la. e-hozic viiloaitx, ici ey^-cwXi , htd aUtne^C^^^ti eJL, rj>u-.> |c Jaceï, . affe^- ^c^ttâc nrld au. 'cUsupml- 

^OMà 3out£^. u?" vù-M^ , 1 'miîep'L£MJt<xi- ma^ de CMt^^owU) ux- clètHCn^tiaXCoH' cic^celte. Visî/ic^: u-ua^ 
Sjonc. lin- jcJiw.. ]t Zieni che^viMi. uxu^ hxvvuw^ veiiioMi-niciVi- è^note^,. iûoUL-U- wicvwc ouwmi, 

avU'tHOt. 3auO ta. vnaiotnv . Jt ni> .>aii) <:e.£itM. W «<i la, onpê^fci^.^ , vmxJ* 1^ kuL c^u au'tW «t^cw^ f*<V 

<uti pat ■«>. jOMXMt^. J'tj ihii\t\>ai. Xâ, hm. «unité fe<> iwtcuîae.u^'iu.'u.itl- ei^ liii) «ciiaitjt- e\*î wt^ ■ 


- P, • . ' ' '"^ J ■ ■ I' P Hxn ... . - (' ;ii, iêii- . J 'aîllAî*<xi iC 1 '£vvla»it- dut ivu- |jaTauV,.Mi_ , 3n, toî^^ [.A,i|i.\ili»<w.ni_ èviiuîi^ , anclaiiCj-ù^ 
Jiia'liotu'» • Jt>al|i^:, -vviu* 3«- UL tetc ; i5*ul , mu ijwt . au. ji.iu- n~ Juv ta- lett . i-U<)i~* j^-tui -mwt W^ 
Muùii- ..Hit w. JoMini4<«'De^u», teU' C(_ 'i't3ctn.^a^ lui^lcact, tt^icvvufn^ ■ Ji u a.'wc »i»- "'Ht- jwofccc- iJe^ 

c^ii- avu- la. Jcti'"^ nuuiu'c av'aiu ou JonW^' . a u Mit. ai'OiU v^mt , ^<_ .v..Jo»u_ K'ti'Val)te»*t^*n_ ta, 2e<fe? 

J I ,,1 I) ,,,, ' ^ |1 Jn . 1 . . , . /\ , tj.J I o' - 

aP|îti"> JcliuiWvu, nia-M^i^ ilU. - nu*M^. Uv îùjtjpu. M'a iainato £U View- ^aiu.utiM£iU- ecviivaXi^. 

t-'ltcM.. t*vM«,éto.i(- ail- ; !«■ i^iiUai tViii.» (a. pie."ct- ^nÙ ^^c^UiuiieM- Uti. tiatmt'(> eL,\t. Icut^ èùw: 

JîihcK^^oi ïcciMui ! - tu* Vi\i. teûL-iï^aiiiii. av'et w-ni, t»ctfe. iV jtUBÊ|a(rh<ni;^.q. w<>i*i4 auc, je- tu^itnel^ 

-wi«tvividiti^ - «». iX-HuJivujM-^'Su-iitovw-» - c<^,e»^i''ît lUJiK?, i"ecu'K> oieu flu '«ik lù. l'a. l'amt^ii cu^j {lycni 

'^ ■ - P P 'u • > P •■ ^ ^' W 1- '^i ' . nt -t- - 

^iffiiiouvw'' , i'oiu'' i'a\'cv «tttat<jiu. , Ïuvl Vu\.\-càl àc-tûu.i dl uiKi_'toarw- <^'i^ ccttx-amicc 3c w-cfoetii- 

<5)u/tA^t a cette' cuinMic. àe-nicx^ciU^ [ 

J, (J J . /' . /J/>/l lattHÊ'', nez^cniu^ Jtu cicconipcuiiic. la. icujic ii JOJU»- 


t, IL. . C'-iiOXCei^ : ffî Uiew . ci_ i(x. ui£ te, ; 

t^XÙ'OiU'e. : -^a- i'w.M, «I- motte,, i^ik- a, ime. -Uêtle-- ivum^, MtoU.* e«e- ue, wtxxK^jaai 3«MeM-l*t-^ 
v>.»«e. etU, . 

t. 7l C^iulX-iX^'. voM Vouez, , oaunl lot. t^iai\^ea^h'io-ci:iou*^yX-\aM^'vL^ceX- iti veUeti.. ■ nutety. 

Jii , ux-belu-- Hteu petu- 3r* mh^' 3«J ccui4<vl occo^Covuie^fet^ . C' 'uni t'-- muu, ccvi^vu^ 
-jjan--ifîe. , MM,cv4.tiïe- tunuii-n.^ jaii^al- ,. le- toimuiiu^ivu:' axluMlavu^. OiuOi ItUL.q'Ui: leiieCOttMOU AiC»UlihmiA^ îtci au 'clic f/i» c^bcv U» luHei .(jJW tnc*HC^il nVi a toJ i''«.-<;r3i«^au,v^t><wï-«fe/' a^J^Jci^C Ytiv" 
,lbutWÙ>»t*-^ £H- /[«tfew'ê^^W ^oifl^tei^C dtotciixua:-'. J<«^ Jei«i^pcii;tictMitïibj-> c'«^t^^ti£^ ia-c«(rt«,^l_/t>(t;ii^(ni- 

ml«.|:OÙ^, p£M; ««cwijnt- . <jJa*W Xt^axi aMue!t , { 'ivtXcttcaaUj'viC' Me^\xo\ULc4iniuiU.ipayi ô^t^coWAaSffU^ \ eaUi- 
AtMcc-' Jw'WJiuïuifcùnu^^ ii'it^cvci, ïa-'Maïa}'^ eUe.-*»-^wx^-^ int^ onii'dii 4>a.i£nti. 

P ' P ■ .' f. - -, ^ i ■ • -S 

1 . _ Pi) 

b'KS. vvm> , MwviJ MOiu* .>aVciR.* rtii-'eU^^ i»- eit^. U u a^Ttoô*) Hitài , wu^x^ini^iM^m-- aui a. feài— cloue a n ' ulc- ' 


1 n J I P - 'L P irt, JSiwaiM,)i£- |7K>qïW}i.vc.' avec i ' oJc^osxm^ ioexM^^iVcuu^ . i^tiav,' wn- tnJivtAi- aXCéitU-^ à cdojjeu- iccenuMxez^ 

,^ V. " l . . .. (' W . f V-''Ij C'y • mo S5^ 

Voila iiM. Hi^iViOu, OUI 63|_ *ttc»«<- 5 aX<uKiC,,U>cai*u>t'cic£^ti^AviÀt.\i,f:n, itutnz. ttM<(3..i ^wl'ehi^ttt^T 

c'i « 'i^ a n<xâ £ c-fjfcï^et Ve 'tta«tMÀMii\c^Y»iij'Jifau>iii^. 

U\- YtOtvkji, dOu ,jtoï<;<;an£. e(_t3ipti*iau£^<C la j»^ 6'Ic |i>ïiî>eMk. Wm, hènHCLnaniiiu^ 3u Cote^ ?mu ttitcy 

t/.:<lild , i'dtuja-'^i^ïa.iivua'Jfjc ^anj i;e«tciiH£>) t«aWi«> puii^ kiiWHtr Diij <:itM/îfe««/£- Jiflïi^Hb^b inwotkxuti. 
lî ^*itvct niu--iii>inl'tiia.u5«it. 3'^ ut. Jm<xw(ji, rid'ttùjai^. vU'fj- la. iéu^wl^\7c iiiiwcuiij^ citJbeueiuic.. 

,ivva».a^c-^ Àituie^ <sow*Mvd^vm- À^iioaiu^ it au 'if itnaMc- huMu à, iunti^j 'ioMtct^â, 4CLuJ(oe-, la. liane ît MOtehf 


iCCitlt>i roc ' ■ ~i P • • r •'' -y ^. ■ ^ ■ ^ 

P, 1 . ' . A ' . ; ' - ,0 ' . ^^ . I ,.p? 

cl^ai. Hc^ îtiia:- itMWt^ <)tijt6 . 

_'X tihi- ?«- JM-iunloHUi i'i-ne/U.vilAeià , le leltV'JtAv 9^|<»- <jU^, "-'aiu) l atonie \)î:rtt<i--, U. '.l't, a. patt-o- 
•tfS.Vîvvt I imfcdt'ii.» JjKciaZ ^i:- Ut— rti«'U- , <a 11/- Hi'ii.' .^c'Mjti't'M*' ■'wc- l'^'J Pt'ua.- lUaJuiJuL . JaM<t Aub-inn'W'i.t.'uiAV- 
tiiV i 'lîml'atMJ é'tl(iiv.^^|^c«*t-ta)»(â4:iflU^,..1«rtMi' la. VMMMiic^ ACfUtaU J'aitM?k ,i«mt> œ «Wi.. atU iccMA. bûi cni'aimiueui.' 

P f .p '.('•■' ^txr^ , 2SS. 

» P . ri II û . 


, o-Uit atiu'iiA^ . C /'-■ C'A^TtiJiL . w'.nic -««*<> /Tîij -ViOi^ . A'ùivHfHl— -*(«<* .^iwitctKuii^otvi a.ci2,i,. 
^e /Tlam?c : Oui , ^.vwmc ÎW «■IoitJ . 

/ cl l'aulie^ mnlaî)ej: 0t. wiw, .townex, -tviut : 

UcmcUa2>e^: oLcoi, c^iLoMWA^" , lainaùJ je II 'ai tu, 5<- i)i>aL£iuy^. 

ci ViVU~ aiulaïutt, loeecp^thi larù^éivwii ûow^wk. ^c-tum -HuxtaJe^} ^ewuÀt^(fnt-iit-t**Vca:eiM>ie^/J. h'^icl. 
) cmIcX, iCHUUaut^j au,'X ujU ■i'aqu-'/aAi ici, 3t àeux, >iîvC u>A*,i ; oui- Jnue, «M^ù'tàuc-aKipa*-- 

i*£Mt£H*- ïaAoïML^ Xuwiaue, . 


s^. 


(;>XaiM\vu}ili 


AUOt Al<MtlC\VU>> -cuwetti ou, jW"'^ , il 4£- totoSuIw 3&) ivtcuvtwtwtfâ o^cUlcuie.» ra-pp^iXHU {t kuMMUA^u.'M^^'vi^ivii'u'^^iowMLj <iJ\tvivu}ni iwL iviibx>i\,.' <>LV-- 'cx^LiiiivL. èi^ JiivmAoinii ct-phaiicfU/t, au'ùu-ipetu~i'e'ie'cvet^(f'he^no^ 2uiûe. tuAioJci ■ -TiT. • D 0' P • - p' ■ (? ^/f ■ ■VUJlU <i^trt. -ji^vj dt-iiUu Jcl'^bwirù- ti-?C(:A> Scia- Jc"l«WJi iivi. wUmiAi-.tiewu'icJMat 9c-Ju^ 3e.£v^<^- 

ïo^i^'muj'tîlotuw'uti. ii^'c'c Junipti-tn-ic ?c l 'iilUiru. J«, V'"'- Ini-iL ?o.tiJ 1-^Olvua.ielfyt . C-cUn -tuAc riniiC l'ai 

MMHinU^ iiL iiayuxïti ici: 'Datiâ la. icXi-zoit- tivVîUloiuJ ,i!<>. ZînuXn-C^nL- dM^titu^ant», À. /a )<jvi ei^MtaiW)- 
2\i.\ii, , J>'^ vomS (Xa.\MAMi^\cii >d\uKi4*- 'ioX\àit\\à , '■:><>i\i \t4 ^lowJtt lUCdaïui, ^0iWiii crut, chc^ \iic-i imx^- 
«^,o!i«^tii yjA nAUxttx^ &e\\A^ aMivf^ , <xvà^)^ ; ouiaioctlt n'd*u«£U l'uvô^Xi^i 

fl. -0 |] 

Vi<Xêi. \\\i^\jutStcdc>ciLa\A-.0'aiMoM!i^a\LC^,molo^%t'auÂo^^ ccuOioàm^ h- «u-- 

•HO 

q • P ■ 's,, ^ I ' ' 

P , . •. P, . . . .0 • bon- ^ P^. P'-' ., -. -^ i:, -255- -rétau tJntptitiH^uiw. JmiuiL •^'MM-^- 
o'tpiai^ tiJWatfl'W^ -4în4(_ A, l'heur aut^lu eatcuteui itiowuuxue^ ^e. [a. MMculu!' le^J'hii'ulch 
i^cùeMt-àc^i^'KciWM^UAUîi et^i WoÛmc^ jmi^ 3^*uqti£i*'tJai'' c|w*ifl«'!^ nM^iitU 2^A^t\m'>'-- d cJ^ix,ùcu^yiu^\iiiÀ/u,. 
\\\CÙÎi . COtMWC' iVviO^J L 3ti)ai<>, iLK'u a^a\t'i*it^ iHiuu/li~, l'^ttcucù^ ViCUa-- , Mt'Miiii' , iil~1^i^ 

<!'iwlu. ii^citt^i. ïiauJly.Hi yuMMn^ iuvwÇcvMi ?<, l 'alaW- U!<yHwfaa-^ j 'itaUM<_,i3r<>?iul3 210 i'aae. 

a\0 .^v iS'artvi-itt. '^tAA^-am ycLiai3iic.fu)^avu---Yua)Ce^. X' vcuiîh- , CvC'^w- , c^wvit cn-ia- a^ lieu, eii.atmteJL 

û ' ' ' . ' .0 I) • ^ - P f' . • 

tiL. uwiivi ■^ïoch<MtU,',n\- ,iiWMAj^^c^tV^ fojcruivriXA. aiu:^ nï&Saue. taùâWuicM tiku>cajt toti^ij^i-t- «w«-i5e»«<xi- 

m,'iWc^ &Uv'ift-, 9(mi- i'<TÙx Xo^ aiviiMoçrU- tfamMoaùiuiu, U, t3Wi-<3t£^',c«w««- ^ùs^tvc-tjw Jlv^jtaù» J alitai. dhic 
■uJAtxt* wUtùit^ I hd.tfcâU' vv^>t(«u<^;4>ia'4aUtww^,l4u>t|)ei[c>:<rivO',«ii>«* uviviiAte* ,tfe..viM^ mhaw-'j- toMoueii^ 
(JzJ dz Ç>d*>ic4-'. cXtaicU-' pz&cvcuL- ^ ^ibiu-^i.i'aac-?^Sô aju). 

do ^ 


-rsj. 


Uît* c'i pou«aU iitit bicM. i'aufe^ «.renitHi^J i^c- ;:«:,. de»t«. ,? hetw'ife . liniâ t^aiH^uw l^*t-icla>^ï5 VatiM^^ 


/^ 
i_ij 


CH£ot£^lo- patCTUt'iJ- aèiiitMi^ ttûXcc- aua^ flmjAiJ ?i. f atimoe- ; «sWi^ bw^Y'^i'**^*'-^^ • <^U« tlcJ»"^ 

- [> - . p Ç ■ ^ • ' • ^£j «uS 
.2£o. VilklHWn^S ■ mnu* .fcll. iUl Ji- Mu:^\ iu^\ cvtcv pd jL «Aul'iiM. eM-tiiiJu. outfA ivtofaJu- UhuIùiU,- p£W--2ie,£li wJwt TevH4»4 hitiKwt^ ,au nûtui^Hhù cI-XÏa, «WL' CMU.- 

(h . c-'lîiiAJtJ, :.^'..jb>,^fiHW«-18^î» c ''Lan v^^^via^l (jlvtfc)HÙ« — JÛte^ de- i-'aiH VMiii luïutoncvtfjtf f vni^. y«MWt£' Jaùu- >.,'«4*>*it Loiànlua- + ^tlWtpPC^ 


f ■ T~ir-i — r TT fXubxdA- iSlwwfX^' itwu,' -tiiwt ttvirtJ- llîaïui (iCunam. /Haut 6(«m<i«J ÛHtiHia. jilt ilfc mm 'aitalii? __<ij. . r , 

diaxu. V i f t ? ÔJtaaii- Oiaxù^ 

TxiùiiteMe. mttUXaxXt M. âiaxu 

av'm. mvuf, '13 <i>t^ai\Jei ■îùjwt Miit-M '^8W*ù««- pat ^uutiti-^ tl. ouatH. ^^v^nZ^U- ûkaeàxifM- ( ÛulX ^«uti. D ato*»^^ pa Je m-mùi kÎ^[*x. <w<- 3«it ^c. ùxtt^ie. CaJ zcumx^^t^ pot U 3; ^itiveicS aui , '"* auMi^, eiuunt tu piiM- Mui 
dxnJc M.?i. t)t.(>e^ âîuii ^1 t>»t nnb 
2- \iVU. niexkt. Z \0 jMi 

.mowjit ^2- >,''ttc3ui^R ,'H'^lwpa^ covt*fcx*U-y, tvulsXàitt- ; CWL. juJtitMimo Iw ■^ HUlIoM) ijut^'imJ (ïve^î^ itnuC' 
-U. HMHoJù/ Sc^tie^tMcft, avec cetîw flu< j'e«. tapi7ik>4>(UtL k intt.t.' 


-Z€t- 

aœ^t^ -ji^ou^ey JcWlOii, LtUtaU- OMXW [iv I As'UKiUy. ^c 'o\Ai Htiv^l' M^ji.\\\ iXHaljvw^etHeineni-', vu \nMa)ù. ci pcvn-^.^J''^ ttèj tiuauMJCi- t^ie^u^.^^^waïcûU^ 2t^ j'iwixiic^- «kuÀ awil au£ eue- «wt^i ianii^ 
««. itHMtibin^ A' |3«*u. ivtu- viiM^taiui 3e t'Ai , iJiWfMt? fîMi, {[M'iKea:u««. Jau^ ia-^d!uic^-, poo tnouui ^nun.^ 

iu-nnM^l'iô tv^iieidaiLite/L. ât-U^-^wÏAXt. 2i^ 
Ly 1»!^ u»- MLeyvu. (îïjois- poui' 6a iJùJ -Aaujbe^ 


i>'lCJ ■\iAnhuïicittet*i~,2(iMâ cMc-t!«.,Xé îmc ii^iouvoM^ 'ryM dM- 
..... or- ^ u .^ .r 'û J J^ ..\ w -^ V . .. 

'^Um, i»u>u waiMfena*<t_^fiut -W {tialaJa tw-Jcvu^ iiïuà ntcôeaiS , dut. te buyn^iU'c ■ 

btoi«-.a,aK£,i«, ^iaÔ 5tu , c'ci\~au''à ut^ diounoMt^ , «sut ioMuiù Xa- moUuIu tu-J'aMëtcicHu va^ 

ftloÀviJït. . 51 eti. UaLhai «!iuii»BtUiili,ai^',Jii£. UiS ifiûjji iiàui d'ut^c- 'tMc aiiUUi.^<m\. ii^ wcntuuiitw. MiaUiUti - 2èS. L4^jci, ?L la iccvvi : 

Cût/utiJH perinaJie-iU- ■ 

3'' ) cï-liûc Je- (.^'Uniète trv/wc'cuJ'u o^ une i^it'aii Ue i,.yzeill^ ' 

-aeve/ûTdpcc pur le, fait- a 'une axycLvùrrL \\Xcc\}iv.\^ ùe^lo, uic J'zM,xÇi>u> -Jllvi^nj 'cm-'\n\c. .VmHMi • t '// L /uxtCc'L : \cwi. cViur iiiaLu\'.* Jiii A-iu- -litrùtl'o J of-fêch'iJ.t^ a\LK natte 

->i<iiiC . 1 Auiie. , au. /i.>iifeaiz«:,flu«. i^ Animai-' J^mu'' cUu\ t>i.\.dux. ).?tw.< ï^ptAJ^mli, ( 'aiu'»>tufû. . .^ii uiuitc; 
A i«>i- m^m<4vc ècwwc , dj ^ciijc, xnçLUxiC-'' .uiîu ie<iu jj-^iu IVul-.x jtXii^ ^inet^nt) l'un Je^l cuOie- •Ur-' 

chez, oei Kiai«\^t> , t\- tVii.-> J*».ieï, nwint j<cd Jauj Ia. («jk-, {^ij te-'utw Je ta, \Jco\*\>Mc%*^ ■t*^Je •Mujitfï.^tôu. 

aIa.L-. ■-Wlni'lll'cC J<»K,« tltl'l'^ u tilt. tH'-'<.V'L?"U:ltl'i'M ,")£J fFk>1llVtit«4lt^ . C i>U ll'li. Ili^h'^^M, c-lMI «-V^ 

p.. ii<d"u. .\\iu> uO WijxiL'' tVfJuù.' jiu-ivin.; IciHp.* cl- Jiit I '4i i:wt<:*»/,, tJ^'Ut iULi ixitu .^T roj*/ f»t<- 

' f • ■' p.' ■ ' ' 'p '. (J . or , • . P- - 

\'M*n-~ i;tut\iu, juii*. 1 .xt ijtc , en- /tJtopc'.'^wt- J^i: .* iit-stilVi. ^ (a où:wt£. i^cii-^»nit*il'i</ii .\ liiftl' a. i\iù,Mni.^ n»vir vécu. mu. l^uaiii. vu. . Mciiun-l- iaL'criaiUi\ u aiiauu uiniai.' ivua.>.><; lo.ocM^n-'.caiajx- £>1 Î 
ninU, ii:tiiaiJiiatu.-^t latà* , .Vxiu» aXaxù .^i^t [cumu; ptc^viitaiL iiit£ j-lzcahlc hui-h^^iic ?cjL,Hitji 

' • ■• V ■ - -p • . ■ P ff '^ V. ' V ,■ -} '' y ■ f • \ 

lunui. Il li- \4.ne(c . tl n 'CvVuSmrL- ebil^elk^ a\icm\ù. ir^vrï. r Duvcti'itiatii'K ^-w -ntc^niv t-uL i^i^mcwuX^ 

liJtt cv^qi'i (jLci't c'ccticc ai'd^ Xmi à la, Jf^eJi cVt ^ùjUati. ^pij.t hiciu i;b£f P<:- '^'••Itùavu. .c'C'', 

nu. 'Htci^.'.SA.'pLkluiiiitln^ i)t Icu fAiîi'ii- U_pUiA- 3a^u^al,>alltt . U (l peitu- yctt^i- a.K<ec .ici iMtç" 

pat Ci mi*i-, l'ii, i.vi-''i-*ti' iT JiX^iaiw:!^ l ùici-'i'it^iiiatÂt'iL iiiotetct, ^ù.» ttKWit'ttO iHteWiiiO 

Jt loio t-e'Wii ixvvuxiJii^t . a. pii'p<?.'> 7c^ cette- «uxWe- i)i«- -•'aiv iii» ?iiiiiez£<f aWiiiSiJ , lif^ âutnuhtmc^ 

^\\<vup\c\MU . >»utibiii. r)«. <a5M>>t'iti«t tilt jK'Upe- iVii pouxwiti— ^ttc «ttOi'tctuJt i*hl lô, tutitiiïiit ,- t^iU'a< — 

y*' • '17 • I? ^ " p - ' fi V -, /' (^ 1' 

iviuil - «,/uut>, 3i a- aioviOt-tOi- ixrw. ai'-Viuiiicm^, iiiiaiiu a pr-aVwi- ,tt foivJ i«i/i.t» Uaml iL ii i«^ 

." fl ô ' -'V ' ' •( 

cX^x']^Wli, M liiw cyïiax^ : ^iMU' l c'tai_ cici'ii^l -• la. ie^etu^^ i"^ puii^^i'U^ .Su. je. kc nu- tii^mvc , atxi-- 

etlli -Cl lu. naiiimw- iojnu»M^. 

^hiz, ici .iHateu'o aut^ic- voua pi<w«4tfe, , il <u^j''aiiii^ pa^ ^c >j>aveJ peiiuL\ [a. i4ta)ûûù. li'H., HIQ te. cxidU i OMCittalu^, 

èhi- -i nuw cXiUXé!' duc v'<"i** - Alt- li OitiJl.-'i-'.*^ t1Ui^»tlil_ ilit iviu' n'nvït u'a^^ en>.'iru.- ftu^tii. ?ayi.- 

r f .p ' (.' 

■oeuitix'U' .>i.Miiv >ni jjeii. p«îï*iii<> îouo te,) HiKiia^J Jic ^V'I<^vlli|- ; ^lu iit ^Jai'c pa^ ÎVt£. a«i. iii<>ti a. jueUc 
ep^'jiu,^ iiuo ,>i, .)om. p'iijJtuiv.^ pi>itt m, i>ui\iuti, fs^-' - Cmn -i!i ^ l'ciu* ti, Viniit^- *<>cti^ ifaijjfiiziti:^' 

?t t^OtiUu-w -|uiaul:<xut». in auelalU^ ^Oltc JoUniiellt- , It, UtWpfchi, il.?ovH^i£. ionvôtn*' ne- i'Mcuù 

( LliLltlauxdc-) : 6i_ivu<) ouivsy e^ aM\ii -peiOam^ itr>i~û\\. %t\ùv oMi , <x. uiieuiU- ?& UiW*i- 

}ïï l'^C ' f'' /' ^^ I' ■ • "^ 

■^^ nialiXoe. .• élW «t^-î^pfeiuxtetiu. nzuLcir^uu'.pmm-- Lx mtic . 
C' '6. iJ/tiZ^cVl. : C '^.iL un iTo-ï^î^it»! <Jiii A_ fli. i-HiJ eit îiiwl ?ait..^ ul- 2i^ctiMtiotL )e^" 

-|. . .^' /? ' . , '. -. . ^' ,' .^' P l' P 

— <; /f/a/uPe .■ cLcit . e<„ HiiMic-, il u a. Jfi,> n^omenfi» où . Jiit «J p^nitt» . LvJ^juuKutv païûâ_' 
i. Il ■ Klïlatcûî^: \o\>A ViTucz- tL u a., in. m morti^jtts , i>i> |.-.iou]iuKC ^ aiUiii-'Ciu. , au iVi!» \ -tes. ^£ fnMaJe. : J'ai aiuVH jiwijiw^ijio .V i Ju.ViOit'iUli 2>an^ le^c-niaiMi- OJcum ^xtauu- i>iotMi?«V 
li-iU-.^iHi i><-v* iMitc Ci. aiic-jc \ciie*3e, itlc-ci^ Siiuc Ji'iaf.* - la- »'iH£Ji>iu-.( Jt m<iMhrii w iauv, ^iiniet.i~ ' 

e-'/L ■ L /itZtaTL : OJcKUii W «iiJ. «.V'iui iiiVi i.-o)iiui^iu7i; tx iitpiiO u^'iiwit >Maî:^'p.j£^ t't^M.t 
e.7L ^luitarL: Onl, c'ci\^ Iciti- â-kTi'i- Axj-u fif^ tÀiid.* : L't'itt'? ioui:-'» 'ic^^ovlt.ii-u'- avec 

-le ma 

-lia. lui • C'l'.*u U UxiMiuC diu c l'exil- U -HCae. i\v ni<.X*n"fi'MÏ:«hCTl.t frtl'et'iflu^»'' • ^a ii.<;fa; , ij t£ t<:W<c . [.vnAittc 

l'iii. ^t'|>tÀ*t:Ht« , X'nlf«>, (Jt'HAiHi- ji'IU p/r^WV i\ t^iwuj^i ..^aMJ aul^i- iXCe^mt3Ju\H4:nuML. . I afjd.tû'i^.' 
tabctiJiii.. 

ijai. inu. \\tjI fliiiicoMo'it . c^t in:-c*'i!n. ^ioatJi i.xiVKxit' covt\aïêïe.meMi^ : c'eii^\c'uXt mtc tluii'»: t'f moiu 
• ilH. afixaa^ui^ \<al£iiutc i-ViiHitt-' ^.'•u li^ ymMUi- ttuxicui£^ anc «uni* <niviiJ t'j^tiwitn* . 
Jlu ■vJ'oiu; .il.Vï, lui L; c>wiiii ^"^ : t ^i'bt'rii''tnt -^ £^'u ..î i:''i«- diu. .'a-.fxujîltc- Hi^V /.'>U'tin.(.- ijo,'» 
-V'ii.* 1 iujliUHift ^i- UiUiunuxti , lUL ^*j- JdcLie, «■,1»'' Ji'ii.< I ùvfliKwrf ?c i '«Weurcte , h»»u)i\> ciiu.' p^n ' "7 ; lIu JuaJ-rfPeJ : rouler- KVio wu-> '.eK'ct na ptic «i. mat^ljet , J'iH vouj waiw . er.,. C . (1 ' D l' i' ■ - • '^ 

Iià iWtiKi.-ti' . iivîJiw jiit Un- ui pinVila ^a''<nr? piiù* jfim aiu^ Wic U ttl^t . i akiKu^iu .(.;it .vii!tai;^,jrtu>tt 
<\i liilOM. iuvu. \cùu. cHtiHt'£.^^li»'n't ••''•î'ii inuiu. 

I le »viaUu)e tWitU' e4.^htu'nc- im^i^oini. ? ai-'l'iu • ' 

ViJlW chu) .i.'HIWlt iJl IVlU* Hirttùîî, iVlUJ i 'dlL. 

_t ///il/aJc : Jctn^wc <>uz. [A,i3t>i*iti, ?i:> i^iciJ' . u n'ai nUi"U!it- <.^(al-'iliU; un.*c|iu- u tw-vcn^* P . \' ■ ' ■■■'/' 

au liu et- ciiiv Asttiiu'Mvu U tvuuai'jc J(?ni- il- i'ajxw- i) iiut ro^w- pt'ïwiaiwH "^ , «auaR? i'ul .^om. 'iaxui- 
l t'b.Viiiibe. . liJlw au lu- et- WL-'Oixi ciwm. i<v OenJOtioit ?c X£»oiv'>. , ■ôwl mi. cc' £►.'-■> t^j^t^j^^i^iu: i.'av-^.- 

jWiJc a. uuuwite Itou J lie l3''U\'inu> pa,> hiMi.? watnrufv , iii iu>aiiK^' Mwîuti» . v'ai cmIou'il uic /c ['wm jttanJ i!<> V^auvw wMutu- c:i»i-^^VHa me ^viunitut tl?^-!:, Mim _ cV-'i-hm. l>inu.'tM cjiit t\<L .Ki»: iV ^.:^ 

p, ■ ' • - - l'^r 1' • ; ■ ■ - ' > 

tijUKl^. t l(<iù) Jirii. (n'^l'oirt ra''«ttmi£.^at'A iV i'«ii>:^iip piii.' kiiiu; lIihX viit*^ |o iVii.> ' Ut «.hmi^iu-V .'tv:: 
lui kl oniolk. lifuaiixtcùiiui^ OM cciu^a. pW i/e-ttaHi* j. «b pM-Vliu; ^JViUiJiVcmt'm^ ^'2'^np'i: pa'i.u.L czidcrC~ 

■|ii>t.'Kt a. ce c-iu II «piu' (auc v^iu* tay^aXcL . 

'■^' /'' • tir 'I-' r 1 /^ •>■ I. 

t^ i^\. o. .Ui'H .cHci\iu i-(-a.iriv.t "-^'cfiVl-, cjM 'i:>L .^ut (tV^ .VA'iH\ if' . - ^<. (■ 'l'.u mi,- c'civiivcrtc- - Î7I. t 'U\u> Oe^ ^nooioahiJiu* >iiiirfuj|i«j j^L'invu^ic/culi.* |VitK£iti:_ .V rC<u:ct-<^ «(-oAruVat.* nue-' 
ie^cx'.fi\eii-aiu"]tu- [■■»'•' «ul'wi'ùiitt-. 

■iiCMMiti PaH>' (itrii -Vii'iù: a L. -Ulp'^tuctc ■ c lui «4.\'h«iS P.iu't.' ujiu_ .•'[;• |.nil'lit'<u.* wIh'i'h ijattic .au^ 

. ' ' ' • ■ . p - /■ . - • . 

vy.v».v;/j.- Liiunac i}ii/K* i'atajuc Uvcmc/îicc - I'om.^ aw^ ûati^Si- \SS\i<^i~-i'cuivt£^^u-'?odiuK-Ll,Kt - 
J.'««l:i , ^cJ': ''isbulvuM • il'e^u mu, t'rtajleM ^^- c'huY nui a ctc ouMii '•\ii^'t Lr .V»'li^ MiU^cciuc UmJii- 

.',. A- ville.* t'it |.'atti'i'iilii't mi^^ I '4v'«i.'i cuAiu'i.'-» tL 1 'ctu^^^lt.- l-'e t'iamu «VH'tïem^ aM.VH tiin'i«v<dMC 

^f ■ A ' ■ ^ P 1- < ' 'f-' 1' ' " i} ■ i 

l'tMu.* (aTijuJi.* Cl- L lat>i:.i .IV (aiu, iv- JvlletnaiiHi-. Ui* pv^vt^t*»' Au)e-> >H4-k .*iij«4. i\tii*M- ?«, 1851, 
.•i-Ji'»L nui a c '1- Ko.p(ct . iL jmiu-iJtte't- «ii^inte Cl- Vi^mtvM awuVt- U-'TttiOtUOl J"*. c II . L oia «i (.h-wm. âc,' 
cVcrUiL / l.^.^fïl fi^^tiH ,)t J]!."": ^Vi-li' , }' J^imvtra { iiS6'. l^n Liwiïetcît,:. , )"< (rihrîoi painti U.( rtut^Mi.* 
tini .V .Vkc l'CiU |?i<> ()£ In. jM^'hiHi . t'Iu. c Viiî^at? Ci~t-'i>'. JewioK,. ^tmt-cu. jint^t- .-n'u- .ï ijcaitc '«ifcmiaut.ft 

P- ' ù? ' . L Dr ■ ^' . ^ '■'' r [ ^ V l^- - 

w' • C »( ■ r r 

beaucoup a. uviHui ?c «>. Coqvu'tiuW . <- 1 Itu'i. c\\\[uu'u. ^cJ> ti^mtiih'ru.'' fu^' |-ti»'co . ."K-iHccei'uiti iAui?ettU>»- 
eu avu ^ovu-inhn. t^uxvi'i^^ i luu- tMJpwal'u^ ttzAi>viatc, plu^ ni >i\l^»-' /ijjl.iitt'.t ,v'om»i4^ (Jaiw Itt .•njiuiucne 
i»Mll« .-rtU ■liMiCif iMA«^ '**^" . pliA.4.»i- ttrti'd , ''£ ifcif»t?t<-i;«aivc plu.» iii mciii.* -?" [fMiit/i?£- Jl<7t*u)i^et^u<v<nj<» 


avez- ^M^tttt t'ijft, Molu. \nolait,. 'cm... .ic ' q\ic ce. eai ? -CiaiiituMU aaiiait- 2eù cciJtf lait/mi^ 1l.^lYt■ùnla'J en^-n/xu^ ii.-que- u-miut- jL-'ui'em. vltci^ 

VMMJlÂuft . If t^iajvw^t'ic- aiiltiMifMC peiii^ - ïw toui.Jiiî.J iW- peit jli'ltam. . t. Iiunnii 'il tu Ji'nc . <" Wl »h piu 
/•iw, Ufliui j'ai vtiUU'oMiff tvt«wt< futiiu ii3- plnpivtu ?c.'i euiteatJ ryn~ (cnhtmc cim. lu'' cluK:^ {,xfiii»<^eu<. 

7ii txlici wiiiMûM»^ ,?c<«i»*u, lïliw-ia. , u' Viii.* tu. M\'f: (.'o»* an ii Oi-uu ^t'naii- A- i ahj.ru. . ei.^ijrr.f a Mt«f<v' 

or ' p ' iJ 

iMt-t'lAve -fjoMWu. nu» 'c itfomMaUiftM. ix»4cu-l .ffMtvwi auaiii- ^fi (<r avisât i*4 c ''-«Jti'W'lt • 2eJ< cr<<>&.'' -laïuH- 
ccvMin, . ^'t (ju »c>.*»vt'u. û:BtH?a.Ki- «lut <MJct, lui , cw cwiic cVs 'pIsevu'MiiM'U^'' -laiMuflc^'', i'h dit- pu cpiu'Tabci 
iv\\uie¥U* ,eU . ituxii (uxiaitumem- il n'avovc t)ti.i ctf oie. , cUei, lui , i)c SitAm^ic , ^e chute ^i uv paiWU'ié . Ht 

Ja Ji\»i.-ti|.»fwH .lut l'ai ^^i>»M«<ri wuua. ( ' <)cut<i- tV la cu'ii.; |a,iuM^« , J.» ?^wpi*tti! auoc t-uJ ifdiii* 
ou .^i vcii* vpuut , au I','' ^•:>»xc de. i i.i Wlùm Hri 27? 

UHH-. . 'ii5t)\*'lii , *'riu' ^M. tic'i niillft^' [.nuit la^pem : moli<> il Ht lalU^ wtU lanirut aiu ci:ui. ynn-jau/L. 
plu* kn'ii , j'i\>u li -(\ti: |'u.*<iu' .\ii [vue ■ l'iù i|ijii.im3- 3c<jtc : rnoXô Mtùilr^tUa. .'cil ^^ttJtjerahl. 

.^PllU hii.'ba'tiii «i. rtU'^ .,(. qui en. i\{ccU .-luicii'"' l»ui . iji'tteut fV la. ct>-<MiU iloHi- iL lu:, b«u<_|w.* <<« A|tiiix,puK 

Il ' ~ p. . . • ' -1 

flw'il u aiU n«.* î*,; 10 iirt-'' Aiu U'ij.-KxlTi'cni a, ;{t aile-. 

li c.'l_«]itf. ^lîC.^ tL-maicriiiaHi: . .V,^ njci:'.^ iV la»(|iuii->»u<: «-»>«- l'a.* ci\cctc iVHtfUU'WftW t'uwrtti/, 

■'v !'■. ^^' • ' - I' 1^ f • Tl' F ff 

\ici\ \';tiiuu'iu- mciuu'«.»ti, • t'''U>' ?c^ct3uk a h.'tic .^aîLnii- . mu* ()i:- ccMAiibù'M.* J|nt«?ti}rti.tur-* - 1^ Teti*tittai- 
»Vk. ala|c .Hil'iU HWLplu.i fV ttiViitft. 

,1 ' p , , . ri'.', l (^ P . . ' <'' ii ' liL-uW t ' cH cùuJ ►HatwtéHoi'M. t\ vcii.* rite fliiflfiiu.' n^<'^i ■.'<:. et au 'rii Aiic jOH^'ïm^uil l 'ow^UiM^Lf • im. m, 

I? . H • D i' . r Pf u. «^ . • nr n /'■ ^-' I' -C 

' ' p.' r F - p. ■ lY- i; f ' r ' 

.A. iViii.* s!.; » l'rt.* nui li'Jn'iut i-'ej Hi»p laïuviqc.'' , um; («jûnt Iniftaitii- le plii.i. »VUiVti(. pi'rtixw. .Mni I.L44<»uai4 ^ii 
ini^wwcu.i^iimit tl. Al 3t)tnal ,'i-WHi iv»ïet, ^lani »M l'Olam., U (.'iiiK ûmV-'m t«iu. lvt£V.'i: la. ccuuaiX^anii^ 
■.^j Ci/ fait'.* -ijcin ''niUîpif'l'aKtnt 3^^* ijntHU'mi'Hi-* ptllwiiu'.'ii-li"'-''- • 

»'l laiit- ?itc arhicM«m£«v « iiM' 4p»Ji£U^ .piMÏ'nin. itt-i'it , i ^-riimt'it laïunaiOivwiiiw/L trtaha\u,imu 

{'acc^^ ,^(ivii u iiTMua^ covotatïavvc Kii-^'^^l'ct , iow- t-ltînfeHWiic appuauet'A t une conte laiittcV 
cL le KUfHi: vmtuit)^ ^^aMJ -t t nia va lié, i^i t-ti'Mc . i! (jeiM-.Jd [al'i: >.lli«: ItLiiu Uoll.* ftoHMe cl mu. laÇoM l£?lU_ rt. (an. Mct-WitU- t'IUTtOHMi. tosrttalTU, , t(_ i[ t'.i»i. pïiîl'ixt'u^ ai*^ CIL caà -k'L l.iaKtiui .L*'r, «cuu' n*'<mj ca JVm auhc câiii-Aiu ic^ tutti 
»Vhm'U" .■• euiiicteuW Je laxuMa> aivi^i mu. Uitt»* Mf uaux- •UuU>aiW ptf<><.'<vtcKi— 'Âti'awtt'iJ.^itOi.'iiiittirii.t- i'7f 
Jiu^ltu Wirmuioiti )Miity(i!it>>; . c 11 ^-cucirii- aïOÀ flu'il iJuiMc- -V t«<??iuti: vatt^.i J« «<iutt<j,'j yiewiMti ianttaïut^ 
L H i-tiHpriHi L-iai la jotiitiwiil- nu /LiitcUii. i? a u' , K "-vh W'L i\iit jrî|>.» i..'u\ l 'l'iifecviu-tùnt 3(mu..»iiW- 


I j 1 , il / ; 

rttinic , ij 1V114." paît*: i.^-'.' -'ii.vj \'4iMi:^l<:«' ii_ai«^''>i ''ti ciw<i> lUijtttaiwJ -t'tinci,' ,ipti.' .jnttt?tt<'Ki)rai 

pii'ljatLiiiuiii- ml ic •«.'■ Iiiuî.v [-.•lii: j-'<\- Uvh«t'It<: ijlix y'ni pî^^fAVi:.^ ioMà u.'liwUP') I \877J , 0f(£. iM-i^i" 

« ••'L \'u'ii,' i'i \\no •.-•ni'it t\i \'cit"iLiù iii iViuJ littuuoi tjiM Hc HOiu inteteJ.^^ ijn i;^itH''>M^>n, ' 
.■jti'iMi l'rtiiu ili' il pi;iiu.'i: ifvcjie liiez, cm c^nnJ' i)u i«tiim!u<ini iiivehaïu. ■•-' m Mi'Mc Ui- ptimi^t^," 

-vi Viihai, £"11 ^L-titJ laiMvivii:. m ivPprtïl'u'Hi^ pa.* i.nii^ J'Oecialem.eMi. d i hùl'iWu.- i^c- ['ahîarifc 
•ijiVHitiltt'tt au'ci>iellc 1 aultc»s aHecti'ovi.'' t'o.r'i T'il'i't.V.*. Ccpevw'aUi- mu Avuc .'ai'^î alic L><^ivù>tc<vtH-~ 
£H.ciit5tiuil -ijciti^ite. twwlniii'ï au- UxTir Ma u^wti: Tovt'ti'tstui- t?(- ir'iî^'u pi'ut^Utu ic l'inw cm, patiii en dL-tniiment. 
rpici ,en f'eiu; w^'b. tu ciiu'i .••<.'H<n>fe- 1 '.vhu» Litiinae., 

• 'c iiK^ itt-'inirti,* Hti iPiit I M II il- ■I'iVm. l<'twl'firtt.v ùc i.v{iL , ^xWJt^<> ,'' KM. l'icii-t \*\dikxi'U- li iam. OHeîei*. 
ivtfwt i>(?ii> -u OMip <r u«. ru:^:^^»^ ?e oiitrte .avtii-LU<uui Mi^tmcii^ t'i- am m'^Daluapp^u Ain.) \ 'ar>oVL auji^ jCy' M 
.«uuitAÙ ïi, ioixlcMiri^ . Je "[•it<'eMi"'(ià avw' toMSoxi^dl Vcmuii en- i'cmp^ ■ ic^u^ a. coup, ojjtcV aiuiûtuu* ^petite I 
iceouMci c tint, V<?iu>c. ^ichc^^ic vViui ont lywl'e ix . fettc ccinw^mtJL tnaA'e ,3ou<> ta- leJn^luiunL.Jcue, 

ttHp.* /*< pt£l-u)ti itn.«;aïh , illit t/^ilà. u WaLiJe. aul MvicMUoT lui .«SaM,} i^HfiuHVn , «cJi: tc^te^Je aved. 
iMOM-ivui c t aOtti'u.rti/M^I ail 'it Mt£ .1 '(*fWîtL, pfïtV iMi tWiaHt compCtvjMiMtt, CtruHciUiianc^. JimcM-y 
IM. \M£MC lïnip> Mi^niX'udi^ criic iiM thruL c)ii(i- «iti^ijîitTc* IW-* rtfuvét-,- clu'u u t'taij. tixWuz. eitaïuUiue. 

t- : ■ ?.-'•• 1^ K i ■ ; ■' Z' P-, !)/' ^' 

f-«itli«. . V . H .•>ut|iiC plus Tau iiM^, ) 'ai c»i;>pii^ quclCA^eiaae. iciwiiae ic iirtMti«-l-jat'itu^A;ww«i- i'Wajl 

[a^'ii MiVuirit . J[ ii4i kMii iaii. aaf lup -''i/ fur i?^p<:M<^'«M(, 

.*atu> v.rivH<u.'i(VH<:c , t ptui .Viu'tiiic liut^ fa ïcJtjliih'i'H . j-Hni.' rtiifiaurfciù.» ai'ii: il.' .wi'iuvw (^piit'ph'LtH^st 
q|ii i.'cin'M'i- r^vht- ta. frtme i^twhVtfe l a:cJ.\ U pIii.KVuii'c'H4.,cMi- vili; /crmiiit .Je- tiirtUt'i-A tci^y^ wtw. -lo |oùl• 
A\\.\ii niu, |«. voui eu ai ptfrewiL, téà pnè/Wine/ieJ lati/iiaJ^.fctnuinetiu^ , Scm^ jiutewcnu \t»ta\atk 

' .Pc'-' V , i( Df ■ ■ r ■ f 

J J pi n, t' •-' ' ' 

c VI venu caiaclitiiet £n nu wici- cci^ cXccicmtîT- ■iatijiMc^'' ^oeima-nent^ , en ?iia.vu- mOiU 
n' , ' /? C, P . »''''■■ 1^. 

?rtiuvl<: Ivmp.^ avec Ktù'waret, <c ftiM.'i ^w^t uoud 1 ni'trn-' ^i-iunatc cVc jnwJ -fi , t^wcK. te- MKjifiP^' 

'lU'Itc aiLVMtJwwHi^ Jo plii-> .pri'pnro iii>pi'r»jh'iW.' . )eiHi«t H^l«t fliu:- pi-nit ^vu^ Il cetiicuic ^ 

'.it^uewttuu pcvirtlij.*c*^ • aK£ pat/nu.nz liMilautoU pu-'A€tatoic p(u<J ^ciuv'ém-jHapcitcui- . 

,' £U tau.pta£f<^ i^tIliJ <.\-o iis-ua:^ ici ^iij^ltvS [ait* Tau-' le V<:w|^.< r)ou.\,ivufV,tiai.Ktiir>abei^ 

>'cwveMc m«->;lîe<- 3aui nuo c-tittij l\^'jn iijS - \S,?,ï'] . i '.'<t!aj*teM. fait- TiCfHivuetii- ■,.-ui- < IL'. 
i^ deJ>àiu. ctfl ItpriWnte '«. phii qïa«?e ba joMit iMjpiïixtimi. I Krùitaiiei) 1-]5- Jlit 
le Pw^iw d'ï^f - AxMtcieMÏe- ia^ WltuJ gtOM^a- VtAVlCC- tja-idivU. 
?c lAtiti'ttc- chCL-uu. ^uitL, ataxCaxitL- avec ccAvuxqc, aetwa^tM-- lî'î •utiuC- ci-'U- cotua, Tf" tMcUUHl» . Ycu^ i'PlUi..-, Ka-Lce^ciui y^ticède. , ciuM cioeit^Uà Ittl't'hmu;^ il iMrti» te i^etta:— <wt(i? J acju)cni7c lartj'iu-ji."' i"MiVpi'u,\iiib f'im Jet 'rtiiiîc lt'> <ii.vvVVnf.< ^na<inti>' Ui " ci\c-> 2 acci^tviti cocxL'i'):n\{^ i^i'mwurtuewfuu - fi- in-*f«w£.i«<- u^ malade- Xa-vuiu, a |,n<^i^ i)t- II 
f acci- a va/iai»' u(<»i li'f* miUl-Ù^ e^zic^ ■ a^ii .•i.mnSîetii pajtetîen^ (\w canie^ (i^c^Miae. betmaueuL i\~ Avic vuieviec. ^K n en (t\~-^ixà Je mcituL , VitM. evitivwu. , île. Ucya'uxliijftC, c ej* l~ - a. - cltix. du 

3c,* irii<>t\'> iKii\evn6àùnici> , je. u^>ùr}ltie^,it pouMati cttcfheaxxcaut' Jt vnallaifei .aw , eu- 
iovuiittvMt .•'(niHeu^jUi chL va Z'ùspata.tW- JC>i*pt«teMt«vK- - 


tlUMt i>t£iL- CM. avoir .U'^ull«^y . t'/lao "Il |'''ii(. ?iu , f.mi" conii^ , Aiu I iiilrpbu tal'ih'.iin; ,V<J nt-rl.' .'uhi|iw.* i£ 4^iit..->w«t 

«♦iaMi*!: . 'Vi'ttiu, JaM<> 1 ' «^'f tu<< umjMqt iMiVixiuVut- ?ii X-wi.^ ,ïc.^ nntxlùrixticwo ^« poiM'<^*> »'i; feu <*M< 
,'<: i\li* (whit'lJevtu'uc 'WiMi»urt^('«MteMc'c}i^t''-^itc Pc MoTïê tuala^ ■ VW J^1ra- piu^ pti'jiuil'u. 

l'I <»-^ i-i^Mtt; -hoij ani , ie. voiiôlc n/xancVU .i[c!'LAia\ichc\'. 

/,.^'^i)tiWa/lL ai:"iawu)e): C\c\ncK âne i'ciiu^ c\iw - >/inU maW • 
J.£ niaUxc^c : Cl i?/favw. 

e. IL .L,mxtCiTL : ) t>u.^ «'at'iet iil4-<7îc ti'cvt ^e It'iic tvio. l 
Jc/JiataJe: <'Ln. 

.() i) . P. '" .1) -C malaise-: c% t /t. LMlillCiTL : Jl t'aiîc ^Cv7 «Ma». fi'HL a. t'.mp, te" l'i'iuL t>ii^ « cri^eit- iojiunaéôâ, ?c htttic^ 

' I , rtf, . , '. • . ' I Ç . ■ ' f 

Jrti tenc connut ^touMe , uiciw .'an-' ianuîu* pi'^^t^ cTM+iai.ti'ttuAL ; cf lu- lui f<>uaii<«'£ t»liMùj«t.i^^ 

m.'*, i)t l-?a l5 jo'-i piw. jpiu- 

î> cltJuft , eu i ai'.Viicc i\^* t^HUavi, aie exù'tt ?aM cc^ \iwM>i. 
l'I vontu^cxi*- Cl lult] Ul^♦ln^^ , A \<l JiWlX'i, 3e.6£J> accdt< ■ 

Cl. cit- ntûiiceMee^. 

Je maia}c .• i^iu-Fvnuhn"^. tcnii^- . 'l'jS. 

jb^L lui <C Ituii: y^iXii. ai* ■duviwA'viwci 3<: nina-ULilc v^ii^yuatuniti. . 

uv^ cCi- l'ivitJci.'.^tWe./ iMtU* 4l.ua^ ,c^}<!^ e^ nxala2e, , uiue, a-Hcnn-xlti t.d*nrt*iJu«Wc y i«-4'ciw^ i£'rtitfeî^''t^ tM.et- - 

ilA- Il f.^!. jMâ k, t-OJ clici Hfife lJt>itM'H£- . iimU l't fl, c'ptonv« «H l^A tHaC!^,i'i'vL Myytfyt'awie-Jivcteaue.i 
c k. le 'i'vi'fsiJi.'lii" 'Cll'R^ , 3c- tWtD^awa^, tv rtiji^ftc i 'ciiiéHtitrn ■" (c i>euai pix-cfer J n*v Jfubitiem^ 

JU.-M, ManAcii w^ wf.a.'cCioc,' .^7ïtia\u, iMM^iV^itu ■ '-^Hê f-albwJtL- iu^ ceJ tU^iivaLau:^^ , mcvul nuxladc UJ ol. 

fUlJ maïquct' tiu^ ui'fc: tHivWt, Ui-* VW"*^'"*^*"^/''^» '"^ pifuvajt- an'avec yjeim lait 

ï/i. , u patailîu iiiu- j'tu v'CTini. iwLAvl et^VU cm.v ,- vcu.^ik .viutiVt t^ii('tù« «an lU mad,";. . .\Uix-u mL. 

Ax iHtrtji'tli ^t ['l'hue <V.' ////.'('«i u>i- |fii?ixiHfii'r(i<£ en *u'AWiipbif . t/^/iif«>'i*«£ ^^e-t.O^ulotfyvU^l 

• • C ' ' ' - P k ^' J 

M. |7ial'u<iiniL i' iJtivu*J'u'evM<i*U , t'^'t i^ niiUi;*' î ^-^tu pi-nliiiiif^ avuni- <îU iiiJti;.' un ■ cA^ mu l'u* i if3<«<-' j i(tii3a':[,.uU*. jtii^tV'^. tiOiiHiiiUitt' : aL'O Uc »naia»Xi, cuti, yiw. Ux Bifti5^..V 5t,> l'iii^i»* i\.\ov»xiix\x. .,c^à un- 
t'«H ?«-> titaUiJla' t'i(.u-- ("^»«^<< , fc-iHfî^tciH .'vftitjt hia. icco^mw^'U aX<yià i*tlntc. au ' élu,- en- e^t-'' a^ uauuau ()c* V 'i4tM»fc'>»i^< fawtiduA» .280. )i\ \i\ \y\cmc^ \i\vc[iqnc^. r - 
'put ai llOCi S. Xb. 


.^ \ 3vwoot?i\\.a \.vù\\ motrice ^ A TA XI H j 
5w2>nxa\:\.ovi citiùt du victS^ ouXU^it^{ CUIC rerti^ijc c>c- UlUiuetc' Xb 


V U^CCZCUiCC l:xc>pbiciiutS ^.kjiHpto^le^ vCxnaxuxK 


"rf Ô ■' C\itc^ohini 


' , JL&àvûrvâ ûààe-iueé ej-atti^eulaLieJ 1 ^ n iiltw lia 7Sl 2t JUixia^C (.. H^vnmc . llL^aJui) t. 'II. C/uXti'ifL : lY \>ù\M ^ly Xi<:ivcni une. lAi*^ i)i.^'li .ïe.'^Xti'hlAfctit c/Jtouaî^K eiM lu'eUvciU unuutLiùk.^ 
Uatul Je }tcia<it^ ti.iUi»L Ji Viiltai- iu?<iiitl<u> a,;i'UVMt5 c^tivtaïuy^ luii U iiu\i<w--,<x^ivu^-^'-iL\iaitA 

L-t liioini't- iji_ tiii^ dcc iiomi'ji.'iu.^iv' vii'hvMW Du mnieM.r ruviiviil .'ntiviiu il wa /i^u^j 

t- (iHU* cvMiiiiiiu<.ijtiiitoiiJ .V'Hi; cvU.'r Amciliiiu'Xu tii'i'i^ du . ^K Hi^iV r«itii'i- iiii ^vf Wi'iiic Ct <«i-<}ci.*iit , An 

l^IjAk:^!- [ÙJCTUw-it tVlih'jiiîau) -c'i.'i_ii« j^iKliVài- -^HKC .V h'Îl. (j>^ t^TW-Vcut tHi'ol.vu ; tl «_ Jli IVtmî^i 
\c. c\ii\ia\u. ch\^%u.xa[£<xU^ ^ l v^uttl tOi'fa .il ii a (ïan.*. J[ i?cii.* fiibi, Jiic [«l mpwumi; v X . . ,\a 

lUMv J'£Ju ptv?uil:<:- «n JiJiuVaiixjt-:»:- l'c 1 |.'.r*MOJKiH, 3i la. Ut»' >- taïuv-ù* t"U"iu.nc. 

Ci. i cvciùxHi,, ila^eXc Cipi-Vi-i ûibtiL. ijpoqiic , à! .i:. qu'il- ,:04»ut:£- , Jam l'inuiJidii^iAc «V aaaiwi. ^Vvin^- 

/c âAi^^aviL-a Jan^cilAfde cïùucjuc I ■■ ^ milice i^ Vciw nU.i., voni Am^zcchci At.tiijVi. <l 
W vAixe*. Tuo r<Ktu Sam,'» f'ciewU akvi. ^wc iwu.» t.niù^ù>ii^ iH^cvu'tt .\' lut a jti'tl «^utMotu» 3ii.r . 

l'ai hx v\\j^ Itiitu--, |'''i»i tù-'it 7 Oi&yiiw.» ^aïK' ' '^j-ptiroiV-iii . 

e- /^ • LïhatCt't^ : o-*\. i.'o'da. vex.w e^ni^.-' <C Wtao .-jV^-taiiu' .i 1 1 ' 'l "<i ^ ^v"^t «C ^t faite t'ALmOaM.» 
liii t'ai- ^yni. l'eui j<,-iM(n.<:vkr:, liJcm.ML '. 

Je ir'uxuw , td U-upète. , Jii'ii im eVù-DùtwJi il ci^cKte^ tAïui aue.d<L-tai-ia]*.. ixad 2*2 

1 at.:ic*i:M.i- • n n ■) -^ 

fc' cl^teJJiiiiL ati cher Je cuiuacui ) ; (j>trL<:ï:>c1. J cfi'temt. ^e lui atL'i'l noui dioc' ?ixKt«> 

r I' P • ? 

nfiu- ftu. «Il witif"- "ii- bià tauMVwkujwi^ u a-b-il tni6- ii'aiL- D» l'i'ïUe : j'e-tu et i^it'it huuj jWiu- c^etcfe^t iv 

' lî . ■ ^■•. Il ■ ■ } ~9 h 

«Lai_ banai^toaiaiu:, ijo^fatt^uiêHi- Mii . c XouJ vcuU-'i'U» <)cu'i»t^ A' Lt eettiae. Dont- i[ Je ?ic ait>ù*u. it^" 
, > ' ' f . , . P P ■ ■ ■ '■ ' ■ . u . . ■ 

ei_ au- J(3'Wmm^i-- i)«- toi- ri^bt ■ c 7r. 6% 


.^i; 1 1 nxlcid e.- : I..C Jc-Mt te<» C"ui:^ <:in^ l 'ai trciU* - J 'ai- ai. u.< -txiH^ copiée . ?..*•'.' 'iL.C'' ncnix.'. Jl uA. DL--ai'C . c'Ljix. ^e^ it^clU' !'e nt^iiî^irtiiC- c cO- une nu^it tt- n'uXixû- ■ Ji-mc douixx^ flu£, Mt'I-ic -Rt»it.a*t<**u^ u 'e<?<.- !?«•> t^^i-i^t. Aniïi' ^n'it- 2S3 

in<viu)>'; viimi^MU e<x»^e^^- CtflvU.Ot'tiîtwuo jior3(S,t£ aho . a^jeWhe*' 'Cjfcdixatt tAVetitc. 

c 'L . L hutccn. ■■ OJ« qu«i iî^U . 
.y»! 'iiMcxdc : cC II uvlt aaiichL. . 

-et nudcuic : t it»n., in 'lit,} r<:jtc cbcwioi. , ,i«ti.u*i ictuiat^ t£.M.'tu nvchu. cc^MtXiAiaMie- . 

«iOi-, ^^l,c||n_, juiVaiiu pun,, iviA. Jii ataiiJo ai.t<w-teîi-J lO^/Vetiide, èe. e^'lllidctc . J^ uoaoiex^ an' il ««'aii.^: 

J) 4 -1- P i'' P . ('p ' 

je iJeOy) J<.'MiiaLi--''aiije. . co wwi~ li eut- Ji li: faite i'itiX»'aiL^ foufu^ t'*t'>'<J'fe^^ <)<«t<> <*cn- JifcvtÈtMt, J( 

. P • • - fi- . "^ 

riow, , cela, c iil_ ■^l'iiOuriu, a nuO ijiiiiC Mii-iûJ' fi<*eii.^t té»»«M<5' 

+ C ' ? 

e.y/L ■ Lf taxe eu : l.Vmfcuit c\ Iw cfe->- v'.'iu* tinutie,- ^awv) xa. i-uc . 
/^ f , !) ■ . . _ ;■ 

J.C /7iiuaJc : So^itU' tei mut» ■j'iù ieo jaiu:i3a*HAto t^M\ùi atid^ei nme^iu 
c^Il (jJuxrcvu : X<UKXiAïtJ. 
^^L/naiixd^ ■■ ia^tkcitc- , ccw-avt^ v\'ii\^-v>cu xXt^ei^. iut*io**u< a ,;£. ii^ ■<C. f/lcUili)c ■ ..'t lit WtiuS lîoj 3W£- a."iHHe»u^ r ai lit cxJAcM'H^, le-H'en-Jcù-i' tien., ici«:-in£, 

eJIL .iJjlAtCfft^: (rw l'ieM-, ^'tni/ le \?ouct, au. iviiiini^ù eaz^e^a.tùyyi-!' pt<?bal<l£ivifcMi_ infet«.fAift* 
Uci<$ . Je.' tii<«M»t'tf'vHiX^ Vd'iiriaivLeuat' dècùti .t^o^u. MaiaJe- ei-qiii u, ouu- i)i'i--ii , aiieic\iuhùi tcuvb^c- 
têwt an'iU Joifiw, ilx fcJWOtjiifciixi- ^i!- 1 Ane^lùM, c\. l'oc^iiÏL. ilM-"-' ^'ajL-pfi">uit2- pat id- i-oi^ .^c l tiVrJilj- «.«- uwt'cuta le nicUû-Ve. .■ Cfta, rat'- '''ail<5 ; iL y iViVia. vivu. i ixx.'UMii' 3i.c<iiaL. <|ui ^m—cle. trl^j, i(}e«^ eu luUMi, ■tt«*M5.> a\*^^ \MMv a\A,\. iioM^HfWtti . c«iiJ , tie. hiiLt* 00^ 3t (wp wiwi* 3ù>ci3ut<5 .H/tu 3vCe>» paJ ^"WJJ, »u JTbe-' qu^ l<i_.«tw&-«'^t^<îi«- ocri'fe.^ .LritMJt 
«oAm CA l'oit*- Inve4vt. «-iio etu^Vt*ffMi.^ i^'eit^^Liiit, poJ, vûttc- a^xJ ojfecioùi^. J'ai m-ù- -uv t5ct^o«i/ti^'<xii«i, aicc^ i-inu» avt't ^evuvu^ieà ucvux- {}wic^\}a.nu-^c ûi'avij) (V MmitC 
Jeto pÏM*^ 3a*t* e^itt- CiicoMiâvure--. 

<y/L. LJta.'uuft- ■' J..exJet^-.vouA cavmax^daMee..^ f.>^)u>vuwoM.^^ . ■un ■-'.v.s CUUItt' tfttOUn.'!, I.'wvtvntt Haluuiit- . i»-|'»t.«<>*i^ii1ii*-'t(-»''Wùi»a<b'iw3^>tiMttji.LtweH<)aM<. . A U. oettiat ^tclît'wu 

e/.'L ■CliaZÛ^I- ■Ojca\ut ctftc' <l»e* ViJuii 3td i)tf U\*ie*lJCi iaiM ici etidUi • 

«- 'i. (J^rtatCCTt^: VoàVXuÀti ^'oteMcd Ocm^iw rJivuijotXb aM-mcm£W- in», l'iru*» ^eviZ. <M'(n•»"V«><'«tii«*'■ 
-,t^ malûu)c ■' jii aufl>*u4tlftni^ a», entu à c«. mcvhcm^ -lÂ, . 

2ti vu.utl> 'ii. ôlcchc . 

.^a^nlixi cftaiQe, ofiulx , coM^tilxievu^covivMi^ i^t£x^pic£..J au*«-'fli*«'.t>-t^i^c,i '*"ipuiiv^ 

' ■ 'i? • (il/ i? . - '- p. <^ 

«-'//.. LJlCVCCCl- : Ci>mvUiu V a.- i"- à- ?c kww^ •£|iu. l'(>ui aJveL^ ceLi. ! 
/i ^ n 6' I / 

/6. iincVuwt. : y oui l'avUiy iûw>axi^ . ^ci niahxde. • CeiLv vetun.;.- tou,5 L> ^eaù, Mkn.\ t»<ocu" Oavaxi M. tâJii wirrc Oou^ 1 'ù*iMval'i<. ' 2gé M . . le' ' 

t IL . IJlJia-tCiTt^ '■ u?ft iûvm/iu^. ïo- maiiùht' «otalu ovcvfcfte- \MtcolMiMUL- I3ew3avu- ■l'i^ ouu*. Jieaau 
<)twe^M-- qu'iw- «'«!*- ivwutt'pa.i L^raeuSanO.iJi^ coïA^steifit «Jonu-OAicï- /aiJt,5^aji.ta piJUtflU'cWe. Jc'iV' 

I 1 7/7) .u;. ^Joiic/ï/u\?i/r (/// c ^/u7nn\ ■?/c ///(//:f /SSS. vu L Irjt'L ()c la ica 

.illcûcualu' CL u/L iiLt^vùjuCi 

■uivtc ^ uit cuJMce, ^uicL. fiiunê^inue avec àpoJryie. ijia^Jû-LcuiiLe. . I / /A' ; pppj '\„ei^2-X' sJlicxXiXccô - lin aicuvùjii£ lX/j/i aùvcuitud tau) ?ctu txniVOLt \'nu^ t*u:ntït-t ^Mc ètwatche. Ju J'lt|3É>€ur , Aitt.^ -liVC'ù. ■ jr^piJ.ui - , iiu-i. .vi.Joi.i: 

Vf •• ^ ' ■ ^■i' • P J ' r "^ /> . ' 

•liu 1*CU0 OwwJ pUt^ itM. dtcKxian^ cLKx cil. l'tiiu ta. «o«<>i*U«i'ic>K. <^ tHO-ti-W - c 'LjuO alL».' Lim atuoiix. ntc.i3iààeMi^' à-' l'excès, &u iCd euiàiti -i eieveiii^ ijUW c>u£, ie. njxùicw^. c?r hVcvuvo.ha, 6ua. le. Jirt, 

^ux. i}îiM.cvuhc. ie^iwïkc' aiaxiaxiu^ Cv]Alia^ht- , Voué ïe^ Vimct^, tu'ee cAu- «^a ■S\:cv>ni\iï, . J'ilu ;»_ 

itiu-iii. , tyuJiaut. i^c^u-i rlîcioit- ie, ciiHcU^, ^u. c'w, wii'iM.' il le liceloiL. ti^à peu. ; U- pt'cd tct^vnvc-, jfîatipaid' 
lit iol in tali)ii. Cl- t-iCi>nikuu^ tux. i»tu.ù-, iW^jut . 

uinc «Jt-c lomi'er*} , c'e<*L_- À- «.lie au 'ttcML 


^.viix cl u rvL -^Htvatw. i^iXiu> l atxxu. , bUit au'ùtv tiAiiU , iL)iu. ■^oieM—iu abaA:iamJ m tabclÙMU-i . JldU 
iitw tJiiiiu^y - tobft'i'aiu, . t,'IU\i'.' it n'a, ^ lixteiiuiu:. flu* crt-tnwif.* aepatetictîJ ; ci, i>ou^ tfoA'et,^, -f«^ 
mI>ILT£i1>W. au (WitRoui--, <<Ju fi'HJoiir.< <;eMtrîj.l ii_n«i_,?<rO '[nic.mi- ^ it^» eMr>Zii'ntL^ Jwi ie^ jixùeiixua^ tco- 


-2h- 

[cuit- Upici. i<" iualci()ttJ<ii'Wûu'i:xa l«l'l«^n^_ c'ù . il ii «-^ ait-i. e'ii. i\.clc aitciu^ ?t. ( tv|p<?ti'i-Ti imn. 

cciuvu i(_ U U'n^cmoiM. .matiiv, «fit, a t'ii tici.wc<^ xti&ovi^dieMtii., Jc\nù un t' tiw^ iVwaiiiiAi -jm' <i eitti^, 
t)atiUL.-il , 1/J ù'uw. ioUûu 'au wu-^i i>4^tfc*wp<> c'Il. i'ù>i-\^\^MUc~, élu ctnu. nalcUiia^ .)u <?»rfv Jwiu 

CUt ^'ù>L ^"^(jiu; ï44'iiiliie CUL ociu_ ^£-l/i i"<7U«^; «. «<iii- ni- Je. 'iOMi'eiu- i>tt^ _ j-ariapu-» tt %h>cjL, t^Ue^eéi- 
itjt«. £ii<:tiu. ptiifaiiL pttuH'iuM ^MMaiM^* iniio ,ju. moinJ ^cmt''«ïmtiii_ aiHM^ûiii*^— ''i f'^Ji— t^"" 

|) . P . . . • - ,^ - P Ç ■ ■ ■ ■ 

^'oiiluuL: À c- £)"•• "■ lieu, i) ctJiMattt . iûllc Ht, Ptiiu fjaJ ^'*i„ lunt iniw .;-tt£u-i^ »m«îm*- -l '^Kjeattii. «t ««f. rt_^ 
iru««c£K£f. a. uia\ibtL . t.'Kixii ïclau. cJu £)i(^ ^cpu'iA au. om, , elLc- cJi_ tA^iti ^atl^ l'etiM. cli ncu^ la l'miaui 
aet>-'<\iCvne^t*l^ . on* À'mwii: , auu'U'u' fjtti , i^u fw,»£U(_ «xtt^ iltcia ^ut tld ^tru_ uiUL maia?e^ ; ij 'cJu puifen. iniç. • 
vujVliw*- . - l teù>tt àiKC imh, «eWttUau: t.v?hinc ,*iit ia kute^ . u maiivU-^àuccucui- et- Hit té- uumni. infi- 
lù ut, 5i^>tb . ot'dc iiite^ ^AitLciila.tÀ.hL. i\vx. lc\- vclimju^U 3t ua jixce. ^>- ne^^ùfte. mu^ unitibS'iMtn Lr aiu^ 


K)u4 Hit- 3i«^r : louiil H(t ca.t i'i£". v'tiwaiï^ . L',-,i|_im4^ hcMimJoLU- c<MOiuJUut/: vumh 

-^cunMet. uun ccpenJa.in^ d cutii'u Sau-i aiuuiue-i îebxiw . Je cwiJ au'it -i'cXiiiu tel à u*u^ 
^eiiMi>teuic cîapJutaiic- w_ je yoitJ itw'p^fWîa.i aitt m. ccwi)JMU> nvr^tw, -*)Ciiu-«& toci c'anJ Jo. P«wfi^ 

'Wobititttlertwtu, .Hïc^'ouiMMinti', c'eii^avu. u wwi ^tjuv^uc^ ct-^'cao fci battiez pf.'bzwuti^) ?c ta, au»w«<^ 

C'Wuaiit- (<l1 iJtH-tu:. antiti^uti:, 3t tu, iaK>.''uU- a.Jtc- Tcucbcc^ . Ok cUtex^^UL, patCie. ?U. ha.l.iiUMJL t^utaml- 
M.I aui^ lîCVUM-iiU- li f-oACai iHfe'cicuX. I Ydiice^xu. cortico -tuipaÎM-' po^Ji^ tlaiu» la.cAt^uu:^e.iA^aMMu^ 

ÛCU4^. L«ia, £^ cU'.*i?Uiwuenu i'titu.Hitit mou, <)eui^£*«^*M- pat rattat»Mto- jttuton£^,«M4ii4 eHon-e^^aXi-'' .2a CI. : ou^liVC- l wMtiu^foù* ^^^cn^\^^a.n£c^ }c-ui. ita/uxl^U, 3a fartai. .'ioM.S J «ji(&^ <^u* |»r£<)t>vMi>uiH4'^ )c^ UT^Karaluôtt- 
H. tvu' Hturt^ l'ilfoiicuï. tfiL Dll tAli,n\irte^ diMti.le.w:^ . 

«^Vt'lïM. nii'Sll. Llc'vUTTat ; l'fUL- lîefiU Jl>U- |»ri<> «W. Wti*»1£,Ump-'' , ÎAt^WfltU ', li!-[iZ. ttp^U- , lO-^Y'a.'UL' 

ca^, rM:|J*W«n<X- u. '3«'m£>iitet^ .«caU.Uv r?a^ic CAt^uM\'u^ jo.5tfteVieit^£, ei{^ iètiulti^ non, le- fj^truei-Dnc- 
fc' L HWM. cWi"^, i>ve^ M.ol'LC' ycMM^ie^-, li'&ii^vUK. ^ 'M/te^ wici^ ^{x.jo>ulaLte^î)outu'il ■ii'a''''i-^t^<--'^M^ Itàvo liu- Hl_ ,7.'nti;ii,. aHeirtUro «c il 1/-! )i- t^eti' tiAtai aW£ Jd VCT't 3UC , tScMUtxHc lueM- a. Xa^tïaJU. , <î bJi- fLC-w^AMloti. ivuctienf i -• — — -'' I — " — — ~ — — -._,-.- — — „ — -. — , 

qi'i dt. McnixL -iTUcâ -fytrh; Hi)eM<r M-c jJPiech ciM- le -^iwetiUu/z . Lctcu ixw^J 'exprliautz- iivi imaqtMoyu-'uti'jtruei- fsCiM. lliu Jt tuahV'n, ivlt'eitMiJiûtvi£. : 
Ji (r . c Union, exilée, (coitoâàtiuj. 

Jj - , HlJilU». ^£, ej\nX-- 

JJ .- LaaiulccceteK.UC.'. Mtt^u.^ L/fîvtoii J^ ta, c<U«HUi, iHtt 

J^e/' ■UT 

- " '-V Il !' C '''■ C •' y if 

'i(ii iiu'i. .*u' Ïa. fjaî4i-lij.*i.: Al j.t'.'i'al. \ x^tiienz. Jiu- «oiij .-x,'iin,> ^'^ilJ '« uiiuc. -'I ii..'!. Vu- h 

(?a.'J»X'U Jiit, J^ui. L". iVmai'iu. ja^-utl iit|c'ti£Ui' 6>u ajiec)* -Vus le,^ tiataUj^K.^ ^rau-vr.' i-ni- Jf.« fi.>v..' «« 
Kaiwc , eu tiiti ln.iior- wa'rricij^aiu'H tV ''rrtLjulnUt- [.'al,|.'el>ra.l. .■o".-' •%:-' Jtt»t«-ti* ,: tn(rl lu w- ^"oittuilU: 

J^ /£*V"? maUîiV cin.: l'av |iii<- »lUc^2 <?t:vûM(. (\iu' cjl aHe.iM~ Dt pat^«Wti facùM ijiTiiwfjfM- 
?iUa Kù-jji,:-.; ('•.'"4' l'OMct tiit'it Ci*i c',>i_iW(w.<jil'L' J^i (vtMitt «'«ïii Al c-».'fe Baï4ilu<>t , toMily 'V*^ 

vwHi- ccM^htiiî. -<îi — ^_:;^ ^cJ'M.MitMfl mu. v>Ataiu^'ti'' rouuioic^ io[à.U-, ■uiicwtncinL. ix. ctUc^ oui' tvulliuL. aiu>3t ^oiu<- 3«- init, a, qiu Je-- voiL' ehl^—v^oVu. iwtJia.V tîOlU<- ^«- l'ili- O- I3|IU J 

Ckti-Ju-, -ùi^ tXtrudicJ'Ù!- -taeicxL. <^i_-.r J'r.-ntc ^ ei_ CiJi^^u ^vfe! <)roit- aac <^ic"«t- l' hàMi^Uau.. 
. -a. ilt-HMW-ûwuiù:, -UxtioU. «>U-atcuJ*6î, Ai cvh: At'iu.cJtc piîtaiu^i ,ea£. i3i_ t<iti'^ <^ii .vutîu.i'K:, .?iiji'tc 
(aati4^i^ IU.-U. t^ata-luie^ oinAt iKÎiu^ i'O'upi u, MlLit. iuu<.'- uvtitl .i>i_ pUut a<;ciu>£. . Ocui. ecia. ciL^uUt) lo-^ 

'-P T - ' . ^ - M' P • M' S l ■ ■ > u.'^ 

tutu - JauMniai. auc, cm.<mZ£.^ Jmvam- la-taïU., Ici it-vtc Jtin- «vut^»' ci^ 'a-vouchù- tttt^cUt^ ^uctTe^ 

.pa.UUifJ^ , ta,K^u> au'.ilc-i> .lom^ VuiiliVtvu:Ki_ 4"*^^'"' fi-ijia-W. voiu'se. i\>i_ kqi:t4Uttcii(_ cuCi. .'u wtii- ^/ii - ' 
' . ^ ' -3 . ■ i'. ' -y i f ■ i- . 0' ■ 

i>u. Uc lU'iceariJtiiK:^^ 3t, ciltf^ oaiiilu^'uu kniali- c^ii. patai J<.i> . âivlcuL- i 'iL J'o^ii^ ^ ttn, Ju/<y_») mh^- 
C£thxH^ ;lqe--, i:t>n<H<)tt**, fl.itjttivtiu<y^u u^ xi2cj - li'iij vûucz cUet. iiA'U motOiV. .a>n*»tew— e/«<.-j -ci.. 

07<?i« tt^ petite 3ekûW, ^uAK? il u tj. nuiticu. À Jùjcufee-, -éûHi- J n»ui..M^ui3e. iwiocitayuu^^ «_ y^i-aW ■ ^S'^- 


«toi-i îHhu-. ■t^UctiC é^i, iiievXi. Scrute- ^ t^u- U- nrieMCW^Hc lî^t^-ftfutici'tu? lyiiw» oc^^JH-Ciw- . 

■m^iatusu- cdMi-f , auJw»L Iclmu'' V U'te.- a\u- ï'cmïxc ; ' juca ^<l m^ ia.naiie^ t^àtc- Mtéavu , non cc'ail, lAmi f^utbt. 
x'iTJi II. ciii. eu Ux. vouCiOe. t^u-dtA^itÇ', ecuntu. ncut) «Mon.' innt <:lvu, c^"L6a5u>té, DaiU ccii'ciiu.i> i!(xS ^l'V ^ 
«J'tHutÊM't^ f ■ bt'uit.fjUaii' diL-mcùt-L iiMtti-eut-^ ax>e.£.?e^na}:icv- ?c ux-ln-haut^, u^daaii Xcàaïuti ci^nùiam ~ 
tau 

X CM' ^t> êpiitmti îaiw 1»;^ rsa.i.tu. Otxïiilip o. ^i:- Jeu. c»^'i»i> ^a,M4 au'^! 


iMtcn «vu Woi -ûw oSeuf^ c^y^t^'WUL ioi~ adiLshe^ , l'cuifCc ^U'itit cnttu^ moiiU vieM-aue. t'a-etlu atuu:i'd , Ht -'«vu Wi lum 

q> 
t 
CvJ 
.f=! 
^; 
<=:! 
"-^ 


03 


T^ 


T> 


~i 


«o 


en 


^s 
ro 


f-^ 


t-^ 


Ph 


vti 


6 


Cl} 


J=i 


t_) PS 


'h 
X 

U3 - 29->- 
t'ai i>ciM,-tiu. MautvivK- iumMiU'i dt.\cii u À'OtiiKo vi^iJl }uï>uiictuiutà u^itUtMi a-Uetffd!aMM-ttw-JI<ni it pmi TaMiftt- 

icctaiittu j'ett i7Wttii<- ; c'Hi.\:ôtùiWU iWiWapi* 3»u^f>Ui» ijWWKtâ. du ûtc {jèutaMutheti' ûu.unJaietMi. ^ioMo U l'hèuiutxZ. 
JiU- AUJti 1»ï««>KiUï. ,4c- wcMiïit Dan.) rJjcmiiJUaiÀ i«p>uJWi: . (K'oMa u. feKlJ».* ,cA>J-iaï<£<_0t«iak_<i(iC-ci«3«< 

. . • r ■ :' P ■ p ' . ' >■ • 'fi 

l' '^ ,-> ■(" , - ^ ■ • ' V <? . «1' ' . /*■ . 

o . , , '} . ' . .''■!. j' . p ■ ' . 

i/6iK0vitï<u tM.f|m_ fine cttfcwni.» ^.e^\^•^la ncuMuloiii^ p^iVeiiL pt.r.Wcd tm-t- l.''<:iMtrt»ti:*tl«iiX 'Wiic-a-jau 
C'f' Vi^ • l^ Oi~u£ iXc.n'cu. l-eUi) cl. co^tutei- vU%->u«^^ liiu f cmeniMe^voiUot'i. ctcUJ.vc auc l'ai 

Jitijuit cx. ptu. mÏJ «L j^ujJ Atï, . t7ou/i-i/u^]''Ciâ iitc pliu^, J'£- Vtyudtciu. fA^lo^ •uvtlc . (j7r> vùii '. Linm 
eci,iriUia.m. à C^utUllU^ CÇMÛi , ia- fcumilc' <?« — 'uhvic hmCK.- | In*- U. fi^ -1 , naot^^ o) . Vi Vax ÛoÀ . U5, 
.î .< o'.i'^i. pUt> ^i^u- <* fja^it'i-.it- juif.'»"""-- [ l>icit*invl ij Aiu J'dJ AitA>fij/.>u-> aiwpii.-'.L^ Ji. .♦al'ut4»iu_r_ ; 

L i-iui:.«i<.>«-:A'ii/fcù>N< A'.*t»lj»«<' e-iMitiMA» .^i).i xivi^iivw»'' t<^ (j;;tuutK ietiiitiniifi itou- 'UMtyvMeuià «n.- 

■ " . '^ P . • ■■ . 7 '1 

. ;," j , I /i I p ; I ' ' 

-[»U'ïAiM*4- l*»4- fc«wvva»4A''L(aiÎÉni otn;>iy.iVlu- ij4--J*^H<Hhv>2, ;.ipj-»»/a»tJ^ sW &:.-«> tiViL «t7H--rtSIK;»nM.>w»«i'f/i.^^ 
I ^ CÎ rt -^ "1 ' I -» i ■'*■ A 1 

à ' ,.^ . T p ... " .) , fi' . ' '' - i7 •■ ■ ■ 

> ' ' ■ i 

I ' '. /1 r, .J . ' f. '. .py. ' ' '' ' . ^ ,7 V 4' ■ . ■ ■ 

. , ■ ^' '■'' ) (1 • ... - , \ . j'' . ! i.p , . i . 

iiivt pa^oiijjii^ w^ttj<. ciiMifitc (TUiivii. ,p<»i; 1 crt>^eT^i7(Uù>H- ~,.M*cau^,i*L\A£ial Mfvue.U't . .z^p. t^cCtc ^OLHi l »£«wju'<j(V, ♦>iMtitiv|iu-'.t/L>iU rtitcK^ vovt cf^cju*. V(îtoii--, ^Iwo»»* in\.\ix£aa/cèi^diiv^^tMi-lauJ, 
p. . . ... p p '^ ' a! . I ^ ' ^7/1 

>7rt «wu - '' . . û, . ' p . 

P 9 ■ < tvtia- V Un te g u^ ccutc. -' l»u .yo^rn^ aottatiu-- iu^ ^ -wttC'C^ OMwMti -vcvl-u.. jaciai inh - - - aïoàtiû - labié, uit-ilac<:zal^ <'Cà ■nuàTeziiiueJ - c^ia^r 
■j'iieniiptequ. ca^TC^uîaiu^ ej^ l 'he'nupU'ûic huàteJtù.-tue^ . (?«il.,»i Jf^- 3ah^ <;At_ «^w -& 

''7 J eu fatL maav À cali- ^c luAie^-xuMoic- htMiuxue^^iM^iU- it. foémtrUdiJtit a*'^^ oa-itiw'Mon^ivi' ■ititu-x, twi. IwHvm^ Mit^viouA- cdlc^^ c^cauùiwL, ca»i\}iViativamiA,i^ . :>ttM. 
L.r^aui6 2e. cJK. Uuvteau. uasT\ lut l?tpt<'tiaiit' ai'*tA . -< t. c>"""<w^ DtBui.» '^i^ii^ i^ii.* . Jl i.vtte- ^ ^ilautaXcà -bui cif.Cti*iii^ tu dUcA- 
?'iiiu, iiwic iiutti, ^alitiia a c'* Jlmu, . .'l a. tit^ foM<> litf tu*» l|jiufu> tJAJ»>U»te.> . ^tl rf'&^i^femivd «tiU. a«u»: 

P ne (' ' . ' •(' - C 

r ■ ■ i' • 1' . ' P • () P ■ , - i? ) • P 1 ' '' 

4(i]vuiik^ ^nVii fscm-îiuo U (ST-^nw-, OAt^eMe. ft*iài, ^ citii nupiiadu. nu*i^Me. c^iuitLtiu-.- 11*1, ■ïiUt «ïa.- «*,_ i*va;ii^ .':.». ni . 0, , i_ f • '\' ■ i 


J, bd'vHtjJ Ut] wO mCVULC HT • • ■ P . ■ -m!?. h ' . i. . ■? - il;' ^ -K 1 . »<! f 0, , i'.lii* >.-riU':A!'c«-- 4;<.1).HM£ 


.mfâ )l^ 


ait ifUmuï. Hvii. bùnioAittU' 3h ïaeiaL im^tiew ?a l'jfc dWtJ ,. e âi^Jt^^v . Cl. tiiiixiu r>i i^iV'iiU'rtii. iti <1' 0.,., l'it Wll_ 


a-lùif 2aio Uo l5Ùii.li3lec|u> ctao.%ùtnui yilo'taLiiij:- 2ii tacîal iiilctieHi-, c'ire-ï^-iViuJ, ^:f'Ê<,l^n- ijuà&iuiue,, 
C^ rima t.-ui_ ivtt<- Êi;oafp;ut^nnt- .jlii.\''WVU.U'. 

Vtfuo note*', tu nuV.i*:. winp^, .-iiui t «.yj^ lïitflutti j-fZVyie-iu'.e. ccu.t--'i tui (t:açnhuL- jctu^Ux "oimxMile îc-\aX/ 
I 'l , ■ ^ I V ■ i' 5 )' (^ '^ - J ■ ■ • f I • i'iii. lic^ti. ?\ju~. tijuOùJ OMii , MitJU» <!«iJ 3c, pa.ial.ajii!., lei Jcui: pyivitii^ ce ii^ ^vaiu^ -ioin^ y 1 r-^T f tciHit qu'il ^' 


^' 


r B LlJi^UM> )e^eJTi. Ctuvuuil. r 1 

/3fc»M^ coiitiAÙu.iiu-nt, ^ cc^ani ^^otaiL. u>èxd'^tzy w VAiona^i^Hi^ ■ 5, t<>M«)W4 J iuui2 it iaii, ta-qt iwa<^. 


é''fj l'uni, J£,t>u> aiu^le-i omICuvx^ 'î^'V^ 
a fartai, uilMti-Uî, i'i»"> -* wiMAUffcqiv^^ 

f"', ' ., !',£, .' p. p\ . ■n««l ?.c,. i.'Ul_ tiCCHit*UMt' ,i\*l'- lun>, , wu.- naltlcipatimt '?u |iiA<M iHhr-it*>t^aii-!^\it^en litii . ^''nhUn'. Jf. ivno, pa/L. Ut aetail^ 'ivt-£<u^, 
'' L -?*' • . y.l- }'•■ • il i? ^ -i 

ntiUTÙu-^ . i-» vieil. . fcTl^vWui^. ..■'iJv itiv^te-mcni, ici le ca-i }t wn^^ wojtfuM- i t'tia,} W'piiV ?k"^ i^^«*- 
iUiJC- H-'WiJtie* ItJi.»^ , luti Uqvl:u*« «•KiHw'tt.L^Krf . '.'cuu) tcriife., au pî^iHÙr iitt»i^^ il atui^ t^axaUU^ <<l*i- 

- r l) ■ P / N '' ' p )'- ■ f.P ■ • . . fl. 

i^'ortM- ^ mit, Isewnj^luiu.. -otaciMUiiu:. japjtilaiw. ■ 

(jj vTtluillU» , }tVUiu- cette Arwjiicutc- CJ U'tuu'idiciil^ aiu £'u"ùiiuu ra.m...l 'hiHUoU^lc- hn^tctûsiuL 
iC. l btiMAf-tiau- otoodidiu, , tii i) ..\. peut'irtu. nia.. 7j»u>£>lc |7Uu.'u.nc-nCqiu..'Cviu:l3i:£- . J ai rate y/mu 

9 p (' r ' • f iK^ -P p -d ■ • p • 

p<n. .*iu^i|«tù.ii. , hrittw léii KiMUi ?c paraluJù:. h^tekiauc-.on lu. oa.i\''i.c*\u- f(Xi a, ^z^hxitc attAi ■ 
cwtlevHeuc -1'lwiinpatal.ujù:. ?it ladiol iitfmtn.t-,fa»tl>fc# an'tt <:«>i-'t*W l-^uiU^au i^m-traû-tt- ^'^bttuit' ihc- 
»*MAr}a>u«. <xu»^<7.tii.l't£ , éti. lyuc JiHwliu'tt. tC^tmi ii»ii.tt<?it.' {rin^>tA'ot^^ cljec-woJ i>ui.tix^,!J. 

i, ' WiKK'pa.>ntt. Â^iia ■ Ïav^ c^iii^ u. Ktive. btnwiMz. a ut v'chio av«i. •Vhj u.* utuj>, iii—iuf\C>aM*HMir 
cur^MittU' pi;ut.aH'(7iv pnù>^e^ V- «^t-wui^tU. t>cu\.6c. an'ilcJi^ **uxl> tt Hi Iaim. f'*.> mùct^tvtuutu^ «-IK'tJ iWl- 
i*pi.'tii? «a3 , c*iM. uit , au. h^jx, 3c \}cvuolU^ c^eveïcfptuuxn^ . Ji £11 eji^ axiixe**UiH^ , w*t. i:^ 4nt»'!a5^Jiu.-/ti>ii««4 

Ttiil ?cfi<C' vfcv*tv<>pfl.*HU. . Ct ■ycuK^;te^MLKCcy\^;\t,\io\wt\u^ Xi-loa .^iM, t»liwteu.iO J «nfo o^iu> ai?»»-' 

.«au"«>«m^ y)tLi<~ • Sfci^ . CML. .^ai i)c>iv J^Hiph:^ l'ai »t|â ptu^i^iiu* [<«.* ^éerf* , et poiu'tt uowmhc^^ Dii -/«-, 
«- UiUt , itu IX- mli ic^^ Mvi, me ictaic t^cuL. **'»£.' c^w^^^i- x'idwu^, ei^c'ctt^S u». Jiiib.- Je-«<^i\.a^t<\ut«-' 
tJll'ittil-'^^•^llu.. fstp^fuauc-- . Ji pol(c nvfeir titt, ?4biito eilt^ it?spue^, l ' hètnuir>et>nu-- alfTWi- - laiiu^ 300. 


Jt, petite^ iacovJiiii Ci.mvvUùfuC- . L'ei[^6wuiu cai h. et. oMit.^ ai/À xjLofUiiivXt.- U Xtitte, qu'a jauc .'(XPifW stti- 

( On itife^uil^ M««^ vKuuoJe-' ont -tiui- faoAiu^ ?u JiM^wu^ . 
C'icxii ctcoionJ ^liviu^ iVivumfii^, jkiqw'a^ wtt e^jbxM^ PoiM^ , ui-Xne^tu^ au\ -n-tijudù. â. lent- ^cvaoptieMiXU^. 

«iu al^vJcL- 3 v>\iitciu^ iicuiiavu^ : tue- eiL'h^mid.MAiwt&iAxU' ^u. eîitc- 2tt^, 
wawiM^ ou, M>ud u |»«tWM)n4 U. Hiovn<>, tL-oMA, O-Vaiv U- wuiHt-L- f^Ht&a»«- ■ tw avaM^ <#»MHe^ wm. tmm»L- A. 
■vMi? 't^ .^'L tant- a«c upi»»' . t'Ilaù Vinl<i iltit titiic a iwiip (a icm^ d». %tUA- à^ ioivuv4, ^tiii utx^vMiu-- wuu ) Mvr*' Aetu l: 


puwawu -w, t^uu, aw/tijvu. piHt aH£ iinu\t,\\vfu.vt*:uw^ , C^<m.\.vu^m. ina>*i auMrhe^ :e^M*i/' ^iiitmi*M(^- ,i>t iiuiHtk^te^ la^Moaatifiu- Je- wùûHiL. n^?ei ^oUtti ?<nic»u>u^ fwiwijjt^) diu'euw w»* «tiùW- 
•, itiiJt'Wtt'iute- OMÀiH^ i}i- tiwuivlti) ?(ruiiw tlt.ie~ ticiaiie-i^tMi UuteuJffcu**^ ,\MC*iJ*^tlcut^ ft-ao^Pt^ T • • • • ■ ' )^. t^ ivici c^a ii'ii i| 


i 'iiOeiOvl'utitt 0^ ioinoW^m^Uu ?u>l»(VtM^ 


» .%oZ. 


L.1pt^.* l 'Aceiitwx^: r 
-3o3. (Xnuillaètu- 
-3c'!f- JWl- ïti nanbiti \)i}Mfiu>a\a^ i ixamnti^ a\ux{<>auc. a, cum- au'on^ v>cu\^n>teMit ,aiieU\\Mn4i jiion-fouiaiwij 
TlA^w f t*i. dt la, àtM w'à'Cic [Jtui- ie, ^rwi aitc. , ci la- JiiilZ-- ^ W kaMuati^mz^ ■ touc comme- u Je rftoiuM^ 

é»it«pti<]\u^ 3u ^*TVÙi«-'^aiu^i«- H'ai -pcw eu- Voecaiu'i>- âz-foiw MU'niîêr' piX^i- au' eut. a^citj ^ ari'cZL'Wri 

MaM\M^^ .'roic^^Viv^iicalicvi^ iov>MKXxu.- ?h. muJ : 'Jli'aavi^ 3«-uv nowvuec-cJv^. . ■ '*4«^ ^e-<i «.ii<), avu-tfoui 

a^mùflj'Wttt^'iu cwcacti^xàità ; uU^eùi-ataiiie^ ■f'««tïtùaat ^«^ i 'fcitW<x»a4W5«<Jti^ i^t- ''^e-i- Mt , c)n ÎM.^ 
?trtv. C't, U. iviuAaspe'. M^t' ''«^ 3«tttt»t-. uu tiuiu'J't, ^OK* >vM. ax-ettl- àe. cAëke^, icwtf^ m*\. aicuM eouf 
?/, ptt2 ac'nl'ï£^ lUL poèli 3{ ta-^toHi^. Jpiw trtii«<e.te. au,' ii tu. cylpo-uMait-yscU ; cè-tajn- avec U- pùD afluwjit, 

«ipte^ i?« tiM. moi-, tl-.)'eii--ww<'utL tel ■ooiM-u^U^e^^voii^ici, JAwSe^^ct, aui. à't^i.^tnchw^ ei}t^i^n«tv^ 
Mf^doJt, }' OMicuxi/ huA. , A t 'm|(W Ptux- Hvovn- «- ?M. -pciqti/^ . ec 3«. *Ht»vu-<ilu c^r"^ c»tlt •(«. , iu u afftù- 5nw» 
U. jxW «^u. ecvii--mM in. aiitu^ de^^ix- f:^a.tcxlul>u, HacciJc, aiuMï}i^. (nd'cavit-' «4_in<'j»«?£^***t<î-i'«- t«- ^ot- 


•'<>!il\im MUU* 4i*rC^ \7uâitW- PuuwutUauiJ »V nuilii-nlicHi. À ntoSuic an 'en i/ /u^iaiùc'^i pltii tyû^ . Ytuer, ecwttic •j^ma eci vaM 
-ici** Ui C*^- i^M , en- SJO-ki^oloaie^-it. 2ititl*tit*i^wu^ ■tlatU' vat-iûlil-. timne^?Ci»à U demttitu^i. l 'hujhtii'. 

e, ^L (JiUilCi.i-: L\\\A\e. cii. la^uuuaiiz- foui, laa-vulu. on vcu^ a-^Aoû-U. ! 

nr /^/ V J . > ■'> 1 
\ malade, : C^'m . (UJjMpiêUi 


LCM.. ' /i ■ L^fia^C<TL^ : lp^u-ce.a\u. vom \vit<< ra»t>eii'«. ««'nvaitc 2*.-^Vtùrc.^ccmi<ili»M\ee^ ^<Javù flVOU"tU L- cru Ji!X«4^ . 

t l*- -L. hazùTI. : ù'uvii* Viiui ccyMH^tcmctM^ i^iiurL .' 

-^ Dialuce. : 3e^n'aC nliiâ A\^*t- /le-n-U )•> c£^qt-\vu^ arn^^ «tti- ^cîti^ Je l 'biJpihai-. 
t yt . ù-/uitcal_: (^\uiùi ^mii AvicL vc^ a[tcuinci à^ <-'Lc-c\<ct , 'veut kuiùv Viaxiccntp it-vutu^- 

^.e, />UlÙu)e.: >''t*iyit'mi!-^cuLûi,jc.tvu^^:in^aii,ic.caàiixii fc>Ui-; [thtila.i{. kiM>M*MJ^ fJauruu huit 
&~'ii .L. nutccru : é>hi>ù*i-, iceAtrU you*!evi, itmiitu-t. , a.'ÏUàJiUiiu* , c^ aauh- iuJ> avuLru^ icew- 

^n\jL, vvuxiH^ . Jcm> iJcJenM-ivii., .t'4rtUC4?ii|3 cuiL-Hii'Ituit. |.iai> l\ howwii^i ficWt^li- ïc*H*- ^ J cUltewuJ-T, 

.Deji^tiiv't ; U'ui. iiXa^ w-M'UiMi, piuxru -t 'pipt^tc , i<3, axAtSt, -hu-jtciii, ■ 2i- «t-WiW- /<3/' /'/^t/iJï/'^y; rl-> l'ùvi. ViTiu) eh** ^ijJHid ■u'RtiliwPrf an/!ti ?ci>crJ c^■ù^e^i Zunauiiuri y^itu^i^ 
,Z/f nicUxXxC : J'ai ui -tanihci ccvi^mic ccufu^ , It-nc^ifiM uj '}etx^ei. 3u sA , eiUi ^am^y 

iW. Y>KCVI,\V . t-il Mutila WWpi j ' C\yU)UVL' (-Uti, enio'M(!'M, -tUiJtCi&U- ■ Cûttttt^tH-- UL- vmtwii^ . Jt nti-JùJai* : ^i iV .>«h/ outitt'aw tut fei>it«'Ét. mat , itMutetAt ?a«t<» l'iniliù.iyt- ii.\<x^ 
A'iJiCuU-' H^ tt,VUwe^Cla-i' fttw^i- U^potti^ JO-hj «t'en. cMtiu^avu . Km JtoWfcZ^ -v'i'ii.> e44.<:i?r£^. 


Ht' ^o\^> • c^ A- ■ P . . - ^' • 

'tirtvwi) wtt'ijw,- flitt-, i7aH^ ii?>- mZiHt^ CLï-coi^àtvLi^^i^ . i^'e.'i_-Â -4>m<l-4*i. <ViuijTv«^. y'cuiaMt^ 
Ao^ HUX1COC--' 3ti iioi*n,, MUiàvciA'ut^ i-'i-u^-oyt^iM-^ ^3it^>uve-iU^ ,<>>- i'tVtxu- 'Lii-ditnni.ttxi'ce^ I 'iT u h. ou. Le ïitXiM. M-itx^i; 


M\,a!ia2e.. . 

■^C-nicxliXVe. : ■iV tn'eJi^ eiix^oc- cuu>é*. , cit fetw^e^^o^n^' -u.*ùij-tt<s- ^ i^Aiikiùt^ 

jm:, a. tuuu^c JL . LihalCût- : LAvt>i^^ voui ireiù^ivu été a.iïi^i . 
^c J^.l^u_ utciL. ifHt- MKM ; i'ai et*. MlC- ataïuii^ ït-CiucHI^ ùt^îe^'Wic àuià àenti^ eM^uttiL. f»tià lovnt'n^éX — 
i£- mMO.Î)c : il II pe\i. c IL. LS 111X1414^1^ : J'acLiu-iLici 2iu. vt,ttiat. }tunyi4Xaoat^**^^ <>éacM^ ynit-^ eJUrT 

/IL. L^na,tC£yL. : Voim tovwunii&tn^ vo\Xj^ jjiinu.Lu^; i'u ^kcuvt ■t-il ^^l- acvut,!^ 

Ji iWaii^ tic nut^ itUMMKjt^ aHaavix^tC t/tiaJViru-Ui 4iiaiJ lt.> ^liMJiit.iUl— m. ioyu.^ e*ti'ce,X^ , 
If ■ V Jv' ' • ^^ ' H. P- ' 

<^L tu. Oa^ciu-' Mt e^ynm.e^n*H£-iM^ant%i n^ cu ou, UtrunJtc ji7n,t^«JTe-^ ; cru, / a^nopiMtu, cctttwné- 


C-VL ■ i^AUZZCtfi- ■' /«'iw Ictilt ic l ' Is,': ^^iU : m^vw tenons îd fa^vtaù. canii^ Jt tauca»**»-. iMOntewc oii 


■m .?t1_ /,' ^Jaraliu'''ic uu imnilvc <^^iipcricur J. lu uiiU- Je Lt mvcôittc u'ml. 

c/u'ai citixiiic' ; 

/> 
?'eL.XOJùi/y/ie£ li'ec a ut nial'M.u'^ de. <^^daJecZLHi>. 

ft' Jara/iU'f'c- /n/anà/^ Jpiiialc ,• 
7-' Juîalu.^w tûc-iau' . tv \9Sj,<x. it« nuJïT'iu, po»- tMt lîwtitt- «e4»>tvut. dMîaa^ l'ai" t "l . ^'tZaiJ , i'^^^'tlM£«t^ ,À^âtù>.'"Jt*t4i.<, 
Z aecOt-ni-^ iX,i>Ou-C- m lt"t il u a^ lait', Clu^ vUm~ >u>iu» zeticxiK'it. vavi-axu—i'ilat, tiM^^lcaixtai, 

XiVi<e^;>t^2'u- </]uu^'., 3 Ûvzti, M'o-eiu' eu. lùu. cm. iai>oti'îki ooeMiuei 3<,^l'^uc.*. -3i: " I . . ' j1 r ■ ■ ' 

iviui olu:, t i'i>ir_ inhc u- uwj'ùu* ci- iWanu ■ 3««uci- .Vujl . 

- ,7 13 1 

-/tl /«it/uî!^.' L 'cJu iili ndiL- chicit )[\m:'il7temcM~'. 

ty/L.L^UlZiWJ^'- w^ J^raiu t»ÙK. tuh-ttjjAniL J^t Jaivu- j^<aii 'mi-cL^ji'Wwoe. OM-ju^te^ au- ttiol*ieut?iU 
-» ar<;i»\ui^ , iitai'j l't )ii-. |rt»M-^ ucu* CJpczit-^ i) êtic ■aa^ictitt^^u.lu^ îcit~><^iojt£. ^.i- cn^èaat^ ■ bile- étau-.vunu) iu~- 

t-lLal! ilic Anitiiu- j»-p<!.iu^a>ii^ Jii '^(u- .v crif . on. iiit'iii.yiL cil l ^luiv appti'iiii<_ Jlc l 'ztm«wwicK.]ii<:, Jiii" 
(1 P . 

^O.» a.vu<>H5i»V'c]ii«:' t»ul»*,'>tuiù» iJt'UC fcwo'k- ilï-ni-Aiii-.ptuo tien, î'izc/ A\i,n '^Du^u'wfe ti. an' 
•lùa.^A?)- 3iitu ia.) cCzeonJtcuuiti ju'Au. ^Wl t^wî^iiti X t i'<oht^ui- IcWitiiW U. joui uunu- ^ct Acàitm- 

/cl ia,niixlaS)e^) '■ L >i i«J<.v ijjiiwiiiv'j'ej -|3«i?aiiu„-i7)n&i&t T>c lvmp.5.' 
^(t niauidc : 2S"\o\.vu> • 

«a 'il u at\uu- ijiuwjiu^^-lv^i^ ife-»ivih'cuiu:i- cl.x^Li «utw^, .»HzÈnn_ j^aii^ li iiii:i4il':<:, .^li/j/ïieui-^aiwwi ; c'i^Ji^ 
t't^itJ avWl* jon>ta^d j-L'iJ i UCÙstiMnît^ P hmC pa.E4.lUi»<ù:- .llitjfeù'^l- ijOiliim- <V/I' ic- ,pL,'i<iii£U^ 


Je-' tt«ùV(i( — 

-iii iiiaJaJe- : t-lim , <S joii-t^ ao'ûi . 

■ /■-ri J ^ ^ 

e. IL. (J-no-tSiTC ) <Joii^. houjeu^uï^ cti^.- iL'au'cC cette ejjijaiu,, »i<wt axu^ula. a.itt mftl 

■i«.HJ tlcJ ^^*tV<»tÙ>tW ^ ilU>t.>, U Wci^hatU A-«U li^ HUMOUR Jlt Lx-MUftJU'U. <tt>t«<_ AU. t ieu. ,IMU.t3iUUi- 
^i*tatu»»ii bii^tfcw • itAtiMUthciiiC ; c<.> ea-TcutïuJ, auoiofut- mcvru' a^UUMtUt^ «u 'rti^t^ , c'4>t_ • X -?i« *twa. 

Je MVuhcKu boJ ?a;b» wU fa^» ^etoJi) ii»tèj te- Aite. <e Vt)U,> m. 3ù. im* Ïe4 azèce^Mtei ^ece»^ Jut. t«i ita.uUH- 
Jui je-- ce, flotte- .^ "• Antt . le- Cti«^ f aivit Setuvtitié , }eJ tiataUt,>Utf ir^chuiiu^ . Je nu. wzueuu- <t uieve-t,'' 
an'tl J'i^ai^Mic a- au'tt i'ac^iu encore auiffiui but, '^ nt\e,tianai»yie. MU>hiee.nac£t?t.,^MU tx^Jitt^n. ?6V^ 
tipttcei . BJtiam- Juticou iut'ie* i>aiatt , le tiaiatui^ , U. eauit. , mcuxj Wicncueee. à. {'évaute.; aue.l«-yaxa.- 
Xuiu motiCee, et ce^ jjixïhet< eii, accon^^cux^. Ttttu. a«e*tlje^u Jutotue- «t^j^ii^ ^ ivth*HC Jiu- ut- »»wtMt . 
"•'ava-Hw • Wii w- te tiVfc' ùijîe^iuu- 3ii wa^ cà tiu. ii l'et-Htine. prt.t_ lui/- Xiaiu. ? awivubxtioyx. aîuMjLat>ccf.~ 
^lie-^AM^ iX>vH/»n^^ ■iiaionà , Il u CL |»erti îlt- U. i>e»wibiute pï<j|-,>M3e- attCciUailc, muJeulaite ,eic, jeeîfe^e- 
•'«- «ctwH^ Ot.ne>itU>»^ itt fjO/iKe* «-auhe«S nifènc-nûneJ -JitàiJ^i ci i 'mJuuU. .?« ieitàciatuMieutii huuiîj vat 
II. Je.né mtoiMl imte. .eti: . <t^ 

tf£-^i>-m^ l<i:e4t ti, »viO ft. •C£«c>»itttnîïe^, leo ja»ei4îfc:ïeJ vtainte«M. Jpe!i:iTtfliie^* P-w parafu.»».;! hititêtc- 
l^nu-matiaiu^ Ictlciu YHeo .>e. t^ïeLj^ufoic '^aiw i«u- fy»t 3c-(>axlfau.i)eveU'pt'e*iUMU . ■^e foMcù PîiÀ. I-ùh. 
^uMttsA^ na.iWieeei natalt^Ui aitiïttt>-Viim%\uxbia\u^ • i'u uvinu e*t.:ezc^ ^^euîiuu^aaur^aa'eM.A.iMme, 

1 ' - t c*»M«u- ï'du» 

1" -^isuàiâU'ai' r lD un spL! . I V'ntotwu •'it le, clji-t uiît^'ejuc ^iit wiicli^iW^iM- mue- JuatiAjhV-iV ; ?c f ijuiv ^«jlt uxtpu^*ut^, 
ilLiu' auiji <jii if (Il stnx^. A ycuxiK. \cl ? km. c-xi wàeuMa.M~ «c tiiti nu'iibxit^iitit. i îtie. •uUve. ■ 
(u* Jonu .tic»^ Jiv'ewi'i'i^ iu-atjti tM^cni. ac/c ^w iScvïtLctïTi^ ciCyiiUtiUà fï-iiÊ««w»M^ rta-»jprt.HtI< iiii'<'ii 

P l''. 1" ''',''..'. /'. fl? ■ ■ ' ' 

? -f • ^ ■ 1 

yi'oiiù- «luiùc aax\.<:hc . 

(c 'L- L-tixtcat- iiiaui^ Â i'iiule,' 

[iiJLi u~ Ux. luaiu dcU-L-maïu^i, ic-vw 
aux. ùCXÏi -it. •iouije la. tMt>iMu)tJ-i)<>ii- 

•omJ cL.jut~l'itt>auU, if ua^Min. bai aujJ- 

ItUlHL, CVI»»*>U- 


^■M 


A- wm:, tiHA- oofiUc iiL uumXric-c .'<I4. 


ctlviu» ta icijiV'M. 7^ X'IraiM. li i| o. Jmi{^>h<»(i> ..iiiauiVu . 

(•il. inan fttcuiaïu. MtxouùiivXcSic à. l a.jx Pu t«wi>tt>t^ w, i»aA.'u»K- au. >ut'<aic ?ii K.»^ iKJvtiuu^ Pm, maA^' 

pAtAlu^ù-» ^u^{v::.«,3iU4> i4. arVh- ts* -ttM4i?»ttet- ?a»i-.> U^* Afji'^^ù'n^ oUfctiiiatii^ siitUaM»^ , hi iucth 
CiftdiH- otaïc . tJilcuJ ce.atU'ie^ etai^ fouvciT aJnCtHuc. , c.'Ui~ âne 2kluJ «<> ca-i }i. Ufùnu HiaïîxiJut^ , Jt- lèiioiiô 

Jm-w-pUiCit^ VuJniat .icLUi le cai, oaiLexejMfie, 3t. (a ■>e.ci'îv\\- eu. 3t l it<ta^f«nt^^M^ 2)«<) vtanJliiJ 3e. ei^ 
■viieu'^ , v'dHA>tf?«jt«. t\.' ej^ îa-Mcùi' aumI èketî^iu^ au'tfU- i'eM^3a*iâ lu ecui 3«. tM<>nf>pulild. tciic/jùxu- 
l3ij>>t«u>-hiauwi<itw]t*£,. tiJife- Jpatittii^êM. imj^ JoiuS i%.' tototw ^«ai'ùS -tijut-u: uufigti^n cft^i'é^auic^et-MMt, 

<«t«, , «te, tic- '/i>ii4 Ventes a\tt~ :"c, l<?tJj WJ 9»ùifc> 3<l w. (♦KiLiDd^ jttttuc w«. p«ti. vïutahuuini ^^u*-' 

eiîi. JotU» <iiiv/fe éutoiWc liât ;«ué ttt Mil^HU^tu.- p4.-utaiu ie-^it>lac£^ JM 3«>ùib . JL en. iM^ )e. ihXm^' 
uoui- l'attUwU.i-i^i'-^L. PûùiiuL. , peur (uUe. 7».cj>u?e.. Ji. u-ti'pâfe ,i<».^e»u»tKu'tc!--pi<»pKJ«_«i— uC AiWuiMtfW 
îlt.U*te.. Jcuu }otitc, £cà uiîtHi^ ticithci }e.i<>. ^ciiàihiuti- ^}t>m>uii-- piuvtM^^i 'te*u^\illii~, 3aitJ wJ caJ "ie/^ 

+>M?3vjv«iii'oit^ 9«i uttjptiiiUîiJ iUciéi^iK^ »Mot*oii^ii<> -pat. M. A:Âai:iîi>«. ?£, Jîainexalxou^ » <:«:. •iki-" m'a^ 
•j'cuiuu.) lùu.. , iHcnu. au. Ivuu 2 un ak. , Hhum cjut it 4Ji«4> v<?ii* u ^tti conjtabu' c»*2, M<'fet ^tuJtaJc^, 

fJlLMi li, in' CMttCffU' ijl44, l'e, rtU, ttpèfc,, W. tflU. l'itUwti. 'tttlp JlitP^ -KUfc» ?ffW. it tVUJ iH. ««taiM.tr» 


- Sl6. 
tzi\£i i'yiiAnU. piucheïaciùliu- ti- tXiiiùriu- 

^a,iJlaIa?c -'^t. tu^^etw tien ■ 

l'c- '^ ■ L IuJT^lX. Uli l'oii) U ttt'ùtn^J-) ; Je«Ui -iViu» <M\cïtM.z- À-nric . 

\cM- t£maï<3ii/t Xenu à. -l'hcute-^ je- le tiniït., au'À Lr^ieauitt. ^tf i Vpautt, il à'aqùiJaic. luuaiuwem- 

om t'wu laii- •u.<;<JHMcvùl5*' à i<i. ntalo^t diit-^oit tvu^niru^ Juai-ticut~ ,xvah~ eli, ^ejvLAM, . 

j i<x nia-loJt, aH«i«4— ciuvt*. tM uciue imai -jtiuu^ -teeu' iMt at3^ , ^^a iioia-x- ui^vMutvi aaueht.- euovt. 

Mu-M^natM-uélc- tx'tiur>eiù (tomiAêh.'; il i'a.avu'i't*vie. àlvu^u^ r>ix/u^xc ?u nwuvcmcuti }eidoiah^ 
?u- pjCauel- e.i^eu-ccfu2c-,ntaù> Ciït^- nattjic lii^ oAàe.'L. ttzonûu.ce^ pnui- aiu. la. muua^c^ ^'i'~ i'i<M,- 
WiitUi- ic 'Lt^iix^\-' AUX.- t■^u?l^^'fcm^^|ib a ut l'on iy^w'clmc-' omo:. atliiulati^iu* a.Uectce^ . J a.'ieute^ca.L 

3tin!ht elle. ?Ciui4^ IS àtulcut^tu.; c'côu^tni. put. 6aiui ^indt., maii mïm i;'e^u.auM<Mu.c'(s..-iie. . 

<.'iUM.lL ivtâiAt^ autÎA iijtu^ ceïci. noiu- t'iinwn^kn^ uxixtc atu. ^'ai^Lien- 7t*ne. aarMu^'u. ^uâiL' 

hi> r<xnu.t iiiu l.-:;.htti'i.]iit iV L<it<]u^ ?a^4.• >tnme<u. AÏlcuiUÇ aWortU/J ; OK ùiiii'ti ^£ oiu-Hie -nature illu> ijhxiew- <i. aiuut a, tU La e<«iu«- w^.'a itWfL . 0.\ujti^e «.t^'JcWiu 
t^i»ail"u- i^< l'qvoiic l'e Jeu matiaat , Jn. .'iluatMiit à iTti- iii«tv J'*>u aMMK?«c neirabuMctu-'.Ic^alta.- 

«pMO aiHiîlt in/t>tiiw . 'JiW' £c ittatuiac A^i. <»• 'Ji'n^t'-Uit M^er^ M [yu i ti Ua\ui . Je niai \*ici*w^,aM'â^tton.avii, 
■\ii iiUk^U'uu piU (jt-H^^tUenc 3t l'rtt'ttlt^t' ■yhoi>i^ «-umuint, ^^ mu. l<:j»jn«Jrvpi'Ufc£. atuUiuehn-i vùn^at-avc,. 

il (' !'■ (1- ' ■ ■ P 

7/ '7' ? 9( 9 

■^^t^nUiulJ^C ■■ -t- Jtiu> uvvt. -Lvut: aiit iH£ ïttui-wta, J^ajw u. cru.. 

c /t. C/iaWi'Z.: (O'cii putu-Ju .eidcboulL'. 
/"" /' (' 

fT ~^/* ^ j - ' I /? /7 *? 

e /6. C^ilLllC'Jt- : ^ ii'Wu i?ao J* iiH catc ni. A l'autû- h ta. poifeiM^-. 

-. «ri //iciiai''ti : ^ m . <i- c*t<L «tt boi^ jam lui r<^t«fJ«^' - 

^et-m^tUH-'C : Cm. j''fcttteiijj ^mi«<_ iVo c'ic'coej , niai» celcL-tu.ii*t£^oai UntaïiMifyi , Ma.^- 
tîawut- h.'U(_ ?£- Jiii'ls . c. 'iL. ^/lanuX.: J imU^ ■ vcu.^ , $om^^ \-oi aiiAauu ,dci t.-Vic< ?oi*i- . J.U. z^\'tii ,i'3Ui -»^r,i/... ^^ 


.5iS. 

Jet. niaJcù^e ; c-Xijk. 

e.'lL. iSfutZC4>1- : <J'aui.-it Vi<xu-cc>ut> 2cnionJc tii^uz. itciu in^xintènu- auatu) -\>nx^ a^>ei>-i'tfictù& ■ 

(,'}('• ^ni3.icûl~: v\wAmc ^'t'it^Wfei"'. Jl <t£-m^ «Jb^ plu/u-' èL uin'ei^.aiu Viceametiàticvamv 

'Vûâii 3oMC \nt. •*« fe^' Jitnvu.. ^ tou^tstit 'feuintabùJ"^- 

aime. wuaB àt,u>^\*uxt*i aaiie*x.^- 

qutC J.a. nuxta2c ■ Letx- J'eàu ^oJiiL *ni-4>eu.piuà vite^. dL . (z'iaïCt.V- : e>Ju-^ «lu-U.» i^laù^ £taie*ti^':i-z£uûtàà..'U^fùtut£^. 

C /i . (J'/ia.t^Vt- : é'b Viitc, Voici p«dirùv't»i^ltl_-^ <^ilï, <3iUn j'OMpelU, Mtû akteutiovL^ . J4.. vmt» i 


maio Il ilûù~i aubauu etuoHWu. Jcnexu^ .Je^Sùiaaer^ ?i. b>iiti. Apvù'ccu.patùni^, ie^tcut. t^iiiac, aK^cU , «>c »»«^ 'V 
^lOttatM , »;tt'i'Uk>it«vM£>u. , Kit? cC etcurUt- aiuAti nuxScu^ 3c ïa^vaei- nt-i^M-ncU' Tciic A., /cm. Atiw t .3m U-»uv l'ai •lit I t^UiiJic*^ )t.v'CM^ "iiti^j it-cuiii. jn.c^chei.ïci' -i-^uitùi hu^Un-<nu^ uiuK>ttctij>e4X^ 

(lut IÙ.IL ii'ou. WuJ JiuipU aiu- 5t. pïjjiutf, tocu- «iuatuJtù'ii. li. Jpa,>tni aïojot'- W''^ i:n,l;)m.'tV!)t«(iK<. 
À «tiii aui .?» t>M»»<titt «îbtl tu'<> nt<xUi?*»<. i' Ai'oiifcsiuu. iiiu-?a«<> C!<W<«- 'nit%ic Ct'ti^itùu, à Uu\3t\oHifM^*tUU 

?wiAtu- , ^ïiU- i<i Juiiii- poJ À. liX. mc^éi^ti^ ci. élu. ^'tHcuzi, pr^Jui, tui^ii\^ aiu. eiW- 'Ci ce^ie^ ^ d'ixiiac . 
lIu it'itJlmti. , tviu* Ce i<XK'ii.,uLi^x'a^'act.i iiVu pi7ui-XM 'Avct^wu^ \ '^UJC-ci entUtu~ tu '^"iltuuiiUi; - auMt Xk 

'X *A)t , 3 luii t(ii:<JiL pwmaiwitfci «i_iii*flu 'ait ntc^iettL- ni eu.J'c"^upe^Aw^iafu.iuf<>'''<Mâ.-^]'aiic Je mu.- 

^Xmt. -eXte. , aiaui Ma., «'M <uvca.-t-iL pa.j lùuie^J'^kyiHU^ u^Ucnu^vioM l'truoM^ i^^u-^hct notit. i«a 
-la^.iM motcuic^ 3* uL- iHoiiti aiu^iji^2uû^ lA-ocvudiiiie^ au. ituMibt^ cotu^oûtant.j f<uùit atu-Ui ttunJu- 

.Uiiuruii'ti.- 

aiu ta-iimloii.. au «toHifni-'De^iJ'.'liWitid-, i' oit- a aufuu. vM^M^^Jtc ««atujt. i'cjt tiqa.'u.Vi'^ ^ottJ tit-aûi^'e.". 
ija <)0VMvH<' , Il 1^ a. Ifl. M«- fou- du£- jiJ- iivt£- £i Vôi tMSVttixticvt^ aiiuiioi4^qiaucM> . 

JuWaiu, l'en Jub iC Vi!ii^ .o-u^etiici- l'hiéttn.u. ^o^ciDenO n£tveuJC ièiixmum oa^ UL.-tU)?t^uzc 
â ivM, ^bie-n nvuuic, le^ cti'u» uifatAJJaiu-'ct t/Ui>it- mu. £C-H 'eàu pAi iHM<3iw*»i^m^^ui. fxxtalujù aujtéttJ ■ 

thuiaeAh'yJH^ 3« JOuUui-'. Lmo. eiutcvùu-vUu. 'Huxnt^abe- pai- UJ ca:rytxUiu:£>> ehn w.i ^uiih puVHoh^i.^; 

aiiui nti/. huttcùxiiu. ifcojii-wùJi^ii iicii-Ji Ji'iMJKiMffnitù'jMC- , i't'iu» £ui aJjitnuc ati'élU-JoiWt^ , iC/" 

JtMj»f><»£, iwt^ iiM. "Jw coUi' 3«. UL poifïirtd ; L ixbini' tt i<ii/t4_ ■ufjpyîi iu^atn'etn£i>^^ «lai-» <>i tvu^ iwJÙ'fec 

K». 3<'iU4:ui-OutvÙK<^_, »Hi^<)'««Vt, v'i jt piMO aiii.»!. 3tti, au. tau:C ûitt-Vou^ 9«Jii:*t wteitM-.*t- OoiO IIa' 

H'^i^t Se.v'iju*? attît«î> îait.? vu^ itmimatioi,ui oûul. iiui- { 'eoipezieucjL. tu. ôwiami^ptii MueiU, .J>h biai, 
■ l' ■ •!'■ • PC P P ■ P ■ • ' • 

jO(«^ittoi»^ mttiteiitJ aiuÀoau^ à ^AUi (jwi t/ïi-^uit f 'bup»u'twv»u-- ti:>eUe^ ■àoUL-, ptvLtjaent^>U,tn*t. 
«Mwtûn*- oiv't^. Lu peiti-, HM. iJtift ^UvniK. .pou>' CouiJ^tc eu. xm^mou; jrtiL..'iinvi.-.'. -32^- "icuo jcttr.. mcu.ih^ {jupLVoJkHio^iu:- , lui . u t/o. o rtM.^. |rM_ jiu'ri'u, pat- mtebtiM. au. il t^oiw cui~ ,aiLmonL!Ht iitï. u^' tfouu^', l:l .iJc^tu^L. pïiiJ .■ejlloùi elle. àC-Weillc a tr^mij ■^ù'c \c\ttei uâ idi au'iL-tii^atu^iicu^ de.- ïa.qc eudccnùtt^ 

' '- Y/) ^ - . ^ i ■ , s. 1 r f ^ ^ 

^^^wu^« . JL ua^Z CMà , vwt aeuJ i<- <u. (mwu-- ô'eiL. vtcàim^tL. c eM^A, et^ittc^ci AM^U^-nuJilaJt, aJU- 
i-'CKiL Hcivi colMuitex, . ^ liaM^ A. i'éncaiu^ cu.a^eiLiieu.XiA-^CiiJClinUopi- WU-I" A'i)n^tuLy''^lajtaii~ 

U'HwMc- Ut «HVOM- t>HU> iX- acuUfc ?t. i 'twlïHiJtii P<L c«fli_ i:'/'U&ui-- avii , i c U^ tîpèii-. <X4>aM^ 4tcnii'' .*(nu*~' 

Aoiici Ml exci*iMc 3t<^aii£ l'a-ynclu.- al^u, \}inchii\ui y . Z ÙHJuxin^bicK^ji^'UU'iy^^ , a^iMcia. 
V(nw «Htiti^t*»- }ixi. a M'eut tt'<4nVli poo . cKitit^ i\' iiv Jtui >ùtX- oMt, ct^t^ }oii!uui-^ .iiUUnicHt-, au. IUil. 

J*. iiCil'ttaM cÙMiy^ui^ tuMviriuv U3 lUc-iMoUJ 2e.- u, acM/ie^ , JL nu. JiiHUCL ?ct>au^ uu^l'Ulet M_ 

)ftt*6 xtaaxèvf^: t/vlu^, U-ieiiii't»<xvU. i M*c etii co^wui^^, a »*u- choàt^aiù^'u- 3om-'l'a.i- -u. <totu>eMM' «a.-»» 
< '«4Bt«^ . Tiu mot* aW4 I VWtVM*"' <£.VUM~ a- la^ci^a.'utt^ il^Voui ^Vtii. (u,civi'll t'iKH n ^ludejÀ- la^ 
\)ZM\iîtnx. fcù diu^voia tWêevu. hoiùcuxi peu ie. luxwuc.CetpciùaMi- i<id<7iUeii.t. pttiiste. «i_da^»t«». k i-vlai^Hv ,'1. .\.» MUiiik»,..: 1 <t"«x«.*iVvw I ni<>|Aiitt' .v«' ijuijJ i<«>, ^1= vfe . l- lV'i. ihi. UiXti.x\u\xAiii- iUmiCiL-. 
Cirtt k'ij. [I II iVt- [.'luodiif-'lu'it .V .-.uijfï, .V |a tuitoti^',' fitii^e^U tvut U (HiViut .l-wi> U liu\\uii<- ?â,L 
i»i'iWc^ [.v-VilH^ . iiv jli'A>K?5)i(iiu- Il /{ui- pai/'it' Paiu» «<: iUiJ ?d'in>>tiiil-U .Vo ouMfw/v>t«»* ».'ii»*.'Ji'>Orùi- 
oi«o ^1111 A'iuviiu |^:4^-i?<ML / afc'iJit-..ifù'ii 3c la. u<atMtjfi'u ^èvuiMc »wat/.t<>ii't. • i-'aiw .Vute ta. alcMi ■ 
Jijiiu n 'a pa-' . r*iii. •'' -"Il Luii. , hiuioiit.' «tti ♦)iijnifiiîafû?M. ; ivuii'^ i.; ii'.''k(ii.i Iki^ l^va-hi .)« i'<ni.' .\îc ti>^ 

)Cil! Wljtt ijlfil. i,va. ^« -[MmIiiJiC.* .^i^tehiaut-S tKAi\MaCwi\u6 iJt'utU'Hf^ f^Hir <-'«. t?laMi Ui 
(•.1 la. iiiaicu'e^: hC\\.i |.Viu'tt^ »Viu* xtti-us-. 

>^ « CL I c ' 1 1-«-1 1 a«)i:c^ ( -!^ jcllIU'J j-illcj) . 

l's-rflui) imi'jt ^i^titea^u. |.V(i £, 1^ •«Çi-'ii. -liurLluo iiudiltt^ .^iL'.'^ri'ii:^ • •.'I i< l'H ^L iiiltaiu IVU «û»»^^»^' 

^i iVio.-Vvwtah^t ■{ 'ueiAitlCi- Â la fi)i/ ^ludfihti . ?t i '«.vvf»Hj.ii>«ic ?^ '"- ♦air<^««iri\c eJ~ )u tieytd'lttHcftu-.il 
i''«.<upiW îift>i[it. .V j-Vij-itt ^t'cuiiic^tv.;- tlûiii.i'Vn i!" ! LVcrtOÙni, J*i ivu* fc ?tï£-»(uowu»r' f«i.'> Ptjii . nxui*i? il )c|<l><^. /'«ubtU-Auiîi <\)fiti^. J[ lu, iaui_ jaa-i «ir^-i (liai fie .)uth.iuu iin'tZ tctt. 7ej Javui^kntitS ûii^i'iiiUMi ' 

iiup,>tt(uijt cUmanc c(Kni\-cii£,. 

Ici. iumvMtt t"l ;itu, \à. t'tfit»* li^ciiti, ui- A<>a 2t l7a>»J ■ o/i-:^ e»ii. AH«i>ili. >?•! >1i?ii«'-' iriii»»HjjC- 

■U; jfet)ji» ^it A'U«-.fWtv^tA). tiiHiUJMtiMeHuiM^aniWù'u.v'. f/L ji'aiceit, p^iuiZtii, i^rnotemi-vS A-ijfUt ^ util ^*»*7 «ftit'ù. »tt*ù{'c.. '1.111 Mi\iiai,t£- , ■( 'akicnx. vUii. cctiitatu- ^c^ui, hxci^'ii^i^kc p<:w?iiHi- «uwtiju.' uV.t»iaiit.'.> 

atntu. . 

Jl «i. ptt'Pi.'J . idùiM â^ vciVf \iXit^ tX+Jiarfiuft, viiii .jiii:ujit<K.'i^ w. fixe.hu cutJU-- n 'eài^pofK- 

«ai. îxe.nir>U^ ^hi^ U. aclUc' aiLVea:itah\r\iaXtHii^.\i>»^^^^fixui^^ tJtuVêin— aaiaitu- trla-e^i. ^o-ii^ 

■int-^ au'a. Ji^ufcwuij:,, l'L u a., ^iiio a.M*- (ikjm. int«itt ? a.lct^ , Jn-t'ui) tncvt^^xf 3c ^ittîotie.,t.^'^ 
U 'Jvwbni" t Jîatut . (jT'iin-* Ci, fen'oit. / t "t. c lUxiu^ eta?ù, la. ui^ttiOu. ?ê- c va^^^ni' hi»m- i»u^i.- 

<uXaaiu^ , *»taw il t Itiiiie^ CK' aCLnu- au' tïï^ •>&- yt^tubc-^ dcLut Jti \etutci hujteJ , • AMam.a.l!eit,.i~- 

iiioaiu. - uî- 'uitei datx» ■l'cw.htz. ,^m Aijtnxz^umienu vtcu. ei~ ^uHuwc <^pc piicuic- /C l ' hùtoiu- ^t-'a^'^ 
rtUxtaiw. . L'<i f.^i-. fat sjuanyU , U. vie,Hi{ncwiW. i\}c>:iaï (Jim ouiVhO i^ut -jjUtutc j ut iaùm, 3«- «»<v ' 


ru. l'eui^. 
-.[ ' ■ ^ . . . Il J. . • . . ' (1 ' ./) . ,r -Vc «. no-.iittt ^ju ta, 2ùi.W}ec ? mt ca^A<:-^^t^, juecLxl .ju t^w. jjruttaïc ajJt'iiCct dùtlxhec. de 'ia. ■^Mii. . 


. &r3. c.'i)in|? L^i H Ct> de la Jeuc ?c JOadc?c>v\^ LatJinaïux. \ 

UJù\c^\iôv\. }owLiiieiMe*i\i , 'èiaitbîe. iai-eùiU- . 


cTiJU^C- 


tHUi.*. ^ 2 eau- ( WWitji? , Uiiivùic , \acheJi pwjMuuttaitA.'. 


:-:u . .iiJdi'^ii^- ..iv'«e l£.>i>iO ■tiflietisiU^ *i, tjiii . pat li'ii.viluiHi. ,MuaJi5«r UTHi 3e. u^ Maïa?tC ?i^c3uJcJini';u u 
t\>U Al^'^l ^'a^ii^ ^aii.i la. iiuxUu'ii^ 3fr t l'rtJtDfU'. C'.'ê oMi lui iv^ti i^cut^ijMCJ talvtiiji*^ i^m^nte^aiic- 

Ma li'-waiu, . t'i t'Wi. iiit j'out Jl>»J LfWiifci 2 im a<:i:^ jc 3e.utùn,K.' îicHuné ; "igai^ .ieni^^uizc itaJmUa- 
■Itni^iii- Jtojjijt -I aifaito. >!m.u -ji Km- Mai:t.i>uUcnuHt. lou- «^w-tit-, [<«;(- ^cnj.\>a.HÙi- rnCuu, . wiU. avait- t*cJ 
C\70jii.aJ tliii h</m:u-, ptViaii--ii , iHiméi)iatevuMM^ Sut^titivn^ ■ 0UC^ t<'oMi^|î>rt3 Uhatit. ?epuiV. i,|iii^u<^< 
.j'i-nlW apM«> jcHe icltu.- , iciiK ow. Hm^ l'oiuo a»i,i>ltu> , «-U- <>'«*<_ aiiet^uc^a^' 'àU- éhxit- vitWntt , fttjn - 

-U- ■'i^'^t 3 uii^ l'iL'ratu'iv aniiau. petccit. f^i. v'utu îtrtàau'm. i3^|jt-tiitL£, M*i<e uulin /ut ^••x tîli-. lui T'rui^ 
3t iitiJUiu^ »*c«uiin<iJ . i^t iiH il ai(- lnK>xuHi£i^ aiii. Jmi^-ccu. iiiiuL A,'njic ,£t.i.1uit ^ti ueiix- lui, JffxtiiieM- 

r • w rv • -f ,' I' ^ ) ; -^V - 

PdiJain- ,\ JiMi pcii , clic a. cfk piije Wuu a lVu» -^ l'iu:, ?irttli'i'c ^m 1 mi-aiMiL ^ alut  ta. ^atJe ■ tûpc. 

lui. flinui lu'iHOu Je itnj n>iii- Cl- lout. . -i^.' -'-.•(W l'I'Ai.:!"- /ùiii'u»'.'' , t'(_ pal- Umt tei'îid'ion fenli. wli , 4(i- ra«, 
Vi cin</ji.ic fiîiiijiJ, Ui iiuiiùni. J't.i. kt-Ji'iV («i alîaiHi.: , itjrtuV Jiw-'i' t^niiJr^ui.ibiL , clU >i 'rtt'flM- i>»» k>^ï3ii, 
• I cM>P(;l'ii. ,• «fie. coivf-i.niiaii- À HimuKi- (î(_ uu'id':. '^tulaïuhii avec une A'tfî 3<:, Pi^iacihc.cOefMatou'ît- «ttï.^ 
ù.'iiJtiC.ohrii. 3t lAcBihi- <(_ hk'huU iUt^ cwijeUl- ex(MiU. ,£i.'rni- ^^^J foit au'^K ticttvc -iùituxltf ^tt>u' U4,i»(ic- 
.jja'iu 3v ''tt-' }u- nuttu-amAc. Cul l-ai.tL-'fA 17 jon^ , teiJùitivu. dut tiiMiu tfl^t-'ti. ,,C f ^ntj>l<ri £<>> n<t'u««^ 

l>i*tnh«H<»i<MU iffii^ii* , <:<ki.'a. ri>iic A iwiip JtSfiiftiu/HUMi^ , Initia itiMWMt- . i<i. t/vicuajt- o-ffittiu, d<*'Mt<^ 

, - ' f, AT J ^' ' ' ' ' 


fijJtM a\Vil ujùtt A t 'tww'ti ?a lauJamuii . en. vViu - iiilT^vii ,V Inoiiiiin^ . it<,cit~ «"fu- iM^Uo. itnu-^afi 
uni» , au bwM- \ iJMvt. |.>uu' , ÛLt'rtitit St. iciit. «piMitt , iii>te, icmui. niLuai-i- A. tvxh'mu- a nv^i •*'-' ■.•rù**'- 
Piatit'eiauit* ^m'itoii Tciti [u ^ fu. (ii/VHti* >:il jIjcuiiu. ^iiù^ «wo i'mi'- i)«t<; i^MVitim. nit^- tsititawi: it^ 

l't taaiaîtti^ • 

'flii'a f<c|iM.. Lifo. tAU' iX.iiiAîc^n^i' ^xtiÙHcinj uL. it-jii i'a,i-Uv ^ciii. vai»«> ^ûnte. rate..' ; mau» «^ 

t^AU» !<, Ca>_ cwZaL) , it. U- u'p/T"t.-W4.ln'hiM'ciM4«t^, Ui iHiei ^owi. -tMcitn'im^nt peu int«i1<>««>i il i^cH-Ozai 
dil£ btij'iJU-u^ iïïci ic niontieiiu Avec cti Ct.vca.ib:UJ nti iaKieiuX. am. iioiw Mtnu» Joim*u:^ cxHtXchéj 

?i Ici^mMuA^u. pnù:>t (tze nccwiiu. . Ji p.nmaM. «WMitt , wrtt iXmufU , aiic, ta Aanj-ni: ipataxnjJtiaui-' 
rtiwWau Ia Jryu.muu- t'aHentùm. ^t iiuîwiK- ^llit ,<*u<n<hi . moiu^ei^tic  ul uOK>ez,:ijc ^ la. ktt^nu,:aitA£- 

tu 1 atjiHiZt- 5t<. qoîtu tu Se l'occnUu^aXtmc . Je n'ai i'cit tue^ze, tcvi£i.nitii d<.ca^ ?e. ccacnu.-, n«i«b i«K 

iva\it' c tltaim i Vi'btït'civ ^caiifî/^.* <.<i|ni|?k'»««4 al^À iiii»Hù-iA «vauîac pat.te ùuuwtfiw- 

^V «u, «Mi: btio un [imt avt^ uftc oitiii ifialiù'e. J'A.M .relevée auc chez.. clic le^ Anlrèct2'ntt> Uiét^îKkv.- 

WoloaUM^ , c'«i--<C -?itt aiu- rbtui)it'i; M iVut mm. tt'tt itHKK^rhiMC ; iiiuuiittjri^^ U <''<xai(_ 3t i'ixîi)iU 
wivitnoiiiu- ti- w- *>\tddiu. ic<)7Aiiicii: ti\- ciuAtntÀ«i> icnwulaJk J^mu- ci<wi;tatïjjH I iH<u<t?ù. Se. t-atHduJI .?^ ^b. 


IliUt* 


rluiitutJ lîPiu'iivJ j4i!itaivu> avtiiiJiM, motte St i:<3m'iiK>ifH.5 ; Jim^cvizc luu^ qu'eUe^a.-eu,^ , tauAti^-" 

if P . -y - . Af? 

" wc- vMCtt»* e»|ixwin«M<_ ViiJn-yitljioiiJ y nvic-3e. M ^xuiu> a-^eJi njuàci ■vviihîi.ùmei . loui vcue^cttix--' 

<p K (' . . ^ f Ç Ç ■ . a (1 '' ÇÇ ' ■ ■ 

wtt*- Mtauulii- )fc itii-pHi.' tiiHJtcic- ouileJi't 5«,»;mi<> <)iaH«.ut, ew. nuiiuiiu.'' Moti^ .U^CAi Miica.M-'aiu^ 
^'a» (5W«i'c t^oa»4*n««C . loiWu l'^tMt- mt veau. M-i 2'heu^ih. ictiiXMfcx.t'iaïunu i4~tWL.\uyix>i.''etc^uM.- 
wlc-'iu. ûiK>ih;vViivAjMt Scia^fHMa^ù. Kcucèv/ioiîcvt: 

iMtt-;i<u tualix^û, tt.Co»t\.\uu 'ïe"u- avi' Wi- jiii au< îci J<no ic^eoM*>litez- . le jùxanoi^ic. etoM, tejti beli 
roui- p£tt4nv aiwUiiwJ nviA 3^^} uuJaUui y CXlùVaiulûe^ , iHow tictix tfCtmtu^^iiKi'i^ ^«.' Icvim.cJ \tuJte.-t^ 
Ci. \o^ \MoiXoCi\e. ii^t^jAiîiow 4'U. vuno p«tm-«Ma«^-w^ 2 i3e^iiit,3cui-f u ?ùiavi<x>h(^ ■ ici^î walu-tcuatu-' Cetwi-ct \_c.'Lf,2) eM-ouit 3 i<*i4i vtMâbiwi^, ^ awt^A^^* Hoii<> oiiW^ 't<:<;»^^trfl'i;t <;£,dk'u<l.. 
Je. l'aù Ui -Jau<: matelli^t. iiTiu* ii^< 3ci<.\; /lUviuïtaMcwu.iM-'- 
/Cluai. nivclade^j : Jevec- wu»« . 

aht'L^l'cuil'û, , uLuiSmc- dèviuxte-lic- ■fibwvaute- . hûM la» 3tM4i va<;tM4MM. en. t»t<'flt.<i«a.v»f_ ., t)^}«aAVu«<^' 
TOtitfu Jn-t, lifi^îkciti^ koMièi, iiM^ia^aa\u:\H. , u>' Uauc 3t i«miïij«c.. X 'cOcitlaiïtm.- ait-, P>a.x. nurunMttS,, 
\cXU- cwei, VxMi. n^ffie-i^ l aiittC' au, 'iïi Aom^ , ipotw isiMiM dite, <£ c^aavu. ivu)tctHiy, \ini*uxi^ i^'^ . :*r-. lu amcii-c . à- la. iitaKÙu dii a^avunui ,tani\''' Jiiu \ 'antic, U. c'I' ~ Ui [[/'«îlii'i- kù Hckxïiu-ttuM.'^ 
^11 iJoiihiuti , £ii iitiiuc l'tuipi aiicàiW pici).' Irott'Hl- ^'H U- ^t"! ^M«<-iW .>t-^<^a^.■*3t;lM- ave-i \>e.nic ,ia»- 

•trutiA^ AAStV jKWJWn iito pont <];*i u.3t«avu''>fi': «>(nL cwjt aJiJer ^^u'cwté . 

u.. \woX'Xil t'i'i^ . Cil. iXat 3t.2ocitM ,n-c\}ti un w aeciî!mbi nu. t^JttiU .ilvt a r>itt^^<'k^fii cuià .Jtnt^ 

Alt <uint%<uti ttiû) UioftÀ+titinHem- ^A;«iirti , Alvux- aiu- \Vui l^cnuvz, fc, 'ucomiaùxi. , «n, iM-Êmi!- 'fcwttp.C' 
qiu. w. lî«ttit'att«n jrïonufcê, pat ïc wuVcihjIwl. 3^^ ta. pMvttï. Jit pt'eT' / |.>beHO*H«t£. 3it Pte?' eiL,ciU. 
«itAft.to Miatiu^h:. . 

ff ... --t ■ 9 ■ l-' IM lu- "" "^^ 

at+Miioit, c^wrtr -jwivuxu. aux > ciivuaHimcHt^^ /uAiimbU. beaiULO\if>, ûuelauehii . a.iMt an/:-i^ vcnuC 
.('aï jan- ulMtaic]iut )cu\i Wic V-ct^cviie. lecovt., L \o~ maXa2u. '^i^ J'iueJ'(.cu\i . ieui cdlei. voîv AHe/^ 
iMuci^am l'a, JiuWf. 't'Uiuka^ ^cnhtuxe'L. cel^c-ûviivioiv . Je. vmu'i \^icvie\M ^mïewum- cl^' avance^ 
<-]Mf- ^^ M 'du- P^J i<- w- ^tnMiz, ^u\3uiu£-' ?c^ i<x. Mitent \nidi\io.cJia.vi^ <JM ' iti'aail^, dcm^ ce, permet. 

mt 4M. ijciahculu'ï, a lu MuiM^ue t4'3iJ.u«ite>«i' au|f>u«^ pi4t,'aj»tii ai'trvt cxiJU. cuittcfriâ ^'hhc faccv. 
tïi^ Miaiu|c*ti. ; c'iiuU {toviPlÊiwAMC iK'tiKtù'Mtiet Je* t*um«u^ àtib^ùen/u* -vijw^ <>av«z,«<t (]i«ricoM.»L»t^ auMi- /i:^ au'.r-M. i^ifH^. ntXK^tx^uurU. «h VMtc «. ^im'i'H vciU~- U wo-tterd la^bmicbc .J. 'étendue da iV-uilatu>tt6 

<Xii a.MCH^u<J,, ,^,>L. au/. tWa ?a l'ctUL «l ttrtnttu oit [«rMt AU,*iiOWiJM_ y^ùt*u mi celui-ci aXuM-kcm.- 
CMtr [ci iA1<r** , t't'itt'Ai'U. <>ujJl>tù:t 3«. \rantiiU_ c ictii HUxltcicicU'Ut^èti ,o^vi£ieMU. ce .(uwfjti^Wta., 

tuvu. j>'«tt ja^ .ît A«*i^t- itM. ptaiiiuJ «Ml. |3«t avu:t«M.,tfM, Voie Haura- moxhu. Ué l^eMHtx^ i-MVMa\uvui1^ 
vuciikinii^ 3 H1U- ^a-fULtAtaU aui n, 3û>tJa^44,^i_ t£»Atu-Auic«WiWMw«1^ À. fe»M ent^ a\u>lju. taatiiiAf^- 

cliHtiittt- * rawx ente lit Mtroié, cH. puxaiui a. la. VMUaXc ^e-^^^ie^t^ico . cl aM<» a**« •'2' c^''Wmu~ Jn»»» itCU-Ati 

tiu itMitU «tcittoiiei <]ii'i'' Ht-f («u^^t. IduitA- aiiilw^ 3c- ïeuwuidtûu. ^J'ittûi^ith .(0 mcnukn- «vb jic*<Mi- 

^M 't't fauc ««W JWit^«î ui hoÀh ?ij|««nti<W j Hiai» puitoi- du, i^H- iti .^WMffôyiu^ .^nincmar-i ulm^rM imc- 
4W^U, »t«u. knj Ji3t!L-it^6u.icl, t. lf,l Va.b.iiMCC M tiniMC4!> CL tk }cma.lJi)t, taonàoHl, otMt 2** cAaedavMCAté'e- 

-vvtaUi'ù- 3c, if'iwi'wiw , U JiaaMpjtit,p^uîi<L|n*û,VMt'w^ p^H^nir Jê^ SijjicuXt'e,-' atciatu iyUwcmtvitiMeà. Liât 
ou.'VaJiiiMinu Une. àii laùoni aul WM^-aïu. u»- deieiuii>iù>K^ 'is^Ux^MoXaUt^'ic •^liêJui^ m 'HL t>cui^ MnùmiM/' 

À'a\ hxÀX*^ )ti OViviva}iicfM 3<in«> aiwloiuA hh^ Je tx^ kovoua:. aiit. icu JÎaa/uitiiyK ci^tic u* aa^i <:iim af pat' 

iVimciiLÀ. iiuAut ^Xa, mcJLxiu- ic^hUiiticb ,,xvMtu~ v'<nW U-vinj**-, lo-tfeuuiie, ne vicuruM mi^tt, ^}i\iu 
Mit' Oiii^ct -fiWtWMKMU 3*, t'lX(t^4 UJ* 4uit/<> <»JT*<:tù>tt* wliH peuvent' 3o»*i«1i -tMU- <v mu^axM-tiiU. iao^Mollùnu/' . .Xa Ç f ,;,/?' ''^ , ,' 1)1. ^^1' ' , /?' 

illut ic u» .'"JM.'JnU'U ..mpattÛMu cAH-Umii'L, a Ui- iiutUii'ù, ^c JiùJ-fjAcii .^ à Ui-^clctaic CM. tA*utuei ! miUA^- 
tlu peii\ia>.L ^iijf.encui ilîi -ji P6>«fcrMli»)i« ,<)|5i-uHMi0u}ii<J »*ii*t«|»rij>tMih(]iuJ ^'ntu^u^imi. Jm'ioic- ii<in^\'t^t^m^ 

ou. csv>klaiM^\ti OiUtiijitid, patA> t'bù.''i<^' . R^niH»»' .V i«i mictÙTt.. ^t: -, Jïjhw cljcv>i* wl'ituMÎi.' . 

Pc, JùuiHoAVui Jll^- i'al .Jc>utfVi^ . €.' Il ■'Wt'iwtt'tai .Kttiùi^itCHi^ mu itntr-pti-iïbaup. t, Utjnw<) fc>ui il nie^^iifjVlA' 

^iK\\.t X-uiù/.e^ aiiiiiu'iiii^iit.'' }ihwtlr^ aui MuU^ian^ aic^Mx^-a. ta-auc'i^^n. . UT 'V' . ' • ■) 

/^ 1 r ." |i -T' 

-/il ine-te. : Cx. la-'niti: P nii^- rttvz»^ ijiii j^Pm^ Piui iri'W, ^'«nu' l'ai iWiUu u itviz.- li- tucJaii a)!*icui''iu'X 
tu- jwuvaiL otn^ i-uiMiuz- {AiciMii. ', iucVpiu. Pc, «in* tfu a\uxV>x yM. il ^eiu*ncuttc iitcafaiL ^e.ickc*ùr Mmtu .Sic. 
Ja. mc'tc : O^c-L», \u\"cc-. 

{'uciiteiuù^ M UL 'ùattic-i iciùittietaiuiv pM^;illiv^lUl }civùej' hjtw^, tjlj^C'-plu.H'^iW ? tutti e»uit. ■le, itcrli, it \\u ioMi^ pn.i ^i^.!jpi;wt-, ivûw^éi cc\ti- Cviniiu^.l'iUiltiiaï'.an mj:n>i>Haue^ nmita..Jau^ 2oiite.,^MDt^ 
«■HJou «jUfiaii/^ iVfiiï.*.C cOui*».- -Idoine jiut kaiul K w.; <[£^eu'£- 3appe«t ivlte al^tititni-a.ta^manie.K-iicaiMjni le 

Il Mi^ jaKU »n.i ^i^i!Jpi;tit.-, iflêw^tC J»:fe Cvmiu^. 2'ilixhiiab'iin ttuuoiiiHaUù- rtmiiia., âtxpii doute., !^vU it^ \>ue>mttvL ■ it pftM.lu,}if [ocuiu. pgu'nlxti^iw inaUiiiù:. tj Li.'ttaw t Jivi '■ X ititetîu- i?u i:<w wu Jiu^ aiic fiu*iwu-' tfutau) . 331 - O ^iUlLutùnUj a.p1iajie nwllivej beûuÙJJicfiL hijJteti^ue dut. l'fun. imiiiu: , 61 cl/uTtea:ie nuôte^ujue^ ■ wCw'm/ii t^ Il L.Jlcl?L't.^ '■ fJii^i. nu. Miolùxie^ aui eài. VemLiicu-^ Mmv-iïfL. -ma^x. tMiiM^t. a^mt iiiu,'. 
yAi eu. U- hi-Mvi , tt \cui ■ ÏÂ. , } coccuMviét- ■>iiJh->a-nwteM^ . t'^u'iM aiu>y^ ' ctiûùz cmeuMfU.. -aw-juru h>i. 

C<- ituiWi^ fU. ineM. pai omtnumeMi^ ùuvumu. %''a\ caxiic. ai Vit- in^ i-m, i«^*fc«H-' hux c<. a»myiA^ 
\itfi,. L aneiîi'l'oii. ôow. iL ic-l. aH«i«t Miî>t)itt nvt <:c^tcUiv4iitii£i-^ tton pa^* iiud k (;i*<5 !eiyui>entf. «it- iiip» 
ttfci atï^uliit / wtùô cc%{a.i*iemeiH., W «itacfcî*^ cic J<7nu SuMiMunmein-- 2étitKiiuet> ^fur au'il éirii^ 
.ii^ei'd'U ) en arfit'ufi. 'la ualtut • 

}oilx m i\itK hk^U' ?t aiun' il ^'Otùc : 

' t' pi '■> n [) ■ û ] ' 

<^ni\iuwL i>- Pti'Mwui- cnt^luA. a-,taM,vie<^ aiu.tuo.u, d raiu .'-•i' tiMvail. cilaù^ iw »•""-> A*yùà tia^iîx 

Iw Atliiîatiiti^ni'' ■hii«£ri«<> ; il u O-eu. }e. la..'^\iVt^^. c ipui ceXcL. ^'ctL. ntt^^ii. vHt icmt^i i attet^^ tmiô tnu: rci^aulz 
CL. UMt. \elâ Je. plui il Cl. [attu «itl;r«?, à. t b^[îtta.l «. U ^^«otitvu» <*M ittoi^ avocate---- 1- -ei\^tfA c ctvirti: .«''itf- 
Qfuxtccu. tS. 


-^àZ. ' . } , c Ce f . . nu. '^ ' <- ^ 

ivBtfiwit^ (i lïAViiil p Italie- au£ i£o Hicsvtinei vvthimvt^ eA-ui MiiMVtiJ' ^unetwii^ iiix,-m.imci c^ovK. m-i 
iHfmrtA* iiifAùaW ■>iwiî>iu-, <>t- «ujMifwfe- , KjWiim 'it «J'aJiL ?£_3e4Jiiu't<^ wn e^ealù-r. .'^putaun. cttU^ miMeiti^ 
<Vhc n«lW ou. |}eit-c''ivt hiui-'- C<<a^i3'&rptiiix(i - 1"- il ya^ le mta -ieiiPAr ,tit Uu : c-'ui««»t£»v_-j -it >n<ita^e ic we^ 
[lik- i\* CaiWiJ 3e ceft ii^MMMcMee^'^ moM.iriàt'^ Aiu>ii\:ou ant. s>otui^ eXiMHi'U.i^ à. tue- Mi (M^t»U'td<( jim «i-t 
tu'llftU^. VMtll,> Jirlt). lo. covHWU^^iUWê^ vt 'iil. pcu.i~-êtu. ^iii i.naxT<^ dînai uoaiùiii^ a^i'd'U- u-»i£Ùtc yjûivcaim. 
cvaJitv . lûiiiand , cZ uni- ceti'aùn.c éw^^iu-'-, aiirtMÎ l't wvntixii. ?aM iViw, lu. , /tatL - iL (nrlûje 2c pt<^>u)ï^-.AL- l' It ' 


iiuatUiUie. , it iitweilc Au'li ii alu uns. iirctc ? (Tt?»o3iti^it-,-^e i::*Kl«iAV:tu-'it evvfe ' atituotâirfî^Kiù «_ ié. ' 
-atM i5i^tt«- MtL ju^^iic ^ iuMwn:^ inhtUw- aiXiictie^^ «.,£iiu..,Ja(i.< ^v >n^mi'te-;4. flij*io.5ei}U4J|<^fc-'''«»*^ BBSSi Pfl P, fP .. . . /^ ,1 , ■Ùl tt^xùu rtxtijijr'r^f'uiui- Pt<»"«" iMi cvwn) 3i''*vu>pp*»m»u , ij faut. .\ («. parc ^u Huxla?e une. iûrft^h '.tù^- 

C «^ lin [OH- t*taii*t<M<^t<waïiJuaru- -q"^, Axuo .x* i.'ir<r-tnt*tuM«* i alwpijù- m'-.^uiuuti^ ic'^ 

5«o athciuatù>iu« an«tV£^. 

C/]iul»ù^ li .Vrtiiii- c'u, aciiCu^fC'eii^UXawà nmouJi ; aiuutP l't J'ajîc i^t iÊPau(<L-. •-■'<Ji- Il iatoxJc ; aaati) 
il- c' .ijic iJii jjiuV . c '«L tt feùr^tV (»r<wotaL .ecattul Pc^iu'ht-. uv/ct cJi- /<i U''- - c^ai.* m cu^Ik;. »*>, tmfc ■ 

^< UL-juîMiWc- Hu-'friJf-. i^ï.*^iw, li <leK»'u, «^a«c «'fcMi3iL,ini cht-'Uh^ d l£ tUchh,u ttuuait^H^ tîàiit^oaJ . 

?ii. iHtHibii^ tfu [ alt>?poi< iW w.iioc'u,'' H". <oc^K^.■o )^ fi'C?tnfe , it tecùit. uptuioML 3« w.raitlAWt . Jf 4'(utc 
ni').'. ' . ■ , P ■ • P, 

tiuKA^iuuicP te f a. avo-iii/. , w^u. patoiu^'u- Je. dxracuu- ^it^aimoà^ut^ ■ «'l mu. ^(uf|ita-, tJcui- l tt-U'lii-; 
Ji iVitS huit. Wtr .nu. U lirtiJW- tt'huKM, eik tti<uvif£jt*i«li*H- /rt^»qe«. , ^vitoui^^M- cjïe- aa)xmt^ int i',/^ 
i' a.ctowPiXCMi^ ? i-<t MtuxUi Dmu Pt vu-oiOaX\.c\\. pa,l «^ï/i^^eiM^Kc (?c W- tvùtfa. c'a pit3; awi^t <)£ UtnitfL^ 

c UhiO VintM. ic'\c- e-H' liXd- ^ imu. ^nc::^u>n ^tMUile^, con^iecalwc <C l'Anectuni'At.lLudcû'U-.ei-au'it :^?if Jecuivitnh ic n'Uf.xUte VaUuV, hinu Dim^ 'Vfzlr^ fAlMM^'M^ aut. ÎU»o /['(j^Jn- c^itti-m-eiàâl . 2^, Tiîj \iii<firL- 
M.iut> tJcp«ic. ".<:£•* Jtw 'L. Ynliau ^iii.eCC' Wtio 'ia.viàU^iAUffia-koi.u. c<--A>"ij l 'Hu.'t3w<xttoM- Je t^lL' fiMu.oiw 
t 't lu. .'aurai* fc-p f^io iiiaaa^i ô. wt^>ti)ti coiti/'aiàâcmec^ ?e- eu^ inuuntiiMt. ?ûcu.i*i£tu- yienwetu^-iXfrùà ■uUi 
nu\ux£Z- ' Vc»u» cncffZi^ atuLiu-' îvitii^i' ^ U- ïictwu.-- Jt- u^wk* aiu-j'A» miha AJ[aiii>eM\£Mi- à. lutù- t*ùin^au^'- 

C «»v <)iu'.'i, otfotM-' 9t- ti}Uvnoixi*nc- ixtixculait^ chtmùme^ , cw'uwixitl i cwutoil^"tc et- U^ Miwnicuun. Pc 
i>t lo- »uva2'U A^ina(di'ibxn-jhcii uv i«alai)ic. ttùyicUiaù^ ,1^^ a^wztrpaifiUé n'èbcLM^an'un iixic-^iiVHJai'u.^^ 

JUH <liuKr l»'i-c>(utùn< 2t u». -t>aï<M(iJi£,.imuctwpi)u|ue itccnmJDu: a^cWe)ic\\tx a. /uce' miaitii, ic iHiCaulâ Mt. unu^-ùAirauiui. ' 
ie .)oM. (Vv'eiopBtm^Ht- . -i an, taoMt. . it t'cu.» ai ync.J)eitti. nvi ^e'MtMi- 3t ciiii:, am «taie iowve, <>iit U-ttcueu.^ 

HWHw "ipin^ «tt^Mt'tu:^ .<)*K<> ^oiiie , wunié Vu^ (oMe- â^ onp^oifc ^Toni Uà iMiiie-Ui de la- culiàe-, Pc uy 
■jawMJt- tu i«inu Pc la. •uquni^-l-eHurc . l^lilïtxù. ïtftnlictt. e'kiic «cofl*"' p£ ce cflt icuu avait- ixioièaîùm.- 
imUMmu. ?ii. pùJ I pben»tiÙHt.Pa Pi^/. IviuC ^ch^ it<jfe nernuu- , e^c cf^KJeau^ui^^ Pl I ixJmcti^rn,- ivuticu.- 

ivXiniiWi- aOMC^t-, la<>u«W^ a..<}U4v'«W WtwiW*'' t»HtiùtiW^ w«ài> -^ I WfTjtitie, , i^^pnù'anL ua<K , caM<>«^ 9çi^ 
rc«<— Jt mal. . • 

. 'L *>u .JwiM. flU£- wu U)tAyut. qui. Ot'Ut'm, t^'aijiTfuJuiîC tC c»-»' i'i»-* P «wr^, 'Vlaumcttutu^,. ou l 'iVtcwnéti- 

l a>«.iji'te«pW aiu,o«i-U. pivtoM- avoir [T«-pp« t tipitL îti JWtM'i^tittW , tV Pri'ewppi . fa a'iWfctju^fuM- P^' .335, nnhJi 


«at/i ppn? rtU-Jtnou. Affwti. , «l'It'iJii lii'i'iiio *>.f»t«. 1*. tt' tdWiï-, t ailpahu. ^ C£- tnlmt^'MniiU^ a m à'aaxu- hiiiix- iunnc -pc^t W- Jiittt, iîJi- 3^<v te» \notMiicu, . OJciU^ U^ coMiUnu> etcntrim^ntahi . c'oin^la animaux.^ 
<xoui i ùtterliVit- ?t lùiuile^ cA:citaiU2> î>ati^ uw n'ivilu.u^"i «.'/L. Jalhxu «_ !T<?ui'i aiu:,()«^ ^/im'ïi-c. <ifn/rt^ i-l; '■lue auVu- rlaeoïit- pr^fcuu) <^Ui-l aKopBit tHu^aU^uzt- tt* uiîtfc- pwumtM-^ tt- i»i»n^»tt»t<Mt^ 3e. io^ -■fcUi-' en 
CL CL . jLvihi cwliciuawe^ • i:>l-iatu. u<u> ( ti wpiiûiu. tomowii \aMUii' ■vu-'uAc- fiai Utttitèe.3i 
I icïtMeur , ttuuô &étuïi 
<U"- nut»vti. voL.etiimjA.- 

Jitut«tu»«c Pt tu" /oiteAi- - r .... . ' Û P ' IV I • 

P. - . I? P. ' , p. ' lUU atiù-iUla^a^lùU'C cutUuïc', I ctîwnuliu^ tnl l'aiiuJottopW eXoM^Ï'ûi motti)Hi:«^;cJl''.OJetWt, dimuia^uimvètaiet^SaM^ tu^cietule^i^c icJoet.- 
c\^i!> te^. 15W.K cewMU^, w'ix. tioiA.vt.1 en- eMamiMOMA^ ici 'i\ven-iti .pa/tiWu 3t io, wu)'e*^ , OMcunc aU'eiakiovy^ 

r . P'v I TUT"! 

f C ' • I' • - ^ ■ /? ■ 

au iwci'u* .ivi «utc cnl w, tuetr.'tWLd. i,x \a.n- 'utX'UH^h^^ dam u^ uidtu^ Miwlticnià iW ptwatiwu. <wmi«>- 

iu;i»t4n- ?aiii l'atwmju, } iw. aiaMJ (wmmi 'V a,t^ui3w tuciuïeJ ntiveuJU '?i^ eotwi nM^ieuui- ■um a?' . P Pi' • • l' ." iV -CÇ 

i'iai.> il h'.v'i.' iJa.i aWliHiuMii, ,|i'iU'.<xt , .irui^ti^v aiircoU»,.:ii m/1- en- ^«•i'iiiiu. .«i oaMilU. ^«UtitTMj.:., .un- 
Ctll.uiO jniut* .\* iiuUjU.* atîoijljui.' niiC z^'<uh'ni tV J«i/ii.-ri^v«ii<a.- plu.' ou .iiom.' rt-ùan^uti .vT cyt-^Vii 
»'uvù>*mRatU' ciii'i'L M;>itl .\iUi «^•'«^' .n» |>liitrL .\iw>; 3«yr<.* ?c l'(U«i(»'lîv'j>|>it j-tù-'utaiti 1 Wiu. Jiuut /«t.- 
.iiitll* t'i i>'i| <»■ t'i»-» iV UivUon. .V .V\.'iutalt«-'L ; I aiift.^ ?««<! uiiiiufit «Mt ^tiii-iwt-ii'iiTic ••a.-ù'ti. .Cc^i' («iu*aii. 
C^H^\*iu, c^. .^Mitt fliit, c'ii la mil j..'U,^tiu:. I'rt|wl'u>»i ^S^niaL:. ^e^CAU^ a->ru'ii(aiti. 3 ^'u pjxtft l A»MUetï<n»f*.i 
<i u a. «aiiwiium- ?«ue. Imiii/-'- ou. iiutu4L ?«iJi 7>ta/:tv< : 1 Mu.:- Ain.» Mdutlu ' alwti,fH v*i.-HHûJ!t«u PMt^iKf "' 
?ijua*H'i<iiit-( l 'aufû ^«lu' Uijiu'tu, cïïc Jl Tioilmt ixw,^» l<>>u)n^ ^aiii'jM/«( Aj>p':^^3■aW^r^ . L«4i_^«iu' ccJfn.'' 
jwi ?««£■*£, IWwwiv.hViw <C laaiatt j<, jtxù'a.* alliuJÛni.-'lôm-.â l'atWL^- Ciu- amxMtictu. <C mi intiuu- ^ùmih 
JHi '3<î Iwi'tUjiiu:, . ; II' tvit|>["l- ■ «ciîMi- ?aiio uJ eiu^ti' ?£, tuct.Ji<A»T?ù. Siliuitc . e»(u. A-<li »u-><î»l^it-' <£ '*-^ 

c iiii. ttH. ct-^ iw,''ciuii, S'^tt i»iu iiiain«'t--<>nii«it, ^i.hui'Éï'î'^i'^'ltwH jHiUncmutc , .'i. i;M}(n(i-?c- ttiHau\iut- 
c>i>c^Aiii Cl, Mi eu ui uv^i'nu* ?w mJmiw^' iiiofoiu:*' **[>ivi<xiw ••('aiiiit- .H [rt^K<"K:«<u< ,. uJ «tu/irit* eiphn*^*»!'^' 

•«uu.. iii^."maii. , ttiHw^ l'i-f 'iMdi'nucuo hiKU (t ( l;iut.:,. i'.wia: jit-muo in.i iwttuJt 'hune 2ejvui . (jJoMi U. \'f r1»U..'il<( ^cCnjL («u uiioK. JpiuuU. 4*1- ^UM«iiu<iUii- «i- ' '<\vHuctï«>i»t)ù coiWtculVvt ii\~ ixuixauu. t>a-'i^wnc abicrrim. , 
hic ; ?att4 i autû., ta. lc!^ùrn miUiiitaj'u..«i- DccUi'iutalu"!- iV I ■i.\H(!.itic\\. Jaiwati:. Jt budvM-^ttf. f>aa^ùu<tù:rpflt 

veu,», tC ciî'-^^Ki. ixi* cUii-J uv tTlinùjiu. Mj'UfiU' • '<• Keu> ;C in^ iifii.te'(~ . iay^i ci-ttwjtïi^i ainjtiti i%<utMiA^u£. 
etU. jOiu iJtiiiiiu:. tstttht l'rtti'di^itte. Je Vliiibn'U. 3it ïf>»muihjiHt- ati'u:utoiJu, iubxtxiju^ ffix. cttt^r'MMC^ ,?i,' 
■l'AtUyiitc MtMiJ'>UU><x\ii£^, }i, ' 'aTn»ïi'li../t<;'ji.,!)i la. a>'tUf(^, «M|ni, <nî iUt. CA-trliaU^U. iaU- itfuif <5i tc>M4kf»Mp>'' 

.inx^M^ti' avec eti eonaskvui ^tiUM^m*. xijM>ti .cm'ov. pmtttaU. c\kt- co\f}\u^,â.u <i<nr VMiikimf^- r>vAo9cai\\<\i\.c 

aut la, vtuiui?u. l'tuUalt.. yoi».» Vc7uet.,i?a>t a^ itctvMMi .CMjc^'it^aai ixi. ct^tfnU ,5Mt »«- jtaHtp Pêtii^cj uÀ< 
^■a^^^ . te eu vviw vwwctitï, <C itctUi-lUt-, ^^ fov^ ijmci u itiaaqiz .y^i^ «vaiu^ tint, twtw t«, u. »jt)M.vffvu Aaxxt^' .335- 

^Mivice^ .''iuiHcM- ecxuui,- , tPCur-Oj dci^ 2 aviiuel'imhic .ui ui«'«,t.' , tj. jjwtwiuiîrtiîi .^taa; Mrcibth'cu^ p1^•- 
(C ' aùc-, y><xr eatcm^li^, êcni^intii de rat ieqefuJ ,yua.ii Hcymuixii^ ei^icviviM^MÙichiÀ , ajjtjiiaïuij Jitï <<y?' 
.l^iciv ipinou, ■ It. iflOWMjL' 3e, «t'IiU^LuiM. , lo, velMevu^, el'c , Jftaùiiu uiiui iaïUi ici aa^f ni ici nrhè K4>in2Mii 
" V . J Û \ < bM. *t<ani'. «( OÙaW Aui4i> cxJiàianu 3't'ntitî(_- ^Tcu3^*^JÏÏafac\^. CylL-ÙilaXCi'l^' J,'tiM. ic<u^ tMoïcùici aux. l'ufPeUeic^x. ,é\ ^fftW Vtniii!^,U.t lî' ,^1'^.IL iiiMi»au:Ji. 
'îtoi^AKci***' ? >Jii»iitpuqt4- ?i«iM^ 6 nipi.» ; i(a^?i»iwi'i<4><:, pttùJMvfct., af"^ WHt- ?i^ »t«<:<3«tl- , lauMiitiaiti^ 

lî- IL.i^litXtCcL: VJio\\'\i mtaiu) <:ti^»-i\'iM pat*Ut|^e . 

«,- /L . C^hcLtCi-'l. : (i-i.iL -li:, h»"!- 5 IKv A.nip aut:- iViu» a\VZ ^It -pîW . 

C iL-LyluxiCfL : VL Uc/'atiU'i aaxtJbi.'. 


<n. Je.» l'oiittitocrtu-iiD . 


Mjp l) 


«m- Liiii' cJU 'LÙliJi.. Alit.i Itv. ?éM1ii- liiATÙ'iL ,ix\'cc zAiiM^ fïniJiii^iMi, ttti> knt5 ; W. HUttilnc. iti^d^xM'C-- 
OAïu'Iji A.''!- Al'au'.^ci . IviviKmfe^ , LnHalaA-. lUAtJi.'i:^«it «nufPauc , .^iwitMi^ (m- ?i(- ,i;'<r.>L-it--?t'W-^>t ""- 

l'Lii ^1- A<V' (?c^<^4 aui" • i,'(.nt lj-«iiii|j|e'jù- ?ati-?£ pllu» ? «lit m(3Û' £i_ ..Vjw nA-uii^ -tii nuptivui) ^'.''i- |w- ■ 

iHltïi'cux.- i^u p.'ui u:. uit»iiu'-kliiJ*i Uuitt-, Mix^i lla.'iiiu:. Jiu L tiit'mtn<l Aw^tifUiL . tln.'^i U iiialiVi-.jL'i'Ui" 
Jt filiir .\lvii(. et. Huixjljct, .t -f-iL l)iv*t-iii ?'/fït ai.'c pat rtiu; iUifu. txUcMU^ t.yil u^X-utii- m. ch piU*.'aJ>i. 

-it ivilù i'clvuc . Jtvmi^ pti* ?i l'ù-M UjitUTjiicî: paiCi- iiu'il if a. ;x ,ï<;t£i»it t<i iiii. ca.'uu;UijL. jUhujw^ 

"Jvii- .»£' ?itiuM7C 2m. ici X jlj.vij'u. mJ' ,. en. J^uliinu ^ix pif? i?ii. uu.iuvu^ fsat^iXujt^ au i^-><;(îiu'ïi-^ «.^te «l 

'jnlii UH i}Z£inici. ,;iii:4/l5ti- OtVtitiiîc jmi' .*i'paît- iitv* Jaij> iiialii?.^i< . <'/ u .v^itfe iMui> fc'i- i tJi(iî<^ 
Vi^iiJ fr.'WTUV .V'i(pj.'<:Muu;t Ju'iL »*'aai'i. ? un hruitèu^itic^ tJicHc^ Jiiîe<.,iti eHeu,i^i~ ii'i- 'mi^riau't^cul'iMtH*- 

■ 1 i' '' • i2 r û .1' ■ ■ f ■ »*!»♦• lu iti^inlnA* jjatalu,*AK' ■ ie^ fc>utw Jtnn^ an cvnika'itc pinlil* iUi. ptiu' baïu. [>iti4M- i;(«c ict-'L ', *. < 
•it^Hi. J«ilfi»unt , ii UA. '^ni^, -/lit ractfe. aWi^iiu. '5t. ii«,<^em)iHlit'c cutané ; iitai> cmn£^ [ix.^^^e'H.Hvllih tKo- 
■ftfwJt^iîiu |»towH?titteMc. u»*«c . atc runtu^ aux. ia\du -m ttoçion^ >ui<xhi'cà au. Aiu' nmC'CMixiu. ^W^aiiJctiUé »cvudM>\i TJipWuiiu- ,- \cl\MM dite- a-iU^thi^u. iuoet-icùiu. U- t.'ttjct'^ù. an'ûn. txm. Jitc. dViinUC ,?a.M but, 
U\. rûititjir ?iL Mot^ , tic. M rcuccnii^daM té* fumipwaiA* «tcttaW c^nm^ne^ . "AÙnitifca^ avu. I a-HiMè ■ 
i^u- (îiit\H<ît H 'ml. baj bouui. AUX- w.£MxOui , widi.» aw'Mtk J'l\:iuJ Jtir fouu le »:<rfe. artii^^fo^- ?u.i>c>t^^ 
't«t<,e)_ Rfiiu^. t' '^liHiUtiïi «vUîiM^ Chi^i'he*HiivHiàrjyciu^ u'cit- tfad à^uleumn. ^^w-^thiv^, «laii au' au. ptntt^ 

,fJataiu.»t ; il i(A.tvtL wï''ùs<;<l)tVtvt£vM^.3<?*ta«i^ù|lu:- Pii. ^bowio vôu^t'-Ai <wfct' 2ttrîi.,«C 2n.«'^fe. A<i«<s-to<,- 
(:»'& patrtluj^ . i«t4> CKWituiMe. . -^ fMitjiu- t'U.tJbatiivwc ^jl. iienJii. Iki •wti' aaitahe- ■ Jt- trou-mu. i^IaaJM- 
-Muww^^p^.iifli*^ ir'K^ J1H-1M.MHL. , muL aA.m£^ •iul- (*' 'U^tni c'ctâo'U'Moaite. . U>n- vc\la. vim. oMeL trtmf' 

j^nt- iouww, pu^ciitïiii«Mc- et- tiuxlcûi.^ ; ? ailicuW' , )•^^u^ 4 'hù'tciu dt^inV-cuntice^cHta .iie^ainuïi «y? 

<•»«* lS5&} p, ^( . cl in^y. .m.* , .2Û pahiu fivî£^ »i'«i^pa-* JMiifù»ttiM4*wi'U- ^vmiu- ^<. app-t^ttt--, nitt^u- en/' 

3c- O. cii'Uaîui^ jnf. HCM3 tu:- i»vvwatJJiTM.> ait^t*: <;<i «.Van^i:, tiiti: ua.iuJ«^ uiyiviOHtf uuxtùft*^ auJC- JnikC?!* 
■Ini^mi a.licoMnut'i coMi le. Tiiii^Cnuuiu 7ei fWi'ttO . Ll il '&.«u poJ a^iet- iu'{e.vu. àcmiaii Vicr' VoMi.Ucnti.' 
i«i.uu)«t, ioL- ïtchitc. ?t- 1 (Ceiu-u^ ttiuu'patwtH^iîitftct^ ?t c'V.Ji . LP^iJ . 

4to*ti£ 3e. l'tt'wipwW huittiiaUi^ 2a. •«aiot'iLt^it iaaiulu. u. -jyuiriittuz. iitatUHcnte^ ui- wu. twttunti c'Iuiui 
Jtlfli»,àfl« f'*- I*! oMi ■ -1. -lu pi'mt» iwp{Mc' iKipi^tcutb iV t*wv«£. Pmu.' jcWi- .n'a£W<aii<rn^''<-'tl_- tL^ JûW-Lit. 
^ijiwdnb .■ t^-ii «xemù*- ii<m, , { 'iWrt^wii. ix <t ^iiiUo^vii:, , ^lïi;- >'A>L.|aihu a ui- t<(*ifë <7MH wu'cuÏ -fatâjawi-^; " «'^ a- poJ «M l»K {niiUHt^Muti^^t. Coytii'iiHec^ ou. c'i>niiiiiÏA.IX<i»..7e.- ViHtcûtatMC^. ■-'l- n u J. pa^ noce- ?^ nguàMiu- 
M, Ntii umat^iiaH^hj.lj ) .... Qa.r vUM.a\a. •n.paTdu'At wu<»ri«im<^{».-C<'I «mi^Jt aaat^e^ \c[i\ci>l^ o<vi!Sii IftMXT .341, y mal / 'IL ;f ce ^- p.- '> , 

fc. (<>. jaiviW jMiAlij.'i^ iuaiJPWtt t<7Mt. k p^i^-» 3ii c^i^J -Jim- fc nuntitc .iiMti ; Mfti par un- tticu\'iA».e*u. )e^ 

^ «t'iiwti-.^'tl t*'aiiJ<>a«c f lin- Ci^MJ»* >aiu» l'u. ic iiC t»ï<'?nic ouaiki iicke,?^^ ci'zxuii4*ÀJ4:ti^H^,iu,li3H^au£U>i^ 
« 4\ciL, ' ctueutu- jirîfi^ -pou»- U 7iicuhti- ^iiJÀ^; pcii^ayu- au'ellt- fKaïvpd^ (t pt« baloMi^l ■iwetf^ ttJrt 

biitiiplMic* .ciao-ii^aiu^ . t^iM^ qu'il m. ^ti.ni-'. l't vietu* 3c^tfu«'H»H£'5e«>iîWfjttW dlùûqiu^ .^ mtuvtui. 

^' '' ^ "p ' ' , . S . , ■ %' ■ H, ■ ^ n KUJll^ liirtîH À la. i«e4u. *H ci«Xeur <i^â ^n Uxif itnu^U ("«tti yji'A»tWt - 3^1 OJWf C/iairif. •j i'i.Juei IJ^ j. ' "t'octL cU!aù 
90 .\ H HS ■lu anfèci^tut^ 3iu maillée' -.Vnu ('iifc;uvinnr.> cv uffei-- .- ii- -»- •=•* ?au^ I inifaucc. hhc «mouO.x. 
/ O^jaiiJife-' c»ntA> w aiVif- vécu- aiitc- ani ■_ MUM.. •^h .taMiht^ Pu. s^p-i aiii a, nnti tut- u. jA . JuriU- , m ejfiu, , U\. ucvitU. aeuie\}c Pt m .^itettuttiri a^ii- 
Oaiîê- par t^ J"^ L'ouiiiJiL , tu 1 Vil ^eut~ ic^ ^ixtunuler- ii la, tru^lMffK, jstolatuiu. ùiiexiit^ zawuix. natk. 

'99 ' ., • '.''-' ,. 'çfi 

- ' . • f '1 Ç & ■■ , • P ■ • P ('. ■ P'- ■ 9 < ■ 

.ii. loti'nilu. tjoij uij Keiw ■:£. Jitt J'tiL-j>aWt «i ccutoMutK^ ; iL iXaii^noHvenf cJnitttUt^ s^&MaMi-inu,- 
•^i'himii7Uai{^ aixuevi' tJciJ\nU^ tiuv aie ^irïitt" ^u tsutW . -uupwUj't J a-tw^eéu- -J'Mu, èteniiic .^ur une 
|;«lt»i)c- D'MivtWH. . R^ it'iiî^ , fj£ii?aii<- '.iiatii'i ic mauiic.- eJu. tejtc du. xiu-; ar>iè^ iil<L^ «'- ««-dppek ihl- 
tm^ttw^ jm , ytaioii^- iL,iMi a.itWii. ?«cuit<u ^ima Io^ luouu'w:, 3intt, iu .«.^ouWti c^l~ intUiutvie^- cC^ 
i'e<)L. tJfiir (ula-^ an'lt 't'eii^^iiiit! iC nifut ci I -fc-tintiil Jt'L-int'i.-'m^^ .3aiw U. .ien'Ui. ?s^i,ïïlp>, ■ i>itu.. M JlLxiadc ni _ . (' I i' ,; p^ ^ J - L j) ■ 

J^lJtV '■'•••> i.''mtiet«* l'ui..'uuiiAl- e.11- a.ût^i\T-intx. , Se iM^-iitirriicHi- -a. H\ciiiu. jsi.'rH' M>imiu) cl lc> Muux- 

tuaîlui- ?c^P(rù>^ HKX4IUU ?£ In, /nain. ^tftiTc^.^iw- iwii f.nafliif Ofc bt^vt-iC-'-n'uc pat' w*»- «bui^ et-a\iiï 
.la. bleui iLC r'c Hcat<:_- Jt JiwtivM. 4/^ u. luatllei- \c\W<!~ wu'S<Vtw^Mt-' Jw^r ïa^ 'maitv aa-uc^^e^. 

Di Uw iitAiit cw ?{, 1 '«X4'Aiti--tta.' . lia jftthiu cic\X£. ?c at-'H|1c»tciii_ ?ii bcu|h<;(_ ei^ici 2eiati eu.Jwi' 

Tir . ,1 ' - ' '1 I'' ^ P ' • ^ ■ 'P f • 

tlLai.* .L'Wqii 'a|.''M.> jc. fetHi>.< , U uio.1 a Je. iVuIik- >«. ^^cti'ir ?c »*tnnaiH- , tL c5'apciu:ii(_- jiuuin, wa<« 
. . L I? ' P • f • /'' (?- - 

4A. i mu , pcvvdtuJti . bw^tctc- iÇitiMiiartav»*, ; il avaiL -acwiic^ àcr>iu^^ MUlanti -um-ret. ^luiauut^ 

ijttptluHculatw^ cv t tii'w- L a iitiMiil'iX- • 

■••'■> ^ 

>c [ai.* j-i!nvu'r Ui ij^iiA:- ait tiuiuxde^- ci~ j' imi.-'iin'u. a .<cj ?jnob Pc ïa^uiain- ti-OMaïi-e, ,àrMt. 
pt'iaïu'i^, Jivfî^i- lut'Hi'iHteiiiït. ; U iiiaïA^É, n'rt.- pat* Je i»> nw wivni.i'Mb w- «tontA*- m^Hern^. 
JL itivii'ïx, Avjirtnwictvt-'t'titti tailla <3t«:- / 'i'tMpî4Kt<^ i£ Jo. luom ci- ■x. ^^ ^tnatè . Je \ui Jet^i 
■\f-i ?ci<jb,lx. pijùiwi-, le tcMr jAiJ JhwV "iti nwHi'mvettXi 2c \\ixi^^ eu. ^ 'xtcnji^i^ ixacii'v(itXon.- 
icuW -bai )i. Jciilciir ; iL iijvwti- aWAumuihi. t'i «ninn iLi'a^iM». , c'iLtMii-i<.U ,-hien. ..nu. lU^ na.'uiXuiijL. 

i, . ' • • • 'P . . P 1' P- ' ' - nr /' . • 

\s\o\Kiit' u. i!Mt\\wL i\c ieii. pliii ici aiV«i:ini4*w- ^Hit»li{i , i;'i:it i^.*i»^?«i<C rM^Jiî^Wfut- ani'M»ti:t ui'ÛMjuwhija/-. 
u. n iii_ pat ,ii^ bnwc, c' LlMno tjix'uii.iiiici aiit UJ i;a.Tv-ii«JiA" 'f^iiiXciuiuu* t'u ur-c» tw.t4u;«*!i> jUi.ji.iHiHi'C^ -3ue. 
4t ^ 1 
■H .3U7. 
m..-.>» il ii'ii .vja'liiii.' ..•I; pi^Mit -iw. .'!>'' inu, aaiiù^ ; iViiikh.' /i hi/'/t^iu n',:'i. nii.>ii ^•/•»hj»u<- . '^ •i»<^aut 

• ■ ■ ' (' ' ' P '' /w pr • . ^/ • ■ i' 

■{<x ^iii^ibuti'cw. }ii iuw .wùtthe-vlaiu^ . 

(t^inv ■:iiuJ4iu:. .jbc.'c^? i'nhtA>i'a»«^ • •-'t cxùftc i0t ùtrcMMeitu-Ht^ ca^ecn^icnu^ '?^ulHe^?u-cbaw^ 

|)l3iî'iici*u.Mi. -iJtjileïuitii.. . itiaù ?aHJ l'cjxmtwii- Je, («^ vù'i'oii, ;, il ncu* <!>i- rtMW't ?e^ tceownitlke^ , iiy" 
^ultt , i?w ?itu; jrhw itiu Je^i'cmC' CuiïtaX' pcnir U<J ■^l^uu'U^ : ceci n'^Ji^isat -i;>iptitKiii»^ , c'eiK^- 

aijtiptûini^ , fc Lfit.* twiti'i.''vU }onc enet iwte. nitilttA:, 3*. ha\- {' ixiMwn- 2c- la^vcrnchicii fi^u^lït, ,/<V 

.Il . ., ilT . ■ . M . 0. // f'. ' "uvdajcistx. ?t I ' l.-'u^t'ciu. iC i:<-'ti<; d<^[\\UoiÀC^nvt^ . 


rt^mùvHVtu . Jiii i-iii^ ?ij|jaiit 3êj5itti ati'iLdii- À I ' l3i'p«l:at- , tniVi- ^ ixcitctutà^ vUwuhi^ eciih'n'uv, 
i"^ ailUui,* -l'i'iù'icah'flM, 'fou^MÙ, fiar A'cxU^i'aice^^ii.iwIrcMx^ccttliuJ'. 

Jiiutiu. k' t'tiJÙtit^, t't^in^ chiWi jiw:- »<•& nicU<x^c^i>u oLwnùtuù- , »t>ui' "tenter atic- iof^^ ecwme^ ai MIL l'w tutml'tci ^HiPCïUut* Alci imuiclti lltfcïl^li-l^) h Ctiun^-Va^ ^^^W I, a-vicu-cc i'c- ceuuui~^ 

■Ji. ii'ai plio au'cv «Uvct^ jlici^ nctic iiiatrt3<î' l'mJJeiifc 3<t hwxuu)À> antetlcu'ui . -'i n'a^qtuu. 
jciiMiL Jei,te<vM-nti lîu tu, ijtm^ 3tti:. ^'l'il.J <rti<^ cic a\ict*ili ?«,muimû'iw ti£t\'ÉnJ<ri . Je i'^nii f?cixuuu7ii- 
Ttfl.ibt.in.4Hw (uu, auto. fc>i4 ■ 


Cvu , «t UΫJ»£^ tjï'Htn'i^ oae tV 51 A*i4 ^l«-voiu> aV«L de^^oM-MffVbé ,cit-cMiivU. dc^WM^^^'W^' nu'fe- 
. ' n . • L ' ■ ■()■ 9 

♦l VA. tuixcr- 2a)U> ia^i. wivtUwt-.ii W^wte^ celtawi ^tiii^owxJi aiàe^t- Siav^taxixii ■ 

IHW. 2t l 'fViJopt jarù. buittiùiiu^ a^^w^dc cOM^uw^oti -Htith^wie--. L'«4l_2amt ce^ oonUtu^W au' m l a/^ zaiwuia. l mitt* )Ww .;^»'> flUê fi tiuj»eM*tai- vie*ik>\^ ; Weni \i. Cicib iw^ii/ieiicUiM^' àc-vovià ivwia-uê'L Aww wA.-VaxrUnM- {A-itnxi. ità -u«- ^liMtvïiti'uK ^e-jA.f«i 22.000 viaMAi iM^t'^woiM^ 3 tML -ne/tïtéMe-.OXi/u^ ?u j*mit<H«£ ; '/truriJ . 
S>« ,1 CTL iSSS , éCXiLj>w\c ^iiO-iaMcfe- <)lMt«H«>iin. Mjwuc 5 ■Moii- lia 34q 

iVMïpittfnum- I2e ta. pa'mi- <m- 3e. •!<«. v«n« ^cuc avec Uiu^ aui*ulii fWtutc' et 'ifinpu- ocaM^iM^ ♦«a*»' »»«a«t*t' 

£1- awV5a>it]iu. aWrfit , «m<>' ft. n'e4i^^>a-à , MHi- if'et>-lam.', ifaïui U.Vtnit.t- ,imtar}r>uiiic- .ixu- eu èeiwoMU-jtiM. 

tVup . aM'il- H'wu -PaA )u.thiM- itttimt^ ?c cècii^ v«oaK£-,i3a»' li peut, ((« e(_ t^wî'''*.' rt»mpfs., «a»' e<riM_-, r^? ix_ 
ciu'il a. lu ■ baaln»^ni^, il m '«Ji^ p** (alfewtc .3e. Jnt<)tte^ tVitaii. criii- il i^uant Ai m*iM.Uf cou*} lu 3ttftU 
iMiH y>latU^ ?eva>u^ Xwi/ U- au Vu. ti*t ■m<'(wh«^i- *- baubt-^ffuc- . Ji Ht lu*- -Mu-ti-aïu. av'utu- iHtoie^, e-'cài^ie- 
^xwir *<ciJW*>ur la wto vivtw.*<w3 cûdï^omu^ 3^ IcVt&J et-dt-ia^iuin^u^ ncceacwie^ pwt- attïciuiei- «a fw<*tî. 

CM uni in'iu' rwMV<»M.* ia. ticu.ù><it<>vt UtpUtJ <)u*titt*uiti^M£-, "«-plu^ (VtïArfe A l «phîKJif >«<jtci«o af»ba.>tt 

a'wti cH- bcu.K'ixt.k- i?'ùci<^c t}\i-iwMi piit, H4t «titc t»t«ïmi3iiiw^^ <jii le. vnaloift. Kiui cm- iuot,uu anbûm^ 
vaXvixtit^ , ou. biaoHt^ ■ Je. cteii 2tffo\r Vont faxtx jliti^'ci-^ aut ♦wtw, ^tiMaZe^ idi^ 3a(t* ♦*•«' 3«- iî«^ Hio- 
'Ht^A^b - liL ït^/jf. ?itù5 Têie Vitr a i*jL^ chei^lul 'ii^ tu- ^ 'aai*^ ptU ^weMutu^ 3e -v^aau Hi£m~-, «u- w. ■/*« Suent.- 

, ■ ^ ■ ■ ? i> . ^ ^ /^ r i' 

ranvi wol*. ryu^i^aiùmim^ UUaiu. c£tuk ■ tx Jiow^vm peu t^^^ ..-^l Jiippînni. . Jcm c-tan^^'zi- ,1^' 

''■7 /:.S r' P X > (^ ' . V'^ ■'' ' ^ 

/ <. tu /fia/aûe-J: Ja^e'z^-VJiu Uwow- àt^s''i}\njL fêK^iu. rtiu<nitJ 

-^ .liajade. : Xow. if u. . . . , , .7 yt . L-/jaX-cct~-- h>^t-à' aoviiW- -^u«e.. iu-nt p*»**- -pt<JtiOM«et. lé^ iKnv, wiu^ euUe-i". 
If^^-icv- wovn. di- ■fawii.uc- . 
Jlijwîa^c^ : OX . . ; . a)u- <X)u. 

le malade. : éetU^ /tar>Qi.tnt»n. lextitt. Uju-toui-: 

e yt • (Jria.tC0t-- ■' lÎ '«>u vUh u- hom. Pt, <5 j- Mtutic ^ au rnaim^e : it^nctied^ tnvr. . 3Jo_ 2e niatade : \ -.X .. .\. . . 

. D . . ^ 6-9. n ' /'. /' . W C , ..(I e- 


fji^vu:. t^c 0.?u»* <'47iji5S- iquiî--u'Wauc-'<V tVw^afliJ A ?eknitS) iimc cV' U^ ixuivv Ofni-mi- ^M< a- \ ctu- .'•I jwip.^.-pi , Ji cvnbatncJii , ii no.ticii'e, anatu) ti u'a puJ li»- pli drvtc (^e'nèa.tot}ùiue^ aii (/ /lûfn/n/t J.clJcJ. . Cc'te j.iate^jiel '/[iiti'^Tnc. hijàtéi~ù]ue^. "J- ■Z Lfta.nd - Kwtt L*taiù> ■motte- <£. 5 1 an«5 L^të- ni.cltêJ'n> ^; ai xtta^ ? i\ocrtni exi e^. 


— r 

' ■tf'P ■e'TC^ ■M i)lL. ''iVl-tO iMt Acte. 


hcvni n le<i ia ul. 

J">u hHe'anjiniaoX ^ X atMMii qe\M,'uu£ raau^àive. V^f 


P<t fwtM- D Cliui«*^ l'L". . A. ^*anvé <)i (a ♦vurïc ^r ^e trjxci- f>itanu iaiià U- neuve-! ioio&aii nmuirtlié var lXh VMJl ^-IWil iXla.. dïYH't t^£>UV£^tL AU»V 


tvttt Cl^M^UliL viiu^o. pxiiu-itpaU ^e-Je.»- waUJiîii'u» , i'i_ inVft aiiiL pliMituift- ^<r;J ^fli l'aie oAd^ > / i ti/ iliaUidc /: CrMHiiV" ..\ [(Tiv^ ^'(«i ivu<) w P IVUi) (liL -Il ilttUV .' 


rM.I. ->/ 'interne- 1 aatau.' j ii'il I 'rt_?<»iatti)d . 

tttmenw cur tt ntoytf'CM- . je. w^ ^<rt*«-uvt «, Ciiiw 3i*£. au' il ncnk 


3t<'iX »<rrfe. ^tlc iiettâm Hoynl't^ 3e.-àlia- 15«W"<lVUl( 


-357. ta 
(ti^''^')""^ 


1 7Z^- UiaiCûT-: Lv. eJu-Ju. tue- i 

»»Kii ^t^tît avic l\.{i, ei^ C'est- M. an'ciU ùfc lUC . 

c'/L- L-hillCirL.: Oc'ÊfJMi» aiiO-u) iii^ivU tnalajt- . 
-la irùie : IX>tm\ii ?e.nx-m<nà. 
c IL -Chii-iCûl- '■ Coiwtuw- Jiv maladie lui n-iu-Jcic .^e*\iu^- 

t IL . LliatCfft- : Jl c<iu. wcm~, Jir<— c-«piti„ ■ 
e,'lL .^natiWL: tjiwi l;4ll« «taiV-il , 

■<-a. inetc -. b heu-uà ^tt tWV. 

C^ /t . L- lUZtC'-'^ ■' Ljii '£J1_-Jï. M'iïli- a. du^Jur le au/tncM^ . 

U.CL- ni£t£. •■ 0IU. a.Ji\. ■■ L'h. c^tww!^ 'ya-C eu. -p«uc I . Je UnDcmaitt, e-iu^ J- ^»~ : r 
■^Hu^ m ïnoJ m inmt'ui 

t-IL.cJiatcâu : cl -f^e/Lâ^tiMi (X^ttc^mùi^-itC: 

ectt\*t antuH vffiii 'Us'iK. . 

JiX nuilclM : Jt^^ a.{. t'iu, ptu^i'^nW pw , ^uxii no.i tavXec uy nw^ . 

/'/.If . f ' ' j. ^'ic ; /£ (l'iiva .-.1 '•;.< ii.'i > 'v^'t'i.!.' u 'i*! . 1l,jij J''iif<'iii-,'. 

I 

^a. nWtC ■' t'Iic J'taii- îïco/t itw JïU't^' . 'l / <llfaii- »K <lij 11. jhuna£*ni.m. M ,:ata-eti.uJ'. 
C, A - < lUltc'iTL : <. 'ILuiJ «lU riaiu^j<i(«_. CH£<«<1 .' 

e, 'L .L/iazi'i'i^- limite 'I ii(*ai(^ pa.» h ciùii ?i lu-t^^. 

C ''Z ■LflUt<'4TL: cliu titi iJt-U ctîtivt te \S t "îai.» 

-<:<T /'U'tt! : J^'^ K c"Lai»«, a«?t« lU'Oir Htoiitl^ ,ilU- i'c^i. ceU£^ : J'étrunt ■ J'e*lfiyù. cwicf'nr C /L ChuZCà-L^: oi\~i^ «114/. voiu» v\'A»t-^ V>ou> Kutn '■ cVl,-iX dut t'int* *vvî. Pi U». rj-'r>ua*Kinee 
' /" /'' 5 V ■ ' ? ■ ■ ^ - 

■lin Jiiwiitu l-n^aiti: iViu* vintJ ifc:,» jrtcu. a av'til?'- <iti«i<iiL£ <rJi<?st . 
■^^ tiw.liûc : clou t lu'K.»ikju-. 

an t'L '.u. J AaiiiC' fîOJ 7c l,"_ K'uiu- {uttiaur^ .dur- laaiuilL. ,-a^^faii^ a «<;i«i_ «m, ifi L>/au. ^han^lh^e^ . 


y-A nictc • ^'-^ " wic . oui m'a. \yui i^iu-^ian. Deifuù Jcunûi . 
C IL ■ i 'luiW'Ju. . '"'iuj auPW' .îi»*>jt 7 .'! .-., eMKtA 

C?». /UâHMKL, if^M »t<nu' iti'uvfH.i ,-ii ctni.eH- tn^ituM- ffi*n.caJ ) MuruA>i^ tnL^tetiaiu. a*u- 
Je^ OMfUiifî du iXcciài.t\.tfi ^neiveuje. ^CMàinié . Ju-^im anti. <C cn<n.iJL atu.U^haiuMteML^A^'M^uiL omol' 


/." 2" 3° htûu* i'^^ «*' riuduitnc • fii^i^ tct-ùjUiL. -. 3.~CaJ iumaiic., 

P- Ciid aju?T7UiL -peu' l c^uilcuce a un c'e^ttiui arqte <l'a.cfUiJ.vuc : C. 

^ P 'l / / • / / 

U". eto". lin c'ûJ cù t^aïauj^Hc geJie/uite -iwec tie,rjiù&4n£JU^ u/iilajc^uii. 
Mi cûteauJU- et^ efaufiP-àic- ^^L^nculivc au ininitL arfc . (I/i cTctii c/c^ ' 
'rHitatuôi^ auilanh'- unzil£'e.eaaùni£JU~uu^<Mtcd^x}ii^. 7 In ^ ^ Ô ,) up 

• untvc liMt-J.lùiiîfc X- rweMtn-itiîw^* l^plïr WiWt' <iiu.-l ai uiccniteù^ Jani ■mU^ letu>it^ yulniie. aai-'(\ 

eC U'-^vcMe- de Cvwiw-tiic- i?aiw Htu- ^^^^.^ ^eMtwiti» ■<^ed»t«i-L . Cil f 

téwtjJv^ aWeùtcJe vnw- Je ''lli'fl ,tXÀ>ec tta'uuuSic '?eJ meviwu^^ ivJfeiieivu> ■ a. en. a)\iicciiuni:i d iivoH. 

Jt ji vcni u. im^eviLz Jc-nonv(uxu ■^uiinui w«t , ce^i^ na^.cj, tiit'iL Uti «^i. Juuvwa oit /ouï.-!- Ki: 
t /^rfi^fji, _ /n_ CO\Mta\u-},\^i- ■\xùi\\tiA.tc''^\v JuV\2tomc- HUltîà'n^e^ huàtcùaiic . L>Vi.ya.ii.Vûéfe>a*uU,ULm\ii{^-MC- 

\ ■ ' ' • ,- • / (I- ^^' Ç '■ r\ 

tJi.vL uofe. <wai<u>iL. te beaciUM^t^v 'arme pi3U>, (tUaii'ic»- ,itbcnitt au niitii>ttt£, ccil « at'oii- iéw»- 

(<Mw«i]i« et i)euMz ut f<'è(ad Yiùei\}ie leiiaii'tttU^-iX'tMM'i-àwvL-'ii'Jcfttir 3e i ' {so^piW peur l'awc /icW»^ iuLuuxit- 
^' 'V ^ u P ■ • ■ ' ^^ La. ici cttu CL eu lifu k Jeiûli , le) tU>ù[ à ) btini,-. 'Ti'u> kv* /( (ni-S Kcu'u:^ ?u. àcnr , Li. du iotnic Z coup 'èaMàta. .Uw ei- a. rrC^Mt coM'KoiiiJaHoL . jï n/!--âan-âC'u leJ' (u.'cce'H^TaMCi^ «jm-i oim- ptf'cW^ 
ctfn.t~ attaaiic / t-ai- (T'c^uOUm. J tMij^- utioaiu^ di-^ûtuweiL^i^ AHaaUi. AptrÀet^tiVaime^aii' iL i'aauj (-e^-- 
e-iteou^Uo/iciti 1 l\o\ii Co cownù-iiinii pat- te xx^li- d wvl omu aiM- t 'a<?tVHtprt«Mcu<_ irc- i<nit" - ui . Lii-c 

tftlm -tl.Oitit e,"aiicivuiUté • 

où H njtMJOia- Viti Oj hcwui 2u. icn-. Ci. et- ■tvioMie^ju-^ , u paWaM_ <îti<t^tt<:- £w outaM-aMx-- ,ci-c 'ci\^<>eulaifie*<^^' 
te. tvuitvw., ait «^«it, iju il Jt' VLowta^ coiMnlèiemeMi- wtui- et- tx^thovu- et. aAjcriunuw- ini}ii*>ai'h!- ^c Je. ^ 
ïdCtc cow^xyuM^te- «utttiw^tvu ottc pa+" ut wùvKwut e^ tnxv \ Ucd^x^ic- . 

?u wntiiHtc Jiu»*Utw)"'-. bwtoitc aW£,i'a-i- î»a)Vtte«, «'«tu» U 'f' \>p\x\*n^ 3i ytuJ (eçovH àur~ Uà pmxuJM )u. 
»''iptêi4u. n*t«t"^-' 

J« t{<«i3 ii»v pca à la i)e.*itip tioK qui^ i'<u ?c>it««e ?iL.1Mijtu*ttw_ bu.>t<-fcùiu«u ^«w «ae,£eû>u pot 

^ ''ci " • n m- ■ ■ 9^ ■ ^ ' ■ ! 'i. . 

aujlini ii}fii- ii Vum ahônn e-U . tM- ocvàicMUr vm^ ieïiaw. itovulne- 3t tla-Ui ^try jtyctenuuu-- a.<VMeii- 
.pci»*- i'am'UenWL. Aeiu/ccdi.meviu À tciii Ui ctxi ; c&t \fuùJci 'k.cn aaxMtiiet^, il moim fcuiJro.".' cfo-' • 
vmir AH«i tyu-Minii oMii- Ïl V'^r Um~ à. ï' huixc oi-^tt? l'/'t'pu^t mUUÙ m*^ &i-fUàetici.ic 3ci«r ai' tfikJ »t-, 3«. kwu piVSJtiA;0 4"'tf yi-v >\uV Jcttt Kv.'U .^c\u» .V ^ ^yiiti.t'lLaii,|''«i t^Vi<n.^ ilH ca.t «-^ C|:am 

^'fi;.*u uVti -it'i'Uiiiii'i*!- iiiiu-i_ CL t\ij''t"«- Lvuîixiiu hriile (a j^iii>llv ?.. «-IruMiïK . Jf X { 'miauffrc, a 'a vi.*ue; 
îl .tt^UJjutaU- iC mri l'rtit tcT.i(.<[|(iu. .'r.uViMi- 3l'J <l*jte^ fiilc rtMt»UV , ce itttw ' tm prtpift fû irM<'a*ait- 

P - P 

t 7t . CA^li-^iTC J'il?tcJJaJiL au nmla^e . ^^'u.* i-U* }cnt i<nti ixXmcwMhc , i'mut aiffL i'ii k^'' 

». /t ■ ^/latiWt. : /oui tvu»î. le. mciU;u)£^ t<i.»tt.ft.w<'h>i*'^MC Vixiui^ M.~ txvwvu, . 3l iau-- auJi-'^'^'^^>- 

• l' F- 1^ ■ . «7 ■ c . , p n P ^ 

[.'rtîtaiti-niiiM- iciU UL i^-ilc mit j'cu ilVtWif , <««(> a ijr<q.>t''.» <V l'un ?c^ ?eiuc ^^(Ut lIUc Ic ftrui iturnlie- 

. - p 1 '■' . '^ -^? ,' ' 1 . r 

if.itcmt-m, ilc.'u iHJapaHc c\i aènet^L ^«wiieilUt im inoL mai.? ?c vw il ù>i_ 3«>'i<5 I tWt|5£"^:^^t»U^t^-- 
^ • 1' ■ ^ P )'T ■ P l' • V'. /+- « 1 
Jt Pt(Tr<wt imi'U M.H inuu. oiùiu ttiut^oMou^. • e. liai* <i aw'iL tJcit!- faitt, c'c*!» ,< .-iH/uti iHu^ eietcc^^e^ 

? ^ O () ' F' P . >, (! P U - ^ • 

'^lu.' awi '^<nic J(ni* u.* tieiu: U ♦MiwU' fjipfertoiu. iV^aL . ti«?ù)tu:. .lî'aA^i^^iu, ; <aiwt ic tno-?e^ctif>- 

,|j«M cUt^uM- ^«. Jiw^'iii vetucue. ii(7n.pfiui ^itc i3d cecû-i. t^'czoau- ji^ce^<'cut^lâ. c»^-aT^2ui-^:iXUi/etêxM^ 

3*. UL rOfUttt, 3ii louuauc )cvu> .'ave::. an£.îniO {«.'^ pf.'i4.<wL-uif .;il +iiiV«a: to. p^ucfooUiiJXi. |.\v<l*>/oi^u3iu.. 

Tienlatian au. uayioMt^.'?'^ e/Tutca^ cmî ie. f»t«ijftttt • X<n*iW.'i\ u a. J>n\ii»Mtùni Je ta- numcirc. i)it\ çct^muJ' ■«nut 
«cit- [ivi îu. liun. tVon- li Pli. Al^it^ AWim~ ic ^uîi'iU vetmw-- 

/<.''-lîh/JiJaiH~au HMUl^e )■• diLsyi^-Mct' -ta plunt^,! tiurrùst, la-neurte. ^ul ^*cm-<inv Ul fetrU,. 
t, IL. L'i^atiVlL. : Xli^-t-il iiMi ivmalc. ■duy--la-ntU>tc ! 

j •-' 'aùïiLMailL- CUL nLutaJe^l' J^ MaL-,W. dli-'u-, t*HiL-èpuui(e ■>«♦- ux. -neloU ^ rnvntiê. -Ha-. 
(M: Mai^e- iMonïtc iMJvK t'cnivuxu. .' 

«lui ti'/i ..VHl^t'WJit>ite.> t(^ luiMvm!^ , ryU'tCMi. tpiucuftà Ja. fyuM^û^i- c^.^llr7 . 

|>i<a fe> tviftS u^\ptt\A\ii tA, <î<rïib; 1VU ivlaiou^iM- , i[ ci'viMrteiw Vu-i {rien eiLau'ii lU-. 

^ F - ' .f ^ f pp.''.'' . ^- 

.''"M. cvoia|rl'im«i en i\\£vM, icyHft aii'ih .Vw- api^aJtaueJ ; eu .'' < 'apb<uùi»u, ^tqo-vviaHi. , C£-aw,eit~'\X/iiL 
■"-'Mji^, ii^xuXt, caijaiU. dècdu, , ccn'iA-, j'cJe- [cAii, lavuai.» cxviuî c^tte. <^««JÙ»K, iK^ttî -ïapt^ite ^âce.- 

cJul^t* liaxfaii. jhc^u i«iw<- (JikiU'{;Jiu: , il«UiUL-'i!Mttaiix j.)^^^! im<.'iVi<> h£>ui(tc' i.-(i«.t / ûJjJjo^t'atui par it'ii- À irt^jujtj- :CVê rapbti^it i?tt ijcv^al et-i^t ('aaieiphu: au p>tl-ii<:u.lUt~ <) ai^tlt ■f'eMdaiu*ne»'i~ 

.^£.-1 


»«o»«v*«U t tèpiU i\Wi*zi~ i«n ft»w>, ihev (ta uv «♦MmùiK^i.Hu't. lAiiftittc , Meïïia^uti. l-l. ?'iy>u-iHttiotilalù>)t huùle^.îXu 
Jlutït co'tai^hu. -i. 'ahUaSuJHt. f>iuaaii*- , Jl:aa.uuiiu. , n'ai- vûi q^*^t^L^u.i!■^^*J^t^- v* wnji. <m arAitnu^'. 

Mei •• * ^«i«* "I'ïh" 'hita atutituJ ♦M<>4a iC la,Wïtft! cifcs.) tHalix f«<Tpr.< :£ TîaiJaHt^^" lUi ti^ll^^''c'/u>»wi^i.»•. 
Ole iwv^tJiMum, , i'u. ciWfte. ic Yr<?je'UV auMatu^ piu-tOA-J , ,i\m<iiiii iut<5»t4, "feii ail^ <-'L . . . . ^c < '. . 

dm , t«i(_^ UK wiMJ, .>i'X<o«<-iJ<:-«'iVP<'Ui:'?t CM. M«wt«eu i/ ùrcuintatù'w . \l>{? bien. , lUi Movioiulial>e.\^,aiUi- 

2e. w- KUîutiï 3u fa.iuiau£ tfu. ^t ta. w'iwÙmu.. , i'criid ci^aw. Cara^téit^c-U. ^ijoc. <■ euiun. a. jane iVMialae. 
.vi\^i iaÂi <\ niopoi ie. vw>.* Ocua: aufe^ muw3:ii jitfwiuJ ^cK^tation i anA- cduiie. i5iwù^au/Mi«fm<> . â.lû.<*iii«. cC'filSt J'êxaptiVi*^- aviAMii il,ua,ttt voztc i'auiie. iour, X n'avcùi.. poJ ^cilaii M^tianteHir' auJerviu. 3e. la. Jaiaêi^Ht^i-.' '^«-■ti'KrtnotVtUj t^A.eaûlUe. CCtïtÉ ?U maLlut : /; iJl tu'a. in. amc ctvuc an^' a-vcùtwu Vurave ifu>n.ana£HU-iU.*>u^ 
Xt- t^Wtawi*!^ tjaJ pi«û(jii'il ii'u açciti- iiet^jvntd.. cxutoit*' )d. wtri jm" an- C^Hiaiatiz .iu'<r»t-*»%u«-«aj»iaA* 
3t ('otflMH- ; diu- ;;vtal<- iHnfb^uï^iuc , tuai^'i nu£.c 'était- '3^ k aujuvu netlhi. ttviu-mv^.^ 

c'L ■ L/!a.eCi.V-: iJ 'eil.vUMcc.aa£.\'a»axi bemc •m'ti' i£.^fu:nt>Mikau^. 

I le. tMMa^e- lu- , iix.tti* (rrj«M--) 

e. IL . L hû.ZtZ^'L : VizcnJîiwt. axuitio^- c ju^ 9ti<ijj - fu ^ ^tk t'ap|.viat<_ .^imutabiir-: 
-<^ HiaIaJe~< a«t£j cu>oir /mcmchU- ^ »£>vh4 3'iww. fa^^u^-^xà cxtyuMwc, cccU,: r, 'Tt, ^ottitaii 

f -P • A. ■ P i, P ^ ' ^ '^ ' C»i vimtu .ii.iViu> r^v^cit^li.- vmni. inctUiie, O'auuniïî} I.tim ^c'^^mlt;, t^'-pîUi^M'îiîm^tfi'iijji- Jit oiu- 
Tau?!* f]iu. f'aiïWtti'i^lM^ (Maantiiuf, cJl [uu|cJitM plia ou fucit^ a^^^hioue. eL aitcHfA^ etcwcuu. ^U*Hf^ 

n'iJi^wulm, «l'atl'i/. f^ la.w.êtvu^-\i^cw-';e!li,J'etiH<) àe cote-' Si- i cmiJu. , 4*k,««u- au ba*a«3^ oMctoM-L ii\w.u- 
.yibttifmh'cit 't>ci ruiM^cJ ')e. i'ivitiîc àuwCeivvu. ,i{ veut ieto~ jeu lie ik foviM'^iivxc ciuc ' ' abubetalioi^ J ime.- 
•flatwec^, iV WMM?tt>vi.u.ttM <C w/L wwVtAeHL ^osMic ,?it^ ■•'H^mi, cVKV jttnui.'iai^cUiWH^ de.- la jac'.uté ^Vv" ui. 

. , P . . . UO^eiitcA qu'ovui i7VJe":ve- i^eïe^wiH^S attlS-ciKeM^' pluaue. t^iumlà ccnfcnJ 

■»»uuailt ,[ qu'ulie n^ .^aic-puw poAier eu an'u-Hz-Me^piin^MiiU ^a>ck-t.v ■ Ccnitc ïa^ iizie Ji oùaivioïe-JùL. 

p . . ■ V ■ r k ■ ■ \} Dr 

(ViklKiieV avMJi pwjwc. 5:£i/c»n|-U:, aCOiiUww^lvl- iXii MulCliWiC hi4j\:eiuptuc ncituieL ■ vncme. at>ho^'ui m 


xtVLdfn' 


.3JX • /l . ''. fP ■' . . ' . .P i. . 

(V t'Aniiki U iiiitftù'K niM .*« ouVcH^c di:(iu-l(<iiu-t*i- '. L\'hiim<»<. ai- entéaic 3c tuiiH>m/ Va-^-il Mwnni' 

JtvH'aai»*' ;«l Cu t'M Hi ijciu- t7Viu> pvtrtl'lc JUi torJaui idïc.a <•'<: -(«t^»- rrio^Utli,, 11- i«i«4li.» »«<: ^l/p.iTmfet 

(aiJ^aKi- cu;'wi ku oeui- Au mtecirlam .Wtc' <)apM(mc ^CfV vèitaiemiiu^' Kuii /toiU- ^i^ciiui. ^aiu> ('fZ^. 

Je Von* rti vrWc'MlV Li-taKt... ci'iMMKi i*« Imiii^ d^ miih**H'- fiiujt^tiaiu.- et. le. tmxititîeHi nurnA^i 

I) ■ ' fl ■ I? ■ I' 1. P " ■ 9 

siiXUs. J|U£ .cfcev^ua: . u»* *vuj livcMlinli i'w<«awfj ?e tx uiM^ite a. ^(?.< i<evt£^ .'ou<. pixtrt/u.W; la. ocuialiL>u> 

fc?» l'ieK, voù-i t 'aMfwuiiii rtiM {«iAe. chtl. viofc- tuaia^e ■. ♦'l fm" iWuttMwtrJiiblk-^f ti/ut ut loMaue. p<rtVf=> 
3t 'a. boiurbe «- CiîUe îi|ficuu'e pataù. fciitM- a iwtj: ^^inizactùm. 3< i''jtaa%u- C\}ù k\u^ \foiuL cv\kenieiL,i't>ei. 

/t«i- JpcL' Moulant A (^ rttottt . tluA'i }aM Ce cai . CCViXiMM.ewMM. a Uv ti^tc OKv aoiivtxuc-, la. ^umi>b- 
nuX'ii)li>aù ^ii- vwiU'Linu: fjijJle^idUf, liitîifli«,3e* c*ijtMpfoi«iX< J>n<xA.niol)iinu^ à e. viciwci^t^' t:oiMAj\Mat axuc 
l.iBtHOWnt^ pa"iuli(ti<iuei • Lcttt ciwwtHcaùVvL «jui- pai it^Mi^oKiiit ?a«.^ tm ^-^rtcuit -noynvte. ')e.^:a^, tuaut^' 

^»«,''/îa[a3c { t'emijic i-/c 33 cz/u)) 

Ji. vj-mo" oi'tiuîMitvt^tM. i4u;ltt£. a f.>t<7|tL la cvLt^MtoM^u^ ■àiHauue'K' iiui vue f.ietmeA^^,al**4i aut- 
ji v'piu* t'ai cx\w.cvi.Ci , ?c VP10 iyuJevitix-,a.mpwD y»*l wiW ,?eiux. auttca ea.v»Mi.>w<t 2e *Hiiii^Hit^ ' 
"tptetioiu • 

jcici WU. wviladt- ani vu>u<) a. ite 'bitvwtiM.A%>'^VMt»^aMt£iiec pd.i- Mtoi» ccivaive euaMi,c'^L 
C 'U[j.aW , ^c i)(?vu. u (.'Al c^u. IVH. peu put* Sv'mWii a iyltttt>t^tcv. 4iu «Jux ûi-KobU. i'wmkl ♦HAf*»»' , fnw* 

>- Cil, vicw cjmivdixw. vti/i cextaiyUMMnUJe^w.ukUmi- huitîtiaui iju't'l J'tujn- , i^lo. uiu iac'HbiJ- 

aUt-tWtH <^«Vti>Ki lÂ^UÛZC- chtWUH hXU»ai4<'. 

ChîIa. £*i_atui't tHîijec .doue jcutJ a^tc^ la i*Vi)tt ,a la^âui^i une, attamu hu-^tcto- epil^ptÙJut . ^l'iU .."it i\nui; iiii.-'t.' . I L'iAfi-itc X^ jette iiiaui^V, K'iti •.yic iipU(i.aK\ntiL-ijti uv ïii-i?(Oti/ti^t,irp«ùi . 

aiu' tciu'i'i'jiiiiiKiib ^im Ui'iu* >.ii(- rit hutuùt- part iL-JalM. iliu 1 Iv jKvttùs.:^ i"'ni(<z..ui <.V't('/>-c. ?i! .îIJI? '^Ê 
t lUllcix^. pciwaiiu jiu^uiiu: l^vnp.' ,£i_ uuiix qiuOi a. ciuvc- tiu 'iHc »u^i"«i- -x LinrHUt- ^ii^.. nUni£~ iscii^e'ciîu-. 

dcnu ticu.i cviijlflt'f'iu* -l 'exi^^^H^i, ensx^xx^ auj.'ut?' but . 

tOiiutlcIUi-xl'It. . iJ'Iu ti .riuvttf Av ilu'tc ("ù'ii j.'l.'T^an/t-. ti''lU.' a ilitc Jci^ut v*ai3ii.?w»Ml<_ )irttvu/e-<U:i<£- 
?i. t>C ..iiu.' . J-a. llu-llaT'^ élu - ■lUii:^ M 'rtMïaiU l'dvïuvio £U D aftatUKVî- té-M.*tM . maU* li^tjciu 'm IiV-' 
iîijilhatu,. illt J'i uicl-' -\. Iz^ynbli!- . (^tlc- i?Ji-reni»i£--^e- i^foiVHlt'îx, ^-l .'ali.i la i/iai*'«c cni die. .Jeil- ^ ■^i— 
■ n'C'u , il par^JK- Jii 'clii. cH-ai-C Jîjih'Ciil i?'^' ^Wt^utiî»' av^>; ti»- i:;iuJim"i!£<- . u liu J'il'L -it paJ;>£- éiilt£^ 
<i«-<i_.5ii- jratiTaiit- ?•: uv i;lii**ùi,! . ,1^ ^^ »t|iiJ pa4> paîwnu, a. I ecilui^- ivfirw^m^ . niaij j^'-Jai^ auc.- 

C'^viic , Vêt»* iiiiji . u iC c liai, '■x maiht'.Vi i api-vllc ,- eit cV L^i-r, l'rtuViii^ivLiînt^ .MuiYcfoe, 
"yueitntatvivniiii- . ïcui-'^ï.*!!. iim:- •^'•'■l'u-'c. i^iacei-^cv'iMM, Aie ii~ au vnon\cviu <?h Jit iw uttaiii^tc L, tnu-, 

fit t^'tc- t^oMJ Ci>wna.i^iixvuui. pni^UMi^' t> t^i*- ^ hcwuîi ci_ ut aii^h'-n ^^ti-^t-Jav'crtt ,i5t"£MC<fe- 

/cl ta. niaia.?c ) : ionà tcnnyÀiX -wv^ iiAa,. 

'Cil i/uiladc Uixr ivoAuJ Ji^t'H cciwawL.' zcncni : <^ciù. tt. 

AhmiUoX c'icctaM^'yoLflaïiiiec ?H VK^uttrw- ^iipetieut-Pr^n»- ei_ tvii^MW, ?ii tti^mit^ iulfetuivi: ?Uiiu,ttuii) 
iiL> ■ tîUt ?c-cMui - ci , 

cil t'iiflt- tùinuxtaïuz. vuii ji!ci cjiiL atoidt. a. la. dinîcultc- ^iU, ntAf tntaii^ cvi inêmA-utttp^ 
eettt \a,yM^t cuprxMM^^U. 3e -U. potoiuiw. Jii ratiol mfetietit ciidJefz^?ini~qiuunuifvià dotuiAci hèmit^U' 
txici fjuititwiiii.) • 

*-liilOi , boitcve^ \i'nii'hXHt£..c\. ctc'.le., teltVcc a. Jonu-'W^; hc-minuau, Prtnti., Jêl»in_ a-i^i'-'p^tîfcuue-^ peïtc 

C<*iu)t- i'tiJa.vvw)iu, . Lui "UK'itX tUi. ii\^ v/M^^^ il- Apy^ovi^ cowvnz uiiiiil^Lci^^cruifi'i^ aiùaii^ 'inù. : tviaCt^A, . B6S. i't»pi>Jii>il'U. .V \ituii. OmUx. iwc'Jc, jiif. ?^J l<tâib Jrtii* Jù»ih'.:iili<)»i, . t7itt oA^au- eu u,\tunueM4, .convi'u.Mlc- 
•t» niant CViu.* «»* VstoAwm^tu»* ,païAi<)^«Mi- aAt*ïa(tivii»M. Ifiii'fliW cwUauïiiztu^eM- Mu:haxtu^daut%^ 
iiriliilKt ,£^"1' ■U^JJrs^JUUa.i? Jii il ■>'aaliia\i. Ici ? i«M^-dmù)'r<wt£, ijurft^twjuf^^u l 'lU ctt ai*UMi à- MUnv- 
■^t fc-t^Wiwvt, cL^e v^n-* 3iwi«*ifet 3u. iHcuu- COUP aix^hm-t^hut- a^'fu>cnlif aii'aile. i>tc^Mte^^i*iiitL^*tu~f 
wltt- tU^ttiîoM-- • Jt'ilà iMU, tiiwiinj'aU' ?t<7ifcKav&; 4j'|»o«*iic^ ^pcitaiu^uL^ c'il ra^ùvl tufe-tieiw "iu-oAi. 

( AphiA^lc hiyiteMiu.. 

t^»t.-pte«vHei' ii«i, i 'am 5^4^ i]ti^ia^pii«aliu<t^ ■hwiale^H'eài-'^u'itpvamtdi.^i-'^i^, cette jotA^ 

e/lîat> nette. élesfati'>n, 3^ ui- ■:i>Uimià^wti_,JCcul>uJe cyw^mc. tienc-Mt wu-tM^tv^M^à Lcl. MW^amitunux^ 
à acUovi 3ti> vuu^ijiisi» 3t iie^cate- , ic\we^iicn.:e^ di.- ï ' ittettu. i^vuilutùiud. ^ei nuiàeleà ayvceiKwiï^aniîi^ 
àu. coït' aa.:uw.- • Ceux m'^^i-a^cu^ , c lujMeu.t,> ; t:ii^ /Uixlite. , Ui nuu'eie.' ?ii.c-irte. aaixene^Jcntu ie.jië4e., 

tviiX'uiiUi) Ijai- i)e,j»e.tiW iicoxiiic^ i^u^h'iu. ^u<' «,,'i<:v&^rfau^6<:^^fc ux Uvr^- «)upé«eui^ 

ceviiM^ poj- i:i?vW«jtUHM^olii.> êviin»- chcct.ù. l<ytdqu-' ciU. c^u. enuu.. . urtJau' elle.. TU- n- un^c»u-'eïlU.J^ 
YUwiL. . ici ieccaâiii) ?evùivmeMC aXctS |?[uJ tv'ûmiiJ cl. il <rA_ a^ ^teMt^'Uiiux. 'patticiUitk'e.vvietu.. quL. Vi'c/azinc Hr. 

^CCOWUlti- l'U lI cl t'M /' . 3t>o'- ^i«teùi.\. etlc , é'ewc \3iu.i emozc. hnit-au^it- vieH-atU- C>AH6 U r C-llU. 
leoM- -pHt» iù'ii-j uio'ivLi ■•ùJec OUI. 3u Ci4i' cvp.'Je , ti^ 1 ttOit .?Mtit M^Ht ^eVti vH J liM À>fe> 4Ù Ja^'iiulte . Jv axw^ceXa. cl. Uhl JaMi-lu eoni-itioM twtmtwi ,vHirp«it \vu\u 


*vi«Mi^ c|£iiu. , J HM, Jpa^iu^ i]U'A*^-iaKe , mai-i Jiyn\3ltv^<éMU ? lUt- ^ixmni^XaXrt^ . inoiie. lÙJ i>ii? H- MU. -t^UflJWJÎ- 3ti jc'fe. <»|jp4.'ir , 1 'awotliiie^ aH'i)-J'aau~-'y wuMtttiyùù 3e- iihéu^m^'yui' rjè 


f»"^' pt, ^u' i\i it. trtp pin^e*M^ tfC u»' Smitù wtt'ffu- Jinnufi^wt^ niiiié^ia l u^ ) ^ wt'R a, celle, ?c flT jM{tyMm,iUt^t**l"t}OUM^ au* i^UL. L-Wi>Hii- a 7ùcuti, *>ïii^ faïJ . M?naJie^irUiamAU^aicm>ie (pli eWn^, (1 u fu tvw^wLi.- aïxfoiiLiu' aj}\>c\AU. comttu-^am ie. e<xi A^èccmtt- ro- iJewe , mcuAtc- iej'i^ 

cV"H5«iiJii. par tcxu-' an'elle. «. paijai.t«wi^>M- iSaôi' La Jiauiiicatùyti 3e ce qu'eluAk. - \>ai \ ^lur^ite- feî- 
-toU-icUt dùiatic ,tapu)M«*H«^ ^ù ^uiqi^ w.ii3wfcW JwetS i^Wéi 5£VA»M^^ltL.éi- awt liM «fenu iMucdei à hauts-' l'oUJC 


JlWftM't'ct' «art Mot tV iWe^ (^- i3li«. l o»L- ^atj- ■1 i't ï'uin): aJie ar- >ic- . tJ]LAii voUi ï 'cmonuxïù ■ -^ tii- ctxtam- c\iu la- 'yUaloDi-a- Jte- acyiafn'wiii-' pit-iùfaiU- -tM ctxtoM^'' 1' ■ifià à. K'niàwt^) hiew. (m'eJ/u-hw^ ^^uuùtl■ Ici yUwiM- 2t-M-W^am, 7inrùU-, btaafi- aiiJlaiiu liami ,auJlaiui bhimà^ .J^- CL. Ci t» '«1- txO Ja.«4 JiuJ<iiu* ?iHvciit(«^ atw *< uùi^ a(tuiUe*iu.tu.' la, Tieùluetian^ 7£ la. yeMu »A»r Vicùiatc, \ 

«uu>i«ut* rcf^K'"'* ''w- «ct«<^ }iftùw«^ iuilttu^f ^VcrbrtW. ; au tie«^ ? u*a«<.a^ , ««-««tii- ''twté»w<r «<^'' 
ï*|*t<7?iwL •tjiiiJùutJ ji'ù* M. wufvtt omii>ji>H _ A fin' ^t-uuniic- ni «« îk»«4*u*^ > éiu,.utrinu>:'' ■■' itai^iU -Jt, 

a tl/Htff- -Ktu 9i. lA 'uau^.aiui^-icL.ean.tietitiii^ait^ a n^ t'ai ?Oi*uM- ia.\ti tm* lifciti { 5f l'Anim ' «••'u wti^t» 


-.ittvu^ . t,'^.'" 1 'ILlUxJc (\ Ycvrunc M S'1 aju)) 

f^Mijjatatn't Joui. o4'niiai«i*t4»t«- ?eJ pUti itiiliueiikc . ,La,^oi^ièw.U. mZ lUfiuC Jûmmua^ .Han^i^cn^vcdpiic-^ 
} itaM\r VÙoi\fjl.\winjt.v*- ^c-ncvuiii -tiXtrvywcvetiicM .«i liiù^iJit. cV -iii, -wyiiiJi^ ^ii »««<aii«*i Pi»»»*. iwit.5 3ù(pt'- 
ijtnw . ^1i(|îti;<u«- de^ <C «ll^' JuM, , ii <Mt\ était, *uce,iJtû*c, tJoiu- l'uitiridt la, ctÀitioïc de,^ uclil eMu'^ucMu.ni, 

■jl lii. .unwMi, lu Vttetjitwïi tue uectweit, ?m lubi- <M<t*rfùiU£, avecmu^f^axioMii^, ioutefffti , nue- lVv«u4i-^ 
V<nu jCaaawï- «cfliM tnuvuoi. A, **>^dirifL tw^t^ Jiu, itn Wiimt- **ul jiW*ij''t<r»i, to«mutfc. . ShS- 
Cirthiiiui tiirb C(-?c.[w-.iw?iifi' i?t ni<>l? . Ju^fout^ wr>5mu- i^^ux-ci -Oit(_ trMnJ. Ljtia-W-f'pflu. ï^ane ce^uï iej> 

>i 'AuttÉ^pH*-. ("'«i 3înwiiV«^ au-iuaWi li ixcvuf^i^iaJUww^ ■ Jl m'a. otncM^iLOjiL. ..t'Ju. ... a^u'H-bu^ 
.3ii£ It lA^U-; in*MwDi'a.feniiviu , ccocv^iXM^MUMMiL^ïty \Àiw\^ , iV c\^ic'M^(. Oublia- 4. '1 IK- p«U<- |«^HPM«t û<<)ti'- 
«uiM. fc m<n- tout . if'i>iM-.3«i<i^i>a- KptoJiw'u <wM<»utî' «ni- i^fCatii- ViJii^ , eaMcicvnem^ êeAa^*ncmi Ta^cii^. Jlu'cài' 
5onc pai iOWA ef- IWrRnl^.iïtiiA ovovii^ "jUi l'ouh* ji>ur. 

^e, piauu)c : Xaii.. . . . Icu .... ^^u- 

c'[ u "i i'oiiff ia.v\b ccccid fidit iJAv* y^wriU. Beo^iicvueni- »«aû< ^^kit<wu.- ojjbrt^tt woteù;^^ IwauW^- iWm aiuii<)i«,|t.fi7i,i^i 1 eu faii- ccvLihxhti'tiuKi.'jca-t . <a a>K<:HU)w'«- f^« fcjiu- iV-ta- c' 'i^i- iîlW- fe iwu-tiJm^- bi^teùawi vaiU-.doHd lAuiu^iu^t-caJ^c^'aaufMva^ 
A'Jtivativui tuwu«i.w.* j.ii:t*netttfiii, JcwkS tV triiJli^ï^ 

At, t'u 5- ^'Rclla^CL» lA.un luviurui, B-wu-faniiie.) ^ecovû}e^ icHMU' u.ic>^ .it- vatx^ par e/x£MVU- ^mU la. .u^i.'ta.LiiJU-- AévUtaU. j l 'a.iCiytrLUiiu.-, la. viiaUÛi^ dewiUeJsW, 
tw cowHicuu, lit tee-HiPU. peu* . 


^uil'alia.'Jti , pwijiîaiilî-, iU «i^iuc- Jt iViiJ duc i'iii- i«i twii J ijiiWh^ accMnaxWm*i^ la^iUMU^u- Au'il yavu. 

/K-wwt'u^ ciiuvi ,<*tuUMiiMt_ ?ii .rôti Jt^iu , »«<in»»'T/.5 jUf»ei;iej^t-e4_ i>i-r«tt£lM-. 

'\'UW\Vitvin.\u- .Uml qtw ,|nt<>i!4ilt «tti- |j»«i»u. . L Isct^elU^, c'eii^ui^ .fxxraMtàù:^ •zaîtiiKU. Aui, &ii~ ^>f. uu-i 

iMaiè cT'uuuietu'Mt' itJU-. J4UU11J un tnouvemMii- iit Ax Xa^u- ; aU- ou^oiikt^ cm, MittiaMAttee.^ ■<**>. fcLeial tuvnu>- 
iuti. Cl. \%KCw.e\iL^ ieutiuxL-ùli. nintc- ia. ^Maw à Jiv v}cc\y^ pt'iii'ii i^tiiuhc /<"<• M*ctu-f.iiiiV. ) /ti^vHl'W. .lui oii-Vv . ?K «fe 3wù-, maû Ait hiwWf ituHU ,k. ['ai cfeiix niL «ewwitaiwc. Jv|f<t< eMenfulLmettL' 
«(v» ? tibcruVt , iiiit, c'e.Hw<Cu«- païcvMi>>u. 4«uftait- ùu' i-t- 'iou- cHc fitipt^inté^. jL'iHktâ^^pècùii- ^ucofCP 

\ ■■• V ■ -F '(' ^ --r ■ pr^W K- p.' fp- 

mtc U. nt<il.a3u 3rtU. 3«j<v 3 aWet- loivt- . Leoui cJu WlvuwotitiiJU- ^i\^iru. .c'eJu amcc ^cytJnettt^tu-e^" 
\-J.> m»>iuj.-.^t ccMviu. i'tiu «MiivCci^iia.i'nu-L. di ui. ■ti^'u^ e^aiU .i.c /.>>jciit>»iJiurt_ <^c*Miatîque<^" aw .•.)!_ im »V.' iit.'«Kiui«i. ?^ e«:tlvini«£ mituj ?c tJaiatuJie- aemtau, trcoMeàj'wc . 


'V«lKa»M^- ii OlX\^ Vi'U* Juc <3i:,qvU (*J «- O-Wel't».? •loua i)u it'ï»'. ^t- 1 cpoiilt , ?u £t}n- ti- nwa.hiiimL UHauwjHU—ïa. wci\ru Jtv-Ài. ?c, la- l^eucnt. «i- 3« ta 

icùlc ■ /'"' «•w«K«M<:t- a, ijM oViJii" <»it <;<>»tt*M^jt<v*n«*M^'3c «-'«P^rwtfrr^ 188?. - . t/lLai«t- 

Cil- Xcvnbt ùvie . 

WubUi Ot, Jxx, ^cvtivliaitt . i'ï i'ei\^i)ovui aqi ■ ul ? vwx- ètiile-p^ui- pcx.iii<i{U- àivui'divo ■fioliice^: 

?ii: vvM, tmit>i.n3i*<)AWUivc ^CJ«iui»w4i/VU oit vHi7vvie«<, itil je^Uu, ?ùajii) ^wîa,., «t<>-kiw«iw-c2<aWa^9e^ 
touiuw/l-- |t-tie. WfuVaU .«lui tacvtXet. 

^e ITitllaSe : j'a-i l^>àci\b- J{M.it*KJt-n.<~ twtw^tU-- Ji>u«m*XtetR£«iU a. ''tltWieiit 3< ta- Dcmfoc itixAc^ 

e^'IL .\JhiJ.>WiyL^: O^'eiti.- ci. aw. a- 'ûciiii tjat le n-ei. . 
^c nuxùlût : 2. '«iMi<'Ui3vWsiM«viU ..'[ w'eoi^ l)ev<«it ivnnoiilvU-Tk, oanitK eu tMo. Murwovu^'^^ 

O /L ■ C^natCaL .- ticiHt-icx 9e (où* avVï. t'i>u<i. <4(.i:<U- oxfcèift^ f tint auttljanu 3c mJ . i -^7''- 

^f" jlM/aJf . t^ii.aii ntct'w . j'ai twrJii- v\Uaae .\ i<v aivumovu. ,7i. In naxelc , ich'ai l'awuurCiMVii, 
w ta tciùfBK m" {<y~ cow.a'Uian^c . u:cc^\'î tcvlt- -ci. tiKulami iiu'teiib 

t 'i . L'/iaXL'iJL ' t \txet>\<itt,- \ACW ?0KC- t?<»t£t- fji.*}'<»iïf . l1h'«i. ■« ciiu; iviW rtO<t mh. ?an.i- t»!^ 

. . . m . ^ . ' 

*ui lioBMHt lût t%u*fe«<u , ttt.' japofcic , jiuMii 'a. l/^aH^ % • 
t. IL L naXCOL : lIiutIj iiirh'cw avi^^-cnu* wit : 
^•* /lltlUzJc : l'ai fVblili,|.\ii-êiîe- aowmt'* ^ 'U£S^ à. ï'ûcXu>i. ?e,llcuiJU. 

^£ malade '■ 'li ^'iiM.i xai\c tMou' ^NitHniHe^tUtz. , ft Jm«} «wft^ iîH-pùr<) ^ol-u) l'clJtiuiw.^teal'ifrK/'', 
l'u Jmo t«h l! m<ri.* . (-*<r.«i-M« wal ^«'J'îiCiwv'im ^'«h j-^ fait, frtrftr L'otvHH-c l'aifai-^ Pe iiciw «îh'/<'Aii.V, 

j^ Jiu^ «Mtt» ?<WW it« '«aaaJm 3u- .-< awi"^ t^Ktnial ■ e.'lLaii tS. , m^-'' iiauc »< 'eut-' Pi'^ itt i^uoparUi—fa, Uitniet4-^'' i*~ jour .Je ft«> Oint al i'c t^ncti^îff a t<ijfet- QrtWi» eetté^yrnaUtan . 

' T -PC- '•;/■• ic tu nontixi.^ f^lio t]aM« ttioH mr^iii". je tliu-f entîre 3aM.> ii«« tMaù*<w r» /c J"<^ *A'U ^iita aut^^ ff.^rtMiu. «atJe ■ i*uu) ju)i "• 


malade . Jt* ■ . T.lt . • • vwùl ^ .^..c1...t.ff.. (^ Ûjjl itialcût,) : Cltyù^ ■ 

2^ mtltaàt '■ Ô-\i. ■xyxXvL de l'e'cÀe^, ravait wievpia: Jcfemrr/te^^otuiai^ iut ie^oibiùu;^ ; J ' ai/^ 
C-han^^ iatU Itô ^hctuxi |Ji<ù) \'a.i Jhomie À1.'«aui«-. 

eyll-i^/iaACtTL : dvtrt- ■^nU) {û\u J)'n*t i.Vujhtu>i^'>tu-. 
..^(f tnaïaàt. : ,7'ai f'ti«>i£' ic^vialau. .'j'ai rAU~ partie- 3et(^ eon^M-lfC ^tW'ieLnxtj ei.L^<newne-,i>aXJoiu^ 

l'Ai r<ww a [«i'u. rnjTK'r « lliaiaJt ^ivaiii^ Vt'il^ a/im JIK^ fi'Uit fcnu.s,JiVt_ t.iA)- l'oiui,- i««tit,u<«<t 


^2[^/iJniii]iic (lu tl/f(//?// l\'Jniu /SSS, 

K'^izû^clnctiûit arlificielie. Je t^cxiralu^ie^ JanJ l'ehiLhmj/jût/tj/w: 

J-A^' -AyiLotùjiic /innnvtùi^iùk , UuiiiJ nijf?fwifj//ie - ^T JllaLidcj 

C": c^t.utcmeJii^ Vàijchiam Je l'/iémipUm'c /iijJ'tciujue. /aj.niTnûJ 
J'iiii i.\îJ J' lujyt^ue^'.vCtdi^ iwexi liénUmÀjie .^t iiîaliuic,) cl d'un^c^im 
ca^ Je f^a'udifJic luià'te^o-hÀiumatiQi'UL éijaUnuni^ Ju^ L hûnuiin^ ' 
I3^,c liaLidt ). 

S^Liue'zùkt/t hzuàcfiu- au. niuh'^nui. /iijjt^ùcpj.c- cC lu -Juiti. J'unci^ 
aitculuc JioaJvLûdioii^^ chet l'hûmniiL / àt cMalaJcJ. 

At La<-^ ac C notée tnijtnjJiéc Ju nu:;n/'Zc^Jiipezieiu~'^cuicne^j^h'û' 
nititc^^ hijJtétia-ucà cnt^uiie jciuu ri/Ie J^ h a/i-à. lOtc-l/Ui/aJ^). 

O^ JMtu.^ inwulôwe^i^ peur J^'J ^^ingleii i.'LcULVâtzx^mU^è^t&^'r 

dut iuie-je.il/ie. iule- Je iOajU. fbf dlîalaae-). /' lIiw maillai appât UHaM4_(Ui iiiv'\c^'Cti-\'n)hôi-\.K^ûix>\ô la- icvXc- ^i\. c<jwttt,^) 
•WMc citaiOi f)it*tiît-i.3H£.' biiPM^ttjrt^lc 'ct.'ti>u.i--à^ -{'neivu jci'WH^J, pcu-u, Ijm. ^e^-nuxyicviXfUiCtMt^ 


«(. ICI uf a.i«/<uc 117" ''' . 1 ■•• L 

" W- (jn/'tîitiîn \u.it jtïaiu l'tt/U Win-' tiif lu'^ «ui^Tït l iKtiHoii't i?i^ la. -pa^ulu^i^, pa,7<r^ aiu^a-ilc - tx n'i" 
liMC loo^ <)t. JaU. ■tiirl, atwti'itu- • '' «s^-'^t' , oiVuW -iV, ^'t'vt.L iciuu WVV UJ AyieittitiJ 'UJUita-l^t 2w. feaife»Hi>u^ 

il. amt'utf n , 

r ■ ' r P n ^ ? ' I ^ ■ r > i' • 

JiMVi^A^^ nùoivm, p«t<)ixviu t»tj<) 3i- ^ hexi/ué , couche iXCM^w e^Wiew^ ^W II «rfa^ aam.'os- , av*wi ai*'e*y^ 
TtïVWKlvw. witti^ irw<;t)VVi>feiu^<t ai*^^fc<> i>ZbcWii*i^ tt'aw^iii, àoiulle^u ^(u'U^vout^àv-^<n W^^t cdeai 

Haïwtil i aâuui&c A^*^ U- foM^ ? a^oit "^ n\evAiruJ- 3u «ffe, lAax^Vi^o^Wtwtè^ -pat^TC- r'ûQkt- au. cotoi , oenicuu-- 
•ttiL-OMOt îW; (-'«.JL btauAJUj» pilut. 3jTiu'i«. Uni5a«t i;i*fe,-<!i «- 3uic. Jt 3ewL ioKji i^ttii^ltfi. i^-âiu^ l't i»«i/0 WH.ji.Hlt>» \'\C\\t , ii COili ^tlilï- ?U \'tw,n> , Vv'l'ilUt. nHiU.^C ,11 Jitrt. '!%</[» TrtO niUU-illt . 

cluji'iin,) hut'.^t Jlla. ,\e icttotit. ^caoit liuiM- ; ie^a. J^mom et Jira. |.vni_-*l«- •«-i>i«<t farÀKu, 

Oilh'ciie- wm iii jjuO ?iï^ |>Uu« . flj I'iVh .it t-M <^l ?/ nxiviu, ?C- ux. »>.xtaU^iù. I.'U^ t<;ï.iji«^, ncn afititi-- 
eut. 

it .^uJeu lî'tam- awt,H -itùyat-e^^ it s^'ooil. 3; pîv3uï««' <^ffc/ fui -ttiii- -paioMLiU-- ciiniaunvutu/P 

L eii. . m ccni>é']iicnùC' ^uv-uy c^tc- acuicdc' ^xu. 111711,1. aXunui. ^ctétwUw^ uc xn^^ac^ûm^ êfi^M^t'a^iauj- 
Ju. ivioblia- Xnn- un 2<n> «uact«u<< Jit^^ ^ tviiiaîtwc, a.\'ex.cUs^ llu feijflw •u.vna.tav.aXrUtX, <)t Ul JiMji- 

Aiit(:rieutMVKn.i- A l exw<7Wtu2.. 

veÎMt. ■ Ou ce- HuJwwm,. c Ht ^ha.tccU' iamu. ix i aide 3u, tH'itia rtuue. iw^cow d n*u- intenÀl^-ttt^ 

, p s • ' p y ^ ' ' 

tMijvtvu. ccm^^À l'huiic niM.faitci*xtiH-^.ici^wU.,oncoviiira,tc Ia. be^ie. aijAiu,^tttU ,)e.tjt. \'n^i>iiite. 

]■ 'f ? , •■ ^ "^ ? . • P ^r ■ , f. IKCVtl^ - 37^- 

lai J|5iCial , ^<M.K^.c^OilVLi\MUt\^~^ ■ <M>ouvf\t mue. ixiuMdwvià . iûn Jc\\wiu^yt>ijici. a. ava i» '£<il ^?aJJ£ ,,iuM'aw- 
Wci . ^' *i |tc\|7]3£ ['«iMuili lÀaÎMwi^rtU-'Le r<!4tt rr<ti*Mt<ilû>t»u. . a i^+jy^ lt>ir^, .^Jum cheii, mt JiJej-'tUt- 
.Viux. , jLvVioltvtKiuu. tJK^iorwdt^, pour pwJtutt 3a«^ wuU, i'cinDue.2iiM£wii>tiL- un 4)e*iKmcni^ deu- 
iïiJinîuVcivUHC , ''t we^au^ïu!" <!i_ w/U^côMiUt- 3t na'ioJiviiie. ; oan. U. nU<:awMnc de. '' Auto -JuaqeAiifyL-^ e^Wi 

Much'uxiui , ^AvO -i t'calCi- UltvttdL' en^AuiiM \efnvuj , aiu.lt, YWiwwM\c.'j>t paàée,- wu)tiWM.cw^. L'Citi. 
■w. ijiMiMît'lcqK, Mouvulk. . iii wtwa ImJu. divwi «noJuilt «£iM^«)DK<t ?isx 3tb. , covMtu^nvuii^itx^^i^cui ,i)ca.le. . 

^ ,^ - ' ■ • ^ ' • J ' • • Q c /^ i f - f 

a»tt inAïuIji. <c ww3m«_'i;^ ie\\kiw^vu~ e elia0unMà<iti*lcm~^ , ic Ï^mU^H- U- la. -tKUUiluûU. ttiot'i.iu. tiaii^anii^ 4 

à'eM. ?«vtl«p|jei' *u iniu» hiXMiSiiiVU^ a- OTntiXvJcivLtMAyùoïliti'-. Ji n't>uù>t «ad yliu iinUMU.uuML, Jufûiiu. 
tlJt'oUi- ?£j «cwalujiot- bu^tfto- W«liLt»taiù)«<^, ciiLt je Juj»|»<r3«. tien ccnnui- ?<: voiO U-am u^itiHU. a. w<im. 

i^fcit ju'Ik VïMiuiuMiuu. ,il <)'aqif 3i- U. ?e.MM<. . (aiuUt. UitH^ iJuMi^ 'loM-Ui 'itlaiii 3t ' Driéiaiicu.. cl^ / t\i<X r'iilitlJc } ' c.*Vi'«lu<:r voXu rtwiiu aottchù. l'A.' t'ouït.* , iViuJ u. T«mv««. ,ii-.J Hi Jvut. 

~iî niauxàc : L lyi- facile a. /"-.ti 
^a niiilade . Cw I>ùh oui'. « ?i<itf« [ aoK paml-uja.) Â •uKjufiï' e\M- imprima u.c Mu.'nwvtvu'Hii in^rrih» ei. '«i Miaui uau<4^c " 


ix ma.iai)e. ; Ictu. pt^u^ pi4U .t^Miiwt *»uj 3tnali> : Ûciie^^aù) jsUj^ te-à te/iiuej'. 
<]iwï, tiHi ui tiKtiaifr (Wvtimu^ a ««raoî^M^ U** Mu>uvcimnÎ4X aa'elu iynniA.mJ a. <>a. mont. t)t<)it:_ ,r<)m»u: 

J.a. UliZLCu'e 1 ixaf">iiu^c aiieiau4,c wiinubcxi- Ik- vani-' ininii^: tôt/ cownttenci^ à 0£mr. 

cJIL. L^itcLtCût.: (PH ifht-A'Oii^ zci^iiXtaiu^ au'ii je trii-^uu- aiufijucit^-HtouveMieuli Arncutaiziti 

vite iiiaiMt^UJUL ;il .''atiic JciiU-vH^tiU J) eiUt'utoaet Li.niaïcû)<^ ou, mitux. i aqi^ .Hu- »<i»t A'pnV-- 

l'tttpttatu'mtewc ' . 

l Li lix, piaiitJc). CvXtn^ ttnuui. w <iu)ûuiC ^(Jiat'.u tfoit^yuc ,u,VTaJj\?t>zïci ■Joï:c »i./;*-. 

/ LUIX dHulUewiJ): iou:> voii«t qM^:. Itt pixza'fjU yuclitc^ a.7>i^>ntu eu tt. venue faut 

PL- - F '^- ^ f 'F KO ; ' • • P 

ioiu. ?<JH£ nCvic .iiùcl^^eliAm. ?c, Jt»- ijat^ilu-'ù . ujnc .J'^Jl u. pawt- tll . t, \,(jiu-i. iioiut_-^ 

vtïuttifc) Bit mitni't^- tutHi^-tX- un. ivt^iiMK. (n'HUiulK . i:>n .viiJ«'jau;n<KJf In, t'iirtjejlioit aiiietiViiLt* wr."'- 

^ -v P F ' . DF 1' f .',5. - ■ 'Yp ■ - ^•^ . 

t'iuit uai U, ùnoC Cl. i'in«£. rtt'.ii' l'ii te amlU. jracc.u. ti,-.uiiei. a. Im -«*"«£, cuiiKU'iu. <» .'i{*t>mi«i- cç" 

- p > , ...•.-, p r ■ -i' i^- C- ■ fi' 

.ij3. 
COmMt- Tt'iu. ■ à. - l'hcwu,, ■dvccu-'ub^iu'' 3u. nu>ii\>2meK1~P ■ 

.JeVau-' JMvit À lui tea|S|»riM3îi. ccwimuivii. it Imii- Vca-ie, -yxiM' mo^wavc -le. nùJ païaw^. 

•U^vot-'. U^ («maLiPÙc* ftriti|ù:wteiM/iHC' t»W<)uitA* . ''l H^fauL f-^tw vfui A^ciu'u, a. catenu- en. aè-uezal 

pi^oiW, owi^t OM/^nciW -IWcH^ ■^Àuiiem^ ravi oiriitMe-^auMcni^-^ 'ii^iiuïïedx- àa>ui- la, ûepcWliU'.''atùnt 
• ouaiu, l 'ml (L- twi rtMi, tot^t a tM-twi'eMi'"- ia i-'wwc- cJi_ ji vtt'lte au'- lamaù* it'w'ai.i'ji |uiAS<t Qtw^r im-««iL 

.()■■.. '70 ■ ' 

c^ /t diat^uTL,: loi^ wiiintfMtinc U wtvtaJi:, tjitc vouit, ovfL. vu.il uo-^flowcd cûwiMliiein^Mu' 

A it yu^tide,- a, voiui ,{n.cSwxuA^' iMrxL> im . i*oMli'znuiiu'tit- a- u\, iciatlniùm, 3c L?<ri3 ..'on ttu^Minc infe- 

i -fp ^ ' v V- p i' . •• F . / p ' -f 

'•a«>itl>e.>u a 'èliracuiM, .\i>o UJ îivitit !>itiv,\^\/iXi 3^^ tn^+wcrw .;«, »m^ww, lVv«t>^^ m'm ïÀ/icwfiixew^ a 


iiieïeSL D »'ii |jW tUi nwean - 3Z?- 

L t'ia fiJu h<y WjÎI'k . twt <J:<»iv|>lt .-ii a J-.n cVHL-*tiu: u i«>iaM<;c ^uioit^ Lll<^tul la nlanuc MHeiifi*^'^ 

' f f "Vi / • f. 'F ? ' -pr , '^ " . 

Mvi Haccl/-!^ . Clu Huoivu. iii|«t4<iu- ii)iU£in^m. . KM'^ iju'qui .Vjwil'u- »«:t,>re. Jui- x.p(a»t( 

■ P • P P^ • p. ç. 

.. . f ' ' , .' () , û I • ^' ^ ni' 

nuU nufte d Mil «Xtfeim ÎV4ii, R^^lu>k,'utwcW<M»«»vw 3n iMjinnp v^iilui outwwfci- bl <swt T>f, 'f<uic dn'iL- 
u^7['i;Ur jiot- Aiw» u tïattiwiiiuc ^c itu |m':<'.|.u<Jlc yiutè'LO ,ixa.umcLi:i*Aiu^; il -u à, t?ttu.S<;t."vC--' 
-iUvncut) au'iL covwvnK, cc^rax^-c ùc'i\ccuftvv wii u^vui' cC ai^O^^^ ■ Xiiii^ *»<iui?c<!i J^ui. cinivuMi 

.' (i • ' f . ' - /} P r 

Julie «L'Utfcu'' J(_ ^C***-' '*" '^f'^i-'- ^ ".'aHti^ WUjlPJtlU , ilu tlU>HWtM. 4lU iViVvvLyj-JC'tl^ cfof* eiut-'-ti.-'-jjftJw- 

• • ■ • • p !r ' , -, p . - / ' ' . , > .■ P 

/• '' - r ■ p . . . Pu 

ilP 'l' /^ ■ P P ft' - P • • • V ' f' ^ ' ' 

. iSc. 


t'tlaiu. aoLuJhc •s^ '_/' . Jil- 
.3i2. ■0 ^ Ui^^fCti. - ijaui-M, bvxuHit n^ti^ cSi. OKiiMO ,t)t>MMrt£., iicoiM.-ciat. , ^liali^, ^cie.\MO.\ula,ni- J'il Lui je 

tù^rt. îtaw. ct'JCa.i\\<y , a.WolurtUiMx^£*tinu<^ , lua\^^, ei>fttiovut^.Ho\ut^ , aU-iu^Jc htutL. peut. beauccuAv 

P ■ C. -^ ' ' 

utli'tJ'u^i J'il voiwau- '''K4U iu>urt, ak>Vl • 

tOviffl/L^aiv at'<^ A acc'-M^ ? i^i^^ \ia'i\vMt- 'HV-CiUlk/ d h-h, 1Hvtia3t ; ' Joiuu alunite:. , c\yL it fWU* a^ilt^t- 

^ ? . ' . C ' " (A *^ f "^ ' ' . / . P 

/pa«iWù- -|?lnc«ik]i''^; i« |''<vu?U4 J.Jhjfwu Jjuutuw ^iw |rwi*, trcuy ant^iur. tiniu cCi^i» icu^ulioiJ^ 

.UV«V i'i'M^* ii-.UUJk'U-hi':- . li^^MX. CoUU, d UK. CcUf I^WollïJd, Vw^aUi-iii. i3C>Ht[Tl.c[cm£.Hl^ jJtVlt^Ul^Sê.' ^t< >«»«.• 

,tii-> jrluJtiitj ^ u'iJuRitt t>o^ uw£.pil)/u> •la,pto.t"icjit£- d h a P^rJ awi^^tipiw'L ^catilM^Vi-^ irK>t>in:RiiiitË «--■ 
aWô. caii :i{x „;(ji ecL iaa^, je. (Jtù riatfMVeMxci^^de. ion- avw n. \c w\.uL,i.naii^i- -^ wiy coHJ-^tm:^ 

À il~ inuuîl'pi . t-lî . ;)l Mt |»teiS£!l£i- t''lMl COJ twlt i'cJkJl'tU, ttg bCLtO^fAUnA. MUch't^lU- . OOIUI' Jltitt. À. wnr" 

'■1 ' . ? "p. A ' 0. , iSi- (ï' jftiu Jw «JT4rrt.> ?aiu' 1^ icii.*, loue •^it- tvmrtiiwawt À. la, utcuvi vu'ii, na/udti>ct^, tvL wcuvuMetJti Tmti- 
itCb. Jl Ja'«-ic iiaiiiLMUiiic»*- ;£*<aat^M- itif aitivem^tu^ <3u Wuiitui^ "Unaiiiti^ ,\A.wtcU\v {Mlàt^ ut- ^mu.- 
vtiM,t»n-^ 3 u.Wt* fsmJ U». ■mcun l'twfu^ ^i"^«ii viumi^A*-\Wiçrù ÀU»S*^.6aitwiiU^^a^-ï'ûpii^ttw~ Ji aiut- 
ami v»u)iu'£H4zw.t3 jjoJJOW e4_a. t|U*i^U£J vuoA^o^e^. (ijfj tien, tï prr<;i.^e-«ai'ù^«^*<— ^m*-v«tM^t[«*o'' 

tncvwtwu. X in\'i»\\\- , o.v'ili Md<Y^ui étiXM.cu'!-''' aiLUM^ mai ie^mxuCai'tri'Ut' 

?n. niaUii. U. malcu'i- -Oi^uv'aù- ?£4cl leivif î'auv' .«a. iviaiit le i?um.iiui.Hvuttt ec-mu^aïux^ ?- 7 ,^f J'tMjiM-i 2c- lut ïavu- %i\Mi,v, aT cnojiiiC-^wiivJu^ aIako^, iW-ehln'U- ■iw^ùw ^u. ^If^'u, evtèttu^ M>-'»VMl*M<' )i>ù:i «•»•, tatfUû Nom.* ■LMittxtiïtu^.», Juz 'Ze, LMe.^1 1. <s;-- }s.^ tùiiûLxï:!. ir^iiHiii pa«- 1 'rt'C'nlija^iWt- Pect'tti.- I«^5 
Ojx\ vhxvvioyni- htc 


-< S'^VZil S , tnalvK, 


L<?k tuni-jxualf 
.10 


3 


le ■■ 
A S 


S 


n ., 
/)5' 


S' 


2^Jcir 
X.> 


s 


k 
4u 


■\6 


& . 
S 
X'^ 


8 


4û 
^c 


S 


\Z , 
^C 


S \^SS J Jx\\uxni<riWeXk.c^: 1 


L^tie MOU oax£Ci ■■ C-ot -ocvial , 


27..imt S^vn^Uit 8 . Jinf 


Uo 

l\o 

ho 
ko 

ss- 8 
3 

IS 

ts 

16" 
J2a .3«*. •Iv-ùuù* , citv'itif '^•'IM^l'-Utpi'^ Jfc*t^<:til(J , î^l'ai t^vHat^itjL, iJiu-ûîitie-c'l peu'i'e^u^ àutve-n^y- »}iu'i'efuu 
/^^\a.^i, Ci^ Cici }ù\l. l\ic MmUc-iC- ^CixUcvXic^CiUeM^, iu^^ilviAncymUii^ OMiiv aluUuuhi^c àl U-^JWé 

Je IiViU à iMttvê'i^ qtu, put.Hdat^ j£,nii<*l!rtJii^atfeiwfo ?d pa.!4.1u«>ùi Ptwteït) - lïou^ltrtttauiî.^tiUE- 
auUS j'<uapp^u^ awc^^i«£«i<:£, WitéwuiM-', «avoww^iîi^ JâilàMJCurL ti'ouibxi-. J^Jum-trC «eM^Atti^ hto/f- 

.j5.:in- -iite; aux h<n.ii^ -nzcMt^ dcia^denjlbih]^ cukiiiii^ei^KtJ^t^lAtfi^w 

<C C£. i3oiwi_' aiu, ci-la, /ti'fcvW^ iSl «^ anc^crie^ wcfet vnix!Lùc-j la, poïauiJu: ttaÎL, 9e Jate- -z^J-aJwJem^MV^ 
Eilnw- ^'utiCeiiti i) entiÉ^^uA, »)g JsKHcwu'cr/M- AtM«^c }oiài,'é>'iL v^Mïaxi^'-vcU veax^i^oiu? r!<UuÇp AU. pxèaXy'liU u!#L wialaii»^ î)aiu>. i Vtitc »ijpHi)tuiiu' . JaH.i: 3<?;ifd , uLuiiitWH JtiuMU oX^zj »*<>■ 
l'aHinifvtu trtiio ja'il/ à o\i\n\ir . ie. ^\'c\^. i?ont« miliit*t«iM_ ..ru t'ai wu, ivivtnu: •t'ùti ^ aiiîï-^%^. «!<:.. 

.■•u tioM . Ile v'j'itc I.>a,^ . tant. c^Vii fAUt_ . ■wtiMf IJtiJa^u:<^ , ^ttu. lJM^tl?■îUlli^,<;- jm' tW Jtn^nc, eu luiteméno 
f ■ ' P '^ \ V .- V -5 ■ • iJ. ^ > 5 

Jt jaui_ 3i)nc iw-u' Ct^ixt^niet f j^ùjaii^ u<>iuL w.t |^'mVii»L tuieit-c ta>.7e^ ,^e tmiile. ^*t/f 
t-.laz£.i. ii\>inr ^Àn'Zc- notti- iMtilUAi iV ^'^i. txxzalu^e , tioiuL lU. JcfurVUL, paJ,ic vsniiC 

} tixiki-t ivn auiVit put îoiwî^it Défait 3a braitewwu^ cjii'il jau<)ta, iH<<tihiut nour weltlc Icàiùei^- 

t-'lLajJ j'tù Ijate. r5 tiA. miu avt-c ce nvoi'tOe pout oujimt? hiu.,ca>i, l'bMJu. ava^iej!- u-i'ax 
/■ c1u-r7ia.uii}e.i : ioiul poiivet V'mi<i itVvwi ; t? 't-n-Wi^t. wo-iJ ?? faitt u'auïi^'ccM^yu^umteà 

/ii^vnata^ii -Jt tchte). 
2' wnc -|vaiit^ 'ii.nAiito'ùofM^- -meii «ovvuiit , il (XCCaMe^u- cowjztXi. aiM. Un a. 3<V{att' au'U- «fcoii^ iM«i.la 

A^ttî. «iT-t «'«rU, -pï>j|ï^>,HowUM(£, 3 (fluaetJ ;tL^c.rù, oAJe^ Inm i 'ftlt3i>nîa.ptsi. ,-it rt. iJctvi co*m*w -m«a.- 
•vucCtM. 3aiU vA^ «uxv.vu J)t v'ijun- oivùojM^ -m-KUuxvui^ OiWiUi^ ■ C \iaïh<n%MicwtcwL , u. a. coviSfûiietey 
àv iowtd. ncuu -t'tjaiitiiJt, 3t -frétai inv peu hin»; oM-vvt iochc^m 3iî^ <:<^p«iu''<.M<- .:juti:t,^inL-i*»v^ 

nuiti . ,.38e. 

itraùvweJ atiXKW •.vz/l/nd .'«VC tcttiUtC, 2'cJ''«Kiit.c . ^^^«i lùni.L t-jm U. tiuui.u:eni^ . Jl A l'ic ix. 
t, UA^iXiltvVai, aiilwtfù); il ii iwu.,3ù--tli 'ieJ' Ji.\m'aui:.> ; tt <»-, aAuira - ta . oJ'iiÂi' a ^iul^ ••oxu.irabc. 
C '«Jl. (.'miioiun' . i.-'i.MiJ.: • Kit . ?dii.* JeJ 'r<V&£-j u Jd »vic ptutr^wH'-i 'pat-^c^i- Jaiwaa.jfl atHt^vC â^' 

{Uc\\iilc\\u\cii i'wiiMe^ ioM^anl^ecom'e^ d^ ice.vu^ ^^tc.-fiMovuL- cuxteaXiï^. t.''V<x.i3neJU'L-^muuci:f-'' 
•VU J,xiiawt^ a.'i>\<- ^u oîiiic aXcoouawjL- : "CeuVJL poj wid Jiivu, ^•:-'eit^wn •cêvi- ■ ^ eM^t*»^^''^ 
«.nu .*c jnoiovM6 i?i_ iJc-rJiyl'é' al<rtJ irtiZniJi^ aiu.-u. éuiex^ cii^ e^'e-îllc ■ L'awlju, ^ova' , \\c\ic -noviMwiiL-o^ 
t/vv y^^wcncii. atlvi^aïux'M^ 2a. liante 3ii CWrtL.iU'^^ u. t£vm 3M--«<iij^'U , a^^ez^\i\e. <c fei. itOMà/-^ 
Awx. u. wirtiA^e- J'eJuWt; 3u uu, a. lJiivmo U«- [<;ité"tïi 5d -ul c-havmli:^ ^a^u> Ve^kwiz. 2c àc 'icVrut'Mi- 
'bit "it. cCL-'WiJ'fi- i w^tvvmtw . - >.■''' l'ùii, i )U'j^iVti-.J , ï'fiVi Ui Jijficiiui mi^ l^ v'eiw^ «KrtvL : c't'iL. 

eM'û. U- ièwu aïceeïiauc «<_ u 3«UTt IjiuIcîuiiul cMu ^WV^imw^mc hm lat<_ {>ùpti- t^i/uat,aiiaptv"'. 
ji a èlc i>ix^ ail emewu wù en tclielh vJar c"Tr<: lù'fof'ir i Daiw ,<£<t tj?-mt'iïduayu'»< Jti>ilci «tin-tlvc 
rtUa«lit&L "tiiuJleto- i^isi'urjkquf.»^. i^ dvn^l (.vhc I^hiv <vHc •r^'AVi'MrivitiifiL izdimcLnii^eKiXe^ f^eV^ \\ 

P ç? / V • i . W ce • .■ F .^' • f ^^'f I 

IjrtluuMuaiKJKrc cl iTSACkwie^ /[axCaMc, cl 'ici f-jailiu-tin-Uiim^L. ijipK^Miiû'-f lona. wncawJH- ■ 
. • ^ ' ^ • ■^ P . '^^ ' <^ -^ I-. /n ' I 

Îiuen3cm_- iu> aT le». (in<) 3^ l'mi su'3^ l rtiikc ! c '(rtiJ i»; h^ <:<im«) «ao 1>i^ <(atù)'tïiH^', iV v^nui- fWtnii, 

(iLh U-ûlôiimt. ■malade- ^jl ïwféijDuù- .j 

(l jt ■(sllCl'iCiJl-'. JX' Huuaic anc '\c vVKii. t;>zJc^ei^i£- cu:hieVU.wiitM~ vmu c^'^t- >rcimw tVM'vvMÇ'' 
u. |jii«£)«w<. ; ù l'fiio 1 ai wwiivte I lui (wu».>t il i| a 1^ l'i^iw»^ • tf <;Jl, t'OTiit. viTw<U(?M. i^^Mv^n^ 

3c Iw4 v»AMiC icïa. Muxiw Jtirili^ . tJ^ vpitfL WMfmJ:. à lixle<unL. ? il u a. IS jcni^rl^ mî je opiuiai- ïaM, j .387- Wt'lll.i L*<>Wlf. '^i\v\Atti.<U[^ j'it Satt 'uïrtttlvnvit'viu^u^Hté (5 <^^MaiMft-t,);atuvi 'folie fc tiaih f^^u 


1- W .V'Ij v<)Me-t JiM" 


yAjlf PïiiiiMnntiiw^'wi- ■ WWlU'^rt ait H'iVt'au Ê. ù> tV,<tU- aitt ievMW itxcindt. aiu,e*t wuwu- 4<rw}*> i^i" u- ♦*u>hv^»vumu-- ttutti» 
mw-M-i-iu-^i , uc'^HJitnLihe VuM ci- /Unaiaihic. ^triut ut. J^nu. 3e^ aïa^uttC 
U>M.lU'«rt ait H'i4"i'«it Je JlulijU&i- <ci"whi*4Vïl . -.a jaiM-tifH a.iiau^Ui-iil'tveuM' icvmtu^ diw 
ioùvtil^ I SotVîit 
co»- o Clv:il iTiu^tbiiv»; âi>^t\a'Uit~- il toiii- ■l'aviuti-'- vuwL^ ■meut nu^Mieà' >Jv w fmiL-MoJ 

SfiâvùL Ç- • -, 

CnJiti,, .laM^ icMvetrneiK,-nti.ei- 

ttitù. , iivii <t,:)biite «Jcra. a (awi-tîJiV 
.Wtu», I tM]Uuai:^ p«rc êewitfL- itjP 4: c//iala?e'. cy/L. L-fia,ï£irL : toicv m<kini^vio.vi\.. H«t.i)« 'ti<ri<> -wiiwit^ hiy)un.ù»iLuv- w.o\ t-voiuva*. W- I n , ,pl J , . . r 0, , rt _ ^ 

■HuvlciJe tJW a.ujt'IVW nui AiUTi 3t JOM- vwutliwic . -«.aatw-ï«)irM,^ ilcwvwu.- CtUi.- oJitZi^ ifi)w\feM- ,i'tj>u.'^ 

jaitt Loue a JoiM' à liLi^iwlc 9 Viwc, flttcujtu: cfuAh'qiit. 

Clkanii\:citia^ AeiÀ'otaJnc.-ftKU-àetui. m' il un. wvu^ JtrJie. ? eufilaa^vUAnu.- eafe, l o.pnatiUetL- "Seitauûetdi 
«>wvut*i|i ^L ï'èaU^yi'X. 3t ailavn^ -^WnMwièm^ •ituiïikiaiuJ loeaiuc aut tnu.. wu- iUtiaUu- -iretOoiCu.' 
â. i'iiaxrm' Â- Vttax--àc-.»viw.a\\e.vmt < «^ aprJatit'ù'K i) hm^ a^taauc- weuc iiiwi ^ti iitwaxbu. , ett^reu-^ as. KflMi. . ^ûiMM. «ai- «.'II. u ^ïoK'V.iki^, ^t^ paMUL tuùbu., che^ cclto-vi/uV MtÀàH^, daua^ i**t hiu- ihltA- 

L t)i!î, ti'iffit vitai!<'H. , 1 iittaoïu' .:Jt iUMft'MM-d yciu- wJH/yii -ôaU^L avoir ete. ^tev^ati^c^axii- 
icicuf iMiut— t<- cCw a. WM«' 11'' ••■»- 1 acocu- Je m-t^^l>>^n^:- - 

/ cîii iiuiui'^e 1 ■ Cï'< . l^aiu" l<n^ . )iJn4 t;oij«i au'il u ^ evu^^-'^cïoei, lui tw^-tieuJ ofh'rmc,- 
Ot- Mai ttujoeFwiai aicc l'apwt'liu 6.*l «'h. ^U«jua Jinie hm. iienuiiu. eMentiA. i'aitii, u. wiui'iivH'-/' ^ 
-btj^twqiu nw'eui. ijuàtle M_auc)iut cite >.'nii'ic mufiin^Kn.*. iJl Icl JiMte. de- celle. aHiuiiU-^e.'tMihÂvnCf-^ 
Moiti) K'(rWci<^cw<5 paJ cette UT<> ,i;f3 et ci. wuWt , w. ijjn^d ^ii l>c<iiX.iewuiM. mi'i[ noiwc a. »teàtt^tiz.' t^Hi Voici WiC- ^ma >M<nu ifiixtiie^aiu l'a- 'uxrn^cvn^M^. eAXinMMX.£- Ce.i*uiZivL ., mu, fïte^M^ta- ecwiwnvi^ 
C^'H.. (jIlLVtCffL.: CWe^ «^^ a\Vt.- l'(7iy , i^'\iâh.\M<nicVU '. 
c vit . Llta^CffU . fov.^ \io\\cn. JoM. mc-ntvte^ du.ni'tuu.X- aauehe. ttj*i*Ht 3c tvu>iM»fci»te.»i/?^ 

/^î Ui malade): so\\iU'L-vo\ui. ewcx s^bct-^nAi .iAiixut't. de ntntci. u^wam iurUL.ïdiL- 
^iX maicXile / lTi^lw avow eifAiit l'ai iw+vw-mc 3c m<.\intemr ux wam tcv^ j it t*'u.cii- 

c^JJl.C/iatiurL.: !oni ml- i^iiVe'L' paJ em^Hcbet. Vi)\'ij.' bzcui de ïcwMuf cw^ài '. 


c^/. C'/u2ï('i7i^ : L <i>ui'>£M wnq - fouè ifoilXt^dOv!^ avjl pevîi a.v\a^U- om^ Vûiuc-iM"^ <m- —.a nuiladt : U^w .eJv^oMitw- , j'ai «ii aiU<)l na'Ovn>nm*iiii ^ iw.McmHe.vyiftt^ wat^iZ y/l . Crha/i CCTL : \t uoxui-icvMxHik. JciawJ aiu\i/i<l vvtxjû m^i^ aauc^je-c^i^aaitcaHïfirt^a mtan ./il intiuu)e : cUii ^oIlu-■ 

e.'/t- L/hlÎL'i'L ■■ Un. vtau lour vcni-i VoU'' 2l'--> "ici'i'i'iéi: avec cela. - 

^ iX nuxlai^c : Cm, prt/i|ïii,tewi;"c • ~-cU /fiaJa^e ; Celti^va. <'aautntiti, Uuituu. ■; c\uan.2 fii 3<n.?, Wuit ma.» n'att^ii. pa.c (j. u,t^ 
■VHOin'cwwJvU Hit -ti'v'suwm. cjiwu-jiu-pno . 

^ii /nu/a Je : t'Iuv »»iit«i »n<: iu.?iu • 

/ t? Ux nialade.) : J\, ti tu AaKU» atu; i>otL,L tT:,;<) nvataJc- 

r p^ n ■ ■ •' i'- ' 

c.'li . L^fmïcau : t. Xemaïai^T. u- m 'cXu ?i<-f cela. eJ'i- inh'': c^MtM. . {I( ir^A-tJo.' icxze^^eti. 

iiXi\\^5e^^ Uni iiuvu«.''tt Aiai*^ , pexi^Avu^li.^ ci.nwaicicc*u:e-. 

(^CL la. mala.D«.] ; C'pwInVM. ?i \cvv\^ii> <■>. - T-^J-k \i'J. , càXc nt'iZt 'WW.iM.eivic- . 
^^a. inalai}c : 2 *vuni) ■ 

^~/ct./iiaui!>e.; Qui. ■ 

c/l- C /iiZti'cVL : Clupar^aitiuL . \>0ii4 viixoie^ c-ptoiwe îWM 7e «'fwi'niiuu: >.X ce^aue. ifmu^ 
Ju^ieMtst wiauifeitaw*- , tiew dt twauêiwc ; 

~/u Viaut?e : c'loti.c)U.cn.iUiii'. •I 'y'L.ijfla,tClTL.i i%ii j-dil- Vptic nM .3.5 0- ^a nuilacle. : ^Ut. i\'ciu ucOi xxctveiuc . liHU em uuî)e. : J M Mii£ iAutc-aïietùe. aufC eeu~-2a*Ld iAiU.<L^*tuxù<ni-Qe,Jant^ 3(if>uù «iWi^t £)ïi«j<)<W t;|3a.UiWi^ àiAxii>M^. 

I iM ear-txmeii yt<x*iwe, ^MoulX^- au^ui~-^Maui2e^eiuff[)c^^ ji?iiu-fc£,_ c-U^ Xvi-u^ i^^yT 

C-'VL. C'ÂiZ^CûL: Jt'iO tvijiîL i-TK^., tfui- wi/Lcôti, c'c^^^iWLc WH.>^eru3tu: viHaai'C4L .Jeui:,l\ 


t TT ■ (?liaA.c/Tt. : c] lu »'ou^ f ' a ^ i u f 

e.'ll.(jlicucm^: C^ii'i^i--c£.c]iu! ^Mé-^mêMi-^U-i mvuvin'Uah "^u n£U imulMV^vcJ a^^^et 
-la llUllûLla : Lvv'è\-\- m' \\^ •>'i.itEàti;ni_ -'fSÉitî'i.idl- It-cti^e 'ditu^à ;ynciùi^ ceW-cl^ 


- 3a| , 

■ PP DP '^ " 1 ,"/''•- P . P ,r ' ' rP ^- • 

U uijlCe. (ïia uVi'L |jcw> It^ irija -<5i^H£- au i-vm-. ?i vtii ?ii ji>..0HiVtic - 


JiuVauJo : .. L ei-t.'tt lïB 'Ufcis*- 'v.,.«4.uv)^m£n(- 3a tfi^jmjj w'iiu'f dn-eati. i^auche^lcJicJcl'h'end- 

(u- p«ui_- t'fi/- M*i neu ttoA acHcvL acMbifuc ^ai-'pec^cza.iix^ ^\,2tii-\\inctt. autczieuic*^ Ju-djÀtou^c; 

itmiK ioiou, c)«: ion- axe, 3t 9<!<)atwt, iM. ?cînfft,C- t)a.<L'U ara»»*; c<rtc'at D« ['e.ili^niaMietC' aut, l j.vaul- 
viAii cju tMewwi^iii- ècaitê' Ji^ la. euùic Jus, uiaïu'iu:. ttrtxrjc |.», v»iaj*t- ei^oltiix «t À'Wir^c . iPiu 

iiua,i£C4L «at tm .atwt. ; 3^ Kî ~ <.'e<:t>K<)<:;,(_ t-o<M»u valeur ?< L'hi/w) 

^teoiUiiti^.^io.ii^he^L.^ iaiaci. ^ ctcttv'tu.! ièvttx'UiUL put tmc- in<- ?tuta: b^tite^c -4fcc^>u<«^£/^dv'(Tri^i<c, 


.3^2- 
iitii 3c l t'ûH a. i'a. [itliir-C- /t'i/c ri'Σ U.C. Jt«3.[?<) Ji:- èctt \3CZi- an\ eii,\Hi\ïaitL an \ Û- , MÏè'vt- JaviyJ^ 

• /- . /?/?/ ,p. cl . ' ' ' 

e Vl - C'niX'LC^L : ^t)l£c petit «^u tHrtWt '. 

_/^ i/ièhi : c'Lon ■ ' 

.<a. ntCiC : <Jcvl hcxe. je. twttc-^a>i.jf-a.itkmj>nt, .Ja^YHuk^ eiL. moiié^iUJi aMi. é^lu. «xxw 3e(<- 

-\3^.'Uilii^ , M \'oi Az^tcJ ou. iiXwUi c'/L. C/t^Zi^'^ : oi~ cette petite. JerninMlc , quavu) a.-t-ciLc c^ynvncitc^ cl- nuivàfe^têT. 
. I' ^' 9 > 

^^^a nuit : (?i.vi- . 

/■" - yr • M 'S ■^•1 ' ■■' 

^a. rrietc ; e-'lcn. j'ai iVtu |i'"i de. C^txviJi ^-imi e<<u- i^uiît^c . 
e.'Il.C/uvtcoi-: (?eiti. c*ifiim~ A.- 1: cïïù OeJ w-ffuià'.t. 
^a. inctc : Jcio; nt'«K rtfjfî^W j?a^. di: ^ut\'ïïe. fait- ,c'eM-^c-u;mtiei' ^^uceej^c. 

■xrii nulc .• c f CM. . Jii /tuzLt^c :jX Vixni. i\\.oi (tMulMC- 3,î. Il^ aux. ti. zci 

(nrlùjrthiitc . 

U-(X nuxiailc: i'Lj«. , (^nlcuuuiu'. 

/ci Ui^/rt£Ùl-) : ûimtù) elU- •eiccauc-héi. , '^v^oM.-eUe, . 

a. 'L. iî hatc/rî^: tu'a.m_ 3^ it- d^ui^hci' , i^ux-n'a-^aiC-^e^'-'/uinae-m^^tLi''' ■^ae'ifiaujc / ek^ 

.vttii- i^rilc ; tvtai.> c'cauL, ,ia. CA^u 'par ^vwti: ^e-iMAiiV-ctjJ <^iWfcX^ ,? tVitlhahWv- éuc^fa. .1 'éu5._ 

-~ "^ /fieec : cl^ui A\'u>iui A. {a^jMaW(7tt H♦t<^Mti.^, UK-Ptt*t* <>a:«t'3tii*ii>n twati . 
cVc. (sfiaictJt- ; cOi flia^Lteui- r 

«JK. CiiatcaL. : iOc au-oi ; 

^a. /ruie : OJc ioMtouC- aw cceMC . 

^ A VUtzt. : lUi .'^evCiam. <lv L^ tHWUJMC , Ciïïc-ci Aifait^ e'tzî-t>ii\'c mu; aT,<ui<)e emaUeyi^-eu. 
ilà'eviôo.m^ u irii 3 niu^ àivanbutj:. Jt |/iiiija^*tn- . 'le crcru att^a 'au tUt. aui a. t.c\iv\v.u.YLUMk. x*>ia. IHul 

--O^nuxlaèe. : 'je cteijaiJ iûiùau/ii jUa oMoui- euoAÀ^i ur vt-T-Zii iriu . LJiia.nl) je eajiaui •.ac. CUqvH Uiinuzc '. ipVU.- avaiL. yaiiS a*u). c-v t . if/ia^c/n^ 4 à-lix pialci^c ) ■ loti. •a.£>u'ii i<oui tfZf» <^ i cn\i£,_,mHinJ -vtriuv mUiez^ 
-s. a. nuxladt : Jiovt , J]tonJi.eA.ll~ 

Ajiir tnt veC'^t^ivi. ,avcv:. l'u)£c. aiu^-U^ acuLy iuj?cxAa)-u7aaMà i'a|3pcwte«iidMUj«t»u'tea,«:au<»ir't-M-M.-4M<3leeut, 

/6t Lx nuxuiûe^) : Civei^-wiu ncii^dc Vou^oer, «tfew-» syAetî euch(> -vtruô iibUii^,aMU(C 
■ W Avm- tou-î'JW ?<:- venu uxvcùllii mam^ 3ê Jw.' 
^H miLitX^e. : c'LeyL, <JlU>yuiUur'. 

^cl. /1iC^£ : uW, «iLciutieUC. 

c 'IL. C/ultOût^ : mti. n'cL yioLi ~è attaxfu.uL' «^^ nct-hi . 
^^A-iiJit.' : iL^Lcx* , tctmaù ■ 

^CL rnaïaJe ; LAvaH^ t 'al l'au- 
c^lt-Lnaicai^ ■ ^^'^ ^e. cniol ( 

^a. nicaaèc : b P l'ien , c ;< elaudoli je. m^.tJvciiU- en.Vuua.HC-a aUa il' nn^atu. .'eui^'uieJUuX. . 
'Oa.m^C : oui, e//Li7tWi<:uj- , ceJîa luiattà>c Jouvciu^. 

»Mv cfifcjiH iu)VKi>t£' di.-]vi^ ^ e\i.-ei'c. 

JiX.tnal.a2c: "c-'nc-cotur^e-l^'^. 

C'IL- (^lia>t<::^n^: Un-eju-inliae. S'eUt- Ja vik-tne-nU et- A ie<f izcmetH^. 7 f-^^ , S joii , -^ax- , 

J.U iiiecc ; iS'cni- cUit^icw. Je. ccau Vm, i«c cu-ftux.. oeiii~. ) Mtu c4uic htUillc CL À ii àoiiohai'u aitu'i à. ' î?u^}i Ux [alolvti. hmdiiiwu . M:i .\-:.ihxlu catUit- 

(cl ui nutc) : 6|ii«U-^i_i:etti:, wejit 3jm.^'(Jit.t \>a':U-t . 

e. '[ . C /la.'^cVL : i-Uu coiiimc- acz»uxîn.c. . 

^a nut£ : t/i-M , eJiipMiciii~, eïU ai',j!Ui«u« 'ia iyct'U.-nlll. ^cua'ul ciait. vcn^ ainutavou 
caJiî tm^ mac^; c'eii-eiit' iWt. a. i:cmwuuUMu. c'a ipiuw: <t- H^a. jiZÏi- . 

e.y/1 . (^ haZiUTV : Xa Wiu .Va'He. uitcn a.-tAii.èiè -MauHt. De \a\ilui (X-ï-fue. ailti^iMala- 
?ù \\cvu. . 

^(^ niM.e : 'je IcJ ni v>ctixu^ 3e v:ir . |f w'tM-.^'iù' t/ew • 
Ot'M.11. veo.ucoui.'" iwwitai t H-terpteîe par hoJ cokmwa* de-'J^iX^vn^e^-ci^ie^i^yu-WM/tiUtU v tom,. ■■II 


^lolic/iniqiie Ju JJLrJi.,22. ^ILu 1388. 
L b jeL l^c la hacow -. 

*, Jûteu^'* Ju/~ nièkxiuv ,- <^^it3, cnaj?eJùn~: 

^' '^UtualuJtc aqUant^. luuuil^MU f ùt e^naùiae^) . iiM ywtUL.- îl'u «tu» iiu'cu. Itc Àh{2ic a>w\MC it ccwv,^tàiait- , ^i^ïe. Jltô-ii^. Jc,wu.t, ?iî^<- ii'U»- .i - 1 ■•j^iii^ii- 
j. lïl /ici"'» tn»ii_ -ààî- )c-Si;amj. 

D tint ùvVfviJtte' ^vouiwvu--. 

'Lie m'^l f?** 'fî<'P,4»<'".ï'^ *<^w^- À^ ct--àtùec-,ae^ tai'U, apnet mut- ntoccit^f^ ^c-MKÛ 
.■Vic>»vwtt P*i> ftJcUloiiijMvi- J»V4)ÛJM^ ..iJlW- xtct, Aa'atx'UMil-- *»vt«jù>îl»U'J<t^, 9«»wl, w>i felMViJ àoMU- aeWMVL. i^ .,s- [laiii-, Cl am' cil, ^c{a- axulMU ahcdi^. û:}ctuaJ'iaJUV f^aj— Jcanijc. 1 UtcMneMumc iî-nue. ■ 

iVj o^it'llaU'cnJ M tiL. (WJ TtoSiii'ti. i^L Ki- '!>««, paJ «fe, teaJuiti, pai- ^m chiniez . )oici vnainii^ 
MU Xu. itic j£7ia«iti<><nu»iu 'diitti-nau^ it la. tyutyùeti, ,yMaU\tl^ lii inrinii<nj ccniicûv^^ téCitnWfM^^ aMOcL- . 

>i.v >'iiu'tiU . ^iecyù)c. wviu. «nfet 3'//, eL.t'. 

Lia 3ct.vW<L au>iM'e^ tlin>CLik:'\.iVMt\U. lu iïci*ivu*Ui*\tiÀûiddïat'ùnv6 ZAnOei eu. ^i.ttwiu*i£.>^ 
ciinakovisi ; notule Rcut'oMiî- mwù* ItX-.lt ft^mifUMUtU- rtli^.-wuaiu,. ûaiti It^la^aa'uiluLiù ^iliu-tau. jn4>- 
iiuAM've , lit kcmlrUw^H»-' Se, ux^Huxlaiii. 3d- 1. Va/i^inv, «ti ., te, wcynvzc- iséi^âticluatietu:. |«r»~ Je<:<r»t3£,^ 
i:.>L, 3e- À t) . JOUA- compu-twt «ju '^*i- 4èw<iMc i^oMwfe^ iJe^iit c-at^ictec^, -tru^JH /»a*^ i 'éta?c. A/ta^- 
f.'hii/iu- îu lt^Mvtn*MWHc ,^\, pcM^jcitL- <kah\li-ic^ pt*mi4«^^C- liaHUZ.^ 9 W 3ÙMli<7i)tic ?iff«:;iit'' ' . 

-'f V-r-r - ' / H 7i J • ^ 

t'c [>îi>p(>3/^ i< iraW.it ttM. iiwuoc cvnxxL' «owi^-u.- ir^wtWeivu-nu wi/ti;u>n,'X dwi iiu-iiijl 

• luduo aUu. atu. MOuA^ il'Wvtrt.- «oiivcit. «riuli^îï- JtiT «At^ hotm^ieff^aiM. 'Hawi^vn. aevayu^-.vtnut^. Je ir v 

^c.-" t'Jciitati'tfiui,, \ Miti Je i<t- pataiuiie. aàibxnii-. ^ t^i^-i -^I/I:^^ 4 ut-pat, Jc«w^ il w a,4 «l'o'J«u-j,' 
Je^ j 1 1 4'twji<- ^#Mii " mt feiapieivu.nc UiM-^ wave i.'i,' ^c^- montuMc ^e^f' (uvuuàieti^^fuirttîcutùiztx^ :jiu 

>waui)<!- c't '. 1 ilvM , ti>vwn\.i-' VouvL- l 'ave«^ >UMxoLn^\u^ "'Kv tut^lt^ Jivi. vntxùt/C , ivu>wt_- •t*vt*M£,' 
<}uc eMui — - aC 'Joni^^au.t l'aWihxèt^ 3 it- 'tejoo/C^' . t/Lobce^ iaonvvni-^ toc^^t**.' -Xo^ nto- 

jotûiiL bu3(a.witïù|i'.c J. ' »c>]5it:at Oc la-Lwaiil'd ijfail- flut'tJ'«^* U, t<!iû)i?t.- r^u/î, 2e,u Jaiut-iMui^. 

iei VictiwA^iC, fit cHCcti: a i l?i>pvbfl.t- C'cmoiu , Ci-aut hLe4vc Ji'tn|jn«>H<:>iL. a cc-anc- u,t- âcmiiàivyu\^iv 

pat mi 3c tM><< tCll/<]U^:<L- ^e i h'ui^ai- <- ■ LvukililO ■ 

<]iu, 3ani> ïeà aUh&Iv* cnT t'"- 3e wzc. éia^ainti- Se- ItavfliL/, t 'ati>*-a^pfc><t^ > J» i»»- ivnh'uih<n<- aJu'wMvit- 
■faîli-, *4U^iuuiit<t- f?ii«.î- (?il ilit'w^ chctxati^ ?e t'otMut^ MUtini«'n;iUVt^. L-eyjt)ù)am_ ,^<:f?tiù' aiuwtu.-V 
auiW4^. I aviunOiittiuvit- i7c «.l Aucwï^i- «^el*^, A^ci^auiUi/ata.». , ,)tMUheu,i*icnL. aineUiru. au/wino 

Il ^(jn. aiUii «f«\'£-' iiu'aiifevfi:^. e-'Ilo»'.» il existe. cMi^^Zi^'ie^t^ ateUe-ti^ tnt tUt^- p«itr.vfciovi4w^*i£*tfc'jnV'H 
po-J été' i'v\iiâ}uiï(L- e'~ tni L'u<-- au vM<.niv< Iul. yyucc\MMcnr\^ \>v^CêyHaucit--''tyu4>eùUtZ A'i«c--pti4-«iiv.fcr»M-^ VVHt 'twviuKtl t!|u^iutl« «H<n^ ?aiM ? o-iikeé <^téite«<) vwH -vcv^illi .«cw^ViTit «^Mweww «■b^î, iMl-u.'fcjit- 
fUvHtfvu tnu^w»?ui ov-itAK'>ûv\J> AiijViirî' 'but . 

/Clu cy/LajMûeJ : ScvMk. npiui- ^amut- a\iu:ïa\iz^^i\^iLà,x, Sui^vtM^- eA'i^iiM^ 'ie^-dvaux/i.- 

X^. fiUila^e : J'ai ^kan'anlc lov\o!Uwir^ oint' e.Oa.'tvc^icwtu, . Tm ^e^Mii îwhi £c omul-cml- 
jt. V»' autiUO •jawMxi* .vuA^\)bli \ ^cM^Mili /âwc 

^Dtu/M^te- , a<,aufee^ i*iitut3(:^| U. JL"-, 2.){Lia\nû:t c'/uw... U2aMS) eju-vWL now!^ eoxyw- U^ 0^ co\*/r> 6wu(X^ , 2i.r>tMi tMt dw- au'\L a. chuMe ? akcïwc . 

Ue. Jcc-û/lJ rnaïaûe. : Uni , rai ète. atié -2 jm^ citte^tumlc > 

-l'vu'vUT^Tfl.i Aovu~ ■A.\'y>exi>ti^ Aw. cai on. la, \£te, îitmvT^ H- i'-- t'élut J/ef^^ 'uynataxut- ia-foLCmCdtntA. 
eiU. VuwMj. . ti>H Jc^vnd u«v , i-t occupe, Av.eïaxieroit- ^ a^tia^ ,ic\ivùWwiv(êM\£,, iciuWie^x- ei.Xa^ 
Ka.wA'vJ^.. Ceia. «yc, ViJUii i'cxie':, , Itc^ oiTCentiik' chet i^dîc -moZa^i- cU." '- Pi'ut- pcjc au'lt-natie.- 

i,\\\At^:cwu^ ticvutmu^À'niii^ ic^^i-nÙAtî^ni Cxni-îf^^tï, 3i: 'tâj'iVatum-, ^/lu ai. tte-wiine-'-wvic. 3^* w^*'' 

.M. »)i{t uwfeuw:. . 

eu. b '''-VMiatùyiut IHH, <>i!-.:tnt3£,, Le iHaiVuî, ,'2i!»<'>a>M^ Jm^U.-L a^*wtM:^ /Vou/tiiâ a\u. ^aM<i — -Uv" 
. . ' '' .1'/'. .P ' ' 

toitaj "èc iOi.-nt)uu)U^ t(_aiu5ii u-4î*i*i*i^Hwlti^ Jêrt, ev>bUm[\<ùc tawisttw.i'M- midu'a^Mi». caiom «ijutc 

W P' i '^ ^ 

»'c lot J*Ut(J^i^ Jtt wW|ti«/t 

: il »»ii«(ii h-»'*P> iju'il Ui, c kn'qi-u^ 'i W«<- 1 aufe^ ?e- taube^u^UL- auiiàtL. Vctmc^ 3ii tZCMbUnvML. . C'bi. 
Cil ?ii. ûiu, il- tttiaWewuMM-- izJL //i/f/z^/l/Z^Zl- ( ioi» u. tatJUûtc ^^j rï*«tHei»i<;wfe Jl j ( Jnfi»vti<?njî^ir- 

,yt [w (ï^itoiuc-. avW w^ hxHiMevw, bac"!. t,'iuiù> J'il. vciic joii^ «M. ^..-hi ij^iiic^iuiti:^ . tfU.iu>i^tin^ 
:cua- \-cuc'i. lu, wunVt J'iuiilet^ <t- Li-ij.viiivih'ijJut.- cevatvv- Jt^nuw-^eM. rniui^/ux*>{icfx^i:i^?aiitaH<- 

..'Mtifuh^.mwet- tfUi Ja*w ,:<.<j«>i4 k 'a-pparMciU- nout^â. la- kuMiu. c^uct<^ ,c'ciL,,ji fKi'eiu^JJn .huxHeaù Jiyt 


'hanqMiutmnL- ôwcwi- (\c m: 
TnatAA Ml*.' 


i A B (' A3 (JÀéma Ji',e) Jl AU 


■^^cne'niu- JL' 2^. ut-oùlKlt èoitMaXi WVUL litfwo vniÀhwÀcd n ' auniM^Htew^ pOii^J am^ailUiic^ c\^ MJiaiukru) ivumt- , m-i^i, aux. it, I'CIul- ct^. nZeJcutcuù. 

;it maûUdiL n^cii ativi i.ciA. 
C P ' 17° !? JiwnoicuJ 'la, «WKjie-iiB - -4A 
laMUtïu^ ICC iitt Upûien<^ Jim. MVBIUI. vouu t acimux- (1 .^Â cma. e- ^,'4. 3h imnUt^.'s^H- 
i)a>ii, £4tt nttïcit. chci lliu- 

M cewt^cl, u>W pu) it pluit. jjtftcOi'u^, itM (UWW.U^'U»-r»iitrt^atakl3t.'a»uïI«|ùt »UYi c^^ ont a.iiM^7cLiAA^Ïa'^<x'uilui\^-<Xa*-tatite^lJct3tmL. 


1* -t'Wijt'a.wi^ inwu'V'i viUiL^, 


-'/ (r^w - c i«tU^ 


i^'r>lX\j>di^^t- tiiooi / ^ B ) [uiM- 'Mf^ax^Jihu:- -U- 'fee»»t*le»>WH«_ HM^ ivl^ba*ii^ e^aa.. i' c\ruk. i£Ïa.,i>\/L PloujMtt ! ']\U- ,^AVM cette vixciiU. riiticèe^ , i[ e^L. pCZ/JtOJie/U^da.tuL'^l'a'Uiïu^U a.qita.ntc^i ne^ 
iOAtL^au-'cM, MWHtdm-'2u iowMiuiD au 'euftvu, ^oMj u 'fe*>i*Unt^iM. HutciifUeL' , tt iî<)t. t^'wiiteMt-y tu. 
etii i tncxùnuir . iûUi VL iOMo^^tt ■^Ji>u^ AfinfCL.; ixx.1. CCI. C'Tiw. 


xu-ixcc^ tilt Ti*Ct4wt4*tw , ï'thu~J'eii--Awùïiffic , ie^^vuduic- f^cw^ -liwvu.- . 

•UL.3iH«tfcac£, ti>i- CAtiitaXt^, mi^avu^2a.¥Ut^ i<L^e^niûiL aWlciiovu u. vtiwtvu.wum- jaii- 1) citai i- pm^oi 
2c- wu iicufLo^c iKUkwu^,c ait;! i 'ai--jait. coMiUuike e<- le- ifUniMemi^iM^ MUtcu-tlet . Je. \foutL.retaju' 

A, ctc -ioiaWaii- <%■ l'ivuiiuncz. 2e^t~ vcwai'ut-- vtu^uui/ciaïleti^ ct~ Jomtuà àl \t<n- ^uiité^mcM-'au/C n-eiL 
autU- qw ï'txptii^MiXV\~' ^iAvUie£- . jl tyuM chauiiu linvc, 5 cii U cmHe^u^-L, Ji Vinicve. ) mit- MuitiffK. 

,Vno!Lu)ti n'cù-M-n^^-nûiM. . -' '^onidiiJ vuIl heCni", . . .". Joiut ''iHJliuyicc.- Se^ctifc deuk-inlihirie/^ 
d l occai ùrn . 

trUm— 

^ tf/j 7 , ■ ^ r - • .ç ^ ■ 1-9 e^'Vc«t£«,irno iiuxiuètMatM, ce. ^ lu,- r<!iu3t^ Pc itc'fe^. «1 faille.: iictui^a.\u^nti-'ù:i fe^miéÇ- .k^^''- 


(V WH. OM.- tant tti7iin_ nu oxiaiilixi- ^i^ttWhr w £ l'ii ic to-^pAxalxi^U Mita.i'iic^ ôU- ■rtèinai^£*ta.yti.^£a.kti^ M. -fewunc ijAJ "waT. mw • HtiTvti^ . jcôcxii uUt^ <ii* '<jm, Vfl^-w't7t»T»o.>*T, <qu£, «♦iaiL- aiiciiîonfi.^ au^ '^yoJildyi^ow^ (jnui'te. tnii'Iu-.i i>iï la^'Aâi, fowvpu. -pot- W£-«*iiiM^ .t/ilaii m. têcdiit-- ,,tc-iu-^rfuu(r^ ^ioU- evt~ -nuirLu^ peut- ttcii au 'il ii om^ aiuiaut^ imotum,-. clt*u>i u nuxui^t^ ^t*i- M<nuL-<u!'MÎ?er<nuC^ 
ZAtC'^J^'mlle^ a^ ta. dtaTuxhi.te^ ckt tJL^i 
tUu J^tuul «tfi*M_ noiKt- -t^^tk-o. <;r»i4>ù/i;ï/t. . Je. i>CuaL. toa'tté*, 3<(<-- ^mo? ilîf^iivtu t. jonch- 
ant- U>- |<n<:i OuvMyyM>wtinXa\xe^ chet-.Ua^ hùct^i. aHemi^ ?e femW^tM^w^ huiioKciiyùaxuL^ . 2><ntc ' 


, k cf. 

- ' - a'- in (If-.. ^ ..".- I . ^ J^ /, 

cnttïti wuxiMéi aHc'w'L 3e fefvH^ietu-etM-- 'WWtcutwi- , à wcm. wcei» iciùaut^ â-wv^ cetla.m- duMX^ cAa^, 
cii^ iM.i;<Ji'i>lc.^ lairU^ . ie^ne^ue^, wairu 3 it.px£^_ <^<^-' âtu-i'«i. •vil <Jiw uo 5 mMcùIcé ^ ouiouxi' ntù.^ 

ntC\U>*l£££. dut (!t 'iu,. aJlL' 'llhuliL . 

ciM petit» OMMvuxxuc. /baiciM^in^£^cuiii^c,kHfemewi- .pi*'î-i^VM^>hWu 3« pepttJiu^ >tK'i^u- 

(eivte^ CcivMan.aMeii aux. mata^uii onu>uiaiu,i^ auc vwiuc. /UHconh^<>yui.- ^anfL^l'O^cIiniaue.che^^ 

ûvt- ?e K>cxtCmcc^iu~- 2c.ioiMi6 MC- tiûM a.-t-vL -nai ïallu^ imiiic- iu. oeuAn^^, vnov~ couaï'o- 

S'en- lena-; aiipi au'îl «v m-Hfù^ , ùi aui Wub^ ?'dtc tcuvc 6uth>uiU 2amuL ou^ ^^^^i"^:^^^', c' eiij 
■[' txiiàt.'Mc. fr»«t eu. cuUwiautc- awwt {tii<;xiaturL. ,d mu. iciicyL. 2e/i, ywcfti -t3&zinf:'iu{iu£t'~'ex>u6ÙbmLy 

UclTWMirt. ex- 'àaïUi J&ôîxiLcticrTL TlX-t c\\i.\vu)lC axiïù. . .Ce iatU—CfUL.Qeuaz-^£^m.e'it;^iM^iUii^aHl 

9 Ç i9 ' ■ -, . ■ C P ^ pp 

mmt^ùvjL do taùon^^ Vexii\i\xe£.^)(~^ct^w£mc- Cixuie\i>u^ ,àatti ù~ Sciet^^d. en- niaMni..- >>ii , vou4W 
ic^ àaMti.o, u. «ijlivOt^v a-Ktîe- Be1yù»tê^ i)tfMve4«t^ l'alto l'clùtc 'itx.-piaaMUL. t^AcUiiJ&â . (z' eiuicryic-a.. 


Ji- fixU <»;hi.'«civuHiC ecmnlÛt'L '('avicIva.tiovL 3(i mciliiic- t'i^ aJouLa>u^auciaiu,c vMtà ulatih À 

Xii/i' auiiu aiu celui eu it éteui- ûtUMi3c ouiti^w^ i -M- vcMtiuxticm^ u ai- wiaxiVime^, <n^ c 'eii-au. vm^ âç^- 
Jvakmwxt^ , c'UX^- S- -iw- ')uji.x^w^ciii MicuMtnem^ aftzè^ eiic eui^ Prtiw a:Ui^ wKiùcyi-f AUt-Jirh-hei^tW- 
io- iik.ua\JUivi. à' oMuJiid'u.i!, .Sf\u u, liqCwx. J cxiMctatlin^ vMC£. niianM. il eit^Jiru*uià. Je tJ?h^Ww<x■^•î^ 
■jatMU^ Coniputtvwfw^ . i^etytm*^ w>i- wtoia?^ tin^ l 'o^ fui , Mit c^hiin 3<jot<^ Vê, K^mM^vH^m^iCiiulawL 
■iiaix- flit'u Jcni^, ivtmijcitw riitiliti^ xtyiiJ a^an'ûu. AopeiU^ i<^ aa4/iiàv>r^ . i^l àcMmL an. 'in\,tu-^ -o*/^ MUÙMkiM.dMA^ . 2t j\uAo2ù ( Cjalruel c. ^vi . . . aué cLi2 anJ\ 


, uo». 
1"^ vcnuL (>uvct- ', a, JL. Lnaxcm^: C^twitu dctcJi^ o^'^wil chacwn- ^vk> txecS^ . 

-Ce inaMLde- .- Ûùc ^eMMxiwii'eM^i-l^vL'. 

eJIL^ L-noMjUTL : cucul boni- 2«. a:^*-' G ■icMUiÀMui- ,■ Vi/iw -cW -vmUi Viouveavs'tA.i 

cMl-cI tif^M/ie^ ncU ^e- icL-vcucpe^, ^'û^ucomma, a$ii^ ïe^nzècedew^-^ ; vncùd che^ c^\fÀ 2aw^x\^ 

fCliLrn£uadeS) . iFait^à 'U^tx'ie^ ^Vjfi ^viqmU Mi/^/ftrS t^auntx^ j AvayùoMM^ - fk) i^ituauii- 

yci^*i- tyUMit£^ <xiie^ <^uiLwu a\Ai eài--li Jev<Mii--^?''ni .'JiJiiJ pi'uveî. wianaer itnl. 

fil un iiite-tiu] : c 'IZiiHet-, /'c vtnu pnù-, w\A..ncu.2 eau- ^ohj té veiu-^aiu, wict ^-icMmùiet- 


<"Kmi^ wiat«iu tiw'in*^ rntte- -iui- pwu^ main ;c'Ouau'iil[fr,L. ottviizc^-ïe. «VU£. .écuUi ïi. UMVe'Ucr.en^ . ttwrtu ctt "uU'»!!- ^jtJwHVpbitu. i:^moUi*\eM- iH^i*^^i^^^\iM^; ci'^fKM^Pa'iM .^ (2i: -Jinùli de. Ul ^ianatufe^dit e. ^/? ^.(«-'Itm^M 
• C - ■ ('h - ^'t). 3^ JîloXa^e'. 

^ # ^ v' , ^ ..:i -^ 1''^ ■ 

T<7Uâ ruiMcViqn^U^ 3 iXWt? ic'^wv'^A\unt^%i<L.\i^,\'ui ouiccmÀmc- Ju^clouu omommu^ 
'Ju.iettJiet'.Lc vuMivU*vuw.' }^it>i^.'wkt', je^wm tZ'L'- ledvu. enifu^, futonette^ <\,mAiiwuM^et^auiiC-^ W1 ^Icx laHfliiiL Viicùle^ liM. peu , mut.) ■y>ciiA--du. womi aw-efnz cuiù. a\\c tunu) avjrtui c^rtn^Jci jVfi iu-ii<c i^u'««- CAi cUaiU , nMti iC t'dfc Vcnkcht--. (^ Jié- MuxUijiù -i'cHiiicc .\ [t^TraOu) .ioui voxicz. ai^-'il ti'UuMw~^\iiu~wMt .Uvein^^cUi^ 
cuiïïil aojTXcefhi- èfla^iii)uclc,,cu.H<Umi lui InKi), titit, j.ni'JiHL celui-ci m^ jtam'am-ie/Cttetvtîi^eHctûmee.. 
/(Au mcua^c]: cKacmMexicei^. 

aiuMUMcii iU^ii^ awii , -nuiii ceux. iaiL. cKc- {>Uiit^ Va-U, .Si l'iti.iiiu^ia.-xiJtià,<:'eJt~au'li*>'éi)L^(iJ ^1:2- 
1 auL. lUMeiAi. iMj-m^ {Meicwi-Ui w'ii éil. t}ai wiâ cC itx.\3\<u^- '.^,Mie^ 
battît^ aWe.vi- icalàt-, VfUi iaVe'unari 'èiuid. "iet) ? ^*ia.uùei 

WAjU^ixii ^liwVL-iii imiL. 'iteLi ctWcrïta^ de,clèirùX£' c)<ipM<î" 
aJ)e. cMcu 3LpM*- pto) i ^n^ ^ixat*u. i c^itntci , i 1 1 ni éhiu. 

dclvLlïitilàaiMm 'i^•niL-Je4L wnvulrtcrt ■iW'i^eu.ti ètaieiui^ 


l ûicdllau^Mi'i'-mM^.ciàù-MUMiuul ai.dh\ IVHi. (3a«C,U obcMcM^ nu. «s. 


*f' l'UJtJt't 2tiA ni'J'uJt't't <><:tMi> cawuc ;<upc-iu>am~-V0V4i^-Vvy^i^'iu'ii V'xuai,* u'it^ 


. UI3. JokC-aiu fw .•[jujj^liciJ i()Vi^.iK\^ic,T^^ icy^t\ac^-i^{LAKemUtmtn^nuhwia\i'iia^ 

COMML. . 

ncux Ci- qu'il ci'i. a h)Ki !i<L 'iuvuA. iU i>B\ui^\al\ku luu j^nitUt' iHc tu peltC Je. |jr<^eii&t . V aioutetai ieuu.- 

1 i'iu matcûeUL^S I •■ (iJotwfi^-vnii '. l%/VL.-'fi>u^ ux^vicùô èU ew^tcl>ty7c.^oxMM/v^>aA-vcbtt^' 
-ic inulcièe. • L (li , pjtiwai'M- o"" i?a it itnttif , avL ccwwici'y.ciAiVUM^ lit. chaciw. de^ttu.'^AcâiC 

UJ HtOK 1 JcWm...) L'^M-mu, u l'ai ^u. , il eu ,:tiH4w<:n<:t ixivfkt 0««j!Ut, , il etfuvwM'- <•♦<<) tw-b.- «x J'aoi^,»!^ 

•MVli- fal'lUJtijiL ScpiUwi eowmi- \}fW*vu '}e,mi*<£-:ll Ht-ko-^iadic-txii Sam M aWtVt<< (!<^jpa4-<v»ti>^a«^KC' 
v['tH~\>ai i.xt'cii-jpciulavi'M^ ^"ùoclu, 4 etïr atteint' ? ^w^'iJ^-H^ nu^^uti^U . é<wlm iLytew Vaiu om^'' 
(njfrwvtMnux, ?>u. Jejiei'aat^ Sac t'iuiiu-c-Mi IW^- «^L patfwu flu£ i'ab4!wt \)cuAi\i.atuX- it wi_«Uw- , wVbwi/^ ai4 


tc»i«iKc>»t tvtttiîUiwC «M4.- '«- liiic-i le, OMcC ÎL <) 'a<jpu ; ir'tkiic pM4,3«, T^iMM^i itt-cAvià , aiytii «• 3mM/3«t '^tMwU^fM^ 'vnjm.- 

-l»w4Wuiv<t ou,J nt\i' htiimrrUaiL' na'i-iciitn*^ de-ux^antie,^ ^aoiïe^ujUiiu,- 2 «, i<u ccuîmiw^ i *tt?*»i^ • bcïu-^t^ui^ 
■i'txktii.iue,' î tMu^usiiTi^ Cixniuiaiu. nii^ccvU^'Cl: ta. uivuMj- ,cUk. l'\wn^tw^QeLl^'hit^t^elJ^ù^etttM-'?e^'lU,^^'^'' 

tanmit ùl(UL.i)if-cTiZei'neHi~ ûein^ci^cac^ikivXk.c.^ii VM<xrtœin;r£/^<— ai»«tf><««J u^^wUit, a.'n^dovL'MLi'' 

ce. ia iiouchc . 

[Cul riialade) .■ le ppuifw éïaM^'Mi '^evun 9 •*«. Mie ou Pi l 'aute. . 
-v.'^ niauitlc : <-'c^it- cteù t^ai. 

iMekieur j t nc-i?eMC pcL> met aui i2<JU ^>inJ*c ^n^cm. ,mi. U'iu^tiuxi*i*i\^*ii- e</icetL- il w'a^étcy iurHttMU-- is,a^ ktmfi-ttUiiii VMticuliHi, àniîi 7c-''Xafiili iS8) _ jCiicij>«a»ivi, JM^cxiwilwjH et-y^uJ^eiu, , theie,' ic^Â <wU, iSSS- /.I.V. .v'^î)tu«J la KuMimutici ■Mp.mwitiW c Ikdi jccwu *>cunnt Mti'ivtut. «ut ulcceJuyitcxu'U MVmJ.iA'tti' uiMtuuu lait . I LuL mauiilc^ : io\o ratipcui^-A'mu'' e^nHwem-et'iiM.- Vtfviic^-uii^aM- 7aMdO-iei**\*i^ ■ 
-U Pia/utk • "io-tlTlitittUHL ii.. voici • 

wt au. « hru^ . 

A'^Hitexic' c-ptt rlît>kUMU' , 1 ttWBLiivKt,, it jutïi^HtiSwii;, «i pa-î h'cuuii. . (?iti' iX-uadi-i 'iuitîfiu^ ixlcfilauti 

,<?anjiavwiiu •m«tt£,'.«vi3t«»u«<ii(- Toujtjuu d'ctzc- wppcut , <:'&3i^|>ciw«u<n, t[^ a^'Uleit^ ,à:eêtt }c-\'\nu\liw- 
At«*u'ciu^, «c3t tcL^JotuîjM-vu, ,3t [ait*- [>au«« V niptcus 'ne^cutielle^'ieM^.Schxuny,... hciu'- a^rn^*^^ 

AlUJUWi' .i>icinaU^ t}£U' l'iiuiiit^ AiijM.u.-, il tt'u ci yaJ à. ctt Sffw^t-, l '«rWêîvttHtrH ic ..'«^««uusfoct lemiyiKtitu-- 
À U. hbcit 3t fc^'L • c )Uttét-ï>t>.l ) 

Je n'iMiitefuù jxi-» plw- umaueni44M~ tC' pt*p<rj 3d,6<^AU> , •iuc U^àpaiwt-' cUoA>û-uu>u^ Je^ 

iKwuw^ l'^«<wwnv 3t-WW«Mt". J^twtM A^iffcï^fcr »>cMUt»u»w- a. [«tu. <m|x^fei.M^ <jt(£ ki-Léuttwhruti^ rniitc' ■L<A O-HoaMM^ 3 ■hviiU'ù'' et. Som-, che^- nftxi^ hcmvuc^ «»U)3»it£/»-tî/ ^«uc -tatxiieA- . Lluicw.- 

auL^u. hewbU-MCHu' ^^ cxIXéMiteyt ani tiwti- cfe, lui. ai^viMûiibeToï , iiwM MscliuiiveweM-^^W. luite ?wît. 
■ iciiJ> i'aVfL-au'iwec- ici aMr'OLtciu 3 m/ieafA^evuent ic ilzcms(^t*uw^ 2^- '-'^ ynaXaiu, de. Xcm^iA' 
^o\^ iemic.imvw^h- ou S^ oiciluibicnuf WtJeccvOc^ ; c'eiL, à. peil t^tif ie,ivuwu,<^inte.'^?ou'C'lt.tiim'U.- 
MUM.\^ VM-xcittul .^'l'U'UA ?olic^\>ai 3^?ijju€uc£,<>rvw^iK,t^pf,w^C . c')Ztiù) kw2ii i^UJLJaM^io-f'''^-'-^ 

au MwMnn. 3u ilyvMWteii ,auit ^c- \\ntox^icaHayc ■vwicii'c.ieMz^ yt\u-i'(voteiti- ^^\)tw^ à. autt«-)«"Mi 
V-naxaii/u. Hu. vHtJjtUivu cil ic waladt^ JevUvi'U- a^of^vt on. cmvux. 

.période is. /utxr> , ii i'eocaaâ/u^ cui cciliixùju> ■toi.ùtnLti''^ Mità'iMuS\etiieM^ |ocM«)a»i_ ■{ 'a<:tpHM»ii<»4cm«M— ^i»t- 

/CL un ttlUt4lc) : ^ctiUi.-V0LUt^lui 'ievMttAa. aûlu^ ■ 

fCiu malade ] : J^mpl oMe cwlUl ■ J-nXct.-Ui. Z ^aVaUehi. . 

u. fe«m*!<M*tei*L- MutxexviulL-^ '^H "- ^'"^ ^ **** conitu^ié. inL^-rnui .{ttvmpo-vit} . l 'Inr iti Jcnéimxi.t)a«e-iM*M'') JchcvMU -4(7- II- I A b iax\i 'feiu.» U.5 
D L tHt'i'cllLt L\. ne ■ 
A A Jclek^vJc cil, nuicjiie^^- JjaâAàû^ 
Lyt-cinvte. €^nbicmeru-. ym^cwue B /. \MaX/\AAAAAM^^-- V ^iivuiïiunc- iUjitijJiU^^ l'^vad./ti dajuc L^uJK, L tuinifef. 
C£j^ie. pcndanu, leJ ach.à itrwnbxî^J. l-OL e/iutii. r B ÇAA N^Kr\,r\^\ ^J^:A= Mj\^AAA,'X^\A^A.A ^ cvritimi^ ieL miel paï^oJic -l'aetc. -wfonJahc. . •/fUJlU A P> ^M^uviûûAd4/lM^^ V 
XaMli^L^^ agitante _ 5f.i,axuU Oaiu^ fa^ituiL -ic tccm^L .eiiie^U^ .M. "ilattcivUcn, c<>}\\wxcf ^ it yài-^v'vi 7cj mavu^ , yrttw ïiwii Atùt^nti eLUW^ wùéimi a.leui.vaiLiHic^'jWi^i''a^ ^ ,Jixc-.nini. 'f^Jel'éXij'hiixSuJU'l- gfii^ ^'^ L covtita^t^ i^t^ aa*L-ê.^ ^- ^. t/i j/ mi^ atcuii 'SM^^tù, . iou.6 vcma ivmvint 

Jl j.ci:omu{ii- c/A. ticln , tffUéX^U vinui~^, 

hyiceu^vM. auPU- coKaebju.- ^t^tiwh'f . 3[ u a, '3oLfei'iiu'iié»u«iK)aM4 W- |<XMaiuJw- Mitatdi^ mu. iîht- 

j'ai itcxiic .iicHt^StjozMoi'ÙM^'tkw- .i { î[ai-^h tiaiJili, Je cnhÙMi ■muéM-â . \Jl u iL-ntuiù-nuf tiipdrWt lUiV 
ii'^utiabicni ( ItfiV W UcmU Altt- Liu^. Mlveux. -t-ï ) . C?^et iir/tf- waLûe^ u. illnmatioK^ >u!caï>au- cclL. 

OJ AiffÙ jtvvoiM^wiMKtMuMytiiitA^At. cotOctaiïc oiw 'il yùitiikc Mtc- icv^ vn'ivn U mixavùci (Sclsatn, ..^ Hiq. jiu l'ai [rtit u\:ewir ftê* ii- '"i ; Ja kft ut fettUPU f*^ .lOtwJ Ut-^:>ataUjiù cuxita-vUc^Mi HMiaieit-jieuvi 
hiniUtt, Jeuvjtvu. 9t la. wâi^nu. , 3c (it-ianatu., tuw: ■">. -«o^k. emi'iVMtu)^^. «t- ïnteawlUu^ , lucpi 

3tj iA-Ciph'.»!.! jXiiliwm^iK- -]<^i- latti Ja. te tt ne, tu»vt*tit ytuf iTit t;Iw^<rL *(^nt ^ftUiu^^nfUi- via», dv wt^ 
wtC ^itt «l 't'étt 3t eu. aomtnL. ; noi« t'M^w^W dtwiumA, uaewiutu- a^ibt. À ^ftttaïui -étccuJJc 7u c^tiuÇi 

rrui- • A - 1 beuw. » pat du • vMv^u- v . 

jl u 0, wt Autu ^Atflc'b/tc fliu: jt VÂ V£H« pa*» m<nu>u*t. dt-KUU. Itiiffrï'u- n~aw vcnu^ cx wiiài. 

ahî ^^cJ uciwe wit. *4U{ ivwfeinc ?«. »*uà : JMCif* ilu- UacLiii, iiHtvwitnulc 2ii ^taib j ex^Miio^ ^ ii/nvaJilvtUtiii', 
y l\:cylMi.\^UM\.. , 't ■iiiitiilU. : 'Jt. H 'a. ucU Mu Unit. \c\à 'biwiu- loAltt^, Anl~ i. ^t^itt , -iaii^ X acui'i'C , t.'lLùà 
Ci. )f\\L \d. iei ixtùb naniiiSulUi^ à. ïa^moLiiti. dc-A a^kin^^'H^ ^iiii wtetiUjM- fou-, tu. ■'uuà^vi^ àe-'ùui^ 

/ du iiuiLtPiàt ) : ^c^'et • voku'l mt peu , wa.xeY!e^. 

C«tit iwwttib'ïW , cikKi. rxxxlt- f etite.- JotXe^ie- ÀoiQlwii. acvuiwU. oui eii^ii teMa'UixuxMt.TÀv 
îOJUxtkttiiUa\M, ay^vCè u_ nudité. (UL-cum Oev^d'Ije^ÀyUH.^aut^'ieatéy tue^i^ AumH il ic iùM^iebm, 

iciKi ttc dcietin[icv- 3«. ^alJcivutDM. . Je. efceii avoVL ctî- le^vU-yniei iC trffcct cti cazac^e-ti^c- ici aui^tuiù 

(Cul. jnMccdt): Oiiu^ww. ci t.- il aixive . 

'IL . {^fia^Cat. : oi. «omc. êbu ^owJbl awl u co\t aoKuAot. . C'/^. i^iwt-coL: iPL vpucu. ziu lomve- twc U cote, ac .^■e maicuJc : J a.1 «ini'itvd tlue.-vwc naueu^ ■\7<iU£. mu^t*i«v\. Aicvnl i'eiuenwrtti. ■tt^ave. ?<a ' _ . . .. (J Û.. St \i:> oMMii Si. ULLotwvMuiii- cLtU jn<i et^wU^ ù^nhu. im tMwi' ixnvc eite. -\i^>Xic. oen/^Jaùi ^{rmm^^^ IL 
.t'ou [rtit rt"'ii M i'"- pn^ ^f' ,iiic{ii aua*t* m-lui a.)ù, }t. i'tt*- avUx .à. Vtvnt-.A^cwipÙA. -'d. ■HMiicnei.^ ti 

Dit uaixOti-dcla- 'tît«' 2ei rya^utlufia ti&X. (M ttcwfcï^ . *?W"Mu «fui -ci tL à'eJi. r?ai.<c vm attam iempâ 

mai . (fVji.it (n^ivuil .v^tjwvtrfinwt- a vu i'civ Wammti , VUdii jj^hl- efet .ColMmjC, il at^ eochex^a^ 

ixoiït. ttaiu }iïià^ 'Otiii^ "ic uxièexiX. i^~ pan- -elfe- ?t ttcwhïemcut,- . '^ti^t'tui-'Jcdewuin^t'c JC e.'UL.vien.ui. 

jchiiuiite l rtfjpan'tit^ icviaucoup ie^nuxla2iu at/ivcMei n^U-i Ma,la}ùé amii yzoia'ili^t 4am^7iii^^ntuL- 
DiVeWa' .Uiu. vomvt- iovnve, iXiiw.ilUu- 7i\w- <vivupe_ ; c^M^^am le, lifixu^vu-' ei-Kcavevt^ ifnt^a'ca.n^^ 
intotvow . Gnatim, -a^iii TcnJcmee^ , l'ivn. }ti>iii4j'uc^ oMle-liauc^ , wn cudîe-- 3«vie>i?7a_ ^toJiaXHtCatu^ 
MiïtuM^, ,){ Il (j^vùîl 3fc.> «îiWM/i'jJi^^^ dt-moLxiuA- nu/iii ccnxilcU'te&'L . Ji^-'UiMvieïïctixi celui le-c^ 

-wtwL, wiiA fui, u, nxaww, M- toviHvi^ 2c- -no-nnex- -u. un<3e , it wxM-axa, -i ' lion^w^^ . Àx.vmuiwl^ 
.auMKi nonJùic^ 3t v«ii*aeiw<u Jdhc ernwrùl , pêne «fë^ ■^tur, wi— \MirU> , it ,WMïtrtt<t, eili%^ 

cetii^ , .ioit IjcmùHt^u^ â^L^tt ijtft'fc PîirU^ , Pe tcue^ Jintc- au'eUù. -ui- l'ieat^ Wikc contOiwoL ce aiu, 
j'ai l'tt^ i3UiJint*<L -nrUl.- <u_ îtitti^ l'<u i3ai«! (}aw<> --Lc-pt^.wtfï. vidiwi/ie^ iowui KceoviJ Àivc u,y^ e. JII , ij*; ^?ttû)K'- p- iï»^ - viaumakùnie, ei~ ncviALt^'u aAi'bcxMi&...^£rype^Qice, -4CI. J' ai hA-M^ 'uw^o.'uyiui-- , it i( a. ■U)Hal'<:>tv|î>^ D<1*»-. aH'tl ft/Vtd'C- JijutviM^ «jiiMcjHi!^^ 
c'i3i';)L 9t Je.mvi<îtu^ 9an<L.-UL patcvtiiJtt aaltaiite^ . dmjii , î'a-i ■'Ca\r\'(ntc- A' Uiitovu ? i*k. 

ft . 8 ■ ■' ^ ^^ . ':■'../'■ 

ditaùt^ bt>iii_ - à - i '\-}twu^, fit, M-'cJi^ -w<vL-^<)«- (le^coïc - uï , ^^^xLÛu vitM- au. cxfte^ a-i>ncrje au£^ 

yt- o^^Ui^-mai^ , «- jettfci'utdat ^^^ ciuil.e^ui~ dut. tcaiu.t À 'a.1 aryps-u ^' a\XeM\xavL 
ci^ditt i '•.'initie ^ouve-wc-^ ut/ mmh^/, cC-^^d «Jectjvu'ztt . L-owmu..Zc VceAMVievixeMi-^ c^u. ^-hcr^ lui 

Je Ht ' O- icrtoviiii^ aiu- «_, jtM/h-vttMtU' îian^ aivuiac , miJ^i yiiouovLo^ d ut^ eâtc hïi wxLfca I 
tt«,-. OUI- ic<iu*L l'iaiiiai 1^ vya^ i^-terf^tvfre*, dn^uiii^t, HOHVcaxuc^ P«i««<'|>p«M/i-e*tfe:. ?atui. u,iiie/^ ■ieCMid^ nt4}shA\M£ 'M'clmuiiic JuJïïanU /^ Ji//// /SSS!'^ 

/," V/// ci^.♦ Ct.'mpL'a\' : . Hu^tcn^ , <. x tuerie lûcvrnt)/tu-e ', Jer/ibc cic 
L'Iicnicre aicz une fcmuic Jc^ 3i) anJ. 

hvnune ad' 3? a/hi : 

IIIL ataiVÙJiie. . U^ Uwlii'' eu. -Vivu a' lu' la VU/1- ïiit J«Vvw1tJnw<C ji ptot>c?3 '^U'iMuti-- ^'« J'«;JL W^iWcMto!. â^ ^ttnut/^ , 

/cX'icLniauit)c) : C\\utiiu it mctU .^im i»<ni<C zamau-. 

c /u- C /zi2tiW^: O.'oii') ^uciu, itxMt.^ Je^ h:)m^-e*\iti*i'C^ tUiC^ bitit^ou-itAménlix^ ' 
c.y/L.Liia'icût-: %w^-iL\ii'>tt: i ' 

.^ — - — — 1 — _^ — 

clUi «.au We'ltai aU If Jn*^ <i*H i^lL- C/UltiXV^ •• J?iitu> lt-i't>iiùuxat). •ei^ ■la nuxui^e. .• il. twfc^ iouipwià u- ■mmu-- 

eyjL.i^rhXtCût-: L\f)e'L^VO\>.i flluùiujn.^ dt-atan^é -cetnaett- am' i'i^u<u-nt£.naee>*i~' ^ dii^ 
inicirribtL- â^'Twu- - J' 

uu-: ?c Lx aifu- <J\ivi\iyatHii^ii^ 4M* woA'd,-^ devant' loc «-lutJ^feVM.. 

c,'l[ - L'iia'rcaL ■ '\oVio i^u-ti cVi.xiv'C' , icit- Jhet. veUiL , ^ci-t. M^ctJ , ) i^/U- viùe. 3 etoM^ùMe- 
*»UMtî a.iic'L (-«rtfct. |?intt Jud^v^U.' éme'^ (Miau. ^c^PtnUt. At'ÙUC. . nume.. •jlL ■ i^/UltCi<'L: loM àivfWi- -l'tnii"^ nïtyux- euttaitiu.- À. W«wt- ci*- «tuiti^r!*. Jji*. fW,'<f»< ZJM C-f ^d riiafcTPc : ^ t-'L >:i' a\'a.iu- aiit^ ti jnni fomwt . r P:> ^ ■ H P ■ 

Mx niaUxàc ; t «m . Jui tt ju'Ht , <i»*^ yut,- . 

c IL-Lnuuvi-: t-'i. oii ivtovHJMU ?t cette- <:hnti en av'attc.;rii ifet -Vini.i. / 
-od. niUULûC- : cOo-Hi \M>\kx. ^nit . 
vil -L naiCûU : tTIwt -iVlArt. eu 3w «m'ùt* ?•: iv^ttit À <v, (WtWl^îfM.'. 

-iiX riUliJMi- ■ C kvi . «^wtsJ i'6'i'owH*' ic- ta. wu- ec ?« i caiL-. 
c"L L ruttcai- ■■ Cl la-^uibL- ?c ctA- c- h\\ \ltt^tM. x\>a.w- . 
.La. Diawu^e : l/^mi , patct^anc ■. . . 

Me\i- \rf'ui . ? MM, oubit, iTtftt ., It* bltit)nwi. 'Vurp M. UA Afnu^ ci iliU' (U, tivh H • c^, i>a4 ; Ct aM<" M'o- wuf 
Jt44dti'uM w "woowitA^ "ii^ ^\oviC MalaJe^- ctM-ih- ifinecte^C^ ei~«etuliQUjut^, iHe^T- fvuix^i». 7^ ail- 

«fif «tiwt.- fliM p*(- flitd îaivi .wfei. .îfeitvivt^t^ v^O nia'uhfL cw. vtnuL^ wnaw. inuc i'vm'u/c^, ei-J ^1 il 

vi»M* faut VctH^rï a tet-w. i» nvaui- «L <^tu v*in«<u <»ivl. lAH^-terwvet. Jni^kiK'evntvn- ituc \<nà />M- Vetucc. 
-/û rnalaJc : tfWi- -va maiiit . c'U'k- 


■IcL maL Za malade : ^ho-m ic veucc tn'aJ^/cn/c tnixtic uvet, ]i- lue^ ubwiive-- muJ u^c^tc tnx% t^^iciZ- 
u ini diicAMto- , je veiii ijimW!.. ?it <vb« en tywr ■ 


•ivvtuvJfVL- . j'ewfevulj woA, "- w<^ A14U.. Cjîto. \>oiii) faU,-lL- 1 '(ffei-d mm- Sif^Uinit^ . ■<a. maia2e'- Om . aïm,ii. m VrWm,j . 


. «7- 

i lîatîi, |t M'nWW't»:^ |>cùj n{u^- c't «CiiiL^feiuù ^ntUvneMiy tev^m-uiiui , eic fm^i(uM-',qtu. iuftit malade 
fa tihwolîpM- iJatitiufti^ iC l t'Hiajtu-'n ^Tr^^au^ •iuoiiWtm.fct Pi. tf'Anrfuiiet- ^Y^. ma/iehaw^ Sut v^ âvjeti ^«lo l'tO^ainiiv iu^tWd;»/U4Wvnt. >>upêî [-ùji^t rti^ui liciU <?iHTii. vuic; n'Unit, ahj iiuiiiiUuum. i«*. ••uip' ^-inv.iiitc ' * p. J F ) ' ^ ■ yF- P . Ljilu.- uiu vcvn- K<«. nciu< tuUu.*W- ««. ryaiiÀile. JiVa'vi- kivu^. t)£. l'in»- »u'n,i_ in2-U-. />ul luMvi^i^!^ 


't'vHC' iVw U- ?cWiu>cnu»> ?«. M/rj awJitit ioiMt\^!is^^eJi)eé.(lTL Renfue-eyfleafimXi- i37f f.I ,n lai) 

Ç .. ■ '■ I. . . p ç' ■ ,^ If . 

ci'KôMiiuji'W ^lu, le veiiiAÉ i?etM'a.;_ cnci.iiU. ncii na^à l' muL- UiHinu p<^wJ3eïi<Jttt- cnt net f de. u ■au- ^•Xtituer ^ "'' ;, .''^ . > (^ + P- -P ■ l' • 

l p t'. .'. f ■ . D .if' . 7 ' 


idw «tio LiU Ul JleU. (u.hihj -h!i. IJlK.!- ?wtirt^iu/t^ ; il i:^L [lliiïw- cim<)i nK 'iL JwM-- i<- c- lLuJ.iù -rmjt^iûivu,, ^^ntï<»^^îM:^ 2 te WUMci^^ 

fiiniwiM. Myiei Ciciic. Hoîi ^iJ JtfenW MmvzM'-K' ani .nwniï£*t4^iin'iC e^ité^ e'pwtvu^ la^wiUtDt^ 
chut tu «[f<l- ii7U,L [i c(>iw î* <UKÛ)ert^ tyiw 1^1-01441 l'inu.? . ùnU_ ^ aujtnxz^'riui /icf an^< ^- eM^-'Cn^ 

/ U- ta-ViMaJt,} : lAv.oma> eiii ■ffi.Ai.i tvHtu, (icmJ vint, yncnn- Ua^Aru^ma^^' ftrùf . 
J^a./7iuia?e^ : le K t'Li'ceniw:^ («^yT: 

J.cci7iaid2t-: UviX , '\(u d^\\ô tcvciiac. m'eiv ?,i.L hrù^ ei^ Kcmmahu ivuMcmty-^ ■ l'eu eké/' 

e^'/L. L^haiU^e^T- : c ha , £'ctau--'U ii'n\r>:> -inî hoiul c-n&u>f'ntnm â. 'HcUiL- 'Uiù)tù. etnmfte-^ 

K'i'iTt MUiaucà '?c'tatL^ ^"î^ l'diVifiVi^UoV^ tCCiit^ulie^ S^ cette- c^cni^: 

•fTipte'îix^ . ^cL maïai'u ei^ [i^iuirwifi dit- vtZi iwnteJJÙ'U'i^iyvU^-,- eXu, eii^venvi-- L esi^â^ 2^ at^ny, 

<C ta, jHite- t'I WH (\CCov.cncivwvi\^ i<unrùu.i^<' aux- ici Jiimpfonu:..* ^x j}XcffU:nu.ni^ t?a^h^-hu^tè.riati^ 

iic JoMt MicHitic^L fjint't, lia, bt^ivKel^ |w ," V,?ulii^ï^i, <rvtj«iiti^ ^îù'^.!^? (ntjîè-iuv iiviMor , {vn-tml- 
I ^ ' P .- S § ■ • fî I 

ni, ii'aJL »tt«u ijCxia.M, i^iu^-auJcanaL- ôliMv\i>mc.^ JinUptcruleit^Ui! Je JûUm- t>aJ auelqiupii 
«Amt*iA«£j dite l£5 Ji(wii7l(»MU^ 'Tuite^iCaHUX-; il ^>L ('l'i- M4, erj(?<^ ilK*^ ixmhnrc-'Oi u cl. eu. ii\fnJ\iU- àe~^ 
-M, laiirtiu, m^ ivicovikxvui'Le.e^ ') wiii/iL. . (pnjw. cauïiiiUiL moeviiSvutvuuL mjihtui'UCéi- eut, JuivieuJ^ 

au. icMU) IMU. WmW^ a\utcon<^uZ- iiMa\\'e\»-- '^"77 ^c au -t^t'tiv • 

/^ (d fîiaM^e.)-' ^cvuL-ttJMVilvt^ ■ Vffil^ l' crroqiU-cni a>iXU(L 4Vi«-î^^ tMit-ÙWe-i-iJOniilt Vr 

•(^7y, !^aw^- j'i :)vti^t, .i'evuic ,s>jvui- lÀcniver. ,vtnli,UL- Ce^U i^Uvvcwe. . Jcx nuxUx2e. • <^'i\cciA^e^ ^^ /'/ • ^'^<\i^- K ^''M.i- ■i'ew.Mi. .v^nuû lÂcnwer. ,mni'!^ia.-Yrumn'Lt-- c' K -CnatCiTL : C c'taïc pwct l'extiioiatiini. .<-c « V'fn/t ♦»ti.'- <x>nnti£- haiUuuiM^, mai^t,- 

^'tl ITUUo2e. : t Ht , 3£J ■niaaiUé'^ Oc ciiu't^ «_ »» atqenu. . L Mc U '•{'.lUrtc- aw. a 'létiiii . 
C. 'il ■ (JhtZtCffl. . JeiiiiUi.- uuuix^iu^, c'iuiMcu^ <tu^ c 'eit^ Z utie- IpmiH^ «û au'ea:ùikuL- 

t- LowJ loouovi-i eu. ^n"'i ['** to-L ^tu><.< De i 'i7W<izvaiii>u^ au' ÀTeeUe^et^tToue^ tuZtyu^ ■ut/' 
W<\ladt ajjctMV- itl^tj 5 J <Mi^^ 16) -j7wAu>im£kw hvbitexCaiitA 'ten^ewc <^ J 'wAcei Trc^vu-'i ivcm^M^ 

evt.text, (xMion'ti hw . 

(_//[■ CAutCûL : Uiw cm- été ^ïewtmitc^&i- ^i, &(L ^.mi^u^d- ancvmu!-- avti. '^oM-d—WL^ 
ÀawJouL l 

U^ itialaac : Uni , dWavaiuM-. 

^a ntaiaot, . (pitti vîcimenu par txciuit^. \, 'Uix^cd. eiu.t avam. -fcù-t , ceux. mi^^riJïîi 
cCWmi^T/m (<>M> ?e-.h)u3u- , u vM'wn.w&ciôtf'U- Pi. ne -pa<5 «r^riat:-. 

-Cil- maJziàe- : O-jo-iux- ia<. loavivui— , w cm'^^e(t^, î'ajrpeXl'- ce-Ux- vn£s'~-ccioMii^- 

t,//L- (^iUMC4TL: CW, j'iJi^ wmh.-3m^-. ^ïJl- c^ jit/- (tu -peau- , {'e'tn^tt*yu^, ^eview/umt^P 

^a. //laxide : t'fc. ti.ct<Àà vien. . CVm^ t5ei<i_-piW**i.e''t<nlc|)et, 


'£_ Jm. nialcu>t: L'M\ , 'èci.vui cexKcc-à. [w^wonkji L'u?evu>:^^etHicz^^-Offiqi:c'^ela^M^^^^ 
-Ja.mtZUtJe : Jch'hm ^>au» t^e^^.■ Ve^n'cii oa4i.^épc>au£t^i^ Je n'eu, ai ^rceMtue-^pcU en ^e^^h■vvct. 
•MO. f^2u/a?e^ : dmi^^ui^ «aj wt-c J>ewiavnc ia^M- eu- avoVi. 

ÉM^vueLU avec lei J>ttvwf^i:nntâ ^mtit&'ùaxiul- ci- lU inhim- 'T^rèk vza.ià&wtMaMs- aiu- ciuiCaiiziL. Jump. 
'ifvntS <iiM aloi^ oi[t- iie co\Mu>i.>ui cvvUMie^ eiaut ^c-iuiixi'u^ nu^lfie^cutiu^ étcilcM-^'^H^ ^^ ^Uwif\inM^ 

■biMaiW. wvu- nerac^(^ 2a. wu vii-. Ci, im. cttia,m- M^omewy, chajuaiMu^i/L-Dt- •ft^mc : ï ku^tlux^knJ 
'^oMJi u- lavëà . 

xaùjfuvu ii!< t*utl^ti<_ ?c aAi. ce niti eiw wtohif O-wc WiewJbtCit- iMMÙnti , i ' alttke^ votû- (vtfeu' /HtMitcW, ? Lrltqut.t c-XoiwïiJtiti,. (Ji^iMt-(à p^tM- aci^ttr' o-wc k*u. wi^ptUi^ 5etd*tJtu, ,ynou€mu^ mx^avec- 
i«u. piioitu tH4<Jî*itù)U6- . ,'1 t'«*M-'J6- faite eHjiVv a\u,i'tm. dti iuiAX^ yyudiHic^.u. viujjrtii ^ \'a.utîe/:> 

J-u naxOM^ cMt^ ut. w>vila2e^ H 'a. ioMuiLii eu. ni 'Xmcpxe^ tU Jbîî^t- ec 

JMieu'Ut-.' : loïWMtii. ij:^ lunt^cc XoLAx^ettayu. àwc. lA i<uM}e^ aaxiebe^ iaiùU au'iL n'eio ai^'e^ficiivU AutAo- d^cmiiiP.) 

Ua^inalait .ttluw La. iaywlx. aanche. . 

c 'IL, Cfuucn^r iS'aii^, Volute le- A^oue^, ?aHJ ut^euwbe- aaucioe^ qi^-'euU- a^u- tniut- ^çJmUeuttf 
ec?aii^ uiic^javiAjU- u. tcHe(C£- .'i^ivUcAi' -faii-^ c^ '^t^^OMU, f^aûild aioL.?aH4 ul l'amlje^^nnit. 

eJioiii vcnla doue^ en.- 'r»oà^Càt^<n^7c-tieU ^ut^^ntem^ iiivèiicji^'^ iwotrtiaHb^ : A" Ue/y^ 
( L.I ùt^ malcl2cj : éit-ce. om vcnuL. ii/tiu*z, 7iffi^iUivu*n^ f ■ZiL niaïadc : Ow , c "u'iwùiir; 
U^jL niuLide. : >-5k) ! yivd 3c-iOaMà- 

't'ctutattat^ «Il CL dli vu>iu^ ■niACi'c c^Vie- CcMMAteMM^ ^e-^^Mi^wlt^nu-t^ iVuj^itSrî^ . Cwotut-- HOii*!^? 

■ .■ ■ ^ F fi p. ' fPi /(f ■ •? 

.iSiY>UczioL. HK^ kixvlâ ■ (.■llcài ^Ut, ccTle^mct neUM, , je-voiui^ en- t>Zevicvui^,i\o>U'i-- W>uvt2^cxnirt^ 
f>ejM^thâ- a-tu)iavujt. "èvniCÀt/iici 3 anitMvaiiiyn^ Lmt- iV à 'aqvUL^ de Javait Ji la- ^e"n<i- iJ<ty--' lt>-nuvc£he. 

'fOVUL Vintci- axi'ei^e tu. yclu- nai inm^ioche-l Ici yndli i<ait> <^i:i,M€,t- y «^.^z'- ni^^^i^J^Hi- 
otlitfc* ^fc HW>MA't(/M«Hfe ecm^MMxJli îovM.^U-'tl'M-- iWtivuîtif <8Jl_3£_ ct?^^^e'U'e< l 'eauvUlfte. , VPiu>.^tci*ux^- 
«\Wy '}e^rn\\Â> aiu^3aiu> >iu .4'ti^tûji*^ 3tO<Jiw^ <*i eiu^ wuyu^''^ tieMX.^ , a. (U-^ruovmiW-- nùuu., elle, c^x^ 

I) 
vnC-. iiewc- 

' ^il nuxlaiit. ■ Le u'etu ^kui^ -la 'iouttu^. dVM nu. (ait. ïiechvt U^t-acnaluc^ .OeM'a-i -ycu-f^ -AS3. 

t '/t . L /IMiUV^ : /oiU^ Ml trheuc'HÙHi UibltùyU- . C û»L le, a aivt/M -U^M/ ^f nie (CiXii ■■ 
?« cji«lniu,u einlciifi,-L aua<rtù> ( t^Oni'ia.ii) . 

[cl M tliMLlùe,): t-'l La-Tenc^'ainic- iM util . hit-- ce aii£-i>olut- a^''tz. ioiùcmuc- un. peu ?e^ 
.\>ittù^e. tu. ♦tioit<;wttuC' .' 

e, IL ■^nO'icci-: iovU ôcxvtt. aiu. Ui> UivdlùiuuL. lui liUiJ/U'^ aa/' j â- tru>i>xiiiiietii,tKitiet 
cit itiawf»-iiiu .H- 4.1U 'lU* ne i^Jn||u•tll- pJ»^ ^^ ve-ttùie,* , i^xi j'i i£^ -vetliativ exiàfem^ ,e'eJi~'ioitM.letL 
-pxtHvttt^ r•c•♦*^t>l^ iMi txU^e, io. ^[■m,o\oic ■ ^h l'Un , l'it Mlaïi-lSiiiti. , vu'fîi' MitlUiDi:,. tui oliKc qit'eli^^'' 
lauM. MU peu Je.' muiu^^ «•Liiu'^It: jrtiMWi, ÏHi t^alrvt jcimne. U tout toc i^cwèliaueéi-, tiMve tuaHa^e 
?ti-ii! . liïuX'e^ MM, «m. <<_ J^ pUxÏHi, ? mi, Mi\imieM.. ec ver\^iae,cowMic, eJU. a^Ueu ?atiiuu. ^it\uLC 
ic t,'iitviic*c. chtcmaiu^ . OJc ïeiîc- .ôiytti. a\^ \'cw. oourtaiA^7>iiu- ane, /*a.Oètuataf>e^ <iifi-htmlnée/^ 
i**- XtMJifU, jOH-wiRM^ du, vctUat 2e. c'/Léuùce. ei-^u i^aOêJ . 

.niiulic chii^ vwiic tMiXi-aie, iU •Av'il ■>'a^it.-Memi-^mi.^<i>i'cia^iiaai''',{'nct£MtclieHfeu^^ \iqwu.iei 
davii l iti<ywalt^ À l'exAiUiL.'». de (tK^utnniiJ aw. rfcucxit. «'ciiWt jamais e4xiiie. . 

C>H u.'tMM^, Ci AiH km- jHi-iinti. l'intc^u. 2c-ccc^, c'eJi^^a^aw^'yrLeiié- v^*vu^,ùi~^tx^ 

t<c|»«ï«T u,L Où'ttJ cUviieitte ;i^Mvcit-iu^*wli>we<L.muteu.eituA^,^'iu-wintinué.t- f.avèl'ùnie^i^ e^- eiJLi 

fltù ti/t ^<^«a^^UtL>c^M-. -'i- h «s, amu. cmiaivu. 7 amiee<'' »'>i iCk. in^irirutd Tcm^aela^ vciM^-ëtu- <i uv" 
tWtt.tvitit, u^itdt /ijai. «vDtiij , 4>o,ï- ixe-nwU. . «'a'vo Jtin- liit^- 3^- c. ILutaJ:î*mi[>iu'i c^LozootlUTl.^ ; 

uJJù}i\. btut- -ÎHk ^.«iiJ^M^ilu- P f (iifc nii.-'tvOe/' iftJipcvîiixnitt l ' nu. 7c l euUU- . Ji ttejtint- pa^tr 

'Utu'icr'aTOMoavcjMt- ){- oma -yi'^it 4it'i[ J'aodUii Cï ? Ci)tjî«,L- 4iu.->tW<vc dùtiticitA^ t^Î4Ux}!a*tteuu^, 

ai, VMMS. .AoMi 7cu\z- 7u, wtiiai. ?t c llcnuie^ .4>C c£lni - ei, ?c«eH?iMu \>ti-L. ca^vHMU, '3 niu^ ^e/:{i 
it l ottilu. iHCUeuMC ; Il onfîtîi au' ciA.'^v.t/UÙl' eiA.t<nM Ivw^trax-WL tel en. ^tvujji oAt'i -uvt It e*uti^ 


.iiU*B<i_ il. 1 i7H- {ix-in'i'nau. c /Lai.5, awUi aiu. jinfru^c '■'eu 3tt 2èj le cowMie*i££.i4^i^4^ itx.'\>e'uïavu^M^u'a!^^u.ve<\iqt 
^C c II iwMiy tu liouÂ'in^ ci/ic XtAtcMuAM.^ «tarl'-t tjii'a ta. Jwite, 5 iw. eXcMnen. dttaiite. oui Jeva/^ 

hiMitt. 7hii~. C^ «^u-^H iM<vt*w *^ aut^ l'i (ffwïà iiowveiv a-'^OA^uiez ^m-hu, pMAut-c iwuu^L ^meivoiîavui 
'IxMfL iU>\'\AVliHàcii axo!^ j'ai eu { ' occixAlovi. Pc ^it^^a,iui.cc-c>cniitaMu^'^t.r>u!u> u'tu^^ùiMÙAJ^^ oMue^^- 

St JWaladc . 1^ 


jiurfr" ■y<?Cci ic 'UJmicui'iiL icxoMU.ti>^JkMA. ie.K'oMoa'uu- jiu2litif- ,}e, n^>lZ^- matvùle.^' tiiuiai 
ifOt vxeiii<<ti. c^miipifl* eXitcU^ Jut-l irîeilu.'aiM. *t'ei^eiî}'pa^J'J-^aicani<>éau£UL,U*t'UA^ ' 6Î5. û>hin« 4jn'<:ik ocîMi^t iV :<<?«• HMaïf 14- à. i^i^iVHiv , ? h-m c^iprw 3dfi( ,^au<i- tniuL ^ iufctiMahovii , aHit'u?^ tai.V , L't- -nitu'aut ïwM'wunnu:. ,<:«He \tKtio '?u. ii,qat? , ecVic ïuttcut. Oe,(^ moM^iwewtit- auc f'eti. 

inVM.vt. i'jetuo wiaia3«^ 3t «Wt^iVijc^f^, j-inu-alo. iz'ciL-K-teMiiai^^e^la. Aicit^t^t H^iéaucÙTe^ .u>i-ic 

. ' . . . ' P • /' *^ P ■ • ' 

jvonu. l-ttai tinttiiqtut £H BtUVawu alu^ceVie^ ,'viaLu>Ac. t-miiinitcuti' 3< l<^ panMui'iL aalYaM^ ^u^ 

i^ -.xi- r(y ... ^1 ; 

nche ùj'uctam;*:. «^wt ecHc-watU'ie^ ot\u- je i**unfC à. 'Itiitc- teMintuc. Savant, 4>ini»c-, ni jfii- -cc^jiw. wmï, 
C-t, ^aiwlit Clintenu^ Pt kl- varaiuJù. a-aîtanii-^, ituniUic- dt, \oxZ£ teMift-ti^ aut^'icu^bn^ . u$i;. ■UL Sèmntipit OoivnM' bat OanJiemiavL- ?aitJ ion xcMMx^xicSu^'kAÎtc 2c ui-i^a'w^iiiie, a^itau^ri.- ■ 
f(AJL é>cVCUj cni' me. JhoKina ^aLàu , IruÂu'UJ 1^a.tkùu*ir?i^ , mcmlit a\^ \hi^imal (Mcf^ 

■voviut <r u^ 'dèjimiieni-^, vou-l. liie^ U lt'\nc ûanà >5<nt ^wtiit , v<rM^ u'h'^pu'£i;^i Ccl. ^atiJra^^imt^ 
viahuii^ 1 VKX'v im. avieiva^^u^ Mme-te^ cl. aitewtif. (^Lmôi , m. c*. 10-, J^atfcin/fim-^ 'pti^ce- <?e, uy^ 
pièce.- ij- ■j7iaC'îi itfCU 'I ?M- ii CM. t>viiUuiL- 3e- icui- aUuu^ . Czc Jom— vie*'. 3e '^X- OMkomakuC^ 

Je. {'noywiviC . 

L^c îtimtM^ ^Luivi^xtc .aue vu>nii~ vemvvuT- ^ iSita.ue>t. de^pyietiic. cm.. -relief , 'uiotu^noMnmi^ <'tl'ftOT»T5<£. chez, Iw . ./iS/- 


^ha A.. JjzÙxÙL de^ c^dac/u u^C-^'. où^^^ iemuMucUî^ cot— eU-ovm^^ t^ùi^ iiauivetifaiux^ £<_ »r<7 pM?^ p£ M. 
pe£ .3«v^ 


(Dcaiùt,>i^ JXl. ëùoAcal^. C 'jjL ia, rieutnatum^^ eu. '■'itii'MtlUy 7aeH^ 
OejV- 'd en xéôtiXtC' *>*i^ iiw*iwin ïiU de la abij- û ■xaXt r 


ICL nwiâeic^ 4Ma>Uivu> ^c l'ont. u>t pforî eOïKwuwuO £i_ Lt* pi lu» ecuuxAiîtiAtunutV 9u jnôiii* 9tt«ii» la-tnttcXitiie. o-aitaMc- .t.'iLiÙL. ai<a:.A;UJ tivwveuau.»: -Sam ii«fl( itrl^iyU, VIOWUL- ,|n«7rctu*»^ , aui iù<sem^Jutt<iML7|iRx li*» ^«mo: Jinu «;<.«, 5. Ia. T<i<riiu, ?« Hft. . I-'al pUi» vctkUmue.S' .U3S. 

%j. B. Ji-cj. L inpi^Uiivc , 
éH^^\ [yia.Jj) . Je.- Valut- ïtHViJtc ncti^ xMU- OMcX-uàù^ Arliut^ 
Lf'aixcâiMik. au ma.ïudcj: yy\^otcvi.--vci\uLJenc^ 

i dX^tX^Jim. -VirJ Jii}llA.ciU- 

cefieiiJauU', wcvKt. an-utL- aiifà ^'ziiet^'e.^ il u a. mxi.. Mii^vua.- 
tic ô^ JÙiMUCL-: %ici le Miucuii.^ l)eïoM^. 'le. U- faw^Macc^ .43^, ^-Ss^. ti \ l\ ?fia .^rtiiJ la. ,5<!|ÙMK<rn^ Sc^" 

c'iii-atu. "icuM- V (xttiiuic, ^cmmc^ 
i^ht^ (y'T'juhê'u^, -len- iwattc- v>^ 
Jûiu^ éUtuki,f ju^ u^ btcu , icit^ 

Il . / 

cwji^'Uixii.. cix. paitic l'cuxomoMi^- 
UeHc, 3i|jîiteitc£^ J 'accuse- fWi 


/diMc tj atteint» "ît |3a.'£-aJ.i<out aail'nivl'ê. . . d^r- 

Ukl. ^t()titMU£H4^'ai<^'il couit^ a.wu^ ^JoM^c^Miî^ 3t iyuLi^\-\c , au. covibiaii-c , il j'en ei^n-qne- , 3i't<xiite Ji OMHUUtAi c«t<;<rt£' tfMSUMotîÉ viWlx«)e-, e<*.<jutiu ?c i aWi!*«c^- <'«, treMtmiiu^MC, m "^^ 
l^ieuufJCijW. Muj au' itiJ<ui_ he^wlrMi\eM^ei^JaKA^au'iiuaXf-'t>a'i^ujÙL'_ (?<l ^ow-i^à- ije^veMe^, 

?t, Jja/iki-vi^ou^ Àami vt-UMViiiuevu.. .Je ne M'ciLjedié t«iJ ; Jt u a^ctaeixitaw^vw,t^j;ouitit.^*3ei^ue-^ 
Xt4vivc. ■ ^'ui^ OMA le Tkew.bUM\e.M^2ci mtWM»* ^A-iJ|<i «-te •ualiti. lyn'i moiH£*U2 .. iîd«j iz let^oi 
l\,Ôcw-i [t Hunu'MVU.Hi- , wiaù IL eiu .^i jttiHc^ , Ji lieii apwt^ciAlMe-. au'it UU-^ n^m^ <injibu^ .iiUi- xJUi'auL.d wii. cJjichon JpivMiif, -ptniavM. Jne4:\Mciiic'M^'-âii^ ie^i- mi^eca^ia^ la-tir^uia:-, V a.h.ei4^ 
vu. «dut. .l^wtlMWH^i- , wuxù) .^o-w^ ii^m^ïci- ji^cviiit'Unu.HL ■ J<>vL^ècfu\:wt£^eài^,'Vcnut^u^^>tnfiz^,yu^- aV&isy zte-.-. 
^^;i,^iC-/Z^,^t^_^ — ^;^^:- 2^<iy'^è-i*:?<i2>*i2t^ '-^ <^^^t^^^' " ■ P ■ û I? .P . . . 

:^'JKa(<xdc. fl«v «i.'L Autel aUfaÏA tVltJr4»tt0l^ *Uli -•J'.iVwfcC ?ïJ i^flu'Lic'.i- .;<i t"'K';n.uit -W ài'nfci. • / Ji'X'î.- -if^H 
C<?UviM«.u&: A Jt |ntw'4«i-<: ^U ï^Ht '<L (rUnatie^ Av icatuii^i-vl/' »:uMwi" .^«i ^C ♦Vu**** p^tet' •(-'/«t ■<:< lu 
'Jl Hi faut i^xu e<f»iHi'ii»Uc J<: |t«.t lf<nj a' ,:&^ ci^iMf»-.!. >\î.:-([ ^«'Mipu- u acm- oTwc «jnt/> ?ai<i?t.ymi«<»A« Ukk. ^ASU ViW Kon . Jaiu ix\'eii HJc t^.wei'u'a.H'U 3t. î^iVe.» éïtvUit ,tA'M3ù oiin i) ^iihcti. teJtaiciii-eax.m^jtS tuai- 
ail qu'iw ci^^^eno ivMt^u^, Wduîo+M- ?^ u>ttq<> tvitnJ , }^<> 3<rJ«> C«r«Ltû'eW£KC .r<TMJi3e.T<twWc Jm^ 

.^m.e^. eC i'i^Ue^iciit- 2u vUhtakt-i aiatM.' .^i- H'ciu pa.i- nue uxÙch >ut^et*i<M*t^i»ifwitti- 

•-" .^ntttuv , ? aiuê"ï<l-, tn'Wi cvitet Tovu. t.uciT'em^ .T' u itqa'z^iii [) ivK- f»e«, pt^rt. eLJea-a.- 
-MuiiiiL'.jom'pvvu Ici Miixlvùiei ; ^u Ticin^u^ JmiK>etu)iJ! Venwifi ^uJei Xuuni'u au ptu^i^um^^^ ui^ 
dy^tatiou. a.i2ffi->ct. 7>e la -viuuXueuJiLVuceah. eu^né ocwcd'ej covwM.ciA.cctaU- À de m^yit^-ViLi^ 

Jl it'u a^aïA'w^ caà peiic-citi cru. vpua tiouizei. i^aàiet 0nli£, c'eJLc^iw où LciMoïaJe^ 
mvtii. Jlê,« «vu «em^atwvM, Mai-ïiX^t>xe\c\\.aatim ? Mite .■VHtpt<MxtVa»i^'Pin<t- i*- 1«^''«*<-' 'W' 

ici emiinuciiuS . 

-V <" /nalix^c. : 5 an*, j'e^i eu apxù lo. auniJi- ^'^•^ JcnufLiCi^ miiM. vn'ètie. couche. Su/l-ÙlUiu^, 
<L%oi,Ki nuTiiilf MiiML , i'tpmit ^rtitJ, «^ewi. c^fJ l'ouCfuri) TiWqu^fl'Vfifj k^^ vitfienii^ ?<r>\^ io. iouwc- 3e^ 
Aiwti <« reyRtx» iTh -m'a ^lu .-it clrrc qw*-/ V'fcflu^ ctUiiiu^ ? akaoc<-t- icerivu^Xïi'ct. . c-7uy ieuleutâ m'tnn- 
kvctiicHUAiUlciiu: tn.) ?t T't'WViK . qi«'"i(' jj LcJ ai la. tlM'-"- aJ( 1«-. Ia jljiii^ut U^ CKiUWMML ■,]t.vn^àt ■ 

^ \'l- ■ I S, £ ■<) ^ V 

c '( ■ Clhlîi'Ct. : if\\'ani.?ai>m.t eu ?ci<uu'0 mu i\xi:eiu. '?c o mi4> ,' ?ite<> ■ çffUi-c ,aVeA -vin^fÇ^ 

- . ^ 

lîtnoiiM aiifUiiic iicM/. j>iTM.î puVe* ■ 

c II. L'IuixecL ■ J]vaui^nui! fciuL tfa<feLi!U ?« i^tuuutjj 

C 'Il Cfiatt^i'L : hni.' viri/et.HM tkjf'rt^tt-, |5?i<5aM-L \ômvli,ïeàVcc\mi'!' vèàU<ulc(l.:>yii~^eMitaif'usmt ÙÙ6. 

l'e-icuc'u-.Jj. niaWt a«|JAttiitaic rtU»" À la CateaoU£. ?e ceiox: jtte t^\l.U%-ij.^i\t*Hfi^,2cnii «il lat 
a ««< niVicie^avu . ap|J«ti<:^ , Ji" K w*^ i''U -(tovMfJt , kj * faux uiîvMittà . ^'i civtrM? i^i-t^ »»nt (a »|u« û&ç ' 

ai/mxitttwv^c"!- * w vwiJecuu . 

J€ nlauûd : t''<n"««.Jf'Ui'£iw-,3''<tJ li coiMiMtHcavicM^^e^ enviai ? uimi^Ticà c>euL 
u n'aVixii i:cp«ii5am^ pliAiJ tiVti (JrtM^ la,V&(i*w ^ i"'it*m/i<J a'^W*: a «jiniH' 

"* .wk,J-.^' ......_.£'',.... f. -i'. <'= 

>o cf{J&) pejtcaicJii 


UiK., c"-''M4teU« -^[.(j/iatrflLÎ-iXi'''^ a-Veir exa.viM.vu- ^ta murilleJ "^M malade 1: Ji tne^enh. 3ei ieua:c<rtLi^ 

■ . ■ ■ 9 t) (f ' 

Tu. vVMjOiJt^, (:t ntuoiii «*1- HW!^' aMci^tu/ que. <ie.l:iM. aw. exùte. chet la hMwyit- aiule^-i^ùiucai wujidket.- 

eM. cowwu\t.aaviJ, wmù iï «4U'|c»îc uct enctne., ÔJc Mué, U Ji^it4: ') CUaM c-KcvctÙmi eJuvUi*- ddiiM^. 

/ ûu rttala4)ej : J.ivet- tpui eumct'uh'^- . 

Ijjt. VMxiaJe marene. ioMi inc^ymJmatùrH-J . ^ 

M- nuu<:2e : ji uA-txi,waivmvvum^eiv,vi.-^\M.nJi>eù.à\^ Pc^icif<?*H^nc.Lc{aViî^ 

^yvCtMX- Huxln^vicwo . 

t/ll- (^MtCÛJ^ : cl a vxUe. iooa ue. avtt.- oavLâ ccvwtnetice a ruai yvuviebei '. JluvcO cmu aue \>imi 
Aveii. eu ttà c>cnMtuci ; .luo^f) a cc>»*mieM"- ULViVn'cultt cle la. *iiovche.'. 

-of nicuade : llu mu apui u covvwneM.ctwietu^^ei Jcmen.'u ■ 

<£ ma.i.a?t ' tH-OKiWiaii aupateu'awu' itvu. t>ciivaià tsm )u.k>tiL^viiAet- mei \a.Moti . 

Ut nia.la2e : 0^1 ■ JLnw i«*.t , à«. fefljjijrti» At tuLx J avaU 3e Kl pciM* à »nc i^ut <\ 'tt««. JUt^ . 
fJ/L -(jnatCûL : (^uaui ovtt • oovu> fcvwMn^e. et itiiMlt ûU twbuie 2 ate^eM^: 
J^ lliala^t ; 1cm. lSS5, c'eàL c'Ii f KipmH ^m wi« i a ox?,ntMcJl u a¥ah. i*u.au ?efA «us. i'ibiU 
MMltOt (i4M\.u3 j'ai. t^oMmencL. A le nuuàu . 

e^'Il-LliaiCiV, : tt'iHtvn'Mu'.it; km.- il >.W Vfui diMitevilttc tmtJii aiam. ?auJ ta ^Atrr/itùni Maoecui- 
J^ /nam?e : (x)c^^^ cMi tM.. /••['juim fiu v\/[iitL ,\'m \cuMii-ti ccvhwiu tivutàu 3u vu^nte^ aiaetf— 


icyiJ^muL, , . 1)'*' . c n . (^M'Wttt.: Lw , éoMi^ei^t., lUtUi tiXiâxmni£Miut?tuau pc^im^m vou.6 l'ace^maivâeMxM,. 

i.'il Chat col: cO 'aiiuiiu , (Ma^YMcÙL^A;oMclxjt-aiie^'^*ît>lf(îx£tiiJ..'lemaJMi 
aïiÀuvM»^; ? aiUeuu je ^oiuaii autwt/ ci iom^ytCK- 

eJR. Clia'Ci^ffu : Czrue^- voM aiu le. feinitentem, voiU au. mû- ?u (ji^tt .'. -C-e niauùe : Aii ■ e^ïLvuiiM:, 

cJ)L-C:/UitCûl:t)\itM.i VûM jcùtiety autû ahcii-aue.dcr'^witcie^tùliake- ^ ataew.....^ /7iaJa)e: 

cJli-CliiXieCL: Jcui \ici^c^a\u.ui wnixii ï^IiuiVhj émM^oOienÙ ,51 {'aaiL^ou£.ïà. ew.icrvmu^<)mLiXii 
7 aiaxù AWL uaidai . iimi vtM>L natiuAlQ^nutu^ piciu demoMiet \/i\u-ecyUuihtMmL.. -Àx r/uvaJe: i'tù imP 
4)t^u, f HuncT/ , ù uuxwii dt U. ntA^l'U. ■ïoAitc lie, pouvtn/i- ♦wai^M . 

c/ï. LnaieûL • U a -f -i\.\cv^c^e^MM au'ûu. fui a. aotnicuJ ieé rioivCta 7)e pu '.IciiUuaJe : jÏ u a^Jau^. 

c 'IL. CllCViCOL : bepu ui SicmU eU-vouô 1&Ô antAiaiAMa ici , Je voni (unUeuL c>e cùiiit vucnuntàMweiU^ 
ï'imMn^du.Yiihttti'3 a.iaeiii.y- dwt-vptu iat^uùi ,kiù- ie ï'hu<>tenieM.^ . ,À£-nuiuûc : Ij'ai MmiÎ ituteiuke, 

c U-CnUTt^i^'- ôi'i ciUf. i ^./t lUMOMC: SlJ'r2ciùj.jiJHÙ exiiinumeMtyie.viiiiiu. au fzcd^-Jenc- 

T vi ■ Cnai^ot. ■' 7« u aicUvie»-, mu: î)ûuehc «h jeu Ticm. 3i*wt a peMtt-nH^ ^inù im.vA.iii.,2a^eanîiei ■ 
.Zcmaïa^le: i(LÛKeU^»iu.it-Me bcuaù) iX'ia.i-a^c^ ceux, me ccuMau-AcLt£irnuitùnt,celU.Mc^iliauau^,eylL- 
fuloioM m'xiciMe'dcc i>t.\u^}'a6 coiitiuuei- 

c ^11 ■ t ItaxcûL : ^om KMUwi'at noti^ ccmuXtii. kiM w Siffuti. - (Seke eMuiti^nL atautiauceiLoiMét 
<|lu^i'c vaut li- "iJxioÙA e«t ccwmie-tt^M^UtUimu: {viieïeblU . J\ oïtipc apeûifwn-'tfvi'avec u. kmi'i eUci'a^wu^uiaii ; 
iï miute. u>uictuAi (uaUtiu cJn^e .-■i^coiaciiuï voKoiLetuun^fttMxJcuaïsJMmi'UmUcih.ic^ 
'ic»i auu^à \'i\no\eM iwitamewe-tu- <Y<^"\uii 'j-irù ;e\'it(zt(nùcnaà_}aïui,jiiiau'à.ia cAmckiatL •/C'eit-tw-cctUM Wt- 
it. \)vv* "icwu . { ^KiwiXcUa ue wt iwuaiti ^imu oxmimm^ oece.aw- iotM^n.vuii>et. «<- au'iU inrtewkM aectoièt. Unàu w 
cof^iicMeucii . i: c im au'ili inu. ccunià, Cli voin) u^cvùletM.^iimctitJ xxxwawi, . ûiu. àertM^-ce^enc $'iii Wavautu. ^Jû/ici/nùjuc Jii K ''/lanu /S t. hii/L fSS^S . 
L \r\c\- '^c la -IccoR r 

Ji''.' /itli^io/oaic eL- pamoWaic- du nii'icuwn d tyroj^L^) J'nn. n,.y77i/72(^ ' 
ampulc au ouu cjaticnc ( ^o\\^.^^\^ <L.jc ^V Uyan^. 

^;' ^jlaltxdie c/c i OaJe^zoï^', .huu^ y^'/'A^ , chez un hi^rinnc uoe de fScuiJ, 
C' '^atctliuHc raciu/c /.■>âî:ipnetiauc Uoiumi^eiuic ,cAez.wi lmz4.v/l uc /^V/ 
":! <. -/y/iaJic a aeïuiL. Ju/n)^ Jan<-> /ic/Jiimeaic .<:'/U£^iu! noz/ujn: Ucje d<.^ 


//^ ?/ (' l' ^ !'■■' 

«. /(î. . L-/2ii4cV^ .■/..'r.V'|U£ lA'iir mu' tai.v'n .'jl p.'iit imc •^iit-.c ,1111 tniiita.V .11 rm (rk.vi- 

1? . r . - t ' Il - \ /' 

.••'qu iii-riVii.'i,. Xc nit'uiiu'it ciw,a. peu r.i^:.,:- X^^Mcww-.ic -'«'•-JÎ' cV.urM.ih^'int- ^thmiuiiùï.- l'aïi.-^. . Joii - 
«liupilti: , ili| i ll.Ali^ iiivvipiu ; 1! l'i'tiiu iii'ii.L .•l'H.iiiltit. auptitil "biii iifU pu.» Wtuit 1^\ .ViUivtuniri.p^Hii'tt. 

•P ■ 1' ■ P Dl' 

) Il 

^t k'ijit . ?Bit(^|'iiiv .'ciriipi la. î^tlro'i ?iv )nnMU-|iiu Jaiu-liiU. h.iii?!»' .)ii<; t nntKc leutc Jiit.fc. An tuV'toii i'c M hl A<M ■ 

^C ,'!UXLl?i- ■■ • li.'in.' iiHpliiiu, }<. cniim\.w. .V ret • t lu^ It'UiMùi'- j^nui^hiM- ^uix^fcn^ À. faite It 

'- I' f. . • ■ -C ■ (, -^ ■ l' i' 

pi'ttw J* cu\\iriiu ?t Ux Vt'iitt . ""ieuAiiiu :|iult]i«, icmfi , Vtv. ai U. ■patjiivi- JfiiVeHtr , l 'ai «te Irâ^kU- <»MI«. 

U «'oucH (U L-L tJii/int ?w Tiiwiii- qui' [jdiu^ ni'tni ?t t^ â ^"1:^ w\cXzct<. X Wu .iXw'^ mcnMMl^,]'M. ae-Hii^ 

anwaùv*4Xi*"- ti_ II. uii.» K^M"-*- à\^.t- uv vmi • c jnam) it-^wt.» TtVtiuL cC Mitri , new- dzc ai'-Vdiu^ie. â tni~ io 

■iiiiiuitiJ , lonic .llil<>■'^^<,^^v^ cvHclii inte l'ciio: liiiU.Jt .>nt .'■Ht.-' nxln^c ^saii^* au'e. c-i-a. ptt<) i'ai ja»-P'-M~- 

îfti. Le iiùturt. l'An.'' l'cMH-it pi, qa^iut L'>- aati^ ■ t lîai'j l'Ai faiW' ai^avu- ^ a\icwùke^ Lhu\^j hnitâU'fi^- 
a' .^' ''•..'', P ' P ^ , • ■ ■ • 'r' t- 

|>i*7tc À 0, cucii . 

-> /' ^„ n ? t /l ■ C'/'iT^t'iTL : l' '.'i- L V'iî.^V K' tv ." (Jinri^£_ iiHi- 1 VtA'lt'*""- t.iu aïTIfi , >"'rtt'^z.-^•cIl/C_- 
. ' P. I- ■ 7 ' 
.IL i viiil-u. jfUT ■ 

~^d niilUX^C ; "^i^iulam- (.1- Miiu. .''11 '}> au i-tlLïr.'. 

t'IL-ChatL--'l- : t.'/- u li-n<\-miiiK rii .v |nic ' 'al^lpll^41^ù■^t .LiL. .-u < Il In'tV: , iviut u, tviLiftufeg., 
iiu- «vviîaii .)u hiT.' ^''iw.'nVKr ?ii [rîtî,-v"; p»iï .^vM»'i'iiiu.iii_ le iVuA' . 1 ViVain_ l'rit.i. t"i» ict ni«m i^-Lrlt^ 
Ct'tviintKwtim, .iiif«rti)Hùi, . 

t!A'|-iiiO ..iitani' Jciirm- • iviivi- Xiit... I>. 'Iu'i'I'iom. .' 

(Jrniu ,liir>7>i'ThH'i-- . ..■'^ f'iii ri:.)Jititti<: i^ii I Vri^itit . i-jUtlifUii- /l'iir^'^ ■ip.'ï.i. f 'âiM,pit|-dhW. . L ÎMLpety" 
^«.ou.» tiiit l 'ti,' rv'Mrt'ii:ntt â; .Vtiln- Le Piaillent ?r, A'.' . t'I'ai-^ AtvO ^: rcuitti-- /X,«<_iM?wc.?4pM-^*^ 
U- li'tl'ait. tnc*<4ii<. ïÙH f l'iL lu. Ml 'm .'iii'l_ jauuiùu i>i;cui}t. ■ <.'c»Ii'i"-u!iil , 3c p mu" u ^ni iTmpij cMkva^nïOM- 
3wia«i^ fi-DtVKiii- »ai|ini .î.cftîiHjmcHt. p^ulru. .C'cJi-tV «Ui iii« l't PtJiu'taùt tut iVi>a«'i.*A.>ct . Mm, 

. I) . . . /tint itllt^l/c-llt.'} ■ !•■<■ .^.'iili'i't iitrtitohp» aul r^'iiip^ HHv ^KiiTiK. •^•: '•'■■" •' c.:iif-|»nliut- 

/'/'ri' • . - ' r i( L > - >• . 

~<; /lUlUtt^e ■' Xo- Jciili'ut Cl. t'ii'iii.: riVi ^'l'iii".' «iiulc lu Kiii|>.'- , l'c tic pi .iii ■. IL r*n. a .ii»iimii?. 

f^ /[ c/utti'^^ ■' K'H.i PiT'e.' tliii l'i'iui. l'iiv'i.'- CMC .\'3 ( rUiiini '. t/<Ht i.'uliKi .11 .Vj 11 Vj(_ p<t^^ 

I' f . ' f • • •? 

I^.ituu. iVml. ri^ii^ V^•U.^ hlniilllu^' ■ 

,^C />UlUu\ : c'L'W . iVii t'iiATi. "'U A'iiLiir ,Vtv tu iHiiiitilL .i.iit.-fjc-, au \tÙm"muu«, Ju-tHri- 

tiHon. . c ' m' tvviiiiifnir.: .i" tiwVitlit &.-ffc .ViiLut -lU . <.va Jc^k-mt».' .1(.t<:.' i 'a>npulahi ►■> . « ''(ai/i. 3iin<v- 

U Ump.';,-lU. tlrtlL lll.'ùj"! ItXlU ;allil•ll:^ l>ni. (TlLtiM^â Pi>v4«r plu^ vwt . 

c Vf. C/U17COU ■ 'Sc\\i ?e'ii{i-i(t tt-K-dlc Pli iX'.i .V'in. i-Hi-.s riii:6.V*aiih:.L, ^cujcuzi nzAunlt^d^ 
Je iniXla?e , t Ti'ii « 'lît'ujlirui-. t- V.ti. pat a<rce.i- , 3c L-mix* .'n hmj.-.' j rtfi'r.*. l'ai <;»v ~ 
lufttii h:m|.<.> Kii^ .'^culi.-iit l'ii't \n\i L i^f.» , ittic tVnuut .an.' "- v>u'>ùjHfn .lUic l'fiikiit. ictw.L ttr 

f 

_c inauxdc : L.''c.v ?i'f|ù-ili: a A"£<: ; l.mtn. ci-U nïh^L .U'MVi'iml ni.: JetnlrU a'.i-^ioitL .v/<v- .i.ni.T,.''iii.'Kn.' Irt. iiuHU^-'^i'iV^i • ' ('-' /' '■' 

c %. L/uiîi-i'L. LK'iiwc il ,1 a. •iMOcintîmi civtz^ UJ 3 ('^|.'-'- AniUiiZiiiiA:^ l'u- Vjl/a' t ixnnc 
flliVl; J'tlawMic (V "uu^'i'-- . il'»} Vt'ijir jut ea. UnietiL^ 7oiUi.ni^£i*o^ •••ni- .•& Jeux ri>cc<xjC,r». .'c I<^ ■" 

■,)-- IJCvH^t-U iV j-ill - 

« tv «ytoiivê ) aulii.i- ?c-Mli;ui.L nfihtl'fùi. iiK^ celUj^ aui ■^h.i. ?c «"ti^iM^ii. iitpurncùL ahntv.Jpb« - 
■ticiiK^ , cV inoc'iiùtnic ?aii^ ic uicuivu'vu ,\>iilcnt,L <iiu Jonc^eM^vw^w.- vuMi^^tivi-^v paiMii«.i!i«<»»t<«- 
'|-c»u«.- . IvtU-iiuiiU Uibihii-lLi. ;ni 'un. iviic -V ^tmniiT'ft .m' t-iU/U nvnf^iH- (<riiiituni^ , iVmmu, icj tru - 

-> f (' /^ 

Ulic ?t pim'«c''ii«iu/L^i) '.rrvltft. llcTVenoc-^ jjout jiuJi .'itd vtiTMitii*^ tC cfii^ui t^hiz U-L txvntndi^i. ; J' un- 
1'/ f • - /'- ^ . • ^V Çf ^ P, . . <^- ,1 L--C l'R ..lum Jo'iunbt'iriiu CwL |.4>;'u<.''lal'u^^ ^ <jii prtiSAHiV'^ .' mu iiuir,T?'c itÂ>- l'n'fvilùjt'iiL . 'va .l^,vt- 
' l' ■ (' ■ • ^ • '- 

viu'iuiMi:!. ,e,'Ulhlti:ll«:iM':"i- , l'c u'iiifrctai pii^w i)aii.i- K'ii.i.- |t.i- ^i'LuLi- >'i^ .il iViui. (VuL--^ i'itli- ;ii,)lïii/.&: 
|?lu.' |.nt'f''il'''''*n<^''"»- ■'"^ ''-^ .Mti'ci- , |"t l'inuL ToiH'i-'iïaL tuix^ <^iiTati<i'- .*mviiiil-(,: •■ /;, lUi iiicntLHti^ 

iiiti'hiL:' .■ L <. ////t' iMtltu-inahctL au LV!U'/ii'i~'U<\vvczch'Yi'^Miir\ich<'c '$i.L-cx\ù\\\i.\i,t) fmiàciilù''îc 
à CCztain.L ^1inpiitc4L^'r>-k^'c . _ "i nw. Jliamhx. .l'itiL .iii\'r.U|tV ?it L^)'"'!^.-!': j'Iuti-U-Jt, l'uhtufc^.-/ 
L -( V.' Ic^u-hJ ?c.^ nczh ,-/- de Uiri > i,Vii^>MiiciiJi:< yiixxl) \$'jk ,i\\'cc\\\\c orchioL^.'^c. ''iifpunv; 

iirjau:.i^ tClurilu^U tM.H-1 'aiil'iur p<:nJ-iiiu Lviiiuîu:- ^'c ^v'^^i^ni . ic^ -'/jupitti. rttwurt. w muC 
iilcu.'ÙMu cJu Le -Xlir . J\ a pi-iir Ulu ■■ a z fectùvi.i.. m'trcii.fC'- JcJ mcnonLvi^f. 

■ I' ' - Q f • ^9 • ^ • .- • /' r f ■ iL- 

f P • • / • ■ \ ■ ' ■ V 

iitu c\iut7u("tih't.'H, ?!! rraJ, pftl'i- ^ii'i;ii lui Mtic inain Lxnhvnc .«^in piin_ A-i't-Kii (^ p-iiiu ..V A-|><.iv(^' 

^jinlijiu: n-' ii.'ii|tMucii.»t.'. 

utlita w i\r^.vi5liiaui;:cii Kniu a t'wuic ,■ i-Vul [^ nu'iiii'iiu iVil l'uvi.i, <C û^ iiiic t'IL. c 'llit^bt'lt-'' 
rttTpt-lu^ Uv tîi.ni.'iVli.'i.'lii:- i^ii nu'uliu'iu . i- 1 l.\- iV'iiti ,ccn'eiu Y'n-iu.-aie nui i\\\\cw[^ -V (.'WpiV'k'nic ^ii^^^i: 

"fi ■ -f ■ ■ 'ir • • ■ > f/' ■ 7f /^- V ■' Al li'in mw ^iifltliu.1. uiiJ' U- pi'ultaùiiu |.>^l■^Llu t^^ . itiw ••mfltj 

il'i 1,111. VKKiiUti l'ùit a^'iiuiL .tV.H-iiiit Lc- niupuf'ci- iU*iirruiti-'i\< nuMtiHiVi P^ttiL-iV ajifiniA' 

I' • - V • i' • I • P . f P (V ^ ■ • f • • ^ p. a uriuu 

vi^ua^ aii'iL ti'ml'tta >"'c Lv luitic . J[ cpr^'ui'ii aL'.%^- Ain,i. A-'u iiun'iuu'iL ^".'rhiniù!, pi"!! Luï, ,_ oiu a^- 

U lû'inpciii- pa.''. 

c 'C ■ L'/uiïc^n^: cli'iiji .il .ii)ii([tc ,1 ItV jn/i^ }c^' \ul |iU'itini"'L ,.'i_ /.:- Av iiiaiii i Huuiinoiti:; 

f/LiU l'Idla^cl: CXk\-~ -svk-i- tc^tHi^quc- (^m>:- li"t^,ri« l'pfej;. t-M-Mmiti^ .(. Iïrii\ (.'fni.i_ .<^w'^t"".. 
' il . •? ' I I J ' . 1 ' ' ''' ■ /' ■ ■ ■ ■ iV / 

<, //. diiXterL: Jl imt^'îfi ^t ltiiiar«.iiui, i"ui*n:ut.î. . iiiu. (.•(jiv iit)fu. iimlii.V_ jifft^maiM 
iiwauiiii.ii'u- 4>t_ litt<:^ Olaui l^t'ut. am.S .^iic ^tHutaiiinUiii- itu'tiumc ix- niiiuvA:- u».«'<:iic Ctniaiu:. ^it<u>u 

J'ahJ VviiîreiL UJ lïttttÙM ?<- iwfec i:f'n^ ,iH. lu. uiatoiu- ?c l 'ibantoau^m, t1^)u.^ù•L■Ju.^lv:,. 

^s^ n/auiA^ ■: if{>i«K-i li. huit.-."' *>u («-iit. „-(}aii4i;i-':<— t^Uït'iiu^in'il «■«'uà' rv'îuflt-, <,:. .'cM^t^' 

Xno ituv i>u"it l'Uaoïttaiti:. j^i»»«u_ nnt- bmli. .V kit t^luuutic chanJc iint- ic lu— f>m.' uv Um<' Ja>i'«- 

/> ■ . (. - ^ I' i ^' / 

c iL.(JnC1tCi'7~: àl païaiv. ,111 ■ici,.;t>ni«i.t-?auJ fil. miiiMi'ii^ ^^l-iVUL 4Uitirfl«»L.i- , jn ^iwî.- 
/ Lui niaiifJc I . C» iu jrmKu:ti4_ i*ff(«. mkiih v'^f..L pCTîûJt--«ic-.-t*UK;£«- • 

nr 1/' " *• P '7 ' 

/■' /' > f^ ' ■ Cil r f 

♦Hrticu luxiuiuil't ivu.hu iiiv te ijCiu'ii- inî «le- U<x?*c- • 

i^iiiiHi' \^e\uL. wxc^tÀiiA. , tju - u--Mi ' Ah--c}L. ['Miunt-' c<run-ui- I autît, *ucùvi '. 

-~*: /JUiJ^u\ : ..'l nie ■fiinHc^ aiivlu- t.v (•anaiili:. . 

é IL-L'hlttLirJ.: ■■'L lui Jci«l'u_-iitic-.'iL niant wiciimujùu, cXccnt<. U: (Httn'tiiu:)!!^ J>c i.>i(i?iit^ 
^t(i l'i'tuu^^avYL.aiiaiu' 11 iltawpc- , 

et !'ifcii^i.'t i£[>fO , Li JinitilitML uiHi- vviuv <'|>U'ii\'fX.- «i>Uiî(lc «n. iiuâtK: JiuL- 3a>i.i Ul tuant tô-iK: . 

■^C niiliiice : l.''ÏIl en- }i'àixc<i\i^ ; \ixi Kniu'Ut4t. iitt. certain ?cau^ l Ci\aoit.xii,>iii\ttou^ ^lMx.i^^ 

J^tti IIKIUL , Convenu, IHU. pci'ilc l\'UUlll'. 

t iL.diatCiJL. ■■ J<nuMtL .VHlîi '■fuloutt^. c'f iii-iviuc^rt'n'ii iama/.i- iV <-("ti ; iV lU l'ai 

1' .; - ' -' 

— c nuxuiùe. ■ 'Je Ui .•au"' bnic'ut.* , niait ?e«»iu".' loitot:wif>-.> , crui hn^ a .t r^aijprftrb.;! ?iu 
c IL. (Jhxltcirt-: t,'\i;ntoii.]iu^ [tin- a. au'i'l vi'^hi- J'j^ .'i:<: . <-/i?u._aur<Mi.^ À m-i(.;_t>jt'ii(.vt. b^iitc- ■ JcuJ iiniitn^iu::, .It .Uiil'i- i«z jc jiu irtctcii,. ^t^anct iuttiSi- i^jhil ,ait 1.» u'iOuiHiJ iitti. .tdii^ah'inv tnii- A. kifL •u'Xwhxw-; •''.'"•<- i'fi'lï l'L I^Jtm- Liiitiiiil itiiJu aJ^^ii» ,iuncia.u.i^ 

main lu. ■u.t.^ciwHiî- AW^'Hinvivio a Ut-muvi-h. r^lt-puti^it dana^ -U^ miMùL. ^'^■^■i'^''tioiu-L. i-<oi^iniw^tiyr 
truwiwxt isu l't « 'ai 3fcj-<i^ 3ù^, ■U- "k^it. ?'u4U- ^'^rïfe- P i.vuxcwîhù>.}cm£>xn^ , 3«. f>nu4\iucwui^iï<^ <u~^uiLiulcii 

<iT<'iui_' tn'iiniuu Am.Mvu M\ii> ^^m.w^cii me- ^Wt^'it. tiiaU-. hniu-tv ' Iscittc. f.J /lui. ciiwt irit-iîtrti- ?<n!(^ l'd- iuL.i'(.nw— Al pcJ/l- tetvjit , i 'j>i_£]iu-fl|irti'u' (c n«fJ U riii-i' a?fi- 
i_'li •{JJia.UiV^ : L.V-x'tflîi. main. rtUiJ n'iiJi- i.'ln.i. tin.t.ù riimrttvl:»:^ <5icint'ù}Mf»it'-î ett^di»-'' 

-f ^^ I ' ^ 

^<: /nautile: i?ni,i /U'iu^icut . 

iliioii, <iui »)uii'ÛMi_ livi^tiiu. t inil[aî)ii. k-t'u_ lulti^niu ?tL. ^.Vm I-îii.» ^li'ih'crù'l. . C^ mciurHÙ.tic-.JiiAaulUt 

te \ïi!n\'c î>t)i.v pttrkii'tdwUM»- Jii'rtMtilt ?^ii> u:. wiii-it^iiuL i?cc^^'i .CinJuici^. 

'! \ ' ^ Ç Ç • ~ '' - , • • 

d^^ jcu ai'aiii- •l»u%-'' Uuatjinai«,-L, .-Vit,) ?«ut tW-' : l!;À Vi'^i- «>fahijiui, ( wtttt'u. <îit ifpc'i') -Sf i 't^'hat-'' 
?ijnaH!uiiu-- ( maiM. tii. mt'm'^uiCHL ) . c'uni.u aluni. L tfuri'i'L-tHiJi'i:':, jijchmh Inwnui-, aMauciL autzcc 

/ ûiL niiltiiJc) . tWiîï. - vfii J , J'aiij l'otîi iKUHU lanfri'mi. i?ùl't'nt'l'cn4£iiL U'i^t. fii-J 3<n»fe, 
L hoiiit. l'ituli.t:,, UJ \ioU aui^uJi mhi\.. ^''^ //;a. 


/' ^' . cr ■ ' 

(ia<) lit 'tilt JiMiiU c<-, ^^c îvrvvij» iin iEmw?J, il it |a_*cu>alùni--^AL incin-t^ tf^yi ^^eizcc- ci^^c-iA^etiuar 
rtu'il jv ijïxc'Mvi^ eut \\\c\\\M\/^ iù[o- bettfe ^Mi.tt'ioM. ./î/. -ce ()it'H a'Id , 

e. VL . Chcl/U'cn~: iicmmem- ccta^Jc- .t3ii4Jc-V- il f 

ii'i'u.v'* ,• c c.'i- (ncit ttriiauiiialniu ; il ■Pliait, [ncii cuxuiiOL. au'n |««- «<'ii,<_ i^atw^t j^g ta^teécH^àtion^ 
r- . ' // -F ^ C - A ' ' '7 • 

,-^ inauïde. : Jc-\mm\^. c 
a. 


2ti' tnilft', [t. fiant è\a.\i\!^ svl Hia'wi}i^ ■ 

.-xu! niCil^i^^C. ''in' .cvlUt'tii-i'niiii- fiu.-mnu^o.iititu-i'L^ .avec U.* dixuxt «kiwi»!- .j'cixaJi u— 
,pax|a»t_ ..Viu'Wiir- en». «ciJWrt w«^ ?ni<. «^'mwtttuwtM, Â^ i'a.ul?U- , unaitî <rn,^tu nuxA'l JHtiiv fw2Vu- 01' DP . ■ V ' . ' " 'T V ■ , ■ 

Auw l«iM w« £pîoitt>« u», (Seniat^ioK <?£• WfMVtiH^nfT' al'Uiiciiitt.L- A auit; ijiti nvtu. K'nwit- Pc'ctiL un et, m-w- 
vu^iu- Jt-[t .uinite^Ji 1 '«^ii- IHil^^ £lj''Wi' 11'li'H «.'pi': lentes t;<_iiii<;(iilt»:.z- tciii»Kiim^afù'>t.i- aiu: i''it<T' 
ix«jiuju , U4 wwaa/^ Mctniu,^ >riJKw(u^itiùi'.'<-jL''li'c;aia!' Ami- ir<aîw.» Ain,» Ll Ui'ùi--. .'f tv;. ï^t^iiuVi-L- ■r ■- -- :r - 'f *' taxA^ : Jiiawr i-h v"M(l ntax^'o^'u il u^. ti'H)''"i-^ •.ivuïvnu^ ciniixirU^. cciWVU^ dii [ans, ?e^ intta\'i/<- tyi< 

il ^ I) ■ Û Û 

V (v; l . ù / ' ' ? ■ 

Jaitkuuv J«- HKiMiïcttu teu|ni't,L (Jc'iifiw*»'. 

catï'ûinu ?u uix j 'i^L 1111, iiu'lcur . 

7 • ■ l'' ■ ;? . 

Itfniù u. u|»£'hi;iu a' ijumm'»* i-\\' i..\Hiuat> rtH'i'ii^tiKVni-, à i Vfcot .V Vt'tU'- fluauPrn Jt' \l\'U. aux Jt^ninti- 

U|»u<*iiiht^ flVi6- l'ctu fuWi vvfû Îmxwc- .ii'Wu lin.' .^n iui'ii\viu.iit_ cl- c^catcML. [\[ i.ni tj /ii(.mitn.i£»tt' 
Pi[iiii . \Hl^v I 'liifliUltCi iV la. l'i»1tHiti . i'k t'i^ii, ivitJ H'i't'f'icn?:.-^ le |Ml(..i^ ^VnvtiiL ,.■'■■ iJat^ii Jii.'.,- ("Vu 
Uifjt h>iiJL"i<,t.» <* a|.-Wt' mn .:i-iciu-iviiJMii* ftu» :|i'iu;atùi-t - %'i'ii<i--M 'tTr'hfii3tên.,.\i'-i'.- . iir<t-,V.' i'iM(M<vi_ , 

Ili) tVnftu'tL. . i'tltLi'tvx w-Xi-it-'^L- (YiLt .1IU. « tVKh.xiti i^c Ca^^uiil \c ?u'' cA'iAi^ , ynaw- t£qai2i-'^. u i^'it»V' 

•h- L' l'i' ' . . . ' '' /' '' 

.ptitpuJ «t- u« tncrabuiHinc , Pui- aiiiui'ui'uiii. .."iniuiii , ^l'a" drLfuau^ ivnu .-!:£.(. failit, ^vi-mw^- iM<à 

l'inu'i &>H*rVit€Ut aiu,ii: £iiii l'ini.u .luï^t |>iut. i^ >tl'>cn? pou»- itiie mw-i'^ iMf feiix- «.iv/i. ^ikI&i i;|j.-n)<: ^lu'/i 

■ • " 1 I 

|>iw »»c nwin'pii .'it l'ciuL lu.. Lc-.UMihl Jiu IvcTl cVMfiiJi.''m<:»M- . 

L!ct1c >\.»KiichVu eni-u. l 'miacic n'tMKtJL Pil iiu'in'eniiML lU. i VHitiac nuiltici- ,ml Kcj Jof-iHf tt 

L'Ut- iiwT. Icwmu;. li l'ciL»; m-i. ïi-pït-tNcnh-t. un inciictuuiK^ tviiipu»:^, jj'mwu ù'IiÙ i^e Ia ViW^àknil iîS 

/ II// niiuai'e) . c^wmu ^ {\ic .imixiti .iivt ivn».!- X'J t.;<'i<» «ni iwiit ^'7>-^if- "'ctn'^^i mi Miiuiil-Ki 

[lapPiiiJ il JTUtw ti.v'citi'U. .Ce uiv III i.<i. î^/ii .c /raie rfz^^iiii'i liuaji t'îm .j«« in. t^tifift . 

c'ii .{^haiCcV^: JciLi Mil wi'i |tii>r£ui- In'iit lll<i.•r^*V<<an«., pnOon'il .""at .) nni ^priiuc. 
^wiifiùiiiii, lî I aiHi'litrtb'i'ii ■ 

c'c^lti. nirtlt'u'c «:'/r»,.-'iiri- cWic la '*ciiJatioM. ^ tn^twoncni^^^ \iAcMtiut^i- ni-Ji- iui>uvi3*vnU^ 

l't>IUHf4 iWtadlVlnitA' -^l'VM'-.CW/l lui <•' kùu ?Cj*lH6'C-, dmi. ?QKJ MH .'il.l , .hl'l Amo f rtll.tt , c-VJU »;H£ (irfrt 

Wniwu^ ^ 'eJc iim^ tl«'i' f*wi- i.viu'luî£-_^,K ptnptijlfuijiuniti^ni. hh ivu'hiiir. 'ih aiii»ii^<: ch'^i^iXuJi,'. 

(t kwi. tu?inu*tf(xt«/u nV/«i.''iivewit'.j:'ihlii'UJiiiuii. pn,!. aptùt. l 'ainpiilahV'n. .?aiiJ don MtiiMitii: tiiia<i< 

l) M . ' , - . '' • j' '"1 < t. ■ 

'r. ' Il • rc , ' ■ 

CVU. triijinit.» ..l peu SJT-^ W HXXHUi aiuflo aM^ Jint^ la- HoMlU-' ?M^m<?MiV*»u:4t(^ nuaaVK,:^. 

i'ClU inahi^c] : A^hvcv-VipM Uuu. le au^tc iiiu. vm^jc : itli^. Chtiu-cv-'t«^it<> rtii?t-a.-^(,L^ 
tWiaxi^it^-miy^i-i^^cmiTi aii'lt [{«cfn'c lia <:'eit«. '}eiuU7<* ?<ni»b, ji-nutu:- Ànu (ta, wfwPr'chVH- if^-ton-mk. 
-wC nial-ape. : ifo» ,c'|u>"4i<km-, |«ir|M.it«iw«c . 

aUv waiM. î^itlu^ j.HHu- ^rptiMA»' £i' /uu>n{t<xc - , 'i iviij a». >>ij<i jjatu: .''c- t'innucMei^piucni''- j.^lnidu<Umuuu- 

/ Lili /liutadci : ,'.'11.' Kt'uvf: ||^Hll}^H«r^- {run^z^ ?e, Vi>ï^ mant Mxtchc^ ctHi-cauiic-aiu ^Ju 
•la i^ui la.tapu-t 1 iiulitui. vcu^cz Jûil ^irntina ■ 

J,e /?MM?c : L 1(1 , t'Ri'MJiiiit . Barfc-uf-tiliiiii-. )[ .C^hcizccL.: ^i'iu,>>.-i\.\-'iv\a, ,vmtyt\Mvl .{.x Jnu: ~U nui< 


IVLttHi^. J •Uv fratlic «.Hiptïùw-ti }i(, HiXti^ , le. UUAntm.' en^ UnAirnie^iU^ mwc Su, bnut fou (ntuf^toi— alti , a l'ctac 
Mctuuxt , ineiuYHL u'.'' Cintit;* .^ 'i'Iu».»wk ?vc tMom'«iiut*u l'iniut <;V' ^innlo ?<> fa, niant , Mc.iiaiiï<ai<- Â'jI'^ 
■|mv amJi't(iu.tn^. i;(w- L'ciwu'«t£ coiw>vuAe- le-H^^tAi- i'e^w.M^c^ci/i hcUck-Oc-U tnnw- \iiXatnmi~Dea wv^w^i- 

iui»viid^.i.vH'fi:ttauc-u.'.|lUK<» iutctxiM^ am, cM^Ani iimniaiepiL x&ï nttiï MitiJc-lt-- A- 1 'afanc naJini- 
^c [a- (uam. |.vi*t>Rwu cni^rti. ett Icumvri. VraiAiM^v ix^tew^ cjtM^au-^ avec le -H(;vr^^<j- CLMcMUtieniCf 

u> (ti-paiiiijJim, t.Hij .(.vurtT-t ame.tet-'iil ûu. jzt -tu-tlr ivL-MxMcuiut : \'nboi<nv Oc i 'cu'-'t^<'''i.- vniimtui^i'^'' 

cl'uj. mi, pwetknvûtu. cndiol , cvct^eai non. Jurcuuitic*^ ; {^^ excitaticnJ -(X€whii-i^ii£i^ *n}Ttaw~ ànt^^ci fK-^ 
ht ^t<?Ul^ fuiwiije-.coMfcibuMU. •pOM.'cfe' a w.-mî^'Ki'^ifti 3m. pfwifn-H^itt , mai",} J^ïfe<.> , "'♦'^ t^ pWwt.<»«*H-'' 

c'/L- L-hutCcn^: 'ilfHvit -ivio mouivii ^kj.ù wttc LViiil^, ivlv a\'m\u vuUi , vpbù. \svianei^ . 
Jx, mLxlixdi- : <?ii< . aatf^iUMUM-- . 

t '/[ .ilhcLtCin. : li 'cii-un. ai.'' lUn. ivutTiictir , venti U (wic^, t>ni- la ptici.M^n, t'L la wJttiinici\i- 
3&> <)cfa.u,< , t'oiLHi'cH- li-nwcxcji. \ki.:> A-iuv^hl i-^cikj.il p-u-'furu.e â a-uawti'. 

t1uiivt<'fcMiivM-', l'e in^iiM-i iiiri. Kl* . |ïi3*ticmîM£. MU^ jji. n'ai [ni'f- uut- ^iViMûl^t'ii paji*a«<<- O-aw 

'Kn-,.. lui l»tvuj(i6ûi'i. cjrairtaticm- iCla HttMut ?iis[-ian<:e i\-- fv'pnuL: .iiu: ia. n\an\. -U^iIl. .c^îiaU ivilâ- a h^»'^'.*- : 
-I 'inlludiic^ At TtiHjj.* Jiii i^'é.)!, l'A-'ltu pêpiii'.' Ci^awi ccn\(\\\ii: '■^ -.^'ccotHet^ ohaaiu^ i<Mt , cetU-maw vwrn- 

?t t H. L|i*eii»<Tu, (lii'iw mome-Hi. vieniza où i-ïïc t*' u aii>;ta.t?cJjTa- .T't: [cuc ïa^cn a^'S. ccl^t-évwniu- iiaufa.^ i 
hi\)\i wmtrutcuvcuv ta. iicKiJu 'ht. enùe. m^ ?il- ï 'a^fam. -inaS. c IL- tjiuMH>i^ a. X'tà ^ aiUeuitt , ^amt^ Jcru^'' 
haviul , tien, vu- Aiim, a.UL^iU.JeiL.iiKiewa.iioui ewudl imoHVMui. u, (WHU-r.neij-. (Jurs^r. I)«ii .:'/i^i(-<;bjn.- 
I C Ul /lUluu'e ) : Ov- OWMi. ac{ucue.mi.ni. .Vittic in<.xm. l'muninai'u^. 

^£. niaia()t . icWji. iii...Vi\Mi. tiXttrrtp^hîc du Imcuxuoiiv ? mi tliai, 9c ^a. IcnmicwL.in.-à meJute- 
viTU U titup^ j>tti)Je-^ «' i^ ^a-' '"•t ^^ iMonU'C- - .-.v HiiUin. ■tn-'HT- )H<ri c*iik\u\X>aHL JH'ii/iu c'ÎLiù /'' -'''kJ^ kicuiJ ^Kfin.") ^< k l.vr iï, £<, i f i' I i>ta 

I ' /// ?/' r -ai-' (,' /' . Ç 

Il ,wi non ' , ., n ' ' n ' lu Z. AVCC- I' /'i *■ J f ' lA 11 ' ■ ' P - n fl Ml, 

!<<;. W£nu1cv ïaiJiHt .\ finui-iK,u K>be>ioi)i£iui-i-; )li)n.i. iViiU'tuL ,Ai(i<>- w;i. ICUnUi—, imitez .tffÏT,^lof<>. /Ci*./-'"" 

i.'VfUtvuj' viK^^rt^ iiiu- U-* tiiid icLiMauL Lintotiw^^ 'n^niani. J'<mrùtncc;CM^mM orc^&nKkJ' 
/|i)t<umiJ ix t iina<Jtnaliini Du. tiialaT'";' oiu-iu-fiaiL^tx- niant iitnmaft,. 

^^ /niU{t^<-. : Je tu Jeu} i?ai U'Hitim/ ma^wa*" iciïU ircpJt'uj i,'iiihuitcl(<;»ii'in. l'iuiïi^. 
c IL.iJl7CltC(n~'- <X\n^i. il >iù >'ciM- |?aJ K^Iiùiit." i<a MlatK- iirtnitiu:— ," ir'oi- celle 'il*' t'^l^'" 
<lWl^M'll: i^wi 1 L'ccuix. IC jjliu • cH ctv liai' au'eiui le-aâi^ fic-i .v^uv^mc- auaiiidk^ Xc Vau~ éounùi /«tW/V" 
l 'l'iijliwjiût- ?i' jerhinu^i, ei'icûytsb^tuxji^ eu cii- jrnmHcitiict. , Anui- I' j«|lii«i<x-t'« i'UitatîW* ..tfwi'.'piM-- 

cViUtt, J wiiKiIVh.- a.ntiT'^wte . iii j/cinvù.- «t ''ffi'i- iliu a'ffc lïiiw-ti^i' ►Wl, iiWtin'ii iw ecitaiu fpim^: 

9 . ~0 . " ' . '-' ^'û. , J 

U'UiK, iit aiwatiHCi:, Ï4i.'|lc^n'rtW tMtnfliiifliic- (Xpe^MÎ'aiH-,?^ W MfrtiVl aw^n^c-. J..i.\.»JceJM^e^ 2 wu-ce-rhimc 


atu+nilï cjiu . i.ii'nî'auL twiafemp^ AvaÏL £«. miàcvt^e- ci S'iàyn^ ï 'exittcua^ ^c- M- mcun kivitbnu^ . Jl Ux^ 
iiiui,* uuiiii il iw iti icniMutHM. la (iwiH [luaiiiiiaiw^. 

Amiu in\ uiM'nu-i/^" 


«Hill»- ). .11 


Ù( ... 

?it iHiriuviiuuu JVHt-L'hmut. ('«(il , ?e ctnt juitiu . 


tu amniitc,) iVn'eniii^w. SuiiC> t\ r ('lu^ivti'vtwiJc- ? uïnu-' ieiitcA-ïi.'- |Wj-,»îiu. i^i fii^eJ ?t'MKitî<< <)■ «iwirn- .WMK-?aiu k miiiUHcK. . /lui MiUuk': .L'iWH'Mvc pnJ Jita lîtai-'iatirvv jaM4. ^it. iKi .'^mfu, ^k'i' uM«. iin>" fa i"W' .vMWurj zltlMan^' .niiotnHMi- tA*U- Ce^iiXWC ifa^tK^prtiuny-'' . 4fo - j'iii' ("K'i'îW 7<^\\i il \nM}> ;(- <]ni AViiii tic aiii|nilï ?c, (a ciùiit- ■ '/h ù'n; , ''j^2^ im, <>iiii.' /ai(J<^ 

CCMtllU. , U UlOUJUi-'iL ?tV'iitU |jlil.* /iNiïVtlC ?iilll;'u«i*-t-- '1M<^-? Piil'lt'uJ*^, (M_ ^V hf «J-Jt-H fidlW II 

pv'jeiitiKi- 3d-* .^(rti'io^ùK:t''iii'ubii'ci- ^(.wll'tv^^u•<^<, Muitiu'cu un j^^ïhwH |?nVtc •U'^iifrauil'Uut^iô cuLa^ 
w.ycw'ti'f- 3t- (ti. tiitïivhW ^M'jiK-'. 4'1-wtiïlirù' i( t'«c ?<;.' «mi.i3i'eT,/j ? tmuc nis\-\c^.hutc,i^ . ù.niliit. le, 
■|icil<iiuwi_. , (t i).'\i(ni_ fmt'itiufUMtiii'iC '!^ati)i. , It icfît'iTi ïi'htfi'^tt J'u iiu'K<til£*<*4<îe €"« tti^ttu-icmi/^ 

ccciiPCt à HM. .icitritu nAvaii, pur wl hnicr ?c lUij'cnk feniiivz.^c- J'cMt~-icJ JtjnwTomeJ -^ finaux, 
^lu Uoiw iVni^M 7i tcitvct, Ann_,i'n iiiu'fiiiuL j.'tIc (lU fïtOwi^h*^ ■^in.uin.^ . 

ÇÎ'eJU pviï. ini. itùcaMi^iu, atîaioijttx. rtiu («en.'- v'i.ni?tM»iut jx'j'UkMi^A'cXiékni^i, P^^u'' 

?wi'£«c «nie JculcKuux- ini,L l'ttifhuHi^ i^ximllfcilenuttt- .\ vaimtmi.* •ahMûJplv'ewKi^. 

C«j «c>M*û'ertirii»iij iii>Hi' JizIflt-iiiM'i Pau.* • rtppli<:cihino (W woiinv nczAj'eui'ùxujut,', ôor" 
tuno tu. ?c\'i»iij iMi pni'iuï flu'îLj'aaiw l'un inotaJ^- aifi J^hHï^.- <?' mu iicm<î. 3«»nrtM?i Pe-'U.^ 

luu. : 'Jat. «w^ ap)?ltjatuni-iL- J'e rviuti^-i, i'c fat- ."'/l'ui-'etU rtouiia-- ini i^<^ ccniiutci, ?c upeiet 
Cl-i'ivuul.hpua Le î.itu'itlw- ('£ f-eu <ain P^l^ enii_t>fe ïûtr^Miwit^ituuii.^ ii»wl«jniùi_ iuvla- z^auni 

aOo^C ■ ci\. iiuin»; rirmp*, .^ iik. A- ^u tiu?ic<lnit:iit* utMn'i.'luitu'HUiViftirt'iilfcu <\ii(<^ la n>^Mpf<it<;]i(i:. 
iru mu' cni(_, cuK' onfc.L . li.»- jT-tcinie^'c SiHatAùu ?'a(taMun- Li. ?>nHeuf . C 'eJi~ l'aafamlu>£,^3u^ ' -►'fi'- .'c- IlLMaèc : jl m' ù.^v-Aix\.\<c hx.» A'uivnu, .111.1 'k' U n-n(|W .-(un- c-^flflw*t tL.jac.-'iiL 
l'LiiiaK'i'iO ?i l'« >\«j3ét<ït-"u -Y [ni'J'iii.^aicui- . ?*! .U'iifit ^d-pcfib^'- ^'iV^'mJJ':/'- ,\TK.L-<iunt i«m^«<"^ J>jiiu aiu iiuv tvioHt'i. 1/ JHt peur tÙH- 

a\}ic-> l'tii«(.nU'ah«L txiV' - iwu* icwmtna^ a Jeuftt ppfic mum imactwairc tt^â.<tt-JffuJf^irï 

'c>'i'tiHu\i.^ (luitÈt . jef'rti <)wiié nxi^i^ke^ Jii mon- 'uv^t-i ■ 

^ //laiuPe : L w, U ^lai mime- a-ne. faHJ ce lew^-^ u*- . i^-i>eii4i(xti<nii' lle--Tcyvii-ae*vu., Ô [ci mi'id'eiit^M HUVi . . . . P '^ 

Il'- , '' 

L lut .ii]C i-l\'t't . {\->H,L- . 

/' "/■ 1 

^(Ltlid-laOc : b'ia^^S. 

^ /iiautre : ^ tJi^twuii. Mi£.'i'ai .^etnn^ ^uu'L-iiul hnitf.\ (in T'uimvUni£Mi--<\ui WiL ac*tC'. 
<_ '/[. C/iaTcot_ (au mnl'citie) : cAiniin vci nuiiniu- , camte'L- v<« lioia\3. 

imcJtmîc <i_wotïf, wuiio^'i. ti'sK ix ptiO , 1:^14 !««£- nriKt- Vcnur . C '£JL<?^»M<t^iitt. cfwî- de,-M>îhf £/eL'vhtu'>lm\auc HtawMuuit-. jrtniaù* awc m' la lyu^nia. ?il ^urîlîi tu calù^ niîitu:- h l 'cxj'f'nmaxniu^ ■tu>Joni-ixwAmtuii'u'' 

Hiaiiixiui i\la. iOii^Uhi\Cc\\. de la (vtatnî)ic . J. Vjr-ijtiHiv, ^c '«*- lAilnicixziu^, jot*ptc au it»n- 
(rl^^uuHu iuA-icit (j<_£t qiuloui;/!- aiitu,L pi^i'iiomiTu.;:. . liL^^'^u^-, pat t'jriwwi^, t<xiKOKi3tc raJÙi'fcuic^ 
fUmiJwi, JitHÙVuL- .<tiiu'trtu i^nti' ciiiViu pKiv'i'd frmwt le ?ia<itit'jttc 

cJc- malade.: cUt^juiJ kin. 

c^K-iSno-'ccffi^: CKfi'-<!c\\.i awÀMMàcli' t^Jciiii i?éJ rottew^wt^* De aear! 

U-e, tncdiiit. ; Cw , ixvee. la. DcidU^^mx-aiic^j'aieii^ uieii<)(Hn-i^H^em0-i- 

cîL-^H "whii? <!iiiv Uv pAUpieti 4i iWt iJcm. aiiwi Dwx . Cr'^i'LltLûi-atu l'fn rt|j[,viU: U <5i4n.: .Vi'ê ^î*^p 
,iiciat-qM< , i) autiiuu^, wu •( ji-u il clic- c£'vi.4rtW^. 

^ (^ .'C V- r w . r^ f l> 

( Clu malade j: L5 1^^ l'itw. Cn^ <i/MJ tiiic- iVit.i_civ«^£-- 
^Jc- inalaJi : L m . c'îL^M.n'cKï . 

un aukji lati- i utcuJMM^ , c 'eii- au^ U UcvuMchuim^ ci nie le pzcMUf ahénanûtu-l- itUCr Uc malade. : U'ai. en vcoMCViw ie cVCLMivL . 

ci:*{K\yiM ■ «'irtuL 


Je nuiuûi' : j'ai peu'ii 3.i ÏLxuicm- e-i. ; '^i p^«^iL wu^ 
c /[. C'htl tCCl- : (^^^ naît? : 

c'/i- (^ patccL . c-iiaù ceXcL au 2ciâ- cxmuv-, k awi* ■ 
Ut /iiLi/aM : Uiia. tu f-aiL. tùen., mnit- Mi<n c'edi-cûtmyu. ^i ^''cbuL-vjiet 
t-vZ ■ Ù/iatcûL : ôcm 11' avez, tnn en mt juKifltWi Mvîi'. 
Ue inauu)c : c'u'm . 

A ■(■•'!. I?ai OTU>* U'Htj1'êlHj?i ■' 

.-Ze iiHUci^e : \}\ucl\m\. •n'^'^ ,/»: vu' a.oczçeu'- mcxc \xcnnAc , .UtrlrcuL- aunii? j'cMm*^ 
«Uti-WMi wl>n{«t , AU*" wrii i;i»:p.* ncniHJL- h-n(L ^vvtt^r'r. 

^^ic malaJi «l |??ui! ^tn-icn-ffr ^'iit une di>ai^>e ei-^'cn vvi-l , t'it .jfjrirc , p^'w^'ai-M- f 'o.V^jUiW 
k MtpJ ft'uc. entier vtlrwL ÊtL diu'ljnc />t'rt'^,(;i- [•^-l'dtrt^i'cT'L Aci'c''Wvmiii<-Liiii:E n. iiJ~&hatie/ . 

Vmi jrt.iuw<* Oit -^eJiJHJ 3ti iH-'L , m-wj Vaiàyu . 

/ Ciii.V au?iteiii<.fj : dnit wiuct ijitc .^es dc\u^ incd^ «.Vh-l, comme ua -mam^ , u^/t'tK ^t 

( C'hl nuihukj: ['•ôi.-ii.mii. vauL aW- ?t-U'^ '^ianibu. axitlauclini' ' 

^e moi a de : j'ai Ïa-Amo^ JK'iMJï,, l'ai iej vî<nwUui_ <7aM<L io-vilc- . 

^le /'iiilaJe : {jw .^'t-uaj }e^^ c^MUxiî-f aiu mc Mvutrm^ l'^it^iuM •ioxA/Vcni- coimne. mmimy 

c'/L ■(. nxxvccL : iSeUciicu^aiicK ?c cJhoMVLt. ei\^ a.i6e^ nain ilulU ?aiii,L U atntti' e/cavh- 
tt-jcii'uùjiu. . tvu (rwi.-p(u> i(!iileiH<zW''-^ii('j«h'i'e ce du. o<i€aîi. fùc au. nhhxcmcHc 3^ liuw<nM?ti- 
,îtôi.*l;vKCt fIfirUtJiu. .3fWM(\vti- |WTt^/î.'. TitHnit^ni^. tVrtWfiitiie.. c|K«f^ clw-ic Je ^ci-^hItU • 

.«fu tuit ■U iWMt ?c ^etjtvn, c'vnoh'f', u-ft».t'L?2 [^ t^t^'^oiM^naMiU- <;'u hcmnc^meiiL (H-cmJiVv '' . 4p ? . ufH'fu* '. ï'eiOieKct. ?i qAlu ■ 

^.c rnuul?e : ji- n'ai mti ecv\mi inm [-'«f^ . itim.' / 'lu ivimu wui iniit' . 

.i)t'.'> ^l'ha at^i^Wï 9«^-m<iliv3u'J Hi;tivi'i<'ci , ^t-toHfUj .prit oAViniJlt, ..M-n aiVtu.iiL ?d> atfc<■^ù7IWC^:t^:■ 
^£ fiuiiUik ■■ Jii.m '. t^L'H • 

U.C iiialadc : ' j ai etc -iemizî. ic la. VawuU 3?. wt<^ ivtett: <^- imihi- ic \ ' aac de^ij mui^^, 
•wa«j j<i nw Jiio MlT<n««'< ^a "uialifiu* «vy^: Aie- <V ati.i at'txic . jcu'cxi lawiHi) «rM'feH^ii ?t*C flw iU 
4j rtii- tu .i)« iMiiiaî^ic-L C'«. ùi flffiî^ /fini- i-fji't [c hvn*tn/ui^ , Jcic «^pfï- to j-etuttuiiC . ^t.VOWi~-t^ 3c>HW«. ??-> MOlil'etto-L . 

5'. .ïïiaî.xdc. 

1 ITC^K.. ^1T t,VL ■ ithcVlCÛL . CWtt OM- ^tveî • van.* , !*«> *IZ<j 

( Lui niawJe }.■ ^^«aw la. atitmacC' ?c Knihii— te^. f<^c<!<t- : 

(LliUC at uiUutJ) ^owi- U^ l'invf.t . I • bmipu'ai> faniaie^ lit. tvtau: ; c'6.ic-a - <?mz- oiJ 'w« . 464 - - • . 1" /' 

cour '?!( OpIo i'îf'll- l<-.Vh.lHt- IHlUl,'[-i|ci- . 

iiit. Iw» L-itrtvî? iioi'Vit'U i^iL L-t.' AU iv (a (.; llviunu t'c-i(i'u<L tVi jAnni-t- pw/t' niamii.L eu Mait^e-L-Urùip ; 

iHiliii l.iCKI- ê(tc; \}c\ili ce Cai (.'>rtttieiini"^,.fl<.'W1ic;(.vi,L; n<r(l<<- I\a u Wfl'W^ilMf- ^'^ l'^'-* .MUUUix. 0hâ>c^ 
? nliU rt. MUH'Cl. 

^)Jl. Cthaïi'CL: t^li/L ji'ltt tii. yalciUlHl i\','>\--eïw pti-nlH-îA:'! 

.J il malade. : (Jfu-.J'cJi- p^^Ji'ulc .4'c>Mt. ^^^n-i c^iuk' ■ 

oy;^. LhaiL'LV-: Jjtmw? . ciiu'C pat. 

.^^ iiuilai)c : Jjc cDîmaHchc c> ciwiliec . 

;/c- matait ■ O'ni^ic. 2mniichc Stni ,'u.''c^i;ui^ '^*^ ')c>iJU<"t,daM<uu. intiaii 3(i-l'(xviuc 
iu'i^t .cuiiitmcwiL iciiiijii vt-H aaitccrnivii- A'vC "^cuti lin Mone. c^tt . 
d'iL-iSwtCiV- : <S^^^ Jcwto avi c>i!i £ji:i-ti:i'v'ot : 
J.e. nuxIciL>t : lDo hv\ii. 

C^IÎ . ^halCin^: C t\W- l? twatilt a\KSi M'- cXb XCibiLwk'^ cela.'. 
J^ inaladt : J^ Jak .Mi^i- '3'ùut . 

cJll-^hdtCiV-: -'t patiiù- a\,iuL,}iux cl An'r (cl , fa h^ i^t'KVrt uL i}luiL.jetiM-t^aiL 
^Vfk, . OcJ itcvutiit> ie^dùiiuii-'f maHi c'cit [c Imicmaiii tvudm ,i'(i. f'i ui'eMMM. mur tii M'3 vm i^j* 

-In ina-iAae. : i^iii' ,<^'')u'^^<.M'l:llr, <.'Wu truu . 

c 7l. 'J:haiOûi. r'^atecMicni^^w-, i/i'Hjl ce tcma Miwtiît. ,cJ|u!ASteiit<i- , i'ii|>|.>nT(t"ûrji ^û, 

^ cptftilui 3i<- dcvaPiiioem.nu.. iicfa-pit^ittwju> eia^L. ciileutunt^', n ^'l.lMi.?|''tt:^^hc^^\:3CL.- JtrîL jLpptvutitm_, ^-WPU uim^ hvunni^ '^ f*îiiu>Wit ùi.^ cMMiii- 0<!-^'^fc»-3tiiftM4ji£-'4Ui JcnoLte,, J,.iMMt.' './Xitt (1 lit L'auui- i]u. u vunicwUatAt^ <|iu v^. Jmu^rt*l.<-iu: yivi£f\ii,T~ de Àau^^^i, 

t'X'wUMHt. . l'il UnUtC\lUiiCt- O H\\. JOup 3ttlt 'l««i Lx f^vt<.t<i/*tt Jj^JiflC .)^-lvIC»».''î^ CfJC:, ««(«S leMfli- 

ûrtii^-M- 'Idu; aulû. ^m^^i , Jr l'tvu Hit ('t<»Hi'|.'t , a ctc en icn . cM nwriL* KJ i*.i'i'irt(i.<niJ J.; A'J wa- 

et .<i J'aniJvW'.- 'JiK"»- liwOu^ , « l'iKuiiioIjiM . '-'I^c- .-jiu'lijtu uauhuo. hcurMCr 

t-7^. (SomcCL: .-W.f IjiM i\'3 rt««.* ,• i.'" fi'iw >'a.' Jeu [A'^ (i,éA i\ùu dcHiaum- -iiu. icua lnn- 

L ' . • ■ ' • • 1(1 'V i' -^ (i • '^ ' • ^• - P , 

• rùMiU- X |>ii.* mit .itv'.»i(£. .;|jPM,<Ji. iinOiL'iu ? eo.{i fi<'itV-,'{. Iiu iLa/'iM't*M<)'it.f, |7«J«i(.-ii,i:4^t.y< .'n. («n<t- 
lait- ab»(!i);T wic-^k'.rilMc-pMclt .C ^'Ki<(-Àt.v jrù n-M Uvivi^i-aa«<iMt^t<!aiLi;i-^'Mi<LJcftta'hi«i<-. (Iiul 
a'iUiiu. t'iuoti^nt <*'<v'i- ptw^uti t•^'^^lJ:-|«li■l■»M1- n^^xatim^^euf-^tuiMUiU- *U -tjri'W.)': - Pc fc/fc^t'Wi 

a «uetiat? , vvirtiJ uoiu Ui: i't'Drii.i (Xi.^ (?nM(i't (im; Ji. l 'am? I lo^fa'wt -iota le. !■* a yioi^ tnw-aii-. ^i- iM^ttife, 

<vii?« HHiwi'M- <.<cii,L •i'iM|(ti.'itdiL ^C ui l'i'ii-r, ^ U(tc <LHi^hn<- fi iwWtiijit*- . %-VùH,La<- JirtMOw 3aw.il- l^vv-'' 

a< 

patdj qu'il l^jiL etiïlii .^i «it'tvu'i'ii- ^'Mih'tilïKt. .\ C natKJ 1?"?u . Jl ■{tco\^^, il luxant. Xiow{)t, wA-taJ ?c /c «J^nxc- . t^u |»piwtrt(ucw ou'li^'t iiuftoio:.!. a^itevt-- Lt*Mc'r«( 
jWKV iitiUitpU-tm |ftic piiinic piii_niini. iW«t u tvrt'^t^flJtiM/n^i't-MM aM-Zt^! pln.t-a^tW^i/ om *»u'T(t 
J'ê'ltt liiUA».; l^uc .(pâ'irtlfiiUMic pa^dj qu'il wiL ««.lïlii ,^<. «it'tvunii- ^MihtilïKt. .\ ChatKJ l'JcfU . Jl. 5aui-ù.- Isyï p.l%i.j.^J?.f. 3iic')i^ï«>i.7:^rtut iSÎ* i3.(5o J^.iti'l' .■>.. JirarPi U'rtofif^â p.33t' 
6w /ufXvnj JiwfdiiL Chine huniaii. C'Ociij .e^c.y- c'l>\tù>\x,Xi'v\ic\A. isuh. ûi^afti^îj^^ 

<»£«t*tM* TVi i?aii«- Occvi (-KVflJtVvici l»i| f<-|.vwu-.j|.i>fc(i (»x /aï , t>ii.: ')a<i vvw^'i- fJi- «'iWoH bi^ hrxi , f^ii- 

<i{+^*iipl- , JttÏKtii^ hii '«'ijl'- '"p rtW c{ifinw,Jic ïucwcil «m (r((.u. ,^ ff^^ tiw^ al" olL <^/3i£C - 

.iv'n'iVu-.-»lc.sfe.....' (Devuc i^ieù àiixt»^,'' i-^t jUu' i»£l^ unn.^ b c/tWe- Hj^ ^itjfii^^uc^- 
iïA^ y uee. 

bout. tJ(X^*^'MiM^,,i'll!^Ju^^lma^ilvlixùcli^^^:£àà<ntïx ïe-toU èh'^Lnjuiux. à. pat rytM^ 
■\i\.^'<'aMd'ci h^fa\u^ wvu il^ûc ivunifùi hiXtJll': Îil.%'^\'^ tOùM^ffil- ,cù. it î^iù)ù. a^u'it i^t:)JL--lM^ 

i' aSkcLthi. ô. ce pi>« ittMiw-Ht *t'cxvaM~ ciikû.wtwi*n^ \>c^ d'C ■f'uJnnc fa conveuaHcituuL wm*' ett w/uf-- 

«lut, (1 lie lit J (WwuW,£''aMJ Kt l-?atciliu'ii^ -utciau- e^MeMu l\. pcti. pt^i. dawi^ la. Intritu ?iiLCiU'>^-\M'-- 
■ht^tutititM- 3aiM- u a'M^iM'U 3e I (»ii'tl-«. ( ?i< mI^c qw eiL eu Jetn-^twitvli-i'c-l dc^ticu^-i'cuàu^-iwi-PinPû- 

■Uni uhi )awu Wj - V\V<^ , 3 cmIma -fnt «C peuu^ mc'nottMA.* cm roiu aii>, mw 'Z anpc^c a^ ic^-^iKi-ialutiu Hiotli-:^- .«'lilj coli.itiriu'tii- <i ptu,pt« fcou|Viit.L ct'iiiHu: 1111 oTirJtoHu: . L'tiiiJ jyini- iifn^'ef <jU'i'ftAi- 
tnccet'iM~?e. S,lc,-i-t' /'■■^ti-ijt-i. tyumùli. cip/.nit-tk-K .Ul i.'b'-;ii>HU'U6C .^.♦t^tii (lii'hsM.- ".W /ri.^^- 

'-"Jt'uiflUii «( al.iL 'Vi iHivali/Ju;.' arec A'UflfiiUt, •?« |.HiïfiU|Ju!.<- JatiJ 9i."n»iw<.tJ »f<>i(tûi-<?»<^A'- 
foMi'mi'u t'jL-if rtiu- c'i^ Ê'fjhi^ i.'r<rM- avvi'f ft^w , fc «r't'M. la fi-cofe rfn^-^iMuf <V J<m \la.*>cuï , tyncJuw 

JdtAiu kii'tnivMc . l'f JeiaiL ifetu'iKC-, «^uint.ou <^Uîc«^, io\àe^\e^\eii au-^ l<v-D£rwu«tï.t>(-*Mtt»^tt c<^' 
aw'citu cciutthu cM dM..'/t]iu Jifi-ft, \int-nirin)ti. |»to3ï<7i*vMM£^ iruleiieti-u aUy^ntitatii*!^ jaeiMt^ ei~?au~ 
.uv 3iiuc pciii- vatùv 3c £ a Jjtni.:.*. 

e«tJl-Mt<u_ 3c ICI- icà^hni êiukijJiiu. 2i- ÎJM^tùtAHirn. . i.^UxïOiU'cuUeMuni. .-cmn Pc «urvu/c .nt^wc mtett-' 

À I iJiUt^dn'ti CJI-, aut-UVi'cUeu*- ?it JÙiH^ l«*>lmu;' Mcît. d'il.- &^<»fcu.- ^U» ? ni(U((-Ï.L,tT fcnu-it^' 

vcvwxiMkji,, i'iXfninu. A ai- i:c|ai? a4'<u: n/n/. atanik ZeieU'i- ■ ^ di- a*iOi <juc- ttce.>»>*»»<M(- t."i-- w^" 

c^>iî^iie[iU uuxunii. Lu iVitunr.!. J't l ..nfiiic- cu^i,^. t'ent.i. nout- /ni-' ''fc Vnfyii-'iii. , «i'cl ifaïaiJJetif-'' 

iKii Juti'e'cu -jovwhwf*' a <'£>!<■ î'eum- >' r at>'u^i^ ceux., wuftrutiènujii- .ii*i^ evueiiiMcini- dc<'K uT'fe*- , 
lit \>iA-'Uv-i.h'L'. ^ivUM- ftîi: <:c»Ji?et££. cvttittu-C'iKuiiu-^hiiiUiiicui-qtuiitSaeit.. C'H v>M ,>■ l'-eMieuti.Ma- 

«mlîj- cht'i- %\i\\t. iHOuûlt. na ii.''iti*i«(tei;t»i£H< — -7-^ lituhirn- P." ?i.-'^<:'iu:uahi«»- . U'g- 


awuL jH-'Uf ■U'itdfmt(»i* /(au nltl/a^c) : Ou m'a.yu^»u^auaîu> ck t'a. eCciPîiit fit î''^^ OeMitiL eu mu Vu ai tXe>Mx^ 
cc^fixi. wi. mlaHi^ .Ji Cita. co\/ikiv^\iiL,i'cM.aaae'CM XirtA. 'heicoi\£ja'^'i^qUjtMuc^fn,>-i<xMm£H4£-4'>meM^ 
i]u'a t a .-OmÙMJilîji le^j'cna 3h ^•mutae. À cOctacaHC.- ■ ion n^i^ ?cnu: i.nw (.-m hrmutc . C\-^lty^lix. eowMncicZ' nitvcwu^A^aUi^cx. ccwp <xvce, pc-ï-f? St^coWKxUJiowejLde^eaWdt 2u/i££^' csa^t^ aeeoiMifaque.- 

ii.m^ iaK'it. au' (lutowiè^ 'nvù. i'oMUat'ii. lu'iJuvoj JcukpwnL^ u^- '^ifjLCiut't ^Jitj'tVwpixV'ft- 
ïnïil't (V tîaïtCt ,7 aih'cuui. ici mti^à , eiU eit. atiJii ^lo. ?inicunii de-.evmfte*u)t£. ^^hVh Vcru^2u^, 
tiicu OUC- \'û\nx iu. Jci-L (Kl.? A[f<:t."tcii , ^'im^oniwitc' Se-ivu- A'im. ane^xwuv-ti'^An.ict. t>a4i--xveuJuj'Z 
uu?i[|i'cnnc Ci— mîwxJl'imthf^iiwi-iti ^ dctt/ic^ v{m.ai.tcM.i Hu>i^.^eiMeMii aiHci:uux-. 2e^i^nUM^é(nm<- 

iitu. aHatiiJd. i9it^] Vippeiwtai ■t^uci3ifU»iiaK£^ natte, okc-u laviaMc ,c4i.J^ntnu- ,ai3i7axtïeM- .e'e^LVUU 
Anùi^d la WuijwiniOiju., 

Ilti B^ii'i.-tvL.'fliu- alil^^aK^ nm' a ui IWj .etau- i*u. incitcin , rwvUc/ , le ij-ucuunn' èle. lOf'' 
■ i^UtbolciMi. a.\\Maù'e. miricinc- , ci- txi'^ftlite.in.eHt^ 'tccomiaVa^'Oiliwm. a.nKiiîtut^ùriv^^i-ct. cnt' en afpiWt. 
it wu'U. ôl a.\fun.{ve',eu cêiU-i.viH- vuiui- InvuxàiÉ. tcm-u JitMfjic aiiii'U'cd' hui , waii 'OcIm' U 'ietiu>.,X:P, 

I' J Uwtuic w.o\iict-^ ciiai^inaiu^-, ^« ïiiiuxcic vt'àuuu , 5,?" iTmcujc auditwc jUt ù-^fnw 

.>(u<e.«u.e i(<c, JuL fn. ♦u<t<«iî*i^t^ Juiiu Cc'ïtipuu , p» fe'*'*'? cfcei lui eci/iihiwzt^L tu. mcrnntiiTtui- ?vveue/i^ , lu ^îïïcuuUi «î>f>è«,c 7aiana.- 
vtfliiU Pt'Mwu ICI irw^tM^- 

•IMJ coûtée WtucJ iHii à hèmùfUatc Acuiciii '^ottt.fo^ ? Wwiirlcau do ti'Umi'Ua^ dttnht^, OM-eim^XieiiMe. 
te. ltL*<i:K.*tfn'ul"6 . (i «^KTja-UoJ'MviKiHC i*ut t* utaoïiti' i>u ian^Mt^ cfU' ont- tTc^W lùL 'eSitnUL 4oii_ maiî 
ti»t{«vL,,i«i, i)titMHui^H«<i.^lti J»:. Jrtic tj-ïo^Mibw. TciM- à- coup .i'{wteU.îaiuct~ nzilMt- \nni- vucf^tui^- 

XCM£ ^aw uAU^ ciMtc\:ien^^irKi. ■ii.Vpu.i Ai t^UUMh-i ftnà enhikuu- , ic vetuc patin- Jt Ux MÙitaiMe tmrAbJI- 
ec^uci au u cV<mjc ^oMi cck^ouU J i.-virwi^uott, -ia^Ualt- eu (n< i*U:miru-iftU7ezicuf , au ntaiiitJ Mule >(Uu. 

Hune fi», 1-oiV A ce Ju<,;(^ : irV raftnaJie encletiMal ^arite^ l 'eiytfeMiiaïuttc 2)ec,'^l.uIu^'■t.^htl^ »u 'v t'iv ?' miiMii? Uiit eu l'ctecî,!- î'anhajU Oe.ux^ivua'UMtc rt'niltcinMcttiC . L^ui ,Jaiu'?eide-, ttiaii 
l.v iu-uc ii'c ('(iplw->ù' il< Ciln.i,>à€. jixiMcu,i c1i«(<liii;^ neuïli ,jflx>[u'à me- 2aui nviZe. Ccul-, U^l itàDta^iC 

(jt liLveiitc , ti ihz^fcxiU. tdCii cntHiii nM'ii «.v(^£ niti^ùt^i,u cxtiMi^u^v ?e'^H^^}ti^^ftCly^}r>u■w- 
«ftt?at4(- (Jla.'i'euU* wun'.* D'au^U 'ÏcuT-j^ ^ iui^ ici/u~ tus^e--'' ii^^iUmvncnu p^YJi/fïMi-t^, ^mïMÀ^ c//V^ 
qv^M-londi ïe^n-iw eiyt cUii j'ai c'mùi •ulaJrù'iuinH. et ta Thnantuh'tvuù J'c la nii^ia*ut ûtr-sihai- 
un.^cnu:- l'ac&ouu^aill^ineln. ^'ain-nUki^ ùIlI/uJl aeuninc i'(_i|M'u JembU Vetukji Ji J'aqatcwei-cl. 

tic jtappt ei~ il lu-nau-u'i- /nxJ ciit/ jai'naii it cM^ntjiJmii Xtû ^ui*^^imie^ i?e Ui t«<ii t^t wi^ i7*»u fv»"- 
tUWtuL JCCi'HtfjaawA, •" fl Hc na'iait- comutitix- ni Le Jc^JTcnm. .^ m r/?cW<«f>t^ ; n ftc ,UMet<i- t^x^'- J«<^- 
l'CTMiaiJ tC aie fii <»(</i!l- AUX- iMiMa,wM^ . (-JKii 2i>nA. donc eiic. u n^tmayUc ?aiHi cjica-}'. LTvl<)emmi!*iLJ 
Ux Putit- iiuZ ((iRaiit }ei acMe^ iî*!- Uim ïaUi t?<nu- inurU'^i^'otAMef- Aachtilieu^-e^U-, «- ;« »m<^<M'J<'«- 

? ' P f't- -J' ■ T 1 • ' ?rr ■ ■ /' V -/- --A'' i2. 

-t^'tt» [KW (jWftot i'air{>a>u <fi»«« ueWi(?utjLt ofnj jV U<ni.5 fin.* e<~ ^ knà cui twn*tà iiLl'ainiic^ iciennwwi 
flit [«ijuc i' iiitc pctwnV ilc ij c'H ?" ttt-irù* it ÏX.\acevi Ux nlm lai'inii(r[j£_ . Ji l'eniuc^ii ?a4?X£^i- cc(ajc 

û ') " _/l»/. 


\t »H<n- OUI tiMi'Uiu' iC Ji'ii (mdu : ^e. txtcL. n le l.vi^vii- cônuyu. ^t^U. , mattt. ncrti cc>i*t**t^ Aianc^.Oi 
\\£ [e (.*«■>!« |>WM(^ i?ai eu il u ^^inifuiu !^ijfictici*uM- . il ou tn ? aiUv^'. h"inti.L ,nHei*t<. ) iim ixitai 
?H)IC ?C l'iitAht veltraïc . >^'' U' ïntnic vicn , i:m**nu. U yuXatii'U. qu-i u tVU.AeH?U-A'0i/fuk aininJ an im 
■ Ifa'iïe, i]i('iImu i^'viHtc nu- pfit .'m<ip , ma<j i:'e/i. Ui , je. le -ui^ttt .ivac efuwi iIIi'm .k'ta \acue }titc 

jl u a.c'ti ttpPti.<iV)itiiL finw- a. Inic ^ùiei'teiciuc , il oi w« ?'cnJîi,t- jv'j'vi iHnti'iaU. 3t'u nu 

.l-'CMC , iiuju'ii un iJCthiwi tnnMc , Vi'Mlïui^ii Avec-im, vaiii ciWi hi "uilceii ituitt uoa- viM6 M(t*UL,>- 

Isciii atici lenie^ivii. Je Jcrrit ? inu Muaa,\c in-atu- ,w.'\ ■ ^o.'t^u '?t •.haucai.i ei.e linMai^^ 
.\t MwmMdc Pfliui(rt('> ..*'ra:*7 liant na.tce.Ymt^atu.yct'i^ wn/tw't- a. ivVm. Itnc u'H<jt<4«<y.t <;« liwcKiiM^ 

ijuitc JelMfb, iciu cXualaci ■ Mi. tum^cu.' clu'iiapnUaiic Umi. -^ vtaveiJ. 

( Lui Platane] : 'CcvMieu. ?c l'e*tufi 2\ii-vovii te^te! e-K LAW£Jti<:ti*e. . 

l" / ■) '"'z " 'le 

^c /nalai.'C ' -v6 £>ii vS .mJ 

vctl'cUc M'^JU (AxJ tVmpuYd >M3«2. iiM. , t.iMc JVn fd«<_ . Jl càu l'Cai qu'tfU ^'aaq/invi: i^iir nwmciU^. 
/ f ) ^ ^ P P ^' ■ v ■ u ^ f 

t.'li l^hitiin^ ■ j\ ne jwiL pas nu. Jwtni: aua.u? icim r?aik. u** peu lauaxum/UL^ . 
uVL-a" CM. clMiifftettx- mu lit. Lli<u'tiauc ciicL wuj ^\cJ tatc .CS^a*uf. 

/l ■ (Ihiiiccrl^ : ,]evciHi ?ewu\u?t. M' c'au en SluqUhfu. en ck i.1nieî\qiu, ,mt v«w aivt- 
owq Jit\:uy.' ItXii. Ce loi C,7t. C huZi'C^: &n Llviaieteiu cnA. en. Clutétù^ue. . ^'Uui[.'LTiu:.t JcniL lîlji'JiîJ.fw t?ciHhu'ili:.< j)fl«u ('.aw/it '(«l^u: . ■?c Ic^L^alnchicti. . a2 ini.\)icni J i agence . Uc nu\Li?c essaie ^c i'ri,;il nt-ifau>ieHL^iu?iffieiÙHiau. 
4. ?e'cf>ij|ui ÏCitun^ hera'ilnV i^u'i't iftcucuce," r>oi tri tw. " avec nt<- a^'etuc <j«atdi-' fc<( («wraui: -^ .A-j2 bÉt iit-t oeu.iùiùL fMfitt. (lu l'i'i Cit'ù-Hi- axa- kiw tiu. a. i^OM . "tw cwet^ vu. iic^^u^wmtnL. l<tua,>''l Hcïïtnc^u^ n. 

, Lia iiiiiLtik) : JXii'i^u^w'd ua. Jwm- ciiUic txunev 
^ „... __ , 'L-M <....P.,^..JL A^.. . /ytlhltcutc - Xi walaiV . <■ hit. hm- |Vr mmsuiK. h ^^Ut- ?eiWiàui^^r>ti'ivtL }. 

Ji4 mi f't'ijifat. . 

6-^' malade^ zipi<:iu ■ c7i\miM<)'fït>hi7ît , LUituniL^^ahcrul 
c a •.''Aafce'/- Je vv.ti ?iuuui'3c ol^iol c'c.ii^iiu'tm-f^^ibil tm wnim^ai. ,eovmrt£^'eiuc^ 

e^W ^Ipa^CÛl^- îciU (U'«!L i^nAatï -ta. A'Ifi'cw.frt ju'ila. à. eiÙ-eiî?Z£. Ui-^t^f^* Maiau'U 
'HU JoiL »tW Jow^ , d like. Weiqut Ja. VUX- J<ni--fem*u,,A atilciuci , ïten qu'il iiUi ak. aufittuncvia- 

I J'ii wu-c ■fi.'Hf l" uetuc Jii malade^ Ul pyrui^e-^i^ivautt .■ {, u pfmtuut -vina cl Xau> I 

o I - . „ ' . '! Ç ■ 

i .Jj: Hui'uuh icix^u' (Kir eeiù~ " tw dei uniej' au. ti'euJc. '*>tai^du Am^ecMi. 2eJ xmiie/ti^" 
flwt' cil- ioi\- ai'u.iic, ■ ' 

«. Y . C'huiLCfL : f^ 'cJU MK (an- li t£('Ua«|Ui;i'. rti- v. taïA. iûL [neii u.f clnjf'zi^ , lac ïiir^ 

IT l' fl ' ' ' Ç ■WUMlJ. 


a « .?"tu ti. c^. k]i ^ti'AiM tanqajil-.' la ih'Cj: i-i( fuJ^Ti "uv phi . v'i iitaii. ^a |7U:i'ti^ cxciYaVi(n\_ letiav'uvi. veau. iVniA. ilf'' 
Ucui^XinM-^â. -i-'cw uv ^ltnuv^U, ^iiii I Vu-fit-bus, Pc .Uni. I>^fe£ ilou. flatK -<rtit,L?(u: »n(7L i«- i Waicaiwi cni- wtr .1.7^- ^Mivù'/i'/iii/iic au t 'juui/i ^S f.J//a/ JSSS. 
L%i\.'L A' la leçon •- 

jlewu /l'iIc Je fbûiu^ ci/teaitc Je c^ûu'^ Juy/Iun/'e . 

i/i Jiiiie a 'un êiai- ^' nuxl /tiL^ff^/> -Ayi/ef3ti/.iiic ^ fii/e cie ^^a/iJ- 

?^ ^h^/Uine c-/^/iÙ7ue- Ja jést/iv - u/aiktcTïJien eu Jii li/^J9ëj:£ iJn/^" 

ûc^te' JroiL. Jatoju, Je / rn/rui cl .^UM^eJUL /£ la Jtu/ê de cA/iatùiJ^h/jmh 

Je o'Sa/tJ. 

/f" C^tmJiachiic /;>LLf1ero -f^aurruj/iaiie, aejrnem/^te^ tnfei-îcu/r^ - 

Jeune plie Je -21 aiJJ- 

Sî, t^Ji^pefuitce . Caà Je h>ata/iA^i^ nâieietJe rn/mzeJ/fwc /^A^ec^^ laiiQiie^ eji c^ocnei-. Vl^MaL-^c >iiuLi>cnu!-avc^ OiViUtUy \l WiiHirM' Mipeti^Mr aaM£\it^ , itc^ iuw^ -hiù^ i'tnuz^ eJi-Ccwnac- ^epHW imuitcm»S ; elu^eA^ 
ijitwicuw OhIo-L ?{. Jhmc ImMiviiU, , ei~, ta, Civul icmui , yaOant, S jcwu* . Ml- a,-tio inui-^-u/' t'ai t'ia i)e\'nt' ^aùit , ml- tiii»iù,?i^mc''ùncUx^yi acMJiûK^iicuviiu- ^ui -ie-'nzuci^k^^c.^ 
ntaiu"^ ninMm--','.pvitJ,frt cuCtù AMc biu a/L «^U , mVn- dn'ii Ji>aaÀMe^}i^a)^ mute^u- aii'en- wt^fenî) «tf; 

Ji.'Ui'lcn} (lit, l'twf'cim^ .Sur W liMÏÙcife-nCi hctictuul't^ îfcAi^^iitcdiLie. •■ divct^ It^tlptil.ltii-^ 

' ., ' 'P P r i /n - / Ç '• 1 

ftiiowati^ Jiii uwwlu- c']i. tJmtlm- , ^t'Jxmi'U4> , »u app^t- l 'attfnti'ini'ei^ ctitc vrUii- MUc^nlteutL- 
ii^ itiwni i;iL tewn^ ■ JHufi'u, ^^ VoiuV fuirnitliv anc^?eu0 ■Ui.^ûalc^ , la^iûuleut^vvarUunu-eit-^ti^ 
-mime- cAc q\ii^i' ne.wiAi\cm>tM^ . J a.inittt<ù que cet- aita.i>iujx.- ^e^^htrcu. iimiiomic. VcHiplaatut 

i (X\yuA, u- (niu- l'cii l'i*' ,ut\^ccm^d Iniiitiu- it^ti-w^eufcnaci^. 

eu. cvXix^ ic^ i'Wwiaviwn^ciù^^ ilu <t, cht^ -mi^ ^nin^ tm^ t^tu-'cùée-mevu^^u ehawp 
Vibtul' ■viSJ nxoixcwiù. a^ hcitc ,i^aH^ii au' à. <i«.i*<îwt. le cntm^t) *'iinu eit^ncimat , t.Ue^w^'tcu^ce^'uMai- 
^luvrtt^qw^ J'ai ^^M vitA- oii X<ni MaMûlic Ci^tfm MUTife- l'Uix ytrU •ulcvie- t^n.t^mi'-^ }e,^-vîiu%^ 
.oatit^ m<VHi- \neMi^ A. \ Mccuvu. dt cetiamuL- rhu%\M^ a^mU^ ic^inulUj 1j^ nu- ji^u^^ iUi'c JepuiS 
-/^luifenuti». tVUiw ic^ic- u'in^'c^ ? ÎMÙh'i. {à.- ?eJiiui^^an<> mu-- Milita citcem^^^iCL-^fia.i:) 

M-itv iioviC-, aiMJi ijuc^ -l'i^iw. ai ht-, à IcL-Jiutc- , KKizcûi~>-tt, 2 t*w-- chnt.'u'CiéiHM^iM^, dU-cii^ 
«put-.' rt't MtflHCWL- W ^'Wt Olciwi^ Ciil**' anl Accc/xàunntc la fl?iilv tJlL'(^pa'U<rU: 'Jl n'ti avait- 'tituv U- ^Mveutxutc. 

Ja nudaie. •■ cX^vi ■ 
[cl lut intetiic): Jaxkn viiur^Jc^fûtuL.i^zi^^^-if'-'Wiuadi^aiticL^it fitiwiti'SH jaiL.. 

4)1 divL- eJu. Conhtiïewucy. 

Je. nuvcu AiiaMi'\'iiwùtcukiini' ,aiKiine^c^i<>takien J'v:fcci<M^ awi ouîiie^ 'u.i'cU'o awllua^ujr 
tovK\iHov^'. *.\Ai^oMi nait^iculièiiweni^ /.m'ilne-Je-i^whitc- 3aM l'epaulc- munuu- 'induit. Joiui-^ï'innu- 

tViCt^ ^OVi- ii^ïiL- WtliiiOV.. Jifil~''^ii «Wt'HVtfHiiWît^ po^^. 

-t^ niiiiadt . J'ai <>tn^i mon- ln<td ÀcurTi . 
t /L . (J/^atCit- : wnctoivtii . iiclO'tu.-x'PilJ 4, fnu^ pic tuai-. 

C-vL- (J/jWiOn-: %tti n'avez POM^ mi U Ui'e'Z.. 
UcL. malade. ; Jlvu. 

cyL. (^hcti^urL: {^ci^kci ^d /ciMni^t. <(om_ i^ntfcùh.ivi^M. UMlimcc.- ^'l. en- acccd avcs-utl.^ 
{tueiifatwyui- nvu. lictui^aiviui, jiuhyî^ MMnt^L.£u. ma.l\\\ZiL wià ,S. Vftontn'ii/Lccude-ccacwU^.Ùivti^itttu. m 
M CLia^ ct'tai t>a<h<îiiuer (*nc awcwwÏù.. iiiu. ic \\nui. JCanaïc . <_->l ^rut'trtt-, la mircuiiJùi. tfuftiû^ IfifJ- 

■Ux-ùaU, l'inid. U ùavc^, ? une rxiuidc ? Incubalim- ^11^/ iW^^Ue.. ,yu:ldueh>i^ ^ d. ieiicm-j pccx^c ^<-/^ 
PieJiialùiiL- ii.aw uttu-liai^t ?e. SA £Ui pcuuà \ p^mVML ix. UMf><i^ u~àeHiiuu.iu^?c- fa'int!JJe..-_,?'eii- 
OAixiùtmiMi- n.it otiaid^avi }u m^m^'U- ^'i'«c lo JeiiLi. ^^umniomciL JuMccW acciUiUi. pat lé )^iaM«V 
JeiiWmttu-'Vmu II \'cnut- , la- itazawu. metiiai a.ctc ?cJMl'c-,ai?:c^LU'^^C-'^M»Aii»iewL^(.'en^r>utif-^, 
(c vuxi du. TviWC ivMvuJfixUineM' incti^ .inui^imie^z- an'a J'aait^O'nHc-\pa'ULlujie- ji\'£c. jla^lditc. 
ÎWjrlHJ oxcncwuci'. L'uuUïail ïc pvwJ /mIiUiwI .cUnuL-autctuL- Mm 3ûiih^ t'acaMcnn. âe.- inrvu^ 
^MVillV \ûiU- X XvvMtyvti ocïtfiuwiw intihu) ■ hanmaiimuit^ iU'ec tutidiU , i it- mieux. ccv^icutu.Uf-. 
*^)la\i ici fjjt^ïe-tijietc , aiuil anc aux- cv lieu le piuj coMwu^mù)M~ , c'ciL ut- ijom.uMit.'^yuriL^ aiiu 
,fc tru^eati- ci hciw.- ■ 

e, IL. UhllïCÛt. : <->-a<Vyih^- viOUn— cc^mvuiM^'^.e.H-.eJuhnuOÙ- ■ Je tc'm<.Hn : tYciUL ^Wivm^oiio .•iyi:«tp'<^ VucaiUx. .lIL a /aie iiii-(i)ii£ j..o>i. , .'lu l'-'i. ^^>»lte 

<: %. Cpateci^ . C^iuMti Jtt- yau ieUx'CC euau'Ml^ a.eouti.nuc. <t c^caùft^i 'ucaïùz, ,At»v' 

/' f . l) • 

^■'!^ tciiiûiiL : Jciic iai') pA«' 'tttjp, le ii'u At -bi,v WiL ateM^itt • 

/t/a tcincùi)i isnle. n 'avait- ru-n }a+w w /'ixiwv.' . tu-u Aku 'a fix,:^^ 
^^^fcinoin ■■ a i.ott,iV(f>Mjieur. 
e 7t. (jjmicàt.: Ce- \ai^ , ètjcL an' il i'.-j^ ntc^Mi- buL .i cch^} ^iix a\L infnvu' fe^*' Uiotic- 

iJftruut , cJiL. iCi-ti- ,xc^^iLX-Lit^a- ■ U l'iVn , une Ji7<^'Hjhiitùi- ptcotc^ a /liCiit f d/tirntiVn, .V<;fcw'<:i^<i. 


i^tfMl •jau*a«i-. rc4:i"jhit«.- î^aio lu-tit l'cviL-". d'au* , aie i.>-u;alulL, jt; tvii.L ia(.'t.vlffr<ai , ^•ciiii'Uc fi^ t'cnuiJiu 
îit- A. l 'Cvianu. , .iii'ii'i' il J'i'Si- j.' 'fille mu. iiiiciiialti.. AA to^tiiViL i.n^'^mi/Kiitc- ■.it Pc iiUi.Vh:j^irtt-, 
A 4'«iA uvcuuï., a. l'tc (Uipininiit .i(. t?ii(i. te iiin*uL , t'iL 'i- «'«■ .V Cinttfc, J)< vifk /l'rt. i«Kt UituHWlMue. învMii «4-tlîmtJ Jinti- iZiumO l'un. iLi'auhi^ thx'i-ic/i^ca/L^c ifiavuti'UH^ ■ 

it'iM^u. wituiW. -pa'uiwe- ii.'vMifex. ?a cewiv. (uni^a-- ic.ui^fnii'îûiC' \kw ïo- 'lam^ C'OceiUiuxJ-^ pe^ïp^iûl- 
«uw^iui o-cuv-hiit^ ,0^ icxvovri 'htnA'e- t)t'Ux. n^l'ioK- Pc pi??th(*K^ ?h. wtanvtc^n^^e^ ieA-'}wt''^£^S^ 

( J] uittj tuuS dctaiU Mil. Miuy^intu, ani tmiaiL. c^^ihc^iie^' , an. iTrewdv al<n^ mu.-?e.nu/ 

^«'ptATciwiifA Ivi>[»i"tiw-à:l',!J>aiiiL.(3nu<lrat;L au cf'M^.oti^ im<^k^ ^p/ii^ l.t^^ m^Mm-(-im^ 
V.ù- '•/■,( . ;u c 'ir...:i r<. .T.,,,.,,,. ,ssi,^. ,j.<-- -j^f. a. . nia-.À i-:-: m^ ,ssi.-. ,,. 3,s. tHtiiii»'l>twJ':nv ccv\xnUYmu\M^ ■iuayiz^iui. .^"Vh Pmnut t^it^ X ulafet , J^\.aHC■'x^^U'^^e•' i?n viru a^iii:^ \?cnr s'muL laite 'uunmixH'xi^lc^-v^xlai^ icHcmUchim^' ?ccc ca4L ?i vit\im\^ ICIfiUi. c'îîaiHtctiaiH i')ii'iX!lfvuL--vioiuL,ja4i^ fhc.'iAt7iu\i'ûmtv^m^,et-^ wtn} aiu: Atc z^Uxiu^ 

dw'jfft lU- ?ut£uv jwo ottil-fcîiHpi* • ^l^tO iûUMiw <ii iwiit Icnativ fniJictutiu^' C4- n<f'zt nuila^t- aPû^ 
^ttvvfi^ (lit»', jjcuï, l(t -jjtfiin/ît lirû» tiwiif-cjfietnii- -Vu Wifyhiu. a- f Vc<:<MU(nL i?it)' hai^wi^i'>w^,ct^' 
?e-a q««tX--',^*ii*''"t4- Jt rnc- rt. lu^tui' Jaair oi mu^ ^(■firtii^ fn^sW- 3i l'acciîkm. cl-miui^ ic'<>avffH^C' •■e-^ 

(fA.iv-e.'^lai!>i \*^c^]leu )5S^,|j. 3/S.v'<].) .c'IWrf, ccvimuc chez, netu-fiumu. a eJi^ti. ?ct ^/fatiiu.!- ?(»mv^ 

drituiiu- h ch'lu rtwf-liwW' vourvcii- la. iiu>M<^if4i<^ ^itpa-iixxlic ri'nw-À coït*'. 'ioiui-Jcivei-atu. UrL--- 
Anartiif^' ^K tiiu'-'funt J chum:- U'i JcnU )m»k«. ?c e-hiruc /iliuihnuL. cu Ucti. timuL wiptu. de convHlhmii 

(.•wiwCiii. 3e JiK'«i_ JoM<_ VHtn'wJw-'- t (ouJ altcwi {rieiL VwV" ^^euUeWi^ ce au' il en ciU. 

t^Uife. wtrUiwV Oi^.vciuu tcHlavez^, in'(XUfi«*t«- rtaH^ro^-. <î<_,£it, aiM^^nt .^n ot£J4«««_ ^«♦■■tc 
«aiicfsê , m »Mti- t'i (en . chVL. clU. . mu.. aWaaut. . 

^licia-i f««n^\'al«tt««L..Jc ctVii>n>fit- ''o^ciii- dc ctxnù- tmjimuci-. Ja. wtucule, mie. aoiije. .nivilaXh ■ 
wtw~ tevicityi^t ■ t"oi(t^ a a.'up, par ^m'fe P wn- lap^e. MUHWHHetu^ ?i. àtviM ■tffhirvmv'hi. ccil^ -^urJcnt.^ 

otu-; la if 6 .*c. ^OTt^liC- ?t l'irik 6: aax>A>i. , jyiuj ^e. aatu-lse. ci Hm^c tu. awti dc-^Uiit. , ^ n*i.c- ftu:.cM. 
ttiftfciviu^^W t'iilKi'(ulc<L. evife. uj 3iwt^ titouViH««Û cl^ni- rcii/<ni!!,-i- À ijÉtt, prit ?e.^in2itic-7uiî^'. \l -4K - AUCiwÀix -l'acii- A: vaHiù ?ii hiiiil-intï-- . iîj i'aife)vu:H'(î ?e- ï<x^fvuxin. Ami^ cl bc^i- litZi- aMii >i«*t- 

pU'ivK le <)(n- «il juJeiiiX. ; cH i.vui-pl'i^ mk kitf'i!mi>iu- 3u in^? tiout^ vieiâ X'c\Mn\u:Ht<> hv t'yU-inl'U^^ 
CL prt'i- «'WcVqium^ fti-i.' |rt'j pfi<J ?c l'aHeminfii ?ii^naé,{ti wcvivemciAtj A^M'U-t^a'zl^aÂhiMMu^^^ 

ivuv\c wicwu. s(LtatJi.m tV ui»' caïtichu co-hiAOL, n'iniumic ?c^* iwalinju,;.- fo7t a-^eiâiefUt'- a^'cc 

^it cofMtMflHx ?d_'la tmil^^'^ fil' At'ft appela^ irtuv' «'cf t^ ll Jii( ■['acecm\HMV\.avu U>t,i iV- 
• l'aiViJcwu iHL MnlVuwuu «Jiijt'lft ôT ?cl aetX,i de- chirùt tmmM'ia^ ; oa-L le Jeui jait. ?i ULVWL-âe^ 
a. aut .V- lJa.i.*c >;"r. Ani amii:- .clic t-.ii^nTJru fcu^ miJ^ "^e. im accci- .^^i ûjftA U. \viemi- oa.n.aeTÎ'U: 

J 1 / . . y f . • . fj 

.diw. Irtm)»5. ^ 'a^ciiHcK cJuoWl 3e, \icM\Hau appe(é£^ Jur lia, (^ iMafiwW -I-'«'l laoAuluL ImLT 

I ' n ,. .. >,r ^n N /) h , (I t. mourtuuutS dîOmoiujU ii<n'i^MuiL«c. *''^- (SfJaïcin- ■ aiL ^tiiatqu^ r ^lu m-aùiu^ ia.pr<ru:in- nuMM.'cMit'vL . Cm jiUL Jmh'r w maUi/L, . 

S.\MaL?c. f- ''- ■ Château. : -^a nudciic tiiu^ iwMiC -aiu'M<i. e,^:^ t'cuiMMii t''J<~ f M£,»t<: mtf_ tiCMàiovi/na'''-'- ^ «JUtK ij/i!'- li- ain' a «-/è watL -2 /Ww rtptfj fo. ieccK . ■un - kî3. ?it Mfici. )e.u-\njAiiùiiu^ ■ J-/u a>L ^ai ?c Cj atui^ ei^ l'-^dii^ ?'itnc ituu. cjriUii'tù^ut^ .l-lu,rffu. 
un vil cx^wyflù- ..Vc^iiiic-I ,rii AtfKMi^ > hiutiio- eiTilei?i>uu ^ cuJett^ Jitfatce4Cj C'^.iu-à %Vîf. ûiu^ 

^'<'|?iut5jit ♦naic .ont -ta. irtAl.iuit n'atifutu--/ /«»- mafcKV.i'ii-t/ft'^.^.'i-nw^ biuU'uauc itpaii^ivi^) 
lit p;iit-- iKU* ênirtWiîï^, l'-iiù'ù 4.iii'i!lu iWiiMic, , cMi'L. ciU. , uu a^rtrtiui"- Inl^ter^ ■émualrùiiuii-'iK^Mai^uti-.. 
Ait ixcili ànUnMU^JC .^'ailieiiu^^Ji^ l^wnti^;nu■^a'u^'^^^m-',^n£l^■) 'dt\'i^i~-pfUtui£iLUit£,tui- 

?t nuit c'piUpKiivi^- 

C'eJw ii<jfïMi£iit- ce .JwA J'eJu pteJciih. chev nctû jchmc moliùic. TiniL. rJc^umuiu- , 

Jiriupiiolift i\ui Ji^ JcM^ upci'tc^ 3cpnJ d c>e, ftij ccutXi MeltKiiUtL. , ?c telle Jctk Mic?atu> l'i»i>ac^ 
3c S iimu , titL fi»- a^it 3i.''C. cf^i Al^aaufj AaieuL fuiife/^ i)e j^nt£- énileirtcit^e. . 

(, taif MC - eilw epiùfVuHiM^ d'Iateni- - i<^ ?(ut atta^ii^L^ cxvintaut-nL incimuflctùt J ^awtc'U)- 

t iWtJ coiHwu'iic laiti la ?ii)tiH(jfù»M. ; C'cJi^ia u- Itcu ic jaiu ttadoiXixy-i'iyu.OininiiciL' 

fum . J. etau 2e- Mitt" j'inUptunuL- ne Jnuran- Jj- pït'Ic'Moiî, ^'auj an'if ti alL- cuvatint h ul teyufe^^ - 
tuîc wuuaU i''_ rtuaiO celle -Cl ?e^a->Je~ :^C) et- J'clerccC U^^ m. au ■ ?cux- , tt caciul JùL nlwi-^fT<we/i-, 

■ \niihu:< ■ ùnUiiiiavji .- X<3- 1 cmpewfM.u: m<; J'^'uvc peu tni- pcnKc, mu'iu*:. afr^L ^im Ut a^aic- ea>ttc- 

C- e.'L t'u'ii uu I c'(:<M''i(W_- Jc- ti^k'i'tï- wt^ftnJ Je. piu/C aiu. mu auc I hipurt' •etmepiie.-tl- 
r£j?iupjù- Ji liJiewWe+M- an/iiivilMewiWL- oa'Li'<uc\:kauï A'ieit^ muIu^u J'en^tiduMlnutHini^imi'^^ 

i<mc. ti'jJiwpi'U' ei^^nuteïic JiMH- ^McL- Pùftinchti. . C- cJi- mt- p^ii- ccwnu tPcut le thii^nalùtnA-' 


^ P . 9 I ■ 

•^ur iti uvMtv ÀL cil. , e-lit^ A. igvui- cti YïXÙL c^- Sk heiiïot^ ànut'U- com? J um èiai^ 
Marnât l^xiikio - èm[i\>iiciM<i, ^-katflu^. eonwu- JcVai ?i^ iniz i "ejf^aCimc>U- ^nL j}etU>T)al cxrtiàl- 

'jeu au tvMrW . l'e M '11" po^ ^^^ U'W/ïï • "^ J aawi^ai^, pW lî'ttt- <?«, >W. hyifez^ -cjnUtii'uiui!^ ?ahim-J(ui 
?£ mulfluw ioMXi : pvMai.i^jiO'jiu. /<L 11'' lérnl^eiahiu- w^ou.-^t'Ma-ii- iipuiic- 3S /wu^a- anifh ""^ 
.«Mvhw , fw. uui-'t U cmmc !ii> , u fi-u alnj Knc entauc ^<-i'- n^ -fw^' (i i 'i('« ^^a^vumi^f^tim^ cave- 
^Uvu^ |»ut^aK|-. Jl ij'evt Jwirii- ifM cvaenakon meïMS-^&i-iLjint wunu. , Ici UiMfeiaruie^ehiU.teieif- vm- A crtllAlC ^IIm. i'Cau iVuL, vwuL ù^hmpeiamu atu ^'dki'Ê- iV'ou'o- lui ° ai' WM*iJ ■ l-'jv''^iL-ccAu' C£M. 

*-U.^u^ vciti Mtc ccyiie>ii*^i^ce^ it- CCL ahii-^e^mei'i^ Ani. .u^iu-l îi.\iuuc cuppeia mcmUeyiaM- 
i'olû awturiev^: - au Jrtrw. ^i i rtifaaiit inphiTiaMi:^ ^ciyii'-tuiu.. tXUc-jt uuvaU^ il •f'wa ^k 'km iujfaMi~- 


t ;iaw noui £n'p>i<> Wt'n .(ritiviic ixiru ?ti'hi!ynwlcqic 'mlikiuwt. ^aM u-^e^wu Pc ciVé^'' 
outu4 t:i- l'muL- i.vw«<ii.v)< - ciliù aiioHirti.ix , je |j<»uc, À peu jWivt ?an> hT<.f -àcéL itVàvU .Ji l'uufiiM 

im Ifti'c aW jt<n<«c it '"muernp |»ï(;'i)i:»" up^ ?rt«J û:»:- ?4ttit/w Wi#>* . "c i'(!«ai- oanUi, it. la. Htm. tfaih'elna.- 
fini ?t Ut Mft 'C Uvtîawuiii 3ait< rljeHuijUtfte -l>tijlhu]iu, • 

?t^^c JcHi- (•omwUli'wx'- \>AXa\M>ii ()it mciH'ÉMunc- f(_<)otu rni- ch\<~ »V fWciW* (Jc'W^i'^, otturutt-, 
iVift, ai-dfliu:,. iVn4 feu,) ui wumvut ^t^Ux.-^ei'ii'd'iUh .m<rlen?£^ i4^?tu HfU^piJ ?n <)c»t«<^'' 

"i- ïtpefe rttic [cl \>ajuiluàùt. tit_ cjnMnUtè^ • mi mcmnc inferàu^- die (■ti^h-UiL-Miu. i<x.tiuiiaic 
lit b(uc Je Tcn**- (lewwf- ^(- i|<tc Ji' m. la. mai^het/it^ ?7clU u\. U^. iei\U.vaM.,icru,L.U4L'ha/L^, cl wimttc-^ 
[3«u«' «L tîaiHi -iur U éct, wuwne. Mi. ccxtfô ineih.. 

U r'-'tat txvtuiiautfL , Ui oaitaM. , avi. Jiir ui^weikii. ?tcth 2t. ta \o.ol , wck i n^mium- iLu<Xr^ 

3u J«*W vvuUcuiaitt . tliViJi ■ M^au'À^' ('«iule, ^mt doù^.it- c'ènUicc- im ccmwntud.' iut^^incii(Attcit~^ieA^ 

r. ' ■^- L . D -1 . Il'- - .- . ' ^ . ^ . . >> p 

jWMUjji'-t ^tur^PtuvlOA^fi — r'vcfiwwil tnfcii^ut .c twaviwu a. ZCi^'ic^m'u. Je jih i'e. ♦'^^(_<lf(U'^<^^^'K^/W.' 
*ft«M^ l'we'rtMJïUiJU' .vtiiaaiic ?c^.'t'w'f'<, «fMaitùtMC . 

WftKi'tH«wt.-<!c iWJK't'w. ta- Cimipatt-a ctiL^^u côi-i onyxai (jia. 3 ). 

Jx»- rpu«>t .«M tuiViti 'ffiM»;) para<t_ plK/i^iAMU^i, . «.riiw, t'/ii-ifct i\ cccetc AU'dU Mx^l'eJu-à- 
<|ii(i«>t- eu du^yL uaettuwiK-m^t'ffiiwtfe,, k-^ctu^ Jette ùia.^ 2*ii.^ i '£*Mew^U.^t»H t^vet ^Uu-lùiuu^ 

ec\i l\e\^ ■ 

t^H hMam^i't'iuj'ffc «>£ Ictuft* >:»:><, ckcmii i'anmL. ^vituL allct. fiem, • ehx. Péci^et mu:- ItyL^HuàeuJ 
71^ Vf. \<uc.iC theUt J'CM^ ^iHictli ('atit ce. coi ectMwic ccujl }tj ♦•i/mtixJ ?t^ij- ^MtuiUmxcnt. Àlx ùau,iiu -*««- C^iq.S. ^./.. 
J^[\ -. au repoô^ J^Ci^ cju^xi'^^''-- .«7. 
- hiS. faciale- 

«vuïft. , fit ?'a«(uJ ^htni£i, \cu4HAUÛe^ Mc jwitc Mi NX pipe 3<t ce ceft ; aiti^^nc iuÀ- dwntt it &/&• 

't«uit<,'ù)t i\ 'ttwt. ta. -UMA^vu!-. JcUi iix-^out'i^cnwli*' i'o-vcMCiPC. SimeJufum^M^ , jaiu- ci^ini-^Mia. S I *u.aii 
itv ■Lawfltu^ fie JiXU—- f^tn'iH^ . YciU voiiCL^ ac maau^ txxmaJie, Veu u,a^ ?tJu^ de. uj-J^c'*^ , l'ut au/S^ 
■ iffuehev , cv'i^evMMm^ aeuiitxchi^ii cu^vùu. au.' il juiV dwux en. Mi.'^^i^'Veià ici.'Hi^C', jfnuuim^ tm-cw ■ 

/Teiinvi. , éi l'aièc du dnats, Se ruez {a^iMiau^ l«rt^ t)e^liL-Vvuehc,^ /e h'u. ttcuivlmic-ctuck/ÎL 

nni^jou ^t jntti iovLi [W aeiac-.; jcMxmuft-- , 4H lOit-Oo <uut-crtdùicuui ,\tiia.iù mu a*ioMiUu^; eu effets, 
ia»u la uinu^ . W lauaitt CmmiXciiAtc Ui^devu^ i'citl--u. ccu cil J''^ -"- ^\>aimc- lahuiL ffl*u)ù au'eiu- 

(ju'it u a dJjtt- iwf«- ^wi'ci^ Ji'i*U4<ii^t>K ?«- rKHAMbitc AaC<au.- ei^ mn<_ fwio/u^ù:. ft•^l^avli- . Ucnw ecmmïhv 

Icti'ia'Mru. (.nu aiu. jyUiieii'ut' ahiwatictui- de. ^xitaïuiu ■iaclaXC' ctriwida'M-'CUfee.- L\t9ata.- 
tijou. ?w *H<»tt»tA) ;)aHi Ï'lnu>ïttii',t7iii^efc ■jmirUà.J Mm ai detvu^i^ JreMtti ,. calais l'c 'unuitaïui.iiu'U 
ai^}\i. ?aiiJ m^i.tuui-.' d' wiv. àuJ i-tuc U mauHnt^^ ptriAvaii^ kn-hy la. ïaiiaiic -Ikt-i ^e-M. vmiche. .(?t . h^.y - murlfliu'lm ?auj ^ti nirnî^iuiUi ncMnùincL. . <)( ou viai au' i m etu. ai»«i .ia-unutu^ fcrukfcL\ 
?a*o UJ t>inUi'^UiUcà de ?ak- Micit-nnc-, iuaù m uaub. ma. tix. Je vaii- jcuttai-) Satu) uj héfuipiuHaL- 
.xt-<tA^ci, ?a\^aiu~ ?i S À te icwu ^muwtm.' ctnmtu- VUl ceUc a\u m^iul cuxnuL éptu<- ui tuu^e^ .St m 

■flu'i'i J'tujii. A' l'IjiptcTtu: ,«(_uL ccithachjitc- Ui et\. ['oxnu<)Sî«\\. Ou ^ii^aiw^lA'ht-- ,iile-iu^ UfVHtf 

,\iinaav>\uJ . U ')oê'iHi|7i<<tù. ?e<> n\£^^ww^-à'iSi~fru>(hniu^ -à- ?7.oiti^,2u cite- où. ucùtiMt, liiemiaiuJtf>f4U. 
tpiuhtoi?t> w CjntvuuitrK.* <^iU- iruioMMU.-' au eenk-Aïu. in cM aaïuhe. , u aw e)i^iMî>uâiaw-.à. noU*-- 
jauittû fliiJJi a«'iuWtC<-^<yii a<:<^itetcc ?fltu tt hlmuAhu-^^ etoattùiiUiV-. iPcnvmt^!?a.t0 uô ctu KHr..i ■ 

( p ^ p .C , ' iC lis iri I 

«,Xt'M ai'^nii 4t*rl3 JeiiOeuf^ -rraxli ?u ^ciÀhitinii- Oî. i ' hayiipl£jiLtc hifiie'lùmt^ nent,At>tinffi fcJ^Si^n,. '•^ nui la de : J'ai là? auô . itiuu i:<nnlict m fm?J Je (•cntUnutciù^ ■ 
o. oaiu:l>t Ce «Il Isoiti^.'Lïlfc £iHit"u?dt<u tMaiWteHUi! tu auAaueJffrU (l'iutcHuopL-pettUntuMic..^ unat- . *.l.' - (Uu L ytu.-\Mi c'fjtfiu'i ad i* ih.wi/»m- l'e^ i%m ^iit'll «a Am^.i'tnti a\'t,l/u4.oy\Mti^ au'iiJ'aau^ic^ icïiaifulii^iv 'ieiiM ^dui^ ktt iiem'6 Pc 
(lIii niau^Dt) : ci^qjiMJ juûtw iVMt^^î- - ctti-J clitiii [a.\e\t. 
^o. fgmftic ?u ma/aie ■' iA a. Pftrx^ - MioiJ.c'n fjw-', )^ic'iùùLHcuvtiJeyL.^,''j'eaxU£,tliyiù.,'J 

Ht (Vf C IWJ • 

^oJ'Wi. Mit ww- tt-fùF c<?wA'î)iW'u- 4u-ireuL. pnl>a*H- Ui rwwxMivu&i- , mnà Mitmémc AUnj il' .ei\--XînM. 

• iWtunw: du'«<-?ifù' ^"wmriaù- t^^itct^i*- c?^e j^tfù^ut<cM<fe (j^JniW wii-irt'i*iHîHi^dMii ?jmi<) lucewi^ 
O- oimj^ M- \\Miielc eoiwjptvùWc 3u (Jctt etnncKii, en ? ou^îi,» •'btmfJ 'tt iUiHc-i.neiii>tM4.uicrii)ieu qiW u'eJUbaJ 

fin tuipixc 3m. c^fh ^titM-^Cciw Vi't/st .m ^Hti^.MeH cvltc c'a mcuvcuuMd de^TmJîim ?!* anc-- )<i.?i(nh a^' 
:J<aia'ljt , il it m^m^jd un mowum- 'ècmù chet mtix 'hai/wmc ?cj tucMcM£MÙ De -Kl ltnir«(;.c-<-^<v^ ' 
u-Vt^L flUi' wp|3Ci[«tH_ ne axa. iWi'i^ii- '■'he't^ii'itanuL- nmunaïux^ ^U laom.WL-eeeuMm- (Ju wwuvemtMit 

-'v lu- |i.u<c paj cpnlnifu- ccJi^VHu. inie-ntuifiit^ eu.ix •uMftcewiew^ô , mk^S auat Jinltu^ U/i^~ 
^?fM¥ ?ùici\ui cta^itti ''>JTCi'lt>R,ntt- (Jrttiitc-a iii'j lieu Mmr^jyi^ .i^j hc'^iM* ^i>h'M4WM^Paii&«^ 

/ ciu tnal4X?e) : ipi^-'U imul vs^ cev.\^ii\i}\\. c^^^<\wJiwXt t^^iàvv^M. ma^^Mtc. jwaJiui- «*L 


fit nia ut Hc e.'/( L'ha'WCL : (/^iWMcyL»' iMii'lc i*»i J"'.' ^Kr u mV,)(- t.>aJ Uù '*t\ iffïhci^liJ r- 

û ' 

(clil iiliua?c): ^daUil. ^i ïîiiAci au. ii'}aJmi ■ 

^^r" liialaùe : cUon , cMcwit<">' , itiftui -* nWj. i"'.n' <'fJ l'WJt'Miifi^C irc hn/fï (O-inuÂ^ û Jin,i. 

^ini U\ mtwht xeji.il'aii- à h?i<.i ffii moua^^ ^iw/itnilj -dioeHlont^- auji^ifi^' hw .e'ciaite. pat- 3e HoucaU 
■t>ar t-zll ■ Ct<-'\u-tCe\ , 2c~'' i*uita?tj Se ce aintx-.ainJ vMiMt- ^fut rttlh'ebtni ëhM4, i(^L acccMuâ. lU-^e 3at^ i' 
en t'nvilafn-iuZ. c'Uc'/îtouivL ^« U H^aJJaqc.- ^a^i^ ^^M^eu.JL Mot'- aftcàeiC na*" U if^aJvuc auaz. timJew< atuy- 

7'ehôii ?c te j^^altcMcm-j l'i m CiPuttaii 1lcl^. oui vadu Ji_ rlr pw^ A-ri . f«rMt- f '«V(»M^ tVM^a^c , -l»" W- 
/«ffi'fiM. i-jiuMitf kru) |.>tnft'aiu« du.jpiHai'UUii*iînc.e.u.ae'tie'eat,aucJeà'icàUliaù ^^evunatoùte^--. 

■^€ limitlt/e . 'Jt. 6iM ccwi^icf! m foMJ)^ A' t)cnuatlai."'l'c 
c'ii .K^ naici'U : io\^^aK■'e•L M ik:i awMxxo ,^c^ cliaoL-un^ 
, -~c nialnde ■■ e. VffU'-'fMP , 3«- feÂ'- l'iM. 

^■Jc ftia/aM : Lxtmxii , e it.'n.uV'ui-. 
c 'i. LhavcoL: lA\u^^ <)t;nc ui tiwniù <jiu: rmuL avez. «Jf^r^'uve^ ; 

c vt • LPcvii'i^u. : L Vue Jimv foMp . 
.vV inafoèe . {''.'« w VcM>aei ?f I S nurù .i'anà tj'ai jaic ^e wanmù iflacettt£i*ti yieii^anucféti. 

iïitAxMc UJ w.ol'i qwiVvM. Bîir'fi-^C' wi(x.vM<iWtt/^ '(■Vtiitivrtuu Aiwa KV^a »**<': ^cnâaii^rn de c^atmil- 
liliicttc C^t *>" pi/t'fùiwvtaiL Jfl/M^ p-t<)3M<tc ?c' Jpl'iAadnifut. . LcmnKL je. vtrH.L. l'ai àu. . [i.iffaJnUL <a_ 
A't'U'i^t WM <)ciK, li'ta. »î^ caun, n ij/ti mou de. ula^ , ai'rte^uun- âljiMtet ciTtrietA.aL où i<^ »^ mefuuL 

pii.' imti'i'tc ôipeKLt^aM. , l'ciï Ji'Wi .^ti iKMi aii^ i.'f>ei, wei , Jeâ ittciareitien^ de la.tttê. ôimvlabUii^.^^-' 
Ceux ^ c-uii<\vii \}U\. ,Maii mcim in4'ctiJ£Jeumu*i iai&^ ■ (Au. c^imw.tie£4*u*ii^ ,-:euL ■ttic-i^teHaii^^euu.- nu'i^c'iM n'a finf- iiMV*M|jtttt u /1-tflr, u hoinMix^u'a (L^api ïalt-j j'en' eit ur^cc^ ^e^Mioeit-du^nuA^ .^vi fenuritL ?« niM<z<ye . Ch<l -iwi d <ni^ rfonv^tw-', i^uiMt^e^L c^^waH-, 

'.■an. iu< uiîncKu ^cuutMmi. Ja^tw de. atlaituL m^wuiWït - > anam) il it- v\M^MU^à. mmc^eZ. 

c'Ii. (SfjdiCffi^: à>y>Xni«.,i^iieiiieuïJi, Vinïà. iii^ Ca^L jtnLiti4eke4Ja*vu.^ie^L.-j 'M.i'ici ,1'^^ ^axmnuMi~^. UttJilauxi^e KHVYltt^ têi»»HtatÀ)MiO«*MZ (rrtfltHt-'feoM^iiiilt'titu--', i\iu'eil-t3cu\^ ic -fjO-taliiàu. M'iL J'oait- cette, foùi^-^ 
\^u.\i.i vic\\. 'èe-cciiibia.c^iL'u^.Ji iia.^,en.enu., avnii anc^i'e. ''ai teltvc aubur<rii ,'i>ti ieviiiaAute,L.4>u^teiû- 
lia.M*«nii<jia/i_ eciwmi. il u o~- 'iti nmaïun^it. 3cméme. nahite. /we l't'iipiience t^e^ leJt'tmà taxa- 
niatiaut^ ^wr u ce'wlorrne'/neMt-- deà miciionihuà c^' niiit'eAU locale- .-p. 4/y . \isi 2\ ï , [icon/' 

/t (jùjiit HM i?otÀi-' w<dnvt£ atVjniuic--^ (a-tuavu. ijuu* le l^îa^ ic C4nttj>ae'ttii£WL.'',U-faîoe.àL' f-amuMÎ' pat 
i/ilciiC. [lvi.a.JjU- \ow)oL. doM wn uealù!'L.-t{,U ifVMi. iMAt Uaeii' minier. X'etilinJc eiu l 'peeitiitm^Ju- 

C M- i\u.daux. choie "ii ce qewci. .inV A'eJu t'tt^M*- i^hei^do-iMaiaiç 'J»<^7£ vpU/L tytiu.icH'tc. ■.a (jUf.M'i>K fJt h ia-Vin*' tfou^auin- , >i^iut-ï'lnVlueuct^ 2"- liaU*viwlriiwi.e/L e^ cutpa mit o>\^^'lac\rn^c■ <)mWi"'M- «pf^tiforiti: • i'ali "V^Jl. «AJ \tà fa-ciu 4_ iviv/ijincr -t'Jlaù tuuu ^mvi'- 
hutau ivf^mà au'cniu U ititteiliuà ItMcn'lt eu (a. ^(I^t^?<«^M'ix iïu'yi p«^ .'VwfA^Jittt^n ,ifi.quc 

-ptit *<ti-M'tf?ic h:«l<-h/Wi»ni't«- tti'Wc w«tii^i<M./<)( ^tviuvi.i ^ioc'l.uv. Hawirn^. ijw , a wntc ?ctiMa.- 
iuMc XijJlV'U'- Krt"<^tJ'tMut- ?ii vHcml'ttL Aii*>e'tiexi'C cirtMfl?£- , i*m<- ce wu«ft^'Z"? co\nn-wni -ttai vm^ ?e pfltrtUjJlé . OfltrtiUJ 

L. jiid'u' ''H viriic Ji Wnilu- ecmlitîL- ?c tcc IniliL ,Cl u a. a. ccmi^^efun i\^i)Umuz ueu.àcui'i 

?li mc<V ?c. lîaui'UatùtvvK:, ,iiMM Ué miew^wie-ne^t 3« c-fz oc toc al . -c»^ tri-nJ cVitv'i'iM. •, la. covÂvuwk^ 
\iMCi. • a\uiavj:\t>U> wvMw. it ( avitMLi. Ju mtvnAxte^^'Vci/iîiid ijM'H'W iVuiit ic m em^^' mit diiirt-niicHf' , 

tjt'WV t'uiw.- Dt 7>Mcin.i~ Mi*. wicattUwL- Mucmatu . 

v.|iitn dtt'iL wt (^«nc , /vnc< ce om i-H~ aiiioc a nrfo maXi^i. iiiti ,(ê rfieéutic- à ueiuL 

r>icii «M, (fat^i^iaiuii,. -La. xuiiMe^ cl'aiiii:u>cc_n ai. pnJ f>tniàicc JuJau 'Â U\. h^tmëke liniie. ,ctn'(M. 
ttixi loMi : Mijet't- , tui ccuLik. au-Wntu idfcnJite • 

itijùCuix. acuiûot^^iu. la. ewM.aeiu.'u.-ett^U'V^'^Jt^-t'touv^ute : c'cfi- ctiui ,3». tfJlc. iwc uauti u/' 

Jfiita'.iiii- iwc wxti lUcokiov. axidccvuyuj^. irvidt'iMw^iu- ce m^unlie. ^■taiu m ■inwMUM.ee. '?/ i;cnttav - 
'unli)it^ -)*.'imcui€(if'c . -.'Mi- .11».' 

( Cl L(i lit alliée/: IloM deJcti'fî'ii't ^<: vofic là-'. 

^Vî niiitaîle- : c i*^ .c^lunuiem' 

C'K C l}tlii.'i^l-- ^.cl<XWnt iii--AHn,C\-t .iûWliM^ • 

Ja. niixiaie : 3 wu^ . line- friJ ei^h 'aake^L.-, j'ai en. dmmawi^ .hiepatc 3ii aafc. c l'u^-' »ic''iiuwtiik '3ttiy vci\}\>oit^eMfjA'ii-' a II . (J hiU CeiL : je lui ?aM<* .l'iiyi''i{\xt'.'crVL juù j'ai JaUéC-le^ueHAL iui'ankefinj ity^ 
ivuifi.ii't A. wtj^flVWL i.'imu>t- p-ioVûCatticc /C-t'tMMU^MdA tumMAetn^cc^ du- nuvwtjL- ■àuj^e'ijjei^.i ' 

F -L • - -P ' •fl' 

ixaucht. qui I ùtL-cw-, " vxn^c^ âlJauai- et-itr(rc2i<-'. [liMtàuUiv- Mnm^?iahmnM^mi£,Màe^ fu'Kfiirï. , a« M*i;^at<_ 


ûM'uvi ini\a*il^ , Ht Je tjzc^uùeui- ^>a^ ivwyu.«iahlMeM-- aptei i afiriAm^ ma<i dmUmiMt- MttàLUW... 
niAÀcic, S l'ucuvun'orv . <c i^udciMiam , IcMcdccHt a-Mielc c\. PU. coni^n'ui aut iviy- u. lA'Uyyt&xt/P 

Jw.v U folU^ niMitUciiciut je ?e}Jikcm- au fWenu^ I)m c'cu^c- puJ, une. Irtitiie. nufeiéé'i^- 
6\CKm ii- iMx. (3utef>JaoU£ caauuvu-m- biiiieACinjàicYU. i'<ut (t ic'' ?« pico ^aii nwc<ui2e.i oAUcuia.- ra-CWtww- !>c veiO eu Siu nui |tV iiatitii iHfwc au iiwmi'te^ euiiici.-'C , t^'e'h^iL MdS , cev^WU-- xuiJc-.- 
V\)i^ CiOUAHUL. iaiAi l 'iJHJt^tÙ. , k>OM<W<i JK^nM'.-i« pL^u &CI<t^ pcittL '; j ' M ''ui'CUli CW-, auMi aUiLet-M-. 

<■>■ lieu ;;on"twj;'"'i«^*<i-' 3fttU UJ t«J ^i- ccni\iiac{v.'UL it ca-iue-.cn-aa>Mtnu^yix itâu^itt ,J'a.lte*u^" 
Ci>ilJ>i?t'iaviimt*ii-. ^3iH<^)aiU- -U- Jûiwmcu.^ , iwni/i- ^f}tCKit£.'UtlA..tlfirM'hi*^', te WiairiM. ïoiJatie^. ui matnJi 
li'tillit chtiiï". iC uxcuiet aiuiaiUiL- uwuviMtKU 9ci jawUrt/L, Ci- X itufiiiiet ■ 

«.'llrtliiM <UA tf<>A:4ti*ati*œic ,i' VJu i'iVn. i;bi;!L vwftt tttn i (ii)^ ,^C- ctin-ttai-imiL JfHJtJtiauiL mt'ueJu' Kf 


ff' «1 die pncHcncc 

iJpaMiie aiox^oiavuy c/uriù lu j^araJ-Uôic aeiiérale uroaroM ne 

\ >i'iv I l.'i.'l.'i -.<• iv In '."' utalat'ç ''«<••' '<» pti'.ieiiic l-crcii j. iWC di-ffiftanL.- \xmq\U- 'm ctccJntL-" ^eMiMAtai. à cuie. an* cm, vni, dan» dt^ .irfaimt^ iU<rMo-ïa.bio <)</l. -^ytjo t«ïia Ui<) i'e^i^ fyuàtM^t <C [ix <u>tUitZtaUCi>K^ , iMAcé ^i''a,'fKLtbU--woiU'u.- au ticivui^.JZouA^ r a.ïru^ iia3c 


Met 

'e. d twinic (XntcA, la. jntmwu-' aMaciue^-; il eii^ umpu^ inù- iiuio axcoittu^. Ûtutn) tctuaia^t 

7 yVUXc au. l'cucht^ c\at, iici'eM- lA-tutiliL^ oaue^c^ ih'7^^ril ^v 


r 3v^ ms. 
^kc,£- 


chî- vi*- cht^ Ml- oAikt nawïiÀiAiii^ n^twiaX. .tn^Jevtt. SoM/t^-mu^ ?e/i^?e'uM^^i^/x^ ■ie(^nri^ «_<^^ex' 
UAuii iti Mw^^omtit^ ^cvM^aw^A>\jtècm/miUM^^ n^ 'th'.éêtt. 2toù.2u- cowija^ 


/Tc^/^mv en DUUjil^J chez un jainc homme Je ■<'OcxnJ; 
Cf<^.Jf/eeltCii Jpï/ii'/e e'ûn^^eciitn'c <iiur ctr//ih'Piiu^i£i^^ Jii roi/j//ak 
l/leniunrnaoiûnd c/ie- un honwie âge ae 'b a/U; 

3t s^ ieimistl?ejiie cne^ n/ie. femme e/e //j) a/uf. tJjL. Lt/}ateeL: .ioko civei Ck aiu>, \viut m'Ci. -tau. }ciâ. vicv^iei) cho4>t,L }aM.t,,vâ\ït. vùi-,tursl' 
Ce, aw. it vcw' »-'iit' (S^lft jwfi. aw. i'cnw,«nc*t*u<,VMfc 'auttet-t^. vinui^civiic- îtunnuumvL- l'trunqc .ct^ftattieimt 

' /i r . "^ 

'^e. inalM.'ii- ■ J mm«*- 
t '/l. L'-Oi? îi'i'z- .• w]»u{. i.^L k, (it(fl'i|- mil' ^cHii-citA- LiH, partir! 

c'/L-Céii^et.; ji-vcii ?an} ma. no\c^ aiu^c^L-ivir, --kïvn '^amï'a-nw.t.'. 

_J^ nialaûe, '■ ^Àa.tCi-MC icveiUaLf tcicuiiut .'n- LÎfiwitA-'- 
^ /lia ut de : oui ,tMct^iaiï . ^ IL -L-tmiCin-: t^A,-C£- aiu- i'ciUl^it'ùl^liC ill {Mac^i^ . S.V. malade : c^'u>b . l'cv'uw iU ?cm^ u- cJL.'^- . ^cC. 


-{^^ inaïa^c -. t un, i'amwiu iVuMi' v-u Pi^iut^Ty^t» au ticaJ' ii-w. 

■if ■ ^ I I I • i ^ ' m 

t yZ- ^hMcc^ ■■ .K <L pt'^vcMi-nuni^ 7'n^Mi)iUamaici~c<i. effets . auaii? il cne-tchi- x hl-Ci'tiKi 
lil'/t aâutai^, AtlW l'iO^tC^iow. ^cniu, jè lit v»nppi;Ji,. a\tc'H'H^eu.}ûM~.jf.'i'U.-innuC?uiai u-Hem.^- ..vl. 
c 'L ■ Lïypïiî*^^ ■ Jt i'it'iii.<_ tiiii L':, l'Jiuir zc lu- A-IL ' '»liai- l.mi'iht»:!, . jX 'I'" '1-=- '«t"^ («iraïc 

llU'ilUtilw • J< ■ 

j' , . '' '' I' ■ /' 

/ ^ /' , .1 ' ■ ,, .r , . - ■ • I' F • ■ 

^C /lUlIcUC : c "' • Ji"-ii"<'imiil_ ' a ijA'-'il.Vo nu'iut-iif,' m /.; ."i^ i'.''i/aic' riH.^ «i^uiu-, /tu..- 
. ,7. ^' ,/ .' i 

. )' 1 ' ' ' ■> P i' i' 

J^ Il tVit . '■J.i-ui U- luciiuiiU' . i""'Ui, Au\-i!,i. iicMuî, -viifiii/^iJi }i,i^ t^iiitatt L'uiiu.- par iiii iAVivmu 

/ cllL ;iU.Uil^h J'il-u.x, ■ MUn !<L Mkîiii . 

U 1». il i^'i- IIÂ^ Tt-îL, j '<!K Oui.* AMiiVliii,.'it- /^m rii,). 

;//' '2i' ' o ■ /"! , • ■ i ■Kimniiiui!i_ hij uiu.r<iiii. , iioiic'i.tu-Munu. .V iiv niciiu n^ aclicn . mai.i encj^i- )cU,\. Hk.. je -iaii aiii. 

Vtxv, UlUfïli . .Miu . i^n £ff£(w . au iiiciiu'uu J'..^^•^l•^ll^'t< t« htl^. Vt'iuC ftni^i dtui (a '.linm JVZiitfï-rti 
poiiic J'c \'£tJct, iivu, bv'Hiic ptiifu:, ?u (SîM+iitii- i}ii K'ezu^. 

^ -ki- lîiiiu'UiM/in- nvtï^iTiciiiwl w(t- , .rniiiiu- iviu^ l'i*^»:., iiiaiiJ«/î)ii£itu- (jfii.c |jti-ui'it<ii^ -> /' eJK .■ChalCifl^: ÀcMi^2cti£^ l't'ti^JAwt-i. ?ti.n'ti.. 

^tT itiaLuV ■ le WC iî^ [lUtL Uv iaiiit'i^ i^Ji'it , ntaùi- l'c lu. pni.u p^i^ /«■(vt ttiiJJi 'inf(.t/tt 
jaiu'lJC eu ciitait? le iviix niixt-^biZ- , c'^-'cr^lu -ci ^jw' J'u t^(ii.*e . 

VuKi liiatlv . 'i^fJlnoi;''^! ua p«:ll l'W [?ù?t*. 

^" V, ''t • • • ■ ^ I 

^C fUXUU'e : c h j-.ii . luniJ lii'U^ pjua:; po.* , 1^ i'.ii.' nmil-et ■ 

c iL.i^ZJ^aiCJl- : i't lu: pt'iiu ^'Jiiii pa»* ii- h;iin- A'k-iiL-^iiiaïuJiv* picl» <!^M«f- tAi.vftvchl<^ 

i lUi^C axii/Lteuu!-) : 'iju.' •iju.>utfcï- um/tiut,'- ^Ikc ( 'riî^'iiJic'it A* iien.j:^nc inchrii- en^- ma I t-lu lUiiia^c '■' t ltaiu)>iuiiiu iiJ.^-iii.-. • {\niji ujht. feamittiiu, l'u iiu-ffcL n»u, ùinii^^ur 
l'i. )[. L'uina*^ m^Kriitc -*iu'A<vi\\'i'Ut'iiu 'n- pi!i,:t(.'JÛ''(i J'eJ -T Uiuivuc z^ihnmi.'' Âi'a.i?c .^e, /nauu'i ;' / en eu eu vcauccUf («lo .-iii 'aKic-iit? b»i . ./'m' eu i)c i 'inic^n'Hiunie- 5 nUvu/' 
p*iiî)avu^ w it'iiwtà. . 


«ffiiiii- , iiiaû (L J'i( fini, aiuUnichn.'' ) imu. kvjon ftit acWiifii^'c • 

c'/L-^nxzcûl^- d?ettu and hj)n}ai d\rt-i'(.vu^ ch-f À r^cyihxl luxlitcutc- ,Me-'iîL-^n'i 

C- IL ■ <^hiXiC(n- : JûM rt.o^^^, A-'K^ etc. p'iu iiia[a.^c axu- l'^ui- ne <'*fe.c ; •; * ^ •' ' Il a ■ ' î' 

-tvii»p«T;fe' . -iti mala^ Jurrrrc^^a- c-^-cti ^fl.-i^ inarjiulc .X-^iu^.U nuiM/Ji- , it<y <<riu»«<<-' pu niPtM,i,jfat 

,?i[Tu-il4«tt«it_. cO'ripti.' fil H'''w -•)'t'^ I "« t'u^ k> tiliiiH.i ,it cK\iiCKi\^ iXX^Vc MtHttiJti irù i>cr\UV yu vtni- 

^v /iiaUi^i : t}'. . i'ni btijctiu inaiehù ,it^îi irai iamali waii:"i; on ^hanv*\~.ckuli^unu 

)' *■ • ' ■ * • ^ 9 

afi'ciiw. . «.(Il IVHL ."^coî;- nutiu i tu t^cnwa'wi tidni kiiz^ ni-upci»» .cu-^ijc^ 

'ï /' ■ -r /'iJ • ■ t f' /' I ~ . ■ ■ ^ 

i'cvi'au' MIL . it tJL. ptCfraeu. .31u.;ù -'criit^' fttittv yat l^::.; ^^ ai>i- \nnMi, m du al^^'t w^ i<'*^ ■ 

c- -i • (tïJaiiX'L : Jt'iij II.. i.'rui'iV:;. ^-tl/ft czcii. rt'M/n^ivu/C ,4Vii,c oicilld'L Apr<rvfe«.â 

^-4: fTUilai't ■ k nx m'en M^Krai p^i-*- 

- .' *■ >•■ .> I • f! o 

c. A ■C'/pdicrL : (.-l'i'uii ..'u •>;*: Si. tu (naiiu:^ ^'c ■.v->.',uu,>- .-tn^vcuti- itui-u'hez., 
/-> /, m'.r^ .\ '' ■ 

/^ >■,•'■. ' , rt . f, ■ ? 

"/ /J:? f i/' iir •• -Il '' L I f Û 

f • ' - ' l' ■ - I' ■ -i r ■'■('■(, - I 

'l'ivuiit,. >•'.: H '■•••' i- fVni i«U l«- ^^t'mrtwiv titiituntu .-ii cij'iutrtL- jh'u («Â-'i-Jf/i^ . titflu' (iic jjwix f^<t1^- 
^ • ^. ' i.1 I' , .'Il 
diuuv.c .'ciuaid-'c r>rul'an!i. 

c /6 • K^PAtc^n- : 0. ccHt. cpeaue- \'ciL<. n'^'u-t paj ai auvrc^^. '^|?i<.-mfet' ?t. la marche 
,1,1 ,, « f I I ' 

^c fïoiicL t ij' u lia:- . . 5>4. ^c inaiM^c : lJiu: c'eJuLtJiwe ?c huJ lic\*ii< InhrMt'ttiu'ie^f . 'Cieu<--ëk^ai - (^ -ferp pat t'^ 

-? ■ -c • f. I' f.- i )' -^ r Fi ■ ■ ■ ■ .r 

II), p ' |) ^1 . . f'' (1 . /) .'^ ' % ' ;"' ' , , 

■ •,•'- i' f'o ; • ' 

C- /^ . L'A''i2tti''i •' tliu:i-' ,ji7ii- U-' '^iiitiitf.'fu;^ ,[aili> pat- tv) iiWiA'cni.' M\c i',ntJ avt'z-CtnvuHta. 
^-~ic niiiUiVc -M- ^ocImî. si . iHii ^iii^^iif |'i.•^^:u.. ^ifft'if.L ^«- pciTatyLea^4iiifc-;(-w« in«^^ 
.m' Il huant C'iiaiu-.nciiu-itrx- la. mal'ai'u. «V i^bu-Mtùitjfi'iL . 

■ — <: /7uUulC : Jx. i\'c'l"i:ur lU. PL Ap''-!^"^ ijit- pai'ai.i- At'J ,k Jijjfiir^ (wriYtia: ili-uJimaj p/a- 
aHti Jc-[t«lUW ', a lu. (tu. I et, prO i"'ii- ^ nifi -HUiru. . c IL ■ ^haicit. : iC\M II 'a\.\z, naj> exi à ^mtei' 'SiaanoAicJ> . 
^-(u: nialaJc : icuu^juu^ jvnhnh ?c eià Oeux. Ui .--''Jtaiu. l'un aMcz. CiVtï,- l'cntJ «Il i.e^* malaciuj vcmiwittu^'' '^ 

cv^ . Lioa £<3t'Z- •• Ci i^lWûL. icili avCL, Pm^. VcnjatiL h'n'i: iv^ï^M'u: . 
,-le. niaia.i)c : j'ai ^^ait, i \yiy\ia.i^u , y ai eic t'ii <^\wticn\.i^ Z L'ù. 

oit. iUMa?t : c'PùXiicvim Se chtroej . 

/" / 1 T ' ■ /» ■. ■ i • V •l^ 

-N^ /jtaiiXi'i. : 'JH'otM.ataifi axfc mcn- onac ai\\ ctoM.' cttpûam'- '' ''■** vinher'. - J.'f. /'• ^ f r 1 f' ■ f 

riiuujiuu* piWciM'U!»' kuatuJti i^u. Jitshmt^ mioeux- : 

tfiullu A. pa'.l'rtiK'L Jttl'awu- :rj»ivtti?it^ t'iiivJc |?a- wi. tayu-^c ccUcauc a- ntAÏii>^ à i<^'-ali:>2tiu/tù,cMi- 

i^)u m>- tJin. l't Je it iVii^:. laaj MMi^ l'inhvu>aAt(Tvu^ irli<j iinu". v.-iijî. .itV'» pi rtCUïïiJiut ijiu. i»- '«miiuk. 

. I] ' ' . ./i t' 1 _ ' ^ , / .1' 

1 '• 'l • I- f ■ ■ ■ l'f 

■ f - <■ f Ç- . ' ' ' 

V /* / • '^ ' 

(J.IL- nu.iïiXi'c- .'£ ï^fiw'. 

(JJêCi^iHitiK-' c'&)u iiK i.'^'flùiaL Juit iunt<i_ f>vixn'ïc !'a>.\ni Lmietn,:. étc l'ai ^u À ^-hacttuL 

h- ■ ' ■' l4 ■ '- I' l' i. I 

*ft H - 1^ ■ C " (' ■ P ) 

Jt u c iXiiiitiâuL ?vi ùCCi'phVtu' A fa z^titc CL. aiuiiiueïe-Là k-* i?ù.o rtuif'ificitV.* ;;i'fii(!t'(ii— .pniim UiW 

u'ff'ati^ |?;0 AniHKJ- wu.'i l'ini lu- JciHuiijAUi- ptU' Ic^mcac.^ Rejetait viawunu. JKnnuî .•■(X /iMi'aft- 

t ' r L . C T' 1' ' ' ' ' 


r û jciii|>u->iHt'tt«ii---l»ftUimJiei»ii'iii-.i c^ji-slinit- tnc wu'ivu- ta Jaufe afiustalt-, wtuii tjcitï:^; iju'ik omveM^'mkavix.' 
■u icxu'^ioviMmuw^ 2t la. vu- xccmJiûv .j^atjrii (jcii?a<ii. H'i4t .f3e'iun)4'3'- miijleufui. dwii<* . &"<_ (iw'f'irnAirMi. t'Wi- 
L-C" flw cJu ditu't CWL. iC \x^<-^f^ £j*i<xnv ûitt-iViU aiY'c U». , JstvJ u^mhx^. 

JitiCy 'pc-'uî eut- nuniiL- ci~iM, Ml-wcmm. , ceui n't.'u |m.) H'Wu. hMmu,- je at l'l7U<'-^I•^i^l tù-ti n^itaïu/LdùC 
' ^r ' 'F V'. ■ •• 't te ^ J' I^P J 

MwMi,d'SÛU^ Wii?ii iiwa.|Wi'U; ()i rôui. mivttil . i'-cawM \b^woV l'i irLiwli^i- ?£ ïcyw. : 'icwowii cemmc '«-- 
.-l'ijôiMtcVL. , il tv.i jju c'îVewit aWiavuKWU^ twi'pif-JJ'itk. ?c iHutt-ljct wi^hui a l'fl.i?i: Pe (lajiûlî/.i. 

icumjL. nui u. teiu* A\\^^\. ùuiji'fem- .- c')u»u* tvitc -i^i ii'tv ww Juun' (5 i-wifrulu ta. vUtvupnisaau^, JUci'iiu 

^ 'appel*v- U. thiiniatùinu- ineivietifyaqLmi^. 

i'i jûk, im 'm\\^ ^Ktiiiuiii , il- d h'Hl~ tjeui' H^cirU- *^' Lin eu l'i'n,-r>i'Wcut~ ie^iJMMMtîW 

iroiw^ctjiuiiWl- THvu, .ln«mti,nrfo<a^ic <ru mwuoa moMA^ moditic i^aK^du-. ZeHL-eiic Jcia--i-uenj7fft- 
ivw, jToiu. i'<nui- ?iJivn£t nu*' -tJiii- Pc» 'StJciMicni an*' J'ttailciuM- À l dwtraw^, uil mùi le UL-Jceuh- 
JlÎLèîeaïi, ?*!.> fU'mt'aïur [ \Sc(3j , ?c tinn Uiiic conii<.u(îc .(a. pcitu aiic- i'u al iKÙc.LUcmi lyyu^-LKtc^ . So7. .VuttouJ .piitvrtic nnutut ce U.'itife(^ .C-'IlaiJ a- tiVii. cciuitMHuni. li , À mn^inuf-, att'wtictw Tur' 

.VMivtt.UK. a\'iC u tbiiMuxrù>M«- ^fnfmintMvL. dii~ awi^ ■'u. àliac- Ci'tta'ttu ^i^rUctt^ nunln?ùU ■ttewetu- -ene 
iitu nitotiu. lut À ta ■âiaiheJ'C piiimeiiu > 

Jcaiialine..v 

<î 'Jccrufù iuoil M'it^Aiijfc mu. aiii^nic vQnn(nmamaiU ayan-cJeJ c'aMûtùxJ oaxii ■ 

t?bt"ùit, c'/ujjwitw , »v a:- •^uc-je Tiâaui- it ^ ^i. llatii, it lU- ww f»^ cvuMiy i>n0Jc À chamct 
atiicwlrti't^. viu4<Uu ?t:v«iJp[3c J<n»J I ùtjliuil'îi- ?t Itu pi«Mn'zrn«i^u:- . nii.-, ut ^/yu' »<*//«£ MitMortffoçuàiu. 

^''u Jartatt., ?lieuUv MCine^. atrtej TMi^^^yùla^h^icu1^Hi^i-4cuK^iù Ju^-fa^nlaiut^Jmi)u^Ptl■■ 
cai arU. iicio aVinuc JinK^tw Uewt Je/t<ût^ iKjhe^Ht^iit. -livt' wm. eixiu,tiu^ tx chin^ti ■f?iMt- èlacUt, la/^ 
" • ■ , C P '^ Ç 1 niu J'c.*L c'fainù i'a||i:i:lù.in JpmaU-^ uni 2^t. ïti>-^ -i 'iTtiei^ ?!.• iirfc ?èmrnjhii^i).'ni, ,j{^ wchi- niu- -'''V/t~ 
lutni't'ut. 3<j Ivuoiiu- flM'i't UkH^taÛH^m-'^tJiîVnfrfo hvniinc ajj(i.'hni imuaU- . il tm. iUi}jiti.-L Je OiVU 

iiifiUiitU. il ^.•c^'^4, cpc:, lui iiiic <u;iilfaf'Kni t-^L hivnci^ii>^ ?ii tituAM Z^tniuiu* iKn^cnctiuiic^u mh^i^J 
Cl. in l'iifîi.. mu hciMt^nfurii MixUi^WU- &•> ^icai^cc- AiZi.^}\Me. ttiii U. za^Uii^ctMnu'^e. la. |»intilt3ii wuî! 

! 1'' or F ' I p,. ^' ^ . ' . l ■ ■-, 

t'Utiii ('ipau'iv tnc.i(n<~, vriw^ hiL L'i-mmi:>Jez, auc le ^'cmmaiic , ul Ti'/i j\ cwapite^ . 

zlicUJiqiLL . yiï (taiu ucumJ 2'cuivi KtAile'L.. 

t \ . . »V J.M- J'<^ lîntiViirtti'l'J 'Wi.ni<Jîi,->[^<L , Jf tWt'tiSi iix ntchaivu. ?c pbcL'ar«j?PC . Jf c^ 

^e nicilui^c : t U'it (Vvoij ^i-iiu' Mu^L pal/-* 


niiviifif. 


pi-ai lui jiiu- u ilH'ai'ciMuiu' tfe l:l■'lllfTl£'^t:l^u'nt.■ul•t^^• Poc^nVnf.^ .ithi;iiiaiu-»' i'Uimt'ïjf^rtai'i.H c';Ji_i.iuui cpn. l'a paifaifiuu-iii- innifti i.lL . u^Uuj-^ tKuitnur ^axui ita ailùlc ?i ?iV/irv!iiiiit»-- 

•luu. oitli-ii'tv: |.»t.:?tli'i:(i'i'tL t'i- ûiu'tlucifi»*' pt<:Jmi^. miiqiuMi-uu .lux aAn-u^ Uiu'iimi^''ù<- n-aiw (•cuva' 
,snu-i'iaUj cil- iiiiKVi^iMu*î-S ^uinu. I'U i'i.).iii. Am.' U r£;iM).\<.'';ar.-int j/ji^'c Je iv^c ,'niw rVufe' .iiu:l- 
flwAjvucr .\iio u ipiiiti<ih^H'u:^a'iTi'>;i'wîj; tiupi l'iujrtiKi ,tiuuj /tiitii.Ti'.\ i»n piULU AYji^i? i «te liUfR 
aiiwi pï£?riiii liante . L-t,Von-4 ai-M^ l'tnt ^n^-. juikiiunu, cï>ez noU£.Jtwi~,ra^ch'nL a. pu^ru 
pxv^4.'iiiini, cwceii. nevchcvnciii^'^mu.i tjamcJ fîii<'iiuiij<U'(_?'"»ui /a^yk fi'iifi -S.'tvfa/i: Jimizixht 


'■'Vr l^t'L<'i*»''au i'VtcheH<«i'i.tt,^£.c^3fo:lM/,eL.?£,(2l;>itMM'ic prafwiw.» Kcj 15(|i?,iii'u'lt'^i«n«'iîm^i<V . 5ij . 

Je nu\\iXÏ}c. ce ett "ukiiu. '3 mcit au iiu i«it (<x T'iMietit a\tù'ulaiu. ; Lx c^'Hi'aUJcini.L.ci. ?(iul 3intriJ>;i^- 

cûiiT} ail. tbivMUiKiivu. A'itt««i«' ■ 

P • ■ /^ . ( .f • • • ■ V" / • - a. t?a /(.??4 , jituli!*-, ».'niu cnitJ^ <vtmiu:,, Jmu tcappaiitwn ?" /uu^ Wtintt>tt/?ac}.ii|M^. 
.i« îoiiUuU axruuuiiw.* Ci~junc\'i4j.Ui Am?aiM.iiôcM^ aïo^ itmKii femtf an^iA ^cujslïtfu^^ .^â 'eJua. 
«tft iboaiii, flii'ii ccnmunejL. JL t^riiutuii^t A?//v' /&* iiunineJ ink'zieutj un cctlcun 2^eozc ?e- 
''UCfjiciaticit- tjui JctJwJiMc. i»^ \'ccaxii<n\~'bccsx\ixivi.i t^wtwcU'uiUi f<_Mii ^inawiùi'^tiienc Jeruimi 
Jupfbiu^ 'dajU ué jajiweé. 

lA ta iw\'i^.vt\Cia.v.i^\ovKi^^ 3-iit4x- (Je, liî5.\(l WMri.'«^ laiw, tùn m<i:->»uti- ,4ViiHMi«.A'uy.-)(i- 
,3aia 1<o ijiuhiti/u, wai.* »<itrfen(.' ?a*w uv -mante acj pUj/j }ci "icux. ^rtc^ . iat w, il jju jc^-x i .^aitt .'.:^ 

lit- pciiJatic 3 mi-uvi^ Blan^t.' ?eJ ijiuA* .'iitti'iic ..VMi^.VuLiivu.v.' li- jî'iumi- iaiiuiw/i.: Atit.u jiu. in/u.- 
teiJal'ù'll. . JlOLtaïî aiii ?ctJiii'-'.ilaiL mi iiuiïj|54-i Ajh' l't'cjiiilW. "\rlU*cVli>(ii(i', tiiu: ?<k>I((.' L^5i\ i'I ,t. 
.{hlMc iX p">- t'W.^ U». Hn?itu> i'*c^Vit tmt/-' au (IL Oitht». rn'c'i (a. lil i">n •'.^iii'--» -.l'.i. .,- . ,/.,■., . .: .- I' '* ïi'iutni , . jt ii'iiiu |«i..' M/i tt-'ilinrt Jcû .^■<:'iuiiu wni.L U i'ciiiz. . e,lcn.L Jcmtitc' n I5S', c<i t'Iltii . miahu'itii. •ucLïrnu.iituni ^'-'-''-i'ïeMictihcuj'ii- .Jette, jcn.,^ MuJ' c<riL. ci- riai.kint'LU^ 

'{ii MilZu ivtliCiitoluMi.* . ûciicii.c-batu-t.v>, [..muIuia.» octfitialij ttitMlvttuJi c(_ atKi:taafù?K lii(i(;,(rtOr(M<ianl- 
.cu'tt i^aïu'tj,^ .*ciii- piiJCL A It'iiv it'ur ,,Jiwwj..Ui\iiwiii. ou ^'imitKatuiiu'ui., . niaii ùrf^c jeu Jaiu a«ij/eiHi;a, 
^ I uxai^hcn 2i Uu 3iinii."u. . U rc»ij>ftc m«a;;ilait4i, . oui i i^K iiujwipfcii^i'MU-huiùIvi .(.'« Jiîait .Viic 
-|5ina.lci. |ilu|5ivi.c ^« «^WiiDci) cVvtwulttt-iinivV, M0!t.«cui*ni Atlbriti W M JctfJiUfirtrcîjM^e, Wiat'j bien l'an- 
tlnaltjvt. ccuitii^ t'iv|,|jitt t^'irr ift-uiiiu:: c(,un au'if ctt .*.«i(- , l'f i>aijÀttail, Jii 'aie Ji^i. Iki. ?c ù:u.-m:i- 
-K.Wtw.oic i|iii a. Cil lieu. ctL Jui[Ui-..U l'twijjetaku^c^iiHftflltJcJctûiL.ébi'à. ,à ii<< nio(Mi«c>iMJi|uûA<'tr PMmnn 


r ^iWltC 0. IClU'U iti nuXW'i- ÙHWt-'J^il'U pt4^) t')îai>> mt p;u-'al<tlni .il Jeta nilu .lï/.' i;<;TfluM';n^i'iu .? appelai- -l'cfc atie.nUhi eut ii-Miietlcii. ie Tuiui a. iwiUdi ■- Xiaxnititi-.aiiai'n' m. 
.a 'icr 1. 
1 (1 .''''■ ' - 

' C •>' p. '' • - ' I' ' • "• ' 

1^ • • ' ^ / 

ic^iiavuj £)/(<:» il.' aMafcwu^iw 
'aucUU Ifmiiiu) ai'uuM% 

ic-nkc Le k'!)n')\i 

r«iioii Accusée icwciiiiuie^ 
cnetvicPU iuaïaOt. .lu'fwfc 
(Mit IvwWi-^waiifi «w- 
fiwfe la. vowuk tehii "■ 

MU. jxfitï. «orfint h ïa..' V Jll. ♦it Upi'.'t ptU* 3nf U >^''L <v f i"/rt<- »n^! mot i^o^ 'f'oM/t t4t »A»i M^J , "J i'ir "î^t • / , /^^ • ' '^-r^ ■ ^<^ nciviii 

Gtaitc' ptAl'iillu a anattVui c« tiu^ ic«^U-, hî ù^^ï{at^. , p. ^^7) J. 'mu: jifitiû' au ■ ?cxioiul^ PctA- 

et au-h^ciuL iù cilic' M S* [âj .(rh(;ieii, cH.t<!J'lcuti^ c'càujwhMiaM^àui eu poMtà -là.- ;, au mi'iau. 
de ai boiiVci ôiXiii^iJ diii, jii!vi<'MC /.Jj^i. uctO- hnutiM^ Xu ^OMmi-i 7 c ta. -McLnt^ ? u pie? (XiHmu. ifûiui- 

3t pluJ lui*^ tjiti- ic^t- fccaJiiSAtmi^} ^tXcati^ -àivL la, mante, dcà meii . pfl-vfpuc aiu^uij u,<'iua«3«- 
c-'lLaii il iiHiK^rfe. ^ tiwuitaue.t-', «ï/a Jut'/dMt pat («>(uU«aiWi<>,fluf^fwwcto^<èti; 1 

CttiputJ \}Miiu ?oideuti h1nJ- [at>ienn^'< Jcn<- j^Z^JMU. êbcitt Ix^ .Ji ufti^ju tt^cu X-iiûw^ 

m\. pu*, l'ivtvtwjnt-- oi< tjtxAJcï, Jaty pxovVci tt^'r^irla. P^iui^UL - 

^cut ^«ctYnif, luai'vih'ii^HL.; itiuc Juwtphruu-» cin» ?inflciiL.i\tic paîfi'cipith-'ort. ^t/eiiic^(£ 

pmi+c Jti'uU-ww/t i'tti iWiJhe. ?atiJ mit 3c um pw<:vùViiï24 i«f «^hj ?<* maii'k I \îf Uccm , i^nialuju^ .tannManauu - .f)2 .MIT u.'Jla*'^!- 'fJoiWa au nunt-' . tt'^i'l'i'jii- ^■'c ^cc^encuihet^ U-Jccciiiiut. jilnitiui'ÙJ ■ iS'/Ui^ÀniitauiM^ii'^ 

■ tirti ijuirticiuct. ea kxJJJawL , iw 'liwfeJ Koiian i'iV'a«.v ^|i> -^>^ \'cicM. iniM ^mmei cUîei ■yi'^ ^'^ '"^^ ' 
.^lUfcC, et wit»u. rî*w>.* au'ii^t ctiian^ ?ê^U ?'i:iU]tA"fc;', pfjéHCU-U'uw an' tatwdUi'U^(X-an,i â'ifhcive-}cmi 
Lv iMlaU^ij^ iviki.w^iU-Jjjtiwu, - 1 llaù a^iUii-*!. Itappata xtuttewo, '"c-V- l'e-xcii^iiaHim. ?cii '^^^"'^ '^<'^^' 

iP 'rtituaW, pa-) }e..'?eiMuiJ en lii-iHiittc; ahlxifJ^^ tl a-CJiiih 7t-ïa. ^û^ieur fan.* U^xi, woiié 
J^\ ^iirJjKrii cim Je pujcivii. a.clncUcumu'- cji- celle ■J^ ; ^\-imi~ ^nwj. \'e-i:ii{iHcc')cl'am<:hirn-- .ilMM, pciiiài {Ai. il. C3I- drtt'i 'li»^ l 'nfjef hrô Jpiiiatc;j£ t<iifet4'fjaiM^?i.t£('nK(i;nc auo: «.t/frrrpanjitV, lu wit^tau- -5)3. f 
i (^.liiiwlfo la ufltù paaruc, CM ^uu:^|^^ Vtii c<»lfli<4ic, 'nx^^lk* rtiinli-titi.* ^«ii- rtt<34i3&» j cikcenJhKti^ mu 

uwiiêM.ti . Cvatu ic^rtJ .u u 1^ ^w <V' ^cxdcuu eti ■x^uh^u , mi J«nfini«'ni- ?< :ciu^'iiihe)' a la l*n.v Je feu' 

?s^ \}\t^>, 3m raton*:- ii;i ijaJ Jlt àcuïcnï^ A^JaU.' c» ^i* cmviI'kix ; ynaii fee'pù'rtrcn rciefc^j, Ai:<wft«iil:n 9e-.< 

-ie> cuihu-u^ pe\\^i*u~ ail' u J'acj'w. , Am.' i,v<>f<u>,? tni^ Whww- *^t^^j/)^l: WwMrttlia'tiiJi'i dwi^tHwii) 
PùtetiL-ili •li-) ^««^lîMtt ipi;t<M«t ^evti'H^. cT^.- w.iwiiJ.-ija'Uvu lu woiiiiaKouJ wtfphVuHvIto Pc ['tufe^h^i^' 
WMuwit(»tvai.c|vtf'. 

iHoù il ut. MM \iaxaM. bui demi eiic^uL aiu PchiJ cm cai i'ajteci'ùfii. Jpiwiu-' pu'tiJ'^ (vu cc\iii?i,ù^ ctn^muiu. 

)c\c\ fct' taiJinu p^i'nixpaixvi. aix k »o\î}uiU aiUawt m Vû.vcii.t '}ctn<ni r7?ii«i»><. >^i n'trtjte pas, 
/jiic icicujic, ? {Xii\.w\/^c! (xWechcn JtiiuaU. lue ^ctcilé^ucHt. À i<xMsmit>iihaau..J.'cxkitctia iuiertm^iaw^eii-- 
,mn>"âl'cJ wwwwof-Quié ,\7c\k.ia\a. ci^e, cn^^m'iu^Hcvi Se »t<^inic , i>u tàcciicùti. . ^c M^Hnii poj ccHii'fti'd 

(M\iic^ni,vict. 2 ii*u injc'l^-vufj^wifï-wtvtu.iîfjafjùï'MC .cs.n'uur>cui ?<; Ci-'U ttn'tf J'rt<|n. . A,^'*-aMc?wni^ ^^^V^ 

fWtfe tfVVi M^ct t'c- .'.^'«rppêliu:*!!. rtt(/r(tU pirllr iii p«J tTK 4'!i4C /M, jvivtiKvr at<|c>itiu' 'f?u4. 'jc\t\£. )lfinH£r:M.^Yau^.-lL-viU3yACHi- ,à KC'.^'^eii'i' \'hii\rni^ ,:\ui.^j'ai iuiiujt-u taccviiie^, 
VU j<iU<if»vv^|jei(nt4i?-til'iflu . e)Kp».eo\ïèa\ii .uuJ^^ttmtvivqui^iain cLbienvuuiu cjcanMtu.t ^yucàciie. ,c<nuûii^ toi'c iictît l'ciiw^ jUj'êL , iiott. baJ iliuuù) il u^Oa^i- au [Îl , iua<i h'cw.flwa«t? irA-'^Uiia\^ ^wi atx^aivuu -nciukc^ 
je ptt'th'c-ttlwuiuiitL aiuvitr X v'oulatt. p^Jet fc jW' a tfeï^ pour Je- l'wir ^^pw-c eu (.(tfli<;nct . »'hï.<k.»«mwîx-- 
tUiuiMst , il. n wak wiu. iX.c^Ciiiiakùjv. ?m. ùviuci. tfihu'im. tt~ mit- tûpQaHeri lu pti? 'f'«M, à hm<- acm^aioMe^L 

.^rtuiaii. linvqvUL I ÎHfcclit'ii nt^w>x^hiXa\au<^ ■ 'i 'oA.ihut'i éiMU. ovaîc ^f'« (^ tji'Wit ?^ jf pat.- Put itcw^fefi't» 

e.%'Mibi}i\ jib' ?aiu (K-fti: l(îf k^vk . Jp lu'fiic . te i.«ii>> initem- , JaiV Oni'ti., Us éeUMCJ rM i^ciUeJ mchùui— 

7eùCiHiie> auhïieKW* ^t-'^^'- Jcucj aUeif-u^i ?i|iiat'm'tii«n4.j<"' ou t>tcj^iiùi\<j;iivnt- , maU il wtn. Je ftuu ijuiin. 

.ic'iuin JoiiKiU i^nifoi/ atiUt ihntmuni' locati^ù' ^i xliiCA\;i..7i htvc^ic ciLntoenc t>a,'L?\.jftoltni,?t:iua- 
■• - ■ l^ 'l ■ • , ni? f 

.pvtww • efet' 14. ^{jituut lit»- «mllMt. f^-f 'l^p^t^llJeJu. ;"*« wa'mlniJ prtYfllt^ci i^-te&iJ ?attJ Mtu 3ii* ■*)(". • 
A'ft^'içuJ ?« t R. -,/t'ai|£Mt ./io. jonivnuJtJiTit ?eJ Jijmpuiiu^ ? a^tern^ imi-éadaltc- 'de'gemrditvi' .lVccccux^ 
'?t'i'aHuii?fe.i<|>feû .J'uiipL /(Mfuru ijniiwi. amàiirn naanictiii^7cihucU'(c ?cJ ù:lfi(ii»< nu-^tie^^* pciu- »toiii\t 
? MU ^ (iiimi. niu\muuu }s.cié Miwti «q^iiife;' . ctifiit lA iromruwuu'i! '7^- éimphlilùi Ji'aimr!!ic\uù^. 
■fiCic tu ju iwpK'iiuJ aiiiiftitirWnflM^ jtraL ?ûhj nomme i^ «>/«(; nnij jp/tmL:^ tuca (3rttfî!;«li£t,fcMwni.i'k 

^ tvitil'au»- tm ratt«c|-vrw JpfiiaU, rtw-i <yi>,«n catU-^ 'Vi- i*m^_ <irMeaiUfiaL.?bJ antptcyntùîc'' ,c^Liha'.'ihi*u: l'WWllc ?('i;ioi' IL. il LmJihiUiJc %J<i^tc ^ !'ei'i?miC.f\uli.!iucui'À pliu:. amiilc iuftKiHi .l'cmitiirn  laitvu!iï: ji ine^ t^tt'iuljc ,\U.fii\\aÎL reiî.nt iki h-ùjci le. . . \\ ^ /' ' '''-,' /' 

ccmpk^ CLpchi AiuAix [i,- mciioiHc qui' ic iyLff\>cici>-i fri'i- À l'oidic-.if i>« foHDe^at ti^'iaitJi.fjaihiJtKux:' |fl<fc jyitlttw par c.iic^lL.^Mcm DL.JatuuHh'^-jcai'^atuïiuaiit'Ù IciatuiiétruaatoiL -m'C"' Oit tiiu L?i.m> nw- i-'' «*' ca.i ^fUlo-' . ui'i'U' »'<n •-VimtuJ poJ »<i<;<n<: /«' i-fett- ne/S KinuuV.ririi jn;i Ji: icnt. brûhiQ^ ctuei'ijuL. 
.;•«'_ lui ciiuww ainiiîciaHo:i Janj ixc ?cîiiu^W CMVi. c'IeuJ ai^ciûfM ?i;pi(î<) ic}iMemifJ la. ?unuuihtfit 
}ii iCHuu',^- ci^iiX iv.*nhrit 7ci hîiycai'iirnj eu uoiU | aM'tti^tcui nettu-di-: l»ict\'Jiui»j' ctUffu. ■ 
1 y.t hV.t piU £]!«. ce \iaMKc aa.i^\^ (< nù. ijai ifî ftaife m'iaïqmiwiiu ii. •ca.HûMuuiixmu.^aiiiL 

le.'' ?«'(« |5i7iPil"iui.c ^ù il iV^e|awtu. Ji sL,<ti«- t'ctifrfttw , efi ftaiU -uv.' i''i<fiHi.'(i*-ti-t'''ùar'!i«MU*Cj-^i lui aJ^ 

.\j piwi ,ii>^ mu n'a pit^ t'fe- ifli'»- itUaii'ici .itàdenehu i-unî>a cciaieiit- Mik\^ ctit^retiauiyM. tiûca^^^ c>. JlUxiadc^. 'P l^f ^ -1 ■ 1 

.^amolli ?c : lUx tjehi- iCJiHMt ?c ihcl nialcOîc . - 0-1^. 


c 'i V. ^haiccL ■ i-jiwt rt£K ai'f :: -t'^i'' • 

c 'i ■ C-bd'iC^i~ WntM^ u iuawiJKii- : l«h.- li ff«n. .'. <u h rï '.'t'''"v l 'Ti. . .■.-'u/p«tJiuv: nu fou.' fvt . 

'joxMiinh'L-À. [a lel't ■- C'ciL IciWf . " iiU-CL. pu.' '. 
-^a /naïade. - i' »i ■je- ' '.i;i àtii- . 
c K ChaTccL (\\»o.w~) \}jii kitwe.^ ,>cj cru- lit', .'wff-t'm-'i^uawî je iviix lii«- ■ ti'ult ta w iiuc<wmi- 

.^'<rz //talci?i : C l^"» i'toi . «aiuWt^ 'I>m« t£-t<yfi^ e|)«T- mk.* pateiA^tf , /i ticjali mi^ ai»;'*- , j-^ < u- piMi» W H*t 
■tienne .mifufiàj |£ c<'i«pf''atj mauecujj.Tiiîcti caiiiicu ?aiO uto! cpaAmaiitmL euiicu''' l■^^i^(!'"''i^MUJc*Hm■ll^d^ 
iv/iuii'iip ?t JM.itK«Hafl4' Cil m mom^Hu. a ^ 'cccaM<rvi ?£j ?ù)i;tt<)iiV>i<i Juï t« 'Uif''t*uJ a inMi^Huitt ?a*ii 
l'enicu-itiitHfu:-. ^i*niJ At J«|ti,ri.ctt»ij,;?iL iiirtuinJ li .:< .'ri/et , '- u lu^jtwiiuwi po.*. M(rik«t'«c 'ie^,^'ic^{U^t^; .1U..VII.1 .XL' vaic \mr w\.\>o>if- trliui. îc Navrtil iiu' iw h'ch- J5iwnv«c Itw'ic, i'm <)«(V«i- J'if Jei(jlvfli£t- /iW^" 
PtuocHi- cte Jutiiiciu.* ; Y lu [3UtJ peu ?iit au.:, j'aù vu Jruvt'ui- «< culrm-tî Jiw4jiit i\ la. c^'piJoili rmuiai- 

t-'/L-iJhaxc^L: c m .iTiLa. i'i?tf, ^e ul chuic, uuxU o\i^nc ^i^wc y>a-i . J-n aciwuy^ ■.Kfiw.L-rtHi.Vc 

U [JUU J(?H*«H.<-iw (U'l(.t<uH^ctuijH£,> JoUCOt lH/liu. fe^ij^J 3c J % J Wf Win its, 1. , Mia/l cCiA u'nu ppiiu- tU^UcuÙ.. 

tt- \i-i cmiâcJ ferutcKc patf.^i feêj iM.h;iW^i als« 3£J»tfutA>n'(;»t"lfKt* cù. vi kcaUùS acuh'ic\\iùi fmiL ^èj^aui,. 
t, a ■ C'^AU'CL^ ccniiMMUiL. à. Uii, \s, \auhvmcxu^ : t Àa. tciU- pii*jt*t J a l'aui 2iJe inc\' •îeM tivà ait}) 

a'viwit 3a«U UwthÀ^ iLc\Unul^ At Jet iiiMW^ Je ioië^iv ^uv- i'cmLiiiez fMiûtt. JaimaltiFtt- auuLuutitc' 
Ml. HMi^CM' ov. i|»toiu't Jut n*<- l'a'i«ut4«^<ji«^i<C'Mui.iy(_iStiifcâ.^ ; amùù ,?ani [u vcthaùL auuciJiai-u,L., 

iomi»M^d koPeW HM£.Uaf>r>t. dcThicilke. .dav^i ici c^tUcmi 

Ua /naïade : Jj^U ^ctm^,w.Ht^ïtva4tLU maFui. ,d m'A J<«ttWt mttjf feiMfeiù» Àk<iceu %iuc^ -fld- c n. L'parct%. : C 'i>l l>i«t . en vmd aUct. Ju-x^a^nciM- . "^ .^^nc ekc aiuàticii' Pe ï'e/hmuu, ?a.tu \ri>m- / et nmiaDe : Oui , tM-ov^t^i^' . ci t<vj ùi , 

al' 'apte.*; eite e^Oï-^' ^^^(^icM aU£^vcaiiccif-[}et iiùdtMiJ -a^ 

K'MX. iiiu.'uiilL'iiuiiu.' }<. l'iAcvMic ■ i^iiV:ùit.',?aHJ aJ au w- nour ï'iwmiiuu. majinitc-j VciiremacH'ciu. 

dixii. ?ii mjeuoiiuiuj neu.'UvinèMane^ AcaMkiui au. mu4 i'ouu àt^evu- ^hcL Ji,^iwiÙ ci<- i' H'u.cL.i>(Una^ 

WM^iMvnu^ Jûiy ciiUliiei'ii.Ohtx.whc^HiMiMic cowntu^Jh'e-t^la.mutiMi.'èej ivirveu^e^i ^liwicnu. quitc-^a u c\^ 

d Ce.q>u- iW ^Clivai- 'l'Pix^iUc ,"-i i^cti'^ if' mu. pitalnlti^n acutrùiii^ mi<J m wnW muu^vuidL ,tnaù cm. ^W^,vvmi. £|Wi«Oiti|a- ?ila<it.K'cTH Aai^uPitu jtJblïueiL , (ulk -ciHL hm^^cnWAtc auz ffihevicvmwi im^M^ca^iuaiM^, 
ilr>\ict[ii',vc'iir(cp,ik. it'c/ clit- w ca^ r>ou la. came- du 


'[M'aiit-, '■ii'MiM,i\c . i\'Cf clit-wcti^ r>ou la. came- dtaJ .^érumîwJ. 

Oc CA.PÙ vnii av(M. )ii-h'UL aïa^wa ?e^ mj deto- ; Mift*J lt«'« él t>euum£- vai it. wm au 

"^iXo-^O-^i^^ <\^^.iV1^a\u.' Meui'ctic a.vni.-VCUs- cmM^suaxcu la. o'uhImC'Hcv. Se. .t}vn nfvimuu) m^vc-fuc^wexi eu en- 

(Xm ?attJ la m<xj<mt«! ^occu' ,ciu \iwwi 2aw nta rjtafwjiuu c'ciL^Ï'iWMJ^ani a. lieu.. ci-M'd U- Icm^c anic 

uiaoutHctiti^ <t l'yf^vtuid -[rw3mi- Jriu'êuL ?(!..i <if|ot3 foi kwpeu^ • 

cluuJ icm^peux, hdi in^ii te/L^ nw ïoi'UWAHutH-' Jiin. ce uU , Ài^- malaiic.^ CUÙcwijI nui eJi. ufi j'M 

^t venu pcuic^ ^t UL nttWiwHîêttu- ^ï , nHt(_ J'^«i ^aut^, ce v 'ou-hcu mu Mfuf MU i.iMienov^'uvu,. 7> '^^trlic/ûinjnc Jti ^^ILîfJi , /oJi//'//cL ISS'S. 


J 

■^ak'liniia^ lc'iuuj che^ un nu-nic ju/Vl . 

<^^ prjjiiV Jii JiaqiuKrhc Jtn^'rcnh'el ae /a /jiaufi/ïe cu ol^/w/i. ''L 

I .'IW hi-il . *|f<:i.'U ? uMi- itiaiiihi JCuiiMÙtc- «_ cC iaanelu. Ul nu\'i:tiuC qu'il atuii- iiu^ViC l>\ cr'i.ui'' 
■ ^ iU. tViiitt-u-uaù'tiu tuiu- ..l>l:<'l?ii?tjiV-i{ . C'W'a'n- mu i.vih>i*<l aXKt ncjaiu:ii^ ."* .-jppai.'Nirt-' nu bnni 
Ji l'Ui; i^ io. Jaitti Jc'iwïrtU^^- 1[ ti'c'haii- tnl' HtaliuV,»-L tjtin;>:ii<uiii- hnzUccL t'cxHiu-tùvi- .'ni(. lY Jc^ ' 

l' • . . ' ■ d- ' û r i' '- 'il ' 

(p|ii*qliaiu- cfaii-, t'u U'iUifct tliwmtt cf.^iOe- i^^ Mtu JiHCjiiUct «i- .^c ii«.'n«(<.X4». |).»iit |iin,.« , i-^t j,'j/(va,,. /^ 
ittW- ivtitrti'k imiHiiMaiiHti' Ail iHiffiij ^Aayl.ac4<.'mnliiJcnutti- 2<- ù:ihxiti.> a^'/iJ uif h;i<:.*, voiV u< Wfe ont,'. L? AX 
Ht £1 . hi'vv, ccuvuu^ fci'tiJivùli'ti Ji" bien a^xxL ui iiu;;i<.lt<vw'UieHt ultuifiiuuL iwwu<iWu>i.v , riu«i«>a.fe (V /î-mi, ' 


^WlTr^llilll- i- lA, aécûillxcictU^il^ iHiUc uiaiti-, ;t- ICI. vwa'uh^ Awi'aii- p^'J.<il'U--_, '■'■:roi'uviM^}aM4iAuV 

-ut maltt^tU . i^ip^''* O'tfféf. o^K» îwi- lni)^â^I^, v<7i(fnic J^c- lu'iisvâti- J»^ f<;tvï--vt^vjici'z<?wi'i-, t^ yucttic-- 
nnoichiynmw ieniffiTuai-'U^ ^e- Toui^ niCUvciMiu^ ?e-> nvmi'^^' itihiicHUi^^c Utm:^ citait. ..un-' 

^\'ca-ciA{/>vi. iic i 'iHCihah'im- ?m\^iWiu\'iii^'K'-' -vAcnfpuZji^ aiuïopviiXt'f^ ivi^'i/u-u-a'ui^ jc/C-ttui.'.iU.'^-. 

Jl nui. -pat ixcuwu-'^ oii/aiV-t| ♦m^i'ifïî, iC ^ncvni . J^-tnaM^ — ^i^^v nuMi^ ^ tdaaci^ài>*t rncû M 

qxMtni^ .VuJ l'c'fïur , \\uxii ït au^nvu^ M lUHU'o-tu- trLn^i'-H'M^tw^wc- •*»«'«•/ t'^wwo/nfwc' Patu» t<v ■ 

ûiit uolîiic itti lUCimtiii. 4ta:/. cm- ixte'uuHou. au.-JiUnJ Pe m- ctciwc 7n c-nevaX ■ bcm—^iiipn'uu^^- 
»^alt_ ai*, bouc ^"^ '^utwiu.L -JecoiiJ^L «<^-L. maiu-^*,. iij^tii efic tc>ie tXuMi. ct:>0pni£^Ji<S(>nï)t<- flu-deUn^ 

v*iOMV«-m««iJ' vXil/f ôùt* cii.'iO feMt-iu^ t/xÀaJ-i»-. Axm\ , vou^ Jlhi ak iwiiWt-Je voik) ^4*tat lo,i*ifm ,nveia h.ifvu. alee^ 

eu ,)|>en<(HUmMV<^-U»- C^'iJi^iiOTi. 2>ii Jfja.MinL , «v i.£L'CllttaCU<XlL^ -In livi peut- ^^WJ'i- , j^ltUt-, -ieJeio^ 
}-Mv[oii}i [)t, Ttvwpj IcMunit^L à. viCM ijtJ.i u mcvHiL ci- aiil Valu, ec- ^eua:^ â. cma écconèM^'^ 

,3i.TH4- cyuU|iu/fevK|?:< , c'ait'* i^l<^ ta '^i^i^'ik .d»aimJ?'iaHL- )c^ nccmidcu'U'L^ é'cMM"e^ ■ }.i^ teue^^^ot-h 
flitt -ta. owiw't vlu' eue UJ iHiUei^i) J ciii aitiiub ?t •tujii'tte Ji^cuHviWtÀvi^ iia cît'«ti-M«<t<«t««<^4Hir' 
^'rtit nwuv'diiwui- . <)'i;pmi(;^«(t tnu'(iJii.L Ji^rfc |ji7ut- un tm^i c\^ii Wti^ attcu^t^ aniïauÉO. ieconioi 
t\^ ir.ai, eti '^luUiU-J ^HUt^l^l^J Wttt Uv .vtat 'V iltniivaa a.nryxxtaitie. . 

À* wuu<jfc4 î)t-t<vjaa--.,U(^Wt il im tiM(va<;C , ait mcmiw. ? nilicaùt miéi \-Àrzaii^ i^'ei^Y'^^^^ 
't.l■'c»li)it^ nuOetuaitc- ?a<w L« H^iùi^uiL^cci Jommvia^, X'- («^Ww:- .cnjvyi ,, £<-?' ciîc' onti^im tiiàhiMi^' £- Kiîia'aiVuu ^ruwit -jiocZi- ?aiut «tfi,.pi.vitt<nL ji_ jn,^ t.n'uî'aHU mu- (Tii- ^«tioi J<4v''iiî'~i t'i <|ni.'iiViHt^' 

ûiiiV^ aiu'. jauulu'.â AiuMiUi- iJHiuic— ?i .*A ni, il ii'ai'aÎL -u.^dcniî bouffa; ii||£tliini tv.mwi "Jifit 

oaihAcait- -Mivuoe^. cift^^^a^^1^ , )imtu- paimi tuuu , c'ckiii. la^nrcmiïxc wi Jut ( ■^rW^rt•cnJ batuUc^ 

,3'*wO jw, -l avaient- eu . aJ.tu.tii.-f'-il , HiTJ cAiL-iM'i ?u l^oùt - 

iScniwi . A Huviiî^ ..iitt l'ciXaMtxnaU ■ iic^u Jiiiu' «latVJ'J* . u^ P^'f^mw Para.', at'iiiii-!^' 

.il P 

'.r CP • |i ■ • ^ • • 1' ' ■ ■ '(/ I'' ■ l ' 

Il V . (1- ' i ' • ^< cV . • F ' 'Uf(? 

Wi.yxtx}\jL jtufliit^la HtT^-t'Witvet £m •J'ta.iUi^, "- -lii^ i «ni .cJiiiiU. aexaxaUnUi^^ m Cwiut.'Uin^ÂnuL <e^ 
Mew^ )t^ e, Judaèlù ^Cir<pcinJciv.'^c}i):\\vt [nti&éi- .um'^-^wai^ mi Viirtz, U.^<u,:tm^li•M 7c 'cltci»JC*^^i^^ 
,1a, it/Hvrth'wtcbu'au. iiiK ; 'ai'ai* ic^u \u un^x- ([ u,a,v'an^ '''^"'tîu (sa'ïftii^- 

U ' itcù/i^ ici^ /viit, U»,px<;iniJtc jii'i ^jir<^L xcccmiixiJJail^.^ t^attut mmà ci>- ^ tauiL-, ciiHiau^- 
nutic , la, iMiacitc de ?ciCXit!h<!K ?Ci.li{:\»o\\ucn. j'cuacutuii ?^ \,yU' c^ll'^ UO?^ c^Jillei^, à a^c, 
i'poaiu- iivcw- «!>«• l't «tiuiaiu «(_ i IL . t ILr.îu , iiu-ii tnt'iiiu-, ,r..''iil<ct*^^t (jaT|ici<lt^m«i<. À «V 
CA.> «i- â cil laite l l-ftici- ? iiiu:. |>lil'lvi.ihoii ■ 

Jji ttai'ft.l ^ (tnt-iiihuJA^iw- .\ ;w» c'|ltA)u-citv' .viïuïu Xiiuk hV ,t'Lf LV îflitfk^MJ^ Aj 
Jiichn'ii ?t .. uiiu'tc.:^u. Jciu-Ldt KCMi. • 'ucViiu. /nii-k'Utoiz-L ancCoin~2<i4i.^nu-<uveiiunti 

{waaax^ JL \runtu- «."iMvaijJcnw^ ?c ci huxswd jitL ImVu Uic .-u aii.|iui !i m nutai-L •dtW'f>«i<JL 


.V (Jidwiuuii .*i»titHU«n- , .tiiu il Itavaii , '<»-.Viu'iiiiiiahV)i .w«(i trtatiaui-^ ay'i'm-ch 

3cv:i15Vn,-t . C ;.>L JimVIKU L> tô^.* i\ iCil;au^k^ .Vhiiih'rtt Miu, (V\'rLjjKfii oi ïtU'a'utii , itivnVi. Jfe- 
w'wi-jïOJ Utu. .i>cU[>hViu mil j^MVWHc-JM, [««fiijiu, |?tnit cu^Hyicu hh. c't.j,_ iiu"tii.> ;uv.»liiii iti'in.,i(4«' .fîX'. <V Uipp'WV U iunn ^c -l 'aHliiit ?t|«(, |>ï£vm^U- 2e^elimiciU, vi:lunt- lui ■ nùnu^, ? iiilUutj<^, ^c I iiUec- 
h-\\i~ U >•■"-* piiMu^ pot, cll.tVr-cVaiWi-^uc'l^t"' c^t^fHi CJU.HinU^v^<Mfhaii^tiir:>ic^iU^j aw'cu 

Joui iiit iioui/i.'l t'XêMifru- X cUCM^it tui^aiffufc dijcC yi cïi\i7\i 2i ci^'- AtfcciiinwL. IncuiaoUi ninu'dlct/nivvi^ 

lu'Jofttniîbù- J'iit ifi'iu'i^ 4M•t^;^Pu^,i<t^^0 i'imlï , .•'cJuri*ii<--a1 Iji'ittu'iit i>(t bafrJt4t'«ij4-«^ ; mat.) bd<ut^, 
1 (II', I . Il' W^£, c'i_ a//^- 


<^ C"<*picau. Jun<r|^/'ùlttV^- t'/:wii//c Ju ^r:^. U ® © f>® ® ® 

cvùii .^^MiiviiL . j.: vi'ii.i. -Il i.Mtu tV jc .iiu, l'ai iriow.^i- "^ avviUi^U\^ lunullc /iL'UWpa- 
îfwiûLjicfiii. . tVii.* t-t -iiL'ui, l'ai ( /jal'ihKV .V }is{M:t- biife.L i6t-.iiHÎ<rh.L»ii.< 3u J<<^'finui jieeV^Mo:- ^'ut ci Jnif^ Vint- : tp&tiO À trie JcûeiiéUitc ■,u\. llx. f^iitn.'.l c\^c^\{Maï Jciax^c, . /an . c'^ptW -ih.^ )ttii( ^Jf.'^<f- -554.. )c wrtWii- 3i &(3^->M0/«c, cWu-nw. «r«««i|JU' ?'wu'^Ctï. 3e, teat«|l»twuituM, '^^^i 

.ji;ttvuili>)tL H^htltiitt' iitwiuu'U. . â'mii ,^ci\u la, 4^ tt^ïo^2t d£i«Wu?K-^ f m. uvwiwte- «lH*ii?iwo ttlù^u.^/ 
j^%iiJ l.i S'îV, 3ai^ 3c- ïmwaJic- i't ^hcmievi. 2cm^ Z avec pii&ieJie- fit\t{'iQu^ ; XiMi la- k^ et^ïoi^ff ,13 

Ssypem^iM,- tC Ux,v«.><u4Ù, ,• ct^\Âau^ avait- Uile-miw^ nappe- <£,lM' (i^howiin^^ au'il avcuu deiiauL, le. JiUi 
.î-wwt^e'c^iu pcw. Cul iowi tt- vi«i«- Si' / Jna<UiLe. nuuiciu'xlxi, ci ta. Jilitc d^^ dui-poôitiaii-'-nùudujUe- 
niieOihxUc ; waii il M£^}ai«-|>aJ owz^àkt- Je j'aùc tcmtu<Jiuît ai«L te»- t»£Z)«wa,^£. -f 'ou'tiW'ù'it, J'aitJ lof 
-fawiuU- w'cii- po^ lUC/.^^oki. eut 3e\7eltij>p^iwfH(_ ^c \a- ■vacïa.'è'u^- ; i^M. vn£me.~ricie- c)lf ■^a^c-aAfajiice..^<:elu,- 

çMii ta fctmllit-, ^fli-' uu. «<? ?u ni£«u- uciM. , ^'^nt, iki;^ autzi, aKictCcu,^ apptxth-HO'M^ au^awiipc ■ncwcojrtMoo- •IWJtO ^oon/L . vwupno/nsiij rrùwiXivei , pat e*&<ti(»U, ît «uUoJà 3«. (^fsffWMMv tm-MÂ). 

£4.2' KWtOi'U UoMCfLrcivx^ c'cSi- iCta-'iMunt- MiLmalaiit- '2c--iau'MU-' Aniùav'i'u- i^^ctc- J^i^tt, Jiuu ehoMat- iavt£, . 


.tSb. tm t.\nv .^^laiLu- t'^it c-'lt. ii. 'Tt4'«''^"»l- tP»'' •'' H<i.iWm^ 'ioj^L utii, iiw)itcj«iprbu,-h<."i. .riaitt n^ViZi -lii«j?L.V 
, (Où. (^fwmi^iiJcIïi- K'cvVtUftnc (^o'lî-W<'l'^ii^«' coiiaiiUb.) ièif5''4 f^Sb'") ^^ -fiaJL ^nldtatih^ S^W^oi^^^ 

nW pat. iioW bvM-'-ï^<;"»tMWW4_- ^f"- it»t. >.Mt|(M, .3.tnycc)ri^,?ow^iliSt'UL- i^iiatùrK^.mu/i^Ta^. 

'iîji .à. i'a.idc^ de ccamiiti jii-icu'iaiu^ ^Mma-uil <x. chcvwn. Pc^OJultm t^^^^imoiii) irvy 

iji^MVi! ^aivi- 'î^ wlwtA^ ec\\À}OuiovM, : c'iivtm- .'£- trtcc>n<iC' ? ahrij cIomJ'U- wi*viclt. £o:i)lin^ ^iwi'nitiw:' 
Xii iOMJuckvuuL' \YIXViv\.i\i. 

ii\t e-i- i^uMîatAÏfe- i:^iMpuUvi.uem_^ u- uvuJirti. «iji^ d^c^rma^ui tetaii^fù. .ci^nticwtc au tuoartmiuiv; ift'Ji. 
fw ivit'et^Ui.pWHv' i<»vi'Hiiiwiii!-.fcriiùjut^ a <)£- lattt .lit Virn- cC chcuMiu. d vXirt-- UMMiMCte^ it* Scaniiàci 


mi-tiiit c^iL ■.im.ViC, peut U wafy)/i<^It<^t .itu-lfliuvi. {mUnlU-'^iftêit^.UzJcutiou pan^cbaùiia^^ii^ 

^'m l'Ut, [c .ic-L'iiuv .ViiVaiii- iiiii' kV.ii- niui Xcw /u-mc2iieHo\^ Mvi\fli\Ut-deA^Ua.ei,v,fo{lmà ôiï'aMlt 
c3. ti';JL i\u'a.ii (viii- yuit ttiitp'* -l-*-*'"' u'nq ,^ut-S an'cn^A^-laiHc -iiiHM<^- ticUjPirtev- _(V^A/VV' vMA/VWvHVl/î^' rn 'la. uiùi: «'Il ùiu t-i'iiM. iHciu'iîitui-ii^-ivnc'iit'ai'a^ ■ £'- .V-irc*!'! .c^f^tiJin^JM ccnlicu.'ïi'.-'^iA- Mrauu^wic , J<r 4i'.- iTcio ii,' .Vf'ail.' ^iii ciViitu-uiu é' chz. ri!i^\'t!,i, t'KCt'fc ih(i)tii. AiVc'. A"iii t?rtt 4 /(. ■ ./t.'tu;/^'. ccHc-cx^'d.U'tlitc avec ut*~ ccmani- 'C tiu.(iii ùi^n.'if^ c.<u ihiul i.nriii'tijc^ eut ni'L |\'.'i7ij-*;i( aij J'en "U'Ac Le /.viit t iiit'HWHi-, j'iuiiai a iirtir.'^t-iSwt' i?^^.'i""^"fc^ p^'it 'c- ■'"|^^. ; I u II. cicuu^ 
Jii tlii'nuJ imOt'W ^lùi^ flic J|KiJ»w. .V L''wiii.wt ; bii.-u uu t^iiuJifWiunwiift» -ni<£. I '«I. ijt'j.'^Vt- .\.ccf. 

/)? t''.T:fltMiWA* naiu liu loiuiiu'iir , k-* iiiu'iViUuu iiiiiJe*H/tiiT<^< païtTuJi'HL rî,.' ouwitfi-V- ;u'l 11 lal, mai-' Ui lifi' 


u iHi.vnupii'mt'UM'Unf» k'AUi.'i-'iit.-' i?[iiJnt>Hi ^r.^ Jj !- \ "/r 
X". v^rtUJlKAlt IIM1..*CHUHM 1i^(.Htt-l, (.■■ |?liiJ llCHlbu'KO^^ JL ..'l'Jl^n'^tV JAîi: ■^ ''Il (Jf î flt'P N» u:^ fv'j'.lJ i'^ ni.ila^'u,' 
B i; -^ î^ --! t-a'a nu- it Pc ji'iipc' fta*tJiV£.«ak»< P itit'IrrtiitweKt- 
^i, iHUijI^. Afft<;f'd iV^nittL^W tirtinalô JuiVatife: 

M^^ ncuaiiài. éeui^'?aiu' (c lyuiuàt c'a.* Pi^nti^^Mf? |j(i<i ««ii- 
^tvita^iiiuL lam U^.iiiifii?- Ji il a.- cil é^ttû. Jam Li- «nt-viit- 

-FSS. B 
â -J'aîôcm-w^ ■ ' / ' (il aptS,f C':l- 

nciuir-' '.VMtui/« a^llutU'ii-'!'"^ ^i. nu'l^^ Ch K'Aleiiv UicuL^ i]iuL. l'ai jm'i_ Mvuu-'Liciu'- tiv ipti;- /iMiiAo ccivm^- t;ci(U-ito CM. I in'ai'c -i^upoi»^ tut. Pm'irt^ ■ L-> (XMvmcdù^ '?tv r^pt /-ifV- .zi>vnhna<' juJtiMj:. ?au* iU iMoWi - 5r., . |îl?iU.'.'rpbii ". t luxù* on 11., t'tUitiiic tt<7(U'fvljx iHAti/t«^ a" ^tj<iuiaiiini«"<.. ; Ltii' l'tintuijài. cUuii\u>. 

Vcio vtn/^t t'fi liu lut jii/Vt. ixJjWî. fùiriiti'itj:- ^a AjipmeM.a:^ »'i- jcitrww/^: /P ^î 

/ ilU niixiûJi.) '■ Jeu la <)a*t<> t.(r/'u:' i)vi£Wati''H auc^voiUUaVM. i'oueujic ['dcul^0^<^^ . 

^''t' mal ah ; "Il feamiio-t . 

c vf '• GlPatcot. : ^nwu~- mitntùt l 

Uc nuua^e. ■ i L«?m. t'iu'iwùwr^,- j'ai t'uti'aillEt i?eMw>c£h»c 2eMunntiiir /hiwc i'<ti<tu:, 

J.C iiiatadc : ()Li\\. . c'/rcM4iiue ■ 

rd'Jiti-atùrvu- i 1.1. (U'it^t- 'u: Ui>Mi'.'n!.^ .\yai â .ii.Oi^nalt'L (ci m\c AnÀiW'u^\\c\^. cXHOeXilnh- ccnume^ 
MU. c\\^ nru.u AVmU 'L.-L.'i'Ci ?a<iJ 4<l jtinti'u (irhemiCK ■ (L-'ii %cxnic. cil iHxwdL nuxtieh:, Htn* 
icimMi pui CCOïu.'«u-> qui cilfl,. >i>i\~-ccnvL-iriin! ùiL-ccuM mai- (on ^out. ca^ , S\' nJia-MtmtL, 
tcu? moiu,* \iucSicii>ic ^^ luittt ^ffu.t'ï'V \nji. Ixit i VmtciTiiiVH -int iJT.it. J'i''LiM.si*it. n<*u,L^K 

•h \'taiiuc nu cillt-c'' c'.x'uJli:- ■ cÀ(X. iu*i(J 3«t«- cc\aivAc ccW^nc iik.:. clKai/fl: ,'.7t<- A'rù'iM^ ■ 

a«-jt«iv, l't ti'ij .V Jnii!- baJ fuu 3.!. u-uivr-u'i (L i^ttroi^^ti P -fo^wc^'tî i'i'muaàt . Wfl<i «c fVHC i^naïf <r (MW.i ■ .Il . c .^ . ^^Clliai'l?C • iciu^nw- Mjyp^flj. (nw ('ùiv [c< détail), uJau aiu. :}i-uwiu.krvi evU-ài, lifuiaiA^ tta'C' 
J^mdia^t : c'Un.t'îu'M.iÛMt, Jïc e^a'ti., Jtnanu Aitî^mu, *^'ct'u> (lu allait imiillu ?e<iiv-'ituL 

■ lui wu) ' 

-iteii'fcHl'û:' JoAi^ tj:*> cXo^^au^ <x.^^\ii .^ovii iavci^cnin 3nn.' cj:Hl aimt^ il J'oAU-JniveiâL ?e,t3vi/dlr aii 

2cccixiiiX^\-ii:iiUfei^M<}-nviMcH'UM- il i^i«hlt<- Wi irj:.u.x-J iV(r tt.' Aid'iùi . '^ic'H i.-'i;J ijn-ni^ilrn^ tut <nH- 
.<MÛ)«^(i pUAiieMU nii^^wi^3 Pe uv,-|<uiAiti^ l^-ijinnài;^*-. ^pi:n)cx\ii^ ,clset cv ï), uvdfiu; pii?. /tVKMl ?ufh, war /^aljt<jfVH-4t'cvptu eh/ xbôi'Vly^n'^i- ptntt fli^'int u viu tin ja^l i)e -i^u,\;ci\M\mMiàv it- «U CAt- «L-ui-ixJr^'JtJv; tiuaJ au ruMvmjiM^ 1 ifii 


jintciiuitu''. 

A\iC <pxvvî) «jlnc . 631. uOotuAiU ti\i. t)i£«-tei. joie h W'TixiaMtn. <:at iX-nvlaïc K>|u.idMW c^pj la'îfe^ J4»u "ièmu^c^. 

tu u tniC ?e nifiiv^r ie^ rwiJ |»in"J ^tei^- ,jmMw ,^cxmj enc^i--) 

c I''- ^hiiiCfi.mc'C au?it£iUJ: "^cxu v<niCL i^^'ll ^hvl vncwnr [u iiwn;i^:^^fciiii,<oJu< 
maO L'a'UiC (a, c^nitiifiin-um^'il-iu:- |cUJi^b^< ?cfj(ni^ cat ,Jl Imv ix^m^'U^ ^ji fui .?ii ?\-i-eaiu.im 

Ji iiii iiii t'k }cyciu'(' Jctuvia. '••HAÏ-M m'^<^ jt'iC4i', il tf4, lti•tl^•£--»ltt iiiJkMti^,ati moimw- 
/Ctu/Jlauuhl ■ Jn'rTio nxu tuaiMmaM- ?c\'i.nut ui'ei- ii^^c j^tic ..y^'iaiwj \>nJ a'h:-) mri- 
Î'am l'ixIhUin^, il lui tiu l'iupî^J-ilrV- d'^lc^ jlerkrir; U^'cnlci ?mc- Itiinwinu. t?mir mu Yeint^S. ^nu 

CM. [uw.Uu lut pcit i?l*u h^i?. 

<|iu li t'oiy ai 3ic ?aitj iu»j lît/Uiutiiaixc^ , ï-ioiti-i iii?t'(iiiitmiiv .'ivaMc vricJ f.^.» ejcpiwnaj )tmt-Lc 

ù ■ . 1^ P ' - -/- ' '/' 1^ • ' - 

C ' . ' llY • • I . ) l' ' 

^'ucpiùixux. . c. luiu) oi HOlU iat<)J.f)t<> ic-nialii.Vnu t^rt.vJ HetOmu .■]iuLiu^}fUii\rS,ccqMn't4L 

tf Û . Û L ^ il il .5SC. 

-mtucU ?u utilité aii'i , ?aia Ut waWii 3^ M^n^m . JCTU^.jni'j 5t.'l«t->''vwi^ a i'atiqtfu: ?ej m^ive- 
hu-hG vcUHi taitA' vaitx-^t -uv . [cia .Jc-'U»- fat vaii^.peiu'tMt-t'fe -ptù c'^iwiin^uc. iiu ^-hc^eJ ^e. wmimn^ 
iinvjcMia.' à. U -uâu ci»«-î- H(^ WiJM-uvtc-j IL- Jt^ljii- <H «W(-?e iJaiiJw avic-lin ^^ei.ÙLini-anitt^u^Timf^ 

vntUcLi, £*« WttJ £i,3i la -|iW£-. 

i}'n Vi-nuC dîi<C mut. iawi douh--y}oiii 'bi^vi àtami^, chei^ Htht ho'Avme^j l cxùhiux- Je^ 
J'cMici'Uni 3c 'GuoiMJm. ■ (^ahMliMUiU^ , it- ■ViMC mcmc aiet^hi cui^abUaii^,c^ViPiuLfaM.''a(u^<U^Hwîu>ùi^ 
?(in'flL (M fnorniàà J>ci\w,\ai HctwefUi 2a> Mujufcj a^^m^ù ?PiiLj^-tWW ■^t pcw' knt^^lxioiv 

iiWdkCij-vi , iivaû fltt'ÎLML TitwiW wuxw^M,tML )c i^U'i^ic w ui'iil',^^»^^^ minute ou' il ^ouici^c-, 

Cii wfMÂiii , ii- u^ v>aiÀitMXÙA- Win- u uotie^, dt-nwà^M- t\un.M£i jd'amKL-utici- n^e^adijunc- , ta.M'aawL^ 

liluJcutciitt Jtiuowftt . cfMKKL vdvh\^ u vinict - cx:ci.Aiiviwmi^ A^cu^et ^ ^awiduie^mim. Juï- -la^ 
-poA.t'ù' awfeunu^ JeJSiiûjtj . Jji. CHOi^t twjiui. S5 ctMivtùl'uJ à. Jix. teaifit ^uo^'■ji]^1/^i■ . Lt Hicuu^ kû.(0t\. 
JijwMiu. ['xi^in^ ù)i. ccf^^^ que. lim wna'iite, l5£tl'!'t'ii^ivvH**"-'^'<î4t>5 v<V-païau4*ui ljuia<î'rtt<«»feiaiu- 
c llit(j [u fuictV inc ^cwL.-iPi\J Azuàie^'t à ^inowïtvini , li (Ci/tvpa.' ('ni^wuite {.ctW)M.ix- . Jji^yuew- 

(' |] • ? i' . Z' 

ta w^vwA.k', c/it noiWLOM^'^ûtMt. ?iic oM- a^MoM^ji wn ? i:(ifû. ^(t«. Ji'iw- ahcnoicit : ai-nJi , r>ayiw»f^, 

■j. l'MU À ^a-pavfti, HwiumijL-*i'\uMi. S'^ ' ticiUiuu'^t-^ l'aidant-- l*ttU «-f , ^''iy;_ run, iwhiii. MiMixtakwt- i^/ffvi'iA^ii^-k \}Cii^t^<iniva^n^i., >. .533. 


CzoijMj A t^il • Cffaii-rL . . Jal/oêkiitz .^^uLUlISSS. C?/3CltU«lU . "^J '^liOIIWHhtfùil, .V l'Auuu^ 

AkUm. hi ?ùii,)nuaxt^ ?c OJccbamlti.- 
[??■ Jrtù- , -f. 17. f. bki) .lii tchcuvc <îh<t,(iii. 

ûw ct\ cowiUViitm- la. miuUCiiomic i.^jpia'ak'- 

,,i)w|«(^ Ct'i^ àt;4iUU'«MiH(t.PMj: a. I hupn- 

tui,iJJtfc<i-'du« fCTi/t ai'eï. l'M.-!^. il tr II a. <]»'((«> 

^tfM«-iL J'A«W. , j'ai' jtMC jïUlWÏ iVua l'inl UMiC, 

à- co^^• ^c t i ^1 t"i wwmw Ji(4 ,-IW i.'uryù 

iu\kt 1 VUctwïHwi- • >-^*<>i-%t kl rtwocfon'w 
ituitt(tw JUjoetÛMti ,.iia u KiypJ fliu ( ««-• 


il .Û .(' . , . . .iuc\^iiii tirniawu OL^iMitfi , IhVk. «tii- Li^ whiwntmui, fxnjli\rmi^; t;îtjw ;i'ij^uliim,nuJc \an~ ^m^ii^UL^ 
?ca«'t'ta^(i<.i'U iu-liwi- eu uJ ûvl'WWtppwTaJ .k. cokHumxm- ''k'ujau-'u-t^ .x JoocuM- ? Jfct Je^fûpH'-uJ immi- ; 

h itu-imi-fù; ait'l'Mûuu- ^401, tiiOJe-, ?'ari?ï? im?«î- ac-ômh- c)!", I , imù Jut- U Jujci- cJ^'î2 . Xcj wm- 

aus^nWmiiMLy ai am^iii mwc^ ,M^ti-ymiut Jeiuti' tHuam.ciL}'^ l'caxibAf^ini' jatMiant, tmia etu- 

iiiuiCMoM^ flui .WM<>ù'tï' fw^i>iiwL- i:}^hia.ui- iM ci,l/\'cu'n ^ummô jCi-auÀ. n'eik. en Piiuiaiu^ -lânit aui. lo^ueti)- 
UjJtW «f-'ft' iSMi^ di' 2tM»n\iiiaHc*ti , yciO -lU- tentée paJ ji:, pc»u»c--i].i' il ^'oarl , c^foc^- Hi^féi/' 

^' . . ' . •iil 11] 1; ' ' f? 

'' , P . (/ , . p'' . (? PC 

/t'anwaîto. ^lu cw iwWiliw <iiwHi'U,(^ tt'om^aïu'uiti:.- (ittc^-- cui^ime. c\ux^u^ ; t.-\\ii' atu- jini. t'cfrint-an^ 

Jrt.Wi. tt- .\ijf(„, lin.«c|tu, [(u,) ^îXHMt Ttranwvu- uviriâl- aJupa-Vi:- ,il un eJi- im^ny^it'i'^ ^« t^Ur«îa<«n, 


Jiiu iiiii Jt. moiifuin. l&M.-'lii.i joiiUu . S'itc À M«.iîi./i')'JW/uJù>rti« ^K'itiw au^iiu'iiKi^i.'n ,'£^ 
4v'"WU- ?cJ iiutJcU.u CI'- lui cauit^'itc ..\ ui iiwlixJu: »V J^IjtMii.'.-ii . .'iii cxia- l'Ji. fjr^^u.iiitici. cfirt- ' 

^iiiti. tiu ,uiU(iiqii-'i- w ,a t'Hi pti) flf'ititalf-, ^'i' "^ iJi'r/i f?aj Jchkhiit/il dut /i;^ /iiuJctAi ivIuHit- 

iiunnViUtîiiL- vvloii't'ai'W' v'-it Jc'H<i-'''i'i f'«"^^ '''lit ckt'i ^'uu-it-if]'*»^ ,,( m jpcdi'dtu cwt^ ?<ntùt ? imù^ 
-[tûjl'otiL.mu' ii'cii'prt.tf'ûvu. 1>£u» â^ U (liaWii. 3c (jU'i'i><t .««ûkI ijui' ai. an e<.vd\MU ' Uix-l'ej dpciua.- 

titev'i.» Jtfu. rctu'aitt- A- Irt. it-ai'U'wu'!, 

vM«Kl6^; l'oi" ail- WUtatquM-^l ViWi^'êitwiii- A-j nuvuhitt inie'iieui-^f p«n)rtin- le. JfctHcm. M^ifuc^'' 

c ' . ' .- ^ i' Pi' -r ■ 

JjAW"- i' lîiUi'Uiiti'. m:tiu-'iiiiHiy ûw . mlaiiJi'iiu diwtcié w»itat<jiu.L «Ij'-Iih ?es \ ■ euMai:^ ; nunnte- 

.^la ix hv . (D vciticut- tiiJiiit^u, la jjtolt'û'H -l'nfcak , .^ciiwm^^ui— . w'w:- iicf^t maicùt-AxJ cncie^vJ'mL 
rwp aodiiùz.' pota cjn'il l?ii(lyê auct hunn ..ii' U^iu .-(-tiic tHttivnk nX il aiftÂiûX'J^JcA tnaiiw aui^Jùl. 

A. 1 Viri-'cufuiv îeJ iitCiU'iiHiHt* vwwtaitiJjWL.iK'kt Ij^wm»:. inuiiuiod. lî iViipiiiiv a-tUtA-ti:. ornuw- i«i lîtr^Miirti- 
3c oataluJii. utMO'tVieWî^it^.Jlij aiitaii.?iTi(d ?a(0 ncfe ^'aJ j<?wW)inù*t'lt '»: lawkxWu ?c\rhiniUt'i»' ."(- (V l<i^j?iJï/tyti 
-If^uii'- l»i(t3Jxrtc'p[.iicau/ • i3^. ^ v<îflc'tciKi'n COiKif\tj:[[\'L hiCLiUCW} (.'liui iiia:itIia|ttï,^ou*'<Mci:cMW»\i(ii<À -<^ lipint^atl'oc^^ tcu} â-JcJuHf- johW?t.3«iix nuiUîùJ ?ùt»wjfi^ . »ii \7vni'.riL i l'iiùiifuUi- itdu ctu'- rntui. .^iM^cmtui^' MHU.-clû-.ett' 

fffujwtw es. nu wihvM dealc .Kciiu ^cini ic^i^tft<-^ iM,h • axcii^eum'ciwiu.,iC'trtc»onut mtu atu ?c-evutiwni- 
^tltMwitut- ''(J.tw|'Bii. HtvWUi^Jic^c ?':J' lAÙcco HM 'MfufeiiMUx'J n^limuctMlu nue mt(p ^v)cWi*£-- ^nai^wKf^ 
ii.nl'tcWi;i?<HhHi/.(^la- tJt- [jc-Vil-U .u j ■''«■'Ml- .lutrttxt lùL ?«*"(!-- 4t(pi'tT?«iJ , :|<: Viti-nu. bcu iH^iLn^-mM 
dut jî,li"wn£. -['«utttHM' 4'et.) UV |?t*: itut'ti «Jn tAu'«i ?t ci.-'\^àù)^tctHoM am i^ W£ uicti>£. }c. ^l'i^Valmt 
9aw^ wu. auto oireuiUW 

Jluoi au'ii Cil JtnL _ il iju- a"«- i^ «''- »n.>|?t>r'fVM»- l'i^ fai'u. .•uma.'Lawi^zmt. iu>iie cott ^e^^awk 
,i)«^ LMjoMuctt ii^'i^ la. icwiHW'»^^'- -*M-i- li'UlWlii- nciut vénaux ) ^^^ili):^C' »iV/L.tmJ imc/^ij^ ùJU Ji^^ ii'^ 

3«- j«ui<>ifi}u:- ( i^i<4, W-VïH ,c'îî»'^j |?ui-t'/t. [(,t(?r TiûJutoMi»:., jOTi.LciMoiM- . i^']ïalai>u. Je- ^bt^nuert 
eL '^Jauiiii-hc iMciih^- hiipe'i'hi'/fmtiUiL- . .If i'Mi{^i' **». lemu- i^cumu^Sc^ l^ aMô , ?inn. Uii-'Utu^tUai^Tiê^ 
^V(nu>vmutu!-,ni-'!.euueu-' . ctaiitu^ Cii'ciuKxHi^ Pi^J taiM^' 

^eu^('-ln||«t(fmyfjit|iu--- ^ i«rtwi)t Jrticwc fn^nu(<- oiJur Jd. u/irtvt ieà ix^i^tu^i^ ctaJJ<<1itùi^iti pawiu^ 

waioUti . à. JaA'rit. . la maUxdU. ^t Xplicnutit, ei. kv lm.iaiijjù. pfcttic ■ fitip^-iftc (jWoite. . le i»i> i>rti 
ivi*« [?(■£' Ki» ?t*|>p3t cC oî^htt, <:tl^t tMnueie. P«. v<nr . IfLJI-lfK aecw f <!«. /Ûu l7UlulJcJ; ^J^vei. ■ \>cué . M1CM aiiu ■ 

2iccntiaeHoy\. -i'eiuHùAi . 

I ilu nmlaiiL. Jclviu-)'- ^hnmit- ui xi^iusc- ■aelu^ïïcmeini, . 

^ciii sfoutz. ,c'eA\^ÏÀ ci^Qv.'(rvi nMieiic fc -Jiaiu: ?d c liwiwtq iu i'l m- t'c'i Tw axuMi^ué ■ Ce, 
.^làlu' ii'iippaili'i^i- -pa-> plnJ ci (a. vuila'Dic ?c tr'f^MJe"- iW'eC la^i^atitLiUùi t^JCH?/'-)3uj7e't'tt-<nA>i- 
niu,; voiii 4c\Vt"L au'(rvi U 4Vii. au, evii'kai'u ')aiU iCihttMi ,uxi ) ■huA'c'i.Lc , Aitu f 'ai'aicic icecvnctnia.- 
,^Miih?wi-. .'{luoiu' Ji'i pai- wa^^'i?, il t^c-i'aiwian-- oai ^le-aHi- 2e\wu.U^ aMcctici/L , l'ar ii nciuL-ciL fucue^ 
? e'li«uïu^''?u. viicmCe^ dowi ï'\m->hiic ,f«i lUweti-ie, ) anu\heiU cutaMi^ ei~ ntii^ciùi.- ,^e, ^Hawaie^V' 

f Ijoiiihu^ . l'cni elJtt- la, H'HVwu^'AWC<\» mauiîVtV P'îflfiwïfl-ili't'vi. l'Hj^fluliUJ , Ww-* aHi W mufvaiuîii ,l<\^ 
mtxui?u ?(! ^Ni'i^i'wtV'ii, ^fc . rfc. n'«i- iJTHiu jm'?,:, ïa.f^- i.\mh .jt^iVitiL-k vrt-wl. ^am tni navatt mm<^- 

,/( (c" n. ti-Vcnif^L L'eut" kl, j>\Ciuiikc fmj n u il ? ctitJ . il "h ^atffi£ i'«t'[»tit ^c ïivnif^ ^ auiic: i)(x>t^a.cceiv. 

/cil! //lilUlri! ): j-'uiiTil'fïîL ■ tf^f.', 1^ »Vi(.t- |.nu . l'hiitinic, 7e-i>ûj dûituiva. 

,Ji' /iiii/ti?,' : C thtifuiL iV.' A'i({iin.i tjH-t me tHinhiieni- ?ii '«- WiiHi-fj,:, i'L^'*' tpni- ? Micouf, 

kJcItunijL MunaiL rxir {tihtnii^cnct^ n~mUi ccltx aJJcilL, tenu- a. .vui' ■ 

e. IL. iShaiet^- : é'i- waiWifiaw. , icJ m'CL- voui- auctc . 

'-i.' /lUiwJc- : C ni , i'(n ^xi'uwionun^i diJ ?i.''H(ciiiJ vuji vivcJjMi Jetait. , ?attJ uj a^Hoiiatji'i 
' Je' 1 ■') ■ /' 

fuFiiinatihj ont- îtc .pLt-iV<.t ^it'tlL lut J^u rtu|tn(r^ /.>,!.■ .. l'oh'nv.'^intil'ieu. ueihiai j?Iua. a(e4MtJe.\ C V»f'M'<»«- (''«ATÙ'L f?(U* .t'IIaÙ ;fll'fnjnitC |.VU f<MM. J.VM)- P/lYtwijU-l iV.Vi^hîMJC J^f'tUM 


■'imt un ■ trtfvhW:.MiV»«- ?' t'voitXt-, }i\MZC\>i^ flhutianc ^■i.?i<iiùuij ■jjJijUltiu^rcJ c'rt Ja"/? W*< f "'^.< , ? 

U ?ianMO»»Pt'>î.. , 

TfiUt ?(jHt Ujciniwt-oimhTU'au.Ji'^.'UijjL-^i t'ujr .'awA cl"-- fK'/îi Wwmc^ ,ï^nifh« w ^ 

?« tVlMtt^t (C 3 ni'wW"!'' •■ !'• t'il')''!-"^ Je C'f.'i'Mi-vu ; ;'î "Pdîflfipit |.-;<vn?c- lji(,«tlrr(»l>itjiu: ; 3 ? tl ("OA»^ 
.lo£o*Mol'M«A . (On(t.i ta ww^'itrtiJifii ?t c<%t. ?W(i.* iU:*uMti chi:t- nU-Jad -*»j"- ■ Sa-etw !>'enx . comM-VcntS 
t'ai'f- rit , wiu'c^iv l'ii ciiuLiu: Jt*ï(t Jo- tHUt^iA-mui^l , Jok iniqivirti:it'<; . t<~ c 'ic^i- ' "tvaJicii l'c ii^id'ti me 
[in'j Je j»lw , ai.i'iiM. noipiVi:a|Jk-ù. il ii'iiiv ni<«c ?' |jtji;tiil&<, ()'il i| mn. *JilivwuM4. . Jf vi'^ a^jiXUt]U£-j<vnuii,L, 
(s. l'ii l'u \vtu\un- Vinr (1(1 ituhi . i^iu ji-ittf'rKawmi^ Pt-jwtc^J nttnw<'f.< JùK h f (■<!<< ; cAui-t^iHi,eu'h.'iiuKeJ. 

CM^i'i , powai^ fJatoÂKi ^iiwuuew, !'<•"-«[« ait |r"ïV»<t alrirr5 . c'ilao <<i iVit iitc'fU'chiu^,fKtcnnat^iuiA^ 
aut It.» Jw'tw^L rtfrtiKcnJ tV»«j>t'JAnt<i»,l'rtiîtA:U. ïoccvMibUic ccmmu la^-nujoiauu. cu{a.uiuo.'-ic{et<TJe..M^- 

rtlot-* ui(»-«i<a'('jh>i>i. w'Lvi mt uuivu. iit?i'vii'it ii'aiit». i>iit.^, me itiltu^ fftiitc , l .wi^meHcc- } mu. '■•ott^a- 

(J^Vic CJf-oJJ'* f)i,'m- rtttfcitï) Im'H Jui- ji:, l'oJ ? oituut^ , i:oi»m*«-vi'«.c- / 'a^'iSï- ''il- .jrti-iK^ft^^- 
jrtm. . tlthuRjHUMi- ctiJiiiJaitu, l't iVitîaati» VM^iJbt^ntfti .nit,n« |wni<- itiu L-oitiXtlli:. U. ?iVmm(M<î<v' 
Jijjj'iMihvl ?4 la, wara<)i,VVb<MMJt(t _ {^a<-W<-.i' ..Il Mi<- vvtm- rci wliUintiJ jtlw-» i»t|Jhfti<aMA» c}j<Ju-'' 

lVc'i h" yom ai ïciu. iinuxuyut- iiiu. }cMi u^c iitMÙ^ aWé^/iVit . lu JtJa^wuJ itc .^e invutimv qu'à l'i 
Ji<iit ^t la.vMti»C fti. (MO du »^ol^vev^u%^i^ vcïcvi^ai'ui et*- oAitowaHanc^ . jamati en vit-lu veii- ic nr^tuu. 

a. lUu. Dtiwi ta ^ialijJt ?(L c<^;<hfl«fut/.- jWLCt<i »>iuhwim«J, rt*«*i^ aux. ftriui- aii^^L U.-uci^*iuiUè' . 


MiU, rt*«*^ n<i 


t^lU KHWlOIMVmfUl .SUo. 

•l'iJiwhu'qiu, Hi «j^tttt |»rtj i\ liiil- vtwVn£, , ,"f Une , ccmM^L toutL U viniei^ aoutr irphmr -'«^ tàâiHhm-, 
Ijtojviit'i:- -<-**-« wuxtfliuï, «Il pwKc ^i«,iiy .»i:ii[.i mou'/tw.eMt.!' ixaaciiii , \irX0ctùti ÔT fa-Jm+v ? nt^ ijffini. 

.2'an.lili fiait» ?iiriwchp puu ■fa^c'cctuA; «■Mir<»td-; jao fl»'et. {'erta, Jcmu fa,Mwtw?it ?^ ichoM^etu; 

auj, chci. Hcn. ?fiwt i3iptétic|ne<) a-Htivi^ci ^c ?ici^-bc7< 3t «W'^ai'^itti:. ivim_ f(a<«S: (a -ïwi'Jitc t*M<^i-«i<tiï£. 

iXSXW. i'WvXsL hpwa r't iithxiiii wtu , Ivtadicvi, U- cuvilrai, prtt exemuic ,dtUuuinf Wrtt ivûie. iIcicl 
i^ivftrttlion ?w aicwci iWticuïaïuJ qM'iw awtÎM^Mt— -et1"tâiM^ a¥!\ïiiii<^ jatatkiîtiiviaiUiL J ïiuVict exc( ■ 

icicniicvn, poU ) cUei - mimeJ : il j-ûmirtx^ inte^i'enir yen*- U,'- jai'u 2à<scvt.cû\ra, , et>i\n'zai>ummiuâ. 
'"J.ivûûltC. UoUfU-i'H -^«""Milii» ifti^ kx avwititm 5e 3tao«rJhe , le .«Ui'e-r^K tt<c<fU.aiu(iLJi\iaJ)iM£. 

ithhoMiiit ii^^ctu^j^ic «tt<^i»M|c'H?K A\ve eii-tjuz f Vm flwpt'fic A'waahemeni. ici CtanipeJ ; ct\lu.-ci, 
•feu* Ht fVanowî: pa.* Jcivi-î^tfi/fU'u.WMJt*/ ïî^ 3^M-k>iiït'i'tv^45 *Mc't*k watpi.*, 'h^M?!! m'ii eii. Mmi^aw-aia 

V t f ! ■ ■ ■ ■ , f ■ n , i^ ^ • e.'li. IfpatCâL: Jl m a iitu i^im-h'ci-hk: iV Ù'Kïj , [»: -.*'lj /mi-i iSiS , je vnui-'fn' i^'tàipitcti'njîinwm 
VitjaiiJ ^jW (•tfiflii- A M« (.'a<n- jMtc i'af!jcch.i>K l-omiuc J^jm^lU-Mohi ?< Jttaàmc clowauc du.ih'mo- 

J'w^Ukuim- , ji vw4i r«i fwt ,t£c<»iMi«r<b.3\i«<£-|ïwrM. l'ûJ .wtMa-taual'iii., lîi- iMt<: /«rù cJa cLcic ai*, t'oins' -«(. Ml U |*uiFii?,' A. piiiu. ïM iKjfrt**- ('cônt/il':* ?<.a,tl(t' KtMVUc a fettt • JW >Mt 'rut wt/f/ Am«j i.i-.Va-ty-' jCiVi' uctii- iMaiv 'jcnHtu^ ; icMi'ic\itL{la.MC«ic UM. atM-dc -^hcaïû ,?t TOcîtii» ?k i»».- •'l'H'' dcui-t l'iniiwr- 
it^hU- ?ti. jh-iKC- VKCut<'u"'wK, a^cclrc- iiu Ycmouni itlOftiti^ ; t^'llno aM'Mi. ?,'jvii(c k-J^.^tui4tt )n c<ni fi-^\y 
'WiXil^Xt ev.1. 'ii.iya.'iu. ?<i<x' 3£|>li4J jjlifJituTJ iVur»* 

Jlvîut.UH'rt. MO» wHk »iuJ 3e.lt' icatice^S t>eiw nrkm-r •ui^ch'iAMu^'i'^uitin — (Oùia^$'^ 
iiaHU^'itiÀ . il .''«Tau- tyujimi. iW amnultiMem. A* «««atati^HL ùu't'l éhut- cïatr ifw Moh/C-<ft«TM/t-(*KtïKA» 
3c la. ilhiatipVL Ci. iVuj ïs^vouii-^ I UvititwimiL. a- itleit\ci*uui^ in-itifù: itrj atcvùttrn^ . 

ÎCHi- i"'W 2ivc»i Iol. ccwiixii^aua^ (v t il. liai'utfiw:., 

i'it«nou«ï iMi Jti'iitir Ji' iViuL ivitlis,, iiiu; dv razo^ùrthVH 4\»'rtti- t>£»rf<;f i'.cWnjnv<*u'i«.- iîiijt?<tH«t «M<^.-ic 
«Cdu'ii laftaic ^««tt ?it KatieMcvu^ ^m^t ae^i^vi , oyÀïi. au'AL luÂ-,jut \cviiuJi^ïcJh\.\t>4fth'rnirJ-i iûpiiu 
OTA- ciu hni_.*wHplt- , JdMij Jmtï, , maîi niceic ja(iaiL-u . liât wiLjcn\e^ ?c l'itatwehUHi. , ïc ttcm'c.Vciuî 

cou !t~ aiù CL jute nuïv/iïïc , iVW lucciO^cdei^.cAii^u tuauxJc. cuhul . 
i'i'iidc l'Art l.ii: (Mrt 3i»tivijki , aw«W^.fp<f l'i. ..•lim'tii<ii ?d-.'i:tt'i."ii ; .5A^ lu iicouiiti JpHi. vraucono inoi'iw ti^tfe.< . JJen/C loMJ anUJ, ■vu'UXVKii fleirhiàoHtryi Jaui ïu munu ccûiiïîtnui^ 
cK. i\(ck\.iit. auJJi tj iiiaoMicih'n'<J^ -'• '^wdri?r''Ki'H. JVitWHtw»; v<t<:<rt» . Xa. \èït nu eiurtc 7evu^ , maùU- 

VHftIWt PiMlU Hlrtvbtt JrtuJ eptoiU'fl 3t [tnfw Jc-ïi,iJ*c\'. .1^ ôjfCLlniC ?<<» '"'UU il'(V<U flMAti atténue . UViia; 

jrMi^ atniJ , 3fj <<«*£<:, , ith umat<iti< ce^lcw vol aucu ncaucut tuxiuut^ , cvMtai'umem- ci c^avi'm aça*^ 
cbieivc au Mui. ,ie. col^hath aatti [imc n\u. (c hmi- . .<'aMÙ[lfia^ioA S'aL'C4i.\thu. aman^-X'x.dtviaHcvieiu 
h" [caiv^ . >Umoh ii«tU' . numc [cruavu. le mixiadi. wi- ?ivoM^ , JU J'uefenluc- im .yen ItriiaMc uwtua^t 

■Le hi^<U^afM(. il cti' couiimii iV Ut nuvuc Mien r<,<MJ Icj < jifUtà imaf ciiiiffun^ Vm-i euxntii- 

Il ut/iiixlac>e I : i'\y l'ifi ■ 'lu'm p^iut^- i\mi ■ 

Il ■ ■ . ■ ■ it' I . . . l , 

VI IHCiu'ii iKcx (Trl't- OMtc U) -i maïu-i ijt'ui lii J^ufîVef ti. l-ti h-nitu-'C- . Ui^iiu-Kl l9M , j'c }<>tJ vui PiVk ; 

e /^ • Cnn'ieûi Imi /iiaJ'iiA') ■■ jc'ui umccL vaue i-eifui . ,■■"♦■■ 
iiiùndc (H.'ec- aeàticuAfiviLô ,'4^Jeriuiicù mxt'ciiue au Mz/u\.'j- b^^/nc . U. Ci Clic .'i- ji-'m-^it 'leiH rai" HU'Ifwnrt. J^'aIvc.^ pr..' V(>i-'l"'ï»-Hu'm- , ^^ imu- iiiiUaiV .C |.'.T(U , ,l|l'..•- 
.1.iiiifi'i.i.»K'ii >•.■!_ U 114.1 in r iMi fwC'iiiu aituuizaii^ Mien !!*''' • •'•«i'. "" ù'iiiurtl T^, 
"il'iitt^flrjlju, Jn'il jjL rtl{|>u;;' tlli ?ll|-tecU i?«t Ji! |-'7Ji;'1'î'^ï ( c''" *^' fjt':^»»- - "slniui,. lL-^\ an? Jutai- 

Jll.'l'tHU; lU'tfi'Il.t l'I- lltlK>4'((li!lîc lll'IH tluitl^m^ l'ilttiOlllti^ ?aH.i. fit luV^'rtttlj^'Ijti Ct-WJÏH» /iJ<Jlu|Ui( 

^i»K piuL si'le^ |.->,iï t-Vi' itiJJU, ■ /n. liin/a<\t A' LMtnit.i^ii . | 'dfîlrt'r.: <:<: J'-tù^teia n , ciirm . lu iiaifUi 
Ml. i.iJc<i3i?. l'i«Pi-tl ïMTPuiii-: |>i-iii' ic\ (.nt'iiiKti peu.!. .'iVlif'^- imi- i/. lU'fjjiiiit .'et ^'..'itlx'niit, 

-Mi'i .Jitt^ cOi«xd/ ? .Munt'iiîi.TKM^ . civ t'UfcwaoMA ,(1. ccHc if<î(.viijf?:n<.v .-Viut'i- iii?it)iwr .|iu^?aiii<- " f»««J ta- MwtiWùs'xSêïcli^-ftfHw ^i-ciueuic 

*'i".-uiiu ('«.'1 \i\\ii 'wAn-ci^'anli ?i: cet h-X\'iiHX , jt ii'atuilerai au ni^emict TxXHq im miiMCtij 
'}t t K . .Hul'fi pilHu- hXH'i lii A'ICVl'ViUL ?i )imf)<TV\' [ Ji^- loi. 1 ?^7 ) aut (^wltêH!- ■(*•<. aîcuiî' KfivMfii 

.Jlc.^.Ui'^ , -ù'iJt iLiaif tH^Hu i^ ('V.VîOrthi'iii ni'ii«.vlté',< ,1 jui a^ noftu ,tlM iXM^^t iKw.i i^j .nr-fjti'iî/t 

ti"ii;,K'i\ : Al'.' A^iilC" (>H ?ii a i.v.t .',\ii.' Jls\t\'.'' vmMuMti'.-'i-u' weti^Di'iaui^c. ,.4Vn ttfJtiUiL ffuic-ciùi-- 

,11 ' D . ' " • 

-lu.'" ! i.-Vi.-v -•.mt'tijcti;.,^ .m tUu-nuMt'j , mai.» , /Ai-ntn' ..Uu. it- /■'cuîW'^ .^h u 'aiMiu [.nÀii-iit^ Pc- |n.ib 

) _ , jjJ l J § '. , 

(V htu .*,*ih: iiw irt. niaU\?' ']itf |''iii Iuil nlaivt .\'Vaii/L .ww.( (Ji'iif^Ki- -i'uh fl^îf u \)-li:\a,mi. cxsmtAf Ji 
ilJi'tà' 1-' . iiiiiliiulKn >icii' .Ile «'Te -pr.'.'iuL ?ari,L tm^ clinûyu^ ^^'ii.\iiccu,<'l . 

U'iul p.iu.i.'.'cid. t"* ,.ii'l\':i^ .nu. ;.: inn'uc-- lut t'rt'iiîi'/î'îx {v;i."'anwn1^(' cVmi'i- , /j L tc'nlu l'ijc'î i'?i'lv 

itflli- rtAK iH*ttM.iK-û»Za<;teif &HA;#tte^ , i','. wi.i i.tLixVî. ,.Vii-' '.Vf lu'liit illi ail't» ai'icJ.ili'i.jii'ilu; .»iT 
d'/'acCitic ? ii^w hic/ii. irM hwViMA^t- ,' .^<.ltiy , j^ t^K^tili. v.-"!!,! iii ,\'ia l.'liu* U'iirt oul. tnili'.' ItJ .\1*J£'. f'fo 
hi'l-VJ .tH-VJH^II.-J i: pi'UIl.'.lJ Ml^ lù'tiZ . Jl i?Ju impUtllfe l'm tt.lV.IM iVi'li .l'itttv'^ . (.■•ii.*h.*|:'to.: £. XiiuVrUnfirui. 3 /+ K'i.i.u ^ ; Z ^ ":• h ? G t?M MU |*U ua.3<tK* c^t lij.'tt-.iiiilùict (a. TïÂJ s;i»AC.-]iiat'(i.in'Jc-tv,.itii?n- h- c/xtic ae^ejiàuze. fwucc p«i- iM-- (AT nui .>*>■ .^ijlj4*r«.- .Viiiu; liOiAUiliV .V '4,:ilhlnL* AillL U /*' Hciinm: C»"ii!a.^ . i.'t'lMIHt'iiiV ta. MioL.; aliii -^i 
^»l_ ilHiii'.i» i^ i<li.:- .IHdjfu'ii .1111 i}tx.X'llc, w.» c-ariic'fcîi-.» '■'tlnuyu.L .\- Ni inaliiA^ . . aiiiifmiid'u. 

tjiu'utmi'iiu rtJtcV.: i>3C t'f mil te iV'îui. LC Atlift flit V(>l(»UïhJ>iii<: itvfiCilLiitd . 

Hi'hiiiu KhI^ii- . tir'i aflci'iji Au ■ iiuii\c,),.nivu. naùvaiiu- i\ iml t'n|n'<c ..lut , crinnit- Atu .'m<-u-Lv'm7.i.', 
.Ji'tA ptlJ ?<. .♦iJtfTCt 4bl»Miù|U<l. «-ijHl ■ à .Vil but-, ^^"'«î*»- 'UuptUic.:, .^ A'IuU. cupiit.' ^ctlLlC 
iCCiMi .*i"V(V.u>i O-ilJM . ..ll'tilUI- i"'»' ttU lilfUUL^ lluiUl?Ù. . 

v\iiun i|u'iL ^'iiic'. .'il)- c' jit(tiM.C» ? Jii.* A j,.i wHi" : vHlIh»< . C'im".>hn.'tt t'i_ L.-uTtu' / u v'-\ Uaïul 
?i»Mt(t- naùtj'aiiiu:, .C j" t-uf<ati(5 t-^i'U.»-. U-.* v i.Jtttiiù-r.t. <i'(r.'..i(vf7.-> ru-J^tafl", J fxii^ .tUu-tê.L- 

iciuC ciii'i'f tta«L- lYiu. jaiiiri|j> <-\-. ^-fjtfrt'inui.' ci- (W U^ cataeiftc ? heic^ih <iiivii • 
Irtiti- Ot Ittcivi'ic. '?rtMj.r5Wi. .*cv .(jut/ft ,!,•/«*- .V'iiti: tcfliti; levjfjirr»:^ ? litutlnuiton .'tlMJ uuJnHiV 
civ'eô- ? a«(uj jurtla^'uy iittveu.)tv' • j t'.'^ rtUJ.u un [ui cxcwiic- ..'i'! iii iin^. .'cii: ..-yu l'eu iXijifeïlc 
UWL inuttK'u: <ft miui((.i:-. 

.•^hi HIV ?«J i|ti-Hi?.t CatOckt^J ^nMctjùjilc.' hliV V.u\ïa1>il^ . Cille -i't .V Pt-ivfirppt t-ii »1n^in|(iL.i.'7/c 

lUi Ivcla tctiï-, <:rivniii. à pc-.iiu lu'uiui' a piic i.'uv fr'i«Kn(ï.i. ^ Ict^ttumc ntuTTiui:- ?c la- r;c . <.'llao 

uïïc ?t It^ famiut t, \i'vu\tKii6».'fî>t. . 

L Uni} \'CXteiuf auc la v.-l?.-ti:t, v'iii^uiti:-, tiuc ; 'tipptfUc i]li.;i«jU<hnJ ^'fe<a« <^c ^'lu'iMfj 

jPt'UX •' Jl/i(uh»lijh'ii^.t'Hilù'-(iu pU'MUTJî^, tviuL u. «'i.H'i2, , lMi- a^ pfiL pli-' taHJtni-.) uni liinfrtPii ,V 

fi" l' '• ' ■ _ |) ■ .g Ç [ip ' û 9 ' ■ Ht, 

bu M. 


(JjiOïC, c'eJ'1-itnc- aiwiiittitc' .tar-i- l'rtn.» ftV...'fci«iU. ifliirtitî) ^nt e« CJ L, n Wi'> tHt^ tati/iMClUiHt-r- tî rhML UH'U'M<>ruiU^-! <M tieiiL- 2. i)liC- " r . . 1 ifr ' , ni . ■ /) . '^ - Il . V . 

L ■ (< L - •-■ P ■ 1^ Dl' 

Jt iHouttc .|nivu'l'n'i:wcitu i;momi.miU l^U''V'h;n?, i]i(rt^<r]M^ni. XaMc , vml ïmà iiW'MU-i^ , â ii^nt I ; '(••«((•«t ' I'Uhwui. M-huiH.-.iu-itc taw.* ( ^M^^Ïc/.»<u|Vul•Kv^^'/^:v«^|^.,^(|^cl•l..teiu'rfn/^pal■^W^X^ 

'■ • t ' 1 ),'r ,J -4ittm. . .>auj- <vj«iii'auu rtiuMiUiLitiui-iic»;»' Jnititifi'C"- \?ai. u.i~ aminci- eu ci{u^ nciuL J((i'm<i mi<)i>i'<ii»>ic 
ùiJw^wv - cliiiJi , l'â -.'Il , ?a«J (a KMWpci ^^ fiii>i'rni))inc , lu aciHctiMH(ni,L Jcm~ frlit.! kuttiujiiu- ?^ui,l- 
•Ift. im'tii. -Viiuiniti. . L'^m. cM- vuÙ. ; Maxi (Xic rù»ii- \'taiieMU■^.\Meiiu^u- a. 1 ix/iiiw .."/irtwij/u, .V(<i huJuJu 

►'(-M* Jtt;lti-U*'il- ?dil-' 'bwti: CnffXCC ,MU'U- .lU'iîl^t Ji'lU ;iiK urth^. iJaMc/<t*. i*<l>fwl<!lif dfM « rJCKC clî.. HM, 

ntn. wViU iV Vitliw-tîiit'- U. mJiùlM<-',^cta*^^ ii' àtiiviUiL . t/u .Mit .iiii; .'*«<> (a. chimi- û<. Ju^tubow , £c<- 

aAvwu^ \>our ciutc , l'ii (ViL ti.- ituiii{fi;z- iwi^ i>k /cm. eaxctiwi du vnciMutuntS ccMla^Cehn'u^ zatH>il<nii- aux. -' 
A»£ |<M<- lit.» -('ftttUutJ tviM- i^irc/tft. I 'piiatttd V£.'[auWat«f7, citant ^^niY«<-, wmc «MtmaM/t u. Vut~ .,/( «'^h^ 
JCiaK- p<u }uMiMU^,Vciatiiu>. ^licur/hett- 2m rtiWéitrt, ?«**>' /atlirtia<V ? Kimi'iinvvii. ; m*. Wn^ia^ii. 3au^t^ 
cms.- ci ,wUau.'J J'oaiu J^d^i^iJiniifij- acJ nuwiiJ nicuvmwnù 1 M/fi M^'WiWt* ?rtiKK>/u2. |.«i/«Ti/«- hn<c 
-^C'i'wiiu-- •-■n t'^'K' to J^'îi^iiliifiniJ ^WâTtcimwuu' , r»jcJ<>£iufe> K7f^Q)rtdt u /éi««fji< ?n lui^trJ ^ milieu. i)i^ 
ytxeitxe'iii tiu wiiJHUMi' iV I (nrti'mj.iti.'Auuiti. i'n >nt'wiviH^«*(. t'<ni.'«fhttï«-. J'aiMjinVt Hit 'tHj^cini- ck^" 
ttutui, 0^iha^(^lkx■ . hniu a au- nuiivutcitù-waiu ^ .V iiiniiau- al vitmtWu'A'ait^ûmf^ii^eiyiiW^^e^l'cui^ 

Ctlïta (U. Ucianu. oiiJ mii-'d'taitJt 'halnu^ ti- W ixi.<xs. paJ u>. Mw^t m junnx^ àc mAMVemenh ^èlUnts 
^iu^MU. -JMJflU A la ?<TVM£U. iiiMift :x.< m<t(a?c-j -piinviic <J«. .Vtvli PeUuW +»uJ«'«J Pi'U-r t+irtna^i- «V^ 
i'(T«. ,Ht'M.pft»' «.'rtiu iiiuliiiu."J ^Mc«ui7>^4:A.l(^J, iii'ii cH'It'u'^M., iti»» piï-' Atuj runvi-zfiz^ u. eott^w». .''it- ffrri^ 
,,mti« J eait l'u ?c ut Ciulu'ï -puitii ? 'aluiu-nf:» . c 'liai.» it pnw Mivciii-, \i U ixWf f't ', Knic hien aut^mal 
U vue «u al^awc . tinu.' ciii iw (;c>)i'Hcuix.,raiiJ-^J<vii-iiiuni'fv Pej .«^ul 9c .ihc'Uc n?'ùuuu-^ i'thK^?i<^ .W' 
flo'iCtilAhinW «.^iuil'U^t'ViCJU'i/it:. l ^xituiiiL Ijlu.» ijn'il j'aaic ?i>u<!iikt, mt lM<'Iu'i^»n<^»^^. miin^'u inuL. 

-»Haii) it iiu,?MtirtnI)t^ A*'it a|>1>rtt'h«ii<- i.cciiuiVïMu-ii(_ ^ a-i/c-n «(..nil lu-.k. u'HiU'ittUta'it-.p'ruf ^tuuX^ 
Cl>0U([-i'iii4r.\.'£tait iiu ?<j cl/nwK^» ju'c&Wiuit^ rt" Untialii^it J'.ai»«liH*hii.. -. 01 CM- nia tazc ,t-ii ^mt-.î'aut 


UuL^tmmti 
xncwi ■]!- cieù i\^i[c^)i-xÂMtZifiu.ainàlAiis-iC l'ai Wcnkc aitftcwi^ ( tae.e'à: AiViVisr- 
li tvtu: [>atMt- Jc-i'l3i'»£?i"h jiwmIiii.k. cm amaiH/tulum. cXôlivivimictH^ À la. ^eiMÛu- aïïcclwu < liaij fVJi. Ji 114^ Jitaii- ptu» Pt||rati: :- alVîc i«L tii.U.Miii''ii- jiu'Uiiu.c cxintl'ù.!^ l'ci^rui- viiUai<u.,^(iu) ujauti) 

il ■ , ' 1 j • /? . L^' )' ' '^ 

Jttaietl^ nlu.Mu.UC (.'(THJirtut? , ?rt iniJ cV-iVitiu't .-ili'il h'ii iiu-atii. inu' . .^huVhic |i<^i , Pet'Wfft^ <<fl«<X^ 
'Teiii'LL Wi(if>imw*..C^tt't eriu>lui)t«M/^p«u/t^/u Mil PiiL ^a:<ifl«^La, ,■ iXpeiit'inm- clic ne J'i^atlc ■rywl'; 
HUHi- h(U l.'eAiii.VitP ">«. Uv.UAfiti- . 


ft^ 

4t C./.>in'AVtC s latW irV ^ a«^' + /t\ani l'--ML -^fffc 3tf.ù U^0. 

à<jr « 52- u*u) 

C VKiiÎL .Vue iiiL M.' .^VpiK|>Jif h«i'>iVt . Jla:,]n»-j/ir.t, it krai xinticvtau/i-- jut-t*- i;ai;<a<'ï'ï"t<: ^«' Jii^ 

ti(M(- )«w , iHiim* t»'.' wî'tinii.* , X i<c-àiulc cb<nli.- 3^ K'fwM-uahnt .dune»*- u-uucffviiiét- dtMi l'e'^i - 
■icMu. , t'Llu.'^cm^Mt- -l'hùhKtc ?c tA |awitlt kitiinct i)mc-int e<C£mvU '?c cc^mte. ; in'L-iaU^;3ti.'uiU',aui^ ■.'<i- Ktitulit-; oi'uVii'.i.ieiu- iiiii. . • 

-l'iti'uii. i!>- mit- fiUL iiii'' ^«l'uiiL cl)l\e|>ylm^e- S I 'î<lt .V i^) a*!.* . Oho-Tl. un ea^L ? «p'iu'pju; 'hwAfd':^ 

«Il Tiiiu, lUL nialiî- Ci'Wi, jin^, rJU iJrt'îKi'uuAfuww- ùltïUyclMt '. (i<fw -« iH^^ a^dni, ?c cturui- à. i'âac Jt-IWatU 
/u II'!, Hicilai'it.H :vwf«^/î- ^wï. lui', À^ lA. Midtiuu. ?<o Civt- ? ^/[^itM/'tKafcjM. . ..'L w'i| maMtpu avu l'w'ere^^k 
Jùviiaiiu- . Il, À t'rttji Pt^^^t'iiiuJ, (:c<_ l'}c^^^MU. 2cvi<tti. èmuiiUauii. ^cmme^i'inM^ itc Ja-mèie- ei- Jat ice-UXtC. 
Jà, Tf"! Vint, ?cnc Lx cIjc^uc chtcuiaiu^ Utufic . St \ 'ott liem^AM-âi ■patU'i., Pe l 'einUpjù. fat?iVi. uai" 
'ht'Zi-'ihii:' èiL kan^iffcrfincittir/L . ûra i>.mHcL ici: me.», ui i«rt/(x?û ?^iMi'MaM<2^ ^Jttii- /n.Kimuu,' (l'cj'.fkfi. 
t'tpiUjjjitj.Tcui) a Jt p<ïj.\'hut. iicH iJitj .\mi..-- i<v (.«iiiii «rtwvM/itt'j'Wa^liL Jijttit, iiHt «></« fi^wi a<»t<i 

UitîSiiiw^ i},ntii. Cl X'ii pin.t haUi. ?e,yu iV jJ<i/<;.*fic'HMt'»w;jM, (-u^t tfUtiit.^cHtùt-. 


\ll JfKL^ Vil.' inv (tn'c lait^ â 


«V.iffujù , ,'it . c<c. Jt bini'iitit.t cVWi'Mi^HC nlM/hpIui -lA) /tu-t» '?e. ù;t-W'ai .\'ku id-^en^c Ji- coM.i^}Uni' i-'il- 

(/"M fUiwmc .c'IuiiientS. pat Ii'iit- i.v cim pti'cf?^. , û- .Ihi'j i."iii(?im. a ?e^UiWi~iincJcm,i^ /lu-ii.- 
ii(jiui'cii. Iiupi'ut il i/L'iiiUi'nafcw. H^ Uit-ioLifntc iJiij H^ic^ i.'ji>c<:c- c«i<rrk/V -•i.'fvmtf-, aitfeM<'W<»^ , &iV«t PdiM'i^-ï, 

iTU^l'inKHC lia jmu li^ii- toiiATOiiai'"^ mniJ ci w' lui l'ujhïu:. p<u' Jum'Jaiif-VMt'Ml- <m£- ûlUwûtoArùu, tUVi^atn^ It .VU 


'/i/7- Uirûll tUJaU'rtU»-U tMijJloij iic^ • L.|Ua' cju'il liLJmL, ttint.^ iu(>iw tïi^iuvt. l Wt'OJÙ'rt— .i'c u'iicm»', chi;tut«. jaC'aM-, Juv' in,-' 
,|»l uwalL ?c.' fait» liliit McHiJ i[HHCUi t'^ hiKi:»i!t,- t'ii fxiJ.*(i-j*i- '• 

1, («mj .ViiMMA' aci^ueltciM^m- , ù- iJt'uJc, .UiHiia.ii-yHc'iu- prt'paM.' pwr Wc»! imWu- niVaUut- 
Vl yoiui- ? iMi. -viPiwtuct. Ij.% . . ./tii àaài. i^«- .'^1 ciiu* ; elle a. ccySc •' a^'n*' icj icalaL "^' 
l*-c) n-M.v*.c'.' apt^J to uiueifliu^n^ufe ^m<" lu'u.' »Vn»t. fricru'i.) .f'»^''^ -'"w vnanl , elle, et-mt. •'enicc.aimciw, 
^laùcvmavl».-, wwwieni. f^ii\vM.aW, MiutvMpu- pfiiL-cftj: («-t pc(t <^piin3Ùn(£. X \'ct}m\<.'^^\îai.uuiu.- r*u?<MUU. , nu (Trustait/ , ffM,p£M(_ iti. vinr ^'accuMt izii tuHim/wt-aiiCi-uâ aJe£*u)ctHi? ei^tHun aiicwà 
U aiuviuiw .-civii wv tHjhi'Hi-, e '<UC Jf^-u ift ji-uiu: iiinMW*t£. i.ui'iïït^ii^ tyrc^icakc antii Jiic e^fa^'t lùu 

L ><■ iJciiL iijcnih^ a\iL icVMUt(ii?u: ^'VJi-[jr(^t<vre ahtZ. cric ...UHfauL. la u'aïc Pu atmipcJaMlMtfwetàitg D'ixùlt. ou nu>i>i> Hit M<L l'i chiità ? Jtl un lUlKU 

mrt 

c .a\>PAtn\h. ?'iiiic. c-ttii.'c ce^a.- \\<nnMc l'u'it ?i'I'ctmii»"<; .Ci- Ui'î?i\'eiiw»t, , KWUCl'n^u Pc 3'$ aiii"l,H<u 

.'icÂi .i.""î- '-"t^;- .1 (.■'fa Ft<^< *'<tJ "^Ht L'j.^njUi:.. il w a l^iiM/, /lut U« wUiluVr^ .^kmuh'iHM ruc^Jaia . 

/ i ? /et iiuila?c ]. ji-abitii- ■ vnu,pii<v<xui~ U -licM , an. ?eJ iiMflîfiVw oit tcn^litùiu. («j t^iiuvi ' 
-v<1 inn(ix?e . i in',<: /mi.'uii»', r Ui \'u frui- .iaï<.> i»r<«i>-. 

:u .'('iHH'iltc.' ; (|u«' tlM'iL i-w Ji'i'l-, ji le îi'pthc , c'fjc ?« icMe^ tlifctHC- au'mt- ^aiu?Mi-i cPet^uy^ 
lai't,, I iipprt'dl ""M 3c> pij^ttùe'u /wicuvem^i^ i;<rMt^(^.'cp . CllMit ciuc cei.i. au^c Uiuc AxHi r^th.^ 

aiuiiiiui Jcît .ti^niiûttiiiL .apuJ ..[iu/i|Ui.'.' ùmïJ a p<.iii<- , Jitc jjlii.i (iiiut. iVotii </ iVi'riîM^ih:^ ,imijt ont. 

jfUi .14.' ivii-Aiiu liA. ji.'i'ii^ inktnh'U fù l'iii yi'hi'ii^'e. tmi l ruifltm^'^ < ii. ijJiutai , tf oirz/rz k ^iaancvtic. 

Xu' a<.vui'ii{.' ct-'n^^'nùài , nu ccnhivu. , J^: -\'HL iiu'wfî^j ItJ nMà antZi UJ aiitijJ , loat. ^tai.^i.'^ ,i-ii ont Luc 

iinfe,,*t»au'<;J PiW.Pt- (niuj iiifi'?('n[tt:J. '^'/'^•"i^niu- nia:. aitMU- ,cc^nunt. ? aivii -ieniciufnu ?ei mouwiuiiiU 
il û 11 11 

'j[ i/tu cViui. l.Ctii-i.i jtix iti'/ri' uia'rtPi:. iX-ccixtwicuCc cZ tiuK^uhi i>ci mcHvci*u>iii àatii la nu . 
iJ iju II ofic icXii UVuaU cluw ta- cpcixc ^•liii'ii'ijuc -.-Li vtliL-cctiMiiencL, Aiuli nfctj Je i.i'ïi-^iuji'fif,' 
?jj moUveiUciiiC» Pk. tvlï' iVj iMiinl-u.' -SipcrtiiciJ . u-' iiumlrxij ("iift'îu:((î.< tu Jwit pr/.c /ikVh ?fT*it/t 

.iWL, cni'L vf-ciiL iiuiUi?!!.. c' Vju Jic- 1*7,? /«<i'itw«c '«.llu, la, Wnu>?i'i a. a^^ciut. Ji'M aLitraec , .■UHMctive- 
Amwii iMijfWaiifJ mu' m'i.'H(- -ItVlL iilu, >(t 3«tvl<>v»|Mt |kiV w vSuifi:. . ^^v mcllutlt au ^h-vqhuC i/ltiinH<! .cwlt'. 

doMJ la Tiu, . X 'cxtuA^lm . -ïoii^ Àyicvicuuc ,x hMjL- ccUuiiu. JiiCiiH£- , i'eM~ ixtiaàic «citd ptii ; aiijmil?'hu< 
iL^iViitl. eJL IJIHJ L'«(4U£, , pÙJ 'Rwufmiuf , fecp ^OMavXue t*\Jmi; cavui-wli*wOu n_ i'iiiielxàu h<X-.Ji'm~ 

'v-i-'nv t'\i. (l'un- , rtVdt-ic^tu' uVKiîiïHi t.i nHh'udi'tvt* i:««ï^ M<'tec'infi(rt/V t/ mpiw Ttvfc 
1.C jsiiiut' i'd l'IJ«ti:?i^£. . y^ irtiJ i-C ji Bi*?ixnt ,jjuii£*r jt-iuL- »VJ (//■ttn:. i***^ uiruciu. ?l famdfc Iu.'l -.^5?, 

L^mjiÎi.i j^iiimaifn \-><xh'mi\i i\cviey>ixci^it ' 


»i.:ïma4M3 jJi 


** ^ il' [.''l'e'' ■ ^aMJ at^cMC , nuwùiui. 4tAZ lu tcula. ■ Jtni vui. 
chiiL. iTt.-ir'iC yuit'lht Vint, maicvc ilu. Icnuriu '«-> c'Viiiî<?i!itij.'«U. c'Tiaii 11 frtWi- t»'./>uit«Hi'!:. ".jn'i'l lj,■.vl.|^l:^ .V' Iiu-imU'.' c|in' il ','ml pit l'fe cci^'^n-ùj fetiife. ?i!' WiWi-i- 
11 £li ?t'-' ftJCi'ilJuw.' rtl^^ttij? Ciisciiii-Vi (V. cMJi'ti'i. i-t'mtMiîMt <?£<*l^.^^u^^ umh-'MHV- aiU pctt u: Ucvn. ?c ci^i'tCC 

(^iïu^ icm. ki ptimicuJ ïifUxwiu} (iin Jr |,)t<ùii'ii'(cm_ a ('^.fpîn- icï.UikVii ..•ommfnci- Àoicii^u 
.-.MiutûMiuv- ilu halniîrt" • 

P |) . - Ç II Ç ■ ' P ■' . . if 3. U) rV .)A-trfej ■ cllllji' , tl.Vt lll'/ît H<-(tia3i^, f(\^e"i'ti!C ^•fJïi'ul.lHC- C- /-««Wc- r.'(l«VHlt C«t Ai) ^tî ^-Y... 

Jijit ntiin? ■ Pi'ît. , .U J^Vi'rtJpc *'i"l.' ' iicit i\ ;ii-'ilti.< c'f. w'oifcf- l'itt i-i»/- <{<?f<»mt>n/»M« Jf /truW».' i'--' ' 

hcitf'W-' i'ilhllf'?lii<U< , ne fi'HC pn.t iiciu pfiU iYwiM- clicz Im', hmc .'va /aMc . Cm MutMc . i-'i.w. un i^imtal 
ïuUt,\'.w ?t2U. Jdivnp,', mi h.'>]iu; , Ch ah ?<■ 'm '.V' (ir-fiV'».' jcrt- inmi'U'.* , jAU-a /tiit ' cuiiit:.' . !' Ijaiitc 
It Ptoniff nurtit, ?c lo- jt•rtUl^c ■ J^iW , à cVri^iii'iL; mi rcau- iiiui ile.V-.VT^' ?c chez, nu ^ac aiJ^i'J . ,*au,(^- 
Ciiacv-L. , CL il f.>L ru'itit. a Art^'J.à iJU'P. .1 in«ii?mtc JKt ••''''t ^'fjeixm »'«- WUiiU- (.'tcci^iru .■'<: czeuïci. ?c 
piit'u ?.nt<.i( .'£. ii<>itMi<'<'tn't .t'i^a t'iM- , pdiiiît-il . i'fn«- i^e. J.:- tcHÎ'ui-ij/t mawlx Ju- Irétuvu- ?tiu.il avau^ 
(vatuvur itilinJti isaturt- cohumc ? U'»- lieu ou (\ni \vn) .w J^pïi'ijUûLa i^cn maiche . (Oe fiik ,1 tttouriui.. 
flii pau^ , l'cHiOTiiJ a. aictl , MHM dn^u vlfujc •<- e'iiit ^•htipcati ? Ciiwi'tnmn. r'^MC if avo.u. fiJÛ, / ^juttur-^t. 

i V latiiu'IU^ iuaU-^^iit«i(<)i'itw>t(-, iKiiui ii cn'cnj i,>m iL'i'iu'il/a cmcmt xenJeiaHinwnt-ffifiU.O 

C'a. tùmne , lumj •uuvcii,* Jata ta. kitmiic (i là . . . i « , c'' j<\j l'c. cvctt'i: .^•fif^iMUii f^ rai7ivc 

ftxi. . t'u'awiicHii .it'iu au£>iu ivù put {'cbu?e ,\u^ .Uitnti\vnuJ ctchieù Jt-uckc («o/iiiV , ^«i. <r^ct l'fïi.ivt 
?i;|Viiihv'e , Ici mnittJk i</ "^incti: [.xw ciivm*i tviita^fett ,a pfwi- /^^ wic Pt rtvMA'h- jumirtiM .«m urtwi mi'm.i 
iioii.» Jt'iiiHiAi 4'i:(>uV|iwJ i'eià l'cj jnj ^V i;fj«^ vwiciajw .li«tjnu'iu' afpdem- i^^'Z-exc'epUfH , ?C UviUf ukmhùl, 

Mn'in'etKi'iib l'vtmmftiitw i)t ta. <:nnu^ vnUcure.' . 

ii>vi^emw.cnL ce w^'xH'anetih Jimi- kutf nfuJ unÙ iivuL tu ù-Jam. etia/vu'tni ceux^ ait'mii'i'ii. 

I c' ■■> . û ■ f ' 

.^c-J i*iouve.iiu:u,ti qtjh'cuuxhnitJ ces maluj ^cn<- mi p^«, i?lui taf>ù\-^ ; vicxa en avciu l'enn+jfc.' 

pai MuHu.ie' witc- anii'uiuhxùic . 

Jujù auwb-ui (M feti'eiiï^ fl.^ ic mc ijIio (f h<^ . i, I lu» /l ii<> mâit/ ' iiH 'il» ne le. .Kmi, À ^CL h'k . ùlî 

.a^jÀuMeui^tuti aut X ce ifoiln. )c. mii- .U .T.' f MKjit^ Au <^wfù.-uWîW^ Je Uxhi>iA vuLatti^ fyittoiu. j!cem SS^U-. /û la. malade avÀ tw et i»triiu'm. iPHiliii. iiiiMiiy); ioiicnâ ,cMnut.- vin(.< , pr.ttnupl viicu ttt,- Cnju- 
[le mnJAjV .xii.] CelA voui oi. avJcnwiW- é'-ici ^ n 't'-'<- -ce t>a.t . t>p v'fM . mai'M'fc'MiiM.i- , voni vuiXa. «Iiw iraiW. 

lia 1 luhttM- Vi'îJ tV liu l^oMi-fji, , ^u t'ùtt. ij'w (iim'cife «a<vîi!-, m\m\ mu. iVm* it rtouvc^, conAaht . [■Ux/^'' 

Il . C - f , ^ . ' ' ' 

iVi'uiVU'iiuiM^ }mf-Xei^h. a\U)hci\. deiÂ' . ^cm^ ma^ u icm^ JoM Mnànmi-, dam twJiw,, JoMt ca^eHce^i^'ak. 
w ?u tiJfî- im. 7u uitccekv^ "ie. u>- ch(>ii^ vtaïc t'a- à. -vli 3w Moupchuu im^ùi^ 2n \ruwMemifM u-^t^ 

i^iz. , ctttt HeUx. •*"!"- ^ Til'e., k) Itiii , lu puX*, kj maiitJ , cft. Jcrnonvoir Chocc^n. <«>iw-itnu ctntwii- M»tC, /ait) atu;«ni: irt.'H<:<rt?aii^ , JtvnJ aucune- rttjpit'u^iiei:. ) hh pitci-x oU+ï««'ze^ 

Xtw^ÔL' i'a.tA.^Kc. ; lu ic\ù)e.i i'ccaihm, pwj ii^n.am}tc^'hivi^ ''x- (^p» / w \ncim4 À'awum.., put!) J»!- fé 
roMi'out,' 3rtH.< tcivlc, i'ft'i-' ine.^iiw- ■ ll^KJ^ HwmrtdJ i'wMùi<«^* Vi.nUi''tnje:^ ?cicwi^ en.jïtHVJ us'ijuM yilevet^ 

.-a iiiaia?e, <t*fï'<wi*tf3mH. (ii ?e.mcnjhai'i<ni -. L\\uml je, umuw.tni 7ià.aU^ mu. ic iMd Jacùj'c . 

t i'onhUem pdJ lit fticwcwutxti ?c hhuitc ?ii heuc .piVLJwtAi deiauelà edui -ci J'itKÏitU eu. avcHU^et- 
^t xci<aiit^XcwL S. koMi ■ JL<uj ?{voui ae^nS^V£M~ .•LubeiJiei-. ïa iiu^iticalriûu.L mte iupMinA^ tu }we.u 
mouvfwuiib cC l'otciitiovi- '^n aefw tiUeivfwjWMew. 

:,beiu. JiR. ^ jbnnH\uxreni^ ; ou-vnt, tu paiMi ccul. lii meHvenuMti^ adUcuuxiiii'uio J'alh'iuuc*tni-ifmtu 


.•liAtJ . rrttrunu jiMeu^mti- a arinichcx, .\im t'ctu Pc <Wi l\<iifhc .'u .-: Cn iuVlUt-U l't'iih tut i-fiMnit^^iifUvtwiii.. 

f'aw'iu' ?i'i. ?.'|a i'ik: iJCitd'cufflti'lï ^iii JC- ttili'r'ifr': .\'ii.> fa i-(.'.'>.-< i^'fn^'iM'fjKi:- •••h a(Httii{ n-aïu'it'eu^ 
?ijhiiru£ [."lU iuu:.{in«a JuA-i'aFt . £ Vncmoiu':^ .n mSitu t.'mij^ .JKt, .V /(«<;««. ûmii^v^/^ rtrt<V« Aifh* 
li\ «fcouc i'uI^uKI!: , i-> iHcvHtnf.* 'im' mc -'.•ml [.nu ("il uk. (lîiuhnuM^ ,UnJ l'.ii-fi ('/(■M^rt/Vc vinViM-,»at 

' ' î. .. " 

1 -1 /■ 7 

l1 iJU'iJi'^ ?» <AL- ttii'utvwuiMtt &.'nfî(i7ù t; ii«.' <V/rt ti, i-.iî.'H.i Ti'Hua ('(vur.; tiin ,.-'iM-,a (»muii/ii«j 

ui»v{J e\niHchi («i-lic i<i.Urtrt-^<i l'tn'û. , il 'i- '. ••.». .m.' -VinJ l'nli.:.'- iViic-J^v .\ t.ii'i:<l,-t.i(it:(.^itui. jnn 

?tV rïair> piiiiCi'ptin^ .V irt. \>ctiyW<ni ?■: . 'tj?,'ii\}i.\tH. , .'r'vii'ruili juc^l,^ tinii-nii hui n.i'i'i'it i.n^'t'ït 

a luruhit <lw'U(t t^n-i'i- '^c i'i(t. '?c la Itin'^ .\'.' .••l'-îl'c'diihVii.c . (<<- i:h^U): îiifanMe- .ï |rt<]ii.((<. cvttt 

i, . . . ^'a >«nni ^»f:'liiincl -lux li*- ).'i'iTïiiic . Ta- « 'i|«Vii(.ihm , <»i< .'lu ffu^t iriiiti^ r-.i-ilu ,m 
p««c lin nioiuj'iii- Jt fi m*- M l'Uicc ci.,t)iii»t' iiui it iHrtl<uV fndJd . dk <'< '<•?< /.'ii'' inu^ c<rH</utM'(rii ,'/. 
.Vt «tni't cu'iuu'J^ . -, . i. 't'unit- viii'mt ivtii' if^-x'-i-uimc .i ta- i i'iu/ju , '<- i>u l'tl'U fii rti-'''i'<i .'"('ir. niUii: 
fli'yt'KiiUih'fH.A ««smnsUlKL li'iU.i dut Ji'nc l<j r(iK' u<i7.> . .-L. ri'iu- tu- .> 'a(iwïi-^'/.'<; Mi'/ A /a ivm'i" <<* 
lidMt Dlrtït , vKciiJ la iHiim , .<t>li?'itiH iViTr/cv <V ai/i k' t-'<ii ikc -'t/ruimc, \'e7.>i-^ i{il fiu Ici u. cVt/t'mi 

Jh i\'ti£. l'itJiln'iveii '■'IMX^ , i-ViimuL tJiiï iui.Kti', U li'.iin.V .V rWKi'iwc Mi»Kï («i iiu<)<i«(^ |>li(.' tapp?!»- 

f ■ I" I 11 • • • - /^ /<i • • /^ ■/ 

.•»< i'i II», l'i'iijfjt. Il jin<- lii'fïi'.^iiL h'iii- a i-'t'iip .'<- Y(iijii\iii^iti- ,u'i<i<: . c'rt ?«"«- oiu: II! ifinl'i^t l'cui! (••«'^ 

t''intV»«iw«<"Mi- , i.»'tJL l'ÙM- lV"^ 'I'w iictl.L ri'itrii.i- .^ os.'i-tivi iMjj: nelic itiata^i . c liVtc tC u 

. '' -L ' . ' [1 ' I' i; l> - -> / t < /rt iiiaïaA'/: jeitiuxz. pîi:tt?w |<l i-ni/î^t iiMi iMi. fil jm (a /rtf-u; "- peitet- la ^C \^t> 
inmcuc t'PMi'iK .31 vci^L nuudiur. v^ilti' ,Vi(p<: 

^^.•ia matait /xti-nft u:.i wtoMVfnwn^'' 'jin /'«■i .'«''Mt ^rtPiiHvi/.' aiVi! mt^ itiiawc- ^iHiamc. 

i.-lU. ne |.lfltl'l'i'H(- rtU |-i'M<- .jll'aiJti'.^ -"'.-K ? t-.VlT-' VMuflif.'-) 

' 7 / /'in' - ? 

( il la iiunace j ■ foiu iun.i<]et. wmi ■ mirmc m tvu ^c Aja^ ■ 

irJi*- niaui?C .' i- 1 u . cil i'Hji'«ii . itiriù u. 'Lis^vciit. vcau.cou.n- 

c JL.-Ltf?atccu : c^lcvs allrii.i- i'xMili'r- ?« liijaiu- e'ciitt. ituniihuciw. ; et .K-'.a. Ja>ui- l'ntt'C- ' icti'u. , Muvi'j U, cio-ucK liiL i\. dhcia^u iiijliiiw- caiih. iV prtptt't,' fa hukh ii-Mi^PC . iVJttL c-^ ,«<tftt 

K'ciu' Juu.'iiuK'cjuiJ ii_ aufiA) ^Ji^nii/ {«. Miattu)^t'u!,|.><!uc U'acer un m<ri . uuc Utîtc . L'eia-Zaiif^euc 
lia vvK.nccc- ampli jïcnhVit^, in'«it iiifSHjn^, (Xawc atïi'tv clui^viUMUcuii ?^iijatih lozJ.Ui'tu eoutitm- 

l'ut pxi . c^KailiUtuxM- -levé-- Venu ' J'i" ViMJ «fait--. 

r '^ .li'J h'cuïai'îtnul J 'cxaantuA- À la k^t. , ait fl^Mc , ?Mii Uj nieuiOzeJ -niuda^ii- U. Um^y^ aut- 

tiialoj'iU je nul- l'a iiU4wt<:--«ii«. aiiJJihn- UJ iut'itu^ii««t6 iSMoïiiuiiiiC,- i'ex<uM.cui- ii,nc<ru-Jiii^ivleM\e^v^>', 
^'.•11 OL. aJJi'C-.Ji-iuj iVitlï-, .(lit ftcA'JiîïtpKcrii. ^c ^tija-» . Je •cdèvctai e^t}MÙ>itm^,avvm<. '?^ 

ftMlliu.t , .111 il ll'l'.Vl'.'fî, .'PCL Itl'fu. «UltttiV 4l<.Jlln iïtMliiL <lf>tW':i''^t(î, 2i W- JC«Jl^|■|i^d,,«aJ ?t JOtlUuùL, 

p.ii .iiu.'tljc^u ; -1^ iHt'iut'itJ ^.^Mu maiH'fcj(/m,'ii(_ pdwju.» ,• ctnKd ■ an ^'iiviain. miU'- . 'ix nïcJiioiA.icJ 

lnMii.' <\-lllu^ (\ piiru: |5^ t'Il A<\ it ll'i'lVlt(iJtll' 'ïu'ii JllL iT^ijlH A Iîj(u .r f 'tllfeflÙK'U't,. ('..ilUL dVet 

îJfiiU {i!L lîTifliX i' |tt.-nn(iii<?'rcnL aiit , Jim-aui. iu<^i lî (t^ 'u'iJefi. um- h\.i?e.mità,Ai'iôi.ciu'i.»L 
tttiio^t. 3ttnJ 1 jji'ji'inîc ati'itdu^ Je Ui. ipittiX .\>nlciiuLc -t'i^iù' ii<i|U alUnu it^iit'i!)- 1 V'iVA-iiir'it .^i •«v^m' 
.'itjint w. -Ài'itJ Axiu iii. ^d'iitiphiii- (jKi' l'a, iiL'uJ t-fo 3fif»tiu:. ?ic c'(U* '1"^ /«^ tau) -nUat^^ci'iutu ivul ^ 
ce\c ?c l'a 'imLi.i''- -vue it ,ViVn(^ P'cfe tiiuifhfit- LU iii'iU'tait •iiaWt n~ei^c UMme^ aui viiM^c Itii i:^iMMii{a^\\M<~ vuh^L tvTî S c?k •^^[^ 
a pjiHu'tt'^ Jt tn<!it iiUU, WJJrtkt lu^jiutful'uî'i: ?c'« ^t'M^t'iW^j ïlJ<Tt .•uJiIm6 , tVcir-.'i '?C\''UiOuiùvu^ -i/j i.'/it'u'i<ii(ùi-..\ Itux- bm-'. t'L a-w. i;'fc.M<t- . la ^Iii-tu, Pu pet»^ t^fw.tu 
.;tu . pai" C-: -V.il k'ii- I5:i:ii?t<:, It iIi'Di .^ ,'biiiili'ii.|l.-i(. . Jl iMcicwl'U. a\U- U\- Jicihc». ^'inji pi»J,x t'.'i- 

nr , • ■ i' ^ ■ . 

■ ' P l' • ••/•/'>•/' /' i' ' -^ 

'! ' , • /' - ^ • ' ' ' /> 

.|>X(??itil"i .'(Tiii- i'lihu'j.<ittifeJ ^(t i^i'iHL ?c, l'icc- .V W\- anu-i^ ?ci it^cdiùfut (u'ti'i'rt.V,^ cniUncitM- cL^t^ 
{' i»nncncc }c: caMc-'- >v..iiJiV^'ni.-/(,'.c, .Sir Lmh ?c\'cii.>ni'^t\iemJ . A V'iMt''/ù'«., ut- lirr^-uï .iu'i(<x-.'i»ï«t4'£i'-(- ^n. 
j^Mt.iCiiut'iiiri. ,' MU l'PiV |.\tt.ii6J£Ui- arrir i^Hj;' (a «inJu ,.-ai'ital ■ 

Je flUlfa(>ù : vi i|A .11 )ni nii .-m iiuils Pc 'lu\\Ul~' . 

,]liv .lO ^|i'.'lij(il.>i'ù''n,i_ i.J- Ici c}i'iMa.£i:.L Jtt'il tuui^i inriitié^ Ottai a^J ci hzc-m'uccc-i ,au<MÙ' il UJ^i. JiUii - 

fJWJluU* i';-ril t'ti.-dllIlili.'ftli.'Ml, ,'£ la. pllWlyJlt A-lUTil/i . t'Il c l'evi-UJL'^ (VU t^c ifiu'ûVïif- affi'îiuihivnuitL^ av Pt'iu; ditJwPAi. AujX^l. côh H c^h ^uSc clc > iHoai.,1 l, {'mca l'antu^. ^laiMUiiu .;li rv.iiu Pi fui, i\ 1». [-fiiMi. rV.t ittcn\'Ci:mitt- il i; .i l'dft^ ,.'<(. e^i'ViiM 

lî ■) il /^ j^ ' tf lit 

-l'jjôi-ciîc il tu' f£L lunut ^fe îalV(l^<!i.. 
Il ■ . ,9 I / • / Je 

Iji'liiin.:- L Itiu'i. ?j.< vVih(UJ ( ciitpil'f!'»!. ?ii in'e*itivOz£' . ûu ►fi<7>tte»n- ^nî- «<»ii<i- a*?<f icMii- Ati^: Pi- «-TiM-' fC nu. t7inn'a' 

7 ■ •.-/ £ f '^ • ht f'' i 

bciin'iim. u^ii/i't, , l'ai ru faiii ini. JmetcJauL Jut^U- iwie- jtvwl tuL. iiitj me |(wi«; K.*«^t /«tt / irutmhuJ; 

t^c /lUiuiÀ' :cu'n, j'at p(.'Ut.*c. tm. /WiVtrit cxi ,maii je. n'ai i}(U nei^u- t^nuatfJaiu.^ji.i' Mc'-i.Ci/' 
iV nu. wtei'ct . 

^C liHlia^i ; i-'u*«, t'iZvHJuut , u ii4Ul.ViivaiJ |:>£t-> Pit tenu mi. \iM^- iSiX. nuj Âa-nwcJ ■ ^eveiw- wvW- 

c II. V bat en. : lr--uwM^ii~ ■ ivw , 

e.. IL- C/jatCC^L: Ct-Hiinctt it ievu^i ^'^.^ l'i^.' ï^jU .'ciu-i'é ■ 
*>u: /iiala?t •. '\'a.i i'tc yu'u ivuw chu\s utL^wix nie («r<rr . e^nl .(j'harccu--' t-XiXMau^XKfL. l'iVit iAa. . rc^ heu j'iiu JcuLnunt^ ain^' ' .i.-i-i.im, .yu^Ut^' 

l àiu'l'ii'it..(<rt InUMt .lie !•''"- f>7(^itii. ji'fftj^Ml.: .\ i^atfl/iiju fiMifj<*.*ii(ï'^ ifiii' /'<i ««Vf^pi jh mcminc .\. 
l'<U(;û\iii- . Js tiniiiuiilÙHlu ii'i:;u ui jxnit lùn ,• ,il' lu'fe .iii/tc ^iVlif- iit Jlu'iijiuJ rtzCi'iJwJitùnui. X \ 'lyij.<teiUf' 
C'ifm'c itiii ['£ik ^l'iMJiiii. iJi'i't .]iii d/ft-: -i' ■'* }t'iifl»w>»»u ; /n, jjflUJti ^WffhW Jftnu- J''" ?ji'«t«<i, !«<"•* •'•"'''aM:- 
IHioC pilv aii^' •iHuUiwhi.-ii , 'UU i\ iiO iv-i^apitabii- 'jijJ^imijiuvi .'uîç'i!Hiu.i, à. [['Cca^icn ) im- ^<jpt ivm'iliC ?eu^jc 
\'cui i\{ unutHiMuiiu l'ttKftïiKii .'uii} iw X-Mtutj f>iKiî.i. t'IIcù ici.ir<^r)»i?iiii<ni,i wrveuJcJ cMiHi. autUJ c-hei,' 

?u tVracppcwiîiu- ?tUL('wWiV JtcW h, "Il s («iix iV'i^u «AUr cuujiutiy , <'>it UJii^. MMitJtiuAi rc'utcflrtt rit ta- 

I. -f • . J' /' > i' i. f- 1 l! ' ^:'l' ^/' /• ' 

■JilXint Jii»- ;V 1 rriciiil.:. ce ui (imUi u: . mu: jf\mc l^airu'iiMii. c't cpcue^. ^iio^Juaiu peu rwUlfi^huyu. cii - 

i\iIuimiL .1,. aiu'Ji' Jiuy tHilu? niutti, iniifujiii. Le eljfi iwu'fti: m. im- cliitunL. *"<l .iiu'Ijjiu; J^Ic hmaC ?^hJ 
.('{'firti-nu: )ti tluiWùJ iUïfitiJiji : e>' u ï..'it<;oi(fLc ?rtin /' l'ùfriu' ?t U. IxttaiHJu. .-Jfllfeiife^. \ I ' h ujfi'uc, '^t- 
■ \'tpl[wi\C. ,ro'U. duJii bM^ MU' 7aHJ ulL Pt- M •:i>fu!c : en ftcMWUxii. }ûue mr i.t I Vjti.'ùii.^'iiiicPi^hVi/h'rtciii'Jr- 
iKniJbiijMf . Jl iiC-liiuL-pui inultùtliùi- UJ cJf^'CiCJ Mn,* tULVJJl'h^ ./Il «'«iLPiU L-ii.,iu{ïcaHiu.\?c^-uvu 

aa> rt'iii 011 il 11 'h atiti*. Ji iiUU. mu-iiifJii^â paai» ?!•.' j/jrtiij tim tl«.^fV«i'1»Pe«<- a U.,4lM'« ?t.ii!L^earMw.c, ?t- U," 
'lev.aiCTt., ît Uj.JtjT'vtclu, , ?iiMi btuUMWMU-', ('ItTÉ ItUMU- ^W t W M'W'm-HWi'-- anHcilMl'U. titan ; Ci. Jetait^ c^utweUt^ 

la iiuuu- nti.ivt dut .aw <)Hi .^'iii\"i- i titft rtii/ai'C }cM>tu^ ytniÂiuc au'ilu a^iciaiucu Viamiux^ùt^iitL.Ai'ximuJ 

^U «P<^« î.'/- ///2d ( K ix^tlt 1" J«^ M- Jfjr.^ iriiiû- «•(- (WK ^cJ f%MuHifli-i ^<}<rUÎHnnuJ '; aïe cil. UlUL^ 
(;oWi»tu^-l'l)iulîtu.,iil«lliO oML ^ini'tH^ lo •(nin'iTtV'<afù'iK) VatuxJ «(_ uuti ft^ auiL-lc hjf tititi- uve-kt ,(£<ii.' f'iHffu 
iV '^'«Mt'wtHK'iii. ?•;.* DiwtJ t'UWurt «hVuniùiiiùu. 

J'I. miiJaiu. l'c'it >iii.i iviut À fî'iuk't iiv PrtJJaMi^ w. aMtlHff^ fu. ifjinnurtjiKtU.iï''iV((ft.liTX t'^.V /.v" 
k'fjra/- , Y Kitu uiiuiTJkiT ..nii . -ano». iiiu K I «i uwi't ?<mu II fïiw^J , ijn (ri"f<:r<i«- ?i»ù\\iuun<~ un jiJ.<^ Piv' 

^ihVulaiU awiL- tni Jw^ùiiL . «id" (iiifLiu,! aufî'pJti-' iJiix--|irti-|(>tfi!J Pc i;o.*i£t *«<;:- uJVifffM!,V iTtai^att- afyf'uti 

Vt"oiiTu, .Il fii<iwmiH.'iiL .'auJ iiu cuu niMnw. -Cij'.u|uu^(, Iil KwhirM, 'ttiJ iHhWflii'rH 4,iV((l(t ifnWii ,Juti-tnti 
.•Il tUwUhiit. juautiuMu^ ciifù U- iliiMwoti»mi. ail'icuuxiti- n.Ui ehnic l'HiamVt: .t^/.ifiWu|i<jK/ùi.fti,appn.- 
niHCi. haï. ùsiratiu.' Jfuh.lhini<;.*. lu. l'iJi~hUi |?iit . .iuftt.1 . '1: citciai paaMit a<( i)(!:wri<^. fti i?a.ih'cuiùt ciUc ai»» 

^^" l'oJ .le ihrui., S ^«ifif.WiJiic .111- j>i~u«ii-,. jij ji^m.i .^'iiiic a-ff cchm ..vtt?M^it4:^ . uMOi^ 'fK- .y'il n'ii a. iV i:n«ii Ji^itwfi'u'^'tJi:- , mexlH\ieMC,^ùe'Ttl'iÀ.\x<iM,ih:>ih:,.ch: ■J'i'^itiiu^xi. i 'A.».'i?i.'i'tf<rM Or ï wtumlww 
VliCi. CL âc la. .IU|»l3ili.' . c 'Lu.' ^ ii'i!.l(_ l^J ù'i U liid ? miict. ?aiu khj:- '^ùt'H.Uirii .-ippti'lir»i<V <i«» ^■■' ttttr.{uUi 

l'C i) ■ ' 

c'iiîft^-' WcnvciWuti ,rJc.ïlatlnii^ 7t^iA Me- ai'ti. tUwt'-ci mit Cioci. Uiùl-IÂ.; mluM MilMcue/C 
ttUWyQ 'JiMiUWilil, ?t Uv ini, cwî^ \£h .... '[î ^4- W- iimwn- ^D cpeJ. udu-ï . . ck , s'tnld. rWï,fa- '?tJfetn*^ttJ- 

iiUitD nrt>* ^limite- , C'iH^^i\. a\uïa\U. én-U- la- conw 3c «— iii«, (nntrL Vinjcvut^^hei. ««jfc .femwu.-. tluam^aWL. 

K*ttW»tJ <:<- ^([ iiuiiu- fitwf>.i,itj iovMft^ co\,\/i/viAji^ ici cMiluv ffÇixcw^'^ti lUi'mviwfiiO ? ia^I)m'n<f(< ai^^aWui'- 
|-î<rn. .MiraJuJi)- 

Icli. maïaic r>iiiu) i-hl i;«îw p&in iicaii ei~i^ tinnh. a .Ja nuci'e] 

iHCiw'tiHciiUi r<Jrt?j'iwti' flu'ra «, rcitf.i, Ocwicr iroiMWi: i*it cwiathu. %f cat 7^' (K-nntiHahii, , iiiaw auî âathmot 
()îiU c». iiU'iiu» lyta^ewcL ^ciiu »« tvit i(pwtt»u i\ ea-' P' cotta ii|j"wm4<]iu, ■ OJc- feue U >naia}c ij<?7h ^nvivu- â.- 
(ta-i'uncfeni. l'inu tnWflMt Ja«J fw lia l'urne • ûr«tti littu-dcufci a-('il'al~0'aeh\nl'c,U u^hajh iVi' éiiii. t'îrtwu-»«(.'" 
lit^rtlJiia'Tt ..xn »»UM«- irk'Je a lit« 7cM<i rat^i Qt perler t-nu^cudut <l iA^ircueiic. 

^£l. Htoio-^t J'iU)ii? ?ei'rtm- inu, titt'U' /m l'îfliiw .v Z.*^ iMom 7aM r.itfihiiiV ?V«^'wt ■ •'' buxee^iaLiuJ 
jaiafhiw «'HT. u. oeipiM..) 


h'oi {Ju i>^i> ac 

?u'aiti- ucui . Hi l'/frt'«^ i')«t, raurt^<)«./«i— '«J»'UW<:i»</«U/ <:<rii<wiifeu« 


kut-.ViilC (d 7ineUnu-- V - 


-Ufui u' acoia vnaihtu'unJi!nun\- ^^l^ ^'iii j<>iupfc aucuh xcHJi'^ntmeHU ,iu'^u JuCnu ^tuliMmu.- qu'élu. CJt-alteMtte 

uvéi, lu HufuiViu^afo ?e»'iei*«i«ii_ TiUtmttti- inhiiici^ auatii IL ttu'Uic.-^c uv^ jn'il Iti tiuiMbdâiHi. ?<^ ici'MU- 
II} idnv.iv.0 A Ja •triti.'rjt. ji. ?■! hntv ?nuJ i»i vii-u. Joiv hp*» ?'rt^<?m6 ,• iw Mih'cuMlinv J'aHemi(H<- Apc*i<« l'KM- ((«MMU: 6t-1 " - ■ I 

^a pft-T'U- t."' ItnL 4-i«ii'Titta->'J£i •. In. «.taMtV kc «i'»« *•'"'<- !?«■" ''['•^ f?fiM- antictMz pfnj ru mmut^' 

U\\t[ïcCiHtVL. ; tl\c H'iiL jsAJ 7ouec aaeuJtmi.- :l fiiciL ci. mitWL ^cimhc i f hti*. yiciu |»^imu'u ihuwc iaueeu- 

^i.\ maia<V ôUiu-Al^ '^cviicnpu par u 'lîuuJi j'oeu'^ii'e Jiitùuwu jc hivhc. riwj icAcaj ? jviMi- 
K-twt-fvl , i^"- -''«-"-'«'te p'unlwt'e t'ii coi^Jctiunuc^^' inu £itu)hfii ^ct^wlL. ;unJi t»it. )£ (!. l)l•^^• ?attJ la niMiaïc hwH^M^. c 77^ ^Joiïcu/na/u^ au < //lii/r/i . ^V^ J/////r/. fSSS. 

Oi^CL dc\a LcCûH : 

/f ((PHClKc la. cJycrzêc ahtonioue^. L/urtee.. c^o/uoue /ifrmtUi/ctii/e - 
'' / / / / / 

J Cf i?Zi.y?ûi.^ JtiJ- le /icmuieJiu:ji^pe'î^i)iàziiiL i?L U à:£J^l7u•l/l^/ll- Jc/uie^ . 

c 2 ce /n-o7^iXf , oireJe/iJ'ahéf/i J'ii/i cOiUfejnmame ei^ci^ aciiar ca^c 
^'f fiànùitheLKid. . 

37 1'^ ^inzpTral/ice. iaùcù^iie. ûii atwti'hi Jt'<.'/?c ^7e la fya/icnc che-': 
niL /jûini/U- Je Sô OJié. 

//^ c étwe/i7)LC^.- auac feçcnut 7>ic 2? Jlla^ a^au -74 <yui/icL. . 

/Hir i auivnjLC . 

t.'iL.L^ha.tx!ffi-:Ae^'^em ai iHtut'Mu.t. 3<a»w mio, X'îmcVï^ J^^jc du c'iLar^ ?c io- 

?ii ai-wu^ -Xti Coi c'ucii^i^ eiPCfU^ na4iiu\^-\}aUini:U2,f mw' élu. taiAf ) ilU- ^e^^ttuilfirnùtaM. j/im 

f- , 7 "^ fP '\ J^ j),. ,■-' ^ ' ^ ..CiïA- . . cemmi. Vcitii^ le POMW. , (i,-J itu-'uiviH^Ht? j^htruianùL^ naxiuidtm^ o^c-M^e,'!^ dJCt-Iw. ivMtitnc, twc ■yrt£-inia%^ 
-a('(m) , Iw MitiMPuiL- inh'ùiiui- ^eL. éii-^évienT- iu. cAt- h^i. , Mali tiiuanî' ttii u-uqaufc^ ^w*- feiu 
Mi<J vtxli iru- ccHiiak'c^wcit^ tmntbrc- înjMUut" tMit^i^ aii. , lui Avuiiù ^ ince^-iaimmi'U- aalte. ?eJ ' 

'o\^. peiit^ ?t'tt- mt'a a^^^a-'t? ait mcnviJ ,t[ j'aaâ-^MlVuïî' fjwi ?h«. j^l aWk'witiî- ,^'m<~ caxt^^ 
.niiiiv . tJilaii nch-i Vitiavut^ -liruhwù i:\\''ci $ Mitx4U> ncmti 'ii,Viu^,C£-c)ttWjLvca(^'m-k.ceit^ei\^ 
X. i-xa^'^w Utt mvuc acuv^uu^, Ic^) MHiL.oiavù'' di-O-hezi^ ctJt^rniaTU. i^tcate-fAvc-. 

^cwt te [nie A'J HioHi'iMWM'fe c.vcn^ihtwu^;lci caiacK^i^'haHe^^Ciû. mt^lc^ic- comf<nn^ autt^i' 

J'CuL laaièiwMM.^i'ïa-'iecheav.ee^ i-miiUci'iieui^- c'ei'.-ecam c>- ou iicu- âhet. pi<^' lemwie^. evik^n ■cieK atiK \iUi c<— \^ox ecMcauiWr^ 3cô mtii bcii\:eAr'. 
cil, j\.\,L\huL /i'iKjjinip.'' .111 'elle exhiita À:'(:ve][L.2ctL a/:kj\^ M^i^ciiiC' cew>z- au UiU^-cLCcW»»'' 

; PI» I'"- V • t ' <) !^ . • n ■ - V • 

<'u^ U, pftttiufL Du ?^•'tlrv^ «i i'iR jt'ui'fjc..,- J^J matiéta kcaïcJ ; i*i!z. Me- me--tKVUaM~ cmii\u:VM " 
Jtt, wKrtjiiu>, aoa, Jt J^tm» à p^nu:, ; mi-vuL. wulall. ta. ialueiUM. lui^oMt-àcuïe^JaM \a~Oiolv^e^ài'iv 


IM. AtfùC ïii(înl'i<''iit.'Lv /"iiiiji lu'iti. maWi prrfi < iviulM Vtnjtz^.un. vettj:--tfuCu. )'(aii' ou. ,àou cut-lltr' 
Ji j'ai itiianc ic .V.^ .'?nJ U nrut ic ih^iji- cbr^'iuiiKC \y^crn-uUi\.'e ■ iL. «tut pal c^tut Se- choit*, 

aMiAîcn.i. ^xiiciUcuaiu -ta. cbi^iit-. £^it<<)i_-ft at,L-,pi\t l'AKinplc-. 3 nitt /«(M^.V fei'm^W'ïHC ««iiît- 
tViujït>rtii"U£tii_' «hiJiùL-, (t iMUiù^, ua**it lu^^pHc- ■ pataîi- peu ?\ïïciei MtMMahiiu*»^ 3u bumMe-Mum^'' 
Oîi. HmU. , ei-i]tiù l 'oM- dèsMHC aueiaiiiltrù JmiivU^mw. ?i-^'UMHetiuu<-KeWaM}' . '■ tteotneuuiiL. là piic 

Aty. k\ 3 3 «.«U t îJC «ifftc'é ("cpuw <t«nt iiiftint'c ? HH n^l^lt!tottl^l(^ ?« Jmx. mfl'wfcJ (Jiii (l'a. Mii-^ii' Jri'<»^''«i 
.♦jftoaîiJiii'éituivt, i!«-am' , awi'ivïtVJmi .(al *»h3 l'aA't. ^ ^'ciiiey .t^hêiM£i*t&»i- ?t/rt>tt . -i^i hiw ^tt'".X, 

liisUMi. , ffnui u. Aavei ,iW<4: iu'nt«itC cûM^htiitij-i S. Jainrif : w liûiâiti n*»^Ciil-aiii.'2'itvii Pa'W- «- "- li/m- 

ctî-t'U . cl» ani^witt^ il jjcwaw. •AC' Wp|>ro.:foet ecanavn^ put k mnniuL. )ui vunati^tuV- iu-tuime- 
«UHt- i'ii. Jmi'/<L',p^Ki.-«tu. ♦viiwt4:^ Jt (;^tifi»(t3-iLMV««tt't ; t'iiJi- (?m)i à l'wr «tfo. mw^ h<ni Jeiatu^ 

JÏ )tii JctA toêiM. , t'^tf jww bm^ ^c-ttz^tfto de VtxUL rrauMlet ^riUjOA-Ù aiti. je^*»£ i»o ^MfTu 
\ l «iaWiV AH^-ulini f Bl a tzcniMcinejiL- Je'ntic . Itoaù» Jïièiicali i^-rj p. Sis) ii n Vo-tj/o- WU ivH a.»« ufKu. , ivn i<xvac\cu ?t U. Oi«UU<)k<£-<. J<l < 'oj p^fetVî^:. c^n'uvu. Mvium Kiioi- miïu- vieil- 

•tl-ija-tu v\^\}\tn\\u. , vaxmi (:e.L Vi^illatij , ?t ..HiùfeL l^t^«^Ht<> ?t fct^n/i&wttittii, .' [int'kcuta.MefjeiiLêke- 
HOiO 0, îiJvwi' À tjeM. pTÀ> w- wuivu. t^Jwliw^ • c, jî^a wLi'jiu-, c IL ji>]-\roiy a-un^i ici- ixiu^han^ 

tiMls. ti«uill<;i'i-''""J'niL- 'i"'''-'^ '^**''^ lii'') «^.t'Iujiieitu' , -^ CnuLi\élVL»m;L lu s'icilMiOi cit*i 

iùfi ?y hru il J'cJi- irt<>îwvc ^ ^ ' ocx:ùJicnt . mw-^imutuni- mi/- 

tUiWutwui- l'at .V loi! a»t> . cvL ti«i/R&U- tKV.' . e^V oM.Wl. PûJ Mf^ [''**•* 'f"' ^"^ ïcLWe.iV*iVu**ii^)ciiynp- 
hVn i.1«i iL i\iiiw^ i^' !j,Vui1I«»C^( At''i't'W^ÎV' ec"Ci)i0«uLi| t'irw oitma.-] mi mtn/ic tweïi»4««^,««4^té. 

^ .^ - . ■ '' ' ■ >W'' • I . - -P 

•t 'cTCmIuIS, • ' l>tx|)£HC OiiAtri (?4_4U»IC vf ►!«?, l?mit^ ^?, »_'Ral:aDc'. Il ,. . /^ . LUiatCÎ'L: J.rici u»i^ i'i<^<'lt^ -P«^»fe fciJH**»!- f'****^*' «'1'** •'ctfl. . jt «»we,, iJvfettJ^tWî manu' «pi^JavM, Jui -vtrttitKiMMC. -.•"bT. 


tf'tM^?cWI*tV<tuiit-. ictid Pi'trti p<*J IXliicltH-L-M'U^ah'ii uci.dM Timtr» ^'ai-u'u , t^Ktùi. fu MuLiu^ 

m<>- main; U<)<)e^iL.i.)iVt itivtfUnti'euïAi^ au. uutuc'ïi^ ■^HioetUut )aii.uUiji»ir> lii^ tueidum^Pai^cii-aiH- 
ku^ flirt i'i4>ncitiu.^ eiu^u- aui. knti^Â. l'ha<rjc-. DleM.e>i^ ?e tvCûx^i^jpffwi u^^U^ e<^ U jai*U>e^^ "^'/f^ 

ù)u Ijatfciibuu^nu »-mru>}riiu. À. l'amci^icn. a\v~Mc\u\.- ccuâuktm,-!^ cmz. «"Wé-Jcwm^-.oi'^i, wu>«i»«M«(<3' 

' • ■ /^ - ' ^< Ç' - 'P f lu 

jif.nii^ii. Jiil U M fi- ^^1-^ cntunltc- (ni ait-tii, uAii- mu- '/^ hewLt^-nwmon. Jot/uc- Jej«rnt' . ^t^feî .Vi, 
.Jm ltc.e{«-i| «uVitwuwiiw^vWiWMh'.pew^nHi^ pUutfuw !«<*<» ■J^tian'elu-y^L wâuù- , eiu èi-aiif^ 

LΫJtUi\iu»- , rnatianeitutit-, kJ t'n<»eJ icniHaùm. ?e\nw- ^' a.itanajit. mm^cm- javtmicLnuitiu éar^ 
X^rm (:mc"ù»,-la. HtaWd ff-flic caj^aHe- ?c^M- lé*ttr Pcf-mic ei_)i!^ niatd>et tatu, vim-inu-nuu.. 

Lii (;ath<!«J(.'cu. ?w nU4MlrU^ |?atati^,toL 4111 t\ih"Kmu! l'hiiwihUaii- pini^uimMtï ik. cauJi ^-uia,- 
BMjinw fnn . 


'.'(xeenii'fyi. 

r 

l'yu «•1 veiii ironUe^ yyuiiiti Ïo-Vchu, ^c. i''^<<- vi^l'tcL â. im». ijvtfwii i^cicuirtum- an iiniilovtu^'. 
L hcm^ l>K)L. - héinifidûiaiic" [(.^liaïoiîei 2n JiufeW. iuweu^c^ t. U , !<)? fc^im p. 3^] \rffiu>-'Vcu^îùt team- 'tMHC , mi^MJ ■Vii-C [^ iji'jlma. iv. d-namK} t'WKct i^^ciM. iuu'aiiA'c) 

^la ?ii cplc' ?t<>ic ; [a mc\<xii^ wiu^ ixàiuit^^wx- cctte^^iwiiHcHtru Je- la. âcud'nniiii, auz u-Immc- ^ . 

fei iiuM(>*^fcclkpa:2uctf(-. aa4Jfit<fefjr^iwi)iL' [«ii('tl»u (t ieiaivc- aWelu- lit- a I ' wpitti iV la^L^hcuitc, lun Hunâ 

\ilù:>u\K.u\\. tiÎJ' ijtciu'Mct i^ci'^iuc 3e^ ce. WM!' licTt aAu(»3e^ ; tHOÙL^ ici il miu, hwr ct.''i'^me. Je. l'emi- 
tcHCt } 'n\fz, ^iYc.. Si, In. caiMc^, ptoimn^wait-u atv^ bet ttrcatÙTi^ 3e-^ uv jaci^^cA, hjm*^aH il îcoti{cnuv.u 
niMiUM- . JxitiiCix'iCMi.ni^ htdiU- du. chawii vùvul l'^aueouj} ptMJ t^<pni'iiaL, £ acmJSie-. ^ à: lu") 
.ou' a.. î>ioiYe^..Ùcil~?ctic >.-t>i.iiWf<-t'(. ^.'a^^3^^€nu^^L- jaM^f<.'W<>t. i'ie*^ aii'eH<u.^quii cckiHïiuL u» Tca^Miteub, 

CC^^'hc?. - l'mo , c^)"'J'>"-''*W ?c tuHe- HtÛMue^ aiic pa'î^iA'fni^ afkcht la ciiHÙi''H.t'^cuu'iruiyhiu 

<> ei'iiX\\-K[loi\.i> CoMiu\ux^ivî,L \yt\KVc\M. zcccHma^tic Hw.- caMc CtqaH\a»e,^ ■ Oui ,MJj tUth-UtUMuim- ,à cMc 
ii.\'\>cmaiud{\3eiie. liiiAitiam /il j-auL mojUi. imn. w 'im ojyp'pMi 1 l'cWùinAifbsiu^ ccxMiumti- ,cM'(t aulfcJ . 

Cl-, K'MC WawMiUîtW <?MCerî(:, ( U(lf?|>j'u. ,<<OUJ (L J'iJlMl»: ïtli.Vtl PrtMJ l'ilt tVI^I d((t ic fdlltL^ai ptAVH'/ï: il UV^ 

Cliitiaiii- i^it t lîd'w'l ( iimi M. tcviw. i?u ^7 llaiJ cU «pp»! iiJtVi; paai: 586) .d/, nt II. i/cwu avaut anvtou^ 
aK'a. «ifiL itt'ii* l'hêtuuxiu.^Hieiie' avec icttectUenuM- ?n. ehcimp '^i'^mL . (Siw.mati<rK. ^ci Wc?^"^ lAt 
nuiw- , ?d, l'tniii :\uL ACUiL, M^Jcw'.ctu^ , etc. . •uiivait. ? iiit.:. (cjû'n- ^w. ki/«t-- J 'rtijh(r[?J Li ^i^ti-Zc- ; i'^kj ^ii- 

W. iJaxaltfiit ?li wei'ai i»i[«i^ur A |ai<-'!ï»:cnwifl((K- / Va;ùhK«- <.''mii ft'i/iri- iicœeuoc rtUcuM- Pi/'ïnà ttwwtm 

P . c ■ ' -, r . . , , ^ , . 1',^ 1 . (? y ç p o ifgtirh..L ifjC p o -- ^^ ■§^ -^ 

^ "NI P^.-- 
Sy.. un\>i c^^oiYxui i'c \'aH{'i{^ vcM^vnëic-- iXtu-wL . t."Liî) jl tioiwc'/^n Voccmicii J àL^iAft aillent ^.-Jwl, 
. . 1*'' c-t caf iw^izuicuu-' ftwïc l'auh'ijJii^ 3c- Ji'i'ft) c'fji-'i. (ciiiitct:* Hvu.bimiJl->crîi^'ix{'ciw[^'^c-^mii3Utir,T-^ aimiez .M'aii^iiie^iii 
jù. (ja:i.»Kii>- , h/j xfwtwvuci. . .. . J.a^iciCirn-'u.\'eiu. pat l'auiin^iu- cetuùhui^nt ^■^.^ dcahiet^~ 

Aj.'ii<ai'>' 1.:-. }aM tc^t^ cmiH\fLA^ict,\^ , \iJ> [iiù'Hi aixi rtiu diiccmiui^ i' hemichcZcc ; avJL^'- Jcnu 

aiVctûiut Iw pliu |'<«tl*tû(u.< du. pi*? 2<i-[<x^ Cet^roimi^ lai-tcMtaivté^ /altfcc^.tuv /tîii^i'rtM/' 

"iloui-ci-atU M^3i- t'uîmit:vcnic, Ui niijvatûriu xcinidiiiùi''- }emuJ ïci~ i>mnica.l'i(n/L 3e. Uchtc 

l/Iu/'oiitÏ*' tjiit |ê ncVi-iiL. paJ qia,t,ù),ji>(^c. a chaïuyz.cL ïinU^ceJUL. cuMUiJ. Jim^^,}*^ pen^i-, 

. f . ' ^' z' 'PP.. i ■ H II ' r ■ i) iiit iu-ikl ai'rtu <loi(<u foL unicc^ eau. iK.-'it.L ai'rtu joi(<u foL Ui.' 

CKCt/ti, lU catAc\;îu* 3t.ccifc- ■hcmichttcc ^^uittvfcniahan^ isiécmnata^ \atuP nu{<nh}^ciH»*ieiiy.^, 

«Ht îiffttt «jJuwlaMt- pat c\u.ti!aiUiC halkL- -an 'h tu. icia.^t>tU ixwHU- du. hkc wa<ir}rfir- 

ifl. Ijcibr .â .Va wiuMJe. . }^it,L vcu(7^ u Mirmtnc j|ii',h'U(- a 't 'tseuti- , pmi'rtitu-'u-fêiMpi D<t ï.;pkn» i'jpw. 

" -TnV f'<ip|,»u?i«^ . f^^ . I . H . III . ly , \^, VI . 5/1 . • ^ 1'/' /'■ ç If ■ > ,/'./■ f 

^iVMMhun'oit Jc-.uo- iii/itUL pf^'jil»lt iî (a ïmu/i"" pi-in mt <rI'JiMVi<'i'»K. i'ho^i-m^i/" iiin ne 'umattjuMfUU 

|»i»J l'iilM.'l'Ui^:. [?i'-:iutxii.t-itfe .,»ii à peu pï<^ù . ?c Jc^i-iuJiL ÀiU^ V~ iH«:»»Utc-, BtM?(ii»c la.ptiioii!'ic 
tttv>> l'u 1111 Ile |iVn3rn«i. [.>aJ cVMijjh! .V ■.•^.-lîiUw .te i«iat<jiM. 1 cùU(M'ui^-''w'c nette <fuji'U , aiu La^ 

?ic l'ItC'. . j 

' il ' ' , /' i \ p a , g, pi' ' 

MJiu. .MIC ?'>'''') iit^ '*i'M.L it lu'm i^ PiniiJi-uttX)£^ aL afcUfiie/U .twploui ct^mi uOKnUu* n<rjmfr/i 

■A Oluu ivit kxiti iij^uwt'*'- inhii'inii- ù'i lu ktnu hc/liif^ciTaJu/u. a^iàui/'e^^atiru an'cnkc l'fxim- 

t luiu j'in r/rit'«<C- «x Hcfei, ^tJviovMifn^tovt • .'c-l'('i//i,/tï<tt xcw.aiatu'L- IcJ iiwu\'.:it::iU .iii»uv'- 
'' , . , l^ /» 1 -i ■•> • 1 f' /- - . fi ■ '' 1^ 

ixicsih- Ui tu^i^ tyu^ù't^t^. 

">. acU «'t. |'«/<!ï lUi (Vtïx iX (a. vciichc- J'oiVf'WpKC à. «a. M^twc facm , mnu o.imj omK? ^entnautv 
CijjeiiîaiH- ; I caiL nWl- (kh'ml t>tojctu. hinJ I'm. twtt , CfiifuilwtiKnt, À Od-am oii'î^tc iMi J'iti'aaiMan. ?'it<i 
OU ît ieïe-.cic m tAïunuJ . 

Jliuii , i>cii'i- a. MÏ eJt. ?c in^htnu. ?ej tnout'oitind? ivxvne)ttaiUfi- A 'Wtmehnu. JiimtihtHahatu. 

? ( il ^ liU /' ' 

• l'ituta oT iw ccii ?ii (vrpi' .(.Oc la. iWvhu-u c'a ,Jd,^ushn<ju£- j>at «♦(t^ ci'!CoM^a*i<x- mu^ Ux-im^u^Munt» 

. F ■ .1 - . ' ' P |Y? '' ' , ' 

Ccurwinc- liJ' flotùuutht'iuu- tyitn'çatuct. pai UJ iu'^c<L iMtiKht>M4«U u .inic ccnfiantimuL pM eiicaqetaA. 

h.>viiaTîatu^ i ji. <u^\'ou~ piw v'i>'HJ ^J^ -«-'i , Uni Oc^ ach<'~ ivt/tvnfifWMitt») , la «jaltiifùn*,^ auavumti/L.- ote- 
au.yii*«i>uu(_ ? nm(Jii(u?t a iiwJutc ^lii'.'ii a^r-iccbc- îu. tiw, (Wii^i auf-ix/*»- J'oMetVC^ ^ciùou.itX-da'nà .5/2 
2V7'J ]V?2 m:i tJLt f OLeiiiic/ixrtec, Je^Uuâ'^mci, '1C17JL . 


// cMffW' Ici CiCi^taiïa/\i 

f 


ui^peujnfi i)e^t£i3crj J\ O ^cwu peu \ytcnona^<~ ci-iU. J(niL- poti. Çl I ' L ■ . • HP f ■ 

C^fJC-MÎ'ai'M^ tw t]£jhcttUiiu7tvu ii 'auavi'ienhi't*^ -fiaH- ^^îûiftc^àivciiieivt-^ ^ imJwa^ £iu'i>n^amyu>i!he,.2)t*-' (^ L'>J. ^-^ cierge- e/L-rywuiiu/C: 


T f^^f ^HttJJaiffj l'u ittimlkt. iyifexkui. aaMIic^ tuMlmi, ul JfufiVtt hit 'iijju-itc, . Jl en eM~ X mîmc It /<viHflt»-«; 
(V l'PiHlw i'iUtcuu- 'X II a. vuiuxu, ^e. [i^iuloci ; a I 'a.iic ? hiu. atutut- il <.vl birjjlbU « pw auz/aMcc «tvt ' 
v'fl«t> h<^ ^<- ^tHicuH^t ^ aww- u Humint inu'tùuf jtuucht--ic laiik. .uâi^- ?'èh: cuiiU Je éccoiiUiiU eLS' 

iJcii\rî, netùliiuL icnt)knwi ûeJ aMaa\<£à 9 touiie/iù. patticlu^ au* , !)itruut jialaïu/t^ MHUM^iCW-^'dùi'ivai. Ou- 
Vtfit^ , Jl vouJ AhmW- n<«- ïiUM'.ùi' a.m>îi aiu^^'iau' le^'U.woi 7<^'uj>ai , cc-t/MAW&ui- txm. ai- èienixc ,M-'Ma*t^ 
iJlii ta. wuxxii itiy ieuiu^ atrpiiauct. |<nh«t^*M— Jiit u ûMou. , en conôeamucc. 5v»h iM<ni~- <Hiïiyu}U iawu> 

ii-iOMWi. cuu -ce , /'ej't^wve (««u-i^ti^îwtir^. 'feît^/PT<>«tt>»t<xt cuauàiittrt-^Ae^^ aeitîcuJIaJtietuL c<m*ttu*i- 

le. iii <L la- maladt- ^t^/utioitx. JauwxtwL PLuuAhe- ^wl tncic a,>OcM.»— (neti .J. 'iiuiaoulle. etU-iem. aieti(-. 
au'ii' K'uci^f>a.i (tu milani. ^ttcpc*^. 


d,a.ifl^li l\\uXaMa iY^\vM\«Xio\U CcvXkaiU^fVUA^ .vUm.''^a^ae^'w^ no\AM~ oM^^ .S"r4. J'ai' uViM'il. ci^c maux^c-jbcùia-»^' plioimtiC ntut^ùu, UcutùiWiîJÎIji'iSifli''^ '-1«"^'i''^1 J'pcuviantimpH^ , 
iii kaunti 3t 10. icnùÀtwc jim. 2iinaxa,il ujl (j1i(.<. )c iOiuu .cilnJi dut it<-'<"- a^ïieii'amunuwJ , inême^Jamt 

co\\.kxa^\'ij^ cuic^ fiwi- ,2mu jc pim- ,mumi- iiM!w.e/>~ mji^ à t^imùilLi(kx>c ^ue. jmii?Tui^Ac7ai i mm-muiec 
Vh'Mlt- ,ci t'c'fi; i^c iii'.' cai ? jji' wii'i-f.vr^^ jHmpfëwtfJ-hflXi . Joui ietiz. iwtwi )««.t i'm hii'JKi^ "^t^zcciHmaiKc ' 
li:i JiuUflciie.L iiK-L-'nti'jlûi'iùL , iiidi'.t Ajtjiii. Lu ?iïrAeiiedA~'.iat)ù:aU^i--Liui^ ai*- PomL ?cVifiL- '^càctiûiiikeaUi - 
•ttvn. tiitû toi^ i^atoc l'iati. • 

^ 'aniAoc Cl piHi'L cailla Hii ?cnHiHa-Rt,l ^««Jjfe'v^ 2a»tt ^c Wi'i*ivzûc 4;<_iiM«owi('i'' atuVi^' 
2a.»> \c nue-: U miO -vut'f'iii Mit nu. Jcu( JoU ^H iV?ip> r '''^ MiUweut^'Ki.t- {twncuiiv-^L Qui tu. leut- ïaù ■ 
Jiwc \>ai wt ùotauu '"'<; uijcJ rtu mciti.i. ivu?niii la \>nlu. [iAUillm^ ■ 'rt'iVhcM-' x\ùcéi WiOihi'n , %^a.mtnov}} 

Ci:i tvi^m'tuuHÙ ?lmuni. ?c a'iuc ?c V hhiHchm'!. ,!>uwjAffMa,h^iui- eu èc ^ ahovc VtaAc.e*i^- 

t't^cth<i,',iwiitjutfriii_. mu. auuu bccuiccuii plu.' («ife ,• de JpmC ,iuinni il J'ooil^^c ULmam, pm.iÀKetitjfU', 
^eù wuJUVivtwHiî , ?e-uiyhihci\- M l'ii kv'wi- ^iw^i iliJi; _ plu*' cil iHruiit- i-t'H^warj-tw ^ «m.-c ou '.?jci:i:iiftzin'<»M,. 
Lj t»ntUfU<^ D'illl pfHfpj . 

^ ' bcViulirttt , .latu tV<^ Ptom'ct, £ii_' t<!pt<;.'t'iifi- ri'liii'«£jL. |j<tï. m«. a.Mi!-2. .Jt^iiO noynvzc^ j'eoiimmaiteil^ 
MM lu A.'ii?il't'i.''iiJ )<'- l'IicvwituaiC ,if)il-di'nfi)-icyuL l'uianfMi , «iVi (?u. JctM4_ .jtriMpu'LMhVn 3 rt5iii|.>-'ii- ^i<mp- 

. s-s. if)fln.-4L ; .•'!» li l'ai puJj<i(it '^'MJ iM»-.' lecim.L p'm /lu «rt.ii.Vtt muii un- 
t.'lnJ }c I- d*w ,■ /J«:sVKJ Jut UTâ iUft/.Oi/.« ^h ■ t.ll.M.ln)i>} , ti.efur. elle iim u'i.:i. ,-hiHtau. ?t,>iiia If^J iC^cUHU^ 

l' , • . i . û ■ i' . ( pli 

iii'iMl'rd 3t ^•■^ .■C /ji' P'*' iiuii'.itc ,■ ?auj U Iciuy: cni tU J'iX<iruhn<.,Jc ptwhi.'iM!. \'> iittH(i\-iiicitO ttlhi- 

-|J«U<. I)iii 1 i] ivuiMWïHiv ifU(iriin».»,(i\. t«ani J c'm^tutt-iHwUnitim/Mu-H'i. .V vmpj ,t hm^. i^hait cuueiM. 
Ji l'.'H<L''l- pMni«<.', lit ilM'mi. icau. Mc^m .li'iiu , U iiiitlaiV t.-fuu L' piT^fi \niiUMVnct*i-'À. t'aQi iiuiiuaw 

cUt «*»WMU4iU Pw e<di ^auew .«<•<» •WiU.iDtt aiw<l<<-^ Jctu'Ti «•««> la. fneututc jukinni a 'a. àuHi ?c consul ■ 

MaHvV- pu. ? t IWtlîAfTtM^ • 

(ÛW-tH-dfiU'dtlii iVHi : dkis. tivH'W'^ Lliihc ; jlU Cil. tu:'i nnu^aiu- H JUuii , ^ !S tf'A'ttit. 4,^71 , 
L L l'ciat- 2i- iH mpii iiu^a^ik'e \fxi-i(L $<.icnvitlii'>vui- iim eue «'te iMVU^ ? hJiuti)U-qu ?t* c?l'e aaiieve 

-^ , J . . ' ' ' ' . f P. . p. .- *' 'T /; 

?t} tntAibïii ?u ct>h it-nich ne. icm- MUlUnum- 4lx/^uiei bùu. ^\u. l'^ uu.\ï<ulu. iaU^i, Iciu .i.'c)Lu peHi.>t£.f 

•{fl. ti'ilU- ilotu' 1 'aflKW.'C t\l:\l en .Vil rtlllJi . l'Ul<'jtHll*tlt«Hu'HC fit WiJim. .-Via-lWlItUIMiMiiL- ?U tHCHVCUU'uÙ 

XuciMUMii: . L'iK»-' t' t ('("mJ u Jrti'i'Cj «u ifiu-'cui- *.)a.»..iuai «u'Hun^^C '«h («.^/ritte ?t t»: /.\î' , cw i:.:- u '^j;. ncti 
?aAii. [t. Ji'iiinuii ; iL. iiu'i'ti- i| a - 1 - iL i)^..' t'AYiw|*uu5 4'û.,wuW- ■nctùla.wu le iontmeil , feâ moiM>et*uiUi ahic- 

ini.it, ['avaiiC-[iln.K U iiuim a [a fpi^ .•CfiM'iT/L.Vm- rt f-vw niZi eqau'Mci^i. irumoHdtaL 3avii icute^cni'a'ti'J; 

J .0 f • Ç H ■ . . ■ ' 

?t |Hiu>,i[« jritc mm tHiii?iu< cc pltu nèanmb ait'i fW<VM<«U . (.ini'i ^c^vinofi. i\ii,t»iiuik S'a à. tyo ccmipl- 

Je U ui,iH, , Jvuti.iKi^ ^'H luîvMi; ti-m«c< jtu.iti i^iwtviuttii Je f-ltxiini , P acfe4ti«ù)H , .V eùautîiwiiù'n. 7u.pi^'aiuu 
.'•«opWil'U.- ?i mciîitfiîuir mt nwfnui^ iiM cw<- ''"«"J W n«im a<xucfj<i atu J'am'i^ .■«. /c ^■H«^ fiwt i (<r»t Jatui^' 
(•KurtmJaiâiii.. • s70- AiicJ f'rt'fiKJn^ »n/'A'MuWi»u a aaiie-bc- .'Hauiù. uiaccck- ici> n*ii ^ffw- ryu!c^eJ ^auia, értiaai tiiMc : k-' 
Je- Mtfjt'iWiJe tttt .j«i> nUii itnn ai~ iOztKxfe. ; v-Wni •/««- paîtiîfei. ici ValnilvJC av^-vou»' i'U'u^ m. aal tV 35^''"^' ; Ci it ncmu^t. Jcii..êi . Ji a^'utienh lii i^MM^e^UA^ al^tiw^c-i!' 2» Mai tKWc-icaiul 'a 

• •!) . • '' C • • ; • ^ ^' ■ ' /' *■ I 

\, ' ' CI , l' ^ i) ' . . 

juup )(Hi4 i'atw. ^ii (r<'^e 'louiMx:-. «wi i;WiW'Wi: "^oMUi-i joui^c Jtuvu 3c iiiriP«t<i . Un^ l'tnte'm n'Ai^ajcui^ 
,/ V'la<- .'«'^mc feiW'-Hi;uu AWiifni ,?aujiîW^ l'iui'ifli^ A'W.iMixci ap^î> ant^vL u^ajUie^iCtnPelc nom. vt- ài.ipi'^^ 

.p. - 11. n . / ' t/ ^^ / ^ l'tntU iit^c et.'i'iiiii, ([ 1/ u. ^«. , i^rttt/ <t>- Ivîtitie^, 7 en pa.uti nJl>^ ÀawJM lu- tu'oiiàuc- 3 U41 XiMJ avili ijUi. ■ iftn'ciûaui^ ^ à utt nnrTiUi*L 2intftc 'jx'nue- ictutaAA~ jytè, 
[c Huiltiie. A UIMa'iA»^' ,?aHJ J,i haut- Où, l'ex-ùimce- '^i M.irj ^i<jcvLiielMenlîl^ J^ i^taT'H'^aiM^ S l 
occajum 


'teiLie. . (iv jtahW --Vr^uu liMMicinic , (1 i'.'l jlu'ik ?>: U't'i'miai/tt /IK^ (.-•. frui^d .Vi,v(<; aauA'e. cn.ij\uii. wa'ujït. «jn^-' 
■t'*i«*it )■ il ««-«il- ?d ttuTu/,3'»v'uui*,?u iiu'll/c ?c a»n/itu^ cvf? .c'iCii^ t-V^a L<^\e*ic. aiu Klft^/ju ii<M«î- oAiihi .i>«,eA;a«ttMui««— ci}\nnAii ail .)n«3 )a£>i<- iVnU tîy Mi/t«,y t'fniJt'I'icmi) . jft |cn3 ^lAV^rif « «intii^c t'<_,/n<iJ('<)^<*«i<- .«Irt. t-oiiWt^Miiffc^, 
jtrtMt<-cu<M»tt .tJ«j MtoMWiiuu'te i\M>nMili (C f 'axtùu(iiiinf.j iint. t'iuu^'^ut aiut^o^ ^^u*aMc 4»^ ^u^voîru - 

>-'ii ucai^ituiam.- Toui u* km/3 aïonicu» veucH'» ?'- txuvet. cpcmw jaùciiM^^à. Jav/n*": aauilM- 
•liW , driM>l>ù 3e: la -WA!-, Claaucituut} dauj lA- haKchc , kmuui. datu luacvou^eh -e^c, il vctUL .Vfiv ' 
•.VMu Jatu ?iJtifc. -tvHM<ir?iafi!m<;m- à" iWùr iiM'iX J'^taw- t'a } \w- éoA^ ?' anmxch.^ Jichi. ?c ui^ hi-uuhc^ 

tÏÏLt>JÙuU, i'AiM oiuîltw. J^ih-, vc^tfi (n/p'F&iit au in. pUiX Jiiitp/c d-eELPatau- ,Ul UUmu^ (iPvti.intu- 
JcmKoWiiHiw- a|?|>Uc<%i'U^ À l 'l'uhtpiih^ttVvc ^M t'a»*. c'fTrtW tffltiww* "1 ? (iw pit trlui vrcJ ei^vtm, ■'cKc 
Jcltnti-iu'to eonJtwO (î iMi 3irt(aïio.>hi: y<Jn<iu\L. . J\- \u \ouu-- \iMwMi M-ùniact ?c nPHtJuivit, l'examen 3'hm 

OM- ytiu-'àu. !1H f-OM-iiiti , rt(i .pj£nu<?(- aïrtfZi^, pataiL ?i!\'cni' fccjtic- a», eeoc'ii \ aâiziLvicHt't^-hii, 
Uuaia: (t f-vm». ?4 vite jjto. ^àjiati , nvêtik une .ti'htatu'it M\i)vihtnh^ jniatu,-[a, zijiik 7iuut-VciJkt^ • 57». 

111) I) I) . ^ V . h'i'n ,V DwtPuJ cVjL-it£. Je/uuJj c^J vuÀÂMy là- Oû\^ï^~ ifZ^tÀA^^ eM^K- ùx^e.^ti.vwneZi . I i-C[ai'..J <?Mi- rt»pa7ci, Mit UH t?inV i^W Mu-ww . Ui. p"'»"-- ^"^^ lît twi'wt- "î il ci'ivwc UL .ti'-»:ijL' i' imu: U|fjc- 

il\uYdlix(vi\j!\i<^ ■\-a.\iCrUyUcK ^Ci}oidnai nafluxanki "^c-i'abMclc [oiWtHotklci: yïoazc.yôn'c ukïaic-ee. 
?c ivfrt atjwhoit- la i-iit'il J'anit- ; 

1,'C'Ul rtfLlu iiuiiViffMaii'- jfjt'ïtfjc'!- Jm a'i^c Injtï- . c'f 'ii/iM'Vji.L p<x.' Ivn^-^nf'P.V iiui Lj.JûW 
Iciiu f'AwlVoiu:.'' .(.u'uvi'uL l'tl»; àiùhi-> ■ ?niu t'aii;tirlôMiii w patwrtiVt- ^ ?j^ L A'ni'^fe . . . . t^^llaùt urne 

Ci l_ midi 3e. p^iMJJf 1- Jwlqiufru' prut |rt(''rr(>i'i /VniàJiirn- .'(^,\ /"««pJ a ..<«& .■ntitcu.-céii-.n ti-^^eii<~,tu 

?,;j,:ii|)h'oK ^c-it-lùi!* vèMcaiii TavditxiuJ . 

i'iciiJ l'fi^ PfHC- ?i(A tvi. [JiTjJi'A'ldi 3 l'ii^iVcvL .^ù-iiiiricilhjj . clUxii fttrM^ciiJ yliui a\'aUl. 

Aa^ ? ùi<x>cn^tno.ti<ru. HKjt'iicc .m' Pc h'h<nifii'>i us ucual t'kwi- t'w / Jwiu. i)c c'limwi"U] ) . -W/^ ^ 
sno» Miiaij 1 (A;atit£u •^«i piu;i|k«L . pat ^ctirtc ^m'i.<-L jtm. ticcmnvM. i cva^vhh^: au -muiL \)aMi^~' •7. l'iuX ?'i,nc luittùit. VMV , c'/ti'.' U<L Ju ?i'la/i'iM_ pao ?aK4t l'ul'JCUlile ; ait. ccnfiatu l 'tlcei^liUifitX 

•Jcuit, tOUMiic l'citi VfuJw^ f'ctjjPi'U"". , tiitttJ f^^(l/.^ iuHÎjanutuuL <iaicJ<hiiu tjaiL.hu\?e. JuHtiiIrtux- 

cM-- bit**- . Jciliv 9n wîwi: >.*ru(-' 1^ «ow«.i\ «;iic c'wrtiW ; l'tLifefttirii ?e. (a. bnUi-i^c auc miUiÇS' 
«>!«4ii'c'zû''ii>* ili|a-tiu t'ujhti'U-' «iMMMA uut ciiwtt'fi. J£i-f.'t ^ wii .^et^("<- vrit bat une- atuye^punic faKf/iW. Ui witmv'iu iuHtifuii* tVii't^ Wniiflle., lufLHn.*: — if<tiiut?i,'«« mhtih^ , ua ?<nat* OetuiattiJ jni'JfnhuL' 

leLiCi'XÙireHa. i'ji. rî-ntii |t«rh«i»: , Jc ?èi>a.*éc iwt ♦.vu U'J lmMi?/j, ?ii <«o. bei-UL'e , cAtil c-fù'la <"i<V ' 
i:«xia<iu. tilUidVii cufc l 'rttomtt^ ce ic W?-' ; mu^Ù ùLn't'ii-.txii "? ii/KH- /ulati(nt diLCiL cxeuijL an' il 

^'CMuz .■• t aWii-fù-'K Ji.v'»aic !)uia('i<^ «^ i'utaHaclJavvL- i}at'?e^ t-£{^tle>».i- mn.i^ ciivuiuii.'' ?iu:Aa- 

|?t>u, ci-ci{>L.l<x. «IL- tJKtwijJe. ;^c piMl(^J(»plJ(<^^ ptttWIi-'ciinin. itatiwMc uafiTttrtJ .^inwen'U wtcmMtc . 
rt.iia^i"i'mic- ?c !<c tU|jp^ht«u.'^(_^M'«c-|>t'itïîiUcaj>Pf(t;t l'trJJtlaÙe, f^l'éhhuc .iOuinetnàz ecuv 

l ; ' i» .'''■., P ,- , /; • . . . ' . . 

kit . £|jif<i:^, /«■>h'[ù |i"«ji«'* wt arfetii pct'iM- fiï. .ViK^iMi'iinh'i^L .'ivni. L<acnutt(^ ?c L^aijircur^ js ^ c^ 

"5 ^t4 5 ^ 5 ^ -^ ^ 
à ^ ^ '^ 

irî -cii 


1 ti 


(en «^Ci40 mtt uWu, qi''il »M'a m<<. rW£Tt>uut <V m VVtit* . l '«jimm'i» jk'iI *'<MM<ii*t & i\*nc uifedifii uotWtiU., 

Jfiit lau-i^, l'ciuf p««. -f/tt . rn«j les cftU^{i'im.i la hlut liuM^iJ ■ J< muo^ pow/t. JiUMftiiM. ?u muJicJu. L'^/cmc 
tAi^ul }ii ChiiutauHi ii.\ci(iit )(. I fv'i'ihït J': chckiWcUwii eu tfu (tt' iuiX'cmvuh Ximu tS7p jiuaH'à.tu>i 
icui) }tt OUCU ucMnmjcS ) aUi^t^^enj nf^^cnJti u. a.lii'eu'W'uJ . juJau'à ''{t>m\u-Ài' tfmuuAfti. a.itwu' VaUtu- 

jhR) Jtiiclti t«w«- cOupui/iwi*. >:caui.-'i(. Jif Jaati. <x «wx^J ?<uim(<^<%i tV-i^HÎt».* ,• H«i ^iv<^4umc-|«u Jd ipè<:iuinu 
?K afuu. Je ««ut iMti ji Vi'MJ i/u>Mi^ mViHi» iVjX'mu. <Jil J'. ^«cai^dù. pl<uvt, un UiUui tumilrtc . t^r< Vûild -t-ilftn/ 
ItlJi tM (luWtium- ^n^j\iaM t>rny iûiii l'MWii* au'it Ht- f'aai^- \>a* là. 3t lal'atuue- a>Mrii\i. ièclot. . 

' i' ;r . - •■ i ■ ■ 9 1 II. 

L fiiiL ?c l'atiWPi'c . .'H uMux^ i\ l 'iLilUC '.ôu<, mt .luatu aiu Ibi-ixtkfuUtoi. }t-â »j . Ui ctrfiifu* > UtL cdi.UA, 
7ff«' vinift. 1 '«(«i !?£.' t'^ftiii* ifw •re'nk'tw* ,t*|»t<y<M^a«t '« ttfn^ Ijaw- ?*«*£ ?c tMhzatti'n. i:emt}{èt(ttuHt. i/zu'&.> 

I' ^ r ■^• / 1 ' ' ' - ■ Ç L-- ^ /'-.^ . 

ac Juj;w<'Jam-.i«. i;£>K'|î'««n'i(Tw ^tc iftecMuti- ? uJu>u. iciwcctiem. mik pai ?iii'aiàilu ?4- utafit^ à uiiro- 

t,'t3eiahmii , h VfutUitb .^i i^auu•lllY«' eriicuK' ,Jt ccxifi îtiatujeul an-XlcMaïui , f«fj okVh m «'oiL,a<^' 
(Wli^ltoùi l/'q«UMJ!m<HC ImÙellU JaM Vtt.\k:\rû^C UcW,. L liL^em^ " l'iittcu.' l'i U itfèie, \itut auc l'uJuU.iiHi 

(.) 'itir HilMCfU- cxf>M ?c»jife iSS'} n IM fi.i:«tMfk-utu)u..7u.ij:'-natij inbf»<ih'cin\i Jcl.'nitdJ . . ssc. licMcaxUviCC . Miitol ^\ a. ivliic .\ viul, [îci^f«w<L.J[>c!i'/rtWi:<.4 a-atrlncntcirlnt-S eliei- U) nhixiciuùL ,f't')L 
W<. "•*■ . c'Iînù iVi', il l'uiiJi'Tfc ?c Ji^fuiauri. . Jl ijci. hcu-im^ ei-j^ttfiuu^ ; ^MiJi fW rx^ffuiii^ %i.\-i^natlii ■ 

ei.a\u l'iuKli'i'iti- ii lU'Mi'yuftOi' immole Otmi eaiachiiiei .se-^tnocciittJ , mi iMitiau- lecoimoÂiit, dàje-,Pej 

JffK M-ru'mUï Ji^m. bluj ou. Wt'WU WuiJMWttJivc .[ciwimc Pam fix. jirmhi'u:. ')ei lVi^jJ ma«^rt*< Pcw-.m^/n'- 
i»pH lit (niv .unM«vii, l 'txi'Ui\.ct. li l'ouitcbsû 4ii~at\utalemt*i<^lai;iu- à. cou}i'ah>c . Ce{a.laMjt.lU lA'iiituu;- 
4uni cliu Vm iv quuniu' ii< (rlf^'tr}l j'Jhw'i. enHi: ï'uicciatuM. n. m. aMta/utu^maJM'e . (X)aiM c^i ^H'eui-coiL.^ 

huMutuj M /•atUù.'ftc dt faillltrur qi,;'ul>uimh'iu,icMéeaiiùiM£^d(i-''u^i*tJ!^ûH,iii'(niJUv<niùtL,Se.la^ai!- 

.fou. Huni'cKUK'u, ■' iv ' 'autctiiit^ ïti tsanlitA. ?u «cl <!<- <V 'Ah?'c. <]"<' tua*iaiuM~.fi' tnn- pk ike. lA'uriwu^t 3a4ii<r ' 

.rniii>ul(t''icM. ; c(Ll Mai(ni_ ?ùpci'ui. Jiwj {ai'itt- Ji*WwWt 2i Wê^ i><^li'alilti . C «L t'iew fa ('uiu'u «at 

tx-enlrHt:!:. Vcù» wuii'viftitnMt ««/ teùtt iJiî ,au icukane,, Vex^iivm^c 9e. ui wt yminaU- OAaehet. ?u cul, 

ti^UOUitvikaim.. <<M \laawenL. ffiieUx- iïu i'kIkmu: ?'iMtt' ^offiit tielx , lofuùk au. ^<> 3c iti' cavité ftnuftalc- ntw.ci.Kcnax i ft'mwu \c xe[itt JW. ]{'uiti dam uu iiavuti iviineu um- iu.t Uai<e{ l'autat ['ûCC^iien*- 7e teveuu- 
ifluJIom fcOu ilMîûlM'flmiL une jipDlll(ll>f'l^'"lMCIL vei îrdM , âmtmUuta ^'tiuùcl' "701(1. }ffltl«<«*i«.'<* 
t^îf 3i1,)î?>). Ijliia. tkin'^uiiaûui nnkiaiiaHcrui , cnïci ?iu». ViiMCVc ei^dtVc'ffciult énieiiiuwum,,iu.ii' bmH- 
ndailh à iianaîct data U 'C'AbCJ ,c'c>L. aM^-i'<> paifii.* ie'iia'uci. ?i ï'fi , apti^L Itnii'uujL. htlva. ■ iX^tLciHatl^i, 
mi^MiC lîu?aua,-a piiuùkl. \rdu> aiwUi ia»i i(X l'aviic, iauJ M ïattaeiiet p^tit itUt-'attUiHi^jH eal ,t:cit^- 
'KhuJW' lunji «K t'i^Tt?.^ chotuiit piMJ 01* «HfiHi mt'i'Ut dtM <{ la (iiMiiw^ iinM.. l^iya-uid-u pat t^'jotpTi'iTM.. (t)a«i 
C<v jjittt nutln. VoM.I. pM-v»v(£,^ u KduivWiM- oJJCt»: Mat"C i'eii-Jpuie à. (a_ piitm ?c li\. c\ti'il'e (flijli'iiftt- ^iiiuû il tu l'tiL 
l>(li WioMAt â ('o> ,■ ^iutuuw |J*i Pe ('(«^«liitoK , tjoJ Pc •'fvifdtf'iif.' A^it'tX. , liiw. aw- taoï^elu. tu hu maL fe.' o/fi'- 
li<(iVii> }t l'iitff'utt J(V|)£,. Jtcoiij |nu ,V' fi»niiPét/[ i^'iMii liifcM Jpe'i:('<«& aiptcim^i t itte ii\L>cMi. l'aicn nu'it tue 
.|janai(- Stilitu À ithi uni aihu'm huuu'u. Jul U caJ clini.'auX. cJUi weiO U<nii l>^<<hrJc^t^>^ M'U'Ut? 7>m ^eicatuMi/t. 
C'iliVi j'w WKiKL a» mti'fftùJuu il Iti.hwuctimi ?ci A'iiviûiiaH'ut Ut'iliani'L. ■ C^ lU Jitni-i->nJ,a![k. 

■Jl-'llWt ri«ll jrttM( , U.< <» f« Hwtf .< >riJ<<UÛ) Jcnfo Clll', ?il«j f '<nfiCl(M'f l'oM ^UvÙUtU. JcrlIA. l'i'nfiiutiu. ?i- 1^ MalaJu 

.JOiunlc mu. aliiialiuK Je fJi'IuU. Viuiiiupiaiif- Mi "Uiâihcnutn. ,à (a. iuh^ihcni ,iî [t^. tuiÂuic i^ei paniti ;itA~ 
liilOiH/R^ , Uh iHUCViciii , (et CtXtJlw: CilicMlaW l'iVilaattU- U miMI JeiU , ei. miii . laii i'cm].}1c\ulic crumu'ac , lfU<\U'- 
Imu-C^u hùi)AU. tCMUnix- Cin\ ou irfi'moiit , ia_i'oi'n'fuu . .(i>.(,c ï'iwlKtuu i' un h cutma^tttu. VoMot JdlcuuHC muai 
Uk'ou 0. ' Bafihu't fa pa«i"« Ci^ctnuiàuce JttJfUift «^t JpiwfiKU'i^t' . &J .•'fJr'îiJti'J «i pw a^iavi'^t^ aai^cvuxitH eW . JJÎ •iiMn. iMoJvfù'aiîovU) 3tuw I'»- diicxîpiicni .iXicii, UiJiiti't'ci . ('^/i,t / .HV- \'ii . qui' Wii'jJc ItJihwi/t ! VAv ituiw 
D'iut taf^i'l^ntHiiiti- dt'£<:, ('AtffoTi'k J«V6t ,• «lu. n^ c'iiKt.iiu /iiitc l'imilKc ? nn ^.ni/e et- Ji i'pkhiÛ^ uï^l 

^it a.\^vru}na[\>iti ral'cl'ùiMdv* , a cuuWu ?ir^ ijpi'nùiiJ iiudalii'U^L ti-vie^i- ïal^ùi- poun. euih-cciiOlui. uMc aiUi- 

■ïàu.it Vouiuuti eJiciuc,, h fwik Jnh au'iilu Je uM!\Ahntt- au rrumùx aotrù tM'ec Uvt i:jma%acoi.i^ D nue 
^iifijiiii. Jèct>L^ ^11 Je hnnwM.fi:, ^cMuie^ vaiuL- Vini)ut. l'ammct , nxt iwiiç c- , ItxuJij 'lu.'tl it« J'aajt-, /'/'■♦« 

.ptwjoJf i* a.|)|)«lit 3u MiHit ^c t-âtiiu. hijpcrlzoji'bicHU.- ?c l'anihi/ruaiitu. ?ei rt/nA-niuct .liAiohjx'.iittfu. 
a. U loXHu- £>-(-t(rpl7Ù)iit au< •umc.^u-U^ le tupi- ^omj Yoxikv Ja jyu'iff^ . SiL-cc ^oiw au'ii ti a. ctht- AW /^ciio:, 

.J£>tinf.t lui. l.'ialu^ au'i*H Wi: JixiumL jciiutUi, : c'i'n'siMiiu-Mt- t<int , i"'t'.t(- ii"«/rurj fa. ttu<nt.-^£M^ t>^ hiiu-tu, 
liiufc jeuUMeiM- ctfeiîècuii-- à ietfitniiuz fanitlmi.,^it atiautiai u h-n.K-ajiià attmhCaiu, Uiinc itiu. ,iati^ 
prtttrtat--, huJ'is (lUt-i^tMU Ui aaiiti cai, d Se Cowoltaiu- cl idt incciiàui tiacheuiui aiH' a. nom. 'ff'^ ^ 

.[noiiuît k) bowiiilit.'' ft)f<<' • c'aifiUMiWwJc eu titm^ ■ citi am^it , ii*itDni-^iut<We>ihMn,ii 'u'ïU^uu^ , uj traïutf 

jlmuiaicttU, . J 'aWfatiiicii ?«- •K.'uii&j h<Ti>4wtn:J ,?cim.' {gj Vti^w^ , 3aiu frJ caMu^t^ edau] u_'fiiJK irmiitiu 
'rif'«eiia.'iiifuuu'u. , v^uj i/i^ivi^/c .a cc-tywtfoi, Ctii^ nue ^f^t^M^VaffaL ^m H'aimataû- a»x.ehti-^ Mthuit^ Jujdi, 

'i'iqvui . Z^d {'i*n . c'CJLtiîLiMlau /uiMfjti-f.i/itni l'Iue.X aVi(<«- .owjx'-'Wa* aie j uiec Oi {•^ Itnitu. -fMfyntftWu^ieut 

;. V it /f ^^^• C/ • ;. f ■,, ■ I c I • ^'h 

Cl 1 «vHb'iobflfbti raotaijwju j elle Hîau- 1 m-'miom. mjuicI} cuiiuicMùi. cl><,i^tiiautU ,a atutc <'<'»- hiMueiuuuui.-' 
'n": .<nL c-<:,ii««i, .■ &<ta'Xu tcYcmchicc .. Jrff.ntmutmi faOe/iaïui .eAhuotahjiiu i-Arrrih'oue.-.- Vue Miuiitiue. iif'aii Cl ml i , CM >uiMtii , l'anfrfWUaimt TaWùjK^ , 'outauiJ Mil ^ taw^ au. tyi'iui- ^i^ Hue iU(U'Jn)i« <:! 

'ritfic aiHcuiaiiL aMfi-'hil. iw<- iiuVv 0(nim, ^ Je luowtt^ i^h c;rw6iiuu^(rR- oi'ft' l'ainxic- ut-tin/^ irciihiiic--awjw't 

}t [a. lamnU a^nnitiuia, hl. terne Jt- la, ycmmul twuieiiie^. e. ilt3-à . taku^ ■i'ardïitonaJchi^ 2e6 atiMxaiMA. fi/> 
•t'a'ilNufe. Jtcwt .-(nÂMMiù't ^(Sist. w ai'acaanj.L , il u'o cl veùtôMemimy, à ^*''<'X "JM^ 3"- m-nn^i, peu icndôL' 

Jc\lAji MlHM.l 2t-V9Vl an'M'nli TOMU ^e, SÙcuJiiirH-i ,i]lu H\-'UilMMi^lU. JnH-' fU^ ivute-^ AWflUt- 

Ia JpccUiiitt ['l'Ut lit lîcU Jàt W. <ipicificih. \\ci>BOiXiUTV>[avx- 2^ i'ci'MnpuMu 7(4 ahi!eùnii,L-,aNûiumM^ 
ï'avdà ïau-- \M\;i - MJ-Wt dcuii ntd m«w«î<) fxavaua: iuxta~miitiiltL{\iè^].']oMctrMuw'ieLMec ÙOMMAJ- It 


JatIttMc aJuù. èe. eJ]t. Kniitl clùâ- dtt ( jAurniluua iuiuùchex. Yevira.>ic Jl^, IiûkaSSs]. Ju^ emiOui 

<*•■' 1 ' wS^XDvakhlL ici ^HojùauùL cL l'adhtit. naucutuwi^^MM letiivc ië tue ^tru^^j^jlifHte , 

01 U X a#wû'*4"- , àaM il. tMiiMiic , Scux uo'wb Jiix hiavju \t-viic ntiMieUaù ^c- u'elûj'Ai firud-^ 
a fol». ^ txteeti avec {'tiuhux, . c'il. ki-M .omit aut.tùc--biavaMi: lùciMi, iu-xhuu c^ua: }' ^iitmaaM^MmeH' 
Ata>.u^ WC celvuûiiiec du ImonJ àa iutti tiàif'Pe'ùinu^ iWU lU atkWimaMiùJ <nu- tiii~ cciHK -l'owcuule/i' 
lUUJtiaiUL ?a.«J kvvniUs. t'ejuMcn ai«'iV<M- 'caMaxti'L. W oMtciùrtuu a-iHcalainMe- ii<aUiim^ MivufL^Ui^iM, 
Mwde\}r>tt . Ch tftuk,, je tit VffM f^at Viui cc>iwu«t , <ui pntu. ii vtu.- ?e UL pjiuilfU'au. faibitLoqLaut^ji'i.pifluiiia 

Ott^i'lt"^'*^, ti^ faùoMi-binh^ (fiih- lauJlTinUalnUie M<-ï Uiiwi.fi ^Miftherùxi/Le^ .imtufeiîi- aUe^dcjrUXJXV. 
la «ivuJ'unc iau4 la. Uieiùxt^ . 

J. 'aune- poiML, a w.oiA. mu , cqaleauiie « «n^isi» fîtMcL au. uluc-ci : J. 'aihat. di HMcviu-- Ptvwt, f'o»t- 

r'iciucnon DeJ aii^t*pai(i)tti fa/'e! ioriW i kimuimct th plul eu hïui t'haaiU-iDU/e.. 
/IL- • /c ^K \ ^ r\ Pr . . ^ 

/t<uuuiM-,ie i« niuA i.'t'M'tîMtujx o- ce vcicmfnhn- . '■'"<- 'Vf^, ui chclejL a. cU-muli nu. bcvuUiéeM.^ 
l'tt» txa.thw.cw. cJi ou'tMii. HoUm- 2es iW^int . ["ilu-ni. icjow- en 'dtu. Aiuiythm . loiiuaU mu- tt'a. wî 
i'i'uj{it/u<u^ 9€j a<j<ufc( hajnu.o.h'ouue .Uct le ?n'i/.'opn(MtM. }cvL Mintona.ihUi f<x''c'fi'j(u'-,i-. rt( a .(.-uitMiaitv' 1 ■uuvc iiu< ciHe influtKCc iyi-7W3te ^caiDaiu^ ^ 'UVZtfvulaui, ai l'c" M'i«_ (< jeti ^ mie ((luJt Ofiijiionueïtiy.Cft 

,««1 Ji*)<i- *'<>ùi "OU 'TàWiiijiu, , P(y "^ùolixti MKiViiunO . C'<{.>. «u Jr ^'viV«M- .<i tJMi^aMc a\u àilc^ tic v<i(ic A'a.i^'" 
«uJtu («- |5«t«4 ~) etii TiScuti . 

uJ i'i>M*Ui/L aux m^àiiHL : ctlit- *u. «u'!«JJv+*tA joaiJ, i)e H<»fe ^>a4^. V(»iM^ 'îïVi^r |jwt^ , 3t wKii4 P/i'^/^ 

■ Jr>wu\\uM <(^ JiutjiWMie^itc J Hiu- arlhTiht^ JÀfBc vtilai,iir^ ^ je-i*'u 'uv'utti'uii va^ ; Il tm ycuuûi^an cot^haùt.^ 

i'utlt [lainvwi^ tvtfct ivth»uiawi iixm^âMtt' / (jM. auHuM^nn- àiu 3<rMiHtvuf- -pot itM* jiuWt .'vt.auwiiifïout. 

ut'ui uoio TéiU Je p^t«(^U, WM. |)e«. ^c U^^ ■ U*ii^,vpiùtaU |/jrtJ itiL^ipatcz. Jt voifct . t liuHuttii.. , JûMtt- VffUtyf Ci \7ncv\di ce 

/^. .- ^/ ' /' . • ''' ' 

tU'Laainfjnc Cirnfi^i/id puJ~ t aiUtnîJi^ . 

MCftt oanu Mi ^ttcuw. jl i'atxiAàan-iCowvmL {m. \)c.va. it ïc-io-Wicwi. ,J iMU^ malade- pteJttt^oMLjutu. himianejihf ■ 
iu HvÀiiiDc if- it*urtUik. ?ih)ui- ii cii\-e. Jtm~ , ai'ee M/HwmviJJ^nwwc 'Sentit- et c<riu:mdi<-aue. ^n cha*npvùiu-iecy 

^ ■ -rt ■ I ^ ■ 'F ' I ■ t ■ . /' 

a<.'<;Ki<t A Uv foa auoii* iauimMiJ ^ «<_ pauut ecux -ti IjIm^) ACciu>«tit«- mtmbu. . \.\A.h%uttH nu au iheiultir" 

fttii.. l 'btwijJUOU- Av.^ MUiÂaii- xehuut\AUML. oMec civulaunl mltùuMiitèj ,^hiccUiM eu l'héutiaue'ffie-iu,.^ 
Jmh\-\.vo- ie\Aie>UilL- 

e- 'L. i^hatCfi- ûr>np^cl^L. i nue. l'aïc^ ^_'ciie- htnudamheiu ■iia-'LUiwU- lit (^caniu'le. iv^^ fiMji ti l'hewt- 
atttJl'I'Wu iu iruiliiiaurji- ^t. , 3'ftU^M pato , ui noMOMic- du !aew.i ivHeueuv tM.cete.ii tucu^ct ehe/L emt vualaie. 
X lo. cottita-cIruvL^acCait. lU-au. JpiMMi^<jWi)c- labû- }a iruA'MtauM ■ 0ufvu à. oMe. Ucov. fU-S/t-^lhiM ie kâiwe imiMe 
MU. hoMU. ^MU laaujfli. <..iL. i,"iau<ri~ a, tef^-^iid'e. ■àc^'ie'IMxiiMUilMiMU te. jftie/L 'hemovihuqui.wL JiAuyffie.^e<jm. 
ijyMtm Je t^Mte- ctmp li I eu. cPwJ Mt'i'i»- tu ji'au-te^ c<-ip^ tjw^ ce. Jcntiiui- caVi&fptÛi tMX.-(eàint^ unu-veB^ xï'auhiroiU . 
/(ntj af>cML. 2t. tat>pffrkx (m ^ètaiU. 3e l'auiriiiu , tapaiii"»^ en ?niai mût) ï'wratu, de, ctMe.mcul'ùiL m. 


Aa. waiLxie- A.\^enù<nx\i eu wiu. vewte Jcrnie . 
u^ I JiUM \llv,M.\i«w. m Je criulioM.^, eut le. iUli<M.-i<^ ^îh'nlia^^it.; UL ui^ieMiaiM Ma/lvu.rul'a.hmw'eLydoMilni. IM-^, 

Snv.XjiMtfii eu.t iLtMu); ■yÀ'c'UAiwoiUX- dn-S? c^iL^U ^iSS . OJiaatH'.'hc ^' l'l'euUewe>li>cjii. ca.niuliaJu'i^ 
''-'yo'^*- L.JV i*-tucv< ?u^^7e.nia>U Is'ïïi (X. ccMew twt cMhwi JMié 7 cntmii^L eu ifu iu.t}uu.^iu ei:<ultmitu^ {'e'peaiu-iiii élu xe^m- 

IWMiC iC i»uiliP« . Ujinu't tM». a»t éM« |n&)fW<^ •iéWifu: Jta^ qu'iUi »«CHM/u<. JcJou tubUe^^ la-JtUpfttitit^. 
i'W. CftiJi'll'C -V» iVJ /<«</'-' icien. htnuttUaU. ?t<Tvft rtVtir W ha'UlcuuuuhJ ^fnùxuiiti i Ia ^wuHuiit^ }vi. fatioÀ 

(icatfti'c. Ut hù. , iiJi- îcvût 3m. ivli- tja.uutiJt- ; Il ujIc imw pa^^t^ù:, l'utvwf'uit âe4 i*it-ntvte/<- 4>(u/t. aetuM^. 

Sfw~ txa.<xtxii •Ja. 'ii'uumt-h'- ttv-cew- 'itniÉ.fot'môfUaùjue ^3iMtwM.',M, wwojc ^aiiet un tjui la^'jMHOt nu 
IclicX) CL f« iHcW H*nni !'m<mu. - IrUnJ cti^nut rUarien. iUt~ Hpl'UMt CfftUu^ iu, tiecxiuA. tah'trtW ^« {•«tp.c./n^iis 
/UxnbiïeM <)u'iL ixà\i imt "éuÙMusrhuù. ducift 3t»u-t}ffti'<t*uyJu/i itCLJcniiljiubi ae^v/ULU-, ta. JouiinUte Jpùu»C 

eioM, ouupii- A tOMit- .!«_ aJnaiJUA.', ienvuu aeuicnc 'dtvÙMi- k<w. Àca^ tyitfi^M- ntjiuc ^<nu- ■ie^vicc.trtpeMiivM. 
«lli iu pcii' «aJ ccMMiu<iucL tu il uuc tut. t«u, <»vcc i flt^e kj {tij-i'iiiùit.K CUmu u.eou'Uuu. ?t la iuàL.,A himmC/T 

i'eli t'Ju rouAiuc «.'ciJ i<i)t«tk-jC«J ipuA:. icrm- Ji iwiiici- en miui^ . l<fl{fLiu haxau. txii cirmfwui te ciai^'cu. «44" <?«-. 
c\k lU jnir|j.« OMHWi^ b<xrfïi , .-Ui wtwXrtAi inofiuwi et itWiiMX. aau&hcj Jonc 3<MM ia. tcj (TUth'irK- cewtfùit. 
l'c lelpiuCMM. l'rt/Mj^ .'ut u Mt auaaJ dk. it^ iovUvi- ; U ct^o aaa<w^ Je- lî^ma. t^L. 2ive*iu ittwuinL , 

oZo^Jau'uii UiHa^ii»nia(ji)c ,ai< fuit oitfijM^ utometui^iti \nii \aJMti eLaouthc, mu l'htiitH à. ivrik.. 

f atfodH/ ,(^ wuiiiiJe ajft il. Uxùii- Mcn^ .icM tile- tu u.itifnii O- iti mcdUtu ^è^AloL 

t^ZtlloniU. ; iX^ùi xveil wicfe b- ùuweaix , e>^\. OfM^cJre. "OoM t'hintùptièu ?xeù. t'exii^iucL- 

ttWHtt'Twri*. 3t, ia.)ivtfau. txtvw^ 7c Vhi-wuwuke. : tii&fft<~^. Pianj fc folie patit'tcu Jtx càcnWa'^U'^i<n\. paiiuh 
Mciii^auh, ^«Mj j a nviTit' tn|«^i«««, , a. '<'•"- u- ■u'H<i!t. tioMétaJl . infnùu^. Jam. nfonuj eu kniucw- i*c^^ 
iAtilu- mWîvWl- (lit • ?uiu* ?u mveau du iiutitJ cùcomfÂuiHtnuf ,■ ta. i\uMi>4itc- c/ntvuuu ioM at, tlaimu, ai/J 

tlljmitt ?t iatia tu. lyiMnik IWC (.VU^tatiirtC rcouaeAhi. , hmw «««. ii'a ^^t.» tf'fi' ?«"^t)ué. ei-u^ioma ut J'en- f*UL. 
itMMchù aa-^tiJotU ic- la. pu wcu- .Jî l'on yyiaiiaiu. ma Jc'<uf>e. auhxo-ntriteJciewu. Strtùeniktumtituivuaéc' ('I /■ny la. \iawvi. p. Cqb Ja«J '0. \tccn iu <7 ij\\.a>u . SbS 
i'nni'ah'i aue. eelui-ei t <^ peu (»W fc». UrtMlc et- W iinuMÙnu i iwig- trutMoe- .MoAi^aiiKC ; iL Heac ?a*c4 uuP 

W. VMiïu Mj-inuiVU' ?(- la. akcOWûuJîifv Ka-ùéhxlL cUcei^icMh- ; it J'eklM W- M<nJ j'u^au'iw- iMrjl'Oiuitcot.- 
■{icoït. ie ai ciÀtcvWovuMcntÀ «met hmwc iuMviei. fiM.ie- icMo ei~ ci peu., pr'u ^èhw^ ffiiKcù:!(mMimi~ au/' 

Cii t'm'iK/tflKoK- -V4 lé\îeiiJuWlL ; ( ^ (^^Vui pavii J( CjL cert èiui^.nan^xi. .ficatekiewu. 9c io-Ceucht.. oi>fkj«<L «(^ a [^oa)âii^ 

■.|><w eft titiCwtf* non. (t.iai»A- OJ'a|>tw telti.iiinffilbieyi Au houomc oMi ; cmief>captwiue.,timuuL iet^heuXoÂfu^ M-'' 

Vii'iic^hatuiMi^- l'^m et, fW^w htmiéMifa- , eu cmMkui- au^io, tnufo'u, 3ei a\hi^^ imu^wawuu/P 

t jlflii M'uvffM waàf'w»au.L aux liiicWL ie l vtvMWht aauchiL aui , JoM u Mi tmim*- nfutu^iocruir 

Jî (ûit falahetW (a. coiwe 3ite Pt Juci^ii^ ,m.AomJûe,^uim^mCtn^vwiwaaiin'J^ OMcieK li^^^titwit ie- 
jMvlt , f 'i!iU èW- (tMi- CeWPt- (W et foTjtA. MX/M^t icL «M c^tOMC f'fï-tîîia. ( lâvr fia-] j X-x oJVlfct-' 3^ a-VUCl-HL^ 

Ci. p(va'ui"t toi ?ej ( rnVteJ uvln- vajMUU'M I vniUei ie^ vaùicawc ^« cdtè.-^Ceii)- It. loueï, <pcMJi'iUituiOaue.f<iiueuiM 
.a>4e.î_ votiuui'-u-ii*:. tÀitaïc ^•<. t^iMic iu/ihiu- datu {iLUiM Mt^tJu- btiïnieM^ ,Mt^K£f>eMu iu^ 
cn-iu_ rixdiujct- h\ai lu dt'tiiMjùnu au'it ùevau. avcw yruvMlCvm^em,-. Ciu. muMu, 2e u^t- CaufH- 3t jùchiùi ,-u^ 
io^t^ a. ^tRttjc c<riMmHe.wiMy,iLiU>ucM-4iii^ic4Jitwa. ?n cxi'cjoi ihu^fiti'ehuJ eU- Mf^ lU^tiU'au i-emu, ^'-('m- 
iuh- cowpoM^ la. iMivlt ixïemu.- ti^i'a^em.- 'vm^jrùtiMPMnwiti. an ■«w eau, Je.Ca.cvuurMinu'tùnL- iMmiemu. de, 
l'iMida. : «K (Wfl-tH- , tu }i''}ôMi Ci. m. ôWLlcce.^ la. Irt'-^U 3e. u, fcutt 2eiitw~'V(li lui^uliêu. ei^mcuticiuie. Jm. - 
i\jtwii vnAfMew^wJa auttunti gtviyiu "iicwuL wawhiuuiL ■■ eu a«aML,im jyuwntt n'iÂoiieemewi^l^. -j-id.Ij 
/ efitw ^wto II Wiut 'èvViwivXix. t.u\LiiA\M.i.\iA. onhueM. di la. catdiuls. in^i'utj. ■.ctJatmetu.aMe^^'i^^''-^ 
c4|>JliU. écneuve atu4i vHtuaae^ 'ioM àa-mniti mihA.U*uu. , litA-iecoiO -yWit>twiiiM.iML^ f l'.^h'q.l) jiè^mi iuiavau 
iwuau tau3t- , ftjoufje à b«.m yz^i cnufiUUms t\u {a. ca»3uU Mi^mt. do*» ta. uteitU.- MMh'tleutc 7 (Liev- ^ uimetviy mi^c, 

luit c\iVi.uVt. vMxaii^ . l-Mi, 37 iri^<mqemtM. le. -nil J) Jiliu tnu^ e-n oui/iu^cn. ^uâ.f^^, . j'e'tuul nUii ULtieH^u. 

COMti eC \.i>. cou.c\tt. fWrlaui^ , cCCuf^M,- i'itt<riM-f»ttfe<««w_, JU. tuiM'Mt- i ute,uie_ au uwcau. du qtturu. eLMt- awujCie,- 
?u JdiMM. . il» h'^Y^Acl^<um^vu|d,J.l'Cq.I)ec\lJPl.llU.vXi,i\^ec^^lmi\t^mK^ ia cafilu!e.MiWi. Au I4<veau.h L^'^ 
wciiu ai^ikitwu. tf. joH te1^tllUM^., liiOiuicuv. (ij 5 ^eiAiwu) rtmcvuiinuitti C ei^ci -UiMiuU-ie^ kuicenu*. t'îtfaafe au. mtu nefUiUax. 3t hn'.i / 'f. liA"^ '■), i't'tettj viu Ui pa/iiù («LJrtoJ "uculiu J' ut. eaiiluU t'vivMCi itaniU aM cf^htue t-uoÀÙ /ùan^t aàa nitM^t. • va feuei 3e (a. iiiMot^ion. ?'«« qtow «tW£(MI/Vi4 tH-otloMt -i-fntcui. ceiuMut tKuiui^-btuurtiioaau JiHti la. 

r , ' '' ^ . ]> . ^ ^ l ^ . 

..lit tffrt tMÎwt iciiot ffH fuiitnurc auJit itu ineloMimuMjlMm.teUf. 3n (*y(!i fcéMwr.tf7ciiii<iut (XMf'^"- 
/<! -'"ifl 11), i«ai<) ici u Inir-t /n/.-'Mi^ ?M BuMiiuùiw uecuuou*» fJMM ntkl^H iji* i)W- w- ewftii ''H'fetMùu^tiuui. 
îili,; il iccflt Jiw la. hut tyrlfeMu 3u. Mwau uuir<!al«M£ . l'ei<Jii<i AtviUi wouetiAt'- lu ie 2evsi*wt. iuf^tm. enfentti 

iA etMVtau. ta ca|»Juu uilciiiL êjueoiM^ftki'wm- tutwxaù. moji. U, rcuet U~U wiu cm. JUlii/ticuliu^ IM v*JJMt. m^ 

}\.in«ii\\.9v. UénniiiiaJM. ndii ciw.- }c iA.Kq.1 t<- ceUt. ?i (a-fia-II .<e fmjet tv zeipectt' ia. f>anJtvi.ivJte>i*it. ^u^ 
viuij eue XivklcMjOMC' ti~ XcucaJOitHi, ly^ennt , m.>M u a. iebiitu^' li- deaMtttiC tx^viicux it ce tiouaiu. [eui'icuùùtt^Jui, 

Mil w Coutil ?c '^^(hiia ,inaù veoiuoua woiuà éb«}«. aiu. iun. ctitt- couft. . 

^miewrt- 3e4 «itwitJiinuL ViAwccUf) triw -fifl^hé ; ifwi. ^itut, uit *>««. nltoL.ui avaMU.,tnke Ul irufûlu. a'rent- 
Ot'lat'ùn». Jt l 'inJui»^ [) lAML. pcvu^, U HmjcM. ccuùi. eL KcL eoiithc^oiràicMi. } autie. nau-' ; îi iCèai au milUiu 

ici film.-* 3c UL-CCWIOIMU ■XOMCMMlMi.' Cl^ UuiJe. iwhli'fd AMI CM^Mlt UOWMi.. 3t f iWj bUUUiiti CiJ'U "W «(^ 

r ' -s ^ 

(^tMtu. w*Kii^v*tMn, "{i.i.lttlicaw. cen^ico - faxùJi ■ 

/'finir iM m<fe 3tJ ftf I, U . j.T //2. Hi . ir, V>c VT . Oifi î «3 l»i 1 


13 .4 fcl 


■5 

p. 


^ 


.« 


rv. 


("^ 


-^ 


•s 


^ 


-^ 1 **;: ^ (>< --4i A -anku. inaetianxt' 

OM. • ^M.IuJ ic ta iVMit Me )c 'Micimia 
J't'jutf 1,4, Je-hi'.MaH^y^i- . luçj.ni 
syi. 


S» 
y 

Oi nue m\ ^ C y/M \ ///, i \ <.. ^ïû/z/rJci l^/lir-. ///////^' 

ccwXcwxKd ôciwà cc\'>o\\.\\\\c. A. baWcaiur. '^a-jdJ L\l/'/('^tU JllIlCoh'ijtlC èli »Hjln»L'Mnv» wàù-mei » ZiO 

h Ll Jmc ■ èc <- ^Ciiàc^v ZH 3 

Lxil'ifitu cy/AW/zy/Zf! Ja) ^wmUemtuti^ SjfS 

bavU'iUL ûcneamjùnic ^t'îîailuVt A- Z-'lwwunvi) ^ _' — SZ^ 

— ( <^iûtic ' ) t't uvifiiuibu 1 S^kS 

i^\3iù-Jc tx-Jwc) SkqSSfl ^ 'cvfoim. Jcùitiuant-' '— -. "S 

(.K^t^hioiih'ûii. MJ fieyzfJ cuta/ii-J ik hi ract' ii/iA Je /uuz//iù£: r3 

'^J Liutiiuu^ naJ'tcZû - kuunuià^jnc Je Ai iriauL / ZSnc yAucMic^ic) _ — \\'2 

^H.L/nLd[ne<*V?c\Uc. c'L /yazaudie. hiufe^ti - kau/uafùjtui ^tiS 

Le/i/i^J /JWteuzJ Je l'ci-^rtce, L-tr-uùZcu'îL . ^^q 

<.'2neJme^^ù\^ eL- rjct-zaliJjL'ec'f PuJ'te^o- ncîumah^ueJ Ju vzixJ 

it'.'iù'iw* Je IcL r)u>ale Axm :> -u\. 'MhoWic A t^z'\è^tcic\-) . Mu> ZoZ c'feiatw.i^. "i 


"7. ^ut^ 1 JauJ i rtt «aiiu-^ïaw X-OZ- -^a>ti5 irt, ôdliciv -uiUir^uo .iwtwh:<7j»i 

L'Ji-ptniuh'^rL- JiL pùù ^am iix^maiaiic^ ic. 'JtUiïcuh ■?u\uc 
;bet un K.^naii;nc aioMcy - laùic ,^auchc ( ji^»micj ^ Sc)i 

htaiijfea^ Je ia^JcjiJtuiuie- Javii tivpitîoiii.ii'j^ -fjiy.^fer.?- teatiMitiiïau^i - io<,'i>c'i 

t^'UneJtheJic ia.wb la. tooMdui'ic- huii<iej - tiaumati'^i'^- ' '^ 

^Œdma i>U jitecoJiiJnie- Je, lcLi?amltjyi£-JotiJnwk'uuiL ajnuok^^htjiu: }& candt oAU-aLxmL^ î^^ 
/iteniipiCLjie. nujUriaiu^Qù»t*meS) Cbamf) vUueL ~ — -, 5A1 

'^ataiiiéic: ■fruàf.e'ic'- kaujyt^iQU^ÇXom*^} dham^y -oi^uÂ- ?'+^ 

(^"^ÔM yaneà^jc-iic) — ^^^ 

e i^tltuVU£ WiJ^Ml^lie CK^WMc} L ijOMip i'Wtwt . ^°^ 

i'i{iino(xni.i\y}eJ''ui.aa.aJh'2-^ — ^^ 

,ncinu>oaâiiLC aux}ào - labù-- — ■ — ^^'° 

JicbuJ' Je ta. ^aiJiHlctè. Mjiâ -l'èéniwii^ic, nif<ife.dawc [%mimi:-) iio,'b&\ 

tx.pa/t£jjiiie,bajtekc-tMwiiidiûiui^(i,\n^ _ Hj 

JchenjaJ ccmpatatité Jii heJW&j'iMiu Ja/U : ici, JeXeJwàc t^n- t}Uuiiu.S _: , iiiZ,k^J 

U. ^mi^M4m~-wuxcutut-. _/i<>3, 4l7 k tSi^ml'L'iHiMU Muzcuticl ' hoo , Uoc) , U \C 

t, OluMÙy ûi. c ''/lyJt/aJe, — ^^i 

J{.icd<^\\c iw nui^cU. jufidal ■ ^^/ 

ei~-àc^{'owi4:nUt.Lte^ Àupé^Uin~ — Ji33 t^zcticiL A- l'orbiaitaitc nalnamil. — — k2>S 

L'^mùùuc èii ftviiiaL ,^ i 'fftvicuuzî^^ Jiiriezîeiu~'e^Ju^ ,waucief~ A^^o 

t^'ILcuaJie. île- J a^Aùi^tni^ /\xMi. vMaavu^ ■. h ko 


"^"■•^ yeMcmiiixc' kjj tonu'' Jic'/JlùijyiXàtnc ^loMû - laJri'j'. . i^Sè, kSy 

t^\eiichc>iiô eiechiotieà JeJ /niuic/efC Jaiu* linuAa^ie Shpmàen SSff S^y.SSS y^yac ■<.u'/niu, J (ûcu'Iijax. {^Cnozcc^ Jntcy\ictne.^t . Sb^ 

^.'cfic/naJ i^A* nwiweiiienJii JuuJ: I \'ijiMU'hiK<:c bûJL- fo(twipl<^ù^it<: ' _ . \ 

UL jAciû^c i:n uWiuAi-— . . I 

•.fieiyiiple'me.' ai>ec pehua.iU'itncJie.' i-i.iojiiiaLrc^-c'^iiti^xHc : 

fî'itpe ic "Mcc\\''ia _ 5j^o 

Ây^'/r ceyiiÙHêtic au - Jiâ^.^ciuL. )c la- mcce^en\^' fi^c 

Ci>UBC au<)<^*àt0 ^c^la^coujoc i>c tnecMM-. . — __ . Spi 


fqS. Sgq fu[U / 

1 ' ^ niijhi'ù'J , ataaûe. ii^ix>jrwki<:e- t^oiiz^Mwt , mz^iUuJte faciale^ '. — A 

2i cy/UviopU'ai'c. pzcu-fyialc mu.<tciiijU(^, hn/iit- Jotumi^ -11 

3"^ iûrnuiT-Ju ■ oariicuc 1- 

hi t-Ztcuvtc ù>C()mvl^ict_^ — . \J 

^" copiuMii, JaiJûtiuliL . e-'/U4Jt4xiju. (mbtUui/iuaue.. . Te 

S", t.yLeiiiitjfhàue-' — ^o 

Utûiàicmc Xeccw. 

^î, C hiUe'e i^C- ^'■uùawaiiL- — : 3y 

J2° eJliuûhmtJsÙL . jaZJlU. CàHlj?leX£-{. — kii 

3t ^acnijniciiinaiti^ ceîi'ic<xuL fyi/ii>et/F^jm^u.e^ Ut:) 

L-juatrumc Àccoft : 

1" ClailHcatûfri. iiiUzniitienttyéJ-JùiL'L'U SB 

J<° (ûic Convauir eL^L'iTinj^iaiù- _ — — So 

o° jiujhlit' ei- neit^£L<ytheinc cpcZ i7?om/m. — — ^— b2 

°, i^aùii . konùte^L àc/Uaà&C : iSS 

Sf <-'Jug7ai/itL iPp h mai /m'a ne : . ôè 

LiMuiu't'w*: ^rçvvt: 

^t Jeiiwn dn nct^ Jc-ùdùjiic^ t?i>/^Ûk. aviet/ic- yi 

^tec^t Ll3cn££.t)e. Uyl)ciihaiiv : (a.jc'he'Z^lahiUù ;(h) eau Uvifa/iL. iG (tt O'" ei~ //■ . Jntiac i>c- cJlu^iieïC, et, Jaii buutemstti^ _ 'S3 Mt baocJ - ^ûtûuM-J véàicaii- 'Ju<}LC. ^e'riikalc minjtinkfwc ■ ^^ (ux:^ JcnU Imc' X eccvj^'. 
3', <■ niAlti^ic- it qiaiit)eJ .aJtaai TlUA-^ 


■\ûk 

\ûCf 

m U° ip itubatioiL ceicveiuii^C':. •ceJ T^uj''4^tuiqeAtum.- 'SiS i rMU~^:)lU7q, 7t ec S" hù' cûTWuùJ^ euvicmc Àcccw J ieiwicmc X 

Jl' (^ R^'liaciicni. Je i 'ap^oiicmcjc- palniaizc- am ■tmi ÔJwcumc' XecûH'' \So 
4SS 

a5S 

AyS 


P / / / . "Jm^i-c- 

^r Qûikc L-x^crpmhcnnnmi£- ajc^ 

3", ^HémichûT^e. Je ^U/Je/ifya//L. '«^t"' 

M <ePtitaLHc fcu-ioL '^0 

OnùcvHc XccovL': 

3° iûic Conviu^fi/ . 2^c) 

A" c^2c-/'ù>ii àt laùniZiiL. 'Suj' UiL. cojili^icàuejL . 2\3 

OJoii^iêmc Lccow : 

-?/ ôûua: 1ju<ftekùjii£-^ . Z^y 

r" .. ., r 

LOxaxvowM. Xecovi : 

JaialiuiLt- alcûûiLaui^, 231 

-^t htoià caà i^ccJ?aZ£c vulaakc et. un. ca/t^ 3e.cmrcéc -Zpidhitue-^ 2kct 

Cil 1 1 WL'lc'm.c^ L^çc VI-. 

/' et. 2°, ^Jtaaùe- ioc<}nwkîcc. — cJLl J J'ûzjhc nixt/iiaiL. . t-f[° 2 L^'azjji^ i?ai~ U jaiL' 3 'luu ezxzmvJù^t ^âcci^au^ àe'Ui.Juw {koMcûvô -JULuan^ 2S < 

^uvduqiu-^ £4^ lUL ataa:i^uC- < ii/i^ Uatu-^ e-L. lUL aiaccinu^ 2&y 

'Jhxiauuiie.' jatùaL^; Cûui- ^ hèmiaiu^theéiù- miàkyticiiu^ avec Jpa-ini^^ 
mû-àào - i^ù. ; un uuke- Juia^ huàtetLauc^ aval- Jh^aJuic ^u>Mû - tcLùie^ _ Z 83 

^c uu JeiuiviUti. _ lia auMe- ca/L-\)einMauie- . — _ ^oo 

Jieuâe/t- dCve/û^eé criet- lul niêiii^ Ju/'ei- (^>cnvmc) - •?<.>5' 

Ojux -MpXiôvwe.- Xecpw : 
v ' '^Xa^a/uJii. Ja i^Lcnimc^ Juix^udui - a. la. Juitc àt ux ri u>t<5iVL<L -■ 3 /. 

Ciduiv ciiuia> 
2' a, 3f ^harthce, -uee. tx ul /JUiuiàid Je cMaJâ^an' 

of JàîMuJù CupihUU <fTiùiai£~' "bZa 

-/' J(vuuijjic JpaiinitrèiniLC^ a^nuatïty-p1iLbii£^ M caii^e^cvzà'cutaU'u. 33'\ 1 

'^' eu 3' ^'i^'/!upu'ûic miàiéziaijx chet^ l'i?^o}niiu eu pe/nipuaù, ezqajû<jiM.- 

C^MUitu)^.') '. 33.!? 

ù ^ pj ^ 1 J Û û '3Ult £.lirilqey 5lf - C^° t.'Znaiea:i£. ùujtekùjuc ' 2<S'k 

â. _ La^ tupùnic ^ 

b- LuJ MwiJiat peu- re<xvjtkiice^?uiLcxttaijL ?eûf/: Jaûzonpit^y, ?<St 

C- CaJ ajwniaf T3ar l'eo'ii^ncc. Jam?adic ac>/LàiJuaùihm ) 

A' ei- ^' Un COi-i- Je /^fatuIuJtc i-jâietulc^ m^cc kcjii^Lejiiejti. ii/u'lat/tiu. àio ' 

Viuaï'ùmc XccoWy'. 

/f '^.toJuctùni- azhjLCÙu£^ Je^ fni^uxitidùut^. Ja/uL-î'dtaJ- kun/ivliauc : 
ini^ccjéâ Je ûii^'Z-iài^L- JtL^ <:e^c^- pcKaïuJie/t— (T^az/DCiLiTLeiiiîtuA^ I chez une ' 

ca-i J hiiAùu^' vi'U'ie'' avec nènùmciiic. .i^tmMûJcjc^ JuvL^txv/iJ iTAi^Jc 

3' CjlietÎJ-pjL^ utiUnu£- Jti.muli-ii/ij. ^ijjlziunu iC /a. Jiuf'^ Jtuit a//àa/ic- 

JiyiUnioJioiu^ cha^ l'homme^ (^W:. maïcùfc^ SS? 

U" CiiJ Je cmn£c- znuthttwe- Ju mciiivtc Jn/je^ûuj- JaucAc , Jhj/nahd 

pujtctuiuùc cl-'ez. luiiL i'ù'Uit£- fil-i'^ J^ Lj anJ ( ,5,' maioJe ) ^88 

S" ^'Jiiiu> t/u/j//Lui'fit^ ^ '^J-t'iiJ' Je^c_, ÉhinutctL eu JiL. \'eize, /?iU^ cUiC' 
ictinc faic—Je. A^tZ/7<C (G^. ^waLaèt) 

N iHoii- e\^ uiiiJme fye^ uj]eA> C A" é7tûij nuiLiJd^C- -xtUi/iliL- àe, Ue/jiJbUJiiai^ méthane/. : 


c 't"t'' I CL 2 - cOcTUutJ Jiu- /netiziuxi. ^\ 

■ Ji: 3 . eiujJa'____ ^f "''7 l.pmw-e-' ■dcSZaità) . 4.U 

cUaa-ïnuc — '^^2 

1' ^U huàiûLoqLC CL pathiJloqtlc' Jit mvi:^iur7i^£C- rncj^tfzi J'iul fycmijJte^ 

anuyutc au koJ cjaucnc-^ kky 

2". (y/IataJt^ Je. c^aJe<^ow JojiA—gotlic.^ c/se^ un p^ojiun-e^ 3e^ 
ûS aiià é^J a/là 4é'c» ^° c ilTidiuiu d Jctia^ Juvi/— Jaii>^ he/îii/neaù. ., che^ uiz f?a77imc^y 

Je S'ë ûju) 46"^ 

' ^' ^^ ^ p Û ■ P^^ 
juCh. J'uJv- état- Je- nuiL fyij.ilcw ■c-hue/?-à'au^ . hSZ 

^tSiu XitajiL. Je- fsùi'i. rtun<i ei~ Juive iul ^ ui. <hut^ ^c ^-hacitt 

( Jlt>twiMd ^e 65 aw6) 1— — — ^Sj^ 

h" Cûiikactuïx. hijàl'Ata - kauniabCaue^ c)e,(-V2£/}iJ'ze^c^ ùiKukut^ ( Ocmic 

*?V c zppenaice.- - Clzif Je pataLuil^^ ge'ne^aie^ nZi^gz^Jtvc a^'e^z- 10/14 ut. 

n\ . .- Ç 

l'Len/wzthaqiaue. ( jiomwic^ }c 2S anâ) àûS' 

3" <^ Uuta^fme'ni^ chez, une fenini^ Je Âq ojiJ <^'^ /»" du couinbo::z, : 1" Ju/iip^viit^c^ tk Al /;uuaàu-- Je- h/ycrnUeJT^ 
J!' JuniptcvieJ Je. ta. -pntaïu^iU pôe-udo - hupcelrtam/thue-: 
3" -âunitotoniùi- foLVetiaue/t— . te'uniâ cm^ tuL. riiejn-^- diuei^ S\^ '^tnndeJi t^ irtopiTJ JiL Ji'juJ/iûékc- JifpixAiLb^J-^ Je^ia^/ituuxJu. Jc^ bm 

Je'niû/utiaiiûiL- Je ui~ JialbeJe^' Jd Ctr7iii^ûbii£~ chci. tiut^nudt^imit^ S3-^ 
■2" JmiàDiii. clûiiÙJLU. JiL<ytujuf- mOiftûïJLeii^ . btMlmiicjiL^ - Il/Lnioilude^' 

^cjCL pzîàaitc 5 ko 

^'mai^- àepïilm^c Xccovit 

■^f ^ye/ivii£^ Je^ 0/ a/u^ .. ^r?czcc. cfnonùjiic avec hae^itc Jt'niuai.tej^'^ 

/c')Lmaj?ùi i J\n.\xXiwqXoyi) ^2> 

-V r ^n.i'ni/?i/L Je^4/ cZJiJ , Ltpote'e.^ c/rzcniûiiie Je'pelcppee. a^ la.^.àuU<i' Jiut 

cnûc- /leWcLuxL ;>5i9 S \' M o^ w but tu m^ X ecûVi- -. 

If, CPiicaTe. ta. chenet cfy^toi lia u£-. L,lla^^c c-^ta/iijue, oe'/7Uuz/e-titi^ at'^c 

■^f ^OJ J he'niLCfnnec^ pûdi^- rdeiiu/ncglan^ c^e^u/m /c/n/n^^ 3c-7'f iZJuaP- 
Jheauatnc'tcX^e. . . SëS &€- cùez uru-> Ô" t,.Jza3z<jptii/3ic tapétia LU,, ou coûmite,^ Jèc-hc Je ux. ^ajic/^c. 

hoiwrie. Je, 3S a/iJ S? S 

(Ul he'nu^iitejtpèdLe^ caj^Juiaikcc . C/JtizaiwJl'ïc, vezi/ce r^oj- f'aiihmàie,-,- S8ô J 

(^ILuHc : \ US. 2^7 

c 2CCeJJûci£ Je Jf/'/A'J {JCtii}e.tkmL<icUl') 4<jt' 

e^éa^'ta/j-hi'/n'c- . . 306' 

(.zimaiU-, eu ^/UiJitiufttb^fL- (Voir MU^di bZixmïai^ __^_ -TlA 

<^é£ziik. 2tc) 

e^zlcuûli'aue^ [ Miiu^ j2Uo 

1' — ^^ ik'uiji niAMd'tùiitc- ['Vcui'i.aix/iii O^Aizc)_ 2ho 

( vcvuduiic ] ( Vov^ct, "■j^a'M.uMc- ") 

(^^LCûûLÙniC- . Siêi.o. 

( CAlaJcU- ioi-ii t ' ) 4 ( iDôulewt^ ■juLaa^io.utcé ) , A .SS.23S' 

{"lettre. d<t<i li^llcxe^ 3aHJ l') ■ S^,Zia 

t 2/iie'ticaiiL ( vurt f J ( 1'oi| w, JLiw^tfjmCfr) 33 

t^^inUiitypiit tavètunic ____^__ giS ASi.^oZ eAjiiXUhùd 2Zû 

<i2iieJtheJic cûtti'caU- ' 5/i" ''Jaaeà t ziuJtki\He.- Jcvu' u\< tMiai. nujietû -ttaumati^iieJ — 2)\S 

c zriûzcMc^ nuJlc'tùiti/!^ . 2i5k 

c zryhitjie. ^\ct 

a ^e'biiLJuùi^.JaJtâ ^eniinu'aie^ \ kS& 

JoJUt- iciL chcn^ k2 

( (DùMViûàiie. cvfe^ mutiétiU^ ^U^e^Cauc) : 3f^ 

Mjjtcziqae.,: 2] 8 

i^ I 

(^^a^ièUâ) — — — 3S^ 

<:^Zpajncauc- hu<fUuaiic- Z6U- 

(^Âûua- c-H-oêeîLicrji^ (Mo^M^y) __^ —i'.oJ', \oû,iS6 ,26c^,k2\, Sy8 

tAzifijtic^ che-t ujv otcuciaLLe^ kkZ 

t^iîthtîtiu> (c'v^tt-wtùWcm^W- 3e^l Jui- /tt m^pe/le^ SM^- 

iiijcclï'eiMie^f fi^ c^zlziri/ine^niUift^uiait^iL- SùS 

£•/_ <.KIniinaiÙjnc- _ 5o7 Jechi eà , Sj^ Z& et- nuua^i€^i netveuJe<t- . 3^,2SZ 


-'Jaj}«.< o-i' {^iKiUMC- atr<?|jli>iijiid) oSS 

i bupi!t/r<>pl?ii|ii<^ ) ; — ôS? 

( ^litjiiicuùî- J^iL itaimuj'u^iiu-) , ^Sk- 

(J\Ucm.i!>nu.) ■ — ""^^^ 

ijitaccie^ dûconiotucc ' ntoqz£Mu>e^ ( tou- <joMii) 

ne'iéditaU'U. - U-j ei^ attfrtiteJ infa:tieMUi^(~- . Oo& ,3cuie3aw (JJlxUi^J^) ^7f- -^^'- ^~^- ^"'^ 

( Lim^aùu) ■■ 3^. (JÙrJ:2liU] ASk .32k.32£;M3 

( J'iiitoùaue^ '^^ 

Ja/iJ ûotki^ — ■■ A^o ut—- J.Qe'aaieiJUiu htfjte'tùjui^ , . . 5k-c),2S& ,7>ê^ 

c ^ciiMÙ — ■ 58 ■ ^len/iûtUictàu . ^ SoS 

/ otïïectiûnàJpivuxiAf cci^èciiïive<i au. thuinaiCâYHe ieJùù fû S 

( dwycvïci 1 S'oj 

( - J.ciit leiiintvôJemeiii- ■Jnrïa^MceUc^ ^ . Sik6.a 

f (Dcttiozche^ Savu Vaztmitc In^mtotmaaiaiuJj . . fûq 

(cDouîeivu-L. ) - ^1^ 

(<JÏUHi.n£io ' muèliU oKtim^mHuiiam ) <fl3 

{t luiëïï^ (tJ^oic^ it-ïo~) àoMi ï&i cxJiXiyz^aihiCi} hhnwx>tznciiiiaiujj fU 

ft^Hhu.niaiÙ'nu.- yUvwunthaaiaiuJ) . _ fo^ 

(JôîeMÏnei'nem.iaiiôïei — ) -fooi,S]S LujpJiue ùià^iic- Çho\>oc]tanhve^] — — ^8c) 

Ccfrhauc ?eJ ûii)clcjcenixi — 5h 

Lc'r>hMùj]u-J {t^îouvu^) -^n hai^e*) ei^imu ubiûJU — 8 S 

Lhaleui- (AujrttWiJç^ ^cniJ {o^nuzuxdic àe ^llatAînJcii ^21 , Uk% 

^c c'^a^i^oyv — ÀStly 

L'A'«-' locaL A\k L -AVVt: t7_ c zttfni:tt.ànic .. ., ■ — V<- Lj^itiMe^t. CL Jû^h^ ru. Lhotêc cPtJiiùf. -v.. ! XhaiimtîàtJit 

û . . -- 
l'uunmc ( L'raitciticw^] 

c hzjiiùfue^ a. ux. Jmfe- J un CfH>c fiMveucc. / iOcmeyux. M tu. I 

invc heleJitc ■^ùniuxi'tc. 

( c'cutiitc) 

iJiVuJite.) 

fiiidJiie Jaik' lu.) 

t' 

( d-'iUTUvenwivl.t iniêtuità^ 

1 ini^titu'M\eu) (ihozec^ J i HiiivUiuito. 


4 2 .-T/,,-? 


S? 

/ kS.SCi,S6k 

6'e\ SkU _ S^SS. f01 S'à^ , SS2. SSr 
SSU-.S^o sss, sej'. i6ï 


«12- 

(^3(ù^iiaue^ S'Uk 

U)yic\\'it\McvXi mUntùrywelrC fk? 

(^btoiWUi Viu(Sniaiie^ âcU>^\ âc UL^chinee^ viuaaitc tl-Je^la-' 

e-naue^ cJ/notuaiit.- : Slij, S'hS, S6'\,S'Sk 

CLtù. Je f'aèuL : ki 

— ^£J> vieiUazXf . . sue /itiii-fj U7>,kS.Si*S,SkJ 

■pûuiaiiitùjiu^ -. kk, l2j 

( Juytt-atoiM^f)- kf 

((Dt^(XwiiufHr Jt^ t*u>iwemci^ï<i) . , 3^f 

({Diaayu>^tic ave^ ^MninaiU-J - -26b 

— mAlUahtJu^ 2hc),kj6 

iialataùc. . - XSo 

Jaltattwu-^ _^ 2fo 

(iP'axitcinevu^ie'l'accctC-f . à8^ 

(^rwteeà hi€dîve^ SUS, 55? r hv cpoc ite^^fMML. SS& C hcrùiaiiei) ( 6P,ataXu^ic^) \S,c\ 

iJlaiu}icatù}!L. t'iitit niUteditc . S3 


'•'3 -?a^<.<_- 4^^ JuMi-v/c. . SU (5:aih;iite»uJ^ SS 

Luukfttûrfnovù-- ^ 3oj 

(Stinuiiu CL. i.^Uk>ûauwhi^ — SU 

L ûjnpzuftfiaiL ovation u^ ( tttrw- it- l'attamit' »at ' ut ) l^tf 

Coniuu.à<)aJU^ f^^te de.) — — 28Z 

A< -veilLje. àe. tJllâuêt^ , 28S, A8S' 

[ hzMlutUMtS) _ — -l^tt^ 

£'■/'■ 

ketninUtiiaLUL- — — sëj (JorrtaLcUÙ^ . __^ £o, 2oq 

Ctojiirpc. fc<nctù)njietU. 2>u. coll Ujo 

Lhxinpe^^ . SLo 

UJèLtkc^ alcûûuaiu "Uc . 3Sff 

JcJ ûzoJWeu^ a- nCLtaïuâu qéiMale. nTurnzcjàn'c — f3 Sih ^e'U'u-- Rudîe^ii'tiiic 


ÙlllC -_ \ . . 587 v^Jl.- e^uen^^'"^ - '■ ^<S2> 

:iU4?iHÙ. 

. ivtc'ïh'iuy cif.->ciàT7iov7.'.-jitii ■ 3;?7 

3ajy i w/jiL'Mfcdi^ iH^'t^- ke'iiufjù^iau^-^ . Sj'i.Sjk 

Jaru l 'hc/iiipU'tjiiL^ ûZiJOJiiaueJ et^ I nànùrtegic foujhiÙJiu^ è^^, 3U' 

Je ui^iiuxui^ic ^c^ J^-eùJreXc/f i'X-j 

ie. fa^ inaUi?i£ i^c'^J'axAùulmu- ■» lyi.ijSq 

Je Ici. J'utûJe^ en r»ia.aiit/t^ ^ Zl'j 

?ii JtcfJt.^—___ 2èj 

taiylù-a- ceiéveuciiàe. SSk,^^'' 

tave'tùjue^ . , ?? 3 , Zja, "SS 

tîtubaïUe. Jojij l 't'iitoxLuxÙûn. /iietCLuleJu^^ : k^k 

JitnJ le i'^itiaiL i?c cVlenicte- kc-'^ 

c Oaib {CÎmïi itô) Jiiihj {£ UxiêJ _'__^ ^3 


'"ihèmnttiHe^ netvtii<x AniO le) S3 

eu iU)hacilc ^S 

{"Toiic iti i^Ltoui ) _: ' ss 

£L. c "ztaxic Sa lits 
C Owwi^ic .h/iJ le. htveJ „ . OJouÙMr^x— jiuauuinlzJ 


OL-> S) s / clîcjôhimc] /^,S9,23f 

{^tjict'ivui^ SS 

(6iiînh\h _ 3, Ja^ 

[(Dxalltt.) . _ //, oS- 

(e,')u*tii;i^<.i iw|tVi£U«) ? . /i^o . S3& . fyS 

( ^UPeïUw^), 3 , 4^<j 

- ('?rtfc)_ ''/4,iaU,U24 

COiimujîi^^L iJïLiLu)ù. âc) iyj2 CL'u<}pnez f3^t<x.ù^uc '. î^3 

Oczitatc- ?aii>.* 'Ujuchetee. of?ti>;uouc- '■ ■ — sTt'. 5SS 

- i^Mi<f UL^iiuiFaâù, âi^'^aiÀïnJaii^ ^_ ktS.kUH 

JajtJ U^k-ajiMetiunc. ine^MCuC ., UoS,koa, itl- 

^aiU -w^ 4pa.tMuJle, g é/tet<x.Le. pt£i>3'i£<fiià>tL . ij/ 

t^^UcttùfdtùrTL jfaiiùue^ \^S 

cyMkr:>jt^ fjtlai comtied ) HtC 

icOUujttcdtic MC£. IhUftctW) tU?."0%3ûK' 

^^Jù!té^iti^ ài-l'^ — lôjf 

( Jûut«,C j£/t,iStù»«rL.) f4?,"w><5 

, l hîMte.MieAu,) ■ (éS, l't» ^o^**- C->PLUpôi£^ PcUlùUC- ( Ku^tciu\u^) ■ — Af 

[icauiàaX'iptt-) . iS^ 

[ bSMitciyiùnL- c'hùltvcqicat') if.Z ,Z^ ^enâitwc^ ■ ■ aS, Sjo 

Jenàozinu- Xc 

(^SuiitcnuKu) . ___^ J2^ 

i->r3iuûtiaue^ [>^tM-ih mat} ■ — /iS3 AS3 (pxhiuieii-tit- ("i^taluJic- ,?eé) . 7^ 

J'amiLU^ atthtitiauz _^_____________ 4, 3 a 

iiuvivpauwuKJ ùj ue^ A.3o,S23 

(JWaîaiùi de) JZb'o . S22 

<-'iactivuà Jpcntojiéeà hveliaueA-^ Si\,Si2- 

<^'l:aj}c^ fjM' le. Jot»*uxwiiAi,ft<u) . Aee 

^nauew- ej^ mëdhiTaJCtùni — h2o 

^f'zic^zeïch ( c '/[afaJi& ii ) '. j2(f3, 3^ CKïaocit Je Ex- 1 236 

iAra\M cH,ovczt3ûn(Siamè'J : . ^ë ^7 ^<j^ 

%/eJftf/'i:/? (i^ïïJtxJu Je.) {cOi)Ha,cJ:>e^] - 527 

— (cOt>iii«ii,t hdautuMtui) 2JS 

(S^iolcau) £68 

(!Kiù:^tl)-. S,S&.iS^,26o 

l^âCijtftUiuc) -^^ 

C'ÎWfi:! J^SI^, USA 

C^ià . 'fotwu. au) 2e Z 

(_%cni)àtic] i^3 

(Juf(eaui> ) (fttU ità) ZS\ 

a- iitHetiKf^. eji rrUujutA^ 2Sj , ZZ8 

(unie. , CioubLi ijia. \ ;!ST cr C/oiiJte- e^ eJluazaiJie^ cnimnaùiUaUt ■ ^oZ' 

Ûiauuirmalùyiuâ ?cuu) t'nyàtiiu^- . ^^4 

jCenùaned^the^i^ c<xf?-ju/actc . S6ê 

' r.fLeniùimJ theJi^ alcccrUaue- 


i 'ie'muLlhetijJt. / *'i,albi'rf«ùc- èii) . '/' 'li^nvetn<nU< • ■ SyU 

, ''-enuchcndi. chtormjLii. SGU 

ivtoimté ]viuihuM.\£ii.] tS^Li- Je UlfJ^ilAciJ'L i Aciitatianj-^^aïuC^i' j 

t>ûJL- /jeniinle^ùjiic 56^, 

( CUuxtcnvui/.zlaX?u>io<]louiy) 

{ COema-tcJfiC^ C\ '7-, s7&, 6/1, ^leuiùifiii^ . : L — (pS,^o 

^ iemirtoiaii^U- i^^itxiitt . ;_ s"?/ 

. 'ti'mwlc^^ie cojfJnuiMu. — 28a 

[ùcAiioXion. zA') ZSji 

(Ha.tcdu<.*te âiLtaciaL iiife*i£Ut,^aHél') ^9! 

("ZiffWme^e f')_ — -?<?<î 

c' " 

. m/ifrct/çnc. ( rouei JtlJJ^t^«u^ucl . 

('Zc/aniQuc- — ^^S^ 

c/ y 

- (&t\tuxdiitc^"] ^ . S 62 , ''L/niùh^ie.'îirje. en. iJicujn&^ ■ — ■ — — ^J'^ 

H f'/iiùiniUU'if .fUi.t,,. l.ihiV ._____^ --. i~^S,ij)C),ZêS, 't&S' 

( J^\ciMoi{'<x itvci: niMMtjiU taciaïe) — — - A^S 

, uefi'Jiïc Ja/ui l 'aLiccic iûcv /notât ce jfrûqtciiàive ^ A07 ,25'i ,2Sc) ^IleiCiliU »'cu;.< itx. j.-<aT<ittiMt jtu'i'iilt- ; <- \M. i^ji . ko 6 

X-uu l'huMtîi \\&,3c>i 3 '7 

e. 'Jjx-Jcn • '. >Sli , 3Zh. $ZS: U63 

Il/MV'IJJJL : fCC,S"i.1 

.\i/fJ lit- pataiifiùi McMiùiiu- _^ ^4' 

?£ tuilW'j^^r^nintteni— . — . ko. 5Scf ,SZi 

ivnlirUyéflU. . oZ3 

ncxttlu'i- . . . 2SZ 

P. , /) ■ 
pjifchiçu-. CL. Ji?aJi>i£ !iuJJ--uiaiti_ •■•>'' 

^Hii/lhiiaton /«-lîautJit ài {clouez, ùhctix.) 

^Hiij3e'!dàthL''ic ["UviMie^t- û'^ daiuL. le iiiabélc. ^ 

Jaii^i^liL lavcJ 3. Sy8 {^iïiOi '3^ 

•Jli/dlekic' À'juui^i^ attaaiuuC . •l/jjj.ij. î^AAij. 

-. £/- aiCûoLuime^ - S'»/ ôSk (C\}i0Z4UKiC icmdi'J ■ ■ 

(,(f\.Uia:ù. eu fatiac S>c JUiviUzc) _ . _ Â2y A^c {^LAUciaiict eu. --'ezic^ — 

( ôiiuic^) ■ — '^^ 

(C^iuiêi) occa^iovuiclieiil . 4-'.> 

(C btunp vùJiui 1 . -^•^A .^T'é' 

c^^i. lc<> ieiuie^t^aciKco/iA - \ji^ 

cnei. if?omi)ie. ('<^. Zci'; ,3ûà' 

a^L^/o^mc. . . 12, ^ô ]]Jaçjù(^ Ji^q.fU-tLc — 

iCovM)ict^u>>\ c^'aïUt^u-] - ^7^ 

fCDèiiu.Jan.ii'leM.^ajuL. 'l'McoffUtfPte^ ■ — ■ -^'^ 

ÇcDiijdhcJe. dccoidicuiwuyj Aj}3 

(" J)f^ai_ ^£ tnaU, dOto^M^^ti^ <W'ec t'itaj^3<:- WrtU éplk.pii:i^ii^ Ù83 

( . htmaiiahixC') -^^3 , USA 

fCiZiUAi) jtuviu>liéMc) ■ ^7-^ 

fXJiuc-Maiù>vuc^) S^'^ 

f JM.coxûmevu:^' c t^tinc^ ?m^^ l ] ^^ 

ec ùihxKiccLUoji-' ^^° eu niùitaMii- ûpbwaunûjuc^ nia-uiùie^ ûPhlbuunujL loi (cAiU- -ricii ù^OMcexfJ^ '. 'ôô , AJ^ 

fJtwm^feK- dot) V^ 

(Jlwcje^t-^H. Ja.w i' l , 3/^ , 3^^ , 38k 

h'XiaiLe^ ^^ 

^X,c-^x^^ . -^S-k 

^ djjtjoiii'.:^ lM\^ t imirti'iiu:,) iS^M^ 'f^tuc- , Y./../.-:/.;;//.- . .1p..,.L'.vu- ^ '— ■ •'é'4 i" .lUMlKlll- 1 3io J.->'J, ,V- (iJniCuicta^ y', Aj»~ 

(_C\)cUx^) et- âchtc alcJidi(auc] .^ SSi 

((Xicywcixent' <>avu) -l 'bt+tiittU:'<3U) 33^ 

UjjxAavi.oi'tic. Au miijrûjtnii^ OA'ec l 'apnaJie^ 3^-i 

{(DiHayu>àtie' et l'hîwUaUaic-') £i--i^C l ''b^/llù}ù!gù. ^naa^iù^u^ "j)i 

( (pMnntc-') . . ~ — ' >? v- 

( Liutwtow. <:' c«-<:»îi'tUtity po-i'iaitapiieJ} - — 23'" 

( ) 'i'^aic ■ ^ — ^/i^ 

[ ) CL, riènujiteqii^ iTZqoJLiaiu. — _ 'i ' '■ 

( ) <J]tic£uiLiiiTic^_- 3(i3, îrê 

[j\Aè2)i\^ èatMv^waàliiwu^ - ^^<^ 

[JKauaac^ chci-ie^J — 3i/ 

( e^'ïLotwtnca ic- tnacnùu^ '*•— 

[ '^onïûuxau^c-^ . '<' 

r ' conôèeuhvc^ ai mu- i\M>tiwcù^3t^ ^3i^H ù\Ma.aiL I — an [JUidi^mi^] AttihcùL . '. ibH 

( .JuwivAon\£,L^ 3Uq,3SS 

( '^atnûacnie, Se- \ 'haviiyÀcaic-) ^, — — '•'> 3 , ?^o en 


Ha!7i c>fiiélt£~ - - 2,33 m. \j8 


'-"iatMuiietcS) 

lui 

l^1,l/SM^ ASo 

— ^■^z 

-113 /j A'hj.\ko,ZjS- 

(^htaitcmcuL de la harcûuJic-} JctuJ uitijnqt ( hrcdltmeni^ de. l') /r,)cc 'CCi — - -^/z 

— -iS^j . 'ma^t'ii I ^oucz t K(\-'it<J\ t>/f-/i.v<c <j6(s. u-ti—amiytlti^i— 


USS 11-7, 2oS 


>.'iti)u5et/L. 


J.aJiau4i. Jatuf àL L'fiûzee chicvu'ciujt — SSU.S'Sû 

àa/U i'winù)pajm£ aU>yJo • Laùtc- — ^9^ , ioo 

^OMJ /il pataltiJu. fn^-i'aU ai'tc^ hcnu'nUQiJC.: . Z<^i, 

JutijntjcJ {^'^}c\wmc-MJ\ Ju tal^ëâ B^ 

peznuxiieivta S.jS 

Ja-tu/uJÙântc. Irabè^'Wie.'. •2J,-),2yo ^iL72,Xyy 

pcriminent-^ SLjS 

'/Léi-jaiviiiuiiie^ . _ a?, 

7 . . ■ 


àc la. UcUMijdïC .'eiu/zaie^ ptca^^e-Aâive. ^^Z 

t-meiiLiUfo- ni^e'uhe. pteiini^t^nuijiqtiiL ô"-/3 

(L-'lUqruuie.^ aithmciLiniaiu. . 2li ^^ , 08 (''dixlhi.iaèmc^,. ( C\t}h,.\i'U) _: 2j 

:■? ,?<;• 

M l'L ctcHiMc - ■ -^"-^ eu hnJ'h'tuL . . \o\ ^2^^ e^.o ■7 

('S^ouUwuiS) ^^7 

{ c ^}lem btùo jantôtM^t) . — ^ ^^ 

(JU^;tow^ (Je^Sj- . . ^--^^ 

(^falL^émc deé k^uJLr) JiSo , kSj hSë JlionûpfeaiiL Ina^hiMtL- ^hMtet'.au^ 2ouunni-uJt J' _ 4ffF J)Zoiu>cinenh^i- àc l ''béinùitfyehrje, 57 1 

(intejltioruiei ^c f'MémicJaazee. r;nxlL -he//upiyqi:an^ ^7^ ' ^7^ c ^JÏtitCivti^ htuite'^ihiit. . ^ ôU3,Uj, ?37 

iV. agoiatmiitrÙL (^futtaïu^^i (nij^tct'a^i .^c'^ 

• o^^^iiopalbidit^ iftùnitMieft. — — U6, S'' 

e..^Ztui,a^théjùe, 3c, Si S' 

. (Caic^ue^) : -31 

. (âj^Uu) d"-!^ 

fùiiii^ mcn\rai 3a.u,c ti) 3-i ^ ëii 

[SXù)Laie,) 33. 6 /t. 

( Jutiàih I : ^?/x- î'-^'iaÂiJ.a^ie^ , 32 

^ tf'i<nclù>yu<~ J&vtlt'/fcvC j , 31 , ffô 

^ S»j:<xifcîj/K«*iL) , S<^ 

(fctti^c) 32,.^!^ 

[ i iitiac-'be- ^icm^ïa-tiovitù G3 

i^arh-L- l'fjyB-utzaurùif/ie Âi^i^ 

(^KéirzonutL^ ^tVL Jilûùj noiiiX. hâ^S ihi L^aSeJ . ^^ cbaiinh'ciuL lc)l;' M^} Ja/i^t^ àj tJtenUileiiiûnLL . -?97 

UiVL-hernipte'i-rLaiii^ t'i~ Ui. JcHe^aje-^ en irui^iUfC ày2- V : c'iL ^'iu<)te>ae^ — ^^ T 

''21 a>.'htiinèninailc. cez-vùcaie- huiye^t^ornkiaui^ . A^ 

[^'XamoaemiL) S^ 

'■l-'aiiiiai'nc (i)\c\hat\ioy\. cV \' Liaowivio:<e). . AyZ 

""JaMUl^Ù acjitcvitc- \ %uci^ '■^atlumovL (JJLdiidu^ ^e.) _ __^_ 

^(aidfi/Jie^ utiTcrxrUqiu^ — Hd^i-a- 

((Xiic^^cc Je.^ t^icccuc) 2m,zzj,ZAe 

( CX'ACiVûCiU^ — . ^5 

/ ô.\zonh\c nwvicxnavu') — ^ ■ -23^ 

(elÀzm) . ^ ^^<i ^32 / cOèl'cc .liiv* L ) — -4 c 

( jOiVvui'i^lOi:- ] — . ■ — — -•^'' 

f invi: bcîiï-'e'ii I ~hi^ 

l avec ?(abch ] _^ . — :2hb 

l J.'-.,, ff iw.* ) 2 S ^> ■ ^i^^ 62j 
'^xaïuiiiuuc aU-i?ouaue {cOtniU'ur.t- \\\\anian\ei(—^ 

■ c'/- itcr:^itc peiip/jetuii 

e'u pixtan0ie Jali 

f^^fc}u mculal i^aviiL. Ux-j 

( iihipiMic] 

(J-CekêùiU) nie. 
tirtii/te^ âS,Sh.23S,2i,F '2hG 
3ko (Jteot) — SU1 
231 


-32 


S'3S. 336 


I c7> p . û 

fJCWJt^<;'■). ( ht:ai\em&mS) . {(OouÀew-^ ^' 'Uivc inonoiïiauc i)e (cl) 
liije.riei murienîc au wniMea I aue — 33 k 

- ''7 

— 333 
_ 33 S 

— aSj) 

— kSk 

— kCb 

— k&7 
\3o,:lc)\ 


'viooerf-- iLamttfjic taciait- ■pe^inhe'sicjiic. e, 12^^ t^? , 33 <? ,46"5 

^tjfùrioatC') S, 13 ) 

JûlL&Ut£U>iC. U^^ •U£,: (^eJïttanlomanU^^ 


^J' / .vG'milotMiê' •iTMCl.WWit/ ^"^ Zi^^idko (Tcwiél^) 15) 

[S{etidill ) y,l3i> 1j1 

fJ'Whili'i et^^ . ^ 

. __ _ -£\,tf ei—ai^'>t}tLàfiie^ 3e<^ 

. e4^ auen.cdùx7i^ . . J}^ 

di^ aj^na^fu^- 5(>^ CL, épil-eio.âic^' pivdLeuc- JefiditiVe^ <^f S 'ù et^mùjiruiiie^ im^lJial/iMue^ 8^,^j, a S 

[eMoiti 2i!^ yeU^i-^\ ^3 -2\^,S-2Z 


Pi/i^c atvc K. type myûpalujiu i^'ùtS- 7S cci/wni^c avec f' (/ / ' 

'iatatijjieiL /.r^^yc/siaïu^c. (t'I^/aiHi^^wn:-) — _ — 3^b 

Jûtia/i'iiu. iUJ 

ct^ ptZ€tiuji)!iL- oL'ûûuaui-^ . 2^1 'i)iciivL ainiintû^piitqut ?c cxUiJe^ aztùyiuai'z^:^ ^S\ ^fpiiuite. i/iUtntïcc_. '^lathûa^nk ) ^SS' 


wxt ^Xacuiiitiqti^ ,JJ:\■.'LL^ _ ■ .H. i"u 

^JtMapu'ûi'-^ daiui— te kt^êJ . lûf 

—, c<ytijecub4'f- À UIL mal Je^ Uait' . ,/4^ 

^naàm^iaiie. . S'£. 

Uawt'c^ ?<3JUL {'iiltaxicaiion njetcwiieue . 4^6' neweu^e^ Ua Ja-TVi.'lJû/L/J)UilaMe.?c) (ÀaïaïuHc oaihcwitc.) 7 ■lo^p^/iiê, usr ( ^ctitut^) . ùlS, H^ 

( l-\icU<a id ] I^So 65o jp 

(^Pfl*.'L) Aie, 

( t'vm i^i il) -f-? ; ,Mciy A3S 

( i<.iiH.< bcavAouwie-m-) . - 4^-''^ 

. f^JevtiSaUûyi i^c^^aUiu'J 4^1^ A42 

f t:r-ïemviieiM£.ni-^) ^ 'iji, ho2 . Ac'S' 

( Â In-- 1t'hi ,?AM,1 M 4"^ 

( hune y cicUviôiovC^ uSq Uc.y 


lUxil ^J.ieù krt. htiâtetique.- . ij^ 

I) 
'toniiKiiii^- aicatflitnui-^ ZSS 

t)c lit maia^i£-^ d<^ s-^tiiùkeîc-f:- Zo3 

tain'ti'iinc -?^'V'' 

"fffU [JlLil <?£ j (V?«x7^Mo^tj:^ cwcc, f'^AÀÎe ) ^S-r 

/ "iaïJptMÛ- coH^e'cuiufe^ rtiij ,_ . /Ay 

''lltArdi.^na.uh-riJ iiiffzWe^ . : .Ao^, k2-o 

-i'^mdi:>- inéiunqite bifàtcri^usL . ~So 


■V- 

^vaJûfMVJ ^t'aLvlùnte. S<) 

Ai* //ivc ^ 2io 

•■^hvui 2-, ^S 

Cjitt'iii/iù [ Juif aie, ^c) ?aiuuU w'ttLac iV <i.yu-'/in'tc S7 

c KeiteA'eJ tobàii'iW' ( c'ÎJycm'ii ^aiiv* \'Mcmi\Uwic) SS,28i) 

^ k [v'riU'-rJ ) SS 

( L^(aU\c) . S8 

/ ia-w<n<Qi\t^ i^J'iici'^^icii] 25k- 

( it \ab'ei ) â_^S. 23^ c. \èi'ùU ( iMiaaU A;iiu£[lcJ' ) uSk 

___ ( Aiiiitwùi) USk 

[ nuA^ice^ ) à^U 

cJXoumcdiitiu Hfnnov.haglque-^, So6, Soi 

ei-iVtihute. ùuccixeuJe-':. , ^ ^^^^^^^ S^-r 

f ï ' c ^ ? 

2SS, SSS.SZq , A3S . Sr3 g (^Ll.nahfmic-eL- Jthuiiaicaiej v^ 

Jcuf<x)<L £iL lAaijiti'tL- . . ISj, k^a 

ÇuymoJtclc) AT7. ZZj_ Soi .'cuicoe. c/i htlaoïu'/K. ÇcDiaavioiMc avec U kcMbio*uiiLy-iM£r£U>2.uI-) 

CSCkéUU) 

(c.^ïlanJixi) . 5oS 
. 32$ 


( tûîemviemc uu j 

i ôdciUaïicWL. iavutXo^ 

['c.^e'f'eaî^i— ) ( i-yumiïemcnL. inhvitù^miM -'clciMC- latctaJx- amudU^yjmù} '3U}ue.'. ( iyvûuxtiûyui) Ucotome^ ^cintLlLcuii- t. ^fhukt 


iiiiuiatùT'i' -■ 

fo/n /uw I L-'uM me jiatutcc _ 


iû1, Soo 

- UoS koST : 

^7-^- 

SS7 

aZ2- 

52S' 


Mb,-. \Gë 


0?<annoàïlc ave£ UàticS). — . A^o 
(_ tjîaJlewienL-) 4?") , ^^^ ««3 ^?-^- 

jLijHiqc I^.^^S, 2S& 

;3 Je- UL pwuxujjie-^ t3Jit'e*au--mcifZMiwe^^ 4<)^ b ^u.n^i m rûZJJiCff /nentaleA- ^ hujte^ii, 2c>S 

JiMni^naac- Jcffiaire. 3'+ 

■^'tii/mitJ «-- ataa^u- foeoinattice- ( iouit 'Ga.hêi) 

e^- paialuàU--facictl!e. J 

c£témaie-^ . . ■ — — . ^ ^ _ ^ 

/ cXc&nomattrpjic) ___^ ^'6' 

' ( uiyAViUi.->meS) . é'é' 

{iAyuiUiiiie.- 2exMui^ie^\ -2^7 

[Û.'iautù. ^MuuXe^^ — __ — . . 4iS 

( (Xïaxic ioMJi u^ l,.i3,^/,loÀ', zes 

^Cltwplpti, }ti Ketp ^[3^ÙJlii^5 JVé.' 

bénin 3.ce iH^k 


d iW-'UL cèphoii^ue . 53 

vcJicaL Ao_p 

[jS^î\a.\.\\~ yabxxie. ?aiiiL-uJ) j2bS' — et^3ial?èie- 25Z î<D\\iome^'icxM U) ; : ^^> 3.S8 .'1 l'itïn'MankJ) SU. ^t>k ,2Qj, 42^ ,S7S U 


X^-7t7 f Ôù'tèdltc) . : ,107, 2SS , 2,^ 

(^ b^nèMJ>Voll!vCS . 3, 5^7 s 5ci\i^ la 
teni^ . : ]i { VtMi \axi\viac )•__ ^ 2jA-.Zyj 

L — {^ cJfîli'iJii&j). ^ hS.j 

— eL I liai ai lé ie &/Jû/>iJeii^___ 53i i'-^v^DMait') - ,- ._- kZ] éis Gave.* (i')lu^..t,j Jatulc 1 >s\iveà lumrut ! Ci-:-' i^ifltc àeà lèfUxiii^ 

( "Toeiiio ) jc,^«'|ie.CtVt )aiui le) io3,^r..SSq 58 

2S3 

S 2G,y ,/i3l , SyS 

;V<? 

2a 

S7J 


1.5. 3/?, iio ,SS2 
/cr /; i _ JHcûvwent itvitcj- hîûiwW'!' cèpnaUaiuS) ]flJsù>nà 2eitJi. ociiïalte^ ) ve^Ju-diio: fixUcu^ de- J]iénit>[c- eu huiùtic)^ 


4^3 A^ 

se 
se 

S 10 ( tlualcmie- cc'Ma-nioUaiiJ fXJ 

eifec. <xamn(ut-, s^o 

(d^iaau4»iic cofcc ^doiâ ) ^3^ 

ec JùitheiliL, ^ canKoi^ux^ SZS' 

{CUc\M-cïl\Menitii^(J{^ac\ioYu) £2S, 533 

. ((^iioLaU) S1j . Shê 

ij{e't^?vU} 6itL,SZci 

[jCiiioiia\xe^] S2S 

avec pâen3o-hifi9ertianpU^ . __^ SZZ 

'tivea Oal&â : ^3>S 

(\f{V«yiu!') : Azs 

^(Sjùxqv^oi>^ (Mec c^bcnicS ^-^Z 

f C(\}oitvne*u, '^muvIjmJ} iS3 

l JKjadùc .\(J) . <;o,lZ3,1SZ, :So^ 

( otau Huntat ?cuuL Uc) — ^c 

uituuatioii ceTibefUMJc __ --'^r 

houa:. hmUuLhu - — ^^S 

bza/ujtetL. _____^ ZAZ 

fteiUpUnicnt.'' ('<-laA>i|t:al'ion »i4Û — Zc)8 "7 €>«u,e*- '7 
iHonbUuiie/tL M/ui- ta. oataluàie. aèmtaU^ trwijte^iàii'c — — — g^ , 36jf 

(h la. Unique^ ^an^t^^ UanptejtuiH- ni£teutwr koO ,U«8 , Ail 

1} Û icDiaûttfiitic ou.) .171 , UoZ 435 ■^e la. ptvtatuàii. aaitcvUe-^ 

^e ht JcUkote en maîfiiuL^ bo3 

?e la. t/tc dcvu^. VOL. pataïujU. aaitaiitc hof 

f ^J 
JcYeuae ert maaiuK^ l*^ob betiditau^. . S6S' 

inlenkciui^ /,ai ,itH .ktë, Sûl 

f77e/tiUi€^ 3£(?,4o% Uit? 

-ne^wezuc SSS 

(t^^OtWU. dti JicUJUtJUoiUL) 3i}7 

mtxauùZ (cDénta>iJ>c^ . hok, kûi:f,M2. 

fcOuYuxwcmeVUi-^— hoS" 

(êcùhuu.) 4o^,4<'^>'2. 

{'ilnuiiAoaU. 'UarhoïeqUkMe.) ^ol 

(^«fe^otwu.) ■ — aoo,koS,hoj 

Jeniie.^ , Sêi^ 

[hJJlaui}tS) SifS 

U}XÙ»U4C^ Soi" 

buPAt^ nwwi'deti : — 1 ^jS '^etiiûé. .k «38 
'licnieTi^ arec ataxit ei^ hiufteti.e^' . 

/Uje'tvutwrlui 'ia.M le- ) 

o^'ianc/u 


' \yzaik ^menu ^' p U»L JUUtaàifiériùjiJ^ buàtMianc hjù'oiwc (^w-ouMeé) ^'ataa:i£.- iûcûnwiiic^-' 

9e ta mata au ?e i ''riccfzeien) J'û/nÙJc/ne-iiLf 9a/iJ i<^ v^-^tiae. Je. c Vl^'/iiiHe. Z86 iSi . 2SS ^7 
3 et/ 6Z,3o7 457 

/ 5/ 7 _3»Z,2SS' -- 2o '7 AS, yoSr, s? 8 

^^S 

t8^ ^ pl^ 

.i^ii^ ..:V > :>^-^' * - r 


*-■«.,■ 


/V%>;^^^ ■■)■ ' •»? v<-: #■ "¥•0, <-*\ _.*'*