Skip to main content

Full text of "Lexicon manuale Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti, Volumes 1-2"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginaha present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
pubHsher to a Hbrary and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize pubHc domain materials and make them widely accessible. PubHc domain books belong to the 
pubHc and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by VjOOQ lC ^07^ ^ Digitized by VjOOQ lC Digitized by VjOOQ lC 


Digitized by VjOOQ lC Digitized by VjOOQ lC L E X I C N 

MANVALE 

GRAECO-LA T IN V M 

I N LIB R O S 

NOVI T-ESTA-MENTI 

A y C T O R E 

CAROLO GOTTLIEB BRETSCHNEroER, 

PHILOS. BT TIUSOI*. DOCTORX, 

CON8IST. 8VFR. OOTBAKI COK8IU ET anNlSTHORyM rZRBt 

]>IVIKI I2f DYCATV GOTH. ANTISTITB TRIMARIO. TOMVS PRIMVS. 
A — K. L I P S I A E, 

SVMPxiBVd Id. AMBROS. E JLlHT HIU 
MDCCCXXIV. Digitized by VjOOQ lC AHDOVirR-HAKVARD '" 
TttEOLOGICAL LloiVMxy 

MAY 15 Ipl? 
I HARVATO Digitized by VjOOQ lC P R AEF ATIO. JNon dukito Ajturos . elTe fat multos, qui, ubi pri- 

)uum hoc uovum Lexicou N. T. confpexerint , inu- 

tliem poll diligentillimas S. V. Schleusneri curas me 

diqant fufcepilTe laborem. » Neque ego uUo modo 

de huius auctoris fiuuma eruditione admirandaque 

adiduitate quicquam detrahere vel ipfe auGm, vel 

quae in eius opere minus commode fe habere idooei 

harum literanun arbitri publice edixerunt, parum 

uiodelle repctam, vel denique in libro viri, jure 

nieritoque domi ct foris maguojiere celebrati, vitu- 

pcrando aliquam meo libro commendationem apud 

lectores parare velim. Eiusmodi eniu; nullo modo 

opus eQ. artibns, quiun iibri a me editi non hoc 

Jit conUlium, ut occupet locum ^peri^ ScUIeuspe* . 

riani, quod maximi a viris doctis nunqiiam non 

babebitur, quippe tbefauri philologicf fpeciem re- 

iierens, in quo admirandne err.ditionis ope aurum, 

multomm annorum ftudio ex vcterum mouumentis 

effoiTum, diligenter dispolitum reperitur. M ihi potius 

propofittun fuit, quotidiauis theologiae Audiolorum, 

candidatoinim , ac fcholarum eccleUaeque miuiftro- 

rum neceOitatibus manuali lexico fucourrere. Cavl 

i^tur, ne in tantam liber excrefceret molem, ut ii- 

lorum, quibus maxime infervire veliem, vires cum 

communi temporis calamitate^ tum publicis adeo 

hic illic vecligalibus iniuunutac, ei comparando rion 

fufficerent. Abeirc ilaque julti, cum quae commen- 

tario in pf, T. magis relinquenda, quam lexico iu- 

ferenda^ tum vero etiam quae in grammalica N. T*: 

a a Digitized by VjOOQ lC IV VEABVATIO. 

potms quam io lexico exciuieuda videbantur '); 
quaoquam interdum , maxime iu j>raej)oIitioDibus et 
particulis, vix fieri poterat, quiu noooulla ad fcho- 
las grammaticas fpectaotia inrcrcrentnr ^). Eadem de 
caula abftinui a difputationibus criticis et exegeticis, 
item a laudandis titulis librorum fingularium vel ra« 
riorum, pauciffimis tantum confulendorum. 

Batio aucem, quam in elaborando hoc opere 
fequutus fum, haec fere fuit. 

Primum N. T. loca, ih quibus occurrit vox 
graeca, ducibus concorda^ntiis Schmidii^ editis a 
Cypriano '), evolvi omnias adnoiavi, totumque ar- 
gumemum in ordinem, qui optimus videbatur, re- 
degi , et poftbaec demum lexicographos priores con- 
fului. Immenfus profecto labor et taedii plenilE- 
mus! quem autem fubterfugere nec volui nec po- 
tui, quoniam apud me conftitueram, nunquam, 
quantum fieri polFet , ab aliorum auctoritate pendere^ 
fed ubique meo judicio uti meaque ftare fentcntia. 
Locorum N. T. pleniorem adjeci indicem, quum 
noti folum iuterpretis haud parum faepius interftt, 
omnes, quibiis vocabulum aliquod aliis nectitur,' 
modos uno loco iimul ob oculum pofitos confpi- 

') Ablegavi lcctoret maxime ild fcripta grMnmatica 
MaUhia§ Allenburgenfis , et Eofiii, Gothani, et inde & li- 
tera K etiam ad libriun haud exigua eruditione multaque 
diligenlia conrcriptum | nec non dignum, qui in omnium 
difcentium fit nmnibua, fciiicet: „Grammalik dei neulc- 
Ilanientl. Sprachidioms, — beaibeitet von Ge. fiened. JViner. 
Leipz. 1822. 8. 

*) Quae ad grammaticam N. T. J)ertinent prolixiut et 
fatia fubtiliter expofait quoque fViJUii clavis N. T. philo-* 
logicar (Lipfiae 18312. voi. L e|> IL 8.) particularnm pbtif- 
fimum et praepofilionum ufum diligenter peiTequena,,ubiqud 
colla^s grammaticorum ad profanos fcriptoresadnotationibus» 

') Novi Teft. gracci Ta/icror» aiii» concordantia^ , -— 
opera Erasm. SchmidU, — revifnm, — rcpurgalum. Acce- 
dit nova praeiatio £;:n. SaL fypriani. Gothae et Lipfia* 
1717. fo). Digitized by VjOOQ lC PRAEFATIO. ccre, fed eliaraN. T. concordantiae modo pauoilli- 
mis eorura , in quomm utilitatc^i fcripli , in promptu 
tint. Ubi igllur pauciora adfcripta funt iu libro 
uoftro loca, ibi otunia commeniorata efle putes, li 
vel noa addita lit formula: faepius non legitur ; 
<juae, ubi legitur, ideo poiita ell, utindicetur, vo* 
«em aliquam in novi teji. libris praeterea uou iegi, 
cum hacc verba: ^faepius non l^gitur in codioe 
facro^^y firaul referenda fint ad verlioneni V. T. 
alexaiidrinam et libros apocryphos. Caeierum^ ubi 
adfcripli ea verba, fidemhabui concordantiis Schmidii 
(in quibus vero, ul paOim animadverti, uuus et alter 
locus N. T. defideratur), et quod ad V. T. attinet, 
concordantiis Trommii^ finvulque tbefauro philolo- 
gico Bielii et fupplementis , quiJ>us idem auclus ell. 

In ipfo vero N. T. textu Grieahaclui i;eceuIio- 
nem, quippe optimam et a plerisque uuuc N. T. 
editoribus adoptatam, fequutus fum, ila taiiiea, ut, 
in quibus vulgarem lectionem repuJiavil, loca ad- 
fcriberem quidem, fed fignis bis [ ] circiimrepta, 
lectiones vero ab eo in textum reccptas, fuo loco 
notarem. Quas autem ille lectiones pro gcuuinis 
quidem habuit, at iu texlum nou reccpit, fed ci 
proxime fubjecit, eas fuum locum in ordiue voca- 
bulorum alphabetico occupare jufli. Idem jam fecc- 
rat Schleusnerus in editioue novillinia (qutrta) Lexici 
fui; atnonuullae tamen voces ab eo omilfae hic ac- 
ceflerunt, v. c. BaQv&co^ FTjQogy Jeog. JitS^Qy^o^ 
ficccy Joxi^fiacia y ^E^fialvcD^ KaQXuScjv y KT^tvd- 
(>ioy etc, etiam 'OA/yw^^ quod deelt in iichleusi\eri 
et TVahlii libris, *at receptum a Griesbachio. ,Quae 
conirsL Sch/eusnerus ex varia lectioue, a Griesbacnio 
collecta, operl fuo inferuil vocabula, ea omiuenda 
cITe cenfui, v. c. ^AvanQaoacOy AiTidofxaL^ Aiaj^j 
•&Q6o)y *jEvT(jV(og etc. — Nomiua propria homliiiim, 
urbium, fluviorum etc. ouiitlere nolui, cuin qua- 
niam non ita magnus eorum ell numeru^, tum quia 
lexicographi prlores ea quoque recenftierunif*, 'quarc Digitized by VjOOQ lC VI ?KAE?ATia. 

fi ea filentio transmlira fuiflent|^operi noHro aliquid 
deeiTe videri potuiflet, 

Singularum porro vocum lignificationes fecun» 
dum eaqj, quam et natura rei et ulus loquendi mou* 
Itrarunt, feriem difpofui, diiigenterque cavi, ne di- 
vellerem, quae efleut inteV fe juncta, nec fenfum 
cum fignificatione permifcerem , atque fic fignifi- 
cationum. numerum praeter neceffitatem augerem. 
Ufum autem cuiugque vocabuU, quo legitur iu 
N. T., fedulo uotavi et literis latinis minorlLus, 
a, b, c etc, maxime difiinxi; quare nK>nitus fit 
lector benevolus , ne in his diverfas fignificationes 
)axe voluifle afierre putet. Fatendum tamen eft, me 
ab initio quidem v. c, in vocabulis al/ua, cev&Q(o^ 
nog, fenfum interdum quoque nimicris, ut fignifica* 
tiones, non vero literis diflinxKTe, quod ut Lector. 
benevole iguofcat, bumaniflime fit rogatus. Ad 
pfum liuguae hebraicae, ubi cum dicendi genere 
N, T, convenit, diligenier ubique refpexi; fignifi- 
cationes autem, quae ex hebraico loquepdi more 
repetcndae videbautur, ut ab iis, quae in profano- 
rum libris graecis deprehenduntnr , ubique et certo 
diftinguerem, nec fatis comraode nec in tanto li- 
brorum prof^uorum numcro fatis tuto eiiam fieri 
pofle ceufui. Quas autem notavi fiugula^ vocabu- 
loriun fuo cuiusque loco figuificatioues, eas ne pu-» 
tes me temere adfcripfifle, fed jutta, quae mihi 
videbatur, ratioue dtictum; neque ubi communem 
interpretum feutentiam deferui, quod paflim eft h^ 
ctum, opineris, me eorum argumeuta vel iguorafle, 
vel neglexilfe, vel renmi novarum ^ ftudio temere 
indulfifle, Haud euim quidquam, quod non explo- 
ratum et perpenfum eflet, literis maudare volui, 

J|uanquam, quibus ductus fuerim argumentis, e 
criptoris ingenio lemporisque et oratiouis contex*» 
'tae ratione repetitis, quomimus exponerem, confi* 
litim libri prohibuit. 

IUud autem maxime curavi, ut loquendi ufus Digitized by VjOOQ lC in N, Tt libris obvius ex iprorum libro?um iodole, 
nec non ex iis explicar^lur fcViptoribus , qui ipfi 
Judaei fuiflent, et aevo fervatoris proximi vixilTent. 
Quem in finem prae caet^ris contuli verGonem V, T. 
alexandrinam limulque libros V. T. apocr^pbos et 
preudepigraphos et Flavii Jofephi fcripta. In con- 
ferenda verfione alexandrina non thefauro JBie/ii 
folo , fed etiam Concordanliis Trommii uteudnip 
eS[e cenfui. In particulis et praepofitiouibus, a 
Trommio aeque ac BieVio praeter quam fas eft ne- 
glectis, quae legendo jam pridem coUegeram ipfe, 
in ufum vocavi. Caeterum in laudanda verfione 
alexaudrina (LXX., ut brevitatis gratia plerumque 
fcripfi) te^ium vaticanum, a Lamb. Bojio et MU/io 
editum, et Vi Reineccio deiude repetitum, et ratione 
capitum et verfuum editionem Beineccipnam fequu* 
tus fum, quippe quae iis, in quorum ufu^ fcripfi, 
omnium freqitentifllme ad manus efie foleat. Quarr 
lum librum IVIaccabaeorhm, olim a me jam coUa«» 
tum cum Pf- T., laudavi fecundum textum Breitiru 
geri in eiusdem editioue verfionis alexandrinae. 
Sciant autem tirones, eundem librum etiam editum 
cfle fimul cum operibus F/avii JqfepJii^ qui oHm, 
fed perperam, eius auctor hobebatur. J^mdepi^ 
grapha V. T., a nemine fere hactenus in ufum vo- 
cata, quanquam multa notatu diguifliraa habent, 
jam pridem eo perlegeram confiUo, ut quae inde 
poflent repeti ad dicendi genus N. T. illuflraudum 
et res ipfas expUoaudas, ex iis coUigcrem. In qui^ 
bus praecaeteris iejlam^ntum duodecim patriarcliay 
runiy et Pfa/terium Sa/omonis^ (tomo primo Codicis 
Pfeudepigraphorum Fabriciani) multa mihi pi-a^ebue^ 
mnt, quae ut transfcriberentur digna videbantur* 
Vid. e. g. AlxfictX(a6ia y rqacpriy ^My^QccTuay ^E§'* 
airacDy Qgdvoqeie. F/avii Jofep/ii \\hvo& ^ e quibus 
Krebfius multa jam hauferat^), mfVximam paitem 

*) Jo, Tob. J^^bjli Qj)fenri^tipne* ip N. T. e fUvio 
Jofepho, Lipf. 1755. 8. Digitized by VjOOQ lC VIII PRAEFATIO. 

denuo perlegi ipfe, quaeque res ct vcrba N. T. 
poflent illuJftrare, aduotavi, multaque eorum huic 
libro inferui. Philonis autem fcripta, quanquam Ju- 
daei et aevo Jelu proximi, poft hoesnerum^ Carpzo^ 
vium^) aliosque conferre, uec tcmpus mihi cou- 
ceirum permitit, uec adeo neceflarium vifum eft, 
quum Philonis diceudi ratio ai N. T. multum re- 
cedat. In comparandis cum N. T, Rabbinis fequu- 
tus fum unice cum Buxtorfii lexicon hebraicum, 
chaldaicum et lalmudicum, tum Lightfooti et Sclioeit^ 
genii horas hebraicas et talmud. in N. T. 

In his; autem libris, verfione nimirum alexau- 
drina, apocryphis et pfeudepigraphis V. T., fcri- 
ptis Jofephi et ufu loquendi Rabbinorum prae cae- ^ 
teris mihi vldebatur quacrenda efle aucioritas hi- 
Ilorica in comprobando dicendi geuere N. T. fcri- 
ptoribus peculiari. Rarius igitur excitavi cxcmpla 
e fcriptis profanorum, potiflimum eoruni, qui clalli- 
corum nomine^veuiunt, quanquam facili hoc in plu- 
rimis vocibus fieri potuiflet negoiio , quum a muhis 
jam pridem e profanis auctoribus diligcntiflime col- 
lecta fint, quae illuftrando fcribendi generi iu N. T. 
libris obvio infervire pofle ipfis vifa fuilfent, v. c. 
H^olfio^ Elsnero^ Raphelio, Munihio, Kypkio ^) *) Chriftoph. Frid. Loesneri obrervatioDes ad N. T. e 
^Philone Alexandrino y bipf. 1777.8. Jo. ^en, CarpzouUt^,- 
crae exercitationes in Pauli epift. ad Hebraeos ex Pliilone 
Alexandr. Uelmft. 1701. 8. 

^) J. C. WolJU curae pliilologicae et criticae, BaGI. 
1741. V Tomi, 4. Jac. EUneri obfervationea faorae in N. T. 
^ibroa. Traj. ad Rhen. 17:10. !i8. 8. G. Baphelii annotatio^ 
nes in N. T. e Xenophonte collectae, edit. 3. Hamb. 1720. 
8. ^W. annotationes in N. T. e Polybio et Arriano col- 
lectae. Uamb. 1715. C. F. MurUhe , obil* philologicae in 
faci*os N. T. libros e Diodoro Sicnlo collectae. Hafn. et Lipf. 
1755. G,D.Kypiey obferrationes facrne/ in Novi Foed. li- 
bros ex aQctoribos potilfimum giaed!» et antiqoitatt Wra- 
titkv. 1755. H Tomi, 8. Digitized by VjOOQ lC PRAEFATIO. IX 

aliisque, (cjuonim libros poflideo ipfe, raepiusque 
tractavi,) et praetcr hos etiam a Scfde^snero in le- 
xico. Mihi vero eft perfuafum, dialeQtum commu^ 
nemy quam etiam mncedonicam quosdam appel" 
laffe conftat, qua N. T. auctores uli funt, accura- 
tius cogoofci aptiusque probari e libris, iiili pror- 
fus eadem , certe tameu longe iimillima dialecto con- 
lcriptis, quam e claiBcorum monumentis. Iftos li- 
bros fontes primariosj clafficorum autem fcripta 
fontes fecwularios in explicando fcribendi genere 
novi Teft. habui. Attamen ubi vel vocabulum ali- 
quod rarius occurreus defcribendum erat, vel eius 
lignilicauo e footibus primariis probari non poterat, 
profanorum etiam libros adferre haud i^eglexi. 

£ quibus tamen libris quae ad illuftrandam 
rcriptorum N. T. diceudi rationem commode repeti 
pofltint, magna cum dlligeutia graecique fermonis 
rcientia collecta et dispoiita habet Wahlii Clavis 
N. T. pbilologica, qui quldem liber inter illud 
ipfum tempus pVodiit, quo ego in^ hoc lexico 
concinnando occupatus fui, atque haud exiguam 
praebebit iis utilitatem , qui , quo modo fefe habeat 
dicendi genus povi Teft. ad elaflicorum Graeciae 
auctorum dictionem, adcuratius vokierint cogno- 
fcere. 

Eorum autem,xfuae ad confirmandum loquendi 
ulum N. T. e veriione Alexaudrina, apocryphis, 
Jofepho aliisque collegeram , pauciflima quidem ad- 
ferre decreveram, ne juftam voluminis menfuram 
liber transgrederetur; quare etiam in.vocabulis a 
literis Ay Bj F , J iucipientibus haud adeo multa 
reperies. At, cum opus e prelo prodire inceplflet 
ipfeque intellexiifem, plura addi commode poife^ 
ita, ut ukra modum auctum efle nemini iacile vide- 
reluT, largiori, quae habebam, dedi manu, ac non- 
nnlla quoque additameuta ad Uteras priores calci 
libri fubjicere ftatui,a quovis lectore fuis iocis fa- 
cile notanda. Digitized by VjOOQ lC X PRAEFATIO. 

\ 

Silentio autem transmittere non poHUm Go/c/. 
harniij Doctoris Lipfienlis, mihi amidiflimi, de hoc 
libro merita, quippe qui non folum, quae mauu 
fcripferam, recognovit, fed etiam iingula folia im» 
preifa, a typothetae peccatis ea piirgaturus, perlu" 
ftravit. Paucos igitur hacteuus inveoi errores, in 
numeris capitum et verfuum maxime confpicuos; 
quos, ue rigidius vitupcret lector, cogitet, quaefo, 
in tanta numerorum multitudine interdum £iUi ne- 
mini hominum non accidere ^). 

Quid denique hoc libro praeftiterim, de eo judi- 
cium lit penes homines doctos et aequos. Mihi tamen 
acquiefcendum efle in eoconfido, quodveriflimeaffir- 
mare licet, me adhibita omni, qua demum potqi, di- 
ligentia, coaflantia etpatientia hoc opus elaborafle, 
quanquam infitias ire nolo, vires laboraudo auctas 
efle, idcoque literas J et fequeutes melius accura- 
tiusque tractatas mihi videri, quam jiriores, ui — 1\ 
Caeterum non defuturos efle, qui haec illave fint 
reprehenfuri, (quod in eiusmodi opere facillirae 
profecto fit), bene quidem fcio; at extituros etiam 
efle fpero nou nimis paucos, aequos laborisque, 

2uem fullinui, et ipfos peritos judices, qui nou 
)lum notaturi fint, quae vitiofa depreh^nderiut, 
fed etiam quae recte et accurate expolita cenfuerint, 
profefluri, 

Omnium autem maximum laboris exantlati prae- 
mium hoc habebo, fi qui, ufi hoc libro, eara quam 
fperaverant utilitatem ex eo fe percepifle fenferint, 
et adcuratam libromm divinorum coguitionem (quod 
faxit Deus!) hoc meo opere auctam et promotam 
efle judicaverint. *) Quid, quod vel peft quartas curaa in Schleusntri 
Lexico iii literis jf — // fere centum errores cafu aunotavi. Digitized by VjOOQ lC A-^ A^ t ■^-f priijtil nlpliabeti Oraeeorum lit^M, hebr. k rerpbndcn*^ 
Apoc. 1 , B. (ii). 21, 6. 22, i3. Myllicae Dei, five potiui 
tiominis Jelioyah, dercriptioiii infervit, iignificatqae nr^ 
mcij» oninium reriim auctorem , a quo prineipium. To A 
)riM TO Sl i. e. primus el aUiihus , fempittrnus > Jemper idem. 
Explicatar pet o^^ xal %iXo^ Apoc. 21^6. d n^orYO^ xoi £ 
SfX^^? Apoc. 22, i3. cf. Jef. 4i, 4. 44'^ 6. 48| sr; 

u/a^^y, Aacron, tiomfen propr. indeclinab. fratrid Btofity 
primi Israeiitaram facerdotis fommi. Exod. 6 ^ 20. . Act. 7^ 
4o. Hebr. 5, 4. 7, ii. 9, 4, — Siirps Aaroniticdj 
Luc. 1 1 5. ' 

l4§aS9i§¥, no^ien beBr. 11^3H, Vattilib , JbiTwc*^»^ 
more; etiam irifernua Prov. i5, 11. Job. '28/ 22. Legitut 
^poc* ^j 11. tanquam nbmen poeticum angdi fartari, lue 
panientis, et explioatur ibid. per o «Trolili/afi', hebr. n^^rtt^ 
Exod. 1 2, i23. h oAo^^oy Sap. 1 8, 26. ftiortem pejie infe-^ 
rena. c£: 1 Cor. 9, 10. 

"A^HifilS, iog, ov^, 6, ^, exa et fid^o^, i} ghaU ponda-i» 
re care.ria ; aj nan molejius, Ita 2 Cor. 11, 9. de fiipendiuiU 
iion • pofcente. De eadem re im§a^ai 1 ThefT. 2 , 9. 
coU. 4. 6. 

I4p^a, nonlen hebr. '2K , pateri foritia chaldaica Maj4; 
Tbf lejjitwr Marc, i4, 36; Rdm. 8, i5. Gai. 4, 6: 

'!A^sk, Abel, nolnen |3ropr. ^indeclinabiie. filri Adami^ 
recando locO nati. Matth; ti3, 59. Ltic. ii/ 61; Hebr. ii^ 
4. 12, !a4r colL- CeiL 4, 2.4. 

^j4p ia, h, Abia^ nomeii ptopr. ind^clinabile. Dud com^ 
tnemoratitui'; oijfcrr rex Jadaedrom Matth. 1, 7. coU. 1 Reg; 
x4, 3o-, aUer iacerdbs e lUrpe Aaronitica Luc. i^ 5. colL i 
Chron. 24, 10. 

t^piad-a^ , o , Abiathnrf nomeii prbpr. indfecliri. facer- 
dotia fammi Judaeorum, de quo rid. 1 Sam. 22^ 2i. -^ 
^£ni\^fiid^cn^ Marc. 2, 2^: iempori Abiaiharl. 

^A^iXfivii , ff;, ii, fcL jfciptt "(irt codd. qub^ae if/JiitHj fct 

^fii^MTti) , nomen regionis in Syria Libanum inter et iier- 

monem, coi praefectua erat Lylanias, tetr&rcha, ab urbei 

Abela nomen nacue« I^Aitar Luc, 3,» 1. Silent de Ly- 

X^*. M T. Ht i* A Digitized by VjOOQ lC 9 ' AB /— ATA 

Auiia eiasqne tetrarcliia Jofeplius aliiqtie fcriptores anti« 
quilEnii. . 

I4fii0v9, o, Abiudf nomen propr. indeclinabile filii 
Sorobabelis Matth. i, i5. commemorati, fed i Cbron. 3, 19. 
omiiE. 

!^/Jp^of** o, Abraluim, nomen propr. indeclin. au- 
etoris geutis Judaeorum. -De nominis renfu vid.. Gen. 17, 
5 j de viro iplo Gen. 11, 26 fqq. Legitur Mattb. 1, a. Jo. 
8, 39. Rom. 4, 12. 9, 7. Gal. 3, 7; alibi. — Quidani 
jiSgaaiA Act. 7, 16. patronymice pro Abrabaraide fcl. Jacobo 
pofitum elFe puta^t, ne locus contradicat Gen. 33^ 19. At . 
memoria lapfus videtur Lucas. ^ 

ZiBv99 0q, ov, 0, ii, 'adject (ex « -et pvatfOQ, quod - 
ionice pro fiv&Ofi) fundo carens. LXX de raaris profunditar 
te. In N. Lfiafiv&aoi fcl. X«?«» ^^ tar^aro^ five ai^, qua- 
fenui in terrarum profui^ditate cogitabatur, mortuorum re- 
eeptaculo Rom* lO^ 7., ao daemonum quoque carcer^, legi- ^ 
iarLuc. 8, 3i. Apoc. 9, 1. a. 11. 11, 7- »7> ^-ab, 1. 3. 

yiyafiog, pVf 6, A^abus , nom. propr. prophetae, 
eommemorati Act. 11, aS. 21, la, de qub praetereaniLil 
conAat. ^ 

^Afad^OBQyiia, b^neficia coUoco, beneficmfum, fe- 
coadum Pbavorinum i. q. hi^QY^xS. Legitur i Tim. 6, 
18. (coU. Gal. 6, >o.) et Act. Vk^ 17. in codd. pro ajro^l^or 

srouet. 

: ^A^^a^^oitoUio, 1) facio qnod aliis utile et jucundum 
^R, beiUfacioj. i. q. eue^sr&i, Marc. 3, 4. Luc. 6, 9. H, 
35. Act. i4, 17. LXX prO' bebr. :i^tw. — 2) recium et hom 
nejlumfacio; i Petn a, i5. ao. 3, 6. 17. 3 Jo. ▼. li. 

Afa9onoiia, iaq, ii, beneficerUia. Semel legitor 1 
Petr. 4, 19. nl>i banc ipfam ^/ie^ce«^*ai» indicare videtiu:, 
praefertim, fi lectio ayad-onouaiq ibi praefertur. fieuefi* 
ciorura enim collationi tribditnr remilBo peccatorum ib, verf.^ 
8. Sirac..3, t4. 17, aa. 29, 8 — 13. 4o, 17. a4. Tob. i4, 10. 
Cf Mattb. a5, 35 fqq. et iaudes beneficentiae teft. XII, pa- 
triarcb. ap. FoAr. Cod. Pfeud. I, p. 638-642. — Poteft ve- 
ro etiam elTe honefiatis ftudium , tecte facta, patiffiroum fi 
legitur aya%om%ia. iiunp fenfutii confirmat ufus verbi aya^^ 
^onQulv in epiftola Petrina. Eodem fenfu halietur in teft. 
Xll. Patr. ap. Fabric. Cod. Pf.^r. I. p. ^^2. 

Idya&OTtbiog, ov, 0, ^, 1) ben^ficia exbibens; a) 
konefie agene. ka 1 Petr. a, i4. c!i uya^&ono^iia. 

^Af ad^og, fj, ot, bonus, eadem Ggnificationis varie- 
tate , qua Romanorum iH>fuis ej noftrum gut. Primura jen^ 
fu transitifo cft 1) utilis , falutaris, vel fua natura, 
vel effectu fortiiito *, v. c. Hvi^y arbor utilis, i. 
e. fructus facjens, Mattb. 7^ 17. 18. /f| Luc, 8, 8 — ior Digitized by VjOOQIC A T A ^fjOKtm «}^ci^a Maitii. 7, 11. Lnc. ii, iS mahei^ Iklalkria; ja^ ' 

9^ J«c. x^ 17., efrroX^ Rom. 7, la, ioyo^ Eph. 4, 29. — .;i)\ 

milia iibenter praeftans, l^eneficm , heneuoliis, benigniis^ 

Matth. 5, 45. iJ, 34. 35. ao, i5. Luc. 6, 45. iTheflT. 3, 6, 

^d. etiam i Pet. a, 18. Tit. 2, 5. ubi Verli Y<^\.e& manrue^ 

tuM. — Senfu intrmeiiiuo lyth aya^oy, ra uya^^a funtj^ 

iubre, falui ipfu, ,tuc. 6^ 45. . Rom. 7, 11. i3..8, 28. i3, 4. 

1 Their. 5, i5. — beneficium, Rom. 10, i5. 12, ai. Gal. ,6, 

10. Phil. 1,6. quare et reJigio chriAiana ipfa appelUtur xh 

aya&ov Rom^ i4, 16. ^EQya ava&it, opera ben^ficeiitia^ Act; 

9, 36i 3 Cor. 9, S. muQnoi ayad^i^, fructus benevolentiaa 

^ve mifericordiae Jac. 3, 17. Quum utilia foleant quoqao 

efl^ faavia, fignificat etiam: a) fua^ii , fucUn^uey y. c, 

iXnlq ^ Theff. 2, i^^—tnnigmi, ayad-al i Petr, 3, 'io,-r-TA 

oxod^a, vitae cdinmoda , qtiae vitam fuavem-reddunt, opes^ 

facukates ; hixc. ly 53. 16, :;^5. la, x8, 19.—?« 4ya*a ^^A- 

XoTwu, fatura gaadia, beatitdf, tfebr. 9, u. 10, 1, ^ Quuoi 

tantom ea fiat ulilia, quae recte funt comparala, fiiicera, ' 

fine dolo et fradde, eft 3) recie compdraius, qm praeAat^ quod 

praeftare debct, fincerus , Matth. 22, 10, 2t5, 21. 23. Luc 

19, 17. Jo. 7, 2. Tjc. 2, lo. Htfic etiam oweidfiOis afa&^ 

Act. 23, 1. animi finceritatem viietur indicare. — 4) recte 

comparatiis fenfa moi^li, probus , Jufius, virtutis Hudiofusp 

Rom: i^ 7. 12, 35. Luc. 23^ 5o. Act. 11, 24. jcao^/a xoXii 

lUM^^d^ Luc. 8, i5. — ri aya&o^ et ta aya&a ,' lona fen- 

fa morali, re6tefactum, pietatia ftudium , /?*>toVipfa, Jp; 

5, 39. Rom. 3, 8. 7, 18. 19. 9, 11. i^, 2. 9. 16, 19. 2 Cor, 

5, 10. 3 Jo. verf. n. 1 Petr. 3, if.i3. ra ayo^ Gal. 6, 6, 

boxia ad animum emendandimi Tpectantia. — ^'EQya UYa&a^ 

opera legi confentanea , facta pieUtls Rom. 2^7. i3, 3. Eph! 

a, 10. 6, 8, CoL I, 10. a Theff. 2, 17. 1 Tim. 5, 10. 2 Tiin. 

3,21.3, 17. TiLi, 16. 3, i. flebr. i3, 2ir— <^6idi^*j «yo- 

^i^/coBfcitotia recte faetorum, 1 Tin?. 1, 5. 19. 1 Petr. 5, 

16. 21. coU. 1 Tim. 3,9.' — aya&ii avaoxQO^, vita fecun- 
dnm moijim praecej[>ia inftitnta^ i P^. 3, i^, — Denique -. 
quum , qaae ita funt comparata , ' etiam ih magno pretio ha-* 
beantiir, eft i) pra»ftans , magni facien^us , Matth, 19, 16. 

17. Marc. 10, \T. \%, Luc. lO^ 42. 18, i8. Jo. 1, 47, 

14 y a&ovQyim, S, f uL rpia i. q. avd&otQ^imi beneficii% 
tottoco, benefaeio, Act- i4, 17. in coda, quibusd. 

^AYU&movvfi, ifi, ij, animus erga alios benevolaa, 
fiudiumbenefaciendi. GaL 5, 22. Eph. 5, 9. Hinc transitive 
bonm, fplritualia, potilfimam Chriftianis a Deo exhibita. Rom, 
l5, i4. 2 Theff. 1, II. . 

l4^.aXXiaoh^, smq, ^, i) sxfuUaHo prae gaudio, bebr; 
7^4; — fl) ^otfi^ai/n ipfum et 4iiidem /no^TUCii». Luc. i, \\, 
44. Aat. 2, 46. Jud. varf. 24* -^ Hebr. 1, g, fXam afoiXkik^ 

A 2 " Digitized by VjOOQ lC 4 ArA 

ffsmg i* €. dona felicilBinay qtiibas Jefus ad munut gerenduni 
inJdruebatar et qa«& racrabatur» ut reges oieo. Saepius nton 

^/ o JIA t^ a» , Sy fiv>e a/aUeaofi(M (ex a^^ay t>ahle et aiU 
ijopim Jidio) : i) prae gaudio exfuUo, hebr. S<3 et ySv; !l) 
tmlde gaudeOf Btatth. 5, 10. LuCv io/2^i. Act. i6, 34. Joi 
8, 56. 5, 35. Apoc. 1,9, 7. (additur jmgu pleonaAice 1 Petr* 
1^6, 8. 4, ;i 3.). — £x adjonjCto: ce/e^o 6«/i0^cui^ quibus 
^sJiilaratus runi, Luc. i, 47. LXX. ita hebr^ \y^ et n^An.' Act. 
a^ s6. Sae|iiuB non legitur* r 

^jiyafkoq, ov, S,,^ («x o prir. et yinoq nuptiae) , ia 
conjiigio non wvena , coeleba^^t qui nuuquam i^ matrimo- 
nio vixit > 1 Cpr. 7, 3a, 34. tft qui fecuudnm non iniyit, ibid. 

▼w S^ II. 

^yaroscT^fti, 5, fut. ijtfi», (abaj^iPd/c^ eta;i(#o$, «fo* 
for) 1; ifoldedoleo, dolores fentio ; 2) otf^r^ /^ro JMatth^ 21/ 
s6. a6, ^. Maro. 10, i4, Luc. i3, i4. — Cura Tiapi XJon- 
^uitut Matth. 20, 24. Marc. 10, 4i. ~ 3) aegritudinMi, 
andignationem , gestibus vel verbis ^^nf^co ^ Marc. i4, 4.. 

j4^aifu^%^($%qy mg, ^, indignatio,.u Cor. 7, 1I1. 

*j4fa^aia, 01 fut. riao^, t)a/?»o^ magna^ benevolenda five 
^eUderio amplector. hebr. SniJ. Ita Matlh. 6, 24. 19, 19« 
Jo. 3, 16. Luc, 7, 5. Rom. 9> i3. i3, 8. alibi faepilRme, eo^ 
den^que fenfti Marc. lo^ 21. u^i uon eft blandis aliqyem ver« 
l)is compeHare , fed fimplicitei* amare , benevolentia ampte* 
cti. Optabat enim Servator*, ut in fuorum focietatem veni^ 
jretjjuvepis , quare ut abdicaretdivitiis fuis eum adhortaba- 
tsnrk a) amo kay ut henit/olentiae doeumenta e»hibeam^ 
lEphv 5, 25. CoL 3, iQ. benefacere , 2 Cor. 9, 7. coH/^Sir. 3o| 
5i3k Sic et in formuLi ^^^oTrSir xi^vq ix^QOvq, Lnc. 6, ^7. 32^ 
. 35. Matth. 5, 43. 44. 46. Quum , , quae amamus , et defi* 
deremus, eft 3) defidero^ expHo^ Luc.^i^ 43. 2 Tim. 4, 8k 
^ebr. 1,9. 1 Petr. 3, 10. 1 Jo. 2, i5w — *• eademqne de cau- 
fa 4) magni facii, benevole curo^ et fi ad Deum et 
Chriftum refertur, co/a> veheror. Jo. i4, 21. 23. 8, 42» 
Eph. 6, 24. Matth. 22, 37. Marc. 12, 33. 1 Cor. 2, 9. 8, 3v 
I jfoh. 4, 20. denique, quia, qnaeamamus, aliis praeferi^ 
mus , eft : 4; praefero > majorie facio , diligo prae ^poeteris ( 
ita Jow 21, 7. i5. 16. 20k 19, 26. Rom. 9, 25. Apoc. 20, '9. 
12,11. Jo i3, 23. — inde Chriftianidicuntur ot ^^OTrf^fic'^ 
vo» i. q. alibi oi hiXsiCToi, Cololf. 3^ 12. i TheflT. 1, 4. a 
ThelR 2, i3. --^ Chriftus dicitur iiyamfjfftivogT^fhx 1, 61 Vidk 
It^yaitfirog. ^ 

uiyanrig ijg, ^^ i^amor, henetfolentia , cum tanquam 
animi fenfus^ tum tanquam efiicax factis. , Roi^. 6, 8. i3, 
10. I Cor. i3> 4^ i6> i4. 2 Cor. i3, i3. 1 Jo.4, 9.10.16. — 
iiyinri ^^^ XQiXftoi^ 2 Cor. 5; i4^ amor erga Chriftumi — Digitized by VjOOQ lC y AT 4 S 

i^Mff uyitiin iffTft 1 Jo. 4y 8. i6. i. •• in Deo i^or «ft fqmoras 
et fincerrimuA. — In fpecie: a) arnor fjrqieri^ia ^ carUaiU 
yinculfm inler Oirifiianoa , i Cor. 13, i. Xo. &3| 35. FhiL 
^ a. 1 Jo. 4y 7. Hebr. lo, a4. n Petr, 5, i4. — &yia»9{ to5 
«vsiiyiOTog, Roni. 15, 3o, amor chriitiaiiiM, *religioruf| 
quaiem religio ChriAiaBav in'ftiil<it aAJmis. ^inc ayanja^ 
^t oi, ^^os, convi.TiamutuamcariUtemfigiuficantia.et 
«Qgeotia. CoBunemQrantur femel Jod. retf!. ix et 2 Petr. % 
l3. in codd. ; caetemm ad ea referenda fant loca Act. ^^ 42. 
46. 6f 2. 1 Cor. 11, i6.iq^ In tiis convlviis pai^p^es fimul 
cum divitibua ditcambebant, cibamqi\e a diyitihua allatam 
famebant, invicem (efe ad inataa amoris o£|cia et fidei oo]gk 
ftantiam adl^ortantes fimalque Deu^n et Chpftnm c(&lebran-t 
tes. Vid.. Tertull, apolpget c.'5^ Vetuit i^c. 4. ConciL 
Laodic. haeo convivia.^ — 3) amoria qffleia,f frtict^a et db^ 
cumeniQ,^ a I?e|T. i, 7. 1 Cor^ i4, 1.^ 1 Jo. 3, i. 1 Theff. ^ 
3. — 5, i3. ivinfi trjs^ aXfi&eiag, i. e. veram beneficiopi a 
Deoper Chrifium exhihi^nm. Roln. 5,.5..philem., v^rf. 5. 7. 
Eph. 3j 9* imfiaUiovm t^ fvuMfsmc ajfani] tov X^jflrpVj i*. ^*. 
beaeficium fapientiae nobis a Chrifto exhibitun)^ — 7 4)- TV* 
narritnum rei defidMriwn^ SoUers^ eiua cora, 1 Jo. % i5. 1 
Cor. iB, ^4. Si refertdt ad Deum et Chriftum faepe eft. tmm 
n^rafip, et pietaa^ Jo. 5^ 4a. Luc. 1 1, 42, — fidea ei ob/e^uiuin^ 
eius^u^ conftantia, H^tth. a4, la, liebr. 6, 10« Jo.^^ x $,^ ^ i,q. 
i3. Rom. 8, 35. 39.. Apoc. a^. 4. 

lifo^nfiTo^, fl, oif, i). anuttt^ \ct. i5, 2&^ a) cf^nairie 
praa eaeieria, tenerrUnp aniiaiua,, Matc. 12, 6. Rom^ 16, 5^8« 
1 Con 4, 17.. Ita, Cl;iiiftas cl^airi^ vlo^ {^epi/.M^tthk 3^ 
X7. 12, 18. 17, 5. Luo. 3, 22. 9, 35s 20, i3. Marc. ij V^v9> 
7. 2 Petr. 1, 17.; roaltL in his lofiis a^an. putan^ efle fiMrOr 
^^, ut etiam Uefychiua h^l^t: o/OTfijT^* ^o»'Of£i^. Se4 
potiuf notio dilecti adjuncta eft rtetioni unigeniti^ quU filios 
mugenitpa.ipajori parentes iblent aiople6ti a^nore. Paaloe 
ColoJF. 1, i3v i4or a/aiT. interpretatui: per v&p t^ iyinii^. 
Caetemm cf..Je( 42, 1. et JTpoiTOTOKOC^ — 3) arnorefrat4P(nOs 
ehtifiianp Juno^ y ianquam chriftianua, arftiandaa^j' 1 Tim. 
6, 2. Phiiem. v. i6.. Irtde ayanfitol, fivc eti^ra ofantfUii h 
VMfiU^cc^iffin^, fregpentifiima eft.Apoftolorum aUocutio in e|>i-^ 
ftolia. V, c. Hehr. 6,. 9^ — ayamj(ioi^t(fii. q. iffmn^fkiimy iA^oi^ 
^hriftiam amore Dei deoti ad fa]utem,. Bo9)> i^ 1- tij 2^ ^ 
yifag, fj, ^^p nom. propr. indecl. Tcrvae Abrahami, 
eoc qna LMnaeljBra fnsgepit. Yid. Gek. 16, Quvm ^or in 
lingua arahi^a figpificet nyontem et sfar! ^Soj^v montem fir 
naiticun, t^nqiBam «Ittffimum , Paulu9 Qal. ^, ^^. a5. vetua 
foedos» five oeQopomiaiQ, m.oCftkain aUegoripe appellat Mya^, 
nt fervilem Dei timoffefli,, ^aem lex mo&ica iiiftiilaret Ju- 
dacif, fignificar^ Digitized by VjOOQIC *j4jYnQ8vt», f. BWfia, t) &YYtt^ miiio. -^jiYyagog enim 
eft YocabulamperQcatii, fignificans tabellariom regium. In* 
ftituerat Cyrus roajor^ Perfarum rex , vt literae regiae per 
fingulos curfores (&YfjaQOVQ), quorum ftationes unitis diei 
itinere distabant , quam citiffime in omnea iraperii regionef 
perferrentur., Licitum e^at his nuntiis quodvis vebiculniB, 
eq^um, navigium fibi vindicAre, ut tanto citius iter ftatio* 
nis fuae perficerent. cf. Htrod. 8, 98. et Xenoph. Cyropaed. 
8> 6. 9. — Hinc afra^vtit 2) «yyccpnw inftar itineris admi-» 
nici^la cogere , vel 4mpliciter : akum cogore , nt nps inre 
i^nacnnqne perficiendi^ a^jnvet, fere noftrum! requiriren. 
Ita legitur ter in N. T, l^attb. 6, 4i. 27, 32. Marc r5, 71. 
Caeteruin ajyaQog et vocabula derivata non_ folum in 
Grcecoriun fed etiam in Indaeorum linguam transierQUt| 
et M;^^3:)M Rabbinis eft coactio ad currendpm, feren-» 
dnm onus aut^&ciendum opus publicmn. V. Buxiorf, lex. p, 
i3i. 

*Ayynloif, ^tovj to, Cdiminntivuraa,TO cojyog) t^ quod*^ 
eunque, hebr. ^Vs in veriione LXX refpondens. Legitur Matth. 
i3, 48. 25, 4. ' * 

^jijYBXia,' t^, f), id, quod nuniU inierueniw eogno-* 
fcilur, vel ut fciamus fimpliciler , uhi denuniiaiio ^ inftUU'^ 
tio , vel ut faciamus , ubi' eft m^andaiu/n, Rriori^ fenfu legi- 
tur 1 Jo. iy'5.ubi edit. volg* mendohinaYyekia habet*, pofte^* 
riori ib. 3, 1 1. cf 3, 23. 4, 21. Jo. i5, 12. 

/l^yycAoff, iXov, 0, ut hebr. •nijVtD, i) nuniiue quitde^ 
^ni mandata vel defert ad alios vel ip£s ea exfequitur;'^^^-- 
Jus^ Xuc. 9, 52. Matth. 11, 10. Jac. 2, 25. cf. Jof. 6, 17. 25. 
Marc. i^ 2. Luc. 7, 24. 27. Apoc. 22, i6. Judith^ 1, 11. 3, 1. 

1 Macp. -ly^^. — 2) fmniU ^^Uftea , fpiritus homine Ui%ifi 
wl dvmfABi fiiltoveg, 2 Petr. 2, 1 1. — msvfuita. kBitovQY^ 
Hebr. x, j4. — Dei legati et miniftr), quare oyy^Xo^ &€0V L 
nvQiov dfcuntur, Matth. i^ 20. 2, i3. 19. Luc 1, 11, i3, a8. 
12, 8. 9. ^5, 10. Act. 12, 7. 7, 3o. lOi 3. 27, 23. GaL 4, i4. 
Hcbr. i, 6. itcmqne £€^»0» (Matth. 25» Si.) Marou 8, 38» 
Luc. 9, 26. Act. lo^ 22. Apoc. i4, 10. et inXentoi 1 Tim. 5» 
21. cf Xoh, 8, i5. 12, ]5.> ^ — apud Deum in coelo verftntei 
^, Uminifteriumpraeftanti d^ coeloi defcendenteS| Matth* 
22» 3.0. 24, 36. 28, 2. 5. Marc. 12, 25. i3, 3i2. Luc 2, l5.2a^. 
Ai^ Hebr. 12, 22. Jo. i^ 52. Gal. 1, 8. — filio quoque Dei 
fubiecti 1 Petr. .3, 22. eiusque miniftri et comites, oIyY^^^ 
XQUftt/v; Matth. i3, 39. 4i. 49. 16^ 27. 24, 3i. 2 TheCT. t, 7. 
Cogitabantur . corpore fubtiliffimo , lucido » igni fimili prae* 
diti, Lhc, b, g. Jo» 20, 12. 2 Cor. n, i4. Act, 6, i5. 7, 3o* 
35, Hebr. i, 7. . Lujc. 20^36. cf. Sir. 45, 2. Tob. 3, i6w 

2 Macc.*8, 25« 11) 8. quai.e etiam a ferioribns judae* 
ia fulgura, quorum interrentu iex data lagitur; imgeli bft^ Digitized by VjOOQIC bebantory Gal. 5, ig. Aet 7, 38. 53. Hebr. s, t. ~ dom- 
meinoraiitur c«etermD iimpliciter Matth. 4,^ 11. 26, 53. Jo. 
13, 29. 5, 4. Rom. 89 38. CololT 19, 8. GaU4,.i4. i Cor. 6, 

5. i3, 1. 4, 9. Hebr. 3^ 5. 7. 16. 1, 4* 5. alibi. — P^efecti 
pQtabantar finguli. fiogulis popiilis y regionibns y locis , ele- 
mentisy Apoc. 16, 5. i^. ydamVf 6, i4, 18. &fy. m;^ coU. 
Apoc. 7, 1.3. nt etiam babeliantnr finguli genii tnietarei fin* 
gulorum hominnm, ita Matth. 18, 10. Ac^. 13, i5. Matth. 4, 

6. Luc. 4, 10. 16, 33* eodemque modo feptem angeli feptem 
ecclefiarnm fant angeli tutelares Apoc. i, 30. 3, 1. 8. 13. i8. 
3y 1 . quanqnam aJli antiftites barum ecclefiarjSm fignifi* 
cari msduemnt, quae interpretatio cohfirmari polTet loco 3 
£sdr. 1, 5o. 51. nbi propbetae a^/siU)* dicuntur. De^ clalB- 
bus angelornm, quae quoqne Rom. 8, 38. commemorantmry 
ektat^locus primarius in teftam. XII. patriarch. Tid. Fabr^c. ' 
Cod. Pfeud. V. T. I| p. 546 — 548., e quo etiam iutelligitury 
tf//e^v( Tov nQOOWnovtov &€0v, quprum mentio fit Matth. 
18, 10. elFe fnperioris ordipis, X$$tovQyovrtaQ ual iiAaoKOfii- 
rovg ngog avgiov ini naaa^Q taXg ayfoUug tSv d&natotf. cf. 
Tob. 13, i5. Inde commemorantur leptem primarii Apoc. 
8, 3. 6. i5, I. 6. i6| 1. 17, 1. 3i| 9. coll. Tob. 13, i5. et 
Apoc; 13, 7. MiijiafiX nal ol ayfsXoi avrov i e. angeli , quib.nt 
praefeotus eft. Ayy. iaxvQ6Q Apoc. 5, 3. 18, 3 1. De numer 
ro angelomm Tid. Hebr. 13, 33. Apdc. 5, 11.^ — : Nomino 
m^^^iilarr veninnt quoque 5) genii niali, uaxoiaipLOifsg^ in N. 
T. aiibi fimpliciter JcMfioyia dicti, itaqae ayysXog pro Syyo» 
Xog oarSr, nt legitur 3 Cor. 13, 7. intelligi debet 1 Cor. 
6, 3. 1 Tim. 3, 16. nbi verba cu^^i] ayyiXinQad flefcenrum 
ad inferos referenda ~i>nto, et 1 Cor. 1 1/ 10. ubi mulieres 
^emonum caula caput Tebure jubentur. Perperam hic alii 
ijyiXovg )iro ncetatniinovg ^' i. e. fpecqlatores a magistratibCU 
ethnicis niilfot s^^ceperunt. Putabant ^nim tnm temporia; 
Jodaei , daempnes ad libidinem prbnos (Tob. 3^ 8. 6, i4. 18, 
3.)> ac propterea de coelo et 9 beatpnuB ftatu dejectos efle, 
€]nod foeminarum humanarum pulcbritudine fillecti , o£Bcio 
fuo defuifient, ftationem coeleftem deiemiifent et rem cum 
illis m.nlieribus habuilfent. Vid. verfio LXX ad Genef. $, 
2>. et Jofepb, antiq. lib. 3. c. 3. De hoc angelomm peccato 
feriuo eft 3 Petr. 3, 4. Jnd- verf. 6. — Utrum ayyBXoi Hebt. 
s, 16. et Act, 13, 33. fi ntboni an mali, incertnm videtur. 
Caeternm maxime a dace, diabolo;. appellanlur ayytXo^ 
tov dtafiiXov. , Matth. 35, 4i. Apop. is; 7. 3 Cor. 13, 7. 
Idyy» &§voaov Apoc. 9, il. eft angelus peftem ez inferis edu<» 
cens. 

Ziye, proprie imperativns verbi ayot , deinde adverbia- 
^ Hcer: age, agedum, quod etiam^^}^ad profanos ad pluref 
(pro uym') jdicitnr. Ita bis Jac. 4, i3. 5, i. Digitized by VjOOQ lC 8 ' AF £-- ATi 

jrfyiXij, 1JC, «If ST«*; de j>eco^c et bohiinibns. ~ Iii 
, N T^ <ie porcis Matth. 8| 3o .^q« Marc. 5, ^i. i3, Luc, 
8,3a. 33. 

/AysvtaXoYfjTOCf ou, o, ^/genealogiq carensj^ i/# 
cu/z^ prafapic^ nihil cot\fial; (ex a priv. et ^ereaXo;^6ai)- — 
Seinel legitiir iiebr. 7, 3. de ^elcliiiedeco , ila dicto , quod 
Canaiiaeus, neque fecuikduni praeceptum Lovit. ai, lou ^s-- 
ytaXoyoiiiLtifo^ er?»t 2k tw Ah\Sk, ut vert 6. legitur. 

Wy«ytjc, €05, o, ^, (ex o priv. et y^ro^) l^^n^re co-, 
ren9y i. e. i^^^/proleui non babenSy i^/ maiorum nomine de« 
llitntus, i, e. cuius majores funt ignobiles, obfcuri. Inde: 
humifi Iqco ntUu9g igncbitis; iX^ femel \ Cor. ij ^8. et op- 
ponitur ib. v. 26. vjytvxi^* 

^yui^o}, f. Offoi, ut hebr, tt;"jj3 ^) 06 w/J^ dommuni et 

' profano a4 ufufn honorificum , potifflnmnv Jacr^m^ fecerna 

^ve eligo,» Non fulum de rebus ad facra pertinentibus, ut 

< 2^ Tiin. a, ai. Matth. a3, 17. 19, fed etiam de hominibus di- 

/ citur, qui a Deo ad res magnas et jbonorificas perficiendaa 

eligiintnr et inftruuntur. Sir. 45, 4. 49, 7. 2 Macc. i, 25, 

Jfif. 'i3, 3. Ua Jo. 17, 17. ubi ay. cy i^ <U. ell: inilruere ad 

veritateo^ docendam, eligere doctx>re4 reiigionis. cf. verf. fq. — 

Quum, quae Deo et lacris dicabantpr, folemni quodam vel 

ritu v^I declaratione purgarentur , et fine maculis efle debe-r 

rent, eft a)Iuftro, uttt^"ii;Num. 6, 11. flebr, 9, i3. ubivert 

l4. comn^utatur cum nuxAoQil^HV , — purumn facrum facia, 

jitu fofemni, Hcbr- 9, i3» \ Tim. 4, 5. Rom. i5, 16. it 

'nvsiu, ay^ per fpirituui fanptum in b,apti8mo iptls datum. -^ 

peinde, quum, quae ;ta purgabantur et Deo facr^bantur, 

yenerand^ ^'edder^utur, eft 3y venerahile aHquitf facer>€ , u^ 

Jo. 10. 36. Matth. 6, 9. Luc. 1 1, a. ubi ayMnxi. xo oV. crou eft^ 

veiicjrabile fiat hominibus numen tuum ; 1 Petr. 3, 1 5. ^tot 

iyial^» iv T^ xa^(^, Deum pia mente venerari. Similitei* 

Sir, 33, 4,' -TTP penique quum o^^ia^. faepifilme direretuy 

de victimis a4 mactaudum electis (L^v* a^, ^. 3. Deut. i5]| 

91), eft 4) mtrti me (fetKit^eo, viciimae infiar 3^ Jo. 17, 19^ 

et tlebr. ^,11. ubi fubintelligendum orcouror. — CUriftiani 

dicunt^r ig/^oorjM^yot, vel^^^atenus a comni^um et profana 

multitudine fegregati ad colendu|i| Deuni clecti funt^ 

ut fii !• q. itijemxtA, hsX, 20^ 3a^ 26, 18. 1 Cor., 1, 2^ 

Jud. verf, i. yel quatenus per Chriftum ab iinmunditie 

proi^na idololatriae et pecdatonim purgati funt ; Coi:. ^i 

11. 7, |4. !Eph. 5, 26. cojl, vcrC 27, Hebr. 2, ii. 10, 10. i4, 

|3, \^. V Thefl\ 5| 2?, Apo^, aa, ix, §^epi^s uon ^egituu 

yiyiatriiQ^^ ou, o, proprle: ^etwi ^ quo fLH^md ab ufk 
pt^afqno feparal^r et Oe^ 4icafur;' iu i Thefl\ 2, ^3. et 4 Digitized by VjOOQ lC ATl » 

ctot, in l^tismo aceeptiUi chrilUanos cqltm Dei^racrayi^* 
«djuncta notione purificationis^ £odem fenfu i Coi;. i, 3o, 
Jefiu ipfe dicitnr uYuuijiog, qoatenus no9 Deo facravit. — ^ 
Deinde eft: Ilatai hominia Deo Jacrati, puritqe, et quiden^ 
ab iis ▼itiisy qnae cum patrapti^r corpos poUuunt Ita %; 
ThelT^ 4, 3. 4. 7. *, eodeip fenfu videtur accipiendum Rom. 6, 
19, 2^. et Uebr. la, i4, Cfifiitatem fignificat 1 Tim. 2, i5, 
baepiut non lejitur in N. T. ^ 

'Siyiog, Id, ofj, ut hebr. ttH7g, \)fac€r, oppofit. t$ 
iMKro^, fe{>ai-atus al^ u£u commttni et Deo atqae cultui eins 
Dacratusy v^l dicat^ns. Luc. 3,^23. Bom, ii, 16. 1 Cor. 2^ 
17. a) cuUui Dei inferpiens, ad cul^um Dei^ et religionenu 
omnino perlinens. Ita dicuntur uyui: a) loca Act. 6, i3. jf 
33. 21, 18. Matth. 4, &. 24, i5. 27, 53. a Petr. 1, 18. Apoc. 
11, 2. 21, 2, 10. 19. Inde TO ayiov templumy Hebr. 9,^1, 
(Jofeph. ant, I. 3. c. 6, ^. ^ivv nctqvtoi^Apav inaXivto).— 
Ta ci^fta fauctnarium Hebr. 9, 2. 3. cf. 8, 2. Putabant Ju^ 
daei, tempU Hierofolyroitani et facrorum. TC^ToiTtmov exiAe* 
re in coelis; inde xa uyH» fanctuarium coeleAe Hebr. 9, 12« 
colL ▼. a4. 10, 19. coll. V. 20 fq. et Sap. 5, 5. lO^ 10. Teft. 
Xli. patriarch. Fabric. Cod. Pfeud. Vol. I, p. 55o fq. — b) 
ofculum fraternum chrillianorum I^ora. 16, 16. 1 Cor^ i^ 
ao. 2 Cor. i3, ^3. l ThelT. 5, 36. — Q)facerdotium 1 Petr. 
li,;5. — d)prophetae, Act. 3, 21. Luc^ 1, 70. 2 Petr.i,2i.3f ' 
^ — ^)'fipoJtoU, quatenui cultni Dei prorooyendo fefe di- 
^▼erant» Eph. 3, fi. 8, Apoc. 18, 20. ' — {) angeU, quate-.. 
nus Deo injcoelis mipiArant, eqmque colunt, -Matth. a5, 3il 
Marc. 8, 38. tuc. 9, 26. Act. 10, 23. 1 ThelT.^, i3. Jud. verC, 
l4. — g) chriftiani, quatenus ad cultnm Dei funt electi^ 
JP«Q dicati, Dei cuUoree. Vid. (ioloff. «, 12, ^ Theff. 1, 
10. Hebr, 3, 1. Act. 9» i3. 1 Petr. 2, 9. Caeterun^ 
(aepilEme, y. c, Hebr, 6^ 10. i3, 24. Apoc- 11, 18. Act. g, 
3a. 4i. i4, 33. a6,. xp., Roju. 1, 7. 8, 27. is, i3^ 16, i5, cf.. 
Cant. tri, puir. y. 1 1. In q^ibutdam loci* 1 Cor. 6, 1. 2. 7, 1 4, 
Apoc. i3, 7. la 20, 6, 9. adjnncta eA notio pnritatis ab idolo^ 
lotria, in aliisnotio puritatis ab iraprobitatey {)ph. o, 3. Co« 
loff. I, ip. Apoc. 19, 18. In Apocalypfi c. 16, ^ 17, 6. 18/ 
a4. UYW moHyres Cgnificat, — Quoniam qua^ Deo dicaban^ 
lur, pura eiFe debetmnt, vel purificanda er^nt, a/Kigefts 3) 
purm a Iqlbe, immftculalus ; ita de victimis Rom. la, 1. -— 
4) purus a viiiis, fanctus Jhnju nnirali, pius in jpeumM W-^ 
tuiis Jludiqfus y 1 Petr. 1, i5. 16, 3, 5«, ubi explicatnr per 
iXniiw ini %6v ^sov, 2 Petr. 3, ii« Marc, 6, ao. 1 Cor, 
7, 34. Eph. I, 4, 5, ay. Coloff, 1,^2. Apoc. 22,' U- — P^ 
Peo; fanctusX q. wstoq, Apoc, 6, 10. ItaRoro. 7, 12. lex 
moi. dicitur uyUa i. q^ iistciM, — a Petr^ 2^> ^i. religio chriftiii'^ 
l>»i ^ua^eptu 9, Peo pofeeta eft et ^ &1|4 yel lAipii QonMir^ Digitized by VjOOQ lC lo AF I-- Ar N 

net; a Tiin. t, 9. uXi^i^ ^p^, vocatio per Chriftam ad fan- ^ 
<ititatem et cultnitt Dei vei4. — Qunm porro quae ad 
religionem fpectabant yenerabilia redderentur, eft 5)~t>ene-^ ' 
i^abilis / ^oUndua ; ita DeurJo. 17, 11. Luc. i, 49. Apoc. S, 
7. 4, 8. cl. Jef. 6, 3. HoA 11, 9. — libri Vet. Teft. >om. 
jy 2. — vid, praeterea Mattb. 7, 6. Jpd. verf. 2Q. — iefua 
dicitur xax^ e^oifjf: o ayiog, \e\pwrus; jufiut, ut Act. 3, i4*, 
Tel: minifter iXei ^fiMmus idemque maxiine colendus , Luc. 
4, 34. U^)rc. I, 24. Act. 4, 27^ 3o. 1 Jo. 2, 20. -r- Sic $ 
£idr. 8, 70. Jacob ayiOQ, et iv Macc. 1, 48. facerdotes et Ije- 
Titae olayi<n appeilantur. — J7v*T?i4o Uviov, vid. itnviia. 

^AyiQXtiQ, xrixoQ, ^^ fanctUaa, fanctimonia. Semel 
Hebn 12, lOi et praeteroa 2 Klacc. i5, 2. 

!df;^*Q)(rvri7, 1}^, ^, niorum functila» , i. q. <yoK)p>904nSi^, 
'2 Cor. 7, 1. 1 TIiefT 3, i3. ^-Deinde: ea rei natura , qua ve- 
n^rabilis eft. vel venerabilem aiiquem iacit. Ita Rom. l, 4« 
* Wf B^a iiyMiHnJvijc ^ff® vidctur ; 7rv€v/ia, quod Jefum veitera- 
bilem, colendum fecit. Alii b. 1. intelligunt majeftatem divi- 
aam, excitantque verC LXX., qui ita reddiderunt liebr. 'il;i 
P£ i45, 4.5. . . • 

^AynaXfi, 1JC, ^, JSntis brafhii, ulna. SemelLuc. 2, 
a8. colL Marjc. 9,i36. 
/ ^'Af ttiotQOP, ov, xo, futTtuis pi/catorius. Semel Matth. ^ 

^AynyQa, ac» ^, *) ouieora. Cum vcrbii ^lmxuv, jaCe- 
re Act. ^7y 29. — haBivuv demittere, ib. verf, 3o. — ntQi^ 
^Uq€IV, fcilvere, ib. verf. 46. • — vel aiQ^tf. fimpliciter Act. 
S7, i3» ubi fubaud. ayxvpag. 0) metaphorice quod$fis fakuis 
JlilGrut(i et pretejidium, tiohr. 6 yi^. , 

jiyvaq>OQ, ou, 0, ^, (quidam codd. axvaqiog, cxapriv.et 
yroipoi, follonum more purgo) i)fulionem nondum experhisg 
^ fidtone^ non pur^atus. 2) novtis^ fordes hon habens , ' ad^ 
huc integer; ita Matth. 9, 16. Marc. 2, 21. i. q. Ktt»)^^ut le* 
jitur in loco parall. Luc. 5, 36. ' 

^Ayv-eta:, ag, ij, puritas a fccleribus, potiiBmum a vold- 
ptate vencifea; cqftiias. Ita bis 2 Tim. 4, 12. 5, i. 

t^yrl tw , tecD , lu/lro , purijico , Jhrdes rerndped. In N. 
T. i) de luftratione religioCa ex praeceptis legis inofaicae, Jo» 
II, 55. uyvltB^ asuvtoy, cf. LXX. ad Nuro. 3i, pS.^ Exod. 19, 
jo.'— 2) de purificatione a vitiis, Jac, 4, 8. «yrif. rrjr neiQdtav, 
' — I Pctr. I, 22. ayv. xag xlivxag, — i Jo. 3, 5. ayr. iavxhv. — 
3) de fingulari puritate, qiiac in abftincnlia a vino, cibia de- 
lifcatioribus, orhatu corporis et concubitu ccrnebatiir, de 
€Ujlimonia, ad quam qui voto fefe obftrinxerant , Naflraei 
dficebantnr. O^^are et LXX. ita hebr. •nta Num. 6, 2.3. — 
j^yviZio9ai ita eft: cqftimontam fufcipia, Ita Act. 21, 24. 
3f>. s4, 18« Saepius nou legitur. Digitized by VjOOQ lC !/rfy¥»<rf*iffi ov, 0, Ci^imonia, de qna vM. aj^yf^lo* Sc- 
niel Act. 2%y 26. 

lifvoif»9, &, fat.^dra», i) nefcioj ignoro, non cog¥iqfco 
(ex tt priv. et f^ioiH' Act. 17, 23. Rom. 10, 3. \ Tim. i, iS. 
3 Petr.^3, la. iYtooifitwog ignotus , 7»o/» tfi/us' Ga\. 1, aa, , — de* 
inde ex adjoncto : ignoMis, \vili8 -a Cor. 6, 9. — a) ncm m-i 
teUigo, non capio , Marc. 9, 33. Luc. 9, 45. Act^ i3, 27. 
Bom. 6, 3. 7,1. etc. 3,4. — Otmclj^fiily, benefcire, benm 
eogQitom habere, perpender^, a Cor. i, J^. 2^11. i Cor. 10, i. 
12, 1. Rom. I, i3. II, 25i I Tlieff. 4, i3.v — ^* 3) infeiiie, imperl» 
iue/um, 1 Cor. i4, 38. ^ ejc «djmicto: erro, ex mfcUia pec-^ 
eo; ita Uebr. 5, 2. et faepias in Tefdone ruh 6, nbi refpondet 
liebr.^D03i et i\y^. — In loco Sir. 5, i5. eft : intoiifi^erate age« 
re. Saepini non legitar. 

\iyrofi^a, to^, %o, ignordnlia, error ex ignorantia, 
fiTe imprndentia, — peceaiumj aberratio a recto. Hoc fen- 
fa femel Hebr. g, ^ cf. Sir. 23^ 2. i Macc. i3^ 39. Tob. 3, 3. 
Jaditfa. 5, ao. , ^ : * 

Zijvohu, u^,i\, i)ignoraniia, infoitta, Acl. 3, 17.* 2) 
fingiilariter ignoraniia peri* Dei, fuperfiUio^, idoMatria, 
Act 17, 3o. Eph. 4, 18. .1 Petr. i, i4. c£ Sap. i4, 22. 

jijto^, ^, if, i) pnras, 2) fenfa morali: ffitiii non 
mmculaiue, Pbil. 4, 8. i Tim. 5, 22. 2 Cor. 7, 11. /Hinc Dena 
1 Jo. 3, 3. et fapientia coeleftis- Jac. 3, 17» ita appellantnr. 
qnatenna omnis Titii, labis et efroria funt expertes et fna na- ^ 
tura iacis inftar claritato et pnritate gaudent. cf. Jac. i, 17. et 
Sap. 7, 22 — 3o: — fpecialiter 3) libidine Tenerea iion macn^ 
latus, cqftue, Tit 2, 6*. 2 Cer; ti^ 2. et nifi fallorV sPetr. 
3,2. 

^/ffOTi]9/Tijro?« ^,innoceniiag vUae iniegriUte» Semel 
aCor. 6, 6. 

\/iYfmg,Miv.fincere,fine^animo/' Legitnr PhiUpp. 
s,i6. 18. ^ » . * 

IdiYvmsiu, lag,-^, ignoraniifit, u^cUia; deindenlalia 
Tetrba ■ i|^brajiliam Cgoificantia tranifevtnr tid prapam, ex 
ignorahtia rei ortam, agendi rcUkmem!, Ita 1 Cor. i5, 34, 
iffmo* ^wi^MlmVBA Dei, i Petr. 2, i5. or^iw. cnminatio-^ 
nes ez infcitia ibrtae. ^ Saepins noft legitur. rf. Sap. i3, i. et 
LXX. in Job. 35, 16. -^ 

"jiffeiOTOQ, ov, 0, fi,ignoiue, non eognUue. Semel 
, Act i7j 23. Hpwttp ^e^, Deo cniTilr nobis adhuc non co- 
gnito. Puto arara infcriptam fuiOe; o^^mrtocc ^eoig, Diis 
aliarnm gentiom Athenienfibns adbuc ignotis, eo confilio, tcL 
nt peregrini in ifta ara t>iis fuis facra facere, Tel ut Athe- 
Aienfes ipfi, peregrinaturi> exteramm i;egionujii Deos cOlere 
•t eorum iaTorem fibi conciliare poOent. 

jifOfu, Sg, q^ (ab uyeiQtt congrego) 1) tocue fufpU Digitized by VjOOQ lC iio^gr^andai muliiluditii apiu$ pel dsfiihaUu; Iiine fhrum^ 
•nhijuiiicia, Act. 16, 19., et coneionef ad popultim habebai»» 
txxvy Act. ijf 17. ¥eVres v6nalea, potilEniuni cibi, expon^ban» 
'tMiTy Marc. 7y 4,,ubi iormala unb uyQ^ ia^iovai, refpondel 
BoHro: iM)at Markte effii^, i. e. piboa in foro coemtos. a) 
Iqcu$ urbii quluis publicu9, obi n^ulti verfari foleut, V. c. pla^ 
tefie ^LXX. hebr. y^n» p^u^ pUUea) Mattl^. 11, 16. 20, 3, a3, 7. 
]dar(^.^6, 56. 12, 38. JUuc. 7> 32. u, 43. ao, ^6. 

V/opdi^aij fut, offo», in ioro verfor emendi canfa, 
9mo Iimpiiciter, Matth. ,;^/ 44. 46k i4> i5* 21,12. 27,7. Ap^ 
i3, 17, ]9) 11* 3y 18. alibi. Quum in foro captivi et ferviven- 
derentur et emerentur^ transfertur in N. T. ad redemtionem 
per Chriftum factametelli ri?(/iJ»o pr^tio foiuto , i^indieo it^ 
libertatem fch a poteiiate vitioGtatis i^Cor. 6, 20. vei iegia 
mblaicae i Cor. .7, 2^. 2 Petr. 2» i. vei limnanae fuperlli^ionia 
^t idoloiatriae Apoc, S, 9. ;4> 3« 4^ 

^AytkQulOQy aio\>, 0, 1}, i) qai in for<> verfatnr et qni-» 
dem a) vei mercaturae caufa, — mercator, b) vel judicii cau<» 
fkfT— patroniiK ^aufaruiu, ctmfaru diceun Act* ig, 38., — 
ie) vel delidiae pi^ufk', — otiojiut,, forvun el; plateas otjofe fn^ 
quentans, LatinQi^^um. fubba/Uicanue , fubroftranus, nch*, 
ftrum: Pflaftertreier , Act. 17, 5^ -«- DilUhxerunt Gramma- 
tici quidam fed minus rccte inter iyoQfdoQ et aYO^uoq, pn^ 
taruntque in^erpretes Act. 19, 38. o/o^cuoi (ut etiam edidit 
Cvrie^b.) fch ^u^^ elFe dies forenfes, iudicia in ib ro. Habet 
enim Suidas: nt^naQfJ^oimq ik ayoQaiog, ^ t^fiiQa if f ^ 
uyoQU zeXttxm, — et Hefych. w^oQaiwv* dinaioXoYiar. At 
neutra giolFa noftruin fpectat locum , ulu potius vertendum 
cft: „patroni caufarnm adducantur, procotifuies C judicoa 
«dlinf^ i. e. judicii legitima forma fervetur* - 

*'AyQa, OQ, ^, captura, uenatios In N. T» bis lejitar . 
(<uc. 5, 4.1Q. decaptura pifciuinn 

V^^^afifiaTO^, o, ii, (ex a privat. ct y^a^fia) */^fc^a- 
pie, 'ikerarutn rudie,,^ indoctus, Semei Act. 4, i3. ubi eft 
}iter^um hebrai^arum et facrarum (doptrinae legisperito- 
irum) cognition^ non imbutus. cf. io. 7, i5. 

l^YQavXio^, £, fut 1^09, (ex 0/969« ager et aiA^, anla^ 
Aabulum, oviie) ya& dio aga, cuni interdiu, tnm noctuj 
fxeuho* Ita femei Luc. 2, 8. 

AyQiioi, fut^ evo» (ab ofQa) i) capig ferae, t^enor; 
a) i^liquem infidii^ et dolo circwnuenio. , ut eum polKm per* 
dere. Ita Marc, 12, i3. 

'AfQiiXaiQQ, alav, ti, {cx uyQtoQ Jy^i^ftrie et iXala 
pled) oleafter , olea agreftis , qu^e nulinm fere fructum ferrc 
fblet, cui opponitur Rom, ii, 24. KoUUeXaiQ^ l^is Icgitnr 
]^om. II, 17. 24. ubi gentiies eccleliae chr^Aianae inferti conL^ 
|ii(r^tcu: ^iun gH^ fi^eftis furpuie^ jco^^Wy inferto. Digitized by VjOOQ lC ^y?*^^, to> ^f^^V^^p ^/^^^^^rw/ et qmdem a) 
«limtenus in fylTifl fpqnte et i^hsque tvfrti faoniifiHin nafci^ur et 
crefcity ut itiJU iyfiw^ mH fylpefire^ ab ii{)ibu8 fine bominum 
interraatH pamtom-,' llattb. 3, 4/ Maifc. i, 6. cf. i Sani.i^, 
»5., — ' b) qiiaten«s i» fylvis vivit, f^rk^ , foLevua vaXi^ 
)>eIUarcim rylvaticarttm% Sic Jud. l3. 1t\)pKta aj^ia S^aXiaaijg; 
faeyi fluctusmarii; et eddemfenfuSopi i4, i. coil, it MaW. 
ji, 9. i4, 3o. et 3MaW6,2» • :.' 

^ff^litnagj a, 8l jigr^pA* Dtio linjttanominis regna-^' 
Ttmt poft 'Cbriftam^l^e^li JcidA^eGblMt;^ alter, m^V dictha^ 
filios Ariftoboli, Herodis Magni nepos, qoi non commemo-i' 
jrator m N. T., quiun qtiile d« ejtis morte bafieat Jolepbof 
Anliq. 19^ 17. Lucas i«i Actis c. la. adfcripferit Uerodi regi,-^ 
alter, minor appellftttis, five^Zfardc^ff -^S^fpp^» tilius ma«* 
jorift et Herodis IL abuepof , nltimus Judaeonim rex, qui 
commeaioratiur Act 4A; 13^ Q^. 26. 216, 1. 7. \^. 117. a8. 32. 

^f (f05> o5*, d; Latinor. ^ger^, ryager, qui arando coli-^ 
tnr, Mattb. i3t24;27. Si.(36« 5f. ayetuF^k^, rns; slgrnnl 
et prata continens Mattb. 6, 28. 3o. iS^ 44. Lttc.ifi, 28. i4^ 
t8. i5, i5. — campus aperu^,' epkLiimnB domtciiio opponitur 
Matth. 24, 18, Ltic i5, i5i 17, 7* a3, 26* — og^orum cbin^ 
plexu9, quatenusfui^m vel ▼illani conftitnunt, Mattb. 19^ 
B9. Mara 10, 29. 3o. Act^4, 37/(ubi Kuig. villa); 3) agri, 
quatenus nrbi opponuntur, pagtis in medid campo fitus^ ut 
nitjiff OtvfL aSy 3. Msrc. 5, i4. 6, 36. 56. 16, 12. 

^fpvnTixa^ S, fut Tfli^, l) ififomnis fum , pigito* 
lo6e a)tnuigilo, apertis oculis a^nc/i9, vei prorpicio ; ita d^ 
rebus futuris Mamc. i3, 33. Luc. 21, 36; — 3) affiduam rei 
geroruratn, feqnente sl^jEph* 6, 18. feq.We^ Uebr. 3, 17& 
c£ 8ap. 6, i5. 3 Esdr. 8, Sg. — 

^^Af^vn^iay iaq^ ^, 1) if^/omnia, tdgiliae^ 2) ftieto- 
nymice: cura affidAa C anxia, 2 Cor. 6, 5; Sir. 38, ;26— 3o* 
42^ 16. 

*!Afio, iut. a5«> i) moreb aliquid e loco/uo, -^ abdwcd^ 
Act 20, i^, Luc. 22, 54, — educo, prodire facio, Jo. 19, 4i 
l3% 1 'fhelT. 4, i4. Act. 19, 38. — ihtransitive : 'raoveo me» 
abeo , €o , Mattb. 26, 46. Marc* 1, 38. Jo 11, 7* l5. i4^ 
3i. — 2) moveb aliquid m alii^ni locum, dtduco , adduco^ 
MatUi. 21, 2. 71 Luc. 4, 9. 10, 34. Jo. i, 43.' 7, 45. ^o, 16. 18^ 
28. Act 8, 32. 9, a. 21. 21, 34. — addnce lubentem et fpohte 
euntem, mecum duco , 2 Tim. 4, 11. yel etiam cdmitor^ 
Act II, 25. 17, 1 5. 23, 10.V — nolentem et invitum, i. e. 
ahripip^ i. q. K^7rc<{bffta»9 Mattb; 10, 18. Marc. i3, 11. Luc» 
4, 1. 21, id. 23, 1. Act 17, 6k 19. il), 12. ^ 3) omifla 
notione ioci: Hiopeo [impliciter, impeUo , incito, duco^. 
Rom. 2, 4. 8, i4. 1 Cor. 12, 2. Gal. 5, 18. 2 Tim. 3, 6. — 
4) im|>rQprie: foMiQ, ut ali^uid Jlt tt epeniat, ut aliquis Digitized by VjOOQ lC aliqoid habeat, noftrnm: ich f&kre h$rhey, HelH:. 2f, lo» 
Act. i3y 33. ubi in texta Tulg, ^£i9& e.gloffeinate. — ^. LXX 
ita vertnnt hebr. M**:in ExocL S, k Lev«ii3y a. Mum. 5, i5» ~ 
5) De tempor^: uyti TQttriP ^fu^9, Luc ^4,21. tertiiia diM 
«gitur, ubi am iinperrQnalitex' pofitumeft pro pai&re; -^ 
de diebua fe(tia: cdskro, Blatth. i4, 6.^ LX^ hebr. n^^ 
eodem ferifu 3 Esdr, i| i^ 19 — ai. n Macc. 1, 9. 18. 9, 16. ^ ^ 

Hf^ffi, vfi, fii proprie maAii(/<i0^; inde i)educatio^ 
inftitutio, difcipkna,et a) bq)u$ egectua: ,morcs,. ifitae 
raiio et dtfciplina. Semel. a. Xim. t, lo. c£ a Macc. 4, i& 
6| 8. ii,a4. ..' ^. 

u^yuiw, Svog, o, ecridmen, c^rtamen ludorum. ^f. Sap» 
lOy 1,9^ a Macc^ 4» i8. lo, 98. InN. T. eft/iii^ndrcnmreli* 
sionia adverlariiB et eorum perCecutionibus. Coleff, a» i. 
V f^liMOf apafu iffA, quanta mala ^perferam. PhiL 1, 3o. 
1 ThelT. !i, 2. 1 Tim* ^ 1% iyw t^ itiatei»g ^vgna ftdei 
>caufa lluftinenda. a Tim.* 4, 7* Hebr. la, 1. tgijiut ifSpm 
cnrrere in certamine, L pngnai i e« pugnam cohft^ter 
fu^tiaere, mala perferre^ 

^^fmifia, iuQ, ^,anfcr,ir0pidalio,^Tf>ptite]UBf qpi 
iB certamen eft defcenfunu; deinde.angor quilibet- ex in- 
Aantibus gravibua malis. lia Luc, ad^ 44. Praeterea tioii 
nifi 2 Macc. ^»14. 16. 19. legitmr*^ I^^X ofnmam Dan. i^ 
10« prp bebr. tnwim^o. • 

^yg^vl^Ofiai,. \):C0rtamswfublicum\ineo,' x Cor. 9^ 
a5. a) pugno limpliciier, Jo. 18, 36. 3) metaphorice ut 
Latinor. piigharcs omnibns Tiribua <^07iMu/oj graYit^r laboro^ 
pericula fubto , Luc. i3yi4^ Col. 1, 991 4, la. 1 Tim 6, 13. 
a Tim.. 4y 7. (1. Tim. 4^ la codd.) cf. Sin 4, 3i. 21 Macc«'8| 
16. 1 

149 afi, o, Adam, nonu proj^r. indecl. primi hominis, 
communis parentis generia Jiumaiii; 1 Tirii. 3, i3. cf. Gened 
1. 37. fqq. et Act. 17, 25. — Rom. 5, i4. 1 Cqr. i5, aa^ 
1 Tim. fl, i3. i4» Jud. verf i4: — Jefns i Cor. i5, 45—47. 
appellalur ieint^g ^Aiayi tanquam reftauYator falutts pe^ 
Adamum olim amiirae. Rabbini Mefllara appellabant 

Afiauavog, ov, 0, ^, (ex d prir. et iairavuo» /umiuc 
fa^io) , fine fumiu , gratuUue. Semel 1 Cor. 9, 18. tvaff* 
udan. doctrina gratis tradita. 

\fiidL Nom, propr. indecL viri ex majoribus Chraftif 
de qno praeterca nil couftat. Luc^ 3, 28. 

AdeXqiii, ijg, f^, foemininum ab adaXqiog, 1) foror, 
Mattji. 19, 39. Luc. 10, 39. i4, 36. Jo. 11, 1.3.5.28.19, 25.— 
nifputktnm eft, num aii,hpai Jefu, quao Matth. i3, 56. et 
MarCr 6, 3. cpmmemorantur, lint v^l forores utcrinae., vel 
co^nprivignaey yel eognatae, confimguineae linipiiciten Digitized by VjOOQlC - Hebr. nlnM dicitnr <|Qideiii de cogi^atis, T. c« Gen. a4, 5g^ 
12, i3. 19. a6y 7. 9. fedpraefero hic notionem fororis germa^ 
nae. Vid. odcil^pi^. — a^ tanq^am foror cara et amaia, 
Mattli. 12, 5o. Rom. 16, 1. i Tim. §, 2. ita mnij Prov. 7, 4. 
lob. 17, i 4. — 3) chriftiana, ut aSeAqpo^ chriflianus, <tuun| 
diriftiaDi tenerrimp amore eOe deberent junctiri 1 Cor. 7, i5. 
9, 5. Jac 2y i5. 2 Jo. i3. , ^ , 

^^r^sA^^c, ov, 0,- iy fraier, rtl germanusj^ ab eo-». 
dem patre et matre, vel comprit^ignus,, ab eodem patre geni* 
toa, vel wUerinua^ ab eadem matre natni. Mattb. 1, 2. 4, i8. 
i4, 3. 22, 25. Marc. 6, 17. 18. Luc. 3, 1 — 19. Jo. iiy 2* fqq* 
Interdum nt hebr., rm omittitur, Luc. 6^ ifi. Act i, ii« 
Fratr%9 Ufu^ qni Match. 12^ 46. i3, 55. 2^8^ lo, Jo. 7, 3» 
Act. i,;i4. GaL 1, 19. £ortaire etiam Jo. 20, 17. comraemotranT 
tnr, mnltiinterpretatifunt: eonfanguinei , eognati, ut nic 
legi pntktur O^n. a4, 97. Lev. 25^ 48. ; Deut. d, 4. 8. . Tobl 
3y 7^ Malo fratr99 'uterinos intelligere. « yidr.Mattlu i3, 55» 
Jo. 2, 12. Mattk 1, 20. 25« — a) tanquam fraUr a^nandue 
titmatus, amicua i..q. ^iilo^, Mattk. 5, 4). 12, 49. 2 Jhefll 
5, iS^ Act 21, 20. 1 Tim. 5, i. Ita nit 2 Sam. 1, 26« Canticw 
5, 1.— r- Inde a}po/>ii^M^ <»Vm^ quatenus hi plrae caeteriii 
funt amandi et a communi originem ducuot parente, (ut ni| 
DenL v5,2.3. Job. 22^30) AcL2»29. 3;- 3, ,17.522. 7,^.23. 
s5, :i6. 9y 17. i3| 26^ 22, 5. 28, 21. Uuc etiam refeco k)ca . 
Matth. 5, 22 — 24. 7, 3. 18, i5. ai. 35. et Hebr. 2, 1 1. nbi i. q. 
noTJfKv^* — b) ehriJUanut , iratemo araore invicera junotua^ 
ejusdemque politiae rpiritualit civis, (ttd€?«^ h ticu^iiM) 
liatth.25, 4o. 23yi8. Jo. 2i,23» Apoc. 1,9. 12,10. Rom.g^ 
29. Act. 6, 3. 9, 3o. ib, 23. 11, 29/ 1 Gor. 5, 11. i5> 6..i:PhiL ' 
1, t4. £ph.'6,^. Col. 1, 2. — c) cbriftianuB ad tradendum 
propagandnnique evangeltum cum ah'is conjunctn«, eoUeg^ 
munerU fociua, 1 Cor. 1, 1. 2 Cor. 1, 1. 2, 12.^ £ph. 6, 2i« 
CoioIF. 1, 1-^ Apoe. .6, 11. o^eilqpoi^t «rvi^oi^iloi conjun£|untnn 
coU. c. 19/ la 23) 9. o^nM £sdr. 3, 2. 2 Sam. i5; 20. x Re^ 
i3, 10. * ' 

liitXifoTfiQ, Tijtog, ^, fraUrnUiU, nt noftmim Br^ 
ierfehaft, de fratrum coetn; — ehriftianorum coelus, 
chriftiani religionia vinculo arcte juncti. Ita bis 1 Petr. 2^ 
17. 5, 9. cf. 1 Macc^ 12^10«- 17. 

y^SfiXog, ov, o, ^, (ex d priv. et SJjlHog) non mofiifefius, 
partim quia obtegitur, unde occuttus, tectus, Luc. 11,^44. 
coIL LXX. ad Pf. 5i| 7» partfm quia diftingui ab aliia rebua 
non poteft, et in fe eft obrcurus; ita non diftinctus, et de 
tono ineertus , fufcusp^i ^or. i4, 8. 

^AdfiXotri^;^, xf(fog, ij, ohfcurUas, incertitudo (cL adfiXog)* 
Stmel 1 Tim.. 6, 17. ubi eft vel: rexi fpiendoriai.e. pretii Digitized by VjOOQ lC defe^tas, ^anitas, yel: ea ratio tei^ qt^i mdx «Vane/cit^ 
indon/iantia , fragUfias. ,- ■ , 

lt4di^X(ag, adv. i) ohfnure, inconJlarUer, zt) ini^fiitn^ 
i^uatetias rei eventus noQ eft liquidui. Semel i Cor. 9, a6. 
toll. aMacc. 7, 34. . 

^A8ri(iovi(a, «5> fut. ^iroj^ (o^9og, taediuni) grap^m4 
angor, luctof. Matth. 26, 3;. Maic. x4, 33. Pliil. a, a6: 
In verOone Symmaclii P£ 61, 3. hebr. i)1t3^iy «v r^i iit^WBlVf 
€tPr. 116, 11. MBni adi2,uoyfl5r. * 

^Aifig^i ov, 0, (ab ciSo» et a priv.) 1) quod fine luce eft^ 
iocus tenebrico/us. In N. T. fequitur fignificationefr Eebr. 
h^H^f ideoque eft i) fepulchrum ipfum; ila Act. 2, 117. 3i. 
nbi i. q. imp^o^. %lq aiov (fubiiiteil. xonov five iSika), in 
fepulchri domicilium. » llom. II; lib. i5« V. 261. OdyfF. lib. 
11, V. 149. 6a6. lib. 12, V.21 et LX^ adGen.42,38.44,29.— 
Job. 3i, i3. P£ i40, 9. — 2) locu«fi;ihterraneus, tenebri- 
cofos et triftis , in qiio manes poft mortem inelnfi putaban- 
tur, orcus, inferna, Apoc. », 18. 20, i3. 14. Prov^ 5,*5. et 
laepiifime in V. T. Putahatur eQe in intimit terrae reoefii-i* 
fcna, Matth. 11, 23« Eeech. 3i, 16. 18. Amo£ 9, 2. Coelum 
ct hades igitut tanqnam remotiffima fibi opponuntUr Luc. lo^ 
HS. — Apoc. 6^ 8« aifi^; nou locnm fed manes, fpectra orci 
fignificare videtut» cf. Je£ i4, 9. — 3) iocue poenarum in 
infemoi nbi auimae impiorum caftigantur, LtiCf 16, 23^, 
cujns princeps et rex putabatur efle diabolns, 1 Cor. 1$. 55. 
coll'. Sap. t, i4. 16. 2^ 24. Heb|*. 2, l4. Hinc in teft. 12 
]patriairchar. {Fabric, Cod. Pfeud. \f p^ 54^.) udfig dicitur 
mvXevoiisrof inl t^ na&H toZ vjplojovi fpoliatus, fcl. animia 
damnandorum, per paffionem filii Oei. — TtvXa^ ildow 
Matth. 16, 18. i. e. poteftas diabob'i principisToS tidov. Vid^ 
JlvXfj. — Saepius non le^itur in N. Ti , 

*AdiaxQ&tog, iTOVi o> 17, (ex a priv. et iw»^irofia$^ 
rixor , Uligo), is , cum quo non eft rixa. S^mel Jac. 3, i^ > 
fenfu activo : a rixa alienusi. Ita plui*imi; Poffit vero etiaoft 
eife: nihil dubitans i. e.fiducia plenljfimua. Vid.^ JiaitgU'cii. 

■ ytiiuke&ntog, ov, 0, ^, (ex a priv. etiiixXiino», cej/b) 
non cej/ans, perpetuus, bis Rom. 9, H. 2 Xim. i, 3. coIL 
1 Macc. 1!^, iii 

lddi,aXeini(ag, Jine inlermiffione, indefintnler ; hyper- 
holice pro: faepiffime. Ita Hom. 1,9. i Thejf. 1, 3. 2, i3. 
5, 17. — 3 Matc. 6, 33. 2 Macc. i5, 7; 

\4i$tt(p&0Qla, iag, ii, (ex « priv. <it itd(p&eiQco cot^ 
tunipd) incorruptihiiilits , iniegrilas.. Semel Tit. 2, 7. de 
doctriha, ubi eft doctrinae /«/ii^^aa ^ifincerilas, \, q. in aliis 
locis Paulinis diJaoxceX/d vyiuitoma, vj^uAivoiTsg koyoi* Vfd. 
vyiaS^oi. — ' Lectio ^uorundam coddr, qui aqid^oQ^av habent^ 
Aon cft fpenienda; , Digitized by VjOOQIC ' ^jif^nim. S, Jgt ^oi, 2) legeii violo, in/ufte ago, 
mrimm comnuUo^ AcL 25| 10. 11. a Cor. 7, la. CololT. 3^. 
p5» Apoc aa, 1 1. LXX liebn H^n Jer. 3;, 17. V?» a Cbrbii. 
16^ 16» — • q) infuria alium afficio , AlaUb. rio, i5. Act. 7V 
i6. 27. I Cor. 6, 8» a Cor. 7, a. Gal. 4, la. Phil. 18. 
^ihiuXi^, it^uria qficior ^ Act. 7, a4. et in meflio: injurla 
^ff^i paiior, 1 Cor, 6, 7. — Metonjmice: 3) laedo, noceog 
§^im infero, Lac, iO| 19. Appc a, 11. 6, 6. 7, a. 3. 9, 4. lo. 
19. 11, 5. LXX liebr. n^^ Je£ 5i, a3. nd^ Jef. 10/ ad et p^i> 
icTit 6> a. coli. Sap. i4| a^. Saepius non lcgilui-. 

^AiUtfifia, rog, r6, injuftc fadum, crimen, feelus. 
Act. 18, i4.^4, aa Apoc. iB^ 5. ln verf. Alex. bebr. ocn 
4 S«au aa, 49, ynr^ Je£ 59;, la. ' * 

HiiKia, «C, fl, 1) ir\Jufiilia, Rotn, 9, i4. Lac, i8, i6, 

«bl «^ii^^ T^ iikiia^ 1* q. y^t^? oiinitoq, judcx injullim cf^ 

YerC a. — a) injuria ilUUa, a Cor. la, i3. Qaum baec 

coram judioe non nifi dolo ei fraiide inferalnr, eil 3) fraue, 

dolus, fraudtdenla improbitas , Jb. 7> i8> Act. 1, i'8. 1 Con 

^5, 6. LXX hebr. nty\b faUacia, Hol; lay y. tpti^ rnenda^ 

•ium Dom. 19, 18. 'Pfi 5,1, 3. cf. Excch. 18, 18. Hino 

lutiuai^Sg tfJQ udixiag, vel fcofi. odcicoc Luc. 16, 8. ^. 11. fnnt 

epee perfraudem (de qua vid. verf. 1 . et 5^7) partae. Eodem . 

fenfa Earip, fUl^n. yerf. 911. et Electr., verf. 943. nhyvtoih 

uS$Mor dixit, et Sirac. 34, 18. &VGiul^b^¥ il^ udtMov colL veif* 

ao. Alii interpretes : opes caducae, fragiles, qao fenfu pntant 

legi a^iffo^ 3 fisdr.^i, 3i, c^ui vero locus ambi^uua eft. — ' 

4)fceiw0 impie factum quoJcunque , Luc. i3, 37. Act. 8^ 

a3. i, 18. Rom. 1, 39. 3, 5. 6, i3, ii Tim. a, 19. Jac. 3, 6* 

a Petr. a, i3. Hebr. 8, la. i Jo. 5, I7. Ita et 1 Jo. i^ 9»^ 

nbifenfaa: l)eur, qui ipre eft dij^a«09, non folum peccata 

remittiet, Ced etiam borainem imuov, i. e. fanctnm reddet. — • 

Deiiique dicitur 5) de idololalria, vel qnatenus idololatria 

dlmaxima iraua, yel quatenuseft^gravifficiura fcelus*, igitar 

6t erroree et fcelera idololaiHae, o^ijd^cia autera, quae r^ 

iii^a oppotiltnr, eft; veri Dei et cognitio et cultus; ittk 

Rom^ 1, 18. a, 8. a Thefl*. a, io. la. .a Petr. a, i5. cf. quo- 

-^e^^^eta. Sic et a Sam. 7, 10. n^*;^-<»2[:) filii iniquitcuie 

Tidentar - cITe gentea idololatriae deditae. Saepius uon 

legilar. • 

"AS^uoq, oVf 0, ii, i)injufiusp a) injufte agene ergOi 
mlioe, Luc. 18, iiT Rom. 3, 5. Hebr. 6, 10. Z) frauduien-^ 
tuM, fraude aiiia nocetis, Luc. 16/10.11., Vidi.yliiuia. 4} 
impiue, peccqtor omnino, qnippe lege^ Dei niliili £acienB| 
MaUli.5,45. Acua4,i6. 1 Cor. 6,9. 1 Petr. 3, 18. et a Petr, 
stfS^ ubi tot^ «cAucoi^ bpponmitur 0^ evnsfielq, Deinde, ut 
iitniu, quod rid., trijiafe^tiu' ad idololatriam, etfigaifica| Digitized by VjOOQ lC »8 ;d J I — A J Jl 

quoqae 5} idolol^iram, adiuncta notione iipprDbittiia. lu 
t Cor. 6, 1 . coil. verf. 6. Saepius non legitur,' ^ 

l4dixo$g, adv.injujie, immerUo, i Peti*. rf, i^. majti^ 
adimag, patiens Hne culpa. LXX. hebr. D^n Vtov. r, i il if, 
ol. Sttp. 12, i3. aMacc. 7,16. * . ! 

Ud6ni(A9g, ov, 0, ^, (ex a prir. etSSikfMio^, jfifrpbaitis, 
metaphora du/bta ab auro et anriiabris)> t) noh prbbatts*, 
rejecianeus, aduUerinue; LXX itHnijkor i^^^ibf Frov. 
d5, 4. Jef. i, 2a. — Metapborice: 2) reprobamius, rejioimi^ 
diis, malus, 1 Cor. 9, 27. 2 Cor. i3, 5. 6. 7.^ 2 Tini. 3, di 
JRom. 1, 29. roSff adomfib$, more» reprohajidi, nvili; et 
qaum moneta-non genuina fit inutilia et emetidp inepta 3). 
ineptus,^ Tit. i^ 16. uioxi^toq n^ igyov uya^op, — Hebr. ^ 
8, yii udixiiwg, terra friigibus proi'erend|s non apta. Befych. : 
adox^AOV' no^rj/^vi ano§Xfj;iov, aiqrfstov^ Saepiua non habe- 
tup in N- T, 

jiioXog, ov, 0, ^, (ex'o pr. et ^oitG^) diM. expers; 
deitide: cui nil rfiali ine/i, non noxius, purus, Ita lerael 
1 Petr. 2y 2. ydXa o^oiU lac iincerrimunr, lalaberrimiimi 1« e« 
doctrina ad veram virtuteih dacent. 

ItidQaiiVztiivbg^ 0, ri, %h, Adramyiienus , adjecdvam'^ 
patronyiliicttm* AdramytUira vel Adrumetum fuit urba ma- 
ritima in Aeolia fiu. cf. nerod« 7, 4a. Pomp« ^eL ly 17. 
Act. ^jj 2. nkdiov ad^aiAVTTtivor , navis adramyttena. 

HiQlag, lov, i, fcl. mvtog, mare adriaiioum, non« qui 
nnncitadicitur, Cinusinter luliam et Dahnatiam, fed quod 
comprehendebat quoque inaria lonicum , Creticum^ Siculom. 
H^fycb.: loviof neXayoq' tuv jSfiiag. Legitur AcL 27, 27. 

lidQotfig, tfitog, ^^ (ab aSf^g^ mulius , magnus) 
abundaniia, copia. S^mel 2 Cor. 8, 20. de pocuniae copia. 

liSvvati^, S, f. fiaw, proprie: non poffum, non 
^aleo. Ita Sap. i3, 16. Deinde imperfonaliter : eft impos^ 
fibile, quod fieri mn poleft* Sic bis Matth. 17,20. Loc. 1, 
37. In verf. alez. Genef. i9> i4. Job. 42, 2. — 

^Aivtatoi, ov, 0, fi, qui non habet ^vran&t, iiifirmus, 
dehilis, velcorpore, ut Act. i4, 8. aSv9atog.tolg noaiv, colL 
Job., 36, 17. vel metite et judiciq, ut Rom. i5, 1., vel opibus, 
ut ^tegenusj hcbr.' ^1^:iH Job. 5, l4. colL Barnch, 6, 27. — 
TO ^adv^atof vel pafft^^e: quodfieri noa poieft, impoffihUs eft, . 
vel videlur, cum abfolute tum hypothetice, nt Hebr* 6, 4. 
18. 16, 4. 1 1, 6. — vel actit»e: quod efflcere ^is natt poieft ; 
Rom. 8, 3, to aivvatov tov rofiovi quod lex efHcerc Qon 
valuit; Matth. 19, 26. Marc. tOy 27. Luc. 18, 27. advvatOP 
nuQa vn^&gdnoig , quod homines ei&cere non poflimt. — 
SaepiiiR non legitur. 

*!^ 3 w , pro asi^ , fut. ua» , 1 ) cano, canfo, Apoc. 5, g. 
i4, 3. i5, 3.' ») cs/ebro caniu, iaudo, Eph. 5, 19. CololL 5, Digitized by VjOOQ lC ftf. cf. l3^ id Hdr. 6/3. Jet. 3o( 19. Saei»snii non 
Iwbetur. 

i^fj^ 9iAr. fimper , petpeiwf, a Cor. 6, lO.' ^ quotds 
iempor^ I Petr. 3, i5. Deind^ hyperbolice pro: ftupiffinu, 
fvrefemper, pierumque, Act. 7, 5t. a Cor. 4, lu Tit i, lar;* 
Hebr. 3, 10. a Petr. i^ ta. — aej noifTv Marc. ]5^ 8. folere, 
Saepiu» Don legitur. » 

2rf«T0^, oS, i, aquila; LXX^ hebr» nt/j Jeb. g, a6. 
JeC 4o, 3i. Legitnr Mattb. 24, 28. Lac. 27, 3;. Apoc..4, 7: 
8, i3. i2y i4. In looo Hattb. 24, 28. Luc^ 27, 3;. vtro eft 
4^ur, cuvti aqniiae cadarcra non petant^' uec aqniJae fed . 
TnUiiret in Palaeftina reperiantnr. SenAis proverbii eft : nbi 
Ib^da impietaay ibi vindiota de cbellt certilfimt e| rtpente ad^ 
yokbit. 

!^(ii^oc, ov, 0, ^, (ex i priv. et fi^pilj, firmentum) noft 
fkrmenUttuM. 01 aivpoi fcl. a^oi panif non iennentatus, nt 
in LXX Exod. 29, ). ra a(vua fc). Xufara plaoentae non fer- 
ikieiitataey nt LXX babent Lev. 2, 4. i ParaJ. 23, 19. bebr. 
nwx Pane iiiierfnentato. Judtei nti deb<;bant per /epteiii 
^iet feOj parchab'8. cf. Exod. 2, ]4. fqq. Inde in N. T 
ioftii TcSr iiiimr- Lnc. 29u 1. ci fiiU^ tcSr o{i!^air £nc. 22^ 
7. Act 12, 3. 20; 6. ta li^vfiu Marc. ]4,' i. feftum' pafcbatot 

E tt bifi cant. cL qaoqne Matth. 26, 17. Mai^^^. .i4, 12. Meta<4i 
orice 2) expere fermenio eupUiUalum, pnrue eorde, 
i doT. 5, 7. m&iv^ ian itvim, /iquidem pnros a libidine 
tot efTe decet — et verlir 8. r« uivfAa, puritat, (inceritas. 
#C {vfMj. Saepins in If. T. non legitur. 

*A(Af, Oy Afor; nom. propri indecL viri ex: raajoribift 
Chrifti, de quo pt>aeterea nil conilat. Matth. 2, i3. i4. 

jijtmTQg, 01^/^, A%6iue, bebi*. imi^M, Aedod (LXX 
l^M»&) nrbt Palaeftinae maritima; inter Ascalonem, Gazaiil 
^ Jamniatn, quae Act 8, 4o. commemoratnr. Caeterani 
^d. Jof. iS, 46. 1 Sani. 5. Jndith 2, 18, i Macb. 10,77. 
Joiiiph. Antiq. Jod. lib. 5. c. i. f. :i2. ' 

^AriHu, aq,ii, 1) injuctinditas, faftidium, a) odium, 
dyfenfio. Luc. t3, 12. nbi codd. quidam pro hh^Quovte^ 
babenl Srrcff M h i^fiUf, £ft tddit^mentum renot tdfcrit 
ftom. 

*A^q, i^, 0, 1) aetj elementum fpirabile. Ita in \ 
V. T. tantum in forroulit qnibufdam, quae in proverbii 
tbierant, fel. a^ 9i^r, aerem^cued^re, quod fit ictn aber'* 
ranlibiis, qoare eft: fmftra aliquid couari, nil ^fficere^ 
I Cor. 9, 26. r^ etg iiifa laXfif, peniie uerba profundere 
P'^*^^^ IV > 9^')'>-r«' frnftra vtrba faccre, ut noftrum: 
„et ift in den ^^ind geijprdchen". i Cor. i4, 9. — a) n^at^d 
aitrie elat^fnptr ierrani, ubi nubes, ' qiiare etiom Aqaila 
« Thaodoi. Job..35, ^i. pro htbr. ti^i^^ pofotrmnt. Itir 

B '9 Digitized by VjOOQIC ao jeA — ABU 

N ■ 

Act %%i i3. Apoc. 9, a. 16, 17. iHr x ThelF. 4, tf. ^ 
Diaboliis £ph. a, 2. appellalur a^oiy y^ ^ovf/o^ t0v oilpQfiv 
nbi alii ai^rcm i. ,e. I|)haeram aeria inteUexerunti qoia Judaei 
daemone» i\i aeie ioferiori yerfautes patmfleul, alii «uiem 
nutiuerunt aiqa liic notionem habere eaUgkus five Umbra^ 
tum, graecia fcriptoribus profanis udtatam. ^Cpmtnemoratur' 
quoque in teft. duod. patn (Fabr. Pfendep. V. /f. l. p. 729.) 
oe^ef Trvti^a toS BeJUaQj ubi vero non liquet, iitnim oej^ioc 
fit caliginofus au iii aere verfans. Saepius non iiegitur. 

ji^" afo^iJia, o^y 'q, immortaliUu , incorruptibiliUi^ 
1 Cor. iSj 53.'Ubi i. q. aqi^^a^ta, 1 Tim. 6, ifr. colL Sap. 3, 
4. 15, 3. 

Idd-iiiitog, ov, 0, fl, (ex a priv. et ^e^^, 7ex, fat^ 
qni contra leges agit, legibus contrarius, tufanduM. lu 
idololatria I Petr. 4,3» — i\Qi^nO¥ itm Act. .10, aB. /i*/a# 
4ift. .5aex)iu8 nah legitur in M. T. cf. a Macc. 6, 5« 7, i^ 

IJi/^eos, bu, 0, ij, aiAtfuJ (cx a priv. et dfoff), qui Deum 
nec cognofcit, nec colity idololalra, adjuncta notiuue inipie<« 
tatisy quae ia fcrtptura f. i^bique dum idololatria conjun.^ 
gitur. Sic fumel £pb. 2^ 12. l^^^O^eoi, if tm Koa^iif, idolola^ 
trae in impiorum fopietate. 

^&eoiiog, ov/ 0, ^, (ex & priv. et &iauof Ux) et qca 
fine lego eft, et qui l^gem contemuit. 9) impiu^, it^uftum, 
nefariua, In N. T. bis 2 Petr. a^ 7. 3, 17. de homiuibiie 
ilagitioIiS| gra.ecis rarius de hominibus niaxime autem dfi 
jrebus dlcitiu*, ut etiam 3 Macc. ^, a6. wQ^eapjo^ ulnAa^, in^ 
)uAa tormenta, et c. 5, X3. u&eonog nQod^&ng^ improbum con» 
iilium. 

l4&tTioi, S, tinao\, (ex a priv. et «d-er^ pofitn», fuod 
eft arii^^jiu} proprie : atjiciode ftatufuo, locofuo moyoOy quam 
x^otionem nbique retinet, quanquam pro varietate rerum , de 
qnibus dicitui*. vario modo verti poteft. Itaque 1) de legi^ 
6a« et pactiseft vela^ro^or^» GaI. Z, i5., ytXuiotare, nom 
olferpare^ ^^^rc. 7^ 9. 1 Theff. 4^ 8. Uebr. 10, aS. tt. Jod 
xfk^ 17. £zcch. zz, a6. et ibi LXX. interpretes. a) de ii% 
qui iQ aucloritate funt: repuJiare, fpernere^ Luc, IQ, 16- 
Xo. la^ 48. Jud.'8. Cal. 2, ai. coll. t Reg. la, ig.JeL:!^ 
a- — 3) de ^\^\ fidemfaUere, perjtde agere, t Tim. 5, ia# 
ff. LXX.ad Pf. i4, 6. 4) de confiliis five fpe: irriuufh facereg 
J-uc. 7, 3o. Marc. 6. 26. 1 Cor. 1, 19. cf. LXX. ad PL 3^«^ 
xo. — Sacpiut non Jiabetur. , , 

^ . !^t^£Tijaitf, 601^ flS, (vid. OL&txioi) motio rei 4 locof* 
inde de lege/ abrogalio, Heb;'». 7, i8. de peccati^ ^oFiunqtttt 
culpa: abplilio fcL per expiaiionein. Uebr. 9, rf..^ ;, , 

\ V;!)'?^^*, cSy, cu, ^Aenae, urbs Gra^ep^e plim cdmJ^ 
^iftimg ,et ttobiliffintf, a Cecropej^ondita, . pt A^MineriRL Digitized by VjOOQIC A^n-^ 4 I J^ i^» ; ^JS^yij) lioiilen nitita* Commemoratur Act 1 7; i 5.n6. 1 8, 1 . 
i Thcir. 3, 1. (5, 29. et 2 T heir. 3, iS,). 

^A^fltalog, ata, alov; jithmi$nfia, Aot. 17, 21. m. 
^ !rd[^]t€ai> 5, f. tiaa», certo, certqmen woin ludiit 
fmhlicis. Senrel a Tim. 3, 5. CoFonabantiir qtii vicfo^e* 
dirbelTeraiit c certamiikibus. ^&i^av, praeinium certauiiiiia, 
legitor Sap. #,2. 

^ !^#Jl4ja»5, *«C* ^/ i) ^rUtmen, n) eonJUctatio cwait 
talajnitiitibas et malis. Ita tropice Hcbr. lo, 32: 

ji&Vfiim^ eS, £ ^oi^ animiim abjicio , tfe/pero, mo0^ 
rore^ trifiiHa p€rittrbor^ Semel ColoflT. 3, ai. ubi vertewdum 
*ftr n* nimifperterreamtur; Lntberus bene * ' (kimfl ^i^ nScht 
rcheu wcrden. Aliis nc vobii u^ireantur; fed minusrectei 
Etcnim hebr. rrjn, quod LXX, x Sam. i5, ii! i Sam. 6, 8. 
i Cbron. i3, 11. per u9v)itti^ ircrterunt, ibi non cft irq/<^i^ 
fed aj^imo valde i^er/r/t^^orr, conftmdi. '-^ 

/^ wfdwoc» w, 0, fi, (ei u prii^. et ^mi ,, poentf impofitet^ 
mulcia perjhlpenia), i) ^i /7<w/za wi<?«/, defnd^ caufe pro 
efiectu: qui cu^a pot^, in/ons, innocens, ' LKX. hebi*^ 
^pj iwbrjsPM, iJeut. 214^, 5. cft alibi. lta*Mattku «7; 4. ub* 
inolLi codd. ex interprctamento pro at^. habent ^iiAtroy, et 
TerCft4 in formnla: &/ffSp^ ef^ &nb royalfunog, hebr. ^i 
C^XJ ^:>J|j 2 Sam/3, aU.nulIam habco, -^d J)t^bci;e yolo cae- 
difcn^MUD. cf. quoqueOen. 24,'4i. 

AtjBifO^^ ov, i, .^, (ab iu|,;crl)^^, chpra, eaper) 
hircinue, cctprimis, LXX. b«br. ty cap)rtt, 'Nnm» 21, 20. 
o^el fielMr, 11, S7. Ir al^efoc^ d^j^aoAK ind^tti veAibus e 
caprinis pelfibos iftoiifectk. ' 

My^alo^, ev, o',,iitiHa, ora ma^itima, Matth. i3/ 
3.48. Jo, 21,4- Act. 2i,,5. :i7^ 39. 4o. 

^'AlvTintkoq, ia, i^, (nomen gentil"* Ab^^^ijrimro^) 
j^gj^atie, ' vel e gento Aegyptiornm , Act. jy 24. nB. 
AlfiHiatfi inoolae Aegypti, Act. 7, 22. Hcbr. ii, ^jr*, vcl.< 
^ ^SfP^ hAitmu, esf Aegyptooriundua* ita Act^ 2^, 3^- 
t;bi~& otyvmiogcft Jtidtliens guidajn ead Jndaeii in A^egjrpt^ 
liabitarttibiii, mii inifi ^elierkt in PalaefifMm, ft^ue pro 
lielBa 'venditaTcrat^ ^ofeji^us Ant. Jud. Kb. ao. cap. 81 
fect 6; et de bcIK) .hid^lib>.'9. c, i3. ibct. 5. rem liarrat, no- 
jiien Tcro viii ^o^ue bon affert„ l^d jGhipKcit^ dieit: 9 
elijiKti04 ifftvionQ9^^fi$ ,, fairas iHc ipropbefa , qm ex Ae- 
g]rpto venerat. Fclix, Jud»eaeprocurat6.r,^"i*iAnum cj^uidcni 
ab eo colleotant brevidilBpaTity ipfe autehi eSrafit. ' 

'AiYVTT-iO^i ev, f , A^gypttu, nbbiliffima AJritehe re^ 
gib , a Nilo irrigataV «fitcr Arabiam pctraeam , Aethiopiam, 
Lybiam et mare QaLediterraneura Sta, etiiule ab iautjqnifli- 
inis temporibus agricultura, mercatura, artfbtis^t fcienita 
ffli^flEHf ; "nomeii ^t refert Enreb. in chron.) a1) Aesyj^to, Digitized by VjOOQ lC Beli filJ9f lifeU, Hebraeit ratem P!1t» ivA^% ^i^o jC^MMIH 
/ecundo , quem Isr&elitae gentit a^yptiacae aactorem babe^ 
bant. ComiiieinQratur in N. T, Matth. 3, i3. i^ i5. 19. 
Act. 2, 10. 7> 9. Uebr. 3, 16. ii| a6. 27. et faepius; et plena 
, j^ ^j^imTog Act. 7, 36. 40. i3, 17. Uc^r. 8, 9. Juj. 6. la 
loco Apoc. 1 ly & infervit myftieae Uierolblymorum five po«' 
tiuft reipublicae judaicae defcriptii^ni, et inni^it improbiaiir 
^t pertinacem adverr^ia Dei confilia inobedientiaip , violeu^ 
tamque proborum perfecutioneniy qna conrpicui fueruiitvet^i^ 
rea Ae{*y|)tii , Dei pupuluni perfeaauti« 

tuue. Rom. 1, !i0. aedio; ^ynifi»; fempiterna i. e. imihutabiiia 
et acterna yirtus. cii. Sap^ 7/36. — iud. verf. 6. iiojtci ut^ 
<i(o*, perpelua, nunquara Iblvenda vincnla. 

i^tiio^^ii^, qvg, ^> (ab i priv. bt tSJoi, fjiJeo) %) p^ 
prie : qiiod oculis non e^pouendum fed obtegendom cA > pa^t 
d^i^da^ .i^i4«-2) /ii«/or ipfe> quo veUntur, quae confpici non 
^ecet, i^erefifiiufia, 1 Timk 3, 9. ubi |nuIiereB.)^^r ^^M^td^ 
jubcnlur ptta u^oSg, vprecunde, it^ ut non denudentur ob« 
tegenda. coik 3 Mac. i> 19. nbi inidierei rijy aidai ir<(ip()t^c»-r 
novaa$, pudicitiam abjicietttea ccMnmtliiiorantur. 3)pudor qui» 
pia, qua iUiciMifn iCacere eriibefcii;iiu0y rc^rtf^ui.Ua Uebn 
I^i^^S. ii^jQiiur t^if^i^ putit ^otig, retmrenitr, JtA u^ m«U 
nos pudeat Similiter in teft. XIL patr*. («p. ^a.br,. Cod^ 
Pfeud. I> p, Iph^)'*^ p^iia^fpi top UifQtOf, mqi fiJg, no^ffijjfQ tiif 
neiiiiytfip noffjf4¥^ ^ 

M^to^j pniog, o, {ehStpfaeiee tt ai&OfAai ^rat^ ui 
putant, qui adnAa eft facie) ^e/Aibpa , bebraeis ^j^t a Cufch| 
CluDii filio. $emel legitur Act 8^ 37. coli. Jer. i3/ sS» 

jitpu^ T0$, to, (apud LXX^ hebnp^ tefpondenf) — 1) 
/Mguis, qui eft in corporibua cv^ bomi^iHm topi ^iimi«> 
)ium. Lue.2|a^44i — . Ubi conjangituri6fim,fffxj^^ iftrtMnqae 
eorpus hut/umt^ai , Tel pifibiiM homirUe ruUurtun^ tnclicat| 
adiunc^ pleruu^MrB Dotioiie imbecillitatis. MatUu iS^''^^. % 
Cor. i5>do* ^^ li iS. £ph, 6, 3. ,Hebr. 3> i4. coU. Sir.,i4^ 
|8. — f Quum veterei animam fivf rpirituin vil^al^m pULa^ 
reiit efie iriiangiune (Gen. 9, 4. Levit 17, \<i[ t>eiU. I3> iS^ 
eif^n Act. 17) 36.,^! mpfjLta io. i> iS. (etiam apud profauo^ 
nt quoque latiffor. foHguis «t noftrum olut) indicat Ptm ge^ 
^ilricem^ fiiti^n lUUural^ — ik)Janguia, qnateuua profuiK- 
ditur^ feo profluit*, «t quidem a) wum{di'xm maciatorim^ 
poiiflimum idetimnrumy AcL i5> 30^39^31^ ^S. Uebr* 9, 7% 
13. I3. 18 — 35» c 10, 4. 1J>38.. i3^ 11» -^ b) fi^ondnu^ 
J^^ i3>^^ Jo. 199 34. .Apoc l4) )30. (iibi quidam injb^ 
pil|b^^gliiu«m upoe^ ioSpa ^oKfvii^ Cabintelligtuit * u^ 
D^i9^3b>i4% Gen.42),ii. Sirac^Ss^aS.} Apoc»a7^6^^.£iiii(iK 

Digitized b^ VjOOQlC Ipriter tKUgmM miJUrum • matrioe profiaeni, Ifare. 5, 35. 
29. Luc. 8y 43. 44. — ^i!^ conjnnctum cum hciiyunf, eft. 
eafdem eon^miilere^ vcl eaedes commiffa, Luc, ii, 5o fq. 
Xct. 32, 30. Roiq. 5, i5. Apoc.-L^, 6. Ita hebr. d^ ^%ttl 
G^D. 37, 31. £x. 18, lo^ Jnde aifia et oSfiata firapiiciter^ 
polita, ut Taepiffime etiam apuA profanoA^ et Q^ in Vet. 
TefL coll. Sir, 34, 35., a) eaedea, Mattb. 23, 3o. 37, 6. 8. 
i4. Act. I, 19. Apoc. 6, 10. j8, 24. it^yj. fi) morlM pericu'» 
ium, Hebr. 13, 4. y) caedie culpa elpoena, Mattli. 23, 35. 
}Stj, 35. Act. 5, 28. , unde. «"liahi dioitur ^ de fjravi et fixiliali 
poena, iive exitinli calamitale^ AcL 18, 6. (coll. Num. 35, 
271 Jof. 3, I*).) c. 20, 26. — c) fangtiis Chrijli in cruce 
profurus, otkcc rou X^iaxov (mUa tov u^viov Apoc. 7, )4. I3, 
11. 19, iSw), et qurdem «) rationeyacm^ eoenae a Chrifto in- 
ftitutae, Matth. 26, 28. Marc. i4, 24. L\ic. 33, 30. a Cor. 
10, 16. II, 35. 37. qnibus ctiam adnumerandus eft locus Jo. 
6, 55 — S6., forunV etiam 1 Jo. 5,: f>. 8. /f) quatenus eo pro- 
fofo IiTe vi mortis Chrifti coeius ChrMianorum colligebatnri 
Act. 3o, 38. Colofl*. 1, 3o. Eph. 2,. 1 3. et ^^) «f477ia//o homi* 
mun eAdebatur, Bom. 3, 25.5, 9. £ph. 1, 7. (Colofl'. 1, i4. 
intext. vuig.) Uebr. 9, t2. i4« 10, 19. 1 Petr. 1, 2. 19. .1 Jo. 
1, 17. Apoc. f , 5. 5, 9. vel foedna expiationis pangebatur, 
Uebr. 10, 39. 13, ak^ ]3, 30. eoHaiis locia d^ (acra coena 
a^entibus. — 3) fanguie non naturalis, fed miraculqfue^ > 
miraciiio cffectns , ut fit of^ficTor magnarom calamitatum, 
Act 3, ^. (coll. JoeL 3, 3.) Apoe: 8, 7. 8. 11, 6. 16, 3. 4. ^ 
PoroHila d^ tdfMa Act. 3,20. deluna, pofitaeft pro \igtdfm, 
at legitor Apoc. 6, la. et referenda ad nijgrescentem languinif 
colorem;— * oto^ j/xa«oi^idatth. 23, 35. o^ flU^oiovMattlu 
37i 4. eft ^iclnm pro mi(ia tSrdutaknv, vov o^oiov. -^ Saepiut 
iion'legitui; in JN.T. 

u^lfiareirx^^^' ^f' 4» (tb aJJaa et hcgvaig, hic in 
IsrfvoMi, quod niilld in loco tegitur, mutatum, adindicani- 
dom, hou ^le^aho actn, fed de iterata fiinguinis profiifionc efle 
tnmon^xn) fitnguiiuM profundendi rilus. Kon nifi Uebr. 9, 
33. habetor. < 

y^liio^^o/a»,iS, fot. f}(y«; (ab tu\ia et iiog) fanguinis 
pro/bivio ktborark Ih N. T. femel, Matth. 9,^0. nbi de nm- 
liere dtciturprofluvio fangiunis e matrice laboraiHe. — LXX. \ 
Levit. i5, 35. 

'.^lf^Sff^^ot;, ij jieneda, ttomen propr. viri caeterum 
Ijnoti, Act.^d*, 3*Tqq. . ' ^' \ 

^ry£0*c,,ew^. ^, in verCone LXX. hebr. nnip faepiffi- 
me refpondens, v) celehraiio , laudandi ac/z^^ 2) laudes ,. 
j^^i/a»^ 3) laudes eb b€neiic|ajB^cepta, grqUarum actio. Se- 
inel iu N. T. Bebr. i5 ^xy^voltx uXvbomi l e. Dei ciusquc Digitized by VjOOQ lC beneBci6ram celebratio, qnte ort ftt et Xkcrifidi loeo eft. tXt 
Judith. 16, i. Sir. 3a, a. et PC ioy, aa. ■ ' ^ ' 

Aiviia, w, fut. ^oi et/i]orQi^ prasJico, hyntnU ceUbro, 
in verfione LXX. hebr. ir^D. intt^, S\n. la N* T. legilur 
I.UC. 3, i3. 20. 19,37, a4, §3. Act. a, 47* 3, 8, 9. Hom. 5| ii. 
Appc, 19, 5. et<quidein non nift de Dei celebratione* 

AlviYiia, JOQ^ TO, a^nigma (ab oMrrofm^ o^um 
~ idiquid Jlgni/i^) s frrtno^ ouiu% fenfm npnpattt, 8ir, 3 9, 3» 
4/, iS. Sap. 8, ^. 1 Eeg, ip, 1. ^)tqoaelibet p^^^ra rf j aliw 
cuiuB/ignificcUio- ^Sic Num. 13, 8. opponitur t$^et, eo« 
deni<|tte ranfu in N. T. femei 1 £or. i3, la. ubi elt; yidemaa 
non res coeleftes ipfa» fed eamm obrcuras ioiagihes, earnm 
fjrmbola, ut fpeculum non rem ipfam fed e)u« imagi|iem^ et 
q^uidem plerumque ex parte, repraefentar^ folet. 

Alvog, ov, 0, profanis eft i) Jiarratio,-fabula, a) fen- 
ientia, 3) allenQo et inde /0»«, celebralio, Sic in v^rfl*. grae- 
cis refpondet bebr^ nSnn , et bii iu JN. T. Maltb. a^> a6. Luc, 
j8,43, 

AlviiV, fi, j4enon, nomen urbis J6. 3^ a3. cotenemo- 
Tatae, de qua vero praeterea nii cooftat. Refpondet h<)br, 
\)y*V , et fortaffe fcriptor p2«yd , quod vertendum fois^ 
fet : vn aqni» prope Saiem^^ roale de urbe quadam Aenon intel« 

l«xit. ^ .''''''• 

AlQBai9, stig, ii, i^tUcHo, opiia, nt in graeD. verin 
Gen. 49, 5. Lev. 22, 18. ai. 1 Macc. 8, 3o. a) eleoLum vita^ 
fii dircipiinae genus, fingniarisdifciplinaipfk, et, qnoni en 
nileretur upinionum difienfu, diffentientee opinione^. Ita 
fenfu inalo 1 Cor, 11, 19, Gal. 5, ao. a Petr. a^ i. — S) fi^ 
eki « quae diecipUham jingaiarem vel eerlf^ opinionie feq^i^ 
iur, llsL Lucas folus iu Actis 5, 17. i5,.S. a4^ 5..i4; 26^ 5i 
, ^Sy 29. Sic Philoni n^aiQ^o^ «ft religio.[ Yid. Qirpsi^uii 
exercitt. facr. p. VI fq« S^piup non lejiiur, 

Alptxiio}, f. Usta, Alexandrinis potiiBimim nfitatom 
ibriptorihus pro aiQimf 1} tnanu aliqai^ capia, mihivindico^ 
a) eligo, mihi adfcifco^ et, qnum clectionis canfaamor et 
favor e|fe foLeat, S)amo^ $i\x\% iprticiftro f nmgnifacio. Sio 
in verf. LXX. hebr. in^ et yijy reljpondet , .Cunol io N. T. I#« 
gitur Uattb* 12, Ji8, Htfych^ifi^wa^fiV' ijxJmifaa, in*S^ 

AlQ9T*nikg^ ojj, 0,, i;n cod, graecf^ V, T,, non legitor^ 
(quidam codd. Sir. 11, 5i* mendole pro a^f^^tc^K i» K T> 
non nifi Tit, 3, lo* ubi eft vel homo perveiyae opinionee fi^ 
quuius, vel homo, qui focieiatem Clirifiianorum ittrum i/#« 
feruii^ ; / 

AlQto^, S, fut. 1^0(0, Hionu preliendo ^ mihi pindieo^ 
Med, mQiofiok^ eligo, hcbr. 1M, Y^^ij, et ^iriaeitf vel ej^muis^^ Digitized by VjOOQ lC fit, aTheflr.!», i3.i^l«:dtiobii9; tibi cft: fnKfit^t ff^t ^^^« 

1 1, 25. Pbil. i> aa. eolL Jobi 8, 3.^ ' - 

^f^w, fat.^^; proprie i) toUo, r. c. hiimo kpidel» 

]o. 8, S^.^e imrMfui^oiiticIiorat Aoli. 37, i3. ubi ad o^liyrtj^ 

fiippLendfiin ett-gag iYKVQo^; e marit flpetibas fcAphaai.tollo 

^t in navem reiero Act.U7, 17. Inde a) #i!0^ furjum d&rigp^ 

T. c. manxan Apoc. 10, $. 6. ccdL Ex. 6, 8. Num. i4^ 3o.f 

<x)aloi Jou ii^ 4i. olL Ef. iai, 1. i:)3, i.| tropice voeeoiy i* 

e. aita voce lognor f. cano Lnc. 17, i3. Act, 4, a4. V\oUiH^ 

tum tenec^ inde a) iTw/^f intpQno iU portern, porto, llattli. 4^ 

. e.^Pt gi, la.) 1 1, 39. 1.6, 24. 27, 32. Marc; 2, 3. 8, 34. t<y 

»1. (h^ Tbren. 3,27.) Apoc. 18, 2|. — fn^cumfero, Marc. 

6, 8. Lnc. 9, 5. 22, 36, 11, 62. (wttfj Gen. 44, 1. Jcf. 46, 1.) ^ 

fuMpenfiim aliquid teneo , quod tropice de fpe et expectatiof^ 

tie legitur Jo. iO| 24. "-^ c\tQllo et aufero, v. c. mortumii, 

lect«un, cibot etc. Matth^ 9^ 6, i4, 12. ^p» i5, 37. 17,2?. 22, 

. i3. 24, 17. 18., Marc. 2, ii. 6, 29. ^3. 8, JB. xq. ao, Luc, 9^ 

17. Jov2, 16^.20, 2. i3. (i .Hacc. 9, 19.) Act. 20, 9. Paffivec 

iqeo niQvcri et ferri Mattli. 21, 21.^ — '2) Deiiide evtnefcentf 

notiont tolUwi eR d) mcuiu prehehdo , eapiOf Marc, 16^ 1 8^ 

AcL 21, II. («ttfa Qen, ;i7, 3.) aufero Mat^i. 20, i4. Marc. 

1 5, 24. Luc. 2 9^ 21. 2p. Inde etiam verba aQag rit piXtj Toy 

. Xfm^, fiOLffm noQvm luXiil Cor, 6, 16. ejq^licanda puto iUi 

^ Chrij&i merobra 'Cbruto aufereut faciam ipftrumenta frop yij^ p 

t) «<i ertpio, ahripio, Luc 6, 29- 3o. 11, 22. Jo. 10, |8. 11, 

48. Huc ^uoqne referenda funt loce Mattb, 5, 16. Marc. 2^ 

ai. ubi aioe»ifcl. t* eft: abripit panniculus partem veftJB jan} 

lietritae* c) locofuo mopeop. remoueo, amoveo, y, c, Qorpus 

de cmce Jo. 19, 3 i. 38. ramot (i. c. ghfcindere) Jo. i5, 2:--. 

tropicei re^um coelefte Matth. 21, 43. virbtupa Dei Jo, i5, 

% poenatdivin^Act. ^, 33.'peccata Jo, t, 2^. 1 Jo, 3, 5. coli) 

Eph. .4, 3i. Marc. 4, 25.; abrogo y, c. legem Coloff. 2, i4. ~ 

e t^dio tolip, noQxntn\: fort/h/Uj^enf Luc. 23, i8.'Jol i{^ 

i^S, e coetu: ^Ji^ I Cor. 5, 2. ubi a^i)j ^ro iSo^pf^Jj l^gen-^ 

flum*, — cHta, tiiUT^'f inter/fcio, abbuOy lo. 17, JS. Act 

S}33,etGmplcx ar^sefr Matth. 24,39. 'Act.2i,36. (1 Macc. 5,2.) 

^ ^rtr^a rdfT «'P^.^t.i^ottftt \)fiiifi9uk percipio ; ad ani- 

tmitn frantlatum 2) 'mtHtepercip£o,inieUigo, Semel Luqi 

9, -45: '^ " . • /^' "^ •': 

Atff&fjtftrg, tTfjQ, ^, 1) cognilio, fenfaum ope |)iMral| 
a) intclligentia, fapieniia, Phil. i, 9. ubi ab l7ri;^ro}<t€t'vel 
non differre videtiir, qnmn hebraeis folitum fit, notion^ih 
iapientiae crupliei veibo figniftcare, (Vid. 2 Chron. 1, lO^ 
12. Jef. 11, 2. 4o, i4. Prov. 2^6. ColL Bom. 1 1, 33. 1 Oar. f, 
5.) vel intyr, eft intelligehtia rerum ^ivinamm, contemplai» 
lione animi acqui&ta, et ul(f&. fapientia in rebut bumaojte 
experientia ancta. 'In vejf, LXX. refptfndet he^r. n^j» Digitized by VjOOQIC jinfu9 ipjl , quaienus cognitioii^n) «fiiciuat. Seipel Hel^n ^^ 
4^^4. ai4di|vt)^.y^f«it)HT|i«Va , fy^fk^ expepkrientia i&«n^ «jrer* 
€itati, h ^* iacidtaa ttitelUgendi e^periieihift bene Ai>cta. 

^l4rj(poir«^i^$, €0c, ovg, Oj ^, («b otoy^ et HdQdog) 
^trpim^iucri c§^fMuAy ktora pujsmda pt^^. fiia i Tim. 3/ 
8. («t ibid. V.5, irt t<^tii VnJg.) Tit. j, 7. 

Alef^0K6^1i!iq,iuerij fuod ^apiats non dioet,Jk^ia^ 
feemel 1 Peir. 5, a. 

yilax^o^i»oYtay iag, 17. (ab «l«]fpo3lo/em, oWooetia lo* 
^uor) UtrpUoquenliay fBrmo4%it^ ohfco6ni, Sentel Col. 3, 8. 

AloyQbq, a, Av, i) defotmis, foeduM, (LXX. Cen. 4i^ 
S.), a)lurpi/f, inhonefius, i Cor.ii, 6. l4| 35. Epb. 5, '12! 
Tit. 1, 11. . ' ;' *' 

' -/r tT;^poTl;^, ti^TOc, ^ (ab^ affT^ooc) .*) dtformita9\ -— a4 
BJort^ UaTiRiatiiiii: ^) iurpUudq , inAoifs^at cum agendi tum 
lo^uentli. Semel £lpb. 5, 4.. 

.^la^trtj, «?,^, liebr. ny^%y nlb^n et fimiliai 1) faB- 
Jective: pnJor 00 iilicita et ijihonejlaj Luo. a4, 9. a) ofeje- 
clive; ignominia, contumelia , iJebr. ia,^n. — 3) res cuiuj 
;bos pndere debet, Jla^t^inm, ^f^utpitudo, a Cor. 4) a. tA 
U^vnxu tffi alo^i^tig occulta dedecor^Le'. btahdettinae mtcbi- 
pationes, quariim apoftoJum Jelu debci^et pudele. Pliiil. 3^ 
ift ^ 9^a avtSv Iv tjj aWtrij «ut^y, i. e. qtii io ilagilUi 
quaerunt gloriolapi. rlujalis ai alGfirut eodem fenfu Jud. 
verf. iS. — In loco Apoc. 3, 18. alo^ivfi iton fignilictt />m« 
denda fed aU^ini rff; yvpiorriTog eft ex h^braismo yvfifotfifi 
tfo;(p<x , turpis nuditas. -^ Saepiun nori habet^ur in N. T. 

, Jlio%irot, pudefacio^ inpc^po, i;t liebr*tt^tt, pudejio^ 
pudore fujfundor , Phil. 1, *ao. ^x fruftratione confituS et 
Jpei (Pf. a5, a. 3. Pf. 3i, a. — a Cpr. xo, 8. cx muner^ 
«poftpiico peractQ (Sir. a4, aa.) — 1 Jofa. a^ a8. peralteritii 
i^probationem five feprehenGonem. r-7 Vi> medio: ptutefa^ 
wtne, pudet me, erubefcoj Luc. x6^ 5. dedecori wihi ducc) 
yPetr.4. 16. Saepius non legituv» / *. 

jiltioi, &, fiit ^ijt^, (u\ activo et i|iedio, laej^ios cnm 
Hcctft^yo rei.et perXpii^e, femel Matth. i^, 19.. cum gepir 
tivo f ei «t bis Matth. 5, 49« Luo. 6, 3o. cnm dativo perfonae, 
bi^fduiQ cum^n^or) i)rogq i^^ijetqciidcm quodde jure ini- 
^i.nonidebetur^ Ma«ih- 5, 4a. 7, 9. 19. i4, 7. 18, i^: ao^ 
pp. JJanc, 6, aa-^aS. Luc, 6, So. ^ac. i,»5e — rogo JDeum, 
pc0!00r aSquidab eo y Matth^ 6, 8« 7, 1 1* 18, i<f. Jac. j^ 5^ 
iS.r-iofniflb jfi &$i^ ASaMh> 7, 7. 8. JEph, 3, i3. Col. i, 9. 
Jac. 4, 3. 3» I Jo, &, i5> -r- a) rogommte i. e. o/>/o, <fefid^ 
ro, hct 7, 46. S^«^ Oeut. f4, 26. Jon. 4, 8. Vid. Jitf^a. — 
3) poftuiq, quiter0 ab ali^ L q. (rji^^ti^ per quod >c Coc. i, Digitized by VjOOQ lC • 91, Lqe. 19, i4.« czpli^atari Lor.. i, fSn d%.9S« iM.1) i4. «S^ 

i5. J J?*etr. 3, i5. . . . f 

Mx^l^a, ,Tac/ ri, t) poftuhlia nfihU probu, Luc. 

/^3, %k 2) meniis defideria, (cajitFivma tfjf; imf^m^ ^(*<.M 

4.) PhiL 4, 6. I Jo. 6, i^. j-. 

UUia, ag, ^, i)jea^h ratiq, ^^ Aviu IO| ar.s^, aa 

Ttt..i/i3. 3 Tim. I, 6. 13* Htbr. 2^y 11. elita eUain Lue» 

3. 47.1 ubi noa figni6cat morbam, ^aahquam hic ifi aixl^ 

[re) iabintejligendus elL a) raiio rei i. ^MOoiiditioi Matdib 

%^,\x>: Z)caufdJtnfkfQrefifi^ Hf^aiAtv^petcrimm^; eaim 

quie aecufiuur , caoia accurationia , Act. 93, 94. 93, 98« 9$, 

18« 97. C9II. I Macc. .^i la Pbaw. oki^' if na^fffogia, 

vel erimen, euius quie eonpirHsiiur , eulpa, deHetwn ipfuni, 

Mattb. \% 3. 97, 37. Marc. l5» 96. Jo. 18, 38. 19, 4. 6. Ai:t 

iS, 98. 98,. iB. Pefpondat hebr. {fV G|ner. 4^ i3. polL 9 

Hlacc. 13, 'lo. — Saepius non^babetur i|^ N. T» 

AX^iayi^, zoQ, vo, vid. uilcicf^ 

y^if •ey^-vid*^ w^rfo^ 

Mtiog^ ia, op, qui oauja ^ aiic^iue m; Tiibftanliret 
i aiTpoff auaor, femei Ilebr. 5, 9^ pro qnp c» 9, j* eft a^ipfr 
fog colL 9 Macc. 4» 47. i3, 4.; — t6 amot >u q. ^ alTio, t) 
eoi^^ Act. 19, 4o. 9) renfa (brenfi: ou^a^ otdmen. LuOi 
93, 4> i4. 99. Saepius non legitur. : « 

Jltie>ma, xoq, xo, fab olriao^, aaa^/k» at tfSiita 
a m^, amiUTfia ab imdaofua et fifnilii) i. .q. «{T^apla^ ra.(^ 
ettjaiio, crimei}) ci^iuif quia acccilaiur. Semel AqI. 95, f.tM 
tx auctoritate libror. opliaMmim pro a{fia|ii)iva> ^od extal 
in textayulgari, repofuit (^^j^4ift<»p^ii4a^ . 

AlfPiSkog^ lov^ o,>iJ* ffMfm^ r^per^iinm, #y imr 
frov^Oy ftif/eUr opinionieni^adveni^ns» In N. T. bis, Liic« 
91, 34* 1 TbeOl 5, 3. ^ Sap. «7| |5» 9 Mace. |4, 17^3 
Ilapc.3,a4. 

^iXfiflileiafa^ of, 4v (^^^ti^n^ #«/f*^>.^t aiww.W» 
pM») Tocab. ruilitare f), auctua eoinpAR^/^oTii^ ;i) ,A^^ 
fmiaiie; fic faepiua ia ver&^ LXX. refp^m^at bebr. «iMi^ 
3) capUui ijifi, Apoc. |3| 10. coll. i<Mi^c<^^ 7^ ^^- *^^ 
fiem feafa Epb. 4, 8. ubi aI||ittX. fm\t Jiomin^a in cliabott 
et ^ccati ferTitute Terlati, ut in Teft. XU. patriardi* (^Fabrir 
«di Cod. Pfeud. V. T. I, p. 654.), ubi de MeOia, qui t^ £At 
Xjmo beilam intnliiTel» leguntur: rijv aixjMa^^iV ^/^9 at^ 

Hjf^ iM^lpi^^ yai JoMiff t^ ifrMcoXov^firo*^ auroir 4^i|l^ 

^{y/4fiitc0f eua», fut.e^ri)i, i) armi* papio ,- eapUvum 
(Adu€0, LXX. 1 Sam» 3o, -^. Job.-f, i5. 17,. 9) mihi rindi^o^ 
meum bcio, in poiefialem meam redigo, Ua Epbef. 4, o» 
mbi atjf^ «ft ferTituti diaboli eaipere et Cbrtfti imperio Svh}ir Digitized by VjOOQ lC flicte. (d Tsm. S^ 6. vhi «aiem at^aJlair/tomc legendom %lt): 
.Vid. a^iiaiU^(C<u* 

^}}(^aJtfur£for (idexiindriDiiff pvo alffaXonBva afit^tain, 
fkepiut «puiLXX., eoU. nliidep. V. T.T.i, p. 655) i)ca/^*- 
#4lm dbco; palETeLuc. 21, 94. eolL 1 H«cc. lo^ S3. vinc^ 
HmpKciter ^ Cor. lo^ 5\ nbi vertendum eft: omnet machine-r 
tioiiefi oontra rem tliriftianain ^rfncens i. e. irritnsfiicieTis. — 
9) in potMtat^ meam vedTgo^ /iibigo. I)e fervitate roorali 
9 Tim. 3> G. Similiter in Cod. Ffeudep. V. T. Fabric. I, p. 629. 
imulieres iJl «fyiji irl(]»a2U0riCbiMiiir^ reVenereacapiuhtniareft. — 
Ilom. 7, o3. -, ^ 

^l;|f,utfX{OToc, ov', o, ff, dapiitnia; in N. T. femrf 
iiuc* 4, 19. ubi eft manoipium petbati et diabbli, jdeoqtie mi^ 
-feriae. ^' ' . - ' * ' ' ■ 

^lwy> «Sfoc, h, in N. T. partim graecorum ntorc iifui^ 
patnry partiro li^fifcationes bebr. Cd^1I*\ cui apnd UXX i-«f^ 
Xpondety feqnitur, et eft 1) tempu$, iempiu indefiniitun, 
omneiempu9k Ita in formulitt a) rf^ rol^ a!(ura (d'»^"-^ Pf. a5, 
t6. Sir. lo^ i^ in perpetuunt , in omne tempue ^ Jo*. 6/$i. 5SL 
C S5» xd, 34» i4v i6i^oum nefratione: in nullum tempuj» 
W&nquamf Maith. 91, tg. k)arc.' 3, 99. ii, i4. Jo. 4, (4. 8» 
6i.-5a. 10, aS. « 1, a6. i3, «. 1 Cor. 8, i3. b) e!^ tobq aiSvo^ 
W fempiternum^ ut Luc. t, 33. explicatur: orx eiiTta* Ti/tog^ 
ta ia a^Y:oK>);tiA (M^tth. 6, i3.) Luc. i, 33. Rom, i, a5. q» 
*. II, 56. cf. Pf. 76, 7. c) €fc Toifc alwraj ta?r tflulriay/ 'eodera 
ISnifay (iaL », 5. Apoc. i, G. (5, i4.) 10, 6. i4, u. i5, 7, alibi; 
teli. Pn j8, 10.00^ 4*^ 1 lO^ 7. Tob, 6, 18. tcI «lc ^uepar aliJe 
ro( a Petr. 3 8, i. e. dq rir alcSitx j;^(otoV nt habent LXX. Jeft 
f3| ao. E9N i4, i3. -^ Hinc s^oi^ala^e^, temporit periodi, 
. qnao mnddi ipfius exiftentia et durationo conftitu\i*tur, jmm* 
iueipfe^ eJusfue^rmUatiimee; ita.Hebr. i, 2. 11, 3/ i^Tim. i, 
^a. Sic quoque Sap. ;3, 9. et faeculum ix\ qi^arto libV. Riifr. 
cap, 6, S5. et 59. Vid. Fabr. Cod. Pfend. Vol. IL^ a3o fq. 
Inde formulae An^vitkoq, luc. t^ 70. Act. 3, 21". Col. t, 36. 
Ik toS oUtre^ Jo. 19, Sa. bebf. ttMvq GeneL €i, i: d munitd 
condiiQ, aiy kbminum inde memeria]' {Itib. 4, i3. Sir. 44, 
%) etian a& aieterno Actf i5, 18. £ph. 3, 9. 11. nbi Ti^o^ciii^ 
eiimtev eft 9rpo^« «iro tBt alcirwr. — - n^o -mv aloJr. tyUe mun- 
dtow mn dM ui H i Cor. 2, 7. i. q. 'jrqo xQOftnt aUo^Uor ^ Tim* t, 
g. Tft. i^ 0. 3) fempue definiiuni, eitcuntfcripia temporie 
feriodue, i, q. mii^^^ in forhiulifa) aKufovro^, quaeLuc. 
189 3o. eKplieattar pei* xa»^ oirro; , et etiam o rif aloiM dicf^ 
ftir, et b) alw oiUXkwf, f. Inihv^, igxof*irog» Jodaei orfinc 
Imundi tempnf in dnas dividebant partea live, in ^tto- faecula ; 

Sriui, qnod appellabaiflt n^n pVll^, atcuvo^o^, comprelicn. 
ebat temp^is ante Mefliae regnura , Matth. 12, 32. i5, i4.' a4, 
\§f 8B; 80«' TiL 2| 12« Eph. i, 21., ilnicmlum, nbihoc vegnnm Digitized by VjOOQ lC cAifQgtOv^ov i Cor. lo, xi. Hcbr. 9^ a6. quem quidein fiinem 

faeciiii. poft «dfpectabilein MefiGae adventuin e^ judicium lur 

bituzn ibre putabant , euiuque cuni immutatione ^t reno va* 

tione mundi coniuiictum fore* arbitrabantur. Uoc vero lae- 

culum in fcriptia Judaeorum et inrN. T. Conftajiter deferibi*' 

tiur depravatiipi et impinm, qatte notio in^mulcis k>cia N. T^ 

yn>ci (iiohog adjecta eft, faepinsque, atfii^oubifn Latino^um^ 

Dotat AoMi>taa /mjusp^riodi deprms^os* Sic Hattli. xS, aau 

Marc. 4, 19. oX fte^ro» %oi uUm^ fch toi^ioi; fiml ftudia iftiua 

aevi prava. 01 t4o/ rot; olcSr. r. Lac. x$, 8. coli. Luc. 30^ 34i 

homiiiea pravoa iftius faeculi morea feqnuti. JZSUvviM h 

t^ 9Vf alun, i Tim. 6, 17. bominet divitiia , qnae in hac pai^ 

nodo valent, omati. *0 vvv alofv x Tlm^ 4, xo. i e. bona e| 

^ ddieiae ho^a^ faecnli. vdJpj^ovTCC tov oI^. tovt, i Cor« s^ & 

qui immQ inter homines depravatoa priacijpem teaent locuj% 

icfl verf. 8. Dicitur quoque^oZctfy noPfigiif Oal. x, 4« eimf to3 

imfio« Tovrov Epb. 3, a. i. e. scoauo? tov alShoQ tovtov, homi^ 

Bea pravi, ut nnnc fimt. SvZtj^iffs tov aioiv^, fbphiftae^ nt foN»* 

lenteftei bujua periodi, i Cor. x» do. ^ve coqlog ht^ A w* € 

Cor. 5, 18. coU. verf. 19. ~ Propter hauc prioria Ciecnli 

fratitatem.Sataiias, qnipjie impietatis^ idolqlatriae diix, di^ . 

citor 6 ^tog TOti aiSv. 3 Cor. 4, 4. faeculoque ipfi^adfcribitni^ 

tflmo^ !• 0. impietas £ph. 6^ 12, Similiter in- teft. XiL patxi* 

ar^ (Fabr. Cod. Pfeudep. Y. T. I, p. 189. 191. homines d^prtf« 

vati ante diluvinro diountur almv, et periodns ab initio BsqiM 

ad judiciiun meflianum appeljatur xbid. p. 196. atm 6 fUM 

fog. — jii$eram mnndi periodum Judaei appellabant tD^Tf9 

Mny aiiaPo<iu)X(av, L iKeivog L i^oiuvog , i. e. tempua india 

a Melfiae adventn, jadicio ej^usqne regni ihitiis futaram, ohlL 

pios praemiia ornatum, roalos poenis affectnm iri (imnlqaA. 

mortnoraxn refarrectionem cventoram eflTe arbitrabantar. ' 

Itatth. S2, 32. Marc. xo^ 3o. JLuc. 18, 3o. ao^ 35c £ph. f^ 2U 

Bebr. 6> 5. (uluiveg eTxe^dfurdi Jilph. 3, 7.) ~ 4 Esdr. c. 7, 43(; 

legontiir: y^dies judicii erit £miB tempori^ (scac^f&, atiSro^) 

iiujus et initium tempoi^is ftxturae immortalitatis^S — » et c* 

8y X. .M^oc faecnlum ii^oit ajltillimus propter raultos» fixturua 

^utem propter paacos^^ «— Sap. 4, a« aUrv Hgnificat alterate 

poft Riortem vitam. 

^l(iv$og, Uh), o,^. et aldvu^g, la, ^, i) qni (fiinMa 
fmi, indt a mundo condi$o^ Viqm* |6, 96« a Tim. i, if|« 
i^aMl^no, &tbguiwv^ Rom. 16,26. Uebr. 9, i4. coU. fiar» 
4^ 8. to. ^4. 90. 32. ; — u) qid in omm tempu^m^ityjimf^ 
t^^ua, perpeiuus^aUovia kvrfoitTig Uebr. ^, 12. coU. 7, a4». 
agatoq i Tim. 6, ^6. pinia 1 Cor. 5, 1. na^uXijot^^^ Thefll 2^ 
\6. fko&tpifj Be|)r. i3, 20. zvaYvik Apoc. x4, 6.* Ita «tiaov 
Ph^eax. T^fl i&. H^j«^Q>ii^ ojfOKeft Uium 4n fimfUtrm/i^ Digitized by VjOOQIC 00 / AKA 

tch qiiid ChriftknoBiftCtiis jdm vita^ Mmm)6 parftee^ ^riC 
Hom. a, 7. 2 Cor. 4^ i^. 18. H^br. 6, 9. 9, i5» a* Pelr. 1, 11. 
AUlmoq; rn fornitilis ^Qn\ aiwp. nv^ aUiif. di^a atw. mXuffig, 
olfi^poc, x^^jAa £ xj^oe^ aiair., Maith. 18, 8. 19, 29. 26, 4i. 
46. Marc. 3, 29« 10, if. 3o. Luc. lOi 26. 18^ 18. 3o. Jo. 3, 
«6. 36. c. 4, i4. 56, 5, 24. 39. 6, «17. 4o. 47. 54. 68. c. lo^ 
^.12, 25. 17, 2. 3. Act. i3, 48. Rotn. 5, 21. 6, ^a. 23. Galv 

6, 8- i Tim. I, 16. 2, 10. 6, 12; (19* ift text. Tulg.) Tit. i, ^- 
3, 7* i Jo. ly 2. 2y 25, 3, i5. 5, 1 1. i3. 20. Jud.>yerr. 7. 2f. 
Hebr.6|2. 2 TfaelF. inQ.fimpiiernmm, nunquam Jlniendum 
iodioare, dubio cnret, qaom praeibia neqiie «c poenae pf>ft 
yefarrectioheni ferapiternae qaoqn^ haberenlur a Judaeit. 
Vid. t«ft^ Afer in F«br. Cod. Tfeud. V. T. I, p. 693. pbtiffl^ 
ilum Pfalter. Salom. Pf. 3, verf. i3. i5. ir6. ubi:^ anwkeiu 
foS a^ia^roi2oS l{^ ror aifra; piorum (01^ aloirio^' auten^ 
oAiiiUe/ifre» iu.^ Eadem tradit aacU)r 4 libr.£«dn -^ Atumeif 
^dtiftog interdum eanr roS aUhoQ fi^ificatiotiem feqni vid^ 
tvity qua (keeuhim MeHUnum futurum indiciit, ideoqoe* 
figni^care meffianum, io futiiro MelEae regno expeet^ndum; 
looum habiturum. Jta intelMgo ainfrag ofair, Loo. i£, 9. 
{Dtiqr ala»r. Jo. 3, i5. ubi idem eft quod eltfitXi^ttv ^ r^ 
pwtABl^ roo ^&<iu, verf. 5. et 3, Matth. 19, 16, Act.i3> 
46« ~ Saepiui iion legitur in N. T. 

Idna^a^^ia, lag, f^, 1) impuriiaa phyfica, invfiiuH* 

diiiie, MatUi, 23,27. 2) impuriiai maralL ^ etpotiffimnm 

Jcoriaiio, peneris J^agiiia , quia per et corpai polluefaatar; 

ka Roro. 1, 24, 6, 19. ubi opponitur afuittfiog eaftiias, % Cor. 

13, 21. 6al. 5, 19. Cpb. 4, 19. 5, 3. Cololf. 3, 5» t ThefF. 4» 

7, ooU. verC 3—6. Semel dt /ordibus aporiiiae 1 Th^IT. 9, 
3.C0IL verf 5.-^ 3£adr. i, 42.tenlpli fpdlfatio ita appeUatnzC 
Saepioa non legitur in N. T. 

^sro^apri^g^ tfltog, ^, (per fyucopen pro ona^a^ 
vtfii-impuriiae fcariationie ; ita tropice idoloiatria^ femel 
A^poc. 17, 4. in textu vulg. 

^MudsK^t^og, ov, 6, ^, 1) impurue fenfu phyfico; 
iai) impuruefecundum legem, impuritas letdiiea, hebr. MQil| 
lievit. 5| 2. de cibis~ Act. 10, i4, ooll. ii> 8. de avibos Apoc/ 
3^81 2. — de ijoioiairia^ qaa fcilicet veri Del cultor olnniatii 
maxjme inquinabalur, Act. 10, 28. f Cor. 7,14^2 Cor. 6^ 
17. Apoc, 17, 4. itA^hebr, moo Jef,d2, 1. et^nod^a^a 3 Eadr. 

8, 69. I Macc. i3, 47. 48/14, 7, 3) iibidinq/he (vid. oica-^ 
^a^ia) Eph. 5, 5, -^ Quo fenfu ilaemanee dic«ntttr iiviv^ 
fldTa oira^c^^ v. c^ Matth. 10, i. t2, 43. Mtrc. i,^S. 26. 
3, n. 3o. 5, 2. 8. iS. 6, 7. 7, 25. 9, a5. Luc, 4, SJ. 36, 6, 18. 
81 29, 9, 42« ii| 24. Act. 5, 16. 8, 7. Apoc. 16, i3. 18, 2. 
ooU. Zacli. i3, 2. Fabr. Cod. Pfeud. Vol, I, p. 7^2, ambigttutnf 
vvdtmri, ^am ila^ci pdttterint vel qlda iittlnund«'locai»» Digitized by VjOdQlC J K A U 

biMlffre pnUbafitar (Biirtn^..4, 35. Tobi 8,3. LX3f. in J«I/ 
54, i'i. i3, ^i. Luc. II, 24. colJ.fabric. Cod. Pfeud. I^p^xgr.J^ 
Tcl qnia icnpii et fceleraCi cogitabantur (novtiga Tob. 3, 8. 17. 
6, 7.), Tel qnia aactoriea et fiiutores idololatriae , Tfiar. 4, f: 
LXX. Pf. ij5, 5.. a Cor. 4, 4. celL Je. 16, 1 1. Fabr. Cod.Pfeud. 
' 1, p. 97. 167. 195.), rei qaia libidino&, nHiU^raxiiqiie Ottf 
pidiffitoi habebantur, (LXX. GeneC 6, ^. Tob, 3, 8. 6, t4.)-^ 
Saepiui non babetuir in M. T/ 

l4xatoio}ia$, av^, (ex a priv. et Mpipoc)» t^^^mi 
oppQrlunufn non hcbeo; deinde opportuniUU^ ^ faoukti$^ 
iieJlUuor Sic femel Pliii. 4, lo. ^ 

jinnkQmq, t0mporenof}opportuno9^omii^>ttmpott^ip0 
aliis jucundum non eft , quo nolnnt noi audire. Ita femtl' 
^ Tioi. IV, a. ubt Smaii^ tirtaii^ eft, pltftoat iik aut non 
placeat , Yelint holxntTe audire, Vid. Sir. aa, 6« ubi : ^^ 

saf?i iMti|k|> ootpio. 

^AnfAtiuq, ov, 0, fi, T«|?if()^/ac«xpera, ideoqne i)ffoU, 
mtdigt^iialit 99per§, innoximi Jer. 1 1) ^9- ^) tWh eaUiJui^ 
non afiuiw , fimpU^ , Rom. 16, 18. (LXX* O^MM Proy. 1^. 
4. aa. aGbi. -:^ Ita uxa^a in Fabr. Cod. Pfeud. f, p. 696.) 
i)/celeris expera, (hebr. nn Job. 2, 3. 8, ao.) Hebr, 7, a6. 

^Axav^a, fiq, f\, r) fpina, i^pres, :i) pirguUum» 
Ipinofum Matiba 7, 16. Hebr. p, 8. — ferUicetumViMh, iSi. 
7- 22. — reuni e fhuicetp decerpti Maltb. 37, »9. Jo. 19, a. 

l</xay^»yoc, ov, 0, i[, veX fpinip rejfertus ^ Jef. 34, 
l3. vel e roinie fpinofiB fdctue* Bls Marc. i5, 17. Jo. 19, 5. 

^AnuijnQq^ 00, a, ^, \) fructum non ferene, de arbore 
Jud. Terf. a. a) metaphorice : a) fructum utilem f falutiurein 
non praefioi^, hona non effidene, ifuuUisg Matth. i3, aa« 
Harc. 4, 19. i Cor* i4, i4. Tit. 3, i4. a Petr. 1, 8. b)Xm- 
ctum inuiilemet noxium, qualem ferre non debuiiret, pro* 
ferens, mala efficiem, pernioiofue, noxiue, £ph. 5, 11. 
Sic Sap. i5^ 4* froye^ axa^Tio; eft labor improius eorum, qui 
idola fingiint, i. q. antea xdx&i%^toq. Ita et aj^dro^ eft 
peraiciqfiia, Saepius zlon l^*tur, 

iiMaxaffmfftpg, ov, 6, ^, 1) qui damnari non poteft} 
a) in qufm. repreJienfio )uJianon cadit, Semel Tit. a, 8* 

*AnatanuXvntOi;'OV, 0; t), non opertus, nonvela-» 
tus, 1 Cor. 1 1, 5. H3. tLXX. Levit. x3, 45. 

Hnard^Qitoq, ov , o,'t}, toc. forenfet crj^us caufa 
non eft c4gnita, ^ui indicta eaufa jitdi^atur f. damnalur, 
inaadiius, ^h Act 16,^3;. 22, a5. 

l-iitatdXvtog, oy, 0, fi, qui diflblvi non poteft, •— 
/fsrennis (i. q. iKpS^uQ.Tog Sap. la, 1.), Semel Utbr. 7, 16. 

l^nuranavaroq; ov;i, ij, indefinene, non requie^ ^ 
fcene, Scael a Pct. aj i4. Oemii unixtmtuArm apaftiu(;^ Digitized by VjOOQ lC U AKA—JK O 

t ^ iqaeBiMtfer libiiliiiaB fnferatet, HbidiBofe fiMper 
ctrctoifpicimtrt , m 

Uuuza€ra0im,ms,^, (cx i et «rw«««*) i)*«€oi»- 
Jtmmim, im/iabiiiiat, a) renpi» pertMrhaHo ei confufio, 
1 Cw- 14, 53. Jac 3^ 16. risa0 H difcordiae UBqaam pcrtar- 
bttioiiis canbe a.G>r. la, ao. — Z^JhdUio, iummUMiM, Lac. 
211, 9.. (Sir. s6, ag. iaoomflaidtilio eodcm renfa 4 fiedf. iS, 
16.) % Cor. 6, 5. Saepins iit fi. T. boh i^Tenitur. 

UMriitfv«r*c. ••. o, ^. iafUbiiU; — «caZa«# 
mmHabiliM, Um^ lu. Jac I, 8. oxsMimg ^ff m; oM? 
mm%v, TaciUaBfy Bratabilis ia Toleodo et a^endo. Sic .Tob«. 
1, i5.. oi iioi «mi ^wnm^^pMP, BUiUTit lcL ia pe}at !^3i«rel«{eroc».ov, •, ^» (cx o el BBsqpiff ced-cirr^., 

i) imfrem»^ fmi eoorceri, coluUrimomj^Qlo/t; a) oAgmMt, 

imdtfimamt. Joc 3» 8. SiauHter 5 Vbcc fi, 17* «BBnMX- 

. bI^m^, TcbeincBS, inddmcas cfalBtBs; Jo£^dc bcU. Jod. 

Q» 11. p. 173. ^og BBBfBrx. Tchcmem tiaior. 

liBtlds^B, Act. 1, 19.^ yiod ibi c x plic a mr per jm^ 
m^mw^, cft Tox ryncca |:^ ^&Om» OiakL mm ^, og^r 

fanguinis, L eaedis. 

Umifa.o^, o», 5/^, (ex « ct bs^i^, laedere, A 
'Bufiaihio tA UoBL IL U, 855. cxplkatna: • inUi^ mi ^ 
Tira mtQmtjmf) nemumem iaeJene, doU ae framdit expers, 
fimfiejc, Hattb. 10, 18. RoiB. 16, 19. Addit. Esih. 16, 4. 
JEliam PhiJ. a, i5. cll: ncBUBcm laedcBS, neniim nocens, 
non, ut quidam iutraiisitiTC acripinnt : inieg^ t^Oae* Monet 
cnim apoftolBS, nt fbgiant rixaa. 

UuUvm^, «S, o, V r^nommcmoi, golmUe, firmui, 
eam/tmmt, lii^>etarlIcbr.iOy2a.ctapadSfnuBacb. Job.4ii4. 

U*ailm, fuL mm, floreo, 2) pigeo rebore, aetate; 
dc firuclibns: mtaimnujkm^ Apoc. i4, 18. - ^ 

2^«^^, ^, ^, mmero, cuepis. JCbs* mipr foofov fiTC 
, £mpUcitcr cnf^, qno adrcrbialitcr utimtar, cft: in boc 
tcm^ns fcgincnto £ moinoitD, mtuiCg etdkmc. ItaHaltb^ 
iD, 16. 

!^BTBfc^, Tid. !^^^rv^Bg. 

^sai^, i^, 1], i) mmdiemdi aeimspmmditios 1 TbdC 2; 
i3. ct Hebr. 4, a. ubi iifos ia^ L 9< ^Lojb^ aaai»oBtfB^ 9) 
mmdiemdi facmlia^, cmdiime, 1 Cor. la, 17« 2 PeL 2, 8. 
3) amris, tamfmnm nmdiemdi orgamom, Marc 7» 35. Lnc 7, l* 
^ xtt^ imea^ xovlmoi, coram popnlo. Act. 17, 20. dmf4^ 
Si^ xme iimii^ L c Barrarc a Tim. 4^ 3. C^^ Keii^ ^^ ^ 
Uacc i5, 39.) 4) Hcbr.S, 1 1. rad]^ te^ imemSQ (Sir.27f iS) 
fegnes, bebetes amribas ad aadieDdnm ct inteUigcudam^ 
fi^ ^ .^AMiMuiFArcpcrcipm, Matth. i^ t4. AcC 28, 2& ci; i. Digitized by VjOOQ lC JfeT. '6| 9. ex hebniBmo: ip/e (qnafi pTopriit. •nribn^) i. e. 
bene andire. 4) id quod auditur,^ a^nofratio audUa, pra^-* 
dicaiio doctrinae ore facta, Jo. 12, 38. (Jef. 53, t,) Jlum. 
lOy 16. 17. et oxo^ irMrveoi^ Gal. 3, 2. 5. i. e. evan^Uo prae** 
dicato et fide «ccepto. b) runwr , fama. Mattli 4, a^. i4, i. 
M, 6. Marc i, 28.- a4, 26. bei>r. n:;^4t3tt^ a Sam. 4/4. -*- 
Saepiits non babetiir in N. T. 

^AitoXov&ifai (iS, fut. ^oet, (maxime emh di^ivo^ ob* 

jecti, interdum cbcoX. hniom xww; ut hehr. ^rMS^^Vl» *■* 

Apoe. fiera wi»05) 1) feq^or aliquem eum4o , fu^equor, 

einem nacbgeheu YTobin er gegangen ift, Matth. .8, i.i^, 19. 

27. ^4, 1$. aiy 9. 26, 58. Marc. 5, 24. 10, 52. i4, i3. In^ 

etiam : 2) in aUcujue looumfuccedo, ediqueni prfffue excipio, 

Apoc.^4,8^9.Proiog.Sir. y^JimulcumaUquo, ejuefoqiue, eo, 

comitor tdiqftem , Matth, 4, 25.| 8, lo.-a;, 55. i Cor. 10, 4.-r« 

conuiem perpetuwn alicui me adjungo; ita derdifcipulia^.qui 

ex antiguo more magiftrps ftip are folebanJt, M^tth. 4^ 2^0. 2S. 

9> 9* *9> ^7. 28. Marc. 1, 18. 8, 34. Jo. 1, 4i. 1 Keg. 1 J, 

20. 21. Marc. 9, 38.' ovk amXQV&el ^v^, non.eil e no&^ 

ffocietat^ e difcipulid. Inde 4) difcipiiuam magiftri [f^quo^r, 

doctoremfequor, Matth. 10, 38. 16, 24. Lnc^f a5. Jo. 8, 13. 

12, 26. 2 Macc. 8, 36. — Si non de pjerbnis, fed de reboa 

dicitur, eft meeum haiieo , ut Judith 12, 2. ra axo^oud^ijxora 

fui (fcl. oi^oiio»i}fiOTa) cibi mecum allati. Sic remei tropice 

jlpoc. i4> 43. nbi eft:, mecum habepi non deftituor, uon 

^amitto beae iacta eprumqt^e praemia. — ^Apoc. 28, 5. recte 

jTejec^ Griesbacbius. 

jiKOvm\ows(a, quod cum genitivo et accufatiro rei et 
maxirae cum genitivo ^ominis^ a q.no dici qoidqnam audim^s, 
conftruitur Tpro genitivo rei Marc. 5,27.ir/p« titviq^ V^^ 8^'%- 
tivo perfonae inEvang. Joann. faepina m/^tififQ^, et 1 Jo> 
1, 5. iino T«r6$) 1) eft: aUdio; et quidem de actU ftudiendi: 
a) ope tmdiiue aUquid permpiQ, laepifflme, .v. c. Matth. 2, 
18. 8, jo. 9, 12. 10, 27. 11, 5. 12, 19. 21, 16. Marc. 7, 37. 
14,^64. Jo. 3, 8. 5, 25» 28. 1 Jo. i, i.Lac 7, 22; Act 7, 34. 
Mj 9. a Cor. 12, 4. Apoc. 4, 1. 5, /3. i8, 22. fq, h) fonum 
audiendo difoernq, Jo. 10, 3. 8. 16. 27. Apoc.,3, 2^« — 
q) a^res, tdicui praelteo , tturibue attendo , aufctUto , Marc. 
4, 3. 7, i4. 12, 29. Act^2, 22. -^ audire doctorem, Maro. 
6, 2a Luc. i5, 1. 19,48. Jo. 12, 47. inde ol wtoiortt^ Luo. 
,6,27, aMditores, difcipuU. -^ Saepiua conjuncta eft notio 
diUgenier confiderandi ^ Apoc. 1, 3. Act. 4,. 19. et auditia 
obfequendi, ut Matth. 10, i4. 17, 5* i^j i5. Marc 6, ii« 
Luc. lo, 16. i6, 29. Jo. 5, 24. 8, 47« (colL 1 Jo. 3, 29.) 
18, 37. 9, 27. Act 3, 22. fq. 7, 37. 1 Jo. 4,5. 6. Hebr. ycjF 
Xaepiftime, v. c. £zod. 16, 20. Deut 11, 17. coll. 3 £sdr. Sy 
69. Uuo etiam pertinet Ibnnubi: o hm Qvg, enm, «koih •Digitized by VjOOQ lC S9 AKd-^JKO 

i, t. i^definenter : libidinem qnMmtei,- libidinoCe StM^ 
circiftinrpicientes. ^ 

ji%a%uG%aisla, aq, f\f {n a tt mxafftma%q) i) dncon^ 
Jhtniia, in/iahiUtaa, . a) rerwtv periurbalio ei eonfufio, 
1 G>r. i4y 33. Jm;. 3» i6> r^o^ ^i dijcorjiue unquAin perior-» 
bexiouis cajuike a.Cor. la, ao. — ^ ZjJhdUio, tumuhue, Luc. 
aiy 9.^ (8ir. 26j ag. inconflabi&tio eodem feufa 4 £idf* iS, 
16.) a Cor. 6, 5. S«e]piu8 in M.JC. non iayenitur* 
,t. ^frara0v«ro^f ov, 0, ^, infiabilie; -^ poclUane 
mm$abiUe, letde. Ita. Jac. I^ 8. oxccTcarraro^ 6f to^^ o^oS? 
avrotl, vaetllantf oiutabilia in volendo e^.agendo. Sic.ToK 
1, i5./o2 iiol axxwi ifunaoxiidiifsme , mujtcvit fcL iu pejus 
i^o^ rationem. . / , 

!^»jara(fj|feTO(», ou, o, ^, {^x, aeX mTi%%iV c^rcere), 

.1) infretm, q^i coerceri, eohtbtri nonpoieft; a) peftemene, 

ind^nene. Jac. 3, 8. Simiiiter S M^cc 6, 17. aJcaTao;;^* 

. o{^/i^, Telieraens, indednena ejulatns^ Jofepb.debeU.Jud* 

Q) 11. p. 173. <po§0Q wimaa%, vebeinens timpr* 

jintXimjiiu, Act 1, 19. quod ibi explicator Aper fta^i/w 

cufiarog, tfk Yox fyriaca \^ t^OMi Cbald. Mi}*) S|^^ og«r 
, fanguinie, f. catdie, 

Uxiguiog, ov, 0/^, (ex d «t xsQodl^Hf;. laedere, ab^ 
J&iftalhio ad Hom. D. li, 835. explicatum: o unXovg miuii 
ti/t*u Hegait^Mr) neminem laeJens, doU ao fraudie expefe, 
JimpUx, Matth. 10, 16. Rom. 16, i^. Addit. Eatb. 16^ 4« 
£tiam Pbii. 3, i5. eft: neiainem la^deus» ncmiidi noceniy 
non, ut quidam lutransitiTe accipiunt : inieger i>Uae^ Monet 
enimapoAoluai nt fugiant rixai. 

jitAlkviiQp ioQ, o, fi, qui non vaciU<a, fiabiUe, Jirmue, 
conjiane, Habetur Ilebr. 10, sta.et apud Sjrmmacb. Job. 4 1| 4« 

^xjtici^w, fut affoi, fioreo, 3) figeo robote^ aetati; 
i»ft\\z\Jbxki:7naturu8fum. Apoc. i4, 18. 

Idxnfi, tjg, ^, mucro, ' cuepis. JCar* cbcu^y y^oyou five 
, £;npliciter axinrif, quo adverbialiter utuntur, eft: in boc 
tem^ns fegmento £ momeuto, nunc, adhuc» IbiMattb^ 
i5, 16. 

!^ffra(po^^ Tid. ^/va^. 

^xo^, ii^, ^, 1) qudiendi adus, auditio, 1 ThelT. 2i 
i3. et Hebr. 4, a. ubi lo^o; ttiiaf}^ i. 9. ilo^^o^ ojcoiiofien^. a) 
audiendi facuUa^, audUue, 1 Cor* iSi 17« 2 Pet % 8« 
3) auris, tanquam audieruii organon, Marc. 7> 35. Luc j, a. 
et^ ra^ dxoa; roS Aaou^ coram populo. Aot. 17, ao. fitoig^e^y 
al^ To^ aKoa^ i^ e. narrare. d Tim. 4, 3. (vid. Xfij^i» et a 
Macc. 15^ 39.) 4) Uebr.'5| il. vtad^^^i taXq uxoatg (Sir.371 iS.) 
ftgnes, bebetes anribus ad audiendum et inteliigendum* 
^o^djcoi;ai^a1irepercipere| Mattb* 1^1 i4. Aot* a8| a6, cfv Digitized by VjOOQI^' 4K0 53 

Jfef. 6» 9* ex bebrainoo: ipje (^nafi propriit. tiiribn^) i. e. 
bene andire. 4) id quod auditur,^ a) nofratio €mdUa, prnB^ 
dicaiio doctrinae ore facta, Jo. la, 38. . (Jef. 53, i.) Jlom. 
lOy i6. 1/. et oxojf irumaic Oal. 3, 2. 5. i. e. evangelio prae** 
dicato et fide «ccepto. b) rumor , fama. Mattli 4^ a4* i4^ 2. 
M> 6. Marc i^ 28.-24^ a6. bei>r. n^Sttr a Sam, 4^ 4. -*- 
Saepiits non babetur in N. T. 

L^KoAot/^eoi; 10, fut. ^oat, (maxime eum di^ivo ob« 

jecli, interdum amL inicoi t*w^ ut hebr. rjrHS *^Vl^ *** 

Apoe. firra wf^) i) ftq^or cUiquem eun^o , fu^equar, 

einem nachgebeu vrobin er gegangen ift, Mattb. 8, i.if, 19. 

27. 1^4, i3. ai, 9. 269 58. Marc. 5, a4. 10, 5:i. i4, i3* Inde 

etiam : 3) in idicujujf locumfuccedo, idiqueni ord^ne ^xcipio, 

Apoc^4,8«9.Proiog.Sir. y^Jimulcumcdiquo, ejuufot^mt eo, 

comiior aliq^m , Mattlu 4» 35.| 8, 10.37^ 55. i Cor. 10, 4.-^ 

comiiem perpetuum alicui me adjungo; ita der4ifcipuli3,.qtd 

ex anti%uo more magiftrps fiip are folebfmJt, Matth. 4, ^o. aa. 

9» 9* ^9> ^7* ^S* Marc. i, 18. 8^ 34. Jo. 1, 4i. 1 Reg. i^, 

ao. ai. Marc. 9,38/ ovjc a$uii/>v&^l ^^, noci.eil « noftik 

Xocietate^ e difcipulis. Inde 4) difcipiinam magiftri [ftquo)r, 

ilocioremffquor^ Mattb. 10, 38. 16, 24. Luc. 9, aS. Jp. 8, la. 

la, a6. a Macc» 8, 36. — Si non de perbnist fed do reboa 

dicitnr, eft meeum hcdfeo ^ut Judilb ip^ a. w uxoXovd^tpcoTa 

pol (fcl. otponon^fMTu) cibi mecum allatL Sic femei tropice 

jlpoc. i4^ i3. obi eft:. mecum babep, non deftituor, uoa 

^aoiiUo beae iacta eprumqt^e praemia, — Apoc. iBy 5. recte 

jjrejec^ Griesbaobius. 

jdxovo}\ovaoi, quod cnm genitivo et accufatiyo rei et 
maxime cum^enitivo ^olninis^a q.no dici ^uidqnam audimus, 
conftrnitor fpro genitivoreiMarc.5,a7.ir^(ft tivig^ pro genir. 
tivo perfonae inEvang. Joann. faepina na^^tfOQM ^^ ^ Jo« 
1» 5. «710 tirog^ 1) eft: aiidio; et quidem de aciU ixudiendi: 
a) ope audiiua aliquid per<^pic^ laepiffime ,. .v. c. Mattb. a, 
18. 8, 10. 9, la. 10, 27. II, 5. 12, 19. ai, 16, Marc. 7, 37. 
.14,^64. Jo.'3, 8. 5, a5* a8. 1 Jo. x, 1. Luc 7» aa; Act 7^ 34. 
Mj 9. !> Cor. la, 4. Apoc, 4^ 1. 5, i3. i8, aa. fq» h) fonum 
audiendo d{/bernq^ Jo. 10, 3. 8. i6. ay. Apoc3, aO< — 
o) aureH alimi praebeo , aurihue aitendo , aufculio 9 Marc. 
kj 3. 7, i4. la, 99. Act. a, aa. -^ audire doctorem ^ Maro. 
,6, aa Luc. i5, 1. 19,48. Jo. ia, 47. inde oS inoiovxhg Luo. 
6, a7, auditores, difcipuU^ -^ Saepina conjuncta eft notip 
diligenier confiderandi ^ Apoc. 1, 3. Act. "4,. 19., et auditia 
obfequendi, ut Mattb. 10, i4. 17, 5. iSf i5. Marc. 6, 1.1. 
Lttc. lo, 16. i6, a^. Jo. 5, a4. 8, 47« (eplL 1 Jo. 3, a^.) 
18, 37. 9, a7. Act 3, aa. fq. 7, 37. 1 Jo. 4,5. 6. Hebr. vnj^ 
Xaepiffime, v. c, £xod. i6> ao. Deut 11, 17. coU. 3 £sdr. 5^ 
69. Uuc etiam pertinet formubi: o Smv ^ig, Mn^»i «koih 
Lex. N. T. K /. C Digitized by VjOOQIC H AKF 

^ . ^ ' ■ ' •. • 

aaToi, qiiicAnqu0 poieft , aurm praeieto, Mnttli. 11,' i$. 
.18, 9. i3. Iq. Marc. 8, 18. Apoc. a, 7. 11. 17. 29. 3, 6. i3. 
sia, 13,9. coU. Rom. iiy B- ^uae Apoc. i3, 18. etiaiq ita 
dicantur : ^w r^vv, vel c. 17, 9. coje yoSg a^tiJf <TO<j>tar.— 
Caeterujn Joarinipr-oprium eft, inovBH^ dicere pre (^«nroi^ul^ 
de Deo preces \mdiente lisque ammenle': Jo. 9, 3i. 11, 4i* 
4a. I Jo. 5, i5. — a) audio , de actn inleUigendi^tT audi^ 
tum, et quideoi a") audiendo comperio , Mattli. 3, 3. 9. aa. 
4, la. 11, 3w 4. i4, i3. »2, 7. 24,6. Mairc. 3, 21. 5, 27. 6, i4^ 
Act. i4, 24. i^, a4. 23, 16. — de doctrina Act< 1, 4. 4, 20. 
J^m.' 10, i4. 18. 1 Jo. 1, 5. 2, 7. 24. coll. yerf. 27. — fanUM 
^gnofco; Luc. 16,2. Gal. 1,1 3. 25. Philem. yerf* 5. PaiBye: 
, famaferri, Miittli. 28, i4. Marc. 2, 1. Act. il^ 22. 1 Cor« 
.5, \, dipulgari, Loc. 12, 3. — - h) exaliorum inftilutiona 
cognofcoy disoo, tradiia ab tkliis mccipio y fcio, Matth. 5, 
«4, 21. 27. 53. 38. i3, 22. Marc. 4, 16. Jo. 5, 3o. 6, 45. 8^ 26. 
4o. «1,54. i5, i5. a Jo. 2, 18. 2 Jo. t^rf. 4. Act. i5, 7. 
ftom. i5, 21^ GaL 4, 21. £pli. 1, i3. 3, 2. Colo(r. 1, 6. 23. 
Uebr. 9, i. Tot^ ttXOVff^S-et^ffe, doctrinae vobis traditae; Jao. 
6, 11- Apoc 7, 4. §, 16. — Senfu forenli: accufaliM 
.0udios i e. caufam ejoa cognofco, Jo. 7, 5i. Act. 25, 22. -^ 
c) audiendo eapio , fenfum auditi adfequor, intelligo , MarCi. 
4, 33. J0.-6, 60. 1 Cor. i4, 2. kebr. sfo^ Gen. 11, 7. 2 Reg. 
t8| 26. ooll. Sir. 25, 11. 

HnQaaia, lag,^, inlemperaniia , inconiineniia» Se^ 
mei 1 Cor. 7, 5. et praeterea Matth. 23, 35. in textu yulg.^ 
nbi Griesb. habet aJtic^. In codice graeoo V% T. non 
.legitur. 

^ir^aT^Ci iog, ovg, i, ^, i) jtQatog ovu ^w, m- 
Jirmus, debilk; 2) reciproce: impos Jki, iMemperans^f 
4mmodicu8, ^nconiinens, cui oppooitur i^K^rij^. Semel 
a Tim.3, 3. 

^jiugnTOv, ti, yid.Z^kQoro^. 

«^x^aTO^; 00, o, ij, (ex d' priy. et x$Qdwvia tnifceo), 
t)' »0» mixti^ , purus, merus, In cod. graec^ V. T. ter de 
yino legitut Jer. 25, i5. P«. 76, 8. ct 3 Macc^ 5> 2. et Ggni«> 
-ficat m^ruTi^ Quum mernm, aqtia non diiutum, foient 
•eflfe vigen9,.eft u^acer, vigens, inebrians; iiiKK\iaci i4> 10., 
•tibi yerba xdv ocVov toi; xexe^dca^^fou iiiv^ceroi; , yini , quod ili 
pocfultim yindicta^ infunditur non diiutiim i. e« inebriant) 
tto^ic^ fer^orem poenaruni diyinarnm iridicant Vid. Pf. 76,' 
8. Jef. 5i, 17. Jer. 25, i5. Alii toS attQatov pr6 fubftan*- 
tiyo: TO anQaTOW, nverum, habent, non mutato fenfu. 

l-ixgifitiu, siag, ti, 1) ftudium, cura, diligentia. 
^) fubtilitai , acumen, quatcnus om<iia perpendit et accch- 
j^ate diftinguit et obferVat. • Si^ femel Act. 22, 5. jcara tr^ 
outQifituiP \^u Trarpifau ifOftov, ieciuidiUB Aibtilitatcm patriae Digitized by VjOOQIC AK P ^ 35 

l«gi0, i. e. M^utate, Tabtiliter inftitatni in |Wittfiis legibat. 
AlSi: fieundum Jhveriuuem, rigortm. Sed |>riori fehfrt 
legitnr Sir. i6,^4. xMh m^$fi. eft i. q. h tntt&fiti i. e. ben« 
perpeifTa docerei fubtiliter xnftitnere ; Sir* 18, ag. nafoifAiai 
^/3^, acnte, fabtiiiter dicta; cap. i^, u5. narovgrim 
itMQk^jq. Sap. 12, !ii. atgifieia de Dei jadiciit in pios dictnm 
jndieii aeqaitatem (iniauHiaff ver£ 18.) indicat, qnae culpam 
iecorite et fubtiliter pouderat, neqne' aeitu irae fertnr* 
fiimiliter Dan. 7, 16. a3tgifis*a eA: fomnii accurata explic»- 
tio> qnae omnia recte exponit* Nec Jofephi (vit, c, 38.) 
wbat IfA ((poQUjaioi) itsQl ta ndtgta if^fiiiMt doMnm tw^ 
iXluv oMOifisia duufdfuv, feveritatem pbarifkeornm fed 
torum rubtilitatem in legibns cognofeendia et explicandia 
indieare rideiitari cum eos ratione acuminis et intelligentiae 
^elit laudar^. 

- jin^^P^g, ioq, o, fiy diligen^, accuraius. Compara^ 
^ tivn» adterbiaHter legitur de accurala exploratione can£ao 
in foro Act. 23, i5. 20. et <fe fubtifiofri plenioriqae doctrinae 
cognitione, Act. 18, 26. 21, 22. Superlativus atcgi(fi(rratog 
iSmiel Att 26, 5. ubi dlQiaig axgirfi. non familiani fii^rUJi^ 
mam, fiperftiiiofig^am , ut qaidam explieant, fed lami- 
liam , fubtiiiffima lem et tm i^Sh xal t&r fijTi^W (vert 
3.) oognitione praeditam fignificare videtu?:. Vid. liMgifisu»; 

jingifiomf^ &, fut. wm, ut Sx^/fccibi/accurate, magnii 
diligentia aliqntd facio, ago» — Mattb. 2, 7. 16. accurata 
*fio, ftadiofi ptrconior , i. q. axQifiSg i^a^ verft 8. . 

I4%g$pmq, adv. 1) acctirate , diligerUer, Mattlr. 2, 8« 
tuc. I, 3. Act. 18, 25. 2) prudenter, fiiie , EpK. 5, i5.- 
recU, exdde, 1 TIi^. 5> 2. coll. Sap. 19, 1^8. ViA etiam 

^y\ Te%ond.ens) iQcufta, et quiden^id lociiiftarum genai, 
quod arbetea et planUs depafcere folet. Mattlu S^ 4> Marc. 
i> 6; Eai {!0me{dere mos eft Orientalibna (Bockart. Hieroci 
P. II. lib. 4. c. 7;) , permilFuraqae erat Joikeis eiJt lege 
mofiuca. Levit. 11, 22. — Apoc. 9, 3.. 7. infeririant defcri^ 
ptioni exercitns bofiilii, ut Joel. i et 2. ooU. EsMd. 16, 
43— 15. 

yiagout4[giO¥, lov,''ti, 1) audiiatittmj u) tocAe 
Judicii, ubi partea audinntur a judice^ 9ie femei Acr. 
fl5> 2S.^ ' * 

jingoatiiq, (X, o^^audieor, Sir. 3, 29. — In N. 1t\ 
ttX(foatiig ^S to|iov^ rbS X6foV', 'Bonn 2, i3i ^ Jac. 1, 22. 
dS. 25. tef notift^ oppohitnr, ^teft^^ qui auribna tantum 
doctrinan^ percipit, non «utem animoi audiior obUt^io/ue^ 
iit Jac i^ 25. explieaturi - 

Uuifofivatla, ag,% %) ff^MpiU^ iffim^f. Digitized by VjOOQIC 98 IdKF^AAA 

^^•^, Gett. 17, M — a5. Jadidi<. i4, 10. Act 11, 3. ~ 
9)ftatu4 atQ^imlm Hom.:4^ 10. M, a. Jialus gentOUmi^ 
(iLct. IV 3.) RoiH. a> »5. 26. 1 Cor.7, 1*. 19. 04^^, fiu 
^, i5. Ita etiv» Coh a^ i3. dci phylico pfaepvrtiQt ^t ftktu 
hominif praeputiati fermonem effe docet additum afls^M^ 
(cf. Epli. a, i|.), nec igitur de anQofivaria nttQdia^ CX>^^^ 
10, 16.), ut aliifl vifum, liic cogitaiidum eft. — 3> ab^ 
^actumpro concreto: pMepsUiiUi , geniiiea, cai oppoaitinr 
4 neQiteiAf) i.e. Judaei, Rom^ 2, aS. 27. 3, 30.4, g, fq^ 
PaL 2, 7. Cploff. 3, 11. Epb. 2, 11.^ Hoc nominer Jud^eof 
in contemtiun gentiliumrufos efle docent Judd. i4, 3» i6^4&» 
Jef. 52, 2. — Saepioa non legitur in N. T. 

IdxQOYhvpaZoSi aia, aiov^ (ex axQo^ ex^em^Jt ^ e( 
f ow/a, angulwiy at^ularisj, ifk exirefniiale oifg^ p^^Ous,* 
lapis in - angulo pofitus, duos muros continens.' .Sic bia 
j Petp. 2, 6. et Epb. a, 20. (ubi lid-og fubaudiendum), meta- 
pbonce Chrillu9 appellatur, jquatenus boQunes .^triMsqut 
fodetatis, et Judaeoe et ije«iiUe«i, popjuiqut in uuam, clirir 
ftianam. cf. Epb. 2, 18. 19. . -^ 

IdHQod-lfHOV, iov, ^i, (maxime in pluraK obvinn^ 
itXmQog et '9'ic, fummUas frumenti, compoEt^m) iyprl- 
imiiae frugum, quae 4ii« pflerebautur •, , 2) m^nubipe^ i. e. 
jMirs pracd^e^t fpoliorum diii,dicata. Xenopb. Cyrop, VI), 
6, i3. Semel in N. T. Hebf. 7,^4, nhi praedan^ iin^Hcitef 
^giiificat. In cod. graeco V. T-non babietur. 
^ ' "^nQogf a, or, extremu^ ,. fwnmM. InN.vTr ta^*^«» 
tie\k%v\mtha%Q!ixv, fcl. ^UQog, fubftantive legitur ; ,yif^miwii^ 
extremum, exlremiias. Mattfa. 24, 3i. Marq, i3, 29. (coli 
Peut. 4, 3;i. a9, 64. Jef. i3, 5.) Luc. 16, a4. i{e)>r.,M, ai. 

lixvXag, ov, 0, Aquila^ nomen viri, comit^ Panli,- 
qui commemoratur. Act, 18, 2. 18. 26. Rom* *6>'5» 1 Cor. 
16,19. 2 Tim* 4, ig, ^ r " 

UnvQO^iayS, fut. cJaoi, (ex & priv. et uvQ0ifi,.^9n¥nor) 
" ifiinvQOf aliqttid facio (LXX. Pirov. 1,25,5, 7.')^ ^ mctqri^ 
fate pripQ,. mUum reddo^ Mattb. i5, 6. Marc. 7^13. colj. 
3 E8dr.,6,,32. Qt.Esdr.6, 11. ^rogo, Gal. 5, 17. 

"^ UnitXi tmg, nemine pralubenie,, Ji^ impedimeniQ. 
^eihel Act. a8, 3i, coll. Sap. 7, 23. ^ ^ 

'^90}v,:im%s, i^ aieovaa, ij?, ^, ajcai' , Ijwo^^t «o , (pro 
«««oiy/ex d^ priv.et «Mciy, ^^olens) inuitu^^^^ npn fj^te et 
libenter aliquid agena. Semfil 1 Cor. 9, 1.7. et femel ii^ V. T« 
Job. i4, 17. > ^ , ^^ 

UidpaaTQOP, ov, to («etiam aXaPaatQog;, o.,et ij) 
^y alabaftnufn ; 9) i^ae ung^entarium ex aiabaftrite lapide 
copf^ctum. to K. T. legitujj Matth. 26, 7. J^arc i4, 3. 
tuc. 7, 37. et in cod. V. T. 2 R^. 21, i3. ib^ue.«fif 
etnguenUKritm • v^riB ^pido £^tttm limpl^i^ti; ^goificart Digitized by VjOOQ lC A A A $f 

^etdr. Veyba Marc. i4, 5. avn^t^m %6 iJiifkmgof, 
vt obfervavit ScTtoeUgen. in lexicoy non intelligenda fimt d* 
toU ^agehuk nngiientaria, fed de fnp^riore ejus parte Z 
orificiq obfignatOy qnod fignnm erat nngnonti gennini ci 
feris adrecti. 

HlaZoftiajag.ti, i) gloriaiio , factmiim. st) arro^ 
gantia eorum , qui Denm nihU ourarU , rebusque /uis ian^ 
imnK confidunt, impia audaoia. Ito intelligo Jac. 4, i6. 
et 1 Jo. 2, i6. eodemqtie fenfu faabetnr ^ap, 5, 8. 17, 7. 
d Macc. 9, 8. 16, ^ ubi^ iXa^oifeia opponitnr pia in Denm 
fidacia. Simili inodo vntot^via Apsid noftros fcriptorea 
kgitur. SxM. aXal^ovekt' vne^aHa. 

jiXaimv, ovog, i, ft, JacUtbundae , ghrioJUe , arro^ 
gans. Bia Rom. i, 3o. 2 Tim. 3,3. 

UXaXaita, fut aSa», 1) aXaXiif (clamorein miUtar^' 
^o ad pngnam estdtabantar milites) edd. a) damorem 
quemcunque mognum cieo, ^velaeium, nbi eft: in Juhila 
erumpo, ^•^a Pf. 47, 1. taeiUm /onum edo, qno fenfa* 
1 Cor. i3, 1. MVfifiaXow aXaXaf^of dicitui^ i. e. magnnm Arepiw 
tnm ct laetos fbnos edens, fed nihil efficieilSy — &re irifiem, 
M^ejuloi lamentor, Marc. 5, 38. nt etiam ^^%*1 Jef. l5, * 
4. qnsre eliam tw VSn Jer. 4, 8. refpondet 

HXfiXrixoq, eu, 0; ^, #^.* qnod verbis exprimi nou 
poteft, ineffabile, ei: quod Terbis non exprimitur, lin^ 
gua non pronuniiatum. Rorti. 8, 26. <nr«y. itXaX. funt preces^ 
intercelfioiies yerbis humanis (ut iblent efle homimuQ depr^ 
cationes) non prolatae, nec hominibns elPabiies. 

^ "AXaXoq, ov, Of ^, muius, linguae ufu. deftitntaSi 
(apud IXX. femel Pf. 38, i5. ubi refpondet hebr. b\M> 
Marc. 7, 37., ubi vero alii etiam ob VGr£. $2. fWfiXaXov ,\m 
linguae eft impeditae, explieant. ^ Marc. ^, 17. 25. nfBvjia 
aXaXof non eft daettoh r^uUum faciens^ fed daemon ofa ^ 
pertinaciam non loquehe, qnod alii daeitiones facere Iblebant 
(vid. Marc. 1, 24. 34. 5, 7. Luc. 4, 34. 8, 28.) j quare fingu* 
lare genus daemonum, qnod facile ejici ex homine noil 
poffit, appellatur verf 29; Qnae enim homiaes {o(fioyi{ofi€- 
rofr &ciebaiit vei loquebantnr, ea non ab ipfis fed a daemone 
profecta patabailtur. Vid. potiffimum Matth. 8, 29. Iqq. 
et cf. Luc. ir, i4. ^ 

'^Xag, atog, to, et SiXg, aX6g, 0, Jal, quo cibi con^ 
diuntur, Mattli. 5, i3. Marc. 9, 49. colL Levit. 2, i3. et 
Ezccli. 43, 24. Marc. 9, 5o. Luc. i4, 34. — 2) xxt /al 
Latinornm: Jhpienliu et graiia ifk loquehdo , ColoIF. 4, 6. 
coll. £ph.' 4, 29. Marc/ 9, 5o. Metonymice Jefusapo*' 
ftolos appellat %o aXag i^ yr^, belie inftructos diviuae fa- 
pientiae doctores J' quorcm' minifterio bomines* fapere debfe- 
tenty f fide fapientiae ittftmendi efteut. cf. Terent. £unuch« Digitized by VjOOQIC Jin/hs ipfi , qiiatentts cogniiioil^ni ^fliiittnt. Semei Helirf ^^ 

9iUf$i, ji e. ikcidta» itttelUgeiidi e^periieiltia beneaticUi, 

^Iffj(^0if«p4-iic, «<>C/ OMp, o, ^, f«b idojt^get iccV^ 
turpimlacri cupiduA, kiora pujsnda pfUna* fii« i Tim. Sy 
8. («t ibid. V.5, iil t«lctu ' vnlg.) Tit. i, 7. 

AivfQOKiii&^f^ucri, fUQd^apiar&nonihoei,^^»di6* 
Semel 1 Petr. 5, 2. 

^{o;^^oXo}^2a/ ioc, 17. (*^ «fa)fpoXo/iet, otfooewa lo* 
^uor) LurpUoquentia ^ fBrmo4iet obfcoeni. Semel Col. 3, 8. 

AlaxQog, u, 6v, i) deformis, fbeduM, (LXX* Cen. 4i^ 
S.), fk) turpis , inhoneflus, i Cor.ii, 6. l4^ 35. Epb. 5, iil 
Tit, 3, 11. ■ - ':^ ^ ■■ ' ' • 

' ' J;?ry;^pof^c* tiJTO^, ij (ab aXnxQOQ) y) deformUaes -*- ao 
B3ov*V uaTiRiatiim : 5|) tnrpiludq, MuMfim cum agendi tum 
lo4i?€hdj. Semel £pli. 5^ 4,. 

A\QXvyr[,^q, i\f liebK ntt?a, nb^in etEmilia, i)fnB- 
Jective: pudor 00 illtcita et inhonefla ^ Luo. »4, 9. a) otje- 
ctive: ignominie^, contumella , Hcbr. ia,.,rl. — 3) rei cuiuJ 
^os puderc debet, fiai^i4ium, mtpUuHo , a Cor. 4, 2. %& 
HQvnra ttjg «l<T;gi5j"ij$ occuUa dedecoru i. e; ctandettiniie machi- 
patioiuR, qiiarum apofl.oliuu Jelu debei^et pudeVe. PbJ. .3, 
19. ^ (J<f|a «i»ToJv iy ij; af«rytfij «ut^y, i. e. qiii itt ila^itiii 
quacrnnt gloriolam. 'Pluralis m alojf 6r«i eodcm fenfu Jud. 
Terr. iS. — In loco Apoc. 3, 18. al(r{t)»'i] non fignilicat |)m- 
denda Ted aUrj^vn} t^ fviAvovriTog «ft ex h^braismo yvnvoTtfi 
igto^po » turpis nuditas. -r^ Saepiu^ noii habetpr in N. T. 
, Alo XV vot, pudefacio, inp€fffitH>, ttthebr.tt^tt, pudefio,, 

imdore fuffundor , Piiili i, ao. ^x friiftratione con^tus ei 
pei (Pt 25, 2. 3. Pt 3i, 2. — 3 Cpr. |o, 8. cx munero 
apoftplico peracto (Sir. 24, 22.) — 1 Joh. 2^ 28. peraltering 
l*eprobationem Gve feprebenGoQem* t-: Itt medio: puaefa^ 
wtne, pudet me, endfefcoj Luc. |6, J. dedecori mihi ducp^ 
ifPf^tr. 4. 16. Saepius non legituv» 

AUiiA, 5, fiit «jtfSd, <ii> acuvo et medio, taei^aa cam 
Hcctra^yorei.etparTon^e, femel Matth. i^, 19. cum geniT 
tivo rei «t fois Matth, 6, 4a. Lwo. 6, 3o. cum dativo perfoiiae, 

^(«^^^111 ciim liaqik) \)rogo «VirA«etquidcm quodde jure mi- 
.i>on debetur; Maiib. 5, 42. 7» 9- ip- »^i 7- i*^> **•. ^ 
pp. >lanc.<), 22-^25. Luc. 6, 3o. Jac. 1,^5.— ro^oi^ffiwit, 
pcMp0r uH^idabepy Malth. 6, 8, 7, 11, 18, itf. Jac. i, 5^ 
)S,T-«niflb Tpi »$^ Hh^> 7, 7- ^- ^P^^- ^i *^- ^^^- *♦ ^ 
Jae. 4, 3. 3. I Jo, S, i5, -^ 2) rogommte i. e. on/o, ^^rfa- 
l^# Act 7, 46. Sj^ Oeut. i4, 26. Jon. 4, 8. Vid. AiTi^iia. — 
3) poftuip, isp^r0 ab ak^ i- q. fijira»' P«r qubd -1 Cor. I, Digitized by VjOOQlC ^ 91. Loe. fa> t\ czplicaturi Lor.. i, 4^; id%.99« AiCt S^ i4. ft5^ 
li. I l^etr. 3, i5. A 

u^i^T^/iia, ,TOC, ri» f ) ji^tt^ia Xf^bw proUU, Luc. 
/^Si 94. a) m^n/^f defideria, (tikiffbf^imfm i% J«il^iagy Pr. 3^ 
♦.) PbiL 4, f I Jf. 5, i5. \< . 

Uivia, ag, ^, i)£a^fa, raiiq, r^j A^ IO| ar.^^ aa 
Tit.iy i5. 3 Tim. 1, 6. 12. U«br* 2^, ii.etiu eUam Lue* 
8. 47., ubi nou fignificat inorbumy qnAnquam hic i|i olri^ 
(rf) fubinteiligendus eft. a) ro^ib /*#i i« ^.^ooBditiO) MatjdliL. 
13, m 3) cauPdfffiJkfpr^flfiy tt ^aid^pfi vel crimtn ; €uiu9 
qms aceufiuur , c«nik accufationis, Act aa, a4. a3, a8« 9$, 
i8r 97. GoU. 1 llacc..9^ la PluMr. akiia* ^ iia^ij/opMc, 
v€l erimen, ctUus quift con^iaqitur, eulpa, <MiciUin ip/un^ 
Mattli. 19, •?. 27, 37. Marc. l5, 96. Jo. 18, 38. 19, 4. 6. 4^t 
li, 98. 981. 18. Jlerpon^ct hebr. XW Genef. 4» i3. polL a 
Itacc. 1 9, 'lo. — Saepius non^habetnr i|^ N. T» 

Al^riaiifn, toq, fo, vicl. M^iofpm» 

^fcio^^ /a, oy, qui cau/a ^ aH ic uim r#i;Tub(l|inliviift 
• oTncy aucior, femcl Uebr. 5, 9. pro qu^ c^ 9, 9. eft o^ifir 
jroff coll 9 Macc. 4, 47. i3, 4.; — to a«riOf -i. q. ^ akia, 1) 
#01^^ Act. 19,40. 9) fenfn ibrenfi: cuipa^ ^timen. Luo^ 
93, 4. i4. 99. Saepius non legitur. . : « 

Jivimua, Tog, rOj Uh ioitiaoinm, aae9^, ut TfnfNl 
« f|icA^, araictffia ab ^ira^lao^aA et fimilii) i. .q. alr(a^a, raj?-- 
cufatio, crimen, cipna quia accuraiur. SeiQiel Aqt. 95, 7.«il* 
ex auctoritate libror. op^inpomm pro alWliaf a , quod extot 
IH textu yulgori , repofuit CfTi^ffii&acAfiAi^ 

Al^wii^o^g lov^ o>. i}i fubifm^ repcf^iinus, 0W imr 
provtfoy ftaUcr opinioncink adtfeni^ns» In N. T* bis^ L|ic« 
91^ 34- 1 TbeOl 5, 3. pf. Sap. 17, |5^ 9,Mace. |4, 174 3 
Macc. 3, a*. \ 

Alti^^lotpla, ag, ^V (*•* J«%M> i^^wuy^^ iXi^Mm.cu^ 
p»o) Toc^b. militare f^iuU^uaieOi^ni^/i/ffo;»^ >^).ftatu« p^^> , 
fdtatis; fie iaepiua ia ver^^ LXX. refppn^H bebr. «iMl^ 
3) capUtd ip^, Apoc. |3| la coU. iMj^ifi^^ 70, ^9. Cor 
ilem Cenfti Epb. 4, 8. ubi al||ittJt. fii^t jiomiufa in^ ctiaboU 
et ^ccati fervitute rerlati, ut in Teft. XU. patriardh. ^abriv 
«di Cod. Pfeud. y. T. I, p. 654), ubi de Meflia, ^is^ £At 
%iaq bejllum intnlilTet» leguntur: t^v aijdiiaJUHriV ^/^^ ^t^ 
TOp £«tiap. V't<]f<!(; <^/i0|y, 3ciii^em9T^V^Ai^^/^<> ^7^^^f 
Hi^ uvft^, . nai deioi^ fc^ ^frMC6(iU)v/4^o*C aurov €|^Tl|y 
olMnof^ , ' , ' 

^}y/iait»rev>>^ fut.ev«ri|», i) arnm papi9 r cap^t^utn 
abdu€0, LXX. 1 Sam. $0, 2^ Job..f,: i5. 17, 9).mibi vindifo, 
meam Cacio, in polefiaietn me€un redigo. I|a £pbef. 4, & 
Abi dij/^ «ft feri^ituti diaboli eidpere et Cbriili imperio fttbiir Digitized by VjOOQ lC Jin/iis ipji , quatentts coghitioif^ni «fiiaiuut* Semel Hehr* ^^ 

«Kkr^>, ii e. ikcidta» hUelUgeiidi e^periieiltiA bene a^a. 

^l<r;(fOif£9J^C^ €0c, OMp. o, ^, f«bid<ijtfocetiC€^doc) 
^uTpm^iucri cupiduA^ kiora pujsnda pfUm* fiia i Tim. Sy 
8. («t ibid. V.5* in t«tktu Vulg.) Tit. i, 7.: 

AlviQo^i^i&^, ^ueth fuad^apiar^ non Aoetjjhidio^ 
Semol 1 Petr. 5, 2. 

Mcx^oXoyI», i»9, 17. (ab «iojfpoloyiio», otfcowia lo* 
fuor) litrpiloquenlia y /ermMei ohfcoeni. Setitel Col. 3, 8. 

Aloyooq, tt, ov, i) deformis, foeduM , (LXX. Gen. 4i^ 
$.), a)turpis, inhonejlns, i Cor.ii, 6. l4, 35. Eph. 5,'iil 
Tit. i, 11. ^^ . • :\' ^ ' ' • ■ ^ ' , 

' ' - ; ? rr ^f p T ^ ff , tiyro? , ij (a b aXniqoq) .1 ) dtfonniHie ; -*- ad 
B3ov<^ iraTiRiatiiui : 5|) turpiludq, inhOMflaa cum agendi tum 
loqiieiidi. Semel £pb. 5, 4.. • 

jiUxvrti, m, i^, hebr. Htt^a, n6*in etfimilia, 1) fuB- 
fcctive: pudor 00 iilicita et ijihonefial Luo. »4, 9. a) otje- 
ctive; ignominiq, contumella , Hcbr. ia,^!l. — 3) res cuiua 
^os pndere debet, Jla^i^ium, tufpUudo , 2 Cor. 4^ a. T« 
HL^ymxa »^ nX(5i^yv[t; occulta dedecora i. e; ctandeftinae machi- 
patioiifs, qiiarum apoftoliini Jelu debei^et pudeie. Pbil. .3, 
19. ij i5<5|a «iWr iy ijj af«ryviij «ut^V, i- «• ^itu itt ila^iCiii 
quaoriiut gloriolapi. rluialis tu alafi^-ui eodcm feufu Jud. 
Terr. i5. — lu ioco Apoc. 3, 18. oiffiivti non fignilicat |)z*- 
dmda UdiuUrf^xmii TrfiyvptotritOQ «ft « h^braismo yvftroTijC 
igtojpirV, turpis nuditas. -^ Saepiui non habeVur in N. T. 

. Aio%\iVoi, fiudefacio, inpc^$^, nthcbr.tt^tt, pudefio, 
pudore fuffiindor , Piiil. i, ao. ^x fruftratione con^lus ej 
Jpei (Pf, a5, 2. 3. Pt 3i, 3. — 3 Cpr. |o, 8. cx muncre 
apoftplico peracto (Sir. 24, aa.) — t Joh. a^ a8. peraltering 
i^eprobationem Gve ^epreheuGoQem* r-r ^^ m^dio; pudefa^ 
whie, pudet me, erubefcOj Luc. x6, J. dedecori wihi ducp 
^^Pi^tr. 4. 16. Saepius non legjtur» _ : : 

Alrioi, m, fut ijoft», (ii> acuvo et mcdio, t(ie]j>i«s cttm 
Hcctfii^iyorcielparfpu^e, femel MaUh. i^, 19. cum geniT 
tivo rei «t bis Matth. 5, 4a- Lno. 6, 3o. cum dativo perfoiiac, 
bt#rduiQ cum nta^) i)rogo WM-Awetquidcm quodde jure ini- 
Ei.non 4«bBtur> Maiih- 5, 4a. 7» 9- ip» »*i 7- ^^y *»• ^ 
pp. Ilanc, <), aa-^aS. Luc 6, 3o. Jac. i,^5,— ro^oi^ffiwn, 
/leil^railj^uiffadtft), Matth. 8, 8. .7, 11, 18, 131 Jac. 1, Sj 
)S,r-ioiiiiflb 19» diip Mafttb> 7» 7« »• £p*i- ^» *^- ^^^' *• ^ 
J#e. 4, 3. 3. I Jo, S, i5, -r- 3) ro^\m««rf« i: e. oplo, defide^ 
to, Act 7, 46. S^d^ Oeut, i4, 26. Jon. 4, 8. YiA. Aitfiiuu — 
3) pt^ulp, qff^ri ab aU^o i- q. fijijrti' P«r quod 1 Cor. i| Digitized by VjOOQ lC 91. Loe. iUf i4i« «xplicaturi Lac i, fi5; id%.99« A^ 9> t4. ft5^ 
li. I i^etr. 3, i5. , f 

jfix^l^a, :roC/ TOf <) pqfii^ia Xf^bb proUU, Luc. 
/^3, ^. a) m^n/i^ dtfideria, (jti^TfjiMiiimn i% J«ii^iagy I!r. 3^ 
♦.) PbiJL 4, 6. I Jo. 5^ 1$. . ,f w 

Ttt. . 1, i3. a Tim. i, 6. 12. U«br. 2^, ii.etiu etiam Lue* 
8. kT^ ubi nou fignificat inorbamy qi;iAh<|UAm hic ip olri^ 
(rf) lubintejligendus elt a) ra^io /*#i 4« ^MponditiO) MatjdliL. 
13, m* Z)caufdJ(B^»fQrB^f et ^uxAf^nii vet crimen ; cuim 
quu aeeufisUur , caula accurationis, Act. aa, a4. a3, a8* d9» 
18. 97. Goll. I Macc. 9r la PluMr. olri^' ^ iia^ij/op^, 
vel eriin$n, cuius quie conpinciitur , culpup deUciUin ^/umi 
Mattb. ic^ 3. 27i 3;. Marc. l5, 96. Jo. 18» 38. 19, 4. 6. |^t 
iif aS. 38,. 18. Jl^rpondet bebr. m G|ner. 4» i3. polL d 
llacc. 19, '10. — Saepius non^habetur ip N. T» 
^l^iOfCfs, rotf, fo, vicl* u^icf^ 

AtttO^S^ ia, 09, qui cauja ^ a ttcfHue r^i^TvMiwti^M^ 
i aSr^ aucior, femel Uebr. 5, 9^ pro qno c^ a> ^. eft a^pfi' 
fog colL a Macc. 4, 47« i3, 4.; — to oSryov.i q. ^ aiTio, i) 
oa^/a, Act. ig, 4o. 2) fenfu forenfi; c*i^pa^ Wimen. Luo: 
33, 4. i4. 23. Saepius non legitur. : « 

Jltlmua, tog, rOj fab alTu<Off«*, ^mi^j ut TpciVNl 
« 100^, ofo^U^ltfa ab ^foAoOfm et fiinitiA) i. t). olrfo^a^ ruff^ 
eufaiio, crimeo> ci^ioa quia accuraiur. SeiQiel AqI. 35, f.uH 
ex auctoritate libror. opUatpmm proaIfKft|iofa> SP^od extet 
ia textu yulgori , reporuit Qri^ffiteoAfUf^ , 

Al^wiiiogy iov, o,,^i fubifm^ r^per^inm, #^ in^ 
frouifo^ ftq/eter opinionieffk^adveni^ns. iu N. T. bis, L^c« 
3iy 34. i TM: 5, 3. p^ §ap. 17, |5, a Mace. |4, 17*3 
Mafc.3,3*. \ ^ 

Ai%yk^iaola, a^, %y («bjDi^^f}, felum„et ol^nrctf.^^r 
pfto) Toceb. militaro |). actna csor^reAeqflonie ^)..AatiM i?^^'^ , 
fdttUie; fie fiiepitia ia ver6^ LXX. refp^ui4e( bebn «iMi^ 
3) capUU ififi, Apoe. |3| la coU. icMm^^; 7^ ^^ *^^ 
idem fenlb £pb. 4^ 8. ubi ol||ittJt. fii^t ^ioimn^a in. diaboU 
et peccati fervitute verlati, ut in Tefi. XU- patriardh. (JFabriv 
toi Cod. Pfeud. y. T. I, p. 654.), ubi de Me/lia,. qul vcy jBIt 
ha^ beUum intulilTet,^ legiuatur: t^v oixfMxjUrffiV lafi^ uTXJe 
%ov BtXiaQ, ^vxus a/ioir, jHfii Jm(ngiyt$t,na^9iuQ ajfft^^ 
tiyoc nvifi^r, , ^ai iwai^ tofg inucaXovni/roK uvtow €i^l|r 
•Wriof*. 

JH%^mXm€tva>f fut. wi^), i) armie papio ,- cap^pum 
abdueo, LXX. 1 Sam. 3o, ^- J^b.^,; i5. 17, 3) luihi vincUpo, 
meam &cio , in poteftaietn meam redigo. Ua Eplief. 4, & 
mbi al;p|.eft fervituti diaboli eidpere et Cbrifti imperio fubiir Digitized by VjOOQ lC flicte. (a T%m. S^ 6. «bi waiem a!](^aAa)r/tomc le^ndam «11).* 

AlxftaXwtl ^w (ileximdriiiitf jpro^oil-ffLahattvf» afit«tiiiiiy 
Ikepius apuclLXX., coU. nKuaep. V. T.T.l, p. 655) t),eap^- 
9^tm daco\ paffive JLiic. 21, s4. colL 1 Macc. lo^ i5. pinc^ 
AmpKciter d Cor. ^Oi 5^. nbi vertendum eft: omnes machiDQir 
dones contra rem bjiriftianam Tincens i. e. ii;ritas fiiciens. — « 
9) in poteetattfm meam rtdTgo, /ubigo, tie fervitute raorall 
d Tim. 3> 6. 6iiBiliter in C«d. Pfeudep. V. T. Fabric. I, p. 629, 
ynnlieres t^Ti cf}'!^ «IgaKaSlAir/C^t^atr, re Venerea capiuht biares. — 
Hom. 7, a3, ' \ ' 

^l)f,uaJlft»To^, ov\ !), f\f eapiiinu; in N. T. femel 
l^ic* 4y 19. ubi eft manoipium petbatx et diabbli, ideoqtie mi* 
feriae. •' , ^ ' 

Ali^Vy w(^, 6, in N. T. partim graecorum niorc "iiftn^ 
patur, partim lignifitatioi^es bebr. CdM^^ cui apiid UXX rcf^ 
Xpondet^ fequitur, et efi 1) tempui, iempw indejiniiump 
omnetemnuek Ita in formiilid a) r f^ roi' eXwva (C3li»rr- Ss Pf. aS, 
15. Sir. lo^ il) inperpeiuum, in omne iempue^ Jo'. 6, 5i. 5SL 
0y 35» 1^,34» i4> i6;^oiim iie|ratione: in nullum tempui, 
^iiuiftfaiity Mattk. 91, 19. Marc^ 3, 29. 11, i4. Jo. 4^ (4. 8, 
6i.'5a. 10, ss«. 11, a6. i3, «. i Cor. 8, i3. h)iU ^oif^ «yS»oc 
en Jempilernum^ ut Luc. i, 35. explicatnr: ot*x iatak iiXoq, 
te ia doi:oK>]giis (M^tth. 6» i3.) Luc. i, 33. Rom. i, '35. q, 
*. II, 56. cf. Pt 76, 7. c) «f^ Touc tttirtraj xSv almtdv; eodem 
Cmfuy 6al. t, 5. Apoc. i, 6. (5, i4.) 10, 6. i4, 11. i.5, 7. alibi; 
Mll. PC 18, 40.00, 4. 1 lO^ .7. Tob. 6, 18. Tel tV; ijut^ay ala;- 
fKiQ a Petr. 3 8. i. e. efip r^t alSiTi ^^^otoi^ ut habent LXX. Jef. 
^Sy 20. Es^ i4, i3, <«-^ Hinc b) ot alo^e^^ temporit periodi, 
, <|ii«e muddi ipfius exiftentia et dnrationo conlHtupntur, miin^ 
eiueipfe^ ejusfue^miueationee; ita.Hebr. i^ 2. 11, 3/ i,Tiro. t, 
Jt2. Sic qiloque Sap. ^3, 9. et Jaeculum ix\ qtiarlo libr. Eidt*. 
cap, 6, 55. et 59. Vid. Fabr. Cod. Pfeiid. VoL H. y. 23o fq. 
IndefonnuIaeofr*t>Iftoc» Luc f, 70. Act. 3, 2T. €o1. 1, 26, 
hi toS oUSiec Jo* I9r S^- l>^*bi^' ^^^^ Gene£ €l, i: d mundd 
condiie, ai^ bbMnum inde /Tfrmor^ > ' (Tbb. 4, 12. Sir.44y' 
^) etiam 4ifr ateterno Actf i5, 18. £ph. 3, 9.11. nbi TT^^o^coi^ 
aibmtr eft irpe^. ^o jSt aldrm'- — ^rpo xwr alwy. o/i^^ /Tmfi- 
g&lM mndi t um I Cor. 2, 7. i. q. irQO fifiotm aUo^leyt 2 Tim. i, 
9« Tft. i^ Uf 3) iempae dejiniium, eltcumfcripia temporie 
feriodue, i, q. sHsif^g, in lormulia n) aiar^Ovroc, qtiac^ Luc. 
18, 3o. eKplieator per xai^ ovro;, et ^tiam %%f akui^ diof^ 
ttir, et b) oXire oy^lXw9y f. lntiinfO^^ i^f*$ro^. Jadaeiomnc 
lnuBdi tempoa in duas dividebant partes live, in ^Uo-faecula; 

Sriua , qnod appellabaOt n^T\ c?Vll> , aliur olSro^ , comprelien- 
ebat temphs ante Mefliae fognura, Matth. 12, 32. i3, i4. 24, 
^A 98; 80«' TiL 2| 12« Eph. I, 21., ilniendum, nbihoc regnum Digitized by VjOOQIC «xiftere qbejperUy i]iiod idicitor ToriXo^', ^ injvr^la^s^S 

aldivog %ov90V i Cor. lo^ xi. ^Ucbr. 9; 26. quem qHidem fiinem 

Ikeciili. poft adfpectabiletn MeAjae adventum e( |udicium Iiar 

bitum fore pntabant, eumque ctlni immutatione ^et renova- 

tione mundi conjuhctum fore* arbitrabantur. Uoc vero la&- 

^ulum in fcriptii .Judaeorum et ia-i^s T. eonftanter defi^iribi*' 

tnr depravatu^i et impium, quae notio in^mulcia locia N. T^ 

veci ccloifo^ adjecta eft, faepiusque, at /aeoulum Latinofum^ 

notat Ap;i»i>}aj Imjua pgriodi depriw^as. Sio Mattli. xS, aa» 

Marc. 4, 19. al litQiiAvai %ov aimog fcl. toi^ii fanl ftndia xfttua 

aevi prava. 01 %^ raS oloSr. r. Luc. jS, S. colL Luc. 90^ 344 

liomiiica pravoa iftius laeculi morea fequuti. IZlUmeft h 

T^ pSvalMn, I Tira. 6, 17. hominet divitiii , qnme in hac pa^ 

riodo valent, omati« X> yvvaloiv 9l Tlm. 4« xo. i a. bona at 

ddiciae luL)na faeculi. Z4Q][ovt€Q tov alSr. roit, i Cor* s^ & 

qui nomc inter hominea depravatoa princijpem teAent iocm% 

jc£ verf. 8. Dicitur quoque^aiQiv novfigiiQ Oal. x, 4- oiott veS 

mofunt xoivov Eph. 3| a. i. e. noouo^ toS alSvoQ tovwov, homi^ 

BCt pravi, nt nunc funt. Svirj;tfig tov aiAv*, fbpfaiftaej» nt foN»* 

ient eifey hujua periodi, i Cor. i» 2o. live 00909 iv^^al. v. t 

Cor. 3, x8. coli. verf. 19. -— Propter hanc prioria (aecnli 

pravitatem^Satanaa, quipi)^ impietatis et idolc^atiiae du» di^ . 

citnr ^^60^ ToiJ aitSy. 2 Cor. 4, 4. iaeculoque ipfi«adfcribitm^ 

aiipro^L €. impietaa Eph. 6, la, Similiter inteft. XU* patri-* 

arcL (f abr. Cod. Pfeudep. V. T. I^ p. 189. 19X. homiiies d4prtf« 

vati ante diluvinro dicuntur aimv, et periodut ab initio naqiui 

ad judiciiun mellianum appeUatur ibid. pu 196. aiwfv d fu^ 

jaq> — jlUerdm mmdi periodum Judaei appeUabant ts^ 

tun, aiun lUiXotv, f. iKetvogL i^ofuvog, i. e. temputinde 

aMelfiae adventn, jadicio ej.usque regni initiii fatnrutiiy nbii 

pios praexniia ornatom, malofl poenis affectum iri fimuiqoe. 

mortnorntn refurrectioneni cventuiam cffe^ arbitrabantnr* ' 

llatth. 13, 32. Marc. xo^ 3o. JL.uc. 18, 3o. no, 35, Eph- j^i 21« 

Hebr. 6^ 5. (uluyvEg insQx6fuv6t ^ph, 2, 7,) — 4 Etdr. c 7, 43(« 

legontar: ^dies judicii erit ficiB tempori^ (mu^, otiSro^) 

Vujut et initium temporit iuturae iromartaUtatit^S — > et c* 

9f I. „hoc faecnlum iecit altiffimut propter multot^ fixturuni 

ifutem propter paucot^'. -^ Sap. 4, 2. aUirv Ilgnificat alteram 

poft mortom vitaro. 

AloiVkOQ, Uh), o,,^, et alm'iOQ, ia, ^, x) qtd at.mUio 
fuii, inde a mundo condi^Oy RQm> 16» a5/ 2 Tim. i, xfi*' 
ifbaU^rna, 9toqaAf!iv^ l^om. 16,26. Hebr. 9, x4. coU. fiar» 
4f^8. to. ^4. ao. ^2. • — u) qni in omnt Hmpm ^U ^fimp^ 
tf^i^, parp§iuue;^almvia IvvQmtQ Uebr. 9, 12. coU. 7, 24*. 
jc^iiTO^ X Tim. 6^ x6. piinia 2 Cor. 5, 1. Tro^KJli}o^'2 Tfaefl^ 3», 
^(^ ^K^^Xi?, Ue)>r. x3, 20. ^va/r el Apoc.x 4, 6.^. Ita etiam; 
rb^em.. T5f^'^^ H^JvW^ «^TOKeft /tfiii^ m fimpUnMtyp^ Digitized by VjOOQ lC tel tpd^ ChriftiaQi» iactus jam vtte^ «et^lriMii^ partioe^ >i^tff. 
Rom. 2, 7. 2 Cor. 4, 17. 18. H*br. 6, g. 9, i5» a* Pelr. 1, 11. 
.^Akinoff niformulisCai^ aic$t- nvo alcMf. io|a aloir. inkaat,g, 
oX^gog, tiQifka f^ Kpfoi^ alo}f., Matth. 18, 8. tg, 29. 26, 4i. 
46. Marc. 3^ 29« 10, tf, 5o. Luc. lo, 26. J8, 18. 3o. Jo. 3, 

16. 36. c. 4» i4. 56. 5, 24. 3<). 6, ^17. 4o. 47. 54. 68. c. la^ 
U».%2j 25. 17, 2. 3. Act. 1$, 48. Bom. 5, 21. 6, !?i. 23. Gal! 
.$, 9- 1 Tim. if 16. 2, 10. 6, i2i (19^ ifi text tuI^.) Tit. i, ^;- 
3, 7. j Jo. I, 2. 2,25, 3, i5. 5, II. i3. 20. Jud.verf. 7. 2f. 
Hebr. 6, 2. 2 TbelT. imf^fimpitenimm, nunquamjiniendur^ 
iodioare, dubio cmret, ^ualn praemia aeque ac jipenae prlft 
yefurrectiotieiii fempiteriiae qaoque baberenlur a Judaeitl 
Vid. tfft.' Afer in F^ibr. Cod. Tfeud. V. 1. 1, p. 693. |M>tiffi^ 
Itoum* Pfalter^ Salom. Pf. 3,.verf. i3. i5. jf6. ubi: ^ aTwAeKi 
veS ajao^roiXoS l2^ r^ atiim; piorum (cii^ aloirio^ auteiit 
aiteiajUXip€» jfir Eadem tradit ancUir 4 libr.Eidr. -^ Atiiinleil 
oimtog interdum eaor roS alehog fi^ificatioiiem feqiii nd^ 
tur, qua faeeukim MellUnum futunim indicat, ideoquc» 
fignificare meffianum, ia futuro Heftiae regno expeetandum^ 
loQum habiturum. Ita intelMgo auffroQ «tcnf*, Loo. i^ 9. 
foinjiP almv, Jo. 3, i5. ubi idem eft quod slotX^ilr tilQ tiif 
fiwTA$i^ reS ^hiv, verf. 5. et 3. Mattb. 19, 16, Act.i3^ 
46, — Saepiua iion legitur in N. T. 

Huad^ageia, iag, ^, 1) impurUaa phyfica, imniu»* 
ditioor Mattli, 23,2;. 2) impurilai maralL/ , etpotiffimum 
JeorUUio, poneris Jiagitia , quia per ea corpua poilue^atur; 
ka Rom. i, 24, 6i 19. ubi opponitur o^riaafco^ eaftita», % Cor. 
12, Di. Gal. 5, 19. £pb. 4, 19. 5, 3. Colofl*. 3, 5, t Thefl: 4, 
7« ooil. verC 3—6. Semel dtfordibus auariiiae 1 Tl^^fl*. 2, 
S.coIL verf. 5.*^ 3£»dr. i, 42. templi fpolfatio iu appeiiatuiC 
Saepiua non legitur in M. T. 

^Jud&dQtfig^ ri}ro$, ^, (per fyucopcn pro ajiai9'a^-' 
9$fi^-intpuriias /coriationis; ita tropice idoioiatria, femel 
A^poc. 17, 4. in textn vulg. 

ynadsigtog, ov, 6, ^, 1) impurm fenfu phyfico; 
^) impuruBficundum isgem^ impuritas leuiticdg hebi*. MO^ 
Levit. 5, i. de cibis Act. 10, i4. ooll. 11, B. de aVibus Apoc/ 
*8, 2. — de idoioiairias qua fciiicet veri Dei cultor omnittltt^ 
maxime inquinabalur, Act. to, 28. i Cor. 7, i4. 2 Cor. 6,. 

17. Apoc, 17, 4. itiihebr, MOV Jef,d2, 1. et ina&tiifala 3 Eadr. 
«, 69, I Macc. iS, 47, 48^14, 7, 3) lihidinojke (vid. «bra-^ 
^aifala) £ph. 5, 5, -^ Quo fenfn daemonee dicantur imv^ 
funa u9(c^d^ V. c« Matth. 10, 1. 12, 43. Marc. i,dS. 26. 
3, II. 3o. 5, 2. 8. iS, 6, 7. 7, 25. 9, a5. Luc, 4, S3. 36. 6, t8. 
jB, 29. 9, 42« f I, 24. Act. 5t 16. 8, 7. Apoc. t6, tS. 18, 2. 
oolL Zach. i3, 2. Fabr. Cod. Pfeiid. Voi. I, p. 7^2, ambiguum 
vadeturi, ^iya ila-dici pbtoerint vrt ^a imlniiiida^locai»» Digitized by VjOOQ lC si KA U 

]ttbit«re potabantur (BtuNKbk.^, S5. Tolk 8, 3, LXTf. in J«0 
54, 1^1. i3, ^i. Luc. II, 24. coll. Fabric. Cod. Pfeud. I, p^igLJ^ 
Tel qma impii et fceleraci co^tabatitur (iroffigA Tob. 3, 8. 17. 
6, 7.), Tel qnia anctorea et fnutores idololatriae , Tfiar. 4, f: 
LXX. Pf. i>5, 5.^2 Cor. 4, 4. eoJL Jo. 16, 11. Fabr. Cod.Pfeud. 
1, p. 97. 167. 195.), vel qoia libidinoli, ntuli^rnmqoe m^ 
pidiffiai habebantur, (LXX, Genef. 6, a. Tob, 3, a 6, 14.)—: 
Saepi us non babetut in M. T/ 

linatqioiiai, ovpim, (ex a priv, et mUQOf)^ t^^^pmtt 
oppQHununk non hcboo; deinde opponuniia$Og fdouktlf^ 
deflUuot Sic femel Phil. 4, 10. 

IdnuiQt^q, i0mporenort(fporiiM0,6mndo>itmpovo9^ng> 
aliis jucundum non eft, quo nolont nos audire. Itafemtl' 
^ Tim. IV, a, ubi iiUUQOfg evuaiQtog aft, pladeiat ti» ant noia 
placeat; veiint nplitltTe audire. Vid. Sir. aa, $. nbi: |ioih» 
m^m h niw&u (a*c) HmUQog i^i^yffffig, (i^inifBg mm irotdsia ir 

!;ixaK09, ov, 0, fi, xihiujfMUi^oxfOTM, ideoqaio x)doU, 
miaUgnUa^§99p€ri, inrioArlwrji Jer, ik 19. ^) noncMiduB^, 
non afiuiua , Jimplo^, ^om. Xfij 18. (LXX^ O^MM iProY. t». 
4. 22. alibi. r^ Ita uxa^ia in Fabr. Cod. Pfeud. i,' p. 6a6.) 
Zy/celeris expers, (hebr. DD Job. 2, 3. 8, 20.) Hebr, 7, 26. 

!^xari9-a, ij^, fj, ^^ Jpina, ^pres^ 2) pirguUum» 
/Piho/um MAtiht 7, 16. Hebr. p, 8. — y^/i/^ce/a/T» Mattb. iSi,. 
7. 22. — rowM e /efUicelp decerpli Maltb. 27, 29. Jo. 19, 2. 

l-ifxayiS-iyoi?, ov, o, ^, yel /pinip refertus, Jef. 34^ 
l3. vel tf rafnie fpinojis factue* Bis Marc. i5, 17. Jo. 19, 5. 

Zinaqnoq^ ov , o, i\, i) fructum non ferens, de arbore 
Jnd. Terf. 2^ 2) metapborice ; a^ fruclum uiilem t falutiurem. 
non praejiane, hona non effidens^ inuiilis, Matth. i3, 22. 
Marc, 4, 19. 1 Cor. i4, i4. Tit. 3, i4. 2 Petr. 1, 8. b)iru- 
ctum ihutilem et noxium, qualem ferre non debuiflet, pro* 
fereiis, mala ejficiens^ pemioiofus , noxius , Eph. 5, ii. 
Sic Sap. i5^ 4. 'aovog amQTiog eft labor impHius eorura , qui 
idola fiiigiint, i. q. antea xaxorexiro^. Ita et aj^^^iro^ eft 
perniciojas. Saepius hon l^*tur, 

*Aiiaxajvt$VToq, ov, 0, ^, 1) quidamnari non poteft} 
s) in quem reprehenfio Jujianon cadU, Semel Ttt. 2, 8, 

a/'jiaraxaltf7rto^,'OV^ 'o,i\, non opertus, nonvela^ 
ius, 1 Cor. 11, 5. i3. XXX. Levit. i3, 45. 

^natdxg^tog, ov, 0/1J, voc. forenfet cvjus caufm 
non eH cOgnita, qui indicOz caufa judioatur f. damnaiur, 
initadiius, Bis Act i8,a37. 22, l5. 

linutuXvtog, ou. 0, ^, qui diflblW non poteft^ — 
perennis (i, q. atp&u^oi; Sap. 12, 1.). Semel Uebr. 7, 16. 

^ixuraiTavotog; ov, o, ^, indefinene, non requte^ • 
fcens, Si^uifil 2 Pct. 2^,14. Oeuil amMta^ituiot^ afia^ttejr*' Digitized by VjOOQ lC $9 AKA -^jiK O ^ 

i; ^^. iadefinetiter libidinem q^aiteent^,i libidinole CiBlper 

circ^qirpicieutes. -^ . 

JtarUia, inftabiliias, . a) reru/n^ periurlMlio ei eonfufio, 
1 G>r. i4y 33. J«c. 3^ l6> r^o' #t difcordtae unquata perlar-» 
bi^tioiiis cajaCae a«Cor. la^ ao. — ^ ZjJhdUio, iumuiiue, Luc. 
diy 9.- (8ir. 96, 29. inconflabi&iio eodem renfa 4 JStdf. iS, 
16.) a Cor. 6) 5. Saepius in JN.Jf . non iovenitur* 
,^ jimataatmtaq, 6v, o, ^, inftabUie; — ^ iHwiUane 
mmiabitia, let»is. Ita. Jac. I, 8. dxttTcarraroc h taig odolg 
avTOv, vaeillanap mutabilia in volendo et ^a^endo. Sio.Tob«. 
1, i5./o2 iioi aivdi^fataota&ffifaiif, inu,taTit IcL in pejus 
ftgebdi rationeoi. 

'Anatatfx^wi^g,, ov , o, ij, (ex «ct mti%uv coercere), 
.1) infreniM, qui coifrceri, cohiheri non poieft f 2) pehemene', 
kid^finene. Jac. Z, 8. Similiter % Macc 6, 17. djcara^. 
ol^/i^, TeLemens, indefinens ejulatns^ Jofepb. de bdUU iud, 
Q» 11. p. 173, ^po§og ismaax. vehemens timpr* 

lintXiaiiLu, Act 1, 19* quod ibi explicator .per ft»^iof^ 
eSfitttog, eft Yox ryriaca \^ V^cLm> Ghald» h^*y S|?n^ o^«f 
fanguinie, f. caedie, 

Axiga^og, ov, 0/^, (ex d et xe^Cu^/^ laedere, A 
'JBufiathio ad Uom. H. 11, 855. explicatum: o anlofc scoifc^ 
rifa neQat^ov) neminem iaedens, doli ao fraudie expere, 
fimplex, Ifatth. 10, 16. Rom. 16, 19. Addit. Esth. 16, 4. 
£tiam Phi]. 2, i5. eft: neiainem laedenSy nemiiii nocensi 
nony ut quidam iutransitiTe accipiunt : inieg^r tHiae* Honet 
cnim apoAolus , nt fugiant rixas» 

' jiuXkifnQ, iog, o, 1], qui ndn pactJlai, fiabiUs, firmus, 
conftans, nabetav liebr. 10, :22.et apud iSjrmmach. Job. 4 1^ 4« 

'Axp^ii^, fut 0001, floreo, 3) uigeo roborh, aetale; 
de fnictibns: maturusfun^ Apoc. i4, 18^ 

"An^il, tjg, ^, mucro, cuspis. Kat* unuiivxQovov five 
£ppliciter ax^iir, <][uo adverbialiter utuntur, eft: in hoc 
tem^ris fegtnento £ momeuto, nunc^ adhuc. ItaMatthtf 
i5, 16. 

^xifUcpoQ, vlA.^l^fwacpog. 

l4xoTi, ii^, ^, 1) audiendi ofiius^ audiiio, i ThelT 2; 
i3. et Hebr. 4, a. ubi Xo^o^ dxofj^ i. q. Xoyog oMOjOQiievog. a) 
audiendi faciilta^, audiius, 1 Cor* ta^ 17« a Pet. a, 8« 
3) auris, ianquam audiendi organon, Marc. 7> 35. Luc 7, 1. 
ilg tag aKoag tov Xaov, coram populo. Aot. 17, 20. eto^ig^p 
sl^ To^ oKoac i» e. narrare. a Tim. 4, 3. (vid. Xi^a» et a 
Macc. 15, 39.) 4) Uebr.'5| 1 1. roi&Qol talg anoatg (Sir.271 iS.) 
Xegnes, hebetes auribus ad audien^um et intelUgendum^ 
^^^dicoveii^atirepercipere, Matth* iS» i4. Aot« a8| 26« cf^ Digitized by VjOOQ lC , JKO J3 

Jef. '6| 9. tx hthnimoi ip/e (^uafi proprilt /tnribn^) i. e. 
bene aadire. 4) id quod audilur,' a) napratio KUulUa, prati- 
dicaiio dodriruu ore facta, Jo. la, 38. . (Jef. 53, t^) JIoiil 
xo, i^. 17. et aM(i^nUFU(aq Oal* S, 2. 5. i. e. evang^Uo .prae* 
dicato et fide accepto. b) rumar , fama. MattlU 4^ a4- i4y i. 
^4, 6. Marc. 1, 28.^ 24^ 26. laeii>r. ns^no^ s Saxn. 4, 4. -«- 
Saepins non babetur in N. T. 

^AxoXov&iia^ tS, fut. fftm, (maxime eam daijtivo ob* 

.|ccli, interdum uxoX. OTiarou Ttw^ ut hebr. rinij, ^"SlVl* i» 

Apoc. |irra t*i^^) i) feq^or aiiquem eum</o^ fuH^equoir, 

einem nacbgeheo wobin er gegangen ift, Matth. .8, x.i^, 19. 

37. x4, i3. ax, 9. 26, 58, Marc. 5, 24. 10, 62. x4, x3. Ini 

etiam: 2) </» aiicujue looumfuccedo, aUquem prjiftj^ excipio. 

Apoe«;i4,8«9.Proiog.Sir. Sy/imulcumaUquo, e/usjbt^e, eo, 

comitor aii^m , Mattk 4, 25.(8; 10. 27, 55. i Cor. 10, 4.-r- 

comiiem perpetuwn alicui me adjungo; ita derdiTcipuliay.qui 

ex anti^uo more xnagiftripft ftipare folebaiijt, Matth. 4^ 2a 2a. 

8> 9* ^9» ^7« 21S. Marc. i, x8. 8, 34. Jo. 1, 4x. i Reg. 1$, 

20. 21. Miurc. 9,38/ ovx dxoAov^£2r ^^, non.eft e nofti^ 

/ocietate^ e difcipulis. Inde 4) difcipiinam magiftri ff^^uoY» 

dodoremfequor , Matth. 10, 38. i6, 24. Luc. 9, aS. Jd. 8, xa. 

X2, 26. 2 ilacc. 8, 36. — Si non de pterCbnis, fed de rebus 

dicitur, eft fneeum habeo > ut Judilh X2, 2. ra umkwQ^fptoxa 

fioi (fcl. o^fonoii^fAaTu) cibi mecum allacL Sic femei tropice 

jlpoc. x4, x3. ubi eft:. mecum habeo, non deftituor, uoa 

^amitto beae facta eorumq^u^e praemia. — ^Apoc. x8> 5. reole 

i^ejec^ Gxiesbachius. 

^/xouoy/.owai, quod cum genitivo et accufatiyo x^ei et 
mazime cum ^enitivo ^ominis„ a qno dici quidqoam audimus, 
conftruiiur rprogenicivoreiMarc. 5,27.1x^91 r»to^» pro gei|i-« 
tivo perfon^ xnEvang. Joanxk faepius na^^ti/^ig, «t x Jo^ 
1, 5. ano t$%og) 1) eft: aiidio; et quidem de aciU fSmdiendi: 
a) ope cuuiilus aiiquid peroipig, Ikepiflime ^ .v. c. Matth. 2, 
18. 8, XQ. 9, X2. xo, 27. XX, 5. 12, 19. 2X, x6. Marc. 7, 37. 
.x4, 64. Jo. 3, 8. 5,25*28. x Jo. 1, x. Luo. 7,22; Act^, 34. 
^2, g. ^ Cor. X2, 4. Apoc. 4, x. 5, i3. x8, 22. fq» b; fonum 
audiendo dijcernq, Jo. xo, 3. 8. 16. 27. Apoc,3, 26« — 
q) awres alicui praei^eo , auribue aitendo , aufculto , Mare. 
4, 3. 7, x4. 12, 29. Act 2, 22. -— audire doctorem , Marc. 
.6, 20. Luc. x5, X. 19,48. Jo. 12, 47. inde ot axoiioyT^^ Luc. 
.6,27, audxtores, di/bipuii. — Saepina conjuncta eft notip 
diligsnier confiderandi ^ Apoc. i, 3. Act 'i,. 19. et auditia 
obfequendi, ut Mattfa. xo, i4. 17, 5^ x8, x5. Marc 6, i.x. 
Lttc. xo, x6. x6, 29. Jq. 5, 24. .8, 47* (coIL i Jo. 3, 29.) 
i8, 37. 9, 27. Act 3, 22. fq. 7, 37. I Jo. 4,5. 6. Hebr. vry^ 
laepiftime, v. c. £xod. x6, 20^ Deut 11, 17. coU. 3 fisdr. 5^ 
69. iluQ etiam pertinet fonauUi: o Smv ov;^ Mnm,, axou^ Digitized by VjOOQIC ^ " ■ " ' •.- 

Mta, qulcAnqui poieji , aurem pr{mheto, Mktth. It; i$. 
/i5, g. i3. Iq. Marc. 8, i8. Apoc. a, 7. ir. 17. 29. 3, 6. i3. 
d^, 13,9. coll. Rom. 11, 8. ^uae Apoc. i3, 18. etiam ita 

dicuntur : ij^Mf r^vp, vel c. 17, g* co^e rou$ ti^coi^ croqpuxy. 

Caet^ruin Joahni pr-oprium eft , asromi^ djcere pre i^tncovu¥ 
de Deo preces tmdienle iisque annuenle. Jo. 9, 3i. 11, 4i» 
4a. 1 Jo. 5, 1 3. — a) audio , de actn inlelUgendi per aadi^ 
tum, et quideoi ei^i audiendo comperio , Mattk; 2, 8. 9. 22. 

4, 12. 11, a. 4. i4, i3. 12, 7. a4, fi. Mairc. 3, 21. 5, 27. 6, i4» 
Act. i4, 24. 1 5, a4. a3, 16. — de doctrina Act. 1, 4. 4, ao, 
jftoin> to, i4. 18. 1 Jo. 1, 5. 2, 7. 24w colL verf. 07. — fanta 
^ognofco; Lttc. 16,2. Gal. 1, i3. a3. Philcm. rerCS. Paffiye: 

_ fcunaferri, ^tth. 28, 1 4. Marc. 2, 1. Act. n^ 22. 1 Qot, 
^5, i. dipulgari, Luc. la, 3. — h) exaUorum inJtUutionm 
-cognofcoy disoo, tradita db tkliie accipio ^ fcio, Matth. 5, 
, «4, 21. 27. 33. 38. i3,^. Marc. 4, i5. Jo. 5, 3o. 6, 45. 8^ a6. 
4o. w, 34. i5, i5. 1 Jo. a, 18. a Jo. t«rf. 4. Act. i5, 7. 
.Rom. i5, ai^ Gal. 4, ai. £ph. 1, i3. 3, a. Colba*. 1, 6. a3. 
Uebr. 2, i. «oS^ airoiMriS^ei^, <ioctrinae vobis traditae; Jao. 

5, 11. Apoc 7, 4, ^, 16. — Senfu ibrenii: accufatun^ 
^eiudio, i e. caufam ejas cognofco, Jo. 7, 5i. Act. a5, aa. -^ 
«) audiend^ eapio , fenfum audlti adfcquor, intelligo , Maro^ 
4, 33. Jo.€, 6a 1 Cor. i4, a. hebr. vny^ Gen. 11, 7. a Reg. 
18, 26. coU. 6ir. 25, 11. 

Hnqaala, lag, {, intemperaniia , incontinemiia. Se» 
mel 1 Cor. 7, 5. et praeterea Matth. a3, 35. in textu Vulg.^ 
nbi Grieeb. habet aStdaq. In codice graeoo V^ T. uor 
legitur. 

^n^aTt]^, A>c, oiv, 0, ^, 1) x^aroc ovN iiw, in^ 
firmue, debilk; a) reciproce: impoe fui, intemperane, 
' 4mmodicue i dncentinene, cui opponitur iftt^tifi. Semd. 
2 Tim.3, 3. 

^jin^HTOv, ti, yid. Z4KQ($ro^. 

«^x^aTOj^; ov, o, fi, (ex a priv. et negdvvviin mifceo), 
ty nonmixtiu , purue, merue, In cod. graec. V. T. ter de 
Tino legitur Jer. 25, i5. P«. 76, 8. ct 3 Macc 5> 2. et figni^ 
-£cat m#rtf 71». Quum meruin, aqtia non diiutum, foleat 
-elPe vigenSj.eft u)acer, f^igens, inehriane; itR Apac. i4> 10») 
«bi yerba tov otVoo tov ntBi^dGfiiiOv uttQo^ov , vini, quodiii 
jpocuhun vindictae infunditur non diiutum i. e^ inebriant^ 
tropice y^r^^ortfi» poenarura divinartnn indicant. Vid. Pf. 76, 'v 
8. Jef 5i, 17. Jer. a5, i5. Alii tov oKpatow pro fubftan- 
tivo: to aMQUTOf, nverum, habent, non mutato fenfu. 

I4%^i^ti,a, (iag, tj, 1) Hudium, cura, diUgentia} 
Zk) fUbtilitae , acumen, quatcnus omnia perpendit et accn*- 
rate diilinguit et obferVat. • Sic femel Act. 22, 5. ttara xr^ 
oMQifieiap %ou vrar(4fOD ifOfLOV, Decondum Aibtilitatem patriae Digitized by VjOOQ lC legitfy i. e. «etutatey fabtiliter inAitatnt in j^triis legibai^ 
Alii: ficundum Jhi^UiUem, rigorem* Sed ^ori fehfit 
legitnr Sir. 16,^4. vhi h dxQ$fi. eft i. q. y aru&jii^ i. e. bene 
perpeiifa docere, fubtiliter inltitnere ; Sir« 18, ag! nafotfklai 
'Aiq^^-, acnte, fubtiliter dicta; cap. 19,^6. nappv^im 
itKgifiiig^ Sap. ia,^l. inglfieta de Dei jadiciia in pios dictnm 
judieii aequitatem (inu$9Uiav verC 18.) indicat, qnae cu)pam 
iecorite et fubtilitcr pouderat; neqac aeltu irae fertnr« 
fiimiliter Dan. 7, iS, iitgifisujt eRi fomnii accurata explica^ 
tio> quae omnia recte exponit. Nec Jofephi (vit. c. 38.) 
■rerba: Ifi (iptt^cUoO ^^i ^» natgu» t6fi$fm dowSo$ niSf 
SiXittv aaMfisia d$a(p^$f, feireritatem pliarilaeoaram fed 
torum fubtilitEaem in legibus cogaofcendii et explicandia 
indicare rideiitnr, cum eos ratione acuminis et iatelligentiae 
Irelit laudar^. 

. jin^*p^q, iog, o, ^, liiligen^, acmraiuM. Compara-* 
^tivua adterbiaHter iegitur de acourala exploratione caalae 
in foro Act. 23, i5. 20. et de fubtiticyri pleniorique doctrinae 
cognitione; Act. i8, a6. ai, aa. SjiperlatiVns oxQtfiJiotaTog 
temel Aet 26, 5. ubi alQifng a%Q$§. non familiani fii^riffi^ 
mam, fiperjiiiio/iffhnam , ut quidam explicattt, fed fiuni-» 
Uam, fubtiiiffima lem et tml^m %ai tm (fir^tiov (yerC 
3.) cognitione praeoitam fignificare yidetuir. ^. ^Axi^§t$ai 
^af$fi6m, S, iut. wna, ut &nQ$^a^ ,' acCUTtiio ^ magnik 
dS^entia aliqnid facio, ago^ — Mattb. a, 7. 16. accuraim 
*fio, ftmdiofiptrcontor, 1. q. aitQtfiSg IfsraCb rerfc 8. . 

litf^P&q, ady. 1) accurate, diligenter, -Mattb. 2, 8« 
toc. I, 3. Act. 18, 25. 2) prudenler, fiUe , EpK. 5, i5.^ 
recUf exdcie, 2 TbeiT 5> 2. coll. Sap. 19, i8. Vid. etiam 
UMQlfiua. * t 

jiu^lq, ilfog, ^, (apttd LXX. hebr. rj%;\Hf ^w, pS^ 
pyy rei^ndiena) loaifta, et quidem^id lockftarum genai, 
'quod arfoei^ et plantas tlepafcere folet. Mattli* 3^ ^ Marc^ 
ii ft £m C(Mnc;dere moa eft Orientalibus (Bockart. Hieroci 
I*. II. lib. 4. c. y)i permilfumque erat Jtidaeir eilt lege 
iBolaica. Levit. 11, 22.— Apoc. 9, 3.. 7. inferviunt defori^ 
ptioni ezercitus boftiiis, nt Joel. 1 et 2. ooU< Gsn^. 16, 
a3— i5. 

HniQoat^Qioif, lov/to, t) audUatktm; %) tocie 
Judicii, nbi partea andiiintur a judicei Sia femel Agc. 
nS^ 23.- ■* '' ' ■ -''* ■ \" ' 

HuQoatiiq, oZ, o,^audUot, Sir. 3, 29. — In N. 1f\ 
iitQoatiiq ^i fOftov , roS i6fOtt^ 'Roni. 2, r3i ^ Jae. 1, 22. 
dS. 25. ttf nopijt^ opponitnr, ^teft^ia^ qui anribua tahtnm 
doctrinani percipit, non autem animo| audiier obUuiofie^ 
iit Jac. i> 25. eiEpIieatur; ^/ 

U»ffofiv9tla, ^/"^f 't)^aepii$i0$m ^^f JMhi^ Digitized by VjOOQIC $9 J K P -- A AA 

vfl^P, Geii. »7, ^i — ^aS. , Jadidi^ i4, 10. Aat 11, 3. ~ 
9) yfo^ anQ^fivffrUt^ Roia.: 4^ 10. 1 ^, 21. y^o^ geniilismi^ 
(Act ii^ 3.) Ron). 3» a5. a6. 1 Cor« 7, 18. 19. Gaiv^.r & 
^, i5, Ita etiiMn Col, a^ i3. de pby&co p^aep^Q e.t fiata 
hominis praeputiati fermonem efle docet Additum aoQtfqg 
(cf. Eph. a> 1|.), nec igitar de iMQofivaria uct^iag CfieuL, 
lOy 16,) y ut ^ifl vifum, liic cogitandum eft. — 3 j^ ab^ 
ftl*actum pro concreto: praepuUaii, geniilea, coi oppoBitur 
4 ^c^tTOjLi^ i. e. Judaei,: Rom.^ 2, a& 37. 3^ 3o. 4, 9. jTq^ 
,Oid. 3, 7* CQloir. 3, 11. £pb. 2y 11. Hoc nomine Judaeof 
in contemtiim gentilium*afo8 efle docent Judd. i4y 3« i6y <4& 
Jef. 62, 2. — Saepiua non legituc in N. T. 

"An^OYhvi^alo^; aia, aiov, (ex catQo^ es^em^s ^ ef, 

iwla, anguluey angularisj. ifk exiremiiale a^^p^ pofiiue^ 
apis in angulo pofitus, duo5 muros continen«. Sic bi» 
j Petr. 2, 6. et £pb. 2, 20. (ubi XiQ^og fubaudiendum) meta^ 
pboppe CbriAas appellatur, jqu^tenus homiuesiitriMaqa^ 
foeietati8) et Judaeoa e( ^et^iilea^ coajunxit in anamy Gbrir 
ftianam. cf. £pb. 2, 18. 19. . 

'AKQO&iifkov, iov, ti, (maa^ime in pliirali pbfnaii^ 
•^,011^ et ^&ig, fummiias frumenti , compofit^m) i)/>r/- 
fniiiae frugum, qua^ diis pflerebautur; , 2) manubifie^ i. e. 
{Mirs praed^e^t ^liorum diit^dicata. Xenopb. Cyxop. Vil^ 
6, i3. Semel in N. T. Hebj:. 7,^4, nbi /^ro^i/a/^ iii^pHcitef 
Hgiiificat. In cod. graeco Y. T.-non bab^tur. 
^ ZiMQogf a, ov, exiremuit,,fummue. InN.vT*. ta^toni 

Heutmm x& atn^v , fcl. lUQog, fubftantiva lepturj yfummum^ 
exiremum, exiremiiqs, Matib, 24, 3i. MarQ, i3, 29. (coU. 
Peut. 4, 3;i. 28, 64. Jef. i3, 5.) Luc. 16, 24. i}e)|r..4i, ai. 

l^xvXag, ov, 0, AquHa^ nomen riri, comit^ Paali|- 
goi commemorator Act^ 18, 2, 18« 26, Rool 16, .3* 1 Cor. 
i6, 19. 2 Tim. 4, 19, ^ 

yinvQOsa, S, fut. iiow, (ex a priv. et uvQWfK, dominor^ 
imvQor aliqaid iapio (LXX. Pirov. 1, 26, 5, 7.)i. e. cuctpri^ 
faief pripo,. irrMum reddo^ Mattb. i5, 6. Marc. 7^i3. colL 
3 Esdr.e, 32. Qi^dr. 6, ix. abrogo, Gal. ?, 17. 

^ Idm^Xitmg, nemine prolUbenie^ Ji^0 impedimenio. 
^emel Act. 28, 3i, coll. Sap. 7, 23. 

'^Auoiv,:onog, i, anovaa, ^ig, ^, uuov, j^viogy^xo, (pro 
uiHOiV, «X i priv.. ei Ituav, ^olens) invUue^^ npn fj^nte et 
libenter aliquid agena. Semel 1 Cor. 9, 1.7. et femel;|n V. 'J^« 
Job. 14,17. 

liHafiaa%QOV, ov, to (etiam aXa^aaTQog;, o..et ij) 
^^) alabaftnuf^; i^) i^aM t^ng^enlarium ex aiabalirite lapide 
coniectuiQ. in f^. T. legitur Mattb. 26, 7. M^c. i4, 3^ 
Luc. 7, 37. et in cod. \. T. 2 Rcg. 21, i3J ib^ue.«^ 
9lfnguenfeKrit$m e ^oovia lepido £tetum iimplipi^ei: ^gaificajpe Digitized by VjOOQIC J A jt $f 

^ditixhr. VcAa M«rc. i4, 5. cvfx^ipaw w iXipwtQiy^ 
vX obrerravik Scho§Ugen, in lexico, non intelligenda fimt da 
toU 'lag^huU tmgaeataria/ fed de fvp^riore ejus parte f. 
orificip obfignato , qaod figntun erat iingnenti gennini et 
feris adtrecti. 

UlaZoiftiaj ag, ^, i) gioriatio , JactarUia. a) arro^ 
goMia eorum, qui Deitm nihilcwani, rebusque fuis tan^ 
ium confi4unt, impia auda^ia.^ Ita inteUigo Jac. 4, i6. 
et 1 Jo. 3, i6. eodemque fenru habetnr ^ap. 5, 8. 17, 7. 
il Macc. 9, 8» ]5, ^. ubi uiMliimia opponitur pia in Deum 
fidocia. Simili modo vifrMj(pay*a apad noftros fcriptores 
l^itur. SuM. aAa^byela* vn^^wvia. 

^AXal^&v, ovog, i, ji, pzciabundut , ghrioJUe^ arro^ 
gans. Bia Rom. i, 5o. 2 Tim. i,S. 

HXala^ta, fut oSo», 1) aXali]f (clamorein miUtar^nit' 
quo ad pognam eitcitabantmr milites) edb. a) damorem 
qmmcun^ magnum cieo, Krelaeium, ubi eft: in Jubila 
orumpo, v^y\ Pf. 4/, 1. taeium fonum edo, quo fenfu* 
1 Cor. i3^ 1. $cififiaXov aXaXaiop dicitui^ i. o. magnum ftrepi<^ 
tntn et ketos fonos cdens^ fed mbil efficieils^ — five trijiem, 
nhi^ejuloi lamenior ^ Marc. 6, 38. nt etiam Vj^^n Jef. i5, * 
4. qusre etiam tw V»V"1 J«r. 4, 8. refpondet 

^l tt I1J T ^ , o\i,o, i\, ^t: quod verbis exprimi nou 
potefi, in^aibiU , et: quod verbts non exprimitur, /m4 
^ non pronuntiatum. Roih. 8, a6. (rrei^. oAoil. fant precem 
mteFceffiones verbis humanis (ut Ifolent efle hominum depr^ 
cationes) Rou prolataCy nec hominibus eiTabiles; 

^ ^AXaXoq, ov, O9 fi, mutua , lingaae^ ufa.deftitntnai 
(apud LXX. femel PC 38| i5. ubi refpondet hebr. dVm). 
MaTc. 7, 37., ubi veiro alii etiam ob verf. Sa. fioj^ciciUor^ qoi 
linguae eft amp^ditae, explieant. ^ Marc. ^, 17. 25. wsi^ 
iXahif non eft StLetaoh mutum faciens^ fed daemon ob /* 
pertinaciam non loqueHS, quod alu daeitiones facere fblebant 
(vid. Maro. 1, 24. 34. 5, 7^ Luc. 4, 34. 8, 28.) j quare fingu- 
late genus daemonum, qnod facile ejici ex homine noil 
poffit y appellatur verf. 29; Quae enim homines dai^ofiiop^!' 
roi faciebaiit vel loquebantut*, ea non ab ipfis fed a daemone 
profecta patabantur. Vid. potiffimum Matth. 8, 29. iqq. 
et cf. Luc. 11, i4. ' 

'l4Xag, arog, to, ct 8Xg, iXog, 6, fal, yoo dbi con^ 
diuntur^ MattK. 5, i3« Marc. 9, 49. coIL Levit. 2, i3. et 
Ezcch. 43, 24. Marc. 9, 5o. Luc. i4, 34. — 2) ut yo/ 
Latinornm: fapienlia et gratia ift loquehdo, ColoflT. 4, 6. 
coll. Eph; 4, 29. MaJrc^ 9, 5o. Metonymice Jefuaapo* 
ftolos appeTlat t6 liXag tfjg y^, be^e inftructos divinae fa- 
pienf iae doctores ," quorrm' miniRerio homines^ fapere debfe- 
Tent, L fide fapientiae ittftruendi elfent. cf. Terent. £nnuch« Digitized by VjOOQ lC 58 A ATs^ A Air 

S, I. 10. Diog. LaerL 8> i. 19. ~ Saepioa ia N,T. ilOtt 
inTenitm*. . 

^AXiiq^m, iht «/i/foi^ UUno, ungit^nio iUino, ungo* 
£x. g. caput, Matth. 6, 17. quod £acere folebant onuH* 
menti caufii diebus felli» vel, liilaribus ef. Pf. io4| iS^ 
Pf. a3, 5. Cohel. ^, 8. Sap. a, 7. Jaditb. 16, 8. — pedos, 
' konoria gratia et ad fignificandam fingnlarem amioiHimv 
(uc. 7^ 38. 46^. Jo. 11, 2. la, 3. cf. Gen. 18, 4» 19^ u^ 
d Sam. 11, 8. Cantic. 5, 3i Luc, 7, 44. Jo. i3, 5. fqq^ -r 
thfunctortMh 'eorpara, JMarc. i6> 1. partim honoi*i$ gratia 
partiib ad ^uertendam putredinem Gen. 5o, a. 2 Chron. i^ 
i4. Jo. 19, 4d.; — QMgrQtf}^, Marc. 6, i3. Jnc. 5, i4. ad 
corpuft lanandnm. o£ Luc. 10, 34. lUghifoot, hor. hebr. et 
talm. ad Matth. 6, 17. et h. 1. et Jofeph. de bell. jud. L c. 33« 
fecti 5. — - Saepiuft nou habetur. 

l4Xt%xoQOipiAvia, aq, t^, 1) gaAlicinium; qi^Umpm, 
fifb dilucidwn , quo galli expergeiaoti canere folent , tertia 
Doctis vigilia Judaeorum , qu^e galli cantu finiebatur. Harc 
]3| 35. coll. 3 Macc. 5, 23. Ammian. 22, 23. 

AXixTtaf^, o^, 0, gailaa. Matth. 26, 34. 74. ji. 
Marc. i4, 3o. 68, 'fi^. Luc. 22, 34. 6q. 61, Jo. i3> 38. 18, 27, 
Saepius non habetnr. 

^ HXBiavSQBVQ, img, o, Ahxandrintu i. e. vel Ale- 
xandria oriundus, vel ibi degens et habitans. Judaei, qui 
magno numero Alexandriae in Aegypto confederant Akni^imih' 
Zq^ appellabantur tefie Jofepho Ant, lib. 19. c. 5. fect 2. 
Inde aimiymyri AXeiaw8^<av Act^ €, 9, eft fjrnagoga, in qui^ 
oonveniebipit Juda^ Alexandriui. Caeterum legitnr Act. ' 
18,24. 

IdXBlayd^ti^og, 9i, or,. JlexandrinuB , ex urhe 
Alexandria. Ita bii navit Act. 27, 6. 28, 11. i. e. Al^xan- 
dria^ ikbrioata et civi Alexandrino propria. 

jitiliaviQoqi S^v, 0, Alexander , nomen propr, 
OoA^uor hujuf nominis cpmmemorantnr in N. T. i)filiaa 
fiimonia Cjrenaei, Marc. 15, 21. 2) un^a e facerdotibua 
fummis, Act. 4, 6. 3) Judaeus quidam Act 19, 33, fq. 4) 
iaberquidsim aerarius, 1 Tim. 1, 20. 2 Tim. 4, i4. 

"AXbvqov, ov, to (ab aXiia, molo) i) farina tritici^ 
^Jimiiago; Hefych: aXsvQa xvQioK ta tov oirov ' SX<pi%a ie ti 
rSif le^cSf. 2) farinapura et optima. Matth; 13^ 33* 
Luo. i3, 21. 

'\ UlXti&e$a, slag, tj, tf$rita», et quidem 1) t^eritaM 
ohjoctiva, perum ohjectit^um; quod quidem eft a) veritaa 
fecundum experientiam, tftrum empiricum, quatenus 
eognofcitur vel pronuntintur» Marc, 5, 3«. niaa aXii^e^ikp 
tota res, ut erat Eodem modo<Jo£eph. de belL Jud. 7, 2.—^ 
Jo. 5, i3. ~ in* aXffi^da/;, experientia edoctiVi Act ipi 34. Digitized by VjOOQ lC five: pTofecto^ Yire, Ln^, ps^ Sg.- Act 4, 27. Sioetiam 

^ebr. rxjM, cai aXiq^' in vdr£ LXX. faepiifime' refpoudety^ 

Temm empiricuin fignificat, ▼. c. Deut, 23» 20. ~ b) verita» 

fecandum rationis cogniliob^mi tferum iogleum^ - Inde ia 

N. T. librif aiafi^BM faepe cognitionem rectam veri abfpluti 

i t. Oei lignificati ita ut fit ii/i^Ha veri Dei cognitio eius^ 

^ue cultos y cui opponil^jar falfa de Deo opinio , idololati*ia. 

Ita Kom, 1, 18. coll. verJT. ^i et 25. ^ciam a>tn^. quae 5, 

Esdr. 4> 33 — 4i. c^lebratur, veras D^n$ ipfe eUe Yideturj- 

idola autem vocantur S^Sh res nihiti, S:an mendaciumi et 

Arabea |,deflectere averitateadmendacium'' folentdif^erepro: 

deilectere a vero Deo ad idola. Apud Pbilonem (do crcat, 

princ. p. ^aG, ed. Mang.) profolytvs , qui ab idoloriim cultc 

ad veri Dei cultnm tran&ierat, dicitur fAswafOtnug elQ ai/i^ 

^euxy. Plerumque autehi in N* T. ahl^. eam ihdicat Dei 

▼eri cognitionem ^ qnam patefecit ip/h hominibuti doctrinam 

divinam, fingalariter religianem ilve doclrinam cbriBiaaam, 

qnatenua.a Deo profecta, logice vera et genuioa eft| et 

qiiidem ubi cura idololatriae g^iuUi^m^ tum fabulis et prae-« 

^ptit arhitrariis Judaeoru^ opponilur. Jo. 8, 4o. 45. 46L 

j8, 57. 3S. Act. a6, 25. ftojcp. a, :io. a.Cor. x3, 8. (Gal. 3, 5- 

text. vplg.) Cal. 5,' 7.^ Eph. ;, i3. Gal. a, $. >4. ooU. 6ppojfito 

e. 1, 6—ip. Coloff. i, 5. a Theff. 2, la— lau i3. 1 Tim. a, 

4. 3, 1$. 4^ 3. 6, 5. 2 fira. 3, 7. 8. 4, 4. c. 2, i5. i8. 25. 

Tit. I, *. et i4. 1 Petr. i, 22. a Pctr. 1, 12. 3» a. Jac. 1, i8, 

jo. ij i4. 17. ja^^ 4ftii tfili]^. \ e. gratia divina et genidnA 

dii^iaa fiipiesitia. Sic Jer. 2, 21 n&it; v*^t femen genuinam..-*-' 

Jq^8| 32^ l4^ 17. nv^Ziui t% alfjd'^ Ipiritua divinam v<e^tatem 

docens^ ibid.. i5, a6. 16, i3^ 47, ^7. 19^ — 1 Jo. i, 6. -ngy 

£l]f^. ou svofoiK Aon ago fe^ndiim doctriBam divinam et 

genuinam» ib. VM*f. 8« .d^flfd^cM» etn ARrty lvi\tuv, quae verl^ 

iQ, ita «xprvQnnti^ : XofO^ ahuA (ioS S-eov) ow effrtv h 

^fiJv. — ^id. c. 3, ig. Ix t% oAf^^. elra* .veri cliriftiaai, 

cihriAiaiuim veritatem fequuti. — e, 4^ 6^ 2 Jo«. yerf. 1 . 2. 

ib^ verf. 5. m^^iKn^t ,iv ^hffd-,, i. ^ verf. 6. n E^ar. iia;TU 

vtt^ limJUeC tO¥ ^oSi S Jo. verf 3. 4. — r ayanuv,iv aia^^ 

3 Jo. yerf. 1. ^t 3 Jo, verf. i./amare fecandum pr^cepta 

religiouia Tem^ £odem modo aceipieiida. videntur verba 

;i lo^ 2^ 4. h xQvrq» ^ oil^sMi ow jlirnir i. e. talis homo nullo 

yaodo gi&ftavit veram religionem^ Vid. etiam Uebr, lo^ 26. 

Jac^ 3% i4« 1 lo« a^ j}i. 2 Jo. 4« 3 Jo. 8. Inde Jefns ipfe 

Jo* i4> 6. appellatar 1) liiJl^eia, i. e^ daeaor iserae doctrinae 

fiei. Tr«- .2) V^ritqi^ fubf9c$iua , quae quidem cernitur a) 

Tel ip GDavenientia irerborum cum iis^ qua^ i^lUgimts^ 

4foIu/nU9j^ Jhaimus ^ uyt eft p^a^i^my Marc. 12, 32. 2«^ 

£14^. fecamdiim veritetem loquerl?. , 1 Tiro. 2, 7^ -r- v^acitas 

£ conftantia Pt^i in (ervfndi* protni^ aat. cojanwiatimiibasy Digitized by VjOOQ lC 4o X . A A H 

Bom. ^8. S, 7. iSy S. 7— Jo. S, VLif r^ olf^. dt!{|( £mpr«v 
L «. tf»8V<m)C ^tf promilBonibua , quibus deeepit primot 
homines, non ftetit> promifit, quae non erant ;Vera. — 
2 C'r« 6, 7. Iv Jloyu^ dUli}^. in dicendo vero i. e. propter Yera- 
citateni. 1 Jo. 5, 6. to wsvfui im ^ ahq&eia, fpiritui eft 
TeraciffimuB. £ph. 4, a5. XaUZv altfd: veracem elTe. — b) 
yei in convenientiia eorum, quae dicimut, agimus «t volumija 
cum praseeplis verUaliu , ubi eft a) finceriltie , fraudem «t 
doium excludena» Marc. la, i4. Luc. 4, a5. ao, ai. Matth. 
aa, 16.' Jo. 16, 7. Rom. 9, 1; 3y 3. !» Cor. 7, i4. Jo. 5, 21. 
noUoy, aXfj^: i. e. oJiAi&Sg agens, (iacere, ftne dolo. Eph. 5, 9. 
a Cor. 4, 3. ttbi T^ wavou^*» opponitur, Phil. 1, 18. 
CoIoOr. 1, 6. — Afanay ip «A^. i Cor. 5, 8. % Jo. 3, 18. 
2 Jo. verC 3. fincere , hiie doio taiare. coii. Sir. 7, 20. Sia 
iXffd'. Jo. 4, a^. s4. quoque eft animi ftnceritas , oppoftta 
fhcatae piet«tiy quae rituutn extemomm obfervatione Deum 
quaft faliere ftudet. Eph. 4, a4. €, i4. coii. 1 Sam. 13, 34. 
1 Reg. 3, 4. 3, 6. Huc et refero formulam afleverandi 3 Cor; 
11, 10. BOttv aXri&euit XQtotov Ir ifAoi i. e. Chrifti ftnceritatem 
fequor. — , Bj iutegriUu, ^ritae tnoroUe^ Rom. 3, 8. £ph. 

4, 31. Jae. 5, 19. 1 Cor. i3, 6. ubi r^ iAv^ opponitur. 3 Jo. 
verf. 3, 13. oAi^. %wo(i pietas alicujus. Tob. 4, 6., ubi np^i^ 
-^v ailfjd'. expiicatur per noi^lv t^ hvMujoayyvijf. Saepiua 
refpondet in verfione LXX. h#br. on et cs^tjn, pitae inie'^ 
gritae, v. c. Prov. i4, 3. 38, 6. Pfeadep. V.' ¥. (Fabric. I, 
p. So^.)i olvog dtaffioiq^k tov vovv ano ti^ aXKj&eiagy mi 
ipifiaiXet o^yiiv en^vf^ia^;, — Saepius Aon legitur in N. T; 

l/ikfj&ev4a^ tat^evomy t^a ioqudr, tifv aXti&eiav dico» 
Eph. 4, i5. aXii}d', iv ctj^aTry, vera di^^re^ fed eo modo, qnem 
poftuiat amor fratemua. De veritate aliis iniucunda eft 
iermo. Deinde qnum ail^. Ct vera, genuina doctrina» 
iXri&ev, Gai. 4, i&. eft: veram religionehi, veritatem chri- 
ftian^m </o0#r^. 

^AXri&fig^ 0} if, 69, xi, t^rue. Sequitur Ognificatio- 
nes fubftantivi aX^€«0, et eft 1) tferuni fhcundum exp&^ 
rierUiam, con/entaneum rehue in facio pofiiie, euenta 
comprobatum. Ita Jo. 4, 18. 10, '4i. 19,35.31,34. 1 Jo. 
3, 8. Tit. i, ^3. 3 Petr. 3, 33. — verum> quatenns fictitio 
velphaiitafiae indibrio^ot^ponitnr, Act. 13, 9. — s) veruift 
ratiomde f. Ibgicnm, i^umfua naiura et genuinumy 1 Petr. 

5, 17^. ceiL Sap. 1, C. Sic Deus ai^^^ appeiiatur Jo. 3> 
33. 8, 36. qmttenus, qnae hominibus manifdlat, veriffima 
ii| fe funt. --^ 3) perax, fecundum veri cognitibnem ageni 
«t ju4icails, d» Deo Rom. 3, 4. d^ divino doctoi^ Mtttfh. 33, 
16. Mara 13, i4. coU. ibacso, 31.' Jo. 7, 18. 3 Cdr. 6, 8. 
1 lo..^37. coU. Sap. 6, 17. — de teRMHoniiiri \/f^^ dignue, 

y Jo. 5| 3i. 3d. «, i3. i4. 16. 17. 3 Jo. Digitized by VjOOQIC AA^—AAl \i 

▼«rt la. — V}fine0ru9, inUger, hone/hu, Phil. 4,8.«^. 
Pkraeterea non legitor. 

jiXfi&^ifogy ^i 01^9 feqaitiir matime fignifioationee 

▼oe. dXfj&i^iag, quod yid. i) uerus, fi^undura experientiamy 

Jo. 4, 57. fecnndam rem ipiam Jo. 19, 35. — verua, non 

puUtCUms ^el Jictkiu»^ . Jo. 17, 3. (iovog &i/Ki(^. iD^eo^, nnice 

-wrasy m^putativut Deus, ot idola. 1 Theff. 1, 9.- 1 Je/ 

bj W Apoc. 3, 7. lu \w "«nfSMi JeC 65, 16. 3) yuod i^ 

feperumijt, ntiliil falfi in fe habet , Jo. 1, 9. 4, a3. 1 Jo» 

3,8. — genuinwn, verum, oui opponitur oeriyatumy fal- 

fuiii, rei effentikm non hebena. Ita a^mhog Jo. i5. 1. yitii 

▼e^, velre divina, colL Jer; a, ai. ^ach. 8, 3.'; a^toq d^* 

oi^oreu Jo. 6, 3a., cujos nmbra et typnt fiierat manna ; 

^iHp^ akffi'. Hebr. 8^ a. templura it^aitoxwtoif in coel^, ad 

ca)us typum templum terreftre bierofolymitalluln formetnm 

habebant Jndaei. cf Sap.^ 9, 8. Sir. 24, 8 — la. Etiam ini 

te& XII. patriarch. (Fabr. Cod. Pfeud. I, p» 55o.) cornmemo^ 

Tantur e fcM^ lifuiq in coelo fupremoy et uA nXmnBg ww 

^ifmSr, tabnke (fcl; l^a) eoeleftea. (coU. 4 Esdr. 3, 6. 

Bifhnmeagm endecktes Jadeoth. I, p. 3ai< II, 375 et 879.) 

~ th oiUg^ct &Y%u Hebr. 9, a4. eodem fenfu' toT^ amnmotc 

Ikcria in hii terris opponuntur. Coll. Hebr. 11, 10. Apoc. 

11, 19. 'i5, 5. — TO ahefi%i^r Lnc. 16, 11. genuinum, verum , 

kmom fignificat, oppoEtum bonis caducia , iklfts , vanii. --• 

S)^fermxp ideoque fide dignna, Jo. 7, 28. Apoc. 3, i4. 19, 9. 

II. 31, 5. 22, ^,fk) finoerue j integer; ite Wi/^UA Hebr. lo, 

22. coU. JeC 38, 3. 1 fteg. 8, 62. Lebr. -itth Job. 2, 3. 8, 6. 

^3 Job. 17, 17. — de judice et jttdicio: rei accurate con-^ 

▼eni^ns, rectue , juftus , Apoc. 6, 10. i5, 3. 18, 7. 19, 2. 

coll. CanC. triumvir. 4. 7. Jei. 25, 1. 59, 16. Deut. 25, i5. 

^AXiq&fOi iat ijcro), (pro aJUa^) /ito^^ molam truaatlleni 
drcOmagc* Vid. Exod. 11, 5. Num. 11, 8. Judic. 1$, 2l, 
Bia legitar in N. T. M^tth. 24, 4i. Lnc. 27, 35. 

UtX^&Srg^ adv. ^^e, periffime , ceHiffime , profeciOm 
Matth. i4, 33. 26, 73. 27, 54. Marc. i4, 70. i5, 39. Jo. i> 
48. 4, 18. 42. 6, i4. 55. 7, 26. 4o. 8, 5i. 17, 8. Act. 12, 11. 
1 Jo. 2, 5. 1 Theff. 2, i3. o3i/rfi^ ;i^;^ certiffime affirmo^ 
Lnc. 9j 27. 12, 44; 21, 3. — Saepius non Legitur. 

!/^JL»ciff, ^> 0, pifoator, fipeee cccpiene. Matth. 4, 
18. Mere. 1, 16. — "jih,^ atf^f^w Mattfa. 4, 19. Marc. 1, 
17; metaphoriee: homines capiens regnoDei. Eodem modo 
Letitii nluntur, verbo penari, (Horat. epift. 1, 19. 37.) et 
Graeci verbo ^^d;£fy v. c. ijdoro^, o^t/r. c£ Sir. 27, 20. 
^er. 5i, 4i. 

VfXV^l;ai, fiit. eiisea, pi/hor, Semel Jo. :ii, 4. vnayte 
«JUeuccr, abeo]^]scatum.*c£ Jer. 16, 16. \ 

UXlidi, tat. «0«, Ub iik. oAi^, «HW* /»^) /«'• Digitized by VjOOQ lC €(mfpergo, fali \condio. Mtd* Ha^^xu fenra^ hipfaiti«<v 
(hScFi Lcvit. 2, i3.) falfedinem, i. e. Tim cotidieudi recipio,k 
MttUii, 5, j3. coll. iMArc. 9, 5o. — Poff^^^ legicar Ma^c., 
9, 49. ^Sali» uriim in lacrificiis teAantar ioca Ler. a> .i3. 
Execb.43,a4. Yerba 9vv(»i aiUai^^ijaeTOi ab interpretibui rcrio 
»odo explicata Amt. Alii: qtuvis impius \^^ peribiCy ilt 
Tictima fale confperfa interficilur. Alii : quivis homo Deo 
^onfecratusi falc verae fapi^ntiae a^ felicitfitem a^temam 
praep/irtri debet. Alii: quilibetvelirum (fcL difcipaiolrum) 
calaniitatibua^ veluti fale, emendari et praeparari debel, ' 
licuti^.omnes^bblationes fale praeparari debcnt^ qoo Hnt Dea. 
•cceptae. Aiii: quiTis damnatorum igne, gehennae falo- 
^qnod ipGs in vita terreAri verfantibut defuit) imbuetur^ 
i. e. pocnis vitae futur^ie difcet refipifcere. Mallem : omnea 
,<tamnati hoc igue T^^o facrantur, quaUvictima, quae fale 
I)eo fovetiir. De improbis , - ope ignis ab omnibus peccati 
Jbrdibus olim purgandis, quae Zoroafter docuit, h«bes in 
jUBuckeri Zencld.vefta im Kieinen , P. 11. p/ 128. fqq^ 

l4Xi(tyfiiiay rog, ro, (voc. profanis innfttatum, ntc 
jn cod. graeco V. T. obTium, derivandnm ab uXugyUtti- eon^ 
tamino, poUuo , qnod legitar de pibis et rebua fecqp^nflx 
le^em inolaicam impuris Dan. i> 8. Mal. l, 7. la. et Sir« 4o^ 
^^,) poUutio, inquinalio. Semel Act. i5, 20. ubi inquin«'* 
luenta idolonvi} funt cames e victimis gentiUum reoduaey 
a Ju4aeis pro impuris habitae Hefyehiuei l4Xus!ffffLi%m9' rijc 

IfiXXay con)unctio 1) aduerfaiitfa, (ignificans t^ fed 
£mpliciter, faepiflime v. c. Mattfa. 8, 4.8. 24, 6. Marc. i4, 
S18. 49. Jo. i5, 25. 1 Jo, 2, 19. 27. 1 Cor. 8, 7. i Theff. a, 
d. Hebr. 4, 2. Jac. 1, 26. &XX* lay, qnod ft autem, Marc. 11, 
32. — h) fed poliua , imo, maxime poft negationem, v. c. 
Mattb. 4, 4. 5, i5. 17. 6, i3. 7, 21. 9, i3. 17. 27. 10,20» 
34. i5, 11. 17, 12. 18, 3o> 20, 26. a8. Maro. 9, 07. i4, 36. 
Jo. 1, 8. 7,.i6. 9, 3. Act. 5, 4. Rora. xo, 8. 7> ^7- ^9\ * ^^r. 
9, 12. 10, 24. 29. 2 Cor. 8, 5. i3, 3. Hebf. 2, 16. 3, i3. 
J2, 11. 1 Jo. 2, 7. alibi faepillime. — c) atj t»erum, al 
contrarium Iignificandum vel antea dictum , cprrigendunt 
V. c. Matth. 9, i8. Marc. 9, 22. 1 3, ap^ i4, 28. 56. Jo. i^, 
po. I Jo. 2, 19. Rom. 4, 2. 6, i3. i Cor. 8, 6. 10, 23. Apoc. 
9, l4. so, — d) fed, ad fententiam augendain, ubi etiani 
imo, poiiue, quinMiam, adeo , verti poteft, Matth. 5, 39«. 
Jo. 16, 2. Act. 19, 2. 1 Cor. 3, 2. 4, ^. — iXXu xof Mattfa^ 
31, ai. Luc. 2, 7. 16, 21, i Jo. ^, 2. Rom. 1, 32. 5, ii> 
8, 23. — e) fed tamen, vel tamen limpliciter , c*r/tf , »4 
indicandam reftrictiontm , i Cor. 4, i5. 9, 2. (iiXXafs) 12, 

^ Cor, i3, 4. Coloir. 2, 5. Apoc, 2, 6. vd etiam exce^ 

l^tipu^m, qbi interdom legitur pto. elfi^ ^t /i^yertendum Digitized by VjOOQ lC ' ;rf ;i a • ' u 

«>. M«Uli. 19, M. 80, ^aS. Marc, 9, 8. coll. Mattli. 7, 8. 

aii* ^ nifi Luc- '12, 5i. a Cor. j, i3. tft z Ccr. 3, 5. ia 

te^tn valg. Apad LXX. itJJiM eodem fenfa pro hebr. caM-^i 

Nmner. 10, 3o. et uXX' ^ pro t)BM /»^> Niun. i3, a8. a3, i3J 

et^^n^l./^rotf^^iwf». coU. Sir. 37, la. 44^ 10. — d^ 

Conjunctio copuiiti^a^ et roaxime rerti potoftyofT»;, •) 

timi^iindi et ooncladendi Yim habent, Rom. 6, i4. 6, 5. 

7, 7. bai. a, i4. a €or. 8, 7. Eph. 5, a4. qpU. 1 Macc. io> 

^6. b) pxhortationi inrerriens ; jaih>, nwo, ag^, Marc. 9, 

Sia. 16, 7. Act. 10, ao. a6, 16. — c) mterrogationem in^ 

cipient, Matth. 11, 8. g. dU' ov Hebr. 3, 16. i»ooi»#^ i. q^ 

in verfu fq. wxi» ^ Interdtim x>mittitar iiXa ut Marc. 

16, i3. Jo, 2, 10. 4, aa. Act. 18, 19. Cploir. a, a3. Philem. 

Tert 9. Hebf. 4, a5. ; iriterditm poil 4^^, ut etiam poft formn- 

lam oif fiovop dif omittitnr aliquid ex pra^edente fermone 

' fiipplendam, ▼. c. Jo. 1, 8. 9, 3. i5, a5. Maith. 26^ 56. 

Marc. i4, 49. Rom. 16, ai. — Alexaudrini interpretes pet 

oUtt maxiTne reddrdernnt hebn l^ ^3^, pM^ 0|<-Td| C»bh^ 

jlHXdTT(jf vel dlUUMmcr, fat. <x|o), 1) muio, miU(> 
tHformam vid naluram. Hefych. : filXtJ^* oSUor l£ cfAJtou 
liio(^^. De mutatione in melina 1 Cor. i5, 5i. 5a. cf. 
Jer. i3, a3. «— aXl. r^ f^wyrpf^ fermonem in genus mitius 
iBolOy mitias loqnor, noftrum: ich Aimme den Ton nm, 
6al. 4, ao. — - Muiare inpnjus, edrrumpo; ila Hebr. 1, la. 
iiJiAKffjpofrTm fcj. ot ovgfufolj i. e. fenefcent, et fplendofem 
et firmitatem amitteot veftim^ti infiar, quod temporia in* 
|aria et colore deftitiiitnr et minnitar. Vid, Pf. loa, a6. 
ooU. Jef. Si, 6. — iXL legefl| Act 6, V4. i. e. irritas facere 
logea j praeceptonun anctoritatem matare. Vid. Ex. 6, 1 1 . 
%%. ubi explicatar per iKfavUsuiy tt Jef. a4, 5. ubi eft i. q. 
wigafiali^ transgredL — a) permulo aiiquld cum idiquo,, 
Vionu 1, a3. fjMo&iiy Tftv iiiuv tOv ^sov h ofiouaiJum , per^ 
jButamht majeftciem Dci cam limulacro, i. e. fimnlacrnm 
an Dei veri locnm pofoeniut. Ita a/Ucaa. h Lev. ao, lo. 
"JX rijiP OToUifj veftem permutare , Oen, 4i} |4. a S^m. la, 
ao. «-» ^epius non habetur in N. T. 

UiXXaxod^etf adv. loci, aliurp^, ex alio locon Semel 
Jo. 10, 1. praeterea Esth. '^ i4. 

liXXfifOQioij S, fnt. ijffoi (ex oUocet ofOQiuf loquor) 
aUegariam loquor , i, e. i*ecuudum Qintilianum aU^td t^erm 
hie aliudfenfu oftendo, £v\o rem fpiritualem et inviBbilem 
Te in fexifus incnrrente flgnifico, vcl fenfum fpiritnalem 
fennoiiiy de rebui in fenfu^ cadentibus ogenti, fubjungo. 
Semel Gal. 4j a 5, Allegoriciun rerum et dictorum V. i\ 
intcipretAtimiem Apoftoli tifmporibaa perqaam foliMau juiife, Digitized by VjOOQ lC ** . . 4 ^ ^ 

fktit conftat^, potiffiniiiiii e Philoiie., Itt cod. graeco V. t*: 
hoc verbum non le|[itttr. 

UllTiXovia, vox hebr. ipfa n^ %SSh eeUbraU Jehovam, 
▼. c. Pf. io4. 1. LegitQr Apoc. 19, 1. 5. 4. 6. c£ Tob. 18, 18. 
1% «Uijio&a, fubRantire 5 Macc 7; i3. Tcrofimiiiter indicat 
Pfalmos 1 i3^i 18. a Judaeii magnom haIlelQ}ah appellatum. 

!^)Lli^Xo9y, genit pluralis nominis defecdvi, q[m nt 

^ dativaa aUifAoi^, mg, otg et accufativu» oUi^loi^y «C»- «^ 

' laepiiEme'in N. T. legitur. Signfficat inidcem^ irUer ftfk, 

aliu9 alitun, v. c. Matth. a4, 10. Jo. i3, 3&; Acl 7, a6i 

a8, ub. Rom. 1, 27. Hebr. 10, a4. Jac. 5, 6. 

^jXXofiriig, «05, 0, ^, (ex aUoc ct f»W)C, «en«) 
dUenigenciy peregrinus, Semel Luc. 17, 18. ubi SamaVita- 
nus (verf. 16.) ita appeliatttr. Exod. 29, 33. Eodem fenCl 

3 Macc. 4, 6. oUoa^h^C- >. * 

•JiAXo^a», fut^ oiouf*oft, /bCo, tripuJio, Jef. 35, ^. 
Act. 3, 8. i4, lo. — De aqui* eft: fcaiurio Jo. 4, i4. ut 
iMXxa/jldio Kirg, Eclog. 5, 47. Suet. Octav. 6a; 

1^A,Xoc, ij, 6, aliue,^i) ratione nunteri indefihiUp 
ediue l e. ao/» /<;fe/ift^ Mattk 4, ni. ai, 8. Marc. 7, 4. 
Luc. 5, 29. Act i5^ a. Apoc. 7, 2. 8, 3., — faepiui: atti*## 
£n t^ioempriorisfucoedene, Jo. i4, 16. A{m>c. 12, 3. l3, ii. 
coll. ver£ 12. i4, 6. 8. 9. i5. 17. 18. i5, 1. 18, 1.;«- 
Eaech. 19, 5. G^n. 4, 3. — 2) aUuekralione numeri definiti, 
ubi o- oUog quem%ne priorem excipienif {y\A. h>ca Apoc. 
alldta) indicare poteft, adeoque Apoc. 17, 10. d« uiUma , 
£ feptimo dicitnr; d iiXlo^ aotem reliqui, oeUri funt, L q« 
OfrAofTToi, Jd. 20, 25. 21, 8. -1 Cor. 14,29. Hebr. 11, 35. 
coU. verf. fq. ab Ite^ diftinguuntur. — 3) aiiuerataono 
ordinie, aUer e binis, Matth. 5, 39. 12, i3. (Marc 3; 5. m 
textu vulg.) Lua 6, 10. 29. — aUue diftributive, ut latino». 
alius alius, fdc ille^ Matth. 8, 9. Marc. 6, i5. 1 Cor. 12, 
8—10. — oUo^ 91^ oUof Act. 2, 12. — alXoh p^ 0I9 
«uUo T* hiQotlCov, i e. varii varia clamabaut Sap. i8, 18. 
akXog oiiqx^i *lin» ^^ aUu^illia. — 4) aUue fua natura 
0t condMiqne , divsrfua, Matth. 2,^ 12. Jo. 5, 32* Act. 4, 12* 
1 Cor. 10, 29. s5, 39. 4i. 2 Cor. 11, 4. Apoc. 6, 4. 
I Reg. i3, 10. ^ c c r 

''AXXoTtqkot^iiio^otiogy inovy 0, «, (ex ^Uot^ioc «* 
«Tffexotrotf compofitum) femel legitur 1 retr. 4, i5. ^ 0«i- ^ 
dam interpretantur: aUenie rebue fe immifcene , i. q. o 
ftokxmqiYpuav , vel cnriofuii rerum aiiarum infpector; aliii 
homo vitiis deditus*, alii: nimis feverus alienomm vitiomm 
45enfor. Puto potiua hoc voc. iignificare infpectorem f. prae- 
fectum rerum non chriftianamm , eum qai magiftratnm 
inter Judaeos vel gentilet gerit, vel negotii» publicis prae- 
lectua eft. Hoc fuadent fequentia o^ X^imiffvhg fcl. InUm^mi Digitized by VjOOQIC"' M iifeMr^l^i iiJAorfio^f CV^od TidO, .qiao Ivdaicae rdigloni 
jion addicti y geotiies, faepias indicantur. 

Idiikitiftofftag uii(¥t. lyaliefmt, qoi f. qpod aliorum 
eStf non pftopriiu^ ita {it %i^ idU^ B»om. a4y 4« et riy vfi^^^ 
JLus. |£, 12, opponatur. tiebr. 11,9. 9, aSr coU. 1 Macp. 
i5^ 33. a} «lienua» per€grinu&, Mattb. 17, a5. a6. Act. /, S^ 
colL Gem i5, i3. Sap. 19,15. Sir. 1 1, 34. —• ^Dno^iM J^. 
iOy 5. coll. Sir; 8, ,»8.. Pf. 4^, 19. 3)a/Mf#« dii^rfua , i..^ 
cuUo^, Rom. i5, ao. 2 Cor. 10, i5. i^^^ i- Tim. -'S^ a:|. 
Ratione gentia et patriae babita 4) exUrw, hofiie , Uebr. 
II', 34, Xta % Judaeia «ppellabantuiC uon Judaei, a •Deo 
aUeniy ^n/^f.. S^r. /i^S;i ai. 33, 3. colL verf. 9— n. 
X Macc' 1, 38. adjuncta notioue amprobita;tis. propter idQio^ 
klriam. , Saepiua non lejdtui:. « ^ , 

AXXot^MXoqj^oa^ 0, i], (ei: SXliig et ^vAf)) qtti ,ejb 
diverlae tribua £ Airpia, ^olienigenQj igitur« M Judaeo QppcN- 
mtiur^ goniiiis» Sic femel A,pt lo^ 128. >pQ4 I^XX. faepiuji 
eodem fenru, t. c. de Fhiliftaeia 1 Sam;. i3, 3-^ 5. Obadf 
Tecf. 19., de Helleniftia 1 Macc. 4». 19. 2;?. St6. e^ oUeyl^ 
hafiig u Macc. 4, i3; g,'24. i. q. jli U yii^ y i e g. , , ^ .r 
- -^i^ «l^ ^ a4veVb. (ab iiXlog) uiiur ; cUia r<itione. Sem^ 
1 Ti|n. 5; .^5. T» o^XM^.^^ra fcl. Bjp^, ,quae aiiter fuojc 
Gompanita, i. e; non recte &ctay ov %aXa igya. 

jilouta, /iHt £aU .^oiret obar, .|).cij^^timftgOi i. q« 
Aftcof , a^ circui|iagQ'boi^ ftye jecpipa i9 aT?*r^'*^^o>t/'^ 
guexcuida. i.Cor..9ya. i Tim.S, 18. cp^, Peut.'ji5^4. -*- 
1 Cor, 9, 10. m^aphorice o JAotav eft i^yaTffi in rc/Cbri^ 
Aiana (Pbdl. 3, a.)^ doctcqr evangfiiii. 

^sdoyo^, 01;, 0, i}y- %6pXiyo9 non babent; igitur 
quom i^og 6t fermo et ralio vel raiionej vel facui^aie 
ioquendi deftiUUus. Pofteriori mpdo J^xod» 6, 12., pncili 
modi/, ut iit r^i^^^^^/^f ^ bia a Petx. % la. Jqd. r^rf. jo. 
coli. Sap. 11, |6,^ 3 Macc. 5,^ i4. a) aibfurd^ej ietn^ 
dictue, ec fa/^Lue ,KtC a5, a;. .ati«io|iai^ Amoa, 6, i3. 
3Macc. 6y25; • ^ . .../>, 

uiXoiiy fjc, ^ <?/oe. Semel Jo. 19i,?9^.et hic eft arher 
aromati^a^ etiam agAllpchum et xylaloe appeHata (Ci^n^ 
4)L ^^^y.i^ India^et^ Arabia ^eqaens^ ^ua Aegjptii ad thy^ 
miamata^ et condiendV, ciMjavera ntebail^Hr. Vid^ P^^ 
Hierobotan. P. I. p^ ]^5, ^ Ceterum. etiam herbuj e qufi 
Xucqutjj^oiarillin^of^oitur, aloi^ nomen .gerit. 

*!dk^j aiiQy 69 fai (diftinguei^dam ab 0X^9 iXoQy ^, 
f^arm), Semel Marc; 9, 49. 

.<tfXv«4i?9(4|, or» (ab aXgf mare.^ Jal^ falfue. Semel 
Jac. 3, 13. de aqua. 

uiiXvTt.OQf ov, Of ^ (tx i priv. et Xvnti^ dolor) dolorie^ 
ikoie^iap^ es^re. l^e^ur comparativoa Phil:* s^ at^ Digitized by VjOOQ lC 46 A AT — AH'A 

{mi iX^lrttqot &f ut miaiiB doleam, a cnris el^^I^li^^A* 
dinibaft libcrer. .• i 

^•^lufft^, e«9, fj/ (quod etiatn oJlt^diig fcribititr/ fed 
aiiiius recte, iiab a priv. etXvtu, JUi^j derivatift) i) inn* 
^tdutn, qvio v^l Dianus rel pedes vei alia corporis par» 
^onllringuntur. Marc. 5, 3. — cgiena Apoc. 20, i. Act.21, 
Z5.'manica Marc. 5, 4. Luc, 8, 29; Act. 12, 6. 7. %)Jtaiiu 
-ifincti, JhalM cufiodiam, Ita £pb. 6^ ao. a Tim. i^ 16; eit 
fortalTe etiam Act. 28, 20. — Tropice ^ap. 17, 17. -^ 
Saepiua non habetur. x 

'H^ivcTiTeA^^, i?o^, 6, 17 (a AvcrtreAeo», profanfi) 1) 
kmtilU; de|nde ut eclatino^. inuMlU: 2) noxius^^^fernicio^ 
fus. Ita (emel i» N. T. fikbr. i3, 17. — 

'y^Afailo^, «t^oVt 0, AlpfumA$, frater ge^mafius Jdfepb^ 
«dariti matris Chrifti, etMariae, Jefd raatris fororis fiHuSy 
-p^ter apoftolorum /Mattbaei et Jacobi' minoris. Commemo^ 
Mtur Matth; io> 5. Marc. 2, t4. 3, 18. Luc. 6, ]5. Act i\ 
•IS. — Idem a Joaime c lig, 25. (vid. loca Mattb. ^7/56. 
Varo. ibj 4d.) Khanuq appeliatut*. H^braicum enim ^aVn 4 
Matth. et Marco ab|<Ac;Ui afpii^alione Idkapalog efferebatm*/ ttt 
ttagg. I9 1. ^n a LXX. l^yta^, a JoaWne vero KfMtifi, n 
«lUtata in K, ut nDfi 2 ParaL 3o, 1. a LXX* per ^du^k 
xedditur. 

'jiXmv, M6g, 6 et Ti, (etiaih aiUtfffy 0, ^), tfrMj Gen. 
^,10. i*i. 2)y>a//M;ijM^ quae exctitiuhtur in ai^a. Sid 
Matth. 3, 12. Lttc. 3y 17. ct y\^ Exod. 22. 6. Ruth. 5, 2. colL 
Judic. t5* 5. 

jiXo37tfii, ixoq;, ^, PU^e§, Matth. 8, 20. Luc. 9, 58*. 
liebr. hv^ Judic. i5, 4. --' metaphorice: homo Callidus et 
Infidiofusy Luo» l3, 32, |it faepe apud profaiios. Vid. etiam 
6choettg. hor. hebr. ad h. L 

^'Alaatg, ttag., ^, (ab aXoof capio) eaptura^ Semel iii 
tf. T. 2 Petr. 2, 19. tlg aXoHitv, ut Capiantur. 

''Afia 1) praopolitio, quae cum datiVo conftruitui^ 
Jimulfw, fimul cum, Matth. 20, i. afianQai fimulac diea 
ttlaicii^ primo maufe. cf. Mich. s^ i^ t Mkcc. 4, 6. 
•i3, 7. a^OTfpaitoCffai, fimnlac audivilTent^ et cuin accvda-^ 
iivo ofia to oxovooi fit, 3 £sdr/8, 71.^ ubi in textu hebr. 
£sdr. 9, 5. eft <«yi9|^. -^ Matth; i3, 29. apiaaiftotg, fimul 
^iuii i]]^. «— 2) a(IWrbiam/figiiificans^M^> Act ^, 26« 
27, 4o. Coloflv4,S. I Tlm. 6, i3. Philem. rerf. 22^%iad liori- 
4nam hebr» nnn;^ oiii (kepilfime apud LXX. refpondet- {v. c. 
Gen. x3, 6. 22, 6. Ss 19. Pf. i4) 3.)ai/t^»tfiiso/nnes^ Rom^ 
^, i^t-quoetreferoloca i.TheiK 4^ ij. 6, lo. Saepittsnou 
habetur in N. T. 

l4fia^4ig, iog, 6> ^, (cx oi friv. et pav&^M difco) 
fui oiAU didieii, indeelue, rudi^* Semel & fott, ip iS, Digitized-by VjOOQIC jiMA 4;. 

iibl Iromines cdgiiitionu- et jadicii mcl^ /jgntficat. Al!i 
^xplicant : i/npUi$, qpxm ftultitia lacpe ponator pi^o* im- 
J^ictate. 

l4aaQuifTVtog, ov, o, ^, (er a friy.et fiaQuifOUak, 
Jlaactpco) non Jlaccefcma , pgrennM, Semel i Petr. 5, 4k 
Hefycb. afiogdrfiv^v* a&ijinoV' cf. Apoc. 4y 4. 6> a. Oppo^ 
nitur eriipavog (p4ta^og i Coi, 9, 26. 

l4[AdfafTog, ov, 0, tj, i. q. afiet^nfvoc^ per^nniii 
VHnquain marcefcena liye eyanelbena. Semei 1 Petr. J, 4« 
4t pra^terea Saj^. 6, i3i ' 

l4(Aa^Tdvo}, fat tiyrctf, aor. ^oprot', (ut hebr. Httrj, 
cni (kepifUme refpondet, et noAvxim ff/iJen) i) afeopa^ 
meia, i^lu aberro, 2) a via, iegibua praefcripta^ aberrd, 
Ugtm tdoto, pecco, ptccata cotnnUUo^ de Dei legibui ad 
morea fpectantibut UniYierfe Jo. 5, >4. 8.' 11. d>^^-^- \ ''o. i;^ 
10. 9, I. 3, 6. 8. 9. 5, 18. Rom. 2, 12. 3, a3.<5y 12. i4. i&«. 
6, i5. 1 Cor* i5,34. Tit. 3, 11. Hebr. 3, 1^: aPetr. fl, 4. — 
de praeceptis moruui in doctrina cbrifliiina, 1 Coi*. 7, a8. 3^. 
Hebr. 10, a6. — dt mandatis politicia et pf^ep6(itoriijte 
jlct. 25, 8. I Petr. 2, 26* — ^ Scelus counniitere Matth. if^ 
4. — dftaQT. Ifdniov tTdvTajy 1 Tim. 5, ao. vitia omnibqa 
maliiiella' ideoqne offenlionid plemllimla. oommittere. - 3^ 
peccdii reum me facio , noftrum : ich verlundige m^cb, 
I -Cpr. 8, 12. ir^a^T. Agvt.T^X. reos fe facientea peccati A^X^ 
terCas Iratres eo, quod infirmoram coofcientiam turbartittV 
reo8 fe ikciunt Cbrifto., Sio a/icc^r. apud LXX., ubi refpondet 
hebr. CTOM reuafum, v. c. Lev. ^j-S. 5, 4. 5^ et 1 Jo. 5, iC 
ifLaqituvitv aiAOQTiaf» 4) peccando ^tlium injuria q^tiai^ 
cffendo, maxiroe fequente ei^i (hebr. Mm feq. S, v. c 
<>en. ao, 9. 1 Re«. 8> 3i. vel feq. »151^ i Sam. 7, 6. aOy K 
dParal. la, a.) Matth. 18, i5. ai. iaic. i5> 18. 17, 3. 4. 
1 Cor. 6, 18. Ag ro dSiia, corptis laedere, perdere^ coU. 
Sir. 10, 29, Prov. ao, a. i Cor. 8, la. coll. Sir< 7, 7. -^ 
^terdom lequente ivointotv, ex hebraismo, eodem ver6 
'feiifa, Lua i5, ai. Ita et £ph. 4, a6. inteliigendam vide^ 
^t«r. — * Saepius non occurrit in N. T. 

\/4iidQ^fl(Aa, UTog, t6, quodpie peccaium Maro. 3, a8»! 
et Terf. a^. codd. qnidam pro irpfdic- 4) la. Romi 3> aS* 
1 Cor. 6, i8. coll. 8ap. a, la. 17, 3. Gen. 3i, 36. 

jifAaQTia, iag, fi, 1) aberratio a via, fcppo vel 
itieta. uy peccalunt live jam Commiflum five adfauc commit^ 
tendam, five gravins five levius. Matth. 3) f>. Act. 7, 6* 
4o. 8|^ ai; ^4. cV Tccf^ afm^. oTro^y. i. e. poena peccatoii» 
ram fcL mors vos manebit, peribitis. 1 Cor. 5^ 
'21 1« Jac. i^ i5. UpittQTia vr^og ^eivatov vid. ^dfaTog^ 
Saepe f enus pro fpecie, ideoque uiiaQxia de vatiis pecca^ 
toriiin /j^eciebuf^ v. o» Hebr. 11, a5. de deTertione pppuU-^ Digitized by VjOOQ lC rium, Jo. 8, 46. de .mendacioy a F^. si> i4« de libidiii* 
.yenerea, uc Mttn 2 Sam. a:^ i3, et a^a^Tu» TTOi^a in rikUer. 
Salom. cap. 1 6, 7. — ii TheiT. a, 4. de frandibus et Tceleribua . 
idolpla.triae^ af^gfrniQg t% afta^io^ fraudis et peccati (ido- 
Jolatriae) aac|o];Xiautor. £tiam in abftracto legitur v. e. 
X^al.^; 17. Hebr. 12^ 1. 4. — 3) /wuua uiUoJUa^, peccati 
fon$, cujus fedea eft in corpore, ejusque illecebria./ Ita 
j>otilSmum in epift. ad Rom. et quidem cap. $, la. i3* ao. ai. 
.6, 1. 2. 6. 7.^ 10— 23. 'inXa udiniiif/iXfjiAfAagTia, inftrumeoH 
peccatorum perficiendorum vitiofitati porrecta. . Porrp p. 7t 
^. ubi cum ^eTTi^ufu^ p^rmutalur, verf. 8 — 14. 17^.^0. ft, 2. 
^. 10. . Appellat^r. Rom^ 7, 23. W/io^ afiofria/f diotaiti^ii 
viJtiofttatis, toSoWo^ |y TO*ff fu^acj^incorpore reQdent^i ^t 
p. 8^ 2. yo^og qfca^iTii^^^a^ /S^oi^ttTOu dict^men ad pepcatum et 
i^uB poenam, mortem , tendens. Eodem fenfu .ftcoijpierH^ui^ 
Tidetur Jo. 8, 3^. coll. Gal. 3, a2..5, 16. 17. 19. Sap.g, jS^— 
Inde aa^ afiOQjiai Rom. 8, 3. oorpus, vitiolitatia fede^:, et 
|lebr. 3, i3. ajroH} ;r^ o^^rto^ cupidinum iUecebra^. -^ 
-i^i) ci^^a per peccatum contract^ ^Jo. 9^Ai. i5, 22. :44.. iJ^, 8. 
^id. v«)if. 9. ubi ojiuc^TUf, OTi' ou eft: culpa eo cont^ta, 
^uod uon crediderunt'^ — itemque />otf/sa^ quam peccatu^i. 
^eretur. Matth. 9, 2. 5. 6. 26, 28. Jo. i^ 29. 20, 23. l Cor. 
i5, 17. i%b ims iv xalg ofiOQticng if^ ^ poi^ae peccfttorum 
-Teftrorum non funt fublatae. Hebr. 9, 28. ;fai^ »i*af$ias 
;ji. e. uonttolleiidae poenae peccati caula ib. c. la,' 4. jki. 
Ji|c.. 4,^7. afia^fa i<rfi i. e^ culpam contrahit. Ita etiam 
£pm, i4,2^ I Jp. 1, 8. 9. 1 Petr. 2, ?4. 4, 1. — Ita o^io^ 
^ki culpam et po^nam peooati fignificat Sir. 18, 27. 23> lO. 
^8, I— t5. . Gen. 42, ai. ubi liebr. Csitf« reum /0 ffcU. — 
5) qffenfio {utafiaQvdvei^ offendere) Matt&, t2, 3i, — Inter^ 
dum o^a^Tfta adjectire ponitur ^ ut Aom. 7, 7. o yojao^ o^a^ 
.tla; eftiie lex ipla peccatum i. e. peccandi caula datqm? — 
u Cor. 5, 21. ofia^Ttai' inoifi!FB¥ i. e. afMHQtwXov, five 'Q^vfsia» 
augt djia^ias inoiffi> Sic Sir. 47, 23. aq>Qoavvfi pro aqfgw^^'^ 
rJo. 9> 34. iv oiiaQviatg av i^y6vni9fi(; , jam in mattis atero 
peccator (vel peccatorum poenis a parentibos contrac^ia 
.obnoxius) conceptus ea. Yid. Pf. .5j, 7. 58, 4. Jef. '»8, 8. ^ 
.Contrarium vid. Sap. 8, 19. 20. Sir. 44^ 10. fq^. — Formula 
neQl aiiaQxia^ elUptice pro Tr^oacpopa (ive d^vai^ mQi afMQtiac, 
Jacriftciflm pro peccato, Hebr. 10, 6. 8. coll. verf. 18. ut 
XXX. hebr. rinwi ^t ^ypn Joctificium expialoriumc, eodem 
modo expreflerunt Lev. 6, 23. Niun. 8, 8. Pf. 4o, j^ Sed 
JRora, 8y 3. 9V€p{ aiMQZ. eft: ad tollendum peccati reatuni £ 
j^oenas. ^ 

V^fiaprvpo^, ev, 6, ^, \fin^ teftimoniis, de qua mn 
^xiat ieftimonium, teftimonio non comprohatus. Semel AcL 
l4^ 1 7. de Djeo fui documenta in rerum natura dante. Digitized by VjOOQ LC ''A^ttgTtaXig, ov, v, ^, (▼id. cfjiiaptemi») i) a recta 
via aberrans. isiO. 5, ao. imaxQsfpHv autz^m^t^ hi itJUirfj^ ol 
doZaw^v, ubi eft errans in cognorcendo Y^ro et Hmxki ex 
errore peccanii. Eodem renTa i Tim. i. i5. <^oil. yerf. i5.— ^ 
s) peecator omntHo ctun ratione Tolan^tistQm i^tionefacto- 
xum Mattl^. g^ lo. ii, 19. Marc. 2, i5. 16. 17. Luc. 5, 5oi 
jr^ 3<f. 37. 39. i5, 1. 19, 7. (ubi adjecttvd ponitur ut Sir; 
37, 3o.) 1 Tim. 1, 9. Jud. verf. i5; — peccatis fiye vitiofitati 
deditaty Luc. 5,8. 15,7. 10. Gal. 2, 17, Rbm. 5, 8. Jac: 4, 
8. — qdipeccata, 9celera Commisit Luc. l3; a. 18, i3. — « - 
S) peccatoruro reu9, culpae et poenae pecccUi obnoxius, Luci 
6, 8. ubi cefia^. eft poenis'potiu8 quam benefieiis Dei dignus. 
Hom.3y 7. 5, 19. 7, i3. ('ubi adjective ponitur), Hebr. 7, 26J 
nsifuQUSfA. un6 xwif afia^oyilaSr , peccatorum poenit^ obnoxiunf 
fe non facienSy Vid. verf. 27. — 4) dei mandata, juffa fp^r-i 
tiens , ejUH retjelationee repii^iana , contemior jDei, a ver& 
' J)eo o/teTi/M^ Mattli. 9, ti« i3. Luc. 5, 32. 6, 34. i5, 2. Marc. 
3,17. 8,38. 1 Petr. 4, 18. coU. vert 16. 17. Jo. 9, 16.24. 
a5. et 3i. nbi x^ uftaQV^ opponituriS ^eoore^^. Hebr. i2, 3; 
Inde etiamnQmine ofiaQroiX^ contemiorumDei ejusqueprae^. 
ceptorum veninnt gentiles five ^o/!o/a/ra« Gal. 2, i5; etsae*'' 
piflime in V. T. v. c. 1 Sam. i5, 18. 1 Ma^cc. 2, 44. coU> v^jt 
4o. 4«. Tob. i3, 6. coll. Sap. 17, 2. Addit. Eftb. 3, 12. Pfait. 
Salom. 2, 1. ubi ctfiapT. explicatur per ^inj uXkotOia» V. FiAric. 
Cod. PC I, p. 918. Eodem fenlu legi putatur a^o^. Mat^b. 
a6, 45. Luc. 6,' 32. 33. c. 24, 7. Marc.'i4, 4i. quia apLOQx^XoXq 
Luc. 18, 32. Matth. 5, 47- explicetur per toi^ i&v&ri^; fecl 
aiefcio, an Unn bic de pharilaeis et facerdotibus, tahquam 
l}ei coiUenUoribus , quia e)U8 legatum repudiabaiit ^(Jo. 8^ 
4i — 47. 55. Jo. i3, 20.), fermo fit. cf. Marc. 8, 3i. Hd)r. 12, 
3«6tSap. 19, i3. — Saepius non legitur. 

^!dpaioQ, ov, 0, rir (ex ^priv. et fwgfijpngna) gTaecia 
eft 1) non pugnans, a pugna alicnus , 2) inmperabilis, invin-^ 
eibilid. lu N. T. bis fenfu activo de ri;cis , non contentiojus 
t. rixofue, nonpugnax , 1 Tim. 3, 3. Tit. 3, 2. Eodem fenfa 
adVerb. o^iojfoi^ Sir. 19, 6. 

^Apdof, S, ftit. tfifta'^, meto, demeto. Semel in N. Ti 
Jac. 5, 4. et sem^ Lev. 25^ 11. Non differt a &tQl^oK He^ 
Jjch.apjSfiak' S^egbnu. Defententiacf.Lev> 19, i3. Deut. 24, i4. 

^Afii&vaTog, ov, 6, {et apLe&v<fog ut etiam liabent 
codd. qoidtm in loco apocaL) amethy/tue, gemma purpurei 
'vel vioiacei coloris. Semel Apoe^ 21, 20. In N. T. reQpoii'^ 
det liebn .loSnii £x. 28^ 19. 39, 10. 

Id^tXim] &, fnt. ffiw (ex & priv. et \UXu piOk curae eft) 

1) finecnra fum. 2) transitive: curam rei nongero, negliga, 

/perno {i.q, Haxaqf^tlfStLf. 5, 10. 2 Macc. 4, i4.), Mattb. 22, 

6. 1 Tim. 4, i4. Hcbr. d. 9i 9, g. ooU. Jer. 3i; 3a. aJPetr. i> 

LoM.NtTiril^ D Digitized by VjOOQ lC Sq ji m e ^ amh 

J2v«uJi i^ukffita vn^i\iiVffiuBiv , non interinittaiii monerei L 
«. fexnper monebo. ^Acp^pa non leg^tar. ^ 

'^IASinnrog, ov, o, ^, (ex a priv. et iiiifiupoiiUH reprehen^ 
' do , ifUupero) \) tk^nsitiye:- non fUuperans, non conque^ 
rens* Ita PJ|m1. a, 16. eodemque fenru adv. ofiipLnxofg^ Addit» 
£fth. i3, 3. — a) intransitive: qui uUup^rctndue ^n^ efi, in^ 
quem reprehenfio non cadU ^ integerk Sic ubique in cod. 
gi^aeco y. T, ubi de hominum probitate (Job. 1', 1. 11, 4. 4^ 
' 17. 52, 19, 33j 9.) dicitur, et iri N. T. Luc* 1, 6« PJiil. 3, 6». 
\ ThelT. 3| i3. ~ de oeconomia moH Hebr. 8, 7« — Saepioa 
An habetun. 

^fi€fi7rTt<i^ A^v. i.q* a(iiljnf>fag, Jtne ^iprekenfidhe, quas^ 

. rela, vel cii^a» Addit EUth. 1^3, 3. fiis in N. T. et quidem 

Jransitiye 1 ThelT. 2, 10, ubi pro adji^ctivott^^Trvo^, nil li|i« 

caula cbnqUeAuSy nil temere repreJiendens ; el ib. c. 5, 23» 

yaXXsXi&ivfe^i fint ^Uiie et peecuti cUluqi . 

^^i^ijiiiro^l ov, Oi ^i (^ aprir. ietkt^tfiva^ ciim) 
Ikiaeuue curis, cum qui curam reruin nongent, ut 1 Cor. 7^ 
32.yde curis rerum extemarum^ tum qui curis nonpremUur^ 
> fecurus, it cura et foUidtudine liberatus^ ut Hatth. 28, i4. 
ifUQi^vovq ttoiwfoiu^ tutos praeftabimua. — Sap^ 6j iS. jy 23« 
Caeterum in N. T. etapnd LXX; non legituri 

l4iA6TU&$to$f ovi Of ^; (ex a priv; et fietaridi}^ 

' franspono) qui e ^oco fuo moveri non poteft, immutabiUr, 

eonftautiffinius. ItaUebr. 6| 18. 3 Macc» 5> l. 12. Neutrum 

Tp uiAiia&nof immutabile , , immutabilUas {Pofyii hUt^ )ibi., 

^. §. 3.) fubftantive legitur Hebr. 6, 17» 

, 'jiiAStauiffitog, ov, o^ ^ (ex & priv. fei iutuiUfie§i 
dimof^eo) ipunotus^immobiiia, — cdnfidiis, Semel 1 Cor. ]b5,58, 
Z^iABTainiXilfog, w, 0, ^^ (ex a priv. et /c£Tajt^2ofia* 
poenUet nU) giaecis eft: a poenitentia liber, cum de.eo> quodl 
poenitentiam non excitat, tumde eo, quem non poenitet ali*. 
<;u}us rei. Quum vero in poenitc^ntia ftt femper mtitati^ 
nienti5 2}eli: immUtabilie, certiffimus^ firmiffimue., Ita bis 
fiom. iir^9i 2 Cor. 7^ 10. CanTf^ia AiABTaiiiXrjvog , ielicitaa 
' certiffime nos mah^ns , f. falus immutabilis. Etiam bn^/KNNf 
nitetme, cuni negatione^ de linmutabiUtate conlilibrum Dei 
^icitun Vid. Num. 23, 19. 1 Sam. i5; 29. Pf. io4, i5. 

l/ilASvavofjtog, dv,o>^, ( ex a priv. et |il£i:cm>£<tf, hieii^^. 
tem.mnto)MO/> emendqndue, Semel in N. T. Rom. 2y 5. — * 
Teftam. Xll. patr. (Fabric. Cod.Pfeud. L p. 685.) dfmai^y 
f «7^? slq tbv aima riiv xoXctifMf. 

Z4usTgog, ov, 0, ^, (ex a priv. et ia^v^ hte^ara} 
menfura cqrena, immenfus. Bis in N. T. 2 Cor. 10,- 13. i5. 
ubi^i^ iu uiAstQa pro adverbio ofi^i^, ejttra terminos, ulr 
' ^tra modum. 

Idpfff^, ipla vox hebr. jok, a^ject* f^run», certum^ re^ Digitized by VjOOQIC ium. Hmc TOXi^i^folale pofi^y in V. T. eft j) accUmat^i 
ratuinJU,^ hoc e^niat, Ua /U , (^L^X. et ufifjv, et vivm<k 
V. c> Num. 5, aa.), qaam pronimtiabat 9l) jpcpulas ad ienten«; 
tiam damnatoriAm, Deut. a?, i5-^a6. Nehein. 5, i3.. — h\ 
eoncia in laudibus Dei celebrandis^ £. doxologiis, et piis vo«, 
tia efferendia;. faepiua in Pfalmia v. c. 4i, i4. jit^ 19. 89,53^ 
ubi pM eife refponEbnebi concionis ad carm^n^. clari^mci 
pateteVf. 106, 48. et 1 Chron. 16, 36. — c)JinguliyA «4 
exfecrationem, Kum. 5, aa. iml ad mandata, 1 Reg. i^ 56. ^ 
Deinde in V. T; 2) tarius adi/erbialiter in fententiae capit^l 
ponitur, et Bgnificat: cerlifjime, i/^^JPm^ ^JanctilEmae ajS* 
leTerationi infervieni (LXX. interduiu SktitSq, ovra)^)i v.d; 
Jer. a8, 6. iet H»m Jof. 7, ao. coll. lob. 19, 5. — £o4ei^ 
lcrc raodo afnjfr iuN. T. eodemque fenfu legitur \) in fin^ 
tentend^riUn ^ quibus t)ei la^des celebrantur/ f. doxblogia-^^ 
Tum, itajit', ita profeciQ eft , v. c. (Matth* 6, l3. iniextJ 
Vulg.)Honi. 1,25. 9, 5. li, 36. Gal. 1, 5. Eph.3, 21. Phil^ 
4, ao. iTim. iVi^MS, 16. a fim. 4; ?8. Hebr. <3, ai. ^ 
Peti^. 4, 11. 5, it. 2 Petr. 3, 18. Jud. Wl 25. Apbc. i, fe. 5, 
i4. 4f*V «Alcilouia Apbc. 19^ 4. Coll^ t^f. 106, 48. 1 Chropj 
i6,36.^ Inde PaulusiCor. i4, 16. ^eiyto ^^i^.* dmef^uc^ 
kihere m^ ^ioi in Deil^udes proruinpuni:. — 2) in fine bo* 
naxniu ^pprecationum: hoc epehioL, hoc JDeue ralumfaeiae^ 
Bom. i5, 33. 16, 24. 1 Cpr. 16, a4. Gal. B, 18. Phil.;4,.2Si 
a Thess. 3, ij. Hebr. i3, 25. a Pefcr. 3, iB^ Jnd. veri; aS; 
(qnibos addeiid^ funt fecunduiii leotionem vulgar. loca/^i 
Cor. i3, i3. Eph.B,a4. Cololr. 4, 18. i ThelK.S, a8. i Tim. 
6, .22. ik Tim. 4, aa. Tit 3, r5, Phil. v^rf. aiS. 1 Petr. 5, i4.^ 
— 3) advierbialiter, certo^ certijjhne, ^erijpme]^ profed^ 
a) in eapite brationis, -Matth. 5, ]\8. iB^ a8. ( «^hi JLuc. 9, 27, 
SA/t^Stii habet) a5, 4o. 26, 34. Luc. 4, 24. toU. verf. aS* 
gf»i]f a^^ (exhebraismoprp JTuperktivo) Jo, 3, 3. 5, 19. 8^ 
- 5i. 12, a4..i4j 12, ^i,iiB. b) rarius in^/w aUcujus fenten-. 
iiae*, fic conjunctum cuin vol bis, Apoc. 1, 7t-2a, 20.. — ri^ 
'^ai Mod to dfif^ a Cor. l, 20. i. ^ veriitimae funt — o apiiw 
Apoc. 3, l4. de ileifia; qui verus eft, i e. in quo promii&o«- 
iie# Cilutis certilfiinum habeiit eventum. ^ 

UfintoBt^, 6(^, 0, ^, (W & ^t jcijT^e, mater) qni J^n^ 
tiiatre eft, matrem noh hahet. Graecis dicitur vel is, qui non 
a matre eft in lucem editus v. ,c. dii deaeve,, vel Inati^ 
brbatuji, vel ighobili matre natus. cf. ff^olfii cutae phil. ad 
ilebr. 7, 3. — ., Ih N. T. femel Hebr. 7, 3. de Melchifedeco^ 
iibiplurimi, jam Philone lib- 2. de Monarfch. praeeunte {fi^ 
imv tUpiQa tef^iav IS tee^W) interpretantur: cujue mMer 
C a pater ) Mh recenfetur injaa^rdotum genealogiU : igitur : 
iion ex Hirpe Aaronitica et tamen Uei Ikcei^os. Obftare an* 
UiA tidentor H T^b* «w «jsffly'— /jfoHf,.«t>cerdotiiw| 

D a Digitized by VjOOQ lC 6i A MJ^AMH 

perpettmm, qaoi izide dcrivatur (et jam P£ iio, 4. nelclii-^ 
fedeco tribuitiu*), et verf. 8^ oppofitio Levitarum tadquam 
iv^&Qdnuiv anodimjqmmav* Verba igitnr afktJTotQ,' iirutiu^f 
iyevealoyritQg etiam ita expKcarunt multi antiquiores et re-* 
«^entiores: li patre et mattx;, nt homines folent , non geiiitus, 
ideo^e nec in genealogiaB relatus. Variai* de Melchifed. 
opiniones deqne ejus natura commenta yid« in Wolfii curis 
iiA h. 1. Deytingii obfervatt. facr. P. 2. p. 71 fqq. Fabricm 
Cod. Pfeudepigraph. V. T. P, I, p. 3ii fqq. 

'^Ayiia,ifxo%y ov, 0, ^, (ex ^priv. et fiMlnapoUuo) 1) 
fordihtit nonpoUutm; a) metaphorice: fordibus pecceUi non 
polbUus, a tdtiorum labe puTus , Uebr. 7, aS. $ap. 8, 520.'— 
Ae matrimonio : ftupro non poUutum, caftum, Uebr. i3, 4. 
Sap. 3, i3. 4, a. — 3) labe non inquinatus, purus, inpiola^ 
tus cf. aMacc. i4, 36, i5, 34^ de cultu Dei: fincerui, ^^erus^ 
Jac. 1, 27. — dc falute aeler^a: int>iolata, cui nil mali ad- 
mifcetur, quae nunquam turbatn^, 1 Petr. 1, 4. Saepius 
^on habetnr. 

\Ufuifa8afi, Aminadab, nom. propr. viri exmajoribiia 
fervatoris, qui commemoratur Rnth. 4, 13. ao. 1 Chi^on. a^ 
jo. M^tth. 1, 4. Luc. 3, 33. , 

Zifaog, ov, ^, (i. q. rpafifAog) arena, fabulum, uifipo^ 
^dvAaaa/if: ad fignificindam ingentem multitudineip, Rom. 
g, 27'. Hebr. 11, 12. Apoc. i2> 18. 20, 8.' cf. Hot. 1, 10. Jer." 
33, 22. i5, 8. Jef. 10, 22. alibi. -- folum arehcfum ideoque 
h^tabiU, iFtug/hnd) Matth. 7, 26. coU. I-uc. 6, 49. Sir. aS; 
ao. >— SaepiuB non^ habetur. 

' jifiiifog, ov, 0, agnue, In fT. T. folum metaphorice de 
Cfariftd morti tradito, cum agno comparato et ratione patien^ 
iiae, qua mortem tnJit, Act 8, 32. C4>]1. Jef. 53, 7. — #^ ra-*' 
tione innocentiae, qua victima foit pro hominum peccatis. 
1 Petr. 1, 19. Jo. 1, 29. 36. ofivog ^eov i. e. a Deo confiitutn^ 
exjyiator. Caetemm cf. Uebr. 9, 12.' i4. et 1 Cor% 5, ^.-^— 
*!^V0Q ^eoS Melfias , tanqnam afM^o$y appeUatur qu6que in 
teft. XU. patr. ap. Fabric. Cod. Pfeod. I, p. 724. 725. et 730. 

lAfifii§ii,^ffi9 fi, lypermutatio, ubi pro re accepta alia 
res datur.' 2; reiribufio, maxime in bpnam par^tem, remu^ 
heraiio, gratiae. Ita ferael 1 Tim 5, 4. 

jifinBXog, ov, ^, i^ilis. Mtiiih, 26, 29. Marc. l4, ^S; 
tuc. 22, 18. Jac. 3, 12. — Tropice fi apLiteXog tij^ ffig (dixe-* 
tat c. 3, 10. 6, 10. ol MdTOtKOvvtsg ini t^pjg) Apoc. i4, i8. 
19. appeUantur hoftes Melfiae florentes, et ad interitum ma-» 
tnri^ exfcindendi per Jehovae angelnm, ut uvae abfdndun- 
tur conjiciunturque in torcular. SimiHs imago legitnr Jef. 
63, 2. 3. Thren. 1, i5. — Deinde Jcfua ipfe fe appeUat vi-i 
tem Jo. i5, I. 4. 5. qnia vitis^ palmites longe lateque exten- 
Aens^ prae ft a n tilB mo s^ue et «berramoi fiructnt facieus, inMH Digitized by VjOOQ lC ge^ ^ f r^peri^tu rarpin reqoncUnua et bonormii libenci^ 
moTum. of. Ezech. 17/ 6. ig, 10. Pf. 80^ 9. iq. laS, 3. Sic» 

jpios non hkbetiif in l!ji, T. 

; , ^^|A7r^JUtf^/a9« o3, 0; ij, (coim^cte pro i^MS^Q£p}4g) 
winelu^ polens , tfiailpri Semel Lac;. i3, 7, colL 21 f^st^ 
lo. Jct 61, 5, . 

"^jifAn^kmr, Sro^, 0» tdneat tmHum^ Matth. ap, l-HL 
7. 8. m, a8. 33. 39*— 4i. et ioca paraltdla Marc. i2| 1—9^ 
Lnc. 30, 9^16. c. ^3, iS» coU; Jef. 5, i fqq. — fiuu ya ▼ine* 
plantataey 1 C!or. 9, 7. colL Deut. a8^ 39. Zepb. 1, i3. -^ 
Saepius non legitorf 

UyinXiaq, ov, i, Arpplia^i (alii codd. c^nJUuMif li^ 
bentj nomjen pr. Tiri| ^ui nouni^ Roxn. i6| 8, <;ommemo<* 
ratnr. , 

*AfkVfoij, fnt. tmiJ^ i)areeay(a Macc. 10, iT-^defendai 
ofivvQfia^ in med. mibi illatam injnriam propuifo/f></Mf/co^ 
tUciecor. Semel et ^oidem «ctiye Act^ 7,. %i. coU. Jpi^ i^q^ 
jS. Sap. 11, 3. 

l^/ni^^j^aXXi»^ fut. /JXi^ao, eircum/icia; deinde ^vtn^ 
rfcente vi praepofit. ofi^»^ i. q. fimpi^x ^cUJUi , jaoio, proji^ 
ciQ, Semel Marc. 1, 16. nbi textt Tulg^ fimplex ^ojUomi. 
.cCDah. 1, 17. 

^l^^i^kfiaTQ^fl^ ov^ »i (ab aiiqnfiaiimX ** 9^»^ 
circttmpcitar; inde yeftijiiLentum £ve paUium , ^lretepijo^» 
.^ariunk, quo expanfo ^ircumdantur pifcea.. Ita.Hali. i; 16^ — 1^. 
,hu iu Ji. 'f . Matth. 4, 18. Marc. 1, i6. 

^A^m^iif.itv^%, fnt. ofKpuW, med. d^i^^i^Ofiai ^ in<hai 
^ftia. Blatth, iiy 8. Lnc. 7i 2S. coU« Job. 3i, 19. — (Jt.La- 
tinor. indua, imprQprie: orno^ fp^ei^ c^ndeeoro. Ita .4e 
Eerbis BiUtth. 6, 3o, Luc. iHy a8. ' . 

*Aiinf>ino%hgy 9^, ^, Amphipolie, nrba Macedoni^ 
,ad Havium Strymonemt qpi eam fere undique cin^ti Sta, 
jhcU Xfi 1 commrmprata. ^ .«> 

"ji^^oioif, ov^ fo^ (etifm Sip4^^9 ev> ^^ ^^ <?f^# 

ambo^ et 0^09 «'it^) projprie biuium, eompitum. In TerlT. 

graecis V* T^ platea^ urbia ideuejf v. e. Jer. 17, 27. 49^ %6, 

aUbL Ita Cemel in Jjl, T. Marc ii, 4. Hejyeb. «ifupoda* ol 

^vfioi^, eejMVHU, Siodo$» 

*Afi(^aj€Q,og^ 9Qa, oit, uUrque^ eunbo^ ^xime in 

pluraU iegitur, et ita in N. T. femper. Non folum de duo- 

bnadicitnr» y. c. Matth. 9^ I7. i3y 3o. i5, i4. Liic, i^ 6. 

. alibi laepiinme , fcd ^tiam de pluribua Act. 33, 8« — xa afi^ 

^w€Qq fcl. fi^, £ph. Uy 14. utramque partem i. e. et genti* 

. les et judaeos ^ coU. verC 16. 18. 

^fico^Mijro^, ov, 0, ^, (i. q. «f/iei^o^. Hefych. ofiMf^ti^ 
tog* a§ioffwg, atfofogy dj^a^o^ ii aaittari tj if wx^^ /»'*^ maeula. Digitized by VjOOQ lC 


itHBi^fiiii; inieg$r, prohuB, Bit Phil. 3, i5. aPetr. S; ft. 
^U. P£ 63, 3. Prov. ao, 7. /; 

*!Afk»ikoy , ov, tq; ttmomum, aroma praeftans, qao.tili 
folebant vetere» ad uhguenU. Vid. PUn. Hift. N. XIl, i3« 
p8. 7*«fl/>Ar. Hift. Plant. 9, 7. coU. Oi^w/. Heroid. ^i^ 16R 
JLu€iin, lOy 166. — Semel Apoc. 18, i3. in textn Oriesb. ' 
'!AfA0ifA09, oVjj 6, 17, (ex apriv. et/tokio^ macula) 'Tt) 
Snemttcuia f. i^o^^ vel Pitio, Ita reDfu proprip de Victimia 
in V. T., ubi ftepiuf refpondet hebr. o^CP, vid. Lev. 1, lO. 
M, aor— d2. 'Nnm. 6, i4. In N. T. 1) ^kriftus appellatitr 
xtfAvo^ ofuaiioq , i Petr. i, 19. (etiam in teft. XII. patriarch. 
ap. Fabrlc, I, p, 7^4. ) i. e. victima omnis peccati expert, 
ferft^etiffinra*, vel effiaifio^ fimp.liciter fecundum eikndem ima- 
-ginem Hebif, 9, i4. — Etiam ecclefia Eph. 5, .37«. comparatut 
6um agno, et o^m^o^ dicitur, quatenus eft pui^a a vitiis et 
dfcandaiis; — a) fenl^a mprali: purus a tdiiis, apectali labe, 
~ » 1, 4. GploflT. 1, 22. Jud. Verf. a4. Apoc. i4, 5. (2 Petr. 
'3, i^ in quibusd. codd.y Saepius non legitur. 

lAfiihVfO, jimon, r\om, pr. regis Judaeomm. Matth» 
1, ip. Vid. 2 Chron. 33, 20— aS. 2 Reg. 21, 18 fqq. 

^An^^j 0, .dmos, nom. pr. viri e majpribi» Servatoria 
•I^ac. 3, 26. , de qup praeterea nil conftat. 

!^y, particnla, quae vel fubiectp velpraedicato vd ver- 
^ additur et' rem facit conditionatam five minna d^finitam. 
'Indicat enim loqnentem defittire nolU i)numernmvel mifel- 
-eUudmem rci de qua fententia effertur , ubi rcfpondet hitt- 
norum cunque. Ita pg uv quicunque , i. e. omfies , qui ali» 
f<3uid factuii]( dicturi funl, vel qnisquis erit, qui faciet. 
-Matth. 10, li.-Mait. 8,- 35. 38. 6^ ir. Luc; 9, 4. 24. 26. tOf 
'6. 8. 10. Jo. 2, §. 4, 14. 5, 19. Rom. gVi^t * Cb^- ?"> 27. 
I Jo, 2, 5. 3, 17. 4, i5. coll. c. 5, I. «Ibi pro o^ av ponitur 
^Sf^ et Luc^ 12, 8. ubi no^ og'av. -r-oiro» i%v Luc. 9, 5. Matth. 
:2i, 22.' 22, 9.; Apoc. r4, 4. ptTTig av Matth. 12, 5o. ^!4v xhvtaf 
lo.. 20, 23., — et in formulis ofraiti^ av , quotiesounque , 1 
•^dr. 11/25. 26. — oTrov «V. ubicunquej Mare. i4, 9. Luc. 

9, 57. 2) quotiea aliquid eventurum fit, ut refpondeat 

noKco .moeen; Matth. 6, 5. ontAg av (puvSat, -ut, fi fieri poC- 
At',^appareaTit. 3) quando aliqirid eventum fit habiturum, 
Matth. a6^48. Jo. 1, 33. Rom. 3, 4. Apoc. 2, 25. et in for- 
Hnila tojg dy usqiU c^M/rt^ Matth. 3, i3. 5, i8, 10, ii^ Marc. 
-6,' 10. 9, I.. Luc. 9, 27. i3, 35. Act. 2^ 35. 1 Cor. 4, 5. HelNr. 
I, i3. — 4) utrum aliquid locum fit habitnrum, et quid fit 
"futurtim, ut ferc conveniat cJum latino ybr/a^,' et cum np- 
ffro: etwa, uvhl. Luc. 9, 46. Act. 2, 45. 4, 35. 17, 20. Rom. 
16, 3. 1 Cor. 7, 5. — Pcnique 5) iodicat jfi^urM/?» conditio^ 
ncUUm, quod, data conditipne, eventurnm fuiflet, nbi fenr 
tentia antecedens conAiDiter incipit cuni d, pui in fenteiit|§ Digitized by VjOOQ lC eonfeqiiente rerpoiidet^aif ; noftrnm : tt^gtln jenes gefclielieii 
Mrare , fo wiirile diefea etc. ^ Sic faepius, v. c. Mat th. a i , 2 1 . 
fl3. i2i 7.'Luc. 7, 39. la, 39. jo. 4, 10. 5, 46. 8, 19. 4a. Act 
*8, i4, Rom. 9, 29, \ Gor. 3, 8t flebr. 4, 8. 8, 7, 1 Jo. ^, i^« 
Alii ay in liis lijcis vextitnt uiiqiie , profecio, 

Z49&, praepofitio, regens accuTativnm : \)per, in, m* 

^^ et koc fenrn in K, T. non legitur nffi cbnjuncta ctm fi^- 

iror. i^Wc liiaot, in medio, in, inter (LXX ita liebr. ^''J, 

l|inj et nnnyJ*^Jef. 67, 5.) ratione tnm /oc^^ Mattb. i3,3^ 

llarc 7, 3r. Apoc. 7, 17, tam jyerjbnarum , t Cor. 6, 5. — 

a) vpcabulis numeri juncta exprimit numerom diftributrrum 

«equalitatis etper nomhra immeralia diftrjbutiva e^plicanda 

«ft. llattb. 20, 9. 10. dva ii};vaQwf finguU denarium, Mar6.« 

$, 4o^ aya imttov tbi ma ntrfimorta , centeni et quinquii^ 

gcni. Luc, 9, 14. — Luc 9, 3, 10, 11, ava* 8vo, blni, Jo.. 2, 

6. ifwit fUf^^ag Si/o ^ T^sJlg, fitiguUe melreta4 b^ias Vel ter-* , 

nat. Apoc. 4,^. (coU. Jef. 6, 2. 3.) ct 21, 21.' ^a ^ Sna^ 

VfO^lSriruiUuyQir, fingnUe portae erant exr fingulis margari-. 

tis. — Etiam diftributive: per vices , viciffifn 1 Cor. i4, ^j. 

ma fii^' Saepius in N, T, non legitur, — hi Verbis com«> 

|K>fitis ara cft 1) furfum tendentis, latinor. Jhf e, e^, iid^ 

p) ad initiBm redeuntis, latiuor. rf, 3) ad ^nea^ ]^enetm'n« 

tis et perve^ientis , latin. p^r^ ex, 

jira^ad^^og,, o\), 0, 1) actus adfcenden^, "2) admi-T 
Bicnlain adfcendendi, gfadue, Stufe, Treppf. Bi» Actaj, 
95. 4o. graffue, qui ab arce Anto.nin i|d %t]fn^\xim ^j^f^eb^t, 
poVi. Ei^od. aOj 26. i Reg. 10, 19. ' 

\ivapairm, fnt. /}^<yofia»/ i) de furfum t^hd^te; 
adfcendo, m^ moveadh locum ^di^m , e loco dTro^ 1%, in 
locom t\q, interdum hiV, Mattb. 3, 16. 5, *l. Marc. 3, i2(. ' 
Lnc. 5, 19« (^ifti TO ^oifca, tectum coitfcendere, coU. Qeil. 49> 
4) Luc, 199 4. (arboirem) Jo, i, $2. coH. Gei\. 28, V2. Act. 8^ . 
39. Apoc. n, 7/1 3, |i. *- De bobihtbns t^#r in regionem 
^Hi^T^m faeieniilkie , Lne. 2, 4. Act 18, 22. ut rSv Esdf. 
3, 1. Neb. 7,6. potiflimum de bominibus ){ierofolyma petenf- 
tibns, Mftttfa. 20, 17. iS; Jo. 7, 8. 10. 12, 20, c6ll. 1 ifeg. 19, 
27. 28, Esdr. 7, 6, 7. 3 £sdr« 2, 18. — De pifcibus e profuH- 
do ^m^r^^^oir, Mattb. 27, 27. col}. Gen, 4i^3. 2^. ^ — De' 
adfcendente in coelum, Jo, 3, i3. 6, 62.'2t), 17, Ept. 4, 8— 
10. Qom. ip, 6. Apoc. 4, 1. ajfdfia ^e, adfcende hnc, fcL 
nd coeli portam. De formula in c^elum adlbendere vid. 
Deut. 3o, i:|. Prov, 3o, 4. Jef. i4, i3, i4. Jer, 5i, 53. Pf. 
139, 8,3ar. 9, 29. colL Job. 58, 19-^38, — Do rebns: 4?/- 
ferri; v. c. de f\imo Apoc. 8, 4. 9, 2I i4,\t. 19,3. coU. Exod. 
19, 18. Jef. 34, 10. i Macc. 5,5i. — De plantis: e terra fur- 
gerey progetmin€tre,Juccrefcere,fi6rere, Mattb. i3, 7. Marc. 
4f 8. 32.. Qt apnd profanos faepiOime. Eodem modo hebr . Digitized by VjOOQIC 56 'jiJ^JB-^Ayjf"' 

jri\v i^ plantis V. c. Jet Sa^ i3, 5^24. 65, i3. -r- a) c[« p*r-* 
' venifrUe ad finem vel in locum, ubi eA a) vel ingredior, in» 
fro tf^nioy v. c. in caulam. Jo.- lo, i. in navem Matth« ^6, 5i* 
*^5, icf, (Jo. 2\j 3. in text, vulg.), in currum A^t. 8, 3i, q. 
d. confcendo navem, currum. — Ji)) vel intransitiv^: perfe^ 
ror i^-.aliquem locom, v.c. de rumore Act ai^ 3i. penire in ^ 
mentefnl. memoriam, iv t^ itaodiaLw. a^; 3& in^ T^rxo^. 
Act. 7, 23. I Cor. a> 9. el^ livfiftoavpoif Act 10, 4. quae quideia 
. 'dicendi ratio noftris eil propriae;!: ex hebraisrao, ^S H^n^Vy 
^repeteuda. Vid. Jef. 65, 17, Jen 3, 16. 44, 21. Dan^ 2, 29. 

IdivafidXXfa, fut. 0X01; \\fwrfwn ioUo , «/«^o, de va- 
riis rebus apud profauos, cf. Jer, i3, 2p« — Med. : avafiaX^ 
)U/f€(i, x^^^P^^^ ^^ eJlevo,nie fubduco; inde: me fiibducQ 
negotio, dijfero aUquid, protraho^ Sic semel inN. T. fen« 
fu forenC ampli^, i.e. non decerno rem, fed pronuntio ,,am^ 
plUu^*, differo, Act. 24, 22. av^vXBXo avvovg, (nt Cicero ad 
X.pccej. epilL Ub. V^ 12: differn me xa aliud tempus) dimifit 
^eofihaictacaufa, distulit cauCim, ampHavit Similiter no<» 
^i ;^inen Termin aufnehmen. 

y Ava^i^aJ^w, fut. iata , adfcendere facio, Semel in 
]N^. T.^ MaHh. i3, 48. de ^avigiis in lit tus yi^iA^c^Tifl/fff , uti 
^ •pnd Xenoph^ hift. graec. I, 1. 2. Refpoudet hebr. nS^n Gen. 
37, 28. Exod. 7, 3. > ^".' ^ 

IdrafiXinta, fot. tffo^, 1) de furAim tendente:, oculos 
attollo^ ith bliche auf, v. c. tlqxQv oiqavov, Matth. i4,, i^ 
'Marc.6,4i,«7^34. Luc.9, i^. 19,5, coII.2Macc.7,28. — oculos 
demiflbf to)lo videndi caufa, q. d. oircumfpicio, Marc. 8, 24^ 
X^uc, 2. 1 , ^ . — 2) de red4sunte ad priora : iter^m %ddeo, vifum 
recipio , de iis , qui caecitate cum ferint orta (Matth. 1 f , 5, 
90, 34. Marc. 8, 25. 10, 5i. 52. coU. Matth. 20, 33. LMo. 7, . 
*^2. 18, 4i— 4^. Act9, 12, 1?. 18. 22, i3.) tum natiya (Jo. 
'9, 11. i5. 18.) laborant. — 3) de perveniente ad finem f. fco-» 
pnm: confpicio^t^idendo QOgnoFco , ich erhlicke, Marc. 16, 
4* Act. 22, i3. ivifiXe^ita slg ojuthv^ ai>t^ non vifum nuno 
[confpexi. Saepiut non legitur. 

^AvafiXfi^iQy mg, ili pifua recuperalio^ Seme} Lnc; 
4, i9.-e loco Jef. 6i, 1. ubi in tertu hebr. legnntnr: nlp^ng^ 
apertio carceris. Utrum ad miracula Jefu, an ad doctrinae 
lumefi reforenda lint haec verba , incertum eft. 

u^va^oam, S, fiit. fj<rai, yocem attollo, i. e. magna 
- \f0ce clamo, uooiferor. Saepiut in verf. Alex, , ter inN.T, 
Mattb. 27, 1 6. Marc. 1 5, 8« Lnc, 9, 38, 

*AvafioXri, S]g, fi, (ab avaSaXXouoa qnod vid.) mora, 
cunataiio. Semel Act. 25, 17. avafioMiv notf^anBfog, (nt 
apud profanot v, c. OionyC HaL A. * 1, 33, Thncyd. 2, 42,) 
conctatuA, n^orat nectent. 

Hfifaitov^ ov, vo> (u q* unif^ov quod habet text. Tnlg«)^ Digitized by VjOOQ lC ATHAT ^ 

i) conclave qnod felo efLattius (^B^/yeh. Mfnw iv& r^ir 
fifp et TO vn^Qihv o&i/iMa. 3) co^naculwn» fiis, Miurc. i4> 
i5. Luc. aa^ la. coU. Act. ao, 8. > 

t^jrce^^iitlM, fat ^, med. cSi^iUofiaft, ml^ 
faeio , quod aliis antea ijnotum eralv De Tariit rebna dir 
ctum yario modo Terti potoft. — De rebus j quae erene- 
mnt: annuniio, narro, (Marc. 5, l4^ iu text. Volg. ilbi^ 
nt Ikep^ in codd. , cam ttnayfiiJiM periotttatam eft) ib. e. 5^ 
19. Act. ^4, ay. i5, 4. i6/38. a Gor. 7, 7. defero jbA m«gir 
Aratam Jo. 5, i5. — de rebaa inturii: praenuntio, JiS. i^ 
i3, — de evangelio et rebus chri/Uanif : noiumfacia,, Jo^ 
ceo, Jo. 4, a5. 16, i4. i5. a5. Act. ao, ao. 37. Rom. 1*$, air 
I Petr. 1, IX (bebr. ^jnln, Deut. 8, 5. Dan. a, 9.) ^ dje 
male Ikctis: yo^dor^ pr^tfor^ Act. i^^iS. 

l/iifay%vvum, «5, fut. ^oo», regigno, re^enero, quod 
in cod. graec. Y. T. non liabetur, et in N. T. folummodo 
\ Peir. 1, 5. a3. occnrrity ex ufu loquendi Rabbinoruni 
illa&randuin ^ft, qui nv^n n»^ i^ creaturam notHun fieri dice* . 
bant eofl, qni vel ab idollol^tria ad veri Dei cogmtioneBi^ 
rej ab infcitia ad fapientiam , vel a vitiofitate ad fanctitateiil 
perduceba^tuTy vel qOibn^ novae vireB rpiritualea (ut facer» 
doti per unctionem) vel nova feUcitai> novaque fpei dabfT. 
Inr, ' V. c, Abrabamo promiffio proUa et ittiperii in aliot^ 
iitqne quibua peccata remittatitur ^ quiqtie eo novae feUcita'^ 
tii fpem aocipiunt. , Vid. SchoeUgenii borae hebr. eJt tftlm/ 
ad t Cor. 5, 17. — 1 i^etr. 1, 5. ai^efftfipig f^iiUQ slg ilniia 
CSjav itemm noi generavit ad fpem vitae aetemae^ i, e» 
fpem illam excitavit in nobiiy^ confirmavit nobiiy ita ut 
oovam jam agamui vitam fpe felicitatis plenilfimam^ -*— 
Ver£ a3. armyaYSfi^iiipoi , ad cbriftianam probitatem dcn|io 
natiy ad vitam meliorem excitati. cf, Jo. 3, 3. a Cor, 5, 17. 
Tit. 3, 5. ^ 

yitaykvwitnoi, fut. yvmofiUh i)vel: ad cognitionem 
perpeni0, vel; aUoa ad cogniiioneht perduoo , notum, facio^ 
Vid. t/A^a, Pofteriori fenfu i/tfafvfdmtw rag af^Qtiag, Orat. 
ManaflT. verC 11. ilefych. lintYmeom»' avaYro^^i^. Dicitur 
a) potiffimum de iis, quae legendo cognoviiimsy legendo 
eognofco, legi et ideo nopi, Hattb. la, 3. 5. 13, 4. ai, 16. 
4a. a Cor. 1, i3. a afaj^miaiceTS iq »al &n4}^iraiaif£Tf quod aut 
ex epiftola mea aut aliunde jam cognoviftis. Apoc. 1, 3. •— 
Inde 3) fimpliciter aotum legendi indicat, lego fcl. cog|io«. 
fcendicanla^ Mattb. a4, 15. Marc. 13, i4. Jo. 19, ao. Act, 
8y a8. 3o. ^ij a4. Epb, 3, a. a Cor. 3, a. aya^^^rckNneo^ci^^ 
fenfa jnetaphorico : quae legitur, i. e.' confpicitur, paliim 
' eft, — 4)lego, nt alii cognofcant, praelego, Luc, 4, i6« 
* Act.. i3, 37. i5, ai, a Cor. 3, i5; 1 Theff. 6, a;. Cjolk 
1 Maoc lo^ 17« Digitized byGoogle ^. $9 ^ U^AF 418, ig. Gal. 2, 3. i4; — verhis invitixm adigo, eomp^Uo, 
Matth. i4, aa. Marc. 6, 45, Luc, i4, 23. Gal. 6, 12. Itii 
( ittfaYxa^m Prpv, 6, 7I — efficio , ^t altei? quid (aolenf) 
ftciat, 2 Gor. 12, i^. Saepius non le^itur. 

Uvaf%aloqy alii,^aiov, ^X avoYT^aloq^ ov, o^ fi,n^-* 
^Jpxriu^, ct quidem a) fhyfice n^cejjiirim a<J vitam fuAeii* 
«andaiti,^ l^ Cor, 12, 2!>. Til. ?, i4. avayitalai J^fifo* i, q. 
graeci fo avpkfitaloff^ '^i^e necelTaria fubfidia appeUant. ~ 
Act. 10, 24. avaptatok fffihiA, I^atiiior, amici necejfarii, graecii 
niiixim^ de cognatis ^icitur, h. 1. de amjcia cpnruetndine qi)p« 
tidiana neceAariis intelligendum. '£odem modo ap. Potyb, 
•8, Ij. Eurip. Androm. (>5i, — b) nec^^riue propter r^ri^ 
ConilUionem, rei idon^M, lUilia , noftrtmr angemeffia, 
^rforderlich, Phil. i, 24< ^t in forfnulf^ oi^^^^cifdv^^i^cr^oi» 
9 Cor. 9, 5. Phil. 2, i|5. coll. 2 )|Ikbc. 9, 21. o) logiceneces^ 
/ir/f^j» Hebr. 8, 3. (i^£r d^aftaio^; unde neceflario fequitur^ 
fl) ex praeeepio f. offifcio necejfcariae , hanejiufi, Act. i3, 46, 

>|5l. T, npn yepetjitur, 

^A^affiae^\^%, i^dv. coc^cU^ 9^e^ ^ F^tr. 5, 2, In 
^pd, gr. y. T. i^pn liabetur' 

v(y ay ^fl, i??, ^, latinor. ri^cejjita^^ Pe quavia neces« 
^tate , "quaecunque iit. 2 Cor. 9, 7. j§ «mfiriT^, coiicte , no« 
iponte. Philem. v^f, iJk' naxa ^{Lvittj/i^, coactnt. ^C^or. 7,37. 
|tf| ^^ cmjj^v, qui QuUfi neceffita^e urgctur, Speciatim 
a) neceffi^<$8 ex lege vel mpre ort|i, tuc, 23, 17. coll. Jo. 18, 
99. liobr. 9, 16. Roitt. lif b, fieeeJJit4iB mcraUe 1 Cor. 9, 
,a6. •^ '\ii)neceJJUet8 ^nfecuiio^ logicoB, hchr. 7, 12. i^ 
^vdfxtfi, nece|r^|riO) confequitur )am. Ib, c« 9, 23* ataiYini 
pvy fol. taifi^ neceflario cpnfequitur. — p) neeejfitas rei 
ipfiu^ v^l e rerni|i c<niditiope pr^a; M^at^h. 18, 7. Hebr. 7, 
^27. &i;ay%ri9 ^X^t^v, i^ebere', opa« hnbere, d) iNeceflitas uti- 
Jitatia, (iUc, i4, 18. eyoi afapt* condncit ini|ii. Jud. verf. 3. 
^ayit* €)ljta, oitile judico, — ' e\neceffitaa fali , vid. Sap. 19, 
4* et cam-liaec iit tri(H9: t>alqmiiaey mljiri^, Luc. 21, 23. 
\ Cor. 7, 26; 2 Cor. 6, 4. 12, 10. 1 Thefl. 3, 7^ Praeterea 
non legitur in N. T. — Jn LXX. verf. faepiuf ^ v. fc. Job. 7, 
-i|, |5, 24. Zeph. I, 10. ppift. Jer. verf. 37. 

^AvpfX^Qi^<^, fut i(Toi, recQgnoJco, Semel Act. 7, 
-fSi^rfytBn^fgi^f^^ (G^n. 45, ^. ^n^nn) ^cognofcenduih fe 
|)i-aebuit. ' = • ■ 

y/yclj^yoigiC» fotCi ^( (ab arftj^ivwrricc^ qudd vid.) ^c/M>, 
f^fctus Jegendi , A^^- ?3, i5. a Cor. 3, i4 — i Tim. 4, i3. 
"frgoifBxs xTj ^rafvwoBk fcl. librPmm ffkcrprum. — Neh. 8, lo. 
§ Esdr. 8, ^. 9. 19. (coU. Esdr. ?, 1 1. <2. 21. Prp). Sir. 

Wy^y^n ^^^r «S«?i i^yffc/^f/y^ «ft*co^ dtico in focttm Digjtized by VjOOQ lC aliioreili, iliotiim in htutn\n9itm%i hiHtmff&ir^h* I/tic4, 
5. 3; 2a. 33, 66. ar^cej^or fcl. in ipfas Caipiiae aedes. Act. 9, 
S9. 16, 34. — iluc et pertinet formnla: updjBiP tijif wSb^ 
naT^m in maris altitiidinem (fargere enim yidentnr aquae # 
longinouo , Lnc. 5, 4. Job. a6| 1 a.) dncere , naueni Joiugf^, 
cr€Uh, jolver^ , graecis nfitata, et iijfwftfi&ai, fcL iy ^Xoif:^, 
uf plene legitur Act. !i6, 11, i e. ^W auehi^ abfchiffi^if^ 
et faepins xtbire Hmpliciter rerti poteR. Ita legitur Luc' 8, 
22. Act, i3, i3. 16, 11. 18, 31. ao, i3. ai, 1.3. 27} 2. 4. \%. 
21^ a8, lo. 11. Htfyeh. ayciTonro* «rtirJla^. — ^) ^daclip, 
e loco inferiore, motum e loco indicans. Itain fcnrmula 
&vaY. In yaijpcSr i. e. ex hade , infemo. Rom. 10, 7^ Hebr. ti^ 
30. Pr 3o, 4. 71, 20. h^br. nS^ri , coll. Sap. 16, i3. 9t^ 
3. — 3) abduco, Hatth. 4, V.' ' coll. Lno. 4, i. a Macc. 5^ 
9. — - ^)addaco, ^ct |2, 4. ayci/. t$ loqi BAer^ conta 
popnlo, coll. ft Macc. 6, 10. -^ de victimis: adducere ad 
altare, i. e offerre, Acl, 7, 4i. colL 1 Reg. 3^ i5. Ihrodoi. 
3,60. Praeter^a non legitur in N. T. . .» 

jivaiBixttVfgi^, €t ifaiuxvvio , Uxt. Sefi^, 1) elatum 
ihlignid mou^lro. a^ notum ffieio, dedaro, Act. 1, 24. -^ 
S) denomino, eligo, creo, quia electi pubtiee reniinoiabantttt 
Luc. 10, 1. Ita 3 li|acc. a, i4. de templo, et 3 E^r. 1, 34. 
43. 8, 23. 2 tfacc. 9, 23. 25« de regibns et pmefectia,. uti 
faepiffime etiam apud prdfattol. 

Uvaitihg, mS, ^, (Vid- afdiBixwpu) 1) oftenfib 
Sir. 43, 6^. 2) inauguratio, Luc. t, 80. nifi h. 1. vertenckimi 
usque iad tempns , qno populo doctor diTinus palam fieret, 
v^ pnb^ice declarandus elfet. 

ZivuSixofiai, fm. h^oiim, inme fufcipio; tropioede 
promiffionibus Hebr. 11, 17. nbi &9om^6u^ fimpliciter eft 
particeps factui, Vid. 2 Macc. €,'i 9. ubi ^ morte dicitur^- 
Apud me recipio, Act. 28, 7. aitopiSeScifi. hospitio excipitni» 
cf. Aelian. V. Hift.-4, 9. 

Uvadi9)afiii, fut. A&roi, 1) furfnm do^ a) produeo, 
profero, Act. 23, 33^ de cpiftolis: trado. — Legitur prae^ 
terea in Cod. graeco V. T. non nifi Sir. 1, 20. 

' Uvaii^, £, fut. ffam, 1) m tniam redeo, fniam 
recupero, De Cbrifto Rom. i4, 9, Apoc 20, 5. in textu 
Tulg. — 2) tropite: a^ deperdituS| qiiafi mortpus, vitae 
reftituor, vilae f^lir.itatem recupero ^ Luc. i5, 34. 32. ^— 
h) vigorem recipio , idf lcbe auf, Rom. 7, 9. de prop^fl-^ 
fione ad vitia. Non lcgitur in cod. gr.,V. T. nec faepiua 
inNrT. 

lifatn^itoy S, fnt. «}<Tw, quaero, inueftigo, ich fuphe 
auf, Act li, 25.* (et Lnc. 3, 44. in textu vulg.). coll; 3 Maco. 

l3, 21. ' 

* Uvati^ffvm, et ^yafcirrv/a, fot ^iAw», cirigo. M^. Digitized by VjOOQ lC ^tmtiumfiA» m$ /hccinfp, idh gurt» fiuc]i auf i qnpd fiiOM^ 
Iblebant ori^ntales, r\e, veAibua ^is et ,ad pedea usqu» 
demilEs impedireiitury fed ad' negoti^ facienda eOent expe*^ 
ditiores. , Inde tropicej^roiTy/iM^ paraii^Jtim, i Petr. i^ 
,l5. Ht niH Prqv..3i, 174 Jer. i, i?» et lati|i(or. accingo me. . 

!^ifa(oi9r^^eoi, , jS, fat ^ai« (ex, am ^t {iu?n;^iai, 
incindoj refdciUo) ij^nem afflatu refiiscit^» no extingi)|itur, 
Metapborice: re/ufclU), egcko. Semel i^L N. T. de doai^ ^ 
ipirituiUibus 2 TiQ>* i» 6. Vid. Ges. 4$i uj* l Macc. i5, 7, 
«fsiiBmvpf^s ro.t^fiaiMia. Saepius apud pratknos, , , ^. 

*4va&aXX(o,iut, aXS^, i) regermiao, retnre/co, Sir, 
,A6, la. 44, la Sap. 4, 4. ^ a) transitive, «CKnfu hiphilico, 

^••nn^Ujn E«ec|i ly, a4)/)roi/i«.o, v. c. iropnotv Sir, ^,10^ . 
>einde 4« rebu^ bonis ^ietaphorice : largUer produco aliq^id^ 
qfficio ut./U. . Itfi /iyad-tfjUUfr «i^'^» euilo/uir, felicitatem 
/efficere, Sir. 1, 18. u,, aa^ In t^. T. Cemei Phil. 4, 10« 
»fe&ak%xB To VTTe^ iin^v tp^ntf, curain mei iteri^m )iabetiS| 
i. e. beneficia larga mibs praeftatis. . 

jiifi&eiia, rog, jo, (ab &ifa%i&ri(ik, repono) in codi- 
cibus laepe cum di^a^^yia , a quo ^mtiq^idtus diverfum fulfle 
•non videtur, pfsrmutatnry et eft f^ quod Ifeo, det>oveiur^ 
90 uffni&iiAivov T$ i&io^ ut iSm^o^ expiieat, snrj Hebraeo* 
dromy.Levit 27» 98., nuv iav diraTSi}'^ .fcl. t(JS xupM^# ut 
legitur Levit. aj^ 29. Quomodo hoc iit inteUigendum e 
Jocis V. T. Citis apparet. 1) Anrum et argentuui, bello 
captum ava&iiia %ij^ &t^f dicebatur , quatenus in tabemacolo 
Sbcvq reponehoLur, igitnr donarium i, q, ava&rifia, JVum* t6p 
37 — 39. Jof. 7, 11. ai. a3., ubileguntur: uai B&tjuav aita 
iiromi kvqIov* colL c. 6, 17. 19, a^. 9) Animalia di(5febantur 
ma&Sfia jcv^« quatenus morli de/l^nabaniur et victima^ 
immohbanlur Deo. cf. Levit. 27, aS. 39. Deurbibus ejus^ 
que aedi&ciis et incolis et de populis ufurpata, for||iuIa illa 
indicabat, eos interitui, tanqnam viotioia maxima I)eo offe- 
«^nlla, eflTfe dcftinatos, Jof. 6^ 17. 18. 3|. Num. ai, 3. 3. 
Inde djroi^^efia omne quod inlerilui e^ deuotum Deut« i3^ 
17. 30, 17. et yivbo&ai ava&ifia Jo£ 7, i^. interitui deftinari* 
Denique 3) deie/landum, abonunofiaum , quia^ qtiae inte- 
ritui deftinata erant , attingeie, habere non licuit, vid- 
.Dmit 7, 36. — Hinc in N. T. dro^, i) t^olum Deofactum, 
Act. 33, i4. dra^^^r^ avt&tfiaxloanmf iavtovs, voto volun<- 
terio nos obftrinximus^ de quo hebraiimo cf. Deiit. so, 17.— -• 
,a) piaciUsim, qui aliorum loco mortem fubit, Aom. 9, 3. 
uva&^ hlvm dfro roS Xqmtov, a Jefu morti deftinari tai\quam 
•piaculum. Oal. 3, i3. irardoa, Sir, 44, 17. avxAXhMyiAa in * 
cadem fere feptentia, et 4 Macc. 17, 33. Eieaxar et feptem 
fratres occip ^nixiivxov rtig tov i&vovg anapTioc dicuntnr. — 
3) ^omiftandiHfh dstejlandum. i Cor, 12, 3, Xiye^f avd&ei»a, Digitfzed by VjOOQIC » ' ' ' 

impiuini deteAimdam kiibere, majedtf^re. Gal. i, 8. g.^ 
inadtiia ibtmj deteSabile fit, reprobetar; t Cor. 16, 22.' 
^roi aifoi&Bfia. — Praeterea non hdbetur m N. T. 

jira&efLati^i», Tat. lac$, (ab avwd^tfia quod vid.)' 
1) detfoveo, iH^um facio Deo, Act. 25, la. i4. ai. voto me 
dbflringo. a) </^if m« i^f^o^ milu imprecor dira , Malrc,' 
14,71. Saepius no<i babetor, 

^Afa&eoiQdat, S, fut. tfrw , /pecio, iniueor, conjidero; 
<)cnlis Act. 17, a3. mente Hebn 15, 7. 

lifa&flli^a, tog, ti {tib arati&fnu) , qnod reparatur et 
Deo dicatar : pof ilEmum dona , quae in templis deorum fnr- 
pendebantnry vel reponebantur et yo/wria- vocabantur. Ita 
femel Loc. ai, 5r Caetemm Ytd, yiri&efia et ioca Judrth/ 
16, ig. 2 Mace. u, i3. '5, 16. 9, j6. 3 Macc. 3, 17. 'Num« 
16,37—39. ^ ^ , * 

. iiifaidBia, ag, ^, (ex & priv. et aMfu^, pudor) impuJ 
ekntiaj — ^ imporiuniias , - — periinacia. Sehlei Luc, ri, 
B. ubi imp6rtunam pertinaeiam fignificare videtur. Etiani' 
Jer. 8; 5. adjectiv. avatdrig eft pertinaxv ' \ • 

jivaiqBatQ, k<aq, 1}, inierneeio, caedes, Serael Act/ 

8, 1. (et c.-aj; ao. in text. vuig.) Jadith. i5y 3. a Macc;^ 
5, i3. , » r. 

jipa&gito, fi^ iht. ^ffai, mcfd. «yae^eo/ia», 1) ^mo ^oZ/b^' 
fufcipio , Exod. 1, 10. Num. 16,37. — ^® infantibus di- 
«tnm, nt ladnornm ttSUere (v. c. Teretot. And. 1, 3. i4. ib. 3, 
1. 6. Adelph. 5, 3. a3. CMvr. Div. i',ai.), eft: infantem humo 
foscipere , fuum declarftre , alere ,- educare, Sic ' A c t. 7 , a 1 . 
et (aepias apud profano». HefycK liratQBh^ to jex&eV ^ 
ivatgi(pBir> — a)e medio loUere; de rebus: abolere , prqfii-r 
gare, tdfuapriuate. Sic Hebr. 10,9. Simililer Teft. XII. 
patr. «p. Fabr. C. Pfeod. I, 68i. '^. T«7r£^aKTK ivatqhl to lilaoq, 
^ listafou», ifaiqet trpf mtBl&BMr, luu q^vyadevei ro (TXotoQ, — 
et p. 691 : ara^govrteg tor iidfioXor h toiis iya&alg vficSy 
^(foifiei» — Xenoph. Cyrop.1, 1.1. armQeXr tipf okvyoQ^iiar,^ 
I>e hominibns: e medio tollere, pita ptiuare , Luc. 22, a. 
frtfc/</€zre*Matth. a, 16. Bovtov ^tat^Tr Act. iS, aj . fupplitia 
i^^lcere Liic. a3^ 3a. Aet. 10, 3^4 la^ a. aa, ao. Saepiifime 
«pud LXX. et profan. ^. 

^jiraltiog, tov, i; i, (exaprip. et ttitior dulpa) irt^' 
Jhns , quifine tidpa efi- Bia Matth. 1 a, 5. 7. ^ 

Hrata &liw, fut. lam, 1) erigo^ 2) me erigo. Saeplui 
4e jacentibaa ubi itenun eredifedeM; ita Luc. 7, i5. Att. 

9, 4o. 

^Araliia%rt%^,tvX.{m, rtn/^v^, infiawQir^ refiiiuo 
in prifiituim fimiAm ?L io4, 3o. lo^, 5. Thren. 5, ai. 
Sic Hebr. 6, 6. irakavfiCei/v (quod quidam hic p^ve.ex uia 
Hifioitivi «eltvl pro pdKro apAd Uebraeoa ialeiiigaiit, idil 1 Digitized by VjOOQ lC rectias^actitf de ^octoribiis cliriftiaim} dg iitttivtHaf, xeda^ 
cere ad poenit^iltiatay ad fidem priorem eos ducere. 

^Afv^Ka^voto, S^ fut. diam, renouo, i. q. atfaufuvOifa.. 
tn N. T. non nili a Paalo ururpatur de illa animi emeuda* 
tioney qOae in Chriftiano efficilur per fpiritum ranctum^ et 
cufn in vera rerum diyinarum cogiiitionc^ tum in (inceip^ 
fanctitatis ftudio cernitur. 3 Cor. 4, 1 6. o ^(fiO^Bv {av&Qc^noq) 
iivuiaxi^ovtat, , quotidie renovatar, i. «v crercit, uovus ille 
liomo ^viog av&Q(iiiiTog ColoIT. 3, i o») , quem fpiritus ianctu^ 
in me ,creavit ; i. e. qubtidie ahimus creicit Cognitipne^ vir- 
tntCy fpe cbriftiana. ColoiT. 5, lo. uffaxaivoiiisvog tlg inlr^^ 
fvmmv, teho vatus ad.cdgnitionein, i. e. cognitione irnbuta^ 
iapieiitia nova fpirituali ihftructus. coll. Eph^ 4, a3. 

^Jivanaivtaaii^ siug, ri, renou^io. Deinde apad 
Paalnm laetapliorice ea mentis mutatio, quam fub v. avoMahvw^ 
defcripfimas. tlom; id, a. ^sro^o^oixFi^iu t^ avo^yJmk 
tov ^g, iran^ormari mentis renpvatipne, i. e. menti% 
eipehdatiohe hoVi fieri hoh^cs. . Tit.. 3« 5* ubi baptistnai 
appellataT Aoi/t^i^ uvaMmvta^mg tov ^vtiiUvtiig ayiov, ba}« 
heahi, ^o fpiritus fanctus nos novoft reddit hoinines, qa6 
hovul homo ih aobis treatviv toU. Jp. 5,6. . ' » 

^AvanakvnifB, fut. ipdf (ex ava tl KoXvn^m, ^o) 
i^elameti reirako, reueio^ deUgo. *Deilt aa, 3a Saepiui 
^ tropice de intellectui quafi velamin^. Ita a Cor. 2, i4. ih 
kaXviifAa fiig uvoiuxXvntofUfoVf vdameh non retracl;uin eft 
^i.^e. ignorantia, intelligentiae defectoS, hoii fublnta. Ibid; 
irerf. i8. avaMiiujJLvimivtf ^fO9iifnt0f detecta fade (coU. verC 
i3.) i. e. fine impedimentd , cUnftime.. cf. Job. aS, i6. Ie£ 
J22| i4. Tob. i3, 7; 

Hvaiiafinto3i fut. yna^ (quod in LXX verC ihaxime ^ 
nebr. ^^ refpohdet) i) reflecto^ recttrvo. 2) reflecto mei 
refieclo eur/um ^ ret^rior. MsLtth. a, 12. Act 18, 21. Hebr; 
11,5. Dicitur quoque Ln^c. io, G. de vi benedictionis ad be^ 
hedicentein fedeunte. t^raeterea non legitur in N. T. 

HvuKBiiiakj, fut. edrojuo^, i)JUmJum; graeci 1r. b.'M 
Uatuis et donariis. lu f^el iu N. T. Marc. 5, 4o. in textil 
Tulg. plahere^ectamibi a Gkesb. — ^ 2) dUeumho; Jo. 6| ii^ 
de iis, qui more veteruth in lecti) triclinAribus di^Ctiinbebant 
admenfahi; Jo. 13^23. toli io, i, 18. tnt. i^, 22. Matth. 
8,/ li. 26, 7. 26. Marc. l4, 18. 1$. i4. — Inde 3) conui^ 
vpr,, Matth. 9, ib. Luc. 7^37. Coll. 3 Eidr. 4, Id. avoMd- 
fisfvog con^>luay UiijLh. 23» ia la. Luo. 22,27. Jo. iS, 28^ 
Saepiui non legithr. 

^ llvake<falui60, S, tutMia, 1) in unum caput redigp, 
Jummdm reitepeto L compre/iendo; ich recapiiiUire. Sic 
(aepiii^ de oratoribus fummam rei in orationis fine rep^tenti*^ . 
^Mi ,^l«^fmcc4(iMdV^ dQ.rebttS yfmsi^t et diTe^fit cUctunii Digitized by VjOOQ lC JNsA U \ ktix comprehsntior, iii nMm ^[blifi r«a6 f^in unUm capuit re^ 
coUigon Ita Rom. 13, 9« de legibi^ diverGs in una^oric 
mutui iege comprehenfis; £ph. i, la de Judaeis et pagnnif 
in anam ecclefiam coUectis; . cf. . Eph. 2y i4. 1 5. 

If^vakllrio, ft^ fS, i)recliriOj jfacio^ ut atiquis recli- 
His jaceat. Lqc. 2^ 7; de ififaute: repono, ^ Marc. 6, 29f 
Lno. 9y i5. 12, 37.' Mattb. i4, 19. de cibo tcfcreandis: /acio^ 
dUcuinbere, Jubeo^ ui recumSanl, — Med, Hta^ivo^ai,, cuf 
eoenani accumboj coriviuor. Luc. 7, 36. -r^ Mattb, 8, li^ 
Luc. 13,29. „convivari in regnaMeiliae^^i. e.,huju8 regni eju^ 
que felicitiitiji participem fieri. ^ejriore^ eiiim Judaeos arbi- 
tratos elTe^ magnuih ih MelBae regnp e^tilum locum ette hA* 
Wurum, notum eft. cf. Schoetigenii horr hebr. ad h. L 4 Esdr^ 
o, 38. 6, 49. fq; Inde Feryator in r^gho fuo defcribendo fae^ 

5iu8 utitttr formuiis et imaginibuft ab epulo ductis , iani|uai4 
udaeis nolilfimis. vid. Matth. 22, 1 fqt}.. ?5, 1 fqq. 26, 29. 
Maro. i4, 25. Luc. 14, 15 fqq. 22^ 16. i8i 3p. — Saepius 
Hon legitur. 

I4vak6ni<6, iut. 1^01 , i ) repelld > reiundo. 2) cohibed, 
Yemdror, Sap. 18, 43. t^ ^^PV^» iram cohibere, poenam re-J 
tardare. PhHo de monareh. p. 821. oQiAuq araxi^ai impetum ' 
reprimere. Sie ferael Gal. 5, 7. i^ textu^vurg. ubi Grlesbi 
hikotfte* Vid. lyjio^ial'. 

y^vAkgal^0fy fut. afy^ ■ isxctamo ^ l^dci/erorj ich Gclirei^ 
tnf ; fnagnurh lildMorem edo. Marc. 1, 23. 6, 49. Luc. 4, 33l 
8, 28. 23j 18. coll. 1 Sath: 4, 5. Joel 3, 16. Qin textu heby. Ci 
4| 16.) Sa^piiis non habetur. ^ [ 

HvdxQivia, fut ifw, (ex ava ei hqIvo} discernoj Judicdy 
|)roprie de ^ dicitiir, qui eb, ut jndicium poflit fene, per-^ 
venire ftudei Cht aya fit ad finem teridentis) ideoque eft i) 
^examind, inpeftigo^ fcrutor, et quideni ftudiofe, Act 17^ 
H. (LXX hebr; -^gn 1 Sam. 2b, 12.) — i Cor. 10, ixb, 27^ 
Yvfieir dvaxQtvoviBc , nil anxie inVeftigant^ fcl. utruin fint 
cames e victimis gentiliuih refiduae, (qu^e in foro vende* 
tianthr) hec ne.. — Senfu fotenfi: ekamino caiifam, reuni 
interrogb,-ich yerhore gerichtlichj Luc. 23, i4. Act- 4, 9^ 
a4, 8. 28, i8. coll. Sufann; vetf. 48 et 5i. — ^\judiciun% 
fero^ remdijudico; 1 Cor. 2, 14. i5. et quid^m nxX judicid 
comprobo, probo, laudo , 1 Cor. 4, 3. 4; aut judicio //n/>ro&ai 
4amna, riam Judieo , 1 Cor. 9, 3. l4, 24. ttvcqe^rfitcu i. qi 
iXif%^an, erroris , imprdbitatis^cohVihciifcur, vid, vetf fq; — ^ 
et fenfa forenfi Act. 12, 19. qiiia ibidem fequitur^ caftode« 
Aductos efle firl. ad fupplicinm. Phavorin, yivaltflvoi' ro 
nfaid^iv i^a^w , d mlmg ^' i^aKoS^ inQoi&fi. — ^AvanglvBiv* 
i{eTafc*y, avun^jp&avsff&cu, in^i&v, iXdyx^/ fi^^^K^^ 
^ Praeterea non legitnr in N. T. Digitized by VjOOQ lC !64 A Tf AX.— A N A A 

tiQjf ccat/ae eognitio, iaquiflito. S^mel Act a5, 26. et femel 
in V. T. 3 Macc. j, 4, .eodem fenfu. Phapor. I4raitq%ati^ 

Atanvnxia, ftttt^ai, (ex d/¥u et jcuWroi fel. r^v xscpoX^y) 

1) caput erigo, captU attoUoj quare LXX ita verterunt hebr. 
tt|Nh Hw^ Job. lOy i5. et Luc. ai, :28. conju|)gntitur araxinf;onra 
^oi inaQOTS tug x&paXu^ iffiSif, quornm'quidem hic fenfus eA: 
bono J8fh animo eftote, tt etiam apud profanos faepius. — 
Jo. 8, 7. 10. ubi de eo dicitur, qui antea ibid. verf 6, 8. jc^- 
ta nwffo^ dictus fuerat, i. e. qui caput folum verfus inclina- 
verat. 2) corpus erigo, corpore erecto fto vel incedo.' Ita 
liUCi i3, ii^ ut intelligitdr e v^rf. i3. ubi avmi^io^iri opponi-* 
tur. Saepiut non habetur. "^ , 

HvdXa^kpivtA, £\itiXl](^f0Hm, i) furJUm toUo , in die 
Hohe nehmen, aufiieben, Ezech. 8,3. Oan.4,9i^ In N.T. hoo 
fenfn tantum in formula avtkfijfp^iii di roy oiqavoVf. fublatua 
eft in coelum, Marc. 16, 19. Act. 1, 11. 10, 16. vel owihfy^f^ 
fimpliciter, ubi tlq rov ovo- fnpplendum , Act. i^ 2. 2sr. 1 Tim. 
S^ 16. Eft hebr. c^ib^n S^»^ 2 Reg. 2, 11. Caeterura vid, 
2 Reg. 2, 9. Sir. 48, i4. 49,^9. coll. 44, 16. ubi futh^.&tj pro 
&VBXri(pd'fi. 1 Macc. 2, 58. Tob. 3, 16. Inltaiar avaXa§uv ri 
fiVBv^a fiov, de morte. Ita et Philo avaXaiifiavofMfog (de vi- 
ta Mof. p. 696.) de Mofismorte. — ^)Ja/cipio, recipio, — 
In navem Act. 2t), i3. i4. — in equum Act. 23, 3i. eqiio im-. 
pouo; — - in focietatem 2 Tim. 4, 1 1. coll. Gen. 45, 18. — ia 
bumeros, in humeris fnblatum fero Act. 7, 43. vid. Amos 5, 
25. nbi eft mv^. Solebant Teteres fimulacra Deorum multa. 
Jpompa circumferre. Yid. RofenmiUleri Schol. ad locum 
AmoE, Num. 1, 5o. et KHnoeL ad loc. I.Actor. — Denique 
de armis eft: arma repoCta fufcipere, arm^ capere, Eph. 6, 
13. 16. coll. Deut 1, 4i. Jeir. 46, 3. 2 Macc. 10, 27. et fae« 
piu8 apud profanoB. Vid. etiam 2 Macc. 6, 23. ubi de coaft* 
lio dicitur. Praeterea non habetur in N. T. 

HvaXrmfi^q, fusceptio, rec^ptio. Semel in J^. T. Luc; 
9, 5i. de afcenlione Chrifti in coelum. Eodem modo in teft« 
XII Patriarch. ( Fabr. Cod. Pfend. I, p. 585.) eo9g avaXrjHpmg 
cevTOu,' usque fi,d tempus^ quo efferetur in coelum. In V. T* 
non legitur haec vox. 

HvaXiiFnaf, pro iniiGtato avaXooi, a qno fut &vakwiu»p' 

2) in^endo, Sap. i3» 12. 2) confumo^ aboleo, perdo* Luc. 
9, 54, 2 Thelf. 2, 8. Gal. 5, i5. (Ari tmo ak^koiv dvaluf&ifre, 
i^e ipli cauCn interitos esciftatia i. e. aliis anfam praebeatis voa 
perfe^uendi et opprimendi*' Suapicor autem, apoftoiura fcri» 
bere vc^nifte vno aXktov five oAXotQioh* — 

'^•^aiof *a, ag, fi, proportio, fimilie ratio, Gleich»* 
lieitiVerluUualk l^eiiiol iuN. T. Aom. 42^^6« ubi KaTu ttp^ Digitized by VjOOQIC AmA^ftm Hjs fifaTti>g plorttniipWprete^ v^rtofatt prorati<^ 
ae ¥1011111 et fiiciiltatuiii wDeo foaceflkraiHy L q; verf. 3. nu'^ 
%a TO ^£T^ t^ fr«(jT«ki^. Poteft vero etiam nifftiq accipt feti^ 
Ca €>b)ectiT6: pro ratioiie fidei^ qttAm aIii t^ Tr^o^i^reuorr» 
i e* docenti, poHffimnin de rebuA faturis, habent. cf. I Cor^ 
x4^ 39 fqq. ^ in ^raeeo boi; Vj T; iion hftbetirr. ^^vaUfiof 
Sap. i3, 5i V 

V4voia)^^{ofiai, i)'r§pulo^ fecuiidanl proportiohem 
aliqind conftdero, ut arithmetici folent in ooroputahdo. 2) 
igcnfidtro, perptndo iimpliciter, ut 3^Mdcc# j, j, Eodem 
Hiodo accipitur H>ebr. 12, 3. nbi auteih hiallem rertiere eonti-^ 
flerando comparare j &vu3ijofiaaad'B i. e. reputate igitur Chri<» 
ftitrai9i^aTa etveftra. 

"Aiffftlog, ov, i, ij , (ex o jpriv. etuXgfal), ialfioarens^ 
deinde infipidtt^, fcUuiu. Semel ^lare. 9, 9o. ubi UXag iiva^ 
imp lal fine iaie eft fal corj^ptum, iheptum, fatanm^ aori* 
te<Hiia Kia deditutum. 

HfuXvo^g, eoig, ^, graecis oSi diifobitio, — - disioiutid 
ibcieUtif ^ diMceJfuay — difceflua e yita, fnbte. Sic femeL 
d Tim. 4, 6. et afaXvoai Phil. l, a5i ubi vid.SchoMgenius ih 
hor. het>r. /^ikilo in fli^b; pi 991; eodem fehfu dixit teiUvTaicl 
iwaXvtng. 

' td9uXvm,iut vi^, i}di8foit»Oi ISir. 3; iS; a) abeoi 
iiscedo, Judith. i3, 1. a^iacc. ia, 7. — net yninhs redeo^ 
teveitor^ Luc. 12, 36; bolL Sap. 2, i, 5, la. 16^ i4. — 3) 
diecedoe vita, redeo ad D^um ^ morior, Phil. i, 23. Saepiua 
^pud pl^fanbSi ih cod; V. T. graeco hbc reufu vero noil 
l^tdTi ^ 

^^ya^a^ti^ro^, oi),' 6, '^^ (ex i priv; et &fAaQtavf!^ 
nifertA fdni caufa litera i^) 1) hon aberrlms, ia) nonpScdane$ 
fine peccato ejtisque culpa infona. Vid. ^a^dvta* Semel 
Jo. B, 7. c£ !i Macct C, 4. Deut. 29, il); 

lif^^iffii, iut ^&, i) remdruo, hianeo, Judith. 7^ 
10. a) maneo ut ejgpeciemi hine &¥a(iivin t$va expeclo atiqhehi 
adjimctii nbtione paiientiae.Vel fidttCia^ SiO fehiel I ThelH 
jy 16. Saepint apud profanos. 

IfivafAsaog^ o> ^^ tnedius^ imermeifius. tn N.- T^ 
Imi iiili ^ieotruin (ijfiiuaor, ad^^rbialiter inter^ per^ iti 
inedio occhtritx Loca ifid. in^vo. — 

Ziva^iiAV^oiim^ fuL ^i^ro»^ -^ wa il ^ i) in mehiem 
reuoco^ I Cor. 4, 17.— 2) in ihemoriiiih revoco, ht conli^ 
liereiil, eomiiioii^cso, Ji Tim. 1, 6. — Medium: 1) mihi 
ih mehteih revoco, recordor^ minie \repeio, Miri;. it^ 221. 
i4^ 27; a) reeordando confidero, 1 Cor^ 7^ l5; Hebr; iO| 
82i. tUklem fehfa arlc^ir^fTi$ yOjUQu ^ap; i6, & 

iiifiiliriid$gi eoAg, -^, recordaiio^ memoritt^ Hel>r. io, 
iw tn loci^ Luc. 22i iQ; 1 Cor. I ii 24i 25. verba etc t^ Jfiqf' Digitized by VjOOQIC 66. itTi.ji N ^A.N.A.n. 

ufafivijaw £ol%timmk memoriajDn injicioit: ki mortas;anM% 
jnem.^riam celebrandam ;. i. *^. i Gor- 1 1« a6. roy &ivttt(m 

jiifuteofffrSv^ "^^^j. «^« > -rtffiot^ ^ r^cauro. i Macq. 1 4; 
i& an. Seipel in.N. T. Eph. 4,i 2S.eodem renru ^uo> «ird- 
muvotay guo4.yi4« oolL hebr. it^^n Pf. Jk^ la. Sinuiiter 
itfarc, Ant, ^,3. avoenou oeavror. , :> 

^l^i^ai^iiipca^ J^t iji^^oiy i) ex d^rietate «d me reSeo et 

. mentifi^ompos Go.. a) metapborice: re^^/oo^ admeredeo^ 

Sae{au8 apud prGffanOs. Iii M. T. femel aTim. ^, a6* ifavtf* 

iptmv Ix naylSog dia§6iiOv, ezpedire fefe exdiaboli f. im^ 

pietalis illecebris. i '♦ 

^Arafla^, a, o, Artanias. Nom. pr. — Tre^ hnjaa 
nominia 'Commeinqraiitur in N. T. i) Ananiaa, Hierojhlymi^ 
4anu9, ut /^idetur,, Act 5^ i — 6. :i) Ananias, Cbriilianu» 
'Dofiuifc*'^'^ 9 Act. 9, 4p — 18. 22) 12. f4<)., <Ie qno ittrdqa^ 
praeterea nil conflat; 3) Ananias, Nebedaei fiUulB , Jtidaeo«c 
xtnm poniifex maximua inde ab iintio Claudii Imperat...feplimo 
tisque «d Neronis imperii inatia^ Act. a3^ 2. fqq. 24, iv 
Jojiph. ^Vnt. 3ad. 20, 6:. 2. ^ i 

. '^raf^T/^^T^iPO^, jOi^o^% (ex a prhr.,amet^Atf c//*oJ 
cmi contradici non poteH, extra umnem dubitaiiofiempofitue^r 
Sic femel Aet 19; 3& Suid. «ra^^^f^v* to uimtXojiay 71^ 

- ^fi^po^ewy. . - >. • -^ ^ 

'.^t«yT»^^^raiff, ^lAv. fine.eoTUradiciione, nehrepw^ 
gnantia. Semel Act. 10, 29. afafttH^^ i^kSov, tdl obloquutus, 
non repugnant veni ^ ^ 

^Avd^iog, iov, o, ^, (ex a priv. et u^iog interpoGta 
litera f eupbodiae gratia) imUgnus^ ier. t5, 29. Sir. a5, 8. 
£ieiemel 1 Cor. 6, 2. ubi ell: indignu», qui non babeatiktia 

- tuctoritatis et judicii. . . 

^Ava^i(og, adv. indigne, 2 Macc. ]4, 42. Bb-de^d. 
focrae coenae 1 Cor- 11, 27. 29. nbi to uuJ^iov in eo eft, 
quod quidani illa coena tanquam epuio ad fatiandum K^orpos 
(pf. verf. 21. 22.) non v:ero tanquam epulo, qoo mors ^arvatow 
xis ceiebranda fit (verf. 26. j, utebantur) igitur nonteveren» 
ter, non qua^de^etpietaie. 

^AfiTtavai^g, mg, 1) %o ceffare a moiu^ v. c. labor^ 
, itinere, das Aufliort^n einer Bewegung, tiaiKllqng, Apoe. 
4> 8. afiitaVoifV-ovvi tfovai XiyovxHg ^ tuiDquam ceflant dicere. 
c. i4, 11. avan. otiK.f^ouo^ fcl. tou j^oaai^frfTjtiOi; nunquam ces- 
' jant pati. Hqc fenfd LXX. ufi fwit voc. araTrawaft^ ad ver- 
teudum bebr. 7^t\^ Levit. 25, 8. — 2) ^o/rtf inde orta^ 
requies, Jiatu^y iiv^e otiam Ucue quieiie, Maitb. 12, 43* 
Lkc. ir, 24. coii. Gene£ 8, 9. Jef. 34, i4. ubi in textn hebr.\ 
eft nl^S. 3) ad animum trandiatnm: iranquiUUae et.ex ad« 
juncto (ut notioni laborisi t(£ Trorov adjiingitur notio Digitized by VjOOQ lC '4 N ^ u / %j 

jieiliiimtrain) /*&»?<M animi. Manh. 11,* a^^ Sir. 6> ug^ 
.5i, 27. coll. Pt n6,;7.^ / . ^ 

'^yaTTaiJoi, fut. axmi, x)4^fiiM>,ajnotUj*afpJbay9, 
Deat 28, 65. 2) reqiuefco, et, . ^aod adjimclum efr, 'm« 
recr^o, Mattlu 26, 4/. Marc 6, 3i. |4, 4i. Luc. 12,^9. 
iibi eft: define a curis. -r Apoc. 6, 1 j. ^ya iuLvanaiamv%o^rJ'u 
29(m>r, nt deiinautadbuc poejMLS iniprecari; aJii: ut patietv- 
^ tei- expecteiit. . Ibid. ^4, i3. avanavio^o^i hi wp xoium 
liberari ab aernmnis et calamitatibus , <^uaa rd* ia tita exh 
perti fuerant. coU. Mich. 4, 4. — 3) ad auimum & trab^* 
fertnr, eft : facio nt cedapt cuiae. et ihquietudo, recreo, e»^ 
Maro, MatUi. 11, 28. k Cor. 16, 18. 2 Cor. 16, 18. Philenv 
7. et2o. Sir. 3, 6. coU. 6, 28. J^f. i4,3. ,4X.Med. avanai^ 
eo&cu, fifto pedem, requie/co, habilo, in aliquo; loco. De 
fpiritu Dei dicitur fequente hrl, ct eft i. q.. xaraMCfiiy in. fimili 
formola: aUcui femper adfum , in iUum operorl Ita i Petr.v 
'4, i4. ex bebraismo hv arjj Jef.ix, 2. (LXX. avanavBa&^ouS/ 
Bum. 11,26. 2 Reg. 2, i5. (LXX. iTrarcfTRMJsa^a*). Eadem 
formula eodem fenfa in Teft, XII patr. (F^bric. Cod. VL J 
J>. 737.) — Saepiua non habetur in N, T. . 

l^f^aTTfii^ai, £ut. Biaca, (ex am et nM&m per/iuufeo^ 
perfuadeo in malam partem , induco aliquem ut credat Vd 
laciat aliquid, y^i/acp^ inftigo, Semel Act. 18; i3. coU. 
.2 Macc. I, 11. LXX. h^br. K"»W3 decepi^, feduxit, Jerem. 

""Avaniyinesi^ioX,^, remitto, Luc. 23, 11. Philen»^ 

ver£ 12. Ita etiam Luc. 23, 7. i5. Jefu& enim antequam 

,ad PiJatum dnceretur, a Synedrio , magiftratu judoico, in- 

terrogatus fuerat, quod eum deinde adduxetat ad Pilatum, 

.c£ Terf. j. et 22, 66. Quum igitur Jefum Ilerodi mitterot 

Piiatus, remifit eum utique judicibua jtulaida. Poifet y^i^ 

etiam in otruqne looo yerti: iterum miUere, ita ut alteram 

Ticetn, qu^a ducebatur Jefus ad judiccs, non vero idem fornmi 

.cui remitt«batur, indicaret. In cbd. graeco V. T. avanifimip 

non legitur. 

^Ai^Ciit^^oq, ov, o, ri, (ex ava «t ntiQog mutilue) 
mutiiue f Jnembri^ captus; -— debUis , ufu membrorum pel 
membri cu/usdam deftitiUue. Bis Luc. i4, i3. 21. coIL 
2 Macc. 8, i|4. Hefych. avdnfjQ0%' nrig^g, tvqpAo^ , voodidriq. 

*Avanlnxfo, fut ntoS , i) humi procumbo, decumbo» 
T. c. ad fomnnm capiendnm Gen. 4g, 9. ctiin foemina ad 
vcnerefU exercendam Sufonn. yert 87. In N, T. foitim de 
decnmbentibus ad cibum capiendum; ChriiU enim tempore 
Judaei ad menfam ^non fediife fed procubuiire notum eft* 
£ft Tera cum: difciunbo in terra, ut Matth. i5, Z^. Marc. 
6, 40r 8, 6. Jo. 6, 10. — tum : accumbo ad rnenfam (fcL Tot 
^uYtlv Qt ple^e legitu]: Tob. ^, 1.) Luc. i4^ 10. Jo. x% 19. Digitized by VjOOQ lC ^ A TH A n-^ A N A F \ 

^i^ ^ «J !x)'ahcumb& ei epulor y epulor fii^pliciter (ot ufU* 
mUm), Luc. 1 1, Sy. 17^ 7. 32, i4. eolL Sit. aS, 18. Jaditk. 
'ii^ 16. Saepit» non legitori 

^AvttnXfi^iot, S, fiit. tocyw, impte&, repteo^ ich er-- 

•ffille, yil^ aeif. De viiriisirel^ii» dictam Vttrio modo verti 

^tteft; ubiqne tahieh liaec ttblio priittaria valeti Dicitiir 

a) de menfura itmporte., ^ eft: cerium iemptUf ^meHor 

^n, a^, ^S. paffivc d« tempore ipfo : ^foiuor^ etabor. lu 

tevifc 12, B. BistK. i, ^. 2, 12. i5. etinN. T. detempore 

VtfSctimi atdTAr^o^ai \ihotg ♦] w^cpijTcfa abfolVebatur hoc 

^Viehth viticinium, q. d. evehtuiH liabuit. Sic i^anXfnQ»^ 

^ 3 Esd. i, 57. cni 2 Chron. 36, !2l. refpoiidet WhSo. 

T^) 'd<B definito nunrtro adidnum, fiv« de opire^ tibi efei 

^17» conficio, V. c. templi aemficdtiditem 1 Reg. 7, 5i. ht 

V. T. de praecepto fingulAri fervatbria: perfitio^ Oal. 6, 2* 

«ibi Fanlus fortaue jpi^aei^eptuih ^ottiirti Jo. i3, l4. 34. vd 

^aeceptum, qnod aliunde cognovit , refpexit Hufc et per- 

Jfinet formula afmXfi<^vr xai a^agxia^ 1 'rheff. U, i6. pecca^ 

iorum nnmerlim perficfere^ quenl fcl. Denk confilio fuo a 

fceleratia implendum fiatuiiTet*, de qua re vid; Matth. 23» 

(^« Gen. i5, 16. Dt 2 Macc. 6, i3— 15^ — 3) d« loco et 

^rfectti rd, libi, ^iiia repiens ^tiani eft fnpj[yl«lik) thjkp^ 

'pleo defectdm, compnnjo, Sic tjen. 2, 21. fet in N» T. ttt«- 

4tXfl^f/vvii iori^fia tcrp^ fuj^ler^ a)icu}u8 defecttitik f. abfeit-^ 

tiam i. e. quod ad fenfnm attiniBt: officia ejoa Vice pTAeitMf 

•k Cor. 16, 17. Phil. 2,3o. fcoU. 4, tf^etn^ManmliMoif 2Cor. 

'9) 12. Hinc explicanda eft ibrmula avanXrj^y ioy tonop 

tifig t Cor. i4, 16; fnpplere locum alicu-jus^ In ejue loco ^, 

quod deinde: ejfe, compdratue ejfe ui ediquie, h; 1. ^flfe 

idiota; quo feiriu etiam Habbinos dixifie: Qlpt; vh^ implere 

^eum alicujus , i. e. ei fimilis efie , auctores funt Bhenferd. 

de ftylo N. T. p. 4o6. et Buxtorf lex. Talm. Rabb. p. 2001. 

Ihb voce tDlptj. ^ 

''AfanoX(ifir[togy ov, 0, fj, (ex « priv. let aiibiAfeo^ 
pai, inferta litera v euphoniae caufa) qui excufarit defendi, 
a culpa liberati,' abiblvi non poteft, non estcujhndue^ a 
Hilpa non abfolvendite y innoc^ne ndn^ pronUniidndus, ftis 
Rom. 1, 20. 2, 1. tn cod. gnieb. V. T. non habetur, neb 
ad6o frequens eft profanis. cf. JRap/ia/ft'Aitnot ex Polyb. ad 
li. 1. 

V^ya^ivifa^, fUt. v^, expahdo, explico. Semel 
Lnc. 8, 25. coll. thjut. 22, 17. 2 Rpgi ii^, i4. 

*Avdnt(o, fat t^oo^ incendd, nccendo. Ter. Luc. 12, 
49. Act 28, 2. Jaft. 3, 6. 

^AvaQid-fAfitog, ov, o, 17, T» & priv. et afi&iio^; 
numerus, interpbfita litera v eupnon.), innumeredMe, 
^tmtl Hebr. 11, i^. 60II. Job. 21, 33. ^p. 7, 11. Digitized by VjOOQ lC 4 If4 2 ^9 

miio; 9} ad toimum tronslatimi : ^xmcUoj. commopMt^ ia^ 
jfUgo, no&niJii aufregen, Semei Marc. i5> 11. In A^uilae 
TerH.Job. 12, 3. hebr. n^on refpondet. 

*Aifaan€vaiia, fat. cfiKio (ex ai^a et crKfSotf/ VMt/upel^ 
Ux i) fupellectUem coUigo migrandi caufa^ ,3) ^p^r/o> de^^ 
folo, diruo. Ita improprie Act. i5, 24. dYoaHsyaCuv %aq 
i^iQ^a^, anintum eperiere, i. e. mentem pertnrbare. Yidi 
etiam araoTaToai. $ic JPolyb. lib. 9, a6. araaxEua^eiir p^xot^ 
«cu avrd^f^Hog jusjurandum et foedera erertere, Ifi cod« 
graeco V. T. non legitpr. — 

^Avaandmy fut. am (ex 5ra et cnwa, traho) furfun^ 
traho^ ex$raho. hu. L^c. 14, 5. Act. ii, 10. coU^ 
Hab. I, i5. 

^Avaoxaa^g, eetQf ^, (ab oriaTiyu, erigo) i) ereclio, 

refurreoiio, vel jaceatis vel Japfi. Ita femel in N. T. fenfa 

trojpico Luc. a, 34. ubi frTuMre* opponitur: et^ nTt^^v xal 

Wfpmaaw ia offendiculara et refurrectiotiem i. e. aUis ii| 

dainnum Icl. novum, quatenus in iUum pepcabnnt , aliis in 

rep^raiionem damni fcl. prioris, miferiae a MelliA toUendae# 

Sic in Pfaltcr. Salomon. Pf. 3, 1 3. (Fabric. C. Pf. I , p. 927.) : 

9«« WHnt9jfma$ 9} aTOuiUia toS a/iapToiAov ek toitalSiva^ nxxxi^ 

%aem . reparabitar damnum Ilve interitioi peccatorum. — 

^) refurredio o tnorie^ corporis jam emortui npv^, hu/ue 

fitae incliqatio. Ita He^r. s i, 35. iXafiov ywain^g ii ava- 

^rdenotg ;eoifg 9iMQ0vg ait6iv, muIiereA quaedain (majojruni) 

«matofl, qiii Titam exbalaverant, iiatfiov i^ dvaotuaEta^ i. e. 

«maTomi^ i. e. receper^nt vitae reAitutos. Refpe&i^ ad 

I R^. ly, 17. fqq. d Reg. 4i ^^ — 36. — Ji^odem £en£a Jefg 

in Titam reftituto tribuitur ayooTaai^ f. dfaav. in vsicQohf, 

Act. 4, ^a- a, 3i. ♦, 33.. 17, 18. Rom. i,;4. 6, 5. JphiL 3, iq. 

a Petr. I» 3. 3, 21. — 3) rejurreciio fulura commfi,nie ,qi^T 

niunh moriu^rum, dvd^taatg iv tTj iox^ttf ^p^Qa Jo. 1 1, 24., 

qnae dicitnr y^ fimpUciter d/ifdaTua^} Tejl dvwnntfs^ ^$)q»cSi^ 

•t im nx^j (J4 Macc. 7, 9. dvafiidaatg m?), Act, 17, 5;ai. 

a4^ i5. ai. 26,23. 1 Cor. i5, 12. 1 3. 21. 42, H^br. 6,2. 

et Jiebr. 1 1^ 35. ot dil^nguatur 4b ea, de qpa an|;ea dbdmus, 

«^TTwr itpdaiaa^ ajypeUatttr, quippe danp uXmm dvafikr 

emv (2 Macc. 7, 9.). JBiMn negarunt S^dd^eaei, Ma^t)^ 22, 

a3.,28, 3o. 3i. Mai?c, 12, |8. 23. \ws 99, 27. 33* 3$. 

AcL. 4» a. 23, 6« 9. ^ j^uidam pbriItiai|oram ;2 Tim. !^, 18. 

Dopiex iva/af* in N. T. cQmipemoratur , fcl. prima uvd^ 

omw ^ ,ifi*^ f* fy^fi^ refurrectio ad felicitatem aeterxuun 

Jo:^ 5| 29. qaae Lup. ilh^ ^^. dipitur dvaaT. iiwxlo^v i. e. clc 

fim9ii0^p ^o9 A%ov, u%T^t fq* expUc^tiur, ^t de <](ua etiam 

.Lni^ ;iV>y ^6, ^ft teriffp^ 0^^ quidam auctor. Apoc. 20^ 5. 6^ 

«V W»V ^tfW^ «P.4ift^> emw^e, Md chriftianoi fplQs Digitized by VjOOQIC refcrt. ' VJd. ^uoifiM i Cor. i5, a5\ 24i i fhcir/4, 16. 
Hoc fenru fervator Jo. 5, 25. fe appellat ata&t. wd Cq>^ i- ^* 
&va(n€UJi^ elg {co^y ex hebraistno: audorem refnn-ectiom» 
ad ▼itaxn f. falutem. — AUera eh oBvwnaot^ i^gloBtaq io. b^ 
29. refarrectio «d poenam, malos et Dei i^ontemtores manens. 
Similiter legimuain teft. XII Patriarch. (Fabric. C. Pf. l,p. 745.) : 
nimi^ ainxoT^oww, ot \ih tlq diH^ay, ol Bi elg arifiW. — , 
Saepius nou legitur in N. T. — in cod. graeco V. T. haec 
Srccirr. nou nifi a Maccab. 7, 9. 24. 12, 43 — 45. cora-^ 
^merodratur et ad jjrobos Dei cultores imice refertur^ non ad 
reliquoSy ut etiam ^uidam feriorum JtfdafH>rum propter lo-. 
cum Jef. 26, i4. reftirrectionem melprura negarunt. 
/ !//v«aTawai, &, fut. oJfra*, giaecis antiquioribus in- 
udtatara 1) figDJfioat ayarrrarov noui, ut antiquioret dice-^ 
bftflt^ ejicere aUquem. fedibus fuia, perdo, dejiruo. la 
Aquilae et Syminachi verGonibus Pf. 1 1, 1 ^ refpondet ht^br. •ina 
vagari, et Pfr 69, 12. hebr. Vyrj expulit (a ro conunouerey 
Ih N. T. , ubi ter legitnr, eft 2^ commoi^eo , perturbo, et di- 
citur Act. 17, 6. Si, ^8. de iis, qtii feditiuaera excitant, et 
6a1. 5, 12. de iis, qni aliorura nuimum perturbant, de ftata 
ftto quaG dejiciunt. cf. uraausviliai. 

^AvaaravQOO), w, fut. taa(o, femel legitur Hebf. 6, 6; 
Ifulti hic pro fimplici (navQoax, cruoi affigo, accipinnt, quum 
ettam araerravpooti profonis iuterdum Mon lit d^nuo t^mci * 
affigere fcd pro verbo iimpliciv Sed hic ava non eft otiofum» 
imo refpondet x^ niiXiv ante afmaii^i^uv , et fenfds eft : ^al 
defecit a religione cliriftiana, is in priftinum ftatUm, cditc^ 
qnanradchriftianostransierat, relapfas, jam praeterita\|aaft 
fiterare, igitur non folnm denuo noru^ homo flervd^^^ 
per baptiamunf ; fed adeo necefle effet , ut ejus caufa (ftzrrtft^ 
i. e. ia ejus exjiiationem) ad expiandit^ nova peccata Jefu» ^ 
iterum crticis cdntumelia aiRceretar. ■ ' ' 

^AfatrTB¥(it(h, fut. «|iki, ingemifco, fufpiria ducoi 
exiffkufun, quod eft et doleAtis et aegre ferentis. Senid 
Marc. 8, 13. — in V. T. Thrdn. 1, 5. Sir.^5,.i8. Sufonn. 
ireiff. 22. aMacc^, So. ' - 

jiva(Ttgi(poi^, fut. ipmj i) uerto^ eoHperto, ich hekk^ 
um, wende um. Act. i5; 16. &va(n^iAf(a, fcl. to nQ0(f(aiW9, 
faciem antea av^ftihi, 2 GKroti. 3, 9., i. e. denuo curab^) 
benerolentia amplectar; de quo hebraitmo cf. Zacb. -l> ^* 
•Mal. 3, 7. ubi LXX.' iiicfTTpcV**' hfl^eftt. — De iis , 'qui ia 
itinere fnnt: reptrtot, Act.5, 22. quo fenfu in Verflone £XX. 
'faepiiHme hehr. :3«i«^ refpondet.'— , 3) inveYto^ fUU^Mo^ 
&va(n^iqieiv fkya anb atdamg citoS, nt plene dle^tuf S^. 

S^, 12; coll. 12,^^2. ^ lU i6, 2, 5. ^^^A. C^i^^ 

tpHv^ AvatQ^imir.' Sic Jiidithi i; t5* S4fiA(it^ii^€iv iiivdvviiam 
hbftiuai. -^ i Mediui9 «m<rr(eV¥^^a^ ^"^^i ^^f^^^ ^^ Digitized by VjOOQ lC AHAS— ATHAT 71 

noda nt latinor. vtrCuti dicitilr a) proprie : vwtpit ia aiUqw 
hco, 4lattb. 1 7, aa. ip ty rahXaia, 2 Cor. 1, 12. i|r r^ scoayiQi. 
ef. JoC 5, 5. «bi in textu hebr. "^iVt^^- cbll; Ezecli! jg, 6. 
Sfifyeh,: utoangnipofnvog ' 'mfu^^iABfog» — b) improprie: 
^tr/or in aliquare , ea utor ^ s. oocupaiue fum, a^Petr. '2^ l8. 
Ir TrArfcri?. Sic Sir. ^, 8. ;^y fRx^i^iai^^ coll. c Sg, 5. ubi cum 
&(i7m/peruiabiturj colLc. 5o, 28. Deniqne nt latin. ver^ 
fariy vivendi ratioaemindicat, et eft me gero, vit/o. Eph. 
2y 3. uvufrrQ. ip fm&iffMiig , cnpiditatibDs vivere, (ColoIT. 3, 7. 
^■^^•'^f^^; Hebr. .9, J}3. ol oyto»^ anurt^i^ijfHiaEi/ot , fe fic 
gerenies; 1 Tim. 3, i5. Hebr i3, r8. i Petr. 1, 17. coll. 
Prov. 20, 7. ubi^bn, Ezcch. 22, 7. ubi atoij re^ondet — 
Saepius nun babetar in N. T. ^ "^ , 

^jimaaT^o^ff, fjg, ^, 1) eonperfio^; 2^ deinde (Vid. 
^jifoffT^tfm) t6 verfari in aliquo loeo, live in vila; igitinr 
i2) con$^rfatio cum hominibns, i Tim. 4, 12. 3) vivendi 
ratio, Gal. i, i3. £ph. 4, 22. 1 Petr. 1, 18. 2, 12. 3, i. 
a. 16. 2 Petr. 2, 7. c£ 2 Macc. 5, 8. Hatii} araotQwpri vita 
impia. 4) *^iia ipfa, quatenus fcl. aedontbnf oontinetnry 
' Hebr. i3^ 7. Jao. 3, i3. ,1 Petr. i, i5. nSaa uvaargwpfi , tota 
yita. — *AvaatQO(pal actiooes ipfae, qnibus vita et ^vehdi 
ratio continetnr, 2 Petr. 3, 11. — SaepioA non legitur. 

^Ai^ataaaofia^, fnt. tdiofJUUy (ab ava et taaam, or» 
diao) in ordinem redigo, compono, Lnc. ^^ 1, Hefych, 9/90^ 
tafyia&ai* tvtQBniaaa^M , concinjiare. 

'^yatiXXoB, int. UcS, (ex aro et TeUo»^ producere 
aUquid, effieere iil JU) i) fenftt transitiro ? faaia ui ad^ 
fcendat aliquid, educo, produco , oriri facio. Sic laepius 
apnd* profanos et in LXX. verfione*, femel in N. T. Matth. 
6, 45, — 2) transitive:' exorior, prodeo, adfcertdo ut con^ 
fpiciar;. de variis rebms, fole, lumine, germine apud pro-« 
^os; in N^. T. de lUce-Matth. 4, 16. — de fole Matth. i3, 6.' 
Marc. 4, 6. 16, i. Jac. 1, 11. -^de liubeLac. 12» 54. -^ de 

ftella raatutiDa 2 Bstr; i, 19. Tropiee de homiitis orta 

quatenns cum furculo e oommnni Airpe progemrinante com-'^ 
paratnr, Uebr. 7, i4. nbi iniago e Je£il, 1. dnett ▼iJtttur. 
SimiUter tea.XU;patr. (Fabric. C. Ps. L p. 68^.) ^ avfffir, fcL. 
Jndaet Levi^ dfat^l ifC^ stv^ioc- U>id. p. 542. 

Mrati&^fLk, ftit. ^^^) i) innpeno, fh/Jpenda; 
z Sam. 1 1, lo* 2 Macc. 5, 16: 2) Medinm clrari^£fiai trado, 
expono. Ita bit, Act 25, i4.^iGaL 2, 2. colL Mich. 7, S» 
jrMaoc. 3, 9. MBfych.&VB&iuir^f' wiifMimna. 

}Avttt&Xii, ^^ -^, (vid. cJya»VU«) i)orfw; potiffl* 
miim de fidernm ortu. Inde araroil>^ (ive ataroXoi, Co^i^um- 
qoe enfan promifcue dtcitur) eft 2) lociis hi«)Cis Merum orltt, 
orieng,^ et qnidem a) coelipJo^a oricntftliis Mittth^ 24, 27. 
Apoc. 7, a. iii| i3. i) regianes ib hac urra oriefUal§$, Digitized by VjOOQIC f a 4 N yi r — J N A^ } 12. - 3)yS</tff iprum, 'qaod oritur. lu intelligendniii 
e|t leuc. 1, 78, ^raTO^ ^ vifiovffj, >!<&« a^fiM; eft etiim 
pro fjiUpg ve) ttiiTti^ u^w^hkioiiv , et m^Upbora docta ex 
UVift propheti^' Jer. 9, a. 60^ i-^S* ooil. Matfb. 4, i& 
It# yerba recte intelli^ docet partiin l£ vipovq, coeBiu^M 
partira quae iii loa) Li^cae verC Xq« de ejfe^ bupia 
fifieris rplend^utis dioOQtur* Aiii igitnr i^imu recte Ter* 
tunt: furcuhut ca^ieftis, qn^qumn .MoQiat m V. T. nttS 
jef. 4» !i, Zacli. 3, 8, 6^ la. (Vid, etiam '^feUo») Tocik^ 
^ur,.— Saepiiw non liabeturi / 

^uiva^Qinm, fut. tfMttj^ «t^^o ^ yiiit^^r/o; ^etapboricet 
▼el eorrumpo, labefqcto, vel ^rfto^ pwr^ho. Utrnmqiie 
efle poteft in locia a Tim. 3, 18« Tit.^ i, 11, idnw avw* , 
t^imw legieiir quoque apnd i^^^ iSm?. 1, 77. Idera habet^ ^ 
of^or^ieTieG^aft xuiq' nfvfaXg, animo frangi. Vid. Munlhii 
obferv. e Diod. Sic. ad M. T. p, 417^ 

^AfavQiqxa, fut. ^(leifm», 1) curo nt crefcat, ah, 
0{fuco,, Act. 7, SQ. !|i. oolL Sap. 7, 4.. Dejnde de ioTmm* 
tipne «niini et moruoi jayeiltuti^j, ut fit 2) iiifiUuo, fot^ * 
i^. A,ct. 22, 3* . Sio 2 Macc. 6^ 23, ht ^atdig naiXUn^ 
ofaTOO^f optii|ia f. pia a pueris inde inflitiftio. 

^jir.afaiyo}, fot afoi, 1) maniMlo» Ipectare facio*, 
in Med. et Pajlivo; appar§o , confpicuus fio. In N. T* ^ 
ita Luc. 19, 11. de r^gna Qeiy et Act. 21, 5. in formnla: 
&fWfO,vin3q^ ff\v KvnQ^v, qjaam apparuiffemns Cypro, pro: 
&v^<^^ffiUsv^ %r\9 KvnQov, quum Cyprus nojbif a^parniiTct 
^^vnupcUvuv Ti^. ffjif dicitur nanta terram e longmqno de^ 
tegene, detec^mque annaiitiaiis. KypJhius in obferv^. 
facr. ad b, .L not^t, folemne elfe Qraecis, palfiya^ cuni 
perfgnis cooftrnere» qu^e conftruenda exiMtt cum rebna» ' 
cpn) .^ddito aecufativo rei, et aifert exemplum bnjui 
rariori» IqcutioiiiB e .itucian, ver. hift. lib. 2. -^ iiul dk 
qm^oi^mfi^f ^utwg: poftquam illi nobji e cpnfpectu fab« 
Uti ii\f\U, 

r^ira^^pai^ fut, afqicro?, aor, i. &rf(v%pui ^ r)furfunk 
foro^^ qttqllo; ita paffiv^ L^c. 24, 6i. de Chrifti adfcen^ 
fione in poelum. Yid/jifaXuiiduvi^ — a) per fyneedocbens 
fyfffum ducq, i. ^ e loco i^eriori ia altipreia duco. Sio 
Itf^t^b* 17^ ;. ]4^p. 9^ d. 3) (urfiim tQlip et mibi impono^ 
i. e,f9rQ, poviq., l\^ ift N, T. de peccati» Hebr. 9, 28, 
1 Peti-, 2, 24. ubi e|l/?o««i<ur^^eea^i (tanquam victilna) nttbi 
iippofitas^^r/cjj^ ej^ adjuncto: ^io, Ita 3cf, 53, i|. et 19^ 
Ubf bebr. >J3D et hW) porlavUM refpondet ^ 4) i^E>orf04 
ofMf^, y, c. ^pd.^^^S, 22, Jof. 7| 23. ubi beb^ l^ Jt^p.q^ 
3 Esdr, 4| 7, uvafp^QOPisv tqifg tpoQ^pgt f^erum trilHit^ Sio 

\nMrJ^ Colupi iu fermtrf# jlirptwimf^^v^ fel« M fi *w«^ Digitized by VjOOQ lC • ' 

wt^^wt, tit plene logitnr Jac. d, ai. ^ viiStiiiiAili ftdduM dl al^ , 
tiure L e. facrificium affkro, offeroj facrifico^ U«br. 7, a7. iS^ 
i5. 1 Petr. 15^ 1 5. qoU. Geiu M^n. Judic. 6^ a6. a Chn 
3S, 16. Saepios in N. 1*. Don habetur. 

!^ra(p(oir^a>, ii.tffit9, i^cemtfiioUo, aUa P0€f€km4 
fire lofuor, exoUmo» Semel loic. i, ^3, 

Uvuj[voig^ t»g, 17, i!^i(;8o> prqfujfto, Sfeiae) i Fetr.4» 4w nbi 
plariim ieouuntur tie/ycbium, quiliabet: mipHftif^ tpvQiwr, 
pXatuiop, /ordes, moUitism, et igitnr vel anM?u moiliUem, yf^ 
turpe et Uihorufkum fubintelligunt. Sed eA potiua effufa^ fla^ 
granslibifio five cupido/ quum verba effundendi de iis, qui 
mnlti funt in aliqna re, in iUam Yehementer runnty et grae* 
cia et latinis dicantur. Vid. ^Evyivym. Uvaxvaig t% aamwlag 
eft igitor ma^zia iiSa£k immodica, Cve ixfpitta^m $lg jip^ 
aaomctv» 

l4vaxmQim, S, t^ ttam, proprie €di{$m ioour^ occupo, in 
aUum locuifk ms confero, lotfum mulo. Inde i)JecedOf ich 
trete bei Seite, zuruck^ Ms^tth. g, a4. et Apt. a^» 19. arax»» 
^tfsag fcL fimnl cuni paulo, quem niann prehenderat. Alii 
mmnfl recte hic {ecedere jnbeo, avvfmQsXv noUm^ 2) cAeo, die'»^ 
aedo e loco, Matth. la, i5, i5y ai, 27, 5. Marc. 3, 7. Jo. 6, 
^i5. Act. 26^31. Deni^ne ex ad|uncto. 3) me con/irro in lo^ 
^om) Matih. %^ la. i3. <4« aa. 4> 12. — Utraque notio et 
abeundi et fe conferendi valet Matth. i4, l3. Saepina non 
habetor. 

^^ipi;^^ eng, (ab aKcipvxco) refpiratio, refocitttdio, re^ 
f>igeratio, recreaiio, ^ quies. Semel Act 3, 19. naiQpiwa-' 
. ^lf^smg tempom qnietis, i. e. fumipaefelicitatia, iA rejgno Mef^ 
^ae (vid« verf. ao. ai.) expectandae. Hejych. i»avgv^' wfi-^ 
smvoi^. «— Exod. 8, ^5. «yav/uft^ qniea fcl. a ranarum mul- 
titndine, in textu hebr. (ubi eft verf. 1 1.) legitur nmnn. 

^Aitw^vXta ,^vX. fyk, refpiroj fpiritum itemm duco, Ju» 
die. 1$, 10. a) recreo, refrigero^ Semel a Tim. i, i6. fie ayi- 
^^;v^ me recreavit fci. beneficiia, vel iblatio. — ApndLXX. 
faepiui^ fed intransitive legitnr. 

^AviQanoiiOTfiq, ov^ i, (ab ayHQarcoiiJSoi quod ab 
iwdQttnoSop, maneipium,) hominem rapio et feruum t^ndo^ 
ipXxxc i q. afiQaTtoiiZiiiWQ^ irSQanoSioiwv ex^rcens, piagia^ 
riu9j noltruiii; Seelenverkaufer, Menfchenrauber. Semel 1 
Tim. 1, io.'c£ legis mof. praeeepta £x. ai,i6. Deut. 24, 7. 

^AviQiaq, ov, 0, Andreaa ; frater Simonis Petri, Betii^ 
fiudain Gaiilaea oriBndus , primum Joanois bapt. difcipulus, 
deinde Chrifti^apoftolus. Commemoratur Matth. 4, 18. 10,2. 
Marc. 1, 16. J19, 3, i8.,i3^ 3. Lnc. 6, i4. Jo. 1, 4i. 45. 6, 8. 
10, M. Act. 1, i3. r— iilEufehii hift. ecclef, lib. 3, 1. ^ ' 

'Ai^dQlliO}, f»usoi, virum^fortemreddo. Xencph. Oecon. 
6, '4. In m^io : . firum, fortem me proifio, n^fcuie me^ro. Digitized by VjOOQ lC 7* *J KJ P — ^ NEM 

lU f«e{Ha§ apad LXX, ' femel in N. T. i Cor. 16, 1 3. ubi eft« 
cotiiUnteni^eOe in fideprofiteada vcliiiobfeqaioriiriiHaiio* 
colL 1 Macc. 64: .ai^^/^4T^€ 4y Tcji rojticji. 
I ^j^vdQOV^Kog, out, 0, Andronicus^ vir Judaeo-Cliri- 

ftimas, de quo vidl Rom. 16, 7. 

ArSQoq>ovo^, ov, 0, (ab ar^^ homo et <)poi^ caede») 
homicida. Semel 1 Tim« i, 9. coll. 2 Macc. 9, aB. 

*^viy«AijTO$, ou, 0,^, (ab a priv. et iyjcal^o» «»/«» 

f«co) qoi in jof vocari non poteft, inculpaitM , criminU 

J*. oitiiexpere. TeTylCoT,i,S. CoUolT. 1^22. i Tim.3, 10, coll. 
5 Macc. 5, 3i. 

'v^vfinittjyijTOC. oVjO, fj, Tex « priv. et iKd^riYdofiaS 
enarro) ineffabilis ; Hefych, avBKiiiriYr^xov' av^XuMixov, ii^ 
^ijror* Semel 2 Cor. 9, i5. de bene^cio, quod fati* ceiebrari 
• Mun potell. / 

''Jvc.xXaXfiTOg^ ov, ^, (fxil priv. et hXaXm, eUjuor) 
ineffabilie, verbjs non fatis e.^primendot. ' i Petr. i| 18. do 
]aetitia f. fclicitate fumma: ' ^ 

' ^ArcKXBhTixog, ov,b,riJBh u\ftvr,^ilxXdni0,deficio,\n* 
terpolito v eaphon.) qiti exbaoriri aon poteU, inexhaufiue^ 
copiopffimus, nunquam definens, Semel Luc. ia,33. et rarias 
apud profanos. Exempta dedit Mntahe in obCerv. eDiod. Sio^ 
p. 162. Freqiienlius iegitur uvtKkimi^ quod idem lignificat^ 
^. c. Sap«7, i4. 8, 18. 

^AveKtog, ov, 6, ^, (ah aviya, toleroj tol^rabUiej In 
"S, T. tantum comparativas legitur in formula m&noxB^ 
iotuk iolerabilius ervt^ i. e. toleritbilior erit conditio, mitior 
forsraanebit; Matth. 10, i5. 11,22. 24. (Marc. 6, ii.intext. 
valg.) Liic. 10, 12. 1 4- 

AvtXt4[yifav, woq, o, % (ex a priv. et lifjjiuar, interpo* 
fito v eaphon.) immyiricors, crudelU^ immanie, Semel 
Rom..i, 3i. 

^AvBiiil^ta, £ iaa, (ab Uvep/og ventua) veniis ugiio, ja-- 
do, Jac. 1, 6. — - Praeterea n^ in cod. gr. V. T. ncc apnd 
profanos habetuiT- 

/ ''Avsfiog, ov, 0, i^peniuSf aer, qaatenns ebmmovetHr, 
fpirat, et iic tactu fuo fentitur. Matth. 1 1, 7. i4, 24. ventoa 
^ehemen^or, proceUojite^ Matth, 7, 25. i4, 3o. Act. 27, 5. 

Jac. 5, 4. Jud. verf. 12. Lnc. 8, 23. 24. Jo. 6, 18. ol T«r- 

cro^ aVcfio* T^ }^ quatncr «'««/* «ircCwa^*, Apoc 7, 1. -i- 
deinde : qnatuor coeU plagae, unde venti fpirant i Chr^ 10, 34. 
Exech. 37, 9. porro etiam/. quatuor ierrde plagae Metth. a4^ 
3i. Marc. 13.27. ^^^- ^^- 1^1 ^9* eaademque fbrmalam (in 
. helnr.mi) habea Jer. 49, 35. Oan. ii,4. Zach. 2, 6. caias 

rrs^*^*/^ :2Z. fenfug eft :^ «X omnibus regionibus, — 2) Tropice: a9$fiUK 
wfigdiifunaXleig Eph. 4, i4. obi arefio^ eft imago inconftantiae' 
et vanitatis :. quaelibel opinio infiabilie et parUL SimiUter Sir< Digitized by VjOOQ lC 5, 9. foramla m lijqutt h mvrl infifteg> dickttr de Iioimne le^ 
▼iffinio et incoBnanufliino, qin in horas mutatar et ad alio^ 
rum volaotattfin fefe accommodat. - . \ 

^AifiifiB%vor, ov, to, (ex a priv. et IvdixBG&ay pofflbili^ 
effe interpo£ita litera v eaphon.) Impoffibiley qnod fieri rel. 
evenire non pot«ft, ovh ivdix^^f^ yivto&m. Semel Luc. 1 j^ 
i. coll. MattL. 18^ 7. l 

'jii^iiagf&Vfivog, ov, 0, ^, C^x i prir. v euptk, et ifypgv-^ 
vata per/hruior) qjii indagari non pote&y imperfcnaabiiie. 5e- 
mel Rom. 11, 33. ^ 

'uivt^txauog, ov, 0, f\, (ab uv^o^w fufiineo et viAVEOf^ 
nudmm) toUr^ns m^rnm^ pcUiens et confians in perferendie 
maiie. Semel a Tim. a, u^. et praeterea Sap. 2, 19. iteJydA.: 
uvc^rotxia ' ^ ^fojn ''^^ tf(i}tov. i 

'Avt ikxifiaato^, ov, 5, ^, (ex a priv. i> eaphon. et If»;^- 
ViA^ inuejligo) \)imptruefiig<d>ille , c^ius velligia ant non 
adfuiit, ant non conrpiciuntur. u) irapicc: guod' ntente adfe» 
quif pejfpicere non poffumue, imperveftigabilis, miruej ab^ 
Jeofiditus. Bi«, Bom. 1 1; 53. Eph. 3, 8. et praeterea Job. g^ 10» 
54, i4. Orat. Manair.verf. 6. ^ 

'AvBnaio%vvTog, ov, 0, ^, (ex a priv. v eupli. ot ina$^ 
iFjlvropLai, erubeseo) qai pudore raffundi non poteft, igitur vel 
impndicus, five homo perfrictae firontis, vel ineulpflius, irre^ 
prehenfiblUs, qiii non habet, cur erubeicat. Sic aXim. a, i5* 
Saopius non occurrit Adverbiam i,vmoMFivvj^ paffim. 
legi, notavit Welfientus ad L. L 

'Av enlXiinTog, ov,o, ^, (ex S priv. v euph. -et imXa^^ 
pivti, capio, prehend&) i) qaiapprehtndi non poteft j.3) qui 
reprehendinon poteft, non deprebenditar in peccato, incul^ 
patue, in/ons, repteken/ioni fion obnoxius. Hefych.: a/vmOin^ 
snov' afupnxov, omafTayfaHrt&v* Ita ter 1 Tim. 9, 2. (ubi inlo6o 
parallelo Tit. r, 7. eft aviynXriTog) c. 5, 7. 6, i4. in cod. gri 
V. T. non babetnr. ^ 

lt4vifj[OHu§,£ifBXEVG0itpu, adfoendo, Jo. 6, 3. coIU, 
Jadic. a 1 , 8 ; 1 ReS* 1 3, 1 2. ^ Fahric. Cod. Pfeud. I, p. 6 46. avQ*^ 
«d^jf^fcl. Ageniqomv* De iis qui iter fadnnt HierdfolymamiT 
vsX. avafiaivm quod irid., Gal. 1, 17. 18. -^ 

''Av€if$g, m^, ^, (ab dwyfi», renUtto,) relaxatiouinca^ 
Idrum. "Epw Smow Act. 24, 23. vel eft liberius ouftodirif 
Tel , qnod mallein > cuftodjri fed vincuiis non c6nfirictud\ 
AovriM irrcmr ;3 Cbitiy. 23^ i5. vincula folvere; ^Esdr. 4, 62; 
viucnla captivitatiB folvere. ^ &ir. 26, 10. eu^^^ avtoi^ 
libeitatem, occafionem nancifci ; Sir. xh^^o. m%Qiga^u^tii^^ 
vi6$ Cbertas inccandi. •*- 2) deinde de ^auis reloKatidnm 
dicitor; a) A loUieitadinibns 2 Cor. 2, 1-2. oim SopjKd aveai^ 
rif ftfl evQ. l e, valde angebar, qnod non reperi TitunK — b) in 
crogandk beneficiis, d Cor» 8^ i^3. ivv^ iMMg (fcL y) iw^m^ Digitized by VjOOQ lC mt «lii hibaaiit rduAtiimem f. levmmen <iii 'erogiadii beuefi* 
ciis. c) « yioculit afflictioQuiHy a Cor. 7, 5. o«di/M^r ^i^icfi^ 
mn9Mf i. e. indefineater mibi cOnilictanduQ fvit cum affli** 
•CiMibiii* 3) ex adjuncto: felicUaa^ qaU^in maiorumlocum 
Aoceikmg, 2 Thtt£. i, 7> abi i. q. avaitav^i^ Apoc. i4, iS« 
Ifii^/rcA. apwtQ* ifOJUtiMng. Sic faebraei fibi oppoaunt *|9( 
frejfura, angufiia et ^*1D et d^n*in diUtayiti jUb^ravitt exhi« 
laravitci; Pf. 2«, 12. ^' 

^feraiTai, f. «ao»^ egfloro ^ per^f^t^^ ^ inquiro. Vid. 
Jndic. 6, 29. Sulanii, ver£ i3. In N. T. bis fenfu forenli: 
^naaftionem baheoi in^uiro in aliqueni^ Apt. aa> 34, 29. 

*jir€v, prBepoCjtno, abaque, Terie^tor 1 Petr. 3, i, 
4> 9. et MaUb. 10, 29. an^xfHi nuiqoQ \. e. inff/iQ^ in%ito pa- 
tre. Sic profanis anv xi/fit^ laepiilune, 

lifei^B%o^ 00, 0, % (^x d priv., # enpk et sv&etog 
bene po&tua, u^flm) non appofiiue ^ non.iitptusy iucommodue^ 
Semet Apt. 37» 12, ff^/yoA. unvi^ifov^. d^^^fjfrrov. 

Idfevgion», f. «)aai, (ex ufa et ei^knua^^ reperioy intf 
votUOf anfiKnd«n, a fimpiici e^^cncQ» eatenus differt, quatenaa 
lioo ei quoqoe, qpinon qiiaeritj illud antem qnaeipeiiti t. in<^ 
Teftiganti tribaiior. In N. T. bia, Luc. 2, $. Act. 11,/^« 

Aifi%9»i H i{»t ^ve oyceoi^ £ ^w, 1) faspenfnm ali<« 
midfi^ro; inde coA^o, Sir. 48» 3^ InMedio: eohibeo mo, 
Juftiaeo, /ero aU^uid, n<in Iblnm de rebus: conftanter live 
patieoter fero, V. c perfecuLione» 1 Cor. 4, 1 2. afflictionea 
S TheiT, ly 4. ' fed etiam de hominibue: fero aliquem, i. e« 
jMfffero eins vitia, errorea etc. Matth. 17^ 17. li^arc. 9, 19. 
t«nc. 9t 4i. 2 Cor. 11, 1. 19. 20. £ph. 4» 2. Cot. 3, i3. -^ 
a) qvia jqnoi pafeienter ferimui y iis m^rem g^rere » vel eos 
Midire Iblemnsy e&:.morem gero, aiiree pra^eo ; Act. 18» 1 4. 
M Cor. 1 1, 4. MakfOQ wdiaa&e ((^c Griesb, pro tjyaix^^') ^^ 
moe: pmeclare i«e. libenter aures praebebitis. DicituretiaiB 
de doetrina, nbi eft admitto, 2 Tim. 4, 3. Hebr. i3, 32. /£er 
^ek.ap^etm* vnofeovtl, ^ijqpmit, fMw^o^:!^ In fcripto* 
ribiisprofanii com acculativo, rf^rius cimi genitivo conIij:%ii- • 
f^; in M. Tf ubiqiie com geoitivo. Nani>p)r* 11» t. avi^ 
fee&B i$QV lUMQ^rr ^ iipgoovffj eft prp iv r^ 09^00. ferte m^ 
Banluliim fi Ibiltns YobiM videor ; — et 2 Their. 1, 4. in ver- 
bis tc^^^saiv^ojcdi^^so^e, dativns «iQi^n ab^^ pe|i* 
4et, fed reiatjvum hic ^ ut (aepitis apu^^pmlAno» et Marc. 
13, i^. Jo. 2, 22. 1 Cor. 6, 19.» conv^lrf^.sfa ^u"^ antece^ 
4en):e fuhQ^tivo» nulla habita ratione 'y^bi foquentis. Saer 
«itts non occurri^ ts 

^vefpiig, ov, o,p^f*eliey coi^&rf<^£^l^ Gefchmfter* 
Ipnd; Semel Ga^, 4y >o, PiaetenK^ Jiuiju Jft^ !*• Tob. .7, 2. 
fiejjroh, uvifffbQ$' uJf^Xiphif vioL im 

^i^iji^oy, eiil, i»/xwi«^ii^, (2I#Z^^ £[ttaveter^ Digitized by VjOOQIC «t ad ooitdienctiiito, el ii coMadendiim ^ «d fiuiiladiiBi llW 
iMtttnr. SemelMattll. aS^^S. 

Idif^nta, (ex oM et {{«», Venio) p^l^tmnio, periingo^ 
-pettinea. Iinperfonftliler oftptB^^ ^nod pkrtina ad rgm, quod 
eontmdi roi} A^, 60100*. 5, i8* — Particip. t^ MjMf^ 
jguod. coM^niif 4ke4tum, honejium. SuidtiM: imjimv* i^fi^ 
9or. Epli. 5y 4. FhHi irerf. S. Omiffnm eflie avi^tmta patMnt 
in formulift tA ivph^ &na^!nOfi6f Lub. i4^ sitf. t«^ «i^^ dfi|yqr 
Verf. 32» Tci ifghg r^^^eiay Act- !iS^ id, 

^ fxj) immiiis, inhumanUs, Semel a Tim. 5y &• • 

^i^^P^ ^l^i i, homo moB aduIlM in nniverfiun» Mattlu 
i4^ i2i. i5, 58. Marc. 6, 44. Luc. i, 34^ 7, 30« 38. Jo. i, i3. 
Act. 179 ta. alibi faephii» - In «Uocoti^neiM^^Tir^, Ae|. 
i4^ i5. 19, ^. «7^ ip. 211. a5. «^ 'JSaepius collective «Mif^ 
i. q. homine» cntuBqne fexttSy dwmquilfn j^etilfimnin.meree 
Aibintellignntnr, quia foeminae Oiientalinm erelms piiblioie 
nbfttiaere debebaet'; Luc. 11,31. ipotl. verC ag. 33. ubi /aria^ 
Jac. I, 90. 33. Ma^. 7^s4. 36. Lnc-S, 8. 11, 3i. Rom. %%^ 
4. Interdum i^fur eft atiquia fiomo fbl. nma, certus quietxdim 
qui, Luc 5, 13. 18* 8, 37. 9^ 38. 19, 3. Act. 6, 11. nt hebr. 
•ehn Prov; 6, 37. 38« Cohel. 6, 3< Interdum etiam redui^ 
dare videttu' Roibi^^ ^, Jac i^ 12^ (vid« P£ i, 1) ii| 4^ lac, 
1, 8. 3, 2; — Deinde dr^^ nt hejbr.. tt/<«M, Oui in ^ot&am 

.XXX. maxiroe i^e^ondety eadem varietate dicitnt^ tit LatiiiorA 
#«r de hominibu^ maribtii Adultis^ ita ut e conte^tt fit deft» 
niendnray ^oonam refpectu fit ac^cipiendiim eiquo inbdo ver^ 
teiidum^ Sl etiim dicitur 1) ratione fiiitu eft a) mariiui^ 
MaUh. ly 16. Mafc. 10, 3. 19. Lnc. 3, 36. Gd. 4, 37. faepiC- 
Cme, c^lL SiiS 4, to. adeoqbe b),^i;/if#^ liattb. i| 19« Apoe^ 
Si, 3. (tt^^N Dent« 33, 33) «— 3) ratione reipubiicae Verti pot> 
eft a) citns, qttia mare^ adnlti jure-civiutia frnebahtttr, Vel 
nt avdfeg *^^ipaM A^t. 17, 33. dfSg.'' Totatjliitai Att^ 3, 3^. 
Mattfe. 13, 4. Lue. 11, 33. Aet 3, 14. 3, 13. 5, ^5. i3, l6« 
19,35. 31, a8. V)iiufolayaf8ifegtmit6noVi Matth. t4, 85. 
Act. 33, 3. coUi I Sam. 5,7. Saepiua d^p addito nominA 
gentia infervit [ifhph'oiter deftriptioni virii quatenua ad geii*- 
tem eliqu^m pertinet; omiq lovdoitog, vir jndaeut^ vel ju* 
daeaa i^mpliciter, Act. la, 3^ vid. etiam 8> 3^. f i, 30. il|i 
91. f 6^ 9. — 3"^ ratione extetnae eondiiionie, vel qffioiotum 
iigfrificat a) tdtum gravem, potemem, Jo. 1, 3o. Luc^ a4/ 19. 
jac. 3, 3. Sic eMam Sir. 10, 23. ubi ttua^Sa opponitnr; coU.. 
t Macc. 3, 35. di.%y 5i. potillimum 3 £sdr. 8, 37. ubi i. e» 
lifomoviiLevoi du^ee, et refpondet in textn hebr. Esdr. 7, 39» 
"Vocab. D^dH*i principes, quod LXX. lo^iyoiTec reddiderunt. Ii) 
militem, viruro armaferefttem, Luc. 22^63. coll. 1 Macc. 9, Sg. 
4j 1. 38. -~ c) nunlium, Act. 9, 38. 10» 5. --^ I)eniqo»lro^ Digitized by VjOOQ lC V 7? '' AJfBI'-Ati^t. 

^fioe doiBMtimtatQ inteBigetitiae et vjrtoflB c&riftiuae dioi» 
tur I Cor. i3, ii. ubi aviiQ vi oppofitill^s eil mas znaturiuf^ 
i. e. homo per£ectiQri& inteiligentiae ; et fipli. 4,13. de eccle- 
'£a cliriilianay quae ^i^ xilBi^ vir perfiectua appeilatur^ q^ar 
ftentia oniue3^x>ninino chriftiano« ad eakidem fiipienliam dacit 

lAif&iatit^likf f. «y^urrfjaw (er 4iviet !<rri]^t) i) o/>/>o-. 
m/OyobfiJlQ, .a) meqpponoj repugno^ re/tfto, vel yerbifl Matth. 
*^rj^ Lue. ai^ 1^5. Oal. :i, u» ^ct. 6^ lo. i5^ 8. ubi etiam 
Terti poteft eontradico , . Tel factis, vel utroque, Rora. g^ i^ 
^^, a. Eph. 6>a3. a Tim. 3, 8. 4, i5, ^at. 4, 7. 1 Pet. 5, 9. 
*— Saepius non Ugitur. 

. J ; ^ir^ fM) A 07 ^ 01 ^ 01, f. i}<ro> (ez ivth et o^o/£cii) proprie 
.fficiffim coi^^or, iinde et profanis de rolenini confelfione in 
.pacifcendo dicidir (pacUun inirej paeiaci,) &en£a confitendi 
taion uift 3 Eadr. 8^ 9. iegitur ;fr^e«jj[efim>( ai^coiiQilo^^ieiTO 
«(nSUi^, in precibus peccata populi Deo il^» cou&JOTua^ e% 
vin textnrhebr. Eadr. 10, 1. iegitur nn^nn confeOus eft, LXX. 
4bid.. l^i^d^tHFe. Noftris fcriptoriluiB eft; celebro^ laudo, 
^quod et idem verb. nnln ftgnificat^ fortaUe quia hymni in 
^eum in templo alternis canebantur clioris Ticilfim Dei bene<> 
liciaet ma^ellatem profitentibus. Vid. Esdr* 3, 11. anti^qiO-rty 
-^av ir aivt^ ntid &vd'Oii6kop^Bi* Sic fem^I Luc. 2, 38. et iu V. 
,T. Ps. 79, i3. Sir. 20, !). colL 17, 37. vibi i^o^ioXo^^tfiiq eg^ 
'dem fenfu habetur. ' 

\dv & g^, toq, %o, ftoe, floe grcminie, Ter, tanquam im*-, 
go fragiiitatis et brevitatis» Jac. 1, lO. 1 1. 1 Petr. 1, 24. 
, Av&Qanta, dg^ ^, (ab av&fa^ earbo') prunae ardentee. 
-congeries prunarum ardeniium. Bis, Jo. 18, 118. ai^ 9. -^ 
praeterea Sir, 1 1, 3a.. 4 Hacc. 9, ma ooi^c t& dt&gaKtag. 

^v&.^a^, anoQ, pruna, carbo, Semel Kom. 1 2, do. ubi 
•proverbium avd^QOKag mgtg ocnQSv^iV ini jfjv 9ce<paXffV ttvogj 
ifignificat : magnum alicuiexcitare dolorem, £ acerrimum aegrir 
.tudinis fenfum. Legitur quoque Prov« aS, 22. et 4 Lsdr. i^, 
.54. Iii pofteriori loco habentur : ,,ne dioat peccator,, £9 uQfi 
.peccafle^ quoniam ca|*bonea ignia comburet fnper caput eius 
i\fuum, avxov) qui dicit: non peccavi coram .Deo, " In hop 
-nexu eft poena^ fibi augere, gravilfimepuniri. 
' j^v&QnnaqsGKog, ov, 6, ij, {ex dvd^QOinog et aQioim 
placeoj aliorum fauorem caplans, gui /wminibue placere ni^ 
tfnium ftudet. Bis, £ph. 6, 6. CoIoiT. 3, 2. Praeter^ P^. ^, 
. 5* et Pfalter. Saiom. 4, 8. 10. in Fabric. Cod. Pf. I, p. 9^9. 

'Av&Qo^n^vog, ivfi, ov, fuimamte, et quidem nt lati- 
.^r. humanas 1) iionUni jcompelenej quod homin^s eft ;, ijpm^ 
.it&Qom. natura huipana^ Jac. 3, 7. coit. Job, 10, 5. Num. 19, 
^ii6«:Sap. 12, 5. av&Q. f\^r^Qaj forum humanuro, 4 Cor. 4, i^* 
.«-^ a) o^ hominibua inftUutus, exeogiiatus; i.vd'. nsiQaofiog 
I Cor.^io^ i3. calamitates ab hominibna (nona DeO| quaiea Digitized by VjOOQIC twf. lo— »19 comm«moraverat)ekcsta<a^; — KthHg af^d-qi 
1 ^etr. Sy i3* magiftratus ab homiinbos infiitntiM; — aikpiM 
«Vi^. 1 Cor. 2, i3. ^ (ek verf. ^. in text. Tttlg.) fapientia bomi- 
niim vi effecta, ao(pia tou cii&^^ yoiJtov ve^r. 6. cui opponitia* 
• ^urajHi^ et oo<f/a j^^eii^ verf i 6.7.-— Denique a^qmnxfiv Ae-»' 
|f«»r Rom. 6> 19. eft pro and^pam^iii^ iUf^ humano ingenio, iiu» 
manae imbeciiliuti aocommodate ioqui. , : 

!^r^9o»ffo«^Toyoff, ov, o, ^, (exat^paifro^ et scrc/i^ 
^eddo 1) homidd^. Ita Jo. 8, 44. <iiabolD3 appeilatuf^ qua* 
tenus eft auctor pi^ccati et poenae eiot y n^rtia. coli. Sap. Si 
a3. 24. colLc. 1, i/k Sir. 25, 24. Rom. 5, 12. Apoc. i»^ 9^ 
0^ 2) homicidm fimiUs, aeque abominandus ac hdmicida\ 
■1 Jo. 3, i5. -v •" * •' ■ '■"■ 

^Av&Qv^noq, ov, 6,^, ^Qodabjeii&i forfQm et mpf fOTr^ 
Jmcies derivare fpjent), homo, eodem auibitu et iigmficatiouil 
^varieUte, ut Latin. Aomo et fere noftrum Mer^ch. In verf. 
LXX. refpondet maxiine- bebr. Dnn, u*''^, tol^M, etiam *n^a. 
'Dicituf autem 1) de homine in uniperfumy line uUa accura^^ 
tiori definitioBe: Matth. i5; 11. i^. '20» Rom. 3,28. 7; i. 
Jo. 7,23. 16,21. Apoc. 16, 18. faepifiinje^ et ftc opponitur 
])eO|Mattli. ^ 8. 10, 5a. 33. 19, 6. Oal.ai, 6. x Petr. 2, 4. 4y 
o. 1 Cor. 1,25. 3, 21. itavfia&ta h wS^fdt^ homine, do^ 
ctore, gloriari. Hebr. 8, 2. et diftingmtur ab aniinalibui 
Ifattli. 19, 12. Apoc. 9, 4. Saepius. — ^a)homo, quatenue 
habei kancnaiurain etformam humanam, derMenfdi feiner 
Katur nacli, Phii. 2, 7. oftoUofm dtv&^Qtin^p , ^ wg afS^qomog^; 
Jac* 5, xj.^Wi^m^^omoq4ivo\kOtona^i^ifiklv; 1 Tim. 2,5« 
«rn^^oi^o^ Xj^MTTOC; coU. Apoc. 4^ 7. 9, 71 «--^ iiuc et pertinent 
Ibrmulae 6 mfiro^ et o J^i^rs^oc ay^l^9C09 1 «Cor. i5, 45 — 47» 
Interdam adbaeret notio imbecitlitatia et mortalitatis^ vi c 
. fiebr. i3, 6. 7, 8. 28. 2, 6. — ^ 3; ?u>mo fenfu firictiori^, ^zox^ 
tom homiiium genu^, /lar^ hominum-y et quidem aj ai^^iiMiO^ 
|u>miQes vivcotes, ftre f/sV^fn^^i^ftmpIiciter^ v. c. Apoc/9^ '^* 
-i5. 18. 20. 11, i3. Oveetiam /io/if !>»««> qoi nobiscam verw- 
XiuitQr, in aliqno loco £ terra fout^ nuftrum : die Leute^ Mattlk 
«, 27. 6, 5. 3i. 5, ]3. 16. Luc. 6, 3i. Jo, 4, 28. b) a^«^ 
moqy certus afiquis homo y v. c. Matth* 7, 9. 11/19/ i3y 45w 
>i8, 23. 20, 1. Luc. 2, i5. tibi fere.etiam redaudat, vel 
aliquie verti poteft, ntJo. 5, 7. 2, 25. 7, 5t. Gal. 2, 16. coli 
Marc. 11, 2. Interdum etiam nt bebr. finK Pro^. 24, 1 9. 
Terti poteft quilibetj 1 Cor. 4,'<i'.ii^ 28. Rom. 4, 6. -^ c^ 
fenfti abjecto, ut noftrum Menfch:, 2 Tiieir. 2, 3. av&^ino^ 
"nig ufkOQtrittg, hooio Dei quam mazime contemtor, 2 Tim.3, 
8. Tit. 3, 10. Jo. 11,47. ^^ ^^ intelligO; Jo. 19, 5. ur&Qom> 
reus, quem vos reum et.iacinorofum habetis. Ita etlam oir<* 
^pomoi Motth. 17, 22.. lldarc. 9, 3i. fcmt homincs pecd^torea, 
Dei ot CJirilli c«^emtor««, coll. Ap. i6, ai. — Deniqiied| Digitized by VjOOQIC deJlnguUs hominihm dicilur iU , iit pro cpntextuv fwietiitfe 
fit vel «) Wy V. c. iu allocutione iguoi^mm Tel auctoritate 
anino^nm Luc. 5, 20. a2| 58. Jac. &>;to. *^ iii defignando ali- 
fKo individno Matth. a6y 7S..74. c. 9^ 9. i3, :i8. Jo» 1, 6. 5, 
1 ; — » aK^^oMr. J^v^fttl6ff Matth^ 27^ 3ii. /ViZA^aloff Liie. a^ 

116, 37. aa^ 25. 26. — §) ^ir, rtftioxie fexui^. man, \ Cori 7, 
JU Marc. ig, 3 — 5. io. lo, 7. Apoc. i4y i4. ut eliam 
kgittir Tob. 6, g. et in Tdft XII. p*tr. (Fabtic. C. P. t, p. 699.) 

oV^^omoi?. — 'f)JUi^yh opponitnr patri, Mattii. 10^36. colL 
^ir. 3, 11. -r ijpaierfamiHtUi Matilh. id, 36. 1 3, 94. colL 
v^f. 517. ^)fertfus Luc. la, 36. colL S/. — 1/11^ oi^^e^ 
«roiy» .firpoe Apot. iS^ l5. ut iipparet e contexta oratione. 
Volunt Rora. 7^ 1. fub oihd-g. uxorsm intelligere, ^uia propo- 
fitio de uxore agat; £ild ina propolltio eft univerfaliay fpl»- 
oialis ^utem, Uxorem fubfumenay aPaulo, utiiaepius^ eft 
cmiiiraj *^ '^i^Q(07tog f. wS^goinoi <)^u eft : Dei min^r, vir 
J)so dicatusf 1 Tim. 6, 11. a.Tim. 5, .17. ,1 Petr. i> ai. uhi 
o{ a/MH ^treS &«^. pletlin* dienntor. cidl. i Reg. i3, 1. a 
Beg. >4y 4o. ^ De fottmila vlog %ov ivitgfmrov JUius Jiomiai^ 
yii. vlii^ ^ 4} h^m^ficwduni mcralwk siiis conditiommi 
jrelfsuHmkdif ,iH>lendi Hlgendiqus ratio hommifropria, Sic iii 
forttltili» a) o ^n^ of^^ftmo^homo ratiotialia, fecundum ratid^ 
aialem tidtiiriun, Elom. 7, aa. a3. a5. a Cor. 4> 16. £ph. 5» 
4j6. fUx dtcitur I J^et v3| 4. iingvmag i^ xoL^lag &v&. invi&v 
kiUe fpiritualia hom6» eai opp6iiitUr oSits^iiv&Q* externui^ 
^ifibilia honiO» liaturA euu in fenfus incurrenay a Cor. 4, 161^ 
«*^ b) £ TToilaio^ et o kasifig aif&g* prior yitiofitaa antequanl 
ChriAianiiacti erant^ etnova putibi^feiitiendi vivendique ra« 
tio a apiriitu a. in chriAiaiiia excitaUi; Rom. 6, 6^ £ph. a> i5« 
4k, aa. a4w Cololf. 3, 9. — - Denique ai^^omo^ pro uf&Qiinii' 
« Inag^ honMibuo Hoium^ iisfolUum^ uQi&fii^ uvS-ofinov Ap; i^ 
^B^ lUtQtnf asf&i ib. ai, 17^ — - Reilant formmae xata aW. 
i^^oMldVy I Cor. 3, 3. 15^ 3a. GaL i^ 1 x. la. fecundum hoini^» 
aiteiil (noti Dei) praecepta et volunUtem; GaL i, i5. fecon^ 
. dom iratioiieni e rebu^ huniaoia repetitam -f -^ Rom. 3, ^ 
kara &v&Q(inovQ 1 Peir. 4,.6. fecundoiii hominnm (lioii Dei) 
dpiliioiiemy ut homines airbitrantnr. Ita etiam 1 Cor. 1 5, 3sti 
Bon eft ut iiiulti vtrtuiit» t^mpU ca^fhf fed : fecundum ho-» 
JBintira voluiitateni ^ propber hoiiiihea ; oppofituin enim eA^ 
^nod togitaiido fupplmidnin^ oh ktksoL {^iotb^ f. &^i tt % 
Cor. 7, 9. ii. 11, I7. i Cof. 7, aHi a3. ColoiK 2, 8. 

jiv&vitutsvw, £ aiiaiDDi £y^imat6$^> proconful Jkmi 
£emel Act 18, isi. 

^rf^fd-uwaroi, ov, o, (ex orrJ i^icr, et vfrHTOC, conful, 
finomus) prooortful. Aot l3^ 7. 8; la* Temporibus reipnbli* Digitized by VjOOQIC A JtJ H-^ A N-I S .81 

4Me liber^ Cypru» erat provintia non CJOnfuloris^ fcd prae* 
toria (jmQaTfi^uiii)y non igitur a proconfulibus fed aproprae* 
toribus adniinifti'ata. Auguilut autem, reruiu politu», divi«- 
fit provincjas Ui caefareaSf quibus if£i:f prQpraeloyes praefi^i^ 
etjenalorias, fenatui attributas, quaruui praufecti jam uv&v^ 
9TaT0i> proconfulcs, dicebantur. Interfenatoriasprovinciasfuit 
^uoque Cyprus, (vid. J)io Cajpue y 54. p. 523. ed. LetincK) 
qnare recte Lucas Sergium Paulom uv^lmtt%ov appellavit. 
Legitor praeterea ^ct. 19, 58. ubi avdinaio^ non proconfitt- 
Inm perfonas^ fed magiHratus fummos univerfe indica^e vi* 
dentur. ^ 

AiviriyLit f»rt- ^M> perf. aiitrxo, aor. 1. afijxa^ aor. 2. 
ttr^y, aor. 1. pall*. ivitriv, (ex uva etVij/ii, mi^/o) x) dimit^ 
$0, emitto, Gen. 18, !^4. Jcf. a, 9. — 2) refnillo, iaxo, ita 
ut fit oppofitum tov irreiruv iiUendere (Xenopb. Mem, 3^ 10. 
7.) vel imziivHV Sap. 16, 2i. Inde remitlOy quae adfiricta 
erant, laxo, foluo vincula. Act. 16, 26. 27, 4. Eplu 6, 9. 
colL a Cbr. 10, 9. Mal. 4, 2. 3) ut iatinbr. tnillo aliq^id 
cft: non curo, defero Hebr. i3, 5. ubi i. q. J^xaTexiUtocu* 
Deut 3i, 6. ubian liebr. nd^ quod efi relaxavit^ deinde de^ 
feruit, cf. Jef. 5, S. i Sam.^9, 5. et Sir. 3o, 8. 

/ivilsiag, 01, 0, ^, (ex a priv. et liXaog propiiiue, attipe 
tkwg) immifericore, SemelJac. 2, i3. 

"Avmxofiy ovy 0, f], (ex & priv. et vim<a, laiH>), ilbaue. 
Mftttb. i5, 20. Marc. 7, 2. (5. in textu.vulg.) 

l^viarfiiA$, L (rrfyi(a, (ex uva et Vcnrijfc» oolloco) nt reli- 
qua Terba exiOTi^fi» compoOla, iii aor. 1. et fuU 1. figuifica.- 
tionem activam, in perfecto, plosquamperf. et aor. 2. figni- 
ficationem intransitivam babens 1) erigo, de iis/ qui jacu^M 
erant, Act. 9, 4i. coiL Teft. XU. patr. (Fabric. C.^Pf L p. 
519) nbi moribundus Ruben filiis imperat uraoti^aTS fC£. — 
a) furgo, exfurgo e loco, fcde, cubiii, Mattb. 9, 9. 27. 5, 
42. 10, 60. coll. verf. 46. 26,^62.. Luc. 4, 16. 29. 1 1, 7. 22!, 
46. ~ ^)f^go et abeoy Marc. lO, i.. coll. 7, 24. cap. 4, 38. 
oraaTa^^xr^avra/ctfy^; Liic 22, ^b. itvofnaq uttik tvfi nQog-^ 
fVffjg, c. 23, 1. Interdum Jyacrroi^, ubi additur verbum 
eiindi vel proficiscendi , ex hebraiAmo fet-e red^udat (c^p 
DeoL 32, 38. Ex. 32, i.)j ita Luc. 1, 39. i5, 18. coIL verf. 
3«. 17, 19- Miurc. 1,35. 2, i4. Alii putant avaax'^ bic verr- 
tCDdnm eSe co/tfefiim, /iatim , quod interdum (v. c. Marc. 
,5, 42. Luc. 5, 52. 8, 55) additur*. — ^)/wgo, refurgo, paiT 
refufcitor, vitat reftituor, de inortuis in vitam redeuntibua. . 
Ita de fingulia: Luc. 9, 8. 19. 16, 3i. Act. 9, 4o< — de Jefu 
Mattb. 17, 9. 20, 19. Marc. 8, 3i. 9, 9. 10. 3i. 10, 34. i6, 
9. Lnc 18, 53. 24^ 7. 46, Jo. 20, 9. Acjt. 2, 24. 3». iS, 32. 
34. 1 Tlieff. 4, i4. (Rom. i4^ f^.ixi toxtu vuJg.) — de mor- 
Xuis iv Tn httutn fmdoa refufciiandis Maro, t2> 23. 2». Jo, 
ie^. if. T. Kir F Digitized by VjOOQ lC 6, Sg. 4o. 44. 54. n, aS. a4. i ThelT. 4, i6. coll. a Jfaec. f, 
6. i4. 12, 44. — Tropice: /urgo de morte peccati^ u e. no- 
vam tnentem indao, £pli. 5, i4. coU. Jef. 26, ig. nbi de re* 
publica judaica reftituenda dicitur. — 5; prodeo in medium, 
iii lucem, exorior, exijio^ yel exifiere jubeo, Matth. aa, a4. ^ 
(Act 2, 3o. in textu vulgO c. 3, 22. ^6. ^, 36. 37. 7, 18: 37. 
Bon;i. i5, 12. Hebr. 7^ 11. i5. ,coll. £x. 1, 8. Jud. 2, 10. 
» Sir. 47, 1. 48, I. t Macc. 2, 1. 3, 1. -^ prodeo, exfka^o con^ 
iraj ubi faepius eft ir^filrgoj Mattli. 12, 4i. Marc. i4, 57* 
60. Luc. io> 25« 11, 62. Act. 6| gr. eoU« Gen; 4, €. ubi np 
fequente Sm. 

l^f^yoe, i}9y. 1;, Jlnna, nomen prophetii(rae^ Lnc. 2^ 36. 
commeinoratae, caeterum ignotae. 

yivifag, 0, o, jirmas, nomen po^ntificisJudlieomfififum^ 
mi, conftituti a QuirittiOy Sjriae praeGde, exuti munerefnb 
Tiberio a Valefio Grato, Judaeae proctiratore, qni Caipham 
eius loco conlUtuit. Lu<^. 3, 2^ Jo. 18, 1 3. 24. Act: 4» 6. cf. 
Jofeph. Antiq. Jud« 18,2, i. 

l^toijTOC, 01;, 0, ^, (cxaef roffi'^ fiA hueUtgirUiaHh 
cadens) i) ralione defiUMus^ ^f- 4g, |2. wfyf&iHf aioijTOtc* 

2) fana ratione non ufus, ftuUuSy infipiene, imprud^nry i. q« 
• ftmQog, Prov. 17, 28. JDeut. 32, 3i. Sir. 21, 19. 4i, 2g. — 

eoecus, rerum reote non videns 1 Tim. 6, 9. de cnpiditate. 

3) rudie, perum eirectum ignorane, vel iilud d^cile ca^ 
piene, incultus, Lnc. a4, 25. Oal. 3, 1.3. Rom. 1, #4. — ih 
loco Tit. 3, i3. inFcitiae addita eft, ut faeprus^ notio t^itio^ 
fUatie. 

^Ayoia, ctt?, ^, (ex & et voita cogUo, f fov^ mene) 1) 
amemia, fiuUUia^ Sap. ig, 3. 2) ot reliqua rocabnla fcien* 
tiam et Ilultitiam notantia translertur ethocad Voltmtatem at- 
que eH miUUia, impietaS) sic bis Luc. 6, 11. 2 Tim. 3, 9. 

^voiyM, i..Soi, {et. avtt et oiyoi aperio) aperio quod 
clanfum fuerat, De vanis rebus et fenfu proprio et impro- 
prio dicitur, quibus autem omnibus notio aperiendi fubject4 
; eft. ' Legitur igitur 1) aperire &rfiavgovg Matth. 2, 1 1. Vid. 
Syi9av{jog. 2) aperire os Matthr. 17, 27. — ti) de homirtibim 
fequonte oraGone eft vei prolixius /byuor (ut dticet Sir. i^ 
6. ubi avoiy. ti crrofia eftj» difertnra reddfei*e)^atth. 5, 2. i3, 
35/Act. 8, 35. lo, 34. 1«, i4. Apoc. i3, 6. coll. rf. ai, i3. 
— vei effhndo animum, omnia quae animus acgre fcrt, pro-». 
loqu^, 2 Gor. 6, 1 1. — os non aperii'© Act. 8, 3^: eft nort 
obioqui^ non eonqueri. b) deMltis: toquifotio, L\tc. 1, 64. 
•Cbll. Wum. 22) 28. c) de terra: voraginem hpV^ire ad deglti^ 
tiendum, Apoc. 12, 16. colL Gen. 4, 11. PT. 106,17. — 8) 
aperire ocK^f^ bl) pafpehraa aperif^^ ut oculi fpectare poffintp 
Act. g, 8..4b. — b) vifum coeco reftUuere Matth. 9, 3b. 20, 
33. Jo. 9, 10— 32. 10, 21. ii, 37. c) tropicc^: tneutis ocnlos ^ Digitized by VjOOQ lC sj|)erire, i. ^, ii^flUairi, Iftmen oog>)itionis\ aninio abcen^ere, "* 
Act. a6> i8. — ^^feptUchruni aperire, i. e. lapidem, qiio fo- 
]>ulcbra dlandebantar» Mattli. 27; 5a. — Roin. 3, i3 jiJL^, ^ 
dvsoiy. Tepulchrum apertum (Pf. 5/ io), 1. e. lingua eoram 
. ]^aratilEina femper eft ad deftruendum fquafi degiutiendiim) 
. bonorem aliornm. — 5) aperire Ubratn>^c\. Cgillo ctaAilum 
Tei complicatum Apoc. 5, ^ — 5. lo, 2. 8. 20, 12. — JigiAa 
ipfa, qoibus libri volam^n eft munitum, Apbc. '5, 9. 6^ i*-^ 
13. 8y I. 6) aperire coeUitny coelum fciuderis^ vetameuj l[\x6 
Dei fedes velatur, qua(i retnovere, ita iit res' coeleftefi ooty^ 
fpici queant. Matth. 3, 16. tuc. 3, ai. Jo. 1, 62. Act. 7;,5oL 
10,11. 19,11. colK Jeh 64,1. JEzecL 1,1. Sir.43,i4. Pi.7?> 
a3. — 7) aperire pbr^a/ri vA jahuam Acl. 5, aS. 12, 16. i4f* 
16. iS, 26. 27. Apoc. 4y 1. vei ut aliquis intret Matlti. 25, 1 1. 
Luc. 12, 36- i3, 25. Jo. lo, 3. vel ut exeat Act. 5, 19. tel ut 
interna aedificii confpici queant Apoc. lij 19. i^, ^. ^coll. 
9, 2. S^ic et Matth. 7y 7. 8. Luc. 1)1, 9. 10. ad ayofft 
fupplendum eft t^ '9'vqpl^ dicitUrque de iis, qui iiofpitiu ex- 
cipiuntar et ita beueficia accipiunt. Tropice: aper^re |mif- 
tam cwrdh L e. e)cciper6 ahiiuo Ap. 3, 20* — poi iara fide^ 
trcl regni Coelorum i. e. adituin facere ad religionem chr. et 
Ad r^am, Apoc. i4, 27. 3, 7. 8. — poirtain evangelid et 
dbctori i. e. facceirum dare praedicationi , vel coinmodani 
j>medicandi oct^fionem fuppeditare, 1 Cor* 1 6, 8. 2 Cor. 2| 
12. Cofoir. 4, 3. Saepiiiinonlegitnr.' 

^fbixo8oiii0, Sj £ i]<ra>, (ex avu ei otitoSofjiiai) rurl 
fui aidlfieo , iteruni ^xjlnio, reftauro. Semel Act i5, 16* 
coD. Amot* 9, lU ' - 

^poi^h^y iw^, (ab 2r6ty«) 1. q. amycirtj apertto^ Se- 
InelEph^ 6, 19. XijO^; iv avoi^et xov tnouaxogy facultas ^^ 
ttnii t eloquentia ubi oratio Iiabenda eft. Vid. Idyotysiv t4 

livo^ita, »$, fi, i) actiq Ug$, potiOimum divinae, con* 
irarta^ 1. q. uyM^tltt, uduUa, yiliuntj peccatum, Matth. 7,23. 
l3, 4i. Rotn. 4, 7. 6^, 19. r^ ivo^la ilg uvoniav eupiditatibus 
legi adver^ ad mala^actiones p^rdciendas; Hebr. 8^ 12. id, 
17. 1 Jo. 3, 4. uvoiild le^is violatio velfatto vel voluntate per- 
iCtiL''^ 2) defectio alege dlvina, impietas, pitiofuas , nio^ 
rum corrupiio, Mattfa. u3^ 28. 24, 12. Hebr» 4, 9. Tit. 2, t4. 
£ngalatiid i^otoldiria^ defectio a vero ueii adjuncta, ut fem«^ 
per, notione corruptionis moralie , 2 Cor. 6, l4. 2 ThelT» 2| 
^. S)c arofiioi 3 Esdn 9^ 7. eft, Itgem mofaicam violo et mo- 
ret paganornm fequor. Apud LXX. refpoi^iiet hebr. t)Hhn 
Ek. S4, ^. Jcf. 5, 18. n\Q Jef. 1, 5* J^tt;b Job, 7, 21* 8, 4. ^Pf* 
6f, 5. — ' Siaepias non fiabetur. 

!^ito(Mog^ ov, 6, ij, proprie exlex, legi mn f bj^^ctusj 
j^de^ 1) legi mofiUcne ndil fub)ectns ', ita da gentHibue A^i. 

F 2 Digitized by VjOOQ lC «4 .'AN O M— J N TJ 

9, iS. , r Cor. 9»^i* ut i Macc. 2, 44. 3, S; Sap. i7»jt. et 
fragm. Ellh. 4. ubi (ivofAoi^, umQitfnriTW et iXkoTgm jungxin-^ 
tur, tanquara fyhonyma. In loco 2 ThelT. 2, 8. «frofio^ eft 
'£Lutor idoldlatriae eiusque impuritatis, qui«ti^myerf. 3.dici- 
tur ar^^. Ttj^ ajua^cce^. -^ 2) qui leg* divina fe folutum ha- 
tiet, 1 Cor. 9, 21. ^^ ary avo^oq Q'tMy Dei l^gibnsme fola* 
X^m oon Fatus, l^ges Dei non trans^relFua \ impius 2 Pelr. 2^ 
8. ^ Tira. ly 3. malefieus Luc. 22, Sj. Marc. iS, 28. co^. 
Jef. 53,12. 

l4if6[KaQj tidY. Jlne lege ; inlque; 2 Maoc. 8, i5. In 
K. T. femel Rom. .2, 12, ubi eft : qui legi nolaicae non fub^ 
jecti peccaiit, illi etiain ex hac lege non judicantnr, non 
damnantur, fed^ i}t apparet e verf. i4* i5. ez lege morali 
laaturali. i 

^AvOQ^6(Oj w, f. cuaai, (ex fJra -et opi>"^ai rectom . yel 
crectom ftatuo) i)Jfurrigo^ iterumerigo, Act i5, 18. paf- 
£ve Ltie. i3, i3. Jiabilio, Jirmumfacioy Hebr. 12, 12. Sio 
Pr 20, 8. 45, i4. 46, 8. 2 Sam. 7, i3. ubiin textu hebr. eft 
\:i\3 Jiabilipit, , . .., 

uivoG^oq, ov^ o,^, (ex apriv., v ^uplion. tioatoQfan^ 
ttuSf pius) pr(^anus, impius, turpls^ fceUJius, Bis, i . Tinu 
1, 9. 2 Tim. 3, 2. 

^voiii, %, ^, {vib aviffa retineo) proprie actnm in^ii'* 
Bendi, retinendi^ riftendi ligDificat-, deinde ei tribi^itur, qui 
fe r6tin*t, irani vel aegritudinem rnhibet^ Rom. 2, 4. 3, 26. 
de D60, qui pQcnas diffi^rt, foletque verti: hnUas^ iof^ant* - 
mitas^ i. q. (AuxQO&viiia, ut Hefyckius iaterpretatur. 

^AvzafiAvi^oyLUh pugno contra, repugno, obnitor^ 
Semel Hcbr. 12, 4. 

^Avr uXXayiAO^, to^, to, (ex uvtI e t oAJlarr6i, muio) prar 
prie id quodloco alterius velad corapenfandum vel ademen* 
dnm datur ; inde 2) pretium rel^ quooura in coramercio per« 
rautatur. Ita Matth. 16, 06. Marc. 8, 3/. ubi locutio de- 
promta eft ex rederatione fervoruin , et 'avxaiX, eft pretium 
red^mtionis, liberatibhis a morte. «coll. Sir. 6, i5. ^fr, 1,8» 

l4v xavdnXfiQooi^ w, fut. (iao), (ex avtl, am et iti^ 
fiOia impleo , deinde perficio) alterius loco aliquid perficitK 
Rarilfime legitur ih graecis fcriptoribtu , fcmel in N. T.<3o«^ 
loff. I, 24. 

jivxwiioiiioi^k, LifoGfa, (e|c arrJ, a^o, et d/^cd^» <jb) 
retribiio , repehdopro dccepto vel pro benejicio \\x.Q. i4, l4. , 
Rom. j 1, 35. ^ 1 Theff. 3. 9. coll. Sir. 3, 34. 3o, 6. vcl pro 
malOy quod inilictura fuerat Rora. 12, 19. 2 ThelT. i, 6. 
Hebr. 10, 3o. coll. Judith 7, i5. Sir. 17, 19. Etiam oW et 
tea , cui in LXX. verf. refpondet , ia utramque porteii^^di'- 
cuntur. 

U.vt.aito^id^a, xoQf 10, (vid. ^/naTroJ^c^i) id q^KJsd Digitized by VjOOQIC AVT A^\A Tf T 1 ; 85 

in retribtitioiieiii datnr^ igitur pro homo praemiums Xuc. 14;- 
1?. — pro malo />otf/ia, ifindicia^ Roin, n» 9, 

Hvtangdoai^, €iaq, % (yiA.'* Atfanoiwonu) r^ritutio; 
prainutmi. Semel ColoIT. 3, a4. airvanoddafy t^g «Jli^c^o* 
{lio^ i. e* nXfi(^vO!Atav- elg avtanofooif. 1 

^rraTrojrpiirQfia*, jT. icptiSi^i/Qro^ai, (ex arr! et.oTTOJC^ 
90IMU reJ}}oadeo) c6n4rarefpo7ideo, refponiendo corUradicOj al^ 
Urcorj obloquor. Bis^Luc. 14, 6. RQm. 4^ 12. cpjL Jud. 5| 
29. Job. 16, 8, 22, 12. 

i/rT«Afr€i;v, (verb. anomal. ex arrJ et htta dico) coKm 
tf-adico, obtoqi4or. Bh, Lnc. 21^ 1 5. Act. 4, i4. poljl. Job. ^ 
3. 1 Macc. i4, 44. 

l^rrix Oftai, t ^^Ofio^, JirmiUr ieneo, cpm proprid 
tnm impmprio remu.' Impiroprio eft: \) firmiUr aliquenh 
ftqu4)r, ei addictue fum , eum amplecior fideliffltne, Maltb. 
€, 24. Luc. 16, 42. (pll iepb. 1, Bi^yxy^ Piov. 4, 16.) Tit. 

1, 9. — 2)rme retineo, fufiineo , fero, Ita 1 ThefT. 5, i4» 
01T- uo&BfSif infirmot fide ^atienter ferre^ Sic interdum 
^pud profanos, v. c. Pofyh. i, 68. 3. i. q. vno(Aiv6iVj ct Sir» 1, 
22. ia$i xat^v ay&i^ai, (iUim&viJiOii coU. Ecclef. 7, 18. 
^rai^or ro dvrij^sa&ai ob iv Toma^ bonnm eft, non nimiujtn 
cfle in hijce reb^s, vid. verf. 16. 17. — Alii vertunt: infer'. 
▼ite cOminodis infirmornm. -* Saepius non legitur. ^ 

^rr», priiepof. regeps genitivnm', latinor. pro, looo.; 
^t fncceffione^ de commntatione, pretio, retribiitione, Mattb. 

2, 22. 5, 38. 17, 27. 20, 28. Maro. 10, 43. Rpm. 12, 17. l 
Cor. II, 1 5. 1 TheflT. 5, 16 Hebr. i2j 2. 16. i Petr. 3; 9.— 
2^rT^ TouTOt/ Epb. 5, 3i. et av^ &v, quarey qua de caufa, fi 
caula praeceint *, ar^ S^v Luc. i, 20.' 19, 44. Act« 12, i3. i 
Tbeir. 2, 10. propterea qUody pro eo quodj C caufa fequitur. 
Hebr.tttfM nnl^Deut. 2J8, 46.. iit^M ^s^, Jer, 22,9. — iit^roJJ 
Mftiv, quunx contra, eius in locum, dicere debereUs^ Jac 4, 
i5. — • In fhrmula xa^ Sml ittQwog Jo. 1, i6. ani fignif^cat 
▼icillitudinem qua beneficia iefe excipiunt ad indicandam 
eorum muHitudinem. Senfus igitur efl : beneficin faper be- 
ncficia, beneficia niulta fibi fuccedentia. Notavit Schleuf^ 
nerue in lex. verba: Theognidis (fent. yerf. 34^i) avx aviSiv 
iviag, calamitates fil^er c&Iamitates. Chryfoft, de facerd. 6, 
i3. ixi^v avif Itigag q^ovtida, Saepius non legilur. — Iri 
coropoQtione potiifimum duas notiones indicat 1} notionem 
^icarii, t^iciflitudinie, permutalioni^, ideoque et dequalita' 
$19, 2) notionem oppojtn, "^conirnrii, 

''Avxi^&XX», £ oXm, praprie ex adrerfo jacioi etiam 
co/rwaro. Semel trppice Luc. 24,. 17. airt^(i}Jiuv Xoyovg ngoi 
aXXi}Xovg, /frmpnea, conferre, mifcere. ('um bac formula, 
graecis mfolita, confejrcnda funt'verba 2 Macc. ii, i5. wpo? Digitized by VjOOQIC 9$ 4^ T T ; 

lavxhf 5w/JA3lw ?*, wmo ali^uid rolyn^ , Je^nia t^^ 

tarcj quod t^ic. i y i^, ^xit avii^^(M,Bwh znnoQiia* 

pond, 4f«</. amdiait^afi(«4 ^du^rfftriuB Jwn. Semel a Tim* 

;^rT('i*xo5, 01», 0,/^, (e'x «m et J/jwj/iw) \)advtrfa, 
rius injudlcio, Mattb/5, uS. Luc. ;:^, 58. coll. Jef. 4i, li. 
Jer. 5q, *• 2j adverfarlua quiwi^, ininUcu^s, i, q. iyd^gog l»uc. 
l8, 3. 1 Petr, 5, 8, coli, Jeir, 5o, 34. 5i, 36, nifi in his l^pif 
certe iu pofteriori praevalet no^io aecujaibriji, obtrtotatoriM 
c(l Job. 1, 6. fqq. ApQC. 12, to. fqq. coU. Zacb. 3, i. 

livTid-idig, €0)^, ^, oppoutio; — fenteniia opfofiUu 
Igemel 1 Tim,,6, 20. dvtl'9'T' tpivd- yvcD^, do£raata|Ufae fa- 
pichtjde, 4^9^r.inae cbriiiianae adverfa. 

^drtiHad^icTfiiALy (ex avtl ^t Ka&iatfift^ conftiiuo) in 
alterius locum colloco, fuhftituo, Jof. 6, 7. — in adverfuni 
' cplloco, cppono, Deut, 3i, 21, — Deinde reffo^ renilor, Ita 
pebf. 12, 4, ^ , , , , / . 

^-/rTiNale^cn,. w^ f. fjoto^ (ex oiTf «t xa%£C{ii voco, in^ 
Vito) plciffirn int^ilo, S^el Luc. i4,i2. 

J4vtiKEifAai, f. ueioofiati (artl et xetfiai, jaceo) 1) ex 
adverlo poiitiis, Utus fum*, — tropice: adt^^erfor , repugno, 
ionlrarlus funh , Gal. "5, 17, l Tim. 1, iQ. Jjide am»et^€- 
tP^, adiHsrparius, inimicus, Luc. ji, i5. l3, 17. 1 Cor. 1.6,9. 
Phil. 2, 28. 2 Tlit^ir. 2, 4. 1 Tipi. 5, i4. LXX. hebr, -viS Ex. 
:?3, 22. uMh Jef. 66, ^. ^tti^ Zach, 3, j, et Tfieodotion jij^a 
Job. 1, 6, , , 

'-rir?i|C()v, • regionS, ex aduerfo^ Somel Act, 20, i5. 
^oU. 3 Macc. 5, i4. 

^AvtiXafkPuvm, f. Xiiwouaii, {ex ^m et Xupffdvojt ca- 
pio, prebendo) et med. dviUccp/3arof4iai,""fequeijte genitivo 
objecti, proprie manu porrecta accipio f preliendo. Pp. ipS^ 
17. Gen. ^*8, 17, Unde eft vel: accipio ab alioy nt 1 Tipi- 
^u'^* oi ttis iVBQysoiag avtiXan^afifj^Bro^ , qui eiusmodi recte 
facta accipiun^ i. e. quibus bona ofilciii (a fervis) p^aeftantnr^ 
yfel pre/iendo aliunt '^mani^ quaC porreqta Jef. 42, 1. Pf 62, 8. 
yel eiaic manum arripiens Jef, 5i, 18.) ad iUum erigendnji^^ 
^ndicandum (i Macq. 2, 48)^ igituir; jutH>^ opftuhf , maUs 
eripio, Luc. 1 , 54. Act. 26, 35. . 

^AvtiXlyif}, f. i^t», (ex ar ri et ifiVw dico) 1) contradica 
Act. i3, 43. 28, 19. 22. Tit. 1, 9. avtiXiyiifif fequente ^^, iw- 
gare, Luc, 20, '27. — 2) adt^erfor^ tipnohedio, reheUia fum^ 
Luc. 2, 34. arjuiitov aiTC^^Of^eror, homo eximius, cui, multi 
adverfabuutur. Jo. 19, 12. Rom.''io, 21. Tit. 2, 9, LXX* 
hebr. il33 Jef. 5p, 5. ct nnlD Jef 6^, 2. ^iSaepiuft^noiii legitnn 

^AvtiXri%lfvg, ea^g, ^^, ( Vid . aniiapBavw) 'quxiliam^ 
opUukUio, cura, L q. j^orfi^M, iiiiXr^ip^g, bir. ii, 12. 5l, f. Digitized by VjOOQIC 4 N T I 87 

Sem^l hi N. 'ft j Cdr, 12, a; ubi artiJliftffsic pra omJt^TmroH 
^tg^ EvB pro mcmere arriXi]i/;eoig fcl. aegrotomm, paiiperum, 
«lioruna^ae ar oalaniutibUa vexatoriun. Haud dubie igitur 
^niiua d^aconorom et diaooQiflarum fubiutdligendum ^. * 

'^i^ t^loyiay p roprie eoniradioiio. Inde controvtrfia 
Tcl coram judice agitata, ut faepins in LXX^ y. c. Jlx. 18, iG. 
Deut. 25, 1., vel quaevia alia coniroperfic^ Sic vuJgo Hebr. 
7» 7« ]fcki^^ ttiTfJlo^^las iine cbntroverlia. Mallem vero vertere 
fine dubio; et^mm oum contradictio oriatur faepe ex diverfa 
de rei veritate perfoafioney ex ad^uncto eft a) dubiiatio, du^ 
biunu Si^ Hebr. €y 16. ubi fenfua eft: homini|m jusjuran- 
dum omne jam dubium de rei veritate toilere folet^ quahto 
magia Dei proiniffio |ure jnraado interpofito coiifirmata. Ser^ 
mo enim eft, ut docet nexus ver£ 11 — 19; de fide divinia 
promiffionibus habenda et de conftantia in malis fpe iuturae 
ielicitatisperferendia. — 5}quum contradictio interdum oriaf» 
tur ra^malilia, eft: contradictio maUiiofa ^ eonpioium^ i. q. 
fihxa^ft^UL iia Hebr. la, 3. ubi refpicitnr ad MMtb. 36, 60. 
fqq. 27, 22. 23. 29. 4o — 44. 49. iimiliaque loca; — et Jnd. 
verf. 11., ubi de iif, qui phuftpfjfiova^^ eft fcxmo, (vid. 8 — ' 
jo), deimpiisqui, ut lcgitur verf i5, ra axhj^a XaXova% 
wjki Tainvglov^ cf. Act. i3, 45. Sic quoqne un$loyla Pf. 80, 
7. tribnitur maiitiofe deridentibus, etNum. 20, i3. coll.verf. 
J. fqq. TM Xotdo^vrn. — Alii in loco Judae vertunt: rdfeliio. 

*yivjii,o4dogioi, oS, f . ^o^ contdciumregero. Semel 
I Petr. 2, 23.^ 

, ^AvtiXvTQOV, ov, TO, pretium redemiionie, S6mel 1 
Tim. % 6. de liberatione a poteftate et poenis peccatorum. 
Uefycli. atiilvTQOv ' awtiihTor. 

^A4%ipL%T^ioi, oJ, f. ^du>, (ex aftl el fHTgim metipr) 
remeiiar, piciffim metior, Melapborice vependo, remeiior, 
-par ^ari refero. Liic. 6, 38. ^t Matth. 7, 2. in textu vulg.) 

*AvTki$ia&ia, ag, ^. (ex arrl et (nia&og jnercc») merm 
cedis reiributio ; quaefie reiribulio, , qua pw pari refertur. 
S Cor. 6, i3. vipf avripf umfua&tav itXafvvO-tit6 Mal vfAtZg 
ut par mihi rcferfitia VO0 quoque animu|u effundite, fuppi. ut 
ego feci ei^a voa vid. verf. 11. — Boiii. l, 27. poena. 

^AvTi^oxela, ag, fi, AnttOfihia. Duae huiua nominis 
in N. T. commemorantur urbes: 1) Anii^hia Syriae , urbs 
eeleberrima et opiileata, ad Oroutem (ita , a Seleuco Nica- 
nore, Antiochi filio^ condila, cognomine Epidapfanes (iitl 
^aifrr^j inftgnita, Act. 11, 19. 26^ >3, 1. i4, 26.' j 5; 22-— 35. 
18, 22. G.J. 2, 11. c£ Strdbo. 16. Ptin. hift, nat. 5, 21. — 
2) Antiochia Pifidiae, ^Attwi- Ttfi ItiaijMag ^' VLvh& in Phrygia 
quidem fita, fed propter confinium Pi&dke interdum adnu* 
meraU, Act. i3, i4. i4, 19. 22. 2 Tim. 3, li. cf* Strabo 12. 
ftin. hift. Mt. 5, 27., Digitized by VjOOQ lC 88 , A N T l / . 

^jif noxBV^, ia>c , i , jifUiO(f/ienus ,' jintioehia oriun^ 
dus. I^cmcl Act. 6, 5. 

'^yTfr7rap€p;^0|i«a*, (cx ifrl tt nai^ig%ovia$ prctetereo) 
T^\b, Luc. iO, 5i.32. et vel eft fimpliciter: praeUreo, iransiop 
•vanefceate, ut interdum^ vi praepoCtioiiis uvxl, ▼«! eft, ut 
Gro^Mii putgty contrario itinere practcreo. 

^Avtirca^, a^ 0, Antipas/, nomtvi chriftiahi Apoc. !>| 
l3. commemoratiy caeterum prorfus ignoti» 

liv ri TT a Tp t ^ , iSoq , f\ , Aniipatrie , tiom. pr. urbis in . 
Judaea, qaam (leilc Jofepho Antiq. Jad. i6, 5. 2. «v rv} nedio) t$ 
jLsyt^ivto Kacpaoaa^u condidit Hciodes Magnusin honorem An^ 
ti^mtri, pa^tris fni. £x alib Jofephi loco CAntiq. Jud. 1 3, 1 5. i .) 
apparere videtur, hanc urhem fuilTe antea vicum, Chabar- 
zaba dictum. Commcmori^t enim, foflam du^tam efle uno 
T% XafioQ^apZf — f\ vvvAvnnaTQlg HttXettai, usque ad Jop- 
pen. Vid. etiam i Macct j, 3i. ^ (Commemoratur femel 
Act. 23, 3i. 

*Avtii€eQa, i q.avnniQav, quod vid. Legiturin codd, 
tuc. 8, 26. / 

HwfiniQuv, adv. e regidne,^ ex adt^rfo littoregtrane^ 
Semel Lnc. 8, 26. 

> ]Avxhninttt\, i. niooij (ex avtl et nlnroi, eado) pro- 

prie oonifa cfulo; deinde obnitor , refifto , adt^erfor. Semel 

Act 7, 61. coll. Num. 27, i4p / 

'^rr«<rT^aTeuai 1) exeixitum duco contra alium; 

a) repngno , adt^rfor. Sic femel Rom. 7, 26. 

^vTATaaaoi, f. ivtivdtto*, t aJ^w, ex adverfo ftatuO| 
oppono ; maxime in ^cie. Mrdium ; me oppono , repugno, 
clnitor, ad%*erfor, Act 18. 6. .ttom. i3, 2. Jac. 4, 6. iTctr. 
5, 5. (Prov. 3, 34.) Ilefych,: uvtnutsajttai,* urtUtitw* — 
Jac. 5, 6. otoc uvtnuoo^ai vfiXv fcl. diuatoi;, nonrepugnaip 
quod eft vel : non vult , vel non valet nobis repugnare i. e. 
injuriam avertere. ^ 

^Avtitvnog, ov, 0, ^, fex avtl et tvttoc nota, quae 
fit perculfi^one) 1) qui tactui non cedit, ictum repellit; 2} 
xnetaph. durue, coniumax. Z) • drWTimo^ et to uvtitvntifv, 
Jm aequalitatem duomm figniiicante, imago aj exemplum 
formaium, ectypum, die Copie Mehr, 9, 24. De facris cae«- 
leftibus vid. ai/ijp^whg et ufioq* 4) quum avtltvnov et nQ0it6-^ 
rvnov Cbi ftnt flmiilima^ eft: imago fimilUudinem alteriue 
rei exprimene^ t6 ofiouir, i Petr. 3, 21. 

AvtixQ^tttog, ov, 0, (ex avti etXimtoq Meffias, forma- 
tum, ut avxld^ioq, uvti^Xotsotipog et ftmilia) Mejfute Jefu ad-^ 
fMerfariue^ n<Hi nifi in epiftolis Joanneis legitur, i Jo. 2, 18. 
22. 4j 3. 2 Jo. verf 7 , et notantur hoc nomine liomineftf 
qui Jefum fuiife Mefliam, vel A.o^^ov in Jcfu vcnifl^e h cvt^, 
ueg^nt Qttoauaiu in animo habuerit auctory nou fati» i 

Digitized by VjOOQIC liqtiet; forta/To adverTarios e Jadaeis, quum Iii'|)otill5niai]i 
negarent, Melfiam jam yemiTe ct Jefum Nazarenum Melliani^ ' 

jivT%iia, Sj f. ^a»y Aaurio, txhaurlo, Le^itur in 
H. T. Jo.^2, 8. 9. 4, 7. i5. cpll. Gen. 24, i3.' Ex. a, 16, 

"jifrlfifia, tOQ, to, Jumftruin, pa9 ad haurierufar/i 
aquam idoueum, Serael Jo. 4, ii. * 

jiftO(p9aXikim, S, f. ijcroi, . 1) cx adverfo adfpicib,' 
Qculos adverfuj aliquem dirigo. 2) qutnn, qui fortiter refi-^ 
ftuDt, faciem advcl-fu» holles vertant, eft: re/lfto, obnltor: 
Semel Act 27, i5. eodemque fenfu Sap. 12, i4. Sir. 19, 5^ 
ubi ii ivtoqi^aXuSy ^ovaZg aTcqpayoT trjv Jicti^v cd^ov (quae 
iu edit. vulg: minu« recte defunt) lcguntur. 

""AvvdQogy ov, 0, ^, (ex a pr., v cuph. et vdmQ aqua) 
aqua deftiiutus , aridu9 , ficcus. Matth. 12, 43. Luc- 11, 24. 
avx^^Oi Tonoi loca aqna ^arentia , arcnofa , ' ideoque deferta.. 
cf. Pf. io4, 4o. Hof ^2, 3. Jel.44,3. — 7rijy«{ avu3^#, 2 Petr. 
dy 17. et yt^Qkai pmid^Oi Jud. verf. 12. fontcs f. putei, et 
nubes aquam quidem promittentes fed nientientes et fp^m 
faUentes, tropice dicuhtur homines, praeclara et opHma 
promittentes quidem, neque tamen pradtantes^ nXdyopg 
fedactores. 

l^vvnouQitos, 0V9 0, ^, (ex & pr. et vnoygivofiai^, 
ftmuld) non ftmulatua , ftncerus; qui id ell quod elle vult; 
de amore Rom. 12, 9. 2 Cor. 6, 6. 1 Petr. 1, 22. — nil 
ftmulane, nil promittens, quod non praellet, non faUax» 
de oof^la Jac. 3, 17. -^ ftncertis, i>erue , qui id eft, quod 
efle debet, de ^e 1 Tim; 1, 5. — Sap. 5, 19. de Dci 
jadiciis. • 

livvnotantoqy pi;, e, 17, (ex & pr., $r euph. et vno^ 
titftsm ordini fnbjicio) 1) in ordiuem non redactus; 2") non 
ftd>ditu9, imperio non fubjetlue , HeT)r. 2, 8. 3) ordini ct 
raandato fe non fubjicien^ , r^fradarius , inohediens, 1 Tim. 
1, 9. Tit. 1,6. 16. Saepius non habetur. 

*'Avvi, t^Y.fupra, lignificans i') locrnn inquo,fuperne, 
hebr. Sv»» et n^yi^ Deut. 4, 3q. Jof. 2, 11. cui oppofitum 
Ttujta r. vnomtw, m formula ei^ rui ov^rto am^ A.ct. 2, 19. 
Apoc. 6, 3. nbi ecn» addidit Griesb, — Inde aroi faepirt^ 
eoelnm , tanquam locum fupremrum , indicat. ta av<a coelum, 
Jo. 8, a3. colL 3, i3. 3i. 6, 38. 8, i4. 17, 5. i^ afm'lBQOv^ 
tfal^iu, flierolblyma coeleflis Gal.' 4, 26. — ^ «rai ttJS^^g, , 
'felicitas in coelo nos manens Phil. 3, i4. quae inovQaviOq 
dicitur Hebr. 3, 1. — Ta Hvm res coeleftes, quke Dei funt, 
ColoIT. 3, 1. 2. — 2) ftd locum fuperiorem, furfhitt, nSx^cS 
Jef 8, 21. 37, 3i. Ita Jo. 11, 4i. Hebr. 12, i5. — itog avi^ 
ad fommnm nsque Jo. 2, 7. . Saepius non legitur. 

\4tiiye9t, ov, tOf vid. VircJ;'a»or. Digitized by VjOOQ lC J0 JN Jl B^ AXI 

. jivw&w^ adr. \) loci: dffuper^ fup$rne, *Anh HiWh» 
^nv Ifvg Maroi, MaM. 27, 5i. Marc. i5, 38. a rummo ad 
imum*^ l» Twv mift&Bv Jo. 19, 23. a fuperioribus pardbus* 
h^woij^. a8, 27. 1 Reg. 7^ 3. -^ Ut ttro) faepius coeli alti- 
tudinemy ilc iirm^BV faepius coeUlut^ iie coelo &giiificat| 
fuoddeiiide, quum ov^roa^ (iiepius Dei ioto ponatm', eA: 
& 9t0Vi a J}0Q, di^dnitus, et quidemvel: 4e coelo a Dea 
ireniens^ ut Jo. 3, ^i. rel a Deo efTectus, , ab eo donatus^ ut 
. 4o. 3, 3. 7, ubi at*j4ifif' eft i. q. c 1, i3. iK^fcOv ^/fin^i-^ijaar; 
€., 19, 11. et in epiA. Jac'^bi c. 1, 17. 3, i5. 17. — il) tem-^ 
porisT Jkpra, anlea, olimj inde abinitio; iic a,pud Luo. 
1, 3. Act.,26^ 5. — r la loco Gal. Jk^ 9. ?(o>Uv ayoi^^er multi 
interpretantur NiVffrif/i»^ denuo, ita ut ^^riiiUy rt^duudety uti 
ftiam Jo. 3, 3. vertunt denuo nafci rcl. fpiritu. Sed dubito 
de veritate iignificationis. Jofephi enim verba (Ant. Jud.\iy 
18. 3.) ffiXiuv aroi&sf noi^elvak Ttffo^ uvtof conynode verti 
' poiTaut: priorcm amicitiam f. prioris amicitiae doc.umfnta 
{noojigag (piXiag, iit (latim {intea legitur) ei exliib)iit| 
8ap. i<), 6. n<iXir arta^er efle poUiAi itei*um Jivinitus, f. a 
Deo mutabatur rerum natura, najm «ie miraculo a' Oeo effecto 
eli ferroo. Sic quoque Ga|. 4, 9. explicari poteft: qu)l>uf 
iterum ut olitn (ut fuppt* w; anle ttVot^d^er, quod i^terdom 
deficerc notum eA) fervire vultis. Refpicit^nim ad prio- 
rem Ilatum Galatanim. — Saepius non babetur. 

^ArtaTBqiniiigt ii, 6r, (ab -anaxm^) fuperior. Semel 
Act. 19, 1. i 

^AroBTBQog, iga , or , (comp. ab ano) fhperior, Neu- 
tnun adverbialiter: fuperius , aitiue, Luc. i4, 10. coil. 
Levit. iiy 21. ^fupra^ antea (vid. '^wo) . Hebr. 10, 8* 

^AvoBijpBXiig, iqg, ovg, 0, ij, (ex a pr., f eupb. ct 
•MpeJUo», juvo, utilis fum) 1) qui niljuvat, vei ea non praie* 
ftat, quae debet praeftare, inu^iiie; in^casp, r^i impar. 
Hebr. 7, 8. Sic Jer. a^ 8. Jef. 44, 10. de idoiis, ad auxiliura 
' ferendum ineptis. 12) f^xiue, damnofue , Tit. 3,, 9. poll. 
Frov. a8, 3. — Plalt Salom. 16, 8. apufiiiu urntt^tLi^^ pec- 
catumexitiofum; in cpd. Pfeud. V. T* VoL i.p. 9^9. fcor* 
tatio avo»(p(Xifi eodem fehfa. • 

A^irriy nfi, fi (ab a/efr ve} a&u frangere) y<?<£f/v* Bis, 
Matth. 3, 10. Lac. 3, 9. colL Jef. 10, i5. i Saoi. i3,^o. 
Jer» 46, 22. 

^l^o^, ia, flf, \)dignue; prDprie de eo dicitur^ qaod 
fiUcri ratione pretii eft aequiparmdum , parie efi pretii, 
Hom. 8, 18/ Sic 2 Cbron. 21, 22. ir a^/u^q» aiiqt pretio 
eongniente, pari. coH. Qen. 23, 9. *r- Sir. 26, ib.ata&poG 
aS^^' "^i^g pretiuiii rei congruens. — 2) par ratione pretii 
interni, meritue, merito conpenien^; proxime de mefcede 
live retributione in utramque partei^, -«^ ia nudpn tSxc. Digitized by VjOOQIC Hr, 4S. aS, it,4i. Act a5, ^9. a5, 11. aj. 36, 3i. Rom. 1, 
32. coll. Sap. lo, 26. 19,4. — ciSiOS abfolute Apoc. 16, 16: 
culpa dig^us; -r— in i!o;wn Idattli. 10, 10. Luc. ip, '7. 
1 Tim- 5, 18^^ Jeinde 4e felipitate, boQore, aflenlh, per- 
fonis etc. ubi maxirae vertendum e(l dignus^ MaiUi. lo^ 
37. 38. (fi^. 3, 5. 6, 16.) 22, 8. Luc. 7, 4. i5, 19. 21. Jo. 1, 
27. Act. i3, 25. 46. 1 Tiin. i, i5. 4, 9. 6, i, Hebr, 11, 39. 
Apoc. 4, li. 5, 2. 4. 9. 12. ~ 3) congruens, cont*enien^ ' 

2uaYi5 ratione , v. c. convemens reinaturae, Matth. 3, 8. 
uc. 3, 8. Adt. 26, 20. ^— rerum conditioni, i Cor. 16, 4. 
nbi verti poteft: £ cangruit, fi res poftulat; — i legibus, 
.decoro, moribus, quod deinde Ao/i^/^ff ^ jyrobuf, Hattli. 

10, 11. i3. Apoc. 3, 4. Praeterea non legitur. 

*-'^|»ow, 5, f. oiffw, (ab ci^g, quod vid.) i) digTvum 
facio, 2 fhelC 1, ii, — dig^mjudico, Luc/7, 7- * Tim^ 
5, 17. Hebr. 3, 3. coll. Gen. 3i, 28, et in mdam partem 
Hebr. 10, 29. Act. i5^38. 2) dignum aellumo, ^tesradjun- 
cto, dignum deEderio cupio , rogo, opio, Act. 28, 22. et,^ 
nt multi putant, Act. 15» 38. Saepias it4 apud LXX., v. c. 
JDan. 2, 8. 23. Eftli. 7, 8. (hebr, «fgj) 9, 12. et oSloi^cy Ellh. 
7, 2. coll. Sap. i3, 18. et apud profanos. -^ Praeterea non 
iegicur. 

'^Jictf^, adv. eonuenisnler, digne, decenier (vid. aScog)» 
L^itnr Rom..^ 16, 2. Eph. 4, 1. FliiL 1, 27. ColoIT. 1, 10, 
i ThelT 2, 12. 3 Jo. verl'. 6. ' 

^AirQaxffq, ov, o„ ^, (ex a pr. et 3 praes. iodip. paff. 
verbi oQoua video) qtu non oernUur^ aut propter rernm con- 
diticraem , ubi eft ttbfcondtlue Jef. 45, 3. 2 Macc. 9, 5. ant 
propter naturam 111 fenfua non incurrentem, formam ad- 
fpectabilem noa habeutcm, quare LXX. ita v^rterunt hebr. 
^nn Gen. 1, 2. Hoe fenfu, ubi ell inuijtbilis, legitur in 
N. T. de fpiritibnj 1 Cor. 1, 16. nifi hic praevalet notio re^ 
conditiin coelo; de Deo ColoIT. 1, i5. 1 Tim. i| 17. Hebr. 

11, 27. -r- Rom. I, 20. Ttt oo^ra TOtS 'd'€Ov, invifibilis Dei 
natora , invifibili» exiftenda. 

HztayYiXXiii, f. c/lu», (ex ano et ayyiUoi wmcio) 1) 
renuncio aliquid ad aliqnem, partim ctim dativo partim cum 
j^raep. «i^, Matth. 2, 8i, 11,. 4. 1 Theif. 1, 9. (Act. 16, 38. 
iu-codd.)- — ai) annunoio , n^rro, quae iacta funt, defero^ 
Matth. 8, 53. 28, 8. 1 1. Marc. 5, i4. Luc. 8^94. Aet. 23, 1 7. — 
mnuncio , notutn facio } dcceo , quae faeiendaiViut, Matti|. 
12, 18- Act i5, 27. 26, 20. — yjprofileor, ' i Cor. i4, 25. 
et, qunm verba profitendi, de Dei praeftantia et virtute 
nfurpatay hebmeis faepju» dicantur pro celebrare, virtutes 
Dei pubiice proQteri^ idem u^ayy' fignificat Hebr. 2, 12. 
(ra.T J)eut.26.5. Pf. 97, 6.) 

^Anafim^ i.dyifo^ (ex &ni> et ayx» conllringo)-, Digitized by VjOOQIC 9^ AV A B^ AXI 

, jivm^w^ tdr. I) loci: defuper^ fup$rML *Ano Hm^ 
4^£y ioig mtoi, MaM. 27 y 5u Marc. i5, 38. a fummo ad 
imum,. in rwv mvi&BV Jo. 19, 23. a raperioribus pardba«« 
V)fttX) £^. «8,27. 1 Reg. 7^ 3< -^ Ut ato) faepius coeli alti- 
tudinem, ilc irm&sp faepius co^liiuMf i/e coelo fignificati 
fuoddeinde, quuiu oifgaYO^ (itepius Dei lo^co ponatitf*, eA; 
bi d^eovf a Deo, ditdnilue, et quidem vel: 4e coelo a Dea 
Teiiiensy ut Jo. 3, &i. rel a J>eo efTcctus, , ab eo donatus^ ut 
, 4o. 3, 3. 7. uW at.jiitif' eft i. q. c 1, i3. i^ *€0v i/e«l4*i;o«r; 
€., 19, 11. et in epiA. Jac'^bi c. i^ 17. 3, i5. 17. — il) tem-^ 
porie: fupra, anlea, olinh, inde €fb initio ; Iic a,pud Luc 
1, 3. Act.,26, 5. — la loco Gal. 4, 9. ftaXif' ayoi^ey multi 
interpretantur NiVffri*/i>^ denuo, ita ut .770^1^ redundct, uti 
ftiam Jo. 3, 3. vertunt denuo nafci fcl. fpiritu. Sed dubito 
de veritate iignificationis. Jofephi enim verba (Ant. Jud. J, 
18. 3.) tfiXLuv dvoi&sf not^elrah ngo^ uvtof com/uode verti 
' poiTant: pTiorcm atuicitiam f prioris amicitiae doc^inifnta 
Jnoorigag q^iXiag, ut datim jint^a legitur) ei exbibiiit; 
s>ap. i<^, 6. n<iXtr avta^er eQe potcft : iterum JiYinitus , f. a 
Dco mutabatur rerum notura, nam «le miraculo a' Oeo f^ecto 
eR fermo. Sic quoque Gaj. 4, 9. expUc|Lri poteft: quii>uf 
iterum ut olitn (i^t fuppi. wg ante aVoiid^sr^ quod ii^ter^am 
deficerc notum eA) fervire vultis. Refpicit enim ad prio- 
rem ilatum Galatarum» — Saepius non babetur. 

l4vmTeQi$fqgt fl, iv, (ab uviaTt^) fuperior, Semel 
Act.^19, 1. I 

^Afdjeifog, s^, or, (comp. ab iino) fuperior, Neu- 
triun adverbialiter: fuperius , ailiue , Luc. i4, 10. coU. 
Levit. 11, ai. ^ fupra^ antea (vid. '^wo) Hebr. 10, 8? 

^AvoK^tXiig, i^, ovg, 0, ij, {ox a pr., f eupb. ct 
wpiXita^ juvo, utilis fum) 1) qui nil juvat, vel ea non praid* 
ftat, quae debet praeikre, inu^e; in^cax, r^ impar. 
Hebr. 7, 8. Sic Jer. a, 8. Jef. 44, ip. de idoiis, ad auxilium 
' ferendum ineptis. 3) t^xiue, damnofus , Tit. 3^ 9. ooli. 
Prov. a8, 3. — Pialt Salom. 16, 8. ofio^filft ifnttp^Ji^y pec- 
catum exitiofum; in cqd. Pfeud. V. T. VoL i.p. 969. l^or* 
tatio arttKpc^^ eodem fenfn. . 

Idl^iff^, ffi, fl{e}} ayeff vej o&u frangere) y^^ari». Bis, 
Matth, 3, 10. Loc. Sf 9. colL Jef. xo, ]5. i Saoi. iS^^o. 
Jer, 46, a 2. 

^Ai^ogf ia, Qf, \)dignue; prDprie de eo dicitur^ quod 
idtciri ratione pretii eft aequiparandiuKi , paris efi pretii, 
Hom. 8, 18« Sic 2 Cbron. aiy ^a. tf a^/u^co o^iqi pretio 
eongrnente, pari. colL Qen. 23, 9; *— Sir. 26^ i5.0Ta^|iiOC 
fflfto^ riwff pretium rei congruens. — 2) par ratione pretii 
interni, merilus, merito conreniene. ; prpxime de mefcede 
II ve retributioue in utramque partemy -«- in mal^m Luc. Digitized by VjOOQ lC Hr, i8. a5, .it.4i. Act a5, ag* a5, ii. 2V36, 3i. Rom. 1, 
32. coll. Sap. 12, 26. 19, 4. — aitoQ jathlolule Apoc. 16, i6i 
calpa digpuSf — in Sonam Idattli. ,10, 10. Luc. ip, 7» 
1 Tim. 5, 18. — Jeinde ^e felipitate, bonore, aflenl^, per- 
ronis .etc. nbi maxirae vertendum efl dignus, MaiUi. lo^ 
37. 38. (fiap. 3, 5. 6, i6.) 22, 8. Luc. 7, 4« 1 5, 19. 21. Jo. 1, 
27. Act. i3, 25. 46. 1 tiin. 1, i5. 4, 9. 6, 1. Hebr, 11, 38. 
Apoc. 4, li. 5, 2. 4. 9. la. — 3) congruens, convenien^ ' 

2uaTis ratione , v. c. coavemens r^i naturae , Mattb. 3, 8. 
uc. 3, 8. Aol. 26, 20. ^— rerum conditioni, l Cor. 16, 4. 
nbi verti poteft: fi cangruit, fi res poftulat; — i legibas, 
.decoro, moribus, quod deinde Ao/i^/^ff^ jprobut, Hatth, 

10, 11. 1 3. Apoc. 3, 4. Praeterea non legitur. 

^j4^i6(Oy Sf £. (liffo», (ab U^g, quod vid,) i) dignum 
facio, 2 Theflt 1, 11. — dignum judico , Luc/7, 7- * Tinx» 
5, 17. Hebr. 3, 3. coll. Gen. 3i, 28, et in malam partem 
^ebr. iQ, 29. Act. i5,. 38. 2) dignum aellumo, ^t esTadjim- 
cto, dignum defiderio cupio , rogo, opio. Act. 28, 22. et,^ 
iit multiputant, Act 15, 38. Saepias it4 apud LXX., v. c. 
Dan. 2, 8. 23, £ftb. 7, 8. (hebr. ^^Jm) 9; 12. et a£*ai^()|i £Ah. 
7, 2. coll. Sap. i3| 18. et apud profanos. -^ Praeterea non 
legitor. 

l^Sictf^y adv, cont^enienler, digne, decenier (rid. a£io$)» 
Legitur Ro;n.v 16, 2. £ph. 4, 1. Piiil. 1, 27. CololT. i, iq^ 
i Their. 2, 12. 3 Jo. veril 6. 

^Jwarffg, ov, 0, 71 , (exa pr. et 5 praes. iodip. paOT. 
verbi oQUia video] qui non cernUarj aut propter rernm con- 
ditiooem, nbi eft ttbfcondiiue Jef. 45, 3. 2 Macc. 9, 5. aut 
propter naturam in fenlus non incurrentem, formam ad- 
ipe<:tabilem non habeutcm, quare LXX. ita v^rterunt hebr. 
^nn Gen. 1, 2. Hoe fenfu, ubi eft inviftbilis, legitur in 
N. T. de fpiritibns 1 Cor. 1, 16. nifi hic praevalet notio rcw 
condiliin coelo-, de Deo CololT. 1, i5. 1 Tim. 1, 17. Hebr. 

11, 27, T— Rom. I, 20. Ttt oo^ra TOtS 'd^eov, invifibilis Dei 
natura , invifibilis exiftentia. 

liTfaYyiXXiii, f- 4<3, (ex anp et ayyilXfa Wncio) 1) 
retmncio aliquid ad aliqnem, partim ctim dativo partim cum 
]^raep. «Itf, Matth. 2, 8i, 11,. 4. 1 ThelT. 1, 9. (Act. 16, 38. 
iu^rodd.). — :k) annuncfio , n^rro, quae laclafunt, defero, 
MaUh. 8, 53. 28, 8. 1 1. Marc. 5, i4. Luc. 8^9*. Aet. a3, 17.— 
annuncio, noiuinfaqio} dcceo^ quae fac^endaiM"t, Mattli. 

12, 18- Act i5, 0.7. 26, 20. — 3)projleor, " i Cor. i4, 25. 
et, quum verba profitendi, de Dei praeftantia et yirtnte 
tifiurpata, hebr^cis faepjus dicantur prp celfibrare, virtutes 
Dei pubiice proftteri, jdem witayy' fignilicat Hebr. 2, 12. 
h^s.1 JDeut. 26. 3. Pf. 97, 6.) ^ 

V^ayX»* ta/$w^ (ex sIjio et ^;^» conflringo) •, Digitized by VjOOQ lC medinm Sntifxoiut^ conftrin^o fauces, gulttm, ftranguio: , 
Semel Matth. 27, 5. liirij^^^lofto,' laqneo fe fulpcndil , gulam 
fibi coaftiinxit. Suidast «Ti^JaTO' ^QOf^ov iixpsv* a Sam. 
17, 23. Efthl 12, 3. coU. Xob. 3, 11. ^ De Jada vid. quo* 
qne Act. 1, 17. fq. . ^ 

i^Trdyei, f. «Sc», (ex ceiro et uymduco) i) abduco, «fe- 
duco, perduco, Luc, i3, i5. Taepiua de iis, qui ad judi- 
cem, Tel ad carcerem, Matth. 26, 67'. 27, 2. 3i. Mirc. 14, 
/44. 53. i5, 16. Jo. 18, i3. Act. 23, 17* 24, 7., ^t de iis qui 
ad, /hppli<?ium abducuhtur , Lno. 23, 26. Jo. 19, 16. Act. 
12, 19. Efth. 2, 23.'addit. Efth; 12, 3. Herych, indyeff&ai,* 
$1^ ^amtov skxfff&ou, 2) duco fimplioiter de via,' ut latinor. 
ducit fia, Malth. 7, i3. i4. coll. Pf. 60, 9. — 3) tropice, 
abduco a via, /edueo, i Cor. 12, 2. 7rpo$ t« uSojXa anaji^ 
HSvoi, ad' idololatriam feducti. Saepius non lcgitur. 

^AnuldsvTog, ov, 6, ^, 1) difciplina (TraeJfia) non 
iifus, rudis, indocfus, et de eo cujua intellectus etde ^o 
cujus morcs non I\int exciilti, quare et injipientem, ftoUdum,^ 
Prov. 8, 5. (^"^tis) i5, 5., ct rudem m^oribus Prfcv, 5, 3i. 
Sir. 8, 5. denotat.' h\ M. T. femel 2 Tim. 2, 23. ana^iisitovq 
ti^T^tTfi^, infulfas, ftolidas quaeftioncs hiitte. 

AnaiQOff f. «^u, perf. ijoxa (ex arro et atQco tollo) 
aufero. Tcr in N. T. MaCth. 9, i5. Marc. 2, 20. Luc. 5, 35. 
Jnraj» a7ra^^5 ^ tvuq^log, pofiquam ablatus fuerit fcl. vi, 
piorto ereptu5. Refpicit JeAis ad niortcm fnam yiolentam. 
Aiii : ubi dlscefteril ; fed qnanqnam vfrtalQSiV in activo apnd 
LXX. faepius it^ legitnr, fcl. ut flt caftra raovere, pedem 
xefcrre, q. d. proftcisci, discederc, revcrti, tameu in pai- 
iivo ita neque legitnr, neque dici poteft. 

^AnMt^ric!), ai, £ tjow, (ex a pr. et o2t(o> peto) r^f^o 
^od meum eft, exigo dehitum, Deut. i5, 2. 3. (tfflj) ^ir. 
210, 1 5. fftjttc^ov iahsl , nai avQiov iknamfssi, In N. T. bis ; 
Xuc. 6, 3o. ikii~anai%ov i noli repetere, qubd pauper necefli- 
tatc duct^us tibi abftulit. Lnc. 12, M. anaaoxmiv ji\v \pvm¥ 
ffov uno fTov, repetetar (aTroiT* injperfonaliter) a te anima, 
i. e. vita, quae hic cum oniamento ad tempus a Deo concelTo 
«omparatur, ut Sap. i5, 8. 

^AnaXyioi, cj> f. rirfof, (eic ani et akfio) dolco) graeci^ 
eft 1) dedolefco, dolorem vincoj 2) occalefco-, ic/peo^ fen^ 
fum exuo , gefdhllos fcyn. Sic femel Eph. 4, 19, obi eft 
fcnfuni honcfti et decori cxuere. Hejych. anfiXyri^ox^q' 
fAniitiTi &iXorxfQ novetv, ava'f!&^]^oh ynmufob, unoYMuovtf^g. 
^ "AnaXXaaao) f. af(a).Xdjroj , f. «toi, (eK Sirq el «JUlaT- 

TW, muto) 1) removeo, ^Job. 7, i5.) dimiUc, libero. Hebr. 
a, i5. coll. Job. 9, 34. ubi ^•♦ori recedere facio , Sap. 12, 2. 
l^Iuiuor, dnulXattHv kuI Xiyitav uvti rov Qvso&ai, kai 
^vtQoiv. -*- 6i;nfu forenfi: libero ab accufaHone , abfolvo : i Digitized by VjOOQ lC paflSve (oic. r^t S^ anij^Wiid^M un^ avwav, ab eo tblblv^* 
i. e. in gratiam recipi. — Medium: rf&moveo me, i. e* 
recedo, abeo p Act. 19, i3. Saepios non legitnry 

'uina>l2oroioaiy &, f. «iffiii^ (ex aTri et dAlkotQtmk 
alieno) proprie a'iiUnQiO'9 no'm, ahalleno, alieniMi rettdop 
(enlfremden) , Pf. 68, n. — ' cum accafatiTo perfonae et 
genitivo rei: deftiiuo aliquem aiiqua re^ p^*/^^ Sir. la, i34. 
Epb. 2, la. unr^JioT^UiiiAevoi t^q noAm^tt^, deftitnti jure 
cirilatis ifraeliticae. c. 4, 18. ovteg &nfiXk. t^$ Jfinfi xov d^sov^ 
deUituti vita in Deo, i. e. vtfra pietate^ vel £pe adpispen-^ 
dae oiim vilae apud Denm. ' — Med. me abalieho, defero*^ 
adDeum Q. refertnr, aniinum dperto; CblofC i^ ai* &nffiA 
XoT^fi^o* %al ix^Qoly a Deo averfi et (pVoptcir peccatum) 
Deo uifen&. Sic Ezecb. l4, 7. Hof. 9^ 10. nbi ih textd 
hebr. •^vyreoeffit. 4 Macc. i, 3. wv 7unQU»tv dof^atw aTicuU' 
XoT^Miftcrog. • ' . ^ 

iknulog, i})OV^ tener^ molUB; de animantibua tene*'^ 
rae aetatis v. c. Oen. 18, 7. 1 Chron. 99, 1* d,^ tena : moUiSi^ 
tactui faciie cedens Sap* i5y 7. In N. T.bis de raniis Matlb; 
24, 32.-Marc. i3, 28. tener, quod deinde eA rectfn^ ^ quiii 
vAjudok recentea tenetrinii ell^ Iblent Sic A^oila Levit. 2, 
i4. o^aila iU{)(ttya olera recentia , quod LXX. verterunt Wcr 
9r8^oi7fura. — LXX. Ezecb. 17, 4. nlj>^:j^^ rami teneri pet 
iin-aAoriT^ verterunt f 

Hnaridoi, ' Si, t fjaw, (ex «7x4 cujus praepoGtioni^ 
visin hoc coujpolito evaneTcit, et JyTow, occorro) i)obt^'iarH ' 
€0^ occwrro, Uve conliiio MaUli. 28, 9. Jo. 4, 5i. Act. 16, ife»^ 
five cafu Marc. 5, 2. r4, i3. Luc. 17, 12. — 2) hoftiHteh 
ohtiain eo , preelio occurro, Luc. i4, 32.' colL 2 Sam. aO| 
17. 2 Sam. 1, i5. {vysBj, Saepros non legitur. * 

^AnuifTiii^ig, t(og, ^ (ab aTtatTacd), ocdurfhe. In Nw 
T. tantum lunimla sig unuvx^otVi obuiam, quater legitiir^ 
Mattb. 25, 1. 6. Act. 28^ i5. i Theff. 4, 17. quae apud LXX»^ 
tefpondet bebr. i^ja^W 2 Cbron. 19, 2. nM*1p;S Jud. 4, 18. 
*»3oS 1 Chroft. 12, 17. 

'!4nuiy adv. numeri, \)femel, una vice^ stCor. iii 
a5. Hebr. 9, 7. 26. 27. 28. 12, 26. 27. 1 Pelr. 3, 18. (20* 
in text. vulg.) Unu^ xal ilg, fewel ^t bis i. e./aepius, 

iterata i^ic^ , Phil. 4, 16. 1 Tbeff, 2, 18. coiL Nebem. iS^ 
20. 1 Macc. 5,, 3o. — 2) £eniel, ita,.ut indicetur^ altcra, 
vioe non opus effe , /imel profemper , perfecte , fatis. Jlebr». 
ft 4. 10, 21. Jud. verf. S.. 5. Pi\ 62, 11. 89, 35. 

''AnuQufiutog, 01;, 6, ^> (ex a et tett&ng. praet% indioC 
paff. Tei>bi nuQufioUvoi^, trancgredior ^ discedo) 1) quod ioL 
alium tiuneferri vel non poteft, perpetuum^- vel transferre 
noxi licet, immutahile, inyiolatttm. Friou feufa Cem^ Digitized by VjOOQ lC 9* AnAP \ 

» ' ^ '. 

Bebr. f, ll4. d« ^erpetUo Chtifti facerdotio. ' Hejych: anu* 
gafitixo^P* lieimstw. In cod. gr, V. T. non legitnr. 

IdnaQatffiBVtii^toq, ov, o, f]^ (ex a pr. et flra^a-» 
Cli8ua(Jw praeparo) impardU/s. Semel ^ Cor. 9, 4. coii. 
nrerf. 3. ^ . 

^AnaQ9iopia$, ovfim, L i^aoiiai^, (ex ano et a^^ofi^i 
, nego) recitfo, abiugo» ln fL T. ii^ triplici forinula legitur: 
a) abrmgate Chriftunig ubi Petrd triboitnr, M^ltL. 26, 34. " 
35. 75. Marc i4, 3o. 3i. 70. Luc aa, i3., 61. Jo. <3, 38. 
eft, Qt narratio ipfa docet: negkre, fe Chrillom noflev ejns-» ' 
du# efte adf^am , — Luc. la, 9. ytroeft: metu horirimini 
£1 a Ohrifti focieute f^juiigerey fidei in ChriftamptrCde 
reAoBciare. -^ b) abnegare honUnem, G, Chrifto tribuitur^ 
Lnc. 13, 9. eftiifuuin non agnotbere, declarare, aH^uem ad 
Chrifti fiiiniliem non pertinere, et, qiiod inde fequUur , enm 
excludere falute chriftianorum. c) oSbntgare ereauTOr> <&lattk 
%%^ 24. Micrc. 8^ 34. (Lnc. 9> a5. in texL vulg.), defid^is et 
^mmodit fui« rennociare, deilderiam rerum terreftrium 
deponerer -* la LXXyir» femel Jef 31,7. pro hebr. bito 

I4nafr$, adr. (ex oma et a^n> nnnc) a& Aac £^mportf% 
Semel Apoc i4^ i3. ubiindicat iliud tempusy quo ve.ri Dei 
•oltores (ve^£ 1— 5), per mort^Dm Vexationibus erepti (verf. - 
ia.), nui^py & mortis tempore^ jam felicitate i\imma' fruun-* 
tur. Aliiy qnUi undQt& non praeterea reperiatur, maiue- .' 
jfuut fcribere anaQti , perfecte , pUne , quod faepiu» apud ^ 
profanos k^tnr, et compofttum eijt ex atio et a^r«o^ tgtue^, 
plenue > perjectus, ' ' 

^^^ra^rsa^p^^ ou, o>'(aJ> aTrajrifoi perficio') /)€r^tfc^*o, 
operU abfolutto^ Semel Luc^ i4) aS. si ^Bh (fcl. ra diona 

•f. jf^fcara) ai^ uitaQtMiAov ^ num fatis 'pecuniae habeat ad 
^ aedei perficiendas. Tefte Schneidero (in vocab. gr. germ.) 
|irae€erea non nifi apnd Dionyf. Halic. Camp. a4. legitur. 

'^AitaQy^i], rj^, tl, (ab uitUQ^opLai, , primitias ofiero, 
ik Chron. 3o, 24. 35, 7. 9.) 1) oblatio pnmitiarum; — 

jyriniitiae ipfae, hcbr. n^tt^H*) Exod. 23, 19. Lev. 23, 10. — 
Bora. 11, 16. ubi vertendum eft: fi primitiae frugum Deo 
facrae et acceptae fuot, etiam maifa f. fiirina ex iftis primi- , 
tiis fubacta, Y^^o eft Ikcra et adcepta. 2) primiis , ita nt ^ 
Kt idem qnod nQSto^* 1 Cor. i5, i2o. Chriftti^ iyrjYS^a^i' 
HitOQvii (liaeCeninl funt jmigcnda), primus refuscitatils eft 
M. kd vitam coeUftem; et ib. vcrC 23. &iiuQf;ii XqKnii^ 
hiHta, primus Chriftus, deinde ctd* jbU/ych.r undQx^ 
Xoiato^' ^npStog XQunoq- Quum dii» optima eligerentur et 
^flerrentur eft i)optimum^ praeftantiffintum , quare etiam 
llebr. sSn atfeps^ Num. if^, 12. 19* Iq. refpondet. Rom. 8, 
iSt.' inaQxH '^^ nVMvnatog^ optioia; largilBma fpititus i^ Digitized by VjOOQIC > An AS^ An 4 T ' 9& 

donrn. — Vtrum Rbm. ife, i5. i Cor. i6, i5. et Jcc i, li; 
inteltigendi Iint , i^ qui pfimi ad rocietatem Gkrifti accelTerijity 
an qui optimi, /M^/^mi fint, dubium eft» Pofterior figai* 
ficatio certe Jac. i> 18. praeferenda videtur. — 4) tan<jaam 
primitiae Deo Jet^i, Jhctaii, qitafi facrificiam, A][>ocr i4^ 
4. aTtagx^ti? ^^*9f Beo, five morti l>ei caaia devoti^^De^ 
fit Xacrificinm liicratL 

**Anuq, aaayMV, ut latinor. omnie, vario modb dicifti|f 
1) omnis, omne9 fenfu ftrictori^ nbi yel abfolute de mimero 
indefinito Luc. 17, 27. 39. Mattk 34; 3o. colL P£ aa^ aS. 
(SbJ, vei relatiVe de numero circumfcripto dicitUTy Matth. 
6y 54. Xuc. 5, 16. hj 2$. 9, iS. anavxuj omniay onmit appa^ 
raliis, Act. ilj 10. — 3) omnes fenfU larioriy ut fubintelli» 
Ifendi fint permuUi, Mdrc. 8, 26. 11, 3a. Luc. 3, 21/8, iy. 
19, 48. uTtorra EpU. 6, i3. — 3) de rebus: omnisytoiue, 
fuaecunque rei pare , Marc. 16, i5.'scoo}4of ccTrafTa/ omnes 
ifaascuiiqaeterras; Lnc. 4/6. Vio\>ii\m atiaxsay , qualecunga^ 
wnf\A imperiumVLuc. 21, 4. attuq h filoi^ quodcanque babek 
ad Titam fuftentandam. ^ Sic Jer, 1 8, 23. aTraflra fiovUjf 
qoodc^nqoe coniiiium. — Ta Hnavra vel abfolate : Omniii, 
tota C omnis res , Matth. 28, 11. Act. tO, 8. vel foppL 
j^nffmuy omnea opes , omnia fua, Luc; 5; 11. 28. iS, i5. 
, Act. 2, 44. 4, 32. • 

^AnutatA, S, f. rfliay abduco arectaYia; — /k&ich 
a t^ro et recto, Eph. 5, 6. 1 Tihh 2, i4. coU. Jef. 3p, i4.; — 
decipio , faUo , Jac. 1 ^ 26. aTTOTaiv xuQdiav aiftOv fe ipft 
fftliens i. e. fe in yanam de raentis pietate opiuioneib 
inducens. ' v 

l^itMfi, ^» ^' C^^- anataoi) 1) aBductio a recta vin; 
improprie n) feductio ad vitia, E^h. 4, 22. kni9vfiU$i t^ 
mnutf^ ei^ hebraismo : tupiditates feducentes , coll. Juditn. 
^ii. 3) id quod feductionem efficit, et quidem vel Mndi^ 
cmm, quo ratio in ertorem iuducitur^ Coloir.2^8u lesr^ anatff, 

▼ana mendacia, fal£ke opiniones fparfae; Vei iUeaebrae, 

deliciae, quibus voluntas abripitury 2 ThelT. 2/ 19. dmttfi 
ttf dSmaq^ illecebrae vitfoiitatis; Hebr. 3, 13. — 4) id 
quod feductionem fequitur: vkia , Jlagvtia, 2 Petr. 2, i3, 
siifi hic fenfu actiro accipiendom eft: feduclio aliorum; ct, 
vert 1 — 3.^ Saepius non legitur. — Msffdh.: d^ntcrf}* 
tthivfij AptJiiQg, Moerist unoitfi' q nXunj, naQ* dmKo^. 
mnutfi it fi tiovpiiinag^ iXhnHttolq' 

AnutoiQ, o^g, b, q. ; ex d pr. et natt^^pqtre carene,^ 
eadem li^nificationis^ varietate ut dfc^ra)^. Semei Hebr. 7, 3« 
de quo ioco vid. dfiijto)^. 

^Anavyaanaf dto^, rJ, (ex aTri et avyfi fplendor) 
proprie fplendor^reJlexus, maxime de l^lendorc folis^. 
Hefych. inavfaafia* ^iov gM^yyog- Onum Jndaei, %l Oriwi Digitized by VjOOQ lC 9* ATl Al? \ 

Bebr. fi 24. d« ^erpetQo Chrift! &cerdotio. J7i?^rA. oTra^ . 
gafi^xof* mimtirt^. In cod. gr, V. T. non legitnr. 

HnaQafFxsittfftogy ou, o, -^^ (ex a pr. et ^ra^a-i 
muvain praeparo} imparaUis. Sem^ a Cor. 9, 4. colL 

t/^fraof^eofia*, ou^a», £ fiaofiui, (ex airo et u^iopunt 

, nego) r^cii/b , abnego, In JN. T. ii^ triplici forinula legitur : 

«) abwgare Chriftum, nbi Petro tribuitnr, MiiltL. 26, 34. ' 

35. 75. Mard. i4, 3o. 3x. 7:1. Luc. aa, i3., 61. Jo. l3j 38. 

efty ut narratio ipfa docet: neg^e, fe Chrift^im noIFe, ejns-* 

21M ejOTe adr^lam, — Luc. la, 9; yero eft: metu bominnm 
I a Ohrifti focieute f€|uagerey fidei in ChriftumptrCde 
y^honciare. -r- b) abnegare hominem, II Chrifto tribuitur^ 
Lnc. la, 9* eft-.ifuum non agnofbere, declarare, aHquem ad 
Cbrifti familiem non pertinere, ot, qdod inde fequitur , enm 
exclnaere falute chriftianorum. c) cJmegare (reavTOr, Mattk 
*€, 24. MflTC. 8> 34. (LttC. 9> aS.in text. vulg.), defideriis et 
commodit fuis renonciare, deilderinm rerum terreftrium 
deponere^ -* la LXXvir. femel Jef. 31,7. pro hebr. binj 
fyteyii. ^ ^ V ^ 

M^sra^Tiy adr. (ex ima at a^T») nnnc) a& Aac ^^m^r^. 
Semel Apoc i4^ r3. ubiindicat iliud tempus, quo v^ri Dei 
•altorei (ve^£ 1— 5), per mort^m vexationibus ereptf (verf. - 
13.), nuuc , a mortis tempore^ jam felicitate Aimma' fruun-» 
tur. Aliiy quia ano^T» non praeterea reperiatur, maiue- . 
jfunt fcribere anaqti , perfecte , pUne , quod faepiua apud 
profanos legitur, et compofttum eft ex ano ei affvio^ totue^^ 
plenua, , perfectus. ' 

. .!^9raoria^P9^ ou, o,(ab airajrifoi perficio') /)er/ic<fO> 
operis abjoluiio* Semel Luc^ i4| 28. sl ^s» (fcl. ra diona 

•f. xni^^^^) ^ uita^iffiAoVf num fatis 'pecuniae habeat ad 
^ aedei perficiendas. Tefte ScJmeidero (in vocab. gr. germ.) 
|>raeterea non nifi apnd Dionyf. Halic. Camp. a4. legitur. 

'^•dna^xil, rj^, fl, (ab unaQ-^opiat, , primitias oflTeroy 
4 Chron. 3o, 24. 35, 7. 9.) 1) obiatio primitiarum; — 

^rimitiae ipfae, hebr. n^tt^H*) Exod. »3, 19. Lev. 23, 10. — 
Bora. 11, 16. ubi vertendum eftt fi primitiae frugom Deo 
IHcrae et acceptae funt, etiam maifa f. fiirina ex ifti^ primi- 
tii« fubacta, l^^o eft facra et acicepla. 2) primiis , ita ut ^ 
Kt idem qnod nQ&xoq. 1 Cor. i5, iao. Chriihis ^j^^?"^^^^ 
Hii^a^h (baeceninl funt jungcnda), primus rernscitatas eft 
fcL ^d vitam coeleftem; et ib. vcrl! 23. ana^ii XQUnog^ 
hiBita, primuj Chriftus, deinde ctd. tiePych,: una^ 
Xoiorbg' n^Sitos XQuno^. Ouum diia optima eiigerentur et 
^fferrentur eft 3) optimum , praefta^iffimum , quare etiam 
llebr* ^hn atfeps, Num. 18, 12. 19. Iq. rerpondet. Rom. 8, 
%3i^'' htafX^ x^ nvMviiatog^ optima^ largilBma fpiritus C Digitized by VjOOQIC An A S ^ ATI AT ' 9& 

dona. A- Uenun Rbm. ife, i5. i Cor. i6, i5. et Jtc. i, ti; 
iat&ltigendi lint,;»qui/^^im»' ad iocietatein Glirifti acceiTerijity 
an qai optimi, fidii^ini £nt, dubiuin eft» Pofterior Ogni« 
fic^tio certe Jac. i> 18. praeferenda videtur. — 4) tanqaaxa 
^pnmiiM Dko devoti , facrtUi , qnafi facrificiam » Apoc.i4, 
4. uTTcc^^ Tffi^iJ^i ^^> ^^^ morti l>ei caafa deYoti^-De^ 
ttt lacrificium liicratL 

*'Anuq, aaayMV, ut latinor, omni^, variomodo dicite|* 
lyowiis, omne9 fenfu ftrictoti^ nbi vel abfolute de mimeitt 
xndefinito Luc. 17, 27. 29. Mattb. 24, 3o. coll^ P£ 39, 2$. 
(Vsjj vel relatiVe de numero circumfcripto dicitar , Matth. 
6, 34. Xuc. 3, 16. hy a^. 9; iS. aitavxaj omnia, oitmit appa^ 
raliu, Act. il^ 10. — a) omnes fenfU larioriy ot fubintelli» 
gendi (int perniutii/ Marc. 8, q5, 11, Sfa. Luc. 3, iiC 8, iy, 
19, 48. uttaTxa Epl*. 6, i3. — 3) de rebus: omnisytoiue, 
fuaecunque rei pars, Marc. 16, iS/uiafiov unarta, omnes 
qua8cu:ique terras; Lac..4^ 6. i^omUiV unaaav, qualecunqu^ 
9mne imperium*, Luc. 21, 4. aitag i filoi^ qnodconque liabet 
ad vitam fuftentandanl. ^ Sic Jer, 18, 23. iiitaaa fiovX'^ 
qoodcunqae conUiium. — tu tinavta vel abfolute: OthniH, 
toia f. omnii ree , Mattlt. 28, 11. Act tO, 8. vel fiippL 
Wjgma, omnes opee , omnia fua, Luc; 5; il. 28. iS, iS. 
Act. 2, 44. 4, 32, , 

*Aitatuoiiy S, f. rfltaf abduco a recta via; — JhAi66 
a vero ei recio , EpH. 5, 6. 1 Tihh 2, i4. coU. Jef. 3p, 14.5 — 
deeipio, faUo, Jac. i, 26. aitatSiv xa^iav avtoV fe ipft 
£ed[ena i. e. fe in vanam de raentis pietate opiiiioneib 
inducens. ' . 

l^itujiij, ffi, fi, (i^d. anatuiui) 1) abductio a recta via; 
improprie i^ feduciio ad viiia, E^h. 4, 22. kniS^vfilui t% 
uitatfiq ei^ hebraismo: tupiditates feducentes , colL Juditm 
l^ 1 1. 3; id quod feductionein efficit, ei quideol vet in^ndn^ 
cium, q;uo ratio in ertorem iuducitur, Coioir.2^8u mvi^ anatff, 
vana mcndacia, falfae opiniones fparfae; — Vel ilieoebrae^ 
deliciae , quibus voluntas abripitur, 2 Their. 2, 19. dmttii 
T^ ud&aiaq. illecebrae vitrofitatis; Hebr. 3, 13. — 4) id 
quod feductionem fequitnr: fiiia, Jhgiiia, 2 Petr. 2, §3, 
nifi hicfenfu activo accipiendom eft: feduclio aliorum; cC^ 
verf. i — 3. Saepius non legitur. — &ffc^,i d/ttutt\^ 
ttluvfiy jpBddog. Jifoeris: unoitfj* q nXuvfj, nuQ" utttnoti. 
mnutfi ^^ 4 tiotptqln^ag* IXXfiHxoXq. 

Anutiag, o^, 6, q, ex ^ pr. et netf^) jpcifrt tfore/is'^ 
eadem figniiicationis varietate ut dfc^rcop. Semel Hebr. 7, 3, 
de quo loco vid. dfiijtco^. 

^AnuvyaafiUf dtaq, ri, (ex ani et avyri fplendor) 
pToprie fplendor reflexus, maxime de fpLendore folis, 
Hafych. inccvj^aofiu* fj^iov fpiyfQq^ Qaum Jndaei; at Orieii* Digitized by VjOOQ lC 8^ .'' '.-. AnEi V ;-^ 

talesmaxime, Denm cogitai^nt luinaii: pfiriflimum (1^9icc}|, 
1, 26—28. Sap, 7:, 26. coU.i Tim. 6, 16.), anavy* ad ^co^ 
relatum Judaeis graeqe loqnontibti? eift i. jq. un6/i*)oiay ^ine 
^mjtralang, efiiflgentia luminis divini, ct hoc fonru lcgiLur 
Sap. 7, 26...Pluio.(de.Ijbmnii$ I, p. SjQ,j de hom. mutit^ 
j). ^x)45., de opific p.. 6., de clierubim p. 124.) Deuni itarju^ 
appellat to iiQSkov (pvi^, nripfv nai aoritvnov naincbg h&QOif 

Jmo9, et i^^itvnov avyr^, cujus o^avyaofiu iint et dirinus 
iyoQt et vero eriam fpiritua hominum (coll, de viU Mot I. 
p. 612. cd, MangJ Eft vero etiam Philooi imago reijpet^ 
f^ctc^y alteram rem^cujtis eft imagp, cxacte refereua, quare 
conjunxit cum vocab. clxcuyj ^a(i6exT^> tx/iayfiioy, ttt v. c 
J^nctuarium, appellat quaC coelorum anavYaofia, fJtifJit^fia 
i^Btinov (de plaiit. JNoe. Vid. plura in Carpzopu facris 
'«xerqitatt.iii ep. adHebr. e Philohe Al. p. i3. fq.). In N. X- 
XemelHebr. 1, 3. ubi Dei filius dicitur anavy»^ t% 96^19 *P5 
fd^ov, quod yel eife potelc: natnra ex eOentia Dei^ lumiue 
C^oSa), iJrogrefla, igitu|r natura divina, vel: n«itura, Dei 
perfectidnes exacte referens^ iinago Dei perfectiiBmai, i. q. 
^i^^olofl:i, i5. ^ ^ '. 

j4n$idoi, (ex ttsro et 6t3ai video), quod tantum inaor. 
p. anfldoVi conj. aTti^ftf o^currit, proprid: o(^uIot averto, ut 
aliam i%m intuear; deinde inttteor, video Cmpliciter; — dc- 
;iiiqne improprie:,ftf^/^ ad aliquid, eiua ra/ionem habeo; 
jQq Phil. 9, 23. mg av anidu tu n^i i^ie, ut refpiciam i a. 
inrofpiciam rebus meis, ut cnra^i earnm habeam; lic JDio 
jCq/p p. 396. ed. Reim. ngbg ra nagovta ai^tdovteg, et p. io5a. 
mfog fioi^r T^ svyiveiav aitov untdovteg. 

^Anei&nia, ag, ^ (vid. dnei&loi) increduUtas, inohe-^' 
*jiieraia. In N. 'f. %) denegatio iiduciae et obfequii erga De«. 
y.m,, Hejbr. 4, 6. 1 1. det^egatio fidei in Chriftum ^om, 1 1, 3i. 
-^ in^utrumque Rom. 11, 32. in quibus.locis vel increduli- 
tiu^ vel etiam inobedieutia live contumi^cia verti jpoteft. «^ 
ii) Status increduZitatis hx Deum , ftatus ethnicifmi. Sic in ' 
]formuIa xAoi tr^ anetd", i. e. ethnici, Deum non coguofcentes, 
iion venerantes, Kph, 2» 2. 5, 6. GoioIT. 3, 6. 

lAn6k%yeoi,Z,t tpoi, (ex a priv, e t TrsAS^ai perfuadeo) pro- 
prie: noYi patior, ut mihi perfuadeatui*, fidem denego^, i. q. 
mwni^, ftfi nKnevoi'y in N. T. potifllmnm de increduljtate iu 
Peu.m»^qQf(e eft gentilinm Hebr. 1 1, 3i. et de incredulilate in 
Jefum eiu^que doctrmam dicitur. Jo. 3, 36. Act. i4, 2. (17, 
5 in text. vulg.) 19, 9. Rom. l5, 3i. 1 Petr. p, 7. 8. 3, i. 
Suid. aim&eZv' anujtsXV' Notio con^umaciae (incrednlus 
fum por contnmaciam) ili hisce locis huic ve^bo vix inhaeret^ 
adjnncta vcro videtur Rom. 11, 3o. 3i. Num. 11, 20. (hebr. 
fyB^Jprepii)^ Deut 32, 5 1 . (Sl?» praevaricov), Dicitur etiam 
fte ftde pr0/»^« denegata^ ubi eil fiduciam denego^ d\ffi^, Digitized by VjOOQIC Vlnhr. S, iR- colj. i^ Jeil So, w. 8ir. ly^;. ii, 2. — a)iioi 
Andio, non admitto (Prov. 1, ^6. liebr.\-idii^ icS^ noluU), tmf 
obetUo, repudio (1 Sam. a8, 2(3. jHttxeituIt, Deut. 21, %q. ^ 
nno), immorigerfum^ Rom. 2^8. 10,21. (Jef. 5o> 5.) 1 Petr/ 
3, 19. 4, 17. ubi vcr£ %. aircti^. dicuntnr iat^Ekg^-aaa^^ol^ 
colLExod. 25,2i.;£^ecli.5, 27. Jof. 5, 6. — •Saepiufinonlegitun' 

jinehd^iig, ipg, o^ fi, (vid. «iret^foi/ cuius fighificatio- ^ 
nes fequitnr) incredUlUs) Act.26, 19. — inobediens , rtfra^\ 
etariue, Luc. 1, 17. aiiti9^ Icl. iTrm^^iu, impios rerocabit 
nd lapientiam piorura, Rom. i,5o. 2 Tim. 5,2. Tit. 1, i6,5,7. 
Idn^BiXin, (3, t tjffCi», minor, comminor^ Oen. 27J 42; 
inerepo 1 Petr. 2, 23. Jef. 66, 16. (hebr. Dl?t indignor, in^* 
crepo); 2) minie int^poJUis prohibeo , absterreo aliquem^ 
Act 4, 17. SicpaffiVe de Deo Num. 25, 19. Judith 8, i6. 

: l^ire»!^, ^/ ^, i) /n*/w, Act. 4, 17. 29. 9, /. 2) inS 
eirepatio, Epb. 6, 9. coU. Prov. 19, 12. (»)JJT indiguatio) Prov. * 
vj3^ 8. »7, 10. («Tj^i inerepatip, objurgatio). /^ j. 

i tdfivfAfi*, td^oiAoif, ifNC ano et 4^,. fum) abfum. t^Cor; 
6, 3. a Cor. 10, 4- ix. iS, 2. io. Phil. 1, 27. Coioff. 2, 5, > 
!!/9r€*/c(, (ex.ano et 4fMf.ii]fii> vadof eo) o^o, difiee^ 
do» Semel Act, 1 7, 10. 

listBLntOf oor. 1 med. amiTjreffiip, (ex £7r^efc€!W(6 dico)* 
j)^bdico, int^deeo iReg. 11,. 2^ .rtf^z^ Zach. 11, 12. 2)'in . 
med. me abdico, u^rfor, repudio, Job. lo, 5^ fDM»)* Ita» 
a Cor. 4^ 2. colL Sap. 11, 16. J>io Caff, p. 6o5. e<F. Reim:' 
%ipf T^^ Omaovtdq avvoiiitfi(5i/v &n^ne. 

linBiQairrogi 0«, ©v 17, {er a et 9r€i^'^a) tento) qui* 
ientari, ad nudum impeliitiequii. . ^emel Jac. i; j 5. . Quum ^ 
veiro Smsiqoanog graecis qnoque fit: non expertus^ verti poteft^ 
locua: Deus, ut ipfe mala non experitur, iie quoque nemi-^ 
nemadpeccatumepftque mala inducit. * 

^yinehQog, ou, o, ^, (ex « priv« e^ m?^ experientia) - 
proprie oxperientiam non.babeds, experientia non edoctus),\ 
(j Sam. 17, 59.) im^tfTi^; deind^ in uiiiverfuni indoclue^ 
reHgmkrue, Hebr. 6, xS. «nrei^le/ot;, 'doctrinam ignorana, 
eun uon intelligeln. SicSflfp. i5; x8* amiQeetog fcl. imviov^ 
Qkag, qui auxilinm ferre nefcit. 

'jinBitiixoiiLat,^ f, S^w,, {ex^anh et Ijede^ojuai excipio) . 
oxpecto eum dejiderio, defidero, Rom. 8, 19. 25. !x5, ubi cuiu 
£liri{8ii^ commntatur; ««/>aclo^a/ii#iB^r 1 Cor. i, 7. Gal. 5, 
5« Phil. 5, io. Hebr. 9, 28. 1 Petr. 5> 20. ubi Qriesb. ami&* 
{cTO reftitnit pro anJi Ifsd^eTO. In V. T. non leffitur. / 

^Ant%ivoii^ij f. vaoftai ( ex wno e t inivojiai exoo) 

exuo^ velnti arma, vefkem, deponq. Sic tropioe ColoiF. 5, 9. 

ementes veteroD-hominem, i^ e. deponenles priftinam vitio • 

fitatem. -^ Ibtd. 2, l5. dnncSva. fii^aioya^armaeriperepote^ 

£#* ti. T. /; t. Q Digitized by VjOOQ lC 9« ^ZTSX — ^i7£P 

. ftatjbni, ± e. poteftate ftia «xuere hoOM, nt «tkm biliiii 
^erlM) exuer^ pro prhrave vti folent. 

!4niuSva\g, ftog^ '^, (*b oirex^iioftee*) actuB txjuMndip 
^•ponendi v. c. veftent, arina. Semel CoioIT. a, ii. tropice^ 
4r r^ in$i»8' tffi mifL t^ aaonoQ in depofttione i e. eo , quod 
corpos i. e. op^Qomov aagmnoteTuiBtu^ dcpofuiAis. Vid. c. 3, 9, 

^An$kmvvc$ pro inufttato SmiXuw, £ut. iXaam, abigo^ 
abduto. Semel Act id, 16. coU. Ezccb. 34, 12. Sap. 17^ 18. 

^Ansi^Yiiogf ou, o, {ahamXif%m, redarguo, refelloy 
convinco) refulatio, CQnvicliu. Semei Act. ig, 27. elg ift&^ 
iiyiAOf iMBlp i. e; ontiXifi&f&m confntari, fu^cnmbere, con* 
tlsmni. Poteft itaque etiam verti cotUMUuSf. quoniam, qni 
erroris convinctatury iis erubefcendum eft* 

^AnBXBv^^tfioi, ou, 0, ij, maaumilJiu, Hhoruao dona* 
tu9. Semel 1 Cor. 7, a2. &n^iv&moq nvQiov libertus domini 
i: e. redemtus eft a domino ex fervitute morali. c£ vcrf. 23. 

^AneXXiig, ov^Of ApelUs. Nom. propr. viriRom.i6, 
Ip. commemorati, caetemm igaoti. 

^An^XitlJ^Qt, f. htOi (ex cbli et l)lir({id/ fpero)^m 
mbjicio, Jpem non habco. Varioonodo ' dibitur et de qaacun*' 
^pm fpe. rid. Juditb. 9, 1 1 . ^ Macc. 9, 1 8. Sir. 22, 2 1 . 'Jn 
N. X femei Luc. 6, 35. de fpe remunerationis pro beneficiis. 
8ehleu4a$ruo in les. antXnlinw bic pro IXnil^ ano xii^ 
Jporaro ab aiio, accipit, quia fit optimorun icriptorum mot^ 
nt brevitatis caula vocii omiflae indicinm faciant ope prm« 
p»iitioniB, quae, oum £bia poni nequeat, verbo adjungatur, ut. 
aneo&ktv (obfervante AthonoMO iib. i4. o. 17. p. 649. ed. 
Cafaub.) ponatur pro io&ioit Anb v<i^> anats^p Euripidi et 
Tbeophrafto adliibeaturpro<rff^&ff^t»ro9. Sed, qnum &frel^ 
Ti^iv hoc modo me iegiife non meminerim, midiem fti^ev aml* 
niCowtg fenfn confaeto acdpere : nii (ji^qih nro mta iwfiiif 
nt faepius) dubilanteo do rdribuiiono , eius qiem non abji» 
eientet-, fequuatur enim ftatim wuJbtmo fua&bg Vfimv no^ 
Xkfg- Senfus igitor^: fi routuimi datis ei^ qui reddere^noa 
poteft (ver£ 34.), lamen de riununehitioue dubitandum vobia 
noneft^ etenimDeua^retribnel; fi vei iiomines hoc non faciant. 

^Andv^art^f adv. (ex inb etiVorr» ante, coram) 1) «• 
adptrfo, e regione, Mattlr. 21, 9. 27, 61. impropriet aduer" 
. Jlis, corUroj Act. 17^ 7- animvt^ t&v iofu» aaverfus deereta. 
dL 2 Sam. 10, 17. (cw^V). 2).coram, Act. 3, i6. Matth. 27, 
a4. improprie Rom. 3, i<8. &ni ¥ ai ¥ U tSip bip&aXfiMP avtofi^ 
coram oculis eoruro, i. e. in ip/ie^ ex hebruirao, Pf. 36^ i; 
Apud LXX. refpondet h pracf* ,v n5a> ^3ifx 

^AnsQa^togj ovj 0, ^, Tex » priv. .et ff^a^ termintw) - 
1) terminok n!6n hahens , inunenfue , 3 MacC. ^2, 9« an^cn^* 
vooy^. — Deiiide de numero^ qai finiri et definiri non poteft, 
if^finituoj Job. 36, 26. ^ebr. :i}>nTk^ non elt perveftigatio).^ Digitized by VjOOQIC ^ , AUE P 93 

8to teveiel in N.T. i Tim. i, 4. fwsaXoYlai dl?i^. genealogia^ 
iAfiniUe, qaarttm perreftig«tio fioiri' noh poteft ; ^uod dein- 
4e, qaod Ad^^s/Wi» attinet, eft: qnaram perv^ftigatio^eft 
inutilis. 

^AneoianJi&rafgf tfd\r.(exapriv.etwep«(Wra«,ncgotiia, 
euiu dittnmo), finieura, Rns distradtione ; Htfych. explicat 
J^fiiQiftvmgy oqp^orriontfCi tiauxSg- Seniel i Cor. 7^ 35. ubi 
im^. eft: iUtf ut non distrahator, non abstraliatar a rebua 
4iYiui> cpra rerttm kmttauarum. Vid.^Yer^ Stk — 54. ^ • 

^A^e^itfgfitog, ovf o^ (ap. LXX. quoqae iu tieatroy 
vo iiKQitiifiTa, ex a priv. et itsQnififia ciroumcido) non eir'» 
eumcifusr pra9ptUi€Um, Oeii. 17, i4. Ex. la, 48. (Vtlj), a 
Macc. i,5i. Qaum percix^amciGLonem hoitto adDei populum 
jiecederet et legimofaicae cuttuique Tei^i Dei obftringetetnr, 
Judaei praeputiom tropice auribus, menti tribuebatit, ut in- 
dicavent hominit p^rpieOeiam et inohedi^ntiam erga Deum. 
Tii. Jer. 6, 10. 9,ii5. Ezech. 44, 7. Sic femei in N. T/ Act. 7, 
61: pragjkUiati i. e. p.eryicaces mente, auriba8v.'obdurati , qui 
aa£l^ et animum advertere noiunt. 

'*Aitigioiia$, f. eWffOfice», aor. 2. witRi^oVj (ex a«o 
et igjofuu qnod yid,) 1) €d>eo, dl^cedo, Matth. 8, 21. i5, 25. 

. 39^46. i€, 4. i^, 5o. 19, 22. 25, 18. 25. Marc. 5, 20. 6, 28^ 
— e^ loco, ano Marc. 5, 17. 24. Luc. 1, 3p. 2, i5. 8, 37. — 
inioctm, d^, Mj^k. 9» 7. 25,46. Marc. 9,45. Luc. i, 25.— 

^ In locis Matth. 26, S6, Act. 4, 1 5. eft paiUuluni fecedo, — 
vt)me conffro, proficiacor, Matth. 2,22. p^ 19. — fequente cl^ 
Matth. 8, 52. 33. 10, 5. i4, i5.| 16, 21. 28, 10. Marc. f, 3o. 
Jo. 4, 3. ». 28. 10, 4o. Rom. i5, 28. Gal. i, 17. -— feqnente 
51^5 Matth. i4, 25; Marc. 3, i5. Apoc.it), 9. et Jo. 16, 7. 
«^i e veda 5. fuppl. eft ir^ tw Trar/pa. — Dicitur quoque 
de ii5, qui navi abeunt tl proficiscuntnr, Matth. 8, 18. Marc. 
'6, 32. 8, i5. Jo. 6, 1. 22. — 3) i. q. fimplex iwogiuiy uenio, 
aceedo, 'adveniOy evanefcente ri praepofitionia arro, ubi cpn- 
ftraitur cum inij< Luc, Si3, 33. 24, 24. Sic Gen. 42, 21. 
im^tv (Hla) ^9* ifivig 9U%fig coll. 1 Reg; 19, 19. — 4) 
fbrmula a?v^«v^aj tlq xa inUfm^ Joanni propria ^ft : , pe^ 
dem referoj retrooeda, et dicitui* c. 18, 6. deiis, qui aliquem 
deferont et c. 6, 66. de ti^^ qmaliqiiem miflVun faciunt, doctorem 
ampliua nolnnt.— FormulaaatemVaTr^. oir/cnu riVQqy hebr. 
^lnHT|Sn,Exod.2S,2. 2Sam. 17,9. abire utfequ^ralium, quoi: 
deinde: aliquemfequiy Jhetari, qtaodJud. verf. 7. admulieres, 
If arc I f 20. io. 1 2, 1 9. et Lnc. 1 7, 23. (ubi onioia avi» eft fupplen- 
dmii} ad doetorem refertur, qnill doetores docere Iblebantob- 
ambalantes, ftipati difctp'ulotiim chora — Semelhoc fenfn Jo- 
«nnes, c.6,63.dixit£?r4x*9i^^Ct<vo. — 5)Senfaimproprioeft 
m)evanefco, rtmoyeor^ Marc. 1, 42. Lnc. 5, i3. Apoc. 18, 1 4, 
^i^tr^i (^o9| tabieripto fitM, a. q. ib. wTriaAsTo airo aoi. 

G i Digitized by VjOOQ lC igo AnEX-^Ani s 

-— b) praetereo, finior^ Apo^. j,.iJ.a^ Xiy. l4. ^l,. i, Cubi 
Griesb, rellilmt air^il*ol' pro Tro^^l^f) verr. 4. C^ntic. 2, ii. 
o vfito^ ttTi^JU^fiy -r o> de. £sma: «^j. emano, ; diutU^^ 
Mattb. 4, 24. coil. 9, 26. 

^jimi%<o, f. .a^M5« (tx airo et ^f 1) relineq, ^ohibeo, 
Ecclef. 2, 10. Prov. 3, 27. In medio^ cohibep me, ahftinfo^ 
^ Vi^ cum genitivo rei, vel feqaente praepof. an6% Ml. 1 5, ^o^ 
29. 1 Thefll 4, 3. 6, 22., 1 Tim. ^ 3. 1 tim. 2, 1 1. et (kepifn 
fime apnd liXX.. — > 2) deioco, intransitive: diftoj abfwrki 
TTO^^ aTfej^f^ multum at>eft^ Matth. 1 5, 8. . Marc. 7, 6. — 
|iax^y anixtoy, Luc. 7, 6^ 1$, 20; — ^^owa diftans, LvH^ 
UK t3. coll. Jef. 55, 9. 2 Maqc. 12, .29.* i Macc. 8, 4. — 3) 
ajtix(a pri) ^c* ano wo^, habeo, qupd mihi dfjfetur, qooipi^f 
fruor, ^eghaben, dal^n habcdi; :lke||iIBme apu4 profanoa, et 
in N. T. de fiio^^ Matth. 6, 2. 5. 16. et Tnv^aJclfTOEf Luc ^ 
;3^. — ^Anif^ navra Phil. 4, 18.: accepi omnia, jam haheo 
omnia. -^ coil. Gen. 43, 23. Num. 32, ^9. Phaporin. am^ 

JBkV «oi To unoXa^SayHV* — Inde.' afu/e» imperfonatiteTi: 
hffieit, fat eft, Sfc Marc. i4, 4i. nbi eft: Cilis fomqo indul<- 
ftftis. ^ * AniiBiy tiva, aliq^em hqUre, i.e.^eo, eiu« focietate 
frui, Pbilem. verf. i5. — Saepins npn legitur. 

\4ni,aTiw, w, f. i}ooi, (exapriv. et.7rioT<c fides) proi- 
prie niariv non habeo, quod eft vel : fidem non ha(>eo narra^ 
tipni, promiffis, doctvmae/ non paiior, u4 mihi p^rfitadtetttir 
dealiquare, Marc. 1$^ ii*.i6^ Xuc. 24, 1». 4i. (nl^Mfir' 
Jare verti poteft) Act. a8, 24. Rom. 3, 3. — vel : ftdem da-» 
tfamfcdlo, perfidue fum, 2 Tim. 2^ i3. nbi i. <j* a^iofAoi^ 

Hnlaxia^ ag, f^, 1) defeciue fiye denegaiiojidei, fidu^ 
dae, ad narrationes. doctrinam, perfonas, promiQa refer- 
tur. Matth. i3, 58. 17, 20. Marc. 6, €. 16, 11. i4.. 1,^ 9, 24. 
Luc. 24, 1 1. 4i. Act. 28, 24. Rom. 3, 3. 4, 20. 1 1, 20. 23. -^ 
Status anw%iA^\ 1 Tim^ 1, ^4. itf amatia i. e. an^nxo^ cor, — 
quum Jefu Mellia^ fidem nondum dediilem. — 2) per^ 
fidia^ ubi, quod-fides 4ata poftulat^ noufacio, ergo inohedien^ 
tia^ et ad Oeum ft refertur., aai^ua, impietai. .Sic Hebr. 3^ 
12. 19. coii. Sap. i4, 25. PhatH^rin^ anania' ^ aaij^a, lud 
ig unei&euu . . 

!^n:i(7T09^ ov, o, ^ i)n;£my npn habena, incredulns^ 
dicitur de homine fiduciam ad miracula patranda necelfariam 
, non habente, diffidensydi fibi vei auxiiio Dei, Matth. 17/17^ 
MarCv9, 19. Luc. 9, 4&. -rr ^e homine fidem clirilHailam non 
habente, 2 Cor. 4,^4. — dc pagofia^ fidem in Ueom non ha- 
Jbeute 1 Cor. 6, 6. 7, I2.*i3 i5. ^0,^7^ i4, 22 — 24. adjuncta 
notione impietatis 2 Cor. 6, i4. i5. 1 Tim, 5, 8. Tit, 1, i5. 
ooli. Jef. 17, 10. — 2) persuasioni repugnans, cui difficileper-^ 
ju^detnr, </^^M> Jo. 20, 27. — Sjper/idue^ fidem datam 
laedens^ Luc. 12, 46. Apoc. 21, &• ubi iiiiif ^i deficieatea alafa Digitized by VjOOQ lC seG^^nj^. — — ./^yrarTor iati Act a6, 8. inereJibile eft^ i^« 
dem iilperkt. Xetioph. Symp. IV, 5o. crXiU TOutoiy fiifr oidii^ 
«buoTor. •' " • ■ rf. . . . ' 

V i^Triot)?, o8ff, 012,^, opy,' oui», i)non compofitus f. mix- 
tnA, fimpiex-, 2) non milLttls vel compiicatqs , integer ^ fa^ 
muy purus. Sic in N.X bi« Matth. 6; 22. Liie. 11, 34, dft 
ocnlo fanoy vitio non kboivUlte, ad ' p]f4Qri!ide da^e videntei ' 
Yer^ inteltigente. ' . :» , . . ^- 

Unl^T^^q, v^r9i, % i)JtmpUeitas, purUas; ^)finc§^ 
rium, itUegriias, ptobittts, hebr. tih 2 dani! i5, ii. Job. 21, 
fl3. -^ » Cor. I, t2. Ejfh.' 6, .5. Colbff. S, 22. &nMjfig xa^^ 
tot^, ^aaS •^i*^,, in ^eclitiodine cordl*, iChron. 29, 17. colll 
8ap. ij 1.' 1 Macc. 2,67.66; 1M.XH. patr: (F^ric. I,p. 624) 
*F ttnXot^n o^iS-a^ficSi^fine invidiai ~; 3) linceTitas animi, 
qija ehtiaMni ei^gi^fe 'ihTibeni ^ffe deftenfc, fincerus amor^ 
em^^ticr ddcimiehti^, 2^or/^ ^; g; ti.' ^ Rom. I2, 8. IW 
6^ZarTip^, fin^erb dtiettt#-ankn^:'^ 2 Cor. 9, 15: anJiatfjg x^*: 
^i>W(a^;' finceri amori^ irincalay qtiibW ' cbriftiani jtthfcti 
toit. Siepite iion l^tniV Ih loco Teft.: XII. patr. laiidato 
&rA^i7^qao^e Je anitfre beneficiis fi^ ejtfer^ifte Ifegitur. ' ' 

V^ia^, aifr.fimplidit^; -^fineero,- iu6enti> ariimiy/ 
^andi^;,ltA^nter,'fatUi^. Ita velimafccfpere J«c. 1, 5. ubi 
in N. r. legitar. Alii^vertunt: lOrgiter, copiofe, Conlfe'- 
rendos eft locus S*p. 16, 27. hbi anl^lfi^ttri de mauna eft : 
iaciie liqtfefiebat, ni e co^scta OTaitione appfeteL • / 

Anii\ praepof. gehitiyhtn i^gen»,'^nae Ihdidaf in tihi^ 
Verfnm feparatiohem rerom Vel fua natara 'vdi caXu cohjih- 
ctarlim, et quidem €Qm ^ctnm fep^irandi ipfohi,, fhm' ftafuto 
feparationiB, to feparatmn f diftincfom elFci.. Teiti igitur pieir 
rhmqne poteft a, ab^ e, >*!, Se. Matth. 1, 2r. \ iS. MarC. 5/ 
34. tnc 3, 7. 7, 21. ^ftdm. 5, 9. iKJoi^.^^id, 1'4^ '^ Cbr, 7, t.' 
1 J6. 1, 7: Marc.'i4,^S5. Rom'..ii,26r.J -Odte Abtfo nni^erfi- 
liavaletquoqueihibrtnhlig: 2 Cdr. il, 25. ^a^Y\ xik VtfiJ-^ 
fMitcr, j^o vr^ aTtTJmixiii ^orrhihpat ahininm , tta uffincerjtaa 
I^eTcat i^ita 7i^^ofi;ff^* jex '^rte, 2 Cor. 1, i4. 2^ 5. — "^Jni 
Ai^ €l^ dli|cvK i. e/in fempcr majorem Jojaifr — ' 4>fii;^^fy'£frj 
wos^,' aliAuid filgtere,\ t Cor. f<^, l4. '*Ji^d;-4y V: 1 Jo. 5, 21. 
l«Aw'. ^o. 1 Fett. 3, it. tth\M&x^ Ajtq 1 Petr; 3, 10.— 
«n^^irf ^^oif, ht a medefiftat, 2 Coh *!i^; 8. ^ l^ox^u- 
WTfty «tfi Coloir. 1, 26. BSatth. 11, 25. LuC. g, 45. 19,42. 
'Apoc. 6, i6. — ^A^atVTw; If^ii^ an aiithf LiTci 24, 3i. &n6 
m^Bupj^, ab orando Luc. 2af, 45. ''*JSiSog ano Mattfa. 27, 
24. na&oQig atro Act. bo, 26. MBTaxitovfisioi anb xr^ iknl* 
9og CololT. 1, 25. dimoti a Ipe. ^Jndd^inxs ano xSf ardi^nW 
"Ci^UjfK 2,' lu>. proiiTro^. TO?^ orot^. — ^ Dicitur autem airi, 
^rin v^rfioh^ LX3tw rcfpondet hcbr. n^ Vtt :i, 1) ilc fepara- 
tfiMiemfi^eibmpbr^^.eteft: 4fr> *Wi? afi^ eir, p(j/t, Matth. Digitized by VjOOQIC %Z, 35r i6| ai. a8|^9«^ Ibire. lo, 6. Lao. i ^'So. JRonu iS,!!?; 
l Tinu 3, 1 5. — feq^ente fm^ f. f^X9*» Mattb. 1 1, la, !^, 39, 
i4, 71. Marc. i3, 19. Act. 28, 23. Plul. i, 5. Vrf q^^ify; 
inde ab initio Matth. 19» 4.^ 1 Jo. ;i, J. 2,, 7. i3. x^. 2 TheiT. 
a, i3. aiTo jcoro/^oit^icoj^ouMatLh. 2$,^4' Appc. iZ, 9. i^y^^t 
— * evoifiaaaTf aTTo Act.. 23, ^3^ paratpa hnbete inde a etc. ^f^ 
Luc. 2, 36.. O7I0 1% ^zro^t^^i^iafi^ji^ii^^^^ATirginitate. -^ 4ct, 

11, 19. ano %r[g &'ki\^mq tx perfecutioue , ▼el poft eam.: cqUi 
A^Jl;. 20, 18. 2 Cor. 8, 10. 9, 2. w- 09? o^ fd. ^{poroi/^ ^b iUo 
tempor^, poftquam Luc. 23, 25« r*'^* ^ fcl; ^€^> .;4ct. 
io, 18.2 Pet 3» 4. V-; 2) do bparation/e r^Moae Ipci,^ei qi4^ 
dem a)ffe //w^elp^o, d^ ejr,, .vM^tth. 9, 16. 14,29* 24^3i^, 
Marc. 7,4. Luc, 23,^6. -Tt e$e^a^af a^o^ egr^ Luc. 8, 33; 
35. colL. T. 2. — oLm oQv Lup. 4?» ap. ex ^e^ -^ o^ Mi^tt^ 
4, 25. 7, 23.. 28, ^. ^^9. 24^ 2, 3i. 5^.. Act 20| 9. Lac.iii| 
^i. in o^^ayoS q^ae.e ooejo prodihunt ejtconfpifiiu.era^t, 
^ot. i5,38. a7(onaiU(p.:Qj^amp£ylWdi#c€^ quum^^iTeaifif 
i|]^ Paippb.' nos deCeroai» Vid. c«.i3, i3. t- Dipit^r qupq^^ 4s 
iprbe et regione^ e qnn eft aliqaii orijaiydnn> Ma^th. ;| 5« 1 . ^9^ 

12, 21. 2iy2..Act. 17, i3. Ilebr. i3, 24, ^t faepiua. — ^) ^^ ^ 
i/^an^ia locali, ex, a, ab it, uifS. Ma^.y^^jB. i4«54. Apoc, 
18, i5. 17..-^ ubi inter4ni^ ifUetvajUo yerti poteft. Jo.^^Ut 
18.^01^ im fna(iu»v itMaiUft^ cireiter quiipLdecim ftadiorumiur 
tervallo^ interdum Wj lAaatQqnf ana srfiX' Jo.-ai» 8. ad <iaoear ' 
tos cubitos; airo^rfo^u^ApoOi .i4,20, ad fper ftadiaetc. Lo^ . 
ct^ &niiiia e Jofepbo pptiffimun^ et Diodolro Sic., Appiano"^ 
etArriapo coUegit J^kw in oblT lacr. ad Jo., li, A.8. qu^ 
jjutat fupplendum tixt .jlyta&ai^y «um yinfw^ak 4^o^ ftt ramp^ 
iam •ffe, — 3) de feparatione xatione ortu9, f. originis, quum^ 
Quod oriatur ex ^Uo,, ab eo feparetur, cx eo prodpat, f, per, 
i^ de, et yel aupiprem rei indicat MattiL 7, 16. 12, 38. 16^ 
:ji|. Marc 8, 3i. Luc. 17,25. Act. i9^^2o« i'Jp-a, 20.27.^ 4i 
^i* « Cor. 11, ^3|. aito ^t^v Rom. 1,7. x3, 1. Jac.'i, *f?. 
At>oc. 12, Q. faepi^e, *'.£louoei' (fcl. %QaviAam),,g^pi^^jffi0¥ 
tfhfiYZi^ Act iJS, 3^. Uirit yalneni per plagas efiecta. Ji^ iav^ ^ 
top et Ap iav^a^, ifjf, ffonU^perJe^ fua vi, fuo arhitriot 
Liic. 19, 5/. 21, 3a. Jo. 5, 19. 7, 17. lo» 18. i4, 10., 16,, i3. 
1§, 34. 2 Cor* 1.0» 7,^ — Tel c^^fam MafiMiMUnf,, :^ulm^^ 
^alum, quo aliq\4d fit} aTTo C^c enim Grieab. pro v9B&).^vttir 
TfkriYSff Apoc. 9, 18. per pUigM* coU«.Sir. 1I9 i8. ino nlffOi* ' 
9X^* — -^"^ yw MOfTmv JTuyfOMvco^a Matth. 7, 16. e.firucti* 
bna difcite. iSic papr i3, 4. nM^oaiviMfay an avtwf, — ^yit 
feparatione par^lum, vel a} quaienaa totum per partea conii«- 
deiatnr; nt Matth^a^, Si.. Marc. ^5^ 38. ano ailL&ep t»9 ^tor 
T(i)> a parte luperiori usque ad infimam. -— iwXifWf^&ni t^ 
YQa(pSp fcriptaria, e fingulis locis fcriptorae dillerev^ Ap^ 
i7, 2. «— tt^o &vatolSf, ano mev, Affo^ aa» i^u^ Aesi4n» Digitized by VjOOQ lC fire imtfui BMHfiMB «te Tel b) ^naieiliiaptrt &fintaTfaitQ 
%m JvOv e dnohiisy Mlnth. 97, ai. Luc. 6, la. iS^-^ig^ 39«^ 
%mfi^Tm0a^iuudmjf oiro toS oj^Xov^ e niedio |M^iElt. -^ Kb^^ 
^tUm ittot^tipou MetUL 5, 18. pro «ov Wpo^y TnL Luc. 16^ 
17. — dmrrn dno mnw Hebr« 7^ 3. ~ ttoe et pertineiit 
ealocef iibi ano figaificet maiefiamy ex qiu; SiffvfUi anh 
tfqSp-M&fMlikov, e ptlie cameUiniy ut e hebr. Gen. a, aS. Ho£ 
iSy 2. coll. i £tdr« 8, 67. — * fermiilae abi i^ifo^ pet ri 
^mdffuin e/i, ut oDp^ ^ifimfoi; Lih^ a4| 4x tUqaid e &VO9 i. «; 
laYaiii,; -— ^ ano t^c^ vi^ Aot 5, 3. prerii pArteiti^ Apoc. aS| 
19. coU.£xod. 179 5. Nam. .a4| 19. ~ deiiique abi eilfU* 
fpibas ▼efcimur, /iMi^ilar^ Lao. .iS^ 16. f^iigak r^ «oi^f 
mo TfiriMpaTAaiv. Marc; 7, a8. io^feM^ «iro f JSr i^uX^. coU« 
, Sir. 1, 16. 17. fi%dif9nu ino rSf tia^flSr. — 8) de feparetione 
ratio nmmeri rel numernndi. l^Mf pia^jwimQ fi9faXov Uebr. 
h, 11. Act 8y 10. -«- ifiiopiog inyJ^Sad.ver£. §4. ^';/(i4 
{ao^ia^^fri 1 Petr. 4^ 17. camaliqooy iti aliquo inilium fk« 
ccre^ Lua a4y 97. — - Denique 6) ad imitatiokieiii hebr. % 
cui refpoiidely ^i propigr , ecusfit, m/ibwe, 'inlEerdnm pro»^ 
«tMattk i3y44.^i4y a6. 18, 7. Luc. 19, 3.^Sy 45. Jo. ai»& 
Au.x% i4.^ £odem raodo Gen. 3y i4. a( Chr. ao, 9. Jeil Z^\ 
ia.(abi Stf propier), coU. Sik*. 19, ii. Sr, a$. 4i, 17. fqq.^r^ 
lii^mpo&tioiie^diro flgnificat i)fepara^DeQi f r^Hiotioneiiu 
a)£danlum^ 3) t^^nire, defiftere in re^ id^que ^am «• 
perficere , 4) defiMtam. Interdom taHtum Tim Terbi fimpU^ 
caiaoget. 

yinofiahmy f. ^aofUii (ex ani^ et /f oh^ eo) 1) oSeo; 
•— delceiKio e navi^ ut fbepiut apud pro&not, ita Luc S^a, 
Jo. at, 9. — Improprie: inofiaivu i^t mtni in, t e. fit, #tv4 
nii, ^eodH. Luc. si, »3. Phil. 1, 19. -— LXX. coia dadvo: 
^fie^: avf^i €ic44d€i iiU, job. i5, 33. Ex. a, 4. Sap. a, 3/ 
i^fpa Q^ro e^ r/i^r)d^«^f]<r.cisuifik.' coH. Jbb. 11, S. JS^ 

^n4>fialXo>, f. fakS, (ex dWa et/faAAoijacib). nfti», 
/«cM>, dmpQno, Marc. 10, fto. — fenfu metapho.rico diro/K^ iifl 
jlUKi3oipem.ab|icere, Uebrr io,35. .\' ^ 

IdnofiXinm, f. yno, (ex un^ et fiXin» Tideo) proprie 
ocaloe a rebds circorapofitii averto etinuaaih rem defigo; 
inde inieniis ooulis ad/pieio, iniuoor. a) fnenie ifUueor, eo^ 
giio de aiifua re, eurarn, raiionem eius htibeo, Hebr. 1 1, aG. 
«olL Pf. 9, 3i« UoH 3, 1. — xioira to orvwQ naXof anofiX^eti, 
rmti boni curam Jbabete, Teft. XU. patr. (Fabrir. [, p. 694.) 

'j4n6pXfitog, ov, 0, % ^) abjioiendu», rcjidendua. a) 
AoffUnmulfie^ Sic femel i Tim. 4, 4. ubi opponitur tm uakS^, 
fniro^ quo 4iti iicet, ita ut ano^. fit : immtrum , qno uti non 

Soit. Ita ui^tUa et ^fmmach. hebr. Viiilb r€» obomMnaodg, 

Uf.7,18. »9,7. Digitized by VjOOQ lC / af^§ctio3 rejBctio;^ improprie: repiAiatio^ &om. ii, iS^vbi 
^ Tr^ovli^tfiiC .opponitnr. 2) /aqikra^ Aot. 27, aa. «b^/fol^ 
^tj)^^ oudfifutt, nuUa.vitae)aotar4. Siol^U?0'depraem.etpoeiu 
p. gi5. 0VT6 Tj^ nv/Je^rviT^ T^g «hf^oxl^ Sffara^ neque guber-^. 
naior jaoturae oajalk nrituperatori coH* Jie^fiph antiq. i4^ i4y9i 
.> >,^jinoyiv4ift.av t anoyi/fvo^, aor. ^. aTrsjrmiti}^ (ex 
&nh^t yiiVOiAm, fumv fio) 1; abrum ; removeor. a) e medio 
t^Uor^Mno/^^r. .«vSaepiua apod prafiuioe.^ In N. T. tMxpices 
f€&g aiiOQTiat^ anoyavopu$^§ 1 Pe(^ a^ a4^.i. e. peocato valedi** 
pentes. ci. Rom» ^ ^ M^ychi unoyevofutoi^' unod^avovreg. 

^noYQaq>iiy ^Cr^/^) de£criptio, relatio in tabulaa^ ^ 
Maoc. 3y I, 3 JAaoc. 7, 19. — a) iabliliie cenk>riae (Poljb.i!, 
d3), et oBTifua ifffo, qui fiebat, cum cives nomina^ r^ditot, 
quaeftomv^pud «enrore» pjrofitebantury' qui, qnae quiaqm 
profitebatur, .ioi^tkhii]!^ vcf^^ebant. Sic anoYQoxpai apud , 
Joftphf, oxiti(\. 18. i.jL rr-JuKl T* bis; Luc. 1, 2. qui vide- 
■ |,Hr fuilTe cenfus non f^ultatum, Xed tantum hominuto,. k e«' 
liotatip nominis oniutQivufcunque in if bulis publicii pro- 
pter tributi^x|u:tipne9i. — Act. 5, 37. cenltu bominum et fti« 
cultatumi< de quo vid. /o/i/^A, ^antiq, L 1« quiieaiu appcilorTA* 

/ »W7iL0^9(i(<paK>.£ itlHO, i^ d0/cribo; st) etmftgno, intm^ 
ibf4aw:r»/«ro,Judic, 3, *4w coU. 3 Maoc. 4, i4. 6j 38. Idnoya^ 
f!^p^o*lvoi}|^e?c fiebr. ia> aSi.in coeU tabulasy lifarnHi 
idtae relati. c£ SifiXog. — Med. nomen meum prdfiteor €fud 
.^uifqrctnj L^c^i^ |L. 3. 5, 'ViA.HnofQmini* 
,.; w^9ro^ciH#v/4ft> £ ^m, • (ex oive et &«crv|M oftendo) 1) 
i^ojk^o,y au^eigeni. a).cf«^fK>, cr9o,fmciOy deiU, quiad 
. jnui^ ^^ebaptui? et cociun popule fiflebantiiry vel qnomm 
npminacpub^ d^fign.abantur« \ Cor. 4, 9. coU. EiUii:^^. 
j^ann. verf: 6. Vid ^a^ ttro^Aci^*- iUfero huc a Xlnii^ 
3, 4. iiifodcixyijoi^a laf^oy./ qui Ce ipfe fa^cit^ i. e. lactatfo 
jffi&. ~ Z) d^fnonftr^ , .proho , esancoj .Act i5, 7. c» a, aa. 
im^t8eiffi§vog dupJ^HQhWTACulis^^ohis a Deo fatis compro!» 
batus. — Saepius fic apud profanoi. Vid. etiam 1 Macc lo^ 
34, i4, ii3. . ! 

. I4n d j e .» I ir^ * €a»g^ 19,^ (Vid. omjedcrvfu) 1) actni often<*' 
dertdi, produceudi; a)roonftratio, producltao eorum, qnao 
tefiimopii velargumentilQCoirunt, ^emon/h-atio, te/limoniUm 
reiJ^itfUem evincene, Semel 1 Cor. a, 4. ly aTVO^e^si^msi^- 
fiaio^ icai ivva{U(ag, doctrinae meae veritas evincitur teftibia«^ 
nio Q^idtut divirii, 1« e. eorum, quae fpiritus Dei operaturi 
etiniraculorum. Yid. etiam 3 Macc. 4, ao. 

jinodtnaxo», $, {» taaa, deeima$,. deeimam reipar^ 
femfolpp, Loc. 11, 4 i. 18, i^. Matth. a3, a3. coU. Gen. 218^ 
SL2. Peut i4j 22. Teft. m p^tr, (fabrip. l, p. ^.} jiiiaa^ Digitized by VjOOQIC Decinuu exigo, aeeipio, Hebr. 7, 5. ooll. Verf. 8. Sic; 1 Bsiil» 
8, *6. 17. Neii. a^,S5.r-^'.Refp«mdet he&t. •iw».. 

^^e^€»T09y 01^; o, ^^ (abdbroi^GfMBiapecipio) ree^piefii^ 
duiv deinde accff/7/iMj probai^. ^fiiej 1. Tim^ia, 3; 5,4i^£fr^ 
jfycA. ttW&lAroK * 'i?Mi(«i6V0y. • ; % , ; r 

- :w^iro^^;fP|tfaf , f. 4SofiiM, i)k^«cy>fo> admiUo; d« ctb« 
otriiui probo, admUUa^ d^t. a, 4i . Siniiliter i^ Metc^, 7 1 . am^ 
^aTD probavit koc, placfiit ei — - ii) iurc^io eA^m IsoQifr-;^ 
tio i. e. lihmOer f. hummUr,, Luc» S^ 4D..>A£t. i5> 4. i^ 27^ 
a8, 3o. eoll. u Hace. ^, 9.^ i3^ 24t..-^: 2) Aitfdby oeUbro. kcU 
a4>^3. cf. /12/6/7A. atiti^. % 1. 1.. €iiidkmiy iia* omdcxofievoc to- 
ij^/flr* Sic tepilWApiidcproiktaost^ U .-. ^r .:. , . 

Hnoififiiim, S, f. ^^ooi^ i^fumaTrodijfCOs^^a^/iAifTtapi^sitt^) 
fml^pairia, peregte eommorbt, ^Liuti^Qp^ ^. JPhaimr. asioif^ 
ffoSff: mo^m^ii Sfm?^ %)p^t^eaXmoyMregi%profieyk^i 
Hatth. 31^ 33. !i5, i4. (coU.LM4^,i9^»iia.)i.i5i Jdarcvia^ li 
Lac;. i4,.a3^' • ■' ^^v^^. .:. 1 /» r ■ • . - . . \ - '. 

HniifiiLOQ, ov, 0, 4» («r«^»i et j^^pppttkia}) qv^^^ 
popnlo abe^ peregre^a^My pd^gr^ llibiiu^i^Mt^i% 34. 
' ' lditodiitojki\ f/ dfi^, >(e9«Hii'et.di8i9pi^ d») 1) r»^ 
db, reftiiuo, Ltic. 4, «o. 9, 4a« ^ aeMtnln Mattb^ 5, i^ l8^ 
95— '3o. 34. Lnc. 7) 49.^ 19, 5g. *-^'Sii4>enfl^(^'ttc. lo^: 3f;Liip^^ 
bona aliia ercpta Lnc^ 19, 8. ^ iaiBtSt^rjHtii^o, . qnodi 4>ui 
merait, aat bonnm aut malnm, rependoy Matth. 6, 4...61 .|8f 
16, 27. Rom. ^, 6. 12, 17. 1 .Thefl:^^.I& iJTim. 5, 4* 
(anoi^ag unodov9a$, ^nUaa vieee vedder^) 2 Tim. 4, 8. t4^ 
I Pet. 3, 9. Apioc. i8> 6; (<itroA»Ta odrjf > ciic nai^^ ttvi^^njtfaiii;^ 
feae ^i xeferte) 93, I3v goU. Jef. 5o, i5, PxoV. 94, 19. \ fiarw> 
11^96.19,6. — 3)trado, rtf<M:>/ heruiigeben , ubergebttl^ 
Hatth. 97; 58. Jod. 9,^ ^4. .3, 8.' qnae notib iubeA in &r«inlia 
a) mercedem pracAare, IblTere, Matth» 90, 8. ,c6U. Tob.4i ^^* 
Ler. i^ 8. -^ b) tribu^am folvere , . MatA. ai, 4i. 99, 91. 
Marc. 19, 17. Luc, 90, 95.^ Rcmi. i3, 7; i e}:efOia perfeUere^ 
Matth. 5, 33. colL Job. 97, 27. 8ir. 18» 9^. d) iffieia prae-B 
ftare, Rom. i3, 7. 1 Cor. 7, 3. ^fruMUe^e^^ Hebr. 19; 
1 1. Apoe. 09, 9. — ' f) ieftimoniur^ (^kkt f. exhiber^ Act, 4, 
33. g)raiionemredderef&nodovnuiUf^, Matth. i9,36. 'Luc^ 
16, 9. AcL 19, 4a Hebr.i3, 17* 1 Petrw4,:5. coll. Dan. 6/ 
9. 9 Chrp\i. 34, 98. Sir. 99, 6. -^ . Qmun, .qiue venduatnt^ 
emtori tradaiitnr, eft: pendo, potiffimiun in medio. Act.6^ 
8. 7, 9. Hebr. la, i6. coU. Gen. 95^ 33. Deut 9, 28. fiae^ 
piua oon habetur. 

UnoSi^oifltoi, t 409», (ex ani et dioplCa» iSejnngo^yK. 
iungo, feparOf i. q. fimplex du^Ql^ Semel Jud^ verf. 19. 
^9fodio(N(^>fTf« lavrbiP^ Himet ipfes (yitiis fuii et erroribns) « 
«oetu l^QCtoMBi lep^i«|itefl. Si iavtinf^ fuQd in mnllia «| Digitized by VjOOQ lC fet AIIOS -^ A^no J 

( ^9f o/9oJt«}, ^r^fy (^ praet» med. Teri^ ttfCO/UQBU») i) 
eijkjtoiio, rejBctio;^ improprie: rtpimiatiOy tiom. ii^iSiwbi 
^ jr^piT^tji/M^ ,opj)onitur. a) foi^ura^, Aot. 27, aa. as^/foi^ 
%lfvit(i QvS^du, nuUa.vitae )aciar4. Sio JPfuioAe praem. et poeiu 
p. gi5. 0VT6 Tfjr nv/Je^rfjr^ ttig anin^Ji/qg ftferceiy neque gaber<«» 
naior jaoturae oajiilk iritiiperatiiri coVL Jlei/^ph antiq. i4^ 14^9^ 
.» :/Ufiro^iro^air f. iwfifvo^M, aor. ^. ain&fwpLfpf (ex 
£nA «t T^i-rojua», Tumv fio) i; abfam; removeor. a) e medio 
t^Uor, /morior.. .p.Saepiua apod pro&noe.^ In N. T. tvoptce^ 
^PDci^ «i^a^TusK airoj^fifo^cMrof 1 PetC a^ a4w.i e. peocato valedi** 
pentes. ci. Rom» ^ ^ M^ychi .ui90^9v6(U96^' ano^avofTeg* 

^ffOj^^a^^y.^C»^, 1) de£criptio, relatio in tabulaa*| '% 
llacc 3y I, 5 JAaocL 7, 19. — a) tabnlae cenfoiiae (Polyb.ii^ 
d3), et oanfua iffa^ qui fiebat, ciuii ciTes nomina, reditot, 
quaeftom.apnd «anfore» profitehantury qni, quae qniaque 
profitebatur, .inr^tkhij^ sef<^ebant. Sic airo/^oi^Mti apud , 
Jpfip^^,axi\x^. 18. i.j: «:Tr-/InK| T« bis; Luc. i^ a. qui tide* 
l^ur fuiire cenfufl non iW^ultatam, fed tantum bominuin» iv oi 
liotatip nominis uniuKiuuacunque in if bulis .publicii pro-* 
pter tribuli ex|u:tipneai« — kxX* 5, 37. cenliu bominum et &*, 
cuUatuai,. de quo Tid. */oyipA,*aataq, Ll« qui^eam appcilorTA* 

/ ?Anof^iki^v^,X JDr^» \)dapBribo; st) eonfigno, int^ 
i^f£/0Mtr»/«ro,;Judic, 3, iL: coU. 3 Maoci 4, i4. 6, 38. Idxoy^ 
^ifapiAi^ h oifQwvalpQ fiebr, 1 2, a3i in coeU tabulas , Ubrum 
TitaerelatL c£ SifiXog. -— Med. nomen meum prdfiteor cfud 
f$jf/qr0mj Luc^sVl |. 3. 5.. 'Vid.Amfifaffi. 

w^TTo ^ s iitpvp ft> £ ^oi, • (ex oivo et SMoi^vpt oftendo) 1) 
oAen^Lo^» ^V^^oigeilY. a).</«^fK>y creo, facio, deiia, quiad 
.anuwft ^^ebap^ et conun populo fifiebantor, vel qaornm 
n^onunatpub^ d^fignjabantur. i C6t. 4, 9. coU. EIUU^ ^. 
f^anik verf; 6, ¥id. eski^ aealkfaevfu. - lUfero huc a Tbefll 
3, 4. anodeinntof^a iatnov.^ qui Ce ipfe fatKUt) i:e.|actatfe 
ggSp.:^ Z) detnenftre , prcho , e$anco, Act ^5, 7. c. a, 99. 
Ajiffi9^i^pivog dvJ^^a^*m]racuUs>obis a Deo fatb comprdr 
batus. — Saepius fic apud profanos. Vid. etiam 1 Maoc lO^ 
34. i4, 33. , . . 

^ / ^ir ode.«|«r^, €a^ ^ (Vidi anodebmfu) 1) actas often^' 
dertdi , produceudi -, a) roonftratio , productio eomm , qaao 
teftimopiivelargumentiloooifunt, rfemonfiratio, teft$monit$m 
reij^itfttem evihcene^ Semel 1 G)r. a, 4. If anodel^unHv» 
pavog icoi dt^mfA^, doctrinae meae veritas evincitur teftimo^^ 
nio Q^irftus divini, i. e. eorum , quae fpiritus Dei operaturi 
tt^4oiracuIorum. Yid. etiam 3 Macc* 4, ao, 

WnodekaTO», $, £• toam, deeimae,. decimam reipar^ 
femfolpe, Luc. 11, 4 3. 18, 13. Mattfa. ^3, a3. coU. Gen: 218» 
aa. Peut li, aa. Teft. m patr, (f abrip. I» p. 669.} offitir Digitized by VjOOQIC Decinuu exigo, aeeipio, Hebr. 7, 5. ooU. verf. 8. Sic i^Ssiil» 

8, 4S* 17. Meii. a^,S5.^-.Berpoad6t h)ri>£. *)^y.. 

^ HitidsMTog^ Wf &,^, (abdbroi^GfMBiJrecipio) ree^efHt 
ditt V deinde ttccepius, probat^, hm, 1, Tim^^a, 3; 5,44 ^£fiN< 
Jych, ttmidaAroV^iiMiificvoy. , .^ » 

r .^.^ir^^^;^P|tfa», f. 4SofiiM/ i^k^ecy^io^ admiUo; de .db« 
otiina/?ro^^WjiM0i4^4^^* ^4i. Similiter iiMetc.9,71. an^ 
^j^TD pvobavit lioo, placfiitei — ^k) Mmdipio tAt(UemhcitYiif^ 
tio i. e. UbeaUrf. hiummier,l Liic. 8^ 4d. . >Act. . i3, 4. i^ 27; 
aB, 3o. coU. iM Macc. ^^ 9.. 13, 2^-^. iZ) AuiiQ£t>, eekbto. ilcL< 
a4y>3. cf. /^/fip^ atiti^. 7^ 1. 1. hf6MfS(» uaiimoieiiim^ to 
«i^ai^ Sic CwBpititfAt^udcproiAtaofti .t^ .*. ^r ,, 

HtioSfifkim, Sy f. ^»^ i)fumo7rodi]fCO$v«^/W7tapi^9itt^< 
vei^patria, peregre eommof^t, -hviii ojOj ^. /^awor. «ftodiy 
^w^- co ftattfup diw:^ -^ a) pee^eabeoyMeregr^ profiei^k^i 
Matlh. 31^ 33. 35, i4* (coU. Liiieiv|i^iica.>.i5i .Marcvia^ li 
Liu^ i4ya3. • ' ^^m<. . •; > ,* ^ '• ■ • , ; 

H^^toiieiuoq, ov, 0, % Qa^ano etd^^pppttkia)) q^i^ 
populo abeft, pevegm-a^eiiiy peHgrc^iiu^^^ilLt^ i^'^ 34. 
' ^^od^JA>jtt'»*, f, dflW, >(e9ii0eftvet)Ii3i9p^ i) re4*^ 

do, reftiiuo, Lnc. 4, «o^ 9, 4a« ^ fleMtiim Mattlii^S» i^ 18^ 
a6— '3o. 34^ Luc. 7» 49.: 19, 5g. -T^^^Sm^enlkc^uc. lo^. 3i;^W^ 
bona aliia ercpta Luc^ 19, 8. ^ faidoa^rilnd»!^^ qtK>di 4^^ 
memit, ant bonnm aut malum, rependo^ Matth. 6, k^.6. \Sf 
16, 27. Rom. Si,6. 12, 17. 1 /rheffi-^.xS* I ffim- 5, 4* 
(ufAOi^a^ unodiniiMu, gratat vieee reider^) 2 Tim. 4, 8. t4^ 
I Pet. 3, 9. Apbc. i8i 6; (anoiTe a&tf^ igm^aitij^a^itmK^^ 
pop illi referte) 22, I2w coU. Je£ '5o, i5. Ifxo^. 24, la. ' fiarw' 
ai^ 26. 12, 6. — 3) trado, redJo, heraiuigeben, nbttrgelMU^ 
Matth. ay; 58. Jod. 2,^ ^4. <3, 8.' qnae notib 6ibeA in ibrmiilia 
a) mercedem praeftare, Iblyere, Matth» 20, 8. .c6U. Tob.4, i5« 
LcT. a5> 8. ^ b) ^i&uftii» folTere, . Mi|t&. 2l> 4i. 22« 21. 
Marc. 12, 17. Luc. 20, 26.^ Rcmi. i3, 7; : e):«^d perfelpere^ 
Matth. 5, 33. coll. Job. 27, 27. 8ir. 18, 2^.. d) ifficia prae^' 
ftare, Rom. i3, 7. 1 Cor; 7,3. e)yhcdfiM««d^re, Hebr. 12/ 
11. Apoc. «2, 2. — f) teftimonium 4»de)re f. exhibere Act 4, 
33. g) ra^io/i#mrtfd4(/ira, difo^SiwiUl^^ Matth* 12,36. Luc» 
16,2. Act.i9,4a Hebr.i3, 17* lPetrw4,:5. coll. Dan. 6/ 

9. 2 Chiy>\i. 34, 28. Sir. 29, 6. -^ . Qnnili, .qiUe vendnatnt^ 
emtori tradaiitur, eft; vendo, potiffimum in medio. Act.6^ 
8.7,9. Hebr. 12, 16. coU. Gen. 25^ 33. Deut, 2, 28. fiae^ 
piua non habetur. 

Hnoi^oijlKfo, £ iote, (ex Smh et dioplCQ» fejnnge^yK. 
htngo,feparOf i. q. fitnplex Aop/S». Semel Jud. verf; 19. 
imoiuil^USpfniq Unnbvg Semtl ipfes (yitiis fuii et erroribns) « 
ooettt ^ct/omm lep^refitet. 8i Iffvrev^ qnod in miillia «| Digitized by VjOOQ lC «ttBientti. 

^Aitoion^fiiim, £ iom, (tt^ifoet iom^, probctat) 
nprQfto^ repudio t an y mm ipmiaiD et iitutilo. Sic fiiepiut do 
n^Uie, Jer. 6, 3o., in N. T« de lffti|i, lepide reproUto, 
tenquam inepto, Metth. 31, 43. Luo. aoya^.. Marc 13, 10. 
t Petr. 3, 4. 7. SuidM: «nwdoiM^UMHitf* ^ afjn^^ i«^MU« 
«oc-^ de Jefo, ubi eft, repudiar^^ reprobojre cujd comtemtU} 
tenqoam Bieffiam quafi J^mnuaiy jMarc. 8y> 3i. Luo, ^ 33« 
.17, 35; — Paffive4eiiQittiiie« Deo P§pudiato MreJ^Of qoo^ 
«liiius adlblicitatem aeoedat, Hebr. is, 17^. colL Jer. i4, 19. 
<«-*• in' V. T. refpondet hebr. 0Hp/pf^i4i et dicitor quoque 4m 
legiB Dei coutemtu Jer. 8, 9« 9ftAo mfofi^koXQ ab aiiis repa^ 
diatia Sir. 30| 3a 

W^o4o2in, ^r^^ (A &ro8^e|iitti quod yid.) i)reeeptio 
liorpitalii £ benigiifi. ik)mppf^iaiio, qffit^, iau9.BiBf tTiin* 
lif i5; 4y oJ Ikepiius mfuii pro£uioi« 

^no^60*c> Mi»C» ^f (4x aifor^^ depona) dopoMtio* 
Ks, 1 Pelar. 3, 91- ^L P^' t» i4/ 

' t^^^TT^i^^jcif, ^j^/iQ, (ab^ anoiM^^ depono, repono) 
pipMor^um^ ro e aad iiarkum quodeopqne. 1 Cbr^ 38, 13. 39, 
SVDeOt. s8| 5. <-v In V.T.dm r^ofiimo frugum, granario, 
Mattfa. 3^ I3.'€yt3fi.> i^j3o* Loc. 3, 17. i3, 18. 34. et in Vi 
'£. Jeit 50| ii&> ooU.tPio¥. a, fto. nbi Aqnila iBaa^tfm, JuXXi ^iro^if(Favp/Ctt> £ ^» (ox i<^ et ^i}omipl{ai, in 
tlMTatiro repono) 1) ihsfaunun tolUgoJivo repono, Sir. 3» 4, 
9)tn>pioe:insUfOinparOy i^omparaium^quafi r^eondo. Sie 
Caifllel > Tim. fi^ig. J^uttw: ino&^aaffiSorrig^' inond-epi^ 
«euf. eoiK Matth.^^ iio. Rom. 3, 5. ^ 

jino^Xifi», t Itpm, (ab ano ^t&Ufita^ urgeo) tfrfto^ 
protao. Seniel Lnc. 8, 4$.^ ' /^ . 

- Hno&vililCMm, «or. fi. ini&aaof, fnt 3. med.^«wi)|^M, 
(ex ono ct #i^eiM* morior) i) emorior, morior fimpiioitfl0>« 
Mattli. 33, 34. 37. Maro. 1 31-19. 30. Rom. 7» 3. PhiL 1, 31* 
|Iebr.^, 37 raeptoe/^iiterdum actum moriendi indicat etvervt 
tendnin tBioj^pirOy . Matth. 9, 34. Marc 5, 35. 39. 9^ 36. i5, 
44. Luo. 8, 43. 49/ Act<9i Z7. Hebr. 11, 4. «ico^ai^ exfpiH 
rAni y eblL Gexi. 48, 3 1 • et de morte TioJenta : pario, Matth. 8^ 39. 
llebr«ii^37. Apoc*8»9.U.i£,3. — ^a)mecem/uheo/nori§ vio^ 
lenitLpereo, Matth.a6,35. A€t.3i,iS«35,ii. Rom.5,6— 8.i4| 
i5. Apoe. i4^ i3. ol ii^^^ aivo^^ri)'*^^^^^» 4^ propter do« 
minnm (reiifionem chrift.) mortem patinntur. ^ 3)moi«i 
fiihieoiuefum, ]B^ 5^ i5. coll. Tetfl ij. Rora. 6, 9. oxmi^ 
e» ai t i ^ wjeK8»y< morti amplini non eft {nh|ectua. ib. verf. lo. 
&pMr.i5^3a. Hebr, 7, 8. afro^vqonomc ot^Aptmoi homiiiei 
w 4)|Me3^e.|NMi^y Jo«l9,7. iiiiBMo^dd. x£» Digitized byGoogk ViitL So». tvbT. 4i. 4S. «^ b) m0Hi^fmrtMli^flA0(^ 1 Corw 

^ voif}ynir4fi^^aifo Skqiio^neiiiteciaeUntaraCQr^CVs- iM^ 
antem propt^r fnnpoQlioiiet rtliqiiiui, ^bue ilii afxlAolai 
Qtitary mallein explicare: fei^9^ moriar, vel #« ftUomm dpi^ 
jiionm. mikipw^undwn s^. -— 6),itt moriiM Jkttu pm^fit^^^ 
martitmurnaofubjieior, qme Apoc. ao^ i^ ^l, 8- difiitiir 
ihmofoo &arawo9^ wid. etiaoi ^awmK* ~ Sie femid apad 
PimlcMn.&oi]i« 8, a3. iiifi luo fctalA inQtali iirtelliges^ai» .tfi^ 
fffl» vitam. moralem £ fpiritiialMi'' anittO) ^aod preeleKO^, 
Saepiii» antem iaritwiigelip; Jotim./ ot eap* 4, 5a iibi am* 
^nioM. opponiiur »$ C^rd^ tov odSvcl v«rf.5i. coU.. 54.58^ 
cfiil. 8, 5, r^ ibvc. 8, al. a4. ii, afi. i^lL>erf. aS. )ibi moc» 
aeterna de inorte CDtporis in liisce territ^ diliBrte diftiisgniftmDU 
•^ j)perooj. om^^ior de rebue inaaumis) i de feminiit gran^ 
Jo. la^ i4. 1 C^rif.ifi, 36i ^.;de arbote: ilg ino^^wfir$^ 
Jmd* TerC 1 2. arbk>rem bia emortpam i» o. prorfnf iafimctiUH» 
lilia.^-^ Deniqne 8).trQpioe: p^^ Apoo..S, a^ d^ 'vita fpi^ 
ritaali amiiFa et torpore ad pietalM^ officia facoedente> H piiin 
i^ioms^apOr, reliqa]at<pieliitis, ^aaeimn in«o fnnt, oilpereeitt^ 
' llevaiiefcaiit.paxiter^'tel> fir»iUM9Uiaaoc^ispro xovgiiosnov$ 
oi^rdiqaoami ineoliial) otlorpefcimt^RanK^fy io.^tafm(!rtta 
iirJatjfiori iymdi 0^090909$ Jfoccotnmjamvigait, egoamii^ i^oi 
l^iritaaliajnmieliomo^pesiit^jVidtVet^^m Rpia.8i^3.^-^ Hnc et 
perfinet formiila^asco^' ani)mo^JSkro./aiil^^dtcoro^roi, eaiQ 
prorfns JEacereiniQem#.Sio ino6in iithtSo owo*%€iortf 'tovMoopotif 
CpJoIC ai ao. ~ dsro^^vi^«o|tfqr I^, oecon^imae mojGiioae Talo^ 
dic«Te,^aL a» 1 9^ Uda^ 7,6. abifofi^ fafplendom eft.i^aifo^ 
fiol rtiig ifd «^ 7*qc oapidititi Kerom t€rremnun ColofF. 3^^-^ 
imo&¥,!€ti aft«^'«g Kkledicero pecoi^;Ilom. 6, a. ei tokL 7» 
S, nbi wy ofA. fapplendimiieft^ «— Ro» 6> lo. nbieft: pec^ 
dlti caufa mqrli iA fo^cit et Rom.^ 1 ^. 8. nbi dne^h^* wi^mo^ 
^ oR. in d^ini^b^njvrtm mori (^ fecondiunDei arbilrioni 
mori, {ed Tid,. yej*Cr6. ,7,)^ hnc neo fpecttnt 

UnOiMait^tOiOiiiit, (et imtmk^otmoot inoMa^tmafa^ 
£ifr<Mnatfii9<ex,(<»^r4metmiiS^j^ t)r^fUiuo^ 

in prlj^inumfioium . £ iooum ro/iiiu^ ; de Taletadine Mattlu 
Il^ i3i. ]dtto« 3|i5.^,a$. Lnc.6,ioi Teft.XII. patr. (fabricl, 

Iu 635.) ttimmrcKnJQF^ i^ j^eS^a fitu. ^ de regno £ rtpaUica 
.adntqrumf ^^oam in priftmnm fplendorem , quo fiiiftet fab 
Davide rege, a Meflia reftilatum iri putabant Judaei, Act. i^ 
' ^ oafioum&^ fiaaiiiBiaw 9cu loQOfil^ Simili modo JBaecb. 16^ 
55« t MacQ. 4ji, .3. . i^om tipf ffaoAoiar fig ifr sf^os^ptf . **^ 
Ifide eicpIJMndt .Jkuii Maltlu 17, 12« Mare. 9, la. nbi tA 

J4mi'funt i. q. ^r^ctlilatari totam Mnpublicam. ^^frtmiA^ ^ 
b» 1. £liae itpbmMt, (foeni ante Ibffiam Tentnmm effear^ 
^ bxtct|mii^4i^ftii^^ MAtartBilati«^|td x t ftii n fimwrm jm» Digitized by VjOOQ lC )0t MttOt 

^Si*^- ist^^ --^ aX rsdiica-Un: pairia^ J€r.>i6, x5. (a«»»n> S 
JBidr* ivSKi^ ^oU.-^fyhvm.SfSyV^ «bi3|«»Slrt^ Tob: io, i3. ' hd 
lieblpM(ttdnnt:eil Hi^t'. i^fi^Vl^ifa oiroic. vfO/v^ ut Tofais i^^^' 
imid^ «d VM reducar.. Bkephifiioti habetar. 
..':>i I^TTV^ft^ii^'^^/^ ^«^'(exanoetNojluirfar, .tego^ rtl^y 
j^imJain6n. r^roAo, 'Kwau S, 1 8. ; deinde rtfto^o ; mod t»^^ 
Mi{» 4^i.iievit.' ao^-ir^T^^aii — ^ a) iniproprie; retegd, repetoi* 
^^wmfBjimjt^fcdndUim^ lo, ^4 Ijud» a^' d5. la, s/ 

^<toiA.J«r4 i5yq6. .parte» Dttoltribnitar,^ obi pev>fpivitom ree^^ 
dtoetrnnuiin.^ boinii|ibiiktgholiAm} iii.yftcam«Miiiifeftat, <Matth^, 
i^\ sfl. ^17. 16, i7.«Lae. ijb^ m\, 22. 1 Cof. a, io. Oal. 1, 16J* 
£lft»iia!l«^a« Toy vfoy)i«leface»fiHtim) :£|ih^3, 5.- Phil.«3, i5:> 
iMBtt. i^ dOi -^ Libr; tlenoob; f (Fabirio., Pfi i; p.' 189.): iil(u; 
^ale^ra 'iiim^m scoi^&ita^iiviyFr n^ ndoii^ tdk 'Jt oit^ii^ colL; 
teni»^»a8«— 3o. -*^ parlim^erehi» dicitur, quae yoc^Mr mo^ 
'fHf^m.Utur^ ut (it i. q.* ^yfpoi' fivw&my io.ia, 38. Roni.^ 
iiS7.;:ri8. Rom. 8, 18. . i Petr, j, 5. $, 1. 1 Cor. 3, i3. Q^ 
B, "aS^' ' — * ' 3) appnreoj cohfpiuUuB fio ; ita de Jef« de eoelef 
4J)i»7 "«jbinnnc qaafi latet^ palan reditoro, Lnc. ^7^ 3ow «oU«v 
# fiidr. i3, 3a. a TheiK 1, ^ix^^ide 'pfeudo.*|tofiia iii p«-' 
blicwtt proditura a Tbbfll^ii»;3. Cj8. vcw^eteli^iuif <m N; Tv' 
'|ionlPegit«r< . - ••. - ■■■- »- .»--j^.^^ ,*o:;.0 ,^:'; Ib^ p .iJ. - -i 
>' >2ii7ro^'ai;vtf^iCy -€^; qy^^p^ telfcmhtia ^emoti^ 
(h Sam; !io^ 3o.» delndenrfeiaphoi4oe;^)>reiWailM>x rei ignd^f 
tae^^vel abfco'ii4itae manifeftatio. Aoln;: i4jf^a5/ (in tcllcriil 
▼tilgi eftia 16, ii5v) eoli. Sir. 3af^a!|.T*i/2i»t — potifflmnim^ 
Biyfteriorum et <li)«tnMile Qcoultae, •*€«»« ^4^ 6. My {loA^* 
irinoK. i. e. AoA. AmmXixpi¥, myfteria |d6qui)j ,"^ rev^ian<y 
ttOeoT^l Qu^ifto facU ii C^r. la, 1. 7;'0aL I, i^a^a» fipli;' 
3, '3; -^ revelatio TMhnm ftitiirarum Apoot^ f;' ir'-*-^-it*»^4rf 
Am^akvxpioig fpiritua Diei aMnifeftai)S iJet feorela.' ^ a) th^ 
mfefiojtk} factis 0onl)iicuai ^ Rom. 9, 5.'«^^ imse^xli^tfoiC^ 
dies, quo factis coiifpicaa fiet. Rom. 8yh^^dWoi«: mi' \S^¥^ 
Iwro-^Sv i;e. tija*w|^»*r t4. t. *.,ci*^erC I8^^iiv <fexpe- 
etaliefmuiifelUtiohem feliciUilb: fiUotiun, qtiA#^,(ind; wrf.' olh^ 
in dieukimo per coi^ris >3ep^fitipnem efficietUr: coU. Sjf. 
^i, a^. -^ 3) qpparUio , Luc. 2, 3a. ^' f;!^ dftoni^Vvfit 'l^-^ 
fiipi^^llux^entibasapparitara*^ — potiflhnum de apparitione^ 
Chkifti.de aoelo ventnro a Thefl*. 1, 7.' i €or^ 157. 1 Petr. 
a, f* i3*4^ i3. — Soepius ndnihabetur. i, / ^' 

«' Vfivoicapaioii/a^ 10^1% defcendit iV aft^ica^o^oa^.^ 

2uod G^Miipofitiim eft ex ait^ %if^ caput, et ^oniofy exiftimOy 
yeidoKsvQSobfervo, cuiiis certe fignification^iti feqtiitar, ita^ 
' w^ WMgdiouim proprie fit, nt Etymol. M. explicjdtt Vyic^aMxJt^ 
ftipe/}i^fte»r, caput fpectatnm exfetere. ^iautemv^i Ogtii^i 
ficftieacaimugettet oitoicap. fft: /oUi^ e^irrMiy ^ido ofJ Digitized by VjOOQ lC \ J tl 0,TL »^ ^^ 

JpiBcio, t d^fiiUrd, noftrnm hatren, akf eimut ' Itu.legitas 
quoqne apn<l .profilaosy y, c. , JorepU. de beU. Jud. 3, 7. 3|S« 
Qbi eft roiiicite obfervo vel exQiecto^ SubftantiVitm igitur 
. eft : JoUieka exjpeoiaiio y differtque ab ilnldv eo , qood fpea 
de iifl quae yel incexta vel longe remotaiiQt, anoKO^, autem 
de iis dicatuT^ quae jam ^nlpiciuutar et prbxinia habentmu 
In N. T. bit legitur Rom. 8, 19. ubi anm. -^miaBaQ eft pro 
.f^xriatg an^m»^ttdotajSiaa follicite eaptit exferens, ut videat^ 
.Hum adfittempua &!ioi^{nfeo$Q et liberationia^ i. e. fonicilede# 
iiderana. — PbiL i, ao. itatatiip anon. ftov, ut cupide defidero. 

lino9tiitTaka(fdiQi, (five^otra»' f. «$», (et drro et w 
.toXaoma recoucilio) reconciUo dUfen^ieniee, diefidia dirimop 
.HeTycb. owouateiXXd^* ipiXov 'itOMfrM. fii8| £ph. a, tjS^ 
soi — x^S^e^i- e. <it utramque fibiinfenfam partem reconoi«« 
.Jiapet, ut uQumco^pai, olia ibcietaSf deodicata, eifet. ^ 
.Coioir. t^ao. qinlocasexEpb. x, 10. explicandus eft. 

^AnonatdaxaciQs, eonf, ^, (ex anoKa&Untifu quodvid,) 
rejliiutio inftaium. priorem, reftiiiUio inintegrum,: in N. T.^ 
ItmeX Kct. 3, ai. Aiii bic-de reftitutione hominum et>terrt<^ 
ia priftiaam perfectionem et puntatem, qoa fiaerint ante 
iapfumy cogitaat^ qaam Rabbinos docuiiFe (utuntur verbo 
^v^ feqnenteS de ea^rej certiiTunum eit, quamque etiani re^ 
perimus in iibris Zoroaihri. cf. Beriholdt cbriftolo^a Judae^ 
orum p.'2^t44 fqq. Referunt ad iliam rem qnoque Rom.^B^ ig^ 
Apoc. 3iy I. 3 Petr^ 3, i3. — Alii de moraii hominum per-* 
iectione per evangeiium efficienda inteiiigunt, vertuntquer 
quam diu N.T. tempora durant, quibus per reiigionem cbrift.' 
omnia in ftatum uieiibrem faut redigenda. Aiii confummfi-m 
iionem (i.. q, t^iohf^) vertunt^ iocumque reddunt: usque 
dum omnla eVerttMra habeant, quae funt praeciicta a prophe-^ 
tis. ^ In ioco Job. 8, €* aatem, quem excitanty .^'jTona&:iof^fie 
aiiinme eft pi^cere fed reiUtaere. . 4 

IdnoneifAat^, f. BiaofAai (ex d^ro etu^piai, pofitos ihin) 
i)reponor, reoondor, Luc- 19, 20. coli. Jef. 10, 17:* 2) mev 
taphorice: njjferuor, paraiue, in promptuhabeof', iur ein-^a 
biageiegt, auigeiiiolieif feyn ; Goioif. 1, 5. 2 Tim. 4^8. coiL 
d Macc. 12, 45. — 3) ex adjuncto: ^Uicui defiinor, ' iiebr. 9, 
37. difoK6«fa^ manet homines, deftinatum eft bominibas. 

^ivoxeipait/'^!», f. Usfo, caputampuio^ decoUo, Qcta- 
ter Mattiu 14, 10. Marc. 6, i6* 27. Luc. 9, 9. Legitur quo«^ 
; qae apud profasps. Vid. ff^dJU cox. ad Matth. 14, 10. et 
loca i{\xtio Schleuenerus coilegit in lex^ N. T. 

HnonX^ioi, £ e^co, (ex dm et nkeUa eHaudoy claudo 
iie intret aiius, ocdudo. Semel Luc. l3/95. 

'^jt o Jf on^ ia^ L o^oi, (ex aito et . «oTi^ro»! Icindo) abfhin^ 
do, di/cindo^j-efeco, Marc. 9, 43. Jow ti8, to. s6. Act 17, 32. 
•^ GraeCia dicitur e|iam .de exfaotioiie geiliuliem^ «t a^t Digitized by VjOOQ lC iio ' j n K 

clfiONoyoi vtm i. 6. non {blam fo circuineidaiity imo exfecent 
flbi geiiit aliA. coU. Deat a3, i. 

Ul^Jti 1 Kf «fca^ T09/ TO) fex d7ii& et xpifici) finUntia, tUct^ 
fufn Judivia , qao qtns Tel abfolTitur vel dttimiatiup. Semel 
s^Cor.^ £ y .9.' de reiitcfn& condemitatotia. JSS^ch* inonQifm' 
mmofQiiA 9, %f^w. 

yir^ ouifi^OfAai, f. ovurn, aor. 1: paflT. Sftfiir^qy, , fot. 
ti pafll^ (rrox^ft^h](FO^ (ek ano et ic^ra fecerno,. jddico^ fen^ 
tentiamllico) i) reJpondBo\, dico (^Uri quktfirUiam, Marc. 
1 1, 3o. e t dicitocr non folnm de refpondente ad qn^eAionea 
propoCUs (Matth. 11, 4. i3, 11. 19^4. Marc. iQ,a8.54. Lnc. 
20, 7.'I!aepiiEme)y vel admandata precea, adlmtationea al- 
teritis (klatth. 4, 4. 12, 39. iS, 37. aS, 9. liOC, 23,^8. faepi& 
fime)fed etiain de eo, qui ad aHerias fententaam, )adici% 
Harratioa ea faam profert fententiam , noftmm^ ' erWiedernf 
fvg«rer#^ ooniradioerej Matth. 3, x5. 8, 8. la, 49. lAy 28. i5, 
U^. aS. i(», 17. 19, 27. aoy iS. 2i5y a6. 37. Marc. 7, 28**10, 20^ 
Jo. 2, 18. 3, 9. alibi. Deinde eft 2) uUeriae loquor , in dl* 
€endop4r^y, Matth. li, 25» 12, 38. i5> i5. 22, i. a6, 25.^. 
Marc. 9,. 19. 10, 24. et interdam etiam in capite orationis ita 
ponitOr nt fit: incipio ioqui^ da> Wort nehraen, nbi faepinil 
potii&maini in formnlar omonf^sig mne, five nal,an&(Q(<&fi tud 
im, fere Tedo^dat, (Matth. 17, 4. 17. 28^ 5. Maro. 9^ 5. 10, 
61. 11,^4.-. 12, 35. Lno. i, 60. 23, 4o. Jo. 5, 17. Act« 3, 12.) 
irel adepi nbi feqaitor interrogatio , verti poteft imerrogtff 
Matth.27,21. (coil. Marc. i4, 61. nbi eft ineQavam) Apoo. 
7, i3«-^ S)reipondeoaccaCa:tori, me defindoy Matthi26,62. 
' '%Tf la. i«4. Marc. i4y 61. CololT. 4, 6. — &no}it^f(ifai, Xifot, 
Teittilam regerere, opponere, Matth. 22, 46. — 4) re/pon^ 
> dendopibeOf Act. 25, 4. — Formoia in Matthaeo potiffimum, 
ut etiam Sn^arco, Lnca, nec haad rarofin Joathie obvia o^o^ 
9lf^eig An9f *fiVe &it8nQi&fi xai ^ne et fimilia hebraismna eft 
*it3i<*i f^n Gen. 18, 27. et aj^bifaepiffime. — Conftraititf 
ivitouQ. oum dativo perlbnae, et apnd Luoom (Lnc. 4, 4. 6, 3. 
Act. 3, 12. 2S, t6.) tantom legitnr imm. nQoq rvra, quod etiam 
habetar Hab. 2, 2. 

Uf€6nif€a$g, mc, ^, (A anonQh^Ofuu qaod vid.) 1) Ju^ 
didum, finieniia proiaia, Lrac. 2, 47. 20, 26; £8dr. 7,^2. 2) 
refponfioy io. 1, 29. 9, 9. Deat 1, 22. Prov. i5, 1. 

I^iroir^v^roi^ f. ipa», (ex offo et x^uifto)) iAfcondo, re^ 
^ eondo, Matth. 25, 1 8. Senfa improprio: ^reticeo, oeio, 
Mattfa. II, 25i Lnc. 10, 21. 1 Cor. 2, 7. Eph. 3, g. ColoIF. 1, 
26. Saepias non kgitdr. 2 Reg. 4, 27. 

jininQv^og, ov, 6, fi, i) abfi^TuiUue, occuUue, Marc. 
4, 22. . Im. 8, 17. ^ui; 2, 22. «— b) reoondiiue CololF. 2, 3. 
ooU. Dao* tijdfi^^jUaoo. i^ a2t Digitized by VjOOQ lC jinouxBtvmy t9P&, (exoni et jrr«lnii> ii<^ interficio)- 
i) oceido, inUirfteiOy qaocQiiqae medo hoc fiat, Apoc. 6, 8. 
yti ^adio Apoe. ij^ lO. 90^ dii y^ cauIkextoiiAata Jo. 18, 
Si.veiimpetoore^ Matth. i^S. 16, di. 17» a5. 21,36^-^^' 
3^9 6. a3, 34. 37. a4, 9^ 26^ 4. llarc. 6^ ig. is, 5. Luc; ii^ 
47. Act. 97, 4a. aHbL -^ Paffive: morto /yar#ey Apoc. 9^ i&*. 
ao. 6, II. 1 ty 5. iS.. a5y iS. *— eavibr oiTOinr. fibi manum ini^ 
ftrref Jo. 9, aar.— - n) piia pri$fOf in mortui conditionem adi* 
gOf Matth. lOy a8. Maj^. 3^ 4. Lnc la^ 4. Apoc.. 9, 5. «— 3 
Cor. 5, 6. tifj^Aftfiia inottriivs^ lex fcripta i e. molaica aaor^ 
tem inferty vel minatiir, dennhtiat mortia poenam. yid. 
Ea^cfa. i3y 19. -^ 3).tropice:. e msdidtoHdy OMifrro, %^ ^<r 
^fmp inimtcitiam Epl^. Oi i6. -^ $4ia fpirituc^pripOj Rom. 
. 7, 11. 34 im% dif^Mmiw, pecoatum per praeceptnm vita 
rpiiitualimeprmiTit^ ^Ood Ter£ 8. dixerii amvM^aoavoJv 
ifiei mmr lirW^ttfiafar. 

*j4nomv4m, a^ C^ iiM, (cx dir& et jcu^ in- nterorgero) 
aaptitero emitlQy pttrio, gigno." Bit in ep. Jacobi metapho-* 
rice: gigmo, produco, ^ffMo^ c. i,i5. a^iapvki o^oxiic* ^cct 
ratror. c l, 18. ofnyijqot^ Dent vo^ gtnnit, nt eiTetia probi;^ 
i e. effecit beneyole. 0e ^uo tropa vid. idimiYBimim, ysvvato. 

yiTtonvlln^ etttm»vXii», £.iofo, (e^ am etxviUttt voL» 
vo) deyolpo. Quater in N. T. Mattb. a8; a. Marc 16, 3. 4. 
ioLc. a4, a, coU. Gen. 29, B. Jndith. iS, 9. 

'j4f[oXaufii9m,£. XfimmuM, 1) ab alijsleparo et c&pioy 
auforo^ab aliis, iek nohmo u^g; de perfonisySjpnEro, tMuco 
aiiquem feorfim. Marc. 7, 33, eofdem modo a Maec. 6, ai. 
anoXufiim^ auror icar Idiar, coll» a Macc. 4, 46. — a) ab 
aliis reeipio, recupero, icK nelune zwr&ck; Lnc. 6,34. i5,a7. 
1%, 3o. — 3) excipio, ich nehme auf^ — ^ hofpitio exeipio 
3 Jo. verf. 8. — de rebnt aceipio^ Gal. 4, 6. coU. Nuni. 34^ 
i4. a Macc. 8, 6. — potiflimam de retributione, Luc. a3, 4i^ 
Bom. 1, 37. ColofL 3, fl4. a Jo. verf. 8. — Luc. i6, a5. mtsX^ 
ra Ayti^a aoviv r^ iu^ aov, i. e. quaecanqne bona fecerit pro 
iiaijitis fiiperque praemioramaccepiiy, qanmin territ viyeree. 

*jin6Xava^g,tmg,{9b anoAttim^or) i) fructue, comt» 
modum. Hebr. 11, a5. ofia^id^ diroAavcHr, commoda, quibna 
in P{iaraomt anla Moles frui potnijret, fi populum Cunm de- 
feniiflret/-— a) obt e ciatio qoae ex oQi oommodorom oritur, 
1 Tim. €, 17. eiqinoX. Ad obkctationem. coU.3 Macc. 7r i^* 

^AnoXeinm^ £ «fy»^ 1) reiinquoy 9 Tim. 4, i3» ao. de^ 
firo^ Jnd. verfc iS. colL 8ir. 17, 19« Prqy. 19, S17. — %'^ re^ 
ftarefam/o, infuimumteofnferpo, Sap; i4, 6. dfr^Xifrer con- 
fin-vatam t^liqoit, five in fotamm vconfervavit. Hinc dfro- 
'kel^aveoX, roii^uam ef^, rt^ai-^JUiurumsft, manei. Sic ia 
ep. ad Uebx. «^ 4^ 6. 9. lo^ a6. Me/j^ch: AtuAeinetm- ana^ 
fdvei' ^ Digitized by VjOOQ lC . !^9ra2«(2f€t»i ft'«f|» (%xuno et JUjkoi Ismbo) lambo, d§^ 
Urtgo^ helecken* Semel Lnc. 16^ ai. 

iiT^olXvpi^, £. anoiX^, euivm rerhi t^mpora a rerbo 
ob£[>leto^oWr.4«roXJUi&«iiiant|ir; ~i)antiUo^ pwrda, icb 
:irevliere, Mattb. xo^ 42. Harc. g^^i. Luc. i5,4— 9.24. aJo. 
arerH 8. coU. 1 Reg. ^j 5, tropice Mattli. 10, Sg. /16, 35. iH^ 
»u Marc 8, 55. Luc. 9^ a4. a5. 17, 35. *— "de ovibus deper-i 

; ^XiAy ime paftore errantibiifl, igilnrqne maximo' mortis 
pericnlo expo&tis;..tropici» de bomimbna a Deo re^regatift t^ 
in peccati ef infcitftae foedilatem abreptis Matth. 10, 6. 1 5^ a4; 
a8^i4. colL verC 13. Pf. 119, 175. Idem tropus Tubeft in loeii 
io, 18,9. 17, 17. Mattb. 18/11, Luc. 19, 10. cf. 1 Macc. 5^ 
9. anoiXv^vok difpe^Ii in fugam. — - ^ ptrdo , icbmacbo 
▼erliei^en, Mitttb. 10^38. carrumpo; pafl^Te: pertf>, corrum^ 
por, disfiU^r, Maith. 5, 39/80. 9, 17. Marc 2, .33^ Luc. 5} 
3j. aiy 18. Jo, 6/13. Jac. 1, 11. Act. 37,34. ^^qI^ inohlta^ 
peribit; textns vnlg. e gloIFemate: mo^Tolt. — ^Qmtg ^ 
SifroUv^tini Jo. 6, 37. cibns cormptioni obnoxius. JCQVoioP 
t6 aTioXlvfi. argentum qnod dilFolvitnr. Z4n6h)ivTai Hebr. l^ 
11. d^sfolventur, peribunt; oppofitum eft t6 uivew- — ja 
lafinQa dnwXno (pro A^&&f quod eft. in textu Vulgr e gl^f- 
femate) dno aou, Apoc. 18, 1 4. fplendbr tuns perihit, in ni- 
Iiilum redigetur. Similiter lib. Jjenoch." (Fabric. C.Pf. I, p. 
191.) aTiroJl^ate (per dilnvinm) nivta aTrb nQOOumov t% y%* 
I Cor. 1, ig. dstoX& rqy tfo<pW ( Je£ 39, i4. hebr. na») per- 
dam i. e. evertan^ irritamfaciam. — 5)pordo i^Uam, ocddo, 
4fUapriuo, Matth. s, i3. i3> i4.3i,4i. Marc. 3> ^- ii> 18» 
JLnc 11, 5i. 17, 37. 39. Jo« 10, 10. faepins.^ — Matth. 37,20« 
^ft: mortis poeuam pofco^ coU. Efth. 9, 11. 16. — PafBve& 
pereo mort€y morior, inter^o, Mattb* 8, 35. 36, 53. Marc. 4^ 
38. Luc. 8/34. 15, 17. Rom. 3, 13. 2 Cor^ 4, 9. 3 Petr. 3, 6. 
Jfhjych. dnoXio^ai* dno&avBW. ^)i^iia aeierna pritH) , pciff. 
mortem attsrnam patior. Sio potiflimum in Joauue, c. 3, i5. 
i£. 6, 39. 10, 38. dneX. elg vop alSipeu is^ 35.^ ubi oppouilar 
th ipvXdoaei9 bIq {My aUiftov. Inteidnm^etiam apud Paulum^ 
uhi dnoXXviuvoi 1 Cor. i^ 18. (qjU&us. opppnuntur.ol aaiC<uM€- 
wot) i5; 18. 3 Cor. 3, r5. 4^ 3. 3 ThelL^,. 10 funt inorti ea^ 

^ ternae obnoxiiy ajd vitam aldvtov, per Cbriftnm. comparitan^ 
aon pervenientti. Eodem modo '3 Petr. 3, t). accipiendumy 
et Jnd. verf. 5. coll. verf. 1 1. eft morti a^drnae defiiaoii ut 
Job. 3, 3/ Jef. 34^ 3. 43, 38.' — 6) infiUcem faoio , ,'dik'JiaJtw 
fuo defioio, Marc. ij 34. 9, 33. Lnc. 4, 34. 9^ 35. Jo. 1 i,<5oj 
Jac. 4, 12. — 6) tropice^ moree^ corrumpo ^^ieiatent et/ertd) 
Rom« t4, i5. 8, ti. ut faepins alia quoqueiiverba monendi 
vivendive £tcnltatem figni&antiiH|d vitamiaoviemve IjpiKitt]^ 
aUm timttitonotur. ^ 'i . p ^e r^ .r Digitized by VjOOQIC ' *An^XXv»f, oyroc, 5, (particip. ab offoUva»} perdUor^ 
pafiator^ Ap. 9, ii. Vid. *^^/^aMa>y. ' 

^^roilAaiWa, laq, r^ Apoltonla, urbs Macedoniae ma^ 
ritima, ApoUini iacra, ab Ampliipoli unius diei itinere diflanf .' 
Act. ;7, 1. ^ ^ ^ • 

V^fToliluff, a», 0, Ap6Uo9y ndraen Jaaaeo - Chriftianx, 
•t doctoris in e^leGa, qai non niG Act. iS, a4. \^y 1« 1 Cor^ 
1, 13. 3, 4—6. aa. 4, 6. 16, la. Tit. 3, i3. Comiiieiiidriitdi^i * 
AnoXoyi0fAa$, ovfiatr, f. i^(rofiC(i> 1) loquoi^ me defen* 
dendieaztfaj^ Lac. la, 11. Act. a6y \, a4. coil. a Macc. i\ . 
i6. — caufanidico, defendo ^ Act. a4, 10. anoXoy. xis, nsgt 
iliuvtov, rem nieam deiendo j — cum datiro perfoirae, Act. 
19, 53. inoJL ttp ^i^ caupim dicere ad popalum, a Cor. la, 
19. — etiam fequente ifd^, Act. a6, a. anoX. hii oo55, apud^ 
Coram te me detendere. — a) defendendo rite libero ah accu^ 
fatione, a culpa^ Act. a4; ao. anoXoyovuivov avtov cum fe 
defendena probaret. Rom. a, iS. anoXoyovfiBrOi, a culpa |ibe- 
yantes, abfolyeutes. Sic Jer. 5$, 6. uitokoyovfAiiot, yidentur 
aiFe: aDeo jam abfolttti, iulbntes deolarati ^ et Sap. S, lo, 
inolofia ell abfolutio, . ' "^ 

^AnoX^fla^ iaq, li^^^^ii^unoXoyioikd^)^ Hpologia , -de^ 
fenfio, Act aa, \. a5, 16.^ 1 Cor.^, 3. PbiL i, 7. 17. 1 Petr. 
3, i5. — actue defendendi a Tim^ 4, 16. -r ra//o reddenda^ 
Veraiitwortung, a Cor. ^, !!♦ * 

AnoXovo), £ ovooi, (e^icTro et iouo> lavo) akluo. Meta-^ 
pborice: KMbftergo, removeo. 6ic bis de jyeccatis eorumque 
iweiiis Acc aa, i6, 1 Cor. 6, ik coll. \t 5i, 4. 9. Jef. 1^16^ 
)er. 4, 1 4. 

LdfTroZurp oior»C> fwff/ '^, (»b anoAur^oa» fretio redimo^ 
LXX. hebr. nns £xod. aj, 8.) 1) redemiio captivi p^r pretii 
folutionem^. \n N. T. de redemtione a poteftate diaboJi, pec- 
cati etniortis per fanguinem Jefu, in pretium redemtiouis 
foluumi, Rom. 3. a4. i Cor. ^, 3o. Epb. 1, i4. eU unoXv^ 
r^ciKTiy T^ ns^ovfyftoK^ ^ua^_ cum iotfQavlo&tiTB jungenda et 
Tertenda funt: • oblignati eftis ad eiusmodi redenitionem fcl. 
a dia^li et peccati poteQate, ut jram fitis peculium Dei et 
Chrifti. coll. Act. ao, a8. CoklT 1, iS. Hebr. a, i4, Jo. la, 
3i. firevins dicitur intardum redemtio i. e liberatio a pec- 
cato eiusquc poenia^ Epli. 1, 7. Colofl*. i, i,5. Hebr. 9, 15.-7 
u)liberatiOf e ma^orum anguftii^ Luc. at, 18. e mortis peri* 
culo Hebr. 11, 35. -^ animae a cotpore^ in quo eft quafi ca- 
ptiva, Rom. 8, a3. £ph. 4,So. coll. Rom. 7>a4* Sap. 9, iS, 
Saepius non legitur. 

^AnoXifO}, f. iaoi, (ex ano ei Xvco , folvo) lydisfoliKi; 
a) disfolvo vincula rei et accufati, liberum dimitto ^ Mattb^ 
18, a?. a7, 15.17. ai.a6. Marc., i5, 6. 9, 11. i5. Luc. aa, 
58. a3, 16 — a5. Jo. 18, 3q. Aat. 3, i3. faepius- — Liberarc Digitized by VjOOQ lC A motho Luc. l!3, id. amll^ucreei, lil>eray foliita fis. eoU. 9 
Macc.,6, ;i2. — Luc. 6, Sj. aTTojlvsTS «ai anokv&. libcros dJ^ 
inittitc^ qui vos ofienderunt/ i. e. condonate. — 3) dimiito, 
fimplicitery^ diactdsre jubeOy rtl patior ui diBCtdat .aliquia] 
Matth. \iy i5. oii. a3. i5; a3. Zst\ Marc. 6, 36. Luc. S, 38. 
Act. i3, 3. 19, 4o. faepins. ^ Medium: dimitto me , ah§o. 
Act. aBy 35. -^ 4) De marito uxorem dimittente : divortium 
facio^ uxorem repudio.- Mattli. 1, 19. 5, 3i. 32. 19, 3—9^ 
Marc. 10,2.4. 11. 12. Luo. 1$, i^. — 5)> uita disctderM 
jubfo r. dimitio ; Temel Lnc. 2, 29. coU. Terf;^.^ Nun^. 20, 
^. Job. 3, 6. Tob. 3, i3. 2 Macc. 7, 9. Itt TOi! tta^ovroq ijfltt^ 
2^ a?roAv€i^. ' 

^no/i./iircToiy (T. /iccrra)) f. a|itf, (ex d)To et paffirai roa- 
Hibus tracto, palpito) ahftergo. Semel Luc. 10, 11. ubietiam 
excutio verti potcft. 

^Anoifiiaa, i. BfiS, Q^k &ito et W/foi tribub) i)^ietri^ 
Izlo; — 2) exhibeo, do. Semel 1 Petr. 3, 7. aTCovituw tc^^ 
Iioiiorem exhibero i. e. oificia lubenter praeftare. coIL 3 Macc. 
1,7. 3, 16. 

jiitovinroi^ f- i^fta, (ex «Tro et i^^oi lavo) ahluo, lapq. 
De manibns potillimnm dicitur. Semel M|ittb. 27/24. coU. 
Deut/21,6. • ' . 

Idnoninxoi, f. ve9oZfiat> aor. a. &tUnBO0f, (ex ano t\ 
mbmia, cado) decido, deiabor. SemeLAct. 9, 18. ' 

*AnonXava(o, H, £ ^oi (ex uTro et nkoiVMo errate fk-» 
cio) 1) aberrare facio . a recta Via abduco; Sir^ i3, 6. 2) a 
f^irtutie, et t^ritatis iaa abdueo, fiduco. In N. T. bis, Marci 
i3, 22. 1 Tim. 6, 10. — colL Sir. 4, 19. Prov. 7, 21. In 
Pfeudepigrapb. V. T. eft^ quoque ambre, studio ttabor ad aU- 
qoid, profequor-, Tabric. i, p. 180. 'iyg^rifOQoi dito^^^ar^ijorar 
jfruiai ajfrcSy amore capti profequebantur muUeres', — et p. 
526. anonXavoiiASVOkiv yQUfinaoi^ Uteris operam dantes. 

'^TroTTil^oi^ f. «WFoi, (ex dTri et itXiia uavigo) nauigo, 
. nape diecedo, folpo. Quater Act. i3, 4. i4, 26. 20, i5. 27, i. 

^AnonXvvm, f. vroS, adr. 1. aninXwa, (ex dvro et ^Xu^ 
roilavo) abluo, potilfimuih de Veftimentis et vafis. Semel 
luc. 5, 2. c6ll; Jer. a, 22. 4, l4. '• " 

IdnonvlYo», f. i&o, (ex diro et TO^yoi fuffoco) /uffocop 
fuffpcando peco. Luc. 8, 33. colL Tob. 3, 9. — Tropice ut 
laUnor. praefoco de feraioe fpinis obdhcto at necato , Mattb* 
i3, 7. * ^ 

'u^irop^oi^ &, f. vfiiA, Med. quod in N. T, foliim occur-, 
rit: dTrop^b^, oSiiai^ (ex dfro et no^o^ via) propne de eo di- 
citur, qui via defUtutus nefcit> quo fevertat^ cni exitus non, 
patet; inde metaphoriae 1) de m, qni calamitatibus ita pre- 
tnnntur, ilt, qUomodo eVadaiit, ne£cia,nt ^ /bllicitudine , cutie 
oppreffi^ Qt ^ Cor. 4; 8. xoU. Gem 32, 8. ' i Macc. 3| 3i. et Digitized by VjOOQIC hn^itS. 8, 3a/liebr. nytangttfiia. ^^a) de eo^ qui defti^' 

JbXX. Prov. 13, 9. expreflenint 9rpoadaS^eit>c ^ou. In l^. T. , 
deeoy qni deftitutiia eft 6on(ilio, aelcit, quid^tnendum fa*. 
eieadunive lit ; inceriua , duhiua, haefitane, Jo. i3, 22. Act 
u5y ao. TdqueDte kloy Gal. 5, 20. fequente Jr. colL Sir. iS,j. 
u Macc. 8^ ao. — Saepios Boa liabetar« 

' ^Anoqia, iag, f[, (^Vid. ,aiU)Qm) ei tribuitnr^ cui yiit 
deeft, quiy quo fe vertati qho evadat rel noh hajbety vel ne* 
Ibit; inde rei inopia Sir. 4, a. Deut. a8, aa. — confilii in^ 
opia, defperatio, quare Hefyck, et Pltayor. per ayvtaaiof ex« 
l^cuerunt. Semei Luc. 21^ 25. c£ Lev. ^6^ 16. Jef. 8, 22. 

^Aito^^inxta, f. i^^f», (ex vmo et ^^Trirco, JAcio) abjicio, 
projicid. Semel Act. 27, 43. aito^^itpavtsg fcl. iavtovg jaflit 
eoB te primos in mare projicei^e; ciiius loquendi forraulae 
exempla e profanis dhdit Jfypkiae inoblF. f. ad fa. 1. c£ Arriai^. 
Ind. HULc. 24.5.5.7;^ 

^ ldnoQ(paviC(o, £ «001^ (exani etogtpatog pnpiUus) ett 
par0niibu9 orbo, — et: Jiberie priiH), SemelinN.T. 1 TiieiE 
a, 17. ubi ano(ffpa/vui&htB$ eft orbatue fimpliciter, vel orba.«- 
ixLi difcipulisy qui ex more hthic. JUii, ut doctores pairee ap* 
pellari totent; ; 

*A^oan8vaiaf,f, anm^ tt mtdi. anoant^i^ofun^ (exatf^ 
et <nc£iJa{bi, qnod a aiuvogy proprie : %a omviii farcinas amo*' 
t^eo, deponOf aufero* Sic conftanter apud profanos. Semel 
in N. T. Act. 21^ 1 5. ubi veitnnt: farcinaa, i. e. oihnia itine* 
rit impedimenta deponere. Alii interpretantur: farcinoM 
^ eoUigere, res ad iter faciendura neicelfarias parare. Se4 
jquanqnam banc expiicationem fnadeat nexus, tamen ea nnl- 
jLis firmatur exeropUsy quum qnae quidiah protulerunt, nott 
quadrent. Aiii igituj praetulerunt mnitorom codd. lectio*- 
* nem inta*BvaGuiJLivo$; , maUein yero anoeMvaa^ bic , ut inter* 
dnm apud pro^nos legitar, vertere: nos expedientea fci. ex 
amolexibiis dehortantiuJo> ne iter faoerent, verf. 11. i2«i£r«» 
ffcn, anoautvuXjifisvoQ: MoifeQtlliipstog- 

^AnooMtaoika, xog, xo C^b a7ro(ncMx{orobumbro) oiuin'» 
bratio v. c. folis ioterpofita nube, vei fubjecta tuna, lunae- 
lujN. T. femel Jac. i, 17. in Deo iumine perfectilfimo non eft 
iiiutatioy ^ rgomtfi anoaniaafM vei obumbratio converfione ef- 
fecta, qnalem foiet pati luna et interdum fol. Qnorura de-^ 
indefenfua: Dei Inmeny eius perfectio^ mntationibus non eft 
sfubjecta. 

^TT oo^ aoi^ w, £ aam, (ex ini et (tnoua trabo) afjstraho, 
HtmUo; Jef. 28^ 9. — de giadio: extraho e Vagina, firingo, 
Mattb. 26/dl. Tropi^e: abetraho difcipuloe fci. ab aiiis do- 
ctoribas €t meus facio^ Act. aop Soi» coli. Jo£ 8, ^. In pal&vo 

H 2 Digitized by VjOOQ lC ii$ ATtOS V 

et mcdio: disjimgor, JisfuHgp me^ hib. 4i, 9. i^, ^iieddi, 
tuc. 22, 4i. Act. ai^ 1. polL a M«cc. 12, ^o. ij. 

•^froaTaaia/«ic,fj, {kb>iiiip(<rrijafr i^ecedo, dwceio) 4b*. 
/kctfw, rebellio. Bis da defectione a religione judoica A«tk 
;^iy 2 1 . )pt ehrifUluia et veri Oei cuUu a, rheff. 2, 3- 

UnoajUGiOV, lon, to, repudium,'JJefyohio ^terft^iBt 
to aitoiSacu^ T^r yvvc&M mi ^tpca AjwgraffUH'. Matth.v 19, 7^ 
Harc. id, 4. — /i&^i/u^ repudii, lilerae divorUi, Mattii. 5, 
3i. call* Dent 24, i. 3. Jer. 3, ^ 

\<^OffTSyof«^ f. o<w, (ex^flro Km^KiSa» tego) *##- 
^, 2«<^tfm aperio. Semel Mim^c a^ 4, , 

m»tfo> disoedere f. al^irejubeo, Mfttth. 8, 3i. 20, 2^ 21, }. 
^ o&eo^/ discedai ediquie paiior^ Matth. 21, 3. Marc. 8^ 2^. 
1 1, 5. 12, 3—6. emitto v. c. nuutioB Mattb. i4, 35. ^^, 3- 2^ 
5i. Marc. 6, 7. i3, 27. Luc. 9, 2. — eJicU> ex toco^ JM«W?; 
S, 10.— 2) dimitto ad mandata exfemunda, jiiiiio oufif 
mandato, iU ut mox notio dimitteudi, mox notio ju* 
bendi praevaieat, Matth. ib, 5. 16. 11, lO. i3, 4i. 21, 3^ 
36. fqq. Sic de Deo legatos, doctores, angelos mittente cuin 
mandatis, Matth. lo, 4o. i5, 24. ^S^jS;/ Luc. 1, 26: Jo. i,^. 
S, 17. Hebr.i, i4. faepitts. Etiam de Jefu eac Dei mancJUito 
olim redituro, Aot. 3, 20. Voluerunt quidam vert^re ih qiri.%^ 
t^oidkm Ioci8ytt6#io, limpliciter) v. a oiro9ttl%a^ ivMt Matth* 
i^j i6k juflitoocidi; Amm. bt^nfie MaTC. 6, 17. i Cor. l^. 
«yvredquimquam &'ttWtiM** ita legi videatur S^Esdr. 8, ig^ 
tamen in N. T. nuMqaom eft jubeo fimpliciter, fedubique ad* 
«ft cum notione mahdad fimid notio mittendi. -^ Interdonl 
^ft aitooxiXUw omittitur tmg ttiw, v. c. Act. f, i4. iS, 
i5. et faejtins, cft Hc etiam Matth. 2, 16. Marc. 6, 17. tft in^^ 
telligendnm. — i) dimitto captivura, vinctum*, libirtttH aU^ 
quem dimitto f. remitto, Loc. 4, 19. dftoot. ir uq>iau !• e. tl^ 
u^otv vinctoa, opreltos liberari. cf. J^f. 68> 6. ti^«?«n rh^ 
•^ 4) metaphorice de rebus: immitto v. c. falcem Marc« 4^ 
39. cbli. Joel. 4, i3. — et^enire Jubeo f v. c. tr^ InaypXiuf^ 
Luc. 24^ 49. TO Go$tr^W¥ Act 28, 26. '— trado, inipertior^ v. 
c Xiyov Act. 10, 36. i3, 26. &itonalvipi,t revelationem, Apoc. 
1, 1. colL Pf, 106, tko. 147, 4. Jer. 9, 2. c. 37, i4. (hebr. ^n^ 
dedit^) coll. Sir. 16,9. Ex. i5, 10. — '^it«rTaAji«roc Jo. 9/ 
7. inl^erpretamentum voc* hebr. nlW, quod evangeiitla pro- 
nunti^vit mStf. — Conftruitur aitoattXL pleromque cnm 
^qoq, interdum etiaqi cum dativo . peribnae cui mittitnr. 
Haiih. 22, 16. Act. 10, 36. i3, 26. 28, '28. et fequente el^ ad 
locum, in quem mittitur, indicanc^iim , v. c. Luc. 11, 49. 
Mdrc. 8, 26. Jo. 3. 17. 10, 36. Act. 5> 21. 7, 34. 

jinooTBQiio , m, f. ijooi, (ex dno ^t otegioi i. q. <rre^ 
§Mfa, f rivo) Ti.ro t*r6^ etTira Ti^proprie: debituminficio, com^ Digitized by VjOOQIC mbSibnn mh r«3deV ^ denego, retinm ja^d alUri ikbeiu^, 
▼lo. ^«.'5^4. fita&o^iTtbhjs^ufyo^ merces retenta, coll. Dent/ 
a*, »4^ MaL'3, i. — ^ sAim d^itum «oriK>m i Cor. 7^6. ^ 
3) «X adpilicio : priifo sdu^i^iln, 4Hpio ei quod fuum eft, Marb.^ 
10, 19. 1 Cor. 6»& coUi Sir. 4, i^ 39« 6. 7. PaJDive 4ffiUuiuk 
yjMa.iTin.6,5.*lled]iii0:. £i# mila «r/piaOir pa^ibr, 1 Cor.StT* 

.;!tfwovrolq, %/ ^» (rerbale a perf. moid. verbi ^ovtihr 
%n rmtio) miiliot iegntio; deinde munut^ donum quod mitti« 
ttnc', .irti faepiii^ in cod. ^l V. T. — In-N: T. nttn nifi de apo^ 
fioUAu- C munere apoftolioo, hMinere t^gaii Jefn* Chrt dicitor^ 
qoatcr, Act r, a5. Rom. 1, 5. 1 Cor. 9,2. Gal. a,<8. 

^Jno9ToXoq^ Ou^ 4, (ab ttTVonrfiJUo») ij hgalm quilibei^ ^ 
hebr. mSt^ 1 Beg. i4^ 6. lu Jo. ]5, 16. FKili d, 26. v^ 
oifoinpoWJ ^ vobts ad me miObt, cf. c. 4, 18. — a) De^lega* 
tm, inlerpreo iliuinue/ qnare Ikepiiis ttm n^oqfi^aig conjtm^ 
gnntur, Luc. 11.49. £pb. 3, 5. Apoo. 18, ao. ib. 9, a. Xi* 
jom9k»trwovs elfor oirooT. mentientea fe Dei le|^o8 et inter» 
pretet «(fe. Hoc fenfu quoque Jefot amdr. dicit«r Hebr. 3, 11 
~ 5) iega^ Chri/iij iUiduodfBcim e difcipuli#^ quoa Jefus fe- 
legeralV ^uotqae Tolnerot praecones erang^i efle primariba^ 
qoMine ^e boc nomine ktflgnHt feimrat, Matth. 10, a. Marc 
6|3oc Luc. 6, i3. 9, lo.ad', i4. Act 1, a6. Jud;^orf. 17. Apoc 
5tif r4. et-atibi faepiua; Pauiut, qui eorunl nnmejfo feriui^ 
acceOerat, 1 Tim^. 2» 7*^)9 Tim. 1, 11. dfmirroJlo^ p^r K^ot^ et 
^fdMtcoilo^YnAerpretatiiri' Notandum Terb eft, vocab. anqot; 
hoe fenfu in Joannia Ibriptio (excepta apoOalypfi) plane noi| 
l^. — 4) fenfii latiori etiam Piearii^ d^legfkHf eomltee apo^ 
fioiormntAioidii^niUT iititnpko^ fel. ii^ qniecciefias colligeren^^ 
et 3 Cor. 8, d3. oTrooro^ hoAifioi&p nominan^lttr. ^ Sic Pauluo 
et &ama'ba^ >c0nief eiua Aot 1*4, 4. x4. (16, 93;^ in text vulg. 
wfci CyieOlK repoiuit i n o ot t ii m nt q aitov^ A4idrdnieuft'et'Ja-> 
mat Hom. r6; 7. coll. 1 Cor. 4, 9« Act 8, r4; Doodecitttapo*^- 
Aofi « Panlo, nt dilUfigiietiwtnr ab hia^ a^qiellabantor ol 
imiQiiafr aHiinoijmg 9 <?^ ki^ 5; 1 9, 1 1. iiaqM fiicultaa minu* 
ealoram patnrndorom triibttebatur, 9 Cor. id| 19. Udem in-^ 
ioU^endi fwt^ ' & loqnitijr LiYCds in actia (tv «t 8^,14.) vel Pao^ 
ku (Gal. r, 17^ 1 9«) da i^ioftolit rol^ h toQoookviMmg. — In<* 
terdimi v«ticetttr, Marc. 1$, i4. Act 9» t4. M«tth. 96, i4. 

Hnootoinatiim, f. ima, {ano ^i^Mtoq A^en^) ^) ^"^ 
tnorHer rooitp, • e^tempore loqnor. Sio apud Plaion* In N. 
T. femel ^c« 4 1 , 53.traimtiye : refpon&onem exigo , jooa- 
fiioniiuotiniOf e^ereeo, mi§firageh, ' 

!^irocFr9£fpa>^ f. i^, fex 07^6 etot^^gm Vinrtt^ i)ai^rfo, 
T. c aurea 9 Tim. 4, 4. coll» Tob. 4> 97. Sir. 4y 5. Metapb. 
populitm Itv^io JUuc' aS/ i4w i. 0« ad defedionein* concito. 
eoU. Sir, 46, i3. In medio: averio m», five ex faebraitmo - 
4mlO Mnlot» £iicitm i. o.fperno, imferfor^ fkfftidio, Sit. 18, Digitized by VjOOQ lC ^. S Maeo.S, d3. Sap. 16^ 3«— r et dun /hoc.fit vepndfaaitis 

prebes, (Pfalt Sal. 5, 7. (Eabric. C. PC I, p. gSS.) amdr^-* 

9»My^y^^4}aH^) eft: rqviM&a^ Mattk 5, 4aL Hebr. la, a5. 

^ colL5 Macc. 3, 23- «rr etian»: dacedo^ dgfiro a Tim*>i^ «5^ 

Tit. 1, i4. coil. lib. lienochi (Fabrio. C Pf.l, p. 180.) ino^ 

ctQijifM vif^yvwiHiv itiBcedere a ootnmnni decreto, -^ 2) facio 

«Tertere, i. e. removeQ, Rom. ii, a^. iibi dniNrT. i. tiiTexf. fq. 

dqp62<u^. c£ £secb. d3, ^7. ( n*<:)^n cJBJTare iaciam) Hof. a^ 

11. — 3) ut bebr. a^n, cui bpiid LXX. faepina ivfpoqdet^ 

eft: fiioio ut aliqnia fe opnvertat et revettatur , reaucdySQvBU 

28y i5. £z. ^3^ 4; -:-. . recupero , uindico., Matth. 3, a6. :.c£ 

Sir. 17, 2^. Gen. i4) 16. Fabrio. Pfend.Iy p. 323.. djrfirrtp. an 

airfWf nSaap olxf^o^^ictf » omnes ab.iia fecuperayit captivbs* 

— - de i-ebni: reportQ^ Mattb..27, 3. <^eiiu 23, 12. i(L.2i. -^ 

de gladio: coim^ vagjna, immiUo ffogincfe Matth. 96, 62.. vt 

d^U^n de eadem re legitur 1 Cbr. lii, 27. 

^ .. > *jinoatvfi<Af &, ^ ffato, (ex ano et <nvfi(o, odiohabeo) 

palde jcfbhort;fO, mqgnopere deteftor, Semel Rora. 12, 9. 

*Anoavtiyf»yoq, ov,^o, 4\, (to anh et o\jfafiByi\ cott*» 
ventus, focietaa) qui ovWfWfTf exdadicur, Tel exoiufiia eft| 
cni fynagogia et templointerefle non licet, factie pnohibiiueg 
excommunicaiue. Ter legitnr tantnm in Evang. Joann. 9, 
92. 12,42. 16^2. Appelkbatur hoc exconmiutticationia ge<» 
nns hebr. Dnn, eratque excluGo e conventibna lacriB cnm di- 
ria et maledicitiombiii conjoncta; cum ejnamodi homiiie fyna- 
gogia exclnlo nulU sejiquis concedebatur oontiietttdo. Per* 
petua exclttJQo, qua qidB in pecpetnnm feparabatur ab ecclefia 
ft popnlo jttdaico ^ appeUab^ta^ ^H^- ^^ videtnr J04 16, 2« 
uUelUgenda eQe« ./.... 

vf if QTOOdrai, f. «lon, C anorinot^ (ex Siro et tiaaw or^ 
dino» ooUooo) i).feponOy fecextta, diapono, i Macc ii, 3«. 
In medio fequente dAjtivo : fe^erno me abalio^ i' e. vtf fc tfa»^ 
ila apud profanoa et uoA^os.fcriptoreay Marc. 6, 4$. dneroScU 
pefOQoifVQlQ popniio .valedicena (in kico parall. Uatth. i4, aS^ 
anoivaas toi^ oilovg.) Luc. 9, 6iv diror. n^ tlq w ohuut (ex» 
hebraiunio jocaTolg h %^ oiMOf^) valedicere £miiliaxi(>ua, iict. 
18, 18. 20^ 2 Cor. 2, i3. colL Jo/eph. antiq, 8, i3. 7. ~ Tro-^ 
pice : paiedi^rm reffue i. e. eaa miflas faoere , iia reatuUieff^ 
Lnc, i4, ^, opU. JoCApb.,antiqc lib. 1 1. c. 6. $. 8. . 

^jinoteXioi, &, t iaw,{eii ano et TciUoi qnod a-Tfiilogi 
fy^s) adjin^m perducoj ferfioio. Semel Jac, 1, }iS.M^Mffrim 
ino%^ peccatiim peractnm, fivepotiQa libidp pecpandi^ abi 
perfeoerit id ad quod fertar« 

V^otI^i^i]^*' ^' ^^^B ^cd; anott^epm (ex dno etT(-^ 
*V* V^^^KAp^^f depono^ Act, 7,58. c£ liev. 22, 25, JEaech. 
21, 25. Metaphoride: depono^ exuo, renuniio, aksiineo^.VgbiBu 
iSi 12» £fli« 4^ aa« 99. CqXqS. 3| 8. Uebr. 12; 1, Jeo. >« 21, Digitized by VjOOQIC T^y ft^^EUKV. — Saepius non j[uLb^tm>. 

» IdnoTkraaa», f. ^w, (ex, dna et^iriicaacdi quntio) #4rV 
mu$io, l.DC.Q,5. exc^itiQ^ abjicio^ Act. a8^5. coll. i Sam. 10,2. 

^ S^nOTiOI^ tl UTQI, (ttTTOTItlkl et 47m«lilKU , ej^ ttTTO ct r/tt 

r Tif^rMtf, aellumo rei pr<etiumy 4«i^cle fhVroSp^rfolvo, rgpfn^ 
dot rtfiiiuq. Seiuel Pliileiii. verC 1 9. ejou aTroTKmi^ egoreftituam 
tibi o^mnom ab illo illatum^ coU. G,en. 3i, 3q^ £x. aij 3q. 

IdnojQXikaa, Sy ft ilfioif, (ex aTro et toXiiiita audeo) oo* 

daciA utor^ audeo, Uaud raro apud profanos habetur dm«* 

Toi^iTcrsv €lfv£ilr f. XifBW, aufus eft dicere, impetravit a fe, ut 

. djceret; eodeimque mpdo lemel liom. lo^ :k>. cf. ^Maneri ob« 

(erratt. e Pl^iloue p. a6Q. (qq. 

ld^oxoiiLla,'a£, ^ (ab affOT£f^(a abfcindo) profimis eft 
proprieaetus abfoindendi;' fkcies, qua fcinditur ^ fchneiUende 
Scbarfe; metajpborice: f^v^rUaa, crudtlkaa; et ita lemel 
Rom. \\f ad. Adj^ctiv. anoroiiog./it^erus, acerbm, de poeni^ 
4ivinis l^tnr Sap. 5» 2tQ. ia', ^, 18, i5. ' ; 

^noTOfioi^» adv. ' (vid . anotoida * ) dcriter \ metaplir 
Jm^eptj, rigide. ^\s, 2 Gor. i5, i%k Tit ^, i3. coU.Sa]^. 5,ii3. 

^Aifo.tQhTtot}, f. ei^ai, (ex aari et t^'ma verto) a*^^Og 
avoco, dellecto Sir. 30, 3 1 et t Macc. ij !^3. Mediiun: aver«- 
to me, deHecto, fugio, pito, Semel a Tim. 3, 5^ 

jino^vaia, ag, if/. (^ particip, aTrcor^ ajroiiffa) ahfenitjuU 
SemetPhil^ a^ la. In V, T. non habetur. 

Hnoffii^fa, f. aaioiamy aor, ivaTCijyd^^xa^ a. 2. a7ri|yq|rim 
a* 1. paff. anfiviid^vpf (ex ojto et ^e^ fero) 1) aufero, trqn^ 
fK>n% Luc. 16, 'JL^. anoipiQuv h nnvfAim Apoc. 17, S, ai, le.' 
fpiritnm 4mferre etpeortare in alium loqum itaj. ut corpua 
locum xion mutet^ i. e. animo confpiciendum praebere alic 
£iiid. — a) ablaium ad sdiqs perferOf offero, i Cqr. 16, 3. — 
3 Esdr. i,i^,^^^^jcayTcl.xa(;3'iKFia& obtnlerunti distribn* 
eront. Itp£ 10, 6.. ^ Sic etiam Act. ig, u. in codd. pro hiHi^ 
\^i{^o9ak. — De perfonis 3) ahduco, ihduco Marc. i5> i. 
foruITe etiam JLuq. 16« .921« Lib. JHenochf rFabric. C. Pfeud. I, 
p, 194.) aneirfj^ijfforta* (g^nii mali) elg %o %aog zoS nvQOQ* 

Idnofptvx^fi' tiioiiai (ex oiro et ^eiJj^eih fugio) ai^fu^ 
gio; deinde; effugio, ^uado. In N. T. folum in ep^ 2 Petr. 
ter, c, I, 4. a, 18. ao. ubi eft «^ii^Ar#, Qifi c. i» 4. malia ver* 
tere> fugere facere, ajHg^re^ prqfligor^ ut legitur Sin aa, «2; 
' linoqi&iyyoiiaki f e/(ofia* (^x oTra et (p*6y/0fia» fo- 
xmmsedo, loiiaor) eloquor , verbafacio^ Act. a, i4. 26, 25. 
peiiide anotfSiyfUixa i. e. fcice dicta, fenien^iae^ oraoula pro^ 
fero, five fittura nuntio, hebr. m:|:^^ 1 Chron. 25, 1. DDjj 
fizech. i3, g.^et ita aocipiendum videtur Act. 2^4. ubi apoftoUs 
(piritn divino pleniflimisi et celebrantibui (verf. 11.) %a i^eya^ 
'Ma jov &90V tribuitur. Digitized by VjOOQ lC Digitized by VjOOQ lC AIIT A^idnSlA %%% 1^0), pfc^tie Aectb/ adatMreoy)iing6^; deiRdi^ 

. ct iux eo ttiaig^ci ptopftgatui^^' ^piod admove^ 

. wi. accenddy iMefMh,hiXc>% |6. ii, 33. i5y Hjf 

».«iii. i3, i5i «Qban^lim «)iiin 'pletum^ue iinr^^ 

iLam efle plifattlr ie^b Snt^ $uii^o^'*tait|^l taoieiT 

^ e ierbum- eflnre i^^ttfr. MediUtn aWofia» cumi 

^ proprief ')ifngb tiie )feii lNiitio«ri^ mauiuii ; de-f 

Lriis <an;^«^, 'MWlf. S, i6. j}^^ ao. iH. ajj. ao, 34a 

;, 33. Luc. 6> 19^ Jo. 20, 17. fa^pitM; ^ i^OiM» 

juuf, Mfllth. 8;B. 17, 7. Lttc. 7,'i4. aa; 5i. Co- 

■ij mnnum infiro , \, t.vim^itifiro^^-iitedoj % loi 

:;53 Oen. af^ 11. i Chnon: ii^iaf. iob. 1, 12. 4,5i 

'a notione: jungo me alicui, uietaph. yomi/mrt/a^ 

iVjeo,':alior. 6j 17. — de mtrfiere! rem ciufh M 

f^or. 7, 1. hebr. 315 ®^^?? Ge<>. ao, 4. 6. 21^ yt» 

1' Kidni profdtiiB ita dieitttr. : - ' 

♦'«> «ff, ^/:rf/?pZ*r,*^om. mUliiDri0,;Pi]iIem. T^rf.ii;, 

lemoiiit ttito^em ftitffe pt<t4i^t Chryroflimu$ tl^ 

iii&im, G,t airoMrojf,' (e!ic ^6 et ^in petlo, tmdoy 

depelib. -^ A&/ aTtay^Ofia^ 1) a me dep^Uo; a) 

. rejtdid, — Dicito^ d^ Deo* popvlam ifi*aelit^ rejt-i 

torni 11, 1.2'.'— de i*e6, jndicem repudiante Act. 7J 

legeiftf mof. Act 7^ 89:' — evartgeKum rejiciente Act. 

— * In formnla ^ rmg aTtckHrafoyo» 't Tim. 1, 19. 

ad avteid^if, alii ad fr^ftr referuBl,'et monent &iuiih 

t etiam alibi dicide^febus, quae ittiiobiB funt^ r. c» 

25*, 33. 4i7ro)9. (ro^ior ^ ' Etech. 45,^0: 'Stt. t^ m^cfar^. 

i, Bi^in, hiiYtioifw. Sed mallem i^ (nt faopiua relativa) 

ibj^taiHh reinotht», et^utdfxvy referreTet yertete: (juam 

rel^^he H fiifft^' tnenda pugttam avetfati. — In verH 

A. Tef^iidet ftfepiiiirliehr. nM P£ 168, 11. Thren. 

V#9l«iV#fd/ac;i7. (abdwoAikvfi^p^^) t)perditio, da» 

«^rUerea; deind^ift'i^)i<m^ib/re'et4^d^fii|oti^fttf ^ittidigitut» 

Tvn&^rdilui'. Mitttli. 36, 8.'u!>i rd9 /ii!^ ^addeiidnmy ut 

'Ttafli^tiir/e loco paralfdo Marc, i4, 4. iTnihHa rOi; fiv^; 
^ltM^* k, 1. i e, i^rnidblk/ ad penficiem dilcens. (lX%i 
hOtt. *i^iioakmila»;iht^n^iMii, Obad, Terf, iSltOeat* 32, 35>J 
'i^V) mors, inierUii»: Its^Hhi 'formiila imprecauti» dira Act. 
it,^6r$k&noA. £wi, pereit; intctitof;' dif*t*-d*votii$ fit. cf; 
3^*,6rW{f^ ibrwWto^i^bnh di^. •^ Dieitur ttiam Pnuki Digitized byGoc; 
\ 

lAnotpQ^i1^oiiia%, (fix Smh et t^oq oniii) 6M^d§ii 
pono,€xonero, expono, De naatisetmercatoribusnftv^^texone-^ 
Tan tibus ( ausladen) faepiflirae aj^ad pi*ofatio^ ; remel A ct . a i , 3. 

^JnoxgriOtg, €w$, % (ab anoxQdoua^ conftlnio,) (SOnfam^ 
Uo rai per aram , das Verbraucben , Aofbrauciieni in ^'. T^ 
femel Coio(r. a, 93. de eTcu1epti«, iibi Hnipiiciter eti u/ue^ 
five t6 vifci} u lor^-r - ttrd^Q(iia>i9, qnae omuia , li ii» utimur^ ' 
perniciofa habentur ex iflorUm hominnm doctrina. 

!^7ro;^ed()^pi, aJ, f, ijrxai, (fiXano et ywpfioi cedo) disce- 
^o, ab^cedo. Ter Matth, 7, a3, (Pf, 6, 8*) Act. i3, i3. 
Luc. 9, 3^, 

l^wox«?*C<»/^* ^^* ^)fip^o,fi^ego^ E«ecb.43,4i. 
3) fijungo, diacodo Act |5, S^. .3) dffeinao, dikfblvo , (dtf 
cpelo Apoc, 6, i4. qubd veterea tdnqnam folidum diductiim 
l^^p*} Gen. 1,6.) cogitdbant, cuius partea difcilTae hic inver* 
iae et convolutae ^licuntur, voluminis inftar, ad indicnndam 
Coeli deftructionem. Pepromta fnnt haec ex Jef. 34, 4. ubi 
in hebr. ^\ii5, LXX. liU^i]<r6?itt, ponvolvetar , cui refptondet 
tccjcijaoyTaf (ipt}^). 

^Ano^^Xo^, ^« vjai, tftw^y Cve Tor /?foy exfpiro,. animaftt 
OxhcUo j, morior, Deind^ etiam, nt latinor. exanimOt, de iis 
dkitUr, 4ui animro linq^untnr, e^lxalafle videntur, et Ge 
Lnc. :^4, a6. aitoxifvxor^^ funt exanimee, fui non compotei 
Jirae trepidatione, wtBk v&tQoi, nt dedit Maitb, 28, 4, 

^A^^ni^og» ov,Oj, jippiue, Act, 28, i5. "^irmo^ (poQogfo^ 
rum AppH^ oppidum, qoatuor fere miliiaria a Roma dillans, 
ad viam Appiam fitom* <?f< HoraJ^. Sat. i ^ 5. 3, Cicer\ ad At-^ 
tic. ). J2. ep, ;o. i3, 

\in^oo\t%og,, ou, 0,% {txa priv,.et nqmiTOg dccefln^^ 
qao4 4 ir^oae^* accedo) in^cceffii^j^ qd guem aditue noti pa^ 
tei. Semel | Tioi* 6| 16, ^Sf nHi^tfv unQOOtxot^ {uoem inao- 
ceiTam; i e, ^aain penetrare nemo uhquam pbtiilL Si qHoi 
tropiced^ inaje^ate acoipitur, i^^g, eft^ inpQm|>r^h^qfibilif^ 
mente nanqsam adfe^uenda. 

'A^QOOUQWogi tiv, Oi V, (ex J priv, et ^po^rxoTrto^ im-* 
jringQ) 1) non impingena, ^f] ^r^ooiroTdPaiy, st) effendicuio , a4 
quod quia poQet impiugero, c<pr€n$^ ojffsndicuium nOn ha* 
tf^i Sir. 354 ^t, ^p9 cr^^i i, e, via plana. Ui K. T. me- 
tapbQrice A<^ ^^» l6, ciiiipq^, i^^fiSiToi^ cotifcientia ofiendi- 
cvunm non babenii inCegrm confcieniia recti, — i Cor. 10, 
Sa. c<7rpamcp7ro9 j^l, alinm non ofrenden^ i, e. ad pepcati^n al^ 
liciens, Jie/ychx et Siiid, «TrpocrjrqTrOc ' iaxofidXmog. 

}^irpoffOJ7\^Q^^7rT«C« *4v» « P^tr, 1, 17. obviam, irp^ 
oaiTfor /112 ^^^qyair ^((nificans, i. e, e^ noti^tno hebraismo^ 
Jinepa^liimJiudtOi mUiQ p^rfonaB rejjpepia habiio^ 

yfnTC|f/irTO?, ou, 0,171 (exa})riv,etnTa(Qiimpiugo) i)noii 
uopinj^l ^) WQObmi»^ pericutie^ 9^xationibUM ereptue ^ Digitized by VjOOQIC Ifv<r€n6\ incolnrntB Uh^Avit^s. 

*Idn rm , f. ^ai, fiepme Aeclb.' adiitbveay^ J^g^^y demdiy 
([ikmimn' i^nis et ittJt eo txkMiine pl-opagatUi*;' 4[aod 'adniov6<^ 
tur rebui; eft <^ndd, iMe/uhy huic.^f |6. 12, 33. iS, 8> 
A3, 5a. inditb.'i3, *i5i ^Qban^lim e^iim pletuiBque omdr 
incenUo; diverfthfi eiFe ^(yl&laair ab £t9trd> ^ufi^o^ *tM|^) tameiT 
unuiti ideniqu& ^rbtim elTe videtUr. 'Medikstn Sntofia» tuui 
giniib/o rei, proprreV"jlfngb i^e ifei^ iKdni^Mtn&nmii ; de-** 
inde 1) mcmibus /ah^^df, 'M)S?lb. S/16. g^^ 210. ^t. ?9. ao, 54yi 
Marc. 1, 4i. 7, 33. Luc. 6> 19^ Jo. 20, 17. faepiui; — miwiift 
ptefiendo^quid, MnUh. 8, 3.1^, 7. Lttc. 7,14. aQ^Si. Co- 
lolT. 2j 21. a) marmm infi^a, i. *. vim*irifiTd^'4iiedoj 1 Jai^ 
5s 18. h^br. jr^jOen. afjii. lChnon; ii©yW. *ob. 1,12. 4,5;^ 
3} in propria notione: jungo nie alicui, 'nietaph. yam*^r»/a-»^ 
ieta 6um ^Hneo,'^ (?or. 6^ 17. ~ de itaMliere! rim ciufh «i 
haheo, I Cor. 7, 1. hebr. a-jjD eM^^a Ge<>. 20, 4. 6. 21^ *»t* 
ProT. 6, 2()r EUilni proftms ita dicitttr, :\ V 

• lifttpia, aq, ^, Jippkia^ ttom. mulieria, /Pbilem. verf. i; 
quairi Philemoni» uxotem itnffe pttlJtttmt €hryroJiumu$ t% 
Theodoretui. • ^^ «' ' - ^' ' 

*^^^w^8ai, 5, f. airoKrw, (« «Tti et tJ^e« pello, trudo^f 
detrudo,' depello. -^ MeJ. anta&iifiai l) a me depillo; 2) 
repuddd, rtfjdeid, — Dicitn^ d^ Deo* popvlam ifraelitp rejii 
cienCe Raroi 11, 1. 2*..— de ted, jndicem repudiante Act. f; 
,27. — : Icgen^ mof. Act 7^ 39: — evartgeKuto repciente Aut. 
^3, 46. — In formula ^V Vmg iittaaaiuiftn t Tim. 1, - ig. 
alif if^ ad iTWiid^iy, alii ad fr^tr referunt , et monent ainxh 
S^ioiuu etitLm alibi dici de^febus, quae ittiiobis futit» r. c» 
Pirov/ 23, 23. d9ro)9. eo^/or^ 'Etcch. 45,-9: ^tt. t^ m^cfan. 
Hot 4> 6^ arr. CT^yroMT^r, Sed mallem i^ (ist faopiua relativa) 
«d*lk^l«luth temotht», ^rijfaic/or , refcrt^eret yertete: qtttim 
pio- i^^^he ^t fidt^ taenda pugdam averfati. — In verH 
LXX.H-ef^iidet bepius liebr. nM rej^^ Pf. 168, 11. Thren. 
», 7, 5; ly. ^ptwtf Heg. 17, lil 2io. Jer. 4, 3o. 

lrfncJX#fi*/«ff/^, <abdtroUt;fi»p6^) t)perditio, da» 
▼erlieren; dcind^ iiAfi^ifA^/ie'et4ui^kih&\dti|hei ^\mdigitut> 
quaG perditiiX^. Hittlt. 26, S.i^i t69 /ii!^ ^ addeiidnm, ut 
itttttilj^'tiir.'6 loco paralidib Marc, i4, 4. dtvuXiia rini jAvf^i 
inntile to9 fivQov dispendium. ' Similitei^ djcitur anoXKvf^ ^ 
ipyupfor, et latin, p^do peemUam. ^' 2) ftufa ptfflivQ. a) 
pernidie»^ I Tim« 6^ 9. d PefTi 1, 1'. 5. 3) 16* dLgeaig ^owle/aa 
a Petr. i, 1.1 c. perni^iofay ad penriciem d^icens. (iXX; 
hebr. S^iioalamitaff/irttditto, Obad, verf, iSt-Dettt. 32, 35*J 
— h) mors, inierUU», Ih| ih Toriittiltl im|yrei4antii djra Act. 
8, 20. etff dTrail. «Jij, pererft; ilitcjitttii- dirfti-d*vottt$ fit. cf- 
Jef. 54, 6, i«i{ f ^ icTnaifo^, *»i3ih tiJ*. «i^ Wdkiir ttiim Piittla Digitized by VjOOQIC Act. a5t'i6. 4* 4*M^»ti<m« ^d. iq6|fei9 pwr jocliceln; — c) 
mor9 aelemd, inUtUua perpUuuBf pernici^s in fiUura viUi^ 
9u«e Matth. ,% i3. ttebr. lo, 3^ appoaitur %^ J^Tf^ Pliii. i, 
»B. Tjl (jofnjp^ ,et pjeniiu de(br^ti^^.9 Petr. 3^ 7^ i»* v^rbiii - 

^ aa.'^lul.3« 19.. Apoc. 17, 8. 1*1. 90JI. 19, ao. •»- o vHq 
%ifiumii,6ia^io/ify 12. homo peripioei 4ovotu« j ?i Theff. 2^ 
3. iiliQ» ad' ci^ieGtionen et peitupieip abdupe^, nt Jef. 67, 4« 
wcra i^ an^iltiue fvo bfebr. Utt^^-^lSv "^ ^ ^^**"^ ^> ^* ^^ 
amiUia isem pernicio£Mn fig^Q^are 'cleberet» Gri§sb. rectius 

mti^t-iatg edldii^ : , ^ 

>^$a^ Sg> ijf (a^ a^jMa* pireces fundp, in^precor) 1) 
pr^oes; a>'iinpre^tip juramento addita, quare etii^in in yerf. 
I«aX. faepe pro )uranento ipfo*, 3) impr^ctUio^ Empliciieri 
ax^tralio, maiedictiQ ;LXX. bet>r. n^H Jef.'a4| ^. et n^S;; 
Beut 29) 18.27". £9epiuA^. Sio femel ^om.^ 3| ^(^ vid. F£l 
3f>i 7. /;^^eA. opa' iicm^. . ^^ .') f - 

^!dQa, et quatuor in locis(Mattb. 7, 20. «7, 26. Act 11, 
^^.''i^y 27.}ia^}^ar p^tic. iV^i^tfT^ ilaque, ergo, oonclu* 
4?!^ eft et cogiprobantif) Vatth. 7, 90. 17^.26. Act 11, iH. 
Romw 7, 21. Sj 1. lOy 17. '1 Cor. iS, t4. 18. 2 Cor, $;^i5. 
6al» 2, 21. 3, 7, Hebr. iZyS. — „ Abfo^ute in xirationia initio 
efty»^ igi^^^r Mntth. 12, 28., Luo, 11, 20? 2 Cor* 7> lar.^ 
Gal. 4, 3i> Hebr. 4,9. Paulut amat uti.'fQrmala a^ qvk,^um 
^ft et concludentift^/ain^, flojiMU ^rgo, Rom. ^i l8. J$ 3» 25* 
8, 12. 9, 16. i.8.>i4^ 12.. 19. £ph, 2, 19.' et vero /^.tiamr exhor- 
tautis, agedutn, ^djecta nptione conclutionis ex antecedenti* 
bui, GaL 6, 10. Ji Theff. 5, 6. 2 ThelT. a» i5. Quumiix 
^oilpluiipne ^uoqne fit alTeveratio^ interdnm yerli poteft: 

Jw^A.pfpfpclOg, utiquej, Gad. 3, 29. 5, 11. Luc. 11, 48. (L;KX. 
^ proffoiOy Pfyi^i 12. 73^ i3), — 2} cum aliis p*rticuU« 
«t cnm t^ co^juni^piiiY ma;|dmein^naeAioi^bus^, rei ptjyqei:* 
titudinem.exprimit, et r^Jpf^ndet J^%Qipomm t^o^ 
iafHiem , fortaffe , noftro : Woki, 4^n^* piMeichL: Sic a), 
T^ u^a quistandenif quieaam,, MAlthj^^ ^i i;* 19» 25, 27..d4« 

-45. Marc. 4^ 4|. Lup, tJ, ^, 12/42. 22, 23. b) ti; iiQa quid^ 
mtai^, q^^0fl4em Lwcv 1, dlv. ^fjK 1,2,. 16, \— c).4 «^ 
HmniforUjffey .M^yc.j i^ li. AJCt 7, i- % 221 iji' »7. d) otm 
a^ nuinf^r^y Act 21^ 38. (Gen. 18, 3. rf aQm hebr. h3 
quaefo* ^'om. 22, 1.1. hebr^ ^V¥< fprmfe). . — e) fitjrft «i^ 
numtand^in 2 Qor. 1^7. rrv 3>apa po^ &eiefl.a^#o, W, 
gnr,fogar^ \. Cor. 5^ *io. ijffi* o^pcij^effi a()ay alioqyin debere-r 
ti*.^ei; kb. c. jyi^.^i^slilL^ aUpquinyel; ib, ;5,^5, Situq^ 

; ip((«» iiquidem jvdU — iSappiua non habetur in N. T. ., 
: >; ^tf^a^. (dilUngn^udun^ A pra(&C|^ent6^ o^a), 4^ yh P^L 
i|iterroga^di:'*nii^^ ois. Act ,8, 3a. Luc, 18, 8. G^L. 2, if. 
QUUiciMhr. n uitvx<Hi«tivum Gesu ^iS^ i3. 27, 10. .Neb«ii>a.) Digitized by VjOOQIC iid^vpim^ ot, i^, jhdbidt qnae in^^efertflm., felic^m ^% 
pelneamy- aPeti^koiiif .pastis lurbe ^urimeria ita appelkti^ 
(Vid. Jorei)b. de BelL Jad. i^ 6^ ii.) dividebatnr. P^ftemr 
commemoratar bisGal. ly i.7i.*4>.a5« : . 5 ;. 

* '^^a|i,. ^dira/»>:iiom. pfop. indecL.viri ;e. iiuijoribtta ' 
i Ckrifii; Mattli.i, i3« I^Of]?, 33, coU; 1 Chron. 2, 10. 

^A^ai^^ §oq^y, o^ Jdfr«6ay^el inbola A^abiae^ Tfd ex Ar»« 
bia orinndas. Act, a^ xi^r^ 

^AQfi^f Sy t fjptOi, oticfii$fiun, ^ cm^rm defijto, E»ir^ 
4, a4. Sir. 3o, 27. — . nentraliter : c^o^ 3 Esdn. a, 3o. fjQyek 
^ olsroAo^ ^^ eto. 6ip st Petr. a, 3. to ngifiamnt oQffX, fiOh 
^Jfabit {icL tfmire, nt docet paraUelom vvariiB^, et Xeqaen^ 
tia) i. e. certiffimey proxime infiat ; ' , 

^A^yog, ^, ov, (cohtraet ex a6^^> gnod ex 4 priv. et 
^jroir opaa) 1) ^ov non babeniy labore Vacans, ' Mallfa. ao^ 
3. 6. 1 Tim. 5^ i3. <-«- a)oidQ(hs,i olv^. wdidgciU, fignUi 
mr<;aPetr. 1, S. ik^oc-^iI^ Ai^oS ^^sr^veiory; ^^' i5^i& 
viXfiq iOfjfoi 'n(^ htipaavr. — Tit. i, la. ya9viQiq a^fful "Vfsm^ 
treaioertes i e. .bomines pigri jet Yentri five gulae indal^n* 
tes. — 3j inutilU (Sap. i4, 5.) et deinde^ .uti etiam ajia^ 
fuae Btflitatem n^gant Terba (f. c. c^^t^im^, qnod Si^. 16, 1, 
^ L q. Sm§ifi), ptmieiofi^$, \ymalu$, impiobmy Mnt^' ti^ 
56. nbi ^S^i^itf nt e^ VeiC 3i et 3di apparet, ^&fC(mt4* 
Hum', wuiledictumykl. Yel mwAxb^ vUvko^^oZy vel »arok «) 
«ifBS^ ajf«oir/ (Symmach. b^br. Vidd rjea abominanda, foe^. 
dnm Lev^ ig, 7. vertit J^or, qnodl^XX.neddidernnt a-dvyoVfl 

*^9/i}^o$'| otv^^^iS, soy, ov¥;^mjg^rUe»*, exar^enta 
ikctu% v^l etiam ea^obductua.: Qnater, Act. 19» a4. a Tim^ 
9, ao. Apoc. 9^ ao. f / ^ 

^AQyvfkov, lov,'^o, 1) nr^F«/><iM», 'Act* 7, 16. a)-JiM>-^ 
mw iMTgoiUeuo quiide; in fprmnla {puaioy iSCDii op^iS^oir, A^t« 
3, 6. ao, 33. 1 Petr. 1, 18.. — S)peetaHa, finipliciter) HattK 
a5, i8. ^7. 38, la. 1&. Marc. i4^ 11, Lua 9, 3. igi, i5. aSi 
aa, 5. Aet 8,, ao.^ r--^ laterdnm boc fenfu oibittitur, <v. c^ 
Mattb. aS^g. ffoiAo5M.«^/v^v, magho ptetio. '--^ 4}eon* 
lUBctnmoam Tdcabnlu numeri definiti, iffvfeap rer^iMCuidet ^ 
hthr.hf^^y, qnod LXX. Terternnt vel obilos re\ itSgagjton. 
mmniilia Jndaeomm ergeotepsy qni ralebat tetradracbma at<* 
ticarel didracbma~alexandrina, qnorum tcijguita funt qnin-^ 
decim tba^eri imperxaksTibftrae monetae. Hebraei diceoant 
proprie »|oa - S{:tK/ Gen. ao, 16. a3, i5. (LXX. iidgaxf^a agyv-^ 
Qia»)i £tepinr antem Vp;tf omittitnr, ▼. c. Gen. 37, a8. Zach, 
ii^ la. -p^ Ita legitur ofYvgt^ Mattb. a6, i5. apr, 5. 5, 6. 9« 
— * AcL 19, 19. autem a^v^ de dracbmii intelligendum eft^ 
nnmmo argenteo ei^adem cnm denario pondei^^ fex uboloa 
(trea grolTos) valente. ; . < 

*A^fVI(a9ini^g, ov, i, (ex o^fv(iof btUi&rTM» tnndp} Digitized by VjOOQ lC |ffO]im: «yg«Btnfh Ibundcnt i. •/bbtkaiya^ ml l«li^ii|t kf |«nr 

iifimi ^i nottundf^argetiteoa c^demi; mbnitcttius. 3e^el AiA^ 
19, a4. laber argenUrius. ctje^. 6, 29, l<«br; ^m • ' '^ ^ 
**>: ''^fyiJ^oi«>4W> P,<ab ipjwnlbnm) r)<ir^ii/J»^ Act 
17, agt ii Gor. 3i 13. Jw.^5,3. Apne^ >8y la. ><l^a>f ««^«^ 
»eh5«»argf»nti^;vcl: malTa ik»g|^ti <ftiib«rbaiTen> »el : va& 
argent^a. 3) nummu9 argerUgwt^ Mattfa. lO^ 9« 

Mar^, et v^ufoq.coUif) coUis mar^iu^iin Tpecie colii* M^s^M*^ 
AfUieniay in fOb ooUocatum orat jHdiciam AthenietiBunt fa- 
premum, a Solone iaftitutum» et ipfnm a^wiq mfoqdictom^ 
«nod de jrebnihcilpiMilib^s et graviffimis c<^gnofc«b^t. Diog^ 
Xaeri. 3, 6. i»6. X^noph. Mem. 8oicn.3, 5. 30, Cicera ad A|- 
tic. 1, i4. Bi«; Act; »7^ 19. 33» iibi jno» fenatum, fedtforum 
ar^ofuigiv iu-^o magnapopuli BHiltHndoconflaeteXoJebttt> 
iadicare.videtiaiv>r; »1 

-•' '^^«onay^Vijc» ow, q^ Jr^apagiiai juJeM iniAreo^ 
fagtH,kQt.ifiZ^.\^' " ' ^\ ^ 

.. *jQd&x9ia, 09, % (oh opmio;^ placendi ftndio^)/i»- 
4Uin pladenJi^^ Pie^nia for» femp^ in malort parten^: dici-^ 
tim In^. Ti tfmeldbiifii neutrali Pror. 3i, 3o. de grajtia et 
yuicliritndin^ midi^ri, hobra t» rrfpond««»- Sicquo^ 
CoiQlIl i| 10. intelligendum vidctui^ ^ itSmriiQioMem» td 
omnem pUlchritndinetn £ gritiam^fiel. ihoraLem , i. e< ilay vrt 
iH oi^nibas D«o\fiiif grali, Alii : ixi.fiep placera fti^^ifdatia. 
. •^piaawi f. aga&0, eum daliv6 pcribnae, femel Acp 
6, 5. iequente Itwiioyy ad imitationem hebr. ••3'^Pi ^»'•5* 
fLXaC, iiro^^?, «iiwrw) Gen. 34, «8. 4i, 3?. 1 R«jf. 3, la 
J Uace.<)8,3»> i):«eutr./?Aw5ao> prohor. aliit ^ accept^e/u»i 
MaUb. i4, 6. Mnrfc. P, aa. Rdm. 8, 8i iiCor.7, 3^—34; Act: 
ff,^. .1 TJieir. 4, »>..3 Tim. 2, 4. — ■ ii)ADtivB:^i^>«>F&c?«^ 
proixu-i, 1 rheir. 3^ 4. i5i {fipS it^Unmv^ ot OaL i./ iQi.plc* 
niua legitur . ^ Ddnde : raiioMm haBBsi, injhn^fre slud^o ; iU 
lovf^^^fin Rom. ifS, 1. 3. iquod;P«dna 1 Cor.ito,:83; «»* 
l^at fijTtrf fo ittcmvoS e^fifi^} — ^ el apA«ce»i' ^itji liiijai^t 
Kom. 1$, 3* ^ ^Saii^ 9unt» (piO Ktir4;Trttrf o) 1 Cot, 10, 33. 
gaepiu«iion:}agitatr -.-rKr .-)'. 

^ ^A^iOTog, ^,0», gratmf (SfoeepiuSf Act. i3, 3. -^ to 
^^eoToy, et ri o^Bota , p/adUi , dearHa^ t^tuntae, nt ^etiam 
latini voc. plaoet, placitum ufairpant Jo, 8. 39. t<9 u^^rok 
0it^, vel, ut i Jo. 3, 33. habetnr,, %a ea^iota ivdmop aixOTe 
(ex faebraitmo de qoo.lrid, ^giam)^ i* e,%ag ivTokaq avtod^ («t 
« Jo^ 3i 30. legitor ii\ memlm parailelo) , to d'Avj!w. (Jo. ^^ 
3ov 6, 38.) Act. ^ 3. oQefnof ietk, volnntaa, coniUiam-eft^ 
Iplkoiti jUc Kidr4 lo^ 11* |tr} wae^^^i^ ina nda tny^ qaod Digitized by VjOOQ lC ftnotor 3 Kbr.EAdr. 9, O. ▼ertit: ro^^ua aj)^d9. -^ tid^ 
f&na dscreiOf Bar. 4, i, Snp. 9, 18. \ * 

Hgdtagf «^ i, Ar^cis, nom. propi regis Ai:«biae pe^ 
traeae, Dain^scenae ^divitat^s, foceTi Uei^is Antipae/de ql)6 
yid*Jo/eph: Ant. *Jud. 18, c.S/ Aretaa fait frequem nomeh 
reguiwam.Arabiae. c£ a UaCc. $, 8. ' i 

liQStii, %q,% i)habftitas, titiiitas CTaugHchk«it, Branch-r 
tMirkeiitj; u}bonUai, pi^OiftaHiia, uiriU9, Treffli^hk^it, Oiite. 
JPhtl. 4y 8^ ,,li qttid eft boatini f. praeftalis atqne laudabil^.^ 
S^ ex adjuDCto, quoniam bona et praeltantia etiam funt lau-^ 
dimda) gloria , Jionor ^ f^\x\ omni, qiiod eft perfectum^ com- 
petit a Petr; 1, 3. 9m dotr^ ««J oftrT^ in gl^riam fuam et 
bonorcm. {«X^. hebr. niil^ioria Hab. 3; 3. coll. Pf. 19, i. kt 
W^nR laudea Je£ 4a, 12, — 1 Petr. 2, 9. xitq aQstug land^| 
etenim Je£ 43, ai. ^mde haeo funt deprompta, elt niVnn. coil. 
EftK. i4> to. V* 

ZiQfi^p, Aoifo^ corttr. oiQvh^, 6, ^, 0tn$. Semel Luc. i#y 

9. ig ugva^ i. e. tanquam infontes, ifindianibi ignaros. '^ 
♦ H^i&ftiw, 5. f. i|(T«y i> numero, Apoc. ^, 9. 2) niimeJ 
tando cognofco, at '^»0 hebr. Job. 3i, 4. (LXX. ^a^id-adry, 
cui ibidem parallelnm eft :yte\ vidit, cognovit;; quare eti.tm 
form ula oi;» lern apt^|u6$ eft: fatis eognofci, perveftigari noit. 
poteQ, Pf. 147, 6* inde plnrimi Matth. i6, 3o. Luc. 12, 7. 
i^gt^afiuivai vertunt: bene cog^iti funJt. — 8e*eft 3 ; etiani 
numeruht coafiUuo, quoi cffi deheant dsfigno, ut legitur Ge>i. 
i4. t4. Judith. 2, i5. deeieclioue militum ad pUgnani; colL' 
Job. 2S, 2I& Poflunt igitur verba fervatoris etiam accipi iict 
adeo capilldrum iu capite veftH> numernm Deus dehnivit ^ 

^Agi9u6Q, od, 6, r) ni$/fUrtie Act. 4, 4. Apoc^ 20, 8. -^ 
roF«^»^^ii' Jo* 6, 10. pro «ata tor ipt^^or^ vel: numeroi 
vel: quateiius numerati funt, Gve numerari poterant. Apoci 
l3, 18. vid. ll^i^^fro^ No. 5. — 2) certus honUnuinnuineruh, 
titlat^rum ,,enumefo fjfi," Luc. 22, 3. 

^Ab^^a^aia, «c/fl, jirimathaea £, Arimathia , urba 
judaica* Matth. il;, 5;. Marc. i5. 43. Luc. 23, 5 1. Jo. 19, 38; 
eommemorata. Nomen ortum eft ex hebr. nrj^, cuius nomi-i« 
niaerant quatuor urbes, in tribubus Benjanuii, Nephlhali; 
Afer et Ephraim. ilic Rama in tribn Benjamiu, quaiuor fere 
milliaribua tiierofoljrma diftat\|i intelligitur, quaeqtie, quia 
dnobuaurbibus, fuperiore-et infeiiore conftabat , o^n«*jn ("1 
Sam. I, 1.) appellata eft, quftmque Lucas recte ndX^ tmv lov^ 
iaimf nominare poterat^ quia tunc temporis ad provincxam 
Judaeara pertinebat. • 

^AQi^tUQioq, ov, 0, Arlfiarchtu^ nom, prdp. viri chri-» 
ftiani, de qno expoiiitur Act. 19, 29. 20, 4. 17, 2. Coioff. 4;," 

10. Phii. ver£ a4. , ^ 
'AQi>0tuo», t tyrcdr, (ab th oQmov jentaaubua) jm^^ Digitized by VjOOQ lC ^Jitikltttttit^^el^ («r ««i iet XaSjiio hmho) lamho, d^ 
firi|gfOj belecken. Seme] Lnc. 16^ ai. 

A^^XXvyLk, f. «iraU^, cuiiw Terbi t^mpora a verbo 
obroleto S)roWr.4iroiU6i fbrmaittvir/ 1) amiUo^ perda, icb 
-Terliere, Mattb. 10, 4a. Marc. 9, 4i. Luc. 15^4-— 9. 34. aJo. 
TerC 8. coll. 1 Reg. ^, 5. tropice Mattb. 10, 39. 46, aS. i8^ 
Hv Marc 8, 55. Luc. 9^ a4. a5. 17, 35. ^ de ovibus deper-» 
; ditis, fine paftore errantibtifl , igiturqne maximo* morti^ 
periculo expofitis ;. tropicfe de bomimbns a Deo Xe^regatis e^ 
ui peccatj et infeitiae foeditatem Abreptis Mattb. 10, 6. 1 5^ sl4« 
48, i4. colL TerC la. P£ 1 19, 175. Idem tropus fubeft in locie 
^o. 18,9« 17, 17. Mattb. 18,' 11, Luc. 19, 10. cf. 1 Macc. 5^ 

9. uniAXv^vok difpeirii in fogam. a)perdo, ich mcofae 

Terliei^n, Mikttb. lo^ 38. eorrumpo; pafliTe: pen^, corrum^ 
por, dUjhUfor, Mattb. 5/39.-30.9, 17. Marc. 2,33: Luc. 5, 

37. 2ri, 18. Jo«6/i2, Jac. i^ 11. Act. 27,54. '^Qili waoUlxok 
peribit; textus Vnlg. e glolfemate: lUQ&ToJin, — ^^oiavg ij 
inoUiviJiivfi Jo. 6, 27. cibns corruptioni obnoxius. ^vaiop 
s6 &7toiXvtA. argentum qnod diflblvitur. Z4n(Aovvtiu Hebr. 1, 
11. disiblventur, peribunt; oppofitum efi x6 uivew. — %a 
JUeftnpa antiXiro (pro ajr^^ev quod eft. in textu vulg: e glpf- 
femate) dno aov, Apoc. 18, 1 4. fplendor tuusperibit,' in ni- 
Iiilum redigetur. Similiter lib. ^enocb.^ (Fabric. C.Pf. I, p. 
191.) aTroX^ao* (per dilnvinm) fruvra omo nQoawnov r^ /^ 
1 Cor. I, ig. ogro^ t^ tfoi^k^ ( Je£ 29, i4. hebr. naM) per- 
dam i. e. evertam» irritam ikciam. — 5)perdo uUam^ occido^ 
€fUaprivo, Matth. 2, i3. la, i4.2i,4i. Marc 3» 6* ii> 18» 
Liic. 11, 5 1. 17, 37. 29. Jo. 10, 10. faepins. ~ Mattb. ^,20. 
eft: mortia poeuam pofco, c0U.Eftb.9y 11. i€. — Paffivec 
pereo morie^ morior, inter^o, Mattb. 8, 25. 26, 52. Marc. 4^ 

38. Luc. 8/24. i5, 17. Rom. 2^ 12. 2 Cori 4, 9. 2 Petr. 3f 6, 
JUfych. dmXia&m' dTtod-ai^elv. 4) f4ia aeierna priuo^ paffi 
moriem aeternampatior. Sio potiffimum in Joauue, c 3, i5. 
16. 6y 39. 10, 28. dn^X. tlq xov aX&va* 12^ 25., ubi opponilor 
%o ^vXmtauv tiq £wny alamov. Interdnm >etiam apud Paulum; 
ubi anoiUvffteim 1 Cor. i^ i8. (q,uibu8 apppnuntur.ol aa>iftifi6- 
♦0*) i5, 18. 2 Cor. fl, r5. 4, 3. 2 TbelL a,. 10 funt inorti ae^ 

^ tcmae obnoxiiy ajl vitam aXmiov, per Chrifttim comparatan^ 
non pervenientet. Eodem modo '2 Petr. 3, 1). accipiendumy 
et Jc^d. verf. 5. coU. verf. 11. eft morti aet^rnae defiiao^.vt 
Job. 3, 3. Jef. 34, 2. 43, 28. — 5) infiUcem fadio , /dejiatu 
fuo d^ieio, Marc. j, 24. 9, 22. Luc. 4, 34. 9, 25. Jo. 1 i^^^ck; 
Jac; 4, 12.— 6)'tropice: moree* corrumpo ^Xipieiatent epertS^ ^ 
Rom, i4, i5. 8, 11. ut faepins alia quoquet.verba moriendi 
viveudive fiicnltatem fignifi<feanti»i|d vitammovtemve Ipoitu^ Digitized by VjOOQ lC AIl p A U5 

. 'WireXAvtfr, orro^ o, (particip. ab AiuAXiQfy perJliot^ 
vaftaJtor, Ap. 9, 11. Yid.^A^^aSSm^ ' 

"AnQkXmvia, la^\f^ ApoUonia, urbs Macedoniae ma^ 
ritiina, ApoUini lacra, ab Ampliipoli uniuadiei itiiiere diQanf.' 
Act. ^7, 1. ^ 4 4 

"'AnpXXoig, a, 0, 4pollo9, n«men Jaaaeo - Chriftiani, 
€t doctoris in e^lefia^ qoi non niQ Act. 18, a4. li^, 1« 1 Cor^ 
1, la. 3, 4—6. aa. 4, 6. 16, la. Tit. 3, i3. comiiieiiidratof* ' 

!^noXoYi0(Am, ovfiat^, f. ijaoficef, 1) loquor^ me defen^ 
Jendi eaufaj. Lac. la^ 11. Act. aS, \. a4. coil. a Macc. i3^ . 
36. — caufam dicog defendo , Acl. a4, 10. aTToJloy. tcc ns^ 
l^auTou» rem meam deiendo; — cum dativo perfoime, Act. 
29, 33. iesioX^ r$ ^y^'^ cauCiim dicere ad popalum, a Cor. la, 
19. — etiam fequente irA, Act. a6, a. aTroi. ^'Tri ooJJ, apud^ 
eoram te me delendere. — a) defendendo rtie libero ab accu^ 
falione, a culpa- Act. a^, 10. ttTr o^^ovu^rou ai;rou cum fe 
defendena probaret. Ronl. a, iS, atiQMyovfA&Yai,, a cuipa |ibe- 
yanteSy abfolveutes. Sic Jer. 3i, 6. a^o^o/ov/«£Vot yidentur 
efle: aDeo jam abfolati, iulbntea declarati , et Sap. 6; io# 
iltoXoflae&ab/o/uiio. ' ' 

!^7roJlo/la> &jy, fl> (vid. c<7roiloy/o|W(;i*)/ itpologia, -de^ 
fenfio. AcL aa, i. 25, 16.^ 1 Cor.^, 3. Phil 1, 7. 17. j Petr; 
3, i5. — ae^a defendendi a Timy 4, 16. -r ra//o reddenddf 
Verantwortung, a Cor. ^^ 1 1» ' 

^noXovio, £ ouoai, (eit aTToet louoi lavo) atluo. Meia-* 
pbonce: chftergo^ remoueo. 6ic bis de pfeccatis eorumque 

Jjoenia Act. *a, i6. 1 Cor* 6, xi. colL Ht 6i, 4. 9. Jef. i^.i6l 
er. 4, 1 4. V 

!/^7roAur^oif7»ffy fw^, v\, (ub amAur^bai prelio redimo^ 
LXX. hebr. niB Exod. ai, 8.) 1) redenUio capliPi ptr pretii 
folutionen^. Iri N. T. de redemtione a poteftate diaboli, pec^ 
cati etmortis per fanguinem Jefu, in pretium redeuitionis 
folutum, Rom. 3. a4. i Cor. «, 36. Eph. 1,' i4. dg anaXv^ 
r^&M7iy rij^ 7re^Krofr^£0)^ quae cum la^^a^/o^ijrE jungenda et 
vertenda funt: • obDgnali eftis ad eiusmodi redenitionem fcl. 
a dial^oli et peccati poteftatei nt jjam fitis peculium Dei et 
Cbrifti. coU. Act. ao, a8. ColelT 1, i5. Hebr. a, i4,. Jo. la, 
3i. fireviua dicitur interdom redemtio i. e. liberatio a pec-> 
cato eiuaque poenis, Epb. 1, 7. ColofT. 1, i5. Hebr. 9, i5. — <^ 
u)liheralio,^ ma^oram angnftii^ Luc. ai, 18. e mortis peri* 
culo Hebr. 1 1, 35. ~ animae a cox^pore^ in quo eft quaft ca-> 
ptiva, Rcm. 8, a3. £pb, 4, 80. coll. Rom. /ya^. Sap. 9,1 5, 
Saepius non legitur. 

^AnoXvoi, f. liaoi^ (ex a^roet Woi, folvo) i)di8folvo; 
a) disfolvo vincula rei ec accufati, liherum dintitto , Mattb, 
18, a?- 3.7, i5. 17. 21. a6. Marc., i5, 6. 9. w, i5. Luc. aa, 
68. a3, 16— a5. Jo. 18, Sg. Aet. 3, i3. faepiu». — Liberare 

/^*. /v. r. /^. /. ^ u Digitized by VjOOQ lC Amotbo Luc. l3, itk.anoWmm^ libera, foltitA fis. coll. 9 
Macc. 6, V2. — Luc. 6, Sy. anoAvm «ai ccTroilv^. libero» di- 
mittite^ qui vos offenderunt/ i. e. condonate. — 3) dimiao, 
fimpliciter , dUctd^re jubeo , yel patior ui dUcedai .aUqmsl 
Matth. i4, i5- ua.aS. i5, a3. 5a: Marc. 6, 36. Luc. 8, 38. 
Act. i3, 3. ig, 4o. faepius. — Medinm: dimitto me , VzW. 
Act. 28, 25. — 4) De marito nxorem dimittente : diporiium 
faciOf uxorem repudio,- Mattli. 1, 19, 5, 3i. 32. 19, 3 — 9I 
Marc. 10,2.4. II. 12. Luo. i$, i^S. — 5) « vdia diecederm 
jubfo r iiiniiiio ; femel Lnc. a, 29. coll. Terf.^.^ Nui^. 20; 
5m. Job. S, 6. Tob. 3, i3. 2 Macc. 7, 9. & tov na^o^o^ ^fiMig 
l^&noXvBiQ. 
' ^no^.^crcrai, (T. ^amo) f. afys, (ex atri et pairircki roa- 
tiibut tracto, palpito) ahftergo, Semel Luc* 10, 11. ubieLiaA 
excuiio verti poleft. 

l(ino9£fi(i>, f. eiiS, (ex £^0 et y*f4W tribub) i)4i8tri^ 
huo; — 2)exfubeo, do, 5emel 1 Petr. 3, 7. arcovifuiif tifi^ 
lionorem exhibero i. e. officia lubenter praeftare. coll. 3 Macc. 
j, 7. 3, 16. . 

jiitovintio, f. i%f<a, (ex anh et ir^oi lavo) abluo, lapq: 
De manibns potxllimnm dicitur. Semel Matth. 27/24. coU. 
.Deut. 21, 6. 

^Anonlnxoi, f. v€<rav/«ai> aor. ^. aTKireoof, (ex atro e^ 
fr{fi«ki, cado)decido, deiabor. , Semel Act. g, 18. ' 

^AnonXa9U(o, H, £, ^a (ex unb et nkdfouu erratefk* 
cio) 1) aberrare facioy a recta Via abduco; Sir. i3, 6. 2) a 
ffiriuiie^ ei periitUie iXa abdueo, JkdUco. In N. T. bis, Marci 
i3, 22. 1 Tim. 6, 10. — GoU. Sir. 4, 19. Prov. 7, 21. ln 
Pfeudepigrap!b. V. T. eft^ quoque ambre, studio trafaor ad alii- 
qnid, profequor; t*abric. I, p. 180. i/^opo» inoiiJiaffi&fimr 
iniata ainoh amore capti profequebantur mulierei *, — et p. 
S26. anonXavd(iBVOi iv fQuiAfiaai literis operam dantei. 

IdnonXiot, £ svau, (ex airo et irXiio navigo) natdgo, 
. nave diecedo, folvo. Quater Act. i3, 4. i4, 26. 20, i5. 27, t'. 

^AnonXivm, f. \mi, abr. 1. aninXwa, (ex dTro et ^ilv- 
frailavo) abluo, potilfimiiih d^ veftimentia et vafis. Semel 
JLuc. 5, 2. cOU. Jer. a, 22. 4, l4. 

^Anontifct, f. ijai, (ex uno et nvlyto fufibco) /uffbeo^ 
fuffpcando jtieco. Luc. 8, 33. coU. Tob. 3, 9. — Tropice ut 
latinor. praefoco de femine fpinis obdhcto et necato , Matth* 

!^irop^ai^ m, f. 4fi<», Med. ^od in N. T. folhm occnr-\ 
sit: ano^^b^, xivi^k, (ex anb et no^oq via) proprie de eo di* 
citur» qui via deftitntus nefcit^ quo fevertat^ coi exitus non, 
patet; inde metaphoriae 1) de lis, qui calamitatibus ita pre- 
snuntnr, Ut^ qUomodo etadaiit^ ne£ciAtit , Jbllieiiudine , cutia 
1, nt ^ Cor. 4; 8. coU. Gem 32| 8. * 1 Macc. 3, 3i. et Digitized by VjOOQ lC A n O^P -^ AM i 1x5 

iinfkiitt 8, 93/I^br. nytaagi^ia. ^^a) de to, qui Jefii. 
fuiiur, egei BliqwL Te, utSif. lo, a^^. dnoaSh agimv, quod 
&XX. ProT. 12, 9. exprefleraiit ^^oodctS^eroc dftov. In ^. T. ^ 
deeoy qni deftitutaiieA N>ii(ili6, ueSeit, quid ^tacndum fa- 
cieadumve lit; incerUu , dubiua, hatjliam, Jo. ]5, as. Act. 
2$y aa. Atqaente ^tfty Oal. 5, ao. fequente Jr. colL $ir. 18, 7. 
3 Macc. 8y ao. — Saepios boq Iiabetur^ 

' 'jinoQia^ iag, t^, (^Vid. aitdodm) ei tribaitor, cai yiit 
deefi, qai, quo fe vertat, qho evadat yel nou lia)>ety vel ne* 
fbit; inde rei inopia Sir. 4^ a. Deut 28, aa. — confllii in^ 
cpia, defperatio, quare Hefych, et Pluiyor, per ayvwriap ex« 
I^cuerai^t. Semei luc. ai/25. c£ Lev. ^6^ 16. Jef. 8, aa. 

^jino^^inta, f. iVa»> («^ ««0 et ^^Trroi, jacio) abjicio, 
projieio. Semel Act. 27,' 43. ano^^ixpawsg fcl. iavtoifg juflit 
eos fe primoi in mare projic^re; ciiius loquendi formulae 
exempla e profanis dediti^pibW in oblf. f. ad h. 1. cf. Arriaip. 
Ind. HiILc. 24.5.6.7;" 

^ l4noQq>a9iiio, f. iao}, (exani etogtpavog pnpillus) et; ^ 
panniibue orbo, — et: Jiberia priuo. SemelinN.T. 1 TbelE 
a, 17. ubi anoQfpbvvtod^htB^ eft orbaius fimpliciteri vel orba- 
tu5 difcipulis, qui ex more hthr» JUii, ut doctoret pairee ap* 
pellari foteut; ] 

*^noa^6vai(o,{. damt et mei. anoon^ijatolJuu, (ex ua^ 
et OKevaHof, qnod a ansSoqy proprie : tcc onevtii Jarcinas amo*- 
tfeo, d^ponOf aufero. Sic conftanter apud profanos. Semel 
in N. T. Act. a\, i.5. ubi yei^tnnt : farcinaa, i. e. oftinia itine* 
rii impedimenta deponere. * Alii interpretantur: farcinae 
eoUigere , res ad iter faciendura neieefliirias parare. 5ed 
guanqnam hanc explicationem fnadeat nexus, tamen ea nul« 
Ju firmator exempUs, quum quae quidam protulerunt, nom 
qaadrent. Ai^i igitur praetulerunt mnltorom codd. lectio^ 
' aem inMiuvaauyLtvoi', . nudlein vero ano9Keva9, bic , ut inter« 
dnm apud pro^Anoa legitar, Tertere; nos expedie/Uee fcl. ex 
amDlexibiis debortaritiumy ne iter lacerept, verf. ii. ia//£v^ 
jycn. dnoaueva^oiievog: xbrojj^co^Q/Mi ot* 

'AnooniaoiAa, Tog, to C^b a7ro(rxux{arobambro) (»&ttiii^ 
braiio v. c. foiis interpofita nube, vel fubjecta luna^ Iunae« 
In,N. T. lemel Jac. i^ 17. in Deo lumine perfectiffimo non efi 
nluti^tio, ^ TQMm^ anoauiaaiia vel obumbratio converfione ef- 
fecta, qualem foiet pati luna et interdum fol. Quorura de* 
jnde fenfas : Oei lamen, eiui perfeclio, mutationibus non eft 
vfnbiecta. 

^TTOir^aai, S, £ aaoi, (ex afro et (fncuo trabo) ofjeiraAo, 
avallo; Jef. ad, 9. — de gladio: extraho e Vagina, ftringo, 
Matth. a6/5i. Tropiee: abeirafio difcipuloe fcL ab aliis do* 
ctoribai e| meus facio, Act do« 5o; coli. Jof. 8, ^. In pafiavo 

H a Digitized by VjOOQ lC 11$ , Alt OS 

et mcdio : disjungor, dUJungo me^ hA. 41, 9. abeo, )Jiiemii, 
{4UC. 22, 4i. Act. ai, 1. 90IL a Macc. 12,70. 17. ^ .- 

•^froaraffia, «ff,^, (iib *«qp(<mjan^ecedo, digceio> A*» 
/tfo/io, rebeUio. Bis dci defectione a religione judaica Att^ 
;^, 21. et ehriftifma et Feri Dei cuUu a, rteir. a, 3. - 

UnoaTdatov, iov, to, repudiam,Il^/yobio i^terprete^ 
TO aitoiSofU Vfiv fVftdxa 9tal foatpiM iaio^nua^of. Matth.. 19* 7^ 
JMarc. id^ 4. — iibeUm reptidii^ lUerae divoriii, Mattli. 5, 
3i. colL Dent a4, i..3. iet. 3, ^ ^ » 

^AitooTByatd^j f. acFo», (expmo et m;f«Cai tego) «tot* 
M, ieetutn etperfo. Semel Hiirc> a, 4. , 

Unoax,iXXm, l «W, ''ejt wp et fTAl» miWio) iX*r 
ifM£/o> disoedere T. al^irejuheoi Matth. 8y3i* ao, a^ ai, 1. 
W abeatf diacedai aUquis patior ^ Matth. ai| 3. M^rc* 8^ a6..^ 
11,5. la, 3—6. emiuo v. c. nimtios Matth. i4, 35. !^;i,3. a4^ 
5i. Marc. 6, 7. i3, aj. Luc. 9, 2: — ejicio ex /^co, ^arc^ 
5^ 10.— a) dimUto ad mandata exJeMenda^ ^niiiio au^ 
mdndato, ita ut moic notio' dimittendi, mox notio ju« 
bendi praevaleat, Matth. Ib, 5. 16. li, lO. i3, 4i. ai^ 34. 
•36. fqq. Sic de Deo legatos, doctores, angelos raittente curA 
mandatis, Matth. lo, 4o. i5, a4. aS^S^. Luc. 1,26; /0. 1,6^ 
S, 17. Hebr.i, i4. fAepio». Etiam de JelVi eac Dei ^and^to 
olim redituro, Act. 3, ao. Voluerunt quidam vertere iti qilU 
iNudlmi locisyii^o, iimplicitor) v. c ano&nOiaJi &¥^Xt Matth. 
^%6x jnffitoccidi^ Amat* ikQaTfpn Marc. 6, 17. 1 Cor. ly 
«7; Ted quimquam clTroorfU^ ita legi videatui^ S.Esdr. 8, iq; ; 
tamen in N. T. nimqiiam eft jubeo limpliciter, fed nbique i^dU . 
«ft cum notione matedad hmiil notio mittendL — ' Interdonk 
^ft amariXUi/w otoittilur tmg t.tifa, v. c. Act. j, i4. iS, 
l5. et facpina, c^ Hc eliam Matth. a, 16. Marc. 6, 17. tft in^ 
teliigeodnm. — 3) dimitto captivnm, vinctum ; iih^rum aii^ ^^ 
39. cblL JoeL 4, i3. — euenire Jubeo ^ v. c. t^y inaypXiaf^^ 
Luc. a4^ 49. TO awr^^ Act a8, a8. — trado, iniperiior^ v. r 
c %6yov Act 10, 56. i3, a6. anoitiXvipw revelationem, Apoc. 
1, 1. coU. Pf. 106^ ao. 147, 4. Jer. 9, a. c. 37, i4. (hebr. ^rj^ 
deJU,) tolX. Sir. 16, 9. Ex. i5, 10. — ^Aft^ak^ivog Jo. 9/ 
7. inl^erpretamentum voc. hebr. nlW, quod evangelilla pro- 
nuntiavit mS^. — Conftruitur aTtoot^jUU pieromque cnm 
ti^oq, interdum etiaqi cum dativo . perfonae cui inittitnr. 
Matih. aa, 16. Act. 10, 36. |3, a6. a8,'a8. et fequente dq ad 
locum, in quem mittitur, indicancfvm, v. c. Luc. 11, 49. 
Mdrc. 8, a6. Jo. 5. 17. 10, 36. Act. 5j ai. 7, 34. 

jinoaxtQtta , w, f. -1)001, (ex aTro et ategito i. q. or£^ 
a$uo, f rivo) TirVa tmg etT*va t^ proprie: 4ebituminficio^ conH Digitized by VjOOQIC mtMhnn ^^ rvdde^ 9) denego, retinep quod aU$ri Jibeiu^, 
T. c. J«c/5^ 4. ft^&Q^ iii^j6pfifi^0i merces retenta, coU. Deuti 
a^, 1*4% MaL 3, i. — ^ AAim debitum oorftorif i Cor, 7y5. -^ 
S^^exiadfttilcto: /^i^aii^iertiy «ri^M>eiqiiod fuum eA, llArb. 
lo, 19. 1 Coff. 6, Si colii Sir. 4, u ac)^ 6. 7. PaJIive tlffiUuiuk 
/urB. 1 Tim. 6, 5. •ilediina :. u$ milu ^ipiatur paiior, 1 Cor. 6Vt* 

.^^oirroiijr» %' T» (▼^rbiile a perf. med. verbi ^o^JU 
Xm miiio) raiilioi iegntio; deinde munui, donum quod mitti^ 
ttnV^u^Caepiailiii cod.^^V. T. •— In-N: T. ubn nifi de «po<^ 
ftoUAu, C munere apoftoitoo, hHinere legat i Jefa Clir, dicitor^ 
qmter^Act f , aS. Rom; 1,5. 1 Cor.^^a. Oal. a,-8. 

' !/^wo«Toie^, Ou> j> (ab aTHXftclAeO ijhgatuBquilibeif ^ 
liebr. nnW 1 Beg. 14, 6. Ito Jo. i5, 16. Piiiii d, 95. v^ 
aiKO<nPo2o^J a vobif aci me mi|Ibt, cf. c. 4; 18. — 2) Deplega* 
9m, ittierpree ilit/inue, quare liiepiiif i^nai^ nQoqnjttug conjun^ 
gnntur, Luc. 11. 4^. Epb. 3, 5. Apoo. 18, ao; ib. a, st. Xi* 
fOttBq iwnov9 dtm airoor. mentiente^ fe Dm logatos et inter* 
pretes eiTer Hoc fenfu quoque Jefns amdr. dicitar Hebr. 3, 1; 
— ^ 3) iegafi Chrifiij iUi duodfecim e difcipuiiai quot Jefus fe* 
legerat^ quofqae Toinevat praeconeo erang^i eOe primarioi^ 
qnoariuo ^e boc nomine in^^t fedmtt, Matdi. lo, a. Marc 
6>3oi Luc. 6, i3. 9, la davt4. Act i>a6. Jud^^^^f. 17. Apoc- 
ai, r4. etaiibi laepios; PauiuSy qui eorunt numeTo feriutf 
accelTcrat; 1 Tim^. a, 7.'« Tim. i, 1 1. dsrdorroulo^ per Mj^ et 
4i9«(ncaiti0^i^erpretatitri«. Notandum Terb eft, vocab. ancHFt; 
boc fenftt in Joannia (briptii (excepta a|k>0afypli) plane noi| 
l^. — 4) fenfb iatiori etiam piearii^ ^legtUij eomltee apo^ 
JM^nimAioiAMimr iniatphih M, ii, quieccleGao colligerenjt^ 
et a Cor. 8, a3. ^doro^ oineiijatarr nominantnh • Sic PauioO 
et fiamabafy comea eiuo Aot i4, 4. i4. (i'6, 93i> in -text vulg. 
wfci (Vieolx repofiiit ino& t t i imp n g a^otij^ Andronieu» etJu-> 
siao fiom. r6; 7. coil. iCor. 4, 9. Act 8, i'4^ Duodecitn apo^' 
ftolt «^Pttiilio, ut difti|tgae)r«ntiir ab Iiio^ appellabantor ol 
vnsgHar aif^JnoX^i ^ ^^ >=ij &• 1 ^i 1 1. iioftf^ fiicuitao mirai* 
caloram patrandorom tribttolHitur, a Cor< id, la. Itdem in^ 
teU%eitdi'faii(^ < E loqnitijr Lucas in aotio (^tk^ei 8*, lA.) vel Pao« 
luf (Gai; r, 17.' 19.) de opoiMio toi:^ jir bpoo^o^o»;. — In* 
terdiM vnticetnr, Mar^. t$, i4. Act.9t ^4. Mettb. a6| i4. 

Hitootofta^ii», £> iab>, (4f»o ot^^MiTOc A^oif) 1) ntor 
moriier recitp,' e^.tempore loquor, Sio apud piaioth. In N. 
T. feinel tac« 9 1 , 65.trAaoitivo : reQ>onfionem exigo , {aoiO* 
JUoniiuotnuiOf e»$reeo, ou^frageA. ^ 

HnootQitpoi, f. ei/Ha, fex irtii etot^itpm vorto) i)ai^r<o, 
T. c aureo a Tim. 4, 4. coli, Tob. 4^ 37. Bir. 4, $. Metapb. 
popuidm ttv^to liue.^ aS^^ i4^ i« e. ad defectionein* concito. 
ooli. Sir. 46, i 3. in medio: auerio me, iive ex bebraismo 
#mlo oooloo» fitciem i. o.JpernOj ou^r/bt, fiffiidio, Sit. l8, Digitized by VjOOQ lC j^i. 3 Maoa.5y dS. 8iqp. x6, 3« ~ etenm hoe fit vepndM^itis 
preces,. (Pfalt Sal. 5, 7. (Fabric. C. P£ I, p. 933.) Anwnfi^ 
ipstvxiiv iifltfif} ^Bii repudia^ Matth. 5, 4aL Hebr. la^aS. 
colL3 Mecc. 3, 33- «rr etian»: dUc^doy defiro a lim^u ^S^ 
Tk. 1, i4. coil. lib. Iteoocbi (Fabtio. C Pf.l,p. 180.) otrk 
0x9^0* r^ po^>' <i]/iceder« a oomtnoiii decreto, -^ 3) facia 
aTertere^ i* ^* r^mopeQy Rom. 1 1, a^. iibi anoor. i. q« TeiX fq. 
oip&ioiftiM. c£ ^secb. ^3, 217. ( D'*:)^ri ceflfare laciam) Ho£ -% 
11. — 3) nt bebr. a«^, cui kipad LXX. laepina nefpoqdet^ 
eft: iaoio ut aUqnis fe Qpnvertat et revetUtnr, reducd ^^'Qtmu 
a8y i5. Ex. 33, 4; -r^.recupero, mndico., Mattb. 3, 36. ^cL 
Sir. 17, 2$. Gen. i4, 16. Fabric. Pfend, I, p. 333.. ojreotp. an 
uif%iiv naoop aljgnaXoiioiaf , onines ab.iiafecuperavit captivos^ 
— de i*ebni: reporio^ Mattk.37, 3. -Gea. 33, 13. 1IC31. -r- 
de gladio: condp vagina, immiUo poginqe Mattb; 96^ 63. nt 
d^V^n de eadem re legttur i Cbr.^i, 37. 
^ .. • ^AnooTvyioht cS, f. ^a», (ex aifo et <mffi<o, odiohabeo) 
palde /ifbhonifio, mqgfHipere deteftor. Semel Rdra..i3,9. 

*Anoai)fiytafoq, ov,^o, ^, (^x ano et ovfaYcaYii coti'» 
ventua, focietas) ^ui avva/o^Yif excladicur, vel exolufiia eft| 
oni fynagogit et templo intereffe non licet , facrie ppQh^Uae^ 
^xcomnH^uicaiu^f Ter legitnr tantnm in Evang. Joann. 9^ 
na. 13, 43. 16, 3. AppeUabatur boc excommunicationia ge-» 
nns hebr. Din, eratmie excluGo e conventibna lacria cnm di- 
ria et maledictiomhai conjuncta; cum ejnamodi homine fyna^ 
gogisexclnlonuU^ seJiqnis concedebatur conluetudo. Per^ 
petna exclufio, qua guis in pei^petnnm feparalt>&tnr ab ecclefi% 
^t popnio jndaicp ) appellab^tm^ W^tyi^^ et videtnr Jo^ 16, 3« 
intelligenda eQe« 

zAnotaifiltmy f. il^a, C &notirT<e^ (ex otro et tuam or« 
dinoi coUooo) i).fepono, fecema, diapono, i Macc 11, 3« 
In medio fequente de^tlvo 1 fe^erno me abalio^ i' e. «^ofectt^ 
Ita apud profaiioa et uofii^os.fcriptorea, Marc, 6, 4S. CMieroEcU 
imoQ :aito!fg pofioXo ;iraledicenfl (in loco paraU. Matth. i4, 33« 
anokvaoQ vovs ej^low*) J^hc 9, 6ik «lirar. vc^ dg xif olxor (ex> 
hehniumo praToi^ iyT^^oTicf^) valediiceTe £uniUaJEit>u$. koU 
18, 18. 30' 3 Cor. 3, ^3. colL Jo/eph. antiq, 8, i3. 7, ~ Tro<>. 
pice : paledi^rm r^u^ i. e. eas. miflaa &oere , iis r^uutUiare^ 
Lnc, i4, ^ ooU. Joftpb.,antiq. Ub. i|. c 6. $. 8. . ' 
Idn.oteiiai, S, t iom,' (ex ano et reXiai quod B,Tikog 
finis) odfonBin p$rduco, ferfioio. Semel Jac 1, i^ ^ofia^ia 
anofi* peccatum peractum, &ve potiua libidp peopendj^ nbi 
perfecerit id ad quod ferturt 

V7ioT^^i]fi*, ft ^XjpfA, Ined. ofrori^syia» (ex ann et tU 
*<»•• p^infc^ySjpqoo, depono^ Act, 7,68. c£ l4ev.33,3Sk£sech« 
31, 35. Metapnorioe : depono, exue, renuniio, ahsiineo,/B»m^ 
iSf 19. £pli« 4^ 3d* a5« Co^oiT. 3| 8. Hebr. i3j 1, Jac. 14^1« Digitized by VjOOQIC * 

%fpf m^^eiay. — Saepius non Jbab^ttir. 

X ^AnoTjklfioiLm^ f. ^w, (ex;.ana et^vw^aaai qQatio) e^m 
m4$io, l*uc. Q, 5. exc^tio^ abjicio^ Act. 28>5. coll* i Sam. lo^a. 
^ S^TfOTioi^il iffQn^ (aTrorlyoi et ^TR^Ait^ f ex- ano e,t xlm 
t Tmw, aeftumo rei prjetiuai, deipde QAvo)^ p^rfoliK), rep^n^ 
Vo, re/lituq. Seiuel Piiilem. ver(^ 19. J^aTior^flroi^ e^oreAituam 
tibi odmnam ab illo illatum. coU. Qeti..3i, 3q, £x. aij 3q. 

^if OToA^actf, c5y f t «jcroi^ (ex otto et ro^€(Q> audeo) oo* 

daciA utor, audeo. Qaud raro apud profanos babetur &iw*^ 

%6kfifys6if dn€lv f. Xiyew, aufus eft d[icere, impetravit a fe, nt 

. diceret; eodem^ue mpdo femel Hoi^. lo^ 2Q. xf. Xioesrieri ob« 

ferratt. e Pl^toue p. aGp. (qq. 

l4nQtoiila,agf ^ (ab anQrififfai abfcindo) profaanis eft 
proprie aetui abfoindendi ; acies, qua fcinditnr , fcbneidendia 
Scliarfe^ met^pborice: /et^^^rilqe, crudel^aa; et ita lemel 
Roin* i\f 23. Adj^ctiv. anpTOfiog.Jiperusj acerbue, de poenii^ 
divinis l^tur Sap. 5, 20/13, 2^,189 1$. ' , 

Hn T ^ 01 ^ > adv. ' (vid. anoxofda ' ) dcriier ; metapbr 
Jki'ere, rigide, T^\s, 2 Co^. i3> 10* Xit. %f l3.^ coU.Sap. 5,a3. 

'AnojQtno}, f. ei^or, (ex ojTri et r^noi^veTto) nt^iOg 
avoco, defleclo Sir. 20, 3 1 et 3 Macc. i^ :^3. Medium : aver- 
to me, deilecto, yii^io^ i^iio, Semel 21 'Tim. 3> 5. 

^no^vQia, ag, ^, (a particip. anorr^ onoSott) abJen/Hai 
SemelPbil^ 2,^1^. In V, T. non habetur. 

Hno^pB^ta, f. amoiata^ ^r, i..a7r«]y£}m^ a. 2. o7ri)y€2^)mr 
a, 1. pair. wifiviid^fjiv (ex ojro et fe^ fero) \) aufero, irqn^ 
f>on% Luc. 16, 22. oiro9e(i6«y ly nveviian Apoc. 17, 3, 21, xo^ 
fpipitom auferre et pextare in alium locuin itai. ut corpua 
^pcum non mutet,. i. e. animo confpiciendum praebere alicr 
«quid. — 2)abiaiumod ulios perfero, offerOj l C^r. 16, 3.— 
3 Eidr. j^i^fJtnf[USXMtvtcL %ug d-voiao, obtulerunt, distribu- 
erunt. {{oC ip; 6.. v Sic etiani Act. 19, 12. in codd. pro im^ 
^^dgea&ak» — Oe perfonis 3) abduco, deduco Marc. i5,. 1. 
forcaire etiamXnq. 16^.9:1. Lib. JBknochf (Fabric. C. Pfeud. I, 
p, 194.) ansm^j^fioortcu, (g^nii mali) elg to x^og %oS nvQog. 

^jf Oijpfiv^w/f. ei^fiak (e± ano et ^ev/eih iugio) aufu^ 
gio; deinde: effugio, ei^adpl In N. T. folum in ep^ 2 Peti^. 
ter, o, 1, 4. 2, 18. 2a uhx ftfk effug^ej nifi c. 1,4. maUa ver* 
terc> fttg^re facere, a^^^/v> jprq/2^4ra, pt legitur Sir, 22, «2; 
_ ' l4na^&ifY0iiak, f. e/£o^ ((5X ano et (jp^ey/ofio» fo- 
numxedo, loquor) «/ojz^r^ verbafacio, Act. 2, i4. 26, 25. 
peiiide ano^f^iyiuiia i. e« fcice ^\c\a, ferden^iae, oracula pro^ 
frro, five futura nuntio» hebr. M^i 1 Cbron. 25, 1. DOf; 
£zecb. i3, 9..et ila aocipiendum videtux Act. 2,4. ubi ajpoftolis 
(piritn divino pleniflSmisy et celebiantibus (vert 12.) to fiej^O' 
Ma rou &6Qv tribuitur. Digitized by VjOOQ lC tao X kttO X — AAtd 

pono,exonero, expono. De naatisetmercalori^innnv^ifexon*- 
tantibus ( auskiden') faepifllme a]^nd profatioi \ femel A c t. s i , 3. 

V^OXP^/^*^-' *^' ^» C^^ aTfOjfpcfocia* cotiftlino,) eanfutn^ 
iio rei per ufum^ das VerbraucUen , Aofbrauciien^, in M. T# 
femel ColoIT. 2, aa. de ^fculeii^tis, uW firapllciter eOiUfue, 
^ve t6 verdi a iffr^T - tt^9'f5'*^^ qnae ompia , li iis utiinui*^ 
perniciofa habentur ex iltoram hominum doctriua. ' 

HnQ^oi^iw, S, f. ijcrai, (e±an6 et yiwpfioi cedo) dince- 
4o, ofcjycfcfo. Ter Matth, 7, aS* (Pf, 6, 8*) Act i3, i3. 
Luc. 9, Sj, 

*Anox(o0iiai, f. (cTiit, \) feparo, fe^ego^ E«ecb.43,4i. 
a) fejungo, dieceda kcU i5, 3^» 3) difeindoy dikfolvo , (d^ 
cpelo Apoc^ 6, }4. quod veteres t^u^am folidum didnctnm 
i?*»p*j G^n, 1,6.) cogitabant, cuins partea difciflVc bic inver«* 
iae et convolutae diicafituri voluminis inftar, ad indicnndam 
Coeli deftructionem. Oepromta funt haec ex Jef. 34, 4. ubi 
in hebr. ^Vi>, LXX. IJU^ija^Toi) convolvetnr , cui refptondet 
taxijoonaf (yi5[5). 

WtfOt^i^jfoi, f. vSa», ^wy^^ five Toi» ^fei' exfpirOy aninuM 
$xhalo I morior. Deinde etiam, ntf latinor. exa^iimor, de iis 
dicitUr, 4ui aninro linqi^aittnr, e^lialafle videntur^ et fie 
Lnc. 214, 36. an0\piyori:iQ fimt ^xanimee, fui non cooipotea 
|>rae trepid(itione, onrei ifjBHQol^ nt dedit Mattb, 28, 4; 

^^nn^og, ov/o, ^ppiue, Act, 28, i5. ^^nmoQ q^ogogfo^ 
rum jippiii oppidum, qnatuor fere milliaria a Roma diftans, 
ad viam Appiam fitum» pft Mora^* Sat. i^ 5. 3, Ci6er\ a<l At-^ 
tic. ^12. ep, ^o. |3, 

^iT^^ooifTog^ ov, o^ f^, fexa priv. «t nqonirog 'dccen\i^ 
qaod ^ "^^Qoe^i accedo) in^ccejjhi^j^ qd gwm aditus ndH pa^ 
tet. Semel ; X Jm* 6| i^^ ^g olntliv ingobnoY lueem inac- 
ceflan]> i e, ^nain penetrare nemo unquam p'bt^ft. Si (paS^ 
tropicede maje^te 4ccipitur, d^^. eft; inqoni]pi^lieaI|biiif| 
mente nupqnam adfe^nenda^ 

^nQOonQ^npgn flVj it «, (^x. fi' priv, et npQ(fwnt(^ ita* 
pingo) 1) non im|jin^ens, infi nffmon^v, i) oj^endiculo y ad 
quod quia poffet inipin^ere, {^(frentt^ offendiciUHm Mn ha* 
Jp^nai Sir. 354 at, ^Jp^ cr^^i i, e, via plana. in K. T. me- 
taphorice ^CL 24| 16, aorpq^» ^infdd^ifmg Confcientia offendi- 
ctunin noa haben»! integrai coftfMcniia recti, — ^ 1 Cor, lo, 
3a. lknQO(niQnog jpvl, alinm non olFenden^ i, e. ad pepcatt^n al.^ 
liciena, //^cA, et Siiid, aTr^oo-jrojrOff ' am(^9aJimog. 

^7rjjocrAi7raii}^T«9j *4v, i P^tr, 1, 17. obvium; irpo- 
aionof pii laiipifoif ^^n\&ct(^$f i. e, ex notiflimo hebraiamo^ 
/ln$parii^mft^di09 ruMo pfr/onae rejpeptu^ Mi^o, 

.r^nvcif/irTO?, 011,0,174 (exa|)riv,etnTa(Q»iihpingo) i)noii 
impingfnffi 9) ffWQkmis^ pericuUe^ ifexatiOnkue ereptue^ Digitized by VjOOQ lC lemelr Jad. V€f C 34i ef. ^^it&te. 6> 5^. d9i:rafat«t;C ainr di^ i^ 

'^WT«,f. ^w, p#Gj>liie ftecttt.' adatovea,' }iing6*; deinde^* 
qtsouiatn^i^nia efe Itisf eo niatciiiie ptopagatUi^,' ^^pxod adnioye'^ 
tiir rebtu, eft Obciendb y iMemhr'h^c.% i6. ii, 33. i5| 8> 
fi3, da. Jndith.'r5, 'i5i «Qfaanqulim enrim plefuiD^ue imt^^ 
incendo; diverfiim ^fle ptkfatilr ab Snrr^ fungo^^^ian^) lasien 
unudi idetuque ^^biim elTe vid^ttfr. 'Med^m Smontu cuni 
genitivo rei , propriei jifngb nie feiy kdmovM mannm ; dcHi' 
inde i) mttt\ihus fm;ic^, ^tmh:% l5. J'/ 30. 31. 3}. 20, 34j 
Warc. 1, 4 1. 7, 33. Luc. 6, 19. Jo. 20, 17. fa^pius; 'r^ mam^ 
prehendtf^quid, Malth. 8, 3.1}^, 7. Luc. 7,'i4. 33/ 5t. Co- 
loflT. 3, 31. 3) marmminpi^o , i. t. vlm'irifiro^r^edo , i ioi 
6^ 18. h^br. ^lj^Gen. 3f^ii. lChrton; iS;33, Job. 1,12. 4,5iJ 
3) in propria notione: jungo nae alicni, ^metttph. /amiliariia^ 
Utn dum ^Hneo,'^ (?or. 6j 17. --- de iilitliere: r$m ciup. ek 
'hafteo, I Cor. 7, 1. hebr. ai^ c^Wi Ge^. 3o, 4. 6. 21^ i»t. 
Prov- 6j 2()r .Kidm profthis ita dJcitun > - % 

J^ff^f a, og, ^, Jippkia^ Jiom. mtdiorifl, Philem. yef f X 
qpxLni Pbilemonii uxotem llfiffe pittio^t €hryroJlijfmu$^ 
Theodoreim. i ; , . « ^ '*.' ' . ' 

^AWtA^ivi, S, f. oTrwirw, (ex &jti et cS^eai pelld, tfudo) 
detrndo^ depellb. -^' ^ij</. ano>^Ofca« 1) a me dep^llo; 3) 
repudid, tejteid, — Dicituf d^ Deo^popi^lnm iri^aelit. re)»-i 
cientie Roraj 11, 1. 2'..— de teo, jndicem repudiante Act. 7^ 
,3t. — 1 legexif mof. Act* Jj 3^t -^ evart^Kum rcjiciente A|5t, 
.l3, 46. — In formula f]r Ti^€$ iitoMjaiui^m ^t TiiU. i,'i9r 
alii f^ ad ffweidiffny, aJii ad fr^*y referunl ,;et monent &itvh 
^ioua$ etiam alihi dicf de «f «bus , quae iit ' nobia funt ^ r. c. 
Prov. 33, 23. dTTOKF. «o^ittry Etech. ^S^-^.An. %^ itofvehtt,. 
Hof, 4, 6^in. iniYV<oaw. Scd maUem ifr <»t faopina relatiTa) 
ad Aibjectum rehiottii», 4ft^utBinVy rektff^ vertete: qliam 
pto reilgiohe ^t fidf^ tnenda pngham av«tfati. — In verH 
LXX.^efp6n(fclftepias^^cl]^. n Pf. i<^, "• Thren. 

31, 7, 3, 17. .^ pH» ?f Reg. 17, i5. 24o. Jer. 4, ?o. 

V/7iaA<f ek,' off, 4^ (ab^ofroUt;fi> pcrito) l) ptrditio, dai 
Terlieren ; dcinde diff^ridtum^tt ^usd^ iHtttiHg ^titoid igftuf 
quaG perdiHxi'. liijtttli. 36, 8.'^i tod ii^ipov «ftaddendnitf, ut 
inlttlli^ttfr/e loco paraHelo Marc, i4, 4. AfniXBta toS fiv^; 
inntiie to3 ftvgov dnp^ndium. ' Similiter d:)citiir anoXXvf^ t6 
igfVQtof, et latin, ^<?r£fo p^cwntem.-^ a) 

pernMee- i Tim, $; 9. 3 IPetr, ^, 1. S. S, 16. 0(4(6019 ^noAda^ 
3 Potr. f, 1. i e, pernicipfa, ad pemSciem diicent. (LX5Ji 
hebr. i'»!^ oahuhtta«,Mrttditia(s, Obad, verf, iSiOeut» 33, 35^^ 
— b) mora, inierUu». It^ in forniula fihjpfre^alntii dira Act. 
8, 30. tU AnoiL evq, pcrerft; intc«itn*;- diriii d«votn$ fit. cf; 
atf.54|8, X«i9f% figri4i(afe "^bnh^ Diditnr •tiwn Piula Digitized by VjOOQ lC mort aeiemd, inUtUu9 perpeiuMif pemiciet in JtUura vUa^ 
guae Matth. 7, i^. Hebr. lo, 39, apponitor t^ (jutjf Pliii. i, 
«8. »ji aurvfiglif, ,et pleniiu delcribitHr 4i Petr. 3^ 7^ ia v^rbisx 

9, a9.'P|iil.3, 19.. Apoc. 17, 8.11. poUv 13» ao. -^ o vHg 
^tfiaftoAsiaQiOf 17, 12. homo peroicei devoto» ^ ;i TbelF. z^ 
3. «Llioa ad'dei(MstioneiD et peiwpieip abduce^ay nt^ef. 67, 4, 
saicra f^ dneii^HiC pro bfebr. ^itf^-^lVv — ^ ^^^^ ^> ^- *^* 
mrojl£ia J?em perniciolain fignifi^ecleberet} GrUsb. rectiua 
MtAf MflM^ edidit» ... 

^ji^a, ag, ^t (tj^ .OQaofuu precea fondo, in^precor) 1) 
' preces; a/imprefUitio juramento addita, quare etii^ui in verf. 
LaX. faepe pro ^uramento ipfo» 3) imprectUio^ fimpiiciieri 
axetratio, mtdedictiQ «.LXX. be^r. n^K JeC^a4y 6. et n^^^ 
Beut 29» 18. 27' Ciepiui). Sio femel Rom.^3y ^^ vid* Pf> 
art 7. .tfr^cA. dpi- jiora^. ^ j r 

'Jipa, et quatuor in l9cis(Uattb. 7> 20. 17, 26. AcjL |i« 
I.B.''!^, 27.)a^6». pfTtic. i>^c<tfr, iUtque, crgo, conpio- 
' deAtis eA et co^iprQbantif^ Vatth. 7, 20. 17, 26. Act. 11, i8, 
Bomw 7, 21. 8y 1. lO) 17. 1 Cor. iS, i4, 18. 2 Cor, 5y\a5. 
Calv 2» 31. 3, 7, tiebr. 12, 8. — „ Abfolnte in x>rationia initio 
e&jam igitaTv Matth» 12, 28.^ Luc, 11, 2p» 2.Cor* 7, ix 
Gal. 4, 3x» {iebr. 4, 9. Faulua amat utiformula a^ ovit^qaae 
^ft et concludentii \ jamy iiaquej f ff o> Rom. 5| i^. 7» 3, 25« 
8, 12. 9, 16. i;8.«i4^ >a.a9. £ph, 2, 19^ et vero /^tianr exhor- 
tauti^ agedwnj jfuijecta nptione concli^Conis ex aulecedenti* 
bua, GaL 6, 10. ^ ThelT. 5, 6. 2 ThelT. 3, i5. Quumia 
ffoiMudctne ^gooq^e Et aileveratio, interdnm yerti poteA: 

Jw^K.P^i^fpciOf uii'^j, Gal. 3,^19. 5, 11. Luc. 11, 48. (LjkX; 
^ P^ffoiOy P[y^^% la. 7^». *3<), — 2) cum aliis particnlis 
#t^um f^ cc»njuiif^]|)L, ma^me in-quaeftioi^bus,. rei Hii^i:* 
titudinem expriniit, et r^p^jnidetJla^or^ 
ioiHiein , foi^affe , noftro : JVohi^ d^^Pkji pieUsichi: Sic a), 
T^ a^a qui$ tandenif quimatn., Malthj \Syh 19» ^^* 27.. 2^1 

>4^. Mairc. 4, 4|. Lup^ tf,^. 12/42. 22^28. b) t^ o^ quid^ 
nam^ t^ t^f^em Lai^ u ^: Act- M» ?8. — c).ri a^ 
mnhforUiffe^ ,Mftrc.i ;^^ l^ AxJt. 7, 1.. 8yva2i ij,: 27. . d) wm 
ofo, nufnf9r^c^\ Aot 21^ 38. (Gen. 18» 3. st a^ bebr. n\ 
quaero- Num. 32, u. hebr, -lYv;^ fqrfaffe). ,— e) ^tjn ^ 
na/n: /09»«^ 2 Gor, i^^7. r-^ 3>apa^poft j^rs^ eft ai/#o> %il, 
gar,jogar^ \, Cor* 5, up. ^716* 6<|pM|ȣf6 a^ aUoq^iu debere^ 
Xis/vti\ kb. c. 7» i4«.4^si a^ alipquin ycl ; ib, |5,^5. s&U^ 

; |i(Ns ijqaidem iV^. -^ Sa^pius n^n habetur in N, T. ^. . . 
: M -itff a,, (diftingneudun^A pra^cedente, o^), 4^ /e, FtrL 
interrogihndii^/iif^» o»- Act 8, 3b. Luc. 18, 8. Gi|L 2, i)r. 
^«XXuJwbr. n intvrm«tivam Gen* i8| i3. 27, 10. Neb«^a.) Digitized by VjOOQ lC y^^ttfiin^ a%, .^.^dbia^ qn&e in^efdtOB^y feUc^m ^ 
petmeaiByw «Pels^lraiva.pACtis nrbe ^'ikiarie iU appellet% 
(ViiL JdTeph. de BelL Jad. if 6k 2.) dividebatnr. . Poilerior 
commemoratnjr bis 6aLa/i.7»'4y2i5« ;. : 

* ^A^ufi,, ^0/ii/:iiom. prop. iQdecL.viriNe hw|oribiia • 
Clirifti-, Mattb. i^ i3* Lvc, ^, 53. coU. i Chton. a, ia 

^A^a^, §oqf, Oy Jdfra^s^lfel incola Arabiae^ yel ez Anfc4 
bia oriondas. Act« a^ li.'^ . < 

^AQfiio, S, t fjooij^ oiiafu$/um, M ap^rsJefiJh, Esdr. 
4, a4. Sir. 3o, 27. — -. nentraliter : etjjby. 3 Esdr^ a, 3a. ^/es 
^ oIjto^^ f^9^ ^^* ^^^^^ P^* 3, 5. TO nQifiamf» ^f^h ^^ 
eeJpMbU (^Cchi^Mire^MUdoo^tfaxidlelxani^v^^ etfequen^ , 
tia)i. e. «^ertiffimey proxime infiat " ' 

*^Qyog, fi, ov, (cohtract. ex uB^yog^ Qm>d ex 4 pn^r. ei 
jji^opaa) j) ^p^wnoiihjtbeBSy labore facans,' Mallfa. ao^ 
3. 6. 1 Tim. 5y i5. -^ a)oiio(hs,; oim indulgBda, /igms^ 
mrs; aPetr. 1, %, i^6q'-slg XQunovhdfvoi0ff; 3ap« i6^i5b 
noftg uQyoi nQog htipaaif. — Tit. 1, la. yuffti^uQ^ivm 
tresioertes L e. .homines.pigri .et ^entri five gulae indol^n* 
tes. — 5) inutiUs (Sap. 14^ 5.) et deinde^ *\xti etiam alia^ 
«foae ptiiitatem nc^gani verba <▼• c. aKpf^me^, quod S^. 16, i^ 
^ L q. «of/ffi^) j9#niiW^#^ hntalus, impiobmy VLMtm^t^ 
36. ttbi ^fiffUA&^ovj nt ek Vei£ 3i et 3al appiaret^ «ft^i»*»^ 
iium', miaUdiciumy tc\. Tel mdi toi^ vlerifO&-^oC, Tel itatal s4 
nnifia lifun(» (Symm^c/LhAv. h^SB srea abominaoda, foe^. 
dnm Lev; 19, 7. veitit2^oirv c(nodliXX.iieddidernnt a^iiMi%l 

*^^;^|}^<0 9/oSp^'^:5/soy^ ov¥;f»jgMieu*, exar|ento 
ikctns^ T^l etiani eo^obddctos;: Qnator, Aot. 19, a4. 2 lim; 
:i;| ap. Apoc. g^ ao. ^. . . ; * 

^AQfVQkOif, toVf^fo, i^ argenium,/keUj,iB. a)iiiM4 
miia argenieue quiine; in f^rmnla j^ioviKoii ajp^V^av, A^t. 
3, 6. ao, 33. 1 Petr. 1, x3.,— .S)pecuaia, ftmplicitor, MaUh; ' 
a5, 18. ^7* 98, la. !&. Marc. i4y il. Loo. 9, S. ig, i5. aS; 

sa, 5. Act. 8» ao.^ < Interdnm hoc fenfu oihittitnrv Ti e^ 

Matth. 26, 9. noJiXcSi fcd. iQfVQdoy, magho. pvetio. ~ 4) eoiu 
imictnmonm ▼6cabnlssMame|i definiti^ mQfvQeaf rer^^del- 
hebr.^^), qnod LXX. Tertornnt vel ^lido? Tel iHlQajfnn. 
muniiKis Jndaeonun argeotens^: qni Talebat tetradrachma at« 
tica Tel didrachma^alexandrina, qnorum tr^iota funt qnin^ 
decim tiMexi impenaks tioftrae monetae. Hebraei dicebant 
proprie »|M - \;yf Ge». ao, 46. a3, i5. (LXX. iidQoxiw aqfVr 
QiM)f faepins^ anlem h(^p omittitnr, t. c. Gen» 37, a8. Zach, 
ii^ la. -^ Ita legitnr uiffvQ%09 Matth. a6, i5. a^, 3. 5. 6. 9. 
— JAct 19, 19. antem d(if i^ de draohmis iMtelligendnm eft^ 
nnmmo argenteb eiasdeii^ cnm deinuria pondex^^ fex oboloa 
(tresgrolFos^Taleixte. . t ^ 

^AHfVQaninQs, on, o, (naQfvfOf^tMms^, tandp) Digitized by VjOOQ lC liraihie: «rg«itii& lundcnt i. e; bbtkaiip^ ^ iMHfciiit.kf gem* 

#(/Q4rv ^^ niUBiiidrargeUteoff cadem; mbn^atius. Se^el A<A^ 
i^ 34. r«ber argeoUrius. cf:dlei:.'6, ag, liebr. ^1^5? ^^v^ i 
4.> ; ''u^er'^^^^' •. (*^ «170» •Ibum) tynrg^ntMh AcL 
17, agt j Gor. 3j 12- J»c.i5, 3* Apae/ rty la. }«d|n< ii^fi^^ 
iMites argenti r i ^«^ ^ maffa i^il||9^ <8iiberbvmi>> vei : vala 
argeittcta. ^j nummM argent$wi\ Mattbr lO> 9* ' 

. i jif€Bog^it€fyii99 aQeim^niYtmi jireapagut, {^b a^ 
Mars^, et mifm^cofUMj coUU mariius^iin rpecie coUi» Ihrtii^ 
Athenia, in filo .ooUecatum erat judiciam Atbenieofiunt fu- 
premum, * Solone iaftitutum» et ipfum afitog 'itafog d iotuflii 
* Mod de ;rd)ni« cilpiMifibut et l;raviflimift cqgnofcebat. I>iog. 
JiOeri, 3,6. i»6; Xenoph. Mm. 8ocn.a,6 ao. Cidera ad Al-f 
tic. 1, 1 4. Bi«; Act; »7, 19. aa* i»bi non fenatum^ fed< farum 
«reopagi V iu fKo magna •popuU multitBdo conflnete Xolebal^ 
Uiidicar^.videtiim>i ; » ; 

-.' •^^<o«oyiVijCf ow, Q, jireapagiiai judeu inuireo^ 
ffagoi^kQt.iffi^^\^^^ " ^ •■ 

.. ^jQd&Mst,u, agrti, (ob ape«Mo$^ ploeendi ftudioftla) /w- 
4limmplaitfenJL^< P^nit fer»femper inmaiam parten) dici-*^ 
tisr» In V. Ti iraieldbiliii neulrali Pror. 3i,.3o.deghitia et 
ynkhritndin^ iii«did)ri) heb^ t» rrfponden». 8ic quo^ 
ColpO*. i| 10. inteiygendum Tidchii^, ^ nSuiaf AiiQifntam» ed 
omnem pulGhritmiinem C griitiam^feL moralem , i. ec tla y Hl 
iii ^mnibns Dao'£«if grati.' Alii : ttt fieo placerp fti^dj^ tis. 

^ji^s^itmf f. igmw, cum dafcir6 perfonae, femei Acf: 

6, 5. iequente Iwiiftov, ad imiUtionem hebr. ••3*»ri ^W5"!5* 
{IXK. ifttHiof,'ihiiTwr) Gen. 54, 48- 4i, 3?. 1 R«lf. 3, la 
jMacc.i8,'9ii i)^>6utr. i?^«c#o> prebor, itliis , aeceptue/uah 
MaUh. i4,6. M«rb. ^, aa. Roin. 8, 8i uCor. 7,3^^34, Act. 
e;^. a Theflf. 4, X*- J Tim. a^ 4. — a) Mtidrtnjudeapfhcer^ 
probari, 1 Thein a^ 4. 164 {ijtQi d^^fiH^, ut GaL i,/ lOi.plc* 
niut legitur. ^ Deinde: ratioAemAaMijinJirt^frieiudeOjiU 
lovf^^^cfr, iRom» i^5, t. 3. >quafLP«d«ut t €or.ito^S3; «*t 

Jlicft CftTstv ?o .^^ioifvov ovfif^^ ; — ^ el a^Ameiy ;rf lti«j«4w^ 
lom. ip, a* «^ ir&ir 9ui>f» (pM IM^ trarro) 1 Cot, 10, 33.^ 
Saepiui nonilegiiut, ^. .^^ 

V90vro«> ^, oir, graiue, accepiue, Act. la, 3. -r^ xo 
«Ipfirrbr, et ri a^nna , p/ucUa , deereia, t^oluntae , '%kt etiam 
ktini voo. ploceif phciium ufoipant Ja 8. a^. t6| Oj^smi 
^T^), vel, ut 1 Jo. 3, aa, habetur,, w AfiSQta ivamiof aixore 
(ex hebraismo de qno vid, uQiam)^ i» e, %ag iwokag outoS^ («I 
1 J04 3t 90. iegilnr ii\ nMmlwo paraiielo) , to &iligiOi (Jo« ^# 
So. 6, 38.) Act. ^ a. o^otoV Iitt*, voluntas, confilimm^efty 
jpliuttt jSuP Sodr4 lo^ II. Itri TO>d^OT0f ^ maodaUup^. quod Digitized by VjOOQ lC •nctor S Mbr. Eaar. 9, n, Tertit ; ^i »iijifua' ai^tiS. -^ ta «^ 
0&na dscreta, Bwt. ^, i, Stip, ^^ iS. \ l 

^AQttugy u, i, i^Hos, 110111« propi i»cgis Aiiabiae pe^ 
traeae, Damiisceiiae ^tivitatis, focm Uerodb Anlipae, de qti4 
▼id: /o/5pA; Anc *Jud- i8, c. 5* Arctaa fm^t frequeni nomeii 
r^akMiii.Arabiae. of. a MaCc.*$, 8. / 1 

^p«»i7 , %, ^, i)habilitaa, atiiiiai CfaugKcbk^it, Braucb-/ 
barkeit); aybonUas, proi^aHiia, uirtus, Treffli^hk^il, Giite. 
^hJL4, 8, yyii qttid eft boaUm f. praeilalis atqne landabil^.^ 
S^ ex adjuDCto, qnoniam bona et praellantia etiam fnnt lan-i 
4anda, ^r/a^ Jtoitor, qai omni, qood eft perfectum, com- 
petit 2 Petr. 1, 3. dw dotm *m u0mri in gl^riam fuani et 
bonorem^ LX"X. bebi*. «il.t gloria Hab. 3; 3. coll. Pf. 19, 1. ef 
W^nR iaudea JeC 42, 12. — t Pett. 2, 9. t»'/? aQerug laudf^ j 
etenim Je£ 43, 21. )and« baeo furtt deprompU, eft mVnn. coU. 
Eah.^i4^io. " ^ 

i^ijij», «^o^ GOYrtr. agvi^, 6, ^, oids. Semel Luc. t^ 

9. cn; ccprfle^ i. e. tanquam infontes, inndiarudiifnaros. \ 
* ltii^&&fiita, &. f. i}(T«y ly num^rOf Apoc» 7, 9. 2) numB^ 
Pando togno/co, ut -^fib hebn Job. 3i, 4. (LXX. ffajit^iit^rv),^ 
cuiihidem paralleium eft n>n vidit, cognovit;; quare etiam 
{ormxxXsL nvn l<nv itini&fioq fi^: fatis cognofci, perveftigari noit 
potefl, Pf. 147, 5. Inde pluiiini Matth. ^6, 3o. Liic. 12, 7. 
^fttfiatvai vertunt: bene cog^iti funt. — Sed^eR 5, ptitfm 
numeruki^ con/iUuo, quot ejji iUbeani tt^tfigno, nt legitur Gen. 
i4. i4. Judith. 2, i5. de eleclione militunii ad pUgnam*, coHi 
Job. 28, a6* Poflunt igitur verba fervatoria etiam accipi lic^ 
adco capilidrnm in capite veiltD numernm Detts HefiniviL ' . 

'Aify^iib^^ 00, 6, 1) nimertie Act. 4, 4. Apoc* 20, 8. -^ 
»ir ifi^fftiv Joi 6, 10. pro seeta tov Agi&fiof, vel: numero^ 
vel: quateuus niirafrali funt, five numerari poterant. Apoci 
l3, 18. vid. li^^^fro^ No. 5. — 2) certue hominumnuineruk, 
lnt latTDoMm „9 numefo ^," Luc. 22, 3. 

Hi^kpLa&ala, 0^/17, jirinuuhaea £, jirimathia , nrba 
judaica Matth. 27, 67. Marc. i5. 43. Luc. 23, 5i. Jo. 19, 38; 
eommemoraU. Nomen ortum eft ex faebr. nn-j , coius nomt- 
niserant quatuor urbes, in tribubus Benjamin, Mephtliali; 
ACer et Ephraim. Hic Rama in tribu Benjamin, quaiuor fere 
miiiiaribua Uierefoljrma diilatvi inteliigitur, qnaeque, quia 
duobuturbibus, fuperiorcet inferiore conllabat , o^no^jn (1 
.8am. 1, 1.) appellaU ell, quamque Lucas recte noh/if rwr lov^ 
iaimv nominare potei^, quia tuHc temporis ad provinciam 
Judaeam pertinebat. • 

*yJlQtifraQjog, ov, 0, Arlftarchuty nom. prop. viri chri-» 
fliani, de qao exponitur Act. 19, 29. 20, 4. 17, 2. Coioff. Aj 

10. Phii. verf. 24. - 
^A^i0tiv, f, «^odr, (ab tb cf^iorof' jenUaalnm) Jen€0, 

Digitized by VjOOQIC i?6 ' 4iPtS^jtP M4 

j4niaculumjmip^ lo. ai, 12. i5, coll. r^rf. 4. Serioribai 
icriptoribas eft : cibum capere, ffpukaii, et de pr*ndio etiam 
dicitor* T. c. Gen, 43. aS. et a^Hnrori R*g. 4, 21. a Sam. a4, 
15. Su8. verf. 12» lob. 2, 1. Sic Luc. u, S/. epulor. 

UQiarB^og, a, ov, ^finifter; Jasfw. Ter^ Uatdi. 6/3* 
luc. 23, 33. 2 Cor. 6/7. inifit:-i^i*a xci aQi0tB((it, amanib 
ntroqae latere in promptu, i. e. paratiffinia. 

'AQiotopov^of, ov, o, Arifiobulua, nomett Tiri ignoti, 
Rom. ii>y 10. commemorati; o{ h^ tw fcl. obceW Jfmofiov^ 
%ov domeftici Ariftobali. .^ , 

I^^rflTTpyy TO, 1) je^tacnlamj; a) prandiim et ept$ium 
fuodcun^ue, Luc. 11, 38. i4, 12. Matth. ?2, 4. Loca V. T. 
Tid. in ^jQUfToua. — Multi codd. Luc. 1 4, 1 5. pro^o^o^ legunl 
OQimof. SaepiuB non babetur. - 

AQX^TOq, % ov, (ab OHQift} tof^cio) f^fficiene , qui fa^ 
iia eft, feqoente dativo, Matth. 6, 34. o^eror t^ ii^iQa ^ jw- 
%ia avr^^ e. npn temere augendafuntmalaquotidiana.' Matth. 
1^0, 25. C^x4T0i^. t4S fio^Tjf fafficit discipulo i. ^. contentua 
effe debet. 1 Petr. 4, 3. o^xsrd^ ^jury XQovog fj^ciat nobia 
tempus praeteritum, quo geiitilium more vizimus. 

jiQ%im, S, t iooi, i)a^ceoabaiio; — adjupo. i)Juf^^ 
ficio, jatie fwn, Matth. 25, 9, coU. Sap. i4, 2a. Jo. 6, fi 
Saepius imperfonaliter a^ fequfente dativo fubjecti, fuffleii^ 
i e. corUentu^fum^ acquiefco, acquieecendum efty Jo, i4, 8. 
Ita et intelligo 2 Cor. 12, 9. quia hit verbis non indicat apo« 
Aolus^ peum ipft opem effe laturum/ (ut quidam intelligunt) 
fed potius, Deom, ipfum ip ao&eveUug amplius verfari d^beVep 
decreviffe^ ut eius poteftas in tu^do evangelio eo magis ^u- 
cesceret. — Inde Medium^ acf«Me«oo^ coiUentue fum , Luc* 
3, i4. 1 Tim. 6, 8. Hebr. i3, 5. 3 Jo. verf. la coU. la Macc 
5, i5. Saepius non habetur. • 

'j/pjcog, oy, 0, ^urfue, a; femel, Apoc, i5, 2. — "J^ 
»ov rectins Griesb.jpro a^xrou, qtiod eft iu edit. vulg.j edidiU 
Seriores enim potiffimum Alexandrini t in hoc voe. 0|nitte« 
liant. ,cf. 1 Sam. 17, 34. Thren. 3, 9. Sap. 11, 17. Sir. 47,3. 
Jofeph. Ant. 6, 9. — lu teft. XIL patr. autem tei: ooKToe, vld. 
Eabric. C.Pf.I,p.59o.674.fq. 

'Uqkxos, "nd.^lfiQKog. 

*^Qiia, arog, to, i}currue, vehieuium^ Act 8,28. ag. 
38. 2) curruefalcaiue, hcbr. n^2^-^D, cf. Curtii l 4, 9. -X#- 
noph. Cyr 3 i, 16—28. Semel^poc. 9, 9. qnorii aQfiaTW9 
iima>y noAMap, ubi velscai ante *iBroiy eft omiffom^ quod codd. 
quidam i^ddunt, vel Xmrm, quod in quibnsdam codd. deeft^ 
ferius ex interpretamento in textum irrepftt. Graecis enim 
liaud raro a^^aTa pro ejai* dicitur, v. c aouaTO^ TOoa)«vf* 
Caeterum vid. Jod 2, 6. v 

^AQ^aftiwf, in cdit vnlg. iQfiajuiim, ArmagedJon. Digitized by VjOOQIC JSemel Apoc, 16, i6> . Yftrie explkatiir ab mt^pretilmt. SeT- 
quor EibAAarnmtn^im^mmextt. in Apbcal.) fcribentein 9>I^^ 
aayBditaP b. e. In» n«'i^ mons Megitidov . b. e. I6misf ruppUcii, 
Mooi Meipddo pertinet ad poetae cominenta. Ager ijle ad 
x^dices montisi^armely antciba Manaffis, dici poLerat^f^/Zi^ 
Mtgiddo^ a Cendebia, quam coi^tinebaty palufie Iive aquiiB 
M^giddo^ 1n;;t3.^S9. I>upiice clade illa vallis celebris era^ 
«Itera Uxaelitarum (a Reg. aS, 29. a Ciir. 35, ao), altera (Jarr 
nanaeorum (Jud. 5^ 19. 4> 16). — > £a igitur uti potuit po^fia 
fjrmbolica ad locum fnppiicii pnblici poenarumque divinarum 
' depingendnm, praefertim 40^ Cananaer a Baraco ibi inter« 
necione deieti er^. Joannei tamen non yallem, fed, ut ex« 
qnifitiua loqueretnr, montcm Megiddo, qui nq^ nifi Carmel 
dTe potefty Tolnit elTefuppycii Jocupi, in quo exercitns ad. 
Roraam defendendam collectns ci^ederetur. Igitur exercitw» 
in monUm Megiddo eoUilpre, idem ei^ mo iniernecione mm 
deiere.'^ 

l^^^oj^oi, f/ oaiOf (ab agubg ccmmillura) compingo^ 
«rcte, )^nngo. Medinm: me )ongo, oopTenio^ cojigruo, 3 
Macc^ 1, 19.9 potiffimnm de delponlatione et matrimQaiiaj) 
d^/fibndeo, donupiui. Sic fSemel a Cor. 1%, st» coU. Pror. 
19, li, Jiejych. fiQao(fiiiifi9' itviii(pevmifA^. 

'i^Qli6g,ov, Ofjunclura, commiffura.-Sir^^'/^ 2.\ ar^ 
ticulue^ commiffUrae Mum. iiebr. 4,. 1:2»^ Teft. XII. pati". 
(Fabric. 1, p. 633.) ol affioi toZ adfiuvog. 

^Agtioiiai, ovfimj ti fire r^ra, ex hebndsmo interdn» 
feqaente ^t^^^€iF (Matth. io,33.a6,7.aX inintijw (Luc..L.a 
9), MTCK It^omov woq (Act 3, i3.) , quae exprimunt bebr 
^3s^, 1 ] nego, inficior, contrarium xoviiuoXofBlr; — nego 
me aliquid efle, fecilfe, Luc. 8, 45. Jo. ly ao» AcL 4, i^ 
coU^ Gen. 18, i5. -^ apy. tO¥ %Qanov, .vel: inficior, me efi 
ChriAi adfedam, ut de Petro Matth. a6t 70. 72. ^arc. i^ 
€8. 70. Luc. aa, 67. Jo. 18, a5. 27; dicitur; Tel: iniicio^ 
ot$*ffifrovg ovn itnir XQtot6g, ut 1 Jo. a, aa. explicatur, ui 
ot*it redundat, inficior, Jefum Nazarenum efle MelEam, quA 
deinde, quod ad rem ipfam attinet^ eft ikq^ perfide defero rei 
Chriftianam, Matth« 10, 33. Luc. 12,9. 2 Tira. 2, la. U Pe?. 
2, t. Jud. verf 4. 1 Jo. 2, 22. aS. quo fenfu etiam accipiti^ 
dnm eft in formula igv. t^ iramr, to ivoua timg, Apocif 
l3. 3, 8. Si Chriftai didtur o^. «»ya eft: inficiari, d- 
quem elTe fuum , fui yerum cuItoreiU'»^ quod deinde ratiae 
fenfuseftt repudiare, Matth. lo^ 33. Luc. la^^. a Tima» 
la. ^ 2) renuo, regudio, Act 3^ i3i i4. ubi de Pharifeis 
dic^tur^ Jefuni repudiantibus et Barrabae dimiflionem rofn« 
tibns; Hebr. 1 1, a4.^^. iU}^<r^(U, reniiit dici f. eflc. ct 
7, 35. coll. Sap. la^ 27. 16^ 16. a^. elAVcu. — 3) troice» 
a)aiiquid^ quodln me eft*TeI olh debet, agendo non «xpiaDo* Digitized by VjOOQIC dUflnuUo , fcteii9 non numififto , v; jo. rft frkrly rfjjgioliem 
mta, non expnmo^ i Jim.-5^ t. ^-nffr IHvamvv] ^m^fiBiaq 9 
Tim. 3> 5v ^ • t^^iQfmq r^ '^tw mff&Aonem Dei in asejido 
TTit. 1, f6. Etiam iti boiuiti» f artem tf^i^ tifif antfiuav/tiJU 
' u, 12. i. 6. impietatem noliis inhaeEieiilera £j|pti8 nou exprir^ 
mere. — b) a^y. cotir^ Luc. 9, 23. (ubi edit vulg. <a7ri;^i^) 
iui ftitiorem nxm feqoi^ i. e. vitam ipcn amftre. — a Xim. 2, 
i3. apy. iavtov amorem , beutgnitatem fui^m non teqtxi, alius 
ciTe ac vere elL *^ Saepiu» non legitur. , . 

^Aq^tow, lov, TO, (dinllinutivtim^ab a^, aQvoQ agnus) 
^tgneliusj agniu, Jer. 11, 19. In N.T. de Jefu 4iciturfolum 
in Apoc. Joann. c. 5> 6. 8. la. iS.fi^ t. 16« y, i. 9. 10. ]4^ 17. 
12, 11. i3, 8^i4> 1. 4. 17, i4. 19, f. 9. ai>9. 2a.a3. i5, 3. 
92, 1. 3. *h|iud dnbie petita meti^pbora er Jef. 53^ 7. Iii 
i«vattgelio pro^ ^^lor legitor ifimg Jd. 1*^9. 36. «^ .«a opr^ 
irreii grex ch^ftianoi^nm^ femel babetiir Jo^ 2^> iS. uU^ 
lund pauci codd. babent xit nfofiata, quo voc. EvangeliA* 
«ap. lO) 1 fqq. ufua eft. Saepias no^ biibetur. 
' *^ifOTfhdm, a, £ oow, a^o, Urram colo. Bxb, Luc«.i7, 
7. i Cor. 9> 10. 

^'jdgotfoVfOVfTO, (ab apdoi oro) atdlrwn. Semel^uc^ 
g^ 62. intfi*-^ o^Tfor proverbinm, cuiMtfenlui eil; qui rem 
hicipit^ ef coeptam itemm delerit* V 

^jiqnUf^, iis,^^^ (ab a^fra$w iHpio) l) direptioj rar 
piendiactus; deiudepf (Kve : dir^ptio, quam aliquis patitor, 
tatf BeratibtWeinden> nbi etiam dmnmni verti poteft/ Hebn 
l#, 34. -^ 2) dlripUn^i capido, rapfUUa^, Luc. 1 1, 39. ^i^ 
\ov^v aqnafijg, five nf Mattfa. 23^25. legitur^ /6/f. ^{^Traj^tj^. 

''Agitaffiog^ «3, «> (verbale a perf. pafl*. verbi agnuim 
■ apio) ptopriei 4/i^qo^/d, rapicndi actat*, deinde rea rapti^ 
fagda. bie plurimi intelligunt PbiL 2, 6. in formula 01)% 
^nayiMKfiyi^limo vo unulaa i^s^, Hoti onpide ufu3 eft.^ nou 
iKde deuderavit Sed vixprobari pOterit baec explicatio. 
Ulem : nonpraedam, yi non merito capiendam^ efle cen* 
Kt JNexua ^im aptiflimus hic dfe videtur: Jefus quinunc t 
vtfatnr, vivitin cpnditione (fiopqpp Dei (gloria divina cf« 
Vft 9. io.)> banc conditionemi qua Deojpar eft (70 dvtuloa 
ifft») npn tanquam praed^ (ti et aftutiO capiendam oen- 
£Uf fed potiui iUo honore dignus fieri ftuduit eo, quod bu^ 
IaU vivens Deo oblequiam pfaeftitit (^eterum in N. T. 
ttdileiptur^ neoin V. T*, cum LXX. poftius voc. ipo aQnay^F^ 
lUaitatitur. . ^ 

^AqnaJ^i^, f. im$;, et dorice a|ai, rapio^ m coplo ei 

nujra* De beftiis Jo. 10, 12. be1>r. «iiv Gen. 27^ 33. Pf. 7^ 

2. be .bomitiibm: vi comprcJtendo ei aufero Jo. 6, i5. (Jii^ 

• dicai^ 21.) Act a3> 10. — 2) aufero t^i, flmpiiciter, omiC- 

(k n tiot^e capiendi f. oomprehendendi^ Matth. 1 3, 1 9. a(7ca(» Digitized by VjOOQ lC iorert ftMnen^ menti iiifitan^; ib^ H, \%JuL^i^^ t%v Bmir^ 
XiiQVjoo 'b'€oy, viol^t^ auferrey eripere horaiuibua. 3) oi-* 
r^ib. entruclen^ eptiahren^ Act 8, ^g. 2 Car,,i2, a. 4. i 
Theit 4^ 17. Apoc. iA»^-^$^<{<?^i^n(Off ^OK^fiby i- e. in coe»* 
,Iani.' — Sap. 4, li.^opTrftC* ^ TOvpiov e vita abripi, mori^ cll 
Hift.BeLetDrac.Terf. 38. 2 Reg. 2> 9, 11. Sir. 44, 16. 48, 
l4. 49, 9. 1 Uacc. 2, 58. — 4) agiiai. ix, et^iper^^ Jq. 10, 29* 
Jad. rert 2^. tx toZ ^i;(io$ apira{orr6tf ex igne eripientea^ cu« 
im provesbii renfaB eft : e periculo gravll^mo et imminei)^ 
eripere. c£t^ 1 Cor. 5, i5* .Amoa. 4, 11. Zacl^ 5, 2. Sir. Si^ 4. 
— SaepWnon lej^itur* . I . : . ; . ' 

tdQn^i^^ (Dtyog, 0, (jA fcj^otoi) rapax^ proprie de befliii^ 
(Gen.,49^ 27. MaUb! 7, i5.); de h.Qmii;]Libu8 rapftx^ aliit fu# 
Tel vi vel iuftdiis eripieiM; jLuc. 18, li. 1 Co^- 5, 10. u. 6^ 
10. -r Jluxoa apTrali tropicer hifidiojuM ^ ,oSj\% damnum 4nli*« 
iipfe paranS) liatth. 7^1^. * 

^4^k^?^y) oiro;/ fl^, (vod rerpondet heV- 11^*}?;, jRM 
^;fi^9 arrhabo^ fponlio firi^ et c^rta ^ Gen. 38, 17-^20.} 
1) arrKa, ijta» Angeld / 9r^od^o/ia ut HefycK ezplicat^ eti^ 
fponlitliam pignn3. a) pignM quodcanque. In N. T. ter le* 
gitur in {(frmnlAiovfai^^vi^i^afi, tov nveyiiato§ ayiaiJ, ^Cori^ 
], 22. 5, 5. £ph. ly i4."u1>i Tulgo exp|icant: qui fpiritun| 
lanctam eiusque dona nobis de;dit inpj^nus Ci^turae feliox^ 
tati^;^^ meliua aulei^ vertitar : in^ arrhan^i i e; felicitate jam 
tnmc per fpiritum in nobis eSecta (^om« 5^ 5. i4, 17. 8, ^5«! 
9 Tim. i,.j.) ilis in terriii jam iilibuimur fenfu f^turae feU-« 
^tatii. , r . ; " : 

A^^^diifoi, ov, 0, ^, (exa.priv» et^uirra),, confao) Hoi*. 
eonfufusy jiuliam Habena juluram. Semel Jo, ^^9, 23. lo^ 
fepfuuknijq., i^ 7. 4i pon tificjii^ fummi tunicam defcribens |>i^o4 
cpnOat, ait, ex daabus pfagulis, ut futuras habeat {&ine ia^ ' 
img dtui) in homeris tic laferibus^ fed.unicum eft vcfti^ 
meniom in lon^m undiqiie ciicumtextum^ qua collo indiii-^. 
tor aperturaiti habfins non obliqnam^ fed i^ longitudineiH 
dilciuam, a pectore usqtie ad itrterfcapi^um medi^'^ (^i^ 
«py to iuta(pQBfoii)i . . ^ 

'ASdriff S90g, 0| etu^^ef, to^ mas, rhaeculus. ApoCi 
i2, 5. i3: ^ 

Zi^Q^jOQ, oif, Of fl, (ex ei priv. et ^19$ dictns, diJ 
cendus) ^: qaod nunquani ^dictum e/l; 0t: qaod dicere noa 
licitumeft; et, quod dicere pudet , nefas; ei, quod tferbU 
ifxprihU noHpoieft, utiausfprechlich. In N. T. l^mel 2 Cor<- 
t2, 4. a^^fjra^ata, irclihaudiia, vel ore ndn efferendof^ 
lingua non.pronuntlanda fed mente iantum percipienda. 

"A^^aatog, ov^ 0, % (ex a priy. et ^ftivfyii$, firmo,. 
Iraleo) inpoUdus, infirmue^ corpore lahorane, iit^U^ i4^ i4./ 
Ilarc.6, 5. i3. 16, 18. iCojfii, 5o. Digitized by VjOOQ lC %fb J PS^ APT O 

^pC j «gro^, 0, ^, agnus, oPls^ i. q. «pijif quolf vide. 

\di(ref6icbiTrig,pVjb, (cx ^pir^f^ iwas et xofrii toncu- 
Bittis) mnhedus, vel qui cuiu mtitfcidis ^n^uufDit^ Idqnife 
a^masculu dd venerem iilicitam adhiberi patiiur. fi;s, i Cov. 
6, 9v^i Tkn. iy ib. ^ / ^ ^ .: ^" ^ '* ; 

^J^^oijr, eroi, o, neutr. uQtstv, tOj ww?tf, frmsiulns, Ropi. 
«, 27. Matth. 19, 4. Marc. 10, 6. .Lue. u, 33. Uai. 3^:/^; 

id^^tSjtiSg, S, 6, ArUrtiaSy nom. propr: olriicifrauli, 

Tiv3, 12. - . ^ - '■ :* '■ -*';■ ' 

' "jiQxtiti^, idag, et w^/-^, Dlank, Jovis ex Latoria fitia, 

AppUinis ferbr, Graecorum Rqmiiaorumque t)ea, ^uius 

^fjl^endidilfifnum templum Ephefi exAracthm/ ab lI«roftratp 

ibcenfniu, deinde magAificentiut inftauratdm, in. lotii Alia ce-i- 

, lebi^bahir. te^hir Act ig, 24 — 35. ' '- 

•l^Qxificav, ofog, 0, artemon, velnm majus, qoofl^a^ P°P* 
pimeft, atque Yenetis etiam ^r^inmi:^ aiidit, Pbll^x atltem do^ 
ilMa vbcat, ^ Braaihlieg^L Atii nHiius ttcte maiurh Vd an^ 
tennam fubintelligunt. Legitur Act. 127, 4o. ad quein locani 
♦id, interpt^tes., ,. 

Z4qvi, 'ady. temporis, 1) >w*m*> ytt/it, ipfh fioc iemport, 
Mttlh. 26, 58. J6. i5, 33. S7. 16, 3^. 9, 19. 26. Cal. 4, 20. 
I Petr. 1,^6. Apoc. 12, lO. 1 Cor. 16, 7. — inoda, fo cbeh, 
Matth. 9, i^. ^ Jdm rmne, jatit fchon, Jd. 16, 12. infrae^ 
finti, I Cor. 13;, 12. 1 Peir. i, ,8. — ^ a^* oJpa, liocqbdd efl 
itempus I Cor. 4, 11. — - ofr* it^tt, nunc iternm, Gai. 1, §; 
^ 2}'in orationis iuitio^ relpondet latiuor. Ja^ii %firo, Gal. 1-, 
IQ. 1 The fT. 3, 6. Ita etiam Matth. 3» i^- ttf^ff %Ti pro £^ 
i* Apc^, eodeirt fenftt pofitum eflVvidetur. — 5^ lciu «jrtf, ««- 
jn^ ad hoc tempus, Matth. 1 1, 12. Jo. 2, 10. 16, 24. I Con 
4, i3. 8, 7. i5, 6.>- adhue, Jo. $, 17. 1 Jo. sTj 9. — «^i 
Ibi^, nunc tis^e^dnm, 2 fhefl*. 2, 7. ^ 4) ovjc a^T4, nondum, 
hoc quidein tempbre no^, Jo. t3, 7« — 5^ «« a^W' «^ Aoc 
tempore Mntth. 23, 89. 26, 2g. 64.* Jo. 1, 52. — li refertur 
lid tempus iliturum, ideoque jridicat tempus firiac^e^s tah«. 
qnam praeleritum, verti poieft : antea, ut Jo. iS, i^. l4, 7*. * 

ligrtyiTVTjTOg, ou, 0, ^, (ex a^t» modo et y^ift/ro^ 
iia^ri) recehs geniius, mx>do nalus, uon nift 1 Pctr; a, a. dq 
uovjs chriftiaiib tropice legitijr. ' , ' 

'Agttog, iPv, 6, ^, per/ertu^, omniSus humeris atfolu* 
tus, vollendet; voilltommen. Senipl in N. T. 2 Tim. 3, i3«^ 
'■' yigtog, ov, 0, \)pani6, e fanna coctuSf Matlh. 4, 3. 4. 
7, 9. 12, 4. i >, 17. 19. i5, 34. 36. Marc. G, 4i. Jo. 21, 9. i5. 
Hebr. 9, 3. faepins. — 2) ut CDnS hebr. ciZrM^ qiUt^isj 'quo 
corpus aiitut, Matth. 6, 11. i5, 33. Marc. 6, 8. I^^. Luc. 1 1, 
3. J<^. 6, 5. 2 Gttr. 9, 10. alibi. — l^ro^ r^ rhttiav, . Matth, 
i5.,25. Maj-d. 7, 27, nutrimenta liberis deftinata. Inde aQxo^ 
ini&vitlu^* ini^tiuh, cibi delicali, exquiiiti, Dair. 10» S. Digitized by VjOOQ lC jfPTY—JFXE , 'i3i 

^Fairip. C<>^/V£eui. ^^y.Xp^ Sai. — ' l^ormulae (fayslf\ 
S^^f Luc, i4, 1, z5. ^iitQtor fa^Q-ieiv, MattBl i5, 2.' Marc. 

3, 20. 7, 5. noftria rGriptQhbns ex faebraismo (pnV SDiW'Gen. * 
43, 24. i $^ix. ao,.a4. Pi-ov. 23, 6, colL Sir. 3^4, 23. 2*,) 
t^iiepuIarC, eonuipori, cibjum capere. Jo. i3, 8. ,T^c>jfaiy 
|ijeT mQv a^fTOr, qui mecum coenaL Hinc: oqxqv (^aj^aKTra^ci s 
f «rog 2 Tlieir. 5, 8. ab a^^quo nutriri (2 Sam. 3, 7^/j q iuvi(af ' 
Sotog 2 Tbeir. 3, 12. rictMi ab ipfi^ fibi paratus; — n^Mqo^ 
tora^Qv coineifcre, Act. 20, 7. r-* 3) panie Jri Jacra coenk^ 
iMattb. i)6, i6. , Marc. l4, 2^.^ Luc. 22, 19. (et in formula 
Ai^uiXQV^wlM iCor. 
10, 16/17. 11, 23— 28. Huc ej peiti^et locua Jo. 6', 3 1—58. 
nbi Wiftt^ nuirimenlum ^aj)ernaturaJe et paylUeum;, quW i^ 
cprpore fiiii Dei animae pordgitur, iudi^t, <)^uare etiam cua^ 
pane c^^litus veniente, Mauuay comparatpr. . (Sap. .i£!,, 26* 
Pt 77, a8). Ui(^l%unt gi^id^m pierumque 4e,uv(tfiD|iento 
ftnirai , ut Sir. 1 5, 3* Ja4,, 2,1 ^ fq^. ; fed arjua et a(^u Chriiij, 
ut Tert 5i —56. panem i/lum ferYator ipfe ^xpljicat, de iu* 
ftitatipne doctoris nuncj^uam dic^ntMrf ^ i 

^Jfijvaiij^ t wjQf, ,0 jSfi^gfw;. a) i^wjji condiendi recipif 
Marc. ^ 60. l-iic. i4, 34. VjJ. 4^^7 q«*p4 W4- ^; n»etaplic^ 
rice: i^ivfuyo^ iiXa^k ColoiC^^ 67laie cpncUtu9> r i.,e. fuavis 
t faluber. ^ ; . 

'.^^ g^ ctia i , © , Arpliaxad, nopi propj^. i^d- J^lii ^cmj^ 
Lue. 3, 361. ipf. Cen. ,16. 2a..24., 11, 10. 12. 

.ui^j^ufjeA^oig, ou,.,a;, ,Cex a^<vf jprtncep& et u^Y^Mgj 
frincepeat^etorufn, prii^cepej^nler angeloa, qui etiam liicun- 
tur tt/jflo» ^oj 7f(>'<^awrj9V Cf 1. i?W, . quafi interiovis admilHo-^ 
iiis. Vid. fub voce ^yyiUio^ notata. In N. T. bis; Jud. verf. 9^ 
nbi Micbael, aiigielus, ita appeilatur, qui |)^. io> i3. 12, i^ 
iitf w iyovtmv, u^mr (i^ctg Q^^t^ dicitur , .«t 1 Th^ff. 

4, ^6. ubi idem videtur liibintelligendus elfe.^ Praeterea Ju- 
daeof etiam t7i^i^e<o> Rl^piiaieleni 4t Gabrielem arcbaiigelos ap- 
pertaffe c^onftat 

^AfXfdlQ^, a, OTy pri/cu9f petue, antiquus» Matth. 5, 
21. 27. 33. Luc. 9, i. 19. -«-'^^040^ xo<r/«o? a Petr. 2, 5. 
prifci, aii^ diluvium viventes. Apoc. 12, 9. (^coll. Gen. 3, I.) 
T" *-<^9 rjpeQ(iif o^. Act. i5, 7. ya/i» pridem, oiimi ix fJBve-» 
•SroQ. Act. i5, 21. a prifcie faecuUe, — «|p]^. fia^i|r^$ AcL 
aiy 16. veiejranus. — a Cor. 5, 17. Ta ce^ova quid fignifioet, 
incertum videtur; pkirimi: p^or vitiofitas, alii: pripr fta» 
tuendi ralio; aiii: pbfoleta fcL oecoiiomia moAiica. — Sap. 
^ 8. xu a^ala praetenta. , 

. ^^QxiXuoc^, ovy o, jirohetam, n6m. projpr. filii Herodis 
It Couftknebatur Tetrarcha Judaeae, Idnmaeae et Samariae^ 
po{l. nuvem vero ,aiiaos a Caefare Viennam AlLobrogum 4n 
«xilium miffcu eA, n^obiit. De^ed vid. Jofi:ph. ((^ui eiun > 

I a ^ . . 

Digitized by VjOOQ lC i3b APS^APTO 

^jQ^iAqvo^ 0, ^y ^xgnm, ovls^ i. q. Spijr ^uod* Vide. ' 

' ^A^tstfhkbixriq, ov, 6, (cx 3o^fc«f iwai ej xofTij^ toficii-- 

Bittis) vinhedus, vei qui cum ipktfciuis conCunititj Id urii ft 

a'timsculu dd venerem iilicitain adhiberi patiliir. h}%j i Co\\ 

6, 9* 1 Tim. iy ib. ' , ^^ *' " 

!J#^<Tijr, erp;f, o. neutr. uQdtv, tc(, matf, rriMsdutns: Roin. 
«, 27. Matth. 19, 4. Marc. 10, 6. Luc. u, 23. Gal: 3,^f8; ^ 

A^xtfiu^, a, 6, ArUmaSy noiu. propr. olritdi^ t^anli, 
TiV 3, 12. - • ' ^ - ■'■ . * _ ; ' '' ■ ' 

" "AQt^fti^, idog, et 109/^, Diafia, Jovis ex Latotia filia, 

AppUinis feror, Graecorum Rqniauorumque t)ea, ctlius 

^fjj^endidilfifnum teinplum EpheE exAmctfam/ ab if«r6ftrat9 

ibcenfniu, deinde inagnificentius tuftauratum, 4n. totnAlia qe^ 

^ lebrabahir. Lejiitur Act. ig, a4 — 35. ' ' ' '^^ 

*lfiQTifi0r, ofog, 0, artemon, veinm majus, quoff^a^pnp^ 

pim. eft, atque Yenetis etiam ArtimoH audit, PbUi^x ^iitem ^ 

ilMa vocat, ^das Braaihleg^L Atii nHiius l^cte Inaiurh Vd an-*- 

tennam fubintelligunt. Legittiir Act. 127, 46. ad quetn locnni 

%>id, interpt^tes., " ^ 

^AQXt,, 't^dy. tempori», 1) »t«»i*>ykf//i, ip/8 Koc iempore^ 
Mttlh. ^, 58. Jb. i5, 33. »7. 16, 3\. 9, 19. 26 Gal. 4, ao. 
I Petr. 1,^6. Apoc. la, 10. 1 Cor. i^, 7. — nwdxr, foebeh, 
, Matth. 9, i^. ^ jdm rMne, -jetit fclion, Jb. 16, 12. Inprae^ 
fenti, I Cor. i3V la. 1 Peir. 1, .3. — i\ UQXi wpa. lioc cjtidd eft 
itempus 1 Cor. 4, 11. — - ofr* ttv^ft, nunc iterumj Gal. i, ^i 
— 2)'in orationis iuitio- refpojtdet iatiuor. jdAi pero,' GaL v, 
IQ. 1 Theff. 3, 6. Ita etiam Matth. ^^ \b. Sixfiq uqxi pro £^ 
i» «t(pe^, eodem fenftt pofitum eflVvidetnr. — • ijtdig aQt(, i^- 
gti^ ad koc tempus, Matth. 11, 12. Jo. 2, 10. 16, 24. t Cor^ 
4, i3. 8, 7. i5, 6. — adhue, Jo. $, 17. 1 Jo. STj 9. — «pri 
Ibi^, nmic Us^ue ^um, 2 'fhelT. 2, 7.^ 4) oimSiQiu, noudum^ 
hoe quidem tempore no^, Jo. iS, 7* ""^ ^^ ^^^ ^'ti^ db hoe 
tempore Miitth. 23, 89. 26, 29. 64.' Jo. i, 52. — (i refeptur 
lid tempus iliturum, ideoque iridicai tempus firaele^is tan«> 
qnant praeierituni, verti pot^ft : cuUea, ut Jo. iS, i^. l4, 7« 

AQXiyirvriToq, ov, 0, ^, (ex o^t^ mod6 et fs^tvfjitbi 
uaMs) recehs geniius , mx>do nalui, uoji nift 1 Petr. a, at. dc 
novjs chriftiauis tropice iegitijr. * ' 

AQthog, lov, o, % perfeciue, omniStik numerie iabfolu* 
tUs, vollendet; voilltomnien. Semei in N. Ti i Tim. 3, i3. 
" *AQtog, OV) 0, ijpanis, e Jarina coctus,- Matth. 4,3.4. 
7, 9. 12, 4. i >, 17. 19. i5, 34. 36. Marc. &, ki, Jo. 21, 9. i3. 
Hebi*. 9, '3. faepins. — 2) nt CDnS hebr, cibns qiUt^is, 'quo 
corpus aiitur, Matth. 6, 11. i5, 33. Marc. 6, 8. i^^. Luc. 11, 
3. Jo. 6, 5. 2 G^r. 9, 10. aiibi. — 'AQxog x^ xixftav, . Matth, 
i5.,26. MarC. 7, 27. nutrimenta liberis deftinata. iiide itQxog 
im&viuu^s. ini^liuh, cibi deiicali^ exquiiiti, Daur. lo^ S. Digitized by VjOOQ lC 4 P TT — JtF XE ^^ .i3i 

«tFaDrip. Cod. Pfeud. V.JT. T» jpV SaiV— ' foTmultie ifay$lf^ 

o^^y Luc, i4, 1, z5. tiuQ^oy fa-Q-isii^,. MattH. i5, 2/ Maic. 

3y 20. 7y 5. noftris rcriptQribas e^ hebraiii^o (pr^iS S:>H'Gen. ' 

43, 2^.. 1 $am. ao,.34. Pi-ov. aiS, 6. colL Sir. 3^i, Js. a*.) 

£^t: epularC, eonui^ari, cibum caoere. Jo. i3, 8. .T^cijfoiy 

^ti iuov oQ^f, qui mecum coenat. i^injc: a^xiyv q^aytlv.nat^i , 

jiros 2 'fheir. 5, 8. ab aU^uo nutriri (2 Sam. 9, 7,>j tavimf ' 

StQetog 2 TheJir. 3, 12. rictMi ab fpfi^ fibi paratus; — nXaqo^ 

toragxot coineilcre, Act. 20, 7. ? — 5) piinie injacra coen^ 

l^attb. iad, a6. Marc. ^4, 2^. Luc. 22, 19. (et in, formula 

nka^maor ^Of Luc. ^4,5,^. ,Act. 2^ 4^2. 4^.,2b,'7.* ix.) 1 Cor. 

10, 16^' 17. 11, 25— 28. Huc ef peitinet loc^a io. G, 3i— 58u 

ubi o^tQ^ tiiiirunentum !tiij)ernaturaje et paylUeam;, quo.d i^ 

cprpore fiiii Dei animac por^gitur, indi^t, <)^aare etiam ciiii^ 

pane cbelidi^ veniqnte, Mauujii comparatpr. YSap. ,i£!, 26^ 

PL 77, ab). Uitelligunt gi^id^m pieiiunque de^u^t^ii^ento 

aniiiii ,^ ut Sir. 1 5, 3. 24^, 2^1 ^ fuij. ; fed alfAa et awfiu Ciiriiki^ 

ut verC 5i —56. panem lilum ieivator ipfe ^xpl^vat, de lu* 

ftitutipne doctoriB nunquam ^ic^ntvr, 
yj ■/ ' p J- .\ '-i:-i#Jr ' '_v 

Marc. I 
nce: ^ 

t fa|ul&r. ^ ^ j . , 

'-^^ ^ o^a 3,0, Jrfliaxffi, nopi piropi;. 1^4. ^fiiii Scn^ 
Luc 3, 36. jpf. Cen.,ib,^2:;jL^24., it, lo, 12. ^ ^ ^ J _ 

'frincepe^atigetorufn, princepsj^nler angeloa, qui etiain Jicun- 
tur a/jr^Zo* loS 7f(><^attiarou ffl. j?w, quafi interio^us admiflloj* 
ius. Vid. fub voce ^yy^og notata. In N. iT. bis; Jud. Vfiif. 9, 
nbi Micliael, augeius, ita qppeilatur, qni |)an. 10, i3. 12, 1, 
l^ rurf eMj^yTcoF, liffimv (ifyag (*>^n) dicitur , ict 1 Tb^ir. 
4, ^6. ubt idein videtur ijibinteiiigendus elfe., Praeterca Ju- 
daeof etiam t/rielemi RapKaCi^j^lGabrieiemarciiaugeioa ap« 
penaiTc Qg#iftat 

^Af*xpilpgp a, otf prifcuf^ petue, antiquus. . Matth. 5, 
21. 27. 33. Luc. 9, i, 19. -V- '^^(MOff xo<r/Ao$ a Petr. 2, 5. 
prifci, aiite diluvium viventea. Apoc 12, 9. (coli. Gen. 3, I.) 
— ^Atf f)(UQ(i9 agX' Act. i5, 7. yn/i» pridem, olim; ix f^ve^» 
«vaoy. Act. i5, 21. a prifcie faeculie, — ojp^. ^a^i|Y^$ AcL 
2I9 lo.feie^anue. — a Cor. 5, 17. ja if^aia quid fignifioet, 
incertnm videtur ; plurimi : p^or vitiofitat ; alii : pripr fta- 
tuendi ratio ; aiii: obfoieta fcL oecoiiomis moDiica. — Sap. 
^ 8.- Ta uQj^aia praeterita. 
. ^Agiiiapq, ovy o, jirohetau», n6m. propr. filii Herodia 
Mi, Couiittaebatur Tetrarcha Judaeac, Idnmaeac ct Samariiae^ 
pojl i^uvcm Vero.annoft a Caefaro Tiennam Aliobrogum in 
exiiium miifoa cA, i^obiit De^co vid. Jbf^U. (j^vd csun Digitized by VjOOQ lC Act. 10, ii.;et6.ii, S. teafra^tff a^ai^ qurtutfr extf emiUu^^ 
^bi.qua& incipit. HebV. a, 5. ^{>y^r A^a^. irtilia eepit.c, 7, 5'. 
, * — In formulis «^ijrflv Adj^'ii\nebr^^^ i!i. ao^ri i^{ik(iQt&^ 
ihdig c. 5, i4. a(ij[f| piffive eft acclpieiicJurt : X6]rfa> ^tA-o^iri^ 
l|iT?bu5 iriiti^'wi eft fftctiini , ^uiie J)rima acccpifti*;** Siniilit^ 
Hcbr: 6, X. iiycK? T^q %?c:' ^ ^ltiterdtim igitiit py^fcnii* c$ 
ireitetitiattt,-pr*/fM^, quo initjutetsftfkctuni, '€oi6fr. !, 18. 
Apcie. ii,6. M, i5. (et i, 8. in pflaV trtlg./ihiy^^^i^^^^^ 
bin'i|!tittttm T(6cit. Certe o^^ ^riticipit^ni efficleiis ^ghi 
WRp. ib, i4. 1^6^*!!^: — ' *-^iPX^ cQn/iint^tum cum praepofUlont^ 
twtBe ilfitic^nlWsjgcneria, vel inSefinito teruin omniolto; 
<v^l definiti^ i^dcuiusdam certo toiiiporit ijpatio citctimrcri^ 

£" tke dicitflt*. ' a) dir &^^ taSlr » «fMS J , igi tilr eft' ; a reruM inkio^, 
tatth. 8, 44. 19, 4. B. 1 J<y. 2j;i3. 1^4* 3, 8. «ti^ ^''ei *^'<^i*^ 
.tnddewff, litMktriftr-ti^,^!. JBara. tb, 6. i5, f^rttctr. ^ 
♦. legitut ; ^ *l4b initjo vi^ Jfeftiif 1 muiieri^ eicka lut. 1, ^. 
Jo. i5, 27;' 1 'J^.^^, 1. 2, 7. -^ ab' iiiitio wangeUi, pmdicati 
a Thcff,.2,.i3. 1 Jo. 2,a4. 3, 11, 2 Jo.5^6. Act.26,4. — 
hyUf %i3 inrittto ifiitfo, ))^^ 1. 2. (h-^Kni eeri. 1,1:) 
— ininitio apoftoliE^us; Act.' 1 i, i4,*^ evaiigeiS^ ^liiL 4, l5. 
c»5) i| «pjtf/i^tS-jso ; >b initib fcl. mtoe^ff #0. 6, €4. i«^4. d> 
acaT^ a^;^ag iii vWum initio, Hebr^ i, 10. Pf. 102, a5 (^nH 
iD^jsS; — e) detMi^ueri^V «C^^f, ^c Geft. 45, 18. afa. O». 
6, I. nebr. h^n^tA, ^A/in{ir/9,' rerpondet, tt j^rbfi^tiii quo^e 
t&ftatiin ab inUia, in iniiid', remel tahtum ih N. T. habetuty 

ab initio dixi idein', (fcl. poptobr/dii^pnlfa}, ^^d' etram Vo*- 
bis'nnnc dico. — 2) quod )mte6?'*fiico konoria pofituili eft: 
principatusy Luc. 20, *20. 1 Cor. i5, 24. Eph. i/ii. ^Cpiofli 
n, 10. Jud. verf. 6. iibi &Qfi] eft^uliius' prihcipii) *iyq1^ftas iu 
nea creatas, quibus^ angeii pr^efixi putafarantur (vid. '^J^ffl^^yi 
Judaei enim ftbtuebant, vngelos quosdani, duce diabdlo> li^ti- 
nera demandata deferuifte/et iliiojto amore profeqiiutoB efle 
riiiilieres hominuhi. cf. Gen. 6, 2. et ibi LXX. interprete». 
Jq/eph. Antiq. l, 3. Fabriic. €od. Pfedd. V. T. % p. iSi^. 179. 
fqq. — Deindeabftractum pro conci^to: magiftrtaus, prln^ 
cipes in bis tetris^ -Luc. 12, 1 1 . Rom. 8^ 38: Eph. 6> i 2^ ColoIT.' 
^, 16. Tit.3, 1. principes in regno^ fpirituam Eph. 3, I^. Coloflt 
i, i5. Sic Tae^iiflibie apnd L7CX. (pro hebt*. e^M'*t)'caput^ 
dux, priucet)if, tiec non apud profanba ' 

Vi^X^y^ff^ ^^ ^> (^^ ^W^^* ^^ duco) l) qui ^ripios 
ducit^ dux, ^raef€ctu$, itL 3^6. 2 CiLron.23, 14. &(ij^tff6g Tn^ Digitized by VjOOQ lC i5. agxnrp^ »fff £m^> «'li «W advit^m dao|t,) yi^je aeternae 
^ft iiucM>r. ,, ^jwl^ef Act..5,5i. U^bt. 51, ,15. ^^^ a, colL 
Mi9\..^i>,>r-^¥^cc.9,^^. /j^,.^,. . / - ^ .. ( . • . \ -' . '; 

cims. .^S^^^ct. 4, ^.in:^ivwg c?^jft€^.. 1. ib, ^^ |r^«f. rafy «pi 
JWe*W ej^ iMii|ia,p6niific^ i.,e. cuia^ «uctor^ mwiere ponr 
ti^atu« oriifli fuerajit. ... -.,,., 

F^¥if^*f jet^am /profanif ijfiuti^, J^eb^raei^ 4icebat«r ^ni' ^ 
Sn^n Lev. 4, 3. f uc. aa, Sio. Matth, a6, 3. 5;. ajibi fi^epjii. 
Teinpo?ji))«Jt Jefa Caefarff fo^ebjint pput^ifide^ crafure, ita, v^rq, 
ntpontifex non per omnem viiammpnus gererety ut c^ini 
»^9s iuerat,fe^ ^ntum ad tejippq*, interddm iu un^m anuum eii^ 
£cjretur. Jo. i,i, 49. coJU^ Jpffp^ A^^i^. i5,-3. i, Quumiqui 
pontifiQes fa#i:»iit, noip^n.^uoftPPa^w^Vrt^reiia^rent, iae« 
piui in,N.,T. commemorautur 4q^$|2^ ppntifex fummu3 et 
viri pont^^^, Luc. 3, a. Joj^iaj id.^H, 47. Ubi autem a^. 

noniiuantui* , /tqtum Syiie^rinm jmagnum , per pa^tes defcri- 
ptvim, inUiliigendume^, .^tdefinirinequit, utrum liic ap^ 
Xug^ti&nt, viri,,. q^oi pon^lfqatimii geflerant, aX.potius pr^^e- 
tectior^inum facerdotum,. jqui ^ C|^ron. 24,6. ACl^on. 36^ 
l4. ^<imtw^\Ufime^T^ mEftgpprK fml^itov. Watth. 16, ai. 
a6, 3. % p7j.i. 6^ 9^ 621. ,^^aj;9, i4, 10. 53. 55. i5, i. Luc. 
9, aa. 19, 47.;»q,.i. 19. Jo, lar >o. 18, 35-- 19, 6.. Act 5, a4. 
9> J^- a6,^4rOMj^_^opi"»-— lu ^ypiftpla ad Hebr. c. a, ij^ 5, 
5-»j^i ?ft»^?^^ VJt^ padBm Ca^^a» pomparatur cum pontifice 
JodaeQrui?ji ci flgjwjp, i^ppeJCtatui;, qu^tenp^ feipfe prp peccatis 
bominum peofaon^c^ lopo ol^tu^t. Gommjejuoratnr qi^oque 
. ^M^^9ffin^t\ifog^ ,^*. («X 4(»;fo^ pyinceps et ^jyupifpf 
paftox; paHor primarms,, v^l : ^priuf^fps p^orum^ u e. d^cio^ 
nm, "ftXfui^imusj^riPtfeciips^rex De utro- 

^ue emiii;^( P<4fW^ ^^ piraflj^io f omtty metaph. dicitur. Se« ' 

^»/«t^^-i---- . '. .^, '., .,.-, ,.„., .,,. ^ 

. -^W^V^^^^j» ^y <>> -^^^iP^» i"<>P^ propr. Chriftiaiii, 
9U Coluit. 4, 17,. fJ41epi.^^xpmi^cmor^^^ 

Lu^. ty ^^}') fync^ogo^ firtiefi^p^yifioder Plu-^ 

xcs eraji^ i)i.epi us, eorumque j^jBi^m fuit, ut quidiiam ct pcr 
^uosnam ^pccrctnr, .deiinireB^t di^c^ipUnacqae ^ciefi^fticae 
«onfulercint. ^ Ci^imrmorantur Matth. gj 18; Marc .5, aa. 35. 
36.38,. ta«?,^,49,75, U^ K^:i\xi. 48,6. 17. etrurin^ 
go dc fyuag«ga vetcrc, lib. 3, c« n*^ Digitized by VjOOQ lC i34 AT XI^ ATX St 

■ ;. ' • "- '' '' 

l^Qxi^iintwfy ofOQf o, (ex amoq et timvf fab«r) f«}>rd^ 
Yam praefectus, archUeetuSy iMfdlfitKs ekAnTetidis praopofi* 
tut. Semel i C«V; 3, i'6. colL Jef; 3/^* ^ ' ^ ^ ;. 

^Aq 3( I % 8 i ei ? ij ff , 0«, o; ' fe e.' a^otr tSv x^iifafiaVf^ndblicii-f 
nuSy portitorum praefectut, qiii yecti^alia per miiiiilror fu^ 
ptt pore^oresy ^ltigebat.' Serbel Jitic, ^i 9, a. ^ ' > 

' !^(r;rn:p(»irraffi ow, 6, (ek o^oc praef^ttis' ct Tpfieib*' 
Tog co^ntkCulumyy atchitriciinUSy ^i^Latinis cahuivii ynagi^ 
BeTy arhiier coenas, GraecM oi;/(»irro<jia^og^ SdmiHg, (nr^ceti}-' 
yoc convivii dicebatur, et a Sirac. 35, 1.' im)i(^ri'OC appeiJa- 
tur, cuius quidem officb erat, ut tconviriutH adipi^niirety con-r 
vivis loca confignarct et cibi pbtusque curam gereVet; Judnei, 
in exflio honc morem cognoviflfer et fuum fociiTe videhtur. 
Commetnoratur Jo. 3, 8* -9* ^ 

*AQXfa, f S», proprie in C^pite agmin» fum, agmen 
dnco; praefiim (Gen. 1, iS, Pf.. 6^,25 — 3y^)y dofntnor, ifn^ 
paro. BiB, Mai*c. io, 42. Hom. i5, ta. — Med^ JgjfojMcu f. 
ioffdt, Iniiinnhfacio, incipTo: 'Conjnngituf in N. T. maximer 
cnrti infinitivo aliuaverbi,^ Miitth. 4, i/. 18^ af4. Xtic 9, 12.; 
rAepifTime; rariua cnm genitiVo rei^ nt tuc. 3, 23.v Act. i, 1. 
Ubi' infinitivo jungitnr haud raro fere fuperfiuum eA, nt 
Matth. 11,7. <^9^o 7jfj€(f i. e. SU^^ c 11,20. 16, 22. 24, 49I 
Marb: 6, 2. Lub. i3, 25. et alibf paffim. fequent^ alto eA: ini-^ 
tium facerit vel 06 aliquo loco, Lttc. 24, 27, 23, 5. vel ci«ii 
aliqua te, i i^etr. 4, 1 7. Act 8, 35. d^|c^fO$ anh T^^oaqp^ 
Toi^^, 'hoc v^ticinio tanqtipm principio iJut. — !^oii€9^ 
ityjvtQMM. Luc. 3, 23. ti^gefimnm ageni aluium. Z^^aiieioi^ 
Malth. i4, 3(3. quum in eo efle^ ut*,<;oI], Luc.i^i,^2&. — !i|p-' 
|n^€foV partieipium nentr. quod imperfonalil^r/Aimitui'; Liie, 
34,47. Act 10,37. eft: iniiiu^nif&cienl^o/ tinki^f^ \ 

*'Aqxw9 , ovtog, o,Yproprie p^irtScip. ab cmoi apminor,- 
nnde iiQxovnd, domina^ faepiua apnd LXa.V*i) aortHni^m ex-^ 
ercens, iMperhns, iomitiiis, praifsdHu, helit. nSi^, V*^? ^^l^. 
in LXX. verfione refpondent. Apoo« 1, 5. a^mfv tSh fiaoAibsf," 
rex regi^. Mrfttl(:*20, 25. Act 4, 26. MoiW A^tl 7;3i. di- 
citur a^wv populi, dux, imperatory LuC 8, 4i. uq^: ti}^ iruro* 
ya)/^5> p^aefecto* fynAg. Luc. 23^ 5. Act 7;^7'.jS5. — Matth. 
Qy 3i. 12, 24. Mar^. 3, 23. Luc. i 1; 13. ti^xo^xSAidipovlwr^' 
praefectuf daemonunij, Sa^n, Idem dicitur 'S^n[ikiy'Tot x({o--^ 
^ou toi!tou Ja 12, 3i. i4, 3& 16, n. i. e..,qar %ominjbns. a 
Peo averfift et idololatrid d6iimiatury^et'^m £ph/ia/'2. ^^^;^ 
. TtJ? i^viriag Tou oiQOg prinScepit, dominoa fpik^ituuoi in aere 
(inferiore) verrantium, i. e. 4l^t^onum dicitur,- Qmnes er-- 
rores, potiiBniilm idololafrfarfifcdAeosadiabelodeWVaire, iio- 
tum eil, qnare in Teft. XU. patr. faepius dicitifr h iimwv trjg* 
^Xdrtig, irt^&ia , JalfhyBg V^ 'nUv^g. JFabric^ C. W. Y 1. 1/ 
p. 534.fqtf. tfii. 6j5. 6afa; -— '2) iiuim eft n6imin liani^ris;^ Digitized by VjOOQIC *^^t?f-' ^'^'*H«i^ »'» Ao^o?^^ «u| comiHilit au- 

clbntas eiyoiainiuni in aJiosi et Ixc a) eft: procer, Mattli. o, 
iS/. 23. CaHVM^rc. 5? ^^•^^«"'«Wov dfciturjl, Lnc, 18,18. 
~ ^itft^ ^y^^ ^p*<Ta/on? (pon^ra0/ec^us tei) proctir e ^hari- 
fa?i*i— ttttjfWyTwv/^^i/^fJH^^ 3, 1. Ufi\iae prooerfbus Ju-t. 
daeo^um; Jo^ 12, 42. et in .cbmpeUat^one Act 4, 84 — b; uo- 
men )i%jaori^^i\m Judlcufii i\i furo fedenfiuni, Luc. la, 58. 
Act.^i4j9-. Roni- *3, 3. — <j) ap^)eUatio ajjeffp^rum in Sfyne^\ 
driom^^no et proceri^m Hl^roJhlymUanort^nh m uniuer/u/Jd. 
Luc. 25, i3. 35. 24, 20. Jo. 7, ^6. 4H. Act. 3, 17. 4, 5. 13,07. 
^4, 5. 1 Cor. 2, 6. 8. qiio^ eiiam Jofpplius Ani;iq. Judi 20,1.2. 
agxotirtg U(foaoUHmn' appellat eoll; Neh, 4, «. i3. 5, 7. 
(bebr. ciiio , inagaatea, priiicij^es). — baepius iii K T. non, 
habelui:. 

Ve"Kff» 1?>fff »P» ^m^^ qdoranytnlum, (LXX. bebr. 
C3<»>). .(?uat^r, Marc. «6^ 1,^ Luc. 23s ^* a4^ ». Jo. 19, i4.. 

^jlaa^ o, --*#/a; nomw propr. regi» Judae. Mattb. 1,7.8. 
cf. I Reg. i5. 2 Chron. i4— 1^. 

^^tiriil^vtog, ois 0$ tf^ (e* a priv. et irailfu» agito) in^ 
conen^i^, i/rtm0ia9, Attoh.^X' — iropicfiz^fiabihe, /irmus, 
fmn^mmioUehrfus, H^^br. la, 281 

"AffffixsTo^lpv, i\ % (e5c a et ir/ftW/i» exftingno) qut 
non exilinffui^ur, ^i eiftfalgui non poteft; pereniUs. In N. 
T. non tfitffe ignc gehen^ttaci, Mkttb. 3, 12. Mirc. 9, 43. 45; 
Lu(j. 5,17. (Maith. 18, %:nvQ aUnwv. Vid. ^iwow^.) \ 

'•/ff*^€4«, '«g, ^^.(ab^g^^^uod ex a priv.et ac/fa» 
Deoa tini^o, coIo)..tribuitur propiie ei, qui dm^iig eti, i^ e. 
numen non veneratur,. non tiinjBt , ergp 1) irrei^renlia DeL 
2 Tiin. 2. i^. Ini TtXtlox aaffiuag. ttqw. oi*efcunt indiet irre-^ 
vereiiGa Pei. LXX. ]W inlblentii^, beut i$,^2, ut etiam' 
^^}t^' L^rl^' ct<Tfi^*Ji' J^e^ndet verbo vt^* — • a) tribuitur 
^y^^*if%^P^^ra npn c^lit, et fi^nitLCAiidnlplairiam eiua< 
fjae vitia. . Sic Rom. 1, i^. co^l. verf. ao— 23. '— 5)impi^ 
^^<^ 9^«^ InagenJo Cernitur; Rom. 1 1, a6. tit a, 12. Jud. • 
vcrr*i5.'i8. $depiiia nonlegrtur. 

t.}^if.^^ff^^^ *?' ^- ''2<^'*V C^ " ^taiS^, vid.*-^a//Jfto) nu-. 
™«n,>^,veneroi^ — impie ofio. 4u, 2 Petr. 2, 6. Jud;' ^ 
Terl. p.^ '. ■ \ , ■ , ■ . •■ 

' ^yi^f^iigf (yfid.^^^i^ia') i') Deum non ii/nens., Dek 
conUi^^qr, i tim: 1, 9.^1 PeW. 4, 18. ubi a)) «^aprcuA*? ita^ 
diftingni jy^teft ul caijfti ab effectu. Quare etiam Judas verf. 
i\dixjtaiiaQr}aXovgou^^^ peccantes. In' 

fj^ciaJud. ;verf. 4. fiaf/?jj^ dioitur,' guiDeum, ut Chriflus ' 
eSni manifeitavit, contemnit^ fidem cliriftianam deferit. 2) \ 
i^npUffgen^ ^ P^,- 2j 5. 3,7. ^ud* yerf. j5. B)ptceaior Digitized by VjOOQIC 4tiAteiitili;p«ce&b9b cnlpam fibi conlraxit, reuij jpuMfn4i/^* 
Rom. 4, 5. 5^ 6, S^^ini non extat, ' , W 

^Aaiky Bia, tt^, fl, defcfendit aji «cydlyijg, proprie : giii 
niiQTas ell in aliqak ie, teri]Cimds excedit, linde, ut noftrniiL 
^iafchweifend^ adyaria^ riQ», potilfiiilum Cilpiditatet ti^ana^' 
latuni , indlcat )i'dn(infein frcna* albiiciente^t ^^^! a<r«itvafli ' 
(ut etiam noftrom AusfchWeifunj^^ eft .^u^evis efljrepa libido^ 
lafcivia^ petulantia, impac(enLia, omnesque aniui iqo*' 
ttfs, qui vel in fe yel in agendo jiiftos excedu^t limites.; 
EIE^ igitur ei^ ne^u deflniend)im , cj^uo modo in £ngulis locif 
Terti d^beatp £i|b igHur videtut a) in/blenlidy inimuloM 
j((Jeberniuth), quae alios laedit, Marc^, ia^ ut etiaifl liabeN- 
tur S Macc. <3, 26. b) facinora in/oifnliae et indbmilae Ubi^ 
dinis, 3 Peir. 2, 3. (lU) tcxtu Griesb. pro inoiXBlaig), uC appa- 
retever£ 10 — 13. c) lihidQ venereay Vdla^tA illibita, Rom, 
.i3l, i3.' ti Cor» la, 21, Gal. 5, 19.* 2 Petr. 2, 7. 18. coll. Sap/ 
j4, af). — In locis Epb. 4, 19. t Petr. 4, S. Jtkd. verf. 4 la-i 
titis patere H infuIenUam , iniquitatem e^ laCciviam qualem^ 
canque indicare videtur. Saepius^noa legitur. ,. * 

V^^."<>^^ ^^f ^> ^f (®^ « prit* et a^, fignumi. nota) 

\yr^Qnfignalus'i v. c^. argentum Jol^ 49i 11. 2) non (ignAtaSi 

^gno non dignofcendus, Geq. Zq^ 42^^/^-^' 3) metap)L( j^49^)&^ 

li$, ohjpurusy Act. 21, Sg. coU. 5 Macc. J,. i4v, ^odemmodo 

' no^rum, ausgezeichnet, m^taphoriba yfiurpatur. i» , . 

'^crri 9 , 0, -^r* t^oin. propr. ^decl« filii Jacobi o^t^vj. 
J-uc. 2, 36. Apoc. 7/6. coll, jpen* 39, i3. irfum, 26, ^4, 

^Jd&ivBta/dai, 4ii (jBih ad^fiWi^quod vid.)^ 1) imbe^ 
eilHlaSj inflrmilas cqrporis, qua d<^ftituiinur ufu membri illi- 
cuius aut plurium^ Luc, 8, 2. ij, 11.12.* Jo. 5^ 5. — jqnaeviii 
uorporis in%mit;as, Maith. 8, 17. Luc. 6, x5. 1 'fipk, ^, 23. 
mm, morhu^,Jo.'iif 4.' Act.'28, 9. — ^* 2y'ad'ftatura e^temaiii 
tt^^uslatuin : qff32ciio\ oalarnitaSj 1 Coh^, 8. 2 Cor. li, 3o, 
12, 5. 9. 10. 11,34. fortalTe etiam Gal* 4, i3. nifihic eft doxv 
poris aglictio. — 3)'ad aniniutti translatura: infirmiias animij^ 
i e. intellectus et voluntatifl^ Roi^. 6, 19. p-epidaiio, animi 
i/ejectio H.on^. ^, ^6. r*r 4) ad totam hoipinis conditionein 
traU^Iatum : injfr/iiitas^ imperfectio ^mnino. 1 Cor. i^, 43, 
^•Cor. i3, 4. Hebr, 4, i5. 5; 2. 7, 28. Sacpias non haWjMirr' 

^j4q&evita, S, f. ijaoi, i) infirmuefuu^ corppr^, ]o:5^ 
5. 7. aeffroio Jrfattt, 10, 8. 25, 35. Marc, 6^ 56. tuc 4> 4o. 
|r(Sffi)i da^£r^'<u^ nlorbo labprC; e; 7, 10, 9, 2. Jo, 4, 46. 1 1, | — 6, 
Act, 9, 37, l^, i^. phil. 2, 26, 27. ii Tiro. 4, »0, Jac.j, i4^ 
r^ ^; ad Aatum ^xten;um translatum: qfflictignp^ paiiot^ 
4icitur Pftulb pQtilG^um de afilictiopibus rclijipTUi caufa| ^ 
Co^ u, 29, 1% ;o, vm&Bfs^tflv mi, «Uicuiu^ ciialii ^iclip^ Digitized by VjOOQ lC aedpi6|i<3aiii cfle, vid. y«rf. aS. ftiq. ei aaJpwtr 61^«»«^^ 
Cqi*. ij, 5.':aiIIictionei alicui iihmittere. Alii in f rlbri loco ^^ 
iniUnipjr elTe judioib/ineptus elle,' et in polteriori: imHeciJr; 
lem t^ exhibere, y— D*e crpilyos /efl : .>^f o ,' Act, i6/3^.* victu* 
delHtuiy ut Judic. 6, i5. a Sam. 5, i. Pliapor^ aaS^e^fi^a^-x, 

i^eniv tn nhtE^ Rom. 
fehru:' iacile tcrupulb 

1 Cor.S.^i %ii, inifi^fiifig ia&£wv^a conieicnlia^ 4^ae refu 
pulis facile tnrl^tuf */ eliam paflive: C]t4't)prpj^tilus injicil,nr||^ 
Bom. 1^,91. 1 Cor. 8, ,11. -;-».4)*oramno; ^umvqleo ad ejf^^ 
Jlciendumf imparfum, Rom. o, S. Iv o) M^^iiif^ ciii i^npar fuit. y 
- . 14 o^^ Vfifia, T09, TO^ (verbale ab tpdlivrilJ^(*i) infirmfta^, 
^dmentcra^tianslatum:^ Ta'«<yi?^^ 1. cj^ ea. 

quae c, 1$. praecedont (virf. io&^itu) fiint : fcru^uli co^- j 
fi^ientiae ^x judicii imbecillitate orti. * 

^. ^Aod-fVfi s, toc, Oku^, 0^*^, pamparat/ari^fif-cVfq^fipo^? (ex^ 
« priv. el i^«yo^'rbDur7 cii* r6bur'deiefiy ' m/irmus^ et qui- 
dcra 1) i^^ione^r^or/^^^v.^ c. mnlieres i^eti-l 3| 7- •— inde : 
aegrciuM^ ptfirmf^j MattBl ^^, Sg. 43. 44i.,tuc. lo^ gj. Ac^.l 
4r 9- 5^/1 5. 16. 1 Cbf , 1 1, ^t). — a) ratione lortis ^^xternae/ 
^^^H^h nz^/ZfW auclori^aU9^\ invqlidus^, a Co^. 10, 10. poU. 
8ap. a,' ij.' — ^fffHci(ii$. .1 tpr,. 4, io.^cbnT verf. ii. (j-^X. 
^ebr. V}., tofi^^ij», •i^lJalBjctus). Rbm.' S^, 6. ^yrf^v ^/nwv atf^s- 
r^ ft^f cifP3^ ea*ei;pns ^|5icti.,^ mifA-i j alii : infirmi virtule,^, 
IjeCrCalprp?^^— 3) r^o|i^ animiV^i^^ coiifcie^nlia^ qnimo,f^ 
(iii turh^tiur, I Cor, 8, ip. 9,' f*?- ^irHifffiitg fiad-evijf ftwxa,. 
^nae iacile turbatfir,, 1 CoiV 8j 7/ yi^. ^AQ&j^iioh; 4) compara«> i 
titre: ' intff^iii^s a4 almni4 e^if ndum , imp<fr rei^ i Cor. 1,^' 
35^37. cbjl. Sojpf i3, ^f. — |iq<Tg^ «(^^ar^^jfcfrp Alatt|i.. at),^ 
4i, Ifax;^!. |4, ^,.aa(t| <^ft inypai: volpnta^fpintn^ invalida^* 
^.obfeq^^duqi^ yplunt^ti i^elipri, V inuliUjt, giuhileflw. 
dt, yei non fati^ pTaeflatl i Cbr. la, aa. Oar 4','f)ii Hebr. ^,*^ 
1$, -^ j Tlieff. 5^ f 4| inVw T«r fide, ve| oi)4t;is, Yel vale-^ 
tb^neV ^^epius non leffitur,\ , ' \ . r . 

\Zdaia»y ,a9,.ij% ^^jJ/Ki.' No^nsfbriptbi^iWs^ 
pjnrs j^^a^^^f^ae j^/^ "^^^^, idicitur et inpra Pbutum £uxi*^^ 
nam '^i^ ipiir^ Cypria^iiitcrjacet. , Ac^.^ |^ 26- ,?7* ^7» 2.| 
^m/ 16, 5. nbi 'Jifoifl^^^Oriesb/.pro'^^;^^^^^ eft in^edit. ^ 

yiilg., ^ Saepins.^nteih i/a/^ payten\ ppiip^cm \^ae minyrM * 
iad^cjijL videUcet «/iimM^ ' ci^ius metropplis Eplicfnq fnit^ etr 
it^^^ci^ 9i^cipicn4Qm ^ft Act> ^, 9' ^^ 9- \^ »Q- ^2. 16, Q. 2p,|j 
4*. 16. i8.ai, 27. a4, 19. 1 Cor. 16, 19,. ^ Cor. 1^8. 1 Petr.^ 

•^afaf Q6| 0V| p, '^i^ni^i #f -^a minQfiofiunifus.^ 

' %f <rf f»^i^tf j OVj «9 (#x*:Aisetartogpx4efeclus) /jroeV Digitized by VjOOQ lC 4tiAtehtil(.p«ce&bcfo cnlpam fibi conlraxit, r€uii fUHiwhuf, 
Rom. 4y 5. 5^ 6. Sajppim non extat/ , • / 

nin^Tus eft in ali^ak re, terijciinds excedit, linde, ut lioftrou 
^tafchweifend^ ieid varia^ r^Q» , potilfinlum oiipiditatet ti^aiia^' 
latum , indlcat bdminem frctia' albjiciente^t I^de' cmtcXWmi ' 
(lit etiam noftrom AUsfchWeifung) eft .^u^evia efljre^a libido^ 
lafcivia^ petulantia, impuc(eutia, omnesque animi m<^ 
tm, aui vel in fe yel in agendo jiiftos exceduut limitea., 
EB^ igitur m^ w%n deftniend)im , r^o modo in fingulia locif 
'verti dfbeat £i|b igitur videtut a) inJhlerUidy ini^^a^ 
((Jebernmth), quae aiios laedit, lilarc.^, ii^ ut etiaui nabe- 
tur 5 Macc. ^, 26. b) fncinora infolfniiae et indbmitae Ubi^ 
dinis, a Pftlr. 2, 2. (in. textu Griesb. pro unoxl^laiq), ut appa- 
reteverf. 10 — 13. c) Ubido t^nerea, Vdlo^tit illibita, Rom, 
viJ, i3.' 2 Cori 12, 21. Gal. 5, 19.' 2 Petr. 2, 7. 18. coll. Sap/ 
j4, af). — In locii Epb. 4, 19. t Pett. 4,S. Jild. verf; 41^-^ 
titis patere let.iiifuIenUam^ iniqintatem e^ laCciviam qualem^ 
cnnque indicare videtur. Saepiua^noa legitur. . • 

"^JiTfluog, ov, i, fi, (extf urit* e|;ofj^a> fignumi. nota) 

lyffon/ignaluSf v. c^ argentum Job. 49i 11. 2) non (igDiitaai 

^gno uon dignofcendus, Geu* 3^y 42«;<-t4' 3) metaph^ 1^19^9^ 

to> ohjcurusy Act. 21, 39, coU. 5 Maop. J,. i4., ^odemmodo 

' nqftrum, ausgezeichnet, m^taphoribe,ufiu:paiur. :» , 

'*A(5^Q, Oi Af^r.' t^otxi, 'propr..]L0.decl, filii Jacobi o^t^vi. 
J-uc. 2, 36. Apoc, 7, 6. cpll. !pen* 39, i3. Ijluni, 26, ^^t 
Jfof, 19,24. » c 

' ^JtsS-ifSia^BlaQf^^^kbaa^evTigfirioivii,) i) itnbe^i 
ciUiiaSj inflrmllas corporis, qua deftituihiur ufu membri kli« 
cuius aut plurjRm, Luc, 8, 2. ]2f, ii. 12.' Jo. 5, 5. — quaeTia 
i;orporis infirmitas, Matth. 8, 17. Luc. 5, i5. 1 t^pi. $, 23. 
mmm morki^/ Jfo.il, 4.* Act.28, 9. — * ^y^adftatura ektemnni 
tr^^nslatuin : qffliciidy oalamiias, 1 Coh'2, 5. 2 Cor. ti, 3o, 
li, 5. 9. 10. 1 1, 34. fortafle etiam Gal. 4, i3. nifi hic eft eoxv 
poris afilictio. — 3)ad aniniutxii translatura: infirmiiae aninUg 
i e. intellectus et voluntatis^ Ho^i* 6« 19* p^epidaiiOj animi 
tfiejectio Q.on\. ^^ ^6. r^ 4) ad totam hoipiuis conditionem 
tran^Iatum: injfr/hiias , imperfhciiof^mmnQ. 1 Cor. 1*$, 43r 
pCor. i3, 4. Hebi% 4, i5. 5, 2. 7, 28. Saepios nori h«.W^.* ^ ' 
^Aq^evita, S, f. ^aoi, i) inJirnHiS fu4U cdrpgr^, Jo;!5, 
5. 7. aegroio Jrfattt, 10. 8. 96, 3^ Marc, 6, 56, tuc. 4> 4o. 
ir^iji aa^£r^'Aij niorbo labprO; e. 7, 10, 9, 2. Jo. 4, 46. 1 », | — S, 
Act, 9, S7, 19, la. Phil. 2, 26, 2^. 9 Tim. 4, »0. Jac, 5, x4, 
«-^ ^) ad Aatum externum tranihitum: i0Uciiqn$9 patior^ 
4icitur Pftulb pQtilG^um de afilictioqibua rcligipm* caufa, ^ 
Cof. U, ag, 13, ;o, uaO^tyBXvh twJ, «Uicuin^ ci^u^ ^ictio-» 
nwfftii, 9 tpr. ^3^4.9. EpdeampdQfidfittM^aCOT.ijiai. Digitized by VjOOQ lC Cpr. i3,^^.:afHicUonei aiicmiihmitt^ ' ilii i'n pribri tocoV 
inl^infij» efle Judici6,'inejptns efle,* et in jpofterjori: imliecijr^ 
le^ % exhibere. — De^pi^seil: ^«g;eo; Act, ib; 35.^ victu' 
deltitni, ut Judic. 6, i5. ia Sam. 3, i. P/uit^r^ u^S-cfio^^^ 
fewT^# «w»^^, fois^, 4T9ft?fH '|/ft4loenterahWi«ktum:^ w^ 
S^sntvtnntotBjKojia/^iCf^Mu^ elTe infivmai; — ' et alio 
fenra:'*laciie Tcrnputo cbnlcieiitik^ laWrai eV ^o^. i4;i*, a!^ 
1 Cor.,8^^4 l^» airvi(fifi(^tg &aiS!£W^ ferii-'^ 

pulis faoite turl^turV eUam paflive : ciw'^rjifltilu» injici^ir^^ 
^ora. 1 4, ai. 1 Cor. 9, 11. -;-» .4) oiiinino ; yio» i^aUg ad ej^ * 
Jlciendum^ imparfuin, 'Rom^fe, fe. ly ojKa^^Wciiii^nparfuil. ^ 

Admentera translatum:^ Ta'«<y5-8»^tta'ra n^ i5^ i. <j^ ea 
quae c. i5. praecedunt (virf.' Aa&fvita) fiint : ; fcrupuli coii- ^ 
rpientiae «X judicii imhecillitate orti. ' '. ''" ' . .' 
^- ^ -^^^fyj^i^Pf, W, o^ i cQmparat.,aff;*€iffqT6po^, (ox;, 
« Jirlv. el a^ifo^ roDiir^ cUi tqburaeej^y m/irn^^ e^ 4^-' 
dcra ;i) ^^ione^r^orw^^y.^ c. mulieres* i ^eth 3, 7. — inde : 
d^gri^us^ Hifirmffe^ ^^t^^^^i 'S^: kil U^^^^ AcV.. 

i';!?-; ^fp ??• ^^- ^ ^*^^» ? *> y'^- 7- ^3 ratione fbrtis externae/ 
«^*%l nuUfus aueiorUaUsJ^ InvqUdusj^ 2 Coy. 10, lo, ppp. 
Sap: i; 1 i: :l^ ^coi^r 1 tpr. 4, 10.^ con/ vcrA u. (LVx. 
^!^^:H' ^^pJ*^ ••^^lafflictus). Rom. 5, 6. ^rt^v i^yfiv af$6^^ 
rw m ^???^ effe^us ^|^cti.;^^mifeVij a|ii: infirmi virtule^, 
Ilip^oalprp?^^— 3) r^|i^ aniuliV j;i^* (^jifiiefUia^qniino.J'^ 
cUp mrb^iuf, i Cor, 8, 10. 9, aa. is^El^mg, wf^svk ftwxa, 
^uae facile turbat>ir,, 1 Coi^. 9, 7.' vii!^'' Atf^^yioh 4) compara- ; 
tiVe: invc^U^ ad a5^ui4'e{5fifndum, ^p^ rei, 1 Cor. 1,; ^*'.~ ,•* T^^ff.i^fA, in^rnil v^lfide/ ve| op^t^is, Tel valc'^ 
tli^'ne, S^epius 1104 legitur,. ^ . * " , ' 

:^^/», OQ^.^j ^^4(1^' No^nalfcripto^^^ 

' num ei, ipv^ Cyprium, iiu^ 26,^3^7. ^j, 2.^1 

IlofQ, 16^5. nbi 'ifcFia^ ^Onesb. ;pro**^^ in/eii{^. 

viJg., ^ Saepi^ A^teJii }^hi paytem ppti^vem A^ae niiiiorii* 
wJfic^fe Videlicet Jigniqn\,c^i\iM metroppiis ipiiefna fnitj et^ 
^j^^Wi^^^F^»^^ 9ft Act> 3, 9, 6, 9. 19, IQ. 22. 16, 6. 'JO.\ 
41 16. 18. ai, 27. a4, 19. 1 Cor. 16, 19,. ^ Cor: 1^8. 1 Petr, * 

.fafa^Q^^ ei;. p, -^qn^i^ 0x jijta niindri^^bl^iunifus. ^ 

if <rf 4^YV^j OV^ ^ («x^l^ffteeta^jojpxierectus) /jroe-r' Digitized by VjOOQ lC 158 ^rir-w439^ 

f^ctU9 AIUUj, j0atcfuL Act. 49, 5i.^fiarclia^ «rtn^ in Afia^ 
l^rocoiiffilari ^i^kin Ikcroruin praefecti, el€c(i auRiU <^W*Jlfiae' 
provinciis et eppiais (unde Dooiind : Sjriarcliaey Xyciarcliae' 
tXt,^, qui Epheli conveniebant^ quorumqne munus cjatl fa«^ 
cra fiicere et in honoremDeofrui^ et imperatoris rotnam lu- 
doa tbeaiiralea fiiis fumtibut edere. \ ' ^ * * / 

HahTia, \»tf, 1}, (ex a p^i^V et (jfrog^ cibus) clbbrtiiiL pe-* 
Quria; oBstineuiia a cibp, je/un£um,SGmti Aot 27, ^l.coll. 

^^9tT0C> oi|, Ot if (yii^Hania) qtii cibum nofi fumGt^ 
/IS/^/Mia. SemelActi 37,53. •^";^; ^ , V^ 

' ^Janita*, at, V. 9J(jQ>^ pro^i^ie: ciirt» idiquid, ttudiofe la-. 
boro, etaboro •, — laboro finipliciter i Macc. 1 5,' 4. — de- 
inde : exerceo aiiquidi fiudiofe ago ^diquid. Sic. feinel *Aft. 
a4, 16. Iv xomo^ avxog aaxS *1^^^9 Ui boc raco hegotio ipft 
lioc Audiof^ ^go, ut habeain. .,,/.: ■' / \"\ 

Z4'a*o^^ ov, ^,, uier coritceut Tel pelliceus/ qiio' ai|Ua* 
velvionm ferrabatur. .Matth. 9, I7. Mart. 3^ aa. Luc/5, 3/^ 
SS. coll. Jer. x3, \% Job. Sa^ 19. ' ' 

if (T fi € y eb c j ' adV! libenter, eum gdudioi Bii, Act. 2, 4 1 . 
af, 17. (L<ic. 8, i3. f*/iTo 2C(vSg «^eVoyroi). S^Macc. S^<5. 5, 21.' * 

^aoq^og, ow, 0, -^, '(ex a pri^; et ao<po<?'f^i^i^i^t) iiifi* 
pient;— chriAiana fapientia , divJna inliitiiiione delbtutut^. 
i^eriiaiia divinae in/ciuM. Sic feniel ^Ejpt. 5y 1 5. { ' 

!/a7rftf ofia*,' i". aaoiuu, i\ ,ailf^enienli$ efli: ky/alu"^ 
tenp dico, formulam falutantit pi^nuiiclo, duae teblpads Ai^ 
iiabat nS calStt^ JuO. 19, ao./ Uau.' i^b,;'!^. Jive^n^it tifj^Jii 
a Sam. 20, 9. coll/'i Saiii. 25,_6. qiia^que in N.*T. Luc. lo,^ 
5. 6^. 24, 36. Jo. 20, 19. Matth. ib, 11. et alibi haibcd. Matfh. 
1«, 12; Marc. i5, i8. Lulc. 1, '4'o^ j(i,;'4V Act. 21, 49. —fi^ 
luto per allum, faiuteip mitto^* Rom« 16. 1 CVir. i6- 2 Cor. 
l3^ i2..alibi; — faluto interpofitb otcnlo, |y (ptXf]iuit'i, RpJ^* 
.16, 16. . 1 Cor.' 16, 26. 2 Cor.:^ii^, 12: i Pferf: 5Vt4/ -^ br 
•X adjuncto: inuijh aUquenh, ut etiakjn latin^r.yfff^oT^^ 4^^^' 
▼el arkiicitiae AcL 18, 2Sk. 21, 7. vel honprit ^caufa fit, Act.25|. 
l3. ubi quidam yertpnti.^ra^Eii/^r^ cjuod eodetii iredit, , Ita 
eiiam Matth. 5^ 47. 4i(nm{. eile TidetUf i^fei^e ^nfeVole ; 
«lii :' benevolo elle aninio. — c) tropiee , ut^ noltfuln^b^HiP^ , 
fji^n, willkoininen ieiiten., graium i^y acc^tuni^fiSilbi^\ %c. 
iStti;? ^S five crtStt^ tti 
6. 2 Sam. i5, 9. coA. Mirc. 5, 34.^"' ' l ^ - - / ' .^ 

^atvneico^, oS, 0, i)Jalutatio\ verbis tabtaj' l^c. 1/' 
>9. 44. — literis fcripta, r Cor. i«, 20.' Coloff. '4; 18.^2 
TheiC 3, 7. -^2) con^llatio, ^ane cum falutationebopjtui^ Digitized by V:tOOQlC folet, e. g. Rahbi^ei (Imiles, Matth. a3, 7. cMma(rit04 eompel- ' 
Ijrfftrffe h'6norf6ca^. 'Mki^d: i!i; Ss! I/titf.^W^i. 00,46. Sie-f 
j^uVnonlegihir. ^ .». ,- . . ../ . j 

|i 
Lc/aW/^» 4^0$, i^> ifcataim. Sap. S,'!^. — S^rpentis ge^i 
lins, veneno quani 'maxfme letlia)i'praedftnm » awis.' RlML^ 
5, 13. coll. Di^ut. 5!2, 33. Jcf. 3o, 6. 69, 5. 

l^tfnovdtig, ov, ^, ^^; (ex & priv.etinroi^^ libatioj {6^ 
dits) ij a libatione, pa,cto alienas; 2) pactam non rerraiif^ 
pert/dnsr-, 3) pactaWnon admittens, impiacabiUs, acerbuii^ 
i^f^nfu$, Sic bisj^ Hom. i, 3i. la Tim.'3, 3. 

^A^aa Qihi^ , tov, \ rh, qffarius fcl^^ miminas i. ql 0$, vox' 
oriiT^n- latina nammnm Bgnificans, qui decimam dracbmaef.^ 
den^pi pai'tera valebat, fivc ex noftra motietA , eiden Kf€ili»^ 
xer. Legitur feaec vox etidm apnd 'Rabbinoi (ib^K) qoo 
iitiintur ad pf etici^m quodvii vililfimum ^dicandum. Bb/ 
Mattii. 10, 22|.^,uc. tii, 6; « *^ ' ; . ^ > 

yicaoyy adverh. prQpriuSj prope^ Juxta, cpmpatatini^ 
a^b apjfi,* pi*ope, ])oeti^^iiaeci8 potifBmtMn ufitatus. Semel 
Act. ^f, i3» Ips/yeh :' Haaov ' x6 iyyji^ wV nXriiTtof. Sic ' ^Jb-n 
yjp^u« Antid. 1, 120. y. iaaqr ixoiov^t^, proximeffqui: col!.' 
^nti]j, ^l 4.' ' ' 

, ^^ffdog, oVf ^, Jtssi^yUih^ Myjlae^inajoris, ad mare'Ae4 
geUm fita, Act at?, i3. i4. '"' 

lihxatioi, Hy fci n| affxatog, oertarnjedem notihabeoj in-i 
certis fedibus erro. . S^^^l i Cdr. 4ijt. ! . > 

l/i(TT€log, ov,'i., ^; (ahii&p}, urbs) i)inrbanui; i)gttt^ 
tus, elesans; — f%nufiu*, graliaplenus. Act; 7, 20. de Mo^ 
fe, ifii^^ Tui ^iS;/ pMclier, venulla* o*n^V (vid. Joii. 3;3^ 
i.^. quam maxime^ Hebr* 11, 23. cf. Ek. 2,V Jiiditli lii tith^ 
Ife Mop» Venuftate yia. /q/i/?*. Ant 1^^ g. 6: et 7. Rtbrio. 
Cod.Pr.i;p. 83o:fq^./"/^ ' 

[liaTfif, ^> ^> i)7?^^ globtdui: coelefti» pamW «i 
liicidi!i<f,''a fole et luna tam fplendore ^uom magnitadiiie di* 
^'nctus. In fcripturi^ facris compreb^n^diiiithx^ Hoc hotnine 
et ftell^e fixae et plrtnetae, et, ubi conjdii^aniuT cum Ifole et • 
luhaj*^ ji^ferviunt defcf/ptioni omitjtim globorhm coeleftidm/ 
K^attK, 24, 29, Marc. i3, 26. (coU. Joel 2^ 10: Exiecb. 32, 7.)^ 
i .Cor. i5, 4i. Apoc. 6^ 12. i3. 8, i3. 12, i. 4. coIT. Gen. 1, 
16. Jef. i3, 10. ^)fidus omninb Matth. 2, 2. 7. 9. lO. 1 Cor. 
i5, 4i. nbi verba «ot^o vuarli^g Siat^i^u h Hii^ ad omtifa fi^^ 
depi coeleftia refcVeuda funt. "Jdxi^f.c nlavrftuk autcni, ft^ 
iae erralicas, quO no^iine Jod. verf." t3. fiClii ^t irapii docto-^ 
res infiguiiuitur, non funt planeta^, quprnm loco motSo a* Digitized by VjOOQ lC 
. »4» - ' . j j r H — i .j^ t If • 

itgi*) ▼^i^m^ fe* iwyw^^i cajiiniutiun, tt^ |MI^ 

tabantury ai4 pi^aenuntil aut auctores. Jelus ant^m.dicitttt: 
fi^la matutiiM^ ipjlenididMIinia iipoc. 5t2>. ,x6. (coli flan, 8,' 
l^ qi^, i2f^S.:^,)4i^-<i, ?5.) ^uateaU» maieaate et fnlendor^ 
f^ojop eft CQnfpicat]9/ rr Apoc» s,^8. aaKfo» aifti} ro« aore^ 
Tov irpoM^oy fcl. in mahiii (vid. c*,jt| i6.)^^i €^. oriHibp cum. 
, jni«c\fl^ho|ipre^tfgl^citatc Xplcndid^ -- IHncp ftellae, 
. c^;Apoc. j^^^^^p. ,4^^i/ 3# i/coa|;a»fimoi?ant,ur fiijtj«a«a- 
rumjigurde , a.a vexto pipe ^ice, d^fqri bjiptur a/i^^/# , ; ^uatenuK 
liMj^nat 
c«^tani.| 

g^;(iu,t. «r- «,..,. .,,,«,.> 

l8. favent pofteri(|ri:fe^eiitiae. - SappiujB non babetHr. . 
^: V ^^^'^lli^^^P^f R^f 9' ^K C«3C « priv, €t OTijQilfa, flabilio) 
iBH»biUs4 -- i^irni^,^irtconJbans.,^'V^ei^^^ a, ij4. 3> l6. /iRi-, 

V . Wip«^yp<^,^Wr?5, «, ^f^ « priy.'^t\aTO^j'^ natiipljs ct 
ifjifniWi&.fuiqfj.^ijj^ff ,,^uib^uscuin naturae vinculo conjun-.. 
cti fiimiis humanitatis experSf imm^i/er^corjn, erifidet^s, JBis^ 
Mfi^m ^ ,, 3x. ? Tiin. 3, 3,,^ , .. / ^ ^ ' ! ' ' . . "^ 

j , . ^CTTOjf 4a;,,iU,X,»<iw, (ex 5 priv.pt ffrox^^t^fia* ad rc<>-_ 
pmii Tpcta via leroYj.i^ a. fcopo.a)b>n:o; .aj.<^^ aJ^rro, 

ifon alliifgO;, dberro,j f^quente Ttsgi ,ei; nebrfiispio (^Hrn^ 
fcq. ^/ iTim* 6, 21.2 Tini. 2, 18. et fequente Benitivo rei 
I Jim. 4, 6. ui Sir,. 7j, 19» 8, i,iv . Saepius non habetur.^ 

8^,5.^*1,^19^ ;6, 18. ^. fymbolum fwpifnae celerit^tis Luc. 

*I0, 18. 17/24. colLlJattil. »4, 27. 2^J^lendor, tuf tiucm^^ 
MiNtt^t a8,3. I,ftc.,ii, 3J5. cpU.^I^ab. ?. f ^^ 
. v'^^.T^a?rrtW, f. atimj^ fdlguro, mioo,, Luc. 17,2(4;—; 
^einde; /(fir^ /plfnJcOy mico, Luc. '^4, 4. eoll. MattK 28, 3, . 

JOiiocpJif fujgf ntibus Sap, ii, 18. . . i; . . . 

. ^.W^ie!»i,jvv*P< \)/iJi(f, iSterfU?(l(f)i 2) i, 9. Arr^ft. 

*/*iZfl, Luc. 21, 25. Act. 27^ 20. Hebr. u^ 12. cqlL m. S^f 

^%.Mi!^.Z»,l^.'i:jJi^mj^fftj^f^ .>ct,7, 43. Vid.*p^ar. 

j6^,*4,,pommcmpr»li^.c;afternni prorfus ignoti. , , ,^ 

j '^«Fv/iy qlif oc,,,av/ P» n» («^ .<* €ir,fn!?^q^wvo« ^Qitlynua)^ 
\) iUfonu^s co/>/U/a$, J^ap. i§, 10, 4.1, 't}discar9, ifisfe^',^ 
Uensf Act 28j 25. /^ ^ u ' 

, ^AavfSTOj:, Qv,, u, % (ex a priv. et mntoq inteJligeT^i)^ 
^ond^teUigens, non capiens ^ idatth. i5, i6, ' Ma^c. '7^ i^. 
^yj^ettm $^rum non intelifgene, idoloiatria^ Jiultitia ctwtUMSj 
Epfn* lOy 19. ( Deut. 32, 21. ubi Sd3), et fortaffe etiara R*jni*; 
l,,,»!, n^GhiQeA 3) impius^ ut Rom. 1, 3i. Sap, i, iS.. ^}r.^ 
|5»,7, 8. $oI^nt,enim|tebraei verbe^ infipientiae (S^^C^J, ba^ 
#d imj^ietfitem trtnsierre, Digitized by VjOOQ lC 
It&vr^eaUt hebtStb ptk^Varifcatib r fchf oiir^^ i.) 

fiehcn, ftabile;^ fnndlam^tUin , Pf. 164;' 5. ^— tropice: rei 
fitnddmefUufnl rk^ (|/^»/id^ ^^r/d^i/i^^dE/^^' veri^o^^ Lue. 
1, 4. — u)JecurUa9, Talus, inimunit^s ^ periculp, Jiatuk 
ir0nquittu9^ iTlielt.i; i3. coll. Jet iS/U: ' Deiif.ya, iq.v 
U Macc. 9^ 21. ^ — S) actiVe: cuta et ditlgenlid ^' qua kli^iua 
iSriuatUr, cuftodtiur/ mujiiW^ Actl 3, $kS.^coIl. aMac^! 4,2ti; 
!^a <^ «t]l i jl^tt , f. iata, (yid. odf a^) fnunlo aliquid ni^ la- 

pedea 

tulunt 

^coll. 

>^a4paA^$t ^oc, oiVi 0.^, (cx » priT. et o^jpttUoi fab^ 
lacto/ fupplaiito^f x)Jt^fAu8^ JlabUii, TundaWienio fii^o fu- ' 
|>erirtipofitu« C^ap. 4y^.);' igitur qui nec labitni', tiec v^cil.»' 
laty nec dimovetur, v. c. ce^jev^, ancbora tuta, iminota. Ilcbn* 
6, 19. — ti tt<rrpa>Us tropice : 2) cefiu/H, t^eraihy *ActI 3i, 34/ 
32, 3o. 25, 26. , — i) tuium, faiue, irberlaa a Ibllicxtudine et 
calaniicate, Phil. 3, 1'. trfiily H uoipaXi-^ vobis tedit in falutero. 
San. 7, 23. 7ii^tv(ka uafaXt^ fpintus blutifer^ 'tutoa hominea 
^ciens. 

jiqrpakSg, adv. (vi3. wTfcilsta, ufftpaiJ^g) \) Jftrmilty^ 
iuio; tropice: certd, uere, kci. 2, 36.' coll.SAp. 18, 6. — 
kctiYe : ditigeniey, cauie, magna cUm cUra £c\, nc elabatur/ 
^oAt dc. Mai-c. i4, 44> Act. i6i 23. coll* Bar. 5, 7. Tob.6,4. 

l/4aj[rjfA0vi(a, w, f. ijrTcti, (vid. «avWair) i)deformii 
fum; Zk^indecdre, lur^iler ago, 1 Cor.^ i3, '4. 3' ighominiA * 
a^cto, de^ecore adfpergo, nollrum:' Scliande iiber eiiieit 
bringen, i Cor. 7, 36. iloi ti4 aoji^iiaovHV iiti Tt|i' iTu^cvop 
uvtoTi rOfn((ei, Q. vero quis pulet fe ignominiaui injungcrepoITe 
filiae fuae virgini, tcf. u eaol nuptum hon dnt^* ebqne ciiLm id-^ 
licit ad venerekn illlcitajfu et turpem. 

lda)[fifAoaivf^^'fig, ij, (vid. 3(i;jtJi[Wiii^) 1) deforhiitas^ 
^ turpie aclio , indicohtm, poti(timum d^ turplbus actibuii 
Iniidinofis, dc veniere ilUcita, Ruin. i,^;(. cbll. Sir. 26, 4i/ 
3o, i3.^Dcut 24i 1. Gen. 3^, 7. — i) pudenda, (Ex. 2d,a6f. 
Dent. aS, i4.) mctaphoiice: ifhpietae, fcelelra^ Apob. 16, i^. 

\ia%fi\kmif^ ofog, 0, jj, (ex « priv. eto^j^a fomia, habi- 
tui) 1) fine forma, fine foniia pulchra, defoiiuis; i») iiihone- 
fias> ignominiofus, probrofue. 1 Coi". 19, 23. %a eioj^ijuova «- 
^uSv, meinbra; «lafM nobii vidcsitur {rniwp ^xo m it^inovfi&i) ini« 
niu ItoncAi. Digitized by VjOOQ lC \%2 ]k^hi*-'Ab tk Iibi^uiibus Tuis.^^a abr^pitUr,^.B^ Qpftfl>eri el r^r>*rA,n^ m^tj^ .^ft igitor Uhullnqfq, et l^uripfa uitf^hdlraLio ^\eff^ 
Jae libiaifiea, yteaufiioip^R-t^m'^ AusCpuwei^Hii^, X.ifcl^j[icii^ 
^lu^ ,Iiph. 5,"io.'Tit. 1, 16.* i Petr. 4^-4. a^cj^ucTt^^^ 

fiairi immodicae. efltiGnimae libidiues. erd; ^opice o^cio^^^ifm^ o^ciufn [^,munushegligoi lem^ 

^kraKTac, C^io. ^axTeoi) J^^rdinei^ ndh'ferva'HV5.,il» 
lum desetensy *5 Bjl^cc^ 1« 16. 2) qffvpiutn negUgens, t^Uae or^ 
dinemfpernei^,/qui/noribusejtincompo)^ i Tiieir.^^, v$l 
— MijJey aVairtoy siroffii^rc , Tefl. ^lt. patr. Fabl-ic. U W. £ 

p. m. ; ._.■ ^ .^ , ' ; ' :\^ :r'\ 

^^TajCToiff, adv. brdini et legl non ^adllricte, .in- 
compoUte. De.moribua: disfoiuiej ie^liua inconpenienler^ 
petdianierj inipie, 2 ThelT. 3, 6. 11. ' , ' 

. ^Atexvof, ov, 0, {i^ C^^i priV. el rinvop proles^ pro- 
H carens; /ine liieris, orhus: Luc. 20, iS — 3o. Sir. 16 ^. 

^jireviim, L.laoi, 1) oculos in aiiquid &go^ inleniii 
oeulis od/piciQj vel efc Ti vel uvl , — !ji*p<J vel ell' ^uaeren- 
tii», quomodo altquid Te habeat Act. 1, id. vel odrapiis/ AcL 
3, 12, fnnXf %i uw$vlteT8f «^uid nos mirabundi adfpicitia? vei 
iiidignantia, Aot. i5, 9. vel inipavidi, Act. u3j 1. — i^ intu^ 
4or, llmpliciter, oculos in aliqiiem dirigo, cuf/picidy Laic. 4^ 
io. ;i2, 66. Act, 3, 4, 6, i5. 7', 55. ip, 4. 11, 6. i4, 9.. u tibr." 
3| 7. i3. — Saepiiu non habetur. ^ , , " 

^At6Q, adv'. quod cum gehitiro conftruitur, fine, cAs-^ 
que, Luc. 23, 55. 2 Macc. 12, i5. ~ feorfum^ feparaius^ 
Luo. 22, 6. uxBQ OfiXov feorfum, fdp^atum a populo, 1^1)1 uolt 
elTet Ilipatus quibuadam e^opulo. 

'^Tiiiccfo», f. uam, (ex a priv. et vtfif) honor) i) debiS 
tum alicui hono)rem denego , Jo. 8^ ^*^. ^om. 2, j3. — con^ 
tcmno, Jac. 2, 6. coU. Prov, i4, 21. Sir. 8, 7. 10, 32. — ; 2) 
ignoniihiofe iraeto, Luc. 20, 11. (coll. MalUi. 22, 6.) AcL 5j 
41. — S)diturpo, dehonejlo, fchanden, to o^i>/ia Roin. 1, 24, 
fcL voluptatibua turpiffimis contra naturae ufum peructis. ^ 

*^TifCttitf, 'ai, £ ceactf^ contumelia uffloio, Semei Marc. 
ia, 4. 

*w^T*^ta, o^, ^, (ab an/io^), i) honoris defeclus , epn» 
ditio humilis et vilis, 1 Cor. l5, 43. Rom. 9, 21. 2 Tini. 2, 
20. kl^ ari^iarad ufns humiles, vuigares. coU. Sap. i5, 7. — 
2 Cor. 1 1, 21. xoT ixiiUav idyia, ianquani^vilia hbmo, houure 
<4 anotoritats deftitattt8| loqugr« 9) imheens ex more uJitiUo^ Digitized by VjOC)QIC * '^i^^CoT, 11, i4p %) corUumetia , iignonUnla, Vtior. S, 8. coil. 
Sir. 5,.i5.j --7: turf, foedum^ Iloiii. 1, ab! 7r«(t^^ ciT^/ua^ foe- 
cla'iibia'o. ^\ ; •'.^ ' .'*-*'..,',', .. 

ftifii^us,^ iftiiB, i.Cor. ,12, a^.jcf, l^ap. 3, ^7. — ■ ti^) 'Conlefti^ 
ius, I Cor. ^ 10. cirSap."4V 18% —y.^4tli.' >\ Sy. l)4af j. 

traJshio/Vi^. rf. 118, ' . Xuc. id, l4. 
I .*>^f^*ff> i^W» ^ i^iyor. quiTU, Datnpf^ Dunft. Jac. 
*'* ** if va^Jor brevi eywicscena. SirihUii inragp Cplol)'. 


'i47*Stjp, 2, a— 4. W ipQ,,23. loa, 12., i4. u^fufnus, Act 
a, IQ? JSjr. 22, So. a4, ^i/u^ui^ n^iifov ut legiLur Jof*( 2, 3q. 
liv^lAog, ov, o, ^i (ex a priv. et juael. med. vejrbi 
^tifAfufJeco) 1) non fecatuij, 2^ i^v^ (eciyri !et dividi neqiiiU 
I^e tehiporc: momenluni, l^poris punctum. 1 Cor. i5^ 62^ 
'& 010^(11 fcl. joovai, momento^ ilico, fiatixQ. , J^tr^cA. ly irrar 

".^irilTiov^ lw,^,t2,*(ei«pfiv. etnJ-^oglpcu^) i)quiloQui» 
non habet/locum cpnyenientem npn faabens, loco^ fuo hon 
conveniehs*, ii) injhliius , mirus^ UHgeyrobnlicli j aufialleiK^ 
. Act 28, 6, ft^ikv tilroTrc^ fij^ avroy fevin^yov nil iDfoiiti ci 
accidere i. e. vetienum hil efficere, Mefy^h^ cfroTToy* ^^9<^T 
^oSoy» {iVoi', icoi ^ai»^a^o>'. -^ 5) le^iW» niorttlibu^ noii 
coavenieha, quod f^cunduni praecepla loc^inQ Uiibere hoi^ de*^ 
berel; io atoitov fldgitiufti,' Jcilus Luc' 23^*^^. . 2^acc. i^ 
23. oviiv atOTTor nil a^^erfus lcgem niofpicani. -«- o iiTonog 
impie agemtj Iei;em transgredieils^ a^Ttie|p.3, 2. coIT. Jpb. 
|34^ 12. Juditli. 11, 11. , 

*AxjuX^%u, UQ, fi^jiltalia', urbs Panipbyliae, mariti^ 
ma, ab Attalo Pbiladelpko, rege Pergami Cjoqviitajt in Lyciae 
confinibua lita, Act. i4, 26. 1- 

Av^d^m, f. uou, (ab avffi fplendor) Jplendeo, fulgeo. 
Semei 2 Cor. 4, 4. tropice de lumine evan^eliL /^ 

Avvii, fjc, i^Jplendor, iumen, Jel*. J^g^ 9. 2 Macc. 12, 
9. De dieijC iblia Ipleiidore Act. 20, 11! .^Xg^ otV^ usque 
ad lucem diei, nique ad diluculura. 

Av/ovotogy ov, o, Augujiue ^^ Octaviani^ Bomano* 
ram imperatoiris, cognomen, quod accepit a Senatu Romane. 
cf. Flar. 4, 12. Suet, Aug. c. 7. Anno imjperii eius quadra- 
geEmo fecundo Jefus natuf cft. LuC 2, 1. 

Avd^adfig, iog, 0, ^, (ex uvvig ipfe et aSimt, ilSm fa- 
tio) qhi ipfc libi latis eft, fibi placet ^ ydc^tt/M/af , arrogans, 
infbiens. Bis, Tit. 1, 7. 2 Petr. 2, ick colL Prov. 21, 24.' 
Afj^cA. av&ddfjc' vn^iii^avog , &vfnidiig, aia^oyotfo^, oiro- 
|^«rro;. 

Av&aigexog, ov, 0, ^, (ex ouxo^ et alQiopiai eligo) 
^i uiiquid Juafpotde J'aeit» 2 Cor. 8, 3. av^uiqbio^ idl. Sife^ Digitized by VjOOQ lC ••** • ; /.^^•*^-i<.^^^ Av^sat, oi* i-^wctf| <,ap 1"''^ >*"**; *«J*« canp. mann/ . 
ir, 17. tue. 7, 3^^_^vil^o^^ 6. laetlilitna vobis aiir 

HikbttiLYtm^s; 1 C6x'. i4^ 7. tc itidAQi/fiWor QuoxJ. tibia banitttiy 
catineii. ., . ,, '' ^ ' , ' * ' !'' "' . 

A^ficium locus', mbdiali^/ ^d^rh ^v<(^ti perilare^]^teraii^ 
tiiM Itntiquiorlbtisteinporibu^^pecbrA ^''^ectidestio^iubori^ 
bahtUi^t inCTftrTi6'tieiic^afttiir. " * TDiide eliirii bwia^JlQiiuhM 
fimpiiciter, Jo. ib,'i. 16. (3 Mkcc. 3^ i5. caji^ay— U)atrJ^ 
nm, ^n^a aedfnni ])'i[r^, v^l fdbdiahs, vel in aedificijf i^leii* 
(didioHbds pbVtieii circmndkta. ^ttattB.^^G,^ 58. 69. lilavc. i4^ 
H. 66, 16, ^6. Ltic. aii, 55. J6. 18, i5.' 16, Apoc. 11, a. 3Qj 

Eir fjnecdoclien parti^ pro totp| "imd^t^ ipfae, palddiutn^^ 
attU. 26, 3. l«uc. li^ai. Saepiusnoiiilabetar. 

AvXfitfi^\ opf {, (ab aiJiiw tibia cano)J46#a canens, ii^ 
$lcen, 3is, Mattb. 9, a3. et Apoc; t8. 2fa. -« De uCn tibiciM 
num in funeralibiis ^td. Jojeph, de fiell. Jud. 5, q, 5. qni magnuii^ 
luctum deihribent addiA wg nXelarovg liia^o^u&ok roig avhi^ 
tag, oSP ^Q^M^ BSl^of avtolg* cdll. J«r. 9, 17. GeUrm delu- 
btii liebr. c^ 5/^. i6. BuKtnrfiiiox. Talm. p. 766 et liit^ 
Oi^stf. taft. 6, 660. -- 

A,iXl}^of^ai,, £ t^o^, 1) in aotlt vferrot; proprie ^- 
l^tnm videtor de ^aftdriba^ cnm gregtbiis fuis aliquo in loccK 
•onfidentibns ; quare etiam avki\ ftabuluiii. Inde facil^ deri«^ 
%ktair duplex verbinotib, ^a vet eft commoror, (2 ^am. iS^ 
i%} vel pemdctd iii aliquo loctf (Jot 6, 1 1; hebr. p V). Iii N. 
T. bis, pernoctoy Malth. 21, 17. Luc: 21, 37. . * 

AvXhq^ bv, (ab OQ) f. aw, Ao^) iibla. Sefmel i Cot* 
tkf 7. coll. I Sam. 10, 5. Jer. 48, 36. hebr. S-^Sn. 

Av^avta, £ avttfioi, quod teu^pbra fuii format ab obfo^ 
lcto teuSaoi, f. ed$b<&i, fet ab ^ncoufii^to au^Qi, latinor. Yiu^tf^ 
descendit, 1} transitive: augeo, iriirifjnenid do, i Cor. 3, o.' 
7. cotl. Geri. 17, 6; Ijev. 26, 9. — 2^ iWtnihsitive, avScirai et^ 
avTiiiyo\kaiy trejcb,' indrenieiuie augihf', ^ Seiiru proprio de 
plarttis Matth. 6, 28. MarC. 4/8. Lufc. I2, 27. — de verbo' 
Dei: ine^emenia cdpio, propagdr, kt}i,^,j, i2, 24. I9,.20i' 
Ck>Ioir. I, 6. — cresco numero Act. ^, if, — tropice : creU. 
fc^ anctoritate Jo. Z, 3o. cognitioue ColoiT. %, lO. . 2 Petr^ i^ 
18. — Dicitur etiam de flde et pietate aCor. 0, 10. 10, i5.— - 
5) adoUfco, excrefcoi ienfuproprio Lnc. 1, 80. 2, 46. Mattlu 
r3^ 32. Luc. i3,.Y9. Seniu improprio: 1 Petr. 2, 2. ayj^i^^ 
&iln ug ao&TfJQ^, adol^atit ad faxutem i e« pei^fe<:li fistaa Digitized by VjOOQ lC AT STt-^ ATTO .145 

gfhnffiaiiiet falati» paiticipes. Eph. 4, i5. au^oififfir iU Xqff-- ^ 
rrQv ut cnLcrefcaitias in unuoi corpus Chriftiy i. e. amoris tin* . 
teio conjaiiganiur in nnam Tub Chrifto^ capita^ focietatem. 
c£ jfS^» Saepiut non habetar. 

jiu|4}<r.»c> ^^, A> increnUnitim^ augnunium, Biat 
Epb. 4^ i6. Cololll 3^ 19. ot!|if r^ auSf7<Tiy rotf d^Bov, peiqnem ' 
(Cbriftom) totam ecclefiae corpus felicif&ma capit uicrementa 
mimiiente Deo. Legitnr etiam a Macc.vS, 16^ 

AvT^m, (ab «170» vid.^i|arw) ertMCo, fxpresco, 2. q* ot^ 
|cm». Bis nriirpatur a Paulo de ecdefia , compliTata. cura 
aediftcio exAruendo, qnod perficitur^ dum crescit fingulispar* 
tibas )ongendis. Eph. a^ 2\. av^Ei elg roay exfurgatj perficia-« 
4nr, nt fit templam. Coloff. 2, 19, vid. Av^ig. 

^v^ioy, adr. exacte refpondensnoftro: morgem De« ^ 
lcendit enim ab ava flo^ five aiipa^anra, Mergenluit!, et fignr* 
ficat 1 ) proxinuim Umpus maiutiniim, Ita ih ibrmul^ fi otM 
mov fcL ii^, quod convenit latinor. aurora. iid^ T^y .avDiOf 
fcL mQm Luc. ip^ 35. ptoxiiho mane; Act. 4, 5. qtiiun diet^ 
illnxiflet. tlg %i^ avQtov usque ad prQXimAm lubemi '— ' 2). 
cras, proximo iUe; f^ avQiov fcl. imi^, Mktth. S^ 34w Jae^- 
4, i4^et]am avi^ov fimpliciter^ MotUi. B, 3o. Lnc. fa, aS. 
Act 2i3, i5. 2Q. a5, 2a. 1 Cor. i5, 3^. < — formuU OTjgitiqo^ 
«Eol cttj^for Mi} T?7 tpiTj; f t^ Iqffouiihf fpL ^fi/^o proverbium' 
%ft, cuius fenfus:^if»p^^ fh omru Umpua», Woprie eailil 
eft: nonliodie folam fed etiatm cias adeoque terlio die. Vid. 
£xod. 4, 10. 5, i4. Hof. 6, a. 8ic etiam Jac. 4, i3. tffjjU^o^ «al 
(ifa enim rectins Griesb. prio ^repofUit)aii^ioy^o9ei;anijK€^a hb*» 
die, et cras i. e. qnoVis die lutoro. ^ — Saepins non legitur. ^ 
Aioxfiqhg, a, of, latjn. aufteru^^^ propried^eo dici*» 
tnr, quod «cerbnm faporem habet, v. 0. vinum ; deinde tra« 
pice de moribns :asp«r> fiperuo, aufterm. ' Bis, Ltic. 19, ai«. 
aa. coll. a Macc. i4, So« . ' ; 

^itagnBitt, ac, ^/ (ab avTagmig) 1) mimu$ pauoU 
^dnteniuSf Genugfamkeit, 1 Tim. 6, 6. ~ a) ald funUurn ns^ 
c^ffarioy 9 Cor. 9, 8. naod avtaQneun, omnia qaibns opus efl^ 
§aaecunqae font oeceflariii. 

AitAgnijg, sog, otf^, i, ^, {ex aitog et apni» fnfficio) 
propr. fufficiens fibi^ deinde: paucie conieniue, ^cui faiie eft^ 
PhiL4, 11. coU. Sir.4o, 18. / , ^ ^ 

Aitonatanoktog, ov^ j, ^, («x aiSr^ et ntttt^vn)qui, 
Jk ipfe condenuiai, juo ipftue jndicid dondemnaiue , Ti 1 3, 1 1 . 

^VTOfAavo^, irriy, or, (ex aitoc et ^aofta^ defidero, 

maero) i) fponte aUquid fucicne , : kci. la, 10. avrofcon}' 

^fcL^ nihfi) ^voijfi^ij, fponte (nuUo aperieyirte) apemit fs 

^ jlimza. coll. Sap. 17, 6. 2)f^ni€i naiurajka, tibn vi onlta'* 

' rtie;. de terra pUintas.producente, et de plantis ipfiil, faepifr 

fitae. In K. T. femel Mare. %Sk9t *oiL Le(r. aS, 5. ii< 

Les. ff: T. r, i, % Digitized by VjOOQ lC i46 ATT 

^ifTo:TT^gf oi^ o, (^x ivTO^ et ofrro^^ oouli^ coiif|ii^ 
fiio) qui Lpfe aliquid cofiQjicii, tejiis oculaiwh hxjLC, i» a. 

Aiitis, 11, 6, pronomen deiiaituin, quo utijQtur Graeci 
ad fubjectuin aliquod ab aliis feparandmn et a^ccurate diftinr 
jguendijni, llab^t igitnr i)«haiic vim, ut fubjectum fkiciai 
ii^figne €t eifiiiiep^ e« he||t da» Subject heraus, et a) yeinoi^ 
eft pertentium, ut Act. lOy a6. uajd aiuro^, ego etiam. Marc 
6, 3i. ifislg aitbi i. q* viuZg fiuipUcit^r. Jo. i6, 27. avtog ^ 
fiari^ etiam pater. aCor. 10, i. uining iy^ ITuvkog^ Similiter 
|n cadbus obiiqnift, rciCg uad^f^iiivotg-uviwki^ avjijSg Matth. 
i4| 16. «^ }AMh. 21 f^ i. lutnovg xauiSg anokiooi avjovg,pt('' 
£mo8 funditu« peixhun iAos., Vid. etiam Anoc. 2, 7. 26. — b) 
vel figniiicat ai/«o^ t^lj ip/kt Act. 8, la. ii SiiAont ual «£* 
togi adeo Simon. Hebr. 1 1, 1 1. «ai at/r^ Sa^^a, vel Sarah. — 
c^ veiyiic, iiiet ut fit quafi oftendentis fubjectum , Matth« 1, 
21. 6, 4. Luc. 2, 36. 1 Jo, 1, 7. Hebr. i3, 5. avrb^ i. e. Dem^ 
dominusi ut M^n Deut. Ss, 39. Pf. 102, ^28. — d) vel ipfe^ 
Matth. 9i> 4a« >27^ 54. Luc. 6, 35. 4a. la, 46. 5a. a4, ib, Jou 
Aj a. 44. 5, 36. i4, la Act ai, a4. Uebr. 9, a3. 1 Jo. a, 6. 
fadpilBme. '^^ a) feparat fubjectum clh aliie, et eft vertendoiii 
JpUuf fuc ficli allejuii 1 Cor. ii| i4. avf^ ^ ^Wi^y vel natn-» 
ra fola* a Cor. 12, i3. aixog tfi^ ego folds, exclbfis reliqnif 
appftoIiSf c£ verC li^ 12* «rr Jo« i4| ii. dia ra HQya avva, 
perte propter mirsculai propter n;iiracula fola. — 3) ciifis 
arti^uio ^onjim^tum tfji idem, unus^ idemq^e-} 'Rom. ip, I2< 
4 ainog KvQiog ndvwv omoibus unus ideihque Deus praeeft; 
Malth. 5». 47. Marc« i4| 39. Luc 6, 33. to 0^0 idem.. £«^0. 
6^ 38. Act. lif^j^ Rom, 2, 1. 9^ 21. 1 Cor. 1, io. Epb. 6^ 
9. PhiL i| 3o. Uebr. i; 12. o avtig dl, femper es idem i. e« 
immutabilis; cf. i3,8. -— Inde t6 ^iti adverbialiter : pariter, 
/UniHury Matth* 2j , kk. hf lud to aiti^, i Cor. 12, 11. unum 
idemque. — 1 Qor. 11, 5. & ya^ bm ual t6 avrb t^ i%KQiifkii* 
^ f^ puritei-y idem eft ac fi rai^ eflety (ubi dativus iivQr^u. noti 
# t6 oi^TO fed ab IV iatl pendet). Pertinent hiic etiam for- 
niulae Mara t6 a<rr6^ ut li^gitnr i^ct. i4, 1. et inl to ai)r6*ut 
plerumqne habetur, quae Valent una, Jimul, juficiim, ad 
un^um omnes, noftrnm: tufammMn» mit ei^iander, Mallh. 22, 
34. (Pf. 2, 2.) Act .1, i5. 3, 1. 1 Cor. 11, uo. Similitejp 
tiebr. nin^ 2 Sam. 2, i3. nm Pf. 2,2^ 3i, i4. Sic in libny 
^fil^nochr ('Fahric. Pf^ud. Y. T. I, p. 193. leguntnr: i% aitSv 
%ig avtoig, fe invicem, alias alium, fich unter einand^r. -r 
^) cum numerabiiibus^ cqn/unctum eft e^nij ipfc, noftruin 
Jelb: Apoc. 17, *ii. aitog OfiooQ^ioti, ipfe octavus eft. — St^ 
in cajibus obliquie (iiiterdum etiain in N. T. iu caftt recto, ht 
Uebr. 8, 9. avTOft iJii) eft pro reiativo/ is, iiley Matth. 6, 26^ 
11, 25. 26, 44. 71.^Jq. 1, 6. i5, 5. Act. 8, lu Gal. 3, 10. la, 
4, 17. 1 TheiL 4^10. Cispi^e. Geiutiyiiii avf o2, aittSp iAf-j Digitized by VjOOQ lC 4^ T O ^ 4 t XM Mj 

{iftme po^^fonM uidica.t, Eph. i, 7. Apoa a, 18. "17/fi. 
|dlt>i interdum iiid)sat aliquid^ quod vel naturae rel 6^cti 
caufa t:ompetit alicui fubjeGto, ut Mattb, ai, 4i. Iv tolQ snx^ 
(Oi^ amSvf tcmpoire quo debent, jufto ; Luc. i^ ao. coll. Sin 
5o, «4. 39, 3i. 33. 5i', 3o. — 'Utuntor rero fcriptores N. X. 
Yoc. auTOvfenfu r^lativo, ut non folum ilium, fed etiam iftdi^ 
j^taliarelativaexprimatjiQterdum etiam ubinonopus fuilfe^ 
addunCy haud raro etiam non ad proximum, fed ad remotiui 
Adeoque remotiflimum fubjectum roferuut. V. c. Marcv 9,' 
2J^:m%. ^lfitnvq ttQaji^ag uMv (aegrotum^ t^g t^^i^ iiytiQMP 
tmov^ nai atiatfi. Kai ^^Xd^irta autoi' (Jefum) bI^ dnov, 
oi fta&fitui avtov infi^tmp aitoif wxi Idiop' on '^iietg oim 
^vn^f^tv infiaX^ a^o (fcl. to nfevfAa verf. ^5.)^id.etiam 
Acti 7f 21. Rom. .1, 3a. nbi avTa ad ea omnia, quae verf. 29 
— 3i. coiumemoraverat vitia referendum eft. c. 10, 51 Gal. 
•3, 13. coil. verf. id. Matth. 21, 7. ineud&WBV iitavo» airrSip 
tAAfiotmv, Saepitts iubjectum, ad quod refertujT , ex fcri- 
ptoristiegligt^ntianDnnom^natnr, fed cogitando addendum eil; 
Matth. 11, 1. niXetg aytSv M. Judaeorum; Luc. ^, 17. ai^ 
Kov^non Pharifaeoa> de qnibuji antea fermo fuerat, fed aiios 
jion xommemoratos, aegrotoa qui Amul advenerant. Uebr. 8^ 
^B. avTO»c fcl. JudaeiA. "^ ^} ^^ uegligentia vitae communii 
«jrro^ etiam r^c^roc^ pro ^;^(u^ ,Luc. 11, 4. aiftoi pro iiuelf, 
quod legknr Mattb. 6j|,i3. Luc. 1, 45. avr^ pro ooi. Matlh. 
31, 45. nsgi avtwv de fe. Luc. 4, 4i. toi' Xq^^ov aiTOf^ tivM, 
ie elTe Meiliam. Jo. j3, 11. avroi^ pro eovTor. Apoc. 5^ 10. 
ojitoii^ pro i|/4S^, coil. verf 9. He/ych. aitbg* tj Jycl, oxi, tj 
bUifO(. — LXX. interprete» voe. avro^ ufi Aint pro on^ 
mn, nani . ^ 

Avxov, fcl. roTTOV, adv. ihiy ifthic, hie. Quater Matth. . 
36, 36. Act. i5, 34. 18,19. 31^4. LXX. n;.%in koc ipco, £x. 
34, i4. Tit bic^ 3 Sdm. 3o, 4. 

.r^vTov, fj^, ov,/aiip/ius, contxaGtt fto iavtovt 3Tim. 
3, 19. Matth. 34) 37. vid. in lavroC. 

AvToxBig, oc, 0, ^ Cex avtog et jjtJ^ manut) qui manu 

Ct^ria aliquid agU , fui% manibas , tfje faciens , laboraju, 
hac prima fignification^ legitur femel au N« T. Act. 34| 19. ^ 
wtii^uqtQ, noftris maitibus, 

^vx^fjpo^, O) or, (ab aiixfiiMtt areo , deinde fqnalidiii 
fiuB, defceiidens^ cizius radilr eil aii^og, proprie aeftus, de^ 
inde asper» «t fqnaiida, ut ex aeftu fieri folet, facies terrae^ 
deniqoe etiam de hominibus fqnaior, fordes paupertatis) pro* 
|>rie ftecusy deinde JquaUduB et transfertnr ut iatinor. fqua-* 
lidus ad conditidnem hominiB, ut &i JqualiJus, fordidus^ 
irifiis, mifer. Sic {emei in N, T. aPetr. 1, 19. aixutif^bg to? 
^Mg hic dicitur haec terra , quatenns mtferiis et inquinamen- 
listT^^- ^O ^ pl«Aiffimi intojritHi deftinata (c« ^, &0.j) «1 Digitized by VjOOQ lC >«8 A0AI^u40SJ 

jjirilcliriori tcrrtte oKin (verf. i3.) locdm datuTA. Alii tw- 
tant: ohrcinniB^^tcoebricoras^ quod quurti tropice elTe debeat 
mifer, trittis, eodem^rcdit. . Hefych. avxjifj^i^' &WOS axo* 
%St8tg< Suitfas — atvyvor i] anoTtiv^V' 

- 'Aq>aioi(/f, to, f. ^<u, aor. x oipeiioy) aor. a med. itpt^ 
lofifjy, (ex ano et olp^oi capio, fero) proprie capio et aoferoy 
4einde aufero flmpliciter, et quidfem i) auftro ita ^ ui nos^ 
ampliusjit, ■€ fnedio iollo, Lac. i, a5. — tuq aiia^iag i. #. 
peccatorum poenas, Rom. 1 1, ^7. Hebr. lo^ 4. coU. £x. 34, 
^. Jef. 27, 9. S^ir. 47, i3. 2) repeio, reprehendo, wiedernt* 
riicknebmen, Luc. io> 42. 16, 5. Apoc. 22^ iQ. vupsXBjvr^ui*' 
*oog fortem revocarc. coll. 2 Macc. i4, 7. — 5) detrahxf par- 
tem a toto, demo, etwas davon nchnien^ obi tunc op|>onitor 
T$ ti^oo^iXvaiy eddcre, Apoc. 22, 19. coU. Deut 12, 32. 1 
Macc. 8, 3o. ~ unde etiam de ahfciOione capitis, aliaroia- 
que corpons partium dicitur, abfcindoj^ Mattb. 26, 5i. Loe. 
22, 5o. Marc. i4^, 47. 1 Sam. 5, ^.'(n^iD) 17, 5i. 1 Macc. 7, ' 
47.12,17./ Saepius iion habetur. 

'"Afffav^gt ioqy ovg, 6, ^, (ex apriv. et (pAlw appareo) 
4aten8, ahfconditus / non confpieuue, Semel Uebr. 4, i3. 
> coU. Sir. 20^ 3o. 2 Macc. 3, 34. ^ 

jifpavil^f», f. io<a, (ex a priv. etq>atvo}, oppareo) 1) 
•e eonjpectu reniopeo/ in nihilum redigo, Jao. 4, 1 4. i^pariC^^ 
•ftevi} quae innihilum ahit^ ev^efcit. coll. 3 Eadr. (o,i3, 
PallivQm tropice: exjiinguor, exahimor proe terrore f. pu^ 
dore; ohfiupefco; Sic Act. i3, 4i. quae eit Uab. 1,5. repe* 
iita funt> ubi legitur ^non, miramini. coU. Jef. 5^, 16. Dan. 
8,27.7— !i)deturpo, deformo, rei nitorem corrumpo , no^ 
llrum: unfcheinbar inachen, Matth. 6^ 19. 20. (coll. Lnc. 
12, 33. u^HSiaqfd^eiQet)' — Matth. 6, 16. atpavi^siv to n^emov. 
Iqyualidam, trifiem iacer,e faciem, fqualorem et Irifiitiam fima- 
lare. Sic mpare^. confpnrcare, inquinare in formulit ^om^ 
^afv xifig odou^ ainw, rf^. j^, vjtam, terram vitiis inqnina* 
verunt, Fabric. C. Pfeud. V, T. I, p. i84. 192. 545. 

*j4q>avio(i6g, ov* 6, (Vid. ii|p«Wtai) proprie ro evane-' 
foere e confpectu*, interitns^ devaAatia, Zeph. i> 16. Ezecfa. 

6, i5. Semel in N. T. Uebr. 8, i3. de oeconomia Mofaica^ 

abrdgatio, aboUtio, Sic Fabric. C. Pf. V. T. I, p. 58 u rvt 
vofiov atfaviiHV, nal rotv ^o^^Oi^ rorr itQoqnjifSv i^ovSevi^v,^ 

jiq>avTog, ov, 0, ij, (ex a priv. et 3 perf. perf. paff. 
verbi (palrofiak, appareo) oeulis fubductue, ^ coii/pectu rthla*' 
ine. Semei Liic. 24, 3i. colL 2 Macc. 3, 34. coll. verf. a4. 
Tob. 12, 12. 19. 2 Maoc. 10, 29. 3o. Jofeph. Antiq. 5^ 6* i* 
<gt c. 8^ 2. 

ji(pii^o>v, (!jimg,o, (ex^fro et iS^a felk^ etiam locus 
nbi venter exoneratur) > lalrina^ cloaca, i. q. alibi imQosv^ 
9(07r^(»y dicitur. Mqn nifi Mattb. xi, if. Mfrc. 7^ 19. legitor. Digitized by VjOOQ lC A^ EI^ A e A,, i4j 

irXX. «^^eJi^ cle^nieiiftiliatione mtilieruiBtirifrpant. ^ Suidaa 
wpti8Qu»y barbaris vocabnlis adnamerat. Proprie. antim, po- 
^cem GgaificalTe etdeinde adlotom^ inquem alvi e^crementa 
egemntor, traiuslatiun yidetur. c£ Fi/khsr de vitiia Lex. K. 
T.p.697.%. ^ ^ , . 

^Atpt^ila, aq^ t^, (ex & priv. et ^f^^yLM parco) hrude^m 
Jiias, duriiUa. Semel Coloff. a, a3. de fieveritate in corpiu* 

^A^tXizfiq, TijTO?, ^, (ab wpMfi 1) lapidibns careng 
a) planasy aeqmi^) i)to planum efle^ planitien, 3) tropice: 
fiiicerUM, irUtgriloB, i. q. cfTriori/y. Non nifi Act. ^ 46. le- 
gitiu*9 ^num alibi eodem fenfu liabeatur ifflipiXtwL* 

^A^tfSk^, tfoq, i\, (ab uq)(fifii) i)iiimifflo, dtrrij^o e ca^ 
piiuiiaie, Uberias, Luc.4, 18. laepius apud LXX. Lev.25, 10. 
Esecb. 46, 17. 3 Esdr. 4, 6j. a)rela9aiio, r^m^^o eius,.quod 
alius mihi debeti v. c. tributi/ £ftb. 3, 18. Deut. i5^ 3. 1 > 
Macc. i3, 34. Sic in N.*T. tantum in formula ofpf.ai^ vifia^ , 
iiSf (femel Epb. 1, 7. a(p* ira^nrto^atoyy) rtmifRo poeoae 
peccatoruniy Penia peccatorum^ qua jam non exigitur debitav. 
pbena. Mattb. 26, a8. Marc. 1, 4. Luc. 1, 77. 3, 3. 34, 47.' 
Act. 3, 38. 5, 3i. 10, 43. i3, 38. 36, 18. Eph. i, 7. Coloff. 1, 
i4. iiiitkm a(ptatg fimplioiter, Uebr. 9,^3. 10, 18. Marc. 3, 39.. 
Saepias non legitnr. 

A(pii, t}c, fJT (* praet. med. verbi anxfaf necto^ al^gOy 
lued. tango) 1) tactua, ictus, j)ercuIIio; (laepius apud LXX.)' 
— 3) vinculum; tro^iice necejfuas.^ Bit; £ph. 4, 16. Co^ 
loIT. 3, 19. ' ' . 

A^^mffala, rn^, ^, (ex & friv. et ptaet. paOT. verbi 
f&ei^ corrampo) ea rei conditio', qua non disfolvitury elTe 
noQdefinit, non perit, fed feuiper durat ; incorruplibiliiae, 
immorialiiaey perpeiuitae, Dicitur de corpore futnro corrn* 
ptioni amplius non obnoxio^ 1 Cor. a5, 43. 5o.^3. 54. -^ de 
Tita poft mi^rtem eiuaque felicitate^ ^ Tim;. 1, 10. Ijmiv tal 
^^af^ipif U e. Soai^ affAaator, ut iv atpd^^U^ i Cor. i5,43.. 
et Sap. 3, 3i quoque pro nup^K^ro^* — Rom. 3^ 7. wpSt» vel 
pro OM^apro^ pofitum eft, vel felicitatem indefinentem, prae- 
nia perpetua lignificat. cf. 1 Cor. 9,95^ 1 Petr. 5,4. — Eph« 
6, 34. aya;i%m¥ug h d^pA, amantea indefinenter, in perpetnum, 
fonore nunquam fuflbcando. — SaepiuA nt)n legitnn 

"Acp^aQTOg, 00, o, ^, (ex & priv. et (^&aQtbg corru-, 
•ptiQiii bJi>noxiua) 1) iHeorrupiihilis, immorialis ; Deus, ftora. 
1,33. 1 Tinu I, 17- Saf). 13, 1. — cqtjiub rclbrgentium i 
Cor. i5, 53. — a)perpefuusy pereaaii, de praeniii» futuris 
1 Cor. 9, 35. Sap. ^8, 4. Uac noti6no perennitatis a pleris^ 
queetiam % Pctr. i, 4^gaudere creditur, ubi yero potius no- 
tio puriiatie, maculU nou co/tiaminaiae £ah'}tLcei , et ib. o, 
3, 4. ubi t4 Qf^ftop to2 vftviiaiag infegrUaiem ScsaSsi mo- Digitized by VjOOQIC jpnlcliriori feme oBun (verf. i3.) locdm datura. Alii t^- 
tunt: ohrcm'U9;^teoebricoras^ quod quurti tropice efle debeat 
-miier, trittis, eodeni-rcdit. Hefych. uvjuiifjfoi^' &WOS aico* 
%SStQ' Suitfas — atvyvir fj (ncorsmSr. 

Aq>aigi(A, to, f. 4yT(a, aor. !2. oipeSloyy aor. a med. 3<pt^ 
Itofifjy^ (ex dno et olp^oi capio, fero) proprie capio et aufero, 
4einde aufero flmpliciter, et quidism i) auffro iUz , ui nM 
amplUiaJit, e fnedio tolh, Lac. i, 25. — tcic a\iaqftiuq i. m, 
peccatorum poenas, Rom. ii, 27. Hebr. 10, 4. coli. £x. 34, 
7. Jef. 27, 9. Sir. 47, i3. 2) repeio, reprehendo, wiederra* 
•rucknebmen, Luc. io> 42. 16, 3. Apoc. 22^ 19. cups^eTy iou^ 
*oog fortem revocare. coll. 2 Macc. i4, 7. — 5) detraho' t^^iv 
tem a toto, detno, etwas davon nchnien^ obi tunc opponitor 
w Ttgoo&ttvav^ eddcre, Apoc. 22, 19. coU. Deut. 12, 32. 1 
Macc. S, 3o. — unde etiam de abfcifBone capitis , aliamm- 
quecorpons partium dicitur, abfcindoy Mattb. 26, 5i. Luc. 
22, 5o. Marc. i4^, 47. 1 Sam. 5, ^.^n^^D) 17, 5i. 1 Macc. 7, ' 
47. 12, 17./ Saepius non habetur. 

•^Aq^av^i, ioqy ovg, 6, ^, (exapriv. et <pfltlirQi appareo) 
'latens , abfconditus ,non confpieuua, Semel Uebr. 4, i5. 
y coU. Sir. 20j 3o. 2 Macc. 3, 34. ^ 

Hf^aifil^oi, f. ioia, (ex a priv. et ^froi, appareo) t) 
■e eonjpectu remopeo, in nihilum redigo, Jac. ^, 1 4. a^anfa^ 
liivri quae in nihilum' abit^ ev^efcit. coU. 3 Esdr. iOf^3. 
Pallivam tropice : exjiinguor, exdnimor prae terrore f. *pu^ 
dore; ohjhupefco; Sic Act. i3, 4i. quae e:x llab. 1, 5. repe* 
iita fuDt> ubi legitur iinon, miramini, coU. Jef. 5^> 16* Dan. 
S> 27. -r^ ^ deturpo, deformo, rei nitorem eorrunipo i noj» 
ftrum: unfcheinbar machen, Matth. 6^ 19. 20. (coU. Loo. 
\ly 33. ub4^ia(pi}^e^(). — Matth. 6, 16. a^aviX^uv %o ir^omoir. 
Iq^ualidam, trifiem lacer,e faciem, fqualorem et Iriftitiam fima- 
lare. Sic mpari^. confporcare , ioquinare in formulit ^or»*- 
^o^ xv^ \Aovg axn&v, xf^. j^, vitam, terram vitiis inqoioa* 
verunt, Fabric. C. Pfeud. V, T. I, p. i84. 192. 545. 

^Ai^avia^og, ov, 6, (Vid. i^av^oi) proprie ro evan©*' 
foere e confpecto; interitits^ devaAatioy Zeph. i> 16. Ez^clu 

6, i5 Semel in N. T. Uebr. 8, i3. de oeconomia Mofaica^ 

abrogatio, aboUtio. Sic Fabric. C. Pf. V. T. I, p. 58 K rv9 
vofiov utfavi^v, nai rotv Ao^^oi^ twv n^oq>fii&v l^ovievBtv*^ 

*Aq^avTog, ov, 0, ij, (ex & priv. et 3 perf. perf. pafll 
verbi qpo/rofia», 9LpptLTeo)oeuUsfubdu€tus, ^ coii/fectu nbks^ 
ius. Semei Liic. 24, 3i. colL 2 Macc. 3, 34. coU. verf. a4, 
Tob. 12^ 12. 19. 2 Maoc. lO^ 29. 3o. Jofeph. Antiq. 5^ 6* ^ 
<gt c. 8v 2. 

Aq^Ei^oiv, l!iimg,i, (ex ^no et iS^a feUa^ etiam locua 
nbi venter exoneratur) > latrinaj^ cloaca, i. q. alibi ivtQArp 
%on(fwv dicitur. Mqn nifi Kattb. 45^ if: Mfrc. 7^ 19. legitsn Digitized by VjOOQ lC A^ EI^ A O e A,^ i4j 

LXX*«^d|fOC denieii^iliatione muIienxiB^iiGfrpant. « Suidaa 
a^pfd^y barbaris vocabalis adnumerat. Proprie antim , po- 
dicem figfiificaire etdeinde adlotam^inquein alvi e^crementa 
egemutur, translatum yidetur. cf. Fifsh^r de vitiit Lex. Kf 
T. p. 697. fqq. ^ ^ . 

^Atptiilu, ag^ ^, (ex & priv. et tf^finin p^rco) hrude^ 
iiUu, duriiUa. Semel Coloff. a, siS. de fieveritate in corpus. 

^Aq>tXivriq, rifttig, {, C*b wpMfi 1) lapidibus careng 
a) planusy aequu^) i)To planum efle^ planitien, 2) tropicei 
Jin>eerUaM, integriia», i. q. uTtXovtig^ Non nifi Act. ^ 46. le- 
gitojr, qnnm alibi eodem fenfu babeatur ip^iXtiu. 

Z4(ftaig, tta^, f\, (ab uq>[fifjii,) i)dimifflo, dinCifpo e ca^ 
piiuiUfie, liherias, Luc.4, 18. faepius npud LXX. Lev.aS^ lo. 
Esech. 46, 17. 3 Esdr. 4, 6j. n^relaxaiio, remijpo eiuBf.qnod 
aliua mihi debety v. c. tributi/ £fth. 3, 18. Deut. i5^3. 1 > 
Macc. i3, 34. Sic in N.^T. tantum in formula atpf.otg afAo^ 
tiSp (femel Epb. 1, 7. a(p* na^nTtiifiiToyv) TtmifRo poenae 
peccatonini, Penia peccatorum^ qua jam non exigitur debita^ 
poena. Mattb. a6, aS. Marc. 1, 4. Luc. 1, 77. 3, 3. !24, 47; 
Act. 2, 3a. 5, 3i. 10, 43. i3, 38. 26, 18. Eph. f, 7. Coloff. 1, 
i4. ttittmaupsatg fimplioiter, Uebr. 9,^2. 10, 18. Marc. 3,29., 
Saepias non lagitur. 

!//g>^, f}^ vjj (a praet med. verbiaTrto», necto> alligo, 
nied. tango) 1) tactus, ictus, perculfio; (faepius apud LXX.)' 
— Q)f^incuium; tro^iice neef/JUae,^ Bi^f Eph. 4, 16. Co^ 
|ofl:2, 19. ' 

Atp&mfala, a^, ^, (ex & friv. et ptaet. paOT. verbi 
f&eiQm corrumpo) ea rei conditio', qua non disfoIvituTi eflfe 
non definit, non perit , fed fen#per durat ; incorruplibtliiae, 
immorialii€u, perpeiuiiae, Dicitur de corpore futuro corru* 
ptioni amplius non obnoxioj 1 Cor. .i5, 42. 5o. ^3. 54. -^ de 
yita poft AK^rtem einsque felicitate, ^ Tini. 1, 10. {isti^y jccti 
^^aifilqifi^ e. Ijaai^ aKf&uMov, ut iv a^pd^^U^ i Cor. i5,42.. 
^t Sap. 2, 23, quoque pro nup^K^TO^- — Rom. 2^ 7. wpSt» vel 
pro iiq/d^a^u^ pofitum eR, vel feUcitatem indefinentem, prae- 
mia perpetuafignificat. cf. 1 Cor. 9,95, x Petr. 5,4. — Eph* 
$, 24. aYa^noi^ug h i^pS^. amantea indefinenter, in perpetnum, 
^more nunquam fuffocando. — SaepiuA nOn legiinn 

"Acp^ufTO^g, ov, o, ij> (^^ ^ priv. et f^Q^aQxhg corru-, 
ptioni o^noxiua) i) ineQrrupiihiliSy invnoriaUs ; Deus, ftora. 
J,33. I Tinu I, 17, Saf). 12, I. — corjtus rcihrgentium i 
Cor. i5, 52. — 2)perpefuus, peren^ia, de praeniii» futuris 
1 Cor. 9, 26« Sap. 18, 4. Uac nolidno perennitatis a pleris*- 
que etiam 1 Petr. i, 4^gaudere creditur, ubi yero potius no- 
tio puriiaiie, mqoulu nou corHaminaiae fubjacet, et ib. o. 
3, 4. nbi xu Qf^ftw to2 iiy«i!yAarQ$ infegrUatem X^xiEa, mo- Digitized by VjOOQIC rali, ItbeTtiBLtem « vitiorum corniptibhe indicar^ vidtttir. ^dl 

etiam Idq^^oQia. ' 

jiq>\)0Qitt, OQ, fi, %h' norh eormptum tjje, ini€grkai% 
Legitur in codd. Tit a, 7, pro ajtaqp^o^. 

^qp/ijfii, f* o^pijjoi, aor. 2 a^v. PaHiT. ik^Xtyiah J[»er£ 
itp^m^ aor. 1 wpi^fjr (ex dno et '^^4 mitto) «[uatuor 'habet 
notiones primariai, a quibua reliqtiae figniJBoatibnes deda«^ 
^untur ^ et quidem I) ^facio veljubto, ut cUiquis abeat, dl» 
mitto^ — a) miiTum &cio, Idattli. i3^'36. Uarc. 4, 36. 3, i3. 
^ b) trado alicui aliquid, Marc. 11,6. Matth. 5, 4o. cynUf* 
fum fuoio, non curo, HLaXtXu i5, i4. Maix. 7, 8. ti-epice 
Hcbr. 6^ 1. a^irt^q xov Xo^ov, tnilTam facian^us, praetereamni 
doctrinam. d) mn admittOt re/niito, repudlo, Matth. 2*1, 4o. 
4l. Luc. 17, 34—36^ — \l] permitto, ut alter abeqt et faciat\ 
6t quideni a) />^m«^^o fimpliciler, patipr^ hno, feqnente ac- 
cufativo fubjecli cui pfrraittitur, Matib. 3, i5. 7, 4. iS, 3o# 
19, i4. 23, i3, Marc. 1, 34. ^, 37, 7, 12. 2;» 10, i4. li, i6r 
^4, 6. Luc. 6, 42. 8, 5i. 12, .39. i3, 8. «(ps^ avf^v patere il- 
Jam, dulde ihn nocb ein Jahr; Luc. 18, 16. Jo'. 11, 44, 48« 
12, 7. Apoc. 2, 20. \i,^. ^qiB^y ^£T€, Matth. 27, 49. Marc 
i5, 36. adhortantia eft, ne aiii impediapt, agedam,^ — Matth. 
8, 22. Luc. 9, 60. S^^q patere, ut fpirituaiiter mortuis dt 
cura fepeliendi. — b) pennitto, ut aii^uisj quem obftri^um 
pojfem tenere, liber abeat^ dimiUo Uherum. Sic in fbrmulis 
Afir^ui ra oqadriuaTa five tuq aiiOQxlaq twI, five eUam ver- 
bum fimplex, ubi OipeUi^^a vel fimiie efl fnpplen^um , con^ 
' dono (Luc. 17, 5. 4. !i3, 34. Malth. 18, 21.), debiium reymtt^ 
(Mare. 18, 27. 32. 35.), peceati debitftm poenam remitto* 
Matth. 9, 2. 5. 6. 12, 3i. 32. Marc. 2, 5.-7, 9. io. 3, 28, 4, 12. 

11, i5. fqq. Luc. 5, 20 -24. ^, 47—49. 11, 4. J2, fp. Jo, 20, 
33. Act 8, 22. Rom. 4, 7. Jac. 5, i5. i Jo. 1/9. 2, 12, t^bO. 
Jpf. 22^ i4. (bebr-, •)§!}) D^t. i5,2. Gen. 18, 26. Pf. Si^.Si 
Sir, 2i 12, 28, 2. *- liL) m£ quafl dimitto, reeedb aib aliof 
et quidem a) recfdo ab eo, quefh adortue fueram^d^fiBo, 
miffunj facio^ Yon einem ablanVh, eihen geheh laO^n, Mattlu 
4> It. (Luc. 4, i3.^ft a^ioxip Matth. i«2, 22. Marc, 5,19. Va, 

12. Jb, 18,8. — b) diseedo ab aliquo Cmpliciter, defera, 
derelinquoy fequente accufativo, Matth. 4, 20.-2ii. 5, 28» 8, 
i5. i8, 12. 19, 27. 29, 26, 44. 56. Marc. 1, i8. 2o.i3i, 10,26^, 
^9. i3, 34. i4, 5b. Luc. 4j 34. 5, 11. 10, 3o, i8, 28, fqq. Jo. 
4, 3. a8; 52. 10, 12. 16, 28, 32, i Cor. 7, 11 — 13. Apoc. 2, 4. 
~ Jo, 8, '29* ovjc atfirfiU fta fcoror non deferuit me, non auxi« 
lio fuo me dcfiituit, Tropice Rora. 1, ^7. aq>arx$g t deferen* 
to«, dereliuquenteg. — In tropica fig^hificatione <etiaHi inter- 
dnm iRsintermitto j nonfacio, omitto, Mattb. 23, 23. Lifc, 
II, 12. Act. 14,-17, onc diAa^QQv iavxhv aqifpev, iuJh dWlit 
teltinionium exiAeotiae exhibere. — -'1b) poft nHreUnqub^ i q. Digitized by VjOOQ lC A0iK — A OH i8i 

xmiAHno9, r^hnqt^o^ hifftsrtxfflany Uiiih. 22, aS: Mtrc. la, 
19 — 22. Jo. i4, j8. 27. — fuperfiUeni r^Uiiqao y Mattli. 23; 
58. Luc i3; 55/ H Mattlt. 24, 2r Mairc. i3, 2. Luc. 19, 44. 
!tt, 6. — tV.) ex mS milio^ emiilo. fiis, Ma(th. 27, 5o. o^ 
, «TTO nr. i. e. exfpirairit ; coll. Gen. 3o, 17. Jadic. 2^ 21. — * 
llarc. iS, 37. (pmiff layJA^v, clamorera edo, coli. Gen. 45y2<. 
— Saepiui», in N. T. non legiCur. 

ji(pkK¥ioua%y oSticu, f. dfiofttiiy itgr. a ifptuiiAf^, peri. 
•ifenio, aUingo (Gen. 28, 12'.); tropice perpenio, fiiror^ Rom. 
i6, 19. coll. Sir. 47, 17. 

itqf$XayMS^og, i^v, i, ^, (e% i prir. ^tto^ amicus, ,et 
4}^o^ bomis) bonormn inimicue, Non nifi ia N.' T. > Tim« 
3, 3. habetar. 

-': jiqfiXaQYv^o^i :ov, i, % (ex a prhr. (jPiJloc anlicn^ at 
a^vpo^ pecunia) ttonat^atusi peeuniae non cupidue, Bi§j 
rTira. 3, 3: Hebr. i3, 5. 

^jiipt^ig, eotgf f^, ][^ab a(p(iereo|uae) i) adt^niui^ 2)Vi#. 
oaf//i# ^ abitue, quo adven tas f utmras paraCur. Semel Act. 
^o, 29. et 3 MkSc. 7, 18. ubi de abitu iu patriam dicitnr. 
Exiempla hiiius Ggnificatidnis rarioris (plerumqne enim eft 
advcntns) e profahis dedemnt Kyphiue in obff. facr. ad h. f. 
JhiiHue in indice gjrk^. Demofthen. Vel. XIL Alberiiei^ He<^ 
fycLT.l, p. 6^5. 

^ 'AffioTfiiiif i. imatiffm, aor. ^ inifnfjp. Med. 09^« 
(rrofia^, aor.- 1 ^TV€^«^r, in pra^fenti, hnper£ aoTi 1. et 
ibc. tctivam, in perfedto, plns^. ^ ac^. 2. nentralem fignifi. 
catioaem hobens (%x 07^9 ietlim}^, Aatuo) 1) feori\im col* 
looo, wegftelieii; a) a parlibue ^diiriuB abetraho» ad defe^ 
dtonem impello, feq^ accuf. Act. 6, 37. coU. Deat. i^^ 10. 
Att 5^ 37. 3) meatferio tdfjdiquo, ubi eft a) defifto ab ali^ 
fito, OTi f ftTO^, "Luc. 4, i3. Act 22, 29. 2 Cor. 12, 8. Job. 7^. 
16. Sir. 23, 12. ~ V)di8c^do, Luo. 2, 37. i3, 27. Act. i2y 
io. c) partes alicQins defero, defeifco, deficio feq. airo, Hebr. 
3, 12. Sh". 10, 12. Evech. 20^ 8. ~ Lnc< 8, i3. vel feqnlsnte 
g^iciyo 1 Tim^. 4, i; Sap. 3, xt.dejhro Act, i5, 38. — iil 
benam parCem: retittncio, a Tim» 2 19, d) t^iiOjfugio, Act. 
S^, 38. i^, 9. X Tim. 6, S.coll. Sir. 7, 0. Saepias non legitnr, 

"Afpfia, adv. contracte pro &favSg (ex, a priv. et «pa^yw) 
•khnprouifo, fuhUo, r$peMe. Ter, Act. 2, 2; 16, 26. 28, 6. 
cbll. Jo£ 10, 9. Coh- 9, 12.. 

"A^ ^ (o g, ady. (Jtti^iL priv» et ()^^^ metns) fine m9iu^ 
inirepide, Lnc. 1, ^4. 1 Cor. 16; 16. Fhil. l^ i4. Jod. vcvf. 
12. coU. Prov. 1, 33.^Saji. 17, 4. . 

^' Idfopotow, cS, f. iian, (ex o^o ei ofieioc &mi\\9) finu-i^ 
kmrtddo, aefimiloy- cohfero*fimUia. . Semei Hebr. 7, 3i 
iqmfiowiiiLif og fimiiis fiicfvrs. In V. T. folum hobetur Ep. 
Itr.^Nirf. 5. 63* 70. .. .> v . . .. Digitized by VjOOQ lC ocfdof aTerto a rebup me ciroamciahtibus et prolpicio res re-* 
motas. Semel in I^. T. tXQpice^ mefUe prqfpfcio ^ eagUand^ 
intueor, eonfiderq, liebr. 13, a. Jofiph* A^ti^, 7> 5. 4. roc 
«ipi<rcA$ Trpo^ T^ alij^eiay a^o^Sy Isrotelf o« 

Id^agil^^i lao}, (ex anb et o^{ai limitef conftitno) i)l 
terminosdefcribo eoqae mo4o aliud ab alio diftixiguoy aW 
granzen; a):/l^mr0, fegrego, Mattli. i3, 49. a5, 32. Act 19, 
g. 3 Cor. $, 17. GaL 9, i^. Picitur quoqjtie de fegregatioa^ 
2b ifecclefia et a iacriB, ejicio e coetu, excommunico, Xno. 0, 
93. — i)fep€WQ mihi^ i, e. eA^o» defigjio, Act» ^3, 2^ Rom. 
j^:i. Cal. 1, i5. cpU, Ley.ao, a6. A7, 31* (bebr.o-jn). Sat<v 
pius rion habetur. 

. l^q^OQfifi^ ^,: ^f 1) locna^. e quo prodit aliquis, a qna. 
incipit; d; apjpaTatus.ftlbQdiorum» praefidinm; opportuniiaMj^ 
occqfio data, materid. B,om. 7, 8. 1). ogio^ffijv Xafiovaa op^ 
portuiutatem» praelidium nacta. a Cot. 5, 12. aqtoQfiif^ 8io6^ 
|ra* luateriem pri*aebere, — ^ 3) occaQo injafto «iodo arrepta, 
praei0xtu9^ a Cor. li, la. I». ^171^ wpogiAtiv tSv ^eijoftm i'^ 
^OQHflv, ut abfoin4^ praotextum faisi qui praetextum quae^ 
rnnt.. Gal. ^,.id. tlg a<po^fii^T$<ra0{i'ad peccandi praetex- 
tnnu, i Tim. 5^1 4. £pdemfenfu^3Macc. 3, a. Bejych. 0^. 
yo^fin* fi rvv iv^fptfi Xeyofiivfi, ^ TvptMpaoe^^ ^ oItuk. 

^f . 9 ^ C^> £ iact)^ 0^^ ^f^ fpiWa) fp^jno , ore fpuma^ 
Bi«9 Marc, 9^ i8.\30, ' *' r'^ 

.t^(]^^o^/oi;». Oi /pwna orist Semet Luc. 9, 39. ^4 
cc9^ov.ita nt ore fpomet* 

^q)0O(ruyi7, ijff, (ab {upgm), i) iafipieniia, ftuliHia; 
Irohice s Cor. u, r. i2..^iV — ^) ex hebrai$ino, ubi verba. 
(apientiae ad obfequium Dei et ftultiliae ad contemtum Dei 
fuuque praeoeptQjrupi transferuntur; coniemfus Dei, impiem 
ta9, Maic 7, aa. $ap. 1», »3. Eccief; 7^a5. Job, 4, 6. 

^q^Qfov, ovoq, S, ij, (ex .fi prir. «t 9^ men») [amenei 
^- r)Jiukue, ftofidf^, yelinepte i^eni, yel nil intelligeni^ 
I^tto. 11, ;4o/ia,'90. 1 €or. x3; 36. Jipnioe a Cor. 11, 16« x^r 
la, 6. 1 1. ^ — a) a' ch/tiftiarut ft^ienti^ alfsnue, Epli. i, 17* 
j Petr. 2> i5. — 3).npninftrttctu», in/ciujs j rudie^ Siom. 2, 
pQ, Praeterea woja legitUTt V ' , 
'^ y^q^vnyoi», «),.f,^^ai, (e^ ayn et vnvog fbmnus) afontm 
no obruor, olddrmio, i q. na&svitiy* Legiitar non ui&> Lnc^ 
fi,9^ et Judio. 6, 97. in edit, Aldin% pro faebr, 3^s^« Profk* 
nit ayuitr/fo* eft easperg^o* - 

'^qxovogt ou, i, fi, (e:^. a pxir. tt^ij^vii yox, clamorf 
lingtia) 1) vocemj olaniorem^ fonum or^ non edeni , obmu^ 
Ufcen9^ velpropcer pfitientiainy {Act. S^ 3;i, coll< Jet 53^ 7^ 
rel prae ftapore (|^i,,nt loqttitur Virg|)itt«y vpit |aacibu# Jiaci^ 
ret) atfonHus, Sap» 4, ig, 2>I»cc» 3, s^g. t^ 9)f0nwi 0r4i^m Digitized by VjOOQ lC jLi^XA Z i- AX r H 1&5 

laio^, Tocea.qxiAUs I^omipitiiii lingna fiiLtiir, nonproftr^ni^ mu* 
tus; de idolis i Cor. \2f 3. coU. Pf. ) i5^ 5. Hab. a, )8. — «l 
debmti» %Fetr.,i, 16. ~ 1 Coy. i4, 10. oviiv ayxvif (ScL 
qm&i) wpoivof, uQlla Iiozninum lingua ed, quae fonos pro« 
fesret npn articolatot, ^ (^qualei edere folent 0! yXdaifaig la-' 
^ovmg).' ^ * .^ ' '^. 4 t 

y^X^tf Of Achas^ iiom. prbpr. iridect. regis Jnoaeormii. 
llattli. 1, 9. coIL aj^c^. i5, 38. c. i(S. a Cbvon. c. a/ eta^. 

Axaia,, ag, ^, Acha^, frofrii norricn provinciae ii/ 
P^^pon^elb; disi^de latins dictum comjdectebatur Pelopon/ 
9efum et Graepifu^ usque ad HielTaliami live Komanorum^ 
prpvinckun proconfulof^em Achalam, iU pnim Gxaecia fub-* 
/ acta^ eam diviferantj^h duaiproVinciaij^teram iK/ace^oi^^ 
fun, quae MaCe^oi^ii^n propne £c diciarii. Illyricum, Epirum! 
et TlieiraliAm tJoinpreliendebat, altei^)bi^c//^/7t, univer- 
(Ma GraecAamliberam indl^ a TheiraliaV^ITnmlque Peloponue* 
fiun compleclenl^m. ' Commemoratitr Act. 18/13. 127. 19,21.; 
a Cor. 1, 1.' n, j,(i(."',i^"Tiieir. ij j, 8. et ponitur pro ChViftia** 
nis in Achaia,' Romp i5^ 2^, (i^t 5. iri textu vulg.) 1 Cor. 1^1* 
i5. :)Cor. 9^9. , ' • ' 

^2^4X0$, oS, 0, 'Achaiquk, #x Aehaia, ••^'In N. T.* 
tiomen propr. viri cliriftiani, "1 Cor. i6j 17. et in fine epiHo-t 
lae in «iit vnlg. \ . 

^AxuifhoxoQ, dv, 0, 1], (ex « priv^ otxc^il^ofiai, gratitfi' 
. cor) if^graeusy qraHa$ norp referenM ; Bisj tuc. 6, iS. a 'Km. 
3, a. coU. Sir. 29, 17, a5. Sap. 16, ag. 

AxBifA, 0, Achim, nomt propr. indecl. viri e mapribua 
Chirifti, Matth. 1, i4. commemprati| q^ vero in V. X nqn' 
oocurrit* ' ' * 

AxatgonoiTi^fOQ, ov/o,^, '(ex aprir. ittg manns et' 
nOMjrdg, fsL^tm) mof^nonffu^iu^, CoIoIT. 2, \\,manu non^ 
^xjlructiia, a Cor. 5, 1. Marc/i4, ^S. . » 

jijtXijg, vog, iu i}ntebula-, a)ten^hrae^ caUgo. Semel 
Act i3, 11. Hejjfch, aj^iq' ^ ir oy^oX^ofe iewrij vAij^ Of**Z* 

AxQBlog, a, ov, (iex a priv. et ^pclla, ntsilita») iTuitiUi; 
ulilitaUm hoii pra^bene, Matth.' 25^ 3o. colt. verf. 26. 27. 
Vid. etiam Tob. 4, i4.* E:i^ adjuncto'{ praemia npn rtierUueJ 

iizia qui utilia nobis non praeftat, nec gratias meretnr*, it^ 
uo» 17, 10. uxj^Blok, qui nihilomiiius praeiteia tanqnam deb?-' 
tum a Deo pofco^ non poITttnlt , > ^ 

^{peiocki, w, f. eJaw^ i)inutilcnf reddo; 2) corrimpo, 
perdo, 2 Reg. 3, 19. Jer, 11, 16. 3 Esdr. 1, 56. Sic femel 
Jenfu morali, riliie corruplusfain, Bom. 3, 1 2, 

^AxQflOTog, ov, 0, fi, (ex a priv. et ;f(Jj(fto5 ntflis) 1) 
inuUli$; 2) perniciofiiM, noxius, etiabi itnprobus , malafs in^' 
4qU99 5ir, 46, jr/ c, 37, 19. Sic Phil. Vei^f. 11. ci^p^off ell,' Digitized by VjOOQ lC i«4 ' Axri^ 4^v in 

2ai olim miila. erga te volunUte fuerat| damnum tuun quaev 
verat. 

^j4^Qiy et Teqnente vocali ojfj^e^ l) idtr. quod Tei*bi« jun-' 
etum eHdonec, duni^bU4aMa, Luc. at, 24. Apoc. i5, i8. if^ 
17. flo, 3. et in formula wiQiQOv fcL x^oy^u» Act. 7, 18. Rom. 
II, 25. 1 0>r. 1 1^ %6. i5, 25. GaL 3, 19. ^, 19. Apoc. 3, 25. 
j^ 3. Semel c^^i ov nalufam conjunctionis habet Act. 27, 33. 
"tid. no. 2^ c. 2) praepofUionU loco eft g^nitivxim regentit, et 
quidem a) loti: usque dd^ ,Act ii, 5. iS^ 6. 20, 4. 28, i5. 
Apoc. i4, 20. i8> 5. .2 Cor. 16, i3^i4. 0^^ iwi iimr &d voa 
quo^iXe veni apoftolus^ usqne %d V06 perierre doctrinam ofm 
ficii mei fuit. -^ )>) gradus/urmmij u$qt£e adt/ ia formulit 
c^i ^avuzov ut adeo mortenl infeiTe eiipereu^ Aict. 22, 4» 
£yer ut vermortemjp^ non detrectarem | Apoc. 9, 10. 12| 
11. (Pliil. 2, 8. p£jf^t ^«rarbv). j4^1 i/ufuill^/pi Eehr. 4, 12. 
adeo uC feparet. — cj tamporit, ubi proprie fignificat inde a 
temponft qnodara momento UBqu§ ad altenmi, igitur dura* 
lioneih periddi tempoHs, et dicitu]^ o) de Wrmirui ad quem^ 
lisque ak, MattH. 24, 38. Luc. i, 20. 17, 17. 'Act. i, 2. 2, I9. 
?, 21. 20^ 11. 23, u 26, 22. Rom. I, i3. 5, i3. i^^qi riftov 
tisque a^ legis mofaicae proinulgationem'. i Cor. 4, 1 1. 2Cor. 
S, 14. PhiL 1, 6. Hebr.'6, 11. Apoc. 2, 26. j^qi^ tov ^'vp ns- 
- que adl^uc, Rom. 8,, 22. PhiL 1, 5. — ^^Qitovrdv tov ko^au 
Act. 22, 22* usque ad haec eiuii verbsi.' — (f) de termino a 
quo, inde ab, ut lertinor. Usque, ajjQif xai(io?, Liic. 4, i3. Act;' 
. \3, 1 1. iiide ab ilio teinpere. Quareetiam Act. 27, 33. a^jfjQi 
ov fci. j^potov ell ihde ab iltb t^mpore, quo etc. i. e. cttm dies - 
illuxilret. — i^) de ^r/if ibo^tf iemporis i five de temporis de- 
finiti periodo tota, ubi eft quamdiu; Cal. 4, 2. «j. jijg nQo&.' 
qnam diu conAituit^ vult pater. — Zi^^tg ov, f6L xqovov, quam 
/diu, Hebr. 3, i3. coU. i2 Macc. i4, 10. Saepius non legitul*^ 
I^^^vpor^ 01;, Tp; hoflrls fcriptoribuB et palea dicitWp* 
quae veiito folet abigi^ Dan. 2, 35. Jef. 17, i3. Job. Sx, 18. 
et vefo ^tiam calari^usfrumenti, e qito grana exli*ita funt, /trid' 
' men, quo utebantnr Judaei cum ad pabula TGen. 24, 25. 32. 
Jud. 19, 19. Jef. 36,24.), tum ad ignis ufum (Exod. 5,7.), ubi 
relpondet hebr. pjii.. Sic bis, Matth. 3, I2. Luc. 3, I2. 
. jiyfBvdrjgt iog, 6vg, 0, ^, (^ o priv. et xpsviffi meni- • 
4(fX)non mendaX| meniiri nejhiue*, verAciffimui, Tit. i, 2. 
i;oH. Sap. 7, 18. 

Zit^iird-OQ^ ov,{%\ima\plv&iO¥, rii) eiS/ihthium ^ Wer. 
int>th« In Apoc. 0. 8, 1 1 . elt nomen ftelUe, quae m aqnas de» ' 
lapfa eaa corrumpit e| amaritudine lethali inficit. Imago 
fbrtaire repetiu ex Exod. i5, 23. colL Cohel. 7, 27. Sir. sS, - 
^b. hr. 8, i4. Thren. 3, iS. 1 Sam. i5, 32. Jer. 9, i5. 23, 
i5. In Jonathanii paraphr. chald. ad Deut. 29, 17. leguhthr: 
Jini^eiti^ erit amarus Hjyfoi Hyy>M, flcv^ abflnihitim rnor^ - Digitized by VjOOQ lC Hi. flthr. i&dtar n^ Pror. 5, 4. ubi LXX. )Mf Aqoflii 
^kta etjhnju eareru. Semel 1 Cor. 14, 7. coU/Sap. 14, 29. ' 

: „ . ■ ■ & .,;-■"'_ 

Baa%, ittfi piaX L e. ^ tov /^dmuI etxciW^ CNam. aij, 4i; 
Hof. 3; 8.) Baal, nom. prppr. indecl. (hebr. Sl^^ Sbmftba^} 
Moli Cananitarnm, Plioenicum, AiTyriorum et Babylonio* 
rmn, etiam contracte Bel C^^*.) ^\) dictiim, foli«, ul putan^ 
lymbolum. Deinde pet fynecilocfien fpeciei pro idololairia 
^aacunque ponitnr. Et Gc remel Rom. 1 1, 4* 4^^^ repetit4 
fnnt ex x Reg. 19, ig. coll. Jer. i, 8. 

BapvXosv, Sfog, fi^ Babfton^ 1) urbs antiqnifllma 
Cfaaldiieae ad Eupbratero fita (Geu. 11.), et fedes regili KSf-^ 
riornm. In N. 11. Mftttb. 1 , 1 1 . i a. 17. Act. 7, 43. ponitur pro 
tota regione f. terra AIFyriorum. — a)Babylon recentipr, urba 
miam poft exeidiam antiquioris Seleucus Nicanor condidit aS 
Tigridem, band procul ab ahtiqua diftantem. Commemoratur 
1 Petr.5, i3.3)inApocU'.c. i4,S. 16, 19. i7, 5. i8,a. lo.^l. /fa^ 
Pvknif eft nomen fymbolicum fedit et imperii idoloIatri)ie, nt 
Aotiqaa Babylonfiierat enltui yeri Dei inimiciiBma. coU. Jef. n V, 
g. Jer. 5o, 38. 5i, 7. 8. aS. Pf. 137, 8. 9. 

Ba^iioc, ov, 0, (verbde k palvm fcando) gradnt, li- 
men ; in ^. T. femel tropice fia&uoq fcl. r^ nju^ grdduB ho^ 
noris^ digniiaiia, auctoniaii$, 1 Tin.. 3, i3. 

Ba^Oq, eogy to, relpondet latiWorriiti Tocabulo alliiu^ 
rf6, et ut boc dicitur ij dtprofundd; tdlnm ex menfora EplL 
S, i8.f— nltitudo terrae foecundae Mattb. i3, 6. BIar6. 4, 5. 
<— ' Rora. 8, 39. OVT& ihpotita otrre ficl&bg : plurimi : nec coelwn. ' 
necterra, ntJef. f, 11. Poteft reto ftiaxn verti: nec fpiri* 
tns in a<hre (£pb. a, a. Luc. 10, i^.) nec daemones it| infer-^ 
no. — tropice: ciiuni^ reconditum, imptrveJHgabiU";\ Cor. 
9, 10. ta fiddij tt^^swj imperTeftigabilia coiffili* Dei, colt. ^ 
Pa.9d,5. Sir.!r4,a9. Jnditb8,i4. — Rom. iiySS./fa^^o^TrJlou^ 
S9V, impenreftigabUis immenfitasL (A|M>c. a, 1 a. in edit vnljf.) . 
— a) de exeel/b, Jkmmo) Luc. 5, 4. fia9og fcl. t^ ^oXaa^ 
aijg, *ut etiam Intini dicnnt alium marey das bohe Weer. -^ 
tropice: Jwhnium, puiximum^ a Cor: 8, a. i^ ntata fi&d-og 
mtvpia, fumma paupertas. JeHan, y, B. 3, 18. "StXo^og pHt" 
fivf^ fummae diyitiae. Saepius non lesitur. 

Ba^vfn, f. vfS, profundumfacio, excavo, austiefeJi. 
Semel Luc. 6^ 48. bm\p$ nal ipi^e i. e. fia&itng laftatfB^ 
«Iteeffodit. 

Ba^d^vg', da,i, hHinor. altue\ i)profundue, Jo,4,i1. 
trppice: im^ ^o^ fomnut profundur^ Aot. ao^9. coU.Sir. Digitized by VjOOQ lC f^f T\ Sftp. 16^ 11. ~ ra fifit&ia to9 IbrayS rcoDndiU fcL^ 
confilim^ i. e.fraudesy malae art^s] Apoc. 2^ a4^ colL Jer. 17^ 
Q. ubiin Jicbr, eAopvfallax. — a)fum/nus; Lnc, 24, 1. 
o\fd^gov fia^&iog , fummo inane* coll. l^rc. i^> 2. Sic et^igqi 
faepiuB apud prolknds* Nvrti /fad^jsia^JFabric. Cod.^Pfeudlv * 
V. T. h p. 696. 

Bntof, ovj^, (graecis etiftm /fatip) ra^uiM palmae. 
S^eLJo. la, i3. coil. i^ Macc; i3> 5i. JiMjycii.' poii^.^^afi-^ 
ioQ^(dfmoQ,K(^ific(iof» .' v 

^ .Baila(if<> d> Midaan^, Bileatn, praeftigiatory ^ui daU 
pecunia exciubatur> ut Dei populum. diriaMevoveret. Naat. 
pa, 5. Pent, 23> 4. Jqf. 2^> 9. In N. '£, cum eo comparan-^ 
^ur falfi doctorea> Dei fiiio et eius eccleiiae inimici^ - lucri 
caufa rem chriftiaham perdere ftudentet, 2 Petr. 2> i5. Jud. 

Jrer£ 11. — Ap<Kr i> i4. eft. nomen iymbolicnm ein<modi 
ajfbrum dpctoruro> quod verf. i5, graece exponitur per N^ 
nolaitat, quum Mht (^tvht vicit} p^ popidmn^ nxSh looy. 

BaXau, al B^dah, nom. propr. indecl. regia Moabita^ 
. jpanu Apoc. 2> i4. coll. Num. 22, 2 fqq. 23> 7. 24> la 

BaXuyTt^ov^ MVf %6, (eti^m,fiaiXayttov , ut^babent 
codd. Luc. 1^,33.» quum a fiaiXta derivetur) crumona, U^ 
culiis, Beutel si^ OeM, Habetur Luc 10, 4. 12, 33. 22, 35« 
36. Q9D. Job, i4, ]* Provv 1, 4* Mefych*. paliftiof' ^Oj^ 
ovnnMV. ,. ,: ^ - , 

' JSajlAai^ tempoira. fna formanf ab \obfpleto ^^cUo», Sor 
U(» f- pi^09^ i- fal& ei pli^aoh, ftTf.pifii^naf aor. 2. ipaiof, 
for. 1. paff. ipAA^&fjy^, i^^Jaoio, . v. c. ypn jijl^^y, Matth. 27, 
3^, Q Sam. .i4^ 42. hebr. S^an). M^rc. i5, 24. Luc, 23> 34. ' 
J[o. Ig^ a4. — ; d^ f^-bore fructu» de^iiciente, Apoc. 6; i3. -^^ 
Cum aliis verbis ^t partkuUs conjunctumde rebus valde ^^ , 
yerlls ufui^palur:, vari()qKe ^odo vertendotn eft, quanqnam 
tihiqijie iiotiQ yficiyW/,fub)acet. Igitui; a) PaXl. anOf obfirK 
(par^, Matth. 5, 29^ 18, 8, 9. b) paiX* iu ejicere, Apoc, 12, 1^5. 
16. §(fXL in ToS arro^aro^ onlaa wog^ evoruf re. adverfos ali^ 
guem. c) BaXX. et^« <le loco, injicerit, coryicere^ Matth, 3» 
|p. A* B9r ^7 ^^, ^3, 42^ 5o. Marc. 9, 22. 42. et alibi fae^ias{ 
¥^ pawve phli^fixi,.conjice te, Matt,h. 21,21'. »Msrc. il, 23, 
— deretibus-, 7ac0r«^ ^eniltere\, Matth* 4, 18. i3, 47, 17, 
9^7. Manc. 1, 16. Jo. 21, 6. coll. Jell 19^ 8. ubi in hebr.. 
tSiJ^.i — de vino £ aqua: infundere , Mal,th, 9^ 17. Marc« 
;^,i2. Luc, 5, 37. Jo. u3, 5. colt Jud, 6^ ig. Levit. 5, 11. -^ 
de gladio f immMtere^ recon4^rej Jp. 1 8, 1 1. — de diglto : w- 
gerere Marc. 7, 33. Jo. 25, .27. — pa)X tuvQ %a)Hvovg fre- 
tui^ei Jac. 3, 3. de argento: recondere ,, injicere,, Matth. a^i 
6. Marc. 12, 4it— 44. Luc. 21, 1— 4. ja /^oiUousya pecunia 
d|ita Jo. 1 2, 6. paXk. ^p/t^^^of Tin, coUocarey tradere. — Tro- , 
f ice ^c^A^* elf T^ MOQdiav exci^aie in animo contiiium) Job Digitized by VjOOQ lC Marc, 7, af.) et Imanix^v jwoq proficer^ aliquid alicuv «d pef 

de$ eius projicere. Mattb. 7, 6. Apdc. 4> 10. five ohjicere 

Apoc. 2, l4. — e) /JaU. cSca, ahjictrt^ Matlli. 5, i3. i3, 4ft. 

Lnc* i4, 35. Jo. i5, 6. etirtm «/Vcere i Jo. 4,' 18. — f) /JaiUU 

iniy injicere, iinmiUere^ CEzecli. 21, 22.) imponere^ v» c. 

pacem terrae MaLtli» lo^ 34. onui idicn^ Appc. 2, 24. femea 

fpargere faper Marc. 4, 26. Pf. 126, 7. — lapides^in aliquem 

Jo. 8, 7. 5g. — ungucotum fpargere iii corpua Mattli. 26, 

12. — falcem immittere ^poc. i4, 16. et ib. verf. 19. cum 

^^. — PalBvf paKUo&M hii nklvfj^ leclo qffixum ejji, de^ 

cumbere, Mattb. g^ 2. Marc. 7^ 3o. etiam abfolute fine IttJ^ 

Mattb. 8, 6: fiifiXfivai. decumbit-, ib; verC i4. — g) ^«U.* 

mtQi, \* ^ iiBQipaKK&vv circumponere, Luc. i3, 8. /taloi fcl; 

mpi aixv^, quod ex ant^edentibns repetendum eft. coll. Jef. 

29, 3. — h) PaXKtod^a;^ ^qoq projectnm efTe, jacere ad, Lne^ 

16, ao. — i) fiaiX^w<mdvTOV, fe projicere, ruere^ Hattb. 4^ 

6. Luc. 4^ 9. Jo. 21, 7. Huc et refero Act 27, i4. ^oJUU^r 

$una uvog CcL ^avxav ruere adverfu9 aliqnem, iiTuere ia 

aliqnem. < — 2) ant^ceden$ prb con£eqt^ente,' jacio v. o. telnm 

' Y^o ferio, perculio. Marxr. i4, 65. pJAX^tiva ^anlafAnioifp 

infligere alicui alapam. 2 Cbron, 26^ i5. Hal>. 3, ]3. 

Banrlin, f. /ffoi, ( a ^uitTfo ) proprie : faepius in tin«^ 
go; fuhmmrgo, in, aquam immergo \ refpondet bebr^^d», ^ 
Beg. 5, i4. et apnd proianos frequcnter occnrrit. In N. T« 
didtur de yocrVtf loiionibus^ ^vela/ir^itionibuey quae per 
aquampuram fiebant, etell 1) in aquaili raergo loArandi 
caufa, aqua ahluo, purgOy Mcurc. 7, 4. Luc. 11, 38. coll. Ja^ 
ditb 12, 8. Sir. 3i, 25. — 2) haptizOy i «. folemni ritb itt 
aquam immergo, qiiod erat fjmbolom purgationi$ iTiterivte 
vel a poepis peccatorum^ ' vel a peccandi libidine# Yid. /0-» 
feph, antiq. 18, 5. 2. ubi narrat, Joannem Judaeot moniiifle^ 
ne baptismo fuo nterentur eiti rwSv ccfi^odaiy naQaiTtiae^ ^ 
aXX* i^ ayvBlu tov Qmnaxa^j ate dti uai Ti\q im% iiMm^aVfy 
ngoPnxeMa&OQfiuvr^. . Oicitur fiaiiT* iv vdcnt lo. 1, 3i. 33» 
Mattb. 3, 11. Marc. 1, 8. et in Lucae fcriptisvdart omilTa 
praepofitione Luc. 3, 16. Act 1, 5. 11, 16. ^am. iv tip*Ioo^ 
jorqi i. e. in aquis Jordani, Mattb. 3, 6.. coil. 2 Reg. 5, i\ 
£(l auteip in activo: baptismi ritum admimftro Jo. 4, 2. . 
' Act. 8, 38. Jo. 3, 22—26. baptismum alicui applico Matth^ . 
28„ 19. — in pafiivo: baptisrnum accipio, baptismo initior, 
Mattb. 3, i3. i4. Act. 2, 4i. 8, 12— 16 et alibi faepius. Si 
conilruitur cum €lq ell biiptiamo fe ohjirlng^re aJ aliqiJ^iil, 
vel ad praejiandum alicui obfhquium. Oicitur autem a) pcntT^ 
ds JC^MTToy Gal. 5,2j:.ad 6b/equium Jejh praejtandum, quard 
indc coliigitur, rirtutcs quoque Jefu cbriflianos fuas fcoifle, 
b) /JoTrr. U^ XQ^^^- ^^^t^^^ Rom. C, 3» d^tbiiroai T$vog Mattb. Digitized by VjOOQ lC »68 B JU T — JBA PA_ 

1«, i^< A^ 19^ 5, i C6r, I, li.iS^ o) aiff roif Jlfakr^ 1 Coir. 
10,9. eodem fenra. 4) ^i? futaviHav Matth. 3, 11. ad fpon-» 
ILoDem emendAtioais, quare Joannis baptismus Act. 19, 4. 
appellatuv fiaj^ufffm fiftcirota^; et fiam» dg ro^ I<tiavvov fian-^ 
t»^)ia eft i. q. pantti^a&a^ 4s juericyoMxV, Act. 19, 5. colL 
Te^ 4. T-- e) ilgBviioif$a 1 Cor. 12, iS.^in unaip foi^ieiatem 
t ^.^ni}m |unore9iy fi|o omnes juncti funt arctilEme. fj Big- 
fOV ^ifUtav Tpv^Ifpov^ Rohi. 6, 3. baptizari ita, ut mortit 
Clirifti bepe^cia ad no^ red,nndf|nt. — 3) Activum trQpicey 
|it latinor. iinbuo, eft 3 aUc^i largUer JUppedsfp^ imbuo, Sic 
ip fomHila Pafn%iC- if msvfiati ayita, Jo. 1 ^ 33. Mattli. 3, 1 1. 
CnainiiQij M^c- 1, 8. Luc. 3, 10. Act 1, 5. ii, 16. Simili* 
ter ief. i;ii, 4. ^ avoiAia ni^fiamil^Bt, — 4) PaflBTum metapho- 
^iG^i nuferiis mergor^ c^danUtalibtu premor^ Marc» 10, 38. 
39. (^anxtf^ffHu TO ffdn%ufiia pro slg xo fiant$apd colL AcL 
>9i3.> fiuc. 13^ 5o. et Matth. aO) aa. a3. in edit. vulg. — • 
[fiam. viiiq tvvog 1 Cot. i5, 29. alicuini canik^ in alicoTiia 
gi;i|tiam maximas calamitates fubire. 

Bint^a^a, tnog, ro» (nomen verbale a pe^f. palE t^ 
i^i fiamit!») 1) immerfio in aqnam; a) baptiemue, ritns facer.. 
yid. Banxiio^ Dicitur a) de Joannis baptiimo et eft vel 
actus baptizandi) Matth. ^^ 7. vel ritus et inftitntuni baptis*- 
aiia Joanne adminiftrati, MattL ai^ a5. Mairc. 1, 4. ii, 5o. 
liuc. 5y 3. 7» 39* ^Of ^* Ac^« I9 ^3- ^o, 37, x5, 34. 18^ a5. 19, 
3^4. -^ b) de baptismo chriftianoi Rom. 6, 4. £ph. ^, 5. 
Coloit 2?y i^* 1 Petr. 3, ai. — 3) iropioe: afiietionee, qui- 
htiBqnUuniiigue urge^,gratf^mae, Marc. io>38.39. Luc. 
«i^iy &0. (Matth. SQ, 1)3. 23. in edit. vnlg.). Saepiua non ha- 
|»etnr, necin cojl gra^co V. T. legitur. 

Bintiafi.09, oS, Of 1) lotiojhc^a, ablutio, purgaHo. 
Maro. j, 4. 8. Bebr. 9, 10. — a) baptiemi riiue, Hebr. 6, 2. 
itdaij^ fiantHffnSv doctrina de ritu baptismali, fcL cam~Jo«. 
Annis Jndaeorumqne^ tum Chrifti. Aisi hic iotiones il'pur- 
gatiottes ieviticas fubintelligunt^ fed fequitur impolitio ma<* 
nuum etc. qnae ad phriftianam doctrinam ui^ice fpectcLxe 
poiFunt. Mec boc iegitur^n ood. graeoo V. T. 

BuntKTtfig, ov, 0, baptifta, rituro baptismi admini-!> 
ftrans. Agnomen Joannisy Matth. 3, 1. ii^ 11. la. i4y a. S. 
26, i4. 17, i3. Marc. 6, a4. fqq. 8, a8. Luc. 7, ao. a8. 33. 
9, i9vqucNd ei etiam a Jofepho antiq. 18, 5. a. tribuitnr. 

, Bantm, £, d^, intingo, immergo, Ter^ Luc. l6, 
d4. Jo. i3, a6. Apoc. i^, iS^ colL £x. la, aa.' Lev. % 6. 
ijg, ijr.l^ebr. Sae. 

Sagafifiug, a, o> Barrabas , nomen propr. latroni^ 
^ni in haud paucis codd. (vid. Griesb. afd Maltb. 27, 16.) ^ 
''^ifiwgfia^fiffSQT^QtiaM, ut videtUTi quam fiaQafifiug Hm* Digitized by VjOOQ lC iJicit^, appdNtt^*: >*»^k' aj/ ;i6— 26. Mw. 15/7. ii. 
V i5. Luc/a3, 18* .Jl6. 18, 4o. 

JBmQUM, b, Baiauk, pom. propr. An<Iecl. dacis ITiaelita- < 
riUD; Hebr. ii, 32. coll. JMdic. c. 4. et 5. (p-j^yi^^izr). 

BoiQ^%lagi QV, 0, fiarachias, nome|i propK viri ignol^ 
jiidAeiy patris cuiatd^ttii Zachaiiae, MaltL 23, 5.5. Vid. 

Bajgfiagog, eepp 0, 1) uit I^tinor. barbarus: qui niUu^r 
Mngua peregritM, ftieoque non irUelligifur; LX,X..Pf. ii4/ 1. 
Bebr. tr^S i. c. peregrino fermone uteny. Jierodot, 2, i§3. 
paQ^a^hg niytag ol AiyvTixioi mjAiovai> toig uij (Kpioi oficH 
}riUt!cr<rot;^. cf. Opid, TriiL 5, 10. 3/. , S^c 1 Cor. 14, 11. et 
Act. a8y 9. 4. nbi Melitenfes dicuntur fiu{jficiQ0i, quia vulgua 
It Poeois defcendens , non loquebatur iingua gracca vel ^- 
tiirn. ^^ — 2) ii.opppnitn^''£%Ai}a*, eH: non graeco lUens Ter^ 
mone, adjuncta notione animi non excuUij deinde : rudie. 
iftcuUus, }^ q. inaldevTog, «ct ita flom. i, i4. Sic ^uoque 
CololT. 3, 11. /9r4()/9a^ populum rudeiai qucmcunque notai^ 
yide^Hr. . Soepius n^n habetur. ci. Ex. 24» 3 1. 2 Macc. 9^ 
pi. 4, a5. 5, su. i5, 21. 

Bagdoi, «, f. ffifa, (a /^o^iftf' i) gravo, onero 1» 
Exod. 7, i4. — in N. X. tropic^: grauis r^/n/oinno,}/ltdlh> 
9 6, 43. Luc. 9, 3^. Marc. i4, 4o. 2j moL^Jius fum,- onpri 
jum, 1 Tim. 5, 6. in pailivp: premor oalwnUaie, iiffiigpr,, % 
jCor.i, 8. 5, 4. 

BuQiwg, ad V. graviUr, diffiiiuker ; v. c. fiu^ioig , <p/- 
pe*f, Gen. 3i, 3ff^ 2 Macc. i4, 27. In N. T. bis AjCL a8, 27, 
M^^ttii. i3, i5. fitn^wg oxoiHV^ difEculteir audire^ aures lia« 
bere obtiiias. In loco Jef. 6, la ni:(. 

Ba Q&aKoi*aXog, ov, 0, Barthotomaeue , nom . propi'. 
apeftoli, de quo vid. Matth. 10, 3. Maix. 3, x8. Luc 6^ i^. 
Act. I, i3. ' i 

Baffhfiaovg^, Barjefus,^ (Glius, "^j, Jefu) cognomen 
pfeudppi^phetae^ quicommemoratur Act i3, 6. 

BaQ-mvaq, S, 0, Bar^Jonas,^ nom. Simonis Petrjl, 
Apq&oliy aramsACom » ^\fiUu9 et n^l^ Jonae^ filius Jpnae. 
I^tth. 16, 17. 

Bt$gvafiaq/u, •» Barnabai, cognomen Jolae, coll^ 
|ae P^uli^ patria Cyprii^ Ju^^ei, Act. 4, 36. 9,, 27. et c. ;i». 
o. 12, 25. c. i$— i5r 1' Cor. 9, 6. Gal. 2,1. 9. i3- Cololf. 4^ 
xo. De Tiiioiniiiili et quomodo Lofasillud es^plicaie po* 
tatrit vlpg ^a^oidija^a^ (AcL 4. 36/ valde /diaiTentiunt inter* 

Sretes. F|lurimi a n^ e t n;j3 , dof^j ^lms. , ilf^^vxyia^ , i. ^ 
octpr iniignis. 

Bagog, tog^ ovg, xo, 1) onns, pondus.; a lit latinorum 
onns, pondus, gi*avitas, .metaphorice «.ft: . a> Stnfuluino, 
graviiifu, au^frUof 1 ThelT. 2, ^.j^rfeflantia u ^.,4,.^^ Digitized by VjOOQ lC a^ Macc. 9,.ia /9a()o^ t^ icfi^ eft Jhmma\ (intolei^abilw) 
3€F^. b)^rcnfu malo, moteftia^ yel iabbris Mattli. 26, la.; 
yel officioram Act. i5', a8. Apoc. a, a4. colli Sir. j5, 2. rd 
xnolellia ex alibram errbitUas et vitiis no^is cVeat», Gal. 6j^4^ 

B otQoa fi ag, fi, OfJBarfabas, cognomen du^nun cHm 
ftianorpm 1) JofejpfM cniaadamy Act. 1, ^. et 2)Judaectib^ 
iniitan, Act. i5, 22. Oo atroqae praeterea nil coaftaL 

BaQTifAaiogf ov, 0, l(i. e. filiui' ("ia) Timaei) Barti^ 
maeus'f nomen coeci caiasdam, Marc. to, 47. . 

/ BaQvS^ta, £. vOfOy 1) gravor, deprimor, 8ap. a, 4, i) 
-mctaph. inera, J^gniB fio. Semel tiUc. ai, 54. abi edit. 
vnlg. fiaqiv9fia^ ^uod eodciiil fenfa dicitur. coll. £x. 8, i5v 
SAp. <|, i5. 

BaQvvto, gratH). Luc. di, 34. ineditvulg. Vid« J?o* 

.8aotrc> ^9 Vf hcbr. ia>, 1) graids^ potulerojh^^ 
]f attli. aS, 4.. — a) at latinor. gra$dM tropice a) fenfo bono 1: 
praeftana, magni momenti,. Matth. :a3, d3. rce fiaqivzQa prae» 
cepta graviiBma, primi ofdinis. coU. 3 Macc. 6, 33. cn;^9ro«' 
mdf ^a$v, convivium fplendidom. — b) fenfu malo: mole-^ 
J^, d^cUia, 1 Jo. 5, 3. cpll. Daa. 2, 11. Exod. 18, i^» 
Sap. 2, i5. — gravia, timendae, tdolentu^, Act. 20, 2^9, i 
Cor. lO) 16. coll. ^ Biacc. 6, 4. HefycK. fioQvg' nakog, Ask^ 
dfjg, onki^ig. BaQv^ifiXol 8i icai ft^j^a «ai xo^Trai^ scoi ifj 
axvQoV' 

BaQVT^IiOg, (fiov, 0, {, (ex Saovg et vifci^ pretiofuep 
grapie pretii, praeftane. Semel MatU]. 26, 7. lUd/?. fcv^^ 
BoQvwtj^Vf >alabaftram ungaenti pretioft, f. praeftantiiBmi 

Baodvi^a», f. iaw, defcendit a ^comyd^. Inde eft i) 
iormentitf interpoiitis exaniino, iiiqoiro; 2) ab^ecta notion^ 
iu^uiQtioms : crucio doloribus , Matth. 8, 6. Apoa 9, 5. i^, 
^. 2 Macc. T, i5.-* orucio malia poenae loco itiflictisi Apoe. 
}4a 10. 20, 10. coll. Sap. ii^ 9^ 12^ 23. i6> i. — et quuiii# 
qni fta Qruciantur fflali, etiam coerceanttio eftquoque pimei 
impetum edicuiUi coerceor, Matth. 8^ 29. Marc. 5, 7. LttcL 
' 8^ 28. Apoc, 11^10.^ 2 Mac^. 7, 17. -r 3) metaphorice:>au 
e^ceOy (iffligo dolore, 2 Oetr. 2. fi. c£ Arrian. Epipt. 2, aa« * 
^ de navi a velitis agitataj,^ i^oro, jactprf Marc. 6^ 4S^ 
Matth. 14^24. 

Ba<sdvkO\i}^, Ov^ j, (a /JoiTdr^Ca») i) inqoifitio p^ 
lormenta-, h) crucicfLue, grat^fflmi doloree, Apoc. 9^ 5. i4^ 
%\.%miOg paoav. i e. foinas ignik^ a qUO craciantor. S^, 
caafa doloram: calamitatea, intMtitue, Apoc^ i8# 7. lO* 1& 
Apiid LXX.'*ncm Jj&^tur. 

Baoav4,(fxi\(l/o\i, S, (a fiaoavit<a) froprie qtii toM 
Mbatir fii)^Ucat« fied NUcUh; 18; 34. eft pii^tus tarceris Digitized by VjOOQ lC S42Ar^ B AS I ifi 

C^aftiklii qnui debltoretiucArccrem qtiadem eaajidebliiitor 
fed j^tok terquebantur* :- Sulieft notio coercendi » quem etiAHi . 
luilllll^TerbiiA paoavi^^ Symmachm fiagup¥n^(f^0f Jer. stQg 
anglpg bebr. nDjn&i carw, 

JSmalH^ogi ov, o, ^, l) Upia. Ly^iiu^ coticulA^ qjDti 
neuUa. expkNri^itilr, a) tornvente quibus vera ex reia ipcm ^ 
torquentar coU. Sap. a, .19. 3} cruciaiu$t grauiffinU^dolorcc^ ^ 
llattlt. 4, a4. £sec£. iz^ 18. t— potilEmani crudataa malo« . 
Irnni in inliBmo, Luc. 16, :i3^ coUf Sap. 3, i. 17^ i3. 19, 4. » 

jl?6aAila*a> eia^> ^ bebr. m^Sqfive nd^p,tj, i)ra^. 

poii^aM^ impermnk; Luc i, 33« 19^ ^a. i5. Hebr. 1 1.,33^ Apoc«' '. 

16; 10. 17, la. 17» (Mattb. 6> i3. i|i edit Tulg.) coU. 1 Sam^ 

a6» 27. Sap. 6y 4. a) riOpublica ipfa^ quae imperio fubefl;! 

Mattb. 12,25. 26. Marc. 3).94i Luc. 11, 17. iS. — 3) ma^ 

teria imperii, Tel nationesy Mattb. 24, 7. Luc. 21, 10. Maro. 

li, 8. Tel terrae alicuiua ditionis, Mattb. 4> 8. Maro. 6^^ 23. . 

Luc» 4^ 5. — 4) regnum Me[Jiae^ cuius nomina in N. T. fant 

«) paaAiia rSiv ovQump (D^cWn noVlj targ. Mieh. 4, 7} i. e. 

Ti^mam coelelley dirimun, a Deq inmtuenjfum j ita nt ideta 

fit qpoi fiamX. roS <d'<oS« &>lent enim Judaei cOelum po^ 

inere pro J)eo. Vid. Oil^yo^. Vel' etiam eHe poteft regnpm 

^ coetie, qaod locum babebit in coelo, quare etiam 1 Tim« 

4^ 18. dicitor fiaaiX* inavQavH)Q» Legit^ autem ^Uec iovxku^ 

la fiae. mr oigafm non nifi in Matthaei evangelio , neque jtf 

aUo N. T; Ubra occurrit. b) fiaaJida toS «^eoS^ interduaa 

«pod Maftliaeum, laepiOinie in Marco et Li^, et paflSm m . 

reliqoia Ubriij i. q. fiaa. tSip ovqovSw' .Interdum etiam /foir. 

9ev mtfoSf' c) fiao> tov vlov xov avd^Qdnov Matth. i3| 4i. ^oS 

Xf^exov, qnatenui Jefusj MeiEaf^ auQtor et rex huiuj reg^i 

eft fabl)ei aafpibiia, qnare etiam Eph. 5, 5. appellatu^r fiao*^ 

«•ii Xaiatov ual ^eov. — d) fiaoiXela tov ^avio Marc. 11, lo» 

qoia Datidi promiflum et a poftero quodam Davidia inauga^ 

tvndnm erat rejpium. Petita videtur doctrina Judaeoram • 

locia|Daii. 7, 17. 18. 9» 24. 27. colL Mich. 4. JeC c^ ix. 

c« iSa et 53« Pf. 2 et 110. — ^ £x mehte Judaedrutn antem 

dnplex erat MelEae regnum , alterum regnum miilenare in 

hie ierrie, altenunj hoc finito> regnum aeternum vel in his 

terria prorfas renoTatby Tel in Hierofpl^rmxs coeleftibna^ f* 

w coeUa locum habiturum* Docebant euim : MelBam in tI- 

tam «0b revpcaturam Judaeoa mortuos (refurrectio prinui)^ 

omaetqua/ ot Tiventea et refufcitatos^ coUecturum in tmnm 

imperiam, iniUe «nnos duratnrom , cui non folum daemo«> 

aiea^ in tartarnm detrudendi/ fed etiam gentiles omiies fint 

liibjieiendi. Qud in regno (de quo Apoc. 1, 5. 6. ^cogitan** 

dom eft) MelEam Jndaeis epulum fplenaidifiimum, cui et pii 

vmjores interfaturi elTent^ paraturum efle (Matth. 8^ lu 

JLup. i3, 28. 29^ 14^ i5a a2. 3o4 ApoCi 19^ 9.). PenH^tia 

le:e.ff. T. f.h L Digitized by VjOOQ lC nriUeSiWis diaboktiiV Viii^cillfa^fiSiiexoiiAiy «gentilef '«f i 
€lifiitiit eontra MeffiAm ejttflqoe adfeclas beUa eacciUitiiram 
effls «t vidtul^ in ftfiiairtiiil^^fn ftetertnim conjeotniii iri» W M ^ 
fiam aut^iii omnes omnino mortuos ttinc refafcitatoroiliV^^li- 
dioitxm- ibleihno ki^bitortuilr et immntata et renovatii ^lerra 
noviftqne Hi^rofolymii d^ coeio deimiBi )* pita jcultDiiliiiu 
fiitiftlaa gaudia et- ietal^ba dati^ii^ «fl^t- Uaeo autem gaudia * 
mKf Jbdaeorum etiam in cdelo ipfo in itierofolTmis coelcfti- 
hxkBfl^tim eile habithra arbiti*itti futit. yAi Sap. lo^ lo. ubi * 
phur, "ibv^thH fant dbelidolaei el Teft.XU. patriHrck (fabric. 
O. Pf V. t; ^ p. 656 %.) ttbi liova Uierofotymft inkabitiii;- 
te»di|Ciiiitdr paaABv&^v eV a^.ij&eia j> toZ^ ovQayetg, ' tn 
evfcngetii&N: T., ilbi vel dilcipuli Jefu > vel Judaei utitntttk' 
foi*mtifa fioff. tov.^&ebvy (v. c. Matth. Sf, 3. 18^ 1. ao, Af. L6e« 
3/42. Acf. 1,6. Marc. 11, 10,) baud dubie fecunduiii Ju- 
da:ebruin fenCcntiam eftintelligenclay ut etiam Apoc. 11, iS. 
ili> lO. adeoqn^ fervator ipfe i^bi loquitnr cum Jndaeis, haud 
rato ex eorum fententia loquitur , v; c. Matth. 8, 1 1 « Ly|c. 
a% 29. 5o. Matth. 6, 5. 10. 19, 28. 20, ai— 23. -— In i^ 
l(5Ci8 autem certo definiri nequit/ quonam feufa lefaa iU4 
fdftinulaufusfuerity v. c. Matth. 4, 17. 5, 10. i^. aa 7, ai. * 
16^1^. i8. i8> 3. 4. :2^. i2;*i8. et alibi. Certum vero ^, 
JeuiM qnoque regtium live fiUcUaiem Oiriftlanorum ptft 
ifiBrhiOrUm rejiirreeilonem hoo nomine lignificaife ^ v. c^ 
Mi^th. 25, 34. 26, 29: i8,.8. 9. i3, 43. ^ Neque apoftoU de 
iiHperio his iu terris cogitamUty fed de fitUii feUeiffiiM^ pio* 
rdm in coelia poft 6mniiyn hominum refurreedonem/ 1 Cor. 
6J ff. 10. t5, 5o. Gal. 5, 21. Eph. 5, 5. t TheJT* fl^ it« a^ 
llteiT. 1, 5. 2 Tim. 4, i. 18; Hebr. 12, 28. Jac. 2j 5; a Petr^ 
l^ II. Act: i4, '22. nifi quod quidam 1 Cor^ i5^ 24. et 2 lam. 
4; I. de fegno Chrifti his in terris inftituehdo cogitAudum 
eflTe opinati funt. -^ Fraeterea antem '^wsih tov ^£0v iV toSv 
ofi^ar. f ro? XQimov, dicitur in N. T. 1) Vf* re chri/ti^na, 
quVitenus per Chrifti doctrinam et eeclefiam cc^guntur civea 
rei^l divini, Matth; 6, io. 33. i3, li. 24. 3i. 33. 44. 45. 47«. 
5ii. 19; 24. 2i, 3i. 43. et in locis parallelis Marci et Lu^fe. 
Ltic. 19^ iii' Actig, 8. Rom.- 14, 17^ 1 Cor. 4^ 20. CofolT. 
i,*i3i 4, 11. — ^ de focietate civium huiui regni, M^tth; i3, 
4i. Jb: 3> 3 — 5. 2) de' t^ocatiOne ad hoc regnum ei aAnie^ 
iione civium, Matth. 20. 1. 22, 2. 23, i3; 25, 1.^ Lue. 18^ ij: 
A^t 8, 12. ^uoetiam pertinet formula ti)tt;^^eiUor • t^ fkii* 
x.&^.f five evayyeAef. tTjy pacf. i. e. aimuntiare, potere }tm 
aditum ad rpgxmta Dei, Luc. 4, 43. Hatc. lV'i4. Acti ab, 25. 
s8, 3i. — 3) deimp^rioj quod Chrifttis, dominus buiui re- 
gni, exercet, Joi 18, 36. ubi fenfns eft: meum intperiani noii 
eft respubliea politica ab hominibulT mihi demandata. Hebr. 
i^; 8; 1 Cof. i5i 24; A^oc- 1x9^— 4)de oM^or^ regni, Chri^ Digitized by VjOOQIC - . B A2 1 i6« 

Jh\ ^^. iTi !n. 1) pttoA. inhq vfitf lartfl tnctor Imini t^ 
|[ai jam nedio» inter vof adelL Marc ii^ lo. cvilo/ijfi^ti; j| 
iifgOfUpfi fiMtUktf i. t. fiaaiksijQ %^fieyo^.> fortafle etiam in 
loco ▼exatiffiiiio Mattli. i4> la. /^o^riA. eft prtf nxKntiiB regni 
4iviiu, JoApHe LapliJla ef Jieifii, dictun. fiid (tor^iOry V. (f/ 
Xuc. s^ 36. eft ooin^y {lDi»i^ anctor i^^ &^^* 

i9aoUaf»d£f liov, o, ^^ rSg£u$. i Petil *|, 9, fia^tlaiap 
iiQinviiLa (o^dnb ^^^^.^ £^«19^6^) 1. cf'. Oeo facriy ut regei 
tt faccrdoteSy i>^o unice deVoti et nb eo amatii cdUi. Apoo. 
1, B. ^Sap, 18, 1^5. — io ^dofimv fcl. im^ f. Oijrma/ rtgid 
domtu, palalium, Luc. 7^ :i5. colLNaii. ^, 6. £Rh. dy i5c ^ 
Epift. Jer. r. 5sf. Prov^. iS, 19. tibi hdbr. il&iM pitlaiiuiii; . 

JBdc^l^v^, «a^, 0, i)duxi praifsdus, Jo.^riS^ 
4po<5. 9, II. coll. Pf 60^ 7. --*- Matdi. 10, 18. Marc. li, 9. 
Loc ai» i^. 1 Tini; 2, 2. — 2) cafui populi, princeps, ^qui 
babH dotnioium in aiios^ poisns^ regulus, qai etiam dicun« 
taifoi V3tc^;(6m^, i l^etr. 3,1 3. 17. ' Akt. 17, 7. Matth.tii 
^. i7, :|5.;i8, 23. Hebr. 7, i; ^. Luc. 14» 3 1. 22, 26., Act. 4» 
d6. g, i6; alibi. Quare etiam iierbdeiiy com magnn# ille^ 
tnm UtfaHClia iti^ appelUutur, Luc. i^ 5. Mattb. 2» i. a, 3. 
Oi 14,9. Mid^6,i. Act 11, I. i>5^ i3. fqq; Siitiilittir Aretai 
i^^DTf^ Dalnalbi; 2 Cot. ii^ 32. coll. Jof ii._^lta etiiim 
ChiiKiatf Apoe. 5, 16. (et ci i^ 5. in ^dit Vulg.) reged^icuii- . 
tnr^ qiilLtenua culn Meffia populia funt imp^a^ri; — 3) re» 
l^ropfie ^ctuft, i; i$. qui/unimum tehet imperiutn, nec habet 
fiiperit>reiii dominu^, Mattb. 1/6. Act 13» 22. 7^ la 18. 
Hebr. ii» 23. 27. Qnare io^ i^» 12. i3. etidtii imperator ro^ 
imUitu dicitur fiaaJiBVi , fumniui dpminns Juda^orum. Luo. 
fo/ a4. fimsMlq funt antiqui Judaeoruni reges pii. Hoi» 
fenfd fia/MsiHt etiam trontfertur ad Meffiaini' et paa. tSf 
iovdaitHfj t /oporjil i<iem eft quod A^mjto^, Meffiais, q[udte^ 
ims babet regnnm (vid; ^adkXda)* Apparet hoc ex Marc. u5> 

,3l. Luc 2(3, 35. 36. eodemqu^ fenfu habetur Mutth. 2, 2. 
si, 5. nSy 34. 4o. Luc« 195 38. 23, 2. 3. Jo. i^ 5d. 12, i3. iS. 
^7^ 42. Ubi Pilatns 'et milit^s romani Jefuin ita appeUant^ 
kSU o isfit^oq fiUaiXevQ, Mard l5, 12. 18. 26. Jo. 19, ^u 

^ JtotlL 27, 11. 29. 37. Jo. 18» 33. fqq. ~ Deuique Deua di^ 

' ^txxT fiaaiL, qnia omnium eA dominns fummni , 1 Tim. i^ 
17. 6, i5. 4poc i5, 3. 17, i4. MMttb. 5» 35^ 9Tq^^ tov iiij&* 
Xov psktii> i e. Dsiy dicitnr Hierofolymm , quia ibi Oeua 
^uft luibitM «t imperii fed^m fixilTe |>utabiltur. 

SdiiAsvi», t tvata^ (vid. jWuUJr^') 1) dominium hU 
heo, L sx^cidj dominor. LU6. 19» i4. ^7. tribuitur hominl, 
s^iviAOi €vftinfidmtar\ ^Mattli. 2, 22; Arcbelao. ethmLr- 

'«hae; ApoC. 5^ 16. 20, 4. ^. chdftiaiiit ia regno Meffiae^ -^ 
^)ex adjonibto: hdnorjsni ^ fslieitatem r^giam i. e. rruixi^ 

' metm naneMor. Sii % Cor;^4^ t. ironice: untf me principei 

L 2 X " Digitized by VjOOQ lC >fa: -^ ^ B JrS I ' 

iiriUettmfisdiab6ki9V^tlci|lift.ra^^^ «gentilef «f i 

€lifiitiit eontra Meffinm eibeqne adfeclas bella ezciUitiinun 
effls et vidttUi^ iH faiial^nl^^fnftetertoinii coDJeotnni iri^ IM! ,t 
fiam aut^iii omhea omnJno mortuos ttinc refaibitatiiriiibV^^p* 
dicitxm- iblemiie kabitortun et immntata et rwovata^ra 
noviftqne ' Hi^rofolyiniA dci coelo deoiiffii^ pii» cultDiili^ 
fn^rihna gaiidia et ieteSrba dattfrun^ ell^ Uaeo autem gaii4ia ' 
mlif Jadaeorum etiam in cbelo ipfo in itierofolTmtd coelefti- 
fcns^-l^to eile habitcira arbiti*ilti funt. ^iAi Sap* to^ lo. nbi ' 
p^, tl>S^di) (aotd6eli<iolae> el Teft.XII. patriHrclu (fabric. 
Ci Pf. V^ ti t) p. 656 Diq.) ubi nova llierofoiyma inhabitin. 
te# di|Ciiiitdr ^aaiKBvuv kv tt},fj&eia i^ toZ$ ovQar^lg^ ' tn 
ewigeliii N; T.^ tibi vel dilcipuli Jefu, vel Judaei utuntur 
fortnti|a /9ar. tov'd'€bvr (v. c. Matlh. 5, 2. 18, 1. ao, »f. Lic 
3V42. Act. 1,6/ Marc. ii^ 10.) baud dubie fecundnm Ju-- 
da:ebmin fentcntiam eft inteUigenda, ut etiam Apoc. 11, iS. 
{li, 10. adeoqn^fervator ipfe i^biloquitor curo Jndaeit, hand 
rato eii^ eorum lententia loquitur, v. c. Matth. 8, ii« Li^c 
2^, 29. So. Mattb. 6, 5. 10. 19, 28. 20, ai— 23. — In j^iia 
lOtiB autem x^erto' definii*! nequit/ quonam feufa Jefiia iU4 
fdiinnlaiifusfaerit, v. c. Matth. 4, 17. 5, 10. 19. aa 7,21. f 
16^ ilj. i8. i8>5. 4. :2^. i2;^8. et alibi. Certum vero^, 
JettiM qdoque regnnm live felicUcUBm Chtiflianorum ptfft 
ffi&rhiorum rfi/urreellonem hoc noznine fignificalTef v. ^c^ 
Miteth. 25,54. ^6, 29. 18,. 8. 9. i5, 45. « Neqne apoftoli de 
iiHperio his iu terris cogitarunt, fed de ftatU felie^ffiino pio^ 
rmn in coelie poft omniiyn hominnm refurrectionem/ 1 Cor. 
6i 9. 10. i5, 5o. Gal. 5, ai. E|)h. 5, 5. i TheJT. s^ it« a^ 
•aeff. 1, 5. 2 Tim. 4, i. i8i Hebr. 12, 28. JaC. 2^ 5i aPWr. 
l^ II. Act; i4, '22. nifi quod quidam 1 Cor. i5, 24. et 2 Tim. 
4; I. de regno Chrifti his in terris inftituehdo cogitindum 
effe opihati fnnt. -^ FVaeterea autem /}aai%. tov ^&eov fr TaSv 
oigaV' f. rov Xgi(rgov, dicitur in N. T. 1) <f# re tkrifiidna, 
qY^itenns per Chrifti doctrinam et eeclefiam cc^guntur civea 
rej^ni divini, Matth. 6, io. 55. i5> 1 i. 24. 5i. 35. 44. 45. 47*. 
6ii. i9i 24. 2i, 5i. 45. et in locis paralielis Marci et Lnc^e* 
Ltic. 19^ 11; Act;i9,8. Rom.'- 14,17. 1 Cor. 4^ 20. CofolT. 
ij*i5i 4, 11. ~ de focietiite civium huini regni, MAtth.- i3, 
4i. Jb: iy 5 — 5. i3) de' vooatione ad hoc regnniH et aAnU^ 
iiohe civium, Matth. 20. 1. 22, 2. ^5, i5; 2$, \: Lut;. iSj ij: 
Att.,S, 12. ^ao^tiam pertinet formula $^yfiXm ^ fiai. 
T. -d".^ five svayYEXil^. trivpaa. i. e. annnntiare, patere j4m 
aditum ad Tfsgnum Dei, Luc. 4, 45. llarc. ly ]4, Acti ab, a5. 
a8, 3i. — 5) deimperioy quod ChrifiUs, domihus buina ve-- 
gni, exercet, Jo. 18, 56. iibi Tenfus cfti meum iihpeiiara hon 
eft respubliea politica ab hominibn^ mihi demandata. Hebr. 
1,^ 8; 1 Cof. 15, a4.' A^oc lyg*^ 4)de qiUiore regni, Chri^ Digitized byGoogk JBA2I i6«' 

jpo; i.tie. tfi df. 1) /jacril ht^ vfnU iarfl tnctor Imitff re^ 

jni jam nediosinter vos: adelL Mlirc. ii> lo. cvilo/^fie^ j| 
l^ofiiriy fimifJiektf i. e. fiaaiksi^ iQx^C^voc.' f ortafle etiam in 
loco Texittiffiiiio Mattli. i4^ la. fiaciX- eft prti nunl^ regni 
4iTAm, Joiiptie L«pliJl« ef Jefix, dictuiii. Bki (tor^iOir/.V. &' 
Xuc %y 36. eA oe>ri^, {eim anctor r^g toi^^- 

j9a(rU0f»d£^ iM»v, o, ^i regiia.1 Peh^ *|, 9, paallsiop 
liQinvpLa (o^ani) n^ijto» Exv»9j ^O >• c- j5«^ ^•«Jri» *it regei 
et facerdotes/ 'iHo unice (ieybti et Hb eo Amati; cdl. Apoc» 
ly 6. .Sap» >8y i5. — io ^dasiXiXof fcl. ^o^ f. tnwnufitf r&gin 
domut, paUUium. Luc. 7^ !25. colL Nth. ^^ 6. Efth. ii, i5( 
Epift. Jer. r. Sjf^ Prov;. iS, 19. tibj bebr. ilOiM [)&laiiuin; . 

JBdc^lBitv^, ioiQy 0, i)duxi praSfsi^ , Jo. 5, iS. 
4pod. 9y II. coU. Pf. 60^ 7. -j Mfltdi; 10, ]&. Marc. iS^ 9. 
Loc aiV 12<. 1 Tini. 2, 2. — 2) capuipopuli, princeps, ^qui 
IiabH dominium in alios^ poisns, rtguhu^ qai etiam dicun« 
tnifoi yt€Qdx^pn4, i Pett. 2,.i3. 17. ' Ah. 17> 7. Matth..tii 
S. 47, :|5.;i8^ 23. Hebr. 7, li ^.. Lnc. 14, 3 1. 22, 25., Act. 4» 
^. g^ 16; alU>i; Qnare etiani iierodeiiy duni magnn^ ille^ 
tnm Utfaitelia iti^ appellilntar, Lnc, i^ 5. Mattb. 2^ i. a, 3; 
$4 14,9. Uiati^ 6,i. Act 11, 1. ^5^ i3. fqq; Siihilittir ArieUi 
i&tiomg Dalnalbiy^ 2 Cot. ii^ 32. coli. Jof. 11.^ Ita etiiim 
ChjwialU Apoe. 5, 16. (et c; i, 5. in ^dit Valg.) reged dicnii'^ . 
tnr^ qiuUenua cnln Meffia populis funt imp^atpri; — 3) resf 
^propfie dictns, i; (6. qtdjh/difium teiiet imperiutn, n^^ babel 
Inperidreiii dotninn^, Matth. 1/6. Act i3, 22. 7^ la. i8. 
Hebr. ii, 23» 27. Qnare Jb. i^, 12. i3. etidni imperator ro^ 
imUitii dicitur PaaiXsifQ , fumnins dpminns Juda^orum. Luo. 
tOy' 24. fitunXUg funt antiqoi Judaeorum reges pil. Hoi» 
fenfu /So^Usvc etiam trantfertur ad Meffiatn;' et /^ecdr. xSi 
iovdukHfj t /ffpar|X i(iem eft qnod A^mjto^, MeiBiis, qudte-c 
ims babet regiinm (vid. ^udiMa). App:iret boc ex Marc. xS^ 

.32. Lnc a(3, 35. 36. eodemqu^ fenfu habetur Muttb. 2, 2. 
^ij 5. aS, 34. 4o. Luc ig, 38. 23, 2. 3. Jo. i^ 5d. 12, i3. 1$. 
^j^ 42. Ubi Pilatns ^t n^t^s romani Jefuin ita appellant^ 
^ o hfiiifrot; fiitaiXevg, Marc. i5, 12. 18^. 26; Jo. ig^i^i. 
JKidtb. 27, 1 1. 29; 37. Jo. 18, 33i fqq. ~ Deuiqtie Dens di«* 

" ^tar^aad', qnia omiunm eA domintts fuinmai , 1 Tim. i^ 
17. 6, 15. 4P<>^ l5, 3. 17, i4. Mattb. 5, SSinohg tov (juyi* 
%ov dwtiL i ew Dtij dicitnr Hierofolymm , qnia ibi Oens 
^wB liMbitM «t imperii fedem fixilfo |>ntabatur. 

iBrt(riAfvai^ £ siWj; (Vid. jliiouUif^) 1) dominium hd^ 
heo, L exerc^dj tiominor. LxLt. 19, i4. ^7. tribuitur hominl, 
qniTii.12.- €S/9i^<i!<^^tir; Matth. 2, ^2; Arcbelao. etbnsLr- 

'chae^ Apo6. 5^ 16. 20, 4. $. cbriiiiauis ia regno Melllae^ ^ 
^)ex adjaiijCto: hdnoreni ^ felieitaiem mgiam i. e. maxi^ 

' trtttm narteis^. &M | CatL 4j 8. ironf ce : untf me principei 

L 3 Digitized by VjOOQ lC jSi S A2 r^ JtA ST 

ial«r clirjili«»o« , i. «. li6iiOTatifltmi fkcti eftui pM. >PA>v« ^ 

6. et Jac. 3; S. <^ Apoc.iia^ 5. fiaodsva^vow^&iMMM gftudiiak 
laaxiqiisqu^ hoiioribiis fruentur. — A) regiatn i e« Jkmmam 
poieJl<itm hxbmh, wexfiun, fummum imperium ^xerwo, i 
^<n. 6, i5l de 6«> Apoc. ii, 17. 19, 6. de Clirifto rCop. i5/ 
a5w Apoc 11, i5. — De tebuji inaniniatis , morte Bom^ 5^ 
t4. 17, pecc^to Boni. 5^ 24. if,' «:?. gratia Rom. 5, ii. (1 Jiici- 
tnr, efk: vim» nmverlklem, fim-in omnea txferirB^ — Rom. b\ 
17. in Terbia 0» t^ %t^ymtiav '^ fioffik&vg. eonftractio eft^ 
inrelrfa, et ita refolvendk: i^ nsgicada rifs t^toq £l$v{^y ip 

f igafv fiaaiXswsu, nt ajpparet e verfu ai. 
\ BaQi^X^nhg^ ^, or, regimy ct qnidem v«l r^ fabdi^ 
tna, Act. 19, pot 1 Micc. i3, i5. relregi coavenie^s, ib. 
▼erf. ai. Eflh. 5, I. a Macc. i5, 5. --r Jo. 4, 46. ^^.^tnA»^ 
Kocelii: homo regiBS, e famiiia regia*, alii recbkts : Homc( 
aulicaf, regis mmiiker. ~ u) U-opice: fummuw-i praefianik^ 
)imus, Jac^. d> 8. coli Mattb. a^^ 38. Xenoph. Sjmpos. I/ S^ 

^paathxhv xaiXog. Jofeph, Antiq. fi, 4. 5. v^fog\§aaiXi^bv. . 

BfpaiXiaoaj fY»> h» i) ^i^nium exercens ^ kijtoo. t%^ 

7. wd-fin^ak fiaaAiaaa fedeo fmnma dignitate ornata. •«*- a) 
Mgina. Matth. 12, 4a. Xuc. if, 3i. Aot. 8, ai% coU. t fieg^ 
ao, 1. Dan. 5^ i6. 

Baa^g, ^uk, 17, (a /?a*m gradior) ^ygreffue, incegues 
u) planlapediep et pars pro toto : pes^ quo ince^tmus. AcC 
' ^y 7. call. Sap. )3^ 19. Exod. afi, 19. 

Baauairmf f. avSi, leitiBov. fascino, ab aliis a jfcriTM» 
derivator, garrio, loquax funi^ deiude maleditoo, et tieai^ao 
faeeino^ einen befclireien, bebexen; ab aliia a ^cceai naiauf^ 
oculis oecidere ; t ocutis fasoinare ; deinde /a«p»iMwiimpiici<^ 
ter. Vid. jiriJioL problem. ao^ 34. Gellii tloct. Att. iS^fiJ 
feniel Gal. 3; 1« ubi eft fafcinare, m^Uis artibus tapere^ insr^ 
rorem induoere, 

. Baaxd^o», £ «oo», i)firo, pprio^ fuidoj finenotiono 
i^otns rei, Rom. 11, 18. — a) impono mihi ut portem vel 
manu, velhumeris, porLo,fero Marc. i4, i3. Loc. 7, i4« 11, 
37. aa, ift. Apoc. 17, 7. — crucem Jo. 19, ij'.; improprie 
perferre ChriAifata adverfa, Luc. i4, 27. -^ Metaph: /mk 
tienter^ oonfbanUr perfer<yj^ Rom. i5, 1. Gal. 6, a. 5. Apoc/ 
a^ a. 3. — ^ JhJUneo, noftrum ertragen, ausbalten, Matth. ao, 
la. Act. i5, 10. GaL 5, 10. — perfero animo, menie poffkmL 
capere Jo. 16, la. Sic 4 Esdr. 4, 27. „non capU portara 
(in textugraeco fuit: qv ii^itai paava^eiv) quae in-futum 
temporibns judis repromiffa fnnt.^^ — 3) adjunota notioite 
motus e locooiive ad.locum, circumferp, mecum habeo, Jo. 
12,6. Luc 10, 4. Gal. 6, 17. — tropice: noraen, gloriani' 
«ircumfero,' i. e. divulgo,^ perferO) Act. 9, i5. ~ aUolio Jov 
;io, 3i. Act. ai, 35. fiaatai^&a^ a2i^« iu ut fublatua.ferrer^ Digitized by VjOOQ lC M AT O^ B ^fiA h^S 

ikr* «*« V^^W, wegnelmieii, liattli. 8., if. avihro €l ufe* 
pmio Jd. 90( i5. -*- adporio, herbeitragen^ Mattli. 3, ii. — 
. m vno^ttora pafni&ok calceUnenta a()portare , foleaji tan^ 
^iam fervna douiin6 adporlare; locutio proverbialis^ cni^a 
4%ii£iu eft: non dignus fnm ut vililluna officia ei praeAem. ~ 
Saepiiif^ non habetim 

i^aio^, ov, % rubus, finih. iVoninili eA feminimiBi» 
^ fic in Lncae foriptii h^e, 6v44^ so, 37. Aet. 7, 3o. 35. et 
Oeot. 33| >& — T- LXX. vero dtikm dicnnt o fiatogy mascnlino 
fenere^ pro iebr^ n>D E». 3, 9. 3. 4. et ita Mare. 12, 26. 

S^vo^, oVf 0» oatm, hebr. na, £«dr. 7*, da. menfora 
liqiiidoriim, qaae capiebat le:ttat*ib5 feptiiaginta et dnps; /<k 
fiph. Anti^. 8, 2,. 9. o Hi fiidtog^ 9vfitT<u xu^^fjtrm Hoiag ifiib* 
fU^KortadiO' Semel Lac. 16; 6: . « ^ 

JSaTfaxog, o%rf o, ra^. Semel Apoc. i6> iZ.Agfii-' 
i^MfM (iU mim pro ifiotm ptkQOiotg legendnm) ranis fimiie», 
i. e. Ibedi et noxii.. coH E3c. 8^ >. fqq. Pf. /8,45. SaJ^. 19) lo* 
JBic/ihomius in Comment. ad h. L monet, ranasfiiifle veto* 
^ribiia %nam praeftigiamm et iaetantiae^ affertqne verba 
^Artemidori, 11, i5. pAtQopi 9i ardgag p»ftag kai fi(oiiol6]flOg 
. ^nQooiifudrotm' 'totg di i( ojrAoi; 7ro^tof<eiD*c iya&or. 

JBattoXofia, A, f. ^o«i, verbum in fci^ptio profania' 
mriffime obvimii' [SimpUo^ ad JBpiqt, p. 34o.) quod alii deri-^ 
.▼ant a Baitoj re^e quodatn Gyrenaico balbntiente X.Herodoe. 
Aj 1^5.), alai » Batto po^ta, qtii longa et tavtoXoYUag j)lena 
carmina feciflet (JSuiJ. paxtoXovla' 1] 7roiU'lo}^{a, «wo finttoo 
ifirog^imn^g \tai noJiwni^fovg^ivovg not/^foairTog, ^vtoXoyia^ 
tfOTK^Ahlouonotuo (leic% ^> T:) deritat a bd^'»^ Job. 11, 3. 
«olL Ter£ a, nbipet ta^.^T ft^ h. e. itoib]toy(aV expUcetur. 
Certom eft Bo^oX. figiiificare miUec, eadem ioquor,^ verbofho 
fum, et itali^txli^ fiMn%l Miata.'^, 7. ubi per itoXvXoyiafP uitis explicatur. Similit^f Sir. 7^ t4. ii^ iwtmiltoifg Xojov h li^ 
iwiflryootf, ttbi- in al tero>ienibro «ft a^io]^£ir, garrire. Mb^ 
fym:^ fiattoXoyia^ifyoXo^a, ina^oXoYiu. Bttlvffgn; Tog^^to, X^ fi^iio, f. /WfAwTOoi foedum odo- 
rem edo, pedo; deinde ftiftidium- moveo) i) rea foeda, abo^ 
i9UM&i4M^ Mattk ai, i5. MtH^e. »3, i4. to ^A. vf^g Ig^pui^ 
^oiag, i. «k i^i^iMiOiif pMiMtetin', d^fcdationem foedam pergen- 
tea idoloUtm Ikattau coU. l^i^^^ >o. et Dan. 9, 29. 12, 11. 
«bi Crtjnt^ yifMilt^ ^ lac. iCl,' i5. /WeA. fcL x&he(^ Doo eft 
detcftabile/ peccaliani;. cf. Pi-ov. i5, 8. 9. Sir. i5, »3. 17> 
ofi. -^ 21) inqQioatSor 9^ai^ idolortim ciiUu GonlrAhllQr, ido^ 
Jolairiao iinpari^. Sie Apocw 17/ 4. 5. tibi i. q. ^u^apra. 
Apoc. 21, 27. no^ fidjlX. futtiffiUo^, idoloktriae et cultui 
<>eontm mentitiomm deditns/ * li. e. idololatria i«u|uinatQ8. 
Sddenmodo /9^^.Jer. ii,l5. ntipparet e verf. i3.et i7,et 3 
Eldr. 7, 13. nbi lieW. h^t^iD,SidFi^6,a^ (LXX. cbia^^/a) Digitized by VjOOQ lC xtfpondet. >im4 XX]^ phL\ ISMpiiu» ^ft id«b(B| jpbniLi f 
Reg. 11, 5. 35. 511, 2i>. Je;i; 2,1i, ao. T«ft. XIL pi^tr. (Fabnc 
£« Pi. I, p.6i5.) i^^wfl)p&r9t'lv §it%vY^ms^ IJh^ (iH^gen»^ 
^iUw^s pp4ipUiw laej4$i)libu« et )ibi4ii4bii# inDerrielitibus» . 
J?^(Jlt)|cr69^ ^, oy, (yi<L /^^e^t^fu») a6<?mi:«^aiMftff , «&w 
UftabiUa. 'tit. i, i6. coll.Proy. 17, i5. Sir. 4i, 5. 2 Ifaee. 

.^deiilviraikf, f. v&D, foedum odorem e<lo, fijtidiam mo» 
yeo; uiediam fidiXvaaonm, ikftidiam hab^o , atf^rji^y abo^ 
minor, Rpni- ^y 22* . /J^^ili/ffao/ietoc vcl» cSloiXa. t>ic I^vit s^ 
II. Sap. 14, 25. ^t pir. 20, 8v ubi ^ii^v^&^iqiifBrct^ ^t puffijd'^ 
aejtu [ii)iT«fpondfiit. Deii^de ne^traii^er : ^nUnabUi^y <f«*n 
teftanJuAfum Apac. ^iji 8. iASsXvYfifvqk fta^^itiis (^oe^i* ^U^ 
HoK 9, iPt Job.9, 3i. i5,,i6, ; - ^ 

^i^a$p^, oif, 0, ^, et fiifiatog, cefai, atoVj^jSrnmijfta^ 
bilis; tro^i^ei' qfrfi^f Jfri^., t€^w , conftar^j Rem. 4, t6. 
a Cor, 1, 7. He^r» t>, 2. 3, e^ i4, 6, 19. 9, 17. j( P^tr, |, 10- 
IQ, Saepjti^ noii h^l^etui!. . • 

^,i§aU^, ^,ii(Mti,(^9^ pipm 
€io. (ipproprie: ftabilem fjliqusih faeio, , i, e. (aluiem eia«i 
firmo Coloff. 2, 7. coil. P£ 4i, i3. ubi hebr, 3*«il, firmi$mr 
coUocauit, incolamenh praeftitU» — - eonfir^ , firmwn ff^'*, 
eio, comprobo, Marc, 16, 20. Qebr. 2, 3. Qot^arUem facio^ 
Hebr. i3, 9« 1 Cor. 1, 6. colL Pf. 119, a8. confta^uem f»rifa, 
I Cor. 1,8, 2 Cor. 1, 21. '^ ratumhcioj Rom. i5^ 8, $>ae* 
j)iu9 npi Jegi^, . 

Bt^o^i^a^Q, wgj «jy (a pifiaUm) coi^niiatio, eom^ 
probqiio PhiL 1, 7. ^onfirma^ip, %afid$n^faeere<, ferg$wi9^ 
^ ferung^ Ifebr. 6, 16, cpU, S^py:6, ao. ^^W>X^ ^^P^^^ (*^^ ^ 
'^^vnm) ptpLOumiQ &f^a^fi^^ 

BifffiXqq, ov, pi ^, (a ^«f «ij ▼ado, ^«jlo^.limen) pro-, 
prie e/^ lqco\ ubieft: Iqpt^ adqpeai cuiTis patet 4Ci5efliis, h>* 
cus profiinus, cui opponitfir loQOS afiiSfjjl^t fiP^Vt a^ ^uem 
pfo^ani^ licitun^ PP4 eft i^op^dere, ' A|Ht4 l^^Xt fibf oppo* 
ttfintur pi^rilog (h}^ cpYpmuni|a) e^: Uf^^ vv^^huii et facer, 
l6ey. 10, io. 1 Sam', sti, 4. Ei^ph; 22, :^d. £;tyfnoL Magn. 
^ fiififlXoQ' i^ii tsQog roiioff, os^fli^ci^rQg Koi ^«liic^A&Hi^ — J>€ 
homifiibu^ eft; prdfqnm , aQi\ iU^fait^s ; d^inde metapUoi» 
riqe; profiinuSj^ Dei corUfn^of^ fiqgiUofa^ \ Tim.|,g. Uebr, 
12, 1$, 3 M#pc, 2, i4, — * 4e ^o^U^pf : i|i|pii|f a pietat^ a^ 
^ucens^ profioiib l Tim, 4, 7, flj 20* a T*»» a> *6| 

^«tfijAoco^ a, f, wffo»^ (vid* /?^lpg), p«/N«o, i^iofof 
HeJ^ch M^^idrf^ TTQis^r. ^is, llettb. ia>.6, 4<^t a4| 6r 
foU, ]He]|. i3, 18, IJjfecbra!?, ig, W^ ?, II, 

J? e f i f « ^ Q V^, 0, co(jiioi?rien indecl. ^r^iKi^ geni^raf^ 
malqrum, $4tanae, ijuod legitiir M^itth. lO, ^5, la, a4. a;^ " Digitized by VjOOQIC .Atrc9tafti>«.iiiiiD«ndikieiy vtfi a»adtt^iiic/et ita appellatiir 
SataMi» ^«IqiuadaAfiioiies impuii habebantur, (yj^.Hiintd^aQ^ 
cog), ve) guja idojolatriae («i(o^apafa^»^diiill;ni«ni»i') uuctor 
%X imaXot pu tabatur. Alii fietiiffiovk pxo fiuij^fioiffi (ut . le-^ 

. gant quidatu codd.) accipiaot; dt^i S^i .dominus ipusc^ruiiii 

-et .allegant 2 Reg. 1, 2. colL '/'^* luft. ntt. 10, 2^ et J9iur- 
fpr/K lex talm. fub Svi. lu cod. nraeoo V. T.^ Pfendepigni* - 
pldaV* T. et Apoeryphis ^. T. non legitnr. 

J^fKaXy o, hebr. hif^hi, homo' nequam, Jndic. ig, aa. . 
idH^Tlieod. fiBXicAf LXX. antem noQavoiiOi, 2 Corw6, i5.^ 
textBTuIg. Vld. JTelUop. - ' ' 

BBliu^fOfCqgtiomen Satanae, principis daeQioHahi^ 
ex liebr^po V?*Va (vid. JSsXiaX) nequam mutata Syrqruxn 
more l in ^. Legitur in N. T. fomel 2 Cor.€, i5. fed fae- 
plffime nrinceps daenionum ^sXiotg appellatur in Teft. Xtl. 
Tpatriarcli. Vid. Fabtic: Cdd. Pfeudep. V.' T. I, p. 539- 587^ 
619. 629. Q54. ct paflun. 5efycL. exulicat per OQ(ixoiv', Sui- 
das per aTTocnrarijv, non etyniologia,, ut Vidctnr , ducti, fed 

^atiislorisN. T. ubi Satanas iu vocalur. 

BsXivfi, 135, ^, cuspis teli (a ^iXoq) } dejiide cospis 
fjuivis, ac//«. Legitur in codd. Luc. i8,a5. pro ^«(jpi^. . 

J^iXog, €0^,,t6, (a fiaXXto jacio) quod^ qupd mimn 
rel «roi^emittitur, jaci^uni, ielum, fagUiay bebr. nW Joel. 
2, S.^^vf I>«uL 32, 42. Semel £ph. 6^ 16. fiiXfj nsnvQ. tela 

Jgnitaf tela ia.quoriun capite feu aireo excavato ignis in- 
clulna erat^ fidinQendium excilandum: binc tropice: tela 
inaxime.periculofa i. e. oouiia, quibus Satan Cbriftianos vel 
«d defectionem vel acl vitja commovere ftuderet, 2 Sam. ^2^. 
i5. de fulminibus. coU, Pf. 18, i4. i44, 6. 

.pBXxLmVy jovo^, i, 17, (compar. ab ojra^o^) iita/ior.. 

*NtiltnuB /9tl»oy advnBsfaialiter : optime^ rectifflme. 2 Tim. 1,18«. 
^kr^^apttVf o/ iSafyoifu/i^ num. propr. iud. fiiii Jacobi 

^apdeoimi de qno vid. Gen. 55, 18. fqq. 46, i^. £x. 1, 3. 

Jimii^ 2G, 4|* Jof. 18, M* t^egitur Act. i3, 21. Bom. 11, 1. 

,PiiiL3, 5. Apoc. 7,8. ^ 

. .♦ ., Mn^tiiLii, ijg, 4j, Bemice, filia Hiro^is Agrippae raa- 

«iari% mpta primum Berodi^ Cl^ilcidis regi , deinde Pol€^ 
m ^if regi CUiciae, . quem :verQ mpap deferuit, et ad fratrem, 

.^Agsil^M minoremy rediit^ cum quo jam antea in iiioestu 

.^vixiffe jEereb^tur/ cf. ^pfeph. Antiq. ^, 7. ; et 2. Act. 26, 
i3. 23. 26, 5o. : 

Bi^oidL, ^q, rif ^Beroea, Macedoniae urbs prope Pel* 
llOD,. poAea Irenopoiis dicta, bodie Boors Act. 17, 10. i3* ' 
^s^04«co(/aia; dlmty'Beroeenfie, Act. 20, 4. 
.. 'fifjf^ufiaga, figr r.^ Bet/tabara (ex n^a domua, locus 
et n*i:^Ua)5^o)iD9i2| f. vicus. Ad Jordauem- fitusy ubi ftn* Digitized by VjOOQIC ^^«8 v9 H e ^ -r- B H e <P 

vivA tntjicUbatar. LegiJbar Jo.« i, o8v in texta wlg . «M 
Qjiesb. repofuit JBffi^avia e± codd. optimor. Auctorftale^ 

JBfi^ai^^af ag, ^, M^ihania, vtoos i^rfuc feir'/c|ioeoJh»- 
ptm m^ mhataSlwv itmnivxs (Je. 1 1, iS.) ultra mentem Oli-. 
vetiiitiiS| ^oi eommemoratar Mettfa. ai, 17. a6, 6. Merc* rt^ 
1. II. 13. i4, 3. Lqc. 19, 29. 34, 60. Jo. 11, I. 18^ la, i. — - 
Aiiof hnius nominis vicafr yel pagus commemorAtur Jo* ly 98« 
ed Jordani« ripam fitos, de quo yero praeterea nil oonAat» 
9910 Opigiine^B (T. 3. p. i3o. edit» Huet.) profitetinr, ▼icQm 
]huins noniinis ad Jordanein non extare. Opinantur .ut diS^ 
^cultftem removeant, quidam, Bethaberam pofteaAelhama^ 
rniJ^^I; n(dM) appellatain fuilTe. 

""jjij^sfftf-a, fic, % JBi^rf» (cbaid.. nntjn n^;i dbmice 
pUfiric^rdiafi) f i|oinen pi(cinae in yicinia Hierofoljmprum 
cum ibnte lalubri ad tempus ebulUente, quae commemora;- 
f nr Jo, (^, % 4e 9aa..aiitem iu autiquis fcriptoiibui praeterea 
|iil reperitpr. 

^if^&\tlfij ^t Selhlehsmy (JenS-n^J, domna pania^ f. 
fmiUenti) nom, indecl. urbis in tribu Juda prope Uierolbljf^» 
mam, olim Ephrata appellata. Vid. Gen. 35, 19. 48, 1. Midit 
5, 2. 3 Cbroii. 1}, 6. a Sam. a3, i5. Cqmmemoratur Matl}i. 
9» 1* 5. 6. 8. 16. Luc. 3, 4. i5. Jo. 7, 42. Dicitur Mattb. s^, 
' 1. 5. flfi&Uipi' tiis lovSfdugi qnia aiia Bethlehem, in trlba 
Sabuton (ita, olim extiterat. cf. Jof. 19, i5. (ubi LXX. xiim 
Pfl&ksifA, hd Bai^liap yerterimt). 

Bfi&aaiia, (ita fcribunt Lncaii et Joai^nes) et Aj^^ 
CF0^ar (ut habent Matth. et Marc.) Seil\faida (Tty^t*^ tS^it, 
locua venationis f. pifcatioiiis) noraen indecl. vici cuiuiidatt 
•d occldentale littua lacna Genefareth fiti*, M^tth. 11, ^u 
Marc. ^, 45. 8, aa. Lue. 9, 10. 10, i3. Jo. 1, 45. la, m. »*- 
Philippus tetratcha, (inquit Jofiphue Andq» 18, a, i.)'fcoifcmi 
Sf^&adiduf, ngoQ iifiry Tjf Feimfta^h^M^, fnXHog iMi( ^ i W|w 
^lioi^, ~ loviitt ^vyati^l %y Kakaffog ofoivvnof^ iwxJUivcfC -^ 
JPuo patant fiiifle huioa noroinis oppida> (Fifcher de vitfie 
Lex. N.Ti prolnf. 19. p» 5»fqq.) alterum ad ocaidentale, ei^ 
terum ad oriei>/a/s littus lacua Genefareth, quod commtaiii-k 
retur Lup. 9, lo. Sed de ea re di^itandain eft. Lnea^ enina 
▼erba c. 9, ro, noh cogunt, de orientali iittore eiusqne d^ 
ferto cogitare, qunm Toiro^ fyfUiog non (it defertum quod^^[!i»# * 
prie dicitur, fed locmfolUariue; dicuhtar enim ia ei«s iriU 
fiinia fuiQe irojfi^»» in qttas multitndo potoijret perrtnire cani 
|am vesperafceret, ut apparet e yerfu 12, 

Sfj^ipayfif fiy Seeph{ige, (({noA derivant a n%l domna; 
Ipcns et ^ fious immatura) Ticns ad montem OliTeti pvope 
^thaniam; alii minus veote ptitant Inifie traotnm ad mon»'* 
tem olirarum ita dictum a ficnbps, quibns cpnQtus fuiiTet» 
CommeiHbratar ItlatUt» ai| i, Marc» u, u I#U9^ )9i ^^, ■ Digitized'by VjOOQ lC ^Stipa, fiog, th, C^ pat» vado) i) grtdm^ paflftei*, «-^ 
pe^U^fpailtinh Act. 7, Sv tiMfiVjiM mU^; nec podU iba^iQai 
i. e*, neo UntulaiQ* Vid. Dtut a^ 5. Pr. 39, o. -^ fi) loeM 
cditnsy, ad-fuftia p«r gradut «dfeenditnYyyifg^f/^t , y« o, ^d 
iorati4ifieinohabdndam Mehem. ^, 6. 3 Eidn 9, 49. fui^eflw 
^bxohm limilif Aot 12, ai, — ^ trihunal ^dk ji^icift balv^ndny 

Acl» i^i2.^B.i'jtU^r6^ip* 174 triboni^ Jefu Rom. 'i4^ tOw 

2 Cor. 5, 1 o. ' i: 

- ir«2 p 11 iif i, n\h l\f^ fetiMi fifffSU^m Ex, a8, ^o. Sg, 

ii.) berjrliu^ gemma fniy^indi^ (Aqttamarin). Fim* hiil. nei 

$jy 5. L^gitar Apoow »ij ao. et Tob. iS^ 17. 

JBia^i^ai, ^, ^fii, Aiol. 5, ^S^impeM, Act. fti/35, 27^ 
4. coll. S«p.'4, 4. 217, 4. — Act 24, 7. /Jfa, nt £aepiu^ ivv<*^ 

fiig, jniliUk^iadi^tryaifatwfutf nt apparet e^.^ii3, 10. Sie 

.. i^cirjixf , .^tnfiUi^ias in medio /S(^(6|u«», f. «uf(^ii#, ^ipa^ 
facial. infiirai opprimoj-^t pafllVe, nt interdam (v. >c. SkL 
S4ri 2 1*. el i^iatf&i^ iy idiapKmv) legitur, i^itn pe^ior, urgeor, 
opprimor^-^1^ legitnr imNiT.rMatth. ti^ 12. etiu loco pa^ 
^xallelo Lnc. 16^ ifi. — •. Matth. ii^ tu. ^ fittfidii» tme ou^ 
vSfffimCitm, regnum JDsi (i. e. praeconea regmtDei,* quo^ 
tnm onva , ioanne», ouins legati adftabantV' jmii lA CAFoeipem 
aral ednjeolni) uimpaHti^; ««< (,▼. i3.} non Jolum prqphetao 
itiUm(fim. 24« 2S — 27. 45^. 4fi,yfed ti ipfi Joannm (Jo. i^ 2^ 
36.) prdedimenSnt. Uund fenfum eonfirmant adeoq^e ftagiv 
tant ea, qt^ae .yerf. i5^q4«i £9qnantar. Jam Luc. 16, 16. 
^tSq tig aitti^ ^i«{6TaA ^ftr qditqn* veftcnm (foL Pharifaew 
otnm, T. i4.) vi adverfus eam utilnr; quam JBxplioationefli 
fnadent verL i4. i5.. — k\\\f<fiBa»m fiySJS^ii^ fltT-mo-. 

do pioknio ad. €difuid fer^or y ^defickrio rei Jlagro^ r^r^ 
l^tios poffiFo acGipientes, vertniit: dootrii^ dm/liana ca^ 
p£d«.exp6titn(i^; et Luc. 16, 16. omnea luntmo flQdio<in re-# 
gnomcoelnra|nrecipi'nitantuT. . Aiii</9ta^fcas aetiTe ^oeii. 
jiiuitt: ingrnit cnm impetu, vim faam exferitregnnmcoeleste, 
Biukoqy 0, 49, or, TO^ sotfiimogy aiu^ uuovi ^ioleniUe^ 
enJipmew^.^ ^envel Acl, 9^8. mU.^i?, thfMU- Je£ 69, 1^« 

Bvuiiti[q, 00, o, W uUnOy 4fioleniiUf -^ivmmpmU^ 
p)^aidaior\ dej^de Tiolentes, yirrii^Mt, ein heOager Moifelit 
fiemal linttii. zi, 12» iibi ^i Tiolenter adTerfas rem ohrif- 
llianam ageasi m$£L fkptaud i^iioxmy avttjv^ honiines Tie^ 
lenti flagranfpmecones regni tlivini e^medio tolibre.' Alii: 
4e&deno (isegm coelorum) flagrans. Sed neeoio^ an fenfu bor^ 
Siodicatar. Yjd. J^^eeS». r 

Bi^pJi;u^(S^O¥,QV, tb, (diiidnntlT» a ppfila^v) UbeL 
A«f. Apoe. i%9.ll. 9. lo. '\ 

jB$jlHlu9^,w, to, (diininntiT. ^ (liph^i) 1) «fcr, fo^ Digitized by VjOOQIC 17« J^^rJfA-^ JH Jl s 

twnnky Lnc; 4y 17. do. Ja. ^, 5a ai, 95/alibi. /Apdo^.6, r4. 
«i^</}i^ii* ▼Mf ^stnojpM^c». — J>e eodke V. X. Hebic^ lo^ 7/. 
«olL Pf. 40| 8. i JHacc. i^, 9. 2 M^ec. 8« aJ. — e) toero», 
^iftola (sSakii. ii>,i4. 1 Mseo.4f 46.) 21 Tiiiw4» i3.. <A>cm^ 
m^iU^mf(aiptmr,Jchetiay Mtttfa. 19; 7« MarC' ftOy^*^^ifor 
,«Mfroax«a^ (t)eut a4, 1. 3.) , libeUsim replidii -^ A^Uonf 
io»^ Apoc« i3, 8. ifjbi in edit yiiJg.>/S^ily) i7>iS. ao> la. iii, 
27. vid. Biplog: 1 f ^ 

BifiXo^, 4^; 4 i)i»tdwo!r j^ntox. vel pApyri rel phi- 
iycae^ ^uo oUm otebaiitiir ad fcribendiun ; :^) Jcrqttum, ea-^ 
talogua Mettb. j, i.lfiO Geui 5, 4. ^feli- 7f S^ 3)Jiber, volu^ 
mertj Mmpc: lUj 16. (? Esdr.>6, «d.) .Loc, 3, i^ao^ 4a. Act. 
i^ 4a. 7, 43. 19, 19. — JBi^loi imjs Htbraeis oliifa dicebatar 
' oatak>gii8 sri^AeBiimii,^ ^oare eiiaju .fii^L iut^tttp^ ( PL 69^ ^9«) 
dicitur, et expungi ex hoc libncft.erat: - mQriiJr/idi. '. Ex. 38, 
^l. 33. Pf. £9, !^9i , Sinml poetiee^fintebevit:^ Deam^oinnia 
iata hominifl fotura> inde ftS.aetenio uti etiam V|tae termi- 
.num in eo praefcripliire^ Pf i39> 16. eoll.. Job. i4)5. Poft 
•xiiinm bali.ylon. Ipquebantur. etiam.de iibriajudieii mxirem, 
^iuh^aomiiia^,ji^e>bumines fecerint^ iiifcriptaefient Dan. 
7, io. ^Va^T^S^w.tiai fibri etiam commemorantnr Apot. 
ao, la. Ab liia diverfum Afitaebant libr^ vHaey qni conti- 
^ neret catalogum eorom, ^iibns Jjaii^ avmfoq deftiiiat» effet 
8ic Dan. li, i.. Pliil. 4, 3. et Apoc. 3, du aq, 16. {^a, 19^ itt 
edit yulg.) Yid. etiam fii^Uov^ wUic Hbet Apoe.\i3, ^. %i, 
aj. agni f. CbriHi efle dioiti|i*»i Hominaque inforiptaputabai»-* 
:tor ani ucnafioiJSji^mffiav, Afoo. ij, 8. coU. Pf. 139, 16. 
^aepioa non Mbetnr. . 1 • 

JPiPQm&vm^yidi fi^tinfUf \ . v 

fii^^vtiay aq,fi, BiUiyma^ psovincia.Afiae jmnoriti 
^idjacens poiitp'£iixino etPlirygiae. Act 16, 7. i.£efr^>i, 1.^ 

Bl^^f i ov^i, / 1) <fihtf uitae tmpui, 1 Pobr^. ^^^a) «^«>- 
U^, t^iiaejfoliOf 1 Tim. 2, 2. ^Tim.^, 4. *Si) qaae' ,ad t^ttt^ 
/uftemiandaapJurU Mceffaria, facuUatee, opee,\^eio. a'ai,44. 
JLnc* 8^ 43.^4iv la. 3o. r a^, 4. * 1 Jo.. 3, 1 7. co}L ProT^ 3i, 3. 
.8ir. 99^ 33. i5Ma<£»): /Sid^ : \ ^xlit avto t6 J^v, ^ore fth^oi' 
aia tSh KTfmajwv. — 4j condiiio rerum mundanaru^f ]YA 
Jbominee ipfi^^ i^^ xoofio^ l^uc.S, i4. t}JenM,toS)^Vy ii;oia- ^ 
ptatee, ^oHiai abvipi iblent iien^nLC». 1 )o, 3, |6. ^aAaf. vop 
Ji^iou, iMidiM^a bominam impiorumv nifi hic . jfA^i-G^ificet 
opes. — Sijlitliter Sap. 10, 8. i4^;mi. ^^^ppfitouL^pro fitS^ 
Tsg. In lingna liebr. itreft et piia ^et viveiw.!<6en. 3.^30. ^, 
3i' :XevitL~.i^^ '10. Deni. 3i> 37. . gdmiliter Sir«^ 4o,^34i^^Io^ 
(^«fii dicitur pro pori&m. V 

..j&»0 6)« ot, iL ttiodEi, fdpo. Sen^el, 1 Petn^ 4^ a.fuimu 
PfOfov, iempm iraneigere, coll. Job. 39, 18. 8apw. ta,33. ^.i 
' \ ^^fii.0fngf ^fa^fji-, ^Ha» ^[nateiiua .cont wntttp.itctibat, Digitized by VjOO^IC wivfrdi yiUiOf C mor^, Ikta, kfiitvto alicdniv Act %6, 4. 
cl^ifrol. Sir. iffoiiogpimatg ▼iyendi rttio e:«3 pa^s kgibiii. 

j jLuc. ai, 34. lU^tmfi^wU, onraeX^ defideria eommy quee. 
l»mQ0 vitae rant, e, §. ifdnqriit diTitiAmin. Alii oorav anxies 
de victfi int^gnnt^ Uiinua recte, ^mn praecedant ttfanwXti 
4nd lUfhqf qoae i^oehtiani divatiarcsm jpotioa innnant/ qnai^ 
pe it wia ifiV I Cor.^$i<3. 4. pumua M^vvjgut litea de rebu^ald 
lupO} yifam fpectantibiis , de rebus externia , quae opjponuii- 
tnr rebus et petronia, de qnibns in fudicio extremo fententiA 
4t Ibr^Hi^e- >i .• . 

r £lafieffogp.A, ov, (jbl ^Xififi -aoxtL^ dammini) noxim. 
' «Semel LTim. 6,9. colKProv. ro,^. 

^ia^TM, £^01, lyimpedimento runi» olTendicuiiitn 
.objicio, impedio^ tiirbo/ o&coaco Sap. 10^ 8. a)noceOy ^f^rpf 
>larc«, 1«, i{f. Lnc.4>3d. cQll.'Tob. .i3,a. i Macc. 12,2:2. 

rSiantdpfif, f. f)aoi, neutraliter 1) gerifUno, progmr^ 
mnio, ^r^co, MatUi. i3^ 26. Marc. 4, 27. Hebr. 9^4. J^f. 
^7> 6. oir. 39, i3p> ~ > sXactiv;^ : germjinarc facio, prQduc9 
Jac 5, 18. coli. Gen. 1, n. JNom. 17^8. Sir. 24, 17* .i»a 

Miio4oif'jov, 0, JUqftu9, /pratkctfm cubieitlo Herodis^ 
9tgM, Act i2y 20.. . : . ^ , . ;, 

fiXaoqkfifUu.i.S, f. ijoai, {9l Skimo^ noceo etifqjt^ 
laina bona, .exiAimlitio) 1) famam amcffms laetio, \detrimMr' 
iumegifiimqlioiHe facio, facio lU.inale.audia^, r. ani)Mt 
hpta.af d4. docttina 1 Tinr. 6> 1. :llic;^2, 5. 3, 2. lae. ^^ ^ 
rJ&MMi: mafofiMi^ijgnomimaisylfhio,:^^ i» 

Feligione 1 Fetr^ 4,^4.. 4, i4w a^SHt. S^Sv ^yaliquidmaligmi^' 
far f/ar/o ^ ^w^eM patiem, pbirefdttrydj^amo, &oin. 3> 9. 
^Awc /?liM9iyiee^i9«, nt a maligniB (liciinurv ib.:i:4y't6£.£i 
Cor. 10, 3o. tl filkatjptiuQvftdif Qot^i^Bimor, .qaafk ii^pie ege- 
riin. Hoc etpfertinet.lbrmulA p3Mofp»dg ro af. mc^, 
Marc. 3, 28. 29. IitiC. 12^ 10. quae obtreclntjo in eo eraly mcli 
.Pbarifaei dicevenl» mii^aonla bpe fpiritus fai|cti efieota ad|il- 
vante Satana patrata ^(£t , igttur bona^miililiofe tcab^rtntla 
-Isialam pgrtem* Aiio fenfu legitu^ i Pe^. 4, i4. -^ i^coH" 
^Uiisprofcindo, eon^ior, probn^ infnro , maledi^^ Mattb. 
^7/39.;Marc. 15,^29. 'Lnc ^ia, 2^. 23> i^. Act i3, 45. i^#. 
*t Cor. 4, i3. Act 36, 11. Jefu maledioere. Efiiun fiXua^. 
.^zop oAi cpnuilia ^, probra in Dehm loqui ^ *Actl 19>37. :p 
^ebr. Qf 10. 12« Jud; Ter£ 8. io^*Apoc, i3, 6. 16, 9; i'i. ai. 
xoil. 2 [(eg. 19^ 4; 6. 22. Interdum ^ft: im^pia fogui^ quae 
.Tenerationi Deo debitae non conTfeniunt ^ ^^i dictis £ factis 
imj^is wpeV bonorem arro^ora; Mattb, 9, 3.. 26, ^6. Jo. io^36. 
.Saepiua non ic^tiilr, r— • 

H^ao(^fllilx$, lag, rf, (vid. MaoqyriiAita i^rumon^m^' 
tue, t^Uuper^io, bofc.^aeiirede, Maltb. i5, 19, Marc. 7, 22. Digitized by VjOOQIC tun^n\ iac; 4, 27. do. Jo. ai0f.3o. ai, 95/alibi./Apdc:^6, rt. 
«i^i/}i£it. Tkl. ^no](n^#{cv. — J>e codice V. T. Hebr. lo^ yj. 
«olL Pf. 4o, 8. i Macc. i9> 9' a M^ec. 8« aS. ^ %) Uiera», 

MMiumf(aipimr,;Jch0day ilhLiA,i9, 7. Marc.- fto,i4..^ilfor 
^HnHrrtfa^ (Deat a^ x. 3.) , libelkim r^plidii -^ A§Uoi9 
. {iBi^ Apoc i3^ 8. (td)i in edit yvJg. yS^iU|0 i;»td. ao^ la. sn, 
27. vid. BipXog: 1 / v 

Bi^Xo^, i»i,% i)iBrtfifaraor j^njbiXi vel piipyri rel pbi- 
Jycae^ ^uo oiim otebftntvr ad fcribendum ; ;^) Jfcriptump ea- 
talogua Mattb, i, 1. ^Hio Gen«-5^ j. fieli^ 7;^5».3)i^tfo ^o^ 
i9ti?/t, ^Miurc. it$j 16. (,3 £5dr.^y «8^.) ,Liac^ ^, ^^^ao^ ^sl Act. 
i^'4a. 7, 43. 19, 19. — BipXoi to^ Htbmeis oliip dicebater 
'cati^ogiu sriYeutioin^^^oaTe eiiami/Si^il ijuPww^PL 69^ 219.) 
dicitur, et expangi ex hoc libi«ft.erat: mortiJiUtdi. \ Ex. 3B| 
^1.33. Pf. £9, !)9i . Sidiiul poetiee Sngebaint;^ Deiuii'>omnia 
ikta hoimm8.iotQra> inde ab.aetemo uti eliam Yltae terroi- 
.num in eo praefcripltire^ Pf. i39> 16. ^oll. Job. i4} 5. Poft 
taiiinm bab^jrlon*^ Ipquebaoitur. etiam.de iibrisjudieii mxitejm, 
^piihua omma^ \ f^^ JmmimM fecerln t ^ iufcr ipta efien t Dan. 
7^ &o. 4*£t4r»^;30. ^ fibri ^tiam commemotantnr^Apot. 
Mf 1 a. Ab liia diverftim A^toebant libr^ viia€j qni contt- 
neret cataiogum eorum, ^tibns Ijoti^aiwioq deltitiat» effet 
8ic Dan. li^ 1.. Pltil. 4, 3. et Apoc. 3, 5^ aa» 16. {^a, 19« itf 
edit yulg.) Yid. etiam fiifiUor^ .Hic libeir Apoc.Ai3, ^* sii, 
aj. agni f. CbriHi efle dioitiu^i Hominaque inforipta piitabu#-.' 
ter ttn6 uaTafioiSff-mffmyAfoc^ijp 8. coll. Pf. 139, 16. 
^aepiua non Mbetur. 1 

BiPQmfftm^iYidi fi^omfUf ' \ . ^ 

fii^^vriuj ag, ij, Bii/^iUf psovincia.Afiae^^iiinorit, 
^idjacens pontp£iixino et Plirygiae. Act. 16, 7. i:£etr..*iy 1.. 

316^^9 ov^'i,fi) t*ii€iyt4iaei0mpui, 1 PQbr«.4v0;^a)«4* 
ta, yiiae ifaiiOf 1 Tim. 2, 2. ^Tim. 9> 4. %^) quae lad miiQtnL 
fuftemiaudaa^funt necej/aria, faculiaiee, opegy^iaxc. a'9y44- 
J41IC. 8^ 43..aiv f3« 3o. ^ a«, 4.> 1 .Jo.. 3, 1 7. oo}L FroT^ 3i , 3. 
.^ir. 9f)^ 33. 'Suidaa: ^ioq : i lawipiik aifto to J^v, ^ore |si€ir ^o^ 
mla %Sh KTtifiatw. — 4) condiiio rerum mundanaru^ fiyol 
jkomimeipfi^ i.^4^ xooyiop latc..89 a4. t}JenM.toS;/S*ov/ lEoiu- ^ 
ptatea, qti^ibiia abvipi iblent itoi^iities. 1 Jo. 2^ ^6. .aAa{« to{» 
jtibvy iMidei^ liominum intpionAmy nifi Ittc . |fA^i-G^i£cet 
opes. — Siitiliter Sap. 10, 8. i4^;m. ^^ppfitiim pro /^mShi- 
Tsg; In lingna hebr. ^rieft et viia ^et vivene.tiGen. 3.^30. ^, 
3i. ;XeviL-i$> Iq. Dent. ♦Si, 37. . Similiter iSirv40y^a4it/Ioi^ 
«^swi dicitur pro ^oijd^Sr. ; .. ,■ 

.^BiiOia^^,^ Mtaf vipo. Seofel, 1 Petoi 4^ a^. )?uSoitt 
y^oyoy, tempiis iransigere, coll. Job. 39, 18. &a|K. ta/*^ tli- 
; ^^i^f49i fo>Jr>.47 ^^^> ^mtejiua .cont wntte.^ctibns, Digitized by VjOOQIC wtvfnJi yaiio^ t v»Tt9, latay inftili^ alicimB. Act t6| 4. 
cj;.j^^^l. Sir. iifOfUKpmatg Tiyeudi mio e:«3 pa^riis Itgibni. 

Xac ai, 34. lU^tm jStu^Mtai, oiiraer. defideria eommy quae. 
>nia0 Titae fiinti e, §. l^enqriit diviliAnun. Alii Qorav aasias 
de y;^el^;,int^gnjit>i Uiinua Fecte, qvum praecedant ttfamuXfi 
4KU fii#^ qnae i^Qehtiaxn divatiarjuin potioa innnant,' qiiai^ 
peiH^ffiJOTi; I Cor.>$i.3» 4. pumua nfivfiQia litea de rebutaid » 
.WiO;yi$am rpectanjtibiis, de rebos extemiay quae opponuii- 
tnr rebuB et petronif , 4e qaibna in fudicio extremo fententiA 
4t£^eiia«- , "^ , ^ ^ 

r £lafie(fig^i, iv, (jBL^Xafifi noxtL^ damnum) noxim. 
«Semel i Tim. 6» g. coU. Prov. tO, ^6, , 

jBXinTWpt "^00, lyimpedimento runi» ofiendiculiitn 
ob|ici0, impedio^ tiirbo/ o&co^co Sap. 10^ 8. aynoceoy UxMdif^ 
liiurc,. »6, i{f, L9c.4^ 35» colL^Tob. 13, a. i Macc. 12, 23. 

, BXa^xikfna^^ f. f)aoi. neutraliter 1) gernUnOp progmr^ 

mmo, Morfseo, Matt^..a3^ 26. Marc. 4, 27. Hebr. 9^ 4. Jtf. 

.:>7, 6. Sir. 39, |3^'-^ 2),actiTp: germinare facio, prqdue^ 

Jac. 5, 18. colL Gen. i^ 11. JNam. 17^8. Sir. a4; 17« .iu^ 

JSiaa^i^tf^^ifJUi^uefprtLikctfm cubieulo Herodis^ 

«egif. Act la^ao.. * ^ ■■ > • :» 

fiia9(p^f4mi.S, S. ^m^ (tL BiMm^ noceo etifqjt^ 
fama bona, ^exiAimlltio) 1) famatt^ qmeifias laedsi, \deirinM^ 
ium ex^fiimaiienis flacJio , facio atrinale.audiai, r. a^ti)^! 
t^m^Sif d4. docttiina 1 Tim. 6> 1. iTitxayd. 3, d.;.lae. ftpf. 
'miiUb : maiefineii^ignomifud e^io, ^tenUmiuf ^aponoi de 
reiigione 1 Fetr4 4^.4..4^ i4% :^i^etr. ft^a^ ^y aUquid meUigmi^ 
ter verio ia ma^ a m patiem, ^ibirepligsr,i^iffaeM, JUm. ^^9. 
^^itg fih»a(pfg$9iii$i9a, nt a maUgnia dioinmrv ib. i:4y'i)6j:i» 
Cor. lOy 3o. n/JMuqMifioSyicte, cur^^^ifliinor, .qnafi impie ege-, 
riin. Uuc et-pfertinet-lbrmula phtofp. dq ro ay. twO^, 
Marc. 3, 28. 29. Iitic; 12^ 10. quae obtreclntjo in eo eraft> qucli 
.Pbarifaei dicerent, miraoiila ope fpMTftui fancti ^eota. ad^- 
Ta^te Satana patrata ^t£e , igitur bonrmalitiofe tca^rtnt^ 
rmaiam pnrtem. Aiio fenfu legitur 1 Pe^. 4, i4. ^ 3) «>/«•- 
HiiUsprofcinde, eon^iar, prqbrm infero , maledieo, Mtttb. 
^Ty 39^; Marc. i&^^^^.: Lnc ^a, ttb.stSj i^. Act i3,.45. i^#. 
1 Cor. 4y i3. Act 36, 11. Jefu maledBoere. Etiiun fiXaa^' 
.&i6p ell: cpnuiiia £, probra in Deum Ipqui , «Act. 19>57. :p 
J^ebr. 2, 10. 12. Jud; Ter£ 8. lo^ *Apoc* i5, 6. 16, 9; .1*1.^. 
xoJi. 2 [(e^. 19^ 4; 6* 3 2. Interdum ^ft: intpia foqui^ quae 
.Tenerationi Deo debitae non conv|miunt ^^ ^^i dictis f. factis 
im^a wpei bonorem arro^ara; Mattb* 9^ 3.. 26» 66* «lo^ io^36. 
.Saepiua ndn lc^^, r-* • 

£*^ao(pf^fi.la, lag, rj, (vid. JMUwwpi/^ew %) rumon ma^ 
tus^ pUu^eriUio, bofc.^a«brede,.Mattb. i5, 19, Marc. 7, 2;i. Digitized by VjOOQIC £ph. 4^3i. Coiiim 3»^i'' r rim. 6, 4. 'Jud« ret£. 9. Aptkii 12,0. 
«ti-r impis iiieia^tfeifiuUa^imrJks-ffeam',^^ rcl ytfd^k 

etlNUQitar potiffimMiiiJidcAoUtMe^ Apoc. "tS, t. 5. 6. 17/ 9. 

;0oil. Dan. 7, 8. 11, 36. Ff. 74, 10. 1 ll«ice^ 9i 6. tagfiha^pij^ 
fuixg pTo^mtioim$. . 9 Mtcoh 8) 4i lOy 95« i5> a4. .jdejnde t%ffb 

:>tttkm Jndaeif £,• qaneDei «Vftnt , fibi 'eivogeflb ptttd^ftfAii^; 
Uiittb,fS»6, 65. Maro. ^, 7. i4» 64. htktLS^ 91. Jow to^* $3. 

/Suid. I^lac^fiuog • clg^^jw 4St;/Jjrffti»r. ' ^ ^ • " 

^ilctffipijfiocj ov, 6, ^, or, To^ (▼*! Bla o ft fM ^ o4l^ 

.^toKmiaiqr^ obtriciaiat, i 'J!im, ]|' l3. a^f^jtf. 3,li» '^ impia 
loattiUas Act. 16, 11. ^3 in edit.vulg.) tolL Sap. i^, €. a 

rlAat»crio, 36* ^w-i ^iUio^ao^ ji^i^ ^ f elr.. a,' 1 1 . Judicium 

vigB«^i)i« >eo^.^filciGtts, p&utentia,qiia igrtbmlnie^obli^ 

^ B A^ |ti^ a , T0$, . ti, fa pei»f. palE yefhx^pMitla) ddrBMwm, 
S^ol.a i^etr. 3,8, }?X^^u-iii, qane quc^idie^oonfplciebat, 
T^H. Xli. patx. (Fabiic. Pfeudep. I, p^ iii^.^' «lalieres ^ 

uiAfii^aTog%hv i^ ii^OTrei^i^irfr^ virie cupidiiua VeueKluii 
jnieruut^blande eoft adi^icientef. • >•' . >j l 

,«*rbo r^leJpft^; f. >t/iM^^ (faebr..oqd, m^ /jn»i^ . eirfem raiietate 
dicitnr, qua latinor. <//<feo^ eui plerumqcl^ B6l^oVidet. /jSft 

;^0^ri|n' iy:^ii/diOy*wiiZft li^rn^i eon/^uoio^^^iAf^ny erbUcken, 

-Ifoteh: i4,.'&9. Mtfre»:^f!iS^fqq« 18, 9i Luc.7i44. 8^,16.1), 

«930 Joi ^^29. 30,4.^'. Act 9, ^. olibi. ^ a) adfp^oia^ bM^ 
1q% vdltum ad Rliquidldirigo, Matlhl 5, 118. Jo. i3, 9ii. Aik. 

^ ^^^4^4 \%;> g^ filsnimw aev£r in ood^j^fea eorum, Ktiajb 

•l«bu»tribiiitHr Ibqnent» nitwii;- ii^^te., et eft: JUmfiKm 
ifmr^uo «Eic^nam i^cigioueili^ wbem ^ ^. Me Aot. »7, ra. coIL 

iJlzeak.>ao^^a4i Sic faepiffime aptid prbfiuiot. 8iitiiUce» leK 

-tiiioff; '^iptflor^, woliiii • ge^an i^ffhv S) Jhculiaiem' $4J$fliii 

"h^^y Jp^ 9? 7* iSv Aiit. 9, 9. Maltli. |3, i3. Apoc 9, pfk 

- - fiye rirefipeno.Mattb. ja^iAfl. ^kpoc. 3^ i8^>^ §Jdit%Wi videndi 

^ Acultai^ Luc 7v^t. «^ 4) ^nthrido eogncfBoo, Matth. !l4, 9. 

■ Iflure. 5^ 3i. — fiiinm^ivfro ai^, inCjrorpicere et fic cogno^' 

•SDere, i. e> par^aam habsr4,\MtLtth. 6, 4. 6. 18. BUm$p iA 
BMio¥ Apoc. 5, 3. 4. iafpioere i. e. legore ^lumeir figUlD 
^bfi^natiuD, 'Adhtbetur autem do oogmtioiUr noii per vifdtt 
Iblum fed per quemcanqoe fehTam effeota, tta ut oMoiuf %al 

i^iUfeeif^Mlrtth. 11,4. i3^>i3. i4. Marc. 4, m. Lnc. 10, oS. 
M* 'vei\fiXinHv fianpliciter fit: experieniia oognojho, empi^ 
rior, fenftbue pereipio, Mattb. i5, 3i. Uebr. a, 9.— xa fiUh 
etiuBva 2 Gor. 4, 18. igitur omnee res feofibos fubjeoias i. e. 
muudanaa indJcat vel etuun ut Hebr. ii-, 3. rei experien^ 
Vere cognilas. < — Rom. 8, 2t4. s5. iXnig filemfUrrj re* fpera*^ 
|a, qnae jam experiundo cogaorceretnr. Vid. etiam Hebr. 11, 
^7. *<*- Onrins 'dictum eft fiUim$f ti]? 90911^ Apoo. i, la. Digitized by VjOOQ lC ik «. yiiAt^y ttnieritterit Tox, In Gbris froj}ht&ci$ (ftSinav 
de cogBiUone in Wfionibas dicittir, qaae^audtendo, vidend». 
el fentiendo e^icitDry *Apdc« i, tu 6^ i'^;, aa^ & i-*^ >65.*«Nr. 
gmfifcoy qoocun^e rapdo Jipq iU^ yel feniibus ir«l ^n^^Dectn^ 
f^rfyicn^ inieliigo, iio.^5, 19.9/39. 'ifmMftii fiXsn, x. t. A.#. 
^ttt i|ifcii fkpiant, eruditi s^^iem,, Tel > qui, fapieiiU» Gbi Vi^l 
'deatnry coeciuuis orguantui;! copci aj^pareant,'' ib.T^^K, 
Boi». 7, 23« I. fCoXf lii^ ia« a Qpc 7^^ Qokff^ 9^;5. tfebry) 
10, 95« Jac. a, aa*. C0]LI. Mcttb* 13,1%,^ 6)>aM^/i»- odf^tp^ 
4uialifuid, nbi eft 9l) conlemplor mimo , confiderq^>^^i^t^§fti 
1. a6. lOy 18. Pbil. 3,2. h) dfiigenter aUer^o^ Marp^,^ a4. 
«, 23. 3S. Luc. 8, 18. 1 Cor. 3, 10. et Matlb. 7, 3. ubi ^. 5.. 
emavoiiVy colL Li^c. ^ 4i. 4a, c) /JJl/^» im, attendo. u^t jiat,.^ 
i. e: curo, curamgerOj I Ovi^. 16, 16. CololT. 4, 17.#— , ^}' 
pXinei^fl f. fi^7TOT4» five atri wog (hebr. p fivc ]n) ^t/eoi^, 
' Mattli. 24, 4. Marc. t3, 5. Luc. 21, 8. Act. i3, 4o. 1 Cor. 84, 

?. 16, 12. Gal, 5; i5. Coloir. 2, 8. ~ uni Marc. 6, 1$^ 12/ 
8. — Marc. i3, 9. fiUitex$ifulg eavroy^ ciute conllilite jgft ; 
pecfonia yeftrif. 2 Jo.yei-f. 8. fi}J7Uteiavzoh *y« /«^» eiifvete 
ijpfine. — beflaat 7)formiiIae: ^i*gr. «fe xtt, oitmjw^ relr^vi'^^ 
dgre Lnc^, 62. iibi fenfns eft: non arare, delidere ab opere« 
JBlikk^ £*$ nqhox/ytiojf atS-Qian^f, liebh qoa Mty^/ Mattb. 22,-^ 
16. Marc. 12, 'i4. externam borainum conditiouem intuen^ 
eitia rationem habere; de quo hebraisuio cf. Deut, .ib^ 17« 
Job. 34, 19. Sap. 6, 8. Act. 10, 34. fqq. — BXineiv t6 nQoc* 
. mnw rov ^'emjf Mattb. i8> 10. coram Dbo femper apparercy' 
mieriork admifftoftie ejfi; metaplioira ducta a familiaribn» 
regam,orientalium cf. 2 Reg^ 25, 19. Vid. qub^ae Exod. S^ 
n. Dent 34, 10. • ' ^ 

BottveQykg, fioanerges, Vocabalunv aramaicam , ^oocl^ 
Majpcoa ipfe c. 3, 17. expliiMt vioi p^ovv^, filii ionitra^ Eft ' 
liebr.«^:x> %^J £lii &repitaa (^cmt/ioi; EseoW 2, i4. Jer^ t'^* 

. 22.) rel i^rriacum a^ - -^^ filii tonitrui qnod Galilaei^ 
recut! prpnuntiiiytQ^em agr^em, ^^ pro '«^y^et deinde a iA^ 

. 00 mntata, ^oaveffig pronantiaront Seafua Tidetur efle:^ 
AominMsfirikdi, irimdiuofif.-c£.l,viCkgf5^^ 

BpdPi £, t. ^^iatinoi!. ioat0, I) cAmto, pociferori, 
. Ipiioa magnpa non articnlatoaprpfero^ de^beftiie Jef. 3i> 4».^ 
4^ tonitrf|.Job. 37^ 4» d^ homijaiboa: damorea edere Act. 8^. 
7. 2) uerbaaiia f^oce pronuniio, damOf qnod a) qnidem eft; 
m» qni citpit andirii poeifefo, alia tH>09 exdamo Matth. 3, 
3.' Marc. 1, 3. Lnc 3, 4. Jo* 1, 23. coll. Jef. 4o, 3. — ve- 
hementeiv niagnp cnm impetu loquor, t^erba ^lamoKct. 17«. 
6, 21, 34* ^. b) vel doleniie et ansdlinm quaei*entifl» Marc« 
i5, 34. Lnc 18, 7. 38. colL Deut. t5, g. a Chron* 20, 9. — 
c)yel gu^d^uiin, )isbi/o, peirfinf^ Gal. 4, 27. Qoll Jaf, 54» i* 
Nnm. 21, 17. Digitized by VjOOQ lC 1^4 B{)H^B^SK 

/Sooiftitit ii^^featiowikp iit Sir. 3s, l6i jcata/9oi}0^ iiTf^ «t 
tfim/9de(i» & liaoc 8, 3. colLa Chran. 33> i3. 

Act 17) 7. fi&fi&9iaii ij^fSftOj omnibui adjnmentis uiebantar. 
Hobr.4^ 16^. ci^ fiiftoi^dv /tolj^aai', ut j^rtcibos compotes fia^ 
mbi dlvini iktrorili, ac jpfo eo tempoTe^ qao c^eliius, auxi-> 
liutir Dei4i6bis ebutiitfat; vel etiam Deus nobis pi^aellet 6p^ 

EnuM auxfiiitm. Sio Sir/ 4<^/^. fioifi-M eft: ^ti^dliuiit; 

JSpfl&$0i a, t. i]ifo§, (ab abfolet0 ^eoi currO| hvfioii 
Tbcii<^t4ttio) ad clamorem accurro^ — deind^: auxUium ft^ 
rOf opUiltor, fucurro, Act. 16, 0. aij 28! ^ Cor. 6, ii. Hebi:.* 
-9, 18. Apo<$< iHy 16. — a6groto ojpem feroi faito^ Hattti. i5« 
36. Marc. gjC S2. a4. Arrian* X^ict a^ i5. , Saepius nou 
legitnri 

j^oij-d^iC/ ouL Oy (vid. Jdorfi^m) au^iliaipr, opUuhion^ 
Hehr. i3, 6. c6ll. Pf. 118, 6. 6r, 8. " 

Bo&.vvos, oVf iffot^af Luc. 6, Sg. Jerjemr 48, 44. 
' cifierruij Mattk ia/11. i5, i4. a Reg. 3, 16. 

BoXi{j v^ifii (a fiaiJioi) eXjaciendi dctU9, et illud qa64 
jacitur. SemelLuc. 22, 4i. oioei (fuppL %atii) UQ-ov fiolijv 
{hre ad lapidis jacttun i e. tanttun fpatii , quarttnm aiiquis 
lapidem manu jAcit, quod deinde pauhUuni. rid. MAtth. 26^ 
S9. Mdrq. i4^35. Bomef, Iliad. 5, law Genef. 21^ 16. . 

JS^Xliufi t iaiA, (a fi/okig, )iiciilttm, bolis, da^ Seoips 
bley) hoUdem domittp. fiis Act 27^ 2^. 

BoXl^g iltogt if/^Uunii/agiiia^ ha/ia. Hebr« 12, 20^ 
€6iL Exod. 191 13. Num. 24y 8. 

Boo^f 0, BoOEi Boa»^ h. pr. iiidecl. Tiri Betlilelieui- 
ims dK qud vid^ Aotk 2^ 8. 3, 1. 4^ 2. Iii N. T. Matth. 1, 5. 
Luc. 3, 3a. 

B6Q(togogf oVf i, \)f&iui; detivant enim a pofa 
ptbnlam pecndum. a) coinum^ iutimi, lim^, Jer. 38, Q. 
Semel 2 Petr. a, fla. * / 

Bo$^agf Sf 0, harsas^ peniitf fcptintrionaiie , C^rae- 
ei vantum^ e regione fpirawtem , quam ao^ Kord^NcM^^Oft^ 
dicimu8> ita appeilabaut) Prov. ajf 16. Sir. 43, 20. In N.- TJ 
l>ii, ubi t^rras (eptentrionates Luc. i3/ 29. «t t>lagaiii fejpten- 
triorialem Apoc. 21, i3. indicat ' 

B6a*», t BowlfiOij lutin, pqfco ^ ii^papgUd dMo^' 
Ind. iSj i5. of $iow09ttqpaftof49j Luc. 8. 34. MattKi 6; 33. 
Med. et pd&r.pt^eo, md pdfco^ eC pn/cor, Mattb. B, 3b. 
Marc. 5, 11. ^}^^. fioonoftivii gnf^ {lafctfns. Luc. 8, 32. ~ 
^Kr^pite i faluii alicujus prafpicio*^ de regil^US 1 Ckron. 12, 
% Pr. 78, 71. 1 Beg. 1^^ i& ifti iu Iiebr. nM-i p^ofjfiooj Pf. Digitized by VjOOQIC M O S O ^ B O t A 175 

a^y i-*^4 ; de^ctoetoiflbtui io. jii> i5. 17; eoU. EsecE S4, j(« 

^otfopy 0, Boforj nomea^iiideclixiabile pMris Bileaxni,:. 
lie)nr:*^a, muUta litter* »* in <r; (LXX.^5fifi). Vi^.Wmn. 
aa, 5. Si,'8. Oeut a5, 4. Cpasmemoratur ;:( Petr. a, i<5. 

JJ o«4» f ^ / ^ff , <5 , plant* quaecunque e terra excreTcens» 
c£ 6eii« ix^ iii^SK.;— ^ ddnde planta agri ab hoaiimbua culti, 
frununium, Exod. 9^ !25. hebr« ^ttf:» .coll« Pf. 104, x^^ Sio 
femelHebr. €, 7- \ : 'f 

Boxifivtf ^Qf K UMi, rqteemus , lir^nhe nnd Tran^* ' 
benfteuf^eL SemebApoct i4, 18. Yid. jGen. 4o, ro. Mum^. 
13, »3. Iq. «l^ Ctnt. i, ^7. Suidas: fiitfvp' t^# oiiwfw, 
,0vp tipf (Ftakfvikiiy fioroSrv xai.fifJTxort ti^f /9or^i;uxif ottoi^* 

jBovJtfiDri^C/ oS, to^ (k fiovXsvoii^^ qUi ^ a a^nfiliiB/ 
am/HioBiti^, (huUuiaj quo vocabulo utitur JHitiim ia^pi\!Ly 
Job. 3,) rtuis, 17. \n^. T. Marc. i5^ 434*Lac« bS, 5o. de. 
Afleflrore^-dyBedrii magm. ' ^ , 

B4n)l$vWf f. ei^Qi, fiim a CQogliis^ c^Gliiliif do., Ita 
l^f. 93, 8. Ulitatios inanedio: -fiovXBvofia$ , x.) eonfulo mihi» 
\ AUbero, viiecum rtpiUo ^ Luc. i4, 3#. 1 Chrbna^ i^) V Noh.^ 
6, 7* :i Chron^ i5, 17. hebr. y^^ deliberavit, con/Uiunh 
maero, inyhy ftaiuo, .Act. i5,' Zj, ifiovksvaatofrofipagaiaf*' 
ptXvi ToHbat recum ducere. ib. ny^ i^, i^tvk^arto quae-' 
T^bant, Tole^fant. colL £Ah; 3, 6. ubi hebr. t^g:i quaefivit^ 
findoit — ^ a) eonfUium dapioj decsrno , vel fequente Tra, 
Qt Jo^ 12, 16. vel feq. infinitivo ut Act. 5, 33. 3 Cori "^y^l* 
tsolL Jef 46, 10. Gen.^o, 21Q. Saepiui nonhabetnrin N. T« 

BovXii, V^, ^, t) confultatui , die BeraChun^. 5 £8dr« 
^17. 0» t>^$/^ovil%, qui ad confultandum conTocantur, C6tt« 
filiarii , in lextii chald. £»dr; 4,9. rijijd, doUegium, Hiuin. ^iSf 
a. Inde etiam fiovHi cuni confultftndi facuitatem , prudeh-m 
tiam Sir. 19, 29. txim/enaiUm fignificat. Pf 1, 5. et faepilfiixlO 
apu4 profanos. ^ 2) confiUum^ et quidem a) quatenus ad* 
iuic in anirab iHjHifitur^ ycogiuuiones , confUia, poluniaef 
Gedatiken , AbGchten , Gefinnun^en ; 1 Cor.^4> 6. fiovkal fSh 
tta^wv, ooQulta raentia confilia; coll. Job. 5, 12, Sir. 3o, 3i. 
S £sdr. 7, i5. fiovUj iov fiatiiiimg, oor ragiBj aS ut babet 
tcxtua £adi'. 6, aa. — b) conlilium, quctenns daiury %o fua^ 
derci cenfere, confiliUmy der Rath, A^t 27, 4fl. Sie i 
Maee. a, 65; at^ ^v}^, vir conliiiii ad confilia faluberrim« 
dandAaptna. Dan.^, a4. c)confilium, quodcopi^tfr, dfcre^ 
Uua; ^Befchlufii^ £ntfehlu(B, Luc. 23/5 1. Aot. 2, i3. 4; 
a8. ^7, 12. Eph. 1, 11. Uebr; 6, 11. etiamprdM«/>iiim> <f0- 
yktntUM, Luc. 7, 3o. t^ /fovili^ ^d-eoi 1 1^ aimiiv, '^®* ^^J^ 
ipfos beneroiam volontatem. Act i3, 36. r^ roS ^sov poyt»^ 
Dto ^belite. ib. 20, 27. TrSoat triv §ovXrjy xov ^eov, beue- 
ToJam.Dei Tolnntateni debeaifdis homihibas per ChtiiluiHi-^ Digitized by VjOOQ lC r7« » t A "'Sf AB 

' ' ' ' ' ' ' 

Act. 5, 38. cf. Pf. 65, 5. obi /7ovin hebr. nV*?? ^**** fatinu»^ 
cefpon de t — ' Saepiui non 4egitiup^ 

J9ovAi2|Ma, TOtf» io, (a fi^vUi} fH^iuntoB^ dBtreiam, 

frapoJUuni^ oci^um; Aet. 27/ 43. iMoUltJcrai» autejfg ToBt 

/}o«Ai]fi6TO;; iHvpediyit, qupminot pvbpofituiiv exfeqneraitnr. 

' fiom.g, 19. coU. 9 Macc. iS, 5« -*- Legitur quoque^in o«dd»^ 

^ Petr. 4, 3. pro^^^^a. ' ^ 

BoiXonniiL fiovXr^OfUu, perf. fiefiojiUuito, aor. Ijfoi^I 
'JU}d^i» et ^/9oviliii^i^y^ (a /}jJli», hi^nornni vo/o) 1) i^ i/«« 
libetato 'confiUo^ ita, nt /9ouiU plat dieat qnam i^A«r^ Act.^ 
^a, 3o. s3, 28;^ 3) poio, in confMiu haboo, dgcerho, mi/hj^ 
prop&nOf Matt1i.i> 19. Act. li, 4. 18, 37. 19, 3o. 2^ 180 
^Cor. 1, i5. Hebr. 6, 17. cf. a Chtoop 2i6| ib.f y^^reqaente 
V 1 Sam. a^ a&. povXojAivog IfiovUvo eertifliiao deciieyit^« 
httbr» yBJi> -^ *3) fi juBgitur iofinitiVorei^ Toluatatkrdeda^v , 
radonem, fiye mandatum indicat, et infimtiyo iflqaSenti vioa 
imperaiivi tribuir^ Pbil. 1, la. fivAoMSt/p vfiSq fiwMfuu, feim 
ioU^ 1 Tim. a, 8. fiovlofui$ n^oasij^iaS^m, precee faciant* 
Similiter 1 Tim. 5, i4. Tit 3, 8. Jud. rerf. 5; ~ 4) conTetii^> 
wm^ilatj eteft a) Jponfe aiiquid Poio , piaeiUnUhi, iuhetg^ 
^ Haltii. 11, aj. Luc. 10, M. aa^ 4a. d fioiAn (pro fioAjD 
titinam tibiplaceret! Act. §, &8. 1 Cor. la, 11. Jac. 3^ 4« . 
sIo.yerL la. oSk ^/foi/iln^i^, non placuit (oui9^ilai a Jo. TerC 
|3.). Inde fio^jX^l&iig Jac. i^ 18. iuUnef iuhen^r; fionkofL^ 
^ ^o* 3 Jo. Terf. lo^ qui libenter hoc faciunt. cf. 1 Sam. 18, a4. 
Ysn feq. 3^ fiovlsta$ h, nbn placet ei donnm. Gen. a4^ 5» 

s Sam. 24, 3. Jef. 8, 6 b) cupio, opto, Jiudeo (ut etiam 

^^A# diditnr) Marc^ i5, i5. Jo. 18, 39. Act. 17, so. 18, iS^ 
oO fiovXofUM clraij nou cupio rei judex efle. ib. 25| aa. ^17^ 
43. 1 Tinu 6, 9. a Petr. 3, 9. Interdum verti fofi^tiprae^' 
fBTo, maio, Aet.%S,ao. Piiiiem.T. i3. Jac. 4^ 4« — ' Saepiua 
, nonbabetnr. 

Bodg, fiaig, 6, bos, 1} fiovg, i^aecaJCGen. 4i, a. fq*)— S 
/foS^Luc. i3, i5. i4>&; 19. Jo.a, i4. i5. 1 Cor.9, 9. iTim.5,182 

Boa^BXov^ ov, xb\ 1) brabeumj i. e; Tropa T£Sr f^^o^ 
fitvtSv oidoiAsvog criipai^og t^ vatSiVz^, ut Thomas Mag. expli-. 
cat, praemium^ qnod iu graecornm certaminibnt h.brabeiua^\ 
oertaminit magiftro, Tictori decemebatur; 1 Cor. 9; a4. et. 
Phil. 3, i4< lu poiteriori loco figafi^Xov eft; praemium ^ qnod 
Beus five Jefut olim dabit iis, qui conftanter pertoleraut ixk 
hac Tita calamitatet OTangelii ciBuIk^ quod praemium qtioque 
Hppellatur (metaphora quoque a certaminibut ducta) ot^o-^ 
vog, i Cor. 9, a5, a Tim. 4, 8. Jac. i^ la^ Apoo. ^, lOi -^' 
Adilkufiov Phil. 3, la. i3. fi^afiaXov fupplendnm Tideiur« 

BQafisvti, f. evao» (a fiQafiavg , certaminis n^erator) 
f ) Aim fiQufi$if$, oerlomina moderor , brabeum dccerno. »J Digitized by VjOOQ lC Mwdetor, guien^ BmpUd^Wi Ita ColotC 3, i5. eJ^qtq roS 
^ioS p^afisvim Ir toS^ naQdiatg vfi&f^ re^at muimnm vailriuiiy 
^fffQV(fr(m ut eft ia loco paralleio Piul. 4| 7. Sic laepiua 
•pnd profanos. — Iiv V, T. femel Sap. lo/ 12. dy&va ifigw» 
fitvffwavtt^ certamen ei decrcyit, certamiQe emn exercoit. 

SQadvvaf £ vfS (a fiQo^v^) iatrandtive : cuwaor^ 
tarJo^ 1 Tim. 3, ]5. Deut 7, 10. Gen. 43, 10. Sir. 33, 8« 
triniitive : rtmoror, differo , nt legitur lef . 46, 1 3. et Aiepius 
cpud profanos. Eodem fenfu accipiunt 2 P«tr. 3, 9. au p^ 
iivu o Kv^og xfj^ Ina^feXiagf non difielret dominus promiffioM 
oem. Ai fiQuovm., qnum nunquam regat genitivum^ noii 
ad inaffiuag refereudam^ fed intrantitive vertepdum eft, ita 
iit genitivus Inaffellaf a nvQ^og pendeat: i^non cnnctabitur 
dominiispromillionis,'' i. e. vel domiuus, qni promiffionem 
dedit et ratam faciet , vet dominus promilFus ipfe. Sio 
^ Reg. ly 9w dominuM piU pro piloPo; Prov. i, 17. domiiiue 
Woa pro idaio ; et Rabbinis S^ domiiins rei faepilHme dici* 
. tnr pro eius auctore. c£. Buxlorf, iex, taUh. p. 333. 

BQaivnXoijfa^ Si^ f. ijao», (ex /^dvc e^ srAov^ naviga* 
^) iMrdi navigo. SemelAct 27, 7* 

SQadvQ, cla^ if, genitiv. iog^ stas^ «oc« \) tmrdiu^ 
fegnis. Jac. i, 19. — a} roetaphorice deintelle^tn:^iircfti#^ 
Mm, Luc a4^ 25^fiQad^ ty naQdii^, mente^ inteUectu Jior 
beies. » 

BQadvti}^, fftOQi 17 » (<^ ^Qfi^h) &) tarditas, cnneta-« 
tiOy a) metapborice hebeialio^ tarditaM^ fiuhiiia, :x Petr. 
^i 9' ^ t*vi^ (^^Ta) f^fvnita ^ovrtai,, uf qnidam ingenio 
lu^betes (vel: pvo.fua ftultitia) exiflimant cf. T/ieopfirq/i. 
cbanict. i4. i5. ,■ 

S^Qaiimf^ Oto^, 0, 1) bradiiom; 21) a4 uAiui bebn 
1(1*1^ mcftapborice : fi9, robur, polmiUa^ qaia p?jr braohium 
Yis hominis potiiBmum fefe exfeVit, tonQutgigfiQaiiovQQ, Ut 
)>lene legittir Sap.^ii, SK-ibique explicatur per ^o ^8/aJU»c 
UxvnY» Sic Luc. 1, 5i. Kc%. i3, 17. of^Exod. ^, 6..Dent« 5, 
j5. Sap»'5) 16» Daipotentia iu tniraculiscoufpicna; Jo, iji/ 
SS^i. (JeC 53, li) /^^oy- «119. quis in miraoulis^ quae patrantur^ 
Dei potentiam Jignofoit? c£ Sir. 33, 6. 

BQaj^iiQf ^ta, v, genitiv. eog, ^bitg^.iog^ bret^e^par^ 
fmt, §Jiigau9. r— Dicitur a) de temport-^ Luc. ua, 58. fietd 
fioanf, paulo poft. Act. 5^ 34. /2^u s«,. ad breve tempus. 
S»c rlal. 94, 17. noQA fiQefxi, Sap. 13, la fcarei /^^v* Prov. 
S, i4. •— r b) de /bco; Act. aj, 28. fiQa^v^ diaaitfiai/teg , pau*^ 
lulnm progreffi; eifO a Sam...i6. 1. £tii^n tropice de loco 
Iionons et dignitatis. Ita Uebr. a, 7, fifoi^v r» , paululum, 
iMurum, coH* Pial. 8, 6. fion enim hic de tempore (,/id breve 
iempus'^ didtur> Heqne verfu 9, ubi potius vertendum eft : 
^eiiipanlulum iqferiorsm (Cril. fuum W(^r«^)ein» volueras*-^ 
lem i9. T. r^ i^ M Digitized by VjOOQIC e c) de menfura et topia, Jo. 6, 7? /7^xi; ti, vel panltilmD; 
t Sam. i4/ 39. 44. — Hebr. li, 29. dia §Qaiiw¥ fcL Xo/enr^ 
paucii Terbis, breyiter. Pfal» io4, la* /^ Saejpioa Aoa 
' legitur. 

fiQi<pog, eoQy ^h, 1) qni aliior a matr^; nam fiifi^po^ 
roTgi<pog; igiiuv tL)foHu§, ombryo^ Luo. i>44. Sir. 191 11. 
[efych. fi^iipog* Sfiipffvov, fijjrioy. b) infkns natus^ ^natenna 
a matre fdhuc alitur, iadens, Saugling, Luc. 3, 12. ife 
Act 7> u>. nec aliter Lnc. 18, i5. coli. 1 Macci, 6r« 
a Macc. 6^ 10. Etymolog. M. pgiqfOC' to Veo^for 9ra«d^or. — ^ 
a Tim. 3y i5. oni PQi<povg, ab iiicunabulii, a pueris. — a) 
nielaphorice: chriftianirecerUeSj quafilacieiUes,, noperrime 
inftitutiy 1 Peir. a| ^. cf. de eademxe 1 Cor.^S, 2* Uebr. 5; 
la. i3. 

Sp«Xo>, f. ^|b>, i) canfpergo^ irrigo, maJefaeioi r. 
c laciymis Luc. 7, 38. 44, Pfal. 6, 7. fanguine Jef M, 3. -^ 
jApoc. ii| 6. iBTog fif^X^ plavia coni^n>it, irrigat^ fcl. t^ 

£>. — a) plui^ia irrigo, plut^iam /pargo, hebr. vt:M« 
quente ini Matth. $^ 45. (^n. 3» 5. Am. 4, p et el^ JeflS, 
6. -^ pluviae inftar largtter demittoi Luc. Jj, 39. coIL Oeii* 
I9> 34. — 3)impei(onaliter: ^9/mo, Jac. 5y 17. 

Sgovtii, ^, ^, i)U>nUru,^o. la, »9. Apoc. 19, 6.— 
^pomii nud fiQOwtai, Apoc 4, 5. 8,5. ii, 19. 16, 18. i. e^ ^potti^ 
pQoyxt^q dve fiQomh, ut habetur Apbc. 6, 1. Sirac. 43, i^. 
;t) iHJoee coeleJUef potillimBm angelorum, tonitruhue fiiniUe, 
Apoc.. lOy 3. 4. — 7W ^Qon^g Marc. 3, 17. i. e. fio^ZmSf 
bomineifervidi; vid. fdatvMfi^. Aliiexplicant: eioqueniiato^ 
nantesi, cum Graeci (Dionyf, UalicamalT: XU, p. 5o5. Arifto]^. 
Acharn. verf. 53o.) aeque ac Latini (Cic.Orat.c. 9.) tonare d« 
vi fnmma oratomm oixerint. At de epiamodi eloquentia 
difcipulornra nihU Conftat^ certe eam non habnerunt, dual 
fervator vivebat, 

BQOXfl^ ng, (e praet. med. verbi fiQep») irrigatioy tna- 
defaclio. ^ Noftris fcriptoribus dioitur de iUo , quod iiTi->^ 
fat, otoStx plupiatargimma, imbet. Matih. 7, a5. 37. Lub.^ 
6y 48. Sic ^noque in V. T. Pfal. 68, 10. io5, 33. pro )iebi^ 
fc^n quod etiam Symmachus frov. nS, s3. PQOpje vertit^ 
ttbi LX^. W^/ Aqlula oytpQog. 

BQo%Qg,, ov, 0, laqueus^ tendicala, Prov: 6, 5% aa,^ 
a5. — In N. t. femel i Cor. 7, 35. ubi pQOxof itti.fiaiXu¥^ 
illaqueare, tropioe eft:' neceffitatem^imponere, praecepto 
adlbingere. 

Bgv^fiig, 6B, 0, (« p«f£ palBvi rerchi fi^vffa) ftridor 
dentium , fremiiue , das fijiirfchen mit den Zahnen, (Suid^ 
fiQvyikbg' xQutpiog odorranO ^uod eft vel frlgdris vel irae vel 
doloris fignnm et effectus. In N. T. fjnH^Iiini eft fum- 
•«li doloris et horroris,^ Mattb.«, la. i3, 4a. 60. a^a* i5* a^ Digitized by VjOOQIC B P T X-^ B P Ji S m 5i.a^3o. Lac.i3,aS. — Pror. fg, i'a. Sir. 5i| 3. dicitur 
de rugilu beftiaruiii frendentinm. 

BQ^Xm, f. ifya, Antihus Jtrideo , frendeo, Semel 
Act. jy 54. ifiQviov Tov^ odov^^ hv' ainot, frendeBont advcr-» 
foa illum; i. e. quoad fenfum: fummo ierebantur furore./ 
c£Job. 16,9. PfaL35, 16. Thren. 2, 16. 

^ Bqvw, £ ufTtt», abnndO| plenuttum; active: oB^n^ 
Janier emiUo , largiter^produco , t. c. de terra, ^naelrnges 
facit.' In N. T. de fontibus ebullientibut 9 ubi eft: mquam 
emiuo. Jac. 3,ai. Hefych. fiQvsk' ^i$$, nfffu(€$f atttfiXvCe*, 
Siffiu. 

BQSiiia,\og, tOf fa /fpcirai», comedo) i) cibue quit^ie, 
. wcbiUum, MatUi. 1 4^ 1 5. Marc. 7, 1 9. Luc. 3, 11 . 9, 1 3. 1 Cor.6^ 1 3. 
a) cibus )C€trnie, carnee, 1 Cor. 3, a. ubi opponitur lacti, et tro- 
pice dicitur de doctriua altiori et captu difficiiiore. Inter-< 
dinu ponitur abfolote a) dc carnibus fecundum legem mofaU 
camyetitiiy tanquam impuris, 1 Tim. 4^ 3. Uebr. 9, 10. b) 
de camibus facrificiorum , cura judaicorum (Hebr. iSy.g.^ 
toII. Terf 10.), tum etlinicoilun (Rom. i4, i5. 20. 1 Cor. 8, 8.^ 
i3.), in quibus locis figSifta' coinejiionem camiumj actum 
comedendi notare Tidetnr, ut Luc. 5i, 5. coll. i Macc 1, 
63.^ 3) troptce eft: a) nutrimenium animi, fio^iAa itvev'- 
§tmin6if, I Cot. lOy 3. manna, fjmbolum inftituUonis diTi- 
uae falnberrimae. b) oUedamentum animi, id, quo quis potis- 
' fimnm delectatur, . cui eft intentus, Jo, 4, 34. — Saepiua 
non legitur. ' . 

BQfioiftog, 0, i, Of, ^, ^ui apiue, edulie, Luc. 
34^ 4i. ti fiQOMj$f»Of, aiiquid eduliL In Terfione alexandr* 
iviov figoMfiOV, hebr. ^%o, LeTit. 19, 23. Ezech. 4;, la. 
Neliem. 9, s5. arbor fructus edules ferens dicitur. 

BgScig) eoig, ^, 1) efue, u/ue oiborum, manducatio, 
1 Cor. 8, 4. 2 Cor. 9, 10. Rom. w, 17. CoioiF. 2, 16. -^ 2}> 
erofio , dasZernagen, confuratio quae fit tereiido; ita Deut. 
32, 24. tfptiiufOk %i}ii^ fud figwf€i ifffimv (iiebr. t^p*^ ^>3>nS) 
abfumti fam^ ct exefi ab aTibus. Deinde, (at noftrum 
„freireii") in noTO Teft. tribuitur ei, q\U)d abfumit , t. c. 
aentgini, adeoque pro aerugine ipfa, quaeabfumit, poni-* 
tur Matih. 6, 19. Sic figSfia Epik. Jer. Terf. 12. pro tinea: 
limnUcra idolorum non d$aa(iiorra$ dno lov md fi(KafAattu9, 
tdn figifMta iineae, Teftimenta, quibus ftmulacra omata 
crant, conterantes indicat.- Etiam Aquila Jef. 5o, 9. pro 
iiebr. «^ iinea, hahet figSffig. -^ S)cibuk, efca^ Jo. 4, 32. 
^6, 27* /fpQMT. dTroJUL.cibus, qui Tere coi^umitur, i. e. terre* ^ 
Riie. Hebr. 12, 16. coll. Gen. 25^ '•^o.^j, 24. 1, 29. fq. Hab. 
Z, 17, — Apud Joannem j^tiam de oibo coeleili, qui dicitur 
pgSatg fUvovca ilq {onjjy atwtoff Jo. 6, ^J- et verf. 55. expli- 
catur dit Qorp^re at fajigiuiia Corifti^ ^jfivf^ dicuntiii:.sZrcii «lij* Digitized by VjOOQ lC c) de menfura tt topia, Jo. 6, fc Pga%6 ti, vel panlttlmD; 
t Saih. i4/ 39. 44. — Hebr. li, 22. d§u §^iiw¥ fcL Xifm/v, 
paucii yei^bu, breYiter. Pial. io4, la. — Saepiaa noa 
legitur. , , 

^^fqpo^, 609, fi^ 1) qai aliidra matr^; nm fiifi^fOi 

£roT^^<poc; igitur a^ybiffxM^ tnkrjo^ Luo. i>44. Sir. 19, 11. 
[efych. /?^€<pb(* .4*i^9Voy> fijTrioy. b) infkns natusy ^«latenas 
a matre Cdhuc alitur, iaeiens, Saugling, Luc. 3, 12> ife 
Act. 7, u>. nec aliter Lnc. 18, i5. coli. 1 Macc.i, 6k 
a Macc. 6^ 10. JEiymolog. M. pgiqtoC' to Veo^or 9ra«d(6r. ^ 
a Tim. 3y i5. inopgiipovg, ab iiicunabulis, a pueris. — a) 
nielaphorice : chriftianirecefUes, qwi^ lacieiUet^, naptrrime 
injiitutiy 1 Peir. a, ^. cf. de eademxe 1 Cor.,S^ 2. Uebr. 5, 
la. i3. 

*P«X»* *^ ^Iw» ^y con/pergo^ i^rigo, maJefacioi t. 
c laciymis Luc. 7, 38. 44, Pfal. 6, 7. fanguine Jef. ^4, 3. -^ 
jApoc. 11, 6. itxoq §^tu plovia confpergit, irrigat^ fcl. xije 

£>. — a) plufia irrigo, pluuiam fpargo, hebr. n^CM» 
quente Ini Matth. $,. 45. Gen. a» 5. Am. 4, p et el^ Jef/S, 
6. -— • pluviae inftar largiter demitto , Luc. 1 7, 39. colL Gen. 
I9> a4. - 3)impet(oiialiter: p^> Jac. 5, 17. 

Bgovtii, i^, ii, i)ionilru, Jo. lai 39. Apoc. 19,-6.— 
^pmal SNU fiiforiai, Apoc 4, ^.8, 5. ii; 19. 16, 18. i. e. qxwi^ 
fiQotTfiQ (ive figomh, ut habetur Apok:. 6, 1. Sirac. 43, 16. 

d) i^ca« coeie/ieep potidimnm angelorum, ionitruhus fiinilet, 
Apoc., lOy 3. 4. — 7W figon^g Marc. 3^ 17. L e. fiffort&m^ 
bomineafervidi ; vid. Boofe^fig. Alii explicant : eloqueniia to- 
nantes^ cum Graeci (Dionyf^ UalicamalT: XU, p. 5o5. Ariftoj^ 
Acharn. verf. 53o,) aeque ac Latini (Cic.Orat. c. 9.) tonare de 
Ti fumma oratorum oixerint. At de e^modi eloquentia 
difcipulornra nihU conftat^ certe eam non habuerunt^ duitt^ 
fervator vivebat, 

B^o%ii, fjc, (a praet. med. verbi ^^qp») irrigatio » ma- 
defaclio. ^ Noftria fcriptoribui dioitar de iUo, quod irri-^ 
fat| etett: plupiatargifflma, imbet. Matih. iy aS. 27. Lu^. 
6, 48. Sic qaoqne in V. T. PfaL 68, 10. io5, 3a. pro )ieb^ 
^^\ quod etiam Symmachus firov* aS, s3. Pi^opfif vertie^ 
ttbi LX^. t/^/ Aqlula ojit/?^. 

BgoxQgp^ov, 0, laqueua^ tendicaU^ Prav: 6, 5« aa,, 
a5. — In N. t. femel i Cor. 7» 35. abi fi^yov iiti^aUun 
iUaqueare, tropice eft:' neceffitatem^imponerey praecepto 
adftringere. 

B^vfiihg,^,o, (a per£ palBvi verbi fiQVfffa) ftridor 
dentium , fremiiue , das Elnirfchen mit den Zahnen, (SuidL 
Pqvyikbg' Tfutfiog iiovton) ^uod eft vel frigoris vel irae vel 
doloris fignnm et effectiis. In N. T. fymbolum eft fum* 
•«li doloris et horroris^, Mattb.-8, la. i5, 4a. 5o. a^, iSi al;, Digitized by VjOOQIC B P TJr~ B P Ji s m 5i.a5;3o. Luc. i3y a8. — Pror. fg, i'a. Sir. 5i, 3. dicitur 
de rugitu beftiaruid ibendentinin. 

Bgiix^' £ v(ai, Aniibus Jlrideo , frendeo. Semel 
Act. 7, 54. ifiQvjOf toifg odaytd^ ^' ainoif, frendeBont advcT'» 
toM illuni-| i. e. quoad fenfuiii: fummo ferebantur furore./ 
c£Job. 16,9. PfaL35y 16. Thren. 2, 16. 

^ BQvm, £ ufftt», abnndOy plenuttiun; active: abifn^ 
Jmter emiUo , Idrgiier^produco ^ y. C. de terniy ^uAeXrngei 
fkoit.' In N. T. de Ibntibus ebuilientibut , ubi eft: mquam 
emilio. Jac. 3,*i&. Hefych. ^Qvsk' ^h$, nfffu{€$f &%ttfiX{ie$, 
Sifijta. 

BQSiia,\og, to^ (a fi(fwnm, comedo) i) cibue quit/ie, 
/#c£tf/mi7»,MatUi. i4,i5: Maic. 7, 19. Luc. 3, 11.9,13. iCor.6^i3. 
a) cibus earnie, carnee, 1 Cor. 3, a. iibi opponitur lacti, et tro- 
pice dicitur de doctriua altiori et captu difficiliore. Inter-< 
duui ponitur abfolute a) dc camibus fecundum legem mofai^ 
camyetitiiy tanquam impuris, 1 Tim. 4^ 3. Uebr. 9, 10. b) 
de camibus facrificior^m , cura judaicoram (Hebr. i3».9.^ 
toIL yerf. lo.), tum etlinicoilun (Rom. i4, i5. ^o. 1 Cor. 8, 8.^ 
i3.), in quibus locis figSifta' cofne/iionem carnium, actum 
comedendi notare videtnr, ut Luc. 5i, 5. cdll. i Macc. i, 
65.^ 3) tropice eft: a) nutrimenium animi, fi^ikanvev'- 
f^mor, 1 Cor. 10, 3. manna, fjmbolum inftituiionis divi- 
uae lalnberriroae. b) obleclamcntum animi, id/quo quis potis* 
' fimum delectatuTi . cui eft intentuSi Jo. 4| 34. — Saepiua 
non legitnr. 

Bfffioi^oqt 0, m, w, ^, efui apiue, edulie, Lvlc. 
34| 4i. ti fiQ(iaii»af, aliquid eduiiL In verfione alexandr. 
ivXov figoMfMV^ hebr. Sdmo, Lcvit. 19, 23. Ezech. 47, la. 
Nebem. 9, s5. arbor fmctus edules ferens dicitur. 

BgScig) e(ug, 17, 1) ^fue, u/ue oiborum^ manducatiO| 

, i Cor. 8, 4. 2 Cor. 9, 10. Rom. ii, 17. ColoiF. 2, 16. -^ 2> 

erofio , dosZernagen, confuratio qnae fit terendo; ita Deut. 

32, 24. TfptifLefOk JUfA^ nai figMsi o^tiaf (iiebr. *\tf*^ ^>?nS) 

abfumti ikm^ et exefi ab avibus. Deinde, (at noftrum 

i/refleii") in novo Teft. tribuitur ei, qiiod abfumii, v. c, 

aemgini, adeoque pro aerugine ipfa, quaeabfumit, poni-* 

Inr Matdi. 6, 19. Sic ^pcS^a Epift. Jer. verf. 12. protinea: 

limuJliicra idolomm non d$aa(iiorra$ dno lov md fifKafiotatf, 

tdn figetfiata tineae, veftimentai quibus fimulacra ornata 

cnint| .oonter^tes indicat.* Etiam Aquila Jef. 5o, 9. pr« 

Jiebr. «^y iinea, babet /y^&ric. -*- S) cAuk., efca^ Jo. 4, 32. 

j6, 27. /fpoia. oTroJUU.cibus, qui vere coi^fumitnr, Le. terre* ^ 

^is. Hebr. 12, 16. colL Gen. 25^ 28. 47^ 24. 1, 29. fq. lUb. 

3, 17. — Apnd Joannem ji^tiam de cibo coelefti, qui dicitur 

pgSatg fUfOvaa «fe {owjy ciimfiofy Jo. tf, a/. et ver£ 55. expli- 

catnr dt Qorpgre at faiigain» C^ifti^ q^iw^ dicuntiii:.flircii aXfi^ Digitized by VjOOQ lC »86 \ ^ r Ji s — r ji B 

^^ PgmiQi verus, genuinus cibus, vitam aeternam irere 
efiiciens. Vid. verflV 5o. Tqq. 

BQMCX(a, f. Pgwac»^ edo, comedo. Jo. 6, i3. Jof. 5, i^.' 
a Macc. 2, 12. 

~ Bv^iZ^t f- iota, (a pv&bg) in jprofundutn eonjlcic^ 
demergo, ▼. c. aquisLoc. ^, 7. C0II..2 Macc. 12, 4. — Tro-^ 
piofe tleinergo niiferiisj 1 Tim. 6, 9. fivd^i^ovak elg olfd^oov 
imi uTiAJLBUtr. Eandem itfiaginem liabos Pf. 69^ 9. 3» rf. 
12 4, 4. 5. Potcll vero pv&lieip h. 1. etiam refjpicere ad in- 
fer^ voraginem. ^ . 

Bv&og, ov, 0, profundunty allum; deinde fiv&og '^k 
^ttXacrmj^ , profundum maris , et , ut Latinbr. proftmdum : 
mare ipiuni. Sic 2 Cor. 11, 25. coll. Pf. 5jj 23. lof, 42. 
et fae()iti9>apud profario». 

BvQasig, mg, o, coria parans, coriariusy (a fivQav, 
eoriumj. Act. g, 43. 10, 6. 32. 

Bvaaivo^, fi, ov, ex byflb confectus, bjrffinu». Vid. 
Slfaaog. ' lu N: T. ^vaanov fcl. sr^ufia Apoc. 19, 8. i4. com« 
memoratuv tanquam lignum puri et candidi animi, et veftift 
lyifma et purpurea, i. e. byflina et purpureo colore intincta, 
Apoc iSy 12. 16. pro vefte /)r*^«>/ri qualibet. c£ 1 Chx^on. i5, 
'27. Eftli. i> 6. 6,8. Jef 3, 22. 

Bvaaogy ov, % hyjfus, liebraicum Y^:i a Chron. 5, 12. 
1 Chron. i5, 27. linum tenuifllmum, mollitie etfulgido co« 
lore pretiofiflimum , fiavum fuanatinra, fed faepius colore 
purpureo intinctum. . ..Commemorant veteres byflum Indi- 
cam, Aegyptiacam et Achaicam* Vid Poliuc, Onomaft, 7*, 
c 47. 75. Plin, hift. iiat. 19, 1. — Legitur Luc. 16, ig. 
•(Apot5. 18, 12. inedit. vulg. , ubi Griesb, repofait fivaaitov)» 
cf. e Vet Teft. 2 Chron. 2, i4. Jef. 3, 22. if^, 9. Ejtod. 26, 4. 

BtafAog, ov, Oy quod a pdca i. ^. fiaim derivatm* et pro 
fia&iios diclum putatur, eft: locuseditus, ad quem per gra«. 
dus adfcendendum eft, fuggefius;,— allare. Sic femel 
'Act. 17, 23. ct eodem fenfu pro nsiYt) Exod. 34, i3. Nmn. 
d3/i. coli. Jef. i5/2. Jei\ j,3o.xAii'7\mexceifttnin ' rdfi^a&S, Cve ut in muWs codd. cft, fuSad^S, ij» 
Cabhiuha, nomcn chald^h^runi altitudo, celfituoby locue 
€ditu9 j fuggeftue, Sccnndum Joann. c. 1 9, 5. itk appellatiilb 
J^ eft a Jndaeis ille lottiB flierofolymbrum , in quo tribunal 
PiliEtti fuit, quique 'gjTaece loouentibm JUd^ofrr^ot.dicluk 
^lfet. Aliter JofepJiUs, de belld jtid. 2^ 9. 3.' iibi leguntiir: 
o HiXatog It(i9iaag iiii fii^pateg h t^atadit^ fi£)^«Jli|»i 

rappiilX, 3 , Gctbriei^y htht.^^^nyi, guodfftexia^ Digitized by VjOOQ lC f A r r — r A z p mt 

wfcftU^ fi, W.y DetU, eft nomen indecGnabite prinqpit 
pujtisdam Angelonun, 4ui in N, T. Xuc i, 19» 26. iu' Y^ T. 
Dan. 09 16. 9, 2|. cQoitn^inoratur* Iteni in libro. Henoch 
(Fabric, tod. Pfeudep. Y^ T^ Vol. i. p. 187.): ot taaaaoeg ^s- 

rayj^ga^r^y i^q, ^, (ajf^oc^r. YQtUvto, arrodo, depa-^ 
fcor, et ayifr valde) gangraeiia, pkaged^eiia (ein um ficli 
frelTendea Gefchwiir^ "vv^e z. B. BeinfniXB^ Krebs). In N. T^. 
femel !i Tim. 2, 17. (5$ fin^^^f gangraenaeiuftar, cnju^ 
Venenum partes corpuris Tanas, c|[uae funt vicinac, quo^ue 
iniicit et cormmpit. ^ 

rad,o, Gai, nomen ihdeolipab. (Ilii Jacobi feptimi, 
de cuiu» npmine yid. Geu. 3q,. io. fqq. . cacrternm c. 35, ^26, 
]Cl:fod. 1, 4. Num. 26; 1 5. Q^ut. 33) 20. — In N.. T. coriijnen 
ilu>rator Apoc. 7,5., ^. • ^ , 

Fa dapfiroQf Qv, o„ O/ufarenus^, in coX^ ex agrQ. urbja 
Gadarae, metropoleos Peraeae, fitae ad ortum la c us Gehe-f 
fkretb, de qna Eufebius in Onoinaii. liabet; ydSuQa nolig^ 
V^i^ tov iM^uvf^v uvTimh Sniixtaiipimg xui Ti(h^ddog ir^ 
iratolalgh r^ b^et, Jojeghuf comroemorc^ (4"V^' ^ 7'^ ^- 4*5 ' 
<eam urbem, olim jxidaica^, a Ca,efare SyiWe ^/Tq adjuuctain. 
Caeterum videat. Jofiph. tintiq. i3, »3, 3. »4, 5. 4. de b^ll^ 
io<L;Iib. 4. c. 7. §..3. ,4.,et^m. bift. nat 6^ 18. — raSagtiyQ^ 
iegjtur Marc. 5, 1. Luc. 8^26.^7. et^Mattli. 8, 28. in codd. pro 
TiQyeaniTwrK ^ , 

rdj^a, ij§> ^^ g^^y {Cic. de. offip. 2, 22.) Viefaurus^ 
fffirqjfmm regie , ^teruriurp, puhlicum* Hanc voccm' drigine 
perficain elle, traduntf J^2<^cAm^. (^oCfl* tucdu IfeQaatg^paqirf 
jUior Cfcl. <0*f^(»v|^i;iUcxior) ^ oi ix %£v na^^v qiEQOftfiv^i <p6-* 
ifw ^xa tifnta), CurHue (lib. 3, l3..) Pompon* Meta {i, c, ipj[ 
iiexandrini ea nft funt jprb 1:3 j, tbefaurds , aerarium , Esdr. 
^,; 17-6, J . 7, ap.. EftJivS, 9. In N. T. fen^el Act.^ 8, 27. ' ^ 

JTdi^c^, i^S» '^v^^***^> ^^^* celebHset munita, oUml^lii- 
liftajeornm^ ftta in cpye. (Geu^ iq, 16. Jo£ i3, 3. i Samf. 6y 
17. 2^cb. 9, 5.) in Aegypjliin^ tevdentibns ultimaTL et deferto 
▼icina^ cf^ Gen. 1,0, .19, £xpugnaU fuit ab Ale^ndro M. et 
dirnCa; d^nde^ reltitntil iteriun ab Alex^ncliro Janhaep d^e.* 
TastalA (Jofeph*o,ntS^ i3^ i3. 3), denique iterun^ refecta m 
.Cabinio. {Jo/ep?L antiq, i4^5. 3.), taiidero poft Uerodi;s M. 
4^pora 9 Jiudaeis diruta eft. cf. Jofeph. de bello: j, 2, 18^ 1.. : 
JovdttlOi -^ Jtt{i«> «ouawwoy. — i-^gituv Act. 8, 26. ubi 
.^rba aup^iffthieQf^fwgynoiniyxniaageli, fedX^acae Veiba,qui no- 
^tivrey^luit, e^ vrbeni.eo,^o fcribjeret, temporeeffe d^fertaoi' 

Taiaq^vldK^ov, ow, tv, i. e. ^ rJjc yajij^^vichc^, ,§ra- 
eio^yiacium,, lociu, ubii .tbefa^ri ^ poliflimum p>iblici » alTer- 
.tabniitar. Jiffyclki, fa^fi^\dv;m' y^fimH^ocpvhAKiov , fiaXur'^ Digitized by VjOOQ lC t«or, tfif^nJo^Xoifeor. Eftli. 3, 9. S Esdr. 8, 18. 45. coll. ^liAr. 
7, 20. 45. — Oicobatnr Judaois ilA oMrarium facrum fn atrio 
tompli Hierorolyoiitani , *(lt^'aSX^ (Mjtou ^€oS Neh. i3, 7.) 
Tid. Mehem. 10, ij. et cap. i3. Erant in ifto atrio (atrio 
mulierom) arcae> qnibu^ indebtttnr peeania a piia fponte ob* 
lata. Marc. la, 4i. 43. Luc. ai, i.~ Jo. 8, aa atriumipDim 
in yal^wfvh Tidetur intelligendum efle. 

raloq^ ov, 0, Gaiut fireCqfus, nom. propr. viri chri-» 
ftiani 1) Dei^benfia Act ao, 4. a) Mao^onis Act. 19, ag. 3} 
Corinthii Rom. 16, a3. 1 Cor. 1, i5. 4) ignoti cuintdam^ 
3 Jo. verf. 1. ' 

PaXa, aicvogj fo» l^^s nutrimentHm e mammii animan- 
tfum. 1 Cor. 9, 7. Quum hoc nutrimentum fit recensgenito^ 
rum et facillime digeratttr, fdka transfertur ad priroainfti<^ 
tutionis elementa, captu faciilima, 1 Cor. 3, a. Hebr. 5, la. 
i3. Rabbinos diicipnlos novitioa appelhUTe nlpl^^n lacttn^ 
te4f fugenissj ilocuit SehoBUgen. in hor. hebr. et talm. ad x 
Petn a, 3. — In ep. Petr. prima c. a, d. tota doctrina dici« 
tur lac, ])ropter finceritatem et falubritatero^ 

raXitfiCp ov,6y Galata^ Gallo^graecus, incolaGa» 
latiae, Gal 3, i, Vid. fequeni raXaxia. 

ru1katla,aq, % Galatia^, GaUo^Graecia, 1 Cor. 16, 
' t» Cal. i^a. a Tim. 4, 10; 1 Petr. 1, 1. dicebatur Afiae mi- 
Boris pars, ubiGallorum, duce Brenno patria egrelTomnky 
agraen, a Nicomede, rege fiithyniae in auxilium ▼oeatnm^ 
confederac, feque cum graecis incolis , Phrygibns et PapbU-» 
gonibus, commifcuerat. cf. Z^V* 38, 16. jFlbr. a, 11.. 

raXatiMOQ, f], iVf Galaticue; ptXojinii po^, Gahfr» 
tia, Act. 16, 6. 18, :j3.* 

/*oJli]yi}» m^, % tranquUlitas; iK>ti(Bmnm tranquilli^ 
§a9 marie. Matth. 8, a6. Marc. 4^ 3g. Luc. 8, a4. Saepiiu 
iipud profanos. 

raX^Xaia, ag, ti, Galiittea. Desoendit haec' Tex- a 
S^^h!^, tractus rotundus, limites in circuitu, (Jof. i3, 9. sa, lo. 
fqq.^ Ezech. 4;, 8.). Jam olim tractus terl^ae ifraoliticie ex-.^ 
-tremna in conftnio Tyriorum et Sidoniorum Gililaea dicta 
fuiire ridetnr, quum Salomo Hiramo decem urbes V*>Mf 
H*iS9n tradidifle legatnr, quamregionem deinde Hiramns Y*nt 
V» anpcUarerit. cf. 1 Reg, 9, 11. coIl.Esech.47,8. Utrnm 
vero n^^S^n ^ Reg. x5, 39. urbs an regio fit, non fatis cer*- 
tum videtnr. Sed deinde Galilaea (das Granzland) vocaba* 
tur ea pars terrae iudaicae, quae ultra Samariara yerfus fep« 
tentrionem inter Jordanem, lacum Genefareth et T y r io rum 
Sidoniorumque terras interjacebat. i Macc, 5, i4. ifi aS« 
lOj 3o. 13, 47. 49. Dividebatnr Jefu temporibus in Gali- 
laeam fuperiorem, (quae, qnippe dncta gentilium fedibiiay 
dicebatnr HaXiXala tSv iMm MaUh. 4> i5. raXAaiu iXXMfi^ Digitized by VjOOQ lC PA4 t -^ r AMO i83 

. • • / . ■ . 

2tiy I Macc. S^ i5.)i>et uilerioreA. VU. ^f/^pfu dc bello Jqj;. 
5, 3. GommeiQoiratiir «a N. T. XaepiiUy r. c Mattli. a, 1 1. a^. 
}, i3. 4, 12. sS.. Actt. 9, 3i. Jo. 7, 4i. 5a. oi« ^ />;Uiate 
Mattli. 4, a3. Marc i, Sg. — , ^al«ma s^ AJMfltM^ lacuf 
GeniiGuretli, Mattb. 4, i8. |5,99. Marc. i; i6. 7»?u Jo.6^ i. 

GaUia0am mhabUar^^ Lacs. iZ, 1,9, Jo. 4, 45. Act. 1, 11» 
^f^f^ CpnteiBpelNUiti^r Galilaei a Jodteii, metropolin inha^ 
WuBtiboa» tanqoam xndee et infipuli« MattJi. a6, 6g. Act, 
Uj 7* ooll. Jo. 1, 4a. 7t 5a. et propler dlialectnm inmirani 
ftrdfticam, ^uatiitebantnr» Marc. i4>70. Luc. aa, 99. c£ 
Bi^at/U. leic tahn. fnb \p^\\ p. 435 Tqq. Saepini non le- 
fitur. 

s raXXim9,mff^ji,G^ittia, pmcoafid AcbaiaOt frater 
nata nwor L. AMneniSenecee» plulofi^phi» antea Nopa$u$ 
^tne, deinde OaUk> a XiaUione rhetore, ^ni eum adopta^ 
weiat. Act 18, 13.14. 17.. " . 

•>^ >. l*a|iial*^l, o^ GimuMd; nom. propr. indeck bebn» 
.W[^S|d; Num. 7» 54. U^j^. Qni commembratur Act 5,94» 
^ 3y iiut HiUeljs i^poe» filins Kab. Simeonie, inilgnta Ji»> 
daeommdoctor> Pharifaeuay iil cuiiu fchola Paulus erudi- 
ina eft. Secundnm XiifAl/bol* bor. hebr. ^t tahn. ad Act 5, 
34. Tocabatur diftinctiT4 ^jn fiHieSy et dbiit annis 18 antp 
excidinm nrbit. : "* * 

raiikim,m, £ lie»^ a0f.'i.i|f«i etljr^, \)inmairi^ 
jnonitM duea^ Sm^ apciUatiFOy dicitur 4» vms nxorem dn- 
leente, Matth* 5» 3a. 19» g. 10. , aa» a5f 9^.. a4y,38. Marc C, 
.17. !€>, lu J9» a5.'. Lnc i4, ao. 17^ 97* 16, 18. 20^ 34.. 35« 
1 ,Cor. 7, a8. 33. a) mairimonium inao, ita nt et de viro ^ " 
:de foemina dicatnr. Sic in Pauli feriptis 1 Cer. 7» g« 10. 
.36. I Tim. 4, 31 et de foemina ^oflter 1 Cor; 7»^ 34. l Tim. 
fi,'9i. i4. < — 3)pafliYnint in mairimaniumdari, nuboPOp 
feq. daiivo, de foeiniiia^ Miprc io, la. 1 Cor. 7» 3$. Saepine 
omihebetur. 

rafiiim, ttyaidmmt lam, nupiumdo, dicitnr de pa- 
'ventibai filiam eloo«uUb|i8> 1 Cor. 7» 38* in textn Griesb. 
mo iityaiUimv, et Meitb* 92» 3o. in codd. pro lsf}^a^({oym. -* 
.|a.|iaIjivo fafUiFmiiuu de filiabus dicitur: olceor^ nuptumdor, 
.Mf4v« la, a5. ^ 

rifioq^ ov, o, 1) nupiiarumjolemnia^ potilBnram cot^ 
'iwium nuptiaie, Jo. 2^ 1. a. colL Gen. 99« aa. Tob. 6, 11. 
S, i4. — a) mairimonium if/iimf torua, H«br. l3, i4. coU. 
Sep. i4, 18. a4.adeoqae ut latinomm torus, usor y. c. Sap. 
i3, 17. et apud profanos. 3) epulum quodcunque /oiemne, 
fpocies pro genere; fic /ofio^ et fipoi^ MattK aa, a-r^. 8 — 
to. Lnc. la, 36. i4y 8. colL Efth. a, 18. 9, aa. adeoque ioeue 
. ean^ii^ Matth. auai, 10. a5, 10. £odcm fenfu accipienda f A Digitized by VjOOQ lC »84 V'A P — FA^T 

.ibrnitila fc^toc to% A^ioy epnliim in re^ao M^ffiano^lbieitim^ 

, Apoc. , 19, 7. 9. c«Hi Mirtth. ^5y r fcf^. .et 4 Ctdr. 9, 38. ^fi^ 

f0ati*in cbnviTio (adcdii^viciio)>DQi3iiii.^ -^ Saepius noi| 

' JTa^, parttcula^ qaae ratidikeih reddit «nteeedenttnni^ 
' ^i^iie^Tel <K>nfiriniit vel illttfttat; Nttn^^[aa»i' oti^onete in«^ 
ci^it; Ted femper pollponittir. Eft yero^^i) particnla Mifit^ 
i^: fukm, #min^^*Mattb. iV ilo.'3i: s', 51.* 8^ 21. Jo. a, a5. ^, 199 
11/59.- Act. 5, 3G'. 7, 33. 36, 30. (aetiiffivn^. Int^jntdnin in^ 
ftrviC^Uuftrationi^ cahfae reddenda^ fi%luly potiffiniranl ita 
cdnolnfidmbiM^ ^ uM Terti poteft : fiUieii, idifoli€9i , igUur^ 
}6, 5;ao. 33/ 3S^. 3$i Act 3, 34* Sg.^^ 3> 54. s5, 8. Boui. 3^ 
r3. f^q. 4, i4. i5. Hebr. 3, 8. Apoc. 31, 33. 35. et aHbi. ->» 
u)pax^tiiHeipUifpMiiv'Hitb^ JiilieU^ 

ritc/H; intetdhni^etiini notl TerCendi eft. Mattk5,9k 5^ 171 
jjo. Jo. 3, 16. 17. 20. 8>-34. iS/ti^'. • Aiit. $, 36. Jac» 1, in 
n, 3. — Ufurpatnr laepilBnie, fi re^y qdae ad iUalbWtieMilt 
Acit^ breviter inlbiitilr, ut Jo. 3;^4\ 4,^r 9. 18. ^5. 5^ 4. 6j 
h64.'7i. 7, i.,6i 3g. "9. 33. i8, i3. i^^Jtt: ^ij 7: 8, -Act. 4sW 
jl;' 16. |3j 8. i8j 3L Apoc. 19^ 8i 10. 31, a6. Marc. 5, 43. lii^ 
tei^dnm indical, rem antea Amiinatitn comnetnoratanf^nnM 
*|iberiu8 exponi, utMattb; 1, 18. uMftOnyedundat,. fedindi'* 
Hsftt; T^ f etwe^* 'Oiirifti (rerf. 1 7.) faiftor&m jam narrtndam 
elTe. Similiter Jo/5, 36. Act. i3, 27., 17, 33. 19, 34. Sdm. 
*i; a6, — 3)in projdoQttonibut, rt^^fionsmfVtlobJ^etio^ 
'^^r/^'icoiitineiitibu& dftr profecio , Ji$n9 fi^ique. r^c.ovfitf 
t^itime, profectonon^ Act 3, i'5ciB, 37; Kom. i, 16. 3, ii. 
•!s«. -Sj 33.^^ fdl yee^ profecto non Jic. ■%; f . —^ ij T^ ^ 
^Ilom/7)'3. utiq^ifO ninlfer' maritata ete. €{ici ^^flt^ Jo. i3,-iS. 
•TAm pfofecto. — r if yUQ TQurq» Jo. 5, 3o. lioo profecto. — t 
fa^ Sv&foiTfg^ Act 83, 36. hnnc Tinzm IUa!i eflTe Ronlaaahi, 
•feic etiam ttdijit^ profecio, pereio^ 4, 33. Act ig^ 4o. Phfl^ 
^9, 07. cOlL Aot. 4y 37. — 4) in quaefti€mbu$ eft : Miii^ cipMi^ 
quaefOf unqium; Jo. 7, 4i . fi^ vdp ^ t^ ctc. Tenietne, qtuM^ 
(itinlus, Meffifts e Oalilqea? Nollram; eslbll docli nicht etwA 
der Melfi.-ift etc. Act. 19» 35. rtc)'»^ Arrfr quis unqpam efllet? 
Rom. 3, i.Trycfp, qnidenim, i. q. Terf. 9. %i oJt. H,ebr.i^5, 
. tiii^Yu^ &m, c(ri nifquani dl!xit Marc. 5^ f4. Lu^. 29| 9t* fl 
|rap MXiroT, qtud tandem miili? interdnm etiam indi^ati^-f 
nem exprtmit, Mattb, 37, 33. QA, i, 10. — 5} haud rm 
redundat , ut 3 Tini. 3^ 7. doiy fa^, donet ,-r- Rom. 3^ 3, 
filp!5roy|if^)^primum, Act; 9, ti, l^ov yct^ c. 17, n8*To8 
yap ncM. X5. 3i, i3. ijA^a^, Tid. etiam Act 4, |3, 16, 34, Jo, 
^i 19» alibi paffim, 

rctflTT^^, ^^/et^aonp^, ^^ 1) ^»#0^^ oftw, Job;|€^ 
)6. flo, i4. 3).PiPii/ricMitf«^ ^ofM^cAii^^ bebr, itaauPf. 17, i*, Digitized by VjOOQ lC diocbanhnp Yentfeiy i. > Ms^iion^^y guke dtcliti , Tit.- l^ tst 
i. q. fcunfijAa^int Gm fatngiii^vhn^ Sic etiiihi profaiiia. fitff ^ 

f&Q' fMV Tpoiip^ ptimfi ini^XoviitVQU ~ ^ uttrusy Mattlu z, 
ia.3d.249 jg. Marc. i3| 17. tuc. 1, 5i.Ai)a5. 1 Tlieir. b\ 
3. Apoc. I9y 2. ivyaoxgi Ijj^tNFO, grauida. Sic raepius pi^d^ 
fimii et LXX. dkitur^ '<reii. 16, «4. 5/25^ ai. rcfj^ondi.4que 
>Bbr. |M Jok 38, a^. P£ 58,3-^1 C3n«j Pf. iao,4. iio, 3. 
Saepioa tion legitiif'. 

rif particQlaenelitica^ qaae alib particolis et vocilnis 
}>o(lponitiir T^ etiam anueotiiur,. fentenliaiD euget, ei voci^ 
cm .addita eA^ majorem vim tribuit . Varie igitui! Teitt pot-» 
eft pro yiatiooe, oouteictQS et coniuuetionii . cnm aliis parli'* 
taltt. ti) aXldf^^fidiawn, nihihmimu^ Luc. n^yUi.fuUcfHy 
cerle^ 1 Gpr. 9, a. b) dw&B faUem, Luc. ii, 8../aiii«/i, Luci 
•(i», 5.^c) tlft/fiquid^ Eph. 3,^. 4, 21. a Cor. 5, S. «rya 
scd dum modoy 6^.* 3,' 4..6i ^e fii^JtnJnfnMf a Cor. 1 1, li^ 
A)naife^ adao, pel Acti 2, 18. LfiOb 19^. 4a. «oi Jrq^sifr fs et 
Mirilepro/iicla^ iiCor« 4, 8. naiTOf/y^g^if^rftf/», Jo. 4ja. AcL 
1,4, 1 7. 1 7, 27^«^ •) fMJrifc nvdum^ ]quidni^ 1 Cor. 6f 3.- ~ 
f) (iifsqui adepi t^ ii»o ii^ Ronlj 8,32« r 

0^13 }dnx Ifvaelitfunim, de.^uo i^ jihLic* cap. 6^8. Xomr 
memoratnt Htbr.. 11, 29» 

Vi€ ir f iri 17$; 1^1 geimna„ namen Jbci , quem Judaei in 
proftmdo teyrae (in hade) f&tam pQtabaaft, ignibus pleuifEmi, 
«d cruciaudoa fine (Ine malos . boamies et 4amoiies dffAiuati. 
i^iare aon iimplibiter^iiiodo dicitfir jrityrb Mattb. 5, ^9. 3t4K. 
10, a8. Luc. 13, .5. Jac. 3, 6. Xed etiam^i^im tou tiv^^ 
-Hatlli. S, aa. 18, 9^ Marc. 9, kf.^fimnm %h nvq to ag^tonoy 
Haro. 9, 43. 45. coll. 44^46. 49« (Alibi dieitnr re nvQ t^ oN ' 
mww UaMk. a5, 4%. c. 5^ ». Fabric Cod. Pfendep. I, p. 64&. 
tii^ivog ToS nv^ Mattli, i3,.4a; iU^in} roS tivqo^ Apoc» ao^ 1 5; 
in libro Heaoclii*. je(o$ rou 9n»iic^ fiamvo^f "^BaftMwri^v, 
Vid. Fabrio. CI Pfend. I, p. 19«.; Momen traxit ab bebi^ 
Mri M^4 a Reg. 93, to, VaUia binnom £ amoenn, jirope Hior 
rofolymam, nbi Ifraeltfae Moloebo xioa folhm Hnimaliay fed 
•tiain infantes in.Iacrificiiii^olim cbmbnirerant.. 1 Reg. 1 1^ 7- 
B Reg. 16, 3. 4. AbTog*tis his iacris a Jofi:i rege (a RegV ii^, 
la) ifta vallis deftinid>atnr ad Aiscipienda cadauera •nima- 
limg et male fiC Dr um , fimidqiie impura quaecitnque fkmmiii 
ibi delcbktitnt* Uinc tratislatnm eft nomen ad locnm fupptir 
ciomm aetemonim, in cuius qnidem ratione defcribenda iuf 
terdnm eti#itr ad mmre nfortuum et poenas Sodomitarum re*> 
fpicitnr, T. 0. ^bi lacus %ov MQog appellatur., interdum ac| ^ 
tiotionmn anti«|uiOrem liadis, tanquam loci tenebris denfiifir ' 
filil plepiflnpj^ T,> Mnptlh. 25, 3o, Jnd. Terf. 6. l3. — vffi^ Digitized by VjOOQIC 1% /tfer poenae ittfeqltles, Ibttli. 9^ aS» vletyitfi*^;' £« 
gaiiB GehtQna HstA. 33, ^5. *-^ SaepAif non iegiliir. 

Ftd^iTfipLavfl. GHh/emanSj (m codd. quoque jrcJiiq^MH» ' 
ni) nomen Tillae f. praedii in vicinia montife otivarnni, -qaod 
reote explicatar per n^ iprcular et M^oitf o^nMi». Itattlu a^. 
M. M«ro. ,i4, 3a. , " 
'^ Faitmif, 4^Pog, pp % tfiemw, in vieinia habiiofu, Lne» 
i4y 12. iS, 6. g. Jo. 9, S. hebr. tdt^ Plal. al, la. Cxod. 3^» asu 

jTeAoo»^ f. aooi, i) rideo; 'a) dtridwf, irtid^o, Gen; 
t/y 17. i8> la. potiffinmm de iia dacitar^ qni exjuUant 
ftaudio de aiiquoy otJob. aayig. Thren. i^ S. Pf; da^ 6. ul 
bebr« pn^P£ a, 4. legitnr, et alibi/ Ita ioteUigenduni quo* 
que eft ytX. Lmc, S^ ai. ffiUMrmy olim triamplMbitia de per^ 
iecatoribus. ib. Ter£'35. f^iUSm^pSir^ qai nvnc fuperbitia^ 
trinfaipfaatit. ' 

jril(»9f onoQ, Sr, rifut, ^i/iii. Jac. 4, 9.0 f^^> owai ' 
hic triboatarcvifcpi}^afOK, (c£. verfl bJ) eft fuperbia impioi 
Oei |eget et poenas derident. Vid. ^«laai. 

' rBiAiim, l bmi (ay^ pleaot fom) ropUo, impioct, 
eam-aecolati^ fttbjeotiet^enitiVp materiae. Marc. 4> if^ 
i5y 36. Ifoc. i4, a3. i5, 16. Jo. a^ 7. fi, i3. Apoc 8, 5. i5» 8U 
ooUv 6en.45, 17.' -^ • 

ripm, f. tpMJSyaniMiVf» rkfMmlumyfkmuoJ)iMm; co» 
genitivo materiae, Mattb. a3, 37. Luc.* 11^.89. Rom. 3, i4. 
Apbc. 4> 6. 8. 5, 8. iSy^v 17^ 3.4. a^i, 9. interdnm pjMLepoftto 
jn f. j£, Matthi a3,^a5^ «x helmitmo, MSti feq. e Jer. 5i, & 

Ftyto, 8ff, ij^ i)^aiMrair«o^ goaitura. Matth. 1, 17« ilbi 
ftrta^genitnrae, Zengnngen, font, nifi malit g»A^raa<at>Da^ 
iTratinteUigere, nt ^tirco legitor 3.£tdr. .6» 37. in fimilii^^ 
nbi textut hebr. Etdr. ^^$9. babet 9*}t i. e. ftirpt, faniiiia.c^ 
U) ^meraiut, coUeotJve g^e/iara^i, otj^t a) familiaj jfomg^ 
aeraiot compleetent , ^oare rejpondet hehr. hnftf^ Gen. 3i, 
S. Lev. a5, 4i. Jer. 61, 3. etvita Loc. 169B. acmpfendum eft: 
,,pmdentet profpiciunt familiit foit fcl.: bona hoiot vitae 
qnaerentet, evaageUom aotmn etCbri^nni iplBmentet. AUi 
itg vh Y$9. accipiimt j^ro iif s^ f ^§1 prodentet Videntar ht^ 
minibat fni fimilibnt, aeqae perver&t. b) p^/Uri ot Ler. aS, 
43. Gen. 17, la. 3iy 3. Jfam. i3, a3. (nti).. Sic Litc. i, 5o. 
«If v€rmg fafmv in remotiflimam prolem cf. Exod. ad, 6.; *S4» 
7. Dent. 7, 9« LocJ 1, 48. n3aa*€i YnmA oibnit pofteritaa^ *r^ 
3) temporit fpatinm, intra qood fijjot geaeratnt iterom (o* 
nerat five geoerare poteft^ et deinde generace defiftit aiios, 
aoeas,faeoulum,.t€mpuo, Act i4,- 16. i5, ai. TEpE 3, 6. ai. 
<^0ir. 1, a6. coU. Jef. i3,ao. a4,aa. nbiin texte hebr. tm»; 
xbt. — iyJiominoo eintdem aetatit, llnral Tiventet, gonoraiio^ 
nt l^itinorara aelao, faooulum^ et h^i\ *iti Deot^^, 5. Co- 
^eL 1/4. lu Matlh. 11, 16. la, 39. 4i. 4a. 45. iC^ 4. 17» iT- Digitized by VjOOQ lC sS^SC. 94/S4. Mm. 8» 19. 38. 9, 19^ iS/So^ tnc. g, 4i. ii| 
39-^3«. 5o. Sr. 17, 95J ai^, 3a. Act d, 4o. i3,3o. Fblhay 
16. Htbr. 3, 10. — l«c. 7, 3t. flM^ipcMTM Ttj^ ysVeJig rlvinny. 
-^ Tario modb^jfxf^ txplicant Act. 8, 33*1 muld: vitaeiih-6 
noi; alii: lioittfnet iatias ^evi perverfi. 'FortalTe eft Mcf 
jpToie$\ ^non liabebit prolein, qm}>pe morte -riolentm (et 
piraeinatcira) iibreptii[t. '' -^ ^aepiaa son l^tnr. 

r$v$dX0-fit»fta,L ^im, ^miliaram origitiea recenfed 
f. inveftigo; natalei repeto. Efldr. a, 69. InpaQiyo: ivigi^ 
nfm Aua, i4 g^nue rtftror. Semel Uebr. 7, 6. hb\Xk' I 
CairoM. 5, 1. hebr. ^^M. ' ' 

' ' Tei^aailo/fay^^oc, ^, gtnttilogia, g^iuti* rMn/h, t 
Chron. 7, 5. 7. -*- Iii N. T. bit 1 Tira. 1, 4. Tit 3, 9. iibl 
alii dc genealogiit ftmlliiaram jncUicamm reftitaendis; alif^ 
et qnidem reotiof de genealogiia divinarnm virtutum SLt4 
aeonum cogitant, in quibas excOgltandis etiam Rabbini (Cab* 
bdlt&ae) et Gnoftici fammam ^ukertsbant fapientiam. vM; 
iabulas Sephirotarnm cabbalifticas, quas d^dit AtMMlKia, in* 
trod. adbift. pbilo£ Ebraeor. p. 336. S47. coU. JSiehkarri^ 
bibL Toi. 3. p. 2. . .;. 

Fifioha, Svyti, (a ftfimag, iA nalivitatem ()[mctans) 
nom. plorale/ 1. ^. fBii&ltiM, JbUhsnia, diss naialis, Hatro 
diem iolebiant jam antiqoitiu celebrare 'principes ; vid.-Gen» 
40y 90. 9 Macc. ^^j. — Bis Matth. 14, 6. Marc. 6, 91. ym- 
(fimr fcl. rfitifShr. ^ Alii malunt intelUgere diem iiiangttriL«- 
tionisy^ diem, quo regn^m ad^pfus foenit Qnanquam enini 
profanis Tocabulnm y^fiaM esf de re non dicitnry et folam 
de di^ nataliy maziihe^nA>rtaomm^ nfarpatur, iamen diem 
inaugnrationis qooqne celebratuni fuiffd e t R^. 1, 8; 9. i8y 
18. Hor. 7, 5. Jo/tph. Antiq. 15, iii 6.'conftat Accedit, 
^nod Judaei regea nnctos # Deo, dti filios appellare 00^^00«» 
rerant (PC Bg, 97. 98. 9 'Sam. 7, 6.) adeoqne verbnm iS; gf^ 
mui Ff. a, ^. de i%gb inHagnrlitione legitun . ** . . 

ri9iai^g,m(i,%'($iflifOfieu)i)gm0raiio, naiiuiftU^ 
wigo. Matth. 1, 18. (nbi edit valg. yifrfjirtg') Luc. 1, i'4. 
coll. Gen. 4o, 90. ^ Btplo^ jtfiatag Matth. x, i.^tl hiftoria 
' criginis, WV Gen. 9, 4. 5, l* vei caialogu9f rceenflo.fnq/or^m, 
m Exod. 6, 94. Tfum. 1, 18. 1 Chron. 4, 9. 91. -^ ik "nrpo^ 
mmr ^^^^eaig fiictes nativa, qnam per nadvitatem kcc^pft, 
Jac- 1, 93. — 9) t4iay ut Sap. 7, 5. d^ fsv^Sfti; vitae iirfik 
fiam , et Jitdith. 1^18. nSaw al ^fiiQM tt^ ystitndg fkbv. -^ 
itiiintelUgo T(d;i^yT^/sviirsi»^, Jac» 3, 6. fphaeram totiu^ 
viCae, decurfQm Vitae, i. e. vitae fpatium; qnod attinet ad 
fenCbm: prattnaiutmm moriem, Jinem viiae tfficit , potbqnb 
npoAolum teff^ezifle ad perieula vitae ab iracnndia aliomn/y 
.. per convitia irritatornm^imniinentir:— * Saepius non Itgitur. 

T%f %xi\, ifi, jtjf naiif^aa. Jo. 9, 1. & y^fmkp inde a Digitized by VjOOQIC ttatalibui. legitor qno^ue ler. a&y 47. AdditrEft^. |4, 5; 
tyo^fpfovov SK fiVBtiig ^yu JPofyb. 3, aa 4. qtf^Y^inymxfft' 

rivii^a, xoq, xa, (pi;o yim^Qi, ,tit yMvmoqi prp j^^vi^ 
w) 1) progeni€s\ 2) prcuenlus agrorum,^ Xqc. 19, l9; et 
traiisfertur deinde ad/ructui vir^utis^ ^ Co^ 9^^^ — ^t 
litroquelocoedi^yalg.76f9ni]^i)u .. ^.. 

, r^ei^vaoD, oi^ ifi^^^ao), gigno, pario. £ft,autem, i)^f^ 
nero, giguo, ich eraeugt.' ,ita4e vitis Matth. i, at— 16. Actl 
jT, 8. 29. — paffirc: gignor^ gtturory Gal. 4, 23. 29. Uebri 
t|i,.ilb. Jp. ,8,4i. 9^34t.^v^/ia^iaicif. o>Ugen£i;aia^ cs a pa- 
Tente nequilHmo. De frnuieuto : t Cor. l5/^7^ ro j^^yi^aofie-? 
foi^ aof^ plaotae corpus gignendiun. .TO^mis^&s^ ^cm;!]^, 
foetos itt.utero eius «eneratus. /sfrij^e^ XwfiZM «/o^, fe^un^ 
dupi iiaturaJem libidmen),g(ei^ituf, xoipoc irf^^i^, yi promiiEff^ 
iiisi fiye vaticx^ii, Qal. 4, 29. i. q. vcrf 23- iifOL xx^ inary9^ 
Jlioggeuiius. — Tropice >U dicitur, ut fit a) caula.rei fiut^ 
prodacp, ^ci^^ ^ /finV ;2^ 23. b) quc^ doctores a Judaei* 
patres, di^Tipuli autem filii dici fpler.entj transferebatii^ 
l^ti^ua generatioiiis 4f opus ad forniation(em anuni^ inAitutia« 
nem, emendationeni> five tid generalioMm jfpiriluai^iii^ dor^ 
ctoris 4>per« efBjcieudam. .£t ita generare noa folum homi* 
iiib^ et in piifl^yo discipulis tribuituri i Cor. 4, iS. P|^L 
yei^f. ;Or fed eti^in Deo ^bpminum nnimoa perXpiritumfa»* 
ptum ad fapicnt^i^m^^t jpietatem fprmanti. Ua aot^ non uifi 
iij Jiwxmisfcriplis, Joia,.ji3. 3,3 — i et in formula ysw. ^ 
lO^i/^.a Deo regi, f. duci, vi diviua^mendarif . 1 Jo. !> 2^9^ 
?> 9* ^«7- ^9 1* ^* ^^y .1 io. 5j 1. irS; a/ttaaiv Toy jrci^y^J^rTa 

J^/cnr^ m4 ifi^^.yejwnjmVoyiS flcvroS^. i. e. „ qui Amat Deom, 
iom^ef emenci^temy 4ebet,qi^ue ^mape emendato».^ — 
)[>eniqye eti^ tribuiiiip Dep ratione Chriftii fiiii eius (eloe^ 
|*f.-a, 7.), et> ut videtnr^^uplici feniu;; primum Act. ^3, 32^ 
JMelHam (ij^r xov &%o^declaro fcl, per refitrrectiopem ; et 
deitfde Uebr. 1, 5. 5, 5. proprio fenfu.: augtor alicuius (unv 
froducQ ex me. Xribuiinr qi^pque jDeo ratione ifraeiitamm 
jef. 1, 2. Ubi ^fi : mihi eligo ut fint dilc^ mei« adoptp. -r 
^^'^parioy pf$i:tumedo\ do muliere fo^unl exclndente, Luc 
X^ i3. 57. 23^ 29. Jo, 16, 21. — In pf^fU^^^ in iucem ediy 
yj^vf. %lg tor itc/aiiojt ut pleniusdi^itur Jo. 16^21^ nqfci, Mntth'. 
3, 1. 4. 19, 12. 26^ 24. .Marc7i4, 21. Luc, 1, 35. Jo, 3, 4, 6. 
g, 2. 19. 20. 32, Act 7, 20. 22, 3. Rom. 9, 11. Uebr. ii^23. 
M y^^'Sa&a^ il^ %l nafci ad aliquid , L 0,» inde a vitae iuitiia 
dfjiiiiari ad aliquid, Gal. 4, 24, ilEetr.-2, 12. Jo, l8, $7. m^ 
Act. 2, 8. Sia^Krm Iv i^ ji^evr^^m^i^y didlecto nobis nativa. 
c.22,28. i/tiivvit\\kaiic\. ^sa^al^ in lucem editus fum tanquam 
civis romaau.s civis naius fum. — Saepius non legitur. 

-Trfyyjifia, -T05, to, x) progeiUes , l f^holes, In N.(^., 
t^timi in fQmula. fkvv^^i^f^ ifji^vm^ progenie^. yij^erius, Digitized by VjOCK?IC rENi^ — rEjpo ?«3 

tlattli. 5, 7. 12,3^» 23, 33. Liic. 3, 7. coll. Jof. i5, i4. Sir. 
10, 18» — :k)prot^niustLgn{Exod: a3, io.),/ra^<p*arboTiitn; 
fic in formnlajfetir. t^ «uTr^Aoi;^ Matth^ 26, ag^ Mare. i4y 25» 
Jiuc ^a. 18. coll, Uof. 10, 1. Dcut. 32, 9. — (Luc. 12, 18. 
a Cor. 9, io.«dit. ruJg. yf if^ua. Vicl. rivf}aa). 

FBfiffifraQir, f^, Gennefdrei:, (cUald. no^aj) re|io ad 
ihare Oalilaeae, feu Tiheriadis fita, mide etiam hoc nare 
ipfom Ikcas Geuelaretlt dicebator^ A Jofepho (B. Jad. 3, idt. 
5. 7 «t 6.) appeilatur retvriaag xuga, (i^J^ r«^tf«^), de- 
4biibitarqoe tanquam fertiHffima et amoeniiEma. ; Le^tur 
Bfattli: i4, 34. Marc '6, 53. Lnc. 5, 1. 

rirtfjai^, s»g, r^, generauo, nafipUae. Matth. 1, 18.* 
et Luc. I, i4. in edit vuJg. Vid. rit^at^. 

rsvvfitig, fi, 6v, (a yevi^tito gigno, pario), gemiue; 
^sv^fitoi yvvautwv L t,,homines^ Bim, Matth. 11,11. Luc. 7, 
^8. cf; Job. i4, 1. n^H n:»S^ ib. c. i5, l4. 26, 4. 

rivog, eog, rd; i)g€nue, Jiirp^, origo; Marc 7, 26. 
Act 4, 36. 7, i3. 18^ 2. 24. akil^aTi^tV(: t^ fivn, genere Ale* 
^candrinua. Act. 4, 6. yivog a^- genUa, ordo pontificiac. t»ll. 
Act i3, 26. Inde yivog, dt o]J Gen. il, 6. £Ah. 2, 10. di«- 
cilfu- nat ilojftjy getu juddica] 2 Cor. il, 26. Gal, 1, i4. Iv 
T^ yivt^ f»ov, inter Judaeot. Phil. 3, 5. t:oU. 3 Macc. 3, 2. 6* 
trauafertur quoqn^ ad ftoiliam chnftianorum 1 Petr. a, 9. 
— 2) progeniea, proles, Apoc. 22, 16. Act. 17, 28* 29. — J) 
genue, fpeciee, Ifatth. i3^47. in Tifavroq fivovg, omni* generia. 
c. 17, 21. Marc. 9, 29. 1 Cor. 12, lO. 28. i4, 10. coll. a 
Chron. 4, 13: 16, i5. Saepfus non legitur«~ 

rtQaarivhg, ov, 6, G^rafenue^ iic codd. quidam meii«^ 
dofe, ut videtur, Matth. 8, 28. Marc. 5, 1. Luc. 8, 26. Coni- 
memorat Jofeph, B. \\ 4,9. 1. urbem 7V(^air, a Vespafiano 
per L. Annium expugnatam et diratam, et ibid. (. 3. Simo«: 
nem qiiendam A^oai^iw to yivog> 

. rtQYiai\vhg, ov, 0, GergeJinUe (*»t^in3 Oen. i5, 21; 
^of. 24, 11. LXX.' ^{^^€(ra«oi} riQYsaa, teftVOrigene, fuiC 
arbs tatiqaa ad laoum GeneCiredi >fita^ ki Jofephua eam 
Sgnorat, «Uferteqne tradit Antiq, 1, 6. 2. de Gergefaeb (in V* 
T. commemoratii; nihil praeter oomina fuperefle, (fcXijivtSv 
ovoiuitmv Iv teSghQciig fiifiXo^ oifdh ?xop8v) qaainl Hebraei 
vrbes eorom excidiflent; Commemorautur autem Matth^ *8, 
218. nbi Lnc. 8, 26. habet ThtiaQfpfoif fortalfe rcctiua. ' 

TeQ&tialm, ag, ^ (a yiQ^ fenex) coJlegitim fenioram; 
Jinaiue, preefyierium. Proianis f^piffime ut et LX^. v. c. 
£xod. 3, i& Deut 21, 2. 3. 29, 10. Semel in N. T. Act» 5. 
ai. ubi legantur to awiiDiov Mtl tiaaav tiiv pQovaiat* -Hic 
fBQOvaia a fynedrio nou differre, fed explicatioiria caufa addi^ 
tum habetur. Alii reclins feniores e lingulis tribubu» in coil* 
felfam fyuQdm «oopfatbi (4, 8. 25, i5.0 foVtnteUigaiit^ a| Digitized by VjOOQ lC 1^0 r epji-- ra . 

' fhadent addfta yerb^ tw vffir '/apo^il. b protevang. JaeoU 
leguntar : ixdkeas Tovg UQstg, ual tohg Y^a^^tilq, nm rqv /e-— ^ 
^yalay* yi^» Fabric. C. Apoc. N. T. i^ p. 80. la aliis locif' 
apocryphor. eft fjrne^riuni magnnni; cf. a Macc. 4, 44. .Ja«r 
ditb. i6y JO. et laepius annd Jofepbum.. 

. riq^f, oftQg^Oyfine^.io.S,^. Job.Sa^g. Prov.i3i,25. 
!^^ Jr£4;oi^ f. fvffipi 1) guftaadum pra$beo , Gen; a5}.39« 
In Medip : gnftandnm n^bi praebeo, binc a) gufto, faportfm 
fin^iotexploro: ich kofte^ yerfucHe, Mattb. aji 34. Jo. ;i^ 
g. CoIolT. 3,21. — Luc. i4^ a4. „non goftare coenam^ i. e;. 
plaoe nibil accipere, prorfua coena excludi. 3) edo, tmfcorp 
Act. io>»io. ao, ii^ a3, i4. cpU- 1 Sam. i4/a4. ag. Jon* 3^ 
7..Tob. 7i i3. 3 £sdr. 9, a.ubi in textu hebr. Esdr. 10, €• 
efl; S^H. — 4) ut filinm, Oiiawa, tranafertur ad fenlbs omni-> 
Bo, et,e&exp0riQr/itifibu9, esfperior omiiil^o. Sic faepius 
]>rofanis> et in N. T. in formula: , ftv. ^avatov,^ mori, mor^ 
tem oxptiriri, MattL^^GyaS. Marc. 9» i. Jo. 8/5a. Hebr. a, 
Q. et i^pud Rabbinos. Vid. Buxtorf. Jexic. talm. fub oi^tt p» 
8g5. Dicitur qu6que de rebus^ quae non fenftbus fed ani-.» 
jQP percipiuntur, ut Uldaor.Jeniio; fenfu iuterno cognofcO, 
0xperior, Hebn 6, 4. 5, 1 Petr. a> 3. Sic PfaL 34, 8. Prov. 
3i/ 18. ubi in utroque loco Hebr. tMv. — Conftruitu;r raa- 
zime cum.g9nitivo, raro cum accufktivo ut Hebr. 9, 5; et | 
Sam. i4, ag. interdum etiam,^ ubi eftexperior, fequitur ih$, 
ttti Petr.a,3. Prov. 91,18. Pf. 34, 8. Saepius non habetur. 
^ . Fe.mQfiPi «5, f. rfiof, (ex yia, j^^ terra et l^ip^ opus) 
agrum coio, Uebr. 6, 7. di ovg yemfffsitet^ fcL jftj, a quibna 
«olitiu-. c£ I Chron. 37, 96. 3 Esdr. 4, 6. 1 Macc. i4, 8. ^ 

raii Qyi^ov^ pv, to, ager cukue, ager. Prov. a4, 3o. 
91,46. (hebr. ni^). — Chriftiani 1 Cor. 3, 9. Dei dger di- 
c^ptnry. quatenus l)t^M per fpiritnm iruges pietatis in animia 
producit. 

rs(0Qfog, ov, o, i) agricola. a Tim. 2, 6. Jac. 5, 4. 
lu N. T. transfertur ad quemcunque terram colencem , etiain 
▼i^eaSy etefti. (^ uiinBJiqvQyog , i^u^Uory MaUh. ai, 33— 4it 
Marc. 12^ i~7f Liuc. ao, 9 — 16. Tropioe de Deo dicitur 
Jo^ i5, 1. quatenus apoftolorum Jaborea promovet, vineam 
Xpiritiialem, ecclefiam (Jef. b, 1. fqq.)^ cnrat» Obfervayift 
Bt^xtorfiue in lex. talm. fub onp. p. 1094. Talmudicos i^i^ 
. n0€m di^tTo jpto fchola, aoademiaf quia diseipuli in fcbolia 
lineatim, ut vites plantautur, fediflent. , Similirei* Joel 1 , lu 
O^D*^,bi ^^iniioree propter triiicum devastatiim ejulare dieuri-- 
tur. t^lO enim proprie eft aiupntare, Araputando collig^e^ 
qnod vinitorum aeque eft ac meflatorum. 

r r^, ^f *]• (hebr, ni^-jMetyiH) aeqi^^latepatetutlati- 
nor* t4rra, et prima fignifitatio eue videtur 1) terra, ager,, 
,huiim90 tfieriiJiiioHi^ berbis 0% plantia aiendia «pta, das Erdr Digitized by VjOOQIC r HPA-^ri N o »91 

reicli. Sie Malth. i3, Sl 8.' aS. Mart. 4» 5. 8. 20. 36. f^^. 3i. 
Jo. i2> 46.- Uebr. 6| 7. Jac 5, 7. Luc i4^ 35. $lg y^, u( ia 
agrum ducatur. c£ Gen. 4, i9. Joel, 1, 10, — 'j)/bfum, hu^ 
mu§t qup uiti Aliqnis piDteft^ d«r Boden^ Erdboden-, itaLuc. 
aa, 44. i4, 5. Maitb., lo, ag. i5, 35. aj, 18. a5. 27, 5i. 
Utc. 8, 6. 9i au. i4^ 35. Jo. 8, 6. 8. Act. 7, 4o. g^ 4. 8.^ 
toeuijoky Luc. 6, 49. %ri fijf' TV^t^k ^CfiE^fov i e. foio in« 
fiabili. JJHUmm c. i3^ 7. tijfy )^, loouiii foli^ quem occupat» 
-— 3) ierra, terra aridA, quatenui a auuri diftinguitur, Marc. 
4^ 1. 6, 47. Luc. 5, 3. 11. Jo. 6, ai. 21^ 8 — ii. Act. 27, 39 
•—44. colL Jon. 1, a3. — 4) tracUu t^rrae, regio^ Gegend^ 
Land, et non folum de regione aliquem locnm circumjacente^ , 
Mattb. 9, 26. 3t. i4, 34% Marc. 6, 53. Luc. 8, 27. Act. 7, & 
4. 6, de prorincia T» c. v^ loHa. t^rra tribut Joda Mattb. % 
6. 4, i5. Jo. .3, 23« t6a etiam de majori tractu, populum 

Jaendam complectente dicitur, t. c. ,de Argypto Act 7, 1 1« 
6. 4o. i3^ ifj CKanaan Act iZ, 1%. Mattb. 2, 20. 21. colL. 
Gcn. 12, \o. 42, ^. 33. . Inde jf^ ni^ patria, Act 7, 3. -— 
Ponitur quoqne pro i/ieo/i« regionis Mattb. 10, i5. 11, 24l 
et Kftr ifyfifi pro terra Judaica, Matth. 5^ 5. ;23, 35. ^7^ 4Gi 
Marc i5, 33. ,LUc. 4» 25. 2I, 23. ubi ^ in altero membr^o 
explicatur Terbit %Sf iw^ rovrq>^ c. 23, 44. Act. 1, 8. Jfac» 
5, 17. — S)*^ierra habilQbiU$ omnie^ Lac. 21* 35. Act lo, 
^2. 11, 6. 17, 26. coU. Gen. 6, 7 liiepilBme. Sio )^^ faepiua 
s Bpii^tithabitantei interrisj hominee^ Luc. i8j 8. Jo. 17^ 
4. Matth. 5, t3. 10, 34. Luc. 12, 4gj 5i. et formulaa: iTci 
Y^T^, Rpm. 9, 28. £ph. 6^ 3. Hebr. 11, i3. Jac. 5, 5. asti 
f^ }^ Act. 8, 33. 22, 22. Tiv^ntet, £ jbancce in, bia. terrii 
▼iUm indicant, ' Ita quoque ilrat 1% r^ ;^, quae Jo. 3, 3i> 
leguntur, funt: cnriginem hajbere ab bominibus. — 6)orbiM 
ierrarum, iellue, oppoAta coelo, Mattfa. 5, 18. 35. 6,.io. 191 
i^, 19. Luc. 2, i4. 2^1, 25. Jo. 12, 32. Act. 2, 19. Co^offi r» 
16. fiebr. 1, la 12, 26. 2 Peu\ 3, 5. 7. lo» aiib]. — to lni 
iffifrig, terrestria, Xk^loir. 3, 2. 5. — )^ xohi^ novnt orbie 
^etr, 3, i3. Apoc. a, 1. 

Fri^agj tpg, (datiT. f^ contracteex fq(i0il*pro /1)901*) 
ffo, Jenectue. Luc. 1, 3S/in edit. Tulg. ubL Gr^^&o^. repofoit 
pilf9$. cell. Gen. 21, 7. Sir. 3, 12. 1 Chron. 29, 28. 

rfiQu^nn, t. ffj^m, t. afffii, yramro. Jo. 21, 18..— ^' 
petueiueJSo, ^ffloacia pfipor^ tropice de oeoonomia vetei^ 
ilebr. 8, i3. 

Fi^i^Qg, oog, ti; i. q. fti(H^, fene^ue. tuc. 1, 36. iu 
edit Gjriesb. Habetur quoque Sir. .8, 6. 46, 9. 1 Reg. i.i> 4, 
Pf. 61, iH. 91, i4, Apud profiuioa non legitur. 

rirofna^ five y /y j ffio i » . £ fiiHfi&i^fgOftai, fer£. fSfitfHMk' . 
aor. I iferrn&fpff fiit 1 Med. }rei»i]aofi^ et ftyotVi«i, aor.^l 
Med. IjertfiipLfie, aor. ^^4^^^/ {niMt.m^d. fifum. .Jiuiua Digitized by VjOOQ lC Terbi > qvtod qargu idaxime vario inodo Qfui^atQr ^ no^ione» 
ad octo capita^ ilre iio€ioiio& primarias reYZ>cari pofle viden<- 
tMr^ ^uartun primti^ft i) orlginem hcAeo, qrior^ ich erU^ 
Jiehe, neCfolum de priraa omnium rertim crelition^, Jo. ly 
S, ko, ied etiam d« fcctinda dicitur, or<or^ napcor^ Jo. x^ i4. 
ca^ififerOy homo natus eft; Phil. a, 7. yiviii» h ofiouifi» &r^ 
S^^Jn&iv- Sie Sap. 7, 3. ftSf6im'oqy natos. Rom. i, 3« Gal. 4^ . 
4. coll. Levit. a/, a6. etiam de irugibus Matth. ai; ig. et Ho^ 
li«i qnae ortum debent manibus liumams Act. 19, 26. -^ 
wxoriory quocnnque modo lioc fiat, Matth. 8, 24. 26« 21, 42« 
a5, 6. 27, 45. 28, 9. Idarc. 4, S7. Sg. Lue. 4, 25. ib, 10.. i4. 
32, 24* Jo. i^ 6. Acti l4, 5. i5^2. 7. alibi faepiuff. — 2) fumi • 
mxifto, ad/umj ich h^n da, vorhandou^ Jo. 1, i5. 3o. 8, 68. 
1 Jo. 2/ 18. Marc. 2, 27. ^cVero adelt^ inllitutam efi. -^ oiii 
tyifeTO non ,adfuity iocnm non hahuit, Maltb. i9> 8. 24^.21. 
Marp» 13/19'. Apoc. *8, 18. • — 3)\/fOi i^h uferde, jivofuu 
^, fio aliquid^ V. c. iQusxMwoq k^t» 26, 28. ap;|rM^£ii Hehr. 6, 
90. 7, 2o. et limiiia, Matt^. 9, 16. 12, 45« 13,22» 17,2. 23y 
s5. «89 4. Marc. 10, 43. 44. Luc. 20, i4. 33. Jo. x, 12. 5^4. 
6» 9. 9, 22. 27. Act. 16, 27. 29. et alibi. Saepitis et ,/Sari ct 
^ verti poteft/ c. 9. MaUk 6, 45. B^ 16. 10, 16. 25. ^8, 3. 
tio, 26. 24, 44. Marc. 1, 17. 4, 10^ 6, 26. 9, 26, Lne. 6, i6« 
36. Bom. 4, 18. alibi. -^ fiviod^m xi et dq tl, faepe fignificat 
eilbire in^ ZB etwat werden, Matth. 4, 3. i3,32. 21, 42. Marc» 
I2y 10. Lnc. 1 ij 3o. 4y 3. Jo. 2, 9. 4, i4. Rora. 2^ 25. 11, 9« 
1 C^or^iy So. 4, 9. i3.'i3, 1. 11. 2 Cor. 5, 21. Apoc. 6, 12^ 
16) 19. eedere in^ Rom. 7, l5. fiyovs &avaToq, cedit in mor- 
tekn. Jo. )6, 20, ya'y, ei^.x«^^^- ^ Gor. i4, 26. — yirea©*. ^ii 
eiiip Act 5, 36. iu nihilum abire; slq xsvov i TheiT. 3, 5. 
^mum effe, — 4) euenio, fio^ accido, gefchehens Jich er- 
m^nen, Hatthi 1, 22. 5, 18. i3, 21. 21, 4. 24, 20. 26^ 54< 
Marc. 9t 21. faepias. Notandae formulae: a) Efiveio, aoci^ 
dii, evenii, fequ. orf^ .iy, c5^, faepius ex more hebr. ^n^j five 
n^ni(Mich* 4, i.)redandaty Mattb.9,,29. 7, 28. 11, 1, 26, 1- 
&larc. 1, 4. 9. 2^ i5. Luc. 1, 5. 8. Act. 5, 7. 9, 3. b)f6 ytv^ 
•f^evov, TO YBfovo^, quae e^enerAnt, acciderant, Matth. 18, 3 1. 
^7, 5/1. 28, 11. Maio. 5, i4. Luc. 2, i5. 8, 34. 35. 56. — c) 
Tivsttiinoh et^nit mifU Matth. 8, i3. 9, 29. i5; 28. Marc^ 5^ 
t6. Lnc, 1, 38. Jo. 5, 14« 2 Tim. S^ 11. ^tiam Iv ifioi e^ he« 
bhuamo 1 Cor.-9^ >^* '^ jeontingii mihi .MRtQ^. iSf iS. 'Lnci^ 

2, 46, -— £ph. 6, 3. iva ev oot finixc^ nt bona iibi contin^ . 
gant. — d) riviital ^0$ etiam pojfideo Maitfai 18, 12. 'aecipio 
Lnc. i4, 12. 1 Cor. 4, 5. — Jo. lo, 35. or^o^ oi)( l^^sro i 
XoYog, qmbns factunr, <//t^M77» eft praeceptnmi promiilio^ Act. , 
10, i3^ Formnla hebraica Vh "cMn^j-^i^T ^hm v. p4 Joit. r, 1. 

3, 1. Murc. 4, XI. five^&ui^ iv nafafiokeilq , per parajbolas, in 
paraboUt iny^lMim do^tt-in^m acoipere^ -^ lUcitnjr '««teul^ Digitized by VjOOQIC lioc reafu etiaia c) iejhifo Sa\nio «xorto^ 91^ ^Off h^^^9 
Accidit, nt aadiretur iroX| Biarc a^ ii,. Lac« i, 4<fr. 3^ 22. 9» 
55. 36. Jo* 12, 3o. Apoci a, 2. 6. 8, 5. 11, 1 5. 16, 18. -*. G 
Mq fiv6t^0i hoe minime gveniat^ abfliy fion ita, Ltic. ^6, 16, 
Roau 3, 4. 6. 3i. 6, 9. 1$, 9, i4. Gal. a, 17, alibi^ colf. 
Gen. 44^ 7. 17. — 5) e^^nire facio f palEve: peragor ^ pa^ 
iror, gei/utfk u^erden; MatlL. 11, ab^ ai. 33. Marc. 4, 22. 6^ 
.2. 14, 4. Loe. 9, 7. 10, i3. i3^ 17. (vtto uvii(;) Act. 2, 43. (d«^) 
^iy 22. 2S. 12, 9. Saepioi fimpliciter ▼ertendum t&fieri, v;« 
c. Act. i2j 1$. i3y<32. Uebr. 9, 22. — 1 Cor. lo^ i4» iyofaf» 
^^ ftvia&o» («cundozn amorem chrill. fiaDt> agantur. 1 T^eif. 
}f h, t6 evuYY.iyev* ir lofqi/ ore| verbis facta eft £ per- , 
a|ebatur eyangelji praedicatio. -r- 6) venio^ adpenio, peT^* 
tingOy a) de loco, iv Mattb. 26, 6. Marc. 9^ 33. Act i3, $• 
2 Tim. I, 17. tfl^ Act. aS, i5. uata Luc. 10, 32. AcL 27^ 7« 
inl Luc. 22, 4o. lYyvg yir. prope venire, accedcre, Jo. 6, 4^4. 
21. 25. £ph. 2^ i3. — b).de teinpore, Luc. 22, 14. adt^niii}^ 
fwthfio; ita de yespera, die, hora, Maith. 8, 16. i4, iS^aS» 
46,2. 27> 1. Marc, 6, 2. '21. 35. i5, 33. Luc* 6^ i3- Jo. $, 
16. 17^ Act. 16, 35. — c) de proraiflb, raticiiiio, inaiidatq^ 
eventum habeo^ fiog zur £rluUung komniien, Matth. fi, ijO^ 
.11, ^6. 21, 21. 24^ 6. 26, 42. Lrc. i, 26.^22, 42. Act. 21, x(ktc 
1 €or. i5, 34. — d) de beneficiis et aliis reboa: adyeni^i _ 
eonfero^ do^ Jo. I, 17. Gah 3, i4. Aom. 7,3. fhn^k M^ 
ififapj (ialiusfit, alteri datur fcl. in inatrimonium ; c. 7^4* 
^ e) ytfno^M iitlt%¥(kf Lnc* 1, 65. 4, 36. Act. 6, 5. 11. i^ 
.l9.yei xwl Aot 2, 43. Rqm. 11, 25. venire faper^ inpaderOi 
i) /ero^. iv iavxv^ Act. 12, 11. adfe redire, fui compoa fieri- 
/>— 7)yi^i*,\(hcbr. n^.-})^ Jo. 2, 1. „erant f. celebrabantor 
iiuptiae; Jo, i3, 2. 2 neg, 23, 22. ififeni xb niMTjyji. — /mH 
p€fog itSh film homo aniioTiun i. e. ago annum , Luc. 2, 4a. 
1 Tim. 5,9. — flvo^t. i-navtnjhmfuper, praepofltus, Luc. 19^ 
19. ino tivog fubjeciaa GhI. 3, 4. — yiv> kv iyNViu Luc 2S(, 
44. effe in agone-, — iv nuQufiwKi 1 Tim, 2, i4. i. e^ tratis-* 
greQonis rea, peccat^ix. 2 Pelr. 1, 20. idlaq iniX. ov ytve€a$ 
non eft in fe clara, non fe ipfa interpretatut*. — fivw&a^ ii^ 
nrsvfiau in ecftafi elfe Apoc. 1, 10. 4, 9. Saepius fivoi^^ 
hoe fenla tanqoam aaxiiiare ulurpatur, ita ut uomen^ citi 
jmtgitnr, poflBt yertendo refolyi iu yerbum, y. c. Jo. 12, 29. 
figovtil ifiwTO pro ionuii, -^ 8) uerfor^ fum alibi, vW cum 
aliquo; Marc. 16, 10. ol fut avtov f^v6iti$vo$, qni cura eo fu- 
erant. Apoc. ^, 9. fysr. Ir Hatpif^, .yerDibsr iu Patmo. Ot^ 
itide ut latinor. uerfari in aliqua re, fignificat : me gero, ago, 
ich benehme mich; Epb. 4, 32. fivtd&a sl^ akX^ko^ jf^i^OTO*» 
l Cor. 2, 5. iv ia^BVita ifsvQiir\v ngoi vfiilf moiU^Ua apiid 
▼os nfoa fam. ib. i6, 10. Vra iufo^og y/fwjrw ir^^ mSg- at lina 
titiiore yobitcam poffit agere. 1 Tlieir< 1. 5^ t^ir. iv iffih, ogl 
-' -^ " ' « lex. N. T. K i. Digitized by VjOOQ lC i94 r I JN fi 

tnitt tot. Sic 1 Sam. 4^ 9. ftv$a&e tU iiv8()dQ, fortiter agiU, 
▼iros ros praeftcite. a Macd; 8, 27^ itiQixo ci^^axov iyhovxti^ 
. labbataui celebrabmt. ^ 

l^iVdiflTKai et yiyroKTxa). f. frioaoijtay, J)erf. IVroMea aor. 
'ijf^v, perf. palT. 6^10)9/10», aor. iyvwad^tiv, (a fooi, voian» ' 
contT. roKTW(latiny/»09^j nop/^) addita et dupllcata litera 
]f) pi^opri e qnaoicunqoe notionem elcogxiitionem, quae per» 
'cfpitur, indicat, redeuntqne buius verbi (ignificationes al 
duo capita, ut prlmum dicatur de cognitione f. fcientia fug<# 
gefta per tes exteras et alios^ deinde antem de fcienti^, quan& 
ipfi efficimus/ et qUaerendo.co^ii^amfoqne invenimus. 1) D^ 
fcientia iioi<> o6^j/a Iidicitur, eft i) animaduerto , feMiAm 
ichbemerke, "emplinde, inttUigo ^ vel oculia, vel auriblit, 
Tel ment^, Mattfa. 13, i5. 16, 8. 21^ 45. a3, 18. ^4^ 39. aiS^ 
10. Marc. 6, 38. 8,-17. ^^> ^* i5, 10. Jo. 4, 1. 6, i5. 8, 27. ' 
— Marc. 5, 39. fij^rm rJS acrijficiTi fenfit in corpbre; coll. Luc 
8> 46. Q, 45. Ikepius. 2) comperio, icli bringe in Erikbrufig, 
Maitb. 9, 3o. 24, 5o. Marc. 5, 43. i5, 45. Luc. % lo. a4, iB* 
io. 11, '57.' 12, 9. — ceriiorfio OololT 4, 8, 1 TheflT. 3, 5. 
pa^ve: divulgor, notusfio Mattb. 10, 26. Marc. 7» 24. IaIc. 
•8, 17. active: noiumfacio, dipuigOj Jo. 5,42. Rom. 2, iS. 
■*— i) experior^ experiendo aliquid cognofco f. cognitum ba- 
•beo; Jo. 5, 42. e/rc0xa i\»!ijig, vos expertus funi, 1 Cor, 4^ 19. 
Jo. 7, 17. 9ir. yt6, 6. 5ic hebr. 5^*?; exptririj <Jen. 2t, 12. 
Mutn. i4, 34. Job. 2t, 19. Pf. 20, 6. — d^nde experior m 
nt^ ipfif cohfcitU mihifuht i. e. quod attinet ad fenfura, ptr^ 
ago ; 2 Cor. 5,21. ftii yvovTa afia^riav, qui iion cft expertns pec« 
catum i. e. qui non iecit peccatuni. Apoc. 2, 24. fyvoiaavtafia^ 
d'ia TOv aarava, £ph. 3, 19. Sic etiam Pfal. 35, 11: ^'^rv- 
oag Sdiitoks « awc eytroMnroi', £7rijoijTo>y jws. ^ Simililer i^i^ 1 
oam. 22, i5. — depre/iehdo, 1 Cor. 3, 20. yrfojoxa-ow feioi 
jUccTCuor, vnnos depr«?heudit. — cf. Sap. 2, i.^oi/x fc/f(»ai^ii,o 
avakiaag i^ tldov» — 4) not^i, intelligo, feio, cognitum Aa^ 
beo, Jo. i^ 49. Act 19, i5. 19, 35. 1 Cor. 5, 16. Luc. 12, 
47. ^9, i5. Jo. 4, 53. 5, 6. 8, 52. Rom. 6, 6 aiibi. >- c/^^ 
Act. 17, 19. 20. 21', 34. 2 Cor. 3, 2. — Ilj De fcJentia, qua« 
diligeutia et meditatione eiBcitur dictuni, eft: 1) invefiigo^ 
perJhnUor, Luc. 16, i5. Jo. 2, 24. 2^5,. Act. i^ j* cognorco, 
fenfu forcufi, Jo. 7, 5i. 0»mm in perfcrutatione jndiciiun 
Bt aittiibendum, cft 2)^udico^ dignofco^ conjicy>, dijudico^ 
Matth. 12, 33. 24, 32. 33. Marc. i3, 28. 29. Luc. 10, n. 6, 
44, 21, 3i. Jo. i3;35. 1 Jo. 2, 3. 18. 4, 2. 1 Cor. 2, 24. oS 
dumroi yrZva^i noii judicare de ca re poted; alii: aflcufurii 
praebere non potelL 1 Cor. 8, 2. xn&uig 3d yiojrur, ut judi-» 
care dccet Inde etiain 3) ell perpendo, Qortfidero, difcop 
Jo. l5, 18. Jac. 1, 3. i3, 23. 2 Petr. 1, 20. 3, 3. Matth. a4> 
43. Luc. i2| 39. Jac. 2, 20. hebr. i^n^.Cmiiiter Job. 34, 4. Digitized by VjOOQ lC ' r -AE T— rAJllS igS - 

y ' t 

Pr. go, 11. 4) indicat petfaafionem Gve fcientiain per jadicia 

ctinveftigationem effecUm, et eft a) ort^ror, meynen, piild, 

Hatth. 24, 5o. Luc in, 46. Apoc. 3, 3. — h)perfua/um Jict^ 

heo, affirUlory glaiiben^ lich uberzengen, Jo. 6, 69. 7, 26. 8, 

3». 2 Cor. i5, 6. EpL, 5, 5. Phil. 1, 12. Lnc. 1, 18. Jo. g, 

*43. y*y. xi^ijaXiav, verbi» fidem liabere. ib. i4, 3i. Xvayv^ 

utfibi perfaadei^t. Act. 2,.3G, iatpaXS^ fiiKfiaxetio certiilime 

fibi perfuadeat — c)/hfo'; Mktth. 6, 3. Ltie. 7, Sg. 10, 22. 

Jo. 7, 27. ubi permutatux^ ci;ttn olJa, c.,21, 17. — cogitando 

inverii , habeo; conftituo mecutn, decerho ; ' Liic. 1 6, 4. iyjwp 

Ti not^Tpta, jam hab^o , decrevi quid facidin. Rom^ 7, 1 5. ov 

^iycuoxo), non habeo, non deliberdto Confilio facio. — Prall. 

Sal. Pf. 17, 47. i^ ilym o^&eog avacnr^vai,/ ^ekn Deus decre« 

vit fufcitare. — d) ^alleo, hens gnariU fUm^ Matth. i^j S. 

Jo. 3, 10. 7, 49.*Rom. 7, i. Act. 21, 37. — e)comprehenda 

co^itando, L q. (svvi^m, Matth. 12, 7. i3, ii. Marc. 4, li. 

i3. Luc. 18, 34. Jo. 10, 6. 12, 16. i3, 1;). Act. 8, 3o. aliM. 

— f) agnofco aliquem qualis ^&.j cognofcOy Matth. f,^%» 

' luc 24, 35. 1 Cor. 2, 8. Jo. 1, lo. 10, i4. i5. 27. 2 Tim. 2, 

29. Rora. 7,7. aiiaoxlav oini eyvbyvy peccatum tanquam pecca- 

tum non agnori. Luc» 19, 42. 44. — III) denique ex ufa 

liebr. vii , cui apud LXX. (kepilGme respondet , eA a) amo, 

proboj Rom. io> 19; 1 Cor. %, 3. ^ coll. Sap. 4, 1. Hof 8, 4. 

P£ 1, 6. 37, 18. coU. Jer. 24/5. Amos. 3, 2. i/iS^ eyvoiv i» 

itaaSv rSh fvXSiV Tfig Y^, amore ductus elegi. — Hebr. i3^ 

a3r benigniter excipio. — b) rem /labeo, coeo,- Matth. 1, 25. 

Luc. 1, 34. vid. Gcn. 4, i. 19, 8. 24/ i6. Num. 3, i^. 

Jud. 19, 25. ' 

rXsvxog, Bogf ovg, ?o, mustum^ xo aitSaraffia rffi 
(naq>vXrfi nglv natrj&i] , ^t /f4?^irA. explicat. Semel Act. 2, 
i3. et femel in V. T. Job. 32, 19. ubi hebr. pj. Quum tem- 
pore' fefti pentecofl. vindemia non eir<$l, quae potiua, iiuide- 
bat in mcnfem Tisri ^ putant mustum pro vino dulci pofi« 
tunhefle, rectius fort^ITe pro mero, vino aqua non tempe- ^ 
rato, itaque magis inebriante. 

rXvxvg, tfUf i), dulcie, Apoc. 10, 9. ro. Jac. 3, 11,' 
TO yXvnh fcl. vioi^y ut eft verf. 12, aqua dulcis, u e. apta ad 
potum; de aqui^ ^maria vid« £xod. 12, 8. 15, 23. Num. 
b, 18. fqq. 

rX&aaa, aiiic^fXEma, f]g, ^, hebr. )1t:^V, i) llnguai 
pars corporis ; commemoratnr tanquam organon guftus Luc» 
J^, 14. et tanquam organon loquendi, Marc. 7, 33. 35. Luc. 
i^ 64. Rom. i4, 11. Jac* 3, 5. 6. Apoc. 16, 10. — Phil. ^, 
XI. naaa yXSiaaa, lingua culusvis hominis. coll. J^f. 45, 23. 
vbi fere eadem leguntur. Act. 2, 26. ^yaXXiraaaTO ^ fXSkaa 
/iovt exfoltat linguai. e. laeta fe movet (b^^l)» Ifaetabundus . 
loqnor* €oll.:Pf. iQ, g. — » Lioguam domare i, e. nfum liu- 

V N 2 Digitized by VjOOQIC t^ r A Ji s— rjr h 2, 

pA^ in loqptndot ^^ i, a6. ^, 8. i Petr. S, lo. eoIL Sir. 

38, 18. fqq. 2)flammulas, ignu fqrmam habMni99^ et liri» 
gua^ in muduni lunbentes, A(^t, a^ 3. ubi funt fignum fymbo* 
liciun doni linguarum. Sic Jef. 5, 34. te^n il^H 3) uejrbag 
/ermontMi Rom. 3^ i3. 1 Jo. 3, 18. coll. Jes. 38, 11. Prov. 
aS, 15. Sap. 1^6. ^')Ungtfa, diaUdUs, qua populua aliquia 
utitur, Act, 2, 4. 11, 1 Cor. i3^ i. Sic \iti\ Gcn. 10, 5. 3i. 
£fth. 1, 23. (LXX. X4^). iK 3, 12. 8, 9. — Inde nSaa$ 
fXS69ai> omA9tpopuUf. naiion^s, Apoc. 5, 9. 7, 9. lo, 11. ii, 
9. i3, 7. i4, 6. i7i 1'$.. .c/. Oan. ^, 4. 3|. Juditlu3| lu — 
Denique 5) formnla fXtiaaatg XaXdi¥ ih N. T. noii 1100 fenfii 
^icta. Tidetur; a) fAMKfa^ itiQa$g XaX^v Act 2, 4. haud 
dubiceft: in lingua peregrina, non nativa, fermonea fiicvt, 
|Dt apparet ex iisy ^uae verf. 6h— 1 1. leguntur. Idem inieUi* 
^^endum eife videtur in fXviaaang nai^diQ XaX» Marc. i€, 17« 
quod ibidvm jnter miraoola refertur. c) Xaktlv fXmaatgp Xtf» 
Xhv fhf')0afh ii^gaBvx^a&M fXtiaaij (i Cor. i4, i4.), io/o^ ip 
fXMTOi/ (,1 Cor. i4, 19.), vei etiam yXSaaak fimpliciter (1 Cor. 
J2, Jo. 28. 3o. i3, 8. i4, 22. 26.) e&fitrmo ineoftt^^ noa 
feriein verborum fenfum certum exprimenlium continentea, 
fed veiba abrupta, fonos non arliculato.s , / exclamationet, 
fuflpiria, et quae funt eiusdem generis, in qtiae animut ve- 
Jiementer commot^us eruropit* Act. 10, 46. 19,6. 1 Cor. 19, 
^o. et cap. i4, 1—27. Apparet enini hoc exiis, quae 1 Cor« 
i4, 7 — 12. et verf. 23. commfninrantur. — Saepioa non 
legitur. 

TX q> (T (t se fi y > 01;, TO, i- q. yXiaQao^oiiBlov, 1 ) ciftellA 
qifa trbiarum lingulae afiervabantur. Dcfcendit enim a 
yX^MHiaj lingna, lingula (daa Mumlftiick) et jco^^ai^ aervo. 
Hefych: yXoiTTuxo^ov ip tu ol avJ^Tul amti&ivav rer^./loio* 
aldtt^' 2) quaelibet /A#ca, capfuia, iocnlus, Hefych. yMuaao^ 
nouov '^ijxi]^ oo{)og ^vlirfi Xutfiun^r, Bio, Jo. 12,6. 13,29. 
coil. 2 Cliron. 24, 8. 10. 11. et Aqiiilae verlioue £xod. Sjp 
1. 1 Keg. 6, 19. ubi de arca foedeiis legiiur. 

" rvaq>svg, iog, (et xraqpau^) fuUo a yi/anT(a five nt ve- 
teres attici p^onnntiabant nvuntw, cura yyawt^ (earduo, Kar* 
detfche) pannos pecto. Legitur Mairc* 9, 3. coll. Jef. J, 3* 
2 Reg 18, 17* ubi D^slDlavans, purgana. 

rvf^aiog, ov, 0, f\, ov, to^ (proprie frrlaiog contr. yn}- 
aiog) 1) qui ex lcgitiino raatrimouio natus eA, geiiuiuns, le- 
gitinius, ad familiam pcrtinens, deinde etiam indigena, uti 
a fofepho (cIq Bell. Jud. L proem) yrriou)^ opponuntur vo^*"£il« 
7^Tloi 'Aui ^dQ^a^otg, 2) transfei-ttlr in N. T. ad ralionem doctoria 
et diecijruii , fct yvffiog t/xw ^^ niatEt, l Tini. f,4* Tit. i, 4. 
eli discipnlu.s ^enninuu, doctoris doctrinam fincere amplexus 
et tuitus. ij/inccrus, fidM$^ ut f\rfs%o% fibi eOe folenty PhiL. Digrtized by VjOOQ lC r jf Hs^ r N Ji js . tQf 

4, i, — ropfi'j(nav, flnctrUaM^ atmdor^ 3 Cor. 8, 8. c6lL 3 
Macc 5, 19. ubi ell b6nevoIeutia6'£ncerita«, animi candor 

rvfiaiatQ, genuine;» — fincer^, eandide. PJiil. 2, 20. 
coU. 2 Macc. i4, 8. Vid. /V^ioc* 

Tviipo^^ ov, 0, caligo, Amos. 5, 20. Job. 23, 17. 2) 
ntibf denja et e^diginofa^ ut |^^ Deut. 4, ti. 5, 22. Sic 
. Hebr. 12, i^. Dicitnr etiam de turbine, Job. 9, 17. 27, 10. 

rviififj, f^,fi, (verbale a perf. verbi ymimtfo) ijfcien^ 
tia, cognitio, PMleni. v6/-£ 4. j^cjglg t^ aijs Yrdiit^g, te infcio; 
fenfns : te invito. 2) opinio, piadiiumj Judiciu/n, Act. 20^ 5, 
jivetcu yrwft^, judicaviti piacuit ei^ 1 Cor; 7, 4o. xata %m 
ififip j^ycu/ii/y, ut ego certe judico. 2 Macc. 9, 20. uuta yi'ji* 
fL^ f ex auirai fententia. ib. c. ii, Sj, i4, 20. — 1 Cor. i> 
10. Iv T^ auT^ yvJiikif in una eademque doctrina, iisdem pla- - 
tttifl. — 3)juilicium| bpinio^ quatenus alteri datnr, i.o. con^ 
Jilium,. Sic 1 Cor. 7, 25. 2 Cor. 8, 10. ubi fnififiv didaiiAi' 
opponUur tw ifinafWB^v, et eft i. q. avfipovktim y \\t Hefych, 
interpretatuseil. vid. etiamSir. 6/24. k^ Jententia , decreJ "^ 
tum, propoJliUm, Ap6c. 17, i3. 17. coll. Esdr. 4, 19. Dani 
2, »4. — Luc, i4, iB. ad «iro fivo^ multi fupplent pcofii}^^ 
alii fortaife rectius, <pa>v^c. 

rvviQiXfe, f. icroi, quod i^esjpondet in verf. Alexaudr. 
liebr. ^'''.I?^, fcire fecitj eft 1) notumfacio, mMiifeJlo, quod' 
qujdem C fit per verba^ eft: annuncio; enarrv, Eph. 6, 19. 
21. Coloff. 4, 7. 9. — perfactA: manifefto, Rom. 9, 22. 23J; 
Epb. 3, 10. — velper utruraque, ubi eft: ojiendo y ifidico, 
dooeo, Act 2, 28. iYrwQUjuq fioi oSovg foi^, oflenclifti ^iiid 
viam, qaa polfem mortem evadere ; Ibnfus : e mortis peri*; 
culome eripuifti. cf. Plal. 16, 11. — luanifffto, i q. unom^ 
hlmtw, rmt^Io, Liic. 2, i5. Jo. i5, i5. 17, 26. Hom. 16,26. 
(in edit Gricsb. in fine oapitia i4.) Epb. 1, 9. 3> 3. 5. CoIoIT. 
i. !i7. 2 Pctr. 1, 16. coll. Ezfecb. 39, 7. Gen. 4i, 39. (LXX. 
eJafev) PfaL 25, l4. (LXX. if^tauC), — 2) in memoriam 
alicui rei>ocOy moned^ commonefacio, i Cor. i^, 3. ^no^Ja» ^ 
Vfiiv, niemlnifle tos volo. ib. l5, 1. 2 Cor. 8, 1. Gal. i, 11. 
--r 3) notum facio mibi, i. e. inveftigo, Prov. 3, 6. intelligOy 
cognofco, PbiL 1,22. oi ^vmqI^m^ non video, nefcio. coiL 
Pf. 92, 6. Job. 34, 25. (bebr. l^S>n). — Conftruitur cnm da- 
tivo fubjecti; (binel Pkil. 4, 6. fequente n^tog,- ex be)>raishiOj 
y^ fequeole •nij, i Rtg: 1, 27, Ezech. 20, i|. — Saepius 
Hflmlegitur, 

Fvo^aiQ, im^, ^, liebr. nv^, 1) fubjective dicitur, et 
«ft: h}fcienUa, eogniiio, qnara aliquis habet, Luc, i» 17' 
PbiL 3, 8. Rdm, 1 1, 33. fViiaig ^iov, coU: PrOT. 3, 20. PlkL 
139, 6. — fcientia religionis chriftiahae Rpm. i5, i4. 1 Cor. 
1» 5. 2 Petr. 3, 18. — eximia et allior religionis c«guiti*>, 
Bem. 8, 1. 7. 10. 11. fl Cor. 11. 6. — b) cognilio nfri el ^e- Digitized by VjOOQ lC 19» . rifsiT--'rorr 

eli, 2 Cor. 6, 6. i Petr. 3, J^ xcvra yvCidiiy rationi cpnyenien- 
ter. — c) pruderuia, 2 Petr. i, 5. 6. itr^ aperti t^ Yfwair, pru- 
dentiam in agendo. ^ Sic Prov. i3, i6. iiag 7rai^ou(>2^o$ Tr^mcrae» 
fi€Ta fvdciqi)^. — 2) objectivei id quod eft objectum cogni- 
tionif, a)JhiefUia, doctrina^ WifrenTchaft, 2 Cqr. a, i4. 4, 
6. ColofT. 3, 3. coll. Daii. 1, 4. fwmu^mB^, yvoknp. Mala^li. 
3, 7. b) aUiora religionia .dognuUa , omnibos non nota; itm 
de Rabbinornm iheologia, Luc. 11, $2. ■ Rom. 2, 20. 1 Tim. 
6; 20; de tbeologia cbriftianay 1 Cor. 12, 8. liyoq fttaoeoiSm 
facultas intelligendi tradendique regni divini myfteria', id 
qnod Luc. 11, 52. dicitnr ntXsXg ti^g ywiamg. 1 Cor. i3, a. 8* 
l4, 6. 2 Cor. 8, 7. colL Sap. 6, 22. d-rpm dg to ifupwig ti^ 
fmm^ ccvT^ (fcl. aofplag) doctrinam de ao^piif divina mani- 
feftabo. — Ii^de etiam religio chriftiana ipfa dicitur yriLaisi 
quatenua altiorem de Deo fcientiam maniieftat ; 2 Cor. 10, 5. 
Mata -nig fviaa. qui fe extoUunt conira ddctijnam veram de 
D^o^ 1. e. religiociem chrift. Eph. 3, 19* 1] t% ynia^ig afinfi 
Tov XQ^atov beneficium Chrifti, quod doctriiia fu^ tradenda 
npbif exhibuit. — Saepius non kgitur. 

rvdatfig, ov, o, ^e. fivmxm) gnarus, cognilionetn rei 
iettam babena^ ein Kenner! Serael Act.„26,^. cfl hift. Su- 
fann. verf 42. ^50c tmv HQvntm yvwtxt^. Etiam de divi^ 
sutore i Sahi. 28, 3. 9. 2 Beg. 21, 6. 23, 24. ^ 

T,v(aatog, rj, oy, 1) cognitue, notus, Act. i, 19. 9, 4a.' 
19, 17. 28, 22. coU. Jef. 19, 21. — rvtaatbv iatta, feitote, 
Act 2, |4. 4, 10. i3, 38. 28, 28. coU. £zech. 36, 32. Dan. 4, 
12. l3. — 2) omnibuB notus, quia eminet, i. e. inflgnie, exi^ 
nUyA; Act 4, 16. yvfaatoif afiyitlov, inligne miractUuni, omui- 
Vus notum, ab omi^ibns celebratum. Vid. 2 Reg. 10, 12. ubi 
yvtaatol fnnt procercs. Pfal. 76, 1. YVtaaiog 6 &aQg (hebr. :rjia) 
eeUbretury i. q. in altero membro f46/a fcL Ht t6 oVo^ av- 
TOl/. — 3) famiiiarifj^artucus, ut noftrum ein fiekamiter, Luc. 
2,44. 23,49. Jo. i^i5. 16. coU. Pfal. 3i, 11. 88, 8. 18. 
r^ehem. 5, 10. — to yrowTToy fubftantive pro ^ yvia^g^ Rom. 
1, ig. Sic LXX. hebr- n^i Gen. 2, 9. — Act..i5, i^. a«o*- 
Sv tuvta, yvoiata un ulmog (ut legitur in textu Giiesbaoh.% 
qui hacc fcl. per prophetas (cf. verf )5.) inde ab initid ma« 
niieftavit. In edit. vulg. leguntur: yvmtu an alSivog iatt 
T^ t^ecti Tiaf ra Ta kQya uvtov, quod eft vel : ab aeterno Deus 
omnia decreult (vid. /^ixticrMat), quae effet facturas^ vel: Deo 
omnia opera fua funt eara, 

ToYfv^ta, f. vadi, 1) murmuro, muesito, Phauorin^ 
yofjfii^u^v* ini i^ ittQtattQug l^sra». ofiiiaivEi di to tov4h)QV'- 
fsif. Hejych.YOY^iteiv' tp^iyyw&ai, tov&oQi^eiy* — JTojTiJ-i 
t (C^iv tl nsQl Tno^, de aUquo clandestinos fermones facerCi 
fermones clam conferre, Jo. 7> 32. — 2) offenfus fum aliqoa 
T% idqueverbirCgnlfiso) indignabuadue loquor; Jo. 6j^3. Digitized by VjOOQIC '^ rorr^rovn m 

fjityyit' fUT aXij^im, aegre fereutes inter h coUo^niiti ; ~ 
^tQl Ttroc Jo. 6, 4i. Thren. 3, 39. — nQOQ rwa Lac. ^, So» 
-*- xarii Ttioff, Matth. ao, 11. £xo<). i6, 7. — - contra l)euin, 
i. e. Deo invidiom facioy 1 Cor. 10, 10/ coll. Num. i4, 1. 

roYYvaikoqj ov^ OfXj^^^y^Yy^il^) 1) ipuflJtalio, mor- 
mur; — clandejtini ferroones, Jo. 7, 12. — u>y indignaMo^ 
fremiliis^ querela Act* 6, 1. yoYyva^iog nQog qucrela de, fiv0 
indi^atio contra. coll. Exod. 16, 7. 8. 12. — 3) moroJUas^ 
quae lacile ia querclas ct con^fitia prorumpit ^ ^Aybv YoyT^" 
^liior: PiiiL 2, i4. iPetr. 4, 9. Gne morolitate, i. e. biiari et 
benevolo animo, Jef. 58, 9. ubi tivBv ^iqiiaTog j^oj^ywriiiov •!> 
plicatorverf. loper: dSgin %{iv}fi'}g <iov. 

roYYvrjTfig, ov, o^ (a yoyyvCetv), murmur^ns;^— de- 
inde: ad rixam pronus, contentiofus. Semel Jud. verf. 16, 
Theodoliou hcbr. ta^ij rixo/us, Prov. si^^i. YpYY^^"^^^^ Ale- 
zandi*ini Ao/^a(»oc- c<>U- Sap. 1, 10. 11. ubi j^o/vuffi^ojr oero^- 
^slt)^ in altero incmbro explicatnr per naToXaX^u. 

Torigy riTOg, 0, incantator, praeftigiatori — In N^ T. 
femel 2 Tim. 3, i3* nbi fubjacet notio deceptprif, qijia prae- 
fii^atores funt quoque deceptores. . In anjmo habuit com* 
paratipnem cum praeftigiatoribujs ^cgypti^cis, MoH et Dei 
confiliis adverlantibns (vid verf. 8,);. funt igitur et hic falii 
doctores, imperitos decipientes et a veritate et pi^tate abdu-. 
centos. Sic 2 Macc. 12^ i4. j^o^aa blanditiae decipientea^ 
et Jiquila ProV. 26, 22. /oijTixo^ pro blandiente, blanditii* 
^ feducente. Suidae: yofjj' xo^o^/ nUivogy aytaiiiaM. 

roij^a-d-a, nom. indfeclin. hebr. nV>S,a^ chald. MtjVsV^a 
(2 Eeg. p, 36.), euphonlae caufa omiflkaltefa h', eranitm; 
— locu9 calf^arii prope Hicrolblymfim, iibi male^i mortem 
patiebantur, et in quem oira> eorum projiciebantur. Mattli« 
317, 33. Jo. 19, 17. 

JToaa^^a, ag, ^, et ^fo/io^^a^ on', TUy Gomorrha, helir.* 
ii^jsoj; (]itera :> in y mutata^ ut in aiffOig, y«&» ^^ ^^Uf nomi- 
Jiibn») (^morrhoy urba per tcrrae motum iilum y cui', quiiir 
que uxbiboa ddetis, lacus aaphaltitea five mari^ mortmun ori- 
gincm olim debue^at, fabverfa. Vid. Gett. 19, 24^ — ^. ^' 
T. Graulx:ujn Sodoma tanquam impietatia ouiuaque et divi* 
Daram poenamm exemplum commemoratur^ Matth. 10, 1 5. 
• Marc. 6, 1 1.« Rom. 9, 29. a Petr.. 2, 6. Jud. vcrf. 7. 

Toaog, ovi 0, i)onus, (a yefKi*, onuftua fum), Exod. 
23,5. 2*aeg.5, 17. 3) onua navia, Schiffaladung ; n^ierces^ 
qnae navi atlvebuntur, Act* 21, S. — mercea qua^cunqUe 
Aj^oc. id,, IX. 12. 

FovBvg, ioig, o, (arOnw, y'^^^ giguo)parw, de 

Cilrc a que ao de matre dicitur, ut j^/j^Ofiaft a quo defcendit. 
fttth, 10, 21. Marc. i5, 12, Luc. 2/27. 4i. Jo. 9, 2. 3. 18 
—23.^ 2 Cor. .12, i4. 2 Tim, 3, 2i/aUbi, Digitized by VjOOQ lC i ■ ._ . 

J^oyv, fovdiroc, (prbllinM etlaiti yi^yndc), to, g^fM, llebrf 
i^, 12. — C«eterum iti N. T. leguiitur ibrmulaii: a) d^irwtg, 
liye&Blg[%a yiraia, genua flectens, in-genna procumbeiia, 
Marc. i5, 19. Lnc. 22^*4i. Act. 7, ^, 9v^o. 20, 3& ai, 5. 
(LXX* taftntBiiv ini ra fovatOf 2 Reg. 9, 24, Dan. 6, 10. — 
etiam ffXinir tnl tu Yorata. E%dr. 9, 5.) — * b) nQbisninx8»/r 
f^tii^ yovaai, woQ, ad genua alicttius procidere, ea amplecti,^ 
Jiiuc. 6, 8. (LXX. KaiATvrsiv inl xa yinfaxa uvoq, 2 Reg. 1, i3.) 
~ fc) yrijtttnrefv jofv f. tu firaxa wlg Rom. ii/4. i4, ii^ 
et Jej*. 45, 23. five n^g uva £pli, 3, i4. iy ifoixati tiris PhiL 
^, lO; genua Jlecte]re coram aliquo, aliquem ador^re^ cul^ 
tum praeftare, precibus orare; coll. 1 Chron. 29, 2d« 

rorvnerioj, oi, f. ijaui, \e forv, et.Trmwi. q^ninrta^ 
cndo) in ^emia prficiifoj genuaJUci0, ^uod eft cum implo- 
x^aritis, Mattb. 17, i4. M^rc. 1, 4o. tum honbrem habentiii 
Marc. 10, 17. Matth. 26, 29. Apud LXX. non legitnr fed 
faepius fpud prpfatioa^ Uefych, forvnmV naQamtktiij dina», 
imrsvBi, ' 

rgdfina, TOff, rh, (a fQaq^} 1) lilerat quae ftylo ex* 
j^rabatur, Luo. 23, 38. fQOjifiaai li^eris i. e. verbis et chara* 
cteHbos. cf. Levit 19, 28. l^gvi^ ^2[h2» cfaarapter f ftigma 
fmprelTam» h^X. fgipLfnatm atiHrd, Jef. 29, 11. 1 2, l7ri<rrcr/i£- 
fog yQUfmaxa qui fcit legere. — 2) i^rba, qtiae literis con- 
ftatit, Gal. 6, 11. n^fiXUtoig fQUfiiAaai, quam prolixe, — S) 
fcfaednla fcripta^ 3 l^dr, 3, <j. i3. — Ui^rae, tpiftolOj AcL 
;*§, 21. I Maco. 1, 10. — 7 cJiirographam , fjngrapha^ Luc. 
i6, 6. 7. mandatum fcriptnra Ellh. 8, 5. 10. — k^Uher^ ro* 
fiifnen, Efth. 6, 1. -ibo. InN- T. /cripiura veteri^ Tefi. Jo, 
^, i5. 2 Tim. 3. ib^ %a \^Qa fQafkfiaxa libri facri (vet. T^ft.), 
3ic etiam Phiioni et Jofepho faepiuk dioutitur. — Ux mo^ 
faica^ Jo. 5, 4^. — xo fqdyiyMf lUera (fcL /tfw mo/aicae) 
Paulo dicitur lex ipfa^ quatenus literi» femper manentibua 
eft f(fripta, liiigula cultus oOicia accurate ^t in ^erpetnum 
|)raefcribiti nec igitur liberius pietatis excercitium permit- 
tit. Huic opponit apoftolus ro nvsvfia, i. e. religionem chri- 
Aianam, cuiufe praecepta (certe tuid temporis) literis noi| 
el-aut exarata, quum potius piet^tts e^ercitia per dictamen 
Spirituji fanpti praeferiberentur. Sic Rora.' 7, 6. ^ .Cor. 3, 
6. 7. — Rom. 2, 27. dia fQUfifiatog xa{ nEQivoiilji; i. e. ^^dam^ 
•Hant, "(ive piietate Tiia demonftrant, impfum effe te, qui, 
quanquam Iif bes legcnl , ( cuius^ verbis etiam inhaeres ) , et 
drctitnciifus es, legem tkm^n transgrederis. *' ih. verf. 29. — <- 
i5) eruditjo» qu^e ^x libris hapritnr, yc^ii^A^, erudUio^ kxX^ 
;6, 94. coli. Dan, 1, 4. Saepiui non legitur, 

rQUfifiatBvg, ioy^, Of 1) fcribendiperitns, fcri^pdo 
occnpatus, /cr/^a. 2) fcriba pfiblicue, fcribi^ regis fiv^ rei- 
publjcae, ^ui m^daln publicc foribebat et edebat, fei*e no- Digitized by VjOOQIC r P 411— TT A<t> »1 

AmniKaTiiilGr, iSaxn. 8,17. Effli.3, ia.(*i»t>);— inda S) mo^ 
gifSrtUui^ proBfictua, Act/igj 35. coU. Sir. 10, ^. Refpon- 
«ieC in Yeriione LXX. hebr* "10 v praefidm, in/pedory £xod. 
6, 6. 10. Jof. if 10. tsftW magiftrntQt Etdr.j, a5. m*;id Esdr. 
4y 8. coll. 1 Macc. 5, 4a. — 4) UtermTun gnarwt , Vrudiius, 
1 Cor. 1, 3o. coU. Jt£,53, 18. nbi isb, LXX. YQafiiiatMol eru-* 
diti, literaram periti. Sio etiam YQUfinaxa de eruditione. — 5) 
fgaiiuaxBl^, periH legie mofaicae^ i. e. qai legem legerr^ inter- 
pretari, etfeonndum eam jus dicere foirent, o^"ilb> de qua no^ 
tione cf.Esdr. 7,6. 11. la. 3Eidr.8, 1.7. 8.9.!Sir!3«jti4. Erant 
'limol judicea, Synagogarnm praefecli et Synedrii magni afleiro- 
rei. CohimerooranturiaM.T.yelfoli, vel conjanctim com fa* 
cerdotibns, pharifaeis, ▼. c. Mattli. 7, 29. S? 19* •'O' ^9 ^* ^^^* 4^ 

5. aiibi. Qniira hi divini codiciseflTent intcrpretee pubiici, trans- 
fertur 6)ad interprelem legis diulfiae fnymiam quemcunquc. 
Malth. 13.52.23,34. 

Fi^anrog, ii, or, (tLyQaqn») ex€uratue^ feriptue, Rom. 
^y\b.y^nxoifhy infcriptum, infixum,^!. e. manifeftatum. 
coil. Jrr. 3i, 33. • 

JT^atp^, ^Ci ^> 1) fcriptnm, libcr, a^rl^ 4 Chron. 24, 
27. Sir. 42, 9. 2) fi fQa(pfi et at f ^qpai, faepins etiam fQWpal 
Ufiot, yoaqm ngoqnpfMai (Rom. 16, 26.) in N. T. nofif i^oppr 
dicnnlur libri Judaeorum (acri, codexT. T. , et quidem 
coih tolnm homm librorum corpus et Tolmneu, ^m para 
eorum, ilnguii libri, eorumque argumentnm. Matth. 1,21. 
4a. 22, 2^. Marc. 12, 24. Luc. 24, 27. Jo. 5, 09. 10, 35. Act 
8, 32. id, 24. et alibi faepiOime. '' — Saepiut r^periuntur for- 
mvJke: feriptura Jicil, prictf (^ipilr, praevidit et ftmilia^ ita 
feibivenda: in fcriptura legitur, praccipitiir, fcriptum, prae- 
dictum eft, V. c. Rom. 9, 17. 10, ii. ir, 2. Gal. 3, 8. 22. 4^ 
3o. et paffim. Qunm interduiu ea, quae in N. T. t^nquam 
T^ ygafpijg dicta laudantur, in V. T. non legantur (ut ' 
Jac. 4, 5.) opinaiifnnt Tiri docti, Judaeot Jefu temporibns 
Aliot quoque Hbrot propheticos iftius aevi, praeter libros V. 
T:, ^pptil;itre yQaqnjif et y$a(i>f}y afiav* Quata opinionem 
eoniimant duo loca t^flamenti XIL patriarch. ubi liber He- 
boch (qui etiam Jud. yerf. x^. commemoratur), laudatur 
hisceTCrbit: i^^rtor iv yoaqiij uyia^ErwXy — li^ ypa^pj ropu 
•JEW^- cf. Fabric. Cod. Pfeudep.' Y. T. I, p. 634. et ©67. — 
Vtmm 2 Petr. 3, 16, yQuqtai fint libri V. T., an fcripta 
Evangdiftarum et Apoftoiorum, incerlum Tidetur. — InterT^ 
dnm in laudando V. T. poft vcrbi^ dicendi omiQom eft ^ 
y^c«9^, V. c. Eph. 4, 3. 12. 

rQdq>My i\ uxp(a, hehv, ^tj^^y.i^fcuipo, ewrOj i R^g. 

6, 28. — ftylo^ calamo, fire alio niodo exaro, lineolas du- 
a;o, Jo. 8, 6. 8. iiifi eft: nomina eorum fci*ipUt iu terrkm, 
iqaod mali erat o^inis. Vid. Jcrcn^. 17^ i3: -^ 2) lilertu ex^ Digitized by VjOOQ lC aoa ,P P j4 Jl ^ r T M N 

^ aro, 2 TJieir. 3,. 17. ovw 7Q0(qiOi, iu literat piiigo, eu! dii'«" 
ciMim meuin. — fcribo, , lUeris 4{xprimo, Matpi. 27, 3 7.. Lac 
1, 63. 16, 6. 7. a3, 36. Jo. 9, 10. ai, ai. aa. Rom. 16, aa. 
Apoc. 3, la. c. i4, 1. £(^1. fQucpUt librum exarare^ Jo. ai, 

* a5. coll. Marc. 10. 4. — 3) calamo excipio, literia mando^ 
cpnfign0y au£rchreiben, uiederrohreiben , Apoc. i^ 11. xg. 
JTgdfEiv (Igt it^criber^j Lnc. lo, ao. fygouf^ h xol^ oyQavolQt 
1 e. infcripta libro Titae, ut Apoc. 17^ 8. My 12. i5. ai, 37. 
cf. BifiXoq» — 4) describo; et quidem 9i) fcribendo narrog 
Luc. 1,3. Jo. ao, 3o. 3i. 21, a4. (qq. Act 25, 26. Apoc. 22, 
1j8. 13. — h) noium facio per literas, Act. i5, 23. 18, 27. 
23, 25. Rpm. i5, i5. — c)pingo aliquem verbis, defigno, 
Jo. 1, 46. ov ^/(jat/rs quem in vaiiciniis dercripQt. Rom. 10, 5. 
yQa(pti^ depinxit, deiignarc Toluit 5) per literas praecipiog^ 
praefcribo; y;Qa(^etv tivlf Luc.20,28. Marc. t2, ig. 1 Cor. 

4, lA. '5, 9. i, Jo. 2, 1—26. rQotifuv ivTQiaiify praeceptum 
dare, Marc. 10, 5. TeyQamai,, praefcriptum eft, Luc. 2, 23. 
ct paH^m. Sic ygutpnv^iqh. i, 6. Esdr. 3,, 4. (dns). 3 Lsdr. 
€^17. ubi in textu cbald. Esdr. 5, i3. eft tDVp Idt^, LXX. . 
^^6X0 ym^iji». — Denique ytYQanrak iv xn yQUipTj, Marc^ 1,2. 
Jo. 8, 17. etYiyfamai^YSYQa^fiivov fimpliciter, ut Lue.2o,i7. 
Matth. 4,4 — 7. et iaepifli^e, de dictis et effatis V. T. quibot- 
<;unque dicitur, potilHmum de vaiiciniiSf ita ut faepius verti 
pollit: olLra, Untca pracfcriptum, praedictum eft, ▼. c. Lnc. 

5, 4. 16, 3i. 2r, 22. 1^4, 44.^46. ec paflim. Occurrnnt autem 
Iioc fenfu ibrmMlae YiyganTO^ a) Inl rtrec» Taticinatum eft 
de^aliquo, Marc. 9, 12. b)enlti>va, incdiquem, ila, uteven-r. 
tomineo habuerit, Mikrc. 9, i3. Jo. 12, 16. c) mgi xwo^ 
de aliquo, Marc. i4, 21. Luc. 7,217. Jo. 5,^6* — femei quo- 
que Ttvi, Luc. i^, 3i. / , 

rfawdfig, eog, q, ^,.(a-ypalv, •Da«)> *d morem «ni, * 
ano dignua-, aniUs, ineptus, 1 Tiin. 4, 7. . 

rQHYOQioi, a, f. ijcrw, l) vigih^, fomnum arceo, Mattb. 
24,43. 26,38. 4o. 4i. Marc. i3, 34. i4, 34. 37. fqq. Luc. 
12, 37, 39. 2) ut latiuor. 1^4^ et hebr. 1^"^ Jer. 1, i2. Ilan. 
99ti4. Pfal. 102, 8, metapborice: vigilq» ifttendo, heae pa-»^ 
raluefum, MaUb. 24, 42. 2^, i3. Marc. i3, 35. Act. 20, 3i. 
1 Cor. 16, 1 3. 1 Tbek 5, 6. i Petr. 5, 8. Apoc. 16, 1 5. y^ij- 
^ YOQo^iv alacer ad pietatem. — 3) yQ^oqbIv Iv ww, alicui rei 
f^acarcj ajjiduum effe in illay Coioflu 4, 2. Sic fiaruoh. 2, 9. 
yOijyopeti^im^Oi^taxottf, ourare, ut adveniant mala* — 4) 
ut dormire ad murtem transfertur , ita yigtlare ad Titam, et 
^Vi'. in tdta, pigore fum, fitfo, 1 TheiT. 5, 10. — ct de vit^ 
fpirituali: vivus fum infide, alacer in pieialey Apoc. 3, 2. S. 
Explicatar enim hic yWt* P^^ Tcrba verf. i. \jtfi vluX vewo^ $1, 
^yin quidem, fed fide mortunk es. -*• Saepius non legitur. 

jTvfiva^Qt, f. ccooi> C<^ ;q;^c^ nudoa) 1) meiiudamex<* Digitized by VjOOQ lC ^ rTMN aoJ 

nrc^ ia palMftra^ at) metapliorice: exercia me^ i Tim. 4, 
7. Y^iivois atavibf nQo^ eioifisbaf exerce tein rebus^ qdae 
ad^ietatem {aciunt Uebr. i, i4/ yefvfitaaiiiva fatis cxe^ci- 
tata, idonea^cta. ib. c. i2j ii> fsyvftraaiiivo* 9^ tnviijg, ma- 
1u exercitati. coll. 2 Macc. 20, 1 5. 3 Pelr. 2, i4. xa^dia j^s-* 
fvfivaaiuiffi nXeovi^lag^ animus lucro adTaetns^ i. e. lucri cn- 
pidiiEnins. / 

. Tv fi¥ aat df ag, fiy 1 ) ex^ercitatio atlile tarnm in p^laa* ^ 
Ara, ita dicta, qnianndo fiebat corpore. u)exercUaiio in ah-^ 
tinealia, fcL eamm rernmy qnae corpus alunt et oblectant. 
Ita 1 Tim. 4/ 8* nbi aMfiaTM^ fvfLYdala e;q>licanda eH ex iis, 
quae verfu 3. leguntur, fcl. abstinehtia a niatrimonioy (iTe 
etiam concubitn in matrimopio ( i Cor. 7, 5. ) et a cibis qui* 
bnsdan^. £ft igitn^ exercitalio in pietate ad cprpi/LS fpectane, 
qnam yvfivaniav appellat ayftolus, quia eadem a vencre, vi- 
no et cibis delicatioribns abstinentia injunctfi erat athletif . 
Hefycbias: yviAfaaia' aaxfiatgj liBXixfj». 

TvitvfjTBvio, f. 6vao}y nudus JUm. — Tropice ut no-i' 
ftriim: entbib()|t feyn, eft: prii^cUas /urn i^ilae commodis ne-* 
^ cejpzriie, et ex adjuncto: in ignominia et conlem>tu tfitH), Sic 
intelligendnm videtur 1 Cor. 4, 11. ubi alii: male veftitw 
fum. Vid. Thren* 1, 8. HoT. 2, ii.ubi nn*i)), nuditas, quo- 
^ae pro ignominia, contemtu, prrvatione vitae commodomni. 
Tviivog, fi ov,^l)noa tectus, nudus; potilHmum ut 
hebr. taliy de oorpore vefte non tecto, cf. Gen. 2, 26. 3, 7» 
31. 27, i6l Job. 3i> 19. Sic Apoc. 16, 1 5. nii, ^Jhn/umrpe* 
ctas , eft : deftitntus pietatis et conftantiae documentis. ib. c, 
ij,i&^YVnrfivnmiv, vcftibus fpoliaro, quod ih inetapbora 
eft: tnbem (Uripere. cf. Tbren. 1, 8. Ezecb. 23, 10. Jer. 5i» 
68. Pfal. i34, 7i — In loco 2 Cor. 5, 3. translatnm legitur 
ad animam, corpore veftimenti inftar indutam, igitnr, cor-« 
pore per mortera folnto^ qnafi nudam : ov vviivol evQB&^o^d 
lu&a, anima non nuda i e. non prorfus deftitnta. erit aliqno 
induraento. Sic Philo (de Cbarit. p» 701. edit. Mang.) T^y 
ffvfitv MoGs morientis appellat uitofvuvoviUvfiv qnatenns cor*^ 
pns folvitnr^ et Piato (Crat. 20.) ^vppf p^iAVtjv rov crcifio* 
%og, coipore deftitntam abire in orcnm dicit. Similiter Sap. 
g^ i5. (etLaud raro profanis) corpns dicitur awfpfog animae* 
— Transfertnr fviivig a Paulo 1 Cor. i5, 37. adeo ad gra-- 
num^ quod, quatenns corpori plantae ex eo nafciturae opr 
ponitnr, granum nudam appellavit. — 2) i^ftibue honeftie 
^trucejfariis deftiiulus, adjuncta notipne egeftatis ct mife- 
riae, Matth. 25^36. 38. 43. fqq. Jac. 2, i5. Apoc. 3, 17. colL 
Jef 58, 7. Job. 22, 64 — 3) pallio t ioga non indutu§. Di- 
cebantur etiam profanis ii quoque yviivol, qvd, etfi v^fte int 
terioii, leviori illa, i. e. tunica obtecti , tamen pallio , ftv^ 
toga non f^rant induti. Sic Marc. i4y 5i. ini fvavov fc|« Ofi* Digitized by VjOOQ lC Mi4 r T M N ^ r tN H 

Hatog, fmptr tprpns levitcr. veftHuin;^ ib. verf. 5s. }rvfiy&f 
SfpvYf, relicto paUio aafugiL Similiter Jofephns paliio re- 
licto e manibus uxoris Potipbaris effugiens, dicitur : yvnvoi 
it^ov, cf. teftam. Xlf. patr* Fabric. C. Pfcud. 1, p. 709. coU. 
Gen. 39, 12. fqq. — Eodem fenlu yi;|i*yoc lcgitur Act. 19, 16/ 
Jo. ai, 7. — 4) metapborice i. q. ^nqoq^ non t^laius, optr'* 

* tuM, notut, Hebr. 4^ i3. coll. Job. aG| 6.. 

rvv^vox^f;, Ttixog, 17, (a yvfivig) ^ 1) ro cDe yif^roy, nu- 
ditas; 3)pw</'P/i<2^ Apoc. 3, l8* ^ al^ipyi} t% yi/firoiijtoff crov, 
turpiindo pi.flendorum, quod melapbora rcmota eli : vitio- 
fitas tarpillin»a. -^ 3) defectm uefiimentorum necejjariorum^ 
a Cor. »1, 27. Rom. 8, 35. coll. Deiit. a8, 48. 

TvVaixagi^ov, iov, to, (dimiiiutivum a ywrij) nudier^ 
eula. — '■ In N. T. fem^l 2 Timw3, 6. ubi de mo/Mr^^iM ia 
contemlpm dicitur,, ut intordu^i latinor. muiiercuia, 

rvvai,x€iog, tioy tXof, muUebria^ yeU ad mulieret 
pcrtinens, v* c. aula Eilb. 2^ 11. dladema Eftb. 2, 17. vel: 
nrolienun naturae conveniena , iis proprius, v. c. rii yi/w^- 
nsZfli, menftrua Gen. 18, 11.* jeoiri] /uvam^ Levit 18, 22. 
enokii Deut. 22, 5. — In N. T. femel 1 Petr. 3, 7. nbi mm^ 
9f^ r^ yvvaixeiio eft: concubitum exerc^re cnm muliere. Yi- 
detur bic yvnuitblov de moliere ip(a five potiu» de pudendit . 
Itanliebribus dictnm elfe^ iit pmnxBla fVfAtoHU^ aeci|aenda 
videtur in teft. XII. patriarcb. iFabric. CodL Pfeud. I^ p. 52$). 

rvvr}, acKog, ^, vocativ. yuyai, /o#/FW/»a quaevis , r«- 
tione fexus, Matth. i4, 21. i5, 38. 1 Car. ii.y 12. Act. 22, 
4. et fae)5i(Gme; bebn httJw Oen. 2, 23. — Dicitur vei*o d^- 
inde de foeminuE quoque ratione habita aetatis et conditionia 
cxtemae, idcbque appellantur ywii a)pueliae Luc. 22, 67* 
coll. verH 56. Apoc. 9, 8. Efth. a, 4. ubi in hebr. eft n-Jys 
puella, coll. Gal. 4/4. h^ foeminae adultae y Matth.'5,28. 
$, 29- 11, 11. Apoc. 12, 1. 4. paflSm. — c)fponfa/t^ Hatth. i, 
iio. 24. Apoc. 19, 7. coll. .21, 9. ubi vv{iq»iri i^ yvvvi ^^' ^^" 
lier, quae erat rponfa eius. Rcdundat bic iit etiam in for« 
mula yvv^i xr^on , t^Uiua , Luc. 4, 26. d) uxore» , eenfugea^ 
Malth. 5, 3i. 32. i4, 3. Marc. 6, 18, i Cor. 7, Sj^. et paffim. 
Interdnni ^erir», uti Matth. i3, 33. i5j22< Luc. i5,'8. acci-« 
pjcndum elTe videtur. = — 1 Cor. 5, 1 . yvvvi %ov natghg vel eft 
altcra patris conjux^ igitur filii noi^cay ut ^n p^m dicitnr 
Oen. 37, 2. Levit. 18,8. vei foeroina^ qnacum pater vivit vel 
fixit non matrimonio conjUnctus, fed ftupri confucludine.— 
' Appellatio yvvM, vel eft honori/lca, qua yel honojatifliinae 
fuleoque jreginae olim appellabantur [Honur, Itiad. .i, 2o4. 
Odyff. 19, 221.), yelblandiens, benevolienliam ioquentis in- 
dicnn^, Matth, i5, 28. (ubi ymm i. q. S^vyarEQ in linpili loco 
«• 9# »2.) Luc. i3, 12. 22, f^;. Jo. 2, 4; 4, 2ii 19, 6. ao, iS. Digitized by VjOOQlC rjir — j A iM 90)5 

^d. iCor.;, iB. — InUrduHi oniittUor^ «.j, Mattli. i,6. i4> 

4, Jo, 19, a5. \ 

iTo^^, <^<^> Gogiia§j noxnen indecliiuibile gentii fabn* 
lolae. Gog enim et Magog erat nomen mythicamy ex EzeclL» 
c. 58 et 39. repetitum^ quo Jadaei Jefu temporibuf gente$ 
remotiflimas^ ierociffiniai et quam n^axime barbaras appel* 
labant> qaas, a Satana excitatas, adverfiu MelHam eiusqu« 
regnam beiiiim facturas eflGB gravilfimum arbitrabantur. 
Uoc bellum Targum Jonatban. (in Levit 36^ 44. ec Nam« 
11,27.) ^^ ^*^^S- Hierolblymitan. (in Num. 1 1, 27.) locum hit* 
biiarom eS^ tradunc ante regnum Mefliae bisce in terrii; fev 
cundum Apocal. 20, 7 — 9. aQtem poft regnum mili^nare^ 
erenturum dicitur. 

r&ivia^ 9^Jl, x) angidui, Ecke^ Winkel; Matth. ai, 
42. Marc. 12, lo, Luc. 20, 17. Act. 4, 11. 1 Petr. 2, 7. colL 
Tlal. 117, 21. Job. 38, 6. ' — Mattb. 6, 5. al ymlai xSh nla^ 
TiUHv plaiearom anguli, i. e. loci, ubi pluret plateae jungnn- 
tur, raoitique homines conilaero folent. Quum anguU £nt 
in extremitate, Ydnyia etiam eft 2) gxtrefmiat, Apoc. 7, i. 
^o, 8. parkn %t^ yi^ exlremitatis, plagae terrkej (non enim 
globum /ed planitiem cire terram veteres arbitrato& elTe, fa- 
tis conilat).-cf. i Sam. i4,38, votviai lov '/(Jpot|A. — 3) quum 
angnli, ubi non ell exitus, iuieant el][b infre^uentes yotvta 
etiim fenfu abjecto ell: apgnlus, locns abditus.et infreqtten% 
Act, 26, 26. ef Sufann. verf. 38. ^ ; 

Ja^lS,o, Davidj nomen indecliniib. regii Ifraelita« 
« nun, oiim ceieherrimi. — la N. T. laepius comineraoratnr, 
T. c. Matth. 1, 1. 6. 17. — iy J&fiHf, Hebr. 4^ 7. per Davi* 
dem, i, c. in libroP falmorum Davidis. — 'T105 Ja^ld ^ quod . 
prolem Davidis fignificat, ideoque etiam de Jofepho dicitmr 
Matth. I, 20, fuit apud Judaeos feriores appeliatio MelHae 
perfreqo^ns, ea de caufa ei tributa, quod e Airpe Davidia 
futurus elle putabatar. cf. Matth. 9, 5. 6. — Legitur haeo 
formuia Malth. 9, 27. 12, 23. i5, 22. lo^ 3i. 21, 9. i5. 23^ 
42. eoii. verf. 45. Marc. 10, 4/. 48. id, 35. Luc. i8,38. 3^. 
20,4 1. (Etiam ij Qi^a Jufili, Apoc. 5, 5. 22, 16. eodem fenfuj. 
InJoannis autem fcriptis non iegitur. Eadem vevo de cauffi 
regnum qnoque Mefllae, five eius imperiimi appeilabatur ^ 
patjiX^ia rov\j4/fiid, Maix;. 11, 10. o d-^^rog Jafi. Luc. 1, 32. 
^ ffxijr^v^c/^. Adt. j5, i6. f^ TcXsig tov Jufi. Apoc. 3, 7. coU. 
Matth. 16, 19. 

JaiiioviConat, f iaoftai (a ialuiar) i) Hmtnouov €X»# 
^annon^m hul*fo, a da^moM re^or, Jo. 10,21. 2) J datmoa^i Digitized by VjOOQ lC v0xor, corripiot\ Jadaeos exum plarium morbornm Aucto- 
res effe daemones, qui Uomine potiti eflenty perraafum fibi 
babebant, et ila ^CK/ior^ofisyot inter aegrotos commemorau- 
tur, Matth. %, 24. t, 16. i5^ 32. v^avSk daiiAOftf^ettu^ graviter 
vexatur a daemone ; Marc. 1, 3!i. ~ item muti Matth, 9, 32. 
1:^ 22. et furiofi Matt](. 8, 28. 33. Marc. 5, i5— 18. Luc. 8, 
36. Saepius lion habetur. Conferenda funt quae Jofephua 
Antiq. 6, 8. a. et 8, 2. 5. de obfellis a daemonibus; etratione^ 
qua ejici poOint ex homine, uberius narravit. ' , ' , < 
JainofioVi iov, ro, (diminutivum a daifioir, cnm 
guo eiusdem eft ngnificationis), dntmon, Profanis j^oifcoyus 
dicebanlur genii, fpiritus Diis fupremi ordinis infeiiores, 
l^ominibns aut propitii [aya/&odaliAOV€g), aut in/elH et malo- 
rum auctorei (uakodaiiiovsg), Deinde iatftonoveR, nurneh 
qaodcnntmej ent ,dit^inum. Sic Act. 17^ 18. ubi loquuntur 
Athenienfes. — Judaeie autem graece loquentibus datjiovia 
conftanter funt /piritus mali^ Jac. 2, 19. Apoc. 16^ i4. qui 
etiam lifBViiaxa Luc. 4^ 33. nvEviiata noVTiQOj Luc. 8^ '2. lOy 
17. 20. Acl. 5, 16. 8, 7. 19, r3. otnvsvfiaja ivtdd-oQxa, (vid*- 
^jixaO^a^oq) dictmtur, quique putabaiitur loca deferta et de* 
vaftata inhabitare^ ut intelligitur e verilone alexandr^ Jef. 
i3, 21. 34, i4. Baruch. 5, 35. Dicuntur futerdum ayftko^ 
quia angeli Dei olim fuifte putabantur; (vid. 'l^^^eito^) Jo^ 
Jephi enim (<le bell. Jud, 7, 6. 3.) verba : xa %aXov^eva do*- 
fiona itovfjffiv liniv ar&QmtoiV nvBvftaxa xoXg Gadiv eigdvojmn 
non fenteutiam Jadaeorum fed Jofephi opinionem expri-* 
munt. Patabantur autem ifti genii ingredi poITe in homines 
(elae^ar^at Luc. 8, 3:2.), eos tenere obfelFos (Jofeph. 7, 1 ;• 
3. xwv daifMnutv lyna&elfiftivfov, pabric. Cod. Pfeud. I, p. 673. 
i divLpolfOs olHeiouTat avxov ^ idiov axBvog), variosque mor<- 
bo8 (Matth. 7, 22. 9, 33. Lnc. 1 1, i4.) potilfimum meloncho-' 
liam, infauiam et furorem efficere (nviyfAOvg avx$ ual oxoay- 
yakaq int<pi^v, Jofeph. Antiq. 6, C. 2. — ib. 6, 1 1, 3. xb oa*- 
lioviov i&OQvfiu xo ixvaviia xal avvtxagaxxsy vid. etiam i^a« 
bric. Cod. Pf&ud. I^ p. 538. Ncc tantum unus/fed etiam 
plures in uno homine interdum habitare dicuntur^ I^farc. 1 6^ 
17. Luc. 8, 2. 27. 3o. — Inde formulac: a) datfioviov ^uf, 
daemonem in fe habil€uUem liabere , correptum ejfea dae^ 
mone, Luc. 8, 27. d^cebaturque etiam pro melancfioUa labo^' 
rare, Matth. 11, i8. Luc 7, 33. et infanirCy Jo. 7^20. 8, 48. 
49. 52. lO; 20. ubi tcal fialvexai explicatioois caufa additur. 
— b) iiCpdXkeiv ra daifiona, ejicere daem^onee^' i. e. iubero 
nt egrediantur (^|i^c(7^at Matth. 17, 18. Mar6. 7, 29. 3o. 
Luc. 4^ 35. 4l. 8,2. 33. 35.) quod fiebat interpofito nomine 
j^)otent]oris^ cai obedire daomones coacti elTent, Mattb. 7/ 
'22. 9, 34. 10, 8. Luc. 9. 1. i3, 32. et paOim. Inteliigitur in« 
de^ quo modo Judati dicere potuerint^ daemouei a Jefu ei» Digitized by VjOOQIC 4AIM— AA XP ao7 

nci interpoGto aoinine ipforam praefecti, Mattb. i6, dS. 
Lac. ii^ i5 — -19. — Judaei ntebantur in Lac re nomiae Dei 
(Lac. 11, 19.) et potilfiiDum SaloQionif (^SoUyLmwi ^t^vmki* 
i^ag y %ai wg infoda^) ug oviftd^r\Mv hulvog, indeytovy - Jo/epk, 
8} a. 5.) ad quom rem Mattb. i2; 42.. verba Cbrifti referenda ^ 
yidentur; Apoftoli autem (Luc. 9,1. 10, 17. 16, 18.) et fflii 
^am(Luc. ^, 49. 5o. Act. 1.9^1 3 — 15.) Jefa CbrifU nomi* 
' ne, ^uem daemones novilTenty et tanquam ipforum dominum^ 
ac victorem reveriti eHent, Matth. 8^29. Marc. 1, 34. Luc. 
4; 34. 4i. 8, a8. Act. 16, 18. 19, i5J Caeterura Judaei tri- 
bnebant daemonibus poteftatem miraculorum iacieiidorum 
(Apoc.iGy l4)y non autem eiusmodi miraculornm, qnae ad 
hominum ralutem fpectarent (Jo. 10^21); imo babebantur 
' liomiiiibus iiifenGffimi (Jo. 8; 44.) putabanturque lat^re ia 
oraculis (Act iG^ 17.) et idolis etbnicorum 1 Cor. lo^ 20. 21. 
Baiuca. 4, 7. Pfal. 96, 5. 106, 37. Deut. 32, 17. (ubi bebr. 
ta^S^SM et o^^^.ft^ refpondet) et bominibus errores infnirare, 
omnifque falfae doctrinae efle vcl faato^*es vel auctores. x 
^ Tim. 4, t. itvBVfictaf nXarcig kalSidaffHaXioug daiU6vim', fpiriH 
tibus malis pcr falfos doclores errores fpargentibus. . Vocan- 
tur propterea^ctiam nvevfjtata itkuvrfi Apoc. 9, 20. et faepis«- 
firoe in telUra. XI l. patriarcli. v. c. Fabric. Cod. Pfeud. 1, 
535. 732. dal^ovBg jrior^j, p. 6i5. coll. Mattb. 8, 44. 

^aiiiovi^Jiiti^, 109) 0, i}, daemoniacus, daemoni pro-- 
prius. Semel Jac. 3, i5. • . 

• JaifiioVf ovog, 0, fiy genius — numen , i. q. iav\toviov, 
quodvid. Nollris fcriptoribua eft : fpirilua inalua, Matth. 8, 
3i. Marc. 5, 12. Luc. 8, 29. Apoc 18, 2. (et 16, 14'.) in 
textu vulg.). Saepius non legitur. 

Jixvfa^ f. oijSw, mordeoy proprie mordeo dentibuf^ 
Gen. 49, 17. 21, 16. — deinde tropice: mordeo veHUy cou- 
vitiir, iaedOf corxvilus profoindo, noceo, CaL 5, i5. 'coU. 
liab. 2, 7. et faepiflime apud ptofanoa. 

JaxQv, vog, roj et ia^QvBV, vov, rh, Idcryma, Apoq. 7,' 
17. 21, 4. — JduQva, Luc. 7, 38. 44. — Formula jucrei dce- 
UQwav, five dUt duHQvoiVf ut legitur 2 Cor. $, 4. elt quidem 
proprie: effulis Idcrynde , ut Marc. 9, 24. interdum vero 
' etiam non lacrymarum profulionem veram, fed fumnuM 
^aaiwi foUicitudinem^ ut Act. 20, 19.. 3l. 2 Cor. 2, 4. Uebr. 
^ 6, 7. 12, 17. vel etiam tenerrimUm amorsm, 2 Tim. i, 4, > 
indtcare videtur. Sic Job. 3, 24. darQvoM di iyd Gvvfyoftstdg 
ipoSt^p Sir. i 9, i 6. iv ptpd^aXiio^g uvvov dattQvffn ixd^Qog, db- 
loie lacryraabitur i. e. tenerriranm amorem firaulabit. 

JattQvn, (f vQta, laorymor , lacrymas profundo. Jo, 
11,55. 

JaxtvXtog, ov, 0, (tLidxtvXog) annulus, quia digitui 
%o ornatur. Luo. i5^ 22. AnHuii «I vaAef pretiod honorls Digitized by VjOOQ lC agi8u J A K T-- 4 AV l 

fi^nificaiidi grati« dabt^tar. cf. Oen. 4i/ 43. £1111. 8, #« , 
1 Macc. 6, i^. 

IdifvvXoq, ou, ^S, x) digiius, Mattli. aS, 4. i4, 46. 
>Iarc. 7, S3r. Jo. 8, 6. ao, a5. 27. Dep li triboitar, eft pro 
monu, ^ae qnideiii eft poientiim fymboliun; Luc. ii, ao. 
coll, Matth. la, a8. £xod. 8, i5. Pfal. 8, 4. h^br. y:(yM. 

^aXfiayovd^o^'^, Dabnamuha, Tions ad lacum Got 
neTaretb fitus, <|ttein ob Matlh. i5, 39. pntant in yieiiiia wA 
hi agro Magdalac fuifle. Semel Marc. 8^ 10. Caeterum noA 
commemorati^r. 

^ JaXfAurla, ag, Dalinatla, prorincia IllTrici mami 
ad m4i*^ AdriAtiomn iita^ Macedoniae fitiitima.. Semef % 
Tim. 4, 10. 

Aafiuiia, f. itfw, domo, eoercwo. De beftiis Jac. S^ 
j, de funbundo Marc. 5, 4. tropite de lingua, Jac. 3, 8. eoIL 
6ir. a8, 18. (^q. — In V. T. femel Dau^ 2, 4o. betio «oer- 
•ere imperia. 

JiftaXigj mq, ^^ (a daiAu^) t^qca. Semel Hebr. g^ 
i3. De cineribui Taccao combuftae, qaibua^ qui fefe poUa* 
erant, confpergebaatnr purgandi gratia^ vid. Mumer. c. 19. 

Janaf^g, aSoQf i^, Damaris^ noinen matiOTia^ Ath^-: 
mOa, de qoa vid. Act. 17, 34. 

JaiAaaufifhg, ij^ if, Ddmafhtm$9, incola nrbia Da- 
nafci. 2Cor. ii, 3a. 

JaiAUOuhg, ov, i^ Damafoua^ nrba autiquiffima (Cefi. 
i4, i5.' i5, a. 1 Sam. 8, 45.) celeberrima et ilorentiinma 
(Jer.4g,a5.) in campo fertiliOimo inter Libanum et Xntilibn* 
nnm ad fluvinm Chryforrhoat|ri fita (a Reg. 5, la. Ezechr 27, 
18), Syriaemetropolii^i Heg. i5, 18, afieg.7,^. Jef.7,8.)he- 
braeiapT9t|*2 vocata, etPanii|eroporibua Aretae, reguloArabii^e 
Petraeae, fubjecta. Commemoratur Act. 9, 2 — 27. 22, 5 — i*. 
aSj 12. 20^ 2 Cor. 11, 32. Gal. 1, 17, 

Jufill^w, fc eUso), (a ditogy donum; deinde pecunta 
/ub nfuris data) 1) dono, largior ; ^itit^mum ptcuniam do^ 
muiuu/n da , daniita%)^aii muiuum acciptre, Lpc. 6, 34. 35. 
Matth. 5, 42, Deut. 5, 6. 8., Prov. 19, 17. Sir. i'9, 1. 2. iii 
q^uiba^ lotii non eft foenerari mutuum dare Jltb ufura {ini 
TOJCy)^ fed mutuum dare fimpliciter. Sic quoque Sap. 1 5, 16. ' 
JdavBiov, dov, ri, (a, dafsif^m), quod muiuum eft da-^ 
tum, debiium, vei line ufurai ut Matih* 189 27. Deut. 24, i 1. 
vel fub foeneris conditione, (iavMV inl tonof) al pro&nis 
faepiua dicitur. 

Javs^aTfis, qui mutuam pecuniam dedit| crediiar^ 
(a, dartiioi), Luc^7, 4i. coU. 2 Beg. 4^ 1. Pf. 109, 11. 

JaYifiX, o, Vani4l, (ex^^n Judicare, et Sh Deua) 
iipm. iiideci. projihetae Juditeorum, de quo vid. librum V. T* Digitized by VjOOQ lC , 4 4nA^JE Sii^ 

^jjsd eius nomaii fert et £zecli« i4) i4. L^tnx' Matth* 34) 
a5« (et Maro. i4. edit.Tulg.) 

jtlanaifamf &, f. ijcro), i) imp$ndo, Jumiusfacio; *t 
Cor^ 19, i5. coU. 1 Macc. i4,33. Act. ai,24.^tt7r. Itt^, Taro-^ 
tus facrificiorum pro illis pra^Itare. De facrificiis in eius^. 
luodi votU faciendis vid. Jofeph. Antiq. 19, 6. 1. Bell. Jud. 
51, 1 5. 1. a)Jumiibus confumo, confumo, Marc. b, 26. et 
Jnditli. 12, 4. '2 Macc. i, 23. 2, 10. — xnalo renTa: diUipidOg 
luxuriofe ptrdo opeSy Luo. iS, l4. inde etiam luxuriofi t/iuo^ 
nt Jac. 4, 5. videtur accipiendum eSt. Suidas: danafSv od 
TO andvaneiv anXS^f aiXato XafknQSig f^, rni ona&Sip, nat 
ianatav TttP oifclav. , 

Jana^^, fig, ^, impenfa, fumiua. Lnci i4, 28. colL 
Esdr. 6, 4. 1 Macc. 3, 3o. 10, 45. 

Jb, conjunctio discretiva, quae femj[>er alii Tertio poft* 
pbnitttr, et CHepe in latina adeoqne in Temacula lingua nofi 
eftvertenda, ▼. c. Matth. 21, 3. Jp. 16, 27. Act 25^ lo. 24^ 
17. GaL 4| 20. I Cor. i4, 1. In ETangelio Joannis rariut 
Labetttr, quam in reliqttxs N« T. libris, multo rarius auteiti, ia 
^uftolis Joann. et in Apocalypft. Habet autem eam Tiin, nt 
eonjungai dit^rfa, five indicet diverfitatem et remm et no^ 
tionuin, quae inter fe juuguntur, ideoque vario modo verti^ 
poteft. Diftinguit igitur i) Jing^lae et noUones eVpropofl^ 
Sionee in nna ferie prolatas, Si — J«, 2 Petr. 1, 5—7« — ' jiiv- W 
Act23, 8. 1 Cor. i5, 39., ubi non eft vertendiun. Legitnj^ 
etiam in fubjunctione propofitionmu > nbi eft: jam, i/ero^ 
EonL 4, 4. 5. 8, ^^ii.^ itaque 1 Cor. i5, ^7. — Oiftinguit 
7,) refponfionee in coUajuio, Lnc. 12, i4. ]3, 8. Act. 12, l'4i, 
i5. 22, 37. 28. 19, 2^4. nhitUUem, quidem, eontra fignifi*^ 
caty vel plane quoque rednndaf. — 3) contrarit^m, quod af-« 
ftrtor, uhi tStfed, amiem^ contra, potiue, Matth. 6, 6. 7« 
i5. 17. 33. 7, i5. 23^ 8* Jo. i| 12. Luc. 12, 10. Aot 12, g*^ 
Eph. 4, i5. 1 Tim^ 4> 8. Jac. 2, 10. 2 Cor. 6, io. bI 8i fvlfft 
Jinminue, Lnc. i3, 8. Apoc^ 2> 5. 16. 4) refiriciionem pro-« 
pofitionis, ubi eft /aiii«i»^ auiemy attamen, Matth. 23^ 25^ 
Act 9, 7. Jac. 1, 6. 2, 10. — Discemit 5) propofitionem il* 
luftrahdi canla interpofitam a ferie orationis; auiem, Matthi 
6, 24. Act 9, 7. 23, i3. r Cor. i5, 56. ubi in aliis locis ^a^ 
legitur, jpotiflimnm in Joanne> vid. JVxp. Infervit etiam 6/ 
accuratiori illuftrationi fubjecti, ubi e&JciUeeiy nempe^ 
Hatth. 23> 5. Bom. 3, 22» inquam, Luc. i3, i5. Rom. 5, 8» 
H Cor. 10, 2. enim (fi ratio redditur), Marc. 16, 8. Jo; 6, 10. 
lCoTv i(^ itk 1 ThelT. 2> 16. — fi negatio praeceffit: at, ta^ 
men, poiiue, i Cor. i5, 5i. Rom. 3, 4i Jac. 2, 11. — trane-* 
itum facit ad aliam tem in narratione^ five ad Jiouam pro*^ 
pofitionemf Jaa i, 5. 1 Cor; 16, 1. i5. 17. et verti poteft 
i>orro> ef, Lnc 1^3, 10« Act 6. 32. o. 8. 1 (Jofv 95; 35^ ^ Cor. Digitized by VjOOQIC agi8u j A K T -- 4 A V l 

fi^nificandi gratia dabt^tar. cf. Oen. 4i/ 43. Eflli. 8, •« ^ 
1 Macc. 6, i^. 

^aifvvXoQ, 0%},^, i)digUuMf Matth. aS, 4. ii, 46. 
>Iarc. 7, 33.. Jo. 8^ 6. ao, a5. 27. Uep li tribuitar, eft pro 
manu, ^ae qnideiii eft poientw^ fymbolusii; Luc. ii, ao* 
coll, Mattk la, a8. £xod. 8, i5. Pfal. 8, 4. h^br. y:(^. 

^aXfiavovd^o^'^, DabnamUha, Ticna ad lacum Got 
neTaretb fitus, c^ttein ob Matlh. i5, 39. putant in Ticiaia tA 
in agro Magdalac fuiOe. Semel Marc. 8^ 10. Caeterum noA 
comniemorat^r. 

^ JaXfiuria, ag, Dal^naiiay prorincia IllTrrci magni 
ad mar^ Adriationtn iita, Biiacedoniae finitima., Semel 9 
Tim. 4, 10. 

AapLd^ta, f. itfWf domo, eoercio, De beftiis Jac. S^ 
j, de foribundo Marc. 5, 4. tropite de lingua, Jac. 3, 8. eoIL 
6ir. a8, 18. fq^. — In V. T. femel Daa.2i,4o. betlo «oir- 
•ere iinperia. 

JifiaX^gj mq, ^, (a 9afi(x{o)) t^qca. Semel Hebr. g^ 
i3. De cineribua vaccao combnftae, qaibuSy qui fefe polla* 
erant, confpergebaatnr purgandi gratia, vid. Mumer. c. 19. 

Janaf^i, iiiKf il, Daautrit, nomen miili«ria' Athdni* 
mOa, de qoa vid. Act. 17, 34. 

//ie/iiaaiit]y6^, ij^ jrr^ Ddmap:emt9, incola nrbia Da- 
nafci. 2Cor. iiySa. 

Jaiiaouhg, ov, i^ Damafoua, nrba antiqttiffiiiui (Cefi. 
i4, i5.' i5, a. 1 Sam. 8, 45.) ceieberrima et ilorentiifima 
(Jer.4g,a5.) in campo fertiliOimo inter Libanum et Antiliba« 
nnm ad fluvinm Cbryforrhoaiiri fita (2 Reg. 5, la. Ezecb. 27, 
18), Syriaemetropolia^i Heg. i5, 18, aReg. 7, 0. Jef. 7, 8.) he- 
braeiapT9t^*2 vocata, etPanii|eroporibus Aretae, reguio Arabii^a 
Petraeae, fubjecta. Commemoratur Act 9, 2 — 27. aa, 5 — 11. 
aSj 12. 20.. 2 Cor. 11, 32. Gat. 1, 17. 

Aufill^ai, fc €(ao), (a dccio^, donum; deinde pecunta 
/ut> nfuria data) i) dono, largior ; ^itit^um pttcuniam do^ 
muiuum da , davtiitaO^ui muluum accipere, Lpc. 6, 34. 35. 
Mattb. 5, 42, Deul. 5, 6. 8., Prov. 19, 17. Sir. ic), 1. 2. in 
qniba^ locia non eft foenerari mutuum dare JI16 ufura (ini 
tidUf), fed iuuiuumdare fimpliciter. Sic quoque Sap. 1 5, 16. ' 
JdavBiOV, eiov, th, (a. dafBil^ai), quod muiuum eft da^ 
ium, debiium, vel line ufurai ut Matib< 18, 27. Deut. 24, j 1. 
vei fub foeneria conditione, (jSiniOP ini TOirq>) ul profiuiia 
faepina dicitui*. 

JapsiaTfis, qui mutiuim pecuniam dedit, crediior^ 
(a, daveiioi). Luc, 7, 4i. coll. 2 Beg. 4^ i. Pf. 109, 11. 

AaYiflX, o, Vaniel, (exj^n judicar^, et Sh Dena) 
«pm. iiideci. pro)>betae Judoeorum, de quo vid. libruia V. T. Digitized by VjOOQIC , 4 dTlA^ JE ^ogi 

4iii eios nomte fert etEzecli» i4) i4. Legitnx' Mattlii 34) 
1 5, C^t Matc. i4. edit. vnlg.) 

j^anaifaa, &^ f. ijcro), i) imp$ndo, /umiiufacio; it 
Coiu 19, i5. coll. 1 Macc. i4,3!i. Act. 2ii,2i4.^a7r. inly tum* 
tus facrificiorum pro illis pra^Itare. De facrifi^ciis in eius-«. 
modivotisfacieiidis vid. Jofeph. Antiq. 19, 6. 1. Bell. Jad. 
n/iS. 1. a) Jumiibus ^onfumo , confumo, Maro. 5, a6, et 
Jndith. 12, 4. '2 Macc. i, 23. 2, to. — xnalo fenfii: dilapidOg 
luxuriq/i p$rdo opeS| Luo. iS, l4. inde etiam luxuriqfi tfiuo^ 
ut Jac. 4, 5. videtur accipiendum efle. Suidas: danafSv oS 
TO ara^voiceil' anXSg, aiXotto XafinQSig C^, nai ona&Sip, nal 
t ianoffh %iw oialaf. , 

Jokna^^, ijff, ^, impenfa, )fumiuB. hnQi i4> 28* coU: 
Esdr. %t 4. 1 MacG. 3, 3o. lo^ 45. 

Ji, conjonctio discretiva, quae fem^er alii verl^o poft* 
pbnitar , et CHepe in latina adeoque in Temacula lingua noH 
•ftTerttfnda, ▼. c. Matth. 21, 3. Jo. 16, 27. Act. 2!^^ lo. 24^ 
17. GaL4, 20. I Cor. i4y 1. In Eyangelio Joannis rariut 
liabetor^ quam in reliquxs N* T. libris, multo rarius auteni, iii 
qpiAolis Joium. et in Apocalypfi. Habet autem eam viin > Bt 
iponjungai diuerpx, five indicet diverfitatem et rerum et no« 
tionam, quae inter fe juuguntur, ideoque vario modo verti^ 
|Kiteft. DiAinguit igitur i) fingiflas et notiones etpropofi^ 
tianes in nna ferie prolatas, ii — Siy 2 Petr. 1, 5-7-7- — ' ii^iv-^9k 
Act 23, 8» 1 Cor. 15, 39., ubi non eft vertendum. Legitux^ 
etiam in fubjunctione propofitionum> nbi eft: jam, vero^ 
Rom. 4, 4. 5* 8, 8-^1 1.^ itojoe 1 Cor. i5, ^j. — Oiftinguit 
21) refponfione$ in ooUaquio, Lnc. 12, i4. i3, 8. Act. 12, l'4i. 
i5. 22, 27. 28. 19, 2^4. nhiitutem, quidem, eontra fignifi-» 
cat, vel plane quoque rednndat. — 3) contrari^my quod af«> 
fertar, ubi e&/ed, amiem^ c(mira, poiius, Matth. 6, 6. 7« 
i5. 17. 33. 7, i5. 23^ 8- Jo. li 12. Luc. 12, 10. Aot. 12, 9*, 
Eph. 4, i5. 1 Tim^ 4> 8. Jac. 2, 10. 2 Cor. 69 10. el 8i fitff^ 
finminue, Lnc. i3, 8» Apoc^ 2^ 5. 16. 4) refiriciionem pro-« 
pofitionis, ubi eft tamsn, auiem, attamen, Matth. 23^ 25; 
Act 9, 7. Jac. 1, 6. 2, 10. * — Discemit 5) propofitionem il* 
Inftrahdi caola interpofitam a ferie orationis; autem, Matth* 
8, 24. Act 9, 7. 23, i3. r Cor. i5, 56. ubi in aliis locii yoQ 
legitnr, jpotiflimum in Joanne^ vid. JVxp. Lifervit etiam 6/ 
Accuratiori illuftrationi fubjecti, ubi e&/ciiicety nempo^ 
Hattli. 23> 5. Bom. 3,22» inquam, Luc. i3, i5. Rom. 5, 8« 
2» C<Mr. 10, 2. siMni (fi ratio redditor), Marc. 16, 8. Jo^ 6, lo^ 
iCorv i(^ iib 1 ThelT. 2> 16. — fi negatio praeceffit: at, ta^ 
mm, poiiue, i Cor. i5, 5i. Rom. 3, 4^ Jac. 2^ ti. — trane-^ 
£iUM faciZ ad aliam tem in narratione^ five ad fyovam pro^ 
pofiiionMj Jaa i, 5. i Cor; 16, l. i5^ 17. et verti poteft 
porro, €f, Lnc 1^3, 10« Act ^. 32. 9> 8. 1 (Jofv 95. 35« ^ Coj^. Digitized by VjOOQIC ^ini JE H s — j f: I r 

pf i4-r-i6. J«c. 2, i5. Jo. 16^ a6. Rom. ^,:tS. proBtsr^Of Lnft*. 

. i5, 11. eliam, Marc. 4^ 3/. — quum^ /mn', auiem, imra^ 
Hattli, 1; 18. a, 3. 5. g. S, 16. 7^ i5. Marc. 16, g. Luc. 12^ 

,11. i3. 16. i3, 6. i5, 17. Act 6f 1.^ i^i 10. x3. — ilaquel 
igUur, Luc. ^3, 7. Act. 6,^. i5, 3. 

Jif^mgy e(o$, i^, (a^iofioO i) indig^niia\ 7i)fuppUca* 
^ mifen et aflUcti, Uebr. 5, 7. 3) preces^ /upplicaiio juas^ 
ifit, LuG. 1, i3. a, 37. 5, 33. (Act. 1, i4. edit Yulg.) Epli. 6, 
iS. PhiL 4, 6. I Tim. 5, 5. :) Tim. x, 3: 1 Petr. 3, la. a 
Cbron. 6^36. S^ect%l\m pr^cet pr^ aUquo, depreeaiic, ma-* 
4pime feq. vmQ^ Bom, lo, 1. 3 Cor. i^ 11. 9» i4. PbxL x, 4« 
xg. X Tim. 3,1. Jac. 5, 16.^ Saepius non lenuir. 

' ^al, f. t. deijasiy aor* i.iiiijm, imperi. j^s*, smperfo- 
xTale (a dioi ligo, opus habeo), et necelfitatem ^iialeiiicunqn« 
^xprimit, neceffi e/t, pporiei^ opue eftf d^bei, Aet 37, 31. 
ftom. 1, 37. 8, 3. 3 Cor. 3, 5- Speciaiim exprimit 1) ne^ 

' <^IIitatem deflinationis et voluniatis Deiy Jo. g, 4. lo^ 16. 
Act 1, 16. 3, 21. 4, 13. ir ^ de% aat&ipfak ^ifLug y per quem de^ 
ftitiiatum vobis fit (aivari. cf.iSap. 16^ 4. Potiffimum de re« 
l^us futuris e Doi decreto erenientibus dicitur, nU interdum 
Tertipotefty deftincdue efi ^ Mattb. 17, 10. 34, "B. Marc. i3, 
7. 10. Luc. 4, 43« 33, 7« Jo. 3, 3o. 3o, 9. jst alibi. coll. Dan. 
3, 39. 39. — 3) neceifitatem officiiy five mora^em, decei^ </#• 
hei, Matth. 18, 33. 33, 33. Marc. i3, i4. Lnc. a, ^9. 18/1. 
Act 5, 39. 1 ThelT. 4, 1. Tit 1, 11. alibi. 3) tieceffiutem 
ptaecepii et mor^m, Luc. 33, 7. Jo. 4, ao. 34. Act. i5| $• 
x8^3i. etiam legum civilium , Act34, 19. 35, 10. 4) neoeC» 
fitatem e rerum condiiione natam, Mattli.36, 35.iimi» ^ pe, fi 
iEelcogerer,n vel moriendum mihi elTet Marc. i4, 3x Jo. 4) 4. 
Act 1 4> 23. 5; 11 A:elfitatem condiiionief Jo. 3, 7. iti, x. q. TerL 5. 
iav jfi^-oi di/rara*. 6) necelfitatem eiua, quodopue eft^ Lno. 
i^, 13. 19, 5. 1 Tim. 3, 7. quod opua eft ad finem ednfe* 
quendum Jo. 3, i4. Act 9, .6. 16, 3o. ; x Cor. 1 1^ 19. jel H/ffOk, 
Xm, necefiTe eft, ut Cut, quo vefiCbriftianx afalfia dignofican- 
tur. Qebr. 9, a6. 11, 6. — 6) necelfiutenr raiionie^ i Cer. 
x5, 53. 7) neceir. decorie, 3 Tim. 3, 6. 3, 34. — • 8) interdum 
non id, qupd necefie, fed id, quod permiirum eft, hecelfiutem 
incompleUm^ indicat, eteft: decei, licei^ Luc. i3, i4. 16. 
x5, 33. Aot 35, 34. Rom. i3, 3. aCor. 11, 3o. ColoIT. 4, iS. 
3, Cor. a, "S. Sdn ^s xctiQ^^, de quibus poIFem laetari. Job. ifr, 
?> i^ij^fuv iv Qfifiagir olg ov dal, nai tv XoYOtg olg ovHf ofsJU^ 
JSeJjrch: del' nQinek, j^ waiaiatlv, deffptwt* 

Jelyiia, Tog, to, (aosiitfvfit) 1) fpecimen rei, iquod 
monftro (die vorgeaeigte Probe) ; 3> exemplum aliorum ocn« 
lis propofiuim. Jud verf. 7. fr^oMirra» dttffAU, funt in per«» 
pf tuum exemplo. coll. 3 Petr. 3^ 6. 5 Macc. 3, 5. S^OfUrag 
naQadufiAa nlSg intprOiiivoig »aum^ag> Digitized by VjOOQIC A EI r-- AKIU ait> 

Atif^axlX^f^ £ i^» (a Stty^) non nifi CoIoIT. a, i5. 
iegitur, ubi IJM;<;iar({> (fcL OKtvtoy) ly mppi^ia^ eft Telt 
esiempluni nobif ^edit ipfe fidiiciae animii rel confpioaun 
fecit fidaciam, aniBituii intrepidQm. Alii accipiunt ftono^ 
^eiyfjLail^tat puMicae igaominiae e^pono, qap fenfu habent 
codd. Matdi. 1, 19. 

Attnfi€$, et 8tlnW(u, f. dBil^m, i)mof$/iro, tefnoculU' 
monfpUUndam facio^ *o. i4, 8. 9. J^or ^fiiV roi^ TtaY^^^ fao 
ut oculifl videamus patrem. Watth. 4| 8. LuO. ^, 5. monftr^ 
ininfionibm, Apoc 1', 1. 4, 2. 17, i. ai^ 9. 20. aa, i. 6. 8^ 
A€CtBf¥ fnmixot^ fifte te fpe^tandumy Matth. 8, 4. Marc. i, 44» 
Lnc 5, 4. — q) exhib&o, monftro, aufkeigen^ ▼orseigeni 
Hebr. 89 5. Jo. ao, so. de rebua intemis : manifefto , probo^ 
Jac a, i8. 3) i3. — defactis: exlUbed^ perfieio, 36. st^ 18* 
ib^ 3a. etiain de i^ebus futuris, ejKcio, iacio nt eveniat et 
mnfpieialttry 1 Tiai. 6^ i9, coU. Pf. 71^20. (nM^ri) 60, 3«. . 
^ap. 10, i4. ^tviCg &8iie- Fabric. Cod. Pfeud% l, p/ 700. 9o-> 
tikiUfite mflduiS' -^ S) rerbif monftro, ^ceo, Matth. i6,ai» 
Jo.5/ao. Act. 2 0| a8. 1 Cor. la, 3i. coU. 1 Sam. la, aS» 
#•11» vfifetiif odof t^ afod^- Devt. 4, 5. — ' 4) affSgno, do^ 
Mweifeiii Marc i4, i5. Luc. aa, la. colL £zod. if^ ai» d 
Reg. 16, i4. * Saepiftinonhabetur. » 

Aeilla, a^^^ (n deiXoc, ii^ni4bU) iimiditae. a Tim. 1; 
7» mwim isiXtag L e. 4ivcv. deiA&ir^ fpiritus, qui fit timidua 
in coofitenda tuendaque religio^e. cfi P£aL 55, 4. Levit. a6, 30^ 

Ae^X$am, f. dtdmiji^ £ aam, iimidaefUm, confieT'» 
mdr, Jo. i4j ay. eoli Deut. I, 3l. Jef. i3, 7. Plal. i4, 5. 

<^eiJli^> |7, ^, 1) iimidue, ignavuey Matth. 8, a6. 
Mirc 4| 4o. ^eOM, fide in Dei amrilfam deftitati ideoque tre^. 
pldciitti. eoH. Sir. a/ la. 31» i4. Jud. 7, 3* — a) tfocittane^ 
Jldem nottjitpanef Tetiam iniles ftation^ deferens) incon^ 
JianM\ Apioc ai, 8. ooJloi;; lea^airioroic, iiS| qni metu corr^ 
|>ti deiecerunt k ChriAo^ ^ et gentilibus. coU. DeuL aO| 9* 
nbi hebh ^ri nioUis, debiliSi Sap. g, i4. XvfvspfiX IsJlot i #«. 
inconftantes, vaciUiuites. 

AeXfa, o/q, tif genit SfXfOi, dat^stn» ticc, Sstva, qid^ 
dam, aiiquie^ quiepiam. Utuntur Oraeci hoc vocabtdo ad 
figniBcandam rem, quam nominare ant nolunt «ut nelbiunt 
Semel Matth. afi^ 18. frpo$ t^ 9&Xm, itd qdendami iftnm yo« 
dIs j/eBX notmlL /- 

Ativ&t, adv. (a itwhq eziJniaSy tnodum ezced^ns) giram 
e^lur, Pehemenier. Matth. 6^ 6. Luo* ii^ 53. Snp. 17,3. i8|» 
tj. SteeOf H^faJ^ aitoifg. 

Aetnfim, S^ t r^&mf (a iOrtwe) Mho^ Luc, 17^8« 
na, aotf t Cor. 1 1| aS. fLtta %h Stinefya»^^ toena finita> in co^ 
nae fine* AUi: poftqufttti prima menfa fublata erat Prim» 
l^enfii fUliooc frafilt «fMin tf Ci ptfolialis cua Tin») A^ofU Digitized by VjOOQIC :..:* , J E i II —, J E KA 

aiiteih qlera amara oum embammate «t pantbus azymia. cf. 
jimmonii lli«olog. biblica Vol. 5, p. iS/. Evangelilla^ Mattlu 
^6^ a6. Marc. i4, au. utuntur ibrmula lis&ihytw avxSv. — r 
Tob. 8, 1. Apoc.;3, 20. ubi iamiLiaris commciTatio imago te^i* 
^errimae amiciliae eii, nili auctor ad epuluni ih regno Mef« 
fiae (vid. rdfioc) respexit. — £ft etiam: epnlo Ipleiididioci 
, ViterelTe Frov. 23, 1. 

]/iBlnvov„ ovm to, 1) copriia, Lud. i4y 12« Jo. 13,^. 4.' 
20, 46. 1 Cor. 1 1, 20. 2) cibiLM, ^fcaj^ qua^ in coena c^iknr, 
1 Cor. 11, 21. Dan. i, 16. Z) cotttuipiuin , $pulum fpUndi^ 
duniy Matth. 23, 6. Marc. 6, 21. 1.2, 3g. Luc 1,4^, 16, .17. 24. 
ao, 46. Jo. 12, 2..-— convivium in regno MelEaey Apbc. ig^ 
3. 17. coll. 4 E«dr, 3, 38. 6, 49. £qq, Vid. rdfiog. 

^stoldaliioiv, ovog , 0, f^y comparat. deiatd^tfiovdavw^ 
■^o^(ex 9si8oi, metuo, et daiftwv, numen) maxime feiiru ma<* 
lo : fuperftiliofus ; interdum etiani renlu bono: r^ttgi^/iu^ 
numen re%»ertns, Semel Act. 1 }, 22. , ubi deioidaii/iOfeaTBQO^ 
^ videntur elTe, variorum numinum (idolorum) cultui.nimif 
dediti, nimis faciles in Diis putativia colendis. Hefych: -dn^ 
aufaifuov' o<Ta atSoAa aipiavy ^jawto^ar^g, o svaifiiig^ nai dstf^ 
Xo^ noQa &^olg» SuidaSj ouatHaifuay * ^toaifii}g.f ^ ofupifioe 
h>g neqi r^y iiiaxiv, %ai olovd didoMiwg» 

jeia^ia&fiofiu, iag,fi, (vid. JeiaLSHlfioiv)'fuperftitio; 
jd^nde etiam fenfu bono niinjiiniii rei^erentia. Semel Act. a5^ 
1 9. nbi «ft : religfonii doctrina f uperftitiora. Suidae, deun^ 
. ia^ovia * evXd^eHt ^t^l to S^slov, ieiSUa, afiqfiBoJUa .Tta^ rip^ 
nUniif,ff a^uttQog sifaefieta. la cod. graeco Y^ T. noa legitpr^ 
neque dstadlaifidiv. 

4^€xa» o{, ol, Ta, <^fc«in. Mattb. i4, 3i.2o,;i4. Numems^ 
denarius faepe pro certo et iinito numjero quovis dicitur^ ut 
in locis MaLth. a5, i. 28. Luc. i5, 8. 17, 12. 19, i3. -17^3^5^ 
.Apoc. t2, 3. i3, 1. 17, 3. 12. — Aijoc. a, 10. ^d^kixpig dfcem 
dierum i. e. iinita, finem m&x babitura. coU. 1 Sam. a^ 3& 
Dan. i, 12, (Terent. Heautonl. 5, 1, 36. „decem diemm vix 
mibi eit familia)." 

Jsaadvo, i. q. doi^sxa, -duodecim. Act. 19^ 7. 2^, 11. 

/isnunivxs, quindeciqi. Jo. 11, 8. Act 27, 28. Gal^ 
i^ i8v ^ 

. j6%(inoX4,g, stag, ^ DecapoUs, regio dtcem urbiuhkf 
tractus trans Jordanem in tribu &)anairc , nbi poll exilium 
multi pagaiu coufederant. Matth. 4, p£i. Marc. 5, 20w J^, Si. 
In enumerandis decem urbibna non.iconfentiunt docU. /o* 
fepk. de Bell. Jud. 3, 9. 7. Scythopolin appeilat urbem ;raa# 
ximam T^$ dexafceiUoi^* <^oU- PUn. liilL nat. 5^ 18^ 

/teuaxiaaaQsg, wVy ol,id,~aa^^ t^ quqiuordecim 
Matth. I, 17. 2 Cor. 12, 2. Gal» a, 1. 
, . . y^ fi jc a rij , ^g, ^, (hebr.. l^ w^j) icj. jieglg f. fio^ga^ decimoi Digitized by VjOOQIC p{irr, dfefmos-; et de ][)raeda bello capta, Ufebr: 7, 2, 4. coll. 
Gen. i4; 20. et de decihiis frtigum et pecorum , Hebr. j, 8v 
Ler. 27, 3o. f(jq. 1 Macc. 3,^ 69. Sir. 33, g. fqq. 

JiicaxoQy fi, w, d^cinuii, Jo. 1, 4o. Apoc. 21^ 20. -— 
TO diKarof kl: fii^o^, decima pars, Appc. 11, 1 3. 

JeKarSoj^ oS, f. (iaai, decima, decimas €xigo yfet aeci^ 
pio; Uebr. 7, 6. Nehem. 10, 37. (bebr. •)\tfJ3;) Pa^rom: liW*' 
eimor, decimasMtHf, Hebr* 7, 9. 

Jsnriig;^ fl, w, (verbale a 3. petf. perf palT. vierbi Jc- 
fPfuaj accipio) i) acc^ptur, Luc. 4, 24. iextig iffti ^ro dixBf* 
rai, accipitur fcl. tauquam proplieta. 2) accipiendus, gra^ 
tiie, accepttu, Apt. lo, 55. dsTcthg avroi lcrrt admUteudna abeo 
ludicatur ftd focietatem Chrifli. Phil. '4, i8. — Ex adjiipcto: 
qaod ben0 placetj ciuod faujlum aut habetar j^ aut t^, iibi 
hebv. ^lan, heneplacitum, ^-efpondct, Exod. 28, 34. Jef. 56, 
7. ^vaim erm;it iBimai inl t6 &vaiaaTriQi6r piov. 5ic bis Lue. 
4, 19. 2 €or. 6, 2. miQog dsnzog fa^ftum tempus. Saepiuar 
txdn legitur. 

JsXeaioif f. acrw {^.SiXEaQ, eaca expofita ad capiendar 
* «nimalia) 1) incMCOj e$ca capio, lcjodern; 2) iHfidior, deci^ 
pio, ali^ipy UUcehris peUicio. Jac. 1,1 4. 2 Petr. 2, i4. 18. 
J2<5^A. J<X«a{Jr*. l|a7raTr7. Mem: iEkmo&ili' aTrutrj&elgy 
l^ic Ibepiua ipud Jprbfanos. In Y. T. auteni noii ha1>etur. 
^ ' Jiv9i^6¥, o\j, to, arbor, cuiuavia generis. Matth. 3»- 
«o. 7, i7*-'i^. i;2^ 53. Apoc. 7, 1. 3. 8, 7. 9, 4. et paffim.*^ 
Matth. i3,^2. fWro» Si^qQOV, f. eigdevdQOV Luc. i3, 19; i. e. 
6g9iv!fQOVf inajnitndine fimiHB arbori , cbll: Marc. 4, 32. — 
Marc. 8, !J4: fij^ntawg divdQu', plurimi Vertunt: t^ideo non 
fatis dijtincte,»fbrma'incefrta.- Mallem: video homine» tan. 
ta proceritate> qua arbore^ elTe folent: " * 

' A^^aXipog, ovi 0, Hahcvbcem^ qnam profenf ve- 
terea ignorant, Actv23, aj. militum ^e/»M* iiwlicare certiffii- 
mum quMem'eft-/ qoalenani autem, et our ita appeiletur, in- 
certum man^t, *Alri fateRites rel re^is , Vel tribuni, (mq^ 
%o Xa^€^ T^ tdB piciXiiag xai j^iX^uqxov ifSicfir}, ergo i. q: 
ytoQaqfvXaptsg, nt Suidas inlerpTctatur, fatellHes^ citfiodss 
eorporis, Aliitj&m quibusd^ codd. legere mttlont di^^tofio-^ 
lovg (dcxtra jaciei\tes), i. e, funditores ,,/agittarios* ^Kulgat: 
^nx^l Imcew^fos*^ ^ 

Asikhq\ itj bv, dexter^ Mattb. 5, 29. 3o. 39. Luc. 22-; 
5o.' '3b. 18, 10. Apoc. 10, 2. alibi. — ^ dt^ia fel. ^bIq, d^x^ 
Jra, dextra manus, Matth. 6, 5. 27. 29. Apoc. 1, 20. — t« 
j^Sta fcl. \KiQV{paar{es ad dextram, latus dextrum, etiam i. q. 
^ifetiit, Matth. 2d,2i. 23. 22, 44. 26, 33. 34. ^iS, 64. 27, 38. 
llarc. 16, 5. Luc. 1, n. 2 Cor. 6, 7. ^Vi« tu Jilict tcc/a rci 
Tif^niQay arnia ab «troque ktere in prompttr, i. e. pnratifli- 
ma. Alii: omnc armorum genus , quia militca dejctra g:!t- Digitized by VjOOQIC . >i4 ^E O Jlf — J JBP Jlf 

dhuQi finiorA elypeuiiL geftaffent — Reftcat feniiQlM i) 
^i^dsiw Mivi^f GtL 2, 9, dMxtrat miJh^rM^ dextr« 4aU 
paei/hlf eonvenire €um aliquo, iMacc. ii^ 63^ i3, 5o. a 
llacc. 11, d6. 3o. coU. Esilr, 10, 19. Ezecb. 17, xi.JofrpkuB 
Antiq. 18,9. 3. oifaorvaUi ^ ((cLrex) J£^ir tt mi nlmf9 tm^ 
mma vi4v* <— d) vifMiiS^ei^ t^ deita toS i^cou AcU a^ 33. 5,3i». 
«d dextram Dei eli^us fci. m coeluin, ^f a» h dal^ci fi^ «di^ 
oi!, Rom. 89 34. 1 t^etr. 3, 92. collocatai|i efle ad dextrani 
Dei^ i. q. hjaig in deiiw tov iff^eov, Aet, 7^ 55. 56» — deaw 
. que: |ca^i{;«*v ir ^«$10 toS 9eQv Eph.^ i, 20. Hebr. lo, 19« 
Voloir.s3> 1. five ip i^iKf t% luyaXmtnrpfjg Hebr. 1, 3- £ to3 
^^yov v^fLBjoAM* 0. 8, 1. Tov ^poyou ToS ^6oS Uebr. 12, a. 

— et m^vfjiiLBvoQ In iJiimh Mattb. 26, 6<^. Marc. i4, 62. 16^ 
' ig. I^ac. 22, 69. Act 2> 55. Uebr. i^ i3. De Jefo dicUe]ia# 

formiilae figniScant: prpximum D^a^effi , imperii eius por^ 
iicipemy primum in eiui regno, £ft enim ducta imago a re* 
'gibaa orientaliBm^ qoi eoi, quoa prae caeteris ornare, el 
quibus maximam poteftatem tradere yellent, ad dextram 
tiironi proximo loco federe jabebant. coU. Pfal, 1 lo, i. 9, 12, 
X Reg, 22, 19. Jef. 6, 1. fqq. 2 Sam. 16, 6. 1 Chton. 18, 17% 

— 3) & infy&f two^ diiHUf a dextria ftare f. efifo, i. e. Afin^ 
dere, auxiuo effij Act 2, 25, coU. Pf. i^ 8. 109, 3c. iio, il 

Jioi$a*, f.Mtjiifoiiah 1) opuo habto, egeof 2) rqfd^ 
peSo ab idiquoj obfu^ro^ feqaente getiitiro perConae^ (proprie 
iiopud xwoq tava tO Matth. 9, 38. Lac. 5, 12. 8iaS« 89. g» 
^ 38. 4o. lOy 2. Act 8, 22. 21, 39. 261 3. 2 Cor. 8| 4. io, 2; 
r ^^ GaL 4, 12. — Rom. 1, 10. deifuvog, obiecrana Oeom. <-* a 
Cor. 5, 20. iwias&a vnig, rogamni Chrifti nominf. Act 8, 
54. d^o/Ao^ (lov^.qnaefo. — 3) preoeo facig ad JDe^pe, iiop^ 
voS ^£oS Act 10, 2. Tel etiam nqbq wf ^we kcuB, 24. (Plab 
xSo, 8, 64» 1.) et ^fio^<fOft fiipplici|er Luc. 16, 37, 22,. >2. Act» 
.4, 3i. 1 Tbeir. 3, 10. Saepioa nonbabetar. 

4iov, Oft09, TO, (9Lj6t, qnodTid,) 1) neefffiaimm^ x 
P.etr. ijB.d diot hti fi necelTe eff fcl. ad veftram (alutem* 
Inde Ttt iiona, qoae ad Titam fuftentandam Amt neceflaiiat 
Exod, 16, 22. 21) la 2) dooene, legibut bnmanif vel diTiiiia 
6onVenieni| Aot 19> 56« l 'ihn^ 5, i3. JSojyeh. iiorm^ 
mfiTwna, 

Jiog, iiovg, xu, moiue. liegitar in • eodd. Hebr, il^ 
28» pro uliovg$ et habetur <qaoqi;e 2 Maoe. 3, 17. tS, 22. . 

Jeq^alog, ov, 09 Derhenfie, Herhe oriundwi, Actto^i» 

JiQ§fl, iig, fi, JDerhof urbf Lypaoniae in Ifanriae con» 
finio. Act i4^ & 20. 16, i^ 

JiQfia, TOC^ t6 (a if^^pellemdetrahoy) n«A»f, conum^ 
" Hebr. 1 1| 37. Ir tiifekug H^iuvnv, bircinii peUibnt fcl. indati» 
Pe eiasmodi TeftuBMto Tid. 2 Aeg, i, 8« 2aoh. i3, A 
Matai,3,4. Digitized by VjOOQIC J ^ F M^ jtE z n »i$- 

J^ffia^^lti^, ^^ iv, fix corio (Siffio) fadlos, eoria^ 
#«tft, peUiceu$. Matdi. 3, 4. Harc. i, 6. coll. Gen. 3^ 3i. 
Lev. i3, 58. a Beg. i, 8. 

^dQw, L dsffS, f. a. 9ttp5, «or. i. idftga, perf iiSeQna, 
f. 2. pdT. dop^^, i) ptllem detral^; 2 Chron. 99, 34. — 
a)t^rbero, eaedo, percuiioj Matth. at, 35. Marc. 12, 3. 5. 
M5,g.,Lac. 20| 10. 11. 22y 63. Jo.'i8, 33. ubi iiQstvi, 3: 
▼erH aa. SMivm ^aniafiaf Act. 5, 4o. 16, 5y, aa, 19. — ^lg 
flr^o^BiTOr 3 Cor. 1 1, 30. i e. contunieliofe tra^to. Sof^sTm 
wilag fcL ^gi/tifttf, multis ictibtit caedetor , graviter punie- 
tuTy Xuc. i3t 47. 48. Hdfa digtiv, ^aerem i/erberate, 1 G>n 
^ sQ. Yid. ^^p4 Saepina noti habecur. 

jfiafitvw, f. aiMrw, (a^ca/to^, TincnluTn) /^a; — ^ 
1^0, illigando impono, Matth. 33^ 4. — eoUigo, conftringo^ 
e4nciOj Act 33, 4. coll. Jud, 1 6y ii. 

/iBafiie^ S, f. ^ffoi^ i. q.dBainsicjy ligo,vincio. Luo. 8^39. 
. ^ia^n, tp, ii, (etiam dsaiifj) jfaecieulu^, manipulue. 
liattb. i3, io. orflots dq Mefiog, coliigite in man^ulos, ut 
dsafiev€&v Gen. 3/, 7. legitur. coIL £xod. 13, 33^ 

Jiaiisog, iov, 0, (a iba(Uul)y ligatus, Tinctns, qniTin* 
ctueiii^carceretenetnr, captipue^ Matth. 37, i5. 16. Act. )6^ 
:i5. 37. et palEap. Lue.'33y 17. Aafol. d^cFftioy, Marc, 15,6.— 
Jiofmgtov Xforsov, iv uvglm, nv^ov, £ph. 3, 1. 4, 1. 2 Tim. 
1,8* PJlilem. TerC i.^^pinqiue, inegrcerem, eonjectueGiriJH 
aemfa. Sic etiam liebr* lo^ 34. i3, 3. iiofiM^ AmpUciteri 
Tincti ob religionia nrofelBonem. 

Atafnbg, ov, o, C« iiia, ligo) 1) iigameniam; in N. T. 
^ morbo membra corporis oonftringente, Marc. 7, 35. Xnc 
l3| 16. coIL Terf. 11. —^ Piiiralis habet et o{ 9eafAol, et xa 
iwfm» -^ Plnralis id9fafioi, i^incula, carcer, legituvPhiL 
^, 7. i3. i4. 16. Coloff. 4, la. 3 Tim. 3, 9. Hebr. 11,^ 36. 
(c. 10, 34. in edit Tolg.) Jud. TerL 6. Pliilem. Tert 10. ij. 
Mpei to9 evttfyeUov captiTitca pnopter evangelii praedica/- 
ticmem. — Pluralia tcc giafA&, profanis nfitatus, non nifi in ^ 
I«ncae fcriptis eadem Cgnificattone habetnr, Luc. 8, 09. 
4ct 16, 36. %o, 33. 33, 3o. 33, 39. 36, 39. 3i. coll. 3 Macc. 
6, 37. Moprie Attic. iBafAa, oidtiigoig, HjtinSg. ieoiiol, apw- 
naSg, 'fUijmn^. Verfio Alex. habet ieofiovg. 

Jeaiio^vXa^f anog, 0« carcerie five mncioruin (iuetoe, 
eammeniarienffe. Act 16, 23.37. '*• — ^^"' ^9, 3r— 2S. 
mifjfiiiapoqniXai. 

jtBaiimxfi^iOV, ov , Te> (aisafim yincioV vinctum in 
earcerera coiijicio) carcer , Matth. 11,2. Act 5, 21. 33. 16, 
a6. colL Gen. 4o, 3. 39, 33. ^nbn - n-^a. 

Jea^J^xffg^ ov, ij (a&^/iow) t^mctus, oaptiptls, Act- 
•7, 1. 43. Gen. 3^, 31/ 

jiealsitfig, av, e> 1 a) p^lf^JJor, «/ommi^ alicoius rei. Digitized by VjOOQ lC a Tim. t^t^i' iSii^irfiM^ xS^ deoif. uttte poOeirori ftio. V. ^) 
furus^ ratione i^rvorum; i Tim. 6, i. a. Tit. a^ 9. i Petr& 
u, t8. Prov. ry, 3. 22, 7. ^)fummu$ dominus, dominii& ab«i 
fblutua. Ita et Deiis naT £$6217^ dicitur ^amdniC) Luc a, 29* 
^ct. 4>24. Apoc, 6| 10. coll. Job. 6, 8. (a^n^M) Prov. 29, 
^O. (n\n'*), Sap. 6, 7. 8, 5. — etiam Chrillu»y quatehns ca- 
put ecdeGae a Deo eft conftitutus, 2 Petr. Uy i. Jud. Ter£ 4, 
, iQaetemm non legitnr. 

^evQO, fidverb. i)loci, ubieft: huOf hune in locun^ 
fcl. Hyd-i&ye (^i, inde: i^ni! Jo. 11, 43. iBVQ6 S^ ^greds^ 
fe! Act 7, 5. deti^ €2$ Taf}ir yr(v, abi in terram. Genes. 12^ i. 
a Rcg. 3, i3. 5, 19. hebr. i|^, Apoc. 17, ^i. 21, 9. veni, to* 
^c/W — Saepini eft adhortantis: ags! veni! Matth. 19, 21. 
• liligrc^ 10, 2r. Luc. 18, 22. Act. 7, 34, Gen. 3iy 44. 19^ 52, 
— 2) temporia: aciQixov isvQOy hucusque, Rom. l, i3. 

Jbvts». adverb. ^uod in plurali^^ ut ^n^ in fingulari 
lirnrpator>P«/M<0,a£2i^0.' Ponitur in N. T.a) limpliciter^ d&t€f 
nbi eft vel vocantis : psniu huc^ Matth. 25^ 34. 28, 6. Jo. 4> 29. 
, Apoc. 19, 17^. Dan. 3, 26. iiH&stB ttai dsSrs. Jef. 66^9; vel. 
£n^pliciter adhortantis: agiu! Itatth. ^i, 38. Marc. 12, 7. 
JLiUc 20, i4. Jo. 21, 12. Gen, 1 19 3« 4^ -^- b) i^a iniffto fiov^ 
venite poft me, requiminimel Matth. 4, 19. Marc i^ 17. cf. 
^Regt 6, 18. cjdsvvangog ia$, accedite ad, Matth. ii, 28. d) 
jfevv« sIq, <feniu ad, Matth. 22, 4. abUs ad Marc 6^ Si. -— 
3aepio8 non habetur. LXX. pro hebr. cS » Gen. Sjf 19. 26^ 
ni^n, agedum, Gen. 1 1, 3. 4. 7. ^2 Jud. 9, i5. 

Jev^sQuloQj aia, mov, (a ^siirc^) dicitur is, qui /«-r 
^indo die venitj fecit etc Semel Act. 28, i3. isvjSQ» ^l^.' 
fecundoy poftero die Venimua» In V. T. non habetur, fed 
JGAepjus apud profanoi. Numeralia in tOog Grdecia dierum 
intervallom indicare folent, Vf c ^eMBroTo^, decem dierum, 
^ dotismtalog » moQrdiog» 

jJsvzsQonQtatOQ^ ov, o, % non nift Luc 6, 1. habew 
tur, eftqoecompofitnm ex devTE^ etTT^ro^y itaque: /#«» 
e$mdQ priinus, In variaa interpretes abeunt partei.^ ffei-^ 
Jienim : ^i^ (ra^i?. ievxsQmQ^ explicat : primo fabbato menlia 
rccutidit Aiii^ iidemqueplurimi: aa/Sparq> npQir^ airo dau«- 
tigaug (Ibl. iifAeQag) an6 rov naaxctj labbato primo poftT fecnn^. 
dnmdiemPafchatos ; numeraban t enim Jodaei a die fecundo Pa» 
fchatos uf que ad Pentecoften feptem bebdomadea et totidem: 
fabbata. cf. Levit.'23^ i5. At et9&vtBQog^tnQ5Stogtidiunuxik 
idemqne fabbatum referatur necefie eft, et iudicat Lncam 
JitLbbatumy qood r^tione diverfarum remm et primum et vero 
etiam fectmdum dici poterat. £ft vero fabbatum poft feftom 
Fafchatot primum, Secundumdicitf qnia poft iUnd fabba<» 
tum; qnod ^in ipfos Pafchatot dies incidebat qoodqne primum 

er«Vf€6uiidaiiipr9f^oibit)/7r^9r.v«rQ nppeUnt ration» Digitized by VjOOQ lC A B V T — dBSl ai; 

fefti PaTcIiatos, qnia poft Pufcha primiim erat Vertenduiit 
igitur eft: fabbiUo feeundo, poft f€ftwn.Pafch€UO€ prinio^ fiive 
proximo, 

Jsvxepo^, a, w, /hcundus, aUery poft$rior, cum nn- 
mero Matth. rza, a6. Jo.'4, 54. Act. iS^ 33< Tit. 5, lo. tuni 
loco- et ordine Mattfa. m, 59. I^uc. 19, 18. Act. 12, 10. 1 
Cor< i5, 47. (0 dsi^£(»oc ai^pomog, vid. "jidotfi^ Hebr. 8, 7. 9*, 
7. 10, 9. Apoc. 3y 11. et palEm. Act. j, i3. IxTc^devre^^ fcl; 
jfiWff^, altera vice. fi Cor. i, i5. izin. fOLQiQ fecundum gau-t 
dium^ non, nt antea , ex Apoftoli lcripto , fed ex ipfius ad-^ 
▼entn percipiendnm. — 1« i^vtigov , Jicundo, fecunda victf^ 
Matth. o.%y 4a. Marc. i4, 7^. Jo. 9,24. Act. 10, i5. 11, 9I 
Jer. 1,' i3. n^itt^. Jof, 5, 2. — ri J^«fov, a Cor. i3> 2. Jnd.* 
Y«rf. 5. fecnnda vice. *— Jmb^ adverbialiter: fecutid^ 
^ice^ Jo. 3, 4. 21, 16. Hebr. 9, 28. Apoc. ig, 3. Gen. 27, 38l 
— fecundo locoy 1 Cot. X2, 28. TtgSfrov aTVoaroXovg , dsiteQiii^ 
9tQOfpfpntg, rQitov M. 

JifOHai, f. iH^pMh capioy aecipio, Dicitnr i) fen(^ 
proprio: a) manu prehendo, apprehendo, Luc. 22^ 17. Epbr 
€, 17. — porrectum prehendo i. el aecipio, Luc, 16, 6.7^ 
AcL 22, 5. 28, 21. 2 Chron. 3o, iB. — b) recipio^ excipioj 
JLnc 2, 28.-^ hoepiiio excipia, Lt^c. g, 11. lOy 8.^16, 4. 9« 
Phil. 4, 18. Coloir. 4, 10. Hehr. ii, i3. -^ Act. 3, 21. bV ^«| 
«fparoy ^^cMT^ee», quem ooelum debciit quali hospitio; exci* 
fere , i. ^e. qni debet haMtax^ in coelis. -^ De doctore reli-^ 
gionii, ubi £citurj non foLom eft: exciperehospitaliter, fe^ 
etiam enm andire^ MatthV 10, i4. 4o. 4i. 18, 5. Marc. 6, 11. 
Lnc. 9, 5. 48. S3. Jo. 4, 45. Act. 21, 17. 2 Cor. 7, i5. Gal; 
4, i4. — Deanima, nltlmo halitn: excipio, Act. 3, 21. coll; 
Job. 8, ao. nbi de donis, mann aoeeptis, dicitur, faebr. p^tnn; 
Deinde 2) de rebns fpirituttHbua dictum, eft : a) animo aa^ 
eipio, V. c. regnum Dei Marc. lo^ i5. Luc. i8> 17. gratianl 
diyinam 2 Cor. 6> 1. doctrinam divinam, Luc. B, i3. Act. 
B, i4. 11, 1. 17, 11. 1 The/r. 1, 6. 2, i3. 2 Th. 2, 18. — h\ 
admitto, locum concedo, de precibus 2 Cor. 8^ 17.^ de moni* 
tia et doctrina Prov. a, 1. 4, 10. — c) difcoj Aot. 7, 38. a 
Cor. %i, 4. Jac. 11,21. amplector, pro vero haheo, MatthT 
11, i4. 1 Cor. 2, i4. Prov. 1, 3. — d) animoy<?ro, aceeptum 
habeo, 2 Cor. 11, 16, coU. Geu. 5o, 17. dil^av rijv uiiMiav, 
MV^, ~ Eaadem fere habet fignificationes hebr. ngb, cui in 
liXX. rerfione maxirae refpondet. 

Jifa, f. di<na et irfiei, aor. tfhpra, perf. didata, 1) Hgo; 
ligando eonftringo ; de Inembris oorporis a morbo qiiafi liga- 
tif ei conftrictis, Luc. i3, iS. — coUlgo, Matth, i3,3o. Aot: 
m, II. etiara cireumtfoh^o , intfoluo, ut Jo. 11, 44. 19, 4o. 
eft inteUigendum. Fortaife etiam Act. 10, ii. nili ibi eft aK. 
)jg»l9« T4t poejpf -^ oiUgo^ Mntth, 21, 2, Marc. 1^,2,4, Digitized by VjOOQ lC Luc. 19, 3o. ^poc. 9, i4« coU. Jiidic. i5| 4. ^ 9) mcUplio^ 
vice- mi/iringo, obUgo, obflriclunh teneo ; de coninge, Rom. 
7, 3. 1 Cor. 7, 27. 39. — r jHofLoi %ivtab aUquo Uneor, ab eo 
regor, ei obftrictus fitm. Act. aO) M. JcAl^re^ t^i TfyttJ/iiar* 
fcl. a/tai (verr. a3.) obArictDs fpiritoi fiincto fol. ad obfeqoi^ 
vm, rpiritus 8. xnaiidato necelfario pareni. Sic Xenoph. 
Cyrop. 1, 5. amore^ptos dicit SeS^Uvov^ taxv^iQa rivi avif* 
etijf fi il aidriQCj^iSi&Bvro. Plura irid. in KyptU obfT. Tacr. ad 
. luL 8at)» 17, ^7' fitif yaQ aXvaei <rxorovg navveQ idi&tiaap. 
ProT. 1*5, 7. x^^ Gotpm iiinm ala&ffru, os £npienlia regitulr 
spmdentia. — Uac ^t reCBjjenda puto loca Matth. 16^ 19. 
iB, 18. ubi 8i(a eft obligo ad ubrequium Chriii6 praeftandum^ 
MUigo ad eccleiiam chriftianam, et Xvoif dimitto, miffnm 
fiiebi, repudto. ,, Quosounqiie yo» in coetnm (alTaDdonim 
adiiiiiericiai ii admiffi judicabuntur, eorum admiAiD rata fiet 
iet co^lo. Alu diia b. 1. v&rtunt intefdicOy ut pntant chald. 
•)6M Oan. 6, 8. 9. i4. 16. legi. — 3) uineUUe Ugo^ vei Tim- 
yfieiter^ vel addito vinpuli vo^buloy Mattli. la^ 29. i4, 3. 
aa, i3. Marc. 5, 4. i5^ 1. Jo. 18, la. 24. Act. 9, a. et paC^ 
fim. Judic. 16, aa. — /4 pinoula conjicipy Marc. i5, 7. — 
4) eaptiefum Uneo, 9im ie q^vXau^ Mare. 6, 17. ColofT. 4, 3« 
Apoc, aei a. colL JeC 49» 7* '— transfertur quoque ad ^o^ 
etrinam impedjtam quafi vincnlis a Tim. a^ 9. 

', Jij, partionla, ^ua qnidem utuntur Graeci, nbrvdeerti 
•f yera qnid enmitiaiie^ vel verbo cuidam majorem vim trlbatre 
Tolnnt. £ft igitur 1) alTcverantia^ fitney proficio, a Cor. 
13, 1. Matth. |3y a3. a^concludentis, ergo, itaque^ i Cor. 
C^ao. 3) exhortantia^ ubi aidditnr ad vimverbi, quod prima^ 
riam propofitioma notionem continei angendam ^ et vel non 
vertendum eft, vel rcddi poteft, janty nunCy ageduoh. Luc. 
Uf i5. Act. i5; a, i3, 36. coll, Sir. ^a^ i5. 44, 1. Juditll. iS» 
II. Job. 6, 3. ubi in textu hebr. niJV. Saepiua non habetnr. 

Jfi^Oi, fl, ov, manifeftMy perfpieuuay clarm. Matth. 
%6j 73. — i Cor. i5, a7. d^ior ficj. iatl, patet^ fequUur. 
Oal. 3, 11. I Tim. 6,7. 

dif{Xota , Wg f. momf palefario , mamftftum facio, De 
▼eriia rebaa dictum varie verti poteft: de rebua praeteritia: 
fuu^ro, ceriiorern facio , i Cor. 1, 1«. ColoIT. 1, 8. colL a 
Macc. a, a3. 7, 4a. 10, 10. £ftb. a, aa. — De rebus futuria: 
annunohp revelop a Petr. i, i4. 1 Sam. 3» ai. in lucempro^ 
draho, 1 CoT. 3, i3. — De rebna abfconditis: ret^elo, do^ 
moy Hebr, 9, 5. indico^ 1 Petr. 1, ii. colL£xod.6,3. (hebr. 
»HTi<n) DeiiL 33, 10. Dan, 4, i.5. — Hebr. 12/37. ^i^lol, //t- 
9ica$t L e. inde confequitur perfpicne. Saepiua ^on legitur. 

J^H^^^j ^f Oy J^cmae, fociui Pauli, de quo vid. Co- 
loflT. 4, i4. a Tira. 4, 10. Phil. verf. a4. ' 

4ni^^yOQi^g &9 £ ijaea^ (ex j^io; popnlua, etife^ti Digitized by VjOOQ lC ^i foro ad popalom loquot) fiun ^iyiiifo^oc i e. orator, ftii 
pro concione. Torba facit, m eomcionem ioquor, Act i^ a 1 . 
colL ProY. 3o, 5i. Nek 8» 6. 

^i}^qTf *oci ov, o, psmHrma. Dno commemoraii- 
for a) «rgentarius epbefintkSy gentliis^ Aet« 19, a4^ 38. -^ b^ 
vir cbriflianns, ignotua^ 3 Jo. rerC t a. 

2^i|ftiov^}^oc^ ov, b, (exs^q^uop |mblicna, etjjpj^or 
opQi) 1) pnbUca opera faciena, negotia in commone coin* 
m6dnm peragena; — artifBx, opifex, Sic verbum ^nioi;^ 
y€7r 9ap. 5| i3. 21 Macc. 10, a. In N. T. femel de DeoHebr. 
1 Vy iQw ubi eft ariifex, auctor, Profanii Denilaepitta dicitur 
^VMOvpX^C 0- ^- v^i'^^) i^ fr^rroiir. Jo/eph. hxiXiq. J^ l^ 
11.0 ^eoq ifHHOWfOQ af&QoMlfmy «oi ^iloir. colL 3 Macc. 4^ 
I. somSv dij^i^o^ Qniaa. 

^q^oy» ov, o; 1) multitudoy p<qpalni^ Mom. aS, 10.^2) 
eeocco popuU, muldtudoi qnae in lcipo pnbUilb oomrehit, Act 
12, ax 19, 33. — • potiflhnum; populna in foro conTpcatui, 
oonoio popoli, conTocata ad rea pobiioaa ^dioandaf , Ac^ 
17, 5. dg m^ d^piOf, ad concionem in.fi>ro. 19» 3a ilacl^^Zy 
^ iiff Toi^ l^j^or, fe conftrre in conaonMi popnU. Sic faepif* 
fime apnd proianoa. 

JHf^owl^f (datlT. a ^^ioc) tdT. publioo, palam, 

Act i6, Sj. 18^ nS. ao, ao; tq^t^ jm Mnr eikoi;^ puUice et 

pnTatim, i. e. in locia pnblicia t. c. foro, lynagogai et in aor 

^ dibna priTatia. colL 2 Macc. 6, ao. 3 Macc. 2,-27, - \ 

Jflfi^io^oq, ta, OTf i%S^i^) pMicue , ufibua publicia 
inCenriens) Act 5, 1 8. h -nfi^fm 09109/0, in «mftodia public$* 

J^vifihOf, iou, ti, denariue, moneta argentea Aoma* 
norum, decem affibua conftans, Atticorum dracbmae refponr* 
dens, et octaTam partem noftri imperialia, fiTo troi grQflbi^ 
eflrciena. Mattb. 18^ :i8. ao, 2, 9. 10. l3. Marc 6, $7. |4, &. 
Luc. 71^41. 10, 35. Jo, 6, 7. 13, 5. Apoa 6, 6, Denarium 
Jodaeis fblTendum fuiflepro cenfu, docbnt Mattb. aa, 19; 
Varc 13, i5. Lucao, 34. Saepinanon babetnr. 

^i^irore, (ex ^i^ quod Tid. et ^ora ^diqnando) adv^- 
Jemumcunquo. Jo. 5, 4. ^ drftw quocnn<|ue demum morbo» 

^ijnov, (exd^lane et mi;, nbi), uiiquOj omni modo, 
profeeto, Hebr. a, 16. 

.^^ior, praepoCt., qua" LXX» plemmqne utuntur pro 
bebr, 3, h^f », ^aaS, ftruitur I) cum genitiuo^. dicit^r^ 
qoe i) de Umpprel^i eft a) in, inhcr^^Ub, '%u, ut indice^, 
^uo tempore aliquid factum fit; Mattb. 36, 61. dia rpi^iv 
l|ue^ir, triduo. Marc. i4| 58. Act 5, 19. iw xf^ Tvicro^ 
nociu; c. 16,9. l7-> 10.-*- b)/)#r, duranle, byidnrcb, ut 
temporia durationem flgnificet, Luc. 5, 5. if oXi^ rtisfvxTOif 
per totam noctem, coU. Sap, 1 1, i3. iui xm xoMtaeoiVf ^uani 
din cmciabantoTi 3 Macp. 9, 36, iic^ ro d9foJloi;^4i^, %^m iMn Digitized by VjOOQ lC obfequiam efffeiil praelliluri. MaftB. 18, 10. Sm itatxo^ fcl. 
5f5^oiw feip^er, continxio. pcbr. ar, 16. 9ia itavthg %ov Jjjr, pcr 
totain vir.am. — Deniqne indicat tempus, qilod duravit et fi- 
iritQm cfi, ct eft c)pofi, elctpPo lempore, Marc. a, 1. SifjfUQQv 
fc!.w(?r, foft afitfiot dies, AcL 1, $.9^ fjii. rcfrcr.poft qaadra- 
ginta dies. Gai 2, 1. Act. 24, 17. — a) «fe ibco, nt iniKcet 
u)per\ocnm, auf, hlndurch\ Mattb. 2, 12. d»* aA^^ odov, 
^ alia viaj coll. Mattli. 8, 28. Mard. 10, i. ita xov niqav toJT 
^o^iiov, peragran» r^ionem etc. Marc. 1 1, i6. dva tov Uqov, 
pcr lempiuni Act. g, 25. dw toS Te/;foi;c, pcr )anuam in muro, 
Tid. 2 Cor. 11, 33. Vfd. praetcrea Mattb. 7, i3. 12, 1. 43. 19, 
a4. Marc, 9^, 3o. Luc. 4, 3o. 5, 19. 17,11. Jo. 10, 1. 2. Rom.' 
j5, 28.3^ vfim* per veftraliKurbem, 2 Cor. 1, 16. — x Cor. 
3. 1 5. ni^ dtcif TTu^og anafi per ignem. — lii formula IxTrop. ^i^ 
^rofiarOQ, dta pcr rr yidetur elle vcrtcndum, ut in libro He- 
nociii (Fabric. Pfcud.^, p. 191): i9tq>EUYsiv 9C aUSvog, evader^ 
«X numero deporditorum. b) expan/ionem five iitffu/loneni 
per totum fpatium; Jo. 19, 23. 0» '[>ilov i. e. totum, feinei? 
gaiizen LiiMg^ nacb; Act. 9, 32: 8iii "nartiav £c}, roitiov, per 
omuia loca. 2 Cor.' 4,'i5.^9ux toii^ ^Xeiorcbv gratia locum ba> 
bcns abundanter in qnam plurimis. 2 C6r. 9, 12.^mi noXl- 
eiJ^fcf p. cxuberansj fefe exi^i^tii in inultis ben^ficiis.^ 3)//f 
caujh et injirujnento, itaut caufom' ^citnUm indic^t, tf, 
^XfAcl. 3, 16. 4, iS. Iloni. 11, 36. i Cor. 1, 9. Gol. i, |. 
Bom. 5, 19. Epli. 2, 4: 2 Theff. % 12. wff Jt i^fiaJv^ quaJft d 
^obia ffcripta,, quafi mc auctore. Oal. 4, 23. dUk t^; 6^<»ry. vi 

E:emi{Honis. j Cor. 1,1. iui d'€XrifjC <fl*£oi5, ex Dei decreto; 
eo aoctore, 2 Cor. 1,1. Rom. 8, 3. ^i^ 1% &aQttog, ^i car- 
iiis. Saepius. — f el caufam inftrunicntalem , per, dnrch^ 
. ▼ermittelft; MatUi. 1, 22. 2, 5. MarC. 16, *20. Jo. i^3. 7, 3, 
^17. Act. I, 3. 2, ii2. 8, 20. tJta xotiaixtav, pecunia; Rom. 16I 
18. 1 Cor. 6, i4. Hebr. 1,2. iPetr. 5, 12. et alibi, — 4) d6 
modo et ratione, ita vt indiccf, quid*locnm habcat in aliqua. 
re^ qna ratione f. modo fiat, quo modo fefe habeat, ubi in^ 
intir, JVcundum, inlert^ehtu, ex, oum, verti, vel per ablar 
tivum exprimi poteft. Matth. 27, 18. dra qi&ovov QXaid. i5,* 
10. iia (f^&ovm') ex invidia, inxadla dutti, PhiL 1, i5» 2 Cor. 
6, 8. ubi dia i. q. verf. 7. Iv.. Act 18, 9. 8ia OQunavog, in vi^ 
fione. Rom. ^, 12. Sia rofidy, fecundum legem, 12, 3. iiu ti\^ 
faQixoqfecundum. miinus riiihi demandatum, colL GaL i, i5. 
B, i3. :i Petr. 1, 3. Rom. i4, i4. hl amoZ in fe, fBcundum 
fbam naturam, Sic Si avxm' Epiil. Jer. verf. 27. prOpriatd, 
iftP*— 21 C6r. 2, 4. Sia daxQvm* cum lacrymis, lacrymans. 
|i Cor. 5, 10. T« dtu rov adiAaxoq (i. e. iv adixaji) fcL Trcir^ay- 
fl/ra, qnae viventes pere^imus. t\om. 2^ 27. vid. J^ei/i/Lia. 
Hebr. 9, 1 1. dia t% h. t. A. in altiori tabernaculo. Hebr. 2, 2. 
Af dffii^Vj interpeniUf prgefentihu^ angelis; GaL i, 19. Digitized by VjOOQ lC JL Jo. 5, ^ ii viat^g interventa, £inul wnk aqiia baptiami^ 
coU. Qebr. 9, 12. 6, 18. 7, 9. Eph. 4^ 6. dti naf xmy fcL ^jlii;?^ 
nobis abique pracfjeiis. Bom. i4, 2p. ^^ TrpoaacofMi. ciiiii of- 
fenlione, i. e. ita ut olTenfio adlit. GaL 6, 18. dta 'itQwmrrffi* - 
ia precatione / additis precibus. PliiK 1/20. iiu ^a^^, oia 
'duvitoyf diim vel vivo, vel morior. Huc et pertinet ^ux.in 
^dhortandi formulis^ ubi proprie^indicat^ adbortantem ei^ 
quem admonel, praefen£em facere rem^ ante oculos eam po«* 
jjere, e t vertendum eft jp^r^ Rom. 12, i. diM rm oixvi^fuiSy 
arou Q'tov per Dei mifericordiam. Vid. Ronv i5, 3o. 1 Cor^ 
i, iQ. 2 Cor. lo/i. Saepios etiaoi pro adverbio . ponitar^' 

/Vel per participium vertendum eft, ut Luc 8, 4. df>a mngufii^ 
If/C in paraboUs i. e.^n(/i(^a^olpKoig; Act. i5, 1^7. ^mI Xo^^ov^ 
ore. Rom. 8, 25. Hebr. 12, 1. dia vnoiAov^, patienter. 1 Petr. 
,5, 12. ^i olt^^coy, breyiHimis, et Hebx. i3, 22. Rom. i5, 4^ 
dku T^ vnoiiov* X. 8. T. naquxX. i. e. palientes et animo fir-* 
pati. Rom. i5, 52, dLu[&6A» tovjd-Bov, Depvolente, annnea.; 
te, 2 Cor. 8, 5. — 1 Cor. i4, 19. dta toog i. e. verba f m^ 
jntellecta^ fenfum liabentia , i. q. verf $• fimijftog )i6yog> a 
Cor. 3, 11. iut do^g i. e. dtdo^cuTpLito^ U Cor. 5, 7. 8%a nun^ 

jSiu^iSovgi. e. jrMrreuoyr^^, eidovtegy. II) cum accu** 

fatiuo conlkructuin, eft 9) propter , caufa , Matth, 10, 22« 
j3, 58. i4, 3. i5,3. 6. 19, la. Marc. 2, .4. 27. 3,9. Jo. 11/ 
l5. Luc. 8, 47. it r^v alxiay qua de caufa. — h) propter, M 
graiiam, Matth. 24, 22. Jo. 11, 42. 1 Cor. 4, 6, Rom. xi, 
aS. qui lo^us hunc habet fenfum : ratione evangclii inimicl 
a Oeo habentui: veftrum gcatia, i. e. ut et ad. vos perveniat 
evangelium (cf. verf..25.)*, ratione promij&onum grati fui&t 
Deo in gratiam majorum eomm. c) propier, ratione, in B^ 
traclU, Matth* 14,9. Hebr. 5, i^. iut, t6v xQOVov, i. q. xara, 
ratione temporis , quo chriftiani funt ^ d) ex,Jecundum^ 
ut cauikm impulQvam five efHcienteip iudicet, Luc. 1, 78J 
Marc. i5, 10. Jo. 6, 5/. 12^ 11. e) interdum etobjectnra df 
quOf de, Hber, fignificare videtur, utJo. 7>43. lo^ 19. Rom^ 

.4, 23 24. — Nopndae funt ad!hac formulae: a) ^iu rp fe-^' 
qoente infinitivo: proptered quod^ Matth. i.3, 5. 6. .Marc. 4^ 
9. 6. Luc. 2, 4. 8, 6. Jo. 2, 24. alibi. — b) Siu xoito .* quarep 
propterea, Matth. 6, 25# hac de cauf^, Malth. i4, o. Maro.' 
12, 24. Luc. i4, 20. Jo. X, 3i. — igitur, ut et transeundi 
et concludendi fit particula, Hatth. 12, 27, 3i. t3, 52. L|ic» 
12^ 22. Rom. 5, 12. i3, 6. et pafiim. Rcfpondet Hm roSra 
bebr. |3H profecto, nijs^ nunc, In compofitione verborum 
indicat x) motum per rem f. ad fcopiim ; 2) tq pervenire ad 
£nem, perficere^ 3) diffafionem per fpatium, 4) fcparatio'* 
nem et distiibutionem^ 5) certamen^ et convenit Latinoj:^ 
^trans, tra, die-, per, ad,^ Interdum tanium auget verbt 
jignificationem. • . ^ .i • ii Digitized by VjOOQ lC M S l AB 

meoy trajicio. Lnc. 16, a6. Hebr. 11, 99. Act. 16, 9. diafia^ 
trajice fch Intre, i e. proficiacerc. Gen. ?i; ai. 1 Sam. i3. 
7. hcbr. -^ay. 

irf*a/ya;ia,«, f. /J4S, perf. fiifihpia, (ex *wi et />«!• 
JU) quod vid.) 1) traosfero, trajicio ; etiam pertraho. a) tro- 
pice : transfefo allquid in ali^uem , et , qnum fenfa ^ialo 
femper dicatur de eo^ qui, quae Yera non funt, in aliuni 
Iransfert) eH: differo ciUquem fiermombue ^ difftimo, defero^ 
calumnior, S ic f eiiiel Lub. 1 6, 1 . ^^af /}Xf]d^ aitS pr o ngag a vror ' 
deferebatur, denunciabatur. coU. Dan. 5, 8. 16, at4. 2 Macc* 
3, IX. Jtie/ych* iuBuXXovxo' ^fptatrfiav* 

Jimpefiaiota^ S, f. tSafw, (ex lio et ^a^oioai firrao) 
palde con/inno, furmiffimum fatio. ih Medio: verhie affe^ 
^erog qffirmo. 1 Tim. 1, 7. firi fOovvtB^ m^ tivow Siopffiat^ 
(Oivptm, nou intelligentes^ quod docent, vel quodpalam al^» 
imint tanqnam t^mm^ Tit. i, 8. boc T<^im ut quahi maximd ' 
ii^mee i. e. incnlces. ^ 

' A$afikin(a, f. BJiitiHa, (ex jSm et fiXinfb , qnod inter 
diA Cfnifioat: curam nabere) aifpieio, Mattfa. 7, 5. Luc. 6» 
43. 9ta(Hi%l^ iMfialetrf tonc 4ifpicias^ tunc yideasi qaomodo 
«xtmbaa. ^ ; ^ 

J$apoXo^, ov, i, ^f (a dtafiaXXio, qaod Tide) i) qui 
Iraniifert m alioa, quae iis noh vere conveniunt vitia, C.cul* 

rn, delaior^ obtredaior, oaiwnniaior. £pb. 4, 27- 1 Tim. 
11. a-Tim. 3^ S. Tit a, 3. iT 'Cim. 3, 6. jc^ tov Su^o^ 
hnv col). verC 7. 1 e* ne obnoxius fiat criminationibus dela* 
torii, obtroctatoria. Alii bic p^enaa diabbli fubintelUgiSit 
Sic Efth. 7i 4. 8> 1« Hamanua dicitur ^mc^oIo^, obtrectator 
(lebr. "is) delator gentis judaicae. coU. PL 109, 6i nbi ini« 
ancam (in textu hebr. |i^) fimpiiciter five iniquum indicat« 
^ Deiade^ quoniam Judaei principis daemonum efle puta^ 
^ant) ot vicea delatoris et calamniatoris piorum apnd Deunl 
ageret (Job. cap. L Zadi. ^, 1. fqq.) diaffolog a) uaif J£c^ 
oppellalmtar priheepe geniorum maionun, Apoc. la, 9. o am-^ 
Xov(iievog iwfioKog, i. e. qui delator (KaffjYaff verC 10.) co^ 
gnominatnr. coii. Jud. verf. 9. Commemoriktar a£ite;n dia^ 
io/<f^ tanquam confians adverfarius Dei, Chrifti, regni di- 
vini) piorum et verae pietatis, natnra pelfimaSy homines ad 
peccata inftigans, morbis eos c»iftigaiia| et calamitatel pus 
^xcitans. Mattb. 4, t. 6. 8. 11. tZ, S^ ^S, 4i« Luc. 4, 2^6* 
y3* 8, 1% Jo. 9, 44. i3, 9. £pb. 6, it. Act 10, 38. a Tim. 
9, 96. Hebr^a, i4. Jac. 4, 7. i Petr^ 5, 8. i Jo. S, 8. 10» 
Apoc. a, 96. 19, lo. 90, 9. 10. In Y. T. commemoratur Job« 
1. Xacb. 3; 1. 1 Chron. 91, i. Sap. 9. 93. Addo 10c4 ^x 
Pfeadep..V. Y. i, d. 6gi. dvai^ap ti^ d$afioXov if ifoihag 
H( iM tt i» > rr t* m4« • aQ%wv t^ lAivns itifiMoi im v4f Digitized by VjOOQIC \ ^ ' • ' 

mff. <~ p. 536. lof tf^ inl HvgiQf $mcup$ifijy oTmfiguxh 
?MW}^y nfiSi/ia an aitov. p. 6jq. o 8i(i8oM$ (psiiS^a* itp 
vfiofy. — Jd. 6, 70. diufiokog pro im6^ ikapolov, qui « dkbolo 

dacitar» pofitum efr/cf. c. i3, a. Act. 1?^ jo. v2i diafiq» 

iov, peffims! -^ Saepiua non legitnr. 

JiUfY^^^^^ i- €^> (ex dMi et B^^yeXlo» nuncio) A»/# 
diuulgOy Rom. 9, 17. dU*ulg<^ khnuncio ^mpliciter, Luc. g, 
60. Act. 21, 36. coU. £xod. 9y 16. Jof. 6^ 10. 

Jtays, vid. n. 

Jiu}^Woii^ai, f. ^^si^^TOfKxc, aor. a. jte/ero/ixljv, (ex ^ 
ft j^lvottcM funi^ fioj^ i) feniper, per totum teoipuh fum, a 
MacC| ii,a6. a) de tempore ipfo fignificat finem temporiay 
finem darationii^ eteft: elabor, pratterto, Ter in N. Tk 
Uarc. 16, I. ^UK/. tov aa^, elapfo fabbato. Aot. a5, ^3. <^« 
q^v dtaf, rif^, interjectis aliquot diebus , poft aliquot dm. 
ib. 27, 9. ^ 

Jiayivtianof , f. yfvioofiaiy {exdu et^^ircMriiti) l)4i>» 
turate cognofco ; a) aoct^ratf inquiro, 0iganUno; fenfu fb-* 
cenfi nt Latinor. 4iognofco, Act. 23^ i5. Deut. 8. a. 9Mi/fWir4^^ 
Ta h xTj^aqiiaoov, ut mens tuaexploraretar. 3) dcc^mo, Jiw* 
tuop 2 Macc. i5, 6. 17^ d**inde dijudico; fenfu forenfi Act«^ 
a4, 22. iiai> %o Mx^ v^tf^ rem veftram jodicdK». coQ. % 
Macc. 9^ i5. JudiLb. 11, la. 

Mayvatifitof ^* Iwy {^x d^ 9t p^nptHm) lo^tt nottoA 
&cto, diriilgo. — narro , • expono. Lud; a, 17. iuifwi^imm 
omnibus, in Tulgus narrarunt. 

Jidyrmatg, eopg, % 1) cognitio aociuratii^; 2) Jccmm 
tumy /cnicnlia, Judtciu/rk; feniu forenfi AcL a5| au eolL 
Sap. 3, iS. iy fiiUQa dutyvtiautg. 

JiaYOffo^iOy f. vat», (ex dia et fOffi^m quod Tid.) . 
obmurmuro^— indigruAundm loquor. Luc. i5, 9*. i9vfA 
iieyoffvtor kBfOvttg, indignabundi inTioeni dtcentet. colL 
Exod. 16, 8. 17, S.-^Sir. i% a4. 

^iaj^^ij^^oftfc», cS/f./^<nii> ^pigilo, oxpergifcor. Lue; 

Jhafio, f. c^Soi^ (a;^o> quod Tid.) 1) perduco, trajido^ 
tadaco. a Sam. la^ 3ji. Job. la, 17. Sap^ 10, 18» ^)/^* 
ago, tranMigOy de t^pore (Sir. 38, 37.); de yita^ nbi tfiof 
Tel additur, ut 1 Tirii. a, a. yel fubintelligendam t&^ ut fiu 

^iaiix^iiav, f. elofia^, (Tid. ^^o^), altquid ah 
aHie traditamf. rclictum acoipiOy Jhcccdo vel alicuiuf per-* 
fonae, vel in rei pot^fefiione , cxciplo, Semel Ac^. 7, 4$. ^f 
SM« tiof^ifaYOv iuitdttaiitvo^ (fcl. auf^) ol ttatiQtq ^uihf quod 
tabemacuiam (a patribua) acoeptnm raajores noftri intute-* 
nmt. Vid. de hoc^ verbi 6fu Kypkiiy Krebfii et Locsneri obfll 
•dbuL cf. Sap. 7;2to. tovto (fal. ^Sg^fAif fa^8wSi%%%ai^xih Digitized by VjOOQIC ^em ^xcipit nozf. a Cl^^on. 3^1 , la. Suid^ui dMxi^oiuxi* ro 
im iToXkSip iQxoi^^yov u(f hi^ov dg Stsqov in iiAS diadixoiun. 

^iidfina, arog, to, (a dnidi» reyi^cio), diad^ma^ in* 

fula, qua teges caput cingere et oniare folebant ; Hejych s 

nxififtu ^aaiXio\qy x6<paX^$ xotrnog, ijifovy (iTiapavog, itj fiounXifOQ 

' ^lifioXov* Ter in N< T. Apoc. 12, 5. i5> 1. 19, la. tanqnam 

^egiae poteHatis rymbolnm. Sap. 5, 16. £Ith. 1, 11. 

:J» adiioifAiy f* doKriti^ ( vid. ^/*daiju^ ) ^ro^ per mamu in 
mamia, circamfero, circummUlo^ distrihuo. Jo. 6, ii.dUdoaxB 
^istribuit, Ongulis discipulis dedit. Luc. 18, a!^. Act. 4, 35. Gen. 
49, 20. Lebr..)na. Neque aliter accipienduin eft Luc 11,' 22. 
%a OKvla dundldoiai praedajn distribuit. Legitilr etiam*A]9oc* 
ly, »3. in edit. vulg. pro (implici didoDfn. - . , 

jdiaio%oq, ov, 0, ri, (aLdujLdi^oiAai) 1) qui alins locnm 
excipit, — vicajrius, (i Cliron. 18, 17. 2 Chron. 26, 11.) 2) 
fuocejjbr in ofHcio f. imperio. Act. 24, 27. colL Sir. 46^ K 
a^tcc. i4, 26. Tovyovdav diadoxov avaiidBtxsv Iovtov. 

A^^Coivvvoi et dia^oivwfu, iJljmoi, (ex ^mb et {iorru* 
pfr^ciogo) praecingo, fuccingo^. Jo« id^ 4. 5. Jded. fUcoiago 
in#, Jo. 21, 7. coll. Ezech. 23^ i5. 

J^a^flttri, fig, ^, (a. duni&fniit, dispono) \)ftaiutum^ 
decretnmj i^tutio, Sir. i4, 17. 17, 10. 28, 8. 38, 33. iva* 
^ijki] x^aro; fententia judicis. 2) Aatutum nltimnm, extre-» 
ma komini» Tolunta§, ieftam^ntum, Uebr. 9, i6. 17. 3)inIU« 
^|nj(if>^mutua^ pactum, foedu,s,. mutua promifHo, folemni ritu 
(ancita. Hoe fenfu dia&rimi nt hebr. n^^^y cui apud LXX* 
ipaxime respondet, ^citurde oeconomia mo£aica, quatenni 
^^tna promilfipne continebatur, fbrmamque pacti Deum in* 
ter et homines habebat. Duple^ aatem commemoratnr pa- 
Ctum Dei cum Ifraelitis,. alterum ciun AbrakamQ initum^ 
^•a^i}«i) %r^ inayfekiag Gen. 17^ 9 — 16. ubi Abrahamus c^-^* 
carociQoneiny qua fefe Deo in obfequium obftringeret, fos- 
cepit, Deua autem promilitAbrahamo proleni i^nmerofilfimant 
^ felicilfimamy et^ (ut ferius verba iiit^lligeb^ntnr aJudaeii) 
anctorem falutia omnium eximium, Gen.^17^ ^^- ^^ P^^ 
Gtnm 4icitur Act. 7,8. diad-> ^ieQiTOiiiJQ , foedus circumcifto-*^ 
nie^ h 6* circumcifione fancitum, et qnuniam folemnis Dei 
promilRo in illo piimarinm erat^ laepins ifttu promiffionem 
tpfae, expactQ Abrahamo yacta^^ dicuntnr dta^ipcij^ Luc. 1» 
72, nbi i. q. verf ifqq. oqmvq dMvai, (Sap. 18, 2a.) AcL S^ 
Skb, GuL 3, i5. 17. quare etiam Pauhts plurali ntitnr^ dujtd^^ 
tca^ Rom. 9, 4. et deat^^xot r^ ina^ysXia^ £ph. 2, 12. |»T>iiiiC« 
fiones pacto fancitae. coU. Sir. 44, 11. 2 Macc. 8, i5. *— Al*- 
terum pactnm commeinoratur , initnm cnm IfraSIitit^ qnum 
Deus eos ex Aegypto educeret, per Mofen deinde interpolito 
faorificio piacuiai-i, live interventu yongwm^V fancitum> (iu»* 
^tjxi} roii offiOTo^) £xod. 24. ubi Ifiraelitaa promitttbaiit, C|k Digitized by VjOOQIC J I A T --- J I AK ^aS 

legte flftofiiieam fiinetiilune obfenratiiros Deoqne praercr^^; 
Mun cultum praeftitnros eflTe ^ Deot antem promittebat> h 
SeraeliCas femper tuitnrtuny iis benefactnmm * et propidnm 
jfetturum ef£t. De boc foedere^ yii/]^£n^ lancito^ qacM 
•Ciam rati<nie novi foederis appellatnr prinsi antiq^tun^ 
afuntftom. ii, a/. coll. Jef. a;, 9. Hebr. 8, %. 9, »5i. 1«. 
00. 10, 39. <^nm boc foedns transfcriptum elSet in .fibria 
Jh>£is, a^^^ffB^ etiam eft Uber foed^riM , foripta mojaicay a 
CiMr. S, i4. coll. T. 16. Sir. a4, 3i. Dent. 4, i3, e^arca, 
^QA^ toibalas, qnibos lex infcripta erat , continebat, app^a^ 
Imtuf arca foederis i. e.libros foederis continens, Helnr. 9, 4; 
Apoc. 11, 19. Nnm. lo,. 53. Deut. 9, 9. ti. Onum Dena 
uovnm olim foedtts Israelitis promi^fiet Jer. 3i,-Ji. fqq. 
Bebr. 8, 10« 10, 16. etiam oeconomia fidntis />^r Chriftiufk 
dicitnr lio^Jnjr ^ qntdem ifia Hebr. la, 24. ftre %ai,Yff^ 
Matth. 36^ fl8. Marc. i4^"24. Lnc. 99, ao^ 1 .Cor* 11, 95. 
m Cdn 3| %. H«br. 8, 8. 9, i5. i3,' 90. novnm ^etmeliua 
#Hebr. 7, 9^ «i^irraM^) pactum inter Deum . et hontinias ^- ubi 
JfeoBiiaes promittniit fidem inChriftnm et obfequiunkieTga einir 
sbctrmam, Dens autem promiltlt remiflionem peccatomni 
irt iFitam aetemam» Sponfor (Hebr. 7) 22.) fire nyediat|jf 
(Bebr. 8> 6. 9, l5. 19, 94.) huius pActi eft Chriftus, qtil 
iHad mortefua piatnlari-fiiticivit (Lnc. 99, 90;' Hebr. i3, 90: 
1 Cor. 1 1, 95. Uebr. 9, 16.) , qnare eliam haec falutis oe^ 
WMmia cnmvteftamento (Hebr. 9, tS^^iy.) comparatnrl 
Utmmque pactum et mofaicmn et chriftianum comm mm>r t t 
fioML nmtns Cal» 4, 94» — ' Saepius non legitnr. 

Jikml}fk9%qf woQf ^, (a ^MXi^to dividoV distribM^ 
dinGo, feparatiO) dd/Hnctio, dkcrknen t Cor. 19, 4..5. 62 
iu u fi ^^ , diserimiiia, daffes. De clalfibus atque fecfionibul 
fiu^erdotnnr et Lerxtamm A Chroti. 8> i4. Escbr. 6, 18. cf. t 
Chxxm. i4^ 1» 

J$u$fim, &, f. ^0$^ (ex 8^ et aiQi^ capo) tfii>idojt 
dmiribnQ^ Im. a5) 19^ 1 Cor. 19, ii^ Hefjch. iisiktf* 

J$ana^afl{m^ f. im (ex ^ et ka&aQlio^ pnrgo) />#/-«» 
fUigo, pemhu purgo, In N. T. bis Matth. 3, 19. Lnc. S^ 
17. nbi IkaMOi&a^ ri]f aXomi perpurgabit friimenta fcL rcn^ 
tilando, ergo ueniilio^t^ Lq.XtKin5 tif ili/^atm tQi^&9K%4hi 

«il#oiritrsX^^XOfioi> f. if^t^fim (ex d^i itata et ilinfih 
nrgno) quod coropofitum ^oh nifi Act. i8> 98. legitur, eft 
ia altemis (dfd) dhpntationibus refnto^ ceriando b^nc refft^ 
%o, i% redarguo, (Valgat. reuinctre)^ Sic iiaitif9S%v bibendo 
certare , iipttfi^tim^ jaculandb certare» 

J^anofimy fif f. fjaai> ly faiiiutue fAm ^ in ftatn fa-* 
mnli C fervvTe^r^ Lnc. M|* 9& iibi tffCfLin opponitar ^ -« Digitized by VjOOQ lC ^^ 4 l^ K 

^j^uUtiutn fulmi li^ id, iaS. ubi^ quiA hmxAi tfavk herf 
«rctiiSme faat c^njuncii, ex adjiuicto eft: Xbcietatem |]uo% 
4^iniiiH V^beo et ci adhaereo. Unde etiain Act. 1:9, ^% 
^ixnoth^uf.^t EraituA dicuntor iiowpwivtti t^ JlaiUf, fodi 
Pai}li* -rr a) famulUium pra^s^o^ miniairo^ quo renfudir 
'^ur a) de iis, qui amore ducti aliii officia huaanitatia priH^ 
Aant^ in/e/VAiMi^ alioramneceflitatibusy aTim. 1, 18. PiuledB% 
T. ij|. Uebr. 6^ 10. et de Jelu Matth.^:»o, aS. Narc. 1«^ 
45. -7- iPetr. \^i2.i^fiifflD0VQ)}^aina, in vestram utjlitaiem 
j^fc Tcripl^rant. — b)de,iia, qai hoapttibna vel lierd cibnm 
etpotiim porrigaufi fdioai ministrant , M*iCfa. 8, i5. Haro» 
^., 3i. Luc. 4, 39. iOy 40. la, 37. 17, 8. 312, 37. Jo. 12, X ^ 
3) ntctjraria ad €»ictunk fuppfdito , MaUb. 4, li. Marc. 1/ 

. X^, ^ Ifatth* 25, 44. 27, 55» Marc. i5, 4i. Lue. %y^ 
(ubi addttur ino tmp ina{riovtw autoiq) 1 Petr» 4, 10. 1 1. 
Etiam, inopiae infervio , Unefida ^ ^U^mofyn^ pr»emr0^ 
^om. i5> 2^. ,2 Cor. 8, 19. 2a Ouum fa eceleOa apoatoliou 
Tiri». ihuxotoi appellati« eligerentur, qaibus Qure pauperom^ 
ftf erogatio eleemofy^arom deoiandabatur»* (quod Act Cv a» 
^icitur dunxoyelr. tnwnlCai^, curam alendomm pauperumfab 
rere) Jia^rioD eiiam eft: diaconna £um inecclefia, mimetv 
diaconi fungor , 1 Tim- 3, ux i3. •— Singnlari modo peffi* 
vum le^itur 2 Cor. 3, 3. epistola hmofffiOsa V ^^f*A\ 
^i^ ministeirio, me CbriAi amanoenft (Rom. 16, 22.) fcriptat 
Csnfus: e€clelia men opera plantata« Saepiue^ «m 

^^l^tur. i 

J$a»ov{a, £tg, ^y i^famuUiium^ m^niUcrkmf ^mnu 
fiii^ Luc. 10, 4o. de proc^ratione ciboruin,* Hebr. 1, 4.4. de 
cura et miuisterio angelorum, 2 Tim. 4, 1 li de amdlio Ibdi 
^auli. 2) munus, qfficium, mini^rium ^p$odcHnfu4 in, 
eccle^a, 1 Cor. 12, 6. . 2 ^x. 3,7—9. 4, 1. 5, 18* 6, 
3. Coioff. k, 17. 2 Tim. 4, 5. Eph. 4, 12. J^ %or iMum^ 

Sl Q£Bcia eccleftae praestentnr. -« £tiam de munere ^ofto. 
C0| Aot, 1, I7.i 25. 2<;>, 24.' 2^, 19. RooL 11, i3. ;l 
Tim* 1, i2i 2 Con 1 1> 8. TT^ Tf]r v/kuIiv dmxpftay ^ ut vobia 
muncris. ibei officia peQein praestare. Acf. 6, 4. 9m»» 't6i} ilo- 

^i), officium tradendae doctrinae $) fupp^diUUio nMofffa^ 

riorum a4 piciumy disiributio beneficiorum , Act.. 6, 1. I2, 
^b. Rom. i5^ .3i. — bemficia ipfa, eleemofynae, i Cor. 
16, i5. 1 Cor. 8, 4. 9, t. 12. i3. A)k>c, 2, 19* — r Acc u^ 
^9. fit; dianotlat, roittere in beueficium, ut lit beneficium. — ^ 
Etiam opes ipfae, quae beneficiii loco daii pofluni, Bom. 12, 7. 
,Ji qtiis a Deo accepit opes> iis utatur ad benefaciendam^^' Sic 
et;iam' profanis iuMOvla dicitur de n^ateria ad dujotoplav, de 
fnpellGctile', cf. I Macc. 11, SS* dniatetlw aift^ j[Qva<ifmtu 
Moi ditotoviav* Alii Rom. 12, 7. fnbintelligant munus diaconi 
in ecclefi^fy «lii : muneraiu e^lifia quiieeuttqtte^ Chrjfooto^ Digitized by VjOOQ lC 4 I A K «^ 

Jiuiotog^ ov, 0, ^, i)famuiut, miniflgr^ idUtfer^ 
m^tUj Matth. ao^ s6. a5, ii. Mare. 9^ 55. 10, 45. Mattk. 
aa, i3. Jo. a, 5. 9. — a) mim(/itr^ a) eui officiimi a fa« 
perior«^in}Oiictam.' Sic.Rom. i5, 4. ttiagi^ratus dicitur mi« 
nifter, Tioariut Dei, tadqiuuii regii, coU. Estb. i^ 10. 2^ 
a. — b) qui ftlt«ri officia praefUt^ ei obrequihtr^ eiutref 
inTervit. Stc raepiua de doctofibai |Bcckiiiie i^Cor. S, 5« 
II, i5. aS. a Cor. 5, 6* 6, 4. Jiph- 55 7^ Coloff. i, aiSi 
aS. I Tim. 4, 6. et Jefaa ipfe oppeiliitair Rom< i5, 8. ^uisio^ 
tOQ Hi^tOfins, qui Jadaeit officium dodtoria jiraelUtiti «t 
G«L ^^17. ofHmttaf diinorog, doctor> mitiifter p^ccati t>ro« 
|»agatidi. — Ktmm ddJtUor, doihborai^t ih doctbrh oBeit^ 
i H. wvwHvkog^ Epb. 6, ai. Coloff. l> p^^ ^, (l theff. 3^ 
9. io ed. viiig.) •— 5) fefcft alieui, nt fet^Tuji hero, jungeiiii 
Jieiaiorfdelis, Jo. 1!2, a6. coil, JuMria. — 4) tUfieonui va 
«ccleEa, cai iacumbebat oura negtotorulii ac ptuperulni 
Phil. I, i^ I Tim^ 3, 8. la^-^q di««ofOtf ftom, l6| ii dim* 
oouSffh. SjiepiaJ non hAbeturi 

JianooiOh ^ttf duc$tuL llarc. 5, S7. jo.^, 7% et pdfiirii 
\novm, f. ovm^ (ex 9ia et o«ova> Audi ~ J^anovm, f. otMi»^ (ex Oia et anovo> audio) ioium 

ii^, auahoren; pUru oogHofdo, Semel^ fenfa fbrenfi Act* 
:i5, 55. et eodem fenfu bit iu V/r. Deut i^ 16. Job. 9> S5i 

jl$^nfitl»i f. £, 1} disfolvoi feiparo-, ik) ^iJUhguo^ 
liioorithon focio*^ t Cor« ii^ ii9< it^Hf^m^ iitim^wno 
corpui^ Chrifti ab escA Ttilgari^ Adt. 1 5^ ^. ov^i§ 
tiim^o noUam ditdrimeti fecit. — lod.e etiaiti ^ diin 
cnineD fkcio in favotem 1 prmftro ^ 1 Car< '4^ f. 
^uiatibi dedit pmerogativam, i^ Oi majoretti kactoritiitetii?^ 
^ S) OMphro, aocurai4 oognofco, tit fieri debet ad juftom 
torom ciucrimen ikciendtunw 1 Cot*. 14^ ^9^ Iiatth^i6, %* 
% Cor. f 1, 3:^ ^mtcp. lavtot, i. q. doiOfiaCaK JoV^ ^S, t^. 
Aebr. |nd) 4) fudico, fttUoHiiam ftro. 1 Cor, €, 5. 6oU« 
Zcelei. 5, 18« Pfal. 5o, 4. Prov^ 5i> 9. Levit. z^, I51. -^ 
Mtdiumt i)inofiparo. Sic intelligo Jud. v. a^ et 33. oS^ 
^iirlitatti, diiMcpiK^^oi' 6t)g9i ii^9tS/?i)i, o^rtei. e^ boram 
(ficL qoi noli funt chriiliani) tiiiferettiini qoidem^ fed voi ab 
isi fepliruttei^ nollam cum iis focietatem habentei ^i hos au^» 
tem^ qni funt j|»^/9q> fcLid^coi;, Chriftianos, fifitvate, ikii^ 
w igne eol «ripienteSi Bt/ychi iiHnmQiod^ti* i^i^iod^oi. '^ 
ium^ittti'' jpapUfS^&rteg. — 9) itie fepai^ voluntate^ ju^ 
dicio, 1. e^ Uiigo , €$litroot^ / dMUio ((^"i, a Sam^ 19, g.^ ct 
feqoentli datiyo perfonae, ot Jua. v. 9. (Jefem. i5, 10. oiOl^ 
i^rofUtog ttioij tjf ft) ot feqaetite it^, ot Act ii> d. 
^ech. M, 55. iiatt^fflOtfai fioig vfiSg)* — 3) diffldo, Ju* 
iiiO^ Mattk 01, ;»i. Marc*^ 11, o3. Runi. 4^ uo. t4^ »$. Digitized by VjOOQIC #i^ .4 lAK 

^fiafmTolUiuin fiilmi Iq. id> a6. tAn, quiA QMaoli e^m, lin^ 
.«rctii&me raat cqnjuncii, ex adjuncto tft: Xocietttem liHM 
4aaiiniiiH Vabeo «t ci «dluiereo. Unde eti«in Act. t%, 9» 
^TiiQoth^uf.fst ErattuA djcuntnr iionmi^ifttt t^ Ilaihf, focii 
rgi}lL -^ a) famulUium praesto,. miniUrOj qno fenfodir 
*cifur a) de iia, qui amore ducti aljii officia I^unianitatif pri^ 

, Aanty in/e/vitfii^ alioramneceflitatibusy aTim. 1, 18. Pliil«B% 
¥v,^?v.U«]t>r. 6^ 10. et d^ Jelu Matth.^:»0| aS. Nar<;. 1«^ 
45. — 1 Petr. t, !%• i^f iifiwovijvfif uma, in vestram utflitaiAoi 
)^fc.fcnpl^runt. — b) de.iifl, qai hoapttibu^ vel iierd cibnm 
(it potiiixi porrigaufi fdiooi ministrani , M*tth. 8, i5. Haro^ 
Xjljf. Luc. 4, 39. 10, 40. i^, 37. »7, 8. ^, aj. Jo. 12,^^ 
3) neceffaria ad victunk fuppfdUo , Hatth. 4, li. M«rG. i, 

, i3. 'r- Matth. a5, 44. 27, 55^ Marc. i5, 4i. Lue. %^^ 
(ubjl additur aTT^ tmy \maq%in^fav avtaiq) 1 Petr* 4, 10. 11. 
Etiam^ inopiae infervio , benefieia ^ ^Uemofyn^ prMmro^ 
Pom. i5^a^. a Cor. 8, 19. aa Quumin.^leQii apoatolioa 
Tiri». ^MOioi^oi appellati, eligerentoTy qnibui qura paupemm^ 
^\ erogatio eleemofynarom demandabatur,* (quod AcL 6^ 2» 
^icitur dunxoyelr. TfOfi^Cori^, curam alendomm pauperumfab 
ipere) ZwMioviia eiiam eft : diaconua hm inecclefia , mumn% 

, diacordfungorr 1 'f ilE- 3, ux i3. — - Singniari modo paffi* 
vum le^itur a Cor. 3, 3. epistola i^m^fii&asa V ^^(«^ 
in^ miniattrio, ,me Chrifti amannenft (fiom. 16, aa.) fcriptat 
bnfna: ecdetia mcn operk plantaUu Savpiu»^ aoa 
.^yi^tur. . i 

J$a»of{a, £tg, ^> i)famulUium, mfnislerifmt iaueak 
j^il^ Ludo,. 4o. de proc^uratione cihoru|u,. Hebr« 1, a4. de 
cura et miuisterio angelorum , a Tim. 4, 1 1^ de auldlio fbcii 
^auii* 2) munue, qficium, Minie^^rium quodc^nfus in 
•cclefta, 1 Cor. la, 6; ,a <^r. 3, 7 — 9. 4, 1. 5, 18-6, 
3. Coioir. 4, 17. a Tim. 4, 5. Eph. 4, la. sl^ Ijpj^or SuxMOpidc 

St 9£Bcia ecpleftae praestentnr. -« £tiani de munere ^ofto* 
co, Aoc 1, 17.. a5. ap^ a4.' a^, 19. Rom. 11, i3. ;i* 
Tim. 1, ia« a Cor. 1 1, 8. iTQog t^ vfiuit diuKonav, ut vobia 
muneris, ibei officia poQein praeitare. Acf. 6, 4. diUH. 't6v Zo- 
^Vy officium trad^ndae doctrinae. — 3) fuppeditatio lUceffa^ 
tiorum a4 picium^ dieirihutio l^eneficiorum , Act. 6, 1. la, 
^b. Rom. i5^ .3|. — beraficiu ipfa, eleemofynae, i Cor. 
i5, i5. 1 Cor. 8, 4. 9, I. la. i3. Apoc. 2, 19* — r Acc u^ 
^9. fXq 9kxxoi'/ai', roittere in beueficium, ut lit beneficiom. — 
Etiam opes ipf(a£, quae beneficii loco doii pofluni, Bom. la, 7. 
,Ji qnis a Oeo accepit ope8> iia utatttr adbertefaciQndam^.. Sic 
et;iam' profani^ iiOMOvla dicitur de n^ateria ad iuxntofittv , de 
fupellectile ; cf^ 1 Macc. 1 1 ^ 58. iniojukw our^ ffivaofumi 
%ai ditotoviav* AlH Rom. la, 7. fnbintellignnt munua diaconi 
inecclefi^fy «Ui: munert iu ^cbifia quaeauttque 4 ChrjfoBio^ Digitized by VjOOQIC 41 AK Mg 

Jiuiotog, ov, 6, fi, \)fumulu$,ttUnift0r, ckufirm 
piMMj Matth. ao^ s6. a5,rii. Marc. 9^ 35. 10, 43. Mattk. 
32, i3. Jo. a, 5. 9. — a) mirUft^ri^ a) eni officiimi a fa» 
perior««ftin}onctiuii.' Sic.Roni. i3| 4. ttiagi j^ratus dicitur nii* 
nifter, Tioariua Dei, tanquam regii, coU. Estb. i^ 10. a^ 
s. — ^ b) qui alt«ri officia praeftat^ ei obrequitur, eiutref 
infervit. Stc raepiua de doctoriboi jBcckfiie 1, Cor^ S, 5« 
ii^ x5. a$. a Cor. S, 6* 6, 4. £ph. 3} j, Coloff. i, aS* 
3S. 1 Tim. 4, 6. et Jefua ipfe oppeiliitnir Rom^ i5, 8. ^uisio^ 
toc in^tofAi, qni Jndaeit officium dootorii jiraeftititi «t 
GaL d,. 17. ufut^taf dianoroQ, doctor> minifter p^ccati pro« 
toagandi. — Etiam ddjulvr, evlkthoratof in doctdris offide^ 
i ^. aivHvJtogi Epb. 6, ti. Coloff. I, jfr 4, ^. (1 theff. 3, 
9. in ed. viiig.) •— S) fefift alicui, ut fet^Tuji hero, juiigeiif| 
fietaiorfideUt, Jo. 13, a6. coil. Juatotia. — 4) tUfitmu^ in 
ecclefia, coi incumbebat ourA aegrotorulii' ac ptnpemlni 
Phil. I, r I Tim. 3, 8. i2^^^ dtiitofoi ftoitta i6> tidia* 
aotsiffa. Sjiepimr non htbotnri 

Jian6inoh ^^, 'l^^^^^h liarc.S^Sj. Jo.^,7^eip«fiaii 

^«atone», f* ovm^ (ex im et otouoi audio) ioiutt^ mu* 
dio, auahdreo*! pUtts cogtiofto. Semel^ fenf^ forenfi Act^ -* 
a3, 35. et eodem fenfn bii iu Y. T. Deut i^ t6. Job. 9> ^^ 

^%^%ffhif^i £ &, 1} diafolvoi fepafO; H) JiJUnguo^ 
dioerithet^ facion 1 Cor^ ii^ 39^ iM^tvm^ di^jtuelii 
corpu% Chrifti ab esct rtilgari. Act. iS^ ^. ov^^ 
$Um^o nuUnm discrimeii fecit^ ~ Inde ethuti ^ diin 
crimeD facio in favotem 1 procfBrti ^ 1 Gon '4^ f/ / 
^uii tibi dedit praerogativam, i. Oi majoreitl anctotitiiteiii?^ , 
^ S)0xpioro, aecurtae eogtufco, tit fieri debet ad juftum . 
ternm diicrimen iaciendtuni 1 Coi*. 14^ 39^ Iiatth>>i6, l* 
t Cor. f 1, 3:^ ^mjcp. lavtht. i. q. iftHUfioiuf. Jo^. ^3, i6. 

esbr. |n3) 4) judioa, fttUMiatti feroi 1 Cor^ 6, 5. CoU« 
clei. 3, 184 Plal. 5o, 4. Prov^ Si^ 9. Levit. z^, 13. -^ 
Mediutnt 1) tticjipiirc. Sic inteUigo Jud. v. 3^ et 33. oS^ 
fliir ileitti, diDMpiK^^oi ' di;^ di iih(p6^of, obif^ne i. e^ borum 
(CcL qui noli funt chriiUani) iiiiferemini quidem^ fed voi ab 
tsi feji^antei^ nnUam cum iis focietatem habentel^ hos au^» 
tem, qui funt li» ^/?q> fcl. ^cov, Chriftianoi, fatvate, ade0 
M igne eoi «ripienteii Hejyeh^duiifenglad-u* wp(^^iod'oi.'^ 
BtaHQiS-itteg* ptgtod^irtcg. — 21) ioe fepai^ voluntate^ ju^ 
dicio, 1. e; liiigtf, itUercot^ / itiepiao (t^"i, 3 Sam^ 19^ g.^ cf 
feqoent^ dativd perfonae, nt Jnd. v.^. (Jefem. i5, to. Jid-* 
l^rofUfoi naiftf tjf fp et feqneiite itQifg, nt Att. iij 3. 
^Esech. 3CS 35. iiast^f^ottai ^oog vpL&o)* — 3) tfiffido, du* 
iisej Matt^ ai, ;ai. Marcr^ 11, a3. Runi. 4, 30. t4^ »$. Digitized by VjOOQIC aaS JIAK— JIAA 

Iac. 1, 6. fifj9^y.d»ax^iyojfi£ro$, (Sir. 7, 10. /i^ iiU/oiffV][^i^ 
^y irj TT^offfcwjgJ aou). /i«tf«i/p , timeo, Act jo, 20* iiy-id. Jac. 
2, 4. ^ Sa«pius non liabetur, ^ : ^ 

A^dx^ia$g, e(ag, ^ (a ^Mxi^^m y «qnod rid.) 1) discr*^ 
tio, ieparatio, Job. 37,^ i€. a) diJtuficaiiOj Hehr. 5, i4. 
^r^ diaKQiGiv, ad diju^icandum bonum a malo; facultaa ju- 
dicandi ?t e^iplorandi, 1 Cor. 12, 10. -J^'S) dubkatio, /crw- 
pulus, Roiu., i4, 1 . xbv^aG-d^avovna t7j Ttiatai nQoa]La^fi(ivso&B 
ji^ £1^ dutHijlaHg tZv Xo^HFfiSiv, cum infirmo &de ita agite, ne 
obruatur dubitationibu» cogitationum , i. e. ne ^i injiciantur 
icmjpuli cottfcientiae. 1 . .- ■ ^ 

'AiOtHoxXvfo, voia, i* q. Hmplex xooXu», prehibeo, im^ 
p0dio, Senfel Matth. 3^ i4. ^(«iccDiluey proliibait fd. v^rbi*^ 
fehfu8: recttfavit. 

Ai>aXaXi(\f, Si, i. tjoai, i) ngog riva rwe xivl^ eoUoquor 

- cnm alio y Lnc. 6,11. dtUilow , fenfus : coufultabant. a) ti^ 

diuidgo^, tnurUio , Luc, 1,65. > *- 

AiaXiyta, f.« ^, (e'x Sia elXiy^y quod vid.) deUgo^ 

teparo. — Medium diuXiyofiai %mj five ir^ctf^na, (ut bii 

habeUir Act. 24, 12. Marc. 9, 34. coU. £xod. 4, uj.): 1) dU^ 

'/o^»or, Marc 9, 34.^:1) dispiUo, discBptOj Act, a4, la. Jud. 

y, 9. co^L^ Jef. I, 18. -ubi tebr. nDi^, disceptavit. — a) ^e 

Sootore^ diafiro, disferendo «/oceo^ Act. 17,2. 17, 18^ 4^ 

JI95 8. 9. 20,-7. 9. 24, 25. — Tnbuitur quoque fcrjptil- 

«xaefacrae Hebr. 12, .5. ubi dmpliciter <e(L: doc^o, dico. coU. 

^ef. 63; 1. lyi^. diaXi^oiA^y din(Mooivt)r, hebj^ *i:n. -Saepiua 

non Jiabetur. . , • . ;* 

^•iaXfi/iroi, f. 6^01/ proprie: fpalimn interpono^ d<f* 

^ inde. Spatium do/ in agendo, defino , intermiUo , o^. 

Semel Luc. 7, 45. cf Jerein. 9, 5. ou ikHATiiifv xfAifWx^h^^ 

jbid. 17, 8. oodia^it/;£( ^Tomt^Ka^TTor. - . , ^ 

.^ttt^XcfCTO^^ 01/, ^, (a ^iaif^^ofwi*) fciL yiUSfrim, 1) 

^ pronuntiatio, fermo (Ariftot. hift. anim. 4, 9.)^ ,2) fii{MX^c/V9> 

. znodus.:pronuutiahdi velba fingulans; — Imgua^ fermonis 

genua, .pix>vinciae vel genti proprium. Act. i, ^9« a, 6. -8. 

2i,.4o^ 2^, 2. 26, i4. Praeterea nori Iqgitur. .. 

Jiahkdioooi, f. dKc^drrai, f. a|aK, (j^x dia et ^(Xlaaam, 

muto) permuto, commutD. 2Macc. <i, 27. diaXkd^tng toK 

• ^iov, fcL cum morte. •— Medium: dtaXldaaofiai fequente 

dativo perfonae, recohcilio , redeo in gi^iam, \ Semcl 

Matt(;. 5; 24. c<>lL I Sam. 29, 4;^r rm d^«eiUa^^(rfcrai>(hebr. 

.•njnnn) oltog t^tmQiCj^. 3 Esdr. 4, 3i. OTTotg duiVMyTj aitiS^ 

Suid. dtaXXa^fivcu' ro M.aiToS tov ix^ov naQaxXvi^^vm xai, 

qntXmO^r^vai, ♦ . . 

A^aXoy i^oitat^ f. iao(iat (ex diu et Ao//tofM<*>^oiii- 

. puto) 1) raliocinor, cogito , qperpendo , conjidefo , Matth.> 

21, .25. Marc. 2, 6. S. Lnc. i, 29. 3, i5. 5.^ 21. 2.2. iJ^ Digitized-by^VjOOQlC 17. Jo. 11, 5o. Pf«l. 77, 5.hcl»r. att/n. 2 Macc. 12, 4^. wi^p 
ttnsoTe((rsoi^ j{^Ofii^o/i£fo$^ de re(nTrectio^ne cogitans. — 2») • 
IkakoyiliouaA ix^oq xtm, coUoqaendo ratiooinor, cum ali^ 
perpendo, dBUbero ^ dijjkro , Matth. 16, 7. 8. Marc. 8, 16. 
Xf. 9, 33. Luc. 20, i4. ^odem fenfu Pfal. 21, 11. 36, 4, i4o> 
9. pro hcbf. att^n. Saepius non habetur in N. T. 

^iaio/AJfio^, oif, 6, (a Ji4u^tfo|»a*) i) fuppntatio, 
cS>mpatatio ; — 2) oogUatia m^n tis quaecunq ue/ conJideraHo 
(hefer. nmo Pftl. iSg, 19. nat^nc Jef. 69, 7.) Luc. 2, 35. 5, 
22.9, 46. 47. Rom. i4, 1. co(T. Dan. 2,29. Deindead- 
hibetur etiam de fingulis cogitationum generibirs, e. %, do 
raiiocinio, f. ratiocinatione^om. i, 21. ifAar.lvTolg diaXop » 
autSr, aborramnt in ratiocinando. 1 Cor. 3, 20. — conji/io, 
Luc. S, 8. Pfal. 56, 5. et dubilallone, Luc. 24, 38. SMoyus^l 
ufafiaiw6va$ » Gedanlcen des Zweifels (leigen auf. — 3) appe^ 
ii/|M animi, in malam partem, Mallh. i5, 19. Marc. 7, 2r. 
Sio Teft. XII. Patriarch. (/b^r*cs Cod. Pfeud. ep. l, p. 6o5.) 
„rinumif dujAoyiafiolg ^virapotg avrraQaaoek %6v mvv hlg 
m^VBiav- Vid. eliam Jef. 59, 7. — k) fermo^ differlatlb: 
Jac. 2, 4. wi^vtai ^ahyyxaykilSv TroMjpuSv, quidam vei-tunt: jii- 
' dks^ Ceciindam principia malaj^^ — rectins: judicc» fcn* 
leatiae malae , prava pronuntiantes. In mentc babnit ^r-> ' 
jnones, quos ipfe afTert verfti 3. Sic «Sirac. 9, i5. diuXoyi4Tfi6g 
coUo^uia, fenfiODCs. coll. Sir. 27^ 4. hide elinm e^ discepta- 
tio, conMtdieiio, PhiL 2, i4. yn^e^ yoyyvan&v xui diuXoyiafASiv. 
iTim. 2^8. Saepiua nonjbabchir. * 

Ai^aXihB, tvatay i)di8foI>a, folvo', DaVi.. 5^ 6. 1 Reg. 
^9> II- ~ 9) de multitudine hominom; Vi5/2po, diJpBrga; 
Act. 5, 3& (Xenoph. Gyirop. 5, 5. i5.) 

AiiiinaQxvQ^oiia$, f* ^orfiOi j(ex 'Jia et fux^tv^onap, 
teftaium &eio) lyte/iofn int^oco^ teitem vel Denm vel homi- 
ncs invoco in ajllBveraDdo, monendo^ precande; obteftor^ 
Jerio horior, fequento ivamwv iTira.^5, 21. 2 Tiin. 2, i4. 
4, 1. hebr. i"»?!^ fecjticnte'»M' Dent.^ 4, 26. — 9tan<K0%vQOfAat 
TW, obtejior aUqium, Luc. 16, !^8. Act. 2, 4o. 20, 21. Ne- 
}tem.^9, ^^' P^riO' Cod. Pleudep. 1, p^ 632. noUa^fuz^ 
vi^uiTr othroZ^, rou /iiy 7m^o«»i — ^tejlor xethvi y fanctiffi^ 
HM qffSrmo, Act, ix>, 42. 18; 5. 20, 23. 23, 1 r, (ubi cum ftaQ^ -■ 
rvQOtiCt& permutatur)*ilebr. a, 6. i Theff. 4, 6. Suid. dm" 
fuxgwvQOfUfti aot uirfi %6i' pifiaidam ffe. — 3) dhtxuaQTVQOfAai 
€* , teJiUfum alicuiu9 rci, Jid^m, ^ifacio, grat^iffime^doceo, 1 
Act. 8, 25, 20) 24w ^8, 23r hebr. V^iri cognofcere fecit, r 
Itecti. 16, >. 90^ 4. ct •«•♦J^n Deut^ 32, 48. -^ Saepius iiou 
liabetor. r ' " 

> ^»a^a](0^ft*,i f. f}<rc^, iaofHUf et oi^yAot, (ex ^td^ et 
pajyylfll piignQ)'»cr«torpii^fno; ^t-fi verbis pugnatur : acriier 
diepuio^ sSc fefliel A^t. 2?) 9^ ooU. Sir. 8^ i.^if) jfnefiotjop Digitized by VjOOQ lC Exod. 3I9 18. ' . 

J^aiiif»f 1* BfS^ perf. diofiSfAirifj^y tiot, i. dUftofu 
(ex SUt et i$iv»^ maneoy Yivo) p^rmoHeo , perJuto, miuieo 
io conditione, fopieUtey viU. Lnc' ly sq. ^i^ere «c»g)o^ 
iDUtiiiB manfitf ** 4*a(Uifm n^ TMra^ Gal, a, 5. feniper ali* 
eai fervor, in alicuiuf poJTeflione maneo. $ic Sir. 46, 9. 
Urivq &og yfj^g iU^tmff av%S^ — * 4wyii9Uf (Ani nto^ 
*Luc. 22, aK. perdurare cum aliquo, eum non deferere» coll. 
Sir. 22, aSL didiiefiavf^, no|trum s . )ialte beyihmaus* ** 
^ 'Hebr, i, ji. dkOfUfit^, femper viTi», (wy PfaJ; 102, 26.)f 
L e. (nt iu Pf#lino ezpUcatur) av?oc d/idem femper ea» 
GoU. Pfal, 119, 89, — 2 Petr, 3, 4. iioiffa ovtm Slaiiifu^ 
omm^ in foo ftata perfeverarunt coll. P(aL 5, 5. 119, 90. 

J^afjieQi^a, t Una, (ex dfa et ^^o», fepaio) 1) «^ 
part49 lifitfi(io,Act2f 45. Deut. $2, 8« — tropice: itafUfft^ 
(sa&^a^inl, in parU^ oon^rarias ifisirafUs dlsfidere, Luc. 
|i, 17. 18, 12, 62. 53. — 2) in parte» divido diitribueQdi 
fWuXa, dielTfbuo, Matth, 27,«35* Miu-c. i5, 24. Luc. 93,47, 
a3, 34. Jo. 19, 24. LXX. bebr, pVij Judic, 5, 5o. diaU9^i(m,f 
a^vik. Plnlt 22| i8t — Act. 2, 3, /Uitnra* dui^i^£ofMrai^ 
fiammulae inter fe divifae, ilifpi0)^ei qu^ruiii f(xtremitate« 
lin^ulia liMubenlibus etMt Qmile^,. 

Jmi$.sf$aiiig, oji, O9 {adjta^^o») i)Mrtitio, dirilio^ 
Ececli. 48, 19, Mich, 7, 12. :ji) ifiejiiiifm ^ tuc, 12, ?i, ubi 
conpordiae (cf^yy) ppponitur, 

, Jia^vipLoi, £ r6f"5> C*^ ^^ et n/iai/ divido) 1) iiiTido» 
dmribuo; 2)J}>argo, Jiuulgoi Aet. -4, 17. ^iarf^ij^fpar^ 
gaturfcl, fam4? — I4 V* T. femelOeut, % a5, pro helwv 

4kaf$i0, t Wm (ex dia et revoi, nuo, innuoi miAf 
Jignifico, Luc. I, 22. ooU. PfaL35, 19. 81^.27,22. 

/IkafofiiAa, atog, io, (ex ^*a ot toflua, cogitatia) 
aogiiaiio,' /pu^^niia^, Luc, |i) 17. PolL Jef. 65 , 3, * SiTt 
^2, i6. ^ ^ - 

2^iayo#a^ tt^, ^t (cxJia^troo^ineni) 1) ro cbgitart^ 
perpen^^l*®; d&s Nachdebken, Sap. 4, |5. 2) fkcultaa co-p 
giUndi; M^^ipfa, et ciuidem non folum qu^tenua intelligit^ 
.fed eMam ^atenua appetitet fen^t. 1 Petr. 1, i3. ,2 Petiv 
S, I, (F4>b< 1» 18. in iextu iru)g, uhi Orieeb. pa^iagTtf^ 
Biit) Eph, 4, 18, Hebr. 8, ig. 10, 16. (in Iboo paraltel» Jer, 
$1, 33- e^ ^'JR, meiiiufn, miiH^e, met^.) Sip.quoqli» 
Matth. 22^ 3/' Matc, 12, 3o, Lup. |(), 27. eft mene^ t^nquiml 
principium ftgeu^i* Vid. Deut, 6, 5, Befpond^t hoc feoOi 
ia LXX. verf, waxime hehr, ^S (Gen. 17, 17, Ley?t. 191 17,5, 
nt dipitur de pognUion^ mentia f Jo, 5, 20r Sap. 4, 16^ ^ Digitized by VjOOQ lC rapidinilMM. Epks 9, 3. ta &slf^imta itjg otifAii tAVdp ^kh 
iHHap, leget prayoram appetitaam e corpoM et m^tite ilid^^ 
vam ColoiT i> a&. t^ tmfoiOf metitit pravitate^ Fabric, Codl! 
, Pfead. I, p. 53o. cvpiXapot (a»geli) ttj Skarola t)jr ngocit^ 
(^noabitam ctnb mulieribtif hominum ) 9ttxsXva (malieres) 
imdi^uinu ty itfola toQ ^attaolag aivwp ^M>r YlptrTag. '—7 
Saepius noa habetur. ' 

J^atoift$y f.o/|ai, (txiia^tafotfn, ap^ip) i)-iu>#« 
rdo §d quod elaafum tjhi adapmo , Lne. a, ^. t^yfiijt^^ 
coU. Exod. i3, 2.*— aures, Harc. 7, 34. 35. trt hebr. nni^ 
Jed 35, 5. — Metaphorice dicitur ia formalia : ocidos apil 
fdre, Luc. 24, 3i. i. e. rei cogoitionem dar^, (Cen. i, 5. %' 
Heg. 6, 17.) i. q. T. 45. itfjroi^BV Toy mify. -^ cor aperire^^ 
Aet. 16, i4. i e. intelligentiam et fenfum didre. tiof, 2, i5: . 
itatoliat oirwtt avttfs» ~ 2) feufum rei qoaQ occlufae ape* 
irio, OMplico, inierpretot, explano , Lttc. ^^, $^j Ktt 17,3. 
Sic laepiai apud profanot. 

Jtatvntif^nim, tsvo», (er im o^ nmnQevm , noeta 
«Iiqatd.lacio) ioiitm noctemi iraneigo, ndetem impendo, S^' 
nel Luc. 6, vk. coiL Job. a, 9. imwnts^eveit aid-gtog, fub dior 
Boctem traaiigens. Diod, Sio.ri, 62. iuTVKtigemr ft t&i^^ 
Hnhng 4ni tSt tetffSf. Poiiuo. Oaom* 1, 71. ro fisv fvn^' 
t6c tl nfiias, pvmffeSom, to ii i£ oXiff; mmvog, dtafvfiifo-t 
ftSoat' ^ 

J ta fvm et itaritm, f. vodi, (ex^Mi et iviof f. 4maa 
perficip), abjhlvo, perficio,^ adfinem perduco. Sem^ Aet. 
ai, 7. navigationem. «— vi^m s Macc, 1^7. (XtrtopK Cyrop. 
4, 2. 8. mAl|}f' oior Jiijiway). . ' 

^*a9f af^rif, (dux narroc fcL jji&fov) adveyb. teoip<v* 
ris: 1) per, piiw»« tempai, in Heteriliim, Jef. 37, }&. nx)\ 
JoL 4, 6. — *- 2) lenfa latiori: continuos^ p^rpeiao, ^uofi^ 
Umpore, femper. Act ^,^^ 24^ ft^,. Aom^ hty 10. *3 TbelL 
3, 16. Hebr. i3, i5. Pfal. 119, 33. &{:ijri}ooi titv Hof ?o5 
xv^foti itanoftog. Jef. 52, 5. JiOTratTO^ (■'"'^n) t6 oVo^ ^v 
/fla<npi]ae?ra». Pfal, 3^> 1* Mtrc. 5, 5, iutnartog fVKiog nai^ 
fyUgag, continno, et noclu et die. '•-7^ 2) quon^ tempore fta- 
tulo, quo aliqqid fierifoict, a/pdue,ijuc» 2^, 53. K,ct. lO^ 
i. Jhepp Hebr. 9, 6, ubi to» aTiaS opponitur. coll. Peut. 
33, lo. ' ^ 

Jtanagatftpii, ijg, -^, vox, nonnifi i Tiru. 6, 5, 
& t^xtu G^iesbach. obvia, (ubi text. vaig^. naQaitaTQtfiai) 
^mpo^ta e± tQt^ii, negotium, (ludium, naQa, quae prae- 
^iitio hic QgniGcat id, quod modum et linutea excedit, 
Ineptam eft, et ^1«, quo4 hic vel certamen inppit, vel nor 
^on^ift iixt^ndit. £ft igitur : ftudium iheptum , ftudia nofia^ 
ponas dieputaiiones gignentia. Suidae et Nejjch. itana^ 
fsnQtfiai^ Mskfi)p9jsoi, ifiikipiOt. ' Digitized by VjOOQIC ^aififiig,,t. iota (ex 9ta et naQom tn^MOy qnbd c 
^ifav) iro^ieio, pertrcuu$Q, Matt)i. ^, i. i4, 34. Ilarc. 5, 
91. 6, 53. Luo. i6, a6. Act ai^ a. >ebr. n^ij Deut So, i3^ 
Jef,a3, 2. 

JyanXiia^ £ eiW (ex jicc et TfiUai^ nvngo) ptfriMm»» 
go, nai/lgando $m€iior. Semel, Act-a/, 5. (Herodiaii. % 
6. 11.). ^ 

. ^ian cyaAi;. (3^ f. i}«ai, (ex d*» et ifonai, labore) i) ela^ 
ly{>i[o^ labo^ operam io^ AudeO|. a Maoc. a, d^. a) molestia 
grayo (q^un^ Tcoyo^ quoque £t moleftia, pondua labaria iaii^ 
po&tuiT)) £cclef. 10,9. — In medio: a^grt fero, grof^iter. - 
co/nmoi^or, AcU 4, 9. 16, iS, dMnof^&siQ, iudigaabundaa^ 
Aquila ita vertit bebr. iss^nri Gen. 6, 6. (LXX. he^-vft/^^^}^ 
1 Sam. ao, 3o; (JUPi. ^iijiui&fi o^/}f)» Mt/ych.diamvfjd-ei^ * 
Xvnfid^slg. > ^ 

. j/^astogevi», t tvat», (ex dta tt no^sw^ quodTid.) ^ 
transire iacio , tranimitlo. Mediam : iierfado per toeum, 
periranseop Luc. 6^ 1. (Gen. a4, 6a.) hebr. Hia Rom. i5, a4. 
i%ano^sv6ii9v6Q £b1* per veftram urbem. ~ obeo, peragro, 
Luc.^ i3, Mf^dienofevsto^itdatn^ nena iroA. ciroamibat do* 
«ensin fingulia urbibus. Act 16, 4. cdli. Nnm. ii, 8. (bebr, 
ts^tb circumire); Job, 2; a. a Cfaroh. So, 10. -^ praeiereo^^ 
,lMfi* l^f 3^. colL JoL i5; 3. iianoQ. andmtt^. ' > 

Jtanogim, S, t. rpm, (9:^1^ dioy quod hic Tim intendi^ 
et inoQi(»y quod vid.) non habeo, quo me Tertam , nescia 
quid agendum, Jtaiuendum, /dieendufnueJU; inoeHua.fam, 
confternatue^fum, dutius haereo , - quod ytl eft admirantia , 
et-ftapefacti, ut Lac. 24, 4. Aot a, 13. lO, if. (SfymmacK 
Dan. 2y 3; iivinoQiato wafu», LXX. ^((rvi} %o nvivlia, hebr« 
tsi^an); velfolHciti, animo turbatiy ut Luo. 9, 7. Act 5, 24« 
^Mpopopi^ {^^ttnrbali neaciebant quid de iis et de eo, quod 
illis eyeniflet, ftataendnm eilbt Suid.iano^, i(ano(frfmr 
{fltS, a(iq)ifii}Acai ' 

JianQayiiartvofiahp 3F, eviro^a*^ (ex iifk et ftQafpoi^ ^ 
msvoiiav, negotior). Profanis eft; opus aggredior; rem ac^ 
curate peitracto. — ^ In N. T. lemel Luc. 19, i5. iibi vel eft 
negotium facio, yel mgotio [.negoiiando hicror,^ In V. T» 
nonlegitui/ " 

Jj^anpla, t^loa, (ex iia et frQiet^ ferra (too) /irrm 
disfeco^ i Chron. ao^ 3. c£ Jiiovoiiio». — In J^. X paflivum 
^«ani^iea^at metaphorico le^itar:, diefeeor corde, Act 5, 33« 
et 7, 54..ubi.ta4:^ imQiiaig ndditur; cuias tropi foifas efti 
f^iemenier f>fingpr, ira, aegrUudine oorripior. MefycH^ 
iienQiorfO' i&vjiovvTO, hQiJ/iv rovg iiovrag, Similis tropuft 
. de animi Aumnb dolore legitur Luc* 9, 35» 

idifaQnaSoi, S. dw L i^, (ex itA ti ufniHai, Pk^ Digitized by VjOOQ lC J lA P -r\J^JAS %U 

34^ ^j. Dan. 2, 5. Eaih. 9, 10. 

Ai^yin;^ £. Qffiam, frango) dUrumpo, dilaoero. ^ILMh. ati^ 
65. Marc. i4> 63« Luc 5^ 6. 8,.fdc^. Act. i4, i4. VaftliiiettU 
diarmnpere, i. e.-T^imenU, ubi peclns. obtegebeiit) dila- 
ccrare , qnod in gravilHnio lucta et fnmma indigiuitifaie lieii 
Jblebat. cf. G.en. 3;, 3^. 44, i3. 

^«oaaqpifo», Sf f. ffs^ (exdia et oaifffiy clams, m^ ' 
nifellnt) jslarumg manififtum faoio , aeasraU dediaro f* 
nuulio. Semel Mattli. 18, 3i. coU. Ikut f, 5. a JJaoc; i, 

Jhao^ifa^ £ lUtia, (ox^i%a etae^, moveo) 1) coiictt» 
tioi — a) iorrorem if^ieio. Sictfopice Job. 4, i4. fUfuUi^ 
fiou ra oovS iUoMB^ "'^'Hp.t — «Deinde ut etiam Latinoiv 
eoneuiio et conculfio, de magiftratibQi et pptentioribus dl^ 
citnr, abi^dl>a& foa potet^ate miniA interpoCtis aliquid ex- 
torquept ab alio. £t fic femel in 'N. T. de nulidbii^ ; Luc^ 3^ 
:|4. nkffiim imoekto, ^eminem concatiatis, a nemine miaa'*- 
raHi interyentu pecnniam extorqueatis. In V. T. femel, S, 
^ Macc. 7/ai. ^e i^jino^ iumur&irK^ tSp ina^ortw, a 
nemine, Ti adbibitai bonis fois privati. Vid. de hoc verbi 
nfu /^o^^incurit^pbiL ad Luc. i, i4. Kr^fiuo in obfll 
Fiar. pag. ii4. • ^ 

. Ahaanioqnii^^y £ Usm, (ex iw et otOQmO^ fpfLrgo). 
)) difpergo, dlsfieip, Matth. aQ^ 3i. Marc. 1^,27. Jo. ui 
5af Deut. 3d, 1. Zach. i3, 7, — de Cemine: ^or^o^ Matth» 
a5y a4. 26. coll. Ezech. 16, a. — de opibus: diiapido, pro-^^ 
fundo, Luc. |5, i3. 16, 1. ~ ix) p$routio, perdo^ Luct 1^51« 
Act. 5, 37. vid. P£d. 59, 1 1. Dan. 1 1, a4. / 

Juiafium, taam, (ex ^mI etirfreioi, traho) dis^ri^ho} 
disrumpo, v^ c. oateoas Marc. 5, 4. Jer. 9, ao. tou^ de0|sei/tg« 
Judic. i6y 9. — dilanio, diseorpa, Act. a3, 10. AquUd hebr« 
i|a«^ difcidU, 1 Sam. i5, 35. nbi LXX.. Sr^i^fi. //ifj/}^^^. 
iwtonuow duuQsir, 9iaana(fd^,. 9u»o%ioa&. 

Jifaan$ifu,L egS^ ex d$a et msi^) 1) disfemino^ 
a) di/pergo, diefy>o. Act «, 1. 4. i|, 19. Dan. 9, 7. n^^^-y 
Esech. 34, 6. Baruck a> 4. i3. 3, 8. 

J^aanOQUw o^, 4> (^^ diaain/^) 1) disfeminatio ; 
a) difperfio, di^fipalio. Judaeis dicebatur de ej^ilio baby^ 
loaico Judith. 5, 19^ adeoque, abstracto pofito pro concre^f. 
top de exulaiitibus iplls, u Maca 1, 27. coU. PfaL i^i;» 
0. ubi in hebr. 0*«n*i), expulfL Sic etiain iii N. T. ma^ 
gpns ilie numeros Judaeorum, qui inde ab exiiio extro^ 
PaUeAinam in omnibnsfere terrisy mare mediterraneoii^ 
ciogentibusy et in Chaldaea^ Perfia etc. difperfi ^dvebaui, 
iiooirfiir Of h tr iwnofu Jac. 1, i^ coU. i Petr, i, 1» ct Digitized by VjOOQ lC hfn^^ TMlrVSU^fwr Jor^, 35. JoidMi jnttr popnlos griiid«r 
Jociuentef TiYeiiteSy qiioniin mAwios niiniera« eratin Ae^ 
^fpio et Afia minori» Idfeph* de Bell. I«d. 7» 3, 1. «0 ^(i 
A^tttev ^^tfi^ nokv 1U9 fiutt^ n8&af tfi¥^kiovftiff(P nuQianaQ^ 
$f» f^ kniplQioi^^ nidtnop di im JSufta ^&pafunifinifOf. 

J$aariKim, f. iijR (tt Pia et or^/Uei^ mitto) \) in 
ihr^rfiwpertetmittojdiBtraho, feparoi diftinKuo, Deat lo. 
Sw 19, 2. — accurau de/UUo, Gen. 3o, aS. iwnukof (napj^) 
for^^oi^ Hinp^inmedio: aectsraie ordi^o , dlferU mar^ 
dq^jubeo, Aet. 16, d4. oA? e^ (f^^rrffA. qnibus nnlia dedimus 
naJ^ata, Hebr. 1^9 30. rodiaoTciUo^oy, lex, man^atnm. 
Seqoente propofitione negativa, ut Matth. 16, ao* HUrcS^ 
43. 7, 36. 9, 9* Terii poteft: imio, — Sic i^annM^Jubep^ 
Esedi. 3, 18— 2f, llat. 3, 11. Jndith. ii, 12. oifa 9$e&t$ile^ 
«vrotc 'd'sog. (PhUo de Somn» p. 1127.) Oi dkamoi^praie^ 
^epiufn, Num. 19, ?. 3o, 7. 

/ftaarfjiiia, atogf th, (a ^iiirri]^», dift^) eH/iamiia, ^ 
firt^^iftim, la y,T. faepiuA de loco» 6eo. Sa, 16. Eaech. ^i^ 
6. a Macc. i4, 44. in ii. T. fiBmel, de tempore, Act. 6/7. 
mg iSfwr tQimf 9iaaTfifia,poSt triom finre borarum inlervallom. 

J$ae(ToXfi, ^, ff (k dumiXimf nmod rid,'^ t/jftineiio, 

eUeerimen,^ Rom: 3, u. lo, la. Exod; 8, 9. — 1 Cor. li, 7. 

' ^ftttOTol^ Jc^wM TOlf ^Myoc^, fonoit articnlatos, iilter fo 

Ibtis diflinctoi edere. HejycK iwmvM[^ diatf^mt, i$aiif€aK^ 

/i$a0r(fi^o», f. iffMf (ez 8m et Ofjp^i vertoy fledov 
torqneo) — 1} deigrqi^q, diitorqueo; — fenfn moraU: 
perperio qnae re^ et plana font^ corrumpo, Act |3, lo. 
titQ odovg nv^v, Tom divinam oomimpia/ detorqnea eam ia 
pravnm ; vid* Exod^ ^3» 6. Prov. 19, ip. M ieh. 3, g. — iu^ 
atQaii^ifog, corruptue, pratme ^ perrerfiu, Matth. 17, iji 
Loc. 9, 41. Phil. a, i5. Deot 3ay 5. ytMtt Jieerpo^^^. — 
JumQa^pifa 'XaX%%v ,^ falfk, prava, ad pietatem' inutilia do« 
>ere, Act. ao, 3o. Prov. a5, 33. — a) ttoerio * rectotramite,* 
T. c. a fide, Aot 13» 8. coli. Exod. 5, 4. liuunqifpBi/¥ roi^ XoJif 
ino tSf i(ff Mff — fiduco, Luc. a3) a. ^Miorpc^perrtt/ fedo.».' 
^entem fcl. ad rebeUionem. coU. i fteg. j8, 17. — Fp^ric. 
Cod. Plendep. V. T. |, p. 6o4.! i oivog dUotQe^ffi (mo^ toiic 
if&aXiiovg. — ib. oli^o^ dtatft^i(p$k tof roiV ono t^ tU^sfac. 

/l^aamXi», f. ciooiy (ex i%a et otujo», (erro) i) proprie:' 
fpiinun perduco per pericujnm,^ f. falvnm r</aco e periculo^ 
T, c. 9i{f9aif09 r ?etT. 3, ao. per diluvii fluctui ^ bt ^aXaaaifg, 
a naufr^gio, Adt a8, |. 4. coU. Job. ag, la. Dan; ki, 4i,^ «» 
Ittg T^ T^, « m»ri ad littns, Act a;, 44. ooU. O^n. 19, 19. 
fig T^ opoc. Jei; 37^ 38. (hehr, «^^^) — JuMOf^etf nra n^ 
fntfls, ialvum aUqnem educe^ ad aUnm, berausretten^ vu 
einem, Act, a3, a4. d^aataa. nQog ^i}^* ut iUnm falvumad 
f elicem perd|,tcevet. • SioiiUter in Teft. XU. Patriarc^ Digitized by VjOOQ lC 4 1 AT %n 

tJPJbrU. Cod. Pfinid. I,* 534.) Rub^a dicitar Toliii(b JoiW 
pham jioattida» if^ ror miiipo^e fovea •chusere ad Jaooj^aui 
et ita falvum facete, — - a) deinde fimpliciter: faliH>, faU 
%fwnfacio, et maxime de iis dicitari qui Titam coiiferr4|tti-|^ 

IAffive, qui mortit periculum efaftiint. Sic.Act. »7» 43^^ 
oa. 1, 6. Prov. xo^ S.^Niim. iO| g. a liaco. li, la»' Sir.4&»8. 
et ita dioaat^^iu etiam de iia dicitur, qoi a morbo lecbifevf» 
lanantur. Mon enim eft fimpliciter yano , fed falRmm peir 
morbum perduco, morbi pot^&ati eripio* Mattb. i4^ 36^ 
Lnc. 7, 3. SimiUter Jcireln. 8| ao. coilatis verC i/.aa*^^ 
Saepiua iion babetur in N. T, . ) 

Jiataj^fl, ^, ^, (aiunaaam) i^ordiiiatio, dispoii- 
tio; inftUutun^i Rom. i3| 3. £sdr. 4| 11. — a) ordoy ojf^ 
mm i^fofttuY^ Sic Act. 7, 53. intelHgo dg itataYog iyfif% 
tmff (quodpro h dMxofy^ iyy^, ex ufu bebr. a praefi^i) 
adllantibuSy praefei^tibus angelovum ordinibui C agminibna* 
Oaanqnam enim iutrayfi non in V. T. (praeter Esdr. 4, li.). 
legitur, tamen ^Kicrcx{«^, qupd cum 8iaTap\ convenit, boc 
fcnfu babetur; Juditb. 1, 4. «4^ diatoiitg mH^, ad diaponen«* 
da agmina peditum. ibid. c. 8, 36. inl v<W Statui^, ad ag^^ 
mina, ad ftationea fuaa. Vid. etiam d Chron. 3i, 16. 17. e^ 
iuttaaam 2 Chron. 5» il. Qcae enim Exod. 19, i3. 16. 19. 
de tonitmbas, fulguribnf , tubae fonisin Oei apparitione ad 
montem Sinaiticum commemorata leguntur, ea ad angelos^ 
Deum ftipantety a Juda«is ferioribua relata fant. cf. verfio 
olexandr. Deat. 93,9, fC|I. io4, 4. AliiTertunt: minifterio 
4ingehrwa promulgata; ^t fere fic Jo/^hue Antiq. 16,^. 3. 
ioyitata tu iv tiitg finoig ^i' iyfiXmf naga toZ ^iov lio&irtu» 
j(De locis GaL 3, 19. Uebr. 9, 2. vid. /tia.) 

4^utaypa, to^, th, (a perf. paif. verbi iuniaam) 
muidatum, edi^tum^ Hebr. li, aS. colL £adr. 7, 11. Sap. 
M^ 7.- ' ' 

J^ata^aaam, C Xiaraparfw^ f. oSftt, C^x fm ^tta^ 
«»j turbo) />#r^io^ confundo. huc. i^^^. ikwofu^ii, 
#iiimo pertnrbata eft« 

J&atdaamf i. ^MiTaTm^ t aSen (ex ^m^ et tiaom, 
Offdiiio) 1) dispotto, ordino, v. e, militet 9 Macc. la, ao. 
Cu^erdotes a Chron. 5, 11, crinescompono Jnditb. 19, 3. r-* 
o) ditpono, qnod ^eri, vel quo mpdo fieridebeat, Jubeo, 
mando, anftingeny befehlen, Luc, 8, 55. 17, 9. 10. Act 7» 
44. :;i3,3i, ;i4, 23. Tit, i^ j». 3) eonfiiiuq^ inftUuo, Veriunp^ 
gang treffen, Act, ?o, |3, 1 Cor. 7, 17. 11, 5'>. coll. a fiegv 
11, 18, (hebrf n»H). — 4) fraefcriba, legem fert, prqeoep^ 
tumdo, de docto^o difcipulii praecipiente Marth- ii# i* dfi 
magiftratibus Luc. 3, i3. Act. 18, 2« Dan. 1, 5. de peo t Cojf:^ 
^ »4^ ^ 19 iofoi ifSt dkilar I mr p j^ iif fkt^, 3^ i^ |)iaie Digitized by VjOOQ lC ^6 J I A T 

' Sffn^xUy i. e. publice datoB, proinulgatiii. Tid. JuixaYrf 
^«epiot non legitm*. , 

jdiutsXiiai^w, f» iif(o (ei; 9iu et TsXito , impleo , finio), 
pbtjitio, ad finem p^rdacp, JwiiXth fcL tbv XQoroVy tem^ 
, pu9 iransigero, pormanere , faepius adjectivis et participiia 
ita jungitur, ut v^letit /empfir , coniinuo aliquid fieri, vel 
aliqnem eilb. Sic profiEinift (Xenoph, Anab. 4, 3» a. Herq^ 
dian. i| 4. 12.) et noAris fcriptoribus. Act. 227, 33. umxov dut- 
sikuks, continua fniftis jejuni. Deut. 9, 7. ami&ovrtif Sute^ 
SicTTe. Jer. ao, 7. 3 Maec. 5, 27. trivxo^utStl i^Ofiiv atrovficyo» 
iUt^v, gramineo cibo continuo vefcebantur. 

Jiatfigioi, 3, f.ijora, (diaet xijpewy ferVo) conjervo^ 
'aiigenler oaftodio, Luo. a, 5i. iMtfi^sXv animo cuftodsre, 
mentif inffgere yid. fimilem locum Gen. 37> 11. Dan. 7, a8. 
Sir. a8^ 6. iwtt^tuv fi^ui', retinere, fovere iram. — /ha- 
tffiBiv iaytovy fe eaftodire , j. e.fibi cauere , abstmere, Act. 
l5, 99- Jell 56, 2. ^iarijouiy taq %ili}ag avto% uiii nmslV &8uta. 

Jiqtl fexSva etti, ^uiO), adverb. ititerrogandi, ci*r, * 

Iuare, qua Je caufa? Matth. 9, i4, i3, 10. Marc. a, 18. 
,ttc. 5, 3o. 33. Jo, 7, 45. Apoc. 17, 7, — fJum, 11, '11. 
Deut. a% a4. Exod. 5, i4. 

Jiuttd^fiiiiff f. -d^^ffoi (ex iui et tl&fifii^, pono) 1) dii- 
pono, icb ftelle aus einander, 1 Sam. ii^ li., — ordmo, in 
ordinem redigo; — a) dispono, conftiiuq, praefcribo; — 
pacto couffituo , pango pactum', Act. 3, 25. iU&tto nQo^ xpv^ 
fiar^^ Hebr. ^o, i8i Jof. 7, 11. iiB&ififiv ('^ri/^Vi} iiQog aih 
tov^: Dfeut 5, 2. (niD). Gen, g, 17. (C3*»P.!'.). Hebr. 8, 10. Jk»- 
S^opuu »qi ow(q>, Geu.. i5, i8. dU&sto to) j43Qaa(i, — ^^ft^. 
m^nio cofiftiiuo, teftor , ieftamenlam condq , Hcbr. 9, 16. 17: 
«t faepius apud proranos, ' (./o/S/r^. Ant. i3, 16.- 1.) — ^ 4^ 
Medium: dispono in ufam meum; 6ap. 18, 9. transitive: 
qaod meum eft alteri trado in fuos ufus, trado , do j cedo. 
. Loc. 29, 29. fiaffiXelav curam regni Dei. colL Mattb. 16, 19. 
189 18. — Hof. n, 8. tice 9itt&oifiah EqfQoniii, quid tibi faci-* 
•m, quae tibi evenire jubeam? in bebr. jn^* — Saepiat- 
nonlegitur. 

JtatQlptOy f.iipti (ex 8ia et wQtfiof , tero) tero» atter^ . 
ooijlot onguento Tob. 11, 8.*, 2) terendd co^t/i^mo. — Indd 

^dtert^wxQovov, Acc. i4, 3. 28. et diatQlfiuv {ft^ccQ Act- 16; 

"^ 12. ao, 6. 25, 6.. i4. (Levit. i4, 8. bebr. iiv^^mtmeo), vel . 
•tiam ^i]^'/?siy (ImplicitdT Jo. 3, 22. 11, 54. Aot 12/ i^.*^ 
tS, 35« (Jerem. 35, 7. hebr. •inji peregriiiari) eft: tempus con* . 
fomere , cammo^arl > verfari in aliquo loco. Saepiui noii • 
legitur, jyfych. dtatQifiw (Siuysi,, ftOQiXusi hti noXvt 
^vov. 

J^atQOffif vg, {i^dtajQ«pi>^'nQXxio)tiUm9mtum,pieiu^ Digitized by VjOOQ lC ' '' . ' *\ ' ' 

Sftmol 1 Tim. 6, 8. cott. i I^acp. 6,, 49. . H»fyeh. itw9^ii^\ 

JtatydCt»> f- iooi, (iw et c^aia [plendeb) illitc^fcoi 
perfulgeo, Semel a Petr. 1, 19. (Sap. 17, 5. mtu\>fa^SM^ 
.BB/jroh, dtavyaaai' qnoifladi* 

J^avffi^, ios, 0, et ^, ig, jo (ex ^a et aiyij fplen^* 
Hlqt) pellucidue, tranduciduB, m»'ca/)tf (fpiegelihl). SeniA 
Apoc. 21, 21. i^ro iuupan^, quod le^nr in textu r\x\p 
^Jquiia Prov. 16, 6. pro hebr. tJl purits). ffeffch. 8tav]^ii* 

XofATtQOV , JlJpOnSWQV. v m 

AkUi^arflQ, iog, 0, ^^ i^^ ro (a iiaxfjaiino pellacidas 
fuiHySap. 17, 6.} polluciduM, iranap^rene, Apoc. ai| al« 
iu texta yulg. Vid. Jgavyfig, (LXlk £xod. io, 34. hebr. 1|t)u 

Jia(fiiQ(o, {» iiaiaoi, aor» 1. dc^v;}«xa, (ex 9i^ et <pe(>a^) 
l) Iroimtiye : a) per loeum ferQ, perfero , durcHtrageny 
Jdare. ii^ i6.| ^ in locum fero, di^orto> 3 Esdr» 5, 7^.-^ 
b) iit diverfas partes liero, aoseiitaader tr^af^u; — hiiiG; 
huc, iUuc ngUo/ et ita Act. 27, aj* agitari in mari^ i. ^» 
y. 1 5. nmplex ^'^eer^o». Sic etiam>apad profanos. — Ue-^ 
taphoriee: dijpergo, dimlgo, Act i3^ 4^. cOll. Sap. iSp id ' 
olxr^' dittpiQSTOf planctus longe lateqne audiebatur. ^^ 2^ 
intrantitive : diperfuefum , differo ab aUoy interdtiiQ abfe-^ 
late (a Macc iS^ i3.) interdnm feqaenlegenitivo-, rariasdi« 
«lalam partem (Folyb. 18^ li. 1.), maxime. In boiiani dicitur^. 
^t eft: praejto, anieeeUo, Mtitth. 6; a6. lo, 3i. la, iit Luc^ 
^3, 7. i24v 1 Cof.' i5) 4i. Gal. 4y 1. colK a.Macc i^^ i37 
3 Macc. 6) a6. Dan. j, 3. 7. — Imperronaliter : Seatpigei 
feq. dativo: difiert, i. e. inlereft mea^ tua, referik 6al. 3, 
6. oiiiif \ioif iiwpi{)iby nil mea refert. — t6 Sia(pi^of, fub« 
Aantive, diffez^ntia, discrimen rei. Senfa morali intelligen^ 
dam eft Rom. 2, 18. Phil. 1, 10. ta iiaq^iQovra, qvLnO bona et 
licita fanty et quae non funt, rt Ssl n^S^ xai ri M^ ^^ 
. sr^a^^ . ut T/keop/iyiqci, inter}[^etatttr. Saepins n6nr 
li^tur. • » 

. ' Jia<f>Bvyio, {* Of^ofAaiy (ex iia et(pBvy(a y fagio)| fu^ 
^fiendo etHuio, ^ugpQ. Act 27, 4a. coLL Jof 8^ a5. ProT»' 
19, 5. ; 

Ji^a^pf^liiifo, {.bj(0, (exdi(i et <]pi2^/^(tf, faiiia diTulgo) < 
Ipnge lateque famam fpargoy laie diuuLgo; Matth. aS^ i5«' 
Marc. 1, 45. — JiOfpfni, riya, famam de aliquo divul^O|i 
Ifatth. 9,3]. JPhat^or. 8iaq4miioi: SiaaaXnl^(o, ' 

' ^ka(p&$lQ(o,'i. egSy (ex dia et (p#£/^ci} perdo) i^o/r/r 
cornimpo; .cunfumo, ah/Umo, Luc. 12, 33. a Cor.(4, 16. 
► diaq>^iQ£Tai abfumitur^ fcL c^ilamitatibus» -^ 2) funditua 
j^erdo, Dan. 4, 20. Judic. 6, 4. Eccier. 5, 5. — deinde occ*-* 
</({>^ eneoo, Apoc. 8, 9. coll. 2 Sam. ij,i.(nn^)-i Sanj. 2/ 
!|7.-(n^©n).:..Sap. 16, & a Macc^ la, a3. -?^ 3) mar«t eorrum^ Digitized by VjOOQ lC . p6. Apoc. 11, \%. twfttdMnwi i^y }^^, Ii6iiiln«t dej^xirrtti* 
' ies L e. ad idololatriam fedubenies. De eadem corraption^ 
Ugilur Jiidio. a, 19. Iiebr* nhtr. — 1 Tim. 6, 5. iifS^^vqnUfVk^ 
Ikraribus corrupii« 

Jiaq>^OQa, Sg, ^, (a priet f^edii rerhi duMp&siQm) 
0arruplio, deJiruoUo, — In N. T. non nifi de corpori»/>M/r«« 
Hiae^, disfolntione corporis> quae fit in tnorte, Act. s> 27. 
$1. i3, 34^3;. colL PfaL 16, 10. bebr« nn^. Pfal. 107, ao. 
9i 5. nbi eft locua putre^iutay fepulchrnm. SuiJt tioh 
^^Ofa* • S'aimog, iiOAvctg roS ow&bjov oiiufioto^. 
,J' J^ui^OQOQj ov, o, fifiOv, to, (ASuupiQu) i) Jitf&rJUi 
fno g;enere^ ( Dan. 7, 19.) variui, Rom. la, 6. Hebr. 9, lo. 
iMJq^opM fiant$aiMi, dtver&e i. e. diverfis temporibui et vario 
titu fiicieudae lotione# tkormo. Mallcfhi autem poft hmi^if69§ 
Snterpnngere ojL j^ft fiam^^iMXg addere mi^ qiiod moltorum 
podicdm optitnae notae Aictoritaie eomttt«ndmtut, et Terteret 
^et oblAtionibiMj lotionibtta faoriiy «t dilciplina ad corpna 
fpectante.*^ Jmfo^a enim non folu^ profanis fcriptoribni 
UMipina fignificaut mumra, pscuniam {JMfb. 4, ill. 8. id. a5, 
S. 11. Dionff. HaUe. Anti^. 6, 58.}^ fed facria etiam fcripto* 
ribns funt: oblaiionoit, mumera^ dtma^ Sic kgitur 5 Esdr. 4y 
S8. do jndic* 4on« tioii aceipiente , a Macc^ 3, 6. de oblttio* 
luiiiis «t donis ia temq^ HierQfoljf^mitanO' ctl etiatn a Macc.» 
i, 35. MofypK BUi^QW* afi^Uimtov' aal ivaXiaiia. -— n) 
diffu^uo fenfn bonO| anUcclUm, f^attftatu^ Hebr.. i, 4i 
8, 6. coU. £sdr. 8^ 26. M^fck. dtaq>o(fm$Q09* UQfitttaif, vvh)-' 

J^m^vidaon, fire attta, f. d|cii (ex^ eiipvXaaMi 
m^&odio)dilig9ni€r cuftodto, f. defcndo. Semel Lue. 4^ ick 
eolL Pfid. gi, 11. (*19«^) Sap. lO, 13. 3 Macc. 3, 3. 

JhU%9kQiitA, VUfv, (jpihia et %tiQiim^ HMnti ir&otx»)| 
itt ectivo et medio : manu tracto aliquid ; mlmum rei adm<>^ 
lreo4 o«* In raedio : tnjinum injicio in aliauem , miknii irm*- 
cidoj oecidoi qbocunque tnodo fiat. Sic uepius apud pr0-* 
iiinos; bis in N« Xi ^ct 5, 3o. 216, 27. et eodem fenfu i^Mtj^si^ 
fiSd^tti Job^ %Qf ii4< (liebr< *i; f^)* Befych. ^kqfeiptCsriu' 
ifofveit^i 

J%a%Xuvatioii £ 0901 (e3t i$a et )[i8u<lt<v> derideoX 
ifolde derideOf irrideo. Act. 2; i3. tibi Grieebaeh. repofoif 
^%levaCofmqy pto ^XevaComCi qnod halbet tejttus vnlg. 

Jia%e9Qiio$^ £ iM (ex iia qndd bic viitt ir^bi angeti 
4f ffoQiia fep«ro) ptotfns feparo, Gen< i, 4. 6. 3d,Sa* 4<ii 
Medium: feparo me^ fepS^ro tne ab alio» dieceda^ 6ufteittan«» 
lUr gebeii^ Luc^ 9, 33. coU< Gen. i3;g. it. i4. Sir. 6^ iS. 
8ttfann< v^ 1 3i 

JiiaUtikl^t il, Ui (« idieMeii td inAitatiottelii^ Ap^ 
iM^^oceiuU perttUB^ I^ M. T. biS| t Tim. 9/a. fl Tim^ % Digitlzed by VjOOQ lC Ho V, T. wti legiturO 

^^f^cmii^, i^» ^» C« ^«'amu)^ ^oeiua, «mditafi 
IperkiiCy 1 Mccc. ky f, '^ ^doctndu^ , Jo. 6, 45. ^«feilfolTov 
^€o5 (Jef. 54, iS. hebr. njm ^V^\* Jer. 3i^ 34.) L e; PetJ 
(lum pr^pheuroiii) difGipuli , a Oeo ner fpirkttm fimnr edo* 
cendL — i Cor. 11, i% Mwnd Xoyiu if&^auh^ oofittft 
£briiioiie$ qnci didioilTeiyiii «b Itoiiiiiiuiii eruditioiie. ibid, 
^idcmroi (foL koftHr^ tmt^Mto^, fermonet quot doeet^ infpkil 
Ipiritus jQuyctus. 

J$daon,uli(ki ag, ^/ (e iJta^uaXo^) i)in(tittttio; el 
qnidem a) acius iuftituencu » ro dpcoro , fiom. i3, j. h r^ 
iiiaoxaiia, verlui in doeendo, jb/Km. 4, i3. 5^ 17. Tit a^ 
7. h)do,clrina ipfa^ id quod traditur.v^l traditum eft, e.f^ 
i^fesi preecepta» dogmata; dii?iiujB|ue cum de doctrina hn« 
nana et perverbi, Matth. i&^ 9. Marc: ^^^./ColoIT. Qjtktn 
tfk. 4, i4. I Tim. 4> 1. colL ief. u^, i3. tnm dja vi^im el 
diTina, potiffimnm chriftianai :i Tim. i, 10. 4^ C. ^».6^ 
%* 3. a Tim.'3> to. 4, 3. Tk. t, 9. 2^ 1. 10. troriUfktf^ 
itiaondlUa (hebr. ^^^) irforijro^^ inftitntio in jurentitiei|e# 
e«pia. — 2)adinom$io, difoipUna, i^q. 99»9^ia, Boah. iS, 
4* (eoIL i Cor. iO| 11.) sTint 3^ 16. ^ Saepite noii 
kebetur. . i , ^ * *' 

Jhii&naXo^, ov> 0, (a oiJaoitti) 1) fiM doc§tg monM 
filiosy Bom. 9; ap. di^aaieaW^TMi^/ ' tibi yiderii 'doce^ 
polTe xovQ nptlo^. Uebr. 5, »9. dMu MccoiiaAo»^ qui ipB deb^M 
ret|s poffedocere alioa ~ a)docior^ mnniif docendi babeati 
n^iftcr^ Jo. i, a, Act iS, i. 1 Cpr^ t3% 68. 29. £ph«'4^ 11« 
I Tim. 2, 7. a Tim. i, 1 1. 4> 3. -^ Jac. 3, 1. ft^ iroUa diil^ 
••JUift fiijmodt, noliie innlti doctovis munutambire, f. Yobia 
arrogaro; ne multi veftrnm Telilit efle doctores^ fiquidefli 
doetores gravins (^iilCdy) UQ^ta jtuMl, qoam ireliqnos* -«^ 
Dtcebantnr etiam letisperiti Judaeorum oid«ieiKiJlo«> Lnci :k^ 
46. Jp. 3y 10« Kat i&qnt autem itn appeUabantur ii> qioi 
difcipulos cdUigebanii et febolam erndieiidorum regebanti^ 
tu$giftri, Matthv g, li^ lo^ a4. aS. Lucj 6, 4o. adjuneta no^ 
tione auctoritatis ^ qua de canCa et fimnl icupioi dicebi^tur } 
vid. Jo. j3^ \i, i4i: Hoc fenfu SiiimuAoQ convemt hebraictf 
Mabbij Jo. 1, 39. (^fifii, o UtetM iQi/itjnvoiurof iiittaualo^) 
ib« 20, 16, Saepiui ita af^llatitf Jefos^ non folnm ubi 
ditbipidi, fed etiam n>i Judaei euiti adloquuntur, Matih. 8^ 19. 
Marct 4, 58. et paffiin ; ideittqne hiiud rnro nat* i^oj^iiv dici^ 
tat e idfaoutiloc (^utti artioolo)^ magificf^ Metth. 17^ a4. 
S6> 18. Marc« 5, 35. i4, l4. Lnd. aa, 1 1. Jo. ii^ HS. -^ tn 
T. T. ferael ooourrit 2 Macc. i^ 10. 

Jiiaakm, t Jlb^, i)docco^ ii^uo; Brudio, Matth. 
4, nS. Ltto. 4» 3i. ikepilfiine. Hegil aoeabtifum et.rei efe Digitized by VjOOQ lC Msfii^i» PsoT/]^s3* J«n ^y 19. M«t^*!i#, fMH Luc. 11,^1: 
Jo. i4, a6. Semel d^tt(nreM^7re9&, 1 Jo^a» 27. didaoke*iufi«i( 
ll$^i Tnifvwr; et fomel A(Ax«nce»i^ leq. datnro p^rAinae^ Apoc. 
% i4. id^affitB T^ SaXan qi^i Balacnm docuit, ex bebraiimo 
*m^ feq. y, Job. aty oa. Ita edidit Griesbacliias. Tet^ 
Wlgaria liabet tot i^aiUtx> qnae leotio oorcectioni debetor**— 
^ymoneOf eommonefaoio^ ^>m.9,2i. Cok>I£3/i6. 1 Tira* 6, 
.d. — 3j otdino, confiieuos iCor. 4, 17. — - 4) Diciuitiit 
Mkni iilhiaxslv ta, qui occafiqhem praebent, ut aliquid fiot 
Tel committatar. Act ai, a 1. d7ro(rTao6xy Mwnaig^ occafio* 
tem defeclionis praebek, 'aliicia ad defectionem. Sic Sir. g» 
\, maritufl, aemulatione perfequutna nxorera', dicitnr eam 
MiaKBiv natduav mvfiQuttt ot ib. 5o, 7. ^ a^ia dicitvr 
itSounieM^ noUiiv noMiav. ^ '^ 

Aidaxili ^y ^i- ifi 4Mmul) i) firmm doctorisi <tiii^ 
aiiDs inXtitaity >perbit, quae profert. Inde explioo^ Terba 
•dtiffic3ia Marc 1, 27. a tonltia fpnria jndicata: TJci^Mflx^ 
^^nmvii ^vwif quaenam eft bae^ nora increpandi (dAeimmes) ^ 
fiffmnla (dicfum) iofdC> qno Jefus exire jnfferat daemoneiiii 
TOr£li5.), nt adeotdaemones ei lint obedientes? Alnd*iaxiff 
jkoAeiore, libftractum pro concreto accipiunt. 21) aotm 
4ooenii^ infiUtaio, Act 3, 4a. a Tim« 4, a. 1 Cor. i4, 6. 
a6. XaXtHv iv diiaiy loqui ad inftitutionem apta. 3) fenM 
doctoriSy docendi modue, infiHuiionie rotio, Teletiam^ 
pinnme genue, Blattb. >7, :i8. as, 33. Marc. 1, ax Lac.4^ 
Wf>' ~ Iv TTj iiHmilf ftvtoS , Mara'4, a. et 1 a, 38. : fuo docendi 
iMdo. 4}materiaiBftitutionis9 dqeirina, cdm dogtnata (Act* 
tjj igOtnm praecepta, Mattb..i6, la. Jo. 7, 16. 17^ Act 5^ 
IfS. Aom. 6^ I f.- Uejbr. 6, 2. i3, 9. paflim. 

JidQaxfiov, ov, vhf (tcl, vofuofia, ex dic ^t d^ci|pMJf) 
didrachifium, numns argentens €£im(« dracbmaa Alexandrinas^ 
ftaiuor autem dracbmas AtticAs (dimidium licli Jndaebnnnt 
Martara impenalis partem) conliuena. Jo/hph^ Antiq. 3, 8. 9« 
0. ii ciMloi; voiuofM jE^a^ wv>, i^cica^, iejptM i^ajgiagxio^ 
efu^mg^ Hnnc nnmnm quiHbet inde ab anno aetatis ^cefinM^ 
in templi nfns annuatim folvere tenebatnr^ £xod» 30) i3~. fq» 
l^gitur lemcl Mattb. 17^ 24. Refpqndet apnd LXX» bebr« 
V|^j ^iue, Gen. 23, i5. 16. Num, 3, 47. Yidi !^^/i>pcal'* 

Jiiv^og, oVi 0, f^ , gefninui , gemeliui , G^n. 25, 24» 
58^ 17. bebr. okn fire canDkti^ tmde eruigeUfta Jo» 11» iS» 
2p> 24. 21, 2. iioinen Tbomaei Apoftoli^ interpretatar i 
iiiviMg. 

. /Him^%,t ifiom, do. Variajs btijus verbi figni£catio«£ 
aos ad dnplex genos referri poffe videntnr; niierum,, ah) 
notio dandi^ largiendi, alterum ubi notio^soMr/i^it/e^ci-- 
endi praevalet. Utrmmquo habot etiam bebr. |Q^| cui in Tor^ 
ftoBO liXX» MaumM rtlj^aiidot r* I) 9bi Mtio dmdi otati^ Digitized by VjOOSlp rigo Laqv,7i^4^. Jo. i3, a6. tS, ii,.^ Act. 9, 4. Oal, a^ 9^ 
Apoc, 16, ijj. jSiiivfU (fajitv, Matth. i4, 16» 26, 35. nj, 34. 
Jo. 4y 7. ^oVaft anomaator MatiK. 5, 3i* 19, jt, libellum 

S^pad^ Jy^^rei coU. Jer. 3, S.-^distribuo]^ Matth. i4^ 19. iS^ 
6. a4, 45. et alibi« SL)trado^ concedo^ §loco, Matth. 16, 19»' 
iii, s3. a5, ti\t^^ }H* M«rc. 6, 7. ia> 9. i3, 34. Lue. i(j^ iS^ 
20^ 16* , Jp., 5, a^. — ^ cfe/iwiiK/a, concretio^ MarCi 16, la» 
eolL ver£ if« 4o.3,35.5|aa. 36. 17, 4. Act. 7, 38« E^ph. 3^ 8> 
Gali a, 9v Coloir. i^ a5. — 3) c/o/»dj ior^io/'^ Matth. 4, g^ 
Jo. '3, 16. Act ,ap, 35. rnepil&me. Pr^ varietate con^bnctio^ 
n^ varie ver^ potejl^ ^, t^indo Marc. 6^ a. sl Cor. 8^ i6« 
Hebr. 8, la (Jer. 3i, 3a.) Apoc» 17^ 17. —fuggtro^fuppo^ 
diiOj Mattfi. 10, 19. llarc. i3, ir. Act ^, 4. —facufta^fn^ ^ 
pouftatem do^ Mattb^ i3, 11. la^ 19. 11. Jo. 3/97^ 5/a6« 6^ 
56. Af^l. ^i ^9« "^ etiatn mutuum do^ Maith. a5, 8. Loc. 1 1^ 

7. GoiL VerL 5 ^^dofoli^eHdi caufa, foluo, Matth..i6,a& 

17^ "a^. aOy, ,^ l4. a3. aa, 17. a6, i5. ay^ 10. Marp. ^4^ 11« 
t«ac« ao, ^o. ^3, a. Uebr« 71 4. — i^ovok trfif lf\ymi^i Vitant 
folvere^ Matthi acr,a8* Maro» ip^ 45« -*- S) redao^ Luci 7^ 
%b. i5| a. Apoc ao^ i?. Prov. 12, ^4* a^i<n. Mi Xifof ratioi^ 
fteM reddoj Rom. l4, la* — refeto^ Jq' 1, aa- ^9* fl* — - 
retribuo, repindo^ Luc. 6, 38. Apoc. a, a3. — II) Ubi tio-» 
tiiotaplendi, (ive ^ffidiendi potior eft* 1) auat^rjuin ret^ ef^. 
ficw^ ita pt fit i. q. iro*ea»^ at legitur Jer.34',ai. £2ech'ji$) 19« 
coil. 33^ 29. (ubi LXX/^pit^) et £2ech« 37^ aa« ubi iu textn 
^ehr* ni^^^ Sic efficio £ do lacem Matth. a4, 39. fonuta edo 
1 Cor. i4> 7 — 9* plttviaiti Jac. 5, 18. Eiaeck 34, 46. ubiii^ 
tiebtt 'i**).'!* "^ profero) fiicio iructani Matth. i3, 8. Marc. % 
7. 8. iidoroi ^fjfA^Sd iniracuU edere, miraculis rei- facer« 
«actoritatem, Mattht a4, ^4« MarO. i3, aa^ Act a^ 19. i4, 3» 
eoU. £xod*]79 4. exemplnm i. e«' aactoretli elTe exempli. Jo* 
i3, i5. — pacem efficere Luc. la, 5i. — l^%oniff i Cor* g, , 
la. a Cor. 6, 3.-* o^o^li^ occafioneta facere^ 9 Cor. 5^ la. ^ 
1 Tim^ 5^.i4. — « Joi 4> la. i). ^ju. t^ ^^i^i auctorputei 
jhiit) eflod^ eutn« Vid. plraeterisa Apoc^ 3^ 8. 9. tibid(<^M 
ptt feqaeni ^oMjenD explicatar> ib. c. 11, 3*. Act. 5^ 3i. «-• 
a) praedipio Jo. ia> 4^4 i3, 34« (colli 11, 5;.) QaL 3> iii« 
9) c^o^iruOi Act~i3,aa ai. £fh« 1, aa. 4, t.i. coll. £xod. ^ 
7« 9i 3 £8dr« tf 49. celL Esdr. 8, ao^ ubi text chtild^ n:^!^ 
perfecit^ -r- 4) deftitto ^ jubeq €ffe ^ ^h ^ffe ^ Qxe Jieri, 
Act. a,)ij. (Vt. 16, 10.) icr, 4o* i3, 35. Marc. 10, 37* a Cor» 
la, 7. Apoc* 6, 4* 7, a,g, 5. 11, a* i3, 7* coll. Gen. 3i> 7. 

Sodic. t5, i.'-:^ Huc ^ pertinetlt loca, ubi Deus dicitur 
edilTe Chrillu difcipujtn, J» e« deftiaavit, voluit eoa efle^ Jo, 
6i if. 39. 7, 32« lO^Jig* 1;, 6. — De malis eft wTttH*/^^ 
Bott. 11, 8, a Th«£ 1,8. coU. 1 Cliron. 91, 1 4. fiieck S^^ 
• i.mm. N. t, K £ Q^ Digitized by VjOOQ lC ' ' ' * * • . 

^6. — » D^nique III) noUncUte fimt formiiliM: t) 9Mfm 
^alM Luc. a, 24. (kcTificiuin offerre. a) did* nlrj^ov^ Act i, 
^6. fortem mittei^e, Levit i6, 8. 33. 3) dtd, l^kiiav latino^*^ 
rum: operam dure, Luc. i2, 58. 4) iJi, /ftofiii]rfententiam 
lerre, i Cor. 7, 25. 2 Cor. 8, 10. 5) iJi. cl^^njry^edicer^ 
Jo. i\ tij> 6) 9ii- ^anufitaf alapam infligere^' Jo, x8, 2^. 
>99 3' 7)ii9iV'%aQir9 gratiofum efle, gratum facere, Epli* 
4, 29. Jac. 4^ 6. 8) 99i9.96ifit¥, vid. .^0.-^)^1^04 rinof, 
fpatium faoere, locum dare^ quod eft a) ceder^. Ibcum cedere 
Luc. i4, 9. b) difi^rre^ JTpatium dare Rom. 12, 19. (9i9iim 
j^ofOi^ Apo^ 2y 2 1 .) c) locam concedere^ admitter<ey Eph» 
4, 27- — 16) 9JiifM iamov, Latinorumyi darf, a) jttJ, fe 
devovere #licui| totum fe dicare, 2 Cor. 8, 5. coU.'prolo|. 
Sirac. h^inigt ^® morti deTovere, Gal. i, 4. 1 Tim. 2, 6. 
Tit 2, i4. 1 Macc. 2f 5o. c) slg tinof, fe conferre in locum, 
Act 19/31. d) tvnov, fe exeraplum praebere, 2 Tkefl*. 3, 9. 
^ityBi^iii f. iqSj (ex^io et fysipoi fufcito) ejri'ilOj y^^o^ 
#0 e fomno, eaporgifacio, Matth. 1, 24. Marc.4,38.39. Lnc 
8| 24. lUfyeh, ^v^f^i^^ i^vnyiXfa. De mari: pekemontor 
€ommopeo, Jo. 6, iS. {H^efti^tu/f Jon. 1, 4. i3.) -^de animo: 
ssciio, incito, 2 Petr. i, i3. 3, 1. coU. 2 Macc. 7, 21. iS, 10. 
rybric. Cod, Pf V. T. I, pag. 65o. 9urd^i, h itvfiS} fcs/oAqi 

JiBfd^viAiofnai, (ex 9ia et ir&vfiiofiaif cogito) animo 
%^po» uUro ciiroque perpendo; Act. 10, 19. coll. yerf. 17. 
In textu vulg. legitur hd-vuoviiifov, - 

^»e$€p;(0fftoi, f. iXBvaoiuu, {ex9Ulteii^iQ)fiiuu egredlor, 
pertranseo et egredior^ 2 Sam. 2| 23. Job. 20^ 25. Exech. 
12, 5. — In N. T. femely Act 28^ 3. in codd. ubi elt egre* 
diori e ikrmentis prorapo. 

J^iio9og, ov, ^i, (ex 9ia et fiSodo^» exibM) iransiiuei 
exiiue. Semel Matth. 22, 9. ubi di^|odoi ToSy o(}air Tidentur 
efle yiae, ubi muHi transeunt^ piae triiae; Verfu enim fq. 
ponitur flmplex o9o^ Alii compitas fpatia laxiora in nrbi«» 
^bus fabintelligunty in quae vici plurei exeuut, Ubi igttur 
major horainiun efle folet frequentia. cf. Pf. i44, i4. ubi 
9i£io9og hominum multitudinem ipCEtm iignificare' yidetur. 
Meffch. 9ie!io9ovq ' o&if imoff^oftai. 

J$6Qiififsvtfig, ovl 6, (a 9uQiif{f6VM) inierpree^ 
lCor.i4, 28. 

^tSQiifivsvof, £ Guoo», (ex dia et lpfii]irei;a») \)verbieex'^ 
primo quae cogiio, Sic 1 Cor. 14, 5. i3. 27. ubiefl: foni# 
articnlatjf loqui, fenfas animt Terbis exprimere, ita ut in* 
telligant alii, quid fentiamuf. ~ 2) inierpretor , ^i Cor. 12, 
2q. expUeo aliorum mentemy Luc. t4, 27. — 3)inaiiaim 
Unguam conuerto, inierpretor , Act. 9, 36. 2 Macc. i^ 36* 

ihiQxoiiakf £ A^OfiW, aor.2. 9iXl^of {%x9ka et ^je* Digitized by VjOOQ lC , A l E P -^ J I H V a4S 

fUu) i) trcauBo per locom; Marc. lo^ ftS. (Mattli. g, 34, in 
texta iralg.)y per multitttdineni Lac« 4^ 3o. (Jo. 8, 69.111 
texta Tolg.) per mare 1 Cor. 10, 1. — Luc. a^ d^^optapalm 
iid^isttm tifl ^vjfyv, gladiaa Usque ad intima tu^penetra^ 
bit, cor feriet Vid. Pf. io5, 16. Act. 5, 33. 2) trc^icia; 
Marc. 4, 35. Lac. 8, 22. Hlefych. dUX&mfiki^' SuiitBQiwiisr: 
3) peragro, obeo^ prqficifear per locum, Matth. 12, 45, 
Laq. 9i 6. if,^a4. 17, 11. 19, 1. Jo.4y4. Act 8, 4o. 9, S2. lo^ 
38. i3, 6. i4, 24. i5, S. 4i. 16, 6. 17^ sS. 18; aS. 19. 1. ai. 
30, 2. 25. 1 Gor. 16, i5. coU. Genef. 4i)u47. JoC 18, 4»' 
3 Cliron. 17, g. Senfa iipproprio: dipyjgftri, de £un« 
Lqc. 5, i5. — V) pnrgo, profic^oor , iniro, eo usquc ad 
locum, bingelien bis zam Orte., ikepiaf fequente d^ vel Sng, 
Lac. 2, i5. Act 9, 38. 11/ 19. 32. i8> 27. 3 Cor. x^ 16. -^ 
Hebr. 4, i4. SiakfiXvd^ina %ovq (pro Ag tohq) ovQawvQ, qui in«« 
travit codum. Rom. 5, 12. iirf^av hlq ^d onmes uaque pene« 
trayit vid. 2 Chron. 3o, 5. Jof. %, i4. Deut 4, 3i. 5) proau' 
#er#o;, Luc»^ 19, 4. Act. 13, 10. coll. Je£ 21, u 6)ai#9^ 
exeo, Act 8, 4. &no Act 'i3, i4. coU. Jo£ 6, id. Saepioa 
non babetui*. / 

Jhtffeexioiy «, £ fflia (ex iia et l^oiraai, iuterrogo) in<« 
terrogo, percontor, — irUcrrogando i^penio, eriragenj lid. 
Act 10, 17. 

Jietfig, 4og, , ^, ig, xo, (ex dt pro 3ig et &off amius) 
biennis, bimulus. Semel Matth. 2, 16. ano dutovgtcL jgfo^, 
90V, a bienhio, ut 2 Macc. 10, S. Alii rectius pro neutro 
accipiunt, ut fit pro ano imm , omnea biennea £ bimulos 
iniantes^ ut 1 Chron. 27^ 23. ano .filieoaacToiSg ual natn, om*. 
netyigeGmum annum agentea. £sdr« 3, 8. et S Eadr. 5, 58j 
Asmag ano slxoaaerovg xal Inam. Num. 1, 45. coU. ^ 
Chron. Si) 16« ubi am Tip«€Totv« 

Meiiat a/g, f^, (vid. Sming) biennium^ bimaiue. Act*N 
34,37.28,30. \ 

J*i|ya'o^o»f 0?^, f. qffo^oi^ (ex^ui ei 1)^/0^«« duoo) 
propiaa ad finem rem perduco narrando; — i) onarr^, e»^ 
pono et qaidem rem omnem, Marc. 5, i6. Luc. 9, lo.* Act 8^ 
S3. 9, 27. 12, 17. Hebr. 11, 32. G^n. 24^ 66. ^fiD.. Exod. ao^ 
3. -• 2) difulgo, annuneio, Marc. 9, 9. Luc. 8, 39. nbi cum 
MMvwacfif permutatur. Efth. i, 17. n&M. 1 Chron. 16, 9. 
PuL 55, 19. ubi cum anaffilXm permutatur. — - Caeterum 
nonlegihir. 

diflfiHakg, mg, f^j (a ielijfioiMUk) rUtrratio, narratio 
nberior et accurata, ki/ioriat'^ Lnc. i, i. coU. Sir. 6, 35« 
3 Hacc. 3, 33. V Fhavor. JiiJ/i}^' IJiJyi^i^ roB yfiydroroc^ 

JtflpeHijg, iogy i,''^, ig^ xi, (ex M ct ^vex^g cxteii- 
foa) eoniinuue, ptrpHuue. Elg to S^tivBitig, continuo, fem^ Digitized by VjOOQ lC a44 M IB Ar^ 4 I ¥^4 

p4r, V^eYa:* IQ, i, — in- pfrp^ti^um, in aeUmnm» 

JjfjBbr. 7^ ^v>o, «2. i4. ^ ^ ^ . 

j, / ^id^iaaffOff, ov, 0»«]« ov> to, {^x ilq et ^aWva) 
pjropri^' ^lpciiS; qoi dupbos roaribai alkuttiry iftluniM, — • 
bimar^ (Borat. Carm. i, 7. Oid^r Faft. 4, 499.); deinde: 
g^ai ab, utraque "^parle naajri AUuitm ^ fgopalui - eminenM, 
iteuiUf Untiefe, et lic Act 27, 4i. 

Ai*ivL%ko4iah, oufiae» f. ^fifSojtfiM^ (ex ^^m^ et {nrio^ 
y»m6) ^fert^enid f penetro. uMqae. Semel ~Hebr. 4, 19. c<dL 
, Sxdd. !X6, 28. «}» efl: periingo luque. 
j - "^fi^^OTijfiJk,' f. Jtaorti^oio, a6r. a. i^miv, (ex ^ et 
limyfw '\:^»o) • 1) feorfim ooUoco^, £e)vaigo, Jcf. 5g, af. 
a) disflderefocio, Proy. 17, 9'. -^ 3) In^Medio et aor. 2. 
^ai-b me,, ^o^ diecedo, Ltic. 2(4, 5i. coll. Sir. a8. i4; 
•ui- prfigredidr^ Act. 37, 28. — praeterlahor , rA interji*^ 
tior, Ijtig. 22, 59. diccoTaoi;^ cSori a»9«ff fii3c, prAeterlapFa," 
Ttl int^rje^a, circiter hora nna. Saepimi bon habetur. 

^.Wiryv^fifOfia*, f^ (oo^d*, (dia et l' :t«^ojfiiii^ viri* 
tui couleHdlo, deinde aff >ero) aflevero tanquam firmiffi-. 
mui^, veriflimmn; grauUt- qffrmo, faaet^ qffetkro , Luc. 
ia, 5^. Act. 12, i5. coU. jajiph. Antiq. 2, 6.. 4. 
•" /ttxaioxQtala, aq, ^, (d^aco^ et x^/oic j^udiciam) 
judicium jujlum; retrihutio jujia. in profanoriim fcriptia 
^onlfegilur; habetur aatohi ' Bora. 2, 5. et HoC 6, 5. pro 
llehr;'tJ9ttftt apud interprcli^tti' incerlum 5 et hia in Teft. XII^. 
^atrfaV<^i; (/b6r/c. Cod. Pfeud. V. T. 1, p. M?: et 581^ 
tibi'ih :utroque loco de .fufliila Dei pun^^nte dic^um tBL 
\n pofteriori Joco legxi^n^tQX^.^xptfid^eidis^^ Troyc^ 

*4% HitoK^uiiaq toD ' decrtT. -7; -^tkaeox^rijf iabctar % 
Macc.'-i2, '4r. •' •'••••■ 

Jinaiogy aia, or, quo^ Vel a Slttfi jus, jtllitiai v^ 
a ii^a, 'drj^i^df in parteo' divido^ derivant, tr^ habet no* 
tiones primarias in N. T. videlicet aequitatis ^ juflitilB» ^ 
piitaiie^: %^ enim 1) i|ti aeqnaks pariief.di^rifiia^' ^gqtme, 
aequali8f rectus, gerade , gleich ^ fenfu pfajrfioo; fio apad 
|>rofalioi V, c. X^nophontem* cf; Sehneideri lexio. graee. II 
l^ac vooe. Inde ad mok-e» transhitum ^ft^* b) aeqfiui^ 
fiom; 7, i9. pnied^ptui[n ae^um^ non rigidcun. Ittattk ao^ 
4» 7. t6 iixaio», quiod aeq^uun cift,'quod pofeere'cz aeqtiii* 
tate lioet. — deinde: benignue ^ ^mitisj qoiim aeqoitoa im 
agendo benignitate nitatur» Matth, 1, 19. Jo.. 17, 25. a 
Jo. 1, 9. colL Pr. i45y jj[. Qbi ^p^^2( ^n ajtero menfbro 

per vDfl expUcatur. Vid. ^tifini JuktiQOvvfi* 2)/ijt/i««» 

et quidem 4i?ip^ varietate, uit fit 0) juJiuB, cnique fucini 
tribuens, alioM no^.laed^ns , Mattb. 5^* 45. 9^ i5. Marc 
6, ao. Act. 10, 22. Tit. i^ 8. ^Apec.' ap, 11. — bj/V^M^ Digitized by VjOOQ lC J 1 KA a45 

Iege« bbfiifya^, tt legihus ' t^ipem, Mattb 25, 28. 
1 Tim. I, 9. ' Rom. 3,mo. i Pctr. 3, 12. -^ iiide ex ad- 
)iE9cto c) infons, cufyd vacana^ Matth. !17^ 19. 24. i 
T^. i, 18. 1 Jo. 2, 1. — jiidicio Dei inroujr, Romi 3, 
tS. 5, 19. Apod LXX. B^br. ^pa Prov. 6, 17 Jon. 1, i4. 
Joel. 3^, 19* N^c alitep actipicndum eft Rom. 5, 7. ca» 
joa loci fenfni ^ft: noH fa6ile f. libenter mbrtiTe d^W- 
vera Tuit' aliquis pro ^o, qui calpa vacat (iion' enim ege^ 
piacolo)) fed Kbenter morteih .fnbiblt ali^is |)r6 to^ 'qui- 
beneficia ih eam contulit; (ita ros decet mala adeoqu^ - 
ttioitefn pati iii gratiam et bondrem fervatoris ^ ' non tan« 
quam pecchtons,» qui ^^cpiatione egeret, fed tanquam be« 
nefactoria verfri maxhdj. d) to Simi^if, quod lex poftalat, 

Jaod juftum eft, ColoIT. 4, 1. -^qubd legi diWnke Convenil:, 
ph. 6, 1. Act. 4, 19: Phi^l. 4, 8. quod decet, bfncii eft; 
Phil. 1, ^. 2 Petr. 1, li, ^' ej' Deus ddcit^t SUuiOq ejus^ 
qae judicia ^{«ata, et q^naterius juftitism iiiius nla'nir6ftant, 
ut Rom. 3, 26. et quatentis in fe AinC jufta^ n^rito homi* 
Huih qaam maxime confentanea, !a Theft*. i, 5. 6. ix Tim. 
4^ 8. Apoe. ,l5| 3. 16, 5. 7. 19, 2. — f/ hominis judicium 
dicitar jhftdid, ; ^atehti^ xerUifi naturae cbnv^nit, igitu^ 
auatenos vetum cft, iinde rhtetdutn ctiam vevti pbteft 
&r verui, tit Jo. 6, 3o. 7, 24. Luc. 12, 67. cqU. Jer.. 42, 
5. Prbv; Uf l6." oiXJioiQCor Tifi iimiaq yjnSari<; — 3) piusi 
^t quiierti 'a) pius in llcumLuc. 1, 6. i^.'"^, 26. 23, 5ot 
Rom; i^ 17.' Gal. 3, 11. Bobi'. io^ 3^. Jac: 5; t6. Luc: 20; 
^o. iii^ifg ihiu, fe ^fcendne verae pietatis efft cupidos.— ^ 
V)' puU iH ^eum et Kohi^ae», probu9, legem divinam faci- 
tm^virtniU^Jiudiofus',' idHut^ihque exeYcens i Matth. i3, 
43. 49.. 25; 37. 46. Marc. 2, 17. Luc: &, 32. f5, 7. 18; 
9- Aci 24, i5. Hebr. 11, 4. 12, 23. 1 Peti^. 4, 18/ 2 Pctr. 
a, 7. 8. 1 Jo. 2,-29. 3, 7 T^. — Sic bebi*. pnX, cui 
tnajdme refpoud^t, facpiffime;^ vid. quo^quc J^f. 67, 1.^ — 
c) deiliqae uat' Siojt^ dicitntur it%aiOt, Dei vcri ouUores, 
itL <vrii/is Deum pii, Luc. i4, H- ColL Sap. 2, i$^^i8. 
^% 1*— et deinde etiam ii. qui cnltnm Veti Dei pvo- 
Woyeht.- auctores funi, ut cblaiur verus Deus; p/i />^/ 
"t^f^tir 8ib ih N. T. in itlfs tocis, ^bi Tiqw\4[x(ii, et ^i^uoi 
'coojan|t|htar, ifatth. 10, 4i. i3, 17; 23, '^29, (cpll, v^rf. 
37. ub| Dei legali' dicantur) Act. 3; |4. 7, 53. 22, i4. 
Sic qaoque Luc. 23, 47. dikaiog eft Dei amicuS; etetiiai 
in locis parallelis M^irc, i5, Sg. Matth. 27, 54. eft* ylog 
roiT «fl^el;, et Sap, 7, 27. fpiritus diviuus fanctorum bomL- 
'ham ahimoft fuperveniens dicitur cllicere eos (piXtivg d^BOu 
*«i 7ffO(p^ag. Ac ubi liber Hcnocb laudatur i!a: (?i/)Uo5 , 
^lBwli To2 j5*Ka/oi; (Tcft, XII. patriarclr. h} Fahric. Cod. 
Pfiiad. I, p. 671. 609.) profecto iwcato^ ihdioftt-7>rc)/7//^^airt^ Digitized by VjOOQIC a46 ^ IK J r 

qnnkn, qnte « hbe libro /uperrimti Toticiiua^coiitiaMiit^-* 
Saepio» non legitnr. , ^ • 

^»sc«»0(ruyi], i}$i ^, (liebr. njsnv,) ut j^jnuo;, a qno 
dercen4it> tres liabet nodones ppmarias, fcl. ae^uftatii » ju« 
ftiti^e et pietatit. Eft erniin i) aequitaS| quae recte dividi^' 
di^tribuit; deinde fenfn morali oB^uiias, SsnignitoM 2 Petr. 
^,1, liberaUi^s, 2 Cor. 9, g. iq. vid^ Prov. 10, 2. Tob. a, 
i4. i2,,Q, 1^/9» XI- nbi dtmuHwah elesmc/ynaB. \ Sam. i^, 
,7. ubi 1] Tfciffa ouuuo&vvfi uvfUov (nipnac) funt beneficia provi- 
dentiae divinae. Gen. 90, i3. nbi refpondet liebr. *iDn. ib. 19, 
19. colL Protevang. Jacobi (Fabric. Cod. ^feud. S. T. I, p. 
S2,)uhiJnna, gravida facta, Deum celebrat, qnod dederit 
ei xoQi^iv diMatoavTffig avrov fructum fuae benignitatis. Coll. 
Barnch 5, 9. ubi iMripumfVti nuu dt^naukrvvfi eandem compre« 
hendunt Dei benivoieutiam. — £x notione aet^ui deinde 
defcendit notio ejus, quod /bt e/i, auod dectt, quodpro^ 
haiuir. Ita Matth. 3^ i5. ttXm, ;aaa- oim. perficere quod faa 
eft, quod utrumque noftrum decet. Jac. i> 20.. iiMaioa, ^boS, 
quod fas eft coram Deo, Deo probatur. — 2)jjufiitia, et 
qoidem a) ea^ qna alios non laedimuiy cuique fu^m tril|uimu9y 
Eph. 5, 9. 4, a4. 1 Tim. 6, 11. a Tim. 2, 22* Usebi^ 1/9. T^i^ 
Jac. 3, 18. Apoc. !23> 11. ^ijfOMxr. ^aok^v, jufte agere. b)ea^ 
qua leges obfervamui, fecundun^ legem judicamus. Ita dd 
iaftitia jndicis et prinoipnm, Act. 17, 3i. Apoc. ,19». ii« 
nebr. ii> 33. elp/. j^ieaioen^y, jnftitiam exercnenmti joa 
dixenint gentibus, quod ad retributionem pr^ mal^ populo 
iirailitico iUatis referendnm , idi^oque vertei^duin pi^to: 
Tindices fnernnt, libertatem popnli vmdicarunt Sic d Pelr* 
3, i3. Itsr. ttifufia retribtUio. De jnftiMa Dei legi renUtia 
et lanctitatis adftrictaRom. 1, 17. 3, 5. ib. S^ 3i — 26. , ubL 
nt e verfu aS apparet, fenCoseft: Dens per inftitutionei& 
expiationis lolemius docnit, fe jnftum eflei qui fcL peccata 
non Aegligat fed certilBme pnniati nifi expiatio inte|::cedat« 
Rom. 9, 2S. iv dmcuoovvv jufte. — o) ex adjuncto : juftitia 
lenfu intransitivo y i. e. vuiocontia, %o tHicare cuipq, Sio 
Jo. 16, 8. lo^ ns^ dtuatoovvfiq fcL fiov, de innoceotia mea^ 
fcL manifeftanda per refnrrectionem et reditnm in coelniB» 
coll. bebr. nj^x Pf. 7, 9. 18^121. 26. Jof a4^ i4. iatotMHm. 
ain^o^ h dinaUHWvij (mm). Sic etianr Epli. 6, i4. omuoa^ 
eife videtur vitae integritas , cor pumm ide^que nil metn^ 
ens. — In Panli fcriptis transfertnr qnoque a^d jnjlificatiam 
nom, i. e. ad abjoiuiionem a culpa pBccaii, judicio Dei, , ^t^ 
qnod apoftoina cnm abfolntioiie arctilfime conjungit, ^Jpam 
fitae aeternao. Qnae enim Rom. lo, 10. feparatim commei-' 
morat et iiwumtrriv et omxfi^iav, eaalils in locis coraplecti^ 
tnr fnb ii;Wuoavinf. Rom. 4> 11. ii». tff^ iiiotewg L e. Ih frun* 
€.'5» 17. di. lO; ^. 5. (nbi duL expljcatur pe^^iasfM^. Digitized by VjOOQ lC :mf^\ '^,Vl Cor. S; g. vbi t^ wnwt^Um Oppemtiir. ^aL a^ 
u\r by 5. 6t c.'3, ^i. tibi dticauHrvf^ per {iuoiroi^eM Iktif per* 
(picae explicatnr. . Sic etiam Hebr. 1 1, 7. ii,mws* de libera^ 
tioiie a poena et de Yitae falvatione legitur. AdeoRom. 10,3* 
^.i^jxf^q^ ef^ ratio live Qrdo /alulds aiHplaceniha, a Cor. 5, 
ai. dutmoff* abftracjtam pco conoreto: Jufiffieaii, ab/bhuk^, 
Z^pfsia»,M Deum^ etixidjs ntita i^siae iniegriuu,, rectUudo 
edtae, probiiae, Act. 10, 35. i3, 10. 34, a5. Matth. 5^ ao. 
6, 30^ (fim- x% fiaa» t. i^soS, pietai, qua intrare poffitis re» 
gpam Dei}, c. :ii, 33. h od^' ^Mtfioavvij^, Teram pietatem 
^eu^ lexprimeai. Loc. 1, jb. Rom. 6, i6~^3a. 8, 10. i4^ 
>7. a,Cor. 6, 7. PhiJ. i^ 11. 3, 6. g. a Tim. 3, ifi^^oidtia 4 
jy JfMMNn^riq, difcipliiia ad, probitatem L Yitae reetitadiaem 
daqent. 4, 8. Hebr. 13, 11. Tit. 3, 5. Ijpjra ^ d»x. ikcU recta, 
qaae Oeo prob«ri polBnt- i Petr, s, a4. a Petr. o, ai. 1 lo. 
Si 39« 3, 7. 10. 1 Cor. 1, 3o.- ChriAus dicitur duca*otf. i. e^' 
anctor probitatis. Sic Ezech* 3, 20. ubi diyMOtrvvM et upttL^ 
%iuk Qbi opponaatar. Similiter Teft. XIJL patr. {Fafiric, Cod. , 
Pfeadep: 1, p. 688. : nSaa n^l^ avrov lazw ht ducoioavpyf 
ft&p a^i^^ fAdvg instavoBl» ^ Hoo et pertinet formula 
XoYtiBa^d^tt^eUiimoioavpfiv, e Gen. i5, 6. repetita, Rom. 4, 
3 — 9.33. coU. i4, i3. Gal.3,6. Jac. 3.^a3. qaaevalet, impa-» 
fare adprobitatemi praemiia digaaia ^ Cve probitatia, qaae 
beneficia mereaturi loco habere. ^ Transfertar deniqae 
etiam ad regulam pietatie, Cve ut Hebr. 5, i3. kgitur, lo/ov 
%f^ immoavfffip doctrinam probitatis , et ita aocipiendam eA 
Hatth. 5» 6. iQ. Rom. 9, 3ow 3i. qaem locum vertendom po-< 
to : pagani, minime folliciti de regu)& f^ doctrina pietatia, 
tameo eam acceperunt CcL per fidem Cbriftianam. IfiracLlita* 
Toro atiqae legem (Mof.)> praec^tal exereeiidae pietatia 
Jiabenfea et (ex parte) anxie obfervantea, iamea ad (veram) 

Eietatia regiilam (in fide chriftiana) non pervenmmt. « 
ftrum vero 3> Cor. 6, a 4. a i> 1 5. 1 Petr. 3, 1 4. regula pieta-* 
tia chriftiana, an pietaa chriftiana ipta fubinteUjgenoa fit, 
definirenolo. — S^epins non babetnr^ 

2/«ira*ow, 5, f. oMrot^ (a ii$umi) 1) aequnm, rectom 
lacio. Qi)Ji^mnfacio, probemfaeio 1 Cor. 6, 11. — ikuok^ 
oSp iavror» fe diefendere, -fententiam fuam propugDare Luc 
ib^ 39. fe efieiTe probum, Luc. 16, i5. coU; Sir^ 7, 4..—* 
Jft/iue a^parea, de D^ Rom. 3, 4 coU. Pf 5i, 6. i^Juftum, ' 
proh$m deciarOf 1 .Tim. 3, 16. de Deo eft: Dei jniUtiam 
^deihrare, Lno^ 7^ 39. ubi adjecta eft no^io obfeqnii erga 
Deom, nt patei ez oppofitione verfu feq. coU, Sir. 18, 3. - 

PlaJter. Saloro. a, 16. : ifa^ dinuuiaw as o Ssog, 074 h tdfg 

mgipeuti oov i dtaaiooiffi aov o ^ioq. cf. Fabric. Cod. Prendep. 
I, p* 99t« 4) abfoiuo^ Matth. 13, 37. {Afoiifo apoena U cuL 
pa, Lae» 18, i4» (Protevang. lac. in Fabrie. cod. Apocr. Digitized by VjOOQ lC *|8 '4 tr^.t 

nntea: icu^io; Uci<ri^q ^, Hfl^ at^T^ ncirv^ t4 Oftetprf]* 
/laird ^v.) Aom. 3, 20. a4: a8, 3o. 4, a* 5* 5, 1.9. c. 6, 7« 
i^ivmjtimj^ i^^o r.*»., liber eft • poehir peccmli. bic p*!r;|r t^ 
rolyo, ab^tutuni dimitto, £xpd. a3^ 7* Oent. a5^ 1. Pf/i45^ 
:;!. Sio Teft. XU. patar. (Fabric, Pftadop. }, p. 64 1 .) : ,,pr«6dixi 
)io^ yobis, o^ioi? ^qcaMo^^ (i. q. ••fioc ^f p« 571«) OTfo vfjr 
clfia^Tto^ tcji' ifug^oiy v^jum^ . Huc et pertioore puto f onnulaiil 
Ifatth. U) 19- l«nc. 7, 35. jdtJeaMid-i] ^ 9oqi(u ono tofv t«imo# 
«tvT^^ imjp^is ^ft divin^^ fsipientia « perverlilato filioram 
(uorum (i. e. Judaeoruin). Alii vertnpt: at ropientia cu}to^ 
ribns fuis probata eft. — Quum, qui abfolvitur a judico^ 
otiam reftituatur in priftinum ftatumy honorem ot felicitatex% 
P^us dicitur dtx. liomines eo f^nfu, nt fit : 5) eot abfolverO ot 
iip iteram fav^re, abfolff^r^ $the€ur§^ pBccaiu remiiUrc 9t u$ 
grqfian$ rfeip^re, Aom. 8, 3o. 33. Gal. 9i 16. 17. 3^9. Uf 
(ubi per $iXo^€X¥ explicatiur, coU, verf. i4.) a4, — c, &, 4» 
diuptioixt&e qui vuHift beari, pntatis be^ pofle, . Higac auleint 
juftificationem , ut tboologi loquunt^r , hanp vidm babore , ut 
juftificati vitao «eternao jam fiant participes, oi^liiiiffimo patet 
^ Xit- 3, 7, <-» Jac. a, 21, -34, ) 5, d$M> eft^ 0eQ pndbari, ak 
00 amari^ eicpUcotar enim per qfilog iSlreov hAii&fi ver£ 
aS, — . (Apoc. 52, n, in toxtu viUj;. virtmii ftudeo, ut Sir» 
3i| 5. 18^ 23. fed lectio oil fpnrio^ Saepint non habotur, 

^^x-aloi/iAQ, Toc, TO, (<i dauuito) 1) quod-recto fiMstuo^ 
oft 9) ji^dioiufn, finUrUia judioi$ } in utramqQo portom. 
Jgitnr a) poena; do Oeo Apop. |5y4. vt hobr. ptcij^o, cui 

. (Hepiui refpoudet, i Reg. 20, 4o. Mal. 2, 17. b>afybi^io 
apoeaaj, RQm, 5, r6« ^ £x adjuncto: c) juftiUa idternoy 
innocenlia, itnn^uniia^ aj>0ceaio ei calpat Apoo» 19, 8. coUf ^ 
Jer.' 1 1, 20. -^ Bomt 5, 18, Jefu 9mdmpu tribuitur , quo-* 

\%eav» iine peccato fuit, Debque in omnibotiftob(equututj 
fuar^ y^rf. 19. cum momdTj permutatur. Siq quoqtfe Boir. ^ 
17. 19. diaudoma eft innocentia Itro obedienti^ orga Poan^. 
Z^lexi qua, quid juri» ftt, deftnitury ftatatami /w^aooo* 
fiamg hebr^ p'n £xod. 16, 95, 26, ot ttfty^p l^xod, 21, t, Kum. 
p6, 1$, Peut 3o, 16. niact^, praoco)iiam, Sic IffMX i, 6L 
^om, 1, 32. 8, 4. it>. 2, 26I '%% ive,. #01; toftou tegiamof, pr«»> 
cepta, Uebr. «9^ v hi% itarfeui; praecopta do ctdtu diviti^ 
ib. verf, io, ^*ic. (ja^xoc prwopto do puritoto corporis ({ovii^ 
tica), 8(Hda9; dncaKOfiava* vifWQ^ inoXaL Teft. Xlt potr. 

^ (Fo^r^. eod, Pf, I, p. 6o3.); nonih ru dmum^ata lOQtoo^ 

; IKxj luTraxotay fvjoXas &bov, Saepiu» non logitur, 

^t^naiwg, odVf %) Jujh, juftitiae^onufniefaeriXkiaf 
^S, 4i. 1 Petr.2, 23, coU, Oout. i, r6, Sftp, 19, i5. 2>#ir 
leg$ iiifina, Ti:. 2, 12. 3) ui (ffitU, ^ pur efi} 1 Cor» i^ 
»4. \ Their, a, 10. PoU, Pror. ^8, id. Digitize(i by VjOOQ lc yilBlMite^ pToianM d«; f^teolfn damnatoiia, Paido RQm. 4, 
35. 5^ 18. d^ (AfolmiMf k |fe<:cati poejtia ^t iidVa felictUtj^ 
faturae Ipe, quare'iB locl^ poAemri !kk. {by^^.dieitur. fii 
^ynrfione alexandrina' ftAief-^abetBT Letit. 34, 22. pro hebr; 
«Mh^^ ^scftJcMrfc jUa, aeqttaKi juftitia^fiiat inquilino et 
per^gfMio» 

J^inatsxfiqy Wy a, (4 ^MciCa)^ jua dico) i)JftdeMj arbi^ 
lm, Lqc. la, i4. coll^ 1 Siim. »4, 16. Jeil i\^^ s) qui pote* 
Aa^to ^abet )urb dioeiiAi, tldminHs; fic' Act. 7, 27. 35. ubi; 
cum cmpMT conjuiigitnr. hebr. tsav Exod- 3, i4. Deut. i6( 
18. JoC I, ao. eoll. Sap. S, 1. 9^^ 7v«ibi juidmc} et fiaaAa^ 
tOiijangunt«r. 

4dififi, ^, n> Of**W*; -*- Deajoftftiae et retributio*. 
nif y « gentUiboB reBgiofe culta, potiffimam criminum ultris; - 
qnae^ etiate^^Neiiiefiii di<)^biitur. Semel Act. 28, 4. colU 3 
Maec. 8y 11. |3. iibi de Deo criminum oJtoi^ adhibetnr. --^ 
^^fenhniiaiiamoaeoria, Aet a5, i5. S}p0^tUi, Jkppiieiumi. 
d 'fhefir. 1; 9. Jod.' V4r£ 7. mi^ dloiWot^dkij, poena ignii 
•etemi, poenae tnfernates. «f. Jpel. 3,,i4. Hof. iS, i4. (hebi^,' 
'^y^ peftia, exitiom). Amof« 7, 4. inai^as f ^ Ainfr intrv^. 
Sap. 1^4, 3k i8y 11. . 

Ji%xvo¥, o^i, #i,' («^^, |aeio)rM. fe N. T; d^ 
reti {nfcatodo Mattb. 4yao. 31. Matb. fj 18. if. Luc. 5,^-^ 
ft 4b. di/6 — 11. 

Jilofo^, ov, i, ^, (er ditf et^yoOqnodapndproS. 
fanoa noA occacrit, ▼i^codipofitionis ift wl: bis e«dem io^ . 
quens , nt diid/kl legitttr apud Xenopbontemi rei^ dnpli- 
cem babettft ferfnoDlem ; ' ijHingtuB ,. .ffimdmUnMu9 in firmdn^, 
Sie. 1 Tiin. 3, 8. ubi ebnvenire videtnr Ttel inifioiif, quile 
1r. 1 1. in gmili nexu legitur. Eodem fetf fenlk in V. T. hil 
iMtir di/iloHrffop, bilingttis^^oalumniatory PnAr. Mt, i3. a% 
±k. Sir^d^, i3. 5/ x^, PfaL la^ 3. ubi dAo^ ^JTpatnTbiribi» 
tnr fic : iin^^ aSj aV». :-. - ; 

^fo^, (ex £^ et ij) conjnnctio: prppier^udd, guare, 
qtuvn obrem, proptorea,- iiUoy igitmt y}Ak\X)x. ^7;ti\ Lu^f*. 
'ij 36. f, 7, Act 101*39. ^Mn. ly 34; 3, i. |lebr. 3^ 7. Jac. i^ 
ai. 4^ 6. et palSin. ^ 

J^oieim, f €iiow, (ex ju( et odiim, iter facio) peragrd^ , 
fremeo, cheo. Luc. 8, 1. Apt 17^1. I Macc. 1:1, 33.^ Geil 
|S, 17. Sap. 5> 7. II. i4, i. 

AiOifio^oq, 9V| 6j JDionyJluB, vir Athenienfis, Areov 
pagita.* Aot< 17, 34» 

<^»iirfi^, (ex d<a etone^ quod) oonjnnctio, quapropter, 
•1 Cpr. lo, i4. i4, i3. • — iwnm *i, quod Jl igOur, i Cof. 
»,i3. .^ > c , , 

.^fto;irer^C/ ioff, •%, o, ^ <C, t^/ (ex^Jioffp genita Digitized by VjOOQIC al8 4 tr^* 

nntea: nv^ liaQ^^fi iMy mi oup^ nipt^ r^ aiui^tfi^ 
fiavd jMOv.) Aom. 3, 20. a4«^ a8, 3o. 4, a* 5. 5, 1.9. c. 6, 7« 
^jiiM<(a)?(u am t*i^j liber eft » poeu» peccati. Hh pVi «^ 
folyo, abrytutiini dimitto, £xo4. a3^ 7« Oetit. 2^ 1. Pf. i45^ 
:2. 3ic Teil. XII. patar. (Fabric, Pftadep. }, p. 54 1 .) : ,,praedixt 
}i66 yobis, onafg dwoim^G (i. q* «tfi^C ^l^ p* 571«) OTro vtjr 
ofiDi^Tto^ tiap ipi/j^oSy Vftfov.** . Huc et pertioere pnto fonnulam 
Ifatth. 11, 19. Lnc. 7, 35. j^MCMei^i^ 4 ^^ ^"^ TW ttlnW 
HVT^^ imjpipis ^ft divinir fapientia^ perverfiute filionni 
(uorum (i. e. Judaeorum). AUi vertopt: at fiipieiitia pulto^ 
nbos fuis probata eft. — Quum, qui abfolvitur a )tidice^ 
etiam reftitnatur in priftinnm ftntOjny honorem et felicitateai 
D^nsdicitur dtx. hominet eo lenfu, nt fit: 5) eot abfolver^ et 
iip iterum faLV^re y^abfolp^r^ $t be^ure, pBccaia remUUre et u$ 
grqfiii^ rfdip^re, Jftom. 8, 3o. 33. Gal. 9f 16. 17. 3,9. H* 
(ttbi pcr ^vioyilv explicatiur, coU. ^erf. ^4.) a4» — ci« 5, 4» 
dwoMixt&e qui vultit beari^ pntatis betri pofle, . Higao «aleitt 
jaftificationem , ut tbeologi loquunt^r , hano vi^m babere , ut 
jnftificati vita^ neterna^ jam fi«nt participet , «tliiriffinie patet 
ox Xit- 3, 7. "^ Jac. Si 21, -34, ) 5, dm* eft^ Dea probari, ak 
fto amari^ explipntar enim per ^CKoq ^eov hlkfii^fi ver£ 
aS, — . (Apoc. 52, n, m toxtu viUj;. virtmii ftudeoy nt Sir» 
3i; 5' t8^ 23. fed lectio tft fparia> Saepiot non hdb^rt 

^^x-atoi/iAQ, roc, TO, (<i itmiito) 1) qnod^recte ikctuo^ 
oft 9)j^dicium, ftnuruia juidiam i in atramqoe piurteni. 
Jgitnr 9) poena; do Peo Apop. |5y4. vt hobr. p^o^^, cai 
, f^epini relpoudet, 1 Beg. 20, 4o. Mal. 2, 17. hyab/bldtia 
mpoewj, RQra. 5, 16. ^ £x adjancto: 0) juftitia imernoy 
innocerUia, iina$Uniia$ ap^ccaio ei caipa, Apoo. ig, 8. ooUt ^ 
Jer.' II, 20. -^ Bom, 5) 18, Jefa IkMLimfKa tribuitiir 1 quAH 
^tenu$ iine peccato fuit, Debqne in omnibatift obfequutat^ 
fuar^ y^rf. 19. cum vnaaoTj permutaiur. Sio quoqtfe Bfrr. a, 
17. 19. ^MuWoifia eft innocentia ftve obedienti^ erga Peuni\ 
Z^lexf qui^, quid jori» fit, definitury fiaiummt praeea^ 
jUum, hebi% ph £xod. 16, 95.26, et ttft^p Exod; 21, t, Kum. 
p6; i3, Peut. 3o, 16. nnxx), praeoe)iimn, Sic tuc, i, 6. 
^om, 1, 32. 8, 4. it>t 2, 2fil Vii 8m' iov to^v tegiamof, pra«^ 
oepta, Uebr. <9, v iin^ itavpeiag praeceptA do cultu diviti^ ^ 
ib. vcrf. lo» din.aaQK0g pr^ecoptn dc purit^te oorpori» (levi^ 
tica), Sindae; ^ixc^aro* vdfaoffi InoJUi»^ Teft. Xlt ptfr. 
^ (FaBric, eod. PI^ I, p. 6o3.); ^octsSv r» d»i«nM(iuata mtfiUnf^ 
« IKxj luTraxoteiy fvjoXas i9«oS. Saepiui non legitur, 

4t*naiw^f adv. %) ju/hj jufiiiiae^onvenienier^lAiCf 
o5, 4i. 1 Petr. 2, 23, colj. Oent. j, r6, Sftp, 19, i5. 2>«r 
^^^ difina, TiL. 2, la. 3) ui officii, ^u piir efi\ 1 Cor» ^^ 
#4. I Their, ^, 10, poii, Pror. ^8, id. Digitized by VjOOQ lC fniMMLUii ]in>£ftnM df ^teiAfn damnAtoiia, Pattio Rom. 4, 
35. b, 18. ^ akfoUuiMM t {to<:cati poejtia et iidVa felictutji 
,iiiturme Ipe, quare'iB locl^ poftemri ^. {^^.^eitur. fii 
▼^rfione aloitaiidrina' ftmef-iabetBT L^t d4, 22. pro liebr. 
Mt^^ ^iftt&Mng fi«»^ aeqiulii jiiftitia^ fiat inquilino et 
per^gruio» 

/(tica<JT^C> oS. o, (A^^KciS»^ jna dico) i)jt$d9n, arbi^ 
m^, Luc. 12, ]4. coll^ 1 Siim. 24, 16. Jei*. 3;:i. s) qiii pote* 
Aa^Bi ^abet )uria dioeiiAi, d(mimu; fic^Act. 7, 27. 35. ubi; 
ciun cmpMT conjiuigitnr. hebr. tsftv Exod. 3, i4. Oeut. 16^ 
18. JoC 1, 20. eoll. Sap. 6, 1. % 7.11^1 juMNmUet fimadOi 
tOii^ngnnt«r. 

/fi^fl»^, fff tyjuHHiMi -^ Deajoftkiae et retribatio*. 
niai « gentilibiiB reUgiofe culta, potiffinHim criminum ultris^ - 
qnae^ etiate^Neiiiefia di<Mbiitnr. Semel Act. 28, 4. colL 3 
Maec. 8, 11. i3, iibi de Deo criminum tiJtore adkibetnr. -^ 
^)fenhniiadamnaioria, Aet 25, 1 5. 3}pe0tta, JkppUeiitan, 
2 ThefiT. 1; 9. Jod.' V4r£ 7. «ni^ ciZtftrAoi^dkij, poena ignii 
iietenii, poenae tnfernalef. ^t Jpel. 3,.i4. Hof. i^ i4. (hebi^.' 
*^2[^ peftit, eiitinm). Amofr 7, 4. ixitiU^s ? ^ Ainfr ir irv^. 
Sap. i4, 3k 18, 11. * 

Jl}ttvo¥, o^i, #6,' (* idtt», jaeio) r^. fe N. Tv d^ 
reti pifcatodo Mattb. 4y20. 21. Matb. ij 18. if, Luc. 5, li-^ 
a Jb. di,6— 11. 

Jilofo^, ov, i, ff, (er dfe et^yof)qaodtpadprci^ 
fanot noA occucrit, Ti-coifipofitioitis ift^irel: bis e«dem low . 
quens, nt dtiU/kl legittir apad Xenopbontemi rei^: dnpli- 
cem babeito fennoiyem/ bHinguiB, .ftaudatiniuB infirmom^ 
Sie, 1 Tim. 3, 8. ubi cbnvenire videtnr t^I ii^ifioJiif, ^fle 
1r. 1 1. in &mili neza legitar. Eodem fete fenfti in V. 't, hH 
hotwt iifXmoaoe, biliHgBis^^oalamniator, PnAr. Mt, i3« 24^ 
±k. 6irr 28, i3- 5y i^. ?bL 12| 3. ubi diXofOg cirpamfciribf- 
-tttr fic : 12 V, ^^l ^\^- ■.'"..-; 

J^, (ex 9Ut et o) conjunctio: prppiar ^udd, quare, 
^uoin obrtm, propt$rea,ideoy igiiur rMkiih. i^7, 8V Lud 
^iy35. 7, 7, Act. 101*29. ^MD.' 9|^4r 2| 1. tfebr. 3^ 7. Jac. i^. 
ai. 4^ 6. et palSm. . 

Jiodovm, f* evam, (ex 3w( et odtiof, iter facio) peragf^ . 
0rawfeo, obeo. Luc. 8, 1, Apt 17^1. I Macc. 12, 32. Geil. 
l3, 17. Sap. 5> 7. II. i4, 1. 

jlioviakoq, 9V| o^ J^ionyJUu, vir Athenienfis, Areo^ 
pagita.* Aot« 17, 34. 

Jhhnt^y (ex d<a eton^^ quod) conjnnctio, quapropler, 
•t Cpr- lo, i4. i4, i3. '. — ikoniq «I, quodjl igUur, 1 Cor. 
*, i3. _ .^ ^ 

.^»o;rer^C/ i^, •%» o>^ <C, t^/ (exiJwffi genit. a Digitized by VjOOQIC tmr Jupitw , >t obfaleto nim i. q. nkttpi , «^dp) t jbt^r^ 
iiye co«^ d^pfi^., AcU 19, 35. d^oitesJc fcil. fliya;!^ ut ad- 
4it,I|erodian/i, 11. a. (avri /iiy to^^|M0, IkonBxig, oIq U^ 
fpvaw), llmukciiun I)ianae> 'iii tewplo Diiuiae EpheHno 
aflerva^un,; quod ooelitua ti9ideba.tar deiniffum^^^e. A- 
AcKii^etig' if ov^t<Oii %Of«€yoir» c£ /%^ HiA. Nft 16, 
4o. Etiam Trojanorum Pailadium de cbelo delapfiim ^ttf^ 

debatur^^. .(.'•„ /, .- ; , \ ^ ^ 

J$6Q&€aiia,%$Q, To, (a, d¥>9&ioi^ rectum .(aci% 
corrigoj ^nuiuliUiMy r€fiilu$io in .mUw ,[ .kc\^ M^ i* 
^dd. .^ . > . . ^ ..:. ;;.,,' j .. . 

,,... -^^op^iwff^ff» i«ttC, fl> (ut Antooedi&na a ^(M)^ott»>.l) ' 
correctioy reftitutio. a; fenfu moraii, ^mendaU^, refti^^tia 
in Vnelim. Sic U^jh. 9^ i<^ d^ t^ivribtts MelBae. Vid* Jn^ 

' KiiTii(nraoiy et Sap.g^ 18. > 

^ ^AQ^uffcrcc» .1: ^^TTcti, f. i5{»j aor> 9.4#Mpt7on (ox ^w et 
Jpvoooi ii^dio) perfodio}-^ •ffodio^ hertuagraben) Matth.6, 
19, aOi Uefyph: iu>qixxu\ wi^^i^^jr^ perfodiisi^ (^ch 
pfriete») *rriM«|H>.^ Matth. 24, .43. J^nc 13, 39. *40^^ 
(i^|(((;(f. Phquor, ii^vxtia' to» roi^rM^on^fai. ofc £<^ 
la, 5. 7.^Job. a4, 16, iuoQxHihv h.mtote$ ftbuoQ. 

Jio^xpvQot^, otp, ol, (ex ^•^/genit. atevft Japiter, , 

, ft jtDi^ i q. KO|iocpuer) Diofcnri, #omen €ailoria et Pol- 
lucis . J^ia ^ teda Tyndaride filii^ qui imufragio peripli^ 
tantibus opem ferre putabantur. Borai, Carm. a, 5. X 4* 
8. 3 IV Jiefioph, SyUip. 8, 39. Thoocr, Id. a^, 1 fqq. Act, ' 
9.8j 4 1 * ^aipM^ffq»; ^«ytyov^oi^ iniigne habeni Diofcuro», « 

JitQTkf (propriei^ia roi>ro qt») conjUnct. />ro/)^r#a fMOcr, 
AuJu.aa, 18. iQ[>r.i5,9. Phii.2,26. Uebr. ii,a3. Jac< 4» 
Z^ S^Mm4Kbr4m> t P^tr. 2, 6. ^fiiar^ Rom. 3, tko.jiq^idem 1 
J^eflT. n^ 8. 4, 6. Hebr. u, 5. coU. Sir. 61, a3. — Saepius 
fiTo on (liebr- f^ Obad. y. 5.) wlGxetenimg natn^ LwiX^ 
»3, a, 7. ai,^:^8^ Act* 10, 20. 17; 3t^ 18, 10. Rom. 1, 19/ 
ai. 8, 7. Gal. i5, 9. 1 Petr. 1, 16. 24. Saepiui non habor 
tur. -r- Iii V. T. «tiam jut ot* pptt verba dicendi.iro^undat, 
.V. q. iFodith. 5, >i: ' a Macc 7, 37. iji, i4^ 

., Ji^OTQetptig, /p^, o, Dioir^phee (a Jove nutritDi), 
Vir chriAianua foAuofuf, qui commemoratur S Jo. T, 

^- ^inXooc, oiJtf, 012, ^, ooy, ovf, duploK, duplue, 
Gen. 43, r6. Deut. ai, 17. — iSynecdochice 2) magnu^, 
t^g^^» gravie\ de honore 1 Tim. 5, 17. coll. Sir. 20, 9. de 
poena Apoc, 18, a coU. Jef 4o, 2. Jer^i6, i8. Sir. 12, 5. 
f^hapor. dtnX^w dmXaaiova Moi fUfaXfiv. — Compar.^ ivnii* 
tBQog, mq/or, Matth. 23, 1 5. dinXotsQOv (td. ulor) vfwoy, fi- 
lium inferni duplo magis quam yoa ipfi,' 

^^fvXoiOi Wg f. ojao» (a diJtloog), dupUcoi duptum- Digitized by VjOOQIC f 

d»; — > deinde: largiurdo, Apoi^ l8| 6..»bi eft lai^ga maltt 
i^etrilinere. \^ , . > . 

Jiq, 9Li}(.bU, AUrc. i4, 3o. 72. lyuc. i8i i^. PliiL:^^ 
16. aTro^ icai di^ aliqupties. 1 'SheSf. ^, 18. J-ad. v. la. jj^ * 
amtJ^ayoyra i*^* prorfua emortaa. Tid. ^iro^iijqrMu. . Sic ' 
Staawg o^ceeroi^fiiyi, graviHBpeccare, i^o&ri^ Cod. P&ndep*^ 
y. T. I, p. 683. - . j . j 

- ^J^ataim, Z a<f<o, (ciuod alii a ilg et (rraV f^<h deiiTaiit, 
nt fit: in birio Ao/nerciena , qaam viain fequi debean^ idii 
^il^et xdio», tendo,; ut,iit:^ nescio, ,f|uo me yerjtam, qoo 
tendi^) , dkf^i^o^ IujubJUq ^ incmrtm fnnu, Matth. i4» 5i.>a8y 
17* iiBfyoh,imiZu* ^uiwA, wnoqil, AiiKpifiaiXs^ . » 

Jiifto^og, ov, Of ^, of,%o, (a 8ig et (rrofia) dnplex 
^ haWns;. deindei guum orofia de acie gladii dicaturi 4 
de gladio' ufarpaturi, e^ anceps, bipennis, Uebr. 4, la. Apoc^ 
1, 16« 2^ 13. I9> i5, coU. ProT. 5| 4. Judd. 3, 16. d*indicitnit 
cai funt mj»a ^3«^ Pf. i49,6. Prc^v. 5, 4. PM ^*!?;.'' " 
, J^axliio^, Uk, a, bie inilh, duo milUa. .Marc. . 

^, JtvXii»,^ foo»> (ex^ia et ^^({01 defaecOi quodaV 
i;>U}i faece») percoloy psrcolanJo purgo^ Profttnia faepiutode. 
viao dickur^ et ficMattb. u3, a4. dhillis^f rp^ xmama, W- 
num percoiando purgare a culice, proverbiallter dicitar.^' ' 
iia quiria.miautis..ri^ba8| « praeceptis] levioribus reli^pfiHi^ 
mi fant. ,-7- coU. Amof. 6, 6. v t >t 

f^Al^i^» f. aauft, (a ^;fai divi&mi feparatim) in ^VM 
paries. £vido; — diBfidere facio. MatUi. iO| 35. iv^-^^i/ek^ 
naru rtvbgj excitare aiiquem adverfua alium. colL Lucu tU, 
5x fq. . t. 

Ji%0(5xaalaf agj ^^.(a d^afeorfinv ovfluric, ftatior) «^ 
feced^re in duas parteSi disfenfiO| Jeditio, faciio. Bom^ 
16, 17. 1 Cor.3,3. Gal. 5|20. 1 Macc. 3, 119. \ 

^JiXpropiifa, S, f. qfro» (ex dipii feorfinii et rMi^.fegmta) ^ 
in doas partes feco ; Jofeph. Ant 8^ a. a. — diefico, £x6d4 
39, 17. Crudelilfimuni fnpplicii genus erat olim hocy: quo 
reorun^ vel captivoriun corpora in duas pertes disfecabantur» 
Qua de re vid. Judd. 19, r^g. 1 Sam. i5| 33. 2 Sam. la, 3u 
1 Beg. 3, 25. Dan. 2, 5. 3, 29. coU. He^r. 1 1, 37. et e proi- 
ianis Diod. Sic. 1, 2. Iferod. 3, i3. Z*V. i, 28. 8, 24. fiorat. 
Sat. 1,1. 99. fq. Sueton. Galig. c 27. — In N, T. bis Mattb, ' 
24| 5i. Luc. 12| 46. ubi eft fimpliciter: fuppUcio i^cia. 
colL SuCuin. verf. 55. et 5g. Hejyeb. S^xatofiuv* orat^sSr.-— 
Alii vertunt^ flageUis dilcindere. 

Jkilfa49j S, t ^n, i)/Uio, Jo. 4| i3. i5. x^, 28. 
JUimpaiior, Matth. 25, 35—44. Rom. 12, 20. iCor.4|ii. 
Apoc. 7i 46. coU. Pf. io7i 5. 2) tropice: at^ide deJUkro, ut 
ct Lalinor. fitiH, IkUtth. 5/6* jnff. f^K ^ikafoouri}^, qui fijtU Digitized by VjOOQ lC iS» J^t ^t A -^ J I n^K 

idftitiii ia docimfe raltKari. Sir. »4, 21: coU. Pf. 4i, % 65, 
1. hcbr. H»2f. 3ef. 32^ 6. Sap, ii, i5. Doatrinain Talviranefitr 
liebk^iiei band rai^o dum aqua companqit , Sfr. 24, 25. Ca. 
Qoain aqua riva bebraeii Bc imago ritae et feUcitatis , ( ▼!<(. 
Je£ 4i, 17. Cgq.) ^ci^rSy etiam abfolute ita pbnitar, ntfil: 
ynXwtn et Xdatem avide defiderare, et ficJo. 4^ 14. 6, S5. 7i 
^7* Apoc. 2I9 6. 22^ i7* Saepia'8 non legitar. ' 

jLip99f Wi th, fuiil a Cor. li, 27. Exod. 17, 5. 

f itftipvxoC/ ov^ o, ^, (ex Jig et tpv;rt) pronrie: ^bf - 
>4i^ifaa eft mente ; maxime ad inleUecii0n*Xitltr\kx ^^t^ii^ 
dubiusg incertu$§ Jac^ 1, 8. Sic ^ioqde in Conftitatt. apo^ 
ftol. 7; 1 1. ^i^ yiVou diifnfj^o^ iv Tr^oinujf^ aov Bi itnai 1} Oif .* ot 
Jtt|fi^ftt apud profanos. 6e^ Jac; 4/8f refertur quo^tf^ 4d 
^HdUnimtem, ubi eft; qui in diVerfai partea trabltury' et, 
relate ad Ueum, homo ineerti oh/equii, perJSi/uef iA alt^rO 
inefnbrq eft uuainuiXog. coll. Sir. i^ ^7. — 

j ittof lAogy oH, 0, (jx duaKOi) perfeciUia, pexatio. l»egir 
tur Mattb. i3, 21, Marc. 4, 17. 10, 3o. Act. 8, 1. i5;ifor. 
llon». 8, 35, ^ Cor. la, jo. 2 Tbeir. f, 4. a Tim. S, 11. ^ 
Pcoir. 11, 19. Thren. i^, 19. 

jKanjfiQ, oVf o^ {^9l 9uat(ta) perpteu4ot , pex^of. % 
T^u 1, i3. ^ - ' 

Jhmufa, f. oi§oi, 1) exagiio , naftreiben; fit v.'c^ ^ 

fimi • ven^tore exagitatis-, Jef. 17, 2. odwMm, q;aT]^cget 

«xagilaret, hebr. innrj, Terfcheucben , aufrcbeuelien. -^ 

p99peUOf protrudo, irlattfa. )0, 23, 23,54. coll. Sa^' 2, 4% 

i^ nebula Suai^ttoa dicitur a radiis folia. ib. 5, i4. i) fi'^ 

muor ut C4q>iam iive prehendam, (Nnb. 3, 2. Exod. i5, g. 

WQ. 3I9 23.) i/i/!;^^or; Act 26, it. Apoc. 12, i3. Si ^ro- 

|»>&»Iegitar in bonam femper diciturpartem, et eft: a)mo^7»o 

Jiudiofequor, cuptdue fum rei , Jtudeo , Rom. j, 5o. i4, igf. 

' i Cor. i4, 1. (ubi i, q. fijiooi) 1 Tim. 6, 11. 2 Tito. 2, 22. 

(ubi opponitur tw fpB\y/ti,v) Hebr. 12, i4. hebr, ^yy Prov. j5, 

io« Sir. 27, 8. HoL 6, 3. ^wilai.asv to5 fmvab %iir xv^i^. 

Suidae: duixw Mif&npi rovinb&vft^v nal dgd^efj&M. ^ b) 

(n agendo fequor , ftudiqfe exerceo , foUicUe ohfervt^ ; Rom. 

12, i3. 9, 3i. dM»x. viMtav legti^ praecepta religiofe.obferVO, 

▼id. Abvmofiim\. 1 Theff. 6, 1 1. 1 Pctr. 3, 1 1. ^«jjc. t^ fil^ 

njr pacem fervare. coU. PfaJ. 34, i4. 5) feqdOr exodio^ 

|it Jaedam, perfequor ^ vexo, lilattb. 5f lo* li. 12. 44, Jo.. 

|S, 20. Aot, 7y 62. 9, 4. 5. Rom. 12; ^ 4. 2 Sam. 21, 5. Gel. 

6» 12f T<ii (TfavQiJji duiiuovTab in honort&ra cruci^ Chrifti mala 

|Nttii}ntur. Aljbi paflim. 4) li^em inUndok, gericbflich ver- 

fnlgen, Luc. ;;^i; la. Jo. $, i6. I5uhkoi% litcm intend*re ft»- 

delmnt. Suidae: Jialjeetr, «itJ to2 ayfw elff >tpto*l'f «eai.xijJTij- 

jN^y^tiv Jiejy^. I^iomifimf' fmtip^ovfUfO^' --^ 5) oetitra- Digitized by VjOOQ lC J IJiK^ 4^0 KS aM 

iitm ffnrn^lftd. att^iidj tnt. 17, nZ ^ diti^y iidUte dU , 
currere i. e. fequi. Phii, 3> 12. ubi fappL eft irard OKpsroi^ 
,t0li4o ad rcopumi uteft-vflirf. l4. coll.Trov. ai, 6. Qaare 
etiam deauCugtenUbiis dicitn^^ v. o»AleL liy i4« Hag« 1^9. 
t. , Joffkcty^ XQ^i to^ (verbale a.dos^ iUtno)/>ra#Mr/M^ii% 
jili^€uuiqlum. D^ ^^odlatis'^ principuin JLnc. a, i. Act 17» 7^ 
P^m. a^ i3|. 6, 8—1$. etipraeceptiaJL^pUcitia apoftblormll 
Acr. 16^.4. Loc^a Mnt^m Eph. a, ^S.-st CdIoIT. a, i4. Jfebi d» 
iiftfuiui^ iegis raoraicae fermo eft, non nno mnrlp inrfilHyint 
intrrpreteB. Y el fcdtt praecepta de cerimoniia , vel ^ omfeaMr 
J[«ipi|.mindata.^atutaria fub poenarum ooniniiuatioAeYBlrfii** 
UnV ^e piiocjpujn mandftta) iojancta^iXpl^. a, li^.^imUt 
h ii^fii^h praecepta.ex.more mandatormtpoliticoruin pa^ 
pat &n]itii minanti^ J^loiC 2, i4. lEtgaffcupav xoili Joj^mm 
(criiitt^ )«x, mandatif^ poenam minantibaa, conftaM* Sae» 

piua «oa legitnr* .. .1 

. ^oj^^aTAfcki, ff ^t praecipio, dMc^nto^ julf», Di 
doctomm praeceptir GoloflT. 3, ao. %i cS^.SSyre^ ^i^ wxptf^ Sof^ 
fmVin^p qnare quftli Ju^aei adkne efletit,, pniecipiiit itas 
noli tangere eto. -*^ In V. T. faepiua de princtpnm edirti% 
y. c 3 lisdr.. 5^ 34- Mh. 3, 9. 

Jo%ita^ S, (quod t.empora format ab inuQtato ^&pi) £ 
#a£pi^ 1) puiOs opir^H^.i €xiftimo, Jn opimone %^for, Mattk» 
6, 7.'^4, 44. 26, 53. Marc. 6, 49. Jo. 16, 2^. ao, i5. AcU 26^ 
^ Gl^iu^. c£ Gen^3d9 i3. Prov. 28, a4. ~ ^k^judico^ fta<* 
tdb, fetUtnliam ftro , arhitror , Luc. 17, 9. Jo. 5, 3^. Hebii. 
Xp^, ag. — doxeZ^io»^ uideiur mihi, Jiatuo, piaoei, Matifa^ 
,47^ ^S* .18, 12. 21, /28. a2, 11. 42. Jo. 11,56. Act. 25/^^ 
%fUC. 1, 3. Act. 15^ ^2. 25. 28. 34. — Hebr« 1»^ 10. uaiii^ 
ioKolh aitoU pro eprnm arbitrio. Exod. 25, 21 oIq &¥ doSff «jf 
«a^>^/,ib. 35, 21. hebr. yvy. Refpondet^chald.fM3^ tHUuii^ 
Dt^. 4 i4. coll. 20/2gf. 3*£cdr. 8, 12« et hebraico dltt lef. 
Sr Efti. 1, 19. 3, 9. ooU. Jof. 9, 25. — 3) ^ideor, exiftiman^ 
/it quidem e^ pideor afiie, ex aliornm opinione, judicio 
Cafn, exiftimor, Luc. 10, 3j6. 2^2, 24. Act. 17, 18. 1 Cor^ la; 
^2* (tci ^oirovvta, quae videntnr ignobiiiora), 2€or. 10, 9.^ 
pal. 2, 2« oi 2oxoSrf£ff fcL Jya^ t», nt additnf verfu 6.^ qui 
exifttmanttir eminere, qoi primi habenturi Ibid* verf, 9« 
J^y<^^i iaxovinzq* dkSvio^k. — diiongm* i(parri, hnV^ 
aaroi dUfvoHna. — Interdum fimpliciteif videtur fignificai^ 
ft: Sam aliquia, habeor ab aliis, ita ut eleganter circnm-* 
ic;r:ibiit verbam, cui eft adjnoctom; Marc, 10, 42« ot iottoi^ 
UQ OMeiVi qui fiint domini, i. q. a^oyte^. Luc. 22/24. ioHii 
llirai, futurus effet., colL Snf. verf 6. — h) t^idiot mihi\ 
pntomeeflc, habere, Act. 26, 9. 1 Cor. i, 18. 7, 4o.^, a^ 
lov iu.^i^, i6. i4, 37. Gal. 6, 3. Jae. 1, 26. — Luo> 8^ i^ 
Hiiomi ix^tr^ qttod ex fna opinion^ habet InUr^Lintt Miaitt Digitized by VjOOQ lC &54 . ^ y}'AO Ki ^ 

€&: mihi arrogo; iit llattli. 5, 9. (lifi^K^elfymt adlitH 
lUrrQ^snier dic6rf.C} ;. « , . . t '. 

'Jon$iiaii<fi, f. iow, hebr. ^ni, t) «xp^a, proho, 
probiren, . — igt^ metdUi 1 Petr. i, 74 coll. Pror. 8, 10. 1% 
3. -^ »/tf res aliAB Xac. i4, ig. — > tropice: doxifitttiHy voy 
4^e6i^y Deum tentare^ i. ^. Tvei^ccl^ > Hebr. 3; 9. Sir. '34, lO. 
JilaL 3> i5. — si)\B}tanUno, exploro^ qaocunqne inodoy s 
Cor. B, 8. iS^ 5. 1 Cor. 11, a8. Gal. 6, 4. Eph. 5/i». Pbil. 
ly.^: 1 Thedl 5, 31. 1 Jo: 4, 1. PfaL iSg^ 1. ai. — etiam 
ittfmMoo, aeftumoi (Lac. 12, di6. coll. MatUi. 16, 3. In no- 
tidiio aeftomandi legitnr do»ujiai$tv Zach. ii^ i3. de pretio. 
t»H^) probattun habeo, approho, tiom* i4, M. h ^^ok. in 
0^i qnod approbat. £x adjimcto : digmum haboo tbL ian* 
qfum probatam,.eligo tanqQam d^om et probatam; 1 Cdr. 
ii6^ 3. €vg iap Son. quoa dignos habaeritia. Sic etiam Roim 
'3i aS. avn 18om» non digaum habuerunt Deum quem cogno« 
fcerent; 1 ThelT. a, 4. pidomfiaaiiB&at digaoa habitu» Aim ; 
«^ kio eft: dignua, iaoneus fadui Jum, ut Sir. 34, 216. 
wi^kfoq iojofiaCu oioiMiM if fioup^f i. e. foma^c (]gnif)«efiiGit 
^aciem ferri i|L aquam immerfi. colL 2 Macc. 4, 3. Qaum 
exploratione oriatur coguitio rei; eft 4) €»p€riBniid ecgnofix^ 
oxporior, a Cor. 8, an. colL Jer. ij, 10. oap. a, i^. ^feio, 
eognofco, Rom. a, i8. la, a. — etiam trantitiTe: 9Mum 
fado, i: q. JfjJloa^, 1 Cor. 3, i3. . 

Jon^fLairla, ag, ^f probaiioM oxpkrado. Hebr.S, g. 
in codd. et Sir. 6,ai. 

Jonhiiiiy^j fi, i^exploratio, probatio; kii£}xaeti$Hri 
^ Cor. 8y a. bon. &Uif&a^ exploratio per calamitatet. Senfa 
paffivo: probitaB oxptorittione firmata, probiiat fpOchUm, 
wUegritae, Rom. 5, 4. a Cor. a, 9. 9, i3. Jo». t^ OiaxofUt^, 
probitaa in beneficiis coUatia fatis confpicua. PhiL a, aa. — 
:f) doeumentum, fignum probitatis, a Cor. i3y 3. ooSL 
i2y la. 

JoKlfi$of, toVf r6f exploraiio , probatio, 1:6 explorare 
fenfu activo. Sic Jac. 1, 3. to ioxifLiOP vi»w t^ 'rtUnmg, faaefe 
fidei exploratio , quae nonc ftt — fenfu paffivo : to probatniA 
•fle, probitae, integritOs , i. q. doxijiii quod vid. Sic i Petrl 
2, 7. Ti 80X. Tfig nUnmg fidea explorata^ Gve ihtegritaa fidei.—^ 
la V. T. bia de catillO; quo metalk excoqmnnturi Prov. aji ai» 
PX la, 7. ^ ^ ^ 

^onhftog, oVf 0, ^9 ov, ro, 1) qui libenter accipitur, 
eufoeptus, probaiue , potiffimum de nomia et metaUb^ 
^ Cbroo. a9, 4. a Chron. 9, 17. Gen. a3, 16. -«^etiam do 
meroede Zach. 1 1, i3. d dmufiw iotp, utrum acceptabilit fiti 
Deinde ad hominea et aliaa rea traushitum eft : a) acceptue, 
gratus, Rom. i4| 18. — 3) exploratiene probatue J^c. i^ la. 
^^ ffmtinue^i, perue, i Cor. 11, 19. a Cor. ao^ 18. i3, 7. - Digitized by VjOOQ lC !tf O K a^ J O S A 'aiS 

ji Tim: 9, i5^ Rom. l6, lo. o 9ix. h X(fi4^p' r^lmk; torQb*c 
tii9^ chriftianos. Saepint non legitur. Afyeh. ioMJiiay 
jj^i/HOv / rcile»or. 
^ ' jtoniq, ov, ^, trah, Hgnmn UgfmiiM. Etjm. M. tft 
tijjv tftiyrp^ &'n%ov ^ivlofvi Suid. t6 fiija ^vXw. In N. T. noa 
nifi iii proverbiali Ibcutione habetar, qiuie Matth. 7,3-*^ 
et Luc. Sy 4i. 4d. legitur, nbi vitia gravia hac imagine de^ 
fcribuntnr. 

JoUag, ta, ii¥, (^ 96Xoc) dolo/hM, /raudulentui. 
3 Cor. 11, i3. colL Pf. ifl, 2. Prov. 12, 6. 

JoXioWf S, £ oiffQiy dolojk ago, decipia. Semel Rom« 
i, i3. HoXiOwaf pro l8<Adav¥, ex dialecto alexandrina/ ut 
pntant. , Legitur quo^ue Pf. 5, 9. e qup loco verba Pauli 
liaufta funt^ pro hebr. p^Vnn UotndUuB faU. Caeterum cA 
P£ io5, 25. Num. 25, 17; ■* i 

jiXog, ov, 6, 1) esta ad eapiendnm expofita. 2)fyausp 
doluM, Marc. 7, 22. "Rom> 1, 29. Act i,3, 10. 2 Cor. 12, i& 
doXtf, fraude, malia Artibust (funt enini verba adverrariorum^ 
lion Apofiolr)* 1 Petr. 2, 22.-3, ta iUul^a^ ^oAoi'/ ioqui 
nundacia. cc^ll. Pf. Z5, 20« — Matth. 26, 4. Marc. i4, t. . 
9ihf ttdyeMaliter:frauduUHi$r, infldio/hi — LXX. helm 
^noa, in oeculio, Dent 27, 24. et Tity]V:i in qftutia, Exodt 
di,'i4. — 1 Theff. 2, S^doXog, ut Sur. 1,' 3o. fucatam pieta^ 
t€m , qua Paulua Theffalonicenfes decepiffet , indirare vide« 
taf^; — H^ de animi indole: maUHa, improbitas, dolut, 3o. 
I, 48. 1 Petr. 2, i. coik Sir. 19, 26. ( Apoc. i4, 5. in texta ^ 
Vulg.) , ^ , 

JoXota, S, L tMta , 1 ) dolo circmtiYenio , dolofe ago^' 
Pf. i5, 3. 36, 3. 2) aduluro^ corrumpo, v. c. nummoi, vinunl. 
Sic 2 Cor. 4, 2. ibXovrtig tov Xvyov rov &60V, aduiterantea, 
Dei doctrinam, adniircendo fel. opiniones judaicas. Eodem . 
fenfu doXoX 1 Cor^ 5, 6. in oodd. pro (vfjiot* liejyc/L ioXoia9$\ 
i^aitffT^^* — ioXol ' <p9^iQH, mxovQytZ. 

Jofiu, tqg, to, (ab iMilitato ^cioi^Vo) donUm, btnejSr' 
aium. Matth. 7, 11, Luo.',rYy 13. £ph. 4, 8. (PC 68, 19.) 
PhiL 4,^ 17. 

. Joia,fig; ^, (a lox^) i)opimo, judiciBm, fenten« 
Ua; in N. T. ndn nifi id bofiam parCem, pomprobaiio, affinm 
fu9, Jo. 12, 43. Rom. 3,-2$. S, 2i — laus, Jo. 5^ 4i. 44. 
7, 18. 8, 5o. 54. Rom. ia, 7. ndT. ahlii ^ «- etiam beneplaci-^ 
tiuB, t^oluniaM benevqta, C0loi£. i, 11. 27« ^o|a tov (nwm^ 
fiou i. e. vOlunta» abfcondita de beandis gentiiibus* 2 Petzv 
1, 3. — benipoteniia ippt fimul cum ejas docomentis; bene- 
ficiis, Rom. 9, 4, 23. Phii. 4, 19. itXovtoghf Ai^, magnitudo 
benivolentiae. Sic fortafle etiam Eph. 1, 6. 12. i4. 17. 18. 
3, 16. — 2) id, quod bona aliornm de nobis exifiimationo 
•t jadioiA tiitit&r; honiet^ f^ria,^ eoMraiia^ habr.tiafol Digitized by VjOOQ lC ^ Lq?- a, i4, lA^ ro. ig» %S, ^ (fcl t^^ifyh 6^1^ 
#^V }ai|d«i, dignilEiinifl eft O^nSi^aliilima^. Jd. ii^4«4p^ 
Rom. 6, 4. diM riii iiiffg in Dei gloriam. iiy.SiS. Gal. 1,5. #| 
#libi; Jer. I2i> 9i f ^o£a (t'v) W ^ «fVeo^.fioi; in/^fQ^ PraK « 
fiO^, 47. 1 Qhroo. 16, a8. 39. ^ Sap^ ip^ 14. — honar, iignim 
$fiiM, qui^eeft m rebas vel perfpni»^ io*^ la» 4k Eph. i, i3» 
1 TheP*. a^ 00. — etiam decu^j jieaorum^ i Cfo^. U, «5. dbi 
i q. verf. i3. TtpcTrov ^^ — Uac ei pertinet formula $1^ 
Je^ ^aovr i^ ut Deua celebretnr^ 1 Cor.. 10,, 3 1. Cor. 4» ' 
16. PhiL i, 11. 2, u. — 3) eip ufo Jhlpbr; itn^ et -x-jn 96bf 
ia N. T. et gi:a«co Y* T. eodice pprro eft: a) condi^io exisrna 
fifi^ndidm, ft^Uus J>ro/per oi honorifieue, i Peti*. 1, 94. J11C4 
m' I. ubi v^ 'oi^ cum nQOQiimoi/rpifn eft lungenduro. coU. . 
{Ur. 4^ 16. !r M4CC» i4^ 6. -r $^fiiim fj^l^nJliduM^ cuku* vait^ 
^kiifictta, Matth. 6, 29. Lac« 1:2^ 97« eolL 1 ly^a^c. 1^,9^- 
I Eadr. 4, \f^ Exod. !i9) 4o« Efth. 5» 1« j^cd^afp ^Ji^gina) 
f» \ym%nk tifg ^9^^eia^ iw^ 9tf ^^ttJUUro r^f ^o£atr aurije* -^ 
Qunm Amimna fit fplendor piincipum et regum 1 do$a eft b) 
imf^rium, Hgnum^ Mare. ip, 37. i Petr. 4, ii^ b^ tt, coll« 
Sir. 3, 30. 30y aa. et ineionymice: ii qui funt in honc^e fum^ 
IHO» (Jef. 5y i3.) nUMgifirquu, a Petr. 3, 10. Jud. irerf. 8« 
nJn alii doSo^ de angeUa explicanty qoum etiam Pbilo ( de 
ttonafdi. lib. u Tom. 3. p. 3iS. ed. Mmg.)tqiqv$^ ^sow 
^optHlpepevtfa^ dmc^i^ appeUaTorit 3o£ac* c) 9rnamp^^ y^ 
pprii ^xterna, v« c« divitiaei Mattli. 4^ 8.^ Luc 4, 6. Appe^ 
91, 34.36, cqIL Gen. ?t, 1. JeC 19, 3. i^ nuy^fias regia, 
pompa regia; Efth. 5, 3. Jef. 33, 17. 1 Cliron. 39, 35. ^0(9 
fmmiA^, ct fie de Oei ma^fti^te extema Act. 7. 3. j)5. Apoe^ 
^9) ^« *" qnae etiani treasfertur «d MelEam I Dei yicanuti^ 
llattli. 16, 37. ig, 38. 34, 3q. Maro, 8^ 38. i3, 36. Lnc. 9« 
p&3t>37. ^Tit 3, i3. Jnd, ver£ 34. — e) fplendida.Dti 
-profifeniia, iumen diuinwn, (7):y*:^ffi, lumen» fymbolum prae« 
Centiae Dei) 3 ThelT. 1» 9. 3 P^r.i, 17« Apoc./i5^ &. 31, 11« 
a5* coU. 33, 45. Vid. Exod.. /L^ lo. 2^t ^t^ ^ ^PC ^nt 
di^ migimf ilfMl mfp. ib.33,y^rr. i3^3$. 4o„3i. BarucL 
5, 9. T» <y^i t^ doEijc aiito& Jef. 6, 1« 58, 8. 66» 18. Pt 
49, 3. a6, 8. 96, 2. l Chron. 16, 34. 1 Tiin. 6, 16. Inde ex^ 
piicandA formnla XMfovSi^f. ^ do^ Ue(^r. 9, 5; , CherubJ# ' 
fymbolum prii^feiitiae Pei.luCidam^ oenlis eonfpiciejiduin; 
ef. £xod* aS, 31. 33. Knm* Jr 8^ ^ S><n« 4^ 31« as^ 3 6ai»« 
% 3i Cant tr. pueror. yetC 39— 3a< — Dicitar deinde 
edam de qnotria fplendon ftre lu4^ eoelefii, Lnc. a^ 9« Act» 
33, 11« angelorum Apoc 1.8, 1. aftromm 1. Cor^ i5, 4o. 4u 
£ir. 43, 94 beatprnm Luc. 9, 3.t. 33« rCor« i5> 43. CoW« 3; 
4. Phil«3, di,' eoU« Dan^ la^S. fiieieiMofiaf diyinumlumea 
refulgentii, 3 Cor. 3, 11. 18,^ 4, 4. 6« colL Ed^d. 34^ 35, 
mt. ^ipisu 5q, 7« Sap.7|a5..%urfiUl> 4^a4« ^flmif'^^ Digitized by VjOQQ lC inUma, prcufiantia, perft/aiio^ fto». 1. aS. B^brvl, i* 
i Cor." 11/7. iUmv xai 8o^a pro etmv t% 9o^g. Sic qiioque 
Jo. 1, i4. a, II. do|a Bgnificat divinas virtutes, ma^eAateni 
filii Dei^ et ^£i;f£a t^c doSij^ 1 Petr. 4^ i4. eft fpiritus maj«-« 
Ilate f. virtute divina plenns. £tiani de praeftantia et exceil 
hntia aliarum reruia> a Cot. 3} 7. 8. 9* id. £ph. 1, 6. 9o§tt. 
«^^;^a^iTO^, praeftans beneficimn. — 9) llatu* fpl(en<iidi(Bmu| 
•t ieliciQunus^eorumy qui verfantnt ih coelo et fimul fuuC 
cum Deo j de Chriflo ; ma/eftas rBgia 9t felicilas famma, Luc* 
i4, 26. Jo. 17, 5. 22* 24. 2 TbeiT. 2, i4, 1 Tim. 3, 16. &vbX^ 
|y ioln pro ^l? «JoScw» 1 Petr. l> 11» — de piis : funihia feli^ 
cilas fiauraititegtioDei^ Rom. 8, 18. 21. 1 Cor. 2, 7. :k 
Cor* 4, 17* Coloff, i, 27. 1 Theff.*^j 12. H Tim. a, 10* Hebr* 
a, lOk 1 Petr. 5, 1. 4. lo. Luc. 2, 52. do^al e. auctor falutis^ 
UvQiog T^ So^iigy ut legilur 1 Cor. 2, 8* — Fbrmula : ^^ogaV 
didiva^ Tw &8vi, eft: Deo gratias agere, Luc. 17^ 18. Apoc., 
19) 7. eum tanquaift fapremum vetierari, [^ ei fubjicere/ 
Act 12,23. Apoc. 11, i3. i4^ 7» 16,9. ei tanquam fupiremo 
toufidere, Romi 4, 20. HabetUr faepius in V. T. v. c. Deut/ 
32, 3. Jer. i3, 16. Pf. 68, 34. et adhibetur qnoque ifi g^avis^ 
fima adbortatione ad dicendam Veritatemi Jo. <^ aii Jofi fp[ 
ig. j Sam* 6, 5* . ^ 

iioSa^ta, £ Mcay (a ^o|a, qUod vid.) i) pretidm res 
Aatno) /7ro6o> approbo , Jo. 8, 64. couf. Sir. 10,29» Ecclef*^ 
10, 3 1^-— :X Cor. 3j 10. ov JedoSacrrai^ non probatum fuit 
fcL Deo y fcL ita ut nunquam toUatur. ~ ^^ hotiofem et gloL 
riam do, lauiio, ppobo, Matth. 6, 2. Luc. 4, i5. Jo* 11^4^ ' 
Bom. II, 1 3. colL Sir* 10, 26.,fqq. — de r^bui: orno, orna-^ 
mentis bonoro > 1 Cor. 12^ iiG* th dElfdiaafiiviw^ V* T« oe^ 
conomia fplendido cultu ornata, a Cor. 3, io. coU/Jer lo^ 
i5. fi^ dolittad^tiaera* a^hfi avev toii koittofto^ iv avtff^ dd 
Deo: celebro, laudibus effero ejtis potentiam^ benignitatem^ 
Matth. 5^ i6. 9, 8i Marc. 2, 12^. Lue« 2, 20; Act. 4, ai. et 
ftlibi. Dam 4^ 3i. 34^ £xod» i5, 2« Jell 5^ j6.^5^ k (on*!)* 
42, 10. (nVih)* — ^o|ftfe*v laxn^y fefe efferte, Jibi arrogtire^ 
H^r. 5, 5. Aj^dc» 18* j\ — '• 3) Deus, CBriftu^dicuntnr Soti^ 
ieipd'at, fi nu^eftaSj perfeciio eorutn irianifeftatur et nota 
fithominibuS) Jo. 12, 28. i3, 32. i4, i3. i5, 8. 16,^4/17) 
1. 4. 10. a Theff. 3, 1; Malach. 1, 11. Jef a4, 23. Exoct 
l5, 6. Quare etiaHi eft: tolere, penerari Deum, i. q. didivof 
8i^aftti&B^9 1 Cor. 6, 20. Rom» i^ 21. i Petr* 2, 12. ApoC* 
iS, 4i ficque etiam Petru» per martyrium, quod paffurua^ 
erat) dicitnr io^nisiv tov &ibvi obfequii erga Deum documen-* 
tum fplendidum edere, Jo. 21, 19. 1 Petr^ 4, 16. -^ Oiihbi 
d<i|<t dicatur de ftatu felicilBiho in coelis , do^uietf&ai, non fo* 
lum Jefa ^ ad diuinum honorem^ et imperium evecto io, ^ 7^ 
llg. 12^ 16. 23. 13| 3i« i^i i;> u 5. fed etiam Claiftianis^ Digitized by VjOOQ lC a58 J O P K^^JQTD 4 

fflieUqf fumma beandia, tribuittir^ Bom. % 3o. colL Efth^ ' 
3, 1. idiiuuEV 6 paaihv^^^iiAUv^ hebr. S^a oiagnuih fecit/ ibid. 
t. 6, 6—9. 11. "ijjv JeF. 44, ^S^^ragtii^itiad^^r^ttai, Uebr. 
*iMah^. — i Petr. 1, 8. fa6a ieioiaanif^t gaudiuin infighs^ 
Jumnwm eQc yidetur. 

Joi^ta^, aioii fi, d^rcatj Gi^elle, IJeut. lii, i5.' 
Cant. a, 9. -^ lu JN. T. notnen niulierit cbrifiianae. Act» 9, 

Joat^f tcagf ^, 1) donatjo; ii) id quod dalur, hoyAun, 
YnuiikiM ,2sic. 1, 17. coU. Sir. 11, I7. Z^expenfa. 5ic, nbi 
f^oaij; et X^i^i^ dniul occurruht: data 6t accept^, Pbi). 4, |S« 
Xo/o^ ^oaactfg ». ili]if;. ipilii ibilit jpecUnikm, quam ipfa expen«^ 
faAi ferret, e^o v^ro ai^ceptam rcferre^. coll. ^ir. 4i, 19» 

^otijc* oV, 0, (a^fJojfift) dator, largitor. 2 Cor. 9,^v 
M PfoT. '^n^ 8. ubi refpondet bebr^ ]»^'dlb, bonua oculif i. i^. 
benigTtus, liberalii. 

JovXaymY^^^ ^- ^^^» XjHovKo^et S^ta) in fervitutem 
tedigo^, — ftrenue domo , vinco, 1 Cor. 9, :^!j , iovXaytofH 
iro aZiia fioVf feveraln corpoii adbibeo difciplinam, cert^turf 
inftar (verll 34. 25.); quorum fenfus': olinnia perfer*0| ti'd 
omnes jne accommodo (cf. verf. 19. fqq.). 

4SX>vXBla, ik^j ri) fervitUB^ ferUiium, Esdr. 9, 8. 9. — 
VfBvfia doyXeiug fiom> 8, 16. fpiritus fcrvoa faiciens i. e. qoi 
tiraoreai fervilem 'fdl. poenarum annunliatione) auimit injl* 
cit. Similit^r tfebr. 3> i5. q)6poi 'd'avttTOv itoj^oi fpaf doV" 
l^Uig, limori.s poenarniti pofl luort^m fervitute tenebantur,* 
treknebant Ut fervi; I)e mentisfervifute, ih quain iexttio-^ 
faica cu^ praeceptorum tum poenarum riflore animum redi- 
Jjat, le^itur GaL 5, 1. et c. 4, 24. dg oovl.eiav ^evi-w&a iti 
lervitutem gignens liberos, i. e. fervo» pariens. — Meta*- 
))hor. neceffitas. Rom» 8,.ail d(>v>L t^ ^^o^o^ mortis n^ces^ 
fitaS. ' ^ 

JoijXsita, f. Bvain , ff oprie iotXog fum , fervtis , fuh-^ 
Jectusfum, Jo. 8, 33. Act. 7, 7. Rom. 9,^ 12. — Jervi qfficia 
et opera prdejlo , Epb. 6, 7 1 Tim. 6> 2. Prov; i'a, 9. iov 
%Bvotv iavxuj, qui ipfe fibi fervi fjfficia praeltat. 2; in fervi-m 
tvXih ftaiu tenior , mancij^r , tropice Rora. G, 6. Tit 3, 3, 
Gal. 4, 25. cV ^Aov^Ma. — 3) ohftirictti» fhm ad obfeauiuM 
Gal. 4, 9;tanqctam domino, Mattli. 6, 24. Luc. if>, i3. Gen« 
l4, 4. niJJ. Dan. 7, i4. 27. Judic. 9, 28. - li ad Deuhi refer-^ 
tnr, ^: coh , veneror , Cal. 1, 8. 1 TbelT. 1, 9. hebr. taij 
Exbd. i20, 5. Mttl. 3/i8. 2 Reg. ko, 18. 4) ohfequoir ^ oheZ. 
dio Rom. 7, 6. (f^l. TrrJ^eoj) 2S. i4, 18. Cr>loir. S^, 2f. Prbv. 
II, 2kg. hox^hvaBi ^e nq^mDlf qiQonuM. - 5) offlcia ftra^o, Ve^ 
debita vei libere Tuscepia> tuc. 15,29. Khin. 16, 18. Act. 
Bo, 19. Gal. 5^ %%• {'hil. ^^ 2i2« —fert/io^ iii/erpio %hcWi T^t, 1 

Digitized by VjOOQIC , J O T A-^ 4 P^ K a&Q 

mit aecommodc^, Rom, la, ii toU. Sap. i5, ;♦ Saeplus noit 
legitur; 

JovXfi, i^, ^, (foemin. a dotXog) Jirua , Act. 2, i8i 
ti)pie oh^diem, Luc. i,«58. 48. 

JovXog, doiXfiy dotkov (sl 8m Uf^o) Jen^its , a, uml 
Tan^uam ddjectivnm legituif ferael Rom. 6, 19. ioZXat. Sio 
Sap. 1 5, ,7. T« xm Ha&agShf S^cov dovXa <fx£vi]. -'- 

Jovlo^y ou, 0, (masq. tidj, dovXdg) 1) jferPus', qui ful 
juria noii eft , (bebr. liV) cui opponitur lAa^^tpo^, i Cor* 
7,^21. 22. 23. lii, i3. Gal. 3, 28» 4, 1. 7. Epli. 6, 6. 6. (aouAo» ' 
%ov Xgurtov fervi Clirifliani) 8, ■^Coloff. 8, 11. 1 Tim. 6, n 
MaUb. 18, a3— 32. Act.2, i8. (Joel.S, 29.) et alibi. Levit** 
26,44.—^ Tropice: feruus , Jibertate moralf pnVatus/ 
g&reptuM ap0cc{UQ, Jo. 8, 34. Rom. 6, 17. 20. 2 Petr» 2, 19* 

— ^) famulus, minifter, Itfattb. 8, g. 2^)'5ir Jo. i5; l5-' 
*Cnbi opponitur t$ y/itji^ Jo. 18, 10. 26. OJ do.vAcf* «ai Jcpet^ 

Tou BuaXy 2 Reg. 10, 19. 2b. 21. 8fc propbet^e, Mofes^^ 
• Apoc. 10, 7. 11, 18. i5, 31 ioxlXoi 'd-BOv, ntiniftri , dit^ina& 
voluntatie (Deot 34, 6. Jof. 1, 1. 2Sam. 17, 23. Jer. 26, 4». 
Amof 3, 7.) dicuntur, Apoftoli (Rom. i^ 1* OaL 1, 10. Tit. 1, 
•i. Jac. 1, 1. 2 Petr. 1, 1.) iovXoi Cbrifti, ejua le^i et mini^ 
Jhi, coll. Act. 16, 17. aliique qoi ecclefiae chriUfanae offlcia 
praeftant, Coloff. 4, iH. 2 Tim: 2,24. Apoc. I9, 2. 5. cojl:- ^ 
Cant. tr. pner. verf. 61. 62. Dan. 3, 26. ubi doCio* tou 'd-eoS 
funt Dei amici, ab eo fcL ferva^i. Vid. etiam Pf. 78, 70. 71* 

— ^) fubjectus, ad ohedientiam ohjirictue, Marc. 10, 44^ 
Rom. 6, 16. 1 Cor. 7^ 22. iovX. Xp. Chrifto fubjectn». 1 Petr/ 
^, «6. — Deo obediena, et abedire ftudeUs, pius , piuSt 
eulior, Luc. 2, 29. Act. 4, 29. Apoc. 7, 3/ Jef 154, 17. Pfi^ 
11 3, 1. Esdr. 5, 11. 4) officia praMjlans , titilitati aiteriua 
inferviens, 2 Cor. 4,5. 5) Atfmz7/t, qui vilioris eft condi^' 
tioniB PhiL 2, 7. colL Esdn 4, i5. ubi iovXoi homines vil^^ 
Abjectos ihdicat. . ^ 

JovXuta, w, f. iom, fifaiM/i fdcto, tn fejrtntuliTh red-^ '.' 
igo, Act. 7, 6. Gen. i5, i3. 1 Macc. 8, 11. Gal. 4, 3. ^^* 
eou^fiiroi VTTO tcr orofj^. legi moL imperfectae fubjeciti tan-» 
quam fervi. — Necelfitate cohftringo, togo 1 Cor. 7^ i5. Jfi- 
dovloitcci obftrictus tenetnr , Cogitur; — iovX. <smvtov tivX ^ 
1 Cor. 9, 19. fe fpohte fervituti in alterios commodum addi- 
cere-, i. e. eorum comniodis nnice infei*Vire» — Mediumt 
obftringo me, addico me, deditt^ fum , [eq. dsiiivo , Rom. 0/ 
28.22. Tit 2j 3. 2 Petr. 2, 19. Sic Jerem, 3, 22.: SovXo^ 
^^ i^Ofie^d aou^ Hefycli,: dovicaodfUifol ' vltotu^aftBis. 

Joxily rjg, ^, (verbale a ii%oimt) to exbipere hospitemj 
deinde: epulum, cont^it^ium, Luc* 5,29. i4, i3. colL Oen* 
B\, 8. Efth. 1, 3. hebr. nntj». 

Jffaiio)rt ortQi, i, 'Jraee, firj>Me irtgensi^ Ur, g^ itj 

Digitized by VjOOQIC 660 J I" ^Ji^j/ T N A ^ 

Thren. 4, 8. Job. a6, i3. — In N. T. Apoc. 12, 8—17. iS» 
a. 4. i t. !<>! i3. 20, 2. Satanas fub draconi» imagine d^fcri- 
' bitur, vel tanquam potens et rapax (^^Jsn Ezecli. 29, 3. 32, 2.), 
Tel, quod reroGmiliuseft, rationc loci Gen. 3, 1. fqq. lu 
Teft. XII. Patr. (Fabric. I, p. 696.^ filinsDei cwx^l^w dicitur' 
xfiv ^^%oXi]v Tou i^^Mvtot; 8i>* vdjatoQ, i. e. per baptismuiA 
evertere ^roperium diaboli. ^ 

jQaatr6i, f. i^TTOi, f. a&o, ufitatins inmed. ^paovofiai^ 
manu prehendo , capioi feq. genitivo Juditb. i3, 7. Sir. 3i, 

5. interdiim Ceq. accirfetivo, Num. $, 26. coll. LeviC. 2,2. 

6, 12. i Macc. 4, 4i. Et fic 1 Cor. 3, 19. ubii. q. xaTo^- 
/JdVoi in fimili re Job» 5, i3. ^fych. dgiiiai' sc^or^a*. — 
jooaffo^ro»* lejMxrovfT^^. 

JpaXMfl^ ^* ^L ^''^^"'^» (dracbma Attica^ numna 
afgeutev;, deriariuin Romanorum, ^ve fex oboloa (trea ^ 
groIFos) vilena. Luc. i5, 8. 9. — Drachma Alexandrin* 
duplum drachmae Atlicae valebat. Gcn.24,22. Levit. 27, 26. 
Jfdr. a> B94 8, 26i tob. 5, i4. Vid. Jii^x\iov et Jqyvqu^. . 

JqinvLV^fs ov, to, falx, falx inelTorum et Yindemia* 
torum, Apoc. i4, i4j 17. falc^m ifnmUture, airoorAXciy xh 
igtTt. Marc. 4, 29. (JoeL 3, i3.) niinnuv , fiaXXa^v tni et ei^ 
Apoc. i4, 15—19. 

^^ofio^, otf, o, (ab inuGtato SoifAta^ curro) curfm, 
icclet 9, 11. 2 Sam. iS, 27. j deinde locu», ubi curftt certa<» 
bant vpUre», ftadlum,. . In N. T. ter legitur metapbbrice de 
nunifterio, munere , Act. i3, J^5. 20^ ^'i* 2 Tim. 4, 7. et 
«iij^w, T€iUio« %ov iQ0\i0Vf curfum perticere, eft: melaia 
«ttingere, inuneri omni modo fatisfacere. coll. Jer. 8,6. 

jQovoLlXa^ ij«> ilf Drufiaa^ filia Agrippae majoris, 

Jrimum ukor Aziti , toiefenoruln regis , quem deferens 
einde nupfit Felici, Judaeae j^raefidi. vid/ JofepJU Antx^* 
00, 7,1 et 2. — Act. 24,^24. 

^rfii, i. 4. ii5fa> quod vid, ^ ^ ,. 

Jvvapiai,\ f. fjffofiaf, aor. 1. iSvvaad^^ i9vvri&fiv, et 

Attic. fjJmiji^rii', refpondet latinor. /7^/«; i, e. potens fum, 

^aleo, (hebrAi;.;). Varia autem ratione dicitur. Ell enim 

i^ pojjhni yiro^viti vi| patura t^-fdeO, lklatth.,5, 9. 16, 3. Marc. 

i, 7. 4, 33. Luc» 1) 20. 22. 3, 8* i Car. 2, i4. Apoc. 9, 2p. et 

idibi. Job. 3o, 24^ 4, 20. Jef. 28, 20. 2) pojfum prb^reruni - 

conditione^ Acti a6j 3a. 1 Cor. 3, 1. 1 ThelT. 2, 7. Exod. 7, 

18. Prov.3i, 4. Saepiflirae indlcat />o^/^iitf aut impoftibUe, 

cuni abfolulum t,um conditionatum, et vert«ndum e ii fteri 

' ' ,poUji, lU^ Mdttb. 9, i5. ^Tj imartai ket&nv, fieri/nou pot- 

cH, ut lugeant. c. 26, 42. oit dvvarat mwl&flv, fieri non 

poteft, Ht transi-at. Jo. 6, 52. nw>^ dvrutaL 0(;ro^ dovvai , ^vo^ 

- onodo fierij[>o^'t;t, 9t bic daret. Maith. 5^ 14* oii dvn nt^ Digitizedby VjOOQIC ' - ^ r N ^ . 361 

Mfvp' fieri noii polcft, qain nrbs mbtiti impofita confpicifttar. 
6,24. 7, 18. 12, 29. 34. ir^, 25. Marc. 2, 4. 3,^23-^a5. Luc 

20. 36. Jo. 3, 3. Act. i3, Sg. I Tim. 6, 7. et alibi. cf. Jcf. 
24, 20. neoittai , ftat ov fiii SvP^tM avaaTfirai. Gen. 4i, 4g.— 
Interdum etiam oft: poITum occailone data, occa/ionem habeo, 
Marc. i4, 7. 1 Cor. 7, 21. Epb. ^, 4. — IS) poflum live ex 
aliorum liye ex le^um et morum renia, ubi verti poteft 
Kcel, Luc. 6, 42. TrcS^ dvva&av XtYSiv , quomodo tiifi liceai 

• dicere. (Drac. verf. 24.) Marc. 1, 45. Luc. 16, 2. 1 Cor. 10, 

21. 12, 21. li, 3i. Hebr. 3, 19. Apoc. i5, 8. cf. Genef. 19, 

22. 34, t4. 43, 32. Rutb. 4, 6. Deut. 16, 5. Jud. 21, 18. ubi ^ 
hb^ eo4em modo legitui*. -^ 4)po0um pro facuilate, quam 
milii paravi, tntleoj fcio, Hebr. 2, 18, dvtatai poff^f^gn^ 
Icit auxilinm ferre , 4, i5. |t^ dvvdfisrov, qui nesciat* c. 5, 2. 
Act. 27, 43. Exod. 4, i3. dvvuiuvov aXXoVf alium peritiorem* 
Dan. 2, 16. 4, i5. — 5) poIT^m ex libera volimtate, ex con- 
filio, i. e. f/o/o, placet mi/u, conpenU mifii, eonducit. Actl 
^7f 19- ivvaiit&a yviaiak, volumus fcire. ^Marc. 6, 5. ovk ifiv* 
raroy >ioluit^ non placuit ei. colJ. Luc. i4, 20. Jo: 5, 19, qi 
dvvatat, nouiv nunquam vult , ia conlUiis babet facere. Gen. 
37, 4. ovx ifivvavTO (prae odio) XaX^Xv aitd^ oi9}v d^vinoy» 

1 Cor. 3, 1. Jo. 7, 7. Luc 1 i, 7( ov dvva(iai avdatug Sovvui, 
imnc Ron cotavenit, nunc non^^ft, quod. colL Job. 6,^^ 
Hefych. dwaad^ai,* d'A€$v> — Ov dirvauai /i^ *Act 4, M. 
latinor. non poj/um non. — jvvi^ Apoc. 2, 2* contracte pi^ 
iivicu, qnod ionice pro SvvaoM. 

Jvvafiigy mg, ^, quod in verfione LXX. mas^mt 
licbr. n13, n*j?:j3, ti?, refpondet, ct eft, 1) robur, poientia, 
4^is, iirtw.^ 6c Deo Matth. 22, 29. Kom. 1, 2Q. 9, 17. 
Uebr. 1, 3. — de alils rebui, Luc. 6, 19. 8, 46. 9, i. )0, 19^ 
Act. 3^ 12. 4; 7. Rom. 1', 16. i Cor. 1, 18. 24. facpiuf — 
facuUae , viree , Mattb. 25, i5., Liic. 9, 1. Act. 6, 8. Colpir. 
1, II. (coll. Gen. 3i, 6.) 2 Petr. 2, 11. Hebr. xi, 11. Svvapitv 
laiifiavsiVj facoltatem ^ccipere. 2 Cor, |, S. vnig dvvafnVt 
fuura vires, fupra quam fcrre pofle videren Dan. a, 23. 
dvraiiig %ai aocpia, infignis intelligendi facultaf. — Metony- 
mice; t^is, f^alor veTbi, i. e. fi^iificatio. Sic.fiiepius apud 
profanos, et femelin ». T. 1 Cor. i4, 11. Vidctur verb 
etiam dvraiag oo^iag Job. 11, 6. Ggnificare: fnnJUni khfqon^ 
di^um doclrinae fapientiae , iniiebr. nDDn nlnSvn — ^) ro- 
\mt animi^ foHitudo, aniinus' impavidtis^ Act 4, 33. 2 Tim. 
t, 7. 2 Cor. 6, 7, iv Svvofisi &sov, in probanda animi forti- 
tudine fumma.^ AUi de vi f. cllicac?a orati(«us cogitaht , de 
qna et profanis djtira^f^ 4icitur. — ?) vis efficax, ^ ^cac/a; 
Rom. i5, i3. 19. Hhhr. j,.i6r%atadinfaiA0'^o)7igdxfJitM^ 
efficacia vitae nunquam definentis. 1 Cojr. i5, 56. fi'5prauig 
fr% afiaiftiag rofw^, H, ^oi pcccatoni Bfficit, eft l©x> Digitized by VjOOQ lC >6a ' 4 r N .< 

V p^ qtia rententh Tic|. Ron|. 7, 7« 8. — tne. 4, i4. Ir tJ duy(i-« 
u£^, inJUtidu, impuifu, ^EvdyvifUi^, (etiam ^uyccus* absque 
^f 5 Epb* 3, 16.) adverl>ialit^r : poterUtr i efficasUtrj Luc. 4» 
56. Porfi.'!, 2. Coloir. 1, ag. 2 ThelT. 1, n. — » Efficacia 
ad)Aii^anti», i. e. c^ixUimn, \ Cor. '5, 4, avv %v) ivvi\Uk %(nf 
^vgiov,. adjuvante domino. a Cor, 12, 9. Pfal» 2,1,1,— 4) 
efiectus polentiae: J^acta, operaj 1 Cor. 4, 9. 1 ThelT. 1, 5. 
a Tim,. 3, 5. Canbc. tr. pu?r. vcfrf. 38. ubi nuaa ^ dvFOfii^ 
^KV^^u, QperaDei, crealori», indicant, ut e fe^q. apparet — 
3pecialiter i^a appellantur/ac/a^jrmKz^ potentiae maxima^ 
dQ,cumenU^ y fi^cinoref , n^raculc^, Matth. 7, a;^. 11, ao. au 
a3. i3, 54. coU. verf. 58, Lnc. 10, i?. 19, S7, Act 2, 22. 
i Cor. 12, 10. 28. (libi mctonymice imHiuu; pro auctorc mira- 
^^ulorum). Gal. 5, 5. 2 Their. a, 9. (PfaL 108, i3.) Hebr, 2, 4. 
^t paffi^n. — 5) tran^sferliir ad ea, quibus vls et potentia niti 
Iblet^ a) ad bona extema , ut^fit: bona, optu , facuUqteng 
2» Cor. 81 3. xara durcifi^v xal vtu^ 8ivtt(iiv, pro facultate ad^ 
^oqne fupra quam opes ferrent, dederunt. vid. Ezech. 17, 
37. Prpv* 3i, 39. TToiUai &vfttUQtq imitiauv Svvafiiv, i. q» 
, nntea 7i>loi;ror- v £odem modo lc^ifQde opibu^ Job. 6, 22. Zq, 
a.,— In N. T. transfertnr etiam ad ope« £Lve bona futurae 

- vitae', bbna futura pios in coel^s manentja; Hebr. 6, 5. /£u- 

^ f ofAf SwifjLetg fisXitQ^*!, ator. qui fenferunt jam nunc pretiuni 
^uturorum bonprum. — , b) ad muUitudintm et mag^udi-m 
^penijf, Apoo. 3^ 8. „quanquam exigua es numero fcl. fidelium, 
tameh fervafti'^ etc. Apoc. 18, 3. colL PfaL 90, 10. ^v 8e If 
.dwaa%ektigfT\\^^i:i^ Cd^, fi vel numerofilBmi funt, fumms^ 
ebrnm copia. — c) ad txtrciium et copias, 1 Chron. 12, 18. 

* Jfer. 37; 4. Exod^ <>, '26. Je£ 4», i3. ^um. 1, 48. quare edam 
|it hebr. M^^c 4^ qftris cfoeU, cum exerpita comparatip, dici- , 
tur, MattU. ;>4, 29. Luc. ai, ^6. col|. Pfal. 33, 6. Gen. 2, 1. 
jj Reg. 17, 16,. 2 Chron. 33, 6. Jer. 33, 22. — et deniqike 
transfertur ad inhpsriurn , dominqtior^m indicandam , Apoo« 
4, n, 5^ 12. 7^ 12. 12, 10, i3, 2. Meton^mice a) de eo qui 
imperiuni habct: polens, Roni. 8, 38, 1 Cor. i5,'24. Eph. 
1, 21. — Iiule factum eft, ut dyra^kq et ivri^ekq etiam 
V) angeUi tauquan^ forte^ I^ti, ejusque poteutiac miniftri, 
4icerentnr. Sic foittel \ Petr, 5, 22, cf, Teft. XM Pat^*, 
(Fahric. Cod. Pfeudep. I, p, 547.) \ibi in tertio coelo 
habitare diountar uX ivviamq (i^ng^li ; de hia enim fermo ell) 
>5y nagsi^fioX&Vi qt tai^&dvreg dg fjUfQav HQiaimg, iroirjiuai h^ 
dutr^aiV* D^ftinguuntur ibideih ab iis ja rtv&ifiUTa jv^v iiia^ 

^ ft»ym\ poTro^c^f iiyviXoi zov ngoadnov ^v^loifj^ et deniqu» 
^Qoroi et i^oiHfif^^ l^tiam Genelit parva angeU>8 liomine ojif 
gpivlmv SvvifJimf commejnQraL pf. fubric^ L L p. 85 1, 852, et 
860. vidl etiam PfaL io3, 2Q. 21. — In Lucae fcripti», 
Irt^C, 4, 55,5, 17,514,49, Art, i; 8, 8, IQ. eti^m 'j)ffirUm Digitized by VjOOQIC fanciu», t^nqinua nuiuen p^teptifl^ni^, « DfO r^ieni, 
ivta^ig ^eoij vocntur j a iiod i^em quoque bis a Paulo £p}^f 
9, 7* 20. factum eJTe vi^etur? Etiam Tob. 1, 6. dvvaju^l fi 
lectio eflet genuina , effe deberet numen. — 0»^*» deniqu# 
^ potellas regia confpicui^ lit in extern^ ma}e(bite, pompi^^ 
choragio, 8) dc/ra/it^ eft : JpUftdor fxlerniu , pompq^, nuij^^. 
Jt€iMregUii Apoc. i5, P. Xibi doSa et d.um/iif^ Tplendi^am jDei 
praefentiam circumfcribuut. Vid- ^oSa.' — Sip Jefu re.di'^ 
tua ad judicium ^ (jplendore f t ^ajeilate quam m^xime con- 
fpicuus, dicitur futurus elTe fMra 9uvtt]iA€a»ff jea^ Jo|f2^ noA^^ 
llatth..!24, 3o. Luc. 21, 27. 2 Theif. i, ^. arveAo^ r^ di;ta-> 
|ce(a9 ai^oi}, Augeli pompa enm oingentes, £adem ratione 
ivvann eti^nx de //i/*9»o, n^ajeftatis qnaG fede legitur, MattU. 
26, 64. Luc. 22, tig. Ix df^ioii' ^^ dvrcvuc^ 1^601;, ad^cxtram 
tbrpni divini. Sic arcq^foedcris, ubi Dei majeftaa confpicu^ 
#rat (vid. ^oja) dicitur arca roboris (ilPlJ' i, e. majeftatis D.ei, 
^ Cbrc^n* 6, 4i. Pr^l. ^3^^ 8. — Tran«fertur adeo &djplen;» 
'^forem et v^jeStRii^m /blisj ^poc. 1, 16. ^t J.udic. 5« 3i. 0^ 
f^odoQ rii^v if Svviiiie^ qiinoi}, bebr. in*^^, «- Notandum 
cft, ivfafiiv haud raro alii| fubflHntivis ex he^raisqip it^ 
jungi, nt fitpro adjectivo, e, g. Luc. 1, 17. 9rv€i?/iiaxaidi/ya- 
|4»^, Ji'intiil poteti*. !Act. 10, 38. i Cor. 2, 4. Sapl 5, 23^. 
^vivpa dvv(i^€(ogf vautns vehemens^ 

JvvaiAOfa^ &, t fioffoi (a Svva(ii^), potente^ r^ddo | ~ 
^ibu^ , fatuUat^ infiruo, CoW. 1, i|. — In V. T. tft 
Ecclef. 10, 10. Pfal. 68, lig. Ban. 9, 27. 

JvvaffTfig, ovy 6, 1) qui ii)ip^r(um, pot^ftatem fuQi^ 
uriam faabet, princepa, potene, rex , Liip. 1, 62. Prov. l4, 
. '3o. 23, 1. Job. 6> 23. , Etiam 4e Deo ufiirp^or, l Tim. 6, ^. 
^joll. 2 Ifacc. 3j 24. 12, i5. i5, 23. PJwor, iiivia^%fig\o vi^ 
i^fianfog xai o /Jaa^Acvff. * — 2^ regie mirtijler , poUa^, Act. 8| 
^7. coll. Gen. bo, 4. otdweonrai ^aQoti. Jerem. 34^ 19^ nbi 
ifiro 0^*10, euauchue, Prov. 5i, 4. et ^id. textum hcjbr, 

Avvatita, £, f. •^a», 1) iuyayoc fum, qnare Rom. 
a4, 4. codd. ivva%it pro Juraioc Iot*. a) iffko^a; fwnt poi^i^ 
fiam exfero, 2 Cor. i3, 3, / 

AvvaTbg, ij, OV;, i)polene, foUdue^ ^ui ka|)et pote- 
^tem, vim elficiendi, Act. 11, 17. Rom. 4« 2i« ^i, 23. i4^ 
4. 2 Cor. 9, 8. 2 Tim. 1, 12. Hebr* 11, 19. ** Jym^qg iv 
lofoig. f Sir. 21, 7. dwaw ^^ /JUiHrff^) uai Ij^oio, niuituin 
,9^ens m 4ocendo et iigen^o fimiracuia pftrando, l.uc. 24,' 
J9. Act 7, 3(2, (J^r. 32, 19. dvva^og ifolg i\)YO.ig^ n^h^Svri 2*1, 
4e Deo.) — Jt^Ofiog ci/u? valeo, Lup. i4, 3i. col(* Oen. 
^2, 28. Num, ^13, 15. — Jvvajog tcu &$$, 2 Cor. 10, 4, 
^>alidiffimu8 , ex hebraispio, <ibi Dei nomen adj^ctuni fuper^ 
lativo exj^rimendo ^nfcryit, (Jon. 3, 3, Nwet^ ftoki^ ^^y^^i 
my ^$^J» -* vi dvroToyi potentiai i ^- ^ dwumg, Kom. g^ Digitized by VjOOQIC a«3 JTNJl-^JTSM 

^% — a) dvvcttOQf pplehs nat^ ilojijv? poteniifftmM ; d* 
Peo Ltic,M. /*9. (hebr. •^W Deut. lO, 17. Neli. 9, Sa. Jer. 32, J 
18,19.)— 5) ptQcer , , princeps , Act. a5, 5. 1 Cor. 1, I26'. 
(Apoc, 6, l5. iii textn vulg. pro Ijj^v^^ Dan. 3,-27. * ^liron. 
^6,12* — ^yi^alens, idoneus, poUens , gnarus, Act 18, 
24. Rotai. i5, 1. 2 Cor. 12, lo. i3, 9. Tit. 1, 9. ivfoniq iax^, 
' idoneus eft. Jac. 3> 2. coll. Sir. 21, 7. et Jvvaiuii. — S) xa 
ivvutov, pojfihile, <{uod fi^ri poufi , yLaLt\}i, 24^ 24. 26, 39. 
Marc. i3, 22. i4, 35. Act 5^0, ;6. Bom, 12, 18. GaL 4, i5.— 
Saepius non occurrit, 
Jvvoi, vid. irfyoi. 

^iiO, attice, im, ol, oi,xu, genit. ivolv, dat. diKx!; 
i^ duo,' Mattl). i4, 7. et faepiffioic. tlq iio, in doas pattcs 
Idatth. 27,51. Marp. i5, 38. Juo duo, ^in^j Marc. 6, 7. pro 
ai^a.^uo LuC. 10, 1« Apud LXX. 9m dvo refpondet kebn 
Ca^5^, Gen» 6, 19. 20, 7, 9. i5. — dvo fixgstgi.^, pauci, 
Mattli. 18, 20. doU, Jo.'2, 6. 1 Cor. i4, 29, — ^ara dvOf ^ 
hini, i Cor. 14,27. o^dvo, nterque, ambo, Mattb. 19, &• 
Jo. 20, 4. Phir. /1, 23. — 2) diuerfijte^ dis/eniiensn Eph. 2, i5. 
Luc;t6, i3. Matih. 6, 24, 

Jvq; particula infeparabilis, quae in compofitione dif^ 
iicuUateni , conti>«ri)im | aegritudinem indicat et nolbo mijk 
et uri refpondct ' 

^vo^dGtaitxog, ou, 0, ^, oy, t6, {ex dbg et paoxa- " 
i!^(S)porlatu drfficilis,* gravis. Prov. 27, 3. lu N. T. bi» 
Matth, 23,. 4. Lnc, 11, 46. ubi d^ legibus obfervatu diiEciIU<^ 
mis et i^pIelKniuis diqitur. Hejych. dvopuaxanxov\ fia^v^ 

Jva^vxsQia, ag, ^, (ex dvg et ivxBQOf inteftinam). 
dy/e/^(eria,dit ^mIit'^ Act 2S, 8, 

JvaB^(Af^V€vxogt ou, 0, -^, (dvg et ^pf4«r«i5ai) « jpfl* 
catu diffiailis ^ et exadjnncto: caplu difficiU^ Hebf. 5, 11. 
fArtemid. 3, 67. Fhilo do Spmn.^ Sap, 17^ i, epd<?ni fenfo^ 
ivo^vwv^xo^' 

4ion(ki^0Q, ov, 0,^, oVy xo, (qnod ex ivg et jeoXor 
eibus, CompoQtuin putant, ila ut primum Ut: mprofas circa 
eibum) mort^j queruliHf difficili^^ x%iv9no)joVj difficile, 
qnod aegrs fitf Marc, lO, a4. J^r. ^c^, S. dvaita^ta hroifiasw 
in hebr^ n^H, mol(Aiuii, durnm^ exitium. — (Xenoph. 
Qeeoa, ^Q,roO Usfyck^: ivaxoXog^ S.fQiog^ ^vo^e^?. 

^VOifOitoi^, i^dr, morofe; difficuUer , aegre^ vist^ 
Ifatth. 19, 23. Marc, lO, ?5, Luc, V8, 24, * ^ 

^WM-^/%1 ^# (• ^vw) maxime in plurali Sva\Aai, oc^ 
ca/hs fcL folif, ut ifil^rdimi addilui', (Jof, 1, 4. 23. Deut. 
j»6, 6. ^j4, oocidens» PlMrali numero, ut et avaToXaiy ufur-p 
pari fqlet, quia alio die alio locp fol occidit Matth. 24, 27, 

tuc, 12, 54, .A|K>c, 31^ i3t -r- ii^ fin»ToiU!y icol dwpJy^ ©3if Digitized by^VjOOQlC J T3 N — J J2 P JZ . 2«3 

•mnibQS cotli plagiA, ex omnibus gentibns, Mattb. fL ii. 
Lnc. 1 3, 29. , # 

Jva^Hiro^, ouj o, ^, o^, xi, (ib Jtv et yotjro^ inlelli- 
gibilit) inielUctu d^ficUU, 2 Petr. 3, 1.6. Diog, Ldert, dva^ 
yoiyroy -^e xal dvoi^yrizop. coll* Sap. 17, 1. 

JvG(pfiiAi(a>, 01, f. t|flrci>, (ex 8vg et ^i^fti;) verba taiali 
ominis, yerba exTeci^abilia proloquor^ — rnaUdico , con^ 
tfUior, 1 Cor. 4|.i3. incodd. pro fiXciaq^^^fioviiBfoi. Legitur 
•tiam 1 Hacc, 7, 4i. 

Jvatpfiiilot, ag, fi, (a dud^ij/u^oi) «x/Srr^z^^o/impro- 
catio; ^ — conwium, probrum, to mcUe audireJ 2 Cor. 6, 8. 
coll. i Macc. 7, 38. 3 Mucc. 2, 26* Hefych. dvaqn^uia^' 
n€tuoq>fiiUaQ. 

Jvtaj five'dviHa, dvUi ct durrxo», f. Svom, aor. 9. 23uy» 
(latin. A^o, mduo^fubeo, fubm>ergo £xod. l5, to. bebr. SSsj 
fubmerfos fuit; ihtransitive : m^. fuhduco, fubeo i defole^ 
^quem oceano mergi putabant veteres, oceido. Marc. i, 32,' 
Luc. 4, 4o. coU. Gcn. 28, il* Jef. 60, 20. Tob. 2, 4. 

Jtadexer, 61, al, ta, duodecim, Mattb. g, 20. 10, 1. 
Luc. 2, 42. 9, 17. et faepius. •— oJ ddflxa, apoftdll, duoclc;* 
cim Kav' i^opip, a numero fuo itadicti, Matth. 26, i4. 26, 
20. 47. Marc i4, 10. 20. Luc. 8, 1. 9, 12. et elibi. — cf. 2 
$am. 23, 18 — 23. Mtiments duoclenarius Judaeis facer erat 
ob duodec;*m , ut videtur , populi tribus earuroque duo- 
decim (Act^ 7, 8.^ conditores. vid. Matth. i4, 20. ig, 28. 26^ 
53. Jo. 6, i3. Apoc. 7, 5 — 8. J2, 1. 21, 12—21. ;i2, 2. e V. T^ 
Exod. i5, 27. 281 17. Ifum. 17, 2, JoC 4, 5. 1 Reg; 19, 19. 

^(adinaTog, i],^oy, dkodecimua^ Apoc. 21, 20. 

JtaitxaipvJkov, ov, TO (dtiHsiea et ^^ tribos) «li/a* 
decim iribus ; —T- uniuerjue popuiua /fyaeliiarum , Act 26, 7* 

Jwi/ia, toc/to, (a do/i/oi, aedifiQo) 1) aedijltium, dq" 
mus; 2) pars aedificii, coenaculnm, conclaVe. In N/ T^ 
dSiiia dicitur, qUod apud Latino« iecium. Tecta enim Ju- 
daeorom , ut et nunc orientalium, erant plana, et in iis ver-s 
fari,.cubare precariqiie folebant. Romanis, tcfte Hieronymo 
(epiil. ad Snniam) ejusmpdi Ipca dicebantur folaria fiVe^ me^* " 
niana* Sio Mattb. 2k4, 17. Marc. 1.3, i5. Luc. 5, ig. 12,3« 
17, 3i. Act, 10^9. — Matth. iq, 27. ImJw/iaTwi', in tectis/ 
i. e. paUra, 2 Sam. iG, 22. LXX. pro hebr. :i^ iecium^ 
I>6at22,«, Jef. i5, 3. Pf. 129, 6. Joil 2, 6. 8. Hejych.i 
diifULta* qIxo^, 6li9maTa ,tafU£Xa , orxoiSofiijfiara. 

Jn f$a,^,7i, 1) donum graiuUum > beneficium , bo^ 
num , Jo. 4, jo, 2 Cor.' g, i5. Hebr. 6, 4. Act. 8, 20. Dan. 
2j^6. ^ Macc. 4, 3o. — Conjunctum cum genitivo rei eft pro 
adjectivo. Sic do>^€a r% otx/a;, Dan* 5, 17. cfl domus quam 
via dpnajre. — ^ jdw^ta tov dyiov ^vsv, donum quod e^ in Digitized by VjOOQ lC a«3 JTNJl-^JTSM 

^% — a) ivvtnhq^ polens nat^ itoxh^} potentiffimM ; d« 
Peo Lncti^ ^*9. (hebr. •^Ui Deut. lo, 17. Neli. 9, Sa. Jer. 3a, 
18, 19.0 "^ 3)prQcer, . princeps, Act, a5, 5. 1 Cor. 1, laR 
(Apo^. 6, i5. iii textn vulg. pro tajvQoL) Dan. 3,-27. * thron. 
^6,13* — ^yi^alens, idoneus, poUene , gnarus, Act. 18, 
34. Rom. i5, 1. 2 Cor. i:^, 10. i3, 9. Tit. 1, 9. ivfmiq itn^, 
' idoneus eft. Jac. 3> 2. coll. Sir. ai, 7. et JivaiAat. — S) xa 
ivvajov, pojpbile, <{nod fyri poufi , yLaLl\}i, 2^, a4. 26, 39. 
Marc. i3, aa. i4, 35. Act. 5^0, ;6. Bom, iji, i8« GaL 4, i5.~ 
Saepiqs non occurrit, 

Jvvoi, vid. irfuw. ^ 

^uo, attice, Sm, ol, al,ta^ genit. 9volv, dat. dtxxJ; 
i^ flTtfO,' Mattl). i4, 7. et faepiffioic. Blg dio, in doas partcs 
Idatth. 27^51. Marp. i5, 3d. ^uo dvo, bim, Marc. 6, 7. pro 
avu ivo Luc. 10, 1, Apud LXX. Jiio Sio refpondet kebn 
ca^^Tf/, Gen, 6, 19, 20, 7, 9. i5. — 9vq riTQeliii.^. paiici, 
Matth. 18, 20. toU. Jo. 2, 6. 1 Cor. i4, 29,. — «ara Juo, 
6*/>i, iCor. 14,27. o^dvo, nterque, ambo, Matth. 19, 5. 
Jo. 20, 4. Phir. .1, 23. — 2) ditHtrfue, diefentien*, Eph. 2, i5. 
Luc, l6, i3. Matih. 6j 24. 

Jvg^; particula infeparabilis, quae in compofitione dif^ 
Iicultateii[i , contpari)im| ae^rjtudinein iadicat et nofoo mi/^ 
et w^i refpondct 

jvo^aqtaytxog, ou, 0, ij, ov, to, (ex ^uc et /Jatrra- ' 
/(^(oyporlatu dr^cilis,- grauis. Prov. 27, 3. lu N. T. bi» 
Matth, 23,. 4. Lac, ti) 46. ubi d^ legibus obfervatu diiEciIU<^ 
mis et i4pIe|Kflluis dicitur. HeJ^ch. dvfjpiavatnov^ ^oqv^ 

Jva^vteQia, ag, fi, (ex Svq et Svtiqov inteftinum) 
d^/l^ma, di^ Rulir*y Act 2S, 8, 

catu dlffiailie^ et ex adjmicto: captu difflciU^, Hebf. 5, ii« 
fArtemid. 3, 67. Fhilo de S^mn.^ Sap, 17, 1, epd<?ti| fenfi^ 
if W^*Wjrof . 

Jjvouo-^oo,- Qv, Q, fi, ov, To, Cqnod ex ivq et jcoXof - 
eibus, CompoQtum put.int, ila ut primum Ut: mprofus circa 
eibura) mort^/ttw j querftlue^ dijficilisi t« dv^rxoJtor, dificile, 
quod a^^tf ^^y Marc, lo, a4. Jer. 49, 8. iivowAa hroifiirsv 
in hebrt n^H, mol(Aum, duram; exitiunL — (Xenoph, 
Qeeoa, ^Q,ia.) fiefyck.i dvffxoKog' ufQiog, SvoxBQtig, 

JvonoXotgj Wr» momfe; difficuUer , ctegre ^ Wjt, 
Ifatth. 19, 23. Marc. lO,- ?S, Luc, V8, 24, \ 

^^''M-^* %i 1J# (• ^vo)) maxime in plurali 9vo\iaX, oe^ 
cafkn fcL foUs, ut iiit^rdum additur, (Jof, 1, 4. 23. Deut, 
«6, 6. ^^4, oociden9. Plqrali niunero, ut et araroAai, ufur- 
pari fqlet, quia alio die alio locp fol occidit. Matth. 24, 27, 
tup, i2f 54, Ajjoc, iif litr^ ^ldfii afujoJifiy nal SvofJaif^ tX. Digitized by C ^OOQtp » t'< J T 2 N -- J JZ P E . :i63 

•mnibns coeli plagiAy ex omnibus gentibus, Matth. fL ii. 
Inc. i3, ap. ' , ^ 

JvalfHfTog, ovj o, ^, w, ro, (ib Jtv et votirog iQtelli^ 
gibilit) iiUelUctu d\fficUis, u Petr. 3, l6. 2^^. Lctert, dva^ 
vori^v \B xai ivaf^ififizov. colit Sap. 17, i. 

Jva(pviiAi<o^, cS, f. t|flra), (ex ^if^ et ^i^ftij) verba malt 
ominis, verba exTeci^abilia proloquor^ — maledico, con^ 
fUior, 1 Cor. 4,^i3. incodd. pro /3W(pi2fiov/ism. Legitur 
ctiam 1 Macc. 7, 4i. 

Jvatpfiiilaf ag, fi, (a dt^ag^ijfi^at) «x/Srr<T^*o/impto- 
catio^ — conwium, probrum, to male audire, a Cor. 6, 8. 
coll. i Macc. 7^ 38. 3 Mucc. a, a6* HefycK dva<pfiuia^' 
Mouoq^fiiAiag. , . 

Jvotj txve^iSm, ivUi, ct 9i!(Txa», f. dt^oi, aor. 9. 23un 
(latia. duo, indt4o}fubeOj fubm>ergo £xod. l5, to. bebr. SSsj 
fubmerfi^s fuit; ihtransitive : me fubduco, fubeoj de fole^ 

iuem oceano mergi putabant voteres, oceido. Marc. 1; 32«' 
lUC. 4, 4o. coU. Gen. 28, 11* Jef. 60, so. Tob. a, 4. 

JtAdBxer, ol, ai, ta, duodecim, Mattb. 9, 20. 10, i, 
Luc. 3, 43. 9, 17. et faepins. -i.- ol ddlTixa, tipoftoU, duode»* 
cim KaT* l^opiv, a numero fuo itadicti, Matth. 26, t4. 36, 
30. 47. Marc. i4, 10. ao. tuc, 8, 1. 9, 12. et alibi. — cf. 3 
$am. 23, 18—23. Mbmerus duodenarius Judaeis facer erat 
ob duodeipim , ut videtur , populi trjbus earuroque duo- 
decim (Act' 7, 8.) conditores. vid. Matth. i4, ao. ig, 38. 26« 
53. Jo. 6, i3. Ajioc. 7, 5—8. 13, 1. 21, 13-^21. ^3, 3. e V. T^ 
Exod. i5, 37. 38| 17. Ifum. 17, 3, JoC 4, 5. 1 Reg; 19, 19. 
7, 35. , 

JmSinarogf ri, or, dkodecimu9y Apoc. 31, 30. 

JmitiAa<pv%ov , dv, to (dtHlBita et ^^ triboa) «li/o* 
decim tribue ; — uniuerfue popuius jp^aelitarum , Act 36, 7» 

^co^a, xog,io, (a dofiioi, aedifiQo) 1) aedijleium, dq^ 
mus; 3) pars aedificii, coenaculnm, conclaVe. In N/'T* 
dS(Aa dicitur, qUod apud Latinoi tectum, Tecta enim Ju- 
daeorom, ut et nunc orientalium, erant plana, et in iis ver-s 
fari,.cubare precarique folebant. Romanis, tcfte Hieronymo 
(epill. ad Snuiam) ejusmpdi Ipca dicebantur folaria fiV& me^ " 
niana. Sio Mattb. a4^ 17. Marc. 1.3, i5. tuc. 5, 19. la, 3« 
17, 3i. Act, 10^9. — Matth. iq^ 27 . imSoifAdTdn^ , in tectis, 
i. e. palamf 3 Sam. iC, aa. LXX- prcj hebr. ^^x iectum^ 
Deatsa,^, Jef. i5, 3. Pf. 129, 6. Jof a, 6. 8. ^Hefych.z 
diPimTa* qI^, ohmtata ,rafUBta , olxodojtTiftaTa. 

JmQSa, ^, ifj, i) donum gratuUum, beneficiufn, bo-^ 
mtm , ]o. 4, jo. 3 Cor: 9, i5. Hebr, 6, 4. Act. 8, 20. Dan. 
2,. 6. 3 Macc. 4, 3o. — Conjunctum cum genitiVo rei eft pro 
adjectjvo. Sic doi^ea Tijg oixlag, Dan. 5, 17. efl domus quam 
via donajre. — JwfBu too ayiov mvsv. doniun quod e^ in Digitized by VjOOQ lC (piriia r., fpiritas fpCp lanqnaio dpnum ,^ct, 3^ J{8. 10,4^.^ 
cotl. 11, 17. — dw^eu dn^aioavrfjq Rom« 5, 17, l>ent;Iiciiuii» 
^ ^nod e(b iri remiQiqii^ peccatoi-uf|i. dfof^^u vrg }(a(MTOff doniun^ 
quocl e(l in muiiere dentandik), Elph. 3, 7. vid. verl^ 8. — 
3) benignUaa^ Eplj. 4, 7, , 

/^cupfMr^ adv. proprie jcari ^aipcaif^ hebr, tajn, l)" 
grcUU^ grcUuUoy M^Ub. 10, 8.' ^ Cor.^ i ^ 7* Apoc. ai, 6. 
22, 17. Exod. ai, 11. im^tav vifVBv aqfvQiOM^ ^^JinfJtifritQ^ 
de benedcift Rom. 3, 24. 2 .ThelT. 3, 8. coll. ;Niini. 11, 5, ul^i 
^(Upeai' line labore, de tpalis: ^o^ c^/a> ^mm^riio, Jo. i5^ 
35. coU. Pf. 35,7. 1 Spiu. ^9, 5. i)fr^fira/fin0ef€cm, 
temerei Gal. '2, 21. coll^ Job. 1, 9., ^zecb. 6, 10. Sir. 20, 6. 

Jiagim, w, f. i^toi, ufitatiiis in medio: dQnC ojferct, 
Idarc. 5, 45. ^coU. MMith.37, 58,J a Petr. 1, 3. 4. colL EOh. 
8r 1/ 3 Ei»dr. ^, 7. 8, i4. 

jd^fl^a, ton, TQ^ lio/mm, bei^etficimr^ Ro^. 5, ;6r 
Jac. 1, <7. ' ^ ' 

^uipofs oti, T^f donum, ^iinus, ^ph. 2, 8. Apoc. if^ 

10. coll. Exod. 23, 8. lii V. T. V. c. Levit 2, 4. 12. 9, 7. i5. 
Deut. 12, 11. et faepiiift in N. T. dicitujr de ifQni^Deo dic0i9, 

» fQ,crifitii^y QbI<uionifiu^j Matth. ^, 23. »4, 8, 4. i5, 5. (.Mftrc. 
f, 11.) Matih. 2?, ih. 19. Mebr. ^, w 8, 3. 4 9,9, 11. 4. 
etiam de pecu/ua iemplo oblala LuC. 31, 1. ih, verf. 4. iSnXonf 
Ag-m SmQa , adjecit munenbnB , jecit inter dona. — Etiam 
|4atth. .2, 11. dSga non munera Ainplici^r fed oblationef, 
quibuft mefliam venerareiitur^ fi^iuiic«r« vjdetu^. ^ae|^at 

',:'£■■ . . ' 

"jBtf , partiGula ezclamandi, quae ell vel adminuitii, vel 
Qolentia, ahl uaJi! ^heu! Marc. 1, 24. Luc. 4, i4. U^be-» 
tur etiam id lingua hebraica, n,nfe) Jud. 6, 2?. ((iXX*> a^ a). 

0011. vert »3. Jer. ^, ^r Joel, 1, ^5. 

'^V, conjnnpt^o cQodiUonem inferensi ideoque optati- 
▼um et ponjtinctivum regeiis , hebr. c» rcf(ipndcn«. Dicitur 
1) dc conditione, qaae veleft, vei ponitnr, et'c(l: fi, ubi, 
fuodfi, Matth. 8, 2. 4, 9, 5, ;3. 23, Maith, 6, 22. 23. 18, 
16. et. a]ibi (acpiQIine. 2) de eventii ppflibili, livje de futuro 
eonditipnato , ft^It: fi^l^ eiiamfiM Marc. 8, 36. 1 Cor. 4, 
l^. Refpondet hebr^ csn Num. 22, 18, Deut. 3o, 4. Jiidic. 
)S, i6t Job. 179 i3. Jer. i5, 1. jef. i, 18. 3) de futuro tem^ 

fore, et eft; guamfo, ubi , quum, Jo. 6, 62. 12, 32. i3, 20. 
4, 3. 16,7. 1 Jo. 3, 2. poIL Prov. 3, 24. Mich. 5, 7,— 4) 
£ relativis pronoininibus et particulis, fel. 6g, otffi>gy Odccx^, 
i^itov, iungit^r, aft pro iif et kujua vim et fignificatioMia Digitized by VjOOQ lC jfujcipit (Vii «ir M*Ub. % 9. S, 19. Marc.4, r^r^. (Esdr, 7, 26,) 
6, 10. 7, 11. Luc^g, 43. 10, I22. 17, 33. -i Jo. 3, aa. Apoc. 
II, 6. — OTTOV yop ^iiy M^tth. 24# a8. — 5) idv jb — iuv re, 

fU» ut, yelijiue, fiue , Hqm. i4, 8. LXX. bebr. cdh , ExocJ'. 
19, i3. Levit. S, i. coll. Esdr. 7, 26. Sii\ j3, 26. -^ Cf) j^i» 
|i^, nifi, fi nan, expipit et pqnit conditionem (ino c[ua noq, 
Matlh. 6, i5. 18, S. 35. M.kc 3, r?^. 7, 4. Jo. 3, 2: 5. 7, 5i. 
Gal. a, 16. — M^ttfai. uO, 42. iEdy /wiji, w^ nonjr ^i^in. 7) *£av 
irep, vel co«junct4iii iiim^, fi, fiqmtfem, Hebr. 3, ^. 
i4. 6, 3. i . 

/£avTO?, %y ov et in plurali eatnSr, contracte avta^ 
HSf ov, pronomen x^flexivum, nominativo cafens, ex obfo- 
ieto So , (pro ov) fui et uvjov compolitnm , fi^i ipfius, Mattl|. 
8, a2. 16, 7. 27^ 42. Jo. 5, 18. jBt faepi(Hme. Noii folum au- 
tem de tertia fed etii^m de prima et feci^nd^ perfpna ufurpa- 
tnr pro «fuxvToS et (K($vjqv, cum in iingulari tum inplural|, 
T. c. Mattb, 25, 9. a6, 11. Marc. 9, 33. 5p. Lup. i3, 34. itQog 
avT^ pro ii§6^ <rs. Jo. 48, 34. Act. i3, 46. Rom. 8,' 23. i3, q. 
a &>r. ijj 9. IQ, 12 — 14. et alibi, — Ufurpatnr quoqne pro 
pronomine reciproeo, aXXr^iv, int^icem,, mutuo , alter alt^ 
rum» y* c, Mtfrc. 10, 2$. 11, 3i. Jo. 12, 19, Act. 28, 25^ 
% their. 5, )3. Jud. vcrf. 20. Coioff. 3, i3. 16. Epb. 4, 3^ 
Rom. I, 24. 27. — et pro avjQv, Luc. i3, 34. 12, 36. 39. 47. 
Mattli..25, 3. 1 TbelT. 2, 7. 11. i:^i Apoc. 10, 7. ftlibi. — 
Caeterum Jiotandao funt foruinlae: 1) Iv eavTt}, et iv iavrovg, 

. qpud fe ipfi ,1 quod eft a) in animo, mentOi Matth. 3, 9. 9, 
5. 21. i3, 21, Marc. 5, 3q. Jq. ^, 47, 6, 61. 1 1, 38. Act lo, 
17. Marc q, 5o. 1 Jo. 5, 10. Gen. 18, i^. Eftli. 6, 6. PM. 
36, 1, — ^) iu fua natura Jo. 5, 26. 6, 53. in fui^ perfo^ 
Eph. 2, i5. — c) apud fe, locum iniiueii« Jo. i3, 32. — 3) 
fivegd-oi «y |avrw Apt. |2, 11. .et i^M^ay flg aeavtov, Lup- 
|5, 17. ad fe redire ^ fe coUiger^y In poderiori loco dicilur 
de relipifcente^, libidinum crfipulani dis(}utiente. coll. 1 Re^. 
10, 5.'ubi II latri^ Iv^erp noftrp: ^ufler ficb ^eratben, re- 

^ (pondet. — 3J aqp' caurov et «9* lamSiitr fi^^^fp^^^» wn 

* jnonitus, ipji], Luc. 12, 67. 21, 5q. Jo. |8, 3^. 2 Cor, lo, 7. 
Jup arbiiriq,^fi4ie, Jo. 5, ig. 7, 18. 11, 5i^ .16, i3* propria 
WjK Jo. i5, 4, 2 Cor. 3, 5, — 4) i^ lavjSv, ex ingenio noftrp, 
2 Cor. 3, 5. — 5) xa^* ia\rjiif, fua natura, Jac. i^, 1.7. xa^' 
iavtbv, feparaLim; feorfim, Act 28, 1 6. idein nr^o^ lavrQV 
Luc. 18, |i. Qpll. Zacb, 12, 12. fq. Gen. 3o, 4p. — 6) itQog 
iavjoii domum fuam Luc, 24, 12. Jp, 20, 10. ituf' lavr^* <fo- 
fnifuae, iCor. 16, 2, — coU, PfQV, i5, 27. Gen, 4?, 3l.' 
1 Sam. 6, 12. 

£aai, w, f. aflF«, i) permittQ , fino , patior , Maltli.'24|r 
43. Lnc. 4, 4i. Act. ^4, 16, 16, 7. 19, 3q. 28, 4. ; Cor.io, 
|3, -^ ^ymij/hnifdcioj^ 'rfe^o ab qli^^Oj, Act. 5, 58. (Aj>oc. Digitized by VjOOQIC m EB j o -^ E r r r 

a, 20. in textu ralg*) co!l. Exo3;52, g, Jadic. ti, 37. Job. 
7, 18. — Huc et perliiiet locus Act. 27, 4o. euoy (fcL ancho« 
tslb) il: triv d-tilaaaar , reliquerunt mari/ Luc. 22, 5r. iutB 
Sug %ovtov,aiui deiiftite (a me) usqueliocii. e. dum dnavero 
Tulneratum; a4ii rectius: definiie! rufficit )am! — ' 3) ex 
adjtincto, Titet noftrum6|^/s» e&facio, europ ui, Act. 23^ 
32. 27t 32. Saepiua nbn habetur. 

i/Efi8oiifl%ovta, iA, at> xa, fepiuagirUa, Act 7, t4« 
a3, 23. 27, 37. — Luc 10, 1. 17. feptuaginta difcipali, quo* 
rum nu^druB aeqaabat aumeram aQelTorum iu Syaeciri# 
laagno. 

^Efiiofifii(ovxumg,/epiiuigie9, Mattb. iB^ 22. ifiSou. 
{TTTa feptuagies fepties i« e. quaii faepiffime. coU. Geti. 4, .24. 

"E^doiiog, fi, ov , feplirpue , Jo. 4, 52. Jud. .verf. i4. 
Apoc. 8, |. lfid6(Afi fcL ^uioay feptimaa dieS| fabbatum, 
Hebr. 4, 4, ^ . * 

'Efiig, o, Heber , nom« propr. indecL de quo vid. Gea. 
10^21.24.25. Commemoratur Luc. 3| ^5. 

'EpjgaiuoQj ov, o, hebraiouk* Semal Lue^ a3,' 3S. 
^ln V. T. non liabetor.) , 

^EfiQaXog, aia, aXov, Iiehraeue, e gente Bebraeotnm, 
H^br. ^^2V fuit cognomen Abrahami, Gen. i4, \3. et inde 
transUtum eil ad pofteroa eju». cf. Gen. 39, i4. Exod. i, i5. 
16. Deat. i5, 12. — In N. T. ter, AcL 6, 1. 2 Cor. il, 22. 
i*hil. 3, '5. — Hebra^r Act. G, i. ab Uelleniftif ditUticli fimV 
Cbrilliani e Judaeia PiilaeAiu^Qfibus, hebraice i. e. fyro^haU 
daice loquentes; Jlelleniftae contra Chriiliani e Judaeja exte- 
Tis , gfaece loquentibus. Fuit autem hoc nomen , ut dnigiM 
\4^Qaaii, valde honorificuo», quare 2 Cor; 1 1, 22. inter orna* 
menta JP^ali commemorntur ; oh*I<sj^aBkitfiq autem non dilFert, 
Mque in differentJa honim neminum argutandum elL 

'E^galig, iiog,fi, h^braea. Non nifi A^t. 2i, 4o. 22, 

»S. 26, i4. legitur, et aialectus hehraa^ hic npn ^eft antiqua 

-^ illa V. T. qom Judaei Jelti tempore non nili in facrj» uteban* 

tur, fed recentipr, fyro-cljialdAica app^Uata, iialedue vet^ 

macfila. , > , 

'E(! gatifxi, adv. hebraiee, Ungua fyrO" chaltlaicd, ara^ 
maea {yid/E^Qoig), Legilur iu fcdptis Joannik, Jo. 5, 2. 19, 
i3. 17. 20. Apoc. 9, 11. i6j 16. ^t in prolpg. Sir, i^Qdiexi 
juyoi^ivaf 

^Fyylffti, f.(flr«, (ab l^^iff) intransitivam: acWo, ^ 
propinquQ, aitpenio^ tk^nuente elg, inl, f^ij^Q^ (Pkit 2, 3o.) 
vel dativot Matth. 21, i, a6, 46. Marc n^. tuc. 7, 12. 
Ip, 33, }5r, 25. 18, 35. a4, 518. .Hebraicum w?: et D>f;. De 
f^mpore et rebuii iiituris: adverUoM injio, imnUneol etin 
pr^eterito: a<(/km,. Mattli. 3, a. 10, 7, »|, 34, 26, 45. Luc. 
^ii^- 41, ^hif ao. ^. i^, I. Ac^ 7, 17. Jac, 4, 8- Hebr. Digitized byGoogle M F JTf ^ MF M I 067' 

X9f a5. I *etr- 4, 7. . tropice lyy. fii^^ &af. WiiL n, 3o. 
morti proximum tffe. colL Job. S3, aa» Pl*. 88, 4. Deau 3i, 
|4. — Formula iyy/f^iv t<5 ^«^ proprie de iis cUcebatui', 
qtii tetnplum adibant racrifitia oblaturi, Exod. 19, 29. ] Jef. 
»9, i3. JE«cch. 4a, i3*V lnN. T. Matth. ^5, 8. (Jef. ag, i3.) 
eii Dei$m coUre ; Hebr« 7^ 19.. Deum habere propitiam et 
amicum, ut Sap« 6, 9. — Jao^ 4, 8. Deo ftft devovert , 
obedienter eom VenerarL Deua autem Jab. 4, 8. dicitur ho^ 
mini propinquus tiSe^ anicilio, fpiritu, tgratia ftia. Vid^ de 
his formulis Dent. 4, ^9. a Chron. i5, 4. Jef. 55, 6. Jer. 39, 
ti. P£ 34, 5. 22, 12. 145, 18. — Transitive iyyiifiiv feq. 
«ccufativo, interdunii ie|itur in Terfione Aiex. v. c. Geii. 48^ 
ao. JeL 5, 8. 46, i3. 

tpy/jpa ^ai . f. ai|w («^ iv et yQwpoi) infkriho, 1 Macc. ^3, 
4o.^ tropicer oke iiijigp\ 2 Cor. 3, 2. 3. colL Prov. 7, 3. 
Jer. 3i,33. ^ 

^EyYvog, ou, 0, ^, ow, to, qui pignua dat, fponfionen»' 
fiicit. Byyvor, pignue, 2 Macc. 10, 28. -^ o iyyvog, JponfQr, 
^as , {ub iyjn^ ^ iponiio ^ tideiaQio). Jefus Hibr. 7, 22. dici-» 
tor ifyvogy quatenus fanguinem iuum profudk, euque fatis 
deditprohominibus, ita ^it hi jam a poena raortis fint iibcri. 
Vid. SiT. 29, i5. 16, 17. Herych, hyyvoq^ dvudoxos^ 

^EfyvQ, adv. prope, oumiaus, Juxla, in pf^opinquo ; 
maxime curo gehiriv*», itttirduni cimi dativo ^Act. 9, 38. 
©7^ 8. Sap. (J^ 19. Pf. 3'k 18.; rarius feq. accufarivp (Luc. 19, 
II. AcL I, 12.^ lyyhg Inl 'dtvQcug Matth. 24, 33. Miic, t3»' 
39. Dicitur iyyvg^ et iyyvg atoi 1) de iempore, ubi ell: ifH. 
ftare, proxitne adeffe , Matlfa. 3(4, 3a. 26, i8.| Lnc. 21, 3o. 
tq. Jo. 'j, i3. Apoc. 1, 3. 22, 10. PhiL 4, 5. sn;^. ly. fcl« 
eou, mox veniet. 2}de/oGO^; prope , in pidnia ^ Jo. 3, 23» 
6^ 19. 2?. I1,, 54. haud procul diftor^,» Jo. tf, 18. ig, ao. 
42. Act. 1, 12. 9, 38. 27, 8. — 3) tropice: a) inpromptw 
iejpf, Rom. iQ, 8. Deut. 3o, i4)» hj propinquum eje , ^. e. 
maledictioni i; e. fterilitati, Hebr. 6^ B^&(pnnaiiQv Hebr. 89 
l3. mox evanefcent^ c) 0* ^fiv ^^'* oirf^ Eph. 2, 17. Jadaei, 
Deo propinqui i< e^ familiar^a, quibiia felicitaa con^petit. coU. 
Efth. 1, i4. alio fenfu,Dan. 9, 7* Jet 5;, 19. d/ iyyvg yive* 
9&CU, aoceJeri (fcL ad fpem futurae fej^citatls) addu^i^ 
£pb« 2, 1 3. Sap. 6, i^ oipd-ct^dte d« iyyvii siveu itoUt ^eoS. 

*EYfvf$i^ov, comparattf «b iyyvg, prdpiut; Ronu 
»3, 1 J. 

*Ey$tQju, f. *^^ t)#r^, Jlrg0re/aeio, Mard; 1)^2^ 
t, 27. Act 3, 7» - eycipfif efovea, Matth. 12, 11. furger# 
fiicere i, e» exiruAere e ibviea — e morbo L ^./hnQre, Jac. ^ 
i5. Maro.,1, 3i. ^de aedi&noeft: exftruo , Jo. 2, 19. ipo. 
S Eadr. 8, 1. ubi in texta hebr. Esdr. 9, 9. eft •»*»Wn- colL 3 
Sfdr» 5^ .$2» X>t itt«x$aia: j^aaii^m ri^rgert fafiXP^ L ^ ^ Digitized by VjOOQ lC aK» IirtlP — ErKji 

vUani reuoco, te/h/ciio , l/laiih. lo, 8, 27, 5i. Jo. Sj^ ai» 
12, f. 9. Aet/^, i5. 4, 10. ,5, 3o. Rom. 4; 24. 1 Cor. i5|* 
4. Tqq. faepins lltebr. V»?.?! ^ Reg. 4, 3l. Jcf. 26, i^. — ^ 
DenarcHnris: nafcijubeo, exiftere volo , yLnixh, 3, 9. LaC*' 
j, 69. 3, 8. ca^^p.n Gen. 38. 8. iyetQBiv uva nvi, alicai ali-' 
qiteni clarCj excitare, ut £t, Act. i3, 22. tibi i^eiQe L q* 
verf. 23. %aye, nbi text« Vnlg. quoqile liabet v^}fc»^8. colL 
Prov. 11, i5, — a) exciio e Jbmno, txpergefatio , quia qui 
^i^pcrgefinnt, furgere (blent, Matth. 8, 25. Luc. 8, 24. Act* 
la^ 7. Rora. i3, 11. (^•»rn_Cahlir. 2, 7.) Epb. 5, i4. — 
Meditem iyeiQOfiai 9 i) me trigo^ ftlrgOf Mnttb. 8, i5. 9, 5. 6/ 
19. 25. Marc. 10, 49. Lric. 11, 8. .i3, 25. Jo. 11, 29. i3, 

4. Act. 3, 6. Apoc. 11, I. coll. Prov. 6, 9. et paifim -^ 
Airgoe tnortuis Matlh. i4, 2. 26, 21. 17, 23. Marc. 16, i4. 
Jo. 2, 22. 21, 4. irt ftlibi. — t^) furgo contta, infurgo,* 
Matth. 12,^42. 24, 7. Marc. i3, 8. Luc. 11, 3x. 21, 10. 

3) publice prodeo , , exoriot , Mattb» ii^ li. 24, 11. 24. 
Marc. i3, 22. Luc. 7. 16. Jo. 7, 52. i^W JeH 4i, 25. -^ 

4) expergiBcor, evigilo, riatth. 2, i3. i"4. 20. 21. 17^ 7* 
Luc. 7,- i4. Marc. 4, 27. vigilo; ubi vertendum puta: 
^etiamfi aut dormiat aut vigilet, die noctuque, nihilorainus" ^ 
etc. ffotandum eft in locia Marc. 2, 9. ii. 3, 2. 5, 4i. Lnc' 

5, 23. 24. Jo. 5, 8. GrieebacHium pro ^ei^oi repofuiCe £^0^^ 
qnod jam fignificationfem medii induit* 

^EfeQotg, mg, ^, (ab ^yfif^oi) 1) erectio, v. c. aedifitii, 
3 Esdr. 5, 62. (hebr. iMn), fuircctio, Pf. 1^9, 2. 2) refufpiu 
ttUio e moriuie, refurrectio. , Matth. 27, 53. ' 

^Ey^id-^toq, ov, 0, ^, (ab Jv et Mad^tiyLOh fedeo) pro- 
prie fubfidens infidiarum faciendarum caufa, infidiator; 
^ieinde: fubornatus ad injidiaa faciendae , Jhbornalus iufi*. 
4iatot, Semel Luc. 2o, 20. coll. Jpb. 3ij g. lynid^txoq yivo^ 
fiat, hebr. a-jH. ib: 19, 1 1 . Jqfeph. de Bell. Jud. 6, 5. 2. ttolkol 
Al JiTr.i. ^^^AA^ — rr^u ^\: .. *\ ^_-^ ^*-,. ' 
tiojblemni^ rei novde, 8id Esdr. 6, 16. Neh* 12, 27. Dan. 3> 
u. ubi ni;n iniliatio, nqnod alibi, Num. 7, lO. 3 Esdri 7, 7. 
per i/JKuyiafioff vertitur. ' Suidde: iys^aiit^a' lopt^ jfa^* 4jy 
cyxcwrovpyt}^^' T^. ' Apud profanos non legitor^ ^yfejiumifk- 
tHemoriam rei IniHdlai five "ren^POta^ ihJlUutum, Sic in N» 
T. lemel Jo. 10, 22. ubi ex plurimorum fenCentia feftum rm^ 
fUtgiUionis templi ct facrorum a fordibuB gentilium intelli- 
gendum eft, quod per oct6* dies qubtatinis celebrabatur ^fiit 
diem 25 menfis CisleV (Dedembris) incidebat. Inftitutum' 
fui^ a Juda Maccabaco,' i Macc. 4, 54*— 69. etibi dicitur aj. 
^ttfjW»!. iyxamafiov. colL 2 Macc. 5, 1—8. Commemorat hob 
feftttm V^Ao^ AAttig[. xa, 7,- /./at iicit, illud a Judatit Digitized by VjOOQ lC aj^penart tfiSkpt, lunUna, cu^us appellhtionii, liaud clnbie 
•ntiquifliiTiae, cauTatn conjicit (o.'uaf ) Iianc: quod iiio tem-- 
por^ Judaeis infperata afiuirerit poleftas f. imperium. Alii 
igitur Jo. lOy 23; maluernnt rubintelligere f< ftum, quod Ju->> 
daei qnotannis celebrabant in menioriam tempii a Sorobabel# 
j^itiitret ab Herode reparati/ qUod in tertium menlls jidar 
(Martii; ineidebat. 

'J&ytteiyifof, £ frm>, (exJif, ct icanoff), i) renovo, % 
Chron. i5^ 8. — denuo facio, Sir. 33, 6. — -"2) initio) Deut., 
^o, 5. hebr. Tiarj. — Tropice legitur Hebn lo, 20. ivExainaev/ 
initiaTit, prinius ingrffliis eft, ipfo Aravit viam nobis. — 
Zj conjkcro, facmmfatio, IJebr. 9, t8. de foed^re; refpon-» 
de% hebr. tt^^n 1 Sara. 1 1, i4. iyttmviieiv t^ fiuetUtav, i. «# 
Mgem» ^ * 

^KfnaXdio, jS, t 4}<fw (ex h^ el xoA/M), t) advoco^ 
«ppello; ^ 2) in/uS'foco, aoeurf», Sifuitur eum dativo 
{rerfonaey Act. 19, 38. :^3, 28, (Sir 46, 19.) et accnfativo rei^ 
rarius profanis cum genitivo; noftris autem faepius vei f^ 
qnente genilivo rei Act. 26, 2. 19, 4o. vei fequente 'tmjh Act* 
23, 29.^16;, 7- v^^ fequente jcaiu, Rom. 8, SZ. VeituiiJL qui- 
deto h. J. inlerprefes fici „quis accufet l)ei dilecto»,'* refpi- 
ciuntque ad terf. 3i.; I\^ctius autem ita intelligilur : „quis ii< 
jus vocabit (fcl peifecutOie»> pronter electo* liei, i. e. pro^ 
pter caJamitat^s, quibus Chriflianos vexant? Deus L6c fa««r 
ciet^ qui (ChriAianos) abtolvit et beat. Qi\\% autem ifioa 
(perfecutores) puniel? Chrillus, qni qUidem interfectus,, 
tamen in vitara rediit, funiraumque imperium tenet." Sio 
Sap. I2y 12» xiq lyuaXitSH <roi mata i&im a^noAtaXoTorvy qui# 
tc (Deum)jn jus vocabit gentium^aufa > quas interitui de- 
Tovifti? • 

*Eyti«taA«ffrttt, f. Blifw, (ex Ir, et mtakslnto) i)rc- 
linquo; — fuperJiiUHi relinquo, Rom. 9, -29* J«;f. i, 9. — 
a) derelinquemio trado^ ttaao^ feqnentcti^, Act. 2, 27* 
edJL Pfal. 16, 10. uh\ fit^ feq. S. — PJalter. Salomon. 2, 7* 
(FabriCi Cod* Pfend. ii)- iy^at^Unit avtovg sig x^lQog scate-, 
€imft(&y. — 4) perfide defmro , a Tim. 4, 10. Hebr. 10, 25» 
duxilio dejiituo , dereiinqUo ,\, Matth. 27, 46. Marc. i5, 34* 
fffal. 22, 1. ajx;). Rom. 4, iS. 2 Cor. 4, 9, tiebr. i3, 5. ct 
JoC t, 5. Jef. 1^8. beut. 3i, 6. 8. Sap. iO, i3; «uti^ (feL 
i^Oipia) itQa&ilna Scxalot fJofephmn) pix iynatiltitev , i, q. 
Irtrt 14. OvHfiifffjxhjf^ ai^r. Saepiu» non occurrit 

"^F.YikdtOkxiiay cS, f. r^ Tex h, et icaTOft^al)^ inhab^ 
to, incotaJUfk. bemel 2 Petr. 2, 8* 

^Eyiteytgit^ui, Litjm, (cX it ei w:rcQit(bi , himulo, puti.4 
go) 1) ftihiulo, V. c.cquum; puttgo, vulneit>, Sap, iS^ 11. — * 
m) infhft> fUrculum, quod fit fnciGone in arborem fabta. $io 
ikitpiiis afitid |irbiAnp|l {Tfmtfhr^tftf^ luDt ^tit ^^ 3^) 4t Honi, Digitized by VjOOQ lC 270 E T K ^— E r K F 

11, 17. ig. 33.j2i4. obi tropice de iositione gentiliiim in (a- 
craUim eccleliae cbrillianae ftirpem legitur. 

^Eyiilijiio, Toc,. to (ab l/xcxX^ai), crimen^ crinUnatio, 
aGcuJaiio, Hefyeh.i SjnikfffLa* mdiaiia, liefitlfK' Uabetur 
Agl 23, 29. a5, 16. 

^Ey%oiip6oiiai, ovfuu, f. oMiofiDO, vefte elegantioid me 
induo; induo, orno me, Semei tropice 1 Petr. 5, 5. rii^ 
zaituvotpQO^vvfjiv ifKOfAfiMao^e. Descendit ab ifxonfio^a, 
qnod Jef. 3, aa, (hebr. C3^*ivfp^ aUigamMtdl) legitur, et eft: 
vejftia iiodos («ofi fiovi;) Itabens, live nodis, lemniscis, claTit 
ornata, veAis praetexta, lemniscata. Jie/yc/t,uo(4fiii9ma'&ai' 
atoJUaaifS^ai. KjifiPfaina* oroiUafia. c£ Ftfchcr de vitiis Le-- 
xic. N. T,. p. 18. fnq. / ' 

^Ef^onii, fig, r\, Qah iykoittoii) 1) incifio, Abfcbnittt ' 
PaOfe; — a) id quod rein tardat, impedl^, impedimsfUum: 
A CSor. 9> i2\ iYHOni^ nva ^idifai, tij^ eiuffoUf^. - HeJjchiuMi 
ifnonipf 'SvtdQOVf i^tniiiof. 

^Efnintmf t. yto^, (ex lir et iroiTtio) 1) incido; v. e« 
viam incidere ; inde tropice: a) moror, Act. 24, 4. impedio.^ 
Rom. i5, aa. GaL 5^ 7. ric vfiac ivixotffn, quisvos impedivit| 
qoafi viam vobis incidit? (text. vulg. atiKOtps) i TbeflT. n, 
18. — irrUum faeio, t Petr. 3, 7, ifnontsa&m^ ne viam 
praecludati« precibns veftris. In V. T. legitur Dan. 9, 26* 
.ubi eft farir#, hebr, YjD, finis. 

*EY»fdteia, o^, ri, (ex iv et ftgatioi) animl modera* 
1^0; continentia ; — abstineniia a nimio potu, cibo et a libi* 
dine, Sih 18, 3o. fqq. — In N. T. ter legitnr , Act. 24, 25. 
Gal. 5, 23. 2 Petr. 1, 6. et indicat abeeinentiam a re f^nerea^ 
cajiiiaiem, qnae non /blum illieitam venerem fugit, fed 
etiam licilam aut temperantius exercet, aut ab ea prorfua 
abstinet. Laudatur B,ahel in Teft. XU.' Patriarcfa. {Fabric, 
, Cod. Pfeud. I, :p. 622.) ab angelo, quod SUrtxvaB avfoVala¥ 
ivdQog (JtLCohi) , Kuii^eXs^ato iyitQateiaf, et quod (p. 623.) 
▼oluerit avvetvai t$ laxu}^ (coitum eii^ercefid cum Ja^cobo) 
dio rixva (fobolis Babendae caufa), tUitl oi Sia qiiXfidovlav, — • '' 
ib. p. 673.: naigbg yuQ avfovaidg fvva^g ovtoS, iuu nawh^ 
ifiiQatsiag elg nfoasvpp^ avtov. 

^EynQatBvOfiai^ {* evao(ia$, inimtim moderdr; Ceii^ 
43, 3i. ivwQatevauto fibi temperavit fcL a lacrymis, colL 
Sir. 19|.6. — continens fum; dbetineo a cibift d^licatioribuSj 
vino, venere, Sic de athletis t Cor^ 9,. 25^ — ahstiheh a 
coilu, i Cot, 7, 9« iYUQarnvortat, li a coitu abstinere^ Iibi«* 
diiiem reprimere non poffbnt. Vid* l/se^atela. 

*EfnQati^g, iog, o, ^, ^ ig, to^ (exiyetjc^aTOsJ 
(otex^s^ vali^us* compos^ Sir» 6>'27» Sap. 8, 21. 2'Macc. ic^*'' 
l5i «^ comfoe fui^ iemferamfihi^ coniinenei Tit ij 8« Digitizsd by VjOOQ lC E r K P -- E J A , 37% 

coU:. Sir. a€y i&^ ubi pmi oiiixvnq?» et if^tm/i AfVfii^^ 

fibi refpohdent v . ^ * , ^* 

'fyy^irtt^ £ £i (ex Iv et x^/yu) deligd, probo, eaU'* 
logointero; accenMfo^ adnuif^ero^ (cnjtu qppotitam eft l^ 
«^m, ^Xicludo). Semel, n Cor. to^ la* et liiepiiia «pud px^o* 
Unot. (^.^/io/)A. luft. gr, 4, 1. 19.). 

*Efiigvntm, f« V^> (ex Ir et M^tmno^ abfcolHlo idi^tiicl 
ita , Qt iUud Tel alia re obtegam , Tel ei immssceamf qaar« 
eft com tego JoA 7^ ni. (]»e).tnm immUeeo;. uude eti^m 
A/Tyb^ £zecb. 4, 12. coll/i Reg. 17, 12, — In N. T* ^ 
Uatih. iZj 33. Lu0» i3| 21« dicitor de fermento^ quod com<* 
miGE^etur cum farina* ^ 

"f/xtio^) 01», 4> (ex/ivet «ixkf, grl^Tida folii) grapiddft 
fraegnans. Luc. 9^5. Jer. 3;, 8. Sir. 42^ la. , 

\£f Xfiw^ f* iatfif (ex |y et xp^)> inungo^ iUindg Apoa« .. 
3y x8. coU^ Jer« % 3o. Tob^ 6/ 8^ ii, 8. I/Muroy tijir ^o^^ 
•^ Toig o^pid^alfiov^. , * - . . ' 

'jB/io^ gen^ l/tot/, fi(H;,.«^o; proUbnlM prima^ pdrfonae^ . 
qnod iio%i fcriptores ver.bia hand raro pleonaftice (Mi^tthi 8^ 
7. Act 17)31 DaiK 8^ 5i i5i 1^« Gen. 3o) iO>- faepiua 4atetl(| 
•a de canJ(a addunt, ut fubjectniU) iu Verbo lateua^ vel accaa» , 
ratint tliftiBgaant ab aliit, Tel iia graviut opponaut) Vw ti 
Ifattli. 5y 23 ■ . '4 4 . nbi yiia«i>i Pharilaeorum dbgmati boutr** ^ 
riam doeferinim fervator maxim^ incipit verbit: fyio ^i ibv 
23« Ham 1, 8; Jo. 4, 26. ;2, 26. 4;. 49. i Cor^ 7^ li. et i[^6^ ^ 
piut. coU. Jef. 43, l5. 19. 44, 6. JoC ^3, i4. Juditb. ^, t^ 
]L ChroUj 29, i4^ — - In PauU fcriptiil iftii interdum dicitm^ 
- tommunicatiye pro ^fieiCg, e. g. Homw 7, 94 10. l4» 17. 20. 24» 
sS.^^^S^ aotem pro Ij^cu, i Cor, i, 23. 2^ io. 12; coU. verl^ « 
4. ibi. 4y 8. x^. ~ formala: I710 elfi»> eft: a)^oytf/^; 
4|^ yi^i!'»^ non aliut) Matth^ t4; 27. Lac. 24, 39. Jo-. o^ m^ 
9, 9i i8j 5. 6, 8. "cf.. Jef. 43, 25* ■*- b) egofuni, Xubintt S 
Xffmo^ ^^^o^ diferte additut Mani. i4, 62» Luc.-2a> 70.}^ 
fiun M^a^, Maic. i3, 6. Lne. 21, 8. Jo^ 8, 24. 28. i3, igi 
Act i3) 25. — Jiov iy&» Act* 9, 10. et ifm itvQia Matth. 21^ 
3o. eft: $oee me! adfum\ praifto fum! hebraicum ^^%J\p 
t. Sam. 3, 8. Nomi i4, 4o. *»:;1dM 2 San). 2, 20.20^.17.^ 
, GenitiTUt /101; (nunquam Ifiov) et ^fiouit ex hebraisnio. ftie* 
piifime pro polTeQhro^ nteue, e. g. Matth. 2, 6. &, 12, Luo» 
a^ 55. 7, 46. io. 6, 54. Hom. 6, &. Gen. 2jj, 3^. 6lte jUoiD t^ 
ttBfrtimvm -^ ' Denique formula tl Ifibi ^oi O0i, quid rei 
mihitecum? . i. e^ mine nut Matth; &, 29.. Marc. 5> 7. LuOv^ 
8, 2d. Jb. 2, 4^ vid Jof. 22> ii4« Jndict ii) i2« i Heg. 17^ 18» 
3.Sam. 16, it>* et 19^ 2A. 

'jfi:^a<plt»> f. fcai, (ab idctfdff) adterrkiii prbfterub; *— 
. lif aedificiitet urbibut:,yc}/o aequo, deftrM;^t hominibnt:. 
/elo 4$Uido, inurimop eceid^v Utroqua lenfa Lnc^ 19^ 44i 
Lex. N. T. F. i. S - - Digitized by VjOOQIC P7a EjlAO-^Ee Jtf A 

HiaqMv^l ^re mtta titmt cov h (tol, humo proftement !• 
(urbcm) et incolaa tuqs. Vid. Jef. 3, a5. Uof. i4, i. Ezech. 
3i, 12. Nah, 3, it). Htfyah.: iHoQioiak' 9tQO(ncQOuaova$ tjJ 

^^Edo^oc* iog, to, /olum, ierra. Act. aa, 7. Dtn. 6^ 
;i4. Ezecb. 4iy 16. ^ir. 36| 10. Drap. Tcrf. 19. 

'Ji^aaloq, aia., aS/ov, (ab ^i^a, fella, fedet) 1) fedens^ 
ledentanus;' a) metaphorice : JlabdU, firmMy confianM; 
1 «Cor. 7y^7* i5, 58. Golofl*..i, a3. Syuimach.'liebr. \191 
firmua, Prov. 4, 1.8. et ilDlJ, bafia, ^Cd. 35, 1 4. 

'jE^^aioima, toc# to, (ab Idpoioaiy ftabilio, firmnin 
facio) bqfis, fandanurUum. 1 Tira. 3, 16. £J]|H)i/ap|Aa t^ ail^ 
^iiag, divinae T^rikitiA bafid, id quo omnis dirina mlitiir 
T^eritas. {Aquila hebr. tlsi;/ bafis, vertit l9^fia.} 

^JSCexAiXff^ ov^ o^ &echias, f. 2fMi&MM^ Jndaeomm 
vex. Hatth. j, 9. 10« coU. 2 Reg. 18» 3. Ig^ ao, i, £])• 
Jef. 38, 1. fqq. 

'E^fiX9^9«2<nce^«e, ag, ifi, qn# fubRantlvo» Panlna 
(iolofil-2, 29. ufuaefi, defcendit a ^^ij9ic^(a, cukus religie^ 
f»8^ ^t id^ihaj fponlo i^olo , JponU faeio. Hiilc i^^lo^^ 
^Tuia ^ft ; culttu , quem Deui ab homine non pofcit , imo 
qnem homo excogitavit, fibique fua opinione impofuit; igi- 
tnr cuhu9 arhitrio hominum inpentuset inftitiUue. MefyiA>,:i 
i&do&inianilav' id-tXoaifiBiav. Suid. i^^do&Q^aK^' ISitf 
&ei/fl^un aip&i, ro 8q%ovv- Similiter id^f^kioiovXelar eft ferritns 
Toluntaria; i^doiXQil^%vog, 'qui fponte Ce 7((M>Se«w nrbia fkcit. 
fai mente habuit Paulujs cuhupi quendam angeloruin, ut o 
verru 18 intelligitur. (^Jofephue de Bell. Jud, a, 8. 7. com- 
memordt, Eflenos Jurejurando fefe obfirinxiiTe celare ta 1% 
o&Qiabfeg aiam fiifiXia , %ai ta twv Ayfihov ovoyiata.) £on- 
dem aageioruhi cuitum reprehendit Joannes Apoc 19,. lo» 
aa, 9. In Tefi. Xil. Patriarch. (i?'abric. Cod. Pfeudep, i^ 
p. 547.) angeU faciei Dei dicuntur eg^^aaxo/ierofr 7r^$Jci;pior 
inX nuottig zaZg dytolaig rolli^ itMatM/v. , ibid> p. S6q. comme- 
moralur uyyeXo^ 6 naQaitoifABvog tov y^vovg fagatjX ^al 'nuv^ 
%m'toivdixai(av* Jiidaeos autem angeios^ufeiares cuiui aii* 
quo pvoi«quiitos eife, coiHgi poteil -ex verbis ib, -p. 657.:^ 
iyyiietf tdf d^ew, nai ra» dyyikcj tly noQaitov^vf^ vfiXi^' ori' oi^ 
tig iati fnsaitfig ^bov ^ai uvd^^nav. 

]E^yi^ai, i*. ioo), affuefacio, Sir.-:i3, 9. — ro Bi&uffkeveVg 
moie , confuetu^h, Luc. o, :i7. ooil. a Macc. i4^ 3o. v^ i&i^ 
. aiuvq dndvTT^aigy^ confueta agendi xatio. 

E^vu^lfig, ov, 0, {ex ^vog et&Q^ij impeTmm) genU^ 
praefeetUs i princepe , 2 Cor. 11, 32. Tribuebatur hoc no-» 
men pnncipibus populornm , qni regium faonorem et no- 
men non hal>ebant, vei aiiis regibus fubditi erant. coli. 1 
Mac^. ^4; 4;. i5; l«2. abi Simon^ p.onti^'iX| ita apps^oi^ Digitized by VjOOQIC , E e N I — E { aji 

•t /i^^A. ^Antiq. l4; 7« a. nbi praefcfttiu Jadaeornin in A ^y« 
, pto hoc nomine venit, qui Judaeia praefectns dicitur ui^ &¥ 

'£*v4jr6v> -^, oy» (abl9-|»oc), *d geutem pertineni^* 
genti proprlus ; 2) ex nfn fcriptorum N. X. (iti V. T. enim 
noii occutrit) > c^^MO» dicuntuTy nt hebr. ca^iUi gontea • 
cnltn TeH Deialieni, genlilss^ et ex adjunctb: impuj^ 
Mattb.*5| 47. (ubi Griesb. i&vmi repofnit pro xelmtti) 6, 7. 
18, 17.^ ^ictaf S&ffi funt: impii, Dei <;pntemptoret Sir. yO| 
i4. 18. i5, 8. 33, j8. 5i, 8. Md^^Ed^vog. 

'£«^irijc<3$/ adverb. gentiliter; — mdre gsniiUum, a 
vera religione alienomm. GaL d, i4. 

^E&yoq, aogf eontr. ovg, %o, quod ab i&og derivatnr^' 
proprieeft: ninltitndo eomndem morum et legum vincnlo 
invicem jnpcta, muUUudo, genuM bominnm; Act 17, 26« 
liSp €<^i^ of^pQjirftir, omnia hominum genera. 1 Petr. a, 9. 
oolL Mattli. ai, 43. Act. a, 5. — Act, 8, 9. t6 ^yog t^g 
3kiAaQ. ineoiat Samariae, Samaritimi, cf. verf. 5. — ^)gen»,^ 
^aiio, p^ulu9, Matth. ao, a5. 28, 19.' Marc. lo^i^a. Luc. 
7, 5. Jo. 11/48. 5o. 5i. 5a. 18, 35. Act 4, at5. 7, 7. lo, aa.-r- 
TA i&ftij Mattb. 12, 21. (Jef. 4», 3.) et Marc. ii, 17. (Jfjf. 
56, 7.) verofimiliter funt duodecim tribualfraeliticae. Ita 
fia^a POiL 106, 5. funt Ifraelitae. coU. 6en. 10, 5. aa 3i. — 
S) ex itfn hebr. p^^Ui tc^ ^i^ in N. T. fnnte omnes gentea 
extra Judaeoa^ ncn-jutlasi ,- sihnici, Matth. 4, iS. 10, $• 
llarc. 10, S3. Lnc. st, 3a. Aet i4, a. 5. i4, 16. a6, i5. Ronu 
Sky i4. 3, 29. 9, a4. 3o. f i^ a5. i Cor. i^ a3. a Cor. 11, a6, 
Gal. a, 8. 9. el palBm; — et ex adjnncto: a vtro Deoaiienig 
idoloUUrae, Matth. 6, 3a. 10, 18. Lnc. la, 3o. ai, 24. Act. 
7, 45. lOy 45. 11, 1. >8. I Cor. 5, 1. 10, ao. et laepini. — 4) 
In Panli Ccriptis %a f^fq etiam de Ohrifiianis e gtntilibus, 
Rom. 16, 4. GaL 2, la. i4^ Eph. 3. atque fortalfe etiam Bom. 
zif iS- i5^a7. 

^Efi^og, eog, contr.ovCf ^i i)confiMudo, mo§. Lnc. 
aa, 39. Jo. 19, 4o. ^ebr. 10, a5. Act. a5; 16; a Maoe. i3, 4. 
Drac verf. i4« Yerti hic poteft : utjhlet [.foient, — a) mos 
cx lege; tes, injiitutum, iegee et moree patrii (a Mttcc. 1 1, 
a5. tii Jivi mr ixQoyomv e<^i}). Lnc. 1, 9. a^ 4a^ ^ct 6, i4. 
xi5, 1. ^6,01. 21, ai. aS, 3. a8, 17. coll. Sap. i4, 16. t6 enjc- 
fiig 6&og mg rofioc iipvXu%d^* -^ Sa^iuai non oconrrit 
aa N.T. 

''£^'0», nfitatins in perf. med. elu&a, et |onice (oi^a, 
foUp, ex> confuetndine Iftcio , Matth. 27, i5. Marc. 10, 1. 
Sir.S^/i^.^t^cIoid-i^, cmfuetudq, mos, Lnc, 4, 16. Act 17, 
3. coU. Num. a4, i. ^ 

El, conjunctio conditionalis 1 qnae cnm iodicativt) et 
kfig^fibvm d^eie 9i ifm^ 9(Md» cwn conjnnfitivo o<>aftruit«r| Digitized by VjOOQ lC V . " ' ' ' 

, «t apud LXX. mAxime «fpondeit hebr, B>l. Eft |) ^^ c<»iw 
ditionem qualemcunque cuiu tenip6ri§ , tum loci, ^amr«ti&* 
nis rei indicans. Malth. 4, 3. 6. 8, 3i. Jb. ao, i5. Act 5, 3g. 
^ alibi faepilBme; — /i quidem, Mattli. 1 1| 14^ 34, a4. afi, 
39.27,43» Ac^. 27, 39. ^)fi^tl, aCor. 4, 5.7, 8. 12.12, 
if. 16. Pbil. 2, i7.JIebr. 6. 9., Hfi, tiiamfi, qumqiwm^ 
fequente oiUa » nbi yero nntatiua eft el xi4, feq. ^iU«, 2 Cor. 
4,\fi. 5, 16. Coloff. 2, 5. Matth. 26, 33. et feq. yi Lue. ii» 
V ^8. 18, 4. etiam seoi el, Marc. i4, 29. Sic OM eft etiamfi, 
Jef. i, 18. Amot 5, aa. 3)num^ utrum? Mattk 12, 10. 
X9, 5. .Marc.5, i. i.Cor.3, 12. 2 Cor. i3, 6. Pbil.3, 12. et alibl. ^ 
aR^. 1, 2. (qm) G^n. t7f 17- £ft^- 4> *»^* «t«pa »«» fortalTv 

^ Marc 11, iS. Act 7, 1. 8, 22. 1 7, 27. — 4) poft verba mi^ 
irandi, optandi,'^ aliaque animi< commotionem exprimentiaf, 
nbiretex fententia loqoentis eft^dba€in€;erl,a, ponitar itii. 
ut |jcr M/> quod, live accufatiirum c^m infinitivo lit, ver- 
tendom, Marc. i5, 44. i&onvfAaettv ei ^t} tifl-y^iw, mimbatniv,^ 
^d jam mortuns ellet. Luc 17, 2, 12, 49. »t ^iXmf ^^9^ 
quamveilem, ut jam; .Mattb.2j5,24. Ma|?e^9,42.i4|if^i. Aot. 
ii6,a.23. ubi d ab ovih iniog veril 22. pendet 2 CorUl, i5. 
Hebr. 7, i5. 1 Jo.3, i3. — 4) quum,. quando, uUin ratioci- 
nando et oonclndendo , Matlb. 5, 29. 3o. Luc. 16,^2, 3i. Jo. 8, 
19. i3, 32. Eodem fenfu a) el H , Mattb. 5, 29. Mare. 11, 2& 
Bom. 6, 8. 9, 22. €l lii 'd^iloiv , „quum uero 1>W9 i^ellet masife* 
ftare:iram£t potentiam Ibam, tulit patientex^' et^ b) elMMi» 
i.Cor.7,21. c) alyo^, Rom.3,7.4,a.i4.5,io. (O^oif, qnod 
fi.igitur, Mattb. 6, 23. 7, 11. Luc. 11, i3., Jo. i3,i4. Act 11, 

. i.jn — A' ia exclamatione: lUinam, ofiX Lpc. I9,24«22| 42.- 
Sic £jcod. 32j 32.^1 ftk. aqfwft utinam condohareii! (hebr* Oh ) 
refpondit bebi\ ^V. Job. 6,, 2, 16, 4. — 6) ^x bcj^raimo ia 
«ffeyeratione vel juramento eft: non, Mare. 8, la. Htbr. 3, 
11. 4, 3. 5. ut bebr. OH Deut, 1, 35. P£ 96^ ti. Gen. i4,^3< 

I 1 Reg. 1, 5i. ubi LXX. verterunt ej ow. — Cactcrum, notaoe-r 
dae ibmmlae a; &I icai, vid..fub. no. 2. not^tau .. b) d 4i fiii 
apud^Marc 2, 21. 22. et Joannem, €Ko^g, i4,.a4 ll* Anoe».. 
2^ 5. 16. et-«i^ fiij^a apud\ Mattb. G, 1. Loe. 5,. 36« ta, o< e|. 
, 2 Cor. 11, rG.^miwH**, aUoquin. Drac. Yfirf. 29- Geof i^^ 
1. c) €l ^^, nifii praeler^ Matth. ii, 27. iS, 5^, i Cop. 1,: 
i4. 2, .2. Jef. 1^9. eiiam adverJative: /<Pi/, t^u9^^ I Coir. 
7^ 17. Apoc. 9, 4. quo et mulli reierunt Joca l^att^. la, 4» ^ 
Lnc. 6, 4. — d) d jii} t*, n//? /orle, i Cor. 7, 5. 2 Gor. ij^ . 
5. coU. Deut 32, 3 1 . Legitur ^tiam Lnc. 9, iSi ubi alii in- 

' terrogative accipiunt: numquid? Vid. Kypkii obffv facr. 
T^om. I, p. 260. e) eiYnfiquitUm\ Epk 3^ 2. 4, 21. dumn^d^ 
Gal. 3, 4. Cojoff. 1, a3. eiyt nal fi vel maxime, etUmfii a- 
Cbr. 1, 23. — f ) MinsQ, Jiquidem, Rom. 8, 9. 2 Tbeff. i, 6. 
X Petr, a, i.fifuU^, Rom. 8, ij^ x Cor. 16, li.Jkt^' Digitized^by VjOOQ lC K T J O -^ E I j n v^ 

HHaxim^, I Cor. 8, 5. coIL Juditb. 6, 9. — g) etittoQ, fiforte, 
/i qu^rationt, Act. ttjjVA. Rom. 1, la., nl, fi fieri ptffii, 
Fhil. 3, 11. Rooy. 11, i4. a Sam. ib, la. a Reg. 19, 4. kebr. 
^Vm. ~ \L)t\xt — lixtyfive —fitfe, cum — tiim) Rum; la, 
«—8. I Cor. 3, aa. 8, 5. 12, 26. 1 5, 11. a Cor. 1, 6. CoidO: 
1, 16, i Tlicir. 2, r5. 1 Petr. a, i3. i4. 

^l^Off, «0?, contr. oi>$, ro, \) fifiecM, habitua^ fort 
md, das Ausfehen (ab et9cuj, Luc, 9, 29. ^olL £xod. 24, 17. 
aj fbrma adfpertabilia^ forina quateiius ccrni pToteft;' Luc, 

5, !^2. «'^. awfi. forma corporea i. e. adfpcctabiliii. Jo. 5) 3^.— 
5) genus, fptciea, five r^s. i Thteff. 5, 22. Sic Jer. i5, 3. 
Sir. 23, 16. 25, 2. 42, 18. eidij font r#«^ i. q. Sir. 26, 6. w^a- 
eamof. 8ap. i5, 4. ' 

Etdotf forma )>bfoIeta; inde aor. 2. eldop f. c9ar et perf. 

• ined. 6ida, plosq. jJ3€*y f j-^i;, et fut. el^ijaQ». Refpondet 

maxiine verbis hebr. rtn , ntry et in;. — Diverfam habent 

haec teinpora fignificationem. l) Aorift. cnim eft i) tHifeQ 

CMi»), confpicio, oculis 'cerna, Mattfa. 2, 2. 9. 3, 16. 9, 8, 

Act. 8, 3y. 1 lim. 6, t6, et alibi faepilDme, 01 Idiirjigf 

fpectaiores, Marc. 5, i6. Luc. 8, 36. — video in vifione, 

Act. 9, 12. 10, 3. 11, 5. 22^ 18. Apoc. I, 2, i2,.et ibid. fae«> 

|iiu8 — animo , fpe «video ^atura Jo. 8, 56. Hebr. 11, i3. — 

ipfk video , oe^lie video , Marc. i5, 32. Luc. 2, i5. \f. 26. 

;9, 27* Jo, 20, 25. 2) octUis c6ntemplor, Matth. 9, 36. Luc, 8^ 

'35. 24, 39. ^ aitendo, Matth. 27, 49. Marc. i5, 36. Acri. i5, 

h\. (Hab. I, 5.) 3) videndo intelligo, inteUigo, cognofcOp 

Matth. 3, 7: 9, 6, 26, 58. Marc. 12, 34. Luc. 5, 24. 9, 4/, Jo. 

7, 52. ~Gal. 2, »4. alibi — animadi^ef^to , Matth. 9, 2, 4, 12, 

a5. Marc. 10, i4. Luc. 17, i5. Act. 16, 19. — comperio 

llatll). i^, ^i.-^i, i5. — 4) video ut fciam , exptoro , luftro, 

' fp^cto, Marc. 5, i4. 6, 38. 12, i.5. Luc. i4, 18. Jfo. 1, 4o. 47. 

ao, 8. Act i5, 6. Sap. 2, 17., ubi i. q. ii«i^fai. 5) I^nfibna 

percipio quibui^uuque (ut etiam fiXinoi dicitizr) experior, 

jentiq, fruof, v. c. •9'araf ov Hebr. ii,'5. Lnc. 2, 26. &a- 

ip&oQat Act.2,!?7,3i. i3, 35^3^. nit&og Apoc. 48, 7. ^uifavt ' 

teaipus Luc. 17, 22. Jo. 8, 56. 1 Petr. S', 10. coU. P£ 34, 12. 

^^ ^aai^ rov ^«oii Jo. 3, 3. coll. Pf. 27, l3. 34, 12. 89,49. 

Cofrel. 9, 9. 1 Macc, i3, 3. (Fadrio. Cod, Pfeudep. V. T. I, 

f . 607. wp^vTfiv ovn tldoy) — euenir^ nidso , Matth. i3, 17. 

16, 28, ?4, i5. 33, Marc> a, 19. — 6)«i8ryTtvo, alfquem 

'videre, eft a) i/»(/^r0 nliqaem, Lup. 8,20. AcL 16, 4o. 19, 

2r. 28, 20, Rom. 1, u. i Cor,^ 16, 7. Pbil. 1, 2^7. 1 Theflr. 3, 

6. % Tim, 1, 4. })) eQu/pieere , inperpire aliquern , irnsidere in 
aUquem/ Matjh. 8, |4. 8, 34. 11, 8. 9. 20, 5. 25,37—39. 
Marc. 9, ?8. Xuc. 10, 5i — 93. Act, 3, 5. c)perhofcd, fcio 
^w^ fi^» ©pjlrum kennen lemen, Luc. 23, 8, 9, 9. Jo. 12, 
%U AiCtttf i4. Plui 2, 98. — U) Per£ modii ol^a; qttod Digitized by VjOOQIC af% E t J Ji 

* ■ ' 

Botionem praefenti* iadiiity etpToprie^efto^ii/j^ hmecee figni^ 

^ficat i)i^idi et co^noyi, i. e. cognilum habco , fcio, noui, 
Metth. 6y 8. 33. 15, in. ao, a5. Jo. 4, lo. Mafe. i,,34. Lue. 
6| 8. ao, 7. Aci. 7, x8. et alibi Cnepiffiine; — inUUigo, pcr^ 
cipio, L|ic. 2, 4gw Jo. 6, 61. Matth. 20, a5. Jo. 4, 22. 4a. 7, 
i5. Marc. 9, 'G. ovjr^deti noti iptelligebat ipfe. cljoj^ bene 
iatelligens, rciens, Mlarc. la, i5. Lnc. 8, 53. Act a, 3o. 
oKpi/Jear. ddcliQ qnippe q^ni a^cnratiut rem jam intellexerat 
fcl. e Fauli dictii. Rom. 7, 7. otm ^de^i non intelligebam^ 
agnofcebam. tanquam cupidinem. 2) fcio ex memqria j rccor^» 
doA, 1 &)r. 1, 16. recordoret perpcndo, perpendo, i Cor. 
5, 6. 6, 2 — 19* '9* i3. 24. 1 Jo. 3, 1. eidorsC) memorea, pcr- 
pendentes, i Cor. i5, 58. Eph. 6> 8. 9. Cololt 4, 1. 1 Tim. 
3, i4. Jac. 3,M. coll. Jer. 8, ^. i5, i5. — 3) fcio facere ali- 
qnid| didici, pqffwn, foleoj Matth. 7, 11. 27, 65. w^ oldaxe, 
quo mo^o poteftis, yaletis} Luc. 11, i3. 12, 56. Phil. 4, la. 
nbi oida i. q. verf. 11. Sfia&ov. ColoflT. 4, 6. 1 Thelf. 4, 4« 
1 Tim. 3, 5» 2 Petr. a, 9. Jac. 5, 17. 4) vidi aliquid elFe, fcio 

' Tcrum eflV*, i. e, perfuafum habeo , opinor, arbiiror , Matth* 
22, 16. 25, 26. Marc. 4, 27. &q ov% Msif avvig, praetet opi- 
uionem. Luc. 19, 22. ^^£1^, arbitratus fueraa. Jo. i-i, 22. scoi 
fSr fllja/ etiara adhuc (quanquam frater mortuut eft) perfo^ 
fa fum. ib. verf. 42. c. 16, 3o. Act« 20, a5. 29. 26, 27« 1 Cor. 
11, 3. viiSg eiiivm, ut vobis perfaadeatis. CololF. 2, 1. PhiL 
1, 19^ 1 Jo. 2, 29. 5| i3; — 0) vidi aliqoem, cognofco iilum, 
cifumfafniliarie, Matth. 25, 12. 26, 72. 74. Maix. 4, 68. 71. 
Lqc. i3, 25. 22,34. 2 Cor. 5, 16. 12, 2. 1 Fetr. 1^8. — ek 
adjuncto: famiUariier uior aUfuo, comiier Perfor cum iUo. 

. 6ic tliirai, videtur efle intelligendnm x Thefl*. 5, 2. eodem-^ 
qne fenfu legitur in Teft- Xll, Patt. (Fabric. I, p. ^fB,i „pro- 
pter odlximjiht r^ikov oura iy wp&aXiiSv otfre A»- axoifi 
iSilv Tov TM7i<f)" Ktiam hebr. 9^; eft iamiliariter ufus eft 
aliquo; nnde etiam dioitnr de veneris exercitio. — Alii 
vertant amo, fbueo , tki fhvwoiit^w quoque dicitar; aiii tfeue-' 
Tor, ut i>^i pntafit legi 6en. 18, 19. Pf. 3i, 8. 5j, 18. 'Amof. ' 
3, 2. — idovaa Luc. 1, 29. recte r^jecit Griesh^ 

ElitaXttov, ov, t6, idoU Hemplum, delubruin. 1 Cor. 
8, 10. coll, 5 Esdr. 2,^9. ubi in textu hebr. Esdr. 1, 7. eft 
tas-i^^. Pi^j. 3 Mace. 4, 16. Suid.: dSo^Xaov' o vaog twt 
etdtoXi^v, tlddhov dk rh 6fiol(a(Aa xov BidfHov» 

£i8oiXi&VT0f, ov, t6, (ab s£}o)ilor et #)^) idolis ma^ 
ctatum ', in N. T. carn^s e ificHmie paganorum refiduae, qnae 
vei in epulia confumebantur , vel in foro yendebantur. Lo-« 

^ gitur Act. i5, 29, 2|| :d5. 1 Cor. 8, 1. 4. 7. 10. c. 10, 19, ii9« 
Ax>oc. 2, i4. 20. 

ElifaXoXatQ^la, ag, q, (^ tSlkiXoif eiXat^da) ido^ 
iorutn cukue^ iJololatria. in N. T. 1 Cor. ^Q, i4. e&s. Digitized by VjOOQ lC faera pagnnoruml Gal-. 5, ao. flagiiia in p^tganorum /acri^ 
cojnmitti folita, potiilirQum. hbidiaes. Sic quoqiie 1 Petr; 
4, 3. Etiam in Teft. XII. Patr. (Fabric, Cod. Weudep. I, p. 6 1 5,) 
conjdngootur acr^A^^cca et €{^iuAoiaT(»€Mt. Praedicitur ilM, 
-Ifiraelitas fefe datnros elTe aaskyeiutg, mi yo^tiioig ual sUhi^ 
hjXatgaiatg adliaefuros, iyymnQifivS-oig , tU/fiSoff^ ntai iaiii09i( 
9iJUm2<?. — In loco CoicA*. 3, 5. dupiici modo intelligi poteft. 
Ant enim fjre^ ad^>Uoy«Siaif Ib|am reiertury ubi eft: avaritia 
«ft aliqua idoloiatria, iibi fcil. pecunia bomim Dei iullar eft; 
aut rfliq ad onmia atitea conimemo^*ata vitia periinet, ubi eA: 
quae omnia. funt fceiera paganismo oropria. Goll. Epb^ 5, 5. 

' Eldo^XoXa-BQiiigy ov, 6, idoiolaira, idola colens (ex 
^mkovet XdtQig, fervu») 1 Cor. 5, 10. Apoc. 21, 8< aa, 15.' — 
idololatra^ Jimili9 , £ph. 5, 5. coll. Coloff. 5, 5. — qui lacria 
paganorimi intereft^ la^Tra nafanda celebrat^ 1 Cor«^ lO, 7. « 
6, 11. 6>^. / 

Xi^dMito^, at;, 70> (ab ^loc^ %eciet, imago) i)Jimula* 
antm, imago. a) iimtilacrum nuipinis ; noftris Ibript«»ribu»V 
falft numifUs imago., idoium , jimulacrum^ kebr. ta^V^pa^ 
Je£ 3yOy ax^ et C2^af Num. 33, Sa. Act.. 7, 4i. 1 Cor.. 12,2*^ 
Apocr 9il^o. 1 Cor. .10, 19. ot» e4(}a>>toy %i h%l; idoluni) 
fimulacrnm ipfom aliquid fcl: numinis tSe ? coil. verf. 20. 
nbi daemon^ fi^b fimnlacris quali latere dicontar. cf. Fahrio, 
C^d. Pfeudep. V. T. I, p. 665.: i^fii nXarri&itta inifjitoXov- 
jS^ifoap Xl^^oig nai S^iloi^ e^noXov&tioatiug mevfidUH nXavnigj^ 
£x adjnncto: xa eidiuXa ouliua idolorum, Rom. 2, 22. 2 Cor. 
• C, 16. 1 TheSl I, 9. 1 Jo. 5, 21. fpeciaiiter earnew.e uictinus, 
Act. i5> 2a cc^ verC ^9. -r- 2^) niunen, nalura divina, 
1 Cor. S, 4. ovdr ald. li^.NO<ra^» nulinm nurpen in mundo eft ; 
praeler vnum. colLTerf. 5. 1 Cor. 8, 7. IfTTjism'. v. €t3v rc- 
▼erentia (antiqua} erga numen, quod imago repraelentat, 
dnclL Refpondet m LXX« verf, interdum Lobr. C3>n.SMt 
Kum. 2,5, 2. 1 Reg. 11, 2.. 

ElTffi,, adv. i)iemiiro, Bne ^uftaratione, llattli. 5^ 22. 
€oloir.2, 18. Pror.28,j»5. ii)fruflra, fme e&ctu et uUIiUte, 
Rom. i^, 4. 1 Cor. ij, 2. Gal. 3, 4. 4, 1 1. 

Eino9$, ol, ai^ ta, i^iginii, nomen «nmerale. indecli- 
aabile. Luc. i4, 3i. Actv 1, i5. palBm. ^ ' 

Eixo^f ,£ £1^^ ito/» r^oy c«£^a. Semel GaL 2^ 5. colL 
Sap.. i^, a5. 4 Macc. 1, 6. 

J5?»a), in praef. inulltatum, f. «Icw, perf. med. olxa 
Attjce loMCtt oam li^iftcatione praefentia^yZma^ya/n. Jac. 1, 
-6. 2i' 

Elnotrj orog, fi, Ca praeced. «Sau) \)fimilihido, oon- ' 
efoniMiia, im^igo Jimilie, rel ratione naiurao, 2 Cor. 4, 4. 
Coloir. 1, i5. 3, 10. cnlL I]^br. », 3. Sap. 2, 23. 7,, 26. vi l 
ntioM condhioM* exteruae^ v. c. dominii» & Cor. 11^ 7* ''^ Digitized by VjOOQ lC rMionefimaa* cxtc^Ae, ubi eft •ffigi»^» imago Mimaia, 
KliVM, Mattb« aQ, aa Marc. 12/16. Luc. aa, a4. Roib. i, 
uim iv oiiefeiii. hlmPoQ pro iv elKon ofiQi^t. Dicitur etiaqi d« 
idoli$M 'Jhtnul($eria falforum Deoruni, in *Apoc t. c. i3, i4. 
j5. |4, 9. 11, colL Jtf; 60, 10, Deut4 4, 16. — a) utLatiuo* 
Tum tx$mplum non folum eft imago ectypa (Copie} fed etiam 
Imago Tr^wTOTimo^j ^yp^i txempfyim, referturque itenum 
eum a4 frt^ et extemam conditiqnera , Rbm. S, 29* 2 Cor. 3» 
j8. (Mafce) ^ avri2y flicoi^a^ ad Chrifti exemplum ; — tnm 
ad nataram intern^ro rei, adoo ut i Cor* i5, 49. ffOQ^ t^v 
^xof^a Ht: babereiiait«ra/i^«iicujaa. 

Il\Xi,K^lvBifa, Biagy ^. (¥• <Uf»^*i^) rei (inceritaa et 
puritaf V — oiumiJlne^rUaM , ini€griiaaj 1 Cor* 5, 8. 4 Cor, 
li 12. «Uix^. id-fov/integritaa qtiamPeua poftulat ib. 2, 17. 
\ £U»4(p|if^$i o, i^, ig, %o, (exaCli^, fplendor folii ^ 
$^ifm, jttdicQi exploro) medio die luftratiu X^ exploratua et 
probvtufl*, 9) puru^, Jinoorus; de mente; finooruM , pitU 
$xporM. PWI. 1, 10. 2Petr. 3, 1. colL 3ap. 7» 25. Fabrio« 
Cod. Ffeudep, V; T. L P* 7^^* '- ^Aut^gtnfi nal ma^a^ ita^mq 
. (mens, voluntaa). fibfyob* : ^3^$x(f&ng * ^ to Ma&a^t , o^oieii^ 
^^ig, (pavsQiv^ 

ElXlaoifif et lliffm^ f. i^aii coitpo/^^ ^iroHmtfolu^ 
Apoc, 6, i4, Yid. ^^Tvoxo»^^ , ' 

'J^i/»i, fUt. «arofia», Latinor,yZMfi, Oicitar \) {UiribuUp^t 
ita ut fubjecto alicui tribnat praedicatum, et quidem enontiat, 
•).^ftiHl^i/»y2^ac^y^>fciLTel]Ba^ifra/?»faam; elfealiquemXiui 
liatura , Act 28, 6. Rom. B,24.(i 1, 6, in textu rulg,) 2 Tbett 
df 4. Ilebr- 11, X- Gen. 29, i5> quo etiam eccleEa Lutberana 
teiert kaxi MaLtk f S, 26. 28. Marc« |4, 22, 24. Luc. 22, 19. 
1 Cor, 11 , d4. qiiae loca contra ecdefia Reformatoram ad 
iUud genus locomm refert , quae ipfra (fub no.' 3.) allata 
font. I Jo, 3, 9* Jco^cii^l^nri, qualia fuu natura eft. 1 Sam. 
45| 25t m$o, TO oroua auTOu ouro^ ioxi , habet nomeu et 
omen, ~ vel r9laiioHem Mattb. 2, 6. Jo. 4, 13«, - — yel irk^ 
Hrnam raiion$m ^AAith^ 4, 3« Act. iQ, 26. Apoc, 3, 1, vel 
0xierf}am torpditiot^m Jo. 19, 12. Luc. i, iB. 5, 8. Jac. 4y 11« 
Tel mmtU9 ^% dignHttiemn Matth, 11, i3,.i6, 16. Jo. 1, ig. 
21. Act, 18, 28. elraft Tor JiQiamv I^dovv ^ Jefum effe Mea-» 
$Wj — v^ pMrfomm-, Mattii^S, 3. 20, 45. Luc 1, 19. 21, 
8, Jo) i, 43, 18, 35, AcU 9, ^, fS, 95. ai, 38. 99, 27. Rooi. 
lij I1 «*^ Participiia veiJ>orum, maxime intranaitivoraia 
|unotum, ciroamfcrihif. verbum^ v. c. {^oiy elfu pro (ooiy 
Apoc, 1, i8, cqU. Luc.-g, 18. 11, 1.. Act. 95, iq, Jac, 1, 17^ 
Gen. I, 6* Exodr 7> l^* — Partic. cur praedioato interdutu 
additar, ut illud magia infigne fiat^ in fcriptis Joannia ^ 
Pauli; Jq. 3, 4, 4, g. 9, 25, 10, 33. 11, 49* 5 1. Rom. 11, vf^ 
Eph, 9| 4« i3r ^ h) ^OMiti«t| %m4 ml /UfyMwik vmiai^ Digitized by VjOOQ lC' E I M I 379 ' 

vbieftt ^> Matki.37;64. Lac. 1, €6,3,5. Roiii.4^ 11. i3.i& 

2^3.8,39:9,3, 1 Cor. 10, 6. Ept. i,A. 13. PJiiL a, 6. to ^vok 
m ^s^, Deo 'liiiixlem fieri. Jac. i, 18. Quo etpertinet: 
Jiaamu clff ai^ jU^f pro ^sag^ fua, Matth. 19^ 5; coLt. Genr 
3, 34. — • 'Dicitiir 3) eori/iUiUiue, ita ut fignificetur, aUquid 
gji in tempor^j ubl qnidem eft a) fum , fenfa metapliyiico, 
4mifio, Jo. \j 1. 3. 17, 4. Act 19,3. ColoOT. 1, 17. Uei>r. ii^ 
6. C0IL3 Macc. 7,38. Efth. i4, 11. h)funh, (tdfummv&cxusL 
feiie, noftrun]: vorhandeti feyn, geben, Mattb* 7, 9. Luc, 
i^ 61. 6, 43. 7» 38. Jo. 5, 3. 8, 5o. Act 16, i3. ^ Cor. i4, 
jo. |5, 44. Apoe. 17,18» 18. Jef. 9, 10. c) viuo, adjumy ^xi^ 
fio, Mattb- 33, 3a 6, 3o. Luc. 34, 44. d) orioT, Jo. 4, sa. 
.7, 38* Cal. 1, 11. quo fenfu maxime cum Jx conAroitur, 
Jlattii. 1, 30. 5, 37. Jo. i^ 47. 7, 53. 8, 33. 17, i4. 16. i Cor. 
11, 8. GeH. 39,. i4. etiam com na^a, Jo. 7, 39, 9, 16. 1 3. 
&fnu ifopa T&fOCf miirum eflTe ab aliquo. — e) exiftere pergo, 
maneo, 1 Cor, 7, 7, 36. 3 Cor. i3, 5. iari ip ttj niareij con-> 
Aantes 6tis in fide. Act 17, 38. iaiAiff, perduramus. Hehr. i, 
)3. — f) heufn habeo, avenio , fu^turus fum, Mattb. 33, 
d3. Marc. 13, 1%. Luc. 30, 37. Act. 33, 8. 1 Cor* i5, i3. 
Jdaxime lc^itur futuram eernx*, Luc. 3i, 7. ii^ Act> 3, 17. 
3t. 3, 33. 37, 3^4 Eom. 9, 36. 3 Tjm. 3, 9. 4, 3. Apoc. 10, 6. 
31, 4. 33, 5. colL Jof. 3, |4. 8, 5. 3 Sam. 7, 13.' JoeL 3, 5. — • 
m^ earm, quo medie «Teniet, i. e. quo niodo fieri poflit, 
Lac. 1, 34. coU. Sir«.6^ i5. 3o, 18. fqq, Sap. 5, 10. — Tp 
joi^^imr,. quod eventnrum eifet . Luc. 33, 49. g) De tem* 
pore ipDo eft: qgilur, adefi,. Jo. j^ 10. 9, 4. Act 3, i5. 1 Jo. 
>, 18. Luc. 34, 39. n^ ianioav iatk, vesperascit. -^ h) 
fum in aiiquo hco , verfor, Matlh. 5, 35. 3, 3. Marc. 3, 1. 
16, 6. Jo. 7, 34. 36» 13, 36, i4, 3. 3 Petr. 1, i3. comm^ror, 
Loo. i3, 94. Maith. 3, |5. 17, 4. Marc. 9, i5. Act. 19, 1. 
^ Aath. j, 3. Levit 35, 45..(iPift). Jof. «4, 7. Fzech. 3, i5. 
(^^ — £tiam Jo. 7, 34. dpd, quod pro 'iaofteu dictum eft, 
xectius fcribitur ^piam dfu, eo, padoj, ut quidam voluefunt, 
qnom Joaimes praefens interdam ponat pro> futuro, e; g. Jo. 
%B, iS. 16. c. 3, 5* ~ Dieitur 3) actit^, ut fit e) facio, 
Matth. 6, 5. einr sir^, ne fteias, ne fequaris morem. colL 
Sir. 6, 11. Gen. 39,36. mm^ar^ ovwqi ^^^ ^ta fieri foie(, 
p nwy^-iiV — !K ow loff^ Act, 31, 33. 1 Cor. i4, »5. 
36. quid igitar ikciendimi? •- Marc. 9, 4o. Jra* icara nvoff 
alieai adverfarL 3 Sem. 10, 1 1. idfu^a xov aSaaL aa, te tu- 
tum praeftabimas. ~ b) fum aliquis, aliqaid, i. eipraefto 
me, ejfioio, fappedito id, qupd in praedipato eft*, e. g. j^ni 
lumea Jo. 8, 1 3« j. e. praefto , ^aod lumen ei^cere folet ; Jo. 
6, 5a 5i. $5. 58, 10, 7^ 9. |i. i4, 35. Jp, i3j i5, X^ o\M»\i^ 
jf>r», d^tf effieitTitam aeteriiam. ib,sC. i4, 6. l5, |, Romf 1, 
%^ ^hrm^^ 9ia% Im^ fo proeftnt-TW divin«m; c. i4, 17. Digitized by VjOOQ lC Mo EjMf 

ovHi&ti ^gSfia ualnim^f non praeftat, non fuppeditat cibmm 
ct potum hooiini. i Cor. lo, 16. iati, ^^a^ communionem 
xiun fanguine Chriru. ib. q. 1 1,, 25. 3 Cor. 3, 1 7. 6 di sn)^#oc 
96 nifstiiaiau^ doniinus fpihtam Joppeditat. Epb. i/i4» 2, 
i4. 1 Jo. 3y a. lloiauoQiink, efficit Uaaffoir. c 6, 6. — c) m^ 
iao, niihi tnUo , fignifico, Mattfa. 9, i3. 13, 7. i3, 19—93. 
3^ 35. 16, |J8. Luc. 8, 11. iajiiiaxnfiii nikQafiMi, ^^^ ^^^ 
Tult, buacfei^rura babet parabola. Marc. 1, 27. ti ifm toc- 
%o,' qoid boc ilbi velit? coil. Act 9, 13« 17, 204 — • Jo. 18, 
58. W «or» dini&. ^"'^ ^^^^ ^ ^^ vocab. uklf&e^a? V tat$r 
^uod fignificai , Marc. 5, 4i. i5, aa. 34. 7, 34. Luc. 12, 1« 
Cal, 4, 24. fqq. Eph. 4,9* liebr. 7, 2. — 'l>g im, quifub* 
mUlUg.endu$ €ft,,Gh\. 3, 16. Epb. 6, 7. Coloir. 1, 24. 1 Tim. 
3, i5. ^ta imago tfi, 1 Cor. lO, 4r ApoOr 17, 16. 19, 8. 20^ 
21. ^tfi comparari poisfi, £pb. 1, 23. — Seqmmtar ' jam 
formulao fimgtkiatM^ bae: 1) 2(rrt feqnente iofinitiTO'. 
/e#;ff ^ Jauat; femel Uebr. 9, 5. ovtr i(r#r, non jorat. coll. i 
Esdr. 1, 4. o^M fiVroi ^fiti' «^a*. 2 Cbron. 35, 3. Gantic tr. 
puer. verf. 9. 6ir. 39, 21. oiu Itttif Untitt, non licet quaererk 
ib. 4i, 16. — 2) dvat fivuy aliquemi i. e. magnum aiiquem 
ejpf, Act 5, 36. coU. 8^ 9. ubi ft^or additnr; 7%al, quia 
^ ea, qnanti te aeftumaa, Rom. 9, 20. i4, 4. Jac 4, la. 
coil. 1 Cbron. 29, i4. — 3) iSifal xkf aliqiiid eOe, i. •• 
multum tfoUre, esimium effh, Gai. 2, 6. 6, 3« 1 Cor. 3, 7* 
Hebr. j, 6. cai oppofitum eft: oifdip eliu, nihiivaloo, nU 
prarfio, nullusfum, Mattb. 23, 16. 18. Jo. 8, 54. Aot. xi, 
4i4. 25, 1 1. 1 Cor. 7, 19. 10, 19. i3, 2. 2 Cor. 12, 1 1. Gal.' G^ 
l5. ubi text. vulg. pro^firi ex interpretamento babet Urjfit^^ 
4) OVT09 — nirtfi — TOVTO cor*, inodefi^ Mattb. 7, 12. Jo, 
6, 29. 39. 4o. i5, 12. 17, 3. 1 Jo. 3, 11. 23. 4, 3. 5, 3» 4. #• 
ovcnU, Act a, 16. id ualet , Rom, 1, 12. — 5) ovto^qlatif 
ficfe/uibel, Mattb. 1, 18. Marc. 4, 26. Jo. 3, 8. Olka^ 
fytaty fic fe habebit, fic et>eniet, Matth. i9, 4o. 49. 24,,27. 
S7. 39. Luc. 11, 3o. 17,24. 26. 3o. coll. Obad. verf. i5. — 
6) wdfi» iatf^i hic fefi manifyfiat , confpicua efi., Apoc. l3, 
10. 18. i4, 12. — 7) lEX\kl fequente genitii^o fignificat a) 
pojfejjlonem , Matlh. 5, 3. avzRv iatb, eorum eft^ ad iUoa 
pertinet. ib. verf. 10. 34. 19, i4. Lne. 4, 7. Jo. 4, 18. Act, 
21, 11, Rom. i4, 8. h ) focieiatem et confortium, Rom. 8, 9. 
XfMndidraij Cbrifti adfecLim f. difcipuium elfe. 1 Cor. 1, 
12.3, 4. 2 Cor. 10, 7. o) proprietatem , tfebr, 12, ii. xocoocig 
Avai,, i. e. videtur jucunda efle. A) facultatem , Act. I9 7* , 
•vjf vficSr iatk, non veftrum eft , non licet , non pendet a vo- 
bis, qnr> fenfu Matfb. 20, 23. Marc. 10, 4o. iegitur owc iartfw 
l^iov* Heln'. 5, i4. rtXelwf iariy perfectis cbriftiania iicet uti. 
~ 8) ^Estl fequente datiub perfonae: a) efi mUii, habeo, 
datjur «n«A#jt Mattli. 19, tij*%ilatakijpiv, quid tribaetur nobiai Digitized by VjOOQIC E IM l ^%\ 

2mi liabeliinini? (Efth. 5, 6. 7, 3. JeC to^ a5. nbi bebr. fn^) 
>ac. ly 36. 6j 321-^34. la, r^o. 35. Jo. 17, 9. 18, 39. Act s^ 
.39. 8^:21. 10, 6. Rom. 9, 2. 9. 1 Cor. 9, 16. 18. ' Jo. 7, 3a 
mimi ;^ap qv frvci;^ o/' aondum erat fcL difcipolis datum^ 
noadum accep»r«ut discipuli fpiritam fanctnm. Ad ^ fuppL 
%o%(i itaS^fiTolg»' Caeterum cf. £xod.34y 9. Ruth. 1, la* Dan» 
S, 17.. b) comp^iU, Rom. 1, a5« 1 Petr. 4, 11. colL Mich. 3, 
1. Sir. 11, 9. c)eu€rui, eoniingii, Hatth. 10| i5. ii, 22* 
a4. i6y 22, Luc. % 10. Prov. 26^ 1. cedii in, Phil. 1,28. 
Coloir. 2f aa. — ^ ^) jElya^ xiW tI| a/^ii« aliquideffi, i. e. 
habere, daci, apparere , Hatth. 18, 17« Jo« 16, 1. a. 1 Cor. 
1, 18. a, i4. 4,3. lf«oi filc ^jfMFrJy bnk, minimi facio.. colL 
^er. 3i, 1. 2 Cor. 6, 16. 18. Uebx'. i, 5. Inde etiam dya^ 
'fimpliciter, pmiflb dati^» ai^gc^OK ^^ fimili, interdum eft : 
haheri, apparere, 1 Cof. 7, a5. aig ^r^ic «1^0«^ ut fidelis 
appaream. Rom. i5, 16. tlq xo dval fu, ut appaream, me 
praeftem. 1 Tim. 1, 7. coll. Gen. 39, ao. ^av hanto^ aiftov, 
•i Tidebaiitnr. — io)iwv, o^naio i^onsrog, ^f^- h ^» 
8. 11, 17*46, 5. i. e. qnifuit, eft, et femper erit, aeiernu^, 
Jemperidem, de Deo ufurjiabatur adexprimendam vim no- 
aiinis Jehovae. 'O op dicitur Oeus Sap. i3> i. quatenua fo^ 
Ini neceifario et fpa vi exifiit. -^ X) Hp, Jo. i, 18. pro og i^r, 
eoU. Sir. 5i, i3. Sap. 8, ao. — ip&a Hat^ih. a6, 69. nttice 
pro fig, eroM. — Deniqne 11) ^fix^praepofiiionibue 
jnnctumy et quidem: o)dpii tlq t», ex hebraismo (nrj fequento 
h, Jef. 40y 4. 49, 6. Gen. ^, a40 pro «^ i», fwn, feu fio 
akfuid, Hatth. 19, 5. 1 Cor. 4, 3. 6, i6. i4;23. 2 Cor» 6, 
ji8. £ph. 5, 5i» 1 Jo.5y8. coDw Jer. 9, 2!2. dirigor ad aliquid, 
1 Peln 1, ai, Tfjir nhtwifimMml iXnidaiivM dg ^bov. — b) 
dfii in tvvog, de ioco: oriundue fum, Jo. 7, 52. 8, 23. — 
d€ perfoiiis: -e natnero fum, Uatth, 26, ^3. Jo. 18^ 17. 25. 
Colofll 4, 9. 2 Tim.39 e. — de toto: pare fum, pertlneo 
€id, Act. 23, 34. 1 Cor, 12^ i5. 16, — de caufa: p^ndeo, 
Luc. 12, i5. ii Coi^ ai^TOi; imtv ixrSv vnaoxortoiv avnjv pen- 
det ai lletaphorice: aficui adhaereo , eidediius, rei fiudio^ 
fae fum, potirBranm iii Joannis furiptis, ubi iivm in tqD 
^fioi;^ vel in toi! i$afioXov, eft Deum, diaboliun lequi y ab eo 
regi; Jo. 8, 23. 44. 17. i5, 19. 17, i4. 16. 18,37. 1 Jo. 3, 
39. 4, 6. 5, 19. co)l. e Paulo GaJ. 3, 9. 10. 12. — c) il/ij ir 
Xhti, e numero fum, Rom. 1, 6. in/iruclue fum aUqua re, 
eam habeo,, Jo. 11, 10. qiSg ovn ifitiv Iv aift^h 2 Cor. 3, 8. 
Phil. ^f ii^ ivoig fifi», qua copia fim, quid habeam, 1 'piein 
5, 7. 1 Jo. 2, 9. ~ 1^'^K/or iti aliqua re, quod deinde aut; 
obnoxius eifum; Lup. 23, 4o. Act. 8, 23. aut ea occupatue, 
Bom, 12,, 17. 1 Tim. 4, i5. ei dedUue, el adJioereo , arciis^ 
fime eum aliquo.conjunciue fum, Jo^ i4, 10. 11. 17« (ubi 
per i46's«y,explicetur} i5, 4« 1 Jo, 2, 5. 5, 20« 2 Cor^ i3| 5i Digitized by VjOOQ lC Etfii Iv XQUn^ , Chrifti adFecla fura, (tom^ 8, i. i(j, iir^ 
*ChriJhi9 auteaitiieititr^<u^yij|Uif| 2 Cor. i5^ i5. i. e. e^na 
cognitio ; Dmn , i Cor. t4, 35. i. d% in uobis operatnr. -r- d) 
dirm iTT* ro a\i%o\'conv0fuH, congreJi; de concobita, i Cor. 
7, 5. ^r^ (6c Grieib, ediditrpro gioVitemfii^awi^Bn^E , qnod • 
iiabei textt Tu)g.) ^Tri ro a)}?o. — • e) flia fcpra ni^^^ fmfcr 
eiun* aliquo, Itlatth. 17, 17. Luc. i5, 3i. 3S, 43. Jo. 7, 33. 
flliqu^m numeo, eioontingo, a Jo. verf. Q.S.y^dSor aliqneiD| 
fum qb fjm partiboB , Matth. I2j 3o. 26, 69. Exod. a3, a. 
aliquem ju-*^, tntor, Mattli. a8, 20. Jo. 3, 2. Act 7, 9. 18, 
20. Rom. 16, 20. — () Fi^l aiv nn , apud (Uiquem ftun, 
%*erfor, Pbil. 1, 23. ColoiT. a, 5. i Theff. 4, 17. emn /equor^ 
comilQr,, Luc. 8, 38. Act. 4, i3. 5, 17. ab ejus partwu» fto, 
Act. 1*, 4^. (2 Sam. a. 10. ^l^w ininto), — 9) £lfii vtto n, 
J^ lira, obnoxius, fubjectu6 Cum, alicujue fUm (Jef. 3, 6.) 
Mattbv8,.9. Rom.'3, 9. 6, j5. Gal. 3, 10. 25. 

jEtvt xsr. 2 Cor. 7, 12. i. q.^fcVycer, quod vid. 

jElira, ii7T0V,-vid. "K/ifn: 

^rnr p, ^'('Trcotf, vid, in 13. 

£ t p 7j y « i5 hj . 11 6 viiqf ( ab 6i^i]rij) et tlorpFtve}ia» , pacetn 
lack) 1 Macc; 6,^0, paceuj habeo, inpaceviVo, (Job. i5, a)# 
2 Chron. i4, 5. 20, 3i. Sii. 4i, 1.; -1- paciftudeo, pacem, 
concordiamferuo , 2 Cor. iS, 11.— Ilo^rriffte iif ilXi^otq, 
Marc. 9, .'>o. ^ iavToTq* 1 Their. 5, i3- fiera ndfttttv , Roni. la, 
18. (cj^Stt/r[ feq. rH ii S^m. 10, 19. — Heffch, $l^eioo(t$f' 
*tji^«faig iwifo.Mf r. 

jSl^iJv^, i)p« eivilis, contrariumbelli, Luo. i4»3a,> 
Apoc. 6, 4. compolilio diflidionim, Act. 12, 20. Rbm. 10, iS. 
<i) Ilatus feciiTttaiis, qiiaJis eli in pace^ fecuritas^ ftdlue 
profper et fecurus ^ ("^^ J^r.^14, 3o.) Luc. 11, 21. 19, 42, 
Jo. 16, 33. Acl.'9, 3i. I Thell'. 5, 3. colL Jer. 6. i3. i4. 3ap! 
l4, 22. adeoque ^o/ia# o/c/o, quHlis in pace ell, 1 Cor. i4, 
33. —^ 3/ftudiuni pacis, cof^cordia, Matfh, 10, 34. Luc* 
• 12, 5i. Act, 7, 26» Rom. i4, 19. i Cor. 7, i5. 2 Cor. i3, ti- 
Gai, 5, 22. Eph. 2, i4. i5. 17. 4, 3- ColoIT. 3, l5. et paifini« 
BaaiXnfg el^rivfig, rex pacifipus, Hebr, 7, 2, — ^) pax aniifU ~ 
eum D^o , quae oritur per reconciliatiouem , Rora. 5, 1. l5, 
i3. colj. Jef. 53, 5. — 6) ^rnecdochice ad imitatipn^m hebr. 
-CDlScf: falue, feliciuia quaecunque, Luc^ i> 79. 2, t4. ig, 
38^ el^t)ri; ^r oi^arro , falus in coelo parata. Act. 10, 36? i4, 
2, Roqi. 3i 17. 8, 6, Eph, 6,^i5. — Hiic qnoque pertinent 
formulae, ufuni hebr. talStt^ fequntae: e)^boq %ffi ^^i^vrfi, 
J)eu8 fidutifer , ereptor, falvos homines praeftans , ' Rom. ' 
|6, 20i Phif. 4, 9, i Tbeir, 6, 23,. a Tliefn 3, i6. Hi-br. i3, 
^Q. (Jef. 9,. 5. olW"'^^), b) fonnulae fa|ntandi: dorpnn 
pfiXv, pax uqbiscum:^ faiveie , (cs^V CDlW, GePr 43, aS.) 
l-ttc, a4, 36. Jot s^o, ig. 21, a&. quae^^eliam eft foirniula hsmm. Digitized by VjOOQ lC S I P H-- E I S /ajS 

ippr^Qtii: fidu$ ffobis 4^ingai , (M. i, 3. Ronb 1,7. 2, 
10. i Cor. 1, 3- 2 Cor.- 1, 2, Gal. ^9 i6, Epb, 1, 2. 6, 23. ct 
pnffiin, £l^'n7T(yoI«()» roi^iii, Luc. 10,6. cf, Jud.^9^ 20« 
1 Chron, 12, 18. Oon. lO, 29. c) formula dunUtendi: vnuyB* 
Aq ^ifiii^, ▼^i iy f^^^T^^i Marc* 5^ 34. Jao« 9^ 16^ 7rpp«t;ou 
<{C «i^^«2«, Luc. h 5o. 8, 48. Act 16, 36. t^acff in paee, falr 
vuM abi» cf. 1 Sam. i, 17. colL Tob; 5^ i3; 11, 17. ubi vimi;^ 
iyfioivw, at etiam Sir. 38, 8. el^M^ pro lanitate. Uuc etiam. 
pertinent formnlae wtoUfttif upa h si^vij Luc. 2, 29. (uw*^ 
^^i^yflif Act. i5, 33/ (Gen^ 28, 21« /ura aurfffiac) i. e. cuoi 
lif^i^edictione y falu^s appreeatione. cf. 1 Cor. 16, 11. He^r., 
iit 3i. Gen. 26^ 29, £xod, 18; 23. 1 Sam. 20^ i3. cf.I^m«/ 
£p^UM» -*-" b) benedielio , et ipja bona, qoae vi benedictionis 
lipmini impertiuntur; Mattb. 10, i3. Luc..io^6. Jo. 14,2?^ 
PiuL 4, 7. De vi benedictionum vid. pen. uj* Prov, 11, 
lU Sir,.3, 11. Num. t23, 7. ,^ 

£l^fly«yxotf, ij, ov, i)/)ac^ciM^. 9piw?orf,. JacS, 17* , 
t)eat. 2, 26. Jer. 9, 8. ^)faluber, Hebr. 12, 11. . ' 

ElQf^vonoi,ifa, cS , f. tfid^ , pacem faeio > reoonciUo^ 
Colofl^ 1, 2a Proy, 10, 10. , - - 

ElQfifonoiQif ov, o, pacem {oic}eiii,y pacieJiudioOuig, 
Ifaith. 5, g. Jpha$for^ elQfiVQmio^^* tiiv.uQipffiv h ii^fHi\ 
u^frfSfffaCofUvog' " J^iQeiy vid* ^Egi^ £!(» praepoOtiQ y accufativom regMit,. tJbi cum geni-i* 
tivo* legitur , acculiitivua omilTus et fuppleadu« eH; v. c. iig^ 
aiov fci, xojtovp Act, 2, 27. 3i. colL ij 26. In, yerlionj»^ 
LXX.refpondet raaxime hebr.;}; S^ — Sm ^t indicat i)moiui^,^ 
, md renhj f. perfonam, in Iocam> et eft ^^ ad , uerfus^^ 
ifMr^ Matb. 2, 8. i3. i4. Luc. 8, 8. Miarc. 11, 8. 7,"^!.; 
(ubi textna vulg. habet nf^) Act. 5, 16^ 8, 26. Ltic. 10, 36. 
i3,2i. J0.21, 23. Acr:i9, 3o. et alibi. — ^EfipUnst^ ^lg^ 
U^tth. 6, 26. Act. i5, 4. 6^ i5* i3, 9. "Eiintvi^r dg^ Matth.^ 
27, So. Marc* 8, 23, — Tvnvuv sig MattU» 27, dg.nijtjnv^ 
df toi)g noiagi, ad pedea, Matth. 18, 29. Jo. ii^ S2. ; JEt$ xo^ 
o^ ii| anr^m fd. 4tctam, Ma^h^ IQ, 2^7, — ^ rb npo^^ 
fnfWVf in faciem Matth. 2f^ ^'j* — interduin «ti|im eA co*' 
ram, ut Act. 22^ 3o. ^ Cor. 8, 24. — indieat 2i) ierminu/n^ 
adquetn, et eft: in,,adn Matih. 22, 3. 4. a5, 46, Marc. 9^., 
43. 45. Luc. 9^ 62. Jo. 4, 36. A^t. i3, 48, 26, 24. — Si de,. 
<Kii^jfx>r« dicitor ^ : mque ad, Mattb« 10, 22. 24, i3. Marc^ 
i3, i3» Jo, i3, 1. Matth. 21, 19. Marc. 3, 28. Apt. 4, 3*.. 
hfi^. 1,25. colL£xod. 16,23. ei^ (hebr. *tr;j ro^(Kii/', i. qjj^ 
▼erf. a4. &»( n^t. — 3; confiUum^finem et epenium, ui> 
t^, in, adf Matth. 3, 11. 8, 4, 10, 18. Marc, 1, 4^ 2, 17^^ 
L|ic, 2, 32. Jo, 1, 7.. 16, 20. Act, 2,38. 11, 18. 29. Rom. 1, 
i' ^^0> 9ff ^^.- ^ f4«piu«« tiebr. ii^ ii^ dv/fi/ii^ ^6fj;.xaTff()|^.; , Digitized by VjOOQIC aSri E I NE ^ E I PH 

Etfniiv XgUn(^ , Chrifti adFecla fura, Roro, 8, i.iS, lir— , 
*(^rijhu autemtiieitiir «{«ae ivi\inlv^ 2 Cor. i5^ i5. i. e. efiia 
cognitio ; Deus , i Cor. t4, 35. L d% in uobis operatnr. t- d) 
dvai ini ro aifto ,'toni^enite , c(mgreji ; de concubiinj i Gor. 
7, 5. fljr^ (6c Griesb, edidit.pro gioiJiemAi»'ovv€^8(rd-s, qnod - 
liabei text, Tu)g.) iirj to av%d» -^ e) Elai fifta tifog, t^etfor 
, cum aliquo', Itlatth. 17; 17. Luc. i5,3i. 23^^43. Jo. 7, 33. . 
filiiju^m numeo, eioontingo, 2 Jo. verf, 2.'5.y^clor aliqtieiDy 
fum ab e/ita parHhue, Mattfa. 12, 3o. 26, 69. Exod. a3, a. 
aliquen) ju-t^, ineor, Mattli. 28, 30. Jo. 3, 2. Act. 7, 9. 18, 
10. Rom. 16, 20. — f) Eifilavv nn, apud aliquem fum, 
%ferfor , Pliil. 1, 23. ColoiT. 2, 5. i Tlieff. 4, 17. eum fequor^ 
comilor., Luc. 8, 38. Act. 4, i3. 5, 17. «6 ejus partibwt fto, 
Act. 1*, 4.. (2 Sam. 2. jo. ^liw ojt/ff»), — 9) JElfti VTro ti, . 
.^ Ttra, obnoxius, fubjeciui Cum, cdicujue fnm (Jcf. 3, 6.) 
Mattb. 8,9. Uom.'3, 9. 6, i5. Gal. 3, id. 25. 

JEtvtxgy. 2 CoT. 7, 12. i. q.^eVocev, quod vid. 

JEI iT cp, ctTTor,- vid. "Encn: 

irnsp, l^tTrojtf, vid, in ICI. 

£ i p 7j v/ 15 hj , f. 6u«7q» ( ab 6l^i]rij) et cSp^iji^va^a*, paceni 
"facio 1 Macc.,6. 60, pacenj babeo, in pace vivo, (Job. i5, 2i/ 
2 Chron. i4, 5. 20, 3i. Sir. 4i, 1.; -1- pacifiudeo , pacemf 
concordiam fertHi , 2 Cor. iS, li.— iXqr^v^ivte if ilXi^Oiq, 
Marc. 9, .'>o. h la\rtoi^\ \ TheiF. 5, i3. fisra iraifToti', Rom. 12, 
18. (c^^Wrj feq. rn t^ Swu. ip, 19. — Hefyeh. ilgfjpemofut' 
jtlQr[rt^S)g iwigo^ff. 

Bl^ijt«tj, 1) p« civflis, contrarium belli, Lao. i4^ 32,- 
Apoc. 6, 4. compofilio diflidioriim, Act. 12, 20. Rbm. id, iS. 
<i) Ilatus fecuTitatis, qitaJis eli in pace^ feeurltae^ ftatuB 
, prqfper et fgcurus ^ ("^3. J^r. "t4, 3o.) Luc. 11, 21. 19, 42, 
Jo. 16, 33. Act. 9, 3i. Vrheff. 5, 3. coll. Jer. 6. i3. i4. Sap! 
l4, 22. adeoque bonus oido^ qmtWa in pace eft, 1 Cor. l4, 
33. — X 3^ ftudiuni pacis, concordia, Matffa, 10, 34. Luc* 
•12, 5i. Act, 7, 26» Horn. i4, 19. 1 €or. 7, i5. 2 Cor. i3, n. 
Gal, 5, 22. Eph. 2, i4v ib. 17. 4, 3. ColoIT. 3, l5i et pallihi. 
,' BaoiXfvg dQTivriq , rex pacifipus, Hebr, 7, 2, — ^) pax anufU ' 
cum Deo, quae oritur per rccouciliatiouem , Rora. 5, 1. l5, 
i5. colj. Jef. 53, 5. — 5) ^rnecdochice ad imitatiouem hebr. 
-CDlSc?: falu9, feliciUiB qtiaecunque, Luc* 1, 79. 2, t4. 19, 
38^ tlqr^vri iv ovquvm , falus in coelo parata. Act. 10, 36r ^^» 
2, Roqi. 3i 17. 8, 6» Eph, 6,^i5. — Hiic qnoque pertinent 
formulae, ufuin hebr. talSij^ feqnntae: a) ^ebg ti)(: ^^vr^, 
X>eu8 ftdutif^r , ereptor, falvos homincs praeftans, 'Rom. ' 
16, 20, Phif. 4, 9, 1 Their, 5, 23,-2 Them 3, 16. Hc^br. iS, 
5^Q. (Jef. 9, 5. CDlW-^nto). b) fonnulae fa|tttandi: slp^n , 
V^Xv, pax uobiacum, faii^ete , (C2^S CDlW, GeP; 43, 23.) 
{.up, 24, 36. Jo, 20, 19. 21, 2&. quae etiam eft formula bpi» .Digiti IzedbyGoOgle SJPH— EJS ^^^fi^ 

appT^ndf : foliM wobis cciniingai , Gnl. i, 3. Rom. 1,7. a, 
10. l Cor. i^ 3. 3 Cor. 1, ;2. Gal.^, i6, Eph, 1, 2. 6, 23. et 
paffixu, £t^r^ T(Ji olxi^ roiircfi 9 Luc. 10,6. cf.jud.gi 9^ 20« 
1 Cl^-pn. 12, 18. Dan. lO, 19. c) formula duniltendi: vnaY^ 
dff KJ^ijv, v^l h fi^rf7> Marc^ 5, 34. Jao* 2, 16^ nop«i/ou 
4C t^pi^rijiK^ Luci 7,50. 8,48. AcL 16, 36. ucuit inpace, faU 
vuiobi, ct 1 Sam. 1, 17. coIL Tob; 5, i8; ix, 17. ubi uita/a^ 
vyuMmir, m etiam Sir. 38, 8. el^yiq pro lanitate. Uuc etiain, 
pertiAent fbrmulae mroiUieiif wa h Bi^vij Luc 2, 29. /imt*^ 
fi^fflff Act. i5, 33> (Gem 28, 2t« ^a aunfjfiiac) i* e. cuni 
bi^^ictijoney falu^s appreeatione. cC 1 Cor. 16, ii. HebiTv 
iiiSi. Gen. 26, 29, £zod, 18; 23. 1 Sam. 20, i3, cCI^m^v 
{p^UM* -^ b) benedietio , et #/>^ ^ona^ quae vi benedictionis 
bpmini impertiuntur ; Mattb. 10, i3, Luc.jio,6. Jo. i4, ^7.^ 
PhiL 4, 7. De vi benedictiouum vid. peu. 27. Prov, li, 
lU Sir^S^ 11. Num. ^3, 7. ,, 

El^^vv^nQQ, 17, ov, 1) pac(fieu8,. Qpneore,:hc, Sf, 17* 
l)ettt* 2,26. Jer. 9, 8, ^)faluber, Hebr. 12, 11, 

ElQ^vonoiia, &, f. ffaoi, paeem facio^ reeonoilio^, 

CololL i,jaa Proy. 10, 10, . . . - - 

* El^ f^f on o ii^'^ y ov, o, pacem f^c jenf ,*, paciefiudioljiiM . 

Ifatth. 5, 9. /^f^r^ el^rQTfoto^' o fii|V; ^4^17^2^ ^'^ ^'^^ » 

«0|M^a{iS.iUro^. ^ /^ 

^(^«>, vid* '£|p<^ y^ 

Pi^% praepolitio ,, accufativnm regmt,, tfbi cum genU* 
tiTal^ltur, acculativu0 omidus et fupplenduji eH; v, c. il^^ 
ijSov fci, TOimr^ Act, 2, 27. 3i, colJL 1, 25. In. yer[ion|i^ 
LXX» refpondet maxime hebr.d, \ — Sm ^t indicat i)inotutfki 
, md rem, f. perfonam, in Iocum> et eft in, ad, uerjuet^^ 
inUr^ Matb. 2, 8. i3. i4. Luc. 8, 8, Mairc. 11, 8. 7,^i.; 
(ubi textna vulg. habet tti^) Act. 5, 16, 8, 26. Lnc. 10, 36. 
i3, 21. Jo.2i, 23. Acr? i9f 3o. et alibi. — ""fyfilensMf els^ 
Mattb. 6, 26. Act. i5, 4, 6> i5. i3, 9. '^7TTue*r si^ Matth.^ 
27, io. Marcl 8, 23^ — Tunmv siq Mattb. 117, ig.niittn^^ 
dfxovg itodas , ad pedes, Matth. 18, 29. Jo. ii^ 32. , JS$ ,to^ 
ovff iii ant^m fcl.-dictam, Ma^h«t 10, i^7, — ^^ t6 Trpa-, 
Of^noPf in faciem Matth. 2py 67, — iuterduo) «ti|un eft co» 
ram^ i^t Act. 22, 3o. ^ Cor. 8, 24. — indicat ^) termin^fn ( 
ad.quctn, et elt: in,^ad, Matth. 22, 3. 4. 25, 46* Mare. 9^^ 
43* 45. Lu9. 9> 62. Jo. 4, 36. Ar^t. i3, 48, v^, 24. ^ Si dou 
tiji^lfore ^eiim: aft: ueque nd, Mattb. 10, 22. 24, i^. Marc^ 
i3, i3» Jo. i3, 1* Matth. 21, 19. Marc. 9^ ^8. Act. 4, 3.., 
BcMH. 1, 25. colL flxod. 16, 23. et$ (hebr. '^vj xo n^i', i. q^j,^ 
Terf. >!^. &i( iT^^ — 3; confdiam,Jinem et.epenlum, \xi> 
Bl% in, ads Mattlu 3,11. ^, 4> lo, 18. Marc. 1, 4« 2, 17.,^ 
Ljic. a, 32. Jp. 1, 7.. 16, ao. Act.'2^38. n, 18. 29. Rom. 1, " 
5. ^s 9» ai,. ejt fMfiua. Uebr; ii, ii^ivy^fti^ 6i^?3U|T(^. , Digitized by VjOOQIC ;i84 * S I S 

imed^. facvltai prolia faciendae. Act,7, S. di8^dg Motiajp 

£>ffidenduiii dare; fiom. i, 34, —- Act. 8^ ao. «ii} si^ anm^ 
uty^ percat. — • Hinc bUti, cur^ quo conftUo , Matth. a6j 
8, Marc. t4y 4. 15, S4vy el^roi^Tio, hoe conJUio, tffkctu, Marc. 
>, 38. Lnc. 4, 43. Jo, i8, 37, Act.^g, 21. Rom. i'4, 9. — 
Hnc et refereiida eft formnla Aq xh fequente infinitivo Terbi: 
ita ui, hoG eventuf, confilio ut, donec, usque dum, Mattli. 
fl(o, 19. 26, 2. 27, 3i. Marc. i4, 55. Lnc. 4, I9. Act 7, 19« 
liom. i, II. 20. 4, 11. Epli. 1, )8. 2 'fliefr^ 1, 5. 2, 6. Uebrw 
ii, 3. I, Petr. 3, 7. cft alibi. — Indicat 4) ufum, uiiUiaUm, 
c^ eft vel: in, j>ro, vel exprirait datirnm ant commodi aat 
incommodi; Mattb. 6, 34. 10, 10. 20, 1. a6, 10. Lnc. 12, 19. 
91. el^ ^6oy> in Deihonorem et cnltnm. Act 24, 17. Roiii» 
r, 1. 5, 8. 1 1, 36. tU avvWf in e^us^ honorem. 16, 6. i5, i6. 
9 Cor. 2, 4» — Lno. 7, 3o. «lc lavrov^, fibi in damnum. 
Mattb. 27, 10. Oaww A^, dedemnt pro, in pretiura. cf. Sir. 
97, 7. Epift. Jer. v^rf. 10. — 5) moium animi verfnB ali^nid 
f. erga aliqatem com bono tum malo fenfu, et ettin, crga, 
udpcrJUe, contra, Mattb. 26, 10. Marc. i4, 6. Rom. 1,27. 
5y 6* 8f 7. 12, 10. 1 Cor. 9, i3. viroTcg^^ Big xo Bvaf. obedien* 
tia erga evangelium. 1 Petr. 4, 9. coU. J^ditb.'' 6, 17. 2 Macc. 
jg)26. !^fia^MK96iret(T»Mi, Matth. 18, 21. Luc. i5^ 18. 21« 
17^ 3. 1 Cor. 6, 18. alibL BXatrtptjuslv «l^, Marc. 3, 29. 
Lqc. 12, 10. 22^ 65. nioxBvsiv tig, Matth. 18, 6. et faepiSme. 
ip^ V) rationem rei habUam, nt fit: de , in , ratione , quoJ 
uHinet ad, Jo. 6, 9. el^ roaovrov^, ratione tantae mnuita** 
dinl^ Act 2, aS.liyB^ elg avxov, de jllo. ib. 25, 20. Rom. 4, 
sto. Gal. 4, 11. 5, 10. Eph. 5, 16. 5, 32. Hebr. 7, i4. Pf. 63, 
6. fyiUxe^ elg (le, de t^. Hebr. S pro hv 2 Sam. 1 1, 7. Pf. 
51, 11. — 7) caufam n^uentem^ et eft: cui, per, Mattilu 
i"^, 4i. Lnc\ 1 1, 32. I Cor. 8, 6. iiik^lq efe avtbv, nof per (3ia, 
iit poftea iegitur) illnro. Pf. 18, 45. Aq (S) oMOf^. — ' %) locunh 
ubi, ita nt fit i. q. |y, in, inter ut d^raefixum moz per ilg 
noic per |y a LXX. redditur. Matth. 2, 23. 4, i3. 5, 35. nbi 
«mnmntatnr cum Iv. Marc. 1, 9. 2, 1. 5, t4. 3$. Jo. 1, i8. 
etg rov xiXnov pro iv roi ir. 21, 4. elg tor ol/ia^. in Kttore* 
Act 2, 22. sig viicig inter vof, 7, 53, 8, 4o, Rom. 8^ 18. mani<» 
feftare e2; ma //» o/c^i^o. Hebr. 2, i3. %ig v/ia^ pro iv vfitTw^ 
eoh. Jef. 66, 17. Efth, i^ 5. Sic quoqne eiion^ zlg (2) nvi 
pro h rm, Matth. 12, 18. 2 Petr, 1, 17. ""fXnliuv elg t*f4 
pro inl et lv , Jo. 5, 45. Act 24, i5. — Denique 9) indi* 
cat qualkaiem rei, vel quae eft et habetnr, vel in quam 
mntatnr et abit, et vcrtendnm eft in, pro, ut fit , tanqwun- 

£[1 etwas, fur etwas, als etwas), interdnm vero etiam, ubi 
br. ^ eflentiae refpondet , vel dm notae accnfa,tivi (Jer. 29^ 
17.) plane redundat Matth. i3, io. ifpaxe aixa tig diafe^g. 
m1]| ijfii&t ^9 ^k\ ^ Mmunnifuv ekf Act, 2^ ao. Apo«, Digitized by Google ianquam, pro , fiir einen Propheteny MattL^ lO, 4i« 4!>* 
«oU. G^. 11, 3. ei^ ^(H^. -*- Rq t4ov, Unqnam filiumi 
tit elTet filitts, Act. 7, 21* colL Getf. 3, aa, /lyeiir^a» «{9. ov^ 
^ffy ixk nilailam abtre, Act« d/ 36« ioy((€4r^iu ei;, ^Jb^beriy 
iaipatari pro, Act« 19, 97. Rom. 4, 3. 5, 9, 4, 212,9, 8. ^ ' 
Aci. i3, 22. iigfaadiaf vegeiiu (iChron.38y4.) ib. vert 4/« 
$i9q>Sg, lttcei|i« Mattfa, Sf i5» dq ovderfnihiU Vid. etiam 
Matth. 19, 5. 21, 43. Marc, to, 8« 12, 10. Lttc, 3, S. i3, 19« 
ao, 17» Act 4, ii.coll. 3 £sdr. 5, 6S. noiovrtsg €ts ta d^m 
fiicie]|tes opera, Sir* 4d, 8^ — Hac etiam pertinent fbrma« 
lae: iaiUf^rj itq dvo , in daai partes ^ Mattfa. 27, 5i. Marci; 
j6, 38. Svrufuv tlg Sv, Ja; 11, 52. oolL Apoc. 169 19« 
TevsX. sl^ ^Vy pei-fectilEme uiiiti, Jo. 17, 23. iiq xi h eia$p 
20 oao conv^niunt, unum funt, 1 Jo. 5, 8. «-* 16) &eftani 
£ormu]ae ^gulareB a)pamliHi/v6lgvid^Bamliu- h^cvYnlai^P 
tiq Rom. 1 1, 32. pro \mo, nt eft Gal. 3, 22. cj Himoq eis t» prqi 
m4, Mattb^ 5, 22« d) ix op^t^oic elqnUhiVy Aom, 1, ij^m- 
fidem faabente ad iidem habentem, i. e. ad omnea fidem ha^ 
bentea, ut Gi^aeci dicere folen^ in &aXatf07fi bIq d^iXaoaafV^ 
coU. 2 Petr. 3, 8. (dq) if^ii^tiV i^ r^^qy de die in diem.. Iir 
oompofitiombus «i^ cA: ^a, m^ Mifro. ^ .' 

'' Elqj pUa, Svy (hebr. *inK) 1) uaus; et qaidem imut 
nometo fLuc. 18, 19. Jo. 11, 5<>« Act. 17, 36. Rom. 5, i5«>>^ 
194, amuf e mnliis 1 Cor. 9, 24, i4, 27^ Apoc, 7, i3. et.alibi 
Ikepilfime. -*- Cum negatione: nuUuM, Mattfa. 5, 18, i^V 
29, Jo. 1, 3. ovii $lgy Rom. 3, 10. (£xod. 14, 28«) oim &»^ 
ivo9', ib. Terf. 12. m untm quid^m* cf. E^od. 8, 3i. Pf. 106, 

11. 2) uiuius, unus ex pliiribns in onum coUeetas^. 

Matth. 19, 5, 6. Rom. 12, 5. £pfa. 2, i5. Gen. 2,24. Exech** 
37, 17. 2 Cbron. 5^ i3. Inde Mv dm Jo. 10, 3o. 17, ii^2|, 
22.. arctifliwe. conjtinctnm eflV ^ unam quafi perfonam mora^ 
lem conftitu^e. Sv ala«, 1 Cor. 3, 8» unius funt pr^tii et di«^ 
gnitatii. Sv aSpUM,' Sv ^V9vui elpUf 1 Cor. 6, 16. oonjnnctas 
iiun, focietatem ineo . euntf (2oi*pore| rpiritu, ei adbaere«^ 
6aL Sj 28. Ttivtsq etg iate^ omnea nnam focietatem confti«> 
tnitis. ^Ev noielVy Eph. 2, i4. in anum coUigere, unamlo'- 
eSetatem, unum corpua facere. — £2$ tv, in unam/oeio^ 
taUfh, Jo. 11 j 63. tropice: arcl^irryi^, Jo^ 17, 33. ECiaoa 
de iocd: Jo. 20, 7. conTolutum «l^ Sra t&novj in unom yo» 
lomen , noftrum itufamm$n, 3j unu9 id^mqus , ul$m , Lac« 
13) 52, iv e&^ In in una, eadem domo* Rom.^ 3, 3o«^ «{i; « 
: &tbq, unoB idemque Deus, 16^ 16* i^ In trTeficiTi (Luc« i4> 
2*8. uno fuiq fbl. <poi»%; uno ore, i, e, cunoti unom idemque. 
1 Cor. 40, 17. 1 1, 5. Sv 9tal rh avto , unom idemque,. perinde 
•ft. ib« 12, 11. 12. i3« £ph. 4> 5. PhiJ. 2, 3. Apud LXX. 
ltebr« -iHM Gan« ii> 1, 6. 4o^ 5, 4i| aS* 26« Ii^r. M, 28. 24^ Digitized by VjOOQ lC aau Ecckt », i4* Snp, 7, 6. 17, 17. — 4) qtUdam^ 
' gliquis, certus aUquis , i 0. tiV) Mattli. 8/ 19« 16/ i4« 
18^. 24. 38. 19, l6. 126, 69. Marc. la, 42). ^ ^^^a pro ^4* 
^ Ti^. Luc^ 5, la. 17. 9, 8. i5, 19. 26, .17, 2. vOa, 47^ 
Act 11, 28. LXX. hebr. nnit G«n. 22» 2. 42^ 16. Len 
i3, 2. qood alibi ▼erterunt tk,^ .Gen. 26, 10. Gen. 27, 44, 
to^nnH^ cn*«n^, tllu^rivaQ. «— Interfllim €2i; ex hebr^iifinHt 
isfpondet articulo indefinito noftrfte linguae^ «i/»^ et plane 
redundat. Maith. ai^ '^S^ <rvsc^r jBuay,. einen Feigenjbaum^ 
prp avxrpf Hinpliciter. Jo. 6, 9. 'nuidif^ow iv pro naiiagic^ 
- fimpliciter. Jcr. 7, 21. «r i(;^ey. Jac 4, i3. hiavtbv irot. 
et Apoc. 8, i3. 9, i3. 18, 21. 19, 17. Legitnr quoque ' 
limul cum %ig Mktc^ i4, 5i» elg tiq vecwufnoQf noAruni: 
ein gewiiTer Jiihgling. Luc. 22, 5o^ ^ %ig iJ^ ditm^ Si^' 
Dan« 2, 3i. chald. in oSk, LXX. €lju»y fiia, eim BildL 
£adr. 4, 8. qhald, H*^n M*jaM, LXX. intetolfif fUaff cc^. 
6, 2- Gekef. 21, i5. (^i Sam. i,^ 1. *%rm wn< ««nM , LXX« 
wdTpoMTOff fjy.)--*^ ^) •^ hd^raismo eft^poiyo: yj)!&iid, wum 
CM, Matth. 19, :^7. ni, 24. 23, i5. Mnrc. 2, 7. ix), i&« 
12, & 29« <itfp(Oc 6^9 folus eft dcmiinus. (Sir« 1, 8. ocdL 
Hom«. 1$, 27«) Marc, 12, 32. Jo« 11, 49. Sic legitnr niWy 
G^n* ^d» 9. Jud. 21, 8. Job. 23, i3. £ccle£ 4, lo. £x6i. 
33^ 5» *Zach» i4, 9« -^ £t qunm quae unice elignnturi 
behentiir^ in pretio efie foleant^ 6) iQterdiim empbatice 
^i umun prat caet^is, hoc unumf hoc foium, Ln4 18^ 
:^^ifi, eV, hoc unum ^ ^o yo^um, Mare. 10, 2i| Luc. lo^' 
4siw M^ 8i iati %Qsia, uno prae cAeteris, hoc (£cL qnpd 
aiidiar) opna eftiJ Jo. 9, 25. sV^a^ hee foluijn fcidi GaU 
S, i4» Phil. 3, i4. 2 Petr. 3, 8. ^ ii toSw. cf. Pf. 27, 4*; 
ju/oy (r»nM) ^rtjao^iji^ no^o j{i;(p«o«, Taufi^ (nniM) lieCijr^ew^ 
Canlic. 6, 9.' — 7) primm, ut nnM Gen. 1,^6. £xod. 12^: 
/Ii8./4«€i, 2. 17. Ezech, 26, 1. 45, 18. Datt. 1,21. — Mattlu 
28e,:, I. eig ^iav (fc]. iitUQav) tm aa§§iitm in primiim heli**' 
domadis diem. Lnc. 24, 1. Marc« 1 6, • 2^ Jo. 20, ^s^9* Act» 
20, 7. l Cor. 16, 2. Gal. 4y 24; Apoc* 9, 12» ~ Fos-mula 
de eccleliae miniftris adhibita, eoa eQe debere ^img fvvKm^\ 
kog. aydga, 1 Tim. 3, 2. 12» Tit. i^ €« olim quidem' expUU- 
cabatur ita: i,unius uxoris (noa plurium) mttritus^> cf 
pntabatur apoftoltti vetuilTe polygamiam fimnltaneara. Ob« 
ftat autem praeter ali^fc pr&eceptum 1 Tim» 5, 9. : vidnai 
e(fe eli^endas ivog avigog yvvaSxagi quod nott eodem modo 
intelligi poleft', qnum nohjavdQia iis, quibu^ fcrib^ret apo- 
ftplus, prorfus ignota eflet. Alii igitur fAtS^fWi yerta** 
runt: primae uxoris^ ita ut polygnmia fuccemvaj f. fe- 
cundae nuptia^ inlelligeuda^ lint, quas quidem tum iem-^' 
poris incontinentiae documehtttm habuiflei^t. Vid. GrotH 
aunotatt. adwbaec loisa. .PoJTei y^ etiam ^ ia bis fai> _ Digitized by VjOOQ lC ■ I " 

lBii68']^liM>iuAice pk>fitiim eire> nt «Bfea fttb ii^. 4» Hotcriiniii^ 
iUtttelTet: uxoris mAritiMii mariti nxor^ i,e^in aot^v^io 
i^ii^en^, quod poftulabat Paalasi quo niiiiifter in odlcio patria 
fiunilias jpraeftaiido aliis elFe poIPot exemplo» cf. i lim. 5^ 
4. 5v — Reftaat deniqite forikitilae: a) e^ — ^^ untu, <d^ 
Uti — mUtt — 9lur, (pro ^hf — o *i) Maftth. ao, 21. ai, 
, 4o. 4i. ^7, 38. Jo. aO| la» 1 Cor. 4^ 6. Oal. 4^ aa* np}m *ir^ 
Xe^rit. 1^,8. iReg. 5|a5. a 6iiroii. 3, 17. Sir;3i^a5r JQ^ 
•«Aif Im ie. liMce?», 1 'irheff. 5, la. — b) «fj^ — «i^ — j^ 
-Una^^itlier — terting^^hic'^ iUe — Me, Matth. 17» 4. Maro. 

4, 8^ 1 Sam. lo, 3. i3, 17. 18. pro fA^ -^ 6 di — dk^ vid» 
IMafth. i3, 8. — t) $ls'gMt&tog, omnee, unnequiefue, Luc* 
Ay 4ok i6y 5; Act !i| 3, 6. 17/27. ao, 3i. si, 26^ i Con it» 

''\%, Ephk 4) f . Sic hebr. "iriM u/^m, Le9l i3| s. (LXX. avSqn 
tru) Nnmi i3, a. -^ ^ya ei^ ftelxinrog^ Apoo. ai, ai.qnaei^ 
fingala porta. — d) el^ — Ira^o^, imm«# — aiier,^ hic — ^/^^ 
tuc. 7, 4^.i6> i3. 17, 34. 36. 18, la Act 5i3, 6» — J% -U 
aiUo^ Apoc. 17, 10.) nbi luimerautQr fiiigiiii^ adeo de fextO| 
^BptUho dieitur. ^ e) icoi9*^ tm namq^ nd^ unam amwM^ 
'pmOes ac ftngtili, i Coir. i4, Si. coll. ieT, 27> la. wb&^ I^j^ 
^nmia fiitgftlatim, Jo. ai, a5. ' — f) «{(^ lea^^ etg, ^ foloeciamo 
-pro ai^ »^' At)i>/ tthos poft alterum , fi^^tUi, Marx;. i4, 19^ 
Jo. 8, 9. fir ittl** fr) fingttla i Apoc. 4, 8. — '0 ii nm&^ «fe 
(pro Nod** hu) fingiili , qoisqne fingulus , Rom* 1 a, 5» — >0I 
iMid*' CNi &(X9toc> oinneB ad finguli, Eph. 5^ 55. mO'^ (ht ftiK 
etm^ > fingulaaim^ unitm quod^ue, Act ai^ 19^ 

£tiraj^a>, £ o&o (ab dg et 0/0») introduco ia loeam> a) 
ile jfierfoWit: in ieropliun^Act. a t, a8. 29. in ooenaeulam Lti8k 
i4, ^i. in nrbem Aet.:9,-6. eafl^a Act. im^ S^. aedificia Lac, 
2ia>54. -Jb. 18, 16. s Reg. 9, a. — Hebr. ijS.shufttYHifiU 
^titp oikovfiiffiv^ i. e. angelis hominibusqai? folediniler deola* 
rare^' qiudik fit ^ b) de rebos: injiro^ impoHo^ Act. f) 45» 
^ Sai^piui noii legitorh 

£t(r^iloiia», t th^0, (ex ^ et ^dai) (eq. genitivo^ 
ptoprie: inaurea inutnitto, auribuspercipio', — "deinde: oisi^ 
^Mrjrmdperio ad ea, quae dicuntur, aUendo} -^ deTiraece^ 
ptis ethiaiidatis: obedio^ 1 Cor. l4„ al. ciaoicDvironou' f«oi;» 
obedient niihi. vidi £xod. 16, aS^ (hebr. iMr). Deut. a8, 58v 
6blL i5> 5* 19. 9. Sir. 3, 6. 6 «foakoiki^r xv^,' ^ui dwiido 
'pte obfe^ttiri — Nbftris fcriptoribus proprium eft , dois^ 
mfVMf Dekx tribuere, tit fit: preces odmiHefe^ pHtO^ue anhil^ 
9re, Pf. 56, 16 — ig» Pf. i4, i. et palEve dicc^de precibds, 
qnom tdHae fiuni , quas Beus quiifi audit ; ttntm: odJti^iiH, 
•iripi; Libfe. 1, i3. Acft xa> 3i. ittde «tiraiioW^e^ «lt& ^^^- 

5, f eA Hbm^aiue li. cf. Job. 35) i3w thwtt^iftif (ir\y>)- ii^o 
VPfmg ifOvvoSp/ » 

Sl^iihant^ f.moimf (eX cl§etd^>^aO 0^*«^^P^ Digitized by VjOOQ lC jrpo irjj&wSTroiTTffi ui69m) airtpv, ant^ eja» adVenttiiii. i 'fh^JT. 
^, 9. 2, 1. «060^5^ 'TT^B^ ^ft«i, advtntus, adveniencfi at] -^di 
rati6 libniifta et pia.; Afel. 3, 2. — 3; tntraii^ , tt qiiiVil^ik 
irt .vel 7?brtdJl», p^# 4u*"^^"^'*'^*^°^ P^^^ > ligrtificet/a^Chioil. 
5ar5, 4 (hebr. ci-iBbjflfm/Viw); Prov. % ZJ. (rina > Sap. ^\ 6.^ 
irtl introeundi polefiaiknV / t, ixtium; Hubr.* 10, fy. )^&oW^r 
^dh^ixj^iair pro ^r^ tA ifj''o^> fpes iir£rbeundi ranctuariiimboe- 
leJHe: •Sacpius tio/i lialielut. ' / • 

' Eltjnfidoro); (^, i: fi^joi, (elg^ wij^Jw, lalio), hiJtUp; 
-j- cthrittr iji^ed^r, Act 16, ag. — (Act. i4, i41 rejecit 
CHesb. et rbpoldit I^^TrrlflijiTar.) coli. Am T. 5, 19. Sulknit 

•' Ei&nogsvc^fie^yi f. f^opat/ (at^et 'iropiroaat} i) m- 
-gtidior-, intnfiBo/v^.v, locnttif doinum, urb^ni, Marc. t,*2f. 
Vfo. 6, 56. Ltic. 8;.il6. 11, 33. aa, i<4., Act: 8, a.~ '««,£». 
^madiHtti, Marc.'7^ 15. 1 8. 19. Matffi; i5j 17. -^ w(ic^ ri^d, 
^ariliqufem otr^&y enih f'^, Act. 28, 36. (Efth. i, i^vj. ^ar) 
'jdd^^nidj Marc. 1 f, 2. sv^ioig iliriTOokviaitut sli kcrt^,*ftalim 
'At^t.^;^, 28.negotia faaperagens; tea fpfts cnrail». 'Vliff. cG^^ 
jb^tti. — 5) antinufh intrd, animuihhceiip^ , Hafc. 4^.i^.^ 
^ef/ks^n occuirtt. * ' ;' ; ' -'-' ' -' - -' 

" V*- Eiitt'0f%vif, idn :i. flai9gttnQV, (etg fet XQ^iayinthi^ 
itk^P Viniro recttr^d: Seinel Act. 1 2, i4. 2 Mact. 5; 2^.' ^ ' 
"'*' ^Eia^i^tay f. eftrbJ/TiM, aor. i. ftoijif^^, i^f. 2. «ttrBf'^- 
Wl^/ (^(iC et <|i6<«»|^>- 1) ^^firo; Li.c. 5; 1 8. 1 9. (fubirft. il^'^ 
diirf^iV, x;6U. Levit. 4, " 16. — J^Qq^iQuv elg tag axbfk^, kcL^ 
'^^, id.ihferre in aunes, i. e. annunciar^, narrare. (Jft^dpA. 
McttiV 1', 1. iJ. JSk7^*p.I>an. 65.) Exbd: 4, f. ihfiQHVy r^kniiii 
in Gniiin. — ^)if^ro[,adport 0/ Hchr, i3, ii: coUIBJA. 
■^ iKi ttacffSQ' idttffjuxi^ , ' cibos aflWt^; miniftrare. -^ '^) wi- 
€mct>^ rft TOf^ft^itofioi^, 'Mattfi;;6, i3. Liic. n, ^.' Cm\^ 
•i, 4.' fctocpfc^w (^«'♦in ) fpbnfrfm elg t% tufiddtf: &ie][)iiA tittb 
iabetuf. ■ •^.v\'"' '^ ' -• . • ' •;• ^ > •''^'" • ^ 

^ ' Elttti ^i^^eM iVtemporiB; A/wA, p6j9€d, Mir6. «> 
>5, tttc. 8, i2:.^<i.'i5, 5. I9, 27."2o/ 27. 1 TU: 3^ ib. 
.fptfych, AW' ^iikia, fika ia£;rtc. i^ordrnis: deifv^t, phrt^^ 
Jik*il/<A/ Maro. 4, 28. 1 Cof. i5,5. 7.1 *rim. !3, i3. Wbi^j*it 
!l^y, ^^4m Verb^^Qum <r— Qonhe ^ulto tna^ft. •» S^^itis nop 
bccurrlt.* '■ ♦•>.»■• -^s.. ...).- , • . . ^ '.. 

JErio^b; vid.W(t^. /'^ ^ \ ."••*'** 

'ix, fe^irerite vocali vcl «pTHhdngo £|/'|ii^k^firft Digitized by VjOOQ lC l^ f t ;j prae£Lxi8 ^^xime r^qndens, Y.erter\dmn ^Il :. ^, ,fli{^ 

.6.Jj^J,fti^aifo5; 4«^..4 ^wfi ojmiljq ^<?^. ^y^^f^^a (MaUU^a;^ 
?^i §;) ^4>adail:vrr WL^ ^i, . m^ i — ^^i fto^ro cpmt^u*^ 
«i%Tf jdsut, juae^Qt^ia^ e |pco iii^icaTil^, Jh,fhh^§^in^M 

J^. 4 «o- M. 'iS^fc^^p* ,i>,,^M«idA »3,4:?. .^3/54?. .^larc^ 
5U^. J|^t#,.5^-.#;!fij^/fS6^yijft, Jo„ft ^i,.i32.,33. 93..>lMtjb; 

?i^,45>5^. JWftrp^ J;,i^6.,;jLuc.^, 4a; JCoA^lv ij<, M^Jl, ^ 
i^sulMmif^ i^ji Matftli.. 17, lo. ;,ifti4tW.4*^r L.*M5. ^a, 3(|; 
'^«/(^«aA«i; a» iTitf' fclw>v ,i^<i. i3,, ^..r, Svmpfiy i», Maj*h^ 
^As Sa..; Jlii^yina^M^ in ii^ov, :a4^fe\ure:ejfcitii^e,f,/J^ 
W» 6. '£7warp«'f5«'» &iftfo5«I;, ^ via retluccfje >: Jao. .5, aoi