Skip to main content

Full text of "Toward economic security for the poor; a report together with minority views"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 
Vt TV- 


*f^-%,' J •V ^^' 

*rv ■ T /v- 


4 "T 'r?'>.y- 


MAGYAR OYERMEKJATEK- GYUJTEMENY SZERKESZTETTE DR. KISS ARON ^ '^^p' ^ BUDAPEST, 1891. 

:KIADJA HORNYlNSZKY VIKTOR K0NYVKERESKED£SE 

A H. T. AKAD^MIA B^RHAzABAN. F .■ 4 p^™"' I HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYOMDfcU^ t 


Z 1037 lIBRAftV 

SCHOOL X el6sz6. 

Az 1883. 6vi Orsz. TanttdgyuUs inditvanyomra a ko- 
vetkezo teteleket fogadta el: 

1. A jdt^koknak s az esetleg velok jaro daloknak a 
magyar nemzeti neveles szolgdlatdban keU dllaniok, s ezert 
a jatekokban a raagyar jelleg megovando. 

2. A gyermekek jat^kai s ezek dallamai a baza min- 
den vid6k6n dsszegyiljtendok. 

E gyujt^s vezet6sevel a Tanit6gyftl6s engemet, mint 
inditvdnyozot, bizott meg s egyiittal elnokletem alatt a 
budapesti tagokbol egy kozepponti bizottsagot alakitott, mely 
a jdt6kok paedagogiai ert6kesites6re is tegye meg a szuk- 
seges 16p6seket. 

Az akkori vallds- 6s kSzoktatasugyi minister lir e meg- 
bizist 1885. mAjus 12-6n kibocsAtott rendelet6vei megerfi- 
sitette, mire aztdn a munkdt meg lehetett kezdeni. A bizott- 
sag mindenekelott megdllapitotta a gynjt^sben kovetendo 
vezerelveket s azutdn az eg6sz gyujt^s foganatba v6tel6t 
8 annak teljes v6gbevitel6t eg6szen re4m bizta. 

A gyujt^s eleint6n lassan ment, de 1887 elej6n v6gre 
oly er6vel indiilt meg, hogy mar abban az evben egyutt 
volt az anyag, melybez az orszdgnak csaknem minden 
niegyeje jAriilt valamivel. 

Az dsszekeriUt anyag vil&gositasa 6s a mutatkozo 
hezagok p6tlasa v6gett osszegyfljtottem a nyomtatdsban 
megjelent jdtekokat is. Felhaszndltam a Szarvas OdUbor dltal 717 IV 

szerkesztett Magyar Nyelvor osszes koteteit, az Arany Ldszld 
4s Gyulai Pal 'Magyar NepkoH^si Gyujtenienyet', az Erd6lyi 
Jdnos, Kriza, Papp Gyula, Kdlmdny Kdroly nepkolt^si gyuj- 
temenyeit, e ezeken kivul Ponori Tketvrewk Emit, BartcUus 
Istvdn, Aigner Lajos, Sztanko Bila k^ziratban levo gyujt6seit. 
Az anyag atvizsgdiasa utdn kitunt, hogy kdtetszamra 
* keriiltek dssze ugyanazon jatekok, vagy azoknak egymdstol 
alig kulonb6z6 viltozatai is. Ez a koriitm^ny termeszetesen 
csak a dolgot szaporitotta s legfolebb az iiieto jatekok nagy 
elterjedts^g^rol tett tanusagot. Ily modon egesz koteteket 
kellett feire tennem. Hasoniok^p f^lre tettem az idegen ajM 
honfitdrsak (nemetek, ruthenek, totok) kdzt gyHjUm jdUkokat. 
S ^p ligy az ujabh korban, kulondsen a kisdedovok litjaii 
liozzdnk keriilt idegen, de magyar sz6veff& jdUkokai is. Volt 
magyar jdt^k is sok, legalabb szalmajdra sok, de meg ezek- 
bdl is a lapdajat^kokat, melyeket pedig nagy teljesseggel 
gyajtsttem, f^lre tettem, mert az ily jdtekokat, mint ido- 
kOzben ertesultem, PorzsoU Lajos 3885-ben 'A magyarlabda- 
jdt4kok kenyve> ezim alatt kiadta, s igy ujabb kiadasuk aital 
felesleges munkat v^geztem volna. 

A megtartott anyag rendez6s6n^l aztAn a gyermek fej- 
lodes^t vettem alapiil, azaz ligy soroztam az egyes j6t6ko- 
kat egymas utan. a mint azok jitszdsaba a gyermek egy- 
mis utan, vagy egymAs mellett belenS. Elfiszor a feln6ttek 
jitszanak a kicsinyekkel, azutin 6k maguk is kezdenek 
jatazani: kulonosen ^rdekiik oket mindjartaz^latok; azokra 
kiabalnak, vagy azokat ^desgetik: majd az es6ben, sirban 
Aznak. faznak, vagy a napot kerik, hogy adjon nekik mele- 
get. Szoval a termeszet egyenes hatasa alatt, magukat attol 
megkulonboztetni alig birva, a terraeszettel foglalkoznak. 
E bajmolodasok mellett s utan kdvetkeznek azt^n a jatekok. 
De mielott jatszaninak, pdrtokra kell felekezni; ezt eI5segitik 
a kioIvas4sok; ezeket tehdt a tulajdonk^pi jatekok eleibe 
tettem. A jatekok kozt is az ugy nevezett besz^Io allatokkal 
val6 jitsz^s van legelobb; azutdn a kul6nb6z6 mozgo es ^ - V tanczosjatekok, a kortdncz szamos fajtaja s a lanczjat^kok; 
majd a hidjat^kok gyonyoru darabjai, a lakadalmas jate- 
kok s az unnepekre vonatkozo darabok ; vegul egy rakas 
olyan jdtek, melyekbez bizonyos eszkozok kellenek. 

Az egyes j4t6kokpak rendesen szdmos vdltozatat vet- 
tem fel. E valtozatok, ha tartalomra nem kulonboznek is, 
ktilonboznek kifejezesekre, kulonboznek osszeallitasra vagy 
dallamra nezve, s igen alkalmasak arra, hogy kello taniil- 
rndny utan az eredeti alak visszaallitasara s ligy nyelve- 
szeti, mint neprajzi vizsgdlatokra alapiil szolgalhassanak. 

A helyesirassal szerettem volna a tajszolasokat vissza- 
tukroztetni, de ez a gyujtes termeszetenel fogva lehetetlen volt. 
Ott azonban, a hoi a hangsuly, vagy a dallam ligy kivanta, 
es ez m6domban volt, nem idegenkedtem a n6pies kiejtes 
lehet6 utdnzas^tol sem. 

, A dallamok a jatekokkal egyiitt kiildettek be; azo- 
kat Bartalus Istvdn ismert zenetudosunk n^zte at 6s Szianko 
BSla s.-zenetandr lir rendezte sajto aid. Ugy nekik, mint 
Hermann Antal, Kirdly Pal is Oreg Jdnos tisztelt barataim- 
nak, kik tanacsaikkal tamogattak s tanitv^nyaimnak, kik az 
egyes darabokat lefrogattdk, e helyen is kotelessegemnek 
tartom kdszonetet mondani. 

Meg vagy ok gy6z6dve, hogy nemcsak szalmakazal az, 
a mit nyujtok. A ki keresni akar, fog e gyujtemenyben 
tal41ni magot, sot kaldszt is. Mas nemzeteknek ilyuemu 
gyujtem^nyeivel a mienk is kiallja a. versenyt. Minden- 
esetre van most mar egy mu, mely a^ eddigi gyujteseket 
leheto teljesseggel magaban foglalja s alapiil szolgalhat 
a tov4bbi gyujteseknek 6s taniilm^nyoknak. 

Mint el6fizet6si felhivdsomban jis emlftettem, konyvem 
csak gyujtem^ny s az egyes iskola-fajtak szamara valo 
paedagogiai feldolgozds az illeto iskola-fajtak paedagogusaira 
ma^adt. , 

A kiad^s term6szetesen nagy nehezseggel jArt, s ha 
e gyfijtemeny bir valami 6rdemmel, nagy resze van abban >"/%U '^ ..r# -:,- ^^..*i ■■ ^If- VI 

I* — 

Hornydnszky Viktor lirnak is, a ki a legnagyobB aldozat- 
keszseggel vallalkozott e nagy koltseggel jaro mu kiaddsara. 

Itt meg kell emlitenem azt is, hogy e muilek a mennyi- 
ben jovedelme lesz, az fele r6szben a kiadot es fele resz- 
ben a Magyar Tanitok Arva^dzdt illeti. 

Vegiil teljes elismer^ssel sorolom fel azon tanitok es 
tanitonok neveit, kik felhivisomra e mu letrejovesehez 
hozzajariiltak. 

E gy^jtok a kdvetkezok; 

Abaujmegy^b&l : Csipkay Jdnos (Fancsal) ; LGwenbein Adolf (Szina) ; Erd6s 

Miksa (Abauj-Csany). 
Alsd'Feh4nnegye : Klein Gyula (Maros-Gecse) ; Vas Ferencz (M.-SCllye) ; Had- 

nagy Kiroly (Ny.-Kardcsonfalva). 
Aradmegye: Baldzs Ferencz (Topula). 
Bdcs-Bodrogmegye : Krausz Berndt, Pozsa Ferencz (Kula) ; Fdrbds Jozsef 

(0-Becse); Stein Mihdly (Bajsa). 
Baranyatnegye : SzUcs Kdlman (Beczefa) ; Kohn Izidor (Tapolcza) ; V^rtessy 

Adolf (B.-Mdgocs) ; Bingold Jdnos (Mardz) ; Bagam6rin4 B. Gizella (Rdd). 
Barstnegye : Csekey Gyula (Sz6d) ; T6lh KAlmdn (Tild) ; Balog Vilma (Tokol) ; 

Huszar Kdroly (Garam-Vezekeny). 
Beregmegye : Petrus Jinos (Drdga-Bdrtfalva) ; Nagy Ambrus (D6da) ; Zlaszky 

Sdndor (Fels^-Remete). 
Besetercse-Nasebdmegye : Ha vas Gyula (Besztercze); FinegAriu Gdbor (Szdlva); 

Valens Aranka (Borg6-Prund) ; Bdcs Ldszl6 (Nagy-Ilva) ; Tronknya 

Anna, Kopeczi Maria, Jakobenszky Sdndor, Ronos Istvdn (6-RadDa). 
Bikismegye : Scheiber Mdrton (B.-Csaba) ; Incze Lajos (fig) ; Vaday J6zsef 

(B6k6s) ; Turoczy Endre (Szeghalom) ; Szabo Istv^ 6s Jozsef (Szarvas). 
Biharmegye : Kalmdr Ferencz (B.-Di6szeg) ; Horkay Lajos (Beretty6-Szent- 

MArton) ; Ldwi Sdmuel (Derecske) ; Czitrom Jakab (fir-Mihdlyfalva) ; 

Nagy Imre (filesd) ; Tamas Ldszlo (Heuczida) ; Balogh Boldizsdr 

(Hosszu-Palyi). 
Barsodmegye : Fogarassy Jen3 (Arokt6) ; M^szdros Sdndor (Cser^pfalu) ; 

Kemenyik Gyula (N^gyes) ; Szuvdk J6zsef (Saj6-Petri) ; Kalapos Endre 

(Saj6-Sz6ged) ; T6th KAroly (Tisza-Palkonya) ; Steinschreiber J6zsef 

(S.-Szt.-P6ter). 
Brassdmegye : Barcsay Albert (Barcza-Ujfalu). 
Csanddmegye : Czirbusz Istvin (FoldeAk). 
CWfemep2/e; Ferencz Jdnos (Cs.Szt.-Tamds); Boga Bdlint (Gyergyo-Ujfalu) ; 

Sata Mihaly (Gyimes-Koz6p-Lok). 
Csangrddmegye : Kovdcs Berta (Algy6); Juhisz Agoston (Szeged). 
Feh4rmegye : Kovacs Istvdn (t)orozsma) ; Borsos Boriska (Nagy-SAp) ; Cs^bics 


VII 

KAi-oly (Pdrkany) ; Radios B61a (Esztergojp-Szt.-Gyorgy) ; Czanik Gyula 

(Bodmer) ; Mirton Ldszlo (K.-Ny6k) ; files Karoly (N.-Perkata) ; Keck 
,B^la, Berger Vilmos (SAybogdrd) ; Halbich Gy6z6 (Veleg). 
Oom^rmegye : Ldbos J6zsef (Chisnyo) ; Nagy Mdrton (Oldalfalva) ; Prunyi 

Vilmos (Rimaszombat) ; Bogir Lajos (Saj6-G5inor) ; Kricz Bdlint(Horka). 
Hajdumegye : lAzBi GyuUne, Szitkey Rornelia, Fischer Ernesztine (Hajdu- 

' Nddudvar) ; Gomory Armin (PUspok-Laddny). 
JELdramseikmegye : Bibo J6zsef, (Bardtos) ; Albu Sindor (fitfalva); Sipos 

Samu (L^czfalva) ; Szt.-Ajlai Incze Eminuel (S.-Angyalos) ; Albert 

Lorincz (Bolon). 
Hevesmegye : Szab6 J6zsef (Balla) ; Szladek Karolina (J.-Arokszdlli&s) ; Varga 

Vendel (Tisza-Fttred). 
Honimegye : Erd6s Ferencz (Nagy-Maros) : Szakoly Istvdn (Ipoly-Balog). 
Jdse-N.'K.'SBolfwktnegye : Lollok Gizella, Ldbay Jdnos (J.-A.-Sz.-Gyorgy) ; 

SzUvik Jozsef (Jdsz-Apdti) ; Elefdntby Ir^n, Nydrasdy K. J&nos (J^z- 

Ber^ny) ; Winternitz Igndcz (Kun-Szt -Mdrton) ; Nagy Isfvin (Mezotur) ; 

Horeczky B61a (Tisza-Foldvdr) ; Kovdcs KdlmAn (T.-Szal6k) ; BeroAd L., 

MihAly F. (Nagy-Teremi). 
Komdrommegye : N. N. (FQr) ; Orbdn Jdzsef (Dad) ; Gy5ry Miklos (Nagy- 

4 

Igmdnd). 

Krii8s6'Sz6r4nymegye : Prager Jozsef (Szdk) ; Mailer Antal (Nemet-Gladna). 

Liptdmegye: Metzl Henrlk (R6zsahegy). 

MctroS'Tordamegye : Dobai Ferencz (Hodos); OsvAlb Albert (M.-Keresztur ) 
Tallyai Gyorgy (M.-Szt-Kirdly). 

Nagy-Kukalldmegye : KovAcs Sdndor (Sdrpatak) ; Tiszovszky Diniel (BQrkos) ; 
Gyulay Ferencz (Pipe). 

Udgrddmegye : Peres Sdndor (Losoncz) ; Siile Antal (Pdlfalva) ; Bella Istvan 
(S6sHartyAn). 

Nyitramegye : SasvAry IstvAn (Mokvilaj) ; Thurdnszky B61a (Ny.-Gerencsin). 

Pozsonyntegye : Rosenstein Jdnds (Cseszte) ; Urb&n Tam&s (Hocbstettno) ; 
Seemann G^or (Modor). 

Fldst-PUis-SoU'KiS'Kunmegye: Alexy Lajos (Czegl^d) ; Marg6csy GusztAv 
(Irsa) ; Kerekes Jozsef^ Vir&g Ldszl6 (Kecskemet) ; Meleg Jdnos (Kis- 
Oroszi) ; HegedOs Jdnos (Kis-Ujszdllds) ; Horvdth Jdnos (Majoshdza) ; 
H. Kiss Kdlmin, Mdth6 J6zsef, Vargha Istvdn (Nagy-K6r5s) ; Somogyi 
LAszia (Ordas) ; Csdtbi J6zsef, Gdbor KAlmdn (0reg-Csert6) ; Gdll Janos 
(Szada); Bellosits Bdiint, Bdthory J6zsef, Urbegyi Jdnos, Hantik 
J6zsef, Baldzs J. (Budapest), Balogh Vilma (T5k51); Kacz^r J6z3ef 
(CzeglM-Berczel). 

Samogymeffye : Bdrdny Gyula (Csurg6) ; Simon Em6 (Homok-Szt.-Gy5rgy) ; 
Bori Imre (Lellej ; Sturm Gyorgy (Szt-Gdlosk^r) ; Baditcs G^za (Szilvas- 
Szt.-M4rton) ; Mendrek Jdnos (Torvaj). 

Sopr<mnv6gye : Kapny Janka (Eszterhdza) ; Sij Lajos (Far&d) ; Scbwarz 
Ndthdn(Kisfalud); K6fer Mdtyds (N.-H5fl4ny) ; Szutter Ddniel (Pottyand); 
Mayer Ferencz (Szt.-Andrds) ; Papp J6zsef (Sopron). VIII 

SeOfbolcsmegye : Vanicsku j^nos (Piricse) ; Gydre Jdnos (Tomyos-Pdlcza) ^ 

Osvdth Albert (Uj-Feh6rt6>. 
Seatmdrmegye : Kirdly Solt^sz Margit (Avas;tijvdros) ; B^lteky Irraa^ (Bod- 

palat) ; Binyai Ferdinand (KOlcse) ; Cseke Bdlint (Sima) ; Engel Moricz. 

(T.-K6r6d) ; Veres Jdzsef (Nagy-Somkiil). 
Seildgymegye : Kovdsznai G6cz D6nes (Hadad) ; Veres Mikl6s (K^mes). 
Ssfolnok'Dohokamegye : Debreczy Karoly (B4lvdnyos-V4ralja). 
Tolnamegye: Laky Dezs6 (F.-Iregh) ; Singer L. M. (G5rb6-Pinczehely) ; Tdtb 

IstvAn (N.-Kajdacs) ; Zsill Diniel (N.-Sz^kely) ; Szab6 Istvdn (Regol). 
Torda-Aranyosmegye: B. Gy. (Gerend-Keresztiir) ; Kriza Sandor (K5vend) ^ 

Mdth6 Lajds (Mez6 - Szengyel) ; Borb^ly Jozsef (Torda-Szl.-Ldszjo) ;. 

Schmidt Boldizsar (Tiir). 
Torontdlmegye : R6zsa Ferencz (6-Telek) ; Herresbacher J6zsef (Pdde). 
T^rdcemegye ^ Maszni Samu ( Jesernicz). * 

Trencs4nmegye : Lakatos Balint (Pruszka). 
Udvarhelymegye : Darko Lajos (Bogdrfalva) ; Dark6 Lajos fFidtfalva) ; Inczfr 

Lajos (Gyen) ; Pap J6zsef (Kobdt-Demeferfalva) ; Paki Istvin (Nagy- 

Galambfalva) : Adorjdn Domokos (Vargyas), 
Ugoesamegye : Nyisztor Endre (Fekete-Ard6). 
Ungmegye : Kovdcs IstvAri) T6th Ferencz (Szina) ; Ldzdr Istvdn (Vaja) ; 

Krompaszky Igndcz (Ungvdr). 
Vasntegye : Orbdn J6zsef (Bardtmajor) ; Derhdn Jdzsef (Duka) ; N6met Lajos 

(IkervAr) ; Bauer Endre (L6'kos) ; Balog Jdnos (N.-Kajd) ; MArton Jdzsef 

(Sorki-T6tfalu) ; Dank6 Istvan, Pilffy Boldizsdr, Seemann Gdbor (Szom- 

bathely) ; Ambr6czy Czeczilia (Szent-GotthArd). 
Vesepr4mmegye '. Mozgay Mihdly (F.-Gorcs6ny) ; Hardy Jdtfos (N6rap); K6zi- 

munka-tanlt6n6 (PApa) ; T6th Kdlman (Tapolczafo) ; Agardy Gyula 

(T6t-VAzs6ny); Bakos Jdzsef (Tosok-Ber^nd) ; Varga JAnos (Ujmalomsok). 
Zalamegye : Szab6 Decs6 (Nagy-Kanizsa) ; PongrAcz Jinos (T6t-Szt.-MArton); 

SAringer KAroly (Zala-M.-Szerdahely) ; Jdmbor Jozsef (ZaJa-Udvarnok) ; 

BelAnyi Tivadar (Csaktornya) ; Turnydk SAndor (Csert^sz) ; Tat&r J6zsef 

(Erd<5-B^nye) ; Vadaszy Istvdn (Perbenyik); Demj^n Kdlmdn (TokajV 

Budapest, 1891. Aprilis 24. f-^i .-' -2" - :f "f* TARTALOM. ELSO SZAKASZ. - 

Felnfittek j&i^kai olbeli gyermekekkel 

TapsoHat6 1—4 1 

Ujjasdi » 1 

ArczsiHiogat6 vagy mosdatd 1—3 2 

Nevettet6 2 

Tepyeresdi 1—5 2 

HinUz6 3 

SzMiid 1-2 3 

Altat6 1—3 3 

Jdrni taiilt6 4 

Karonfog6 1—2 4 

Allani tanit6 1—2 4 

Hoczogtetfi 1—5 6 

vHatba iit6get6 1—2 5 MASODIK SZAKASZ. 

Mond6k&k. 

Allatc8alogat6k. Allatria8zt6k. 

Golya 1—10 6 

Pulyka 9 

Tyuk. . 9 

Fecske 1—6 9 

Varjii 1—2 10 

Kinya 1—2. : 10 

H^ja 1-6 11 

C86ka 11 ■ 

Katiczabogdr 1—6 12 

Ilona-bogdr ... 13 

Papmacska 1—2 13 

Csiga 1—19 13 

Eger 1—2 16 

Nyul 16 

Lepke 1—6 16 

Tarka 16 . 17 

Bika 1-9 17 

Kigy6 1-6 17 

Cziriege 1—2 18 

Mds mond6k&k. 

Sipsz6kelt6k 1—6 19 

S6skaszed68 1—3 20 

Es6' 1—8 20 

Naphfvogat6 1—18 21 

J&tdkra 8z611t6 mond6k&k. 

I. 1—10. 2i 

IL Gyere Kati tdnczolni 25 

III. Tapsoljunk 25 

IV. SeUljimk 25 

Kiolvasd mond6k&k. 

1. Egy, ketta 1—5 26 

II. Ecz-pecz 1-6 26 

III. Som egy, som kett6 1—2 27 

IV. 0gy5d6m, b5gy6d6m 1—11 27 

V. Egyedem. begyedem bikkfajArom 1—9 28 

VI. Egyedem, begyedem keszkendbe 1—20 29 

VII. Etyetem, betyetem, batymocske 1—6 31 

Vni. Egyedelem, begyedelem 1—30 32 

IX. Ellen, bellen csik 1—3 36 

X. EUem, bellem 1-7 36 

XI. Egy, kett6, hArom, negy 1—12 37 

XII. Egyedelem, begyedelem (Madarak vollunk) 1—8 40 

XIII. Egyszer egy iddben, szilasi erddben 1—17 41 

XIV. Szil, sz4l, szalmaszAl 1-14 43 

XV. Volt nekem egy szunyogom 45 

XVI. Sdrga lAbu kis kakas 1—5 45 . J"V-<-.A 


XI XVII. Ket kis kakas osszem^n 1—2 45 

XVIII. F4t vdgok, fdt 1—7 46 

XIX. Biij, bOj, liliom! 46 

XX. Egy sz5ge, ket szoge 1 — 2 46 

XXI. Sz^di, sz6di vaskaldczi 47 

XXII. Haja rigd rekelty^re 47 

XXIII. Volt nekem egy kis madArkdm 47 

XXIV. Hdzasodik a lapit 47 

XXV. A mi czicz&nk f^i^jhez akar menni 1—2 . . .47 

XXVI. Adim, Eva kertbe volt 1—2 . 47 

XXVIL Elmentem en a sz616be 48 

XXVIII. Kiment a vdsarra 1-2 48 

XXIX. Kis kertembe btizat vetettem 48 

XXX. Ta, ta, gombosta 48 

XXXI. Kis kertemben az Urge 48 

XXXII. Gyerlek gyerekek, szentegybdzba 1—2 48 

XXXIII. Szdntottam gyop5t 48 

XXXIV. Lemegyek 6n lefele 1-2 49 

XXXV. Inoma, donoma 49 

XXXVI. Szil, szAl 49 

XXXVIL K^k k5t6 pdlczika 49 

XXXVIIL Egyedem 49 

XXXIX. l!lj kfikiit korai M 49 

XL. K6kut kSrai lit 49 

XLI. Egyedem, begyedem cziczim^ 49 

XLII. Mikor Bosznijiban voltam 50 

Hint&z6 mond6k&k. 

1—24 50 HARMADIK SZAKASZ. 

J&t^kok. 

Csipi cs6ka. Csfp, csip csoka. Csikland6s. Repiil6sdi (1 — 6) 57 

Pirosjdt^k 68 

Hull a bors6 59 

Bujosdi 59 

Cziczdzds. Hdrmas czicza. Otos czicza. Hatos czicza. Sok pdros czicza. 
Szembek6t6s czicza. Fafogocska. Cseszlebuki. Eg^rfogdoso. Por- 

getfis czicza. Czikka ide pdrom. 1 — 16 69 

Egeres. 0rd5gtdncz. Olah tdncz. K6r-k5r t&ncz. Pilike vagy pilika tdncz. 

1-8 64 • 


*■'"■' ' "TWlHH^^Br** V ' ■ , * * 
XII Lap 

Piridi tdncz ........ 69 

Pipirke Uncz ........ 69 

GuggolAs . . . 70 

Pog6cska Ipp-lipp lopjuk a sz616t. Lopjuk, lopjuk a dintiy^t. 1—7 .-/ 70 

Apro fO csipedeskor . 72 

Pimp6zds 72 

Kecsk^s jdtek. Gazda jdt^k. Kecske ^s kert^ss. Pasztor ^s kecske. Gazda 
6s kecske. Kert^sz es kecske. Kecske es cs6sz. A kecske es a 
gazdasszonyok. Kecske-mecske. Roka es a pasztor. R6ka ^s a 

farkas. 1—11 73 

Kint a bdrAny, bent a farkas 1—10 . ' 77 

Tyiikozds 1-12 81 

Libdsdi 1-32 88 

Gyurfisdi. Szem, szera gyiiru. Czin-czin gyfiril. Gyurtts. Csem-csem gyflrii. 
GyfirQ, gyflrCI. Kop6s gyfirCi. Kordlgyttrd. Hdny eves a bdba. 
lit a lakat. Gyttrii dugdoso. Gyfirfizes. Cseng, cseng . . . GyOrCl- 

vAndorlds. 1—35 ....,,. Ill 

Sos pogdcsAs. Keress kopo. 1—4 127 

Hogy a szita ? Szitdt keresS. Hoi a szita, komdmasszony ? Szitdsdi. 1—6 128 

Csat61dda 1 130 

Csuprosdi. Bogr^sdi. GeuporkAs. Csuporkdzds. Tiiros-jdt^k. Hogy a kakas? 
Hej tar6, tejfel I Hej tur6 ! Hogy a sajt? Hogy a tiiro? Bdrd- 
nyosdi vagy ill a vdsar. Nem elad6 a tiirocska. Sajt. 1—25. . 130 
Tok-tdk dinnye. Dinny^s jdt^k. £rik a dinnye. Kendos jdt^k. 1—6 . . 141 
Kortanczok. Lancz, Idncz. Arany Idncz 1—24. Kis-Komicom, Nagy- 
Komdrom 1—3. Kocsit, kocsit komdmasszony 1—11. Szoknya- 
fog6 1—4. Guggolos. Hej rucza, mdcza 1 — 2. Ispilang, ispildng 
1—28. Kokdnyfa, kdk^nyfa. Mit raos, 1—4. Komdmasszony meg 
ne raondja 1—2. Eja, heja, mennyei kecske. Elvesztetfem zseb- 
kenddmet 1—11. Erdo mellett nem j6 lakni 1—7. Feher czipdt 
ehetnto. Kis kert 1—2. KSrbenforgo. Vesszds lAncz 1—3. Kis 
kert. Beultettem kis kertemet 1—3. Kering6'-jdt6k. Elvesztettem 
pdromat 1—4 144 

Ldnczosjdt^kok. Ostorcsap6 vagy hadd huUjoh a forges 1—8. Szakitdsra. 
Ldnczszakitd^. Czigdnyka 1—2. Czigdnyocska. Kovacs, kovdcs, 
hogy a Idncz? Czi^dny hogy a Idncz? Adj, kirdly, katondt! Te- 

keredj kapu. Er6s-e a Uncz. Ldncz 187 

TUzet viszek 1-16 193 

Bdvdsdi 197 

Zdlogosdi 1— 2 197 

Leveg6, viz, mid, taz 198 

Babutka 198 

Ond6, jond6 199 

Fovenykirdly, midkirdly ., ... 199 ^5! XJII Lap 

A nap es a hold 200 

Aranykapu-jat4k. J6jj iltal te szep aranybCiza ! Bujkdios jdt^k. H6cz- 

h6cz. Koazorus vagy k5rjat6k. 1—11 201 

Ojhold^jAtek. Biijj, brijj z61d dg! Nyiss kaput djhold. 1-^ 306 

Hidepftes. Mit killdott az uj asszony? Hldasjdtek. Kikiildott minket az 

tir. M^rt kaidott a kisasszony ? Gyertek e\6 ludjaim. 1 — 10 . , 207 
Hidasmester. Itthon vagy-e, hidasmester ? Hidas-jitek. Arany- 
hid. 1-10 213 

Szent-Erzs^bet-jdt^k. Gyihi, gyihigya! Szent-Erzs^bet bidja. Hfdacska. 

KapujAt^k. Az dcsok, Kapu. Ki bfdja, bidja? 1—14 218 

Rey^szjdt^k. Ereszszetek dt jo r^veszek ! Kis-kis n^pei vagytok ? Kapus, 
vagy nyiss kaput ujhold ! Ki kis n^pei vagytok ? Hidas-jdt^k. 
Kivdg6sdi. Koltozkodes es hidcsinalds. 1—10 226 

Lengyel-Laszl6-jdt^k. Hldas-jat^k. Lengyel Ldszl6. Hfdjdt^k. Kakas ^s 
r^cze. Kakas Isten j6 napot ! Kakas adjon jo napot ! Rev^sz. 
K6z alatti biij6s jAt^k. 1—16 233 

Hfdereszt^s. Ereszszetek dt a lifdon ! Nyiss kaput juhdsz ! Szabad atmenni 
a lyukas hidon ? Ereszszenek kaput I Ereszsz kaput, ereszsz kaput ! 
Falu hossza. K6t41fon4s. 1—3 243 

Angyal ^s ordog. Czin, czin, bum, bum. Czin, czin ! Czin^ czin, dob, 
dob. Sugdos6. Szarka. Sug6€ska. Angyalosdi. Csing, lang. Czen, 
czen, dur, dur. dur. Min dllasz? Kakas Istok. Pimpalom-jdt^k. 
Pereg az orso. Pdm, pdm, paripdm. Pipdm, pipdm, pr^dikdm. 1 — 23 247 

Elment az ordog a malomba. K5r6sdi. 1—6 263 

Pokolajto 266 

Litya-jdt^k 266 

Czigora. 266 

Orddgozes .............. .... 266 

Gusdzds 267 

K5rtAncz 267 

Hej a kdsa, rotty a kdsa 268 

Kis katula, gurgula 269 

ffidjAt^k 270 

Kis kacsa fUrdik. Ldnczjdt^k. Kor5sdi. Kis kacsa. Kdrben all6 tdnczos- 

jmk. Kacsa-jAt^k. 1-48 270 

Lovakat hoztam. Kdrjdt^k. Fordulj ki. Elmentem Becsbe. Korosdi. Jdnos 

iir k^szCU. Jdnos ilr k^szOl n^meti Becsbe. Dugdosdi. 1—17 . . 296 
Vesszds-j&t^k. A d^dai hegyoldalba. A kassai sz^ll6be. Ropposdi. Az 

abonyi sz6116skertbe. Kapitdny tdncza. 1—6 . 303 

Feh^r liliom-jdt^k. Feh^r liliomszal. Hej arany virdgszdl ! Fordul6sdi. 

Ktf rosdi. 1—29 305 

A pCinkdsdi r6zsa. A pUnkosdi kirdlyne. Piros alma. Pdrndzds. Pun- 

kosdi rdzsa. 1—17 324 

Lednyk6r6. Cziczkam 1—5 335 


XIV Lap 

K^rdsdi. Lednyk^r^s. S^ntajdt^k. Danczurdzds. Dekt nram 1—5. Kakas 
Isten j6 napot ! LAbak5t6sok. K4rdez6jdt^k. Pereg az ors6 . . . 
UborkAn^ Unya. Korosdi. Kdnydsdi. Vdrk(irjdrds. GyermekjAt^k. 
KerQlOm, kervilom. Vdras jAt^k. Jdrom, jirom. Le&nyk^r^s. Ka- 
pitdny uram ktUdet^k. GySrCLsdi. Szep Orzs^bet asszony. Honnan 
jdn kend Katns asszony ? Erzs^bet asszony. Utcza hossza. Jirom 
az drnak vdralj&t. Alljon ki. KedU5s jdteL P&l uram, F&l uram. 

Jdrom az udvart, jdrom ! 1—67 339 

Ny61ac8ka jdt^k 1—5 380 

Lduyok iilnek toronyba. Haj sz^n&ja. R6kdsdi. Szerddn viszik a 14nyo- 

kat. 1—9 •. 388 

Mit visztek, mil visztek selyem sAtor alatt? 1 — 3 388 

PirvilasztAs 1—2 389 

Haj sz^ndja, sz^n^ja. Ej sz^na. Kortancz. Pdros tancz. K5rdsdi. Tdrsas- 

jdt6k. Haj ! sz^nalja. 1—27 390 

PaprikatAncz 410 

HovA m^gy? 410 

Szedem sz6p rdzsdjAt. Grcrlicze. K6rj4t^k. 1—3 411 

Szdntottam gyopot Koi^jAt^k. Cziczds jAt6k. 1 — 2 413 

Hajlik a meggyfa. Csicsiricska. £rik a meggyfa. Szent Jakab &ga. Karii- 

begyen, kardhegyen. Aranykapu. Diba Dona tdncz. 1—18 . . . 414 

Csillag Boris 1—2 427 

GyertyajAt^k. £g a gyertya. Korj&t^k. Kendermorzsa. fig a gyertya, ha 

nieggytytjAk. 1—15 -129 

M^ly kutba iekint^k. M^ly ki!itba n^zek. Zdlogosdi. Kimegy a menny- 

orszdgba vagy a pokolba? 1—9 435 

A, A, B^la. Ej villa, villa... Ablak alatt vella... 1-8 439 

Hej vdra, vdra, Egre vAra 1—3 443 

Cj esztenddre. tfj esztendei koszontd. Oj^vre 1—3 444 

GergelyjdrAs. Gergely katondi. Gergely napjAn 1 — 2 4i6 

Szent Balazs-napi jdt^k. (BaUzsjdrAs) 448 

Farsangi ^nek 4i8 

Nagycsiltortaki jAt6k 449 

Aldoz6 csiitortoki jdt^k. Aldoz6 csiitdrtok. A kisasszony tdncza. Aldozo 

jAtek. 1-6 449 

Pankosddl^s 1—3 452 

Kardcsonyesti koszdnt6 456 

Szent IvAn tttze 456 

Szent IvAn-esti jdtek 467 

QsQrkdz^ 457 

Gs^Sk 458 

PapozAs 459 

Tek^zes 459 

GujdzAs 460 ,^-^S^-'fip,^', , ,a'-i 


XV Lap 

F61di giya 460 

Balha 461 

Curka 461 

Kdtya 462 

CsOrds 462 

Tek^z^ vagy csOrkdz^s 463 

CzovekeWs 463 

R6ma 464 

Rdm&z&s 464 

BigejAtek (1. Lyukra. 2. Grtzre. 3. M^riiaxe) 466 

D616 (paja, czigere) 467 

VArbeli d6\6 468 

Vet6 d61^. ..... . 469 

As6 d6U vagy s6ska d6U 469 

Pajizis 469 

Forg6 malom 471 

Iskola 471 

Bikdzds 472 

Friczk5vezni 473 

Peggyes jdUk (1. Mozduldssal. 2. Mozdulds n^lkOl. 3. Parancsolo. 

4. Franczia) 474 

GolyozAs 477 

Golydzds vagy gombozAs 477 

Vets gombozAs 477 

Fittyez^ 478 

Tic8cs6z6s 478 

Piczczentd 478 

Gomboz^ .... 478 

Lynkba dob<5 gombozas 479 

Vasmacska 479 

Kanalas 479 

FalAbozAs 479 

K6cs6gdobAlAs 480 

BicskAzAs 480 

Bicskozds * . 480 

Kesjit^k 481 

Gzificzcza 6s lapottya 481 

Czificzcza ^1 

K^sjitek -482 

F5ld *82 

HalozAs, hiWzfe • 483 

Botrol botra ^^ 

Kakasviadal. ^^ 

Szfurna 4^ r.*^y!rrT:-:?.,:i^'' XVI ^ 

Lap 

Bnigattyd 4S^ 

• 

Pergettyfi vagy pitypiritty (tucsok). ................ -484? 

Karikazds 484 

Kirdlyos 484 

Szegeny emberesdi 485 

Korjdtek . 486 

Ki lopta el a baltdt? .486 

CsizmaszAirjdt^k . • • • 45^ 

Kikes . ^ ....../ .487 

MotolAlds 487 

Zsip-zsup. 487 

Sedmutatd 488 

Jegyzetek • • • ^^ ELSO SZAKASZ. Feln6ttek jdit6kai olbeli gyermekekkel. , Tapsoltatd. 1. 

Sliti, suti pog^csdty 
Ap^nak, any^nak, 
Tejbe, vajba az apjAnak, 
Soba, vizbe a dad^ak. 

2. 

Siiti, stiti kal^csi, 
Siiti, siiti kal^csi, 
Aptoak, mamdnak, 
Apr6 halacsk^nak. 3. T^psi kacs6, tdpsi! 
Ennival6t htayj ki, 
Ludaknak, r^z^knek, 
Apr6 halacsk^nak. 

4. 
Hej Gyula, (v. Jula), Gyula, Gyula, 
Sz6l a duda, duda, duda, 
Pest, Buda, Buda, Buda, 
Pattogatott kukoricza. 

E mond6k^ mondogat^a k5zben a kis gyermek tenyereit 
Dsszeuttetjiik. 

tijjasdi 

A gyermek ujjait egyenk^nt megfogva: 

Ez elment nyul^zni, 
Ez megl6tte, 
Ez megfogta, 

Ez megsiitdtte, 

Ez megette. 

A gyermek tenyer6be k(5rt kerftflnk: 

Erre szaladt a nyulacska 

8 akkor a gyermeket h6iia alatt megcsiklandjuk. 

Magyar Oyerxnekjitti^ Gyiijt. 1 Arcz8imogat6 vagy mosdat6. Veliink szembe, terdiinkre ultetjuk a gyermeket, azutan mintha 
delejezn6k, k^t tenyeriinkkel lassan simogatjuk az arcz^t, veg6n 
sebesebben s ut61jan megcsiklandjuk a nyaka koriil : 1. 

Cziroka, 

Marbka, 

Mit ffiztel? 

Kasat. 

Hova tetted ? 

Pad ala. 

Mivel takartad be? 

Kis czicza farkdval? 

Csik mak mak mak. 

2. 

Czir6ka 
Mar6ka, 
Vadmacska! 

(Aland,) 3. 

Tapsi, tapsi, tapsi, 
Fokos szita, vaksi. 
A rosla nem sok^ra 
MegMtja a kis babat. 
Tapsi baba, tapsi, 
Piros alma, kapd ki. 
Czir6ka, mar6ka. 
Nagy alma, pir6ka, 
Ha megeszi papmacsk^ja, 
Ha megeszi erre szalad. 
Erre szalad, itt megakad, 
Fogd meg, verd meg, 
Piros alma edd meg ! 

(N.-K6r5s.) Nevettetfi. 

Az anya 6l6be veszi a gyermeket s fgy dalol: 

Angyal vagy-e? 

Ordog vagy-e? 

Mulasd a fogadat! 

Ha angyal vagy, kis fogad van, 

Ha ordog vagy, nagy fogad van. 

Ekkor megcsiklandja, a gyermek nevet s a foga kildtszik: 

Angyal vagy! Tenyeresdi. 

Megfogjuk a kis gyermek jtezet s mutat6 i^juukkal JtSrbe 
bizserdiink a tenyer^ben s a? ^mols6 sz6n^l niegcsiklandjiik ^ 
h6na alj;it: 1- I 

Bizser6r6, bizser6r6 . . . 
Csik mak, mak, mak, mak . 

2. 
Bizser6r^ n6bis . . . 
Kis kecske goly6bis, Erre szaladt a nyulacska. 
Ul6l erle a nagy macskiJ, 
Orddg hordta, verte, 
Bizser6r6 n6bis . . . 
Kis kecske goly6bis. 

(Szikszo.) > 8 3. 

Egy kis kertet keriteltem, 
Abba nyiilat rekesztettem, 
Nem l^tta kend, n^n^m asszony ! 
Merre szaladt? 
Itt a lyuka, itt, itt, itt! 

(KUn-Szt.-Mdrton.) 

4. 

Kerekecske, dombocska, 
Itt volt egy kis kutacska, 
Abba volt egy kis csik mdkocska, 
Oda ment a szomsz6d cziczaja, 
Mind megette. Merre szaladt? 
— Erre, erre, erre! 

5. 

Kerekecske, dombocska^ 
Itt szalad a nyulacska, 

(itt a karja alatt fel) 

E>re megyen, itt meg^ll, 

(a vdllon) 

Itt egy korutat csindl, 

(a nyakit k5riil kerftve) 

Ide buvik, ide be, 
Kicsi gyermek keblibe. 

> (Szatmar.) Hint4z6. Karon hintdzva: Hinna, barina, 
Kar^csonyi Katicza, 
Ki ne torj6k az en Idbom. 
Se apd6, se mama6 
Csak a kis macskd^. SzidM. 

A kis gyermeket az asztalra tiltetjtik, s fejel k6t tenyerflnk 
k5z6 v(^ve, gy5ngeden ide-oda raozgatjuk: 1. 

Szita, szita, szQro szita, 
Ma szit^Iok, holnap siitbk, 
Neked egy kis czip6t sutok. 
Megvajazom, megzsirozom, 
J\legLs neked adorn. 2. 

Szita, szita, szolg^l6! 
(v. Zsid6-bid6, vakar6!) 
Van-e buz^d elad6? 
Van egy kicsi, de nem j6, 
Beleesett a pondr6. 

(M. Nyelvdr. IXJH. I.) 1. Altatd. Csicsija bab^a, 
Nines itthon apaja, 
Oda van vds^rra, 
Mdrton vAsArj^ra. 

<Arany-Gyu^}, M.Nepk.Gy. I.k. 841.1.) 2. 

Cziber^bi 
Rababa, 

M^rt nem alszik 
A baba? \- 4 Hajaba, 
Csicsiba, Alszik a kis fiam^ 
Bumbuja 1 

(AtAnd, M. Nyelvdr VII. 334) J&mi tanltd. 

Gyorsan menjQnk a faluban, 
Gyorsan, gyorsan. 

(Arany-Gyulai, M. N^pk. Gy. I. k. 241. I.) 

Earonfog6. 

K6t nagyobb gyermek kartovon fogja a kis gyermeket s ligy 
szalad vele, mikdzben mondogatj^: 1. 

6617a viszi a Mt, 
Mig el6ri az anyjdt 2. 

Viszi g6lya a fidt, 
Ut6l 6ri az anyjdt 1. 

All, ^1, isten bab^a. 

Ogy szereti ap^a, 

Mamdja, 

All, ^ isten bab^a. Allani tanltd. 2. Tini baba, t^ni, 
Megtudsz te mAr A'ni^ 

(Arany-Gyulai, M. N6pk. Gy. I. k. 
343. 1.) Hocz5gtet6. 

A gyermekeket t^rdiinkre tiltetjiik, ha nagyobb Idbunkra 
^llitjuk s fel-le hdczdgtetve mondogatjuk : 1. 

Gyi TordAra, Kolozsvdrra, 
Oda 6riink vacsor^a, 
Gyi lovam, gyi, gyi, gyi ! 

2. 

Gyi PApAra, pillang6ra, 
Onnan megyiink Kom^romba, 
Gy6rbe gy5ngy6rt, 
Kom^omba dohdny^rt, 
Szentp6terre keny^r^rt, 
Adnak ott egy petdk^rt. 3. 

L6g a Idba, bdba, 
Kinek nincsen dolga. 

4. 

H6cz, h6cz BAnydra, 
Tarka kutya hdtdra. 
Sz^n^t adunk a l6nak^ 
Abrakot a csik6Qak, 
Sz . . t a gazd^j^nak. 

(Szatm&r.) H6cz, H6cz katona, 
Ketten QtjQnk egy Idra. 

(Siatroir.) 

H&tba ilt«getd. A sztile vzgY m&3 valaki dlbe veszi a kis gyermeket s az 
al&bbi moDddka mellett h&t&t valdmelyik ujjdval gyeng^n Otogeti ; 
mikor a mond6ka v6g6re 4r, a kez6t, melylyel hilAt QWgette, a 
gyermek el6 tartja s az igyekszik kitaUIni, melyik voK a b6k6 
tijj. A moiid6ka, ez: 

Dubi, d&bi hati, 

Rakonczai Pati. 

Te kis gyerek, t« kis Iftny, 

Mondd meg nekem igaz&n I 

Melyik i^am bdkte? 
(Aiany-Gyulai, M. N^pk. Gy. U. k. 250. 1.) Mi z5rdg az Dton? 

Szek6r. 
Mi van a szek^rea? 

Zeik. 
Mi van a zsjikbao? 

Liszt. 
Mi vaa a lisztben? 

Korpa. Mi van a korp&ban? 

Ap^m szakdlla. 
Mi van ap&m szEtk&Ufiba ? 

CsengettyO. 
U&t abban a csengettyliben ? 
BiitU, btltU, biita! 
(Ekkor a gyermeket b&tba QtO- 
tietjQk.) (Arany-Gyulai. M. Nipk. Gy. I. k. 376. 1.) 6 mAsodik szakasz. 

M on d 6 k a k. AUatcsalogatdk, Allatriaszlok. Gdlya. Tavaszkor, mikor eWsz5r 

1. 

G61ydt l^tok, 

Szepldt mosok. 

K6t vAllamra csapok. 

(Ipolyi gyajt. Aigner.) 

2. 

G6ly6t l^tok, 
Hajat Mntok. 

(T5r6k K CsongrAd.) 3. 

G6lya, g61ya, gilicze! 
Mil viszel a sz^dba? 
Sz6rocsk6t, sz6rocsk6t! golydt Idtnak mondj^k: 

Minek az a szSrocske? 

Szit&t szdvdgetni. 
Minek az a szita? 

Korpdt szit^lgatni. 
Minek az a korpa? 

Diszn6t hizlalgatni. 
Minek az a diszno? 

Kocsit kenegetni. 
Minek az a kocsi? 

Sz^fdt hordogatni. 
Minek az a szdlfa? 

Deszkakat csp^ni. . 
Minek az a deszka? 

Kis hdzat csin^ni. 
Minek az a kis hdz? 

Leg^yeket, Itayokat 

Bele hivogatni, 

Abban t^nczolgatni. (Ipolyi gyfijt. Aigner.) i 1^ 4. :^l^: *==^: t-: :h; ^ I I: G6-lya g6-lya ge - li - cze, Mi-tel v6-res 53 fc ^ ^^^ ^- a la -bad? i I: TO - rok gye-rek 
(Gorog) el - vag - ta, ^cz45: i=:t5: :t :;^: ^ t i * Ma-gyar gye-rek gy6-gyft-ja, Sip - pal, dob-bal tt=h is=4i s^i N^-di he-ge - dtt-vel. 

(Sztankd Bdla GyOjt ) / i^i^s^fcS^^P G6-lya g6-Iya gi-Ii-cze, Mi-t61 ve-res a l&-bad? (Ja-rOg gye-rek vflg-la, Ma-gyar gye-rek gy6-gyi-lot-ta, 

Sip - pal, dob - bal, N4 - di he - ge - dQ - veL 

(Sitankd Beta Gyl^jt.) 6. 

GdlyabdcsJ, g6lyal 

Hot volt^ azdta? 

A csengeri t6ra. 

Ki lyAnyM vetted el? 

A kis Kdcsiii^gt. 

Mivel hoztad haza? 

Sippal, dobbal, nyfiri hegedovel, 

Selyem keszkentivel. 

(KAmOrfi, Hagyar Nyelvdr III. k. 
38*. I) G61ya, g6lya, gelicze, 
Ki lAoyat Teszed el? 
A szolgabird^t 
Mivel viszed haza? 
SIppat, dobbal, n&di hegedavel, 
M6rt v6res a te Ifibod ? 
Mert T6res bx 6n libom? 
Sz&raz -galyat &tall6ptem. 
Didffira felrepQltera. 
Pftmahajat Tarrtam, 
Szdz penzen eladlam, 
Sz&zszor is megb&ntam. 
(N.-V4rad, Aigner.) 
Sip -pal, dob -bal, Ni-di he-ge-d(l - vel. M6rt v6-res 8 ^l^ g 
» 


-h-tn 


-* — •- 


-4.'^ — ii- 


=tsz=fc^ dl - tal mentem, Kerekes erdCn le -sz^l-lot-tam, Pirna - ha-jat 
varr-tam. K6t p6n-zen el - ad-tam, Szazszor is meg-bto-tam. 

(Arany J. gyQjt.) A 7-ik sort6l kezdve igy is: 

Ha €n g6lya voln^k, 
Az dgy aid biijn^k, 
Onn^t kurjongatn^k. 
Kurja, bAcsi, kurja! Elszakadt a hdrja, 
Kosse meg a r6ka, 
T^rdig 6r6 h6ba! 
(F6ldes.) 9. Czinege, g6ga, hoi voltdl? 
Lencs^t, bors6t kapdlni. 
Hdt ha t^l lesz, hovd 16szsz? 
Van lyukam, bel6 biyora. 
HAt ha Ivukad b^forrik? 
Van kapdm, kikapdiom. 
Hdtha kapad elt5rik? 

(Arany-Gyulai. HI. Van czigdnyom, megcsindya. 
Hatha meghal a czigdnyod? 
Van szdm, siratom. 
Hdt ha a szAd elhasad? 
Van tQm, megvarrom. 
Hat ha a tad elt5rik? 
Ejnye, €|jnye, ne biisits! 

N6pk. Gy. I. k. 357. 1.) 
G6-lya, g6 - lya ha - za szdHJ, F^l - 1^- ton ne dll - do - g^, 
A fe-szekben fe - le - s6 - ged, G6-lya - fi - a - kat ne-vel-get, 
£ ^ £ 
-^ H- >— IV -h — h- Az e - gyi - ket fel - a - kasztjuk, A md - si - kat felny4r-sal-juk, 
Harma - di - kat meg-pork5l-jak, Ne-gye-di - ket a-gyon-iit-jiik. 

(Sztank6 Bela Gyujt.) Pulyka. 

A pulykanalc zdd a Uba, 
Azon megyea Mi^dov^ba. 
Bulululululu ! 
(Ceik-Sat-Kirfily.) 

Tyfik. 

Kot-kot-kot-kot-kot-koddcs ! 
Egyet tojlam, vidd oddbb. 

Fecske. A fecske els6 megjelen636re a Iftnyk&k szfiraz k^zzel 
d&sl ut&Doznak s ezt mondogatj^ : __^ — *— 

Fecs-kftt Id - tok, szep-16t mo-sok! 
(Sarda-Ladiny. B^kSsm) 

2. 
Fecsk6t Idtok. 
Szepldt mosok, 
Mind arra ragadjon. 
(v. Hdtam mdge h&nyom.) 
(M. NyelTdr L k. 184.) 3. 
Fecsk^l lAtok, 
Szepl6t htinyok. 
(Baranyain. Raid.) Fecske lAtok, szepIOt hfLnyok, 
Karajcz^ taldlok. 

(Tapolczafa.) Fecsk^t Idtok, szepl6t htinyok, 
Fonalat gomtmlyftok. 
(Tapalczaffi.) Mit mond a fecske? 
Kicsinek kicsJt, 
Nagynak nagyot; I Mart ha kJcsike, k^red a nagyot, 

Kitekeriotem a nyakadot! 
I (Anmy-Gyulai. M. N«pk. Gy. III. 269.) 10 Fecsk^t Idtok, 
SzepI6t mosok, 
Pf«, pfa, elmiiljek! 
Mikor 6n elmentem, 7. 

Sok ai^ztagot lattam. 
Mikor haza j5ttem, 
Cseppet sem taldltam. 
Sok a pulya, keves a pupa, 

(Foldes. Szabolcsm.) 
i il' — !• Var-ju, var-jii, vak var-ju, Varrjal ne-kem csizmdt, E I Mes-a-dom az a-rdt. (Sztanko B61a GyOjt. Vdcz.) 

2. 

VarjiS, varjii, vak ap^d, 
Varrjdl nekem kis csizm^t, 
Majd megadom az drM! 

(Szatmdr, Vdcz.) 

E4nya. 
1. Csipi-csipi k^nya; 

Veres a Idba. 

Zsid6 gyerek elmetszette, Magyar gyerek gy^gyftotta. 
Slppal. dobbaJ, 
N^di hegedttvel. (Denes.) 2. 

Egy p^r leany osszefog6dzik : 

K^nya, h^ja, mi lelte a Idbod? 

Muszka (ezeWtt pedig tdr5k) gyerek megvAgla, 

Magyar gyerek gy6gyitotta, 

Sippal dobbal, nadi hegedOvel. 

Csicsigatta, bubugatta, t6ba hentergette. 

(Tok. Pestra.) 11 H^ja. 1. I^ja, h^ja kontyos, 
^en nagyon lompos. 
[eggyujtottam kdv&radat, 
«ime hagytam ket fyadat. 
Jgy sirattad, msgd megbomlasz 
^nkan^al etetted, [erte, 

ides tejben furdetted. 
feja ne! 

(Pal6cz Nepk. 146. 1.) 2. 3. Kara heja, h^ja! 
(Kurh^ja, kerra, gerra) 
Kilencz libam hejja. 

(Szikelys^g.) Cla, kara (karvaly), h^ja ! 
Haroin pipem h^jja. 
Tedd a labad vaslangyerba, 
Vidd a bi'ro kirtllynera. ClQlQ! 

(Erd6videk, M. Nyelvdr XUI. k. 
576. 1.) 4. 

H^ja, heja lakatos, 
L^tom Wbad, ripacsos, 
Cs6lt6re, csattog6ra, 
Angyom ablaktoi! 
Cs6lt6re, csattog6ra, 
Piros nyomdoktou 5. I lE^ 


H6-ja h6-ja, la-ka-tos, La- torn la-bad ri-pa-csos; 
He-ja h6-ja, la-ka-tos, La-lom la-bad ka-ka-sod; 


im Ad-dig li-bat nem a-dok, Mig a la-bad ri-pa-csos; 
Ad-dig 4i-bat nen;i a-dok, Mig azt el nem ta-ka-rod; Csor-16-re, csat-to-go-ra, An-gyom asszony ab-la-k^-ra. 
Cs6r-16-re, vas-ka-pu-ra, An-gyom asszony ab-la-kA-ra. 

(Hevesm.) 

(A 4., 5. ink^b g6lyjira illik, sok helyt arra is mondjAk.) 

C8 6ka. 

Cs6ka, csoka! 
Valaszd ki nekem 
A legszebbiket. 

(N.-Szalonta.) 12 1. ^aticza-bogdr. Sz^Hj el, sz^Hj el, Katinka! 
Jonnek a t5r5k5k. 
S6s kiitba vetnek, 
Onnan is kivesznek; 
Ker^k aM tesznek. 
(Pestm.) Katalinka, bog^rka! 
Hova visznek engem? 
£gnek-e, f6ldnek-e? 
Vagy a tOzbe vetnek? 
W^=^ -K — r -H — N- -N Nr 3 -* 4 * Re-ptHJ, re-piilj P6-ter-ke, Gyttn-nek a 16 - rO-kdk; i -^ — N — N- ^ N N -• — w- t tFn-g5t; ga-ty^t hoz-nak, Ab-ba be-le - dob-nak. 

(Sztankd B61a Gyajt.) 
4. Katalinka, sz&llj el, szdl\j el! 
Gyiinnek a t6r5k5L 
S6s kiitba vetnek, 
Onnan is kivesznek; 
Malom ak tesznek, Onnan is kivesznek; 
Tiizes piszkafAval 
Kemencz^be tesznek, 
Onnan is kivesznek. 
A katlanba tesznek. $ 1 I (CzegWd. M. Ny. 6. 1, k. 183. 1.) 

6. Srri; ■*< ►r t=:i t $ I Ka - ta - li - na, Ka - ta - li - na, Szdiy el, sz^HJ el, i t t=t i * J5n-nek a td - r5-k5k. S6s kiit-ba vet -nek, *=:t :t=t Mi.Ji. On-nan is ki - vesz-nek ; Ke-r6k a - Id tesz-nek, 
On-nan is ki - vesz-nek. I-hol jon-nek a to-rO-kok, 
Mind-jdrt a-gyon 16 -nek. 

(Sztank6 B^la Gyajtem.) 13 l-^^_-^--t^ IV— K— 


6. 

— 1 1 


— N N 1^ : 1 1 

— 1 f^ ^ — 1 j j 


p t^A <^ * J—X — 


-V--J— - 


-* * J ^ 1 ■—-i Kis pety-tyes-ke, szallj el, J5n-nek a ta - td-rok; BE^ ti=± t m ^ S6s kiit-ba ^ £ vet - nek, On - nan is ki - vesz-nek ; 

■*« : — *=& ^ Ke-rek a - 1^ tesz-nek, Ott meg ossze - tor-nek. 

(Sztank<3 B^la GyQjt) Ilona-bogdr, cs6nget(5, pongeto, 
Takacs Itoy^t k6ret6, nona-bog&r. 

Merre viszed a ladamat? 
(Arra viszik ferjhez) (M. Nyelvdr IV. k. 185. I) Papmacska. 

1. 

Fonj czicza, magadnak, 
£n is fonok magamnak. 

(Beczefa. Baranyam.) 2. Fon- czicza, fon-czicza, 
Fonj nekem k5telet! Korp^t adok enni^ 
Tejet adok inni. 

^Czegl^d. M. Nyelvor I. k. 183. 1.) TiicBok. T&csOk koma, gyere ki, 
Szalmaszdlon hilzlak ki H^zad el6tt megsiilyedtem, 
Hat okroddel vontass kil (Tapolczaf6.) 1. Csiga. 2. Csiga, csiga, nyt^jtsd ki nyelved, 
Tejbe, vajba fiirdsztelek, 
CzinkanAllal etetlek. 

(Szeged. Ipolyi GyUjt. Aigner.) Csiga, csiga, nyujtsd ki szarvad^ 
Itt jonnek a n^zok, 
Inget, gaty^t hoznak. 

(Raad.) 14 3. 

Csiga, csiga, nyilytsd ki szarvad! 
Tejet, vajat adok. 
Maskorra is hagyok. 

(Pestm. P. Thewrewk E. GyOjt) 4. Csiga, csiga, nyujtsd ki szarvad ! 
Ihol jonnek a tatarok. 
A s6s kiitba vetnek, MalomkCvel lenyomtatnak, 
Hiisz okorrel kivontatnak, 
Hiyj ki, biga, hujj! (Arany-Gyulai : M. Nepk. Gy. I. k. 367. 1.) 5. i ¥ tt -1-- fc -0 — * ^ ^ — • — * — ^ tc=ts: ♦ — • — ~i- — ♦ Csi-ga bi-ga gye-re ki, Jdn-nek a ta - Ui-rok. \y 9 :i , — 9 — ^— i^jt — i;^ — ^ — w — :Jr~* — ^~i — ^^1^^ — ^ — • — "^ — • — S6s kiit-ba tesz-nek, On-nan is ki-vesz-nek! Ma - lom ^ i >r=^ -^ — ^ — - — ^ 1 ^ ! , . p^ , 

—^r—^ ^—9 — i^ — ^ — « — 

tesz-nek, Ott meg ossze - tor-nek. Csi -ga -bi-ga fe ^:,:^ gye-re ki, Jon-nek a ta - t^-rok. 

(K6r6s-Laddny.) 6. 

Csiga biga b^csi 
Nyi^tsd ki a szarvadat! 
Majd eljonnek a t5rokok 
£s felszan^^ hdzad elej^t. 

(P. Thewrewk E. GyOjt.) 7. Csiga biga nyujtsd ki szarvad! 
Jdnek a tatdrok. S6s kutba vetnek, 
Hat okorrel kihi!izatnak, 
MaIomk6vel megnyomtatnak. 

(Nagybdnya. P. Thewrewk E. Gyujt.) 8. 

Csiga biga, oltsd ki szarvad, 
Ker^k aid doblak, 
Onnan is kihuzlak. 

(Veszprem, M. Nyelvdr I. k. 185. 1.). 15 9. 

Csiga riga gyere ki, 
Mert szarvadnil hiizlak ki, 
Ker6kvdg^ba teszlek, 
Onn^t is kiveszlek, 
Nagyobb kinba teszlek. 

(Sarbog^rd. M. Nyelv6r I. k. 186 1.) 

10. 

Csiga biga, 5ltsd ki szarvad, 
Majd megmondom, hoi ap^d? 
Ker6k alatt kiitat ^s, 
Abba temeti magdt. 

(Bodm^r. Feh^rm.) 
11. 

Csiga biga, told, told szarvadat, 
£n is tolom talicsk^dat 
(Tapolczafd. Veszpr^m.) 

12. 

Csiga biga, told ki szarvadat, 
£n is tolom talicskdmat, 
Majd megmondom, hoi ap^d, 
Kertek alatt kutat ds. 

(Veszpr^m. P. ThewrewkE. Gyttjt.) 13. 

Csiga biga, gyere ki, 
£g a hdzad ideki. 

(N.-K6r6s.) 

14. 

Csiga biga, gyere ki, 
Itt a h^zad ide ki. 
(Komirom.) 

15. 

Csiga buga, gyere ki, 
£g a hdzad ideki; 
Ha nem hiszed, tekints ki, 
Majd megldtod ideki. 
(CzegMd. M. Nyelvdr I. k. 183^, 1.) 

16. 

Csiga biga, biyj ki, 
Sz^ntsunk,^vessiink, borondljunlc. 
(Hunyadm. P. Thewrewk E. Gy^jt.) 

17. 

Csiga biga, nyiljtsd ki szarvad, 
Sztotunk, vettink, boron^lunk, 
Neked is, nekem is. 

(Vadrozsdk. I. 130. 1.) 18. ^^ i -fr— tr Vf icut?: ^ ^ ^ ^ ^ — *" Csi- ga - hi - ga gy e- re ki, fig a h4-zad i - de - ki ; ^ -K-?- TTT h-iE t= h h h i=± ^ ^ — ^ — 

Ha ki nemjQsz h^-zad-b6l, Ossze - tor - lek 

(Sztanko Bela Gyajtem.) h&-zas-t6L 
19. ^^ J-^'\ J" J" j^ Tt^'-^-j^-jr- C<n-ga bi-ga, told ki szar-va-dat; Ha nem to-lod, l |Ui J' ;' TH^ fe ^ 5ssze - to- r6m hA - za-dat ! (Sztanko B^la GyOjt) 16 ' .A Eg6p. 

1. 

B5r, Mr, bdreg^r, 
Biidos bogdr az eg6r. 

(RaAd,) 

2. 

Eger, eger, adok neked csont fogat, 
Adj te nekem vas fogat! 

Ezt akkor mondjak, mikor a kis gyermek tejfogait hullat^ja. 
A kiesett fogat a mondoka mondogatdsa k5zben a gyermek a szo- 
baban a szegletbe dobja, vagy pedig az udvaron valahol el^ssa. 

(Radd.) 

Nyil. 

1. 

Sot a nyiil fillibe. 
PaprikAt a szemiba 

(Tapolczafd.) 

Lepke. 

1. Szdllj, szdllj pil-le, Kut-k^-vd-ra, On-nan meg a paphd-za-ral 

(Tapolczafd. Veszprem.) 2. 

Sz^Uj le, pille, paphaz^ra, 
Szeg^ny ember szak^^ra! 

3. 

Sz^Hj le, pille, tejet adok. 
Ha megiszod, majd m6g adok. 

(Tapolczaf6.) 

4. 

Olj le, lepke, babot adok, 
Ha megetted, tobbet adok. 

(Saj6-Gom6t). 5. 

Pille, pille, szAllj le, 
Tejet, vajat adok, 
H6napra is hagyok! 

(Veszprem. M. Nyelv6r I. k. 186. 1.) 

6. 

Szdllj le piUe (pill6k), 
Keny^rbelet adok ! 

(U. o. II. k. 329. 1.) p Tarka 16. h h ^ - ^ : i — ^ :^ ^ Tar-ka lo - vat 1^- tok, Sze-ren-cset ta - la - lok. 

(B^kte. Sztank6 Bela Gyttjtem.) 17 1 1. 

B6l5n, bol5n bika, 
Kert alatt a csorda. 
EJvesztette gomboslflj^t, 
Cseh Ndnika fogta. 

2. 

B5mb5l bika, 

Vaskarika, 

Bu-bu-bu Sz^ni&t eszik, 

Szurkot 

N^ked kolod^lik. 
K^st, k^st a biktoak, 
Forr6 vizet a nyakdnat 
Bii-bii-bii. 
Bii-bii-bika, 
Vaskarika ! 
Van-e biisod elad6? 
Van, van, de nem j6, 
Veszett kutydnak val6. 
BOm-bom bi - ka, U-ny6r-desz-ka, Kerta-latt a csor-da. 

(Tapolczafd.) B5m, b5m, bika, 
Vaskarika. 
S6s ugorka, 
Falu pecseny6je. 

(Szatm^.) 

5. 

Bdl5n bika, nagyapd, 
Adsz-e tejet nagyany6? 
Nem adhatok, mert nem j6, 
Belehullott a pondr6 

(65in5rm.) 

6. 

BQ bika m&t6, 
Kerekfali s6t6; 

Magyar Oyermel^&ttiK-GytkJt. Adj egy kalto vajat! 
Sz61 M^a, a talpad! 
0rd5g vigye I&bad! 
(H.-Alm&s. M. NyelvfSr. VL k. 834 1.) 

7. 
Bii bika, 
Csere bika. 
Nem adok sz^n&t. 
Csak a kapar^kj&t. 

8. 

B5ldn bika, vadalma, 
Hargas k^ a torkodra! 

(H.-Alm4s. M. Nyelvdr. VL L 834. L) 18 9. . 

Bti bika, 
Csere bika, 

Nem adok r^zgombot! 
(v. Itt a fiad v6re !) 

(Fdldes. M. Nyelv6r. 10. k. 330. 1.) 

Kigy6. 

Furd6s utdn a gyermek, ha valamelyik fiil^be belemegy a viz, 
annak a fiil^nek a czimp^dt rtogatja, s f^Ildbon ugral, mikdzben 
moncya : r 1. 

Bajj ki kigy6 a fdlembfil. 
Biyj, bujj, biuj ! 

(Szatmar.) 

2. 

0! 6! 6! kerek 16! 

Biyj ki csiga (V. kigy6) a fiilemb^l; 

Szdntsunk. vessiink, arassunk, 

Neked is, 

Nekem is, 

M^ az egyiptomnak is. 

Annak adom a fejem f^j^sdt, 

A ki hajon fejt van. 

(Arany-Gyidai: M. N6pk.Gy. UI. 258.1.) 

8. 

JCigy6, b6ka, bujj ki fiilembSl; 
Sztotok, vetek, borondlok, 
Neked is adok felib61. 
(Nyik6 mellett.) 4. 

Kis g6csi, gocsi, 
Kerek fol forg6csi, 
P6czon lilok, sajtot nyomok, 
Bi^ ki a miemb61. 

(Ders.) 

5. 

D6cz6, d6cz6, kerek dorab, 
Kerek dombon d6cz^! 
P6czon iilok, sajtot nyomok, 
Kigy6, b^ka, vaskarika, 
Biyj ki a fiilembdl. 

(Homor6d mellett.) 

6. 

Csiga biga, bujj ki faiembdl, 
P6czon ul5k, sajtot nyomok, 
Tetiit, bolhit ropogtatok, 
Ujjj b6di bika, bujj ki a fttlembCL 
(Erddvid^k. W. Nyelv6r. IV. k. 286. L) Czinege. 

1. 

Czin-czin czinege, 
Orra hegy6n a begye. 

(M. Nyelv6'r L L 184. L) 

2. 

Csincsere J6zus! (Nines erre.) 

(A hagyomdny szerint J6zus holl6t6t a czinege drulta el csi- 
cserg6s6vel Jiid^nak.) (m. Nyelvdr. U. k. 329. l) le Mas mondokak. Sip8z6keltdk. Kele-kele fQzfa, 
Ny^ri bodorbdnfa! Sz6|j, sz6lj sipom, 
Kerek aid teszlek, 
Onnan is kivesziek, 1. 2. Egy kis fill sfpot klr, 
Adjunk nekl mlg nem sir. Fdra hiizom b6rodet, 

Kis kiitba eresztem veredet. 

Sz6lj, sz6lj, sipom! (Bodmer ) i * 3. ftr-^ j5=iE: t 3 t t I Ke-re-pe-si nA-da-si kOrt-vely - fa, nagy fflz- fa, ^^ ^ JtZML iziir ■^5--^: :^:± :tn-f^-N t if—w m tigy sz6l, ugy, mint a bu-da - i ha-rang, M^g anndl is jobban. 

(Sztank6 Bela GyOjt.) 
4. i -S— K— V— K i I ' — I- izZMZZmnMl t ^ ^ h ^• At^Zil N h ^ ^ jtic Ke-le ke-le faz-fa, B5-d5-ge-i ny^-fa, Majd eljonnek m s ^ K ^ -N— N — ^~^ ^ .^ h ^ i < « < ' « ■ — t- h— K izzis: 3t=^ 1^ — ' ^ ^ 
a t5rok5k, Ringyet rongyot osszeszednek, Azzal kereskednek. 

(Tapolczafd.) 
5. 
Ke-le ke-le faz-fa, S6-t5-r() biikkfa, Egy kis letoy i^^ >— r si -pot kir, Ad-junk ne-ki, majd nem sir. 

(Tapolczafd.) 2* 20 Sdskaszed^s. 

1. i EE1E±E5 t t=Szifc: i — ±=t: X ^ To-rom to-rom s6s-kit, S6s magyar6skdt, Olyan legyen, I m t-h h ,h 1=^ mint az e-czet, an-nal is e - r6-sebb! 
(Tapolczaffi.) 

2. 

T()r6m, torcim s6skdt, 
Nyiri magyar6skAt, 
Olyan legyen, mint az eczet, 
Ann^I is ep6sebb! 

(Tapolczafd.) 3. m ^ h h ^ 
^ T5-ri to-ri s6s-ka, Zsi-d6 le-g6ny csont-ja. 

(Sztanko B^la Gyujt) 

Esd. 
1. 
E-sik az es-sd, htg-lik a vesszd, Haragszik a gazda, 
Nem n^zbet a napra, Csak a sz^p asz - szony-ra. 

(TapolczaM.) Ess es5, ess es6 

Fabe, ftba 

BQza bokoqdba ; 

Olyan legyen az 6n hajam, 

Mint a csik6 farka; M^g annal is hosszabb, 
Mint a Duna hossza; 
M6g anndl is bosszabb, 
Mint a vildg hossza. 

(N.-K5r8s.) 21 Ess es5, ess, ess, 
Isten akaratja; 
Olyan l^yen az en hajam. 
Mint a g^bcs^ farina. 
T. Jffint a esiko Carka. 

(N.-SzalonU. NyelT^r. DL k. 186. L) 

4. 

Essd es5: 

Zab szaporodj^k. 

Biiza bokrosodjek. 

(Tapolczaf6.) Ess es6, ess eso! 
Biiza bokrosodj^ 
Zab szap(Mt)4jon : 
Az en bs^jn otyan I^yen, 
Mint a csik6 farioi; 
Meg ann^ is hosszabb, 
Mint a Dona hoszsza; 
M^ ann^ is hosszabb, 
Mint a vil^g boszsza. 

(M. NyelTor 1. k. 184. L) 6. 

Ess es6, ess es6! 
Buza szap(»o4i&! 

fAigner.) Ess es6, ess, 
Minden uton ess, 
Csak egy dton ne ess. 
Mez5 bokrosodjek, 
Zab szaporo4j4k, 
Kir^Iy leva hizz^k. 

iAkkor moQcljak, ha sieretnenek 
jjihaami, de az e95 esik). 

(Zsigiid. Aigner.) 

8. 

Ess, ess, es6, 

Sz^p mel^ es6, 

Zab szap(m)dj^ 

Bilza bokroso4)^ 

Hajts ki &Gkl6s az erddbGL 

Migd m^^ az es6. 

(Akkor mon4Jik, mikor az e96 
esik.) Naphi¥ogat6. 1. Stiss f51 nap, 

Kotek alatt titkok vannak, 

Mind megfagynak. 

(Veszprem. Aigner.) 

2. 

Suss ki, soss ki, 
Suss napocska, 
Isten ttoy^rkaja! 
TejeL yajat adok, 
Suss ki meleg, 
Buij el hideg! 

(Szatmdr.) FCIts ki napom, f&ts ki! 

Ma szit^ok. 

Holnap sQtdk, 

Mel^ lep^nyt kOldok. 

4, 

Suss ki meleg, 
Btuj be hid^I 
Ma szitdlok, 
Holnap sQtdk^ 
Majd egy darab • 
Duczot kiildok. 

(Szatmar.) 22 6. 

SQss ki meleg, bujj el hideg, 
Isten kapujiba; 
Ma szitdlok, holnap siitdk, 
Neked is egy czip6t sutot 
Megzsirozom, meg. 

(Elesd.) 6. 

J5jj fSl meleg, 

Menj el hideg! 

Tedd be, Isten, kis kapudat, 

Nyisd ki, Isten, nagy kapudat, 

Gytinnek a kan^szok, 

Csonttal hajig^lnak. 

(M. Nyelvdr. Y. k. U. I) 7. ^ f ^^-^-t ^I^^I:j: ^^— ^— h— h . || \ J 4-J1| I J | \ ^ Nyisd ki Is-ten kls ka-pu-dat, Siiss fol nap, fenyes nap, 
Hadd Idssam meg sz6p na-po-dat. ^^m S S- s ^=t Kert a-latt a lu - da - im meg-fagy - nak ! 
(Tapolczaf60 8. Jojj ki, j5jj ki ver6, 
Ne menj Maczonkdra; 
Mert Maczonkto Csontot tomek 
Tokkel harangoznak. 

(Raad.) 9. $ 3^ 3=5=5=5=^ t :p=p: l ^ ^ U U- t t •p u u u * Stiss ki, stiss ki ve-r6-ke, Ne meiy Maczonk^ra, Mert Maczonkto 2=^ 5=^ t :p=p: l ^ ^ U U- t t V u u u s6t t6r-nek, ko-vet tfir-nek, av-val ha-ji - gdl-nak. 

(Mdtra kOrny^ke.) 
10. i ^ ¥ ^^ ^ 5 i Siiss W nap, Szent Gy5rgy-nap, Ker - tek a - latt i ^ is: ^^ A lu - da - im Meg-fagy - nak. 

(Sztank6 B^la Gyajt) 23 11. 
Siiss fel nap, Szent Gyorgy-nap, Ker-tek a-Iatt i n 
^: H A kis b^ - rtoy Majd meg - fagy. 

(Sztanko Bela GylljL) 12. 

GyQij fol meleg, 
M5nny el hideg, 
Isten kapujdba, 
Kov^cs ablakaba. 

(Csongrddm.) 

13. 

Adj Isten meleget, 
Ostoromra teleket, 
H^zam mell^ egy kecsk^t, 
Mell^m egy sz6p menyecsk^t! 
Siiss! 

(Aigner.) 

14. 

Dam, daru, 
Menj fel 6gbe! 
Hi^jancs egyet 
A J^zusnak, 
Hogy adjon meleget, 
Ostoromra teleket! 

(Pestm.) 

15. 

Kat6ka! Kat6ka! 
Menj fel az ^gbel Mondd meg az Istennek; 
Ereszsze ki a meleget, 
Zarja be a hideget! 

(Ezzel n6gatj^ a Kat6ka-bogarat 

a repiilesre.) 

(M. Nyelvdr. X. k. 140. 1.) 

16. 

Mei\j fel, mei^ fel, b^rdnyka! 
Isten kapiydra; 
Mondd meg Apoll6nak: 
Teritse ki k6p5nyegit; 
Adjon Isten j6 meleget, 
Csontos^knal, csontot tOrnek, 
B^res^kn^l b^lest siitnek; 
T5kkel harangoznak. 

(6ydngy5svid^k. M. Nyelvdr, IV. k. 

131. 1.) 

17. 

Hozd el, flam, a hopgot, 
Hadd rdntom le a napoti 

18. 

Hozd el, k6dus, a napot, 
Adok egy rosz kalapot! 

(Szajan. M. NyelvCr.) 24 Jatekra sz61it6 mond6kdk. 

I. 

(Mikor a monddka ut61s6 sor&t inon<]iik, hirtelen mind legaggolnak 
m4g pedig ugy, hogv szoknyijok feldadoro4)^k.) 1. Gyertek Itoyok, j^tszunk! 
De ugyan mit j^tszunk ? 
Csengel, bongot, nagy harangot, 
AdAm vaczkot, nagy baraczkot, 

Tengeri guggot. 

(Kis-Ujszillas.) 

2. 

J^tszunk Unyok, j^tszunk ! 
De ugyan mit jdtszunk? 
Harom vaczkot, hat baraczkot. 

Tengeri guggot 
(Saj6-Sz5ged.) 

3. 

Mit jMszunk, l^nyok? 
Csicserik6t, bugybor^kot, 
Nddon vaczkot, vad baraczkot, 

Tengeri guggot 
(M. Nyelv6r. IX. k. 334. 1.) 

4. 

Mit j&tszotok, Itoyok ? 
Csencser6ket, bugyborekot, 
Addm vaczkot, vad baraczkot, 

Tengeri guggot. 
(Tild.) 5. 

Mit jitszunk, Itoyok ? 
Csencsereket, bugyborekot, 
Addm buczkot (vagy: baraczkot), 
Kukli beka! 
(v.: Sztinjetek le Idnyok!) 

(Sima. Szatmarm.) 

6. 

Mit jdtszunk, Idnyok? 
Azt j^tszunk Unyok : 
Braczkot, braczkot,nagy barackot, 
CsiicsUytliik le Itoyoki 

(F51dedk. Csanddm.) Mit jAtszunk mink, Idnyok ? 
Fegyveriket, bugyborekot 
Addm-l&t6 nagy baraczkot 
Gugg6cska ! 

(Kecskemet) 

8. 

Mit j&tszunk mi, ly^nyok? 
Csicskiriki bugyborikot, 
Ldtom laczkot, 
Tengeri guggot. 

(Cs6pa. M. Nyelv6r, I. k. 43. L) 9. 
^=!s 
^^ ^^n- rrjiy^-^ ;^ji Mit jdt-szunk, la-nyok, Csi-cse-ri-ket, bugy-bo-ri-kot, 
A-dtoi vacz-kot, hat-ba-racz-kot Ten - ge - ri 

(Aroktd. Als6boTsod.) gug-got 25 10. 
Mit jdtszunk, l&nyok? Aztj&tszonk l&Dyok?Braczkot,braczkot m t ir=tr t ^ t=t nagy baraczkot Csticsiiljunk le lA-nyok. 

(Csan&d.) n. Gyere Kati tinozoliiil 

Egy le&av leguggol, a m^ik elebe iSl, megfogja a guggol6 
kez^t s monc^a: 

Gvere Kati t&nczolni! 

— Nem megyek, mert nem tudok. — felel a m^ik. 

Erre az ^6 ledny megfogja a guggol6 kez^t s i!igy guggolva 
kCrben forgatja, ezt mondogatva: 

Cgy-e Kati hogy tudol, 
M^gis mindig hazudoL 

(Sima. SzatmAnxL) in. 

Tapsoljunk I 

F^ a szivem, Zsuzstoi asszony, 
Kiildd ide Julcs&t, tapsoljunk. 

Ezt k5rbe jdrva eneklik, az utoIs6 sz6n^ tapsolnak. vagy 
nih^jukat veregetik. 

(Panyola. Szatmdrm.) 

IV. 
S«t&]jank! 

S^td^junk, s^tdljunk egy kis dombra ! 
Lecsiicsutjtink, csGcscs! 

Az els5 sor mond^a kozben kezetfogva s^t^lgatnak, vagy egy 
helyben keringenek. Mikor pedig ezt kidltj^: «aslicscsl» — hirte- 
len leguggohiaJc, azoD igyekezv^n, hogy a szokny^ok feldudorodj^k. 

(Arany-Gyulai : M. N6pk. Gy. L 350. 1.) 26 Kiolvas6 mondok^k. I. 
1. Egy, kettfi. 
H^bor, nemet, 
Okdr, bika, 
Lengyel Mdty^, 
Katona. 2. ^-^— t i^ 
E-gy5m, ket-lom, Hd-bor, n6-met. Ka - to - na Pe-tor Pitty I 

(Torda-Aranyos). 3. 

Egyem, kettem, 
H^bor, n6ber, 
Okor, bika, 
Lengyel, Liszl6, 
Kerekem, katona 
Pel, p^I, pitty, potty, 
Edd meg a nagy 
Diki, diihu 
Bika f ... St. 

(Raid.) 

4. 

Egyen, ketten, hdbor, nider, 
Okor, bika, Lengyel, L^iszl6, 
Katona, bebicz, bukk! 

(Tapolczafd.) 

5. 

Egyem, kett6m, 
Habor, n^met, 
Tarom, Tam^, 
Okor, szam^, 
Gircz, gorcz. Gatya-korcz, 
• Vedd meg t^lem, 
Urdm, 
Biirom, 
Bika .... 

(Kdlmdny: Koszora 112.) 

IL 

1. 

Ecz-pecz, kimehetsz, 
Holnap reggel k^ohetsz! 

(Bodm^r.) 

2. 

Ecz, becz, kimehetsz, 
Holnap delbe bej6hetsz! 

3. 

Egy, kettC, hdrom, negy, 
Te sem ide val6 l^gyl 

(T6s6k-Berend.) 
4. 

Ecs, kecs, hdrom, necs, 
Ripit, rapot, rdpot, recs. 

(Bodm^r.) r. » Egy, ketU), hArom, n^gy, 
Te vagy itt az akad6kl Bodm6r.) 27 Egy, ke\X6 a 

Gelegonya*fa, 

A ki tizig el nem olvas, 

Czicza legyen a! 

(Tapolczafd.) III. 1. Som egy, som kettC, som hdrom, 
Som n^gy, som ot, som hat, 
Som h6t, som nyolcz, 
Som kilencz, Kis Ferencz. 2. Sem ^y, sem kett6, sem h^uK)m, 
Sem n6gy, sem ot, sem hat, 
Sem h6t, sem nyolcz, 
Sem kilencz, Kis Ferencz. 

(Tisza-Palkonya. Borsodm.) IV. 
1. i 
^ ifs: tz: ^ 
0-gyQ-t6m, b6-gy8-t6m, Ti-jom, t4-jom, Tor-zsok, bor-zsok m t^ ^ ■h h-4i =js Bi-nya bflk-ki, Bflkk-ma-gya-r6, Cz6-la-i, Czi-ne-ge-i ^ ^ -^y—^ "^ 

Kdcz-ki tar-k6 2; Pitty! 

(Torda-Aranyosm.) Egyedem, begyedem, tenger 

tancz, 
Hajdu s6gor mit kivdnsz? 
Nem kivtook egyebet, 
Csak egy falat kenyeret! 

(Tapolczaf6. Yeszpr^mm.) a Ededem, bededem, 

Fin, tto, t^n, 

Hajdu s6gor 

Mit kiv^n ? 

Nem kivAnok egyebet, 

Csak egy darab kenyeret 

(Aigner.) 28 4. 

Egyed^rem, begyed^rem, tenger 

tAncz, 
Hajdu s6gor mit kivtosz? 
Nem kivdnok egyebet, 
Csak egy falat kenyeret! 
Nyiil, nyiil, nyomad6k, 
B^rdny, bdrdny, bSkedek. 
Bokd ki szivem eztet 
Melyiket ? 
Ezt a legkisebbiket. 

(M. Nyelv6r IIL 669. 1.) 

5. 

Egedem, begedem, tenger, UI, 
Hajdu s6gor, mit kivtasz? 
Nem kivtook egyebet, 
Csak egy darab kenyeret! 
Szil, szdL szalraaszal, 
Ecski, becski, tengerecski Pal. 

(Szombathely.) 
6. 

Egyedelem, begyedelem, tenger 

tAncz, 
Hajdu s6gor mit kivtosz? 
Nem kivdnok egyebet, 
Csak egy darab kenyeret, 
Szil, sz^, szalmaszdl, 
Pendericzki, puczki Pdl. 

7. 

Egyedem, begyedem, kender tdncz, 
Hajdu s6gor mit kivAnsz? 
Nem kivtook egyebet 
Csak egy tok5s verebet! 

(P. Thewrewk E. GyOjt) 

8. 

Elgyedem, begyedem, tenger t^ncz, 
Hajdu s6gor mit kivdnsz? 
Nem kiv6nok egtebet, 
Csak egy t5lt5tt verebet, 
Azt is a legszebbiket ! I 9. 

Egyedelem, begyedelem, 

Tenger, tAncz, 

Hajdu s6gor, 

Mit kivtosz? 

Nem kivdnok 

Egyebet. 

Csak egy csupasz 

Verebet. 

Hajh m^n, 

tfss ki P6ter, Pat6 Pill. 

(Arany-Gyulai. M. Nepk. Gy. I. 345.) 

10. 

Egyedelem, begyedelem, tenger 

tdncz, 
Hajdu s6gor, mit kiv^nsz? 
Nem kiv^nok egyebet, 
Egy meztelen egeret, 
J4 bi-ka. 

(Sima.) 
11. 

Egyerem, begyerem, nemet tdncz, 
Hajdu s6gor, mit kiv^nsz? 
Nem kiv^nok egyebet, 
Csak egy doglott verebet! 
Any6masszony megfogta, 
K6t oldalr6l pofozta, 
Ide-oda, amoda, 
Te vagy a v6n fogd6ska! 

(Losoncz.) V. 

1. 

Egyedem, begyedem, bikkfa- 

jdrom. 
Alma, sz6l6, kerek erd6, 
MondvAn mondtam a medv^nek, 
Jaj de k^k ott az az 6g. 
B^dny, bieska hajtsd ki innen 

ezt! 29 •"I 

3 2. 

Egyedem, begyedem, tenger Uncz, 
Hajdu s6gor, mit kivtosz? 
Nem kivtook egyebet, 
Rakjunk egy kis k6hegyet! 

3. 

Egyetem, begyelem, biitym6j^6, 
Sz6ll6, rig6, kerek erdfi, 
Mondvdn, mondtam a medv^nek, 
Epitsenek egy kdv^rat, 

K6v^, nyomadek, 

Ecski, becski, 

Ezt az egyet 

lonen vesd ki. 

(Arany-Gyulai. M. Nepk. Gy. I. 356.) 

4. 

Egyedem, begyedem, 
Ceobojo, 
Gyertek l&nyok 
KOv^ra ! 
L6-16 lomagy6k, 
Bartoy-bdrany bakbatyik. 
Szedd ki, vedd ki 
Innen ezt ! 

(KAlmdny. Koszoru 212. L) 

5. 

Ogyedezi, 
Bdgyedezi, 
' Nyitri, v^i, 

Sz6115, rig6, 
Kaskantyuba, 
L6t, 16t, 
Lomad6kom, 
B^^nybar6t, 
Bakfigura, 
Cs^ra, fi&ra, 
Csatag6ra, 
Kem^ny k6're, 
Kakapura, 
Rip, rop, 
Hip, rop. 6. 

Egyedem, begyedem, tenger, 

ttocz, 
S6gor bir6, mit kivtosz? 
Nem kivtook egyebet, 
Csak egy t5k5s verebet. 
L6-16 nyomadek, 
B^rdny-bdrtoy potyadek. 
Osd ki — Melyiket ? 
Ezt a legkisebbiket I 

(T6li.) 

7. 

L6, 16 nyomadek; 

B^irtLny ttized^k, 

Gsd ki szlvem, a melyiket akarod, 

Talto bizony ezt, vagy azt? 

(P. Thewrewk E. GyOjt.) 
8. 

Egybe, megybe, k6t kend6be, 
Sz6l a rig6 az erd^ben, 
Csir, cs^, Szab6 PAI, 
Hajtsd ki eztet innen m^! 

9. 

Nyiil, nyiil, nyomadek, 
B^toy, b^toy, bdked^k. 
Gsd ki, dobd ki, domboiitsd ki, 
Balog ide, balp^rt, 
Ezt is p5nd5ritsd kl VI. 

1. 

Egyedem, begyedem, keszkenCben. 
Sz6l a rig6 az erd^ben, 
Csik, cs^, Szab6 P61, 
Iszki, duszki, ezt vesd ki, 
Te meg meiy el aludni. 

(Tisza-Palkonya.) ..J *i 30 2. 

Egyedem, begyedem, keszkendd- 
Szol a rig6 az erdfiben, [ben, 
CsAr-csdr, 
Szab6 Pdl, 
Egyet mozdits ki! 

(Szombatbely.) 

3. 

Egybe, kegybe, keszkenOben, 
S^rga rig6 az erd6bea, 
Csir-cs^, Szab6 Pdl, 
Itt ki, dutt ki 
Eztet ki ! 

4. 

Egyedem, begyedem, 

KezkenObe, 

S^rga rig6 

Az erd6be, 

Csir-csdr, 

Szab6 var. 

(P. Thewrewk E. Gyttjt) 

6. 

Ettyem, pettyem, petymArdra, 
Sz6l6, rig6, kis koraba, 
Szil, szdl, szalmasz^l, 
Nddi, Mdi telestdl. 

(Kis-OroszL) 6. 

0k5m-b6k5m, bok majjAro, 
Sz6l a rig6 rikkanWiro, 
Cz6m^a, czineg^re, 
^Siccz ki a mez6re. 

(M. Nyelvdr Ul 560. L) 

7. 

Ok(Jd5m, b5kod5m, b5k m^j^a, 
Sz6l a rig6 rikkantora, 
Oz^rndra, czinegere, Hiicscs ki, akaszd ki, 
Hadd szdradjon oda ki, 
Majd ellopja valaki. 

(T6sok-Berend.) 

8. 

OgyCdom, bOgyoddm, 

Bikkv^^ira, 

Sz6l a rig6 

Rakoncz6.ra, 

Czernira, czinog^re, 

Czuczcz ki mad&r a mez6re. 

9. 
Eczem, peczem, pityfal^a, 
Sz6l a rig6 rakoncz^ra, 
Cz^rn^a, czinegere, 
Hess ki a mezdre. 

(Arany-Gyulai. M. Nepk. Gy. 1. 348.) 

10 

Eczem, peczem, pitypal^ra^ 
Sz6l a rig6 rakoncz^ra, 
Cz^rn^Lra, czinegere 
Vesd ki rigo a mez6re, 
Melyiket ? 
Azt a legkisebbiket. 

11. 

Eczem, peczem, ficz poldra, 
Sz6l a rig6 rakoncz^a, 
Cz^rhdra, czinegere, 
Hticscs ki r6zsdm a mezdra 

(Bodm^r.) 

12. 

0t5m-b6t5m, tiz vdlldro, 
Sz61 a rig6 rakonczdro, 
Czineg6re, czernaro, 
Czuczcz ki, akarsz ki, 
Hadd szdragygyon oda ki 

(M. Nyelvdr III. 560. 1.) 31 13. 

Etyem, petyem, pety v^rdro, 
Szol a rig6 rikonczdro, 
Czern^6, czineg^re, 
Hiicscs ki innen a raez6re. 

14. 

Okddom, b5k6d5m, 
Hat m^s^a, 
Sz6l a rig6 
Rikonczdra. 
Cz6rna a czineg^re, 
Cziczcz ki maddr 
A mez5re. 

(Raid.) 

15. 

Egyedem, begyedem, pitymalldra, 
Sz6l a rig6 ratottAra, 
Clz6rnAra, czineg^re, 
ilucscs ki diszn6 a mez6re. 

(T6k.) 

16. 

Egyedem, begyedem, 
Dinom-dinom, 
HoU6-poU6, 
Kender-kop6, 
Sz6l a rigo, 
Az erdfiben, 
Uezki, poczki 
Szab6 paczki 
Gyorgy ! 

17. 

Egyedem, begyedem, 
Sz6l a rig6 rigmon(l6ra, 
Jucscski, hajtski, 
Te menj mnea elaludni, 
Tdkbe teszem, tok nem dllja, 
Vasba teszem, vas nem dllja. 
Orm6ny, sodormdny, 
Balog lapAt vesd ki radr. 

(Sima.) 18. 

Egyedelem, begyedelem, 
Szdl5, rig6 vigmondara, 
TOkbe teszem, tok nem Allja, 
Vasba teszem, vas nem dUja, 
Ormto, sodormAn, 
Balog lapdt vesd ki mdr. 

19. 

Egyem, begyem, kis kendObe, 
Sz6l a rigo az erdfibe 
Dib, dob, daruMb, 
Tarka kutya mezitldb. 
A kutydnak n^gy a Idba, 
Azon raegyiink Modovdba, 
Onnan hozunk old pdczAt, 
Kivel jdrjuk a zsukatdt, 
Perez, porcz, gatyakorcz, 
Tied legyen ama nagy, 
Duk()n, ddr6 bika f . s. 

20. 

Egyedelem, begyedelem, 
Sz6l6, rig6, maddr begye, 
Begyel5j6, pr5cscs ki, 
Hajtsd ki a mez5re, 
A tavalyi dinnyefSldre, 
Bakk futty, eredj ki; 

VU. 

1. 

Egyetem, begyetem, bfltymOcske, 
Hova val6 menyecske? 
Szdnt6f51dre ugrosi, 
Eg6r-lyukba bujdosi, 
Szfp, szab, szab6, pap. 

(Arany-Gyulai, M. N§pk. Gy. I. ^65.) 

2. 

Egyedem, begyedem, tiirkocske, 
Hova val6 menyecske? 32 Szdnt6f5ldon lakozik, 
Eg^r-lyukba bujdosik, 
Csir-cs^, Szab6 P^l, 
Iszki duszki 'ezt vedd ki, 
T e menj el aludni. 

(Veszprem). 

3. 

Egyerem, begyerem, t5rk6cske, 
Hova val6 menyecske? 
Sztot6f&ld5n ugrosik, 
Eg6rlyukba bigdosik. 

Csir-cs6r 

Szab6 P^l 

Vesd ki eztet 

Bubot m^rl 

4. 

Egedem-begedem a kecske, 
Hova val6 menyecske? 
Sztot6f&ld5n ugrosik, 
Eg6rlyukba bujdosik, 
Sziim-sz^m, szalmasz^l 
Ezt az egyet vesd ki m^. 

5. 

Egedem, begedem, k^t kecske, 
Hova val6 menyecske? 
Tehen, tehen t6gyel6.je, 
B^Any, bArany begyelCje, 
Fdsz^ hagymasz&r, 
Menktl m5tt Ndn^, B5sz5rm6ny, 
Ucczu, czicza, I6g a czicza, 
Te szaladj ki kis Katicza. 

(Szombathely.) 

6. 

OgyedSlom 
B5gyed615m, 
Karkantyu ! 
Tyukon 
J6r6 

Szalmaszdl, 
Kivtil van a 
Bond6! Babsuta-buta, 
Bdbiska ! 

(Tdrok-Becse.) 

VIII. 

1. 

Egyedelem, begyedelem, 
Duz buz, kender Unez, 
Hajdu s6gor, mit kivansz? 
Nem kivtook egyebet, 
Csak egy darab kenyeret. 
Komm P6ter bdcsi, 
Mikor 6n kis madir voltam, 
F5ldr6l-fdldre szAlldog^ltam, 
Koles-kdsdt szedegettem, 
T5kbe tettem, tok nem dllja, 
Vasba tettem, vas meg^ja, 
NddszAl, vir^gszAl, 
tiss ki, bliss ki 
A mez6re aludni. 

(Nagybdnya.) 

2. 

Egyerem, begyerem, 

Kender tdncz, 

H^t kend s6gor, 

Mit ki^lt ? 

£n Angyomat ki^tom, 

Vasp^cztoiat kongatom, 

Kong-kong-kongatom, 

Kdczcz ki, tolvaj ? 

Te vagy te! 

(Arany-Gyulai, M. N^pk. Gy. 111.255.) 

3. 

Egyedelem, begyedelem ttiz, b(iz 

Kender tAncz, 

Hajdu P6ter mit ki^tsz? 

fin togyomat kidltom, 

Vasp^czdval kongatom. 

Kon-kon Peter bacsi 

Szedd ki, vedd ki 

Innet, onn^t, 

A kit akarsz ezt! 

(Aigner.) 33 4. 

Egyerem, bederem, kender ttocz 
Hallja s6gor, mil ki^lt? 
£n togyomat ki^tom, 
Vaspdcz4val kongatom. 
Cz6p, cz^p Szab6 P^l, 
Eczki, peczki, eredj ki! 5. 

Akadom, bakadom, kendertdncz, 
Hajdu s6gor, mit ki^tsz? 
£q ^gyomat kialtom, 
Vasp^czdmat konditom, 
Kon, kon, P6ter PAl, 
Ebetn^k a mad^ka, 
K5lesszemet szedeget. 
Szidd ki, vedd ki ebbdl ezt I 6. 

Egyetem, begyetem, karkantyii, 
Nem vagyok 6n felnyakii, 
Isten kovdcscsa vagyok, 
Sz6p lovakat patk6lok, 
F6nyes szeggel szegezem, 
Vasp^cz^val pengetem, 
Pom-Pom Peter b^csi, 
Vegye kend ki ezek kdzOl ezt! 7. 

Egyedelem, begyedelem, kar- 

kantyii. 
Nem vagyok 6n Klnyakii; 
Isten kovdcskaja, 
Szent P^ lovdt patk6lom, 
F^nyes szeggel szegelem, 
Vasp6czdval pengetem, 
Kim, kom, P6ter b^csi, 
Szedje kend ki, 
Vegye kend ki 
Ezek kozOl ezt! 

(Arany-Gyulai, M. N^pk. Gy. IL k. 
283. 1.) 

Ifagyar Gyermekj&Uk'GyiUt. 8. 

Egyeden, begyeden, kappantyii, 
Nem vagyok en felnyakii; 
Isten lovdt patk6lom, 
S^ga szeggel szegelem, 
Ir-mdr, fodor-m^, 
Hajts ki Pali kolompdl, 
Kis tivegft boszorkdny. 

(Aigner ) 

9. 

Egyedem, begyedem, karkantyii, 
Nem vagyok 6n felnyakii, 
Isten lov^t patk6lom, 
F^nyes szeggel szegelem, 
Tin-tAn, palot^n 
Kis ablakan kukucsk^. 

(Bajmok, Bacsm.) 
10. 

Egyedem, begyedem, karkantyii, 
Nem vagyok en felnyakii, 
Isten lovdt patk6lom, 
Ftoyes szeggel szegezem, 
Vasp^czdval pengetem, 
Em, pem, P6ter bdcsi, eredj ki I 

(Kunhegyes.) 
11. 

Egedem, begedem, sarkantyii, 
Te vagy az a nagy fogii. 
Isten kovdcscsa vagyok, 
Szentek lovAt patk6lom, 
F6nyes szeggel szegezem. 
Szedje, vegye, 
Ezek kozal ezt. 

(Pdlfalva.) 

12. 

Egyedem, begyedem, sarkantyii, 
Nem vagyok 6n felnyakii, 
Isten kov^cscsa vagyok. 34 Szent P^l lovdt patk6lom, 
Vasp^czjlval kongatom, 
King-kong, K6ba Pdl, 
Hdrom fogu boszorktoy! 

, (Dergen.) 

13. 

Egyedem-begyedem, sarkantyii, 
Nem vagyok 6n Klnyakii, 
Isten kovdcscsa lettem, 
Szent Pdl lovftt megyertem, 
Cziczcz ki, ak^zd ki, 
Hadd szdradjon oda ki. 

(Aigner.) 

14. 

Egyedem-begyedem, sarkantyii, 
Nem vagyok 6n felnyakii, 
F61 l^bammal toppantok, 
F61 szarvammal bokkentek, 
Szala^jatok gyerekek, 
Mert megbokiek bennetek! 

(Aigner.) 

15. 

Pad alatt, pad alatt pallantyii, 
Nem vagyok 6n Klnyakii, 
Hanem Isten kovdcscsa. 
Szent PAl lov^t patk61om, 
Arany szeggel szegezem. 
L6, 16 nyomatin, 
B^Any, b^r^ny, b5kecsin, 
Eccze szivem! eccze! 
E czuczcz ki! 

16. 

Pad alatt, pad alatt pallantyu, 
Nem vagyok 6n felnyaku, 
N6met lovat patk6lok, 
VaspdczAval kongatok. 
Kong, kong, vedd ki! vedd ki! 
Ezt tedd be! 17. 

Pad alatt, pad alatt sarkantyii^ 
Nem kell nekem fenyes k5, 
Istv^n kov^cs vagyok 6n; 
Szent PAl lovAt patk6lom, 
R6zpdlczdval kongatom, 
King, kong, 

Jtoos bdcsi, vidd el ezt! 
King ide, king oda; 
Vesd ki, dobd ki ezt! 

18. 

Pad alatt a tarka tik, 
Nem vagyok 6n tarka tik. 
Isten kov^cscsaval, 
Szent P^terrel patkolva, 
Nyiil, nyiil nyomadek; 
B^dny, b^rdny, boked^k, 
Kim, kom, kom6dia, 
tTsd ki, vesd ki, 
Dobd ki szivem 
Innen ezt. 

(Raid.) 

19. 

Padn^l, padn^ a fold alatt, 
S^rga csik6 nyereg alatt; 
K6 Buddig baktat6k. 
Nem vagyok 6n r^znyakii, 
Hanem Isten kovdcscsa, 
Szeilt lovakat patk6lok, 
R^zp^czAval kongatok. 
Kong, kong, Peter bdcsi. Jdnos 

hacsi 
Osd ki, vesd ki ebb^l ezt! 

20. 

Imitt-amott az 6g alatt, 
Tarka nyikos nyakadek, 
K6 bunddban baktatek. 
Nem vagyok 6n f6nyaki5, 
Vagyok Isten kovacscsa, 
Szent PAI lovAt patk6lom, 36 N6met szdgre szogezem. 
Kum, kum, P6ter b^tya, 
Szedd ki, vedd ki inn^t ezt. 

(M. Nyelv&r VIU. 526.) 

21. 

Pad alatt, pad alatt, a fold alatt, 
S^urga csik6 nyereg alatt, 
0-Bud6ra baktat^k, 
Onnan vissza kongat^k, 
Kong-kong P^ter h&csi, Jdnos 

b^csi, 
Ozd ki, vesd ki ebbdl ezt 

(Bodm^r.) 

22. 

Pad alatt, pad alatt 
Egy kis hdz, 
Abban lakik a bardt, 
SGti-f6zi a hurkdt, 
K6rek t61e, de nera Ad, 
M6g azt mondja, pofon v6g. 
Pofon ftm a macskdjat! 
Kapom n^n^m baltajat, 
0t5m agyon macsk^dt^ 
Teszem a kosdrba, 
Viszem a v^drba, 
K6rdi t61em egy katona: 
Mi van a kosdrba? 
Negyldbii macska, 
OtSdik a farka, 
Fiyja fdl a varga! 

(Kecskeni<$l.) 

23. 

Pad alatt, pad alatt 

Sarkantyti, 

EWtaldl felnyaku. 

Nem vagyok 6n felnyakii, 

Hanem Isten kovdcscsa, 

Szent PAl lovAt patk6lom, 

F^nyes szeggel szegelem, 

Vaspdczdval kongatom, 

Kon, kon, czini czini, 

P6ter bAcsi, szedd K, vedd ki ezt I 

(Kecskemet.) 24. 

Ez alatt, ez alatt, e pad alatt. 

Sarga esik6 nyereg sdatt, 

Ni hon j5n a felnyakiJ. 

Nem vagyok 6n felnyakii, 

Isten kovdcsk^a, 

Szent P^ lovAt patk6lja, 

R6zp4czAval gingatja. 

Csingat Szab6 P^, 

R^gi vez^r boszorkdny. , 

25. 

Ez alatt, ez alatt e f5ld alatt, 
Sdrga csik6 nyereg alatt, 
Isten kov6cscsa vagyok, 
Szent PAl lovdt patkdlom, 
R^zpAczdval kongatom, 
Kon, kon fodormto, 
B^csi piros boszorkdny, 
Tedd ki szivem! Melyiket? 
Taldn a legszebbiket. 
Ez lesz az. 

(M. Nyelvdr X. k. 94.) 
A 3-ik sortdl kezdve L4vdn fgy: 

Nem vagyok 6n sdrga, 
Sem az lir kov6cscsa; 
Kirdly lovdt patkdljdk,, 
Arany szoget kongatjlk; 
Kon-kon ki, 
Ezt dobd ki. 

(M. Nyelv6r. XVIII. k. 189. 1.) 

26. 

Hid alatt, pad alatt sarkantyii, 
Nem vagyok 6n Klnyabi, 
Hanem Isten kov6cscsa, 
Szent Pdl lovAt patk61om, 
SArga szeggel szegezem, 
VaspdczAval kongatom, 
Kin. kin. kondltsd ki, 
Ezt a kis lAnyt pdrditsd ki ! (Tidd.) 3* 36 27. 

Ink6-bink6 Szab6 P^l, 
Osszeveszett boszorkdny. 
Hid alatt, bid alalt sarkantyii, 
Nem vagyok 6n Klldbii, 
Isten kovdcscsa vagyok, 
Szent P6l lovAt patk6lom. 
Ink6-bink6, Szab6 Pdl. 
(Csurgd, M. Nyelvdr X. k. 96. 1.) 

28. 

Edrem-bedrem, kezkend6m, 
£n dngyomat ki&ltom, 
Vaspdlczdmat konditom, 
Kon, kon, te vagy a tolvaj! 

29. 

Egyem-begyem, mogyor6, 
Kecskem^ti csobogo, 
fin felnyakii nem vagyok, 
Isten kovdcscsa vagyok, 
Szent Pdl lovdt patk6lom, 
F^nyes szeggel szegelem, 
Vaspdczdval verdesem, 
P6ter bdcsi, szedte-vette, 
Ereszd neki ezt! 

(Balla) 

30. 

Egyedem-begyedem, soboly6, 
Keeskerdg6 mogyor6, 
Sz6116hegyen tarka tyuk, 
fin nem vagyok v^n nyakiS, 
Fstvdn lovdt patk6lok, 
R6zp6cz6val kongatok, 
Kon, kon, P6ter bdcsi, 
Szedd ki, vedd ki! Melyiket? 
Ezt 

(Tisza-Palkonya.) 

IX. 

1. 

Eilen-bellen, csik, 
Zsiros a mdcsik, Eczetet a csikra, 
M6zet a mdcsikra, 
6ag6 szema szoknya, 
Sz^p Itoy, a ki szokta. 

(Tapolcza.) 

2. 

Ele-bele csik, 
Zsiros a mdcsik, 
Bag6 szema szoknya, 
Sz^p Idny a ki szokta. 

(Veszpr^m.) 

3. 

Ellen-bellen csik, 

Zsiros a mdcsik, 

Ha megetted a mdcsikot, 

Erabereknek adtad, 

Magad is kikaptad, 

Tied legyen a 

Sz^p piros alma. 

(lijmalomsok.) 

X. 

1. 

Ellem-bellem belv6rosi, 

Som, som, kuti tall6rosi, 

Ek mak, 

Ok mak, 

Bezzeg mukk, 

E^e mukk 

(Aigner.) 

2. 

Ellen-bellen, bab^rosi, 
Som, som, kuUa, dadarisi, 
Ezme, guzma, god5r viszi, 
Hej, haj lebuka! 

(Nagy-Sdp.) 

3. 
Ellem-bellem, bombdrosi, 
Som, som kutya tatdrosi. 
Ezd meg, iizd meg, gOdor viszi. 

Lebuka ! 

(Bodmer.) 37 4. 

EUem-bellem, bennarozni, 
Szem-szem, kuti-daMroznij 
Ikm^-ukmd, h^b6ka. 

(M. Nyelv6r IV. 41.) 

5. 

Ellen-bellen, barbanicska ! 
Ukmdn-dukm^n, 
Zelena jabuka, 
Priczcz ki! 

(Tisza-Hegyes.) 
6. 

EUem, bellem, 
Tunka ! 
Funka, 
Lajbesz, 
Lejbesz. 

(Aigner.) 

7. 

Eczem-peczem, zeccz, 
Ziczim al^ zeccz 
Ziczim aid barbariczka, 
Ziczim aid zeccz. 

(Bodm^r.) 

XI. 

1. 

Egy, kett6, hdrom, n6gy . . 
Kopasz bardt, hova m6gy? 
Pdpdra sz6nd6rt, 
Sz6ndt adorn lovamnak, 
Loyara nekem trdgydt ad, 
Trdgydt adorn fQldemnek, 
F5ldem nekem biizM ad, 
Biizdt adorn molndrnak, 
Molndr nekem zsemlet ad, 
Zseml6t adorn bojtdraak, 
Bojtdr nekem botot ad, 
Ugy megdobom a kutydt, 
Hogy eltori a Idbdt. 

(Tild.) 2. 

Egy, kett6, hdrom, n6gy . . 
Kopasz bardt hovd m6gy? 
Ide megyek kakdlni, 
Gyere velem papdlnL 

(Szikszo.) 

3. 

Egy, kett6, hdrom, n6gy . . . 
Kopasz bardt, hova m^gy? 
Pdpdra pipd^rt, 
Veszpr^mbe doh6ny6rt 
Ne mei^ el, adok 6n, 
Egy marok geszteny^t, 
V6gy rajta bunddt, 
Takard bele Jutkdt, 
Sz][jd a czicza farkdt. 

4. 

Boltos nekem kaszdt dd, 
Kaszdt adom foldemnek,* 
Foldem nekem fiivet dd, 
Fiivet adom marhdmnak, 
Marhdm nekem tejet dd, 
Tejet adom suszternek, 
Suszter nekem piros czipfit, 
Piros czip6t szGz Idnyndk, 
Szfiz Idny nekem koszorut, 
Koszorut adom fdmnak, 
Fdm nekem dgat dd, 
Agat adom kutnak, 
Ktit nekem vizet ad, 
Vizet adom pinty5kemnek, 
Mert megfulad a k5k6nybe. 

5. 

Egy, kett5. harom, n6gy . . . 
Kopasz bardt, hova m6gy? 
Sz6rt szedegetni. 
Minek az a szdr? 
Szitdt k5t5getni. 
Minek az a szita? 
Korpdt meregetni. 
Minek az a korpa? 
Diszn6nak kell adni. 
Minek az a diszn6? 
38 H^j4t ki kell szedni. 
Minek az a hdj? 
Kocsira kell kenni. 
Minek az a kocsi? 
Vds^ra kell menni. 
Minek az a vds^? 
Czifra ruhat venni. 
Minek az a czifra ruha? 
Abban kev61kedni. 

(Tapolcza.) 

6. 

Egy, kettd, hdrom, n6gy . . . 
Kopasz P^ter, hova m6gy? 
Ny^f^a vessz66r. 
Minek az a vessz6? 
Korpdt szitAlgatni. 
Minek az a korpa? 
Diszn6t hizlalgatni. 
Minek az a diszn6? 
H^dt szedegetni. 
Minek az a h^ja? 
Kocsit kenegetni. 
Minek az a kocsi ? 
F6t hordogatni. 
Minek az a fa? 
Hdzat csindlgatni. 
Minek az a h^a ? 
Fiucskdkat, Idnyk^at 
Benne tanltgatni. 

(Radd.) 

7. 

Egy, kett6, Mrom, n6gy . . . 
N^met asszony, hova m6gy? 
Pdp^ura pip^6rt, 
Devecserbe doh^y6rt 
Ott fekszik egy rossz bar^t, 
Feje felett k^t kaldcs, 
K^rek t51e, de nem dd; 
M6g azt mon^ja, nyakon vdg. 

(Tapolczaf6.) 

8. 

Egy, kett6, hdrom, negy . . . 
N^met gyerek hov^ m^gy? — Ide megyek nem messzi, 
Egy szdl vasat keresni. 
Vasat adom kovdcsnak, 
Kov^cs nekem szenet ad. 
Szenet adom p^nek, 
P6k ad nekem kenyeret, 
Kenyeret adom teh^nnek, 
Teh^n nekem tejet ad. 
Tejet adom kutydnak. 
Ha febiigom a kuty^t. 
Tele rakja az litcz^t! 

(Cseszte.) 

9. 

Egy, kett6, hdrom, n^gy, 
Te kis kutya hov6 megy? 
Az erd6re f^t vAgni, 
H^om vasat tan^ni. 
Vasat adom kovdcsnak, 
KovAcs nekem szto^t ad ; 
Sz^n^t adom boczinak, 
Boczi nekem teijet ad; 
Tejet adom cziczAnak, 
Czicza nekem farkot ad; 
Farkot adom zsid6nak, 
Zsid6 nekem penzt ad ; 
P6nzt adom mamtoak, 
Mama nekem pop^t ad. 

(Szatmdr.) 

10. 

Egy, kett6, hdrom, n6gy, 
Bolond zsid6, hova m^gy? 
Debreczenbe gun^rert, 
Mindenfel^ szerszam^rt, 
J61 megszorltsd a nyak^t, 
Hogy el ne fossa mag&t, 
Mert ha elfossa mag^t, 
Iszod a pdlyink^^t. 

(Kis-Ujszdllds.) 
11. 

Egy, kett6, h^rom, n6gy, 
0k5r bika, hova m6gy? 
Az erd6be I6sz6r6rt. 39 Minek az a 16sz6t? 
SzMt k5t5getni. 
Minek az a szita? 
Korp^t sziUlgatni. 
Minek az a korpa? 
Diszn6t hizlaigatni. 
Minek az a diszno? 
H^j^t szedegetni. 
Minek az a h^? 
Kocsit kenegetni. 
Minek az a kocsi? 
Mdat hordogatni. 
Minek az a nad? 
H^at fedegetni. 
Minek az a h^? 
Sz6p Itoyokat, leg^nyeket 
Bele csalogatni. 

(N.-Kdrds.) 

12. 

Egyik, kett5, h6rom, n^gy, 
Tarka malacz hov^ megy? 
Esztergomban dohtoyert; 
Csak egy vasat tal^ln^k, 
Vasat adorn kovdcsnak, 
KovAcs nekem patk6t ^d; 
Patk6t adorn lovamnak, 
Lovam nekem ganajt At; 
Ganajt adorn f&Idemnek. 
Foldem nekem Arp6t dd; 
Arpdt adorn csiestoinak (malacz). 
Csicsdm nekem piczit dd; 
Piczit adorn kond^nak, 
Kond^ nekem botot dd. 
iJgy megtitcim a kutyit, 
V6gig fussa az litczdt. 

(Visk. Hontm. M; Nyelv<5r. V k. au 1.) 

13. , 

Elment a nytilacska, 
Sz5rt szedegetni, 
Minek az a sz6r? 
SzitAt kotdgetni 
Minek az a szita? 
Korpdt szitdlgatni. Minek az a korpa? 
Diszn6t hizlaigatni. 
Minek az a diszn6 ? 
H^at siitogetni. 
Minek az a hdj? 
Kocsit kenegetni. 
Minek az a kocsi? 
Fdt hordogatni. 
Minek az a fa? 
H^at csindlgatni. 
Minek az a haz? 
Leginyeket, Idnyokat, abba 

csalogatni ! 
Hoi az a hdz? 
Tdz el6gette. 
Hoi az a taz? 
Yiz eloltotta. 
Hoi az a viz? 
Nagy mad^ megitta. 
Hoi az a nagy maddr? 
Sztoiz fi^a szAllt. 
Hoi az a szdraz fa? 
Nagy fejsze levdgta. 
Hoi az a nagy fejsze? 
Sarokba a helye. 
S ... be a nyele. 

(Aigner.) 

14. 

Hoi az Isten? 
Lebukott a nagy fQbe. 
Hoi a nagy ftt? 
Lefogta a nagy kasza. 
Hoi a nagy kasza? 
Kis kertre van akasztva. 
Hoi a kis kert? 
EWgette a nagy ttiz. 
Hoi a nagy tOz? 
Eloltotta a nagy viz. 
Hoi a nagy viz? 
Felitta az okdrbika. 
Hoi az okdrbika? 
Lencse-bors6 sztotanL 
Hoi a lencse-bors6 ? 
F5lette a kis maddr. 40 Hoi a Ids maddr? 
FSlreptilt a nagy fdra. 
Hoi a nagy fa? 
Lefogta a nagy fejsze. 
Hoi a nagy fejsze? 
Kuczk6ba a helye, 
Kezedbe a nyele. 

(Piricse). 
Szolnokfm a v^ge igy: 

Hol van az a viz? 
A bika megitta. 
Hol van az a bika? 
A m^sz^os lev^gta. 
Hol van az a m6szdros ? 
FelmAszott a fdra, 
Kitdrt a I6ba, 
Vaskereszt utdna. 

xn. 

1. 

Egyedelem, begyedelem, 
V6T0si vask6, 
Kilenczedik zacsk6, 
Verebek valtoak, 
Az i!itra szdll^ak. 
KOles-szemet szedegetnek, 
Soijdn, 
Borjdn, 

Balog siiti, Balog P^, 
tfsd ki, 
Dobd ki, 

P5ndoroczky Poczky PAL 
(Arany-Gyulai, M. N^pk. Gy. I. 346.) 

2. 

Igyer6di, bigyeredi, 
Vdrosi vasko P^ter, 
Verebek voltunk, 
F51dre szAllottunk. 
K5les szemet szedegettiink, 
Soijto, borjto, 
Kicsiny kocsa AndrAs, 
Buczki Vk\ TAny^rosan az ed6ny, 
Jaj de fene a leg6ny, 
Inez, pinez . . . 
Te vagy kint 

(Tok.) 

3. 

Egy id6ben 
Madarak valdnk, 
Foldre szdlltok, 
Kolesszemet 
Szedeget^nk, 
Tokbe tettuk, 
Vasba tettiik, 
Tok nem tart^ 
Vas megtart^ 
Szip, 
Szap, 

Szab6 PAl, 
Szidd ki inn6L 
Ezt a rottenetes 
BQd5s PAlt. 

(Vadr6zsdk.) 
4. 

Madarak voltunk, 
Foldre sz^lottunk, 
Biizaszemet szedegettiink^ 
Hdnyat mondasz te? 
Em, tern, tusz, 
Siklt, akar, avarka, 
Em, tem, tusz. 

5. 

Madarak voltak, 
Foldre szdllottak, 
K5lesszemet 
Szedegettek, 
Kasba h^nyt^k, 
Azt sem Idtt^ 
Arra ment a finye fu. 
Nem vagyok 6n finye fu, 
Hanem Isten kovAcscsa. 
Szent-P6l lovdt patkolom, 41 N6met szeggel szegezem, 
Kum, kum, P6ter bdcsi, 
Szedd ki, vedd ki ezt! 

(Aigner.) 6. 

Madarak voltunk, 

Foldre sz^Uottuhk, 

Apr6 szdll6t szedegetttink, 

£s m^, fodor m^, 

Hivd ki szivem, balab p^. 

7. 

Mikor mi is 

Kis madarak voltunk, 

F5ldre sz&Uottunk, 

Sz51l6szemet 

Szedegetttink, 

Szd-sz&l 

Szalmasz^, 

Kilencz apro 

Pog&csa, 

Korcsm^rosne siitdtle. 

Gazsi Pista megette^ 

Olyan jsz^pen k5szogte, 

Hogy pirosra stit5tte, 

Siissed r6zs^m 

Mdsszor is, 

Megcs6kolIak 

Sz&zszor is! 

(Pad6.) 6. 

Ha 6n mad^rka voln^k, 

A tengerbe sz^an^k, 

Gyongyszemet szedegetn^ 

Kasba hdnyn^m, 

Kas nem teln^k. 

£r-mto, 

Fodorman. 

Tticscs ki, 

Fbgts ki, Eredj ki, 
Balog Pdl 
Madardszni ! 

(Eger. M. Nyelv6r. V. k. U. I) 

XIII. 

1 

Egyszer egy iddben, 
Szilasi erddben, 
Szark6k verekedtek, 
Megettek egy tigrist, 
Tigrist hivtik bag6nak, 
Mig a bag6 baHagott, 
Addig tigris meghalt, 
Kopors6ba t6tett6k, 
EgzAmentre vitett6k, 
Ikszom, pikszom, ndnikszom. 

(Csorgd.) 

2. 

Egyszer egy iddben, 
Nagy kerek erddben, 
Szark^ veszekedtek, 
Madarakat hoztak, 
Szarka papn6 meghallotta, 
Sziinyog lAb6t levagdosta, 
Bag6t kiildte doktor^rt, 
M6g a bag6 ballagott, 
Addig szunyog megdogldtt 
Titu nagy icancsu, 
Leesett a toronyb6l, 
Igy mult ki a vil6gb6l. 

(M. Nyelvor VI. 190.) 

3. 

Egyszer egy erdoben, 
Szark^ verekedtek ; 
Szarka papne meghallotta, 
Sziinyog 1^6t kirdntotta, 
Bag6t ktildte doktor^rt, 
M^g a bag6 ballagott, 
Addig szunyog megdogldtt. 42 Ti, tu, 

Nagy kancsu, 
Leesett a toronyb6l. 
Igy mult ki a vil^gb6l. 

(M. Nyelv6r III. 284..) 

4. 

Mentem, mentem, ment ember 
A gyulai szigetbe. 
Verebek, verebek veszekedtek, 
Sziinyogok, sziinyogok viaskod- 

tak. 
Sziinyog Idbdt elv^gt^k, 
Bagolyt ktildtek borb^ly^rt, 
Mig bagoly lir ballagott, 
Addig a sziinyog meghajlott 

(Aigner.) 

5. 

Egyszer egy id6ben, 
K6t kerek erd6ben, 
Szark^ veszekedtek, 
Szarka papn6 meghallotta, 
Sziinyog l^bdt kir^ntotta, 
Bagolyt kuldtek doktor^rt, 
Mig a bagoly ballagott, 
Addig a sziinyog megholt. 

(Aigner) 

6. 

Kerekes erd5ben, 
Szarkdk veszekedtek. 
Szarka papn6 meghallotta, 
Sziinyog l^^t kir^totta, 
Bag6t ktildtek doktorert, 
Mig a bag6 ()d5ngdtt. 
Addig sziinyog megd(5glott. 

7. 

Sz6l a rig6 az erddben, 
Szalma papn^ meghallotta, 
Sziinyog lAbdt kirdntotta, 
Bag6t kiildStt doktorert, 
Mig a bag6 tappogott, Addig sziinyog megd6gl5tt, 
Dirr, durr, Mdtyds lir, 
Leesett a toronyb6L 

8. 

Egyszer egy iddben, 
Szikasi erdOben, 
Szarka verekedtek, 
Szarkapdsztor meghallotta^ 
Sz^nakar^j^t kirtototta, 
Riff, puff, dir, dur, 
Te vagy kint. 

9. 

Egyszer egy id5ben^ 
Sijjdrt6 erdeben, 
SzarkAk verekedtek. 
Oda ment a szarka papja, 
Szarka farkdt kir&ntotta, 
No peku, nagy kontyu, . 
Leesett a padl^r6l. 

(Aigner.) 
10. 

Egyszer egy id6ben, 
Szildgyi erdCben, 
Szarkiik veszekednek, 
Szarka apa megtudta, 
Szalmakardjdt kihiizta, 
En pe ku, nagy kontyu, 
Leesett a padl^r6l, 
Ugy mult ki a vil&gb6l. 
(Nagy-Sip.) 

A 4-ik sort61 kezdve L4vdn fgy : 

Sziinyogok por5ltek; 
Oda ment a farkas-barit, 
I^vdgta a sziinyog nyakdt 

(M. Nyelvfir. XVIII. k. 189. 1.) 

11. 

Egyszer egy id^Jben, 
A sziklaji kertj^ben, 
Szark^k verekedtek, 43 Szarka papn^ megtudta, 
Szalma kardj^t kihiizta, 
Andum P6ter 
Leesett a padl^r6l 
l}gy mult ki a Yildgb6L 

12. 

Egyszer egy idfiben, 
Bakonyi erdfiben, 
Szark^k verekedtek. 
Szarka papne megtudta, 
Szalmakardj^t kihiizta, 
Szeg^ny J6zsi leesett a fi&r61. 
Ogy muh ki ez ^umy^kvil&gb6l. 
(Arany-Gyolai, M. N^pk. Gy. L 349.) 

13. 

Salamon, Salamon kertekbe, 
Pdcsk^k szitkoz6dtak, 
Szalmakardot k5tottek, 
Kit hijjunk doktomak? 
Bag6t h\jjuk doktomak 
Mig a bag6 elballag, 
Ikszom, pikszom, pdpikszom. 
(Tapolczafd.) 

14. 

Egyszer egy id({ben, szark^ 

verekedtek, 
Szarka papn6 meghallotta, 
Szunyog l^dt kirtototta. 
N6z mint a csik, 
iJiba megcsuszik, 
Abba bizony bele esik, 
Testv^ram t6vol esik, 
0, pe, ku, nagy torku, 
Szeg^ny Jancsi leesett a padl^Lsr6l. 

(Tapolczafd.) 

16. 

Egyszer egy erd6ben, 
Szark^ verekedtek, 
Szarka Pdl megtudta. 
Fegyver^t felfogta, 
Dir, durr, te vagy kint! 16. 

Egyszer egy idfiben, 
SzUasi erd5ben, 
Macsk^ verekedtek ; 
Macska Fdni megfogta, 
A farktodl kihuzta, 
M, P, Q, 
Nagy kontyu, 
Te m^gy ki a viligbiU. 

(Szombathely.) 

17. 

Egyszer egy idCben, 
Szilai kerfj^D, 
R6k4k ve^edtek, 
Oda mentek verebek, 
Szalmakardot kdtottdc, 
Levdgt^ a tigrist, 
Tigrist hivt^ bag6naky 
Mig a bag<3 ballagott, 
Addig tigris meghalt, 
Kopors6ba tett^k, 
Ekzamenre vitt^k, 
Set6t helyre tett^k, 
Ikszom, bikszom, 
B&bikszom. 

XIV, 

!• 

Szil, 

Sz^ 

Szalma- 

Sz^l, 

Eber, 

Ndczi, 

Pap, 

Tuzok, 

Tam6s, 

G«rcs! 

(Arany-Gyulai, M. N6pk. Gy. 11. 284) 

2. 

Szil-sz^ szalmasz^l, 
Kilencz apr<3 pog&csa, 
N6t^rusn6 stit5tte, 44 Palosi, Palosi raegette, 
Olyan sz6pen kftszonte, 
Hogy pirosra siitotte. 

(M. Nyelv(5r VIH. 237.) 

3. 

Egedem-begedem, cziczki redem, 
Tran, trubi verba rub rak, 
Sz^ta, szita, spotty, 
Ha 6n t^ged kitaszitlak, 
Ugoi] te nagy trotty. 

4. 

Ellem-bellem, belvAricska 
Knpi, csipke ter^zicska, 
Okman, olokman, 
Zsivirizsi, jabuka, 
Kilencz forint egy suba. 

(Bajmok.) 

6. 

An, don, desz, 
Deszes, pani, pesz, 
Ad&m l6gy-e? fiva I6gye? 
Kata, primm, pesz. 

6 

Daj, duj, desz, 

Derentei fesz, 

Addm legyek, vGfely legyek, 

Kati, kuli, pesz. 

7. 

Ecze-pecze, per, 
Tini, MAri, zicz, 
J^U^i-jiczi, papanoska, 
Itt a honi zicz. 
(Szenna, M. Nyelvdr, VIU. 237.) 

8. 

Eten, peten, 
Szecskiis veder; 
Csiri-csAri, Vedd meg, 
Kupi, pan, pon 
Ziv6 van. 

9. 

fig6 dorbinydn, 
Totesz pojeman, 
Igla-bigia libigldr^, 
Dinny6t ettem, 
Fdj a hasam, 
Csuhajl^6 bapp. 
(Arany-Gyulai, M. N6pk. Gy. V 625.) 

10. 

Idi nana, 
Dargina, 
Szevi sz6r, 
Pipi sz6r, 
T6csina, 
Tatdnia, 
Bucz ki! 

(Morotva.) 

11. 

Onoma, bonoma, 
Kerek 6ra, gugg6ra, 
Engedd vArad, 
Le tedd L^rincz, 
Griczcz. 

12. 

Unuma, dunuma, 
Ker^kv^i kukora, 
Engedi-bengedi, 
Li-diczki ! 

(Szajdn.) 

13. 

Unoma-dunoma, 
Kele-kula kapula, 
Engecz-bengecz, 
V^os, bilicz, 
Kete kicz! 

(SzajAn.) 46 14. 
Du-du hajdii, 
Bdrtoy tokodi, 

tjsd ki szivem, a melyiket akarod, 
TalAn bizony ezt, — vagy azt ? 

(Esztergom.) 

XV. 

1. 

Volt nekem egy sziinyogom, 
Nagyobb volt a l6nAl, 
KisiitOttem a zsirjdt, 
T5bb volt sztLZ ak6ndl; 
A ki eztet elhiszi, 
Bolondabb a I6n^ll 

(Kis-Oroszi.) 
XVI. 

1. 

S^ga IdbU kis kakas . . . 
Kiugrott a gyOpre, 
Fesztiletes t5roknek 
Gyonge feles6ge. 

2. 

S^rga l&bii kis kakas, 
Kiugrott a gyopre, 
Patyols^os t5rokre, 
Gy5nge feles^gre, 
Kon, kon, konditsd ki ! 
Ezt a sz^pet p5rditsd kil 

3. 

S&rga Ubii kis kakas, 
Kiugrott a gydpre, 
Patyolatos t5r5knek, 
Gyenge feles6ge, 
Pi, p^ pu. Van az alatt valami, 
Egy kis eg6r, egy kis nyiil, 
Kisz5kott az iQii lir. 

4. 

S^rga l&bU kis kakas, 
Kiugrott a gyepre, Patyolatos t5r5knek 
Gyonge feles^ge. 
Mi^rt j5tt61, mit akarsz "^ 
Nem a mienk vagy te, 
Mert a mienk nem ilyen, 
Titye-totya, mint te. 

5. 

Sdrga l^U kis kakas 
Kiugrott a gyCpre, 
Akaratos leg^nynek, 
Gy5nge feles^ge, 
Lity-loty, mosogat6 rongy, 
M6rt nem j6tt6l, tegnap estc ? 
KaptAl volna liidhust! 

(Tapolcza.) 

XVII. 

1. 

K^t kis kakas (teszem^n, 
K^rdi t6le, mit eszik? 
Tticskot, bogarat, 
Mindenf^le madarat. 
Te hiinysz! 

(FOldeAk.) 

2. 

K^t kis kakas dsszeveszett, 
Hasba rugt^ a toj^dt, 
Fizm^n, fodormto, 
K6t siivegG boszorktoy. 

(TSrok-Becse.) 

xvm. 

1. 

FAt vdgok, fdt, 
SArga rakotty^t, 
Kem^ny csere-fdt 
Ki fogad velem? 
Itt a balkezem. 
Fogadjunk egy kupa borba, 
Huszonkettd lesz. 46 2. F&t vSgok, f&l, 
Micsodai fkt? 
R6gi retek6t. 
Gyere velem vers £n is veled vers, 
Fogadjunk f&l 
Egy pint borba, 
Huszonkettd ez. (Ipolyi GyQiL Aigner.) 
3. J^ i J' j 3 t :fi 
t i s — s -# ^ 1- — I- t FAt vd-gok, Mt, Fd - i ma-gya - r6t, R6 - gi ra-koty-tydt, f tTT} I^rn J' J' .'' .'' UXB^TTT l A ki ve - lem vess, fin is av-val vess, Fo-gaggyunk egy 
Kupa bor-ba, Hu-szon-ket-tfi lesz. 4. 

VAgok, vAgok fdt, 
De micsoda fdt? 
R6gi r6zsa reketty^t ; 
Fogadjunk f5l egy pint borba, 
Hogy 6 tizenh^tl 

5. 

VAgunk, vdgunk fet, 
R^gi rakonczdt, 
A ki velem vers, 
£n is azzal vers, 
Fogadjunk hdt egy pint borba, 
Huszonkett5 ez! 

(Tapolczafd.) 

6. 

Fdt v&gok, ftit, 

F^ mogyor6t, 

R6gi rakotty^t, 

A ki velem vers, 

fin is azzal vers, 

Fogadjunk egy kupa borba, 

Huszonkettd lesz. 

(Vadrdzsik.) /. 

Agok-vdgok fdt, 

De micsoda fet? 

Regi rekettyet, 

Gyere velem vers, 

fin is veled vers. 

Fogacyunk f5l ket pint borba, 

Huszonkettd ez. 

(Czegl^d). - 

XIX. 

Bijj, bty, liliom! 
Htayat termett a mogyor6? 
Egyet, kettdt, tizenkettdt 
(N.-Kajd.) 

XX. 

1. 

Egy sz5ge, k6t sz5ge, 
Hirom szelem^nye, 
Hat tigY hagyma, 
Hatvan dinnye, 
Csiri-csAri pohara, Mint a liknak a monya, 
Gyfijj ide, gyfijj oda 
Csoszkidiiri dombra. 
(M.-NyelvCr, X. 9i.} Egy ftgy hagyma, 
K6t 6gy hagyma, 
Ugy m6rik a v&rba, 
Egy pAr,-k6t azein. 
Hatvan dinnye, 
Kecske e v4rosba. 
(BodpalUd.) 

XXI. 
Sz6di, szedi vaskaldczi, 
Meire megy a tdr5k basa? 
.Pest fel^, Buda fel^, 
S&nta kutya haza fel& 
(M. Nyelvffr X. 9b.) 

XXII. 

Haja rigd rekettyete, 
D^U 6ra, lobog6ra, 
Ha 6d r<gnyes madfir Toln^k, 
F^nyes kardot 6piteQ^, 
Kiki a maga bokr^&ra. 
(M. NyelvOr 111. 141.) 

XXUI. 
Volt nekem egy kis mad&rkam, 
Od' adtam egy kis fidnak. 
Ht^ egy kicsit tartsa, 
A kis fiii m^^rQlt, 
A mad&rka elreptUt, 
Du, d&n, desz, 

Deczend6ri desz, 

KoIkoTicsku, 

Angyalka volt, 

KirAly lesz. XXIV. 
H&zasodik a lap&t, 
Elveszi a piszkaf&t, Veffily lesz a sz6nvon6, 
Nyosz6Uiny szak^t6. 

(Aigner) 1. 
A mi czicz4nk Wrihez akar menni, 
A szomsz6d^ el akaija venni, 
£des czicz&nk ne hagyj itt 

bennllnket, 
Ki fogja meg a mi egerunket ? Reszelt tiszta reszelO. 
F^rjhez ment a raeszeld, 
Azt k^rdezte szinvon6, 
Mikor lesz a kfefogd? 
K6t caupor volt a vfiKly, 
Elmentek hivogatni, 
Nem talftltak vendfiget, 
ElhagytAk a fejOket 
KSkiDfa, kfikinfa, 
GySrGsi, kellemesi, 
GyOngyflsi, egy h6tfO, 
K^t szerda, kedden jfird, 
NagycsUt&rtdk, dobszerda. 
(H.-Szobo9zl.i. M. Nyelvfir. XIV. k. 
881. 1.) 

XXVI. Ad4m, Eva kertbe volt. 
Htoy madarat szedni volt, 
Egy, ketU}, bfirom. o^gy. J£ik6bnak volt bat Tia. 
Mind a hat csizmadia; 
Simi, Samu, SAmuel, 
Dini, Dani, D&niel! 
(H.-Szoboaz]&.) 48 xxvu. 

Elmentem 6n a sz5l5be, 
Sz6\6i csipegetni, 
Utdnam j5tt egy v^n asszony, 
J6l megveregetni, 
Elbiijtam ^n a nM koze, 
Sipot csindlgatni. 
Az 6n slpom csak azt ftijja : 
Dirr, durr, csapoddr, 
Ketten fogtunk egy b^k^t, 
Neked adorn a farkat. 
(Kecskemet.) 

XXVIII. 

1. 

Kiment a v^^rra, 
Macskdt telt a kosarba, 
Kerdik, mi van a kosarba? 
Tur6s, tejfeles galuska, 
Abb6l egyen a muczuska. 

(Szombathely.) 

2. 

N6n6m stitGtt pogdcs^t, 
De nem adott beWle; 
De nem adott belfile; 
£n is siit5k kaldcsot, 
£n SB adok bel61e. 
Tettem a kos^ba, 
Vittem a vdsdrba; 
K6rdik a v^6rba, 
Mi van a kosdrba? 
Tiir6s b61es, dereje, 
Egy6l Jancsi bel5le. 

Ej, haj vadliba, 
Mit ettel a lakziba? 
Tekintetes kAposzt^t, 
Mdtos^gos rdtott^t 
B6bttr5dzott a lencse, 
VilMmlik a zsendicze; 
A zsid6nak nines orszdga, 
Pokolba van korondja: 
Itt verik a kfpedre, kipedre. 

(H..S2obos2l6, M. Nyelv^r, XIV. 381.) XXIX. 

Kis kertembe biizdt vetettem, 
Ki is kelt, 

Egy szem, k6t szem, h^om szem, 
N6gy szem, ot szem, hat szem, 
H6t szem, nyolcz szem, kilencz 
szem. tiz szem. 

(M. Nyelvdr X. 961.) 

XXX. 

Ta, ttt, gombos ttt, 
Sziird a lovat kereszt(l\ 

XXXI. 

Kis kertemben az lirge, 
Rdkapott a dinny^re. 
Meg^ tirge, megleslek, 
Holnap ddre megesziek, 
Icze-bicze. czibere, 
Neked mondom, mepj ki te; 

(Cser^pfalu.) 

XXXH. 

I. 

Gyertek, gyerekek, szentegyhAzba! 
OltSzzetek gyAszruh^a, 
Ink, pink 
Te vagy kint 

(TapolczaW.) 

2. 

Gyertek, gyerekek, szentegyh Azbal 
Mondjunk mis^t papruh^an, 
Incz-vincz, kalavincz. 
Te vagy kint 

(Tosok-Berend.) 

XXXIII. 

Sztotottam gyopot, 
Vetettem' gydngyot, 
Hajtottam 6gat, 49 Szakasztottam magjdt. 
Csir-csur, kint vagy te. 

(beczefa.) 
XXXIV. 

1. 

Lemegyek 6n lefel6, 
Debreczen v^os fel6, 
Ott megyek a csatdba, 
Szomoni verontdsba, 
Irj^ a levelemet, 
Bele teszik nevemet, 
Feket^vel pecsetlik, 
Angyalomnak elklildik ' 
H^rom tigfi tulipdn 
Nyilik a sirom habn^ 

(Tapolczafd.) 

2. 

Lemegyek ^n lefel^, 
Debreczen v6ros fel6, 
Ott megyek a csat^ba, 
Szomoni v^ront^ba, 
Irj^ a levelemet, 
Nem tudjak a nevemet, 
Feket6vel pecs^tlik, 
J6 anydmnak elkiUdik. 
Keriiletben temetO, 
fides anytoi, hoi fekszel, 
Letev6k a tetemed. 
Hdrom 6gii tulipto 
Nyiy^k a sirod hantjto. 

(Tapolczafd.) 

XXXV. 

Inoma, donoma, 

Ker^k aM pikula, 

Csenged-benged, 

Borbaliczka, 

Cti csipke, 

Dur6-dicske, 

Lebukum. 

Magyar GyermekJ&t^k-OyiiJt XXXVI. 

Szil-sz^ szalmasz&l, 
Rebenid.ezi bank6, 
Kilencz apr6 pogdcsa, 
N6t&rosn6 sfltfitte, 
Oly pirosra sut5tte, 
Pista-Pista megette. 

xxxvn. 

K^k k5td pdntlika, 
Aranycsipke, 
Erecy ki. 

XXXVIII. 

Egyedem, begyedem, 

B&r6 bikkfa, 

Bikkmogyor6, 

Az erdGben 

Sz6l a rig6. 

Oss ki, 

BQski, 

Szab6 bukk kL 

XXXIX, 

10 kekiit k5rttl fiit, 
K5rlil rajta ireg-forog, 
S^ga tollii kurta farkd, 
Tarka tyiik. 

XL. 

K6kiit k5iul fit, 
KOrOl fiiija, 
Kurta nyakii, 
R5vid farkii 
Tarka tyiik. 

(P. Thewrewk E. gy<yt) 

XLI. 

Egyedem-begyedem cziczim6 
Abri-febri doming 
Ekszbl6t, czingerbl6t, 
Iszki, duszki, menj el aludnl 

(Tisza-Palkonyl) 

4 60 XLU. Mikor Bosznidban voltam, 
Egy t5r5kkel tal&Ikoztam, 
Azt mondtam neki: Hogy van kend, Peti? 
Erre, arra, m^gis kend a czi- 

cza nil (H.-Szoboszld, M. Nyelv6r, XIV. k. 381. L) Hintazo mondokdk. 1. 

Egy — eredj, 
Kett6 — kovet5. 
Hdrom — bartitom, 
N6gy — v6gy, 
Ot — sz616t, 
Hat — aszaltat, 
H«t — eff6l6t, 
Ny6cz — tap6cz, 
Kilencz — glencz, Tiz — tiszta viz, 
Tiszta yfzbe belehullott a 
Martinovics pap macsk^a, 
Mivel btizzuk ki? 
Aranygombii gombostQvel. 
Harangozzunk is neki, 
Csontdarabbal, t5rt csereppel 
Kricski, terltsd ki. 
Hajtsd ki ! 

(Piricse.) 2. 
f-T'^v ^^ 
Hin-ta 
pa-lin-ta, R6 - gi dunna, kis ka-to-jaa U - gorj a Ti - szd - ba. 3. Egy — meg6rett a m^gy. 

Kett5 — feneketlen teknS. 

H6rom — vasas j6rom. 

Negy — oda bizony nem megyl 

Ot — leszakadt a t5k. 

Hat — leszakadt a pad. 

H6t — leszakadt a k6p. 

Ny6cz — leszakadt a p6cz. 

KUencz — kis Ferenez. 

Tiz — tiszta viz. 

TekenOben van a viz. 

Sz^Uj le bardt a hintdr6L 

Nem a p^nzed ^u*a, 

£n p6nzem ^a, 

£n iilok arral 51 ^ Hin-ta. 4. ;. ? I / ;.L-Ozr=^i^ ;. I J ;. 3 Ka-ti-cza, N6-met asszony bajcza. 

(Sztankd B^la gyajt) Egy — 6rik a meggy. 
KettC — itt a csengeri festd. 
H^ut>m — 6n bizony nem btoom. 
N6gy — oda bizony nem m^. 
Ot — majd megkOt. Hat — itt pap. 

H6t — oda bizony nem m6gy. 
Ny6cz — mind a ny6cz. 
KUencz — Kiss Ferencz. 
(Szatm&r.) 6. 

Egy — meg6rett a meggy. 
Kett6 — feneketlen tekn5. 
H^om — majd baza v^irom. 
N^gy — biz oda nem m^gy. 
Ot — leesett a k(kl. 
Hat — hasad a pad. 
H6t — ddrog az 6g. 
Ny6cz — zsiros a gomb6cz. 
KUencz — kis Ferencz. 
Tfz — tiszta viz. 
Ha nem tiszta 
Vedd vissza, 
Ott a szam&r, 
Megiszsza. 

Tizenegy — minden r6sze vlzen megy, 
TizenkettS — te vagy a f^zekment6, 
Tizenhto)m — vasas j^rom. 
Tizenn^gy — nyatd a s . . . m, Wpes m6z. Eger vid4k^ a vege f gy van : Tiz, tiz, tiszta \iz; 

Az en dgyam csupa viz; 

Vesd fel, togyom, vesd fel 

Torony tetejere; 

M^ ann^ is fentebb, 

Az Isten b^iztoi. 

Igy gyon az Istel Lobog6s kocsgdval, 
Uttona egy czigtoy 
FtistOs fazek^val, 
K6rek tfile egy krajczdrt, 
M^g azt mondja, pofon vdg, 
Pofon dm a kis kutydt! 

(M. Nyelvdr. XVI. k. 139. 1.) 

4* 52 Egy — meg6rett a meggy. 
Ke/M — vas medd6. 
H^om — vas j^rom. 
N6gy — majd elm^. 
6t — majd roegkdp. 
Hat — nuyd bekap. H^t — vedd r^d a mentet 
Ny6cz — leszakadt a p6cz. 
Kilencz — kis Ferencz. 
Tfz — tiszta YiZj 
Tekenfibe 5iit5tt Yiz. 8. Tizszer. 
j ^=i i r Mr. r al-ma, Tiz, tlz, tiszta viz, 0-Iyan mint a 
al-ma, J j iir rif. r r 
fo-Iy6 viz, Angyom asszony kis l^-nya, Be-le halt a Ti-sz^-ba, 
Mi-vel ha-tesz-szuk ki?Szecyunkdssze Cse-re-pe-ket, i j,' J ; j. u^' / 1 J J I I .- 
Cson-to-kat, Ay-val ha-l^isz - szuk ki ! * Ti-sza sz6-l^n 
SQ-ti, f6 - zi 
M6g azt mon^ja, ^J. ;, J | ^^^ .U j. j, i.| | ^-rt^^ egy kis hAz, Ab-ban la-kik egy ba-rdt ; Nyiil-nyiil, kopasz nyiil, 
kol- bA- szAt, K6-rek t6-le, de nem Ad, 
-fon v&g, Po-fon biz a kis ku-ty^t, 
Ko-pasz le-gyen a m^t-kd-ja, A ki t5b - bet hozzd nyUI. 
^^ 
J' ;' J I Szdl^ le, ba-r&t, a hin-t&-r6l, Nem a te p^n-zed d.-ra; lij ^ ;^ } } Az to p^n-zem A - ra, SzAz fo-rint 6 - ra, Ko-csit, lo-vat 

:^ 
ve-|iet-n6k, Min-den-fe - 16 me-het-n6k. (Torontdlm.) 53 9. 

Egy — meg6rett a meggy. 
Kett6 — feneketlen tekn6. 
H^urom — majd haza vdrom. 
N6gy — biz oda nem m6gy. 
Ot — leesett a kod. 
Hat — lyukas a pad. 
H6t — majd elmegy a h6t. 
Ny6cz — tejfeles gomb6c?j. 
Kilencz — Kis Ferencz. 
Tiz ^- tiszta viz, 
T^ed drdog oda visz. 

(RaAd.) 10. 

Egy — 6rik a meggy. 
Kett5 — feneketlen teknO. 
H&rom — haza vdrom. 
N6gy — oda bizony nem m6gy. 
Ot — esik a k5d. 
Hat — hasad a pad. 
H6t — mulik a h6t. 
Ny6c» — esik a p6cz. 
Kilencz — kis Ferencz. 
Tiz -— tiszta viz. 

(Aigner, Kecskemet.) 11. 

Egy — meg^rett a meggy. 
KettO — reped a t^nd. 
H6rom — tdnusz a h^uronL 
N6gy — stota I6gy. 
Ot — lesz^Ilott a k5d. 
Hat — reped a pad. 
H6t — sto)s ez a r6t 
Ny6cz — ap6d feje k6cz. 
Kilencz — kis Ferencz. 
Tiz — tiszta viz, 
T6ged 5rd6g bele visz. 
Tizenegy — ne rettegj. 
TizenkettO — filled kettO. 

(Aigner.) Egy — 
' Kette 
Hdrom 
N6gy - 
Ot — 
Hat — 
H6t — 
Ny6cz 12. 

meg^rett a meggy. 

— feneketlen teknO. 
— a galambom vdrom. 

— oda bizony nem megy. 
megerett ;a tbk. 

pitypalatty. 
elfogyott a h6t. 

— puskdba k6cz. 

, (Aigner.) 13. 

Egy — megerett a meggy. 

Kettfi — ^ csipkebokor vesszO. 

HArom — 6n tov^b nem vdrom. 

N6gy — egyen meg a I6gy. 

Ot — a te fejed tok. 

Hat — bedfilt a pad. 

H6t — betolt a ha 

Ny6cz — a te orrod takonyp6cz. 

Kilencz — kicsi likil Ferencz. 

Tiz — tiszta viz. 

Hdrom ember meleg viz, 

Bel6 hal a Marika. 

Mivel menjiink uttoa? 

Sippal, dorombbal, 

Sz6p hegedasz6vaL 14. 

Addsza, komdm, a v6kdt 

Minek az a v6ka? 
Gyongyot m^rlink benne. 

Minek az a gy5ngy? 
Kertet fonmik bel5le. 

Minek az a kert? 
R6zsat aitetiink bel^ 

Minek az a r6zsa? 
Sz^p leg^nynek kalapj^a. 
Sz6p lednynak a mell^re. 
Vesd ki a toronytetOre. 

(Csik-Szt-Tam&s.) 54 15. 

Egy vagy k^t gyerek feltil a hintdra, m^ kett5 bint&ztaua 
e mondbka ki&^ret^ben : 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 — Uzl 
Tiszta viz! 

A tdbbit ^nek^ve: 

Belehalt a m^tkdm, 
Mivel vontassuk ki? 
Tizenk^t sziinyoggal, 
Tizenh6rom boMval, 
Tizenn^y kulIancscsaL 

Adjanak egy y^kdt. 

Minek az a v^a? 

Hogy virtgot, hogy vinigot 

Cltessttnk beI6je. 

Minek a vir^g? 

Win asszonyok kebelibe, 

Letoyoknak a kezibe, 

L^^nyeknek kalapj&bal 

Dung6 hajtsa, I^gy mozgassa, 

Hfgts ki di6fa tetejibe! 

(Ekkor a hogy csak biij^, ligy kilOkik a hint&t, s fgy folyik 
tovAbb.^ 

16. 

Egy uveg alma, k6t iiveg alma, h^u*om Uveg alma, n^gy aveg 
alma, 5t flveg alma, hat Uveg abna, h6t iiveg alma, nyolcz tiyeg 
alma, kilencz Uveg alma, tiz iiyeg alma. 

Tiz, tiz, tiszta viz. 
Teken6be bubor6k. 
Beleh6tt a m&tka. 
Mivel harangozzunk ? 
K6t boros kors6t 
Osszekoczogtassmik, 
Avval harangozzmik. 
Sz^llJ le, szatyor, a szek^rrOI, 
Nem te p6nzed Ara; 
Amott jdn egy sdrga csik6, 
Ugorj a h^tdra. , 

(M. Nyelv6r IV. 238. 1.) 
17. 

Egy Angyomnak egy lAdfija, 
K^t dngyomnak k6t l&d^a, 55 IMrom dngyomnak h&rom l^^a, 
N^ dngyomnak n^gy I^^a, 
Ot togyomnak ot Idd^ja, 
Hat dngyomnak hat Idd^a 
H^t togyomnak h^t l&d^a, 
Ny6cz togyomnak ny6cz Idddja, 
KUencz dngyomnak kilencz Idddja, 
Tiz, tfz, tiszta viz, 
Olyan mint a foly6 viz I Angyom asszony kis Itoya, 
Bele halt a TiszAba, 
Miv^ hal^zszuk ki? 
Szdgygyttnk ossze 
Cserepeket ^ csontokat, 
Avval hal^szszuk ki! Tul a Tiszta egy barfit 
Smi f6zi a hurkdt, 
K^rek tllle, de nem dd, 
M6g aszonygya: pofon viig; 
Pofon bizony a kutvAt, 
Annak is a kis lyukd.t! 18. 

Egy tiveg 6ma, k6t iiveg 6ma, 

H^rom Uveg 6ma, eg^z tiveg 6ma. 

Kilenczedik Pista iiam, h& ha^jtod az 5krdket ? 

A Laczikertbe ! Ettek-e ? Ettek I 

Ittak-e? Ittak! 

Ettetek-e ? Ettetek ! 

Milyen tarkM, barkdt? 

Isten mad^kdjdt. 

KeB f61, tagyi, kelj fol, 

Vend6geid j5ttek I 

Kicsod^, micsod^? 

Szent P6ter 6s szent PdL 

Milyen lovon j5ttek? 

Fekete lovon j5ttek. 

Milyen szalmdt ettek? 

S^Li^ szalm&t ettek. 

Vesd f6l, togyi, vesd f6l, 

Torony tetej6re, 

M^ ann^l is magasabbra, 

Az 6g kdzep^rel 

19. 

A hintdl^n^I, annak, a kit hintdlnak, hogy az idd hoszsz&t 
meghat&rozhassdk, a kdvetkezdt mon^jdk: 

Egy iiveg alma, k^t Uveg alma (eg^z tlzig). 
Tiz, tiz, tiszta viz, 
Ingem, gatydm csupa viz. S6 Belemosta togyom asszony 1^- 

Kiseprette szob^dt. 
Elment sz5rt szedegetni. 
Minek az a sz5r? 

SziWtt kot5getni. 
Minek az a szita? 

Korp^t hullogatni. 
Minek az a korpa? 

Diszn6t hfzlalgatni. 
Minek az a diszn6? 

H^jt szereznl Minek az a h^? 
Kocsit kenyegetnl 

Minek az a kocsi? 
Bdlba menegetnu 

Minek az a bal? 
Czip5t szakgatni, 
Hogy a siiszternak 
Legyen mil varrni! 

Szdllj le bar^t a hint^r6l, 

Nem te p6nzed ara. 

Ha a p^nzed dra is, 

Le kell sz^llni akkor is. Azutto m&sikra kerOl a sor, kinek szintto ezt mondogatj^. 20. 

Egyik feliil a hint^ura ; a mdsik 
pedig megfogja a kdtelet s lokddsi. 
Minden I5k^sn6l mond az <Egy -^ 
meg^rett a meggy» mond6kdb6l 
egy sort eg^szen tizig ; mikor Uz- 
n^l tart, Igy mondja: 

Tiz, tfz, tiszta viz ! 
Minek az a viz? 

A kertet ontozni 
Mire az a kert? 

T5k5t belevetni, 
Mire az a t5k? 

A diszn6nak adni. 
Mire az a diszn6? 

A hdj^t kivenni. 
Minek az a h^j? 

Kocsit kenyegetni. 
Mire az a kocsi? 

Kisasszonyt hordozni. 
Mire az a kisasszony? 

PigAt felnevelni. 
Mire az a piga? 

Keny^r vesztegetni. 
Mire az a keny^r? 

A levesbe htonL 
Mire az a leves? 

Meg fele enni. 

Hajtsd fel togy6, hajtsd fel 
A kakasiil5re, Meg ann^I is magasabbra, 
A toronytet6re. 
M^g ann^l is magasabbra, 
A csiUagos ^gre. 

21. 

Hint6 mulaszt6, 
Gabon^a szalaszt6. 

(Csik-Szt-Tamia.) 

22. 

Gyi lovam Barass6ba ! 
Mit vegyek a letoyk^mnak ? 
Cseng5t, bong6t a nyakte^ 
Fonott Yessz6i a far^ra. 
(Csik-Szt-Tam^) 

23. 

Engem any^m ligy szeret, 
Ha kimegyek, kirekeszt, 
A patakon mereget, 
Cseber-niddal fenyeget, 
Ha bemegyek, berekeszt, 
Meg a tdnczba sem ereszt 

(Csik-Szt-Tam&s.) 

24. 

Ujjuijuh ! 

Megdogl5tt a vto juh, 
Nem kell neki tdbb saijil; 
Hi fel a nagyaptoi tomy^al 67 EARMADIK SZAKASZ. 

J4tekok. Csipi C86ka. 

1. 

Csfpi cs6ka, vaqii v^gja, 
H0U6 kopdcsolja. 

Ketteh vagy htonan egym^ kezefej6t vftltakoz6 rendben 
(jobbk^zzel balkezet s balk^zzel jobbkezet) csfpve megfogj^k s 
aztto igy dsszefogott kezeik^t Qtemre f5I- s leinozgat]6k, a faitebbi 
monddkdt mondogatva. V^gQl egym^ kezeit paskoQ^ 

2. 

Cslpi cs6ka, t^ipi cs6ka 
HovA lett a r6ka? 
Vaijd v&gta, 
Kakas parancsolta. 

(Kecskemet. Balldszeg.) 

3 
Csfp, csfp, cs6ka. ^^ i | M' / J' ." ill J J' J -I Cslp, csip, cs6 - ka, 1 |Az - 6rt ktU - dfitt 
VAgj, vAgj, var - j<i? J { a-nytoi asz-szony 

I Ad • ja o - da Az - 6rt ktU - dfitt | 

> sze-ke-rdt 
I 
3 ^ ^ fiem ad-ha-tom o-da. li-kok tU-aek raj - ta. 

«HessI el tel» 

4. 

Csfp, csfp, cs6ka, 
Kv^, kv^, varju; 
Kom&m asszony, 
AcUa ide 
Szekerk^6t 68 

Nem adhatom oda, 
Tyukok illnek rajta. 
Hess. 

Dyenkor ligy tesznek, mintha kezeikkel hajtandk a csib^ket 

(Aigner gy.) 

6. 

Csikland6 3. 

Cslp« csip, cs6ka, 

Vak, vak r6ka. 

Eom^m asszony, adja kdlcson szekerSt 

Nem adhatom kdlcson, 

Mer' a tikok iilnek rajta. 

Htiss, hiiss, hiissi 

CsiUandozz^ egym^t. 

6. 

Reptil6sdL 

Tdbb kis fiii 6s letoy 5ssze^l ^ gyeng^n megfogj&k egym^ 
kezefejto a b5rt, s le, felemelgetve kezuket a levegdben, ezt 
^neklik : 

Csip, cslp, csibfiriczke, 

M^g, m^, mag6ricska, 

Fekete kutya, ne, ttid6! 

V6kony v^zon lepedCJ; 

Az i^nak papucsa, 

Lakodalom kulcsa, 

ElszdIIott a cs6ka. 

Ekkor keztiket kiterjesztve sz^tfutnak, mintha sz^kntoak s 
a verset 68 jdt^kot tyra kezdik. 

(Szeged.) 

P&roB jdMk. 


Ijf^kevesebb k6t p^i 


? kell hozz&: 


K6rd6s : 


Ki hun jArtAl ? 


Felelet : 


ApAd r6tj6n. 


K^rd^: 


Mit tali^ltAl ? 


Felelet : 


Egy t^ b^lest 


K^rd^s : 


Kivel k6z5s ? 


Felelet : 


A hattils6kkal. 
Cserepet ugrunk. 


(PArkdny. Esztergoinm.) 59 

Btll a bor86. 

Sokan kOrbe fog6dznak, a k5r forog 6s eneklik: 

HtUl a bors6, 
Terem a bors6; 
Minden kerlben, 
Hat szem bors6. 

Ennek Y6gz6se uULn egyik rogtdn monclja: 

Knczori mam^6 ! 
a mire mind lekuporodnak. Igy tov&bb. 

(Ordas. Pestm.) 

BiAjdsdi. 

Egy csoport gyermek elbiivik, egyik egy helyre, mAsik m&s 
helyre; t6bbiek az alatt <htinynak». Mikor m^r elbilgtak. egyik 
gVermek elki^tja, bogy <8zabad». Eire a keresdk mindaddig kere- 
sik az elbilgtakat, mi'g csak meg nem taildljdk. Keres^ k5zben a 
keresd gyermekek ezt mondogatj&k: Vagy: Bi!uj, bilijj, ba bdjhatszy 
Ker6k ak lapi^Ihatsz. 

CsUr ki, kullancs ki, 
N. N.! keruli ki! 

(Szatm^. J^szber^ny.) 

Czicz&zia. 

1. 
Hdrmas czicza. 

K^t gyermek 5sszefog6dzik Ezek az egerek. Vel5k szemben 
HL egy m^ik gyermek. Ez a czicza. Az egerek eleresztik egym^ 
kez^t s e szavakkal: 

« Czicza legyen, kinek nincsen p^jal» 

igyekeznek megkerQlni a czicz&t. Ha a czicza futds kdzben vala- 
melyik egeret elfogja, a kit megfog, az lesz a czicza s a czicza 
lesz az eg^r. Ha pedig az egerek megkerUlik a cziczat s i^ra 
kezet fogbatnak, a j^t^k ism^t el51 kezdddik. 

(Irsa. Haromszek,) 60 2. 

Otos czicza. 

Itt k6t p4r ^ egym^sal szemben s a macska a p^ok kozt 
kdz^pen ^L 

(Haromsz^k.) 

3. 

Hatos czicza* 

Itt is k6t p^ ^I egym^sal szemben, de k5zttik k5z^n a 
czicza is m^Lsodmagdval van. Az egerek kozQl a jobboldaliak egy- 
mdssal s a baloldaliak ismet egymassal igyekeznek kezet fognl 
A melyik p^b6l a macskak valakit elfognak, az a p^ iesz a 
macska. 

(Hdromszek.) 
4. 

Sok p&ros czicza. 

Tizenhat gyermek ^1 fel p^osan egym^ hdta m6g^. Szem- 
ben veldk ^ egy gyermek, ez a macska, a tobbiek az egerek. 
A j^t^k azzal kezd^dik, bogy az elsd p^r eger ki&ltja: 

«Czicze! legyen hlrivel>, 

s erre egymds kez6t (de csak ez az egy p^) elbocs^tja s meg 
akarja kerOlni a czicz^t Ha a fut6knak sikerOl ism^t kezet fog- 
niok a n^Iktll, bogy a macska megfogta volna dket, akkor ism^t 
▼isszamennek az egerek kdz6 s ott utols6 pdmak dllanak. Ha nem 
sikerdl, akkor a kit a czicza megfog, az cziczdvd Iesz, s a czicza 
a p^avesztett egerrel be&ll az egerek k5z^. 

(H^romsz^k.) 

6. 

SzokUik dgy is j&tszani, bogy a fut^ a hdtuls6 p^ eg6r 

kezdi, s ba j6l futottak, 6k lesznek az elsd pdr. 

A jdt^ot mii;idk6t esetben addig folytatj^ mig mindegyik 

p^ futott 

(Szal6k.) 6. 

Mdsik md4ja. bogy a czicza b&ttal dll a p^ok eldtt s nem 
yel5k szembe. 61 

■ 

A p^beszed ilyenkor a k5yetkez6: 

Egerek: Hogy f5zte apAd a k^^t? 
Czicza: Kivirte, kavarta, 

A sz^6t is megnyalta. 
Egerek : Merre ment a ftlstje ? 
Czicza : Erre ni ! . . . 

Ekkor kez^vel maga el6 mutat. Most a legMtul ^6 par 
egymAs kez6t elbocs^tja s a czicza mellett ketfeWl elszalad. A 
czicza kergetiii kezdi 6ket. Ha vissza tudnak futni a tdbbi eg^r- 
hez s egym^ kez6t megfoghatj^, a legels6 sorba Allanak. Ha a 
czicza valamelyiket elkapta, a melyiket megfogta, az lesz a czicza 
s a r^gi czicza megy eg^rnek. 

(Mez6-Tiir.) 7. 
Ugyanezt ilyen mond6kAkkal is j&tszdk: 

Czicza, micza, raelyik szemed Mj? 

— Mind a kettd egyform^n. 
Vagy: 

Czicza, macza, raelyik szemed fty? 

— Erre, vagy arra a pArra faj. 

(Kecskemet, Ball6szeg.) 

8. 
FatkdrozAs kdzben ezt raondogatj^: 

Ha en czicza voln^k, 
Egeret is fogn6k ; 
TtiskOt bokrot ugran6k, 
M^gis egyet fogn^. 

Olykor a macska godOrbe, vagy ^okba bilivik s az egerek 
az took k5rtll ugr^Iva MAltozz^: ^n'jL^sm 
J 

f Ha j6 czi-cze vol-na, e - ge-ret is fog-na. 

(TapolczaW.) 

Ha a czicza htoomszorra sem fogna egeret, akkor meg- 
^OrzsOlik. Ez abbol ^1, hogy az egerek rajta.mennek a meg- 
csipkedik. 62 

Sok helyt ilyenkor a csdcz&t <m^6>-nak is hivj^ s a cslp- 
ked^skor azt kidltozz^: 

«Megsult a m^6I> 
lonen van a neve. 

9. 

Szembek5tds czicza. 

Bek5tik a czicza szem^ az egerek pedig korOlte ugr^lva 
kerdik tfile : 

Czicze, micze, mit fogtdi? 

— Egeret 
Hovd tetted? 

— Pap p6cz^a. 
Ki otte meg? 

— Pap macskdja. 
Cziczcz ! 

Ha a czicza egy egeret megfog, a megfogott lesz a czicza. 

(Szolnok-Dobokam. M. Nyelv6r. IX. k. 429. 1.) 

10. 

Macska, macska, mit keressz ? 
— Egeret. 
Az egerek mind: 

Fogj meg engem. ha leiiet! 

Erre megindiil a macska, az egerek pedig kdralte tapsolnak 
s futkosva kiab^y^: 

Itt ^unUj^ a szilv^t, 
Ropogta^jdk a magvit 

Ha valamelyik egeret a macska megfog, a tdbbi eger k^rdi 
a macskdt6l: 

Macska, macska, mit fogt^? 

— Egeret. 
Mi a neve? 

— N. N. 

Ha a megfogott nev6t kital^ta, akkor az les'ss a macska. 

(Sirospatak.) 
11. 

Fafog6cska. 

A jAtsz6k (egerek) fi^hoz, vagy ra^ kijel6lt helyekre ^anak. 
Mindenkinek van f^a, csak a cziczanak nines. LI 63 

A jdtsz6k a helyfoglal^ ut^n helyeiket gyorsan cser^lgetni 
kezdik, mondogatva: 

A cziczdnak nincsen f^a, 
vagy: Czinczen (nincsen) fdn^l a czicza. 

A kit a czicza helycserd^ kozben elfog, az lesz a czicza. 

(J&szber^ny. Irsa.) 

12. 
Cseszlebuki. 
Itt a kiolvasi^s a kdvetkez6: i 


t=t Csesz-le - bu - ki le - bu - ki, a kit szeretsz, kapd ki ! 

A kire az utols6 sz6 esik, az ki^. A kiolvas^t erre ujra 
kezdik, mig v^gre mind ki&llott; a kit legutolj^a olvastak ki, az 
lesz a czicza. 

A czicza aztdn kergeti az egerekel s a kit megfog, az lesz 
helyette a macska. Ha azonban valaki fat^ k5zben a fdldet 
^rinti, azt a macska nem foghatja el. 

(Dad.) 

13. 
Eg^rfogdos6. 

A czicza kergeti az egereket, az egerek szaladnak, egyik 
m&sik pajkosabb ingerkedve visszan^z r^ s kiabdl neki: 

Czicziczcz, czicziczcz, cziczusktoi! 

vagy: Kds&t ffizdk a roacskdmnak, 
Fogja meg az egei'et. 

Ha azi&a a macska egeret fog, ebben a jdt^kban nem cse- 
r^ vele szerepet, de mind a ketten fogok maradnak s addig fog- 
dossdk az egereicet, mlg mindet macskkvd teszik. 

Az drdkos fut^ban azonban nagyon elfi&radntoak, az^rt j&t6k 
elej^n felkiAltanak : 

Mire adunk? 

Far a, vagy vasra? 

Ez azt tesziy bogy a ki fut^ kdzben fdt, vagy vasat.fog meg. 
azt a macskdnak megfogni nem szabad. De egy tdrgyat csak egy- 
nek szabad megfogni, s ha ketten fogtdk meg, a macska az egyi- 
ket kozQldk elviheti. 64 14. 

P6T'gei6s czicza. 

A gyermekek korbe ^lanak. Egy gyennek a k5r k5zep^re 
^ ez a porgetG, egy mdsik ak5ron kiyOlmarad, ez a czicza. 
A p5rget6 elkezdi mondani: 

Som egy, som kett6, som h^rom . . . som tiz, 

s minden iitem^re a kiolvas^nak megkap egy gyermeket a k5rt 
alkot6k kdztQ s egyet p5rdit rajta. Ha tiz gyermeket tudott meg- 
p5rdlteiii s a czicza el nem kapta, bedll a kdrbe s a kivel ut6l- 
szor perdalt, az lesz a porget5. Ha pedig a czicza p5rget6s kdzben 
megfogta, 6 lesz a czicza s a czicza a pOrgetC^. 

(SArbogArd, Feh^rmegye.) 
15. 

Czikka ide pdrom! 

J^tsz^k harman, 5ten, vagy t5bben is. Ha hArman jAtsz^ 
akkor egy tJl el61 magdbaii s ketten p&rosan a hAta megett Ha 
oten, akkor egy ^1 mag^ban k5zbal s kett5 eMtte, kett6 a h^ta 
megett. Ha t5bben jdtsz^, akkor egy dll legel5l mag&ban s a 
t5bbiek pdros6val a h&ta megett. 

A ki mag^ban dll, az a p^ztor. 

Mieldtt a j^t^hoz hozzAfogntoak, k5rbe ^llanak a jAt8z6k 
s «r4olvasnak>, hogy ki legyen a pAsztor. 

A rAolvas6st a k6vetkez6 verssel v6gzik: 

Egy kis kertet keritettem, 
Abba r6zsAt tiltetgettem, 
Bir6 lydnya r^szokott. 
Egyszer-k^tszer raeglestem, 
V&rmegy^re vitettem. 
Vdrmegye is azt mondta, 
Ldnynak val6 a r6zsa, 
Leg6nynek a bokreta. 

A kin a bokreta sz6 marad, az lesz a p^ztor, a tObbi pedig 
feldl], a hogy mdr mondtuk s elki^Itjdk: cCzikka ide a paromi* 
Azutdn foly tov^b a jM^k, 6p Ugy, mint a cziczdzds. 

(JAszber^ny.) 

Egeres. 

* Ess-ess ^-jdt^ J n4hol *csuporkds». 

1. 

Egeres. 

Hiiznak a gyermekek a f5ld6n egy hdromszoget. A hdrom- 
sz5g mindegyik sz6g6re egy-egy gyermek leguggol; guggolAs koz- 65 ben mindegyik 5sszehijzza a l^Mt s a t^rd^n alol k6t kez6vel dtfogja. 
Ezek a csuprok. A tobbi gyermekek az egerek. Az egerek lanczba 
fog6dzkodnak s kdlonf^le kanyarg6s iitakon kerQlgetik a csupro* 
kat A kerQlget^s alatt a csuporkak ezt mondogatj^ : 

Csuporka, el ne d6lj ! 
Ha eldeisz, Qsszetorsz. 

A csuporkdkat kerttlgeto egerek pedig ezt: 

Ess, ess, ess, 
Egeres, 
El ne ess! 
Ki el es, 
Hdt a lesz 
Egeres. 

Ha a kertllget6s kdzben valamelyik elszakasztja a Idnczot 
(eiszalasztja j&tsz6t^rsa kez^t), az < egeres » lesz, ha pedig vala- 
melyik guggol6 eld51, ez <t5rdtt csupor» lesz. 

(Kovesd, Torda-Aranyosm.) 

2. 

0rd5gt6ncz. 

Ezt is olyforman j^tsz^ mint az «egerest», de egyszerObben, 
mert csak a hdrom gaggol<3 gyermek keralget6s^b61 all, melyet 
addig csin^ak, mig meg nem lipj^. A mond6ka kul5nben a 
k5vetkez6 : 

0rd5gttocz. 

T6ged rtocz, 

Ha te ha, 

Ne te ne, 

Tedd a l&bad 

Ide ne. 

(Maros-Saiye, Csik-Szt-TamAs.) 

3. 

Ol&h t^ncz. 
Mint az <Orddgt&ncz>, de ezzel a sz5veggel: ij)^ i r r I ' i.ja^f—^=^=i^ i^ J^■Ji-j^ O-I&h bajl N^-met haj! Ne-kunk ad-tak I j;,> J' J' j' J I J' .^ :rs^=is: t t 0-1^ t&n-czot, Ha meg-tud-ntok j&r - ni. Egy szo-ge, 

Ibgyar OyermekJitik-eylUt. 6 »ri5 66 
k^t sze-ge, hat sze - le - tnen-je, Hat t^s hagyma, n^yren ^^ J r~^ is=fc: :ts=1s: 1^ t^—r . ^ dinnye, Csi - ri pdr, fe - ne - ke, Hoi az aj - t6 S ^ h h ^^ ki - lin - cse. (Somogy.) 4. 
K6r-kor tdncz. 

Ogy jAtsz6k, mint az «egerest». A dallaraok szOv^e a ko- 
vetkez6: Pesten csinaltattam hdzat, 

Ablakot tA hkcom szdzat, 
Kozep^be tQkdrszoMt, 
Kibe r6zs&m n6zi (festi) magdt, 
K5r-k5r t&ncz, k5r-k5r ttocz; 
Kikerekedik, bekerekedik, 
K5r-k5r tancz, k6r-k6r ttocz. 

Dj a csizmto), nincsen sarka, 
Vagyon varga, ki felvarrja, 
Ha felvarrja, p6nz6rt varrja, 
Van szeretdm, majd kivAltja. 
K5r-k5r tdncz, k5r-k5p t^ncz. stb. 

A mi macskank f^ijhez akar menni; 
A szomszMba el akarjak vinni. 
£!des macsktok! ne hagyj itt benniinket, 
Ki fogja ki a mi egertinket? 
Pukk hortyog6! k5r-k6r tAncz. stb. 6. 

Egy szege, k6t szege, hat szelemem'e, 
Hatvan ^a, 

Rakonczai sz5ldhegyben 
K^t sz^ vessz5. Sz^l fi!udog&lja, 
Harmat h£gtog&lja. 67 Cs6r ide, cs6r oda, 
Vesd ki ddri dongo. 

Ki kutydja van az utban? 
D5m5t()r hajija j^tromban. 
HaDja szivem, Ddmdt5r. 
Hallja szivem, D5mdtdr. 

(Lelle.) •% 6. 
Hig 1 pi - li - ke tto-cza, pi - 11 - ke, i ^ Ha-ja, j' ;^ / j^ i j-i- ^ ^ ha-ja, m^ is ha-ja, Ha-ja var-ga le-gtoy 
Vedd el, vedd el fo - dor - kA - jdt, Csi-nd\j ne - ki egy czi- ^trim ^ 
s 
J J I ii pel-let, Csi-n4lj ne-ki egy czi - pel-ldt, Hagy u - gor-jon 

Nem megyek 6a i g ^ t P g C I 1^ 
harmincz - ket-t5t, Hagy u-gor-jon har-mincz - hdrmat I 
ad-dig f6r3-h(5l, Mig az er - dfi ki nem z5 - dul i it EB T^ix: ^ t ^ Majd el me-gyOnk, Nagyszombat - ba Majd el - me • gy&nk 
Ak - kor sem me - gyek ju - h&sz-hol, In-k&bb me-gyek 


i bat - ba. 
uk - hoi Nagyszom 
ka -* to - (Komirom.) 6* i< 68 7. 
Pilike vagy pilika t^ncz. 

Ez is a fentebbi jat^k, de a clalsz5veg a k5vetkezd: 

Haj pilike! t^czolj pilike! haja, haja! 

Megis haja ! haja ! haja ! 

Varga leg^ny vedd el, vedd el Bodor KatAt 

Varrj^ neki sz6p czipeMt, 

Hadd ugoqon harminczkettdt. 

Majd elmegyiink Nagyszombatba ; 

Tudom papnak bizonys^gat, 

Hogy megadja czipelWmnek Ar^t, 

J6l megtartja a lovamnak Ar^t 

Nem megyek ^n addig f6rh5ly 
Mlg az erdd ki nem zddiil, 
Akkor sem megyek juhdszhol, 
Ink^bb megyek katondhol. 
Katontoak j6l van dolga, 
Porczi6ra nincsen gon^ja, 
De juh^znak csak bund^'a, 
Cseneg-beneg a nyak^ba, 
Mint az orddg a lyukdba. 

(KQrth, Kom&romiXL) 
S'ej pi - li - ka t^n-czom pi - li - ka, pi - li - ka, 
S'ej big ha-ja, e-ztist ha-ja pi-li - ka. I Az Al- 
Ttoczba yy J I J J I h:J:Uti U-nlili I .' M l fftl-d5n sz6-nAt gyQj-t6k sze-g6-nyek, sze-g6-nyek, 
in-dult ke-men- cz6-ek meg-lob - bant, meg- lob - bant, Ml } J' |^^-^UL|-^yH^-i t 
i K6-t6-si ke-re-ke-si k6r - t6 - lyes, a - ja. 69 
b4 • ja. E - zfist ha - ja a pi - li - ka t&n-czom H-^t ^ ^^ m pi - li - ka Pi - li - ka s'ej ! huj ! ha - ja, ^ ^ 3 t 5 e e - ztist ha - ja pi - li - ka. 

(N6rip, Veszpr^mm.) 

Piridi t4ncz. 

A Idnyok sorba dllanak, jobb karjukat pdronkint egym^^ba 
dltik s forognak ; azut^n balkarjukat 5ltik egymas^ba s balra forog- 
nak. A forg^ k5zben ^neklik. 

Haj piridi, tlnczom piridi! 

Haj somogyi, t^nczom somogyi! 

Pipirke t&ncz. 

Guggolva ugrosnak, mint a szarka s kezoket ugr^I^ k5zben 
el5l-h^t(U dsszecsapdosva daloljdk: 

Hej pipirke, pipirke, 
Ez a szarka t^ncza. 
Csepu-lepu-kenderffl. 
Ez a fordul^a. 

(Sima. Szatmarm.) 

Chiggol&s. 

Kdrbe £llnak a le&nyok s kezdenek sebesen forogni; mikor aztdn 
a forg^ kdzben szokny^ok kiterOl, hirtelen leguggolnaL Igy danolva: 

Angyom asszony kds&t fSzdtt, 
Tejte, vajba, vasfaz^kba, 
Dyen a fed6je. 

(S.-Sz.-Gy6rgy.) 

Fog6c8ka. 

1. 

Kimentem 6n a szdl5be ^ 

Sz6l6i csipegetm; 70 Utdnam j5tt egy v^n ember 
461 megveregetni. 
Kiszaladtam a nddasba 
Sipot csin^Igatni. 
Dir, diir, daru, dAr, 
Ketten fogtunk egy bik^t, 
Neked adtuk a szarv&t. 

Neh&ny M 5sszejdn, egy k5zal5k mon^ja a fenti versecsk^t ; 
a kire a vers utoIs6 tagja esik, az fglre^U ; azt^n ism^Uik a mond6- 
kdt, mig y^gre csak egy marad a hely^n. Ez lesz a kergetO. S ker- 
geti a t5bbit mindaddig, mfg valamelyikOjdket el nem fogja. Akkor 
ez lesz a kergetC. 

(N.-K«rtts.) 2. 

Elmentem ^n a sz616be sz0l6t szedegetni, 
Uttoam jott egy v6n asszony engem veregetnl 
Beszaladtam a Mdasba sfpot csin^gatm. 
Az 6n sfpom csak azt mon^ja: 

Dib-dAb, darul^b. 

Ketten vettiink egy kuty^t, 

Cgy elverttik a hAtit, 

V^gig rftta az utczAt. 

(H.-Sz,-Gy6rgy.) 3. 

F g 6 s d i. 

Elmentem 6n az erd^re 

Babot csipegetni. 

Utdnam j5tt Stodor b^ty&m 

H^tba veregetni. 

Dib, dob, karaldb, 

Hajdina, lencse 

Bama menyecske 

Haza ne menj este, 

Mert fell5k a kecske. 

A kecsk^nek n^gy a Idba, 

0t5dik a farka, 

Farka alatt dudog6ja, 

A te orrod a dug6ja. 

(Tapolcza.) 71 4. 
Elmentem ^n az erdOre 
Makkot szedegetni. 
UtAnam j5tt egy v6n ember 
J6l megveregetni. 
Dib, dob, darol^, 
Komora lencsei 
Barna menyecske 
Haza ne menj este, 
Mart fell5k a kecske. * 

A kecsk^nek n^ a Idba, 
Owdik a farka, 

Arkot ugrik, nagypt , 

Igya meg a gazda. 

(Sziksz6.) 

5. 
Ipp-lipp, lopjuk a sz616t! 

Egy a p^ztor, ez hdttal &11 a tolvQJoknak. A tolvajok sere- 
gesttll leguggolnak, s ugy tesznek, mintha a fdldrfil valamit szede- 
getn^nek s e k5zben mondogatj^k: 

Ipp-lipp, lopjuk a szOlOtI 

Elaludt a p^ztor. 

Nagy kalap a fej^ben, 

Sok SZ6116 a begy^ben! 

Mire az alv^t tettet5 pdsztor hirtelen megfordtU, egyet- 

kettfit elfog s az elfogott tolvsgokat f^lre 6llltja. A kiket el nem fogott, 

azok aztto ilijra mennek lopni, mlg minden tohrcy el nines fogva; 

most a kit el6sz5r elfogott, az lesz a p^ztor, s tijra kezdik a j^t^kot 

(Jdszbereny.) 
6. 

Fog6cska. 

A z51d pdzsiton fiilik 6s letoyok vegyesen j&tsz^. Egyik fiu 
a cs6sz, a ki alszik, botja mellette. A tobbiek csipdesik a sz6l6t 
— a gyepet — s egyre mondogaljAk : 

— CsOsz, cs6sz, lopom a sz6l6tl 

Lopom a szdl6t, 

Senki sem l&tja, 

Kutya sem uga^a. 

JuIililiU ! 
A p&sztor fbl^bred, fdlkel ; erre amazok fut&snak erednek. 
A kit a p^ztor elfog, az lesz a csOsz. 

(SirkAny. Esztergomm.) 72 7. 
Lopjiik, lopjuk a dinny6t 

Nehtoy gyeraiek ossze^ll 6s zsoinb^kokat csinAl az tit k6zep6n 
porb6l. Ezek a dinnyek. Egy gyermek dinnyep^ztor lesz, s kev^s 
t^vols^gra a zsomb6kokt6l lefekszik s tetteti mag^t, mintha aludnek. 
A tabbiek a zsomb6kokhoz, lopodzva, egyet-egyet felkapnak s 
moiK^j^: 

Lopjuk, lopjuk a dinny^t, 

Elaludt a p^ztor. 

Csipa van a szem^ben! 

A p^sztor felugrik, a tolvajokat megkergeti, s a kit elfoghat, 
megz^logolja. Ez Igy megy mindaddig, mig a zdlog halomra nem 
gytll. Ekkor kdvetkezik a zdlogkivdlt^, a p^ztor felmuta^a a za- 
logot, s ki&Itja: 

— Kie ez a z^og? 

— Eny^m. 

— Kit szeretsz? 

— Pannikdt. 

— Ilyen dgyat vessen neked Panika ! 

Ekkor magasni; vagy alacsonyabbra hajitja a zdlogot, s igy 
tart ez addig, mig a z^ogokat mind ki nem vdltj^ 

Apr6 ffi csipkeddskor. 

(TaTaszszal.) 

Csipkedem, csipkedem fiivecsk^t, 
Asi, ^i lyukacskdt. 
Nemcsak papot 51tem, 
Di&kot is dltem. 
Harmadnapra hozzd ^rtern, 
Se b5rib6I, se csontj^b6l 
Semmit sem taldltam. 
Ki mit hozott a v^sdrb6l, 
Mind kifitogtatt^k. 
Hej bimboz6, bimboz6, 
Kardesonyi bimb6z6. 

(Nagy-Becskerek. M. Nyelvfir V. 239. 1.) 

Pimp6z&8. 

A gyermekelc kOrbe filnek s titkon fdvet szednek a markukba. 
Azutto cs6v&U^ a kezliket s ezt monc^dk: 73 

Pimp6, pimp6, 

P&pai Jankd! 

Ki mit hozott Bud^61, 

A bocskoros orrAr6l (vagy vds4rr6l)? 

— Favecsk6t, favecsk6t. 

Ekkor -elOmutatj^ a fQvet, azutdn ism^t a markukba szorit- 
j^ s cs6v^^. 

(Hevea. P. Thewrewk E.) Eecskte j&t6k. 

! 

1. 

Gazdaj&t^k. 

A lednyok Qsszefog6dznak karik^a. Egy bent van a karik^- 
ban, egy meg kivfil dll. A kivdl dI16 a gazda, kez^ben vesszS van, 
a benn ^6 a kecske. 

Gazda: Kecske, kecske, mit csindlsz? 

Kecske: Szfil6t enn^m, ha v6na. 

Gazda : Kap^tad-e ? 

Kecske : Kap^tam bizony, most is kapdlom. (Megrugja sar- 

k^val a fdldet) 
Gazda: Hdtha bemegyek? 
Kecske: Akkor 6n kimegyek. 

Azutdn kergetik egymdst a karikdba be s onnan kiszaladva. 
Ha a gazda a kecsk^t megfogja, akkor a kecske lesz a gazda s egy 
m&sik gyerek a kecske, a r^gi gazda pedig a t5bbiek k5zz^ 411. 

(Addnd. Somogyni.) 

2. 

Kecske 6s kert^S'Z. 

A pdrbesz^ ez: 

Kert6sz: Kecske, kecske, mit keresel a szdl5mbe? 
Kecske: Sz5l5t enn^k, ha v6na. 
Kert^sz: De ha kikergetlek. 
Kecske : Itt is lyuk, amott is lyuk. 

Azutan biljkdiva kergetik egym&st, s ha a kert^sz a keosk^t 
megfogta, azutdn 6 lesz a kecske. 

(Nagy-Becskerek. Nagy-Kajd.) 74 8. 
Pdsztor ^s kecske. 

A pdsztor 6s kecske k5zti p^beszdd ez: 

— Kecske! kecske! 

Mit csin^sz abba a sz5l6be? 
Sz616t enn^m, ha v6na. 

— Hatha megl61ek? 
Van szarvam, megdOflek. 

(Tfld.) 

4. 
Gazda ^s kecske. 

A gazda k^rdi a karik^an ^I6kt6l: 

Nem lAttdtok a kecsk^met? Mindegyik mondja: — Nem. 
A Iegutols6: lit van egy a sz^6ben. 

Gazda: Kecske, kecske! 

Mit csin&Isz a sz616mbe? 
Kecske: — Sz016t enn^m, ha v6na. 

Kap&Itad-e ? 

— Most kap^ora. 
Gyomldltad-e ? 

— Most gyoml^om. 
0nt6zted-e ? 

— Most 6nt6z6m. 

Nem ftlsz, hogy agyonlClek? 

— Nem biz 6n, Itt is lik, ott is lik. 

(Azut&n biijkalva kergetik egymdst, mint fentebb.) 

(Szombathely.) 

6. 

Kecske. kecske! 

Mit csin^lsz a sz5l6mbe? 

— SzClOt enn6m, ha v6na. 
Kapdltad ? 

— KapAltam bizony. 
Metszetted ? 

— Metszettem bizony. 
Bdjtattad ? 

— Bilijtattam bizony. 

Hat nem f^Isz, hogy most megfoglak? 

— Nem biz 6n. Sat. 

(T6s6k-Ber6nd.) 76 6. 

« 

Eert^sz ^s kecska. 

A p^besz^d Igy megy: 

Kecske, kecske! 

Mil csinMsz a kertemben? 

— Sz6\6i enn^m, ha v6na. 
Kap^Uad-e ? 

— Nem. 
Gyomldltad-e ? 

— Nem. 

Nem f&az a hajdi!it6l, bogy megfog? 

— Nem toi. 

Ekkor elkezd fotni, a kert^sz utdna fut, s ba elfog ja, OtOgeti, 
mlg csak a karik^an ^16k oda nem 6rnek s a k5zben ezt mon^ 
dogatja : 

Csintet, csontot, 

P6k kenyeret 

(Eszterhiza ) 
7. 

Kecske 6s a cs6sz. 

£p tfcgy megy, mint az elObbiek, csak a v^ge mds. Mikor a 
cs5sz kergeti a kecsk6t, a t5bbi gyermek ^nekli : 

Bi\j, bi!U, zdld kgy z6ld levelecske, 
Megellett a kecske 
Tegnapel5tt esie. 

E k5zben a kecske kiszalad a k5rb5l, s ba a n^IkOl tad ism6t 
yisszab^jni, bogy a cs6sz megfogbatn^ akkor a jdt6k tyra megy. 

8. 

A kecske 6s a gazdasszonyok. 

A j&tsz6k k5rbe 5sszefog6dzkodnak. A kecske a k5r kOzep6n 
&1I, a k6t gazdasszony pdlcz^val a kOrdn kivtU. 

Az eiyik gazdasszony s a kecske k5zt a kov6tkez5 pILr- 
besz6d foly : 

Kecske, kecske! 

Mit csin^sz a kertembe? 

— TorzsAt Mgok. 
H&tba bemegyek? 

— Itt is egy lik, ott is egy lik, 
Biz 6n kibi!iijbatok. ■"*t: 76 

Eire a kort aIkot6 Idnyok feltartjdk magasra a kezeiket s az 
igy tdmadt nyildsokon a kecske ki- s bebujdosik, a t5bbi l^nyok 
meg dalolj^ : 

Fon' czicza kertedet! 

Fon' czicza kertedet! 

Ha a kecske a kort h^romszor k5rtilszaladta, akkor a kort 
alkot6 Mnyok kezeiket leeresztik, a gazdasszonyok meg botjaikkal 
pr6b&U^ a kecsk^t megiitni. Ha nem tudj^k, a kdr mindig szQ- 
kebbre sztlkebbre szorul, bogy a gazdasszonyok a kecsk^t megfog- 
bass^ 

9. 

Kecske-mecske. 

A p^rbesz^ ez: 

Kecske-mecske! 

Mit keressz a kertembe? 

— SzCrt szedn^k, ha v6na. 
Minek a sz6r? 

— Szitdt k5togetm. 
Minek a szita? 

— Korp6t szitAlni 
Minek a korpa? 

— Diszn6t hizlalni. 
Minek a diszn6? 

— Hdjdt kivennl 
Minek a h^j ? 

— Szek6rre kenni. 
Minek a szek6r? 

— Sz6p 16ny6rt (menyasszony^rt) menni. 
Minek a sz^p Itoy? 

— Isegetni-mosogatni, 
TAny^rokat nyalogatni. 
Nem felsz, bogy megfoglak? 

— Nem, mert itt is lik, ott is lik. 
Siccz ki a kertembfil! 

(Pottyond. tij-Maiomsok. Sopron.) 

10. 
R6ka6sapAsztor. 

Ugyanaz a jdtek a kdvetkez5 mond6k&val: 

P^ztor: R6ka, r6ka, mit csindlsz a sz6l6ben? 
R6ka: Sz5l6t enn^m, ha v6na. 
P^ztor: Kap^ltad-e, gyoml^tad-e? 77 R6ka: Most is kapAlom, most is gyoml^om. 

(L&bdval kapAl.) 
Pasztor: U^i a^ egy pipa dohdnyt 
R6ka : Nincsen. 

Ekkor a pasztor tiz6be veszi, stb. 

11. 
R6ka 6s a farkas. 
Mint az el6bbiek. A mond6ka kovetkezS: 

Roka kom6m ! mit csindlsz ? 

— R^pdt ^ok a lyiikb6l. 

Nem felsz, bogy az orrod felpiszkdlom ? 

— Nem bizony. Itt anydm, itt apdm^ minden rokonsAgom; 
ezek y^elmeznek. 

(Szerdabely. Zalam.) 

t 

Kint a b&r&ny^ bent a farkas. 

1. 

Vdlasztanak egy b^toyt 6s egy farkast. A tObbi j6tsz6k, — 
min^l tobben, annal szebb, — dsszefog6dzva, nagy kdrt alkotnak. 
A b^any a korben, a farkas a k5ron kivtil van. A farkas min- 
den m6don be akar t5rni a k5rbe, bogy a b^r^nyt elfoghassa. 
A k5rt alkot6 j&tsz6k arra igyekeznek, bogy a farkast be ne 
bocs^iss^. Ha a farkas bet5rt a k6rbe, a b^anyt kieresztik, de 
akkor meg a farkast nem akarjdk kibocs^tani. Ha a farkas dttdri 
a kdrt, a b^&nyt azonnal a k5rbe bocsdtj^. Ha a farkas m6gis 
elfogja a b^ur&nyt, a jdt^knak v6ge. 

M^ helyt m6g bir6t is vdlasztanak ; ennek aztdn az a k5te- 
less^ge, bogy megmondja, mikor szabad a farkast bebocs^tani vagy 
Idereszteni. llletdleg b^toynak, farkasnak iltat engednL Ezt a sza- 
bad litenged^st «kosdrnyitasnak> hivjdk. 

2. 

Kint a b^rdny, 
Bent a farkas. ... 
Kint a bdrany, 
Bent a farkas. ... ' 

Egy fill — a farkas — hosszii ^okban dll, melyen a tObbi 
gyermekek — a b^r^nyok — ugrAlnak keresztol, a fentebbi sorokat 
dalolva. A kit a farkas ugr^s k5zben megkap, az lesz a farkas. 

(Hadad.) 78 3. 

A gyermekek kdrbe dllanak, megfogj^ egyrnds kez6t; egy 
gyermek bedll a korbe, ez a <b4rdQy». Egy m&s gyermek kivQl 
&il a kdr5n, ez a «farkas>. Ekkor a k5rben 4U6k ^neklik: 

Kov6r a b&rtoy, 
Hitvdny a farkas! 

Erre a £arkas a k5r5n At t5rekedik a b&rdnyhoz, de nem 
engedik. V^gre ^y ki^tja: 

— Kaput kell nyitni ! 
(Vagyis a karokat feltartani.) 

Ekkor a farkas kergetni kezdi a b^u^nyt. A k5rben dlI6k a 
b^toyt ki-be eresztik, a farkast pedig minden m6don akaddlyoz- 
z^, bogy a b^r^nyt el ne fogbassa ; de v^e m^gis elfogja. Ekkor 
mds lesz a farkas, egy m&sik a b^rdny s a jdt6k tart tov&bb. 

(Hadad.) 

4. 

Kdrbe fog6dznak ; egy a farkas, egy m&sik a b^&ny. A b&rtoy 
a kertben van, a farkas kivfil. A bdrdny b6get: 

— Be6I 

A farkas felel: 

— Bdr^nyhiist ehetneml 

Ekkor betdr a kerten 6s szalad a b^dny utdn addig, mig 
el nem fogja, azut&n i!ijra m^ lesz a farkas ^ m^ a b^^ny, s a 
jdt^kot folytatjdk. Ez addig tart, mlg a k0rb6l majdnem mindenik 
volt bdrtoy is farkas is. 

5. 

Egy nagy k5rt ^tunk; a b^dny bent, a farkas kint van. 
A b^toy a kQrben ^s valamit, a farkas kint k^rdi : 

— Mit dsol, bArtoykdm? 
Bdrtoy: R6p4t 
Farkas: A(^dl a fiamnaki 
BdrAny: Nem adok. 
Farkas: Akkor megeszlek. 
B^dny: Nem f6lek! 

Ekkor a farkas a bdrdnyt a k5rt alkot6 le&nyok k5zt addig 
kergeti, mfg meg nem fogja. A kerget6s kdzbai a farkast gAtoJjdk 
az dtbiivtoban, mlg a bdrtoy elOtt fSIemelik a kezOket, hogy hama- 
r^b ^tbtybasson. 

(B^k^s-Gsaba.) 79 6. 

K5rbe fog6dznak, a b^Any be^l a k6rbe, a farkas meg a 
k5rdn kivtU marad. A^utdn a farkas a kort kerQlgeti, s moncya 
egym^utto hdromszor: 

— Korcsmdrosn^ elitta a h^^t, 
Megitta az &vti\ 

A kdrben ^ll6k el5szdrre, m^odszorra ezt felelik: * 

— Nines itt! 

De harmadszorra azt mondj^: 

— Itt van! 

Eire elkezdik egyiitt ^nekelni: 

Kint a b^toy, bent a farkas! 
Kint a bArdny, bent a farkas! 

A farkas azobe veszi a b^ranyt, ki a feltartott karok alatt 
majd ki-, majd beszalad; a k5rbeliek pedig a farkas eI6tt lebo- 
csdtjdk karjaikat, bogy a b^4nyt megv6dj6k. V^gre is a farkas 
gy5z, a b^rtoyt megfogja. S most lijra kezdik a jdt^kot. 

(J4szber6ny.) 

7. 

Ugyanezen j^t6kn^l a kovetkez6 mond6k^kkal is ^nek: 

Tdny^r talpas, lompos farkas! 
Huss el innen, buss, buss, buss! 
Nem engedjlik a bdr&nyk^t, 
Fuss el innen, fuss, fuss, fuss! 

J^t^k kozben, mid5n a birAuj bent van, igy 6nekebiek: 

Bent a bdr^ny, kint a farkas, 
Huss el innen, lompos farkas! 

Ha pedig a farkas van bent: 

Kint a bdrany, bent a farkas, 
Nem eresztiink ki, te farkas! 

(N^gyes.) 

8. 

Lednyok j^tsz^. A jdtsz6k k5rbe ^Inak; egy jdtsz6 a b&- 
rtoy, ezt valamelyiknek a kdt^nye aM rejtik; m^ik a farkas. 
A farkas aztdn megindiU a bdr^nyt keresni. Kezdi annak a szom- 
sz6<ydn, a ki a b^dnyt elrejtette; s megy sorba a k5r5n kivfll, s 
mindeniknek kosz5n: 

— 36 reggelt! 80 

Erre. a kit k5sz6nt6tt, ezzel felel vissza: 

— Koszonom. 

A farkas ekkep a kort kOrtiiijdrv^ a mdsodik keruldben azt 
k6rdezi mindeniktfil : 

— Hoi lakik a bir6V 

A k^rdezett mond egy helyet, pelddiil: 

— A vdros v6g6n. 

* Vagy : — A vAros kdzep^n. 

Legut6lj^a kertil a sor a bdrdnyt rejteget6re ; ez Igy felel : 

— A blr6 itt lakik. 

Ekkor a farkas kerdi: 

— Nem Idttad a bdrtoyt? 
Amaz felel: 

— L^ttam! 
A farkas k^rdi : 

— Hoi? 
Amaz felel: 

— A v6ros kdzep^n. 

Erre a . b^ur^ny a k5t6ny al6l kiugrik, a farkas iparkodik 
elfogni, de az akolt ^ll6k ebben akad^yozz&k. A j^t^k - tart 
addig, mig a farkas el nem fog ja a bdrdnyt ; ekkor i\]b6l kezdddik. 

(Maros-Keresztdr.) 
9. 

A gyennekek kOrbe fog6dznak, egy a k5r k6zep6re All. Azut^n 
kOrbe mozogva, Igy ^nekelnek: 

Nagy mez6n van kis kdpolna, Friss vizet hoztak poh^ba, 

A mellett vah egy A bdrtoy sz^a 

Libidium-labdum, Libidium-labdum, 

Ladoria-libidium Ladoria-libidium, 

Htlvas fe. Nem fert be. 

Ottan legel egy kiesiny bArdny, Hoztak aztan egy kis csajkdt, 

Kis b6r4ny nagy on, Abb6l a bdr^ny 

Libi(^iun-Iabdum, Libidium-Iabdidium, 

Ladoria-libidium Laboria-libidium, 

Szonyas v6t. J6t ivott. 

Annak a neve akdrki, 
Annak a neve 

Libidium-labdum, 

Ladoria-libidium, 
Ak^ki. 81 A b^r^ny, ki a korben All, monc^ja, pi.: «Mariska», a kdr 
tov^b 6nekli: 

Annak a neve Mariska, 
Annak a neve 

Libidiura-labdum, 

Ladoria-Iibidium, 

Mariska. 

Most a b&r^ny a k5rt alkot6k k5z£ 16p, a megnevezett pedig 
a kor kozep6be, s igy folytatj^, mlg mindny^a nem volt bArAny. 

(Kula.) 10. i H ^ 


^ 5=:p: ^^ A me-z5n van egy kd-pol-na a mel-lett van egy i dc j r-f^— t ^ V=^ V=^ ^^ r^^-FT li - bi - di - um lab-dum la - do - ri - a li - bi - di - um i t 3 t ^ ha-v6s fa. (Bdcs-Bodrog.) 

Tytikoz&s. 

1. 

Fiiik, vagy vegyesen fiiik es le^yok, fSlAllanak. A k^t leg- 
nagyobb egy ike a <sas», a masik a «csirk^knek» az <anyja». Azut^n 
a csirk^k egym^ h^tdba fog6dzva, nagysAg szerint fbl^anak, legeldl 
USX Bz anya. A sas pedig az anydval szembe All, fdcskAt vesz 
kez^be, majd leguggol s lukat kezd v^ni. Ekkor ilyen pArbesz^- 
det kezdenek: 

Sas: — Asom, Asoin ezt a godrot 
Anya: — Minek az a g5dor? 

— Ttiznek. 

— Minek az a tflz? 

— Viznek. 

— Minek az a vfz? 

— Tyi5khiisnak. 

— Abb6l bizony nem eszel. 

— De bizony eszem. 

Eire a sas fdlAlI ^s a csirk^k utAn fut, s a hAts6t elfogni 
igyekszik; azonban az anya v6delmezi a csirk^t, s azon igy^- 
szik, bogy a sas el ne foghassa. A sasnak csak a leghAtuls6t Magyar Ojermel^&Uk'GjIUt. 6 ?-ri 82 

szabad elfognia, s ha ez sikerQlt, ismet csak a legh^tuls6t. Mid5n 
az anya latja, hogy a sas h^tra igyekszik futni, elkialtja magdt: 

— Forduljatok, csirk^im! 

A melyik csirk^t elfogta a sas, felredll, mig v6gre valamennyi 
fi^lre nem jut Ekkor az anya ^ a sas k^t kis fdcskM tesznek 
keresztbe a fbldon, azutdn mindegyik csirkenek sorban megfogjdk 
a karj^t, s a keresztbe tett fak felett mindaddig el6re-h^traugrat- 
j^, mig ezt a verset toekelve el nem mondjdk: 

Gy6r szita, gyakor/szita, 
Menj be mennyorszAgba. 

Ha az ugr^^ kdzben nem rdgja el a keresztet, angyal lesz ; 
ha pedig elnigja, 5rd5g, s annak ezt ^neklik : 

Gy^r szita, gyakor szita, 
Met^ be a pokolba. 

E vers mindegyik sz6tagjanak 6nekl6sekor hoi el5re, hoi hAtra 
ugratjdk az illetCt. Ha fgy mindegyikkel v^geztek, az 5rd5gdk a sas- 
hoz, az angyalok az anydhoz dllanak; mindk^t csapat egy-egy 
fdcskAt vesz kez6be, melyet «kulcs»-nak neveznek, s azt, ellenkezd 
irtoyba futva, j6kora tdvolsdgban elrejtik. Most egym^ kulcsainak 
fblkeres6s^re indiilnak, s mikor egym^t k5zel 6rik, Igy csiafolkod- 
nak : <Csiif pokoli ord5gok», — «Szep mennyei angyalok.* A melyik 
csapat el5bb megtaldija a m^iknak a kulcsdt, ezt kidlja: 

— Megkaptuk a kulcsokat; nektink kaldcs, nektek semmL 

Azt^ i]^ kezdOdik a jdt^k. 

(T6t-Sz.-Mdrton.) 

2. 
A pArbesz^d fgy foly: 

~ Mit v^sz, tilQ ? 

— Tormdt. 

— Mihez? 

— Tyukhiishoz. 

— Hoi a tyiikhijs ? 

— Ott hdtiil a szegen. 

— Abba bizony nem vdgod a k^t els5 fogadat ! 

— De bele m^g a k6t hdtuls6t is! 

Ekkor az iilU (5lya) a csu*k6k kdzOl iparkodik elragadni vala- 
melyiket, az anya pedig v^ 69 moncifia: 

— Hess el Olal hess ell 83 

Az tilQ a kiragadottakat elviszi 6s «megveszi>, ligy, hogy az 
t5bb^ a sorba neiu mebet. Mid6n csak egy marad, az anya mondja : 

— Ezt az egyet nem adorn, 
Kendermaggal hizlalom. 
Kotl6s tyiiknak megtarlora. 
Igy tov^b. 

3. 

A gyermekek egym^ h^ta mege ^nak, mindenik megfogja 
az el6tte ^6nak a kab^tj^t. E15I ^U a kakas, a tobbiek tyukok. 
A kakast6l tiz-tizenket lep^nyire dll az illQ. Az iilQ vakarja a 
fbldet kormeivel: 

Kakas Cla 

Kakas 

OlQ Mit kaparsz, ulG? — Murkocsk^t. 

— Mivel eszed meg? 

— A leghdtuls6 kendermagos tyi!ikocskdddal. 

Most mindegyik tyuk mutaija a l^bat, hogy az-e, a mivel 
meg akaija enni az Ola a mm*kocskdt ; de az tUQ csak a legv^g^n 
levdnek mondja. hogy az az, s meg akarja fogni, de a kakas 
nem engedi ^s a tyukok is 6rzik magukat az ulClt6l. 

(Barcza-I^jfala.) 

4. 

A kotl6 utto fog6dznak a csirk^k. Az CUQ szembe &\l a kot- 
l6val, s kapaija a f&ldet egy aggal. (As.) 
Kotl6: — Mit csinalsz? 
triG: — Murkot ^ok. 
KoUo: — Mivel f5z6d meg? 
CflQ: — Csirkeldbbal. 

A csirk^k felemelik jobb Ubukat, s rendre kerdik : 

— Evvel? Evvel? Ewel? 

Mikor az utols6 felemeli s k^di, ezt feleli az iilQ: 

— Avval ! 

Eire elkezd6dik a hajsza; az lilQ mondja a kotl6nak: 

— Megeszem a csirk^idetl 
A kotl6 azt feleli r^: 

— Kiv^om a szemedet! 

A csirkek ki^ltjdk: 

— Csip, csip, csip! 

A kotl6 folyv^t v^delmezi csirk^it, az ulQ kiabdlva igyekszik 
dfogni az utols6 csirk^t. S mindaddig foly a j^tek, mig a csirk^- 
kei mind el nem fogja. 

(Sdrpatak.) 

6* rp" «r- ' 84 

5. 

A gyermekek egy sorban egymas hAta m5g6 AUanak s Atfog- 
j^ egymds derekdt.. Az els5 — a legerfisebb — az anya, a tobbi a 
fiai. Egy mdsik, h^rom-negy 16p6sre kll6 fiii a h6ja, ki kozeledik 
az anydhoz s mondja: 

— H^ja vagyok, elkapom! 

Amaz feleli r^: 

— Anya vagyok, nem hagyom! 

A h^ja most megkerdli a sort, az anydn^ megdll: 

— Adj a pip^mba tuzet! 

(A h^janak vessz6pipa van a sz^j^ban.) Az anya feleli: 

— Nem adok! 

A h^ja m^g ketszer megkerUli a j&tsz6kat s mindig ism^tli : 

— A4j a piptaiba tuzet! 
Az anya mindig visszafeleli : 

— Nem adok! 

A h^ja most hozzdfog a csirk^k elrabl^dhoz, kik folyton 
ki^Itj^ : 

— Hars^! Hars ! 

Az anya kiteijesztett karokkal ide-oda mozogva, v6di 6keL 
A heja aztdn elrabo\ja anyjokkal egytktt. 

(Jdsz-Also- Szt-GySrgy.) 
6. 

Van egy tyiik, egy sas, a t5bbiek csirk^k. A csirk^k egymdst 
der^kon fogj^ a sas pedig darab fdval ^ssa a foldet Tyuk 
Sas 

Tyiik 
Sas — Mit assz, te sas? 

— F5ldet. 

— Minek az a f5ld? 

— Kis patk^nak. 

— Minek a kis patka? 

— Tlizet rakni. 

— Minek az a tCiz? 

— Vizet melegiteni. 

— Minek az a viz? 

— Csirk6t koppasztani. 

— Hoi veszed a csirk^t ? 

— A tieidbfil. 

— Nem veszed az eny6imb61 ! 

— De bizony onnan veszem. 

— Eredj! Vett ap4d piros csizm6t. 85 Itt fbldrol felkapott g6r5ngy6t dob el. A sas mondja: 

— Kiasom a szemedet, 
Elkapom a fiadat! 

Iparkodik a h^tulsdt elkapni. A gyermekek der^kon 5sszefog6dzva Allnak, a ki eWl All, az 
az any a. Egy veldk szemben leguggol 6s palczaval 6s, ez a h^ja. 
Az anya k^rdi: 

— Mit 6sol h6ja? 
H6ja: — Godrot. 

Anya: — Minek az a godor? 

— Tiizet rakni benne. 

— Minek a tQz? 

— Vizet forralni. 

— Minek a viz? 

— Tviikot koppasztani. 

— Kiebm? 

— A kend^bCl. 

— Ilyen a ziiz^a, ilyen a mdja (a karjAn mu- 
tatja a nagysdgot) ; de megsem eszel bel61e. 

— H6ja vagyok, elkapom! 

— Anyja vagyok, nem adorn! 

A h6ja igyekszik egyet, vagy tobbet elfogni. A t5bbiek dere- 
kukn^I 5sszefog6dzva, jobbra-baira szaladnak, a h6ja utAnok, addig, 
mig a h6ja valamennyit el nem fogja, Ezutan pArosAval ossze- 
fogodznak, egym^sut^n ^Unak ; az anya az els6 pdrban 611, a h^ja 
veldk szembe. / 

Kerdi az anya a h^jAt: 

Hogy Wzte apdd a leneset? 

A h^ja feleli: 

KGptUte, kavarta, m^gis fovetlen hagyta. 

Ekkor a legh^tiil 6116 p6r k6tfel51 a h^ja fel6 szalad, s igyek- 
szik a h^ja eldtt 5sszefog6dzni s els5 pdrnak 6lhii. Ha e szalad6k 
kdztil a h^a a harmadik p6rb6l sem tud valakit elfogni, akkor <6ge- 
tik>, azaz az dsszefog6dzott p6rok keze alatt 6t kell neki bi!yni, 
mikor is a p6rok Utik a h6t6t. Ha pedig a h^ja elfog valakit, az 
lesz az 6 p6rja, kivel sorba 611 ; az pedig, a kinek a p6ijat elfogta, 
h^ja lesz s a j6t6k ilyra kezdddik. 

(Nddudvar.) 86 8. K(Jrbe^llas. Egy letoy a tulajdonos egy pedig a ktoya. A 
tulajdonos koralj^rja a k6ri 6s mondja: 

Sdrga csizmdm 
Benn maradjon, 
Ha 6n egyet l^pek! 

A kit meg^rint, az kdveti, mig a kor fol nem oszlik. Ekkor 
a kanya a csapat ele dll, 6s egyet el akar ragadni, de a tulajdo- 
nos nem engedi; mikozben ezzel riasztj^: <hess te ktoya!» Ha 
a k^ny^nak sikerQlt valamennyit elcsipni, a j^t6k be van feyezve. 

(tij-Malomsok.) 

9 

Van egy koll6, annak a ruh^jaba fog6dzik az els6 csirke, 
ezebe a masodik es igy tov^bb. Eldttiik, veliik szemben ^11 a h6ja. 
Ez kezdi a besz6lget6st : 

— L^ttam az apadat, piros csizmdt driilt. 

Mire a kotl6 feleli: 

— Tudom 6n azt, csakhogy csirkehiist ehetnel. 
Abb6l blzony nem eszel, 

Meg esak meg nem belegszel, 
Akkor is csak haldlod utdn. 

A h6ja mondja: 

— Heja vagyok, elkapom! 

A kotl6: 

— Anya vagyok, nem hagyom! 

Ekkor a h6ja a kez^vel kapkod, mintha repQlne, holjobbra, 
hoi balra szalad, s az utols6 kis l^nyt, mint csirk^t elkapja s elviszi 
valami zugba; s igy tov^bb. 

{KisdiszkWsLS.) 
10. 

A j^tsz6k valasztanak egy h6j^t 6s egy kotl6t, a t5bbiek a 
csirk6k. A h6ja ^Uva marad, a tobbiek pedig egym^ h&ta meg6 
sorba fllnek, legelfire a kotl6. 

Ezut^n j5 a h^a, s mondja a kotl6nak: 

— Csirk66rt jcJttem ! 
A kotl6 v&laszolja: 

— M6g nem nOttek meg! 

Kis v&rtatva jd a h6ja, s keri a kotl6t6l a csirket; a kotI6 
mondja : 

— V^laszsz magadnak! 87 

A heja vdlaszt; kezevel sorban minden csirke fej6t meg- 
erinti s mondja: 

— Ez sem jo. . . . Ez sem j6. . . . Ez j6. 

Ez a csirke felall s a kyeWlt helyre megy. Ezut^n igy folyik 
a j^tek, mfg valamennyi csirke felre nem 611. Ekkor a csirk^k 
kotlostul egyiitt behunyjak szemiiket, mfg a h^ja a ktoya hangj&t 
ut^nozva, el nem ki^ltja: 

— PQv, pttv, pttv! 

Eire futasnak ered. A csirk^k a kotl6val egyiitt utAna ; a ki 
elfogja, az lesz a heja, a volt h^ja lesz a kotl6, s a j^t^k tov^bb 
folyik, illet^leg i5jra kezdfidik. 

(Dragabartfalv a. ) 

II. 

Any^t ^ farkast valasztanak. Az any a u\An a lib^ sorban 
^anak. A farkas az anya el6tt lekukorodik, s egy fi&csk^val ds 
a fbldbe. Az anya k^rdi s a farkas mindig v&laszol re6: 

— Mit ^ kend, farkas koma? 

— Kis kemenczel. 

— Mit silt benne? 

— Kaldcsot. 

— Hoi vette a lisztet? 

— Loptam. 

— Hoi vette a tojdst? 

— Loptam. 

— Hoi vette a s6t? 

— Loptam. 

— De megverik a lopAs^rt! 

— SzAllok en! 

— No, sz^Uon hAt! 

Erre a farkas felugrik. s igyekszik a somak v^g^r^l elcsipni 
az egyik lib^t. Az anya iigyesen v6di, s mindig el6be ugrik a far- 
kasnak. Ek5zben a sor dalolja: 

— Csavarodj, farkam! 

Vegre a farkas a megfogottakkal f^lremegy s leiilieti 6kei. 
Ekkor mdr csak egy liba marad. Ezzel nehezebJE) a farkas kora^- 
nak boldogillni, mert ez konnyebben futhat el6le. Az anya ezt 
dalotja : 

— Csavarodj, farkam! 
Ezt az egyet nem adorn, 
Szolg6l6mnak fogadom! 

Ha a farkas ezt is elfogja, lijra kezdik a jftt^kot. 88 12. Egymas meg6 dllnak 6sszefog6dzva erdeen. Egy elibok dll, 
s egyikoket el akaija hiizni. Ekozben mondjdk: 

— Mit csinalsz, gdny6? 
Tuzet rakok. 

— Minek az a tilz? 
Vizet melegitni. 

— Minek az a viz? 
Tyukot koppaszlani. 

- — Hoi vetted a tyukot? 
Cgy loptam. Ne mondd meg, 
Od'adom a Mbat! 

— Egye meg! Megmondom! 

Ne mondd meg, ne mondd meg! 
Od'adom a toilet! 

— Egye meg, megmondom! 

E kdzben ha egyet el tud huzni, ez megy ki, ha nem tud, 
egyet sem, akkor a tdbbi csipkedi. 

(Ozora.) 

Lib&sdL 

1. 

— Mit ds, mit 6s, farkas koma? 
Kemencz^t! 

— Minek az a kemencze? 
Tiizet rakni bele! 

-^ Minek az a taz? 
Vizet melegiteni! 

— Minek az a viz? 
Ludat koppasztani! 

— Hoi vette kend? 
Loptam ! 

— De becsukjak! 
De elbiivok! 

— HovA? 

Hid al6, h6d aid, a nap hdta meg^! 

— Mibe mosdik? 
Arany ver6cz6bel 

— Mibe t5riilk5zik? 
A gubdsok farkdbal 

— Oke, haza mind apdtok, mind anydtok! 

(Tiszahdt, Beregm.) I 89 2. 5—15 ledny kul5n csoportot alkot. A m6sik csoport Mrom 
j^tsz6b6l dll ; ezek egyike a gazdasszony, m^ika ennek szoIg^l6Ja, 
s a harmadik a farkas. Ez utobbi Klre dll. A gazdasszony a szol- 
gAl6val 6sszefog6dzik, s az els6 csoportbeliek oeszefogott kezeik 
alaii elbi^gnal, mialatt megsz&ml^ljak 5ket: egysz&z, k^tsz^ stb., 
mig csak tart a le^nyokban, kiket azutto lib&knak hivnak. Ezek 
bizonyos tivols^ban meg^llanak, s arczczal az 5sszefog6dzott k6t 
leany fel6 fordiilnak. A gazdasszony igy kialt hozdjok: 

— Jertek be, kis lib^im ! 
Nem mertink ! 

— Mitel? 
Fias farkast6ll 

— Mit eszik? 
Kosfejet ! 

— Mivel daraboija? 
Aranvos kis bicskaval ! 

— Mivel torQigeti? 
Tiszta kis ruh^val! 

— Jertek be, kis lib^iml 

Ekkor mindannyian iparkodnak a gazdasszony s a szolg^l6 
k6r6 jutnl A farkas pedig annyit fog meg kozttldk, a mennyit 
csak bir. Az fgy elfogottakat sorban, szorosan egym^ hdta meg^ 
^Ija. Eire kovetkezik iljra a sz&m\&\&s; ha hidnyzik k5z(il5k, 
akkor a gazdasszony a szolgdl6t megveri, miM nem vigydzott 
jobban a lib^kra. Ez ig^ri, hogy m^kor vigydzni fog. A szdmM- 
I^ megtortente ut^n ism6tl6dik a fennebbi p^rbeszed. A lib^ 
t^ra szaladnak a gazdasszony fel^, s a farkas iijra elfog kdzCLlok 
egyet-kett6t ; igy megy ez mindaddig, mig a farkas a lib^at mind 
el nem fogta. A gazdasszony most elmegy a lib^kat keresni. K^rdi 
a farkast5l: 

— Nem Idttdl-e hiisz libAt? 
' Arra mentek a tdsk^ liton! 

— Nagyon tiisk6s az az lit, nem jdmak az 6n libdim olyanon! 

Ekkor a lib^k osszeverik tenyeriiket, s az asszony k^rdi: 

— Mi cs5r5g a kend padlAsto? 
Di6t t6ri 6des ap6m ! 

— Meg szabad-e n^zni? 

A farkas megengedi, de m&r ekkor szalad, a tdbbiek ut^na, 
s ha elfogj^ a farkast, megesipkedik. 

(Kecskemet. BalMszeg.) 90 3. Kell egy, vagy k^t farkas, sok liba, gazdasszony 6s egy szol- 
galo, A farkas egy f6lrees6 helyen meghiizza mag^t, a gazdasszony 
es szolg^l6 sorba ^Ilitjak a lib^kat, azut^n a gazdasszonyndl lev6 
p^cza ket v^g^t megfogj^ s a gazdasszony a sor egyik oldalan, 
a szoIg^6 pedig a m^sik oldal^n menve, mindenik liba fej^hez hozz&- 
ertetik a pAlczdt, olvasv^n: egysz^, ketszdz stb. Miutdn fgy meg- 
olvast^ a lib^Aat, a gazdasszony hazamegy f6zni, de meghagyja 
a szolg^6nak, bogy j6l vigy^zzon a lib^kra. bogy a farkas el ne 
vigye. A szolgdl6 6rzi a libdkat, melyek egy csoportban Allanak; 
kis id5 mult^n ki^lfja a gazdasszony: 

— Gyere baza, szolgdlo ! 
Nera mehetek, nem mehelek, 
Kertem alatt fiUes farkas leskelddik. 

— Gyere baza mosdani! 
MibOl mosdjam? 

— Arany vedrecsk6b61 ! 
Mibe torQlk6zzem ? 

— GubAsok farkdba! 

Erre a szolg^6 a lib^at kergeti baza a gazdasszonyhoz, 
mondvto : 

— Hiss baza, hiss, liba, biss, biss! 

A lib^ futnak baza fel6, de eldtor a farkas, egynebdnyat 
elfog, viszi biiv6 bely6re s ism^t lesbe All. Ottbon a lib^ sorba 
allnak, a szoIgal6 ^ gazdasszony a mdr el6bb leirt m6don olvas- 
s^ 6ket; a biAnyz6k6rt a gazdasszony a ndla levO pdlczikAval a 
szolgal6t megveri. A szolgdlo sfrva baj^a ki ism^t a libAkat a me- 
z5re 3 kezd6dik i\jra az el6bbi jelenet. Mid^n a farkas a lib^at 
mar mind elbordta, a gazdasszony 6s a szolgA16 elindiilnak a libA- 
kat keresni. A gazdasszony pAlczAjAt k6t tenyere k5zt megsodorfija, 
a f5ldre ejti, k5zben ezt mondvdn : 

— Pire-pire, Idnyom, 
Kapd fel az ors6mat! 

A szolgdlo felkapja az elejtett ors6t, od'a^ja az asszonynak ; 
ez i\jb6l sodoritja, leejti, s mondja a mond6kAt Igy jArk^ak kis 
ideig ide s tova, mig r^bukkannak a farkasra 6s a lib^a. A farkas 
el51 All, h^ta megett esom6ban a lib^k. 

A gazdasszony igy koszon a farkasnak: 

— Kakas Ist6k, j6 napot! 
Fogadj Isten ! 

— Nem lAtolt erre 300 lib^t? 

Most vitte 6ket k6t sziinyog egy vasriidon. 91 

Eire a gazdasszony 6s a szoIg&l6 ism^t elindiilnak a libak 
keres^sere az ors6-elvet^ segits^gevel. M6g k^tszer felkeresik a 
farkast az el^bbi m6don, de barmadszorra a libak g&gogni 6s tap- 
solni kezdenek. Eire a gazdasszony azt k^rdi a farkast6l: 

— Mi z5r6g a padlason? 
Torik a diot 6s mogyor6t ! 

— Add ide a padlds-kulcsof ! 

A gazdasszony a farkashoz kozeledik, de az elszalad, a lib^ 
ut^na, s ha elfogjdk, megcsipkedik. 

(felesd.) A j&tsz6tarsak k5zfil egyik gazdasszony, m^ik szolgdl6, mig 
ro^ik ketUS a farkas. Ezek f61re ^anak. A gazdasszony 6s szol- 
g&16 egy p^czMnak mindk6t y6g6t megfogvto, felemelik, s ezek 
alatt bi\jnak dt a libdk, s a gazdasszony 32&aali\JB. 6kei: egysz^, 
k6tszaz stb. Mid6n ezen ti^l vannak, a gazdasszony azt mondja a 
8zolg^6nak : hajtsd ki 6ket ! A szoIg^l6 kihajtja. Ekkor a gazdistsz- 
szony oda sz6l a szoIg^6nak : 

— Jere haza, szolg^o! 
Nem merek, mert f6lek! 

— Mitm f6lsz? 
Farkast6l. 

— Hoi lakik ? 
Hid alatt. 

— MibCl mosdik? 
Arany cs6sz6b6l. 

— Mibe t5rQlkozik? 
Czicza fark^ba. 

— Zsuzs6k^m, jertek haza! 

Mindny^an szaladnak a gazdasszony fel6. Ekkor a k6t farkas 
re^jok tor, 2— 4-et elcsipnek s viszik 6ket haza. A szolg^6 nem 
mondja, hogy h^a van a ny^nak; a gazdasszony m^nap meg- 
sz^ml^^ n6lktll hajtja ki, s csak este szdml^lja meg, mid6n sze- 
mebe tOnik a hi^ny, s ekkor fenyegeti a szolgdl6t: «nem kapsz 
vajas kenyeret!» A j^t6kot t5bbsz5r ism6tlik, s mennek a farka- 
sokhoz keresni a lib^at. A gazdasszony elkezdi : 

— Nem l^ttatok egy csapat libat? 
Nem ! 

A gazdasszony keresni kezd, s megtal^a az eg6szet; min- 
den gyermek balkezen lev6 mutat6i!uja hegy6t sz^Aba veszi s kiss6 
megharapja, ezt mondvdn : ez is az eny6m. A ny^at haza hajtja. 

(Vajiln.) 93 5. ^ icz^E 4 5 5 «Gyer-tek ha - za lu - da - im !» ,Nem me-rftnk !' I t -N— — 
j — JT- ^ 5 t 5^ «Mi - 6rt ?. ,F6 - liink !' .Mi - Wl ?» ,Far-kas -t6l !' -^ 
— U— 


.. 


\ \/— 


.. m 


s 1 


l=tj-^ 


— *— 


— h 1 «Hol a far-kas?» ,Bo - kor - ban !' «Mit csi-n^?» 
^ i ir 5 t 1: ,Mos-dik !' « Mi - be mos-dik ? > , A-rany luyeden - cz6 - be !' te * m IE ^ t :?: X i:E± «Mi-be tii - riil - ko - zik ?» ,Kis czi-cza far - kd • ba'/ 

(Veszpr^m.) 6. 

A letoyok k^zOl egy a gazdasszony, egy a szolgdl6, kett6 
farkas, a tobbi liba. Azutto dgy dllanak fel, hogy a szolgdl6, libak 
^ a gazdasszony koz5tt legyenek a farkasok ; ^ a k5vetkez6 par- 
beszedet kezdik : 

G. : — SzolgAl6, jer haza ! 
Sz. : Nem megyek, mert felek. 

— Mit6l? 
Farkastol. 

— Hoi van? 
M6ly drokban 

— Mit csindl? 
Mosdik. 

— Mib6l ? 
Czintdnyerb6l. 

— Mivel tdrtilkSzik ? 
Tiszta t5rttlk6z6vel. 

— Vess lAngot ! 

Ekkor a szoIg^l6 a libdkkal a gazdasszonyhoz szalad, a Tar- 
kasok pedig r^ok rohannak, 6s a kiket elfognak, az ilij j^t6kban 
azok lesznek farkasok 

(Tesmag. Hontmegye). 93 /. Tdbben 5sszedllanak, kiket kett6, egy p^czAcskdval megolvas ; 
ezek a lib^. A pdrbesz^d a kovetkezd. A IMk kezdik. 

— Anytoi, anytoi, 6hes vagyok! 
Gyere baza ! 

— Nem merek! 
MiWl? 

— Farkastol. 
Hoi van? 

— Bokorban. 
Mit csin^l? 

. — Mosdik! 
Mibe t^nilkpzik? 

— Czim5r5k farkdba. 

£g, baza ludam, eg, ^g, ^g! 

•• 

Most iljra megolvass^ a lib^ikat, azut&n ism^t lehajtj^k. Las- 
sankint mindannyian elvesznek : a farkasok eltakaijdk 6kei. Ekkor 
az 6Tz6k elkezdik keresni: oda mennek a farkashoz s k^rdik: 

— Kom^m uram, nem Idltak erre ludat? 
Nem! 

Mikor harmadszor oda mennek, a ludak csattogtatnak, a far> 
kasok futnak. 

8. 

Vdlasztanak a gyermekek maguk kdziil egy gazdasszonyt, 
egy szolgal6t es k^t farkast ; a k^t farkas f<6b:e^, a t5bbi gyermek 
marad lib^nak. Ezeket a gazdasszony 6s szolgdl6 kezeiket (3ssze- 
fogva, karjaik alait egyenkint dtbocsdtva megolvass^k: egysz^, 
k^tsz&z stb. Most a szolgdl6 kihajija a lib^at a t6ra. Ekkor a 
gazdasszony ki^ltja: 

— Jere baza, szolgAl6m! 
Nem mehetek! 

— Mi6rt? 

Kertem al^tt fia farkas. 

— Mibe mosdik? 
Arany teknfibe. 

— Mibe t5ralk5zik? 
Arany t5rQlk6z6be. 

Ekkor a gazdasszony ^ szolgdio egyszerre mondjdk: «0ke, 
lib^m, 6ke!» 

Mikor a lib^k fel^j5k szaladnak, a farkasok rejtekeikb51 el0- 
rohannak, s a mennyit tudnak, annyit elfognak, s elviszik oda, hoi n el voltak biiva. Ekkor a gazdasszony fe szolgdio ism^t megolvas- 
s^ a megmaradottakat s a fentieket ismetlik. Ezt addig folytatjak, 
mfg egy liba sem marad. Most a gazdasszony 6s a szolg^Io elindul- 
nak keresni a lib^at. s elmennek a farkashoz s k^rdik t51e: 

— Nem I^ttak itt vagy lizenket libat? 
Elmentek a lyukas hid aid tojni. 

Ekkor a lib^ tapsolnak. A gazdasszony k^rdi: 

— Mil tornek? 
Di6t. 

— Kinek ? 
A papnak. 

Ekkor a libdk elkezdenek sziszegni, mire a gazdasszony kerdi : 

— Mi sziszeg? 
Liba. 

A gazdasszony most megleli a libdkat s mondja: 

— Ez is az 6n b'btoi, ez is az 6n libdm! 

Ekkor a lib&k felldzadnak, s elkezdik a farkasokat csipni, 
mire a farkasok elszaladnak. 

(B..Paldd.) 9. 

Ebben a jdt^kban vannak libdk, egy libap^ztor, egy gazda, s 
k6t vagy t5bb farkas. A pdsztor 6s gazda megolvass^, hogy hdny 
liba van. m^gpedig ligy, hogy a p^ztor 6s gazda feltartanak egy 
botot, s ez alatt bi!unak el a libdk, mialatt a gazda oivassa: tiz, 
hilsz. . . . szdz. A p^ztor most kihajtja a lib&kat a r6tre, de esak- 
bamar meg6hezik s baza kidlt : 

— Anydm, anydm, ehetnem! 
Gyere baza! 

— Nem merek I 
Mitel Klsz ? 

— Farkast6l. 
Hoi a farkas? 

— Bokorban. 
Mit csin6l ? 

— Mosdik. 
Mibe mosdik? 

— Arany medencz6be. 
Mibe t6rQlk5zik? 

— H(m5s6k farkiba. 95 

A gazda hivja libdit: gig^g^, gig^ga! 

A farkasok a mennyit birnak, annyit elfognak a libdk kozQl. 

Mikor a libapdsztor baza megy, a libakat osszeolvassik, s mert 
nines meg mind, a gazda megveri a libapdsztort, s meghagyja neki, 
bogy a lib^at keritse e\6. A le^ny mindeniitt keresi, s a farkastol 
is k^rdi: 

— Nem Idttak-e erre menni lib^at ? 
De bizony Mttunk! 

Erre a lib^ csattogatni kezdenek. A pdsztor k^rdi: 

— Hej komtoiasszony, mi csorog a kentek bdzAban ? 
Di6t adott 6reg anydm egy m6r6t! 

— Adjon kend egy pdr felont6t! 
De csak annyi van. 

— Hdt csak egy szakaszt6val ? 
De csak annyi van. 

A IMk g&gogni kezdenek, s a libap^ztor ki^It: 

— Itt vannak a mi ludaink! 

Erre a farkasok elfutnak s a libdk osszecsipdesik 6kei. 10. 

T5bb gyermek dsszeAll, vAlasztanak 3—4 farkast, k6t gazd- 
asszonyt ^s egy libapdsztort A t5bbiek lib^k. A k^t gazdasszony 
megolvassa a libdkat, s a libap^sztor kibajtja bizonyos helyre. 
A farkasok elbiiynak valami rejtekbelyre. A libapdsztor ki&ltja a 
gazdasszonynak : 

— Gazdasszony, ihatndm, ehetn^m ! 
A hid alatt a farkas! 

— Ott is van ! 

Azutto ki&Itja a gazdasszony a libdknak: 

— Oke libu, ake, 6ke, 6ke ! 

mire a Ub^ szaladnak a gazdasszonyhoz. A farkasok kiszaladnak 
rejtekeikbal, 6s a mennyit birnak, annyi libAt elfognak. Ekkor a 
gazdasszony ism^t megolvassa a lib^at, a bbap^ztor lijolag ki- 
hajtja s ism^tlik a fentebbieket. Mid5n a farkasok minden libdt 
elfogtak, akkor elmegy a libapdsztor 6ket keresni. Elmegy a far- 
kasokhoz is, s k^rdi: 

— Nem Idttak egy r6ta libAt? 
£pen most repUltek a levegfibe! 

Erre a libdk tapsolnak, vagy g^gognak. A libap^ztor k^rdi: 96 — Mi cs5r5g ott? 
Egy zsdk di6 esett le. 

Azut^n a lib^ kiszdkdosnek, s megint kezd5dik a j^tek. 

(Fekete-Ardd.) 
11. 

Tobb gyermek dll egy csoportban, Ezek kozlil egyik gazdasz- 
8Zony, mdsik a farkas, a tobbi liba. A gazdasszony tdvolabb ^11 
lMit6l s ki^tja nekik: 

— Libuskdim, libuskaim, jertek haza I 
Nem megyiink! 

— Miert? 
F^liink. 

— KitOl ? 
Farkast6l. 

— Hoi van? 
Bokorban. 

— Mit eszik? 
Emberhiist. 

— Mit iszik? 
Voros v6rt 

Ezut^n m^g egyszer ki^Itja a gazdasszony. 

— LibuskAim. libuskdim, jertek haza ! 

Ezutdn a libdk futnak, a farkasok utdnok, s ha lehet, egy- 
nehtoyat elfognak. Az elfog^ utdn a farkas lesz liba, a gazdasz- 
szony lesz farkas. 

(Pruszka.) 12. 

A j&tsz6k megtesznek egyet farkasnak, egyet gazdasszonynak 
8 egyet libap^isztomak. A tobbiek maradnak lib^k. A gazdasszony 
most a lib^at olvassa, a libapdsztor pedig kihajtja a gyepre. 
Kei56bb a gazdasszony elki^tja magM: 

— Hajtsd haza a lib^t, tel 
Nem lehet I 

— Mi6rt nem? 
GM alatt a farkas. 

— Mit csinAl ? 
Mosdik. 

— Mibe? 
V^rbe. 'v»<«?=*' -S^_^^'< VI — Mibe t5rttlk5zik? 
Sfelyem keszken6be. 

— Hov6 teszi a selyem keszkenfit? 
Lad&cskaba. 

— HovA teszi a lAd^cskdt? 
A midre. 

— Jottok-e zabra? 
Nem! 

— J5tt5k-e 6rpAra ? 
Nem! 

— J5ttok-e ap^tok, any^tok kenyer^re? 

Ckkor a p^sztor haza kergeti a lib^at Azonban a farkas 
kiugrik az drokb6l s egyet-kett6t elkap a seregb5L 
A gazdasszony ezt k^rdi otthon: 

— Hoi maradt k6t liba? 
Ehnent a n&dasba tojni. 

Ezutdn addig hajija a lib^at legelni, mfg a farkas mind el 
nem fogta. Ekkor a gazdasszony, meg a libap^ztor a farkashoz 
mennek, s k^rdik: 

— Nem lAtott erre egy sereg libAt? 
De Idttam ; arra ment a t5viskes i^ton ! 

Elindiilnak, de nem sok^a visszat^mek. Jaj, lelkem I — moncQa 
a gazdasszony, — nem Idttunk mi arra semmit, s a Idbmik meg 
teli ment tdvissel; most szedje ki! Mikor ki akaija szedni, j6l a 
kez^re v&gnak. K6s6bb megint arra mennek s k^rdezik: 

— Nem lAtott erre egy sereg lib^t? 
De Idttam; erre ment a deszk^ liton. 

Elmennek arra is, de onnan is visszat^mek. Jsg, lelkem 1 
nem Idttunk mi arra semmit. A Idbunk meg tele ment szdlk&vaL 
Szedje csak ki. De mikor a farkas ki akaija szedni, megint a 
kez^re dtnek. K^sCbb megint arra mennek s k^ezik: 

— Nem Idtott erre egy sereg libAt? 

De Mttam, erre mentek a gy^mdntos iiton. 

Elmennek arra is, de onnan is visszat^mek. — Jsg lelkem I 
Nem l&ttonk mi arra semmit, a l^unk meg csnpa v^r, mind 5ssze- 
szurkdlta a sok gy^mdnt. 

Ekkor a lib^k g&gogni kezdenek, mire a gazdasszony ezt 
k^rdi a farkast6l: 

— Mi zorog a padldson? 
Tegnap hoztam egy zs&k di6t, azt' tdrik a fiaim I 

— Nyissa csak ki! 

Nem lehet, elveszett a kulcsa! 

— De m^gis keress^ meg ! 

Megkeresik, felmennek a padl^ra, h^t Utj&k, bogy a lib^ 
ottvannak. Ekkor azutto nagy 5r5mmel haza hajtjdk. 

Magyar OyerxneKJAt^k-GyiMt. 7 98 13. 

— Jertek eI6, libusk^m! 
Nem lehet; hid alatt a farkas. 

— Mit csindl ? 
Mosdik. 

— Mibe t5rQlk5zik ? 
Arany kis kend^be. 

— Hoi tartja az arany kis kendfit? 
Arany l^d^ba. 

— H6t &z arany l^d^t? 
Csipkebokprba. 

— Hdt a csipkebokrol ? 
Templom hdta megett. 

Ekkor a gazdasszony k^rdi: 

— Elj6ttok-e ennyire? 
Nem! 

— K6t ennyire? 
Nem! 

— Hdt az anydtok tqire? 
EI! 

Ekkor ftitnak az anyjokhoz, de a farkas r6sen dll, s egyet- 
kettfii dlfog kdzaldk; igy, mfg mind eUogta. 14. 

libap^ztor: — Jertek e]6, libusk^l 
lib^: Nem meriink! 

— Mil61? 
Fai4ast6l. 

— Hoi van a farkas ? 
Qki alait. 

— Mit csindl ? 
V6rbe mosdik. 

— Mihez tortUkozik ? 
Arany kendfihoz. 

— Hova teszi? 
Arany Idd&ba. 

— Hova teszi az arany Md&t ? 
Arany karsz^kre. 

— Hova teszi az arany karsz6ket ? 
Arany fdldre. 

— Jertek baza, jertek baza, libusk&im ! -~ ¥^' 99 15, 

— Jertek el6, ludaim ! 
Nem merunk ! 

— Mi^? 

Fules £arkas kert alattl 

— Ifit csinil ? 
Mosdft. 

— Mibe ioruikazik ? 
A g^abto fork^ba. 

16. 

A libaptastor kih^tja a lib^Ucat s haza ki^t : 

— Any^ any&m, ehetn^ml 
Jere haza! 

— Nem merek! 
Mit^l? 

— Fias fiarbis az erdfiben. 
Mit eszik? 

— Kosfejet. 
Mibe mosdik? 

— Arany cs^z^be. 
Mibe tOrOlkozik? 

— Bub^ fark^ba! 
Bin, bin, bin! 

A lib^ en^e haza szaladnak, a farkas fog k5ztU5k. 17. 

A gyermekek v^lasztanak maguk k6z(ii egy pdsztort, egy 
farkast, a tdbbiek pedig ludaL A p&szUxt j6 tdvol ih a ludak 
el6tt, a farkas pedig oidait. Ekkor ilyen pdrbesz^ keletkezik a 
p^sztor ^ ludak kdzdtt: 

— Jertek haza, Itl^iaiml 
Nem merlink! 

— Mrt6I? 
Farkast6l ! 

— Hoi lakik? 
Berekben ! 

— Mit eszik? 
Kosfejet 1 

— Mibe mosdik? 
Arany cs^szdbe. 100 

— Mibe tdriilkozik? 
Araiiyos kend^be! 

— £g a v^! 

Ekkor elkezdenek fatni a p^ztor feld, a farkas pedigigyek- 
szik elfogni 6ket. 

Ez a j&t^k ism6tl5dik addig, mig a farkas a ludakat mind 
el nem fogja, s az elfogottakat egy bizonyos helyre nem ^tja. Mikor 
a ludakat a &rkas mind elfogta, elmegy a p^ztor keresni 5ket f6I- 
l^ibon ; el6sz5r is elmegy egy olyan gyermekhez, ki nem vett r6szt 
ajdt^kban, s Igy sz6Ulja meg: 

— Nem l&tta kend az 6n M^jaimat? 
De Mttam : ott vannak a farkasu^n^ ! 

— FarkasD^ ! farkasii^ ! nem Idtta az 6n Mdjaimat ? 

A farkas tagadja s azt mondja, bogy taldn a Bodzto^n&I 
lesznek (Vagy valamely trefds nevet mond.) 

— Bodz&a^l Bodzto^l nem Idtta az 6n Mcyaimat ? 

fin nem l^ttam, hanem talto ott lesznek a forkasn^n^l 

— Farkasn6! farkasn^! azt mon(^^ itt vannak az 6n lii^jaim! 

A farkas ism^t azt ^Ija, bogy ott ninesenek; de a ludak 
osszeverik tenyereiket. 

— Mi cs5r5g a kend padldsdn? 
Egy zs^ di6l 

— Hdt a<^on belOle nekem f6lzsdkkal 1 
De magamnak is csak annyi van! 

— Acyon b^t egy kosdrrall 
Magamnak is csak annyi van I 

— Adjon bit belCle tiz szemet! 

De h^t bogyan adhatn^k tiz szemet, mikor magamnak is 
csiak annyi van! 

— A(yon hdt egy szemet! 

Hiszen magamnak is csak annyi van I 

— Hadd l^uk b^t, bogy csakugyan annyi van-e? 

Ekkor a farkast, ki a ludak elOtt 631, f^lrer&ntja, s igy sz6l: 

— Hiszen itt vannak az 6n Mc|jaim! 
De nem mind a maga6 &m\ 

— No hdt n^zziik, melyik nem az eny6ml 

S ezzel sorba mindegyik Md foga koz^ bedugja az i^j&t; a 
melyik nem harapja meg, az mind az 5v6. Ekkor a ptoztor 6a 
ludak el kezdik kergetni a farkast s kerget^s k()zben csipkedik. 

(Bodm^r.) 


101 

18. 

Van egy gazdasszony, annak van egy leAnya, 6s nehtay 
asE&z lib^ja. A le^ny kihtgtja a lib^at a nie26re. J5n a farkas. 
A le&ny haza ki^t az anyj^nak. 

— AnyAm, anyain, ehetn^ral 
Ha ehetn6l, jojj haza ! 

— Nem mepek, mert f6Iek ! 
MiWl? 

— Parkast6l. 
Hoi lakik? 

— Veremben. 
Mit eszik? 

— Kosfejet. 
Mibe mosdik ? 

— Arany tdczik&ba. 
Mibe WralkGzik ? 

— Hlmos5k fark^a. 

£k baza libusk^im, 6k, 6kl . . . s futnak haza, 
hogy a farkas el ne vigye 6ket. Kit a farkas elfog, a kovetkezO 
j^t6kban az lesz a farkas. 

(S^Uye, SomogyroJ 19. 

Egyik gyermek a gazda, mdsik a farkas, a t5bbiek ludak. 
De el6bb el kell batdrozni, ki legyen a farkas, ki a gazda. — 
E y6gb61 sorba AUanak, s a rendez6 a kdyetkezd kiolvas6 dalt 
moncija el, sorban minden tagn&I kez6t egy-egy gyermek me)- 
I6re t6ve: 

Ellem J bellem | bam | b&-rosi | 

Som-som | kutya | dol | lA-rosi 

Ezmeg I giizmeg | gdd5r | viszi 

L6 I bu I ka. 

A kire a «ka> sz6tag esik, az lesz a gazda. Azut6n djra 
kezdik, s a kire most a «ka» esik, az farkas. Ezzel azutdn elkezdi 
a gazda: 

— Gyertek haza, lii^jaim! 
Nem mehetiink! 

— Mita f61tek? 
Farkast6l. 

— Miben lakik ? 
Veremben. 

— Mil eszik? 102 Kosfejet 

— Mibe mosdik? 
Aranyos cs6sz6be. 

— Mivel torttlkozik? 
Sz . . . . pelenk^val. 

— fig apAtok, ^g anyAtok! 

A ludak futnak a gazda feI6, s a farkas igyekszik kdzQltik 
fogni. £z addig tart, mig a farkas minden Indat elfog. Azut^n k5- 
vetkezik a kiv^t^. A gazda oda megy a farkashoz, Igy szol: 

— Van-e kendn^l igy tev6 ludamb6l? 

Kez^vel valami jelet mutat, mit a ludak ut^oznak. 

Van. 
Valamelyik ludat a sorb<3l kidllltja: 

— Mien ^lasz? 
Cseteny^n. 

— Mien lebegsz? 
Levels. 

— Ugoij egyet, de ne nevess! 

Ekkor a Mdnak ugornia kell, s ha elneveti mag^t, a farkas^ 
marad. 

(Tinnye, Pestm.) 20. 

E^y farkas oldalt &1I, a le^ny libdi eI6tt, a farkast6l baira, 
az anya jobbra. A letoy mondja : 

— Anyam, anydm, ehetotol . 
Jdjj hazat 

— Nem merek! 
Mitdl? 

— Fias farkast6l! 
Miben lakik ? 

— Vadon erddben. 
Mit eszik? 

— Kosfejet 
Mibe t5ralk5zik ? 

— Bibdsok (v. gubAsok) farkdba. 
Hiss haza, Ub&im! 

A farkas, a mennyit tud, elfog. Megolvass&k a libdkat, kik a 
letoy Altai tartott p&lcza alatt naennek el : Egy szAz, k6t 8z6z stb. 


108 

— Hit a kilenczedik sz^ hoi van? 
Oreg apdm padl&sdn, di6t t5r5g6tnek. 

— Hajtsd ki a IMkat ! 

Utoljdra mind elfogy a liba. Ax anya te a letoy elmennek 
keresni. Elmennek az emberb6rbe dltozdtt farkasboz, s k^rdik: 

— Nem Idtott kend, baty^m. erre kllenczsz^ libdt ? 
Elmentek a tdsokdombra ! 

Visszat^rtlikkor tele I6y6n l&buk tlisdkkel — l^tyjaik kdz^ 
naddarabocsk^at tesznek — parancso^^ a farkasnak, bogy sze4je 
ki^ mert Oket hi^a a tiisokdombra igazitotta. Szed^s kOzben a n&lok 
levC pdlcz&val a korm^re veregetnek. Ezutdn eliitasittatnak a sze- 
Di^- 6s m&s dombra, s ekkor a szemetet kell ki3zedni V^gre a 
farkas palI^U3^ra mennek, s az 5ryendez5 lib^kat baza kergetik. 

21. 

— Anytoi, any&m, 6bes vagyok I 
Gyere baza! 

— Nem merek ! 
Mit61 f^lsz? 

— Farkast6L 
Hoi van? 

— Bokor alatt! 
Mil csin^? 

— Mosdik. 
Mibe mosdik? 

— Arany medenczebe. 
Mibe t5ralk5zik? 

— Selyem kendObe. 
Hovd 5nti viz6t? 

— Sik mez3re. 

Bibi, ludaim, baza, bibil 

(Szenna.) 

22. 

Az dsszegyUlt gyermekek v^asztanak k^tfarkast, egy gazd- 
asszonyt ; a t5bbi mind liba. A gazdasszony hivja lib^t : 

— Lib^csk^^ Ubdcsk^, jertek hazal 
Nem mehetilnk, asszonyk^ml 

— Mi6rt? 

Mert a farkasok a bid alatt vannak. 

— Mit csinAlnak ott? 104 

Mossdk magnkat 

— Mibe? 
Verbe. 

— Mibe toralk5znek? 
Arany tdrQlk5z6be. 

— Hoi van a t6ralk6z6? 
A kis Idd^an. 

— Hoi van a kis Idda? 
A nagy Idd^d^an. 

— Libdcskdk, libAcsk^k. jertek haza! 

A libdk haza (e\€ kezdenek szaladni, a farkasok azonban 
igyekeznek k5ztiI5k valakit megfogni. A kit megfogtak, az farkas 
lesz. Mikor a libdkat mind elfogtdk a farkasok, az asszony el- 
megy keresni a lib^at. Elmegy a farkashoz s^tiMlva ^ kgrdi : 

— Nem Utta a libAimat? 
L&ttam. 

— Hoi l^tta? 

A feh^r litczAban. 

Elmegy stotikdlva a feh^r i!itcz&ba, s k^dezi d m^ik far- 
kast6l : 

— Nincsenek-e itten az 6n lib^m? 

A lib^k gdgogni kezdenek. A gazdasszony k^i: 

— Nem ezek az 6n ludaim? 

A gazdasszony kenddt tesz a libtoak az lijj^ra 6s a kend5n 
&i megharapja a libdnak az i^'dt, s azutdn mondja <ez az enyim». 
Ezt addig teszi, mlg mind 5ssze nem s^sedi. 23. 

— Jertek haza Mcyaim! 
Nem meriink. 

— Kit61? 
Farkast6l. 

— Hoi lalcik? 
Veremben. 

— Mit eszik? 
Kosfejet. 

— Mibe mosdik? 
Arany cs^zebe. 

— Mibe toralk5zik? 
Arany kendObe. 

— fig ap&tok, anyatok! 


106 

A farkas a fut6kat elfogja ^s eldugja. 

— Hoi vannak a Mdjaim? 
Tiiskeiitra mentek. 

A ludak . g^ogna^. 

— Mi van a padl^ison? 
Oreganyiun adott di6t, 

A macsk^ zorgetik, stb. 

Erre a ludak el0j5nnek. 

24. 

— Jertek faaza Mcy&unl 
Nem merfink! 

— Mita? 
Farkast6L 

— Hoi van az a farkas ? 
Bokorban. 

— Mit csin^ a bokorban? 
F&t szedeget 

— Mit csin&l a fftval? 
Tuzet rak. 

— Mit csinAl a tCEzzel? 
Vizet mel^t 

— Mitcsin6l a vjzzel? 
Mosdik« 

— Mibe mosdik? 
Arany t61ba 

— Mibe tdralkozik ? 
Hiv5s5k fark^Lba. 

— Gyere baza, ludam! 

A Indak szaladpak, a farkasok fognak > kCztildk, mig mind 
d nem fogt^ 

26. 

V^asztanak gazddt, szoIg^6t, farkast:^a tftbbiek lib^. A 
gazda is szoIg^6 egym^ kez^t megfogya, karjuk alatt ^teresztik 
6s megsz^unl^^^ & lib^at A szoIg&l6 kihajija 6ket a mez6re. 
Most k5vetkez6 p^besz^d keletkezik a gazda 6s szo]g^5 kCzdtt: 

— SzoIg&l6, szoIg^6, hajtsd haza a lib&kat! 
Nem merem, nem merem, farkas van az erdOben. 

— Mit eszik? 
Kosfeget 

— Mit iszik? 106 

Hideg vizet. 

— Mibe mosdik? 
CzinlAny^rban. 

— Mibe t5riilk5zik ? 

Tiszta tdralkdz6be. Csikos, m^os, huss, huss I 

A lib^ szaladnak baza, de a farkas titjokat ^a, s igyeke- 
zik egyet-kett6t elfogoi k5zaldk. Otthon ism^t megolvass^ a lib&- 
kat, 6s a gazda k^rdi: 

— Hoi vannak a tSbbiek? 
Hid alatt tojnak. 

A gazda meghagyja, bogy vigye baza a tojdsokat Az el5bbi 
jelenet ism6tl6dik, A ledny toj^sok helyett gor5ngy6ket mutat. Vegre 
elfogy az eg^z libany^, s gazda a szolg4l6val elindul keresnL 
K^ik a farkast: 

— Hoi vannak a lib^nk? 
Oil a tdsk^s Utcz&ban. 

A gazda 6s szolg^l6 elmennek oda, s ezeket mondoga^^: 

Jaj, de tusk^s a IdbamI 

Visszat^rnek, mohdvto: 

— Nincsenek ott, hoi vannak? 
A zold iltcz^ban. 

Ism^t elmennek s mondj^: «j£g, be z5ld a ldbam!> Egyszer 
azonban elkezdenek a lib^k tapsolni, s a gazda k6rdi : mi ez ? A 
farkas oda dobja a kulcsot, s elszalad; a tdbbiek megfogj^ 6t, 
s akkor mindenki gyeng^n r& tit 

(Kula.) 

26. 

Egy gyermek a gazdasszony, egy a szolgAl6, nehdny gyer- 
mek a farkas, a tdbbi a liba. A gazdasszony ^s szolgdl6 dssze- 
fogott kezeik alatt ^tbtijtatj^ a lib^at, s megolvass^: egyszdz, 
k^tsz&z stb. A szolgdl6 kihojlja a lib^at A gazdasszony mon^ja : 

— Gyere baza, szoIg^6I 
Nem mebetek! 

— Mi6rt? 

Fias farkas kert alatt. 

— Miben mosdik? 
Arany gddrdcsk^ben. 

— Mihez torQlkdzik? 
Gub^ok fark^oz. 

— 0k5csk6m, 6k5csk6ml f^s^r 107 

A lib&k futoak, a farkasok annyit fbgoak el kdzQl&k, a meny- 
□yit tndnak, s lassaukiDt mindea lib^t elfogdosnak. Most a gazd- 
asszony is szolg^6 elinduloak a Ub&t keresnl Elmennek a brkaa- 
hoz, s k^rdik: 

— Nem litott itt Uzszdz libitV 
Arra meotek a pcsdeUBorcz Mi. 

— lUny m^fold? 
Hat! 

UoBl a gaEdassE(xiy elmegy aiuiyi Mptere, da vissnUr: 

— TovAbb is menlunk, de nem taMJtukl 
ElmeDtek a gatyakorcz fel& 

— HAny m&iaid? 
Hat! 

Ismdt Tisszaternek, s k^rdik: 

— Nera littak erre azAz lib&t? 
ElmeDtek a tfirises tit fet^l 

Klinenpek, de visszalMiek; 

— Ehneotiink tov&bb is, m6g sem tal&Itnk, hanem a Ukbunk 
t^ lett tdvissel, hOzzAk ki I 

A lib&k tapsolnak. Gazdasszony kgrdi: 

— Hi C3or6g itt? 

Az aras^ disxnt^ rc^xigta^ik a kukoriczfit I 

— NgzzOk h&t? 

A lib&k szaladnak, a a faikasokat megcsipkedik. 
Cl.Szaldi.) 

27. 

Van egy gazda, szolg&Id, k6t farkas, a tSbbi liba. A gaxda 
luegolyaasa a libfikat, a tiz(dg&l6 elb^j^a. Majd haza ki&It a gai- 
dAhoz: 

— Any&m, any&m, ^hes ngyok 1 
Joji haza ! 

— Nem merdc. 
Mitfil fgl-sz ? 

— Farkastdl. 
Hoi van? 

— Bokorban. 
Hit csJD&I? 

— Hosdik. 
Hibe moadik? 

— Arany medencz6be. 
Mibe tdrGlfc&zik? 108 

— Himesek farkAba. 
Buri ne! 

Erre a lib^ elfutnak, a farkasok pedig elfogdossdk s elbuj- 
ta^^ 5ket. A gazda megy, keresi, s k^rdi a farkast6l: 

— Nem l^ttak-e erre zsib^at? 
Erre ment egy mAkos szek^ir, 
Abba kapaszkodtak. 

Mikor arra .menneik'a keresdk, hoi a lib^k el vannak rejtve, 
azok keztikkel tapsolni kezdenek, mire azok k6rdik a farkast6l: 

— Mi zorCg? 

Szedtiink a nydron di6t, mogyor6t, az z5rog! 

Ekkor a farkasok elugrdlnak s sz^tszaladnak, a gazda pedig 
megtald^a lib^t Erre megfogj^c a farkasokat, s vagy megcsip- 
kecUk, vagy mds m6don blihtetik meg. Ez uUn uijra kezdik. 

(Szerdahely, Zalam.) 
28. 

» - 

Egyik a gazdasszony, m^odik a pdsztor, harmadik a farkas, 
a tdbbiek a lib^. 

Libap&sztor kihajtja a lib^at ^ haza ki^t: 

' Any^ any^m^ ehetnto 1 
Gazdasszony: Gyere haza! 
Libapdsztor ; Nem merek! 

Mit5l? 

Fias V. fiiles farkas az erd6beii. 

Mit eszik? 

Kosfejet. 

Mibe mosdik? 

Aranycs6szik6be. 

Mibe torQlk5zik? 

Bub^ fark^lba (v. feh^r gyolcskend6be). 

Bin, biri, bin! 

A libdk haza szaladnak ; a farkas utduuk, s elfogja 6ket ; igy 
megyi mig mind el nem fogta. 

(Nagy-Becskerek.) 
29. 

LAnyok jdtsz^. Egy a farkas, egy a gazdasszony, a t5bbi 
liba. A UbAk kimennek gyepelni a gazdasszonyt6l 20 — 30 16p63- 
nyire s elsz^Iednek, a farkas oldalra huz6dik. Most a k5vetkez6 
pirbesz^ tdmad a gazdasszony ^s lib^ kdzt: 109: 

' — Zsuzsukdim, jertek haza ! 
Nem merUnk. 

— Miert? 

Fijles farkas a hfd alatl 

— Mit csinil? . - 
Mosdik. 

— Mibe tOrQlkOzik? 
Arany kenddcsk^be. 

— Hova teszi az aranykend6csk£t ? 
Csipkebokor aid 

— Zsuzsukfiim, jertek hazal 

Crre a lib£tk szaladnak a gazdasszony feld, mire az oldalt ' 
d&Ikodd farkas is neki indiJ), hogy valatnelyik Vhii m^ogja, mi- 
dfitt azt a gazdasszony meg^rinti. Ha egyet sikerdl elcsfpnie, az 
lesz a farkas; ha nem, megint 6 marad farkasnak. 

30. 
Van egy gazdasszony, egy szolgAlt), 6a h&rom tolvaj ; a Utbbi 
liha, ezek sorba fillanak. A tolvajok a Ub&k b&ta meg^ b^jnak. 
A gazdasszony kifilt: 

— Gyertek, gyertek, libicsk&Jm, 
Valah&nyan vagytok, 

£des m^et kaptokl 
A libdk felelik : 

— Nem mehetOnk, nagy a baj, 
LeskelCdik a tolvaj I 

A gazdasszony : 

— Hej! majd meghltjuk, ki az flgyes. 

A libdk szaladnak, s a tolvajok fogdoss&k Oket. A kit etfog- 
nak, azt hdtra teszik. A gazdasszony }6, is k^ a tolvjgoktdl : 

— Nem UttAtok a libfiimat? 
A tolvajok mindenfel^ mutatnak: 

— Eire, arra, arra . . . 

(TUi) 

31. 

— Jertek elC, libficskftim 1 
Nem mertink. 

— Mitel? 
Farkastdl. 110 — Hoi a farkas? 
A kert alatt 

— Mit csin&l? 
Fiirdik. 

— Miben fiirdik? 
V6rben. 

— Mibe toralk5zik? 
Arany kis kenddbe. 

— Hovd teszi az arany Ws kenddt? 
Az arany kis l^d^ba. 

— HAt az arany kis I&d&t? 
Kapu sarkdba. 

— Eysttdk-e ennyire? (Csukldig mutat a kez6n.) 
Nem. 

— Hdt ennyire? (Kdny5k6ig mutat.) 
Nem. 

— Hdt emennyire? (Vdllig mutat.) 
Nem. 

— Jertd^ adok friss zabot I 
(Haza szaladnak.) 32. 

— Gyere haza, ludam! 
Nem merek. 

— Mit61 ? 
Farkast6l. 

— Hoi van az a farkas? 
Bokorban. 

— Mit csinAl a bokorban? 
Fdt szedeget 

— Mit csindl a ttval? 
Ttlzet rak. 

— Mit csin&l a tClzzel? 
Vizet melegit. 

— Mit csin^ a vizzel ? 
Mosdik. 

— Miben mosdik? 
Aranv tdlban. 

— Mibe t6rQlk5zik? 
Hlves5k fark^ba. 

— Gvere haza ludam! 

Egy a gazda, egynehtoy a farkas; midfin a gazda mon(]lja: 
< Gyere haza, ludam >, fejlddik a p^besz^d; s midOn az utols6 ^ 11 : hgy: . luiJJUi) ^ lpiiiMf.i i: ri 


Tg»f>r tndai: f aa tan H m k 


T^^u^usd 1 


THT: ji inJDZYDi. 


lieh^ pecb^ : X ^vfiifil ^vSi :A ijviifii. Eir iiatoi • £ Hot ipfema. Et65! jBi^B ^: «r i:: 1 mrrndgfi : £ ir^fiffi. 'tt iBQgy ^ 


112 vissza cziczanak. Ekkor a czicza egy esztend6s. A gytirQt i^ra 
kiosztj^, a czicza ujra mon^ja a verset, s ha most sem taldlja 
meg, ut^na kiabAlj^k: 

— K6t esztendfis a czicza! 

Ha a czicza a Mrom esztend6t is meg^ri, kergetik, meg- 
csipdesik s m^ lesz helyette a czicza. 

(Kecskemet) 

2. 

Szem, szem, gytlrti . . . 

A letoyok sorban ulnek; az egyik a gyQrQt osztogatja, a 
masik ez alatt hiihyni megy. Mikor a gytlrfl mAr valamelyik ke- 
z^ben van, a «szabad» sz6ra el6jon a hiiny6, keresi a gyttrClt, s 
egyikre mutatva sz6l: • 

— Szem, szem, gyfira, 
a masikra mutatva: 

— Korom gyfirti, 
a harmadikra mutatva: 

— Itt csor5g, 
a negyedikre : 

— Itt adjak ki! 

Ha megtal^ta a gytirdt, azzal, a kindl el volt rejtve, szere- 
pet cserfl. Ha nem, h^omszoF ism^telheti a taldlgatast. Ha ekkorra 
sem tal^a el, «h^asi1j^k>. Azaz: a biiny6 eltavozik; valamelyik 
letoy dt tiiJAra megjelolnek egy-egy fiii nevet. Aztto a hiiny6t 
eWhivto, k^rdezik, a biivelykiijjra mutatva: 

— Mit csinAlsz ezzel? * 

— F^t v^gatok. 

— Ez Sz6ke Gyuri volt. Mit csinAlsz ezzel? 

— Megverem. 

— Ez Barna Stodor volt 

£s igy tovdbb, mind az 6t Ojjra mutatva. Ha a hdny6 ki 
nem tald^a, a mit a t5bbi neki feladotr^ i^ra huny6 lesz. 

(Rimaszombat.) 

3. 

Czin-czin gytlru . . • 

Sorban t^lnek, kezeiket dsszet6ve. Egy a gazda, a ki a gyti- 
rat^osztja. Egyik a hiiny6, a kit <kop6>-nak neveznek. A gazda 
elrejti a gyUrat, s odasz6l a kop6nak: 
113 

— J5het a kop6! 
A kop6 megy, s mondja: 

— Czin-czin, gyttrQ, 
Kin^l a gytlrQ? 
Mlad, Mlad 
Arany gytlrti, 

Itt porog, 
Itt cs5r(Jg, 
Itt add ki! 

Ha eltal^ta, bogy kin^ van, akkor az, kin6l a gyOrfi volt, 
lesz a kop6, a volt kop6 pedig hely^re tU. Ha pedig el nem tal^ta, 
mig csak ki nem tal^ja, kop6 marad. 

(G6rb5-Pinczehely.) 

4. 

GyGrQsdi. 

Egy kimegy «taklgat6»-nak, a t5bbiek k5rben tUve, 5ssze- 
teszik kezeiket. A duggat6 eldugja a gytUrttt, s ki^tja : 

— Szabad! 

A tal&Igat6 megy, s hoi egyikre, hoi m^ikra mutatva, a kOvet- 
kez6 verset mondja: 

— Gytira, gytirQ, kalandgyfirO, 
N^ad veszett a jegygytirtt. 
Kerd ki, k6rd ki kis fi^t6l, 
Arany b^IU szomsz^jdt6l. 

Itt z5r6g, itt morog, 
Saldtto^, Bodzdne, 
K6t kir^lyn^, kapittoyne, 
Vesd ki Csutorto6I 

Kire akkor mutat, mikor ezt mondja: «Vesd ki Csutordn^*, 
az felnyitja tenyer6t, 6s ha n^la van a gytirtt, kimegy, ha ninas, 
az eldbbi marad taldlgat6nak. 

(Heves.) 

5. 

Csem, csem, gyQrti, kalan gyClrtl, 
NAlad, n^lad aranygyOrQ, 
K^rd ki, k^rd ki kis' Mt6l, 
Ellenb^li szomsz6djdt6I. 
Vagy nyerek, 
Vagy vesztek, 114 Tok, tok, dinnye, 
Bors6 dinnye. 
Angyom tuJ^ja, 
Ki nem mondja. 
Ha 6n tudnam, 
Kimondan^m. 
Gyere be bibuska! 

(Kun-Szt.-Marton.) Cs5m, cs5m gyOrO, 
Kolldr gyGrti, 
Ndlam, n^lam 
Eziist gyttrQ, 
Keresd bika, kis kulya! 

7. 

Szem, szem gyQrO . . . 

Szenii szem gyttrQ. kuUancs gyttrfl, 

N^ad-e az arany gyflrtt? 

Itt cs5r5g, itt morog, 

Sal^t&n^, Bodzane, 

Sz6p kirdlyn^, kapit^nyn6, 

Vesd ki Csuiordn6! 

Sorban iilnek, keziiket osszeteve; egy Ulvol van, ez alatt a 
gyttrtit elrejtik valamelyik osszetett kez^be. A versmondo jon, s 
mire ezt mondja «vesd ki Csutordn6>, megmutatja, kinel van 
ebejtve a gyttrtt. Ha eltaldija, 6 01 a sorba, a m^sik pedig kimegy. 

(J&sz-Aroksz&Uis.) 

8. 

G y (1 r a s. 

GyOrtt, gyttrQ, kalian gyttrQ, 
N^am-nAlam aranygyttrtt, 
K6t kir^lyn^, kapitAnyne; 
Veres bomak bor ajtaja ; 
A ki tu^ja, meg ne moncija; 
£!n tudom, nem tagadom^ 
Itt cs5r(5g, itt csfirGg. 
Itt add kil 

(T5k.) V 115 9. 
Csem, csem gyfirfl . . . 

9 

T5bb leany korbe ^. Egy le^y a gytlrQt valamelyikkez6be 
dugja. De annak a gyQrat ism^t tov^bb kell adni. Egy m^ik letoy 
meg a keresd lesz. A kereses alatt dalolj^: 

— Csem, csem gyttrU! 
Ndlad-e az aranygyOrQ? 
Kerd ki, k^rd ki kis fidt6l 
EUenb^li szomsz^dj&t6l. 

Zold ag z5ld leveleeske, 
A ki tudja, ne tagadja, 
L^m en tudom, nem tagadom, 
Itt csong, itt b5ng, 
Ettdl k^rem, ez adja kil 

(Uzd.) 10. 

GyGrQsdi. 

V&lasztanak egy bfr6t, ki Wire til. Azut^n egy gyarQt adnak 
valamelyik j^tsz6 kez^be, s igy danolnak: 

— Egy aranyat leltem, 
Borb6 boritottam, 
TaUld ki te bir6, 

Ki kez^be adtam? 

Ha r^tal^I, ezt danollj^ neki: 

— Igaz bir6 vagy te, 
Igaz^n eskiidt^l, 

Igaz sz^kbe 111161, 
Igaz torv^nyt tett^l. 

S az lesz a bfr6, a kinel a gyUrU volt. Ha pedig nem taldija 
ki, i5jra bir6 lesz, s ezt mondj^k neki : 

Hamis bir6 vagy te, 
Hamisan eskildt^l, 
Hamis sz^kbe lilt^l, 
Hamis t5rv6nyt tett^L 

(T.-K6r6d,) 

8» 116 i F^ t^^ 11. I ^ ic t ^ $ ^ A - ra - nyat ta - liil - tam, De j6 kez - re ad - tam, 

m ^ i S ' ^ 5 De j6 bi - r6 vol - n^l, Hogy ha meg - ta - lal - nad. 

Hamis bir6 voltAl, 
Hamisan it^It^l, 
Az 6n aranyomra 
Hamis torv6nyt tettel. 

Vagy: Igaz blr6 voltal, 
Igazto it^lt^l, 
Az 6n aranyomra 
Igaz torv^nyt tettel. 

(Sztank6 B^la Gyfijt.) 
12. ^^ p^^ t t ■''-# 

-n--* ^^ Egy a - ra- nyat vet-tem, Bor - ba bu - ri - tot-tam, t tr ^ m 3i ^=5^ Az 6n a - ra - nyomra Gon-dot is tar - tot-tam. 

Igaz blr6 voltdl, 
Igaz torv^nyt tettel, 
Az en aranyomra, 
Igaz^n eskiidt^l. 

Hamis bir6 voMl, 
Hamis torv^nyt tettel, 
Az 6n aranyomra, 
Hamisan eskiidt^l. 

(Komdrom.) 
13. mi' ." ^' y t ^ ^ t m t Ha - mis bf - r6 vol - tAl, Ha - mis p6l - czAt hord-t&l, ^^^^^^ 5 H h h ^ t Hej ! ta-n&cs - bl - r6, ta-Mcs-bl - r6, , Ki lie - z6-be ad-tad ? 

(N6griLd.) 117 U, Csom, csem gyfirO... 

A leinyok kiv^lasztanak egy huny6t, meg egy osztogat6t ; a 
tSbbiek sz6p sorba leiilnek. A huny6 fSlre megy; a,i osztogat6 
odaadja a gyOrflt valaraelyiknek. A hiiny6 talAlgatja, bogy ldn6l 
▼an a gyOrtl, mik5zben ezt a verset moncya: 

— Csem, csem gyGrfl, 

Kalan gyQrtt, 

Ndlam van az 

AranygytirQ. 

Itt csOrog, itt morog, 

EtWl k^rem, 

Ez adja ki! 

(Szecs^ny.) 15. 

GyttrQ, gytirtt... 

A letayok sorban lilnek, egy Allva marad, kin^I gyOrtt vagy 
mds kis targy van. Az ul6 lednyok elfire tartjAk markukat, a 
gyQras k6t tenyere koz6 veszi a gyttrCit, 6s sorban minden gyennek 
marka kozt elhiizza a kez6t, s valamelyik^bto a gytirtit v6gre ott 
hagyja. Ez a k5vetkez6 versecske monddsa mellett megyen v^gbe: 

— GyflrQ, gyfirfi, kalian gyOra, 
N^lad veszett a jegygyQrQ, 
K^rd ki, k^rd ki kis iidt6l, 
Aranyb^Ii mAtk^j^tol. 

Mikor v6gig megy a soron, felegyenesedik, (mert eddig ha- 
jolva ment). Az lilOk fej^t egyenk^nt ^rinti, mindenik 6rint6sre a 
kovetkezfi vers egy-egy tagj^t moncya: 

— T5k, Wk, dinnye, 
Borzos dinnye, 
Z5ld ag, zdld levele, 
Piros bolha, 
Bolh^s^kn^, 
Angyom tudnd 
Kimondan^, 

K6t kiralyn^, 
KapitAnyn^, 
Vesse kend ki, 
Csutorttn^ ! 118 Az utols6 sz6nak arra kell kij5nni, a kin6l a gyClrtt van; 
akkor ez telkll, 6s gyCLrOs lesz, a m^ik pedig leill. 

(T.-Szal6k.) 

16. 

Kop6s-gyQras. 

A gyermekek egym^s meM iilnek, s valamit eldugnak; a 
kop6nak — a ki t^volabb all, — meg kell tal^jnia. A kop6 
moncya : 

— Czin, czin gylirQ, 

Kin61 van az 

Arany gyCLrfl? 

Itt csCrdg, itt por6g, 

Itt kell eWadni. 

Ha nem tal^ta el, megkop6zzdk, azaz: j6l megcsipdesik 

(Sz6ke-Dencs.) 17. ^ ? S i t ^ Szeni,szem gyQ-rfl, ka - Ian gytt - ra, NA - lad, n^-lad 
m ^^ 3 e-zttst gytt-ra, Itt cso-rog, itt bo-rc5g, 
(Sztanko B. gyC^t.) itt add U. 18. 
GyQrtis. 

Sorban Qlnek a gyermekek, keziik az OWkben, k6t tenyertl- 
ket egymdshoz 6rtetik. Egy a gyfirttt eldugja. Egy gyermek oly 
helyen HI meg, honnan a gyOradugdos^t nem Idthalja. A «lehet» 
sz6ra keresni j5n. A ki eldugta a gydrat, mon^ja: 

— K6rd ki, k^rd ki kis Mt6l, 
Ellenbeli szomsz6cy^t6l. 
Erre arra agyOrd, 
Itt van a peng^e, 
Itt a ddbben^se. 

Ekkor a keres() az el^tt dobbant l^b^val, a kin^l v^leke- 
d^se szerint nines a gyQrd; s mon^ja: 


119 

— Haj R6zsane, SalAlto^, 
Kel kiralyne, kapittoyne, 
Vesse kend ki, CsutoriLne! 

Ekkor arm matal, a kinel a gyurQt goDck^Ja, bogy van. Ha 
el Dem ialalja, a gyOrOdogdoso feleli: 

— Kiadhatja tan a savoj^ 
De nem ^m a tiiroj^t! 

Ha pedig a keresd ettatelta a gyOrQt, 6 dugja A, a kind 
pedig me^l^ha, az m^y keresni a gyOrOt 

(Xid-Cdvar.) 
19. 

Korai-gytlrQsdi. 

Sorban Qlnek. Egy felre^L }i&ak kezebe vesz valami fdr- 
gyat, pL cser6pdarabot sorba megy. s mon^ia: 

— Szem, szem gyOrO, 
KoralgyGrfl. 

N^d veszelt 
A jegygyOrQ. 

E kdzben valamelyik kezebe teszi a cder^pdarabot A fi^lre- 
^t gyennek jdn keresni: de csak egynd szabad megneznie; ha 
eltal^ta egynel, ez megy ki, 6 pedig hely^re Ql. Addig ni^y igy, 
mlg csak ^y marad, kinel a gytlrQt meg nem tal^Uk m^. Ef 
roost egy m^ik gyermekkel kimegy, s annyi pdlcz&t szereznek, 
a htoy fill a sorban ill ; a p^czikdknak egy-egy letoy nevet adnak. 
A mdyik Itoynak a nev^t kihilizta, az lesz ^ p^a. 

(P^lfalva.) 

20. 
Gyflrtisdl 

Cs6m-cs5m gyOrfl, 

Kal^n gydra, 

Ndlad, n^ad 

AranygyOrO. 

K6rd ki, k^rd ki 

Kis fi6t6l, 

EUenbeli 

Szomsz^J2]lt6l. 

Kis kirdlyn6, 

KapiUinyn^. 

V5ros bomak borhajt6ja. 120 

A ki tu^ja mM nem mondja, 

lAm 6n tudn^m, 

Megmondan^m, 

Itt csdr5g, 

Itt p5r5g, 

Itt add ki ! 

(Bodm^r.) 

21. 

G y a r (i s. 

A Itoyok sorban a f6ldre iilnek, s kezQket Ssszeteszik, mint 
az imdds^ign&l. A kit gazdtoak v^lasztanak, az gyOrtLt vesz a 
kez^be, s ligy tesz, mintha mindegyiknek odaadn^, de csak egy- 
nek teszi a markdba. Egy m^ik ez alatt elmegy hiinyoi. A sor- 
ban 016 le&nyok dalo]j^ : 

— Csen, csen gytirti, kandl gyflrC, 
N^am, n^am aranygyUrti, 

K6ri, k6ri kis Mt6l, 
Aranybeli szomsz^djM6I. 
Z5ld ^, z5ld levelecske, 
Piros bomak borhajt6ja, 
A ki tudja, meg ne mon^ja. 

A le&ny, a ki hiinyni volt, monc^a: 

— LAm €n tudom, 
Nem tagadom, 

Itt cs5rog, 
Itt por5g, 
Itt add ki! 

Ha eltal^lta, hogy kin61 volt, akkor az m^y ki biinyni, ha 
nem, i^ra maga megy ki. 

22. 

GyarOs. 

Szem, szem, gyOrO, 
KollAr gyarQ, 
Van-e nAlad 
AranygyOrtt ? 
K^rd ki, k^rd ki 
Kis fi^t6l, 
Aranybeli 
Szom8z6dj^t6l. 
Zold ^, z5ld levele 
Piros borft6ka. 121 Ett61 k6rem, ez adja ki. 
Add ki czikul czine! 

Fenyes v^, 

Borsos kapitdnyka, 

Lapos patk6, i 

N^met czip6t, 

Hajdii ozson^cska. ' 

• (Visk.) 

23. 

Gylirtisdi. 

Csak ligy rendezkednek, mint m^r le van Irva, de az 6nek 
elt6r6 : 

— Csem, csem gydrtt, kalan gyOrG, 
NAlad, n^lad aranygytirQ, 
K^rd ki, kerd ki kis fiat6l, 
ArangyflrQ szorasz^dj^tdl. 

Itt a hUny6 gondolkozik, hogy kinel van a gydra s ezutdn 
^nekli : 

— Saldt^n6, Bodz^e, 
Kapit^nyn6, kirdlyn6, 
Vesd ki Csutor^n6I 

Most egyre mutat, s mondja: 

— Itt a pipa, 
A mdsodikra mutat: 

— Itt fiistol kl 
A harmadikra mutat: 

— Ettm k^rem. 
A negyedikre : 

— Ez adja ki! 

Ha eltal^ta, az illet6 kia^ja a gydrQt; ha nem, megbQnte- 
tik. Azaz : mind a keze, mind a Idbai^ja k5z6 tiisk^t tesznek, s igy 
kell tfz I6p6st mennie. 

(Pecska.) 

24. 

HAny 6ves a bdba? 

Egy gyfirOst, 6s egy bAb6t fogadnak ; a tobbi leiil. A gyOrOs 
veszi a gyOrdt. vagy m&s alkalmas t^rgyat, s mindegyik lUdhoz 122 

oda megy, mintha a gyUrat ^tadn^ nekik. Oda is acya valakinek. Ekkor 
a b6ba megdll egy elott, s kezdi: 

— Itt a lakat, 

a m^ik eldtt meg^U, s mondja: 

— Itt a kulcs, 

e k5zben folyton lesi az arczokat : kin61 is lehet a gytird ? s most 
hirtelen egy harmadik el6 All, mondvAn: 

— Itt nyissAk ki az ajt6t! 

Ez sz^tnyitja kezet, hogy n^la van-e a gytirfi? Ha ott van, 
ez lesz a bdba. Ha nines ott, ki^tj^k : 

— Egy esztendds a b^ba! 

Ez aztdn i^ra kezdi a keresest. 

A jat6k kezdet^n meg szokt^k hat^ozni azt is, hogy h&ny 
6vre h^asiljak' a b^b^t. Nyolcz vagy tiz 6vre; azaz: ha ennyi- 
szerre sem tal^ja meg a gytirtit, kih^asitj^. Ez igy tort^nik : 

Az 5sszes jdtsz6k' a gy(irQoszt6val egyiitt (a bdb^t f6lrektil- 
dik), osszedugj^ a fejoket. Egy jAtsz6nak mindegyik i!yja k5zz^ 
hosszabb, rovidebb szalmaszdlat dugnak, kildtsz6 v6g5k azonban 
egyforma. Aztdn a hosszabb szalmaszAl egyik^t elnevezik vala- 
melyik osmert v6n czigAny nev6r61, a mdsikAt korhely stb. ember- 
t6\. Ekkor ki^ltjdk a b^dt. A gytirtis k6rdi a bdbdt, rdmutatva 
az egyik szalmasz^ra : 

— Mit csin^ndl ezzel? 

A bdba feleli : 

— Megoleln^m! vagy: MegsiratnAm ! vagy: F^qhez menn6k 
hozzA stb. 

Ekkor huzatnak vele, s ha a rovidebb szAlat hilzza, monc^ak : 

— Ez a v6n czigdny. Vagy : Korhely Miska, stb. Bezzeg van 
nevets^g. Ha a hosszabbikdt hiizza ki, hallgatnak, s nem mon^j^ 
meg a nevet. 

25. 

Gyfirtisdl 

Cson, cs5n gyttrti, 
Kandl gytirti, 
NAlam, ndlam 
Enlist gydra. 
Itt peneg, itt cs5r5g, 
Itt add ki! 

(Sopron.) I 128 26. A jdtsz6k vAlasztanak ordogot, ez ftlre megy; a t5bbiek 
sorban ulnek. Egy, az angyal, eldugja valamelyik kez6be a gyttrQU 
E kozben toekli: 

— Csom, cs5m, gyOrO, 
Kalan gytirtt, 

Tal^d 6rd6g, 
Kinel van az 
AranygytirQ ? 

A dal v6gezl6vel, j5ii az ordog, s k^rdi: 

— Piros bdrnek, 
B5r igtaja. 

A ki tudja 
Ne tagadja, 
Lam en tudom 
Nem tagadom, 
Ett6l k^rem, 
Ez adja ki! 

Az utols6 sorndl r^mutat valakire, ha enn^l van a gyCLrQ, 
akkor ez megy orddgnek, ha nines, ingerlik az Qrddg5t: 

— Egy czipiJt megett6l! 

H^omszor k^rdezheti az Ordog egy hiizomba, ha nem talAlja 
el, lijra kimegy, s megmarad tov^bb is drdOgnek. 

(Majosh^a,) 
27. 3^ 1 — r ^ i *=t £ 1=t ri=t CsQm, cs6m gyfi - rO, a - rany gyfl - rti, Ta - lAld Or - ddg, i i ^*r'Tff=t f=t t l=t t Ki - n61 van az a - rany gyfi-rtt ! Pi - ros b6r - nek 

A - ki tud-ja 
lAm ^n tu - dom M^-juy^ t * ^ * m t h6v aj - ta - ja, 
ne ta - gad - ja, 
n^m ta - ga - dom. Et - tttl k6 - rem, ez ad - ja fi. 28. A feldll^, gyOrfieldug^, 6p ugy megy v^gbe, mint a tObbi- 
n4l. Az toek azonban ez: 124 — Szent gytira, szent gyUra, 

AranygyQrft. 

Vagy vesztek, vagy nyerek, 

Hogy elteszem. 

Gsutor^nyi, kapittoyl 

Gyere be Gyurka, 

Megstilt a hurka! (Irsa.) 29. 

Kopos-gyfirCL 

Sorban tilnek. Egy felreAll kop6iiak. Egyik osztja a gytlrat; 
azUn a kop6 jon, s mondja : 

— CsQn, csdn gyartt, 
Kalto gytirO, 

Kin^l van az 
Aranygytirfi, 
Itt cs5r5g, 
Itt p5szdg, 
Itt a(^^ e\6. 

Ha a kop6 eltal&lta, hoi cs6r5g a gyfirQ, osztogat6 . lesz, a 
kin^l a gydrtt volt, az pedig kop6. A^ el6bbi osztogat6 pedig 
belli a sorba. Ha nem talilta el; i\jra kezdik a j^t^kot. 

(Beczefa.) 

30. 

Itt a lakat! 

Leiilnek. Egyet kijel5lnek, a ki a kdvet valakin^l elrejti, s 
egy mdsikat, a ki ezt keresi. A t5bbiek csendesen Ubiek, s kezei- 
ket bez^^k. A Id a kovet rejti, e k5zben mondja: 

— Itt a lakat, itt a kulcs, 
Itt az aranygyttrfi! 

Ezutdn j^ a mdsik, keresi a gytirttt. Ha ki nem tal&Ija, egy 
6ves borjii lesz ; ha dtodszdr sem tal^ja ki, 5t 6ves boqili lesz ; 
^ szeret6t kell v^Iasztania. Azaz : A j^tsz6k vesznek tdbb fadarab- 
kdt, vagy papirost, egy-egy nevet rdirnak, s a melyiket kihiizza, 
olyan nevtt lesz a szeretOje. 

(Szina. Abaujm.) 125 

31. 
6yarfidugdos6. 

Kin-kin gylira, 
KovAcs gyOrO, 
N&lad, n^ad 
Az aranyban, 
K6rdi, k6rdi kis fidt6l, 
Ellenbeli szomsze4j^t6l. 
Itt pereg, itt porog, 
Itt a pondr6s kutya, itt add kl 
Sal^t^n^, Bodztoe, 
Ket kir6lyn6, kapittoyn6, 
Vesd ki Csutoran6! 

(filesd.) 

32. 
Gy Qrflz6s. 

LetU nyolcz-tizenk^t leany, kik k5t^nytlkbe rejtik a kezdket. 
Egy, kin61 a gydrQ van, rendre minden lil^hOz elm^y, s mondja: 

— Dugd el igen sz^pen. 

A gyOrOt azalatt valamelyiknel ott hagyja. Egy gyermek a 
gytLitLeldug^t mind^g figyelemmel kis6ti Mikor a gyHrddug^nak 
v^e, a dug6 ily m6don ad szabadalmat a keres^sre: 

— Ettol k^rjed, 
Ez megadja; 

A harmadik 
Megtagadja. 

Erre, a ki a gytirQoszt^st figyelemmel kis^rte, t5bbh5z el- 
megy, keresi, s ha megtaUdta, eldugja a fentebbi modon. Ha nem 
tal^ta, a k5t^ny^t, vagy fejkend6j^ megbogozzdk. Ha m^ h^om 
ilyen csimb6kja van, akkor fel^illnak, hogy a keres5t f^hez ad|j^. 
Ha pedig mind a h^^omszor eltaldlta, akkor azt, ki a gytLrtit osztd, 
ac\jak f&rjhez. Kovetkez5 m6don: 

Egy felre val6 helyre voniil az eg^sz sereg, kiv6v6n azt, a 
kit fSijhez akamak adnl Keresnek egy ^Igas-bogas vesszO^t s 
mindenik Agdra holmi ringy-rongy jelv6nyt kotnek : de egyszers- 
mind mindegyik dgnak egy bizonyos hivatal-nevet adnak ; pL bak- 
ter, gyepmester, kov^cs, stb. s k5zbe-k5zbe egy ismeretes le- 
gftiy nev^t 

Az Igy megjelolt ^gat odatartj^ a f6rjhez adand6 ele, s 

k^rdik: 

— Melyiket v6Jasztod? 126 Ez megjelol egy ^gacskat, mire kett6 karonkapja, ujjongva 
viszik koral, mikdzben vagy az illet6 hivatal nev6t, vagy a leg6- 
ny^t kiab^^k hozza: 

— Viszsziik a baktern^t! 
vagy : — Viszsziik Ged6 B^Qintn6t 1 

(Hdromsz^km.) 

33. 

Cseng, cseng . . . 

Cseng, cseng gyflrtt, 

Galand gyfirtt, 

Naiad, ndlad 

AranygyfirQ, 

K6rd ki, k^rd ki kis 0^161, 

EUenbeli szomsz^djAtol. 

Itt csong, itt bong, 

Itt add ki. 

34. 

G yards. 

Hosszii spdrg^t vesznek el5, gyttrttt ffiznek rA, a k6t v6g6t 
<5sszekotik A jdtsz6k, korbedllva, tartj^k a zsineget, m6g pedig 
i5gy, hogy egy, a ki bent van a korben, meg ne lAssa, kinek keze 
alatt van a gyttrfi. IdokOzonk^nt a gytirQt a zsinegen tova, korbe 
csiisztatjak. A korben ^16 egynek kez6re tit; ez koteles a zsineg- 
t61 mindk^t kez6t felemelni, ha 6pen n^la volt a gytlrfi, 6 megy 
a korbe, s a ki eddig bent volt, hely^re. Ha nines ott a gytlrft, 
a korben ^16 addig titdget egyik vagy masik gyermek kez^re, mfg a 
gytirat meg nem tal^lja. 

(BalMszeg.) 35. 

Gyttrfl-vandorlds. 

A letoyok korbe ^Iva, fonalat tartanak kez5kben, melyre 
gytirfl van fttzve. A gyttrQt egyik a m^siknak csusztatja, s 6neklik : ^^ i^ t ^^ ^ 'V- Megy a gyQ - rG vAn - dor- 16 - ra, 
A ki tud - ja, m6rt nem mondja, E - gyik lit - rol, 
mer - re van a i b J' .h i t I a ma - sik - ra» 
gyO-rQ ilt-ja? 


127 

Erre elhallgatnak, s a kdr kozep^n allt^ egyre Mmutat. Ha 
enn^l van a gytirtt, ez jut a kOrbe. Ellenkez6 esetben lijra kez- 
d6dik az 6nek. 

(Pottyond.) S6s pog&csis. 

1. 

A gyermekek sorba iilnek. Egyik5k egy lapos k5vet (s6s 
pog&csdt) vesz a kez6be s ligy tesz, mintha mindegyik gyermeknek 
odaadnA, Egynek aztAn a markdba dugja. Most j5n a mAsik gyer- 
mek s a t5bbi gy ermek kezeit meg-megerintv6n kozbe ezeket mondja : 

Itt cs5rog, itt porog, 

Itt add eI6 a s6s pog&cs&t! 

Ha aztto kital&lta, kio^I van a s6s pog&csa, 6 lesz a pogdcsa- 
rakogat6. 

2. 

Keress kop6... 

A letoyok sorban Ulnek a tdldre, egy pedig egy kavicsot, 
vagy m^ kisebb tdrgyat tart a tenyere kozt, melyet a sorban tildk 
valamelyik6nek szint6n a tenyere k5z6 akar dugni, de ligy, bogy senki 
se gyanftsa, melyiknek ac^ja oda. Ez okbol, lAtsz6lagosan, valamennyi 
le&ny kez^be dugdossa, mig egyik5knek val6ban kezei k5z6 dugja. 
Ez alatt egy m^ik elfordiilva All, nehogy valamik6p kilesse, bogy 
ki kezei k5z6 jut a kavics? Ez a kop6. Mikor a kavics el van 
dugva, a kop6t el5hlvjAk, s a dugdoso mondja neki: 

— Keress kop6, ha talAlsz, 
Ha nem talAlsz, kaparAszsz ! 

A kop6 erre keresni kezdi az eldugott tArgyat, s a hoi azt 
gyanlija, az eli^ All, s mondja : 

— Itt cs5rog, itt ponog, 
Itt add eW ! 

Ha eltalAlta a j6 helyet, akkor 6 lesz a kavics eltev6je, s 
ha. nem talAIta el^ addig mindig kop6 marad, mig el nem talA^ja^ 
vagy mAs nem vAlfja fel. 

3. 

A gyermekek leiilnek, egy az oszt6, mAs a hi!iny6. Mikor az 
oszt6 osztott, azt mondja a hiiny6nak: 128 

— Keress kop6, ha tal^z, 
Ha nem taUdsz, vakar^zszM 

Ha megtal^ta, hogy kind van, akkor ez a hilny6, s 

az oszt6 lesz. 

(Szombathely.) 4. 
A dug6 mon^ja: 

— Keress kop6, ha tal&lsz, 
Ha nem tal^sz, vakardszsz'! 

A kop6 feleli: 

— Itt cseng, itt peng, 
Ett61 kerem, 

Itt add el6! 

(Nagy-Kajd.) 

Hogy a szita? 

1. 

A kisebb letoyok k5rbe (Unek, kiss^ tdvolabb egymdst6l. Ezek 
a szit^ A hdtuk megett ^11 egy-egy nagyobb leany, ezek a ko&k. 
Egy l&ay a vpv6, s bArmelyik el6tt elkezdheti a v^^. 

— Ita, pita, hogy a szita? 
H^om peng6, 

— Adok 6rte kett6t. 

Ezzel kezet fognak: majd egyik jobbra, mdsik baira szalad. 
A ki bamardbb odaer, s kez^t hainar^bb teszi a szitdra, az6 lesz 
a szita. A ki k^s^bben ^kezett, az a vev6. 

(Rimaszombat.) 

2. 
Szitdt keresO. 

A lednyok sorba egymas h^ta mog^ ^llanak. Az e]5I &116 
lednynyal szemben 631 egy, a «szitdt keres6» le^ny s megsz6li1ja az 
el61 &Il6t, kerdezY^n: 

— Hoi a szita asszonyom ! 
H&tul a szegen. 

Ekkor a szitdt keresO hirtelen a le^ysor h&tuljdra szalad, 
hogy a szit^t — az utols6 letoyt — megfogja; de ez a m^ik 128 

oldalon eWre megy, s az elsC letoy el6be ^11. A szitdt keresd most 
i!yra a sor elej^re fut s k^rdi ism^t a? el6l dll6 letoyt (azt, ki az 
imtot utoIs6 volt): 

. — Hoi a gzita asszonyom ? 
H^tul a szegen. 

Ekkor a hdtuls6 ism^t eI6re szalad, a szit&t keres5 utdna, s 
ha sikertU elfognia, akkor az elfogott lesz a szitakeresO, mlg a 
m^sik bedll a sor elcg^. 

(Arokt6. Als6-Borsod.) 

3. 

Sorban egym^ hdta meg6 ^Uanak, egy pedig meg^ll az elsd 
elmt, ^ sz6l: 

— Hoi a siita szolg^6? 

Az els6 meg igy vdlaszol: 

Keriiiy, b&tdl megleled! , 

Erre a hdtuls6 futni kezd kdrQl a soron, s a k5rQ]ij&r6 kergeti, 
^ ha el^ri, akkor il^ra kezdik a jAt^kot 

(Sima.) 
4. 

— Aggyon szitdt, kom^masszony ! 
Kerajj hdtiil, a sz5goD van. 

5. 

Hoi a szita, komdmasszony? 

Itt sorba ^11 vagy hiisz ledny, egy kdzQlok megkertOi a sort, 
s az els6t6l ezt kerdi : 

— Hoi a szita, kom^masszony ? 

Az meg ezt feleli neki: 

Oda h^tiil, szeg^ny asszony! 

Azutto a h&tiil levd ledny az els6 el^be ugrik, ha pedig ezt 
nem teszi, elb^Un^zkodott, ilyenkor a keriiI5 ledny a n^a levO 
kenddvel t& vAg, Ekkor a megutott lesz a keriil5, s folytatj^ a j^t6- 
kot mindaddig, mlg az els5 nem lesz kerQlO. 

(Kecskemet Balldszeg.) 
Magyar 076rme^&Uk-GjfUt. 9 ISO 

6. 

S z i t d s d i. 

Karikdba dllanak, egy koriilszaladgdlja a k5rt, a mdsik ker- 
geti, s ha a befont kendOvel red tud iitni, k^rdezi: 

— Mi puffant? 
SttrQ szita. 

— Ki verte le? 
Kis macska. 

— £d nem sz6lok semmit se! 

Ekkor valakit kifaiiz a korbdl s az lesz a kerget5 ; a ki kergeto 
volt, az szalad kdrOl : a ki pedig kdrdlszaladta a k5rt, k5rbe fog6dzik. 

(Szajdn.) 

C8at6 lida. 

Fiilk is, Idnyok is jdtszdk. 

A gyermekek kdrbe dllanak. A legCregebb vdlaszt k5zal5k 
egy blrdt, az bedll a kor kdzep^be. Ekkor elkezdik dalolni: 

Csat6 Idda, csat6 Idda, 
R6z penge, pengettyfl, 
A ki mosolyitja magdt, 
Bir6 szedi a zdlogdt 

Ha valaki nevet, a blr6 zdlogot vesz. A jdt^k addig tart, 
mig mindenki zdlogot nem ad. Ekkor a bfr6 k^rdi: 

— Ki hdzdn Idttdl sdrga rig6t? Most felmutat egy zdlogot 
8 k^rdi: 

— Ki6 ez? Egyiittal fel is hajftja a zdlogot s Igy sz6l: 
«IIyen magas legyen a hdzad, legyen tele aranynyal!* Igy tovdbb. 

Csuprosdi. 

1. 

N^h&nyan leguggolnak k5rben, s mindegyik guggol6 hdta 
meg6 egy jdtsz6 611. Egy jdr korttl s egy helyen k^rdi: 

— Van-e elad6 csuporkdtok? Hogy a^jdtok? 
Egy teta^rt, egy balhd^rt, Oreg apdd szak6lld6rt! 

Ezutdn a k^rd6 s feleld kdrQl futnak, s a melyik el6bb a 
csuporkdhoz ^r, az dll a csuporka hdta meg6. A mdsik k5rti1jdr. 
Mikor el akaij&k hagyni a jdt^kot, ezt mon^jdk : 

Hej kds&ra, vdsdrra. 
Kutya hlmes farkdra. 

Vagy: Kiki maga csuprdra: egy teta, egy bolha. 

(Sima.) 131 B5gr^sdL 

MmdeD gyenn^ T&laszt maganak ^y kisd>b gyenn^et Id 
neU bdgr^ lesz. A bognftet kdrbe Wetik. j6 tknA egymistdl; 
mindenik bOgrtedc a gaxdaja a ss^ bogr^ meO^ iH. 

Egy a hkon kivfll ^ kesfeben koiMcs Tan, s mondl^ 
az ^yikiiek: 

^ A Tte Gaikas dOhibe 

"^ Ife^ttott a bogr^mbe. 

— Hogy adod a bOgr^et ? 
Fc^ bde tsbeoeL 

A k^rdez^ szalad jobbra, a kM6 balra. A gasda sgaladAs 
kOzben azt moo4]&: 

— Egf tetOM, egy balh^i^ 
A nagy^)^ szakAltetft 
Szala4j, banya ! 

Ha a k6fdez5 bamariibb erne a b5gr6hez, mint gazd^ ligy 
6 lesz a gazda, a volt gazda pedig a korb&csot vesa ^ s 6 lesz 
a k^ez5. 

(T.-KonW.) 

3. 

CsuprosdL 

A kisebb gyermekek a csoprok, kik kdrbe lekuporodnak, a 
nagyobb gyermekek pedig h^tuk meg^ ^anak. Egy nagyobb gyer- 
mek elkezdi a kdrt kerObii, megyen az egyikhez is, a mftsikhoz is 
^ mon^ja: 

— Adsza tuzet! 

Nem, mert a macskdm megkdlykezett, 
A tehenem megborjazott — 

A tobbi m^ m^t mond. A tuzet k^r5 mondja: 

— Hogy adod a tSzet ? 
S6st^oD, petiikoD, 
H^nvszori futason? 

A kiuek mondja, feleli: egyszerin ▼. k^tszeriit 
Erre a nagyobb gyermekek, a hanyszor mondta, annyiszor 
kerQlik meg a kdrt ellenkezd irtoyban futva. A besz^lget6s utto 
mindenki a maga csupr^oz szalad. — Ez mindaddig tart, mig 
mindenik meg nem kerQli a kdrt. S* m 4. 

Csupork^s. 

Kell hozzd legal&bb 10, legfeljebb 50 le&ny. K^t iiagyobbik 
kidll, a t5bbiek k6t r^szre oszlanak : az egyik oldahu a kisebbek, 
a mdsikra a nagyobbak mennek. A kisebbek a csuprok. A nagyok 
kdzGl azui&a mindegyik v&laszt magtoak egy csuprot. Most a csup- 
rok arczczal befell fordiUva leguggohiak. A nagyok miodenike 
csuprdnak hftta ineg6 &&, s kez5ket a csuprok v&IIdra teszik. Most 
a k6t legnagyobb kdztU az egyik a kOrbe &11: ez a tdz, a m^k 
a k5r5ii kivtil marad, ez a «kuls5». A kulsd meg^U valamelyik nagy 
mellett s gyeng6n ennek jobb v^lltoi Hi s igy besz^lgetnek : 

— Hogy a kakas ? 
H^om garas. 

— H^t a tyiik? 
Az is ligy. 

— Hdt a leg^ny ? 
Egy pdr lep6ny. 

— HAt a letoy? 
Egy zsdk csal^n. 

Erre jobb tenyereiket 5sszeiitik, s a kOlsd jobbra, a bels5 
bah*a szalad a k5r kdrCQ a csuporhoz, ki az eg^z jdt^ alatt 
mindig a bely^n marad. A ki hamar^b €t a csuporboz, az a 
csupor h^ta megd tJl : az elk^sett f^l folytaija a p^besz6det az 
eldbbinek jobb szomsz^jtodl. A k5r(llszalad6knak be szabad fiitni 
a csuprok kdzott is az iires helyre. A ttLz a korben dll, s igye- 
kezik m^ogni a beszalad6t; ba valamelyiket elfogta, az elfogott 
lesz a tdz, 6 pedig a csupor mell6 dll az tU'es belyre. A m^ik 
szalad6 tov^b jdtszik s folytatja a mond6kat. 

(Gerend-Keresztdr.) 

6. 

Csuporkdzds. 

UgyaniSgy, mint a fentebbi, de a k6vetkez6 mond6kdval : 

— Hogy actja a csuporkAt ? 
Kereken holdan, holdvilftgon, 
Egy kobdl aranyon; 
Egy p^czika fiit^on. 

(Hdrom9z4k.) 133 G. 
Tiir6s-jaUk. 

— Hogy a4ja kead a tiir6j^uiak a fontjM? 
Harom garas, egy petak. 

— tJsse fel az sgak^t! 
Ivendnek arra, nek^n erre. 

TOzel viszek, nem Utjatok, 
tia iMn^tok, okan^tok. 

(Yeszprem.) 

i. 

A tyuk. 

Kdrbe aUanak. A kor elfitt &S\ egy anya, mellette meg til 
egy csirka Egy pedig k^rdezdnek marad, s ki^rdi az any^tbl: 

— Hogy a kakas? 
Hirom garas. 

— mi a tyuk ? 
Az is ligy. 

H6t a j^rcze ? 
Szala^j 6rte! 

— fin a tyukom nem adorn, 
Ink^b kdrOlszaladom. 

Ekkor az anya es kerdezo a korf a csirk^tdl kezdve kdr(U-^ 
szaladj^. A ki hamar^b 6r a csirk^hez, az lesz a k^rdez5, a 
m^ik meg az anya. Ha pedig valamelyik hib&t ejt, azt monc(j^ 
red, bogy ccsuprot t5rt6t>. Ez esetben a faUbst i!yra kell kezdenL 

(Kunhegyes. KisiijssdlUs.) 

8. 
Hogy a kakas? 

T6bb gyermek egymdst6l 2 —2 m^temyire a fSIdre lU. Mind- 
egyiknek a hMa mdg^ ^ egy mds gyermek, ezek a gazd^. Egy 
gyermek meg a vevQ, ez a k5r5n klvOl j^k^ tnfg v6gre vala- 
melyik gazda mdgdtt meg&U ^ k^rdi: 

— Hogy a kakas? 
Hdrom garas. 

— HAt a tyiSk? 
Az is ligy. 

— Adja al&bb! 

Nem adorn, inkdbb kdrOlszaladom. i 184 Ekkor a vev5 s a k^rdezett kezdenek a k5rben &116k ^ &I6k 
k6Till fiitni: a vev6 jobbra, a k^rdezett balra. A ki hamarAbb 6r 
a kiindiil^ hely^re, azaz a gazddtlan maradt tyukhoz, az^ lesz 
a tyuk, a m^ik pedig vev5 lesz. Middn minden gazd^b6l vev5 
lett, akkor a tyukok, vagyis az addig f&lddn uldk lesznek a vev6k. 

9. 
Tar6s j4t6k. 

A lednyok kdrbe ^Ilanak, egy a koz^pen, s ^nekelve forognak. 
Ej g5rb6-nye, g5r-b6-nye, mit jArsz a fa - lu - ba ? ^ i ^J l J'J'Jl J'; J.Kl I I ^ Ad- ja-tok, ad-ja - tok szeg^rfy g5r-bi - ny^nek. Hadd meiuen, f^-^^=i= ^ U-J-Uu ^ ^^ t hadd men-jen t4 - ros pin-cz6 - j6 - nek ! Pap va-gyok, 
mester vagyok, E-gyet ket-tdt szabad sz6lni Z&-lo-gotkeQ ^ iC 
tt I ± venni. A - ki fog ne - vet-ni, Kukurikii ^ 

Most leguggolnak s a k5rben ^16 k&cdi egyiket: 

— Hogy a tojds ? 
H^om garas. 

— Hdt a tytik ? 
Az is ligy! 

— Hat a pulyka ? 
Edd meg, Gyurka! 

^ is v^gig megy a k5rdn ; a ki nevet, zdogot ad. 

(Abauj-SzdJit6.) 10. 
Hej tiir6, tejfel. 

A j&tsz6knak p^uratlan sztoitiakciak Ml lenni, kik azut&n k5rt 
alkotnak. Egy letoy a kOrbe ^ a kOr pedig ^nekli : 185 Hej tiir6, tejfel, 
Duna, Tisza, tenger. 
Ez^ a szep, bama ]4ny6rt 
Majd m^hal az ember. 

Ezutto mindegyik p&rt kerft magtoak s ttoczolnak. Ki az 
els6 fordiil6D^ p^ ntiktll maradt, mdsodszorra az dll a kOrbe. 

(Bekes-Csaba.) 
11. 

Hej tiird, 

A kis letoyok k5rbe leiilnek (5k a ti!Lr6k) ; mindegyik m5gdtt 
egy illva marad, ezek az elad6k. J5n a vte^l6 s k^rdi: 

— Hogy a ti!ir6, kom^masszony ? 
Egy p^nz, k^t folds, 
H&rom keny^rdagaszUs ! 

Ekkor mind a ketten ellenkezfi irdnyba futnak, s annyiszor 
kertUik meg a kort, a hdny futdsban megalkudtak. A ki hamardbb 
6r a ti!ir6boz, az^ lesz a ti!ir6. Ha a v^^l6 6r oda hamar^b, 
akkor az elad6 lesz a Tds&rl6. 

(Bodm^r.) 

12. 
Hogy a sajt? 

— Hogy a sjgt? 

Ot forint ! 

-T- Add aMbb? 

Nem adom, 

Inkdbb kCrOlszaladom I 

(J.-Arokszdll^) "V' 

13. 

Tar6s-jat6k. 

Neh&ny ledny let^rdel, s ugyanannyi a kOt^ny^vel a t^elA- 
ket betakaija. Egy m&s ledny pedig k^rdi: 

7— Komtoiasszony ! hogy a tiir6 ? 
Egy-k6t 16p6s, egy futds, 
KUencz keny^rdagaszt^. 
Egy kis leves, egy kis s6, 
GyOiife leves volna j6 ! 
AbbOl is csak ligy eszel, 
Ha hal&Ira betegszeL 186 14.. .. 

Tur<>s. 

K5rbe dllanak egym^t6l (Bgy-egy lep6snyire ; raindegyik letoy 
el6tt egy kisebb til, ennek ar<iza a kOWnynyel le van takarva. Egy 
a kdrCnr kivdl^Il, az a vi^ii czigtoyasszony, ^ k^i: 

— Hogy a tur6, a^szonyom ? 
H^om I6p6s, hat fut6s, 
Kilencz keny^rdagaszt^. 
E kis leves, e kis s6, 
Gy5nge leves igen j6. 
Enyim a tiird. 

Erre a k^rdezetl tenyer^be csap 6s mindketten elkezdik ellen- 
kezd irtoyban a k5rt 'kerfllni. A ki el6bb megfutja a kdrt, az6 a 
tiir6, a m^ik lesz a czigitoyasszony. 

(Cj-Malomsok. Gy6nn.) 

15. 

Hogy a tur6? 

Kdrbe til nehtoy gyermek, e:^ek a tiir6k; mindegyik b&ta 
meg^ &11 egy-egy, ezek a gazd^. Egy gyermek, kinek vessz5 van 
a kez^ben, a vev6, ki vesszej^vel a gazdM megutv^n, k^rdi: 

— Hogy a ti!ir6? 
H^om garas. 

— H^t a tyiik ? 
Az is ligy. 

— M^rjuk 14bbal ! 

Erre a vev6 s a gazda ellenkezG irdnyban szalac(]&k kdrdl 
a k5rt. A ki el6bb 6r a tur6hoz, az6 lesz a tiir6. Ha a vevfl 6ri 
el el6bb, a vessz6t a gazddnak adja, s ez lesz a vev5. A jdt^ 
^dig tart, mfg valamennyi r^szt nem vesz benne. Ekkor minden 
gazda ssg^t ttirdj^ak szem^t bek5ti kend5vel, s k^rdi t6le, hogy 
h&OY tUijat mutat neki, mire az mond, a mennyit akar. Erre kis 
t^vols&gra elvezeti s elbocs^tja. A tiir6 lekapvto szem6r6l aken- 
d5t, ha meg tudja vele hajitani gazddjdt^ ez leaz a ti!lr6^ s 6 a 
gazda, dlenkez5 esetben ism6t 6 marad tilr6nak. 

(Abai\j-Fancsal.) 

16. 

Ttir6s. 

A kisebb letoyk&k kbrbe tilnek a fdldre. Ezek mindegyike 
m0g6 egy nagyobb ledny All, s vagy k5t6ny6vel, vagy kend6j6vel 187 

az elfitte til5t letakarja. A f5ldon m a tiir6, a mdgotte ^6 az 
asszony. A k5r kdzep^n is til egy, ez pedig a t€(jes faz^k. 

Az asszonyok koztll kett6 elhagyja tiir6j&t, egym&s tenyer^be 
csapva elkezdenek kdrbe szaladni a k5r5n kivtil, de ellenkezfi irtoy- 
ban. A vers, mil mellette ^nekelnek, a kdvetkezd: . 

— Hogy a tiir6, kom^masszony ? 
H&rom.kp^, hat fUtds, 
Kilencz keny^rdagasztds. 

— Abb6l bizony nem eszel, 
Hacsak meg nem betegszel. 

— Beteg bizony nem lehetsz, 
Hacsak engeiri nem szeretsz. ' 

— Engem bizony ne szeress, 
£n helyettem, 6n helyetlem, 
£n helyettem m^ keress ! 

A dal v^gezt^vel iparkodik kiki sajdt ti!br6ja mdg6 jutnl , 

17. 

Tiir6s. 

T5bb lednykAt leffltetnek k5ralakban a f5ldre, ezek a tilF6k. 
Mindegyiknek h&ta meg6 egy gazdasszony dll, ki a tiir6t k5t6j^vel 
letakaija. Egy gyermek botot vesz k^z6be, ez a vds^l6. A v^^l6 
e\6sz6r minden tiir6nak az arczdt megn^zi, s a ki ez alkalommal 
nevet, azt Krges tur6nak nevezi. EzutAn egyik gazdasszonyhoz 
megy, s k^rdi: 

— Hogy a tiir6, komdmass^ony ? 
H^om kp6s, hat futAs, 
Mencz keny^rdagaszt^. 

— Ebb61 ugyan nem eszel, 
Hacsak meg nem betegszel. 
Akkor is csak ligy eszel. 
Ha haldlra betegszel 

Mtg ezt mon^jdk, a vev5 is, a gazdasszony is h&romszor 
megkerali a k5rt. A ki harmadszor el6bb 6r a tur6hoz, az6 a 
ti!ir6 ; ez ezt monc^ja : 

— Eny6m a tiirb, tied a sav6. 

A m^ik a vev5. Middn be akarjdk fejezni, a vev0 ezt 
moncija: 

— Eb, a ki ut6lj^a kel fell. 

Most a i&r6k felugr^ak, s a legutols6 marad a ferges i6f6. 1S8 18. 

Tiir6s-jdtek. 

A le&ayok kdrbe leguggolnak ^ a nagyobbak a hfttuk mdg6 
^lanak, s k5t6D75kkel beteritik dket A kinek nem k^rtU kis leiny, 
az kdrttlmegy 6s a k5vetkez6 kerd^st int^zi az egyik letoybbz: 

— Hogy a ttir6, asszonyom? 
H^om l^p^, hat fatds, 
Kilencz keny^rdagasztto. 

Akkor mindkettea k5rtilfutnak hdromszor, egyik jobbra, md- 
sik babra, 6s a melyik el6bb 6r a kis letoyhoz, az6 a hely. DtkOz- 
ben kiab^j^: 

Abb6l bizony nem eszel, 

Mig csak meg nem betegszel. 

(Szombathely.) 

19. 

Bdrdnyosdi, vagy: &U a vds&r. 

A kis lednyok leiilnek k5rbe, a nagyobbak a h&tuk m5g6 
dDanak. A kis letoyok a bdrtoyok. Ekkor j5 egy vevi3, ki egyik 
elad6 eU^tt megdll, annak tenyer^be csap s k6rdi: 

— Hogy a tiir6, komtoiasszony? 

Eire a vev^ 6s elad6 elkezdenek fuini ellenkez5 irdnyban. 
Az elad6 futUban mondja: 

— Egy futAs, k6t faUs, 
Kilencz keny6rdagasztds ; 
De te abb6l nem eszel, 
Mig menyasszony nem leszeL 

A ki hamardbb teszi kez6t a bdrdny fej6re, az6 lesz a b^toy, 
a m^ik meg lesz a vevd. Ha minden bdrdny elkelt, az utols6 vevfi 
dsszefog6dzik az elad6kkal, s elkezdenek a b^toyok k5rtil szaladni, 
mig a vezetfi azt nem kidltja: «A11 a y^^>. Ekkor mindenki egy 
i]g b^toyboz szalad; a kinek ez nem jut, az lesz a k^vetkezO 
jdt6kban a vev5. 

20. 

Tiir6s. 

A kisebb letoyok letUnek egym^6l tdvol, ezek a ttir6L 
Ezek mellett 6,11 egy m^ik ledny, az ^us. Egy letoy lesz a vevO ; 
ez k6rdi: 

— Hogy a tiir6? 189 A tobbiek felelik: H^rom krajczAr, egy fut&s, 
Meg egy czip^-talpal^. 
£des kom^ui, megbocs^iss, 
Ebb6l addig nem eszel, 
Mfg h6tra nem betegszel. 

Ekkor a vev5 jobbra, az ^unis pedig balra szalad, ^s meg- 
kerdlve a ti!ir6kat, a ki hamar^bb 6r az &nls bely^re, az az 
Curtis; a k^sdbb ^rkezd pedig a vev6. 

(Szerdahely. Zalanu) 

21. 

Nem elad6 a tiir6cska? 

A gyermekek fele k5rbe ^ k^t I6p6snyi tdvolra egym^istd ; 
azutto mindegyik el^ ill egy kisebb gyermek, a tSr6cska. Egy gyer- 
mek vevdnek marad; ez k^rdi: 

— Nem elad6 a tiir6cska? 
Nem elad6! nem elad6! 
Csak a y^s&rra val6. 

— De m6gis, bogy ac^a? 
A kassai torony^rt, 
Benne val6 kincsek^rt, 
SzAz arany-gytirii^rt, 
Egy, k6t, Mrom esap6s6rt 

Ekkor a vev6 6s az elad6 jobbra, balra szaladnak, s a csa- 
pdsok sz&ma szerint futj^ k5ral a k5rt ; a ki hamai^b ^ a 
tTlr6csk&hoz, az az elad6: a ki k6s6bb, az a vevO. 

(Abailij-Szina.) 

22. 

Sajt 

Kisebb letoyk^at k5rbe Qltetnek, ezek a sajtok. Mindenik 
ni<)g6 egy nagyobb All, ez az el&nisit6. Egy a vevd, ki k6rdi vala«- 
melyiktfil : 

— Hogy a sajt? 

Egy I6fut4s, egy szalad^ 
Holdyil^s i»Tiszlik-varras. 
Tegye ra a garast! 

Ezalatt a kOrt k^rOlszalacU^ ellenkezfi irdnyban, s a ki hama- 
r^b 6r a sfigthoz, az az6 iesz; a m^ik pedig lesz vev6. 140 23. 

Turds. 

A letoyok letilnek a fSldre, s mindenik mog^ &II egy m&sik 
letoy. Egy lesz a vev6, s k^rdi valamelyik letoyt6l: 

— Komdmasszony, hogy a tur6? 
Hat fut^s. 

— Odaadja ot6rt? 
Nem adorn. 

— Hadd n6zzem, nem knkaezos-e? 

Ha nevet, akkor kukaczos, s ekkor ezt mondja: 

— Nem veszem meg, mert kukaczos. 

Ha nem nevet, akkor azt mondja: 

— Megveszem, mert nem kukaczos. 

Ha hat^t adta, akkor hatszor futj^ k6ral a kort. A ki hama- 
r^b 6t a tilrdhoz, ez az6 lesz. 

24. 

Hogy a tTir6? 

A lednyok letilnek k6t-h^rom I6p6snyi tdvolsdgra egymdst6l. 
Mindegyik mog6 ^1 egy misik leAny; egy pedig a koron kivQl 
marad, s kerdi egyik letoyt61 : 

— Hogy a. tiird, komdmasszony ? 
Hdrom l^p^, hat fut^, 
Kilencz keny^dagaszt^. 
Fussunk egyet, kom^masszony I 

Most inindenik l^p h^mat^ azutan kezdddik a fut^s, hatszor 
megkerdlve az eg^sz kort A ki elSszor 6r a tilr6hoz, az lesz a 
tiir6; az elk6sett pedig a j6t6kot ilgra kezdi. 

(T6s6k-Ber4nd.) 

25. 

Tiirdsdi. 

A kisebb le&nyok egy kis tdvols&gra Qlnek egym^«(t6l. Mindegyik 
melli6 All egy-egy ledny. Egy a k5r kozep6n dll, s k^rdi egyik letoyt6l: 

— Komdmasszony, hogy a tijr6? 
Egy fut^, egy mdszds, egy ballag^l 

— Sok lesz, ^des komdmasszony ! 
Adok ^Tte k^t fot^ egy baltagdst 

Ha odaadja, ellenkezd irtoyban kdrQlm^zsz^ (lassan tipeg- 
nek) a k5rt. A ki hamar^b ^r a tdr6ho2^ ez az^ les^ A m^ik 
lesz a vevd. (Beczefa.) I i 141 ,* TSk-^tSk dauiys. 

1. 
T6t-t6k dinnye.... 

A ji.tsz6k kdibe allanak. Egy a k5r5ii kivtil marad, s kend^t 
vBsz a kezebe. A kdr joUxra, a kivtil ^6 balra megy; vagy for- 
dftya is lehet 

A karda kivQl ^6 neki t^sz5 idfibra kend5t dob le, fel- 
tar^ kez^ wire meg&nanaL IGndegyik lesd, nem az 5 saiti^nti 
Tan-e a kaid5. Ha az, a kin^ a sark^oud van a kend6, ezt ^ssre 
oem veszi (a mi d^gszer megtdrt^ik, m^ a roha eltakarja), 
akkor a kdr5n kivfQ j^ir6 bozzi megy, s szem^t brfogva, kdvetkez6 
dal mellett j^a vele egyszer a k5rt korQl: 

— Tamilj borjio, okor lesz bdfiled! 

A boiju be&Il a kOrbe s tov^b folyik a j4t6k. 

Ha pedig ^szreveszi a kenddt, akkor fdkapja, fut, igyekszik 
elfogni azt, ki a kend6t dobta, vagyis a k5rOD kivtil j^ur6t; de ez 
akkorra rendesen megliitja a kort^ s bely^re ^ amannak, ki ezuUn 
k5r(!y^Lr6 lesz, mig ez a hivatal misra nem jut a fent letrt m6doQ. 
N^ha megtdrt^nik, bogy az, a kinek a kendC a sark4n&I 
volt, hirtelen felkapvan a keod^t elfogja a korQifot6t, s befogja a 
szemet ; mialatt a k5r dalolja : 

— Fuss^, csacsi, fussdl, 
Ha elesel, sem kdr! 

Szemet igy befogva, vezeti a kdr k5r(il egyszer, mely atftn 
a kCralj^r6 regi mesterseg^t tov^b folytatja. N^ a kdrben levOk 
nem j^mak, esak dalolnak : 

— T6k-tok dinnye, bokros dinnye^ 

Zold az ^, zdld levele. 

Piros bama szeretGje. 

A ki tudja, meg ne mon(^al 

£n tudom, 6n tudom, 

Meg se mondom, meg se 

Szabaditom. 

2. 

T6k-t6k dinnye 

A jdtsz6k korbe ^lanak. Egy k5r(il5lt(Jk jAr, s valamit, p6l- 
AMl dsszefont kend6t az egyikre akaszt Ha ez a kendOt 6azre 
nem veszi, akkor valami z&logot ad, vagy megkerdltetik vele a 
kdrt, s ezalatt megrakj^k. A kendd eldug6sa k()zben ezt daloljdk: / 142 — T5k-tok, dinnye, 
. Bokpos dinnye^ 
Z5ld levele, 
Piros bora, 
Bor hord6ja, 
A ki tu4ja, 
Meg ne mondja. 
£n tudom, j6l tudom, 
Meg se tagadom. 

(Air61d.) 

3. 

Dinny6s-jAt6k. 

A lednyok, kik a dinny^k, egym^ 5l6be iikiek. Egyik kdrCLl- 
jiirva mondja: 

— Dics6rtess6k ! 

Valamennyi rA feleli: 

— Mind5r6kk6! 

E k5zbeQ a k5rtlU^6 a letoyokat — m&r mint a dinny^ket 
— egymdsutdn ellopogalja. 

(Na«y-Kajd.) 4. 

£rik a dinnyel 

A legnagyobb letoy leiil a fSldre, 5l6be — nagys&g szerint — 
a mdsik, 6s Igy tov^bb a tdbbi; a legkisebb marad a legfels5nek. 
Kaijaikkal egym^ derek^t &t5lelye tartj^, s egym^t ringatj^ az 
^nek alatt. A nagyobbak koztU egy ker($nek marad ki. Mind egyfitt 
^eklik: 

i P 1 
^ ^ t tii^-h^ fi-rik a dinnye, 6-rik, Z5ld &-ga,zdld le-ve-Ie, 
i I Pi-ro8 bo - ra, bor-haj-t6-ja, 
Angyom tud-ja, ki ne moncyal Sa - 1& - td - n^, ^ ^ ^ iii ^ 5 t BodzA - n^, Vess ki Csu - to - t&- nil 
143 Eire a ringat&s m^g^anik. Most az, a ki ^va maradt — a 
k6r6 — mondja: 

— B&tya, bdtya, adjAl dinny^tl 

Az iildk k5zt a legnagyobb felel: 

— Adtam a minap, hova tetted? 

— A pap kis kuty&ja nem szaladt, a fej6hez vdgtam. 

— Szakajts, szakajts, csak a t5vib5l ki ne szakigtsd ! 

Erre a k6r6 elkezdi huzni a legkkebb letoyt, kit az uUma 
td(3 er5sen tart, v^gre elereszti ; ez akkor leiil a fdldre iSyra. Most 
a dalt ^ a ringat^t tyra kezdik: 

— £rik a dinnye, 6rik I stb. 

s ez az toek a fenti pdrbesz^ddel egytitt annyiszor ism^tlOdik, mig 
az iU6 Itoyok kdzQl az jut legels5iiek, a ki legnagyobb koztuk. 
Ekkor ez lesz a k^5, s a j^kot ism^tlik. (Ugyanes^ felndtt letoyok 
s leg6nyek is szokt^ j^szani arat^kor pibenOCLL) 

(J&szber^ny.) 5. 

Tok-t6k, dinnye.... 

Korben egymdshoz kozel dllnak, egyik kivtil kOrQ^^a a 
k5rt, kenddt tartva a kez^ben. Karban ^neklik: I ji :. ^' .^ 
, J' / 1 ^ J' 
T5k-t5k, dinnye, bii-za dinnye Z5ld A-ga, zold le-ve-le, 
Pi-ros, barna, z5ld fes - 16 - ke, Ken-d6 el - ej - t5cs-ke, 
Ken-d5 fel - ve-v6cs-ke. Tii-zet vi-szek, ne Us-sA-tok, ^^^ 

Ha l6t-j6-tok, se mondj^-tok. Ken-d6 el - ej - tOcs - ke, 

Kendo fel - ve - v6cske ! 

Ekkor valamelyiknek v^ldra dobja a kenddt, az illetd igye- 
kezik 6t elfogni, s esetleg a kendOvel megt5rQlni a sz^4t, mig 144 csak a hely^re nem 6r. Ekkor emez j^' a k5r5n lival, s foly 
tov^bb a jdtfik. 

. (Arad.) 

.6. 
Kendds-j&t^k. 

KOrbe fog6dzva kertet alkotnak. Egy bemegy a kertbe; az 
a tolvaj. Egy pedig kivtQ van a k5r5n, teh&t a kerten, ez a gazda. 
A gazda k^di: 

— Mit keressz a kertemben? 

— Sz5l6t enn6k, ha volna. ' 

— Lusta voM, nem iiltett^L Hej, ha 6n bemegyek! 

— fin meg kimegyek! 

A gazda kergeti a tolvajt, kit a kdrbdl kieresztenek, s ha 
T& tud Utni a kendOvel, r^tit. A tolvsg k5ral szalad a k5r kOrdl, 
egyet kirdnt a k5rbdl, s ez lesz a gazda; az e\6hbi gazda lesz a 
tolvaj, a volt tolvaj pedig be^Il a korbe. 

(Pad^O K5rt&ncz, 

1. 
Ldncz, l&ncz. 

A Itoyok k5rbe fog6dzva dalolnak: 

L^cz, Itocz, Eszte I^ncz, 

Eszte Itoczi r6zsa, 

R6zsaszina sz6p Mariska (Kati, Juczi stb.), 

Fordu^ egyet m6dra. 

A megnevezett a kdrbdl arczczal kifel^ fordill. Ha valamennyi 
kifel6 fordiilt, befordiil&ssal folytatjdk a jAt6kot. 

(Rimaszombat.) 
2. j^lJ i\ J' J" / g f^~rT t 
^ L^mcz, l&ncz, este Idncz, Es - te Idnczom cz6ma, Cz6raa vol-na, 
se-lyem vol-na, M6g - is ki - for - diil - na, P6nz vol - na :5-w 141$ E fFTf isn ^ *=*: ^ it ka - ri - ka, ka - ri - ka, Vagy ba-rd-tom Ma - ris - ka, i ti»: ^ ^=^ Ma-ris-ka For-dulj ki a tdncz-b6L I 3. 

L^ncz, Itocz, Eszter Itocz 
Eszter Itoczom cz^rna. 
Zdld galozsinya, 
Fiilemile Esztef tenyom, 
Fordiitj magyar m6dral 

(Tild.) 4. 
Ltocz, Mncz, kes-keny Itocz, Kes-keny )dQ-czon cz6r - na, 
Cz6r-na vol-na, se lyem vol-na, M6g-is ki - for - diil - na, 
' I f > ." ;'Tm t Csak a ked-ves Ma-ris-ka for-dul-jon ki Itocz-ba. 5. 

A gyermekek k5rt alkoinak arczczal befell 6s k5rben mo- 
zogya ^nekelnek: feS J J I J' p J—\-^ ^ LAnc2, Itocz, cz6r-na Uncz, cz6f-na Idncz, Cz6r-na vol - n6k, 
^^ ^^ se-lyem voln^k, M6g-is csak Itocz voltl^k. P^nz; p6nz ka- ri- ka, 

Magyar GyermekjAUk-Oyt^t 10 146 
ka - ri - ka, Hej! ba-r4-tom, Ma -ris - ka, For-diilj angyal ^^ m6d-ra. (Kula.) 6. 

Sok letoy k5rbe ^, forog, s 6nekli: 

L^DCZ, lancz, keskeny Idncz, 
Keskeny l&aczon czerna, 
Cz^rna volna, selyem volna, 
Megis kifordtilna, 
Csak a kedves kis Ilonka 
FordulijoQ ki Idnczba. 

(Szina, Abaujm.) I ^ * 1 7. E t I t Os - tor- ing, os - tor -ing, Os-tor in - gos czerna, Sz6p Ifiny ^ is: *=Js: t ^ Ma-ris-ka For-dii^ an-gyal m6dra. 

(Arad.) 8. 

Aranyl^ncz. 

K5rbe Allva forognak a gyermekek, s a kovetkez6 verset 
^neklik : 

Aranyl6,ncz, aranyl^nczi tegla, 
K^t garas zsirja, 
Szedik, veszik, szent Anuska 
Fordiilj angyal m6dra! 

A kinek a nev^t mondt^k, kifordiil; ezt ism^tlik mindaddig, 
mfg mind kifel6 nines fordiilva. EzulAn elk^zdenek forogni gyor- 
san, s a kdvetkez5 verset ^neklik : 

Majd elv^ik az igazs^g, 
Ki lopta el a baltat? 147 MegftOnak. s egymfenat moBck^ratjak : en nem lojvtanu te 
kiplBd! l^ forognak mindaddig. a mig egy etesik. a ki IkUiUUag 
a. tdwwi, s at azotdn megcsipkedik. CAlwro.) -o: 0, 

A gycnnekek korbe allva osszefogodzkodnak. Azt^n a k^xTt- 
kezot ^nekfik, s korboi jobbra-bafara mozagnak: 

•Reczecze, reczecza 
(Gyenndm^v) ennek nines es2e?» 

Erre az illeto megfordii] s igy marad a k^rben ; ez igy folytatcVdik, 
mig TalanieDnyi gyermdc ro^ nem forddlt. 

(Cseszte.) 

10. 

LAncz, ]&DCz eszterltocz, esztertenczi r6zsa. 
R6zsaszmfi sz^ Zsozsi, fbidillj egyet m6dra. 
L6I1CZ, ]6ncz stb. 

A ki egyedfi] j^ija. a bolon^jat jarfa; 

Az tkgyesnek, a szemesnek akad kdzlQnk p&rja. 

Korbe! kdrbe! korbe! 
A kit szeretsz. kapd be. 
Ezt szeretem, ezt kedvelem, 
£z az to 6des kedvesem. 
Ha ptoz volnek, pendaln6k, 
Rozsa ir6n^ terQlnek, 
M^is kifordulnek. 

(Hetye, Beregm.' M Nyelvfir l\\ 84.) 

(A k^ Dtolso toldalek a <Kis-Komdrom. Nagy-KoTnirom» jjit^kbox 
fliiky s nem ide, mart itt p&rvi,]asztisr61 nines ss6.) ^MEJ E - le - Itoczin cz^ - na, k^t ga - raa az A - ra, 
Benne fo - rog kis le •* Any^ka, kapd ki^ a kit tze-reU^z. 

10* 148 i I 
tz=p: 
Ezt sze-re-tem, ezt ked-ve - lem. Ez - zel el is 

f N ^ I ^ ^ K K I h- Kr m t. }k - rom. Ad - jon Is - ten csen - des es - t6t, Hogy vi - gad-junk, t Mind a ti - zen - ket - ten. 

(Komdrom.) 12. 
Egym^ kez^t m^fogj^ s k5rben forogva igy dalolnak 

Hej Itoczocska, Itoczocska, 
Tartomdnyos ltoczocs|iiiI 
Hooczi kezed, Mesem, 
M^ikat is, kegyesem. 
A szent Istvto ttoczot jdr, 
Feles^ge nem tudja. 
Csudamad^ a szarka, 
Hsg Unczocska, Itoczoeska, 
Tartomtoyos Itoczocska. 

(Heiemba. M. Nyelvdr VIL 9.1. 1.) 
Czin-czi - dd-lom czimbo - rd-lom, Frtj asszony frd - ja. i H 3 t OH JM J I 
2 P Med - ve Zsu - zs4 - la, Aj - lom, b^-lom, pest - re z4-rom i 
15: ^ * t ^^?^^?^^^ Ha b su - ri ka - U - suty I P6nz vol-n6k, pen - ge - n6k, 

z l| 7T p f^-^J-^l O H J I J ^ Ka-ei-ka vol-n^k, p(}r - dill*-n&. Hej I os-tya os-tyal ■f 14@ 
lang-gal e-gett os-tya, Sie-der sxe-mQ ids Ma-ris-ka, 
for-dim angyal m6dra ! (ToraiitaL) 
14. 

Czinczom, Itoczom, cz^mtoi, 
Zold selyem szokny^m, 
Kerem sz^pen, Jol^ka, 
FordiiUcm csak €gyet. 

15. 

Feh^ nicza, n&cza, 
£n galambom. Roza, 
Fordii^on csak egyet 

(Csik-Szt-Miurton.) 

16. 

Ugy is j&tsz^ hogy a koron klvtU egy gyennek j^ Cssze- 
font kenddvd s a j^tszd gyennebek nev^t dalo^ja, s a mikor Tola- 
kind: a nev^ monc^ azt a kezKl6Td meg is titi; a megQlt5lt 
aztto kifordhil a ez igy megy, mig valamennyi ki nem tordillt 
A inond6ka ez: 

Lincz, kncz, Eszter Itocz, 

Eszto* Uinczom cz^na, 

K^ alamizsna, 

A kassai b6tba. 

DiDom dAnom, Julcsa UiDyom, 

Forddlj egyet t^oczba. 17. 

Szederndd, bogorn^d, 
GyT]ir6 deszka, tdntor meata, 
N6ta, n6ta, n6ta, 
£des szivem szent Mihdlya 
FordiUj angyal m6dral 160 18. 

Kerek vasas kapuja, 

Zs^t^iros az ajtaja. 

Benne fekszik gond5r bdrtoy, 

Huzz^tok a t^nczra, 

K6k selyem m6dra, 

Z5ld gal^isra, 

Szedek sz^ju szent .... 

Fordiilj angyal m6dra. 

19. 

Hull a bors6, hull a 
Az dr vize mellett, 
Szodor szema szep lednyka, 
FordiiU ki belfile. 

(Szenna, Ungm.) 
He}, ge-ren-da, ge - ren-da, Tar-to-m6.-nyi ge - ren - da ! $ ^ ♦s: 7-r^~j=i Ha (6n . r6 - zsa vol - n6k, M6g - is ki - for - diil - nek. i ^»-T 
tc^S: is: ^ K6k se-lyem huztra, Zold ga - rd - dics-ra, Di-num danura, t~rr:;- i szent Ju-lis - ka For-dulj angyal m6d-ra. 21. 
^ t Hej, ge-ren - da, ge-ren - da, Szent Tam& - si ge-ren - da m ^ d m ±C=tC ± m P€nz volna, cs5r-dQl-ne; Ka-ri-ka vol-na, p5r-dtil-ne. lei t m i 5f 3 Kek se-lyem os-tya, Z6ld selyem os-tya, Sze-der sze-der S =3c: jr^ V H sz6p Ma-ris-ka, Fordiilj angyal m6d-ra. 

(Bdcs-Bodrog.) 22. 
Ra-czi-na Ra-czi-na Szekre - d6 - ke, Benne fo-rog i I A- 5 E it ben-ne fo-rog Friss me-nyecske. Nyiyts,nyiyts fo-na-l&t, 
^ ^ -V :^ t It — w i :| E-gyem be-gyem, j6 ba - r& - torn, - lejj, a - kit szeretsz ! 5F=^ •f — >r ^^ t=l: i I: Ezt sze - re-tem, ezt ked - ve-lem, Ko-mtoi-asszony lAny^t ; E 

Haj di - nA - rom, tu - li - p4-nyom, Csap ki bocs-ko - ros. ^ I ^^ *=:?: 3 
t Ej ven - di-ven di - ven - di - a, Czi - ne - ge ma - d&t gen- ^ 

^ * t u ^ u 3 t^-N ;^i ^ J I * ^ czi - a, Szi-ta pi-ta pen-tek, Mindj^rt ha-za 6-rek ^ ic^5Zg= 1 Bok-ro-san! 152 23. 
i ^ Gom-bolyag cz^r-na, faggyii gyertya,*, L^n-got ve-tett 1 E 
t t=f: t a ke-men-cze, Csd-kot a-dott a ger-li-cze. Gugg le! 

(Sztank6 B41a Gyajt.) 
24. ^ ifs: 
^ t ^ Gombo-lyag cz^rna, faggyil gyertya, L&n-got ve-tett W ^ ti± ^ i^ tii{5: ^ ^=— h— h- ^ tt a ke-meneze, Ttoczot ve-tett a ger - li - cze. Gugg ! 

(Jdsz-N.-Kun-Szolnok m.) 

Kis-Kom&rom, Nagy-Kom&rom . . . 

1. 

Pdratlw sz^miiak jdtsz^. Kdrbe dUanak s egy a k5r koze- 
p^be megy s forogva dalo^dk: 

Kis-Kom^irom, Nagy«Kom^m, 
Beh sz^p ledny ez a hdrom, 
De Bzeretn^m az egyiket, 
H^om k5zal a szebbiket. 

(Barcza-'l^jfala.) 

A dal utol66 sora alatt a k5rben forg6 pM v&Iaszt s vele 
forog ; a tobbi is p^ ut&n l&t ; a kinek nem jut p^r, az a kdz6pre 
megy s a jit^kot folytatja. 

Abai!y-Szin^n az utoIs6 k6t sort igy dalotj^: 

H^om kdzdl az egyiket, 
Kiv^asztom a szebbiket 2. 

Ugyanez a jdt^k meg van Kdlmtoy 
II. k. 86. L, de ily sz5veggel: 

Egy bolond a k5zepibe, 
A xmA meg k5rQl5tte. Szeged n^pe. Teme8k5z vY-^t*-''^' : ,^< 153 Hajnalba, hajnal el6tt 
Nyllik a r6^afa h^izam elott. 

(Pdde.) 

Ilyen szoveggd is: 

Van neki, van neki 

Karika gyflrcye, 

Barna szerel5je, 

Ha nines neki, majd lesz neki 

i6 az Isten, majd AA neki. 

Kinek szeret5je ^incsen, nincsen, 

Annak egy cs5pp esze sincsen, sincsen. 

3. 

A lednyok k5rbe ^lanak, a k5z6pen egyikiik kend($t tart. 
Amazok dalotj^ az aUbbi dalt s az utols6 sorndl a koz^pen dll6 
Yalamelyiktik eU teriti a kend5t, s arra rM6rdelve megcs6kotja az 
iUet5t, mire ez dll a koz^pre. ^ *: 
^^ t ^ J I J 7~l ^f Kis-Ko - mA-rom, Nagy-Komd - rom, De sz6p kis l^ny 
^m t :i ez a h& - rom, De sze - ret -n6m az e - gyi - ket, $ '^ I ^^^E^^^^ 
t • 4. 3 Hd - rom k5 - zfil a szeb - bi •.- ket, Kis-Ko - m& - rom iii'-^^ug Nagy-Komd - rom. (SzUnk6 B6la GyCyt.) Kocsit, l^ocsit, komdmasszony. 

t 

K6t ledny keresztben megfogja egymds kez^, l^baikat dssze- 
vetik s h&tra htiz6dya igy dalokiak: 

Kocsit, kocsit, kom^masszony, 
Sz^les szoknydm, any^masszony. 154 Gyolcs ingem ropog6s, 
S^rga csizra^m kopog6s. 
Firkes farkas . . . 

(M. Nyelv6r, III. 4^76.) 

4 

2. 3. 

Kocsit, kocsit, kom&masszony, Kocsis, kocsis, kom&masszony, 

Szel Wjja pintliktoiat, P6nzem csorrenese, 

Harmat lepi a szoknydmat, L^dakulcsom p5rren6se. 

Any^m, any^m, kapj szoknyit. Anyim, any^tn, kapj szoknydt. 

4. 

Kocsis, kocsis, komamasszony, 
R6p6t f6z5tt any^masszony ; 
FelQltem a katlan-sz^lre, 
Elegeit a szokny^m sz^Ie. 
Gyere, r6z^^m, a szab6hoz, 
Vettessiink rd egy pAr f6tot. 

Tori, I5ri s6skdt, 
Moln^r leg^ny csontjdt. 
Hat 16, bat patk6, 
Tizedik a kis csik6. 

(Beczefa.) 

5. 

Kocsit, kocsit, komdmasszony, 
Lovat, lovat, s6gorasszony, 
Sz^l f^jja pdntlikdmat, 
Harmat lepi a szoknydmat. 

Majd megmondom a vargdnak, 
Hogy elloptad a lib^mat. 
Kapj szokny^t, asszonyom! 

(Bodm^r). 

6. 

Kocsi, kocsi, komamasszony, 
Sz^l fOjja p^ntlikajdt, 
Lobogtatja a szokny^j^t 

vagy: 
P6r5m p5r5m pesti p5rom. 

(Sima.) 156 7. 

Kocsit, kocsit, kom^masszony, 
Lovat, lovat, s6gorasszony, 
Szel fi^a p^ntlikd.mat, 
Harmat hajtja a ruhdmat, 
Majd megmondom a varg^nak, 
Hogy elloptad a szoknyamat. 

(SArbogdrd.) 
8. 

Sik^r, sik6r fatAny6r, 
'Sss6l filuja ptotlik^mat, 
Harmadnapos bokrettoiat 
Megdltj, h^zen megmondlak, 
A varg^nak, 

Hogy eUoptad a libdmat, 
Hopp, szoknya! 

A v6g^n leguggolnak, s a kinek guggol^ kozben a szok*- 
ny^a legjobban kikerekedik, az legdomborubb kenyeret sQt{Ht. 

A verseket n6ha meg is tolcydk, fgy Tok6ii folytat6lag danol- 
j&k hozzd: 

K5k6nyfa, k5k^nyfa! k6r5s>, kerekesi kOk^nyfa! 

Kdk^nyfa, kCrcisi, kerekesi r6nafa, 

A le^yok regementje igen ezifra, 

Benne ttoczol, benne tdnczol egy kis bama. 

Ez a toldal^k gyanittatja, hogy ez a dal is lakadalmi szo- 
k^sra vonatkozik. 

A simai v^tozatban eldjovfi: «Porom, porOm, pestiporom», 
eniiek a somak az elferdit^se: «P^otn, p^om, pesti pirom>. 9. 
Ugyanezt a j^t^kot jitsz^ a kdvetkez(J dalsz5veggel is 

Htizd, hiizd magadat, 
£q is hdzom magamat, 
Szd ft^a ptotlikdmat, 
Harmat veri a szokny&mat 
Majd megmondom az any&mnak, 
M^rt loptad el a libtoiat? 

(Raad.) 166 

10. 

Karczagon a sz5veg ez: 

Tiny^icza, babicza, 
£n is huzlak t^gedet, 
Te is hiizz^l engemet! 
Sz^I fiUJa ptotlikdmat, 
Harmat mossa papucsomat 

(Otemre ugranak^ 

Hipp, hopp, komdmasszony, 
Hipp, hopp, kom^masszony. 

11. 
A Nepk. Gyi\jt. H. k. szint^n kozdl 6 jfctddioz egy szoveget: 

P^om, p^om pestike, 
Sz5gedi-v^ m5nyecske. 
Te is hikzad magadat, 
£n is Mzom tnagamat 
Szbbh 2LZ 6n t^nyerom, 
Mint a te tiny^rod, 
Mert minden nap mosom. 
Fele viz, fele bor, 
Igynnk, kom^masszony ? 

Szoknyafog6. 

1. 
Ti5r6t vettem, elejtettem, 
Azt sem tudtam, hova tettem. 
Sz^l fUjja a pdntlikdm, 
Lobogtatja a szokny^m. 
Kapj szokny^t, asszonyom! 

Ezt fgy jAtsz^k : A gyermekek 5sszefog6dzkodva korbe ^llanak. 
Egy gyermek bent van a k5rbeQ. A bent ^116 egy gyermeknek 
megfogja a vdllM. Ez a bent ^16 h&ta m5g6 dll s meglfogja annak 
a szokny^dt. A mint a verset eldalolt^k, ism^t egy Idny dll ax 
igy k6pz6d6 sorba s ez is megfogja az el6tte &116 szokny^&t 8 

igy tov^b. (Kis-tijszdlliLs.) 

2. 

Kocsi, kocsi, komdmasszony. 
Tur6t vettem, elejtettem. 
Sz6l fiijja ptotliktoiat, 
Harmat 6ri a szoknydmat 
Angyom, togyom, hopp szoknya! 

(0reg-Csert6.) k 157 

3. 

K^t gyerm^ osszefogbdzik. Mindk^t keztiket szorosan Ossze- 
knlcsolj^ 5 Mfeszitett kezekkel forognak, miko^den a kov6tkez5 
▼erset enddik: 

Turdt ettem, elejtettem. 

Azt sem todom, hova t^tan. 

Sz^ ft^ja ptotlikamat 

Kom^imasszony papncsktoiat 

Kapj szokny^t, no gyorsan! 

Eire a harmadik gyerroek m^k^ja Takmelyik kering6 gyer- 
mek sKokny^gat, s 6 forog Tele. A forg^ kdzben ezt a verset is 

Ttoyericza, babicza, 
Az en Unyom Katicza. 
Sz41 fcuja p&ntliktoiat, 
Harmat lepi papocsksUnat^ stb. 

(Algyd.) 

4. 

K6t gyerm^ dsszefog6zik, sebesen forogva mon^}^: 

Hiizzad, Mzzad magadat, 
£n is hiizom magamat, 
Sz^ ftyja p&ntlikamat, 
Varga vanja papncsomat 
Tiir6t vittem, elcatettem, 
Kapj hozz^m! 
Kapj hozztoi! 
Kapj hozz^m! 

Ekkor hozz^ kap valamelyikhez, s azzal forog. 

(Sztank6 B61a GyOjt) 

Guggol6a 

Elmentem 6n Tiirszegre, Tiirszegrei 
Tur6t vettem, elcgtettem, 
Azt sem tadtam, hoT4 tettem. 
Sz4l fi\ija ptotlikdmat, 
Harmad^vi rosz szokny&mat 
Kapa, szoknya, kapa. 

PordfUve dalo^j^ a Ulnyok. Az utolsb sor danolAsa kOzben 

a f&Idre guggolnak olyan formto, bogy a ruh^uk egtezen fOl- 

pnifad. 

(OroshAza. M. Nyelv^r V. 91 ) 168 Hej rucza m^cza . . . 

1. 
A ItoySE korbe fog6dzkodva ^neklik: \Sxtyok ] $ ^iTT^- 1 r ^ ^^r^^^^ ^j ^^j^j Hej ni - cza m^ - cza. £n 6 - de-sem Ko-v6cs Zsuzsa, 
1: Fordiil-jon meg h^t - ra ! Mikor aztan mind kifordiiltak, a legkisebb befordiil s a ket 
legnagyobb feltartott kezei alatt dtbiivik, maga utto hiizva az eg^z 
kort Utolj^ a kik a kezuket feltartottdk, azok is a sajdt kezUk 
k5rQl kifordtUnak. 

(Gerend-Keresztiir.) 

2. 
Dgyanez a j6t6k folyik a k5vetkez6 szoveggel is: 

\ Fej^r ricza, m&xiza, 

£n galambom, 6n 6desem, Anna, 

Fordiiljon ipeg hdtba. 
Vagy: 

Ej mdssa, m^sa, 

Feb^ r6zsa mdssa! 

Most hull a vir^gja, 

Cs4l6 csebog^rja! 

Minden ember a l&b^val 

F5ldet tapogassa. 

De ilyenkor, a mint valamennyien kifordiihiak, igy folytatjAk : 

A ki nyttves, mind elhtillijon. 
S addig forognak, mig a J4t9z6k nagy r^sze elb^lL 

(Saj6-Sz6ged.) 
Ispil^ng, ispil&ng . . . 

KOrbe Allanak s korben forogva dalolj^: 

Ispildng, ispildng, ispiltogi r6zsa! 
R6zsa voln6k, piros vohi6k, 
Megis kinyillan^k. 
Zbld selyem rosija, 159 K^t garas mostja, 

Papaszemti Katicz^ja, 

Fordiilj lengyel modra ! t^ 

(BeczefiELJ Belegben a hannadik sort6l kezdve igy: 

Penz volnek, zorogn^k, 
Karika volnek, perdOln^ 
Me:?is kiforduln^k. 
Zold selyem rostja, 
Arany kalto zsirja, 
Szederszemti sz6p Orzsike, 
Fo^dl^j angyal mddra. 

S mikor kifordiilnak, gyorsan kfirfilforogva ezt 6neklik: 

£rik a bors6, hiillik a lencse. 

3. 

Ispilang, ispiltog, ispiltogi r6zsa! 
R6zsa volnek, piros volnek, 
Megis kifordulnet 
Zold selyem rosta 
K6t garas hijja, 
Szederszemtl kis Katicza, 
Fordiilj angyalmddra ! 

(Tok. Pestm.) 

A M. Nyelv6r II 479. is koz6l egy v^tozatot, mely^penez, 
de a kovetkezd v^5dessel : 

Fa volnek, csattaon^k, 
Faz^k volnek, durrann^t 
Szemenszedett sz6p Ids N. N. 
Fordiiy jobb karodra ! 

4. 

Nagy-Kggdon ez a sor: «kek selyem rojtja», igy hangzik: 
«k^ kara zsina> s a y6gz6d^ ez: 

Szederszemtl sz^p Julcsal 
Fordulj jobb karodra. 160 5. 

Nagy-S^pon eleje igy van: 

Kis pUlang, Ids pillang, 
Kis pillang6s r6zsa — 
s a y^ge: Dinom ddiiom szent Juliska! 
Fordiilj angyal m6dra! i 6. ^ t; ^ ^': ^ ± Is - pi-l^g, is - pi - ling, Is - pi - l&n - gi r6zs-a ! i tszr •^ — ^ 


fc— H: -fr— *r :i=s: ^ — r ■N— ^: w — "—5. :;^ R6-zsa vol-n6k, pi - ros rpl-n6k, M6g-is ki - for - diil-n^k. 
Zold se-lyem rostja, K6t ga-ras h6-ja, Sze-der-szemtt i :355=*: -S Kr M 0. $ kis Ma-ris-ka, For-diilj angyal m6d-ra! 

(Veszpr^m.) . 7. * ic ^ Is - pi - lAng, Is - pi - l^ng, Is - pi - Idn - gi r6 - zsa ! ^ ^^^^^ ^iczfc *=•: *■ ^ N R6 - zsa vol - n6k pi - ro - sol - n6k, P6nz voln6k; pendiiln6k, $ 


'Ff^j^-j ^-^ Ka - ri - ka vol - n6k gu-rul-n6k, Z5ld selyem ostya, ^^^m I J' .'■ J' ; I ji 1 ^ Pi-ros se-lyem cz6r-na, Sze-der - szemti sz^p ZsU'-asi - ka ^ h h h For-dulj an-gyal-m6d - ra. 161 B. 
Hej gerenda, gerenda! . . . 

Eorbe fbgodzva dllanak a kis Unyok, egy kozfUdk a ko- 
zepen, s a koretkezd damt en^Iik: 
Hej ge-ren-da, ge - pen - da, fis- pfl - lang, £s - pil - lang, 
Tar-to-m6-nyi ge-ren-da. i i in ^ fis-pil - Ian - gi r6 - zsa. R6-Z3a volnnek, pi - pos vol-n^k. P S 
t :±: M^-is M-for-dul-nek; K6k se-lyem os-tya, Zbld se-lyem 
zair-ja, Di-nom d6-nom (Fecske Feavke) for-dulj an-gyal ^ J J" ^^^ mod-ra! 

A «dmom, dtoom>-ot csak a kdrben ^6 mondja a «fordalj 
angyal m6dra»-ig. Azaidn tetsz^se szerint egy nevet v^aszt a k5rbe 
aQ6k nevei kdztO; mire a megnevezett arczczal kifel^ fordiil a 
kdrb5I, de tiiira 5sszefog6dzik, s a tobbivel egytitt ilyra ^neklik: 

Hej gerenda, gerenda! . , . stb. 

sori>an megnevezre a k^b^ jdtsz6kat, mig csak valamennyi ki fel^ 
nem fordiilt arczczal a korbdl. 

(J^szber^ny, Jasz-Nagykun-Szolnok m.) 9. i X t- ^^^^m Is - pi - Itog, is - pi - Idng, is - pi - lAn - gi r6 - zsa I 

Ifagyar Gjermel^itac-Oytjt. 11 163 ^,^ ." ." ." ;,^-^ ^ff^:^c9; R6-zsa voln6k, ki-for - duln^k, M6g-is pi-ros vol - n6k ! ^ *=^ t t=^^=^ t ■t i-4 > ^ -^^1 3 I ^ K^ ka-ra - zsi - na, ZOld selyem ostya, Sze-der-szema, t=4E ^ sz6p Julcsa, Fordiiy jobb ka - rod - ra ! 10. 
Is - pi - Ito-gi r6zsa ! R6«-zsa vol-n6k, pi-pos vol-n6k, 

Ha p^nz voln^k, ki-pdr-dtil-nek, ^^ t=z :f=5c 
^ KA 3e-lyem rost-ja, Z5ld selyem rost-ja, Di - nom ddnom. i *: 
^m Ju - li Id - nyom, Fordiiljon ki m6dra. 

(Sopron.) 
11. 

Hej giriuda, girinda.... 

Korbe &llva ^nekelnek : 

Hej girinda, girinda! 
Tarlomtoyos girinda! 
Ipsilon, 

Ipsiloni r6zsa! 
Ha ^n r6zsa volnek, 
Mindig kifordtilnek. 
Fordiiljon ki szent Mariska 
Angyali j6 m6dra. 

Ekkor az, a kinek noY^t 6nekl^ kifordill, i!igy, bogy hdttal 
^I a k5r k5zepe fel6. A jdt6k tart, mfg mindnydjan ki nem fordilltak. 

(Barcza-l}j(ala.) 
ir-^BtdiBit: i--t*~mja^ i-^-t-^ni; j- 
li^^^i: ^mBEL i/--^Br TPf*-.isi^ M^>>v tr-ih-- rtn-'^w*^ 
2ak flBnFSD tcth-^ £{ jjsr&r -k -^ i ?> i<i inr r. "«<>ffM^«»yi « » 
J''0*Hfiu:, as^i^ «>f4csiik 


i^ TK^SjjflL i-J fe. i.^ T* 


u* 164 15. 

IspiUingi r6zsa; 

Rozsa voln6k, piros voln6k. 

Ha p^nz voln^ kipdnddrdlnek. 

K^ selyem ros^a, z5ld selyem rostja, 

Dinom-dAnom, Juli l^nyom, 

Fordtilj ki m6dra! 

(Potyond.) 

16. 

KurtJUHt (Kom&romm.) az utols6 n6gy sor igy: 

K6k selyem ostya, 
Veres garldicska. 
Dfnom-dtoom, szent N. N., 
FordiHj ordog-atra. 

17. 

Aranyltocz, aranyltoczi t^gla, 
K^t garas zsfrja. 
Szedik, veszik, szent Annuska, 
Fordiilj angyalm6dra. 

A kifordulds v^geztevel osszek5tik e j^t^kkal a <Ki lopta 
el a baltdt» czfmtt m^ik j^t^ot. 

18. 

Jdnos, ilri J^nos, 
l}ri kis keservesben, 
A kit szeretsz, kapd be. 

Eire a k5rben dll6 egyet bekap, egy p^rt fordiU vele s astto 
elbocs&\ja. Ezutto a kovetkezdket daloljdk : 

Ha penz voln^k, peDdlUn^k, 
R6zsa voln^k, terOln^k, 
M^gis befordiiln^k. 
A h^, f^nyes h^, 
Borsos kapittoyka, 
Vagyok bdtor, j6 vit^z 
F6nyes palot&ban. 

E j&t^kban az els5 r^sz egy m^ik, «J&nos i^r k^ztU . . . .» 
kezdetQvel egyezik (Idsd ezt). A mdsodik t6s2 utols6 n^ sora 
ismet az tAranykapu* j^t6kb6l val6 (L ezt). 

(Sima.) 


166 19. 

Zold selyem ostya, 
K^k k{^mazsin csizma^ 
Szlnom-szdnom szent Mariska, 
Fordiilj ki az litra. 

E^zterldncz, eszterMncz, 
Eszterltoczi r6zsa, 
R6zsa voln^k, piros volnek, 
M6gis kiforduln^k. 

Ez utols6 versszakra l^d a L^ncz-jdt6kot. 

(M. Nyelvdr, VIII. 333. 1. Tesmag.) 20. 

Ipsildng, ipsil^ngi rozsa! 
R6zsa volnek, piros voln6k, 
M^gis elhervadn^k. 
P6iiz voln6k, cs5r5gn6k, 
Karika volnek, fordiilnek. 
Arra k^rem szent M^te 
£va asszonyomat (v. Jdnos uramat), 
Fordiiljon kee ki. 

(Bellye.) 21. 

Ispilong, ispilong, 
Ispilongi r6zsa. 
Vagyok bdtor, j6 vit6z, 
Megyek hidon ^tal. 

(L. az «Aranykapu-jdt6kot>.) 

(Aigner-Ipolyi gyfijt.) 22. 

Ispildng, ispiUngi rozsa. 
R6zsa voln6k, piros volnek, 
Karika volnek, fordiilnek. 

(Demend.) 166 23. 

Kis pillants, Ids pillants, 
Kis pillantsi r6zsa. 
R6zsa voln6k, piros voln6k, 
M^gis kifordi51n6k. 
Penz voln^k, perdQln^fc, 
Karika voln^k fordiiln^k! 
Szedeijszema Bandikam, 
Fordiilj angyalm6dra. 

Magyar Hlrmondo, 1^2. 640. 1. Somogy.) 

24 

Kispilon, kispilongi r6zsa. 
R6zsa voln^k, piros volnek, 
M^gis megfordiiln^k. 
K^k selyem ostya, 
Zold kakrizsa, 

Dinom-dtoom szent Elrzs^bet, 
Fordii\j angyalm6dra. 

(Kecskemet. Ball6szeg.) 

25. 

A lednyk^k k5rben 5sszefog6dzDak, s vagy jobbra, vagy balra 
mennek. mindig megtartva a koralakot, s e kdzben ^neklik: m ts=*: 3 ih: ts==i^ 
Is - pi - l&ag, is - pi - \&ag, Is - pi - Idn - gi r6 - zsa! 1^' ." i-ni^^} J' I ." ^M^j' I J J I R6-zsa volnek, pi - ros volnek, M6g-is ki - for - dul-n6k. m ^ hi J t t J" J" ;' ;' 1 ^-7^-; M ^ Zdld selyem ros - ta, K^t ga-ras hij - ja. Sze-der-sze-mfl ^^ai^ :fs; t-- kis I-lon-ka, FordiJ)j angyal-mdd-ra. Ha tdbb Donka van, akkor igy kiilOidadztetik meg: < Piros 
kend6s kis Qonka, sz6ke vagy baraa hajil kis Ilonka* stb. 1 ■ -■/• '. 167 A kinek nev^t moncy^k, — mint itt p&d&dl DonkA^t, — az 
kif<»rdu], dgy, hogy az a szomszedja, a ki el5bb jobb kez6t fogta, 
most a bait fogja meg. 

ReDdesen a kifofdtU^ ligy tOrt6aik, bogy minden mdsodik- 
nak a nev^t mondj^, mfg az eg^sz k5rdn v^gig mentek, s most 
a jdtsz6k fele befell, fele pedig kifel6 van fordiilya, s most kdvet- 
keznek a befell n6z5k a kifordtUdsra ugyanoly sorrendben, mint 
az elObbiek, mfg v6gre a j^tsz6k valamennyien kifel6 vannak for- 
diilva. 

Most kOvetkezik a visszafordiil^, ^ pedig az a r6sz, a mely 
el6bb kifordiilt, rendesen eldbb vissza is szokott fordiilni, s az 6nek- 
ben most «kifordi!Un6k» helyett ezt mondj^ : «befoidiUn6k» ; a 
t5bbi r6sz ngyanaz. 

N^ha, mikor m^ kimondt^: «fordtilj angyalm6dra», m^g 
hozzA teszik: «kukoriki!i», s erre mindny^an leguggolnak. Kis szii- 
net ufto azonban fSMllnak s tov^b foly a j^t^k. 

(Egervdr. Vasm.) 26. ^m ^ & 3 5 t Is - pi-ltog, Is - pi-lAng, is - pi - lAn - gi r6-zsa. lip / J' j' j ^ \ -j-^=rr7i3^^^ I ^ ^ II R6zsa vol-n6k^ pi-ros vol-n6k, M6g-is ki-for-diil-n^k. 

(Sztank6 B^la Gyajt.) 27. 

Leanyk^k korbe Allva dsszefog6dzanak s azutto igy k5rben 
jdrva, 6neklik ezen versecsk6t: 

Ispilang, ispilangi r6zsa, 

R6zsa voln^k, piros voln^k, 

M^gis kifordilln^k. 

K6k selyem ostya, 

Veres gar^csl^a, 

Dinom-dtoom szent N. N. (pi. Agneska) 

Fordijlj orddg-iitra. 168 A hatodik sorban mindig a jdtsz6k egyik^nek keresztnev^t 
toeklik ki, s a megnevezett erre kifordtrl, s fgy folytalj^ tov^b a 
k^rbenj^^ s az eneket, melyben minden j^tsz6 nev^t megemli- 
tik, mig csak mindenki kifordiilva nem jdr a kdrben. 

S ha most meg nem iint^, ugyam'gy folytatjdk e jdt^kot 
azzal a kiilonbs^ggel, bogy az ^ekben megnevezett befel6 fordiil. 

(Kttrth.) 28. i fcfe ^ ^s=t; t ^ 
Hej ge-ren-da, ge-ren-da, Ge-spi-lon, G^-spi-lon, 
Tar-to -md-nyi ge-ren-da. 
G6-spi - lo - ni r6 - zsa ! R6zsa vol-na, pi - ros vol-na, 
Meg-is ki - for - diilna. Zolds^g mostan, K6t kar-ma-zsin-ka, 
Di-nom ddnom, ked-ves Itoyom, Forduy angyal -m6d-ra 1 

(Irsa. Pest-Pilis.) A « Magyar N6pk. Gy(ijt.» III. k. 254. lapjto ugyanfgy van 
k5z5lve, mindQssze is azzal a v^ltoztatdssal, bogy a 3-ik sort6l 
Igy bangzik: 

Ipszilom, ipszilom, 

Ipszilomi, r6zsa. 

Ha 6n r6zsa voln^k, 

M^gis kifordilhi^k. 

K^t selyem mostja, 

Z5ld gal^issa, 

Dinom-dtoom stb. Hozzd van m^ fOzve egy mAsik j&t^k is (Ki lopta el a fej- 
sz6t?), melyr(^l aldbb. 169 K5k6nyfa. kdk^nyfa.... 

A gyermekek kdrbe f(»'g6(lznak, csak egy marad a kdr5n 
kivuL A kivQl maradt kezdi kerOlni a kdrt s egytitt ^neklik: 

K5k^nyfia, kok^nyfa, 
K5posi, keliemesi, gydngydsi^ 
Ot hM6, ka szerda, 
KetC6, hiirom, egy csotortok, 
Doipp sserda! 

Mikor az iitols6 sch4k)z ^mek, a k5rtUjdr6 gyerek h^tba VAi 
azt, a ki mdgdtt 6p aKkor elhalad. A kit a kdrbdl kiatdttek, a kOrQl- 
i&t6bsL fog6(teik, s egytitt keralik a k5rt, mig csak a kor rendre 
el nem fogy. Ekkor nund tyra korbe dllnak; az els6 a t5bbiek 
kez^e lit s azok erre etfaocs&tj^ egym^ kez^l, mire egyet vtiasz- 
tanak, s az a kor kOzep^re lefekszik, A tobbiek k^t oldalt mell^ 
t^rdepelnek, s ezt mondj^: 

Fei^ilik, feixJOk a kasz^t, 
Hadd v^gja el a nyak&t 

E k5zben kezeikkel ligy tesznek, mintha kaszdt fenn^nek s 
a f&ld5n fekv5t elkezdik tltnl Ez egy darabig tQi% de azut^n fel* 
ugrik, kergeti, s ha megfogja, titi azokat, kik 5t fitOtt^k. 

Ilyen fajta az a szdveg is, melyet a «M. Nyelv()r> Vlli. k. 
475. lapj^n (Szatm^) k5zdl: 

K5r5si, kalaposi, 
K6rtv61yesi k5rtefa! 
Hogy megmondtam, 
Te v6n asszony, 
Ne mei^ riolk^be, 
Mert ott vanDak 
A sok rabok, 
Osszedarabolnak. 

De itt a jdt^k csak abb6l ^, hogy e mond6ka dall^a k5z- 
ben egyik kny a m^ik kez^t fogva ^nekel, s azut^n a vers y^ge 
fel^ kifordiilnak. 

Ez a szdveg is ilyen forma: 

Haj kerepesi, kerepesi, 
Kerepesi cz^rna! 
Faggya-gyertya. 170 Ltogot vetett a zsizsike, 
TAnczba ugrott a kemfincze. 
Biiv6cska (Gugg6cska). 
Erre mind leguggolnak. 

(Kozli Sgajdnbdl KAlmdny : Szeged n^pe. TemeskSz 11. k. 86. 1.) 

Mit mos, mit mos .... 

1. 

A Idnyok k5rbe Allnak, egy pedig a kdz6pre dll, fej6t kend5- 
vel letakarva, mi kdzben mind ^neklik: ^m £ -K— r Si t Mit mos, mit mos Le-v61 Ka - ti - czd-ja? Ha sz61 
Pity-tym pattyot, Var-rott kesz-ke - ny6-ket. Ma-d^r 
i vol-n6k, kur-jan - ta-n6k, Vfg szi-vemben, vig lelkemben 
vol-n6k, r6p-pen - te-n^k, 
T6 - ged el-ven - n6 - lek. 

Ekkor egynek a kdrben dll6k kozQl fej^re boritja a kend5t 
s az bedll, 6 meg annak a hely^re raegy s a jAt6kot tovdbb foly- 
tatj^. 

(Szilvds-Szt-MdrtOQ. Somogy.) 2. i zis=:ts: ± Mit mos, mit mo.s, Pity-tyet, paty-tyot, Var-rott kesz-ke- 
ny5-j6t, Ha sz6p voIn6k, Hiy-jan - ta-n6k, Vig szivemmel, 
Ma-ddr voln6k, R5ppen - te-n6k, 
vfg lel-kemmel T6-ged el-ven - n6 - let 

(Szinna. Ung.) t71 3. 

Mil mos, mil mos, Ids menyecske? 

Fittyet, fattyat varrt keszken^t. 

Ha sz^I Tolaek filgdog^n^k, 

Mad^ voln^k rezzentenek, 

Rozsa voln^ fordulnek. 

Sziia, szita, p^ntek, 

Szerdem csat6rt5k, 

Zab szarda. 

J6 lecske, m^teska, 

Beled5fdtt a macska, 

Siccz ki innen pokolba! 

(Raid.) i I 4. N J I r r ^^^ t t Mit mos, mit mos kis me - nyecske ? In-tyet, pon-tyot, 

Ha sz^l Tol - nek, fiij - do - g&l - n6k, Ma-d&r vol - n^ 

.{i — ^ 
var - ros kez - ke - hy6 - ket ! Vi • szi ba - b&m visz-lek, 
r6p - pen - te - n6k, 
M T^-ged el is veszlek. Kis ku-tya fa-r5-dik fe-ke-te 

" ' 1 1'"' - rp" J' I J J I I t ^ t 
i I 16 - ba, Lengyel ftiondja, Sz6p kis me-nyecs-ke 1 Ezt 6- 

Ez az -j-i^tj ^^ 
t le-lem, ezt ked-ve-lem, Jdr-jad ka-to-na, Hadd pd-r5gj6n 
6n 6 - des ked-ve-sem. 
K-- ^ j- az \it-cza, Sz^llj ki Ma - rin - ka 1 
(Somogy.) 172 Kotn&masszony meg ne mondja . .. 

1. 

A Mnyok kdrbe fogddzkodnak, k^t pdr a kdr kdzep^re &l\ s 
a kdvetkezd ^zdveg danol&sa mellett t&aauAnak : 
ir ir ^ t t Kom^m asszony, meg ne mond-ja az 
Hogy el-ad- tam, a ka - ka - som a u - ram - nak, 
zsi-d6 - nak. m t 
^ 52=p: ^ ^ El - ad - tam a ka - ka-som, ti - zen-M - rom ga-ra-son, fe^ t t t Kom^masz-szony ! 

0rd5g biyjek kom^masszony papucs^ba, 
Sok pAlink^t megivott m&r a korcsmaba. 
Sok p^link^t, sok biizdt, 
Cgy csalta meg az ur^t, 

Kom^masszony ! 

(Tok, Pestm.) 

2. 

Korbe fog6zkodnak s a k5r k5zep^n p^rosdval tdnczolnak a 
kovetkezd dal ^nekl6se mellett, m6g pedig ugy, hogy egy vers- 
szakb6l k^t sort el^nekelnek s azut^n a mdsik k^t sor ^nekl^se 
mellett t&nczolnak: 

Megegett a reten a udd, 
Mindig szerettem a barn^t, 
Hajja szisza szill^om, 
Elhagyott a p^rom. 

Ha elhagyott az Atkozott, 
Barna piros tal^lkozott, 
Hajja szisza stb. 

Akarmilyen aranyalma, 
Szebb a^z5ke, mint a barna. 
Hajja szisza stb. 

(M. Nyelvdr. IV. k. 664 1. Szatmar.) 173 ^nekli : Eja, heja, mennyei kecske . . . 
A lednyok kdrben dllnak. Egy, a gazda, a kOr kOrttl jdr s 
E-ja ha-ja mennye-i kecs-ke, Barna me-nyecs-ke, 

I fLi N . - ■ I I s ^ I — I — r— 1 — I . I N ,J^_,_h_ 
A szQ - Id - im, cs&-k6, bot, j&rjuk, H&t-nil a c3&-k6, bot, 
=t t=t 3 t=t ^ ^ jdr^juk, Pruk i - de sz6 - r6s, Far - ta te, Gom-bos, 
Pruk i - de bocs - ko-ros. 

Akkor aztto ketten eleresztik a keztiket; az egyik meg^ a 
hely^n, a mdsiknak a kez^t a gazda megfogja k5nil vezeti, a tOb- 
biek utdna mennek, r^test csindlnak, mikdzben a gazda mon^ja: 

— Tekere4j farkam, tekere^j! 

Azutdn eleresztik kezeiket s m6g egyszer kezdfidik a j&t^k. 

(Szina, Abai!ijm.) Elveszteltem zsebkendSmet;.. 

1. 

10 — 20 ledny k5rbe All, egy a kQz^pre megy. Erre elkezde- 
nek forogni, mind egy hangon toekelve: 

La, la, la, la, la, la . . . 

Ezalatt a k5z6pen A116 elejti a zsebkend6j6t. A kdr azonnal 
meg^ s a ki el6tt a zsebkend5 a f5ldre esett, oda szalad s fel- 
veszL Erre mind tapsolva ^neklik a kdvetkezGket : 174 ^ I •N— N- ^=^ tc=t<: t=t Elvesz-tet-tem zsebken-dd-met, Meg-ver a-nydm 6r-te. i N N N *: *=i^ A ki az-tat visz-sza ad-ja, Meg-cs6-ko-loin 6r-te. 

Most a kii%l a zsebkend5 van, meglobogtatja ; mire a k5r- 
beo ^6 oda ftit, a zsebkenddt elveszi s a m^aldl6t megcs6koIja. 

(Maro8-Kereszt<jir.) 2. 

P^rnat^ncz. 

Itt a korben ^116 letoyka csak meglobogtatja, de nem ejti 
el a zsebkend6t. Erre kezdOdikaz <EIvesztettem zsebkend5met . . . » 
6nekl6se, melynek v6gezt6vel a kbrben ^6 valamelyik letoyka elStt 
a kendfit leteriti, az i!llei6 mo£(t el6l6p, mindketten a zsebkenddre 
t6rdelnek, megcs6koy^ egym^t s fd^va ttoczolnak, a k5r is 
t^nczol s mind ^nekb'k a kdvetkez5ket: 

Szabad ptotek, ssabad szombat, 
Szabad szappanoeni, 
Szabad nekem Sdfpatakon 
Szeret6t tartani. 

AzutAn a kSrben lev6k m6s fordiilattal folytatj6k a t&nczot 
s 6neklik: 

Messze mentem szeret5^rt. 

B^ ne mentem volna! 

£)des, kedves, sz^p szeretdm 

Ott maradtdl volna. 
Ism^t : 

B^r az ordog ide j5nne, 
Talig^TO k5tne, 
Mind ink^bb sikoltandl, 
Anndl ink^bb vinne. 

A dal v6gezt6vel a ki e\6bh fillott a kOrbe, kil^p, a mAsik 
beoi marad ^ ttosat vdlaszt s a jatd£ ism6t kezdddik elfilr^l. 175 3. 

« El vesztettem zaehkendfiinet ...» stb.^ mint fentjebtL azutto : 

L^uxyok, IdnTok, sz^ek vagytok, 
Piros az ovetaiok. 
Kertbea j4rtam, r6zs4t UUtam ; 
Hasonlit hozz^tok. 

Fitik, fidk, csu&k vagytok, 
S^LTga az orezMoL 
Mez6a jMam, k6r6t L&ttam ; 
Hasonlit hozzdtok. 

A kdii)en Hid az «Elyesztettem zsebkeiid5met» ^nekl^ alatt 
kiszemel egyet a korbdl, meghajol eldtte s erre ketten elkezdenek 
forogni, a kor velok ellenkez5 irtoyban forog. Egy-k^t fordiil^ 
ut^ a ki eidbb a i&z^pen ^ott, a sorba dll Ursa m^t vdlaszt^ 
9 azzal foffdiil s fgy tov&bb. Ha fiuk s ledayok vegyest j&t»^ a 
fiik leanyt, a letoyok fiut hlToak a t^nczba. 

(Gerend-Keresztiir.) 4 
Olahj^tek. 

llgy megy, mint az d(^bbiek. — A vers ez: 
Az o-I^-hok, 
A-zok 6-lik az o-I^-hok &i-czi-p6-be jar-nak, 
vi-ld-gu-kat, a-kik ket-ten j^-nak. 
Lam to szegtoy b^res le-gtoy csak e - gye-dfll j^ - rok^ 
A - k^ merre ta - po - ga-tok, csak fa-lat ta - lA - lok. 

Ezalatt a kdrben ^6 part v^daszt s azt megforga^ A meg- 

forgaitott bent marad s mftsi biv ttoczolni s ekkor toeklik : «ElYesz- 

tettem zsebkendOmet ...» stb. ^ azut&n: <Szabad ptotek, sza* 

bad szombat ...» stb. 

(6-Becse.) 176 5. $n=fT^ 


t El - vesztet-tem zsebken-d5inet, Szi-dott a-ny^m 6r - le, 
Szabad p^ntek, s?a-bad szombat, Szabad szap-pa-noz - ni, ^ jt m^'=^^ 


5: 5: Meg-ta- Idl - ta egy sz^p le-g6ny Cs6-kot ki-vtot 6r - le. 
Sza-bad az fe an - gya-lomnak Egy pAr cs6-kot ad - ni ' 

(Tolna.) I 6. ^ ^^ -h h h 1^= — P — -> — s i^ hz=is 
El-vesztet-tem zsebken-d6-met, Meg-ver a-ny^m 6r-te, 
LAnyok, Itoyok sz^pek vagy-tok, Pi - ros az or - cz^ - lok, 
Fi - lik, fi - lik csilifok vagy-tok, S^-ga az or - czd - tok. 
A - ki n^-kem vissza - ad - ja, Meg-cs6-ko - lorn 6r - te. 
Kertben j&r-tam, r6zs&t l^t-tam, Ha-son-h't hoz - zd-tok. 
Me-z6n jdr-tam, k6-r6t Idt-tam, Ha-son-Ut hoz - zA-tok. 

(Torda-Aranyos.) m 


^ is: is: 
Elvesz-tet-ted zsebken-d6-det, Meg-ver a-ny^d 6r-te. J" ^ ^ J^ t=t: Ha va-la-ki meg-ta -l&l-ta, Cs6-kold meg majd ^r 

(J.-N.-K.-Szolnok.) - te. 177 i * 8. :*=p: V- H-vesz-tet-tem zseb-ken-d5-met, Megver anyim 6r-te; 
Egy Ids le-toy meg-ta-Ial-ta, Cs6k(^ id-v&n 

(Veszprem.) 
9. 6r - ta 
1. El-vesa-t^-tem zseb-ken-dd-met, Megv^ any&m 6r - te 

2. Szabad ptotek, sza-bad szombat, Szabad szappanyozni ; 
A ki n^kem 
Szabad n^em vissza-ad-ja, Cs6-kot a-dok 
SAr-pa-ta-kon Sze-re-t6t tar 

(Nagy-KOktiU^) 
10. 6p - te. 
ta- nl 
El-vesz-tet-tem zseb-ken-d6-met, M^ver a-nyAm 6Me ; 
Egy sz6p kis Mny meg - ta - lAl - ta, Cs6-kot ka-pott 6r- te. 

Szabad p6ntek, szabad szombat, Sza-bad szappanyolni ; 
Szabad az to galam - bomnak Egy p^ cs6-kot ad-ni. 

(Somogy.) 11. 
Szabad ptotek, szabad szombat, Szabad szappa-noz-ni; 
Szabad az 6n galambomnak Egyp&r cs6kot ad-ni. 

(Kom&rom.) llAgyar Gyermekjit^k-OyiUt. 12 178 Erd6 m'ellett nem jd lakni... 

1. 

lit is korbe fogddzkodnstk, egy pedig a kdz^pre ^11 s ^neklik : 

Erd6 mellett nem jd lakni, 
Mert sok {&t kell hasogatm, 
Tizenh^rom diet, meg egy felet 
Oleljen meg engem, a ki szeret! 

Erre a koz^pen lev5t egy a k5rb6l megSleli, a dalt lijra kez- 

dik s ism^t tdnczolnak. v 

(Jdszber^ny.) 

2. 

K^lminy Lajos (Szeged n6pe. TemeskSz. 11. k. 88. L) figy 
k5zli, hogy a mint az els6 verset (Erd5 mellett . . . .) eldalolt^ s 
a korben ^116 pdrt v^lasztott, ez kdvetkezik utdna: 

Ezt szeretem, 
Megcs6kolom,' 
M^ r^gen is 
Ezt akarom. 
Domb ide, dombos! 
Kaldcs ide, fonlos. 
R^tes ide, rongyos. 
Dobd ki bel61e, liliom ! 

Erre] a ki el5szdr ment be, az kijon, s a volt t&rsa mast 
v^laszt ^ tov&bb ttoczolnak. 

(Sz(Ji^ny.) 3. I i ^ 5 *: i=ii ^ t m $ I Er-d6 mel-lett nemj6 lak-ni, Ti-zen-hd-rom ci-let, 
Mert sok fdt kell ha - so - gat - ni, m"^ 3 ^ t 


meg egy fe-let. Meg-5-lel az en-gem, a ki sze-ret 

(Vasm.) 


sit iir 3cr - 


->««>Oarvnmt >^-t(*% 
■«, — — - y ^ 


i il :S9i)^^^ 
Lt-i» wtt^bsE: san j» 91 l;i $^iM^' *^ ¥'? 

; J I * # ^ ^ ^1-.- . 1 ha -80 - gH-oi. Tl-zen-ha-rom 6-)et m^ <^* tt^-VU fr-tr I Cs6kcijoa meg eogenx a ki sie-aH I Feher czip6t ehetntMii.,,, 

* 

A letoyok kdrbe dDanak. Egy loany Os^xoroni ktMuUlt InHva 
kez^ben, a kdrt kerdli, s ezalatt mindny^lijan ont^klik : 
^Jl A /" J- fU u Fe-her czi-p6t e-het-n6m, Zu-hujI :«u-hj\il MUl 
Ar - ra j6 bort i - hat-ndm, 180 Az utols6 sz6tagndl a kenddt hord6 ledny egy mdsikat kiHt 
a sorb<3l. Elrre a kend6s letoy elkezd szaladni, a m^ik meg ker- 
geli. •Szaladds k5zben is 6neklik : «Feh6r czip6t ...» stb. Ha a kort 
h^omszor kdrOlszaladj^ s a kend6s lednyt a mdsik nem tudja 
elfogni, ezt mondj^ : «Zu !» s akkor a kergeUJ Ut ki egyet a sor- 
b6l s 6 szalad ; az elsd kend5s Idny pedig a kiiitOtt hely^re ^1. 

Ugyanezt a j&t^kot ily szbveggel is j^tsz^ : 

Meleg czip6t ehetn^m, 

Hideg vizet ihatndm. 

Meleg czip6t ehetn^m, 

Hideg vizet ihatn&m. 

(N6pk51t. Gyfijt. a k. 299. L) 

Kis kert 

1. 

A legkisebb letoyok szokt^ jtozani. K5rbe ^anak s jobbra- 
balra forogva ^neklik: 

£n kis kertet kertelek, 
Abba r6zsdt iiltetek. 
Szd ftyja, fdjdog^a, 
Ess6 veri, verdegeli, 
Hul^ le bors6, kopors6! 

Az ^nek v^gen mindny^an leguggolnak s a j^t^kot t^ra kezdik. 

(£t£a]va.) 2. I j,> i' J' 1' J I J' J'^j J , 1, ,, I > ;^ KeMet, ker-tet kez-det-ttink, Sz61 ftU-ja, 
Me-gye b6r-czin ki-men-tiink, fi^-do - g^-ja, ^m ^ ^^ m Es-s6 ve-ri, ve-re-ge-ti, Pii! 

(Komdrom.) 

K6rbenforg6. 

A Itoyok kSrbe dllnak, egy a k5z^pre megy. A k5rben ^16 
letoyok pedig dalo|jdk: 

Kicsike Juliska (a kdz^pen &I16 ledny nev^t mon^j^k), 
Ju]iskdb6l kis menyecske, 
Tranbisa. l«:s 


(ted fi kn ' 

A szaBeaedom iazrrai. a gwenaek^ aksi^ak. 

Vessxfis-lauci. 
1 

egr TessaSesfcei tartra a fceeeben. A kdr me^Wiui $ teik^eJNl^ n)in4 
eDdEelni: 

Hop M Dusa a domfara, 

A varadi csaakra! 

Elgy kb haiei kenl^ 

Abba rozsat altel€k. 

Bv6 lanya r^tsaoki^ 

A tOTTenybe TiteldL 

A torv^y is asl mon^F^: 

Le&DTt iliel a r6isa, 

L^gnyt meg a bokreta. 

Rep&t velek, retkel vetek^ 
Be is boroD^om. 
Vessz6t, vessz5t a b&Ura, 
Azt dhajig^om. 

A k6t utoIs6 sor mon(Ulsa kdzben a ki^r kCral n\imd loAn^f 
vessz5csk6j6vel valamelyik le^nyra ftt, s a ve^JSii'U oIlt«jnv«, a kdr 
korQl fiit A megutdtt letoy felkapja a vesszOl vS kergoli. Ha t*IOri, 
iiti a m^ikat; de ha az elsd leany a nii^smlikimk a lu^lyt^rt^ Ar 
s befog6dzik a k5rbe, akkor nem szaliad baniani. Kx ^sotlmn i\|ni 
kezdOdik a jdt^ s a kimaradt ledny lesz a vesszOs. 

{Arokl6. Also-Borsod.) 182 2. 
Csi-ri po-hir 
Hun a tik-nak fe-ne-ke, 
a f6sz-ke? Cslr e - de, Csiir o - da, 
J ." J' u ^- Kucz-k6 v& - ro - s^ - ba. Egy kis ker-tet ke - ri - t5k, 

Ab - ba r6-zs^t iil - te - tot ffi^i m ^^=^ U ^' J' j^ ; ^=4^ ^^ f^ Szomsz^ Idnya 
Harmadszor is 
A tor-v6ny is rd - ka-pott, 
moglesdm, 
azt mondja: Ecz-czor-k6tsz6r m6g-le-som, 
A tor-v6ny-be vi-te-t5m; 
Ldny-nak va-16 a r6 - zsa. ^j ;■ J !'- m i^^ 
Szar-sza-b6-nak, B6-var-gd-nak F..m az or - rd-ra. 
Erre t^czolnak. 

(Szilvds-Szt-Mdrton. Somogym.) 3. 
Csi-ri po-h^ fe - ne - ke, Hoi a tik-nak a Ksz-ke ? 

'^ " ^ \ 


=^ 


■^^if'^=^ 


LJL k^ 


=?=?= Csfr i - de, csir o - da, Kuczkd vd-ro-sA-ba, Egy kis kertet 
ke-rf-tek, Ab-ba r6-zsdl (il-fe-tek, Szomsz^ U-nya 
rd-ka-pott Egyszer-k^tszer meg-le-sem, A tor-v6ny-be 
vi - te-tem. A tdrr^ny is azt mondja : Ltoynak va - 16 183 
i a To-mstL Gyerekodc Tal6 a fegyver, SsOrsEabdnak, b^ - var - gk' nak Elb-sz . r az or - ri - ra. Egy szdggel. w 1=^ :=i: S N k^ szOg-gd, Hat sze - le - meny-nyeL Hat igY ^>*^ ~ ^"^ 
^m Het tLgY dinnye, Ki- vi-rag-zott a cz^^]s-£B^ Csir i - de^ 

Na-gyot ve-tett az ^-ny^k-ja. 
^^F ^ cs6r o-da, Kuczkd vd-ro - sa-ba. Kis kerL K5rbe fogddzva eneklik: 
Egy kis ker-tet ker-te-lek, Mind a-rany-b61 ker-le-l6t i ^. 

c g r 5=:*: Z6ld 4g, z6ld le - v6l, Pi-ros bo-roz - dA-ja. Ki-nek l&t-tam I i: is: :t2=p: ^ it i mo-soly-g^-sdt, Bi-r6 ve-szi a z^-log-jAt 

Kuk le! kuk fel! 

Kuk le ! (leguggolnak), kuk fd ! (felugranak). A ki nevet, att6l 
a blr6 z^ogot vesz. Addig foly a jAt^. mig mindegyiknek z&logja 
van, s akkor a z^ogot kiv^tj^. 

(Barcza-l)jfalu. KomAromm.) 184 Beultetlem kis kertemet 

1. 

Tizenh^man jdtsz^. Hat a virdg, hat a gazda, egy a vev5. 
A virdgok k5rbe ^Uanak. Mindegyik virdg hdta mege aztto oda 
All egy-egy gazda s Arulja a virdgot. A vev6 bent all a korben. 
A gazd^k s az elad6 virdgok ^neklik: 

Beiiltettem kis kertemet a tavaszszal 
R6zsa, szegfQ, nefele^jts 6s ibolydval. 
Ki is keltek egyenkint, 
El szeretn^m adni miDd, 
De most mindjdrt. 

Erre a vevfi oda fordiil ahhoz a gazddhoz, akinek avir^gj^t 
meg akaija venni, s dalo^a: 

Megveszem a vir^godat, ha eladod, 

Ha az ^At igen nagypn ki nem tartod. 

Most a gazda v&laszol: 

Versenyfiit^ az Ara, Versenyfut^ az dra. 

A ki el5bb tal^a, Utczu, fogjunk hozz^a, 

Az6 legyen. De most min^jM! 

(6-Becse.) 
A yey6 azutto k^rdezi: 

H^ny fut^ a virdgod ? S a htoyat mond a gazda, ellenkez6 
irtoyban annyiszor kor^u^^ a kort; a ki el5bb a virdghoz er, 
az6 lesz a vir&g. 

(Jdsz-Apiti. Jdsz-Ber6ny.) 

2. 

A letoyok korbe ^nak s kezeiket h&tra tartj^. Egy mdsik 
le&ny pedig kend6t fog a kez^be s a kor koral j^kdl. Azut^n 
daloljdk : 

BeUltettem kis kertemet 

A tavaszszal, 

R6zsa, szegftt, viola 6s 

Rezeddval. 

Ki is keltek egyenkint, 

El szeretn6m adni mind, 

De most mindjArt. 

Dall^ kdzben a kendfis lAny valamelyik l^ynak a k()rben 
All6k kozQl a kezebe dugja a kenddt, mire a kend6 i!y birtokosa 
ett:ezdi vemi a jobbik szomsz64jAt A szomsz^d aztdn futni kezd, 
a m&sik uttoa s kerget5dznek, mfg a k5rt k()rOl nem kerOlik. 

(Rimaszombat) 185 3. 

K6rjdt6t 

A letoyok kdrbe Allanak. Egy m^sik letoy a kdr kozep^re 
megy. Ez a bir6. Azutto igy dalolnak: 

£n kis kertet rekesztek, 
Bazsar6zs&t Cdtetek. 
Le&nyt illet a koszonli, 
Leg^nyt a bokr^ta. 
Kinek latom mosolyg^is^t, 
Bir6 szedi a z^ogj&t. 

Mikor azuUm csak ket Idny marad, a kinek nines z^ogja, 
megkezdik a zdlogv^t^. Az a k^t Itoy, a kinek nines zdlogja, min- 
den egyes zdlogot felmutat, s azokat keze kdzt hint^Lzva, igy dalol : 

SzQijQnk pkrt^U ptotlik^t! 

B^csben lakik a m^tk^a. 

Ha 6 aztat tudn^ 

Bizony kiv^tan^ 

Sem egy p6nzen, sem ketWn, 

Te^jes tizenkelt6n. 

Eire megmondjdk a z^logvdltds felt^teleit s a z^og ki van v^ltva. 

t (Tisza-K6r6d.) 

Kering5-jatek. 

K5rfll van Keszi keritve 
Tdvissel, tovissel; 
Az litcz^ja bedltetve 
SzegfQvel, szegfflvel. 
Szakajtan^k a kend6be, 
Tas-tas-tas ! 
Ha el^rlek, megdlellek, 
Tas-tas-tas ! 

Mindig p^iratlan sz^mij l^nyok jdtszdk. A jdtsz6k kdrbe 
fog6dznak s keringenek. Mikor pedig a fentebbi kis dalt eldalol- 
tdk, akkor mindegyik p^rt vdlaszt mag^nak s t^nczolnak. A kinek 
p;^a nem marad, az lesz a kacsa. 

(TUd.) 186 Elvesztettem p^romat.... 

1. 

Tobben 5sszefog6dzva sorba ^llanak, veltik szemben pedig 
ket lednyka ^U s ^qekli: 

h 
El - vesz - tet-tem pA-ro-mat, pd-ro-mat, JOjj vissza, 
Sz6p el - a - d6 k-nyo-mat, M-nyo-mat t ^xH-^-^ t p^-rom, Ma-ri ne-vQ Id-nyom! 
(Lelle. Soraogy.) 2. I i^=^ 4s=: 5 El -vesz -tet-tem 
Sz^p el - a - d6 p^ - ro - mat, 
1^-nyo-mat. Gyer ha - za, Idnyom, 
I Li-di ne-vti lAnyom! Erre, a kinek a nev6t moncydk, oda megy a hiv6khoz. A jAt6- 
kot addig folytatjdk, mlg a sorban ^I6k egyenkint ^t nem mennek 
a hiv6khoz, ligy, bogy v6gre a sorb6l csak ketten maradnak. Ezek 
aztto iiyra kezdik a j^t^kot 

(Szilvds-Szt-Mdrton. Somogy.) 3. i Is t m i in in t: hv iJ=p: i * El - vesz-tet - tem pd-ro-mat, Hopsz i - de 
Sz6p el - a - d6 Itoyomat. p^-ro-mat, I ^ 
I Szep el-a-d6 p^-ro-mat. isr 
r-C , , >tl - k-kOL 1, 

Oslorcsapo, t«t: Hmdd bnlljoQ n f^rje^* 

megfagra, Imafaa IfflsttL A Teaer a sMOene iffliS km^ Tin>H)kt4 
kespvel m^ogja. Eire m \kaa, Tag? os^or «Mi|midi^) k6rU^-hitm, 
Mikor mar az ntobo is szaiad, a rea^r as ^fsesx UthmbiVi <ic:y >V( 
rant mire a lancz regen ler^ kikel ostori^efrrnek neN^t^xmJc^ mii^t 
a ferges kdrte. rihnlhnak 

Jitsz^ ugy is, bogy a Teser sialad k$!e)6l s ftiUs k(^Kbc^v 
mikor a tobbi nem Tigyaz, j6t kanyaht a Uuk»oii, mire at o^^tor* 
hegyeD ley& fidheng^^edodL 

lEJescL) 

2, 

E^ym^ kez6t megfogj^ s egyenes sort Allnak. A ^r ^y\V 
v6g6n a ket els5 dsszefogja a kez^t s feltar^a. A sor mA«ik v^^in^ 
pedig elkezd alatta &tbi]yiii. Az &tbi\jas tital as el(^bbi sor i\Ky 
alakiil egy m^Lsik egyenes sorba &t, bogy mindenik^^jAk koxo korosslbo 
fon6dik, de azert egym^t nem eresztik el. Esen (\ial(ik)\lA» k5sb«n 
mondjdk az ^tbdv^ kezdet^n: 

«S^Lrga csupor, veres bor, 
Mincy^rt ram kerOl a 8or.> 

S k6s5bb, mid6n t i. m^ csak n^gyen vagy Oion vanimk hi\lnit 

«Sfijunk, r^jjunk, 
Elfogyott a zslrunk. » 

Mikor a Idncz k^sz, ki&ll azok k6zUl, a kik koxOkot follar- 
tottak, az els6, s meg akaija a Itoczot venni. 188 • Czig^ny I hogy adod a Idnczot?* — k^rdi a sor veg6n dll6t6l. 
«Egy darab kenyer^rt, asszonyom> — felel a m^ik. 

Ekkor vev5 s elad6 egyet rdntanak a ItoczoD. A Itocz elsza- 
kad. Mire az eg6sz Ikacz a czig^nyra rohan s megveri, miert driilt 
rosz knczo^. 

(Szabolcs. M. Nyelv6r. III. k. 380. 1.) 3. I jii i J I izrJsirfcrt t-r 


t Slr-junk, ri-junk, majd el-ma-rad e-gyi-kiink, a leg-ki-seb- ^E \ J± bi-kiink. 4. 
Szederinda babilev^L 

, 20—30 leany Sssze^U. Ketl6 foltart egy kend6t, s ez alatt a 
gyermekek dtbiijnak, mig az egeszb^l egy Itocz lesz. Menet k5zben 
ezt mon^dk : 

Szederinda, babilev^l, bi\j, bty, biij ! 

Mikor a Idnez elk^szGlt, az elsd l^ny (a vev5) k^rdi az utolso- 
t61 (a czigdnyt61): 

v.: Hogy adod, czig^ny. a Itoczodat? 

Cz.: Sz^ p6nz6rt, hat talyiga arany^rt. 

v.: Add alAbb! 

Cz. : Nem adorn, mlg a budai tornyot az orrodon el6 nem 
hozod, meg nem tordd, meg nem szitdlod. Megsem 
adorn aldbb. 

v.: Na, n^zzlik ezt a Idnczot! 

Ekkor a vev6 egyik feldl, a eziginy a mAsik feldl meghiiz- 
z^ a Itoezot Ha elszakad a kncz, akkor sz^tbomlanak, megker- 
getik a czigAnyt, meg a vev6t, s a ki elfogja 6ket, az lesz a czi- 
gany, vagy a vev5. 

(Nagy-Kun-Madaras.) 

fipen igy jdtszdk Kunhegyesen is, azzal a kiilonbs^ggel, hogy 
a ki a vev6t, meg a ezigdnyt elfogja, megcsiklandozza. 189 

N^dndvaron biivas kOzben ezt ^neklik: 

Hej tulip^n, tulip^ 
Tetjes szegfii, msgorto, 
Tele kertem zsalydval, 
A szerelem Idngj^vaL 

Nagy-Szal6kon : Nyissad araaykapudat stb. 

A Itoczot pedig czigdnyasszony drulja. 

5. 

A j&tsz6k ^ym^ kez^t megfogva, sort ^dlnak. A Iegel6l ^06 
a eziginy, a legut6l ^6 a gazda. A gazda vezeti a sort, s eldszor 
a czigtoy es a mellette 6116 karja alatt bi^nak dt, azutto sorban 
mindegyiknek a kaija alatt dtbiijnak. Ekkor k^zen van a Itocz. 
Most a gazda fgy sz6l a czigtoyhoz: 

G. : Hogy adod, czigany, a l&nczot? 

Cz.: K6t talyiga 16 

G. : Add alabb . 
Cz.: Nem adorn, 

Ink^b viszem dibeg5be, dobog6ba, 

Ott vetem az aranyt6ba. 
G.: N^zzok h^t, erds-e a Idncz? 

Ekkor elkezdik hiizni a ULnczot, mindaddig, mlg valamelyik 
j&tsz6 el nem ereszti a m^isik kez^t EULor a czigdny futni kezd, 
a tSbbiek utdna ; ha el&ik, megtapso]j^ 1. 1 kOrOlveszik s a f&libe 
tapsolnak, a czigtoy ilyenkor rendesen bedugja mind a k6t ful^t 

(Mez6t^.) 

6. 

6.: Hogy adod, zsid6, a Itoczodat? 
2^.: Egy T^ka tetO, egy y6ka bolha. 
G.: Add aldbb! 
Zs.: Nem adorn. Ink^bb viszem 

Ipodomba, apadomba, 

Ott T&gom az aranyporba. 

(Kecakemit BalMszeg. VirAg L.) 

7. 

6.: Hogy adod, zsid6, a l&nczodat? 
Zs.: Egy T^ka tetO, egy v^ka bolha. 
G.: Nem adod al^bb? 190 

Zs. : Nem. Ink^bb viszem dibigi^ra^ d(dx)g6ra. 

Ott v^gom az aranyhldra. 
G.: N^zziik, er6s-e? 

Ekkor az utols6 a Umczot meghiizza s az elszakad. Ekkor 
az eg^z sereg tlldozdbe veszi a zsid6t, s ha ut6l6ri, megkdpdosi 
s kalappal elveri. 

(Nagy-K«r59.) 8. 

Zsid6j^tek. 

A Itoyok kettes^vel fogjdk egymdst. Egyet megv^asztanak 
zsid6nak. Ez k^rdez, a t5bbi meg felel. 

Zs. : Hogy a Idncz? 
T.: Egy pet^. 
Zs. : Add aldbb ! 
T. : Nem adom. 

Ink^bb viszem dibegfire, dobog6ra, 

Feh^rv^ri bugyog6ra. 

Ekkor a zsid6 a Itoyok osszefogott kezeit el akarja vdlasz- 
tani s k^rdi: Er6s-e a Idncz? Ha nem sikerUlt a sz^tv^asztAs, 
akkor megcsipkedik Ha sikerlUt, akkor az megy zsid6nak^ a ki 
gyoQg^n fogta a m^ik kezet. 

(Ozora. M. Nyelvdr, V. k. 429, 1.) Szaklt^sra. 

A gyermekek egy csoportba gydlnek. A k^t legttgyesebb fill 
kidll. Az egyik sz6l: «Adj egyet !> Amdsikmond: «V6gy egyet !» 
Erre lassankint mindegyik sereget v^Iogat magAnaL Most mind- 
egyik sereg ItoczczA alakiil, a vez6rek pedig a Mncz v6g6re dlla- 
nak. Ekkor az egyik vezer k6rdi: «Kit kiildjek?» A mdsik meg- 
nevez egyet az ellenffel tdbor^b6l A megnevezett erre megindiil, 
s az 5sszefog6dzkodott ellens^ges gyermekek kezeit, nekik szaladva, 
megpr6bdya sz^tszakitani. Ha sz^t tudja valahol szakitani a l^n- 
czot, akkor a kiket elszakitott, azokat viszi haza. Ha lassankint az 
eg^sz sereget elhordta, akkor az ellenseges vez^r megy szakitani. 
E15bb k^tszer a vez^rn^l pr6b^ azutto ak^rhov^ mehet. Ha a 
vez^r szakitani nem tud, az eg^sz sereg kSzrekapja, megcsiklan- 
dozz^ s6t sokszor meg is esipkedik. L&DczBzakitfis. 
Mint az eldbbi. Egyik csapat azonban fgy hfvja fel a mfisU^at : 
«Adj katonfit, erOart, 
Vagy egy hide(^el6set. 
E felhiTisra az ellentaborbdl a jobb sz6ls6 kil6p, s mellre 
kulcsolt kezekkel fut az ellentdbor fel^, hogy azt kett^szakitsa sat. 

Czig&nyka. 
I. 
A p&rbeiiz^ a kOvetkezd : 

Czigdnyka, czigftnyka ! Hogy adod a l^czot? 
Egy taliga tokmagM, h&rom korsd ol^M. 
Add alabb ! 
Nem adorn. 
Hadd alfibb I 
Nem hagyom. 
Hadd 14ssuk hat, er«s-e? 
(CiegWd.) 
cziganyka, hogy a-dod a Un-czot ? 

(Peat-Pilism.) 

Czig&nyocska. 
Hogy adod, czigSny, a Itoczot ? 
Sz4z forint. 
Ekkor a fiilk &S5^efog6dznak s a kovetkezfi verset toeklik : 
Verjed ezigfiny a vasat, 
£hen korog a hasad; 
NtncseD fijr6, kalap&cs, 
Nines az asztal^n kal&cs. 
Elkkor a gazda, ki a Idncz egyik v^g^t tarfja, k^rdezi a czi- 
g&ayt : ErCs-e a Ifincz ? A czig^y nagyon dics^ri ; erre megprb- 
baljak s ha a Uncz elszakad, a cziganyt megkergetik. 
(Kis-OroszL) 192 Kovdcs, kov&cs, hogy a I6ncz? Kovdcs, kovdcs, hogy a Itocz? 
H^rom m^LZsa, hat fut^s. 
Add aldbb ! 
Nem adorn. 
Ugorj hdnnat! 

A ki nevet, az cirdog ; a ki nem nevet, az angyal. Az drdd- 
gok let6rdebaek szemben egym^sal, az angyalok pedig futkosnak 
k5r£Q5tt5k. A kit megfognak, az is let^rdel. 

(Rimaszombat.) 

Czigdny, hogy a lancz? 

A Mk 5sszefog6dzDak. A czigtoy a jobb szdrnyra All s egy 
fi&t megold. A vev5 a bal szamyon dll s vezeti a sort. Az els6 
pdr kezei alatt ^tbuvik az eg^sz sor, azutto ^tbiiyik a m^ik pdr 
keze alatt, s Igy tov&bb, mfg az eg^sz Idncz 5ssze nem dombo- 
lyodik. 

Mi'g a ]&acz k^sztU, ez mon^jdk: 

Czin, czin, bumbarium ! 
Czin, czin, bumbarium! 

Ha a Itocz k6sz, k6rdi a vev6? 

Czigtoy, hogy a Itocz? 

Felel a m^ik: 

Sz^ forint. 
Add aldbb ! 
Nem adorn. 

Erre a czigdny szaladni kezd s a tdbbiek kergetik. Ha eI6r- 
hetik, visszavezetik a fdhoz. 

Adj, kir&ly, katon^tl 

A fii^ 5sszefog6dzva egy sorba ^llanak. A jobb szelen tii 
a kir^y. A sorral szemben dll a cs^zdr 3 — 4 katon^^val. A cs6- 
sz^ elkUldi katon^t a kir&lyhoz, hogy a^jon neki katondt. Utol- 
jtoi maga a cs^z&r is elmegy. 

Mikor a katon^t k^rik, Igy besz^lgetnek : 

Ac(]^ kirdly, katondt! 

Nem adok. 

Ha nem adsz, tOrtetek. 

Ekkor osszefont karral neki szalad a somak, s ha el tudja 
azt szakftani, a kiket elszakltott, azokat viszi magdval. Tekeredj kapu.... 

A gyerraekek egyenes sorba ftllva osszefogddsnak. EznUin az 
eg^sz sor elkezd a Iegv6gs6 gyermek korUl fcorbe csavarodni, mi- 
kozben ezt moQdjdk: •Tekeredj kapu, tekeredj kapa!> Ezt mind- 
addig mondj&k, mlg a Iegv6gs6 kOrQl mind kOrdl nem tekerfidzaek. 
Ekkor ismSt azt kezdik mondani: <Nyilj ki kapu, ny^ ki kapu!> 
a visszafel6 boatakoznak mindaddig, laig ism^t ^yenes sorba nem 
&Ilanak. Akkor azt&D lijra kezdik. 

(Perbenyik.) 

ErOs-e a Uncz? 

Fitlk, leAnyok k(5rbe dUanak. Egy gyennek a k&r kdzep^re 
megy, s m^ a kdr ide-oda imbolyog, nc^-seki szalad a k6rt&ll6 
gyennekeknek, s megkis^rti kitdrni a kSrbfil, Ha a kiUr^ sikerQl, 
a kdrt aIkot6 gyermekek utdna szaladnak, megkergetik, s a ki 
elfogja, az m^y a k&rbe s az kezdi Ojra a jdt^kot. 
((rsa) 

L & D c z. 

A fiilk sorban a fSldre iilnek, mindegyik fiii egy I&nyt szorit 
az dl^be. Azutfin egy m^ik fid, a vevS, megindtil a sor elfitt a 
k6rdi: 

Hogy ez a l^cz? 
Az elsO fiii felel : Sziz forint. 
Add aliibb ! 
Nem adom. ' 

Szdzszor feldHlsz Nyitrfiig. 
Nem bdnomi 
Eire a rev6 az els6 M b\iit(ii megprdb&Ija a le&nyt feldlli- 
tani. Ha sikerfllt, megyen tov6bb a a le^yokat sorban elvfilasztja 
a liilkt6l. Ha azt&n valahol megakad, s a fid nem adja a le&nyt, 
akkor szerepet cserebiek ; a vev6 be&ll a l&nczba, a mdsik fid 
lijra kezdi a j&t^kot s 6 lesz a vev6. 
CTild.) 

Tiizet viszek Fidk, lefinyok ktirbe fogddzkodnak. Egyik jdtsz6 a koron kivQl 
marad s egy keszkenfit fon Ossze. Erre megkezdfidik a jat^k. Az 
a jdtszd, a kin^l a keszkenO ran (a IQzvivS), a kOr kOrtil j&r 6a UagTU Ojermekjtttk-Gf ft)t. DM TUzet viszek, ne I^lssdtok, 
£g a ruh^m, ne hagyjdtok! 

Vagy ezt: Ttizet viszek eladni, 
Ha valaki megvenn6. 

E kdzben a keszkendt ^zrev^tlenQl valamelyiknek a sark^hoz 
veti 8 azzal tovdbb megy. Ha a keszken5t ott kapja akkor is, mi- 
kor a kOrt megkerttlve oda vissza6rkezett, felveszi, s azt a gyer- 
meket, kinek a kend6 a sarkdnai volt, iiti a keszken5vel (vagy 
megd5rzs5li vele annak az arczdt). A vigy^atlan gyermeknek ^ 
kell a sorb6l Allani s a tHzvivd kergeti, mig a hely^re vissza nem 
6r. Ha pedig az, kinek a kend5t a sark^hoz dobUk, idejekorto 
^zreveszi a dolgot, akkor 6 kapja fel a kenddt s kergeti a ttLzviv6 
gyermeket, mlg csak arra a helyre nem ^rtek, a honnan kiindiiliak. 
AzuUn 6 lesz a ttLzvivd, s a m^k az 6 hely^re a kdrbe ^U. 

(MaTos-Kereszti!lr.) 

2. 

Ttizet viszek, ne l^sdtok, 
£g a mhdm, nem oltj^tok. 

(Hodos.) 

3. 

Tiizet viszek, nem l^tj6.tok, 
Ha UtjMok, se I^s^tok. 

( Sepsi-Szt.-Gy6rgy.) 

4. 

Ttizet viszek. nem l&tj&tok, 
Ha l^tn^tok, elftgndtok. 

(J.-Arokszdllds.) 

5. 

Tiizet viszek, nem Idtjdtok, 
Ha l^tndtok, oltan^tok. 

(N^gyes. Borsodm.) 

6. 

Tiizet viszek, ne Idssdtok, 
Ha l^tjdtok, ne mondj&tok, 
£g a rokolydtok. 

(Nagy-Kajd.) 1 195 7. 

Vizet viszek, ne Idssdtok. 
Ha l^tjatok, se mon^j^tok. 

(Szatmdr.) 

8. 

S6t ^rulok, s6t, s6t, s6t, 
Vizet viszek, ne Idss^tok, 
Ha Idtj^tok, ne mondj^tok. 

(Sdrpatak.) 

9. 

Ttizet, vizet hordozok, 
De senki sem Idtja. 
— fin is lAlotn, 6n is Idtom, 
Csak a vak nem Idtja. 

(Kecskemet. Ball69zeg.) 

10. 
Ken -der- ma-got v^-tet-tem, Be is bo-ro - n^-tam; m tziJs J5s: iciits: m ^ ii=fe 1r-f^ Tti-zet vi-szek, ne l6s-sd-tok, Ha Idt-ja-tokj ne mondj6.tok. 

(Abaiij-Szina.) 
11. 

A ki tudja, meg ne mondja, 
Tuzes tapl6t hordozok. 
Jaj de hideg, j^ de meleg, 
El^geti a kezemet 

(K5rmendvidek. M. Nyelv6r. III. k. 429. 1.) 

12. 

Tdzes tapl6t hordozok, 
A ki tudja, meg ne monciya, 
Merre van a vildg Otja. 
TGzes tapl6t hordozok. 

(Nagy-Kajd.) 

13* 196 A hoi a hdrom ut6bbi mond6kM mondj^k, ott a jatek fgy 
megy: A gyermekek korbe fog6dznak, h^tra ii6zni egyilmek sem 
szabad. A liizes tapl6 viv6 egy kendObe k5vecset kcH, s azt vala- 
m^yik gyermek lAbtadl ledobja, mik5zben a fentebbi mond6kdt 
mondogatja. Ha az, a kinek a Ub^ndl a kendCt elejtette, nem veszi 
eszre, a tiizes tapl6 vivd elkidltja: 

Regen 6g valakinek a h^za! 

Ha aztan 6szreveszi az illet6 gyermek, a kendSt felkapja 
s kergeti a szomsz^jdt sib. 

13. 

Jon a r6ka, ne n^zz hdlra, 
Tiizet viszen a mark^ba. 
Ne n6zz hdtra, zsoldos, 
Mert jdr a csimb6kos. 

(Di6szeg.) 

14. 

Jon a r6ka, ne n^zz hdtra, 
Tiizet viszen a markka. 

(Pruszka. Trencs^nm.) 15. Hdt-ra ne n6zz, r6-ka j^r. 

(Feh^rm.) 

A gyermekek k5rbe dllva befell forddbiak, kez5ket h^tra- 
tartj^k. Visszan^zni nem szabad. A r6ka a kCrdn kivQl jdr s a 
gyermekek kez^t egy kendfivel csapko^ja, mikozben a fentebbi 
mond6k^at mondogatja. A melyik gyermek elkapja a kendfit, az 
lesz a r6ka. 

16. 

Meg ne fordiiy, sz6pen ^, 
Mert a korbdcs kdzel jdr. 
Ha iitnek, hdt mincy^rt fuss^ 
Mert hdtadon lesz a dufL 

(Kunhegyes.) 197 Bftvdsdi 
A ki az elbi^'takat keresi: 


^ ^^=^*=^ 
-^— # — ^ i Biij, biy, itt raegyek, Tfl-zes la - p6 - tot vi-szek. Egyet I m T^hir:!' t=ft j: J} ^ j! sz6-lok, ket-t6t sz6 - lok, Harma-dik-ra rd - ta - Id - lok. 

Ezt mindaddig ^nekli, mig meg nem taldija az elbi^takat 

(Balla.) Z&logosdi. 

1. 

A jdtsz6k 5sszefog6dzva kort alkotnak. Egy jdtsz6 a kdr 
k6zep6n dll. A k5vetkez6 versecsk6t U)bb izben danojj^: 

Mei^tink, mepjunk az erddbe, 
Tr6fa tiizet rakni, 
A haldlnak gyongyot rakni, 
Vaskandllal kavargatni. 
£jdm, B6jdm! 

Kinek Idtjak mosolygdsdt, 
Annak szedik a zdlogjdt. Huh! 

A kik nevetnek, azokt6l a k5rben dll6 elveszi a kend^iket. 
Mikor m^ sok kendfi gyUlt 5ssze, akkor az, a ki a k5rben ^ 
egy m^ik jdtsz6yal egyiitt megfogja valamelyik kend6nek a k^t 
sark^t, a tdbbiek pedig danolj^: 

Ehol j5n egy sdrga csik6, 
Igyorogva, vigyorogva, 
Kend6t kiv^tani. 
Ha ^n tudtam volna, 
Kivdltottam volna, * 

Sem egy p6nzen, sem kettdn, 
Teljes tizenkettdn, 
L^pd dt, gazddja! 

A ki^ a kendfi, az oda megy a kend6-tart6khoz 6s az utols6 
sor dalldsakor dtl6pi a kenddt. 

fgy vdlija ki mindegyik a zdlogdt f98 2. bfe^jf J'J' l r t5; :$ — g— V-V [ -1VJ *=f= Bi-bor-ba, BArsonyba, GyongyOs koszo-ru-ba, A ki mer itt $ ^ t t :ts==f5: mo-so-lyog-ni, Bl - r6 se - git z& - lo - got, z4 - lo - got ^ ^^^ ni^-JH^ZlWt jT-^ITD Jir^lJil l Szabad egyet ne- vet-ni, De nem szabad pukkadnL Kuk m^! 

(G5m5r.) Levegfi, viz, fold, tftz. 

Egy gyermek eldug valamit, a t5bbi keresL Ha messze kere- 
sik, az eldug6 «f6ld»-et ki^t Ha kOzel j^Lmak ahhoz, a miteldu- 
gott, «leveg6»-t; ha m6g kOzelebb mennek, «viz»-et, s ha mellette 
vannak, <tUz>-et kidlt. Ekkor mindny^an hozz^ldtnak keresni. A ki 
megtaldlja, az lesz a dug6. 

(Szina, Abaujm.) Babaika. 

Ezt ligy jdtsz^ hogy csin^nak a fbldbe egy g5dr5t 6s a k6rul 
ismtit annyi kisebb g5dr5t, a banyan jdtszani akarnak. Leteleped- 
nek, s mindenik v6g a koz6ps5 g5ddrb6l egy kis fSIdet, s azt a 
maga g5dr6be teszi, az 5kl6vel bele veri ^ mon^ja: 

Kinek godre be nem telik, viszi a babutk^t. 

MegjegyzendO, hogy ha az els6 vdg^ra nem tud valamelyik 
fbldet metszeni, vagy keveset metsz, nem szabad t^ra metszeni, 
hanem dt kell adni a kest szomsz^djanak. N^ha dtsz5r, hatszor is 
kerOl a kfe, mig a godrCk betelnek. A melyik^ be nem telt, annak 
a kez^be egy darabka f<5ldet adnak, a szem^t pedig az, kinek leg- 
elsObb telt be a gOdre, befogja s ligy vezetgeti, ^nekelve a fentebb 
irt mond6kdt. Mig Igy j^k^nak, a babutkaviv6nek el kell dobni 
a kez^Q lev6 f&Idet, s mikor t^rsa elereszti, meg kell azt keresnie 
63 akkor t5mni a g6dr6be. 

(Nagy-Sip.) 199 Ond6» jond6. 

Kerekbe ^Ilanak s forogva dalolj^: 

Ondo, jond6, 
Tflzes koles jond6, 
MindCn embor 
A tenyerit 
J6l a midhdz verje! 

A tenyeriiket a foldhoz verik. 

(Szajdn, Kdlm&ny : Szeged n^pe II. k. 86. L) Fovenykir&ly, foldkir&ly. 

K6t fiii (Jsszefog6dzik, s e kett6 k5zQl az egyik lesz fov6ny- 
kiraly, a mdsik fSldkir^Iy. Ezutdn a k^t kiMIy egyszerre kiAltja 
a csatlakoz^sra v^r6 gyermekekhez : «Ki fov6ny, ki teld!?> A ki 
fov^ny akar lenni, az a f6v6nykJrAlyhoz megy, a ki pedig fold akar 
lenni, a f5ldkir^lyhoz megy. Azut^n a fovtoykipdly n^pevel egyenes 
sorba &H, a foldkMy is, a fov^nykir^lylyal szemben, n6p6vel egyiitt 
hasonl6kepen. A ket kirdly k6z6 a f5ldre egy k5vet tesznek, s az 
lesz a hid. 

Ekkor a f5v6nykirtlly mellett All6 gyermek megy a foldkirdly 
fel6, s k6rdezi: «Szabad-e a hi'don ^tmemii?* A reidkir^ly ezt 
feleli: «Szabad!> Ezutdn ^tmegy a hidon s azt mon^a a fold- 
kirtilynak: ^A fbv6nykir^ly ktildStt magtoak hdrom ajtod6kot.» 
Erre a fdldkir^ly balkez^t h^tra teszi, s a jobbot eI6re nyiijtja. 
A fiii erre a kirdly tenyer^re utve mon^ja: «Egy ide!> s ekkor 
kez^el elfire mutat; azutdn a m^sodikat Gti tenyer^re, s ekkor 
jobbra mutatva mondja: «Egy oda». V6gre a harmadikat iiti, s 
kez6vel balra mutatva moncya: «Egy amodaI» A harmadik tit6s 
ut^ szalad, s ha a foldkir^Iy megkapja, az 6 embere lesz, ha 
meg nem kapja, visszamegy helyere. 

Azutdn a foldkir^ly kiild egyet a f3v6nykirAlyhoz, a ki 6p 
ugy j^ el, mint az elfibbeni; s ez felvAltva mindaddig igy megy, 
mig az egyik kirily maga marad. 

Ekkor az egyedQl maradt kirdly megy a mdsikhoz s miutdn 
a hidon ^tmenetre engedelmet kapott, ezt mondja: «Hoztamneked 
h^om ajtod^ot», s ^p ugy jdr el a h^om aj^nd^k dtaddsdval^ 
mint a tdbbi. Azut^n vissza akar szaladni, s ha a mdsik kirdly 
megkapja, ez is az 6 embere lesz, s ekkor a jM^knak v6ge. 

(Perbenyik.) 200 Anap6sahold. 

A gyermekek 5sszegyalnek s kozGlSk a k^t legiigyesebb s leg- 
erOsebb gyermek felrevoniil, osszebesz^l s egyik <nap>, a mdsik 
«hold> nevet vesz fel. — Ha ez megt5rt6nt, zsebbelqCkbdl zdszl6t 
csin^ak, s azt magasra tartva a gyermek-^csoport el6 mennek. 

Ki megy a <naphoz?>,ki megy a «holdhoz?> — k^rdezi a ketW 
egyszerre. — (A gyermekeknek nem szabad tudni, hogy melyik a 
ketU) k6z0l a «nap» 6s melyik a chold*, mert konnyen megeshe- 
tik, hogy egyik nepszertibb, mint Uirsa, s a j6tsz6 k5z5ns6g, ha 
tudn^, hogy melyik milyen nevet visel, hozzd p6rtolna.) 

No, mostan tov^bb ! — A k6t z^zl6s fiii mindegyre ki^tja : 
«Ki megy a naphoz?> «Ki megy aholdhoz?> — A Irik a^naphoz 
mennek, voniyjanak bah^; a kik a holdhoz mennek, voniiljanak 
jobbra. Ha ez is megt5rt6nt, akkor a k6t h6s kgelenti, hogy 6k 
<kir^yok» 6s pedig ellenfelek, a hozz^jok p&rtolt fiiUc pedig katon^k. 

Mostan kim^rnek l^p^sekkel egy tavolsdgot {6k azt mdr tud- 
jdk, hogy mily tdvols^g valo nekik). 

Tegytlk fel, hogy a tdvols^g 16 I6p6s (erfis 6s 6l6nk term6szet(l 
gyermekek rendesen tobbet vesznek), tehat 8 16p6s a k5zeppont. 
A koz6pponton mindk^t kir^y leszurja zdszl6j^t, egyik jobbra, a 
m&sik balra, akkohi t6rt hagyvAn, hogy k^nyelmesen keresztfll 
ftithassanak rajta. A z^zl6kt6l jobbra 8 16p6snyire az egyik kir^y 
titi fel sz6khely6t, a zdszl6kt6l balra a m^ik; mindegyik5k egy 
kdvet tesz le rezidenczidnak. Mostan a katon^ (a tdbbi gyerme- 
kek) megvdlasztott kir^lyuk k5r6 csoportosiUnak s megkezdfidik a 
tulajdonk6peni j^t6k. 

A kir^ly ugyanis a leggyorsabb gyermeket megvilasztja 
€futArnak», ki hireket visz az ellenkir^lyhoz. A futdr elindiil, s 
mikor a hat6rt jel5l6 zfezl6khoz 6rt, m61t6sAgosan meghajol, mint- 
egy szabadsAgot k6rve a hatdr dtl6p6s6re. Ezzel tov^bb indiil, s a 
kirftlyhoz 6rkezve, m^odszor is meghajtja mag^t. 

A kirdly kez6t nyi^tja a fiitAmak fe kiv^nsdgdt k^rdezL — 
Mit izent kir^lyod? <Kir^yom 6 fels6ge — mond a kiildott — 
h^rom r6test kftld fels6gednek: egyik hiisos, mdsik tejes, a bar- 
madik b6jt5s». (Vagy: egyik kov^zos, a m^odik kovAsztalan, a 
harmadik iz n6lktili; vagy: egyik s6s, a mdsik s6talan, a harma- 
dik ep6s.) Middn ezeket elmondta, vissza akar futni kir^y^oz, 
de ez a kir^y ut&na indiil. s ha sikeralt neki 6t a maga hatdrto, 
a z^zl6kon innen elfogni, akkor fogolylyd teszi 6s szolgdlat^ba 
foga^ja. 

No mostan a m^sik kirdly ktild k5vetet tdrsdhoz, az szint6n 
igyekszik a fut&rt fogolylyd tenni. 

A jdt6k Igy tart mindaddig, mig az egyik kirdlynak sikerOlt 
a m^isik katondit mind elfogni. Ha ez sikeralt, akkor a katon^t6l 
megfosztott kirdly szem6lyesen jelen meg, hireket vive, azokat elin- 201 t6zve, visszasiet szekhelyere; de most a gy6ztes f61 arra torekszik, 
hogy a kir^lyt magdt ejtse fogsagba. 

Ha ez sikeralt, akkor a gy^ztes fel katon^t k^t sorba dllitja 
ugy, hogy azok k5zt k^nyelmesen el lehessen menni, t. i. a sorok 
egym^ssal szemben ^Uanak. Ha a sorok foMottak, akkor a bukott 
Idrkly fbdetlen fSvel h^omszor keresztfil voniil azok k5zt s a gy6z- 
tesek «gy^va» sz6val illetik. 

Ha a szerencs6tlen kirdly ra^ lakolt balsorsd^rt, volt katon^iira 
kerQl a sor. Ok is bfinhSdnek 6s pedig igy : A megbukott kirdly 
z^zlaj^t elveszik, s a p^lczdt, melyre a kend6 kotve volt, egyiknek 
kez^be a4j^, ki koteles azt magasra tartani s el6re indiUnL Sze- 
rencs6tlenfil j^t tdrsai k5vetik 6t, s 6k is fddetlen f6vel h^ux)mszor 
ker^ztUl voniUnak a gydztesek sorain, de 5ket «hCLtIenek» sz6val 
illetik. 

(Maros-Gecse.) Aranykapu-j&tik. 

1. 
J5jj dltal, te sz6p aranybdzal 

K6t kis le^y egym^nak nyyjtja a kez^t s feltartja magasra 
A t5bbi j6tsz6 t51iik 10—12 16p6snyi t^volsAgban Klkort alkot 
Most a k6t kis ledny s a tobbi jdtsz6 felv&ltva ^neklik : 
Jttjj ^ - tal, j5jj dl - tal, Te sz6p a-rany biiza ! Al-tal menn6k 
I k dl-tal, Hogy ha megnyil - la - na ! Nyitva van, nyit-va van, ^ V=^ Csak j5jj dl-tal raj - ta ! 

Ekkor a f(6lk5rben all6k 5sszefogott kezekkel ^tbi^nak a ket 
le^nyka feltartott keze alatt, s a jdt^k 4jra kezd5dik. 

(Potyond.) 2. 

Nitva vagyon, nitva, 
Mint sz^p aranykapu, 
Aranybiiza terem 
A mi hold fiSldenken. 

(Kdrmend. M. Nyelv6r III. k. 429. 1.) 202 3. 

Biijk^l6s-jdt6k. 

Gyere ki, gyere be, 
SzegfQ, aranybiiza! 
Bemenn^k, bemennek, 
Hogyha megnyillan^k. 

Nyitva van, nyitva van, 
Csak bi^j dltal rajta! 
Bi^, bilUJ zold^, z5ld levelestttl, 
Nyitva vagyon aranykapu, 
Csak bi!uj ^Ital rajta. 

(Sopron.) 4. 
J6j-j5n zold Ag zold le - ve - le, 
Nyitva vagyon a-ranyka-pu, 

(Bereg.) Al-tal biij-hatsz raj-ta. 5. ^^m t tt B $=:* ^ f Nyisd ki asz-szony ka-pu-dat, Bi^, biijj zdld ^g, Zold leve- 
Hadd ke - rOl - jem v6-ra-dat. i ^ 2 i=t t lecske, Nyit-va van az a - rany - ka-pu, Csak bi^j - ja-tok $ raj-ta ! ^ (Bdcs-Bodrogm.) 6. 
L&nczjdt^k. iJjv^, fenyes v^, 
Borzas kapujdra, 
Ez a b&tor j6 vitez 
Megytink a hldj^a, Biijj, bijjj, z5ld 6g, 
Zold levelecske, 
Rajta vagyon aranykapu, 
Csak bilijjatok rajta! 203 7. 

HCczhOcz. 

Lednyok 6s Mk egy egyenes sorba 5sszefog6dzva daloljdk: 

Hdczh6cz fenyes t^ncz, 

Kor6l kapod&nya. 

Nyisd meg, nyisd meg, Gergely uram, 

Vtaiot veszek rsyta. 

Nyiss kaput Borsosne, 

Borsos kapit&nn^. 

Bii.ij, biyj, szedericze. levelicze, 

Bi^j, bi5ij, bi^! 

Most a sor egyik v6g6n ^116 sz^lsd elereszti szomsz^dj^nak 
kez^t s kkdl el^be, vele feltartott k^zzel kaput alkotni. E kapun 
a sor, — a masik v6g6n kezdve — keresztQl biivik, mfg ism^t ki 
nem egyenesedik, Igy ism6tWdik tovAbb. 

(Panyola. Szatmir m. M. Nyelv6f IV. 380. 1.) 

8. 
Bujk^l6s jat^k. 

Gyere ki, gyere be, 
Gyony5rtt Ms mad^r! 
Csin^tam ten^ked 
Aranyb6l kalitk^t, 
Eziistb6l ajtaj^t 

Nem szoktam, nem szoktam 
Kalitk^ban lakni, 
Csak szoktam, csak szoktam 
Zdld erddben bi^ni, 
Feny6magot enni, 
GySngyharmatot inni. 

Biy, biij z6ld ^g 

Z51d levelest61, 

Nyitva vagyon aranykapu, 

Csak btijj &ltal rajtal 

(Sopron.) 9. 
Nyissad asszony ka-pu-dat, Bi\ij bi\j, bil^j, btg, 
Hadd ke-ral-jem vd-ra-dat ! fe-nyes 204 ^ t ? S nap, Bi!i-csi!iz-ta-t6 fii-ja, Va-gyon b^-tor j6 vi-t6z ^ ^^ X 5c ^^ Z5ld a-do - md-nya, Zold 6g, zold leve - le-se, Nyit-va vagyon P t ^ S^= H J J I J . if-ifc t itZK. a-rany-ka-pu, Csak bi^ 6l-tal raj-ta. Biijj, bujj, Bujj, bi\jj. 

(Vas.) 

10. 

Mind 5sszefog6dznak s egy a fial meI16 ^U, a mellette levdvel 
fdlemelik karjukat, az alatt mind dtbiivik, a harmadik a keU(> el^ 
^1 h^tat fordltva. Aztto a negyedik karja alatt bi!ijnak dt, mire a 
negyedik is Mtat fordlt, fgy tart mindaddig, mfg mind egymds 
el6tt nem dllanak. Btijkdl^ kozben dalolj^: 

BOjj, biyj, f6nyos nap, 
BOcsils kapadorja, 
Vagyon bdtor j6 id6, 
Szep dadan^a. 

Mikor mind egymds el6tt ^lanak, egy ktilon lev5 az eltU 
6l]6nak fej^n keresztbe tesz k6t fi&cskdt, s a falndl ^I6t6l k^rdezi : 
Kovdcs, hogy a Idncz? Ki az? Megmondja annak nev^t, kinek 
fej^n keresztbe teszi a pdlczdt, pi. Ldrincz, Kata. Mit adsz neki? 
Neki adorn Zsobr^ Gynrit (vagy mds fiiit) s tehen6t, hdrom pdnt- 
lik^ kontyot stb. Ezutto az els6 f^lre ^, s a masik f^6n teszi 
keresztbe a fi&cskdkat, s ugyanazokat mondj^. Igy folytat6dik, mig 
el nem fogynak. 

(Szilvis-Szt.-MArton.) 
11. 

Koszorus vagy k5rj6t6k. 

J&tszani sz&nd6koz6 Idnyk^ kdrbe dllva egym^ kez6t fog- 
j^ ; mig egy Itoy a k5r k5zep6be ^, ki k5rQl forgol6dva toeklik : 

6h h^! C^nyes hdz, Borsos kapittoyka! 
Vagy a bdtor vit^z, vagy a palot6ja. 
A kit szeretsz, kapd el ! 
Ezt szeretem, ezt kedvelem, 
Ez az 6n 6desem. 206 P^nz volnek, keraln^k, 
R6zsa voln6k, pendOlnek, 
M^gis kifordtiln^k. 

Pesten csindltattam b^zat, 
Ablakot tA h^romsz^ai 
K5zep6be ttikSrszobat, 
Kiben r6zs^m festi magdt 
Am meg m^! 

£g a gyertya, ha meggyiytj^k, 
Mikor ezt a tAnczot j6rj6k. 
Jdrjad, j&ijad, j6 katona, 
Hadd dobogjon ez az Otcza. 
Hej! haj m^s! 

Egy kis kertet keritek, 
Abba r6zs&t filtetek; 
Bir6 Idnya r^szokik, 
A t6rv6nyre adatik. Ldnyt illeti a koszorii, 
Leg^nyt a bokr^ta. 
Gy5ngy, gytogy asszonydnak, 
Gyongy koszord a Itoy^nak. 

Holnaputan elmenn^k, 
Holnap haza sem jonn^k, 
Ldnyotoknak sem hoznek 
Gy5ngyvir^gos koszonit 
Bak ficz! czipele! 

Cziczkom, maszkom, 
Vagyon-e sz6p Itoyod 
Te semmire val6! 
Add nekem azt, 
Elkapom ezt 
Pajzsom, pajzsom. 

Szita, szita p6ntek, 
Szerelem cstitdrtSk, 
Dob szerda. A katondk regementje igen xszifra, 
Sdndor, Binder oreg benne igen nyalka, 
Hej libu libusk^m! 
Fordiilj ki m^r, MariskamI 
Eszem adta! 

A korben I6v5 lAny elkezd t^nczolni €s mikor a daUamban 
azt mon(tiAk: «A kit szeretsz, kapd el», akkor tetsz^se szerinti 
Itoyt kap ki a korb^l s azzal addig t^nczol, mlg ezt ^neklik : «Hej 
libu, libusk&m, fordiilj ki m^Marisk^m, eszem adta!» Akkor az, 
a ki el5bb volt a korben, visszamegy a tdbbiek k5z6, a mAsik pedig 
ott mar^d s kezdi ujra a t^nczot Ezt mindaddig folytatj^ mlg 
valamemiyi Itoy r6szt nem vett a tAnczban ; akkor a jdt^knak v6ge. 

(Saj6-Petri.) trjhold-j&Mk. 1. Biijj-btijj z6ld ^g! K^ gyermek dsszefog6dzik, kezoket magasra fSIemelik, azas 
kaput alkotnak kezeikbdl. A t5bbiek szint^n 5sszefog6dzanalE egy 
sorba, 63 &tbi\jnak a kapun, mik5zben ezt ^neklik: 206 Biijj-bijjj, z5ld dg, 
Zold leveles tulipdn. 
Nyitva van az aranykapu, 
Csak btujatok rajta! 

Mikor hdromszor keresztal bi^tak a kapun, egyik kapus — 
a jobbfeicl 4116 — ezt mond[ja: 

T«gnape!6tt itt jArAtok, 
Hidam Idb&t eltdr^tek; 
Meg nem csin^dtok. 

A ki legeidl ^ a biiv6k k6z5tt, azt feleli: 

Holnaputdn visszajdviink, 
Feny6fdb6l kifaragjuk, 
Meg is aranyozzuk. 

Kapus: A kapunak vdmja is van. 

Legels6: Mi a vdnya? 

Kapus : Egy aranyalma, egy hord6 bor 6s egy sz6p leAny. 

Legels5: Az aranyalma most virdgzik, 
A hord6ban a bor most forr, 
A sz6p lednyt megadhatjuk. 
Ha megkaphatjuk. 

Ezutdn ism^t bi^nak a kapun keresztQi. A k6t kapusnak 
pe<fig a legutols6 Idnyt keresztal bocsdtani nem szabad, hanem 
meg kell fogni 6s a balfeldl 4116 kapus mell6 kell dllftani. Igy foly- 
t4t6dik a j4tek addig, mig mindenik I4ny el nines fogva. Ezutdn, 
ha akaijdk, a j4t6k ism6t el6lr5l kezdddhetik. 

(Nddudvar.) 

2. 

Nyiss kaput, tijhold. 

Fii!ik 6s lednyok feldllnak vegyesen, hosszil sorba, kezeiket 
dsBzefogva, a k6t legnagyobb (M 6s ledny) a jobb sz4myra 411. 

Ekkor egy p4r messze megy t5l^ (10 — 15 I6p6s), arczczal 
fel6j6k 4llv4n Qsszefogott k6zzel. Ez a p4r az tijhold. 

Ekkor a nagy sor vezet6je ki4ltja az lijholdnak: 

Nyiss kaput, lijhold! 

Ez felel : Minap4ba itt j4r4tok, 

Hidam I4b4t lerontdtok, 
Meg sem 4cs6l4tok. 

Ekkor a hosszii sor megindiil 6s megy gyorsan az i^hold fel6, 
6s az eg6sz mondija ekkor: 207 Acsok vagyunk, ^csmesterek, 
Didf&bdl kjfaragjuk, 
Meg is aranyozzuk. 

Ezalatt keresztol 6rnek a ket iiyholdon 6s csatlakoznak a mds 
y^gere. s ekkor 6k moncy&k a m^ r^gto valdknak a fentebbit. 3. S 3 t ¥ 
J j^i I / j^ j^ m Btyj, bi^ z5ld dg, Z5ld le - ve - les sz^ ! Hd-nyat ter-mett 
a mogyor6 ? Tizet, hu-szat a mo-gyo-r6. Haj ! li - li - om ! 

(Yeszpr^m.) 
4. 
Ereszsz ^-tal, e-reszsz Al-tal te hi -da -si mes-ter! 
Nem ereszt-iek, nem e-resztlek te hi -da -si mes-ter! 
Bi^ij, biijj zoldes, z6ld le - ve - les-tttl, Nyit - va van az 
a-ranyka-pu, Csak btij-ja-tok raj-ta, raj-ta, raj-ta, raj-ta . . 

(Baranya.) (a htoy 6tbiiv6 van). HiddpfMs. 

1. 
M6rt ktilddtt az ilj asszony? 

A jdtsz6k kdzOl kett6 kezfog^sal s felemelt karokkal — mint- 
egy hidat alkotva — 8 — 10 16p6snyire megdll a tobbiekfcel saem- 
kozt, kik egy csoportban tetsz^iik szerint dllanak. 

A nagy csoport ^nekli : 

MM ktUdott az lij asszony ? Haja gySngye, gyongye I 
A k^t fii!i vissza^nekli : 

Aranyhldat csin&lni. Haja gydngye, gyongye I 208 

Felvaltva 6neklik tov&bba: 

Minek az az aranyhid. Hsya gyongye, gyongye! 
Nektek azon dtitoM. Haja gyOngye, gyongye! 
Nyisd ki, asszony, kapudat, Hadd kerftljjem v^radat! 
l)j hdz, f6nyes h;^, F^nyes kapitAnyn^. 

Eire a nagy csoport egyenkint a hid fel6 vontil, hogy azon 
atmenjen; a Iegutols6ndl a k6t hldal 6116 fiii leereszti karji^t, azt 
eK'ogja s maga meII6 ^llltja. Ezt ism^tlik mindaddig, rnig vala- 
mennyi el nines fogva. 

(Jdsz-Als6-Szt.-Gy6rgy.) 

2. 

Hidas-j^tek. 

K6t gyermek Osszefogja a kez6t s fbltartja ; ez a hid. A tob- , 
biek, az utasok, egy l&nczczA fog6dznak. Az litasok a hid fel6 koze- 
lednek. A kett6 (a hid) enekelve k6rdezi: 

M& kfidett az lirasszony? 
Haja gyongye, gyongye! 

Az utasok felelik: 

Aranyhidat csindnyi. 
Haja gy5ngye, gyongye! 

Hidasok : Minek nd^tek az a hid ? 
Haja gY(^ngye, gytogye! 

tftasok: N^kiink azon ^tjdmyi. 
Haja gytogye, gy5ngye! 
Nyiss ki, asszony, a kapudat, 
Hsga gySngye, gyongye. 

Itt a hidasok felemelik a keziiket s az utasok alatta dtbilg- 
nak ^s 6neklik: 

Hagy kerttljuk viiradot, 
Haja gy5ngye, gyongye! 

A k6t utols6t feltartjdk, s ha ujra kezdik, ez a kettd jAtsza 
a hidasok szerep^t. 

(P^cska. M. Nyelvar. V. k. U. I) 
M6rt ktildott az \\j asszony? Ha-ja gyongye, gy5ngye! 

A-ranyhf-dat csi-n6l-ni. Ha-ja gyongye, gyongye! 

Mi -nek az az a-rany hid? Ha-ja gydngye, gySngye! 

Nek-tek a-zon 6t-j6r-ni Ha-ja gy5ngye, gyongye! r ■;■ . ao9 
Nyisd ki, asszony, ka-pu-dat, Hadd ke-rOl-jem v4-ra-dat. ^ ^ i^=i^ Oj hte, f6nyes h^, F6nyes . ka - pi - tdny-n6 ! 

( Jdsz - Nagykun-Szolnok. ) 4. 

A gyermekek k6t csoportba oszlanak, s neh^ny lep^snyire 
egymdssal szemben dUanak meg; egym^ kez^t fogva, egy pdr 
perczet torokkdszoral^sel toltenek el, azut^n r^ezdik ezt az egy- 
hangii ^neket: l-s6 csoport: 
2-ik csoport: 
l'S6 csoport: 
2-ik csoport: 
l'S6 csoport: 
2-ik csoport: 
1-sd csoport: Elkliddtt az iir-asszony, 
Haja gyongyom haja< 

Nektink hidat csinAnyi, 
Haja gyongy5m, haja! 

Minek nektek az a hid? 
Haja gyongyom, haja! 

N^klink azon atj^rnyi, 
Haja gySngyom, haja! 

Mi lesz annak vMcs^ga? 
Haja gyongySm, haja! 

Egy sz6p barna menyecske, 
Haja gyongyOm, haja! 

Nyisd ki, rbzsStm, kapudat, 
Haja gydngyom, haja! Akkor a tuls6 oldalon ^116 gyermekek felemelik keztiket, az 
innens6 oldalon All6k szint6n 5sszefog6dzva oda sietnek, s amazok- 
nak magasra emelt kaijai alatt keresztQl bi^nak ; mikor az utols6ra 
kerlil a sor, a ki rendszerint legcsfnosabb kis l^ny szokott lenni, 
akkor keziiket gyorsan leeresztik, a kis Idnyt a tobbitCl elvAlasztva 
maguk csoportj^hoz csatolj^k ezekkel a sz6kkal; 

Kiveszem a valcs^got, 
Haja gyongyom, haja! 

Azutan lijra kezdik, s ezen a m6don egy p^r 6ra hosszat 
elmulatnak. 

(N6gridm. M. Nyelv6r VL k. -46.) Magyar Gyermekj&t*k-OyfiJt. U 210 i 5. 5: 5: M^rt kulddtt az 
Ne-kiink hi-dat 

Mi - nek nektek 
Ne-kiink a-zon 

Mi iesz an-nak 
Pi - ros bar-na lir-asszony ? ha - ja gy5ngy6m, 
csi - ndl - ni, ha - ja gy5ngyom, 

az a hfd ? ha - ja gy5ngy5m, 
^t - jAr - ni, ha - ja gydngyOm, 

v^lt-s6-ga? ha-ja gy6ngy5m, 
menyecske, ha - ja gyongyCm, 

(Heves.) 0. ^^=^^^^-^^ gyongyom 
gyongyom 

gy5ngy6m 
gyongyom 

gyongy6m 
gy6ngy5m Kikiilddtt minket az lir.... 

Kikiild5tt minket az iir. Haja gyongydm, haja! 

Minek kttldott ki az lir ? Haja gyongyom, haja ! 

Nektink hidat csin^ni (stb.). 

Minek nektek az a hid? 

Nekiink azon ^tj^ni. 

Mivel aranyozzdtok ? 

Egy taliga aranynyal. 

Mibm Iesz a hfd I^ba? 

Bttr5kb61 6s bodz^b6l. 

Nyisd meg, letoy, kapudat, 

Hadd j^om be v^adat I 

Egy p^r osszefogott, folemelt karral dll, a t5bbiek ^tmennek a 
karjok alatt, de az utoIs6 pdr mindig helyt marad s ugy eptll a hid. 

(Jdsz-Arokszdllds.) 

Hej vdra, vara, 
Ezrek v6ra, 
KettGs kivttl, 

TOzes gyara, 

Vesd ki vara, 
Vesd be! 

M6rt kiUdott az lir-asszony? 
Haja gyongye, gySngye! 
Nektek hidat csin^i, 
Haja gy5ngye, gy5ngye! 
Minek nektek az a hid? 
Haja gyongye, gytogye! 
Nektek azon ^tj&rni, 
Haja gy5ngye, gy5ngye! \. .«*1.,' 211 Mib61 lesz a hid l&ba ? 
Haja gyongye, gydngye! 
BarOkMI ^ bodz^b6I, 
Czig^nyasszony konty^A)6I, 
H^a gy5ngye, gydngye! 
Mikor a Idny lefekszik, 
R6zsaTizbe megmosdik, 
H^a gy5ngye, gySngye! 
Nyissad, asszony, kapudat, 
Hadd kerOlom v^radat, 
Hm gyongye, gydngye ! 

K6t sorba Mlanak a jdtsz6k. A vers elej6n egyQtt ^nekelnek, 
azutdn p^besz6d alakban k^rdeznek es felelnek. Mikor az egyik azt 
mondja: «nyisd», akkor azelleiikez5 oldalon Iev5 k^t j^tsz6 fSlemdi 
5sszefogott kez^t ^ a hosszabb sor dtmegy a kez5k alatt, de elv&g]4k 
a Itoczot tetsz^iik szerint, 6s az elv^gott r^sz oil marad, s Igy tov^bb. 

(Jdsz-Apati.) 

8. 

M^rt kiild5tt a kisasszony? 

Letoyok 5sszefog6dzva sorba ^llanak. K^t le&ny egym^s kez^t 
(vagy egy vesszOnek k6t v6g6t) megfogja 6s felemelve tartja. A ki 
kez^t feltartja, k^rdi: 

M6rt kiildolt a kisasszony? Haja gySngye, gyongye! 

Felehiek r^ a t5bbiek: 

Nektink hldat csin^Ini. Haja gy5ngye, gy&ngyel 

Kettfi: A minap is ill jdrtatok, 
Hidom l^b^t elt5rt6tek^ 
Meg sem esin&ltdtok. 

Tobbiek: Megcsin^ljuk btlr5kb($l, bodz&b6l. 
Toltdtt k^poszlAb6l, 
M^gis dtmegyiink rajta. 

Egyiitt : Nyisd meg, letoy, kapudat, 
Hadd keroyem v^radat. 
R6zsafitoak illatja. 
Az 6n szivem bizgatja. 
Hejh tulipto, tulipdn, 
Teljes szegfii sz6p vir^g. 
Tele kertem zs^ly^val, 
Szet*elemnek Itogj&vaL 

Ez ut6bbi n6ta dall^a kozben a hid alatt dtmennek, a hidat 
k^pezdk a IegutoIs6 elOtt kezdket leeresztik 6s igy a tobbit5l elvdg- al2; j&k, az elvdgott valamelyik hidat k^pezd mdl6 &11. Igy folyik tov^b, 
mig ut6lj&ra egy letoy marad a sorb6l: ez az eg^zet Mromszor 
n6tdzva (Nyisd meg, letoy, kapudat) kdralkerOli, egyet vdlaszt ^s 
azzal csin&l hfdat s a j&t6k igra kezd6dik. 

(T.-SzaWk.) 9. h ^ r^ b^e ^^^ ^^ iT j ^ MM kiildott a kisasszony? Ha-ja gy5n-gye, gyon-gye! 
N€ - ktink hi-dat csi-ndl-ni, Ha-ja gy5n-gye, gyon-gye! h > > > > J> .1^ ■' ' ^ _M > > > ^ J ^"1^^ E ^m A mi-nap is itt jar-ta-tok, Hidunk lib^t el-t6r-t6-tek, 
Megcsinaljuk bu-r6k-b61, bod - z4-b6l, tOltOtt kaposz-t4b6l. is: ^=^ Meg sem csi - n^r - tA - tok. 
Meg - is ^t- me-gyunk raj - ta. S Nyisd meg, le - any, 
Hej tu - li - p^n, Elte^ ^m X ^ I ka-pu-dat, Hadd ke - rtil-jem vd - ra-dat, R6-zsa - fa-nak 
tu - li-pdn, Tel - jes szeg-fCl sz6p vi-rdg, Te - le ker-tem 4=1: t s E ^=^^5^ il-lat-ja, 
zsAlyd-val, Az 6n szi-vem biz- gat -ja. 
A sze - re - lem Itog-jd-val. 

(Jdsz-Nagykun-Szolnok.) 10. 

Gyertek el6, liidjaim 

A j^tsz6k k6t csoportba ^nak; egyfel6 kettd, a m^sik felre 
a tobbl A kettesek dsszefogj^ kezeiket ^ mondjdk: 

Jertek el6 ludjaim, haja gydngyom, haja! 
Erre a masik csoport mondja: 

Nektek hldat csin^ni, haja gyongyom, haja ! 
A kettesek folytatjdk: 

Minek nektek az a hid? haja gyOngyCm, haja I 213 A mdsik csoport feleli: 

Nekiink azon ^tjdrni, haja gy6ngy()m, haja! 

Erre a kettesek i^ra mondj6k: 

Gyertek el6 Mdjaim, haja gySngyom, haja! 

Mire a csoport, egym^t k^zenfogva megindiil a kettesek fel6 
szaladv^ hoi a kettesek a hfd gyan^nt Ssszefogott kezSket feltart- 
jdk 6s moncya a csoport: 

Nyisd meg, asszony, kapudat, hsya gy5ngyom, haja ! 
Hadd keraljem v^radat, haja gydngyom, haja! 

Ekkor a kettes a sorb6l az utols6t elvdgja s az elvdgott a 
ketteshez szeg6dik. A jat^k tart addig, mig az eg^sz csapat a ket- 
tesekhez csatlakozik, de ligy, hogy az ellenoldalon kett6t hagynak 
hldill, kik i!ijra kezdik a jdt^kot. Hidasmester. 

1. 

16 — 20 kis letoyka felkSrbe 411 egym^s kez6t fogva. J6kora 
tdvolsdgbaQ tdltik ket le^ny szemkozt foglal 4ll&st, szint^n kezet 
fogva. Most a felkorben 4ll6k ^nekelve k^rdezik: 

A.: Itthon vagy-e. hidasmester? 

A k6t le^ny felel : 

B. : Itthon vag^^ok, csak most jottem. 

A. : Ereszsz dltal a hidadon ! 

B. : Nem eresztlek, mert leszakad. 

A.: Ha leszakad, megcsin^ljuk. 

B. : MJvel tudn^d megcsindlni ? 

A.: Arany-gyongygyel, gyongyharmattal. 

B. : Hoi venn^d az arany-gyongyot ? 

A.: Isten adnd szent mark4b6l. 

Most a Klk5rben 4ll6k futva kozelednek osszefog6dzva egye- 
nes sorban a k^t le^nyka feI6, a kik h^trdlva mondogatj^k: 

Bujj, biijj, bokrostul, 
Kukoriczaszdrastilil. 

Mikor azt^D a fut6k el^rik a h4tr4l6kat, ezek mint egy hfd 

alatt 4teresztik a sort, kiv^ve a k^t utols6t; most ezek csin^lj&k 

a hfdat ^ a j4t6k ism^tlddik. 

(Lelle.) 214 2. Itthon vagy-e, hidas-mester ? 
Itthon vagyok, mire kellek? 
Ereszsz dital a hidadon! 
Nem eresztlek a hldamon. 
M6rt nem eresztsz a hidadon? 
Talpa torik a hidamnak. 
Megcsm^ttk mi bdrdkb^l, 
Megfultassuk s4raranyb6l. 
Hoi veszitek a s^raranyt? 
K6rve k^ijiik az Istent/OL 
Mi is kern^nk, ha adn^tok, 
Ha j6 leAnyok voUi&tok. 

(Szenna.) 3. 

Itthon vagy-e, hfdas-mester? 

A gyermekek maguk k5zUl kettOt megtesznek gazdtoak, a 
t5bbiek pedig hosszii sorba fog6dzkodnak dssze. A ket gazda ki&U, 
a sor pedig halad a gazddk feU s igy besz6lgetnek : 

SorvezetC: Itthon vagy-e, hfdas-mester? 

Gazd^ : Itthon vagyok, csak most jottem. 

Sorvezetd: Ereszsz &i a te hidadon. 

Gazd^: Nem eresztlek 6n hfdamon. 
Az 6n hidam aranyos, 
A te lovad patk6s. 
Bt^ij, b^jj, z6ld &g, z5ld levelest61, 
Nyitva van az aranykapu, 
Csak bi^ijatok rajta. 

AkkoF a gazddk fdltartj^ a kezttket s a sor y6g^r6l egyet 
lecsapnak. AzelOtt m^ gondolt a k6t gazda gytimolcs-, vir^g- vagy 
m^ nevet. Ezut^n azt k6rdik att6l, a kit lecsaptak : 

Melyikhez m6gy, a r6zs^hoz, vagy az ibolydhoz? 

Akkor ahboz megy, a melyiket vdlasztotta. Ha a letoyok 
mar mind elfogytak, i^jra kezdik a idt^kot 215 4. 

— Itthon vagy-e, hidas-mester ? 
Itthon bizony most gyiittem meg. 
Atereszten^lek, de te lovad igen patk6s. 

Az ^n hfdam ust5s, aranyos, mind folv^gatod. 

— Ha fSlv&gatom, meg is csin&ltatom bOrSkWl, berek- 

hSl, rongyos koporiyegbSl. 
H&tul van egy kancza lovam, azt is itt hagyom. 

Akkor az utols6t elfogjdk. 

(KOrmend. M. Nyelvdr III. k. 379 L) 

5. 

Hidas-jdtek. 

A gyermekek k^t csapatba ^Uanak szemben egym&ssal. Egy- 
feU^l kett^i botot tartanak fejok felett, m^feldl a t5bbi jdtsz6k. iz 
elObbiek a hldasok, az ut6bbiak az litasok. 

Utas : Itthon vagy-e, hidas-mester ? 

Hldas: Itthon vagyok. csak most 6rtem. 

Utas: Ereszsz dltal te hidadon. 

Hldas : Nem eresztlek, nem eresztlek, mert nem tudom, 

ki n6pei vagytok. 
lltas : Mi vagyunk, mi vagyunk, feh^r z^zl6s n^pei. 
Hfdas : A mi hidunk aranyos, kendtek lova mind patk6s. 
l}tas : Megcsin&ltassuk bilr5kb61, bodz&b6l, s^umak ara- 

nv^J>6l. 
Hidas: Hoi vett6tek azt a s&raranyat? 
tftas: KMilk, k^rttik szent Istentdl, 

(mennek k6zen fogva, egyes sorban) 
Kis kertj6b6l hozta, jobbk'ez6b5l adta. 
£neklik : 

Bi\ij, biAJj, z5ld ^g, 
Z5ld levelecske, 
Nyitva van az aranykapu, 
Csak bi^ ^Ital rajta! 

A sor v6gto egyet vagy kett5t lecsapnak, s ezek a hidasok 
mell6 Altoak, keztiket megfogva, s igy tovabb, mfg mind a hida- 
sokhoz kerdlnek, hogy azut^n a jdt6kot ism^t i^ra kezdj^k. 

(Beczefa.) 

Belegben a hidas-jdt^kban ezt daloU^: 

Biijj, biijj, bokrosdi, 
Bokrosdi malomba. 
Mekpdsztor a vit^z, 
Csak biijj dltal rajta! 216 6. 
Itt-hon vagy-e, hi-das-mes - ter ? 
E-reszsz ^-tal a hi - da - don ! 
Ha le-sza-kad, meg-rag-gagygyuk. 
Gyttra gy5ngygyel. gydngyharmattal! lU-bon va-gyot 
Nem e-reszt-lek. 
Mi - vel tun - n^d i ^ 2 m i: m csak most 6r - tern ! 
mert le - sza - kad ! 
meg-rag-gan-ni? Hon-nan ve-szel gytl-rfl gyongySt, i i is: t 3 t — r- 

gy5ngy-har-ma - tot ? Is-ten ad - nA jobb-ke-z6 - Ml. i 3 * ± t h h r Bilyj, bi^zdld. Ag, zold a fa le - ve-le: Nyitva van az i •h — K- ^ ! ^,i--^^= t 1^ — ^—Jjf—. 

a-rany-ka-pu, csak biijj raj-tok Al - tal ! 

(Somogyni.) 7. 

Ket gyermek 5sszefogja a kez^t s Kltartja ; ez a hid. A t5bbiek. 
.az litasok, egy Itoczcza 5sszefog6dznak. 

Utasok: Itthon van-e a hidasmester? 

Hldasmester: Itthon vagyok, csak most gyiittem. 

l}tas: Ereszsz ^t a hfdadon. 

Hid: Nera ereszthetlek, mert pitkessek, patk6ssak a lovaid; 
h&tha leszakad. 

Otas: Ha leszakad, fdlallitjuk (vagy: folAgUUuk). 

Hidasmester: De mivel? 

iJtas: Nagy fejsz6vel, kalap^cscsal. 

Futnak; az utols6kat a leeresztett hiddal lbltart6ztatj^k, ha 
birj6k, s akkor ezek lesznek a hidasok. 

(Somogy. M. Nyelvdr IV. 40.) 217 8. 

Hi'das gazda, hidas gazda! 
Ateresztel-e a hidadon? 
Nem eresztlek, mert let5rik. 
Ha let5rik, megcsin^yuk, 
Sdrga szSggel lesz5geljuk, 
Uj ju ju ! Dj jii jii ! 

9. 
A r a n y h i d. 

E^t gyermek kez6t osszefogja s magasan f&ltartja. A t5bbi 
sorba fog6dzik, az elsd gyermek kdzttldk oda sz6l a k^t dssze- 
fog6dz6 gyermekhez 6s k6rdik: 

Itthon van a hidasmester? 
A hfdasmester feleli : Itthon vagyok, de csak most j6ttem. 

K6rd6s: Ateresztesz benntinket a hidon? 
Felelet: Nem eresztlek, mert leszakad. 
A gyermek feleli : Ha leszakad, megcsindljuk. 
A hidasmester k6rdi: Mivel tudndd megcslndlni? 

Felelet: GyQragyongygyel, gyongyharmattal. 

Karban ^neklik: 

Biyj, btgj zald 6g, 
Zold levelecske, 
Nyitva van az aranykapu, 
Biyj csak rajta ^tal! 

Ekkor az eg^z sor keresztOl biivik a k<H 5sszefog6dzkodd 
gyermek karja alatt, de az utols6t elfogjak ^ azt mondj^ neki: 

Bdtor vit^z, maradj itt 
A nagy hidon altal. 

Ezt addig Ism^tlik megint eldlr61, mig az eg^sz sor gyermeket 
el nem fogj^ (Vecs^s.) 

10. 
Hidasj^t^k. 

Itthon vagy-e, hidasmester? 
Itthon vagyok, csak most jottem. 
Ereszsz dtul a hidadon! 
Nem eresztlek, mer' leszakad. 
Ha leszakad, n^egcsin^lom. 
Mivel tudn^d megcsintoyi? 
GyOri gyOngyi gy5ngyvh^ggal. 218 

Honnan veszed gydri gyQngyvirAgot ? 

Isten kCidi szent morgdbul. 

Mi lesz a fizeWsem? 

Piros 6ma, meg egy czitrom. 

Bt^j, biyj, z5ldem, zold levelecska 

Nyisd ki az aranykapudat, 

Csak btijjatok rajtal 

Osszefogott kezOket fSltartj^k, az alatt elb^jnak a tobbiek. 

(Tapolczaffi.) 

11. 

Itthon vagy-6, hfdasmester? 

A jA\3z6k sorba dllanak ; el6tt5k kett6 dll, keziiket 5sszefogva. 
A j6tsz6k k^dezik: 

Itthon vagy-e, hidasmester? 

Itthon vagyok, csak most jQttem ! 

Ereszsz<^l at a hldadon! 

Nem eresztiek, mert leszakad! 

Ha leszakad, megrakatom! 

Mivel tudndd megrakatni? 

GyOrtt, gyOrtt, gydngyvirdggal. 

Hoi venn6d a gyttrtt, gyfirti, gyongyvirdgot? 

Isten adnd szent mark^b6l! 

Most aztdn dtbt^nak a hldon, a kettfi feltartott keze alatt, 
8 ^neklik: 

Biijj, bi^ij, bokrostiil, 
Bokrod itt maradjon! 

(Nagy-Kajdacs.) Szent-Erzs^bet-j&tdk. 

1. 
Gyihi, gyihigya! 

A gyermekek (fiuk) k6t csoportra oszlanak. A nagyobbik 
csoportnak van egy vezetfije ; ezek 5sszefog6dznak j6 er^sen. A md- 
sik csoport csak ket vagy negy tagb6l ^. Ezek leiilnek s 6k a 
szent Erz8&>et hidja. Ezutto a vez^r ezt mondja: 

•Gyihi, gyihigya!* 

Erre az al6k egyike, a hldsis, azt mondja: 

« Szent Erzs^bet hl4ja.» 1 219 

A. : « Altai megyQnk n^.> 
B. : «Vdmot veszilnk rajta.» 
A. : «Nem h&aom 6n ak^ vesztek, akto nyerek, 
Ezt a n^btoy rossz csik6t dtalviszem rajta.» 

Ekkor csapat&val neki indiil a hldnak s kereszUil iparkodik 
Tinni csikait. A hldasmesterek pedig azon vannak, hogy az Mvo- 
ni!il6 csik6kb61 min^l t5bb vdmot vegyenek. A gyengebbek Idbait 
megfogj^ s nem eresztik tov^bb. Ha azutdn a Itocz elszakadt, a 
szakad^on ttil lev6k elmennek, az elszakadiak pedig a hldas- 
mesterek mell6 letilnek s a kdvetkezG ^tvonal^kor 6k is seglte- 
nek v&mot vennl Ez igy megy, mfg a csik6k mind a v^mon vesz- 
nek, s a vezet6 maga marad. Ekkor a jdt6kot ujra kezdik, ha 

van bozzd kedviik. 

(Nagy-K6r5s.) 

2. 

Szent Erzs6bet bfdja. 

Vez6r: Gyiki, gyiki, gya? 
Kapus : Szent Erzs^bet hlcya. 
Vezer: Altalmegyttnk rigta. 
Kapus : Vtoiot vesziink rajta. 
Vez6r; Nem bdnom 6n, 

Akdr nyerek, ak^ vesztek, 
Ezt a nebdny szilaj csik6t 
Atvezetem rajta. 

Ekkor neki rohannak s a kapun ^tszaladnak. Ha a kapusok 
valamelyiket vissza tu4j^ tartani, az is mell^j5k t^rdel ; de a fogto 
k5zben t^rden kell maradniok. nem szabad fel^laniok. A vez^r 
miiidaddig vezetgeti lovait, mig valamennyit el nem fogj^k a kapusok. 

(Piricse.) 

3. 

H i d a c s k a. 

(Fitijit^k.) 

K^t gyermek egym^uisal szemkozt let^rdel, s ez a hid. Ezutto 
jon egy csik6s, a ki lovakat vezet. A csikds igy sz6litja meg 
a bidat 

Csik6s: Gyihi, gyibi gya?! 

Hid: Szent Erzs6bet hidja. 
Gsik6s: Altalmegy^nk rajta. 

Hid: Nem btoom ^n, 
Ezt a n^bdny 220 Szilaj csik6t 

Ateresztem 

Rajta! 

Ekkor j6 sebesen at kell a csik6snak surranni a hldon, mert 
mftsktUonben megfogjak a csik6kat. Ez igy megy, rafg utoljara 
minden csik6t elfognak. 

(Kis-Oroszi.) 4. 

Kapuj6t6k. 

K6t nagyobb le6ny osszefog6dzva raegdll (kaput csin^l) ; a tdbbi 
hosszu sorba fog6dzik. A kik a sorban vannak, mindnydjan mond- 
j^k a k5vetkezd verset : 
b— >— h h i5=f5: -0 — t Hej tu - li - pto, tu - li - pdn, Te-ljes szeg-fa szarka-l^b ; ^ h h ^^ -fir^ I Te - le ken-d6 zsd-lyd- val, Sze-re-lera-nek Idng - j^ - val. 

(JAszN.-Kun-Szolnok.) 
Hej tu - li - pAn, tu - li - pto. Tel-jes szeg-fG sz6p vi - r^g ! I m * ^x____ ^^ Te-le ker-tem r6-zs^ - val, Sze-re-lem-nek IdngjA-val. 

(Nograd.) 
Hej tu-li-p^n, tu-li-pdn, 

Te - le kertem zs^lyd-val, 

Nyisd ki r6zs&m ka-pu-dat, 

R6 - zsa-fd-nak il - la - ta, Tel-jes szegfQ sz6p vi-r^g. 
A sze - re-lem Ung-j6 - val. 
Hadd ke-rQl-jem v^ - ra - dat. 
Mi - kor szl-vem biz- tat -ja. in lit a kapu el6 ^rkezve, k^ezi a sorban az els6 : 

Ki^ ez a kapu? 

— Szent Erzs6bet6. 
Altalmenn^k rajta. 

— Vdmot vesztink rajta. 
Minapdba itt mentetek, 
Hidam Idbdt eltortetek, 
Meg nem csindltatok. 

— Acsok vagyunk, f^t faragunk, 
Feny6fiLb6l kifaragjuk. 

Meg is aranyozzuk. 

A kapu felemelkedik, a sor ^tmegy alalia, mikozben ezt 
mondogatja a kapu: 

Sztljrjelek, szapuljdtok, 
Sztljj6tek, szapuljatok! 

mig az utols6 is a kapu al^ 6r ; azt azonban a kapu elszakitja a 
sort6l ^ az megy kapunak. Ekkor a j^t6k ism6t el5l kezd6dik s 
az ly kapunak az a tagja mondja a sor vezet6j6vel tartaad6 par- 
besz^et, ki elszaklttatott a sortol s kapunak ment. 

(tj-Feh6rt6.) 

5. 

A z d c s k. 

K6t jdtsz6 egy kend6t magasra emelve kaput csin^, mire a 
j&tsz6k koziil egy k^rdi: 

Ki^ ez a kapu? 

— Szent Erzs6bet6. 
Altalmegyiink rajta. 

— V6mot vesztok rajta, 
A minap is itt j^tatok, 
LetQrt^tek hidunk kaij&t, 
Meg sem csin^t&tok. 
Acsok vagyunk, megcsin^jjuk, 
Feny6fi^b6l kifaragjuk, 

Meg is aranyozzuk. 
Hoi veszitek az aranyat? 
f Elmegyiink szent Erzs6bethez ; 

Penz6rt k6runk, 
Ingyen adja. 

Erre kavetkezik a dal, melyet 5sszefog6dzva 6nekelnek, mind 
^tmennek a fOltartott kendd alatt, de az utols6ra lecsapj^k a ken- 
d6t s fgy fogj^ el a sereget egyenk6nt, minden fog^s utto lijra 
kezdik a monddk^t, a dal a kdvetkezd: 222 

Nyifld meg ledny kapudat, kapudat 

Hadd keriiltiem v^radat, v^adat, 

R6zsafdnak illatdt, illaUt 

Mikor szlvem buzditj^, bazditj^. 

Hej tulipto! tulip^n! 

Teljes szegftt sz6p vir^g, sz6p vir^g, 

Teregesse Mngj6val, l^ngjAval, 

A szerelem p^dval, p^ijdval. 

(Cser^pfalu.) 

6. 

Szent Erzs^bet hidja. 

Hfcya, Wdja, ki hf^ja ? 

Atmenn6nk rajta! 

Szent Erzs^bet hidja. 

Megv^moUak rajta. 

Ak^ v&molsz, ak^ nem, 

Atalmegytink rajta. 

A minap is itt j^urtatok, 

Hidam Mb&t elt6rt^tek, 

Meg nem csindlt&tok. 

Megcsin^uk, dcsok vagyunk, 

S6sk&b6l, lapub6l, kdposztatorzsdb6l, 

S ingyen aranyozzuk. 

Hoi vett6tek ingyen az aranyolokat? 

Mind fenn voltunk Boldog-asszonynti. 

K6rv6n k6rtuk, 

Advdn adtak, 

Tekenfivel m6rt6k. 

Amoda van egy kis h^, . 

Tele van n^dm6zzel, 

Egye meg a legeslegutols6 ! 

E dal monddsa alatt k^t gyermek kezet fogva, s abb6l fvet 
alakltva kiil5D ^lanak, a tdbbi gyermek sorba ^ s a ktil5n ^I6k 
egyike 68 a sorban ^ll6k elseje kdzt folyik a vers, mint sz6v^t^ 
6s a t5bbi gyermekek csupto a hidra tett rohan4sban« az utols6 
k^t sor dalol^^ban ^ a futdsban veaznek r^szt 

(Osvith Pdl : Bihar vm. sdrrdti jiiisAnsk leii&sa, Nagyvirad 1875. 34 1. Aig:ner.) 

7. 

Kett6 mag^sra emelve p^cz&t tart. A kCzeledO hosszil sor 
vez^re k^rdi a pdlcz^t tart6k egyik6t51: 
Vez6r: Ki hfdja, hl4ja? 

Pdlczds kiny : Szent Erzs^bet hidya. 
Vez^r: Altai menntok rajta. P&lcz^ Itoy: Megv&mollak rajta. 
Vez^r: Ak&r vdmolsz, akdr nem, 

Altai megytink rajta! 
P^lcz^ I^ny: A minap is dtj^Mok, 

Hldam IdMt letdr^tek, 

Meg nem csin^ldtok. 
Vez6r: Megcsin6jjuk holnaputdn, 

Aranyb6l, eziistb5l, 

F6di labod^a)6L 

A vez6r ilt k6rdi a pAlcz^ ltoyt61 : Mi a vAltsAg ? Mire ez egy 
vagy k^t letoyt k^r ; ez ism6tl6dik, mfg az egtez sor el nem fogy. 

(Henczida.) 

8. 
Kapii. 

Vez^r: Ki6 ez a kapu? 
Kapus: Szent 0rzs6bet6. 
Vez6r: Atal megytink rajta. 
Kapus: Vtoiot vesziink rajta. 

A minap is itt mon^tdk, 

Hldam l^M letCr^tOk, 

Fdl se csindltatok. 
Vez^r: Acsok vagyunk, fet faragunk, 

Ingyen aranyozunk. 
Kapus: Hun v6tt6t5k ingy5n aranytokat? 
Vez6r: Elmontiink Boldog asszonyhoz. 

K^rven kertiik, 

Advdn adt^k, 

Tekenyfivel mert^k. 
Kapus: Nem rabolunk, nem, 

Csak a Iegut6s6t. 

Ekkor a kapun dtbiUjnak s a kapusok elrabolj^ az utoIs6t, 
mire a vez6r mondja: 

Srjunk, rf junk, 
Elfogyott a mi seregtink! 

(N^pkdlt. gyOjt. U. k. 296. 1.) 

9. 

Szent Erzs6bet hjdja. 

K^t Itoy megfogja egy kend5nek k6t sarkM s a kendfit ma- 
gasan feltarlja. A tCbbi j^tsz6 Idnczba fog6dzik, s egym^utan 
^tmegy a kend6 alatt a k5vetkez6 k^rd^sek €3 feleletek k5zben: I 224 Micsoda hidja ez ? 

A kend6tart6k felelnek : 

Szent Erzs6bet hidja. 
Altalmenn^k rajta. 
MegvakiUsz alalia. 
Akar vakiilok, ak^r nem, 
Megis dlmegyek rajla. 

Ha a gyermek komoly marad, nem ad zdlogot; ha nevel, 
z&logot ad. 

(T.-Szal6k.) 

10. 

K6t sorba dUnak s ijgy k^rdezkednek : 

Ki6 ez a hid? 

Szent Erzsebet6. 

Altalmegyek rajta. 

Vdmot veszek rajta. 

Ak^ veszel, akdr nem, 

Altalmegyek rajta. 

A minap is itt jdrtatok, 

Hidam Idbdt elt5rt6tek. 

M^gsem csin^t^lok meg. 

A<»sok vagyunk, dcsmesterek^ 

Fenytifeb6l kifaragjuk, 

Ingyen aranyozzuk. 

Oh, ti koszos malaczok, 

Hoi venn6lek ti azt az ingyen aranyat ? 

Felfussunk a Boldog-asszony far^a. 

K6rv6n k^riink, adv^n adta, 

Tekenfivel m6rte. 

Oh kisasszony, nyiss ajt6t! 

(Tisza-Palkonya.) 
11. 

Szent Erzs^bet hidja. 

Egy sorban Mlanak a gyermekek, kettd egym^ kez^t meg- 
fogra eldttCik ^U, s a sorban dll6kkal ily p^besz^et kezdenek : 

Ki6 ez a hid? 
Szent Erzsebet6! 
Altalmegyftnk rajta. 
V^mot vesziink rajta. 225 

Ak6r vesztek, ak^r nem, 

Altalmegyiink rajta. 

A minap is itt j^rtatok 

Hidam l^b^t let5rt^tek, 

Fel nem csin^t^tok. 

HolnaputAn visszajoviink, 

Fenyii&bdl kifaragjuk, 

Meg is aranyozzuk. 

Mil kivtotok meg hdt? 

Egy ak6 bort, egy kosdr piros almat 6s egy sz6p 

A sz6l6fa most bimb6zik. [leanyt 

Az almafa most virdgzik, 

A sz^p lednyt megadhatjuk, 

Harmadszorra elkapj^tok. 

Ekkor a k^t kul5n^Il6 gyermek osszefogott kez^t foltarija, 
s a sorban lev6k kezoket osszefogva, ^tmennek a kez5k alatt, bar- 
madszorra az utol86 ott marad kOzOlok, s a jdtek ismet kezd6dik. 

(Beretty6-Szt.-Mdrton.) 

• 12. 

Szent Erzs6bet hfdja (nem dalosj^t^k). 

Ki6 az a hid itt? 

A szent Erzs6bet6. 

Altalmenn^k rajta. 

Vtoiot vesztink rajta. 

Micsoda hidatoknak v^lts^ga? 

Egy aranyalma, egy hord6 bor 6s egy sz6p letoy. 

Az aranyalma most bimb6zik. 

A hord6 bor most virdgzik. 

A sz6p lednyt megadhatjuk, 

Ha elkaphatj^tok. 

(Leirds : Osszefog6dznak, l^nczba ^Ilanak, k6t ledny szemkozt 
^1 a Idnczczal s fentartott k^zzel kaput formdl. A Idncz a kapo 
fele megy, s a fentebbi k6rd6sek 6s feleletek k5zt a kapu alatt 
^tbuvik. Rendesen az k6rdez, a ki a Idnczban legeldl dll, s a kapus 
feleL Az utoIs6 leany eWtt lecsapj^ a kezoket s azt ott maraszt- 
jAk magukndl.) fDi6szeg.) 

13. 

Ki hidja, hfdja? 

K6t gyermek kezet fogva ^U, eldttiik a tQbbi gyermek hosszii 
sorban, oldaIk6zfogdssal. Az els6, a sz6sz6l6, k6rdi az eldtte 4116 
. pdrt61 : Ki hidja, hidja ? 

Magyar QyerineKJ&t^k Gytljt. 15 226 

Feleli tA az egyik: 

Szent Erzsebet hidja. 

Aztan folytatj^k a p^besz^et: 

Altalmegyiink rajta. 

Megv^mollak rajta. 

Ak&r megvdmolsz, ak^ nem, 

Altalmegyek rajta. 

A minap is itt j^dtok. 

Hidom kb^t letor^tek, 

Fel sem csin^dtok. 

Majd felcsin^yuk 

Burokb6l, bodzab6l, 

Soska kdposztdb6l. 

Micsoda kaputoknak vdlts^a ? 

Egy igen sz6p elad6 ledny (legeny) ; 

(itt megemliti a sor Iegv6g6n ^6 nev6t). Erre a pdr feltartja kez6t, 
a sor ^tbiivik, s mindnydjan mondj^: 

Bujj, bujj, bokrosan, 
Bokrod ide maradjon. 
A mi vdrunk di6fel, 

A fiiike (v. a letoyok6, a szerint, a mint fiiik v. 
letoyok mondj^k) kutyab^L 

Middn pedig az utoIs6 is at akarna biljni, a kapusok nem 
eresztik, hanem elfogj^; ez k6zen fogj^ azt a kapust, a ki nem 
besz^i. Ezutdn ijjra kezd5dik a jdtek az eldbb ieirt m6doQ, mig 
csak az litasok mind el nem fogynak. 

(filesd) 

1. 

Ereszszetek at, j6 r6v6szek!.... 

A jAtsz6k egymdsutdn egyenes sorba dllanak, s vdlasztanak 
maguk kozQl k6t r^v^szt. Ezek egymdsnak kezet advdn, a sorral 
szemben Allanak s alkuba bocs^tkoznak a sor vez6r6vel a k5vet- 
kez6leg : 

Sorvez6r: Ereszszetek it, j6 r6v6szek! 

— Nem eresztiink, mert nem tudjuk, ki nepei 
vagytok. 
Lengyel L^zl6 jo katona. 

— Az is n^ktici ellens^giink. 
Mirfil val6 ellens^gtek? 

— Minapiba erre j5ttetek, 227 Hidunk labAt eltor^tek, 
M6gse csindltitok meg. 

— Acsok vagyunk, dcsorgunk. 
Holnap d^lre erre megyunk, 
Fony6&b6l kif'aragjuk, 
Eziisttel megkoczogtatjuk : 

Hdt m6g mi a hiba? 

— Egy kemencze kal^cs, egy hord6 bor. 

— A kemencze kaldqsot most stitik, 
A hord6 bort most szttrik, 

A szep letoyt most 5ltoztetik. 
HM m6g mi a hiba? 

— Semmi se! 

Ekkor r^ezdik: 

B^jj, ^m zoW ^& 
Bokrod itt maradjon ! — 

s az egesz sor keresztQimegy a r^v^szek keze alatt; s a ki akar 
a r^y^zekn^I marad; a ki nem akar, a jM^ot iljra kezdi. 

(N.-Kajdacs.) 

2. 

Kis-kis n^pei vagytok? 

A gyermekek egyenes sorba ^va 6sszefog6dznak. Kett5 szembe 
dll a sorral, s kez6t osszefogva feltartja. E kettC kozUl az egyik 
k^rdezi a sor v^g^n ^Il6t6l : 

Kis-kis n^pei vagytok? 

A sor v6g6n lev6 feleli: ' 

Lengyel L^szl6 kirsdyunk^. 
is nekiink ellens^giink ! 

A mdsik k^rdezi: 

Mirfil val6 ellens6gtek? 

A sor v6g6n lev6 feleli: 

A minapi napokon dcsorogtunk, 
Feny5fab6l fat faragtunk, 
Ingyen aranyoztunk. 

A mdsik k^rdezi: 

Hoi vett^tek az ingyen aranyat? 

A sor v6g6n lev6 feleli : 

F6l-fblmentiink Boldog-asszonykAhoz. 
K^rv^n k6rtuk, 
Advdn nekiink, 
Mint j6 bardtjtoak, 

16* 228 A m^sik azt mondja: 

Hazudtatok; most lopt^tok. 

A sor v6gen dllo feleli: 

Nem hazudtuk, se nem loptuk, 
Isten ajdnd^a, 
Gyermekek j^t6ka. 

Azutdn mindny^an egyszerre mondj^: 

Jer eld, z5ld dg, zold levelestdl, 
Nyitva van az aranykapu, 
Atbi\jhattok ra^jta. 

A mig ezt mondjdk, a sor v6g6n 6116 megindiil s a tSbbi is 
ut^na megy, s a mdsik kettd keze alatt 6tbi]ijik stb. 

(Perbenyik.) 

3. 

Kapus, vagy: nyiss kaput, lijhold! 

E jdt^ban a gyermekek egymdsut^n kettds sorba dllanak. 
Az elsd kett5 a kapus, a m^odik pdr koztll az egyik az anya. 
A gyermekek l^baikat emelgetve dobogtatnak s mondj^: 

Dib-dob, dib-dob. 

Az anya k6rdi: 

Ki dobogtat az 6n hidamban? 

Kapusok: Lengyel L^zl6 j6 kirdly. 

Azutdn az anya mondja: 

Nyiss kaput, lyhold! 

Kapusok: Nem nyithatok, nem nyithatok; 
Minapdban itt jdrMok, 
Hidam Idb^t letSr^tek. 
Fel sem csindUtok. 

Anya 6s a tobbi gyermek: 

Felcsin^jjuk, felcsinAjjuk, 
Feny6fiib6l kifaragjuk, 
Ingyen aranyozzuk. 

Kapusok: Hoi kapjdtok azt a sok aranyat? 

Anya : Fel-felmegytink Boldog-asszonyhoz, 
K^rve k^rjiik, 
, Adva adj^k, 229 Felelet : 

A m^ik: 
Felelet : Medencz6vel hordjuk; 
Teh^t mi a vAm? 

Kapusok: Egy aranyalma 6s egy sz6p leany. 

Ekkor a kapusok kez5ket felemelik, a gyermekek keresztal- 
mennek; a leghatulsot nem eresztik dt. Ezt mindaddig folytatj^ 
mig a sorban csak az anya marad ; ennek valamit siignak 6s sz^t- 
oszolnak. 

4. 

Ki kis nepei vagytok? 

A gyermekek k6t rendbe allva, k6t nagyobb gyermeket kirAly- 
nak vdlasztanak. Az egyik kMlyhoz meg vdlasztanak egy ahhoz 
hasonl6 nagysdgii gyermeket A m^ik kir^lyhoz, ki legelfil dll, a 
tobbi j^tsz6 gyermekek hozzd fog6dznak. Ezutdn az egyik kirftly 
k6rd6st int6z a m^ikhoz: 

Ki kis n6pei vagytok? 

Lengyel L^zl6 j6 kirilyunk, 
Van is nekilnk ellens6gUiik. 

Mir61 valo ellens6gtek? 

A minap is itt termetttink, 
Keztink, Mbunk eltdrettak. ' 
Acsok vagyunk, 6csorogunk, 
Feny5feb6l ftil faragunk, 
Ingyen aranyozunk. 

Hoi vett6tek az ingyen val6 aranyat ? 

Mi felmentiink Boldogasszony kis kertj6be, 
K6rv6n k6rttik, 
Advan adt^. 
Szapul6val m6rt6k. 

Hazudj&tok, mert lopt&tok. 

Egy IstenQnk, egy lelkiink, 
Se nem loptuk, se nem vettiik, 
Isten adomdnya. 
Ki az ide-oda? 

Szent Erzs6bet napja. 

A kett6 mondja: Atmehettek rajta. 

£s ekkor a kett6 osszefog6dzik s felemelik kezeiket 6s a raAsik 
kir^y tdrsaival egytitt ^tbi^jik a kezeik alatt. £s az a kett6 tet- 
sz6se szerint vdghat el a m^ik kirdly j^tsz6tta5aib6l, a mennyit 
akar, s akkor ezek a kett6h5z allva, hozz^ok fog6dznak. 

(Fekete-Ardo.) A mdsik: 
Felelet : A m^ik: 
Felelet : 

A m^ik : 
Felelet : 230 5. A lednyok k^t r^szre oszlanak ; az egyik a magyar, a m^sik 
a n6met n6p; aztto felv6ltva 6neklik: 

Tisz, tisz, ti n^pei vaji^ok, hej magyar nepek? 
Lengyel L^szl6 j6 kir^lyunk, hej ntoet n^pek. 
Az is nektink ellens^giink, hej magyar n^pek. 
Mirft v6na elleas^gtek, hej n^met n^pek? 
Hidunk lAbM elWrette, hej magyar n6pek. 
Mivel tudta elt5retni, hej magyar n6pek? 
Ez 6 piros pejlovdval, hej magyar n6pek. 
Megcsin^taljuk sdraranybii, hej n6met n^pek. 
/ Hoi veszitek sdraranyat, hej magyar n6pek? 
Boldog anydnktii sfrva k^rjtik, hej n^met n6pek. 
Mutassatok Boldog-any^t, hej magyar n6pek. 

Ekkor a magyarok egyet felkapnak maguk k5ztil, rendesen 
a legkisebbet ^ megmutatj^. 

(Tesniag. Hontm. M. Nyelvdr VIII. k. 569. 1.) Hfdas-jAt6k 

Egyfel61 h&rman, mAsfel61 vagy harminczan 6sszefog6dznak, 
s ily p^beszed folyik k5ztuk: 

A h^ora k6rdi : TizAiz, ki nepei vagytok ? 

— Lengyel L^zl6 j6 kirtily^. 

— Az is nekiink eUens^gUnk. 

— Mir6l val6 ellens6gtek? 

— Minap, minap itt j^r^tok, 
Hidunk l^^t elt5r6tek, 

Fel sem Acsoldtok. 

— Acsok vagyunk, ^csmesterek, 
Feny6feb6l kifaragjuk, 

Ingyen aranyozzuk. 

— Ho! kaplAtok azt a sok ingyen aranyal? 

— Fel-felmentftnk Kis-Boldogasszonyfalv^a, 
K^rve-kertiik, adva-adt^, 

Kis mediczin^val m^rt^k. 

— Hazudtok, tolvajok, mert loptdtok. 

— Isten tudja mi lelkiinket, 

Se nem loptuk, se nem kuruzsolluk, 
Isten adomtoya. 
Nyissatok kaput! 

— Mi a kaputok vdltsAga? 

— Egy sz6p aranyalma s egy R6zsa nevft liny. 231 

Ekkor a Mrom feltartja a kez^t ; a tobbi meg e kapu alatt 
dtbi5.jik. A kapusok azonban az utols6t, mint kapuv^ltsAgot, elfog- 

j^^ ^^^' (Ny.-Karacsonfalva.) 

7. 

Ki n6pei, vAri vagytok? 
Lengyel Mdty^ j6 kirdly^. 
Az is D^kiink ellens^giink. 
Mir5l vagyon ellens^gtek? 
Hldunk, l^mik 5sszetoredezett, 
M^gsem csinAltalj^tok meg. 

(Csaktornya.) 

8. 

Kiv^g6sdi. 

Kiv^asztj^ a k^t leger6sebb fiiit kir^lynak. Azutdn ezzel 
a kerd^ssel: Ki drp^oz? ki biiz^oz? — k^t p^rtra szakad a jdtsz6 
sereg. Mindegyik kir^y a katon^it egymAssal szemben egy bizonyos 
tdvols^baa fel^tja, ugy, bogy a kir^y mindig a jobbk^zn^l ^1 ^ 
5sszefog6dzik a maga katon^val Most igy sz6lal meg az egyik pdrt : 

Kis kis n6pei vagytok? 

Mire a m^ik igy felel: 

Lengyel lAs^l6 j6 kirtilyunk. 

Van is nekiink ellens^gtink. 

Mire val6 ellensegetek ? 

Fel-felmenttink Boldog-asszonyhoz. 

K6rve k6rtunk, adv^n adott, • 

Kis teken6j6vel m^rtiik. 

Hazudt^tok, mert lopt^tok. 

Isten tudja, mi nem loptuk. 

Mi a kaputok vdltsAga? 

Azutdn kikiild egy katon^t. Ez a m^ik p^rtnak szalad. A md- 
sik p^ Itoczot form^, ez pedig torekszik a Idnczot atszakitani. 
Ha sikerQl, akkor a kiket elszakitott, azokat kiMlydhoz viszi. Ha nem 
sikerQlt, akkor 6 is ott marad. Most a mdsik kiraly kiild katon&t 
azon m6don, a bogy az els6. Ha egyik kir^ynak mdr minden 
katondit elszedt^k, akkor a kirdly megy k^tszer az ellenkirdly kez^re, 
^ ba mdsodszor sem szakltotta dt a kiraly kez6n lev6ket, akkor 
harmadszor a katon^ kez^re megy ^ ba itt dtszakasztja a Idn- 
czot, akkor visszakapja katon^t; ha nem, akkor megcsipdesik. 

(T,.K6r6d.) 232 9. 

Ki nepei vagytokV 

A gyermekek nagysag szerint egy sorba ^llanak. Ket gyer- 
mek osszefog6dzYa k^rdezi a t5bbi gyermektdl : 

Ki n6pei vagytok? 

LengyelorszAge 6s j6 kir^ye. 

Az is n^kiink ellensegtlnk. 

Mira val6 ellens^gtek? 

MinapAba erre gyflttetek, 

Hfdunk l^^t eltdrett^tek, 

M6g most se csin^tatt^tok meg. 

Majd megcsindltatjuk bur5kb^I, bodz^b6l, sdralenbdi. 

Hoi veszitek btirkdt, bodz^t, sAralent? 

Mcjd kik^rjlik Boldog-anyinkt6l, 

Feny6feb6l kifaragjuk, azt is n^ktek adjuk. 

Mi a kapunak a vAmja? 

Egy ak6 bor 6s egy piros 6ma. 

Mdr ekkor inddlnak a kettC fel6, 6nekelv6n: i ^ t t 
^z± ^■ -0 # tg #- 
S^j-junk, rij-junk, majd el-ma-rad e-gyi-ktink, a leg-ki-seb- w 


t bi-kiink. 

Mindaddig ism^tlik az dtbiiv^t, mig egyenkint mindny^an 
el nem maradnak. 

10. 

KoltozkOd^s s hldcsindl^s. 

K6t gyermek egym^ kez6t fogva 611 egymAs mellelt. A t6b- 
biek szint^n egym^t kezen fogva, ezektdl kiss6 tdvolabb helyen 
hosszu Itoczsorban dllanak. Most ezek elseje ki^tja a kettOhdz : 

Vigyetek Altai, vigyetek Altai, j6 r^veszek ! 
VAlasz: Nem viszlink, nem visziink, mert nem tu^juk, ki 
n^pei vagytok. 

Amazok: Lengyel LAszl6 jo kirAly6. 

— Az is minekiiok ellens^gunk. 
Mirdl val6 ellensegtek? 
— Minapi napon erre j5ttetek, 233 

Hidunk Idb^ kitort^tek, 
M^gsem csinditdtok meg. 

— Acsok vagyunk, Acsorgunk, 
Feny()fdb6l kifaragjuk, 

Ost aranynyal koczogtatjuk, 
M^gis megcsinaitatjuk. 
Mi a hldvtoi? 

— Egy kemencze kalAcs, egy keny6r, egy hord6 bor, 
meg egy sz6p fiii (vagy ledny). 

Ekkor a k^t egyCitt dll6 osszefogott kez^t ivalakban feltartja, 
a sereg pedig hosszii sorban futva ^tszokik az Iv alatt, mikor eme- 
zek leeresztik a keziiket s ezzel az utoIs6t a csapatt6l elv^gj^k s 
magukhoz veszik. Ez ism^lK^dik mindaddig, mfg a csapat el nem 
fogy ; ekkor az utoIs6 mindegyiknek a fej^re koczczant s k^sz a hid. 

Lengyel L48zl6-j&tik. 

1. 
Hidas-jdt^k. 

K6t gyermek kezeiket osszefogva ^11 ; ezek a hidasok. A t5b- 
biek k&sfogdssal I^nczot alakitnak, odamennek a hfdasokhoz, s az 
elsd Igy sz6l hozz^ok: 

— Ereszszetek ^t a JordAn-hidon ! 

— Nem eresztiink — felelik a hfdasok, — mert nem tudjuk, 
ki n^i vagytok. 

— Lengyel Ldszl6 j6 kirAlyunke. 

— Az mi nekiink nagy ellens^Unk. 

— Mi6rt? 

— Az^rt, mert a minap^ban erre j^ulatok, hidunk l^bdt elt5r- 
Wtek, s m^gsem csinAltattitok meg. 

— Acsok vagyunk, ^csok voltunk, holnap d&re visszjgOviink, 
feny5fdb6l kifaragjuk, s^ga szeggel megszegejjuk. 

— Adjatok hdt z&logot! 

— Ugyan mit ? 

— Egy sz6p lednyt €s egy piros alm^t. 

— Sz^p lednyt adhatunk, de piros alm^t nem ; az m^g most 
bimb6zik. 

— Bi^, bi^j, biibos tyiik, 
Fejed itt marathon, 
Nyakad itt szakadjon ! 

Ekkor feltartott kezQk alatt ^teresztik (^ket, de az utols6t ott 
fogj^k. Ez mindaddig ism^tltklik, mig valamennyit ott nem fogj^ 
s a ket hidas megett egyenl($en sz^t nem osztj^ 236 

Ekkor a kapusok 5sszefogott kezeiket foltartjak, s az ^tbii- 
j6k kSzttl az utols6 p^t elfogj^k, s ez igy megy, mig az egesz sereg 
el nem fogy. 

5. 

Hldjat^k. 

Kik kis n6pei vagytok? 
Lengyel Ldszlo j6 kir^lynak. 
Az is nekijnk eliens^giink. 
A minap^ba erre jartatok, 
Hidunk I^b^t letort^ek, 
Fel-felcsin^ljdtok ! 
Felcsinaljuk, felcsindljuk, 
Acsok vagyunk, dcsorgunk, 
Feny6teb6l fet faragunk, 
Ingyen aranyozzuk. 
R6z ugyan repedezik, 
6lom ugyan olvadozik. 
A legutols6nak 
Egy nagy talicska 
S^ az orr^ra. 

(Kun-Szt.-Marton. Aigner.) 

G. 

Lengyel Ldszl6. 

A gyermekek egymast61 j6 t^vol k6t sorban ^llanak; minden 
8orb61 kidil egy-egy vez^r; k^rdi az egyik: 

Kis-kis n6pei vagytok? 

Lengyel L^zl6 j6 kiralyunk! 

Az is nekiink eliens^giink! 

Mir61 val6 ellens6getek ? 

Mert az arany mind n^Iatok! 

Fel-felmentiink Boldog-asszonyhoz, k6rv6n-k6rtiik, 

advto-adta, kis tekenOj^vel m^rte. 
Nem igaz, mert lopt&tok! 
Bebizonyitjuk becstileies emberek gyermekeivel, hogy 

se nem loptuk, se nem csaltuk, maga j6sztot^b6l 

adta! 

A k^t sereg aztan egym^t kergeti, s mikor kifutoMk, kibir- 
k6zt^k magukat, i\jra k^t sorba ^lanak s kezdik el5lr51. 

(Szalmarm.) 237 7. 
LengyelLdszl6. 

Ket szemben &1I6, egymdssal ellens^ges sort k^peznek; min- 
denik sor «sereg» nevet kap. A k^t sereg k6t sz61s6je k5zt ilyen 
p^besz6d keletkezik: 

l-s6 sereg: Kis-kis nepei vattok? 

2-ik sereg: Lengyel Laszl6 j6 kir^yunk, 

Van is neklink ellens^gunk. 
l-s6 sereg: Mir61 val6 ellens6gtek? 
2-ik sereg: Hidunk l&bki Iet5r6tek, 

Meg se csindltatt^tok. 
l-s6 sereg: H6nap d^lre visszajovtink. 

Feny()fab6l megfaragjuk, 

Meg is aranyozzuk. 
2-ik sereg : A kapunak vamja is van. 
l-s6 sereg: Micsoda vAnya? 
2-ik sereg : Egy hord6 bor, 

Egy aranyalma, 

Egy sz6p le^ny. 
l-s() sereg: A hord6 bor most virdgzik, 

Arany alma most bimb6zik, 

A sz^p letoyt megadhafjuk. 

• 

Ezutdn megt5rt6nik a vdmv^tel oly m6don, hog:y a v^mot 
vev6 sereg azon sz6l6n, hoi a p^rbeszed folyt, k^t sz6ls6je dltal 
kaput Ulii fel, mely alatt a v^mot ad6 sereg ^tbi!ivik e szavakkal : 

Sirassuk, sirassuk a mi sereginket. 

Bel51iik aztAn elv^g a vdmot vev6 csapat annyit, a mennyi 
neki tetszik, igy 5rvendezve: 

Ortiljiink, orQljiink a mi sereginknek. 

Most az ott maradt h^rom-negy — mert rendesen kell any- 
nyinak ott maradni — a vdmot vev6 seregnek, mely mag^t ossze- 
fogddz&s ^tal meger6siti, neki szalad; ha a sziikseg ugy kivtoja, 
ism^telve is, az^rt, hogy azt elszakitsa, s ha elszak^d, tiyjra magd- 
hoz veszi az elvett v^mot; azt^n a j^t^k ujb6l kezdddik. « 

(Panyola. Szatmdrm. M. Nyelvdr, IV. k. 429. 1.) 

8. 

Lengyel LAszl6. 

Ket fiii vagy le^ny ki^U s osszefogott kezeiket feltartjAk kapu- 
nak ; egyik koztLl5k egyszersmind kapus is. A tobbiek pedig egymls 
kezeit megfogydn, sort k^peznek, hogy k6s6bb majd a kapun ^tbuj- 


2S8 

ha$s;finak. EzutAn ott helyben dllvto, kdvetkezd p^besz^ kelet- 
k^aik: 

Kapus: Lengyel L^s2l6 mi kir^lyunk. 

Van is neklink eliens^gtlnk. 
Biiv6k: Mire val6 ellensegtek? 
Kapus: E mai nap feljov6tek, 

Hidunk I^bdt letdr^ek, 

Fel se csin^ltdtok! 
Bilv6k: Felcsin^uk s6sk^ul, lapubiil. 

Acsok vagyunk, g^csirozunk. 

FenyttE^biil fdt faragunk, 

Ingyen aranyozunk. 
Kapus: Hoi vett^tek ingyen aranyotokat? 
Biivdk: Fel-felmenttink Bodogasszonyhoz, 

K^rv^n-k^rtiik, advdn-adta. 

Kis kis tekeny()j6vel. 
Kapus: Hazudtok, mart loptdtok! 
Biiv6k: Se nem k^rtOk, se nem loptuk, 

Maga j6szant^biii adta. 
Kapus: Mi a kaputok v^ltsAga? 
Biiv6k : Egy pdr aranyvessz6 ! 

Ekkor keresztal bi^nak, s a sor k6t utols6j^t elfogj^ hid- 
valtsdgba, s Igy ism^tlik tov^b a jdt^kot. 

(Foldes. Szabolcsm. M. Nyelv6r, Ul. k 286. 1.) 

9. 

Kakas 6sr6cze. 

A kakas egyik t^rs^val kiiion 411 ; a r^cze a tobbi ^len szembe 
dll a kakassal, s a kdvetkez5 p^besz^et folytalj^: 

Kakas: Kakas mondja: j6 napot! 
R6cze: R6cze-rucza fogadja! 
Kakas: Tiz, tiz, ki n6pei vagytok? 
R6cze: Angyal L4szl6 j6 kirdly^. 
Kakas: Az is nektink ellens^giink ! 
R6cze: MiKle ellens6gtek? 
Kakas: Minapjdban ill jdrMok, 

Hidunk Idbdt lerontdtok, 

Fol sem dcsoztdtok! 

R6cze: Acsok vagyunk, Acsmesterek, 

Feny6fdb6l kifaragjuk, 

Ingyen aranyozzuk! 
Kakas: Tolvaj ruczdk, honnan loptdtok 

A sok ingyen val6 aranyat? 239 

Recze: Fel-felmegyiink Kisljoldogra, 
Kisbol(iogr6l Nagyboldogra, 
Kupdval m^rik, tekenSvel adj^. 
Mi a kapuv^tsdg? 

Kakas : Egy k6r6szdl (fiiira), v.: egy vir&gsz^ (letoyra). 

Erre a kakas t^rsdval ^ezet fog, kez5ket feltar^^, az anya-r^cze 
a nyitott kapun keresztol vonill a t5bbi r^cz^vel ; mid6n az utols6 
r^cze akarna keresztdl menni, a k6t kakas leereszti kez^t, a kapu 
bezdr6dik, s fgy az utols6 r6cze visszamarad kapuv^ts&gnak. Ez 
mindaddig ism^tlddikj mig az anya-r^ze mellett csak egy marad. 
Ekkor a szerep megvdltozhatik, t. i. a kakasb<3l r6cze lesz, s a fenti 
m6doD a jdtek ism^tl^dik. 

(SirpataL) 

10. 

Kakas, Istenj6napot! 

A gyermekek szorosan egymds h^ta m5ge ^anak s egyik 
a kertlld, p^cza van a kez^ben. 

A kenild kezdi : Kakas, Isten j6 napot ! 

Az els6 gyermek mondja: Reczesficze fogadott! 

A m^ik : Hoi lakik. a szolg&l6 ? 

Raj: Erigy hdtra, majd megtudod. 

Ekkor a kerUl5 ezen szavakkal: <Gyere eI5, sz^p gyerek!> 
E16hi egyet a sorb6l s k^rdezi t51e: Min dilsz? 
Az felel : Cser^pen. 

— Min lebegsz? 
Levelen. 

— N6zz az 6gbe! 
Eb n^z! 

— Kopj a f6ldrel 
Eb kop! 

Ha a k^rdezett elmosolyftja mag^t, vagy nevet, akkor 5rddg 
lesz, ha pedig nem, angyal lesz. 

11. 
Kakas adjon j6 napot. 

(Fiiik r^sz^re.) 

A fiilk libasorba dllanak, egym^ ruh^^t fogva mennek egy- 
m^lsutan, de kett6 kozUlok kezen fogva vamos kaput alkot a f^lre 
^. — A csoport ezen kaput All6 k6t gyermekhez vonul 6s a cso- 
port vezet6je, meg a kaput alkot6 egyik gyermek k5zott a k5vet- 
kez6 p^beszed fejiddik ki: 240 

Csoport vez.: Kakas adjon jo napot! 

Kaput k6p. egyike: Recze, rucza fogadja! 

Csoport vez. : Tiz, tiz ! 

Kapus: Ki n^pei vagytok? 

Csoport vez.: Lengyel L^zl6 kir6ly6! 

Kapus: Minapokban itt jlrtatok, 
Hidunk I^b^t elloptdtok. 
F6\ sem ^csolt^tok! 

Csop.: Acsok vagyunk, dcsmesterek, 
Feny(ifi4b6l kifaragjuk, 
Ingyen aranyozzuk. 

Kapus: Fol-folfutunk fels6 boltba, 
Le-lefutunk als6 boltba, 
K^rve-kerjuk, adva-adj^ 
Medencz^vel m^rik. 
Riiddal d5bocskolik (nyomj^ dssze). 
Mi vdltsAga? 

Kapus: Tollas katona! 

Ezen p^bes96d bev6gezt6vel a kapus Atbocs^tja a csoportot 
a kapun (6sszefogott keziik alatt) 6s a legutols6t a csoportb6l ma- 
guknak szakftva visszatarljak. Ilyenformto a jdt6k mindaddig 
isin6tl6dik, mig a csoport jobb resze a kapusMl nem marad. 

(Palli.) 

12. 

H 1 d a s. 

K6t nagyobb fiii egym^ kezet megfogva s feltartva e]6M, a 
t5bbi gyermekek vegyesen fiii s ledny, kezen fogva szembe ^Unak, 
s egyiitt k^rdik: 

Itthon vagy-e, hidasmester? 

K6t gyermek: Itthon vagyok, mire kellek? 

T5bbiek: Ereszsz ^Ital te hidadon. 

Ket gyermek: Nem eresztiek 6n hldamon, 

Talpa t6rott 6n hidamnak, 
Nem is tudom, ki n6pei vagytok? 

Tdbbiek: Mi vagyunk, mi vagyunk Feh6r Laszl6 n^pei. 
K6t gyermek: A mi hidunk aranyos, 

Kendtek lova mind patk6s, 
Nagyon felt6retn6. 

T5bbiek: Megcsin^uk bodzafiival, 
Bodzafenak level^vel. 241 

K6t gyermek dalolva: Bi^iij, biijj z51d dg, 

Zold levelecske, 
Nyitva van az iaranykapu, 
Csak biiij dital rajta. 

A gyermekek a k6t m^sik gyermek keze alatt 6ltal biijnak, de 
a hidasok az utoIs6 pdrt elfogj^. Az elfogott pdr ismet hidat alkot. 
A tobbiek folyvdst dalolj^k a «Bi5jj, bi^jj, z6Id 6g, z51d levelecske* 
n6Wit, mfg csak egym^ keze alatt bdjkalva mind el nem fogynak. 

(Raad.) 13. 
Re v6s z. 

— Vess dltal, vess dltal, de j6 r^veszt vetlek. 
Nem vethetlek, nem vethetlek, ki szalg^i vagytok ? 

— Ferencz J6zsef mi kirdlyunk! 
Az is nekiink ellens^giink. 

— Mirol val6 ellens^gtek ? 
Arrol val6 ellens^gunk! 

A mi hidunk aranyos vala, 
A mi lOvunk patk6s vala; 
Mind felt5rettet(ink, 
Holnap d6lre arra megyiink, 
Feny5f^b6l hasogassunk, 
Aranynyal, vincscsel. 

— Z6d dg, z6d a levelecske, 
Nyitva van az aranykapu, 
Csak biijjatok rajta, 
Bujj vissza, biijj vissza ! 

Kett6 a hidasmester, t51e messzebb vannak az utasok, s egy 
kidlt «vess ^tal>, stb. Mid6n a hidasmester fgy sz6l : « Nyitva van 
az aranykapu*. akkor k^zfogva bujnak sorban el a k^t hidasmester 
5sszefogott keze alatt: de ezek egyet mindig elv^nak a t5bbiidl 
s azt mondjak neki: «biiii vissza*, s ez ott marad velok. 

(Csuza.) 
Magyar OyermekJaUk-GyfiJt. 16 242 14. 
K6z alatti biij6sjdt^k. 

— Ereszszetek ^t, j6 rev^szek. 

— Nem ereszthetiink, mert nem tuc^juk. ki n^pei vagytok. 

— Ferencz J6zsef jo kir^ly^. 
Az is veliink ellens^gQnk. 

— Mire val6'ellens6gtek? 

— Minap^ban erre jSttetek, 
Hidunk Idb^t eltort^tek, 
Most se csindltMok meg 

— Acsok vagyunk, ^csorogunk, 
Holnap d^lre visszajSviink, 
Feny6feb6l kifaragjuk; 

Meg is aranyozzuk, 
A4Jatok egy hord6 bort I 

— A hord6 bor most csir^ik, 
Piros alma most virdgzik, 
Megadhatjuk azt a sz^p Idnyt, 
Kinek neve N. N. 

(Sopron.) 15. 

Ferencz J6zsef jo kir^lyunk. 

Az is nektink eliens^gunk. 

Mir61 val6 ellens^gtek? 

A minap, hogy ott elmen^nk, 

Kezilnk, l^bunk eltoret^nk. 

Acsok, vagyunk, acsorogunk, 

Feny6feb6l fdt faragunk, 

Ingyen aranyozzuk. 

Hoi vett6tek ingyen aranyatokat? 

Fel-felmenttink boldog asszonyhoz, 

K^rve-k^rtlik, 

Adva-adt^, 

Kis teken6j6vel m^rte. 

Ne hazudjatok, mert loptdtok. 

Tudja Isten, se nem vettiik, se nem loptuk, 

Maga j6sztotdb6l adta. 

Mi a kaputok v^ltsaga? 

tjss egyet a h^tAba. 

Odaiit, s ezzel v6ge. 

(Sonkdd.) 243 

16. 

Hidas-j^t6k. 

K^t fill kez^t osszefogva foltartja (ez^k a hfdasok), mfg a t5bbi 
fiiik egym^t k^zen fogra mennek fel^jdk, s veldk igy besz^Igetnek : 

Ereszszetek ^tal, j6 r^v6szek! 
Felelet: Nem ereszliink, mert nem tu^juk, ki n6pei vagytok. 

Ferencz J6zsef j6 kiraly6. 
Felelet: Az is nektink nagy ell^is^giink. 

Micsoda eliens^gtek? 
Felelet : Minap^a erre jdttetek, hidunk l^b&t kitdrt^tek, meg 
sem csin^t^tok. 

Mit ig^rtek ? 
Fdelet : Acsorogjunk, ^csorogjunk, holnap d^lre visszsgdvt^, 
fenyQf^bol kifaragjuk, aranyfusttel tnegfuttatjdk. 

Mit adtok ? 

Felelet: Sz6p Jtoost (a leghMuls6 nev^t). 

i. 

Ekkor az dsszefog6dzott k^t fii^ keze alatt ^tbtgnak, de a hida- 

sok a legutols6t ott fogj^. 

(Udvarnok. Zalam.) 

Hideresztte. 

1. 
Ereszszetek dt a hfdonl 

K6t gyermek kezet fog 6s kezeiket fej5k f6l6 tartjak. A t5b- 
biek szemk5zt vagy tiz I6p6snyire, szint^n kezet fogva, egym^ m5ge 
felallnak. Az elsfi k6ri ama kett6t': 

— Ereszszetek ^t a hidon! 

— Nem eresztiink, mert a minap is arra jdrtatok, hidunk 
IftbAt letSrt^tek, Bl nem csinaltdtok. 

— Acsok vagyunk, Acsmesterek, di6feb6l fit faragunk, ingyen 
aranyozunk. 

— Honnan vett6tek azt a sok aranyat? 

— Falmentiink Boldog-asszony padlds^ra, ligy adta, mintj6 
baratjdnak. 

— Hazudtok, mert loptdtok! 

— Kis adomany, nagy adomdny, (az utols6 nev^t mondva) 
aranyaima ! 

Ekkor mennek 6s Atbdjnak a hidon ; de a kett6 — a hid 
— igyekszik a megnevezettet — az utolsdt — elfogni, a ki azt^n a 
hidndl marad. Ezen mond6kdval addig ism^tlik a j^t^kot, mfg a 
esapatb61 kett6 marad ; aztdn ez a kettfi lesz a hid. 

16« 244 2. 

Nyiss kaput, juhi^sz! 

Fliik, le^nyok szoktak jdtszani; gyakran egytltt is. R^zt 
vehet benne akkrhtoy. Egym^ kezet megfogj6k s hosszii sort 
alkotnak. A sor egyik v6g6n lev6k meg^lanak, a mAsik v6g6n 
lev6k erre oda toennek hozz^ok s kSvetkezfileg besziSlgethek : 

— Nyiss kaput, juhaszl 

— Nem nyitok, nem nyitok. 
Minapi&ban itt j^Atok, 
Kapum l&b^t lerdnt^tok, 
Fel sem is csindlMok. 

Erre felelik: 

— Acsok vagyunk, Acsmesterek, 
Di6&b6l kifaragjuk, 

Ingyen fel is aranyozzuk. 

— Honnan hozzAtok az aranyat? 

— Moldov^b6l. 

— Mivel m^ritek? 

— V6kAval, tekeny5kkel. 

Most a y6gs5k felemelik kezoket, s a kezok alatt az eg^sz 

\&ncz keresztCH megy stb. 

(fitfalva.) 

3. 

Szabad ^tmenni a lyukas hfdon? 

Tobb leAny jtezsza. Keii6 kimegy, az egyik az angyal, ma- 
sik az ordOg. A k6t ledny kezet fog s kezuket felemelik. Ekkor 
a gazda egy hosszii I^nczot csin^l 6s odamegy az angyalhoz, meg 
az 5rd5ghdz ^ k^rdi: 

— Saabad ^Itmenni a lyukas hldon? 

Ekkor az angyal azt feleli: 

— Nem szabad, mert tegnap is erre voltatok, 
Hidam Idbdt eltdrt^tek, 

Meg nem fizett^tek. 

A gazda felel : 

— Acsok vagyunk, fdt faragunk, ingyen aranyozunk. . 
Az angyal k^rdi : 

— Honnan veszitek azt a sok aranyat ? 245 A gazda felel: 

— Felmegyiink Boldog-asszohy kis kerljAbe; 
Ha nem adnakj lopunk. 

Az angyal mondja: 

— Hunczut gazda ember. 

Ekkor a l^nczban all6k dtszaladnak, de ahidasok az utols6t 
elfogjdk. Ennek aztdn vdlasztani kell az angyal ^s az orddg kdztil. 
Mikor mdr mind ott van a hidasokn;^!, akkor a j^tek ism6t kezdddik. 

(B^k^s-€saba.) Ereszszenek kaput! 

Hosszii sorba fog6dznak rendesen fiiik leAnyokkal vegyesen* 
A SOT k^t y^g^n ^ll6k k5zt a kdvetkezd pdrbesz^ foly : 

A. az als6 v6g6r6l ki^ltja: 

— Ereszszenek kaput I 

B. kerdi: 

— Hov^ val6k vagytok? 
A. : — L^czfalviak. 

B. : — Nem eresztiink, nem eresztiink, mert a minap itt 

j&rtatok, hidunk Uibdt letOr^tek, fel sem ^csol^tok. 

A. : — Acsok vagyunk, 6csok vagyunk, di6ftLb6l kifaragjuk 
s meg is aranyozzuk. 

Ekkor B. s a mellette &II6 tdrsa. osszefogott kez5ket felemelik, 
a l^ncz pedig a kezok alatt ^tbtyik ; term6szetesen B. ^ a tilrsa, 
osszefogott kez6kkel olykor-olykor az dtbiiv6ra jokat iitnek. Most 
B. kerttl a sor als6 fel6re s 6 kezdi a besz61get6st A.-val, mi a fen- 
tebb leirt m6don t5rt6nik. Ezen jdt^kkal, ha i!itcz^n yeszi kezdet^t, 
az eg^sz kOzs^get is megkerdlik, s minden gyermeket, kit tal^lnak, 
ha kedve van, a'sorba felvesznek, mfg v6gre annyian vannak, bogy 
az egymdsnak szok^os felel^t nem is haUj^k, de az^rt megy a 
jdt^k kerdezked^s n^lkUl is. (Hiromsz^km.) 

5. 
Ereszsz kaput, ereszsjz kaput! 

A j^tsz6k egybefog6dznak s egy hos^zu sort formdlnak, a mely* 
nek v6gein egy-egy erSsebb gyermek dll. Az egyik v^6n a k6t egy- 
m^ kez^t fog6 gyermek felemeli karj^t, ligy, bogy a karja alatt, 
mint egy kapun, a tobbiek ^tbdjhassanak. 

A m^sik v6g6n lev6 gyermek mondja: 

1. Ereszsz kaput, ereszsz kaput. " V^cKl 


246 A kapucsinAl6 felel: 

2. Nem eresztek, nem eresztek, 
Tegnap is itt valAtok. 
Kapum sarkdt Iet5retek, 
Fel sem 6pit6tek. 

1. Pelepitsiik, fel6pitsuk, 
Feny6fdb6l kifaragjuk, 
Meg is aranyozzuk. 

2. Honnan az az arany? 

1. Sem nem loptuk, sem nem csaltuk. 
Csak az Isten adta. 

2. Mehettek! 

Ekkor az eg^sz sor a kapu alatt ^tbi^ik s Igy folytatjak. 
Azutdn a m^sik v^g^n lesz a kapu. 

Ezt a jAt^kot a felnfittek is nagyon szeretik. Cnnepnapon, 
mikor sz^p id6 van, a falu 5sszes utcz^t v^gig jdtsz^ 

(Barcza-Ujfalu.) 

1. 

Falii hossza. 

A gyermekek sorban egymds h^ta mege ^llanak ; kettfi j6 
el6re megy, kez^t 5sszefogva f&lemeli s fgy kaput nyit, mely alatt 
a sorban ^Ii6k keresztal futnak messzire; ott kettd megint> kaput 
nyit s igy futnak tov4bb. 

(SzatmArm.) 

2. 

Faluhosszdt j^tszani. 

Kette el6re megy s 5sszefogott kez5ket f&ltartj^, a tSbbiek 
egymds kez^t fogva mat6lcsiasan mennek fel^jok s az els5 mondja : 

Acsok voltunk, Acsorogtunk, 
Feny6feb6l fdt faragtunk, 
Ingyen arany oztuk. 

A kis Mny vagy hid kerdi: 

Hoi vett6tek az ingyen arany at? 

Az els5 ledny feleli: 

Se nem vettUk, se nem loptuk, 
Isten ajdnd^ka. 

Az els() le&ny k^rdi: 

Mi a kapu- vagy hidvdltsdg? 247 

A hid feleU: 

Egy p^ aranyalma. 

Ekkor dtbnjnak mind, de a k^t hMulsot elfo^^k. Utolj^a 
mindet elfogj^ s ekkor i^jbol kezdik a jat^kot. 

(Sima.) 

3. 

K6tel fon^s. 

A fiiik egym^ kezet megfogj^k, s egyenes sorba dllanak. Ekkor 
az els6 a sor k5zep6n dtbiivik, s a toW)i mind utAna megy. 
Ezutan a k5zep6t51 v^gig mindenik mellett ^tbiijnak. Ekkor k^z a 
kot^I, s azut^n egym^s kez^t elbocsdtva, a jdtekot i^b6l kezdik. 

(Perbenyik.) 

Angyal ^s ordog. 

1. 

Angyal es ordog. 

A jdtsz6k egyike angyal, m^ika ord5g, a harmadik gazda 
A gazda a j^tsz6k mindenikenek viragnevet ad. Ekkor az angyal 
feU^on santitva oda megy a gazd^oz. 

— Czin, czin, czin^ 

— Ki van az ajt6n? 

— Angyal, aranypilczAval. 

— Mi kell? 

— SzegfQ. 

Ha van ily nevQ a csoportban. elviszi mag^val; ha nem, 

J5n aztdn az 5rdog santitva: 

— Bum, bum, bum! 

— Ki van az ajt6n? 

— Ordog, vaslap^ttal. 

— Mi kell ? 

— Tulip^n. 

Az ily nevtit elviszi, s ha nines ily nevfl, feire dll; ekkor ism6t 
az angyal jd, s ez igy megy tov^bb, mig a csoport k6t r6szre nem 
oszlik. 

Ekkor az angyal ^ 5rd5g kezeiket dsszefogjak, s az angya- 
lokat ^ drddgoket, kik melliikkel az 6 osszefogott kezeikre ddltek, 
egym^utdn I6b^^ mlg az el6ttiik all6 gazda azon igyekszik, 
hogy a kit I6b^nak, megiievett^sse. Ha az illetd nevet, b^ha angyal 
volt is eWbb, drdOg lesz. Ha pedig nem nevet, ha 6rd5g volt is, 248 angyal lesz. Ezutdn k6t csoportba Allva, egy pftlczdt megfognak 
a k6t v^g6n ; s ha az 5rddg-csop6rt huzza el az angyalokat, akkor 
a pokol gydzott az ^gen; ^a pedig az angyalcsoport hilzza el az 
6rd6g5ket, akkor a meiiny gy6z6tt a poklon. 

(T.-Sz.-M4rton.) 

2. 
Czin, czin, bum, bum. 

A gyermekek leiihiek, kettd f^lrevom^l. A gazda mindegyiknek 
egy arany-virAg nevet ad. Akkor el5jon a k6t felrevomilt gyermek : 
az egy ik angyal, a mdsik ord5g, s megsz<^lal az angyal : 

— Gzin, czin ! 
Gazda: — Ki az? 

— Angyal. 

— Mit akar? 

— Arany r62s6,t. 

Ha van ilyen, ez az angyalhoz dll. UWina megsz6lal az ordog ; 
^ — Bum-bum! 

Gazda: — Ki az? 

— Ordog. 

— Mit akar? 

— Aranyliliomot. 

Ha van ilyen, ez az 5rd6gh6z ^11 ; ha nincsen, a gazda felel : 

— M6g nem virlt. 

F5lvdltva angyal 6s 5rddg addig szorgoskodnak, mig a viragos 
kert el nem fogy. Akkor. az angyalok k^t sorba ^llanak s az drdogok 
kozluk s6tAlnak el hdromszor egymdsuUn, e vers 6nekl6se k5zben : 

S6tAl az 6rd5g, angyalok intik. 
Mig v6gre 6 is angyallA vdlik. 

A s€\A\6 Srdogot minden angyahiak meg kell 6rintenie ; ha 
elmulasztja, neki is drdOg m64j^a bnnh5dhie kell. 

(Rimaszombat.) 

3. 

Angyal 6s orddg. 

Sok gyermek 6sszej5n 6s vAlaszt egy angyalt, meg egy ord5- 
g5t Az angyal 6s ord5g elmegy 6s vdlasztanak egyet, a ki neveket 
ad, p. o. ^atokr6l: eleftot, hi6na, medve; mikor mindegyik6nek 
megvan a neve, behf vjdk az angyalt 6s az 5rd5g5t» Eldjdn az an- 
gyal; mikor bel6p, aldior mondja: «Csingilingi bum, bum, bum>. 
Akkor az, a ki a neveket adta, visszAfelel neki: <J6 napot, kakas 
uram; mi tetszik?> Az angyal k6rdezi: «Vari jeges medve?* Ha 1 249 

azt mondja neki : van, akkor az, a kinek niBve jegesmedve, az 
angyalld lesz. Bel6p ut^na az 5rddg: ^Csigilingi, dur, dur, di!^r!> 
s k6tdezi: «Van-e itten leopdrd?* 6s ha azt felelik neW. hogy 
nincsen, lijra bejon az angyal 6s az Igy megy, mfg egy sem ma- 
radt, 6s aztdn az, a ki a neveket adta, szint6n angyalld lesz. 

A j^t6k v6gen az angyalok 5sszefog6dznak 6s Idnczba ^a- 
nak. Az ord5gdk is egy mdsik l&nczot csindlnak. Az angyalok 
kirdlyt v^lasztanak, az 5rd5g5k is v^asztanak maguknak egyet. 
AzuUn az angyalok kir^ya kiild egy angyalt, hogy az 5rd5g6ket 
sz6lylyel0zze. Ha ennek sikerUl az ord5g5k linczdt elszakitani, 
a mennyit elszakitotl, annyit elvisz magdval az angyalokhoz. Azut^n 
az ord5g5k kir^lya is kuld katon^t az angyalokhoz ; ez is ligy tesz, 
mint az angyalok lnild5tte ; de ha a Itoezot nem birja dtszaki'tani, 
akkor ott marad az angyalokn^l. Ez igy megy mindaddig, mig 
valamelyik kirdly v6gre egyediil marad. Ekkor az egyedtil maradt 
kirdly m6g h6tszer pr6b^l az ellenf6l ellen szerencs6t, s ha nem 
sikerQl neki a Mnczszakit^, mindegyik gyermek kett6t (it a hdt^a. 

4. 

Czin, czin! 

Ebben a j^t6kban a leanyk^k egym^s mell6 tilnek egy sorba. 
Egy allva marad. Kett6 f6be t6rdel, a kik kozGl a balfel5li lesz 
az 5rdog, a jobbfel61i az angyal. Most az dllva maradt a sorban 
iilSlednyok mindegyik6nek nevet siig a fiil6be ilyen formdn: «arany- 
arany gytirfl, arany-arany tulipdn, arany-arany rozmaring> stb. 

Ennek megt5rt6nt6vel jelentkezik az 5rdog : Kon, kon ! 

Az ^Iva maradt k6rdezi: Ki kopog? 

Ord5g: Az ord5g a vasvill^val stb, 

Az dllva maradt: Mit akar? 

Ordog : Arany-arany . . (s itt mond vagy tdrgy- v. virdgnevet). 

Ha most valamelyiknek eltaM^a a Dev6t, akkor az illet6 az 
ord5g mell6 t6rdel, s ha nem taldU^ el, akkor az 5rdog m6g h^rom- 
szor pr6b^lha^a. 

Azutto jelentkezik az angyal. 
Angyal: — Gzin, czin! 

— Ki kopog? 

~ Az angyal az aranypdlczAval. 

— Mit akar? 

— Arany-arany (egy nevet mond). 

S ha el6sz5rre, avagy h&romszorra eltal^tja valamelyik nevet. 
ugy az illet5 az angyal mell6 terdel. Ez igy folytat6dik, mfg a sor- 
ban iil6 lednyok nev6t mind Id nem taldltdk, s mlg csak minden 
le^ny vagy az 5rdog vagy az angyal mell6 nem kertil 250 

Ekkor az, a ki dllva maradt, odamegy a t6rdeI5 letoyokhoz s 
iparkodik er6sen osszeszoritott ajkaikat sorra sz^tvonni, s a kinek a 
foga feh^ije kildtszik, 5rdog lesz; a ki6 nem latszik ki, angjalld v^Iik. 

(KUrth.) 

5. 

Czin, czin, dob, dob. 

T5bb leiny a falhoz ^11. Egy ledny a siig6, ki a lednyoknak 
dllat-, nov6ny- ^s ^svdnyneveket ad. K6t mdsik k5zQl6k az angyal 
6s az drddg. AzuUn kezd5dik a jdtek. 

Az angyal a sug6hoz megy 6s mon^a : Czin, czin, dob, dob. 

A sUgo k6rdi: Mit keressz? 

Angyal: Ezt 6s ezt (valami nevet mond). 

Ha nines, a si![g6 mondja: 

Kos^r a hdtdra, 

Nagy bot a kez6be, 

Menjen a kovdcshoz, 

Usson a fejebe. 

Ezutdn jdn az ordog, s ha nem tal&Ija el, ennek is azt moncya. 
De ha az angyal vagy 5rdog valamelyiknek eltaldlta a nev^t, a ki^t 
eltaidlta, azt elviszi mag^val. A kiket az angyal visz el, azok angya- 
lok; a kiket az ordog, azok ordogok lesznek. 
A j^t6k veg6vel az ord5g5k let^rdelnek. 
Az angyalok k^rdik: 

Min van a kis kutya? 
Az 5rd6g6k felelik: 

Vastag kat^len. 
Az angyalok i^ra k^rdezik, hogy : Min van a kis kutya ? -r 
az 5rd6g5k felelik: 

V^ony k5t6len. 

Az tijabb k^rd^sekre az 5rddgok mindig v^konyabbnak, s6l 
hajsz^nyinak mondj^ a k5telet, mlg v6gre azt felelik, hogy szaba- 
don van a kis kutya. Ekkor az angyalok elsuhannak az ord5gdk 
eWtt, kik m6g mindig t^rdepelnek, s ha egy ordog egy angyalt ruhd- 
jdn^l fogva megkap, ugy a megfogott lesz az 5rd5g ^s let^rdel 6s 
helyette az 5rd5g lesz angyalld. 

(B^k^s-Csaba.) 

6. 

S u g d s 6. 

Mi van az £gt6n? — Angyal. 
Mit keres? — £rt6ket. 251 

Milyent? — Pirosat, aranyos tulipdntos uvegajt6t 

Aztiin jon az 6rd6g:. Brum, brum! 

Mi van az ajt6n? — 0rd6g. 

Mit keres? — Aranyos gy6mtotos, tulipiros almAt 

(Uzd.) 

7. 

S z a r k a. 

Vdlasztanak egy szarkdt, egy angyalt ^s egy drddg5t. 

A szarka a gyermekeknek nevet ad. 

Mikor ezzel k^szen van, int az angyalnak, hogy johet 

Angyal : Tipp-tap, j6 napot ! 

Szarka: Mmek jott? 

Angyal : Van-e arany sib. ez, vagy az ? 

Ha van ilyen nevtl, az angyal elviszi. Ha nines, akkor az 
angyal egyszertien od^bb dll. Ezutan az 5rdog HI el6 azzal a mon- 
d6kaval stb. 

8. 

Sdg6cska. 

Egy leAny angyal, egy az 5rd6g, egy meg a si!ig6. A sug6 
a sorba leiilt j6tsz6laiak egyenkint, hogy a m^sik ne hal^a, valami 
nevet siig, mindig igy: « Arany nyal, eziisttel kirakott» (pi. aranynyal, 
eziistlel kirakott gylira). Mondjdk igy is namely jdtsz6k : < Aranyos, 
eztistos czifrasdggal kirakott> stb. 

Mikor a sugds v^gig ment, az angyal igy sz6l a sdg6hoz : 

Czinglingling. 
Si!ig6: Ki van itt? 
Angyal: Az angyal az aranykulcscsal. 
Siig6: Mit keres? 
Angyal: Fest^ket. 
Sug6: Mif^le fest^ket? 
Angyal : Aranynyal, eziisttel kirakott gyttrttt. 

Akkor a kinek ez volt siigva, az oda megy az angyalhoz; 
ha pedig az angyal senkinek sem taldlja el a nev^t, akkor a siig6 
Igy felel: 

Nines olyan, kisz&radt a kertankb51. 

Most az ordSg jon. 

Orddg: Bum, biim, bum. 

Sug6 : Ki van itt ? 

Crdog: Az prdQg a rozsdds kulcsesal. 

Siig6 : Mit keres ? stb., ligy, mint az angyaln^L 252 

A 5rd5g uUn ism^t az angyal. 

Mikor mind kitaldlt^ a silgott szot, akkor az angyal az ov^it 
k6t sorban egymfesal szemkozt let6rdelteti. Az 5rddg a k6t sor 
v6g£nel meg^l s k^rdi: 

Itthon van-e a kentek kis kuty6jok? 

Angyalok: Nines itthon. 

Ezt Mromszor k^rdi es ugyanannyiszor kap feleletet. 

Negyedszer is k6rdi az drd5g: 

Itthon van-e a kentek kis kuty^jok? 
Angyalok : Jtthon van. 

Ekkor az 5rdog az angyalok kozt lehetS sebesen ^tszalad: 
azok, ha 6rik, csfpik. 

A tobbi, a kiket az drd5g nyert meg, az drddg utdn szalad- 
nak. Azut^n az 5rdogok t^rdelnek le ^s az angyalok futnak ^t 
koztiik, ugyanazon k^rd^ek es feleletek mellett. 

Erre az angyalok 6a ordogok egymds hdta mdg6 allanak. 
E161 411 az drdog f^ll^boa A siig6 ekkor igy sz61 az drddghoz : 

Hozd el5 a legeslegszebbik l^nyt. 

Az orddg most sdntikdlva el6vezet a sorbdl egy Unyt. 

A silg6 az oda vitt Itoyhoz Igy sz6l: 

Min dllsz? 
Letoy: Foldon. 
Siig6: Min lebegsz? 
Ledny: Levden. 
Sug6: Mi van a fejed folott? 
Le^ny: £g. 

Siig6 : H^t a padon ? 
Leany : Ebsz . . 
Siig6: Kopj a f6ldre. 
Ledny: Eb kop. 
Siig6: Fordiilj egyet, ne nevess. 

Akkor a Itoy sz^^t befogja s egyet fordiU. A si!ig6 pedig a 
Idny als6 ajakdt i^jjdval meghiizza, erre a Itoy foga megl^tszik. 

(T.-Szal<5kO 

9. 
Angyalosdi. 

— Csingi, lingi, biligi! 

Mi van az ajt6n? — Angyal. 

Mit keres? — Fest^ket. 

Min6 szlnt ? — Kirdlyn^nak eztistds aranyos koron^dt. 

— Nines hozzdval6 fest^k! 8&3 — CsiDgi, lingi, biligi! 

Mi van az ajlt6n? — Ordog. 

Mit keres? — Festeket 

Mind sziDt ? — Kir^ynenak eztistos aranyos kalapjdt 

— Nines hozzdval6 festek. 

(Kan-Szt-Mirton. Aigner.) 

10. 

Csing-lang. 

8 — 10 ledny jtozik. Kett5 elmegy felre; az egy csoportban 
dll6 letoyok siignak valamit egym^ fiildbe. Ekkor a kik az el^bb 
felre ^ottak, eldjonnek s mondj^: 

— Csing-lang! 

Ki van ott? — 0rd5g. 

Mit keres ? — Fesl^ket 

Min5 szlnt ? — Kiitiyn^nak legaranyosabb ftiggSj^t 

Ha nem ez a siigott dolog, j5 a m^ik: 

— Csing-lang! 

Ki van ott? — Orddg. 

Mit keres? — Fest^ket. 

Mind szint ? — Kir&Iyn^nak legaranyosabb cseszej^t 

Ha ez volt a sugott dolog, m^ ^1 felre, s a jdt^k tovabb 
folyik. 

(Kecskemet. Balldszeg.) 

11. 

Czen-czen-czen, dur-dur-dur. 

Leubiek sokan. Egyik az anya, egy mas a czen-czen-czen, 
vagyis az angyal, a harmadik a dur-dur-dur, vagyis az 5rdog. Az 
angyal es ord5g tAvolabb mennek, ezalatt az anya silg mindenik- 
nek olyan tdrgynevet, melynek jelzfij6t nemes fto, p. o. arany 
kepezi ; mint az aranyalma, aranyfulbeval6, aranyveder. Ezutdn az 
angyal k^t vessz6t kez^be yesz, s a leiildkhoz megy 63 mondja : 

— Czen-czen-czen. 
Anya : Mi6rt jott^l ? 
Angyal: L^lekert. 
Anya: Mi szinM? 

£s a melyiknek nevet kitaUlja, azt elviszi. 
Igy tesz az 5rd5g is. 254 

£zt mindaddig folytatj^; nug mindeniket elviszik, csak az 
anya marad. Ekkor az anya is gondol inag^nak egy nevet^ 6s ha 
kital^lj^, akkor az any^t mind megcsipdesik. 

12. 

Angyalosdl 

A le^nyk^ maguk k5ztll b^mat kivalasztanak ; az egyik a 
hal^I, a m^ik az aagyal, a harmadik az ordog. A tobbi le^nyok 
sz^p p^sitos helyen iilnek egym^ 5l6be^ hosszan v6gig, s egymdst 
der^kon Molelve tartj^ s himb^l6zva dalolj^: 

£lunk, vi'gadozunk, 

A kis kertben virdgozunk. 

Eldttiik ^11, egy vesszdt tartva, a halal; jobbrol az angyal, 
balr61 az 5rd6g. 

Egyszerre csak toppant Ikh&vsi a halal, s feldUitja az els6 
virdgot s k^rdi: 

Mien dllsz ? 
Vdlasz: Cserepen. 
HaMl: Mien lebegsz? 
V^lasz: Levelen. 
Haldl: Mil ett6l? 
Valasz: K^ik^t, 
Hal^ : Mit ittAl ? 
Vaiasz: P^linkAt. 
Haldl : Mi van a nyelved alatt ? 
Vklasz: Goly6bis. 
Halal : Kopd ki ! 
Vdlasz: Nem lehet. 
Haldl : Fordiilj egyet, ne nevess ! 

A kis virdg sarkon fordiil egyet ; ha nem nevet, megy jobbra 
angyalnak; ha nevet, balra 5rd5gnet A haldl ism6t ^lldsba tesz 
magdt, ism6t himbAl6znak a virdgok dalolva: 

Eliink, vigadozunk stb., 

mig a haldl ism^t nem toppant, s vessz6j6vel ism^t meg^rinti fejet 
valamelyik dldozat^nak, s a k^rd^ek ^ feleletek ut4n elviszi angyal- 
nak vagy ordognek. S ez inindaddig ism6tl6dik, mi'g mind elfogy- 
nak. Ekkor a vdlasztott angyal megkis^rli az orddgokt61 megsza- 
badftani az elkdrhozottakat olyanformdn, hogy k^zen fogva dthiizza 
eket egyenkint, s valahdnyszor nem sikerfil egyet dthiizni egy r^- 
tdsra, az 5rddgoknek is szabads^gdban dll az angyalokb61 hilzni 
el egyet. Term^szetesen az angyalok minden erejoket megfeszitik. 255 

hogy az drd5gdk hatalmdba ne essenek. mig az elk^hozottak igen 
kdonyen engedik magukat, s mind angyalokkd lesznek. Ekkor aztto 
v6ge a jateknak. 

(Raid.) 

13. 

Az angyal es az 5rd5g. 

A j^t^k v6ge I'gy megy: 

Min dllasz? — Foldon. 

Min lebegsz? — Levelen. 

Mi van az 6gbe? — Bdlcsfi. 

Mi van a bolcsobe ? — Korpa. 

Mi van a korpdba ? — Gomboly^g. 

Mi van a gomboly^gba? — Ttt. ' 

Mi van a tobe? — Cz^raa. 

Mi van a cz^ma vegen ? — G5m. 

— Gomdld meg! 

Mit ett6l ma? — Tur6s t6szlAt 

Mit itt^ rd? — Jeges vizet 

Szabad-e a vArmegye kuty^At bdntani ? — Nem. 

Ha e furcsa k^rd^ekre elneveti magdt, ligy 5rdog;.ha nem, 
angyal. Ezt sorba teszi mindegyikkel. 

Azutto az drdogoket kett5 hintdlgatja ^ ezt k^rdik t^le: 
« Angyal vagy-e? 0rd5g vagy-e?» — vagy n^gyszer. Ha elneveti 
mag^t, 5rdog; ha nem, angyal. Az angyalokat k^t sorba ^llitjdk 
^ az 5rdogoknek kereszttil kell a sorok kozt szaladgdlniok, mi- 
kdzben az angyalok 5ket h&tba titdgetik. 

(T.-K6r6d.) 
14. 

Min ^llasz? 

Ki^llanak a gyermekek sorba. Az egyik gyermek egy kis 
vessz6t vesz kez6be, s minel nevets^gesebb mozdiilatokkal s arcz- 
fintorgatdsokkal k^rdi a tobbit egyenkint, megkezdve az els^n: 

Min ^llasz? A ki dU, felel 

K6rdez5 

Felelet 

Kerdez5 felmutatva 

Felelet K6t kovon. 
Min lebegsz? 
Levelen. 
Mi az? 866 K^rdez6 lemutatva: Hit ez? 

Felelet: FoW. 

K^rdez5: Mi van a polczon? 

Felelet : Tejfel. 

K6rdez(): Nyald fel. 

Ha a k^rdezett kidllja nevet^s nelktll, akkor azt mon^ja a 
kerdezfi : angyal vagy. Az angyal ki^ jobbra. A ki elmosolyodik, 
az ord5g lesz s megyen balra. Igy mindet sorba k^rdezi; a kik 
elmosolyodtak, azok 5rdog5k; ket sorba, egym6ssal szemkSzt let^r- 
delnek, az angyalok koztuk szaladg^lnak, s a ki egy angyalt meg- 
fog, az felszabadiy, s a megfogott lesz helyette 5rd5g. 

(BodpaUd.) 15. 

Kakas Ist6k. 

A letoyok egym^ hdta mege ^Uanak. Van egy Kakas Ist6k, 
meg egy k^rdezd, Idk k5z5tt igy foly a besz61get^: 

— Kakas Ist6k, j6 reggelt ! 

— Mi6rt j6tt6l ? 

— Sz6p Idny^rt. 

— Gyere ki, te legszebbik! 

A ki legh^tul dll, az megy ki. 

A k6rdez6 kerdi: 

— Te vagy az a legszebbik ? 

— fin. 

— Min ^asz? 

— Cser^pen. 

— Min lobogsz? 

— Levelen. 

— Mi az? 

— F6ld. 

— Mi az? 

-Ag. 

— Mi van a padon? 

— Szalonna. 

— Harapj bele, birsabna. 
Fordulj kett6t, ne nevess. 

Ha nevet, ord5g ; ha nem nevet, angyal, s a k^rdezd ezeket 
kiU5n ^litja. E pdrbesz6d mindaddig foly, mlg mindenki 5rd5g vagy 
angyal nem lett. Mikor az angyalok mondjdk: 2*7 

Feni angyal a kasz&t (tenyertlket egym&shoz fenik), 
Vdgja az ordog nyakdt 

Mire az drdCgok elszaladnak, s az angyalok j6l megcsipdesik 6ket 
Ekkor a jdt^k, ha tetszik, ism6il6dik. 

(Konhegyes.) 

16. 

Pimpalom j&t^k, 

A le&nyok sorba dllnak egym^ Mta m5g^. A Iegels6 a banya, 
egy mdsik, a ki jobbr6l ^1, az angyal ; megint egy m^ik, a ki 
balr6l i31 az 5rddg, s egy a Pimpalom. Mikor ez megvan, elkez- 
d6dik a j&t^k. A Pimpalom elkezd a banya kortll sdntik^i, azut^n 
megall el6Ue s monc^a : 

Pimpalom, Pimpalom, van-e kendnek sz6p Idnya ? 
Banya: De van ^m. 
Pimpalom: Tud-e stitni, f5zni? 
Banya: De tad km. 
Pimpalom :Nem mosl6kba val6t? 
Banya: De nem ^m. 
Pimpalom : Jojj eWre, sz6p lAny ! 

Erre a hlvdsra mindig a leghdtiil &II6 ledny j6n el6re s ^ 
a banya mell^. 

Pimpalom az el6jott Ie^nyt6l k6rdi: 

. Min dllsz? 
Ledny : Cserepen. 
Pimpalom: Min lebegsz? 
Letoy : Lev61en. 
Pimpalom: Mi van a szddban? 
Le&ny : Kek-k6. 
Pimpalom: Kopd ki. 
Ledny: Nem lehet. 
Pimpalom : Fordujj egyet, ne nevess ! 

A ledny megfordul, ha nevet, az 5rd5g6, ha nem, az angyal^. 

Mikor aztdn az (k*ddg, vagy az angyal a bany&t6l a htoy 
letoy csak volt, mind elhordta, mag&ra a bany&ra kertil a sor, 
8 a mint a Pimpalom ism^t egy szep le^nyt akar el6hlvni, a banya 
azl mondja : Itt vagyok 6n helyette ! Pimpalom ettdl is kerdi a fen- 
tebbieket, s a mikor a Pimpalom azt parancsolja : K5pd ki ! — ez 
kikopi, are mindny^an elkezdik a banyM csipkedni 

(Sarbogdrd.) 
Magyar eyermeXJ&t^k-Oyfijt. 17 258 17. Van-e kendnek sz6p lydnya? 

Vail iHZony. 

J6 sut5-Wz6-e ? 

J6 bizony. 

Nem korpdba habar6? 

Nem bizony. 

M6'k iskol4ba j^t ? 

A rezbe. 

Gyer el6, te legutols6, legszebbik! 

Mia ^llsz? 

Kdvon. 

Min lebegsz? 

Toklev61en. 

Mit ettel ma*" 

Tar6s 6tket. 

Mit ittdl r& ? 

Hideg vizet. 

N^zz az ^gre : 

Nem n^zek. 

Kdpj a fdldre ! 

Nem kdpok. 

T6gy a pipdmba tuzet! 

Nem teszek. 

Fordujj egyet! ne nevess! (3-szor.) 

Mind der^kon fogddzva sort alkotnak, egy ktil5n dll, s a 
sor elsej6vel felesel. A •gyereW»-nd a sor hdtuls^a a kiil5n^6- 
hoz megy, s Atveszi a felesel^st. A « fordujj egyet >-n61 ketten h^- 
romszor megfordiilnak, s az eldj5ttnek nem szabad nevetni. Ha 
nevet, az 5rdog6. Persze, hogy egy sem ^Ija meg nev#tes n6lkilL 

(M. N^pk. Gyiljt I. 353.) 
18. 

Pereg az ors6. 

A gyermekek sorba ^lanak, k5ztll5k egy lesz az ors6, ki a 
sor k5rCll jdrk^ s mondja : « Pereg az ors6, pereg az orsd stb.» 
Majd meg^ a sor.eIs6je eldtt, koszdn: 

Kakas Isten j6 napot ! 
Elsd : Rucza, r^ze fogadott. Minek jottel ? 
0r86: Erte. 

Ki6rt? 

Sz^p le&ny^rt. 

Jer el6, sz^p ietoyi 259 

A ki legh^tiil dll a sorban, szalad el5re a jobb oldalon, az 
ors6 balfel6l utdna, ha ut6lerheti. meglegyinti, azut&n k^rdi: 

Ors6: Mi van itt? (az ^gre mutat). 
EIs5: £g. 

Mi van itt? (a fdldre mutat) 

Fold. 

Mi van a nyelved alatt? 

Goly6bis. 

Kopd ki ! 

Nera lehet. 

(Ha k5p, drd5g lesz, ha nem, angyal). 

Fordiijj egyet, ne nevess! 

A gyermek megfordul a sarkto, s ha ehieveti mag^t, orddg , 
ha nem, angyal. Igy tart ez, mig a sorban gyermek van. Azutdn 
az angyalok s drddgok let^rdelnek k^t sorba, az ors6 koztiik j^, 
az angyalok simogatj^, az drdogdk karmotjak. 

(Erd6-Benye.) 

19. 
•Pdm, p&m, parip&m . . . 

A gyermekek sorba ^lanak, mindenik k^t kez^t az el5tte 
&I]6nak a v^Udra teszi, egy pedig sdntitva kdrdlj^ja a sort, mi 
kOzben folyton diidolga^a: 

P^m, pdm, paripdm, 
Tiizet a pip^mra! 

Mikor m^r harmadszor kordljdrta a sort, az elsO gyermek 
el6tt meg^l, s mondja: 

Adjon Isten j6 napot. 
Els6: Recze-ficze fogadott. 
K5rti]jar6: Hoi lakik a szo]g^l6? 
Els6: Legis, legis legh^tiU. 

Ekkor a kdrQljdr6 ki^t a leghMul ^6hoz: 
J6jj eW, te fogatlan! 

Mire a hfvott eldre megy s a k5rfilj^r6val szemk5zt ^. 
A k5rtllj^ur6 k6rdi: 

Mit ett6l ma? 
H6ts6: S6s kenyeret. 
Mit ittdl rd? 
Hideg vizet. 
Min ^dlasz? 
Cser6pen. 
Min lebegsz? 
Levelen. 

17^ 260 

N6zz az 6gre! 

Nem n6zek. 

KOpj a f6ldre! 

Nem k5p5k. v 

Mi van otl? (telre mutatva). 

TCLzes kapu, mennyorszdg ajtaja. 
Ha a k^rdezett legcsek^lyebb hib&t tesz a feleletekben, a 
kdrtiy^6 baira, ha hibdtlaniil felel, jobbra ^Ilitja. A jobb oldalon 
lev5k angyalok, a balon Iev6k drddgok s mid6n valamennyi an- 
gyall^, vagy 5rd5gg^ v^t, akkor az angyalok kendOkkel keresik 
az 5rdog5ket. 

20. 

Pip&m, pipdm, pr6dik&m! 

A j^tsz6 Itoyok sorba dllnak, egy megkerOli a sort s az 
elsOtdl k^rdi: 

Pip&m, pip^im, prMkdml 

MiM j5tt61, szep letoy ? 

Ltay^rt jCttem. Jere el6 legszebbik ! 

Ekkor a legntols6 eI5&Il, s k^rdi a kerdlgetfi t6le: 
Mil ettd ma? 
Tiir6s t^sztAt. 
Mit itt&l ra ? 
Hideg vizet. 
Mi ez? ffelmutat). 

fig. 

H^t ez 9 (lerautat) 

Fold. 

Mi van anydd kis padl^lsdn? 

Kis asztalka. 

Mi van rajta? 

Kis poh&rka. 

Mi van benne? 

Kis borocska. 

Ki iszsza ki? 

Kis angyalka. 

Fordiyj egyet! 
Ekkor az illetC megfordi^l, s ha eineveti mag^t, 6vd6g] ha 
nem, angyal lesz. 

Mikor ezt fgy mindegyik jdtsz6t6l elk^rdezte, mindegyiknek ad 
k6t darab v^kony f^csk^t, mit azok a sz^okba vesznek. Egy kev6s 
id6 mulva az els6 Idny kiveszi a fdcsk&t mindannyinak a sz^^b6l, 
azutdn a fdcska veget homokba mdr^a, s ha valamelyik ftoak homo- 
kos a v^ge, a ki6 az a fa volt, az ordog ; a melyik^re nem ragadt 
homok, az meg angyal lesz. Azutto megcsipkedik egym^t 

(Kecskemet. 6all6szeg.) 261 

21. 

Pipdm, pip Am, pr^dikdm! 

A j&tsz6k egym^ hdta meg6 dllanak. Egy gyermek kdrOl- 
Btotikd^a a sort, azutto a sor els6j^n61 meg^II, s igy sz6l: 

— PipAm, pipdm, pr6dikAm! 

— M& gytitte? 

— Sz6p kny^r. 

— Gyere el6, legszebbik! 

A ki a sorban leghdiiil ^, el^5n; ekkor a stotMl6 att6l 
a k5vetkezdket k^rdezi: 

Mit 6tt6' ma? 

Tiirus t^szt&t. 

Mil itt^' rd? 

Hideg vizet. 

Mi az? (felmutat). 

Az 6g. 

Hdt-e? (lemutat). 

F6d. 

Mi van any^d kis padl^dn? 

Kis asztalka. 

Mi van r^jta? 

Kis poh^ka. 

Mi van benne? 

Kis borocska. 

Ki iszsza ki? 

Kis angyalka. 

Ha ezekre a k^rd^sekre az illet6 nevet^ n^Ikdl megfelel, 
akkor a sdntik^6 megforgatja, s azt mon^ja: 

— Fordiijj egyet, 
Ak^ ketWt, 
Angyal ! 

Ez (&re tdlj 8 angyal lesz. 

De, ha elneveti magdt a feleletek kdzben : 5rddg lesz, s szin- 
t^n f<glre ^. 

Ekkor a kerdlgetd tyi;^ koralstotikd^ja a sort, 6s igy folyik 
a j^t^k, mlg mindenld angyal, vagy 5rd5g nem lett 

Ekkor az orddgok let^elnek szemk5zt k^t sorba, hogy 
az angyalok k5ztQk els^t^assanak A t6rdepl5k a k5zttlk elvoni!U6 
angyalk^ikat czirdga^^ s monc(jak: 

— Cziroka, mar6ka, 
Mit fdzt^l ? K&poszt^t. f 262 

Hova tetted? P6czra. 

Mlg a kis macska oda jdrt, 

Addig a nagy macska megette. 

Ekkor hirtelen elkezdik inatat6tijjaikat osszefenni s mondani; 

— Fenyom, fenyom kis bicskdmat, 
Hogy 6lesebb legy5n. 

S most mdr csipkedik az ktszalad6 angyalokat Ezut^D az 
angyalok t^rdelnek. Ezeket is eldbb 6pen igy czir6gatj^, kes5bb 
pedig megcsipkedik. 

(Kecskemet.) 

22. 

A gyermekek egymfe hAta mog6 Allanak ; egy gyermek kftl5n 
egy pipaforma k6r6t vesz a sz^dba s f^lMbon kerCLli a t^bbit. Mikor 
megkeralte az eg^sz sort s a legels5 gyermekhez 6r, ezt mon^ja: 

— Pip&m, pip^m, pAntlik4m. 

Erre kerdi a legelsd gyermek: 

— Hoi jdr kend itt, bAcsikAmI 

Erre a kerOlO M feleli: 

— Egy sz6p le&nyt keresek. 

Ekkor a legelsC ki^lja: 

— Jer el6, leghAtuls6! 

Erre a keral6 k^rdi : 

— Mit ett61 ma? 

— Kenyeret, sajtot. 

— Mit itt&l rti? 

— Hideg vizet 

— N6zz az egre! 

— K5pj a foldre! 

— Fordi^ji egyet meg felet. 

S ha erre elneveti mag&t az illet($ gyermek : 5rd6g ; ha nem 
nevet, angyal, a igj ism^tiCdik. 

(Hadad.) 

23. 

R^z-szita, hm! 
Rosta Pista, hm! 
Ntez az ^grel 

Ekkor a j6tsz6nak az 6gre keil n^zni, s ha nem nevet, azt 
mon^ia a m^UL letoy: < Angyal vagy> ; ha pedig nevet: «Boszor- 
kdny vagy.. (Eie^d.) ^63 Elment az 5rd5g amalontiba. 

1. 

F^lk5rb6 fog6dznak ; a legnagyobb az el$6nek ligy fogja meg 
a kezet, bogy mind a kett5 mdsfel^ n^z arczczal. A kinek a kez^t 
megfogta, az a «bunk6». Ezt azt^n forgatni kezdi, s veliik egyiitt 
forognak .az 5sszefog6dzott gyermekek is mind, mik5zben dalolj^ : 

Elment 5rd5g a malomba, 
Elszakadt a zs^ madzagja 
HiUl a bors6 . . . hull ! 

A ki nem fogta meg j6 erOsen a m^ik kez^t, azalatt, mig a 
bunk6 forga^a 6ket, elhUUanak, a t5bbiek pedig i^jra dsszefog6dz- 
nak 8 ism^tlik a j&t^kot. 

(J&szber^ny.) 2. 

Hdrom le&ny lelil A alakba, a t5bbi k5zte S m6dra forog 
^s ezt dalo(j^: 

Ordog megyen malomba 
Kfivet koszartilni. 
SOI a r^tes, sli), stU, 
Megegyilk, ba meghOl. 
Kiszerdg6, bene rdg6, 
A bfir5d szdra^jon r^d! 

(Sima.j 3: Hova misz, te B61a? 

A mezdre, Bela. 

Mit viszel, te B^la? 

Egy 6neket, B^Ia. 
Mondd el bdt azt az ^neket ! 

Nem mondbatom, nem filihatom, 

Nebto a n6t^a. 

Ldnyok jobban tudjdk, 

A menyecsk^k rdroppan^j^k: 
Haj bd, di6b61, 
Kdddr Ist6k, joszte b^ ! 

Ahun megy egy cstirhe, 264 

Egy ember megy malomba, 
BOn^t viszi pokdba. 
Ossed, tissed a meggyfi&t, 
Majd el^red a kapt^t 

(Osvith FH, Bihar vm. s&rr^ti jir&s^Lbdl. N.-Vdrad 1875. 45. L Aigner.) 

4. 
Kor5sdi. 

Harom gyermek letd a f5ldre. A tobbi gyermek 0sszefog6dzik, 
de nem korbe, hanem Itoczba. Egy vezeti 5ket a h^om gyermek 
k5rtU czikk-czakkosan. A h^om ul5 gyermek ekdzben mindig bel- 
jebb csiis2ik, s igy kisebb lesz a k5r; v^gre fel^Ulnak ^s egyik a 
mdsikat szoritva, szorosabbra nyomul ^ r^tesform^t alakit a j&t- 
sz6kb6l. Mikor m^ egyik msydnem a mdsik h&t&n van, forogni 
pr6b^ak, mfg csak sz^lylyel nem hiillanak. Ezalatt ezt mon^j^ : 

Ordog megyen malomba, 
Bdrt viszen pokolba. 
Pokol-8gt6n van egy zAr, 
El^d meg, drd5g, azt a z^, 
Hadd hujjanak a varg^. 
Linczem, I^czom, cz^rna, 
K^nkdves zsirja. 
Azt izente T6ni b&csi: 
FordOjj ki az litral 

(Hajdd-Szoboszlo. M. Nyelv6r. XV. k. 831. 1.) 

6. 

A gyermekek k6rbe ^llanak, megfogj&k egym^ kez^t s mind 
befell dUanak 6s dalo^dk: 

A sinai hegy oldaldn k6t sz^ aranyvesszd, 
0sszesz($tt6k, font^, red koczogtattak. 
Ha j6 volna Zsuzsa n^ni, kifel6 fordulna. 

Ekkor a Zsuzrsa n^ni neva kifordiil, de az^rt a korben ma- 
rad, s Igy megy v^gig, mfg mind kifordUInak. A k5rben ^6k kozt 
ekkor a « Zsuzsa » elereszti szomsz^cya kez6t, s kering($znek hosz- 
szan s ezt fi!gj^: 

Ocddg megyen malomba 

Kovet koszorOlni. 

Ha aztdn a v6gire jutottak, akkor i^ra kezdik. 

(Hadad.) 265 Gyermekvers. 

Jojj fel) k6p6, kopogtatni 
Aranyos szek^ren; 
Lengyel Gyurka vagdalkozni 
Ezdstbs szek^ren. 

Ahun jdn az 5rddg z6d k5nt5s6ben, 

Lf^gyel Gyurka is megjelen, 
Veres QstdkOs hajar6l 
Gsepeg a korom. 

E dalt borzaddst tetetve s szdrnytlk5d^ szinlelve mondj&k 
a gyermekek. 

(Osvith PAL Bihar vm. sto^ti jMsa. N.Vdrad, 1876r 86. L Aigner.) 

Pokolajt6. 

20 — 25 letoy k5rbe ^ s lassan forogva ezt dalolj^: 

Pokol-ajt6n van egy fa, 
Rdzd meg, ordog, ezt a f&t, 
Hadd hiU^on egy kavarg^t. 
Czinczom, Itoczom, cz^ma. 
K^k ala zslrja, 
Z5ld selyem bojtja. 
Azt izente Gy^ri b&csi : 
Fordi!yj ki a Itoczbdl. 

Czutto gyorsan forogva ezt dalolj&k : 

A kisasszony Pozsonyba, 
Selymet lopott a boltba; 
De a boltos megl^tta, 
A t6M h&tba v^gta. 
Ne btotson engem az lir, 
Mert az ap^m f&Idesilir. 
Ha az apdd fbldesur, 
Selymet lopni ne tanulj. 
Sz^l fi^ija p^ntlik^mat, 
T^rdig 6r6 kapon&mat. 
Ilyen a pill^je. 

£s ekkor leguggolnak, s ezutdn elSlrSl kezdik a j&t^kot. 

(Nagy-Kun-Madaras.) LitTa-iatek. 

Megf 2z drdog pokoba^ 

Sasrra is van neki : 

Utaima osegy a ganrzf. 

FatytL, dami nefci. 

Ha meg egyser ^re gylhmft. 

Kosoraba fcefme. 

VteaaA jobban ^na\ nndV 

Anna' j€>bban. vfnne 

(9. Jfyeivdr; IB. k. dfik L) Czig6ra. 

j^ megfogia. Egy miaik mRgiwUil s a kdvetkezd ¥«set moiBliar 

Bq czigofa. eaguR^ 
EI Bfln. visi mora. 

fangr. gancBer m^in:^ 
Sdpoca^ czxgor. mqias. porse^ 
Eaannt meg keH tomi^ 
Tegbit a fceO: rami 
llfeg5Iis& a v^ orddg^ 
Kinek tetazft oda btQni 

Ezt a VISUM!! ai&fig keU amiLbiiu^ m^ a mond6k^ ininA nft- 
g^thor HSU axedte egysikeBt a fc^rOtaOdfa^ ; akkor megfatamodnak 
9 mind eOst^nak, esak egy marad ott^ a ki az^ ordog^t jol bctakar* 
gaija 9 asitan 6 is elbd:vik: Ecre az ocdog megimini s kit et&aor 
megfaial, az tesz az ^dig. 

0rdagdz4gL 

A gY^rmefcdt kfllrbe allanak Egyft^ az ^MB^ egr bofooott 
vi^gtL keazkai^Nel raegmdoi a k^ korttl ^ 

^apa. mit eCtel? 

lit ^t^? 

^ de bodSsel 

S^a kotba! iitl»\»;l/' i«N EUcor a kfirfaei ^fflok ei^e tegotoak: s kneftet oifaft hMT%^ 
OTtgtlak Az arddg kfftflgeti a koft, s a keskoiSt egyft gT«r^- 
nek "!«w*^^^ sfQaga Ez aim koA a saoouaecilit ; a aaouKaM K9 

inl, ht^ m iati me^eri^ s isaiet Hyve iJ^on : ba Hem siet 
t e i' uieairie Ben jol megrat^ az ^rdog. Az ordeg kerfili torabb a 
korl es smet malsnat a tesd^ kpja a towzkfinfit sd). 

G u^a za s. 

A jfttszok e^ry-egy iQJfikal egy fry enodiiek a ter£(}ere ral^iaL 
Az a gyecmek. a idn^ a tmWn THEmak az ^Ijak. jobb iiiiital6- 
^jjsnd mmUmrik ^jjat JBCgeansA s monri^: 

Egyerem-begyerem, twirlertanfiz 
HaQja sogor, mit tiall ? 
Ed angyamai kiahoixL 
Fdier oaadar ^lete^t ^•i»:;-tfii; Saedd ki, vedd ki, €Zt 
A Idea bodosksL 

f;yrJrt«lr nKKidain ezt is: 

Egyedem-begyedem bubbGotUran^ 
Sz^i a n06 leieo nydrao. 
Hmd Id, TQBd ki, 
Hadd szim^on oda kL 

M&kor ezt is moo^lA : 

Medre mondlifa. nie^jnnk d 

ZdM ^rd&e ksream 

Lonyomol, uyuuid&ot, 

BixiDybukkot bol^ kerKZtet, 

Czenlai, cBpnigai, kacdatatrq}, teragyte! 

A indyik v^on a kiolvaste T^z6dik. azt ki kd Feoni: eA 
addEIg ianetlik. mig csak egyn^ marad ott az ^jga, €z a yHso. 
Ekkor ssMitsak es miDdemk &t fog (ss^et, kar6t Tagy idoLnml); 
a ki a £11 eiereszti es a gosa addig, mig fill fogna, megtala^ f ogni 
ana ragad a gosa. A gyermd^ek eldcor ^i}(nlgTa kxabi]jak: 

Gosa, gisa. xnamaliga: 

Akkoral dQdqq, nmt a koffi&maasaoBf kemeoca^! 

EH addig ftriyta^jak, m^ bde nem umiak. 

Kortlincz. 

A gyenndksk parosikiDt laiDd a ket keafikkd ^asmSagbinak 
8 dgy iBasak kofbe. IGodegyik p^oban egyik a gazdassacmy, a mit- 
sk a aao}gal6; a kor koaepere is aS egy, a ki ect en^ii: 288 

Te gecsei*kis liny, te gecsei kis Itoy! 
/ Heg, ugoij a Dun^a! 
Hej, ugorj a Tisz^a! 
Ha az 5rd5g olyan volna, 
Kosardba tenne. 
Menn^l jobban rimtokodn^ 
Ann^ jobban vinne. 
Vidd el 6pd5g, vidd el, 
A hid aid tedd d. 
Egy k6t szdl, hdrom sz&L 
Mdr mindlunk dobolnak, 
M^ min^Iunk sfpolnak, 
Ann&l jobban fi^nak. 

Majd a kdz^psfi pdr uUn mind ^ekel 6s Unczol: 

Kom&masszony a piaczon 
ElCveszi szolg^6jdt, 
J6l megveri hdtba. 
Mil loptdl te odahaza, 
Ebadta kis Idnya? 

£s a gazda hdtba (iti a szolgdl6j^, a szolg&l6k felelnek: 

Ttoy^rt loptam, tiiny^rt t5rtem, 
Szita-pita p^ntek, 
Szerelem csiitortdk, 
Dob szerda. 

£s most a szolgdl6 vissza iiti gazdasszony^L 

(Tisza-K6r6d.) 

H^j a k&sa, rotty a kdsa. 

K^t le&ny egymdsnak h^ttal fordiU; egym^ kaij&ba fCLzik 
kezeiket, v^togatva egymdst emelgetik. Mikor egyik a m^kat fel- 
emelte, ki^tja: 

Mit lAtsz? 

A m^ik feleli: 

Eget, f5ldet, karikdt, 
Malomk5yet, iskoldt, 
Benne pedig egy sz6p l&nyt 

Erre a kj^rdezd elkezd forogni. Most a k^rdezett lesz a k6rd(i, 
8 az emeli hdtdra a m^ikat, s mlg az egyik money a : «Eget, ttir 
det, karik6t» stb., addig forgatja is a hdtdn levdt 

(Praszka.) 269 

Kis katula, gurgala. 

Kis katula, gurgula, 
Van-e, r6zs^m, tutula, 
Felfekszem az ^gyadra! 

K5rbe dllanak, 5sszefog6dznak ugy, hogy mindenki balkez^t 
egyik szomsz^a derek&ra, jobbkez^t m&sik szomsz^c^a balkai;jdra 
teszi 8 oldall^p^ssel koralttoczolnak, dalolva a fenti s m^ egy- 
szerU dallamii n6t^at; pi.: 

Hejh sillingem, sallangom, 
Kedves duhaj galamboml 
Veszek neki gyolcsgatydt^ 
Kislingelem az aljdt Yagy: Vagy: Ha te elm^gy, 6n is el, 
T^led nem mariEidok el; 
Megfogom a kezedet, 
M^gis elmegyek veled. Arra al^ arra fel, 
Beteg letoy nem k6l fel, 
Nekem olyan letoy kell, 
Ha beteg is, keljen fel. 

Ezt ^neklik viszont a legenyre is. Erre a dallamra sztoita- 
Ian szCveget tudnak. 
M&s dallamra: 

Piros alma, pirosody^l messzire, 
Kis angyalom, jojj el hozzdm est^re; 
Olj le mell^m az agyamnak sz6l6re, 
MegQlellek, megcs6kollak kedvemre. 

Piros alma, ba leszakasztottalak, 
Ne haragudj, r6zs&m, ha elhagytalak; 
Ne haragudj, hogy Igy hozta az idd, 
M6rt nem voltAl igaz szfvti szeretfi? 

Meg a bilza ki sem h^nyta a fej^t, 
M^ a maddr mind elhordta a szem^L 
Az angyal^t annak a kis mad&mak, 
M^rt hordta el a szem^t a biizdnak. 

cArra al^ faragnak az ^csok> dallamdra : 

Arra aid megrakt^ a tt!izet, 
Kdralfogtdk a bellegi szlkek. 
fin is oda dllitom az enyimet, 
Kivel 6lem boldog ^letemet. 270 

Haja d6ra, d6ra! 
Keddre virrad6ra, 
Angyom sutdtt r6test, 
Nem adott beWle, 
Kivitle a kertbe, 
R6zs^ keszkeii5be; 
Feltette a f^a, 
Leg^nyek sz&m^ira. 

(Beczefa.) 

Hidjatek. 

36 napot s6gor! — Cs6nakot f6tozok. 
HAt az 5reg mit csin^? — Kilikadt a feneke. 
De sz6p szekere van keenek ! — Magam teleltettem. 
De sz6p okrei vannak keenek ! — Magam csin^gattam. 
Sok sz^n^a van m6g keenek ? — Magam is megeszem. 
Bolond kee, s6gor! — Adjon Isten keenek is! 

Ez ut6bbit ilgy j&tszdk, bogy az egyik r^z rdUI egy darab 
fdra, a m^ik r6sz pedig oda megy k6rdezgetni. 

(Beczefa.) 

Ejb kacsa fiirdik. 

1. 

Korbe fog6dzkodnak s a k5vetkez6k dall^a mellett t^nczol- 
nak; a kinek a dalban a neve eldfordiil, az helyben egyet fordul, 
azutto ismet el61 kezdik. A szoveg ez: 

Fiirdik a rucza 
Fekete t6ban, 
K6szal az anyja 
Lengyelorszdgba. 

Czicza-micza, beh j6 volna, 
Pusk^ Zsuzsi piros volna. 
Ha egyet foidiilna. 

(Didszeg.) 

2. 

Fflrdik a gdcs6r 
Fekete t6ba, 
Fenyes a tolla, 
Az anyjdt6l kapta. I 271 Czitrom-bitrom, ha j6 volna, 
N. N. kifordiUna. 

(BereUyo-SzL-Mirion.) 

8. 

Kis kacsa f&rdik 
Fekete t6ba, 
Anyj^oz kesztil 
Lengyelorsz^gba. 
Csikos a sarka, 
Rezes a talpa, 
Fordiijj ki, fordujj ki, 
Ket aranyalma ! 

(T.-Palkonya.) P 4. t 

^==t ^m 
h- Kis ka-csa itir-dik Fe-ke-te 16 -ba, 
La-pos a tal-pa, Ma-gos a sar-ka, Any-jA-hoz 
For-diijj ki. i I t ^3S t j — r k6 ■ szOl Len-gyel - or - sz^-ba. 
fordijji ki, K6t a - rany - al - ma I 

(ZempMn.) i IN=^ 5. 
i ]— -t'-; |v mf^=^ t «==t C-szik a kdt-ja Fe-ke-te t6-ba, A-ra-nyos a 
K^szQl a fi - a (jen-gyel-or-sz&g-ba. E-zQs-tds a l^j j'WiTJ] J ;-;.'[ J' J'\ i j^ ti— h tal-pa, For-di!uj ki, for-diUj ki, 

hd-ta. 

(Pest-Pilism.) A-ra-nyos Ma - ris-ka ! 272 6. 

Ldnczjiit^k. 

tfgy j^tsz^k, hogy a Idncz k6t v6g6re k6t-k6t nagyobb s ligye* 
sebb gyermek ^1, s mikor a Itocz az egyik pdr keze alatt dtbi^jt, 
akkor a k6zfeltart6k is dtfordi^Inak 6s a Itoczczal egytitt a mdsik 
p^ keze alatt btgnak ^t stb. Az dtbilv^ alatt ezt a szoveget Igy 
dsdoljdk: 

Kis kacsa fiirdik fekete t6ba, 
Anyj^hoz k6sz<il Lengyelorsz^ba. 
Feher a Idba, tarka a saruja, 
Fordiilj ki, r6zs^m, k6t aranyalma I 
Szaladj, kacsa, mert el6rlek; 
Ha el6rlek, agyont6plek. 

7. 

A gyermekek korbe ^Ilanak, de egy a k5r5n kivOl marad. 
Aztto dalolj^ az al^bbi szdveget, s mikor az utols6 sz6taghoz 
6mek, a k6v'6n kivdl jar6 gyermek egynek, a ki a korben all, a 
h^tdra tit. Ez aztdn vele megy, s lijra dalolnak, s egy ty fordii- 
I^sn^I ism^t elvisznek egyet a k($rb6l. Ez fgy megy mindaddig, 
mig . a kor el nem fogy. A vers ez : 

Cszik a kdcsa-kdcsa fekete t6ba, 
K^szHl a fiu Lengyelorszdgba, 
Aranyos a talpa, ezust5s a hdta, 
Ford^ij ki, fordiijj ki, aranyos Mariskal 

Termett a meggyfa, hajlott az Aga, 
Kender-morzsa, sz6p menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz ! 
Ezt olelem stb. 

Az Isten ^dja meg, rif, rof, regi rostesz^k, 
Anczig, vanczig czihes 16 

Csikkerol tess^k, 
CziiTel, czafTel, mattel, gettel, kom^t^ kom. 

(Nagy-Kdrds.) 

8. 

Az al^bi 'sz5veget akkor eneklik, mikor egym^ keze alatt 
atbi^jnak. 

Hopp dHj, mondom, mikor mondom: 
Kis kacsa f&rdik fekete t6ba, 
Anyj&hoz k^szttl Lengyelorszdgba, M^ sz5veg: 278 

Sikos a talpa, 
M^kos a sarka, 
Gyere be r6zsdm, 
Arany livegalm^m! 

Kis kacsa fiirdik 
Fekete t6ba, 
Anyj^hoz k^ztll 
Lengyelorsz^gba. 
Sikos a talpa, 
Magas a sarka, 
Fordi^ ki, fordi^, 
Piros kis alma. 

(Bartalus Istv^ gyOJt-) 

9. 

. A dal utols6 sora alatt k^t gyermek kifel6 fordul, aztdn ism^t 
tyra kezdik a dalt, mlg mindny^an ki nem fordiUtak. A szoveg ez : 

Kis kacsa fcLrdik fekete t6ba, 
Anyj^oz keszdl Lengyelorszdgba. 
Lapos a talpa, magas a sarka, 
Fordilgj ki, fordiijj W, k6t aranyalma ! 

(Erdd-Benye.) 
10. 

Kis kacsa fiirdik fekete t6ba, 
Fi^t k^di angyalorszdgba, 
Angyal mon^ja, sz^p kis menyecske, 
Olejj, cs6kojj, a kit szeretsz, kapd be ! 

(Udvarnok. Zalam.) 
11. 

Kis kacsa fiirdik fekete t6ba, 
Lengyel kis Mny, oltozz, mos^jdl, 
A kit szeretsz, azt kapd eL 

Ezutto az <fiva szlvem, £va. 

Most 6rik a szilva* 

kezdetO dalt daloljdk, s a v^g^n ezt kidllj^k: 

«Kusti ki, kormos!> 

Magyar OyermekJ&t^k-OytiJt. 18 i 274 12. Kis gecze fiirdik fekete t6ba, 
Vigydzz, Ids lytoy, kis ly^ny, Lengyelorsz^gba. 
Lengyel mondja: sz^p kis menyecske, 
Oleld, cs6kold . . . stb. 

Mikor azt^n bekapott egyet a k5rben ^116, ketten elkezctt 
a t^nczot s dalolnak egy tobbf^Ie dalb6l 5sszerdzott Q6t4i: 

Ej sz^na, sz^na, szena szakad^kja, 
Benne vagyon kerek asszony, 
Der^k kis menyecske. 
Oleld cs6kold imgydri, 
Imgydn dombjto. 
Adjon Isten egy kis essdt, 
Hadd mossa el ezt a kett()t! 
Hallod-e Juliska? 
Juliskto6 sz^ menyecske. 
Rakd ide, oda is, 
Zibet, zabot a lovtoak, 
Kendert, kendert asszonytoak. 
Mikor a lytoyok sz6pen fujjAk, 
Kukor^kos tdnczot j^rjdk. 
Ha a bocza meglobbantja, 
Kukoricza b6b6 hajlja. 
J^jad, j&jad j6 katona, 
Hadd csoszogjon ez az litcza. 
Vagyon, ki ki kivAltja, 
Ha kiv^^a, isten dldja. 
(Aigner gyttjl.) 

13. 

Mint fentebb. Csakhogy itt a « Kis kacsa* szovege eleneklese 
ut^n ez k5vetkezik: 

Szita szita p^ntek, 

Hopp szerda, Juliska. 

Juliskdnak sz6p menyecske. 

Rakd ide, rakd oda, rakd az ablakra. 

(Szombathely ) 
t 14. t ^ t m 
Kis ka-csa far - dik, Fe-ke - te t6 - ba, Len-gyel 
Lengyel is k6-szCll Lengyel or-szAg-ba. V ll 276 m ■I ^ t=* ^ 

i I mond-ja, sz^p kis menyecske, 0-le.iJ, csdkojj, a kit szeretsz, 1=t m :^=4^=l=1 :± ;id: P i * kapd be! Hop-pa-nyi desz-ka, Lop-pa -nyi desz-ka, 
Nem le-szek t6b-b6 nyo-szo-Iy6 le-^ny; 1 1 — j^r t ^ ^ 
|:S Ha le-szek, le-szek, menyasszony le - s:^ek, Akkor is ^ n 
I5=ts: ^e ^=:^: ^ pe-dig a leg-szebbik leszek. * Mi-kor a meny-aszonyt 
Akkor a v5 - le-g6nyt pfe^^ ^^^i * 
-- h— h I fek-tet-ni 
agy a-la viszik, He-gyi^re, bo-gyi-re, ap-r6 gombos- 
teszik. m t=t t=* & *-=*: ^^ 


E tad-re, Az 0r-d5g, az 6r-d0g M-ma-rad be - 16 - le. 
t=*: ^^^ ^^F^ I Elment a m6-n^ vdn-dol - ni, Nem merle bii-zAt 
Sz6p asszony mel-l6 fe-ktin-nyi, Sza-bad a mol-ndr ^utoe:^ ^P^^ i t meg - 6r - ni. Csip sz...r a n^ - met le - g6ny-nek. 
le-g^ny - nek. 
Nem et-tem m6g ma e-gye - bet, Fe - ke - te ret-ket, ^^^a ^=^ 3 t * ke - nye - ret, Fe - ke - te ret - ket fog - hagy- m^t, 18* 276 i * ^ p ± m Fe - ke - te ti - kom ta - r6 - j&t. -?i — ti — ^— ^ 

9 — ^ < < 

KA-csa, kd-csa, 
Ha el - sza-kad ^^^ E ^^^ g i= bii-bos kd-csa, U-goij egyet, hop-sza! 
a czi - p6cl, Majd vehetsz he - lyet - ta 16. 
3^ ri!5 i^ Kis kA-csa fil - r5 - dik Fe - ke - te t6 - ba, Ki-hez m i t ^^^ I k^szQl Lengyel-or-szAg-ba. Len-gyel mosdjdl ! Sz6p kis me- m t:^ 3 m -^ K- nyecske, - lejj, cs6-kojj, a kit sze-retsz, azt kapd be ! 

(Veszpr^m.) 16. i m ^^E^^-E^^ i — t=t± m i Kis kacsa fiir - dik, Fe- ke - te t6-ba, Lengyel mos^jdl, 
Fi - 4-hoz k6 - sziil Lengyel-or- sz^gba. I i^3; rt :t m t=t Sz6p kis me-nyecske, o-lejj. cs6kojj, A Jrit szeretsz, kapd be. 
SSEfe^ESfei^ 
m Ezt 6 - Ic - lem, ezt cs6 - ko-lom, Ez az en paj - t^-som, 
Ra-kon-cza - i sz6 - W - hegyben, Ossze ko-czo - gat-tam. 
Ket szAl v^ssz^t (5ssze-fon-tam. 277 
n^-^r^jt *: is bt ^ t i Ter-melt. ter-mett az d - g& - ban, Kapj be - le, kapj ! 
Le - ve - 16 - ben, bimb6 - j6 - ban. if * ^^ M / 1 Jzp j 
^ t m 1= Szi-ta, szi-ta pen-tek, Zabsz^-da! 
Si-ra-lom csa-l5r-tdk, 2S-bet, za-bot 

GyO-ri gy3ngy5t 

Eg a gyer-tya, 

Ezt a 1^-nyok ^^i 
^E^=^- ^=t xii ^Li a lo - v6-nak, . Ku - ko-ri - cza ma - ma - ma - lom - ba, 

az any-jd-nak. Gye - re ki II - ka, mit csin^sz? 
ha meggyiijtj^k, 
8z6pen j6r-jdk. 
t — # # # — f"tT T=H t Mi-kor a I&-nyok sze-pen fiij-j^, Ku - ko -ri-cza * ■k & t -s- t ^^ A- tdn-czot j&r - jdk, Ha a gu - ta meg - lob - banl - ja i tr-h JUU-JL ^, t fofcz P h=!j 3 A pi - a - czon b6 - b6 - hsgt-ja. Nem az-6rt ne - vel - tem, |A"l^~JF j^ fe r-T-F5= fczzfe 4!=rs: Menj el a ti-kdsz-hoz, Jdjj b^ r6-zs^m ka-to - n&-nak, I m 3 ^^ ^^ Jdrd meg a t^n - czot, A nya - kad - ba fi - ze - tem 
a sz^p a-rany lAn-czoL Nem men-nek 6n, mert fbl ir, 

Sem - mi - nemtt le-geny-^rt, 
>— ^- 1 ^=^ 

%^^ 5^=t -> ^ j^ Sej ! bii - ra le - v6 kaldnyszer, Bor pe-cse-nye e-b^ lesz ! ^ 278 Ezut&n a kSrben lev6 p4r kettOt ugrik, s a kihlv6 beill a 
sorba. A m&sik ott marad s a j&t^kot i\jra kezdik. 

(Dnka. Vasm.) 17. 
PQr-dik a ki-csa, fe - ke - te td-ba, K6 - szOl az 
±rz±zris: i ±=^ inrjs ^^ an-gyal Lengyel - or - sz^g-ba. Zi-bit za-bot a lo-v^-nak, 
m ^ m h 7 h V t=!s IF' — i Gydri gyCngydt a M-nyd-nak, Zab szer - da. 

(Sztank6 Bela gy^jt) 18. 

Lassan: Kis k^nya fQrddik 
Fekete t6ba, 
Fi^oz k^sztil 
Lengyelorszdgba. 
Kendjel, mosdj^l, 
Te 8z6p menyecske, 
Oleld, cs6kold, 
A kit szeretsz, kapd be. 

Frissen : A lednyok sz6pen jArjdk, 

Kutykoring6s tAnezot j^jdk, 
A vdrosba is behajtjdk. 
J^jad, j^rjad, j6 katona, 
Ne esoszogjon a rossz csizma, 
Ne csoszogjon a rossz bocskor 
Este kimegy a mezOre, 
Haza j5ve nagy k6s6re, 
Egyszer esik fejtetCre, 
Misszor meg a leped6re. 
Haj ki, czicze, haj ! 

(l)j-Malomsok. Gy6gD.) 279 19. Fekete csoka fordik a toba, 

Fidhoz k^szQl Lengyelorszagba. 

Lengyel mosgyal! Sz6p menyecske, 

Vesd meg az dgyat, 

Sdpord K a hazat, 

Oleld, 5leld, a kit szeretsz. 

— Ezt dlelenv ezt cs6kolom, 

A szomsz^dom Idny^t, 

Ezt Katiczdt. 

Szedem sz^p r6zs^j^t, 

Kotom koszoriij^t, 

A fejebe teszem 

Gyongyos koszonijat. 

Adjon Isten lassii ess6t, 
Hadd mossa el ezt a kettfit 
Haj dadu lencse, ' 

Barna menyecske, 
Haza ne meiy este, 
Mert megesz a kecske. 

Kem^ny kiitba tekintek, 
Kem^ny szdiat szakasztok. 
OsszeszGrt^k, osszefont^^ 
Osszekoczogtattdk. 
Hapszesz m^mita, 
Ferk6 karika, 
Nesze nesze bijja ! 

K6t Csics6 Itoya feh6rbe vagyon, 
Feh^r polozsna fej6be vagyon. 
Mondom, mondora, fordiqj ide, 
Mdtkdm asszony! 

Sirban ul6 Idny vagyok en, vagyok 6d, 
Hat kapu alatt lakom 6n, lakom €n; 
Szeretnek engem a Idnyok, a Idnyok, 
Fekete ruh^ba jdr6k, a j6r6k. 

Csillag Boris, tudom a neved, 
Erted vagyok hal&los beteg. 280 Ridi, Ridi, puszta ispidricz, 
Pepericza, mtoia, pepericz 
Szulim^n, Szulimto, 
Kimenj innen, r6zs^m, 
Mil csindlsz, mil csindlsz? 

(Szenna.) 20. 
Kdrosdi. Kis k^csa furdik 
Fek^e t6ba, 
Anyj^hoz keszGl 
Lengyelorszdgba. Hajlik a bodza, 
Torik az aga, 
Level^be kis menyecske, 
Olelj, a kit szeretsz. £n ezt szeretem, 
6n ezt elelem. 

, Veszek neki r6zs^t, 
Kotok koszoriit. 
Fej6be teszem 
Gy5ngy(3s koszorut. 

(P6c8ka. M. Nyelv6r, V. k. 333, 1.) 21. 

Kis kacsa fiirdik 
A fekete t6ba. 
Anyjdhoz k^s^fll 
Lengyelorszdgba. 

Hsgllk dga, hajlik, 
Level6be, kis menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz. Az 6n kis kertembe 
Sz6p, szedett r6zsa, 
Aztat is megkStdm 
VArosi m6dra. Egy katondnak, 
K^t parip&nak, 
Farip^ak, kis huszdrnak, 
P6ter angyaldnak. Herodea kertje mellett, 
Vize mellett, 
Sfri mad^rf lipityloty, 
Slrri mad^r, lipityloty. 281 22. 

Kis kacsa fiirdik fekete Wba, 

Fi^hoz kesztil Lengyelorsz^gba. 

Hajlott iga, hajlolt 

Level^be hjglott, 

Kis menyecske, 6leld, a kit szeretez. 

(Tdnczos-vd^Iaszt^s. Azutdn friss cs^rd6s.) 

Ezt dielem, megcs6kolam^ 

Kit r6gente megszerettem. 

Liddrom, dad^rom, 

Slri gerlicz^csk^m. 

Sirgem, forgom, sdri-torkom, 

F^nyes maddrk^ja. 

Van meg a kertemben sz6p szedett r6zsa, 

Majd megkdssuk azt is v^rosi m6dra. 

Zibordom, zabordom, a piink5sti r6zsa, 

Ir6dya kertem alatt, 

Dr^ga fdja vizem alatt, 

S6ri, diri troty .... 

A sz^rflnek udvar^n, udvarto, 

Minden d6lben dobogds, dobog^. 

Annak adjuk a letoyt, 

Ki feMti a karcU^t/ 

£d felk5t5m kardomat, 

Add nekem a Idnyodat ! 

Iczcza itoczos, labanczos, 

Fekete fodros, fttyoios, 

Itthon nem j6, mdsutt rossz, 

Haj ki tavalyi bocskoros! 

fig a gyertya, ha meggyujtjdk, 

AztAn Itoyok sz6pen Wjj^; 

Fi!ijjad, Wjjad, j6 katona, 

H^rom padnak hdrom fia. 

Az elej^n, az elej6n esak dobot lissiink, 

A Mtulj^n, a h^tu^jAn csak gyorsan meiytink. 

HOzz ide dobos, 
Part al& csocskos, 
Czoki, v6n bocskoros ! 

(Dorozsma.) 282 '-> -«?ii3j 23. 
Kis ka-csa fiir-dik fe - ke - te t6 - ba, Haj - lott az 
Fi - d - hoz k6-szttl Len-gyel-or- szdg-ba. 
d - ga, ter-mett a meggy-fa, Le - ve-16-ben kis raenyecske, 

5 - lejj a kit sze-retsz. Ezt o - le - lem, ez az eny^m, 
Mennye - i kecs-ke, gyen-ge me-nyecs-ke. Az e - le.- j6ii, 

A h^-lul-j&n 
az e - le-j6n csak gyorsan j^-juk, Hppp i-de dombos, 
a hd - tul-j^n csak do-bot fls-stink ! 
I Ka-lto i-de fontos, r6-tes i - de rongyos, Czoki v^n bocs- ^^ ko-ros ! (TorontAl.) 24. 

Mit mos, mil mos, kis raenyecske ? 
Intyet, pontyot, varros keszkenOket 

Ha sz6l voln6k, fijjdogdln6k, 
Mad^ voln6k, r5ppenten^k. 

Viszi babdm, viszlek, I6ged el is viszlek. 

Erre a k5z6pen ^16 egyet elkap a kdrbdl s cs^rd^ ttoczol 
vele, mfg a tdb^iek daloljdk: 

Kis kutya fUr5dik fekete t6ba. 
Lengyel mondja, sz6p kis raenyecske. Ezt olelem, ezt kedvelem, 
Ez az 6n ^es kedvesem. 

J^ijad katona, 

Hadd porogj5n az utcza, 

Sz^ ki Mariska! 

(LeUe.) 283 25. 

Kis kacsa ftirdik 
Fekete t6ba, 
Fi&hoz k^zhl 
Lengyelorszdgba. Haj megy, megy, 
Xermett i6gy, 
Level^ben kis menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz, 
Ezt olelem, ezt cs6kolom, 
A kit ^n szeretek. Zibordom, zibordom, 
A piinkosti r6zsa. 
Mdy kiitba tekintek, 
Asszonyomat l^tom, 
Biborban, ftityolban. 
Vasgerebenben. 

(Aigner gy. Ipolyit61.) 26. zl:r. i *: i Kis ka-csa fur-dik, fe-ke-te t6-ba, Haj-lott' 6-ga, 
Any-jd-hoz k^sztil Len-gyel-or-szAg-ba. Ter-mett ^-ga, ^3 = e *: ^ ^ i5=^ $ k haj-lott, Le - ve - 16-ben 
termett ; kis menyecske, 0-lejj, a kit ^ =5^ ^^. t t Wt -t: t-y {tits: Jt3t $ i sze-retsz. Ezt 5 - le - lem, ezt cs6 - ko-lom, Hopp i-de 
Mert mir r6-gen meg-sze - ret-tem. Hopp i-de g ^ I is: ^fe^ t dom-bos, Csak a v6n boos - ko - ros. A sz6 - rti-nek 
mocskos, Min-den d^l-ben 284 V. i 


^ m ud-va-rfin, ud-va-rto, An-nak ad-juk 
do-bog 6m, do-bog dm, ^ f^: a le-dnyt, I 
*: ^^ ki fel-k5-ti a kardjdt. 

Felk5t5ttem kardomat, sib. 

(Bdcs-Bodrog.) 
i Kis ka-csa 
Any-jd-hoz fflr-dik fe-ke-le t6-ba, 
k6-szttl Lengyelor-szdgba. Haj-lott d-ga, 
Le - ve - li - be 3i ^ t t t haj-!ott. 0-lejj, cs6-koij, a kit sze-retsz. 
haj - lott. Ezt sze- 

£g a 
Fiij-jad 
Ez az 
Azt is 
Gyongydt 
t ± X 3 i re - lem, ezt 

gyer-tya, ha 

fiy - jad, kis 

lit - cza. Be 

tu - dom, ki • 

gyongy5t az ked - ve - lem, Ez az 6n 6 - 
i^eg-gyi\jt-jdk, Ezt a lA - nyok 
ka - to - na, Hadd vi - gad - jon 
szep lit-cza, Roz - ma-ring - gal 
ra - kat - ni, Pes - ti Pa - li 
any - jd-nak, Gyongyko-szo - nit 5 des ked- 
sz6-pen 

ez az 
van ki- 
pin - gdl- 

a Id- ^3^- # m !*— ^ t:r 
is=*: m ve-sem. 
Wj-jdk. 
ut - cza. 
rak-va. 
ta ki. 
nydnak. Szi-ta szi-ta p6n-tek, Sze-re-lem csti - t5r - t5k, 2 ■4— ■ r.: m Dob szer-da. (Jdsz-Nagykun-Szolnok.) 285 28. 

Kis k^csa flirdik fekete t6ba, 
£iijel is k^szQl Lengyeloraz^ba. 
Lengyelorsz^g, szep piros menyecske, 
Olejij, cs6kojj, a kit szeretsz. 
Azt 5leiem, azt cs6kolom, 
Szomsz^omnak a ledny^t. 
Adjon Isten egy kis ess6t, 
Mossa dssze mind a kettdt. 
Mikor a menyassfonyt agyba fektetik, 
Akkor a v^l^^nyt agy aid teszik. 
Egyre, begyre, gombostOre, 
Hej ugorj ki bel51e! 

(Veleg.) 29. 

Kis kacsa fiirdik. ... Kis kacsa furdik 
Fekete t6ba, 
Anyjdhoz k^szQl 
Lengyelorszdgba. 
Elloptdk a hajnalt, 
Eilopt^ a termet. 
Level^be kis menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz. 

fin ezt szeretem, 
fin ezt kedvelem. 
Az asszonyom Idnydt, 
A Zs6ficskdt, a Marisk&t, 
A k6t els6 Itoydt. 
Volt n^kem egy kis ocs6m, 
Hajdt ibntam hatosba, 
A sz^lin^l ibolya. K^t katon^a, 

K6t parip^£L 

HaUja-^ kend, a ndszasszony, 

Kapott, lopott a v6n asszony. 

Ma van 61doz6 nap, 

Aldoz6csutort6k. 

A t^at is meg^gesstik, 

M^gis megroppantsuk. 

Nem voltam czigtoyne, 

Voltam kapitdnyn6. 

Ne hujatok engem 

Dob6 Elondnak, 

Mert 6n vagyok asszonyomnak 

Oh drtatlan lAnya. 

E161 bornyii jArja, 

Hdtul bornyii jdija. 

Hej, ki tavalyi borny^ a csorddra. K5rbe dllnak, s egyszerO dallal daloljdk a fenti verset; egy 
bent van a korben, s az, mikor ezt mondj^: 

« Oleld, a kit szeretsz* — 

egyet kivalaszt, s ketten ttoczolnak, mig a versnek v6ge nines. 

(Kistijsz^lds.) 286 3fk 

Kis kacssu 

A j^tsz6k korbe '^anak, 5sszefog6dznak ; egy a fate^pre ^11 
s a t5bbiekkel egytitt ^nekli: Kis kacsa fiirdik 
Fekete t6ba, 
Anyj^oz k^szttl 
LengyelorszAgba. £rik a meggy, 6rik, 
Karikaba hajlik: 
Leyelebe kis menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz. Ekkor oda megy valamelyik Idnyhoz es maga mell6 veszi s 
tovdbb 6neklik: Ezt szeretem, ezt kedvelem, 
Ez az 6n ^es kedvesem. 
Kinek hivnak engem? 
Dob6 Ilondnak, 
Ne hlyjatok engetn 
Dob6 Ilon^nak. 
Csak hfjjatok engem 
Vil^g sz^p Itoydnak. 
Mert en voltam asszonyomnak 
Legkedvesebb Idnya. 
Tdlat toijtink, rti roppantsunk ! 
Szita, szita, ptotek, 
Siralom csiitort5k A galambomnak zsirjdt 

Kup^val m^rjiik., 

Torokorsz^g, 6g a vil^g, 

T^torom, t^torom, tuba gelicze. 

fig a gyertya, 

Ha meggyujtjak, 

Mikor a sz6p 

Ttoczot jdrj^k. 

J^qad, jdijad, 

J6 katona, 

Hadd dobogjon 

Ez az i^tcza! 

Allj ki m6r! Ekkor, ki el6bb a kdrben volt, az annak a hely^t^ niegy, 
kit maga mell^ vett, a mdsik pedig benn marad a k5rben. Uy 
m6don ism^tlddik a j^tek tov^bb is. 

(Mdudvar.) 31. Kis kdcsa fdrddik 

Fekete t6ba, 

Visszak6sztii 

Lengyelorszdgba. 

Oleld, cs6kold, 

A kit szeretsz, kapd be. 

A l&nyok j^dk, j^rjdk, 
A hegedQ-tdnezot j^rj^k 
Iczit-piczit megl6dintjdk, 
A v^osba is behajtj^. Jdrd meg, jdrd meg, 

J6 katona, 

Hadd szakadjon 

A rossz csizma. 

Este kimegy a mez6re, 

Haza jon majd nagy k6s<5re ; 

Egyszer esik fejtetOre, 

M^sszor meg a kilszdbre, 

Haj ki, czicze, haj ! 

(Sopron.) Kis kacaa,... 

Kis kacsa furdik fekete tdba. 

Anyjfihoz k^zQl Lengyelorsz&gba. 

Hajlott Aga, hojlott levelibe. 

Kis menyecske, dleld, a kit szeretsz ! 

Azt olelem, azt a Kalusk&t {a kit akar), 

A szomgz^dom Mny&t. 

Penz voln^k, csordQln^k, 

Karika voln^k, perdQln6k, 

Megis kicsfirdoln^k. 

Adjon Isten hosszii essdt, 

Mossa &ssze mind a kettfiti 

Szita-bitft p^Dtek, 

Szerelem csotSrtok, 

Dob sz«^a ! 

Voltam kapit&DD^, 

Nem voltam kirdlyn6. 

A t&lat is oaszetortem, 

M6gse roppant fissze. 

Turi macza, tdri macza, 

Isten bariskfija! 

Ugorjatok, Idnyok, 

Hogyha Idnyok vagytok! 

Hadd csOrOgjon, hadd eaattogjon, 

Ki tavalyi bornyii! 

Osszefogddzva korben forognak, s a felszi^lft^n&l (ftleld, a kit 
szeretsz) p&rt v^asztva t&nczolnak, a verset tov&bb dalolva. Kis kacsa ftlrdik .... 

Kis kacsa Turdik fekete t6ba, 
Anyjfihoz k^sztil Lengyelorszfigba. 
Hallod, kakas, hallod, levele hasltott, 
Levelibe kis menyecske, 5leld, a kit szeretsz. 

T Ezt szeretetn, ezt kedvelem, 
Kom&masszony lAnydt, 
Ezt Katuskat, ezt Pannusk&i ; 
Kinek hfvnak tfiged? 
Doha llon^nak; 288 Csakis engem annak, 

Virdgos P£uintoak 

T^at tftijtink, rk recscsenjiSnk. 

Szita-szita p6ntek, szildrom cslitdrtok, 

Dob szerda. 

A T jegynel egy a k6r kdzep^n t^nczolni kezd, azutdn behiiz 
magdhoz egy m^ikat, s egytitt ttoczolnak stb. 

(Varga Vendel.) 34. 
K5rben &116 t^nczos jdt^k. Kis k^csa far5dik 

Fekete t6ba, 

Viasz k^zdl 

Lengyelorsz&gba. 

Oleld, cs6kold, 

A kit szeretsz, 

Kapd be! 

E|j sz^na, sz^ndja, 

Sz^na szakad^l^a, 

Benne vagyon 

Ker^k asszony, 

Meg egy kis menyecska 

Od6ria, bod6iia, 

Oleld, a kit szeretsz. 

Ezt 5lelem, ezt es6kolom« 

Ez az ^n pajtdsom. 

Jdij^tok, jdijdtok 

A szalai tdnczot, 

Majd elfi^utid egyikdnk, 

A legkisebbikiink. 

Zold selyem ostya, 

Piros kom^dia, 

Fordulj, r6zsdm, a karomra, 

Ha az Isten mondja. 

£g a gyertya, 
Ha meggyiijtjdk, 
Ezt a kis I^nyt 
Sz6pen tartjak. 
Zibet-zabot 
A lov^nak, Gyongyot, gyongyot 
Asszony^ak, 
Gyongykoszoriit 
A ItoydDak. 

Gzuki czigdny 
A biizdba, 
M^rt a biiza 
Derdga ; 
Meg^ri azt 
Az di*a. 

Ntoi, Ntoi! rokonoml 
T6ged kuldlek f6rba. 
Nem mehetek, bar^tom, 
Mert a lovam sAnta; 
SAnta lovam, parip&m 
Hizik a mez6be, 
Sz6p asszony szeretSm 
Lakik busan Gy5rbe: 
Annak olyan fejk5t5je: 
Az egeket kapja ; 
Annak olyan czipell6je: 
HegedQl a sarka. 

£n azt cselekszem: 
Meghdzasodom, 
Felesegem dolgozik, 
Magam meg aluszom. 

F6re inn^t, csiinya, te, 
Nem az eny6m vagy te; 289 Mert az enyem nem ilyen Hadd szakadjon 

Teszle-foszla, mint te. A bakkancsa, 

Szalm^Lb6l a l^a, Van egy varga, 

Viaszb61 a h^ta ; Ki kiszabja, 

Ha a lAba meggyulad : Van szerelCm, 

Elolvad a h^ta. Ki megvanga. 

Megkdlkezett a mi kutyank A p^pai 

A szalma liktydban, Sz6l6hegybe 

Egyik gydmb^r, m^sik szegfti, Ket szdl vesszOt 

Iszik p^nkdra; Osszefonnak, 

J^a, j^ja OsszekoczogtaijAk, 

A katonai Siccz ki, mas macsk^al 

(Sopron). 

34. 

K^csa, k^csa, loncsos k^csa, 
Ki a p&ijdt nem tal^ja; 
£n kerestem, nem tal^ltam, 
Jaj, de ^ry&ill maradtam. 

N. N.-nek Anntoak 

Nem jutott, nem julott, 

Igen megharagudotl ; 

De majd mdsszor juttatik, 

Juttatik, 

Majd valaki adatik. 

35. 

Kacsaj^t^k. 

E jdt^kban, mint a koszonis-j^t^kban, a j4tsz6k osszefog6dz- 
nak ^s egy le^ny a kor kozep^re l^p; a tdbbiek jobbrol balra 
korOlforogjaik. mik5zben ^neklik: 

Kacsa, kacsa, 5zvegy kacsa, 
Kinek veszett el a p^ija? 
Ki keresi, megtalAlja, 
Az litcz^on megtal^ja. 

Liptom, laptom, hop! 
Minden moln^ lisztet lop I 
Birsomba, borsomba, 
Gy5ngy5s koszoriiba, 
6ir6 veszi z&logjdt. 

Magyar Gyennekj&tek-GyiUt. 19 


290 Pap vagyok, mester vagyok, 
Szabad leguggolni, 
De nem szabad nevetni, 
Gugg mWe ! 

Mid5n e szavakat mondj&k: «Guggmdl^!» akkor erre a k^t 
sz6tagra az eg^sz j6tsz6 kor leguggol. A k6r kozep^n 4116 ledny 
— ez a hied — ilyenkor azt lesi, hogy melyik nevet, s att6l zdlo- 
got vesz (kend^t, kotet stb.). Igy folytat6dik, mig a bir6 egy csom6 
zalogot 5ssze nem szed. 

Ezutto a bir6 v^Iaszt egy lednyt, a ki a z^logkiosztdsn^ 
segedkezik. 

A z^logosztds ligy tortenik, hogy ket ledny a z^logtdrgyat 
k6t v6g6n6l Fogva lengeti, ^nekelv^n: 

SzCjjunk, szdjjiink kendOt, 

Kinek sz6jjunk kend6t^ 

N-nek (itt megnevezik a zaiog tulsgdonos^t). 

Petriben lakik mdtkaja, 

Mig azt ki nem vallja, 

Se egyet, se kettCt, 

Se nem tizenkettdt, 

Valid meg, ki a szeretSd! 

Az, kinek zdlogat sz5vik, k5teles annak nev^t, a kit szeret, 
megmondani, s Igy kapja ki a zdlogdt. Igy tortenik az dsszes zdlog- 
t^gyak kiv^lt^a. 

36. 
Kd-csa, kd-csa, Hej! ki a pdr-j4t meg-ta - Idl - ja, 
Oz-vegy kd-csa, 
^ 3 * ^-k ^^ fc=t=? -^^ t m Ha ke - re -si, meg-ta - 1^1 -ja, He-je hu-ja, hej-haj, 
meg-ta - 1^-ja, • meg-ta - lal-ja. 

(Torontdlm.) \ Kis kacsa furdik . . . . 

Kis kacsa fOrdik Tek^e toba. 
Anyjaboz k^sefil Len^dorazagba. 
Hozza haza Istea iinos deakot, 
Hadd hozzoo n^^em ket piros csirnUU 
Egyiket adorn Pap Don^ak, 
M^sikat adorn kedves szeretdmnek. 
£g a gyertya. ha me^yiijljik. 
Mikor ezt a t^nczot jiijak. 
J&ijad. jdijad, jd kalona. 
Hadd d&bogjon ez az litcza. 
AHj ki mar, te szan^ir! 
rSonUd.1 

38. 
A kis le&nyok kdrben fbn^nak es eoeklik: Kis k&csa Mrdik az aranytoba. 
Fiihot kfezOl LengydorszA^n. 
Drak kOtiek fejir kenddt, 
Koss ^ a nyakadra: 
Urak kfltldt piros csizmaU 
Hiizz UA a l&bodra. 
Azt olel«n. azt cs6kolom. 
Sztta-pita pintek, Siralom csQtdrt^ 

Dob szoda. 

Hova, hova, gdlya? 

Bagoly erdejebe. 

NincseD fejsze. van sz^ercze. 

Kinek lAtom kaczagas&l. 

Annak veszem zalogas&t. 

Hop, bop, hop! Ez n(ols6 szarakna] l&bukkal oagyot dobbantanak, elkxtkezS 
oldalra forognak 6s i^ra kezdik az 6adceL 

Tesnug. H. NyelTdr. Vm. k. C5. I) Kis ka - csa fur-dik Fe-ke-te to-ba, Ke-le-le, 
Any-j4-hoz k^-szOl L«i-gyd-OT-sz^- ba. - le - le, Czuczurka le - ge -- Dye. A le - A-nyok sze-pen 

A v^-iU-czAn megrop- 

VagyoD csizmim, de nines 

Ha nem vanja, k . . . a 292 
fty-j^k, Ku-ku-ri-kus t^n-czot j^-j^; SQ-rQ er-d6cs-ke, 
pantjdk, A pi-a^czon el is hagyj^; 
sar - ka, Vagyon varga, ki fel - varr- ja ; 
any-ja, k . . . a l^gyen k . . . a any-ja ^ t t Rit-ka me-z5cs-ke, Hess ki ka-kas, m^-se! 

( Jisz-Na^knn-Szdnok. ) 

40. 

Kis kacsa frirdik .... 

Kis kacsa fiirdik fekete t6ba', 

Anyj^hoz k^sztll Lengyelorsz^gba. 

Egye meg a rozsda, 

H^ladra, vdlladra. 

Uhm, uhm, uhm, hopp, hopp, hopp ! 

(Kunhegyes.) 41. 

Korj atek. 

Hajlik a meggyfa, 
Nagy az ^nyeka, 
Alatta ill egy 
Bama menyecske. 

Fecske ftirdik 
Fekete t6ba, 
Anyj^hoz k^zlil 
Szerecsenorsz^gba. 

A4Jatok vizet az urnak, 
Sz6l5t az asszonynak, 
Gyongykoszonit a lyany^nak, 
Aranypenn^t a fitoak, 
Semmit a szolg^6j^nak. 

(OsvAth Til: Bihar vm. sirreti jirasa leirisa. N.-Yarad, 1875. 33. L Aigner gy.) V i 203 42. 
Kis kdcsa fiirdik . . . . 
0sszefog6dzik 20 le^ny 6s eneklik: Kis k^csa furdik 
Fekete t6ba, 
Anyjdhoz k^zfll 
Lengyelorszdgba. 
Hajlott ^gii, hajlott, 
Termett ^gu, termett, 
Level^ben kis menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz. 
Ezt olelem, ezt cs6koIom, 
Kiforditom, betakarom. Fiijjad, fujjad, j6 katona, 
Hagy vigadjon ez az litcza. 
Ez az utcza de sz^p utcza, 
Rozmaringgal van kirakva. 
GyOngyot, gyongy5t a Itoytoak, 
GySngykoszonit az anyj^nak. 
Szita-szita^ ptotek, 
Szomoni cstitortOk, 
Zab szerda. Ezt cs6kolom»-nal kettd kivdlik a korbdl s t^nczoinak. Ugyanennek mds v^tozata: 

Ezt olelem, ezt cs6kolom, 

A szomsz^om I^ny^t, 

Zsibordom, zsdbordom, 

Zabolai zabszem. 

Egy katon^nak 

K6t parip^ja, 

Haja, haja P6terv^a, 

(Kecskemet. Balloszeg.) 43. Kocsis UoD^ja. 

Ir6 dedk kertje mellett, 

Ag6 ftgii vize mellett 

Sir a mad^ 

Lipity-lotty, 

K^aleves litty-lotty, 

Krumplileves kapaszkodj. $ i^zz £ 3 t t=^: :1 t=^=it ^ G6-cs6r t(i - ri fe - ke - te szo - ba, Ki lA - nya- hoz i tj J J' J' I J j i h-rj^ i'VU'; ;^ ^ k6-szttl Len-gyei-or-sz^g-ba? Szi-ta, szi-ta, 8zQ-r6 szi-ta, 

Er-zsi vol-na, pi-ros vol-na; 

' I-mo ' Jl-do m S3E^3 i Vd-ros he-lyen ru-ha; 

Ha e-gyet for -» diil-na. 

(BarkSs.) 294 Kis kacsa fQrdik 
Fekete t6ba, 
Fiahoz k^sztll 
Lengyelorsz^gba. 44. (]£lesd.) Ezastds a h&ta, 
Tarka: a sz^imya, 
Fenyes a tolla, 
Cslkos a farka, 
Aranyos a talpa. Kis kacsa fiirdik 
Fekete t6ba, 
Fidhoz k^szttl 
LengyelorszAgba. 45. 
KCrj^t^k. Lengyel mondja 
Sz6p virtigsz^, 
A kit szerets^, 
Kapd ell £:d az uram nem szeretem, 
V6n a cs6kia, nem kedvelem; 
Ifjili cs6k illet engem, 
Barna leg^ny szeret engem. 
B6r szeretne, b^ elvenne, 
B^r piros papucsot venne! 
Gydngy5t, gy6ngy5t az anyjdnak, 
Gy5ngykoszonit a IdnyAnak. 46. 
^tt=J^ i ^-^ Fiir-dik a r6 - zsa fe - ke - te t6 - ba, Czitrom, bitrom 
K6-SZQ1 az an-gyal Len-gyel-or-sz4g-ba. ^ t ^^^ ic ^ de j6 vol - na, Ha Ma - ris - ka ki - for - diil - na, i *: ^ 


For-diilj ki az iSt - ra ! 

Most joviink B^csbdl, L.engyelorszdgb6l, 
Lovakat is hoztunk, nyereg ate fogtuk, 
Lovakat is hoztunk, nyereg ate fogtuk. 295 Sikos a talpa, aranyos a farka, 
Czilrom-bitrom de j6 volna, 
Ha Mariska befordiilna. 
Fordiilj be az lilra ! 

(Sztankd B^la gyi^t.) 

47. 

Egy sereg gyermek 5sszefog6dzkodik hosszti Mnczczd. Az 
utoIs6 p^r egy helyben ^Iva marad, felemeli a kaij^t, bogy k^nyel- 
mes kaput nyisson az els6 p^u*nak. Akkor az els6 p^r megindill, 
^tbujik a kapun, a tdbbi ut^na. Mikor mind ^tbi\jtak, a kaput &116 
k^t letoy maga kdrtil megfordi^l (de m^g mindig 5sszefog6dzva), 
s most m^ 6k vezetik a szemben lev5 kapun kereszt(il a I&nczot, 
mikozben a kovetkezd dan&t eneklik: 

Kis kacsa fiirdik fekete t6ba, < 

Anyj^oz k6szal Lengyelorsz&gba. 
M&r engem, l^tod, tizen k^rettek, 
A tizek kozOi melyikhez menjek? 
Adj j6 tanlcsot drva fegemnek, 
Hogy yirdg koztil g6r^t ne vegyek. 

(Rimaszombat.) 48. Kis kacsa fUrdik 
Fekete toba, 
Anyjdhoz k^szQl 
Lengyelorszdgba. 
Lementem €n Pestre, 
Hoztam ^n egy lovat, Zdld kant^U^sat; 
Fekete v6t hdta, 
Aranyos v6t lAba. 
Ezustds v6t h^ta, 
Fordiilj ki aranyos 
Drevenka Linuska. Lovakat hoztam. 
I. 

Korj^t^k. 

Most jdttiink innen, LengyeIorsz^gb6l, 
Lovakat fogtunk, nyeregbe fogtuk, 
Sikos a talpa, aranyos a farka, 
Csillagom, Marcsa, fordiilj ki az litra! 

(Sep8i-S2t.-Gy6rgy.) 298 i 8. 
Elmentem B^csbe.... 
Korben egybefbgbdznak s ezt ^neklik: t^ *=? t :J:=± El-men-tem B6cs-be, N^-met - or - sz^g-ba, 
La- va - kat lop - ni, Nye-reg-be fog - ni. 
Csi-kos a Id - ba, A-rany a tal - pa. ^m 
t n^zr Fordiilj meg, fordu\j, Te a-rany - al-ma! 

A «fordii\j» sz6nal egy kifordul arczczal a k5rb61, aztdn a 
k5vetkez($ es igy tov^bb. 

(6-Becse.) 9. 

Most jol-tem BecsW)l, Pest v^-me - gye-bdl, Perdiilj ki, 
Lo-va-kat hoztam, nye - reg-be fog-tam, (be) 

Csi - kos a Id - ba, ara-nyos a tal-pa. 
fordiilj ki (be), A-ranyos Bo - ris - ka. 

(Jdsz-Nagykiln-Szolnok.) 10. 
KorOsdl 
Tdbben osszefog6dzQak korbe ^s egyiitt forogva ezt moncy^k Felmeiylink B^sbe, 
Lengyelorszdgba. 
Lovat is vegyiink, 
Nyereg ald.tegyiik. Aranyos a zabia, 
Eziist patk6 rajta. 
£n kincsem, Mariska, 
Fordiilj egyet tdnczba. (H.-Szoboszl6.) 299 11. i •-x ■ :^i-t t t:n V^ 
Lo-va-kat lop-tam, Nye-reg-be fog-tam, Aranysze-mtt 
A-rany a sz6-re, R6z a zab -\&- ja. 

I5=:l!=i:jcr::j5: icnis: I kis Ma-ris-ka For-diitj angyal m6dra. 

(Pest-Pilism.) 12. 
J^nos Ur k^szal.... 

Korbe dllanak; kett6 a kOz^pen tdnczol, a tobbi ^nekel: 

Jtoos iir, k^zal D^metOl B^csbe, 

Lovai vannak nyergeWbe. 

Nyerge sz6lylyel hajlandozik, 

Aranygytirtt borgendezik. 

J^r a szlvem izenet, 

Izenett6l izenet, 

Hajtsd b^ magadat, 

S^rga bodor hajadat. 

Ihaj N^ni, 

Nagy Pandni. 

Sdrga czukor Ntoi. 

A kQr kozep^n lev6k kozOl az egyiket most m^ v^tja fel 
s ujra kezdik a j^t^ot 13. 

JAnos lir k^szttl nemeti B^csbe. 

* Nagyobb fiiik vagy lednyk^ pArosan 611va egym^ mellett, 
kezet nyijjtaiiak es azutdn magasra fdltartj^ karjaikat. Mindnydjan 
^neklik az al^b leirt >6neket. A legels5 p^r bajolva megy v^gig 
a Tbltartott karok alatt ; a y^gs6 p^ mellett meg^U. Igy folytatj^ 
az atbuj^t, mig minden p^ meg nem v^lasztotta helyi^t, 6s pedig 
^EYj l^ogy az eldbbi elsd pdr megint el61, az el6bbi b^tuls6 p6r 
megint h&tul all. Ha a j^tszds ism^tlfidik, a p^ok ism^t egym^s 
m5g6 allnak, mint kezdetkor, de az ^tbi^j^s a Mncz m^ik v^g^n 
kezd^dik. 800 J^nos tir k^ztd n^meti B^csbe, 
Lovai vannak nyergel6be; 
Kant&rszij a haja a I6nak. 
Jdnos Oram izenet, 
Izenetes izenet, 
Hajtsd eI6re magadat, 
Azt a g5rbe nyakadat 
A hajdani tdnezra. 

Kis pann^irom, nagy pannirom, 
F^adtam ^n ^rted; 
F^urads^gom nem sajn^Iom, 
Csakhogy igen b^nom. 
Cj hold, f(6nyess6g, biicsiis kapod^ 
Arra van egy aranykapu, 
Csak bilyj ^Ital rajta. 

(Eszterbdza.) I 14. S v=ir. t=t t ±1 ;?=?: J^-nos di-^ k^szQl, B6cs Bu-da B6cs-be Lo-va vagyon 
Kanliir szy-ja 
Arany gyfl-rfi ^^ i^ r— r ^m •t^ — IV nyerge-W-be, J^-nos di-Ak i-ze-net, Csillag de-re- 
haj-lan - d6ba, I - ze - ne - te i - ze-net, 
for-gan-d6ba, Hajtsd e-W-re ma-ga-dat, 

Azt a hosszti ha-ja-dat. 

=fc=fs= ^^ 3 Si ^ P=?= :?=i: 
ka-dat. Haj - na - li tdncz. Egy p6r taller, tal-ler, tal-l6r, 

Hogy kedvemre t^nczolhatnek. 
Hej Panna, Panna, szi-vem I - lo-na, Sze-ret-n6-lek, 
Sze-re-lem aty-ja, gyen ge vi - o - la, T6-ged r6zsAm 
ha Ut-nd-lak, Csil-lag Bo-ris tu-dom a ne - ved, 
az ut-czA-ban . . . fir-ted vagyok ha-l6-los be - teg. i 301 
V — i»^ it is: t t^-W- Ri-di ri-di pusz-ta, Is-pid - ricz; Szu-li-mAn, 
Pe-pe ri-cze m4-ma, Pe-pe - ricz. its: ^^^^E^^^^ i£ ! 
Szu-li-radn, Ki-men-jen-e r6-zs6m, Mit csin^sz, mit csin^lsz ? Lassan. 16. 
UUi4J-F^ I h h Ttzrt i I J^-nos lir k^szUl N6-met i^ B^csbe, Lo-va-i ite f f-j J I J t * — » van-nak Nyer-ge - 16 -be. Nyer-ge sz^lylyel haj-lan- 

A-rany gyfl-rfl her-gen- 
do-zik, A le - &-nyok sz^pen fuj-jdk, Kacskaring6s 
de-zik. 
\ J'-i U= -^^ ^^^^ I t^n-czot j^r-j4k. Ke-le-let, ke-le-Iel, Czukorka le- pg i5=fe y| ^ *l ^T^l -- J^ -^ J^ 1 I S'f ^ -rx. i g6ny-ke: Ik mos, mik mos, kis me - nyecs-ke? fffi-^^ * 7 « T ic:^' ^ In - tyet, 

tt Lassan pon - tyot, sA-ros kesz-ke - n6 - j6t. 
^^ ^J=i4: T — r =¥ a 
Ha sz6l vol - n6k, ftg - do - g^-n^k, 
Ma-dAr vol-n6k, Rop-pen-te-n6k. Ko-t5m 
Gy6ngy5s 302 Mi^ ■^^^m h b I h 
t t h h b ko-szo-ni-jdt, 
bok-r6-t^-jdt. Haj-di-nya ro-ko-na, t6-ged il-let i fr ^ ^ zt±3d^:a a rozs-da. V^g-jon le a 

Re-pA-nak az r6-pa, te-ge - det. 
al-ja 16. 

J^nos lir keszttl.... 

A lednyok 6s fiuk kort alkotnak, s megfogjdk egym^ kezel 
^ korben indulnak. Egy ledny koz^pre dU s kezdi dalolva: Jdnos UP keszdl 
N^metQl B6csbe, 
Lovai vannak 
Nyergeltet6be. 

Nyerge szelo hajland6ban, 
Tiz aranygyOrG h5rgend6ben. 
Jdnos, hoi az tizenet? 
CzenetrOl iizenet, Hajtsd b6 magadat, 
Azt a gorbe nyakadat 
Ihigndrom ! 
Kis maddrom! 
Ftoidtam 6n erted. 
F^rads^om 
Ezt sajn^om. 
Csakhogy igen bdnom, 
Happ most ifiiir! E sz6ra a k5z6pen ^6 ledny elkap egyet a fiiik kdzal ; e jelre 
a tobbiek i$ part keresnek, s megy a tdncz, folytatva a verset : 

Most van j6 kedvetek, 
De ha megv^nOltok, 
Poczikon liltOk, 
GelegonyAt esztek. 
Att6l betegesztek. 

Ekkor a lednysereg elhagyja a n6t^t, s a fidk folytatj^: 

Ha j6 Mnyok vohiAtok, 
N6kem koszdnnetek; 
Hosszu a ti szoknydtok, 
Nagy port indftndtok. 

Itt a tdncznak v6ge, s a ki p&r n^lkttl maradt, az dll be a 
kdrbe, bogy a j&t^ot i](jra kezdje. 

(F.-Iregh.) 303 17. 
D u g d s d i. 

Kakas, Isten j6 napot ! Aranynyal felraktam, 

J^rcze, fercze fogadom. N^lamnil sines, 

Egy litamban jdrtam, Tdrsamndl sines. 

Egy aranygytlrfit taldltam. Keresd, bfr6, 

Becsbe b^takartam, Kin^l a kines. 

(Tapolczafd.) 

VeBBz^S'jdMk. *) 

1. 
A d^dai hegyoldalba , . . . 

A leinyok pArba Allva kort alkotnak, azonban ugy, bogy 
nem fogj^ egym^s kez^t, hanem csak p^osan ^Unak ^s ^neklik : 

A d^dai hegyoldalba fin kis kertet keritek, 

K6t sz^ sz6l6vessz6, Abba rdzsdt tiltetek, 

Z6ld a levele, piros a vir^ga, A pap Idnya beugrik, 

Sz61 fujja, fujdog^lja, A bir6nak ezt mondja : 

Sz6l6 ropogtatja. Ldnyt illet koszorii, 

A nyiildval nyiilazza, Fiut a bokreta, 

A hegyivel hegyezi; Vesse kalapj^af* 

Hajdoneza, szabadoncza ! Hadd h5mborogjon mag^a! 

Mig ezt ^neklik, addig jobbra is, bak'a is egy-egy tdnezlep^st 
tesznek; az utols6 sort sebesen mondj^, s egymdst eleresztve, 
egymaga ki-ki sarkon fordul vagy kett5t, s kezdik i^'ra. 

(Deda.) 

2. 

A kassai sz6\6he 

A kassai sz6l5be 
K6t sz^l vessz5be, 
Szijja, fiijja, fiijdogdlja, 
Harmat hajtja, bsgdog^a. 
Csar5m ide, rof, rof, pof! 

Csillag Boris azt gondolja: Mig a kaes^t kihejtottam, 

Tojdsb6l van az orgona. K^ par esizmat sz^tszaggattam. 

Cstir5m ide, rof, rof, rof! Kaescside, kacses. Mdidekaeses! *) V. d. «Vessz6s-tAncz» 181. L 304 

K5rbe fog6dzva j^nak 6s 6neklik. Mikor azt eneklik: <rof>, 
akkor a kor 5sszemen es valamennyi jdtsz6 az okl^t befogja s egy- 
szerre litemszertien 5ssze6rteti. Mikor pedig ezt Eneklik: <kacscs», 
hdromszor utemszeraen tapsolnak. 

(Jdsz-Apdti.} 

3. 

Ropposdi 

A k5rbe fog6dz6 gyermekek a k5vetkezd ^neket Eneklik, s e 
szavakn^: <ropp, ropp, ropp!> kezeiket 5sszecsapj^k : 

A kassai r6zsafa tetejen 
K^t szal vesszd, 
Sz6tt6k, fonUk, 
Osszeroppantottik. 
Ropp, ropp, ropp I 

(Piricse.) 

4. 
Az abonyi sz616skertbe.... 

Tlzen-hiiszan k5rbe dllanak es kezet fognak. A kor kozep^be 
is 611 egy gyermek. Most mindny^an elkezdik dalobii a kc5vetkezo 
dalt, ^ ugyancsak k5rben megindulnak : 

Az abonyi sz6l5skertbe, 
K^t szdl vesszd. 
Szel fiijja, fujdog^lja, 
Harmat hajtja, hajdog^lja. 
Hapsol6d6 baps! 

Ezen felki^lt^sra mindnydjan eleresztik kezeiket 6s maguk 
kftrttl megfordiilva egy helyben, hdromszor a tenyertikbe esapnak, 
6s mire a hapsol6d6 hapsot elkidltottdk, mar ismet dssze i^ fog6dz- 
tak. mert kezdddik a vers s foly a korbenforg^ tovdbb. 

A kdzepen 6116 megnevez valakit a kQrb5l 6s erre r6kezdik 
mindny^jan : 

Borszok Julcsa azt gondolja, 
Toj6sb6l van az orgona. 
Hapsolad6 haps! 

A k6t hapsol6d6ra k6tszer fordiibiak (perdtilnek) meg 6s k6t- 
szer tapsolnak. £s kezdik el61r61 a dalt, melynek v6g6n m6st-mast 
nevez a k5z6pen all6, mlg mindre rdkerOl a sor. 

(Czegl^d.) 306 5. 
Kapit^ny t^ncza. 
Korbe Allanak. KelW ttoczol a k5rben. A tokaji hegyoldalon 
Ket szdl vesszd novekedik, 
Feh6r a vir^gja, 
Minden ember a l^&val 
Foldre tapisgdlja. F6zlem lencs^t 
Nem volt koncza, 
Hej rakoncza, rakoncza, 
Ez a kapittoy t^cza. (T.-Palkonya.) 6. 

Vessz6s-jdt6k. 

Egym6s kezet megfogvto, korbe dllanak ; kett6 pedig egy vesz- 
sz6t, egyik a kdron bel61 egyik veg6n61, m^ik a k5ron kival a 
m^sik v6g6n6l fogva, magasra tart ligy, hogy a k5r a vessz6 alatt 
foroghat. Igy mennek h^iromszor korlil, s a kiknek ekkor a leeresz- 
tett vesszd dsszefogott keztikre esik, azok ketten fogjak feltartani 
a vesszOt, s Igy tovabb. 

A j^t^k kdzben k5vetkez6ket mondjdk: 

Kik paradicsom, liliom, 
Lehajlott a szivem, j6l tudom. 
Ibren vagy miregre tan^l^k, 
H^urom sz^l vessz5re toppant^k. 
Hopp, idesem, hopp, kedvesem, 
Taled el kell v^Inom. 

(M. Nyelvdr. III. L 142. L) Fehdr liUom-j&Mk. 

1. 
t t v=^ ^ m Igy mosdik a cs6-ka, Fe-h6r galamb m6d-ra. u ^ ;; ^m U-gyan mi a Magyar Gyermeli^jit^-OyiUt. li - li - om ! 

(Bereg.) 20 306 

2. 

Tgy mosdik a csdka. 

A gyermekek (leaDyok) egym^ kezet megfogra, korbe SOnak. 
N^ le^ny a kdf5n bel0l k5rbe j^, a t5bbi^ pedig daloUlk: 

Igy mosdik a cs6ka, 
Feh^r galamb m6dra. 
Ugyan mi a Kfiom? 
Ugyan mi a liliom? 

A belQl mend lednyok az orrukat kezokkel mossak. Aztan 
dalolj^k : 

Tedd fel a kezedet 
Az arany cslpddre! 
Ugyan mi a liliom? 
Ugyan mi a liliom? 

Ekkor a le^yok kez5ket a csipGre t^re menndc korQl: 

Fogd fel a z5ld szokny^t, 
Virdgvasarnapjdn ! 
Ugyan mi a liliom? 
Ugyan mi a liliom? 

Rub^jokat felbtizva mennek k5ral. 

. Kdsd fel a bocskorod, 
Dologra kell menned. 
Nem kell itthon heverned, 
Nem kell itthon hevemed. 

Ezt sebesen (talp al&) dalolva Unczo^a n^gy ledny k^t p^rra 
oszolva. Az atols6 verset tdbbszdr ism^tlik. Azutdn a tdnczosokat 
m&sok v^ltj^k fel, s folytatjdk a jM^kot az el5bbi m6don. 

(D^da.) A gyermekek k5rbe ^Ilnak, kettd pedig a k5rben cs&rd^t 
t&nczol a k5vetkez6 dalra: t t Fe-h6r li - li - om-szdl, SAr-ga li - li - om-szAl, 
Tdmaszd meg ol - da - lad, Az a-rany vel - 1^ - dat. 307 
^^^m t i Hej! u-gorj a Ti 
Hej ! simakodj meg sza-ba, Hej ! u-gorj a Du - M - ba, 
sz6pen, Hej! tdrCQkozz meg sz6pen. m ^ ^ ^ s =h — ^ — ^=N^=R t Hej I szakaszd vi-o - Id-dat Hej ! serkentsd meg r6 - zsA-dat. 

(N.-K6r6s.) 4. 
Feh^r liliomszAl .... 

Egy csapat le^nygyermek korbe fogddzik, egy a k5r kozep^re 
^11; a k5rben lev6k pedig dallam szerint moneys a k5vetkez6 
versecsk6t: 

Feh^r liliomsz^. 

Ugprj a Dun^ba! 

Ekkor a kdzepen dll6 egy ugr^t tesz. 

T^maszd oldaladat 
Az arany vir^gba ! 

Eire a csfp6j6re teszi a kezeit. 

F6salk6dj6l meg te I 
Ekkor t^&val a haj&t f^stilL 

Mosd^odjdl meg te! 
K^t tenyer^vel mintha mosdana. 

TorQlk5zz61 meg te! 

Erre odafiit valamelyik le^ny el6be, annak k5t6j6be meg- 
tdrOMzik, s elfogla^ja amiak a hely^t, az pedig be^ a k5r kdze- 
p^be, s 4jra kezdfid^ a j^t^k az eldbb leirt modon. 

(£lesd.) 5. Egy k5p k6zep6n egy I6p. A kdz^psO ugrik. Feh^r liliomsz&l, 
Feh^r liliomszdl, 
Ugoij egyet t^nczba! 20^ 308i 

T^maszd meg oldalba! 

A korben oldalv^t hajlik, s karj^val derekat tamogatja. 

F^sdlkodj^l meg te! 
Haj^t simitja. 

Mosakodj^l meg tel 

A mosddst ut&nozza. 

T5ralk6zz61 meg te, 
Az arany kdtObe I 

Valamelyik korben all6 leany kot6j6be t5ralk5zik, s akkor 
ez m koz^pre. 

(M. N^pkblt Gyajt. I. k. 352. L) 6. 

Feh^r liliorasz^l, 
Ugoij a Dun&ba ! 
Ttoiaszd meg magadat 
K6t arany pdcz^ba. 
Meg is f^alkddj^I, 
Meg is mosako^j^], 
Torald meg magadat 
Valaki kend6j6be! 

(Gy6r-SzL-M4rton. M. Nyelvdr, IX. k. 286. 1.) 7. 

Feh^r liliomsz^ s ejl 

Ugoij a Dun&ba! 

Tdmaszd meg oldalad 

Az aranyvilldba ! 

F6sfllk6dj^l, mert boglyas vagy ! 

Mosakodijdl, mert piszkos vagy I 

T5rfllk6zz6l, mert vizes vagy! 

A mondottakat r^5 k^zmozdiUattal kis6rik. 

Sergesd meg r6zsddat (p^rt v^laszt), 
Szakitsd viol&dat! 
Megsergetem, a hogy lehet, 
A hogy magamt6l kitelhet 
Ism^t. 

(J.-Arokszdllds.) 309 .8. 
Fe-her li - li - om-sz^ 
Tamaszd meg ol - da-lad U-gorj a Du 
Az a-rany vil n^ - ba ! 
l^-ba! h ' J~^ ~^ I - J ^-iM^ i 3=t^ Si-mit-koz-zal, £s pieg-mosd-j^, Els meg-to-rfll-koz-z6L 

(Veszprem.) 

9. 

K^k liliomsz^I 
Ugoij a Dun^a, 
Tamaszd meg az allad 
Az aranyvir^gba. 
Simltkozzdl ^ megmosdj^l, 
£s meglorQlk5zz6L 

(Aigner gyujt.) 

10. 

Feh6r liliomsz&l. 

A gyermekek korbe allnak ; egy a korbe all es a korbe All6k 
^neklik : 

Feher liliomsz^I, 
Dgorj a t6ba. 

A kOrben ^116 egyet ugrik. 

Tedd az oldalodra 
Az aranyvir^got! 

Csip6re leszi a kez^t. 

FasQlkodjel meg le! 
Uttoozza a f&alkddest 

Mosako^j^l meg te! 
Utdnozza a mosakod^t. 

TorGlk5zz61 meg te! 

A t5r(ilk5zesn6l egynek a korben ^116k kozOl koteny^be vagy 
ruh^j^ba t5rQlk5zik, s ez ^l be a k5rbe. 
Azuian i^ra kezdik. 

(Nddudvar.) 812 A czig^nyok, a czig&nyok 

J5nnek a vArosb6l, 

A toronyban, a toronyban 

Hdrman is Allnak. 

Hej baksa, baksa, 

Bibori baksa! 

PecsenvesiitC 

Sal^ri kata. K6szp6nzt vetdttem 
A hegedabe, 
M^gse mehettem 
Az elej^be 

Forgasd meg, forgasd meg, 
Karikamodra ; 

Pongesd meg, pdngesd meg, 
Vdrosi m6dra! 

Ezuldn, a kit bevont a korbe, az marad benn ; 6 pedig a tdbbi 
kdz6 megy, s ism6tlik a jdt^kot. 

(Algydgy.) 

13. 

A lednyok 5sszefog6dzva k5rbe dllanak, egy koz6pre All. 
Mlg a korben lev5 lassti I6ptekkel megy erre-arra. a t5bbi dalolja : 
s t ^ t m ^^ t i I Fe - h^r li - 11 - om - szAl, S'ej ! u - gorj a Ti- 

S'ej ! u - goq a Du- j ; I I I i: t==i. 
t t t ZI3t t ± t S t szd - ba ! TA-maszd meg ol - da - lad, a nagy vas-vil- 
nd - ba ! i V9 m I h h ± £=t m 5 ^ l& - ba! i i S'ej ! si-ma - kod-jdl sz6 
S'ej ! mo sa - kod-j^ sz6 pen ! Tli-riil 
pen! S3: -»- li: \ k5z - z^I sz^ - pen ! 313 

A ko26pen dll6 Mny valamelyiknek a k5t6ny^ez t5rQli arczdt, 
s az elmegy vele Unczolni, mialatt a tobbiek frissnek dalo\j^: 

Ha az Ordog itten yoba, 
Kosar^ba tenne, 
Min^l jobban rem^nykedn^l, 
Ann^l jobban vinne. 
Vidd el ordog, vidd el, 
A hid ala dugd el! 

Ha 6n aztat tudtam volna, Foldig alazom magamat, 

Hogy az alma edes volna, Sztoom en a galambomat, 

P^^t szakasztottam volna, Hosszii litnak nagy a pora, 

Szeretdmnek adtam volna. Nagy az en szivem fdjdalma. 

Szeret5m igaznak Mtszik, Gyere babdm a sz516be, 

De csak akkor, mikor j^tszik, Szec^ilnk sz615t a kenddbe. 

Szemben szeret, az angyal^t, Arany alm&t gebellinkbe, 

M^sok eldtt fdldig al^z. Cs5rgds di6t a zsebtokbe. 

Ezut^n a ki el6sz5r bent volt, a korbe fog6dzik, a masik 
bent marad s a j^t^k eI61 kezdddik. 

(T.-Szal6k.) 

14. 

Hej arany vir^gszal! 

Ha a zsid6 Idny volna, 
Nadr^gdba tenne, 
Z^por es6 esne, 
A s^rba keveme. 

Hdromszor ism^tlik. Azutdn: 

Szebb a tdny^r tdny^rom, 
Mert mindennap megmosom. 
Arokba fujj^k, 
Debreczenbe nyomj^. 
A kisasszony czip5iben 
Gomb^rosan j^^. 

F6ztem lencset, 

Nem volt benne koncza. 

Hejh rokoncza, rokoncza ! 

Ez a Mari (Julcsa, Borcsa stb.) tancza. 

Ezzel a jdt^k v^get 6r; ujra kezdik, ha akarjak. 

(Kis-Ujsz&Uds.) r 2t4 

15. 
K&rte HBanaik. Egw a kdzepen farogra enddi: 

Kek paradicsoiii, 
LfliouL miooi, 
EUoptad r6zs^|]iiaL 
J6l tudofD, jdl tndom. 

Se eletem. se halidom, 

T(9ed rdzs^im meg kell T^om. 

Edesem. sem, sem, sem. 

Hajlik, hajlik 
Egy nagy megyfa, 
Tengeri Mariska, 
A kit szeretsz. 

Ekkor a ki a kdz^psdt legel6szor megfogja bemegy s egyutt 
tAnczol vele, 

Magyar Ferencz. 

Csak azt mondja szajkd, 
Vturvid alatt Jank6, 

Ez az 6let husz^roknak, 

A makai betydroknak. (Leguggolnak.) 

Hipp, hipp, hopp, 

Hopp, hopp. (K5rbe forognak.) 

JOnnek, mennek 

A czigtoyok 

A sz^na murv^a. 

Bihari Raksa, 

Saldri Kata. (Ism6t kdrben forognak.) 

Egy p6nzl veteltem Sergesd meg, forgasd meg. 

A hegedabe, Karika m6dra, 

M^g 86 mehettem Pengesd meg, pengesd meg, 

Az elsd t^nczba. K^t krajcz^r m6dra. 

Angyom asszony kertje, 
Valami van benne, 
Alom deszka. 
Fodor menta, 
K6sza m^nt a n6ta. 
Czoki tavalyi kutya. 

(Kdlm&ny : Koszoru.) 3t& 16. N 

Fordul6sdL 

K6k paradicsom, liliom, 
Kiallott a r6zs^m, j6l tudom, 
Vagy 6letem, vagy hal^om, 
Tciled T6zskm, meg kell vAlnom 
Edeserh. 

Hjgbk, hajlik egy nagy fa, 

Tengeri Boriska, fris, fris menyecske, 

A kit szeretsz 

Magyar Ferencz 

Csak azt mondja 

Szajha. 

Bibor baks6, pecsenye, suit t5k, 

SaMri Kata a leg^nyek regimentje 

Igen czifra, benne t^czol. 

S^ M^i igen nyalka. 
Ucczu szlvem ribika, 
Ribi, ribi, ribika, 
Kis biiddske. 

K^zp6nzt vetettem, 
^ Nagy hegyet tiltettem, 

M^ sem mehettem 
A g6li tdnczra, 
Sergesd meg, 
Forgasd meg 
Golicza m6dra, 
Ki tavaly kecske, 
Benn maradt fecske, 
Szogedi menyecske, 
Kis biidCske. 

(Kun-Szt.-Mdrton. Aigner.) 

17. 

A gyermekek kezet fogva k5rt alkotnak, a kOrben szint^n 
6gy gyermek van 6s 6neklik: 
2 I h jiT^IXl I I I i4-4-^iUi t t r-T K6k pa-ra - di-csom, Li-li- om, Hal-lod-e, rd-zstoi, 316 / i X ■ A ^ ^ _W _ W _ ,^ m Mt ^ l._« « m M -* — Ti.~ 

Jol tu-dom; Egy 6-Ie-teni, egy ha-M-lom, M^r 6n ne-kem ^ fcizzr5=js: ::* 1^ i- -1 r t anl |z_:45=::t!=:fs=ti meg kell halnom, £-de-sem, ked-ve-setn! Ki ta-va-lyi i t=::t5: fcifc: « — *- 


kecs-ke, Sz6-re-gi me-nyecs-ke, Dobd ki be - 16 -le, m * — ^ — • — • tc=Cs ^^3 :fe -0 — , — — -j- Li-li-om. Termett, termett egy nagy fa, Ken-de-ri Ma- ^^5 is: i=^4^ i5=f p-.^^^^^ 


riska, Friss menyecske, Ma-d4r fecs-ke. Ha-zu-dik a ^ t5=i::Jl i^! h h ^ szaj-k6, VA-rad a-latt Jan-k6, Le-bo-rtilt vi - o - la, ^^m ^crijs -i — h $^=^5: Ker-ti ma-jo - rdn-na. Fe-jem-re teszem Fe-h6r ko-ro- 

Mel-16-je teszem 0-veg po-ha- m t i trzts; 1 t-t- ^^ fe^ils 5 ± n^-mat. Ka - ra - l^b, ka - ra - Idb Fe-h6r csa-tor - n6 - ja ; 
ra-mat. ^^^^Ef^^^b.^_E^ *=*: ^ A nyu-laes-ka ki-csiny-ke, 01 - gyet vol-gyel be-fus-sa, $^^^^^^1 Az ka-Mb-jdt fa-r^sz-sza. 

Ezutdn a jdt^k ism^t el51r6l kezd()dik s az majrad bemi, kit 
el(^bb t^nczolni vittek. 

(Arad.) 317 ^ 18. 
^^= 
^ (5= 5 t Fe - h^r li - li - om - szdl U - gorj a Du - n& - ba, 
Tdmaszd meg ol - da - lad Az a-rany vil - te - val, 
F6-stil-k54j meg sz6-pen, Mo-sa-kodj meg sz6-pen, 
Ser-gesdmeg r6-zs^-dat Sza-kajt vi - o - lA- dat. Hej! i t *; -* '— ;J s *:=fc: t -0 — :j: 


U-gorj a Du - n^ - ba, Hej ! u - gorj a Du - na - ba. 

Ezt 6pen tigy j&tszdk, mint a «kendermorzs^»-t, azzal a kti- 
I5nbs^ggel, bogy emi^l a fiii a lednyt csak akkor viszi tdnczra, 
mikor a «Hej toriilkdzz meg sz6pent» ^neklik, s a fiu a v^lasz- 
tott ledny k5t6j^be meg is torQlk5zik, ezut^n tdnczol vele az ^nek 
v^dg. Most a fiu kil^p, a le&nyt ott hagyja, ki kesdbben a v^asz- 
tott M kab^ljdba toralkdzik s ttoezol vele. 

(JAS2-Als6-Szt-Gy6rgy.) 19. g P * r^=t m Fe - h6r li - li - om - sz^, Fe - h6r li - li - om-szil, 
Td-maszd meg ol - da - Mt, Td-maszd meg ol - da - l^t, 
Sza-kajtsd ki r6 - zsa - dat, Sza-kajtsd ki r6 - zsd - dat. fcs *: i T~ V n P=t=P=:i :p=9: I Hej! 
Hej! 
Hej! i I u - gorj a Du - nA - ba, 
az a-rany vii-lA - val, 
for-gasd vi - o - li - dat, D - gorj a Du 
Az a-rany vil 
For-gasd vi - o - ni - ba. 

- Id - val. 

- li - dat. 3 t i=t 3^^^^^ 3=1: Hej r6 - zsa r6-zsa Pi - ros vagy, Haj - na - li csU-lag ^ f I rilr = t=c A S^ I F6 - nyes vagy, J6l tu - dod t6 - zsim, E-ny6m vagy t tenft: m ^^ ?=:?: M6rt a-d&d tnds-nak Ma-ga - dat Ter-mett a meggy-fa, 318 i =±. — g — ^ 

Haj - lott az i t m IB 1?=?=9: v=: :=p: j^jg d - ga, Ken-der-mor zsa, Sz6p menyecs-ke, 
Ezt - le - lem, £zt cs6-ko - lorn. v=v- -*r ■^ — N-;- I: 0-leld cs6 - kold a kis kert-be, 
Meg- for - df - torn Ki-ta-szl - torn ! Termett stb. v6gig. 

(N6gr4d.) 20. 
5;=s= -: — I- * Fe - h6r li - li - om-sz^l, U-gorj a Du - n& - ba, Si - mit- 
T^maszd megol - da-lad, Gyo-nyo-rQ vi-r^g-szAl, £s meg- •7 ^> --K -K— ei t koz-zAl, Meg is to - riil - k5z-z6l, Sza-kaszd ki ro - zsd - dat, 
mosd-jdl! Ki is sza-kaj - tot - tam. 
iTizds: 3t3#: i Zit m • ^ ^ K Forgasd vi - o - la - dat, Ki ta - va-lyi bor-nyii ; Az a - ra-di 
El is sza-laj-tot-tam, 
Id-nyok, Egy nagy lisz-tes zsA-kok, De a me-z6 - tii - ri Id-nyok ^ iE is i t=± Tal-pig gyongy-vi - r^-gok. (Mez6'lur.) 21. 
_j — - — ^ 


icrt ■ — ^» Fe - h6r li - li - om - szal, U - gorj a Du - n& - ba, 
Td-maszd meg ol - da - lad Az a - rany vi-l&g-ba. m 319 i ^^^ i ist^^^ t Te I meg 

— ^- mo - sa-kod - j6l, Te meg fe - sUl - kod - j6l, -N — ^- t m t t ± ± i Sza-kaszd ki r6 - zs^ - dat, For-gasd vi - o - lA - dat, Ki is ^ It :Jz: zifs 1 ±zt isizd^ sza-kasz-tot - tam, De el - sza-lasz-tol - tarn, U - t^-na is ^ t —h y} - ] \- yrj-^ t fut- -* — :;jj- 

* 

tam, De meg nem fog-hat-tam. Ki ta-va-lyi bor-nyii! 

(Sztanko B^la Gyajt.) 22. 
J=i s i=t Fe - h6r li - li - om - szal, Fe - h6r li - li - om - sz&l m M=^- :? ^5=* t Hej ! u-gorj a Ti - szd - ba, Hej ! u - goij a Du - na - ba! S ^3 ± T=p: 52=1 t V— A I T^-maszd meg ol - da - lad, Az a • rany vil - Id- ba. 

h, fe h ^ V T= = r . I ^— ^ - -^- .v t t^- t=t: 9 — #• — m *L Hej! mo sa-kodj meg sz6-pen, Hej! t5-rol-k5zz meg sz6-pen. i !!==?; S ^ * !?■■ I Kd-tOk ko - szo - nit, Fe-jem - re te - szem, Gy0n-gy6s ko-szo- ^ t J^—A t ^ rut, Zi - bo - da, za - bo - da, za -bo - da - i zab - szem. 320 5 -fin9—r ± I t *=t5: t rzE 
IE ¥ Egy ka - to - M - nak Ket pa - ri - p4 - ja 

— H h : r- Hi - la le-gyen 1=t t 5 az Is-ten-nek Min-den pa-lo - td-ja. E - s6 e - s6. I t t=t t=4: t t ^ Las-sii e - s6, JHej mos - sa e - s6 Mind a ket-t5. 

^ — rn — I ■ I I J-T — T - ■ I - N — k -t-j : ^ 1 — r ^ '— 1— T Hej a ko - ro-niit, A-kAr Paa-nAt. Hej! a-k6r a sz6p 

— H 
t ^tr:^ -N~- t i t=t m asszony U-ny&t, A sz6p asszony lA-nydt, A Ka - ii-ez&t 

I _'^ ^ I J Tr J~"^ -= ^ J I I J tt~~\ — n 

— ^ _, ^ j g I a a M ) a< jri 1 I I Sze-dek vi - ra - got, Te-szem a sz6g-re, Hadd her - vad-jon. ^ t=t T=t t 1= ^-r Vi-seld gond-j4t, Hadd u- Jul- jon Egysze-let, k6t sze-let, i &=*: isnt J5i:fe=t3j: P=t^ 2=3 * * » H4-rom sze-let dinnye, Csir, p^, fe-ne-ke. Csi-rom i-de, fe S =ts: Csi-rom o - da Kecs - ke - m6t vA - ros - ra. Fe-h6r-v^ - ra $ m t t t men-tem, f*i - ros csiz - mat vet - tem, Pat-k6 - ra s6 - jer, ^ M- ¥ Tiz peii-g6t fi - zet-tem. Ten-ge - ri nyiil-hus, Ko-rozs-ma-i I *=:&: t tsr& £ ■Mit tejs t tytik-hUs. U-gor-ja-tok sz6p 14-nyok, Az eg-re- i t4ncz-ba. S21 
Pity, Paty, Md-ri Ids kendd - je, Ha p6nz voI-n4k, per-dttl-n^k, ^ i: :??r»r ■f^— K t=t m R6 - zsa vol - n6k, ser-dQl-n6k, M6g -is ki-ke-rQl- n6k. ' 

(Sztank6 Bela GyCljt) 

23. 

Feh^r liliomsz&l. 

Ism^t kort csindlnak. egy a kdz^pre ^. Kdrbe forogva mind- 
ny^jan toeklik: 

Feh^r liliomsz^, feh^r liliomsz^, 

Hej! ugoij a Dun^a, hej! ugorj a Tisz&ba! 

T^maszd meg oldalad 

(itt csipdre teszi kez^t a kdz^pen ^116) 

az arany veMddall 
Hej! simakodj meg sz^pen! 

(itt a bent^6 haj4t simitja) 

Hej! tdrtUkozz meg sz^penl 

Ekkor a korben ^16 valamelyik jdtsz6hoz menve, kdt^ny&e 
torQli arcz^t, 6s ezzel elkezd forogni, tdnczolni, a t5bbiek ^neklik : 

Jtoosi, Jtoosi 
A budai Pestbe! 
Szakajtsd violddat, 
Cs5rgesd meg r6zs^dat. 
Hej! szakajtsd viol^dat, 
Hej! Csorgesd meg r6zsddatl 

Ezt n6ha ism^tlik, s v^ge van a j^t^knak. 

(Kecskemet.) 

24. 
K 6 r o s d i. 

A lednyok k5rbe dllanak s elkezdik daloini: 

Feh^r liliomszal, ugorj a dunn^ba, 
Tdmaszd meg 6dalad k^t arany p&cz&vk. 
Simftkozzdl meg te, 
Mosdakoggydl meg te, 
TUrak0zz6l meg te, 
TurOkazz^l meg te! 

Magyar Gyermekj&tek-Gyiijt. 21 322 

Egyik ledny a kdz^pen dllva utdnozza, a mit dalolnak. Mikor 
pedig azt dalolj^: <TClrttkozz6l meg te>, egy m^iknak kdtdjebe 
megtorQli arcz^t, s mind a ketten a kozepre memiek ^s elkezde- 
nek t^nczolni, mikozben a tobbiek ezt ^neklik: 

Aggyon Isten, aggyon Isten lassii essdt, 
Mossa szejjel, mossa sz^jjel ezt a kettdt 
Ha piz v6n6k, perdlin^k, 
R6zsa vOn^k, bonin^k. 
Megis kifordiln^k. 

Vagy pedig ezt*. 

Eszt szeretem, eszt kedvelem, 

Komdmasszony jAny^t, az Katusk^t. 

Szedek sz6p rozsdt, 

KOtok koszonit, 

Teszem a szegre, hagy hervaggyon, 

Viseije gongy^t, hagy MJujjon. 

Egy szelet, ket szelet, hkrom szelet dinnye, 

.Ot dgy hagyma, hatvan dinnye, Csiri Pdl feneke. 

Cstir ide, csiir amoda kecske v^os^ba. 

Vhgy ezt: 

Fehervdrra mentem, 

Piros csizm^t vettem; 

Patkol^6r tiz tall6rt adtam. 

Tengeri nyulhiis, kolozsv^ tyukhus, 

Ugorjatok 

Sz6p letoyok, 

Az erdei t^nczba ! 

Erre mindnydjan elkezdenek tanczolni s v^ge van a jdt^knak. 

(Bek^s-Gyula.) 25. 

A kis lednyok kdrbe dllanak egymas kez^t tartva; s egy 
kdz(il5k a koz^pen dll ^s ezt eneklik: 

H^omsz&z liliom 
Ugord ^t tiz szdzat! 

(A kdz^pen ^6 Itoyka egyet ugrik.) 

T^maszd meg oldalad 
Az arany vill^val! 

(A k6t kez6t csip5j6re teszi.) 323 

Fesiilkaggy^l meg te, 
. Mert igen bogios vagy; (F^siilkodik.) 

Mosakoggydl meg te, i Mosakodik.) 
. Mert igen piszkos vagy ; 

Tiirtilkozz^l meg te, ^ 

Az arany kend6be; 
(Valamelyik Idnyka kend6.j6be t5ralkozik.) 

Vedd el a matk^dat, 

Forgasd ki magadat. 
(Ugyanazt tanczba viszi.) 

Ucczu piros csizma. 

Osszeszakaccz meg ma. 
(A tobbi Idnyok is mind ttoezolniEdc.) 

(Rimaszombat. M. NyelvSr. 625. 1.) 

• - • 

26. 

, Telek, telek, bocskor telek, • 
Szerettelek megvettelek, 
Hej gucza, gele gucza, 
Sflrgessd meg, 
Forgassd meg, 
Karika m6dra. 
K^k liliomsz^l! 
Ugorj a Dun^ba, 
T^maszd meg a h^tad 
Az aranyvU^ba. 

Simftkozz^l 6s megmos4J4l 6s megtorQlkozz6l 
KaUcs ide fonatos, 
Retes ide, rongyos, 
Czoki v6n bocskoros. 

(6-Telep.) 

27. 

Nagy lednyok korbe ^llnak k6zfog6ssaL Egy a kdr k5zep6n 
van. Csak a koz6pen lev6 jar-k6l, a tObbiek Allnak, mik5zben 
6neklik : 

K6k paradicsom, liliom, Hdrom sz^ vessz6re tapod^k, 

Meglopt^ szivemet, j6l tudom. M6regr6l m^regre tal^^k, 

Ki meglopta, ki meglopta Vagy 61etem, vagy baUlom, 

Esmerem. fidesem. 

Ezutdn a k6z^6ps5 a korb5I egyet v^laszt azzal megfordtiL 
a tdbbiek szomsz6djaikkal fordiUnak egyet-kettfit. Az eg^sz ism^t- 
I5dik. csakhogy az lesz a kdr kCzep^n, a kit v^tasztoUak. 

21* 324 28. 

A czegl^di gyermekekn^l szokdsos a kovetkezO j4t6kversike, 
mely, mint a csdrdds, lassub6l 6s frissbfil ^1. Eldre megjegyzendO, 
hogy Szij 6s GyOre nevtiek sokan vannak Gzegl6den. Feh^r liliomsz^l 
Hej, ugoq a dunn^ba, 
T^maszd meg oldddat, 
Hej! az arany vill^dat, 
F6stik5dj6l sz^pen, 
Mosakodj^l sz^pen, 
Hej! tiirQk5zz61 sz6pen. Kis k^csa fiirdik 

Fekete t6ba, 

Sz\j J^nos k^sztil 

Lengyelorszdgba. 

Azt iizente Gy5re Jtoos, 

FordOIj egyet tdnczos. Az els6 n^gy sort k6tszer-k6tszer danoljdk, a jdtek meg igy 
foly. A Itoyk^k «kerekbe» osszefogodzkodva keringnek, a kor 
kozepen «a feh^r liIiomszdI>, ki azt teszi, a mit kivtonak: ugnk 
egyet, kez^t csipej^re teszi, szarvat mutat, ut^nozza a f^iilkddest, 
mosakod^t s valamelyik Idnyka kdt^ny^be torillkozik, azzal a 
dal frisse alatt tdnczol, a «fordiiy egyet > sz6ra nagyot fordiil, 
mire elserdal vAlasztottja hely6re, ki viszont <feh6r liliomsz^U 
marad. £s azzal ism^t az elej6r5l kezdik. 

(M. Nyelvfir I. k. 185.) 29. * ^^ ^ t=t j' l J J 'II m : ^ , 

T^-maszd meg bor - d^-dat, 
Sze - de - gesd a lA-bad. 

irt- — - ■ - «!C S hej ! az or-ron vel - Id - dat 
^ t=:t: t TT^Tl 4=1: Mo - sa-kod-j6l sz^-pen, S hej ! t6r - de-pelj le sz6 - pen. 
Tfl - rul-k5z-z6l sz6-pen. 

(Aba^M) 

A piinkosdi r6z8a. 

1. 

(F61eg Idnyok j&tszdk.) 

K5rbe dllanak k^zfog^sal, egy a k5r k5zep6n ^, kezeit 
csfpdre t^ve, egy ^16 hely^ben forog. A t5bbi pedig monc^a: 

A piinkosdi r6zsa, 
Kihajlott az iitra, 
£n ^esem, en, kedvesem, 
Szakaszsz egyet r6la! 325 

£n is szakasztottam, 
De elszalasztottam ; 
Tejbe-vajba kis menyecske, 
Oleld a kit szeretsz! 

Ekkor a kor k5zepen forg6 kiv^Iaszt mag^nak a kdrbdl egyet, 
8 a kor kozepeQ t^nczol vele, a tobbi meg daloija: 

Ezt 5lelem, ezt kedvelem, 
Ez az ^n ^des kedvesem. 

lit a bihariak ezt is bele mondj^k: 

Ha p^nz volna, csendQlne, 
R6zsa volna, deriilne, 
M6gis kifordulna. 

Az elesdiek Idhagyjfik s igy folytatjdk: 

fig a gyertya; ha meggyiitj^, 
Mikor ezt a tdnczot j^rjdk. 
J^jad, j^ad j6 katona, 
Hadd dobogjon ez az litcza. 
Allj ki katon^nak! 

Ekkor a ki Iegel5sz5r ^Ut a kor k5zep^n, a k5rbe fog6dzik, 
mig a parja a kdr kozep^n marad s ujb6l kezd5dik a j^t^k. 

(Elesd.) 
2. / 
JTz^E ^^^^^^^^-^^^^ tE^ E Szij^ 1. Fur-dik a r6 - zsa Fe - ke - te t6 - ba, Ke-szQl az an-gyal 
Len-gyel-or-sz^g-ba. Czit-rom bit-rom, de j6 vol - na, 
hogy ha N. N. ki - for - diil - na, For-dulj ki^ az lit - ra. 

Ezen a versen sorba kifordillnak, s akkor mondj^ ezt: 

2. Most j6ttunk Becsb5l, Lengyelorsz^gb6l, 
I^vakat is boztunk, 
Nyereg al^ fogtuk. 
Sikos a talpa, aranyos a farka. 
Czitrom bitrom, de j6 volna, 
Hogyha N. N. befordulna, 
Fordiilj be az litra. 7&, r J ^^ 2 J ' — f * *^ * 4 

X A pfin-b>5-* ro-zsa Ki-haj-Iott az at - ra. 

2 f>> i<^ ?tza - fcauHZ'tot ^ tarn. De d - sza - lasz-tot-tam. 

.'Ir VX " M^jffik a ker - tet Fel-as - sok a ret-ket, 

^, A>{ a - ra ' cti Id - nyok A nagr Hsz-tes zsa-kok. i/^'' I- -V-r -^— , *^ I f ji ^ - fie^^nera, (fn ked-resem^ Szakaszsz e-gyel ro - bL 
V(it'9/f \j^M km menyecs-ke^ A kit szeretsz, vedd be. 

(kapd be). 
A na^y fio-k^^ «a - Id - tdt, A kis ko -cza dinny^ 
fw; a me-x^ - 16 - ri Id-nyok A sz^p gyongyri-rd-gok. f )(( a Ky w-tya, ha meggyut-jdk, Mi-kor a sz6p tdn-czot jdrjdk r ;J .•^-.-t!-.-,^:z:t!ZI=tl r.r-9 


Its: .lAr-jful, jAr«jad j6 ka - to-na, Hadd lo-bog-j6k ez a gyer-tya. Its is=ts: % t AllJ kl MiAr. J r II (Sztank6 B^la Gyajt.) 8. 1^ 
A iiOit-kOd-di r6-z»a, Ki-haj-lott az dt-ra, £n 6-de-sein, h > ^ f'J^:Ji:i;t;iz.riE i\\ k(Ml-vo-j<oin, S«a-ktvit» e-gyet r6-la, 

(Post-Pllis.) 

A p tt u k 2% d i k i r a 1 y n e. 
A irvoruH^kok kCirU^ diUaiuik s egymds kezet megfogva a 

A (HtukvV^li ^v«3tH £q is sxakasxlotlanv 

K^)uV)Mi «i« v\tni« tl) is sialasiloltam: 

Ku <^U>^!^u. ^1 ktKiTt*j?ettv Vegr? x^rrel kis kiraiyne; 

S^kv^i^MH^ t^yt^ rx^l^! A kit sxarelsa. kapd be! 827 

Ekkor a kozepen aU6 kir^]yn^ a korben ^116k kdzal, a kit 
akar, behfivja 6s megtanczoltatja, igy folytatva a verset: 

Ezt szeretem, ezt kedvelem, M6gis kifordiiln^k. 

Ez az 6n 6desem. .tojad, j^rjad j6 katona, 

Ha p6nz voln^k, csendttln^k Hogy dobogjon az az litcza. 
R6zsa vobi6k, tertiln^k. 

Ekkor az egesz mondja: Allj ki! A korben allott kirAlyn6 
kimegy a t5bbiekhez, a behivott bent marad s t^ra kezdddik 
a jAt^. 

(Cs(kmegye.) 

o. 
Piros alma. 

Piros alma teleW, telel6,. . 
Kit es6kolsz meg legel6bb, legeldbb? 
Ezt a baraa menyecsk^t, menyecsket, 
Szeretem en szegenyket, szegenyket. 

Veszek neki {6k6i6i, Wk(Jt6t, 
A Idb^ba csitergdt, csiterg(5t 

A piinkosdi rdzsa 

Kihajtott az litra. 

fin 6desem, 6n kedvesem, szakaszsz egyet r6la. 

fin is szakasztottam, 
EI is szalasztottam, 
Tejbe vajba feresztettem. Mikor a sz^p t^nczot jdrjak, 
J&jad, j^ijad ]6 katona, 
Hogy dobogjon ez az utcza! 
Allj ki! 

(Vargyas.) 

Korbe ^llanak, egy a fcor kdzep^re megy, kit < piros almA»- 
nak hlvnak, egy pedig, a <feh6r alma», kint marad s korbe forogva 
daloljdk : 

Piros alma teleWre, 

Ne szeresd a lAnyl eWre! 

Akkor szeresd: ha elv6sz6d 

Ha magad^nak t5hetod! ^^ 328 

Ekkor a «feh^ alma> megcs6koIja a «pirosat> s a «piros> 
egy gyereket kihdz a t5bbi kdzQl s ez lesz a <piros alma> ; a ki 
«piros alnia> volt «feher alma> lesz. a ki pedig «feh6r alma» 
volt, a korbe megy. 

(Szeged nepe. Temesk5z. II. 86. 1. Kdlinany.) 

7. 
Pirnazas. 

K^zfog^ssal korbe fog6dzanak befele fordiilva. Egyik a l^or 
k5z6pre ^11. Lehet fiii, vagy lAny. A tobbiek forognak jobbra, vagy 
balra. Forg^ kozben ezt enekli az eg6sz, n^ha pedig felvdltva: 

I. 

Eg6sz: A piinkdsdi rozsa 
Kihajlott az litra; 
fin 6desem, 6n kedvesem, 
Szakaszsz egyet r6la. 

II. 

Egyes: Egyet szakasztottam, 
El is szalasztottam, 
De meg szakasztanek, 
Ha j6ra talaln^k. 

III. 

Eg6sz: Azt az Isten tudja, 
J6ra-e vagy rosszra, 
Vagy r^gi b^natra. 

IV. 

Eg6sz: Pirbe, pirbe kis menyecske (leg^nyke), 
A kit szeretsz, kapd ki. 

(Ekkor sebesen forognak.) 

Egyes: Ezt szeretem, ezt kedvelem, 
Ez az ^n edes kedvesem. 

(Ekkor egyet kiv^Iaszt ^s tdnczol vele. T^czolds utdn a 
kiv^asztott egyeddl a k5rben marad, az el5bbi pedig a tdbbivel 
kezet fog.) 

V. 

Egesz: Arra r6nczom, cz6mam v. (Kavarinti cz6ma) 
Kiiriis parazsin^m; (kis karafena) 

Benne forog f6nyes asszony; 
A kit szeretsz, kapd ki. 329 Egyes: Ezt szeretera, ezt kedvelem, 
Ez az ^n 6des kedvesem. 

(Ekkor egyet kivilaszt stb. mint a lV-dikn61.) 

VI. 

Eg^sz: Ha penz volnek, cserdaln^k, 
R6zsa voln^k, terQln^k, 
Megis kifordiilnek, 
Pirbe, pirbe kis menyecske (legenyke) 

stb. mint a IV.-n61. 

VU. 

Eg^sz: Szita, szita p^ntek, 
Szereda, csUtortok, 
Hopp! szereddn ^Ij ki. 
Arra r^nczom cz^rn^m. 

stb. mint az V-dikn^l. 

VIII. 

Eg^sz: £g a gyertya, ha meggyiitjik, 
Mikor a sz6p t^nczot j^^. 
J^rjad, j^ad j6 katona, 
Hadd dobogjon ez az i^tcza. 
Pirbe, pirbe kis menyecske (legenyke) 

stb. mint a IV-dikn6l. 

Ezut^n ijjra el6l kezdik. 

(Csik-Szent-Tamis. ) 8. 
PiinkOsdi r6zsa. 

A punk5sdi rdzsa 

Kihajlott az utra, 

£n 6desem, 6n kedvesem, 

Szakajcs egyet r6ia. 

£n is szakajtottam ; 

De elszalajtottam. 

Tejbe, vajha, kis menyecske! 

Kapj szokny^t, asszonyom. 

A kis Itoyok k5rbe ^Uanak, 5sszefog6dznak, daloljdk e kis 
versecsk6t s ttoczolnak. Mikor az ut6ls6 szohoz 6mek, a korben 
dll6 megkapja valamelyiknek a vdll^t 

(Kunhegyes.) 330 9. i fe^^ i=:^=;r=: Sz6p ptUi-kos-di, Sz6p piin-k^^s-di r6 - zsa. Ro-zsa vol-nek, i izi4t :::)5; =45=; 1 — r- i=.:=i=z:t pi-ros voI-n6k, M6g-is ki - for - diil - n6k. Kint a kis k6- ^JfeS 
^m t6. Ha 6 kl-v^n-ja, K6k6nysze-mti sz6p Ju-lis-ka, i ^ f^ — fv t For-diiU angyal-m6d-ra. 

(Sztanka B41a GyOijL) 10. I i -^ — K- • h — K ^ A piin-kos-di r6-zsa Ki-haj-lott az lit-ra, £n 6-de-sein 
En is sza-kasztottam, De el-sza-lasz-tottam. Jer be, jer be 
m 5=5 I * 
£n ked-vesem, Szakaszsz e-gyet r6^1a. P^nz vol-n^k, csendfiln^k, 
Kis menyecske, A kit szeretsz, kapd be ! i ^ 1^ — TV i^ m t : j'\ ^ J R6-zsa vol-n^k, de-rttl-n^k, Meg -is ki -for- dill -n^ 

(Bttrkfis.) 11. 
riT:- jM A pttn-k5s-di r6 -zsa Ki • haj - lott az lit-ra, fin 6 - de-sem, 
£n issza-kasz-tottam, de el-sza-lasz-tottam, T6l-be nyar-ba 831 i -M- Ifc _= 9^ ^ ^__..^j__^ 

£n ked-vesem, szakaszsz e-gy€t r6 - la ! 
Kis menyecske, 5-leld, a kit sze-retsz. Eii! t 


Ezt 5 - le-lem, 
Ez az ^n ^- t ^ fe=it I t i^ ezt sze-re - tem, Ha p^nz vol-na, csendQl-ne, Meg is ki - for- 
des ked-ve - sem. R6-zsa vol-na, pend(il-ne, $ J_ J IH^ 


~t is: S: 


diil-na. fig a gyer-tya, ha meggyi\jt-j^, J^-jad, j&r-jad . 
Mi-kor ezt a tdn-ezot j^-j^k. Hogy dOJxig-jto tlr^rr-j^fe 11 t j6 ka-to-na, AUj ki m^! 
ez az lit-cza. 

(Pest-PiUs.) 12. 
£ in 2 3 t 
I A piin - k5s - di r6 - zsa Ki - haj - lott az lit - ra, 
£n is sza - ka^z-tot-tam, De el - sza - lasz-tot-tam, «: ■y\— fv ^E35 I 


fin 6 - de-sem, fin ked-ve-sem, Szakaszsz egyet r6 - ia. 
I - czi pi - czi Sz()-ke kis lAny, Kapd be, a - kit sze - retsz. 
Ezt sze - ret-tem, Ezt ked-vel-tem, Ha penz vol-na, pen-dttl- 
Ez az j^n 6 - des ked-ve-sem. R6 - zsa vol-na, te - rOl- 

|j 7-i >.n — — r-t ^^1 i=t :!ii± i ne, 
ne. M6g - is ki - for - diil-na be - 16 - le. 

(Kis-Kakall6.) 332 Lanyok jatszak 13. 

FergeadL Mia vagyon. ma vagyoa 
Piro9 ponkosd napja, 
Honap lesz. honap lesz. 
Az atoiao napja. Rix penz pendfUo. 
A bo^yara csendfild. 
Ha megesik me^iaifiL 
Gyocsba takara. E^ szenara. szenara^ 
Szenara szakadefckra. 

Ezt a danat kort}e fogodzva eneklik. A kor eldbb iasisn^ 
kesobb gyorsabban mozog, vegiil szalad es szaladAg koeben arez- 
czai kiforduL A id ilyenkor a maffiknak a kezet el taiaija bocsa- 
tani, elesik. Az ilyenre aztan azt mondjsik: 

Hhll a fereg, hull huU ! 

(Panyola. Szatmarm. M. Nyeivdr HT. 333.) 

14 
] { Mi vaa ma. mi van ma? Pi - ros pon-kosd nap - ja. 

Hoi-nap lesz, hol-nap lesz a ma - so - dik nap - ja. 

f Jol meg-fbgd jol meg-fogd a lo - vad kan • tir • j^ 

[Hogy el ne ta - pos • sa a pan - kos - di r6 - zsat f 
La-nyok vagytok^ sze-pek vagytok. H-ros az or-cz4-tot 
E«rt-be men-tek. ro-zsat szed^t Faj a szi-vem rl - tok! i -^^ I >n a ha-zuk-ra Az fe- ten al - d^- :?a. 
Mint az-e - lott szll-lott Az a - pos-to • lok - ra. 

THeves.) 15. 

A pnnkosdi rozsa. 

A ptinkosdi rozsa 
Kihajlott az aira. 
En edesem* en galambom^ 
Szaka^z egyet rolat I 333 Egyet szakasztottam 
El is szalasztottam. 
Oh te bama menyecske! 
Tejbe, vajba feresztlek. 
Fordiilj egyet tanczra! 

(Etfalva.) 

16. 

A jitsz6k kezet fognak egym^ kozfitt, k6rt k6pezv6n. Vala- 
melyik a k5z6pre megy, s 6nekli: $ 5^-? jl=izi:is; 5 5 ?=^ A piin - kds - di r6 - zsa Ki-haj-lott az fit - ra, w iszns: icrit t &z: ^ 
En 6 - de-sem, 6n ked-vesem, Szakaszsz e-gyet t6 

^ H —T I . — III K N ^ ' . i ^ h 


la. ^— it Mert ^n szakasz 
El is sza-lasz tot-tam, 
tot-tam. De m6g e - gyet sza-kasz - ta-D6k, 
Hir-be hir - be kis me-nyecs-ke, i ii r=t ?=? i Ha j6 - ra ta - Ml - n6k. 
A kit sze-retsz, kapd be ! 

E sz6kn^l valakit besz6Ut a k5z^pen ^116, s tdnczolnak egyfitt, 
mig a tbbbiek ^neklik: i i: fcit ^gs^-g^^Si fS^ Ezt sze - re-tem, ezt ked-ve-lem, ez az 6n 6 - de - sem. 

Ezut^n valaki megsz6lal: «dl]j ki!» S a ki els6bb volt a 
korben, kil^p a sz^lere ; az ^neket i^ra kezdik, a benn lev6 v^laszt 
mag^nak ej?yet megint, s igy folyik tov^bb. 

(H6dos.) 

17. 

A gyermekok korbe dllanak, dsszefog6dznak, h^om vagy hat 
le^ny a k5r kOzep^re megy, t^czol, kiki ktUon a kort ^116 Itoyok 
n6t^to. Aztdn mikor ezt dalolj^: A kit szei'etsz, kapd be, p^rt vs^^^ 334 vdlasztanak a kdrben allok kozCil. Az eg^sz dal v^gto az marad 
bent, a kit behlvtak tdnczolDi. az el5bbiek kimenneL 

A punkosdi r6zsa 

Ki^llott az litra, 

En csillagom, ^n galambom 

Szakaszsz egyet rola! 

£n is szakasztottam, 

De elszalasztottam ; 

Korben forg6 kis menyecske, 

A kit szeretsz, kapd be. 

Ezt szeretem, ezt kedvelem, 

Ez az ^n 6desem. 

Ne hijjatok engem. Csak hijjatok engem 

Dob6 Rondnak! 

Dob6 Ilonanak! 

Mert ^n vagyok a Sionnak lehajlott letoya. 

E\6l Rata j^rja, 

HAtiil kecske j^a, 

M^gis szebben j&rja. 

Ac^jon Isten zdporesSt jov5 ^jszakara, 

Hadd mossa el mind a kettot, mind a tizenkett5t! 

Sz^l lobogtatja, 

Karmas hajtogatja. 

Hajlik-hgglik a meggyfa, 

Bodorodik a galyja ; 

Tengeri Mariska. 

Ha p^nz voln^k, csendaln^k. 

Karika vobiek, penddln^k, 

R6zsa voln6k, derQln6k, 

Megis ki^Uan^. 

Eg a gyertya. 

Ha meggyutj^, 

Mikor a p^rtdnczot jdrjak. 

Jirjad, j^ad j6 Katicza. 

Hadd dobogjon ez az litcza! 

Egalj, szegftLszal, 

Beh sz6pen kinyllott^l, 

Soba el ne hervadjAl! 

Az 6n ingem lengyel gyocs. 

Csakhogy alja nincsen, 

A csizm^m is karmazsin, 

Csakhogy talpa nincsen. 

Majd j5n varga, ki bevanja. 335 Ha nem varrja, legyen hunczut az anyja. 

H^om sz^l van talpalek, talpal6k, 

Mdr ingre, mir ingre tal^l^k. 

Vagy 61etem, vagy hal^lom, 

Mert teteled el kell vdlnom, 

Edesem, kedvesem. 

Hazudik a szarka, 

Mert nincsen itt Janka, 

Bebonilt viola. 

Ez az 6let husz^roke, 

A b^boriilt bety^roke, ' 

Aiy ki mto — Eszter mdn! 

(B.-Di6szeg.) Le&nyk^rd. 

1. 
C z i c z k a m. 

E5rbe fog6dznak, egy jdtsz6 pedig a kdron belQl dll Mind- 
nydjan daloljik: 

Cziczk^m. Cziczkam, • - Add nekem ezl, 

Vagyon-e sz^p lanyod? Elkapom ezt^ 

Vagyon, vagyon, Icza-ucza p6ntek, 

De semmireval6. Szerelem csiitdrtok, 

Zab szerda! 

A leg^nyek regementje igen czifra, 
Stodor baka benne forog, igen nyalka. 

Icze-ueza Rebeka, 
Besz^des a dereka, 
Mint a csutka, 
Galambocska. 

Egy p^nzt tettem a sarkamba, 
M^g sem jdrtam tordk i&nczrsi, 
T5r5k bolcsa, t6r5k talig^a. » . Az al^iizott k^t sor mondisa alatt a korben Al\6 a k5rb5l 
egy jAtsz6t kivAlaszt, azzal 5sszefog6dzik ^s ttoczol mig a dalnak 
v^e nines; akkor, a ki el5szor volt a kdrben, a tobbiek k5z^ dll 
s a kivel tdnczolt, az marad benn s a jdt^ iljra kezdddik. 336 i 2. *- t is: 


Cziczkom, Cziczkom, Va-gyon- e sz§p l6-nyod ? Add ne-kem 
Va-gyon, va-gyon, De mi hasz-na va-gyon. ^ is: *: * 
i^ 1=t i^ ^ i azt, El-ka-pom azt, SzMa szi- ta p^n-tek, Sze-re-Iem csii- 

(Rivalom) ^^3 4=$ ■» -^ 
t5r-t5k, Dob szer-da. A le-g6nyek re - gi-ment-je I - gen 
Q^^_^^^ 3 t czif-ra, Ben-ne fo-rog Sdn-dor Pan-ka, I -gen nyal-ka ! 
in=d5: t^-tr-tr-jr i5=* 1 - cze u - cza Re - be - ka, De 6- kes a de 
Ha 6-kes is, il - le - ti, Bar-na le-geny sze re- ka, 
re - ti ; m ^ tzzn — # — ^ 

Ga -lam-bocs-ka, 
Ga - lam-bocs-ka, m^ ^: 3 t Mint a csont - ka. 

(Balla.) 

3. m t t ^^^^^ ^m^T^r^ Czicz-kom, Czicz-kom, Vagyon-e sz6p 1^-nyod ? Add ne-kem 
Va - gyon, va - gyon, De semmi - re va-gyon. Meg-ka-pod l |^- J ^fr ^^^=?^^?^-t^^^ 3:^ te^ J^ ez - tet. Szi - ta, szi - ta pto - tek, Zab szer - da. 
ez - tet. Si - ra - lom cstt - t5r - tok, 


s^^^^a *: *=4: ^: 

A ka - to-n4k re-gi-ment-je I - gen czif-ra, 
Ben-ne fo-rog Stodor bA-csi, I - gen nyalka. ^^11 J' TT jH I - cza sziTem 337 $ is=:fc: i>:^: "* — i' t^. i=fc: ^^ i Re-be-ka, Re-be-re-be re-be-ka, Ki Ju-lis-ka! tfLJ^X^lfg^ a i!=p 5=?=* :(!: ^ {S _- ^ -_+ 

Kis korm^nyom kis menyecske, Nyi-kor-ga-tos a csiz-m6m, j, ^, ;. JW1 J'^ i ts=f5: ^f=zfr=M: i^ Nyi-kor-ga-t6s a csiz-m&m, A-rany-sz6-rfi pa - ri - pdm. P ^ ic 
b=rh 5 ^E^^^ Jfir-jad, ka-kas, jiir - jad, Kur - ta g6 - lya, kur-ta g6-lya, 
H& - till ka-pa - r&sszad. i t t "^ j^ jA 1 & ih-J^-J^ ^ Men-n6l szeb-ben jar- jad! Be-bo-riilt vi - o - j) J' ;- j' TyrJ^ / ji_j. ^ Ez az ut-cza be-ty^-rok-kal, Vd - lo - ga-tott hu-szArok-kal ^ t ^ -^^pl^^g^^p 2 t— K He hipf hopl Ha le- e-sel, ka-paszkogy! La-p&t rotty! 

(Arad.) 4. ^ ^ 
5i=p: nrr^nr r-ti:^ § Ka - ru he-gyen, Ka-ru he-gyen mint egy las-ka, Haj - lott 

Ter-mett 
d - ga, Le - ve - li - be, Kis me-nyecs - ke, - leld dt, a 
ft - ja. jl U U~^ t ^ »=*: ^=fc2=tZ S i; 1^ ^ ^ kit sze-retsz, Ezt 5 - le-lem, Ad-jon Is-ten i-lfen e-s5t. 

Ezt es6-ko-lom. Is-ten hozta mind a ket-t6L Magyar Oyermekj&tek-OytUt. ;;22 338 
^ ^ Igy j^ - jAk a Un - czot, Amugy jdr - j^k a t6n-czot, 
Di-rib-da-rab rok-ka, P6nz-vo-n6 ka-ri-ka M6g-is ki-csen- ^^ *=t>q m X—- X del-lett. Czicz-kom, czicz-kom, va-gyon - e sz6p 1^-nyod ? 
Va - gyon, va - gyon, de sem-mi - re va-gyon. $ ^ tr gg| 
Addne-kem ezt! 
Meg-ka-pom ezt! Szi-ta szi-ta p6n-tek, Dob szei>da. 
Si-ra-lom csii-tor-tok, i t X 5=tJ: X \ t 
J^-no-som Giszben' lo - va - im van-nak, Hadd csen-dtiljon, 
Nyerget-len van-nak: szokje-tek Id-nyok! Hadd pen-dQljon! i -^ — U— 4. 5: 
Ha - mu sz5 - rfi sza-kaj - 16, Ki - ki - ri - ku raj -k6, 
Hadd kel-jen meg a czi-p6. Egy nagy bu-d5s ban-k6. m M^-^ v=2ii: :^ ri5: Hej, a vd - ra ke - re - ti, 
Kett5s k6 - re ki - ve - ti. Vesd ki v^ - rad, vesd ki ! i 1^ H?=P=? 4: ?E :5=ti: i Benne fo - rog Ktotor Mar-ka, I-gen nyal-ka, Uczczu, uczczu t :? :^=* t Re - be-ka, f'or-dulj hozzAm M6 - ri - ka, Ga-lam-bocs-ka. 

(NogrddJ m g ^m ±5— fe: J5: Czicz-kom, csacz*4Lom, fog-tAl -e e-ge-ret? Mfg a k&*csdt 
Fog - tam, fog - tam, de el-sza-laj-tot-tam. 339 i t i t t 9— fr t ^ ; BB^^"^ be-hs^-tot-tam, Egy pte cs6-kot el-mu-lattam, Kacs, kacs, kacs! t i t mj- n-ffl=? ^'=?= ?^ 
I A j6 bor min-den-kor Sze-g6ny-nek is, gaz-dag-nak is t A tor-kd-pa forr! (Heves.) Kirdsdi. 

1. 

A jdtsz6 sereg k^tfel^ oszlik, az egyik f(61 a szobdb6l kimegy 
vagy a j^tsz6helyt5l eltdvozik. Az eltdvoz6k egyik^nek a Idbaszdr 
rdra egyhendSt kdtnek. de tigy, ' bogy ki ne ldss6k. Most bemen- 
nek s egy kdzal5k fgy sz6l: Bemen6k : 
BennlevOk : 1. Kakas adjon j6 napot! . 

2. R^ze, rucza fogac^a. 

1. K6relem asszony^t, letoydt, 
Kerem magass^gdt. 

2. Az ^Q Itoyom nem elad6, 
Nem is kigyelmedhez val6. 
A kapuig sem eresztem 
Fdtyol, ingvAll n^lkOl, 

A kis ujjdt se mutatom 
AranygydrQ n6lktll. 

1. M^ mi innen elmegytink, 2. A hiut6ba hat 16 legyen. 

Tobb6 vissza se jovflnk, Miad a hatnak sz5ri legyen, 

Ap^toknak, any6toknak Akdr nyerem, akdr vesztem, 

SAri vAri gyOngykoszorut se kotunk, Adja ki Julcsa! 

Itt egynek a nev6t emliti meg, a kinek a Mbdn gondola a 
kendOt. Ha kital^a, 6k noennek ki ^s amazok mennek be ; ha nem, 
ism^t azok mennek ki. 

2. 
Le6nyk6r6s. 

Egy anya Idnyaival virja a j6 szerencs^t. Kett6 pedig k6- 
r6be ^rkezik. 

K^r6k : Kokas aggyon jo napot ! 
Anya: J6rcze, rucza fogaggyon! 

22* 340 K6r6k : Kentek IdnyAt k^rettytik, 
Szebbiket, jobbikat, 
KarcsU magosabbikat. 

Anya: A mi Idnyunk nem elad6, 
Csak azonban bMend6. 
KapuKlre sem eresztjiik 
Arany hint6 nelkQl; 
A kis lyj^t se mutattyuk 
Arany gyOra n6lkQl; 
A bal l^bdt se mutattyuk 
Piros csidma n6lkUl. 

K6r6k: Meket aggya? 

Anya: Eszt ni! 

K6r6k: Szerettyiik mink eszt, 
Kedvejjtik mink eszt; 
Szip 6 maga, szip ruh^a, 
Lobog a gy6cs ingv^a. 

(Foldes. M. Nyelvdr, U. 286.) 3. 

Sdnta-jAt6k. 

Sorba ^llanak a gyermekek, egy k5zaldk a sdnta. Ez korOl 
stotikd^a dket f^ll&bon, s ki^ltja: 

Plp^m, pip^m pr^dikalt. 
Kakas adjon j6 napot! 

A ki el6l ^ az a kakas, €s mondja : 

R6cze, rucza fogadjdk. 
S. : — Van-e kendnek sz6p lednya? 
K. : Van bizony! 
S. : — Nem mosl6kba habar6 ? 
K.: Nem bizony! 
S. : — Gyere ki te sz6p ledny! 

Ekkor a h&tuls6 kimegy s a stota k^rdi t6le: 

— Min allasz? 
Gy. : Cser^pen ! 

— Min lebegsz? 
Lev^len ! 

— N^zz fol az egre! 
F5ln6zek. 

— Dobbants a fdldre! I 341 

A gyermek dobbant. Ha nem nevet, vissza megy a hely^re; 
ba pedig nevet, zdlogot ^d. *A z^Iogkivalt^s ugy tdrt^nik, mint az 
«Egy mely kutba tekintek* jatekban. 

(Beretty6-SztrM&rton.) 

A j^lsz6k k6t csoporlba oszlanak. Az egyik elbiivik zsebken- 
dOt dugni. azntAn visszamennek a m^sik csoporthoz s mondjdk: 

— Kakas adjon j6 napot! 
Recze, rucza fogac^a. 

— Kir^ly, kir^Iyn^ kiildott a maga ldnyd6rt, a leg- 

szebbik^rt a r6zsaszfn(l piros^rL 
Az 6n lanyom nem elad6. 
Csak h^amban maradando. 
T6rdig 6r6 fdtyol n^lkttl, 
S piros csizma n61kttl 
Ki se bocsithat6. 

' • . ' . ■ • • 

— Sdri Kl^ri sarkantyiyat, 
6ydngyb6l k6t5tt koszoriijdt, 
V^ltsd ki ledny a ruhdt! 

Most a helyt iil6k valamelyike (a ki^rl a kir^y 6s kir^lyn^ 
kuldott) az elbujtak valamelyik^tfil k^ri a ruhdt s ha nem taldlja 
el, kin^l van: ism6t azok bujnak el. 

5. 

Dancznrdzds. 

A j6tsz6k sorba tilnek. A ki a sor egyik v6g6n iil, azt elne- 
vezik danczuranak. Egy gyermek a k6r6, a tObbiek az elad6 
Idnyok. A k6r6 kimegy: ezalatt a danezura valamelyiknek egy 
zsebkendOt ad, A k^rGnek, midCn vi^szat^r, ki kell talAlnia, bogy 
kinel van a zsebkend^i. Mikor a k6r6 visszat^r, a ker6 ^ dan- 
ezura igy besz6lgetnek : K6r6: 


Isten Alc^a, kokdcza! 


Danezura : 


R^ze, rucza, fogadja. 


K6r6: 


Danezura, danezura. 
Maga Mnyd^rt jovok. 


Danezura : 


Melyikert ? 


Ker6: 


A legszebbik^rt. 


Danezura : 


£n leAnyom. 6n letoyom 
El nem adom hat 16 hint6 n^lkiil. 
Fekete gydszba oltoztetem. ' 
Melyiknel van a zsebkend()? 342 Ha a k6r6 kitaldlja, akkor a .versben megnevezett le&nyt 
elviszi, s i^^jra visszamegy a m^sik^rt Mig odajdr, a danczara a zseb* 
kend6t m^ gyereknek adja Ha pedig a k6r6 ki nem talAlja, 
kin6l van a zsebkend6, azt mondja: 

Maradjon az anyj^nak 
Mosogat6 ruhtoak. 

Ez igy foly tovdbb mindaddig, lulg a I^yokat a k6r6 mind 
el nem viszi, s ekkor a j&teknak v6ge. 

(Csik-Szt -TamAs.) 6. 

Dekturam. 

Egy csom6 gyermek leiil sorban egym^ meM. A 1egel61 
ul6 az anya. Kett6 kimegy. Az ul6k cz alatt egy kwidfit eldug- 
nak. A mds kett6 visszat^r mint k^r() 6s mondjik: 

36 napot kakdcBa! Az anya feleli 
K6r5k 
Anya 
Ker6k R^cze, rucza fogadja 

Dekturam, dekturam ktildott maga ledny&grt 

MelyikM, melyik^rt? 

Legszebbik^rt, legjobbik^rt, 
R6zsaszfna arcz^ju^rt. 

Anya : £n leAnyom el nem adom 
Ldda ruha n^lkdl. 
Foldig 6r6 fetyol n^lkal 

K6r6k : Ha nem, bizony el nem nyeri 
SAri-v^ri sarkantyiij^t, 
GydngybW rakott koszoriij^t. 
K4rje ki kisasszony a ruhdt! 

Ekkor a Idnyka k^ri a zsebkendCt att6l, a kin^l gondolja, 
hogy van, s ha kital^lta. akkor a kin^l volt, azt i4K>ngatva ma- 
gukkal viszik; ha nem talalta ki, azt mondj^k a k^r^: 

Maradjon az anyjdnak 
Mosogat6 ruh^nak 

Ezt mindaddig j^tsz^, mig mindeniket el nem viszik a k^rOk, 
csak az anya marad. Ekkor ennek is egyik gyermek valami nevet 
stig, ezt aztdn addig tal&lgatj^, mig ki nem tal&lij&k, s akkor 
az any^t is elviszik a lakadalmasok. 343 7. 
Kakas isten j6 napot. 

K^t lekaj ^A., B.) kidll a csoportb6l s szednek, A. mon^ja: 
Adj ^yetl B.: Vegy! A. vesz. Azutto B. mon^ja: Ac^ egyet! 
A.: Vegy! B. vesz. A jdtsz6t^Lrsak k^t csoportra oszlanak. Az 
els5 csoport vezere valami ruhadarabot pi. kend6t vagy k5t6t a 
sQJat pdrtja kozt elrejt, mint a dug6csk^izdsn^ szokds, s aztdn 
a m^ik p^rthoz l^p, melynek ^l^n B. ^11, s igy kezdi mond6k^^t : 

Kakas isten jo napot! 
Erre B. feleli: B^cze, rucza fogadom. 
A. : Mester iiram azt Hzente 

Kelmed Itoy&t elk6rette, 

A legszebbet, a legjobbat, 

Karcsii r6zsa pirosabbat. 
B. : Az en Itoyom nem elad6, 

Csak hazamban benmarad6, 

Ki nem merem bocsdtani 

Arany pdlcza n^lktU, 

Ezust koszoru n^IkiXl. 

A kocsiban hat 16 legyen, 

Az is mind egysz6rQ legyen. 

Akir nyerek, akar vesztek, 

V^ltsd ki ! 

Ekkor B. keresni megy az A. esoportj^hoz az elrejtett tAr- 
gyat, ha megleli, A.-val szerepet cser61 ; ha nem, folytatjAk a jAt6- 
kot el51r6l. 

(Vajdn.) 8. 
Ldbakdt6s5k. 

Egy letoy leiU, a tobbiek egym^ kez^t fogva k5zelitnek 
fel^ja Egyiknek a Idba be van k5tve rongygyal, de ez a ruha 
al6l nem l^tszik. 

Az els6 k5sz5n: Kakas isten j6 napot! 
A ki til mondja : Reeze, rucza fogadja. 

Ezut^n ism^t az ^6k elseje mondja: 

Mar mik inn^t elraegyiink, 

T5bbet ide se jOviink. 

Ap&toknak, any&toknak 

S^ v^i gySngykoszonit nem kSttink. 344 

A ki ul sz6l : A hint6ban hat 16 legyen, 

Mind a hat egyforma legyen. 

Akdr nyerem, akdr vesztem, -— add ki Julcs^t ! 

vagy a hogy hfj6k a leAnyl. kinek a lAba be van kdtve. Ha ki- 
tal^lja, hogy kinek a I^ba van b^5tve, akkor az ul le ; ha nem, 
akkor addig folytatj^k, mig csak ki nem taldfja, stb. 

(Sim a.) 

9. 

K6rdez6 j&t6k. 

Kakas Isten j6 napot ! 
Jercze, fercze fogad^. 
Diktat uram kiildetett, 
A legszebbik Idny^t k^retett, 
A legszebbet, a legjobbat, 
R6zs&ndl is pirosabbat , 
Karcsu magasabbat 

A mi Idnyunk nem elad6, 
Csak hdzunkba maradand6. 
Ki se merjuk bocs^tani 
AranypaUst nelkOl, 
Gyongykoszoni n^lkiil. 
A hint6ba hat 16 legyen, 
Az is mind egyszortt legyen, 
Ak^r nyerem — ak^ veszen, 
Add ki! . ... 

(Tild.) 

10. 

K61 csoportra oszolnak a gyermekek. Az egyik csoport lete- 
lepedik a f6ldre, sorba tilve; egy kozttlok, a «vez6r» ^Uva marad 
a sor sz6l6n. A vez^ mellett iil a «kisasszony>. A m^ik csoport 
megbiivik egy k^rft6s m6g6, ott egyiknek a l^dra rohM kotnek, 
s ligy indtilnak a f6ldre telepedett csoporthoz, szint^n egy vez6r 
vezet6se alatt. 

Vez^r: Kakas, Isten j6 napot! 
Mdsik v.: R^cze, rucza fogadja! 
Vez^r: Jutk^n6, Butkdn^, 

Te kegyelmed lednyod6rt 
Jottunk legszebbik6rt, 
Legjobbikert, 
Rozsaszin orcz6ju6rt 345 

M6sik V. : Mert a mi le^nyunk 

Igen kegyes, igen kegyes, 
KQkapu n6Ml, 
Aranyperecz nelkQl 
Ki sem adhassuk. 

A vez6r most a kisasszonyhoz fordul e szavakkal: 

K6rd ki kisasszony I 

Ez aztan oda megy a mdsik csoporthoz. s ha els5re nem 
tal^ja el, hogy kin^l a ruha, a j^t6k ism^tlodik. 

(M. N6pk. GyOjt. III. 254) 

11. 
Pereg az ors6 • . . 

EgymAs h^ta meg6 ^llvdn a jdtsz6 lednyok, egy kortiljirja 
a sort e mond^ssal: « Pereg az ors6». Addig mon^ja ezt, mfg az 
el61 ^ll6hoz 6r. Ekkor igy v6gzi: 

Pereg az ors6. 
Hopp Isten, j6 napot! E16M6 
K5r(iljdr6 

El6iail6 
K5rayAr6 Recze-picze fogadom. 
Van-e kendnek sz6p Idnya? 
Van bizoriy az uvegalm^an! 
Szep Idny, jer el6! 

(EWjon hozz^ a legh^tul dll6 le^ny.) 

K5r(UjAr6: Mit ett6l ma? 

Ledny : Tur6s tejet. 

K5rtiljdr6: Mit itt^ ma? 

Letoy: Hideg vizet 

Kortilj4r6: .N6zz az egre! 

Ledny: (feb^z). 

K5raljAr6: Kopj a midre. 

Letoy : (kbp). 

K6raljdi-6: ForduU egyet! 

Letoy: (megfordiil 6s a k6rdez6re n6z). 

K5r(ifl6r6: Ne nevess! 

Ha elneveti mag^t a ledny, orddg lesz s az 6rd5gok hely^re 
^11; ha nem nevet, az angyalok hely^re m^n. Ekkor a kor(i]j^6 
ismet kezdi: < Pereg az ors6!» stb. Mid6n valamennyi le^ny At- 
ment a pr6bdn, megsz^ml^ja a k5rtty^r6 az angyalokat meg az 
5rdog5ket, mire a jdt6k veget 6r. 

(Fancsal.) 346 12. 

A le^nyok korbe fog6dznak, egy a k5rben ^, ez az Ibor- 
kdne. Egy a koron kiviil jdr, ez a k^r6. 

K6r5: Kakas Isten jo napot! 
lborkto6: .I^rcze, vicze fogadja. 

Mert kertilte, fordiilta szeg^ny hdzunk t^M? 
K^r6: Az^rt keraltem, fordultam uri hdza t^^t, 

Mert megszerettem az lborkdn6 (egy Itoy nev6t 
mondja) Idny^t. 
Ibork6n6: Az 6n Mnyom oly szep, oly kegyes, 
Kis kerterabel ki nem vinn^m 
Arany gyQrtt n^lkttl, 
Arany p^rta n^lkQl. 
Mind: Serdftlj ki, fordulj ki, Ibork^n^ Idnya! 

Erre ez a k6r6 kezet megfogja, a k5rt k5rti)j^j^ s dalolj^: 

Mdr mink evvel elmehetiink, 
Soha vissza nem johetunk. 
Most viszik, most viszik 
Ibork6n6 I^nydt, 
Blborba, b^sonyba, 
Arany koszoniba. 

Azutdn ism^tl6di£ a j^t^k onnan : « Kakas Isten j6 napot I » mig 
mind el nem fogy a k5r. (T.-Szal6k.) 

13. 
Dbork^n6 Idnya. 

A gyermekek mindny^jan k5rbe fog6dznak. Egyik be^ll a 
kdrbe s ez az Ubork^n^; m6sik kettC a kSrdn kivtil 5sszefog6d- 
zik, ezek a k^rok. 

A k6r6k egyszer-k^tszer kortilfQijAk a kort s a kiszemelt 
menyasszony (valamelyik a korben M6k k5zal) megett meg^a- 
nak s mondjdk: 

Kakas-hakaa j6 napot! 
— Recze-ficzu fogadja! 

v^laszolja erre a k5r kozep^n dll6, de a k5sz5nt^sre a vend^ge- 
ket fogadni el6buk ugr6 Uborkdn^. 

Mi^rt kertilik, fordiiljak 

Kendtek az to h^lzam taj^k^t? 

— Mert igen megszeretttik a kend legkisebb Itoy&t 

pi. Jnlisk^t 
Erre Uborkto^ a Julisk^t ^ta4ja a ker<)knek, a k5r pedig 
hamarosan ism^t osszekapcsol6dik. Szokt^ az ^tad&s eldtt m^ 
ezt is mondani: 347 

Juliska Idnyom^iiem adorn 

Kocsi, hint6 n^lklil, 

Abba is hat 16 legyen, 

Mind a hatnak aranyfarka legyen. 

«Meglesz!> (a vAlasz ra.) 

Most a kivtil ^U6k megindiilnak Juliskdval balra, a k5rben 
dll6k pedig jobbra (vagy,pedig ez ut6bbiak ^Uva is maradhatnak). 
£s elkezd5dik a kovetkezd dalocska. melyet ligy a korbeliek, mint 
a klvtl)j^r6k mondanak: 

Mdr mink evvel eimehetiink, (t. i Julisk^val) 

Soha yissza nem j5hetfink. 

Most viszik, most viszik 

Ubork^n6 l6ny^ 

Bdrsonyba, biborba, 

Arany bugyog6ba. 

Jaj, nines nekem, jaj, nines nekera 

Sz6p elad6 Idnyom, 

Mert elvitt^k Blscsbe, 

Piros alm^t ^rul 

Vettem is belGle, 

De nem ettem bel6le. 

Az 6n 16nyom olyan szep, 

01ya,n kegyes, 

Ki nem vinn^m kis kertembfil 

Arany gyOrtt n^lkfll, 

Fdtyol n^lkQl. 

Ha vagy kev^ly, ha nem kev^ly, 

Kezemre keritem, 

£s elviszem Ipidomra, 

Apadomra 

Czigtoy kecseg66^666e66re ! 

A kinyi^tott ^^66re a k5r meg^ll, a dal elhallgat s a k^rdk, 
most m^ harroan ism^t megdllnak valamelyik kiszemelt meny- 
asszonyn^l 6s sz6sz6l6juk (az els6) i\jra bekoszont: Kakas-bakas 
j6 napot stb. stb. Mire lecsato\jAk a v6lasztottat es i\jra elkezd6- 
dik a dal ^ forg^. Ez azutdn mindannyiszor ism6tl6dik, mig a 
kival &ll6k sz^ma meg nem hala(^a a k5rbeliek6t. Ekkor a kivdl dll6k 
is kezet fogva m^g egyszer eldalolj^ €s sl kuls5k baira, a bels6k 
jobbra forogva elj^ij^ az Uborkdn6 n6t^jdt: «M^r mink evvel 
elmehetUnk.' Vagy pedig pdrokra szakadozva megtilik a lakodal- 
mat, a kovetkez^ dal mellett tdnczra kerekedve: 

Nem j6 erd6 mellett lakni, 
Mert sok fi^t kell hasogatni, 348 Tizenh^rom olet» meg egy felet, 
Az 5lel meg engem. a ki szeret. 

Ezutdn vigan foly a tdnc^, mfg bele nem linnak. 

(Czegl^d.) 

■ ^ ■;•*>»■■■• ^ . ^ 
• . ^ • • *f ■■* 

&'*f5fkdn6 Idnya. 

A kis lednyok korbe ^Ilanak, osszefogodznak. Egy bent van 
a korben. Dborkto^. kivdtaszt maga mell6 egy Itoyt; egyet pedig 
olyant, ki a kpron kivtil marad, a ki a k6rd. Azutdn diidoljdk, 
vagy csak egysz^fleti' riiohdj^ ezt : 

Most viszik, most viszik 

Ugork^n6 lany^t; 

Biborba, b^rsonyba^ 

Arany bugyog6ba. 

Jaj, nines nekem, jaj, nines nekem 

Szep elad6 Idnyom. 

Jaj, ne tagadd, jaj, ne tagadd, 

Mikor lattam Becsbe. 

Piros alm^t ariilt, 

Vettem is bel61e, 

De nem ettem bel61e. 

Az ^n l4nyom oly szep, oly kegyes; 

Kis kertemben arany gytirti nelkQl, 

Pdrja nelkQl, 

Lipitorum, lapatorum, 

Czigdny keczegOre. 

Ez ut6bbi sorok alatt a kint 1676 a k5rt megkerfili, mikor 
a versnek v6ge van. azt k^rdi az anya: 

Mi^rt keralted meg a h&zam tdj6k6t? 
A m^sik : Mert nagyon megszerettem Juliska(Boriska) letoy^t. 

Juliska bent van a k5rben. Ekkor a kis le^ny kimegy; erre 
a kint I6v6 mondja: 

M^r en ezzel elmehetek, 
T6bb6 vissza se johetek. 

Ezutto i^ra kezd6dik. 

(Kunhegyes.) 349 $ 16. 3 fcrrb ^ ^^ 
Most vi-szik, most vi- szik I - bor - k6 - n6 lAnydt Jaj, nines 
Bl - bor-ba, b^-sony-ba, a-rany - ko-szo - rii - ba. i t ^ tc tU^L^U- j^pia =t± *: t ne - ki Sz6p el - a - d6 \&- nya. Jtg, ne ta - gadd, ^^ ts=*;: :4n=ts: #=fc: ^^^ i^=^ ^ MertmostMttamB6csbe; Pi-ros al-mM i-riilt, Veltem is be- $ jU^ J^ j' ,Nj^-^ ^ t ^ 16 -le, de nem et - tem be - 15 - le. M^ mink in-nen el-me- ^ 
h j^ }\ / J' j' 


he-tiink. Ka-kas Is - ten j6 na-pot. 

(Sztank6 B41a gydjt.) 16. i-j)^ r c c 5 t i?=p t=t ^ ^ I I U ^tE Mit j4 -rod, ke-ra-l(Jd az 6n hi-zam U-jdt? Azt j4-rom, 
t^ ^ I ^ ^ il ' ^ * ke-rQ-l6m a ke' h4 - za tii-jdt, I - ze-net-bOl I - zen-tem, 

A l&nyodbdl k6-re-tem, i t *=t5: ^^3 t 5 is=± t Leg-szeb-bik-b61, leg - job - bik-b6l, leg-ma - ga-sab - bik-b6l. i^! r, G ^^ ^^ t=t *=*: Nines n&etn, nines n^kem el-a-d6 le - 4-nyom ! Mit tfl-r8d, i 3 ;? ;' J' I J I ta - ga-dod, Mi-kor 6n azt Idt-tam. A ba - ja - 1 pi - a-czon, 350 I :tofcp: ^ 5crp: S^ t i!=tr T -r t m Pi-ros al-m;it d-riilt, Vet-tem is be-16-le, Ottmegissze- 

Et-lem is be - 16 - le. i t 5 1 p— pzilz-? 5: ret-tem. Van n6-kem, van n6-kem el - a - d6 le - A-nyom, 

^ / — 


s ft ^ ^ m ^ A ^^ ^ 


k # Oly sz6p, oly ke-gyes, Ki sem me-het kis kapu-b6l a-rany-hin-16 I 13 t=t: 'J \i ^ X ^=^ ^^ 1)4] -kol, Ab - ba is van hat 16, mint a haty-tyii ! 17. I 1 3 -rm~i t ± — ^=ff 

Mit ke - ra-l5d, mit for - dii-lod Az en hd - zam \k - j^t, 
Azt ke - ra-l5m, azt for - dii-lom, Le-d-nyo - dat k6- re -tern, i m ^ :ts=Js: 3F^ Az 6n hd-zam t^-j^t? Jaj, nines n6 - kero, jjg, nines 
Le • A-nyo - dat k6 - re-tem. m 3 £ t l5=t: 5 *=I5: ^=^ n6-kem Sz6p el - a - d6 la - nyom, Sz6p el - a - d6 Id - nyom. t ^^ E 5 -^J; #- 

Jaj, ne ta - gadd, Jaj, ne ta - gadd, L^t-tam is B6cs-be, 
^ Pi - ro8 al-m&t d - nUt, Vet-tem is td - le, Most is van a 3 t fi^iZfc; ^Jil^-^LQ t'-iis: zse-bem-be. Az ^n U-nyom oly sz6p, oly ke-v^Iy, Ki se men-ne 351 
Iris ka-pu-ba A-rany-gyQ-rfi n^l-kOl, Sz6p fiiggS n^l-k(il, $ t t t m h h ^ Hin-t6 ko-csi nel-kol. M&r ha ke-v6ly, ha nem ke-v^ly, i t ^ ' ^ De ke - zem - re ke - rlil - t6I. Ezt is el - vi - szem, i i fr^^^^^r^^ — ' « • — « — '— :j- 

Ezt is el - vi - szem ! 

(Sztank6 B«la Gyt^t.) 18. 3 -t-j (- E ? l^ p- Im-hol vi-szik, im-hol vi - szik L4-ny4t Bi-be - r&- nak l-jr^-J-^^W ^ ±=f^ ^ 
:«=*: t Sd - ri - ba, Sar-kan-tyiiba, Gy6ngy5s ko-szo - ni-ba. M^r mi ||||- r i \ f r 1^=3 t t=t t t ez - zel el - me - he-tunk, -TOb-b^ visz-sza sem j6 - he-tiink. 
A - p6 - ink-nak, a-ny& - ink-nak S&r-ga sar-kan - tyii - ja. ^ *=? 
^ ^ r^i^^" JM J J-| lA-nya-ink-nak, le - g^nyinknek Gy5ngy5s ko-szo - ni - ja. 

(Cs(iza.) 352 19. 

V a r j A r 4 s. 

A lednyok osszefogddzva korbe Allnak. Egy le&aj a kdrdi^ 
kivQl megy. £neklik: 
^_4L-h =H; ± 
t=i 3; :£ ± t m i I Ja-rom az uj vdr-nak az al - jdt, Ja - rom md-sod- I rrrn-rm h N h !t: 
ma-gayn - mal. Te le - dn - tok, te le - to-tok Oly sz6p. 
W I oly ke-gyes: Ke-zembe se ke - rft - he-tem A-ranygytl-rQ t=t ^^^^ ^ ^^^=^^ ¥?¥^ * n6 - kCl, Sdr-ga csiz-ma n6 - ktt. A-gyon Is-ten j6 es-t6t, ^^^^^^^ Sz6p Ma-ris-ka asz-szony! 

Az utols6 sort («A4jon Isten stb.>) csak a k6r5n kivQl 
men6 l&ny mondja, s a kinek a kort kll6 l^nyok kozdl a nev^t 
emliti, azt hdtba csapja. Azut^n azzal, a kit megiitdtt, dsszefog6d- 
zik s mennek a k5r korUl, mikozben a dalt ism^tlik. 20. ^^^^m t t t m Jd-rom az t^ v&r-nak M - zd - jAt, 3& - rom md-sod- 
ma-gam-mal. Ti le-Any-tok, Ti le-iny-tok oly sz€p, ^^ i u";'Mj^ j'j'4^^^JJM J'TJ^ oly ke-gyes, Ke-zem a-l& nem ve- he-tem A-ranygyQ-rQ 353 
i nd-kttl, Si-kos csizma n61-kfil. Ad-jon Is-ten j6 na-pot, 
I I i: t V6-kony karcsii de - re - kii Sz6p Ma-ris-ka asz-szony ! 

(Nagy-Igm&nd.) 

21. 
K5r0sdl 

A l&nyok k5rbe ^llanak. Azonkivtil a k^t legnagyobbik k5- 
z^\ az egyik a k5r kdzep^n, a m^ik a kdr5n kfvtil jdrkdi. Ezek 
azt&n felv^ltva beszelnek. 

A k5z6pen ^116 k^rdezi: 

Mert kerHgeti kend a h^izunk t^^kdt? 

— Mert szeretn^m a kend R6za Itoy^t. 
Nem adorn ^n R6za l&nyom 

Korom szoknya nekdl, 

Hint6kocsi n^k(il. 

A hint6ba szdz 16 legyen, - 

Mind a sz^znak aranyos farka legyen. 

— Elviszem 6n lipityomba, lopotyomba, 
Czigdny ezimeresnek, 

Hajdii hegedOsnek. 

SzAllj kezembe taniijj t61em. 

Ekkor a R6za neva kilep a k5rb6l ^ megfogja a kivOl ^116 
szokny^^t. Azut^n a p^rbesz^et elub'51 kezdik s ha ily m6don a 
kivtll ^116 minden lednyt megvett, akkor a kdz^pen ^6val kezUket 
felemelik, a t5bbiek a keztik alatt ^tmennek, ezt ^nekelve. 

Nyisd ki asszony kapudat, Hat sz^l arany fon^lba, Hagy kerttljem v^radat! 
A nyulacska kicsike, 
Hegyet, vfigyet bej^rja. 
Nekem is v6t kis hijgdm. 
Hajdt fontak hat dgba, T^rgyig 6r6 fagyolba. 
A Sz5116si udvar^n 
TennapelCtt doboltAk, 
Ki felk5ti bocskorat, 
Annak aggyuk Marisk&t. Ekkor a Mariska nevtt elmarad s a j^t6k e\6]T6\ kezd5dik. 

(Bekes-Gyula. M. Nyelv6r. VIII. k. 236. 1.) 

22. 

A le^nyok kezeiket osszefogva, k5rt alkotnak, a legnagyobb 
ledny az anya. A kdron klvtil egy M kertilget, ez a leg^ny. 

Magyar Oyermekj&tek-Gjiljt. 23 


354 

Anya: Mi6rt kerQl5d, fordulod az 6n hdzam tdj^Mt ezzel a 
sok csajv^val? 

Leg6ny : Azert kerQlom a kigyelmed haza t^6k^t, mert igen 
megszerettem N. N. le^nyAt! 

A.: £n nem adom 6n Idnyomat gorobszoknya n6lktll, 
Hint6kocsi nelkiil, 
Abba pedig szdz 16 legyen, 
Mind a szdznak arany farka legyen. 

L. : fin elviszem Ipitomba, 
Upotomba, 
Czigdnyczimeresnek, 
Hajdii hegedfisnek, 
Szdllj kezembe, taniyj embers^get. 

Erre a fentebb megnevezett h&ny kilep a k5rb5l, megfogja 
a leg^ny kezet s most mdr ketten forognak a k5r korOl! A fen- 
tebbi p^rbesz6d az anya es leg6ny kozott mindaddig megiyiil, 
illetCleg folytattatik, mig kisz61ithat6 leany van. 

Minden p^rbesz^d utAn ugyanis egy-egy ledny (a meg- 
nevezett) kil6p a k5rb61 s megfogja a k5rt kerQlget6 ledny 
kez6t. Igy el5szor a leg^ny csak maga kerali a k5rt; a m^sodik 
pdrbesz^d utdn mdr ketten (a kihivott lednynyal), azutdn h^rman, 
n6gyen stb., v^gre csak az anya marad, a kit aztdn eg^szen k5rbe 
fognak. A p^rbesz^d m6g most is folytattatik anya 6s leg^ny kozt 
ezen kis vdltozdssal: 

Anya: Miert kertilod, fordulod az h^am t$j6kdt ezzel a 
sok csajv^val? 

Leg^ny : Azert kertilom a kigyelmed hdza t^j^kat, mert igen 
megszerettem j6 magdt (t. i. az anydt). 

Anya: fin nem adom j6 magamat gombszoknya nelkal stb. 

Ekkor az anya menektilni igyekszik; de a korbCl nem bo- 
cs^tj^k ki. Ha v^gre m^gis kiszabadiil, elszalad, a tobbiek pedig 
mind ut^na, megfogja, s nehogy ism6t elmenekaljon, az utols6 
l^ny megfogja az anya kez6t, a tobbiek is mind osszefog6zvdn • 
szorosan az anya k5r6 csavargoznak. Ezzel a j^t6k v^get 6r. 

(Arokt6.) 

23. 

Mit j^rod, kertilod az en h^am t^dt? 

— Elad6 Idnyod Idttam. 

De hoi l^ttad, de hoi l^ttad az 6n elad6 I^nyom ? 

— Piros piink(3sd napjdn, 
Piros almdt ^lilt, 
Vettem is beWle, 

Ettem is bel6le, %^< |^*.,»^*:'y...VTJ^E3t?' 366 

Most is van a zsebemben. 

Az 6n Itoyom oly kegyes, 

Oly nemes, 

Ki nem adorn kis kapumon, 

Nagy kapumoD, 

Hinl6s kocsi n^lktiL 

A hint6ban hat 16 legyen, 

Mind a hat 16 feh6r legyen. 

Festett farka legyen. 

— Ezt elviszem ipadomnak, napadomnak, 

S^hord6 sarkantyiimnak, 

Czigdny czimer^nek, 

Ptozpenget6nek, 

Tall6rforgat6nak, 

Ttoy6rnyalogat6nak, 

Korpapotyogat6nak. . 

A letoyok korbe ^Ilanak, egy a kdrt kerdlgeti. Ez s az 
eldbbiek k5zt folyik a p6rbesz^ <Ezt elviszem ...» mond^sal 
egyet k5z0l5k kiv^laszt s k5ral vezeti. Igy megy mindaddig, mig 
mind el nem viszi s az i5j kor mir csak kettC kdrttl megy. Egyik 
elvitetv^n, a jAt6k v6get 6rt. 

(Beczefa.) 

24. 

K ^ n y ^ s d i. 

A gyermekek egym^t k^zen fogva k(Jrt alkotnak. Egy a kor- 
ben 611, egy a k5r6n kfvQl kerQlgeti a kort. 
A kSrben dll6 k6rdi: 

Boldog asszony, boldog asszony! 
Mit kerfilod az 6n h^zam t^^t? 

A kint lev6 mondja: 

Azt keralom, azt keral6m, 
Van-e neked elad6 Idnyod? 

A kdrben dll6 mondja : 

Nines nekem elad6 l^nyom. 

Ekkor a kivttl lev6 korQl j^rvAn mondja : 

6h ne tagadd, 6h ne tagadd, 
Mert van neked elad6 Itoyod, 
Pesten, Buddn jArtam, 
Azt is ottan Uttam: 
Piczi karj^n kis kos^rban 
Piros almdt Ariilt, 

23* ^— '^^-'. 356 En is vettem tfile, 

Most is van bel61e, 

Kis bab^mnak, nagy babamnak 

Szdllj ki nyoszoly6ja. 

Ekkor a melyiknel a mond6k^jat v^gzi, azt kifogja s felre 
dllitja s ujra hangzik a fentebbi mond6ka, mlg csak a kor el nem 
fogy. Mikor mind kifogy, akkor mind egymds h^ta m6g6 all, az 
el5tte M6 ruhajit megfogja, s a ki a korben volt, az lesz a kinya, 
a ki k6r6 a csib^k anyja, ezek egym^ssal szembe ^haak. A csiWk 
anyja v^di, a kanya pedig iparkodik a csib^ket elszedni s ezzel 
v6ge a jit6knak. 

25. 

A l^nyok legnggolnak k5rben, s egy kivQl kerOlv^n 6kei 
mondogatja : 

Kerlilom, fordiilom szenl Ilona hdzdt, 
Hogy megpdrositsa egyetlenegy Uny^t. 
Adjj)n az ur egyet! 

Ekkor egyet a kivQl all6 elkap es tdnczolnak. 26. :^4 ^ 


t — K l=±:t t=^ iE E^^a — # — ^ — « — I — L 

Ke-r(i-lom, fordiilom Szent I - lo - na h^-zat. Mil ke-rtt-lod, $ =55: is: < ' I ' mit for - dii - lod Szent I - lo - na hd - zdt ? Van-e n6-ked, 
t=t: — y-— ^j — -^ 
van - e n6-ked Sz6p el - a - d6 lAnyod ? Nines nekem, nines nekem I t m hzrts: 3 s ^=^ sz6p el- a - d6 Id-nyom! Ne tfird, ne ta-gadd. L^t-tam, m I 0- — 1 j!s: "* — ^i — i" Kis vd-s^-ba, nagy vd - s6r-ba pi - ros al - mat k - riilt ; :'^t^i 'wm^' i t 357 is=E5=$; ^ ! -rfc: fcrt^ - ^ ' J. ^ )=t Vet - tern is, et - tem is be - 16 • le, Most is van zse-bembe. m 3 i^ t^=^- ^=^^=:i^: i^. I=:t: w — —5. — :j: Ha vet-t61, ha nem vet-t61, Csak legyen a 

(Zala.) ti - ed. A csoport; 
KerQl6 : 27. 

A le^nyok egyet maguk kozal let^rdeltetnek, a tSbbiek pedig 
ezt kortildllj^k, s megfogjak a szokny^at. 

Ekkor egyik elkezdi 6ket kerttlgetni, s enek\6 hangon mondja : 

Kerftlom, fordiilom 

Szent Erzs^bet hdzdt. 

Mit kertilod, mil fordiilod 

Az ^n hdzam t^j^t? 

Azt kertilom, azt fordiilom 

A te h^ad t^at: 

Volt neked egy olyan Unyod, 

Ki elad6 volna. 

— Nincsen lanyom. 

Pesten, piaczon 

Piros almdt ^riil, 

Vettem is bel61e, 

Most is van a zsebembe. 

Az en lanyom oly sz6p, 

Oly kegyes: 

Ki sem I6p az ajt6n 

Aranygyiimolcs n^lkQl, 

Aranypapucs n^lkal. 

Szebbiket, jobbikat 

Kecske magosabbikat. 

Ez lesz az. 

S ezzel a koz^piitt t6rdepl6re miitat. Ekkor a t6rdepldt61 
k4rdik mind: 

Ki halt meg? 
Kirdlykisasszony. 
Mikor lesz a temet^s? 
Ma delutdn. 
Nem igaz. 

Ekkor a t^rdepld felugrik es elkezd szaladni, a tobbiek pedig 
utana, s csipkedik. 

(Bodm^r.) Kertil5 : T^rdepla 
Mind 

T6rdepl5 
Mind - >'\ ■■■,••>• 


.^f^^ J" ;ii« 

'•i,'j- 358 28. 
t 1^ — r- ^ t 
ws I),j Er-zs6-bet, uj Er-zs6-bet! Mit ke-rO-lOd, mit fordd-lod i ^ :r::t!: *=^: is; ife^^ 5=:t Az ^n h^-zam - nak t& - j^t. Azl ke - rfl - l6m, azt for- 
Jaj nines n^-kem, jty nines m t=^^-- » — r- ^ ts=t5z=fc: iilsizi^ -^ — #■ ^ h _^ «l — ^ ^ t dii-lom, Sz6p Id-nyo-dat k6 - re- tem, Sz^p lA-nyo-dat k6 - re- 
n6-kem Szep el - a - do le - &-nyom, Sz6p el - a - d6 le - A- ^m m-JT^ 
tem. 
nyom. Teg-nap Idt-tam 
Et - tem is be- i ^ *: ic={5=:^=: t ti:; 1 ts _4i_4i ^=^ B6cs-be, Pi-ros al-mdt ^-riilt, Most is van a zse-bem- 
16 - le, Vet-tem is be - 16 - le ; 
be. Az 6n 1^-nyom oly sz6p, oly ke-gyes, Ki sem 16p az 
aj - t6n A-rany gytt-rti n6l - ktll, A-rany papucs n61 - ktiL i ^s^^ t 3 ± j.j^ -• — r m Nem bdnom 6n, ha sz6p, ha nem szep, Ke-zem-be ke - ri - tem, I -m — *- t ^ isz ^ t t m E - gyi-ket, m^ - si-kat, Sz6-ke ma - ga - sab - bi - kat 

(Tolna.) — ^ • *« 359 29. 

J&rom az ur vdrnak hazdj^t 
J^rom sokad magammal. 

— Az 6n Idbom szolgaleg^ny, 
L&bom nyom^t sem nyomja. 
Vekony kaij^t sem nyiijlja. 
Isten gy6nat, Isten gy6nat. 

— 6h Erz84bet dsszonya! 
Mit j^od, kerttlod 

Az 6n h^am komy^kit? 

— Azt j^om, keral5m 
A te h^zad k5rny6kit, 
Van n^ked, van n6ked 
Sz6p elad6 Unyod. 

— Nines n^kem, nines n^kem 
Sz6p elad6 lanyom. 

— Se ne ttirjed, se ne lagadd, 

Mert meglAttam, piros pjinkosd napjdn. 

Piros alm^t ^nilt, 

Piros kis kos^b6l, 

Vettem is bel61e, 

Most is van a zsebembe, 

Beesi keszken6be. 

Ha kell, adok beldle. 

— Ez volt az! 

^ Az 6n Unyom oly sz6p, oly 6kes, Selyemszoknya n^lkftl, 
Ki se m6n a kis ajt6n Aranygyiirti nelkfil. 

(Szenna.) 30. 
V^rkor jdr^s. 

EWszor lobben k6z5sszefogva korbe ^llanak, kelW pedig kivQl 
kertlli 5ket. Az egvik botot tart kezeben, 6neklik: 

I i m t ±=:i5i $ I Jd-rom az uj v^ - nak az al - j^t, 3& - rom md-sod- ^i- * ffi ma-gam-mal. Szol-ga - le-geny, Id-ba-nyom&t sem nyom-ja, 
3 t 33^ t lE;^^Ef :trrt Fe-h6p kar-jdt sem nyiijt-ja. Is -ten j6 nap, Is -ten >r-.\^. »i^>Ciii*.i-, '■»^*' 860 I ^m 


■K- ^ j6 nap, l)j Er-zs6-bet asz-szo-nya, Uj Er-zs6-bet asz-szo- 5: ■H— K- J^^-K i:zli5'=5: 
J* nya. Pe-ter ktild-te po-to-rat. Honnan jot-t61, ho-va m6gy? 
i In-nen a-lul, on-nan fo-ltil, Az uj v^-nak a-lii-la, 
Mit ke-rQ-l5d, mit for-dii-lod Az 6n h^-zam t^-j6 kit? 
Azt ke - rft-lom, azt for-dii-lom, Le-d-nyo-dat ke-re-tem, 
De nines nekem, de nines nekem Oly el - a - d6 sz6p Id-nyom ib^5B=L;g 33 !IpIX[ i Az tij v^-nak a - lu - la. 
Az 6n hd-zam td • j6 - kit ? 
Le - 4-nyo-dat k6 - re - tem 1 
Oly el-a-d6 sz^p Idnyom! 

Ill' — • ^ ^ ^ De ne tar - jed, ne ta- g^a gad-jad, Mert j6l lat-tam B^s-ben ! Pi - ros al-mdt & - riSlt, 
Vet-tem is be - 16 - le, Most is van a zse-bem-be, Eb e-vett 

r fcff h - - ^ . N «f I * (t , 5 t be - 15 - le. Ha Idt-tad, Id - to-gasd, Az 6ii Idnyom oly sz6p, P^^^ i 
i i oly kegyes, Kis ka-pu-mon ki sem lep, Pdr-ta - Ian n6l - ktil, J 0- 


:f ^ 1: Pdros kis k6z nel-kal, tf-veg hin-t6 n6l-kfil. Ha vagy m t ^^■ ^ 3 in t t i i ke-v61y, vagy nem ke-v61y ; Majd ke - zepi - re ke - ri-tem, -h— ^-— ^ ^^ 3 ^ s^ Majd ke-zem-re ke- ri-tem. De me-lyi-ket, De me- .'^'^^fi sab-bi - kat, Ke-cses ma-ga - sab - bi - kal 
lit a kettO kozfil, ki a botot tarlja a kez6ben, kettCt, vagy 
h^rmat megiil, kik azutdn 6 hozzA csatlakoznak, Ezutftn ismgt 
el6l kezdik, s mindaddig Tolytatj&k, mig a cagy kdrb61 egy sem 
marad, s itt a jdt^knak v^ge. A melyik f6l ^neket, az kdrben 
forog, azok pedig, a kik kfyQl vaimak, kerUlik a nagy kOrbelieket, 
(Somogi-.) 
oly sz^p, oly 6 - kes, Hogy ke-zem-be, ne ke-rDl-jfin, 

- - ^ - * - - 
Vekony kar-csii de - re - kii ! Er - zs6 - bet asz-azony-ka, 

Fogj ke - zet v6-lem Ma ■ ris - ka. 

(Sopron.) 

32. 
(iyermekjAt^k. 
A gyermekek k&rbe &llanak, egy k&rfllOUQk jtLr is 4nekli: 
JArom, jarom az draak a vfirosSt, 
J^om egyed magammal. 
Azt iizente, azt iizente, oly sz^p balkezem, 
Balkezembe ne kertltjon aranygyOrfi n^lkfll, 
Vekony karcsi^ dereka, 
Gyere velem Erzsibet asseonyka. 
A kihez akkor 6r, liaikor az utolsd szdt kimondja. az 
vele megy. (Szombathely.) f^ 


362 33. ^ m t^: t :fc: m -«- iz: Jd-rom az tg vdr - nak ha - zA - jdt, J& - rom a sort i * t ic:±=:tci ^cnisrnjc ma-gam is; Szol-ga - Ie-g6ny lA-ba-nyo-mdt se nyom-ja, ^^^^^ i t fc=* :^==i; Fe - jer kar - jAt se nyiijt - ja. l5j hold, f6 - nyes nap, ^S is ±=z± p=d(^=^^. fc=zb: EEB bocsdss ka-put raj - ta! A cse-resznye pi - ro - sat bimb6dzik. i^^ tzzHiztsziL t Ma - jo - r^n - na z5l - den le - ve - led - zik, A szeg - ftt 


h h. h izifez ^^IzO^-^^m^ '9 9 ^ 

sz6j-jel har-ma - tod-zik, A szeg-fCt sz6j-jel har-ma-tod-zik. ^E^i^^^^^^^^^^^^ Haj-tat, h£y-mat, het-ven dinnye, Csi-ri po-hdr fe-ne-k6-re, 
-^J:jn^L : J_^ JE^ z=iM =l ket - t6s kin-csem, ket-t6s. Ha - ja min - den ra - ga-d^ncs, ^^ — -# # # #— I— # — ^ ' 0- — # # Csi - vir, csa-var csat - to - gds, Ha - ja v6 - rom, vA-rom, >— N *=r3t 
* m Va - rost rop-pant - sd - tok, Roppanl-sA-tok, tloppanls4-tok 

1 # 1 —0 ^ t h— h— 1^ — 9 — 9 — • —^ — :^ 
a sza - la - i- tdn-czot, Sza - la - i ket - tO, Sza - la - i m r.S. '.rii& I ■3' $ ^ ^^^ i: 363 m hd-rom, Majd el - fii - rad e - gyik - 6r, Azt sem tud - ja, i tsr (niits: iS^^^^ ■^eM^ me-lyik-er. A ki pdr - jdt nem ta - lAl-ja, Ves-sOk ki ko- ^^P ^^ ^ 
zO - liink. Egy le - g^ny-nek nem ju - tott, Nem ju - tott, 

I N K K-i — S N r r-r-i K — ' ^ ts=is=4!=trFdVr=ts ^z ^^QlIS ^ --S=|s 9»- ^ ^ I -gen megha - ra - gu-dott. Haj I az i - bo - lya, Gyonge vi- ^^^^M. 


0-la. Ki-vi-rdgzott a di - 6-fa, Nagyot haj-lott az dr-ny6-ka. 
Szivem^ lelkem Jdnos dedk, Te - ged il - let r6-zsa-vi-rdg. 
Szivem vagyon nagy btoatba, Mert uramat nem szeretem. 
■^^^^. ±± i Az B'latt van egy ve-tett Agy, Abba fek-szik Ji-nos de-dk. 
Az is pe-dig o-lyan vi- rig, Kiben szi-vem fel nem ta-l&l. 
Ad-n4 Is-ten, hogymeg-hal-na, Tal&n Is- ten job-bat ad-na. 
t— irr-1 rn=fc=r: t I fc is: 1. Mit visz-tek, mil visz-tek, Se - lyem sd - tor a-latt. 

2. Hogy ad - jd - tok pdr - jM ? Szdz a - rany - 6r e-gyet 
Le - d - nyo - kat vi - sziink Se-lyera - sA - tor a - latt ? 
SzAz a - rany - 6r e - gyet, A leg - ki - seb - bi - ket. 3. Mit visztek, mit visztek 
Tttskebokor alatt? 
Leg^nyeket visztok 
Ttiskebokor alatt. 4. Hogy adjdtok pAijdt, 
Sz^ darab polturAt. 
Abb6l is vissza jdr 
N6kunk egy krajczAr. 6. Mert a ledny drdga, 
Szte arany az Ara, 
De a leg^ny olcs6, 
Csak egy mar^k ocsu. w?^ 
■?"-- 364 34. i ^^m i 1. £-va szi-vem, £-va, Most 6 - rik a szi - va, Te-rit- ve az al - ja, Fel-sze-dik haj - nal - ra. 2. Bdrcsak ez a hajnal 
Sok^g tartana, 
Hogy a szerelemnek 
V6ge ne szakadna! 

3. Szerelem ! szerelem ! 
Alkozott gyotrelem, 
MM nem vir^gozUl 
Minden fa tetej6n. 4 Minden fa tetejen, 
C26drusfa levelen, 
Hadd ^zakajtott volna 
Minden szeg^ny legeny. 

5. Lam ^n szakasztottam, 
De elszalasztottam, 
Uttoa futottam, 
De el nem kaphattatn! (Sztankd Bela gyujt.) 
35. t .4 . . -i. t ^ i i Ja-rom az ur - nak a M - z^ - jat, Jd - rom md - sod- 

(hannad stb.) 1^==^ 
t ^5=^: i i ma-gam-mal, Azt i - zen - t6k, azt i - zen - tek, Oly sz6p 

^ - - Iz-:^ $ I, oly ke-gyes, A ke-zem-ben egy ke-rQ - 16 a-rany-gyQ-rQ -^ — N- I t -9 W #- 3t= 
n6-kem. Sem td-rom, sem ta - ga - dom, Ne - kem is van -t *■ ^ i I 1 1 — t o - lyan la-nyom, Ki el 

N ►< f^ H -i K '^ a- d6 vol'- na, R6-zsa vol-na, 
T-f^ — : — . ^ i ¥ ~ Jtl t=^--^ Pi - ros vol-na. M^g is ki - for - dul-na ! Usd a hi - tit, Osd ! 

(Abaiij.) ^»^JJl1 365 36. J^ora az IJrnak vdraak hdzdjdt, 
J^rom m^sodmagammal, 
Szolgaleg^ny a l^bamat sem fogja. 
Oh Erzs^bet asszoriyka, 
Hov^ volt kee? 
Hov^ j5tt kee ? 
Kapit^nyunk lAnydt k^retni. 
' Szebbiket, jobbikat es a magasabbikat, 
Ipadnak, napodomnak. 
Fogja kezet n^znagyomnak. 
PerdfiljSn ki kend. 

S a kind a kend sz6 elhangzik, azt a bellil ^116 le^ny 
tAnczra perditi. 

37. 

Kerttlom, ker(il5m... 

Keralom, kerfilom az lirnak vdros^t, 

Harmad negyed magammal, 

Szolke leg^ny v^llaimat sem nyomja, 

Vikony karjdt sem nyiijtja, 

6 Erzsihet asszonyka, 

Fogj velem kezet (Mariska. JuUska stb.) 38. 
Vdras j&t^k. 

Hdrom gyermek haromszog alakban let^rdel a fSldre; a 
tobbiek 5sszefog6dzva, felhold alakban korQljdrj^k 6ket. 

itLTom az uj v^mak az aljdt, 
J^om h^rom mag^nydt, 
Isten j6 nap ! isten j6 nap ! 
Vekony karcsu derekad, 
Oh Erzsibet asszonyka 
Vegy el engem, 
A jav^b6l, a szebbjebdl, 
A s^r arany&b6l 

Itt p^rokra bomlanak, s a h^rom t6rdel6 is siet pArt v^lasz- 
tani s danoljak: Kivirdgzott a duffa, 
Nagyot vetett az Amy^ka 
Az alatt van levendula, 
Levendula szep katona. Mikor a lanyok ezt raon^j^k, 
A leg^nyek tdnczul jdrjdk. 
Jdijad, j^jad sz6p katona. 
Csiszeg, csoszog a bocskora, (Csurg6.) 1^' 366 39. 

Jdrom, jdrom . , . ^^^ t h h h t * * * — ^ t ^ I I J^-rom, j^-rom az lir-nak a vA - ro - s^t, Ti - zen- 
Sz6l-ke le-g6ny la - ba - i-mat sem nyom-ja, Oh Er- £ ai izzl 


^ t e-gyed-ma-gam-mal ; Gye-re be hoz-ztoi, Czaf-rin-ka ! 
zs6-bet asz-szonyka ! 

Ezen j^t^kn^ kdrben mennek a letoyok egym^ uUld, egyik 
a m^siknak szokny^jat fogja. Kozep^ben egy le^ny p&lcz^val ih; 
s midon azt mondjdk: <6yere *be Czafrinka» akkor a koz^pen 
4116 letoy a p^czaval egyikre r6 fit; mire ez a korbe 16p. Igy 
folyta^dk, mfg mindny&jan a kdrbe nem jutnak. 

(N.-Kajd.) 40. 
Honnan m6gy,honnan josz, Sz6p Erzs6bet asszony ? Innen, onnan, 
I asz-szo-nyok, Az ur-b4r - nek a - lu - la, Lit - v4-ni - a ^ i^^ ^^ t 5=&: ti - ze - ni, De - r6k le - g6ny k6 - re - ti, Szeb - bi - ket, ^^^g=??- fr^ ?=nT7¥H job-bi-kat, Karcsii ma-ga - sab-bat 

(N6grdd.) 41 ^^ -a- 'b ^ *: *=ts: t ^ ^ ^ ^ i= 5 In-nen, on-nan a - 16 - la, Fe-h6r-v^-nak a - lii - la. 


' jR^ ^* ''^'^' *J"T'' 367 m ^^ is: *^ir=^ *: j^a Ltoyt jdt-tOnk k6 - ret - ni. Szeb - bi - ket, job - bi - kat, W ' * ^^ =4^ :{!=*: ts; trie ^ 
Kar-csii ma-ga - sab-bi - kat. A mi Itoyunk nem el - a - d6, 

Ki se mer-jtik bo-csA-ta-ni i tnn^i 7 ¥ ¥ -0 # ^ sg -H f 5=9: 


^ * I Csak a hdz-ba il - len-d5, Egy hin-t6 - ba hat 16 le-gyen, 
Sz^ arany gy Q-rQ nel-kol. Bal ke-zera-re, Jul-csa l^nyom, i e (!=* ^£ I ■x> - u- U V *I m ±c :^- Mind egy - sz6 - rd le-gyen ! Mdr mi ez - zel el - me-he-tiink, 
Ta - niilj em - ber - s6-get ! 
So-ha visz-sza sem j6 - he^tink, I - pi - toknak, a - p^-tok-nak 

-N — h — : — — T — ^ — ^ ^ 
g — ^ — y p - > u ^g a^zizM: 
s^r-ga sar-kan - tyii ja, La-nyo-tok-nak, le - geny- tek- t=t gyongySs ko - szo - rii - ja. (Arad.) 42. 

Le^nykeres. 

A gyermekek korbe Allnak, egy benn, egy a k(5r5n kivlil; 
a korben lev6 gyermek megsz6litja a kor5n kivtil lev6t! «Hol 
j6rsz itten szent Erzs^bet asszony?» E megsz6lltdsra k5vetkezd- 
k^pen vdlaszol: 

Innen, innen asszonyom, 

Feh^rv^nak al6la, 

Kapittoy uram kQldStte, 

Kigyelmed Idnydt kerette, 

Szebbiket, jobbikat, 

Karcsii magasabbikat. Ekkor a kdrben levo kovetkezOleg vfilaszol: 

Az ^n l^yom nem elad6, 

Csak h^zamban felillendd. 

Kapuf6len sem eresztem, 

Aranygyflrii n^lkfll, 

Jobb karjat sera rautatom, 

Fatyol ingvftll nelkttl. 
E]iTe a valasz kdvetkez6: 

Ha nem adod l&nyodat, 

Mir mi innen elmegyiinfc, 

Soha vissza nem jdvlink, 

Apitoknak, anydtoknak, 

Enni, inni nem adiink, 

SAri, Mari, Kalari, 

Gyere tOkOt kapilni. 
A kire az ulols6 sz6tag esik, odaraegy a k^rfihdz ; ujra kez- 
dik, s mindaddig folytatjak, mig a kdr el nem fogy. 
iNagy-KBras.) 

43. 
Kapitdny uram killdet^k. 

K6rd: Kapitany uram ktildet^k, 

Kelmed l^inya keret^k, 

Szebbiket, jobbikat, 

Karcsii magosabbikat. 
Kiad6: Az 6n Idnyom nem eladd, 

Csak hizamba beillendfi ; 

Kapuf^lig sem engedem, 

Csikos szoknya n^lkal, 

A kis ujjat sem mutatom 

AranygyOrQ nelkal. 
K6rO: Mar 6n ism^t eimegyek, 

Tfibb6 vissza sem jOvdk, 

Mi'g apatoknak, anydtoknak, 

Gyongybel gyongykoszonit nem kotok. 
AIlj kJiz^nkbe Cjyurka ! 

A gyermekek usszefogt^zva kOrben illanak ; egy gyermek a 
kor belsej^ben fill, ez a kiadd, egy mfisik a kSrSn kivfll, a kiad6- 
val szemben, ez a k6r6 vagy kflldett. 

A k6re elmondja kiildeWse cz^ljfit, mire a kiad6 megadja a 
feleletet: erre a ker6 megindill a kor kQrtil s elkezdi mondani: 369 m^ en inn^t stb. ; mire az utols6 sz6t kimondotta, a korben Iev6 
gyermekek koztil egyet magdval visz. 

A ker5 €s kiad6 kozott a mond6ka i^ra kezd6dik, mialatt 
a ker6 a mag^hoz vett gyermekkel folyv^t a k5r k5riil jdr; 
middn az utoIs6 sz6t kimondotta, ujra egy gyermeket vesz ma- 
g^oz. 

Igy folyik a jdt^k mindaddig,^ mfg a k6r6 minden gyermeket 
magahoz nem szedett s a kiad6 egyedal nem marad. Most a kiad6 
meg akarna szokni, de a gyermekek i!itj^t dllj^ s k5zbe veszik; 
erre a gyermekek dromki^lt^ok 6s vid^m kaczaj kozdtt a kiad6 
feje felett tapsolnak, mire a j^t6k v6get 6r. 

(Zilah. M. Nyelv6r, XII. k. 236. L) 44. 
Gyflrttsdi. 

Kir^ly aty^m kuldott el, 
Legszebb j^y6t kereti, 
Kisebbiket, nagyobbikat, 
Karcsu legmagasabbikat. Az 6n jdnyom nem elado, 
Nem is ti hozzMok val6; 
Az ajt6ig sem megy el 
SelyemKtyol n^lktil, 
Kis ujjdt sem nyujtja fel 
^AranygytXrQ n6lkttl! Man mi inn^t elmegytink, 
H6nap vissza se jovtok ; 
Ap^inknak, any^knak 
Gy5ngykoszoriit nem kStiink. 
Egy szek6rbe hat W legyen. 
Ak^r nyerem, ak^r vesztem, 
Mutassa ki ez ! Egy a jdtsz6k koztil, kire a besz6l5 rdmutat, kit^rja kez6t, 
bogy ndla van-e az eldugott z^og; ha n^la taldlt^, 6 megy a 

k5z6pre. (Szatm^ vid^ke. M. Nyelv6r VII. 141.) 45. 

K6rben dllanak; kettO, egymds kez6t fogva, a kort kerOli; 
mire egy a korben &116k k5zal e k^rd^st int^zi hozz^ok: 

Honn6t j5ssz, hovA m6gysz, szent Erzs6bet ? 

Mire az igy felel: 

Innet, onnet asszonyom, 
Feh6rvtoiak al6la 
Kapittoy uram izente. 
Izenetet6t izente, 
Kelmed Itoyit k^rette; 

IfAgyar OyermekJAtik-Gyiijt. ^ T-a ir* — — ^ — - a. -.■-^ ..iriib' ■=*^^ rii» ' «i v^' 370 Czo fel, 6des lovam, 
P6tep vArosdba, 
Sert is adnak, bort is adnak 
Ingyen j6t is adnak. 

kfyQl ^U6k k^rdik: Szebbiket, jobbikai, 
Karcsu magosabbikat. 

E szavak utan a k5roQ kivtil &1I6 kett5 meg&ll, mig a tdbbi 
korben ^ll6k forogva ezt daloljAk: 

A mi l^nyunk nem elad6, 

Csak egy h^ba b6-elad6. 

Haj! kegyes! Haj! begyes! 

L^ba i^&t se mutatja 

Piros csizma n^lktil, 

A vaskapun be sem m^gyen, 

Hint6s kocsi n^lkal; 

M^g abba is hat 16 legyen, 

Csak tires ne I6gyen. 

Eire a kivOl ^ll6k fgy v^aszoinak : 

Mi nem bdnjuk, mi nem b^uk, 
Ha nem adjdtok is, 
Mert mi holnap elmegytink, 
Holnap ide se j5vtink. 

E dal uUn, a korben Iev6k egyik^tdl a 

Uram! kit adsz mell^nk, 
Kivel haza menjiink? 

Ekkor a kihez e kerdes inteztetett a kdrben levdk kdzQl, 
felemeli a jobb kez^t s az azt fog6 le^nyra mutatva mondja: 
«ezt» ; a kfvtil &116 kett6 erre dalolja: 

Nem szeretjiik azt, 
Nem kedveljuk azt. 
Riit maga, rilt nih^a, 
Lobog6s gyolcs ingv6lla. 

Ism^t k^rdi egy m^ikt6l a ket kivQi dll6: 

Dram, kit adsz melltok? 
Kivel haza menjiink? 

k^rdezett feltartja a balkez^t s az azt forg6hoz 
«ezt!« Erre a kivtil ^ll6k dalolva tgy folyta^j^: 

Szereijtik azt, 

Eedveljiik azt, 

Sz^p maga, sz^p ruh^a, 

Lobogos gyolcs ingvalla. 

Allj kezemre! tantilj embers^get! 

mire a vdlasztott a kivtil ^6khoz csatlakozik s a j&t^ ilyra kez- 
dddik; a k5rben^ll6k egyet kiv^ve a kivtil ^6khoz csatlakoznaky 
mire a j&t^k veget M 

(Henczida.) Akkor a 
mutatva 5z6l 371 46. Sz6p Orzs^bet asszony. 

Kdrben a Itoyok, a k5zep6n sz6p Orzs6bet asszony. Amazok 
kSrbe forogva, k^rdezik: 

— Honnan jossz, hov^ m6ssz 
Sz^p Erzs6bet asszony? 

— Inn^t, onn6t asszonyom. 

Amazok meg^va, ez forogva: 

Feh6rvdmak al6la 
Kapittoy uram izente, 
Izenet^t kiildotte, 
L&nytokai k6reii, 
Szebbiket, jobbikat, 
Karcsu magosabbikat. 

— A mi Idnyunk, a mi Itoyunk nem elad6, 
Csak h^unkba illend^. 

Ki sem meijiik bocs^tani 
Tiz arany gyOrtt n^lkOl, 
Hat 16 hint6 n^lkQl. 
A hint6ban hat 16 I6gy6n, 
Mind egyszOrQ l^gyon. 

— Kar kezemre, R6za Idnyom, 
Tamilj emb6rs6g6t. 

— M^ mi evvel elmehettink, 
Soha vissza nem joheiiink. 

(Ipolyi A. gyfijtemeny6b61.) 47. 
Honnan j5n kenti Katus asszony... 

Honnan j5n kend Katus asszony? — Inn6t-onn6t asszonyom, 
Feh^rvtoiak al6la. 
Doktor uram hirdeti, 
A kend Itoy^t k^reti, 
Szebbiket, jobbikat, 
Karcsu magosabbikat. A mi l^nyunk nem elad6, 
Csak az h^ba beillend6. 
A kapuig sem eresztem, 
Fdtyol ingvdll n^lkfll , . 
A kis ujjdt sem mutatom 
Aranygythrtl n6lk(il! Hadd j^ja, hadd jdija, 
M^ mi innen elmegyiink, 24* ■ '■ r .■^-' 372 T5bbet vissza sem j5vtink, 

Ap^toknak sem hozunk, 

Any&toknak sem hozunk. 

S6ri, mdri, kal^i. 

AUj kezembe Katus asszony. 

— A belQlj^66, a kuls6 t^nczos^. 

E jdt6knal k5rbe fog6dzva lejtenek a lAnyok, majd jobbra. 
majd balra. 48 
In - net tun-nat a Ti-sz^n, K6 - res - siik, ke - res - siik 
Fe-her-v^r-nak a - lat - ta, 
Ka-pi-ttoy lir i-zen-te, 
I - ze - ne - tet biil-dot-te, 
:3 3 3 A kend-tek la-nyu-kat, Szebbi-ket, job-bi-kat, Kar-csu ma-ga- 

I . . , g: >- I I ^ rnnrzA m m^ g^^ t sab - bi-kat. Kard ke - zem-ben, Ta-niilj el - me - s6l - ni. 

Jobb ke - zem-ben, 
Mar - csa Id-nyom, 
t ^^ ±t t t ^ p i M^r mink ev - vel el - me - he - tiink, Ucz-czu le - g6- 
Tob - h6 visz-sza sem .j5 - he - tiink, 
nyek men-tek, Sd - ri sar - kan - tyii - ban, U - t^-nuk a 

I — ^ h , -1 — !i=i=ii ^- i — ^ , r t: h h ^ h : m le - ^-nyok, A - rany-ko - szo - rii - ban. Ha j6 la-nyok 
Az A-gyu - lis 
Fel-pu - hi - torn k 373 i I i: m V- 5: Izip: vol - n^-tok, Ne - kem ko - szon - n6 - tek. Ko - szon-j5n a 

kis ma-ddr, Nem szdll min-den dg - ra, fin sem fekszem 

Ibl-de-met, Ott a- lu-szom e-gyet, Az 6n ked-ves 
kis ku - tya, Mert ko - ve - rek vagy-tok. 
min-den - kor A pap - la - nos ^gy-ba. 
va - cso -rdm, Csak egy yd - ros hagy-ma. 

(TorontAlm.) 49. Gyermekj^tek, legink&bb lanyokn^l. finekelve: 

— Honn^t jon, hovA nti^gy, sz6p Erzs^bet asszony? 

— Innet onnet asszonyom, 
Feh^rvarnak al6la, 
Kapitdny uram izene. 
Izenetet kUlddtte. 
L^nytokal k^reti, 
Szebbiket, jobbikat, 
Karcsu magosabbikat. 

— A mi l^nyunk, a mi.lanyunk nem elado, 
Csak h^zunkba illand6 (illendd). 

Ki sem merjiik bocsdtani 
Tiz aranygydrO n6lkQl. 
Hat 16, hint6 n^lkdl. 

— A hint6ban hat 16 I6szen, 
Mind egy szdrt! l^szen. 

Tdbben: Mdr mi ewel elmehetiink, 
Soha vissza nem johetunk, 
Ipatoknak, napatoknak sdri sarkantyuja, 
Legenyteknek, l^nyotoknak gyongyos koszoriija. 
Ugorjatok l^nyok, ha letoyok vagytok, 
Hadd csdr6gj5n, hadd porogjon 
Gydngyos koszoriitok. 

(Karczag.) 

•50. 
Erzs6bet asszony. 

A lednyok kdrben iihiek, kiv6ve Erzs6bet asszonyt, ki kOrUl- 
j^a 6ket. A kdr megkezdi dalolva vagy p&rbesz^ben : -»,«^4-»> •*» /. , "V^ 


f;^ 374 — Hoi j^rsz, hoi nem jirsz, Erzs^bet asszony? 

— Innen onnan alulr6l, 
Feherv^ron felQlr61, 
Kapit^ny tir megizente, 

A kend l^nydt megk^rette. 

— Melyiket? 

— Szebbiket, a karcsii derekiit 
A kend Itoya olyan k^nyes, 
Olyan begyes, 

Kis kapuj^n ki sem mehet, 
Magas hint6 n^lkQl, 
Abban pedig hat 16 legyen, 
Mind a hat 16 sziirke legyen, 
Czo, ki 6des lovam! 

Ezzel r^iit valamelyikre kendSjevel ; az f6lkel s utAna megy, 
mire a dal isni6tI6dik. Ha valamennyi elhagyta a hely^t, Erzs^- 
bet asszony I^bdobban^&ra mindenki igyekszik ul6hely6t elfog- 
lalni; a ki kin marad, az lesz Erzs^bet asszony. 

(R.-Szombat.) 51. 

lit, itt j^rtam, asszonyk^m, 

Feh^rv^ri kaloddn! 

Kapit^ny i^r azt izente. 

Uzenetet k6rete, 

Szebbik, jobbik, karcsii magasabbikdt. 

Kar kezembe. 

Marcsa lydnyom mdr mi ezzel elmehetiink, 

Soha vissza nem j6hetiink. 

Apdtoknak, any^toknak sdri sarkantyuja, 

L^yotoknak, legenyteknek gyongy5s koszon^ja. 

Ugorjatok Idnyok, hogyha lydnyok vagytok, 

Hogy cs6r6gj6n, hogy bbrSgjon gyongySs koszonitok. 

(Aigner gyOjt.) 

52. 
K e r 6 s d i. 

A gyermekek k6t egyenlfi csoportra oszlanak; egyik csoport 
letil, a m&sik fi^bre megy, s a melyiknek Itoyt akarnak k6mi, azt 
egy titkos jellel Idtj^ el; pi. mh^a alatt egyik karjdra szalagot 
vagy zsebkend(^t kdtnek, s azut^n visszamennek a m^sik esoport- 
hoz. Mindegyik csoport kCzt van egy sz6viv6, azok besz^lnek. —« 375 Egyik: Blr6 uram kiildeWk, 

Kelmed Idnydt k^ret^k, 
Szebbiket) jobbikat, 
Karcsd magosabbikat. 

M^ik: Az 6n Idnyom nem elado, 
Nem a kapit^nynak ' val6. 
A kis ajt6ig sem megyen 
Aranyp^lcza nelkCil, 
A kis i\jj^t sem mutatja 
Aranygy(ir(i ndklil. 

Egyik: M^ mink inn^t elmegyunk« 
Holnap vissza sem joviink; 
Sz6p Itoy^uiak gydngykoszonU . 
Nem hozunk. 

De ha l^ny^t nekiink adja, 
Elviszsziik asseonykocsiba, 

M&sik: A kocsiban hat 16 legyen, 

Mind a hat egyforma legyen, 
Ak^ nyerem, ak^ vesztem, 
Add ide! 

Ekkor r^mutat egyre, s ha eltal^ta, kin^l van a jel, akkor az 
csoportja dll fel, s 6k j5nnek vissza letoyt k^rni s az eldbbiek 
ism^t fogacUdk, az elmondott m6d szerint. 

(Bodpal&d.) 

53. 
Otcza hossza. 

Fel&llnak p^ux)nk6nt, oldalt k^zfogassal. Az els6 pdr kez^t 
feltartja, a m^odik p^ Mbtyik s meg&ll az elsfi p^r elfitt. Most 
jOn a harmadik plr, dtbi^ik az els5 6s m^^sodik p&r feltartott 
kezei alatt s meg^ el6I, s igy tovdbb. Mindig az utols6 pkr btivik 
^ el61 ^lapodik meg. 

(Elesd.) 

54. 
J&rom az ilirnak vdralj&t. 

J&rom az ilmak varalj&t 

J^om m^odmagammal (y. a htoyan vennak). 

Szeretem sz^p szem6lyedet, 

AUi ki te, ^j! I FS??^ 376 55. 

Alljon ki. 

J^urom az urnak vdralj^t, 
J^urogatom magamat 
Szeretem szemszem61yemet, 
A ki tanft embers^get, 
Alljon ki, Alljon ki, Alljon ki! 

(R-Szombat.) 

56. 
K5rbe Allnak, egy meg jArja koral a k5rbe dll6kat. 

J^om az tiT h^zdjAt, 
Jdrom a sors magamat, 
Szereti szivem szem6t, 
A ki szeret embers^get. 

AUj ki te! 6llj! (ekkor ,ki611 egy) 
Tedd be studli kis kapudat, 
Nyisd ki studli kis kapudat. (Igy megy sokd.) 

57. 
Ker(il6s j^t^k. 

JArom az Crvarnak, Soha sem voltam 

H^zAjdt, h^dj^t, Oly sz6p, oly kegyes, 

Jdrom m^sodmagammal Kerttletes, 

Ezt a lednykit, ezt a lednykat. Aranygyiirfl n6lktiL 

(Sopron.) 

58. 
Pdluram, Pdluram... 

A lednyok korbe dllnak 6s kett3 osszefog6dzva j^kdl a t5bbi 
lednyok kordl; a k^t Idny ezt ^nekli: 

Pdl uram, Pal uram, 

Megszeretted a mi lednyunkat. 

A mi Idnyunk oly sz6p, oly kegyes, 

Kis ajt6nkon ki sem n^z, 

Szdz arany gyOrQje, 

Nyirfa p6zna, zold gelicze, 

"Ez lesz a mi lAnyunk. 

Ekkor egy Itoyt kivdlasztanak, az megy utdnok, ^ szint^n 
csak azt ^neklik addig, mi'g mindegyik utdnok nem megy. 

(Szerdahely.) 
"^»!Sdft^ 377 59. 
J^rom az udvart, jdrom! 

K3rbe fog6dzva ^llanak fel; egy a kdrt kerQlve ^nekli: i ^^. ^E^ ^ 5 ibz^S ^ ^^^ Jd - rom az ud - va - rat, jd - rom, Sze - re - tem az 
Csak e - gye-dQl ma - gam jd - rom, i ta: :^: "• ^ ts: fc.r-.r±: t=l: ±=-jt em - ber - s6 - get Czo - ki te ! Bar i - de se j6t-tem m fs=^ 
^ "-h—h^ ^il fc: ± 3S vol-na, Lo-vam l6-bAt Ki se W - re - dez - tem vol - na. i fr-h-t-^ ' » ^ - ' ' ^ » — » — • — ' * — * — Ij Ha most innen el-me-gyOnk, Si - ri - va - ri sar-kan-tyii ; 
TObbet vissza se me-gyflnk. ^^ tc=i!: -j^— h 
*=4i • — »- ^ Nincsen nek-tek o-lyan l^nytok, A - ki ab - ba il - le - ne : i ^Ete:^ 
FlF ^ ■* — i: fe 
Pap e - lej - be se men-ne S^r - ga czi - pe n6l-kttl, ^^-jLjlJ^ nzh: # 9 W • 
E - ziist ru - ha n6l - kol ; Ki se le - bet - ne mon-da-ni, $e3 hi: m ied Sze-le Er-zsi n61-kttl. 

Erre a megnevezetl a kort ott hagyva, a k6rt keriiWnek 
ruh^a sz6l6t fogva, amazzal egyiitt kertil vele egytitt 6nekelve a 
lelrt dalt Ha mar Igy mind ott hagy&tk a k5rt s ly k5rt alkotnak, 
akkor m6g egyszer megkerGlik a k5rt s v6ge a jdt6knak. 

(Jdszber^ny.) / .17^ m #f*;frj- 

•f^ 

*- Ri ' rftty^82>szimy kit sd ae-fcem ? Czt ! Ez ksB: oe^^em. 'i/ c^ £Z^ ■►■ — »*► I 


61 i fj P-^>^ 
ri Most k^- rfe - li a n^- n^-iDet Czif-ra sza - b6-le-gtoy, 
Bri-ge-m^ J« most k^-rel egy Szegeny szol-ga-le-gtoy, 
^ — • — ^ ::::=; t 0-rOm a n6-n6m-nek Czifra 8za-b6 - le - gtoy, Si-ra-lom -T- 
_ jv -?1 ^i: -i U- r #ti n^'kem 8zeg4ny szol-ga - le - g^ny. 62. 
lfl^--#^: fl^lK J t atri: H inrts 
is=3ts: azrrc 
I Mftr ml ev * vel el-me - he-tttnk, Most viszik, most vi-szik 
8o-ha vts«'««a nein j6 - he-tUnk. riJ^ 
5 :3: i U - gor * kA - nyl U - nyAt, Bi - bor - ban, fii - tyol - ban. A-rany*ko-^io - rvi-ban. (PMtm.) 
379 63. ^ *3: m T ■k t rt t t Mdr mi er - vel el - me - he - tunk, Most vi - szik, 
So - ha visz-sza nem jo - he - tGnk. P 5: V=^ 5=t I t most vi-szik U-bor-ki-n6 lA-nyAt. Bi-bor-ba, bdr-sonyba, 
F r * : v=^ x=x X Gydn-gyds bu-gyo - g6 - ba. Jaj niDcs n^ - kem, js^ nines P ;^ # # — #- ^ l=t ne-kem Sz6p el - a - d6 lA-nyom, Mert el-vit-t6k B^be. 

Vet-tem is be - 16 - le, 
Pi - ros al - mdt ^ - nil, Az 6n Id - nyom Oly sz6p, 
De nem et - tern be - 16 - le. 
oly ke-gyes, Ki nem vinn6m kis ker-temb6l Arany-gya-rd ^ t=t i T=X 52=P: 5=3: S nd - ktil, Fd - tyol n6l - k(il. Ha vagy kevely, ha nam ke- v61y, i k ^ 5:=t ?=^ ¥*■ ^. ^• Ke - zem - re ke - ri - tem £s el - vi-szepi. I - pi-dom-ra, i fes 5=pi: ir c— r I r Ml A - pu-dom-ra Czigdny-ke-cse 

(Pestm.) - g6 - 6 - 6 - rel 380 
i Mdr mink ev - vel el-me - he-ttink, Most vi-szik, most vi-szik, 
So - ha visz-sza, nem jd - he-tiink. Bi - bor-ba, b^rsony-ba, 

K K : — t I - bor-k^ - n6 1^ - nydt. 
GyCngyos ko - szo-rii - ba. 

(Jdsz-N.-Kun-Szolnok m.) Nynlacska-j&tdk. 
1. fte *: r=^ P^ ^^ Lrr« 
Hej nyu-Iacs-ka, ki-csi-ke, ki-csi-ke, 
Ol - gyet, v6l-gyet be - fiit - ja, be - fut - ja, A ga- 
fe *: -t 5* t *: ^^ ^ i :| lam-bom fa - raszt-ja. Szep lo - va-mat szikkaszt - ja, ■^ — ■;J^ 

szik-kaszt-ja. ^J 2. A sz6116si udvarAn, udvar^n, 

Minden d^lben dobogvto, dobogvAn; 

Annak adjuk a le^nyt, 

Ki felkoti a kardjat, a kardj^t. 

Felkotottem kardomat, kardomat, 
Add n6kem a lanyodat, l^nyodat 
Iczcza Idnczos lapatyos! 
Fekete fodros, fdtyolos, fdtyolos. 

Valaki kertje ez, 

Az dngyom kertje. 

Valami van benne, 

Alomdeszka, fodormenta. 

Nota. 

Czuki tavalyi kutya. 
381 Termett. termett egy kis fa, 
Tengeri Maricska; 
A kit szeretsz, Magyar Ferencz, 
Kapd be! Hazudik a Palk6, 
Mert katona Jank6. 
Vdrad alatt Jankd, 
Biibriska. Jonnek, mennek a czigdnyok. 
A szena murv^ba, 
Harman iilnek egy kis lovon, 
Dorombot csinalnak. Hej baksa, baksa! 

Saldri Kata. 

Pecsenye sut6 zabkenyer. H^rmat fizettem a hegedQbe, 
M^g se mehettem 
Az eWt^nczba. Torok czicza, tor5k talyig^a. 
P6nz volna p5ngene, 
Serkedne, 
M^gis kiserdfilne. 

Ezt igy j^lsz&k. A fiuk 5sszefog6dzkodva korbe ^Uanak, egy 

le^ny a koz^pre megy s a fentebbi danat 6neklik eg^sz addig: 

Ki felkoti a kardjat stb. Ekkor sz^tbomlik a kor s a melyik fiu a 

letoyl leghamarab elkapja, az enekli tov^bb, bogy: Felkotottem 

kardomat stb. 

(0-Telek.) > Lassan. 3. ^^ t=t v=t It ^^ £E Hej nyu - lacs-ka ki - csi - ke, ki - csi - ke. VOlgyet, hegyet 
A Sz5 - 15 - si ud - va-r6n, ud - va-r^n, Min-den d^lben 
Fel - ol - tot-tem kar- do-mat kar-do mat, Add ne-kem a 
be - fut - ja, be - fut - ja, Szep lo - va - mat szi - kaszt-ja, 
do - bo-g^n, do - bo - gan. An - nak ad - juk a le-toyt, 
1^-nyo-dat, 1^-nyo - dat, Icz - czu lAn-czos 'la - pa-tyos, 
ga - lamb-j^t fd-raszt-ja. 
Ki fel - 61 - ti a kard-jAt. 
Fe-ke-te fod - ros f^yo-los! 

(Torontdl.) ., •y-* 382 4. 

Korbefog6dzva. 

A szdll6si iidvarto, udvar^n 
Minden delben dobog dm, dobog dm. 
Amiak adjdk a lednyt, a lednyt, 
Ki felkoti a kar^jdl, a kardjdt. 
Feikdtottem hardomaty kardomat 
Add nekem a jdnyodat, jdnyodat! 

(Az «dcsok> dallamdrd«) 

Icza, czicza, lucza fodros, fatyolos, 

Valami van benne, 6lom deszka, 

Fodormenta, kantor megtanulta. 

£s a tavalyi czicza. Haj fel, posadt. a padra. 

Kit5rt a Mtra foga! 

En kis kertet kerltek, keritek, 

Bele r6zsdt tiltetek, ulletek. 

Szomsz^d jdnya raszokik, rdszokik, 

A torv6nyre viletik, vitetik. 

A torv^ny is azt mon^ja, azt mon^ja 

Jdnyt illet a koszoru, leg^nyt a bokr^ta. 

(Ezalatt forognak*) 

(Cserepfalu. Als6-Borsod.) 

5. 
Guggol6, 

Egy nyiilacska, kicsinvke, 

Eget faldet befutja, 

Hatdrdig bosszantja, 

Haldldig bosszantja. 

«Hovd mesz, jiimbor?» 

«Sz6Wbe jdmbor.» 

«Mit fajsz?> cfineket?* 

<Nem fiihatom, nem fuhatom! 

Az asszonyok rdroppantjdk. 

Kdv6, rekub6. 

Veres Peti gyere b6! 

J6l megszoritsd a lovadnak szdrdt, 

Hogy el ne tapossa a piinkdsdi rdzsdL 

Tengericze. kukoricza, 

H^yrd, hopp! 

Eire az utois6 szora leguggolnak. 

(Kistijszdil&s.) -iW 383 L&nyot filnek toronyba. 

1. 
Hej sz^n&ja. 

A gyermekek kezet fogra kdrt alkotnak €s ezt ^neklik! m is=$: i^=|i 
iE 
i=g Hej sz6-na - ja, sz6 - n^ - ja, sz6 - na sza-ka - d6k - ja, 

:tc=ifc ^£=j^4 -^i=,^ ^ : ^ ic L^-nyok til - nek a to-ronyba Gy5ngy5s koszo - rii - val, 
Ar - ra mennek a le - g6-nyek S^r - ga sar-kan - tyii-val 
Ldnyok vagytok, sz6pek vagytok, Pi - ros az or - czd- tok, 
Kert-be mentem, r6zs^t szedtem, Szfyem szakajt - j& - tok. 
El-vesz-tet-tem zsebkend6-met, Megver a-nyAm 6r-te, 
Meg-ta - Idl-ta egy sz^p leg6ny, Cs6-kot ka-pott 6r - te. 

Ekkor a kozep^n lev(), valamelyikhez megy, megcs6kolja 6s 
ttoczolnak egyet. 

Ezzel a jdt^k ilgbbl kezd6dik. 

2. 
R6kdsdi. 

Julisktoak p^nze 

Qy6ngy68 koszorOja; 

Falu v^g^n j6 bort m^rnek, 

Isznak is bel6Ie; 

Ha j6 leg^nydc voln&tok, 

Ti is megihn&tok. • 

Haj csiicscse, csucske, 

Haj ki bel5ler 

PAl uram izente, 

Izenetet elvitte. 

A mi kuty&nk megkOlykezett^ 

Kettdt a szalm^ba; 

Egyik szegfQ, m^sik gdndor: 

Isznak palink^ba 

(Zsig&rd. Aigner gy.) ■-"* 384 3. 

Egyet kdz6pre vesznek s kdrbe forogva ^neklik: 

A toronyba 
Hdrom kis ledny, 
Asszony koszoriiba; 
Arra mennek a leg^nyek 
Sdrga sarkantyiiba. 
LAnyok vagytok, 
Sz^pek vagytok 
Piros az arcz^tok! 
Egy kis kertet keriteitem^ 
Abba r6zsdt ultettem; 
R^ kapott a szomsz6d I^nya, 
Egyszer, k^tszer megvertem, 
A bir6nak feladtam. 
A bir6 is azt mondta: 
Ldnynak illik a r6zsa 
Leg^nynek a bokr^ta. 
Tyuk ... a mark^ba, 
Vigye oskoMba, 
Tegye az asztahra, 
Tanit6 szdm^a. 

Ekkor mindny^an sz^lylyel futnak, es a k5rben lev6 egyet 
elfog, ki azutto helyette megy a k5rbe. 

(Kun-Szt.-Mdrton. Aigner gy.) 4. ^ B3 3 P h h h h f^^ t t m Ldnyok vannak a to-ronyban, 
Ar-ra men-nek a le-g6-nyek, Arany ko-szo - rii-ban. 
S^r-ga sar-kantyii-ban. i i fc^^^^^^ 
x==t 1. L&-nyok vagytok, sz^-pek vagytok, 

2. Az in u - ram nines itt- hon, 

3. A tttz - he - lyen a paszuly, Pi-ros az or - cz^-tok 
Za-bot ment hegyez-ni, 
Ma egy he - te ft)z-tem. ffi ." y \ ns^U' I ," y , s- m 1. Kert-be men - tek, r6-zs^t szedtek, 

2. Majd ha - za j5 es - te - re ; 

3. Nem f6z-he-tek min-dig hiist, F^ a szf-vem rti-tok. 
Mit fog va-cso-r^l - ni ? 
Ta-val nydron Kz-tem. 
!HV*^ 
t^^^.''J 


/ 386 Ezt igy j^tsz^ : A l^fiyok kdrbe fogddznak, ket l^ny meg 
a kOr k5zepere megy s ott tdnczol mindaddig, mig a danM el 
nem daloMk. A mint k dalnak v^ge, az egyik l^ny a k5rb0l 
elkap valakit s azzal tdticzol tov^b, a m^ik pedig ism^t a k5rbe 
fog6dzik. 

(Fancsal.) 5. 
Szerd&n viszik a Idnyokat . . . 

K5rbe rog6dznak, egy pedig a k5r5n klvUl jdr, mikOzben 
daloija : 
SzerdAn vi-szik lA-nyo-kat, A leg-szeb-bik 1& - nyo- kat. ^ t t t t 2 t ± Gyfingy, gySngy, gyOngy, Gyongy asz-szo - nyd-nak, Gy6ngy-kp- 
szo-nit a \&- ny^-nak, VesszSt, vesszfit a hi - tA - ra. 

(Vagy: R6zsdt, r6zs&t a l^ydnak). 
3^ 
Hogy sen^ki se Ids - sa. 

A dal v6g6n megfog egyet a kez6n6l s ism6t dalolva korttl- 
jdrj^ a k5rt, azutto a m^ikat, harmadikat sib. veszik ki a kdr- 
Wil s a jardst mindaddig Igy folytatj^, mig csak kett6 marad a 
k5rb61. Majd ezek mellett jArnak k5ral, mig csak mind a kett6t 
eg6szen k5rQl nem 5vedzik, mikdzben folyton ezt daloljdk: «Zdrd 
be kapu, Zdrd b6 kapu». Ezutto kezdik dalolni: «Nyilj ki'kapu, 
Nyiy ki kapu> mig a k5rt visszacsavarodva kinyitj^ 

(K51cs%.) 6. 

Eldl mennek a leg^nyek Kb k5sz5n n^ktek 

Sdrga sarkantyiiba, Mert kev^lyek vagytok. 

Ut^uk nieg a lejdnyok En sem fekszem mindennap 

Aran koszoniba. A paplanyos ^yba. 

(Csurgd. M. Nyelv6r. X. k. 95. 1.) 
Magyar GyermekJ&t^k-GyiiJt. 25 ^.r-la'^ f 'N^.. !!r^4 386 i 7. :^2 ;i=t=(s *=tsr ^ I IJi-nyok til -nek a lo - ronyba A-rany-ko-szo - rii- ba ; 
Ar-ra men- nek a le - g6-nyek S6r-ga sar-kan-tyii-ba. i 2 ;s=^^p Ld-nyok, I^-nyok sz6 - pek vagy-tok, Pi - ros az or - cz^-tok. ^^ ^^ t ] ^ ic:: Kertbe men-tek, r6-zs4t szedni, P^ a szi-vem r^-lot 

(Sztank6 B^la gyCyt.) 8. 


Ltoyok mennek a templomba, Gy6ngy6s koszo - ni - ba, 
Ar - ra mennek a le - genyek Sir - ga sarkan - tyii - ba. m ts=ts: fc; *^ :t5: i^ t m Ha j6 14- nyok vol-n^-tok, Ne - kem k5-sz5n - n6 - tek, 
i^=i^=zJE {^^ Hosz-azii a p^nt - li-ka-tok, Bo-kor - ra kOt-ne-tek. 

(Sztanko B^la gyfiji.) 9. 

K5rbe fon6dnak fe k5rbe j6rva ^neklik: 

LAnyok mennek aranyba, • Ha j6 Itoyok voln^tok, 
Arany koszoriiba, Nekiink koszdnn^tek. 

Dt^nok a legenyek Kosz6nj5n a Ms kutya, 

S4rga sarkantyiiba. Mert kev6lyek vagytok. 

Az ^rgy^lus kis maddr 
Nem szdll minden dgra, 
En sem fekszem mindenkor 
A paplanos dgyra. Megpuhftom foldeniet, 
Olt aluszom egyet, 
Az 6n kedves vacsorAm 
Csak egy piroa alma. 

ZOld seiyem ostya 
Zdld karmazsina, 
Dinom-dinom, szent Ilona 
(vagy Altal&ban a kdrbe ra&r ekkor bel^tl j&tsz6 le&nyka oere) 
FordilUJ angyalm6dra. 

Ezt Qlelem, ezt szeretem, Tfirgyillom, tiii^yillom, 

Ez az 6u edes kedvesem. SSrga gilicz^cske. 

Irgem, forgom, 
S&ri lorkom, 
Fenyes maddrk^cska, 
Van-e meg az ^n kertembea 
Szfip szedett rdzsa, 
Azt ii! megkotom ^n 
Virosi mibdra, 
Zibordom, z^bordom, 
A pilnkosdi r6zsi. 

Irdde&k kertje mellett, 
Hajlott &ga vize mellett, 
M^gis eirdpiti. 

Mat mink ezzel T8bb6 vissza 

ElmefietOnk, Sem j6heiUnk. 

Ill csattognak, 
Ott pattognak, 
Le&nyoknak. 
Legenyeknek 
GyOngyos koszorii^a. 

Hoi x&tMi Erzs6bet asszony ? 
Innen, onnan asszonyom, 
Fflherv&rnak alatta, 
Kapitdny uram Qzente, 
tizenetfet kttldOtte, 
Szebbiket, jobbikat, 
Karcsii magasabbikat, 
Kar kezembe Erzse IfiDyom, 
Taniltj embers^getl (.?%t-f: !•» ■■ •«'■. ft v'-!' ■<4' »- i "{* #:;>, '^ •"i^'f-^'c'J 


S89 Fiijjad, Wjjad 
J6 katona, 
Hadd roppanjon 
Kir^ly fia. 

Az elejen, az elej6n, 
Csak dobot d^Siink; 
A h^tuljdn, a MtuyAn, 
Csak gyorsan menjiink, 
Happ ide dombos, 
Falt5ve mocskos, 
Tdska vege f6lbs. 

(Oroshdza. M. Nyelv6r, I. k. 229. 1.) Hit visztek, mit visztek selyem s&tor alatt? 

1. ^^ ii: t -9 g- Mit visz - tek, mit visz - tek Se-lyem - s4 - tor a - latt ? 
*: 5 Le - d - ny o-kat vi - sztink Se - lyem-s4 - tor a - latt Hogy adjdtok p^rjAt? 
Sz^ arany^rt egyet, 
A legkisebbiket. Mit visztek, mit visztek 
Tuskebokor alatt? 
Leg6nyeket visziink 
Ttiskebokor alatt. Hogy ac^dtok p^rj^t? 
Egy garasM egyet, 
Mert a leg^ny olcs6, 
Mint egy marok ocsii. (Sztanko B61a gyajt.) 2. ^g 
^ 9=t *=4^ i=tl ^^ 


A gy6-ri le-g6-nyek, a gyO-ri le - ge-nyek, Fe h6r fSKdet iczfj: t X \ szdntnak, Tisz-ta bii-zdt vet-nek. 389 Mit visztek, mit visztek : Hogy ac^Atok pArjAt? 
Selyem s^tor alatt ? P^jat sz&z forint6r. 

Letoyokat visztink. Abbol is visszaj^, 

Selyem sAtor alatt Pedig egy f61 krajczAr. 

Mert a le^ny drdga, 
Sz^z forint az dra, 
De a legeny olcs6, 
Csak egy mar^k ocsu. 

(Szenna.) 3. 
Mit visztek, mit visztek a selyem sdtorba. 

Mit visztek, mit visztek a selyem sktorba? 
Le^nyokat visziink a selyem sdtorba. 
Mikor a ledhyok 6des mustot isznak, 
Akkor a legeny ek meleg vizet isznak. 

Ezt nagy lednyok szoktdk j^tszani. Kettes^vel szembe ^llva 
dsszefogodznak. Karjaik 8-as alakot mutatnak. Igy van 8 — lOp^ 
^gy sorban. Oldallep^ssel meanek el5re, toeklik a fentebbi szdveget ; 
e kozben egy Ids le&nyt fel^Utatnak a nagy lednyok 5sszefogott 
kezeikre s k6t oldalt egy-egy nagy ledny karjdn^ fogva vezjBti a 
nagy lednyok kezein. Mire a sornak v^g^re 6mek, oda mennek 
azok, a kikn^l kezd6d5tt a j^t^k. Igy a sornak soha sines v^ge, 
a h&ttils6k mindig i^ra, meg iHjra el5re ^Ilnak s ekkepen a « selyem 
^tor»-t dalolva v^gig mennek ak^ a falun s akkor a kis le^nyt 
megfordltjak szemmel s visszafel^ jdnnek. 

fBeczefa.) 

Pdrv&lasztAs. 

1. 
Fiuk 6s letoyok k5rt alkotnak. A k5rbe k6t le6ny All; az 
egyik a kir^yn^, a ki tarsdnak pdrt vdlaszt. 

Set^t az erdO, 

Csillagos idO, 

Sz^pen k^rem, kis kir&lynd, 

Kit Ad 6n mell^m? 

A kirdlyn^ y^aszt ; ha a valasztott a mi&siknak nem tetszik, 
ez a felelet: 

Nem kol nek5m az, Kdtdm kot^be, 

Nem kedvelom, azt; Rtotom g5d5rbe; 

Riit maga, nit ruh^a, Ffiszakajtok Arva csaldnt, 

Tetves a gumicz^ja. Csapok s . . , .e # - F>t1 r- sdo Ha pedig tetszik, ez a felelet : 

Az k5l nekom az, 
Aszt kedvel5m aszt; 
Sz6p maga, sz6p ruh^ja, 
Sarga sarkantyiis cslzm^ja. Kdt5in sely5mre, 
R^ntom olembe, 
F6szakajtott basariizsM 
Adorn kezibe. (Borsod. Bdcs m, M. Nyelv6r V. 381.) 2. Jdrok, j&rok magammal. 

A j^tsz6tto5ak egyenes sorban ^llnak. Egy k6z(ll5k kir^ly- 
asszony, ez a sor elej6n AIL K6t le6ny (egy nagyobb, egy kisebb ; 
a nagyobb a nagy, a kisebb a kis harang) egym^st k^zenfogva 
megkertilik a sort, s ment5kben mindnydjan a kOyetkezd dalt 
^neklik : 

JArok, jArok magammal; 

Az ungv^ harihggal ; 

Kirdlyasszonjf kit ddnekem? 

Ezt! 

Middn ezt ki^tjAk: «ezt!>,a sorb6l a kirdlyasszony a kdvet* 
kez6t a k^t letoynak adja s ezek tov&bb folyta^^ kdrii^okatezt 
dalolva : 

Ez kell nekem. Sz^p ruhdja, 

Sz^p maga, Lobog6s ingvAlla! 

Ezutdn ism^t kezdik : Jdrok, jarok magammal stb. MidOn 
ism^t oda emek: <ezt!> a kirdlyasszoDyt6l ujra m6g egy letoyt 
kapnak. A dalt ^ kdij^^t mindaddig ism^tlik, mfg a sorb6l 
mind hozzdjok kerQi. Ez megtdrt^nv^n, k5rbe dllanak; a kir^y- 
asszonyt koz^pre veszik s mindny^jan ism^t dalolj^: 

JArok, j^ok magammal, 
Az ungvAri haranggal; 
Kir^yasszony kit Ad nekem? 

A kirAlyasszony ezt feleli: «Magamat'!» 

Ekkor a jAtsz6tArsak a kirAlyasszonyt megcsapkodjAk. Ez a 
jAt6k legszebb r6sze. (VajAn.) * 

Haj sztoija, sz^ndja . . . 

1. 

Hej sz^nalja . . . 

Hej sz^nalja, sz^nalja, 
Sz^na szakadekja, 
Biborba, bArsonyba, k V s-^ '^;i_^ 


891 Gyongyi koszoniba. 
Kinek l^om mosolygisdt ' 
Blr6 szedi zdlog&t. 

(K5rbe fog6dzva j^tsz^. Z^logosdL) 

(Jdsz-Ap&tL) 

2. 
Hej sz^n^ja, sz^n^ja... 

Korbe forognak^ egy a k5r kdzepen ^1 s dalolj&k : 

Hej sz^n^ja, sz^b^a, szena szakad^kja, 

Behne vagyon ker6k asszony, ker6k kis menyecske. 

Oleld, 5leld, a kit szeretsz! 

Ekkor egyet a korb5I kiv&laszt s a korben ttoczolnsik. 

Szomszed asszony Itoydt, 
A kis KaticzdjM, 
K5t6m a fej6re, 
Gy5ngy6s kosizortij^t. 
Adjon Isten lassii es6t! 
Hadd mossa el mind a kettdtl 
Hajdin^ba rity, roty! 
Ha megbirod kity, koty! 
Czoki v6n bocskoros! 

Most a behivott marad a korben s a behivd megy a korbe 
6s igy tov^bb. 

(Beczefa.) 3. m fa4^ 
jcr^zFiJi^J!— _Li— t'— 4 t=F H^ sz6-n& - ja, sz6 - n4 - ja, Sz6 - na sza - ka - d6 - ka ; m ^: 5^3 te*: It-- -y— t Ben-ne fo-rog kis me-nyecs-ke; 0-leld, a kit sze-retsz. i k % t t t t t t ^ Ezt 5 - le - lem, ezt cs6 - ko • lorn, Ki - ta - ka - r6m. 

(Be - ta - ka - rom.) ■/^ ^AYi »' «i t«* *■ -•'■J.i'-'' ^f- ( :'"*---!^v,T?i5''^ V . 392 


m t t t t t t t t t t t 
te £g a gyer - tya, ha meg - gyuj t-j^. A le - ^ - nyok 

Ftg - jad, Wj - jad, j6 ka - to - na, Hadd vi - gad - jon 

Ez az iH - cza be szep lit-'cza, Roz-ma-ring - gal 

GyGngyot. gyongyot a 1^ - nyd - nak, Gyongykoszo - rut t t m ti=* ?sa m. i sze-pen fiy-j^, Szi - ta, szi - ta pen-tek, Zab szer - da ! 
ez az lil-cza! Szo-mo - ni csii - tor-tok, 
ki van hiiz-va. 
az any - j^-nak. 
X=^: 
g 
Ne htj - ja - tok en-gem, T6 Vi - o - 1^-nak, Csak h<j- ja - tok j^^JzTj^ j^ FT J fe=i^"^^ *: en-gem, Vi-r&g-za-bo - i i 16-nak. Hej ! la - la, hej ! la - la 
Szag-ga-ta, szag-ga-ta 


t t t 2 a *=t t t i i czu-czor 
hi - bor k^-nak, Hej no v6g-re don-do-rdm, don-do-rdm. 
k^-nak, Ne-ked a-dom Zs-uzsi-k^m, Zsu-zsi-kdm. m t=^ '^^ 
^ *=tn:=t i I Hej larpu - ja la - pu - ja, 
A n^-da - si la - pu - ja. Faggyu gyer-tya. A ke-mencze fc=t5: r h h £^ ^^ e l*st lAn-got ve-tetl, A Zsu-zsi-ka be - le - e-sett, Guggocska! 

(Nagy-Karos.) 

4. 

Haj sz^n&ja. 

K6rbe dll 5sszefog6dzva 20 — 30 Itay, s kOrben forogvaa a 
k5vetkezd dalt eneklik: , 

Haj sz^n^a, sz^ndja, sz^na szakad^kja, 
Benne vagyon kir^yasszony, 
Oleld, a kit szeretsz. ^py^:^^'**.i^'^VA 393 A j&tsz6 le^nyok kdzlil egy a k5r kozep^n all, s mikor ezt 
dalo^dk: «Ezt cs6kolom>, a korben dll6 kivdlaszt egyet, ezzel 
t&nczoL 

Ezt dlelem, ezl cs6kolom 

A szomsz^dom Mny^t, a Katuskdt, 

Fejembe t^szem gy5ngy5s koszoriJgdL 

Zsimodom, zstoodom, 

Zsdmodai r6zsa; 

Roppantsdtok, roppants^tok 

Ball6szegi Itoyok, 

Vagytok elegen, ugoijatok egyet. 6ugg6czal 

Erre leguggolnak, s a j^t6k ism^teltetik. 

(Kecskemet. Balldszeg.) 

5. 

Ej szena . . . 

£j sz^na, sz^na, sz^na szakadS^a 
Benne vagyon ker^k asszony, 
Ker^k kis menyeoske. 
Oleld, dleld a kit szeretsz. 
Ezt olelem, ezt cs6kolom. 
Adsza 6des kezedet, 
M^ikat is kegyesetJ 
Maloro&sz, malom^z, 
Czuczki Mari mit csin^sz? 
A^jon Isten lassii esdt, 
Mossa 5ssze mind a kett^tl 
Szita szita p^ntek, 
^ Szomorii csfitortOk, 

Zab szerda. 

Zibet, zabot a lov&nak, 
Gyongyot, gytogy5t assiony&nak, 
Gy6ngykoszoriit a Itoydnak! 
fig a gyertya, ha raeggytyij^, 
Ezt a kis idnyt sz^pen tartj^. 

Adsza 6des kezedet, Malom^z^ malom&sz, 

Mdsikat is kecsesetl Czuczki Man mit csin&Isz? 

(T6sok-Ber6ny.) 
Haj szi-n^ - ja, szl - n^ - ja, Szi - na sza - ka - d6k-ja. •S ** 'f- : •* =• , *• ii.- ,* ^.r^ ,vs^5*-' 

394 I i m > h h h 5z:" ^i-— ^ 3H g # 9- ^ 3? — y- I I Ben-ne va-gyok ke - r6k asszony, - leld, a kit szeretsz. 
Konnyen, konnyen kis me-nyecske, 
Ta - ka - r<j - ja, bu-gyo - rij - ja. w^ t 3 I V: $ I I Ezt 6 - le - lem, ezt cs6 - ko - lam, K6 - I5k sz6p 
Ezt ma - gam-nak ki - v^ - lasz - tom. wm 2 V ' k ^ ■ # v=x^ t==:t^=t^ ■fT— N- 


i ko-szo-nit, Fe-jem-re t6-szem, Csfmondom, Csumondom, m i- 4-Ulp=2Tp ^ h "r ft i I Tisz-ta g6-ri - csecs-ke, I - de is, o - da is, £n r6- IMS i t 5 t * 3=t m 
t lam is gon - dos - kod - j^ to - vdbb is. , Bis bis ' bis, ^m. i t t=t t m ± t I i to-vdbb is ! Ki - csi ne-kem ez a 

Ki- rii - gom az ol-da h^, Bis bis ^S f t=X ^ bis, to-v^b is! (Tttr.) 7. 
K5rt^ncz. 

A gyermekek kCrben Allnak, egy pedig a k5r k5zep6n All 6s 
dalolja : 

Haj sz^n^dom, sz^n^dom, sz^na szakad^kom,. 
Benne vagyon ker^k asszony, pedig Ids menyecske. 
Ezt 5lelem, ezt cs6kolom, ez az 6n t^rsom. \ il^A SvEiS 395 Ekkor a k5z6pen Iev5 egyet behlv a kdrbe 6s tdnczolnak, a 
tfibbi pedig folytatja a n6tdt: 

Szita, szita p^ntek, Juliska is kis nienyecske. 

Szerelem csiitdrtdk, Rakd ide, oda is, 

Zab szerda, A mi h&zunk el^be is, 

Juliska. Tov^bb is. 

GyOngyot, gyongy5t asszonytoak, 
Gy5ngykoszori!it a Ikny^nak. 
£g a gyertya, ha meggytijtjdk, 
Azt a Idnyok sz^pen fC^^. 
Sz^Ilj ki sz6ke, barna, 
Ugorj egyet hamar! 

Most kimegy a k5rb6l az, a ki el6szdr bent maradt, s dalol- 
j^ a k5yetkez5 dalt: 

Mikor a leanyok sz^pen fi^gjdk, 
Kacskaring6s tdnczot jdrjdk, 
Kis utcz^ba belobbantj^, 
A VArosba is behajtj^. 

A k(3rben lev6 leAny ism6t behfv egyet tAnczolni : 

Gyere szivem katona, 
J^junk egy p^r tdnczot 
Akasszunk a nyakadba, 
Hosszi^ aranyl&^czot. 
Huzd meg czigtoy a ii6t^t, 
Ne sajn&Id a htuj^t, 
Megadom az tivAt 
Nem m6k 6n m&r ferjhez, 
Se iQtihoz, se v6nhez. 
Kan^I kell a l^hez, 
Bor a pecseny^hez. 

(Nagy-SAp.) 8. 

Ogy kezd6dik, mint a 7. szdmii, de azt^n Ig^ megy: 

£g a gyertya, ha meggyujtj^, 
Ezt a kis Mnyt sz6pen tartj^. 
ForoKJatok koszort^t, ti sem lesztek szomoruk; 
Szaki, szaki sz6na; ugorj egyet bama! • 
.Kis k^csa fiirdik fekete t6ban, 
Lengyelek k^szOlnek Lengyelorszdgba ; 
Add ide rokonom; Nem iadom rokonom, 
Mert to a pokolban lakom. fr' -? .«\i .'V ■ 


i^^r^-y-.x 396 Sziirke lovam, paripdm, lakik a mezdben, 
Sz6p asszony szeretOm lalcik az erdfiben; 
Van neki kdt^nye, az eget hajtja, 
Van keszkenOje, a habot hajtja. 
E-re-re, pe-re-re, eredj a helyedre. 

(T6k.) 9. P6ros tancz. m ■±1 3: ^ Hej sz^n - aj - ja, sz6n-aj - ja, Sz^ - na ^za - ka - d6k - ja, p t ^ ^ h Ben-ne fo-rog kis me-nyecs-ke, 0-leld, a kit sze-retsz! ^^ * =i^ 1= t I Ease Ezt sze - re - tem, Ko-m^m-asz-szony lAny^t, KAl - 16 - ba 
Ezt el - ve-szem. ::iiM: j!5: ^!s: -N— K- t=i i tf- fty - j6k, Deb-re-czen-be jAr - j^, A kas-sa-i lA-nyok, 

Csak azt Wjdog^ - j^. -¥-1^ ^=*ir==l=:t 1^ i— fs: Zi-da-lom, zu-da-lom, Kana-da-i zab szem. Hdrom p^nzt 

'M^g se le- i 
* j-U-jmss g 
lei - tem a he - ge - da-be, T5-r5k czi-cza, t5-r5k macska, 
het-tem az el-s6 Uncz-ra. P is: •^— >; m T — K- 53: is: -h — N Vesd a ta - li - g6 - ba. Ne hij - ja-tok en-gem Do-b6 I - lo- 

Csak hij * ja-tok en-gem Vi-l6gsz6pli- 
nd-nak. Mert 6n va-gyok asszo-nyomnak 6-haj-tott le- 
nva-nak. .jr'<^^^iiigi 'sipK'ir^.^^^^i ■{"< ■' .; , .»' • .r ' *Fft^ '- -rl^r*''" '-■ 397 w h ^ h is; ^ 6-nya. T^-lat Ifir-jiink, Rd recs-csen-jiink, Szi- ta, szi - ta jt t 1^ -t ■<- 3 p6n-lek, Sze-re- lem csu - tdr-tdk, Dob szer - da. 

(Arokt6. Als6-Borsod.) 10. i £ 
^s=^ is=4s: "7- Haj sz6-nd-ja, sz6-nA-ja, Sze-na sza-ka - d6k-ja, Benne va-gyon ke-r6k asszony, Pe^dig kis me-nyecs-ke, 1 '■' 

- leld, 5 - leld. Ezt 5 - le - lem, ezt cs6 - ko-Igm, i v==tt t t5=fc tr-f-^- ^ ^ N ± :tt3. ^4^ Szi - ta, szi-la pen-tek, Sze - re-lem csii - t5r - t5k, Zab szer- ^P t IE :it fcrrferr* ^ -"^~^"^ - da, Ju-lis- ka, Ju - lis-k^-val, sz^p menyecske, Roppant- ^ t i i ±=t ^^ t :^^ ^^ sa, Roppant-sa. Sz6-la - i ket - 16, sz6, - la - i hd - rom, 
Msyd el-va-lik e-gyi-k6nk, Azt se tud-juk me-lyi-k6nk, ^ =^c:±: ^E^SS^ i: 1— fr? $ Ves-se ki ko - zti-Iiink. A-ranygyap-ju, ha meg-gyujt-jAk, 
^— ^ — h- ^ • N h - i g^ Ezt a li-nyok, sz6-pen fuj-j6k. Roppant - sa. Roppant - sa ! 

(Veszprcm.) 'V- -♦ V<V' •'' 398 .ji 


if",^ 11. i ^ ¥=^^3^^ i^ P It =lt Haj ! sz6-nd - ja, sz^ - M - ja, Sz6 - na sza - ka - dek - ja, M I fe^ ■t^- Ben-ne va-gyon ke - r6k - asszony, - leld, a kit sze-retsz. 
t 


^ t 3 t t t Ezt 5 - le 
A szom-sz6 lem, ezt cs6 
dom-nak a P k=t 9 3 i— t=t ko-lom, A Li 
li-nyat, 

I - di - k6L fe t P I « t Ko-tOk ne - ki sz6p ko-szo-riit, Fe-j6-be teszem, 
t sari^5 t i t Zi* - na-dom, zo-na-dom, Happ pi-ros tds - ka. k^ Ad - jon 
Ar - ra 
Mos-sa ^s t 3 ill t fclir ^ r=T=PE I i Is - ten L6 - vdn dom-bot, 
egy kis las - sii es - s6t. 
5sz-sze mind a ket- t6t. Ro-pi-ty^n k6m, szotyty ki I I :fc a vi - I&g-b6ll (Tolnam.) 12. 
Sz6-nd al-ja, sze-na al-ja, Sz6-na sza - ka - d6k - ja, 
Benne va-gyon ke - r6k asszony, ke-r6k kis menyecske. ■ \ Ki^ * V' ..Sf^ *s^ . 399 i F=* t 3 t t ^ '^ h h t=t Las-san, kdnnyen, Csak csende - sen, 0- leld, a kit sze-retsz ! 
Ezt 6 - le - lem, Ezt ke<Kve - lem, Komdmasszony I&-ny&t, 
Ezt Ka - ti - cz&t, Ezt Na - ni-cz&t, Szi-nQ, szi-nQ r6-zsdt. 
fr h . h :^ t :a. s n A fe - jem - re tet - tern Gyongyos ko - sa - ra - mat, 

Ne hfj - ja - tok en -gem Tu - bi I - lo - nd-nak, 

Csak hy - ja - tok en - gem Vi - I6g sz6p Id - nyd - nak, h h h h 
Mert 6n va-gyok asz-szo-nyomnak Fo - gg-dott le - A-nya, 
S'ej Du - nd-nak, Tu - li - pdn - nak Gy5nyo-ra vi - rdg-ja. i X X itz ^ X X X ^ ^ h h x=x 


K6t kis kecske jdr-ja, M6g is sz6-pen jdr-ja. Ad-jon Is-ten 
^ # '* J i ^ csen-des essOt, Haddmossa el mind a ket-t6tl Ju-lis-ka, 
Ma-ris-ka, Ju-lis-ka is gon-dos-ko - dik 6n r6-lam is, % ¥ t 1— n-^ {^ I-ddbb is, o-d^b is. £g a gyertya, ha meg-gydjtjak, 
:ts=*: X 5 t 53^3 \ S'ej! azt a Id-nyok s26-pen j^-j^! 

(Va«.) 13. i h ^ h h x=x X ^ t Hej! sz^na al-ja, sz6-na saa-ka - d6k-ja, Ben-ne va-gyon m 400 ri j^ ; t •-* s ' , ■^^^^sJh; prtrq?: ke-rek asszony, K6nnyen,k6nnyen menyecske. - do - ri - ja, 

• Bo-do- ri-ja. P E g 33 ^ P^¥f ^^^ r ETil ia=v2= 0-leld, a kit sze-retsz. Ezt 5 - le-lem, ezt cs6 -ko-lom. 

Ad-jon Is-ten las - sii es - s6l, 
Mossa 5sz-sze mind ja ket - i6{. ^ s ^g^ t 'V V \f Zab szer - da, Ju - lis - ka ! Ju - lis-ka is, Ma - ris-ka is 
S tei ^ I h h ' t> 1 ^ : t :f -?^ To-v4bb is, Rakd i - de, rakd o - da, A mi hA - zunk ^ jj- t^ - tr rjr X a e - le - ji - be, To-vAbb is ! 

(Sopponm.) 14. 
Haj sz6n^ja... 

Fitik 6s lednyok kdrt csinalnak; egy fiu a k5rbe ^. A kor 
toekli: 

Haj sz^n^ja, sz^n^a, 
Szena gyCnyork^je, 
Benne vagyunk, ker^k asszony, 
Ker^k kis menyecske. 

A benn6ll6 egyet tAnczra blv ; a t6bbiek folytatj^ : 

Oleld. a kit szereczcz. 

A koz6psd egyedCil: 

Ezt 5lelem, ezt csolkolom. 
Mind: 

fiv^m gombj^t, 

Gombolyagj^t, 

Lassu, lassii 

K^&t, k^s^t 

Teh^nborssal megborsozzuk. 


401 TeWnvajjal megvajazzuk. 
Ha nem szopod, roppod. 
Borsodban v6tani, 
Sz^p leg^nyt l^ttam, 
Ha azt n^kem adn^k, 
M^g le s6 fekiidn^m. 
Hopp^i Panna, 
F6ralom Zsuzska, 
Szerelem anyja, 
GyCnge Zsuzs^na. 
Majd h6nap pentek, 
Gomb6czot esztek, 
Ha meglesztek, Szark^csk^t esztek. 
Hatvan dinnye, 
Halvan sorban, 
Csir ide feneke. 
Oldh tiknek a fija, 
K^ya mind elhordta, 
Csir ide csorba 
kt olembe! Megkftlkezett, 
Esztek-e benne? 
Sz^n^l viszek a v^s^rra, 
Vesztek-e bel6le? 
Csir ide csorba, 
Huccs ki v^osomba! (Ujra kezdik). 

(Szent-GAl. Veszpr^mm. M. Nyelvor III. 329.) 

15. 
Hej sz6 - nA - ja, sz6-nA - ja, Sz6 - na sza - ka - d6k - ja, m h^ ^ tnis ^ *=:45: ^ t Ben - ne va-gyon ke-r6k asszony, Ke-r6k kis me-nyecs-ke, ^^^^E^ iE^ ;^-^-j^ :^- t=^-=^ ^. % i 0-leld az-tat, a kit sze-retsz, A szom-sz6-dom lA-ny^t, 
Ezt 6 - le-lem, ezt cs6- ko-lom, s h h h 4s. t=--x 
is=ts ■X i i r— ■* 

Ez Or-zsi-k6t. Sze-dem sz6p r6-zsd-j6t, A fe-j6-be 

KO - t6m ko - szo - rii - j4t ; tents: ag ^^ ^ a fe is: 


i teszem Gy5t)gy5s koszo - ni-jat. Ad-jon Is-len csendes e-s6t, 

Haddmossa el ezt a kett()t! ^^^Ei^^ag t t Haj di - n^-rom ri - tid-rom, T6-ged sze - ret ' a rozs - da, i i rt - 1^ i!=ztt=j I Egyen meg a koz-ma. 

Magyar GyermekJAt^k-GyuJt 26 ^ ■ 4 ' rg 402 JAnos di&k k^sztil 
Btes, Buda, B^csbe, 
Lova vagyon nyergelObe, 
Kant&rszliUa hajland6ba, 
AranygytirO forgand6ba. 
Jtoos di^ izenet, 
Izenetes izenet. 
Hsgtsd el6re magadat, 
Azt a hosazi^ hajadat, 
Csillag derekadat! 
Hajnali ttocz! 

Egy p&r tiller, taller, taller, 
Hogy kedvemre t&nczolhatnek. 
H^ Panna, Panna, 
Szivem Ilona, 
Szerelem atyja, 
Gyenge viola! 
Szeretn^lek, ha Utnilak, 
Tdged r6zs^m az utcz^ban. 
CsUlag Boris tndom a neved, 
Erted vagyok halalos beteg. 
Ridi-Ridi puszta ispidricz, 
Pi^>ericze mama pepericz, 
Szutim^ Szulim^ 
Kimemiyen-e r6zs^m. 
Mil csinalsz^ mit csinidsz? 

(Szemuu} la 
f TTh h-^ m f J- j'l J r\\ H^ \ szeshat-ja^ sze&--al - jeu sz^ - na sza - ka - de - ka ! 
Bm * M {c>-rog de - r^k lany t - gen kday-nyen j^ -ja 

tr-fr:3j ± Tfr-kor iB^ bo-dor is^ O-Ield, a kft ^enretszl Eztked- 
ve49m^ Ezt $ - I»-Iem. J^Hios^hoz k^-szOl^ lo-va ia 


i:i-.r HI t^r~"ti'";'»ff*;fK;'7i^> *' •*>"'- i t t I t=4: t t ^ ■ ^- 403 P vannak, Nyergel-len van-nak. Ad - jon Is - ten csen-des 
A si - ma - i k6- du- I I 3=^35 t m -^w -9 — -— ^ e-s6t Hogy igy j^-j&k ezt a tAn-czot, di-rib, da-ra- 
soknak, 
bokban. Sz6j-je - tek 16-nyok, Hagy csen-dfil-j5n, hagy pen- 
Fon-ja-tok li-nyok. i J I } } } ^^ dtil-j5n ! Sz^ - raz a mi sza - kaj-t6nk, Haddkel-jen meg I h ^' '" ^ I- *=fcz t=i — * — • — ^ — • ^ ^ 

a czi-p6nk. Ki - ki - ri - ki raj - k6. 

(Balla.) 17. 
K6r5sdL 

A le&nyok kdrbe fog6dznak, egy a kOzSpre 611, a t5bbiek 
korttlte forogva toeklik: 

Hej sz^na, sz6na, 
Sz6na szakadeka! 
Benne forog kis menyecske; 
^ Oleld, a kit szeretszl 
Ezt 5lelem, ezt cs6kolom, 
Kom^masszony Mnydt, 
E Pannusk^t, e Katuskdt. 
Ne hijjatok engem 
Vir^gibolydnak ; 
Sz^kljjatok engem, 
Vir^gz6 barntoat 
Tdiat tdrjUnk, 
Rd toppanjunk. 

26* Szita, szita p^ntefc, 

Sziiaroin csutdrt6k. 

Dob szerda! 

(Eger Tidike. H. Nrelv<S[ VL k. 526.) A kit ^n szeretek, 
A szomszedom lanyM. 
Az £vika t&ncziA.. 
Hej, dt^. d^Dom, tulip&nom 
Gy6ny0r6 virfigom! 
Kis kendSm a^j sarka. 
Szeretom sz6p barna, 
Utczu edes bartAm, 
De illeD^k hozzAm! 18. 
H^ az6n6isi, sz^n^a, sz^oa szakadeka, 
Benne ^1 eg^ der^k asszoay, 
Kerek kis menyecske. 
Nyiit aytit fonalat. 
A nyal&val nyfdazi, 
A bflgyevel bSgySzi. 
Begyem, begyem }6 bar&tom, 
Oleld, a kit azeretaz! 
Ezl dlelem, ezt cs6kolom. 

Nem illek ^n kendbez, 

Mert kend derek leg^oy, 

Ha keodet m^fogj^ 

KatoD&nak ^jj^, 

Szivem szomorfjjik. 

Gy^zba beborijjfik! 

H^ ki, tavalyi kakasi 
A gyermekek korbe ^lanak, egy a k5zep4be, s mikor a 
ndt&bao oda ^rnek, <fileld, a kit szeretsz>, valakit megolel. Mikor 
ism^t oda julnak, <hisski tavalyi kakas*, az elsd gyermek kimegy 
a kcirbe, s a m&sodik vdlaszt. 

(Csiliza. Baranram.) Hej, szena, sz^ - na, L sza-ka - dek - ja, Ben - ne £iliJ:Sligi*^_lE5E^|3^ va-gyoa kis me-nyees-ke, 0-leId, a kit sze-retsz! Ezt 0- mm^m. if3^^^ !e - lem, ezt cso-ko-lom. Eg a gyer-tya, ha meg-gyiijtjak, 

Ezt a la-nyok sz6 - pen fiij-jak. 

Fiijjad, fu.j-jad j6 ka - to-na, 

Hadd vi-gad-jon ez az Otcza. 

Ez az lit - cza be sz^p i^tcza. 

Roz-maring-gal van ki - rak-va. ■mWP- P ini^ciirj: t '^—^rz±: m 405 i=a=:f?: - ■ - g Hej ba-sa, ba - sa, bi - bo - ri ba - sa, Pe-cse-nye sti-tC i 11 ^p5 sa-li - ta. (Szlanka B61a Gyajt.) 20. 

A l^nyok korbe dllnak, egy a kozep^n. A t5bbi forogva 
enekli : ^ Haj szenara, sz^Mra 

Szena szakad^kra, 

Benne forog kis menyecske, NyiiV nyiit fonalat, 
A nydl^val ny&lazza, 
A begy^vel begyezL Vegyem, vegyem j6 bar^tom, 
Oleld, a kit szeretsz. 
Ezt olelem, ezt cs6koloin, 
Komamasszony Ito^^t. (Ttoczolnak.) Haj di^ d^lom, 
Tuliptotom, 
GyonyCra vir^gom! 
Vessd ki kakas Itoya! Csicseri bors6, vad lencse, 
Fekete szemli menyecske! 
Mosl adott Isten kezembe, 
Majd megforgatlak kedvemre. (Itt igra korbe allnak, s egy mAs megy a koz^pre.) 

Csillag Boris, tudom a neved, 

Erted vagyok haldlos beteg, 

Vessd r^m tub&k-fekete szemed, 

Ugy tu^jak meg, bogy szfvbCll szereccz. 

Ha te engem szivbQl nem szereccz, 

Szegedi Venczel vegye fejedet, 

A kis guta, a nagy guta, 

Megiitkdzott a nagy guta; 

Rig6 maddr megsz6lamIott, 

Az erd6 is meghangozott. (T6ncz.) 

Haja ruzsa, bazsa nizsa, 
Majd kinyilik tl viola. 
A violet akk6 szedik, 
Mik6 reggS harmat esik. 
Az 6n szivem akk6 nyugszik, 
Mik6 meleg dgyba fekszik. i ^^^-r^ 406 Ucczu ttikor, h^ros! 
' Ugy sz^p a Itoy, ha piros; 

Ha nem piros, szintelen, 
Megcs6kolom hirlelen. 

(Ujra korbe dllnak, s istn^t m^ik megy a koz^pre) 

Haj Szildn^ udvarAn 
Minden d^Ibe dobogds. 

Annak aggyuk a Itoy^t, F5kotottem karomat, 

Ki f5koti a karjM. Add nekem a Idnyodat! 

Haja Itogos, hulbdngos, 
Fekete fodros, fetyolos. 

(Borsod. M. Nyelvfir V. 430.) 

21. 
TArsasjdt6k. 

A knyok kdrbe fog6dznak, egy a kor kdzep^n lassan lejt 

Hajh sz!^n&isi, sz^n^a, 

Sz^na szakad^ka, 

Benne forog kis menyecske, 

Oleld, a kit szeretsz! (Vdlaszt tdnczost.) 

Ezt 5lelem, ezt kedvelem, . Kurja uram, kurja, 

Ez az 6n 6des kedvesem, Elszaladt a pulyka. 

Kerti majortona, Ere^j, te sz6gdl6, 

B^bortilt viola, Fogd meg azt a pulykdt, 

Happ, happ, m^gis happ! Hogy ki ne hasitsa 

£heD jon a nagy id A mendik^ tork^tl 

Bilza szakdll^val, Mendik^ koromba 

Fenyeget, fenyeget Oltem a kuczikba, 

Vasas ostor^val. Egy bolhdttalAltam 

Ha ^n macska voIn6k, A gatydm korczdba. 

Az dgy al^ bun^k, Megfogom a Ubdt, 

Egeret is fognek. Kivetem a h6ra. 

Ha elszalajtan^un, Ucczu P^ter kullancs, 

Csak azt kiab^n^m: Nem vagy mdr a r^nczba! 

(Ti8za-Szal6k.) 

22. 

A k5rben \ev6 egyet bevesz a k5rbe ^ tdnczol vele. 

Hej sz^na, sz^na, sztoa kazaloja, 
Benne forog kis menyecske, 
Oleld, a kit szeretsz I . t 
Ezt szerelem, ezl kedvelem. 
A kit 6n elveszek, 
Kom&masazony j&nya. 
Ne hivjaoak eogem 
Tuba vioiansk, 
Mert nem vagyok 
A Sionnak 
Elbagyott le&nya. 

Oj h^, f^nyes h^ 
Borsos kapit&ny^. 
Vagyon varga j6 vit^z, 
Hldon megyek Altai. 
Egy kis kertet kerlten^k, 
Abba rdzsAt flitting. 
Bfr6 l&ny&t rdszedngm, 
A t&rv6nyre vitetn^m. 
A Ifirr^Dy is azt moo^: 

(Tiid.) L&nyt illet a koszoni, 
Leg6nyt a bokr^ta, 
TyiJkszar a mark&ba, 
Tegye kalapj&ba, 
Majd megeszi nyirba, 
Sort] bojtoij&nba. 
Ez az ^let nem a m&s6, 
Alv6gesi betydrokfi, 
Haja, luua, h^a, hoppi Haj! 3z6n alja . . . 

Haj! sz^o atja, sz^n alja, 

Szena szakadska! 

Benne forog kis menyecske, 

Oleld, a kit szeretsz! 

Azt dielem, azt cs6kotoin, 

A kit 6n szeretek. 

Ne h(ijatok engem Dobd Ilon&nnk. 

Arok parton tslat t6rnek, 

Szita-bita p^nlek, 

Szerelem csUtdrtdk, 

Dob azerdat 

K6t aranyalmdt tal&ltam, 

K6t szem 9z6l6t lapodtam. 

Vagy 6letem, vagy halalom, 

De m^ tfiled el kell v&Inom ; 

Sdesem, kedvesem! 

Nyisd meg leAny kapudat, 

Hadd kerUljem vdradat ! 

DidfAnak illata, 

Mikor szivem bizta^a. 

Hej kdkSnyfa, kdkdnyfa. 

Kfirflsi, kerepesi, gyfingyflsi tftncz! 


408 Egy h6tf6, 

K^t szerda, 

Kedden jAr6 cstttartdkon, 

Dob szerda! 

(J.-Arokszdllds.) 24. 

R^czina, r^czina szekred^ke, 

Benne forog, benne forog 

Friss menyecske; 

Ny^jts, nyi^ts fonalAt 

Egy em, begyem, j6 bar^tom, 

Oldj, a kit szeretsz! 

Ezt szeretem, ezt kedvelem, 

Komtoiasszony Itoy^t. 

Hajdindrom, tulip^nom, 

Csap ki bocskoros. 

EJj vendi, vendi, vendija. 

Czinege mad^ genczia; 

Szita, szita p^ntek, 

Mindjdrt haza 6rek, ^ 

lit lakom. 

(Saj6-Szeged.) 25. ^^m t J^^^ 3^ X t t £-lus E-lus-ki-ja, Nem vagyok 6n o-ka sem-mi- 
Nemet Fe-rencz lAnya, M6rt nem a-dott en-ge-met f6q- 
At-ta v6n ko-ty4-ja! gS 
t agj *=ts: 
^ i nek, A-ny^m az o - ka min-den - nek, Sz6 - na a-latl 
nek, Fe - ke - te sze-ma le - g6n - nek. Ben- ne va-gyon ft 33^fe t m sz6 - na sza - ka - dek-tya, 
ke-r6k kis me-nyecs-ke. Ezt 5 - le - lem, ezt cs6- 
Ad - jon Is - ten las - sil 
Mos-sa dsZ'Sze mind a *, 409 
ko-lom. Szi-la, szi-ta pen-tek, Sze-re-lem csti- t5r-t5k, 

e - s6t, 

ket-l6t. ^ Pi m^ :tJ=:t: i t Zab szer - da, 
Egy fa - z^k Kuk szer - da, 
■KA - posz - ta. A mi ku ty&nk 


^ u i- f ket - I6t el-lett a sz6 - mA - ba, p^ t± $ k E-gyik gy5m-b6r, 
Mft - sik szeg - fO, i=t -H- ^ I-szom pd - lin - kd - ba. Ha j6 le-g6-nyek vol-nd-tok, 
I Bi-zon meg-in - nd - tok. Osd ki, vesd ki* A so-mo-gyi * :^=t t i^ i ^ t=F=t dombra, Hej ! cziczke, cziczke, U - gorj ki. A r6 - gi ^^i^^i^ l he-lyed Ne hagyd ki ! (Dad.) 26. 

Helu, helu, heluska, 
Oracem bombOske, 
Ez az Ond6ndja, 
N6met Ferencz Idnya, 
Ringyet, rangyot r6ja. 
Szin aid, azin aid 
Szena 8zakad4kja, 
Benne vagyon ker6k, 
Asszony t£dcar6jja, 

(D.-Szerdahely. Bugyorijja. 

Oleld, a kit szerelsz! 

Ezt szeretem, 

Ezt kedvelem. 

-^4jpn Isten ,zdpores6t, 

Mossa dssze mind a tizenkettot. 

Hopp szerda Marina, 

Egy faz^k kdposzta, 

Megenn6d, ha v6na. 

Aigner gy.) ■.i ' " /V --<. - '■ \ \ -.'J'- rr' t" 


410 27. 

K 5 r o s d i. 

Atm^k kocsis a piarczon, 

Hadd szAlljon le a menyasszony. 

Menyasszonynak 6kes kontya, 

Vdleginynek siiddr bajsza. 

Szena-e, vagy szalma? 

Sz^na szakadikja; 

Benne vagyon ker6k asszony, 

Ker^k kis menyecske, "^ 

Lassan, konnyen kis menyecske, 

Oleld, a kit szeretsz ! 

Ezt olelem, ezt cs6kolom, 

KomAmasszony lydnydt. 

Csak hljjatok engem 

Tubi Julicz^ak, 

Csak hljjatok engem 

Virdg szaportoak. 

Mert 6n vagyok asszonyomnak 

Fogadott sz6g^a. 

Zibitj zabot a lov^nak, 

f^ej^r gy5ngy5t asszonydnak, 

Hipp, hopp, hess! 

(Horpdcs. M. Nyelvfir V. 238.) 

Paprika t&ncz. 

Egy ttoczol, aztto azt mon^ja: 

Nem mehetek fu6rba, 

Mert a lovam stota. 

Stota lovam paripa, 

Hlzik a mez5be. 

Happ r6zsdm, violdm, 

Szent Orzs^bet asszonyka, 

Gyere hozzdm czafrinka! 
Akkor, a melyik jdrja, ahhoz egy m^ik oda I^p, aztdn hatba 
uti, bogy ^Ijon meg; akkor meg jdija az. 

(Kdrmend vid^ke. M, Nyelv6r ffl. 522.) 

Hov& m^gy? 

A korben dll6k koztil egy k^rdi a koz^pen dll6t(^l: 
Hovd megy, jdmbor? 
~ Sz6ll6be, jAmbor. 
Mit visz51, jambor ? 
— finekot, jambor. ^■%!l?4ii 411 

Fil^jad a ndtf^&t! 

— Neh^z a ndUija. 

L&m, a Iftnyok hogy mBgrqiJ^. 

Pdjdog&'J&k, 

Mint mikor a t&nczot j^jflk. 
Most a kdrben 6116k dalotj&k : 

Haj Bz^nftra, sz^ndra, 

Sz^na szakad^kra, 

Benne forog kis mOnyecske. 

Oleld, a kit szeretsz ! 
Ekkor a kdzepen AS6 ber&nt egyet a kdrben &lldk k&zfll s 
azzal egyiitt I&dcz kozben dalolja a k(>vetkez6ket : 
Ezt Olelem, 
Ezt csdkolom, 
Koin^in asszoDy Unya. 
Szddok szgp rdzs&t, 
KOlOk koazonlcakat. 
Fyemre tOHzOm 
Gy6Dgy09 koszordniat. 
Haj, dt^, d^om, 
Rozraaringom, 
GyOnyfira virfigom. 
Ne bfjjatok engdm Tarbik Elon&nak, 
Csak hfjjalok engdm Vir^ ZsugooyAnak, 
Mer' in vagyok asszooyomnak 
Letevfije, fbltevfije, blbor lepedOja 
Egy katoD&nak, k6t parip^a, 
K^t katondnak egy parip^a. 
Addig a hfizadbiil ki nem m^k, 
M^g b&rom szil gyertya el nem ig, 
Mikor a negyedik fglbe 6g: 
Akkor tudod r6zs&m, bogy kitn^k ! 
Ekkor az atdbb ber&ntott marad a kOr kOzep^n, a m&sik a 
kdrbe &1I; Igf folytatjfik toT^b. 

(U. NipkOlL Gyfijt. IL k. 894 L) 

Siedem wz6p Hzai^ii. 

1. 

Gerlicie. 

A gyemiekek k5rbe &llnak arczczal befell Egy a kOz^pro 
l^p s ennek bekOtik mindk^l szem^t ^y zsebkendOvel. Mindaouyian 
kdrben mozogva toekelnek: 412 p^ 


t t ^zJn:t=Tjr^=^ - tA 


■ j^t, 


-ni - 


- j^t 


• czi - 


. ke. 


' ge • 


- det 1. SzenJem sz6p t6 - zsd - jAt, K6 - tQm bok - r6 

2. A fe - j6 - re ttt - /6m Gy5ngy6s ko - szo 

3. Er - A6 sz6 - l^n ger - li - cze, Ha j6 pi 
4 Mondd megne-ve - det, Ho - gyan hiv - nak t6 - 

Az ntols6n^ a bentlev6 meg^Iilja a mozg6 k5rt 6s megfog 
valakit. Most el kell taldlnia, ki az, a kit megfogott. Ha csakugyan 
eltald^a, akkor a megnevezettnek kell a kOrbe I^pni, ha pedig nem 
tal^lta el, ekkor m^g egyszer ism^tlik a jdt^kot 

(Kula.) 2. 

Korjat^k. 

A gyermekek korbe fog6dznak, azut^n jobbra, vagy balra 
hnennek k5rben. Egyik meg a kor k5zep6n forgol6dik« s k5t6j^t a 
szem6re tarfja, hogy j6tsz6t^sait ne Idthassa s e kozben dalo^^ 
ezt a verset: / Szedem sz6p r6zs^jAt, 
Ketdm bokr6t^jat, 
A fej^re teszem 
Gydngykoszoruj^t 
Erd6 h^tAn gilicze, 
Sz6l a hangos piczike, 
Mondd meg nekem nevedet, 
Cgy nevezlek t^gedet. 

E vers el^nekl^e utto a kOr kdzep^h dll6 oda megy vala- 
melyik el^, s ott mag^t meghajtja, viszont amaz is. Ekkor, a ki a 
kor kdzep^n ^iott, elfoglalja annak hely^t, ki eldbb meghajtotta 
mag^t, amaz pedig a k5r k5zep^re megy s ujra kezdddik el6lr6I. 

(Nor4p.) 3. $ k ^ t t ^ 4 ^^. -i p : i ¥ Szed-tem sz6p r6 - zsA • mat, Ko - tdm bok - r6 - tA - mat, 
A fe-jem-re ta-zom Gyon-gy5s ko-szo - ru-raat. y T. •: , 7 - r^ 41S 
Er-d6, er-d6, gi - li - cze, Hal-lod, hal-lod pi - czi - ke, ^^ h ^ 4 t 2s; V=V- ^ m Mondd meg 6 - des ne - ve-det, Hogyan hi - nak 

(Pest-Pilism.) 

Sz&ntottam gyopSt. 

1. 

Korj&t^k. 

Sz6ntottam gyepet, 
Vetettem gyongyot, 
Hajtottam dg^t, 
Szedtem virdgj^t, 
Szakajtom sziy^t, 
Kis barna Itoynalv. 
Hadd leljen kedve 
Kis barna leg6nynek. 
Az igaz mond^, 
Nem embersz6l^s, 
Csak a rossz ferfi 
Holtig val6 gy^sz. W-ge - del ! 2. 
Cziczds jdt^k. 

A gyermekek k5rbe ^llnak. E kozben az egyik a j^tsz6k 
mindeniken^l elkezdi a kovetkez5 verseket mondani: 

Egy, kettO, h&rom, negy, verd a bugyog6bal 

l5cczu, 6des komfimasszony, 

Beteg a menyasszonyl 

Szdntottam gy5p6t, 

Vetettem gyOngyQI, 

Hajtottam ^g^t, 

Szakasztottam magj^t 

Csir, csur, ki vagy te, kis kormoska? 

Vagy: OgyodOn, b5gy5d6n, 5t mizsAra, 

Sz6l a rig6 rikkanczdra, 
Cz^rndra, czin5g6re, 
Csicz ki maddr a mezOre. 

(Mosgd. Somogym. M. Nyelv6r VI. 282.) 414 ' ' ^"ir"!? »f Hajlik a msggyfa . . . 

1. 

Csicsiriska. 

Hajlik a meggyfa, 

Nagy az ^ny6ka, 

Alalia iil egy barna menyecske, 

A kit szeretsz, kapd be! 

A piinkdsdi r6zsa 

Kihajlott az iitra, 

£]n csillagom, ^n galambom, 

Szakaszsz egyet r6la! 

£]n is szakasztottam, 

De elszalasztottam, 

Varga, varga, kis menyecske, 

A kit szeretsz, kapd be! 

Ekkor a kdrbA egyet bebi s elkeedeoek a kdrben levdk 
ttoezoini 6s az egtez danoUa: Erdsen, lassan 

Frissen : 

Nytgtva : 
Lassan: Frissen: Nyqjtva : 
Lassan: Frissen: 

Nytgtva : 
Lassan: Ezt szeretem, ezt kedvelem, 

Ez az 6n 6des kedvesem. 

J&ijad, jdijad, j6 katona, 

Hadd diibdgj^k ez az titcza. 

Sz^ ki mdn! 

Feredik a cs6ka 

A fekete t6ba, 

Ny&ldval ny^azza, 

Begyivel, begyezi. 

Begyezd, begyezd, 

J6 bardtom, Juliska, 

Puliszka ! 

Az ajt6ig meg vissza. 

Sz^ ki mdn! 

Teh6n ti!ir6, laska, 

Dobrosi Mariska, 

J^jdtok, j&ijdtok, 

Magyar Itoyok, az erdei ttoczoL 

T6t asszonynak pincz^j^be 

BudArozva j^j^. 

Haj b^, lapiqj b6, 

T6t Aniska kukujj b& 

Sz^ ki mdn! 

Ha 6n czicza v6n6k, 

Az ^gy aid bilgn^k, 

Ott egeret fogn^k. i^ 415 Frissen : Ha elszalasztan^m, 

Csak azt kijab^lndm: 

h a gyertya, ha meggyiitjdk, * 

Mikor a sz6p ttoczot jdrjdk. 
Nagyon frissen: J^jad, jAijad, j6 katona, 

Hadd dtibogjik ez az utcza. 
Nyiljtva: Sz^jj ki m^n! 

Ekkor a ki el^bb dllott be a kdrbe kil^p s a tdbbiekhez 
fog6dzik, s a jdt^k i^b6l kezdOdik. 

(K^mes. Szildgy ro«) 2. 

Az eleje mint az eldbbi sztoiban. AzuUin egyet bekap s e 
n6tdra kezdenek ttoczolni a bennlevd p^ok: 

Ezt szeretem, ezt kedvelena, 

Ez az 6n Wes kedvesem. 

Ma legyen, ma legyen piros ptok5sd napja, 

Holnap legyen, holnap legyen a m^sodik napja. 

A mi hajunk csak akkora, mint a csik6 farka, 

M^g anndl is hosszabb, mint a falu hossza. 

Czoki te v6n kutya! 

Ekkor az, a ki eldbb a k5rben dllott, kimegy, s az 6nek 
tovdbb foly: 

Kdrolyban fuij^, Debreczenben j^jdk. 
Szeg^ny ember h^a, flistos gerenddja. 
Benne lakik gyongyos papn6, vigy^tek a b^lba, 
Ha p^nz voln^k pengenek, r6zsa voln^k deraln6k, 
M^gis kifordililn^k. 

Azutdn t\jra el61 kezdik. 

(Hadad.) 3. 
Haj - lik a meggy - fa le - ve - le, A - lat - ta ill i t I it t egy sz^p bar - ua me-nyecs-ke. A kit sze-retsz, kapd le. J 


"■ » 416 ^ S ^^^P^^=^^ Ezt sze - re-lem, Ezt el - ve-szem, Ha p6nz vol-n6k, 
Ez az 6n 6 - des ked - ve - sem. I js t ^ i #=t- :iE I. .4 S=*^ pen-dttl-n6k, R6-zsa vol - n6k, vi - nil-n^k, 0-lyan di-cs5 $ t t t t 
t I 
h=h: vol-n^k! £g a gyer-tya, ha meg-gyT!ytj6k, J^-jad, j^r-jad 
El is al-szik, ha el - olt-j^. i ■f-r*v fr-K i=i3i 
j6 ka-to-na, Hadd do-bog-jon ez az tit-cza. S'ej, haj, I £ t ls=atz 3r=3!=n!J1 -i"-J^^?=^ szeg-f(i-sz^, De sz6-pen ki - nyi - lot-tdl, ^Bok-r6- td-nak 

So - ha el ne her - vad - jdl, W t m «i * t^=^^^ ^B 1=^=:^^-^==^ ma -rad-jdl ! Az 6n in-gem lengyel gybes, Csakhegy rojtja 

Az ^n czizmdin karma-zsin, Csakhogy tal*pa i ^ m t t 3 t t ^ JSrrt -r—tr ^ nin-csen, Majd j6ti var-ga, ki meg-varr-ja, L61ek k...a 
nin-esen. Ha meg-varr-ja, p6nz-ert varr-ja. ^^ t t * ^M az anyja, az any - ja I K6t szdl vesz-sz6 - re ta- 
ldl-n6k, M6 - reg-r61 m6-reg - re ta - pod-n6k. Vagy 6-le-tein, $ $=$: S P vagy ha-ld-lom, De mdr t6-led meg keli vdl-nom, £-de- '"""-■ -■■'' 417 i 1=^ I^IJE^^E^E^E^a 


:!5i:l5: sem, ked-ve - sem ! Ha - zu - dik a Szaj-k6, Ker-ti majo- 

Mert nines itt-hon Jan-k6. Be-boriilt vi- 
SI —:i i± i fcr 


zizjt. triL ^ r^n - na, Ez az e - let hu-szd - ro - k6, Fel - v6 - ge - si 
- la. ^i m be-tya-rok-6. Allj ki mar! 

(Aroktd.) 4. 
t=t -kt:^ Haj-lik a meggyfa, nagy az dr-ny6-ka, Ben-ne fo-rog I :^ ^^ ts=s: :\f=izzg: t=t kis menyecske, Kapd ki, a kit sze-retsz ! Ezt sze - re-tem, i f=:t -^ ^^^ t 


ezt ked - ve-Iem, Ez az 6n 6 - des ked-ve -sem. t2I^ t!: :!? 


:tt ts=^: 
g Hej ! pendu-la, pen-du - la, R6 - zsa volna, ke - rfll-ne, ^^s^ (5=^: ^5==^!: in:* i^ AUj ki m&r! Ez az ^-let a l&nyok-^, Nem a m&-sok 


be-ty& - rok-6. Hip, hop, csengOt, lop, min-den mol-ndr i ^-h-fn n lisz-tet lop. 

Magyar GyermekJ&t^k-OyilJt. (Szina.) 27 418 ll^^fili^ ^:_.l^IT:-:-t:: 
£ - rik a meggyfa, haj-lik az ^-ga, A kit sze-retsz, 
A - lat-ta va-gyon bar-Qa me-nyecs-ke. 
11 -#— # — — ^-33r-_^ — ^ 
kapd be ! Ezt sze-re-tem, ezt ked-ve-lem, Ha penz volna, 
Ez az 6n e - des ked-ve-sem. R6 - zsa volna, 


pen-dCll - ne, 
te - rfll - ne. £g a gyer - tya, ha meg-gyiyt - jdk, 
Mi - kor a sz6p tdn-czot jdr - jAk, 
^ V — I/- }EgE?S E^fe^ J^r-jad jar-jad .16 ka-to-na. Aij ki! 
Hogy do-bog-jon ez az lit-cza, 

(Haromsz^k.) 6. 

Hajlik a meggyfa. 

Korbe ^1 a sereg, egy a kozepen marad, t^nczoigat, mire 
elkezdddik a dal: 

Hajlik a meggyfa, nagy az arny^ka, 
Egy barna menyecske ftl alatta. 
A kit szeretsz, vedd be! 
Ezt szeretem, ezt kedvelem, 

(Egyet kivAlaszt s azzal jarja.) 

Ez az 6n 6des kedvesem. 

F6nz voln^k, pendQln^k, 

R6zsa voln^k, terClin6k, 

M6gis kifordiiln^k. 

fig a gyertya, ha meggyilytjak. 

El is alszik, ha eloltjak. 

JArjad, j&ijad, j6 katona, 

Hadd dobogjon ez az litcza. 

Allj ki m^r, v^n vagy mAr! 

A kassai hegyoldalba, 

Ket szdl vessz6 zold ^gara. 419 Ispioncza kacz ki, k^cz ki a fekete t6ra, 
Kerti majordnna, bebonilt virdga. 
flz az elet husz^rok6, 
Nem a nddi bocskorok^. 
Czoki te v6n bocskor! 
' Fiirdik a kacsa 

Fekete t6ba, 
Anyj^oz k^szOl 
Lengyelorszdgba. 
Hadd vigye, vigye. 
£ljen a bor^ba! 
Amott eszik a szilvat, 
Ropogtatj^k a magv^t; 
A kisasszony derek&t 
Paplany al^ takarjak. 
Czoki te, ven bocskor ! 

Ezzel a ttoeznak vege, de a ki eldbb pArt v^lasztott, a korbe 
fog6dzik s most az v^laszt p^t a t^nczra, kit el6sz5r v^lasztot- 
tak, s a tdncz lijra kezd6dik. 

(Cj-FeWrto.) /. 

£rik a meggyfa. 

A gyennekek osszefog6dznak, kSrbe ^Unak, egy a kdz6pre 
All s a tObbiek k5rbe forogva ezt dalolj^k : 

6rik a meggyfa, 
Hajlik az ^a. 
Szoke menyecske, 
Nyugszik alatta. 
Kapd be szivem, 
Kapd be, 
A kit szeretsz kapd be. 

(Bod-Palad.) 8. 
^-: im^ L^ 1^ 9 ^ » Haj-lik a meggyfa, nagy az ar-nye-ka, A kit sze-retsz 
A - lat-ta vagyoD szO - ke kis Idny-ka. 

27* 420 ^ -0- ^^ -0- (55=^ Si=e g^M :t^ infa: ^ kapd meg. Ez sze - re- t6m, ezt ked-ve - lem. 
Ez az 6n 6 - des ked-ve - sem. Jdr-jad, jarjad 
Hogy do-bog.jon i tiZZltLZZtsz: I xrr.: tt- t 5 

j6 ka-to-na, Allj ki m^, te kis Uny. 
ez az lit-cza. m i 9. 
£ - rik a meggyfa, Haj - lik az k- ga, Kapd be szi-vem, 
A - lat-ta va-gyon, Bar-na kis lAny-ka, A kit szerelsz, =i^==tr. t ii- is^its: ^ kapd be, Ezt sze - re - tern, ezt ked-ve - lem, Ha p6nz volna, 
kapd be ! Ez az 6n 6 - des ked-ve - sem. R6 - zsa volna, m inz^s enzfc ^5=ts: I i t=t: meg-pen-dal-ne, M6g-is ki - for - diil - na ! fig a gyer-tya, 
ki - de - rfll-ne, Mi-kor a sz6p 
i5=4i a *=^- :fe i5=:tr m ha meg-gyi5jt-j&k, 
tdn-czot jAr - j^. Jdr - jad, jdr - jad, j6 kis lAny-ka, 
Hagy do-bog - jon ez az lit-cza. ^^^m Allj ki ra&r! (Nagy-KakalM.) ^^t 10. ^v^ —w- t=t X *= $ ^m, Haj - lik a meggy-fa, Nagy az ^ - nye-ka, Ezt sze- 
A - lat - ta s6 - t^l Bar - na kis Idnyka. Ez az 421 'S X t=t fct:=t: m^^ ~^=i^: re-tem, ezt ked - ve-lem, Ha penz vol-na, per-dftl-ne, 
6n 6 - des ked - ve-sem. m *==:|i- i?: ^=^ fe^; R6 - zsa vol - na, de -, rOl - ne, M6g - is ki - for - diil - na. s^ i-r m\ t t l^p ^^E ^ 6g a gyer-tya, ha tneg-g^tjjt - jik, JAr-jad, jAr-jad 
Mi-kor ezt a t^n-czot jdr -jik. ^^m — (!ri:zrts=:t«: * • ~ * — *- — » — w — jP— j- ^:^; j6 ka-lo-na, H^j! be sA-ros ez az lit-cza, Allj ki, kis Ma- ris - ka ! 

(Torda-Aranyos.) 

u. 

Szent Jakab ^ga. 

A gyermekek mind k5rbe fog6dznak, egy pedig a k5r k(3ze- 
pere All ^ forog. ugyszint^n a kor is. Ekkor mind 6neklik: 

Szent Jakab fdja, £]n is szakasztottam, 

Hajlik az 6ga; El is szalasztottam ; 

fin 6desem, 6n kedvesem, Tejbe, vajba feresztettem ; 

Szakassz egyet r61a! A kit szeretsz, kapd be! 

Ekkor a korben lev6 bevesz egyet a k5rben 6ll6k kozQl, 6s 
^neklik : 

Ezt szeretem, ezt kedvelem, 

Ez az 6n ^desem. 

Ha p6nz volna, pendalne, 

R6zsa volna, terttlne. 

fig a gyertya, ha meggyticscsAk, 

Mikor a szep tdnczot j&rjAk. 

Jaijad, jArjad j6 katona, 

Hadd dobogjon ez az i]itcza. 

Allj ki! 

Ekkor az, a ki kezdetben volt benn, kimegy, a korbe All ; a 
benmarad6 pedig ism^telv^n a mond6kAt, mAst vesz be. 422 ^ 

«/ z-t *=i: t tzH 12. -Hr ^ ^- — K- m Mez, m^z, mez, ter-mett m6z ! Termett m6znek Al-dottsd - ga, 

-K -^r—. nr JS-^ lH^ i: 3^1. Le-hul-lott vi - r^-ga. Ez az al-dott bor, Ha .i6t i-szol 

Ki minden nap forr ! Efe^ ^: ■i^. t ^-E^=E? --t-T— r «::±^;=t be - 16 - le, A tor-kod-ra i forr. Mit ke - rfl-lod, mil for- 
^ b=ts ta: ■X: t I dii-lod, Az 6n M-zam tA - jdt ? Azt ke - rO - lom, Azt for- 
dii-lom, A kend h^ - za td-jat ; Hogy ad-ja nekeni Sz6p bar- #^ 3 i^: p---^=Ti -t— i — :1: irrt 1^ na le - & - ny4t, le - d - nyit Jaj] nines, n4-kem o - lyan r-e-r-l- i= ^^ *: I 3s: I— V- ■^ -4s=:t5=q i6 Idnyom, Ki el - a - d6 vol-na. Se ne tiltsd, se ne ta-gadd, 

=15: t: ?-^J *=^ Mert meg-ldt-tam kis v6-s&r-ban ; Pi - ros al-m&t & - nilt ; 
Vet-tern is be - 16 - le, Vi-szik, vi-szik a kend Itoyat, 
Et-tem is be - 16 - le, i^ t!=^: h — h t 


i?: h; Czigtoy czi-be - r6-vel, N6 - di he-ge - (}tt - vei, S itt lesz $^^-^^ —4: ^^^m^ ne - ki j6 ; Lesz htis, bor, di - 6 es mo-gyo - t6 ! 

(Jdsz-N.-KuD-Szolnok m.) 423 13. i ■i^i i m^: ^ M6z, m6z, mez ; ter - metl mez ; Ter - mett m6z - nek 


::*a ^1 - dottsd - ga, le - hul-lott a vi - ra - ga ! Ez az ^1-dott i^: -K — 


-S-B— 
bor, Ki min - den nap forr. Ha j6t i - szol be - 15 - le, A tor-kod-ra forr. (Jasz-N.-Kun-Szolnok.) 14. W* — • — *— * — » ^^ FV — • — » — *-+ -&- ^. 
Ka - r6 he - gyin Kis ma - d6r - ka, - lyan mint egy :ifc: £ ga - lam - boca - ka. Haj - lott d - ga, ter - mett & - ga, fi fc=z:t!-=:f!^ 
*: 4^==t5=: j=rl ^Se^^ i B6rzs(5m,b5rzsom,veddel, a kit sze-retsz. Mi van ab-ban a 


vas - kam - rA - ban ? Cs6 - sz^r - nak a 1^ - nya, Din, dan, $^S^ :}5: -7-v- t da-lA - r6 - zsi Hej R6 - zi Fe - li - na. K6t p^nzt tettem 

M6g se me - hettem i *: ici -■:^l ^^E^=^^f^^^^^ az he - ge - do - be, To - rok czi - cza, to - r5k ba - sa, 
az e -16-ttocz-ba. 424 m t feE ^_jU fe t. ^ ^ ^ — ^ 

to - rok ta -li - gd - ba. Ezt 5 - le - lem, ezt cs6 - ko - lom, 

Ezt sze-re - tem, ezt ked - ve - lem i 
^5--:^= i^=^ fcrrts: m N6nem asszony Id-nydt, N6n6m asszony lA-nydt. Ne hljj engem, 
Ne l^jj en-gem a-rany tu - li - pto-nak, Csak hijj en-gem. i :t5: t ^^S h=b ^-•-^—^ Csak h<ij en -gem pi-ros vi-o - lA-nak. Hej, i-de gombos, ^^^^^ ^■ i^=i^ i^ t=T = — • — # — ^-^ — ^j—- 

Ke-rek a - latt gom-bos, - szi bim-b6 s^ - ros. 

(Sztank6 B^la gyOijt.) 

15. 
Kdrii hegyen, karii hegyen . . . 

Karii hegyen, karu hegyen, mint egy laska, 

Hajlott 6ga, termett ftya, 

Level^be kis menyecske. 

Oleld ^t, a kit szeretsz! 

Ezt olelem, ezt cs6kolom. 

Adjon Isten ilyen essfit! 

Isten hozta mind a kett6t. 

IrY j^j^ a t^nczot, 

Amiigy j^ij^ a tanezot. 

Dirib-darab rokka, 

Penzvon6 karika, 

M^gis kicsendellett. 

Cziczkom, eziczkom, vagyon egy sz6p Idnyom, 

Vagyon, vagyon, de semmire vagyon. 

Add n^kem ezt, majd kapom ezt. 

Szita-szita pentek, 

Siralom cstitortok, 

Dob szerda. 

Jdnosom G^czben. 425 Lovaira vannak, 

Nyergetlen vannak. 

Szokjetek lAnyok, 

Hadd csendayon, 

Hadd pendalj5n 

Hamusz6ra szakajt6, 

Hadd keljen meg a czipo! 

Kikiriku rajko. 

Egy nagy btidSs bank6. 

Haja v^a k^reti, 

KettSs k^re kiveti. 

Vesd ki vAra, vesd ki. 

Benne forog kdntor Marka, igen nyalka. 

Ucczu, ucczu Rebeka, 

Fordiilj hozz^m M^rika, 

Galamboci^ka ! 16. 
Aranykapu. 

A le^nyok k6rbe fog6dzva s gyorsan forogva, igy danolnak: 

Termett meggyfa, hajlott Aga, 
Kendermorzsa, sz6p kis Itoyka. 
J5vel, cs6kold, a kit szeretsz ! 
Ezt olelem, ezt cs6kolom. 
Adjon Isten lassili es6t, 
Mossa 5ssze mind a kettdt. 
Szita, szita p^ntek, 
Szerelem csfltorl5k, 
Dob szerda ! 

Ennek v^g^n ket le&ny feltartva 5sszefogott kezeiket. a tdbbiek 
sorba ^tbi^k^Inak az aranykapun ^ ezt danoiij^k: 

Uj h^z, f^nyes h^, aranykapu rajta, 
Bdtor leany vagyok 6n, elmegyek alatta. 
Olyak a leg^nyek, mint a csillagok, 
Csoportosan j^rnak, mint a farkasok; 
Olyak a le^nyok, mint az angyalok, 
Mert p^rosan j^nak, mint a galambok. 

Erre azutdn, mikor mind ^tmentek az aranykapun, kiki meg- 
fogja a szomsz^dj^t s megforgatja. 

Abonyi L. (M&rton Ferencz) «Fon6 kr6nikdjd>-b6l. 426 17. 
Diba Ilona tdncz. 

Meggy, meggy, meggy, 

Termelt meggy; 

Termett meggynek ^ga, 

Szomorii vir^^a, 

Kihajlott a tengerpartra. 

Tengerparti kis menyecske. 

VAlaszd, a kit szeretsz! 

Ezt szeretem. ezt kedvelem, 

Komamasszony jAnyat, 

Diba Ilon^eskat. 

Mi6rt hivnak engem 

Diba llon^nak? 

Mert en vagyok asszonyomnak 

Sohajtott letoya, 

Diba IIoD^cska. 

T^lat t5rtem. r^roppantam. 

Szitapita pentek, 

SzilArom csOtorWk, 

Dob szerda. 

Nem ligy j^rj^ a tdnczot, 

G6lya-gerinczesen, 

Apr6 baricsk^son. 

P6nz volna pengene, 

R6zsa volna siirgene, 

Megis kiserdtilne. 

H^rom p6nzt vetettem, 

A kis m^sik^ba, 

M6g sem mehettem en 

Be az els6 ttoczba. 

T5r5k szita, i5r5k macska, 

T5r5k talig^cska. 

Dallam n61k(il, k5rbefog6dzva mindny^an mondjdk, egy a 
k5zepen v^laszt mag&nak t^nczost, minden uj kezdesn^l vdltozik 
a tanczos. (Csei-^pfalu.) 18. 

A felall6s ugyanaz, a mi az els5n6l, a k5vetkez6 vers dalo 
l^sa mellett: 

Hajlik a meggyfa, 
Nagyobb az ^rny^ka. 427 A nyulacska piczinyke 
Eg^sz f<^Idet befutja, 
ParipAj^t futtatja, 
Haj^t fonja fetyolba, 
Sarkig 6r6 fdtyolba. 
Annak a^juk a letoyt, 
Ki felk5ti a gatyat 
Szenczi J^os a r^ten, 
H^om asszony el is ment, 
A letai hidon tiil. 
Sipoljunk, doboljunk, 
Z5ldbe! Zoldbe. 

(Henczida.) $^ Csillag Boris. 

1. -H K- ir Csil-lag Bo - ris lu-dom a ne - ve - det, fir - ted va-gyok 
Vesd r^un R6-zsAm fe-ke - te sze-me - det, tfgy tud - j Ak meg, P i: i t -.azzr:^ z:i^iz::*s: ^^^^ .^ — 1 X ha - 1^ - los be - te - ged. Kon-koly ; le - v61, tisz-ta bii-za, 
hogy szeretsz en - ge - met. W t=t t ^^ ^ 3 t=:X Majd ki - nyi - lik a vi - o - la ; A vi - o - l6t ak-kor I 
Zllfc sze-dik, Mi-kor reg-gel har-mat e-sik. 1. Ab-la-kom a- 

2. H^omh&z ba 
3.Ki az u-r^t 


■N-r latt van egy fa, A - rany al - ma te - rem raj - ta, 

hat ke - men - cze ; K5 - rttl - jar - tam, m^g sines es - te, 

nem sze - re - ti, Sdr - ga re - pAt- f6z-zon ne - ki ; 428 5 it m - lyan pos - hadt, mint az i - r6, E - gye meg a 
Ha ' nines es - te, van me-nyecs- ke, E - szem kin-csem 
J6l meg - s6z-za, pap - ri - kdz - za, Hogy a hi - deg ^^^E=j5=zJ^=i:vdi szol-ga - hi - r6. 

te-rem-tet - te. 

job -ban r^z- za. (Boreod.) * mi^jLjAjB t 2. ■J- — I- jrnr l!^^^ i Be - bi - 6 - si, pen-na, RAczka-i ten-ta. Se - gi-cze 
Be - bi - d - si Se - gi-cze •7 J5: l^^ai :F H^ a mi tyii - kunk bi - bi - cze, (iy5n - gy5t gyon - gy5t 

bi - bi - cze, Gydngy - ko - szo - nit 
^m^^^^^i ■frr 1 asz-szo - ny6 - nak, Zi - bit za - bot a lo - vA • nak, 
a 16 - ny^ - nak ; Haj - dii pal - czAt az ap - j6 - nak. 
Eg a gyertya, 6g! Ki-csiny-ke m6g az 6n pA-rom. 
Hd-rom esz-ten - de - ig vA-rom, 
t=^=t m m i Hej r6 - zsdm ! Cs6 - kol - gasd meg az or - cz^m ! 
Vi"- - 14m! 
^^^^ m ± ti m Ez nekem ez ! Szi - ta ^ bi - ta p6n - tek, Dob szer- 

Sze - re - lem csii - tdr - t5k, 429 I ^m fc:::^: l~t V- :|: n da. A ka - to - ndk re-ge-mentje i - gen czif - ra, 
Ben ne fo - rog SAndor Bandi, i - gen nyal - ka. 
H: -^- ^^^=^ Hej ! li - bu, li - bu - kdm ! Fordiilj ki hdt (Ju - lis-k^m) Eszem ad - ta. (Fancsal. Abaujm.) Gyertyaj&t^k. 

1. 

A gyermekek nagysdg szerint sorba dllanak, a sor els6je 
feltartja a gyertydt (egy pAlczikAt), erre a sor v6g6n lev6k k5zttl 
kette eWre halad, bogy a sor els6ja(Jl elvegye a gyerlydt; ba 
sikerQl a gyerty^ra tenni a keziiket, 5v6k lesz a gyertya, s a jdte- 
kot i^ra kezdik. 

(Sdrpatak.) 2. 

K6t gyermek kezet fog s osszefogott keziiket feltartj^, a 
tdbbiek pedig a k^t kis gyermek 5sszefogott kezei alatt dtbiykdl- 
nak, mik5zben sebesen mondjak: 

Agyat, ^gyat a letoynak, 
Akaszt6f^t a czigdnynak! 

(Balla.) 3. 

A gyermekek k5rbe fog6dzya mozognak s ^neklik az al^bbi 
verset. Az utols6 sz6nAl pedig leguggolnak. 

fig a gyertya eg, 
El ne aludjek! 
A ki akar dgyat vetni, 
Az guggoljon iel 430 4. A l^nyok osszefog6dzva korbe forognak, egy a kor kozep^n 
elkezdi s a tobbiek vele mon(^jdk: 

£g a gyertya, 6g, 

El se aludjek, 

Mig a szikra langot nem vet. 

Mind le guggolj6k. 

Ekkor mind leguggolnak, a ki legutoljara marad, az dll a 
k5r k5zepebe. 

(Bodm^r.) 

5. 

£g a gyertya. 

£g a gyertya, eg. 

El ne alugy^k! 

Egy kis ledny lobbot vetett, 

Guzsgujjunk le mind! 

6. 

Eg a gyertya, ^. 
E ne alugy^k! 
A ktiszikl^k repedeznek. 
Min leguzsgujjek ! 

Most leguggolnak, hogy a czicza meg ne foghassa 6kel 

(Csurgo. Feh^r m. M. Nyelv6r X. 96.) 

7. 

Korj^tek. 

A letoyok korbe fogodzva eneklik az al&bbi szdveget, mi- 
kozben a k5r jobbra vagy balra fordul s mikor a szoveg kiv^nja, 
leguggolnak. A ki pedig a fdldre ill, az arczczal kifel^ fordiU ^ 
ligy folytatja a jat^kot. 

fig a gyertya, 6g, 
El se alugy^k, 
Lobbot vetett a kfiszikla, 
Guggoljunk le mind! 

Azutdn Eneklik : M^ly kutba tekintek stb. A dalt addig foly- 
tatjdk, mig a kor minden tagja arczczal kifel6 nem fordiilt. 

(Uj-4dalomsok.) 431 8. 

Kendertiorzsa. 

A fiiik 6s le^nyok vegyesen k^zfogdssal k5rt alkotnak. Egy 
fiii a k6r kozep6be megy, mire a tObbiek eneklik a «kender- 
morzs^t>. 

Kendermorzsa, sz6p menyecske, 

Olelj, cs6kolj, a kit szeretsz. 

Ezt olelem, ezt cs6koIom. 

Kiforditom, beforditom. 

fig a gyertya, ha meggyujtj^. 

Ezt a knyok sz6pen M,jj^k. 

Ftjjjad, Mjjad, jo katona, 

Hadd vigadjon ez az litcza. 
. Ez az utcza, de sz6p utcza, 

Rozmaringgal van kirakva. 

Azt is tudom, ki rakta ki, 

Az 6n rozsdm rak^tta ki. 

Hej kiriki kecske, 

Benne a menyecske. 

MidCn az «5lelj, cs6kol,i»-t Eneklik, akkor a fiii egy le^nyt 
v^aszt s addig tdnczol vele, mig az eneket el nem v^gzik. Ennek 
vegezt^vel a fiii a k5r k5zep6n hagyja a lednyt, s 6 bel^p a 
t5bbiek sor^ba. Az «5leli, cs6kolj»-ra most a iedny v^laszt egy 
fiiit s tdnczol vele. Ez Igy felvAltva folytattatik. 

(Jdsz-Als6-Szt.-Gyorgy ) 
9. P tf Unrzjz t '^- i Zi - bit, za - bot a lo - vA - nak, Gy6n-gy6t, gyOn - gy6t 

fig a gyer-tya. ha meggyiijt - jdk, Ha a pA - ros 

Ez az lit-cza, de sz6p lit-cza, Mar-vdny-k6 - bfil 

Hogy ne vol - na a - tydm fi - a, Mi ' - kor 6 - des t # £: t ^=t t asszo - ny^-nak, Gyongyko - szo-nit a 1^ - nyd-nak, haj-16s 
t^nczot j^-j^, J^ - jad, j^r-jad .j6 ka - to - na, hadd vi- 
van ki - rak - va, Raj - ta s6 - \Al egy ka - to - na, ta - Ita 
a-pAm- fi - a ? Er - re csorgesd meg a kn-czot, mint a 

i m^ t ±=:. 4- - pAlczat a fi - ^-nak. 

gad-jon ez dz lit-cza, 

bi-zony a-tyam - fi - a. 

czig^ny a bog - rd-csot. (TorontAlm.) 432 10. Egym^t6l p^r 16p6snyire *oget alkotva s befell fordiilva al 
a fbldre h^om gyermek, a tobbi l^nczba fogodzik ossze; a l^cz 
a jobb v^g^n lev6 gyermek kezd^se s az alant k5zlott dal mon- 
ddsa mellett megindul ^s pedig ligy, bogy az els6 gyermeket fel- 
korben megkerOli, vagyis a h^ta megett jon el s elfitte halad el, 
azutto a szog kozep^n lev6 gyermek hdta megett halad tov^bb s 
a sz5g mdsik v6g6n ul5 gyermek el6tt megy el, f6lig megkerOli s 
a h^ta megett a l^ncz k^t v6g6n lev6 gyermek dsszefog6dzik. 

Zibit, zabot J^rjad, jdrjad 

A lov^nak, Vig katona, 

Botot, botot Hagy vigaggyon 

A gazd^nak, E^z az i^czcza! 

Gyongydt, gy5ngy0t Ez az liczcza 

Asszony^nak, De sz6p uczcza, 

Gyongykoszoriit Mdrvdnkiibd' 

A Itoy^nak. Van kirakva, 

Gyongykoszoriit Azon s^tal 

A l^y^nak, Egy katona, 

Hajl6s pdezat Tal6n bizon' 

A fijtoak! AtyAmfija! 

fig a gyerty^, Hon ne v6na 

Ha m5ggyutj6k, Aty^mfya: 

Mikor a sor Mik6 6dos 

TAnezot j^j^; AnyAm fija? (Tapsikolnak.) 

Erre cs5rgezsd 
M5g a l^nczot, 
Mind a czig^ny 
A bogr^csot. 

Majd ism^t 5sszefog6dzanak s el61rdl kezdik. 

(Pad4* Kdlmdny : Szeged nepe. II. 90.) 

11- 

Borsodba mentem, borsos bort ittam, 
M^zesdbe mentem, mfees bort ittam. 
T5r<5kvtoti mentem, iSj csizmdt vettem. 
Megpatkoltattam, egy tall^rt adtam. 
Hull a bors6, 
Nincsen kors6. 

Fliz^r alakban le^nyok 6s leg^nyek 5sszerog6dznak s 6ne- 
kelve keringenek eg^sz korben. Majd szetszakasztjdk a kdrt, kifor- 
diilnak s egy csom6ban gombolyitj^ magokat, epen ilgy, mint a 7 "' ^"""z ^ ' T^^z i*f^^^?r*i/'''" ? --"^ * 433 fdz^rt^nczban, ez pedig oly sebesen t6rl6nik, hogy midfin e sza- 
vakat mon4J6k; fhull a bors6», a gyong^bbjek, kiv6lt a legsz^l- 
s6bbek lehuUadoznak. 

Az el6bbenihez n6i^^n kivQl mindenben hasonI6 a k5vet- 
kez6 jat^kdal. 

Zabot, zabot a lov^nak, 

Gyongyat, gyongyot az anydnak. 

Gyongykoszoriit a lydny^nak, 

Aranypdcz^t a fi^nak. 

fig a gyerlya, ha meggyujtjdk; 

Mlg egy p^r t^nczot e^jAijAk. 

Jdrjad, j^jad, j6 katona, 

Hadd vigadjon ez az Utcza. 

Ez az utcza olyan litcza, 

Piros alma terem rajta, 

Olyan poshadt, mini az ir6, 

Egye meg a szolgabir6! 

(N^pdalok ^s mond^ XI. kSnyv 412. ].) 
12. -^^C=^=j "-#^=52 ¥=P=t2: P: 

A le- ^-nyok sz6-pen fiij-jdk, Mi-kor ezl a tdnczot jirjdk, 
E-gyik lit-czAn v6-gig mentem, A m^ - si-kon vissza - jottem, s^ m ^ -^ V- -^ iz^. t fe m J^r-jad, j^r-jad j6 ka - to-na, Hagy do-bog-jon ez az litcza. 
A csizm^mnak nincsen sarka, Varr-ja meg a csiz-ma-di- a. 

I N-#— ^ * -0 — '^- ii3 :t< — t^_j ^±1XJ=^ Ha megvarrja, p6nz-ert varr-ja, S'hej - a kurva zse - na. 

E jat^kndl leiiltetnek hdrom letoyk^t h^omszog alakban, 
a tobbiek pedig sort alkotnak s ezt a harom l^nykdt kigy6dz6 
mozg^sal kerdlgetik. 

(Saj6-Sz6ged.) 13. 

fig a gyertya, ha meggy lijtj^k. 

Ugy j^tsz^, mint a szent Ers^betet, csakhogy m^ verssel. 

fig a gyertya, 
Ha meggydjtjAk, 

Magyar GyermckjAt^k-Gyujt. 28 ; It' ^ 484 Gyonge dga, 
A szerelem 
Sz^p virdga. 
Cstiggjetek Idnyok, 
Ha virAgok vagytok! 
Heje czinge-binge ! 
Tiz aranygyOra. 
KemenczSbe tekintett. 
Zab szerda! 
Juliska • • • Mikor ezt a 
Ltoyok fuiJAk. 
Fujjad, fujjad 
J6 katona! 
Hadd viga^jon 
Ez az litcza. 
Ez az i^tcza 
Kir^lytitcza. 
M^rvtoykCvel 
Van kirakva. 
Paradicsom vagy a kit v^lasztani akar, annak a nev^t mondja s aztdn ezt a 
kis verset danolj^k 6s t^nczolnak : 

Mind azt k^rdi, k^rdezgeti: 
Mit csinAlsz te ^z6p leAnyka ? 
Ennek varrok lengyelkenddt, 
Neiti aranysz(n(it. 
Sz6p k5dor5ncze, 
Kerti biikoroncza, 
Hajloncza! 

(Puszta-Rdkos. Torontdlm.) 14. 

Egy be^Il a kdrbe, a tobbi enekli: 

Az lyvari Katruskanak 
Aranyprimes a szokny^ja. 
Zibot, zabot a lovtoak, 
Gyongy5t, gyongyot asszonydnak, 
Gydngykoszorut a lydnydnak. 
fig a gyertya, 
Ha meggyiijtjak, 
Azt a lyanyok 
Sz^pen fiijjdk, 
FiUJ^, fiijjAk, fujdogdljdk, 
Mikor 6k a tdnczot jdrjdk. 
J^jad, jdrjad j6l Katruska, 
Hdrom pdntorz sz6p Ilona, 
Ne adj nekem neh^z dlmot, 
Csak adj nekem k5nny(i tdnczot 
HUzzad, hiizzad azt a Idnczot, 
Mint az ord5g a d5rongot. ^-■f*":? Y.'e'--'^' 435 E sz6kn^l: cJ^rjad, j6rjad» a korben Iev6 vdlaszt egyet 
mag^nak, 6s azzal addig tdnczoi, mig az 6nek tart ; akkor ujra 
kezdik s az marad a k5rben, a kit a kor k5zep6n dll6 v&Iasztott. 

(Tesmag. Hontm. M. NyelvSr Vlir. 670.) 15. 

Korbe fog6dzva: 

Bibiczi Panna, rdkezdi Vincze, 

A kit 6r, a kit er. ma^jd elviszi 

A nagy szel. 

Gyongy, gyongy asszonytoak, 

Gyongykoszoriit a Uny^nak. 

Zibit zabot a lov^nak, 

HajdOpdIcz&t az apjtoak. 

£g a gyertya, eg. 

A legenyek regementje igen nyalka, 

Abba tAnczol N. N., igen czifra. 

fin edes Dodik^m, 

Fordiiljunk ki Rebek6m, eszeraadta. 

Dallama nines, egy hangon s egyszerre monc^^k. 

(Cser^pfalu. A.-Borsod.) M^Iy k^tba tekinMk, 

1. 

M61y kutba tekintek, 
Aranyszalat szaka,jt6k; 
Asszonyomat IMtam 
Biborba, bdrsonyba. 
Akaszszuk fel a v6n csunyAt, 
Mert ellopta a paripat, 
Kis kaezagtoy a nyakaba; 
Sz6ros bocskor a l^b^ba! 

Korbe ^Ilanak es t^nezolnak. 

(Kis-Ujszdllds.) m f!=t!: --N h I 2. ii=4s t ^^ M61y kiit-ba te-kin-t6k, Asszo-nyo-mat 1^-tom Bi-bor-ban, 

28* 

1 ,y.: % 


436 ^'i '^-Jl *: 3 *=fc: fd-tyol-ban, Gyongyos ko - szo - rii - ban. Re - tye, ru - tya 
f6 - ko - t6-ben, Ap-r6 ft-nyes gombos-ta-ben, Vas-pilili...ben. 

(6-Becse.) 3. 
M61y kutba n^zek . . . 

Mely kiitba n6zek, 
Arczomat Idiom. 
Kinek Idtom feh^r fogdt, 
Annak veszem a zAlogjdt. 

A jdtsz6k sorban iilnek s a sz6l6 szavAra, ha ligy moso- 
lyognak, bogy fogsoruk Mtszik, z^ogot adnak. Z^ogvdltds egyszerQ 
terdepl^, szaladds, foldcsdkolds dltal tort^nik. 

(Jdsz-Arokszdll&s.) 4. 
Zdlogosdi. 

A gyermekek korbe fog6dznak, egy kdz^pre all, ez a biro, 
a ki a tobbieket szemmel tartja, azUn ^neklik: 

M6ly kiitba tekint^k, 
Aranyszdlat szakit6k, 
A ki m^ri mosolyg^dt, 
Bir6 szedi zdlog^dt. 
Kukoriku ! 

Ekkor mind a foldre guggol, s a ki elmosolyodik, attol a 
biro zdlogiil egy kend6t elvesz. Aztdn ujb61 kezdik. Jdl6k v^gevel 
a bir6 mindig z^ogot vesz att6l, a ki elmosolyodik. Mikor a jdt6- 
kot abbahagyj^, a zdloggal kovetkez61eg bannak el: a bird a 
kendonek egyik vigit egy nidstk ledny kezebe adja; 8 a ken- 
dot a levegdbe ide-oda himbdlva mondjdk: 

Meriink, meriink 
P^tdt, pAntlikat. 
Boltban lakik a mdtk^ja ; 
Tudom, ha ezt tiidna, 
Rogton kivdltand. ^■.■^% 
»^.-3'p-,>-r;rtf^J^r-^'; 437 Nem egy penzen, 
Se nem kett()n, 
Teljes tizenkettdn. 

Ekkor a kend6t magasra felhajitj^k. Ilyen magas legyen a 

menyasszony vetett Agya! Ism6t feldobva ki^ltjAk: llyen a mdt- 

k^ja! Ekkor a ki^ a kend6, oda szalad s elkapja. Igy btonak el 

a tobbi zalogkend^vel is. 

(Bodpal&d.) 5, 
M^ly kutba tekintek. 

£p ugy, mint a fentebbi. A z^logkiv^t^n&l a kovetkez6 
mond6k^t dalolj&k: 

* i w^ t in :tc=rs: i *: *r-i Sz6j-junk, fon-junk ing - nek, ga-tyd-nak, M6g-is va - la- ^ 


^5=ts: ^ e m ki-nek, A sze - re - 16 - je - nek, Va-j^nban van mAt-kd - ja, ^ j!s: i I Ka - po - son a dok - to - ra, Tel - jes ti - zen - hd - rom, ^ :?! ^ L6pd dt, Er-zsi 1^-nyom. 

Ekkor a bir6 es t^rsa a zdlog^t a f5ldig leeresztik, s a 
tulajdonosa keresztttl 16pi; mialatt a bir6 azt k6rdi: Ki a szere- 
teje? Erre az illet5 elmosolyogja mag^t s helyere megy. A bir6 
a zdlogot magasra dobja s azt mon^ja: Ilyen magas legyen a 
kelmetek 6gya! 

(VajAn.) A v6ge fgy: Szfijjunk, fonjunk elad6 l^nyoknak. 
B^csbe lakik a m^tk^a, 
Ha haza j5n, majd kiv^ltja. 
Sz^ztizenkett6, l^pd ^tal. 


438 

A tulajdonos ^tlepi. 

Biro: L^ptem 16pcs6be, 
H^gtam h^gcsoba. 

Eire a bir6 feldobja a zAlogot s tulajdonosa elkapja. Igy 
sorra mindenik darab zdloggal s mikor mindenki a tuIa^jdoDahoz 
jut: a j^t^knak v6ge; de ujb6l kezdfidhetik. 

(T)j-Fehert6.) 
7. 

A gyermekek kezen fogva kdrbe ^Unak ; egy gyermek a k5ron 
kivQl, a masik a k5ron belOl egy kend6nek kk sarkdt megfogva, 
a gyermekek feje felett lartjdk 6s koroskorOl jdrnak. Mindnyajan 
6neklik: «Egy m6ly kiitba tekint6k» stb. 

A ki mosolyit vagy nevet, att6l zdlogot vesznek, mig sok 
zdlogot nem szedtek ossze. A zdlogkiv^ltds igy tdrt^nik: a kik 
kdraljMak 63 a z^logot szedtek, ketten megfogj^ a kend5 vagy 
k5t6 csiiesk^t 6s mondj&k: 

Itt megy egy tarka csik6 
Igyorogva, vigyorogva, 
V^ltsa ki gazdaja! 

A tulajdonos ^tlepi a fbldh5z k5zel tartott ruMt : erre kiacjj^ 

a zAlogOt. (Nddudvar.) 

8. 
Ki megy a mennyorszdgba vagy pokolba. 

15 — 20 ledny egym^s h^ta meg6 ^1. Egy a legelso ele ^ 
s ujj^t az illet6 abr^zatja k5r(il hordozva, mindenf^Ie nevetseget 
csin^l s mondja: 

M6Iy kiitba tekint6k, 

Kom^nyszdlat szakasztek. 

Kinek ktom mosolyg^dt, 

Pisolyg^sdt, 

Majd elveszi a jutalm^t. 

Ha elneveti mag^t, jobbr6l dll egy le^nyka (drd5g), az elkapja 
a sorb6l, ha nem nevet, balrol ^11 egy m^ leAny (az aiigyal) s 
az kapja el. 

Mikor mind angyall^ vagy orddgg6 lett, az angyal 6s ordog 
alkura 16pnek, hogy m6g egy tazpr6bsln dtviszik zsdkm^nyaikat. 
A t(izpr6ba a kovetkez6: X alakba f5ldre fektetnek k6t linidt, ez 
al^ ^1 a bdnos vagy nem bdnos, az angyal balfel6l, az 5rddg 
jobbfeWl karon fogja s eldre, h6tra ugratja a linidn at mondva: 
gy4r (egy ugrAs), azita (nines ugras), gyakor (ugrds), szita (ugrAs), 
439 menj\ ha eddig kontdsevel, vagy l^bAval a lini^t el nem mozdi- 
totta, akkor mondja : mennyorszdgba s elCre veli ; ha pedig elmoz- 
ditotta, hdtra iiti s mondja: menj pokolba. Ezt minden jdtsz6nak 
utana kell csin^lni. 

(Hdromsz^k). I#«i- 


— N- 


-*i 


->- 


— h ■ 


— h 


9. 
— ^ — 


-^ 
-Jr^ 


1— 


tfe^. 
ff 


w- 
. * 


r . .^. 


•' 


w 


* 
¥ 


¥ Kem^ny szA-rii sza-ka j - 16, asz-szo-nyo - mat I^ - torn i i fe^ h: —h 1^ t t $ I I Bar-sony-ba, bdr-sony-ba, Gyon-gy5s ko-szo - ni - ba. 

— ^ ^ ^ i> i zI|^z:-^ — ^— ^ i- h h :te=i!r i i Gyon-gyot, gy5n-gyot aszszo-nydnak, Gyongyko - szo - riit i i: 


^^ h h 
^ a l^-ny&-nak, Vesszfit, vesszfit a h& - tdnak, Hogy senki se 

ig ^-1 : . I ^— f' — ^ -^ l i . - .i h -f — h' ^J i E l&s-sa. Sza-bad le-gug - gol - ni. Nem szabad ne - vet-ni ; 
*: •f^- N fcfirt t I A ki me - ri mo - so - ly og-ni, zd - lo - got kell ven - ni, ^^^i^p Tup le, tup le, tup le ! (Zempl^n.) A, d, B^Ia. 

1. ^ ^^S |5=^ i^ 
^^ A, d, Be -la, Kis ba-ko-nyi B6-la, N6-n6m-asszony *af": "■ *,' 
440 
szit-ko-zd - dik, B^-tydm u-ram k^-romko-dik. R6z-p6n-zem i 
csor - re - nik, ap - t6 p6n-zem pQr - re-nik. Ki - nek Idt-j^k 
mo-solygi-sdt, Szol-ga vi - szi a zd - log-j6t. Kukuri - kii ! 

(Veszpr^m.) 

2. 

Korbe fog6dzva, majd jobbra, raajd balra forogva mondjak ; 

B^la, B^Ia, 
Hova B^la? 
Szurke tuzet rakni, 
Feh6r gy5ngy5t ftizni. 
DiDom, ddnom, kis Juliska, 
(Itt mondanak egy nevet a j^tsz6k kozQl.) 
Fordujj angyalm6dra. 

Ekkor a kinek nev6t mondj^, elereszti tdrsai kez^t s a kor- 
ben egyet fordiil, a mely utdn ism6t elfoglajja hely^t 

(Aigner gyfijt.) 3. m t h h jsrnzi: 3CIZ3r 3 f< — h i^ m $ B6 - la, B6 - la, Be - la, Ab - la - kirn - ban B6 - la ! 
Sz6l-ke tii-zet rak-junk, A-rany gy(3n-gy5t fSz-zunk. 1=^ h h h-i =jci:t^=irs 
Ki-nek Idt-juk mo-soly-g^-s^t, Annak vegyiik zd-lo-gd-sAt. 

Kukurikii! 
(Vas.) 4. 

Korben osszefog6dznak, s mozognak, mlg kettd a kdr koze- 
p^n t^nczol, ezeket daloljak: -» ->..jii •'"•.^f'-^ )»..'>% 

V V ■ 441 

t: Z H^! e-de b6l-la. 
Mi-nek, 6 -de bel-la'.? ^ P^^^^^P A cser-fA - ra csat-to-gat - ni, 
A gyongyigra haj-to-gat-ni. ^ m -r"t— h 

-# ti -M- r-^ K t^=:^=:I^: {sijsrt-t^-r d m m m Hopp 6 - de, hopp ! Csattan fi - am, csattan-j6k, Va-la-ki sz^ja 

Re-gi p^nzem pdndoIj6k. 
t w-t=r=^ -^ — ^—^—:^ 

el-mo-so-^lyodj^k, Szogygyed, szogygyed zi - log - j^t. 

A ki elmosolyodik, z^Iogot ad. A kivdlt^n^l a tulajdonos 
^s az osszeszedd megfogj^ egyik v^g^t a zdlognak, hi^zogatj^k 
ra^jtok az liijokat raondvAn^ 

Singyin fogom 

Sz6p leinynak pArl6j6t, 

A las v5gybe, 

A nagy v6gybe mdtk^dt. 

Egy sz^p leg^ny, ha megtudnd, 

Bizony felvaltan^ 

Sem egy penzbe, sem k6t p^nzbe, 

Hdrom p^r tall6rba, 

S ekkor feldobj^ a zAlogot a levegfibe: Ekkora Agyat vess 
az uradnak! Erre szinten tdnczolnak. 

Nem azert neveltem 
Egyneh^ny csibecsk6t, 
Ki^r adott a tik^z 
Egynehtoy p6nz6csk6t. 
Hogy katon^a k6lsem. 
Annak ersz6ny6t I6t3em. 
A szobdjdt ftltsem. 
Gyere r6zsdm, katona! 
J^rjunk egy pdr t^nczot! 
Akaszszunk a nvak^a 
Hosszij aranyltoczot! 
Hiizd meg czigtoy a n6t^t, 
Ne sajn^ld a burjdt, 
Megadom az ^r^t! 

(Szilvis-Szt.-Mdrton.) *-?: . ^ 442 6. Ejvilla, villa... 

,A le^nyok osszefog6dznak, egy a kozepen ^11, mind enekel 

Ej, villa, villa, 

Ablak alatt villa. 

Oj Mkat hasogassunk, 

Gyongyoket fQzSgessunk, 

Egyet imidkozzunk. 

Ekkor mindnyajan leterdelnek; a ki kfiz^pen allt, az meg- 
fo§:ja mindegyik ajakat, s a ki elneveti magat, az zdlogot ad. 

(Zala-Szerdahely.) 6. 
Ablak alatt vella . . . 

K5rbe dllanak, egy a kozepen s dalol.jak : 

Ablak alatt v6lla. 
Minek az a v6lla? 
Gy5ngydgra hajtogatni, 
Fdra repegetni. 
Kinek a sz^a mosolyog, 
Sz6ke szedjen zalogot, 
Ropp ide, ropps ! 

A koz6pen dll6, miutan mdr a ropp vegsz6ra a tobbiek egy- 
szerre leguggoltak, sorra k6rdezget inindenkit6l valami olyant, 
bogy nevessenek rajta. A nevet5kt6l zalogot szed. P^ldAul ilyene- 
neket k6rdez: 

Egy asszonynak volt egy fia, elment a malomba. (K^rdezett nevet.) 

Add ide csak a kend5det! 

Angyomnak volt hdrom tur6ja, megevett bel6le kett6t,mennyima? 

Aczcze csak a keszkeny6det ! 

No kis feket^m, bogy vagy? 

Add ide a kalapodat! 

(Beczefa.) /. te -rn^—^-T- MX 1 


■V5- A - ha Bel-la, Bel - la, E - zer ^g-ra ha - so - gas-sa, 
Ab-la-komba Bel -la, Gy5ngy - ^g-ra haj- to-g^s-sa .L.-1K .<* ^xw ,;■■;, . -R^ 443 
Csa-tam-fi - a, Csa - tam-fi - a. Re - gi p6nz pen-d6-r5d-j6k. ^^ 1^ jtlnc Sen-ki el ne mo - so-Iyintsa ma - gdt ! 

(Szenna.) 8. 

Korbe ^llnak s kezeiket osszefogva k5rGlj^rnak, mialatt ezt 
mondj^k : 

Bela, B61a, ^ 
Ablakomba Bela. 
Bakon fejed levagatnyi, 
Tok5t, tlizet rakni. 
A ki aztat sijgatja, bugatja, 
Bir6 szedi zdlogj&t. Ej kukucska! 
Vagy ezt: M6ly kiitba tekint^k, stb. 

A ki nevet, zAlogot ad a kQz^pen ^116 bir6nak. A z^log kivAl- 
tasa fgy tort^nik : A bir6 hozz^ 16p ahhoz, a ki6 a zalog s kerdi : 
«Kit szeretsz?» — «N. X. Y-t», s a bfr6 feldobja a z&logba adott 
kalapot, vagy l^nyokndl kend6t e szavakkal: «IIyen legyen az ^gya!» 

(Tild.) Hej vdra, vdra, Egre vdra 
Hej v^-ra, vA - ra, Eg- re v^ - ra! Eg -re vi-r^t i i: V-- ■^ j^ S ii Vi- el - ad-tdk, K6t Ids p^n-zen for-gat-tAk. Vedd be vd-ra, ^m 
P==52: S 5: 5z: it vedd be ! El-vesz-tet-tem fe-her kenddm, Meg-ver a-ny&m 
Meg-ta-l&l - ta bar-na le-g^ny, Cs6-kot ka-pott I 444 


» a- . i ^^ ^ ^5=41 V- 6r - te. Sza-bad p6ii-tek, sza-bad szom-bat, Sza-bad szappa- 
6r - te. ^E« I 


±zi -N-— h- ^m noz-ni, Sza-bad az 6n ga-lambomnak egy pdr cs6-kot ad - ni. 

(TorontAl.) 
2. i i ^^ t -h— fi— h— ^ ^ I Hej ! v^ - ra, 
Hej ! kd-csa, vA - ra, E - ger v^ - ra ! Eg-re vA - r^t 
k^-csa, Oz-vegy kd - csa ! Ki a p^r-j^t Pf^^^- :^ hogy ad-jAk? 
el - vesz-tet - te, Egy kis p6n 
El - vesz - tet f 


k=^ zen for-gat-jdk. 
te, meg - ta - kl a: 
U -ta, I I5:=!s t: ^^^^ Vesd be vd - ra, vesd 
Ki - csa 5zvegy, kd-csa. 

(Bdcs-Bodrog.) 3. Hej vdra, vdra, ezrek vara, 
Kett5s keszQl tiizes gytira, 
Vesd ki vira, vesd be. 

Ezutin kSvetkezik: M6rt kiildott az lirasszony, stb. 

(Sdsz-Apdti.) . tijesztendfire. 

t. i ^^^E^^^^ t -h— {s— h- t * l)j esz-ten-d6, vig-sAg-.szerz6, most kezd li - jiil - ni ; i ^ t t t h h X i- m U - jii - 16 - sa, vig 5 - ro-met most kezd hir - det - ni. Elmiilt ttilfink az az ide, melyben b4nk6dtunk, 
BAnk6dfissal, siralommal, gOli^t moodjunk. 

G6li£iban, bor-bilz£tban ildjuk n^pedet, 
Hogy feihessiink, tisztelhessilnk Isten t^gedet. 

Tovibbra is a }6 Isten 6ltessen, 
Minden j6kka], ^Iddsokkal szeressen. 

A sok MAa ^ szerencse kOlt^ben, 
Vegyen kOrol j&rtdban fe 6lt6ben. 

Tikja, liSdja, sert^sei aok l^gyen, 

Mindea h^ten sz&z forintot b6ven b^vegyen. 

U&za e\6H biiza-aszlag 6s rozs-asztag sok legyen. 
Kelte, h&Tom a mfisikdt bOven meg^rje. 

Pincz^ibeD bor is I6gyen sok ak6, 

Egy summ^ban, egy sorjaban h&romsz&z ak6 ! 

(Sztanko B61a gyajL) Ojesztendei kdsz3tit6. 

CjesztendS, vfgsSg szerzd, 

Most kezd tljtilni ; 

Cjulasa vig oromot 

Kezdett tiinteni, 

Hirdeti mar a Messiest 

EljOttnek lenni. 

Legyetek a nagy Istennek 

igaz hi'vei. 

Aldott J6zus, dics6 Kriszlus 

Kedvezz n^pednek 

Ald^soddal, bor, buzAval, 

Latogasd 6ket. 

Hajtsad hozzdnk szent ^letre 

A te k^pedet, 

Hogy 6rhessQnk vig orommel. 

T6bb esztendfiket !, 

(Raad.) v^*/ ^W%^J''^%'4 U": 446 3. 

Cj 6 V re. E^^_Ej^3J^_:£^^^fefe^E^ 1=i: Uj esz-ten-d6, Vig-s4g-szerz6, Most kezdii-jiil - ni. ^^^ t t=i^ m *^ U - jii - Id - sa vfg o - r5 - met Most kezd hir-det - ni. Als6 k6k 6g, 
Fe\s6 sz6p eg, 
Dics^rd uradat! Urad didjad, 
Menny, fold, tenger, 
Te megtart6dat! (Sztanko B61a gyQjt.) Gergelyjdr&s. 

1. 
Gergely katondi. 

Mdrczius elejen volt szokds a Gergelyjards. Ekkor edesgettek 
az iskol^ Tiiik iskoldba azokat. a kik m6g oda nem j^tak. Csi- 
naltaftak maguknak egy zdszl6t, roindegyikiiknek egy fakardot s 
iinnepiesen fel5lt5zve, kalapjukat tele rakt^ csinAlt virAggal es 
pdntlikdval, mely hitiil lecstingott, hogy a szel lobogtassa. Pdrosan 
inentek z^zl6juk utdn az egyes hdzakhoz, s egy nagyobb, fiii vagy 
legeny zsakot hordott a kapott ajtod^kok 5sszeszed6sere. Mikor 
a pitvarba 6rtek, sorba dllva a k5vetkez5 6neket enekelt^k: i k ^^E^E^ m 9 J -»-0- Szent Ger - gely dok - tor-nak, Hf - res ta - ni - t6pk-nak 
Ldm a ma - da - rak is, Hogy sza - po- rod - ja - nak, ^^^m V=^- X ^^^ Az 6 nap - jdn, Re - gi szo-kds sze - Tint Menjiink Isten 
Majd el- jon - nek, A sz6p ki - ke - let - kor Sok sz^p 6 - nek ^^ 5 ^^ar. ^g^l^ sze - rint Is - ko - Id - ba. 
sz6 - val Zen - ge-dez - nek. 

(Ldsd a tobbij^t Erd^lyi : N^pdalok es monddk 1846. 312. 1.) ■-'\. 


447 Ezen ^nek ut^n bementek a hazba, s pdrosan v^ig ^Iloltak 
a h^ hosszaban. Ott aztan sorban egy-egy versecsk^t mondottak. 
Ezek kozQl az egyik igy kezdfidott : 

Ha szereted pedig a molnar bog^csdt, 
K6stold meg, nem vajjal gyiirtak ennek t6sztAt. 

A h^zban is ^nekeltek valamit, s ezen sz6ra: «Execir!> 
kardjuk hegy^vel a padl6ba sziirtak, s megt5rtent, hogy pajkos- 
s^gbol a zsiros kalacsokat, vagy a mestergerend^ra rakott szakot 
is levert^k, a min azut^ a h^beliek nevettek. A kapott lisztbfil 
otthon a kantor^kn^l halusk^t fdztek, a p6nzt pedig a fiiik elosz- 
toltAk. (Balla.) 
2. 

Gergely napj^n. * :ts=*: ^ ^ $ i t A, a, a, Ma va - gyon Ger - gely nap - ja, I jlzzm: -t—, r g — f ~' ir. T-- -:i=:i i 1_^- r:_4;c-:it? Melyben sze-g6ny di - a - kok J^rnak, mint a sze - ge-nyek. 

E, e, e, hozzanak n^kiink ide 
Egy nagy tell csutordt, 
Vagy egy darab szalonnit! 

I, i, i, orfllfink most ezen mi. 
Hogy hiAba nem j^unk 
E becsiiletes hdzba. 

0, 6, 6, valamit adnak, mind j6. 
Az^rt ersz6nyt nyissanak, 
Egy-ket garast adjanak ! *i ^m 1 — I * * -# :j — r l=t m N, N, N, er-re mondjunk mi A - ment ! (Sztanko Bela Gyajt.) <r - ♦ *X '^>< 448 Szent Bal&z8-napi ji,t6k. 

(Bal^zsjar^s.) 

A gyermekeket vagy Baldzs, vagy Gergely najrjin szoktak 
volt feladni az iskoMba. A Bal^sj^^s is a Gergelyj^r^ p^ja. 
Ilyenkor az iskolAs gyermekek nyarssal, kassal, 6neksz6val h^r6l 
h^zra jdrtak s az iskola szamara ujonczokat, mester uram szd- 
mdra pedig szalonn^t, s6dart, toj^t k^regettek. Sok helyt Bal^zs- 
napkor is a Gergelynapi ^neket mondtak, igy Horkto (Szepesben) 
Baranydban a dana a kovetkez5 volt: 

Eml^kezzunk szent Baldzsr6l, 
Hogy ma vagyon napja. 
TobbszSr is, hogy meg^rhessiik, 
A .16 Isten adja ! 
Adja szent ^Id^^t; 
Nyiijtsa ildom^it, 
Gyermekekt5l tavoztassa 
Torkuknak f^ds^t! 
Szent Bal^zsnak napj^ra 
Mi 6neket mondjunk. 
Gazdasszonyi ajdnd^kbol 
Vir^gozik ny^rsunk. 
Az6rt hoppot mondunk, 
£s egyet fordulunk. 
Gazdaasszony kedve ellen, 
Tudom, hogy nem esik. 
Hogyha esik, 

Vannak, a kik seregiinket 
Ott kinn lesik, 
Seregestel mi az6rt a 
Szomsz^dba ballagunk. 

(Raid.) 

Farsangi toek. 

P^sztorfiiik szoktak mondani hAzrol hdzra jdrvdn, kez5kben 
egy fanydrsat tartva, melyet azutdn a hdziasszonyok szalonnadara- 
bokkal diszitenek. Hopp, hopp farsang! 
Meg5lt6k az ^rtanyt 
Nem adtdk a majdt; 
Csak a sz'alonn&j^t. 
Adjon az lir Isten 
Ennek a gazddnak Hat sz6p 5kCrt, 
Nyolcz kis berost, 
Arany ek6t a kez^be, 
Arany bUzdt a fdldebe, 
Hopp, hopp farsang! 
L6ring6 farsang! (Radd.) Farsaog utolsd napjan nem csak a gyermekek, de az 61te- 
sebbek is nagy fanyArsakkal jdmak sorba minden hftzat, ezen 
iidyOziS rigmust ^nekelven a h&ziak (isztelet^re: 

Farsangi luri, 

Nem mehet a fdra, 

Csak iigy karmjzsfiija, 

Gazdasszonynaic egfezs^t vfirja. 

Gyiinnek, mennek az ek6k, 

Az aranyos ek^k 

Arpafoldet sz^ntarri. 

Zab szaporodjon! 

Buza bukrosodjoti ! 

H^atoknak negyszogi, 

N^gyen gyeronk rajla! 

Ugrik, ugrik kis Jezuska 

Veres kab&tkdba. 
— Felszaladt a macska a padl^ra, nekem is hozzanak ^y 
darab szalonndt. 

A hdziak most egy darab szalonn&t adnak a farsangol6nak, 
melyet az nyfirsa szur s tovibb l^pdel. 

{Paldcz NipkeU. 147. 1.) NagycsutdrtSki ji.t6k. 

Kfirdsi, gerebesi kOrl^lyfa, 
Lassan jArom, lassan jfirom. 
NagycsOtortdk zab szerda! 

Megrogtdk a horcsdgOt, 
Tegnap este kiszokott. Aldozd csiitortoki jitSk. CsiitortOk, csBtftrtOk, 
Aldoz6 csiitdrtok! 
Az 6g megzendale, 
A l&ld megrendale, 
Jer6raias boszorkanya, 
Mind (isszecsedule, 
J6l megtartsad, .161 megtartsad 

Jo lovadnak ]&hiit, 

EI ne taposd, 

El ne taposd 

A piinkosdi rdzsM, 

Den, den, deszka, 

Kflpalola, kidllott a meggyfa. (M. Nyelvflr, IV. 284) Magrar Gjeriiiek}i<ek-l>yU.I 450 ■ c * A fold megrendole, 
Az 6rids madark^a 
Mind 6sszecs6dale. 2. 

Aldoz6 csut5rt6k. 

Mi, mi, mi van ma? 
Aldoz6 csut5rt(5k. 
Az eg megzendtile, 

(Mindnyijan tapsolnak.) 

F6ztel lencs6t, Volt-e annak koncza? 

F6zt6l bors6t,| £ljen a l^nyok tdncza! 

Leir^ : Fiiik, leinyok 5sszefog6dzva girbe-gorbe sorban mennek 
az utcz^n v^gig, s hangosan dalolnak. 

(Di6szeg.) 

3. 

Babot f5ztem, 
Lencset tortem. 
Van-e benne koncza? 
Hej rakoncza, rakoncza, 
Ez a l^nyok tdncza! 

Ez a mai szent nap A fold meginduljon, 

Aldoz6 csiitortdk ; Az irgyelus madark^ja 

Az ^g megzendfllj5n, Mind 5sszecsord0ljon. 

Az «drgy6lus raadark6jd»-ra valamennyien tapsolnak. 

(Saj6-Szoged.) 4. 

A kisasszony tancza. 

Osszeail 20—30, vagy akdrmennyi gyermek,.s k5rben forogva 
mondjdk : Mi lesz, holnap, Mnyok? 
Aldoz6 csfltortok. 
A fold megrendale, 
Az 6g megzendttle, 
A kisasszony mad^rkdja 
Mind osszecsodaie. F6zt61 kdsdt? 

F5ztem k^dt. 

V6t-e husa? 

V6t, azt mondja. 

Hej rakoncza, rakoncza, Ez a papn^ tdncza! 

Ekkor gyorsan forognak 6s tdnczolnak, ezt mondvdn: 

Ugorjatok, Mnyok,? Haj b6, lapu b6, 

Hadd cs5r5gjon bokdtok. Napraforg6 fordiilj b6! 

Erre hirtelen leguggolnak. Ezutdn isra6tlik a j6t6kot. 

(Nagy- Kun-Madaras. ) i 451 

5. 

Aldoz6 csQt5rt5k. 

Korbe fog6dznak, a koron belCil megy egy, vagy utana 
tdbb is, ^nekelnek. 

Ma van ^Idoz6 nap, 

Aldoz6 csiitCrtdk. 

Az eg megrendttlne, 

fijente boszorkinyok, 

Mind osszecs6dfllnek. 

Hej sz6na, szena, 

Szena szakad^kja, 

Benne forog kis menyasszony, 

P'^'^i ^ ^i* szeretsz. 

Most a bent lev6 egyet kiv^laszt, tdnezolva forog vele, azutdn 
k6zen fogva korttl jdrnak. 

Ezt szeretem, ezt kedvelem, 
Ez az en edesem. 
Kinek hinak engem ? 
Dob6 Ilon^nak. 
Ne hfjjatok engem 
Dob6 Ilondnak, 
Hanem csak hivjatok 
Kirdly kis ItoyAnak, 
(vagy: Vildg sz6p lAnyAnak,) 

Mert en voltam asszonyomnak 
Legkedvesebb Idnya. 
Tdlat torjiink, rdroppantsunk. 
Szita-pita pentek, 
Siralom csiit6rt5k. 
A galamb megsinlik, 
KupAval merik. 
Torokorsz^g, eg a vildg. 
Fitolom, tdtolom, Dobd gerlieze, 
S vegGl: fig a gyertya, ha meggyujtjak, stb. 

(NAdudvar.) 

6. 
Aldoz6 j^t^k. 
A gyermekek kCrbe forogva dalolj^k: 

Egyszer esik esztend6ben ^ldo26 csut0rt5k, 
Ut&na meg masf^l hettei piros piinkosd napja. 

29* N--!;^-^, '...^A ^y ' 462 K6k kalazsia, sarga selyem rojtja. 

Azt izente Rere R6za, 

Piros ptinkosd hajnaldra 

Koszonikat fonjunk. 

Az 6n hajam olyan legyen, 

Mint a csik6 farka, 

M^g annal is hosszabb, 

Mint a falu hossza. 

Zab szaporodjon, 

Biiza bokrosodjon, 

Bitv^m lova hizzon. 

Majd felmegyiink a sz61l6si hegyoldalba 

Sz61l6vessz()t szedni. 

Sz^l fujja, fiijdog^lja, 

Harmat hajtja, hajdog^lja, 

Szelte ropogtatja. 

Erre v^gal tapsolnak. 

(Bodpal^d.) 

Piinkosdol^s. 

1. 

Egy kend5t sz6tteritnek, azt^n a n^gy sark^t fogj^; egy 
gyermeket alaja iiltetnek, aztdn ezt mondjak: 

Meghozta az Isten piros ptinkosd napjdt, 
Mink is meghordozzuk kir^Iykisasszonydt. 
A sz^p leanyoknak r6zsakoszoriydt, 
A sz6p legenyeknek szegfQ bokr^t^^t 
Oreg asszonyoknak kemencze kakcsot, 
Oreg embereknek csutora borocsk^t. 
Ekkora legyen a kendtek kendere. 

Akkor fblemelik a kend6t. 

(Magyar Nyelvfir, III. k. 379. 1.) 

2. 

A kisebb le^nyok ptinkosd napj^n mindj^ 12 6ra utdn 
koszonis fejjel, s egy viragcsomaggal (mit kir^lyn^ pAlczAjdnak 
hfnak) hizr6l-hazra jdrva mennek piinkdsdolni, mi a kovetkez6- 
k6p tortenik: 

Az udvarba nienven, a konyha el6tt megallnak s mindnyd- 
jan ^nekelve kezdik : 

1. A piinkosdnek jeles napjan 
Szent L^lek Isten kiildet^k 
Erfisiteni szivoket 
Az apostoloknak. . vv^ii^t^yi ^S-^'^T'^X 453 2. Melyet Krisztus igert vala 3. Tiizes nyelveknek szdl^a, 

Akkor a tanitvdnyoknak, l}gy mint szeleknek ziigasa 

Mikor m6he mennyorszdgba Leszdilt az 6 fejokre 

Mindenek Idtt^ra. Nagy hirtelens^ggel. 

4. Megtel^nek szent L6lekkel, 
Kezdenek sz6lni nyelveken, 
Mint 6 nekik a szent Lelek 
Adta vala szolni. 

Most egyenk^nt elkezdenek egy-egy verset mondani, kezokben 
a kirdlyn6 p^lczdj^t (mdskent czinkust) korben cs6v^lvto, pi. 

Bor, biiza es gyiimolcs 
FoldetQkben legyen, 
Az tFr Messidsnak 
Kibimbozott ^ga, 
Juda nemzet^nek 
Kirilyne pdlcz^ja, 
Kiraly koron^a; 
Szdlljon erre hAzra 
Az Isten ^Id^a, 
Mint r^gente sz^lott 
Szent apostolokra. 

Most az e\s6 ^tadja a czinkust a mdsodiknak, s ez mondja 
tovabb: ' A szent Hdromsagnak 
Masodik szem^ye, 
Cgymint Fiiiisten, Lelkiinknek vezere 

Elrejtette magdt 

Az dldott szentsegben. Valakik itt vagytok 
E nagy vendegsegben, 
Gyorsan siessetek, 
Mdr itt lelketekben 
Enyhal^st nyertek. 

Most a harmadik Idny: 

A kis feh^rsegben 
Tulajdon istens^g, 
Hiszlek, hogy jelen vagy, 
Oh, te draga szents^g. 

Szentseges Istennek Kelj fel Uristennek 

Csoddlatos voltja, V^lasztott serege; 

Addmnak v6tkeert Mert feltetszett immir 

Maga fi^t adta. Egek fenyess^ge. \ " T ' ♦'W 464 Negyedik ledny: 

Kisasszony rozs^ja 
Kihajlott az utra, 
Szedje fel menyasszony. 
Tegye koszoruba. 

Otodik letoy: 

£n gyonge morzs^cska Nemes sz^einmek 

Vagyok, im iMj^lok, Erdemes kertjeben, 

Szavaim hallj^tok. £n is ugy kinyiltam, 

Friss ^jszaka j^ok Mint viola sz^pen. 

Hatodik le^ny: 

£n kicsike vagyok, 
A l^ibaim nagyok, 
Nincsen az az ^rok, 
A mit ^t nem ugrok. « Hetedik ledny: Haj, czinkus, czinkus, 
Feh6r tulipantos, 
Hintsetek (ontsetek) virdgot 
A Jezus mark^ba ! Nyolczadik letoy : 

Feldllott szent Janos, F5ldig letapodta, 

Meglitott egy virost, MennyorszAg kapuj^t 

A pokol a^jtaj^t Szepen kinyitotta. 

Kilenczedik le^ny: 

£n kicsike vagyok, 
Nagyot nem sz6lhatok, 
M^gis az Istennek 
Dics6retet mondok. 

Tizedik ledny: 

fin gy5nge vessz6cske vagyok, Rozsaftn termettem, 
Mindenfel6 hajlok. Piros piinkCsd napj&n 

Nem any^t61 lettem Hajnalban szulettem. 

Tizenegyedik ledny: 

Gyonge vessz6 vagyok, 
Mindenfele hajlok, 
Sziilftm kertj6ben 
Most nyflni akarok. 

Ezek utdn kettenk^nt osszefogddzva forognak 6s mindny^an 
^neklik : 


455 Mi, mi, nm, ma, mimi, mama, 
(Mi van ma? mi van ma?) 
Piros piinkOsd napja, 
Holnap lesz, holnap lesz 
A mdsodik napja. 
Andres bokr^tds 
Feles^ges, j6 ttoczos, 
J6l meghiizd, j6l meghiizd 
^ A lovad kantdrjAt, 

Ne tipedje, ne tapodja 
A piinkosdi r6zsAt! 

Erre meg^lnak, s igy biicsuznak: 

Dics6rless6k a Jezus! 

K5z5ns6gesen csak n^gyen, hatan vannak. 

(Szeged. Ipolyi gyfijt. Aignern^l.) 3. 

Kis le^nylc^k punkOsd napj^n fejokre pttnkosdi r6zsdb6l 
kStott koszoriit t^ve, feloltoznek'feh^rbe, hAzr61 h^ra jdrnak, min- 
den h^z el6tt korbe ^llva korOlfogj^k a piinkosdi kir^yn^t, s 
mid5n valahov^ bemennek, «DicsMessek az IJr J^us Krisztus»-sal 
bekoszontenek . 6s k6rdezik: Szabad-e ptinkosd6'nyi ? Ha nem sza- 
bad, sz6pen tov^bb mennek, ellenkez6 esetben pedig 6neklik: A pOnkosdnek jeles napja. 
Szen'161ek Isten ktt'dotte, 
Erdsftse meg szivijnket. 
Az apostoloknak 

M^ hangon: 

Cdvdz 16gy, ^Idott legy, 
Te szents6Jges ostya, 
Abraham aty^nak 
Kedves ^Idozatja. Tiizes nyelveknek 8z6l6sa, 
l}gy mint szeleknek zi2g^, 
Leszal^sa az 6 fejokre 
Nagy hirtelens6gbe. 

Ki az eget foldet 
Semmib^l teremti, 
Napot 6s a holdat 
Ragyog6vd teszi. A legnagyobb: 

K6stolvdn kdstoltam 
Egy harapAs almdt ; 
De mikent elnyeltem 
A hal&lnak horg^t . . 

A legfeket^bb sz6l: 

Meg ne csudAljitok, 
Hogy megfeketettem 
Az Isten tiizitiil 
BelQl is meg^gtem. ir-:':--.^^ 456 

A legkisebbik: 

fin kicsike Tagyok, 
Szolni alig tudok, 
M^gis sz6lok nektek 
Lebegfis nyelvemmel. 
Kir^lyn^ asszonya, 
Bor, biiza 6s gyiimolcs, 
Szdlljon erre a h6zra. 
Mint r6genten szallott, 
Az apostolokra. 

Mindny^jan hangot vAltoztatva: 

Mi van ma? Mi van ma? 
Piros piinkosd napja, 
Holnap lesz, holnap lesz 
A mdsodik napja. 

P^ros^val forognak. 

Andr^^ bokretas, A lovadnak kantoj^t, 

Feles^ges j6 Unczos, Ne tipissa, ne tapossa 

J6 megfogd, j6 megfogd A piinkosdi r6zs^t. 

Billegetik magukat 6s m^ hangon eneklik: 

Hiizd el nekem Tej, turo, tejfel. 

B6, b6, b6 ! Padim^ntom, 

Bety^rosan, Pdgyim^ntom, 

Hagy vdrom ... Padi kopog6san. 

Dics6rtessek a Jezus Krisztus! 

(Kalmany: Koszorii 223. 1.) 

Ear&csonyesti koszontfi. 

A leanyok ablak alatt 6nekelik: 

Margit asszony j6 gazdasszony, Siessetek tur6s, mdkos, 

Keij fel az dgyadb6l! SzilvAs lepenyl stitni, 

K5ltsd fel szolg^l6 R6zsidat Ha mi veliink el akartok 

Az 6 m61y ^lm^b6l. Betlehembe jutni ! 

(Palocz N^pk. 147. 1.) 

Szent Iv&n tiize. 

(Junius 24.) 

Balla vid6ken is szoktak tiizet ugrdini, bizonyosan annak az 
eral6k6re, bogy a pogdnyok r6gen a tiizet isten gyan^nt im^tik. 
Fadorongra feltliznek egy b^bu zsiipot, s a falun kivtil meggyiyt- 
j^k s 5ssze-vissza szaladg^lnak vele. 


m: 


D ' 457 R^gente azonban egymds utAn tobben kigy6dzva szaladtak, 
vagy kereszt alakot formdlva, a mely s5t6tben, messzir6l n^zve, 
igen szep volt. Nemelyek pedig csak a tiizet ugrdlj^k valamely 
hegyen, halmon vagy tisztdson. A tttzzel valo szaladgdl^s vagy 
ugr^^ alatt a k6vetkez6 tr^fes verset ^neklik: i a ztn^. V=v — U—U- i a czi-giny, 
a czi - g^ny : E - W jott ni^ szent I - v^n. Mez-te - len j^ 
Majd e - le - jon szent Mihdly, Fel -ol - to - zik 

(Balla.) 

Szent Iv&n-esti j&t^k. 

Szent Iv^n napja est6j6n, mid5n j6l beset^tedett, orege-apr^ja 
vaiamely tavolabb es6, rendesen gyepes helyre sereglik ki. Az 
5regek a nez6k, a fiataljai a szerepl6k. 

A lanyok k6s6bben j6nek ki, keziikben virdgot tartva. A le- 
genyseg, mely e kozben nyir^g-seprtit gyfijt 6s gyujt rak^sra, «viv^t» 
ki^ltdssal fogac^ja 5ket. Ezut^n ugyancsak a seprQk vil^gdnal 
a Idnyok kiralyn^t valasztanak, kit a leg6nyek ism^t <vivat» kial- 
tassal ddvozolnek, a Idnyok pedig virdgjaikat sz6rj^k rea. A lege- 
nyek koztll pedig az az iinnepelt, ki a kir^lyn^nak, vagy meny- 
asszonynak fejere sz6rt virdgokb6l legtobbet folmarkolhatolt. 

Ezut^n n^hAny esti dalt ^riekelnek, mire rendesen a vil^gi- 
tasra sz^nt seprtik is el^gnek'; ekkor a le^nyok hazamennek ; 
neh^ny leg^ny pedig a megmaradt seprtitiist fbllobog6zva, elviszi 
a maga k^poszta-f51dj6re, s annak kozept^ara ledugja. Aztan haza 
mennek. 

(Ikervar. Vasm.) Csiirkoz^s. 

Csin^lnak f6b6l egy lijjnyi hossziis^gu kiipot, ez a csiirok. 
Elfivesznek egy 4 — 6 decimeter hosszu deszk^t, annak egyik veget 
egy k6re helyezik, hogy a deszka lejt6sen ^Ijon. A deszka lejt()- 
j6re ^lUtjak a csiirkot. Az igy feMllitott eszkoz kortil egy m^ter 
^tmerfijG kort huznak a foldOn. Mikor ez mind megvan, a fent 
lev6k csoportj^b6l e^yik egy rdvid botot a cSurokre hajit ligy, 
hogy a csiirok mentul messzebbre repiiljon, a bot meg mentiil 
kdzelebb maradjon a metdhoz. A lent elsz6rtan dllok a csiirok 
utdn futnak, a fifnt lev<)k pedig a bot ut^n. Ha a csiirkot sike- 
riilt a k5rbe bedobni ligy, hogy ott maradjon, mieWtt, a fent 
lev6k valamelyik^ a kez^be kaparitott bottal a deszk^t meg(itn6, 
akkor a partok helyet cser6lnek. Ellenkezo esetben a kovetkez6 
Qt a csiirokre, es I'gy tov^bb. . h^sx^Ml iicDUl^ f^* tM(^ A ^ imaSk ^x^ibmit teae^mil E^ im tsaes^ 

^^bgr^ i^f^fl^ i^v <*&bifaiBiv aut <Hngr«im!L m^ iis&iHi tSopE. Titftafi m^i ne^ 

h^i^bm^r^M.. m^ au^TOD^i^i^uiiii: at ^j^clsoikatfl. Moist! a ODdii&BKik 
AifiMA) jntf/^ftTi ifnT^ ^ tM Tf^^»»c[t at! 31 ttaor^isd!! boitaaft m^ i^ssEm a 
t^ t^lQjil. art Ax^ '^^ (idiir ii^]ni&l^<^ aastfiimi & hfMt ^i^^ ar^^rv^l 
ma^g^kiMMi ki&tlAii: ai snsi^ k^zstif^ Hat Miotli atz (Q« pisrtjpi ItAA^m a fiKik k^>z6l bc4cAkal o^ze^flanak. s egy e jitekra 
^kabxttut Utnsii \^^\dA e^ betj^el a csoiok szamini. mety kortl 
bf HIal fciVrt tf6znsik » ez less a fc^si^prdr. 

hxoiktt kij^ldlJk a kand^zl, (a ini legtdbbszor a k5T^kez6 
^^rxfj^ij^iMKal UkUmk: bz egyik (itj az oaszeszedett botokat maga 
m/^^ do(/|a, ^ SiZfAkn a n^lkOl, bogy h^Ura nezne. batrafete megj. 
n a kin^k a VtiAJukm Iegeldsz5r I^, az lesz a kanasz). 

f la Mokan rantiak s nagyobb t^ren tdrtenik a jat^ akkor ket 
kntiiiivrX in vk\HS¥iXamk. A dob^s bely^t is ^ bogy meddig s mely 
baUirok k/>z(Ht »zabad a fatds. szint^ ekkor jelolik ki 

A kan^z a c^QIdktdl oldalt ^L Erre megkezdMik a dobas: 
ez^Yfiik a if^i'jl^ik led(hit6^, a mi ba valamelyik fiu bo^a ^Hal m^- 
UifUtnik, a kan^z dolga azt ism^ fdl^llitani, mialatt a tobbiek 
kik ipoijiukai mkr eldobtiikf botjukM szaladva, iparkodnak kit(lz5tt 
lidyflkrf; futni, nehogy ez idd alatt a kan^bsz a csolkdt gyorsan 
f()l&llltvaf valamelyikdket a bottal meg^rinlBe. 

Mert iti a fdHzab&ly az, bogy ba a kan^z a leddut5tt csul- 
k^t piYomnn rel&llliva, valakit, (de csakis a f5ldllitds uUin) ki m^ 
$^z Ui6 atait hely^re nem M, bot^jdval meg^rinlhet, akkor az a 
kanA^z, mit rendesen ezzel a ki^lt^sal: «0j a kandsz!> szokott 

(KQrtb.) » .*. ,*j 459 

Papoz&s. 

Minden jAtsz6 vesz magdhoz 3—4 botocskdt. Egy k^szit 
3 centimeter vastagsdgii 8 centimeter hossziisagii fdcskAb6l pira- 
mis alakii papot; ehhez egy KlkOr alakii 1 dm. sz61es, fels6 lapj^n 
sim6ra faragott papsz4ket, melyet v^geivel fdldre ^Uitanak, tetej6re 
pedig a papot dllitj^k igy: /\ 

- Most a jdtsz6t^rsak ket csoportra oszlanak ; sorshiiz^ssal 
^lapitj^k meg, meiyik csapat marad fent dob6uI ; egy az alsok 
kozOl fent marad papot tdmogatni. A jo hosszii j^tsz6t^r kozep^n 
feUllitott pap mell6 v6jnak egy kis godrot Most a fels6k k6zQl 
egy dobja a papot, azt^n a m^odik. harmadik stb. Az als6k az 
eliitott papot bedobj^k az ^llit6nak. A kidobdlt botok^rt a pap 
messzire eliit^sekor kifut a dob6 es a botokat osszeszedni igyek- 
szik, az als6k pedig a papot gyorsan bedobni, melyet, ha az ^lit6 
el6bb a kis godorbe tehet, mint a botszed6 a botok v6g6t, akkor 
az osszeszedett botokat mind kidobaljdk, ha pedig egyszerre teszik 
a godorbe a papot es a botokat, csak feI6t dobj^k ki a botoknak. 
Ha minden bottal dobnak, de behozni egyet sem tudnak, a fels5k 
lemennek. Megjegyzend6. hogy a kinek sikerfil botokat bevinni, 
mindazokkal 6 dob, ha csak barAtsAgb6l tdrsainak nem ad bel61e. 

(Szenna.) 

Tek^z^s. 

N^lunk az erdfin jdtsz^. A jatekszerek a kOvetkezGk: 20—40 
darab r5vid botocska ; 1 lapos rovidke fa, melyet a f51dbe ligy titnek 
be, lejtOs vagy dombos helyen, hogy ktilsfi vege vlzszintes legyen 
(pall6), tovAbb^ egy rovid gomb5ly(i kis dtirab fa, mely egyik 
v6g6n lapos, m^ik v^g^n hegyezett (teke), teh^t stiveg alakii. Ezt 
rAteszik a pall6ra. A botocskakat pedig 20—40 I6p6snyire a pall6- 
t6l sz^th^nyjdk. A jit^k igy kezd5dik : a jatsz6k k6t csapatra oszol- 
nak, mint a vdrszogesn6l, kiilsSkre 6s bels6kre. A belsCk egy-egy 
botocskdt vesznek kezokbe s a pall6 k5ral helyet foglalnak. Mindenik 
hely6t egy kis godor jelzi. Egyik eliiti a tek^t a pall6r6l botocskd- 
jdval ligy, hogy mind a teke, mind pedig a botocska messze elrepOl. 
Ekkor a belsdk mindnydjan kifutnak a botocsk^^rt, a kiils6k pedig 
arra torekednek. hogy a tek^t valamelyiknek godr^be tegy^k, mi 
v6gb61 egyet maguk kozQl a pall6 mell6 rendelnek «felsut6nek». Mid6n 
a belsdk kifutnak, akkor a kiils6k a tek^t bedobjdk a felsiit5nek. 
Ha a felsiit^s megtort6nt, vagy pedig a teke kifogatott, akkor a 
kiilsdk elfoglalj^ a bels5k helyet s viszonL F6cz6l, hogy min^l 
tobb botocskdja legyen mindeniknek. K6s5bb csak akkor futnak a 
botocsk^k^rt, mikor a teke messze elrepdlt. Azut^n a htoy bo- 
tocsk^ja van ak^rmelyiknek, annyiszor iiti el a tek^t egym^ut^n. 

(Csik-Szent-Tamds.) r^ 460 Gtg&z&s. A guj^zdshoz kell egy kortilbelSl 60 — 80 cm. hosszii, hiivelyk 
vastags^gii sima, konnyQ bot es egy 6 — 8 cm. hosszii pdlczika. 

A hosszabb a «gujaut5>, a rovidebb a «guja». 

A j^tszok (barmennyi lehet) ket egyenl6 erds 6s ugyes csa- 
patra oszolnak. Egyik kiinn, a m^sik benn van. 

A benlev6k egyike, a gu jaul6 botot marokra fog,ja s a keze 
felett keresztbe az 5kl6re fekteti a guj^t. Azut^n egy gyenge lo- 
k^ssel felhajitja s a bottal eliiti. A tobbiek vagy kifogni, vagy 
legaldbb utjdban akaddlyozni torekednek a gujat. A hoi megall. 
onnan a kiinn lev6k egyike igyekszik vele megdobni az iito mellett 
feMllftott kar6t, vagy az ut6 korttl hiizott korbe vetni a guj^t. Az iito, 
ak^r kar6ra jatsz^. akar korre, ugy a kar6t6l, mint a kortoU elall egy 
16p6st €s a beledobott guj^t visszaiiti 6s ezen visszaut^skor a hova a 
guja esik, onnan m6r a gujaut6 botjdval. £s a hanyat m6r, annyi 
botjok van a kiinnlevoknek. Ha esetleg a bedobott giija 6ri a cz51o- 
pot (kar6), vagy a korbe esik, az iit6 Ifisz^ll es m^ ^11 helyere. 
Akkor is leszall, ha a guja oly kozel esik a kor szelehez vagy 
haz^hoz, hogy egy bot nem telik ki. Ha a jdtsz6k b^rmelyik 
csoportja ki tudta csin^lni az el6re meghatdrozott mennyisegd, 
peld^iil 1000 — 2000 stb. botot, akkor kovetkezik a biintetes, mely 
annyib6l dll, hogy a nyertesek egyike balkezzel eldobja a guj^t, 
a mennyire tudja 6s a vereseget szenvedettek fel l^bra ^llva a 
guj^ig 6s visszasAnt^lnak. De ezen ido alatt nem szabad a Idbat 
sem megcser61ni, sem leereszieni a foldre. 

Megesik, hogy az ut5 a gujat egyszer, ketszer nem eri, ez 
a kinlev5knek haszon, mert a kinlevCk egyike a harmadszor kiut5tt 
gi^jdt Idba fej6re teve, az iit5 fel6 riigja 6s a hovd esik, onnan dobja 
meg a karot vagy onnan veti a korbe. Ha haromszor nem eri, lesz^ll. Foldi guja. 

.Mtsz^ hdrom darab fival. Egy kicsiny darab a gu^ja, egy 
hosszabb a nyele, 6s egy bot szolg^l az eliilesre. A jdtsz6k 
k6t csoportra oszlanak; egyik csoport bennmarad, a m^ik cso- 
port kimegy. A bennmarad6 csoport ds egy hossziik^ lyukat, 
ebbe h^rAntekosan bele^Uitja a guja nyelet, s a guja nyel6nek 
lyukba tett v6gire keresztbe oda teszi a gujat. Ekkor egyik a pil- 
cz^^val megtiti a guja nyel6nek fels5 v6g6t, mire az lebillen, s 
kukra veti a guj^t, melyet azt^n a kiinn^ll6k torekednek kifogni. Ha 
nem fogt^k ki, akkor a guja nyel6t a lyukon keresztiil fekteti az 
lite, es a kiinnlevoknek meg kell azt dobniok a guj^val. Ha sem 
a guj^t ki nem fogtdk, sem a nyel6t meg nem dobtdk, akkor az 


v^«;g- 461 el6bbi ut6 tov^bb (it; ha pedig kifogt^ a gig^t, vagy megdob- 
Uk a guja nyel^t, ak^r pedig dobdskor a guja bele ment a 
lyukba, akkor az ut6 nem iit tobbszor, hanem ut az, ki ul6na 
kovetkezik. Mikor mindenik (itott a benn lev6k kozal, 6s mindenik 
lesiilt, akkor a kiinn lev6 csoporl megy be, 6s a benn lev6k 
mennek ki. 

(Maros-Keresztiir.) B a 1 h a (p u r e c a). 

Bolokkal jdtszAk es egy darabka feval, mely a balha. A bal- 
h^t felsziirj^ egy helyen dQlt ^lldsban; a dob6k a balha korQl 
10 — 12 I6p6snyire felkOrben 6llnak 6s mindenik lyukat csin^l 
maganak. Egyikn6i vannak a botok, sz^m szerint 10—15 hot; 
hdrom fill pedig ellenkez6 oldalon 30 — 40 16p6snyire dll. Ekkor 
az, kin61 a botok vannak, felfog egy, vagy k6t botot, 6s azzal dob 
a balh^hoz. Az eldobott 6s sz6thiillt botok nem maradnak ott, 
hanem azok, kiknek dobni kell, (ezekre azt mondj^k, bogy bdb^- 
ban vannak, azaz lyukban vannak), oda futnak 6s felszedegetik, 
ki-ki annyit, a h^nyat iigyess6gehez k6pest felkapkodhat, s azzal 
szalad bdbiij^hoz, azaz lyukj^hoz. Ezalatt a b^banelkQli h^rom 
jatsz6 beszalad 6s ^rra tOrekszik, hogy a mlg az ut6k botot szedni 
jdrnak, valamelyiknek b^b^jat elfoglalhassa. Ha a botokat mind 
felszedtek, ism6t az dob, ki elobb dobott, ha van m6g botja; ha 
nines, dob mds ; az t. i. kinek botja van. Igy foly a jdt6k tov^bb. 

(Maros-Keresztur.) Curka. 

Fiiik jatszdk egy guj^val, egy p^lcz^val es egy kabattal, 
melyet az iito hdta meg6 tesznek. A j^tsz6k k6t csoportra oszol- 
nak; az egyik csoport benn marad, a m^ik kimegy. A benn- 
lev6k rendre utnek; az ui6 kez6be veszi a guj^t 6s onnan a 
pdlcz^val eliiti ; a kunnlev6k pedig az eltitStt gulydt kifogni torek- 
szenek, mert ez Altai az ut6 lev6tetik 6s tovabb nem (it, hanem 
az ut^na kovetkez5. Ha nem fogt^k ki az elQtott gujat, a kiinn- 
\ev6k legiigyesebb dob6ja ez esetben kez6be veszi a guj^t 6s azt 
ugy torekszik bedobni, hogy az ut6 hata megett elhelyezett kabA- 
tot megdobja vele ; azonban ebben akaddlyozza az iito a kezeben 
lev6 pdlczaval, mert azzal a behajitott guj^t f6lrelitni torekszik. 
hogy ne 6rje a kab^tot. Ha m6gis megiiti a kab^tot a guja, 
akkor az iit6 elv6gezte szerep6t s mas vAltja fel. Ha pedig felre- 


462 

atotte a guly^t, vagyis az nem ^rven a kabatot, elguriill egy bizo- 

nyos tdvolsagig a kabattdl, az esetben a gnja ^s a kabat kozott 

I^v5 t^volsagot az dtSp^lcz^val felm^rik. Tiz palcza egy babdnak 

neveztetik es a h^ny b^b^t csinalnak a beDnlevdk, annyi b&b^t 

le kel] szdib'tni a knnnlev5knek, mikor bekerQlnek. Ha pedig egy 

t>izonyos, eI6re meg^llapitott osszegig szaporodott a le nem sziUU- 

tott babak szdma, akkor a gyoztes fel annyiszor titi a gujat 

messzebb 6s messzebb tavols^gra a jatsz6helyt5l, mint a h^y 

baba nines lesz^mitva 6s azon t^vols^got azutan a kisebbsegben 

maradt f^lnek s^ntikdlva kell bej^rjni. Ekkor azutan a j^tek ujra 

kezd6dik 

(Maros-Keresztor. ) K6tya. 

J^tszhatja k6t gyermek. Egeszen olyan, mint az egyes labda- 
jatek, csakhogy a labda-ut6 fdt m6terayi palcza, a labdat pedig 
2 — 4 decim^temyi facska helyeltesiti. A benllev6 a lyukon ^va, 
vlzszintes irdnyban tartja p^cz^^t, a kint levo rdloki a k6tya nevu 
f^cskat, melyet a benlev6 eliit, azt^ siet utni, a kint lev6 pedig 
szaiad az eiiitott kotya ut^n, s ha a kotyafa elebb jut a lyukba^ 
mint a bent lev6 ut6feja, ^kor a bent levo ki van teve, m^kalon- 
ben v^tozatlaniil foly a j^t^k tov^bb. 

(Elesd.) Csfiros. 

N6gy-5t gyermek ossze^ll 6s valaszt maga kozfU egy csiirdst. 
A tdbbiek pedig egy bizonyos t^vols^gra kis lyukakat csindlnak, 
abba mindegyik beledugja a p^lczdjdt. A csOros pedig a palczas 
gyermekek el6tt bizonyos tdvols^gra lesziiija p^lcz^^t a foldbe 6s 
f61re dll. A tobbi gyermek ekkor sorba p^lcz^dval iparkodik a 
leszijrt p^lcz^t eltal^lni 6s ledcinteni, a mi ha megtdrtenik, akkor 
azt a cstirosnek minden egyes esetben ujra fel kell ^llitania. Ha 
a gyermekek sorba eldobt^ p^lcz^kat, akkor utina futnak, ezalatt 
iparkodik a es(ir5s sajslit p^lcz^j^t egy lyukba tenni, mit ha meg 
tud tenni, egy fill lyuk n61kQl marad s annak kell csOrosnek 
lennie. 

Ha nem oly Qgyes, a tobbiek gyorsabban tudnak helyeikre 
futni s akkor ism6t 6 lesz a cs(ir5s. .:.* -.It 463 Tek^z^ vagy csurkoz^s. Asnak egygyel kevesebb lyukat, mint a hany j^tsz6 van. 
Rendesen 5ten, vagy heten jdtszanak. A lyukakat egym^ssal szembe 
s egymdstol 2 — 3 I6p6snyire dssak. A lyukak koze, kozepere, egy 
nagyobbocska lyukat Asnak, melyet 61nak is neveznek. Minden 
jdtsz6nAl bot van s mindenik egy-egy lyukban tartja a bo^ja v6g6t. 
Egy jAtszo a kond^ ; enn6l is bot van, melylyel a teket vagy 
csflrkdt (nevezik diszn6nak is) hajtja a kOzeplyuk fel6. A teke 
vagy labda, vagy pedig fagolyo. 

A jatsz6k igyekeznek megakadalyozni, bogy a kond^s a teket 
a k5zeps6 lyukba be ne ha^jithassa s ha el^rik botjaikkal a tek^t, 
megtitik 6s a kond^nak lijra el6 kell azt hajtani. A kond^s iigyes- 
kedik, bogy botjAval a tek^t az utesekt51 meg6vja, de egyszersmind 
aira is tigyel, bogy melyik jdtsz6nak nines a bolja a lyukban s 
ha tires lyukat lAt, igyekszik botja v6get abba bedugni, mert 
azon esetben az lesz a kond^s, a kinek a lyukM elfoglalta. 

Ha sikerQl a kond^snak a tek^t a nagy lyukba behajtani, 
akkor a teket a lyukb6l kiveszi 6s elhajitja. A jAtsz6knak most a 
teke utan kell futni 6s a meg^ott tek6re botjaikkal r^iitni ; ezalatt 
a kondds azt a lyukat v^Iasztja magdnak, a melyiket akarja. A ki 
a tek6t megut5tte, az ism6t visszafut 6s egy iires lyukat elfoglal, 
a kinek lyuk nem jut, az lesz a kond^. 

Mikor a tek6t n6ha messze eltitik, mfg a kondds az utdn fut 
es visszahajtja, az alatt a jatsz6k 5sszeverik botjaikat, s ezt a 
versecsket szoktak mondogatni: 

KdsAt f6^unk a diszn6nak, 
Korpdt a konddsnak. 

(Debreczen, Mezotiir.) CzovekeUs (Rom^As). 

JAtsz6t6rnek leggyakrabban gyepes helyet keresnek. Kort esi- 
ndlnak s a k5rben mindegyik vAlaszt magdnak helyet s oda egy kis 
lyukat is. 15—20 I6p6snyi tdvolban pedig beutnek egy kar6t. Minden 
gy ermek kez6ben van egy 70 cm . hosszU, jol kihegyesf tett kar6 (czo vek). 
Egy belevagja kar6jdt a foldbe, megy a masik s az keresztesen lagy 
vigja a magA6t a mir beiitott kar6 melle, bogy azt, ha lehet, 
eldontse; mi ha nem sikerQlt, kovetkezik a harmadik s az is a 
tobbi k5z6 sujtja kar6jdt, igyekezv6n b^melyiket kidCnteni. Igy 
tesznek 6-an, 10-en, mfg valamelyiknek sikertil egy kar6t kiddnteni, 
akkor a kinek kar6jAt kidont5tt6k, a 15-20 lep6sre fel^litott 
kar6hoz szalad, s jel6(il, hogy ott jdrt, hatalmasan megkoczogtatja. "■^g- 464 

Mig 6 oda jart, az alatt a tobbiek az 6 lyuk^hoz szaladnak s 
onnaa gyepet meg foldet dsnak s azt a maguk lyukjaba hordjak. 
A j^t6k most ujra kezd6dik. Nagyon term^szetes, hogy mindenki- 
nek lesz tobb, kevesebb zs^kmtoya, A j^t6k v^gezt^vel kSteles- 
sege mindenkinek saj^t lyukjdt a rabolt gyeppel befedni, mi ha 
nem sikerGl, att6l kell k^rnie, kinek tobb van, mint kellene. Ez ^d, 
de az adasban nines kosz5net, A k6reget6nek negyk^zldb kell 
fektidni s a foldet a h^tara rakjak s fgy kell elvinnie. 

(Gerend-Keresztiir.) R6]iia. 

A roma kemeny fSb6l keszttlt s plajb^sz m6dra hegyesre 
faragott, egy labnyi hosszii s kar vastags^gii czovek volt. A fold- 
nek l^gy es sziv6s agyagnak kellett lenni. A r6ma hegyezetlen 
v^g^t marokra fogva, er6s hajitassal ugy kellett a hegyes v6gevel a 
foldbe iitni, hogy szildrdiil alljon. Az ellenfel feladata volt, a maga 
r6maj^t ligy (itni az els6 mell6, hogy azt kilisse. Ez rityin sike- 
rtilt, de legaldbb megingatta. S mivel rdm^ja erejenek egy resze 
a m^iknak meggyongit^sere pazarlodott, az 5ve ritk^n allt oly 
er5sen, mint az elsSe. Most ezt a tulajdonos sz^pen kihuzta a 
foldbfil s a bentmaradt r6mat, hasonl6 hajitdssal igyekezett kiiitni. 
S Igy tovabb, mig valamelyik kiiitotte a mdsiket. 

Igy, ha csak ketten j^tsztak. De jdtszhattak (s rendesen ligy 
is volt) n6gyen, hatan vagy nyolczan is. Fele egyik, fele a m^ik 
pdrton. Igy minden romavet^nek kettds feladata >olt: gyongiteni 
a masik fd r6mdit, er5siteni (tAmogatni, megszoritni) a maga 
pMjabeliekeit. Mindenkinek meg kellett jegyezni, melyik az 6 
r6m6ja; mikor sor kerQlt rd, ki kellett hijznia a maga r6m^j^t s 
ujra hajitania, A kinek a romajat kiiitott^k, az abban a forgasban 
nem j^tszott tovabb. A jAt^k addig tartott, a mig az egyik fi6lnek 
minden r6m^ja ki volt iitve. A melyik f^lnek csak egy romji^ja is 
^llta a sarat, az volt a nyertes. 

(Herkules 1885. 15. sz.) Rdm&z&8. 

A j^tsz6k palcz^t tartva kezokben bizonyos tavolsagra egymas- 
t6l korbe ^llanak, s megjegyzi mindegyik a maga helyet. A pal- 
cz^kat a kor kozep^be kell dobni ugy, hogy a v^gok egy kisse a 
foldbe hatoljon es fgy meg^ljon. A melyik nem tudja igy dobni, 
annak bizonyos pontig el kell futni. A tobbiek ezalatt az 6 helv6n 


465 

^isoi kezdenek 6s a ki^lsott fCldet elviszik ; yigUl a melyikt61 aztdn 
legtobb fSldet vettek el, azt bek5tdtt szemmel kidllitj&k s a tobbiek 
a ki^ott f5iddel megdob^j^k. 

(Csik-Szt.-Tam4s.) BigejdMk. 

1. L y u k r a. 

A bigejat^kndl eszk5z5k: egy 16 — 20 cm. hosszii, kiilon- 
boz6 vastagsAgii, ha kisebb gyermekek j^tsz^ v6konyabb, ha 
nagyobbak, vastagabb fa, mely k6t v^6n mintegy 3 — 4 cm. hosz- 
szan koral le van faragva. Ez a bige. A bigebot 60 — 80 cm. 
ho^szu, olyan vastag mint a bige. 

Valamely t^res helyen a foldbe kis lyukat fiirnak. Most k5- 
vetkezik a vdlaszt^. Az egyik vez^r a bigebotot a m&sik vez^r- 
nek a kez6be dobja ; aztto addig markolgatj^ felvdltva a botot, 
mlg valamelyiknek ligy jut a bot v^ge, hogy a m^iknak fe^jebb fogni 
mdr lehetetlen. Ekkor a botot megforditj^, s a markol^ lijra foly. 
Mikor harmadszor is v^gig markolgatt^k a botot, a kinek a v6ge 
jutott, az a gyfiztes, ha ugyan az ellenp^rti vez6r a kis lijjdval ki 
nem tudja iitni a botot a kez6b6l. A gy^ztes vez6r lesz eWszor 
bent, s 6 is vdlaszt el6sz5r, mint a «h^borusdi> j^tekndl 

A bentlevCk kdzfll egy — b^melyik — veszi a big^t, kereszttil 
teszi a lyukon, aztdn a bigebotot a lyukba dugja, s a big6t a mi- 
lyen messzire csak tuc^a, kidobja. 

Ha a lennlev6k kozOl valamelyik a kidobott big6t a levegO- 
ben reptiltekor megkapja, a ki addig fenn volt, le van t6ve. 

Ha senki a kirepttl^ big6t meg nem kapta, a kidob6 a bige- 
botot, mint el^bb a big^t, keresztal teszi a lyukon s a lenn 
lev6k kozUl pedig valamelyik igyekszik a big6vel a bigebotot meg- 
sujtani. Ha megsujtotta, akkor a kidob6 le van t6ve, ha meg nem 
sujtotta, a kidob6 elkezd czimerezni. 

A czimerez^ k^tf^lek^pen megy; mikor ugy ^1 a bige, hogy 
konnyen felugrik, ha a bigebottal a megfaragott veg6re r^ut, akkor 
csak hagyja, s ily m6don joga lesz hozz^, hogy h^romszor czimerez- 
z6k. Ha pedig a bige nem jol ^11, akkor tetsz^se szerint kiteszi, 
de a lyukn^l el6bbre tenni nem szabad, s ilyenkor csak k6tszer 
czimerezik. 

Mtit a big^re egyszer, ezt czimernek nevezik; a mint a 
bige folugrott, a bigebottal igyekszik min^l t5bbszor megatni, min- 
dig a leveg6ben. Ha egyszer titi meg az sima, ha k^tszer az dupla, 
ha hdromszor az tripla ; a n^gyre m^ nem hallottam m^s kifeje- 

Magyar Gyermekj&tek-Gyiijt. 30 L ... :*: ii* »*^..: --i'-j^y-^ .^j:^' 466 

zest, mint negyszer. Ez ugyan m4r nagy tigyesseget kiv^, t i. 
n^gyszer megCitni a big6t,b^r van olyan iigyes gyermek, a ki otsz^, 
s6i hatszor is megiiti. 

Ha a czimel iit^sre sikerfllt dupl^ni, Iripl^ni vagy pl^ne 
n^gyszerezni, akkor a bisz ^s ter iit^seket min^l messzebbre igyek- 
szik a big^ iitni, bogy ann^l tdbbet sz^mithasson. De mind a 
szemel, bisz vagy ter fit^skor dupl^ott vagy tripl^zott is, az dssze 
nem adhat6, p. o. ha a szemelkor tripl^ott, biszkor duplAzott, ezt 
nem lehet otszoroz^snek venni, hanem ilyenkor azt veszik alapiil, 
a melyik flt^sn^l legtobbsz5r utdtte meg a big^t, mieWtt f5ldet 6rt 
volna. Ha a foldre eseskor tittetik meg a bige, az nem sz^mit, 
ez csak kotr^. 

A sz^mol^s igy foly le. A kidob6 oda megy, a hovA big6- 
j6t iitdtte. Ha Klre titotte vokia, egyenesre jdn ki, s mindig a 
lyukig olvas. 

Ha dupla volt, akkor huszasdval olvas. 

Ha tripla volt, akkor otvenes^vel olvas. 

Ha n^gyes volt, akkor sz^^val olvas. 

Ha ot5s volt, akkor otszdzdval olvas. 

Ha hatos volt, a mi igen ritka, akkor ezr^vel olyas. 

Ha szemel, bisz, ter tit6sn6l a big^t egyszer sem titi meg a 
bigebottal, akkor le van. A ki egyszer le van, az tobb^ abban a 
jdt^forg^ban semmi szin alatt benn nem lehet. 

Ha a szemel, bisz, ter tit^sn^l a leveg()ben repttlO big^t a 
lennevdk valamelyike megkapja, az nekik ezret sz^mit. 

Ha az els6 le van, k5vetkezik a mdsodik, s ez a mit «csi- 
n^U, t. i. szemel, bis, ter iit^ssel, csak egyszertien hozz^zdmftja 
az el6bbi^hez, nem pedig kMon. Bdrki a mit csin^I, az k5zds a 
pdrttal. 

Ha a p^tban mindenki le van, kimennek szolgdlatot v^gezni. 

A mdsik f^le czimerez^ abban kiildmb5zik ett51, bogy a 
szemel, bisz ter lit^sekn^l a duplAz6st, tripldz6st stb. 5sszeadj^, 
Igy aztAn n6ha kilenezszeresre is r^megy. Aztdn elfilrdl, hAtulr6l, 
oldalrdl is lehet olvasni. Az olvas^ h^tszern^l ketezresevel, nyol- 
czasn^l 6tezres^vel, kilenczszeresnel stb. tfzezres^vel megy. 2. Gr^zre (kor). 

Egy k5rt csindlnak a porban. A kor lehet kisebb, nagyobb. 
A bent lev6 p^rt k5zal egy a biga a k5rben feldUitja, s kiiiti. 
Ha fel6 utott es nem taldlta a big^t, s a bige a k5rb61 kiguriilt, 
le van: ha pedig ki nem guriilt, vagy ugrott a bige a korbdl, .% \ *67 

akkor nines le. AkkOr is le Van, ha a kiHtdtt big^t megkapj&k, 
vagy a k5rbe behajftj6k. kz iitOnek, ha a big6t kititdtte, botj6Jt a 
k5r kozepere kell tenni. 

Lyukat &sni nem szQks^g. 

A t^bbi ligy foly le, mint a <Lyukra> bige^jdt6knil. Eszkd- 
zok is azok. 

3. Mer6sre. 

Lyuk vagy gr6z nem kell. EszkSzok bige 6s bigebot. Itt pdr^ 
nines, mindenki magd^rt j^tszik. A 'legt5bbe &116 lit el6sz5r stb'. 
Az els6 veszi a botot s a big6t kedve szerint kiteszi. A tobbi 
jtoz6 k^rdi: mennyire? (az az h6ny bigebotnyira) ; az iitfi \iozzk 
vet6leg felel, de esak 6tos6vel, p. o. 5, 10, 15, 20 stb. Ha a I5bbi 
jdtsz6k azt hiszik, hogy hinesen annyira, akkor az iitd tarfozik 
megra^rni a t^vols^got, hogy esakugyan van-e annyira; ha t5bb 
bigebotDyira van, akkor az iit6e az igazsdg, s szdmit annyit, 
a mennyit mondott, ha ellenben a mondott bigebotnyi tdvolsAgra 
ninesen, akkor nem szdmol semmit, hozzd m^g le is van; vala- 
mint akkor is le van, ha ot bigebotnyi t^vols^gra nem iiti a big^t. 
Ekkor k5vetkezik az, a ki uttoa legtobbe ^llott, s igy tov^bb. 

Ha valamelyik j^tsz6 kiiit5tte azt a mennyis^get, a mennyibe 
dllott, azert ut es szamit. S szdmit felQl mindegyik mindaddig, mig 
a felQliitfeek sz^ma az elmaradottakeval egyenld nem lesz. A felGl- 
iit6k az elmaradottakat annyi bigebotnyi tdvols^rdl stotik^ltatj^ 
(fellAbon j^ratjdk), a mennyivel elmaradtak. 

(Oldalfalva. Gomdrm.) D6U (paja, czigere). 

A d6l6t tavaszszal jdtsz^; evvel a j&t^kkal kezdSdik meg 
a szabadban a j^tszds. A d6le egy 10 cm. hossziisftgii, henger- 
alaku. mindket v^g^n kiipalakba megfaragott fa. Az 50 em. hosz- 
sziis^gU, kiss6 lapos utdvel Iegel6sz6r is egy m^ter &tm6r5j(l kort 
irnak le, varat hi!lznak a fdldre. 

Rendesen kettesbe j^tszanak, ritk&n hdrmasba. Eldre meg- 
egyeznek, hogy mennyibe jdtszanak: «J^tszunk otsz^zba, ezerbe, 
k6tezerbe ! » 

Hogy ki kezdje meg a j^t6kot, azon k5nnyen megegyeznek; 
rendesen a jobb jdt6kos veszi fel az litCt, s megy be al v6rba 
(itni; a m^ik jM^kos pedig a vAron kivdl ^1, s igyekszik az 
elut5tt d6l6t megkapni, vagy a hova az leesett, onn6t a v^ba 
behajtani. Ha ez nem sikerttlt, k5vetkezik a briccz, bieez (bicczen- 
tes). A hova a d6le leesett, onnan tort^nik a biecz. Dgyanis a 
bentlevfi az iitfivel a d6l6 v6g6re iit, hogy az f5lugoijon s ugrds 
k5zben min^l messzebbre eliithesse. Ak^r 6rte az tit5 a d6l6t 

30* 


468 

ugr^skozben ak^ nem^ a d6let arr6l a hdyrdi, a hova leesett, 
hajithatja be a kintlev6. Ha ism^t nem sikerfUt a behiyitas, akkor 
a beDtlev5 t6t («TC{tdk» mon^ja nagyhangon). Ekkor a dd^t h^- 
romszor egym^^sut^ bicczenti s uti minel t^volabbra. 

Nagyon vigytoiak arra, bogy a d6l^t ugr^Lskozben 6rje az 
ut5, ne a f&Idr61 Qsse el (kotorja); mert az k6tra volt, s a kint- 
levO bebajithatja a d6l^t 

A bricczn^l, ha a d6l6 ugr^kozben a vdrba esett, a ki 
hamar^bb mon^ja, bogy <csfirv^», az megy be utni. A t6t^n6l 
okvetlen kell egyszer ^rinteni az titdnek a d6l^t ugr^^ kdzben, 
kCd5nben megiht bebajithatja a d6l6t a kintiev5. Rendesen min- 
den bricczel mindketten sz^mitj^ nagy bangon: < Egyszer nem 
volt, k6tszer se Tolt, b^uromszor se volt*, m^ a bogy elbirta a 
d6l6t titni, avagy nem. 

A hov^ a d6l6 a barmadszori briccz utto ieesett, onnan 
szdmldljdk, bogy h&aj Up€s van a vdrig; mindeni^p^t tizbe 
sztoiitnak, az osszeget pedig oda irj^ a v^ rnell^ a porba, s a 
j^t^kot a bentlevC tov^b folytatja a fent leirt m6don addig, mig 
a kitett 5sszeget valamelyik le nem j&tsza. Ha a kintlevdnek sikerOlt 
a bebajft^^ «Ie van> ki^dt^ssal siet be a v^u*ba t&tni. 

A behajit^n&i, ha a d6l6 a v^r sz^I^re esett, akkor f^lkez, 
vagyis a bentlev6 mind a d6l6t, mind az ut6t egy k^zbe fogva, a 
d6l6t maganak fbladja 6s elQti. DtAna az egyszeres biccz kovet- 
kezik, s azutto a hdromszoros biccz. A ki lej^tszotta az osszeget, 
az mi^g egyszer eldti a d6l6t s az ellenf^lnek stotikdiva kell onnan 
bevinni a v^ba; valabtoyszor a felemelt I4b6t a fftldre teszi. 
annyiszor fit a nyerles a korbdcscs^ font kend6vel a h^tira. 

A kezd6 j^t^kosok a d6l6t rdg^ba is j^tsz^ rendesen bd 
rom riigdsba. A kiQtott dol^t a kintlevS a Idbfej^re teszi s nigja 
be a vdr fel6; szdmitj^ egyiittal, bogy «egy a nigds, kettO a rug^s, 
h^om a rugas> s ezutto hajitja be kezzel a d6l6t. N^ha kitit^s- 
sel is j^tsz^, a mid6n a befell hajitott d6l6t hajitds k5zben a 
benlevfi kiiitheti vissza, a mi az ugyes fiilkn^l tiz-tizen6tsz5r eWfordul 

(Dorozsma. M. Nyelv6r. XIV. k. 233. 1.) V&rbeU d6U. 

A d6l6 k6t vegto megbegyezett bengeridomu fa. A foldon 
egy k5rt keritenek. Ez a vdr. Ha kett6n6l tObb a jatsz6, kozal5k 
az egyik csHrember^ ez a d6l6t a mennyire tudja eliiti a virtol ; 
» a t5bbiek egyenkint behajitj^ a v^rba; most emezek iitnek, 
s a cstlrember mindny^jok ut6s6t behajftja a vArba; ha a dole 
nem ment be t5keletesen, hanem a vdr szel^t erinti, akkor azt 
mondjdk, bogy picmk (n6hol: iszik). Ha a d6l6 a varon kivQl ^sik. 


■^i:/^>^i*';- V'^r-^'^.'h: 469 akkor az iM bicceent, vagyis botj^val a d6l6 ^^ik hegyes v^g^re 
csap, s a Edint az felugrott tovaiiti; ha ezutdn sem biijak a d6l6t 
bedobni a v^ba, akkor az tit6 tdlt, vagyis hdrom izben bicczent, 
s a d6\6 ~ikvo\s&g6X a vAr szti^6l l^p^sekben olvassa, s ezen 
sz^m neveztetik Ufnak, Ezutto addig folytatj^ mig tdkgletesen 
a v^ban nem lesz a d6U^ Ha a d6l6t repQlteben a kintlevG elkapja, 
nem tartozik a v^ba hajltani, mert ezzel a benle v6 dgy is le van. 

(Ipolyi Arnold gydjU Aignern^l.) Vet5 d6K. - 

Egy v&lyil alakii lyukat Asnak, a .d6l^t a lyuk felett keresztal 
teszik^ s a bottal kiv^tik. A kiiitiev6nek hogy bejussoQj^^ lyukra 
tett botoi kell megutnie a d6l^val; ha nem Qti meg, a csfirember 
minden bicczent^s n^lkal tolt Itt a tolt^s az el5bbit(>l abban ku- 
l5nbozik, hogy kettfiztetni, h^rom-, n6gy-, ot-, hatoztatni , szpk- 
tdk, t i. a d6l6nak egyszeri felugr^s^n^ azt k^tszer, h^romszor stb. 
kell felutni a bottal; a d6l6ta m^odik ^s harmadik bicczen^n^^ 
ha m^r el5bb meg volt kett6ztetve, tovatttik, s a szerint a mint 
a d6l6 kettCztetett, h^nnaztatott stb. egy l^p^are tlz vagy szdz stb. 
lovat olvasiiak. Toltes utdn ism^t vet a cs^ember, mlg a botot 
a d6l6val a vet^sUvolb6l meg nem titik, s igy tov^bbb. 

(Ipolyi Arnold gyttjt Aignem^l.) ^ 

Asd d616 vagy s6ska d6U. 

A jdtsz6k minde^yike kijel5l magtaak egy. helyet. Egyik fel- 
a(^a a m^iknak a a6l^t, az eliiti, s mig a felad6 a d6t6 nt^n 
szalad, az alatt a t5bbiek az d tyuk&t dss^, s ki mennyit tud, 
elvisz a feldsott f61db51, s azt a maga lyoka thell^ halmozza ; 
ezen elrablott foldecske sdskdnak neveztetik. Most a m^ik adija 
fel a d6l6t, s ennek lyuk^t ^ss^ s fgy tovdbb. JAt^k v6g6n mind- 
egyik tulajdon s6skfijAt a maga hely^n ^sott lyukba temeti, a kinek 
lyiika nines tele, az k^hytelen a t6bbit5l koldulni, de a mint a 
a «s6skd»-hoz 6r, kSrmet megpaczk^zzdk. 

(Ipolyi Arnold gyfljU Aignern^l.) ■ - V . 

Paj&z&8. 

• ■ • 

Ide szflks^ges 6—6 fiii. MieWtt a j^t6khoz fogn^nak, szerez- 
nek k6t darab &t. Az egyik fa 10—12 cm6ter, a m^ik mintegy 
40 — 50 cm. hosszu. A rovidebb fa a k6t v6g6n meghegyesitendQ : 
ez a paja^ a m^ik annak titdje. Mikor igy fel vannak k^szttlve. "#■1- 470 

v^lasztanak egy gazd^t, a ki minden j^tsz6t^rsnak a kovetkez6 
m6don veri ki a pajdt. A gazda egy el6gg6 teres, tAgas helyea 
egy kort (v^at) kerit, abba bele^l, s a paj^t az iit&vel kititi. 
A Jdut5tt paj^^rt a fiuk kozQl egy kimegy, s azt a vArba ipar- 
kodik dobtii, ha a paja nem esett a v^ba, akkor a gazda oda- 
raegy, a hd a paja fekszik, a fdldr^l felveszi, a lAba fej6re fekteti, 
s feldobja a Mb^val a Ieveg5be, a kez^ben Iev6 bottal pedig es^se 
pillanat^an eliiti; ha az tites nem sikerult, ism^tli, ezt nevezik 
p6cz5knek. Ha elutotte a pajdt, a mdsik, — t. i. az el6bbi fiii — 
ism6t pr6b^a a v^ba dobni, ha ez i!ijb6l nem sikerOl, akkor meg 
ennek cmlfi a, neve. Ekkor a ga?da mind a pajdt, mind a botot a 
jobb kez(6be veszi, s egy k^zzel iparkodik feldobni, s el is iitni a pajdt, 
ha el nem lithette a paj^t, ism^tli. A kidt^ megtort^nte uWLn i^ra a 
v^ba pr6bdlja dobni az el6bbi fill a paj^t de ha nem tudta bele- 
dobni, akkor a gazda m^g egyszer dt neki ezen a m6don. Ha a 
m^odik iit^sre a paj^t kititotte, akkor a m^odik fill hajithat egy- 
szer, s ha meg most sines a v&rban a paja, akkor a gazda h&- 
romszor kiliti a paj&t, s a hova a paja ekkor esett, att6l a helyt6l 
a v^ fel6 megl6pi a t^volsAgot, hogy hAny I6p6sre esett az le a 
vfirt6l. 

Akkor a gazda maga veszi fel a pa,i^t, s a v^ba viszi, ismet 
ut kezbCl ugyanannak a fiunak, kinek el5bb Cit5tt, ez ism^t ipar- 
kodik a pcg^t a v^rba dobni, ha nem sikerQit, akkor a gazda 
felveszi, s a vdr sz6l6n v6g^vel a vdr sz6l^re a fSldbe sziirja, 
vagy ha kem^ny a ISld, leveri a pajAt, azutto elliti, a mennyire 
esak tu^ja, ekkor a botot azonnal elhajitja. 

Az eldobott botot s a paj^t a m^ik fiu, de nem a gazda, 
felveszi s beviszi a vdrba. Ekkor a ga^da a varb6l h^trafel6 lep- 
kedve elkezd futni, s az ki a botot ^s a pajdt a v^rbavitte, ker- 
geti s iparkodik elfogni Akkor J5 — de nem a gazda — sAnti- 
kdl, mit lotyagolds-nak is hivnak. A lotyagol^ kezdddik ott, a 
hoi a j&tsz6t^rs a gazd&t elfogta, ha ezen az ilton a stotik^6 a 
IdbAt letette volna, akkor annyi litest kap a bottal a talp^ra, a 
hdnyszor letette a l^bdt. Ennek a fiilnak a gazda ih^g egyszer 
— ligy, mint Iegel6sz5r tette — kiCit, amaz a pajAt iparkodik a 
vdrba dobni. Ha a dob^s nem sikerdlt, akkor ismet Ma gazda 
mindaddig, mlg csak amaz a paj^t a v&rba nem dobta. Ha a 
paja a v^rba esett, a gazda tov^bb fit a k5vetkez6 fiunak. Mikor 
a gazda fgy kiutdtt, akkor amazok iitnek neki ilyen m6don. 

Sokkal rovidebb e jAt6k j^tszds alkalmAval, mint igy leirva. 

(Kecskemet. Ball6szeg.) *.-,^ 471 Forgd inalom. 

Ezt a j^t^kot hiisv^tkor jdtsz^. Le^nak a f5ldbe egy j6 vastag 
oszlopot, ligy ^s^, hogy a fold felett egy meter magas legyen. 
Ezt vastag fur6val kifiirj^k, hogy abba a «nyakszeg»-et konnyen 
beletolhass^. Ekkor i — 5 meter hosszii gerend^t kozepen kifiir- 
nak, s az oszlopra vizszintesen r^teszik, de ugy, hogy a nyak- 
szegen foroghasson. A gerenda k6t v6g6re kotellel k^t htoif^t er()- 
sitenek, ezekre azt^ 6gy-egy fiu iil fel, ligy, hogy a hamfet tart6 
kdt^I a I^ba kdz^ ess^k. Ekkor a tobbiek az oszlop korUl dllva, 
elkezdik a gerenddt tolni s forgatni, ha a rajta iildket j6l iriegfor- 
gatt^k, meg^Inak, s mdsok tilnek fel helyettiik. Feln^ttek is j^tsz^k. 

Csdny on « Kuty a-sutu » -nak hlvjdk, Porcsalm An « 0rd5g-motola » , 
a szekelyekn6l «Cserkabola> a neve. . 

(Kecskemet Balloszeg.) Iskola. 

A jAtsz6k iskoldt csinAlnak, mely nem egy^b tobb (4, 6, 8) 
r6szre osztott t6gla alakii idomn6l^ melyben minden egyes r^sz 
egy osztdlyt alkot: I. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


vu. 


VIII. . Sztiks^ges m6g a jAt6khoz egy lapos k6, cser6p vagy por- 
czelltodarab, s a jat^k, melyet ketten vagy tobben jAtszanak 
megkezdhetd, de eI6bb kisorso^j^k, mily sorban fognak iskokba 
j6mi. Ha ez megtort^nt, az elsfi meghat^rozott tAvols6gb6l bedobja 
a kdvet az els6 osztdlyba, aznt^n fi^Il^bbal bes&ntik^I az elsd osz- 
t^Iyba, s ugyancsak fellAbon igyekszik azt onnan kilokni. Ha a 
k6 a hat^rvonalra esik, vagy mds oszt^lyba gurul, vagy a kilok- 
d5s6sn61 6rinti valamelyik oldalvonalat, vagy a sz^Ien guriij ki; 
vagy ha a sdntikAl6 lebocsdtja a m^ik lAbdt, vagy ha a sknti- 
kAl6 Idba ^rinti a vonalak valamelyik^t, az illet6 jAtsz6 megbukik. 
De ha a kovet szerencs^sen kitaszltotta az els5 j&tsz6, k5vetkezik 
a mdsik, 6s igy tovAbb v^gig; a megbukottnak azonban mindig 
ott kell kezdenie, a hoi megbukott. Mid6n aztdn egy kijArta az 
iskoMt, a bukottnak btlntet6st szabnak, mely bizonyos UvolsAg 
atsAntik^^Ab6i All 

(Drdga-Bdrtfalva.) / &m.^^. ^-:..^ .. 


472 Bik&z&s. 

Lehet kettCnek is j^tszani vagy 5tnek is. A jtoz6k a fbldre 
ulnek s 6t darab kis kavicscsal vagy simdra surolt t^gladarabbal 
(bikas6k) bikdz^t j&tszanak. Maguk eI6tt elslmitj^ a f&Idet, erre 
a ki Iegel6sz5r mon<]ya : « cstire els5 ! « az a kezdO. Ez most sz^t- 
cstiri, azaz jobb kez6b6l kidobja, de nem nagyon sz6ljel a bika- 
s6kat. Ha a jdtsz6k el6re kijelentik: <kicsit Idnyos a jdt^k!» akkor 
a bikas6k felkapkoddsdndl szabad azoknak megmozduini aiT6l a 
helyrfil, a hovd 6pen sz6tcsQr6s k5vetkezt6ben estek. A felkapds 
vagy jdl6k igy kezdfidik: A « cstire els5* felvesz egy bikas6^ a 
jobb kezfevel azt feldobja, ez alatt felkap egyet a fOldrfil s a fel- 
dobottat ugyanazon k^zzel megkapja ; most kettfi van a jobb k6z- 
ben, erre ujra feldob egyet s egyet meg a foldrOl felkap s a fel- 
dobottat is megkapja, mire hdrom lesz a mark^ban, Igy folytatja, 
mig mind az 5t a markdba kerQi. Ha egyet sem ejtett a fbldre, 
6 folytatja a jdt^kot, ellenkez6 esetben a m^odik kezdi, i^gra szet- 
csdri az 5t bikas6t, s most ez azt az egyet veszi fel, a melyik 
legtdvolabb gmnilt, ezt feldobja s ez alatt egyszerre kett5t kap fel 
s a Iees6 harmadikat pedig megkapja ; ugyani'gy a mdsik kett6t is 
felkapja; harmadszorra sz6testirve feldob egyet, s felkap hdrmat, 
tehdt most n6gy iesz a k6zben ; ebbOl feldob egyet s a m6g lent 
maradt egyet is felkapja, igy most mind az 5t a kez6ben van. 
Negyedszerre sz^tcsttrve, a legtAvolabbit feldobja s most n^gyet 
egyszerre kap fel_s a lees5tis megk^ja. Ha leejt egy^t, m^ foly- 
ta^a a jdt^kot. Ha azonban csak egyet hagyott lent, akkor 6 foly- 
tatja tovdbb. Ezen jdtszma alatl m6g «csalogatni» is lehet, a mi abbol 
dll, bogy ha mdr majdnem elejti a bikas6t, Tniel5tt leesn^k, sietve 
kett^zve felugratja s igy kapja el. Most mind az ot5t kez^ben 
tartva clotty 6t vet*. Azaz otbfil egyet feldob va n^gyet letesz a 
fSldre, a lees6t erre elkapja, ezt i^jra feldob va, felkapja a n6gyet, 
s t^ra megkapja a lees6 egyet. EzutAn a «Tugnei»-t jAtsza; mely 
jatszma alatt a jdtsz6 fogainak nem szabad kildtszani, azaz sem 
mosolyogni, sem besz^Igetni nem szabad. Sz6tcs(iri a bikas6t, egyet 
feldob, egyet felkap, amazt megkapja, mlg ligy mind az 5t a kez6- 
ben lesz. Most «bikdt vet> a jAtSz6, a jobb kez6ben levfi 6t bika- 
s6t egyszerre dobja fel, a Iees6ket kezefej6vel (egy lijjdt, a k5z6ps6t 
kiss6 lejebb tartja, mint a t5bbit) igyekszik megkapni ; ha mind 
az 5t(Jt megtarthatta a keze fej6n, akkor a j&tsz6 azt mondja: 
<■ most 6 6tven esztendCJs > , s ezt szdmon tartjdk, ha egy leesett 40, 
ha kett6 30, ha hdrom 20 s ha csak egyet birt elkapni, akkor 
10 esztend6s. Most a hdny a keze fej6n maradt, azt feldobja, 
amazokat pedig felkapja s a lees6ket megkapja. Ezutdn veti a 
«Tugnel bikAt», azaz a markdban tartott ot bikas6t, feldob va egy- 
szerre a keze fejevel megkap nehdnyat, ezeket i5jra feldobva, most a 473 

mark^ba kapja meg, ha ez p^Id^Ul harom, ezek kozfil most csak 
egyet dob fel, a lent maradottaId)6i is csak egyet kap fel, 6 a 
lees6 egyet is megkapja, s ezt addig ism^tli, mfg valamennyi a 
markAban van. Ezut^n jon «L5tty-bika», az ot a kezeben ran, 
ezek kdzfil egyet feldob, ezalatt leteszi a n^gy^, most a lees6 
egyet a markaba kapja meg; ezt megint feldobja, a kezefej^n 
kapja meg, ezt onn6t ism^t feldobva a n^gyet mark^ba kapja fel, 
a lees5 egyet is megkapja. Ogyanlgy foly a jAt^t ha a jAtszAs 
elejto ezt monijljdk: «roppant gy6*^kes», 4e ilyenkor a sz6tcs(irt 
bikas6kat megmozdltani sem szabad, oly iigyesen kell felkapdosni 
s a «csaIogatds> is ki van z^rva, ha m^mozdtil csak egy is a 
felkap^s el5tt, a m^ik folytatja, vagy a ki sofba j5n. 

(Jiszbereny.) Friczkovezni (kap6kovezni). 

KolUSs. K6t, h^om, n6gy, s6i dt-6t gyermek is dsszetU. Meg- 
k^rdezik egym^t, bogy ki-ki mennyibe ^1. A ki legt5bbe ^11, az 
kezdi a jdt^kot koyetkezO m6d6n : 

Ot apr6, lehet51eg goml)5lyQ, kovecsk^t vMogatnak. A leg- 
t5bbe ^116 a kdvecsk^ket kez^be veszi. A j^tsz6k korbe Ulnek, 
magok elOtt a fbldet tiszt^ra s5prik. Az els6 a kdveket csek^iy 
magass^gra feldobja. A mint a kdvek leesnek, elkezdi j^mi az 

a) Bgyest Az ot k5zQl egyet felvesz, ezt annyira feldobja a 
leveg5be^ hogy mfg az ott fut^sdt v6gzi, az alatt a ft>ld5n ley6k 
kozQl egyet felkaphasson. Mikor a fOldrfil egyet felkapott, hirtelen 
megforditja kez6t, tenyeret kinyitja, hogy a lees6 k6vet is meg- 
foghassa. Ha felkap^^kor mds k5vet — azonkfvtil melyet fel akar 
kapni — megmozdft, vagy ha fel nem kapja, vagy ha a lees6t 
meg nem fogja, mind a h&rom esetben le van. Ezt k5veti: 

b^ Kettes. Ha hiba n^lkfil felszedte az egyest, i^jra eldobja 
a kdveket. Egyet felvesz fetdbbm, de m^ most a fOIdrfil kettdt 
kell felkapni hiba n^lkol addig, mig a f^dobott egy k6 l^gi titjdt 
megjArta, es meg ezt i$ megkapni. Teh^t a lent maradt n6gy kovet 
k^tszerre kell feiapni. 

c) Hdrmas. Most elOszor hdrpiat, aztdn egyet kap fel 

d) Nigyes, Egyszerre mind a n6gyet hiba helkfil kell megkapni. 

e) FelhajiUi. El6sz6r a n6gyest teszi meg ; aztAn egyet fel- 
hajft, a n^gyet a foldre teszi s a felhajitottat i!ijra megkapja ; most 
i^ra mint a n^gyest felkapja. 

f) Fdszedd, Eppen ugy megy mint az egyes, csakhogy mfg 
az egyesnel a felkapott kovet n^m tartja kezeben, hanem f^lre '^■'*. >t5 t» . teheti, addig a felszed^n^ kez^ben tarija mind a felkapott k5vet; 
felbajitanj azonban csak egyet kap. 

g) Platyogtatd, Ugy megy mint a felszed^ ; de a mint fel- 
kapott egyet azt nyomban m^sodik fethajitds alatt le is teszi jo 
helyre. Igy a m^sodik, harmadik, negyedik k5vet is ehhez rakja. 
Mikor mind a n^gy egyCltt van, mint a n^gyest felkapja mind. 
Ezutto k5vetkezik v6gre a 

h) ^yer^. Mind az 6t kovet ke^ebe veszi s felhajitja; mig 
a leveg5ben vannak a k5vek, az alatt kifeszitett kezet megforditja, 
bogy , kezefej^re esaenefc. A k6zf<5re esett koveket a k6zf6vel, mig 
le nem gurulnak, gyorsan feliiti vissza a leveg6be, kez^t birtelen 
megforditja s igyekszik annyi k5vet megkapni, a mennyit csak 
lehet Ha egyet sem kap meg, az is hiba s le van. 

Ki-ki ha ismet r^ kertil a sor, azon kezdi, a mibe meg- 
bukott. 

A gyeng^bb jdtsz6k nem dobj^ a kdvet, hanem kirakjdk 
sz^pen, kedv5k szerint . . ^ 

Azzal v6gz5dik, hogy^ azt a j^t^kost, a ki nem tudta kinyerni^ 
azt az osszeget, a mennyiben ^lott, vagyis utotjlra maradt: meg- 
koUdzedk. 

A kotl6z^ a k5vetkez6 m6don folyik le: 

A kotl6s leteszi kez6t sz^tnyitott ujjakkal a f5ldre. Ujjait 
elnevezik : 16, kakas, kigy6, teh6n, maqska stb.-nek. Aztto az lyjai 
el6 rakja az ot kdvet, a kotl6z6 pedig egyet, a hatodikat, melyet 
erre a cz^lra tartanak, felhajitja s mondja : A 16 riig. Ekkor a 
kotl6s kez^t nig^hoz hasonl6an illeti, vagy megfricsk^za. Azutka 
foytatja : a kakas v^g, a kigy6 csip, a teh^ dof, a macska kar 
mol stb., s maga is vdgja, csipi, dofi, karmo|ja a kotl6s kezet Ez 
aztto be is. fejezi a j^t^kot. 

(Oldalfalva. Gomorm.) 

Peggyes j&t^k. 

Igy nevezik n&lunk azt a jM^kot, melyet a gyermekek, k^lo- 
n5sen iskol^ gyermekek szoktak nagy kedwel j^tszani 5t da- 
rah csonttal E csontokat a b^toy ^ kecske hdts6 Idbainak forg6- 
esontjai adj^. J^tsz^ m6g kavicscsal is, de csak akkor, ha nines 
biir^ny vagy kecske peggyes. E k6t ut6bbi k6zt is tesznek kiilonb- 
s6get : nagyobb, sulyosabb 6s kem6nyebb volt^6rt inkdbb a kecske- 
peggyest kedvelik, mint a mdsikat, ligy hogy, mig abb6l a peggye- 
sez6s ideje alatt is 10 — 15-5t adnak egy krajcz6r6rt, addig a 
kecske peggyesbCl 3 — 4 — 5 krajcz^Aval fizetnek meg 6t6t. 

Kettfi, h^rom vagy tdbb is jdtszhatja ; a tordai, kolozsvjSiri es 
n.-enyedi iskol^kban igen k5zdns6gesen ismert j^t6k, a mely a 
tavasz j5tt6vel veszi kezdet6t s tart a nydri vizsg^latokig. Igen sok ^^'\ "J?^.** r rev; 475 v^Itozata kifeylett m^r, ^n csak az ^ItaJ^nosabban eI5fordul6kat 
irom le. Igy pi. j^tsz^i: 1. mozc^tildssal, 2. mozdulds netkiil, 
3. parancsolat szerint, 4. franczidsan. 1. Mozdulds sal. 

K6t, h^rom vagy t5bb gyermek az asztalt k6rnl ^Uja s az 
egyik, rendesen a kezdem6nyez6, kez^be v^ven az ot peggyest, az 
aszlalra veti le, bogy egym^st6l bizonyos tdvolsdgban legyenek 
Ekkor tetszise szerint egyet folvesz s a magasba loki, bogy addig 
egy m^sikat vehessen f31 ; a foldobottat term^szetesen kifogja. Most 
k6t peggyes 16ven a kezeben, az egyiket leteszi s a mdsikkal es 
harmadikkal az el6hh\ m6don j^r el. Ez volt az elsd figura. 
A peggyeseknek megmozdtll^a nem jdn tekintetbe, merl ilyen- 
kor jar a mozdulds. 

Ha az elsd figur^t kydrta^ ism^t sz^tsz5rja a peggyeseket s 
ism6t f6lvesz egyet ; de mlg ezt foldobja, addig az asztalon lev6k- 
b6l kettat kell folvennie ; ba a fdldobottat kifogta (kikapta), kett6l 
letesz kez^bfil ,3 a mdsik kettdt is ugyanoly m6don veszi f6l. 
Ez a mdsodik figura. 

Ism6t sz6tsz6ija s egyet f6lvesz kozQlSk. Az ott maradt 
n^gyet k6t izben veszi fol: eWszdr egyet s aztAn hdrmat, vagy 
ha ligy tetszik, megfordftva. Ez a harmadik figura. 

A negyedik figurdt akk^nt j^rjdk, bogy a j^tsz6 mind az 
ot5t egyik kez6be veszi; az egyik peggyest a mutat6 6s btivelyk 
ujjAval tartv6n, fftllSki, a tobbit leteszi s a foldobottat kifogja. 
Most egyet ism^t foldob, mialatt a n^gyet fblveszi s a fbldo- 
bott egyet is kikapja. Ezutdn az 6t6dik figura job, a melyet 
bikdnak is szoktak blni. K^tf^lek^pen j^tsz^fc, att61 filgg, melyik 
mily gyakorlott peggyesezd. 

a) Mind az otot egyik kez^be v6ve, kiss^ fsldobja 6s ' keze 
fej^vel annyit fog fdl, a mennyit csck k6pes, de ezt aztAn tenye- 
r6vel ism6t ki kell fognia. 

b) A nehezebb m6dja abban 6.11, bogy a mutat6 ujjat a nagy 
lijjra t6ve, a nagy 6s hiivelyk tyjal az asztalon egy hidat csindl, 
s az alatt dob^a keresztdl az egyes peggyeseket akk6nt, bogy 
minden fdldob^ utAn egyet-egyet hajit ^t. 

Ha ezt is ky^a, akkor az illetdnek van egy bikdja. E161 
kezdv6n a j^t6kot, addig foly taija, raig csak a fSldobott peggyest 
el nem ejti vagy a felveendOk k5zQl egyet ott nem hagy, vagy 
a kihajtand6kat (5. fig.) mind ki nem bajtotta. Ha valahol elv4ti, 
az utdna kdvetkez6nek adja 6t a j6t6kot. ^ 


476 2. MozdiiUs n^lkttL Ugyanaz, mint az elObbi, csak term^szetesen ligy kell fSI- 
venni esetleg kihajtani (5. fig.) az egyes p^gyeseket, hogy az 
ott maradott semmi szin alatt meg ne mozdiiltjoD, mert kiUonben 
a m^ik veszi ^t a jdt6kot. 

A ki mozdHlda n4lkul j^tszik, mdr gyakorloU amiyira, bogy 
az 6. figure a b) alatt jelzett m6don j^ija ; t^h&t e fokon csakis 
igy jAtsz^ azt. 

3. ParancsoI6. . 

, Harmadik 6s mdr sokkal nehezebb y^ltozata az u. n. par an- 
c8ol6, mely nem egy^b, miJit a mvzdulds ndkuli-nek parancso- 
l6s szerint val6 kivitele. A j&tsz6 szomsz6dja megparancsolja, hogy 
el6sz6r melyiket vegye fol s azut^n melyik kett6t vagy melyik 
h^rmat, 6s az 5t5dikD6l melyiket hajtsa ki el5bb es tit6bb. 

(M6g a parancsol6 6s pafancsol6 fcozt is tesznek kul6nbs6- 

get, nevezetesen a 2. 6s 3. ligur^&I. Ha pi. amott a kijelolt kett5t 

vagy itt a kijel5lt h&rmat m^sodizben veszi f&l, a mikor neki 

^ kOnnyebb : ez enyhe parancsold^ ellenkez51eg szigoru parancsold.) 4. Franczia. 

Ha az eldbbi iskol^kat kij^a^ beiratkozhatik a franczidra, 
Ez mdr bizonyos k5nnyBds6get 6s gyakorlotts^got fblt6telez. Neh6z- 
s6ge miatt meg van engedve a mozdiil^s is; ez tehM mozdtildS' 
sal jdrd 6s mozdtUds nelkuli is lehet 

Elsd figura. Mlg az egyik peggyest fSldobja, a m^ikat fbl- 
veszi s fbl is dobja. Az elCszor f5ldobott peggyes mdr kez6be 
jott, s kikapja a m^ikat is. Igy megy v6gig az elsd figura. 

Mdsodik figura, Az elsCt foldobja, ut^na a mdsodikat is, 
s ekkpr kifogja az els6t, fSlkapja a harmadikat 6s kifogja a m^so- 
dikat. A mdsik kettfit is igy veszi fol. 

HarmadHc figura, Egyet foldob s a m^ikat az elfibbi m6-' 
don veszi fol. A kett5 kozOl egyet fbldob (a m^ikat f6lreteszi) s 
az asztalon maradt h&rom kdzQl egyiket szint6n f&Idobja, e k5z- 
ben az elsdt kifogja, az asztalon maradt kettdt fMveszi s a m&so- 
dikat kifogja. 

Negyedik figura, Egy^t a mutat6 6s hiivelyki^a k(iz6 fog, 
h^mat a tenyer6ben tart a az 5t5diket csak kis lajja tartja, hogy 
a letev6s alkalm^val azt a t0bbit5l kiss6 f6Ire tehesse. Az elsdt 
6s 5t5diket egym^ut^n fbldobja a leveg6be s az alatt az ott 
maradt harmat is fSlveszi. 

6u>dik figura (franczia bika). A leveg5be dobdl f6l v^to- -4 •-•Oif^^ir^^' ■"^' 477 

gatva egyet-egyet s a kozben az aszlalon Iev5kr61 egyet-egyet a 
mutat6 6s hiivelykujja alkotta lyukon kihajit (E lyuk a mutat6 
6s htivelykigj 6sszeertet6se ^tal keletkezik.) 

Igy foly tov4bb, mig csak valahol el nem v6ti. 

A franczidt szint^n lehet parancsol6lag j^rni, kiv6ve a 4. figu- 
rdt, a hoi nem lehet parancsolni. 

(Torda.) Ooly6z&8. 

El5sz6r is hiiznak egy vonalat. Aznikn a vonalon hdrmas^- 
val, illetCieg n6gyes6vel kiip alakban mindegyik fel&Ih'tja a maga 
goly6it, majd bizonyos tAvolb6l a vonal fele goly6t guritanak, s 
mindegyik onnan, a hoi goly6ja roeg^Iott, lok s igyekezik eltaldlni 
a kupba ^llitott goly6kat. A melyiket eltaldlta, az az ove. Szok- 
tak egy, k6t, hArom ilyen kiipot felAlHtani, 

(Irsa.) 6oIy6z&8 vagy gombosB&s. 

A f6ldben egy lyukat Asnak, ezut^n egy bizonyos Uvolsdg- 
b6l mindenik a lyiik fel6 dobja a maga gombj^t (olykor mindenik 
kett6t vagy m6g t5bbet is) s kinek a gombja bemegy a lyukba, 
vagy ahhoz legkSzelebb esik, az kezdi egyenkint (telszese szerint) 
a gombokat bel5kni a lyukba, de ha v^Ietlenttl nem megy be, 
akkor az loki, a kinek a gombja a m^odik t^vols^gra ^llt meg 
a lyxikhoz, a t5bbi gombokat, ha ez se birja mind belokni, akkor 
a harmadik lok, s igy megy tovdbb egym^ ut^n. 

(P. T5rok Emil gyajt.) Vetfi gomboz&s. 

Egy kis lyukat Asnak, s bizonyos tAvolr6l gombjukat a 
lyukba iparkodnak vetni, ha pedig nem tuc^ak egyszerre belelokni, 
felvdltva addig 15kd5sik egy-egy ujjokkal, mlg bele nem megy. 
A kie hamarabb belemegy. az'a nyertes. (A lokd6s6sn6l igy tart- 
jak kezoket : A htivelykujjat kiv6ve, egymds mell6 szoritva, a 
foldre fektetik ujjaikat, m6g pedig i5gy, hogy az lyjak kiilso k6t 
perecze 6rinti a fOldet, s az igy szabadon maradt hliyelykujjal 
lokdosik a gombot.) 

(Ipolyi A. gyfijt. Aignern^l.) :Sr ^ ' w**^^ 478 Fittyezte. Ketten jdtsz^ gombbal vagy di6val; Csin^nak egy kis god- 
r5t s ettdl n^mi Mvols^gra feManak mindketten. E16bb A dobja 
oda a gombj^t a g6d5rh5z, azuWin B, A melyike kozelebb esett 
a g5dorh5z, az kezdi a hiivelyk €s mutat6 ujj£^ segitsegevel befity- 
tyezni eWbb az egyiket, azutdn a misikat. A melyiket egy fitty- 
k^ra be blrja lokni, az az ov(6. Ha valamelyikn^l nem sikerGl 
j6lsz6tirsa folytatja. Ha valamelyik gorab dob^ kozben esett a 
g5dorbe, akkor az6, a ki beledobta, s ez kezdi a fittyk^^t, ha 
pedig dob^ k5zben mindkett6 bele esett a god5rbe, ujra dobnak. 

(R6zsahegy.) 

Tioscs^z^s. 

K6t gombot letesznek a foldre t. i. az egyiket az egyik fiu, a 
m^sikat a m^ik. Az egyik a maga gombj^t loki a m^ik gombja 
fel6, ugy ir^nyozvAn, bogy azok osszeiitkozzenek, ha osszeUtk5z- 
nek, akkor a gomb az6 a ki I5k5tt: ha nem^ akkor a m^sik lok, 
m^g pedig abban az ^ll^ban hagyvan a gombokat, mint azok a 
lok^s ut^n meg^llapodtak. Ha akkor sem ticscselnek, azaz nem talal- 
Jcoznak a gombok, akkor ism^t az elsd l5k ^ igy megy az tovdbb, 
mfg vagy az egyik, vagy a m^ik ticscseli a gombot, s aze lesz 
a mdsik gombja. 

(Eger. P. T6r5k Emil gyttjt.) 

Piczczentd. 

K6t fiii As egy kis lyukat, eWvesz mindenik egy szem paszulyt* 
az egyik mind a k^t szemet markdba fogja s felhajitja, ha a lyuk- 
t6l kisebb-nagyobb t^volsdgbao esnek le, akkor a mksik fill hil- 
velykujjat mutat6ujjdhoz illesztve, hdvelykiyj^val megpiczczenti, 
igyekezv6n, bogy a paszulyszem (mindig a lyukt6l tAvolabb es5 
szemet piczczenti eI6bb) a iyukba guruljon, mi, ha sikerOlt, a ma- 
sikat pr6b^lja a Iyukba . piczczenteni. Ha a piczczent^nek nines 
eredm^nye, akkor a masik M piczczent. A ki mindkett()t bele- 
piczczenti a Iyukba, az nyer a mdsik fitlt6l qgy szem paszulyt, s a 
nyer6 vet s iijb6l kezdfidik a piczczent6s. 

(tlesd.) 

Oomboz&s. ^ 

Egy fill a falhoz iiti a gombj&t, a m^sik utdna, s ha egy 
arasznyi tdvolsagra esik egyik gomb a mAsikhoz, az illetd nyert. 

(B.-Csaba.) 479 Lyukba 4ob6 gomboz^. Asnak egy lyiitat. ' Miridenik vfiii igyekszik gombjdt a lyukba 
dobni. Kinek a gombja legkoziBlebb esett a lyukhoz, az azels6 
Ez hiivelykujj^yal a lyukba pf dbatja Keperditeni a gombot. Ha 
sikerttlt, Sve'a gOmb, ha nem, akkbr a kovelkezS j5h ut^na. 

(B.-Csaba.) VaBmacska. 

-1 . • , 

Kendfivel bek5tik egynek a szem^t ^ a kdralotte ^l]6k tapsi- 
kolnak s kiab^jdk: «Gyertek di6t tdrni! Cziczka van tejfeled? 
Van kanalad ?> A macska azt mon^ja: «Van tejfelem, meg kana- 
1am is!* Ekkor a gyermekeket kergeti, s a melyik gyermeket meg- 
fogja, az lesz a macska. Eanalas. 

lit is korbe kell ^Ilni a j^tsz6nak. Egynek meg a szem^t 
bekotik kend6vel, s a k5r kCzepen a helye. Kez^be adnak egy 
f6zdkanalat. Ekkor a kdrt alkot6 j&tsz6k csendesen korben mozog- 
nak, s mikor a bekotott szemli egyet dobbant, akkor egyszerre 
meg^Unak. Az, a kinek a szeme be van kotve, valamelyik elibe 
megy, s ezt I5kd5sni kezdi a kan^llal Aztdn igy k6rdi: 

— Hm!? 

Mire az illet5nek ugyanoly hangon kell feleini: 

— Hm! 

Ezt hoi mdyebben, hoi magasabb hangon k^rdezi a bekot5tt 
szemO, mire a mdsik ^p olyan hangon felel r^. Ha azt^n hangj&r6l 
rd5smer, az lesz a bekotott szemd ha nem, a jdt^kot folytatj^. 

(Kecskemet. Balldszeg.) Fal&bozds. 

A szekely gyermekek fal^a csak a gyermekek t6rdeig 6r 
s kem6ny madzaggal a czombhoz szorittatik. A h6t 6ves gyerme- 
kek is kpnnyen haszn^Ij^. S^ros id6ben a legtdvolabb helyrdl is 
fal^bon^jdn a gyermek iskoldba. Gyakran tesznek ny^on fut6- 
versenyeket. Faldbon labddznak, konnyen lehajolnak vele stb. 

(L^czfalva.) -^ ■"■>?-,* 480 

ESosdgdobilis. 

A letoyok fognak egy tejes fazekat, tesznek bele egy pAr 
szem kavicsot', hogy a k5r(ildoMl6skor csordgj5n. A kavics 
helyett lehet z5ld ^gal is tazni bele. AzuUn k5rbe Allanak ligy, hogy 
kdzttik 2—3 16p6snyi tAvols^g legyen. Eire megkezdddik a ko- 
rQldobdl^i a ki a k6cs5g5t elejti, elkezd fiitni, a t5bbiek pedig 
utdnna s megcsiklandozz^. Azut^n i^jra kezdik a j^t^kot 

(Tdsok'Bereny.) 

Bioskdzds. 

A gyermekek k6szitenek egy arasznyi hosszii hegyes fat 
s k5rbe ttlnek. A k5r k5zep6be lesziirnak egy bicskit, ez a 
falu bik^a. MegjegyzendO. hogy mindenik kez^ben van egy ujjnyi 
hosszil fadarab, ezt is leszurj&k maguk eldtt a fdldbe. A ieszi!b^s 
ulAH olvasnak tizig. A kire jut a tiz, az veti el6sz5r a bicsk^t a 
foldbe, a mennyire bemegy a k6s, annyival kozelebb kell tenni a 
besziirt fdt a falu bik^j^hoz. Ha a k^s nem ^11 meg a f5ldben, akkor 
a mellette val6 vet. £s ligy tart tov^bb, a ki utols6nak maradt » 
elhib^^za a bicskavet6st, az fog hunyni. Ekkor a huny6t egyik a 
korb51 elbujtatja, s a ki legel61 vetett, az a kest besziirja a fSldbe 
6s a k6s ^Ital csin^lt lyukba tesz egy ujjnyi hosszii fet, de miel6tt 
bele tenn6, megmutatja a huny6nak; s ekkor j6l benyomja azt a 
k6s nyel6vel. Ezutto a huny6nak mondja: «szabad!» A huny6 
el6jon, s ekkor az, ki a f^t eltette, egy kort k^szit a falubika 
korQl, s mondja: «ebbe a kerekbe keresd a fdt!» Ha a bicska tiz- 
szeri f5ldbeszur^dra sikerfll a fit megtaldlni, ekkor a huny6 buj- 
tatja el a fdt, s az els5 vet6 fog hunyni. 

Bicskoz&s (mezei jdtek). 

Leiilnek a gyepre karik^ba. Minden gyermek egy ara- 
szos fdt keszit mag^nak, s egyik v6g6t meghegyezi. A k5r kdzep- 
pontj^ra leiitnek egy 3 dcm. fdt. E fdt6l minden jdt6kos irtoyA- 
ban mernek egy bicsakkal hdrmat, kiki f^j^t a harmadik jegyhez 
felsziirja. 

Ekkor egy bicskot elkezdenek felvetni, ha jegyes felevel esik 
vissza, az eg^szet jelent s a ki dobta, a f^at egy m^ressel a koz- 
ponthoz kSzelebb viszi ; azutdn feldobja m^ ; ha mas felevel esik 
felQl ; az nem jelent semmit, marad ott a hoi volt. Ha hegygyel esik a 
foldbe az felet jelent es f^M egy f6I m^r^ssel viszi a kozpont fele. 
A ki Iegk6s6bb er be a kozpontba, annak szemet bekOtik, s egy 
kovet vitetnek vele j6 messzire 6s bekotolt szemmel onnan vissza 
viszik. Azutto kinyithatja a szemet s az eldugott kovet meg kell 
neki keresni, ha nem taldlja meg, megdonget'k. 

(Vargyas.)' .^ A gyermekek korbe iilnek s a kOr kdzep6be egy lyukat fiir- 
nak, s onnan sugSr alakban mindegyik gyermek fel6 k6ssel egy 
vonalat hiiznak. Ekkor elSvesznek egy bicskAt s azt der^kszog 
alakdra kinyiljak a egy elkezdi a jat6kot. A kesi maga el6 alUtJa 
a fSldre (1. 6bra). Azuldn bal mulatfinijfit a k.6s hegye el6 jobb 
mutat6ujj4t pedig a kfe nyele al4 he!yezve felbillenti; ha a k6s 
visszaeste uUn a 2. abra szerint W, ez tesz tfzet, s a jatsz6 a 
maga eI6 kimert vonalra hii2 egy vonfist, s tovdbb folyta^ja a 
jat^ot; ha a Hs a 3. abra szerint esik, ez annyi tfzel tesz, a 
hflny uijftt a k^s nyele ala tudja ferkfiztetni, s ezt ismet felirja ; 
ha a k6s a 4. &bra szerint esik, ez tesz szAzat s ezt ism^t fel- 
iija. De ha a k6s eldOl, akkor hely^t a szomsz6dj4nak adja at, hogy 1. fibra. 2. Abra. ez jaiszfik tovdbb. A ki az elOre megdllapitott 500 vagy 1000 szfimot 
el^rte, az csak n^zi a jat6kot, s azok folytatjak, a kiknek kevesebbjBk 
van; s v^gre az utolsdt, a kinek nem sikerdU a kittizdtt szdniot 
el^mie, megkergetik. 

Abaujban ugyanezt deszkan j&tsza k6t szemben iil6 gyermek 
s egyszer egyik, ludsszor m&sik az «ugratii», 
(N.-K6r6s.) 

Czificcza is lapottya. 
1. A bicska oldaldn van valami jel, ez a czificcza, a mdsik 
oldala ,lapottya. Ketten jfttszanak, egyikg a czificcza, a mAsike a 
lapottya; most dobnak s ha lapottyflra esik, annak szfimit, a ki6 
a lapottya, ellenkezO esetben a rndsiknak. 2. Vagy pedig, sem 
egyiknek, sem mfisiknak nines meghat&rozva, hogy melyjk az ov^, 
hanem az egyik dob, a mfisik kialt 6s ha el nem tald\ja a mdsik- 
nak, ha pedig eltal&lja, neki sz^mit. 

(Heves. P. Thewrewk Emil gyujL) 

Czificcza. 
TSbben j&tsz^k, mindenik ket kis Arok kOzott egy rdldpartot 
csin&l (m^g pedig mindenik egyformdt)- Az egyik me^ezdi a jdt6- 
kot ligy, hogy a bicskat' (igy dobja, hogy a hegye beszi3r6dj6k a Oldbe, 
6s pedig mindaddig folytatja, mig a bicsk&t el nem ejti, (azaz 
mig a bicsk&t ligy nem dobja, hogy az nem fill meg a t&ldben), 
akkor a tObbiek -^.z 6 fdld^bfil elv&gnak egy bizonyos darabot, 

Msgymr flyermekjiitek-Gyajt. 31 482 

6s pedig min^I k6s6bb ejti el, ann^l kevesebbet. Ezutan a mdsik 
dobja a bicskdt ^ igy tov^bb, v6gre a kinek Iegk6s6bb fogy el a 
fdldpartja, az bizonyos blintet^st szab a tobbire. 

(Heves. P. Thewrewk Emil gyfljt.) 

Csak fiuk j^tsz^. A gyermekek kdrbe iilnek, s mindegyik 
csin^l k^evel egy kis lyukat. Akkor egy gyermek elkezdi a j^tekot, 
kez6be vesz egy bicsakot 6s kerdi a szomsz64j^t6l : 

— Sima-e, vagy betiis? 

A szomszed valamelyiket v^asztja. Akkor a k6rdez() feldobja 
a k6st, s mid5n leesik, sima, vagy betGs oldaldra fordiil. Ha a 
k^rdezett szomszed r^szere kedvez6en esett le a kes, akkor ez a 
kez6be fogja a k6st, s egy 16lekzetvetel alatt army it kanyarit ki a 
k6rdez6 gddrocskej6b6l, a mennyit egy lelekzetvetel alatt bir, s e 
kozben ezen szavakat mondja: 

— Nagyot akar a szarka, de nem birja a farka, farka, farka, 
s ez utols6 sz6t addig nyiijtja, mig egy I6lekzet alatt biija. Ha 
pedig a kerdezett nerii taldija el, hogy nielyik oldalara esik a kes, 
a k6rdez5 fogja az emlitett m6doii kikanyargatni a foldet a ker- 
dezett godr6b6L Ezutdn a kest dtadj^k a k6vetkez6 szomsz^dnak, 
s ezen m6don tovabb folyik a jatek. Mikor a korben iilok m^r 
mind resztvettek a jatekban, ekkor mindenik gyermek betemeti a 
g6dr6t a szerzett folddel, s a melyiknek a godre nem telik meg a 
szerzett folddel, vagy a melyik a fentebb leirt m6don legkevesebb 
foldet tudott szerezni, annak bekotik a szemet, kezebe adj^ a 
bicsakot s elkezdik az udvaron ide s tova vezetgetni s kozben- 
kozben mondj^k: 

— Ugorj, godor van; — vagy: 

— Itt is egy kis kiit, bele ne ess! 

V6gre egy helyen leejtetik vele a bicsakot, s miutto meg 
egy kis ideig vezetgett^k, leoldjdk szemeir6l a kotel6ket. Ekkor 
azkn az illet5nek meg kell keresni a bicsakot. Keres6s kozben 
figyelmeztetni is szokt^k ; ha tdvol van a k^stOl. azt mondjdk : 

— Viz! 

Ha kozeledik hozzd : 

— TOz; tttz! 

Mikor a k6st megtal^lja, a jdt6k be van vegezve. 

(Bodm^r.) 

F61A 

Mindenik egy-egy kis lyukat csin^l mag^nak, 6s azutan egyik 
veti a bicskdt; ha megdll a fdldbe, veti tovdbb mindaddig, mig el nem 
ejti; min61 hamar^bb elejti, anndl t5bb foldet kanyarit ki lyukab6l a \ 


483 

mdsik, ki mellette van s kinek a bicskat is ^tac^a, ha elejtette. 
Md6n mindeniknek el^g j6 nagy a godre, akkor feManak s 
mindenik a maga zsiij^t (t. i. azon foldet, a melyet a m&sikt6l 
vett) I^bd.val a godr^be tomi s e szavakat mondja: «Ki kit5mi 
a lyuk^t, az kapja a vajacsk^t. » Most, az, Ipnek legtObb zsirja volt, 
mindenik betomott zsirj^ba beiiti a bicskat es ha a f&ld felszakad 
a bicsk^val, akkor a szem6t bekotik s egy marok fOldet tesznek a 
kez6be s igy ide s tova vezetv6n, egy helyen elszoratj^ vele. Azutdn 
pedig szem6r6l a kendbt leveszik, s meg kell neki taldini a helyet, 
hoi elsz6rta, mert kiilonben bizonyos btintet^st kap. (Hdtba ut6s, 

sdntik^ds, feMbon ^Uani sib.) 

• 

(Heves. P. Thewrewk Emil gyOjt.) Hatoz&s. (Hiirdz^s). 

Hat palcz^t korben a fbldbe titnek, egym^st6l bikonyos t^vol- 
sagra. Hat jdtsz6 a p^Iczak mellett helyet foglal. A hetedUc a koze- 
pen megdll, a kezeben zsebkend6t tart. Egyszer r^kezdi: «hure, 
hiire!* — ekkor mind futni kezd a. palczak k5rlil, s mikor azt 
ki^ltja: «hat szegre!*, akkor mind a heten egy-egy palczdt meg- 
fogni igyekeznek. Egynek term^szetesen nem jut palcza, s most ez 
all a korbe. A jat6k igy foly tov^bb. 

(Csik-Szt.-Tamds.) BotrdI botra. 

N6gy gyermek osszedll s mindegyik fog egy fCldbe sziirt 
botot. Most olvasnaik tizig; a kire a tiz jut, annak a kez^be 
adnak egy labd^t. Az a labdaval kimegy a csoportb6l hdrom 
I6p6sre. Ekkor felallnak a gyermekek egymdst6l h6rom-n6gy l^p^sre ; 
azut^n egymAs botjdhoz ugornak s azt megfogni iparkodnak, 
ha e kozben a «kulacs>, a kinel a labda van, valamelyiket meg- 
titi, az lesz a «kulacs» vagy cs5sz. Eakasviadal. 

K6t gyermek egym^st6l harom I6p6sre jobb labra dll, a ballal 
meg addig tasziljdk egymdst, mig az egyik legyfizi a masikat. De 
a bal Idb^t nem szabad leereszteni. 

(T.-K6r6d.) 

31* * ^'ff^?^''^' 
484 S z f u r n a. Altaltoosan kedvelt j^t^kszer, raely a gyermekek k5zM 
nagyon el van terjedve. All egy f6l r6f hosszii madzagb6l, melyre 
egy nagy gomb van ffizve. A gyermekek k6t keztik mutat6 igj^ra 
akasztjiik a madzag k6t v6g6t, s korOlbelfll fel perczig korbe for- 
gatjak s azut^n hoi neki eresztve, hoi huzva mozgatjdk el6re, 
vagy hdtra a spdrg^n l^vd fagombot, a mely dorombhoz hasonl6 
hangot ad. Kiv^It januar ^s februar h6napokban szokt^ j^tszani. 

(Tiir.) 

BrAgattytL 

Egy di6t dtfurnak s kiszedik a belit. Egyutlal kiv^jnak 6s ki- 
furnak meg egy fel di6hejat, melyet hdttal illesztenek rd az egesz 
di6ra. A fel di6h6jba beledugnak egy gombos fejli s mintegy jo 
arasznyi simitott pdlczik^t, s azt az eg^sz di6 lyukain is Atdugva 
a v6gire egy alm^t^ vagy krumplit sziirnak. A pdlcz^ak a nya- 
kdra, mely az eg6sz di6hejban van, egy felr6fnyi er6s madzagot 
erfisitenek s a madzag v6g6t a di6h6j oldaldra Mrt m^sik lyukon ki- 
hiizzdk. Most a balkez^be fogja a gyermek a di6h0jat, jobbj^val 
pedig huzgalja a madzagot s a di6hej brug6hangot ad. 

(Tokaj.) 

Pergetyfl vagy pittypiritty. (Tiicsok). 

Egy negyedr^sz di6hejnak k6t atellenes csiicsket kifiirj^ s 
a ket lyukat tobbszordsen vett cz^rnasz^llal 5sszek6tik. AzutAn 
fed6nddb6l egy nyelvecsk^t faragnak, s azt a cz6rnaszdl koze 
dugjAk 6s nehtoyszor megforgatjak ligy, hogy a nyelvecske a di6- 
h6j karimgj^hoz feszOljon. Balk^zbe tar^jAk a pergetyttt s jobb 
kezzel billegtetik a nyelvecsk^t, mi Altai a j^t^kszer pittypirittyez6 
hangot Ad. 

(Tokaj. 

Earik&z&8. 

A jatsz6k k6t fel^ AUnak s az egyik a karikdt «karitja»- 
k6zzel ; a mAsik r6sz bottal el akarja titni ; ha nem tudjdk eliitni, 
akkor maradnak a helyiikon ; ha pedig eliitott6k, akkor Ck karitnak. 

Kirdlyos. 

Egy decimeter hosszii pAlczikAt kozep6n k6tfel6 hasitunk, 
hogy 6sszeilleszthet6 s k6z k5zt hengerithet5 legyen. A pAlczikA- 
kat hengerites kozben a fuldre dobjuk. A pAlczikak hdrom alakban ^^s; ^^^, - -y^ l/!^??^'T^^^^^ 485 eshetnek a foldre, u. m. mindkett^ hasitott oldaldval fdlfele, ez 
kir^lys^got ; mindkett6 h^tdval f6lfel6, ez hajdiis^got ; egyik hasi- 
tott lapjdval, m^sik h^tdval fdlfel^, ez szeg6ny embert jelent. Kell 
hozz^ m^g egy osszefont kend5. Most a j^tsz6k k5rben leiilnek, a 
pdlczik^at kez5k koz5tt hengentik s ledobj^k, a kinek a ledobas- 
kor kir^lysdgot mutat, az a kir^ly; a ki6 hajdiisagot, az hajdii; 
a tobbi szeg^ny ember. Most a hajdii kez6be veszi az opszefont 
kendOt s a kirdly parancsdra a szeg^ny emberek tenyer^be s6z. 
A kir^Iy s hajdu nem hengen'tenek csak igazs^gol szolg^tatnak. 
Ha valamelyik szegeny ember pdlczik^ja kirdlys6got, vagy hajdiis^got 
mutat, ez veszi ^t a hivatalt, az el6bbi lardly, vagy hajdii sze- 
geny ember lesz ; igy foly a jdt6k tovdbb, mlg meg nem linjdk. 

(Szenna.) Szegeny emberezsdi. 

Jdtsza n^gy gyermek. A gyermekek n6gy egyforma kis szelet 
papirt k6szitenek, az els^re irj^k szegeny enibet% a m^sodikra bird, 
a harmadikra hajdii, a negyedikre tolvaj. 

A. papirszeletk6ket 5sszeg(3ngy5lik s egy kalapba dobva 

5sszer^z^k es az asztalra, vagy a foldre ontik. Innen aztto min- 

'denik gyermek egy-egy cz^dukt elveszen s 6vatosan mindenik 

elolvassa a magd^t, mert a j^t6k mikenti kimenetele 6pen a titok- 

tartAst6l fiigg. 

Most a kin61 a bird czedul^ja van megsz6lal s k^rdi: «Mid 
veszett el szegeny ember ?» Erre a k^rd^sre a szeginy ember felel : 
«Hat okrom, szekerem, egy nagy hasas egerem!* 

De a m^ik kett6 t. i. a tolvaj 6s hajdii hallgatnak ; mert 
nem szabad magukat el^ulniok. 

A bird ismet megsz6lal: «Kire gyanakszol?» Most a sze- 
geny embe^ nem tud konnyen eligazodni, kiv^t ha a hajdu 6s 
tolvaj j6 titoktart6k. A szegeny ember ilyenkor csak a gyermekek 
arczM n6zi, s a melyik gyamlsabb tekinteta, arra gyanakszik s azt 
nevezi meg. Erre a kit megnevezett, annak koteless^ge a cz6duM- 
jM f6lmutatni s ha csakugyan 6 a tolvaj, a hajdu el5veszi a 
zsebkend6t s kerdi: «Hdnyat neki, bir6 uram?» A 6ird pedig it6l 
egyet, kett5t, h^rmat vagy tobbet, a hajdu pedig a tolvaj mar- 
k^ba kiszolg^tatja az igazs&got. 

Ha pedig a szegeny ember a hajdura tal^lt gyanakodni a 
tolvaj helyett, akkor 5 kap a mark^ba borsost, vagy nem borsost, 
a mi6rt a hajdiit lopAssal merte v^dolni. 

A btintet^s v6grehajt&sa ut^n ism6t 5sszehajtogatj^ a papir- 
szeletk^ket s az elfibbi m6don tov^bb foly a j^t6k. . . 1 486 K«rj&t6k. A gyermekek k6rbe fog6dznak, egyik kdz^pre Allva rendre 
kerdi: *Ki lopta el a kicsi fdszit?* A kerdezett egyik szom- 
szedjdra mutatva ezt feleli: ^E net* V6gre egy sem ismeri be 
hogy 6 lopta volna el, akkor a k6r kerengni kezd s ntem sjse- 
rint valamennyien mondj^: 

Majd megv^dik, majd megy^lik, 
Ki Iqpta el a kicsi f^szit. 
Huiy le bors6, 
Koporso! 

Eire leguggolnak azaz kuczkardlnak. Ekkor a ki leesik a 
l&Mrol, az lopta el a kicsi feszit, s az felre ^1. A tobbi ismetli 
a j^tekot, mig mind lehullanaL 

Jat^ kozben, illet^leg kuczorkal^skor egym^ karjaikn^ 
fogva hamiskodva Mtra r^tjak, hogy az illet6 ess^k el. 

(Baritos. Hdroinsz^km.) 

Ki lopta el a balUt? 

Ez neha az el5bbi (korj^tek), de m^ jdtek utan kovet- 
kezhetik, minlegy rCgtonz^kepen, ligy, hogy a korben forgot 
egyike elkialtja: 

— Ki lopta el a ballot? 

Valaki felel a szomszedjtoi mutatva : 

— £n nem loptam, le loplad el! 
Valaki ism^t ki^tja: 

— Ki lopta d a baltakt? 

— £n nem, te loptad el! 

Miutto a l^obb kerdezett 6s felelt, a kort jol er6sen ossze- 
fogra, kiabalj^ : 

— Majd kisuL miyd kisnl! 

Kdrben forognak, arra iparkodvan, hogy a Itocz elszakad- 
jon^ s valaki koziilok a foldre ess^ A ki eI6sz5r a f^ldre esik, 
az lopta el a baltat: ennek uttoa futnak s m^csipkedik. 

(Kecskemet) 

Csizmaszir jAMk. 

Ket gyennek egymassal szemben a f&ldreul: mindauk egy- 
egy csizmat tart kezeben. Ekkor A h^tra veti magat, s I&b&t 
feltartja, mire B, a esizmasz&iral ^-nak egyet a fKi^ere ut, most 
meg 6 veti mag^t hatra, labait feltartva & A n^ adja vissza a 
kolcsont. Ez igy tart mindaddig, mig ki nem faradnak. 

<«♦ >^ p^ ■ r,"; 
^3! 487 Kikes. Ezt csak 6-an, 10-en jatszak. K6t er6sebb fiii «vesz» vagy 
vdlaszt. Sorsot hiiznak, melyik pdrt fog ugrani. Egy a fiuk kozOl 
falhoz ^11, a masik ennek a v^Mra teszi a kez6t, azutan kezet 
ott tartva lehajol s fej6t az eWtte ^ll6nak hasahoz vagy mell^hez 
teszi. A harmadik, negyedik, 5todik egym^s utdn ^Uva, egym^nak 
a korczM fogva, fejeiket az el6ttuk val6nak czombjdhoz teszik. 

Ezut4n az ugro p^rt tagjai egym^sutto iulugr^ak a <sza- 
mAT» h^t^ra es ki^ltjdk: «Ki]iik! klliik! kiiiik!» 

Ha a kidlt^ v6g6ig senkit sem tudott levetni a szamdr, 
akkor 6k ugranak ismet. Ellenkez6 esetben a m^sik p^rt. Mot61&l&8. 

K6t fiu h^ltal all egym^snak s karjaikat egym^seba 5ltik, 
azutdn az egyik lehajol s ez altal felemeli a m^sikat, erre ujb6l 
talpra ^llanak s most a m^sik hajol le s 6 emeli fel az elsd j^tekost. Zsipp, zsupp . . . 

A gyermekek kozal egy h^t^ra fekszik. Ket mdsik Idbain^l ^s 
kezeinel fogva felemeli s jobbra-baira kil6ditja, k5zbe mondogatva 
a kovetkez5 versecsk^t: $ irir-b; i^E^ *=:is: I ^ Zsipp, zsupp, Kenderzsupp, Ha meg-a-zik Ki-dob-juk. Az utols6 szdtagra foldre ejtik. 

(Hetes, Zalamegye.) ■J 


.CI szOmutato. aja-bdja, eziist haja 68. 

akad^k 27. 

akadom, bakadom, ken- 
dert^ncz 33., 

alomdeszka, fodormenta 
380. 

alvegesi 407. 

anczig- vanczig, czihes 
16 272. 

Angyal L^zl6 238. 

angyalorsz^g 273. 

angyalm6dra 259. 

apadom 347. 

ApoU6 23. 

aranyalma 172., arany- 
cs^sze 99., aranycslpG 
306., aranyb^li mdt- 
k^dt6l 117., arany- 
b^la 117., aranyb^rQ 
111.; aranyos Boriska 
298., aranybugyog6 
347., aranybuza 202., 
arany eke445.,arany- 
godrOcske 106.,arany- 
gyapjii 397., arany- 
gyongy 213., arany- 
gytirO 302., arany- 
gyt[molcs357., arany- 
hid 190., aranykapii 
262.,aranykarsz6k98 , 
aranykoszorii 378., arany kot6 308.,arany- 
Uda 98., arany Itocz 
(aranyltoczi t^gla) 
146., aranypapucs 
357., aranypdcza308., 
aranypenna 292., 
aranypor 189.,arany- 
szema 299., arany- 
szOggel kongatjdk 35., 
aranytdl 105., arany- 
tekn6 93., aranyt6 
189., aranytulipto 
424., aranyvedrecske 
90., aranyvella 306., 
aranyver6cze 88., 
aranyvesszfi 238., 
arany vildg 31 l,arany- 
viUa 309. 

^csorog 229, 

Addm, 6va 47., Addm 
buczkot 24., Addm 
vaczkot 24. 

dngyomasszony 69. 

Argy^lus kis maddr 386. 

Argy^lus madarak 450. 

^si, ^si 71. 

asszonykocsi 375. baba 2. 
bab^rosi 36 
babi level 188. babutka 198, babuta 
buta b^biska 32. 

bag6szemtt (szoknya) 36. 

bagolyerdeje 291. 

baloglap^t 31., balogide 
balpdrt 29. 

bakbatyik 29. 

bakfigura 29. 

bakadom 33. 

baksa 312. 

baktatek 35. 

balha (pureca) 461. 

barbaricska 37. 

Barna Sender 112. 

basa 405. 

basariizsa 390. 

b^ba 121. 

bdbikszom 43. 

b^bu zsup 457. 

btodor 205. 

btoyabtikki 27. 

b^rdny begyel6je 32., 
b^r^ny, b^^ny boke- 
csin34., b^^nybicska 
28., b^Mnybtlkk 267., 
b^rdnybarot 29. 

bebi^si 428. 

bederem 33. 

begyedelem 33. 

begye 18. 

begyetem 33. 

begyezi 405. 

bellem 101. :<6i mjj^' ??i^^-^'i.wr 489 beilland6 371. 

bellegi szUzek 269 

bennerdg6 263. 

b6borult 335., b^borult 
viola 335. 

B^cs, Buda B^csbe 300. 

b^forrik 8. 

b^rm^ozni 37. 

b^varga 183. 

bibuska 102 

bib^ok farka 102. 

bibi, ludaim, haza, bibi 
103. 

bibiczi Panna 434. 

biborbaksa 312. 

bibera 351. 

bicskdzds, bicskoz^s 480 

biga 14. 

bige 466., bigebot 465. 

bihari baksa 314. 

bikas6 472. 

bikfaj^rom 28. 

bikv^s^r 30. 

bimb6z6, bimb6z6,kar^- 
csonyi bimb6z6 72. 

biri, biri, bin! 108. 

bir6 kirdlyn^ (kir^lv 
bir6n^) 11. 

birsamba, borsamba 289. 

bisz 466. 

bizgat 211. 

bizser6r6 n6bis 2. 

boczi 38. 

Bodz^n^ 111. 

bodorija 400. 

Bodor Kata 68. 

bodorb^nfa (nydri) 19. 

bokor 226.,bokrosan226. 

bokre 47. 

bolcsa 335. 

boldog any^nk 232., 
Boldogaszszonyfalva 
235 . , boldogasszony 
223 , boldogasszony 
kiskertjebe 245., bol- dogasszony padldsa 

243, 
bombdrosi 36. 
borba burit 116., borb6 

bunt 115. 
borda 325. 
borjdn 40. 

bornak borhajt6ja 119. 
borsosbor 432. 
bors6dinnye 114. 
Borzsok Julcsa 304. 
borzas kapu 202. 
boked^k 29. 
b5kecsin 34. 
b5kkentek 33. 
b5kmajj^ra 30 
bond6 32. 
b5rajtaja 123. 
b6r 123. 
bor5g35n 374. 
Boszormeny 32. 
bolon bika 17., bombom 

bika 17., bolGmbika, 

17. 
bricz 467. 
brugattyii 484. 
bububu 17. 
bubriska 381. 
Buda 73. 
budai harang 19. 
bud^rozva 414. 
bugyorija 409.^ 
bugyog6 190. 
bukoroncza 434. 
bulululululu , . 9. 
bum, bum, bum 248. 
bumbiga 4. 
bumbdrium 192. 
biibika 17. 
bara lev6 277. 
biijj ki 18. 
bucsilztat6 204. 
biicsus 204. 
babriska 381. 
biicscs ki 30. ^ budoske 267. 
biikk mogyor6 27. 
biikk kereszt 267. 
batu 5. 

biitymocske 31. 
batyiy^6 29. 

Cz. 

czedrusfa 364. 

cz6lai, czinegei 27. 

czenlai, czenigai 267. 

czen-czen-czen 253. 

cz6p, cz^p Szab6 P^l 33. 

cziber^bi 3. 

czicze 278., czicza farka 
91 .,czicza, micza 270., 
cziczczki 34., cziczcz- 
ki ne 30. 

czificzcza 481. 

czigdny czimeres 353., 
czigtoy keczegdre 
348., czigdny kecse- 
g6e6e^666eere ! 347. 

czig6ra 266. 

czikul, czine 121. 

czimerezni 465., czirael- 
ut6s 466. 

czin 192.,czin,czin.bum- 
b^ium 192., czin, 
czin, -dob, dob 250., 
czin, czingyfirQ 118. 

czinege 8. 

czinczum, Idnczom, czer- 
na 265. 

czini, czini 35. 

czinge-binge 434. 

czinglinling 251. 

czinkan^l (a h6j6t ete- 
tik vele) 11., 13. 

czipell5 67. 

czimdrok farka 93. 

czip5 313. 

czir6ka 2., czir6ka, ma- 
r6ka 261. 490 


czitrombitrom 326., 270. 
czoki 314., czoki tava^ 

lyi kutya 314. 
czuczcz ki 30., 34. 
czuczurka 392.,czuczur- 

kaleg^nye 291., czur- 

ka legenyke 301. 
czuki 380., czuki czi- 

g^ny 288. csatag6ra 29. 
csap ki bocskoros 151. 
csAk6 173. 
cs^6bot 173. 
csdl6 csebog^rja 158. 
cs^ra, f^ra 29. 
Cseh N^nika 17. 
csem, csem gyOrQ 117. 
csencser6k bugybor^k 24 
csetenye 102. 
cseneg-beneg 68. 
csenget, bongot 24. 
cseng, cseng, gytiili 126. 
csengeri \6 7. 
csepO-leptt-kenderfa 69. 
csere-bika 17. 
cs6r 67., cs^r ide, cs6r 

oda 66, 67. 
csicsa 39. 
csicsiba 4. 
csicser^k bugybor^k 24. 

csicskiriki bugybor^- 

kot 24. 
csicsija 3. 
csics6 279. 
csiga 18., 13, 14.,csiga- 

ruga 15. 
csik mak mak mak 2. 
csik, cs^ Szab6 Pdl 29. 
csikm^kocska 3. 
csik6 farka 20. 
csikkerol tessek 272. Csillag Boris 279. 
csimb6kos 196. 
csimondom' 394. 
csincsere (nines erre) 18. 
csingat 35. 
csint csont 74. 
csingilingi bum 248., 

csingi, lingi,biligi262., 

csingilingi bum, bum, 

bum 248. 
csing-Iang! 253. 
csip, csip, csipl 83. 
csipa 71. 
csipegetni 69. 
csipi-csipi ktoya 10. 
csip5 306. 
csir cs^ Szabo P^l 

32., 30. 
csir ide, csir oda 182. 
csiri-csdri 46. 
csirip^r 65., csirip^r, fe- 

neke 66. 
csiri poh^r 182. 
csiterg5 327. 
csiszeg-csoszog 365. 
csivir-csavar 362. 
csobog6 30. 
csoboly6 29. 
csontot tor 22., csonttal 

hajigdl 22. 
csir ide, cs6r oda 183. 
cs5lt5 csattog6, cs5rW 

csattog6 11. 
csom-cs5m 119., cs6m- 

cs(imgy(irfl 1 19.,csto- 

cson 111., cson-cs5n- 

gyOrtt 111. 
cs5ng-b5ng 115. 
cs6nget6-p5nget6 23. 
csorget 321., csorgesd 

meg r6zsMat! 32. 
csor5g-por5g 118., cso- 

r6g-poszog 124. 
csorog-borog 118., cso- 

r6g-morog 117. csudamadAr 148. 
csurg6 310., C9urg6 e$ 

310. 
Csutortoe! 111., csuIl 

r^nyi, kapit^nyi 124. 
csuccse 383. 
csiicsiiljtink le 24. 
csurkoz6s 463 , cslirem- 

ber 468, cstirvdr 468. 
csulfe 470. 
csiire e\s6 472. D. 

dadanaja 204. 
dadu lencse 279. 
danczura 341. 
d6ri 67., d^ri dong6 67. 

66. 
Devecser 38. 
di^kot is oltem 72. 
dib-dab, darul6b 70., 

dib-dob, darul^b 31., 

dib, dob, kar6]^b 70. 
dibeg6 189., dibegCbe, 

dobog6ba 189. 
diki dttha 26. 
dinfirom 401. 
din, don, daldrozsi 423. 
Dini, Dani, Ddniel 47. 
dinom-dtoom 31., di- 

nom-dtoom, .Julcsa 

lanyom 149. 
dir, diir, daru, d^ 70. 
dirr, durr 42. 
Drevenka Linuska 295. 
Dob6 Elona 285. 
dobszerda 47. 
dole (paja, csigere). 46 
doWd-rosi 101. 
dong6 67. 
doromb 381. 
dorosmai 311. 
dobocskolik 240. 'r 
k 


,-* -*. 491 dug6 128. 
duflf 196. 
dudog6ja 70. 
ada 297. 

uQCZ 21. 

duz-buz 32. 
dubi-dubi 5. 
diikon d^r^ 31. eber 43. 

eczki, peczki, eredj ki! 
33., ecski, becski, ten- 
gerecski Pdl; pende- 
riczki, puczki P^l 28., 
ecski, becski, ezt az 
egyet innen vesd ki29. 

eccze 34., eccze szivem! 
eccze! 34. 

edirern-bedrem, kezken- 
d6m 36. 

ezmeg 101., ezmeg, 
gtizmeg. godor viszi 
101. 

egedem, begedem sar- 
kantyu 33. 

egeres 65. 

egrei tdncz 320. 

Egre v^ra 442., ezrek 
v^ra 444. 

egz^ment 41. 

egy, kett6; egyem, ket- 
tem; egyen, ketten; 
egyem, kettfim; ecz. 
pecz; ecz, becz; egy, 
kett6; ecs, kecs 26. 
^yedelem 33., egyede- 
lem, begyedelem, kar- 
kantyii 33., egyedem, 
begyedem, kappan- 
tyii 33., egyedem-be- 
gyedem soboly6, kecs- 
ker^g6 mogyor6 36 , egyedem - begyedem 
babbonl^rom 267., 
egyem- vegyem, j6 ba- 
r^tom 151. 

egyerem 33., egyerem, 
vederem, kenderttocz 
33., egyerem -begye- 
rem, kenderttocz 267. 

egyetem 33., egyetem, 
begyetem, karkantyii 
33. 

Egyiptomnak is 18. 

egyre, begyre, gombos- 
ttire 286. 

egy szege, k6t szege, 
hat szelemeiye, hat- 
van Aga 66. 

eje haja 173. 

ej vendi, vendi, vendida 
151. 

ele Idnczin cz^rna, k6t 
garas az ^ra 147. 

ellem 101., ellem bellem 
bambto)si 101., ellen 
bellem bab^rosi; som, 
som, kulla, dadarisi; 
ezme, guzma, goddr 
viszi ; hej, haj, lebuka 
36. 

ellen-bellen, csik; zsiros 
a mdcsik 36. 

eWtancz 381. 

elrejtette mag^t 453. 

em, pem 33, era, pem, 
P^ter bdcsi 33. 

ellenb^li szomszedjal 15. 

en, p6, ku, nagy kontyii 
42. 

erdei 353., erdei tAnczba 
322. 

erere, perere 396. 

ess . . . 65., es6, es es6 20^ 

eszterl^nczom cz6rna 
145. 

ettyem, petty em; okom bokom; okSddm, bo- 
koddm'; 5gyod6m, gyo- 
gyodom; eczem, pe- 
czem ; ot6m, bdtom 30. 

egyem- begy em 31. 

eziist patk6 298 

eztist ruha 377. 

eg haza ladam, 6g, ^, 
6g! 93. 

^lus 408. 

^spildng 161. 

£vdm gombja 400. F. 

fadorong 456. 
ftii mogyoro 46. 
falu pecseny^je 17. 
fon 76., fon czicza ker- 

tedet! 76. 
farkasbardt 42. 
farta 173, fartate,173. 
fstrsangi turi 449. 
fecske Ferke 161. 
fegyveriket bugybor6kot 

24. 
feher koroniim 316. 
Feh6r L^szl6 240. ' 
feh^r mad^r 267. 
feh6r zdszlds n^pei 215. 
feliW)l 18. 
minyakii 33. 
feneke 66. 
fenyes asszony 328. 
ftnyes k6 34. 
Ferencz J6zsef 241. 
Ferk6 Karika 279. 
fesztiletes t6r6k 45. 
ficz pol6ra 30. 
iias farkas 102. 
firkes-farkas 154. 
fitty-fatty 171. 
fityezes 478. 
fizmto 45. 492 fodonnenta 314. 
fodorkAja67., fodorkaj^t, 

Bodor Katdt 67. 
fodorman 35 .fodor-m^r 

33 
fogd6ska 28. 
fogocska 69., 70., 71. 
fdldig aUz 313. 
teldkirdly 199. 
fcUdre tapisgM 305. 
r6ldcs6kol^ 434. 
fbvenykir^Iy 199. 
f6ralom Zsuska 401. 
forg6 malom (kutyasutu, 

cserkabola) 471. 
forg6csi 28. 
fasz^I 32. 
fiiles farkas 90 
fats ki 21. G— Gy. 

galand gytirfi 126. 

gatyakorcz 107. 

gdcs^r 270., g^cser farka 
21, gacs^r tQri.293. 

gadzsili 311., gadzsili, 
dorozsmai pillang6 
311. 

galaguczi 311 

galambomnakzsirja 286. 
gal^ris310, galdrisza 
150., gal6zsinya 145., 
igdnczi 266., gar^- 
dicska 164, gara,' 
zsirja 146. 

gazdajat^k 73. 

Gazsi Pista 41. 

gecsei kis ledny 268. 

gelegonya 27. 

gele gucza 323. 

gerebesi 449. 

gespildn 168. 

g^cz 424. geri csecske 394. 

gilicze 6., gilicz^cske 
387. 

gingat 35., 

gira, g6ra,gatya k6ra 26. 

girinda 162. 

Gisz 338. 

g6czi, g6czi 18. 

g6li 315., golicza mddra 
315., g6li tanczra 315, 

gombarosan 313. 

gomboly^g 255. 

gSdrocske 106 

g6rog gyerek 6. 

gr6z 467. 

guba 311. 

gubds 99., gubdsok far- 
ka 88. 

guczi 311. 

gugg! 152., guggol^ 69., 
guggmal6 290 , gugg- 
le 152., gugg6cska 
24 , guggolo 65 . 

guja 460., guja iit5 460., 
foldi guja 460 

gumicz^ja 389. 

guta 277., gusAz^ 267. 

guzsgujjunk le 430. 

gy^r 186., gy^r szita, 
gyakor szita 82. 

gyiki, gyiki, gya? 219. 

gyongyos bugyog6 379., 
gy5ngy goldris 310., 
gyongy harmat 213. 

gy5ri gyongy 278. 

Gy6re J^nos 324. 

gyfirdsi, gyongyosi 47. 

gyulasi sziget 42. 

gyiir6 deszka 149. 

gyOrOs 118., gYfirOsdi 
111. 

gyQra v^ndorl^ 126. hajat fontam hatosba 

285. 
hajdani tAncz 300. 
hsgh man! 28. 
hajma 362. 
hajdinarom. tulipAnvom 

151. 
hajdoncza, szabadoncza! 

303. 
hajdu ozsonn^cska 121. 
hajdu s6gor 27. 
hajon fejt 18. 
hajtogat 334. 
happonyi deszka 275. 
Hopp(3i Panna 401. 
hapsol^de 304., hapso- 

l^de haps! 304. 
hapszer 279. 
harmat hsgtog^ija 66. 
hargas (kes) 17. 
bars! bars! 84. 
ha te ha 65. 
hat tars hagyma 65. 
h^bor, hdrom 26.,harom 

fogii boszorkany 34., 

h^rom padnak hdrom 

fia 281. 
h^tbaiitogetd 5. 
h^iros 406. 
hegedttl a sarka (a czi- 

p6nek) 288. 
hegedtis 354. 
hegedQtAncz 286. 
hej guczi, galaguczi 311. 
helu, helu, heluska 409. 
hej Rozi felina 423. 
hidasmester 240. 
hideglelds 191. 
him5sok fark^ba 94. 
hinna, barinna 3 
hint^z6 3. 
hiss baza! 102. 
hocczi kezed! 148. 


'•* , 'f^^^- ^r:-% I 493 holl6-poll6 31. 
hopsz 186. 
hopsz ide 186. 
hortyog6 66. 
hocz, hocz 4. 
h5cz6gtet6 4. 
homborog 303. 
hucscs ki! 401. 
hiy haja 68., huj, huja, 

ezust huja 68., 69. 
hujjant 170. 
hiyjki, hujj! 14. 
hiiny6 127. 
hiire, hUre! 483. 
huss, huss! 78. I., J. 

Ibren 306., iczcza lAn- 

czos, labanczos 281., 

icza Idnczos lapatyos 

380. 
icza- ucza 335., icza-ucza 

p^ntek 335. 
icze-bicze, czibere 48. 
iczit-piczit megl6dlti^ 

286. 
igyeredi, bigyer^di 40. 
igyorogva-vigyorogva 

438. 
ihol 12. 

ijju, ju, ju, ju! 311. 
ikm^-ukmd 37., ikmas- 

mikmas 301. 
ikszom, pikszom, pdpik- 

szom 43. 
Uka 277. 
Ilona-bogdr 13. 
imgyto 274., imgyto 

domj^n 274. 
inczer, ganczer m^jus 

266. 
incz, pincz 40., incz- 

vincz, kalavincz 48. inki, dunki 32., ittki, 

duttki 30. 
ink6-bink6 Szab6 P^l 

36. 
innet, tunnat 372. 
ink, pink 71. 
irgem-fargam 387. 
ir6de^k 293. 
irddija 281. 
incset - pancsot varros 

keszkenddket 282. 
ipapa 266. 
ipp-lipp 71., ipp-lipp, 

lopjuk a sz6l6t! 70. 
ipodom 189., ipodomba, 

apadomba 189. 
ipsilon 162., ipsiloni 

r6zsa 162. 
ir-mdr 33., ir-m&r, fo- 

dor-mar 33. 
isegetni, mosogatni 75., 

ispilanos 166., ispi- 

l^ng, ispil^ng 158. 
Isten bariskdja 287., 

Isten kapuja 22., Isten 

kov^cscsa 33., Isten 

lova 33. 
Ist6k 256. 
ispioncza 419. 
it a-pita,hogy a szita? 1 28. 
itthon nem j6, m^sutt 

rossz 281. 
izenetes izenet 300. 
J^nos deak 363., Jtoos 

324., Janka 335., 

Jank6 314. 
jArni tanit6 4. 
j6rcze-fercze 303. 
j6rcze-vieze 346. 
Jeremias boszorktaya 

449. 
Jordan-hid 233. 
jucscski 31. K. 

Kaczczki, tolvaj, te vagy 

te ! 267. 
kaes6 1. 
kacscs ide, kacscs, liid 

ide kacscs! 303. 
kacskaring6s 395. 
kakas-bakas 346. 
Kakas Istok 90. 
kakasvidal 483. 
kak6cza 342. 
kalan 111. 
kalan-gytira HI. 
kaland-gyttrd 113. 
kalaposi 169. 
kaUcsi 1. 
kal^nyszer 277. 
kamora 71. 
kan^l-gyiirQ 120. 
kapadorja 204. 
kapar6k 17. 
kappanlyu 33. 
kapa,szoknya,kapa 157. 
kapj szoknykt asszo- 

nyom! 156. 
kapit^nyka 165., kapi- 

t^nyn^ 119., kapi- 

tdnytdncza 305. 
karkezemre 371., kar- 

kezembe 387. 
karu (heja) 11. 
karafena 328. 
karajcz^r 9. 
karmazsin 334. 
karaldb 70. 
karazsina 162. 
karkantyu 33. 
karonfog6 7^ 
kariihegy 337. 
kassai b6t 149. 
kanadai zabszem 396. 
Katicza 32 , Katicza- 

bog^r 12,' Katinka 

12., Katalinka 12., 'WV^ 494 

Katalina 12., Kat6ka 

23., 
Katona P6ter 26., kere- 

kem katona 26. 
kalian 12., katlan-sz^k 

154. 
katula giirgaia 269. 
kavardnti 328. 
K^ddr Ist6k 263. 
k^ntor-menta 163. 
k^nya 10. 
k^ika 254. 
kecske, mecske 76. 
kecskem^ti csobog6 36., 

Kecskemet v^osa 320. 
kele-kele (fQzfa) 19. 
kellemesi 47. 
kenderffi 69. 
Kenderi Mariska 316. 
kender kop6 30. 
kendermag 195., kender- 

magos tyiikocska 83. 
kendermorzsa 272. 
kendertancz 33. 
kendj61, mosdj^l 278. 
kerra, gerra 11. 
kerekecske 3. 
kerekeserd6 42. 
kerekesi 68. 
kerekfali s^t6 17. 
kerek s6 18. 
kerepesi cz^rna 169. 
kerepesin^dasi kortv^ly- 

fa 19. 
ker^k asszony 288. 
kerul6.aranygyarfl 364. 
Keszi 185. 
keszkendd 36., ket ken- 

dabe 29., kezken5 30. 
kek ala zsirja 265. 
k6k selyem huztra 150, 
ket garas heja 160. 
k6t kir^lyne kapit^nyn6 

113. 
ket p6nz 8. kicsindellett 338. 

kikerekedik-bekerekedik 
66. 

kira-kom 33., kim kom, 
kom^ia 34., kim, kom 
Peter bdcsi 33. 

kikiriku 425. 

king-kong 33. 

king-kong, K6ba Pdl 33. 

kin-kin gyOra 125. 

kiolvas6 25. 

kir^ly lova 21. 

kir^lyne 326., kis kirdly- 
ne 119. 

Kis Boldogasszonyfalva 
230.. Kisboidog 239. 

kis biidoske 315. 

kis Ferencz 57. 

kis karafi^na 328. 

kis ker5 330. 

kis-kis n^pei 227. 

kis K6csine 7. 

Kis-Komdrom, Nagy- 
Komdrom 152., kis 
pann^om, nagy pan- 
n^om 300. 

kis menyecske 328. 

kispil^n 166., kis pillang, 
kis pillang 160., kis- 
pilangi 166., kis pil- 
lang6s r6zsa 160., kis 
pillants 166. 

Ids iivegO boszorkdny 33. 

kiszerag6 263. 

kivdg6sdi 231. 

Kl^ri 368. 

K6ba Pdl 34. 

kaczagtat 233. 

kocsa 40. 

Kocsis Ilona 293. 

kokacza 341. 

koUar-gyttrtt 120. 

koledalik 17. 

kolomp^l 33. 

kon, kon, fodorm^n 35. kon, kon Peter Pal 33. 
kontyos (a h6ja) 11. 
kopasz bardt 37. 
kop6s 118. 
kopos gyCirQ 118. 
k6p6 265. 
kor^lgytlrQ 119. 
k6reaz^l 239. 
korhelv Miska 122. 
karkantyii 29. 
kormos 273. 
korom-gyfirti 112. 
k6rom-szoknva 353. 
korona 316. 
korozsmai tyukhils 320: 
korpAba habaro 258. 
korpapatyagat6 355. 
kosamyit^s 76. 
kosza S14., k6sza ment 

a n6ta 314. 
kot-kot-kot-kot-kot-ko- 

d^cs! 462. 
kotya 462., k6tvafa 462. 
kotra 468. 
kovacs-gyttra 125. 
kabunda 34. 
kdhegy 29. 
kdv^r 29. 
kakapii 29. 
kocs5gdob^l^ 489. 
koddroncze 434. 
kokenyfa, kokenyfa ! k6- 

rosi, kerekesi kokenv- 

fa! 155. 
kdkenyfa, k6rosi, kere- 
kesi r6nafa 155. 
kopulte-kavarta 85 
k5r-kortdncz 66. 
k6rosi, kerekesi, korte- 

lyes 68. 
kotelfonas 247. 
kot6 308. 

k6vdr (a hej^e) 11. 
Kuczk6 40., Kuczk6 v^- 

rosa 182. 


i-v" '*; 496 kuczkordl^ 486. 
kukli b^a! 24. 
kuk mar! 198. 
kukor^kos t^ncz 274. 
kukszerda 409. 
kulla 36. 

kulacs vagy csosz 483. 
kupa 239, 
kurhaja 11. 
kurja 8. 
kurjongat 8. 
kuruzsol 230. 
kusti ki! 273. 
kutyaM 226. 
krumplileves kapaszkodj 

328. 
kiinis parazsindin 328 Is. 

laboda 223. 

lafonya 481. 

lakatos (a h^ja) 11. 

lakzi 48. 

lappanyi deszka 275. 

l^ncz, ldncz,czernaldncz 
145. 

lecsucsiUjunk, csiics 25. 

l^czfalviak 245. 

Lengyel 273., Lengyel 
Gyiirka 265., len- 
gyel kis ledny 273., 
Lengyel L^szl6 226., 
Lengyel Mdty^ 26., 
lengyel gy6cs 416., 
lengyel kendfi 434., 
lengyel m6dra 159., 
Lengyelorsz^g 232., 

lengyel mosdjdl 279. 

levelibe 337. 

16 16 nyomatin 34. 

I6ring6 farsang 448. 

lepa 69. 

levele hjisftott 287., le- velicze 203., level Ka- 

ticz^ja 170. 
le buka 101. 
libasdi 88. 
libidium labdum 79. 
lid^rom, dadarom 281. 
Lidi 186. 

lik 76., liktyaban 289. 
linczem Unczom cz^rna 

264. 
lipitty-latty 280. 
liptom laptom hap 289. 
LitvAnia 366. 
lity-loty 45. 
lotybika 473. 
lompos (a h^ja) 11. 
lompos farkas 78. 
lotyagol^ 470. 
lyiikacska 71., lyiikas 

hidon 244. maezonka 22. 
mad^r begye 31. 
Magyar Ferencz 314. 
magyar gyerek 6. 
magyar6ska 20. 
mamaliga 267. 
Mari tancza 313. 
mar6ka 2. 
m^csik 36. 
m^l^cska 171. 
mamita 279. 
m^tk^m asszony 279. 
m^zsika 426. 
medencze 229. 
mediczina 230. 
megye b^rczi 180. 
menktt 32. 
megstilyed 13. 
megzalogol 71. 
mendikas 406. 
mireg 305. M6dova 9., Moldov^b6l 

244. 
mond6ka 6. 
mosd6koggydl 321. 
mosdat6 2. 
muczuska 48. 
murkocska 83. N. 

Nagyboldog 239. 
Nagy Panani 299. 
Nagyszombat 67. 
Nanicza 399. 
naphivogat6 21. 
napocska 21. 
napadom 365. 
n^di hegeda 67. 
n^di-n^di (teles tdl) 30. 
n^dm^z 222. 
Ndn^s 32. 
Nani-N^ni 288. 
n^z 13. 

Nemet-uj-B6csbe 301. 
ne te ne! 65. 
nevettetfi 2. 
nicza, n^cza 149. 
nemet czipd 121. Ny. 

nyakadek 34. 
nyakadot 9. 
nyomad^k 28. 
nyomad^k lomagy6k, lo- 

mad^k 29. 
ny^rfa (bOdogei) 19. 
ny^ri hegedfi 7. 
nyergeWbe 299. 
nyikos nyakadek 34. , ~ «>- T*' -vT 5-^ 496 O. 

ocsii 388. 

od6rja, bod6ria 288. 

ol^htancz 65. 

ond6, jond6 199. 

oraczem b5mb5ske 409. 

ori^s maddrk^ja 450. 

ostoringos czema 146. 

ostva 161. 

0-BudAra baktatek 35. 

6ma 232. 

6, p6, kii, nagy torkii 43. mm 

o. 

5gyozom, bogyozom, 
egyedem, begyedem, 
ededem, bededem 27. 
egyederem, begyede- 
rem, ejedem, bejedem, 
egyedelem, begyede- 
lem, egyerem, begye- 
rem 28. egyesem, be- 
gyesem, 5gyederi, b6- 
gyederi, egybe, megy- 
be 29. egybe, kegybe 
30. 

5k6(;sk6m, 6k5csk^m ! 
106. 

6ke, haza 88. 

Crm^ny sodorm^ny, or- 
mto sodorm^n 31. 

5rd5g-ut 164. 

(5rdogtAncz 66. 

5kdr szam^ 26. 

dk5r-bika (b5l5mbika) 
26. 

ozvegy kacsa 289. padalatt, padalatt, pal- 

lantvu 33. 
padn^l 34. 
paja 469. 
pall6 459. 

Panka 335. Pannika 71. 
Pap Ilona 291. 
pap h^za 16. 
paprika 16. 
papszek 459. 
papmacska 13. 
papn6 tdncza 450. ' 
part aM csocskos 281. 
patk6ra s^jer 320. 
paty 321. 

patyolatos t5rok 45. 
p^m, p^m, paripdm 259. 
p^rtdncz 334. 
P^pai Jank6 73. 
p^paszemtL Katicz^a 

159. 
pdrta 185. 
pdcza (fdta) 31. 
peczki 33. 
pecsenyesiit5 312. 
peneg-csor6g 122. 
pendelkorcz fel6 107. 
pendula 417. 
pendiil 147. 
pepericza 280. 
pet^ 4. 
Petri 290. 
percz, porcz, gatyakorez 

31. 
Pesti Pali 284. 
Pest vdrmegye 298. 
petytyeske 13. 
petyv^rd 31. 
p6nzpenget5 355. 
P6ter angyala 280. 
P^ervara 293. 
p6k keny^r 74. 
procscs ki ! 31. pm, pftt ! 10., pav, pfiv 

ptlv! 87. 
piczik (iszik?) 468. 
piUe 16 
piU6k 16. 
pilika 67. 
pilike 67. 

pilike vagy pilika tdncz67 
pimpalom 257. 
pimp6 73., pirap6z^ 72. 
piszkafa 12 
pip^m, pipdm,ptotlikdm 

262. 
pi, p^, pu 45. 
pipe 11. 
pipirke 69., pipirket^ncz 

69. 
pirbe, pirbe kismenyecs- 

ke 328. 
pire, pire Idnyom 90. 
piridi t^ncz 69. 
piros alma, telel5 327. 
pir6ka(n^yalniapir6ka) 

2 
pisolyg^s 438. 
pity, paty 321. 
pityfakra 30. 
pel, p^l, pitty, potty 26. 
piz 322. 
polozsna 279. 
popa 38. 
pora 313. 
porczi6 68. 
potyadek 29. 
p6cz 18. 
p6czik 302. 
pom-pdm 33., pom, pom, 

P^ter bdcsi 33. 
pondoritsd ki 29. 
PondCroczky P6czky 

Pdl 40. 
porrenes 154. 
prukl73.,prukide 173. 
pukk 66., pukkadni 198., 

pukk hortyog6 66. . :■ •i.*j« ^^^rm^^ &■"."■ *>'iV 497 pulya 10. 

pupa 10. 

Pusk^s Zsuzsi 270. 

puszta ispidricz 280. 

R. 

rababa 3. 

raczina, raczina, szek- 

red^ke 151. 
Rakoncza 313., rakon- 

czai sz6l5hegy 276. 
rikoncza 31. 
rof, rof, rof 303., ropp, 

ropp, ropp 304. 
Rakodczai P6ti 5. 
rdczkai 428. 
rdroppant 263. 
rtocz (teged) 65. 
recze-rucza 240., recze- 

ficze 259., recze-picze 

345. 
reczecze 147. 
reteke 46. 
r6z-szita262.,r6z6lombii 

235., r6znyakii 34., 

rezpdlcza 35., r6z- 

gomb 17. 
rip-rop 29. 
ringy-rongy 19. 
ripacsos (a heja Idba) 1 1 - 
rikkantdra 30. 
rigmond6ra 31. 
rif. rof, regi i*ostasz6k 

272. 
riolk6 169. 

r6ma 464., r6m^z^ 464. 
r6ta 55. 
r6zsam^ssa! ,l58.,rucza- 

m^cza 158., ricza, 

marcza 158. 
rostafen6k 297. 
rokolya 194. 
Rosta Pista 262. 
ropityan k^m 398. 
roppent 170. S. 

SalatAn6, Bodzdn^ HI. 
sajtot nyomok 18. 
Salari Kata 312. 
sdj6r 320. 
Stodor 335., Sdndor 

b^ty^m 70., S^ndor 

Panka 336. 
Sari torkom 387. 
Sari sarkantyii 373. 
sdri-v6ri 339. 
Sdri Kl^ri 341. 
sararany 230. s^ralen 

232. 
s^rga czipe 377. 
s^rga bodor hajadat 299. 
sdrga czukor Ntoi 299. 
Sari, diri trotv 281. 
Sari gerliczkecskem281. 
S^patak 173. 
selyemMyoJ 369. 
selyem keszken6 7. 
serget 310. 
siccz ki 30. 

sillingem-sallangom 269. 
simakodik 307. 
simitkozds 309. 
Sion 334., Sionnak le- 

hajlott le^nya 334. 
sfp 10., sipot csindlgatni 

70., sipsz6-kelt5 19. 
sirgem, forgom, sdri-tor- 

kom 281. 
sobolv6 36. 
som-som kutva dol- 

m 

Idrosi 101. 
som (egy) 27. 
somogyi 69. 
sorj^n, borjdn 40. 
s6skaszedes 20. 
s6skiit 12., s6spogdcsas 

127., SOS ugorka 17., 

s6tor5 bftkkfa 19., s6t 

t5rnek 22. Magyar Gyermekj4t6k-6yiijt sug6cska 251. 
studli 376. Sz. 

Szakaszto 95. 

szarkatdncza69.,szarka- 
p^ztor 42., szarka 
papn6 41. 

szalma-papn6 42. 

szalai tdncz 288. 

szallok 6n! 87. 

szedek-sz^jii 150. 

szedericze 203. 

szederinda 188. 

szedern^d,bogorn^dl49. 

szeder, szeder szep Ma- 
riska 151., szeder- 
szemft sz^p Orzsike 
159., szedik, veszik 
szent Anuska 146. 

szege 65. 

Szegedi Venczel 405. 

szelera^nye 46. 

szem, szem, gyttrO 118., 
szem, szem, gyttrfi, 
kullancs gyttrU 114. 

Szent Baldzs 448. 

Szent Gy5rgy nap 22, 
23., Szent Gergely 
446.. a Szent Ivdn 
tdnczot j^r 148., Szent 
Jakab f^a 421.,^szen- 
tek lova 33., szent 
gytira 124., Szent Mi- 
h^ly 149., Szent P^l 
lovdt patkolom 33. 

Szerecsenorszag 292. 

szenddom 394., sz^na 
gy6ny6rkeje400., sz6- 
na szakad^kja 288. 

szep t^ncz 327. 

szfurna 484. 

Szij J^nos 324. 

32 498 Vf: szikasi erd6 42. 

sziklaji kert 42. 

szil-sz^l 41. 

Szitan^ 406. 

szill^om-csat6rt5k 404. 

szinom-szdnom 165. 

szinvon6 47. 

szisza, szillarom 172., 
szita-bita 287., szita- 
pita p6ntek 151., szi- 
tAt keres() 128. 

szip-szdp, szab6 pap 31. 

szatyty ki 398. 

sz6l a rig6 29, szal6- 
rig6 29, 

Sz6ke Gyuri 112. 

szolke 365 

sz6r5cske 6. 

Szuliman 280. 

sziirke tttz 441. 

sztim szdm szalmasz^I 
32. T— Ty. 

takacs Itoya 13. 
tall^rosi 36. 
tall6rforgat6 355. 
talyiga 188. 
tandcsbir6 116. 
tappog 42. 
tapsoltat6 1. 
tapisg^l 305. 
tarka 16 17., tarka ma- 

lacz 39., tarka tik 34., 

tark6 27. 
tartomdnyosldnczocska I 

148. 
tas-tas-tas! 185. 
tatdr 13. 
tdnczba indult kemen- 

czejek 68. 
ttoczot vetett 152. 
tantor menta 149. t^nyer-talpii 78.,tany6r- 
k^ja 21., t^y^ricza 
babicza 156., tAny^r- 
deszka 17., ttoy^rt 
tortem 268., t^nyM 
loptam 268. 

tdpsi 1., tapsi 2. 

tArs, hat tdrs hagyma 66. 

tdtorom, t^torom, tuba 
gelicze 286. 

t^rgyillom 387. 

teh^n, tehen t6gyel5je 32. 

teke 459. 

tekeredj kapu 193. 

telek (ostorej 23. 

teleW 327. 

teljes szegfG 211. 

telestal 30. 

tengeri bokros 7.. ten- 
geri gugg 24., tengeri 
gugyor 24.. tengeri 
Mariska 314 , tengeri 
nyulhiis 320., tengeri 
t^ncz 27. 

tdncz, kender tdncz 28., 
n^met tdncz 28. 

tenyeresdi 2. 

ter 466. 

teszle-foszia 289. 

tetOt, bolhdt ropogtatok 
18. 

tijom, t^Jom 27. 

tengericze 382. 

termett meggy 426. 

ticcsezes 478. 

tik 75., tikdsz 441., tik- 
nak a monya 47. 

till^r-tall^r 402. 

tin-tto, palot^n 33. 

tipp-tap 251. 

tipis.sa-tapossa 456. 

tisz, tisz, ti n^pei 230. 

titye-totya 45. 

takar is, badar is 402. 

torzs^t rdgok 75. torzsok-borzsok 27. 

tokbe teszem, tok nem 
^Hja 31., tok, tdk, 
dinnye 144. 

tokos ver^b, toltott ve- 
reb, csupasz vereb, 
meztelen ver6b, dog- 
lott ver^b 28. 

tokkel harangoznak 22. 

tori-tori 20. 

torkecske 32 , tUrkocske 
31. 

torott csupor 65. 

t5r5k czicza 381., torok 
bolcsa 335. , torok gye- 
rek 6. ,t5r5k ttocz 335, 
T5r6korsz^g,6g a vil^ 
286., tor5k taligaja 
335., torokvdr 432. 

t5rom-torom 20. 

tranbiza 180. 

tub^ (fekete) 405. 

Tubi Julicza 410. 

tugnelbika 472. 

tulipdn 211. 

tulipiros 251. 

tup le 439. 

Turbik Elona 411. 

turi maeza 287. 

Tiirszeg 157. 

tutula 269. 

tticsok 13 

tiikor szoba 66. 

tiiske lit 105. 

ttized^k 29. 

turom, Tamds 26. 

taske bokor 388. 

tyiikoz^s .80. 

iiss ki, bliss ki! 32. 
«isskiPaerPat6P^!28. 
list aranynval koczog- 
ta^uk 233. 'cq-W^- S'.TsJf- ^' 


,1 ■--■ ^\ 499 iirom-burom 26. 
iing 12. 
iilti 11. 

ungvdri harang 378. 
Hjhold-jat^k 205. 
ujj b6di bika 18. 
ujjasdi 1. 
ugrosi 31. 
ucczu 322. 

uczki - poczki Szab6 
puczki 31. 

V, 

vdrosi vask6 40. 

v^osi m6dra 281. 

vdradi cs6k 181., Vi- 
rad alatt Jank6 314. 
V^rad 314. 

vastdngy^r 11., vasp^- 
czdval kongatok 34., 
vaskereszt 40., vas- 
macska 479., vaska- 
rika 17.,vaskapu 11., 
vaskal6czi 47., vas- 
gereben 283., (tejbe, 
vajba)vasfaz6kba 69., vasba tettem 32., vas- 
paripa 32. 

vaksi 2. 

vakar6 3. 

vakar^zsz 128. 

vak varjii 10. 

viola 335. 

Virdg Zsugonya 411., 
virdg zabola 392., vi- 
rag szapora 410., Vi- 
ragos Panna 288. 

vildg hossza 20. 

vigmonddra 31. 

v^gre v^rrel kis kirdly- 
ne 326. 

vess Idngot! 92. 

vess dltal (vezess dltal) 
241. 

ver6 22. 

Z. 

zabolai zabszem 293., 

zab szerda 277. 
zelena jabuka 37. 
zeccz! 37. 
zibordom, zabordom 387., zidalom, zuda- 
lom 396., zinadom, 
zonadom 398. 

zold grddics 150., zold 
gelicze 376., z5ld ut- 
cza 106., z5ld selyem 
rostja 168.,z5ld szok- 
nya 306. 

zuhaj! zuhaj! 179. 

zsdmodai rozsa 393. 
zs^tdros 150. 
zsid6gyerek 10. 
zsid6-bid6 3. 
zsid6leg6ny 20. 
zsimadom, zsdraodom 

393. 
zsizsike 170. 
Zs6ficska 285. 
zsoldos 196. 
zsukdta 31. 

Zsuzsanna asszony 25. 
zsiizs6kdim 91. 
zsuzsukdim 109. 32* \ JEGYZETEK. J^l^k-kincsunkben sok a r6gi. Egyes jat^kot elfeledhettiink, 
vagy f6lrees5 helyekre kiszorithattunk hoi, raeglehet most is lap- 
panganak. Ism^t mas j^t6kok eszk5zeit megv^ltoztattuk, ertelmet el- 
csavartuk, vagy vonatkoz^saikat nem ertjuk, de az osszegyfljtott 
darabok mutatj^k, hogy ndlunk is az istenitisztelet, a tort^nelera 
s mindaz, a mi a nep kedelyere nagyobb hatast g^^akorolt, azt 
emelte. vagy levere, az mind ott van, mint motivum. a gyer- 
meki jdt^kokban. Ezek koztil nemelyik M^tyasra vonatkozik, masik 
Lengyel Laszl6ra. Feltaldljuk bennSk a lengyel-magyar barat- 
sdg, a tOrok h6doltsdg; a reformaczio, osszes szabads^gharczaink, 
az erd^lyi vajdak s m^s nagyon sok torteneti cselekmeny emlekeit. 
£s feltal^ljuk kivalt a termeszetet, evszakokat, id6j6rdst, ^llatok, 
f^k sajatsagait, a r6lok koltdtt babon^at stb. S ez utobbiak hitem 
szerint a legr^giebbek ; a termeszet ugyanis eldbb hat az emberre, 
mint minden mas dolog, s hat^sa ^lland6bb, s aztdn a terme- 
szeti tdrgyakkal val6 j^tsz^s is a kisebb gyermekek saj^tja, a 
nagyobb gyermekekre a termeszet mdr nem tesz oly el6nk hatast 
s ezek nem is foglalkoznak annyit a termeszeti tdrg^^akkal, mint 
a kisebbek. 

Az eszkdz5kkel val6 jdt^kok eredet^t Egyiptomig, Gorog- 
orsz^gig, R6m^g lehet nyomozni. 

Baj, hogy a magyar jdtekok tortenet^t nem irta m^g meg 
senki. Itt-ott csillan fel egy-egy adat ; de a hany fenmaradt, mind 
azt bizonyitja, hogy ma is, meg regen is a j^t^k ugyanaz volt. 

A Decsi Adagiumai (1598.) mar eml^keznek egy-ket jdtek- 
r6l. A k6vetes, sipcsin^l^s, szembehuny^s, p6r^szon fut^s, Szent 
Iv^n 6neke, a fityez^s, mar 6 n^la eWjdnnek. Emliti annak a B6dog 
asszonynak a katondjat is, kit a hidasj^t^kokban hallottunk emle- 
getni. Mikor pedig azt mondja : hadd morogjon Varga P^, csak jo 
talpat csindljon, ez szinten a mai gyermekek mond6k^jdnak a regi- 
seg^t bizonyitja. 

Bornemissza Peter m^g regebbi idfikbfil tartotta fenn egy 
par j^tek eml^kezetet. Azt mondja ugyanis (Ord. kis^rt. 904. 1.) 
«... a kis gyermecskek ertelem nelkiil^ valami esziikbe jut, es J" 
501 

valamit egyik emlit, imezt, amazt jatszunk, porba posolQsdit, lova- 
goss^got (lovasdit), keriiWst, futosast 6s ak^rmit egyik az m^sik- 
nak mond, onnan az tobbi is ut^na, sem eleit, sem ut6\j^t nem 
gondolvto semmi j^t^koknak. > 

Ugyancsak 6 emliti (Ord. kisert. 920.) «Az eredeli Jdnos 
vajd6>-t, mintha csak egy most is szok^os jatek kezdet^t id6zn6.^ 

Szenczi Molndr Albert (1644.) sz6tardban m6r a cslid 
(astragallus) vagy koczkavetes. vorfolyes jat6k, hajig^tes, a hamarja 
futds, ugrds, a lapdaj^tsz6hely stb. elofordiilnak. 

Comeni\i8 is fOrbis Pictus. 1685. L6cse) felsorolja, hogy a 
gyermekek j6t6ka raen a korcsolydzas, sikark6zas, sztoka ; nydron 
teke, csiirdk, hinta, faldbakkal val6 j^rds. A Janua 208. 1. ismet 
azt mondja: csig^val, pergettytivel, pattantyiival. ra^rv^ny goly6- 
bisocskdkkai j^tszani gyermekseg. (44. 1. U. o.) A gyermekek cser- 
get6kkel, b^bokkal j^tszanak. Ugyanott (164. 1.) szo van a feny6 
di6r6l avagy hegyes letejfl csigdr6l is. 

A tek6t, csiirkot, koczkat Szepsi Csombor Mdrtofi is emliti 
Utleir. 269. lapj^n. (Kassa. 1620.) 

Az egerj^t^kot Matko is felhozza a «B^ny^z Cs^k^nyban* 
355. 1. (S. Patak 1668.) 

A b^bon 6s alakon valo kapkodasr6l Pdzmdny sz6l. (Pr6d. 974.) 

Pdriz Pdpai sz6tara (L5cse 1708) szinten emliti a b^bot, 
a bodzafapuskdt, a fut^t, a karing6nyargal6z^st, iszankoddst, kor- 
csolydzdst, csigacsapilst, csigdval j^tszAst, gSrgOfat, s azt^ az 
ivecsk^t, a szdmszerijjal lovold5z() helyet, a lapdaj^t6kok koziil az 
met, kap6t. 

Apor «Metam. Transylv.> emliti, hogy 1693. mikor 6 ott 
volt Kolozsv^rtt, szokasban volt a lapd^z^s, az urfiak. a nemes 
emberek gyermekei pedig neha billardoztak is a pdterek asztaldn, 

' Egy 4gy hagyma, 
Uatvan dinnye. 
Cserep a feneke. 

Le^ny, ledny hun a tyiiknak a fija? 
Sz^jjel ide zalada. 
CsUrr ide, csilrr axnoda 
Koczkivdri dombra. 

As erd4lyi vajda 

Egy tdbort indita. 

Az U tabordba 

Egy asszonyt kivdna. 

Hivassunk, 

Hfvassunk. 

GyttjjSn ki kend, asszony ! 

(Tordk Karoly Magyar sajto. 1866. .31—38. sz. Ugyanott e vei-s meg- 
^rtesere id^zi gr. Bercs^nyi Mikl6snak 1691. aug. 12. kelt s a H.-M.-Vis4rhely 
lakosaiboz intezett level^t.) 


f |i 


502 ezen kiviil a monostori jezsuitak h^^nal a szep gyiimolcsos kert- 
ben volt tek6z6 hely is, kiilon a nagyjtoak, kdlon az aprajdnak. 
S5t farsaDg farkdn a szerencsejdt6kok is meg voltak engedve. 

Bdrdny Oyorgy «Gyermek nevelese»-ben (1711.) a kis 
gyerm^kek kovecskekkel val6 jAtszodozasArol tetetik emlites. 

Otrokocsi Orig. Hung. 329. a hiiny6t hozza fel. 

Bethien M. Oneletir^saban (168.) hasoiil6kep mondja, hogy 
«a test ingatags^^val (raozg^s^val) j6r6 j^t^kban gyonyorkodott, 
mint a lapda, forgattyu, parittya.> 

Qvdddnyi is Ront6 Pal gyermekkorat festve, e szavakat 
a4ja e n^pszertt alak sz^Aba: 

Tobb kedvem is vala a karik^^hoz. 
Csiirokhoz, labddz^shoz, mint a tanulashoz. 
T6lben gyermekekkel j^gen korcsoly^tam, 
Ny^on az erd5ben velek madar^ztam. 

S bizonynyal 6rdekesen szaporitan^ adatainkat az iskolai 
jegyz6konyvek is. (llyeneket kozoltem N.-K5rosr5l, M.-Szigetr5L 
Magyar N^pisk. tan. tdrt. I. 459. 1 ) 

A Kresznerics sz6tar^ban ismet a k6vetkez5 j^t6kok vannak 
felsorolva: bicz, biczeg (pige) binczk^s, binczk^t jatszik, biykdWs, 
di6s, kifut6, karikafuttatds, hamarjafutas, hamarjalep^s. hamarja- 
vet^s, ugrds; czigduyker^k, fittyet hdny, kecskebakot bany, hinto- 
jdt6k, holapda, huny6sdi, k5jdtek. malmos jdtek. 

De hat, mint eynlit^m, ugyane j^t^kok tort6net6t felvihetjiik 
ak^ a gor5gdkig. A szembekotbsdi (x^^^T P^-*)? a tUzet viszek 
(ox^tvoytXtvSa), a kir^yosdi (paotXivSa) vagy szeg^ny emberesdi, a 
r6mdzds (xovSoXiajioc), a cser^p vagy csigahejdob^s (6aTpq|:xivSa) 
vagy a fej vagy irds, nap vagy 6j, a szoves (e;roaTpaxt^|ioc) vagy^ a 
hajitott k6, kavics ugratdsa a viz Tolott a lyukba dob6 (tpora = wiirfel, 
vorf51yes) a peggyes (^evraXiOa) stb. (Erziehung und Unterricht im 
klassischen Alterthum. Dr. Lorenz Grasberger. I. k.) eleg p^ld^k. 
hogy a gorog gyermek es a mieink jdtek dolg^ban megertenek 
egymast. 

Jdt6keszk6zeink kozt eWfordulnak a kovetkez6 hadi eszkozok: 
fakard, nyil, ijj, sztoiszerijj, bodzafa puska, parittya, buzogdny stb. 

A zenekar meg ezekb()l dll: fQzfasip. tlics5k (di6h^jb6l), 
csattogtat6, fi^6l vagy kukoricza-esutkdb<3l, fakutya vagy biigo- 
csiga, bur5k, tokinda vagy n^dsip, hajnalka vagy kankaiin-fab51 
a porz6 kitolasa ^Ital k^sziilt sip, tollsz^r-sip, toroksip, bni- 
gattyii zsindelyb6l, szfuma, Wrgettyii, bug6, bmnngatd, sip, dob. 
n^di hegeda stb. 

De ne folytassuk. Ugyis csak tored^kek mindezek mint ma- 
guk a jdt^kok szovegei, melyeket az ids hatalmas kalapdcsa 
sz^tziizott. ' .V '-l.^KiaS'm!! 503 

Tegyiink most mar az egyes jdtekokra is egy p^r meg- 
jegyzest. 

1. Felndttek jdtekai dlbeli gyermekekkd. Azok a jdt^kok, 
melyek e szakaszban el^fordulnak, a szul6k vagy a dajkdk besz^l- 
getesei a kisdedekkel olyan nyelven, a melyet ezek mdr ^rtenek, 
t. i. az erzekek nyelv^n, mintha csak arra val6k volntoak, hogy 
a gyermekek figyelm^t testiik egyik, vagy m^ik tagj^a oda von- 
j^. A ^tenyeresdi* 'hen a bizser^re nobis (miserere nobis) feltiind 
didk vonatkozas. 

A *hdtba utdgetd*'h6z Ssszehasonlitdsiil kozliink itt egy 
az6ta kapott baranyamegyei j^tekot. 

LeliltQnk — igy van a j^t6k — s titottiik gyengen egym^s 
hdtat s mondogattuk: 

Cli dobi hata, 
Rakonczai pacza, 
Kis Mariska! 
Meg ne mondja, 
Melyik i!ijjam bokte. 

S akkor az elibiink tartott ot iljj koziil ki keilett talalnunk, 
melyik bdkte meg a hdtunkat. (Ra^d.) 

2. Az dllatcsalogatd, vagy riaszto mond6k^ kozt a gdlydra 
es a fecsk4re vonatkoz6k hivjak fel el6szor is ftgyelmiinket. 

Mind a k6t mad^r a tavasz himOke. Mind a keit6nek, de ku- 
lonosen a fecsk^nek, azt tulajdoni^jdk, hogyha a gyermek, mikor elo- 
szor meglatja, ugy tesz, mintha az arczdt mosnd, lemossa magar6l 
a szepl5t; ha pedig a hajat megrdntja, hosszu lesz a haja. 

E j^tek regis6g6t mutatja a torok, g5rok gyermek elfiforduldsa, 
a sip, dob, n^di hegedQ. S minthogy ez a g6lya lakodalmdra valo 
cz^Iz^, azt is mutatja. hogy akkor a lakodalmi zen^szet aligha 
allott egyebb6l sipn^, dobndl, n^di hegedtin^l. 

A melyik gyermek hfzelkedett neki, annak a g6lya szerencs6t 
hozott. A ki kicsiifolta, annak szerencs^tlens^get. Ipolyi szerint (M. 
Myth. 245.) a g6lydk ^didst hoznak, de hacsufo|jdk,felgyi\jtj^ahdzat. 
N6ha haliilt j6solnak, neha eletet. A 8. lapon levO 10-dik g6lya- 
vers Andersen egyik mes6j6ben (A g6lya) meg van s 6p ezzel a 
mes6vel fiigg 5ssze a 12. lapon lev6 3. sz. Katicza-vers, melyet 
szint^n Andersen is felhoz; 6 nevezi ugyanis azon meseben a kis 
bab^at hord6 g6ly^at Peterkeknek. 

A fecske-versek koz5tt a 10. lap 7. sz. mar a szeplSre val6 
rdolvasAst nyilvdn mutatja. Ime egy mdsik: 

Fecsk^t Idtok. fecsk^t r^ntok, 
Annak a v6r^be mosdok. (Bagam6r.) 50* Mikor ezt tnondj^ a gyermekek. arczokat kezeikkd mossak 
es kopkddnek. A 9. lapon a hatodik fecskevers Racket egyik 
k6\tem€ny^ek alapeszmej^el egyezik meg. 

Varju. Ez a gyermekvil^g csizmadi^ja, talan az»l is, bogy 
Taiji) ^ varr^ j6 eldrimet adn^. A n^phit balsorsot j6d6 madara. 

llyen csizmaTarrd ^llat a bika is. Err5I a beka-vartyogast 
uX&nozva ezt mondj^: 

Mit varrsz, mh varrsz? 

— Papucsot, papuasot, papucsot. 
Kinek, kinek? 

— Urraknak. urraknat (SonkAd.) 

A kdnydra, h^jara vonatkoz6 csufol6d6 monddkak reszint 
a libadrzd gyermekek kuijongat^sai a vegbdl, bogy a bejai a kis 
libdkt6l elriaszszdk (11. 1. 1., 2., 3.), reszint m^ a golya-versdiel 
vannak rokons^gban. 

A hijdrdl m^g tudok egy mond6kdt: 

H6ja viszi a fiat, 
Elejtette az anyj^t, 
Hupp le baba, hupp I 
Ekkor leguggolnak. (Bagam^r.) 

A szark^ra is van m^g egy mondok^m: Cs5r6g a szarka, 
Vend^g jon. 
Billeg a farka, 

I^geny j5n. (Debreczen.) 

A kakukra mondij^: 

Kakuk, kakuk! Meddig ^lek? 

A viidgon mit szeml^lek? 

Mondd meg nekem meddig 6lek; 

S^rga csizm6t adok n6ked. (Hk. Sz -Mikl6s.) 

A Katicza, m^sutt llonabogdr (coccinella septem punctata) 
Rocholez. Alem. Kinderlied und Kinderspiel 92., 93. 1. szerint ez az 
Allat a n6metekn6l Frouwa istenn6nek, a kellemes leveg5 isten- 
n6j^nek volt szentelve, azut&n sz(iz Mdria szolg^at^ba ^ott. 
A gyermekek azt hiszik, bogy ba kezeiken mdszalj&k s onnan fel- 
repttl, meleg lete. N^bol szGz MAria anyja utta Anna Katalina- 
bogAmak vagy Katalinbogdmak is nevezik. A magyar neve is ilyen 
vonatkoz^ii lebet, a magyar mond6ka osszekottet^sbe bozza 
a bdzass^ggal is ^s ebben a Itoygyermek azt k^rdi a kez^r5i fel- 
reptlW bogArt6l, merre viszik 6i vagy a lAddjdt ? Arra megy ferjbez. 


505 

Katicza, Katicza! — mondja egy mdsik mondoka — 

Merre visznek engem? 

£gbe, fbldbe, 

Voros leped5be? (Szatmdr.) 

Ha azXAn a bogar leesik a fdldre, ketsegbe vannak esve, mert 
az azt jelenli, hogy meghal, a ki k^rdezte a bogarat 

A papmacska mellett a macsk^ura is van moDd6k^Lnk. 

Czicza, micza, dorombicza, 

Nemet asszony bobil^a. 

Hupp le baba, hupp! (Bagam^r.) 

Mosdik a macska; 

Kire nez, 

Az lesz szep ! (Hk. Szt-Mikl6s.) 

A csiga- bigdrdl valo mondok^ regis^gokn^l fogva 6rdekelnek 
benniinket. A csiga is a tenn^keDyseg eidhimoke. (V. 5. Rocholcz 
Alem. Kinderlied und Kinderspiel. 98. 1. a hoi hasonld mond6kak 
vannak kozolve.) 

hne m^g* egy vers a csig^6l : 

Csigabiga, nyiytsd ki nyelved! 
Aratunk, kaszalunk, 
Neked is adunk. 

Ez meg a bdreg^r, mdsk^p tiindeleveny mond6k^a: 

Tflndelev^ny, gyer el6! 

Itt a biidos szeleW! (Hk. Szt-Mikl6s) 

A gyermekek azt hiszik, hogy ha a denev^r utdn bojtorj^nt 
nem dobnak, a hajukba ragad. 

A kaszds pdknak kiszedik ^ l^^t s a mint ez m^g 
azut^n is mozog, ezt mondj^: 

Kasz^j, kasz^lj, tejet adok. 

Hobap HZtAn tobbet adok. (Hk. Szt-Miklos) 

2. A mdsfMe fnonddkdk koze igtassuk be m^g a kovetkez6ket : 

Sdskc^zedes, 

S6ska, s6ska, bab6ska, 

Savanyodj meg holnapra. (Hk. Szt-Mikl6s.) '>r->; W. hmJiT^IP^^ 
^ Vif'-. ■'^■r^F^T^ "j*^ 506 A gyermekek kezokbe fogj^ a sosk^t s a m^ik kezilkkel 
iitik, ha meg nem eleg savanyu; azt hiszik, hogy akkor sava- 
nyiibb lesz. 

Szint6n ilyen mond6k^k a kovetk6z6k is. Mikor a gyermeket 
megcsipi a csal^n, ezt mondj^k: 

Csaldn csipett, nem j6l esipett, 
Jobban kellett volna. (Hk. Szt-Miklos.) 

S akkor dorzsolni kell a csi'pes helyet hdromf^le fOvel. 

Ha pedig a gyermeknek szem^be repul valami bogar, akkor 
azt mondja: 

Boldogasszony levels (tenyere)! 
Mi esett a szemembe? 
RepuljGn ki bel61e! 

S akkor belefujnak a szera^be. 

Az dek-hatokra is van egy mond6kam. Tepni kell a levelet 
s mondani: £lek, halok, megmaradok, egbe jutok. 

Az akdczlevelen meg azt nezik a lanyok, szereti-e 6ket az, 
a kit 6k szeretnek. Egyenkint t6pik a leveleket s mondogatj^k : 
Szeret, szivb51, szinb5l, szerelembfil. Egy kicsit, nagyon, cseppet sem. 

A sz4kfumrdg is ily cz^lra szolgdl. Egyenkint tepik a szir- 
mait s mondj^k : 

Sz^kiftt virdga, sz6kif(i viraga, 

Mondd meg nekem, ki kacsingat a r6zsdmra ! 

Akkor a letepett szirmok k5ze fujnak, s a ki fel6 repiil- 
nek a szirmok, azt veszik gyaniiba. 

A kukoriczapattogtatdskor meg ezt szokt^ mondani: 

Pattanj P^ter, pattanj P^l 
Olyan legy6l, mint egy t^l! 

4. A kiolvasd mondokdk. A kiolvasas egyjelent6seg(i a ki- 
szAmldldssal. (Magyar gyermek alig kertil az iskoldba, m^r elolvas 
ak^r szdzig is. n^la az olvas^s egy a szdmldldssal.) 

E mond6k^at a gyermekek akkor mondjdk, mikor j^tszani 
akarnak; rendesen az^rt, hogy azok segits^gevel p^rtokra oszol- 
hassanak, vagy valakit «kikuldjenek», vagy dltaldban valami kel- 
lemellen elt(ir^6re k^nyszeritsenek. 

A kiolvas6s ugy megy, hogy a «szed5», «adogat6», vagy a 
«gazda« stb. szembe 611 a tobbiekkel s iitemre mondja, gyakran 
a leg^l^nkebb kiab^assal a verset, olykor utemr51 iitemre fel- 
vdltva a maga s a masik gyermek mellet iitve, a maga^t a tenye- 
r^vel, a mdsik^t a keze fej6vel; a kire azt^n a vegs5 sz6tag esik, 


I vei 507 az lesz kint, vagy az kap, vagy veszit valamit. Neha pedig a kiol- 
vasottak megmenekiilnek, s a kit nem olvasnak ki, annak kell elturni 
valami kellemetlens^get 

A kiolvas^nak n^unk legr^gibb alakja taldn a nyilvetes. 
Ezt a koz^letben a kozos birtok mtiveles al^ valo kioszt^sa- 
kor haszn^ltak. Szatm^rban a holt Szamos es az uj Szamos 
kozti fogds is ily nyilasokra volt osztva s a sors dontdtte el, 
melyik nyilas ki6 legyen. £pen most mondtuk, hogy a leAnyok az 
&sk'halok fii leveleit tepdesve szoktak Mtralevd 6veik fel61 tudako- 
z6dni. Hasonl6 szolg^latot tesz nekik a kakukszd is. N^ha meg ugy 
l^tatlanba belemarkolnak a szemes kukoriczdba s ligy tudj^ meg 
igaz-e, nem-e, a mit gondolnak, hogy a kimarkolt kukoriczaszemek 
pdrosak-e vagy nem. £pen ezt jelenti az is, mikor a esirken^ a 
melle csontjdt (sarkantyuj^t) eltorik s a kinek a nagyobb darab 
torik, aze az igazs^g. Ezt azonban m6g egy proba kdveti, a 
mennyiben a csirke kett^ t5rt mellcsontj^t a nyertes gyerek a mar- 
k^ba szoritja, ligy, hogy az u^jjai kozfll a ket csont v^ge teljesen 
egyforma m6don I^tszik ki s ha ekkor is eltal^lja az el5bbi nyer- 
tes, hogy melyik csont hosszabb, akkor aztdn teljesen ove a 
gydzelem. Az is ily en fsyta, mikor a gyermekek kulonboz5 hosszii- 
sdgd szalmaszdlat fognak az ujjaik k5z6, azut^n markukat be- 
szoritjak s a mdsik felnek ki kell tal^lni, hogy melyik szalmaszal 
hosszabb. A szeginy-emher-jdWcndl szint^n sorsolas donti el, hogy 
ki a hs^jdu, ki a tolvaj, ki a szeg^ny ember stb. 

De nem is olyan ritka dolog a kiolvas^s s a mint nem ma 
sziiletett s lett szok^sd, ilgy nem is csupdn nalunk divatozott. 

A legregibb n^pek mind eltek vele, a gordgok Agamemnon 
sisakj^b6l 6p ligy hiizt^ a sorsot, mint a hogy a mai gyermekek 
egym^ sipk^vj^bol hiizz^ ki, hogy ki megy le s ki marad fent. 

A r6maiakn^l is a «per sortes»-fele j6sl^ sok alakban diva- 
tozott. Rendesen cserfa botokkal tort^nt, melyekre versek voltak 
vesve. (Ilyen a mi gyermekeinknel a kirdlyos.) A madArj6sok szin- 
t6n bizonyos jelekb61 fejtett^k meg az istenek akaratjat 

Es a zsid6kndl nem eleg tanus^g-e a biblidnak annyi helye. 
melyek szerint a sorsol^ minden fontosabb dologban szok^ volt ? 
Aron sors ^Ital d5nt6tte el, hogy a tisztulAs (innep6n a ket bak kozQl, 
melyiket didozzdk fel az llrnak, s melyiket kergessek az Azazei 
hegyre Israel bttnei6rt (III. M6z. XVI. 7. 8.). Az lij testamentom- 
ban is olvassuk, hogy a r6mai katon&k sorsot vetnek J6zus kdn- 
tose felett s Maty^t sors utjan v^lasztj^k apostolld (Csel. I. 
24—26.) 

S nemcsak ^Italdnos szok^s volt a sorsra bizni az oly dolgok 
eld5nt6set, melyek^rt a feleldsseget senki sem vette orcJmest magdra. 
de egyenesen osszekottetesben volt e szok^s a vall^si szertarta- 
sokkal, s a mi sokdig egyet jelentett, a biraskodasokkal is. (Tdz, 
vizpr6ba, perdont6 bajviv^sok stb.) ?«- ^^^ -w. ■ ■ , f^r^-^^Tm^^^ z ^ mX:^ -^M ^^ 
508 S a mi kezdetben komoly cselekmeny szamba ment, az a 
gyermekek kozt jalekka v^t. E szerint a sorsvetessel egytitl j^6 
j^t^kok olyan mesterfogasok maradv^nyai, a melyekkel valaha az 
5s vallasok papjai, a k^s6bbi boszorktoymesterek (igez6mesterek) 
eltek, s a ki a kiolvas^sok ertelmetlenne v^lt mond6k^t meg tudnd 
fejteni, az bizonynyal azokat a var^sig^et is meglelne benniik, 
melyeket valaha a j6sl6 papok, vagy boszorktoymesterek haszn^tak. 

A kiolvasasokban megleljiik a kikuszob(il6st, a bfinSsnek sors- 
vetes utjan val6 kital^las^t, a megtizedelest stb. A vad emberek ma 
is sorshuz^s alapjan ^llapitjdk meg, hogy foglyaik kozUl melyiket 
olj^k le s a katonas^gndl is ilven valami volt a megtizedeles. 

1. 2. 3. 4/. 5.-. 6. 7. 8. 9. 
* Kis Ferencz. 

10. 

Tiszta viz, stb. Vajjon nem a vlzbe fulasztdsra valo tizedeles 
emleke-e? Grimm meg a gyermek^dozatnak a nyomait is meg- 
akarja lelni a nepmond^ban. A mi jMekainkban is van valami 
ilyen. E sorok : 

Rostafenek, rostafenek, duda sz6l, 

Itt a haldly itt a haMl, itl nem szol. (297. 1.) 

mintha a rosta-vet^s litjan kijelolt ember^ldozatot jelentenek. £r- 
dekes, hogy ez a rostavet^s mikep tort^nt. Egy rosta m6lyebb ol- 
dalii kavdj^ba bele van sziirva felOlrol mindk^t agaval egy kinyilott 
oll6. Ezt az oUot s anndlfogva a rost^t ket oldalr6l ket ember tartja 
az olio fog6ja al^ tett nevendek lijja hegy^n ligy, hogy a tobbi 
ujja hozz^ nem er. A rosta k^vaj^ban aliil van t6ve 9 darab for- 
goes, egy ffea es egy k5nnytt kefe. Most A. igy sz6l : «Peteremre, 
P^lomra mondom, Feri lopta el a tojdst.> B. tagadja: <Peteremre, 
Pdlomra mondom, nem Feri lopta el a tojdst.* Ezt felvaltva 
ism^tlik meg k^tszer. s' ha Feri volt a tojdstolvaj, akkor meg- 
fordiil a rosta az oll6val az lijjok hegy6n egyikok vagy mdsikok 
fel6, hogy sziijte leesik az ujjokr6l. Ha m^s lopta el a tojdst, a 
rosta mozdulatlan marad. 

A rdolvasdsok vagy rddmddkozdsok t6r6l metszett atyafiak 
a kiolvasasokkal. Csakhogy a r^olvasdsok mindig arra val6k, hogy 
valami betegs^get mulaszszanak el, valami titkot gyontassanak ki. 
(A betegs^get mindig mint valami szem^lyes rosszat, ordcigot kell 
gondoini, melyet azt^n abb6l, a kit megszdllott, a raim^dkoz6 kiker- 
get.) A kiolvdsdsok ellenkez61eg, a mint a fentebbiekben is elmon- 
dottuk, valami kellemetlenseg ttir^sere, p^rtv^laszt^sra stb. hasz- 
udltattak. 

A *r^olyas^ok, rdimddkoz^ok a keresztyens^g Cskor^ban is 
szok^ban voltak. Krisztus maga is tizott ord5goket. A Peer codex- 
ben szinten van egy rakds ilyen rdimAdkoz^s. 


Ezeket ralami dsvall^si szertart&sokkal tiozni 5s3zek6ttet^be 
csakugyan nem lehet. Talfln csak a beisfi szilkaeg, mely az ilyene- 
ket et6hozta s a gyors eltei^edes, melyre a nep k&zt talaU a a 
gz1v69 fenmarad^. tal&n csak ezek mutatj&k, hogy it[ a kereszty^n 
szok4s tal^lkozott a nep 6si babonds hiedelroeivel. 

A kiolvasfisokkal m&sk^p ^1 a dolog. Ezek bizonynyal dsi 
vall^i szok^sok maradv&nvai, s ha az ember sokat foglalkozik 
velok, a kesdetet tevo ^ielmetlen azavakban szinte IStni veii a 
boszorkanymesler invocatidit, majd a kinyszeritd bUbdjos sza- 
vakat s T^gQt a kivetdst Itt-ott megcsillan a boszorkanymesterekre 
val6 Tisszaeml6kezes is. Van szrt, <regi vez4r boszorkdnyrOI* (35, I.) 
•becsi piros boszork4nyr61» (35. 1.) ■h^rom fogd boszorkinyrdl • 
(33. 1.) 'k^t (v. kek) siiTegfl boszorkanyrol • (45. l). 

Biz az baj, bogy a r^olvas^sokat. kiolvas^sokat nem igen 
tett^k mfig alapos vizsgtilat Wrgyfivi, sOt nem is igen gyfljtdttek. Az 
utoIs6 sz6t tehdt m^g sokfiig nem lehet kimondani. Tal^ legkivdlobb 
gyfijtem^ny e teren Henry Carrington Bolton *The Countingout 
Hhymea of Children their antiquity, origin, and wide distribu- 
tion> czi'ma Londonban 1888. megjelent taniilmdnya. 

E konyvben Amerika, Azsia, Afrika, Eurdpa nemzetei kdzQl 
a bolg6rt6l kezdve az angolig vagy husz van felsorolva, melyeknek 
kioivas6 mond6k:iit az ^rdemes szerzC osszeirta. Magyar kiolvasa- 
sokr61 nem tud. A kiolvas^okat valldsi szertartdsokkal liozza ossze- 
kdtletfebe s a mondokAk fisr6giseget vitatja. Ezt bizonyitja szerinte 
az is, hogy e monddk£ik a legkillonbozfibb nyelvekben hasonl6 
jellemron&sokkal birnak. lly jellemvondsok a rhythmus, a az&mok 
hasznalata, s az CTtelmes szavaknafc ertelmellenekkel val6 keverfise. 
Az uralkodd versldb a dactylus es Irochaeus, mert ez, ligy t&Uzik, 
Jobban tetszik a fiilnek, mint a jambus. MeglepSnek tartja tov&bb^ 
Bolton, hogy az egy, kettfi, harom stb. szolamokkal kezddde versek 
majdnem minden nemzetn^l megtaldihatdk. Hasonlag hivatkozik a 
szerz6 arra is, bogy a mondi:)kfikban el6fordul6 nevek, foldirati 
helyek is igen alkabnasak arra, hogy belSlUk az illetii vers korat 
es keletkez^si hely^t sejihessQk. 

E gyfijteraenyben a 877 kiolvasfis fcoziitt a n6met nyelvet 
270, a britet ^s amerikait 450 kiotvas^ k6pviseli. Ez, ha tudjuk. 
mennyire fejlett.a nemel es a brit folklore, nem is csud^latos. 

A mi gyfijtemenyftnkben a jdt6kokr61 s m^, bkr rokon mon- 
d6kdkt6l elkiilonftve negyvenk^t csoport kioivas^ van. 

Az I. csoport szaniiaid mondokSkbiSl ill, melyekben a sza- 
mokboz ertelmellen szavak csatlakoznak. Maguk a szfimok is sok- 
szor ertelmetlenekke v&lnak. PI. : 

Egy, keU6, habor. n^raet. 
Vagy: egyen, ketten, hSbor. nider. 
Valaha: egy. kettfi, hirom, negy. •f. „• 510 

Az el6fordul6 ertelmetlen szavak kozttl kiv^lik e kifejezes : 
Lengyel Ldszlo, Lehet, hogy a «Lengyel I^zj6 j6 kir^lyunk. . .» 
kezdeta jdt^kb6l kertilt ide. £p ligy a ^katona* sz6 a katondsdi 
j^tekb6l. Az okor, bika, szamdr, P^l-Pdl, pitty-potty stb. csiifolo- 
dasok. A IV. csoportban kozlOtt kiolvasdsok czelja annak az elddn- 
tese, hogy ki menjen ki. 

Kaczcz ki tark6! (27. 1.) 

Te vagy a v6n fogd6ska! (29. 1.) 

Ebben a csoportban a «hajdu s6gor» keriil el6. Bocskay haj- 
dujaira vonatkozik-e vagy nem, neh^z hozzavetni. Az V. csoport 
darabjain^l is a kivetes a cz^l Nevezetes benne a kdvar epit^sre 
val6 felhivAs. (29. 1.) 

Rakjunk egy kis k5hegyet (29. 1.) 
Mondv^n raondtam a medv6nek, 
fipitsenek egy k6v^rat. (29. 1.) 

Hasonl6k^p figyelmet erdemelnek az el6fordiil6 ^llatok (medve, 
bartoy, rig6), nov^nyek (alma, kerek erd6 stb.). A VI. csoport 
czelja kiolvasni azt, a ki a mez6re kimenjen. Tov^bb^ az ily 
kifeaez^sek : 

Tokbe teszem, tok nem dUja, 
Yasba teszem, vas nem Allja, 
Ormeny, sodorm^ny, 
Balog lapdt vesd ki m^r! (31. 1.) 

Ezek el^g nyilvAn magukon viselik a var^zsig^k jelleget. 

Egy mdsik kiolvas^ (31. 1. 19.) Moldvarol besz^l, onnan hoz 
olah pdcz^t (ftta, ledny), kivel j^juk a zsukdtat Bizonynyal erdelyi 
eredetti s az Erd61y 6s Moldva k5zti egykori viszonyokra vonatkozifc. 

A VIII. csoportban az 1 — 5 db. a maddrjosl^ra emlekeztet. 

Mikor en kis mad^r voltam, 
Foldr61-f61dre sz^Udog^Itam, 
Koles-k^s^t szedegettem, 
Tokbe tettem, tok nem ^Ilja, 
Vasba tettem, vas nem ^Hja. (32. 1.) 
£s: E^etn6k a mad^ka, 

K6les-szemet szedeget. (33. 1.) 

Osszevethet5 a VI. csoporttal ; a kett6 egymdst eg^sziti. Ugyan- 
csak a VIII. csoport t5bbi darabjaiban az Isten kovdcsdsar6l van 
egy run6. Igaz, egyetlen egy helyen ez van: 

Istvto kov^cs vagyok 6n. (24. 1.) J 

511 J 

De m^sult mindenutt Isten kovdcscsardl van sz6, a ki rez, vas I 

meg aranyp^lcz^kal kongat, Szent Pal lov^t patkolja, fenyes 1 

szeggel szegezi, 0-Budtoi (KCBud^ra, k5-bund^ba) baktat stb. j 

A X. csoport idegen hatdsokat mutat. A XI. csoport a Idncz- i 

versek csoportja. A kopasz bar^t (Kopasz P^ter), majd a bar^t ■. 

helyett nemet asszony, n^met gyerek, kis kutya, bolond zsid6, ok5r- 
bika, tarka malacz stb. megy Papdra sz^n^^rt vagy pip^^rt, Vesz- 
prtobe, Debreczenbe, Esztergomba dohanyert. A XII. csoport azt , 
olvassa ki, a kinek madar^szni kell menni. az eg^sz csoport a VIII. 
csoport 1—5 dbjdval, ism^t a maddrj6sl^ra eml6keztet. fip igy 
a XIII. csoport, a hoi a szarka veszedelme kerttl el5, s tigris, bagoly, 
szarka, vereb, macska, r6ka stb. emlittetnek. Ezzel a szarka- 
veszedelemmel 6sszevethet5k Thaly « Vitizi enekek is elegyes 
dalok> 11. k5t. 170. Iapjar6l a kdvetkez6 sorok: 

i; 

J 

J^zsdg, kunsdg mentiben szark^k kodacsolnak. i 

Az ber6nyi malomban verebet patkoluak, j 

Szeged mellett Borosty^n baglyok faruly^znak, 
Erken, M6r6n a gyikok bomyik t^nczot jArnak. 

A XVI. csoportban a lakodalmi szok^okn^l oly gyakran el6- 
fordul6 kakasr6l van szo. Egy-ket sor e csoportb6l r^gi R^6czy- 
korbeli n6takra is eml^keztet. Igy p. o. a 45. lapon ez: 

Patyolatos tor5knek j 

Gyonge feles6ge 

szakasztott m^sa a Thaly ^Ital k5zl5tt k5vetkez6 soroknak: ' 

Patvolatos kurucz, 

Gyongy a feles^ge. ' 

(Adalekok a Th5koly 6s Rdk6czy-kor irodalom-tort6netehez. 
II. kot. 62. I. Csinom Palk6 n6t^a.) 

A XVni. csoportndl a sz6tagok mennyis^get kell eltaldlni. Figye- 
lemre m6lt6 a balkizre fogadds^ a mi ismet valami babonasAgra 
mutat. A XX. csoport a kurucz hdborii sarczoldsdra emlekeztet. 
(Igy m^rik a varba . . .) A XXI. csoportn^ a «t6r5k basa» eWfordu- 
l^a jelzi a kort, melyb51 val6. A XXIV. csoport eg6szen i^ term^ 
6p ligy a XLII., mely a bosny^-megszill^ idej6b5l val6. 

A mi kiolvasdsainkra is jellemz6, hogy rhytmusra, az ertel- 
mes es ertelmetlen szavak kever^s^re tovdbb^ a szdmok haszn^la- 
t^ra megegyeznek m^ n6pek kiolvasdsaival, tartalmuknak azonban 
keves k5ze van a tobbi n6pek kiolvas^aival. 

Kezdetiik rendesen szamlAlds (olvasds): az <egy, kett6, h^rom, 
negynek* s az <egyedem, begyedem»-nek szdmtalan v^ltozata. 

'?»^ jw-^,"! 512 Rendesen negyig megy a szamUI^s, s csak a hintdzo moDd6kak- 
Ml megy tovdbb. Az «Isteii kov^cscsa» a sz^mlal^ al6l kivetel, 
ennek a kezdete «Pad alatt, pad alatt pallantyii* stb. 

5. Cziczdzds. (cziczefut^s). Ez a felkidltds: «Mire adunk? 
Fdra vagy vasra.» K. Benyiczy Irma K^pes CsalAdi J^t^k- 
k5nyve 121. 1. szerint germto szok^ lenne. Szerinte a czicza 
ellens^ges szellemet, man6t k^pvisel, r^gen 5reg ember alal^^- 
ban dbr^zolt^k, (nagyapo, ap6), ki a szalad6kat kalapdes^val 
megUti s csak ugy lehetett eldle szabadulni, ha a fut6k ajt6- 
kilincset vagy mds vasat foghattak meg. Ezert a germtaok a 
szellemek s a var^zslat ellen 6vszer(il vasdarabokat, patkot szegeztek 
az ^piiletek ajtajdra. A cseszlebuki-n^] ilyenforma vonatkozdsa lehet 
a «f6ld6rint6snek>. (Antaeus.) A porzsOUs. TQz altal valo tisztul^. 
Sokszor el6j6v5 myth, fogalom. A porgetos cziozdbdl a nemet jdte- 
kokban is feltalalhat6 a kor, a korben lev5 eger s a kivQl lev6 
macska stb. de bogy a p6rget() a korben dll6kkal sorra perdiiljon 
ezt nem olvastam. (L. Die Bewegungsspiele des Kindergartens. A. 
K5hler. Weimar. 1862. 19. 1.) Nincsen fdndl a czicza. Ilyen forma 
a n^met «Eckchen». (Eckchen, Eckchen ! gibt's kein Eckehen? kann 
kein Eckchen fmden stb.) 90. 1. Egdrfogdosd. «Eisenmannchen>. 
(Eisenmannchen. ich hab kein Eisen, Ich muss noch Eisen kau- 
fen.) Als6 rajnamelleki jdtek: Illustr. Allg. Fam. Spielbuch. Otto 
Spamer. 1882. 91. 1. A sok pdros czicza. Megvan Hlustr. Allg. 
Fam. Spielbuch. 93. 1. honnan K. Benyiczky Irma is dtvette. A 
kdnyv szerkeszt6i azt jegyzik meg, bogy Oroszorszdgban, Svdben- 
ben stb. szint^n jdtsz^. Eredeti neve : Braut-lauf, Brillo. Valaha a 
menyekz6i tinnepsegeknek egvik Kreszlete volt. Eg6rfogdos6. V. o. : 
Vaddszat III. Allg. Spielb. 101. 1. 

6. Az egeres jdt6k a r^gi egeres tdncz eml^ket tartja fenn. 
Ktilonben ez a czicz^dssal egy term^szetli jM6k. Az egerest csak 
Erd^lyben nevezt^k igy s csak ott jdtszottak. 

7. A libds jdtek. A ^Gesellige Kindenvelt* v. Guslav Fritz 
Breslau. 31. 1. ir le ily czlm alatt: AUe meine Gdnschen, kommt 
na^h Hause, egy hasonl6 jdt^kot, de ebben nem farkas, hanem 
csak tolvaj szerepel s tavolr6l sem dllja ki az osszehason- 
lit^t a mi vdltozatos es drdmai vonasokban gazdag sz6p «libas> 
jdt^kunkkal. 

Erdekes vonatkozds van e jatek s azon lakodalmi szokAs 
k5zt, mely Schroeder Leopold <^Die Hochzeitshrducheder Est€n> 
stb. czima konyve 57. s k5v. lapjain olvashat6. Az arM ugyanis 
a Mnyos hdztol nem a(^dk ki egy konnyen ; eltagadjdk, s minden- 
fele hazudozassal, taldl^kony dmitgatdsokkal igyekezhek a vole- 
geny bardtait tevutra vezetni, ligy, hogy vegre a Idnyos hazat egy 
kis ostrom aid kell a v^leg^ny feleinek vetni. Mintha ugyanennek a 
a szokdsnak az eml^ke maradt volna fel a mi libds jatekunkban is. 


■ ■^ -TflJI 513 

8. -4 kdrtdnczok, A csdrd^ el6dj6nek, a r^gi hajdiittocznak 
az emlekei. «A mi t^nczunk korbe megy — mondja Bethlen M. 
On^letirds^ban. — a tanczosok egym^nak kezet adnak; van egy 
eldtanczos, ki az eg^szet vezeti. Csendes leptekkel kezdodik, a 
lepesek mind gyorsabbakka lesznek s v^gre egesz t^nczfigur^ddc^ 
novik ki magukat. A ferfi nehdnyat perddl, azutdn ^toleli Unczos- 
noj^t, ki kez6t szint^n raijta nyugtaija; a n6t megforgatja, de 
nagyon vigy^ arra, hogy a felkort forogtdban se l^pje at. Ha 
nagy a terem, gyakran h6t-nyolcz pdr is forog, mfg a. tobbi a 
f^Ikort pentosan megtartja.> / 

Ez a menet nyorar6l-nyomra felismerhet6 a gyermekjat^kok 
kozt el5fordul6 kort^nczokban. Ezek k5zul az, a melyik a 
148. lapon Helembar6l kozoltetik: 

Hocczi kezed, 6desem, , 

Masikat is kegyesem! 

osszevethet5 a Thaly K. : Vit6zi 6nekek ^s elegyes dalok I. k. 
435. 1. felhozott: 

Add kezembe jobb kezedet. 
Okosan forgassad, 6n edes violam! 

tartalmu szoveggel, melyet Thaly egyidejQnek tart a <Lengyel 
Laszl6 jatekkal.> 

A kortanczok legszebb darabja az «ispildngi r6zsa». Ennek 
sz^mos vdltozata koziil nemelyiket szdz evvel ezelOtt (M. Hirmondo) 
feljegyezt^k. Ez ha a j^tek tCsgyokeres magyarsagat nem is, de 
legaldbb kozkedveltseg^t s nagy elterjedts^g^t bizonyitja. 

£p igy a r6gis6g6t mutatja a ^KoMnyfa, kokenyfa* (lasd 
Thaly : Adalekok 188. 1.) cz. jatk (169. 1.) osszevete.se ezen 1707-b6l 
fenmaradt sorokkal : Kdrtefa kortefa, 
Gyongyosi kdrtefa, 
A szegeny katona 
Megpihen alatta. 9. A hidasjdUkokat Mannhardt allilotta ossze a ^ZeitscJirift 
fur deutsche Mythologie und Sittenkunde^ fV-ik kiUeteben 
(3. fuz. 301. 1.) Mannhardt kozol osszesen 27 hidasjatekot, s ezek 
kozt Edvi Illes «Els() oktatdsra szolgal6 kezikonyv6»-b6l (IJuda 
1837.) egy magyar darabot is. 

Mannhardt mythologiai nyomokat keres e jatekban s a gorog, 
zsid6, mohamedan hagyom^nyokra hivatkozva azt allitja, hogy e 
jdtek a lelkeknek a mennyorszagba, vagy pokolba val6 jutdsM 

Magyar Oycrmekjfttck-Oyiijt. 33 —^^- 
514 

jelkepezi. Elvonja az ^Itala k5zlott valtozatokb6l a kozos vond- 
sokat. Egy hid, vagy egy aranykapu vezet, ugy mond, a lioldhoz es a 
naphoz, az 6gbe, vagy a pokolba, az orddghoz vagy az angyalhoz. 
A hidon egy csapat vagy sereg dt akar menni. De a hid le ^van 
torve ; meg kell csindlni. Megesinaljdk a lelkek maguk kdvel, csont- 
tal, aranygyongygyel. Vam n^lkCil azonban meg igy sem mehet- 
nek at. A hid vdmja a nemet darabokban egy aranyldbii 16, a 
szlavokn^l s a magyaroknal egy szep letoy. A v^m fej^ben ott 
maradt lelkek azt^n az 6gbe, vagy a pokolba jutnak. 

A mi hidasjdt^kunk nyolcz kiilonf^le vdltozatban kozel nyolcz- 
van darabban van gydjtemenylinkben kozolve E vdltozatok a ki)- 
vetkez5k: aranykapiyatek, ujholdjdt^k, hid^pites, szt. Erzs^betjat^k, 
rev6szjdt6k, Lengyel L^szl6-j^tek, hideresztes, litczahossza. Ugyanaz 
a kozos jellegiik van ezeknek is, mint kozepeur6pai lestvereiknek, 
s ep azt a mythost lehet bennok megtal^lni, a melyiket Mannhart 
a n^met valtozatokban latni akar, de egy nagy kiilonbs^ggel. 
N^lunk a mythicus r^szhez lakadalmi szok^sok tapadtak s ezek, 
kiv^ve az aranykapuj^t^k egy-kel darabjat, a t5bbiben mind fel- 
tal^lhatok. A mi az egyes von^okat illeti, azokr6l a kovetkezdk- 
ben sz^molhatunk be: A hid mellett n^lunk gyakran eldfordiil a 
kapu is. A viz is meg van nevezve : a Jord^ vize. A szemelyek : 
innensok, tuls6k; els5, m^sodik csoport vagy sereg; dr, vezer. 
utasok, kapusok; vez^r 6s p^ez^ Idny. A hidat megcsinaltatj^ 
di6fdb6l, feny6fiib6l, s6sk^b6l, labodab6l stb. Vesznek hozzd iist- 
aranyat, koczogtatjak aranyszegekkel, ingyen aranyozzak, megfnt- 
tatjak s^raranyb6l ^b. Az aranyat Boldogasszonyt6l k^rik, Boldog- 
asszonyfalvara mennek 6rte, vagy Isten adja szent markAb6l. 
A kapu, vagy hid vdmja egy kemencze kaJ^cs ; egy sz^p lany, egy 
hordo bor, egy piros alma; egy sz6p l^ny, egy aranyszilva, vagy 
aranyalma; egy par aranyvessz6. 

A j^t^k idej6t a Jordan vize. vagy a Lengyel L^szlo neve 
mulatja, amaz tal^n a II. Endre szentfoldi litja ut^n jutott a jat^k 
szoveg6be; de lehet, hogy az egesz puszta iskolai reminiscentia, ez 
meg lengyel L^zl6 idejeben. Van m^g Lengyel Mdtydsr6l, Feher 
L^zl6r6l es Ferencz .I6zsefr6l is eml^kezet, a mely korQlm^ny 
mind azt mutatja, hogy a j^t^k szovege korr6l korra hogy vesz 
fel a gyermeki l^lekre melyebb hatdst tett tort^neti neveket. 

A mi hidasjat^kunk szebb, mint kozepeur6pai testverei. Val- 
tozata sokkal tobb, ki^Uitasa fenyesebb, az iistarany, s^arany, a 
sok aranyszeg stb. pazanil keriilnek el6 benne, a hid vamja is 
gazdagabb, s a Boldogasszony is oly alak, mely a nemet darabok- 
ban nines meg. A szent Erzs^bet nev ism^t a lakadalmi szokasok- 
kal van kapcsolatban. Szent Erzsebet neve alatt valami hazassdg 
elosegitOnek a fogalm^t drizte meg a gyermekjatek. A hidepit^s 
haja gyongye, gtfongye iitemei meg szlav hatasra mutatnak. (V. o. 515 Nojadunda haja ! Die Konigin sandte uns aus. Nojadunda haja sib. 
Mannhardt i. m. 813. 1.) 

A «gy6ri gyongygyel, gyongyvir^ggaU val6 kifejezesek ossze- 
vethet6k egy nemetj^t^kal, inelyet Mannhardt kozol (I. m. 312. 1. 
3. sz. «Mit Perlenring und goldenem Stein.*) • 

A magyar alak az eddig ismeretes hidj^tekok kozt a leg- 
valtozatosabb es a legteljesebb. 

10. Angyal es ordog. E j^tek Kozep-Europaban mindenfele 
ismeretes. Mi csak azt emlitjiik, fiogy e j^t^k s altalaban inond- 
hatjuk az egesz magyar jdtekvil^g igazolja azt, bogy az ordog 
azelfilt nem rosszakaroja volt az embemek : s csak a keresztyen val- 
las hatasa alatt lett a gonoszsag megszemelyesitoje. A «min lebegsz ?>- 
I'i^le r6szletet Mannhardt is egesz terjedelm^ben kozli. 

E jatek szerint az ordog a loldre jon, s itt, Isten kertj4ben, 
allatok 6s vir^gok (ferfiak s n6k) kozt keresi, hogy kit vigyen el. 

Rendesen «bumbum, durdur, domdom, bumbulung vagy bim- 
balang, zumzum, dobdob,> hangutanz6 dormogessel jon, vagy azt 
mondja «bakk-bakk.» 

Fellabon jon a pokolbol aranyos szekeren, neha furk6sbottaI, 
mdskor vaslapattal, tiizes lapMtal, tiizes piszkafdval, 99 paikany- 
farkkal. Szarva is van. Z(')ld a ruhdja. A kinek a nevet ellalalja, 
ordogge lesz. Az ordog gy6ntat is. A ki nevet, vagy a kinek az 
ajakat szethiizhatja, hogy a foga lassek, az is ordogge lesz. A hiveit 
viszi, a sir6 gyereket is kosar^ba, vagy a hid ala tenne, ha latna. 
De a giinyo utana megy, fiityiil danol neki. Ha az ordog hivei 
egy angyalt erintenek, angyalokka lesznek. Sot 6t magat is addig 
intik az angyalok, mig angyalla v^lik. 

Hiveit tisztit6pr6b^ra is allitja. Tiizet raknak s igy ^nekelnek : 
«^gyer-szi(a, gyakor szita,> s minden iitemre ugranak. Ha a tiizet 
nem erintik : mennyorszagba mennek. Ha erintik : a pokolba mennek. 

A ki az ordoge lesz, azt az angyalok utik, csipik, verik, 
n6ha csak czirogatjak. 

Az ordog a malomba is elmegy s onnan a pokolba; b5rt viszen; 
ha a pokol zarat rdzza, hiillnak a vargiik. A maloraban neha 
kovet koszorQl, ott egyszer a l^ba is kitorik. A ven ord5got meg 
is olik. Ugy latszik. hogy sokaig van a foldon. De f5ll^mad s a 
temetesen ortiloket megkergeti sib. 

11. Hidjdtek, Gondolom, Rocholznal olvaslam ugyanezt. 

12. Kis kacska furdik . . . Lovakai Iwztam . . . Vesszos 
jdtek. Feher liliom-jdUk. A piinkosdi rozsa. Lednyk6r6. Ke- 
rosdi. Nyulacska. Ldnyok iilnek a toronyha, Mit visztek, mil 
visztek a selyemsd tor alatt? Pdrvdlasztds. Haj szindja. Paprika 
tdncz, Szedem szep rdzsajdt. Szdntottam gyopot, Hmlik a 
^^^991/ f(^' Csillag Boris. Gyertyqjdt^k, Mdy kutba tekintek. 
Ezek a jat^kok mind lakadalmi szok^oknak tobbe-kevesbb^ szet- 

33* y 516 hulloU maradvanyaL A gyeiinelLsereg nem lehet kozonyos az elel 
leg.szebh asemenye s legboldogabb iinnepsege irant. A lelnottek 
hata megett maga Ls resztvesz a c;salad kozboldogsagahan : nekik 
i.s jut a fonatoshKil: a kis v5fely az 6 szajukba is dug egy-egy 
ty^ukczomt>ot ; a zene is kihangzik a hdz elibe. Csuda-e, ha a 
mi oly elenkseggel folyik le eldttuk, azt 5k is utana jatszak? 
A k^ntor rigmusai klszoritottdk a r6gi sz^p lakadalmas dalo- 
kat; a moslaniak, bizony, unalmasat mint egy bucsuztat6. Hogy 
a r^giek sokkal kedvesebbek voltak, mutatjak ezek a maradva- 
nyok, melyek a magyar jAtekkincs legeredetibb r6szei. 

A kis kacsa^'dtSk egyenesen a legregibb jat^kaink koze 
tartozik. A kik mindenCitt mythost keresnek, a fekete id eszmeje alatl a 
fel leges eget s a kacsa alatt a fellegek kcizott biijkald tundert kere- 
sik. Meglehet, hogy az eg^sz csak olyan kezdet mint a mino nep- 
dalainkn^l az efT61e: V^kony deszka kerit^s, — a mi utdn kovet- 
kezik: Jaj, de karcsii teremt^s! Ez 5sszefuggetlen kezd^sorokat Erdeiyi 
Janos Cestui szempontokkal magyarazta. L^tja a leg^ny tiivolrol a 
kerit^st, mellette a leanyt s a meg^nekles e szeml^let hat^a alatt 
lit ki ugy, mint emlitettiik. Lehet, hogy itt is csak ilyen jelent6- 
s6g(i a k^t el.s6 sor. A jat^k idej^nek meghat^rozasara szolgal 
azt^n LcngyelorszAg emlit^se; ez biztos t^maszpont arra, hogy e 
j^tekot a I^ngyel L^szl6-i^6kkal egykoninak tartsuk. Ugyanez all 
a TiOvakat hoztam . . . fel61 is. A vesszos jdWc alatt tal^n a 
vesszOs t^ncz eml6ke maradt meg. 

firdekes darab a ^FeMr liliom* jdt6k is, b^rennek is nagyon 
bajos lenne a r6gi alakjdt visszaAllitani, vagy a rendelkezesunkre 
all6 sok v6ltozatb6l egy alapform^t leszflrni. Mint a kdzlott 
vdltozatokb6I Idtszik, nagyon el van terjedve az eg6sz orszag- 
ban. Alapjat taldn a megtisztulds, lijj^ztiletes eszmej6vel lehetne 
azonositani. A Tisza, vagy a Duna partjdn sok helyt m6g ma 
is szok^sban van, hogy nagyp^nteken napfeljotte eldtt a nagy 
lAnyok kimennek a folyampartra s abban a hitben, hogy a 
flirdes altal meg is tisztulnak, meg is sz^pGlnek, a folyam hul- 
liimaiban megfiirdenek. A babona aztdn azt tartja, hogy a fur- 
des Ulan a melyik legenynyel ilyenkor eloszdr talalkoznak, az lesz 
a ferjuk. Ha pedig m^r r^vetett^k valakire a szemiiket, megsze- 
rezik annak kend5jet s a fiird^s ut^n abba t5rQlkoznek. 

K6ls6gtelen(il ez a szok^s az alapja a «Feh6r liliom>-j^teknak 
is; csakhogy a j^tek nem nagyp6nteket, hanem virdgvas^napjat jeloli 
ki a fttrd^sre. K mellett ez a j^t6k is el van lepve a lakadalmi 
szokAsok mindenf^le foszl^nyaival. Ilyenek a kakassz6, a kendofa 
(kivtil a fdm forgatatlan . . .), az aranyl^ncz, milyet az erdeiyi 
eskiivdknel a fejedelem szemelyese viselt a nyakAban, tov^bb^ 
az alma, di6, a tAnyer emlit^e, s a hegedttbe val6 penzvet^s stb. 

Az e szdm alatt felsorolt tobbi jAt6k meg vil^gosahban tiin- 517 

teti fel a lakadalmi szokasokbol valo eredetet. Teljes meg^rt^siik- 
h(*>z a regi lakadalmi szok^sok ismerete acUa meg a kulcsot. Gomor- 
megy^ben a k^rok elrepftlt kedves galambjukat keresik s kepes 
besz^ddel koszontenek be a l^yos h^hoz, a hoi szinten tudjdk 
a md^Sit s «mig egy sz^l gyertya el nem ^g», nem lesz meg a 
v^lasz. Azut^n a l^nyos h^znAl ^kenddfet* is szoktak ^llitani. 
Szerdan tortenik a menyasszony. kik^rese (Szerda szerelmibe . . .) 
llyenkor lijra kezdik a kot^dest. A Duna fels6 mellek^n a bOgost 
viszik be, vagy valami v6nasszonyt s ugyancsak k^rdik a v6leg6ny- 
t6l, ez-e az 6 menyasszonya ? Van, bogy tobb letakart le^nyt 
^llitanak a v^leg^ny elibe s ki kell taldlnia, melyik az ove. Ott 
vannak ezek a mozzanatok mind a mi j^l6kainkban is. Mikor aztan 
viszik v6gre a menyasszonyt, a legel61 men6 kocsis kivdgja a 
kenddfdt s bezzeg lesik a gyermekek, bogy 5k is kapbassanak a 
kend6b6l. 

A Hej sz4ndja stb. azt a sz6nakotelet dalolja meg, a me- 
lyikkel a lakadalmas menet litj^t elzdrUk, s a melyet a vfifelynek 
egy kard, vagy fejszecsap^ssal kett^ kellett szakitani. 

A lakadalmas b^zat kir^lyi b^znak, vagy v^rnak bivtak s az 
oromanyAt kir^lyn^nak. Ez^rt a b^ztQzn^zes vdrjdrds, melyet el6- 
szor egymaga, azutan m^od, barmad stb. mag^val tesz meg a 
v6leg6ny. 

A bazass^got az Alfoldon asszonyok kezdt^k. Pemet asszony- 
nak, gyalog sat^nnak (g5rb6n^ . . .) bivt^ az ilyet. Ez a j^t^kok szent 
Erzsebetje. A lakadalomba kedden kezdtek bivogatni (kedd-kedvibe). 
A nasznagy szolg^i voltak a kapitdny. badnagy, str^zsamesler. 
llyenek a n6k kozOl is lettek. («Voltam kapit^nyne>, mondja a jdt^k.) 
A v51eg6ny aj^nd^kokat kiilddtt menyasszony^nak. Ez aj^ndekok 
kozt volt az a zdld vagy veres selyemb51 bdlo modra kotott ov, 
melynek v6g6n ket hojt volt, s melyet oly sokat emleget a jat^k. 
(Zold selyem bojtja . . .) 

A lakadalomkor a t^nez tart ejfelig. Ekkor k5vetkezik a 
gyertyatdncz. A v6fely minden f^rfi melle egy n6t valaszt. Azutan 
derekara kend6t kot; ennek b^tso csiicskit fo^a a menyasszony, 
nyoszoly6asszony 6s nyoszoly6le6ny. A v6f6ly b^rom gyertyat szo- 
rit ujjai koze, s azokat a szent b^roms^g nev^ben meggyujtja. 
Ekkor a kend^jere akaszkodokkal iigyesen kifordul a szobdbol. 
A szoktetest el6z6 tdnezot ArgyHus-tdncznak bivjak. (Magyarorsz. 
nepszok^sok 275. 1.) A gyertyatancz a nemetekn6l is szokds (1. Gotbe 
sz6p k5ltem6nyel). A gyertyattacz utan a v6f6ly elragadja a 
menyasszony koszori\jM, s azzal megy vissza a t^nczol6k koze. 

Reggeli sziirkCiletkor kovetkezik a hajnali tdncz, mely abb6l 
all, bogy a falu kdzep^n szalmatuzet raknak s azt korfiltan- 
czoljak s a menyasszonynyal ^tugr^ltatjak. Ez volt a perzseUs. * i 518 ' 

Ezalatt a lanyos haznal is tblyik a lakodalom. Az ideval6 
vendegek masnap a voleg^nyes hdzhoz mennek «Mreszbe». A meny- 
asszony m^r bekolott fejjel az ajtoban vdrja 6ket s kol5jebe penzt 
vettet velok. Mikor azt^n a hor^szeseket is megvendegelik, 
akkor valaki paprikat dob a tCizre, hogy a h6r6szesek takarod- 
janak el. Ok aztan tdnczolnak tovabb. Ez a paprika tdncz. No 
de nem irhatjuk meg a regi lakodalmi szokasok tortenelet. Ennyil 
is csak azert vettiink ki beloliik, hogy a j^t^kainkban el6fordul6 
namely mozzanatok Mhet6k legyenek. (Lasd ^Magyarorsz. Nep- 
szokdsok^ R6s6 Ensel Sdndor. 1867.) 

Meg egy talalkozdst kell itt megjegyezniink. Thaly <Adal6kok 
a Thok5ly es Rdk6czy kor irod. t(3rtenetehez» cz. mftve 11. kot. 
95. lapjan emiiti az erdelyi hajdiitiLnczot s felhoz Horvath Adam 
feljegyzese utdn egy toredeket 1705-b51. 

Ez igy hangzik: 

Telekes bocskor, gyongyos kapcza, 
J^rd meg tub^m, jard meg ! 

Ezek a sorok szinten osszevethet6k a 328. lapon kozlott : 

Telek, telek, bocskor telek, 
Szerettelek, megveltelek stb. sorokkal. 

S igy ennek a j^t^knak a korat is meghatarozzak. 

13. A 444 — 457. lapon kozlott jatekok az ev egyes iinne- 
peit s az evnek a gyermekek elott kedves szakait s mulatsagait 
targyazzdk. Felett^bb erdekes a Szent Ivdn-tuze^ melyet SzenI 
Istvan tuzenek is hivnak 6s Szent Istvan-napjan is j^tszanak. A 
Szent Ivannapi jiitekok legszebb mint^jat lasd Erdelyi .lanosnal. 
(M. Nepdalok es Mond^.) 

14. A 457. laptol v^gig azok a jiitekok vannak kozolve, 
melyeknek v6gz6sehez bizonyos eszkozok kellenek. E jdtekok -'igi 
latin emlekezesei mutatj^k az iskolanak azokra val6 hatasat. 
Ez^k jatekok azok, melyekert az ezer esztendovel ezelott elt 
gy. rmekek es a maiak, mint mondani szoktak, egymdsra ivsmer- 
nenek. * * .j'w- > • / .T \M ' k * y ■'*ll* 


-»ir-iWV.;_ ^\ I. » 

\ ■31'. y ^ 


r^i^i;^ RETURN 
TO W *-- W- v - ». ■ ,-. ' . • *. 1a -» . » 
LIBRARY SCHOOL LIBRARY 

2 South Hall 642-2253 


k 
"t LOAN PERIOD 1 ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS DUE AS STAMPED BELOW '••I 

.if-; I 0CTl2iy// 
tNTEn:L!SRAr;;Y ■tnr .*-*- 4H§/ 7 _OAN ' UNIV. OF CALIF. BERK. \- '?. i>:ic.l JUL 1 a Kbl 
fr MAY 2 21396 1^ 

O RECE I VED a >- OD •i 3- AHK 1 - 1 9 96 GT 1^ CIHCULAIIUNUtPT ^J ir 
111 


> FORM NO. DD 1 8, 45m, 6'76 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 
BERKELEY, CA 94720 1 
U.C. KRKELfVUBRARIES coe7mb5iA