Skip to main content

Full text of "Magyarországi tanulók a jénai egyetemen"

See other formats


Mokos, Gyula 

Magyarorszagi tanulok a 
jenai egyetemen LF 

2831 

C5M6 

1890 

C.l 

ROBA Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/magyarorszgitaOOmoko HAGYARORSZAGI TANULOK KULFOLDON. 1. SZERKES/.TI DR- ABEL JENO, Kiadja a M. Tud. Akademia Irodalomtorttfneti Bizottsdga. BUDAPEST. 

1890 HAGYARORSZAGI TANDLOK A JENAI EGYETEMEN. 


OSSZEALLITOTTA MOKOS GYULA. BUDAPEST. 

A M. TUl). AKADEMTA KIADVANYA. 
1890. 
■■i 
gudapest, 1890. Az Atheuaeum r. tirs. ktfnyvnyomdiji. BEVEZETES. A M. Tud. Akadeniia Irodalomtdrteneti Bizottsaga ez- 
elott tobb evvel elhatarozta, hogy a kiilfdldi egyetemeken meg- 
fordult hazankfiai nevjegyzekeibdl rendszeres gyiijtemenyt 
indit rneg, es ennek szerkesztesevel alulirottat bizta meg. Az 
ily gyiijtemeny kdzrebocsatasat, ligy hiszem, fdldsleges bdveb- 
ben igazolni akarni. Elegge igazoljak azon meglepo eredme- 
nyek, melyeket irodalom- es culturtorteneszeink a becsi egye- 
tem XV. es XVI. szazadbeli es az osszes kiilfoldi egyetemek 
XVI. szazadbeli anyakonyvei rank vonatkozo adatainak Frak- 
noi Vilmos szerkesztette kiadasaibol meritettek. 

Es me'g sokat lehet tenni e teren. A kiilfdldi egyetemek 
XVII. — XIX. szazadbeli anvakonyveibdl aranylag csak ke- 
ves van meg atkutatva, es a mi a legfontosabb, nincsenek meg 
osszeallitva a XIV. es XV. szazadbeli egyetemi emlekek ma- 
gyarorszagi vonatkozasii adatai, melyek pedig pl. a becsi, 
krakkdi es pragai egyetemekrdl szep szamban maradtak rank. 
De meg a XVI. szazadot illetdleg is van mit tarldzni. Hogy 
csak egyet emlitsek, a krakkdi Bursa Hungarorumnak 
(1493—1541) Miller-fele kiadasa (1821). melyet jobbnak hi- 
jan Frakndi is kdvetett, oly rossz. hogy csaknem hasznavehe- 
tetlennek mondhatd. 

Gyiijtemenyiink elsd fiizete a jenai egyetem magyar ta- 
nuldinak nevsorat tartalmazza Mokos Gyula ur dsszeallit.i- 
sabdl. Ezek nevsora nem most jelenik meg eldszdr irodal- 
munkban. A jenai egyetem haromszazados jubilaeuma alkal- 
maval jelent meg Haan Lajos kitiind mfive: Jena Hunga- 
rica sive memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis VI 

Academiae Jenensi adsciptorum. Auctore A. Ludovico Haan, 
olim academiae eiusdem cive ; nunc apud Bekes-Csabenses v. d. 
ministro. Gyulae 1858«, nielynek fderdemet az egyes nevek- 
hez csatolt becses eletrajzi adatok kepezik. Es barom evvel ra 
Revesz Imre Gruber Jdzsef volt jenai egyetemi hallgatd fel- 
jegyzeseinek alapjan kozzetette »A jenai egyetemben tanult 
magyarok s erdelyiek nevsorat 1550 — 1850« (Magyar Torte- 
nelmi Tar IX. 1861. p. 218—238). De azert Mokos ur nem 
vegzett hiabavald munkat. Nem tekintve, hogy az 6 nevsora 
egy negyedszazadnal tovabb terjed, mint az elodeie, csak arra 
kell utalnom, hogy Haannal valamennyi erdelyi szarmazasii 
tanulo es az 1615 es 1653 kozt beiratkozott tanulo mind 
hianyzik, a Revesznek sok tekintetben szinten hezagos kozle- 
menyeben pedig nehez megmondani, az olvasasi vagy a sajto- 
hibak szama nagyobb-e. Az olyan hibak, mint Habereclus a 
helyett, hogy Haberern, nala gyakoriak. — A Mokos nev- 
lajstromaban utolag constatalt hibakat ezen bevezetes vegen 
talalja helyreiitve a szives olvaso. 

II. 

Haan munkajat negy korszakra osztotta fel, tekintettel 
a magyarorszagi protestansok viszontagsagaira, melyek sze- 
rinte lenyegesen befolytak a jenai egyetem magyarorszagi 
tanuloi szamanak emelkedesere vagy csokkenesere. 

Az elso korszak az egyetem alapitasatdl a magyar- 
orszagi protestansok tiz esztendei uldozeseig terjed (1558-tol 
1671-ig.) 

A masodik a tolerans II. Jozsef csaszar tronralepteig 
(1780) terjed. »Ezen korszakban nem kevesen iratkoztak be, 
kik mar hazajukban egyhazi hivatalt viseltek, konyveket ad- 
tak ki, egyhazkeriileti seniorok. inspectorok es jegyzok hiva- 
talat viseltek, es miutan Nemetorszagba jdttek, ott leteleped- 
tek es nem tertek tdbbe vissza polgarhaboruktdl zaklatott 
hazajokba.« 

»A harmadik korszak 1780-tdl 1817-ig, vagyis a refor- 
matio haromszazados jubilaeumaig es a franczia haboruk be- 
fejezeseig terjed. Mivel pedig ezen iddben reszint II. Jdzsef 
tiirelmi rendeletenek, reszint az 1791/92-ik evi orszaggyiiles VII 

hatarozatai ^fi-ik §-anak vedo szarnyai alatt hazankban sofc 
regi evangelikus egyhazkozseg ismet megalakult, niasok, ki- 
valt a torokoktol elvett teriileteken ujbol alapittattak, nem 
Csoda, hogy tobben leptek az egyhazi palyara es hogy ifjusa- 
gunk nagyobb szamban kereste fel a kiilfoldi egyetemeket.« 

A negyedik korszak 1817-tol napjainkig terjed. Ezt — 
Haan szerint — Karoly Agost szasz-weimari herczeg azon 
nemes rendelete (1817) tette emlekezetesse, melynek ertelme- 
ben felevenkint tiz magyarorszagi tanulo is reszesiilt abban a 
kedvezmenyben, hogy keves penzert (hat hetre ket taller es 
harom garasert) ebedet kapott. 

Haan felosztasatol a jogosultsagot nem lehet elvitatni 
Az ;iltala statualt harmadik korszakban felevenkint atlag 
8*7 tanulo iratkozott be (hadd legyiink pontosak a statistika- 
ban), a megelozo nyolczvan felevben atlag csak 5*3. A mi pe- 
dig a negyedik korszakot illeti, melynek eleje a napoleoni ha- 
boriik utan bekovetkezett reactioval esik ossze, figyelemre 
melto, hogy 1819 ny. f.-tol 1824 t. f.-ig, tovabba 1825 t. f.-tol 
1827 t. f.-ig, 1833. ny. f.-tol 1835 ny. f.-ig egy magyarorszagi 
tanulo sem iratkozottbe a jenai egyetemen. Az 1818. ny. f.-tol 
1841 ny. f.-ig terjedo idoszakban, nem tekintve azon feleveket, 
melyekben honfiaink koziil egy sem iratkozott be, felevenkint 
atlag 37 tanulo jegyeztette be magat az egyetem anyakonyvebe. 
A szabadsagharczot koveto idok is gyaszos kepet tarnak elenk . 
1847 — 48-ban meg tizenketten iratkoztak be, 1848-ban mar 
csak harman, 1848 — 49-ben ketten, 1849-ben egy iratkozott be, 
1849— 50-benharom, 1850, 51,52—53, 53, 54— 55-ben senki, 
1851—52, 53—54, 54-ben egy-egy, 1852-ben harom, 1855-tol 
kezdve harom feleven at harman-harman. azutan mindig tob- 
ben. 1867 ota az ujonnan beiratkozott hallgatok szama fel- 
evenkint ujbol 4'5-re emelkedett. 

A magyarorszagi politikai viszonyok tehat szemmel lat- 
hato befolyast gyakoroltak a magyarorszagi tanulok frequen- 
tiajara a jenai egyetemen. 1 ) Nem constatalhato ugyanaz az 
egyetemnek maganak viszonyairdl. ') A jt^nai egyetem tortenetere a kovetkezti munkak vonatkoznak : 
1. Erzehlung des Verlauffe, welchergestalt <lem Prinzen Johann VIII 

Janos Frigyes szasz valaszto-fejedeleni alapitotta 1548- 
ban, de csak tiz ewel kesobb nyerte meg a csaszari megero^i- 
test es 1558. februar 2-ikan tortent iinnepelyes megnyitasa. 
A fejedelem az epen akkor hanyatlo "Wittenberg szellemi oro- Wilhelm, Herzog zu Sachsen. . . . als Maguificentissimo das Begiment 
■ ler. . . . Universitiit Jena den 23. Februar 1688 iibergeben worden. 

2. Az egyetem nyomatott patensei 1668-t61 kezdve. 

3. Selectarum Declamationum Professorum Jenens. T. I. edit. a 
Joh. Goniaeo. Argent. 1554. 

4. Panegyricus de celeberrima pompa academiae Jenensis. 1558. 

5. Freyheiten, Ordnungen und Statuten der Universitat Jena pub- 
licirt den 18. Febr. 1 5 6 f t . 

6. Fiirhaltung des durchl. Fiirsten Joh. Wilhelm .... vor Vorle- 
sung der Privilegien .... der Univ. Jhena. Jena 1569. 

7. Jubilaea academiae Jenensis. 1618. 

8. Ordnung und Eeformation Ecclesiastici Consistorii zu Jhena. 
durch Joh. Wilhelm, Herzog zu Sachsen. Jena. 1569. 

9. Bectorum academiae Salanae catalogus. (El. Beusnernel. Izago- 
ges hist. libri II. Ed. II. Jena. 1609.) 

10. Kisebb iratok es beszedek, melyek Bernat herczeg rectorra 
avattatasara. id. Frigj-es herczeg halalara £s egyetemi iinnepelyekre 
vcnaTkoznak. 1654-tol 1656-ig. 

11. Griindlicher Bericht des jungsthin bei der Universitat Jena 
im August 1660 entstandenen Tumults. Jena. 1660. 

12. Offener Anschlag der Universitat Jena wegen des falschlich 
ausgesprengten Eufs, ob sollte daselbst die Seuche sich eingeschlichen 
haben. Jena. 168.".. 

13. Kleines Jerusalem oder Jena Ehrengedachtniss. wobei <lie 
vornehmsten Lehrer aller Fakultaten der Universitat von Anfang ihrer 
Fundation bis auf jetzige Zeit . . . . an das Licht gestellet. Jena. 1710. 

14. Ahlehnung unterschiedener wider die Fiirstl. Sachs. Universi- 
tkr Jena ausgespraengter falscher Zeitungen. Jena. 17. Sept. 1693. 

ffonatliche Nachrichten von gelehrten Lenten und Schriften, 
besonders dem gegemvartigen Zustand der Universitat Jena. 1726; 
i 727. 1729. 

16.Nova Jenensiumlitteraria (PeterKuntztol). Ket evfolyam. 174u. 
1741. Jena. 

17. Das in d. J. 1733 bluhende Jena, darinnen von dem Ursprung 
der Stadt, Stiftung der Universitat und was sonst zu dieser gehorig. be- 
sonders dem Leben der Gelehrten erzehlet wird. Jena. 1733. 

18. Das in d. J. 1738 bliihende Jena. Jena. s. a. 

19. Zeichnung' der Universitiir .lena. Leipzig. 1798. 

20. Das im Jahre 1743 bliihende Jena. (J. C. Myliustol.) 
Jena. «. a. IX 

koseve akarta teuni az uj intezetet es eles ellentetben a Witteu- 
bergben uralkodo Melanchthon-fele enyhebb tanokkal »egyese- 
diil az ex&ngeliko-lutherifais tan terjeszteset« tuzte ki felada- 
taul. A magyar tanulok azonban megmaradtak Wittenbergbeu. 
1557-ben egy felig-meddig hazankfia : a slavoniai szarmazasii 
Flacius Matyas, a legridegebb »luther-fele« zelotismus kepvise- 21. Zusatze zu dem bliihenden Jena auf das Jahr 1744. Jena. 1744. 

22. Ugyanazon czimmel 1745 re. 

23. Ausfiihrliche Nachricht von dem gegenwartigen Zustande der 
Jenaischen Akademie. Jena. 1751. 

24. Der furchtsame, doch fruchtbare Brod-Tumult, welcher von 
den Jenaischen Musensohnen an den Baekern daselbst vollzogen wurde. 
Nebst einer Cantate. S. 1. 1756. 

25. Acta sacrorum Academie Jenensis Secularium. Jenae. 1760. 

26. Szamos meghivo es iidvozlu irat az egyetem fennallasanak 
k^tszazados evfordul6jahoz. 1758. 

27. Kurze Beschreibung der Solemnitaten bey der Peierung das 2. 
Februar 1758 seinen Anfang nehmenden zweiten Jubilaei academici der 
Jen. Universitat. Jena. 1758. 

28. Jenai akademiai rendeletek (a szasz-weimari es jenai paten- 
sek kozt 1741 — 1744). 

29. A j^nai egj-etem valamennyi fenntartojanak ujabb patensei es 
mandatumai, valamint egyetemi rendeletek. Jena. 1 744. 

30. Wahrhafte .... Geschichtserzahlung der von den Studenten zu 
Jena am 27. May, auch 19. u. 20. July 1795 ausgeiibten Unfertigkeitem 
deren Untersuchung und Bestrafung. Jena. 1795. 

31. Schott, H. A., Beschreibung des homiletischen Seminariums 
der Jenaischen Universitat etc. Jena. 1815. 

32. Kurze Beschreibung der Friedensfeier der Universitat Jena. . . 
1816 etc. Jena. 1816. 

33. Gesetze fiir die Seminarien der theologischen Fakultiit zu 
Jena. 1839. 

34. Ugyanaz 1848. 

35. Denkschriften des homiletischen Seminars der Universitat Jena 
von 1816 — 1834. 

36. Denkschriften des homiletischen und katechetischen Seminars 
der Universitat Jena von 1836—1838. 

37. Gesetze fiir die Studirenden der Ges. Akademie in Jena. 1831. 
1837. 1843. 1857. 1879. 

•38. Fortsetzung der Besehreibung einer Reise aus Franken nach 
Sachsen .... besonders iiber die akademische Verfassung in Jena. (Rei- 
sende fiir Liinder- und Volkerkunde. 2-ik kotet. Nurnberg. 1788.) \ 

Idje.jottMagdeburgbol Jenaba, hol elvtarsaival : Wigand Janos- 
sal es Judex Matyassal egyiitt egeszen 1561-bentortent eliize- 
teseig a legdurvabb mddon folytatta a harczot Melanchthonek 
»eretnek« tanai ellen. Hogyazilyen egyeniseg nem volt kepes 
loldieinket egy Melanchthontol elteriteni, magatol ertetodik. 39. Aktenmii^Ni^';' Nachricht iiber die seit dem 10. Junv 1792 vor- 
^etallenen l T nrulien auf der Akademie zu Jena. Weimar. 1792. 

40. Authentische Nachricht von dem am 19. Julius 1792 gehalte- 
nen Auszuge der Studierenden aue Jena und von dem Wiedereinzuge der. 
selben .... von einem Ungenannten. 1792. 

41. Egyetemi almanachok 1826-tol 1886-ig. 

42. Szamos meghivo es iidvozlo irat az egyetem fennallasanak 
haromsz^zados evfordulojahoz. 1858. 

43. Priedrich, Jubelerinnerungen. Beschreibuno- fler di-eiliundert- 
jahrigen Jubelfeier in Jena. Jena 1858. 

44. Treumund G. (Gust. Steinacker), Churfiirst Joh. Priedrich 
der Grossmuthige und Jena. Weimar. 1858. 

45. Warmuth, Rich.. Janus, Blicke in Jena's Vergangenheit und 
Gegenwart. Poetischer Weihegruss etc. Jena. 1758. 

46. Siebenter Bericht iiber das pharmaceutische Institut zu Jena. 
(Mell^klet a Weckenroder es Bley altal szerkesztett »Archiv der Phar- 
macie«-hez, 37-ik kotet, 1844.) 

47. Kilenczedik jelentes ugyanazon intezetrol. (Kiilonlenyomat az 
»Archiv der Pharmacie < 1855. evi folyamabol.) Hannover. 1855. 

48. Das landwirthschaftl. Institut zu Jena und seine fiinfundzwan- 
zigjahrige Jubelfeier am 22. Juni 1851. 

49. (Stockhardt, E.) Die Entwickelung der landwirthschaftlichen 
Lehi-anstalt an der Universitat Jena seit dem Jahre 1861. (Jena. 1869.) 

50. Bichardus, B. C, Commentatio de vita et scriptis Professorum 
hodie in Academia Jenensi docentium. Jena. 1710. 

51. Zeumer, J. C, Vitae professorum theologiae, jurisprudentiae, 
medicinae et philosophiae, qui in Academia Jenensi ab ipsius fundatione 
ad nostra usque tempora vixerunt et adhuc vivunt. Jenae. 1711. 

52. Schmid. (A. L. K.), Zuverlassiger Unterricht von der Ver- 
fassung der Universitat Jena. Jena. 1772. 

53. Wiedeburg, Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer topogra- 
phischen, politischen u. akademischenVerfassung. 1 — 3. Theil. Jena. 1785. 

54. Ugyanatt61, Topographische Beschreibung der Stadt Jena 
•nebst ihrer politischen und akademischen Verfassung. Weimar. 17!'.'.. 

55. Jenaischer Universitats-Almanach fiir das Jahr 1816. Heraus- 
gegeben von Griildenapfel. Jena. 1816. 

.'.6. Spangenberg, Handbuch der in Jena seit beinahe 500 Jahren 
'iahintreschiedenen Gelehrten etc. Jena. 1819. XI 

L550-ben talalkozunk Jenaban az elsd magyarorszagi szar- 
mazasu tanuldval, egy kolozsvari fiuval, 1557-ben ket selme- 
czivel, pedig 1548-tdl 1558-ig, az egyetem megerdsiteseig. dsz- 
szesen 1499 tanuld iratkozottbe. Melanchthon halalaig (1 56«») 
tdbb magyar tanuld nem fordult meg Jenaban, es hogy meny- 57. Mylius (J. C), Memorabilia Bibliotheeae academiae Jenensis. 
1746. 

58. Gesetze der deutscben Gesellschaft in Jena. Nebst Vorbericht 
und Anhange von ihren jetzigen Umstanden. Jena. 1730. 

59. Miiller, C. G.. Xachricht von der deutschen Gesellschaft zu Je- 
na, und der jetzigen Verfassung derselben. Jena. 1753. 

60. Acta societatis latinae Jenensis, ed. a Jo. Ern. Im. Walchio. 
I— V. Jenae. 1752—1756. 

61. Nachricht von der Griindung einer naturforschenden Gesell- 
schaft zu Jena, am 14. Juli 1793 etc. Jena. s. a. 

62. Hufeland, C. W., Einrichtung und Gesetze der herzogl. medi- 
cinisch-kirurgischen Krankenanstalt zu Jena. Jena. 1799. 

63. Statuten der Societat fiir die gesammte Mineralogie zu Jena. 
1799. 

64. Stumpf, Biographie und Schicksale des okonomischen kamera- 
lischen Instituts zu Jena. Jena. 1794. 

65. Mylius, C. F., Nachrichten von einigen in Jena errichteten 
neuen literarischen Anstalten. Jena. 1785. 

66. Ueber den Geist des deutschen Studentenlebens, insbesondere 
zu Jena. Jena. 1816. 

67. Das Burschenschaftsfest und die Feier der Enthiillung des 
Burschenschaftsdenkmales am 1., 2. und 3. August 1883 in Jena. Jena. 
s. a. (1884) 

68. Schreiber und Fiirber, Jena von seinem Ursprunge bis zur 
neuesten Zeit. Jena. 1850. 

69. Wie Carl August, Grossherzog von Sachsen-Weimar, sich bei 
Verketzerungsversuchen akademischer Lebrer benahm. Hannover u. 
Leipzig. 1830. 

70. Statut der neuen Wittwen- und Weisen-Pensions-Anstalt der 
Universitat Jena. Jena. 1863. 

71. Fischer, Gust., Ueber die Einrichtung staatswissenschaftlieher 
Seminarien auf den deutscben Universitaten nebst einem Bericht iiber 
das staatswissenschaftliche Seminar zu Jena. Jena. 1857. 

72. Keil, Rich. u. Rob., Geschichte des Jenaischen Studentenle- 
bens von der Grundong der (JniversitSt bis zur Gegenwart (1548 — l 858 
Lpz. 1858. 

73. Stoy, C. V., Das padagogische Seminar zu Jena. Lpz. 1858. 

74. Schleiden, Geschichte der Botanik in Jena. Lpz. 1859. XII 

nyire hozzaszoktak fbldieink Melanchthon alatt Wittenberg- 
hez, legjohban mutatja az a koriilmeny, hogy 1548-tol 1600-ig 
Wittenbergben mintegy ^00, .lenaban mindossze 22 magyar 
tanulo (de kozte 9 kisse gyanus »Crimnieensis«) es negy erdelyi 75. Biedermann, C. Die Univ. Jena nach ihrer Stellung und Be- 
deutung in der Geschichte deutschen Geisteslebens vun ihrer Griindung 
bis auf die Gegenwart. Jena. 185S. Ez a fcimunka. 

76. Haan, Jena Hungarica sive niemoria Hungarormn etc. Gyu- 
lae. 1858. 

77. Schulze, F. G., Geschichtliche Mittheilungen iiber das akade- 
mische Studium und Leben auf dem landwirthschaftlichen Institute zu 
Jena in den Jahren 1826—1834 und 1839 — 1858. Jena. 1858. 

78. Guenther, J., Lebensskizzen der Professoren der Universitat 
Jena seit 1558 - 1858. Jena. 1858. 

79. Ugyanattol, Erinnerungsblatter an die 300 jahr. Jubelfeier der 
Un. Jena. 2. Aufi. Jena. 1858. 

80. Ugyanattol, Die dritte Jubelfeier der Universitat Jena am 1 9. 
Marz und 30. Juni 1848. Jena. 1848. 

8 1 . Blatter der Erinnerung an das orientalische Seminar des D. 
Stickel. Jena. 1858. 

82. Frank, G.. De academia Jenensi evangelicae veritatis altrice. 
Schleizae. 1858. 

83. Denkmal fiir Johann Friedrich den Grossmuthigen, Stifter 
der Universitat Jena (Jena. 1852). 

84. Wagner, Chr. Jakob Koltz, Khurfiirstl. Siichs. Landrath und 
Biirgermeister zu Saalfeld. Eine die Entstehungsgeschichte der Universi- 
tat Jena beriihrende biographische Skizze. Saalfeld (1858). 

85. Schwabe, Joh. Friedr. Heinr., Historisclie iSTachricht von der 
Societat fiir die gesammte Mineralogie zu Jena. Jena. 1801. 

86. Grimm, C. L. W., Zur Geschichte der Frequenz der Universi- 
tiit Jena. (Aus Hildebrands Jahrbuchern fiir Nationalokonomie VI.) 

87. Beyer, A., Syllabus Bectorum et Professorum Jenensium. 
Jenae. 1659. 

88. Stigelius, Epistola continens descriptionem pompae et specta- 
culorum, quae celebrata sunt in promulgatione privilegiorum academiae 
Jenensis. Jenae. 1558. 

89. Wiedeburg, Nachricht von denen Feyerlichkeiten, mit welchen 
das Andenken der vor 200 Jahren erfolgten Einweihung der jenaischen 
Academie begangen worden. Jena. 1759. 

90. Sagittarius, Historia -templi Jenensis academici. Jenae. 1685. 

91. Ugyanattol, Momenta historica et monumenta templi Jenensis 
academici quod vulga vocant die Collegien-Kirche etc. Jenae. 1720. 

92. Schwarz, T. C. E.. Das erst^ Jahrzehnd der Universitat Jena. 
Jena. 1858. XIII 

tanulo iratkozott be, 1600-tol 1646-ignieg eppen egyetlen egy 
erdelyivel sem talalkozunk, pedig ezek szolgaltatjak kesobb a 
legnagyobb contingenst. Csak 1657-ben kezdenek hazankfiai 
nagyobb szamban Jenaba' seregleni, de mereszseg volna ezen 
tiinemeny okat abban keresni, hogy akkortajt a jenai hittani 
karban a regi bornirt zelotismus mar kihalo felben volt es 
a szabadabban gondolkodo elemek keriiltek tiilsulyra, hiszen 
ugyanakkor (1652) valamennyi tanarnak meg kellett eskiid- 
nie a »valtozatlan« augsburgi confessiora (a Melanchthon 
kesobbi enyhitesei nelkiil), az Apologiara, a Schmalkaldi 
czikkekre es a Formula Concordiae-ra, mi altal minden hala- 
das a theologiai tanulmany teren meg volt benitva. Egyediil a 
jenai egyetem viragzasi kora (1777-tol 1806-ig), mikor a hit- 
tudomanyi karon Griesbach, Loder, Doderlein, Paulus, De 
Wette, a bolcseszeti karon Stark, Schiller Frigyes, Fichte, 
Schelling, Hegel, a ket Schlegel testver, az orvosi karon Hufe- 
land es Himly, a jogi karon Schnaubert, Thibaut es Feuer- 
bach mukodtek, gyakorolt erezheto befolyast az egyetem lato- 
gatasara. Az egyetem osszes tanuloinak szamaval egyiitt fol- 
dieink szama is tetemesen szaporodott az egyetemen. 

Foldieink kiilonben leginkabb az egyetem hittani karat 
latogattak ; a lutheranusok hazankban nem birvan nagyobb 
igenyeknek megfelelo hittudomanyi intezettel, kenytelenek 
voltak kiilfoldre, elso sorban a szomszed Nemetorszagba van- 
dorolni, hogy a theologiaban magasabb kikepezest nyerjenek. 
Innet van, hogy a Jenaban beiratkozott foldieink tulnyomo 
reszben nemet es szlav videkrtil valo lutKeranusok. A jelen 
publicatioban felsorolt 2396 tanulo koziil 1722-nek ismerjiik 
illetoseget. Ezek kozott van erdelyi szasz mintegy 520 (Nagy- 
szebenbol 147, Brassorol 132, Segesvarrol 67, Medgyesrol 62, 93. Eichxtadt, Memoriam praeteriti temporis in academia Jenensi 
exacti — renovavit H. C. A. Eichstadius. Jenae. 1835. 

94. Ugyanattol, Oratio, qua pristina institutio et disciplina acade- 
miae Jeuensis cum lvcentiore comparatur. Jenae. 1840. 

95. Ugyanattol, De beneficio Lynckeriano in academia Jenensi 
constitutn eiusque celeberrimo c|uoudam auctore. Jenae. 1843. 

96. Miiller, J. G.. Syllabus professorum cuiuscumque Jenensis ab 
ipsa academiae dedicatione asque ad annum 1758. XIV Be S zterc 2 er61 35, Szas 2 -Sebe S r61 21 *A . 
SenkrtHa), S opronb 61 115 P™ /. , Kohal «nu-6] 19, Nagy- 
-oc 2 rol 38, Beszterc.eba S 17k ^^ <* ^- 
lf 23, I g l 0rdl 19, Eperje.rfl 18 1 ^T 1 '' 01 24 > 8o W- 
Modorrol 12, S 2 epe 8 ba 11 '^ & f H Zdl ^™l 12, 
Popradrol 8, Trencsenbol e s TLzoltzT d°' Tui '° Czbo1 9 
Bozsuyorol 14, Koszegrol es S 2 i °. , ' MtoeSZro1 °«™n 
•a 9, Kolo.svarrol 8 Es^ T "' G ^ rm r °, Pest- 
•-enyrol es Wha^l /T ' * MiSkokzro1 5 - W 

Hogy pedjg a ha]] t ., leKuev! 

nagyobbres 2t theologiat hall^ f , mb ' tettem ~ «nyleg 
t&nyen tunutathato. g "" J ° ttek Jeaa ba, epen oty 

Azon tanulok ko 2 fil, kikrol H„„ •, 
W„t6 biographiaiadatokat Z,?? 1 tol >l>e-kevesbbe 
kathedran at, akar directe P ttZ ' " le P 0tt al * tanari 
31 orvossa, 14 hivatalnokkfi to /— *' I22 lett ta narra, 
^bbatanari pal^SS^ *• Es a 2 ok ls 
haa javadalomra S2 ert tenni I! S Uem birtal < egy. 

-tkoztak be. 1830-31-tSvTk'r': 1161 ' tbeol °^ 
bon, hogy mire iratkoztak beXwI n^ " "V* 8 "^ 
e 2 en bejegyzeseket a HaannaJ ol lly, t '. 0sSZCTetre nuir mo st 
^tndjuk, hogy a HaannlTa ' 8^8^,^^ 
33 tanar kozfil 30 tanult theoloahw 1 ko2t t™utatott 

soplnat, kettd philo S ophiat S ' ** ^ ^ & pMo- 

Meg erdekesebb az Ift^n f -i t 
jegjzesek statisztikaja. Az utoTsd 38 T ^ *** ^m&l- 
kezo targyakra voltak beiratWa tT T bazfekfial a kovet- 
Ph.ara 23, theologiara es phZol a ,° ° S f * U2 > ^"- 
n^ettudonuinyokra 1, ffl£^^ f^» *"*»• 
f ara 2 > tortenetre 2 , philolciaS * ^ - * . t0rteuetre J > PMolo- 
ermes 2 ettanra es m^unyi gC ra T 1 * h V ^ tora *> 

3, a 2 orvostudomanyokra 12 „ t ' «^«^^etre l,i g ra 
181t« voltegy. Esze ^/; Demzet ^^at r a 10, Hana^ 

f theologiara es meg 1 J 1 Ti " ^*™ azo * a 4 
theologus all S2 emben ^* lratkoztal < be) 57nem XV 

III. 

Mikor a Mokos lir nevlajstromat osszehasonlitottam a 
Haan es Eevesz lajstromaival (az e fajta jegyzet mind tolem 
vald), szep szamii elterest tapasztaltam a harom lajstrom kozt. 
Ezeket meg nyomas kozben iparkodtam veriiicalni, de hiaba. 
Vegre a mnlt ev vege fele elso megbizottam Dr. Schmidt Mdr, 
jenai egyetemi tanar elhalalozasa utanegyik collegaja, Dr. Gotz 
Gyorgy volt szives az iigyet kezebe venni. Kozbenjarasara Dr. 
Mentz Ferdinand megtekintette az eredetiben az altalam kije- 
lolt helyeket, kiirta a magyarorszagi szarmazasii tanulokat 
1882— 83-tdl 1888 — 89-ig es osszeallitotta a jenai egyetem 
tortenetere vonatkozo azon iratok fontebb kozolt lajstromat, 
melyek a jenai egyetem konyvtaraban megvannak. 

A kovetkezo neveket Mokos lir helyesebben olvasta 
mint Haan vagy Revesz, vagy akar mind a ketto : 

1657. ny. f. Xicolaus Soja. — H. C. Johannes Vittznjdy de 
et iu Muhay. — Daniel Herbertus Saxo-Trans. — 1660. ny. f. 
Christopnorus Mellinus Gemnizensis. — 1663. ny. f. Michael Rtu 

— 1664. t. f. Matthias Grronovicerus Leuschouia. — 1666. ny. f. 
Fridericus Fielbaum. — 1666. t. f. Petrus Honnius. — 1669. t. f. 
Jo. Andreas Dobner. — Paulus Marcklowky. — 1674. ny. f. Pau- 
lus Majer. — 1675. ny. f. Johann Heihnann. — 1676. Iiy. f. Mat- 
thias Keyser. — 1676. t. f. Elias Ladiver, Fil. Polnd-H.xmga.TVis. — 
1678. t. f. G-eorg Grundel — 1680. ny. f. Johannes Klein, Schon- 
berg : Transylv. — Daniel Lany, Marpodiens : Trans. — 1683. 
t. f. Gabrielus Skaricza Hungarus, Kusroghiensis. — 1684. ny. f. 
Johannes Wislicenus (javitas elott Willicenus). — 1687. t. f. Joh. 
Nicolaus Hain, Leutsh (igy) Hung. — 1689. ny. f. Johannes 
Fridericus Crochserus Schemnitio Huhgarus. ■— 1690. t. f. M. 
Johauit Ferdinand Weisbek, Posn. (igyV) Huu<j. elofordul azanya- 
konyvben. — Matthias Sturtzer Neos. Hung. — Johann G-ottfried 
Freiseiten Crem : Hung. — 1691. ny. f. G-eorgius Franckfurter 
(igy) Cumnicio Hungarus. — 1692. ny. f. Maftinus Pblsuizi, 
Posnavia, Hung. — 1694. ny. f. Samuel Mocser Ginnens. Hungar. 

— 1695. t. f. Christian Joachim Sckub, Leucschov. Hung. — 
1706. t. f. Mart. Obbelius. — Steph. Jeremiae. — Andreas Qocke- 
lius. — 1708. ny. f. Adamus Zimmermann Equ. Hungarus Epe- 
riensis. — 1710. ny. f. Joannes Adamus Baimann Epperiens. - 
1712. t. f. Lucas Seiller, Cor. Trans. — 1716. ny. f. Johannes Joni 
Iglotz (igy). -- 1719. ny. f. Thomas Semethoni Veteuzcho (igy) 
Hungarus. — 1721. ny. f. Joh. Georg. Westav Gemniciae Hung. 

— 1722. ny. f. Joh. Ludwig Wachsmann Cibin.Trans. Samuel XVI 

Gostrebini. — 1723. ny. f. Stephanus Bartha, Jauriniens : Oivis 
Hungarus eiusdemque Cottus. — 1724. t. f. Nicolau? Alexius Pri- 
leszky. — Samuel Czirbess Csetnelino Hungarus. — Mich. Stinn. 

— 1725. ny. f. Audr. Kdstolami. — 1725. t. f. Mich. Zilmann. — 
1729. t. f. Georg Lbw. — 1730. t. f. Paulus Bitroff. — 1732. t. f. 
Petrus Binder. — 1733. t. f. Martinus Lupini. — 1734. t. f. 
Simon Geigesch. — 1735. ny. f. Petrus Imgarthen. 1735. t. f. 
Samuel (igy ?) Czeck, Cibin. Transylv. — 1737. ny. f. Jo. Sigism. 
Kreysel Ba rtha -'Kimgaru.s. - — Jo. Georg. Holtzkampft Hung : 
Iglo Scepusiensis. — 1740. ny. f. Martinus Gapp. — 1740. t. f. 
Andreas Streicher. ■ — 1742. ny. f. Samuel Haynoczi Szobotischino 
Nitr. — 1742. t. f. Andreas Koehler. Panlus de Chrestels. - 
1743. ny. f. Joh. Wolff. 1744. t. f. Greg. Pabri Erussovia Gd- 
morens. — Jo. Dressnandt, Corona-Transylv. gratis. — Jo.Bocke- 
ses Fabeso-Transylvanus, planegrat. Jacobus Schunn, — 1745. 
ny. f. Samuel Phanschmiedt Scepusio Eungarus. — 1745. t. f. 
Georgius Gebl Sabeso-Transylvanus. -- 1746. t. f. Jos. de Sach- 
senfels. — 1747. ny. f. Daniel Velther. — Jo. (igy) Schoenauer. — 
1747. t. f. Michael ThaUmann. 1749. ny. f. Jo. Godofredus 
Gross. — 1750. t. f. Abrahamus Isaacus Sztranyawszky. — Geor- 

gius Schencker gratis. — 1752. ny. f. Samuel Gesztrebingi 

Nitria Hungarus. — Jo. Herrmann (igy) Schmidt a Scharffenbach. 

— 1752. t. f. Daniel Kbehler. — Jo. Duldner. — 1755. ny. f. 
Michael Ennyeter (vagy Ennyeter). — 1755. t. f. Lucas Johan. — 
Brenner. — 1761. ny. f. Jos. Aug. de Drauth. 1761. t. f. An- 
dreas Enngeter. — 1762. t. f. Andr. Herenyi Hungar. — 1763. t. f. 
And. Mich. Umling. — 1768. t. f. Joh. Wentzel. — 1774. t. f. 
Henr. Christoph. Muller. — 1775. t. f. Michael Smal. — 1779. 
t. f. Steph. Jan. Hung. — 1780. ny. f. Stephanus Andrae. — 
1780. t. f. Georgius Rabbay. — 1782. ny. f. Johannes Genersy. — 
1783. t. f. Georg. Frider. Balthes. -- 1786. ny. f. And. Gottlieb 
Mysz. — 1790. t. f. Joh. Waechter Cibinio Hungarus. — 1795. 
ny. f. J oh. Michalitz. - Andreas Uhzin. 1796. t. f. Andr. 
Goebbel. — Jacobus Godofr. Simonis. — 1798. t. f. Jo. Koezan. 

— Martin Gottlieb Czay. — 1801. Iiy. f. Paul Schuskd. — Luc. 
Jo. Georg. Jekel. — 1801. t. f. Michael Banto. — Dan. Benedeli. 

— 1802. t. f. Joh. Martin Gunnesch. -- 1803. t. f. Stephan Xe- 
mez. — 1808. t. f. Sam. Saraz. Hungar. (Oct. 17-iken iratkozott 
be). — 1812. t. f. Jo. PdnJs. — 1815. ny. f. Gabriel Gdber. — Jo. 
Andr. Schullerus. — 1815. t. f. Andr Czimmer. — 1816. ny. f. 
Eranc Guil. Schmidag. — Michael Biberauer. — 1817. t. f. Sa- 
muel Mazsary. - 1840. ny. f. Emerich Cordnyi. — 1843. t. f. 
Joseph Herfurth. — !848. t. f. Mich. .V:^/rtr/y/Topporz Hung. — 
1855. ny. f. Carl Wunschendorfer. — 1857. ny. f. Paul Cz< , 
1857. t. f. August Szvaty. 1858. ny. f. Michael Osztroluczky. XVII 

■ — Franz Trsztyenszky. — Egynehany (keves es kevesse fontos) 
mas ketes pontranezve Dr. Mentz \\v elfelejtett felvilagositastadni. 

Mas oldalrol a Mokos iir nevsoraban is van nehany 
hiba, melyeket ezennel helyreigazitok. A csillaggal jelolt ada- 
tokat az indexben is helyre kell igazitani. 

1660. t. f. Christianus Brdckelin Posoniensis Hungarus (de 
v. 6. Haan p. 18: »Christian Heuchelin, poson. filius Casp. Heu- 
chelini LUD. et syndici posoniensis et discipulus cel. Joh. Burii«). 
— 1664. ny. f. Johannes Gothofredus von *Hellenbach Cremni- 
ciensis Hungarus. — 1669. ny. f. Martin *Schicker. — 1674. ny. 
f. *Matthaeus Palumbini. — 1677. ny. f. *Matthaeu& Eeiitter, 
Schemnic. Hungarus. - Sigismund *Bertholdy. — 1679. ny. f. 
*Matthaeus Stephani. — 1686. ny. f. Johannes *Mullerus. — 
1689. t. f. Andreas Landin Leutsch. Hung. (csakhogy a Mokos 
Landinus-a es a Haan es Revesz Landing-ja nagyon valosziniive 
teszi azon gyanitast, hogy az eredetiben Landinh van irva, hol 
Mokos ur az in utan olvashato kacskaringos vonast helyesen us- 
nak olvasta, Haan es Pevesz, mint gyakran meg szokott tortenni, 
(/-nek neztek, Mentz ur pedig semmibe sem vette). — 1695. t . f. 
Johannes Beeyez (igj ?) — 1698. Iiy. f. Josephus *Bolthosch Co- 
rona Transylvanus. — 1698. t. f. Daniel *Lippitsc7l Bartpha. 
Hungar. — 1708. t. f. Leopoldus *Reichenhaller. — 1716. ny. f. 
*Casparus Czelder. — 1723. t. f. Jo. *Lehotzsey Sasosiens : (igy ?) 
Hung. — Michael *Draudt. — 1726. ny. f. Andr. *Neubaur Bistri- 
tiensis Transylvanus. — 1727. t. f. *Michael S. Czekelius von 
Rosenfeldt. — 1729. t. f. *Aug. Jo. Krauss, Grrosschenkensis 
Transylv. gratis. — 1731. t. f. *Matt^ias Mavkovitz, Zoliensis et 
Dobronensis Hungarus. — 1732. ny. f. Samuel *Meschedick. — 
1734. t. f. Daniel *Andreae. — 1735. t. f. Samuel *Lez. — 1737. ny. 
f. Georg. *Pilder. — 1740. t. f. *Paullus Paullinus Kraus. — Jo. 
*Graeser. — 1741. ny. f. Petrus *Rimner. —- 1744. ny. f. Jo. 
Grottl. Schuller von Sonnenberg. — 1745. t. f. G-eorgius *Czultne- 
rus, Corona-Transilv. — 1746. ny. f. Jos. Philippus " z de Bimayn, 
Sempronio Hungarus. — Michaeh N' /,,,■/,,• Xagysinkino Transilv. 
1747. t. f. Johan. *Onjeat. 1748. t. f. Martin Gottlob *a Seulen 
Transilvanus. — 1749. ny. f. Valentinus *Paulinus. — 1750. t. f . 
Carolus *de Franctcenstein. — Jo. G-eorg. *von Keszlern. — 
1752. ny. f. Jo. *Cloos. -- 1760. t. f. F. Kauss. — *F. Chrph. 
Anders. 1761. ny. f. *Thom. Piltsch. — *F. Giebel. — *F. Fr. de 
Kosenfeld. — 1767. ny. f. *F. Binder. - 1767. t. f. Samuel *von 
Wieland. — 1768. t. f. *Chr. Ernst Kriiger. - 1777. ny. f. Steph. 
*Nicolaides. Jo. *Kusmany. — 1779. ny. f. Andri 

1780. ny. f. Jo. Georg. *Fleischer. - 1782. t. f. Daniel *Sta- 
nislaides (javitas elott Stanislaus). — 1784. ny. f. Andr. *Thor- 

JIAGYAH TANtJLOB .iF.XAlt VV. D XXIII 

wdchter. — 1786. ny. f.Mart. *Himesc%. — Jo. An&.*del£estern. 

— 1791. t. f. Joh. *Korossy. — *Jonas Bubenkius. — 1792. ny. 
f. Andr. *Jerem. Stoltz. — 1792. t. f. Joh. *Fieger. — 1795. ny. 
f. *Gregorius Toth. — 1798. t. f. Jos. *Gyenisse. — Jo. *Holndon- 
ner. — *Joseph Arany. — Sam. *Ambrosy. — 1801. t. f. Steph. 

Lenguel. 1802. ny. f. Paulus *Sevbo.-- 1803. t. f. Stephan 
*Hovdts. — 1812. t. f. Franz. Kovars. — 1829. ny. f. Paul *Tei- 
chengraeber (igy) Jolsvabol valo. — Michael *Jezsovits Bugganz- 
bol (Bakabanya). — 1830. ny. f. Andreas *Wengeritzky Bodonybol. 

- 1838. t. f. Daniel *Havidr. — 1846. ny. f. *C. Fleischhacker. 

— 1847. t. f. Stephan *Linberger. — 

Haannal vagy Revesznel ruegvannak, Mokos szovegebol 
(az indexben megvannak) tevedesbol kimaradtak a kovetkezo 
tanulok nevei : 

1663. ny. f. Joh. Ehrenreich Zogler von Oedenburg. — 
1671. t. f. Paulus Konvalinka Hung. Sagolcensis. — 1676. t. f. 
M. Daniel KlescJi, N. H. P. L. Caes. SS. Theolog. Baccalaureus. 
cpaondani Eccles. Olass. Hung. Pastor et vicinarum Inspector, 
nunc exul pro Nomine Christi, iam scholae Senator. Jen. Rector. 
— ■ 1690. ny. f. Johann Conrad Kalfus Hungaria Corbeien>i- 
(igy). — 1699. t. f. Anton Xicolaus Eosencranz (igy) Hungarien- 
sis. — 1710. ny. f. Joh. Fridr. Jaeger Kyrnensis Hunnus. — Joh. 
Matth. Lichtenberger Kyrnens., Hunnus. — Johann. Adolph 
Stumm Kyrnens., Hunnus. — 1716. t. f. Leonh. Lazar. Noricus. 

— 1723. ny. f. Joh. Kissling, Trans. Cibin. — 1739. t. f. Mich. 
Blasius Trans. Rupens., gratis. — 1797. ny. f. (apr. 20-ikan) 
Carolus Kreysfelmeyer Francus (nem Trans., mint Eevesz olvasta : 
ez tehat kimarad az indexbol !). — 

Neni fordulnak elo azonban dr. Mentz allitasa szerint az 
egyetem anyakonyveiben a kovetkezo tanulok nevei. kiket 
Haan emlit, a kinek publicatiojabol aztan Mokos indexeibe is 
belekerultek : 

1705. ny. f. Dan. Jldller Tirnavia Hungarus. — 1761. t. f. 
Ceorg. Farkas. — 1774. ny. f. Joh. Jacob. Novdk Cassov. — 
1797. ny. f. Georg. Bukva Thurociensis. — 1839. ny. f. Vilh. 
Lmer. Blaskovics. — 1848. ny. f. Samuel Jtuttkay. 

Ezeknek jenai tartozkodasarol Haan alkalmasint mas 
forrasokbol ertesiilt. 

A rectorok, illetoleg prorectorok neveiben is vannak 
Mokosnal tevedesek. A nevezetesebbeket Mentz iir kijegyezte : 

1671. t. f. Bechmann volt a rector, 1684. ny. f. Lynckerus, 
1695. ny. f. Weigelius ; 1734. t. f. Busius volt a prorector, XIX 

1742. ny. f. Pveuschius (p. 65 elen torlendo az 1763. ny. f. fel- 
iras, mely mar a megelozo oldalon is megvan) ; - - 1823. t. f.-tol 
1829. t. f. a prorectorok nevei mind egy semesterrel hatrabb 
teendok ; igy pl. 1823. t. f.-ben Darz, 1824. ny. f.-ben Bachmann 
volt prorector, s igy tovabb) ; — 1829. t. f. nem Walch, hanem D. 
Henric. Luden volt prorector. — 

1882— 83-tol 1888— 89-ig Mentz ur kijegyzesei szerint 
a kovetkezo magyarok iratkoztak be a jenai egyetemen : 
1882-83. 

21. Oct. Conrad Haltrich. Siebenbiirgen. Schiissburg. Josef 
Haltrich, evang. Pfarrer. Schaas bei Schassburg. Theologie. Wien. 

21. Oct. Julius v. Hannenheim. Siebenbiirgen. Hermann- 
stadt. Stephan v. Hannenheim, Advokat. Hermannstadt. Theologie. 

28. Oct. Carl Jacobi. Ungarn. Kronstadt. Carl Jacobi, 
Magistratsrat. Kronstadt. Theologie. 

28. Oct. Friedrich Rheindt. Siebenbiirgen. Brenndorf. Sa- 
muel Rheindt, Postmeister. Brenndorf. Theologie. Erlangen. 

1883. 

18. Apr. Samuel Both. Siebenbiirgen. Schassburg. Samuel 
Both, Schlossermeister. Schassburg. Theologie. Halle a/S. 

22. Mai. Friedrich Eeimesch. Siebenbiirgen. Zeiden bei 
Kronstadt. Michael Peimesch, Schulrector. Zeiden. Philosophie. 
Leipzig. 

1883-84. 

26. Oct. Alexander Bereczky. Ungarn. Kis-Dorgicse. An- 
ton Bereczky, Lehrer. Kis-Dorgicse. Theologie. Oedenburg. 

26. Oct. Carl Nyiro. Ungarn. Varpalota. Josephin Nyiro, 
Witve. [igy] Varpalota. Theologie. Oedenburg. 

26. Oct. Ludwig Szigethy. Ungarn. Uj-Malomsok. Daniel 
Szigethy, Pfarrer. Uj-Malomsok. Theologie. Oedenburg. 

20. Nov. August Langhoffer. Kroatien. Kisac. Emilie Lang- 
hoffer, Lehrerswitwe. Alt-Pazua. Bes. nat. Agram. 

1884. 

23. Apr. Martin Lang. Siebenbiirgen. Peichesdorf. Martin 
Lang, Landmann. Beichesdorf. Theologie. Grraz. Berlin. 

23. Apr. Carl Bomer. Siebenbiirgen. Zuckmantel. Greorg 
Pomer, Pfarrer. Zuckmantel. Theologie. Halle. Berlin. 

1884-85. 

24. Oct. Greorg Tr. Baku. Siebenbiirgen. Draas. Greorg 
Baku, Lehrer. Schassburg. Theologie. Bern. 

24. Oct. Oskar Netoliczka. Siebenbiirgen. Comorn 1 ). Marie 
Netoliczka, Hauptmannswitwe. Kronstadt. Theologie und Phil. 

igyv 

b* 24. Oct. Robert Phleps. Siebenbiirgen. Hermannstadt. 
Friedrich Phleps, K. u. Gerichtsrat. Herniannstadt. Theologie. 

24. Oct. Eriedrich Schuster. Siebenbiirgen. Heltau. Fried- 
rich Schuster, evang. Pfarrer A. B. Burgberg. Theolo»ie 
und Phil. 

24. Oct. Emil Sindel. Siebenbiirgen. Kronstadt. Franz 
Sindel, evang. Pfarrer in Tartlau. Theologie und Phil. 

24. Oct. Johann Wolff. Siebenbiirgen. Gross-Schenk. Johann 
Wolff, Landmann. Gross-Schenk. Theologie und Phil. 

31. Oct. Edmund Grraser. Siebenbiirgen. Sachsisch-Regen. 
Wilhelm Graser, evang. Pfarrer. Niemesch. Theologie. 

:; ! . Oct. Joseph Hoch. Siebenbiirgen. Schassburg. Joseph 
Hoch, evang. Pfarrer. Wurmloch. Theologie und Phil. Bern. 

31. Oct. Otto Holch. Ungarn. Raab. Greorg Holch, Seifen- 
sieder. Raab. Theologie. Oedenburg. 

31. Oct. Mathias Kiraly. Ungarn. Boba. Stephan ECiraly, 
Landman (igy). Boba. Theologie. Oedenburg. 

31. Oct. Alexander Mesterhazy. Ungarn. Csempesz. Emme- 
rich Mesterhazy, Pachter. Nemes-Hollos. Theologie. Oedenburg. 

31. Oct. Martin Miiller. Siebenburgen. Johannisdorf. Mar- 
tin Miiller, evang. Pfarrer. Johannisdorf. Theologie. Wien. 

31. Oct. Wilhelm Schiller. Siebenbiirgen. R,eps. Sara Schil- 
ler, Witwe. Reps. Theologie et Phil. Wien. 

[Julius Theil, gymnasiumi tanar Brassobol engedelyi ka- 
pott eloadasokat hallgatni a nelkiii. hogy beiratkozott.] 

1885. 

1. Mai. JosefMatz. Siebenbiirgen. Schassburg. .luliii^ Matz, 
Biirgermeister. Schassburg. Philosophie. Berlin. 

1885-86. 

28. Oct. Adalbert Csiszar. Ungarn. Igriczi. Stephan Csiszar, 
kl. Besitzer. Theologie. Igriczi. Sansparak. 1 ) 

28. Oct. Julius Jacobi. Siebenbiirgen. Schassburg. Martiad 
Jacobi, Kaufmann. Schassburg. Theologie et Phil. 

28. Oct. Ladislaus Leszicb. Ungarn. B. Csaba. Selbstandig. 
Theologie. Pozsony. 

16. Xov. Julius Theil. Siebeubiirgen. Agnetheln. Selli 
dig. Philosophie et Cam. Wien. Jena. Leipzig. Miinchen. Reno- 
viert gratis. 

1886. 

1 ! . Mai. < )tto Folberth. Siebenbiirgen. Mediasch. Dr. Fried- 
ricli Polberth, Apotheker. Mediasch. Medizin. Wien. l ) anders war oicht zu lesen* jegyzi meg Dr. Mentz. Kets^gkivii] 
arospatak. X X I 

18. Mai. Eugen Binder. Ungarn. Leutschau. Samuel Bin- 
der, Buchhalter. Leutschau. Theologie. Berlin. Leipzig. 

1886-87. 

22. Oct. G-eorg Bogdan. Siebenbiirgen. Kronstadt. Johann 
Bogdan, Privatier. Kronstadt. Philosophie. Budapi 

22. Oct. Alexander Horvath. Ungarn. Raab. Nicolaus Hor* 
vath, Oeconom. Raab. Theologie. Oedenburg i u TTngarn. 

22. Oct. Grustav A. Kinn. Siebenbiirgen. Schassburg. (Jii~- 
tav Friedrich Kinn, Pfarrer. Zepling. Theologie und Phil. 

22. Oct. Eduard Leonhardt. Siebenbiirgen. S. Regen. Jo- 
hann Leonhardt, Kiirschner. S. Regen. Theologie und Paed. 

8. Xov. Johann Sirbu. Ungarn. Rudaria. Jacoh Sirbu, 
Pfarrer. Rudaria. Philosophie. 

8. Nov. Peter Span. Siebenbiirgen. Lupsa. Elias Span, 
Ackerbauer. Lupsa. Philosophie. Wien. 

22. Nov. Ernst Buchholzer. Siebenbiirgen. Mediasch, Ru- 
dolf Buchholzer, Schlosser. Mediasch. Theologie und Phil. 

8. Nov. Alexander Hima. Ungarn. Bezi. Andreas ETima, 
Oekonoin Bezi. Theologie. Oedenburg. 

1887. 

27. April. Georg Tr. Baku. Siebenbiirgen. Draas. Greorg 
Baku. Biirgerschullehrer. Schiissburg. Theologie. Bern. Klausen- 
hurg. Berlin. Jena. Renoviert gratis. 

2. Mai. Joseph Hoch. Siebenbiirgen. Schassburg. Josef 
Hoch, evang. Pfarrer. Wurmloch. Theologie und Phil. Bem. 
Jena. Klausenburg. Berlin. Renoviert gratis, 

1887 88. 

21. Oct. Adolf Hohr. Siebenbiirgen. Schassburg. Y. Hbhr, 
< Jymnasialdirector. Schassburg. Theologie. 

21. Oct. Emil Neugeboren. TJngarn (Sie.benbiirgen). Kron- 
stadt. Friedrich Neugeboren, Grerichtsrai a. D. Kronstadt. Theo- 
logie und Phil. 

28. Oct. Carl H. Hiemesch. Siebenbiirgen. Kronstadt. Carl 
Hiemesch, Kammacher. Kronstadt. Philosophie. 

28. Oct. Greorg Eduard Miiller. Siebenbiirgen. Neustadl bei 
Kronstadt. Rosa Miiller, verehelichte Peter Thieser! Kronstadt. 
Tlirologie uncl Phil. 

1888. 

20. Apr. Peter Jonescu. (Jngarn. Jaz. Nioolaus Jonescu, 
Pfarrer. Jaz. Philosophic uiul Pad. 

7. Mai. Stanimir Popovits. Ungarn. Magyar-Csanad. Sveto- 
saar Popovits. gr. orient. serb. Pfarrer. Csanad. Theologie et Phil. 
Budapest. Wien, XXTT 

1888 — 89. [1888. nov. 29-ikeig.] 

26. Oct. Iwan Popovitsch. Ungarn. Arad. Stefan Popo- 
witsch, Lehrer. Arad. Phil. et Paed. 

26. Oct, Alfred Schuster. Siebenbiirgen. Sachsisch-Regen. 
Samuel Schuster, Prediger. Sachsisch-Pegen. Theologie. 

26. Oct. Stefan Kovats. Ungarn. Zeiden, Stefan Kovats, 
Landmann. Zeiden, Theologie. Oedenburg. 

26. Oct. Johann Brenndorfer. Siebenbiirgeu. Kronstadt. 
Johann BrenndSrfer, Landmann. Kronstadt, Theologie. 

26. Oct. Johann Hubber. TTngaren (igy). Kronstadi . Johann 
Hubber, Pfarrer. Kronstadt. Theol. et Phil. 

9. Nov. Orendi Johann. Ungarn. Schonberg. Orendi Jo- 
hann, Lehrer. Schonberg. Paed. 

IV. 

Vegiil meg csak egyet. E konyv 8-ik oldalan a jegyze- 
tekben feleinliteni, hogy 1593 es 94-ben Jenaban tartozko- 
dott a bartfai szarmazasu Zibner G-yorgy is, es rea vonatko- 
zolag »Bartfa varosanak iskolazasa a XV. es XVI. szazad- 
ban« czimu konyvemre utalok. Minthogy azonban e konyvem 
meg nem jelent meg es nemis fog egyhamar megjelenni, kote- 
lessegemnek tartom a Zibnerre (Fraknoi : A hazai es kiilfoldi 
iskolazas a XVI. szazadban p. 198, 250. es 255. bibasan Libner 
Gyorgynek nevezi) vonatkozo adatokat ezen a helyen osszealli- 
tani. A levelek, melyeket a kiilfoldrol szulovarosa tanacsahoz 
irt (a masodikat Fraknoi nem emliti), es a melyek jelenleg 
Bartfa sz. k. varos leveltaraban 6'riztetnek. valosagos minta- 
kepei a tizenhatodik szazadbeli stipendiatusok leveleinek. 

1. 

Factum est iam tritum sermone proverbium, nobilis- 
simi, amplissimi prudentissimique viri, domini mei clementis- 
simi, saepe gratias retulisse eum videri. qui bene gratias agat, 
quod sane dictu est facillimum. factu difficillimum. Quanta 
enim vis in vocabulo bene lateat, non cuiusvis subit mentem, 
tanta nimirum, ut pauci beue agendo gratias vix gratiam 
retulisse videantur. Earum itaque istud hominum genus ac 
pene divinum, quod modum seu rationem bene agendi gratias 
probe novit, quod argumento duplici demonstrare facile est. 
Nam plerunque beneficia ita sunt comparata, ut aut sat digna 
gratiarum actione, nc dicam maiori compensari nequeant, aut 
certe bominum natura ita est affecta, ut grati animi vis aut 
exigua, aut omnino nulla ex ea eluceat et appareat. \ XII] 

Equidein quain velleiu me iu eo horninum genere inve- 
niri, ut sat dignas et sufficientes Ampl. Vestrae pro benefi- 
ciis ab Ampl. Vestrae (igy) in me collatis gratias referre pos- 
sem ! Sed iusta quasi animi aegritudine afficior, cum partim 
facultatum mearum penuria, partim ingenii tenuitate Imic me 
oneri succumbere sentiam, imo si vel ipsa Ciceronis aut De- 
mosthenis essem facundia, tantum opus moliri vererer. Bene- 
ficii aliquid est, de se bene meritum aliis commendare. Sed 
amplissimi senatus decreto proprioque quasi motu ac pru- 
denti discretione, hominem omnino immeritum, imo indignum 
iu pueritiae annis, atque ita sat tempestive, quod omnium 
rerum primum est, aliis commendari, cuius commendationis 
fructus exoptati et uberrimi sunt percepti, quantis proh Deum 
laudibus eiusmodi gratia et beneficentia foret celebranda ! 

Qua igitur ratione Ampl. Vestrae ita agerem gratias, 
ut gratiam retulisse videar, cum illud ipsum Ampl. Vestrae 
beneficium amplius extet quam ut vel amimo (igy) vel verbis 
debitas persolvere grates po^sim ? Tantum dico,Ampl. Vestram 
maximo hoc beneficio me sibi ita devinxisse, ut quicquid sim, 
Ampl. Vestrae mancipium sim. 

Nam si beneficia mutui conferentis in collatum amoris 
benevolentiaeque signa sunt (ut certe sunt), quantum, quan- 
tum, inquam, hoc Ampl. Vestrae erga me benevolentiae et 
amoris extabit signum? tantum certe, quo vix maius extare 
potest. Quo Ampl. Vestrae benevolentiae argumento, nunc 
etiam temporis in summis meis necessitatibus quibus maxime 
premor eo sum adductus, ut ad Ampl. Vestram confugere 
eiusque auxilium et opem implorare non dubitarim. 

Cum primis statim, viri amplissimi, annis, paulo post 
optimi mei parentis piae memoriae obitum, a matre vidua in 
praeceptorum disciplinam traditus essem, iudicio aliquo 
rerumque intelligentia adhuc vacuus, naturali quodam ductu 
incredibili studiorum ardore flagravi. ita ut libros doctorum- 
que conversationem omnibus rebus anteponerem, idque eo 
magis, cum homines doctos ad summum dignitatis et hono- 
rum gradum ubique terrarum eruditione sua evehi viderem. 

Verum cum tanquam ex specula praeviderem, eruditio- 
nem non nisi ingenti cura, labore et diligentia comparari, 
sedulo eo pro aetatis ratione et loci opportunitate laboravi, 
ut aliquid tantummodo doctrinae imbiberem, ac Dei opt. ma- 
ximi beneficio voti compos factus. praesertim suavitate aliqua 
quae in studiis delitescit percepta, totum me Musis dedicare 
coepi, hoc instituto, ut prius laborare non desinerem. quani 
solidae aliquid eruditionis assecutus patriae emolumento, mihi 
meisque honori csso possim. xxrv 

Licet autem semper semperque se obtulerint obstacula, 
quae meum boc institutum evertere irritumque facere vide- 
rentur, attamen repulsis iis omnibus salvum et incolume hoc 
ipsum ad hoc usque tempus evasit. ubi novum se aliquod 
offert obstaculi genus. Cum enim, viri amplissimi. domini cle- 
mentissimi, non tam meo quam meorum praeceptorum alio- 
rumque virorum doctissimorum labore et diligentia tantum 
auxilio Spiritus 8. in literis profecerini, ut cum fructu post- 
modum in Academia aliqua versari queam, cumque ego hoc 
unicum semper in votis habuerim. ut optatam quam])rimum 
cursu studiorum meorum metam contingere possim, consilio 
et autoritate meorum praeceptorum in Academiam aliquam 
superioris Germaniae proficisci institui. Huic autem meo insti- 
tuto in prima statim acie ingens quidam truculentissimus 
omniumque studiosorum infestissimus se obiicit hostis, qui 
defectus sumptuum nuncupatur (si quideni rerum omnium 
gerendarum nervi sunt peccunia), cui cum resistere solus ne- 
queam, auxilium certe fautoris alicuius seu patroni foret im- 
plorandum. Patronus vero quis certior fideliorve mihi unquam 
extitit Ampl. Vestra ? Sed improbum fortasse videbitur sena- 
tum amplissimum, a quo tantum beneficiorum accepi, quan- 
tum ne sperare quidem unquam sum ausus, rursum novis 
precibus sollicitare. At ego ingenui minimeque ingrati animi 
existimo, cui multum debeas ei multum velle debere. ( 1 ui enim 
extremas fortunarum mearum partes acceptas ferre cupiam. 
quam ei ipsi, cui primas, cui medias debeo ? 

Novit Ampl. Vestra. quam duruni telum sit necessitas, 
quo non mortales adigat, neque mirum. si et ego necessitate 
coactus talia coner, quae alias ne cogitare quidem ausus fuis- 
sem. Non auteni Ampl. Vestram sollicitarem, nisi sat firmis 
eandem instructam copiis, quibus huic facillime resisti possit 
hosti, scirem : nisi etiam munificentiam Ampl. Vestrae non 
tantum domi ab incolis, verumetiam foras (lgy) ab exteris maxi- 
me celebratam, probe perspectum habuissem, qua plurimos 
in eodem mecum certamine constitutos liberalissime sub- 
levavit. 

Audire me adhuc memini, quod Ampl. Vestra civium 
exiguae fortunae filiis aliquid sumptuum ad studia conti- 
nuanda suppeditare laudabiliter consueverit. quare et ego 
Ampl. Vestrae subditus, sumptuum penuria laborans, paren- 
tibus orbus et patrimonio destitutus ad Ampl. Vestrae beni- 
gnitatem confugio eamque ima qua possum animi demissione 
obsecrans, ut pro siugulari sua erga bonos et liberalium 
artium studiosos benevolentia et propensissima voluntate me 
miserum orphanum tanquam sub patria cuiatela fo 1 \ \" V 

honestissimum meum institutum sua liberalitate iuvet et pro- 
moveat. ut pietate et eruditione imbutus uon mihi tantuni 
meisque. sed patriae charissimae. quae non minimam partus 
nostri partem sibi vendicat, cum ornamento tum emolumento 
aliquando esse possim. Non equidem inficior, plurimos hao 
Ampl. Vestrae bonitate sumptus non ad necessaria impen- 
dendo, sed aut luxuria aut aliis rebus inutilibus profundendo 
pessime abuti solitos. Ego autem auxiliante Deo potius pium 
legitimumque collatorum sumptuum usum ita respiciam, ut 
nihil inutiliter consumptum, nihil male collocatum boni omnes 
cognoscant, intelligant, iudicent. 

Nec sane tantopere ab Ampl. Vestra hoc ipsum conten- 
dere ausus fuissem, si quicquam huic meae inesset petitioni. 
quod pietati honestatique adversaretur. aut quod cum utili- 
tate patriae minus foret coniunctum. Omnis enim pietas non 
aliunde nisi ex literis sacris, omnis morum studiorumque 
honestas. omnis denique virtus non aliunde nisi ex artibus 
liberalibus ceu limpidissimo fonte ad nos derivatur et profi- 
ciscitur, atque verissimum illud. didicisse fideliter artes emol- 
lit mores nec sinit esse feros. Quantum autem utilitatis ad 
rempublicam tum perveniat, cum homines eruditione, virtute 
rerumque experientia politi ad rerum gubernacula sedeant. 
quis est qui ignorat ? Ita enim eleganter princeps philoso- 
phorum Plato in lib. de republica tuni demum beatas respu- 
blieas fore pronunciat, si aut docti eas regant, aut ii qui rege- 
rent omne studium in sapientia collocassent. Sic Romae olim 
quis melior feliciorve unquam reipublicae fuit status quam 
ubi penes doctos imperium esset ? Quodipsum testatur Cicero. 
cum Romam se consule maxime fortunatam proclamaret, 
Quare denuo supplex Ampl. Vestram accedo submisse orans. 
ut si pietatem Amp. Vestra promotam, si morum studiorum- 
que honestatem excultam. si patriam aliquaudo civibus viris- 
que doctis decoratam. si denique rerum mearum statum sal- 
vum voluit (ut certe voluit), mihi hac in re succurrere sum- 
ptusque ad studia persequenda pro sua pietate et prudenti dis- 
cretione suppeditare velit ; quod prolixioribus literis et verbis 
persequerer, sed ne diffidentia aliqua in Amp. Vestra hoc 
nomine posita videatur. dicendi linem faciam. 

Ego vicissim omnibus modis sedulo enitar. quo taleni 
me erga Ampl. Vestraru ac civitatem nostram exhibere pos- 
sim. ut ne novi huius muneris Ampl. Vestram poeniteat, sed 
omnium erga me beneficiorum fructum aliquem percipiat. 
Deumque Opt. Max. ut summam hanc beneficentiam, quam 
longissima vitae usura, tum felicissima imperii administra- 
tione rerumque otnnium successu, amplissimo prudentissi- XXVI 

nioque senatui rependat, ardentibus votis duin vita haec mea 
suppetat precari nunquam desinam. Ampl. Yestram, cui me 
meamque causam demisse submitto, Jehovae praesidio ac 
tutelae committo. Datae Idibus Februarii 1591. Stiriograetii. 
Ampl. Vestrae 

addietissimus et humilimus (igy) cliens 
Georgius Zibnerus 
Bartphensis. 

Kiviil .' Xobilissimis.ainplissimis et prudentissimis viris.domiuo iudi- 
ci reliquisque civitatisBartphensissenatoribus dominis suia Hpmentissimis. S. P. D. 

Tt saepissime iam, viri amplissimi prudentissimique 
fautores et patroni omni observantia unice colendi, dum, 
inquani, saepius iam plurimum vices sive sortes generis hu- 
mani varias nec satis captui nostro accommodatas sum ad- 
miratus. ita profecto unum hoc imprimis cum stupore quasi 
admirari satis non possum, quod ita comparatum in hac re- 
rum natura esse videam, ut ii.qui qxiasi adamantino illo amo- 
ris et benevolentiae singularis vinculo sunt astricti, constricti 
et veluti quodammodo conglutinati, ita a sese invicem invki 
tamen dissideant, ut etiam manus nonnunquam conserere et 
praelia gravissima committere non immerito dicantur. Quis 
enim maior, quis vehementior validiorque amoris veri et sin- 
ceri benevolentiaeque singularis, quam inter eos qui offerunt 
quique accipiunt beneficia, ardor est aut esse potest unquam ? 
Nihilominus tamen ita eos erga se affectos videmus, ut ipsi 
sibi perenne quasi bellum inferant, dum illi bene faciendo, hi 
autem retribuendo sive referendo aut etiam agendo gratias 
superiores esse contendant. Cuius rei in me ipso satis lucu- 
lentum comperio exemplum. Quamprimum enim fructum 
beneficiorum A. Vestrae amplissimorum percepi uberrimum 
atque suavissimum, talis omnino in animo meo amoris et 
benevoleutiae erga A. Vestram exardescere coepit flamma, 
qualis vix maior unquam alias aut exarserit aut exardere 
etiani potuerit, quae suam etiam vim atque efficaciam exerens 
immensum repente in me benefaciendi, quod vel in referendo 
vel in agendo gratias consistere videtur, excitavit studium. 
Referre autem quia non valueram, agere tamen quamvis 
etiam non satis digne, modo tamen qualicunque constitueram. 
Es <|uo certamen illico quamvis satis grave, non tamen ho- xxvn 

stile iuter nos est ortum, duni nec milii A. Vestrae benefaci- 
endo, nec ego Ampl. Vestrae respondendo seu potins gratias 
agendo cedere voluerim. Et quidem copias meas infirmas 
invalidasque in apricum deductas A. Vestrae validissimis 
oppouere non erubui. non tam ut victoriam mihi certo persua- 
derem, quam ut ancipitem belli eventum incertumque et in- 
stabilem fortunae tiatum experire (igyi. Et licet satis iam 
hactenus, quam benigna quamque mollis A. Vestrae fortuna 
sit intellexerim (nec idcirco, me Christe, est quod fortunam 
hanc et victoriam partam me A. Vestrae invidere existimetis), 
interim tamen victum me tam subito agnoscere turpe ratus 
ultima quaeque experiri decrevi. Id vero quo melius fieri 
possit, ecce novum copiarum mearum et validius fortassis 
quam antehac unquum (igy) supplementum adduxi, non sane 
hoc proposito, ut A. Vestram hoc ipso devincam atque ita 
devictos victoria parta spoliem, interim nec me ipsum victum 
A. Vestrae dedam, sed ut hac ratione praelium longe hoc 
mihi iucundissum (igy) et utilissimum prolongetur sive pro- 
trahatur, quo ita Musae meae. ad quas omnis belli huius 
utilitas unice redundat, grates Deo et A. Vestrae cantent 
maiores, cantent digniores. Supplementum autem hoc. viri 
amplissimi, quia A. Vestrae ab animo sincero, puro atque fuco 
omni experte amoris benevolentiaeque suae testandi gratia 
est oblatum, dedicatum atque consecratum, ita ab A. Vestrae 
instructissimo exercitu excipi volo. imo oro atque obtestor. 
ut ipse animus benevolentiam A. Vestrae hac ratione magis 
magisque perspicere. illi autem quorum beneficio hoc ipsum 
supplementum collectum est, novem uimirum illae sorores 
summusque omnium artium et aeternus praeses Apollo cum 
clementem tum liberalem A. Vestrae in alumnos suos agno- 
scere voluntatem, eandemque omni felicitate, longaevitate 
aliisque bonis immensis rependere possint. -His itaque me 
miserum orphanum et Am. Vestrae imo pectore clientulum 
devotum A. Vestrae nec non Am. Vestram Deo teroptimo 
termaximo submisse commendo. Am. Vestra valeat feliciter 
meque ut coepit amare pergat. Dabantur 17 Cal. Dece. Anni 
1592 (1597??) Jenae Tyrigetum. 

A. Vestrae 

observantissimus et addictissimu^ 

Georgius Zibneru>. 

Kiviil : Amplissimae urbis <juae in Scepusio est Barttphae, judici 
ac senatoribus nobilissimis, doctissimis. prudentissJmis, amplissimis. fau- 
toribus, patronis et patribus -nis omni obseqiiii et honoris cultu 'li- 
gmissimis. 3. 

S. P. D. 

Quotiescunque, viri amplissinii, patroni ac patres sunrma 
in perpetuum observantia colendi, quoties inquam cunque A. 
Vestrae immensa et nullo unquam apud me intermoritura 
seculo in mentem revoco, quod sane fit non raro, beneficia, 
sed non revoco tantum, verum etiam paulo accuratius mecum 
ipse considero atque perpendo, A. Yestrae in me benevolen- 
tiam animumque non dicam singularem, sed plus quam inu- 
sitate propensum mirari atque demirari, me Christe, nun- 
quam satis possum. Xon enim me latet, multos sane non ita 
levis autboritatis urbis vestrae, qui multo Yestram me ante 
de auxilio atque ope Amplitudinem sollicitarunt, fuisse cives, 
qui tamen omnes gravem ab A. Yestra ferre repulsam ne- 
cesse omnino babuerunt. Ast ego, qui non nutoritate tantum, 
verum aliis etiam rebus fere omnibus, quae bac in conditione 
in adolescentibus considerari et requiri solent, illis multo 
sum inferior, quamprimum supplex Yestram accederem A., 
nescio profecto, quo prius animis A. Yestrae, qui durissimi 
aliis videbantur, emollitis atque placatis, non tantum repulsam 
ab A. Yestra nullam unquam accepi, sed insuper maximis et 
longe pulcberrimis et honoribus et beneficiis ab eadem sum 
ornatus. Hinc ergo et ex bac rerum praeteritarum lumina- 
tione diligenti et consideratione accurata de A. Yestrae in me 
benevolentia singulari et amore, qui ex animo (ut ante iam 
dixi) plus quam inusitate propenso fluit, non dicam opinio, 
sed sententia potius firma atque immota in mente mea est 
enata. Qua adeo confidenter nisus toties iam meas apud A. 
Vestram repetere non sum veritus preces, quinimo ne nunc 
quidem eadem (igy) A. Yestrae offerre dubito, etiam atque 
etiam submisse orans, ut meam A. Vestra pro pristino suo 
erga me et amore et favore paterno sua sublevare miseriam 
summam liberalitate atque clementia velit, quo ita coep- 
tum studiorum meorum cursum feliciter continuare tandem- 
que aliquando ad finem diu satis exoptatum perducere queam. 
De mea autem vicissim non est quod multum vobis promittam 
gratitudine atque observantia, cum non tam promittere quam 
re ipsa praestare laude dignum sit. Hoc tantum dico, me 
enixe pedibus manibusque eo laboraturum, ut omnis benefi- 
ciorum in me collatorum fructus ad nominis divini gloriam, 
ecclesiae incrementum, reipublicae autem, imprimis vero ve- 
strae, emolumentum tendat. Interim autem Ampl. Yestram. 
in cuius sinum me iam dudum benigne collocatum sentio, Deo 
tcroptimo, termaximo commendo, quem perpetuis nunquam XXTX 

indefessimi precibus relinquo, ut ipse A. Yestram foveat, 
defendat et tueatur omnisque A. Yestrae flatu suo divino 
consilia regat atque gubernet, quo illa cedant ad nominia 
sui gloriam et ecclesiae suae utilitatem. A. Yestra valeat 
meque amare orphanum pergat. Dabantur Nonis Martii Anni 
1593 Jenae Tyrigetum. 
Ampl. Yestrae 

observantissimus et addictissimus 
Georgius Zibnerus. 

Kiviil : Nobilitate. prudentia rerumque usu praestantissim<> Ludici 
reliquisque senatoribu< urbis, quae iu Scepusio est Barttphae amplis- 
simae, amplissimis atque doctissimis. patribus ac patronis suis summa in 
perpetuum observautia colendN. 

4. 

8. P. I). 

Tantuni mihij viri amplissimi, domini, fautores ac pa- 
tres mei summa in perpetuum observantia colendi. tantum. 
inquam. mihi gaudii laetitiaeque cumulum literae Amp. 
Yestrae vel primo statim aspectu attulere. ut si verbis euu- 
dem Amp. Yestrae exponere cogitarem, nil profecto minus 
quam Penelopes telam retexere aut Libyci maris arenam nu- 
merare facere viderer, neque sane id absque causa. Cumenim 
ab eo usque tempore quo per aetatem et quid honor et quam 
ad eundem aspirare pulchrum sit cognovisse poteram, unicus 
hic idem honor seu decus immortale mihi scopus. ad quem 
omnia omnium actionum mearum tela collimare unice consti- 
tueram, erat propositus : qui quaeso fieri posset, ut non tanto. 
postquam hunc ipsum tandem aliquando multis atque immen- 
sis pene laboribus perpessis attingere mihi cqntigit scopum, 
g.nidio perfunderer atque laetitia? Ut enim rusticum fruetus 
percepti nunquam non gaudere etlaboruin praeteritorum obli- 
visse faciunt, ita profecto me etiam primitiae hae ex laboribus 
perfunctis perceptae, quae literis Amp. Vestrae mihi nunc 
offeruntur, nunquam non beate mirificeque recreare possunt. 

Nunc autem si quisquam me, si, dico, quisquam me 
legentem atque perlegentem easdem Amp. Yestrae literas 
vidisset, nescio profecto, num me inter vivos magis ob id ipsum 
ante iam gaudium perceptum auctum magis cumulatumquc 
an vero vita fimctos computasset. Quod enim illis contin- 
gere solet qui metu aliquo vehementiori perculsi, omnibus 
fere sensibus privati, vitam quasi ipsam cuin sanguine amit- 
tunt, id ipsum mihi etiam nunc contigisse inficiari omnino ti< »n 
possum, cum ita tanta hac animus meus laetitia peroulsus 


XXX 

attonitum me totuni et quasi alienuni nec mei ipsius satis 
compotem reddiderit, ut nisi vox me defecisset, vix me conti- 
nere potuissem, quin beatuni me nimiumque beatum procla- 
massem, cui in Vestrae Amp. ditione nasci et Amp. Vestra 
ad rerum gubernacula sedente lucis hac aura frui beatissime 
contigit, quo ita Ampl. Vestrae et humanitatis suavitate iu- 
cundissima et iucunditate animi ad benefaciendum propensi 
suavissima et beneficiorum dulcedine gratissima particeps fieri 
potuerim. Hinc igitur fit, ut attonitus ita factus, eo magis 
attonitus subinde reddar, quo magis rei huius magnitudinem 
considero, ita etiam, ut dubio hinc inde animo fluctuante, quid 
agam, omnino dubitem, humanitatisne potius, quam dixi, 
suavitatem summam, quam animi benevoli iucunditatem sin- 
gularem, aut beneficiorum A. Vestrae et magnitudinem et 
dulcedinem non vulgarem laudem celebrem, cantem, an vero 
pro acceptis beneficiis gratias agam? Utrumutrum enim 
fecero, onus me humeris meis maxime impar suscipere non 
ignoro. Quid igitur, quaeso, amplius facere possum, quam ut 
totum me (quantusquantus etiam sum) totum, inquam, me 
A. Vestrae dicem atque consecrem, ita ut Amp. Vestrae mihi 
iussa capessere fas, eadem autem negligere summum nefas 
esse statuam. Hoc tamen postremo Amp. Vestrae persua- 
sum omnino esse velim, me nullo unquam tempore commis- 
surum, ut beneficiorum in me collatorum Am. Vestram 
poenitere unquam possit. Amp. Vestra valeat meque ut 
coepit et amare et fovere clemenfer sinu suo pergat. Da- 
bantur Nonis Octobris Anni reparatae salutis 1593. Jenae 
Salaidum. 

Amplit. Vestrae 

observantissimus et addictissimus 
Georgius Zibnerus. 

Kivill : Amplissimo, prudentissimo nec non gubernandi scientia 
eximie perspicuo iudici reliquisque viris senatorii ordinis omni virtutum 
genere ornatissimis, dominis ac patronis suis summa observantia colendis. 

Barttpham. 

5. 

S. P. D. 

Importunus A. Vestrae, viri amplissimi, fautores et 
patres observandi, nedum quidem esse desino, sed illud vitio 
non carere fortasse quis dicat ? Aio vitii huic meae impor- 
tunitati inesse nihil, laudis vero multum. Causa subest ani- 
mus gratus, qui ut nunquam non laudatur quocunque etiam 
sese vel oportunitatis vel importunitatis ostentet tempore, ita \ xxt 

uil noii sua praestautia uioderatur adeo, ut quod vel alias 
maxime vituperiuni non effugiet, laudis et honoris encomio 
dignuni reddat. Ex quo fit, ut seniper in scribendo illam 
attendam minus, banc respiciam magis, cuius rei ecce vel 
haec testem themata a me A. Yestrae dedicata et oblata. 
Sed quid levia haec, cum maiora multo fuere beneficia ? Fa- 
teor maiora multo illa imo longe maxima, leviora vero haec 
respectu eorum. Atqui tantum quilibet, quantum valet. Ultra 
enim posse nemo obligatur, ut inquit iuris consultus. Adde, 
quod significare, non remunerare ipsorum sit officii. Quid 
significare ? Illustrem suam originem, ortum nobilem. Quis 
vero ille ? Humiliter devotus demissusque auimus nec non 
nisi gratitudine vera et infucata refertissimus. Hinc illa 
satis magna praeclara et illustria, alias per se quamvis 
sint parva, vilia et abiecta. Quare ut ita eadem A. 
Vestra excipiat eaque frontis serenitate legat, ut eorum 
autor amorem benevolentiamque A. Yestrae magis magisque 
et videre et experiri possit, unice A. Yestram oro atque 
obtestor. 

Caeterum siquidem tantam animi mei gratitudinem 
praedicare non verear, vocatus ab A. Yestra per literas do- 
mini affinis mei, reverendi item viri domini Jacobi Wagneri, 
quare patrias invisere lares detrectem, A. Yestra quaerat ? 
Non inficior, iniquius paulo a me factum, verum id non culpa. 
mea. Idcirco satis pro me stare contra A. Yestram puto ad- 
versam valetudinem partim, partim etiam alias causas non 
minus graves. Nunc autem itineri me dare quid cesso ? Cesso, 
quia remoratur me comes idoneus. Quis ille aut quando ? 
Comes ille, quo sine tantum iter emetiri sane durum et vix 
possibile, nummi videlicet. Quando autem illius comitatu ad 
vos pervenire possim, illud A. Yestrae magis quam mihi no- 
tum est. A Yestra siquidem nisi fuero instrucfus Amplitudine 
viatico, qua ratione aut quomodo vocatus venire queam, non 
intelligo. instructus vero cito citius A. Yestrae adero impe- 
rata animo lubenti facturus. Quare si vel meam coram expe- 
riri animi gratitudinem, vel qua ratione A. Yestrae a me sint 
collocata beneficia cognoscere A. Yestra avet, hunc mihi 
mittat A. Yestra viae comitem ; quod ut fiat et quam primum 
fiat (ne scilicet periculum sit in mora, aere hic alieno quo 
quotidie obligo excrescendo) etiam atque etiam ea quo par 
est animi demissione A. Yestram oro. Ego promitto me non 
tantum instructo viatico mox mox, omni vel coeli iutemperie 
vel itineris spreta difficultate A. Yestrae adfuturum, verum 
etiam in quibusvis A. Yestrae submisse obtemperaturuui. A. xxx n 

Yestra valeat nieque ut coepit amare pergat. Dabantur pridie 
Cal. Octobris Anni 1594. Jenae Salaidum. 
A. Yestrae 

observantissimus et addictissmius 

Georgius Zibnerus. 

Kiviil : Amplissimo amplissimae reipublicae Barttphensis liberae 
senatui, patronis sais omni observantiae obsequiiqne cultu dignissimis. Mikor tert vissza Zibner hazajaba, nem tudjuk ponto- 
san meghatarozni. Bartfa sz. k. varos szamadasi konyveiben 
(»Liber B-ationum«) 1600-ban a varos tanacsosai kozt talal- 
kozunk vele; 1626., 27., 30-ban a varos fobiraja volt. 1601-tol 
L625-ig, 1628- 29-ben varosi jegyzo volt. Vegre 1630-ban azt 
olvassuk rola, hogy : »Dominus Georgius Zebner iudex ante 
rationem obiit . 

E gyiijtemeny legkozelebbi fiizete, mely a jovd ev elejen 
hagyja el a sajtot, a becsi egyetem legregibb anyakonyveil az 
1 377 elotti idotol 1450-ig, tehat nagyreszt ismeretlen anyagot, 
fog hozni Dr. Schrauf Karoly levelt.iinok ur feldolgozasaban. 

Hudapesten, 1889. szept. 1-en. 

De. A bel -Ieno. A jenai „Paedagogium Provinciale" magyar 
tannloinak nevsora 

es a beiratkozasol? bsszes szama. 

1548-1558. 

1 548-ban beiratkozott 171 

1549. nyari felev 146 

1549. teli felev 36 

1550. ny. f. 52 

1550. t. f 40 

Ezek kozott van bejegyezve, mint elstf magyarorszagi : 
Stephanus Transylvanus Clausenburgensis. 

1551. ny. f 66 

1551. t. f. 38 

1552. ny. f. 86 

1552. t. f. 131 

1553. ny. f. 61 

1553. t. f. 63 

1554. ny. f 68 

1554. t. f 33 

1555. ny. f. ) 
lo5o. t. I. } 

1556. ny. f. 4ii 

1556. t. f 70 

1557. ny. f 133 

1557. t. f 119 

Ezek kozott : Jonas Tiedemannus 1 )) c • .^ 
') Semnic. e ) 

Daniel Edlinger * *) Haannal Tidemannus, — 9 ) Kevesz Imre »A jenai eg3'etemben 
tanult magyarok s erdelyiek nevsora 1550 — 1850 i czimu kozlemenyeben 
(Magyar Tortenelmi Tar. Kilenczedik kotet 1861. p. 218 — 238). mely 
Gruber Jozsef akkori jenai egyetemi tanulo feljegyzeseinek alapjan k^- 
sziilt, nem emliti. 

MAGYAR TAMT.6lv JESABAX. 1 2 MAGYAR TANULOK jfexABAN. 

A jenai egyetem magyar tanuloinak nevsora s a 
beiratkozasok osszes szama. 

1558—1883. 

1558, ny. f. (Post constitutam Academiam Genensem primo Rectore Johanne 
Schroetero Medicinae Doctore inscripti sunt, qui sequuntur.) 
? Sebastianus Danub lllyricus. ') 
Beiratkozott 163. 

1558. t. f. (Rectore Philippo Comite a Nassaw et Sarbrugk, Vicerectore V. 

Strigelio). 

Beiratkozott 71. 

1559. ny. f. (Rectore Joanne Stigelio.) 

Beiratkozott 84. 

1559. t. f. (Rectore Matthaeo Wesenbecio Andoverpiano J. U. D. a mense 

Augusto anni 1559. usque ad Calend. Januarii inscripti sunt.) 
Beiratkozott 53. 

1560. ny. f. (Rectore Simone Museo s. Theol. Doctore.) 

Beiratkozott 9 8. 

1560. t. f. (Rectore Michaele Neandro Joachimico Med. Doct.) 

Beiratkozott 57. 

1561. ny. f. (Rectore Joanne Rosa Coburgensi ab initio anni MDLXI. usque 
ad mensem Julium recepti sunt in numerum scholasticorum Academiae 

Jenensis.) 

Beiratkozott 127. 

1561. t. f. (Rectore generoso D. Heinrico Russio Plawensi Dno. in Greitz 
Cranchfeld et Gera, et Vicerectore Cl. viro Joanne Schrdtero M. D.) 

Beivatkozott 75. 

1562. ny. f. (Rectore clarissimo viro D. Matthia Colero Aldenburgensi J. U. 

Doctore, ab initio anni MDLXII. usque ad mensem Julium.) 

? Matthias Flacins UJyricus Junior. ') 
Beiratkozott lOo, 

1562. t. f. (Rectore Laurentio Hiel Vesaliensi M. D.) 

Beiratkozott 111. 

1563. ny. f. (Rectore Joanne Stosselio.) 
Beiratkozott 1 1 :;. ') Haan ea Revesz nem emliii. MAGVAR TA.VUI.uK JKVAISAX. .'! 

1563. t. f. (Rectore Christ. Durfeldio Gothano J. U. D.) 

Beiratkozott 55. 

1564. ny. f. (Rectore illustri et generoso Do. Do. Gebhardo Comite a 
Gleichen Dom. in Planckenhain ac Kranchfeldt, et Vicerectore viro c. 

Joanne Schrdtero Art. Med. Doctore ac Professore.) 
Paiil Rudelius Cremnitzensis. p. ] ) 
Abraham Kudelius Crimnitzensis. 
Beiratkozott 74. 

1564. t. f. (Rectore stb. mint 1564. ny. f.) 

Beiratkozott 65. 

1565. ny. f. (Iterum Rectore M. Johanne Rosa Coburgensi stb.) 
Greorgius Zimmermann Cibiniensis Transylvanus. 2 ) 
Beiratkozott 81. 

1565. t. f. (Rectore Johanne Stosselio Sacrosanctae Theologiae Doctore.) 

Beiratkozott 89. 

1566. ny. f. (Rectore Matthaeo Wesenbecio U. J. D. a calendis Januarii anno 

66. usque ad initium Julii nomina dederunt.) 
Yalentinus Dresslerus Urbegen transiluanus. s ) 
Beiratkozott 100. 

1566. t. f. (Rectore Dr. Med. Michael. Neandro Joachimo). 

Beiratkozott 46. 

1567. ny. f. (Rectore M. Andrea Fulda Saltzungensi.) 

Beiratkozott 117. 

1567. t. f. (Rectore tertium Johanne Stosselio Ss. Theologiae Doctore.) 

Beiratkozott 104. 

1568. ny. f. (Rectore Matthia Colero J. U. D.) 

Beiratkozott 122. 

1568. t. f. (Rectore Johanne Schrbtero Vinariensi Art. Medic. Doct. et Prof.) 

Beiratkozott 111. ] ) A kovetkezo : Cremnitzensis, Crimnitzensis, Crimnizensis stb. 
szarniazasuakat, ha nincs is megemlitve, hogy Hungarus vagy Pannonius, 
tamaszkoilva azon tenj're, hogy 1612-ben Cremnicensis Pann., 1660-ban 
Cremnizensis Mont. Hung., 1661-ben Cremnicensis HuiiLi-. stb. van beje- 
gyezve, felvettem, bar gyanus, hogy ezen idOben gyakran, keaObb 
nem jottek volna Kormoczrol tauulok. SemHaan, semRevesz nem vette lel 
uket. Nem lehetne Selmecznek tartani legalabb nemelyiket v — ») Revesz 
nem emliH. 4 MAGYAR TANUL6K jfitJABAN. 

I 569. ny. f. (Rectore Magistro Aegidio Salis Gorcano ab initio anni MOLXIX. 
usque ad mensem Julium nomina professi sunt qui sequuntur.) 

M. Vitus Besoldius Crimnicensis. \) 
Beiratkozott 107. 

1569. t. f. (Rectore Joanne Wigando Mausfeldense, Sacrae Theologiae 
Doctore a Julio anni 1569. usque ad Januarium anni 1570. nomina dederunt.) 
1'el.rus Blasy Miischnensis Transylvanus. 

Beiratkozott 114. 

1570. ny. f. (Rectore Petro Brem LL. D. Professore et Ordinario.) 
Beiratkozott 141. 

1570. t. f. (Rectore Sigism. Com. a Gleichen, Vicerectore Petro Brem.) 

Beiratkozott 103. 

1571. ny. f. (Rectore Andr. Ellinger Art. Med. Doctore et Professore.) 

Beiratkozott 154. 

1571. t. f. (Rectore illustri ac generoso Barone D. Anarko Friderico a Wil- 

denfels, Vicerectore viro clarissimo D. M. Joanne Rosa.) 
Gabriel Heuer solensis. °) 
Beiratkozott 148. 

1572. ny. f. (Rectore clarissimo scilicet viro D. M. Hieronymo Osio Poeta 

Laureato et Prof. Poetices atque Oratoriae). 

Beiratkozott 131. 

1572. t. f. (Rectore Tilemanno Hesshusio Sac. Theol. Doct.) 

Beiratkozott 88. 

1573. ny. f. (Rectore Josia Marco Jenensi U. J. Doct.) 

Beiratkozott 83. 

1573. t. f. (Rectore illustrissimo Principe ac D. D. Joanne Guilhelmo 
Saxoniae Duce, Landgrauio Thuringiae et Marchione Misniae, rebus humanis 
exemto patricinioque Academiae Jen. stb. — Jo. Schrdter Artis Medicae 

Doctor Vicerector.) 

Paulus Eosa Oremnicianus Pannonius. ') 
Beiratkozott 228. 

1574. ny. f. (Rectore Friderico Guilielmo stb. Prorectore Joanne Schrotero 

Medic. Doctore stb.) 

Beiratkozott 218. 
') Haan es Revesz nem emliti. — -) Revesz nem emliti. MAGYAR TAXULOK JENABAN. .' 

1574. t. f. (Rectore ill. ac gen. Domino Do. Volrado Comite a Gleichen stb. 

Prorectore Viro clariss. Aegidio Salio stb.) 

Beiratkozott 94. 

1575. ny. f. (Rectore DavideVoito Sacrae Theologiae Doctore et Professore.) 

Tobias Molitor Crimnizensis. ') 
Gasparns Bohemus Crimnizensis. ') 

Beiratkozott 166. 

1575. t. f. (Rectore Matthia Colero J. U. Doctore Professore et Ordinarlo.) 

Beiratkozott 155. 

1576. ny. f. (Rectore Michaele Neandro Joachimico Doctore et Professore 

Artis Medicae.) 

Beiratkozott 148. 

1576. t. f. (Rectore illustri ac generoso Do. Do. Hugone Barone a Schon- 

burgk stb. Prorectore Gasparo Arnuro.) 
Beiratkozott 164. 

1577. ny. f. (Rectore Wolfgango Comite et Domino in Castel. Prorectore 

Balthasare Sartorio Sacr. Theol. Doctore et Professore.) 

Beiratkozott 13o. 

1577. t. f. (Sub rectoratu clariss. viri Samuelis Brathagii U. J. D. Judicii 

Imperialis Camerae Advocati Professoris publici.) 

Joliannes Bruno Galcozensis 2 ) Ungar. 3 )} „ ,. , 
Andreas Dureus Sonnensis TJngar. ') * 
? Heinricus a Zaboltizt (?) *) 
Beiratkozott 76. 

1578. ny. f. (Rectore illustri et gen. Do. Do. Ottone Comite a Mansfeld stb. 
Prorectore Andrea Ellingero Medicinae Doctore et Professore.) 

Yalentinus Oonradi pannoniua. 

Beiratkozott 142. 

1578. t. f. (Rectore M. Friderico Pensoldo Widense.) 
Beiratkozott 89. 

1579. ny. f. (Iterum Rectore Davido Voito Sacr. Theol. Doc. Professore e 

Superintendente.) 
Beiratkozbtt 96. 

■i Haan 6s Revesz nem emliti. — B ) Bizonyosan Ot akart 

lenni es Igy (Gal6szensifl-nelc) irja Rev6sz. Vagy talan Galgoczensia f — 
■■) Haan nem emliti. — ') llaan esRev6sz uememliti. Zabojtht alkalmasint 
Sobotiist Nyitramegyeben. - 5 ) Revesz nein <-)nliti. I' MAGYAR TANULOK JENABAN. 

1579. t. f. (Rectore ill. ac gen. D. D. Ernesto Comite in Mansfeld. Prorectore 
Eulenbecio J. U. D.) 

Beiratkozott 77. 

1580. ny. f. (Rectore Jacobo Flachio Jenensi Med. Doct.) 

Beiratkozott 83. 

1580. t. f. (Rectore M. Paulo Didymo Torgensi P. P.) 

Beiratkozott 53. 

1581. ny. f. (Rectore Baltassare Sartorio S. Theologiae Doctore et Professore.) 

Beiratkozott 88. 

1581. t. f. (Rectore Petro Wesenbecio U. J. Doctore.) 

Beiratkozott 54. 

1582. ny. f. (Rectore Andrea Ellingero Med. D. 

Beiratkozott 16. 
Defuncto V. C. D. Andrea Ellingero, gubernacula Academiae penes Petrum 
Wesenbec. U. J. D. iterum esse incipiunt.) 
Joannes "Dile Senicensis. p. ') 
Simon Sehobitz Crimnicensis. 3 ) 
Beiratkozott 140. 

1582. t. f. (Rectore J. Sroetero Artis Med. D. ac Prof.) 

Beiratkozott 150. 

1583. ny. f. (Rectore Andr. Nehrkorn Walhusano M. ac P. P.) 

Beiratkozott 124. 

1583. t. f. (Rectore Davide Voito S. Theologiae D. Prof. ac Superint.) 

Beiratkozott 82. 

1584. ny. f. (Rectore Victorino Grunero Jenensi J. U. D. ac Prof.) 

Beiratkozott 94. 

1584. t. f. (Rectore Philippo Jacobo Schrdtero Medicinae D. ac Pr.) 

Beiratkozott 101. 

1585. ny. f. (Rectore Ludovico Brisomanno P. P.) 

Beiratkozott 149. 

1585. t. f. (Rectore Baltthassare Sartorio S. Theol. D. ac Pr.) 

Beiratkozott 123. 

: Haan 6a Rev£sz nem emliti, MAGYAE TANULuK JENABAN. < 

1586. ny. f. (Rectore Samuele Brothagen U. J. D.) 
Beiratkozott 92. 

1586. t. f. (Rectore Joanne Friderico Schrdter. D.) 
M. Abrahamus Faber Crimnicensis. >) 
Beiratkozott 78. 

1587. ny. f. (Rectore Zacharia Brendel. D.) 

Beiratkozott 119. 

1587. t. f. (Rectore Ambrosio Reudenio S. Theol. D. atque Hebreicae L. Pr.) 

Beiratkuzott 88. 

1588. ny. f. (Rectore Daniele Eulenbrecio J. U. Doctore et Professore.) 

Beiratkozott 118. 

1588. t. f. (Rectore Joanne Schrotero Artis Med. D. ac Pr.) 

Beiratkozott 81. 

1589. ny. f. (Rectore M. Johanne Zolnero ») Jenensi.) 

Laurentius Denckk 3 ) Posoniensis. 
Beiratkozott 223. 

1589. t. f. (Rectore Georgio Mylio Augustano S. Theologiae Doctore et 

Professore.) 
Beiratkozott 110. 

1590. ny. f. (Rectore Joanne Stromero De Averbach, illustrissimorum 
Ducum Saxoniae Consiliario. Facultatis Juridicae Professore et Ordinario.) 

Georgius Aman ab Amanseck Cibiniensis 
Cbristoforus Bierensten,'el 5 ) Kesmarcensis 
Beiratkozott 249. Hungari 4 ) 1590. t. f. (Rectore Jacobo Flachio Jenensi Artis Med. Doct. et Prof.) 
Beiratkozott 1 ". 7 . 

i59l. ny. f. (Rectore ill. ac gen. D. D. Joachimo Andrea Schlick. Comite in 
Passaun et Weisskirch stb. Prorectore M. Wolfgango Heidero Dialectices 
et Ethices Professore.) 
Beiratkozott 203, 

1591. t. f. (Rectore Samuele Fischero Joachimo Ss. Theol. Doct. et Prof. 
Ecclesiae Pastore et Superintendente.) 
Beiratkozott 17C>. J j Haaa es Revesz nememliti. — 2 ) Revesznel Zolmero. - ") Hasm- 
nal Denkh, — *) Revesz nera emlfti. — :, j Haanrial Baerenstengel. 8 MAGTAR TANULOK jfeXABAX. 

1592. ny. f. (Rectore illustrissimo Principe ac D. D. Magno Duce Brunosvi- 

cense stb. Prorect. Dr. Nicolao Reisnero Jur. et Antecessore Collegii Jur. 

Seniore et pro tempore Decano.) 

Beiratkozott 204. 

1592. t. f. (Rectore illustri et generoso D. D. Reinprechto BaroneaPol- 

haim stb. Prorectore Antonio Varo Medic. Doct. ac Profess.) 
Joannes Schrembserus Posoniensis Ungarus. ] ) 
Beiratkozott 145. 

1593. ny. f. (Rectore ill. et gen. D. D. Casparo a Windischgraitz stb. Pro- 

rectore Georgio Limneo M. et Math. Prof.) 

Beiratkozott 241. 

1593. t. f. (Rectore Amb-osio Revdenio Sacrae Theologiae Doctore et Prof.) 

Stephanus Kurty Hungarus. 2 ) 
Martinus Farkasdi ) Hungarus. 2 i 
Beiratkozott 138. 4 ) 

1594. ny. f. (Rectore Virgilio Pinggiczero U. J. D. et Prof.) 

Beiratkozott 195. 

1594. t. f. (Rectore Phil. Jac. Schroter. Art. Med. Doct. ac Prof.) 

Beiratkozott 134. 

1595. ny. f. (Rectore Ortholpho Fomanno Silusiano.) 

Beiratkozott 251. 

1595. t. f. (Rectore Georgio Mylio Augustano Ss. Theologiae Doc. et Prof. 

Primario.) 
? M. Matthaeus Giinther Iglaviensis. B ) 
Beiratkozott 152. 

1596. ny. f. (Rectore Liberio Hofmanno J. V. Doct. illustr. Ducum Sax. 

Consiliario ac Professore Publico.) 
Beiratkozott 234. 

1596. t. f. (Rectore Jacobo Flachio Med. Doct. ac Prof.) 

Beiratkozott 139. ') Haan is {Schrempaer nev alatt), Bevesz is hibasan 1593-ban em- 
litik, de helyesen Antonius Varus prorectorsaganak evebe helyezik. — 
3 ) Eevesz hibasan 1594-ben emliti, de helyesen Ambrosius Beusner (igy) 
rectorsaga idejeb(51. — 3 ) Haannal Farkasdy. — 4 ) Fraknoi szerint (Hazai 
es kiilfoldi iskolazas p, 255) 1593. es 1594-ben Bartfa varosanak koltse- 
gen itt tart6zkodott Libner (olvasasi hiba Zibner helyett) Gyorgy. Tob- 
bet r61a 1. Abelnel ^Bartfa varosanak iskolazasa a XV. es XVI. szazad- 
ban . — r ) Sem Bevesz. sem Haan nem emliti. MAGYAR TAMLOK jfeXABAX. 'J 

1597. ny. f. (Rectore Magistro Laurentio Rhodomanno Graecae et Latinae 
Linguae Professore P. et Poeta L. C.) 

Johannes Schelhammerus Crimnicensis. *) 
Beiratkozott 107. 

1597. t. f. (Rectore Samuele Fischer. Ss. Theolog. D. et Pr. Ecclesiae Pa- 
store et Superintendente.) 

Beiratkozott 130. 

1598. ny. f. (Rectore Leopoldo Hakelmanno J. U. D. et Prof.) 

Beiratkozott 235. 

1598. t. f. (Rectore Antonio Varo Medico et Professore P.) 

Beiratkozott 90. 

1599. ny. f. (Rectore Elia Reusnero Med. Lic. Historiarum et Poeseos Prof.) 

Georgius Nusbaum 2 ) Sopron. Ungarus. 
? Johannes Angelus Iglaviensis. *) 
Beiratkozott 217. 

1599. t. f. (Catalogus eorum. qui in tertio rectoratu D. Ambrosii Reudenii 
Theologiae Professoris studiosis Academiae Jenensis ascripti sunt.) 
Lucas Maurach Posoniensis Ungarus. 
Beiratkozott 14-4. 

1600. ny. f. (Rectoratus secundus Joh. Stromeri Ordinarii.) 

Beiratkozott 183. 

1600. t. f. (Rectore Ph. J. Schroter. Artis Med. D. ac Pr.) 

Beiratkozott 99. 

1601. ny. f. (Rectore Petro Piscatore Hebraeae Linguae Prof. Publ.) 
Beiratkozott 176. 

1601. t. f. (Rectore Georgio Mylio D.) 

Beiratkozott 120. 

1602. ny. f. (Rectore Nicol. Reusner. Coll. Jurid. Antecessore.) 
Beiratkozott 153. 

1602. t. f. (Rectore Jacob. Flachio Doct. et Professore Publ.) 
Beiratkozott 91. 

1603. ny. f. (Rectore Zacharia Brendelio Phil. et Medic. Doctore. Physio- 
logiae Prof. Publ.) 
Beiratkozott 201 . 

] ) Sem Haan, sem R6vesz nem emliti. — 2 ) Haannal Nuszbaum. 10 MAGVAR TANDL6K JENABAN 

1603. t. f. (Rectore quartum Doctore Ambrosio Reudenio Theol, P. et 

Vicedecano.) 
? Gregor. Kaustgross Iglaviensis. ') 
? Jo. Hagius Iglaviensis. J ) 
? Matthaeus Schniidt Iglaviensis. ') 
? Fabianus a Gabriel. G. ') 
Michael Graff Oedenburgensis Pannonius. 2 ) 
Beiratkozott 168. 

1604. ny. f. (Rectore Virgilio Pinggiczero U. J. D. et Professore.) 
Michael Schwer Neocastrensis Ungar. 
Georgius Zech Poesingensis Ungarus. 3 ) 
Beiratkozott 108. 

1604. t. f. (Rectore Antonio Varo Medicinae Doctore et Prof. Publ.) 

Math. Schwartz Cassoviensis Hungarus. *) 
Beiratkozott 92. 

1605. ny. f. (Iterum Rectore M. Joanne Zdlnero Jenensi.) 

Georgius Sickh Gauriensis Pannon. 6 ) 
Fianciscus Armpruster 6 ) Posoniensis Ungarus. 
Beiratkozott 163. 

1605. t. f. (Rectore Johanne Debelio Theol. D. et Professore et Decano Fac.) 

M. Johannes Schneider Crimnicensis. ] ) 
Beiratkozott 137. 

1606. ny. f. (Rectore Ortolpho Fomanno J. U. D. ac Prof.) 

Beiratkozott 220. 

1606. t. f. (Rectore quartum Philippo Jacobo Schroter. Artis Medicae Do- 

ctore et Professore.) 
M. Andreas Schneider Crimnicensis. ] ) 
Beiratkozott 1 40. 

1607. ny. f. (Rectore M. Wolfgango Heidero.) 

Christoforus Pertinger Posoniensis Pannonius. 2 ) 
Wolfgang Tschatter Posoniensis Pannonius. s ) 
Pieiratkozott 288. J ) Sem Haan, sem Revesz nem emliti. — 2 ) Bevesz nem emliti. — 
"■) Haan nem emliti. — *) Bevesznel. ki Matthaeus Schwartz-nak irja nevet, 
hibasan Pinggiczer rectorsaga idejebul (160-i. ny. f.) van feltiintetve. 
Haan is Matthaeug-nak irja keresztnevet. — 5 ) Bfivesz szerint : f^ickl. 
Jauriensis Pannoniae. — c ) Haannal Armbruster, Revesznel Ampruster. MA.VAR 1A\I l.UK JESABAN. 1 1 

1607. t. f. (Rectore Petro Piscatore D. Sacrarum Hebraearumque Lite- 
rarum Prof. et Facult. Theol. p. t. Decano.) 

Beiratkozott 80. 

1608. ny. f. (Rectore Dominico Arumaeo J. U. D. P. P.) 

Beiratkozott 149. 

1608. t. f. (Illustrissimo celsissimoque Principe et Domino D. Joanne Er- 
nesto Duce Saxoniae Juliae Cliviae Bergae Landgravio Thuringiae Mar- 
chione Misniae Comite de Marca et Ravenspurgo Dynasta Ravensteini 

Rectore Magnificentissimo, Prorectore Ant. Varo Medic. D. ac Prof.) 

Beiratkozott 147. 

1609. ny. f. (Rect. ugyanaz ; Prorectore M. Georgio Limnaeo Mathem. 
Prof. Publ.) 

Beiratkozott 182. 

1609. t. f. (Rect. ugyanaz : Prorectore Ambrosio Reudenio Collegii The- 

ologici Seniore ac Decano atque Consiliarii Assessore.) 

Beiratkozott 140. 

1610. ny. f. (Rect. ugyanaz ; Prorectore Johanne Suevio D. J. U. Pandecta- 

rum Professore.) 

Beiratkozott 187. 

1610. t. f. (Rect. ugyanaz ; Prorectore Jacobo Flachio Medic. D. et Seniore.) 

Beiratkozott 138. 

1611. ny. f (Rector ugyanaz ; Prorectore Elia Reusnero Leorino Historiarum 

et Poetices P. P.) 
Beiratkozott 138. 

1611. t. f. (Rect. ugyanaz : Prorectore Petro Theodorico J. U. D. et P. P.) 

Beiratkozott 33. 

1612. ny. f. (Rect. ugyanaz : Prorectore Alberto Grawero Marchico Ss. 

Theol. D. et Prof.) 

Johannes Goldfus Cremnicensis Tann. ilini*ter Ecd. in Nieder- 
lexl *) Infer. Austr. H. C. 

Beiratkozott 174. 

1612. t. f. (Rect. ugyanaz: Prorectore Philippo Jacobo Schrdter. Med. D. 

ac Prof.) 
Beiratkozott 9ft. 

') Hevesznel NiederhcJis. Haan Goldfusz-nak irja vezeteknev^t. 12 MAGYAR TAXULOK j£xABAX. 

1613. ny. f. (Rect. ugyanaz ; Prorectore M. Thoma Sagittario Logices et 

Metaph. P. P.) 

Beiratkozott 221. 

1613. t. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Johanne Majore Theol. D. et Prof. 

Publ. Eccl. Pastore et Superintend.) 

Beiratkozott 150. 

1614. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Virgilio Pinggiczero Ordinario.) 

Matthias Eaw Ungarus. ') 
Augustin. Basilius Caesar Crimnieensis. *) 
Cliristophorus Teutel Casoviensis 3 ) Pannonius. 
Beiratkozott 258. 

1614. t. f. (Rectore Zach. Brendelio Burgelensi Med. Doct. P. P.) 

Beiratkozott 82. 

1615. ny. f. (Rectore Wolfgango Frid. S. R. Imp. Marchallo Haereditario, 
Prorectore M.Balthasaro Gualthero S. Ling. P. P. p. t. Facult.Phil. Decano.) 

Beiratkozott 176. 4 ) 

1615. t. f. (Rectore Alb. Grauero Ss. Theol. D. P. P.) 

Beiratkozott 106. 

1616. ny. f. (Rectore Ortholpho Foman. U. J. D. et P. P.) 

Beiratkozott 232. 

1616. t. f. (Rectore Antonio Varo Med. D. et P. P.) 

Beiratkozott 139. 

1617. ny. f. (Rectore Academiae Jenensis M. Michaele Wolfio Philosophiae 
Natur. Prof. Publ.) 

Andreas Segner Szent Georgensis Tngarus. 5 ) 
Beiratkozott 265. 

1617. t. f. (Rectore Johanne Gerhardo Quedlinburgensi Saxone S. Theol. 

Doctore et Prof. Publ.) 
Beiratkozott 131. 

1618. ny. f. (Rectore Ac. Jenensis ill. et gen. D. D. Christiano Schenck 
Libero Barone in Tauttenberg, Prorectore Dominico Arumaeo J. U. D. P. P.) 

Ladislaus Nagy Soproniensis c ) Ung. 
Beiratkozott 203. Eevesz nem ernliti. — 8 ) Sem Haan, sem Revesz nem emliti. — 
3 ) Haann41 es Eevesznel Cassoviensis. ■ *) Haan 1615—1653. senkit sem 
jeg-yzett ; szerinte az album «iniuria temporum elpnsztnlt. — B ) "Revesa 
mlfti. c ) Revesznel Semproniensis, MAGYAR TANUI.OK J&NABAN. 1 .'! 

1618. t. f. (Rectore Zacharia Brendelio Burgelensi Phil. et. Med. Doct. P. P.) 

Heiratkozott 141. 

1619. ny. f. (Rectore ?) 
Beiratkozott 31G. 

1619. t. f. (III. ac celsiss. Principe ac D. D. Friderico Wilhelmo Duce 
Saxoniae stb. Rectore Magnificentissimo, Prorectore Johanne Himmelio Ss. 

Th. D. P. P.) 

Beiratkozott 120. 

1620. ny. f. (Rectore Petro Theodorico J. U. D. ac Prof. Publ.) 

Beiratkozott 119. 

1620. t. f. (Rectore Eusebio Schenckio Med. D. ac P. P.) 

Beiratkozott 97. 

1621. ny. f. (Rectore Theophilo Aenetio Physicae P. P.) 

Beiratkozott 205. 

1621. t. f. (Rectore Johanne Majore S. Theol. Doct. ac Prof. nec non Eccl. 

Jenensis Pastore et Superint.) 

Sigismundus Conradus Deuerlin Zipsensis. 
Beiratkozott 120. 

1622. ny. f. (Rectore Wolfgangio Werthero D. et luris Feudalis Prof. Publ.) 

Beiratkozott 19". 

1622. t. f. (Rectore Ernesto Ludovico Comite in Mansfeld, Prorectore 

Antonio Varo Med. Doct. ac Prof. Publ.) 

Barth. Blatzen Zipsensis. 
Beiratkozott 54. 

1623. ny. f. (Rectore Quirino Cubachio Jc. Poeseos ac Historiarum P. P.) 

Beiratkozott 146. 

1623. t. f. (Rectore Johanne Gerhardo Ss. Theol. D. ac P. P.) 

Beiratkozott 105. 

1624. ny. f. (Rectore Valentino Riemero Philos. et J. U. D. Prof. Pub. et 

Scab. Adsens.) 

Ilehatkozott 191. 

1624. t. f. (Rectore Zacharia Brendelio Seniore Med. D. et P. P.) 

Beiratkozott 140. 

1625. ny. f. (Rectore M. Salomone Glassio Ss. Theol. LLing. Hebraeae et 

Graecae P. P. et p. t. Phil. Fac. Decano.) 
Beiratkozotl 202. 1 4 MAGVAR TAXll.UK Jl';X A It A X. 

1625. t. f. (Rectore Johanne Himmelio Ss. Theol. Doct. et P. P.) 
Beiratkozott 140. 

1626. ny. f. (Rectore Ortolpho Fomanno J. U. D. Prof. et Ordinario.) 

Beiratkozott 158. 

1626. t. f. (Rectore Eusebio Schenckio Med. Doct. et P. P.) 
Beiratkozott 45. 

1627. ny. f. (Rectore Ac. Jen. Philippo Horst. Brunsvigate M. et Poeta Laur. 
Caesar. Orat. P. P.) 
Jbhannes Zablerus Leutsehovia-Ungarus. Gr. 
Beiratkozott 141. 

1627. t. f. (Rectore Johanne Majore Ss. Theol. D. ac Prof. nec non Eccl. 
Jen. Pastore et Superintendente.) 

Beiratkozott 100. 

1628. ny. f. (Rectore Dominico Arumaeo J. U. D. Prof. Seniore.) 

Beiratkozott 131. 

1628. t. f. (Rectoratus septimus Antonii Vari Medicinae Doctoris.) 
Johannes Kruch Cremnicio. ») 
Beiratkozott 101. 

1629. ny. f. (Rectore Wern. Rolfinck. Phil. et Med. D.) 
Beiratkozott 204. 

1629. t. f. (Rectore Joh. Gerhardo Quedlinburgensi Ss. Theol. D. et P. P.) 
Beiratkozott 138. 

1630. ny. f. (Rectore Johanne Suevio D. J. U.) 

Beiratkozott 144. 

1630. t. f. (Rectore Z. Brendelio Med. Doct.) 
Beiratkozott 08. 

1631. ny. f. (Rectore Daniele Stahlio.) 
Beiratkozott 152. 

1631. t. f. (Tertium Rectore Ac. Jen. Johanne Himmelio Pomerano Ss. 
Theolog. Doctore et Prof. Publ.) 
Georgius Muller Leutschovia-Ungarus. 

Beiratkozott l""'- 

1632. ny. f. (Rectore Petro Theodorico J. U. D. P. P.) 
Beiratkozott t93. 

•) BeveszneJ Krunus, HAG7AR i \nit.6k J&&ABAK. 1 ."i 

1632. t. f. (Rectore Werner. Rolfink. Med. Doct. Prof. Horti Medici Praefect.) 

Beiratkozott 92. 

1633. ny. f. (Rectore Paulo Slevogtio.) 
BeiratkozOtl 148. 

1633. t. f. (Quartum Rectore Ac. Jen. Johanne Majore Ss. Theol. D. ac 
Prof. nec non Ecclesiae Jenensis Pastore et Superintendente.) 

Georgius Grad Oedenburgensis Ungavus. 
Pieiratkozott 76. 

1634. ny. f. (Rectore Valentino Riemer. Philos. et J. U. D. Prof. P. et Scab. 

Adsens.) 
Beiratkozott 141. 

1634. t. f. (Rectoratus Anton. Vari Med. Doct. Prof. Publ.) 

Beiratkozott 83. 

1635. ny. f. (Rectore Joh. Mich. Dilherro Oratoriae Histor. et Poesos P. P.) 

Beiratkozott 19. 

1635. t. f. (Rectore Joh. Gerhardo Ss. Theol. Doct. et P. P.) 

Beiratkozott 178. 

1636. ny. f. (Rectore Dominico Arumaeo D. et Ordin. Facult. lurid.) 

Beiratkozott 118. 

1636. t. f. (Rectore Z. Brendelio Med. D. et. P. P.) 

Beiratkozott 313. 

1637. ny. f. (Rectcre Johanne Zeisoldo Phys. P. P.) 

Martinus Lippolt Ohrimnic. Gr. ') 
Beiratkozott 5l3. 

1637. t. f. (Rectore Johanne Himmelio Ss. Theolog. Doct. et P. P.) 

Beiratkozott 91!. 

1638. ny. f. (Rectore Petro Theodorico D. Facult. Jurid. ac Scabinatus 
Ordinario Prof. P. stb.) 
Joh. Erhardus Oapella Crimnicensis. ') 
Beiratkozott 125. 

1638. t. f. (Rectore Werjifro Rolfinck. Med. Doct. et Prof. Pub.) 

Johannes Paladmius 8 ) Cassovia CJngai-us. 
Beiratkozott 53. 

') Etevesz nem emliti. ■■ l Etevesznel Poladmius. 1 1] MAGYAR TAXULGK J&HABAH. 

1639. ny. f. (Rectore Heinrico Hoffmanno Math. P. P.) 

Beiratkozott 94. 

1639. t. f. (Rectore Salomone Glassio Ss. Theolog. D. et P. P.) 
Beiratkozott 103. 

1640. ny. f. (Rectore Erasmo Ungepauer J. U. D. Prof. Publ.) 

Beiratkozott 49. 

1640. t. f. (Rectore Paulo Marguarto Slegelio Phil. et Metl. D. P. P. horti 

Med. Praefecto.) 

Beiratkozott ."'4. 

1641. ny. f. (Rectore Philippo Horst. Phil. pract. P. P.) 

Beiratkozott 90. 

1641. t. f. (Rectore Johanne Majore Ss. Theolog. Doct. P. P. nec non Eccl. 

Jenensis Pastore, Superintendente.) 

Martinus Feise Crimnicensis. ') 
Beiratkozott 53. 

1642. ny. f. (Rectore Zacharia Vriieschenck lc. aulae Vinar. Saxo. 
Consiliario.) 

Beiratkozott 65. 

1642. t. f. (Rectore Gothofredo Maebio Med. D. P. P.) 

Beiratkozott 57. 

1643. ny. f. (Rectore Paulo Slevogt. Ss. Ling. P. P.) 
Beiratkozott 119. 

1643. t. f. (Rectore Christophoro Philippo Richter. J. U. D. et Prof. Publ.) 

Beiratkozott 76. 

1644. ny. f. (Rectore Gothofredo Cundisio Radebergensi Misnico Ss. Theolcg. 

D. Prof. Publ. Fac. Theol. Decano.) 

Beiratkozott 133. 

1644. t. f. (Rectore Christoforo Schelhammer. Med. D. P. P.) 

Beiratkozott 73. 

1645. ny. f. (Rectore Johanne Zeisoldo M. Phys. P. P.) 

Beiratkozott 133. 

') Bevesz nem emliti. MAGYAK YA.Nn.OK J_5N\U? AS. 17 

1645. t. f. (Rectore Godofredo Fibigio J. U. D. et P. P.) 

. Abrahamus Cziller-Crimnicensis >) gr. 
Johan Thomae Zipsensis. 
Beiratkozott 121. 

1646. ny. f. (Rectore Wernero Rolfinck. Phil. Med. Doctore, Practicae et 
Chimiae Professore.) 

Beiratkozott 106. 

1646. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theolog. D. et Profess. Publ.) 

Beiratkozott 95. 

1647. ny. f. (Rectore Philippo Horst. M. Phil. Pract. et Orator. Prof. Publ.) 

Laurentius Bervetus Eupe B ) Transylvanus. 
Beiratkozott 192. 

1647. t. f. (Rectore Joh. Tobia Ss. Theol. D. et Prof.) 

Beiratkozott 86. 

1648. ny. f. (Rectore Joh. Casparo Urath. J. U. D. et Prof. Publ.) 

Beiratkozott 191. 

1648. t. f. (Rectore Gothofr. Maebio Medic. D. et Prof. Publ.) 
Beiratkozott 93. 

1649. ny. f. (Rectore Paulo Slevogtio Ss. Ling. P. P. Or.) 

? Johannes Erhardus Simonis Ungersh. J ) 
Beiratkozott 232. 

1649. t. f. (Rectore Gothofredo Cundisio Ss. Theolog. Doctore et P. P.) 
Beiratkozntt 127. 

1650. ny. f. (Rectore Georgio Adamo Straven D. et.Prof. Publ.) 

Johannes Xoseovius Yaralio Hungarns. 
Beiratkozott 268. 

1650. t. f. (Rectore Christophoro Schelhammero Med. Doctore et Botan. 
Anat. et Chirurg. Prof. Publ.) 

Beiratkozott 132. 

1651. ny. f. (Rectore Johanne Zeisoldo Phys. P. P.) 
Beiratkozott 309. 

1651. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theolog. D. et Prof. Publ) 

Sigismundus Carolus "Wismar posoniensis Hungarus. 
Beiratkozott 136. 

] ) Revesz nem emliti. — *) Revesznel Rupensia. 

mac.y m; t wn/.K .u':\ \r. _N. •_' 18 MAGYAR TANUL6K JEMABAN. 

1652. ny. f. (Rectore Erasmo Ungepauer. J. U. D. Prof. Publ. et Facultatis 
Jur. Ordinario.) 

Beiratkozott 207. 

1652. t. f. (Rectore Guernero Rolfinck. Phil. Med. D. Profess.) 

Danielus Triller Crimnicensis. ') 
Beiratkozott 129. 

1653. ny. f. (Rectore Johaniie Frischmuth. M. Poeseos Ordinario et Orient. 
Ling. Profess. Extraordinario.) 

Beiratkozott 243. 

1653. t. f. (Rectore Joh. Tobia Majore Ss. Theologiae Doct. ejusdemque 
Profess. Public.) 

Beiratkozott 141. 

1654. ny. f. (Rectore Christophoro Philippo Richter. J. U. D. Comite Palat. 
Caesar. Prof. Public.) 

Marcus Fautor Sempronio Pannonius. 2 ) 
Andreas Eckelins Bartfensis Pannonius. 
Johannes Tuchmacher Bela-Scepus. Pannonius. s ) 
Beiratkozott 411. 

1654. t. f. (Rectore Magnificentissimo Friderico Seniore Duce Saxoniae stb. 

Prorectore Goth. Maebio Medic. D. et Prof. Publ.) 

Beiratkozott 179. 

1655. ny. f. (Rectore Othone Guilielmo Konigsmarck stb. Prorectore 
Johanne Emesto Gerhardo D. et P. P.) 

Beiratkozott 353. 

1655. t. f. (Rectore Magnificentissimo ill. ac cels. Principe Berhardo Seniore 
Duce Saxoniae stb. Prorectore Christiano Chemnitio Ss. Theol. D. Prof. 

Superint.) 

Johannes Amhrosy Giinzino Hung. *) 
Beiratkozott 118. 

1656. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Georg. Adamo Brucken Doct. J. U. 

Professore Publico.) 
Andreas Giintherus Caesareopoli. Hungarus. r ') 
Beiratkozott 181. ') Sem Haan, sem Revt-sz nem emliti. — -) Revesz nem emlili. — 
3 ) Revesz hibasan n;55-hol emliti. — «) Haannal Ambrozi. Revesz nem 
emliti. — B ) Haan hibasan 1655-bfil emliti. MAC.YAR TANfl.uK .ICXAUAV. L9 

1656. t. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Joh. Theodoro Schenckio Medic. D. 

Anat. Chirurg. et Botan. P. P. Facultat. Med. p. t. Decano.) 

Casparus Graffius Transylv, Claudipolitan. ') g. 

Beiratkozott 106. 

1657. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Erhardo Weigelio Mathem. P. P. 

alumnorum Ephoro.) 

Nicolaus Soja B ) Solua Pannon. 
Johannes Burius Lyptovia Pannon. 
H. C. Vittznjdy de et in Muha nob. Pannon. 3 ) 
Johannes Losi Ung. Gauriensis. 
Johannes Casparus Hillerus Steinberg Hung. 
"Danielus Herbertus Saxo Transylv. 4 ) 
Johannes Johannides 5 ) Zemberino Bachoviensis Uhg. 
Beiratkozott 331. 

1657. t. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Johanne Musaeo Theol. D. Prof. Publ.) 

Tohias Schumhergius Freiwaldens. Hungarus. 6 ) 

Matth. Heinzelius Brizna Ungarus.*) 
Jobannes Wagnerus Caismarcino Hungarus.' .) 
Beiratkozott 26 4. 

1658. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Johanne Strauchio Phil. et J. U. 

Doctore Prof. Publ.) 
Wolfgangus Andreas Scheerscheiferus s ) Sempr. Hungarus. 
Jonas >) Henricus Roseriberga Hungarus. 
Jacobus Zabelerus Bartfa — Pannoniiis. 
B^iratkozott 354.. 

1658. t. f. (Rectore Guernero Rolfinccio Philosoph. et Medic. D. huiusque 

Profess. Public.) 
Johannes Heinseli Nicopolio "') Pannon. 
Jo. Wilhelmiis Hofflinger Neosolio Pannonins. 

Beiratkozott 2 1 1 . 

1659. ny. f. (Rectore Casparo Posnero M Physicae Professore Publ. Ordin.) 

David GiinUierus Hung. 

Zacharias Lany ") Trentschiniensis Hungafus. ') Revesz hibasan 1657-h61 emliti. — -) Haannal Goja. — :i ) llaan- 
nal Joannes Vitnyedi de ei in Muszaj. nobilis pannonius. R6v6szn^l : Joli. 
Wittnyedi. — ') Etevesznel : Herberte — •"■) llaannal Johanides. Revesz 
nem emliti. — 9 ) Revesz nem eniliti. — ') Revesz 1658-b61 emliti. Eaan 
Matthias-naik irja keresztnevetj \''zeteknevet pedig HeMiseKws-nak. — 
s ) Haannal Seherscheiferus. Etevesz nem emliti. — 8 )Revesznel Joh. 
I0 ) Revesznel ugy mfht Haannal is Heinsel es Hoflinger (igy Ilaannal is) 
1 1> r»*»-l>«"> I van emlitve. — ") Haannal Ldni. Revesz nem emliti. 20 MAGYAR TANUI.OK jfcNABAN. 

Joannes Monkowicenus ') Ujheliensis Hungarus. 
Beiratkozott 439. 

1659. t. f. (Rectore Christiano Chemnitio Ss. Theolog. D. Prof. Publ. Pa- 

store et Superintendente.) 

Matth. Bros Cibinio-Saxo Transylv. 2 ) 

Andreas Helvigius Meburga-Saxo Transylvanus. 

Petrus Wagnerus Teckino ) m . 

6 / Transylv. 

Georgius Belzelius Isulan. Saxo 3 ) ) 

Beiratkozott 259. 

1660. ny. f. (Rectore Ernesto Friderico Schrdtero J. U. D. et Prof. Publ.) 

Georgius Seraphim Sohassburgensis Transylvanus. 2 ) 
Abrahamus Tischler Schiisshurgensis Transylvanus. e j 
Stephanus Heinzelius Desiensis Transylv. 2 ) 
Christophorus Mellinus Cemnizensis <) Mont. Hungarus. 
Marcus Francisci Corona Transylv. 
Johannes Paulini Schassburgensis Transylv. 
Beiratkozott 341. 

1660. t. f. (Rectore Gothofredo Maebio P. P.) 

Johannes Fabricius Cybinio Transylv. 
Jo. Julius Heuschiugerus a Waldeg. 6 ) Oedenburg. Ung. 
Joachim Kabisius Strebersdorf i 6 ) Hungarus. 
Christianus Heuchelin ') Posonio Hungarus. 
Beiratkozott 111. 

1661. ny. f. (Rectore Johanne Andrea Bosio, Historiarum Profess. Ordin.) 

Andreas Belzelius Insulanus Saxo Trausylvanus. N. J. ob aetat. 
Petrus Schulerus Mediensis Saxo Transylvanus. 
Rud. Firlbaum Posoniensis Hung. 
Beiratkozott 284. 

1661. t. f. (Rectore Joanne Ernesto Gerhardo Ss. Theol. D. ac P. P.) 

Godofredus Boesch Cremnicensis Hung. s ) 
Beiratkozott 266. 

1662. ny. f. (Rectore Joh. Volk. Bechmanno J. U. D. Pr. Publ.) 

Paulns "Walter f ) Semproniens. Hungarus. 
Godofred Kirchschlager Cremnicensis 9 ) Hungarus. ') Haannal flfonkovicenus. Bevesz nem emliti. — 2 ) Revesz nom 
emliti. — s ) Revesznel Belteellius* Helvig, Wagner es Belzel Reveszne] 
1660-b61 emlittetnek. — 4 ) Revesznel Qremnizenais. — B ) Revesznel Jos. 
Jnl. Seuringerus. Haannai Wulteg. ■ — 6 ) Revesznel Streberdorfa, Haannal 
Streberstorfa. — 7 ) Re>eszn61 Bruckelint. — 8 ) Haannal VaUer. — ») Be- 
veszn»'-] ' remniteio. MAGYAIl I AXULuK J&3ARA1T. 21 

Bartholom. Alauda Leutschovia ') Hungarus. 
Michael Schoffenberg Sempronio Hung. 
Georgius Henricus Celius Crimhicensis. 8 ) 
Beiratkozott 374. 

1662. t. f. (Rectore Johanne Theodoro Schenckio Medic. Doctore. Anatom. 

Chirurg. et Botanic. Prof. Public.) 

Johannes Major Baftfensis Hungarus. 
Matth. Adam Sopronio 3 ) Hungams. 
Joannes Cilikius Hungarus. 4 ) 
Michael Graffius Transylvanus. ■'■) 
Micliael Adami Medieso Transylv. s ) 
Johannes Steinhauser Rhoda Transylv, •") 
Reiratkozott 234. 

1663. ny. f. (Rectore Severo Christophoro Olpio Prof. Poeseos Ordinario et 

Moral. Extraordinario Publ.) 

Joannes Perdinandus Behamh 6 ) Posoniensis Hungarus. 
Johannes FrSster Cibinio Transylv. ••) 
Georgius Schiiler Bistricio Transylvanus. 5 ) 
Geofgius Ehrmann Cibinio Transylvanus. 5 ) 
Thomasios Vernerus Cihinio Transylvanus. B ) 
Johannes Fabricius Arvensis Hnngarus. 
Andreas Bogner Corona Transylvanus. s ) 
Michael Sturius Cibinio Transylvanus. B ) 
Miehael Rues '•) Sempronio Hungarus. 
Beiratkozott 4o5. 8 ) 

1663. t. f. (Rectore Sebastiano Niemanno Ss. Theolog. Doctore ejusdemque 

Prof. Publ. Extraord.) 

Joannes Fridericus Freydenhotfer a ) Posoniensis Hungarus. 
Georgius Ferdinandus Bccard ,0 ) Sempronio Hung. 
Beiratkozott 189. 

1664. ny. f. (Rectore Johanne Christoph. Falckner. J. U. D. ac Prof. Publ.) 

Johannes Gottfred Hollenbach Cremnic. ") 
Beiratkozott 336. ') Revesznel Alanda, Leutsovia. — -i Sem Haan, sem Revesz nem 
emliti. — 3 ) Revesznel es Haannal Sempronio. Az e felevb51 val6 tanul6- 
kat Revesz mind It5t;;;-b61 emliti. — ■«) Haannal Topliczensis. — B ) Revesz 
nem emliti. — B ) Revesznel Behams. — ') Revesznel Eeus. Haannal Kues 
seu Kis. — k ) Revesznel van meg : Joh. Ehrenreich Zbgler oon Oedenburg. 

— ■') Haannal Freidenhoffer, Revesznel, ki 1664-bGl emliti, Freudenhoffer. 

— »°) Revesznel, ki 1664-bOl emliti, Eckard. — ") Haannal Joh. Qodofr. 
v. Hellenbach. Revesz nem emliti. 22 MAGYAR TAXULOK J&XABAX. 

1664. t. f. (Rectore Johanne Arnoldo Friderici Phil. Med. D. Prof. Publ. 

Anatom. Chirurg. et Botan.) 

Michael Hann Kiscli Transylv. ') 
Matthias Gronovicerus Leutschovia Hungarus. -) 
Beiratkozott 151. 

1665. ny. f. (Rectore Friedemanno Bechmanno M. Log. et Philos. Prim. 

Profess. Public.) 

Johannes Jacoh Prisomann 3 ) a Xettig Semprouio Hung. 
Andreas Fahri *) Imb. Hungar. 
Thimothe. Hilarus Biner Nov. Hung. •"•) 
Beiratkozott 319. 

1665. t. f. (Rectore Johanne Musaeo Ss. Theol. D. et P. P.) 

Waldmann alias . . eyger G ) Posoniensis Hung. 20. Octohr. 
Beiratkozott 198. 

1666. ny. f. (Rectore Christophoro Philippo Richtero J. U. D. Com. Palat. 
Caesar. P. P. Facultatis Juridicae Ordinario.) 

Friclericus Fielhaum Poson. Hungar. ') 
Jo. Baptista Nostitzius Trentschin. Hung. s ) 
Beiratkozott 335. 

1666. t. f. (Rectore Guernero Rolfincio Phil. Medic. Doctore, Pract. et 
Chimiae Prof. Publ. Acad. Seniore.) 

Lucas Hermann 9 ) j 

Johannes Jeremiae 10 ) \ Transylvani. 
Petrus Honnius 1X ) i 

Georg Koth Pela Ung. 
Johannes Braun Caesarioforensis Ung. 
Johannes Storch Herrengrund Ung. 12 ) 
Beiratkozott 173. J ) Bevesznel, ki Hann-t es Gronovicerus-t 1665-hol emliti. hiba- 
san : Mich. Joann. Kirsch, Transylv.— 8 ) Eeveszm'l Granovicenus, Ilaan- 
nal Gosnovicser seu Gronoviczer. Osszehasonlitva a Caspar Gosn 
Leutschovia Bungarus feljegyzest az 1672-iki ev nyari felevehol, a Gos- 
novicerus olvasas latszik leghelyesehbnek. — 3 ) Bevesznel Prisaman, 
Haannal Prisoman a Netig. 4 ) Haannal Fdbry. — 6 ) Bevesznel Bincs. — 
6 ) Az elso hetii olvashatatlan. Haannal Esaias Waldman, al. Geiger poson. 
Bevesz nem emliti. — ') Bevesz 1668-bGT emliti. Haan alkalmasint he- 
l^-esen Frieder (igy) Firlbaum-nsik irja nevet ; 1661-ben is beiratkozott 
egy Eudolphus Firlbaum nevii tanulo Pozsom-hol. — s ) Bevesznel Joh. 
BaptisL NostitzinUs Pann. Trenchiniens. Eaannal Nostitius. — °) Eevesz- 
n61 Herman. Trausch szerint (Schriftstellerlexicon II. p. 126) Kezd-rol 
(Keiszd) valo a segesvari szekhen. — 10 ) Eevesznel Jeremia. Trausch sze- 
rint (TI. p. 231) Xagy-Szebenr61 valo. — ") Eevesznel Hannius. — ") B6- 
v6szn61 hihasan utana van teve, hogy gfatis inscriptus est. JIAGYAB TAXULoK .T&XAB.VX. 23 

1667. ny. f. (Rectore M. Georgio Goerio Moralium Prof. Ord.) 
Johannes F.ibricius Turocziensis Hungarus. gr. ') 
Georg. Heinric. Celius Crimnicensis. G. R. ") 
Ghristoph. Adam Semproniensis Hungar. 
Jo. Emeric. Beimer Semproniensis Hung. d. 4. c. 
Beiratkozott 387. 

1667. t. f. (Rectore Johanne Ernesto Gerhardo Ss. Theolog. D. ac Prof. 

Publ.) 
Johannes Geibethaler 3 ) Hung. 
Jo. Andreas Lochnerus Soproniensis *) Hungar. 
Samuel Puetrorus Soproniensis Hungar. s ) 
Seiratkozott 185. 

1668. ny. f. (Rectore Ernesto Friderico Schrotero D. et Antecessore.) 

Pelrus Daniel Sarnichhausen Modra Hung. 6 ) 
Beiratkozott 349. 

1668. t. f. (Rectore Johanne Theodoro Schenckio Med. Doctore ejusdemque 
Theoretices Prof. Publ.) 

Beiratkozott 198. 

1669. ny. f. (Rectore M. Philippo Miillero Eloqu. et Poeseos Prof. Publ. 

Ordin.) 
Martin Schieler Jaadensis Transylv. 7 ) 

Beiratkozott 331. 

1669. t. f. (Rectore Sebastiano Niemanno Ss. Theolog. D. Prof. Publ. et 

Superintendente.) 
Jo. Andreas Dobner nob. 8 ) Sempr. Hungarus. 
Valentinus Schnell Hung. 
Paulus Marcklowky Hungar. 9 ) 
Beiratkozott 196. 

1670. ny. f. (Rectore Johanno Volk. Bachmanno J. U. D. et Prof. Publ.) 
•Tohannes Kleinrathius Bustio ^1111^. 

Joh. Wilhelm Melchioris de Zuanna Sempron. Hung. 
Beiratkozott 361. ') Bevesz akovetkezfi negyet nem emliti. — 3 ) Haan nem emliti. 
— ■) Bevesznel Gribenthaler. — *) Haannal ^s Revesznel Sempr. — B ) Be- 
vesz nem emliti : Haannal Puettory. Kiilonben Revesz az ezen felevben 
beirottakat L668-b61 emliti. — s ) Bevesz nem emliti. — ') Bevesznel 
Schicker. — f ) Bevesznel. ki az ezen felevben beirottakat 1670-bOl emliti, 
Sfov. Haan helyesen Do&ner-nek irja nevet. — ; ') Beveszntl Marekjlovszky, 
Haannal Markelovszky. 24 MAGYAR TAXULOK J&NABAN. 

1670. t. f. (Rectore Johanne Arnoldo Friderici Phil. et Med. Doctore. Pro- 
fessore Publico. Medico Saxo-Altenburgico Provinciali.) 
Michael Bertleffins Musnensis Transylv. ') 
Beiratkozott 205. 

1671. ny. f. (Rectore Johanne Christophoro Hundeshagen. Logic. et Math. 
Profess. Publ.) 
Thimotheue Messerschmidt Crembniciena. Bung, ') 
Beiratkozott 287. 

1671. t. f. (Rectore Friedemanno Bachmanno Ss. Theolog. D. et P. P.) 
Adam Silesius Hanck civ. Bartfensis Hung. ') 
Thimotheus Zachariae Cibinio Transylvanus. ') 
Beiratkozott 181. 2 ) 

1672. ny. f. (Rectore Johann. Christoph. Falckner. J. U. D. et P. P.) 

Georg. Christoph Stephani Szent-Georgiensis ITungar. 
Tliom. Anton. Thnransky Turoccio Hungarns. G. J. 
Caspar Gosnovicer 3 ) Leutschovii Hungarus. 
Daniel Kastner Modora *) Hungarus. 
Beiratkozott 361. 

1672. t. f. (Rectore Rudolpho Wilhelmo Kraussen. Phil. et Medic. D. et P, P.) 

Beiratkozott 200. 

1673. ny. f. (Rectore Joh. Frischmano Lingu. Sacrae P. P.) 

Beiratkozott 273. 

1673. t. f. (Rectoratus Joh. Musaei Ss. Theol. Doctoris et Professoris Publ.) 

Andreas Schonberger Posoniensis Hungarus. 
3Iiehael Steger 5 ) Sempronio Hungar. 
Martin Faber Gauriensis Hungarus. ') 
Beii-atkozott 137. 

1674. ny. f. (Rectore Ernesto Frid. Schrotero J. U. D. et Prof. Publ.) 
Joh. Georgius Stephani, Cremnicio-tTngarus. 
Georg Andreas Barttensteinius 6 ) Sempr. Hung, 
Math. ') 1'alumbini Dioclea Ungar. 
Paul Majer Prividia Hung. 6 ) 
Beiratkozott 287. 2 ) Revesz nem emliti. — 2 ) Revesz emlit meg egy Paulu& K 
linka Hung. Sagolcensis-t. — 3 ) Haannal Gosnoviczer. Bevesz nem emliti. 
— *) Revesznel Modorn, Haanual Modra. — B ) Bevesznel Stegd. — 
G ) Haannal Bartemtein. — ') Haannal Matthaeus. "Revesz nem emliti. — 
6 ) Haannal Major. B<'vesz nem emliti. MAGYAR TANDLOK JJBNABAN. 

1674. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Medicinae Doctore et 

Prof. Publ.) 

Matthias Langius ') Sernpron. Hung. >»'. J. 
Beiratkozott 153. 

1675. ny. f. (Rectoratus Erhardi Weigelii Mathem. Professoris Public.) 

Johannes Heilmann Bistricip Transylv. 
Jeremia. Messerschmid 8 ) Cremnicio Hungar. 
Joanne- Messerschmid *) Cremnicio Hungar. 
Paniel Haslinger Altenburg 
Beiratkozott 221. 

1675. t. f. (Rectore Friedmann. Bachmanno Ss. TheoL D. et Prof. Publ.) 

Georgius Hertlerns Kobersdorf. Hung. s ) N. J. 
Georgius Leidelius Sempron. Hung. N. J. 
1 BeiratkozOtt 136. 

1676. ny. f. (Rectore Johanne Volkmaro Bechmanno J. U. D. et Prof. Publ.) 

Joannes Andreas Samichhausen ') Hungarus. 
Johannes Ferber s ) Cremnic. Hnng. 
Matthias Keyser Hungarus. s ) 
Johannes Scholastici Hung. I0 ) 
Beiratkozott 270. 

1676. t. f. (Rectore Augustino Heinrico Faschio Med. D. Anat. Botan. et 

Chirurg. Prof. Ptibl. et Archiatro Ducali Saxonico.) 

M. Daniel Klesch N(eovillanus) H(ungarus) n ) P(oeta) L(aureatus) 
Caes(areus) Ss. Theolog. Baccalaureus, quondam Eccles. Olass(inae) iri 
Hung. Pastor et vicinarnm Inspector, nunc exul pro Nomine Christi, jam 
Scholae Senator(iae) Jen(ensis) Rector d. 18. Aug. H. Gr. 

Joannes Theoph. Thill'-,) Posoniensis Bungarus. 

Georg. Ericus 1S ) Thill Posoniensis Hungar. 

Jo. Christophorus Blanckenauerus u ) Tosoniensis Hungarus. 

Hlasins Ldwei de Lowo* 15 ) ETungarus die 25. 9br. gr. N. J. J ) Revesz 1675-bol emliti. — ■) Eevesznel lilbasan Heilimenus (?) 
•.. Transi — 8 ) Haannal Messerschmidt, Revesznel Messerschmied. 
— *) Haannal Joh. Messerschmidt, R6v6szn61 Jos. Messerschmied. 
vesznel Do». Haslingerus, Alteuburgo Hung. — 6 ) Revesznel, ki Hertlert 
es Leidelt 1676-b61 idezi, Koberst, . . Hung. Haannal Haertlerus, Kober- 
storfa. - - ■) Haannal Szarnichhausen, Revesznel Sarrichauser. — s ) Haan- 
nal Faerber. -- ■■) Haannal Kayser. Revesz nem emliti. — 10 ) Haannal 
ung. moschov. "i Revesznel H helyett K. — ,2 ) Revesznel Ltt es a k<"- 
vetkezo" Borban Till. — ") Revesznel Encus. ■ >*) Revesznel Blankenau- 
efu«, Haannal Blankenauer. — lV ) Haannal Blasius Ldvei de Lovb'. R6v6sz 
nem emliti. 26 MAGYAH TANULOK JEXAB.W. 

Christophorus Schedius Modorensis Huugarus die 18. jau. 
Elias Ladiver Fil. Polna *) Hungarus d. 3. febr. 
Beiratkozott I! 

1677. ny. f. (Rectore Caspare Posnero Philos. Natur. Prof. Publ.) 
Christianus Langsfeld Iglavio *) Hung. 

Martin Heldweich 4 ) Bartfa •"') Hungar. 
Ferdinandus Dobner Sempronio Hung. B ) 
Leopoldus Artner Edenburgo Hungarus. 
Matthias Reiitter Semnic. ■) Hung. 
Sigismimdus Bertholdus 7 ) E<iu. Hungarus. 
Georgius Stenzel 3 ) Puchovia Hung. 
Franciscus Bohuss ■') alias Horn Hungarus. 
Melchior Schmegner Golnizio Hungarus. 
Jacoh Grait l0 ) Leutschov. Hungarus. 
Georg Christopli "Weisl n ) Soproniensis Hung. 
Beiratkozott 328. 

1677. t. f. (Rectore Johanne Guilielmo Bajero Ss. Theolog. D. et Pr. P. Ord.) 

Emericus Fridwaldszky ie ) Hungarus. gratis. 
Georgius Goefelius ,3 ) Bellabanensis BJung. 
3Iicliael Both nob. Hung. 

Jobannes Zacharides Montana-Xeosoliensis Hung. 
Matth. 1 *) Bathgeb Soproniensis Hungarus. 
Beiratkozott 142. 

1678. ny. f. (Rectore Joh. Christoph. Falcknero J. U. D. et Pr. Pu.) 

Ephraim Kretschmer ie ) Leutschovia Huug. 
Jo. Pridericus Sartorius Posoniensis Hung. 
Georgius Schuschkewitz Lipto 16 ) Ung. 
Jo. Georg Schreiber Modora Hung. 5 ) 
Beiratkozott 282. 

1678. t. f. (Rectore Rudolpho Wilhelmo Krauss. Ph. et Med. D. et Prof. Publ.) 

Johannes Franck Bistricio Transylv. 3 ) 
Petrus Creiitzer Bistricio Transylv. ') Yalosziniileg a. m. Solna. Haan is iSol/unink olvassa. Polna = 
roln Morvaorszagban van. — Revesznel E. L. Fel. Polna hibasan ; a Fil. 
itt annyit tesz, mint ifjabb. — 2 ) Christ. Dan. Klesch. Sempron. Pann.-t is 
emliti Eevesz, valoszimileg Haan utan. — ■) Haannal es Bevesznel Iglovia. 
— *) Eevesznel Heldeiireich Bartfens. — 5 ) Ilevesz nem emhti. — e ) Haan- 
nal Mattheus Raeuter, Revesznel Mattheus Beutter Schemnic. Hung. — 
7 ) Haannal Bertoldy, Eevesznel Bertholdi. — s ) Haannal Scherfi. — 
■) Haannal Bohus, Rev^sznel Bodus,— 10 ) Haannal Graf. — n ) Revesznel 
. Haannal Weissl. — '-) Haannal Fridvaldszlcy. — 1?r ) Revesznel 
ius. — u ) Haannal Matthias. Vezetelmeve Revesznel Bathgel. — 
IS ) Eevesznel Kretschmor Leutschoviensis. — IC ) Haannal SchuschJcevicz, 
Revesznel Sch uschka citz Liptoviensis. M AGVAU TAXULuK JEXAHAX. •_' i 

Georg Crundel ') Montano Vallensis Hung. 

31. Christophorus Klesch P. L. C. Eccles. Georgio Montanae in 
Comitatu Super. Hung. Scepusiensi inter XIII. Coronae Poloniae oppj- 
gnorata oppida, '.'t XXIV. Begal. Consist. 8 ) Ass. et Xotar. nunc Exul 
Christi et IIosp. Jenae. 

Beiratkozott 170. 

1679. ny. f. (Rectore Philippo Mullero Ss. Theolog. Eloqu. et Poeseos Pr. 

Publ.) 
Georg Christoph Melchioris de Zaanna Sempron. 3 ) Hungarus. 

Johannes Cantoris Cassa Hung. G. i. 
Joannes Schnell 4 ) Olasz. Hung. G. i. 
Matthias B ) Stephani Beloban. Hungarus. 
Joannes Armbruster Posoniensis Hung. 6 ) 
Martin Clement Xeosoliens. 7 ) Hung. 
Beiratkozott 296. 

1679. t. f. (Reciore Johanne Musaeo Ss. Theolog. D. et P. P.) 

Beiratkozott 139. 

1680. ny. f. (Rectore Heinrico Balthasaro Roth. I. U. D. et Prof. Publ.) 

Georg Balog 8 ) Hungarus. G. 

David Spielenberger 9 ) Leutschovia Hung. 

Tohias Masnicius ,0 ) Hungarus, ante Diaconus Eccl. Illaviens. 
nunc Exul indignus Christi. H(onoris) C(ausa). 

Joannes Simonides Hungarus. quondam Scholae in libera Collegio 11 ) 
et Kegia Civitate Brizna Bector. t. t. Exul. H. C. 

Jo. Adam Hoffsteter 12 ) Cremnitz. Hung. 

Elias Greschner 13 ) Xeosol. Hung. X. J. 

Johannes Klein Schonberga ") Transylv. 

Georg Eybestorffy Kisselekensis Transyl. 6 ) 

Michael Vonnerus Verdens. Transylv. 

Daniel Lang Marpodiensis l5 ) Transylv. 
Beiratkozott 349. 

1680. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. D. et Prof. Publ.) 

Paulus Pater Menhardci Hungarus. 

M. Andreas Lowius Sempron. Hungarus. ') Haannal G-riindel. Revesz nem emliti. — -) Bevesznel Conus. — 
3 ) Revesznel Zecanna, Sempb. — 4 ) Bevesznel Schael. — ') Haannal es 
Bevesznel Mattheus. — ,: ) Revesz nem emliti. — 7 ) Haannal es Bevesznel 
Novisoliensis. — s ) Revesznel Georgius Balogh. — ") Revesznel Spirlen- 
. — 1m ) llaaimal Masnitius. — ") A Collegio sz6, ugy latszik, folosle- 
ges. — 13 ) Haannal Ilnfst,/, //.,■. — '») Bevesznel Greschnerus. — 14 ) Be- 
vesznel Klem, Schonberg. — '•"') Beveszncl Don. Lany, Marfodiens. 2b MTAGYAR TANDtOK JENAIiAX. 

Zacharias Voledanus Buchqvia l ) Hnngaras. 

Joannes Asbot Hegyfalva 2 ) Hung. 
Beiratkozott 117. 

1681. ny. f. (Recfore Valentino Belthem. Ss. Theolog. Licentiato Log. et 

Philos. Primae Prof. Publ.) 
Jo. Gojitofred" Simonis Posoniensis Hung. 
Elias Christian Gartner Gunza Hnng. 
Beiratkozott 341, 

1681. t. f. (Rectore Fridemanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et P. P.) 

Georgius Pencker Neosolio Bungarus. 8 ) 
Christophorus Laechnefus Soprdn.*) Hung. 
EUas Daniel Klesch Hung. N. J. G. 
Beiratkozott 118. 

1682. ny. f. (Rectore Petro Miillero U. J. D. et Pr. Pu.) 
Martinus Tutius Kiss-Senkino Transylv. 
ISeiratkozott 273. 

1682. t. f. (Rectore Augustino Heinrico Faschio Med. Doct. Anat. Botan. 

Chirurg. Pr. Publ. et Archiatro Ducali Saxonico.) 
Beiratkozott 1 4_'. 

1683. ny.f. (Rectore Caspare Sagittario Ss. Theolog. Doctore et Historia- 

rum Prof. Publ.) 
Michael Langius PuVimont. Transylv. 3 ) 
Jo. Gottfred Haberland nob. Hung. Posoniensis. 8 ) 
Beiratkozott 321. 

1683. t. f. (Rectore Johanne Guilielmo Bajero Ss. Theolog. D. et Prof. 

Publ. Ord.) 
Gabrielus Skarieza Kusrogiensis "') Hungarus. 
Beiratkozott 110. 

1684. ny. f. (Rectore Nicolao Christ. Lyncero J. U. D. et Prof. Publ.) 
Johahnes VVislicenus 6 ) Leutschovia Hung. 
Sigismundus VVaxmannus Leutscliovia Hung. 3 ) 
Beiratkozott 295. 

1684. t. f. (Rectore Rud. Wilh. Krauss. Phil et Med. Doct. et Prof. Publ.) 

Jo. Adam Hartnegg ') Posoniensis Hungarus. 
Beiratkozott 174. 

') Haannal Puchovia, Revesznel Buchovio. — -) Haannales b 
nel Hegyfalvino. — s ) llevesz nem emliti. — ') Haannal es Revesznel Seith- 
pron. — '■') Ilaannal Kiiszbyhieri&is, Bevesznel Kiifrogiensis. — e ) Haanual 
\ lllicen ub. Kevesz nem emliti. - '') Haannal Hartenegg, Revesznel Hartergg. NV0YAK TAXUI-6K .l&NVHVN. 29 

1685. ny. f. (Rectore Georgio Schubarto Poes. et Eloqu. Prof. Publ.) 

Michael Sextius Neosolio Hungarus. ') 
Beiratkozott 309. 

1685. t. f. (Rectore Valentino Pelthem Ss. Theolog. Doct. et ejusdem Prof. 

Publ. Ordin. ut et Collegii Theol. h. t. Decano.) 
Joannes Knogler Trencsenensis Hungarus. 1 ) 

Jo. Christoph Zuanna Sempronio Pannonius. 2 ) 
Beiratkozott 221. 

1686. ny. f. (Rectore Johanne Volkmaro Bechmann J. U. D. Exempto. Com. 

Palat. Caesareo et Cive Rom.) 
Johannes Muller 3 ) Transylvano-Sehassburgensis. 
Andreas Giinther 4 ) Leutschovia Hungar. 
Jo. Georg "Wutzer 5 ) Gunzensis Hungar. 
Beiratkozott 376. 

1686. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. Doct. Theoretices Pr. 

P. Consiliario et Archiatro Ducali-Saxonico.) 

Andreas Wislicenus n ) Giinza Hung. G. J. 
Beiratkozott 197. 

1687. ny. f. (Rectore Johanne Philippo Slevogtio D. et Pr. Juris ac Philos. 

Pract. Ordinario.) 
Johannes Christophorus Thill Posonio Hungarus.*) 
Matth. 8 ) Kraus Posonio Hung.') 
Beiratkozott 289. 

1687. t. f. (Rectore Friedmanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et Prof. Publ.) 

Johannes Serpilius Hungarus. 

Johannes Cenckner 9 ) Hungarus. 
Jo. Xicol. Hain Leutschovia Hung. 10 ) 
Georg Ferdinand Gleichgrossius ]1 ) Posoniens. Hung. 
Beiratkozott 179. 

1688. ny. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dom. 
Joanne Guilielmo Duce Saxoniae : Prorectore Petro Miillero U. J. D. et P. P.) 
S;m\uel Sartorius Caesariof. Hungarus. 
Christianus Pfanschmidius Leutschovia Hungar. 
Beiratkozott ') Eevesz nem emliti. — -) Rev6sz 1686-hol emliti. — 3 ) R6vi 
Mullcrus. — *) ReVesznel GHtrtler. "i Bevesznel Weitzer. — 8 ) Haannal 
Vialicenun. I!'J\es/. nem emliti. — ") Haan 1689-rol emliti. — ■ s ) B 
ni''l Mathias. — : ') Haannal Cencker. — I0 ) Haan nem emliti. R6v68zn61 
Ifaim. - '*) Haannal Gleichgrosser. Rev6sz nem emliti. 30 MAGVAR TAXUl.UK JEXAISAX. 

1688. t. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Augusto Henrico Faschio Med. 
Doct. et Professore Publico.) 

Guiliehnus ] ) Popradius Belens. Hungarus. 
Johannes Sculteti Veterisol. Hung. 
Joannes Payer Sempronio Hungar. G. J. 2 ) 
Beiratkozott 221. 

1689. ny. f. (Rector ugyanaz; Prorectore Joanne Andrea Schmidt. Logic. et 
Met. Profess. Public.) 

Christianus Budaeus Leutschovia Hungarus. 
Aridreas Kraus Corona Transylv.*) 
Adamus Popradius Hungar. 
Jo. Frideric Crochserus 3 ) Semnic. Hung. 
Beiratkozott 412. 

1689. t. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Joanne Guilielmo Bajero Ss. Theo- 

log. Doct. et Prof. Publ. h. t. Decano Facultatis.) 
Theodorus Budaeus Leutschovia Hung.-) 
Andreas Landinus 4 ) Leutschovia Hung. 
Beiratkozotl 211. 

1690. ny. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Philippo Slevogtio D. et Prof. 
Juris ac Civilis Prudentiae Ordinario.) 

Lucas Binder Purimontano Transylvanus. 2 ) 
Georgius Gross Szaszvarosino Transylvanus. 
Johannes Puhrmann Bistrieiensia Transylv. 
M. Jo. Ferd. Weishek Posoniensis Hung. 6 ) 
Beiratkozott :;85. 

1690. t. f. (Rector ugyanaz ; Prorectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. 
D. Theoret. Prof. Publ. Consiliario et Archiatro Ducali Saxonico.) 

Danielus Budeus a Budinfalva '■) Cihin. Hung. 
? Henricus Bern. Nolting Pyrmont.') 
Matth. Sturtzer s ) Neosol. Huug. 
Jo. Frideric. Neuheller Sempronio 9 ) Hung. 
Jo. Gottfred Preiseiten "') Cremnitio Hung. 
Beiratkozott 199. ') Haannal Vilh., Revesznel WiVi. — s ) Revesz nem emliti. — 
•) Haannal Roehserg. Bevesz nem emliti. — *) Haannal es Revesznel al- 
kalmasint helyesehhen Landing. — 5 ) Sem Haan. sem Revesz nem emliti. 
Belyette Revesznel Joh. Conrad. Kalfus Hung. Corhiensis fordul elo. — 
e ) Revesznel Budinfius (Budfalva?) — 7 ) Sem Haan, sem Revesz nem 
emliti. — s ) Haannal Matthias Sturtzer, Revesznel Matth. StUrtzer. — 
•) Revesenel Neiiheller, Sopron. — ,0 ) Haannal Job. Oodofr. Freiseisen, 
( 'remnicz. Etevesz aem emliti. MAGVAR TAXIIl/iK JKXAr.AN. 31 

1691. ny. f. (Rectore Joh. Paul. Hebenstreit. Moralium et Politic. Pr. Publ.) 
Christian Giinther Leutschovia Hung. 1 ) 
Michael Unger ') Sempronio Hungar. 
Joliannes Knoblauch Leutschovia Hung. 2 ) 
Georg Frankfurter Cunmicio 3 ) Hung. 
Christian Math. Wisslicenus Peterstorf. Ung- <) 
Beiratkozott 350. 

1691. t. f. (Rectore Valentino Pelthem. Ss. Theolog. D. ejustlemque Prof. 

Publ. Ord. Facultatis Theolog. Decano.) 

Elias Institoris Solna Hung. 5 ) 
Elias Trangus Leutschovia Hung. 
Beiratkozott 216. 

1692. ny. f. (Rectore D. Christiano Wildvogelio Consiliario Saxo-Vinariensi 

Aulico et Antecessore.) 

Joh. Gottfred Hamrich Semnic. 6 ) Hungarus. 
Martinus Polsvizi : ) Bosnaviensis Hung. 
Elias Perlicius Puchov. Hung. 2 ) 
M. 3Iichael Weber Posniga s ) Hungar. 
Fridericus Liefmannus Cassovia Hung. 

Daniel Prospel de 3 ) Putschreh ,0 ) nobilis Scepusiensis ") Hung. 
Nicolaus Edelman '-) Zakoloa 13 ) Hung. 
Jo. Christophorus Henzeli u ) Neosol. Hung. 
Sam. Coryli Thuroc. Pannoiiius. 
Beiratkozott 451. 

1692. t.f. (Rectore Gunthero Christoph.Schelhammero Med. Doct.et Pr.Pu.) 

Samuel Antoni Baltbensis Hung. 
Ladislaus Fodor Mankotiikino ,5 ) Hung. 
Beiratkozott l 85. 

1693. ny. f. (Rectore Johanne Andrea Danzio Sacr.et Orient. LL. Prof. Publ.) 

Sigismundus Giinther Leutschovia Hungarus -) 
Augustinus Lazarus "») Leutschovia Hungarus. 
Beiratkozntt 391. 

1693. t. f. (Rectore Friedemanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et Pr. Publ.) 
Beiratkozott 130. ') Revesz l6 90 / 9 i-b($l emliti. — -) Revesz nom omliti. — a ) llaannal 
helyesen Cremnicz. Revesz nem emliti. — 4 ) Reyesz nem emliti. Baannal 
Christ. Math. Vislicenus Petersdorf. Hung. — "•) Etevesz hozza (<'.s/.i. hogy 
(gratis.) — ") Haannal es Revesznel Schemnitz. -- 7 ) Helyesen : PblsSczi ; 
Baannal Pelsbczi; Revesznel Pblsoczi,— s ) Revesznel helyesebben Pbsinga. 

— s )Haann;il es Revesznel ". — I0 ) BaannaJ Putschrek. ") Revesznel 
Saennsiens (igy). — l9 ) HaannaJ Edelmann. — IS ) llaann.il Szakolcza, 
Revesznel Zakoba. — ") Haannal Uenceli. — IB ) Revesznel Markotukino. 

— ,c ) Haann.il Lazari; Revesz l6 9B / s -b61 emliti. A'2 MAfiVAR TA.NUt.6K JKN\\1!.VN'. 

1694. ny. f. (Rectore Guilielmo Hieronymo Brucknero D. et Prof. Publ.) 

Saniuel Mocser Ginnensis *) Hung. 
Beiratkozott 301. 

1694. t. f. (Rectore Rud. Guil. Crausso Philos. et Meilic. Doct. Praxeos 

et Chimiae Prof. Publ.) 
Beiratkozott 160. 

1695. ny. f. (Rectore Erhardo Welgelio Consil. Caesar. et Palatin., Artium 
Architectonicarum Directore Supr. Math. P. P. toti (?) Acad. Seniore.) 

Martin Leonliard Cibin. Transylv. -) 
Lucas Eoth Schassburgensis Transylvanus. -) 
Paul Figuli Buda Transylv. 3 ) 
Beiratkozott 311. 

1695. t. f. (Rectore Valentino Pelthem. Ss. Theolog. Doct. et Prot. Publ. 

Facult. Theolog. Decano.) 

Jo. Adam Gensenius 4 ) Sempronio Hungarue. 
Joh. Tiircki 6 ) Sempronio Hungarus. 
Elias Elnahueber Posoniensis Hungarus. '-) 
Christian Joachim Schub 6 ) Leutschov. Hung. 
Johannes Beeyer ') Leutschov. Hung. 
Michael Thays Cibin. Transylvanus. 
Beiratkozott 170. 

1696. ny. f. (Rectore Adriano Bejero J. U. D. et Prof. Publ.) 
Andreas Krauss Schasburgens. Transyl. 
Beiratkozott 340. 

1696. t. f. (Rectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. Doctore Theoretices 
Prof. Ordinario Comite Palatino Caesareo Consiliario et Archiatro Ducali- 

Saxonico.) 
Samuel Vest Cibiniensis Transylvanus. •) 
Johannes Kissling Cibiniensis Transylvanus. 8 ) 
Chri8toph Pronius Holzmangiim Transylv. 
Daniel Martini Modra Hungai-us. 
Beiratkozott 177. 

1697. ny. f. (Rectore Caspare Posnero Philos. Nat. P. P.) 
Aegidius Mangesius Mediensis Transylv. 8 ) 
Georgius Schiiler Cibiniensis Transylv. 9 ) 
Thomasius Siles Cibiniensis Transylv.») 
Jo. Ohristo. Martius 3Iodra Hungarus. ') Haannal Mocsor gimenais. — ! ) Bevesz nem emliti. — 3 ) Sern 
Haan, sem Revesz nem emliti, — ") Haannal Qensceni. — s ) Haamial 
TurcU. — 6 ) Haannal Srhab, B6vesznel Schtoab. — 7 ) Haannal Bei/er, Ee- 
v6szn61 Breyer. - - s ) R6v6szn61 hibasan Kisslinm; v.o Trausch (II. p. 268.) M.YGYAU XAHDLOK JENABAN. 

Mathias ] ) Ungerus Semproniensis Hung. 
Joh. Gottzmeister Corona Transylv. 8 ) 
Andreas Herman Birthalbino Transylv. 8 ) 
Zacharias Lucas Cibiniensis Transylv.' 2 J 
Beiratkozott 336. 

1697. t. f. (Rectore Friedemanno Bechmanno Ss. Theolog. D. et P. P.) 

Andreas Klos Cibinio Transylvanus. 8 ) 
Beiratkozott 146. 

1698. ny. f. (Rectore Joh. Philippo Slevogtio D. et Prof. Juris ac Philos. 

Pract. Ordin.) 
Theopbilus Eanner Posonio Hungarus. 
Jo. Botthosch "■) Corona Transylv. 
Georgius Seraphinus Schasburga Transylv. 2 ) 
Jii. Gottl. Dobner Sempronio Hung. 9 ) 
-le. Sam. Liebezeit Sempronio Hnng. 8 ) 
Jobannes Sapacius Miava *) Hungarus. 9 ) 
Johannes Grafius Cibin. Transylv. 
Beiratkozott 262. 

1698. t. f. (Rectore Joh. Hadriano Slevogtio Medic. D. et Prof. Publ.) 

Daniel Lippitzscb r ) Bartfensis .Hungarus. 
Andreas Helvig Bnpe Transylv. 
Martin Schiillerus Coronensis Transylv. 
Michael Wolf ruromnnte Transyh . 
Joh. Conrad Barth Sempronio Hungarus. 
Georgius Rotb Leutschovia Hung. fi ) 
Beiratkozott 122. 

1699. ny. f. (Rectore Georgio Schubarto Historiar. et Eloq. Pr.) 
Johannes Benedicti Schasburgensis Saxo TransyTv. 8 ) 
Joh. Bintzius a Darotz Transylv.-j 
Miehael Binder Media TransylV. 9 ) 

Beiratkozott 281. 

1699. t. f. (Rectore Valentino Pelthemio S. Theolog. D. et Prof. Publ. 

Collegii Theolog. Decano.) 
Martin Schmeizel *) Corona Transylv. 
Andreas Bognerus Corona Transylv. 
Beiratkozott 206. 33 ») Haanual es ReveszneJ MatlMaB. — s ) Revesz nem emliti. — 
ORevesznel Bolthopch. — *) Haannal Mijavensia, — h ) Haanmtl Lippick. 
Revesz nem emliti. — ') Haan nem emliti. — •) R6vesznel hiba-san Joh, 
Schmeitael ; v. o. Trausch (III. p. L851), ki szerint 1700. januar havaban 
erkezett Jenaba. Bldtte Revesz -I"'. -V'"--. Rosenkram Hung.-ot is emliti. 

MAGYAB TANOLOK J&NAUAN. 3 \ MAGYAR TANULoK JE.NAr.AN. 

1700. ny. f. (Rectore Magnifico Christiano Wildvogelio Consiliario Saxo 
Isenacens. Intimo et Antecessore.) 

Leopoldus Pamer Sempron. nobil. 7 ) Hungarns. 
Beiratkozott 368. 

1700. t. f. es 1701. ny. f. (Rectore Magnifico Georgio Wolfg. Weclelio Med. 
Doctore, Theoretices Professore Ord. Comit. Palatino Caesareo Consiliario 

et Archiatro Duc. Sax.) 

Georgius Albrichius Corona Transylvanus. 2 ) 
Mart. Gasner Fogarasino Transylvanus. 2 ) 
Michael Conradi Media Transyh nnus. 2 ) 
Beiratkozott 493". 

1701. t. f. es 1702. ny. f. (Rectoratus Joh. Andr. Dantii Sacr. et Orient. LL. 

Prof. Publ.) 

Michael Varadi 3 ) Hung. Trans-Tibiscanus. 2 ) 
Joh. Nicol. Pauli Posonio Hung. 
Stephanus Kezer de Lypooz 4 ) Eperiesensis Hung. 
Joh. Georg. Kramer Sempronio Hungarus. 
Joh. Conrad. Wohhmith 6 ) Sempronio Hungarus. 
D. Phil. et Med. ^NIicb. Sinapius ') nob. Ung, 
Beiratkozott 49 7. 

1702. t. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dn. Dn. 
Wilhelmo Henrico Duce Saxoniae ; Prorectore D. Phil. Miillero.) 
Tob. Melch. Engl Bempron. Hungarus. 
Beiratkozott 171. 

1703. ny. f. (Rectore Magn. Seren. que Principe Dn. Dn. Wilhelmo Henrico 
Duce Saxoniae; ProrectoreWilhelmo Hieronymo Brucknero D. et P. P.) 
Johannes Kovesdi Sempron. Hungarus. 
Beiratkozott 301. 

1703. t. f. (Rectore Magnificentissimo et Seren. Principe Dn. Dn. Wilhelmo 
Henrico Duce Sax. Prorectore Joh. Had. Slevogtio Medic. D. et Prof. Publ.) 

Sebasthianus Ferd. Dobher Bempronio Bungarus. 9 ) 
Paulus Populsky Eperiesiensis Hungarus.') 
Leop. Adam. Pauer Benipron. Hnngards. 
Beiratkozott 178. 

1704. ny. (es t. ?) f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe 
Wilhelmo Henrico Duce Saxoniae; Prorectore Joh. Jacobo Miillero.) 

Beiratkozott 463. 

') Bevesz 169 :, /7oo-bol emliti. — 2 ) Kevesz nem emliti. — 3 ) Haan- 
nal Vdrady. *) Haaanal Keczer de Li/pocz. Revesznel Kezer de Lypoiz. 
— ) Haannal Wollmuth. — 6 ) Haannal Synapius. Revesz aem emliti. — 
') Haan nem emliti. Bevesznel PopuUzky. MAGYAR TANULOK JEXABAN. 1705. ny. f. (Prorectore Magnifico Adrian. Beiero D. et Prof. Publ.) 

Abrahamus Torok Sempronio Hungarus. 1 ) 
Johannes Christophorus Kampelius Sempron. Hung. 2 ) 
Beiratkozott 349. 

1705. t. f. (Prorectore Magnifico Georgio Wolfgango Wedelio Med. Doctore. 
Theoretices Prof. Ord. Comite Palatino Caesareo Consiliario et Archiatro 

Duc. Sax.) 

Beiratkozott 158. 3 ) 

1706. ny. f. (Prorectore Georgio Alberto Hambergero P. P.) 
Beiratkozott 337. 

1706. t. f. (Prorectore Magnifico Michaele Fdrtschio D. et Prof. Publ.) 

d. 23. Sept. Mart. Obbelius ') Corona Transyl. sgr. 
d. 24. » Stephanus Jeremiae 6 ) Cibinio Transylvanus. 
d. 24. » Johannes Fabricius Cibinio Transylvanus. 
d. 24. Andreas Gockelius G ) Cibinio Trans^-lvanus. 

d. 24. » Joh. Georg. Vett Cibinio Transylvanus. 
d. 25. Oct. Valentinus Igel Corona Transylvanus. 
d. 25. » Luc. Coibius Coronfi Transyl. 

d. 25. » Mathias "Wisnowsk}' Theuto Lipscln", Liptoviensis Hun- 
garus. Ss. Theol. Stud. grat.") 

d. 14. Dec. Johannes Christophorus Schedius Modorensis Hung. 8 ) 
d. 18. » Yendelinus Mylius Corona Transylvanus. 
d. 25. » Michael Ambrosy Kuszoghio Hung. 
Josephus Schobelius Corona Transylvanus. 
Beiratkozott 237. 

1707. ny. f. (Prorectore Magnifico Johanne Bernhardo Friesen lct. Consil. 
S. Aul. et Prof. Publ.) 

Georgius Ferdinandus Pamer Sempron. Hungarus. 1 ) 
Beiratkozott 401. 

1707. t. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dn. Dn. Wil- 
helmo Henrico Duce Sax. Prorectore Johan. Had. Slevogtio Med. D. et P. P.) 

Franciscus Bheter Corona Transyl.') 
Beiratkozott 210. ') Haan nem emliti. — 2 ) E^vesz nem emliti. — 3 ) Haan szerint 
/>,,,,. Moller (Tirnavia Ilungarus) is megfordult Jenaban. — •) Revesznel 
Ottelius, M R6v6szn6] Jeremias. — n ) E6v6szn61 Qocheliiu. — ') Sem 
Tlaan. sem Revesz nem emliti. s* 36 MAGYAR TANOLOK JCNABAV. 

1708. ny. f. (Rectore Magnificentissimo Serenissimoque Principe Dn. Dn, 
Wilhelmo Henrico Duce Saxoniae ; Prorectore Joh. Georgio Miillero.) 

Andreas Richter Schemnicio Hungarus. 1 ) 
Michael Both Bartfa Equ. Hung. 1 ) 2 ) 
Ad. 3 ) Zimmerinann Equ. Hungarus Eperiesiensis. 1 ) 
Georgius Barany Semproniensis Hungarus. 
Beiratkozott 379. 

1708. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Franc. Buddeo Ss. Theol. Doctore 

et Prof. P. Facultatis Theol. h. t. Decano.) 

Leopoldus Beichentaller 4 ) Sempron. Hungarus. s ) 
Paulus Benckner Corona Transj r lvanus. s ) 
Mart. Yasonyi 6 ) ex Comit. Yespremiens. Hungarus. 5 ) 
Beiratknzott 214. 

1709, ny, f. (Magnifico Prorectore Joh. Phil. Slevogtio D. et Juris Canonici 

Prof.) 

Paulus Hullik '•) Hungar-Bosnav. s i 
Izdenzki 8 ) Hung. Eperies. 5 ) 
Beiratkozott 400. 

1709. t. f. (Magnifico Prorectore Georgio Wolfgango Wedelio Med. D. Theor. 
Prof. Ord. Comite Palatino Caesareo Consiliario et Archiatro Duc. Sax.) 

•Inliannes Theophilus Windisch Posimien3j> Hungai 
Joli. Georg. Metzner 10 ) Eperiesiensis Un£?arm. 
Petr. Burg Corona Transylvanus, 
Joh. Fillsehic.il Corona Transylvanus.") 
Eridr. "Willielm Heer Posonio Hungarus.") 
Beiratkozott 216. 

1710. ny. f. (Magnifico Prorectore Joanne Casp. Posnero, Eloquentiae 

Prof. Ord.) 

Johannes Ad. Baimann ' 2 ) Eperiesiensis Hung. 
Andreas Ottlik Liber Baro de Ozov. ,s ) Pannonius. 
Leop. Godofred. Schmidegg Cremnitio Hungarus. 
Alexander Kray Kesmarkino Hungarus. ') Bevesz 1707-bol emliti. — -) Haannal es Beveszne) Eques Hung. 
Bartfens. — 8 ) Haannal es Bevesznel Adam. Vezetdkneve Bevesznel 
Zimmermati. — 4 ) Haannal es Revesznel Eeichenhaller. — B ) Bevesz 
ITO'7,0 Aug.-Febr.-bol emliti. — '0 Haannal 6s Bevesznel Vdsonyi. - 
'•) Bevesznel HiiUick. — ') Haannal .V. Izdenczy (Itl az .V. k6tsegkiviil 
azt jelenti, hogy keresztnevet nem ismerjiik). Bevesznel Izdensky. — 
") Haan nem emliti. — 10 ) Haanna) Meczm r. - n ) Bevesz nem emliti. — 
,0 )Haannal Lajman, Revesznel Kaimhn. — n ) Haann&l <>:<t<<. MAGYUt l'\N'n.uK .lE.vAuAV. 37 

Stephanus Hachmigyei ') Trenchiniensis Hung. 
Mathias •) Bfarck ') Poson. Hungarus. 
Beiratkpzott 481. 

1710. t. f. (Prorectore Magnifico Michaele Fdrtschio Ss. Theol. D. et 
Professore Primario.) 

Georgius Domches Corona Transyl. ') 
Leopoldus Mann Rustensis Hung.) 
Georgius Scharff ") Rustino Hung. s ) 
Beiratkozott 272. 

1711. ny. f. (Magnifico Prorectore Christiano Wildvogelio J. Consiliario Saxo- 

Isenacens.) 
Leopoldus Artner Semproniensis Hungarus.') 
Beiratkozott ii 

1711. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Hadriano Slevogtio Med. Doct. et P. P.) 

Mathias Meervaldt 8 ) N< j <>soliensis Hungarus. 
Johannes Christiani Corona Transylvanus. 
Aegidiu.s Theophilus Petritsch '■') Semnromensis Ung. 
Melchior Szirmay <1<: Zirma 10 ) E<[U. Ung. Nagy-Mihalyensis. 
Andreas Szirmay cle Zirma '") Eqti. Ung. Nagy-Mihalyensis. 
Adam Szirmay de Zirma 10 ) Equ. fJng. Nagy-Mihalyensis. 
Jolianne.s Treitmaiui ") Leutschovia Ung. 

Johannes Saarosy 1 *) Hung. Transdanubianus ox Com. Castriferensi 
ex Saros. Gratuitus. 

Ahrahamus Aegidius Dohnerus Sempr. Hungaras. 
Beiratkozotl 'J80. 

1712. ny. f. (Magnifico Prorectore Burchardo Gotthelffio Struvio.) 

Nicolaus Richthauser Equ. Hung. 
Johannes Milleter Tglaviensis 13 ) Hungarus. 
Andreas Brtoss Neosolio Hung. 
Michael Weiss ") Neosol. Ung. 
Joachim Crandi 1: ) Neosol. Pannon. 

') Haannal Bdcsmegyei, Revesznel Bachmigyri. — -) Haannal es 
R6v6sznel Matthias. — :: )' Hannal Marck s. Marth. — E helyett 17 1". 
ny. f.-bGl Re\<'sznel emlittetik Joh. Fridr. Jaeger, Kyrnensis, Hunnus. 
Joh. Matth. Lichtenberger Kyrnens. Hunnus.Joh. Ad. Stumm, Kyrnens. 
liunnus. — r ') Eevesz 1710. Febr.— Aug.-Vd emliti. — •) Haannal es Re- 
1 Scharf. — : ) R6v6sz 1711. Aug.-bol emliti. — s ) Revesznel Mat- 
thias Meerwaldt. Ilaan nem emliti. — ») llaamial Petrics. Revrsz nem 
emliti. — '") ReveszneJ Szirma. — ") Haannal Treitman. — ") Haannal 
Sdrossy. Revesz nem emliti. Az ex Saros. Gratuitus Haannal hianyzik. 
- , ,a ) HaannaJ Iglov. R6vesznel Tglodiens. — u ) HaannaJ Veisz, R<'v-z- 
ned Weisz. - ") Haannal Crundi, RevGszneJ QrandL MAGYAR TANULUK JENABAX. 

Julius Maschgo ') Cremnic. Eungarus. 
Leopoldus Perd. Maschgo ') bremnic. Sung. 
Christophorus Neidel Corona Transylyanus. 9 ) 
Beiratkozott 504. 

1712. t. f. (Magnifico Proreciore Joanne Francisco Budtleo Ss. Theol. 
Doctore et P. P. Facultatis Theol. h. t. Decano). 

die 5. Sept. Bartholomaeus Melas Schassburgo Transylvanus. 8 ) 

die fi. Oct. Micbael Peschko Neosol. Hung. gr. s ) 

rtie 14. Oct. Georgius Czako von Rosenfeld Coronens. Bqu. Transyl. 

14. » Luc. Seuler 4 ) Coronens. Transyl. 

14. » Mart. Seewaldt Coronens. Transyl. 

23. Nov. Paulus Aldasy Hung. Poltaviensis 5 ) ex Comitatu Neograd. 24. Dec. Paulus Keler Hungarus Barophens. 6 ) 
Beiratkozott 240. 1713. ny. f. (Magnifico Prorectore Guil. Hieronymo Brucknero D. et P. P.) 

Sigis. Wilhelmus Kochlates Cassovia Hungarus. 
Beiratkozott 426. 

1713. t. f. (Prorectore magnifico Academiae Jo. Adolpho Wedelio D. et. P. P.) 

Franciscus Barth Nadoschensis Transylvanus. 8 ) 
Petrus Fronius Corona Transylvanus. 2 ) 
Beiratkozott 238. 

1714. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Wolfgango Wedelio 
Med. Doct. Theoretices Prof. Ord. Consiliario Intimo et Archiatro Duc. Sax.) 

Jacohus Eisenhleser 7 ) Leutschovia Ungarus. 
Christianus Schmidt Cibiniensis Transylv. 2 ) 
Danielus Kornerus 8 ) Bistriciensis Transyl. 
Joannes Christophorus Poch Sempron. Hung. 
Beiratkozott 378. 

1714. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Jacobo Syrbio, Phil. Primae 
et Rationalis Prof. Publ. Ord.) 

Mathias Haas Cibinio Transyl. 9 ) 
Martinus Brandtschott Briillensis Transyl. 2 ) 
Beiratkozott 252. ] ) Bevesznel Maschgs. — 2 ) Revesz nem emliti. — 3 ) A pontos 
datumot e felevben nem adja sem Haan, sem Revesz. — *) Kevesznel 
Elias Sciiler, Coron. Tram. — B ) Haannal poltariensis. Revesz nem emliti. 
— c ) Sem Haan, sem Revesz nem emliti. — ') Haanhal Eisenblaser, — 
») Trausch szerint (11. p. 301) 1714-t6d 1716-ig jogot hallgatott. MAGTAB TAMIUK JENABAN. 


1715 ny. f, (Magnifico Prorectore Johanne Andrea Danzin Theologiae D,. 
ejus et Sacr. Orient. Lingii. Professore Publ. Ord. Facultatis Phil. Seniore.j 

Emericus [zdentzii l ) Eperiesensis LJngarus. 9 ) 

Samuel Hellner 8 ) Kesmarkino Hungarus. gr. 

Franciscus Schunn Cibiniensis Transy].*) 

Georgius Ad. 4 ) Ki>U ■*■) Modra Hung. 

Christianus Sixtius Czikmantelino B ) Transylvanus. 

Johannes West Schassburg. Transyl. 

Andreas Eckhardt Hammersdorf '■) Transyl. 

Petrus Brenner Cibiniensis Transyl. 

Johannes Czeckelius Schoenberga s ) Transyl. 

Andreas Low Cibin. Transylvanus. 2 ) 

Danieius Kestner Cibin. Transyl. 
Beiratkozott 509. 

1715. t. f. Magnifico Academiae Prorectore Joh. Bernhardo Friesen lct. 

Cons. Saxonic. Aul. et Pandectarum Prof. Publico.) 

Johannes Ziegler Corona Transylvanus. 2 ) 
Beiratkozott 219. 

1716. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Reinhardo Rus LL. 

00. P. P. 0.) 

Martinus Schober 3 ) Eperiesensis Hungarus. 
Frider. Schultz Mesomanchico 10 ) Hung. 
Joannes Binder Cibiniensis Transylvanus. 
Johannes Joni Iglotz ") Hung- 
Lasar. 12 ) Czelder "Wagendriissel Hungams. gr. 
Beiratkozott 471. 

1716. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Michaele Foertschio Ss. 
Theol. D. et Professore Primario.) 

Andreas Fuker Eperiesiensis Hungarus. 13 ) 
Georgius Aegidius Artner Sempronio Hungarus. " 
Christianus Scharer Corona Transylvanus. 
Beiratkozott 239. 

1717. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christ. Schrotero D. et 

Prof. Publ.) 
Carolus Pridericus Low nobilis ]4 ) Sempronius Hungarus. 
Samuelus G-iinther Leutschovia Hungarus. 19 ) J ) Haannal Izdenczy. — 2 ) Bevesz nem emliti. — ; ') Bevesznel Sett- 
ner. — 4 ) Haannal Adam. — •'•) Revesznel K<>1h. — 6 ) Revesznel Czikmen- 
telino. — '•) Revesznel Ha/mmerdorfino. — ") Revesznel Sconberg, --■ 
■') Bevesznel Schobel. — 10 ) Haannal Mesomarchico. — ,l ) Haannal Iglovia 
Revesz nevehez meg hozzateszi, hogy gratis. — ,2 ) Re" 
vesznel Largamus. Baan nem emliti. — ,3 ) Ezutan Revesznel felemlitte- 
tik : Leonli. Lazar, Noricus. — 14 ) A nobilis jelzd Haannal es Revesznel 
hianvzik. 10 MAGYAR TAXUr.uK j6nAT5AW. 

Georgius Christianus Matern Posoniensis Hungarus. 1 ) 
Samuelus Wachsmann Leutschovia Hung. 8 ) 
Beiratkozott 492. 

1717. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Hadriano Slevogtio 

Med. D. et Prof. Publ.) 

Michaelus Felffalusi Transyl. Ungarus. 8gr. 8 j 
Johannes a Langi Rosn. Equ. Hung. 3 ) 
Nicolaus Adol. Schnaderbach Posonio Hungarus. 1 ) 
Adamus 4 ) Theophilus Hennel Modra Hungarus. 1 ) 

Beiratkozott 2 

1718. ny. f. (Magnifico Prorectore Joh. Caspare Posnero Eloquentiae 

Prof. Ord.) 
Georgius Lepnichius Sabeso Transylvanus. 8 ) 
Danielus Langius Sabeso Transylv. 2 ) 
Johannes Jac. Neuhold Semproniensis Hungar.*) 
Beiratkozott 496. 

1718. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Andrea Danzio Ss. Theol. D. ejus et 
Sacr. ac Orient. L. Prof. Publ. et nunc Facult. Theol. Decano.) 

24, Aug. 6 ) Johannes Schlosser Rupe Transylv. 
d. 11. 8br. Paulus Langius Nagy Schenckensis Transylvan 
d. 15. xbr. Georgius Brandschott Drasmariensis Transylv. 8 ) 
Beiratkozott 2fi5. 

1719. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Philippo Slevogtio D. 
Antecessore Facultatisque Juridicae et Scabinatus Praeside Ordinario.) 

Samuel Schuller Bistricensis Transylvahus. 9 ) 
Petrus Pezler Bistricensis Transyl. 2 ) 
Mathias Pellionis Bistriciensis TraJnsyl. 
Martinus Knogler Hungarus Baccabaniensis. 1 ) 

Johannes Fabri 6 ) Xograd. Hungar. 
Thomas Semethoni Yetenzscho 7 ) Hungarus. 
Johannes Sartorius Gauriensis Hung. 8 ) 
Beiratkozott 4-73. ') Haan nem emliti. — -) R6vesz nem emliti. — s ) Sem Haan, sem 
Revesz nem emliti. — 4 ) Revesznel Ad. — «) A bejegyzes napjat Haan 
es Revesz sohasem teszik ki. — c ) Haannal, ki nevet Fabry-ixaik irja, 
megelSzi *Joh. Chrisio^ih. Anders patria quidem Boleslavia Silesin 
quia ab an. 1729 Archidiaconatum bartfensem tenuit atque ibidem etiam 
est mortuus iure meritoque popularibus nostris accensendum duximus « 
Kiilonben Anders csak az 1720-ik ev nyari feleveben iratkozott be. — 
7 ) Rdvesznel Hemethom Veterizolio, az ut6bhi ketsegkivul helyesen. Haau 
nem emliti — *) Haannal 6s ReV6szn6] Jaurino-Hung. UAGYAR TAXLl-iJK IEXAi:.W. 1 1 

1719. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Adolfo Wedelio Nled. 0, 
Theoretices Professore Publ. Ord. Consiliario Duc. Sax. Med. Prov. Duc. 

Sax. Vinar.) 

Sigismondus Mayoor *) Cassovia Hnngarus.-) 
Johannes Szatzky 3 ) Veterisolio Hung. 
Michael. Disanyi Brezo 4 ) Hnng. gv. 
Johannes Carolus de Bosa Hung. gr. 
Johannes Grhz 6 ) Carponens. Hung. gr. 
Beiratkozott 240. 

1720. ny. f. (Magnifico Prorectore Burcard. Gotthelf. Struvio Consiliario 

et Historic. Saxonico. Prof. Juris et Historiarum.) 

Michael Lem Seibesiensis Transylvanus. e ) 
Gabrielus Fromius CorOna Transylv. 
Luc. Christian. Melas Schassburga Transylv. 8 ) 
Beiratkozott 4 7^. 

1720. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Michaele Foertschio Ss. 
Theologiae D. et Professore Primario.) 

l. 8br. Franciscus Christianus Minder Wormatiens. Hurigar.' l 
Stephanus Nagly Sancto Georgiens. Hungarus. 6 ) 
Paulus Roszler Hagi-Schenckensis Transylv. 9 ) 
Beiratkozotl 225. 

1721. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Wildvogelio Jc. 

Consiliario Saxo-lsenacense Intimo.) 

Johannes Conradi Schenckino Transylv. 
Sim. Rotb. Schassburg. Transylv. 
Andr. EJrauss ') Schaessburg. Transylv. 
Georg. Tlieod. Erauss 7 ) Schaessburg. Transylv. 
Joh. Georg. Westav Gemnicie ') Hung. 
Job. Hermann Transylv. Herm. 9 ) 
Johannes Capp Trarisylv. Herm.*) 
Georgius Poor Transylv. Rupens. 
Micbael Schlosser Transylv. Bupens. 
Johann Artzt Transylvano Schaessburgensis. 
6. Juni Ge><vj:. Eckardt Cibinio Transylv.*) 
Luc. Roth Scliaessburg. Transylvanus. 
Beiratkozotl ') Haannal Major. — 2 ) Revesz nem emliti. — ) Haannal Szaszky. 
— ') Haannal Disdnyi, Brezov. — 9 ) Haannal Gritl. e ) Sem lla < 
Revesz neni emliti. — ') Revesznel Krabs. — s ) Haannal Westow, schem- 
"/'"... Reveszne] !"• stay Q( mnicia. — ; ') Revesznel Hermannst. 4 2 MAOYAR TANOLOK .(EXABAX. 

1721. t. f. (Aug. -Sept. Magn. Ac. Prorectore Georg. Wolfgang. Wedelio 
Haered. in Schwarza. Med. Doct. Com. Palat. Caes. Sac. Caesar. et Cathol. 
Maiest. ut et Eminent. Elect. Mogunt. nec non Sereniss. Sax. Duc. Respe- 
ctive Consil. etiam Aul. et Archiat. Prax. et Chim. Prof. Ordin. Oct.-tfH 

kezdve Prorector : Christian. Wildvogel, lc. Consil. Sax. Isenac. Intim.) 
Jacobus Toi'kos Gauriensis ! ) Hungarus. 
Joachim. Sclmell Bisuicio Transylv. 
Danielus Engeter Cibinio Transylvanus": 
Petrus Schatz Sabesiens. Transylv. 
Lauventius Albrich Transylv. Nagy-Schencken. 8 ) 
Andreas Teutsch Corona Transylv. 
Micliael Albrich Jacobitanus Saxo Transj lv. : ) 
Andrea-^ Abrahami Transylv, 
Andreas Kislinus Transylv. 
Audr. Pachel Hung. Neosol- gr. 8 ) 
Johaunes Sehiitz Bistriciensis Transylv. 
Valentinus Ni-ddel Corona Transylv. 
Beiratkozott 203- 

1722. ny. f. (Magnifico Ac. Prorectore Joh. Jacobo Syrbio Phil. Primae et 

Rationalis Prof. Publ. Collegii Phil. Decano.) 

Johannes Georg. Forderreuter Rupe Transylv. 
Mart. Simon Sabeso Transylv; 
Tobias Miillerus Transylv. Cibin. 3 ) 
Joh. Ludov. Wachsrnann Trans. Cibin. 4 ) 
Johannes Szallay 5 ) Hung. Pomer. 
Samuelus Gostrebini ') Nitriensis Hungarus. 
Beiratkozott 347. 

1722. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Francisco Buddeo Ss. 

Theologiae D. et Prof. Publ. Ord.) 
19. 8br. Joachira Christoph Stegmann Wittow Hugron Transylv. 3 ) 
3. 9br. Michael YYaagner Saxo Transylv. 3 ) 
2. Dec. Wolfgang Artner nob. Hung.') 
6. Fehr. Elias Miletz Thurotziensis Hung. 
Beiratkozott 198. 

1723. ny. f. (Magnifico Prorectore Wilhelmo Hieronymo Brucknero et Ante- 

cessore et Consil. Sax.) 

Carolus Totzler s ) nobilis Hungarus Comitatu Posoniensi. 
Stephanus Bartha a ) Jaurieusis Hungarus. ') Revesznel Jaurin. — 2 ) Revesznel Grosschenk. — 3 ) Revesz nem 
emliti. — •) Revesznel Wahrmann. — 6 ) Revesznel Szalkay. — ■) Haan- 
nal Jesztrebini, Revesznel Sortzebini. — ') Haannal nobilis semproh. Ri- 
vesz Arther-i es Miletz-et 1722. nyari felevebOl emliti. — •>) Haannal ' a- 
rol. Totzlecz, Revesznel Christian. Toczler. -~ ") Haannal Barta. E) 
nem ernliti. >! AG V A K I A N U LO K J i. X A B A N . \-\ Jo. Lang Sabeso-Transylv. 1 ) 
Beiratkozotl .i>;<s. 

1723. t. f. (Magnifico Academiae. Prorectore Joanne Hadriano Slevogtio 

Medic. D. Profess. Publ. Ordin.) 

Leholzsey 8 ) Sarosiensis Hung. 
Sam. Preise Rosnavien. Hung. 

Sam. Mikovini Tliurtzebe llung. 3 ) 
Mich. DrSndt *) Corona Transylv. 
Beiratkozott 18 7. 

1724. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johann. Reinhard. Rus. Lingu. 

Sacr. et Orient. Reliqq. Prof. Publ. Ord.) 

Barthol. Wolf. Cibiensis Transylv. 
Jo. Lutsch Cibiensis Transylv. 
Mich. Kotsmajer Ung. Castriferrensi 5 ) 
Mich. Zigler Cibinio Traus. 

Steph. Hermanu Cibinio Trans. ex. Acad. AVittenberg. 
Georg. Thomae Cibinio Trans. 
? Jo. Birck ex Ac. Halensi. ) 

Ant. Barth. Bauszner Transylvanus ex Acad. Halensi. 7 ) 
Georgius YValther Bistricens. Transylv. 
Barth. Scheymer Corona Trans. ex Acad. Hal. 7 ) 
Beiratkozott 344. 

1724. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Andrea Danzio Ss. Theol. 
D. ejusdem et Sacr. ac Orient. Lingg. Prof. Publ. Ord. Facultatis Phil. Seniore.) 

Johann Daniel Perlicius Caesareof, Hung. 7 ) 
Georg. Hermann Corona Transylv.') 
Nicolaus Alex. 8 ) Prileszky nob. Hung. 
Stephanus Szenessy 9 ) Hungarus. 
Sam. Czirbess ,0 ) Csetnelins. Hung. 
Micli. Stinn ") Nethusiensis Transylv. 
Jo. Tellmann Ss. Theol. Stud. 12 ) Corona Transylv. 
Georg. Balthes Rosavallino Transylv. 1 ) 
Stephan. Kauffmann Schaessburga Transvlv.' 1 ) 
Beiratkozott 183. ') Elotte Revesznel meg Juh. Kissling. Trans. Oibin. (tevedesboT 
1696 t. f.-bol ?) — s ) Haannal Joh. Lehoczky, Reveszhel Jo. Leholtzi 
3 ) Haannal Samuel Mikovinyi, Revesz nem emliti. — 4 ) Revesznel Draudt. 
— 6 ) Haannal Kocsmaier. Revesz nem emliti. — ■•) Sem Haan, sem 
Revesz nem emliti. — ') Revesz nem emliti. — 8 ) Haannal es Revesznel 
Alexitts. — 9 ) Revesznel Bzenessi. — ,0 ) Haannal Csirbesz, Csetnek, ket- 
segkiviil helyesen. Revesz nem emliti. — n ) Revesznel Stein. — ,s ) Ss. 
Theol. Siud. Revesznel hianyzik. 44 MAGYAR TAXLLOK jfiVABAN. 

1725. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christiano Schrbter. 
D. et Profess. Publ.) 

Joh. Mich. Schwartz Pisonio Hung. 1 ) 
Andr. Kostolami 2 ) Hungarus Barsiens. 
Jo. And. Segner Posonien. Hung. 
Sam. Zierner Bistricens. Transylv. 
Chnstian. Ackermann Filletelkensis Transylv. 
And. Lutsch Begnensin Transylv. gr. ] ) * 

Jac. Clement ex Comitatu Nagy Hpntensi Hungams. 1 ) 
Beiratkozott 866. 

1725. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ad. WedeFio D. Consiliario 

Duc. Sax. et Medicinae Prof. Publ. Ord.) 

Prancracus Franel Schaessburgen. Transylv. gr. 1 ) 
Mich. Zilrnann 3 ) Cibinio Transylv. 
Mart. Wanckhel Cibinio Trans. 
Stephan Gottsling SabBso Trans. 1 ) 
Jo. Georg. Schiiller Cibinio Trans. 4 ) 
Jo. Bohvn Corona Transylv. 1 ) 
Georg. Rheter Corona Transylv. gr. ') 
Beiratkozott 192,. 

1726. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Hermanno Fried. Teich- 
meyero Philos.et Med.Doct. Physic. Experim. Professore Publico Ordinario.) 

Andr. Neubauer '-) Bistric. Transylv. 
Paulus Begius Bistric. Transylv. ') 
Beiratkozott 355. 

1726. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jesaia Friderico Weissenbornio 
Theologiae D. et Prof. Publ. Ordin.) 

Gottfried Schwartz Igla.viensis '■) Hungarus. 
Matthae. Konig •) Varalio Scepus. Hungarus. 
Paul. Xeidel Corona Transylv. 
Jo. Wagner Corona Transylv. 
Paulus Lang Corona Transylv. 
Michaelus Schulerus Schaessburga Trans. 
Jo. And. Umling Schaessburgens. Trans. 8 ) 
Beiratkozott 203. ') Bevesz nem emliti. — -) Haannal Kosztoldnyi, Rev^sznel Koaz- 

. — Revesznel Zielmann, — <) Bev^sz 1726-b61 emliti. — 5 ) R>- 

v^sznel Neubaur. — e ) Revesznel Schwarz. — Haannal es B^vesznel Iglov. 

— ■ '•) Haannal Matthias Konig, Revesznel Matheus Koenig. — s ) Revesz 

]727-1>ul emliti. MAGYAR TANTI.oK .TlivVP.AV 4 5 

1727. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Caspare Achatio Beckio D. 
Jurium Prof. Publ. Ordin. Facultatis Jurid. et Scabinat. Assessore.) 
Franciscua Rohrig Sohaessburgen. Transylv. gr.') 

Jo. -) And. Milller Sempron. Hungarus 
Adain. Nogell Szt.-Georgiensis Hungarus. ] ) 
Caspar Beiss 3 ) Hung. Scepus-Georgio Montanus. 
Beiratkozott 357. 

1727. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Hermanno Friederico Teich- 
meyero Doctore, Anatomiae Chirurgiae et Botan. Professore Publ. Ordin.) 

And. Holveit *) Felsosajensis Hungarus. gr. 
Jo. Georg. Kelp Transylvanus ') 

Ludov. Bichard. Lieheczeis 5 ) Sempronius Hungarus. 
M. °) G. Czekelius von Bosenfeldt Cibini, Trans. 
Jo. Zambo Papa. Hungarus. gr. ') 
Mi. Lutsch Cibiniens. Transylv. M 
Beiratkozctl 215. 

1728. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Bernardo Wideburgio Math. 

Prof. Publ. Ordin. Duc. Alumnorum Inspectore.) 
Martin Korahinszki 8 ) Wagendrii&selino Scebusiensis Hungarus, 
Jac. Wallendorffer ■') Cibinio Traneylv. 
21. May. Mar. Kosztwiller l0 ) Schemnieio Hungarus. gratuitus. 

Beiratkozott 31 1 . 

1728. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio Theol. 

Doct. et Professore Publico Ordinario.) 
Stephan. Polder Schaessburg. Transylv. 1 ) 
Jo. Godofred Moller Schemnicio Hungarus. 1 ) 
Thom. Eotb de Kiralyfalva Hungarus. 
Jo. Cliristopli. Belz Pisonio Hungarus. 1 ) 
lieiratkozott 212. 

1729. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Wilhelmo Hieronymo Bruck- 

nero Jurisprudentiae Doctore et Prof. Publ. Ordin.) 

Johann Binzig Schaessburg Trans. 
Danielus Schulerus Cibin. Transylv. 1 ) 

And. Eoth Schaesb. Transylv.') 
Johannes Wenner Cibiniensis Trans. 1 ) 
Beiratkozott 417. ') Eevesz ncm emliti. — *) Jo. Haannal hianyzik. — 3 ) Haannal 
Reisz. — <) Haannal Hotoeith, R6v6szn61 Holveis. — *) Haannal Liebezeit. 

— ') EexvsziHd Mich. — ') Haan nein emliti. - B ) llii.iunal Korabinszky. 
E''\>''sz nem emliti. — ■') R6veszn61 Wallendbrfer. — "') Haannal Koszt- 
viller, Eevesznel Kostwiller. 46 MAGYAR TANULOK JKN A I! AN. 

1729. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med. 

Doct. et Theoretices Professore Publ. Ordin.) 

Ohristian Francisci Oorona Transylv. 1 ) 
Albelius Fronius Corona Transylv. 
Ag. 2 ) Jo. Krauss Gross Schenckino Transylv. 
Georg. Jerem. Haner 8 ) Transylv. Saxo. 
Nathan. Bchulerus 4 ) Transylv. Saxo. 
And. Scharsius Media Transylv. 
G-eorg. Low 5 ) Oihiniensis Transylv. 
Valentin. Prau Cibin. Transylv. 
Beiratkozott 265. 

1730. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Gottlieb Stollio Philosoph. 

Civilis Profess. Public. Ordin.) 

Georg. Schobel Schaessburgensis Transylv. 
Elias Trangus Hungarus. 
Jo. 6 ) Mi. Fischer Pisoniensis Hungarus. 
And. Hann Media Transylv. 
Jo. Gants Seniproniensis 7 ) Hungarus. 
Johannes Henrici Schaeshurg. Transylv. 
Daniel Scbullerus Baranykutino Transylv. 
Beiratkozott 358. 

1730. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jesaia Friderico Weissenbornio 

Theologiae Doctore et Professore Publ. Ordin.) 

Christian Centner Leutschovia Hungarus. 8 ) 
Paulus Bitroff 9 ) Golsino Mosoniensis Hungar. 
Mich. Textoris Nagy Pallugya Liptoviensis Hungarus. 8 ) 
Cbristian. Ziegler Cibinio Transylv. 8 ) 
Beiratkozott 241. 

1731. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Caspare Achatio Beckio D. 
et Prof. Publ. in Curiis Serenissimorum Sax. Ducum Consiliario.) 

Johann. Melzer Scboenebergensis Transylv.") 
Jo. Mi. Segner Pisonio Hungarus. 
Martin. Loew Cibiniens. Transylv. 
Beiratkozott 3(i4. 

1731. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Adriano Wedelio Philos. 
et Med. D. Praxeos et Chimiae Professore Publ. Ordinario.) 

M. Bichard. Haner Scbenckino Transylv.'') 
Matb. 10 ) Markovitz Dobroniensis Zoliensis Hung. 8 ) 

] ) Az e felevben beirottakat Eevesz az 1729-ik ev nyari bd/v- 
liol emliti. — s ) Arj. Bevesznel bianyzik, ki Krauss nevebez megjegyzi, 
hogy grati8 iratott be. — 3 ) Trauscb szerint (II. p. 601) Nagy-Senkrtil 
valo a nagy-senki szekben. — 4 ) Trausch szerint (III. p. 262) Nagy-Ka- 
pusrbl (Gross-Kopisch) valo a medgyesi szekben. — "■) Rev6szn61 Ltin-. — 
r> ) Jo. Tlaannal bianvzik. — '•) Haannal Joh, Gdncs } 80jpj-on. — s ) Rev6sz nein 
ernliti. — B )Haa.nnaJ Bintrqf. Bevesznem emliti. — 10 ) Haannal Matthias MAGYAR lAMI.oK .IE\AI:.\N. I i 

8. Oct. Jo. Theoph. Huber Pisonio Hung. 

Dsv. Gomori Bosnav. Hung. 
8. » Ancl. Seidner Media Transylv.') 
die 9. Oct. Aml. Gergjer Media Transylv. 

M. Qhrist. WeUmann Media Transylv. 
» 9. Dan. Homi Bupe Transylv. 

* 15. Sam. Hermann Oassovia Abaujvariensis Hung. 

» 16.Nov.And. Jurak Felso" Kubyno Arvensis Hungarus. 8 ) 
Beiratkozott '250. 

1732. ny. f. (IVIagnifico Acaclemiae Prorectore Burcardo Gotthelfio Struvio 

Sereniss. Sax. Ducum prosapiae Ernestinae et Seren. Marchio Branden- 

burg. Culmb. Consiliario Aulico. Jur. Publ. Feudalis et Histori. P. P. 0. 

Historico Saxonico.; 

Jo. Georg. Krauss Schaessburgens. Transylv. 1 ) 
And. Martius Seinpron. Hungarus. 
Jo. Mich. Grraff Pisonio Bung. 

Sam. Lyssowini 3 ) Nagy Palagya ') Liptoviens. Hung. 
Jo. Holveith r, l Nagy Pallagya 4 i Liptoviensis Hungarus. 
And. Gross 6 ) Leutschovia Hungarus. 
Sam. Meschedeck '•) Puchov. Hung. 
Jos. Zaeh. de Jeuthe nat. ex Mon Gasch. Hung. 8 ) 
Daniel Bhein Corona Transylvanus. 
Jo. Geors-. Schulz Cibiniensis Transylv. 
Beiratkozott 425. 

1732. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio 

Theol. D. et Prof. Publ. Ord. Sereniss. Ducis Isenac. a consiliis Eccl. nec 

non Civium Isenacensium in hac Academ. Inspectore.) 

Joh. Mich. Glazinger ■') Cassovia Hungar. 1 ) 
M. Joh. Sartorius Bosnav. Hung. 10 ) 
Joh. Christoph. Huber Pisonio Hud 
Joh. Sartorius Cibiniens. Transylv. 1 ) 
Joh. Dietrich Media Transylv. 1 ) 
Petrus Binder "i Media Transylv. 
Petrus Clomp Corona Transylvi 
Beiratkozott 294. ') Bevesznem emliti. — ■ ') Haannal Andr. Jurdk, Felstibubini 
vensis. — ») Haannal Lissovinyi. — *) EEaannal es Bevesznel Nagy-Palu- 
gyu. — 5 ) Bevesznel Holneit. — '0 Haannal Grosz. — ') Saannal helj — d 
Thessedik, Revesznel Meschedik. — R ) Bevesz nem emliti. V. o. Eaan : 
tJos.Zach. de Jeuthe, Ohgarus, natus ex Mon. Gasch. Quisnam vir iste 
fueritv quidve verba M<m. Oasch. (i-\ l denotent, elucubrare uon potui. 
Talan Munkdcsf — ») Haannal Olasinger. — I0 ) Sem llaan. sem B 
nem emliti. — ") Beveszm -ib MAOTAR TAN0LOK .TKVAH A\. 

1733. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Dieterico Hermanno Kemme- 
richio D. et Profess. Publ. Ord. In Curiis Sereniss. Sax. Ducum Consiliario.) 

Jos. Krauss Schaessburgensis Transylv. 1 ) 

Sigism. Keler 2 ) Bartfensis Hungarus. 

Joh. Georg. Lippisch Bartfensis Hungarus. 

And. Begis Cibiniensis Transylv. 

Joh. Frid. Klein Bistricensis Transylv. 

Laurentius Maerter Cibiniensis Transylv. 
Beiratkozott 420. 

1733. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Hermanno Friederico Teich- 

meyero D. Professore Publico Ordinario Consiliario Aulico.) 3 ) 
Joh. Georg. Cellai-ius Licha-Solmen 
Bartolom. Klein Seepusiensis ') Elungarus. 
Pav. Turtsani B ) Ungar. 
Michael Klein Scepusiensis Hung. 
Johannes Saa] Bistriciens. Trans. 
Joh. Kaunn Cibiniensis Transylv. 
Ainlr. Elotb Cibiniensis Transylvanus. 
Stephanus Cartmann Media Transylv. 
,\l:iri in Lupini ) Media Transylv 
■luli. Gottlieb Schwarz Media Transylv. 
Mich. Weidner Media Transylv. 
Beiratkozott 289. 

1734. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Friederico Andrea Hallbauero 

Eloquentiae et Poeseos -Prof. Publ. Ord.) 

Georgius Podor Cibiniensjs Transylv. 1 ) 
Joh. Georg. Seiverl Oibmiensis Transylv. 1 ) 
Prider. Wilhelm. Bartholdi Sebusiensis 7 ) Hung. 1 ) 
Joh. Jac. Adamj Lieutschdvia Hunj 

Daniel Bulyovszky Loszoncziens. Neogradiensis Hungarus. 8 ) 
Joh. Semberi s ) Vetusoliq Zolensis Hungar. 
Nicolaus Yalentini Gomerino Nagy Szlabos. Hung. 
Beiratkozott 426. 

1734. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Reinhardo Russs Ss. 
Theol. D. ac ejusd. Facultatis Professore Publ. Ord.) ,0 ) 

Daniel Hosmann von Bothenfels Cibin. nobil. Trans. 1 ) 
Christian Friihauff ll ) Leutschovia Huhgarus. 1 ) ') Bevesz nem emliti. — = ) Haannal Kelcr. — 3 ) Az e felevben be- 
irottakat Bevesz a nyari felevbSl emliti. — *) HaannaJ Sopron. ketsegki- 
\ i'il sajt6hiba. 6 ) Haannal Tatrani, Bevesznel Turcsani. — 6 ) Bevesznel 
Pupini. — ') Haannal Scepus. — 8 ) Haan szerint uobilis de Dulice, Lo- 
sonczino-Neogradiensis. — :i ) Revesznel Pembehi. — '") Az e felevben be- 
irottakal Revesz a nyari felevbfil emliti. — ") Haacnal Frilhauf, MAGYAK TANUI.Oli .IKNAIlAX. 49 

\ 

Daniel Femger Media Transylv. 
Danir] Andrae ') Media Transylv. 
sinion Geigesch -') Medi^ Transylv. 
Jo]i. Miiller Oibiniens. Transylv. 
Joh. Sntoris Schenkens. Transylv. 
Jac. Binder Media Transylv. 
Beiratkozott 25 4. 

1735. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Fried. Hertelio J. U. 
D. Prof. Publ. Ord. nec non Faciiltatis Juridicae et Scab. Adsessore.) 

Ahd. Gab. Yanckhel von Seeberg Cibiniens. Transylv. 8 ) 
Petrus Imgarthen 4 ) Saxo Transylv. 
Mich. Finck 5 ) Leutschovia Hungarus. 
Beiratkozott 398. 

1735. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med 
D. Sereniss. Ducis Saxo-Gothani Consil. Auiico et Theor. Profess. Publ. 

Ordin.) 6 ) 
Daniel Hochholzer ') Sempronio Hungarus. 
Joh. Georg. Schiller Cibiniensis Transylv. 
Paul. Carol. Klein Bistriciens. Transyly. 
Mich. Jung Bistriciens. Transylv. 
Mich. Hann Media Transylv. 
Samuel Letz s ) Media Transylv. 
Mich. Graeff Media Transylv. 
Georg. Andreae Schaessburgens. Transylv. 
Paulus Graffius Birtholbino Transylv. 3 ) 
Simon Czeck 9 ) Cibin. Transylvanus. 
Beiratkozott 239. 

1736. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Jacobo Syrbio Theol. 
D. ejusdemque Facultatis et Philosophiae Primae et Ration. Profess. Publ. 

Ordin.) 
Johannes Stuckhardt Cibinio Transylvanus. 
Mathias Lang Sabeso Transylv. 8 ) 
Beiratkozotl 307. 

1736. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Georg. Walchio Theol. D. 

et P. P. 0. Seren. Ducis Isenac. a Consiliis Eccl. nec non Civium Isenacen- 

sium in hac Ac. Inspectore et sui Ordinis h. t. Decano.) 

Carolus And. Belius Pisonio Hungarus 8 ) 

Georgius Sohencker Birtalbino Transylvanus. 8 ) OBevesznel Andree. — B ),RdveszneJ Geiges. — 3 ) Eevesz nem 
emliti. — 4 ) Revesznel Tngarten. — 8 ) Revesznel Firek. — ') Az e felev- 
ben beirottakui Revesz a nyari feleybOl emliti. — ') Haannal Hochhol- 
tzer. — 8 ) Revesznel Pez, — 9 ) Revesznel Ciseck. MAGYAK TAJJULOK JJ^NABAN. 50 MAGYAt! TAXtl.oK .! |':.\A1!A\. 

/ 

Stephanus Closius ] ) Corona Transylv. 
Stephanus Fronius Corona Transylv. 
Beiratkozott 247. 

1737. ny. f. (Magnifico Ac. Prorectore Joh. Georgio Estor. D. Consiliario 
Aulico Saxonico Pr. Juris Ordinario Tribunalis Ser. Sax. Ducum quod 
Jenae est nec non Facult. Jur. itemque Scab. Collegii et Concilii Arctioris 

Adsessore.) 

Jo. Leop. Wohlmurh -) Sempronius Hung. 
Jo. 8 ) Sam. Serpilius Sempron. Hungarus. 
Jo. Mich. Wielandt Pisonlensis Hungarus. 
Daniel Textoris 4 ) Lipto. Hung. 
Tob. Menzel 5 ) Leutschovia Hungar. 
Jo. Sigism. Kreysel Barrha 6 ) Hungari 
Jo. Georg. Holtzkampft 7 ) Iglaviensis Eungarus. 
Johannes Wultschner Schaesshurgensis Transylvanus. 
Georgius Ackner Szenaverosensis 8 ) Transylv. 
M. Gottlieb Thays ,J ) Cihiniensis Transvlvanus. 
Georgius Pildner 10 ) Sabeso Transylv. 
Johan. Werner Bistricensis Trahs. 
Petrus Hann Media Transylv. 
Mathias Schreyer 11 ) Soproniensis Hungarus. 
Beiratkozott 437. 

1737. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Ad. Wedelio Philos. et 

Med. D. Praxeos et Chimiae Professore P. 0. Sereniss. Duc. Sax. Consil. 

Aulico et Archiatro.) 12 ) 

Georgius Nagy Jauriensis Hungarus. 

Johan Schencker Schaessburg. Transylv. 

Sigism. Roth Olaszi Hungarus. 

George Lorent Cydevant Chapelain d. S. A. S. Madame la Duchesse 
de Brau. et Lunehurg : De Pere Hongrois de nausance (naissance ?) 
has Saxon. 

Daniel Lippisch Iglaviensis Hung. 18 ) 

Martin. Gottofred Closius Corona Transylvanus. 

Jo. Bsrany ex Comit. Tolnens. Hung. 
Beiratkozott 236. J ) Revesznel Clostus ; Trausch szerint (I. p. 225) Stephan von Clo- 
sius. — -) Haannal Leop. Wollrnuth, Revesznel Jos. Leop. Wohlmuth. — 
3 ) Revesznel JoJt., Haannal hianyzik. — *) Revesznel Textorius. — 5 ) Haan- 
nal Menczel. — 6 ) HaannalJ?ar(/ew«is,Reveszn61 Bartfa. — 7 ) Haannal Sole- 
kampf, Revesznel Holzkampff. hjl». Scepus. — s j Revesznel Szenavorosit ns. 
— 9 ) Revesznel Thaysz, Trauschnal (III. p. 396) Thtisz. — ] °) Revesznel 
Pilder. — 1] ) Revesznel Scheyer. Keresztneve Haannal Matthias. — ]2 ) Az 
e felevben beirottakat Revesz a nyavi felevbOl eniliri. — ]3 ) Revesz nem 
emliti. MAGTAB IWLl.uK JBNABAJS. ->1 

1738. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Bernhardo Wideburgio 
M. P. P. 0. Sereniss. Duc. Sax. Vinariensi a Consiliis Eccl. Ducalium 

Alumnorum Inspectore.) 
Leopoldus Richardus Turck 1 ) Soproniensis Hungarus. 8 ) 
3Iart. Reinisch Caesareopolitan. Hung. gr. 3 ) 
Daniel Mart. Haner Media Transylv. 
Jo. Gergar *) Castrif. Hungar. 
Franc. Keretztury 5 j Castrif. Hung. 
Jos. Traugott Schobel Corona Transylv. 2 ) 
Beiratkozott 418, 

1738. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Jac. Syrbio S. Theol. D. P. P. 0. 
Colleg, Theol. h. t. Decano totius Academiae Seniore.) 
Michael Sander Media Transylvanus. 
Beiratkozott 251. 

1739. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Gottlieb Budero 
Phil. et Jurium Doctore. Juris Publ. Feudalis ac Hist. Profess. Publ. Ord. 

Facult. Jurid. ac Philos. Assessore.) 
16. Apr. Jo. Georg. Haner Saros-Transylv. 8 ) 
27. Apr. Georgius Sonntag 6 ) Igloviensis Hungarus. 2 ) 
Petrus Mogesch Cibinio-Transylv. -) 
Georgius Mathiae Corona Transylv. 
Beiratkozotl 368. 

1739. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Her. Fried. Teichmeyero 
Haereditario in Camsdorf et Wenigen Jena, Philos. et Med. Doctore. Ana- 
tom. Chirurg. et Botan. Professore P. 0. Ser. Sax. D. Vinar. atque Isnac. 
Consiliario Aulico et Archiatro Ac. Imperial. Leop. Carol. ac Societ. Scient. 

Reg. Boruss. Sodali.) 
Joseph Steiler Oibinio Transylvanus. gratis. 
Saniuel Krandy '•) Eperiesensis Hungarus. 
Jo. Friderieh Schaessburgensis Transylv. grat. 2 ) 
Beiratkozotl 240. 

1740. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Gottlieb Stolle, Ph. Civ. P. 

P. 0. Bibl. Ac. Societatis Teuton. Jenens. Directore.) 
Jo. Christiau Resler 8 ) Pisonio Hun<rarus. 
Georgiu-f Christophorus JaShez 9 ) Serpilius ; Sempron. Hung. 
Sigisiu. Theophilus Rothe Sempron. Hungarus. •) Haannal Tiirek. — -') Revesz nem emliti. — 3 ) Haannal Matth. 
Reinisch, Kesmark. • — *) Revesznel Gefger, Haannal Joh. Gergar, Ken- 
marje. — 5 ) Haann;il Keresztiiry, R6veszn61 Kere&zt&ri. — 6 ) Haannal 
Szontagh. — ') Haannal Kraudy. Eliitte Revrs/.nel meg fel van jegyezve : 
Mich. Blasius, Trans. Rupens. gratis. — 8 ) Haannal Bosler. — 9 ) Haannal 
Jaibet, Rev6sznel Jiibez. 


52 MAGVAB TANDLOK JENABAN. 

Jo. Carolus Kovesdy ') Sempron. Hungarus 
Petrus Servatius Bistricio Transylvanus, gr. s ) 
Martinus Capp 8 ) Cibinio Transylv. 
Michael Hitsch Birthalbino Transylv. 
And. Scb.ebes.ch Bogatsino Transylv. 
Thom. Textoris SzenaverSsi. 4 ) Transylv. 
Beiratkbzott 424. 

1740. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio 
Theolog. D. ac Professore Ordinario. Seren. Ducis Saxo-lsenac et Margravii 
Brandenburg. Onolden. a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac 

Acad. Isenacensium et Onoldinor. Inspectore h. t. Ord. Theol. Decano.) 

Per. : ) Paulin. Kraus Schaessburg. Transylv. 
Georgius Fellmann Transylvanus. 8 ) 

Jos. Conrad. Heydendorff Media Transylv. 8 ) 
And; Streieher ') Cibinio Transylv. 

Jo. Graser ') Media Transylv. 
Jo. Gottlieb. Schobel Martinia 9 ) Transylv. 
27. Oct. Joh. Conr. Holtzinger Hungarus Sohnensis. 10 ) 
Beiratkozott 213. 

1741. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Casparo Heimburgio D. 
et P. Pandectarum Ordinario Curiae Provincialis Facult. Jurid. et Scab. 

Adsessore h. t. Ord. Jur. Decano.) 

Mathias Matsko 1 - 1 ) Posoniensis Hungarus. 
Daniel Klein Bistricensis Transylv^ 9 ) 
Johannes Schmiedts Corona Transylv. s ) 
Samuel Croner Corona Transylv. 2 ) 
Petrus Bimmer 12 ) Corona Transylv. 
MiChael Pfeiffer 18 ) Caesariopoliensis Hungarus. 
IMichael Kramer Schaessburg. Transylv. 2 ) 
Beiratkozott 339^ 

1741. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med. 

Doct. Theoretices Profess. Publ. Ordin. Sereniss. Ducis Sax. Gothan. et 

Altenburgensis a Consiliis Aulicis.) 

Lud. Rud. Dobner Sempronio Hungarus. 
Christ. Theoph. Scbneller Soproniensis Hungar. 
Beiratkozott 195. ') Haannal es Bevesznel Kovesdi. — ; ) Kevesz nem emliti. — 
3 ) Bevesznel Kapp. — 4 ) Bevesznel Szenavdrosin. — : ') Bevesznel Paul. — 
8 ) Bevesznel Schaesburg. Trans. — '■) Revesznel Steicher. — s ) Revesznel 
Graeser. — •) Bevesznel Martima. — 10 ) Haannal Joh. Cpnr. Holzi 

i&is, Bevesz nem emliti. — ll ) Haannai Matth. Maczko, Bevesznel 
Matthias Matschko. — ,2 ) Revesznel Bimner. — 1S ) Haannal l'r MAOYAR TANULOK .TE\AT!A\. 53 

1742. ny. f. (Magnifico Acaclemiae Prorectore Joh. Petro Ruschino Phiios. 
Ration. et Prim. Professore Publico Ordinario.) 
17. Marc. Samuel Haynoczi Szobotischino ') Nitriensis Hungarus. 
28. Apr. Jo. Pollereczky 8 ) Ivankafalvens. Hungarus. 2 ) 
Samuel Neumann Posonio Hung. B ) 
14. Janii David Deschy Locseensis Hungarus. grat. 
Beiratkozott 300. 

1742. t. f. (Magnifico Acaclemiae Prorectore Frid. And. Hallbauero Th. D. 
et Professore Publ. Ord. Ser. Sax. Ducum Meinungensium Cobargens. et 
Salfeldens. nec non Gothani et Altenburg. a Consiliis Eccl. Civium Gothan. 

et Altenburg. Inspectore et Societatis Latin. Jenens. Directore.) 

Johannes Salmen Sybercino, 4 ) Transylv. 
Andreas Koeliler 5 ) Schaesburg. Transylv. 
^David Czako von Rosenfeld > 
Franc.Czako vmi Rosenfeld 6 )' * '• 

Paul. Chrestels 7 ) Corona Transylv. » 
Barth. Melas Schaessburg. Trans. 
Beiratkozott 189. 

1743. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Gottfried. Schaumburgio 
J. U. D. et P. P. 0. Ser. D. Saxo-Vinariensis et Isenac. a Consiliis Aul. 

Curia Provinc. Fac. Juridic. et Colleg. Scab. Assessore.) 

9. Marc. Samuel Gassur Verusoliensis 8 ) Hungarus. 
Joh. Jobi Bodendorf. Transylv". 
Jos. Alesius Scbaesburga Transylv. 
Joli. Wolff 9 ) Mediensis Transylv. 
Andr. Goeckelig Trapoldino Transylv. 2 ) 
Beiratkozott 271. 

1743. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Her. Frid. Teichmeyero, Haere- 
ditario in Camsdorf et Wenigen Jena, Philos. et Med. Doctore, Anat. Chir. 
et Botan. Prof. Publ. Ord. Ser. Sax. Duc. Vinar. et Isenac. Consiliario Aul. et 
Archiatro Ac. imperial, Leop. Carol. ac Societ. Scient. Reg. Boruss. Sodali.) 

Jo. Willielm Deccard Semproniens. Hungarus. 2 ) 
Beiratkozott 1G9. 

1744. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Gottefrido Tympio 

Lingg. Sacr. et Orient. Reliqu. Profess. Publ. Ordin.) 

Joannes Klein Scepusiensis Hungarus. 10 ) 

Jo. Gott. Schullcr v. Sonneberg") Media Transylv. ') Haannal Hajnoczy, Szlabossino-Nitriensis. — *) Revesz aem em- 
liti. — 3 ) Haannal PolereczJcy. — 4 ) E6v6s2ai61 Syberuno. — D ) R6v6szn61 
Kochler. — 8 ) Az elubbinek testvere ; Trausch szerint (I. p. 231) Brasso- 
Ikih szuletett. — ') E6v6szri61 Paul. de Khrestelo. — s ) Haannal 6s Revesz- 
nel helyesen Vetusol. '') Revcszmd Wolf. — I0 ) Sem Haan,'sem R6v6sz 
nem emliti. — ") R.6v6szn61 (es Trauschnal III. p. 247) Jo. Gottl Schul- 
ler v. Sonnenbevy. 54 MAGYAR TANOf.OK j£x.\RAV. 

Steph. Aerkeder Corona Transylvanus. 
Martin Albrich Cibinio Transylv. 
Andreas Schunn Cibinio Transylv. 
Jac. Schuster Media Transylvanus. 1 ) 
Beiratkozott 270. 

1744. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Georgio Walchio Theol 
D. ac Prof. Ord. Sereniss. Ducis Saxo-isenac. et Margravii Brandenburg. 
Onolden. a Consiiiis Eccl. et Consistor. Civium in hac Ac. Isenacensium et 

Onoldinor. Inspectore h. t. Ord. Theol. Decano.) 
Stephanus Sexti Neosoliensis Hungarus. 1 ) 
Steph. Job. Szirmay de Szirma AbaUjvariens. Hung. 
Johannes Ribiny 2 ) Nitriensis Hungarus. 
Martin. Sonntag 8 ) Kesmarkino Hung. 

Gregorius Fabri Hnissoria 4 ) Gomeriensis Hungarus. • 

Johannes Meilmerus Corona Transylvanus. 
Sam. Carol. Bruckenthal B ) Transylv. Hungar. 
Car. Lud. Lezius Bchemnicio Hungar. 
Steph. Goellner Nagy-Schenckino e ) Transylv. gr. 
Daniel Albrechl Cihinio Transylv. 
Jo. Dressnandt 7 ) Corona Transylv. 
Georgius Seraphin Nagy-Scbenckino e ) Transylv. gr. 10 ) 
Michael Nosner NSchenckino •) Transylvanus. 
Jo. Mallendorf NSchenckino Transylvanus. 1 ) 
Johannes Bockeses Fabeso Trans. pl. gr. 8 ) 
Martin. Conrad Saheso Trans. 
.)<). Theod. Dietrich Media Transylvanus. 
Jacobus Mylius Corona Transylvanus. 
Jacobus Schunn 9 ) Cibinio Transylv. 
Johannes Tartler Corona Transylv. 
Sim. Decani Bistricio Transylv. pl. gr. 10 ) 

Beiratkozott 218. 

1745. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Rudolpho Engavio 
Jurium Doctore ac Instit. Profess. P. 0. Curiae Provinc. Facult. Jur. et 

Scabinorum Collegii Assessore h. t. Ord. Jureconsultorum Decano.) 
Michael Traugott Fronius Corona Transylvanus. 
Michael Beer Cibinio Transylv. 
Jacobus Bell Media Transylvanus. 1 ) *) Revesz nem emliti. — 2 ) Haannal es ReveszneJ Ribini. — 
■) Haannal Szontagh. — *) Haannal Fabnj, hrussoviensis, Rev£sznel Fa- 
bri, Ulossovia. — B ) Revesznel C. Sam. de Bruchenthal : Trans. Trausch 
szerint (I. p. 188) Samuel Freiherr von Bruckenthal Ujegvhazon (Lesch- 
kirch) sztil. az ujegyhazi szekben. — 6 ) Bevesznel Grossschenken. — 
■) Etevesznel Dressnaudt. — 6 ) Revesznel Joh. Bockes es (igy) Fabeso, 
Trans.grat. ^fart. Conrad, Sabeso, Trans. — '■') Revesznel hibasan Scheinn. 
— 10 ) Ghr. illetrdeg />1. gr. Revesznel hianyzik. MAGYAR TANULOK JENABAN, 

Andr. Jantzovitz ') Turocziensis Hung. 
Samuel Phanschmiedt 2 ) Scep. Hung. 
Joh. Georg. Lang Posonio Hung-ar. Typogr. 
Beiratkozott 326. 

1745. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Simone Paulo Hilschero Med. 
D. Theoretices P. P. 0. Ser. Ducis Sax. Goth. et Altenburgensis Consiliario 

Aulico h. t. Med. Decano.) 

Stephanus Knall Mediens. Transylvanus. 3 ) 
Georgins Gebi Sebeso 4 ) Transylv. 
Georgius Tartler Cbrona Transylv. 
Petrus de Seewaldt ) 
Jos.GottlobdeSeulen*)! Equ< Trans - 
Georg. Czultner*) CorQna Transylv. 
Andreas Kesslem Cibinio Transylv. 3 ) 
Andreas Croner Bistricens. Transvlv. 3 ) 
Martin. Pildner Bupe Transylv. 
Michael Wagner Cibinio Transylvanus. 
Beiratkozott 232. 

1746. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christ. Henric. Eckharclo. 
Jurium et Philos. Doctore, Eloquentiae et Poeseos P. P. 0. Societatis Latin. 

Ephoro h. t. Ordinis Phil. Decano.) 
Joseph. Phil. Bimayn ') Sempron. Hungarus. 
Johannes Hlivai Zoliensis Hung. 
Michael Binder Transylvanns. 
Michael Schulz s ) Nagy-Schenckino Transylvanus. 
And. Windt Scepusiens. Hungar. 

Frid. Sigism. Balthazar. Preinberg L. B. 9 ) Sempron. Hung. 8 ) 
Mich. Neustatter l0 ) Tyrnavia Hung. 
Paulus Mess Cibino Transylv. 
Joh. Perlicius Turoczensis Hung. n ) 
Daniel Schobel Probsdorf. Transylv. 
Sam. Waller Cibinio Transylvanus. 
Beiratkozott 352. 

1746. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Andr. Hallbauero Ss. 
Theol. D. et P. P. 0. Serenissimorum Sax. Ducum Consil. Ecclesiastico. 
Civium Gothanorum et Altenbg. Ephoro, Societ. Latin. Jenens. Directore.) 

Joh. Tellmann Corona Transylvanus. 

Jos. de Saclisenfels ,a ) Cibinio Transylv. l ) Haannal Jancsomcz, Bevesz nem emliti. — 8 ) Haannal es Be- 
vesznel Pfanschmidt. — 3 ) Bevesz nem emliti. — *) Bevesznel Geht, Sa- 
beso. — 6 ) Trausch szerint (III. p. 299) BrassobfA valo volt. — 6 ) R( 
nel Czultnerus. — ') Haannal es Revesznel de Bimayn. — 8 ) Revisznel 
Schuler. — 9 ) Haannal L.de B. de Peinbero. — I0 ) Haannal Neustaedter, 
ReveszneJ NeustUdter. — >') Haan nememliti. — '-) Revesznel Sacihenfels. 56 MAGYAR TANTT.nK j£nAbAN. 

And. Zultner Bupe Transylv. 
Georg. JoL. Fischer Caesareopolit. Eungar. 1 ) 
Beiratkozott 206. 

1747. ny. f. (Magnifico Acaclemiae Prorectore Joh. Casp. Heimburgio 

Consil. Seren. Ducis Saxo-Goth. Aul. Professore Jur. Canon. Publ. Facultat. 

Jur. et Scab. Coll. Praes. Ordinar. nec non Cur. Prov. Adsessore.) 

Andreas Funck Cibinio Transylv. 
Car. Sam. Knogler Sempronio Eungar. 
Elias Math. Pabrici 2 ) Sempronio Eung. 
Joh. Theoph. Trogmayr s ) Semprohio Eung. 
Luc. Rauss Corona Tf&nsylvanus. 

Johan. Gottlieb Reisner yon Reissenfels ') Cibinio Trans. 
Jacpbus Mangesius Ludosino Transylv. 
Daniel Velther 5 ) Media Transylv. 
Job. '■) Schoenauer Media Transylv. 
A 1 1 1 1 . Graff Kupe Transylv. 1 ) 
Eeiratkozott 304. 

1747. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Erhardo Hambergero 

Phil. et Med. D. Physices et Medic. Theoret. Prof. Publ. Ord. Seren. Sax. 

Ducum Stirpis Ernestinae Consil. Aul. Ac. Nat. Curiosor. Socio et Medico 

Provinciali Jenensi.) 

Johan. Onjeit ') Corona Transylvanus. 1 ) 

Michael Thallmann s ) Lasslino Transylv. 

Simon AVagner Corona Transylv. 

Sani. Belner 9 ) Felka. Hungarus. 

Johan. Weisz Locseensis Hungarus. 

Martin. Georgii Schenckino Transylv. 
Eeiratkozott 191. 

748. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joachimo Georgio Darjes 
Phil. et J. U. Doc. Saxo-Vinariensi et Isenacensi Consiliario Aul. Philo- 
sophiae Moralis et Prudent. Civilis P. P. 0.) 
Simon Kiein Cibino Transylv. 
Christoph. Swab ,0 ) Posonio Hungar. 
Sam. Wasonyi Wadosfalva-Semproniens. Hungarus. 11 ) 
Math. ]2 ) Hocb Media Transylvanus. 
Georgius Hoffmann Eupe Transylv. 5 ') 
Beiratkozott 288. >) Eevesz nem emUti. — 2 ) Haannal Elias Matth. Fabrici, Eevesz- 
nel EJius Matthias Fafo-icius. — 8 ) Eeveszn.M Trogmayer. — ») Revesznel 
Reismer de Eehenfels. Trausch (II. p. 109, 11 D Ueussner r. Eeissenfels- 
nek irja a csalad nevet. — 5 ) Revesznel Welther. — '0 Eevesznel J"*. — 
•) Oniert van bejegyezve 1760. 61-ben. — s ) Bevesznel Tallmann. — 
a ) HaannaJ Hellner. — 10 ) Haannal Svab j Eevesz nem amliti. — 
») Haannal Sam. Vdsonyi, Vadosfalva sopron. Revesz nem emliti. — 
12 ) Revesznel Matheus. — 1S ) Revesz hozzateszi, hogy semigrqt(ia), MAQTAR TANTMiK .T f. X A P. \ \. .") 7 

1748. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Walchio Theol. D. et 
Prof. Publ. Ord. Ser. Saxoniae Ducum ac Margravii Brandenburg. Onold. 
a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac Ac. Isenacensium et Onol- 

dinor. Inspectore h. t. Ord. Theol. Decano.) 
Mart. Gottlob. Seulen ') Transylv. 
Laurencius Closins Corona Transylv. 
Math. -) Walther Media Transylv. 
And. Platz Media Transyl/. 
Georgins Preidt Gorona Transylv. 
Sam. Bogher Corona Transylv. 
J<>. Gottlieb Bartli Schaessburg. Trahsylv. 2 ) 
Carolus de Lindenfels Belgrado Hung. 
Beiratkozott 205: 

1749. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Rud. Engavio Jurium D. 
atque Cod. et Nov. Professore P. 0. Consiliario Aulico Saxonico Curiae 
Provincialis et Facultatis Jurid. Assessore Scabinorumque Collegii Seniore.) 

Joh. 4 ) Godofred Gross Cibinio Transylv. 
Petrus Miiller Corona Transylv. 
Valentinus Paulin B ) Media Transylv. 
Steph. Carol. Artzt Schaessburg. Transylv. 
Beiratkozott 263. 

1749. t. f. (Magnifico Academiae Rectore Carolo Friderico Kaltschmied. 
Med. D. Anat. Chirurg. et Botan. Prof. Publ. Ord. Ser. Ducis Saxo-Vinar. et 
Isenacensis et Ser. Marchion. Brandenbg.-Culmbac. Cons. Aul. Prioris 
Medico et Physico. Comite Palat. Caesareo. Acad. Imp. Nat. Curiosor. 

Collega.) 
Carolus Josephus Eutlhuber Sempron. Hungar. 3 ) 
Paulus Lany ,; ) Kesniarkensis Hung. 3 ) 
Andreas Caspari Media Transylv. 
Johannes Stoltz Media Transylv. 
Michael Mathiae Media Transylv. 
Georg. Theod. Krauss Schaesshurg. Transylv. 8 ) 
Beiratkozott 203. 

1750. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Bernhardo Wideburgio 
Math. P. 0. Ser. Ducis Saxo-Vinar. et Isenacens. a Consiliis Ecciesiasticis. 

Duoalium Alumnorum Inspectore et Concilii Arctioris Adsessore.) 
Martin. Mysz Corona Transylv. 8 ) 
Georgius Draudt Corona Transylv.*) 
Christian. Marienburger Corona Transylv. 8 ) 

l ) Revesznel Mart. Gottl. a Seulen Tratts. — »)Revesznel Matthias. 
— 3 ) Bevesz aem emliti. — *) Rev6sznel Jos. - •') Bevesznel Paulinus. — 
°) Haannal Ldnyi. 58 MAGYAP. TAStJLOK .TENAISAV. 

Petrus Wolff Cibinio Transylv. 
Michael Capesius Schenckensis Transylv. 
Beiratkozott 290. 

1750. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Georgio Walchio Theol, 
Doctore ac P. P. 0. Seren. Ducis Saxo-lsenac. et Margravii Brandenburg. 
Onold. a Consiliis Eccl. et Consistor. Civium in hac Ac. Isenacensium et 

Onoldin. Inspectore h. t. Ord. Th. Decano.) 
Georgins Belamlt Solnensis Transylv. 
Carolus Frankenstein l ) Cibinio Transylv. 
Michael Wagner Messdorf. Transylv. 
Jo. Georg. Ceszlern 8 )Cibinio Transylv. 
Daniel Piltsch Cibinio Transylv. 
Samiu-l Drozdick s i Trentschien. Hung 
Joh Tartler Corona Transylvanus. 
Joh. .Mari. Haner Media Transylvanus. 
Michael Capp Cibinio Transylv. 
Abr. .Is. Sztranyawszky *) Creranitzensis Hung. gr. 1 ) 
Georgius Schencker B ) Schaesburg. Transylv. 
Joseph. Bentzur*) Arvensis Hung. 
Beiratkozotl 223. 

1751. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Brokes. Jurium Do- 
ctore Ser. Ducis Saxo-Gothani atque Altenburg. Consil. Aulico Pandect. 
Professore P. 0. Curiae Provinc.Jatque Scabinatus Adsessore nec non Facul- 

tatis Juridicae h. t. Decano. 10 ) 
Andr. Theod. Conrad von Heidendorf') Mediensis Transylvanus. 
Joh. Christiani Transylv. ex civitate Bupensi. 
Joh. Sailler 8 ) Cremnitzensis Hirag. 
Adam Farkas Tessanoizien. *) Hungar. 
Jo. Theoph. Kunnerth ") Posoniens. Hungar. 
Jac. Stolterfus ]2 ) Neosoliensis Hung. 
Car. Frider. de Eeissenfels Gibinio Transylv. 
Georgius Bachner Cibinio Transylv. 
Johanhes Honterus Corona Transylv. 
Paulus Roth Corona Transylv. 
Paulus Binder Felmeriensi^ Transylv. '■) ') Bevesznel Car. de Frankenstein. — 2 ) Bevesznel Jo. Gearg. vhn 
Kesslern. — 3 ) Haannal Drozdik. — 4 ) Haannal Abr. Isac. Sztranyivszkoy, 
Bevesznel Abr. Isac. Sztranyovszky. — 6 ) Bevesznel Schenker. — 
6 ) Haannal Benczur, Bevesznel Bentzur. — 7 ) Bevesznel Andr. Theod. 
Conrad von Heydendorf. Trausch is emlit (II. p. 148) egy medgyesi Mi~ 
chael von Heydendorf-ot. — 8 ) Haannal Seiler. — 9 ) Haannal Tesszat 
HungaruSj Bevesznel Tessanaicziens. — I0 ) E felevben Haan elso helyen 
Joh, 8everini-t emliti, ki 1748. in Germaniam properavit et exacto Tu- 
hingae triennio. antequam in patriam rediret, Jenae etiam aliquandiu 
moratus est« — ") Haannal Theoph. Kunnert. — 19 ) Haannal Stoiterfuss. 
") Bevesz nem emliti. M.VGVAR TANULOK JKX Ali AV. 59 

Steph. Leop. H irt h burg, Tran 

Bim. Pet. SchneU Corona Trans. 
Bam. Biir '-) Leutschovia Hungarus. 
Beiratkozott 297. 

1751. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christ. Stockio Philos. et 
Med. Doctore Theor. Professore Publ. Ord. Caesareae Academ. Naturae 

Curiosorum Collega et h. t. Facultat. Medic. Decano.) 
Johanne.s Artzt Schenckensis Transylvanus. 
Johannes Himi^ch Corona Transylv. 
And. Franoisci Genderschensis ») Transylv. 
Beiratkozotl LfiO 

1752. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore ioh. Petro Reuschio Philos. 
Rationalis et Primae Profess. Publ. Ord. Inspectore Civium Vinariensium 
et Isenacensium qui hic studiorum gratia versantur. itemque Soc. Teutoni- 

cae. quae in Academ. Jenen. floret h. t. Facultat. Philos. Decano.) 
Johannes Freund Corona Transylvanns. 
SamueJ Gesztrebingi J ) Nitriehsis Hungarus. 
Joh. Topperczer Leutsovia Hnng. 1 ) 
Joh= Pahricius Schaeshurgo Trahsylv. 1 ) 
Jo. Herui. Schmidl von Scharffenhach B ) Cibin Transylv. 
Georgius Binder Schaesburg. Transylv. 
Valentinus Frohriius Corona Transylv. gr. 
Johannes Closs ') Corona Transylv. 
Beu*atkozott 255. 

1752. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christopho Koechero 
S. Theologiae D. et Professore P. 0. h. t. Facultatis Theolog. Decano.) 

Johannes Theoph. Laitner Soproniensis Ohg. 7 ) 
Christophorus Kreplehner Pisonio Hung. 
And. Stock Cibinio Transylv. » 

Dan. Koehler B ) Schaesbnrgens. Transylv. 
Jt>. ! Diddner Schenckino Trans. 
Michael Schuller Schaesburg. Tra 
Beiratkozott 173. 

1753. ny. f. (Magnifico Prorectore Joh. Wilh. Dietmaro Prof. Publ. Ord. J. 
U. D. Curiae Provincialis Saxoniae Communis Facultatis Juridic. et Scabi- 

natus Assessore Ordinario.) 

Ludovicus Soutag Iglaviensis 1 1 m . 
Daniel Cerva Bcepusii i Hung. ') Revesz nem emliti. — 2 ) Haannal Boer. — ■'■) Revesznel Gendor- 
schens. — ') Haanual Jesztrebini ; Revesz nem emliti. — ■"■) R^vesznel 
Schmidi a Scherferbach. — ») Revesznel Clos. — '•) Sem Qaan, s''in Re- 
vesz nem emliti. — s ) Revesznel Koehler. — ■■) Revesznel Jos. -- ") Saan 

iifin '■mliTi. fiO MAGYAU TAXrLni; JENAriAX. 

Georg. Sigism. Ebhardt Sempronio Hung. 1 ) 
Christian Chemel Epperiesino Hung. 
Petrus Weber Oorona Transylvanus. 8 ) 
Jo. Georg. Kessler Cibin. Transylv. 
Johannes Dressler Sibercens. Ti-ans\iv.°) 
Beiratkozott 271. 

1753. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Erhardo Hambergero 
Phil. et Med. Doctore, Chimiae Praxeos et Phys. Professore Publ. Ord. 
Ser. Sax. D. Stirpis Ernestinae Consil. Aul. Acad. N. Curiosorum Sodali, 

Conc. Ac. Ass. Medico Pr. Jen. Facultat. Med. Seniore et h. t. Decano.) 
Sam. Gamauf 8 ) Gimza Hungarus. 
Beiratkozott 15">. 

1754. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Gottfriedo Tympio 
Ling. Sacrar. et Oriental. Reliquarum Professore Publico Ordinario.) 

Samuel. Schwartz Leutschovia Etungarns. 8 ) 
Johannes Wiirtzler 4 ) Baziniensis Hungarus. 
Jac. Gottholdus Kleinkauffius Corona Transylvanus. 8 ) 
Paulus Bordats 6 ) Nitriensis Hungarus. 8 ) 
Beiratkozott 295.") 

1754. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Georg. Walchio Th. Doctore 
et Prof. Primario Ser. Sax. Ducum et Margrav. Brandenburg. Onolden. a 
Consiliis Eccles. et Consist. Concil. Arctior. Adsessore. Civium in hac Ac. 
Meinung. Gothanor. Altenburg. et Onoldin. Inspectore Acad. et Ordinis 

Theologorum Seniore.) 
Johannes Elias Yeinert Eperiesensis Hung-. c ) 
Jo. Christoph. Deccard Sempron. Hung. 
Franc Gottfred. Eischer Kesmarkensis Hung. 8 ) 
Jacobus Raab Corona Transylv. 
Andreas Lani^") Bistrioio Trans. pl. gr. 
Johannes ScUelcker Transyly. pl. gr. 
Beiratkozott 149. 

1755. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Aug. Hellfeldio J. U. D. 
Institutionum Prof. P. 0. Curiae Provinc. Facultatis Jurid. et Scabin. 

Assessore.) 
Johannes Procopitts Szakoltza Hung. 
Georgius Schobel Corona Transylv. 
Michael Ennyeter s ) Corona Transylv. 
Michael Cyrilli 9 ) Bartfensis Hungar. 
Beiratkozott 246. ») Haan nem einliti. — -) Eevesz nem emliti. — 3 ) Revesznel, ki 
1753. ny. f.-bftl emliti, Oantauf. — 4 ) Haann41 Wurzler. — B ) Haannal 
Borddcs. — ') llaan nem emliti. — ') Revesznel Lani. — «) Egy Ennge. 
U r i 761-ben van bejegyezve. — 9 ) Haannal Cirilli. MAGYAB iWM.JK J&NABAN. 61 

1755. t. f. (Magnif. Acacl. Prorectore Carolo Friderico Kaltschmied. Philo- 
soph. et Med. D. Seren. Princ. Ducis Saxo-Vinar. et Isenac. Laiulgravii 
Hasso-Darmstadiensis et March. Brandenburg. Culm. Consiliar. Aulico. et 
Resp. Medico et Physico Anat. Chirurg. Botan. Prof. P. 0. Comite Palatino 
Caesareo, Acad. Imper. Nat. Cur. Collega et Academiae Electoralis Mogun- 

tinae Scientiarum Utilium Assessore.) 

Immanael Godofred; Hentschel ') Epperiesensis Hungarus. 
Lucas Jolian. Bfenner -) Media Trarisylv. 
Petrus Fackler Cibinio Transylv. 

Joli. Sixtius Schaesburga Trans. 

Paulus Petrovitzius :i ) Teuto Liptschensis Comit. Xitriens. Ungarus. 
Beiratkozott 

1756. ny. f. (Magnif. Acad. Prorectore Joach. Georgio Darjes. Phil. et Jur. 
Utriusque Doct. Philosoph. Moralis et Politices Prof. Publ. Ordin. etc. 
Societ. Teuton. Jen. Membro Honorario. Ordinis Philosoph. h. t. Decano.) 

Johannes Theophilus Eoesler Posoniensis Hungafus.*) 

Johannes Georgius Schmid Rosnaviensis Hungarus. 
Beiratkozott 259. 

1756. t. f. (Magnif. Acad. Prorectore Joh. Christophoro Koechero Theol. D 

P. P. 0. Ordinis Sui hoc t. Decano.) 

Josepli. Pornet Turocziensis Hungarus. 
Paulus Weineter Corona Transylv. pl. gr. 5 ) 
Beiratkozott 183. 

1757. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Paulo Wilhelmo Schmidio 

Instit. Professore Publ. Ordin.) 

Car. Eudolph. Euckershausen Soproniensis Hungarus. 
Ludovicus Planck Hung. 
Christian Ehrenr. 6 ) Artner Hung. 
Beiratkozott 243. 

1757. t. f. (Magnif. Acad. Prorectore Joh. Christiano Stockio Phil. et Med. 

Doctore, Chimiae et Praxeos Professore Publ. Ordin. Ser. Duc. Sax. Vin. 

et Isen. Consiliario Aul. Imper. Acad. Nat. Cur. Collega.) 

Samuelus Haynotzi 1 ) Semproniens. Hung. 
Beiratkozott 104. ] ) Haannal Hentsel. — 8 ) Eevesznel Br&mer. — *) Revesznel Petro- 
witeirts ; Uaan nem emliti. — *) ilaan nem emliti. — 3 ) Ezutan Haannal 
emlittetik a z61yomi D&niel Cntdi, ki Altorfio Jenam delatus theolo- 
gica non minus ac pbHosQphica apud Koecherum, Walchium et Daries 

tractavit.« Lasd alant 1758 t. f. — c ) Eevesznel Ehrend. — •) llaannal 
Hajnoczij i;> vesznel llinji«jtii. 62 MAGVAK TAXULuK JENABAX. 

1758. ny. f. (Magnif. Ac. Prorectore Carolo Gotthelfio Miillero Ph. Doct. 
Eloqu. et Poeseos Professore Fubl. Ord. Soc. Teuton. Jen. Seniore Regia- 
rum Gryphiswald. Regiom. et Goetting. nec non Elect. Mogunt. Acad. Scient. 

Collega.) 

Gabriel Iustitoris Mossoczy ] ) Hungarus. 
Beiratkozott 198. 

1758. t. f. (Magnifico Acad. Prorectore Joh. Georgio Walchio Th. Doct. 
Profess. Primar. etc. Academiae et Ordinis Theologorum Seniore.) 

Daniel Crudi Hung.*) 

Beiratkozorr 156; 

1759. ny. f. (Magnif. Ac. Prorectore Joh. Caspar. Helmburgio Jurium Do- 
ctore, Juris Canonici Prof. P. 0. Curiae Prov. Adsessore et Collegiorum 

Jurid. Ordinario etc.) 

Beiratkozott 209. 

1759. t. f. (Magnifico Acad. Prorectore Carolo Frid. Kaldschmied. Philos. et 
Med. Doctore etc. Anatom. Chirurg. Botan. Professore P. 0. etc.) 

Beiratkozott i 1 7. 

1760. ny. f. (Mag. Ac. Prorectore Joh. Ern. Immanuelo Walchio Phil. Doct. 
Eloquentiae et Poeseos P. P. 0. Societat. Latin. Jen. Directore Romanae 

Arcad. et Florentinae Columb. Sodali h. t. Facult. Philosoph. Decano.) 
Beiratkozott 227. 

1760. t. f. (Magnifico Ac. Prorectore Johanne Christophoro Koechero Ss. 
Theol. Doctore et Prof. Publ. Ord.) 

Johan.*) Rauss Transylv. 
Jn. Christoph. Schmid 4 ) Transylv. 
Sam. Christoph. Ziegler Transylv. 
Lucas Riemer Transylv. 
Joh. Onierr 3 ) Transylv. 
Jo. Christoph. Anders •) Hung. 
G-eorgius Nagy Hung. 
Jonathah "Wietoris 7 ) Hung. 
Petrus Glos 8 ) Hung. s. gT. 
Adam Philadelphi Hung. s. gr. 
Theodorus Lang Transylv. ) 
Mich. Gottfried Brenner Transylv. 

J ) HaannaJ Mossburg, Bevesznel Mossoczy. Szul. Gyongyoson He- 
vesmegyeben. — -) Alkalmasint ugyanaz, kit Haan 1756-L61 emlit : Revesz 
nem emliti. Sziil. O-Zolyonib&n. — :: ) Revesznel F. Rauss. — 4 ) Rev^sz- 
ni-1 hibasan F. Ohri. Schmid. Trausch szerinl (JTI. p. -i>4) J<>h. Christianus 
Schmid Sigeavdrt6] valo. — B ) Revesznel Onierth. Oniert van bejegyezve 
lT<;i-ben is ; 1747-lien Onjeit. — •) R^vesznel F. Ohristoph. Anderi. Szul. 
Bdrtfdn. — ') Haannal Vietoris. — 8 ) Haannal Glosz, Reveszne] ' 
Sziil. Keresrjfalctiit Sarosvmben. — '*) Revesz nem emliti. MAOY.YK TANOLOK .IKXAIIAN. 63 

Thom. Risch Tvansylv. 
Sam. Frideric. von Drauth ') Transylv. 
Sam. Sztankovitz -) Hung. 
Henric. Ott Nob. Hung. 
Daniel Waechter Hungar. 
David Wietori.s 8 ) Hung. 
Thom. Demjan 4 ) Hung. 
Samuel Kayser ~°) Hung. 
Beiratkozott 179. 

1761. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Aug. Hellfeldio J. U. D. 

Seren. Duc. Gothan. et Altenburg. a Consiliis Aul. Professore P. 0. Curiae 

Provinc. et Facult. Jurid. Assessore. Scabinor. Collegii Seniore.) 

Georgius Farkas Hung. 
Sam. Gottfried Miiller Transylv. 
Thomasius <~) Filtsch Transylv. 
Jos. Gottlieb Neidel Transylv. 
Sigism. Eutlhuber Hungarus. 
Jos. Aug. de Drauth 7 ) Transylv. 
Mathias 3 ) Oniert Transylv. 
Jo. Giebel 9 ) Transylv. 
Joh. Frid. de Rosenfeld lu ) Transylv. 
Beiratkozott 265. 

1761. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Antonio Nicolai Poten- 

tiss. Boruss. Regi et Seren. Duc. Sax-Vinar. Isenac. a Consiliis Aul. Chy- 

miae et Praxeos Prof. Publ. Ordin.) 

Georg. Ferdinand. Drauth Transylv. 11 ) 

Mart. Urbanus Hung. 

Franc. Pauer Hung. 

Sam. Rosenauer 18 ) Hung. 

Joh. Ziegler Transylvanus. 

Sam. Franc. Nagy Hung. 

Joh. Theoph. Ziegler Transylv. 18 ) 

3Iich. Bacco Transylv. 

Georg. Mich. Schultz Transylv. 

Martin Artz Transylv.") 

Daniel Graeser Transylv. 1 ') gr. 

] ) Trausch (I. p. 266)szerint Brass6xb\ val6. — : ) Revesznel 5 
8zovitz. Sziil. Lisson — 8 ) Haannal es Revesznel Vietoris. Sziil. Kdn- 
Taploczdn. — 4 ) Revesznel Demian. — 6 ) Haannal Kaiser. — G ) Revesz- 
nel Thom. — ') Revesznel Draut. — s ) Revesznel Matthias. -- '■■) i: 
nel F. Griebel. — 10 ) Revesznel F. Fr. de Rosenfeld. Ugy latszik. azonos 
avval a Johann Friedrich v. Eosenfeld-diel, ki Trausch szerini (III. p. l'J0) 
Nagy-Szeienben szuletett. — ") Revesz nem enditi. — '-) Revesznel 

laur. — 13 ) Trausch (III. p. 439) szerint Brassobb] val 
") Trausch szerint (II. p. 34) Martin Arz Martonhegyen szul. a 
sinki szekben. — ,; ') Trausch szerint (II. p. 16) Medgyesv6\ valo. 6-4 MAGYAR TANDLds .lENAIiAX. 

Joh. Christoph. Fleischer Transylv. 
Michael Linsing Transylv. 
Andreas Enngeter ') Transj Lv. 
Joh. Georgius Eckardt Transylv. 
Martin. Rauss Transylv. 
Joh. Horvath Sopron. Eungarus. 8 ) 
Beiratkozott 106. :i ) 

1762. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurent. Joanne Daniel Suc- 
cow. Phil. Natur. Prof. Publ. Ordin. etc.) 

Samuel Sontag Hung. 
Joh. Paulus Klar *) Hung. 
Joh. Trszt^^enszky ■"•) Hung. 
Mart. Gottlieb Fronius Transylv. 8 ) 
Joh. Gottfried Nztupkay Hung. 
Joh. Dietrich Transylvanus. 
Mich. Branisch Transylvanus. 1 ) 
Mich. Metsch Transylvanus. 
Petrus Fronius Transylvanus. 
Beiratkozott 198. 

1762. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Georgio Walchio Theol. D. 
et Prof. Primario stb. Academiae et Ordin. Theologorum Seniore.) 

Georgius Eichter Hung. 
Joh. Hammer Transylv. 2 ) 
Joh. Csernanszky s ) Hung. 
Andreas Herenyi 9 ) Hung. 
Beiratkozott 86. 

1763. ny. f. (M. Acad. Prorectore Paulo Wilhelmo Schmidio Jurium Doctore 
Pandec. Prof. Publ. Ordin. Ser. D. Saxo-Coburg et Saalfeld. a C. Aul.) 

El. Chrastina Hung. 10 ) ') Beveszin'l Engeter ; 1755-hen egy Ennyeter iratkozott be. — 
•) Eevesz nem emliti. — 8 ) Pauer es Eosenauer kozt Haan Qeorg. Far- 
kas-t emliti, kinek rovid eletrajzat is kozlL — 4 ) Szul. Pozsowyhan. — 
s ) Bevesznel Trszryensztiy. — ') Trausch szerint (I. p. 358) Brosso'b61 
valo. — ') Trausch szerint (I. p. 170) Michaei Bransch Nagy-SzebentGl 
val6. — & ) Haannal Csernydnseky. Szul. Ssulovdn Trencsenvmben. — 
8 ) Haannal es Bevesznel Herinyi. Kemes csaladbol Tdmdssi-n N6grad- 
vmben sziiletett. — I0 ) Sziil. Puchdn. Revesz nem emliti. MAGVAR XA.NUXOK .lf.\"AB\N. 65 

1763. ny. f. (M. Acad. Prorectore Paulo Wilhelmo Schmidio Jurium Doctore 
Pandec. Prof. Publ. Ordin. Ser. D. Saxo-Coburg. et Saalfeld. a C. Aul.) 

Adam. Sztruhaz Hung. 1 ) 
Martin. Dietricli Transylv. 
Beiratkozott 174. 

1763. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Friderico Faselio Phi- 
los. et Med. D. Theoretices Professore Publ. Ord. Facultatis Med. h. t. 

Decano.) 

Andreas Lutgerus Kolver Transjdv. 

Joannes Traugott Calisius 2 ) L. Baro a Calisch et Kis Birocz. Hun- 
garus. Jenae Ao. CIOIOCCLXHI. die XX. Octobris. 3 ) 

Fridericus Calisius L. Baro a, Calisch et Kis Birocz. Hungarus. 
Jenae Ao. 1763. die 20. Octobris. 3 ) 

Jac. Andr. Miiller Transylvanus. 

Dan. Georg. Duldner Transylvanus. 

And. Mich. Umling 4 ) Transylvanus. 
Beiratkozott 123. 

1764. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Frider. Boczio 
Philos. D. et Logices et Metaph. Professore Publ. Ord. Facultatis Philos. 

h. t. Decano.) 

31ichael Fleischer Transylv. 
Luc. Jo. Schuler Transylv. 
Christoph. Barthol. Schiiler Trans. 
Beiratkozott 148. 

1764. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christoph Koechero S. 

Theol. Doctore et Professore Publ. Ordinario.) 

Beiratkozott 100. 

1765. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Achatio Ludovico Carolo 

Schmidio J. U. D. Professore Pand. P. 0.) 

Michael Goelner Transylvanus. 
Andreas Lassel Transylvamis. 
Beiratkozott 136. 

1765. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Frid. Kaltschmidio 
Anat. Chirurg. Botan. Prof. Publ. Ord. Conc. Aul. Medico et Physico stb. stb. 
Phil. et Med. D.) 
Beiratkozott 98. ') Haan szerint oztruhdr. Revesz neni eniliti. - '■') Joh. Fr. Cali- 
sins Etevesznel. — •) Kiilon lapon sajat keze irasa a szepen festetl csaladi 
czfmer felett. — 4 ) Reveszne] Omling. M UIVAR T.VSlil.iii; JENABAN, GG MAGYAR TAXULOK jfi\ABAN. 

1766. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Ernest Bask Wiedenbur- 
gico Phil. Professore Publico Ordinario stb.) 

Jo. Sam. Barbenius Transylv. 1 ) 
Jo. Beisz Hung. 
Johan. Mich. Tauffer 2 ) Hung. 
Beiratkozott 121. 

1766. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Samuel. Zicklero S. Theol. 

Doctore et Professore Publ. Ordinar.) 
Paulus Gottlieb Leonhard Transylv. 
Joh. Georg. Hertel 3 ) Transylv. 
Tliom. And. Scharsius Transylv. 
Jo. Gottfried. Schencker Transylv. 
Mich. Gottlieh Hutter Transylv. 
Lucas Melas Transylv. 
Joh. Deibler Transylv. 
Martin Traugott Closius Transylv. 4 ) 
Jo. Both. r ') Transylv. 
Johan. "Waechter Transylv. 
And. Arnnld Bell Transylv. 
Beiratkozott 104. 

1767. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio Jur. 

Doctore et Professore Publ. Ordin.) 

Mich. Theil Transylv. 
Samuel Semmelweiss 6 ) Hung. 
Josephus Miskei 7 ) Hung. 
Leopoldus Schneider Hung. 
Sigismondus Kis 8 ) Hung. 
Emericus Vidos Hung. 
Stephanus Toperczer °) Hungar. 
Jo. Gottfried Walther Hung. 
Daniel Benkotzy 30 ) Hung. 
Michael Conradt Transylvanus. 
Johan. Miiller Transylvanus. 
Dan. Gottlieb Miiller Transylvanus. 
Johannes Binder ") Transylv. 
Beiratkozott 167. Revesz nem emliti. Trausch szerint (Schriftstellerlexicon I. 
p. 57) Brassoban szliletett. — 2 ) Haan szorint Taufler. — 3 ) Revesz neiri 
emliti. Tra.usch szerint II. p. 148) Nagy-SzebenbSl valo. — 4 ) Rev^sznem 
emliti. Trausch szerint I. p. 224) Brassor&l valo. — r> ) Rev^sz nem 
emliti, Transch szerint (III. p. 181) Sros*dr61 val6. — «) Revesznel Sem- 
mrhrris, ITiiaunal Sr m m rl ir rls;:. — "') Haannal Mislcey. — s ) E6v6sznel 
Ki8s ,• sziil. N -DdmdlkoJi. ■ — D ) Haannal Ti>i>i>rf<-:jrr ; sziil. U-Z6lyomon. 
— ,n ) Ilaanual Benlcoczy, Reveszn^i Berikotzky. — n ) R6v6sznel /■'. Binder. MAGYAH TANDLOK JKNAIi VN. 07 1767. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernest. Anton. Nicolai Med. D. 

et Profess. Public. Ordin.) 

Sam. Schramm Transylv. 

•Johan. Lang Transylv. 
Jo. Georg Kleinkauft' Transylv. 
Lueas Bauss Transylv. 
Pridericus Coroni ] ) Hnng. 
Joseph. Oswald 2 ) Hung. 
Sam. Toepler 3 ) Hnng. 
Theopliil Bupreeht Hung. 
Franc. Gottfried Schobel Transylv. 4 ) 
Samuel "Wieland 5 ) Transylv. 
Beiratkozott 99. 

1768. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Gottfried. Tympio 

Divinarum Litterarum Prof. P. 0.) 

Theophil Freyler 6 ) Hungarus. 
J<>h. Em. WilUSnger ') Hungarus. 
Joh. Krussnetz s ) Hung. 
Joh. Herdlitska 9 ) Hung. 
Beiratkozott 128. 

1768. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Sam. Zicklero Ss. Theo- 

log. D. ejus. Profess. Publ. Ord.) 

Christoph. Ern. 10 ) Kriiger Hungar. 
Joh. Wentzel n ) Transylvanus. 
Joh. Clomp Transylvanus. 
Joh. Jeszenszky 12 ) Hungarus. 
Georg. Schullek ]3 ) Hungarus. 
Cb.rist6ph. Dietrich Georg. Gerzimszky Hung. 4 T 
Eeiratkozott 96. 

1769. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Ludvigo Schmidio 

J. U. D. et Institutionum P. P. 0.) 

Andreas Meltzer Cihin. Transylvanus. 4 ) 
Beiratkozott 108. ') Szul. Tesz&ren, Iloni-vmhen. — 2 ) Haannai Oszvald. — = ) Szul. 
Soproribsux. — *) Bevesz nem emliti. — "') Bevesznel Sam. v. Wieland ; 
egy nemes Wieland csaladot Trausch III. p. 501 einlit. — c ) Haannai 
Freiler. — ") Haannal Wilfinger. — B ) Haannal Krusznicz, Bevesznel Krusz- 
") Haannal Hrdlicska. — '") Haannal Joh. Ern., Bevesznel Chris- 
ihin. Ernst. — ".) Revesznel Wertzel. — ,2 ) Bevesznel «7eazen«zfci. — ") Be- 
vesznel Schulleck, sziil. Velicsn&n (Nagyfalu) Arva-vmben. 

5* 68 MAGYAR TAXULOK JEXABAN. 

1769. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernest. Godofred. Baldinger 

Phil. et Med. D. Medicinae Theor. P. P. 0.) 

Joseph Szakonyi ') Hung. 
Sarnuel Donner Hung. 
Mathias Paul Transylv. 2 ) 
Mathias Harnnolff 3 ) Hung. 
Samuel Blasy 4 ) Hung. 
Steph. Deluse Hung. 5 ) 

Beiratkozott 102. 

1770. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Ernesto Immanuelo 

Walchio Eloqu. et Poeseos P. P. 0.) 

Carolus Koehler Hung. 6 ') 
Beiratkozott 15fi. 

1770. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Christoph. Koechler Sacr. 

Litter. Doctore et Prof. P. 0.) 

Stephanus Gillan^- Hung. 7 ) 
Georgius Ackner Transylv. 
Jos. Sigism. Liedemann Hnnt;-. 8 ) 
Mich. Fahriczius s ) Hung. 
Beiratkozott 93. 

1771. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Erdmanno Schidio J. U. D. 

Feudalis. Publici et Hist. P. P. 0.) 
Joh. Nicolaides 10 ) Hun^. 
Mart. Steiner Hung. 

Beiratkozott 147. 

1771. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ern. Anton. Nicolai Med. et 

Philosophiae Doctore.) 
Joh. Mich. Zoller Hung. s ) 
Petr. Amhrosius Hung. 
Beiratkozott 101. 

1772. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurent. Jo. Dan. Succowio 

Philosophiae Nat. Prof. Publ. Ordin.) 

Andreas Schlosser Transylv. 
Joh. Bollmann Transylv. 
Dan. Graeser n ) Transylv. 
Beiratkozott 147. 2 ) Haannal Szdkonyi. — 2 ) Revesz nem emliti. — 3 ) Haannnl Matthias 
(igyRevesz is) Harnwolf, sziil. Agendorfb&n (Agfalva) Sopron-vmben. — 
") Haannal Bldzy. — G ) Haan nem emliti. — fi ) Haannal Koechler. Revesz 
hozzateszi, hogy pl. gr. — 7 ) Haan nem emliti. R^vesz hozzateszi, hogy pl. 
gr. — 6 ) Revesz hozzateszi, hogy <pl. ,'/''• ") Haannal es Rpvesznel Fabri- 
cius. - '") Sziil. Ponikon Zolyom-vmben. — '") Trausch szerint (II. p. 16) 
Medyyesv6\ valo. IfAGTAB 1AM r.<'«K ,IKNAi:,V. fi!) 

1772. t, f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Sam. Zicklero Sacr. Lit. 
Doctore et Professore Publ. Ordin.) 

Mathias ETainzl ') Huug. 
Mich. Sontag : ) Hung. 
And. Leken^-ey 3 ) Huug. 
Joh. Mudrony *) Huug. 
Adam Pockomiczky B ) Hung. 
Beiratkozott 109. 

1773. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio 
J. U. D. Pandectarum Prof. Publ. Ordin.) 

Johannes Tartler Corona Transylv. 
Joh. Petr. Coryli Hung. 6 ) 
Andreas Simon Hung.") 
stt-phanus Baligha Hung. s ) 
Joh. Clementis Hung. 9 ) 
Michael Sillmann Transylv. 
Michael Eusehius Eupe Trausylv. 
Alich.. Semian 10 ) Hungarus. 
Georg. Lazari ") Hung. 
Mich. Stephani Corona Transylv. 
Georg. Mariniihurger Corona Transylv. 
Beiratkozott 150. 

1773. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friederico Walchio 
J. U. D. Pandectarum P. P. 0.) 

Paulus Kmetony ,2 ) Hung. 
Joh. Terrayi ,3 ) Hung. 
And. Marothy ") Hung. 
Paul. Weber Transylv. 
Beiratkozott 80. 

1774. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Ernest. Basil Wydeburg 
Phil. et Math. Professore P. 0.) 
Andreas Claudini ,e ) Hung. 
Paulus Szalav Hung. ') Haannal Matth. HeiasZ, Revesznel Matthias Haintzel. — = ) Haan- 
nal Szontagh. — :! t Revosznel Lekenyei. — ') Revesznel Mudronyi. — 
■') Haannal Podkoniczky. - ' i Sziil Beszterczebdnydn. Revesz nem emliti. 
') Revesz nem emliti. — 8 ) Sziil. Egyhdzas Marothon Hont-vmben. 
I - nem emliti. — ■) Sziil. Kis-Szebenben. — "') Haannal Szemian ; 

sziil. Hradistye-n Xyitra-vmben, Szakolcza mellett. - ") Haannal 
vesznel Lazari. — '-) Revesznel Kmetoni. ' i Haannal Terray alias 

Zemko. Sziil. Redovdm GSmor-vmben. — ") Haannal es Reveszm 1 Marothy ; 
sziil. Korponda Z61yom-vmben. — >*) Haannal Andreaa Claudius, alias 
Claudini. Klotte Haannal emlitve van Joh. Jacob. Novdk. Cassov ; tal.in 
ugyanaz a Johan. Novak Transylvanus, a ki e felevben legkesobben irat- 
kozott be. 7 MAGYAR TANULUK JENAISAN'. 

Dauiel Mixadt ') Hungarus. 
Andr. Latsny 9 ) Hung. 
Martin Hamaliar 3 ) Hungarus. 
Martin Martsek Hung. 
Martin. Miiller Transylv. 
Jos. Franc. Ruhmbauni Transylv. 
Andr. Leliotzky 4 ) Hung. 
Georg. Latsny 5 ) Hung. 
Joh. Simonides Hung. 
Joli. Toerek 6 ) Hungarus. 
Johannes Teutsch Corona Transylv. 1 ) 
Andr. Fabriczius 8 ) Hung. 
Andr. Tutzenthaler 8 ) Hung. 
Jolian. Novak Transylvanus. 
Beiratkozott 161. 

1774. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Jacobo Danovio Theo- 

logiae D. et Prof. Publ. Ord.) 

Ludovicus Leopold Transylv. 
Henr. 10 ) Christoph. Miiller Transylv. 
Beiratkozott 103. 

1775. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Ludov. Schidio J. U. 

Doct. et Prof. Publ. Ordin.) 

Joh. Georg. Budeus 51 ) Hungarus. 
Beiratkozott 128. 

1775. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernest. Jacob. Danovio Ph. et 
Theol. P. P. 0., majd : Christi. Godofr. Gruner Botan. et Theoret. Med. Prof. 

Publ. Ordin.) 

Andreas Severinus Transylv.') 
Michael Smal ,2 ) Hungarus. 
Joh. Poleretzky 13 ) Hung. 
Jos. Schingler Hung. 
Mich. Szepesy 14 ) Hungarus. 
Beiratkozott 76. J ) Sziil. Twropolykn N6grad-vmben. — 2 )Haannal Lacsni. — 3 ) Sziil. 
Bathon (Bathovia). — 4 ) Haannal Lehoczhy, nobilis de Kirdly-Lehota Lipto- 
vmben. — 5 ) Haannal Lacsni, Revesznel Lacsny. Szul. Beszterczebdnydn. 

— 6 ) Haannal Torok. Sziil. Csetneken Gomor-vmben. — 7 ) Revesz nem 
emliti. — 8 ) Haannal es Bevesznel Fabricius. — 9 ) Haannal Tuceenthaler. 

— 10 ) Bevesznel Her. — n ) Haannal Budaeus. — 1S ) Haannal es Eevesznel 
Schmal. — ,3 ) Haannal Polereczky. Sziil. Maglodon Pest-vmben. — ■ 
,4 ) Haannal Szepessy, Reveszuel Szepesi. Sziil. Felso-Sajon Gomor-vmben. MAOV.YI; TANDLOK JKXAHYN. ( 1 

1776. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Henningsio 

Phil. Moral. et Pol. P. P. 0.) 
Amlreas Fridely ') Hung. 
Joli. Mich. Schonfelder Hung. 
Mich. Milecz -) Hung. 

Beiratkozott 150. 

1776. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Frid. Sam. Zicklero Divin. 
Litter. D. et Prof. Primario.) 
Michael Jankovits 3 ) Hung. 
Andr. Gyurcsek 4 ) Hung. 
Joh. Klanitza 5 ) Hung. 
Beiratkozott 78. 

1777. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Ludovico de 

Schellwitz Jur. Doctore atque P. P. 0.) 

Steph. Nicolaudes c ) Hung. 
Jo. Kusmanyi '■) Hung. 
And. Sztehlo s ) Hung. 
Gabrielus Kortsek ") Hungarus. 
Franc. Trencsanszk\ T I0 ) Hung. 
Joli. Rojko Hung. 
Zachar. Major -*) Hungarus. 
Samuel Major la ) Hung. 
Sim. Ben. Schobell Transylv. 
Stepli. Knall Transylv. 
Beiratkozott 130. 

1777. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ern. Ant. Nicolai Med. ac 
Phil. Doctore Chimiae ac Praxeos P. P. 0.) 

Beiratkozott 70. 

1778. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Gottfr. Eichhornio Phil. 

Doctore Orientalium Linguarum et Philologiae Sacr. P. P. 0.) 

Christoph. Genersckj- 13 ) Hungarus. 
Beiratkozott 119. -) Haannal Fridelyi. — 2 ) Haannal Miletz, nohilis de Drask6cz Tu- 
rocz-vmben. — s ) Haannal es Revesznel jankovics, Sziil. Beszterczebdnydn. 
— «J Reves/.nel Gyetrcsek. Sziil. Bekds-Csabdn. — ■'•) Haannal es Revesz- 
nel Klanicza. — 8 ) Haannal es Revesznel tficolaides. Sziil. Apostagoh 
Pest-vmben. — ') Haannai J<<li. Kuzmdny, RevesVnel •/". Kusmany. Sziil. 
Lonyabdnydn Nyitra-vmben. — s ) Reves/nel Stehlo, Sziil. Kraszkon Go- 
mor-vmben. — 9 ) Haannal Korcsek, Revesznel Kortseck. Sziil. Kovesden 
N6grad-vmben. — ,0 ) Revesznel T, . Sziil. Selmecsbdnydn. 

") Haanmal Major. — j '-) Haannal Maior, Revesznel MLayor. \ elc-bbinek 
testvere. Apjuk «setneki lelkesz volt. — 1S ) Haannal Generisch. 7 2 MAGYAR TAXU1.UK J&NABAN. 

1778. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Jacobo Danovio Theol. 

Doctore et P. P. 0.) 

Beiratkozott 58. 

1779. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Car. Frid. Walchio Jurium 

Doctore Codic. et Nov. P. P. 0.) 

Andreas Guueseh ') Trausylv. 
Saui. Letz Transylv. 
Joh. Roth 2 ) Transylv. 
Beiratkozott 97. 

1779. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christi. Godofr. Grunero Med. 

D. Theoretices Medic. P. P. 0.) 

Dan. Boczko 8 ) Hung. 
Steph. Jan. 4 ) Hung. 
Steph. Fabri B ) Hung. 

Beiratkozott 95. 

1780. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurentio Johanne Danielo 

Succow Philosoph. Natur. P. P. 0.) 

Stephanus Andrae s ) Transylv. 
Georgius Czekelius Transylv. 
Andreas Petrus Hung. 
Steph. Hosszu 7 ) Hung. 
Christoph. Schuller Transylv. 
Joh. Ben. Graeser Transylv. 
Andreas Draser Transylv. 
Jo. Georg. Flascher 8 ) Transylv. 
Johannes Schmidag 9 ) Hung. 
3Iich. Gasszy ,0 ) Hung. 
Beiratkozott 128. 

1780. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Jacobo Griesbach 
Theologiae P. P. 0.) 

Sam. Csernaszky ") Hung. 
Joh. Doi-kowicz ,2 ) Hung. 
Joh. Mich. Hlavats 13 ) Hungarus. 
Sam. Topertzer u ) Hung. ') Revesznel Gunnesch. — 2 ) Trausch szerint (III. p. 131) Brassob6\ 
valo. — 3 ) Revesznei Boizko. Sziil. Demenyfalvdn Lipto-vmben. — 
') Haannal Irsdn, rectius Jan, Revesznel Ickan. Sziil. KiJvin Gomor- 
vmhen. — 5 ) Haannal Fdbri. — B ) Revesznid Andae. — 7 ) Haannal Hosszii. 
Szul. Turoluk&n Nyitra-vmhen. — s ) Revesznel Fleischer. — °) Revesznel 
Schmideg. — '") Revesznel Gaszy. — ") Haannal Csernyanszky, Revesznt''] 
( 'set nasky. — 12 ) Haannal Dorkovics, Revesznel Dorkovirz. Sziil. Bagydnov 
Hont-vmhen. — 13 ) Haannal Hlavdcs. — u ) Haaunal Topperczer, Revesz- 
nel Toperczer. Bziil. O-Zulijoiuhan. UAGTAB TAN0L6K .ikxap.AN, 7;'> Adam. Bodiczky ') Hungarus. 
Daniel Mumhanlt 2 ) Hung. 
Sam. AYaltersdorfer Hung. 
Georgius Rabba^- s ) Hungarus. 

Beiratkozott 98. 1781. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Lud. de 
Schellwitz Jur. Utr. Doct. et Prof. P. 0.) 

Miehael Schwartz 4 ) Hungarus. 
Beiratkozott 104. 1781. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Loder Phil. et 
Med. Doctore Anat. Chirurg. et Artis Obstetr. P. P. 0.) 

Joh. Wallaszky 5 ) Hung. 

Andr. Sclieint Transylv. 
Dan. Christoph. Sander Transyly. 
Paulus Jarossy 6 ) Hung- 
Beiratkozott 112. 1782. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christ. Friederico Polzio 
Phil. D. Log. Metaph. et Theologiae P. P. 0.) 

Johannes Genersy Hung. T ) 
Mich. Jaroschy s ) Hung. 
Dan. Lehoczky 9 ) Hung. 
Paulus Teschlak ,0 ) Huugarus. 
Sam. Fabritzius ") Hungarus. 
Paulus Nemeth ,2 ) Hungarus. 
Mathias Forster ,3 ) Hung. 
Daniel Zacharides ") Hung. 
Johan. Battenseiler Transylv. 
Mich. Ungar Transylvanus. 
Johannes Molnar 15 ) Hung. 
Beiratkozott 135. ') Szul. Dacso-Ldmon Hont-vmben. — = ) Revesznel Mumhard. — 
■') Eaannal helyesen Ribay. Szul. Trencsenen. — 4 ) Haannal Schwari z. Sziil. 
Beldn (Szepes-Belan ?) — •"■) Sziil. /*'r"///«/>on Hont-vmben. — ") Haan- 
nal, ki szerint ■ patre Joanne guttensium (GiUta Komarom-vmben ?) pa- 
store natus a. 1 7 ."> i » Jdroschy, Revesznel Farossy. — T ) Haannal G 
sii-h. Bevesz nem emliti. — s ) Haannal Jdroschy, Revesznel Faroschy. — 
: ') Beszterczebanjai sziiletesii. — ") Z61yomi sziiletesu. — ") Haannal Fa- 
bricius-, Revesznel Fabriczius. Baradnai sziiletesu Gomor-vmben. — ' 2 ) Sziil. 
Edven Sopron-vmben. — ,3 ) Sziil. Modforban. — ,4 ) Sziil. Szarvason. — 
■■) Csetneki sziiletesii Haannal es Revesznel Molndr. 74 MAGYAR TAXULijK JKNAIiAN. 

1782. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Antonio Nicolai Med. 
ac Philos. Doctore, Facultat. Medic. Seniore ejus. Prof. Primario.) 

Georgius Benedicty ') Hung. 
Daniel Stanislaus ' 2 ) Hung. 
Sam. Ambrosius Hun.u;. 
Paulus Stephanik 3 ) Huugar. 
Sam. Sartoris Hung. 
Michael Schuniacher *) Hung. 
Beiratkozott 125. 

1783. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Ernesto Basilio Wiede- 

burg Math. Prof. Publ. Ord.) 

Joh. Brosz 5 ) Hung. 
Jo. Scholz 6 ) Hung. 
Petr. Traugott Graeve Transylv. 
Joh. Klatsany ') Hung. 
Paulus Kursan s ) Hung. 
Beiratkozott 139. 

1783. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Jacobo Griesbach Theolog. 

Doct. et Prof. Primario.) 

Joh. Thom. Kis Transylvanus. 9 ) 
Georg Mich. Conrad Transylv. 
Sam. Miihsam Transylv. 
Joh. Krauss Transjlv. 
Georg. Frider. Balthes 10 ) Transj-lv. 
Beiratkozott 107. 

1784. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Ludovico de 

Schellvitz Jur. Doct. atque P. P. 0.) 

Andr. Thorwaeihler n ) Transylv. 
Michael Kramer Transylv. 
Andreas Gottlieb Lani Transylv. 
3Iich. Hajr Transylv. 

Beiratkozott 131. ') Haannal Benedicti. — -) Haannal es Revesznel SUmuHawles. — 
3 ) Haannal Stefanik, Bevesznel Stephanek. — *) Haannal Sehuhmacher. 
Eevesz nem emliti. — 5 ) Haannal Brosz. — •'•) Bevesznel Scholt::, »patria 
Mattheivillanus* (Haan). Matyasfalva Szepes-vmben ? — 7 ) Haannal Kla- 
csani. — s ) Haannal Kucsan, Bevesznel Vzursdn. Sziil. Kis-Peczen Gyor- 
vmben. — ■') Revesz nem emliti. — "') Bevesznel Balkes. — u ) Bevesznel 
helyesen Thorw&chter. Trausch szerint (III. p. 399) Nagy-Szebenben 
szuletett. M.UJVAK TANUl.uK JENABAV. 7:» 1784. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christophoro Doeder- 

lein Theolog. et Philosoph. D. illiusque P. P. 0.) 
Josephus Capesius Transylv. 1 ) 
Anton. Hartmann >) Hung. 

Beivatkozott 111. 

1785. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio 
Jur. Doct. Codic. et Nov. Prof. P. 0.) 

Joh. Bern. Clausius Trausylv. ') 
Joh. Schuster Transylvanus. 
Georgius Clonipe Transylv. 
Martin. Stoltz Transylvanus. 
Michael Zacharias Transylv. 
Beiratkozott 171. 

1785. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Cristiano Godofredo Grunero 

Med. D. Theor. Medic. Professore P. 0.) 

Georgius Sam. Brenner Transylv. 
Joh. Godofred Euffini 3 ) Hung. 
Beiratkozott 147. 

1786. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Henningio 

Logices et Metaph. Prof. Publ. Ord.) 

Job. Gottlieb Hientz Transylv. 

Carolus Keler 4 ) Hung. 

Godofred Kolbenheyer Hung. 

Paulus Demianyi 5 ) Hung. 

Georg. Kellner Hung. 

Michael "Wagner Hung. 

Mathias ,; ) Meyer Hung. 

Paulus Nadler Hungarus. 

Georg. Mollitor 7 ) Hung. 

Job. Eakovitz s ) Modra Huug. 

Franc. Bercke 9 ) Hungar. 

Michael Szabo 10 ) nobilis de Liptse Hung. 

Pet. Eaits ") Hung. 

Paulus Risz Hung. 

Johannes Waltersdorfer Hungar. 

Georjnus Haftl Ilumr. ') Eevesz nem emliti. — 2 ) Haannal Ifarttnan. Revesz nem einliti. 

— 3 ) Atyja dobsinai lelkesz es superintendens volt. — ') llaaniuil A" ' r. 

— 6 ) Haannal Demiani. — ,; ) Hannal §a Eevesznel Matthias. ') Saan- 
nal helyesen Molitor. S/.ul. Szepes-Otaszibsm. ----- *■) Eaannal ea R6v68z- 
n61 Ralcovicz. — ") Haannal Berczko seu Berke. — '") Ilaan szerint, ki 
Szabon&k irja nevet, Szlcalnokiensis, Szi'il. Also- vagy Felso-Szkdlnokon 
Gomor-vmben. — ") llaannal Eaics. Szitl. Gybrolt. 76 MAGYAK TAXULuK JENABAN. 

l'aul Nagy ') Hung. 
Sam. Kayser Hung. 
Mart. Hiemesch s ) Coronensis Trans. 
Jo. Sa. Dresser Transylv. 
And. Gottlieb Mysz 3 ) Trans. 
Jo. And. Keszlern *) Transylv. 
Johan. Fabricius Transylv. 
Martin. Haupt Transylv. 
Sim. Xsti. Mogesch Transylv. 
Steph. Schmidt Transylv. 
Petr. Ungar Transylv. 
Jos. Fabricius B ) Trans. 
Martin. Orendi Transylv. 
Beiratkozott 196. 

1786. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Guilielmo Schmidio 
Theol. Doct. et Prof. Ordin.) 

Martin. Roth Transylv. 
Steph. Sikos Hung. 
Beniam. Muskuli 6 ) Hungarus. 
Johannes Muskuli 6 ) Hungarus. 
Sam. Priewitzky '•) Hung. 
Thom. Tsisch 8 ) Hung. 
Gottlieb Kiemer Transylv. 
Thom. Nussbaumer Transylv. 
Joh. Jobi Transylv. 
Paulus Raits ; ') Hungar. 
Jacobus Kollmann Transylv. 
Beiratkozott 14 7. 

1787. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Ludovico Eckardo 

J. U. D.) 

Michael Tekusch Hung. 
Joh. Biely 10 ) Hung. 
Adam. Nemeth 11 ) Hung. 
Steph. Balog ia ) Hung. 

Beiratkozott 172. *) Sziil. Tdpio-Bicskeu Pest-^mben. — s ) Kevesznel Himesch. — 
s ) Revesznel Myoz. — *) Revesznel de Keslern. — 5 ) TJgy latszik. az a Jo- 
seph Christian Fabricius, kinek eletrajzat Trausch I. p. 288 — 289 adja. 
Sziil. Segesvdron. — c ) Haannal es Revesznel Musculi. Benjaminrol Haan 
azt irja, hogy »Mcopolio-Lipt.«-r61 val6. — ') Haannal jPrieviezky. Sziil. 
6-Z6lyo7nba,n. — 8 ) Haannal Tsich. — '-') Szul. Gyordtt. — 10 ) Haannal 
Bjeli. Sziil. Kun-Topolczdn GSmor-vmben. — ") Sziil. Gyorott. — ,2 ) Re- 
vesznel Boli»jh. Sziil. Nemes-Kerben Sopron-vmben. MAGYAU TANOLOK JEXAHAN. < < 

1787. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Godofredo Eichhornio 
Philos. Doct. Orientalium Linguarum et Philologiae Sacrae Prof. P. 0.) 

Wilhelm Leopold Artner J ) Hungav. 
Daniel Kisch s ) Hung. 
Samuel Hencz Hung. 
Samuel Foglev 3 ) Hung. 
Joh. Setz Transylv. 
Daniel Kisch Transylv. 
Joh. Guist Tvansylv. 
Dan. Jos. Telhnann Trans. 
Beivatkozott 151. 

1788. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Loder Phi- 

los. et Med. D. Medicin. Anatom. Chirurg. Prof. Publ, Ordin.) 

Andveas Demian 4 ) Hung. 
Andreas Favkas Hung. 
And. Kralowanszky 5 ) Hung. 
Mavtin. Liedemann c ) Hung. 
Andv. Bvaxatovis ') Hung. 
Georg. Furgyik ") Hung. 
Samuel Dajnok 9 ) Hung. 
Georg. Bohok Hung. 

Beiratkozott 205. 

1788. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Jacobo Griesbach 

Theol. D. et Prof. Prim.) 

Gerson Varady 10 ) Hung. 
Petr. "Vidak n ) Sclavoniens. 
Paul Farkas Hungarus. 
Sam. Mialovics 12 ) Hung. 
Beiratkozott 151. 

1789. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Ludovico de 

Schellwitz Jurium Professore 0.) 

Michael Kuna Hungarus. 
l'aul. Bartholomaeides ,8 ) Hung. 
Joli. Grosz u ) Hung. 

Beiratkozott 190. •) Kevesz aem emliti. HaannaJ ab Artner. Szul. Sopronban. — 

2 ) Haannal Kis. — a ) SziU. Selmeczen. — *) Haannal Demjan. Revesz nem 
emliti. -- 5 ) Haannal es Revesznt''l Kralovanszky, Sziil. Szucsdnyon Tu- 
r6cz-vmhen. — 6 ) Haaunal TAedeman. — '•) Szul. Varkasfalvdn Z61yom- 
vmhen. — K ) Haan szevint »Georg. Purgyik, alias Piiredi. S/.iil. Puchon 
Tvencsen-vmhen. — ,J ) Haannal Bajnok. - - '") llaannal Gerzon Vdradi, 
Revesznel Gerson Waradj. — ») Haannal Vid.dk, '*) EaannaJ Mialo- 
mts. — ,s ) Haannal Bartolomaeides. Sziil. Irsdn Pest-vmhen. — u ) Haan- 
aal Grdsz. 7 8 MAGYAR TANULOK J&NABAN. 

1789. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Antonio Nicolai Med 

et Phil. D. Facultat. Med. Seniore ej. Prof. Prim.) 

Jos. Paulini Hung. 
- Luc. Jos. Marienburg ] ) Transylv. 
Georg. Kolf Transylv. 
Job. Benczur 2 ) Hungar. 
Daniel Scbolz 3 ) Hungar. 
Joh. Petr. Kotb 4 ) Transylv. 
Martin Lehotzk^' B ) Hung. 
Georg. Zaborszky fi ) Hung. 
Andr. Krailich '•) Hung. 
Beiratkozott 157. 

1790. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Schiitz. 

Eloquent. et Poeseos Prof. Publ. Ordin.) 

Joh. Fest 8 ) Hung. 
Joh. Sam. Hauser Hung. 
Jacob. Schmidag 9 ) Hung. 
Bohuslaus Tablicz ]0 ) Hungarus. 
Car. Sam. Birmann Hungarus. 
And. Jac. Bichter Hung. 
Andreas Salaky Hung. 

Beiratkozott 173. 

1790. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Christoph Doederlein 
Theol. et Philos. Doct. Theol. P. P. 0.) 

Sam. Gegus ") Hung. 

Sam. Fuchs ,2 ) Hung. 

Joh. "Waechter Cibinio Hungarus. 13 ) 

Bern. Szabadi Hung. 

Sam. Toperczer u ) Hung. 

Sam. Grenczner 15 ) Hung. 

Christoph. Theoph. Bergmann Hung'. 18 ) 

Gottl. Czoppelt Transylv. ') Trausch szerint (II. p. :^87) Brasso varosanak Blumenau ^nevii 
eluvarosaban szuletett. — 2 ) Revesznel Benzur. Sziil. Jaszenovdrx Arva- 
vmben. — 3 ) Haannal Scholtz. — 4 ) Trausch szerint (III. p. 134) BrassorGl 
valo. — 5 ) Haannal Lehoczky. Sziil. Kirdly-Lehotdn Lipt6-vmben. -- 
'•) Haannal Zdborssky. — ') Haannal Krajlich. — s ) Sziil. Szejpes- Vdralljdn. 
— ft ) Revesznel Schmideg. — ,ft ) Sziil. Cseh-Brezon N6grad-vmben. — 
n ) Haannal »Samuel Geguss, nobilis de Kis-Jeszen Albertivillae (Albert- 
falvan) in Comitatu Pesthiensi a. 1767 natus.« — 12 ) Sziil. LScs6n. — 
'.•) Eevesznel Qibin. Trans. — w ) Sziil. Locsen. — ,5 ) Bevesznel Grentzner. 
Sziil. Kirdly-Lehotdn Lipt6-vmben. — " ; ) Bziil. Sojpronba,n, E6v6sz nem 
emliti. MAGYAR TAXTl.OK .IKXAIiAX. 79 

Mich. Wagner Transylv.*) 
Paul Prugger Transylv. 
Jos. Gy6rgj T i Hung. 
Mart Polay 2 ) Hung. 

Beiratkozott 156. 

1791. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christoph. Gottlob Heinrich 
Histor. P. P. 0.) 

Joli. Mich. Deeani Transylv. 
Gabr. Machula de Abrahamfalva Hung. 
Toh. Bulyovszky 3 ) Hung. 
Joh. Georg. Koch Hung. 
Joh. Guhr Hungarus. 
Daniel Sonntag *) Hung. 
Sam. Euffini Hung. 
Martin. Stamm Trans^dv. 
Mich. Metsch Transylv. 
Mich. Jerem. Maetz Transj-lv. 
Jos. Beniam. Helwig 5 ) Transylv. 
Joh. Josephi Transjdv. 
Michael Orendi Transylv. 
Joh. Friedsmann fi ) Transylv. 
Beiratkozott 122. 

1791. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Grunero 
Med. Doctore Botan. et Theoret. P. P. 0.) 

Joh. Korossy ") Hung. 
Joh. s ) Bubenkius Hung. 
Andr. Hutter '■>) Hung. 
Sam. Schiller Hungar. 
Martin. Langh 10 ) Hung. 
Mich. Halasy ") Hung. 
Georg. Godor Hung. 
Adolf Liedemann Hung. 
Alex. Molnar Transylv. 
Daniel Reguli 12 ) Hung. 
Joh. Keblovszky 1S ) Hung. 
Steph. Agoston") Hung. 
Beiratkozott 147. J ) Revesz nem emliti. — 2 ) Revesznel Volal. — *) Revesznel Ba- 
lyovsky. — *) Haannal Szontagh. Bziil. Kesmdrkon. — ■"') Revesznel Uel- 
*•///. — ,; ) Bevesznel Friedsman. — ') Haannal es Revesznel Korossy. —■ 
s ) Haannal es Revesznel Jonos. — ■') Bzifl. Koszegen Vasmegyeben. 
ln ) Revesznel LangJc. — ") Haannal Ealassy. Sziil. Soproribaxi. — '-) Eaan- 
nal Eegulyi. Bziil. Nyiregyhdzdn Bzabolcs-vmben. — ,s ) Sziil. Tot-Komloson 
Bekes-vmben. — ") Szii!. AponyoAn Pest-vmben. 80 MAGVAB TAXULOK JEXAHAX. 

1792. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Aug. Henrico Ulrich 
Moralium et Politices P. P. 0.) 

Michael Godra ] ) Hung. 
Joh. Fogler 2 ) Hungar. 
Paul. Zatroch 3 ) Hungarus. 
Martin Koncsek 4 ) Hung. 
Joh. Karats 5 ) Hungarus. 
Stephi Balog «) Hung. 
Joh. Mich. Thurner ; ) Hung. 
Georg. Palkovitsch 6 ) Hungar. 
Paul. Maller Hung. 
Steph. Szilagj-i 9 ) Hungarus. 
Joh. Mart. Pildner Transylv. 
Andr. Mich. Schmidt Transylv. 
Georg. Theod. Kraus Trahsylv. 
Michael Hartmann 10 ) Transylv. 
Jos. 11 ) Kenzeli Transylv. 
Andr. Paulini Hung. 
Joh. Georg. Fandert 12 ) Transylv. 
Joh. Zsoldos Hung. 
Steph. Csessnok 13 ) Hung. 
Andreas Henter Transylv. 
And. Franc 14 ) Stoltz Transylv. 
Beiratkozott 300. 

1792. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Guilelmo Schmidio Theol. 
Doctore et Professore P. 0.) 

Paulus Seyhold ir ') Hungarus. 

Joh. Kis 1C ) Hung. 

Martin Schnell Transylv. 17 ) 

Mich. Bartholomaeides 1S ) Hung. 

Paul. Otsovszky 19 ) Hung. 

Paul. Magda so ) Hung. 

Wilh. Kalmau 8I ) Hungar. ] ) Sziil. Bathovidn* (Bat, Batovce) Hont-vmben. — a ) Sziil. Sel- 
nn czbdnydn. — B ) Szul. (Kis- vagy Nagy-).Z?oV.'.e'n Gomor-vmben. — 4 ) Sziil. 
Ujvdron Gomor-vmben. — ■"■) Haannal es Bevesznel Karacs. — n ) Bevesz- 
nel Balogh. — T ) Haan uem emliti. — 8 ) Haannal Palkovits, Bevesznel 
Palkovics. Sziil. Koronabdmydn (Rimabanya GSmotr-vmben). — ') Haan- 
nal es Revesznel Szildgyi. — 10 ) Kevesznel Hartman. — n ) Bevesznel Joh. 
Trausch is (IT. p. 250) Josejilmek irja keresztnevet. Sziil. Nagy-Szeberiben. 
— ia ) Trausch szerint (I. p. - 29.".) Nagy-Szeberiben sziil. — 13 ) Haannal 
Steph. Csesznok, R6v6szneJ Joh. Csessnok. — 14 ) Bevesznel Andr. Jerem. — 
,r ') Haannal Seyboldt. — '•) Revesznel Kiss. Sziil. Sz.-Andrdson Sopron- 
vmben. — ")R6v6sz aem emliti. Trausch szerint (III. p. 213) Brasson 
sziil. — ,s ) Haannal /lnrlolomtit ■Ith •.•>•. — I! >) Haannal Paulus Ocsovszky, 
ReVeszneJ Petr.[Ocsovszky. - -") Sziil. Eozsnyon. — - 1 ) Haanmil Ka 
Bevesznel Kdlmdn. .M \tiV AR TANULOK JKNABAV. > 1 

Joh. Kramer Hung. 
Joh. Fiegler ') Hungarus. 
Carolus Svajdler Hung. 
Beiratkozott 151. 

1793. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Augusto Reichardt Prof. 

Publ. Ordin.) 
Joh. Winterlich Hung. 

Ladislaus Potyond Hung. 
Paul Klaniczay Hungarus. 
Sam. Baphanides -) Hung. 
Daniel Zahrak 3 ) Hung. 
Ladislaus Milecz *) Hung. 
Mich. Gyury 5 ) Hung. 
Andr. Groeser Transylv. 
Mich. Bomani Transylv. 
Petr. Phleps 6 ) Transylv. 
Petr. Beretzk ') Hung. 
Steph. Gangol Hung. 

Beiratkozott 203. 

1793. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Phil. D. 
Math. Pr. P. 0.) 

Andr. Tartler Transylv. 
Mich. Teutsch Transylv. 
Mich Zvariny s ) Hung. 
Mich. Kiss 9 ) Hung. 
Sam. Banyasz I0 ) Hung. 
Sam. Neudherr Hung. 
Joh. Georg. Strahner ") Hung. 
Joh. Christian. Bitter Hung. 
Wilh. Jos. Jarius 12 ) Hung. 
Joh. Michael Unger Hung. 
Andr. Hittig Hungarus. 
Mathias Putz I3 ) Hung. 
Beiratkozott 164. ') Haannal es Bevesznel Fieger. — 2 ) Sziil. Lisson Hont-vmben. 
Baannal Rafanides, Revesznel Rapharides. — 3 ) Komarommegyei szar- 
mazasu. — 4 ) Sziil. (Kis- vagy ~Kagy-) Fdjkii rton Bars-vmhen. — •'•) Haan- 
ual Grybri, Bevesznel Gyfiri. — ,; ) Trausch szerint (111. p. 52) Miehelpberg- 
ben (Kis-Disznod) Szebenszekben sziil. — ") Haannal es Etevesznel 

./.'. — *) Haannal Zvarinyi, Bevesznel Zvaring. Sziil. Bess 
bdnydn. — '•') Haannal Kis. &zul.Lajos-Patondn. (Baba-Patona van 
Gyflr-vmben, Lovasz-Patona Veszprem-vmben.) — ,0 ) Haannal es Et< 
ueJ Bdnydsz. Bziil. Beszterczebdnydn. — '') Szii). Sopronbsui. -- '*) Haan- 
nal VilK. Joh. Jarius, Revesznel Wtth. Jos. Farius. ' ■'■) ETaannal 

Mnitli. Pucz, Revesznel Matihias Putz. 

MAOYAR TWCi.uiv .i\:\.\\:.\s, 6 82 MAGYAR TANUL6K J^NAliAN. 1794. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Andrea Josepho Schnaubert 
D. Jur. Publ. Prof. Publico Ordinario.) 

Andreas Zwara ') Hung. 
Daniel Zuba a ) Hur ; g. 
Georg. 'Waecliter Transylv. 
Martin Neustedter 3 ) Transylv. 
Michael Jakobi 4 ) Transylv. 
Joh. Veszther 5 ) Hung. 
Andr. Palumbini 6 ) Hung. 
Emeric. Tatay 7 ) Hung. 
Paul Galovits s ) Hungarus. 
Joh. Conrad 9 ) Transylv. 
Franc. Somogyi Hung. 
Joh. Kalmann ,0 ) Hungarus. 
Paul. Balog ") Hungar. 
Joh. Lendvai ,2 ) Hung. 
Beiratkozott 212. 1794. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Guilelmo Schmidio 
Philos. et Sacr. Litter. Doct. Theolog. Prof. Publ. Ordin.) 

Paul. Toth ,8 ) Hungar. 
Sam. Onody u ) Hungar. 
Mich. Nanasy lo ) Hungar. 
Joh. Roth Transylv. 
Job. Blatnitzky 16 ) Hung. 
Andr. Lamer Hung. 
Paul. Maketsek 1T ) Hung. 
Ludw. Schneller Sopron. Hung. 1 *) 
Joh. Szalzi 1S ) Hung. 
And. Mehi Molnar Hung. 
Beiratkozott 167. a ) Haannal Zvara, Revesznel Zivara. Sziiletett Tiszolczon Gomor- 
vmben. 2 ) Revesznel Duba. — s ) Revesznel es Trauschnal (III. p. 18) 
Neustitdter. Sziil. Braxson. — *) Revesznel Jacobi. — 5 ) Haannal Weazter, 
Revesznel Weszther. — ,: ) Revesznel Polumbini. Sziil. Hlinikon Lipto- 
vmben. — ') Revesznel Tatoi. Sziil. Kix-Tatdn Sopron-vmben. — s ) Haan- 
nal es Revesznel Galovics. Sziil. Jolsvdn Gomor-vmben. — 9 ) Revesznel 
Oonrdd. Trausch szerint (I. p. 230) Nagy-Szebenr&\ val6. — 10 ) Haannal 
es Revesznel Kdlmdv. — ") Haannal es Revesznel Balogh. — '-) Haan- 
nal Lendvay. — ,3 ) Haannal es Revesznel Tolh. — x *) Eevesznel Onady. 
— ,B ) Revesznel Ndndsi. — ,n ) Haannal Blatniczky, Rnvesznel Blanitzky. 
Sziil. Zolyom-Lipesen Z61yom-vmben. - - '•) Haannal Marcsek. I8 ) Re- 
vesznel Lud. Schnelleer, Sempron, ffung. Ilaan nem emliti. ,s ) Haannal 
Szalczi, Reveszned Salzi. MAOTA.1t TANULOK J&NARAN. 83 

1795. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Philos. 
Doctore Mathem. P. P. 0.) 

Emericus Comes de Bethlen, Transylvano-Hungarus d. xx-a m. 
April MDCCXCV ') 

Johannes Antal Transylv. Hung. cand. theol. 2 ) 

Petr. Bod Hung. 

Michael Saary 3 ) Hung. 

Joh. Antal Hung. 4 ) 

Joh. Terra^- Hungarus."') 

Andr. Hauftel Hung 

Paul Bakay 6 ) Hung. 

Carol. TJnger Hung. 

Michael Sculteti Hung. 

Joh. Michalitz ') Hung. 

Daniel Peten s ) Polichno-Xograd Hung. 

Daniel Szent-Gyorgyi Hung. 

Andreas Uhzin 9 ) Hung. 

Ferd. Mich. Martini Hung. 

Georg. Nagy Hungarus."') 

Steph. Kalmar 10 ) Hungarus. 

Paul "Warady ") Hung. 

Joseph Kolmar 12 ) Hung. 

Emeric. Kadas Hung. 

Andreas Ewa ]3 ) Hungar. 

Blazius Molnar 14 ) Hung. 

Georg. 1 "') Toth Hungarus. 

Eranc. Borza Hungarus. 

Barthol. Por 16 ) Hungarus. 

Steph. Berez 17 ) Hung. 

Beiratkozott 229. 

1795. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Grunero 
Medic. Doctore, Botan. et Theor. P. P. 0.) 
Stephan. Kaszap Hung. 
Joseph Marron 18 ) Hungar. ] ) Sajat kezeirasa, kiilon lapon, szepen festett czimere folott (ki- 
gy6, szajaban almaval, fejen koronaval, kek mezoben, felul egy korona). 

- •) Sajat keze irasa Bethlen neve alatt. Jlaan e helyen nem emliti. — 
'■') Haannal Sdn/. — 4 ) Valosziniileg az elobbit jegyeztek l>e a m-vsorba. 

- 6 ) Eevesz nem emliti. — «) Szul. Rimdn (Eim6czon ?) N6grad-vmben. 

— "•) Haannal Michaelis, Bevesznel Michalisz. — ») Haannal Peten, Ee- 
vesznel Peter. — ! ') Haannal Uhrin. Szul. BeTces-Csabdn. — '") Haannal 
es Eevesznnl Kalmdr. — ») Haannal Vdradi, Eevesznel Wardj. — ' !:•• 
vesznel Kalmdr. — »*) Eaannal Eva. u ) Revesznel Molnar. ls ) Eaan- 
nal es Revesznel Oregorius. - '«) Revesznel Qor. >~) Eaannal B 

— 18 ) Haannal belyesen ifdrtonra javitva Sziilet. Tszka-8z.-Oyi 
Feher-vmben 

6* ,S4 MAGYAR TAXUT.uK JfiNABAN. 

Steph. Kajari >) Hungar. 
Prideric. Waschovszky 2 ) Hung. 
And. Berthel Hungarus. 
Simon Kemeny L. B. Transylv. 
Joh. Zeyk s ) Transylv. 
Paul. Bodor Transylv. 
Joli. Hamary Hung. 4 ) 

Beiratkozott 172. 

1796. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Laurentio Johanne Daniele 
Succow. Philos. Nat. et Cameralium Prof. Publ. Ordin.) 

Daniel Bethleni 5 ) Hung. 4 ) 
Sam. Jenei Hung. 4 ) 
Jacohus Glatz G ) Hung. 4 ) 
Paul Jozefry 7 ) Hung. 4 ) 
Samuel Bredeczky 8 ) Hung. 
Stephanus Weresch 9 ) Hun;>. 
Andr. Szaho 10 ) Hung. 
Dan. Jos. Schuller Transylv. 
Sim. Brandsch Trans.vlv. 
Daniel Binder Transj h . 
Joh. Csola Hungar. 
Beniamin Szokolai ") Hung. 
Joh. Teglassi 12 ) Hungar. 
Carol. Liiheck Hungar. 
Jos. Jakab Hungar. 
Johann Tellmann ' ■) Hungar. 
Michael Scholtesz 14 ) Hungar. 
Ladialaus Budahazy 15 ) Hung, 
Sam. Teleky Hung. 
Jdli. Szilagyi Hung. 
Stephan Czibanyi lu ) Hung. 
Joh. Kormotzy ") Transylv. 
Beiratkozott 236. 

1796. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Jacobo Griesbach 
Theol. Doctore et Professore Primario.) 

Carol. Martin Grylusz ls ) Hung. 
Michael Nyiri Hung. ] ) Haannal Kajari. — 2 ) Haannal Waschowszky. — :! ) Bevesznel 
de ZeyTc. — 4 ) Bevesz nem emliti. — 5 ) Haannal Betleni. c ) Szul. 

Poprddaa. — ■) Sziil. Varboczon (Verbocz) Nyitravmben. — s ) Bevesz- 
nel Brediczla/. — 9 ) Haannal Veres. — 10 ) Bevesznel Szabo. Haan neni 
emliti. — n ) Haannal SzoTcolay. — 18 )Haannal Tdgldssy, ReveszneJ Tegldsi. 

'■') Haannal Tellman. — l4 ) Haannal Soltesz, Revesznel Scholtess. 
,5 ) Haannal es Kevesznel Buddhdzy. "'■) Revesznel Czibany. y- '■) Eaan- 
u:'il »'-s Revesznel Kbrmoczy. IS ) Haannal Grylus, Revesznel Gribusz, MAGYAK TANUI.OK JENABAN. 8 £ 

Petr. Tooth ') Hung. 

Stephan Hurvath '-) Httug. 
Andr. Goebbel s ) Trausylv. 
Joh. Gottschling Transylv. 
Jac. 4 ) Godofred Simonis Transylv. 
Michael Heckenast Hung. 
Sam. Greskovits B ) Hung. 
Sam. Wolffel e ) Hung. 
Joh. Tonipa Transylv. 
Samuel Koteles Transylv. 
Alex. Filep Transylv. 
Christian Mich. Heyser '•) Trans. 
Joh. Arz Transylvanus.-) 
Daniel Mihalik 9 ) Hung. 
Beiratkozott 170. 

1797. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Friderico Walchio 
Jurium Doctore Codic. et Novell. P. P. 0.) 
Franc. Yasvari 10 ) Hung. 
Paulus Bartza n ) Hung. 
Georgius Fomet 18 ) Hun^. 
Dr. m. Andreas Assmann ,:i ) Hung. 
Georgius Karlo I4 ) Hungar. 
Joseph Gal 15 ) Hungar. 
Dan. Gottl. Heinrich Lips. lH ) Transylv. 1 ') 
Ladislaus Fabian Oeri ls ) Hung. 
Joh. Angyan Hung. 
Franc. Jetzernitzky 19 ) Hung. 
Beiratkozott 232. 

1797. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Loder Philos. 
et Med. Doctore, Med. Anatom. Chirurg. et Artis Obstetri. Prof. Publ. Ord.) 

Samuel Szilagyi Hung. 
Mich. Mickle 80 ) Hung. 

*) Haannal Toth. — -) Haannal Horvdth. — 3 ) Revesznel Goebbet. 
') Revesznel Jvh. — ") Haannal Greskovics, Revesznel Greskovvits. 
•i Haannal II r olfel, Revesznel Wbllffel. — '■) Trausch szerint (II. p. 151) 
Brassoxbl valo — 8 ) Revesz nem emliti. Trausch szerint (I. p. 33) Nagy- 
ribbl valo. — ; ') Haannal Mihdlik. — l0 ) Haanual Vasvdry. Elotte 
Revesznel Carol. Kreyselmeyer Trans. emlittetik. — H ) Haannal Barcza. 
Dtana Haannal Georg. Bukva Thurociensis. — ,9 ) Sziil. Locsen. 
'■) Haannal Andr. Aszman medicinae studiosus, Revesznel Andr. Assman. 
A Dr. med. czimet Revesz Karlo Gyorgy neve ele teszi, de Karlo ugy 
hitszik, theologus volt. — 14 ) Szul. Krencsen Nyitra-vmben ") Sziil. 

Losonczon. — "■') Trausch szerint (II. p. 95) Gross-Probstdorfbwn (Nagy- 
Ekemezd) sziil. a medgyesi szekben. Mit jelent a Lips. sz6 az anyakSnyv- 
ben. nem tudom. — ■) Revesz nem emliti. — ls ) Haannal dri. 
'») BaannaJ Jezerniczky. — a ") Haannal Mikle. 


86 MAGYAR 1'ANULOK JENABAN. 

Franciscus Borsothy ') Hung. 
Michael Varady 2 ) Hung. 
Sam. Nagy 3 ) Hung. 
Samuel Wolf 4 ) Transylvanus. 
Sam. Bachner 5 ) Transylvanus. 
Michael Starck Hung. 
Samuel Bodo Hung. 
Samuel Kiinczler 6 ) Hung. 
lac. Krieg Hung. 7 ) 
Mich. Theil Hung.') 
Gahr. Traitler ») Hnng. 
Joh. Kraus Transylv. 7 ) 
Dan. Huszar '■') Hung. 
Georgins Varady 10 ) Hung. 
Steph. Nagy ") Hung. 

Beiratkozott 175. 

1798. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo 
Schiitz, Eloqu. et Poeseos P. P. 0.) 

Andr. Torok ,a ) Hung. 
Ant. Pazmandy ,3 ) Hung. 
Paul Csaszari Hung. 
And. Gal Hung. 
Jo. Kadar Hungar. 
Mich. Szakacs Hungar. 
Andreas Madarasz ,4 ) Hungar. 
Jo. Otvos Hungar. 
Andreas Tatai ,5 ) Hungar. 
Steph. Szilssay 16 ) Hung. 
Christ. 17 ) Greissing Transylv. 
Jo. Zerhes Transylv. 
Martin Felhner 18 ) Transylv. 
Daniel Kriehel Hung. 
Franc. Elek Hung. 
Valentin. Kiss ") Hung. 
Mich. Alvinczy 2o ) Hung. ') Haannal Borsodi. — B ) Haannal es Revesznel Vdrady. — 3 ) Haan 
nem emliti. — 4 ) Trausch szerint (III. p. 508) Samuel Wolff. Sziil. Nagy- 
Szeberiben. — :> ) Alkalmasint az a Samuel Barhner, kinek eletrajzat 
Trausch (I. p. 41) adja. Szlil. Nagy-Szebenben, meghalt 1830-han. — 
'■) Revesznel Kilntzler. — 7 ) Revesz nem emliti. — ") Haannal »Gabriel 
Trajtler, vir equestris ordinis ex Sziigy in Comitatu Neogradiensi.« — 
'') Haannal es Revesznel Huszdr. — ,0 ) Haannal es Revesznel Vdrady. 
") Sziil. Alrsdthon Fehervarmegyehen. — ,a ) Revesznel TiiriJk. — 
") Haannal Antnn, a Pdzmdndi, Revesznel Ant. a Pazmandy. — u )Re- 
vesznel Madaraaz. Sziil JoUe&n.. — ,6 ) Haannal Tatay, — ,,: ) Tollhiba 
Szikszay (igy Haan) helyett. Revesznel Stilssai. — ''•) Revesznel Christoph. 
Trausch szerint (II. p. 27) Christoph oon Greiszing Brassov6\ valo volt. — 
,H ) Revesznel Fellmer. — ,9 ) Haannal Kis. Sziil. Visztbvi Bekes-vmben. 
— -") Haannal Alvinczi, MAGYAR TAXOXOK j£\ABAX. 87 

Ladislaus Brassay Bung. 
Sam. Theil Transylv. 

Beiratkozott 199. 

1798. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Eberhard. Gottlobio 
Paulus Philosoph. et Theolog. Doctore. Professore Theolog. Publ. Ordinario.) 

Jo. Danyi Hung. 

Jo. Georg. Koelderer Hung. 

Georg. Pazekas Hung. 

Jo. K6czan ') Hung. 

Jo. Petr. Schuster -i Transylv. 

Andr. Dendler Transylv. 

Theophil Auner Transylv. 

Jo. Bergleiter :! ) Transylv. 

Dan. Capesius Transylv. 

Georg. Capesius Transylv. 

Stephan Eitel Transylv. 

Jo. Hirling Transylv. 

Hartin Gottlieb Czay ') Transylv. 

Martin Gottlieb Roth Transylv. 

Sam. Benk6 6 ) Hung. 

Jo. Bocko '-) Hung. 

Jos. Gyenizse T ) Hung. 

Daniel Zaborszky s ) Hung. 

Georg. Paul Transylv. 

Christiau Trerumel r ') Hung. 

Christ. Wiistinger ,0 ) Hung. 

Jo. Holdonner ") Hung. 

Jos. Kalchbrenner ,2 ) Hung. 

Andreas Cseh Transylv.™) 

Jo. Baranowszky ,4 ) Hung. 

Mathias IB ) Liptay Hung. 

Sam. Staritzkay "') Hung. 

Jo. Karika ,7 ) Hungarus. 

And. Yengeritzky ,8 ) Hungarus. ') Haannal Joseph. Koczan, Revesznel Jos. Koczdn. — ■) Trausch 
szerint (III. p. 273) Nagy-Szebenben sziil. - *) Trausch szerint (I. p. 108) 

Nagy-Disznodon (Heltau) sziil. Szebenszekben. — 4 ) Reveszn^l Ozay. 

) Sziil. Nagy-Sdrfon Bars-vmben. — '•) Haannal i?";'/,". beszterczebdnyai 
szarmazasu. — ; ) Haannal es Revesznel Gyenisse. "I Haannal /'"". 
Zdborszky de eadem, nobilis Thurociensis. < — 9 ) Sziil. Sopronbaxi. 
''I Ri''vesznel Christian. Wiistinger. Sziil. Sqprorib&n. ") Haann&l es 

Revesznel Holndonner. Sziil. Agfalvdn Sopron-vmben. — ,2 ) Sziil. 
Soproiiba,n -■ '•') Revesz nem emliti. — •*) Haannal es Revesznel Bara- 

ovszky. — ' ■"') Haannal es Revesznel Matth. — "'•) Haannal Sztaricskay. 
Sziil. Kostydiiban Turocz-vmben. — ") Haannal Kanka. — ,8 ) Haannal 

Vengericzky. Sziil. Nustydn (Nytistya) GK5m5r-vmben. 


88 MAGYAR TANULuR JENABAX. 

Jo. 1 ) Arany Hung. 
Paul Budai 9 ) Hung. 
Sam. Winze 3 ) Hung. 
Sam. Abrosy 4 ) Hung. 
Georg. Koritary B ) Hung. 
Jo. Mich. Schwarz e ) Hung. 
Petr". Mar Hung. 7 ) 

Beiratkozott 184. s ) 

1799. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Lodero Phil. 
et Med. Doctore. Med. Anatom. Chirurg. Professore Publico Ordinario.) 

Jo. Szigesky Hung. 9 ) 
Steph. Sikos Hung. 10 ) 
Mich. Boszi Hungar. 
Jos. Berke Hungar. 11 ) 

Beiratkozott 1B0. 

!799. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christiano Godofredo Grunero 
Med. D. Botan. et Theoret. P. P. 0.) 
Garol. Joseph. Nicolai Hungarus. 
Beiratkozott 118. 

1800. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christoph. Gottlob. Heinrich 

Histor. P. P. 0.) 

Beiratkozott 124. 

1800. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhardo 
Schmid. Theolog. et Philosoph. D. P. P. 0.) 

Beiratkozott 100. 

1801. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhardo 

Schmid. Theolog. et Philosoph. Doctore. Prof. Publ. Ordin.) 
-!. XXVII. Ap. Paul Schuska 12 ) Hung. 13 ) 
d. IV. Maii G-eorgius Freund Transylv. 13 ) Haannal es Bevesznel Jos. — 2 ) Haannal es Revesznel Bvday. 

— s ) Haannal Vincze, Bevesznel Vinze. — 4 ) Haannal Amlrozy. Revesz 
nem emliti. — B ) Haannal Koritdry. Sziil. Karponkrx. Revesz nem emliti. 

— s ) Haannal Schwarcz, Bevesznel Schwartz. Sziil. K6sze<jen. — 7 ) Haan 
nem emUti. — 8 ) Dohos J. szerint itt jart meg Ori Fulojj Gdbor es 
Pdzmdinh/ Dimes is (Dunamelleki ref. egyhkti Almanach 1862. 75. lap). 

— 9 ) Tollhiba Szigethy helyett? Haan nem emliti. — T ") H. tevedesbdl 
ogyanazon munkakat tulajdonitja ezen Steph. Sikosnak, mint az 1786-ban 
beirtnak : Az igaz erdem megjutalmaztatasan vigadozo magyar szivnek 
orvendezO tapsa. Sopron, 1798. 

T. T. N. Perlaky David fflesperes ur veletlen halalara keszitett 

versek. Veszprem, 1802. 

Xehai Bodzay Rozalia asszonynak utolso beszede. Veszprem, 180S 

- e vnek tartja a kett5t, ambar a masodik helyen kiteszi, hogy 

Jaurini an. 1775 natus. Lasd Haan 96. es 121. lap. — ") Revesz nem 

emliti. Sziil. Tessanoczon Vas-vmben. — 12 ) Haannal esRevesznel Schuscke. 

Sziil. Bakabdmyda Hont-vmben. — 13 ) Revesz hibasan 1TJ9 aug. — 1800 

jtor.-hol emliti. 


HAGTAB TAHUL6K JKXAR A.X. 89 

d. IV. Maii Andreas Wagner Transylv. 1 ) 

Luc. .1". Georg. Jekel 2 ) Transylv. 1 ) 
Georgius Aescht Transylv. 
Daniel Jungling Transylv. 
d. XXVII. Maii Jo. Sporer Transylv. 

Alexius Szab6 3 ) Hungarus. 
d. VIII- Juni Jo. Csanadi 4 ) Hung. 

Ladislaus Szondy 5 ) Hung. 
Paulus Egressy Hung. 
d. ill. Juli Steph. Szudy fi ) Humr. 
Jos. Farkas Hungarus. 
Eeiratkozott 109. 

1801. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhardo 
Schmid Theolog. et Philos. Doct. Prof. Publ. Ordin.) 
14. Aug. Steph. Toth ') Hnngarus. 

Jos. Otvos Hungarus. 

Nicol. Kulifay s ) Hungarus. 
14. Szept. Sam. Nagy Hung. 

Sam. Szathmary 9 ) Hung. 

Jo. Patay Hung. 
26. Szept. Steph. Lengyel 10 ) Transylv. 
26. Szept. Michael Banto 1] ) Transylv. 
5. Oct. Sam. Karatsony Transylv. 1 -) 

Dan. Benedeli 13 ) Transylv. 

Georjnus Jakal Transylv. 12 ) 

Joh. Pronay Hung. 18 ) 
7. Oct. Max. Pronay Hung. 12 ) 
12. Oct. Steph. Christophy '*) Kaltensteino Hungaria. 

Jos. Szokolay Hungarus. 
20. Oct. Joh. Schneider I5 ) Transylv. 

Valentin l8 ) "Wonner Transylv. 

Joh. Georg. Schohel Transylv. 

Jo. Laurentzii n ) Hungarus. 

Martin. Frideric Leonhardt ,9 ) Transyly, 


J ) Revesz hibasan 1799 aug. — 1800 /e6r.-b61 emliti. — '-) R6vesz- 
nel Tekel. — :i ) Haannal Alex. Szabo, Revesznel Alex. Szabo. — *) Haan- 
nal Csanddi, Eevesznel Csanady. — 5 ) Haannal Szondi. — K ) Haannal 
Szudi, Reveszuel Szudi. - '■) Haannal es Revesznel Toih. - s ) Revesznel 
Kulifai. — ;i ) Haamial Szathmdry, Revesznel Szathmdri. — l0 ) Rfevesznel 
Langvel. — ») Revesznel Barta. — ! -) Revesz nem emliti. — ];| ) R6v6szn61 
Benedek. — '*) Haannal Kristoffy, Revesznel Christoschy. — ' ■"■) Trausch 
szerint (III. p. 210) Nagy-Bzebenben szul.es 1800-t61 kezdve tart6zko- 
dottajenai egyetemen. — ,s ) Revesznel Valer. Trausch szerint (lll. p. 
M3) Nagy-Szeberiben bzuI. es 1800-t61 kezdve tartozkodott a jenai egye- 
temen. — ") Haannal Laurentit. — ,8 ) Revesznel Matth. Fridr. Leonhard 
Trausch szerint (II. p. 347) Martin Priedrich Leonhard Nagy-Szebenben 
sziil. es l8on-tol kezdve tartozkodott a jenai egyetemen. 90 MAGYAR TANULOK J^NABAN. 

20. Oct. Mich. Klein ') Transylv. 

Jo. Sam. Dianovszky Hung. 

Jos. Gottschlin<r a ) Transylv. 
26. Oct. Stephan Sajben 3 ) Hung. 
Beiratkozott 166. 

1802. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt. Philos. 
Doctore, Mathem. et Physic. P. P. 0.) 
XXVJT. Mavc Steph. Lukaes Eung. 

Daniel Kecskemeti ') Hung. 
VI. May Jos. Janosi s ) Hung. 
VII. May Daniel Balbschuch ') Hungarus. 
Jo. Blosko r ) Hungarus. 
Frider. Bader Hungarus. 
VIII. May Samuel Vari 8 ) Hung. 
Martin Veress ■') Hung. 
X. May Andr. Haj6s Hungar. 10 ) 
XXVI. May Paulus Vagho ») Hung. 
Ladisl. Vagho ") Hung. 
Jo. Andr. Lutsch Transylv." ) 
XI. Juni Paulus Sevbo ,2 ) Hung. 
Bfiratkozott 133. 

1802. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Philos. 
Doctore, Mathemat. et Physic. P. P. 0.) 
XXIII. Aug. Franc. Dobsa ,:i ) Eung. 

XI. Oct. Andreas Lautschek '*) Hung. 
XTT. Oct. Jo. Pranc. Klein '••) Transylv. 
Lnc. Jo. Melas ,6 ) Transyly. 
Jo. Sam. Gundhardl ,T ) Transylv. 
Joh. Martin Gunnesch ,8 ) Transylv. 
Sigismundus Horvath ' 9 ) Hungarus. 
Joh. Luthar 20 ) Hung. 
Paulus Kormendy ai ) Hung. ') Trausch szerint (II. p. 271) Nagy-Szebenb&a sziil. es 1800-tol 
kezdve tartozkodott a jenai egyetemen. — 2 ) Trausch szerint (II. p. 11) 
DanielJoseph Gottschling Nagy-Szebenbea sziil. - ' J ) Atyja oagydni lelkesz 
volt G6mor-vmben. — *) Haanual Kecskemeti, Bevesznel Ketschkemeti. — 
■ s ) Haannal Jdnossy. — 6 ) Sziil. Eozsnydn. - '■) Haannal Flosko. — 8 ) Haan- 
nal Vdrtj. — '■') Haannal Veres. — 10 ) Bevesz nem emliti. — ") Haannal 
Vdgi. Revesz nem emliti. — ■-) Haannal Sebo, Bevesznel Szobo. — 18 ) Haan- 
nal Dobscha, Bevesznel a Dobsa. — ") Haanna] Lautsek, Reyesznel Laut 
scheck. — '*) Revesznel helyesen Jos. Traug. Klein. Trausch szeriut is 
(II. p. 270) Joseph Traugott Klein 1802-tol kezdve a jenai egyetemen tar- 
t.6zkodott. Sziil. Heidendorfb&a (Besenyon) Beszterczevideken. — 1<5 ) Be- 
vesznel Lucaa Jos. Melas. — '") Revesznel Gundhart. - ,8 ) Bevesznel 
Gunnsesch. — ••) Sziil. Kis-Kdcskov Vas-vmben. — 5 ") Haannal es Revesz- 
nel Luthar. — S1 ) Sziil. Nagy-KoUdv Vas-vmben. MACSVAK IAM I>')K .IENAHAN 9 1 

XX. Oct. Dan. Frid. Decani Transylv. 
Alexius 8zab6 Transylv. 
Panl Wadas Transylv. 
XXV. Oct. Stephan Juga Hungar. 
XVIII. Nov. Petr. Horvath Hongar. 
Beiratkozott 123. 

1803. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joanne Henrico Voigt Philos. 
Doctore. Mathemat. et Physic. P. P. 0.) 
V. Ma}' David Molnos Hung. 

Petr. Vajda Hnng. 
71. May Franciscus Cserty ') Hungarus. 
Michael Barla 8 ) Hung. 
Jo. Illyes Hung. 
Georgius Sandor Hungar. 
Jo. Fiizig Transylv. 3 ) 
Beiratkozott 128. 

1803. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Christian. Stark Medic. 
et Chirurg. D. P. P. 0.) 

XI. Aug. Stephan Xemez 4 ) Hung. 
VII. Oct. Stephan Hovacs 5 ) Hungar. 
Petr. Szekely Hung. 
Jo. Farkas Hung. 
Martin Visky Hung. 
Petr. Miselos Hung. 
XII. Oct. Samuel Keresztessy 6 ) Hung. 

Joh. Walentiny 7 ) Hungar. 
XLQ. Oct. Samuel Molitoris 8 ) Hung. 
XX. Oct. Jo. Theophil. Ziegler 9 ) Transylv. 
XXIV. Oct. Samuel Bimon ,0 ) Hung. 

I. Febr. Sam. Szathmary n ) Hungar. 
Beiratkozott 7 7. 

1804. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Hennings 
Logic. et Metaphys. P. P. 0.) 

IV. May Jo. Seberinyi ,8 ) Hung. 

Sam. Jeszeuszky **) Hung. ') Haannal Gerti. Szfil. Surdoa 8omogy-vmben. - ") HaannaJ 
Barta. ') Haan kivetelesen emliti. — ♦) Haannal Nemeth, Revesznel 

. — ■) Haannal Kovdcs, Revesznel Horvdth. — s ) Revesznel A" 
tesy. Sziil. Szakolczdu Nyitra-vmben. — ') Haannal Valentini, Revesznel 
Valentiny. Sziil. Rima-Brezon GSmor-vmben. — B ) ReveszneJ Militoris. 
Sziil. Korponda. — '') Trauscb szerint (III. p. 539) apja bolkdcsi lelkesz 
volt KukullS-vmben. — l0 ) Sztil. Dobsinda Gomor-vmben. — ") Haannal 
esReveszneJ Szathmdry. '■) Haannal Szeberinyi. Szul. Velicsndn Arva- 
vmben. IS ) Revesznel Jeszensky. Szul. Kis-Szebenbea Saros-vmben. 92 MAGYAR TANULOK JExAbAX. 

IV. May Mich. Ivanisch ') Hung. 

Elazius Zakots 2 ) Hung. 
IX. May Andreas Launer Hungarus. 
Jo. Szladkay Himgarus. 
XIJI. Jun. Stephan Deali 8 ) Hung. 
Joh. Bajnotzi 4 ) Hung. 
Blasius Solyom ■"■) Hung. 
Andreas Stanjak e ) Hung. 
Beiratkozott 85. 

1804. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Justo Christiano Hennings 
Logic. et Metaphys. P. P. 0.) 
XXIV. Szept. Benj. Mokry '•) Huugarus. 
Jos. Molnar s ) Hungarus. 

XVI. Oct. Johannes Szarka Hung. 

Johannes Lamoss 8 ) Hung. 
Samuel Grceser Transylv. 
Georaius Battenseiler Transylv. 
XX VII. Oct. Jos. von Major '«) Hung. 
Beiratkozott 54. 

1805. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Andrea Josepho Schnaubert 
D. Jur. Publ. Professore Publ. Ordin.) 
XXIX. Apr. Martin Hamaljar ") Hung. 
IV. May Samuel Bal6 Hung. 
XIII. May Jacob Melzer ,a ) Hungar. 

XVII. May Stephan Hann Transylv. 
XXn. May Gabriel Horvath Hungarus 

Beiratkozott 65. 

1805. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christ. Godofredo Grunero 
Med. D. Botanic. et Theor. P. P. 0.) 
XVIII. Au«-. Gabriel Vetsei ,3 ) Hung. 
Petr. Szab6 Hung. 
XI. Oct, Johan. Schnell Transylv. 
XVI. Oct. Sam. Eeuss ,4 ) Hung. 
Sam. Klement Hung. 
Vlichael Katona Hungar. 
Stephan Bodolay ,6 ) Hungar. ') Haannal Ivanich. — 2 ) Haannal Zakosch. — ■■) Haimal De< 
Revesznel Deaky. Talan tollhiba Dedk helyett. — *) Haannal es Revesz- 
nel Bajnoczi. — ") Haannal Solyom. - 6 ) Haannal Sztanjak, Revesznel 
Stanjack. Trencseni sziiletesu. — '■) Revesznel Mokri. — s ) Haannal Mol- 
ndr. — '■') Haannal Lamos. — 10 ) HaanndlJbsep^ Major. — ") Sziil. Nagy- 
Kurt'6s'6ji N6grad-vmben. — ,a ) Haannal Melczer. — ,3 ) Haamuil Vecaey. 
— ,4 ) Haannal Reisz. 8zul. Zolyom-Lipcseu Zolyoui-vmben. — ,5 ) Rev6sz- 
nel Bodolai. MAGYAR Ti.HUI.OK .IKSAHAN. V) O 

XVI. Oct. Prider. Sam. Schiitze l ) Hungar. 
XXI. Oct. Adam. Podhradszky -) Hungar. 

Johannes Petrovits a ) Hungar. 
XXVIII. Oct. Friderieus Olert *) Transylvanus. 
Josephus Piltsch Transylvanus. 
Beiratkozott 68. 

1806. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Augusto Henrico 

Ulrich Mor. et Polit. P. P. 0.) 
V. May Michael B616ny Transx lvanus. 
Paul Bollesch 5 ) Hung. 
XXIV. Jun. Samuel Pilep ,; ) Hung. 
Sam. Szep Hung. 
X X VIII. Jnl. Joh. Korossy '■) Hungar. 
Johannes Toth 8 ) Hungar. 
Stephan Imre Hungar. 
Beiratkozott 76. 

1806. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Philippo Gabler 
Theol. et Philos. Doctore P. P. 0.) 

Beiratkozott 31. 

1807. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Antonio Ludovico 

Seidenstiicker Jur. Utr. Doctore P. P. 0.) 
XXV. Apr. Michael Kovacs Martiny ») Hung. 
Steph. Etsedy 10 ) Hung. 
Mathias ") Farkas Hung. 
XII. Juni Gabriel Kovats ,2 ) Hung. 

Gabriel Bokenyi ,3 ) Hung. 
XV. Juni Andreas L.iszlo Huug. 
Beiratkozott 100. 

1807. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Henrico Voigt Philos. 
D. Mathem. et Physic. P. P. 0.) 

II. Oct. Petr. Szabo Hungarus. 
Michael Tobi u ) Hung. 
Stephan Varga Hung. 
Michael Molnar Hunuar. 

XVII. Oct. Paulus Szalay Hung. 


] ) HaaniKil SchlUze, Eev&znel Schutz. — s .) R.-vesznel Podhrateky. 
— «) Haannal ea Bevesznel Petrovics. ■ *) Trausch szerim (m. p. 27) 
Nagy-SzebenW] val6. — ') Haannal Bolesch. — 6 ) Haahnal FMep. ■ 
') HaannaJ Korossy. — ») Haannal Toth. — : ') Hannal Kovdcs-Martinyi, 

sznel Kovdca Martini. '•) Baannal Ecsedy, Reveaznel Ecsedi. 
")Haannal es Revesznel Matthias. Sziil. Iradn. — lS ) Haann4l es Revesz- 
nel Kovdcs. ' : ) Baann41 Bdkenyi. - ") Revesznel Tobi, 94 MACiVAK TANULOK .TliNAIiAN. 

III. Nov. Paulus Novak ') Hungarus. 
Stephau Bong 2 ) Hungarus. 
Beiratkozutt 70. 

1808. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Christoph. Gottlob. 
Heinrich P. P. 0.) 

VII. May Joseph Szasz Transylvanus. 

Franciscus Intze (?) •">) 
XII. May Georgius Bemthaler Hung. 

Mich. Erdelszky *) Hung. 
Beiratkozott 89. 

1808. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Carolo Christiano Erhard. 

Schmid Theolog. et Philosoph. Doctore P. P. 0.) 

XI. Oct. Moyses Szasz Transylv. 

Daniel Szombathy Hung. 

Joseph. Olasz Hung. 

Gabriel Esztergomi Hungarus. 
XVI. Oct. Sam. Saraz r> ) Hung. 
XXU. Oct. Michael Ugroczy 6 ) Hung. 
Beiratkozott 64. 

1809. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Andrea Josepho Schnaubert 
D. Jur. Publ. P. P. 0.) 

Beiratkozott 79. 

1809. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Frid. Fuchs Medicinae 

Professore Publ. Ordin.) 
X. Oct. Georg Carl Molnar Hung. 

Beiratkozott 107. 

1810 ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Augusto Henrico 
Ulrich Moral. atque Politic. P. P. 0.) 

Beiratkozott 108. 

1810. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Joh. Phil. Gabler Theol. et 

Philosoph. Doctore P. P. 0.) 

XII. Oct. Christoph Schuh Hung. 

Stephan Odor Hung. 
XXIV. Oct. Daniel Joseph Petrovftz *) Hungar. 
Jo. Fest s ) Hung. 
Beiratkozott 97. ') Haaunal es Revesznel Novak. ■ -) Revesznel JJ<iii,/h. — :: ) Tntzt 
az (trszag megnevezese nelkiil. Haan es llevesz nem emlitik. Tan az 1817. 
oct. l.".. beirt Sam. Lutze rokona. — ') Haannal Ezdelszky. — B ) HaannAl 
6s Eevesznel Sr.iinr.. ») Haannal Ugroczi. •) Haannal l J eh-m-i<s. Bziil. 
fledovdn Gomor-vmben. i Revesznel Fcsi (igy). Haan nein emliti. MAGYAR TANll.oK .lEXAliAN. 

1811. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore F. Schdmann Jur. Utr. Doct. 

et Prof. Publ. Ord.) 
Beiratkozott 78. 

1811. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Friderico Fuchs, 
Medicinae P. P. 0.^ 
XI. Szept. Jos. Ettintier Transylv. 1 ) 
Beiratkozott 56. 

1812. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Carolo Abrahamo 

Eichstadt Theolog. et Philosoph. P. P. 0.) 
II. Maji Sam. Joseffy *) Hungarus. 
XLTJ. Maji Carol Mueller Transylv. 3 ) 
VIII. Juni Martin Bock Transylv. 4 ) 
Beiratkozott 94. 

1812. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Philippo Gabler 
Theologiae et Philos. D. Theologiae P. P. Primario.) 

XI. Oct. Stephan Kapli Hungarus. 
Jo. Panls B ) Hung. 
Franc. Kovacs Hung. 
XXIII. Oct. Georg Silvester Transylv. 

Beiratkozott 69. 

1813. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Casparo Gensler 

Jur. Prof. Publ. Ord.) 

Beiratkozott t;.".. 

1813. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Friderico Fuchs 

Medicinae P. P. 0.) 

Beiratkozott 48. 

1814. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Henrico Voigt 

Mathemat. et Physic. P. P. 0.) 
IX. Maj Micli. Stoertzel ■) Hung. 
XX. Juni Jo. Mich. Wellmann Transylv.") ») Kevesz nem nem emliti. Trausch szevint (I. p. 278) * 
/,e,ibc>\ val6. — ■) Haannal Joseffi. Bevesz nem emliti. — 3 ) Trausch 
Bzerint (II p. 75?) Solm des Gross-Scheuerner Pfarrers Johann .Miiller. 
N:t-.\ Csiir a szebeni szekben fekszik — *) Trausch (I. p 155) emlil egj 
Martin Bocfcol : Geboren in Alzen, wo Bein Vater Pfarrer war, Predi ei 
in Hermannstadt, Pfarrer in Kastenholz 1820 im Pebruar,dann in \ 
1828 im Juli, wo er im Jahre 1861 mi1 Tod abging.< Bevesz nem emliti. 
AUsen az ajegyhazi szekben fekszik. s ) Baannal Paido, !;■ 

P&nts. 6 ) Haannal Slerczel. Bevesz nem emliti. B yes aememliti. VHi MAGVAR 1 AMI.nK JENABAN. XXIV. Juli Jo. Dan. Kesztner ') Transylv. 

Jo. Samuel Hennrich 2 ) Transylv. 
Beiratkozott 102. 

1814, t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Henrico Carolo Abraham 
Eichstadt Eloqu. ac Poeseos P. P. 0.) 
III. Oct. Jos. Bojko 3 ) Hung. 
X. Oct. Sainuel Payr 4 ) Hun^. 
Georg Kutasi ') Hung. 
Joseph Vankosi 6 ) Hung. 
Immann. Guil. Schimko ■) Hung. 
Paul Laitner s ) Hung. 
Leop. Petz 9 ) Hung. 
XVII. Oct. Samuel Fretska ,0 ) Hungar. 

Samuel Koricsanszky ") Hung. 
Jo. Krcsmery ,2 ) Hung. 
XXTII. Nov. Jo. Simonis Trans. 
Beiratkozott 89. 

1815. ny. l. (Magnifico Academiae Prorectore D. Johanne Friderico Fuchs, 
Medicinae P. P. 0.). 
XVII. Apr. Jo. Haeuer ") Transylv. 
X. Maji Guil. Paulliny ,4 ) Hung. 
Gabr. Gaber ,B ) Hung. 
Samuel Wachlats ,c ) Hung. 
XV. Maji Paul Illyes ,7 ) Hung. 
XXII. Maji Jo. ,s ) Georg Binder Transylv. 

Jo. ") Andr. Schullerus Transylv. 
Michael Gottl. Poretz Transylv. 
Christ. 20 ) Both Trans. 
XXX. Maji Joseph Szabo Hung. 
Beiratkozott 81. 3 ) Revesznel Kestner. Trausch szerint (II. p. 243) Kihtner (igy) 
Nagy-SzebenoSl val6. — 2 ) Revesznel Heunrik. Trausch szei*int (II. p. 120) 
»Sohn des Talmatscher Pfarrers Georg Henrich, geboren am 1. Januar 
1792.«: — s ) Haannal es Revesznel Jtojko. — 4 ) Bevesznel Payt. Sziil. 
Harkdn Sopron-vmben. — B ) Haannal Kutassy, Bevesznel Kutasy. — 
'0 Haannal Vdnkossy, Bevesznel Vdnkody. — ") Haannal es Bevesznel 
Schimko. Sziil. Podluzsdnon Nyitra-vmben. — 8 ) Haannal Lajtner. Sziil. 
Ligetfalvdn (Engerau) Pozsony-vmben. — : ') Haannal Pecz. Sziil. Sopron- 
ban. — 10 ) Haannal Frecska. Szul. Also-Esztergdlyon N6gr4d-vmben. — 
") Revesznel Koricsanszky. Nemes sziildktol Neczpdlon Turocz-vmben 
Bziil. — ,2 ) Haannal Krcsmery. Sziil. Nemet-Lipcsen Lipto-vmben. — ,3 ) Re- 
v6sz nein emliti. -- M ) Haannal PauUnyi. — 1B ) Haanual es Revesznel 
Saber. Sziil. Ozdinon N6grad-vmben. — ,c ) Haannal Wachldcs, R6vesznel 
Wachlats. — ,T ) Bdvi lllyes Pal Retin sziiletett Gydr-vmben. — ,s ) Revesz- 
nel Jos. Trausch szerint (I. p. 151.) Jvli. Georg. Binder Nagy-;SzebeubO] 
\aln. — ,s ) Revesznel Jos. — 2 ') Rev6sznel Christoph. MAOVAR TA\'Ul/>K .IKVAHAV M7 

1815. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Jo. Anton. Ludovico Seidenstii- 

cker Jur. Utr. D. P. P. 0.) 

XIII. Oct. Daniel Abaffy ') Hung. 

Georg Miiller Hung. 
Gregor Mispal -) Hung. 
Andr. Jamriska 3 ) Hung. 
Stephan Walentiny 4 ) Hung. 
XXVII. Oet. Paul Jos. Schaffarik 5 ) Hung. 
XX. Nov. Jo. c ) Schneider Transylv. 
Jo. Everth ') Transylv. 
II. Febr. Andr. Czimmer B ) Trans. 
Beiratkozott 71. 

1816. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Henrico Voigt 
Mathem. et Physic. P. P. 0.) 

XVIII. Apr. Franz. Wilhelm Sehmidag 9 ) Huig. 

Paul Besstery 10 ) Hung. 
XXVI. Apr. Joh. Chalupka >') Hungar. 
VII. Maji Michael Biberaiter 12 ) Hung. 
X. Maji Matheus Haubner Hung. 
Jo. Turesany Hung. 
Alex. Labath 1S ) Hung. 
Sam. Wladar 14 ) Hung. 
Jo. Horvath Hungar. 
Beiratkozott 114. 

1816. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Johanne Traug. Lebr. Danz 

Theologiae P. P. 0.) 
IV. Oct. Gabr. Malatides ,e ) Hung. 
Jos. Scultety 1G ) Hung. 
Jo. Pirovszk^' Hung. 
Samuel Ferientsek ") Hung. 
VHI. Oct. Aug. Wiromer ls ) Hung. 

XIV. Oct. Jo. Frideric. Hiemesch 19 ) Transylv. ! ) Sziil. BagydnbsLn Hont-vmben. — 2 ) Haannal es Revesznel Mispdl. 
— 3 ) Haannal Jamriseha. — 4 ) Haannal Valentini, Revesznel Valentiny. 
Sziil. Maskovdn. Nograd-vmben. — B ) Haannal Safdrik. Revesz nem 
ciiiliti. Sziil. Feketepatakon (Kobelarowon) Gomor-vmben. — *) Revesz- 
iM-1 Jos. Trausch szerint (HI. p. 210) SzdszsebesiQl val6 a hasonnevii 
szekben. — ') Revesznel Evi rt. Trausch szerint (I. p. 27H.) Szdszsebesr&l 
vaI6. — ") Revesznel iCzimer. — 9 ) Revesznel Schmideg, — ■") Haannal 
Restery, Revesznel Restery. — ") Sziil. (Also-? Boz6k- ? FelsC- ! Kassa- | 
Lehotdn Z61yom-vmben. — 1S ) Haannal Bierbrauer. — ,8 ) Haannal es 
Bevesznel Labath. — ") HaannaJ es Revesznel Wladar. — l6 )Rev6szne1 
Malatidesz. — ") Haannal Joseph Sculteti, Revesznel Joh. Scultety. 
'"•) Haanna] Ferjencsik, Et6vesznel Feirentsek. Sziil. O-Zolyomo&n. - 
'•) liaaim.il August. .\l/>r. Gottl. Daniel Wimmer. Sziil. /<Wxben. — '•) l!r- 
vesznel Himesch. Trauscb szerinl (II. p. 156) Brassmbl va!6. 

UAQVAh TANI l6k J&NABAN. 7 98 MAGYAR TANULOK jfitJABAN. 

XIV. Oct. Jo. Harth ») Transylvanus. 
Martin Eeschner 2 ) Trans. 
David Druglanyi 3 ) Hung. 
Stephan Mikolay 4 ) Hung. 
Ludov. Tschurl 5 ) Hung. 
Jos. 6 ) Kiss Hung. 
Samuel Skrabak ') Hung. 
XX. Oct. Georg Spissak Hungar. 8 ) 
XIII. Nov. Dav. Farnek 9 ) Hung. 
IV. Jan. Sim. Frid. Gebauer Transylv. 
Beiratkozott 123. 

1817. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Johanne Traug. Lebr. 
Danz Theologiae P. P. 0.) 

X. Apr. Andreas Seberini 10 ) Hung. 
XV. Apr. Joh. Goldberger ") Hung. 

Joh. Benedicti 12 ) Hung. 
III. Maji Frideric. Michaelis 13 ) Hung. 
Stephan Kaptsandy 14 ) Hung. 
Jos. Godor Hung. 8 ) 
Beiratkozott 166. 

1817. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Christ. Stark Medic. 

P. P. 0.) 

XXVI. Sept. Martin Kramer Hungar. 

Joh. Clementis Hungar. 
XXIX. Sept. Mich. Traug. Miiller '■■) Transylv. 

Gottfr. Glandschek Trans. 
IX. Oct. Samuel Mazsary 1G ) Hung. 

Joh. Kollar 1T ) Hung. 
XIII. Oct. Ladislaus Hetyesy 18 ) Hung. 

Paul Ocsovszky Hung. 

Samuel Zacher Hung. 

Carl Jan Hung. 

Johan. Madarasz Hung. J ) Trausch szerint (II. p. 71.) »geboren in Ungarn«. — s ) Trausch 
szerint (III. p. 108.) Nagy-Szebenvul val6 es 1815-tol 1817-ig tanult Jena- 
ban. — 3 ) Haannal Drugldnyi , Eevesznel Driglanyi. Sziil. Vcmyol&n 
Veszprem-vmben. — 4 ) Sziil. Csegledeu. — r ') Haannal Tsurl, Revesznel 
Tschuti. — 6 ) Hannal Joh. — '>) Bevesznel Skrabak. — 8 ) Revesz nem 
emliti. — 9 ) Haannal Famek. Revesz nem emliti. — 10 ) Haannal Szebe 
rvnyi. — ") Szul.Docsd-irfm-banHont-vmben. — 12 ) Sziil. Nagtf-lAbercstoa 
N6grad-vmben. — 13 ) Sziil. Pozsonyhari. — I4 ) Haannal es R6veazne1 
Ka<pesdnd\. — ,B ) Trausch szerint (II. p. 459.) Beszterczerol valo a ha- 
sonnevfi videken. — ]<i ) Haannal Marsary, Revesznel Marsdry. — ") SziVl. 
/l/oxiii-.im Triroc.z-vinben. — '") Haunnal Jlrti/cssi/, B.eveszne.l i/rti/csi. MAfiTAB TANUI.OK JENABAN. .*.' 

XIII. Oct. Joh. Hoznek l ) Hungar. 

Samuel Urbanyetz 2 ) Hung. 
Joh. Euliniann 3 ) Hung. 
Andreas Czener 4 ) Hung. 
Paul Kaszay Hung. 
Samuel Lutze B ) Hungar. 
Beiratkozott 2 1 2 . 

1818. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Phill. Gabler 
Theologiae P. P. 0.) •> 
XVIII. Apr. Georg Orszag 7 ) Hung. 
Samuel Jadtzko s ) Hung. 
Georg Scholtz 9 ) Hung. 
XXV. Apr. And. Niemands 10 ) Transylv. 

IV. Maji Johan. Hencz ") Hungar. 
XIII. Maji Samuel Szartory 12 ) Hung. 
Paul Zelenka 1S ) Hung. 
Beiratkozott 194. 

1818. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Henrico Voigt M. et 

Phys. P. P. 0.). 

XXIX. Sept. Joannes Feyer 14 ) Hungarus. 

Carolus Molnar Transylv. 15 ) 

Michael Unger Transylv. lc ) 

Carolus Mangesius Transylv. 

II. Nov. Matthias Lagler ") Hungar. 

IV. Nov. Carol. Weber Transylv. 1S ) 

Danielus Berger Transylv. Ul ) 
Beiratkozott 207. 

1819. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Chr. Theoph. Konopak, 

Profess. Jur. P. 0.). 

Beiratkozott 145. ] ) Revesznel Hoznilc. — 2 ) Haannal Urbanecz. — 3 ) Haannal // <- 
nniiin, Eevesznel Ruhmann. SziU. Xni/ii-Libercsen. — 4 ) Haannal Czener. 
— 6 ) Haannal es Revesznel Lucze. — ,; ) Eevesz 1818-tol kezdve Gruber- 
nek az albumbol vett jegyzetei szerint kiteszi a tanul6k neve utan sziile- 
tesok helyet is ; en 1830-ig az ezen- adatok hijaval levo matrikulakat 
hasznaltam. V. o. 103. lap a 15-ik jegyz. — 7 ) Revesz hozza teszi L.-B&nya. 
Haannal Nagy-bdnyensis. — s ) Haannal *Jadzko Sjelnicza Liptoviensis.<> 
Szul. Szielnitzen (Szilnic, Szelnica : Eevesznel hibasan Sziebnicz) Lipto- 
vmben. — a ) Haan es Eevesz szerint N6met-Lipcser6\ val6. — I0 ) Revesz- 
nel Niemandt. — ") Eeveszm'l Senz. Haan szerint Leb6nyr6l valo Moson- 
vmben. — 12 ) Haannal es Bevesznel Sartori. Revesz hozza' fceszi, hogy 
Kiisseneck. Ilaan szerint Kesmdrkr6\ val6. — 1S ) Haan es Revesz szerint 
CzegledrQ] val6. — 14 ) Haannal Feher. Haan es Etevesz szerint Szentesr6\ 
valo. — '•'') Revesz hozza teszi, hogy Kronsjtadt. — "•) Revesz hozz£ 
hogy Hermanstadt. — '•) Ilaan szerint Agfalvd-r6\ val6. — * 8 ) B 
uozza teszi, hogj Grosschenck. •") Revisz hozza teszi, hogj Bistritz. 

7* 1(111 MAGYAR TANULOK .TLXAIiAN. 

1819. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Frider. Fuchs 
Medicinae P. P. 0.). 

Beiratkozott 100. 

1820. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henr. Car. Abr. Eichstadio 
Eloquen. et Poeseos P. P. 0.). 
Ileiratkozott 122. 

1820. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Traug. Lebr. Danzio 
Professore Theolog. P. 0.). 

Beiratkozott 106. 

1821. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Paul. Christoph. Gottl. 
Andreae Professore Juris Publ. Ord.) 

Beiratkozutt 120. 

1821. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Frider. Fuchs 
Professore Med. P. 0.) 

Beiratkozott 103. 

1822. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden Professore 

Philosoph. P. 0.). 

Beiratkozott 147. 

1822. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Philippo Gabler. Prof. 
Theolog. P. 0.). 
Beiratkozott 108. 

1823. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Guil. Walch Prof. 

Jur. P. 0.). 

Beiratkozott 114. 

1823. t. t. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Guil. Walch Prof. 

Jur. Publ. Ordin.) 

Beiratkozott 92. 

1824. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Traug. Lebr. Danzio 

Professore Theol. P. 0.) 

Beiratkozott l ■"•". 

1824. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carol. Fr. Bachmann Prof. 

Philos. P. 0.). 
Beiratkozott 135. MAGVAK 1 \NIJLUK .IE.N i.BAN. 1(1 I 

1825. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Jo. Traug. Lebr. Danzio 
Profess. Theolog. Publ. Ordin.) 
IF. Maji Carolus Martini Hungarus. ') 
IX. Maji Johannes Pados Hungarus.*) 

Beiralkozott 152. 

1825. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Friderico Ortloff Professore 

Jur. Publ. Ordin.) 

Beiratkozott 123. 

1826. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guil. Carol. Fr. Succow 

Medic. Prof. Publ. Ord.). 

Behatkozott 167. 

1826. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henr. Car. Abr. Eichstadio 

Eloquen. et Poeseos Prof. Publ. Ordin.). 
Beiratkozott 164. 

1827. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Lud. Fried. Ottone Baum- 

garten Crusius Prof. Theolog. Publ. Ordin.). 

Beiratkozott 177. 

1827. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Car. Ernest. Schmid Profess. 

Juris Publ. Ordin.) 

Beiratkozott 129. 

1828. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Diter. Geo. Kieser Med. 

et Chir. P. P. 0.). 

VI. Maji Joannes Homolya 3 ) Hung. 
Jos. Benczur 4 ) Hung. 
Francis. Nadler 5 ) Hungar. 
Jo. Krausz ,; ) Hung. 
Daniel Martiny '•) Hung. 
I. Aug. David Emericzy s ) Hungarns. 
Beiratkozott 161. ') Etevesz nem emliti. Haan szerint Pozsonyb6\ val6. •) Revesz 
nein emliti. Haan szerint Komdromb61 val6 es gy6gyszeresz b.allgat6 volt. 
— 3 ) Haan es Revesz szerint Nyiregyhdzdr61 val6 volt. — 4 ) Haan es Revesz 
szerint Vanyarczv6\ valo volt N6gr4d-vmben. — h ) Haan es Bevesz szerint 
l\i'.si,uirl:vn\ val6 volt. — e ) Itevesz hozza teszi, hogy Nicolar. Haan 
szerint Szt.-Miklogr6l valo volt Lipt6-vmben. — ') Haannal Martini. 
Haan es Revesz szerint Beszterczebdnydrol valo volt. — 8 ) Haan szerint 
ki Emericinek irja nevet, Felkdr61 val6 volt. Revesz uem emliti. 102 MAGVAR T4NOF.OK JENABAN. 

!828. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Friederico Bach- 
mann Philosoph. Prof. Piibl. Ordin.) 

\II1. Aug. Theodor Wittchen ') Hungarus. 
X, Oct. Carolus Braxatoris 2 ) Hungarus- 
Carl. Aug. Eaabe 3 ) Hung. 
Daniel Dianisska *) Himgar. 
Carolus Kuszmany 6 ) Hungarus. 
Ladislaus Dianovszky 6 ) Hungar. 
Steph. Liptak 7 ) Hungarus. 
XVIII. Oct. Paul Lostorfer 8 ) Hung. 

Matthias Kirchknopf s ) Hungar. 
XXII. Ocf, Michael Soltesz 10 ) Hung. 
XXV. Oct. Daniel Forberger M ) Himgar. 
XXX. Oct. Jo. Georg. Klein » 8 ) Hung. 
XX. Nov. Jos. Max. Spitzer ,s ) Hungarus. 
Eeiratkozott 161. 1829. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore D. Andr. Theoph. Hoffmann 
Theol. Profess. Publ. Ordin.) 

r V. Maji. Adam Philadelphi Ti ) Hungarus. 
Samuel Kuzma 15 ) Hungarus. 
Ludovicus Szloboda TK ) Hungar. 
Johan. Ludmann 17 ) Hung. 
Paul Teichengrceber J8 ) Hungarus. 
Jo. Pesko ") Hung. 
Johan Dvonts 20 ) Hung. ') Haan es Eevesz szerint Kakas-Lomuiczrol valo Szepes-vmben. 
— 2 ) Haan es Eevesz szerint Karpondxbl val6. — 3 ) Eevesznel Rabe. 
Haan es Eevesz szerint Pozsony\ib\ valo. — *) Haannal Dianislca, Eevesz 
hozza teszi, hogy Theisholz ; Haan szerint Taxoviensis. Tisznlcz-rb\ valo 
Gomor-vmben. — 6 ) Eevesznel Kuszniany, Haannal Kuzmany. Haan es 
Eevesz szerint Brezno-Bdnydrdl valo Z61yom-vmben. — 6 ) Eevesznel 
Dianovszky. Haan es Eevesz szerint BeJujdr6\ val6 Hont-vmben. — 
7 ) Haannal Liptdlc. Eevesz hozza teszi, hogy Theisholz ; Haan szerint 
Taxoviensis. Tiszolczrol valo Gonior-vmben. — 8 ) Eevesznel Lastarfer. 
Haan 6s Eevesz szerint Sopron\)6\ val6. — a ) Eevesznel Kirchhampf. 
Haan es Eevesz szerint Soprou\)6l val6. — T ") Eevesznel Soltesz. Haan es 
Eevesz szerint Menguszfalvdr6\ (Mengsdorf) valo Szepes-vmben. — 
T, )Eevesz nem emliti. Haan szerint Kesmdrkrol val6. — 1B ) Haan es 
Eevesz szerint Lb'cs6r61 valo. — ]3 ) Eevesz nem emliti. Haan szerint 
MiskolczriA val6. — u ) Haan es Eevesz szerint Libetbdnydr6\ val6 
Zolyom-vmben. — ,y ) Haan es E6vesz szerint Bdthr6\ valo (Bdt Hont- 
vmben.) — ™) Ilaan es Eevesz szerint Soproribdl va!6. — 17 ) Haannal 
Ludman. Haan es Eevesz szerint LScserdl \a\6. — 18 ) Eevesz hozza 
leszi. hogy Jolsva, Haan szerint »alnoviensis.« — ,u ) Haan es Eevesz sze- 
rint Kakas-Lomnitzrtl valo. — 20 ) Haannal D&voncs. Haan es Eevesz 
szerint Breznobdnydrbl valo. MAGYAR TANULOK JExAbAX. 103 

IV. Maji Ludov. Schuhajda ') Hungarus. 

Michael Jersovits a ) Hung. 
XI. Maji Michael Manhardt 3 ) Hitngarus. 
Beiratkozott 208. 

1829. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore D, Carol. Guil. Walch P. 
Juris P. 0.). 

XXIX. Sept. Carolus Schneider «) Hung. 
X. Oct, Jos. Keblovszky 5 ) Hung. 
Carolus Cuntzius ''<) Hung. 
Jo. Ragulik ') Hung. 
David Freytag 8 ) Hungar. 
Ludov. Gally 9 ) Hung. 
XXYI. Oct, Jo. Fuchs ,0 ) Hungar. 

II. Nov. Petr. Kebeley ") Hung. 
XXYI. Nov. Jo. Bachar 12 ) Hungarus. 
Beiratkozott 160. 

1830. ny. f. (Academiae Jenensis Prorectore Magnifico Dr. Ferdinando 
Hand P. Philosoph. P. 0.). 

Die XV. April. Emericus Schwartner 1S ) Hungar. 
Die V. Maji Andreas Vergevitsky I4 ) Hungar. 
Beiratkozott 145. 

1830 — 31. (Magnifico Academiae Prorectore Dr. Schott).' 5 ) 

Den 7-ten Sept. Friedr. Lani. Theol. 7btirgen. Bisztritz. Gottfr. 
Lani. Bisztritz. Wien. Haan es Bevesz szerint Sehaeczbdnydrol valo. — 3 ) Haannal 
Jesovits, Revesznel Jezsovitz. Bevesz hozza teszi, hogy Bugyantz, Haan 
szerint Bakabdnydv6] valo (maskep Buganec, Pukkanz.) — 3 ) Haannal 
Mumhardt. Haan es Bevesz szerint Soproiibol valo. — 4 ) Haan es 
Revesz szerint Sopronbol valo. — s ) Bevesznel Keblocitz. Haan es 
Revesz szerint Nagy-Lakr6l valo Csanad-vmben. — c ) Haannal Ovaicius, 
Bevesznel Kuntziux. Haan es Revesz szerint Vdraljdr61 valo (melyikrOl 
a sok koziil ?) — ") Haan es Revesz szerint Vdg? Ujhelyrtil Val6 Nyitra- 
vmben. — 8 ) Haannal Frajtay. Haan es Revesz szerint Poprddr61 
valo. — •) Haannal Oallyi. Haan es Revesz szerint Szuhdnyhol valo 
Hont-vmben. — lrt ) Haan szerint Beszterczebdnydrol valo. Revesz neni 
emliti. — ") Haan szerint Also-Biikr&l valo Sqpron-vmben. Revesz nem 
emliti. — ia ) Haannal Bachar. Revesz nem emliti. Haan szerint Verbocz- 
rol valo Xyitra-vmben. — ,3 ) Haan szerint K6smdrlcr61 valo. Revesz nein 
emliti. — 14 ) Haannal Vengericzky, Revesznel Vengeritzky. Haan es 
Bevesz szerint Bodonyr61 valo Hont-vmben. — ,5 ) Az 183"/i teli felevtdl 
kezdve az adatok az egyetemi albumbol vanuak kijegyezve, melybe azokai 
a diakok sajatkeziileg irtak be. A bejegyzes oapja utan kdvetkezik a diak 
neve. a kar, melybe felvetetni kivan, az orsz&g es helyseg neve, a melyben 
sziiletett, apja. anyja, vagy gyamja ueve, foglalkozasa, lakhelve. esetleg 
annak megjegyzese, hogy nagy-koru, es az egyetem megemlitese, melynel 
ezelott be vnli iratkozva. 104 MAGFAB TANUI.OK J&NABAN. 

Den 8-ten Oktober. Johann Liszkay. 1 ) Theologie. Ungarn. Csetnek. 
Johann L. Csetnek. 

Den 8-ten Oktober. Andreas Vandrak. 8 ) Theologie. Ungarn. Cset- 
nek. Andreas V. Kosenau. 

Den 9-ten Noyember. Paul Nemethy. Theologie. Ungarn. Miskotez. 
Johann Nemethy. Miskolcz. 

Beiratkozott 131. 

1831. (Magnifico Academiae Prorectore D. Aug. Ginl. de Schroter P. P. 

Juris 0.). 

31. May. 1831. Emerich Deinjan. 3 ) Theologie. Ungarn. Sz. Peter. 
Miindig. Eperies. 

31. Mai. 1831. Ludvig Blasy. 4 ) Theol. Ungarh. Asz6d. Matthias 
Blasy Aszod. Vien. 

Den lfi. Juli. Joh. Svaboda. 5 ) Theologie. Ungaru. Poprad. Kosina 
Szvaboda. Poprad. Vien. 

Beiratkozott 185. 

1831—32. (Magnifico Academiae Prorectore D. Dieter. Georg Kieser 

P. P. 0.). 

18. Oct. David v. Hrabowszky. 6 ) Theol. Ungarn. Domolk. Miin- 
dig. Halle. 

ll.Nov. Moses Szekelhv) Philosophie. Siebenbiirgeu. Szabed. 
Miindig. Grottingen. 

Beiratkozott 131. 

1832. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Reinhold P. P. 0.) 

Am 23. Pebr. Joann Jachmann.*) Theologie. Ungarn. Leibitz. 
Joann Jachmann. Leibitz. Wien. 
Beiratkozott 178. 

1832—33. (Magnifico Academiae Prorectore Dr. Ernest Reinhold). 

Den 2-ten October. 1832. Samuel Babilon. 9 ) Theologie. Ungarn. 
Radvan. Johann Babilon. Badvan. 
Beiratkozott 138. 

1833. (Magnifico Academiae Prorectore D. Lud. Frid. Ottone Crusio 
Theol. P. P. 0.). 

Beiratkozott 129. 

') Haannal Liszkai. — 2 ) Revesznel Vandrdk. — ) Haannal es 
Kevesznel Demjan. -~ 4 ) Haannal Bldzi, Kevesznel Blasy. — 5 ) Haannal 
Szvoboda, Revesznel Szvabada. — B ) Haannal es Revesznel David Hra- 
bovszky. — '•) Revesz nem eniliti. — s ) Haannal Jachman. — a ) Revesznel 
Balilan. — 1833-tol 1841-ig bezarolag Revesz, 1836-ig bezarolag Haan 
uem teszi ki. hogy hol sziilettek a bejegyzett tanulok. MAGYAR TANUI.OK JOABA..'. 105 

1833-34. (Magnifico Academiae Prorectore D. Dr. Carol. Ernesto Schmid 

Pr. Juris P. 0.) 

Beiratkozott 83. 

1834. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilielmo Carolo Friderico 

Succow. Med. P. P. 0.) 

Beiratkozott 98. 

1834—35. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Guilielmo Goettling 
Philos. P. P. 0.). 

Beiratkozott 103. 

1835. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Wilhelm. Walch Pr. 

Juris P. 0.). 

Beiratkozott 1 1 7. 

1835 36. (Magnifico Academiae Prorectore D. Goettlingio). 

27. Oct. Samuel Steiner. Ungarn. Neudorf. Miindig. Theol. Wien. 
Beiratkozott 95. 

1836. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hoffmanno). 

14. Mai. Jakob Honel. Ungarn. Miihlbach. Susanna Honel. Muhl- 
hach. Theol. Wien. 

Beiratkozott 110. 

1836—37. (Magnifico Academiae Prorectore D. Franckio). 

ll. Nov. Albert Aug. Fuchs. 1 ) Ungarn. Leutschau. Majorenne. 
Philosophie. Wien. 

Beiratkozott 85. 

1837. (Magnifico Academiae Prorectore D. Kieser.) 

Den 20. Juni. Alexander Bavisch. Ungarn. Posing. Johanna Ba- 
risch. Posing. Theologie. Wien. 2 ) 
Beiratkozott 97. 

1837—38. (Magnifico Academiae Prorectore D. Eichstadt.) 

Beiratkozott 89. 

1838. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bachmann.) 
Ben 11. Mai. Gustav Szeberinyi. Ungarn. Kochanotz. Johaun Sze- 

berinyi. Nchemnitz. Theologie. 

Ben 11. Mai. Carl Jeszenszky. a ) Ungarn. Lality. Catharina Je- 

szenszky. Bella. Theologie. ') Bevesz 1837. nyari felevbGl emliti. — -) llevesz nem emliti. 
a ) llevesznel Jeszensky. 106 MAGYAR TANULOK jGnaBAN. 

Den 11. Mai. Johann Kosztra.') Ohgarn. Ledeny. Johanna. ver- 
wittwete Kosztra. Ledeny. Theologie. 

Den 11. Mai. Samuel Lorincsek.*) Ungarn. Lonyo-Banya. Thomas 
Lorincsek. Lonyo-Banya. Theologie. 
Beiratkozott 135. 

1838—39. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hasio.). 

18. October. Nathanael Hoznek. Ungar. Pokoragy. Miindig. Theol. 

Den 3. Nov. Andreas Dianovszky. Ungarn. Deakfalu. Josephus 
Dianovszky. Deakfalu. Theologie. 

Den 9. Nov. Daniel Havaliar.*) Ungarn. L. Tugar. Samuel Hava,- 
liar. L. Tugar. Theologie. 

10. Decemher. Oarl Kellner. Ungarn. Nagy-Veszveres. Carl Kellner. 
Nagy-Veszveres. Theologie. 

Beiratkozott 99. 

1839. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guyet.) 
Eodem (den 13. April). Michael Elefant. Ungarn. Aszod. Miindig. 
Theol. Cand. Berlin. 

Beiratkozott 158. *) 

1839 40. (Magnifico Academiae Prorectore D. Schmid.) 

Den 3. Oct. 1839. Jonathan Haberern. 5 ) Ungarn. Felka. Paulu.s 
Haberern. Theologie. 

Den 3. Oct. 1839. Johann Philippy.*) fJngarn. Bela. Maria Phi- 
lippy. Theologie. 

24. Oct. Gottfried Geduly.') Ungarn. Tamassi. Mundig. Theologie. 

24. October. Wilh. Edv. Blaskovits. Ungarn. Szazd. Paul. Franc. 
Blaskovits. Lasso. Theolog. 8 ) 

Den 12. November. Ludwig Teichengraeber. Ungarn. Iglo. Miiu- 
dig. Theologie/') 

30. November. Johann Breznyik ,0 ) Ungaru. Asz6d. Andreas Brez- 
nyik. Macsa. Theologie. 

Den 30. Nov. Andreas Sztehlo. 11 ) Ungarn. PetroAvacz. Johann 
Sztehlo. Petrovacz. Theologie. 

Den 4. December. Carl Jeszenszky. Ungarn. O-Pazov. Elisabeth 
Jeszenszky, geb. Fabry. O-Pazov. Theologie. ') Haannal Kostra, Eevesznel Koszta. — 2 ) Haannal Lbnncsik, Ke- 
vesznel Lorintsek. — 8 ) Haannal Haviar. Bevesz nem emliti. — 
*) Haan Elefant es Haberern kozt emliti Wilh. Emer, Blaskovics-Ot is. 
val6szinuleg a kdvetkezfi evben itt jart Wilh. Edc. Blaskovits-ot erti. - 
6 ) Eevesznel Haberedus. — c ) Haannal Philippi. — ') Haannal Theod. Gc- 
dulyi. — *) Revesz nem emliti. — ") Haan 1840— 41-b81 emliti mint 
Ludov. Teichengraeber Igloviensis, alias Tamasay-t. — '") Bevesznel 
Breznyk, — n ) Bevesznel Sthclo. MAGYAB TANCLOK JENABAX. 107 4. Decembnr. Paulus Bogyay. Ongarn. Szutsan. Paulus Bogyay. 

Szutsan. Theologie. 

Beiratkozott 124. 

1840. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hand.) 
Den 6. April. Heinricfa Befamidt. 1 ) Ungarn. Pressburg. Michael 
Schmidt. Pressburg. Philosophie. 

Den 12. May. Emericfa Corenyi.*) Cngarii. Schemhitz. Emerich 
C'or6nyi. Schemnitz. Theologie. 
Beiratkozott 141. 

1840 — 41. (Magnifico Academiae Prorectore D. Schmid.) 

Den 5. Oct. Paul Birbroner. 3 ) Konigreich Ungam. U.i-Leszna. Va- 
terlos und Majoren. Theologie. 

Den 15. October. Daniel Kitska. 4 ) Ungarn. Schemnitz. Sirnoii 
Kitska. Schemnitz. Theologie. 

Den 24. Oct. Johann Weisz. 6 ) Ungarn. Olaszy. Vater Joh. 'Weisz' 
Olaszy. Theologie und Philosopfaie. 

Den 24. Oct. Marcus Bodiczk}'.") Ungaru. Getzelfalva. Adam Bo- 
diczky. Getzelfalva. Tfaeologie. 

Den 24. Oct. Joh. Ludwig Kunz.'\) Ungarn. Felka. Michael Kunz. 
Felka. Theologie. 

Den 24. Oct. Carl Baphanides. Ungarn. Bakoncza. Samuel Rapha- 
nides. Bakoncza. Theologie. 

Den 24. Oct. Carl Emerich Blaskovits. 8 ) Ungarn. Lisso. Paul. Fr. 
Blaskovits. Lisso. Theologie. 

6. Nov. Ferdinand Frenyo. : ') Ungarn. Gross-Sztraczin. Andreas 
Freny6, Gross-Sztraczin. Tfaeologie. 
Beii-atkozott 113. 

1841. (Magnifico Academiae Prorectore D. Reinhold.) 
11. Juny. Budolf Sandtner.' J ) Ungarn. Bosing. Miindig. Pharmacie. 

Beiratkozott 126. 

1841—42. (Magnifico Academiae Prorectore D. Baumgarten-Crusio.) 
17. Sept. Johann Klein. Siefaenburgen. Hermannstadt. Andreas 

Klein. Hermannstadt. Tfaeologie. Wien. 

25. ejusd. Samuel Scfairo. Ungarn. Padar. Samuel Schiro. Padar. 

Tfaeologie. 

Den 12. Oct. Jofaann Lorincsek. 10 ) Ungarn. Lowinobanya. 11 ) 

Tfaomas Lorincsek. LowinofaAnya. Theologie. 

') Haaunal .V. Schmidt. - a ) Haanual Ooroni. Revesz nem emliti. 

— 3 ) Haannal Bier'n-innirr, Revesznel Birnbroner. — *) Haannal Kicska. 

— & ) Revesznel Weisa. — 6 ) Reveszmd Morb. Bodeczky. — ") Haannal 
Kuncz. — *) Haannal Car. Hear. Blaskovics. Revesz nem emliti. — 
3 ) Revesz nem emliti. — "') Haannal LSrincsik, Revesznel Lorintschek. — 
") a. m. Lonyabanya. 108 MAfiYAR TANULOK JENABAX. 

Ejusdem-Mensis 12. Andreas Chotwas.') [Jngarn. K6wi, Comitat 
Gomor. Mathias Chotwas. Kowi. Theologie. 

Den 12. Oct. Ludwig August Haan. tTngarn. Csaba. Johann Haan. 
Csaba. Theologie. 

Den 25. Oct. Joliann Victor Matos. 8 ) CTngarn. Hunnsdorf, Zipser 
Comitat. Bosina Curitz. Szikszo im Abaujyarer.Comitat. Theologie. 
Beiratkozott 107. 

1842. (Magnifico Academiae Prorectore D. Walchio.) 

Den 13. April. J. August Carl Boor. Ungarn. Festh. Miindig. Che- 
mie. Pesth. 

.">. May. Andreas Jawor. (Jngarn. Theisholz. Joannes Jawor. Theis- 
bolz. Theologie. 8 ) 

7. May. Samuel Nemeth, Ungarn. Bima-Szombath. Johann Ne- 
meth. Leutschau. Theologie. 8 ) 

7. May. Ludwig Kubanyi. 4 ) Ungarn. Zselenyek. Johann Kubanyi. 
Zselenyek. Theologie. 

Beiratkozott 133. 

1842-43. (Magnifico Academiae Prorectore D. Huschke.) 

Den 15. Oct. 1842. Carl Kuzma. Ungar. Almas. Paul Kuzma. AL- 
mas. Theologie. 

Den 15. Oct. 1842. Johann Liptay. Ungar. Nagy-Olaszi. Johann 
Liptay. Nagy-Olaszi. Theologie. 

Den 15. Oct. 1842. Samuel Bzametz. 5 ) Ungar. Dilln. Joseph Sza- 
metz. Dilln. Theologie. 

Den 15. Oct. 1842. Samuel Zsirko. Ungar. Bakos Torek. Sabina 
Csech. Hosszuszo. Theologie. 

Den 15. Oct. 1842. Johfinn Sarkany. Ungarn. Egyhaz. Samuel Sar- 
kany. Pilis. Theologie. 

Den 15. Oct. 1842. Jonathan Csipkay. Ungarn. Tiszoltz. Johann 
Csipkay. Tiszoltz. Theologie. 

Den 15. Oct. 1842. Paul Reguly.*) Ungarn. Klenocz. Johann Reguly. 
Malna-Patak. Theologie. 

Den 27. Oct. 1842. Mich. Kottler. Ungarn. Menhard. Maria Kott- 
ler. Menhard. Theologie. 

Den 27. Oct. 1842. Johann Masznyik. Ungarn. Aszod. Martin Masz- 
nyik. Aszod. Theologie. 

Beiratkozott 112. ') Haannal Chotwas, Bevesznel Chatras. — -) Bevesznel Matos. — 
:1 ) Revesz nem emliti. — 4 ) Haannal Kubdnyi. Bevesz nem emliti. — 
;> ) Haannal Szamecz, Haan szerint Bakabdnydr6l, Revesz szerint Felkdrbl 
valo. — •) Haannal Regulyk M AHVAU TANULOK .1 l':N A II.VN. 109 

1843. (Magnifico Academiae Prorectore D. Goettling.) 
7. April. Johann Pfltzner. 1 ) Ungarn. Pressburg. Clara Pf. Press- 
burg. Theolugie. Gottingen. 

26. Mai. Martin Kramar. 2 ) Ungarn. Sz.-Martin. Paul Kramar. 
Sz.-Martin. Theologie. 

Beiratkozott 132. 

1843 44. (Magnifico Academiae Prorectore. D. Schulze.) 

Den 9. Oct. Carl Bahr. 8 ) Ungarn. Presshurg. Miindig. Susanna. 
Theologie. 

9. Oct. Joseph Herfurth. 4 ) Ungarn. Eperies. Carl Herfarth, Vater. 
Eperies. Philosophie. 

(25. Octoher). Johann Ambrozy. 8 ) Ungarn. Schemnitz. Stephan 
Amhrozy. Schemnitz. Theologie. Presshurg. 

(25. Octoher). Samuel Csecsetka. Neusohl. Daniel Csecsetka. Neu- 
sohl. TheoloLiie. 

31. Octoher. Georg Zsarnovitzky. 6 ) Ungarn. Vag-Ujhely. Johann 
Zsarnovitzky. Vag-Ujhely. Theologie. 

31. October. Georg Kanka. Ungarn. Nemet-Gurah. Samuel Kanka. 
Nemet-Gurah. Theologie. 

31. Oct. Johann Mikulas. 1 ) Ungarn. Aszod. Daniel Miknlas. Asz6d. 
Theologie. 

31. Oct. Samuel Sarkany. Ungarn. Egyhaz. Samuel Sarkany. Pilis. 
Theologie. 

31. October. Ludwig Theodor Grossmann- 8 ) Ungarn. Bacabanya. 
Andreas Grossmann. Baoabanya. Theoloiri". 
Beiratkozott 118. 

1844. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hoffmann.) 
Den 24. Juni. Ludwig Teichengraber. Ungarn. J61sva. Judith Tei- 
chengraber. J61sva. Theologie. 
Beiratkozott 145. 

1844—45. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guyet.) 
Den 25. Oct. Michael Marton. Ungarn.Guns Carl Marton. Priest. 9 ) 
Theologie. 

Den 29. Oct. Johann Marcsek. Cngarn. K6smark. Vorm. Priedrich 
Marcsek. Kesmark. Theologie. 
Beiratkozott luv». ^) Haannal Pfizner. Revesz, ki Z^tencrnek irja vezeteknevet, 
1843 — 44-ht'il emliti. — ■) R6v6sz nem emliti. — ■) Haannal K. Sahr. 
4 ) Haannal es R6v6sznel Herfort. — ») R6veszn61 Ambrosy-. \ Pressbwg 
szohoz a prorector megjegyzi : »Wird nichl als Universit&l angesehen. 
Schulze d. Pr.< ") Haannal Zsarnoviczky, Rdvesznel Zsarnaviczky. 
•) R6v6szn6] Mikulas. - s ) Efaannal Oroszman. - •) Brieszi puszta 
Baranya-vmhen. 110 MAGYAR TANULOK JEXAP.AN. 

1845. (Magnifico Academiae Prorectore 0. Kieser.) 

Den 28. April. Johami Materny. 1 ) Ungaru. Golnitz. Michael 
Materny. Golnitz. Theologie. Berlin. 
Beiratkozott 128. 

1845 46. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bachmann.) 

16. Beptemb. 1845. Stephan Csapli. 8 ) Uhgarn. Csenge. Miindig. 
Theologie. Halle. 

Den ti-ten October. 1845. Johann Ohertli. Siebenbiiryen. Mediasch. 
fleorg Oberth. Mediasch. Theologie. Wien. 

Den 13. October. Johann Szeberinyi. 3 ) Ungarn. Schemnitz. Johann 
Szeberinyi, Superintendent. Schemnitz. Theolojne. 

Den 13. October. Johann Sztehlo. 4 ) Ungarn. Petoovacz. Jobann 
Szteblo, Senior und Pfarrer. Petrovacz. Theologie. 

Den 13. October. Karl Stur. 5 ) Ungarn. Devits. Miindig. Devits. 
Theologie. 

Den 5-ten November. Stephan Ritter. Ungarn. Gyorkony. Miindig. 
Theologie. Halle 6 ). 

11 Noveinber. Samuel Jakubovics. 7 ) Ungarn. Miava. Maria Mare- 
csek. M.-Bereny. Theologie. 

Beiratkozott 98. 

1846. (Magnifico Academice Prorectore D. Schmid.) 

27. April. Mathias Ulber. Oedenburg in ITngarn. Oedenburg. 
Mathias Ulber. Oedenburg. Theologie. Tiibingen. 

27. April. Lad. b ) Fleischhacker. Oedenburg in Ungarn. Oedenburg. 
Panl Fleischhacker. Oedenburg. Theologie. Tiibingen. 

'11 . April. Johann Fabry. 8 ) Leibicz in Ungarn. Leibicz. Johann 
Fabry. Leibicz. Theologie. Berlin und Greifswald. 

27. April. CarlDobronyovszkj^. 10 ) Ungarn. Peteri. Johann Dobro- 
nyovszkj-. Peteri. Theologie. 

27. April. Ludw. Emeritzy. 11 ) Ungarn. Menhard. Paul EmHiitzy. 
Me^ihard. Theologie. Gottingen. 

9. Mai. Carl Barovszky. 12 ) Ungarn. Pivnicza. Samuel Barovszky. 
Pivnicza. Theologie. 

(12. Mai). Peter Jamrisska. 13 ) Ungarn. Klenocz. Peter Jamrisska. 
Klenocz. Theologie. 

12. Mai. Ludwig Lichard. Ungarn. Libethen. Miindig. Theologie. ^) Haannal Maierni. — s ) Haannal Osdpli. — 3 ) Revesznel Szebe- 
rdnyi. — *) Revesznel Stehlo. — ■"') Haannal Stnr alias Honti, Revrsznel 
Stuhr. — e ) Revesz nem emliti. — ') Haannal Jakubovics alias Kemeny, 
Revesznel Jakuvits. — 8 ) Haanmil Car., Revesznel Leo. — ■ 9 ) Bevesznel 
Fabry, — "') Revesznel Dobronyovsky. — ") Haannal Emeinci. i: 

ne mliti. — ■-) Haannal Bo roszky, Reveszne] Barovsky. — ,8 ) Ffaannal 

Jamriska, Etevesznel Jamritska. MAGYAR TAXUI.tk .I&NaKA.V. 111 

Den 30. Juni. Karl Maday. 1 ) Ungarn. Kesmark. David Madav. 
Kesmark. Theologie. Berlin und Greifswald. 
Beiratkozott 134. 

1846 — 47. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hand.) 

12. October. Gottlieb Biermann. 5 ) Ungarn. Pressburg. Gottlieb 
Biermann. Pressburg. Theologie. 

20. Octoher. Johann Scbonvizner. Ober-TJngarn. Kesmark. Samuel 
Schonvizner. Kesmark. Theologie. 3 ) 

26. October. Michael Nowak. 4 ) Ungavn. Schemnitz. Michael 
Nowak. Schemnitz. Theologie. 

5. November. Gedeon Horeczky. 5 ) Ungarn. Pilis. Samuel Horeczky. 
Beivye. Theologie. 

Beiratkozott 99. 

1847. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Aug. Hase.) 

22. Marz. Johan Mikolay. Ungarn. Topporcz. Georg Mikolay 
Topporcz. Theologie. 

12. April. Georg Soltesz. Ungarn. Tot-Komlos. Adamus Soltesz. 
T6t-Komlos. Theologie. Berlin. 

30. April. Johann Szeberinyi. Ungarn. Schemnitz. Johann Szebe- 
rinyi, Superintendent. Schemnitz. Theologie. Jena und Berlin c ). 

Den 30. April. Karl. Ludv. Sandoiv) Ungarn. Redova. Johann 
Sandor. Bedova. Theologie. 

5. Mai. Julius Glatz. 11 ) Ungarn. Preszburg. Mundig. Philosophie. 
Berlin. 

Den 4. Juni. Micbael Pittner. Ungarn. Schemnitz. Eigene Mutter. 
Bchemnitz. Theologie. Greifswald. 

Den 4. Juni. Petr. Paul Goldperger. Ungarn. N.-Szalatua. V. 
Samuel Jambrich. Szlatina. Theologie. 
Beiratkozott 145. 

1847—48. (Magnifico Academiae Prorectore D. Aug. Danz.) 
Den 30-ten Sept. Johann Belak. 9 ) Ungarn. Szokoly. Georg Belak. 

Szokoly. Theologie. Tiibingen. 

Den 30-ten Sept. Paul Hajnoczy. 10 ) Ungarn. Skalitz. Johann 

Hajnoczy. Skalitz. Theologie. 

Den 30-ten Sept. Kras. Joh. Georg. Schmidt. Ungam. Dacs6-Lam. 

Johann Schmidt. Ei>yhaz-Maroth. Theologie. ') Haannal Mitday. — 8 ) Haannal Bierman, Revesznel Biromami. 
~ •') Bevesz nem ernliti. — 4 ) Haanufil Novdk, Revesznel Novak. 
) Revesznel Horiczky. '■) A prorector uozza fceszi, bogy : »renov. D. 
0. Hase.« (v. ii. 1845/46). Sem llaan sem RevesZ nein einliti. — ') Haan- 
nal Sandor. — ») Haaunal Glaez. ') Revesznel Belak. "') Revesznel 
Hajnoczy. 112 StAGYAR TANUI.OK JklNAliAN. 

Den 30-ten Sept. Gustav Poszvek. Ungarn. Oedenburg. Ohristian 
Poszvek. Oedenburg. Theologie. Thiibingen. 

Den 30-ten Sept. Carl Halenay. Ungarn. Neusohl. Andreaa 
Halenay. Neusohl. Theologie. 

(Den 15-ten October.) Gustav Scheffer. ) Ungarn. Rosenau. 
Johanna Scheffer. Eosenau. Theologie. 

Den 15-ten Oct. August Schuh ') Ungarn. Gols. Christoph Schuh. 
Gols. Theologie. 

Den 1 5ten Oct. Joannes Pelargus. Ungarn. Papa. Joannes Pelar- 
o-iis. Papa. Theologie. 

Den 15-ten Oct. Stephan Limberger. 3 ) Ungarn. Oedenburg. Georg 
Linberger Oedenburg. Theologie. Tiibingen. 

Den 15-ten Oct. Paul Gerengay. Ungarn. Kralocz. Paul Geren- 
gay, Notar. Kralocz. Theologie. 

Den 15-ten Oct. Paul Kell. Ungarn. Felso-Tiszovnik. Marie Bell. 
Abelova. Theologie. 

Den 27. Noveniber. Sigm. Dlhanyi. Ungarn. Csovar, Pesth. Com. 
Miindig. Theologie. 

Beiratkozott 113. 

1848. (Magnifico Academiae Prorectore D. Kieser.) 
7-ten April. Karl Neumann. Ungarn. Aszod. Miindig. Theol. Berlin. 
7-ten April. Friedrich Fizely. 4 ) Ungarn. Teisholz. Katharine 
Kowalszky. Georgenberg. Theologie. 

Den '23. Juni. Johann N. von Konczey de Altorja. 5 ) Ungar. Bo. 
Comitat. Miskoltz. Otto Erich Vormund. Nachod und Bos. Stud. Oec. ') 
Beiratkozott 155. 6 ) 

1848-49. (Magnifico Academiae Prorectore D. E. Reinhold.) 

Den 29. Sept. Micha 1 Szalagyi.") Ungarn. Topporcz. Miclia ■' 
Szalagyi. Topporcz. Theologie. 

Den 29. Sept. Alexander Szabo. Ungarn. Als6-Bi\k. Johann Szab6. 
Als6-Biik. Theologie. 

Beiratkozott 68. 

1849. (Magnifico Academiae Prorectore D. K. Schnell.) 
Den 13. Juny. Johann von Konozey de Altorja. Ungar. Miskolcz 
Otto Erich. Lunz, Oekonom. Jena. s ) 
Beiratkozott 140. ] ) Kevesznel Schech. — 2 ) Haannal Schaeffer. — 3 ) Haannal ea 
Eevesznel Linberger. — ") Haannal es Revesznel Fizely. — 5 ) Haannal 
csak Joh. Kdnczey. Eevesz nem enditi. — ,; ) Haan Samuel Ruttkay-i is 
enilit. — ') Ilaannal Mich. Szalagyi, alias Lauf Toporcensis. Revesznej 
Mich. Szalagyi (Lauf), Ung. Tbppergf. — s ) A prorector hozz£ teszi, 
hogy : »Eenovatato K. Schnell d. z. Prorector. (V. 6. 1847). E helyen 
scui Haan, s^in Eevesz nem emliti. MAI.VAi: 1'AM'l.iiK JENABAX. 11.) 

1849 — 50. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ruckert.) 
6. October. Johann Schneeberger. Ungarn. Oedenhura\ Johann 
Schneeberger. Oedenburg. Theoloaie. Tiibingen. 

9. October. Johann Tillisch. Ungar. Einsiedel. Zipser. Joh. Til- 
lisch. Einsiedel. Theolog. 

(Den 1. Xov.) Johann Kormann. 1 ) Ungarn. Sassin. Paul Cor- 
mann. Sassin. Medizin. Pest. 
Beiratkozott 69. 

1850. (Magnifico Academiae Prorectore D. Michelsen.) 
Beiratkozott 121. 

1850-51. (Magnifico Academiae Prorectore D. Huschke.) 
Den 11-ten October. Friedrich Fleischhacker. Ungarn. Pinka- 
feld. Mlindig. Theologie. "Wien. 

Den 16-ten October. Christian Friedrich Bergniann.-i Ungani. 
Oedenbnrg. Christian Bergmann. Oedenburg. Theologie. Wien. 
Beiratkozott 83. 

1851. (Magnifico Academiae Prorectore D. Godtlingio.) 
Beiratkozott 159. 

1851-52. (Magnifico Academiae Prorectore D. Luden.) 
Den 20-ten Sept. Carl Both. dngarn. Ghns, Eisenburger Comitat_ 

Cari B.'th. Giins. Theologie. Wien. Tubingen. 
Beiratkozott 89. 

1852. (Magnifico Academiae Prorectore D. Snell.) 

Den 26-ten April. Stephan Palcso. >) l ngarn. Kesmark. Stephan 
Palcs6. Kesmark. Theologie. 

Den -26-ten April. Joseph Gruber. Ungarn. Sarvar. Miindig. 
Theologie. Wien. 

Den 26-ten April. Gustav Unger. Ungarn. Kobersdorf. Johann 
r. Kobersdorf. Theologie. Wien. 4 ) 
Beiratkozotl 158. 

1852 53. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hoffmann ) 
Beiratkozotl so. 

1853. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guyet.) 
Beiratkozott u;». l ) Haannal Kovman. Revesz nem emliti. - i Revesznel 
litan; Haan 1851-bol emlfti. ') Haannal .•-■ Reves nel Palcao. ») E 

nevvel vegzOdik Revesz (Gruber) aevsora. 

MAQVAB IAMI.OK .IKSAi: . s lL4 MAGYAR TANUI.OK .T&NARAX. 

1853 — 54. (Magnifico Academiae Prorectore D. Siebert.) 

Xov. Traugott Teutsch. Siebenbiirgen. Kronstadt. Samuel 
Teutsch. Zeiden. Theol. Berlin uncl Tiibingen. 
Beiratkozott 80. 

1854. (Magnifico Acaclemiae Prorectore D. Stickel.) 
Den 15. April. Wilhelm Unger. Ungarn. Kohersdorf (Kahohl). 
Johann Unger. Kohersdorf. Theologie. Halle. 
Beiratkozott 129. 

1854 55. (Magnifico Academiae Prorectore D. Friedrich Schultze.) 
Beiratkozott 96. 

1855. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Augusto Hase.) 
20. April. Carl Wiinschendorfer ') Ungarn. Majerka. Johann 
Wunschendorfer, Pfarrer. Klein Lomnitz. Theologie. Wien. 

Dc-n g-ten Mai. P.ela von Christen. Ungarn. Ofen. Christoph von 
Christen, Deoan und Doctor Med. Allendorf. Landwirthschaft. 

Den 14-ten Juli. Franz Csatary. CTngarn. Temesvar. Volijahrig. 
Temesv4r. Stud. Medic. K. K. Josefsakademie in Wien und k. k. Oniver- 
sitat x.u Pawia. -) 

Beiratkozott 148. 

1855 — 56. (Magnifico Academiae Prorectore D. Andrea Ludovico Jacobo 

Michelsen.) 
Den -24. Octoher. Eduard Bomisch. 3 ) Ungarn. Sztrazsa. Samnel 
Bomisch, Oeoonom. Sztrazsa. Stud. Theol. Wien. 

29. Octoher. Stephan von Bohus. Ungarn. Vilagos. Johann von 
Bohns, Gutsbesitzer. Yilagos. Oek. Heidelberg. 

29. Octoher. Ladislaus von Bohus. Ungarn. Pesth. Johann von 
Bohus, Gutsbesitzer. Vilagos. Oec. 
Beiratkozott 119. *) 

1856. (Magnifico Academiae Prorectore D. Eduardo Martin.) 

12. April. Johann Eugen Payer. 6 ) Ongarn. Matthoeocz. Johann 
T.iver. Professor. Matthoeocz. Theologie. Wien. 

12. April. Samuel 8tyaszny. e ) Ungarn. Rosenau. Samuel Btyasznyj 
Biirger. Mosocz. Theologie. Wien. 

Denl.Aug. Simon Blau. 2 ) Ungarn. Nagy-Kanisa. Moyses Pdau. 
Gross-Kanisa. Medic. Pesth. 

Beiratkozott 148. ') Haannal Wunschendorfer. - -) llaan nem emliti. — ') Haanna. 
Bohmisch. ■ — *) Kendkiviili hallgat6 Burgovszky .ltim<s Bohns^k nevelojel 
— •'■) Haannal /'■ i • r. — ' i Haannal Sztaszni. MVOVAU TANTI.oK .TEXATi AX. 1 1 il 

1856 — 57. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Snell.) 

Eodem (29. Sept.). Daniel Goldperger. 1 ) Ungarn. Dilln. Joseph 
(ioldperger. Bezirks Notar in Gross Libei'cse. Theol. 

Den 25. Oct. Ednard Leszich. Ungarn. Szarvas. Daniel Leszich 
Vnlkslehrer. Szarvas. Theol. 

Den 25. Oct. Adam Yajna. Siehenbiirgen. Nagy-Enyed. Moses- 
Vajna, Gutsbesitzer. Nagy-Enyed. Phi. 

Den 25. Oct. Joseph Bozsondai. Siebenbiirgen. Apatza. Joseph 
Koszta. Pastor. Kronstadt. Theol. Leipzig. 

6. November. Moriz von Steinburg. Siehenbiirgen. Eeps. Moriz 
von Steinburg. k. k. Steuerkontrolor. Eeps. Theologie. Wien. 

6. Nov. Stephan von Bohus. Ungarn. Vilagosvar. Johann v. Bohus, 
Gntsbesitzer. Yilagosvar. Philosoph. Heidelberg. Jena. Bonn. 2 ) 

17. Xov. Ladislaus von Bohus. Ungarn. Pesth. Johann von Bohus, 
Gutsbesitzer. Yilagosvar. Oec. Jena. Bonn. 3 ) 

17. Nov. Samuel Weisz. Ungarn. Iglo. Andreas Weisz. Oeconom. 
Igl6. Theologie. 

Beiratkozott 95. 

1857. ( Magnifico Acaclemiae Prorectore D. Augusto Danz.) 

Den 24. Marz. Daniel Piispoky. Ungarland.Bozita. Daniel Piispoky, 
Herz. Cob. Schafferei Inspector. Savoly. St. Theol. 

Den 24. Marz. Paul Czener. 4 ) Ungarland. Cserentsen. Johann Toth, 
Schullehrer. Cserencseny. St. Theol. 

Den 6. April. Moritz Philadelphy. 5 ) Ungam. Nemet-Lipcse. 
Adam Philadelphy. Pfarrer. Nemet-Lipcse. Theologie. 

Den 22. April. Samuel Kolbenhayer. ) Ungarn, Krinzdorf. Michael 
Kolbenhayer, Schullehrer. Ossod. Theol. 

Di-n 22. April. Gustav Gunesch. Siebenbiirgen. Lechnitz. Fried. 
Lani Vormund, Pfarrer in Schonbirk. Theol. Wien. 

Den 22. April. FriedricL Bertleff. Siebenbiirgen. Windau. Thomas 
Bertleff, Pfarrer. Lechnitz. Theologie. Wien. 
Beiratkozott 141. 

1857—58. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Nipperdey.) 

(Den 19. Sept.). Daniel H6hr. Siebenbiirgen. Schassburg. Daniel 
Hohr. Webermeister. Schassburg. Theologie. Berlin. 

Den 19. Sept. Ludwig Fabritius. Siebenbiirgen. Schassburg. 
Priedrich Irrtel, Hutmacher. Schassbura-. Theologie. Berlin. ') Haannal Goldberger. — 8 ) A prorector hozzateszi hogy : Reno- 
virt. Sne]] d. z. Pror.« — 8 ) A prorector hozzateszi, hogy : Benovatum 
Snell h. t. Prorector* (v. r>. 1855/56). Haan e ln-lyen nem emlfti Bohuse- 
kat. — *) Haaninil Jdh. Pattl. Cziner. -■■ '-) Haannal Philadelphi. 
' ) ETaannal Kolbenheyer. 116 MAGYAU TANUI.6K JENABAN. 

Den 9. October. August Szvaty. 1 ) Ungarn. Ober Zela. Mathias 
Szvaty, Pfarrer. Zay-Ui>r6cz. Theologie. 

Den 9. October. Friedrich Bcholcz. Ungarn. Eiszdorf. Miindig. 
Theologie. 

Den 9-ten October. Joseph Hoch. Siebenbiirgen. Sehassburg. Joseph 
Hoch, Hutmacher. Schassburg. Theologie.' 

Den 9. October. Michael Albert. Siebenbiirgen. Trappold. Michael 
Albert. Landmann. Trappold. Theolouie. 

Den 9. October. Wilh. A. Wohl. Siebenblirgen. Schiissburg. Josef 
Wohl, Schneider. Schassburg. Theologie. 

Den 9. October. Carl Pildner. Siebenbiirgen. Eeps. Carl Pildner. 
Pfarrer. Homrod. Theologie. 

Den 9-ten October. Johann Ziegler. Siebenbiirgen. Schassburg. 
Michael Ziegler, Kiirschner. Schassburg. Theolouie. 

Den 9-ten October. Gottfried Orendi. Sieboibiiruen. Schassburg. 
Gottfried Orendi, Kurschner. Schassburg. Theologie. 

24. Oct. Johann Miklosy. 2 ) Ungarn. Szarvas. Susanna Szlavy. 
Szarvas. Theologie. 

24. October. Friedrich Storch. Siebenbiirgen. Bistritz. Samue] 
Gottf. Sturch, Eothgerbermeister. Bistritz. Theologie. Wien. 

18. November. Wilhelm Budaker. Siebenbiirgen. Bistritz. Joh. 
Martin. Budaker, evang. Pfarrer. Baierdorf. Theologie. Wien. 
Beiratkozott 122. 

1858. (Magnifico Academiae Prorectore D. Leop. Imm. Ruckert.) 

Den 29. Marz. Johann Dedinszky. Ungarn. Ledeny. Joseph 
Dedinszky, Geistlicher zu Ledeny. Theologie. 

29. Marz. Michael Osztroluczky. 11 ) Ungarn. Bugganz. Johann, 
Osztrnluczky. Schneider. Bugganz. Theologie. 

29. Marz. Adolf St. Holluby. 4 ) Ungarn. Bngganz. Bamuel Elolluby, 
Geistlicher zu Bugganz. Theologie. 

(17. April.) Pranz Trsztyenszky. 5 ) Ungarn. Lest. Franz Tresz- 
tyenszky, Pastor zu Kalno. Theologie. 

Den 30. Juni. Julius Wurst. Ungarn. Ussok. Jakob Wnrst, Beamt. 
Lemberg. Phil. Breslau. 

Beiratkozott 193. 

1858 -59. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden.) 
Den 15. Oct. Willibald Teutschlaender. Siebenburgen. Schassburg. 

Miindig. Tbeologie. 

Den 15. Oct. Kudolf Schmidt. Siebenbiirgen. Schassburg. Fried- 

rich Th. Schmidt. Pfarrer. ?-dorf. Theologie. ') Eaannal Gustav Szvaty. '-') Haannal Miklossy. — :! ) Haannal 
\ . Osztroluczky. — 4 ) Haannal Joseph. Holuby. — B ) Haaunai Jutius 
Trstyenszky. hl nevvel vegzodik Saan nevsora. MAGrAB i _ni i.uk j&nat.ax. 1 I 7 

Den 15. Oct. Friedricli Abraham. Siebenbiirgen. Reps. Christian 
Abrabam, Marktvorstand. R> j ps. Theologie. 

Den 15. Oct. Franz Sindel. Siebenbiirgen. Kronstadt. Petrus siu- 
del, Biemermeister. Kronstadt. Theologie. 

Den 15. Oct. Eduard Kessler. Siebenbiirgen. Kronstadt. Johann 
Kessler, Schlossernieister. Kronstadt. Theologie. 

Den 15. Oct.Lud. Roth.Siebenbiirgen. Zeiden. Johann Roth. ( >econ. 
Zeiden. Theologie. Erlangen. 

Den 1"). Oct. Lndwig Lahm. Ungara. Leutschau. Jobann Lahni. 
Maurermeister. Leutschau. Candidat der Theologie. 

Den 15. Oct. Balthasar Ruzsjak. Ungarn. Hybbe. Johann Ruzsjak, 
Biirger. Hybbe. Oandidat der Theologie. 

Den 15. Oct. Adam Bolvanszky. Ungarn. Pribilina. Mundig. Can- 
didat der Theologie. Wien. 

Den 15. Oct. Franz Carl Heinrich. Siebenb&rgen. Hermannstadt. 
Franz Carl Heinrieh, ev. Pfarrer A. C. Magarei. Theologie. 

Den 15. Oct. Andreas Scheiner. Siebenbiirgen. Marktschelken. 
Andreas Scheiner, Landmann. Marktschelken. Theologie. 

Den 20. Oct. Ludv. Haftner. Cngam. Kolesd. Andreas Haffner. 
Parbermeister. Kolesd. Theologie. 

Den 20. Oct. Grustav Muller. Siebenburgen. Mediasch. Georg Fr. 
Miiller, ev. Pfarrer. Seharosch. Theologie. 

Den 20. Oct. Paul Fadgyas. Ungaru. Nagy-Barati. Job. Padgyas, 
ev. Seelsorger. Nagy-Barati. Theolog-ie. 

Den 20. Oct. Carl Stenczel. Ungaru. Nagy-Szlabos. Johann Sten- 
czel, Papiermacher. Gomor. Theologie. 

1. Dec. Joh. Kobialka. Cngarn. Topporcz. Georg Kobialka, Land- 
mann. Topporcz. Philologie. 

Beiratkozott 131; 

1859. (Magnifico Academiae Prorectore D. Matthia JacQbo Schleiden.) 

Ain .'. >rai. Julius Kuntz. Ungarn. Poprad. David Kuntz. evang. 
Pfarrer. Kesmark. Theologie. Wien. 

Am 2. Mai. Julius Jamrisska. Ungarn. Gyongyos-Pata. Peter Jam- 
risska, Giiterdirector. Gyongyos-Pata. Theologie. 

Am ■_*. Mai. Garl Urinyi. Ungarn. B.-Csaba. Andreas Urinyi, Guts- 
besitzer. B.-Csaba. Theologie. 

Am 2. Mai. Eduard Krmann. Ungara. Batko-Bisztro. Joh. Krmann 
Pfarrer. Ratko-Bisztro. Theologie. 

Den 13. Mai. Andreas Heitz. Siebenburgen. Miihlbach. Andreas 
Heitz, Wagnermeister. Mnbibach. Theol. und Philos. Leipzig. 
Beiratkozott 184. 

1859-60. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Gotthelf Lehmann.) 

Den 20. Oct. Alexius Szabados. Ungarn. Oroszlan. Paul 
Pfarrer und Senior. Oroszlan. Tlieologie. Oedenbur_. 118 MAGYAR TAXULoK JEXABAX. 

Den 20. Oct. Samuel Kund. Ungarn. Oedenburg. Michael Kund, 
Mehlhandler. Oedenburg. Theologie. 

Den 20. Oct. Samuel Weber. Ungarn. Poprad. Samuel Weber, 
Handwerker. Poprad. Theologie. Eperies. 

Den 20. Oct. Samuel Forberger. Ungarn. Georgenberg. Priedrich 
Forberger, Schullehrer. Georgenberg. Theologie. 

Den 20. Oct. Gustav Graser. Siebenbiirgen. Mediasch. Johann Gir- 
ling, Senator. Mediasch. Theologie. 

Den 20. Oct. Carl Haltrich. Siebenbiirgen. Birk. Christina Elis. 
Henrich, verw. Haltrich. Bootsch. Theologie. 

Den 20. Oct. Michael Hager. Siebenbiirgen. Reps. Michael Hager, 
Oeconom. Reps. Theologie. 

22. Oct. 1859. Theodnr Huber. Ungarn. Kukmer. Andreas Huber, 
ev. Pfarrer. Kukmer. Theologie. Oedenburg. 

22. Oct. 1859. Carl Hammerschmidi . Ungarn. Lutzmannsburg. 
Carl Emresz. Doctor der Medicin. Oedenburg. 'Jiieologie. Oedenburg. 

22. Oct. 1859. Dionysius Magassy. Ungarn. Kis-Somlyo. Greorg 
Magassy, Advocat, Vormund. K. Vach. Theologie. Oedenburg. 

26. Oct. Stephan Paul Zelenka. Ungam. Cseh-Brez6. Daniel Ze- 
lenka, ev. Prediger. Vanyarcz. Theologie. 

4. Nov. AVilhelm Handel. Ungarn. Kirchdrauf. Joh. Lang, Farber. 
Kirchdrauf. Theologie. Eperies. 

15. Nov. Victor Emericzy. Ungarn. Leihitz. Johann Emericzy, 
Biirger. Leibitz. Philosoph. 

15. Nov. Victor Stepan von Nagyvarad. Ungarn. Karsa. Franz 
Stepan von Nagyvarad, Grundherr. Tolcsva. Philosoph. 

Den 7. Dec. Zoltan von Zmeskal. Ungam. Eosenau. Moritz von 
Zmeskal, k. k. Kammerer und Gutshesitzer. Lestin. Landwirth. 
Beiratkozott 146. 

1860. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Erhardo Schmid.) 

Den 19. April. Michael Friedr. Joseph von Heidendorf. Siebenbiir- 
gen. Mediasch. Caii von Heidendorf, Stadtkassa-Verwalter. Mediasch. 
Theologie. Leipzig. 

Den 5. Mai. Emerich Joh. Ernst Petz. Ungarn. Oedenburg. Chri- 
stian Altdorfer, Chordirector. Oedenburg. Theoiogie. 

Den 21. Mai. Papay von Daniel. Siebenbiirgen. Clausenburg. Da- 
niel Papay, Gutsbesitzer. Clausenburg. Medicin. Pest. 
Beiratkozott 170. 

1860 — 61. (Magnifico Academiae Prorectore D. Andrea Theophilo Hoffmann.) 

Den 11. Oct. 1860. Carl Theodor Christian Baumann. Siebenbiir- 
gen. Hermannstadt. Johann Bauman, gewes. luther. Prediger d. z. Her- 
niannstadt. Theol. et Philos. Wien. 

Den 20. Oct. Simon Eltscher. Ungarn. Dobschau. Joseph Eltscher 
Schmiedt. Dobschau Theologie. MAGYAB nsn/ni J&NABJ I II' 

Den 20. Oct. i hristoph Gusbeth. Siebenbiirgen. Ivronstadt. G 
Gusbeth, Schneider. Kronstadt. Tl logie. Wien. 

Den 20. Oct. Simon Fernengel. Siebenbiirgen. Agnethlen. Siuion 
Fernengel, Schneidermeister. Agnethlen. Theologie. 

Den 20. Oct. Georg Denndorf. Siehenbtirgen. Neuthausen. G 
Denndorf, Pfarrer. Kreisch. Theologie. 

Den 20. Oct. Gustav Priedrich Schuller. Siebenbiirgen. Birthalm. 
Johann Schuller, Pfarrer. Johanriisdorf. Theologie. 

Den 20. Oct. Gustav Priedrich Kinn. Siebenburgen. Sacbi 
Regen. Johann Kinn. Pfarrer. Sachsisch-Begen. Theologie. 

Den 20^ Oct. Johann Kovacs. Ungarn. Losoncz. Johann Kovacs, 
Handwerker. Theologie. 

Den 24. Oct. Georg Keintzel. Siebenbiirgen. Sachsisch-Begen. Sa- 
iiiuel Keintzel, Orator. S. Been. Theologie. 

Den 24. Oct. Julius von Teoreok-Arvay. Ungarn. Bartfeld. Blutter 
Amalie, evang. Pfarrers- und Seniorswitwe. Bartfeld. Theologie und Phi- 
losophie. Ev. theol. Distr. [nstitui zu Eperies. 

Den 24. Oct. Alexander Poszvek. Ungarn. Oedenburg. Christian 
Poszvek, ev. Pfarrer. Oedenburg. Theologie et Philosophie. Ev. theol. 
Distr. Lehranstalt zu Oedenburg. 

Den 24. Oct. Carl Matisz. Ungarn. Beled. Samuel Matisz, evang. 
Pfarrer. Beled. Theologie. Ev. theol. Anstalt. Oedenburg. 

Den 24. Oct. N. Andreas v. Turcsanyi. Ungarn. Tes. Gabriel Tur- 
csanyi, ev. Pfarrer. Tes. Theologie. Ev. tlieol. Anstalt. Oedenburg. 

Den 2. Nov. Friedrich Lang. Siebenbiirgen. Bistritz. Joh. Mich. 
Lang, Biemer. Bistritz. Theologie. 

Den 2. Nov. Gustav Svehla. Ungarn. Szinobanya. Johann Svehla, 
Pfarrer. Szinobanya. Theologie. 

Den 10. Nov. Adolf Bauer. Ungarn. Kalazno. Mutter Agatha Bauer, 
Forsterswitwe. Gyonk. Theologie. 

Den 10. Nov. Josef Michnay. Ungarn. 6-Tura. Ludw. v. Kostyal, 
Advocat. Postyen. Theologie. 

Beiratkozott 107. 

1861. (Magnifico Academiae Prorectore D. Burgardo Guilielmo Leist.) 

Beiratkozott 160. 

1861-62. (Magnifico Academiae Prorectore D. Mathia Jacobo Schleiden.) 
Den 22. Oct. Albert Neugeboren. Siebenbfirgen. Hermannstadt. 

Ludwig Neugeboren, Prediger. Hermannstadt. Theologie. Wien. 

Den 22. Oct. Samuel Josef Horedt. Siebenbiirgen. Hermannstadt. 

Michael Horedt, Schmiedmeister. Hermannstadt. Theologie. 

Den 22. Oct. Paul Hiesch. Siebenbiirgen. Gross-Scheuern bei Her- 

niannstadt. Paul Hiesch,Laii<lniann. ( i loss-Schouern hei Hermannst. Tli-ol. 

Den 22. Ocl Sigmund Tolvay. Siebenburgen. P6ka. Sigmund Tol- 
vay, Pfarrer. Poka. Philosophie. i 20 MAGYA.B TANUI.oK JBNABAN. 

D( _ 22. ( »<t. Ludwig Warga. Siebenbiirgen. Klausenburg. 1'ranz 
Warga, Lederer. Klausenburg. Philosopbie. 

22. Oct. Josef Gottlieb Friedr. Carl Teutsch. Siebenbiirgen. Brenn- 
dorf. Samuel Traugott, Pfarrer in Zeiden. Theologie. 

22. Oct. Eudolf Severinus. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Kudolf 
Severinus. ev. Pfarrer. Bolkatsch. Theologie. 

2. Xov. Johann C. Lehrer. Siebenbiirgen. Mediasch. Andreas Leh- 
rer, Kiirscbner. Mediasch. Theologie. Wien. 

15. Nov. Jask6 Carl. Ungarn. Poprad. Ludwig Graff. Burger. d. 
Poprad. Theologie. 

•_'. December. Johann Hochsmann. Siebenbiirgen. Maniersch. Mar- 
tin Hochsmann, ev. Prediger. Maniersch. Theologie. 
Beiratkozott 137. 

1862. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Cunone Fischer.) 

Den 28. April. Johann Franz Dietrich. Siebenbiirgen. Hermann- 
stadt. A'ormund Josef Bedeus von Scharberg, Urbarialgerichts-Secretar. 
Hermannstadt. Theologie. Berlin. 

Den 28. April. Carl Friedrich .Aloekesch. Siebenbiirgen. Beussen. 
Friedrich Moekesch. ev. Pfarrer zu Kleinscheuern. Kleinscheuern. Theo- 
logie. Berlin. 

Den 28. April. Carl Philp. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Saniuel 
Pliilp. ev. Prediger in Hermannstadt. Theologie. Berlin. 

Den 28. April. Gustav Oswald Kisch. Siebenbur_en. Heltau. Joii. 
Dan. Kisch, Pfarrer in Heltau. Heltau. Theologie. Berlin. 

Den 28. April. Joh. Fried. Fronius. Siebenbiirgen. Reusseu. Jos. 
lionius. Pfarrer. Gergersdorf. Theologie. Berlin. 

Den 28. April. Stephan Kast. Siebenbiirgen. Blutroth. Michael 
Kast, Landmaun. Blutroth. Theologie. Berlin. 

Den 26. Mai 1862. Carl Ignacz. Ungarn. Berkesz. Majorat. Theo- 
logie. Wien. 

Beiratkozott 186. 

1862-63. (Magnifico Academiae Prorectore D. Augusto Danz.) 

Den 25. Oct. Johanu Guggenberger. Ungarn. Bust. Vormund Joh. 
Guggenberger. Kaufmann. Oedenburg. Theologie. 

Den 25 Oct. Alexander Kope. Siebenbiirgen. Kronstadt. Johann 
Kope. evang. ungar. Pfarrer in Ujfalu. Burzenland. Ujfalu. Theologie. 

25. Oct. Michael Szluika. Ungarn. Schemnitz. Daniel Szluika, 
Bergwesen-Aufseher. Schemnitz. Theologie. Theol. Facultat zu Pressburg. 

25. Oct. Ludw. Masztis, Ungarn. Devicse. Honter Comitat. Adam 
Masztis, Senior des Gross-Honter Seniorats uml Pfarrer zu Devicse. De- 
\icse. Honter Comitat. Theologie. Theol. Facultat zu Pressburg. 

25. Oct. "iichael Tiirk. Siebenbiirgen. Kronstadt. Michael Tiirk, 
Organist. Tartlau. Theoloijie. MAOYAK TA\'UI.OK JBNAB VV 1 21 25. Oct. Julius Fischer. Ungarn. Rosenau. Johann Iranyi, IJebzel- 
ter. Rosenau. Tlieologie. Theol. Facultat zu Pest. 

25. Oct. Andreas Kiss. Ungarn. Kis-K6ros. Andreas' Kiss, Oeco- 
nom. Kis-K6ros. Theologie. 

25. Oct. Daniel Janko. Ungarn. T.-Komlos. Johann Jank6, Oeco- 
noni. T.-Komlos. Theologie. 

25. Oct. Eugen Joseph Farbaky. Ungarn. Nyiregyhaza. Miindig. 
Tlieologie. Evang. theolog. Institut zu Eperies. 

25. October. Johann Welky. Ungarn. Szarvas. Michael Kozsuch 
Oeconom. Szarvas. Theologie. Ev. theologische Facultat zu Pressburg. 

25. October. AVilhelm Weisz. Ungarn. Matzdorf. Friedrich Weisz, 
Fleischhacker. Matzdorf. Theolog. Eperies. 

25. October. Johann Kudolf Philp Siebenburgen. Hermannstadt. 
Samuel Philp. Prediger. Hermannstadt. Theologie. 

12. November. Albert Friedrich Bell. Siebenburgen. Hermannstadt. 
1'riedrich Ludw. Bell, k. k. Finanz-Bath Hermannstadt. Stud. Theol. 
Beiratkozott 139. 

1863. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Gustavo Stickel.) 

20. April. Carl August Hiemesch. Kronstadt in Siebenbiirgen. 
Kronstadt. Johann Friedrich Hiemesch, Pfarrer der ev. Gemeinde Augsb. 
Conf. zu Kosenau in Siebenburgen. Bosenau. Theologie. Tubingen. 

20. April. Carl Scharfel. Ungarn. Borzsony. Johann Scharfel, 
Lehrer. Borzsony. Theologie. Theol. Facultat in Pressburg. 

20. April. Adolph Kuzma. Ungarn. Bath. Vormund Carl Kuzma. 
Pfarrer. Almas. Theologie. Tiibingen. 

(22. April.) Heinrich Bergleiter. Siebenbiirgen. Hermannstadt. 
Vormund Joh. Both, Stadtpfarrer. Hermannstadt. Theologie. Heidelberg. 

27. April. Heinrich Herbert. Siebenblirgen. Hermannstadt. MichaeL 
Herbert. Sparkassadirectqr. Hermannstadt. Theologie. Berlin. 
Beiratkozott 206. 

1863 64. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Augusto Hase.) 

■l-ten September. Joh. Carl Paul Goos. Siebenburgen. Schassburg. 
Vornuind Friedrich Tronius, evangelischer Pfarrer A. C. zu Arkeden in 
Siebenbiirgen. Theologie. Heidelberg. 

24. October. Samuel Hirschler. Ungam. Locsmand. Samuel Hirsch- 
ler, Landwirth. Locsmand. Theologie. Theologische Facultiit. Oedenhurg. 

24. October. Julius Fabinyi. Ungarn. Sztrazsa, Zips. Johann 
Fabinyi. Landwirth. Sztrazsa. Theologie. Eperies. 

_'4. Octoher. Andreas Qlicsny. Ungarn. Pressburg. Andreas Ulicsny, 
Zischmenmachermeister. Presshurg. Theologie. Theblogische Paoultat zu 
Pressburg. 

24. October. Johann Simonides. Hhgarn. H.-M.-VaBarhely. Joseph 
Simonides, Oeconom. H.-M.-V&sarhely. Theologie. Theol. Pacultat zu Pesl 122 MAGYAR TAXULoK JENAHAN. 

24. October. Oarl Brandscb. Siebenbiirgen. Mortesdorf. Gottlieb 
Brandscb, Pfarrer. Marktschelken. Tbeologie. 

24. October. Friedrich Lassel. Siebenbiirgen. Petersberg. Franz 
Lassel, evang. Pfarrer. Petersberg. Theologie. 

30. October. Johaim Piringer. Biebenbiirgen. Grosspold. Johann 
Piringer, Landmann. Grosspold. Theol. et Phil. Wien. 

30. October. Martin Wiihelm Schuster. Siebenbiirgen. Schassburg. 
Martin Schuster, k. k. Ingenieur. Hermannstadt. Theol. et Phil. Wien. 

30. October. Fried. Czekelius. Siebenbiirg. Hermaunstadt. Daniel 
Czekelius. k. k. Oberingenieur. Hermannstadt. Theol. et Phil. Wien. 

30. October. Bernard Julius Capesius. Siebenbhrgen. Fogaras. Ber- 
nard F. Capesius, ev. Pfarrer. Mergeln. Theol. et Phil. Wien. 

30. October. Joh. Ludvig Michaelis, Siebenbiirgen. Hermannstadt. 
Johann Michaelis, ev. luth. Pfarrer. Alzen, Tlieol. et Phil. Wien. 

30. October. Franz Phleps. Siebenburgen. Hermannstadt. Friedrich 
Phleps, Ptarrer A. C. Dechant. d. Hermstd Cuyit. Grossau. Theologie. 

6. November. Friedrich Johanu Rosler. Tburgen. Rohrbach. 
Rheiner Mich., Landmann. Rohrbach. Theologie. 
Beiratkozott 126. 

1864. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilielmo Endemann.) 

19. A.pril. Friedrich Maurer. SiebenbiirgeD. Agnethlen. Christian 
Maurer, Prediger. Agnethlen. Theologie und Geschicltte. Leipzig. 

L9. A[)iil. Joseph Konner.th. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Joh. 
Georg Konnerth, Ingeneur. Turn-Severin. Kl.-Walachei. Theologie. 

L9. Apr. Ferdinand Zintz. Siebenbiirgen. Zendersch. Samuel Zintz, 
evg. Pfarrer. Zendersch. Theologie. Heidelberg. 

1 9. April. Joseph Hillner. Siebenbiirgen. Gross-Laszlen. Joh. ilill- 
ner, Landmann. Gross-Laszlen. Theol. Heidelberg. 

22. April. Bela von L6nyay. LTngarn. Pest. Melchior von Lonyay, 
Gutsbesitzer. Ofen. Landwirthschaft. Miinchen. 

22. April. Karl Lauko. Ungarn. Czegled. Johann Lauko, Fabrikant. 
Czegled. Theologie. Miinchen. 

Beiratkozott 200. *) 

1864-65. (Magnifico Academiae Proiectore D. Bernard Sigismundo 
Schultze.) 

24. October. Stephan Eckardt. Siebenburgen. Meschen. Johann 
Connerth, Prediger. 3Ieschen. Theologie. Wien. 

•24. October. Friedrich Schotsch. Siebenbiirgen. Mediasch. Johann 
Schotsch, Lebzelter. Mediasch. Tlieol. Wien. *) Egy ideig itt tartozkodott Molndr Aladdr, ki a magyar egylet- 
n»'k tagja yolt. MAGYAB TANU1.UK .IENAHAN. 1 23 

24. October. Samuel Vagner. Ungara. Varsad. Peter \ 
Dorfnotar. Varsad. Theol. Halle a/S. 

24. October. Szasz Bela. Siebenbiirgen. Nagy-Enyed. Francisca 
Miinstermann, Professors WitLwe. Klausenburg. Philosophie. 

24. October. Friedrich Wagner. Siebehbiirgen. Mediasch. Susanna 
Wagner. Mediasch-. Theologie. Wien. 

24. October.Ladislaus Miavecz. Ungarn. Rosenau. Andreas Gartner, 
Rosenau. Theologie. 

24. October. Johann Pantyik. Ungam. Dobronya. Paul Pantyik, 
Gutsbesitzer. Dobronya. Theologie. 

24. October. Alichael Raso. Ungarn. Nemet-Gurab. Johann Raso, 
Ackermann. Nemet-Gurab. Theologie, 

24. Octoher. Johann Csischko.TJngarn.Dobschau.Michael CsisGhko, 
Grubenhutmann. Dobschau. Theologie. 

24. OctOber. Heinricb Brandsch. Sigbenburgen. Mediasch. Karl 
Brandsch, Gynmasialdirector. Mediasch. Theologie. 

24. October. Gustav Scholtz. Siebenbiirgen. Miihlenbach. Johann 
Sussmann, Oberkomissar. Hermannstadt. Theologie. 

24. October. Carl Thomas. Siebenburgen. Kronstadt. KarlThomas, 
Tuchmacher. Kronstadt. Theologie. 

24. October. Carl Nussbaecher. Siebenbiirgen. Kronstadt. Carl 
Nussbaecher, Stadtprediger. Kronstadt. Theologie. 

24. October. Theodor Gestalter. Siebenbiirgen. Deutsch Pian. 
Michael Gestalter. Pfarrer. Russmarkt. Theologie. 

27. Oct. Michael Pildner. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Michael 
Pildner, Wbllenweber. Hermannstadt. Theologie. 

27. Oct. Georg Theil. Siebenbiirgen. Schaessburg. Georg Theil, 
Lederer. Schaessburg. Theologie. Wien. 

27. Oct. Anton Giirtler. Ungarn. Kesmark. Johann Giirtler, Kamm- 
macher. Kesmark. Theologie. 

27. Oct. Gustav Justh. Ungarn. Matthaeotz. Ludwig Sommer. Etie- 
mermeister, Vormund. Matthaeotz. Theologie. 

l. Nov. Johann Nyacsik. Ungarn. Szarvas. Susanna Nyacsik. Hand 
arbeiter. Szarvas. Theologie. 

1. Nov. Carl Tomka. Ungarn. Dobrov. Josef Tomka. Pastor. Dob- 
rov. Theologie. Wien. 

5. Nov. Alexius Geduly. Ungarn. Guta. Gottlob Oeduly, Pfarrer. 
Guta. Theologie. 

5. Nov. Carl Ferdinand Binder. Siebenbiirgen. Mediasch. Friedrich 
Binder, honor. Magistr.-Secr. Mediasch. Theologie. Wien. 

13. Dec. Carl Harth. Siehenbiirgen. Hermannstadt. Carl Harth, >\ 
luth. Pfarrer. Neppendorf. Theologie. Wien. 

21. Dec. Budolf Theil. Kiebenburj>en. Bogeschdorf. Simon Josef 
Theil, Bezirks- und Legit.-Decan. Bogeschdorf. Theologie. Berlin. 
Beiratkozott 145. l ) ') Kendkiviili halhjato : Dr. Jurdnyi Lajos, l2l MAGYAR TANDLOK JENABAN. 

1865. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Georgio Antonio 
Geuther.) 

28. April. Bnjkovszky Gustav. Ungarn. Karpfen. Michael Buj- 
kovszky, Gutsbesitzer. Karpfen. Theologie. Berlin. 

28. April. Johann Glatz. Siebenbiirgen. Schaessburg. Samuel Glatz. 
Schuhmacher. Schaessburg. Theol-. et Philos. "Wien 

1. Juni. Albert Domjan. Siebenbiirgen. Kojanto. Johann Domjan. 
Pastor. Ev. ref. Klausenburg. Theologie. 

2. August. Wilhelm Hufnagel. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Miin- 
dig. Medicin. Gratz. 

Beiratkozott 198. ] ) 

1865-66. (Magnifico Academiae Prorectore D. Brunone Hildebrand.) 

20. Oct. (uistav Scholcz. Ungarn. Eperies. Emerich Scholtz, Oeco- 
nom. Klazany (Ungarn). Theologie. 

20. <)ct. Erwin Kiszelly. Ungarn. Eperies. Miindig. Theol. et Pliil. 

20. Oct. Johann Plachy. Ungarn. Bacs-Ujfala. Josef Sztehlo. I'as- 
tor. Glozsan. Theologie. 

20. Oct. Victor Eudolf Freytag. Ungarn. Bela. David Preytag, 
1'astor. Eagendorf. Theologie. 

20. Oct. Johann Julius Szekely. Ungarn. Menhard. Joliann Sz^- 
kely. Menhard. Theologie. 

20. Oct. Anton Carl Weisz. Ungam. Szantho. Susanna Weisz, Pre- 
digerswitwe. Kesmark. Theologie. 

20. Oct. Faul Hajasz. Ungarn. Miskolcz. Volljahriij'. Theolouie. 

20. Oct. \Vil]ielm Csengei. Ungarn. Baratfold. Stefan Csengei, No- 
tar. Aszod. Theologie. 

20. Oct. Anton Baltazar. Ungarn. Szarvas. Mnndig. Theologie. 

20. Oct. Ludwig Nehiba. Ungarn. N.-Gnrab. Andreas Nehiba, Eeh 
ier. N.-Gurab. Theologie. 

20. Oct. Albert Kis. Ungarn. Gidofalva. Miindig. Theologie. 

25. Oct. Carl Zatkalik. Ungarn. Oroszlan. Johann Zatkalik. Leh- 
rer. Oroszlan. Theologie. 

25. Oct. Julius Stettner. Ungarn. Giins. Wilhelm Stettner, 1'riva- 
tier. Giins. Theologie. Wien. 

25. Oct. Samuel Adrianyi. Ungarn. Felka. Samuel Adrianvi. Leh- 
rer. Felka. Theologie. Wien. 

25. Oct. Joliann Hrk. Ungarn. Liker. .lohann Hrk, Eisenwerks- 
verwalter zu 3Ialnapatak. Malnapatak. Theologie. 

■ ">. Nov. Samuel Fleischer. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Michael 
Pleischer, stadt. Besp.-Bes. Hermannstadt. Theologie. Wien. 

3. Nov. Friedrich Friedsmann. Siebenhiirgen. Jacobsdorf. Oarl 
Kauffmann, Assessor in Gross-Schenk. Mutter Charlotte Priedsmann, 
Pfarrerswitwe in Gross-Schenk. Theoloo-ie. ') Eendkiviili hallgat6 : Benjasi Guszbdv. M VOYAR TAMIOK .IKNAHAX. 126 

24. Xov. Adolf Eitel. Xiebenbiirgen. Gross-Schenk. Adolf Eitel. 
ev. Pfarrer A. B. Bekokten. Theologie. Heidelberg. 

24. Xov. Johann Lang. Siebenbiirgen. Magarei. Johaim Lang, 
Landmann. Magarei. Theologie. 

24. Nov. Johann Kotli. Siebenbiirgen. Agnethlen. Christiau Etoth 
Zimmermann. Agnethlen. Theologie. 
Beiratkozott 137. 

1866. (Magnifico Academiae Prorectore D. Leop. Imman. Ruckert.) 
18. April. Franz Barath. Kun-Szent-Miklos. Gabriel Barath. Hand- 

werker. Kun-Szent-Miklos. Theologie. Pesth. 

18. April. Gabriel Uzoni. Ungarn. A.-Szombatfalva. Isak Uzoni. 

Giiterverwalter. A.-Szombatfalva. Theologie. Gotting. 

1 8. April. Stephan Horvath. Siebenbiirgen. Szent-Gerlicze. Selb- 
stiindig. Theologie. Tiibingen. 

19. April. M. v. Lunyay. Ungarn. Pest. M. v. Lonyay, Gutsbesitzer. 
Pest. Philos. 

24. April. Joseph Elischer. Ungarn. Gollnitz. Anton Elischer, 
Pleischselcher. Gollnitz. Theologie. Berlin. 

25. April. Alexander Miinnich. Ungarn. Iglo. Vormund Nadler, 
Director. Iglo. Hist. Berlin. 

11. Mai. Gustav Klszak. Ungarn. Szobotist. Johann Klszak, Pas- 
tor. Szobotist. Theologie. Gottingen. 

11. Mai. Carolus Herepey. Siebeubiirgen. N.-Enyed. Carolus Here- 
pey, Geistlicher. Vizakna. Theologie. Berlin. 
Beiratkozott 1 ."i4. 

1866-67. (Magnifico Academiae Prorectore D. Henrico Luden.) 

26. Oct. Georg Sztolar. Ungarn. Losoncz. Carl Sztolar, Kaufmann. 
Losoncz. Theologie. 

26. Oct. Cari Schleifer. tJngarn. Pressburg. Heinrich Schleifer, 
Hutmacher. Pressburg. Theologie. 

■26. Oct. Michael Schuster. Siebenburgen. Giirteln bei Gr.-Schenk. 
Michael Schuster, Landmann. Giirteln. Theologie. 

•Jfi. Oct. Michael Bergleiter. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Carl 
Fuss, Stadtptarrer. Hermannstadt. Theologie. 

26. October. Wilhelm Kardevan. Ungarn. Felka. Carl. Kardevan, 
Schmied. Felka. Theologie. 

_Mi. ()ct. Joliann Alexy. Ungara. Losoncz. Johann Alexy. Biirger. 
Losoncz. '1'beologie. 

•_'6. Oct. Georg Brankovics. Ungarn. B.-Gyarmath. Vormund G. A. 
Draskoczy, ev. Pfarrer. B.-Gyarmat. Theologie. 

27. Oct. Gustav Adolf Csenge. Ungarn. Komarom. Stepban Csenge. 
Obernotar. Aszod. Theologie. 

27. Oct. Gustav Graeser. Siebenbiirgen. Mediasch. Johann Grae- 
ser, Seifensieder. Mediasch. Theologie. Tiibingen. 1 2<> MAGYAR TA.NU_.6k .JBXAHAX. 

30. Oct. Johann Connert. Siebenbiirgen. Meschen. J. Connert. Pre- 
diger. Meschen. Theologie. Tiibingen. 

30. Oct. Ernst Folberth. Siehenbiirgen. Klausenburg. Miindig. 
Theologie. Wien. 

30. Oct. Johann Jekeli. Siebenbiirgen. Mediasch. Friedricli Jekeli, 
Allodial-Praeeptor. Mediasch. Theologie. Wien. 

30. Oct. Eduard Josephi. Siebenbiirgen. Mediasch. Eduard Josepbi, 
Prasidial-Secretar. Mediasch. Theologie. Tiibingen. 

27. Nov. Rudolf William. Alnys. D6rsttin_;. Ungarn. Tar. Theodor 
Koch, Advocat. Buchholz. Oeconomie. 

2 7. Nbv. Friedrich Jungling. Siebenbiirgen. Eeps. Josef Jlinglmg, 
Marktgeschworener und Seifensieder. Eeps. Theologie. 

1.".. Febr. Franz Phleps. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Fxiedrich 
Phleps, evang. Pfarrer. Gross-Au. Tlieol. und Phil. Jena und Berlin. 
Beiratkozott 118. >) 

1867. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Adolpho Gerhardt.) 

2. Mai. Ladislaus Davidhazj 7 . Ungarn. Gyoma. Miindig. Theolo- 
gie. /iirich. 

2. Mai. Michael Kosch. Siebenbiirgen. Sachsisch-Reen. Michael 
Kosch, Handelsmann. Saehsisch-Reen. Theologie. 

2. Mai. Julius R6mer. Siebenbiirgen. Kronstadt. Paul Romer. 
Stadt Hann. Kronstadt. Theologie. Wien. 

7. Mai. Heinrich Paul. Siebenblirgen. Kronstadt. Friedrich Paul, 
Pfarrer. Brenndorf. Theologie. Wien. 

7. IMai. Wilhelm Fraetschkes. Siebenbiirgen. Kronstadt. Samuel 
Kraetschkes, Pfarrer. Kronstadt. Theologie. AVien. 

8. Maj. Alexander Horvath. Ungarn. Rosenau. Johann Horvath, 
Schneider. Bosenau. Theologie. 

23. May. Ludwig Felmeri. Siebenbiirgen. Sz.-Udvarhely. Emerich 
Felmeri, Handwerker. Sz.-Udvarhely. Theologie. Pest und Edinburgh. 

24. Mai. Julius 3Ielegh. Ungarn. Avas-Ujvai-os. Daniel Melegh, 
(ieistlicher. Avas-Ujvaros. Theol. D. 

Beiratkozott 184. 

1867-68. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Erhardo Schmid.) 

24. Oct. Josef Martinyi. Ungarn. Bimaszombat. Frau Witwe Julie 
Martinyi Hmellik. Bimaszombat. Theologie. Pressbui'g. 

24. Oct. Carl Adolf Kernuch. Ungarn. Vukova. Daniel Kernuch. 
Pfarrer. Buttyin. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Desiderius Sarkany. Ungarn. Kis-K6ros. Johann Sarkany. 
Prediger. Aszod. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Kolomann Hajtmanszky. Ungarn. Sz.-reter. Samuel Hajt- 
nianszk}^ Schullehrer. Dobrona. Theologie. Pressburg. ') A magyar egyletnek tagjai voltak : Ddvidhdzy L.. Dietzl />'.. MAGVAK TANULOK .JKNAIiAN. l-_»' 24. Oct. Adalbert Molnar. Siebenbiirgen. Tborda. Martin Molnar, 
Schullehrer. Tborda. Theologie. Nagy-Enyed. 

24. Oct. Dominick Sylvester. Siehenhiirgen. Sz.-Udvarhely. Vorm. 
Anton Kovacs, Professor. Sz.-Udvarbely. Theologie. Nagy-Enyed. 

24. Ocfc. Kolomann Kiraly. Ungarn. Pongyelok. Josef Kiraly, Aren- 
rlator. Sajo-Gomor. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Ludw. v. Blazy. Ungarn. Kis-Korosi Ludwig Blazy, Pfar- 
rer. Kis-Koros. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Edmund Emericzy. Ungarn. Sztrazsa. David Emericzy, 
Pfarrer. Felka. Theologie. Eperies. 

24. Oct. Paul Haitscb. Ungarn. Alt-Walddorf. Paul Haitsch, Land- 
wirth. Alt-Walddorf. Theologie. Eperies. 

24. Oct. Albert Bogsch. Ungam. Igl6. Samuel Bogsch, Farbermei- 
ster. Iglo. Theologie. Eperies. 

24. Oct. Sigism. Lorencz. Ungarn. Eperies. Carl Lorencz. Schlos- 
ser. Eperies. Theologie. Eperies. 

24. Oct. Vilhelm Abraham. I'ngarn. Baja. Stephan Ahraham, Pfar- 
rer. Xeu-Schowe. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. P. Eduard Kaszner. Ungarn. Ber. Xograd. Samuel Kasz- 
ner, Lehrer. Ber. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Martin Budaker. Siebenbiirgen. Bistritz. Martin Budaker, 
Kiirschner. Bistritz. Theologie und Philologie. "Wien. 

24. Oct. Johann Husz. Ungarn. Poprad. Michael Husz, Oeconom. 
Toprad. Theologie. Eperies. 

24. Oct. Albert Czirjak. Siebenbiirgen. Klausenburg. Johann Czir- 
jak sen.. Seifen- und Kerzenfabrikant. Klausenburg. Theologie. Wien. 

24. Oct. Franz Kozma. Siebenbiirgen. Klausenhurg. Ladislaus 
Kozma, Advocat. Karacsonfalva. Theologie. Klausenhurg. 

24. Oct. Wilhelm Kinzler. Qngarn. Leibitz. Witwe Eva Kinzler. 
Leibitz. Tbeologie. Eperies. 

28. Oct. Albert Schirl. Siebenburgen. Kronstadt.. Friedrich Schirl, 
( iymnasialdirector. Kronstadt. Theologie. 

28. Oct. Heinrich Ghisheth. Siebenbuvgen. Kronstadt. Georg Gus- 
beth, Schneider. Kronstadt. Theologie. 

28. Oct. Alexius Galle. Ungarn. Tapio-Sz.-Marton. Andreas Galle, 
Pfarrer, Klein-Harta. Theologie. 

28. Oct. Heinrich Olatz. Ungarn. Strass-Sommerein. Jacob Glatz, 
Pfarrer. Strass-Sommerein. Theologie. 

28. Oct. Carl Theil. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Joh. Michael 
Theil, k. Steueramts-Official. Sermannstadt. Tbeologie. 

28. October. Karl Beissenberger. Siehenhiirgen. Hermannstadt. 
Friedrich Reissenherger, Weher. Hermannstadt. Theologie. 

28. Oct. Josef Schuster. Siebenbiirgen. Mediasch. Michael Schus- 
ter, Apotheker. .Mcdiasch. Theologie. 

7. Nov. Wagner Johann. LTngai*n. Murga. Wagner &.ndreas, Leh- 
rer. Mnrsra. Theoloerie, 128 mAgvau tanulok jenabax. 

7. Nov. Michael Kohuth. Ungarn. Szarvas. Michael Kohuth, Oeco- 
Qom. Kis-Teny6. Theologie. 

7. Nov. Johann Oertel. Ungarn. Mezobereny. Franz Oertel, Geist- 
licher. Szarvas. Tlieologie. Jena. 
Beiratkozott 101.') 

1868. (Magnifico Academiae Prorectore Burgardo Guilelmo Leist.) 

27. (April). Carl Elekes. Siebenbirrgen. Oarlsburg. Carl Elekes, 
Pfarrer. Carlsburg. Theologie und Philosophie. Berlin. 

1. Mai. Adolf Heltmann. Siebenlmr<>en. Birthaelm. Michael Helt- 
mann. Birthaelm. Theologie et Phil. Wien. 

I. Mai. Wilhelm Schleining. Ungarn. Gross-Szekely. Conrad Schlei- 
ning, Ortsnotar. Gross-Szekely. Theologie. AVien. 

II. July. Anton Starke, Magister der Chirurgie und Geburtshilfe. 
Ungarn. Pest. Josef Starke, Biirgerstand. Pest. Med. Pest. 

Beiratkozott 141. 

1868- 69. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Cunone Fischer.) 

Den 24. Oct. Andreas Menning. Siebenbiirgen. Gross-Alisch. 
Andr. Menning, Notar in Gross-Alisch. Gross-Alisch. Theologie et Phil. 
Leipzig. 

24. October. Josephus Elefant. Ungarn. Czegled. Susanna Elefant. 
Czegled. Theologie. Pest. 

24. Oct. Andreas Braun. Ungarn. Mez6ber6ny. Adam Braun, Guts- 
besitzer. Meziibereny. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Paulus Simkovics. Ungarn. Szarvas. Johann Thury, Guts- 
besitzer. Szarvas. Theologie. Eperies. 

24. Oct. Ge/.a Honeczy. Ungarn. Zobor. Paul Hbneczy, Schulleh* 
rer. Yanyarcz. Theologie. Eperjes. 

24. Oct. Johann Molitoris. Ungarn. O-Zolyom. Johann Molitoris, 
Gutsbesitzer. Z61yom. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Samuel Holeczy. Ungarn. Lubenyik. Maria Holeczy. Lu- 
benyik. Theologie. Pressburg. 

24. Oct. Albert Amlacher. Siebenbiirgen. Broos. Eduard Amla- 
cher, Gutsbesitzer. Schloss Sz.-Maria. Phil. et Theol. 

24. Oct. Stephan Mogyor6si. Ungarn. FelsC-Csernaton. Stephan 
Mooyorosi. Oeconom. Felsd-Csernaton. Theologie. Nagy-Czedini. 

24. Oct. Eduard Kercsen. Ungarn. Igl6. Cliristoph Kercsen, Satt- 
ler. [gl6. Theologie. Epei-ies. 

Beiratkozott 100. ") •) A magyar egyletnek tagjai : Elekes Karoly, Schleining Vilmos, 
Martinus Th. Haase Lemberg, Galiczia. — '-') Bofbauer, egyl. fcag, Kdroly 
I llmos /mir Cospeda. Frigyes Oyula Corbussen, MAGVAK TAMI.uK JENAHAN. 1 "_". ' 

1869. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ludovico Diestel.) 
19. April. Paul Hofbauer. Ungarn. Lajos-Komarom. Paul H6f- 
bauer, Gutsbesitzer. Lajos-Komarom. Theologie. Halle a. S. 
Beiratkozott 186. 

1869—70. (Magnifico Academiae Prorectore D. Friderico de Hahn.) 

25. Oct. Car! Adamisch. Ungai'n. Ober-Zelenitz. Miindig. Theol. 

25. Oct. Paul Sarkany. Ungarn. Kis-Kt5ros. Carl Sarkany, Nottir. 
Apostag. Theologie. 

25. Oct. Georg Mannieger. Ungarn. Oedenburg. Georg Maunieger 
Seifensiedermeister. Oedenburg. Theologie. 

25. Oct. Johann Tschiirtz. Ungarn. Waltersdorf. Samuel Tschiirtz, 
Landmann. Waltersdorf. Theologie. 

25. Oct. Priedrich Seiler. Ungarn. Bust. Georg Seiler, Biirger. Bust. 
Theologie. 

25. Oct. Adalbert Lesko. Ungarn. Ober-Szeli. Michael Lesko, Pre- 
diger. Ober-Szeli. Theologie. 

Den 25. Oct. Johann Bosszagh. Ungarn. Cseh-Brezo. Michael Bos- 
szagh, Handwerker. Tot-Komlos. Physik und Mathematik. 

Den 25. Oct. Carl Biesz. Ungarn. Podluzsan. Carl Biesz, Prediger. 
Podluzsan. Theologie und Philosophie. 

Den 25. Oct. JohannBosza. Ungarn. Szenitz. Samuel Eosza, Hand- 
werker. Szenitz. Theologie und Philosophie. 

Den 25. Oct. Georg Gamauf. Ungarn. Pressburg. Georg Gamauf, 
Handwerker. Pressburg. Theologie und Philosophie. 

Den 25. Oct. Josef Goschenhofer. Ungarn. Pressburg. Johann Go- 
schenhofer, Geschaftsmann. Pressburg. Theologie und Philosophie. 

Den 25. Oct. Johann Georg Hochmeister. Siebenbiirgen. Hermaim- 
stadt. Joh. Georg Hochmeister. Biemer. Hermannstadt. Theol. et Philos. 

Den 25. Oct. Julius Kootz. Siebenbiirgen. Miihlbach. Friedr. Kootz, 
Gerichtssecretar. Miihlbach. Theol. et Philos. 

25. Oct. Josef Schuch. Ungarn. Veprovacz. Simon Schuch, Land. 
wirth. Yeprovacz. Lehramtscandidat. Pol^technikum Ofen. 

25. Oct. Ludwig Bartha. Siebenbiirgen. Sepsi-Martonos. Ludwig 
Bartha, Geistlicher. Sepsi-Martonos. Theologie. Nagy-Enyed. 

25. Oct. Adalbert Biro. Siebenbiirgen. K.-Ajta. Andreas Biro. 
Geistlicher. K.-Ajta. Theolog. Cand. 

25. Oct. Samuel Klein. Ungam. Dobschau. Vormund Johann 
Heutschy, Schlosser. Dobschau. Theologie. 

26. Oct. Zorkoczy And. Ungarn. Uhorszka. Miindig. Medic. Pest. 
17. Nov. Coloman Margocsy. I ngarn. Losoncz-Tn_:ir. Samnel 

Margocsy. Losoncz-Tugar. Theologie. 

17. Nov. Carl Stelczer. Ungarn. Pressburg. Andreas Stehv.er, Oeoo- 
nom. Pressbur.'. Theologie. 

17. Nov. Gustav Schmidt. Ungarn. Pressburg. Heinrich Schmidt, 
Professor der Bechte. Hermannstadt. Theol. und Philos. ^ v 

MAGYAR TANL'l6k .lENAHAN. ^ 130 MAGYAR TANULOK JKNABAX. 

4. Dec. Franz Herniann Arz. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Vor- 
mund August Arz, Dr. Med. Hermannstadt. Theologie u. Pbilologie. 
Beiratkozott 115. 

1870. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Miiller.) 

3. Mai. Emerich Gobi. Ungarn. Vasarhely. Johann Gobi, Oeconom. 
T6t-Komlos. Theologie. Eperjes. 

3. Mai. Martin Czinkoczky. Ungarn. Szarvas. Rozsik Mathias, 
Oeconom. Szarvas. Theologie. Pressburg. 

3. August. Adolf Makoviczky. Ungarn. Schweinitz. Miindig 
Med. Wien. 

Beiratkozott 155. 

1870—71. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Adolpho Schmidt.) 

9. Nov. Victor Chovan. Ungarn. Szarvas. Judit. Kollar Johann. 
Szarvas. Theologie. Pressburg. 

9. November. Stephan Korcsek. Ungaru. Abelova. Vormund Paul 
Eell, Pastor. Abelova. Ungarn. Theologie. Eperjes. 

9. Nov. Dionysius Miron. Ungarn. Cella. Miindig. Philos. Bukarest. 

9. Nov. Johann Endreffy. M.-Bereny. Johann Endreffy, Lehrer. 
B.-Csaba. Theologie. 

9.Nov. Michael Zsilinszky. Ungarn. B.-Csaba. Georg Zsilinszky. 
B.-Csaba. Theologie. 

9. Nov. Gustav Mockel. Siebenbiirgen. Miihlbach. Josef Marlin, 
k. k. Finanzrath in Pension. Hermannstadt. Theol. und Phil. 
Beiratkozott 52. 

1871. (Magnifico Academiae Prorectore D. Brunnone Hildebrand.) 

4. Mai. Ludwig Zatkalik. Ungarn. Oroszlan. Lehrer. Johann Zat- 
kalik. Oroszlan. Theologie. Wien. 

4. Mai. Eugen Otto Friedrich. Ungarn. Pest. Franz Friedrich, 
Fechtmeister. Pest. Jur. Bern. 
Beiratkozott 97. 

1871—72. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Augusto Hase.) 

20. Oct. Emerich Nemes. Siebenbiirgen. Moha. Alexander Nemes, 
Landmann. Moha. Philos. Berlin. 

20. Oct. Johann Menning. Siebenbiirgen. Gr.-Alisch. Andreas Men- 
ning. Notar. Gr.-Alisch. Theologie. 

20. Oct. Adolf Thiess. Siebenburgen. Hermannstadt. Michael 
Tbiess, Weissbacker. Hermannstadt. Theologie. 

20. Oct. Georg Ungar. Siebenbiirgen. Schaessburg. Georg Ungar, 
Lederer. Schaessburg. Theologie. 

20. Oct. Friedrich Ungar. Siebenbiirgen. Schassbui-g. Carl Ungar, 
Pfarrer. Pruden. Theologie. 

20. Oct. Edmund Honeczj-. Ungarn. Sz.-Peter. Johann Honeczy, 
Lehrer. Sz.-Peter. Theologie. MAGYAK TANULOK JENAltAN'. 1 .'] I 

26. Oct. Carl Ujag. Ungarn. Wagendriissel. Andreas Ujag, Biirger 
Wagendriissel. Theologie. Eperjes. 

26. Oct. Ludwig Linczenyi. Ungarn. Pest. Josef Virava, Advocat. 
Pest. Theologie. Pressburg. 

26. Oct. Carl Frankendorfer. Ungarn. Modern. Simon Frankendor- 
fer Tischlermeister. Modern. Theologie. Presshurg. 

26. Oct. Ludwig Peter. Ungarn. Klein-Manyok. Andreas Peter, 
Lehrer. Klein-Manyok. Theologie. Oedenhurg. 

26. Oct. Julius Freny6. Ungarn. Sz.-Peter. Ferdinand Frenyo, 
Pfarrer. Sz.-Peter. Theologie. Presshurg. 

26. Oct. Ludwig Nagy. Siehenhiirgen. Klausenburg. Carl Nagy, 
Ackerbauer. S.-Sz.-Kiraly. Philosophie u. Philologie. Nagy-Enyed. 

26. Oct. Nicolaus Kring. Ungarn. Dorocske. Heinrich Kring, Leh- 
rer. Dorocske. Theologie. 

23. October 1871. Eduard Connert. Siebenbivrgen. Hermannstadt. 
Georg Connert, Hutmacher. Hermannstadt. Theologie. 

27. Oct. Jonas Laucsek. Ungarn. Vecse. Johann Laucsek. Schul- 
lehrer. Vecse. Theol. et Phil. 

3. Nov. Samuel Gretzmacher. Ungarn. Euszkin. Johann Gretzma- 
cher, Oeconom. Buszkin. Theologie. 

22. Nov. Berger Audreas. Siebenbiirgen. Gross-Alisch. Denndor 
Georg Vormund, ev. Pfarrer in Kreisch. Kreisch. Medicin. 

20. Dec. Emil Marothy. Ungarn. Cseh-Brezo. Vormund Daniel 
Marotlry, ev. Pfarrer. Nagy-Libercs. Theologie. 
Beiratkozott 116. 1872. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Endemann.) 

1. Mai. Franz Carl Herfurth. Siebenbiirgen. Kronstadt. Franz Her- 
furth, Hutmacher. Kronstadt. Theologie. Berbn. 

1. Mai. Gustav Schiel. Siebenbiirgen. Kronstadt.. Samuel Schiel 
Stadtpfai-rer. Kronstadt. Theologie. Berlin. 

3. Mai. Christian Mockel. Siebenbiirgen. Miihlhach. Christian 
Miickel, Kaufmann. Muhlbach. Philol. et Theol. Leipzig. 
Beiratkozott 183. 1872—73. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Preyer.) 

26. (>ct. Benjamin Sax. Ungarn. Modetn. Theresia Sax (Vater f 
Hafhermeister). Modern. Theologie. 

26. (>ct. Gustav Ad. Heinrich. Siebenbiirgen. Magarei. Oarl Hein- 
ricli. Professor am ev. Gymnasium. Mediascli. Theologie. Leipzig. 

26. Oct. Michael Binder. Siebenbiirgen. Stein. Michael Binder 
Vormund. Stein. Theologie. 

26. Oct. Michael Kellner. Siebenbiii-gen. Schassl urg. Michael Ker- 
ii.T. ev. Pfarrer. Schweischer. Theologie. 

9* 132 MAGYAR TANULOK jfiNABAN. 

26. Oct. Martin Friedrich Leonhard. Siebenbiirgen. Broos. Fried- 
rich Leonhard, ev. Pfarrer. Romosz. Theologie. 

26. Oct. Androas Hajas. Ungarn. Kis-Geresd. Gabriel Hajas, Be- 
zirksrichter. Sagh. Oedenburger Com. Theologie. 

26. Oct. Ludwig Donner. Ungarn. Kormend. Lndwig Donner, Bin- 
dermeister. Kormend. Philosophie. 

26. Oct. Johann Sass. Ungarn. Csonge. Johann Sass. Csonge. Hist. 

26. Oct. Ludwig Eohats. Ungarn. Jolsva (Eltsch). Michael Rohats, 
Oeconom. J61sva. Theol. 

2. Nov. Alexander Zvarinyi. Ungarn. Szarvas. Carl Zvarinyi, Pro- 
fes .or. Neu-Verbasz. Theologie. 

2. November. Georg Schwalm. Ungarn. Bulkesz. Jakob Schwalm. 
flastgeber. Csurog. Theologie. 

2. Nov. Peter Bakay. Ungarn. Szarvas. Peter Bakay, (Jutsbesitzer. 
Szarvas. Theologie. 

19. Nov. Samuel Alexander Wotzasik. Ungarn. Pest. Nina Wotza- 
sik. Pest. Med. Pest. 

Beiratkozott 94. 

1873. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Adolfo Schmidt.) 

3. Mai. Carl Wallandt. Ungarn. Raczkozar. Carl Wallandt, Notar. 
Raczkozar. Theologie. Wien. 

3. Mai. Stephan Svoboda. Ungarn. Popi'ad. Carolina Svoboda. 
Poprad. Philologie. Berlin. 

3. Mai. Albert Sarkany. Ungarn. Dobschau. Emilie Sarkany, 
Grundbesitzerin. Dobschau. Philosophie. Wien. 

3. Mai. Carl Lewitzky. Siebenbiirgen. Broos. Carl Lewitzky. Be- 
zirksrichter. Broos. Theologie. Berlin. 

12. Mai. Johann Polgar. Ungarn. Gyonk. Stephan Polgar, Land- 
mann. Gyonk. Theologie. Wien. 
Beiratkozott 167. ') 

1873—74. (Magnifico Academiae Prorectore D. Augusto Danz.) 

■25. Oct. Emil Sarkany. Ungarn. Kis-K(5ros. Johann Sarkany, 
Pfarrer. Szarvas. Theologie. Oedenburg. 

25. Oct. Anton Bancso. Ungarn. Kis-Baboth. Susanna Herenkovics 
Bauerin. Kis-Baboth. Theologie. Oedenburg. 

25. Oct. Johann Zvarinyi. Ungarn. Szarvas. Ludovik Zvarinyi. 
Szarvas. Theologie. Pressburg. 

25. Oct. Julius Vandrak. Ungarn. Eperies. Andreas Vandrak, Pro- 
fessor. Eperies. Theol. Philos. Greifswald. 

25. Oct. Dionysius Simo. Siebenbiirgen. K.-Martonfalva. Alexan- 
der Simo, Pfarrer. K.-Martonfalva. Theologie. ') Megfordultak meg itt s a magyar egyletnek tagjai lettek : Benkif 
Oyula, Magyar-Peterlakar61 ; Beriko Lajos, Magyar-Peterlakar61 ; Fejes 
Ddniel, Abonybol. V. 6. az egylet jegyznkimyvet. MAGYAR TANTI.nK JENABAX. 133 

25. Oct. Samuel Danes. Siebenbiirgen. Kuros. Majoren. Theologie. 

25. Oet. Alexander Hegyi. Siebenbiirgen. Szasz-Ujfalu. Susanna 
Laszl6, Pfarrerswitwe. Xagy-Enyed. Theologie. 

25. Oct. Alexander Nagy. Ungarn. Tompahaza. Eszther Nagy. 
Witwe. Tompahaza. Candidat der Theologie. Oedenburg. 

25. Oct. Ludwig Nagy. Ungarn. Mr. Gencs. Teres Link, Witwe. 
Gergely. Cand. der Theologie. Oedenburg. 

31. Oct. Heinrich Julius Gross. Siebenbtirgen. Kronstadt. Carl Fr. 
Gross. Seiler. Kronstadt. Theol. et Phill. 

31. Oct. Eosza Samuel. Ungarn. Szenitz. Miindig. Theologie. 

12. Dez. Carl Petri. Siebenbiirgen. Schassburg. Michael Petri, Leh- 
rer. Schassburg. Theologie. 

Beiratkozott 102. 

1874. (Magnifico Academiae Prorectore D. Joanne Georgio Antonio 
Genther.) 

Beiratkozott 209. 

1874—75. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ottone Pfeiderer.) 

26. Oct. Friedr. Fabritius. Siebenbiirgen. Kronstadt. Jos. Fabritiu?. 
Dr. Med. Kronstadt. Theol. et Philos. 

28. Oct. Alexander Hanniffel. Ungarn. Eusst. Susanna Hanniffel. 
Eusst. Philos. Oedenburg (Ungarn). 

28. Oct. Samuel Hanesz. Ungarn. Teisholz. Paul Hanesz, Schnei- 
der. Teisholz. Theologie. Pressburg. 

28. Oct. Johann Sebjan. Ungarn. Balassa-Gyarmath. Josef Sebjan. 
Tuchmacher. Balassa-Gyarmat. Theologie. Pressburg. 

21. Xov. Julius Weber. Siebenbiirgen. Broos. Mich. Weber. Com- 
munitatsactuar. Broos. Theol. et Phill. Leipzig. 
Beiratkozott 134. 

1875. (Magnifico Academiae Prorectore D. HenricoLuden.) 

April. Carl Schonwiszner. Ungarn. Eokusz. Joh. Kulmann. 
Grundbesitzer. Eokusz. Stud. Theol. et Philos. Basel. 

23. April. Gustav Andrae. Siebenbiirgen. Mediasch. Friodrich An- 
drae, "Weinhandler. Mediasch. Theologie. Berlin. 

24. April. Georg Bodendorf. Siebenbiirgen. Kmnstadt. GeorL r 
Budendorf. kdn. Gerichtsvollzieher. Kronstadt. Philos. et Hist. Leipzig. 

Beiratkozott 217. 

1875—76. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Miiller.) 

29. Oct. Fi-iedrich H. Ackner. Siebenbiirgen. Schiissburg. Cai*l 
Ackner. Stuhlassessor. Leschkirch (Siebenbiirgen). Theol. et Philos. 

29. Oct. Carl Jungling. Siebenbiirgen. Eeps. Josef Jiingling, >-i- 
fensieder. Eeps. Theol. et Philos. Wien. 

29. Oct. Kovacsi Sandor. Ungani. Tallva. Gonczi Janos, Possessor. 
Tallya. Com. Zemplen. Theologie. Sarospatak. 134 MAGYAH TANULOK J&NABAN. 

5. Nov. Albert Dengler. Siebenbiirgen. Bistritz. Christian Dengler, 
Lederer. Bistritz. Philosophie. Wien, Leipzig, Miinchen. 

17. Nov. JosefGreter. Siebenbiirgen. Mtthlbach. Friedrich Greter, 
Fassbinder. Miihibach. Theologie. 

11. Dez. 1875. Andreas Gutsch. Siebenbiir gen. Honigberg. Andreas 
Gutsch, Oeconom. Honigberg. Philos. et Theol. Wien und Tiibingen. 
Beiratkozott 97. 

1876. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ernesto Haeekel.) 

27. April. Johann Theiss. Siebenbiirgen. Meschen bei Mediasch. 
Miindig. Theol. et Philos. Tiibingen. 

27. April. Michael Binder. Siebenbiirgen. Stein. Sara Hermann, 
Landmannswitwe. Stein. Philos. Jena und Berlin. 

6. Mai. Alfred Schneider. Siebenbiirgen. Kronstadt. Grossjalrrig. 

Theologie. 

Beiratkozott 196. 

1876 — 77. (Magnifico Academiae Prorectore D. Mauricio Schmidt.) 

27. Oct. Ignacz Braun. Ungarn. Bacz-Almasch. Josef Braun, Guts- 
besitzer. Eacz-Almas. Juris. Wien, Leipzig, Gottingen, Pest. 

27. Oct. Heinrich Frank. Siebenburgen. Schellenberg. Joh. Frank, 
Lehrer. Schellenberg. Theol. et Eer. Nat. 

27. Oct. Albert Silex. Siebenbiirgen. Waltersdorf bei Bistritz. 
Alexander Silex, ev. Pfarrer in Petersdorf. Petersdorf bei Bistritz. Theo- 
logie et Phil. 

27. Oct. Mathias Madar. Ungarn. K.-Barati. Mathias Madar, Oeco- 
nom. Veleg. Theologie. 

27. Oct. Michael Farkas. Ungarn. Veleg. Adam Farkas, Oeconom. 
Veleg. Theologie. 

27. Oct. Julius Theil. Siebenburgen. Agnetheln. Wilhelm Theil, 
Pfarrer, Vormund. Hundertbiicheln. Siebenbiirgen. Philos. et Theol. Wien. 

27. Oct. Moritz Lassel. Siebenbiirgen. Kronstadt. Carl Bchnell, 
Landesadvocat. Kronstadt. Theol. et Philos. 

7. Dez. Eoth Adolf. Ungarn. Kumbaja. Ignatz Eoth, Gutsbesitzer. 

Almas, Bacser Comitat. Jur. Budapest, Leipzig. Gottingen, Strassburg, 

Heidelberg. 

Beiratkozott 118. 

1877. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ricardo Alberto Lipsius.) 

24. April. Hanns Plattner. Siebenburgen. Stolzenburg. Michael 
1'lattner, Landmann. Stolzenburg. Theol. et Philos. Wien. 

25. April. Johann Paul. Seberiny. Ungarn. Schemnitz. Johann 
Michael Seberiny, Prof. der Theologie und Militarsuperintendent. Wien, 
IX. Bez. Schwarzspanierhaus. Theol. et Philos. Wien. 

Beiratkozott 264. MAGTAR TAXl'LUK jfeNABAN. 135 

1877—78. (Magnifico Academiae Prorectore D. Theodoro Muther 

30. Oct. Ludwig Levay. Ungarn. Felsfi-Banya. Selbststandig. Tlieo- 
logie. Edinburgh. 

30. Oct. Stephan Kertesz. Ungam. Bekes. Stephan Kertesz. Bekes. 
Theologie. Debrezin. 

30. Oct. Georg Bodendorf. Siebenbiirgen. Kronstadt. Georg Boden- 
dorf. Kronstadt. Phil. Jena. Leipzig. Eenov. Grat. 

30. Oct. Armin Gruner. Ungarn. Pallin. Ernst Gruner, Oeconom. 
M6riczhely. Theologie. Oedenburg. 
Beiratkozott 103. 

1878. (Magnifico Academiae Prorectore D. Guilelmo Preyer.) 

Beiratkozott 230. 

1878—79. (Magnifico Academiae Prorectore D. Bertholdo Delbriick.) 

Beiratkozott 115. 

1879. (Magnifico Academiae Prorectore Georgio Meyer.) 

21. Mai. Alfred Schneider. Siebenbtirgen. Kronstadt. Grossjahrig 
Theol. et Philos. Jena, Berlin, Leipzig. Eenov. Gratis. 1 ) 

16. August. Julius Beinitz. Ungarn. Geib (Hybbe). Simon Reinitz 
nt. Kesmark. Med. Wien. 

Beiratkozott 210. 

1879—80. (Magnifico Academiae Prorectore D. Rudolfo Eucken.) 

24. Oct. Carl Friedrich Warkoweil. Ungarn. Oedenburg. Samuel 
Warkoweil. Schneidermeister. Oedenburg. Theolo.sne. Oedenburger theo- 
ogische Facultat. 

8. Nov. Carl Fraetschkes. Siebenbiirgen. Kronstadt. Wilh. Fraetsch- 
kes. Gymnasiallehrer, Vormund. Kronstadt. Theol. et Philos. 
Beiratkozott 100. 

1880. (Magnifico Academiae Prorectoro D. Carolo Rudolfo Seyerlen.) 
23. April. Georg Keintzel. Siebenburgen. Sachsisch-Begen. Josef 
Keintzel, Holzhiindler. Sachsisch-Eegen. Theologie et Philos. Tiibingen 
und Leipzig. 

23. April. Carl Lazar. Croatien. Szt.-Ivan. Jellacic Ladislaus. Zla- 
t;u- in Croatien. Phil. Wien. 

Beiratkozott 218. 9 ) 

1880 — 81. (Magnifico Academiae Prorectore D. Ottone Wendt.) 

1. Nov. Adolf Farsch. Siebenbiirgen. Kronstadt. Michael Farsch 
Madchenlehrer. Kronstadt. Theol. und Phil. Wien. 
Beiratkozott 101. ') Prorectori jegyzet. — 8 ) Eendkiviili hallgato : Mokvs Qyula, 136 MAGYAR TANLLUK IBNAHAN. 

1881. (Magnifico Academiae Prorectore D. Hermanno Nothnagel.) 

28. April. Gustav Kamner. Siebenbiirgen. Kronstadt. S. G. Kam- 
ner, Wollenwebermeister. Kronstadt. Theol. et Ph.il. Leipzig. 

17. Mai. Eduard Morres. Siebenbiirgen. Kronstadt. Elias Morres, 
Ortsnotar. Zajzon bei Kronstadt. Dr. Phil. Stud. Theol. Leipzig. 
Beiratkozott 219. 

1881 — 1882. (Magnifico Academiae Prorectore D. Eduardo Sievers.) 

25. October. Michael Ven. Ungarn. Siebenbiiroren. Tordos. Michael 
Ven, Schullehrer. Tordos. Theologie. Berlin. 

25. Oct. Heinrich Gustav Fink. Ungarn. Siebenbiirgen. Kronstadt. 
Heinrich Fink, Conrector. Kronstadt. Stud. Theol. et Philos. 

25. Oct. Johannes Keichert. Siebenbiirgen. Helsdorf. Martha Eei- 
chert, Gastvirthin. Kronstadt. Stud. Theol. et Philos. 

25. Oct. Alexander Berde. Ungarn. Siebenbiirgen. Fotos. Alexan- 
der Berde, Landmann. Fotos. Theol. Wien, Nagy-Enyed. 

25. Oct. Eugen Valentinyi. Ungarn. Szirak. Valentini Janosne. 
Aszod. Pester Com. Theologie. Pressburg. 

25. Oct. Andreas Zsilinszky. Ungarn. Bekes-Csaba, Bekeser Coni. 
Georg Zsilinszky, Gutsbesitzer. Bekes-Csaba. Theol. Pressburg. Ungarn. 

9. Januar. 1882. Michael Sajkovic. Banat, Oesterrekh. Pancsova. 
Avram Sajkovic. Pancsova. Med. Zurich, Leipzig. 
Beiratkozott 129. 

1882. (Magnifico Academiae Prorectore Ernesto Erhardo Schmid.) 

22. April. Dan. Kretsmayer. Siebenbiirgen. Bistritz. Dan. Kretsch- 
mayer, Schuhmacher. Bistritz. Theol. Wien, Leipzig. 

22. April. Dan. Fritsch. Siebenbiirgen. Bistritz. D. Fritsch. Schus- 
ter. Bistritz. Theologie. Tiibingen. 
Beiratkozott 260. 

1882—83. (Magnifico Academiae Prorectore D. Carolo Siegfried.) 

21. Oct. Julius v. Hannenheim. Siebenbiirgen. Hermannstadt. Ste- 
phan v. Hannenheim, Advocat. Hermannstadt. Theologie. Wien. 

21. Oct. Conrad Haltrich. Siebenbiirgen. Schassburg. Josef Halt- 
rich, ev. Pfarrer. Schaas bei Schiissburg. Theologie. 

28. Oct. Friedrich Rheindt. Siebenbiirgen. Brenndorf. Samue 
Rheindt, Postmeister. Brenndorf. Theologie. Tiibingen. 

28. Oct, Carl Jacobi. Ungarn. Kronstadt. Carl Jacobi, Magistrars- 
rath. Kronstadt. Theologie. 

Beiratkozott 137. IXDEXEK. 11 ») Az els6 index a nemesek aevsorai tartalmazza. A masodik a 
heh s< harmadik a vezeteknevek szennt van rendezve. ( ri 

azok nevet jeloltem, kiknek sziiletesuk helyei nem az anyakonyvbM, 
hanem esak a Baan es Tentsch muvei nyoman hatarozhattam meg. Az 
1818 I-t01 1830.1.-ig bejegyzett tanul6k nevenel a caulagot elhagytam, 
minthogy Revesz az alhumh61 kitette Bzarmazasuk helyet. CsiUagot es 
kerdeielt azok neve melle tettem, kiknek szarmazasuk helyet csak bozza- 
vetoleg allapithattammeg Haannakes Trauschnak olyan megjegyzi 
hoffyazilletonek apja ide vagy oda val61elkesz vagy effelevolt. Aegre 
ke?d6jelet az olyan helynevek eld tettem, melyeket vagy nem birok 
loealisalni, vagv mas okbol vagyok kenytelen gyanusaknak tartam. ELS6 INDEX. A nemesek nevsora. 

1795. I. Eniericus Comes de Bethlen, Transylvano-Hungarus d. 
XX», m. April. MDCCXCV<>. 1710. I. Andreas Ottlik, L. B. de Ozov. Pannonius. 

1746. I. Frid. Sigism. Balthazar Preinberg, L. B. Sempron. Hung. 

1763. II. Joannes Traugott Calisius, L. Baro a Caliseh et Kis- 
Birocz. Hungarus. Jenae. Ao. CIOIOCCLXIH. die XX. Oetobris. 

1763. II. Friderieus Calitius, L. Baro a Caliseh et Kis Birocz. Hun- 
garus. Jenae Ao. 1763. d. 20. Octobris. 

v 1795. II. Simon Kemeny, L. B. Transylv. 1677. I. Sigismundus Bertholdus, Equ. Hungarus. 
1708. I. Michael Both, Bartfa. Equ. Hung. 
>> I. Ad. Ziiiiinermanii, Equ. Huuo-arus. Eperiesensis. 

1711. II. Melchior Szirmay de Zirma, Equ. Ung. Nagy-Mihalyensis. 
» H. Andreas Szirmay de Zirma, Equ. Ung. Nagy-Mihalyensis. 
:> II. Adani Szirmay de Zirma, Equ. Ung. Nagy-Mihalyensis.'-) 

1712. I. Nicolaus Bichthauser, Equ. Hung. 

1712. II. Georgius Czah) von Bosenfeld, Coronens. Equ. Transylv. 
1717. II. Johannes a Langi, Rosn. Equ. Hung. 
1745. II. David Czako von Bosenfeld i Equites 

» II. Franc Czako von Bosenfeld \ Transylvani. 
1745. H. Petrus de Seewaldt, Equ. Transylv. 

> II. Jos. Gottloh de Seulen, Equ. Transylv. 
1797. II. *Gahriel Trajtler, vir equestris ordinis ex Conutatu 
Neogradiensi. 1657. I. H. C. Vittznydy de et in Muha, noh. Pan. 

1669. II. Jo. Andreas Dobner, noh. Sempr. Hungaru-. 

1677. II. Michael Both, noh. Hung. 

1683. I. Jo. Gottired Haberland, nob. Hung. Posoniensis. 

1692. I. T>amelProspeldePutschreh,nobi\is Scepusiensis.Humzaru*. 

1700. I. Leopoldus Pamer, Sempron., nobil. Hungarus. 

1701. II. D. Phil. et Med. Mich. Sinapius, uob. Dng. 

1717. I. Carolus Fridericus Low, nohiha Bempronius. Hungarus. 
1722. II. Wolfgang Artner, nobilis Hungarus. van bejegyezve. ) 1744. II. Steph. Joh. Szirmay de Szirina Aba-TJjvarienS. Hung. 140 KLSO IXDEX. 

1723. I. Carolus Totzler, nobilis Hungarus. Comitatu Posoniensi. 

1724. II. Nicolaus Alex. Prileszku, nob. Hung. 

1734. II. Daniel Hosmann von Rothenfels, Cibin. nobil. Trans. 

1760. II. Henric. Ott, Nob. Hnng. 

1786. I. IVIichael Szabo, nobilie de Liptse, Hung. 

1790. n. Samuel Geguss, nobilis de Kis-Jeszen. 1577. II. Heinricus d Zaboltizt. 

1590. I. Georgius Aman ab Amanseck. Oibiniensis. Hungarus. 

1660. II. Jo. Julius Heuschingerus a Waldeg. Oedenburg. Ung. 

1665. I. Johannes Jacob. Prisomann a Xettig. Sempronio-Hung. 

1670. I. Joh. Wilhelm. Melchioris de Zuanna. Sempron. Hunsr. 

1676. II. Blasius Lbwei Je Lowff. Hungarus. 

1679. I. Georg. Christoph. Melchioris de Zitanna.Sempron. Hung.*) 

1690. II. Danielus Bucleus a Budinfalva. Cibin. Hung. 

1699. I. Joh. BinJzius a Darotz. Transylv. 

1701. H. Stephanns Kezer de Ljpocz. Eperiesensis. Hung. 

1719. H. Johannes Carolus de Rosa. Hungarus. 

1727. H. M. G. Czekelius von Rosenfeldt. Cibini. Trans. 

1728. II. Thom. Eoth de Kirdlyfalva. Hongarus. 

1732. I. Jos. Zach. de Jeuthe nar. t-x Mon Gasch. Hung. 
1735. I. And. Gab. Vanchhel von Seeberg. Cibiniens. Transylv. 
1744. I. Jo. Gotr. Schulter von Sonneberg. Media. Transylv. 

II. Steph. Job. Szirmay de Szirma. Al>a-Ujvaiiens. Hung. 

1747. I. Johann Gottlieb Reisner von Reissenfels. Cibinio. Transylv. 

1748. II. Carolus de Lindenfels. Belgrado. Hung. 

1 751. I. Joh. Theod. Conrad von Heidendorf. 3Iedhn<i?. Transylv. 

» I. Car. Frider. de Reissenfels. Cibinio. Transylv. 
1752. I. Jo. Herm. Schmidt von Scharffenbach. Oibin. Transylv. 
17<in. II. Sam. Frideric. von Drauth. Transvlv. 
1761. I. Jos. Aug. d.e Drauth. Transylv. 
» I. Joh. Frid. de Rosenfeld. Transylv. 
-. I. *Ant. a Pazmandy. 

I. ^Christoph. von Greissing. 
-. H. : "Daniel Zdborszky de eadem. 
1814. II. *Samuel Koricsdnszky. 
1831. II. David von Hrabovszkg. Ung. 
1849. I. Johann von Konczcy de Altorja. Ung. 
1 855. II. Stephan von Bohus. Ungarn. 

II. Ladislans von Bohus. Ungarn. 
1856. II. Moritz ron Steinburg. Siebenbiirgen. 
II. Btephan von Bohus. Ung. 
II. Ladislaus von Bohu.s. Ung. 

1859. II. Victor Stepan von Nagyvdrad. Ung. 
II. Zoltan von Zmeskal. Ung. 

1860. I. Michael Friedr. Joseph von Heidendorf. SiHl.Hnburgen. 
> I. Pdpay von Daniel. Sieb. 

H. Julius von Teoreok-Arvay. I 
II. X. Andreas ixwi Turesdnyi. Ung. 
1864. I. Bela von Lonyay. Ung. 

1866. I. M von Lonyay, Ung. 

1867. II. Ludwig eon Bldzy. Ung. 

1882. II. -1111111* oon Hannenheim. Siebenbiirgi a. *) I6s.".. II. .bi. cln-istoph. Zuanna. Sempronio. Pannonius van 

bejegjezve. 141 MASODIK INDEX. Helysegnevek indexe. 

Abaujvar (Abauj m.) : 1744. II. Stephan. Job. Szirmay de Szirma. 

Abelova (Abel-Lehota. N6grad m.) : 1870. II. Korcsek Stephan. 

Agendorf 1. Agfalva. 

Aidalva (Agendorf, Sopron m.) : 1769. II. *Harnnolff Mathias. — 
1798. II. *Holdonner Jo. — 1818. II. Lagler Matthias. 

Agnethlen 1. Szt.-Agota. 

Albertfalva (Pest. m.) : 1790. II. *Qegus Sam. 

Alcsiitli (Feher m.) : 1797. II. *Nagy Steph. 

Alczona (Alczina, Alzen) : 1812. I. * ? Bock Martin. 

Almas (Hont m.) : 1K42. II. Kuzma Carl. 

Als6-Buk (Sopron m.) : 1829. II. *Kebeley Petr. — 1848. II. Szdbo 
Alexander. 

Also-Esztergaly (Nograd m.) : 1814. II. *Fvetska Samuel. 

Also-Szombatfalva (Fogaras m.) : 1866. I. Uzoni Gabriel. 

Altsohl 1. 6-Z61yom. 

Alt- Walddorf 1. 6-Leszna. 

Alzen 1. Alczona. 

Apacza (Brasso m.) : 1856. II. Bozsonday Joseph. 

Apold (Trappold, Nagy-Kukiillo m.) : 1743.1. Gocckeliij Andr. — 
1857. II. Albert Michael. 

.'Apouy (Pest m.) : 1791. II. *Agoston Steph. 

Apostag: (Pest m.) : 1777. I. *Nicolaides Steph. 

Arva (Awa m.) : 1663. I. Fabrieius Johannes. — 1750. II. Bentzur 
Joseph. 

Aszod (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.) : 1831. I. Bldsy Ludvig-. — 
1839. I. Elefant Michael. — 1839. II. Breznyik Johann. — 1842. II. 
Masenyik Johann, — 1843. II. Mikulds Johann. — 1848.1. Neumann Carl. 

Avas-Ujvaros (Szatmar m.) : 1867. I. Melegh Julius. 

BacS-Ujfalll (Bacs m.) : 1865. II. Plachy Johann. 

Bagryaii (Hont m.) : 1780. II. *Dorko»-; c ~ Joh. — 1781. II. * Wal- 
ttixzky Joh. — 1815. II. *Abaffy Daniel. 

Baja (Bacs m.) : 1867. II. Abvahdm Wilhelm. 

Bakabanya (Buggantz, Pukanetz, Pukkantz, Hont m.) : 1719.1. 
Knoglcr Martimis. — 1801. I. *Schuska Paul. — 1829. I. *Jersovit« 
Michael. — 1843. II. Grossmann Ludwig Theodor. — 1858. I. HoUnby 
Adolf St. — 1858. I. Osztroluczky Michael. 

Bakos-Torek (Gomor m.) : 1842. II. Zsirko Samuel. 

Balassa-Gyarmat (N6gradm.): 1866. II. Brankovics Georg. — 
1*74. II. Sebjdn Johaim. 

Baltaviir ') (Vas m.) : 1692. II. Antoni Samuel. 

Baratfiild (3Ioson m. 2 ) : 1865. II. Csengei ^ Wilhelm. 

Baranykiit (Bekokten, X.-Kukiillo m.) : 1730. I. Schullerus Daniel. 

Bars 3 ) (Bars m.) : 1725. I. KosztoUmi Andr. ') Balthensis (toUhiba Battphensis helyett?) — ") Pozsony megye- 
ben is van Bardtfbld. — 3 ) 6-Bavs vagj 1'j-Iinrs l!nrs-mroy<''li.>n. va»-\ 
tnaga :i megye ertendO. 14 2 mAsodik index. 

Bartfa 1 ) (Barthfeld, Saros m.) : L654. I. Eckelius Andreas. — 
1658. 1. Zabelerus Jacobus. — 1662. II. Major Johamies. — 1671. II. 
Hanck Adam Silesius. — 1677. I. Heldweich Martin. — 1698. II. Lip- 
2>itzsh Daniel. — 1708. I. Eoth Michael. Equ. — 1712.11. Keler Paulus. 

— 1733. I. Keler Sigism. — 1733. I. Lippisch Joh. Georg. — 1737.1. 
Kreysel Jo. Sigism. — 17,55. I. Cyrilli Michael. — 1760. II. *Anders J<>. 
Christoph. — 1760. II. Arvay Julius von TheoreOk. 

Barthfeld, Bartfeld LBartfa. 

Batll (Kis- es Nagy-Bath, Hont m.) : 1774. I. *Hamaliar Martin. 

— 1792. 1* Godro Michael. — 1829. I*. Kuzma Samuel. — 1863.1. 
Kuzma Adolph. 

Bazin (Bosing, Pozsony m.) : 1604. I. Zech Georgius. — 1692.1. 
M. Weber Michael. — 1754. L Wurtzler Johannes. — 1837.1. Barisch 
Alexander. — 1841. I. Sandtner Budolf. 

Bekes (Bekes m.) : 1877. II. Kertesz Stephan. 

Bekes-Csaba (Bekes m.) : 1776. II. *Gyurcsek Andr. — 1795. 
I. *Uhzin Andreas. — 1841. II. Haan Ludwig August. — 1859. I. Urinyi 
Carl. — 1870. II. Zsilinszky Michael. — 1881. II. Zsilinszky Andreas. 

Bekokten 1. Baranykut. 

Bela (Hont- * Lipto- ? Szepes- ? m.) : 1654. I. Tuchmacher Johan- 
nes. ") — 1666. II. Roth Georg. — 1688. II. Popradius Guilielmus — 
1781. I. *Schioartz Michael. — 1839. II. Philippy Johann. — 1865.11. 
Freytag Rudolph. 

Bela-Bauya (Dilln, Hontm.): 1677. II. Goefelius Georgius. - 
1679. I. Stephani Matthias. — 1842. II. Szametz Samuel. — 1856. II. 
Galdherrjer Daniel. 

Beled (Sopron m. a ) : 1860. II. Matisz Karl. 

Belllja (Hont m.) : 1828. II. *Dianovszky Ladislaus. 

Bene (Meeburg, Udvarhely m.) : 1659. II. Helvigius Andreas. 

Beretlialom (Birthalm, Nagy-Kukiillo m.) : 1697. I. Herman 
Andreas. — 1735. II. Graffinx Paulus. — 1736. II. Schencker Georgius. 

— 1740. I. Eitsch Michael. — 1860. II. Schuller Gustav Friedrich. — 
1868. I. Heltmann Adolf. 

Berkesz (Szabolcs m. ? Szatmar m. V) : 1862. I. Ignatz Carl. 

Berve (Blutroth, Also-Feher m.) : 1862. I. Kast Stephan. 

Bessenj'0 (Heidendorf, Besztercze-Naszod m.) 1802. II. *Klein 
Jos. Ti*aug. 

Besztercze (Bistritz, Naszod m.) : 1663. I. Schuler Georgius. — 
1675. I. Heilmann Johannes. — 1678. II. Creutzer Petrus. — 1678. II. 
Franek Jnhannes. — 1690. I. Fuhrmann Johannes. — 1714. I. Kornerus 
Danielus. — 1719. I. Pellionis Mathias. — 1719. I. Pezler Petrus. — 
1719. I. Schuller Samuel. — 1721. II. Schnell Joachin. — 1721. H. Schute 
Johannes. — 1724. I. Walther Georgius. — 1725. I. Zierner Sam. — 
1726. I. Begius Paulus. — 1726. I. Neubauer Andr. — 1733. I. Klein Joh. 
Fried. — 1733. II. Saal Johannes. — 1735. H. Klein Paul Carol. — 
1735. IL Jung Mieh. — 1737. I. Werner Johan. — 1740. I. Servatius 
Petrus. — 1741. I. Klein Daniel. — 1744.11. Decani Sim. — 1745.11. 
Croner Andreas. — 1754. II. Ldni Andreas. — 1817. II. *Muller Mich. 
Traug. — 1818.11. Berger Danielus. — 1830. II. Lani Friedr. — 1857. 
II. Storch Friedrich.. — 1857. II. Budaker Wilhelm. — 1860. II. Lang 
Friedrich. — 1867. II. Budaker Martin. — 1875.11. Dengler Albert. — 
1882. I. Kret8mayer Dan. — 1882. T. Fritsch Dan. ') Barophensis (1712-ben) aBtalmasint tollhiba. Vajjon ide tar- 
tozik-e az 1692. Il.-bol idezett Samuel Antoni Balthensie TJng. is ? — 
-) Errdl vilagosan ki van teve. ho^y BeJa-Scepiis-bol valo. — *) (Fels.".- es 
Als6-) Beled Vas megyeben is van. MAS0IUK INKEX. 1 I 3 Beaetercze-Banya (Neusohl, Z61yom m.): i«:>*- EL Hofflinger 

Jo. "Willielnius. — 1665. I. Biner Timothe. Bilarus. — 1*^77. II. Zaehari- 
des Johannes. — 1 1> 7 9 . I. Clement Martin. — 1680. 1. Greschner Elias. — 
1681. II. Penchner Georgius. — 1685. I. Sextius Michael. — 169o. II. 
Sturtzer Math. — 1692. II. Henseli Jo. Christophorus. — 1711. II. Meer- 
cahl! Mathias. — 171.'. 1. Brtoss Andreas. — 1712. L Orandi Joachim. 

— 1712. I. Weiss Michael. — 1712. n. Peschko Michael. — 1721.11. 
Pachel Andr. — 1744. II. Sexti Stephanus. — 1751. I. Stolterfus Jac. — 
1773. I. *Coryli Joh. Petr. — 1774. I. *Latsny Georg. — 1776. II. *Jan- 
kovits Michael. — 1782. I. *Lehoczky Dan. — 1793. II. *Zvarinyi Mich. 

— 1793. II. Bdntjdsz Sam. — 1798. II. *Rocko Jo. — 1828. I. Martini 
Daniel. — 1829. II. Fuchs Jo. — 1843. II. Csecsetka Samuel. — 1847. 
II. HaJenay Carl. 

Becs (Wien. Also-Ausztria) : 1816. II. Aug. Wimmer. 

Ber (Nograd m.) : 1867. II. Kaszner P. Eduard. 

Birk 1. Petele. 

Birthalm 1. Berethalom. 

Bistritz 1. Besztercze. 

Blutroth 1. Berve. 

Bodendorf 1. Szasz-Buda. 

Bodony (Hont m.) : 1830. I. Vergevitski Andreas. 

Bogacs (Bogeschdorf. Kis-Kiikullo m.) : 174o. I. Schebesch Andr. 

— 1864. II. Theil Eudolf. 

Bogeschdorf 1. Bogacs. 

Bolkacs (Bolkatsch. Kis-Kukiillo m.) : 1803. II. * '.Ziegler Jo. 
Theophil. 

Bolkatsch 1. Bolkacs. 

Borlmlya (Walbersdorf, Sopron m.) : 1869. II. Tschiirtz Johsnn. 

Borzsoiiy (Hont m.) : 1863. I. Sehiirfel Carl. 

Bosing 1. Bazin. 

Botfalva (Brenndorf. Brasso m.) : 1861. II. Teutsch Joseph Gott- 
HhI, Friedr. Carl. — 1882. II. liheindt Friedrich. 

Bozita (Nograd m.) : 1857. I. Piisiioki Daniel. 

Bradna (Gomor m.) : 1782. I. *Fabritzius Sam. 

Braller 1. Brullya. 

Brasso (Gronstadt, Ohroonstadt, Oorona, Brasso m.): 1660. I. 
Jirancisci Markus. — 1663. I. Bogner Andreas. — 1689. I. Kraus Andreas. 

— 1697. I. Gottsmeister Joh. — 1698. I. Botthosch Jo. — 1698. II. SchuV 
lerus Martin. — 1699. II. Bognerus Andreas. — 1699. II. Schmeizel 
Martin. — 1701. I. Albrichius Georgius. — 1706. II. Igel Valentinus. — 
1706. II. Colbius Luc. — 1706. II. Obbelius Mart. — 1706. II. Schobelius 
Josephus. — 17o«. II. Mylius Vendelinus. — 1707. II. Bheter Franciscus. 

— 1708. H. Benckner Panlus. — 1709. II. Fillschich Joh. — 1710.11. 
Burg Petr. — 1710. II. Domches Georgius. — 1711. II. Christiani 
Johannes. — 1712. I. Neidel Christophorus. — 1712. II. Seeu-aldt Mart. 

— 1712.11. Seuler Luc. — 1712.11. Czako von Bosenfeld Georgius. — 
1713. II. Fronius Petrus. — 1715. 11. Ziegler .Tohannes. — 1716. II. 
SchUrer Ghristianus. — 1720.1. Fromius Gahrielus. — 1721. 11 Neidel 
Valentinus. — 1721.11. Teutsch Andreas. — 172:;. II. Drandt Mich. — 
1724. I. Scheymer Barth. — 1724. II. Herman Keorg. — 1724. II. TeU- 
mann Joh. 1725. II. Bohm Jo. — 1725. II. Rheter Georg. — 1726. II. 
Lang Paulus. — 1726. II. Neidel Paul. — 1726. II. Wagner Jo. — L729. 
II. Franeisei Christian. — 1729.11. Fc<> nius Alhelius. — 17".2. II. Ciomj, 
Petrus. — 1732. II. Rhein Daniel. — 1736. II. Closius Btephanus. — 
1736. II. Fronius Stephanus. — 1737.11. Closius Martin. Gottloh. I'ri.1. 

— 1738. 1. Schobel Jos. Traugott. L739. 1. Mathiat Georgius. — 1741. 
I. Croner Bamuel. — 1741. I. Rimmer ivtrus. — 1741. I. Schmiedts 
Johannes. — 1742. II. *Czako oon &>8( nfeld I >a vi«I . — 1742. II. *Ozako v>u 144 MAS0DIK. IXDEX. 

Eosenfcld Franc. — 1742. II. Chrestels Paul. — 1744. I. Aerkeder Stepli. 

— 174:4. II. Dressnoitflt Jo. — 1744. II. Meilmerus Joliarmes. — 1744. 
II. Mylius Jacobus. — 1744. II. Tartler Johannes. — 1745. I. Fronius 
Michael Traugott. — 1745. II. *Seulen Jos. Gottlob de. —1745.11. 
Czidtner Georg. — 1745. II. Tartler Georgius. — 1746. II. Telhnann 
Joh. — 1747. I. Rauss Luc. — 1747. II. Onjeit Jolian. — 1747. II. 
Wayner Simon. — 1748. II. Bogner Sam. — 1748. II. Closius Lauren- 
tius. — 1748. II. Preidt Georgius. — 1749. I. Miiller Petrus. — 1750. 
I.Drandt Georgius. — 1750. I. Marienburger Christian. — 1750. I. Mysz 
Martin. — 1750. II. Tartler Joh. — 1751. I. Honterus Johannes. — 
1751. I. Both Paulus. — 1751. I. SchncR Sim. Pet. — 1751. II. Himisch 
Johannes. — 1752. I. CJoss Johannes. — 1752. I. Frohnius Yalentinus. 
■ — 1752. I. Freund Johannes. — 1753. I. Weber Petrus. — 1754. I. 
Kleinkaffius Jac. Gottholdus. — 1754. II. Eaab Jacobus. — 1755. I. 
Ennyeter Michael. — 1755. I. Schobel Georinus. — 1756. II. Weineter 
Paulus. — 1760. II. *Drauth Sam. Frideric von. — 1761. II. *Ziegler Joh. 
Theoph. — 1762. I. *Fronius Mart. Gottlieb. —1766. I. *Barbenius 
Jo. Sam. — 1766. II. *Closius Mart. Traug. — 1766. II. *Eoth Jo. 

— 1779. I. *Eoth Joh. — 1789. II. *Eoth Joh. Petr. - 1789. II. 
Morienburg Luc. Jos. — 1792. II. *Schnell Martin. — 1794. I. *Neu- 

stiidter Martin. — 1796. II. *Heyser Christian Mich. — 1798. I. *Greis- 
siny Christoph. — 1816. II. *IIicmesch Jo. Frideric. — 1818. II. Molndr 
Carolus. — 1853. II. Teutsch Traugott. — 1858. II. Kessler Eduard. — 

1858. II. Sindel Franz. — 1860. U. Onsbeth Christoph. — 1862. II. Turk 
Michael. — 1862. II. Kope Alexander. — 1863. I. Hiemesch Carl August. 

— 1864. II. Nuszbitcher Oarl. — 1864. II. Thomas Carl. — 1867. I. Eomer 
Julius. — 1867. I. Paul Heinrich. — 1867. I. Fr&tschkes "NVilhelm. — 
1867.11. Gusbeth Heinrich. — 1867.11. Schirl Albert, — 1872. I. Her- 

furth Franz Carl. — 1872. I. Schiel Gustav. — 1873. II. Gross Heinrich 
Julius. — 1874. II. Fabritius Friedrich. — 1875. I. Bodendorf Georg. 

— 1876. I. Schneider Alfred. — 1876. II. Lassel Moritz. — 1877. II. 
Bodendorf Georg. — 1879. I. Schneider Alfred. — 1879. II. Fraetschkes 
Carl. — 1880. II. Farsch Adolf. — 1881. I. Morres Eduard. — 1881. I. 
Kamner Gustuv. — 1881. II. Fink Gustav. - 1882. II. Jacobi Carl. 

Brenndorf 1. Botfalva. 

Brezno-Banya (Bries. Zolyom m.) : 1657. II. Helnseliua Matth. 
1680. I. Simonides Joannes. — 1828. II. Kuszmdny Carolus. — 1829.1. 
Dronts Johan. 

Brezo 1 ) : 1719. II. Disanyi Michael. 

Bries 1. Brezno-Banyn. 

Broos 1. Szaszvai - os. 

Brullya(Braller,Nagy-Kukull6m.): 1714.11. Brandtschott Martinus. 

Buda (Ofen, Pest m.) : 1855. I. Christen Bela. 

Buyganz 1. Bakabanya. 

Bulkesh 1. Bolkacs. 

Bulkesz (Bacs m.) : 1872. II. Schwalm Georg. 

Carlsbury 1. Gyulafehervar. 

Clausenbury 1. Kolozsvar. 

Comorn 1. Komarom. 

Cronstadt 1. Brasso. 

Cseh-Brezo (Nograd m.) : 1790. I. *Tablicz Bohuslaus. — 

1859. II. Zelenka Stephan Paul. — 1869. II. Bosszdgh Johann. — 1871. 
II. Marothy Emil. 

Cserentseny (Gomor m.) : 1857. I. Czener Paul. 

') Lehet Cseh-Brezo, Eima-Brezo. Szdraz Brezo (NogradbaD 
gondolhatunk Brezno-Bdnydra is. MASOPIK INDF.X. 1 4 ."> 

Csetnek (Stitnjk, G6mor m.) : 1724. II. Czirbess Sam. — 1774. 

I. *Toerek Joh. — 1777. L* ? Major Zach. — 1777. I. *Major Samuel. 

— 1782. I. *Molndr Johannes. — 1830. II. Liszkay Johann. — 1830. II. 
Vandrdk Andi-eas. 

Csoilge (Vas m.) : 1845. II. Csapli Stephan. — 1872. II. Sass Joh. 

Csovar (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.) : 1847. II. Dlhdnyi Sigm. 

Czegled (Pest m.) : 1816 II. *Mikolay Stephan. — 1818- I. Zelenka 
Paul. — 1864. I. Lauko Carl. — 1868. II. Elefdnt Josephus. 

Czella (Krasso m.) : 1870. II. Miron Dionysius. 

Czikmantoi* (Zuckmantel, Kis-Kiikiulo m.) : 1715. I. Sixlius 
Christianus. 

Daeso-Lam (Also- es Felso, Hont m.) : 1780. II. *Bodiczky Adam. 

— 1817. I. *Goldbergef Joh. — 1847. II. Schmidt Joh. Georg. 

Deakfaln (Turoez m.) : 1838. II. Dianovszky Andreas. 

Dees (Szolnok-Doboka m.) : 1660. I. Heinzelius Stephanus. 

Demenjfalva (Lipto m.) : 1779. II. *Boczko Dan. 

Derecske (Sopron m. 2 ) : 1718. II. Brandschott Georgius. 

Deutschendorf 1. Poprad. 

Deutsch-Pian 1. Szasz-Pian. 

Devicse (Hont m.) : 1845. II. Stur Carl. — 1862. 11. Masztis 
Ludwig. 

Dilln 1. Belabanya. 

Dobra (Vas m. ?•) : 1864. II. Tomka Kaii. 

Dobrona (Z61yom m.) : 1731. II. Markovitz Math. — 1864. II. 
Pdntyik Johann. 

Dobschau 1. Dobsina. 

Dobsiua (Dobschau, Gomor m.) : 1785. II. *? Euffini Joh. Godo- 
fred. — 1803. II. *Simon Samuel. — 1860. II. Eltscher Simon. — 1864. 

II. Csischko Johann. — 1869. II. Klein. Samuel. - 1873. I. Sdrkdny 
Albert. 

Doroeske (Somogy m.) : 1871. II. Krimj Xicolaus. 

Edve (Sopron m.) : 1782. I. *Nemeth Paulus. 

Egrybaz 2 ) : 1842. II. Sdrkdny Johann. — 1843. II. Sdrkdny Samuel. 

Egyhazas-Maroth (Hont m.) : 177.°.. I. *Baligha Steph. 

Einsiedel 1. Szepes-Eemete. 

Eisenstadt 1. Kis-Marton. 

Engerau 1. Ligetfalva. 

Eperjes (Saros m.) : 1702. I. Lipocz Stephanus Kezer de. — 1703. 
II. Popuhl;/ Paulus. — 1708. I. Zimmermann Ad. Equ. Hungarus. — 
1709. I. Izdenzki X. — 1709. II. Metzner Joh. Georg. — 1710.1. Rai- 
mii 11 11 Johannes Ad. — 1715. I. Izdentzii Emericus. — 1716. I. Schober 
Martinus. — 1716. II. Fuker Andreas. — 1739. II. Krandy Samuel. — 
17.V1. 1. Chernel Christian. — 1754. II. Weinert Johannes Elias. — 1755. 
II. Hentschel Immanuel Godofred. — 1843. II. Herfurth Joseph. — 
1865. II. Scholcz Gustav. — 1865. II. KiszeUy Ervin. — 1867. II. Lorencz 
Sigismund. — 1873. JJ. Vandrdk Julius. 

Fajkiirt (Kis- vagy Nagy-) (Bars-m.): 1793. I. *MUecz Ladisla-us. 
Farkasfalva (Z61yom m.) : 1788. I. *Braotatoris Andr. 
Feketebalom (Zeiden, Brasso m.) : 1858. II. Roth Lud. ') Dererske van Bihar-. Heves- 6s Veszprcm uiegyeben is. — 
-) JJo/ksh van Hunyad, Bzatmar, Trencsen es Zemplen megyeben. — 
?) Egyhdz-GeUe es Egyhdz-Karcsa Pozsony megyeben, Egyhde- ragy 
Bucsu-Set.-Ldszlo Zala megyeben. 

10 HAOTAR lAMloK JBNABAN. 140 MASODIK INDEX. 

Feketepatak (Kobelarowo, G-omor m.) : 1815. II. *Schaffarik 

Paul. Jos. 

Felka (Szepes m.) : 1747. II. Hellner Sam. — 1828. I. *Emericzy 
David. — 1839. II. Haberern Jonathan. — 1840. II. Kunz Ludwig. — 
1865. II. Adridnyi Samuel. — 1866. II. Kardevdn Wilhelm. 

Felldorf 1. Filletelke. 

Felllier (Felmern, Nagy-Kiikiillo m.) : 1751. I. Binder Paulus. 

Felmem 1. Felmer. 

Felso-Banya (Szatmar m.) : 1877. II. Levay Ludwig. 

Felso-Csernaton (Haromszek m.) : 1868. II. Mogyorosi Stephan. 

Felso-KuMn (Axva m.) : 1731. II. Jurak And. 

Felso-Sajo (Gomor m.) : 1727. II. Holveit And. — 1775. II. 
■'fcepessy Mich. 

Felso-S/eli (Pozsony m.) : 1869. II. Leslco Adalbert. 

Felso-Tiszovnyik (Nograd m.) : 1847. II. Bell Paul. 

Felso-Zele (Ober-Zela. Zelenyice, Nyitra m.) : is:.7. II. Szvaty 
August. — 1869. II. Adamisch Carl. 

Filletelke (Fidetelke, Felldorf, Kis-Kiiklillo m.) : 1725.1. Acker- 
mann Christ. 

Fogaras (Fogaras m.) : 1701. 1. Gasner Mart. — 1863. II. 
Capesius Bernard Julius. 

Fotos (Haromszek m.) : 1881. II. Berde Alexanrler. 

Frivald (Trencsen m.) : 1657. II. Schumbergius Tobias. 

Galos (Gols, Moson m.) : 1577. II. Bruno Johannes. 1 ) — 1730. II. 
BiilrofPaulns."-) — 1847. II. Schuh August. 

Garad (Stein, Nagy-Kiikiillo m.) : 1872. II. Binder Michael. — 
1876. I. Binder Michael. 

Geczelfalva (Gomor m.) : 1840. II. Bodiczhy Marcns. 

Georgenberg 1. Szepes-Szombathely. 

Gerdaly (Giirteln, Nagy-Kiikiillo m.) : 1866.11. Schuster Michael. 

Gidofalva (Haromszek m.) : 1865. II. Kis Albert. 8 ) 

Gols 1. Galos. 

Giilniczbanya (Gollniez. Szepes m.) : 1677. 1. Schmegner Melchior. 
— 1845. I. Materni Johann. — 1866. I. Elischer Joseph. 

Gross-Alisch 1. Nagy-SzOllos. 

( ' '• ioss-Kopisch 1. Nagy-Kapus. 

Gross-Lasslen 1. Szasz-Szent-Laszbi. 

Grosspold 1. Nagy-Apold. 

Gross-Schenk 1. Nagy-Senk. 

Gross-Probstdorf 1. Nagy-Ekemezu. 

Gross-Scheuern 1. Nagy-Csiir. 

Gross-Straczin 1. Nagy-Sztraczin. 

Gross-Szekely 1. Nagy-Szekeky. 

Guta (N6grad m.) f 1864. II. Geduly Alexius. 

Gutta (Komarom m.) : 1781. II.* ? Jdrossy Paulus. 

Giins 1. Koszeg. 

Gurteln 1. Gerdaly. 

Gyoma (Bekes m.) : 1867. I. Ddvidhdzy Ladislaus. 

Gyiingyiis (Heves m.) : 1758. I. *Institoris Mossoczy GabritL 

Gyiingyiis-Pata (Heves m.) : 1859. I. Jamrisska Julius. 

Gyiink (Tolna m.) : 1873. I. Polgdr Johann. 

Gyor (Raab. Jaurinum, Gy6r m.) : 1605. I. Sickh Georgius. — 
1657. I. Lohi Johannes. — 1673. II. Faber Martin. — 1719. I. Sartorius ') Galcozensis. — 2 ) Golsino. — *) Av, anyakonyv aztmondja, hogy 
Magyarorszagbdl vnl6. de Magyarorszagon nincs Gidofalva. MASOl>Il\ INDEX. 147 Johannes. — 1721. II. Torkos Jacobus. — 1723. I. Bartha Stephanus. 

— 1737. II. Nagy Georgius. — 1786. I. *Raits Pet. — 1786. IT. *Baits 
Paulus. — 1787. I. *Nemeth Adam. 

Gyorkony (Tolna m.) : 1845. II. Ritter Stephan. 
Gyula-Fehervar (Carlsburg, Also-Feher m.) : 1868. I. Elekes Carl. 

Hammersdorf 1. Szent-Erzsebet. 

Harka (Sopron m.) : 1814. II. *Pagr Samuel. 

Hegyeshalom (Strass-Sommerein. Moson m.) : 1867. IT. GJatz 
Heinrich. 

Hegyfalva (Vas m.) : 1680. II. Ashot Joannes. 

Helsdorf 1. Holtoveny. 

Heltau 1. Nagy-Disznod. 

Hermann 1. Szasz-Hermany. 

Hermannstadt 1. Nagj^szeben. 

Herrengrund 1. TJr-Volgye. 

Hibhe (Lipto m.): 1858. II. Buzsjdk Balthasar. — 1878. II. 
Reinitz Julius. 

Hlinik (Lipto m.) : 1794. I. *Palumbmi Andr. 

H6(l-Me/o-Vasarhely (Csongrad m.) : 1863. II. Simonides Johann. 

— 1870. I. Gobi Emerieh. 

Holcmany (Holzmengen, Szeben m.) : 1696. II. Fronius Christoph. 
'Hohmenyen 1. Holcmany. 
Honigsherg 1. Szasz-Hprmain". 

Holtoveny (Helsdorf. Heldsdorf, Brasso m.) : 1881. II. Reiehert 
Johannes. 

Hradistye (Nyitra m.) : 1773. I. *Semia,t Mich. 

HrilSSOria (Gomor m.) : 1744. II. Fahri Gregorius. 

Hunfalva (Hunsdorf, Szepes m.) : 1841. II. Matos Johann Victor. 

Hunsdorf 1. Hunfalva. 

Iglo (Neudorf, Szepes m. 1 ) : 1595. II. M. Gunther Mathaeus. — 
1599. I. Angelus Johannes. — 1603. II. Hagius Jo. — 1603. II. Schmidl 
Mathaeus. — 1603. II. Kaustgross Gregor. — 1677. I. Langsfeldt Christia- 
nus. — 1712. I. Milleter Johannes. — 1716. I. Joni Johannes. 2 ) — 1726. 
II. Schivartz Gottfried. — 1737. I. Holtzkampft Jo. Georg. — 1737. 
II LiiJpisch Daniel. — 1739.1. Sonntag Georgius. — 1753. I. Sonntag 
T/udovicus. — 1835. II. Steiner Samuel. 3 ) — 1839. II. TeichengraT>er 
Ludwig. — 1856. II. Weisz Samuel. — 1866. I. MimnicTi Alexander. — 
1867. II. Bogsch Albert. — 1868. II. Kercsen Bduard. 

Iglotz (Ung m.) : V. o. Iglo 1716. I. 

Illava (Trencsen m.) : 1680. I. Masnicius Tobias. 

Illyria : 1558. I. Danub Subastianus. — 1562. 1. Fladus Matthias. 

Insula 1. Kereszteny-Sziget. 

Irsa (Pest m.) : 1789. I. *Bartholomaeides Paul. — 1807. I. 
Farkas Matthias. 

I>«zka-Szent-Gy6rgy (Feher m.) : 1795. II. *Martm Joseph. 

Ivankafalva (Turocz m.) : 1742. I. Follereczkg Jo. 

Jaad (Besztercze-m.) : 1669. I. Schieler Martin. 
Jacobsdorf 1. Jakabfalva. 

Jakabfalva (Jakobsdorf, Nagy-Kukuilo" m.) : 1865. II. Friedmann 
Friedrich. 

Jaszenova (Arva m.) : 1789. II. *Benczur Joh. 

') 1595. 1599. 1603. Igla\densis Morca Iglau is lebet. — -) Az 
anyakonyv szerint Iglotz-bo\ vah>. Bz tollhiba V-Vgy Tglo \ragy Iglintz 
helyett (TJng m.). - ■') V. 6. ijfalu alatt. 

10* 148 MAS0DIK IXDEX. 

Jolsva (Gompr m.) : 1794. I. *Galpvits Paul. — 1798. I. *Mada- 
rdsz Andreas. — 1829. I. Teichengraeber Paul. — 1844. T. TeichengrHber 

Ludwig. — 1872. II. Rohdts Ludwig. 

Kabold (Kobersdorf. Sopron ni.) : 1675. II. Hertlerus Georgius. 

— 1852. I. Unger Gustav. — 1854. I. Unger Wilhehn. 

K&smarkt 1. Kezsmark. 

Kajanto (Kolos m.) : 1865. I. Domjdn Albert. 

Kakas-Lomnicz (Szepes m.) : 1828. II. *Wittchen Theodor. — 
1829. I. *Pcslco Jo. 

Kalazno (Tolna m.) : 1860. II. Bauer Adolf. 

Karpfen 1. Korpona. 

Kaltenstein I. Level. 

Karsa ') 1859. II. Stepdn. Victor von Nagyvarad. 

Kaschau 1. Kassa. 

Kassa (Kaschau, Abauj m.) : 1604.11. Schwartz Mat. — 1614.1. 
Teufel Christophorus. — 1638. II. Paladmius Jobannes. — 1679. 1. Cantoris 
Johannes. — 1692. I. Liefmannus Pridericus. — 1713. I. Kochlates 
Sigis. Wilhelmus. — 1719. II. Mayoor Sigismundus. — 1731. II. Herman 
Sam. — 1732. II. Glasinger Joh. Mich. — 17 74. I. *Novdk .Toh. Jacob. 

Keisd 1. Kezd. 

Keres/teiiy-S/iget (Insula Christiana, Maior Insula, Insula, 
Grossau, Nagyszeben m.) : 1659. II. Belzelius Georgius. — 1661. I. 
Belzelius Andreas. 

Keres/tfalva (Saros m.) : 1760. II. *Glos Petrus. 

Ke/d (Keisd, Nagy-Kiikullo m.) : *1666. II. Hermann Lucas. 

Kezdi-Martonfalva (Haromszek m.) : 1873. II. Simo Dionysius. 

Kezsmark (Kasmark. Caesareoforum, Caesariopolis, Szepes m.) : 
1590. I. Bierenstengel Cirristoforus. — 1656. I. Guntherus Andreas. — 
1657.11. Wagnerus Johannes. — 1666.11. Brann Johannes. — 1688.1. 
SartoHus Samuel. — 1710. I. Krcuj Alexander. — 1715. I. Hellner 
Samuel. — 1724. II. Perlicius Johan Daniel. — 1738. T. Reinisch Mart. 

— 1741. I. Pfeiffer Michael. — 1744. II. Sonntag Martin. — 1746. II. 
Fischer Georg Job. — 1749. II. Lony Paulus. — 1754. II. Fischer Franc 
Gottfried. — 1790. II. *Sonnta§ Daniel. — 1818. I. Szdrtory Samuel. — 
1828. I. Nadler Francisc. — 1828. II. Forberger Daniel." — 1830. I. 
Schwartner Emricus. — 1844. II. Marcsek Jobann. — 1846. I. Mdday 
Ivarl. — 1846. II. Schovvizner Johann. — 1852. I. Palcso Stephan. — 
1864. II. Giirtler Anton. 

Kiralj-Lehota (Lipto m.) : lTll.I.*Lehotzky Andr. — 1789.11. 
*Lehotzky Martin. — 1790. II. *Grenczner Sam. 

Kirchdor I. Szepes-Yaralrya. 

Kirchdrauf 1. Szepes-Varallja. 

Kirtsrh 1. Koros. 

Kis-Baboth (Gyor m.) : 1873. II. Bancso Anton. 

Kis-IJarati-) 1876. II. Maddr Mathias. 

Kis-Demeter (Waltersdorf, Besztercze-Nasz6d m.) : 1876, II. 
Silt ■•■ Albert. 

Kis-Disznod (Michelsherg, Szeben m.) : 1793. I. *Phleps Petr. 

Kis-Geresd (Sopron m.) : 1872. II. Hajas Andreas. 

Kis-Kocsk (Vas m.) : 1802. II. *Horvdih Sigismundus. 

Kis-Kiiros (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.): 1862. II. Kiss Andreas. 

— 1867. II. Bldzy Ludvvig von. — 1867. II. Sdrkdny Desiderius. — 
L869. 1T. Sdrkdny Paul. — 1873. II. Sdrkdny Emil. 

Kis-Lekencze (Maros-Torda in.) : 1680. T. Fybcstorffy Georg. 

') Alkalmasint tollhiba Kassa vagy Karcsa (Zemplen m.) liely< j tt. 

— -) Kis-Bardt Qylix megyeben v r agy Bardti Hont meo;yel)en. li \S>'D1K INDEX. 1 49 

Kis-Manyok (Tolna m.) : 1871. II. Piter Ludwig. 

Kis-Marton (Eisenstadt, Sopron m.) : 1724. 1. Kotsmajer Mich. 

— 1738. I. Gergar Joh. — 1738. I. Kerexztnry Franc. 

Kis-Pecz (Gyor m.) : 1783. II. Kursan Paulus. 

Kis-Senk (Kleiu-Sehenok. Xagy-Kiikullu m.) : 1682. I. Tutiua 
Martinus. 

Kis-Sonilyo (Vaa m.) : 1859. II. Magassy Dionysins. 

Kis-Szeben (Zeben. Saros m.) : 1773. I. Clementis Joh. — 1790. 
II. Waechter Joh. — 1804. I. *JeszcnszLy Sam. 

Kis-Tata (Sopron m.) : 1794. I. *Tatay Enieric 

Klausenburg 1. Kolozsvar. 

Klenotz (G-omor m.) : 1842. II. Reguli Paul. — 1846. 1. Jamrisska 
Peter. 

Kobersdorf 1. Kabold. 

KohanoCZ (Trencsen m.) : 1838. I. Szeberinyi Gustav. 

Kolozsvar (Klausenburg. Kolos m.) : 1550. II. Transylvanus 
Stephanus. — 1656. II. Graffius Casperus. — 1860. I. Pdpai Daniel. — 
1861. II. Varga Ludwig. — 1866. II. Follberth Ernst. — 1867. II. Czirjdk 
Albert. — 1867. II. Kozma Pranz. — 1871. II. Nagy Lud^vig. 

Koniarom megye : 1793. 1. *Zabrak Daniel. 

Komarom (Comorn, Komarom m.) : 1825. I. Pados Johannes. — 
1**6. II. Csemje Gustav Adolf. — 1869. I. Ho/bauer Paul. 

Koronabanya (Gomor m.) : 1792. I. *Palkovitch Georg. 

Korpona (Karpfen, Zolyom ni.) : 1719. II. Gritz Johannes. — 
177.;. II. *Marothy And. — 1798.11. >Koritary Georg. — 1803. II. *Moli 
toris Samuel. — 1828. II. Braxatoris Carolus. — 1865. I. Bujkovszky 
Gustav. 

Kostyau (Turocz m.) : 1798. II. *8taritzky Sam. 

Kohalom (Repsi Xagy-Kukulli5 m.) : 1647. I. Bervetus Laurentius. 

— 1698. II. Helvig Andreas. — 1718. II. Schlosser Johannes. — 1721. I. 
Poor Georgius. — 1721. I. Schlosser Michael. — 1722. I. Forrderreuter 
Johannes Georgius. — 1731. II. Horni Dan. — 1745. II. Pildner Martin. 

— 1746. II. Zultner And. — 1747. I. Griljj And. — 1748.1. Hoffmann 
Georgius. — 1751. I. Christiani Joh. — 1856. II. Steinburg Moriz. — 
1857. II. Pildner Carl. — 1858. II. Abraham Friedrich. — 1859. II. Hay r 
Michael. — 1866. II. Jiingling Friedrich. — 1875. II. Jungling Carl. 
Jungling Carl. 

Kohalom (Steinberg. Sopron m.) : 1657. I. Hillerus Johannes 
Casparus. 

Kiilesd (Tolna m.) : 1858. II. Haffner Ludwig. 

Kornieud (Vas m.) : 1872. II. Donner Ludwig. 

Kiirmocz (Kormocz-Banya, Kremnitz, Bars m. 1 ) : 1564. i. Jiiideliux 
Paul. — 1564. I. Eiidelius Abraham. — 1569. I. Besoldius M. Vitus. — 
1573. II. Bosa Paulus. — 1575. I. Bohemus Casparus. — 1575. I. Molitor 
Tobias. — 1582. I. Schobitz Simon. — 1586. II. 31. Faber Abrahamus. 

— 1597. I. Schelhammcrus Johannes. — 1605.11. M. Schneider Johannes. 

— 1606. II. M. Schneider Andreas. — 1612. I. Goldfus Johannes. — 
lnl4. I. Caesar Augustin, Basilius. — 1628. II. Kruch Johanues. — 

') Cremnitz Hung. (1H76. 1712.), Cremnic, Cremnitz llung. (1680.), 
Cremnicio, Cremnicio Hung. (1674. 1675), Cremnitio Hung. (1690. 1710.), 
Cumnicio Hung. (1691.), Chrimnic, Crimnizensis, Cremnitzensis, Crem- 
nitzensis Hun;r. (1750.), Cemnizensis Mont. Hung. (1660.), Cremnicrnsis 
Pann. (1612.), Crimnicensis, Crimnicensis Hung. (1661. 1662.), Cremni- 
cianus Pannonius (157.!.), Crembniciens. Hung. (1671.). 

A hol nincs kiteve, hogy Ilung., nem Chemnitz vagy mas kiilfoldi 
varos olvasando-e : a holki \;m teve, oincs-e Selmecz-czei fSlcserelve, meg 
nem allapithat6. 150 MASODIK INDEX, 

1637.1. Lippoldt Martinus. — 1638. I. Capella Joh. Erhardus. — 1641. 
II. Feise Martinns. — 1645.11. Cziller Abrahamus. —1652. II. Triller 
Danielus. — 1660. I. Mellinus Christophorus. — 1661. II. Roesch Godofre- 
dus. — 1662.1. Kirchschlager Godofred. — 1662. I. Celius Georgius Hen- 
ricus. — 1664.1. Hollenbach Johannes Gottfred. — 1667.1. Celius Georg. 
Henrich. — 1671. I. Messerschmidt Thimotheus. — 1674. I. Stephani 
Joh. Georgius. — 1675. 1. Messerschrnid Jeremia. — 1675. I. Messerschmid 
Joannes. — 1676. I. Ferber Johannes. — 1680. I. Hoffsteter Jo. Adam. 
— 1690. II. Freiseiten Jo. Gottfred. — 1691. I. Frankfurter Georg. — 
1710. I. Schmidegg Leop. Godofred. — 1712. I. Maschgo Julius. — 1712. 
I. Maschgo Leopoldus Ferd. — 1750. II. Stranyaicszky Ahr. Is. — 1751. 
I. Sailler Joh. 

Koros (Kirtsch, Kis-Kukiillo m. 1 ) : 1873. II. Dancs Samuel. 

Koszeg (Giins, Vas m. 2 ) : 1655. II. Ambrosy Johannes. — 1681. I. 
Gartner Elias Christian. — 1683. II. Skaricza Gabrielus. — 1686. II. 
Wislicenus Andreas. — 1686.1. Wutzer Jo. Georg. — 1694. I. Mocser 
Samuel. — 1706. II. Amhrosy Michael. — 1753. II. Oamauf Sam. — 
1791.11. *Hutter Andr. — 1798. II. *Schwarcz Jo. Mich. — 1844. IL 
Mdrton Michael. — 1851. II. Roth Carl. — 1865. II. Stettner Julius. 

Kovesd (Nograd m.) : 1777. I. *Kortsek Gahrielus. 

Kovi (Gomor m.) : 1779. II. *Jan Steph. — 1841. II. Chotwas 
Andreas. 

Kozen-Ajta (Haromszek m.) : 1869. II. Biro Adalbert. 

Kral6cz'(Z61yom m.) : 1847. II. Gerengay Paul. 

Kraszko (Gomor m.) : *1777. I. Sztehlo And. 

Kreisch 1. Keresd. 

Kremnite 1. Kormotz. 

Krencs (Nyitra m.) : 17'." 7. I. Karlo Georgius. 

Kronstadl 1. Brass6. 

Kukmer (Vas m.) : 1859. II. Huber Theodor. 

Kumhaja (Bacs m.) : 1876. II. Roth Adolf. 

Kllliszent-Miklos (Pest-Pilis-Solt-Kis-Knn m.) : 1866. I. Bardth 
Franz. 

Kuntaplocza (Gomor m.) : 176u. iL, Wietoris David. — 1787.1. 
*Biely Johan. 

Lajos-Patona ) : 1793. 11. Kiss Mich. 

Lality (Bacs m.) : 1838. I. Jeszenszky Carl. 

Lebeny (Moson m.) : 1818. 1. *Sencz Johan. 

Lechnitz 1. Lekencze. 

Ledeny (Hont m.) : 1838. I. Kosztra Johan. — 1858. I. Dedinszky 
Johann. 

Lehota (Als6-v Bozok- v Eelsfl-? Kassa-1 Z6Iyom m.) : 181»;. r. 
*Chalupka Joh. 

Leibitz (Szepes m.) : 1832. I. Iachmann Joann. — 1846. I. Fdbry 
Johann. — 1859. II. Emericzy Victor. — 1867. II. Kinzler Wilhelm. 

Lekencze (Lechnitz. Besztenv-Xnsznd m.) : 1857. I. Gunesch 
Gustav. 

Leschkirch 1. Ujegyhaza. 

Lesses (Puromonte, Pyrmont, Schxmberg, Nagy-Kukullfi m.) : 
1680. I. Klein Johannes. — 1683. I. Langius Michael. — 1690. I. Binder ') Haromszek megyeben is van Koros. — 3 ) Gunza, Giinzensis, 
(iiinzino, Ginnensis, Kuszoghio, Kiiszrogiens. (Az ut6bbi hamarabb 
Koszeg, mint GiissiHgen^Gussinga^^Nemeih-JJjyiw.) — 3 ) Lovdsz-Patgna 
\;m Veszpr6m ni.-ben, Bdba-Patona Gyor m.-ben, Liiycr-Patony Pozsony 
varniegj-eben. MAS0DIK IXDEX. 151 

Luca^. — 169". II. NoUing Henricus Eern. — 1698. 1T. Wolf Michael. 
— 1715. I. Czeckelius Johannes. — 1731. I. Melzer Johan. 

Lest (Xograd m.) : 1858. I. Trsztyenszhy Franz. 

Leutschau 1. Lticse. 

Level (Kaltenstein, 3Ioson m.) : 1801. II. Christophy Steph. 

Libetbanya (Libethen, Zolyom m.) : 1665. I. Fabri Andreas. — 
1818. 1. *"'.Orszdg Georg. — 1829. I. Philadelphi Adam. — 1846. I. Lichard 
Ludwig. 

Libetheu 1. Libetbanya. 

Ligetfalva (Engerau, Pozsony m.) : 1814. II. *Laitner Paul. 

Likauka (Lipto m.) : 1733. II. Cellarius Joh. Georg. 

Liker (Gomor m.) : 1865. II. Hrk Johann. 

Lipcse 3 ) : 1786. I. Szabo Michael nobihs de Liptse. 

Liptd (Lipto m.) : 1657. I. Burius Johannes. — 1678. I. Schusch- 
keicitz Georgius. — 1737. I. Textoris Daniel. 

Lisso (Hont m.) : 1760. II. *Sztankovitz Sam. — 1792. II. *Fiegler 
Joh. — 1840. II. Blaskovits Carl Emerich. 

Locsuiand (Lutsrnansburg, Sopron m.) : 1859. II. Hammerschmidt 
Carl. — 1863. II. Hirschler Samuel. 

Lonya-Banya (Xograd m.) : 1777. I. *Kusma»yi And. — 1838. 

I. Lbriacsek Samuel. — 1841. II. Lbrincsek Johann. 

Losoncz (Xograd m.) : 1734. I. Bulyovszky Daniel. — 1797. I. 
*Gdl Joseph. — 1860. II. Kovdcs Johann. — 1866. II. Alexy Johann. — 
1866. II. Sztoldr Georg. 

Losoncz-Tiurar (Xograd m.) : 1838. II. Havaliar Daniel. — 1869. 

II. Margocsy Coloman. 

Locse (Leutschau. Szepes m.) : 1627. I. Zablerus Johannes. — 
1631.11. Muller Georgius. — 1662. I. Alauda Bartholom. — 1664.11. 
Gfronovicerus Matthias. — 1672. I. Gosnovicer Caspar. — 1677. I. Gratt' 
Jacob. — 167s. I. Kretschmer Ephraim. — 1680. I. Spielenberger Davia. 

— 1684. I. Waxmannus Sigismundus. — 1^84. I. Wislicenus Johannes. 

— 1686. I. Gunther Andreas. — 1687. II. Haiu Jo. Xicol. — 1688. I. 
Pfanschmidius Christianus. — 1689. I. Budaeus Cliristianus. — 16)59. II. 
Budaeus Theodorus. — 1689. II. Landinua Andreas. — 1691. I. Giinther 
Christian. — 1691. I. Knoblauch Johannes. — 1691. II. Trangus Elias. 

— 1693. I. Giinther Sigismundus. — 1693. I. Lazarus Augustinus. — 
1695. II. Beeyer Johannes. — 1695. II. Schub Christian. Joachim. — 
1698. II. Both Georgius. — 1711. II. Treitmann Johannes. — 1714.1. 

bleser Jacobus. — 1717. I. Gunther Samuelus. — . 1717. I. Wachs- 
mann Samuelus. — 1730. II. Centner Christian. — 1732. I. Gross And. 

— 1734. I. Adamj Joh. Jac. — 1734. II. Fruhauj} Christian. — 1735. I. 
Finele Mieh. — 1737. I. Menzel Tob. — 1742. I. Deschy David. — 1747. 
II. Weiss Johan. — 1751. I. B">r Sam. — 1752. I. Topperczer Joh. — 
1754. J. Schioarte Samuel. — 1790. II. *Fuchs Sam. — 1790. II. *Toper- 
<■■:■ , ■ Sam. — 1797.1. *Fomet Georgius. —1828. II. Klei» Jo. Georg. 

— 1829. I. Ludmann Johann. — 1836. II. Fuchs Albert August. — 

l r. LaJtiu Ludwig. 
Lut8mannsburg 1. Locsmand. 
Lubenyik (Gomor m.) : 1868. II. Holeczy Bamuel. 
Ludos (Ludoscli, Szeben m.) : 1747. T. Mangesiua Jacolm-. 

Mockendorf 1. Moha. 

Magare (.Ma-arei, Xagy-Kiikullo m.) : 1865. II. Lany Johann. — 
1872. H. Heinrich Gusta^ Ad. 
Magarei 1. Hag&r6. 

') XApcse, Polyana-Lipc8t Mm-amaio? m.-ben van ; Utca-Lipcse, 
T6t- vagy Zolyom-Lipcse Zolyom m.-ben ; N6met-Lipcs< Lipto m.-ben. 152 MASODIK INDEX. 

Maglod (Pest m.) : 17 75. II. * Poleretzky Joli. 
Magyar-Geucs (Vas m.) : 1873. II. Nagy Ludwig. 
Majerka (Szepes m.) : 1855.1. Wiinschendorfer Carl. 
Maniersch 1. Szasz-Magyaros. 

JMankotiikinum (Hung.) : 1692. II. Fodor Ladislaus. 
Marktschelken 1. Nagy-Selyk. 
Marpod (Szeben m.) : 1680. I. Lang Daniel. 
Martinsberg ]. Martonhegye. 
Martinsdorf 1. Szasz-Martonfalva. 

Martonhegye (Martinsberg, Nagy-KiikollG m.) : 1761. II. *Artss 
Martin. 

Martontelke (Mortesdorf, N.-Kiikullo m.): 1863. II. Brandach Carl. 
Maskova (Nograd m.) : 1815. II. Walentiny Stephan. 
Matejocz (Szepesm.) : 1862. II. Weisz Wilhelm. 1 ) 
Matheocz (Matthaeotz. Szepes m.) : 1856.1. Payer Johann Eugen. 

— 1864. II. Justh Gustav. 

Mathshaus 1. Matyasfalu. 

Matthaeotz 1. Mathe6cz. 

Matyasfalu (Mathshaus, Szepes m.) : 1783. I. *Schoh Jo. 

Mediasch 1. Medgyes. 

Meeburg 1. Bene. 

Medgyes (Mediasch, Nagy-Kukullo' m.) : 1661. 1. Schulertis Petrus. 

— 1662. II. Adami Michael. — 1697. I. Mangesius Aegidius. — 1699. J. 
Binder Michael. — 1701. I. Conradi Michael. — 1729. II. Scharsius And. 

— 1730. I. Hann And. — 1731. II. Gergjer And. — 1731. 1T. Seidner 
And. — 1731. II. M. Wellmann Christ. — 1732. II. Binder Petrus. — 
1732. II. Dielrich Joh. — 1733. II. Cartmann Stephanus. — 1733. II. 
Lupini Martin. — 1733. II. Sehivarz Joh. Gottlieb. — 1733. 1J. Weidner 
Mich. — 1734. II. Andrae Daniel. — 1734. II. Binder Jacob. — 1734. II. 
Femger Daniel. — 1734.11. Geigesch Simon. — 1735. II. Graeff Mioh. 

— 1735. II. Hann Mich. — 1735. II. Letz Samuel. — 1737. I. Hana 
Petrus. — 1738. I. Haner Daniel Mart. — 1738. II. Sander Michael. — 
1740. II. Graser Jo. — 1740. II. Haydendorff Sam. Jos. Conrad. — 
1743.1. Wolff Joh. — 1744. I. Schuster Jac. — 1744. I. Sonnel>erg Jo. 
Gott. Schuller v. — 1744. II. Dietrich Jo. Theod. — 1745. I. Bell Jacobus. 

— 1745. II. Knall Stephanus. — 1747. I. Schoenauer Joh. — 1747.1. 
Velther Daniel. — 1748. I. Hoch Math. — 1748. II. Platz And. — 1748. 
II. Walther Math. — 1749. I. Paidin Valentinus. — 1749. II. Caspari 
Andreas. — 1749. II. Mathiae Michael. — 1749. II. Stoltz Joliannes. — 
1750.11. Hauer Joh. Mart. —1851.1. Heidendorf Joh. Theod. Conrad 
von. — 1755. II. Brenner Lucas Johan. — 1761. II. *Graeser Daniel. — 
177'.'. I. *Graeser Dan. — 1845. II. Oberth Johann. — 1858. II. Miiller 
Gustav. — 1859. II. Graser Gustav. — 1860. I. Heidendorf Michael 
Priedrich Joseph. — 1861. II. Lehrer Johann C. — 1864. II. Brandsch 
Heinrich. — 1864. II. Schotsch Priedrich. — 1864. II. Wagner Friedrich. 

— 1864. II. Binder Carl Ferdinand. — 1866. II. Josephi Eduard. — 
1866. II. Jekeli Johan. — 1866. II. Graeser Gustav. — 1867. II. Schuster 
Joseph. — 1875. I. Andrae Gustav. 

Mengsdorf 1. Menguszfalu. 

Mengnszfalu (Mengsdorf) : 182*. II. Soltesz Michael. 
Menhard (Szepes m.) : 1680. II. Pater Paulus. — 1842. II. TLottler 
Mich. — 1846. I. Emeritzy Ludwig. — 1865. II. Szekely Julius. 

') Az anyakonyv szerint Matzdorf-hol valo. Il3'en nevii helyseg 
Magyarorszagban nincs. Matterdorf (Moderdorf) van Pozsony-megyi''l»'i], 
Mattersdorf (Nagy-Marton) Sopron megyeben, Matesdorf (Szasz-Mate) 
Szolnok-Doboka megyeben, M<i*:cdorf (Kis-T6szeo) Torontal-megyeben, 
Mattadorf (Matejocz) Szepes-megyeben. MASoDIK i.ndex. 153 Meschen 1. Muzsna. 

Meschendorf, Messdorj 1. Mese. 

Mese (Meschendorf. Messdorf, Nagy-Kukiillo m.): 170". II. Wayntr 
Michael. 

Mezo-Bereny (B6kesm.): 1867. II. Oertel Johauu. — 1868. II. 
Braun Audreas. — 1870. 11. Endreffy Johann. 

Miava (Nyitra ni.) : 1698. I. Bapacius Johaunes. — 1*45. II. 
Jakubovits Samuel. 

Michelsberg 1. Kis-Disznod. 

Michelsdorf 1. Sztrazsa. 

Micske (Strehersdorf, Sopron m.) : 1660. II. Kabisius Joachim. 

Miklosfalu (Xiekelsdorf. Moson-m.) : 1658. II. Heinseli Johannes. 1 1 

Miklosfalu (Lipto m.) : 1786. U.*Muskuli Beniam. — *MuakuU 
Johannes : v. o. Szent-Miklos. 

Miskolcz (Borsod m.) : 1828. II. Spitzer Jos. Max. — 18:50.11. 
Xemethy Paul. — 1848. I. Altorja Johann X. von Konczey de. — 1849. 
I. Altorja Johann von Kbnczeg de. — 1865. II. Hajdsz Paul. 

Modern 1. Modor. 

Modor (Modra, Modern, Pozsonj T m.) : 1668. I. Sarnichhausen 
Petrus Daniel. — 1672. I. Kastaer Daniel. — 1676. II. Schedius Chri- 
stophorus. — 167;?. I. Scltreiber Jo. Georg. — 1696. II. Martini Daniel. 

— 1697. 1. Martius Jo. Christo. — 17u6. 11. Schediua Johannes Christo. 

— 1715. I. Kolb Georgius Ad. — 1717. II. Hennel Adamus Theophilus. 

— 1782. I. *Forster Mathias. — 1871. II. Frankedorfer Carl. — 1872. II. 
S Benjamin. 

Molia (Maekendorf, Xagy-Kukullo m.) : 1871. II. Nemes Emerich. 
Mortesdorf 1. Martontelke. 
Mosocz (Turocz m.) : 1817. II. *KoUdr Joh. 
Munkacs (Bereg m.) : 1732. I. Jeuthe Jos. Zach de. s ) 
Murga (Tolna m.) : 1867.11. Wagner Johann. 

Muzsna (Meschen, Xagy-Ktikullo m.) : 1569. II. Blasy Petrus. — 
l67o. ll. BerUeffius Michael. — 1864. II. Eckhardt Stephan. — 1866. II. 
ert Johann. — 1s7h. 1. Theisz Johann. 
Muhlbach, Muhlenbach 1. Szasz-Sebes. Nadisch, Nadosch 1. Szasz-Xados. 

>'adpatak (Rohrbach. Xagy-Kukiillu m.i : 1863. II. Eosler Pried- 
rich Johann. 

Nagy-Apold (Grosspold, Szehen m.) : 1863.11. Piringer Johann. 

NagT-Baiiya (Szannar m.) : 1818. I. * r (Orszdg Gporg. 

Nagy-Barat (Gyor m. 3 ) : 1858. II. Fadgyas Paul. 

Nagy-Csiir (Gross-Scheuern, Szeben m.) : 1812. I. * i.MueUer Carol. 
— 1861. II. Hiesch Paul. 

Nagy-Disznod (Heltau, Szeben m.) : 1798. II. *Bergleiter Jo. — 
1862. I. Kisch Gustav Osvald. 

Nagy-Ekeinezo (Gross-Probstdorf) : 1797. 1. *Heinrich Dan. Gottl. 

Nagy-Enyed (Also-Feher m.) : 1856. II. Vajna Adam. — 1864. 
II. Szdsz Bela. — 1 shh. I. Herepey Carolus. *) Az anyakonyv szerint Nicopolio Pannoniua. Mikl6sfalu= Niklas- 
hof Pozsony meiryebc-n is van. Mikl6sfalu=Nickelsdorf==Miklti8SOWce 
Szepes megyehen; Mikl6sfalva Udvarhely megyeben; Mikl6si Somogy- 
ban : tovabba: Mikl6slak Als6-Peh6r megyeben, Miklostelke Nagy- 
Kukiilloben. Miklosvar=Kosba Tolnaban stb. — s ) A/. anyakonyv szerint 
ex Mon. Gasch. val6. — ») Bardti faln Eont-megyeben, puszta Somogy- 
megyeben ; Nagy-Bardti iP'in letezik. 154 MASODIK INDEX. 

Nagy-Hont (Nagy-Hont m.) : 1725. I. Clement Jac. 

Nagy-Kanizsa (Zala m.) : 1856. I. Blau Simon. 

Nagy-Kapus (Gross-Kopisch, Nagy-Kukiill8 m.) : *1629. 1J. 6 
lerus Nathan. 

Nagy-Kolta (Vas m.) : 1802. II. Kdrmeudy Paulus. 

Nagy-Kiirtos (N6grad m.) : 1805. I. *Hamaljar Martin. 

Nagy-Lak (Csongrad m.) : 1829. II. Keblocszky Jos. 

Nagy-Libercse (Nograd m.) : 1817. I. *Benedicti Joh. - 1817. 
II.* Buhmann Joh. 

Nagy-Mihaly (Zemplen m.) : 171 1. II. Szirmay de Zirma Melchior. 

— 1711. II. Szirmay de Zirma Andreas. — 1711. II. Szirmay de Zirma 
Adam. 

Nagy-Olaszi (Lipto m.) : 1842. II. Liptay Johann. 

Nagy-Pallugya (Lipto m.) : 1730.11. Textoris Mich. — 1732.1. 
Holveith Jo. — 1732. I. Lyssoioini Sam. 

Nagy-Saro (Bars-m.) : 1798. II. *Benko Sam. 

Nagy-Selyk (Markt-Schelken, Nagy-Kukullo m.) : 1858. II. Schei- 
ii ii- Andreas. 

Nagy-Senk (Gross-Schenk, Nagy-Kukiillo m.) : 1718. U. Langius 
Paulus. — 1720. II. Bossler Paulus. — 1721. II. Albrich Laurentius. — 
1729. II. Krauss Ag. Jo. — 1729. II. 'KHaner Georg. Jerem. — 1744. II. 
Goellner Steph. — 1744. II. MaUendorf Jo. — 1744. II. Nosner Michael. 

— 1744. II. Seraphin Georgius. — 1746. I. Schulz Michael. — 1818. 
II. Weber Carol. — 1865. IL Eitel Adolf. 

Nagy-Szalatna (Zolyom m.): 1847. I. Goldperger Petr. Paul. 

Nagy-Szeben (Cibinium, Hermannstadt, Szeben m.) : 1565. I. 
Zimmermann Georgius. — 1590. I. Amanseck Georgius Aman ab. — 
1659. II. Bros Matth. — 1660. II. Fabricius Johannes. — 1663. I. 
Ehrmannus Georgius. — 1663. I. Froster Johannes. — 1663. I. Sturius 
Michael. — 1663. I. Vernerus Thomasius. — 1666. II. *Jeremiae Johan- 
nes. — 1671. II. Zachariae Thimotheus. — 1690. II. Budinfalva Danielus 
Budeus a. — 1695. I. Leonhard Martin. — 1695. II. Thaisz Michael. — 

1696. II. Kissling Johannes. — 1696. II. Vest Samuel. — 1697. I. Lu<-an 
Zacharias. — 1697. I. Siles Thomasius. — 1697. I. Schuler Georgius. — 

1697. II. Klds Andreas. — 1698. I. Grajius Johannes. — 1706. II. Fabri- 
cius Johannes. — 1706. II. Gdckelius Andreas. — 1706. II. Jeremiae 
Stephanus. — 1706. II. Vett 36h. Georg. — 1 714. I. Schmidt Christianu^. 

— 1714. II. Haas Mathias. — 1715. I. Brenner Petrus. — 1715. I. Kestner 
Danielus. — 1715. I. Low Andreas. — 1715. I. Schunn Franciscus. — 
1716. I. Binder Joannes. — 1721. I. Capp Johannes. — 1721. I. Eckardt 
Georg. — 1721. I. Hermann Joh. — 1721. II. Engeter Danielus. — 1722. 
I. Miillerus Tobias. — 1722. I. Wachsmann Joh. Ludov. — 1724. i. 
Hermann Steph. — 1724. I. Lutsch Jo. — 1724. I. Thomae Georg. — 
1724.1. Wolf Barthol. — 1724. I. Zigler Mich. — 1725. II. Schiiller Jo. 
Georg. — 1725. II. Wanckhel Mart. — 1725. II. Zilmann Mich. — 
1727. II. Lutsch Mi. — 1727. II. Rosenfeldt M. G. Czekelius von. — 1728. 

I. Wallendotfer Jac. — 1729. I. Schulems Danielus. — 1729.1. Wenner 
Johannes. — 1729. II. Loiv Georg. — 1729. II. Prau Valentin. — 1730. 

II. Ziegler Christian. — 1731. I. Loew Martin. — 1732. I. Schulz Jo. 
Georg. — 1732. II. Sartorius Joh. — 1733. I. Maerter Laurentius. — 

1733. I. Begis And. — 1733. II. Both Andr. — 1733. II. Kaunn Joh. — 

1734. I. Fodor Georgius. — 1734. I. Seivert Joh. Georg. — 1734.11. 

Muller Joh. — 1734. II. Eothenfels Daniel Hosmaun von. — 1735.1. 

Seeberg And. Gab. Va nckhel von. — 1735. II. Czeck Simon. — 1735. II. 

Schiller Joh. Georg. — 1736. I. Stuchhardt Johannes. — 1737. I. Thays 

M. Gottlieb. — 1739. I. Mogesch Petrus. -- 1739. II. Steiler Joseph. — 
1740. I. Capp Martinus. — 1740. II. Streicher And. — 174&1. Albrich 
Martin. — 1744. I. Schunn Andreas. — 1744. II. Albrecht Daniel. — MAS0DIK INL>LX. 155 

1744. II. Schunn Jacobus. — 1745. I. Beer Michael. — 1745. II. K 
Andreas. — 1745. II. Wagner Michael. — 1746. I. Mess Paulus. — 174H. 

I. Waller Sam. — 174<i. II. Saehsenfels Jos. — 1747.1. Fuiuk Audreas. 

— 1747. I. Eeissenfels Johan. Gottlieb Beisner von. — 1748.1. Klein 
Simon. — 1741». I. Gross Joh. Godofred. — 1750. I. Wolff Petrus. — 
1750. U. Capp Michael. — 1750. II. Filtsch Daniel. — 1750. II. Fran- 
kenstein Carolus. — 1750. II. Keszlern Jo. Georg. — 1751. I. Bachner 
Georgius. — 1751.1. Eeissenfels Car. Frider.de. — 1752. I. Scha 
bach Jo. Herm. Schmidt von. — 1752. II. Stock And. — 1753. I. Kessler 
Jo. Georg. - 1761. I. *Bosenfeld Joh. Frid. de. — 1762. I. *Brantach 
Mich. — 1766. II. *Hertel Joh. Georg. — 1784. I. Thoriciichter Andr. — 
1792. I. *Kenzeli Jos. — 1792. I. *Fandert Joh. Georg. — 1796. 11. *Arz 
Joh. -- 1797. II. *UV/$amuel. — 1797. II. *? Bachner Sam. — 1798. 
TI. *Schust&r Jo. Petr. — 1801. II. *Wonner Valentin. — 1801.11.* 
Leonhardt Martin Frideric. — 1801. II. *Gottschling Jos. — 1801. II. 
*Schneider Joh. — 1801. II. *Klein Mich. — 1805. II. *Olert 
Fridericus. — 1811. II. *Ettinger Jos. — 1814. I. -Kesztner Jo. Dan. — 
1815. I. *Binder Joh. Georg. — 1816. II. *Beschner Martin. — 1818. II. 
Unger Michael. — 1841. II. Klein Johann. — 1858.11. Heinrich Franz 
Carl. — 1860. II. Baumann Carl Theodor Christian. — 1861. II. Horedt 
Samuel Josef. — 1861. II. Neugebohren Albert. — 1861. II. Severinui 
Eudolf. — 1862. I. Philp Carl. — 1862. I. Bietrich Johann Franz. — 
1862.11. Bell Albert Friedrich. — 1862. II. Philp Johann Eudolf. — 
1863. I. Bergleiter Heinrich. — 1863. I. Herherth Heinrich. — 1863. II. 
Michaelis Ludvdg. — 1863. II. Czekelius Fried. — 1863. II. Phleps Franz. 

— 1864. I. Konnerth Josef. - 1864. II. Pildner Michael. — 1864. II. 
Harth Carl. — 1865. I. Hufnagel "Wilhelm. — 1865. II. Fleischer Samuel. 

— 1866. II. Phleps Franzf — 1866. II. Bergleiter Michael. — 1867. II. 
Eeissenherger Carl. — 1867. II. Theil Carl. — 1869. II. Hochmeister 
Johann Geoi-2'. — 1869. II. Arz Franz Hermann. — 1871. II. Conncrt 
Eduard. — 1871. II. Thiess Adolf. — 1882. II. Hannenheim Julius. 

Xagy-Szekely (Tolna m.) : 1868. I. Schleining Wilhelm. 
>"agy-Szlal)OS (Gi'>m<"ir m.) : 1734. I. Valentini Xicolaus. — 1858. 

II. Stenczel Carl. 

Xagy-Szombat (Tiruau, Pozsony m.) : 1746. I. Neustatter Mich. 

Nagy-Szollos (Gross-Alisch, Nagy-Kiikull5 m.) : 1868. II. Menning 
Andi-eas. — 1871. 11. Menning Joliann. — 1871. II. Berger Andreas. 

^agy-Sztraczin (Gross-Sztraczin, Xograd m.) : 1840. 11. / 
Ferdinand. 

Xag-y-Yes/.veres (Gomor m.) : 1838. II. Kellncr Carl. 

Xeezpal (Turocz m.) : 1814. II. *Korksdnszlij Samuel. 

Nemes-Domolk (Vas m.) : 1767. I. Kis Sigism. — 1831. II. 
Hrabowszky David. 

Nemes-Ker (Sopron m.) : 1787. 1. -Balog Steph. 

Nemet-Gurab (Pozsony m.) : 1843.11. Kanlca Georg. — i-<u. ll. 
Ttdso Michael. — 1865. II- Nehiba Ludwig. 

Nemet-Lipcse (Teutsch-Liptsch, Lipto m.) : 17<i6. II. Wisnowsky 
Mathias. — 175.">. II. Petrovitzius 1'aulus. — 1814. 11. *KrcsmeryJo. — 
1818. I. *Scholte Georg. — 1857. I. Philadelphy Moritz. 

Nethus (Xeuthausen. Nagy-Kukull6 m.) : 1724. II. Stinn Mich. — 
1830. II. Denndorf Georg. 

Neudorfl. Iglo. 

Neudorf 1. Szasz-Ujfalu. 

Neudorf 1. Ujfalu. 

Neusold 1. Beszterczebanya. 

Neustadl 1. Vag-Ujhely. 

Neuthausen 1. N"ethas. 

V, ,/- Walddorf 1. Ujleszna. 156 mAsodik index. 

NicheUdorf 1. Mikl6sfalu. 

Nograd (Nograd m.) : 1719. I. Fabri Johannes. 

Nustya (Nyustya, Gomor vm.) : 1798. II. * Venyeritzky And. 

Nyiregyhaza (Szabolcs m.) : 1791. \l.*Beguli Daniel. — 1828.1. 
Jlomolya Johannes. — 1862. II. Farbaky Joseph Eugen. 

Nyitra ') (Nyitra m.) : 1722. I. Gostrebini Samuelus. — 1744. 
II. Bibiny Johannes. — 1752. I. Gesztrebinyi Samuel. — 1754. I. Borddts 
Pauhts. 

Ober-Zela 1. Felso-Zele. 

Oedenburg 1. Sopron. 

Ofen 1. Buda. 

Olaszi (Wallendorf, Szepes m.) : 1679. I. Schnell Joannes. — 1737. 
II. lioth Sigism. — 1786.1. * Mollitor Georg. — 1840. II. Weisz Johaim. 

O-Leszna (Alt-Walddorf, Szepes m.) : 1867. II. Haitsch Paul. 

O-Pazua (Pazova stara,Petervaradi ker.): 1839. II. Jes:;enszky Carl. 

Oroszlan (Komarom m.) : 1859. II. Szabados Alexius. — 1865. II. 
Zatkalik Carl. — 1871. I. Zatkalik Ludwig. 

Qsgyan (Gomor m.) : 1801. II. * iSajben Stephan. 

O-Tura (Nyitra m.) : 1860. II. Michnay Josef. 

O-Var-) : 1675. I. Haslinger Daniel. 

Ozdill (Nograd m.) : 1815. I. -Gaber Gabriel. 

0-Z61yom (Altsohl. Vetusolium, Z<>]yom-m.) : 1^88. II. Sculteti 
Johannes. — 1719. I. Semethoni Thomas. — 1719. II. Szatzky Johannes. 
— 1734. I. Semberi Joh. — 1743. I. Gasmr Samuel. — 1758. 
II. *Crudi Daniel. — 1767. I. *Toperczer Steph. — 1780. TL. *Topertzer 
Sam. — 1782. I. *Teschlak Paulus. — 1786. II. *Prieicitzky Sam. — 
L816. II. *Ferintsek Samuel. — 1868. II. Molitoria Johann. 

Padar (Gomor m.) : 1841. 11. Schiro Samuel. 

Pallin (Zala m.) : 1877. II. Gruner Armin. 

Patoiia 1 ) : 1793. II. *Kiss Mich. 

Pancsova (Torontal m.) : 1881. II. Sajkovic Michael. 

Papa (Veszprem m.) : 1727. II. Zambo Jo. — 1847. II. Pelargui 
Joannes. • 

Pest (Pest m.) : 1842. I. Boor J. August Carl. — 1855. II. Bohas 
Ladislaus von. — 1856.11. Bohus Ladislaus von. — 1864. I. Lonyai 
Bela von. — 1866. I. Lonyai M. v. — 1868. I. Starke Anton. — 1871. 1. 
Friedrich Eugen Otto. — 1871. II. Linczinyi Ludwig. — 1872. II. Wot- 
zasik Samuel Alexander. 

Petele (Birk, Maros-Torda m.) : 1859. II. Haltrkh Carl. 

Peterfalva (Petersdorf. Nagy-Kiikulld-, Szeben-. vagy (=Petres) 
Besztercze m. 4 ) : 1691. I. Wisslieenus Christian Matth. 

Peteri (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.) : ]*4h. I. Dobronyovszky Carl. 

/'• U rsberg 1. Szent-Peter. 

Petersdorf 1. Peterfalva. 

Petrovacz (Bacs m.): 1839. II. SztehJo Amlreas. — 1*45. II. 
Sztehlo Johann. 

Pilis (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. s ) : 1*4H. II. Horeczky Gedeon. ') Varos ? Megye ? — 2 ) AUenburg Hung. Melyik U-var. nem 
bizonyos. — 3 ) V. 6. 149. lap. 4.-ik jegyzetet. — 4 ) Hungarusn&k mondja 
iwyan magat, de nem valoszimi, hogy az Ugocsa megyei P.-rol szar- 
mazott ; nyitramegyei Peterfalubol (Petersdorf, Petrovanec) hamarabb. 
(Unter-Petersdorf=) Also-Peterfa es (Ober-Petersdorf=) Felab'-Peterfa 
Sopron-megyeben van. — ■'■) Pilis van N6gr&d, Szaholcs. Tolna- 
mcgyekben is. MASODIK INDEX. 1 o7 

Pinkafeld 1. Pinkafo. 

Pinkafo (Pinkafeld. Vaa m.) : 1850. II. Fleischhaker Friedrich. 

Pivnicza (Bacs m.) : 1846. I. Barovszky Carl. 

Podluzsany (Trencsen m.) : 1814. TL.*Sehimko Imman. Gnil. — 
1869. II. Riesz Carl. 

Poka (Maros-Torda m.) : 1861. II. Tolvay Sigmimd. 

Pokorasry (FelsS- es aiao-Pokoragy, Gromor m.) : 1838. II. Hoznek 
Xathanael. 

Poltava (Nograd m.) : 1 7 12. 11. Alddssy Paulus. 

Ponsryelok (Gomorm.): 1867. II. Kirdly Kolomann. 

.'Ponik') 1771. I. *Nicolaides Joh. 

Poprad (Deutschendorf, Szepes m.) : 1796. I. *Glatz Jakobus. — 
18-29. II. Freytag David. — 1831. I. Svoboda Joh. — 1859. I. Kuntz 
Julius. — 1859. II. Weber Samuel. — 1861. II. Jasko Karl. — 1867. II. 
Husz Johann. — 1873. I. Svoboda Stephan. 

Pozsony (Posonium, Pisonium. Pressburg. Pozsony m.») : 1589. I. 
Denekh Laurentiu<. — 1592. II. Schrembserus Joannes. — 1599. II. 
Maurach Lucas. — 1605. I. Armpruster Francisi-us. — 1607. I. Pertinger 
Christoforus. — 1607. I. Tschatter Yolfgang. — 1651. II. Wismar Sio-is- 
mundus Carolus. — 1660. II. Heuchelin Christianus. — 1661. I. Firlbaum 
Rud. — 1663. I. Behamb Joannes Ferdinandus. — 1663.11. Freydenhoffer 
Joannes Fridericus. — 1665. II. Waldmann alias *eyo-er. — 1666. I. 
Fielbaum Fridericus. — 1673. II. Schonberger Andreas. — 1676. II. 
Blanckenauerus Jo. Christophorus. — 1676. II. Thill Georg. Ericus. — 
1676. II. ThiH Joannes Theoph. — 1678. I. Sartorius Jo. Fridericus. — 
1679. I. Armbruster Joannes. — 1681. I. Simonis Jo. Godofred. — 1683. 
I. Haberland Jo. Gottfred. nob. — 1684. II. Hartnegg Jo. Adam. — 
1687. I. Krauss Matth. — 1687. I. Thill Johannes Christophorus. — 
lt;s7. II. Gleichgrossius Georg Ferdinand. — 1690. I. M. Weisbek Jo. 
Ferd. — 1695. II. Ehrahueber Elias. — 1698. I. Ranner Theophilus. — 
1702. I. Pauli Joh. Xicol. — 1709. II. Beer Fridr. Wilhelm. — 17u9. II. 
Windisch Johannes Theophilus. — 1710. I. Mardc Mathias. — 1717. I. 
Motem Georgius Christianus. — 1717. U. Schnaderbach Xicolaus Adol. 

— 1725. I. Segner Jo. And. — 1725. I. Schwartz Joh. 3Iich. — 1728. II. 
Behs Jo. Christoph. — 1730. I. Fisoher Jo. 3Ii. — 1731. I. Segner Jo. 3Ii. 

— 1731. II. Hnber Jo. Theoph. — 1732. I. Graff Jo. 3Iich. — 1732. II. 
Hnber Joh. Christoph. — 1736. II. Belius Carolus And. — 1737. I. 
Wielandt Jo. Mich. — 1740.1. Resler Jo. Christian. — 1741. I. Matsho 
Mathias. — 1742. I. Neumann Samuel. — 1745. I. Lung Joh. Geonr. 
Tvpogr. — 1748. I. Sicah Christoph. — 1751. I. Kunnerth Jo. Theoph. 

— 1752. II. Kreplehner Christophorus. — 1756. I. Roesler Johannes 
Theophilus. — 1762. I. *Klar Joh. Paulus. — 1817. 1. *Michaelis Frideric. 

— 1*25. 1. Martini Carolus. — 1828. II. Raabe Carl August. — 1840. I. 
Schmidt Heinrich. - 1843. I. Pfitzner Johann. — 1843. II. Sahr Carl. — 
1846. II. Biermann Gottlieb. — 1847.1. Glatz Julius. — 1863. IT. Ulicsny 
Andreas. — 1866. II. Schleifer Carl. — 1869. II. Goschenhofcr Josef. — 
1869. II. Gamnuf Geovg. — 1869. II.* Stelczer Carl. — 1869. 11. Schmidt 
Gustav. 

Pozsony (Pozsony m.1 : 172.!. 1. Totzler Carolus. nobilis. 
Po<ing 1. Bazin. 

Prencsfalu dTont m.) : 1857. I. K»U„ nhayer Samuel. 
Prepostfalva (Probstdorf, Nagy-Kuktill6 m.«) : L746. I. Schobel 
Daniel. ] ) Natus Ponikii in agro soliensi". Haan. — °) Legtobbn\irc 
Pozsony varosat kell erteniink, de nincs kizarva a lehetCseg, hog} - egyik 
masik csak Pozsony megyei szarmazasu volt. — ) EkemezS ia lehet 
Kis-Kukullo-megyeben. 158 mAsomk tndkx. 

Pressburg 1. Pozsony. 

Pribilina (Lipt6 m.) : 1858. II. Bolvdnszky Adam. 

Privigye (Nyitra m.) : 1674. I. Majer Paul. 

Probstdorf 1. Prepostfalva. 

Pucho (Trencsen m.) : 1677. I. Stenzel Georgius. — 1680. II. 
Voledanus Zacharias. — 1692. I. Perlicius Elias. — 1732. I. Meschedeik 
Sam. — 1763. *Chrastina El. — 1788. I. *Furgyik Georg. 

Purimont, Puromonte, Pyrmont 1. Lesses. 

Raab 1. Gyor. 

Radvan (Zolyom m. 1 ) : 1832. II. Babilon Samnel. 

Racz-Almas (Feher m.) : 1876. II. Braun Ignatz. 

Raczkozar (Baranya m.) : 1873.1. Wallandt Karl. 

Rakoncza (Fels5- vagy Als6-) (Hont m.) : 1840. II. Bapha- 
nidrs Karl. 

Ratko-Bisztro (Gomor m.) : 1859. I. Krmann Eduard. 

Redova (G6m5r m.) : 1773. II. *Terrai alias Zemlco Joh. — 
1810. II. *Petrovicz Daniel Joseph. — 1847. I. Sdndor Karl Ludv. 

Reps 1. K6halom. 

Reti (Gyor m.) : 1815. I. *Illyes Paul. 

Beussen 1. Busz. 

Hima (=Bim6cz? N6grad m., Bim6cza ? Gomor m.) : 1795. I. 
*Bakay Paul. 

Rinia-Brezo (Gomor m.) : 1803. II. *Walentiny Joh. 

Rima-Szoinbat (Gomor m.) : 1842. I. Nemeth Samuel. — 1867. 
II. Martinyi Josef. 

Riszdorf 1. Euszkin. 

Rode 1. Zagor. 

Rohrbach 1. Nadpatak. 

Rokusz (Szepes m.) : 1875. I. Schonu-iesner Karl. 

Rocze (Kis vagy Nagy-) (Gomor m.) : 1792. I. *Zatroch Paul. 

Rosenau 1. Rozsnyo. 

Rosenberg 1. Bozsaheuy. 

Rozsaheg'}' (Bosenberg, Lipto m.) : 1658. I. Henricus Jonas. 

Rozsnyd (Bosenan, Gomor-Kis-Hont m.) : 1692. I. Pblsvisi Marti- 
nus. — 1709. I. Htdlik Paulus. — 1717. II. Langi Johannes a. Equ. Hung. 

— 1723. II. Preise Sam. — 1731. II. Odmbri Dav. — 1732. II. M. Sartorius 
Joh. — 1756. I. Schmid Johannes Geoi-gius. - 1792. II. *Magda Paul. 

— 1802. T. *Halbschuch Daniel. — 1847. II. Scheffer Gustav. — 1856. 
I. Styasznyi Samuel. — 1859. II. Zmeskal Zoltan von. — 1862. II. 
Fischer Julius. — 1864. II. Miavecz Ladishws. — 1S67. I. Horvdth 
Alexander. 

Rozsny6 s ) (Brasso m.) : 1724. II. Balthes Georg. 

Ruszkin (Biszdorf, Szepes m.) : 1857. II. Scholtz Friedrich. — 
1871. I. Gretzmacher Samuel. 

Ruszt (Sopron m.) : 1670. I. Kleinrathius Johannes. — 1710.11. 
Mann Leopoldus. — 1710. II. Scharff Georgius. — 1862. II. Guggenberger 
Johann. — 1869. II. Seiler Friedrich. — 1874. II. Hanniffel Alexander. 

RilSZ (Beussen, Szeben m.) : 1862. I. Fronius Joh. Friedr. — 
1862. I. Moekesch Carl Friedrich. 

Sajo-Magyaros (Ungers, Szolnok-Doboka m.) : 1649. T. Simonia 
Johannes Erhardus. 3 ) 
Schoris 1. Sai - os. >) Radvdn, Radvdny van Sarosban, Abaujban, Vasban (=Tarod- 
Csencs). — 2 ) Bosavallino. — *) Az anyakonyv szerint Ungershus=\lngers 
Hungarus. Vagy Szasz-Magyaros, Magyaros Kolozsvar mellett ? IfASODIK [NDEX. l.-)0 Saros (Vas m.) : 1711. II. Saarosy Johannes. — 1723; II. Le- 

hohsey. 1 ) 

Saros (Schariscli, Nagy-Kiikullo m.) : 1739. I. Haner Jo. Georg. 

Sarvar (Vas m.) : 1852. I. Gruber Joseph. 

Sassin 1. Sasvar. 

Sasvar (Sassin, N^-itra m.) : 1849. II. Kormann Johann. 

S&chsisch-Heen 1. Szasz-Regen. 

Scharisch 1. Saros. 

Schdssburg 1. Segesvar. 

Schellenberg 1. Sellemberk. 

Schemnitz 1. Selmecz. 

Schbnau 1. Szepmez6\ 

Schbnberg 1. Lesses. 

JSchweinitz (Ungarn) : 1870. I. Makoviczky Adolf. 

Segesvar (Schassburg, Nag3'-Kukullo m.) : 1660. I. Paulmi 
Johannes. — 1660. I. Seraphim Georgius. — 1660. 1. Tischler Abrahamus. 

— 1686. I. Midler Johannes. — 1695. I. Both Lucas. — 1696. I. Krauss 
Andreas. — 1698. I. Seraphinus Georgius. — 1699. I. Beuedicti Johannes. 

— 1712. II. Melas Bartholomaeus. — 1715.1. West Johannes. — 1720. 
I. Melas Luc. Christian. — 1721. I. Artzt Johann. — 1721. I. Krauss 
Andr. — 1721. I. Krauss Georg. Theod. — 1721. I. Both Sim. — L721. 

I. Both Luc. — 1724. II. Kauffmann Stephan. — 1725. II. Francl Fran- 
ciscus. — 1726. II. Schulerus Michaelus. — 1726. II. Umling Jo. And. — 
1727. I. Bbhrig Franciscus. — 1728. II. Bolder Stephan. — 1729. I. 
Binzing Johann. — 1729.1. Both And. — 1730.1. Henrici Johannes. — 
1730. I. Schobel Georg. — 1732. I. Krauss Jo. Georg. — 1733. I. Krauss 
Jos. — 1735. II. Andreae Georg. — 1737. I. Widtschner Johannes. — 
1737. II. Schencker Johan. — 1739. II. Friderich Jo. — 1740. II. Krauss 
Pet. Paulin. — 1741. I. Kramer Michael. — 1742. II. Koehler Andreas. 

— 1742.LT. Melas Barth. — 1743. I. Alesius Jos. — 1748.11. Barth 
Jo. Gottlieb. — 1749. I. Artzt Steph. Karol. — 1749. II. Krauss (ieorg. 
Theod. — 1750. II. Schencker Georgius. — 1751. I. Hirting Steph. Leop. 

— 1752. I. Biiider Georgius. — 1752. I. Fabricius Joh. — 1752. II. 
Koehler Dan. — 1752. II. SchuUer Michael. — 1755. II. Sixtius Joh. — 
1760. II. *Schmid Jo. Christ. — 1786. I.?* Fabricius Jos. — 1857. II. 
Wohl Wilh. A. — 1857. II. Fabritius Ludwig. - 1857. II. Hoch Joseph. 

— 1857. II. Orendi Gottfried. — 1857. II. Ziegler Johann. — 1857. 11. 
HoferDaniel. - 1858. II. TeutschlUnder Willibald. — 1858. II. Schmidi 
Rudolf. — 1863. II. Gooss Joh. Carl Paul. — 1863. IL Schuster Martin 
Wilhelm. — 1864. II. Theil Georg. — 1865.1. Glatz Johann. — 1871. 

II. Uvgar fleorg. — 1871. II. Ungar Fridrkh. — 1872. II. Kellner 
Michael. — 1873. II. Betri Karl. — 1875. II. Ackner Friedrich H. — 
1882. II. Haltrich Conrad. 

Seiberg 1. Zsiberk. 

Selleinberk (Schellenberg, Szeben m.) : 1876. II. Frank Heinrich. 

Selmee/. (Selmeezhanya, Schemnitz, Hont m.) : 1557. II. Edlinger 

Daniel. — 1557. II. Tiedemannus Jonas. — 1677. I. Beiitter Matthias. 

— 1689. 1. Croch8erus .1". Frideric. — 1692. I. Hamrich Joh. Gottfred. 

— 1708. I. Jiirhter Andreas. — 1721.1. Westav. Joh. Georg. — 1728. I. 
Ko8zturiller Mar. — I7_»s. II. Moller Jo. Godofred. — 1744. II. Lezius 
Car. Lud. — 1777. T. *Trencsinszky Pranc. — l 7 s 7 . II. *Fogler Samuel. 

— 1792. 1. *Fogler Joh. — 1829. I. Schuhajda Ludov. — 1840. I. Cqronyi 
Emericli. — 1840. II. Kitska Daniel. — 1843.11. Ambrpzy Joliann. — 
1845.11. Szeberhiyi Johann. — 1846. II. Novdk Michael. — L847. I. 
Pittner Michael. -- 1S47. I. Szrbi •rini/i Johann. — 1862. II. Szluika 
Michael. — L877. I. Sebffrinyi Johann Paul. 

') Sarosmegyei islehel Nagy-Sarosb61. 160 MASODIK INDKX. 

Senk 1 ) (Nagy- vagy Kis-) (Klein-, Gross-Sehenk, Nagy-Kukullo m.) : 
1721.1. Conradi Johannes. — 1731. II. Haner M. Richard. — 1734.11. 
Sutoris Johan. — 1747. II. Georgii Martin. — 1750. I. Capesius Michael. 

— 1751. II. Artzt Johannes. — 1752. II. Duldner Jo. 

Sepsi-McirtoilOS (Harornszek m.) : 1869. II. Bartha Ludwig. 

S.-Georgen 1. Szt.-Gyorgy. 

Siberk 1. Zsiberk. 

Sillein 1. Zsolna. 

Skalitz 1. Szakolcza. 

Sopron (Oedenburg, Sempronium, Sopronium, Sopron m.-) : 1599. 
I. Nusbaum Georgius. — 1603. II. Graff Michael. — 1618. I. Nagy 
Ladislaus. — 1633. II. Grad Georgius. — 1654. I. Fautor Marcus. — 
1658. I. Scheerscheiferus Wolfgangus Andreas. — 1660. II. Waldeg Jo. 
Julius Haeuschingerus a. — 1662. I. Schbffenburg Michael. — 1662. I. 
Walter Tnulus. — 1662.11. Adam Matth. — 1663. I. Rues Michael. — 
1663.11. Eccard Georgius Ferdinandus. — 1665. I. Nettig Johannes 
Jacob Prisomann a. — 1667. I. Adam Cristoph. — 1667. I. Reimer Jo. 
Emeric. — 1667. II. Lochnerus Jo. Andreas. — 1667. II. Puettorus Samuel. 

— 1669. II. Dbbner Jo. Andreas, nob. — 1670. I. Zuanna Joh. Wilhelm. 
Melchioris de. — 1673. II. Steger Michael. — 1674. I. Barttenstcinins 
Georg. Andreas. — 1674. II. Langius Matthias. — 1675. II. Leidelius 
Georgius. — 1677. I. Dobner Ferdinandus. — 1677. I. Artner Leopoldus. 

— 1677. I. Weisl Geoi-g. Christoph. — 1677. II. Rathgeb Matth. — 
1679. I. Zuanna Georg Christoph Melchioris de. — 1680. II. M. Li>>'-i"s 
Andreas. — 1681. II. Laechnerus Christophorus. — 1685. II. Zuanna Jo. 
Christoph. — 1688. II. Payer Joannes. — 1690. II. Neiiheller Jo. 
Frideric. — 1691. I. Unger Michael. — 1695. II. Gensenius Jo. Adam. — 
1695. IT. Tiircki Jo. — 1697. I. Ungerus Mathias. — 1698. I. Dobner Jo. 
Gottl. — 1698. I. Liebezeit Jo. Sam. — 1698. II. Barth Joh. Conrad. — 
1700. I. Pam.tr Leopoldus, nobil. — 1702. I. Kramer Joh. Georg. — 
1702. I. Wohlmuth Joh. Conrad. — 1702. II. Engl Tob. Menh. — 1703. 
I. Kbvesdi Johannes. — 1703. II. Dobner Sebasthianus Ferd. — 17u3. II. 
Pauer Leop. Adam. — 1705. I. Kampelins Johannes Christophorus. — 
1705.1. Tbrbk Abrahamus. — 1707. I. Pamer Georgius Ferdinandus. — 
1708. I. Bdrdny Georgius. — 1708. II. Reichentaller Leopoldus. — 
1 71 1. I. Artner Leopoldius. — 1711.11. Dobncrus Abrahamus Aegidius. 

— 1711. II. Petritsch Aegidius Theophilus. — 1714. I. Poch Joannes 
Clnistophorus. — 1716. II. Artner Georgius Aegidius. — 1717. I. Lbw 
Carolus Fridericus, nobilis. — 1718. I. Neuhold Johannes Jac. — 1727. 
f. Mn.Uer Jo. And. — 1727. II. Liebeczeis Ludov. Kichard. — 1730.1. 
Gdnts Jo. — 1732. I. Martius And. — 1735. II. HochhoJzer Daniel. — 
1737. I. Schreyer Mathias. — 1737. I. Serpilius Jo. Sam. — 1737. I. 
Wohlmuth Jo. Leop. — 1738.1. Turck Leopoldus Richardus. — 1740.1. 

Kbvesdy Jo. Carolus. — 1740. I. Jaebez Serpilius Georgius Christophorus. 

— 1740. I. Rothe Sigism. Theophilus. — 1741. II. Dobner Lud. Kud. 

— 1741. II. Schneller Christ. Theoph. — 1743. II. Deccard Jo. Wilhelm. 

— 1746. I. Preinberg Frid. Sigism. Balthazar. L. B. — 1746. I. Rimayn 
Joseph Phil. — 1747. I. Fabrici Elias Math. — 1747. I. Knogler Car. 
Sam. — 1747. I. Trogmayr Joh. Theoph. — 1749. II. Entlhuber Carolns 
Josephus. — 1752. II. Laitner Johannes Theoph. -- 1753. I. EShardt 
Georg Sigism. — 1754.11. Deccard Jo. Christoph. — 1757. I. Ruckershau- 
seii Car. Kudolph. — 1757. II. Hayjwtzi Samuelus. — 1761. II. Horvath 
Joh. — 1767. II. *Toepler Sam. — 1787. II. *Artner Leopold. — 1790. II. 
*Bergmann Christoph. Theoph. — 1791. IT. *Hatasy Mich. — 1793.11. ') V. 5. Kis-Senk es Nagy-Senk alatt. — fi ) Ki valo Sopron vam- 
saba, ki Sopron megyebe, a feljegyzesekbol nem tiinik ki. mJLsodik ixdex. 1 1'> 1 

*Strahner Joh. Georg. — 1794. IT. *Sehneller Ludov. — 179s. IT. *Trem- 
mel Christian. — 1798. 1T. * Wiistinger Christ. — 1798. II. *Kalclibrenner 
Jos. - 1814. II. *Peta Leop. — 1828. II. Lostorfer Paul. — 1828.11. 
Kirchknopf Matthias. — 1829. I. Szlobocla Ludovicus. — 1829. 1. Man~ 
hardt Michael. — 1829. II. Schneider Carolus. — 1846. I. Ulber Mathias. 

— 1846. I. Fleischhacker Lud. — 1847. II. Limberger Stephan. — 1847. 
II. Poszvik Gustav. — 1849. IT. Schneeberger Johann. — 1850. II. Berg- 
raann Christian Priedrich. — 1859. II. Kund Samuel. — 1860. I. Pet~. 
Emerich Johann Ernst. — 1860. II. Poszvek Alexander. — 1869.11. 
Mannieger Georg. — 1879. II. Warkoweil Karl Friedrich. 

Stein 1. Garad. 

- inberg 1. Kohalom. 

Stolsenburg 1. Szelindek. 

Strass-Sommerein 1. Hegyeshalom. 

Strebersdorf 1. Micske. 

Surd (Somogy m.) : 1803. I. *Cserty Franciscus. 

Szabed (Maros-Torda m.) : 1831. II. Szekelly Moses. 

Szakolcza (Skalitz, Nyitra m.) : 1692. I. Edelman Nicolaus. — 
17."'"). I. Procopivs Johannes. — 1803.11. -Keresztessy Samuel. — 1847. 
II. Hajnoczy Paul. 

Szalonna(Solona,Szolnok-Dohokam. a )-" 1750. Il.Pelandt G-eorgius. 

Sziinto (Szantho, Ahauj m.) : 1865. II. Weisz Anton Carl. 

Szarvas (Bekes m.) : 1782. I. *Zacharides Daniel. — 1856.11. 
L' zszich Eduard. — 1^57. II. Miklosy Johann. — 1S62. II. Welly Johann. 

— 1864. U. Xydesil: Johann. — 1865. II. Baltazdr Anton. — 1867. II. 
Kohuth Michael. — 1868. II. Simkovics Paulus. — 1870. I. Czinkoczky 
Martin. — 1870. II. Chovdn Victor. — 187J. II. Bakay Peter. — 1872. 
II. Zvarinyi Alexander. — 1873. II. Zvarinyi Johann. 

S/.;isz-Buda (Bodendorf, Bundorf, Nagy-Kukullo m.) : 16!':,. I. 
Figidi Paul. — 1743. I. Jobi Andreas. 

Sza>z-Hermany (Honigherg, Hermann. Brasso m.) : 1875. IT. 
Gutsch Andreas. 

SzaSZ-MagyaroS (Maniersch, Kis-Kiikullo m.) : 1861. H. Hochs- 
mann Johann. 

SzaszOIartonfalva (Martinsdorf. Xagy-KiikiUlu m.) : 1740. II. 
Schobel Jo. Gottlieh. 

Szasz-Mdos (Nadosch, Nadisch. Kis-Kukiillo m.) : 1713. II. Barth 
Franciscus. 

Szasz-OrbO (Urhegen, Urwegen, Szeben m.) : 15<>6. I. Dresslerus 
Valentinus. 

Szasz-Pian (Deutsch-Pian, Szeben m.) : 1864. 1. Gestalter Theodor. 

Sziisz-Kegen (Sachsisch-Eeen, Maros-Torda m.) : 1725. I. Lutsch 
And. — 1860. n. Keintzel Georg. — 1860. II. Kinn Gustav Friedrich. — 
1867. I. Kosch Michael. — 1880. I. Keintzel Georg. 

Szasz-Sebes 1 ) (Muhlbach, Mullenbach, Szehen m.) : 1718. 1. 
Langius Danielus. — 1718. I. Lci?nichius Georaius. — 1720. I. Lem 
Michael. — 1721. II. Srhatz Petrus. — 1722. T. Simon Mart. — 1723. I. 
Lxmq Jo. — 17 25. II. GottsliiKj stephan. — 1736. I. Lang Matih 
1737. I. Piidner Georgius. — 1744. II. Conrad Martin. — 1744. II. 
Bockescs Johannes. — 1745. II. Gebl Georgius. — 1815. II. Scl 
Joh. — 1815. II. *Ever(h Joh. — 1836. I. Honel Jacob. — 1859. I. Heitz 
Andreas. — 1864. H. Scholtz Gustav. — 1869. II. Kootz Julius. — 1870. 
IT. Mockel Gustav. — is:72. I. Mockel Ohristian. — 1875. II. '■ l ) Solnensis Transyl. — •) Sebeso (174! (1718.), Fabeso 

(1744.), Sabesiensis (1721. stb.), Sibesiensis (1720.). ^las Bebes aligha 
kiildott Jenaha diakot ; azonban (1836.) Muhlbach Ungarn (=Mullen- 

bach Szepes m.-hen?) is el6fordul. 

UAOTAR l\\n/'i- .u:N.\it\x, *- 162 MAS0DIK IXDEX. 

Szasz-Szent-.Jakab (Szolnok-Doboka m.) : 1721. II. Albrich 
Michael. 1 ) 

Szasz-Szent-Laszlo (Gross-Lasslen, Nagy-Kiikiillo' m.) ; 1747. II. 
Thallmann s ) Michael. — 1864. I. Hillner Joseph. 

Szasz-Ujfaln 3 ) (Neudorf) : 1873. II. Hegyi Alexander. 

Szaszvaros (Broos, Hunyad m.) : 1690. I. Oross Georgius. -- 
1868. II. Amlacher Albert. — 1872. II. Leonhard Martin Friedrich. — 
1873. I. Letvitzhj CarJ. — 1874. II. Weber Julius. 

Szazd (Hont m.) : 1839. II. Blaslcovits Wilh. Edu. 

Szelindek (Stolzenburg, Szeben m.) : 1877. I. Plattner Hanns. 

Szenaveros (Zendrisch, Kis-Kukullo m.) : 1737. 1. Aclcner Georgius. 

— 1740. I. Textoris Thom. — 1864. I. Zintz Ferdinand. 

Szenicz (Szenasfalu, Nyitra m.) : 1582. I. Dile Joannes. — 1869. 
II. Eosza Johann. — 1873. II. Eosza Samuel. 

Szent-Agota (Agnethlen, Nagy-Kiikiillo m.) : 1860. II. Fernengel 
Simon. — 1864. I. Maurcr Friedrieh. — 1865. II. Eoth Johann. — 1876. 
II. Theil Julius. 

Szent-Andras (Sopron m.) : 1792. II. *Kis Joh. 

Szent-Erzsebet (Hammersdorf, Szeben m.) : 1715. I. Eclchardt 
Andreas. 

Szentes (Csongrad m.): 1818. II. *Feyer Johannes. 

Szent-Gerlicze (Maros-Torda m.) : 1866. I. Horvdth Stephan. 

Szent-Gryorgy (S. Georgen, Pozsonj' m.) : 1617. I. Segner Andreas. 

— 1672. I. Stephani Georg Cliristoph. — 1720. II. Nagly Stephanus. — 
1727. I. Nogell Adam. 

Szent-Ivan (Sveti-Ivan, Zagrab m.) : 1880. I. Lazar Carl. 

Szent-Marton (Tur6cz rn.) : 1843. I. Kramdr Martin. 

Szent-Miklos (Lipto m.) : 1786. II. ■■'Muskuli Beniam. — 1786. II. 
*Muskuli Johannes. — 1828.11. Krausz Jo. 

Szent-Peter^J: 1831.1. Demjan Emerich.— 1867.11. HajtmanszJcy 
Kolomann. — 1871. II. Honeczy Edmund. — 1871. II. Frenyo Julius. 

Szent-Peter (Petersberg, Brass6 m.) : 1863. II. Lassel Friedi-ich. 

Szepcs (Szepes- Var, Zj^ps, Szepes m.) : 1621. II. Deuerlin Sigismun- 
dus Conradus. — 1622. II. Blatzen Barth. — 1645. II. Thomae Johan. — 
1692. I. Futschreh Daniel Prospel de, nobilis. — 1733. II. Klein Bartolom. 

— 1733. II. Klein Michael. — 1734. I. BarthoUi Frider. Wilhelm. — 
1744. I. Klein Joannes. — 1745. I. Phanschmiedt Samuel. — 1746. I. 

Windt And. — 1753. I. Cerva Daniel. 

Szepes-Reniete (Einsiedel, Szepes m.) : 1849. II. 2'illisch Johann. 

SzeweS-Szoinbathely (Georgenberg, Szepes m.) : 1678. II. M. 
Klesch Christophorus. — 1727. I. Peiss Caspar. — 1859. II. Forberger 
Samuel. 

Szenes-Varallya (Kirchdorf, Szepes m.) : 1650. I. Noscovius Jo- 
hannes. — 1726. II. Kbnig Matthae. — 1790. I. *Fest Joh. — 1859. II. 
Hcindel "Wilhelm. 

Szepmezo (Szolna, Sona, Schonau, Kis-Kukullo m.) : 157 7. II. 
Durens Andreas. 6 ) 

Szinobanya (Nograd m.) : 1860. II. Svehla Gusta\. 

Szirak (Nogr«Td m.) : 1881. II. Valentini Eugen. ') Az anyakonyv szerint Jacobitanus. — -) Lasslino lehet Kis- 
Kiikullo megyeben is = Klein-Lasseln. — x ) Also-Feher megyeben, Nagy- 
Kukiilb") megyeben, Szeben megyeben, vagy Szolnok-Doboka megyeben. 
— 4 ) Svati-Peter Ijipt6 megyeben ; Polor Nograd-megyelien, tovabba : 
Komarom, Moson, Nj-itra, Saros, Turocz megyekben. — 5 ) Sonncnsis 
llnng. Sona=:Schonau = Sonag, Nagy-KukiillC megy6ben is van. Gondol- 
hatunk Zsolnara UiSODIK 1MH:\. 163 Szielnicz (Liptfi m.) : 1818. I. Jadtzko Samuel. 

Szkalnok (Also- vagy Kelso-. GSmor m.) : 1786. I. Szabo Michael. 

Szobotist (Nyitra m.) : 1742. I. Haynoczi Samuel. — 1866.1. 
Klszdk Gustav. 

Szokoly 1 ) : 1847. II. Beldk Joliann. 

Sztrazsa 2 ) (Michelsdorf, Szepes m.) : 1855. II. Bohmisch Eduard, 
— 1863. II. Fabinyi Julius. — 1867. II. Emericzy Edmund. 

Szuliany (liont m.) : 1829. II. Gally Ludov. 

Szillov (Trencsen m.) : 1762. II. *Csernanszky Joh. 

Szucsan (Tur6cz m. 8 ) : 1788. I. *Kralowansky And. —1839.11. 
Bogyay Paulus. 

Sziigry (Nograd m.) : 1797. II. *Trajtler Gabr. 

Tallya (Zemplen m.) : 1875. II. Kovdcsl Sandor. 

Talinacs (Szeben m.) : 1814. I. *? Hennrich Jo. Samuel. 

Taniassi (Nograd m.) : 1762. TL.*Herenyi Andreas. — 1839.11. 
Qeduly Gottfried. 

TapiO-Bicske (1'est m.) : 1786. I. *Nagy Paul. 

Tapio-Szent-Marton (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m.) : 1867. II. Galle 
Alexius. 

Tar (Heves m.) : 1866. II. Dorstling Rudolf William Alo\ s. 

Teke (Tekendorf, Kolos m.) : 1659. II. Waqnerus Petrus. 4 ) 

Tekendorf 1. Teke. 

Temesvar (Temes m.) : 1855. I. Csatdri Franz. 

Tes (Tees, Veszprem m. 5 ) : 1860. II. Turcsdnyi N. Andreas von. 

Tessanocz (Vas m.) : 1751. I. Farkas Adam. — 1799. 1. *Berke Jos. 

Teutscli-Liptsch 1. Nemet-Lipcse. 

Theisholz 1. Tiszolcz. 

Thorenburg 1. Torda. 

Timau 1. Nagy-Szombat. 

Teszer (Hontm.): 1767. H. *Cirino.«) 

Tiszantlil: 1701.11. Yaradi Micbael Frid. 

Tiszolcz (Theisholz. Gomor m.) : 1794. I. *Zwara Andreas. — 
1828. II. Vianisska Daniel. — 1828. II. Liptak Steph. — 1842. I. Jawor 
Andreas. -- 1842. II. Csijpkay Jonathan. — 1848. 1. Fizely Friedrieh. 
— 1874. II. Hanesz Samuel. 

Tolna : 1737. II. Bdrdny Jo. 1 ) 

Tompahaza (Sopron m.) : 1873. II. Nagy Alexander. 

Toporcz (Szepes m.) : 1847. I. Mikolay Johan. — 1848. II. Szalagyi 
:\Liohael. — 1858. II. Kobjalka Joh. 

Torda (Thorenburg, Aranyos m.) : 1867. II. Molndr Adalbert. 

Tordas (Hunyad m. 8 ) : 1881. II. Ven Michael. 

Tot-Komlos (PeWs m.) : 1791." II. *Keblovszky Joh. — 1847.1. 
Soltesz Georg. — 1862. II. Janko Daniel. 

Trappold 1. Apold. 

Trencscn (Trentsin, Trencsen m. 9 ) : 1659.1. Lany Zacharias. — 
L666. I. No8Ztitziua Jo. liaptista. — 1685. II. Knogler doannes. — 1 7 1 1». 
I. Bachmigyei Btephanus. — 1750. II. Drozdick Samuel. — 1780. n. 
: Habbay Georgius. — 1804. I. Andreas. ») Ni ;' Tolna-megyeben, Sr.okoly Sarosmegyeben is. — 

*) Sztrdz8a \-w\ Nyitra megyehen (kettO), Trencsen-megyehen ea Lls6 
Feher megyeben is. — B ) Szuca&n van Nyitra-megyehen is. — *) Teckino. 

— c ) Tees puszta Osongradban is lehet. — °) Trans-Tibisoanus. — '•) K\ 
Oomit. Tolnens. — 8 ) Oldh-Tordda (Turdasu) Als6-Eehermegyeben is van. 

— •) Trencsen varosab61 vagy pedig a hasonnevd megyebOl valok-e az 
LlletO tanul6k, oem allapithato meg. 

11* 164 MASODIK I.VDEX. 

Turkevc (Jasz-Nagy-Kun-Szolnok mi.) : 1723. II. Mikovini Sam.') 

Tiirocz 2 ) (Turocz m.) : 1667. I. Fabrklus Jokannes. — 1672.1. 
Thuransky Thim. Anton. — 1692. I. Coryli Sam. — 1722. II. Miletz Elias. 
— 1745. I. Jantsovitz Andr. — 1746. I. Perlicius Joh. — 1756. II. Fornet 
Joseph. — 1797. I. * ? Bulcva Georg. — 1798. II. *Zaborszky Daniel. 

Turoluka (Nyitra m.) : 1780. I. *Hosszu Steph. 

Turopolya (N6grad m.) : 1774. I. *Mixadt Daniel. 

Ukorszka (Magyarfalva, Nograd m.) : 1869. II. Zorlcoczy And. 
Ujegykaza (Leschkirch. Szeben m.) : 1744. II. *Bruckenthal Sam. 
Carol. de. 

Ujfalu (Neudorf 8 ) : 1835. II. Steiner Samuel. 

Ujkely *) : 1659. I. Monkovicenus Joannes. 

Ujleszna (Neu-"\Yalddorf, Szepes m.) : 1840. II. Bierhroner P.ml. 

Ujvar B ) : 1604. I. Schicer Michael. 

Ujvasar (Gomor m.) : 1792. I. *Koncsek Martin. 

Ungers 1. Sajo-Magyaros. 

Urhegen, Urwegen 1. Szasz-Orbo. 
Ur-Volgye s ) (Herrengrund) : 1666.11. Storch -IVihannes. 

Ussok 1. Uzsok. 
Uzsok (Ung m.) : 1858. I. Wurst Julius. 

Vadosfa 1. "VVadosfalva. 

Vag-Ujhely (Neustadl, Nyitra m. 7 ) : 1829. II. Bagulik Jo. — 
184.;. II. Zsarnovitzky Georg. 

Vanyola (Veszpx^em m.) : 1816. II. *Druglanyi Pavid. 

Vauyarcz (N6grad m.) : 1828. I. Benczur Jos. 

Varalja 8 ): 1829. II. Cuntzius Carolus. 

Varsad (Tolna m.) : 1864. II. Vagner Samuel. 

Vecse s ) : 1871. II. Laucsek Jonas. 

Veleg (Feher m.) : 1876. II. Farkas Michael. 

Velicsna (Nagyfalu, Arva m.) : 1768. II. *8chullek Georg. —1804. 
I.* Seberinyi Jo. 

Veproracz (Bacs m.) : 1869. II. Schuch Josef. 

Verbocz (Nyitra m.) : 1796.1. *Jozeffy Paul. — 1829. II. Bachdr Jo. 

Verd (Verdensis. Nagy-Kukullo m.) : 1680. I. Vonnerus Michaal. 

Veszpreui 10 ) (Yeszprem m.) : 1708. II. Vasonyi Mart. 

Veszto (Bekes m.) : 1798. I. -Kiss Yalentin. 

Yilagos (Magyar vagy 6-) (Arad m.) : 1855. II. es 1856. II. Bohus 
Nt>plian von. 

Viuda (Windau. Besztercze-Naszod m.) : 1857. 1. ^ef-^e^Briedricb. 

Vormaga (Hunyad m.) : 1720. II. Minder Franciscus Christianus. 11 ) 

Vukova (Temes m.) : 1867.11. Kernuch Karl Adolf. 

WadOSfalva (Vadosfa. Sopron m.) : 1748. I. Wasonyi Sam. 
TYageudrttSSel (Szepes m.) : 1716. I. Cxelder Lazar. — 1728. I 
Korabinszki Martin. — 1871. JJ. Ujdg Caii. ")Az anyakonyv szerint Thurtzebe Hung. — '•) 1674. I. Math. 
Palumbini Dioclea Hung. ide sorozando ? — s ) Mehyik Neudorf? Iglo ? — 
*) Ujhely is sok van : Satoralja-, Kisucza-, Joka-, Tisza-, Vag-Ujhely. — 
5 ) Neocastrensis melyik Ujvart, esetleg Ujvarost jelenti. nem tudhato ki. 

— 6 ) 1678. n. Georg Grnndel Montano Vallensis Hung. is van bejegyezve. 

— ')V. 6. Ujhely. — s ) Melyik a sok kozul ? — 9 ) Duna-Vecse Pest- 
megyeben, Vdg- Vecst Xyitra-megyeben, Herndd- Vecse Abauj-megyeben, 
Vecse Veszprem m. — lft ) Ex Comit. Vespremiens. Hung. — J1 ) Wor- 
matiens. Hmigar. MASODIK JNHi:\. 1 65 

Walbersdorf 1. Borbulya. 
Wallendorf 1. Olaszi. 
Waltersdorf 1. Kis-Demeter. 
Windau 1. Vinda. 

JWittow-Hugron (Erdelyben) : 172-2. II. Steymann Joachim 
Chvistoph. 

TWormatiensis 1 ) Hung. : 1720. II. Minder Franciscus Christianus. 

Zagor (Eode, Kis-Kukullo m.) : 1662. 1. Steinhauser Johannes. 

Zeben 1. Kis-Szeben. 

Zeiden 1. Feketehalom. 

Zendersch, Zendrisrh 1. SzenaverOs. 

Zobor (Nograd m.) : 1868. II. Honeczy Geza. 

Zolyom (Zolyom m.) : 1571. II. Heuer G-abriel. — 17 1«;. 1. IJUcai 
Johannes. 

Zolyom-Lipcse (Zolyom ni.) : 1794. II. *Ndndsy 3lich. — 1805. 
II. *Reuss Sam. 

Zselenyek (N6grad m.) : 1842. I. Kxibdnyi Ludwig. 

Zsember (Also- vagj' Felso"-) (Hont m.) : 1657. I. Johannides 
Johannes. 

Zsiberk (Siberk, Seiburg, Nagy-Kiikullu m.) : 1742. II. Salmen 
Johannes. — 1753. I. Dressler Johannes. 

Zsolna (Sillein, Trencsen m. a ) : 1657. I. Soja Nicolaus. — 1676. 
II. Ladiver Elias Fil. 3 ) — 1691. H. Institoris Elias. — 1740. II. Hol- 
tzinyer Joh. Conr. 

Zuckmantel 1. Czikmantor. 

Zyps 1. Szepes. ') V. 6. Vormaga, vagy talan Vermes-x6\ val6 Lugos kosnyeken ? — 
-) Zsolaa (Senndorf, Zselna) Besztercze-Nasz6d megyeben, Solna (Sona, 
Schonau, Szepmezo) Kis-Kukullo* megyeben is van. — 3 ) Az anyakSnyv 
szerint Polna-Huny. HARMADIK INDEX. Vezeteknevek indexe. 

Abaffy Daniel, Hmig., 1815. t. f. 

Abraham Friedricb, Siebenbiirgen. Reps., 1858. fc. f. — Abrahdm 
Vilhelm, Ungarn, Baja, 1867. t. f. 

Abrahdmi Andreas, Transylv., 1721. t. f. 

Ackermann Cbristian, Filletelkcnsis, Transylv., 1725. ny. f. 

Ackner Friedrich H., Siebenb., Schassburg, 1875. t. f. — Aclcner 
Georgius, Szenaverftsensis. Transylv., 1737. 113-. f. — Ackner Georgius, 
Transylv., 1770. t. f. 

Adam Christopb, Semproniensis, Hung., 1667. ny. f. — Adam 
Matth. Sopronio-Hungarus, 1662. t. f. 

Adami Michael, Medieso, Transylv., 166.'. t. f. — Adamj Joh. -Tac, 
Leutschovia, Hung., 1734. ny. f. 

Adamisch Carl., Ungarn, Ober-Zelenitz, 1869. fc. 1. 

Adridnyi Samuel, Ungarn, Felka, 1865. t. f. 

Aerkeder Steph., Corona, Transylvanus, 1744. ny. f. 

Aescht Georgius, Transylv., 1801. ny. f. 

Agoston Steph., Hung., 1791. t. f. 

Alauda Bartbolom., Leutschovia, Hungarus, 1662. ny. f. 

Albert Micbael, Siebenbiirgen, Trappold, 1857. t. f. 

Albtecht Daniel, Cibinio, Transylv., 1744. t. f. 

Albrich Laurentius, Transylv., Nagy-Scheneken., 1721. t. f. — 
Albrkh Martin, Cibinio, Transylv., 1744. ny. f. — Albrich Michael, Jaco- 
bitanus, Saxo Transylv., 1721, fc. f. — Atbrichius Georgius, Corona, Tran- 
sylvanus, 1700. t. f. 

Aldasy Paulus, Hung.,Poltaviensis ex Comitatu Neograd., 1 7 1 2. t. f. 

Alesius Jos., Schaessburga, Transylv., 1743. ny. f. 

Alexy Johann, Ungarn, Losoncz, 1866. t. f. 

Alvinczy Mich., Hung., 1798. ny. f. 

Amdn ab Amanseck Georgius, Cibiniensis, 159'j. uy. 1. 

Ambrosius Petr., Hung.. 1771. t. f. — Ambrosius Sam., Hung., 
1782. t. f. 

Ambrosy Johannes, Giinzino, Hnng., 1055.1. f. — Ambrosy Mi- 
chael, Kuszoghio, Hung.. 1706. t. f. — Ambrosy Snm.. Hung., 1798. t. f. 

Ambrozy Johann, Ungarn, Schemnitz, 1843. t. f. 

Amlacher Albert, Siebenb., 1868. t. f. 

Anders Joh. Christopb, Boleslavia, Silesius. 1720. ny. f. (1719. 
ny. f.). — Anders Jo. Christoph, Hung., 1760. t. f. 

Andrae Daniel, Media, Transylv., 1734. t. f. — Andrae Gustav, 
Siebenb., Mediasch, 1875. nj - . f. — Andrae Stefanus, Transylv., 1780. ny.f. 

Andreae Georg, Schaessburg, Transylv., 1735. t. f. 

Anyelus Johannes, Iglaviensis, 1599. nv. f. 

Angyan Joh., Hung., 1797. ny. f. 

Antal Joh., Hung., 1795. ny. f. — Antal Johannes, Transylv. 
Sung., cand. tbeol.. 1795. ny. f. 

Antoni Samuel, Balthensis, Hung. 169'.'. r. f. 

Arany Jos., Hung. 1798. t. f. 

Armbruster (Armpmster) Franciscus, Posoniensis, Qngaras, 1605. 
ny. f, — Armbruster Joannes, Posoniensis, Hung., 1679. i- habmadik rNDEx. 1 1> 7 

Artner Ohristian Ehrenr.. Hung. : 1757. ny. )'. — ^ orgius 

Aegidius, Sempronio, Hungarus, 1716. t. f. — Artner Leopoldus. Eden- 
burgo, Hungarus, 1 1 ; 7 T . ny. t'. — Artner Leopoldus. Semproniensis, Hun- 
garus, 1711. ny. f. — Artner Wolfgang, nob. Hung., 1722. t. t". — (ab) 
Artner Wilhelm Leopold, Hungar., 1787. t. f. 

Artz Martin Transylv., 1761. t. f. 

Artzt Johann, Transylvano, Schaessburgensis, 1721. ny.f. — Artzt 
Johannes, Schenckensis. Transylvanus. 1751. t. f. — Artzt Steph. Carol., 
Schaessburg., Trausylv., 1749. ny. f. 

Arz Hermann Franz, Siebenb., Hermanstadt, 1869. t. f. Arz 
Joh., Transylvanus, 1796. t. f. 

Asbot Joannes, Hegyfalva, Hung., 1680. t. f. 

Asamann Andreas Dr. m., Hung., 1797. ny. f. 

Auner Theophil. Transylv., 1798. t. f. 

Babiloa Saniuel, Ungarn, Radvan, 1832. t. t. 

Bdno Mich., Transylv., 1761. t. t. 

Bachdr Jo., Hungarus, 1829. t. f. 

Bachmigyei Stephanus, Trenchiniensis, Hung. 1710. ny. i. 

Bachner Georgius, Cibinio, Transylv., 1751. ny. f. — Bachnei 
Sam., Transylvanus, 1797. t. f. 

Bader Frider., Hungarus, 1802. ny. f. 

Bajnok J ) Samuel, Hung., 1788. ny. f. 

Bajnotzi Joh., Hung., 1 804. ny. f. 

Bdkay Paul., Hung.. 1795. ny. f. — JSofcayPeter, Ungarn, Szarvast 
1872. t. f. 

Baligha Stephanus, Hung., 1773. ny. f. 

Balo Samuel, Hung., 1805. ny. f. 

Balog (Balogh) Georg, Hungarus , 16so. ny. f. — Balog (Ba- 
logh) Paul., Hungar., 1794. ny. f. — Balog Steph., Hung., 17.-7. ny. f. — 
Balog (Balogh) Steph., Hung., 1792. ny. f. 

Baltazdr Anton, "Ungarn, Szarvas, 1865. t. t'. 

Balthes Georg., Bosavallino . Transylv., 1724. t. f. — Balthes 
Georg Fridr., Transylv., 1783. t. f. 

Bancso Anton, Ungarn, Kis-Baboth, 1873. t. !'. 

Banto ilichael, Transylv., 1801. t. f. 

Bdnydsz Sam., Hung., 1793. t. f. 

Baranowszky Jo., Hung., 1798. t. f. 

Bdrduy Georgius, Semproniensis, Hungarus, 1708. ny. f. Bdrdny 
< Comit. Tolnens., Hung., 1737. t. f. 

Bardth Franz, Kunszentmiklos, Ungam, 1866. ny. f. 

Barisch Alexander, Ungarn. Posing, 1S37. ny. f, 

Barla (Barta ?) Michael, Hung., 1803. ny. f. 

Barovszky (Borovszky ?) Oarl, Ungarn, Pivnicza, 1846. ny. t. 

Barth Franciscus, Nadoschensis, Transvlvanus. 171 3. t. I. — Barth 
;.tlieb, Schaessburg, Transylv., 1748. t. f. — Barth Joli. Conrad, 
Seni])ronio. Hungarus, 1698. t. t'. 

Bartha Ludwig, Siebenb., Sepsi-Martonos. 1869. t. f. — Bartha 
Stephanus, Jauriensis, Hnngarus, 1723. ny. t. 

Bartholdi Frider. Wilhelm, Sebusiensis, Hung., 1734. ny. f. 
Bartholomaeides Mioh., Hung.. 1792. t. f. — Bartholomaeides Paul., 
Hung., 1789. ny. f. 

Barttensteinius Georg Andreas, Sempr., Hungf., 1674. ny. t. 
Barlzu Paulus. Hnnu.. 1797. ny. f. ] ) V. 6. Dajnok. 168 IIAUMAIDK I3DEX. 

BaUenseiler Georgius, Transylv., 1804. t. f. — Battenseiler Johan, 
Transylv., 1782. ny. f. 

Bauer Adolf, Ungarn, Kalazno, 1860. t. f. 

Baumann Carl Theodor Christian, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 
1860. t. f. 

Bausener Ant. Barth., Transylvanus, 1724. ny. f. 

Beer Fridr. Wilhelm, Posonio. Hungarus, 1709. t. f. — Becr 
Michael, Cibinio, Transylv., 1745. ny. f. 

Beeyer J ) Johannes, Leutschov., Hnng., 1695. t. f. 

Behamb Joannes Ferdinandus, Posoniensis, Hungarus, I6<i.".. ny. f. 

Beldk Johann. Ungarn, Szokoly, 1847. t. t'. 

Belius Carolus And., Pisonio, Hungarus, 1736. t. f. 

Bell Albert Friedrich, Siebenburgen, Hermannstadl. 1862. t. f. — 
Bell Jacobus, Media, Transylvanus, 1745. ny. f. 

Belz Jo. Christoph., Pisonio, Hungarus, 1728. t. f. 

Belzelius Andreas, Insulanus, Saxo Transylvanus, 1661. ny. f. — 
Belzelius Georgius, Insulan., Saxo Transylv., 1659. t. f. 

Benckner Paulus, Corona, Transylv. 1708. t. f. 

Benczur ~) Joh., Hung. 1789. t. f. — Benczvr Josephus. Hungarus, 
1828. ny. f. 

Benedeli 3 ) Dan., Transylv.. 1801. t. f. 

Benedicty Georgius, Hung., 1782. t. f. — Benedicti Joh., Hung., 
1817. ny. f. — Benedicti Johanncs, Schaesburgensis, Saxo Transyhanus. 
1699. ny. f. 

Benjast Gusztav, 1865. ny. f. 

BerikS Gyula, 1873. ny. f. — Bc n ko Lajos, 1873. ny. 1'. — BenkS 
Sam.. Hung., 1798. t. f. 

Bentzur *) Josepb., Arvensis, Hung. 1750. t. f. 

JJercke Franc, Hungar., 1786. ny. f. 

Berde Alexander, Ungarn, Siebenbiirgen, Fotos, 1881. t. f. 

Beretzk Petr., Hung., 1793. ny. f. 

Berez B ) Steph., Hung., 1795. ny. f. 

Berger Andreas, Siebenburgen, Gross-Alisch, 1871. t. f. — Berger 
Danielus, Transylv., 1818. t. f. 

Bergleiter Jo., Transylv., 1798. t. f. — Bergleiter Heinrich, Sieben- 
biirgen, Hermannstadt, 1863. ny. f. — Bergleiter Michael, Siebenbiirgen, 
Hermannstadt, 1866. t. f. 

Bergmann Christian Friedrich, Ungarn, Oedenburg, 1850. t. f. — 
Bergmann Christoph. Theoph., Hung., 1790. t. f. — 

Berke Jos., Hungar., 1799. ny. f. 

Bernthaler Georgius, Hungar., 1808. ny. f. 

Berthel And., Hungarus, 1795. t. f. 

Bertholdus 6 ) Sigismundus, Equ. Hungarus, 1677. ny. f. 

Bertlejj Friedrich, Siebenbiirgen, "Windau, 1857. ny. f. — Bert- 
leffius Michael, Musnensis, Transylv., 1670. t. f. 

Bervetus Laurentius, Eupe, Transylvanus, 1647. ny. f. 

Besoldius Vitus, Crimnicensis, 1569. ny. f. 

Bethlen Emericus Comes de, Transylvano-Hungarus. 1705. ny. f. 

Bethleni Daniel, Hung., 1796. ny. i. 

Biberauer ') Michael. Hung., 1816. ny. f. 

Bielij Johan.. Hung.. 1787. ny. f. 

Bierenstenjel Christoforus. Kesmarcensis, Hungar., 1590. ny. f. 

Biermaiin Gottliob. Ungarn, Pressburg, 1846. i. f. 

Binder Carl Ferdinand, Siebenburgen, Mediasch, 1864. t. f. — 
Binder Daniel, Transylv.. 1796. ny. f. — Binder Georgins, Schaesburg, ') Beyer v — 2 j V. o. Bentzur. — •") Benedek - ! ) V. o. Beneeur 
l ) Berecz V — '■) Bertholdy. — "•) Bierbrauer ? EIARHADIK INDl 1G0 

Transylv., 1752. riy. f. — Binder Jacob, Media. Transylv., 1734. t. f. — 
Binder Jo. Georg., Transylv., 1815. ny. f. — Binder Joannes, Cibiniensis. 
Transylvanus, 1716. ny. f. — Binder Lucas, Purimontano, Transylvanus. 
1690. ny. f. — Binder Michael, Media, Transylv., 1699. ny. f. — Bindi r 
Michael, Transylvanus, 1 746. ny. f. — Binder Michael, Siebenbiirgen, 
Stein, 1872. t. f. — Binder Michael, Siebenbiirgen, Stein, 1876. ny. f. — 
Binder Michael, Sieberiburgen, Meschen bei Mediasch, 1876. ny. f. — 
Bitider Paulus, Felmeriensis, Transylv.. 1751. ny. f. — Binder Petrus. 
Media, Trausylv., 1732. t. f. 

Biner Thimothe. Hilarus, Hung., 1665. ny. t. 

Bintzius a Darot:: Joh., Transylv., 1699. ny. f. 

Binzig Johann, Schaesburg, Transylv., 1729. ny. 

Bwbrbner Paul, Ungarn, Uj-Leszna, 1840. t. f. 

BirckJo., 1724. ny. f. 

Birmann Car. Sam., Hungarus, 1790. ny. f. 

Biro Adalbert, Sieberiburgen, K.-Ajta, 1869. t. 1. 

Bitroff Paulus, Golsino Mosoniensis, Hungarus, 1730. t. f. 

Blanckenauerus Jo. Christophorus, Posoniensis, Hungarus, 1676. t.f. 

Blasius Mich., Trans., Kupens., 1739. t. f. 

Blaskovits Wilh. Edv., Ungarn, Szazd, 1839. t. f. — Blasl-ovits 
Karl Emericb, Ungarn, Lisso, 1840. t. f. 

Blasy Petrus, Miischnensis, Transylvanus, 1569. t. f. — Blasy 
Samuel, Hung. 1769. t. f. — V. o. Bldsy es Bldzy. 

Bldsy Ludwig, Ungarn, Aszod, 1831. ny. f. — V. 6. Bldzy es Blasy. 

Blatnitzky Joh., Hung., 1794. t. !'. 

Blatzen Barth., Zipsensis, 1622. t. f. 

Bldzy Lttdwig von, Ungarn, Kis-Koros, 1867. i. i. — V. 6. Bldsy 
es Blasy. 

Blosko Jo., Hungarus, 1802. ny. f. 

Blau Simon, Ungarn, Nagy-Kanizsa, 1856. ny. i'. 

Bobok Georg, Hung., 1788. ny. f. 

Bock Martin., Transylv. , 1812. ny. f. 

Bockeses Johannes, Fabeso, Transylvanus, 1744. t. f. 

Boczko Dan., Hung., 1779. t. t. 

Bod Petrus, Hung., 1795. ny. 1'. 

Bodendorf Georg, Siebenbiirgen, Kronstadtj 1875. «y. f. — Boden- 
dorf Georg, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1877. t. f. 

Bodiczky Adam., Hungarus. 1780. t. f. — Bodiczhy Marcus, Un- 
garn, Getzelfalva, 1840. t. f. 

Bodo Samuel, Hung., 1791. t. f. 

Bodolay Stephan., Hungar., 1805. r. t. 

Bodor Pauius, Transylv., 1795. t. f. 

Bogner Andreas, Corona, Transylvanus, 1663. ny. f. — Boynerus 
Andreas,Corona, Trans.. 1 699. t. f. — Bogner Sam., Corona, Trans M 1748.t. f. 

Bogsch Albert. Ungarn, Igio, 1867. t. f. 

Bogyay Paulus, Ungarn, Szutsan, 1889. t. f. 

Bohemus Casparus, Crimnizensis, 1575. ny. f. 

Bolms Ladislans von,Ungarn, Pesth, 1855. t. f. 1856. t. f. — Bohus 
Stephan von, Ungarn, Vilagosvar, 1855. t. f. 1856. t. i. 

Bohuss alius Horn Pranciscus, Hungarus, 167 7. ny. f. 

BoUcsdi Pavilas, Hung., 1806., ny. f. 

Bollmann Joli., Transylv., 1772. ny. t'. 

/lolvanszky Adam, Ungarn, Pribilina, 1858. i. f. 

Bong Stephan, Hungarus. 1807. i. i'. 

Boor J. August Carl, Ungarn, Pesth, 1842. ny. t'. 

Borddts Paulus, Nitriensis, Hungarus, 1754. n\. t. 

Borsothy Franc, Hungarus. 1797. t. f 

Borza Franc, Hungarus, 1795. ny. f. 1 7 EIARMADIK INUl.X. 

Bosszdgh Johann, Ungarn. Cseh-Brez6, 1869. t. f. 

Boszi Mich., ETungar., 1799. ny. f. 

Botthosck Jo., Corona, Transylv., 1098. ny. f. 

Bbhm Jo., Corona, Transylv., 1725. t. f. 

Bbkenyi Gahriel, Hungarus, 1807. ny. f. 

Bblbny Michael, Transylvanus, 1806. ny. f. 

Bbmisch Eduard, Ungarn, Sztrazsa, 1855. t. f. 

Bor ') Sam., Leutschovia, Hungarus, 1751. ny. f. 

Brandsch 2 ) Carl, Siebenburgen, Mortesdorf, 1863. t. f. — Brcmdsch 
Heinrich, Siebenbiirgen, Mediasch, 1864. t. f. — Brandsch Sim., Tran- 
sylvanus, 1796. ny. f. 

Brandschott Georgius, Drasmariensis, Transylv.. 1718. t. f. 

Brandtschott Martinus, Briillensis, Transylvanus, 1714. t. f. 

Brankovics Georg, Ungarn, B.-Gyarmath, 1866. t. f. 

Brantsch 3 ) Mich., Transylvanus, 1762. ny. f. 

Brassay Ladislaus, Hungarus, 1798. ny. f. 

Braun Andreas, Ungarn, 1868. t. f. — Braun Ignatz, Ungarn, 
Bacz-Almasch, 1876. t. f. — Braun Johannes, Caesarioforensis, Ungarus, 
1666. t. f. 

Braxatoris Andr., Hungarus, 1788. ny. f. — Braxatoris Carolus, 
Hungarus, 1828. t. f. 

Bredeczky Samuel, Hungarus, 1796. ny. f. 

Brenner Georgius Sam., Transylv., 1785. t. f. — Brenner Lucas 
Johan., Media, Transylv., 1755. t. f. — Brenuer Mich. Gottfried, Transyl- 
vanus, 1760. t. f. — Brenner Petrus, Cihiniensis, Transylv., 1715. ny. f. 

Breznyik Johann, Ungarn, Aszod, 1839. r. f. 

Bros Matth., Cibinio, Saxo Transylv., 1659. I. t. 

Brosz Joh. Hungarus, 1783. ny. f. 

Brtoss Andreas, Xeosolio, Hung., 1712. ny. i. 

Bruckenthal Sani. Carol., Transylv.-Hungarus, 1744. b. f. 

Bruno Johannes, Galcozensis, Ungar., 1577. t. f. 

Bubenkius Jonas, Hungarus, 1791. t. f. 

Budaeus *) Christianus, Leutschovia, Hungarus, 1689. ny. f. — 
Budaeus Theodorus, Leutschovia, Hungarus, 1689. t. f. 

Budahazy Ladislaus, Hungarus, 1796. ny. f. 

Budai Paul, Hungarus, 1798. t. f. 

Budaker Martin, Siebenburgen, Bistritz, 1867. t. f. — Bvdakw 
Wilhelm, Siehenbiirgen, Bistritz, 1857. t. f. 

Budeus 5 ) Joh. Georg., Hungarus, 1775. ny. f. - Budeus a Budin- 
falva Danielus, Cihin., Hrmgarus, 1690. t. l'. 

fiajkovszky Gusztav, Ungarn, Karpfen, 1865. ny. f. 

Bukva Georg, Thurociensis, Hung., 1797. ny. f. 

Balyovszky Daniel., Loszonciensis . Neogradiensis , Hungarus, 
l 734. ny. i". — Bulyovszky Tob., Hung. 1791. ny. f. 

Buro Petrus, Corona, Transjdvanus, 1709. (. f. 

Burgovszky Janos, 1855. t. f. 

Buriits Johannes, Lyptovia, Pauuon.. 1657. ny. f. 

Caesar Augustin. Basilius, Crimnicensis, 1614. ny. f. 

Cantoris Johannes, Cassft, Hungarus, 1679. ny. f. 

Capclla Joh. Erhardus, Crimnicensis, 1638. ny. f. 

Capesius Bernard Julius, Siehenbiirgen, Fogaras, 1863. t. f. — 

"s Dan., Transylv., 1798. t. f. — Capesius Georg., Transylv., 1798. 
t. f. — Capesius Josephus, Transylv., 1784. t. f. — Capesius Michael, 
Schenckensis, Transylv., 1750. ny. f. J ) Boer ? — =) V. 6. Brantsch. — 3 ) V. o. Brandsch. — ') V. 6. Bu- 
deus. — B ) V. 6. Budaeus. M \KM IDIK INDEX, 17! 

Capp Johanhes, Xransylv., Hermannst., 1721. ny. f. — CappMav- 
tinus, Cibinio, Transylv., 1740. 113'. f. — Capp Michael, Cibinio, Transylv., 
1750. t.f. 

Cartmann Stephanus, Media, Transylv., 1733. t. f. 

Caspari Andreas, Media, Transylv., 1749. t. f. 

Celius Georgius Henricus, Crimnicensis, 1662. ny. f. 1667. nv. f. 

Cellarius Joh. Georg., Licha-Solmensis, 1733. t. f. 

Cenckner Johannes, Hungarus, 1687. t. f. 

Centner Christian, Leutschovia, Hungarus, 1730. t. f. 

' 't;-ra Daniel, Scepusio, Hung., 1753. ny. f. 

Chalupka Joh., Hungarus, 1816. ny. f. 

Chernel Christian, Epperiesino, Hung., 1753. ny. f. 

dhotwas Andreas, Ungarn, Kowi, 1841. t. f. 

Chovdn Victor, Ungarn, Szarvas, 1870. t. f. 

Chrastina El., Hung., 1763. ny. f. 

Chrestels Paulus, Corona, Transylvanus, 1742. t. f. 

Christen Bela von, Ungarn, Ofen, 1855. ny. f. 

Christiani Joh., Transylvanus ex civitate Rupensi, 1751. ny. f. — 
Christiani Johannes, Corona, Transylvanus, 1711. 1. 1'. 

Christophij Steph., Kaltensteino, Hungaria, 1801. t. f. 

Cilikius Joannes^Hirngarus, 1662. t. f. 

Claudini Andreas, Hung., 1774. ny. f. 

Clausius Joh. Bem., Transylv., 1785. ny. f. 

Clement Jac, ex Comitatu Nagy-Hontensi, Hungarus. 1725. ny. f. 
— Clement Martin, Neosoliens., Hung., 167!). ny. 1'. 

Clemcntis Joh., Hung., 1773. ny. f. — Clementis Joh., Hungarus, 
1817. t. f. 

Clomp Joh.. 'J^ransylvanus, 1768. t. f. — Clomp Petrus, Corona. 
Transylv., 1732. t. f. 

Clompe Georgius, Transylv., 1785. ny. f. 

Closius Laurencius, Corona, Transylv., 1748. t. f. — Closius Mar- 
tinus Gottofred, Corona, Transylvanus, 1737. t. f. — Closius Stephanus, 
Corona, Transylv., 1736. t. f. 

Closs Johannes, Corona, Transylv., 1752. ny. f. 

Colbius Luc, Corona, Transylv., 1706. t. f. 

Connert Eduard, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1871. t. f. — Con- 
nert Johann, Siebenbiirgen, Meschen, 1866. t. f. 

Conrad Georg. Mich., Transylv., 1783. t. f. — Oonrad Joh., Tran- 
Bylvanus, 1794. ny. f. — Conrad Martin, Sabeso, 1744. fc. f. 

Conradi Johannes, Schenkino, Transylv., 1721. 113'. f. — Conradi 
Michael, Media, Transylvanus, 1700. t. f. — Conradi Yalenfcinus, Panno- 
nius, 1578. 113'. f. 

Coroni Fridericus, Hung., 1767. t. f. 

Coronyi >) Emerich, Ungarn, Schemnitz, l 840. ny. f. 

CoryU Joh. Petr., Ilung., 1773. ny.f. — Coryli Sam., Thur6c. Pan 
nonius, 1 692. ny. f. 

Crandi Joachim, Neosol. Pannonius, 1712. ny. f. 

Creutzer Petrus, Bistricio, Transylv. 1678. t. f. 

CrocJiserus Jo. Erideric, Semnic, Hung., 1689. n\ 

Croner Andreas, Bistricens., Transylv.. 1745. t. f. — Cronei 8a- 
muel, Corona, Transylv., 1741. ny. f, 

Crudi Daniel, Hungarus, 1758. t. f. 

Csanadi Jo., Hung., 1801. 113'. f. 

Csapli Stephan, Ungarn, Csenge, 1845. 1. 1. 

Csdszdri Paul, Hung., 1798. ny. f. 
aldry Pranz, Ungarn, Temesvar, 1 B55. ny. f. 

1 Co ! 172 HABMADIK INDEX. 

Csecsetka Samuel, Ungarn, Xeusohl, 1843. t. f. 

Cseh Andreas, Transylv., 1798. t. f. 

Csenge Gustav Adolf, Ungarn, Koniarom, 1866. t. f. 

Csengei "Wilhelrn, Ungain, Baratfold, 1865. t. f. 

Csernanszlcy Joh., Hung., 1762. t. f. 

Csernaszly a ) Sam., Hung., 1780. t. f. 

Cserty Franciscus, Hungarus, 1803. ny. f. 

Csessnok Joh., Hungarus, 1792. ny. f. 

Csipkay Jonathan, Ungarn, Tiszoltz, 1842. t. f. 

Csischko Johann, Ungarn, Dobschau, 1864. t. f. 

Csola Joh., Hungarus, 1796. nj T . f. 

Cuntzius Carolus, Hungai*us, 1829. t. f. 

Cyrilli Michael, Bartfensis, Hung., 1755. ny. f. 

Czalco von Bosenfeld David, 1742. t. f. — CzaJco von Rosenfeld 
Franc, 1742. t. f. — Czako von Rosenfeld Georgius, Goronens., Equ. Tran- 
sylvanus, 1712. t. t'. 

Czay Gottlieh Martin, Transylv., 1798. t. f. 

Czeck Simon, Cibin., Transylv., 1735. t. f. 

Czekelius Fried., Siehenhiirgen, Hermannstadr. 1S63. t. f. — Cze- 
kelias Georgius, Transylv., 1780. ny. f. — Czekelius Johannes, Schoen- 
berga, Transylv., 1715. ny. f. — Czekelius von Rosenfeldt M. G., Cibini., 
Transylv., 1727. t. f. 

Czelder Lasar., "Wagendriissel, Hungarus, 1716. ny. f. 

Czener Andreas, Hung., 1817. t. f. — Czener Paul, Ungarland, Cse- 
rencseny, 1857. ny. f 

Czibdnyi Stephan, Hung., 1796. ny. f. 

Cziller Abrahamus, Crimnicensis. 1645. t. f. 

Czimmer Andr., Transylv., 1815. t. f. 

Czinkoczky Martin, Ungarn, Szarvas, 1870. ny. f. 

Czirhess Sam., Csetnek, Hung., 1724. t. f. 

Czirjdk Albert, Siebenbiirgen, Klausenburg, 1867. t. f. 

Czoppelt Gottl., Transylv., 1790. t. f. 

Czultner Georg., Corona, Transylv., 1745. t. f. 

Dajnok ») Samuel, Hung., 1788. ny. f. 

Bancs Samuel, Siebenbiii-gen, KSros, 1873. t. f. 

Ddnyi Jo., Hungarus, 1798. t. f. 

Damtb Sebastianus, Tllyricus, 1558. ny. f. 

Ddvidhdzy L., 1866. t. f. — Ddvidhdzy Ladislaus, Ungarn, Gyoma, 
1867. ny. f. 

Deali 3 ) Stephan, Hung., 1804. ny. f. 

Decani Dan. Frid., Transylv., 1802. t. f. — Decani Joh., Mich., 
Transylv., 1791. ny. f. — Decani Sim.. Bistricio, Transylv., 1744. t. f. 

Deccard Jo. Christoph., Sempron., Himg., 1754. t. f. — Deccard 
Jo. Wilhelm., Semproniens., Hungarus, 1743. t. f. 

Dedinszky Johann, Ungarn, Ledeny, 1858. ny. f. 

Deluse Steph., Hung., 1769. t. f. 

Demian Andreas, Hung., 1788. ny. f. — V. 6. Demjan. 

Demianyi Paulus, Hung., 1786. ny. f. 

Demjdn Emerich, Ungarn, Sz.-Peter, 1831. ny. f. — Demjan 
Thom., Hungarus, 1760. t. f. — V. 6. Demian. 

Denckh Laurentius, Posoniensis, 1589. ny. f. 

Dendler Andr.. Transylv.. 1798. t. f. 

Dengler Albert, Siebenbiirgen, Bistritz, 1875. t. f. 

Denndorf Georg, Siebenbiirgen, Neuthausen, 1860. t, f. 

Deschy David, L6cseensis, Hungarus, 1 742. ny. f. 

') Csernanszky ? — 2 ) V. o. Bajnok. — 3 ) Deak ? 


HARMADIK [NDEX. 17: DeuerUn Sigismundus Conradus, Zipsensis, 1621. t. f. 

Dionissla Daniel, Hungarus, 1828. t. i". 

Dianocszky Andreas, Ungarn, Deakfalu. 1838 t. f. — Dianovszky 
Jo. Sam., Hung., 1801. t. f. — Dianovszky Ladislaus, Hung., 1828. t. f. 

Dietrich Joh., Media, Transylv., 1732. t. f. — Dietrich Joh., Tran- 
sylvanus, 1762. ny. f. — Dietrich Johann Franz, Siebenburgen, Hermann- 
stadt, 1862. ny. f. — Dietrich Jo. Theod., Media, Transylvanus, 1744. t. f. 

DietzlB., 1866. t. f. 

Dile Joannes, Senicencis, 1582. ny. f. 

Disanyi Michael, Brezo, Hungarus, 1719. t. f. 

Dlhdnyi Sigm., Ungarn, Csovar, 1847. t. f. 

Dobner l ) Ferdinandus, Sempronio, Hung., 1677. ny. f. — Dobner 
Jo. Gottl., Sempronio, Hung., 1698. ny. f. — Dobner Lud. Rud., Sempro- 
nio, Hungarus, 1741. t. f. — Dobner Sebasthianus Ferd., Sempronio, Hun- 
gaims, 1703. t. f. — Dobnerus Abrahamus Aegidius, Sempr., Hungarus, 
1711. t f. 

Dobronyovszly Carl. Ungarn, Peteri, 1846. ny. f. 

Dobsa Franc, Hung.. 1802. t. f. 

Domjdn Albert, Siebenbiirgen, Kojanto, 1S65. ny. f. 

Donner Ludwig, Ungam. Kurmend. 1872. t. f. — Donner Samuel, 
Hung., 1769. t.f. 

Dorkoicicz Joh., Hung., 1780. t. i. 

Dobuer -) Jo. Andreas, nob., Sempronio, Hungarus, 1669. t. f. 

Domches Georgius, Corona, Transylv., 1710. t. f. 

Dbrstting Eaidolf "William Aloys, Ungarn, Tar, 1866. t. f. 

Drandt s ) Mich., Corona, Transylv., 1723. t. f. 

Draser Andreas, Trans^dvanus, 1780. ny. f. 

Draudt Georgius, Corona, Transylv., 1750. ny. f. — V. o. Drandt 
es Drauth. 

Drauth Georg. Ferdinand., Transylv., 1761. t. f. — de Drauth 
Jos. Aug., Transylv., 1761. ny. f. — von Drauth Sam. Friederic, Tran- 
sylv., 1760. t. f. — V. 6. Draudt. 

Dresser Jo. Sa., Transylv., 1786. ny. f. 

Dressler Johannes, Sibercens., Transylv.. 1753. ny. f. — Dress- 
lerus Talentinus, Urbegen, Transylvanus, 1566. ny. f. 

Dressnandt Jo., Corona, Transylvanus, 1744. t. f. 

Drozdick Samuel, Trentschien.. Hung., 1750. t. f. 

Drvylanyi David, Hung., 1816. t. f. 

Duldner Jo., Schenkino, Transylv., 1752. t. f. 

Dureus Andreas, Sonnensis, Ungarus. 1577. t. f. 

Dvonts Johan, Hung., 1829. ny. f. 

Ebhardt Georg. Sigism., Sempronio. Hung., 1753. ny. f. 

Eccard Georgius Ferdinandus, Sempronio, Hung., 1663. t. f. 

Eckardt Georg., Cibinio, Transylv.. 1721. ny. f. — Eckardt Joh. 
Georgius, Transylv.. 1761. t. f. — Eckardt Stephan, Siebenbiirgen, Me- 
schen, 1864. t. f. — V. 6. Eckhardt. 

Eckelius Andreas, Bar^ensis, Pannonius, 1654. ny. f. 

Eckhardt Andreas, Hammersdorf, Transylv.. 171">. ny. t'. V. 5. 
Eckardt. 

Edelman Nicolaus, Zakolca. Hung., L692. ny. f. 

Edlinger Daniel, Semnic, 1557. t. f. 

Egressy Paulus, Hung., 1801. i 

Ehrahaeber Elias, Posoniensis, Hungarus, 1695. t. f. 

Ehrmann Georgius, Cibinio, Transylvanus, 1663. ny. f. 

Eiscnbleser Jacobus, Leutschovia, L T ngarus, 1714. ny. f. ') Y. o. Dobuer. — e ) Dobner. — 3 ) Draudt J 174 HARMAKIK INDEX. 

Eitel Adolf, Siebenbfirgen, Grossschenk, 1865. t. f. — Eitel Ste- 
phanus, Transylv., 1798. t. f. 

Elefant Josephus, Ungavn, 1868. t. f. — Elefant Micbael, Ungarn. 
Aszod. 1839. ny. f. 

Elek Fvanc, Hung., 1798. ny. f. 

Elekes Cavl, Siebehbiivgen, Cavlsbuvg, 1867. 1, f. 1868. ny. f. 

Elisclter Joseph, Ungarn, Gollnitz. 1866. ny. f. 

Eltscher Simon, Ungavn, Dobschau, 1860. t. f. 

Emericzy David, Hungaras, 1828. ny. f. — Emeriezy Edmund, 
Ungavn, Sztvazsa, 1867. t. f. — Emcriczy Victov, Ungara, Leibitz, 1859- 
t. f. — Emeritzy Ludwig, Ungavn, Menhard, 1846. ny. f. 

Endreffy Johann, M.-Bereny, 1870. t. f. 

Engeter *) Danielns, Cibinio. Transylvanus, 1721. t. f. 

Engl Tob. Melch., Sempron., Hungarus. 1702. t. f 

Enngeter Andveas, Tvansylv., 1761. t. f. V. o. Engetev. 

Ennyeter ') Michael, Covona, Transylv., 1755. ny. f. 

Erdelszky Mich.. Hung., 1808. ny. f. 

Esztergomi Gahviel, Hungavus, 1808. ny. f. 

Etsecly Steph., Hung., 1807. ny. f. 

Ettinger Jos., Transylv. 1811. t. f. 

Eusebius Michael, Bupe. Transylv., 177,°.. ny. f. 

Eutlhuber Cavolus Josephus, Sempvon., ITungav., 1749. t. f. — 
Eutlhuber Sigism., Hungavus, 1761. ny. f. 

Everth Jo., Tvansylv., 1815. t. 1. 

Eiua Andveas, Hungavus, 1795. ny. f. 

Eybestorffy Geovg, Kisselekensis, Tvansylv.. 1680. ny. f. 

Faber x\bvahamus, Cvimnicensis, 1586. t. f. — Faber Mavtin. 
Gauviensis, Hungavus, 1673. t. f. 

Fahinyi Julius, Ungavn, Sztvazsa, Zips, 1863. t. f. 

Fabri*) Andveas, Liib., Hungavus, 1665. ny. f. — Fabri Gvegovius. 
Hvussovia, Gomeviensis, Hungavus, 1744. t. f. — Fabri Johannes, Nogvad., 
Hung.. 1719. ny. f. — Fabri Steph., Hung., 1779. t. f. 

Fabrici Elias Math., Sempvonio, Hung., 1747. ny. f. 

Fabricius Joh., Schaesbuvgo, Tvansylv. 1752. ny. f. — Fabricius 
Johan., Tvansylv., 1786. iry. f. — Fabricius Johannes, Cibinio, Tvansylv., 
1660. t. f. — Fabricius Johannes, Avvensis, Hungavus, 1663. ny. f. — 
Fabricius Johannes, Tuvocziensis, Hungavus , 1667. ny. f. — Fabru 
cius Johannes, Cibinio, Tvansylvanus, 1706. t. f. — Fabricius Jos., Tvans., 
1786. ny. f. — Fabricziua And., Hung., 1774. ny. f. — Fabriczius Mich.. 
Hung., 1770. t. f. — Fabritius Fviedv., Siebenbiivgen. Kvonstadt., 1874. 
t. f. — Fabritzius Sam., Hungavus, 1782. ny. f. 

Fdbry 8 ) Johann, Leibitz in Ungavn, 1846. ny. f. 

Fackler Petvus, Cibinio, Transylv., 1755. t. f. 

Fadgyas Paul, Ungam, Nagy-Bavati, 1858. t. f. 

Fandert Joh. Geovg., Tvansylv., 1792. ny. 1. 

Farbaky Eugen Joseph, Ungavn, Nyivegyhaza, 1862. t. f. 

Farkas Adam, Tessanoiziens., Hungav., 1751. ny. f. — Farkas 
Andveas, Hung., 1788. ny. f. — Farkas Geovgius, Hung., 1761. ny. f. — 
Farkas Jo., Hung., 1803. t. f. — Farkas Jos.. Hungavus, 1801. t. f. — 
Farkas Mathias, Hung., 1807. ny. f. — Farkas Michael. Ungavn, Yeleg, 
1876. t. f. — Farkas Paul, Hungavus, 1788. t. f. 

Farkasdi Mavtinus. Hungavus, 1593. t. f. 

Fdrnck Dav., Hung!, 1816. t. f. 

Farsch Adolf, Siebenbiivgen, Kvonstadt, 1880. t. f. 

Fautor Mavcus, Sempvonio. Pannonius, 1654. ny. 1. J ) V. o. Enngetev. — 2 ) V. o. Fabry. — s ) V. o. Fahri. 1IAV.MA1UK ]M»KX. 17.-, Faeekas Georg., Hung., 1798. t. f. 

Feix Mavtinus, Crirnnicensis, 1641. t. f. 

Fejes Daniel, 1873. ny. f. 

Felffalusi Michaelus, Transylv., Ungarus, 1717. t, f. 

Fellmann Georgius, Transylvanus, 1740. t, f. 

Fellmer Martin, Transylv* 1798. ny. f. 

Felmeri Luchvig, Siebenbiirgen, Sz.-Udvarhely, 1867. nv. f. 

Femger Daniel, Media, Transylv., 1734. t. f. 

Ferber Johannes, Cremnic, Hung., 1676. ny. f. 

Ferientsdk Sarauel, Hung., 1816. t. f. 

Fernengel Simon, Siebenbiirgen, Agnetblen, 1860. t. f. 

Fest Jo., Hung., 1810. t. f. — Fcst Joh., Hung., 1 7 H f> . nv. f. 

Feyer Joannes, Hungarus, 1818. t. f. 

Fiegler ») Joh., Hungarus, 1792. t. f. 

Fielbaum -) Fridericus, Poson., Hungar., 1666. ny. f. 

Figuli Paul. Euda, Transylv., 1695. ny. f. 

Filep Alex., Transylvanus, 1796. t, f. — Filep Samuel, Hung.. 
1806. ny. f. 

Fillschich Joh., Corona, Transylvanus, 1709. t. f. 

Filtsch Daniel, Cibinio. Transylv., 1750. t. f. — Filtsch Josephus, 
Transylvanus, 1805. t. f. — Filtsch Thomasius. Transylv., 1761. ny. f. 

Finck Mich., Leutschovia, Hungarus, 1735. ny. f. 

Fink Heim-icb Gustav, Ungarn, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1881. t, f. 

Firlbaum 3 ) Kud., Posoniensis, Hung. 1661. iay. f. 

Fischer Franc. Gottfred, Kesmarkensis, Hung., 1754. t. f. — Fi- 
scher Georg. Joh., Caesareopolit., Hungar., 1746. t. f. — Fischer Julius, 
Ungarn, Eosenau, 1862. t, f. — Fischer Jo. Mi., Pisoniensis, Hungarus. 
1730. ny. f. 

Fizely Friedrich, Ungarn, Teisbolz, 1848. ny. f. 

Flacius Matthias, Ulyricus Junior, 1562. ny. f. 

Flascher *) Jo. Georg., Transylv., 1780. ny. f. 

Fleischer Joh. Christoph., Transylv., 1761. t. f. — Fleischer Samuel, 
Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1865. t. f. — V. 6. Flascher. 

Fleischhaelcer Friedrich, Ungarn, Pinkafeld, 1850. t. f. — Fleisch- 
haclcer Lud., Oedenburg in Ungarn, 184 6. ny. f. 

Fodor Georgius. Cibiniensis, Transylv.. 1734. ny. f. — Fodo r La- 
dislaus, Mankotukino, Hung., 1692. t. f. 

Fogler Joh., Hungar., 1792. ny. f. — Fogler Samuel, Hung., 
1787. t. f. 

Folberth Ernst, Siebenbiirgen, Klausenburg, 1866. t. f. 

Forberger Daniel, Hungar.. 1828. t. f. — Forberger Samuel, Un- 
garn, Georgenberg, 1859. t. f. 

Fornet Joseph., Turocziensis, Hungarus. 1756. t, f. — Fornct Ge- 
orgius, Hung., 1797. ny. f. 

Forstcr Mathias, Hung., 1782. ny. f. 

Forderreuter Johannes Georg., Eupe, Transylv.. 1722. ny. f. 

Fractschkes Carl, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1879. t. f. — Fraetsch- 
kes \\ ilhehn, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1867. ny. f. 

Francisci And., Genderschensis, Transylv., 1751. t. f. — Francisci 
Christian, Corona, Transylv., 1729. t, f. — Francisci Marous, Corona, 
Transylv., 1660. ny. f. 

Franch B ) Johannes, Bistricio, Transylv., 1678. t. f. 

Francl Franciscus, Schaesburgen., Transylv., 1725. t. t. 

Franh ') Heinrich, Siebenbiirgen, Schellenberu-, 1876. 1. t. 

Frankendorfer Carl, Ungarn, Modern, 1871. t. t. ') Fiegcr. — -) Firlbaum. — B )V. '"•■ Fielbaum. — *) Fleischer '< — 
») Y. 5. Frank. — r ) V. 5. Fvnnck. 176 IIARMADIK INDEX. 

Frankenstein Carolus, Cibinio. Transylv., 1750. t. f. 

Frankfurter Georg., Cumnicio. Hung., 1691. n\ . f. 

Freiseiten Jo. Gottfried, Cremnitio, Hung., 1690. t. f. 

Frenyo Ferdinand, Ungarn, Gross-Sztraczin, 1840. 1. f. — Freny6 
Julius, Ungarn, Sz.-Peter, 1871. t. f. 

Fretska Samuel, Hungar., 1814. t. f. 

Freydenhoffer Joannes Fridericus, Posoniensis.Hnngarus, 1663. t. f. 

Freyler Theophil, Hungarus, 1768. ny. f. 

Freytag David, Hungar.. 1829. t. f. — Freytag Victor Rudolph , 
Ungarn, Bela, 1865. t. f. 

Frennd Georgius, Transylv., 1801. 113-. f. — Freund Johannes, 
Corona, Transylvanus, 1752. ny. f. 

Fridely Andreas, Hung., 1776. ny. f. 

Friderkh Jo., Schaessburgensis, Transylv., 1739. t. f. 

Friedrlch Eugen Otto, Ungarn, Pest, 1871. ny. f. 

Friedsmann Friedrich. Siehenhiirgen, Jacohsdorf, 1805. t. f. — 
Fricdsmann Joh., Transylv., 1791. ny. f. 

Fridwaldszky Emericus, Hungarus, 16 77. t. f. 

Fritsch Dan., Siehenhiirgen, Bistritz, 1882. nv. f. 

Frohnius Valentinus, Corona, Transylv., 1752. ny. f. — Fro* 
nius Alhelius, Corona, Transylv., 1729. t. f. — Fronius Christoph., Holz- 
mangino, Transylv.. 1696. t. f. — Fronius Gahrielus, Corona, Transylv.. 
1720. ny. f. — Fronius Joh. Frid., Siehenhiirgen, Reussen, 1862. ny. f. — 
Fronius Mart. Gottlieb. Trans^^lv., 1762. ny. f. — Fronius Michael Trau- 
gott, Coi - ona, Transylvanus, 1745. ny. f. — Fronius Petrus, Corona, Tran- 
sylvanus, 1713. t. f. — Fronius Petrus, Transylvanus, *1762. ny. f. — 
Frniiins Stephanus, Corona, Transylv.. 1736. t. f. 

Frbster Johannes, Cibinio, Transylv., 1663. m. 1. 

Friihavff Christian, Leutschovia, Hungarus, 1734. t. f. 

Fuchs Albert Aug., Ungarn, Leutschau, 1836. t. f. — Fuehs Jo.. 
Hungar., 1829. t. f. — Fuchs Sam., Hung.,1790. t. f. 

Fuhrmann Johannes, Bistriciensis, Transylv., 169o. ny. f. 

Fuker Andreas, Eperiesiensis, Hungarus, 1716. t. f. 

Funck Andreas, Cibinio, Transylv.. 1747. ny. f. 

Furgyik Georg., Hung., 1788. ny. f. 

Fiizig Jo., Transylv., 1803. ny. f. 

Gaber Gabr., Hung., 1815. ny. f. 

Gabriel a, Fabianus, 1603. t. f. 

Gdl And., Hung., 1798. ny. f. — Gdl Joseph., Hungar., 1797. ny. i. 

Galle Alexius, Ungarn, Tapio-Sz.-Marton, 1867. t. f. 

Gally Ludov., Hung., 1829. t. f. 

Galovits Paul, Hung., 1794. ny. f. 

Gamauf Georg, Ungarn, Pressburg, 1869. t. f. — Gamauf Sam., 
Giinza, Hungarus, 1753. t. f. 

Gangol Steph., Hung., 1793. ny. f. 

Gdnts Jo.. Semproniensis, Hungarus, 1 730. ny. f. 

Gartner Elias Christian, Gunza, Hung., 1681. 113'. f. 

Gasner Mart., Fogarasino, Trans^-lvanus, 1700. t. f. 

Gassar Samuel, Vetusoliensis, Hungarns, 1743. ny. f. 

Gasszy Mich.. Hung., 1780. ny. f. 

Gebauer Sim. Frid., Transylv'., 1816. t. f. 

Gebl Georgius, Sebeso, Transylv., 174 5. t. f. 

Geduly Alexius, Ungarn, Guta, 1864. t. f. - Geduly Gottfried. 
Ungar^, Tamassi, 1839. t. f. 

Gegus Sam., Hung., 1790. t. f. 

Geibelhaler Johannes, Hung., 1667. t. f. 

Geigesch Simon, Media, Transylv., 1734. t. f. HARMADIK ISDKX. 177 

Generscky Christoph., Hungarus, 1778. ny. f. 

Genersy •) Johannes, Hung. 1782. ny. f. 

<iniseni.ua Jo. Adam, Sempronio. Hungarus, 1695. t. f. 

Georgii Martin., Schenckino, Transylv.. 1747. t. f. 

Gerengay Paul, Ungarn. Kralocz, 1847. t. f. 

Gergar Jo., Castrif., Hungar., 1738. ny. f. 

Gergjer And., Media, Transylv., 1731. t. f. 

Uerzimszky Christoph. Dietrich Georg., Hung.. 1768. t. f. 

<!<stalter Theodor, Siebenburgen, Deutsch Pian, 1864. t. f. 

Gesztrebingi -) Samuel, Nitriensis, Hungarus. 1752. nv. f. 

Giebel Joh., Transylv.. 1761. ny. f. 

Gillany Stephanus. Hung., 1770. t. f. 

Glandschek Gottfr.. Transylv., 1817. t. f. 

Glatz Heinrich, Ungarn. Strass-Sommerein, 1867. t. f. — <ilot~ 
Jacobus, Hung., 1796. ny. f. — Glatz Johann, Siebenbiirgen. Schaess- 
burg, 1865. ny. f. — <rlatz Julius, Ungarn. Preszburg, 1847. ny. f. 

Glazinger Joh. Mich., Cassovia, Hungar., 1732. t. f. 

Gleichgrossius Georg Ferdinand, Posoniens., Hung., 1687. t. f. 

Glos Petrus, Hung., 1760. t. f. 

Gobi Emerich, Ungarn, Yasarhely, 1870. ny. f. 

GockeUus Amlrnas, Cibinio, Transylvanus, 1706. t. f. 

Godqr Georg., Hung., 1791. t. f. — Godbr Jos., Hung., 1^17. nv. f. 

Godra Michael, Hung., 1792. ny. f. 

Goebbel Andr., Transylv., 1796. t. f. 

Goeckelig Andr., Trapoldino, Transylv., 1743. ny. f. 

<roefelius Georgius, Bellabanensis, Hung., 1677. t. f. 

Goellner Steph., Nagy-Schenkino, Transylv., 1744. t. f. 

Goldfus Johannes, Cremnioensis. Pann.. 1612. ny. f. 

Goldperger Daniel, Ungarn, Dilln. 1856. t. f. — Goldperger Petr. 
Paul, Ungam, N.-Szalatna, 1847. ny. f. 

Gomori Dav., Rosnav., Hung., 1731. t. f. 

Gross Joh. Carl Paul, Siebenbiirgen, Schassburg, 1863. t. f. 

Gv8chenhofer Josef, Ungarn, Pressburg, 1869. t. f. 

Gosnovicer 3 ) Caspar, Leutschovia, Hungarus, 1672. ny. f. 

Gostrebini *) Samuelus, Nitriensis, Hungarus, 1722. ny. f. 

Gottachling Johan., Transylv., 1796. t. f. — Gottschling Jos., Tran- 
sylv., 1801. t. f. — Gottsling Stephan., Sabeso, Trans., 1725. t. f. 

irnttzmeister Joh., Corona, Transyh.. L697. ny. f. 

<r,ad Georgius, Oedenburgensis. Ungarus, 1633. t. f. 

Gr&ff And., Rupe, Tr&nsylv., 1747. ny. f. — Graeff Mich., Media. 
Transylv., 1735. t. f. 

Graeser*) Aridr., Transylv., 1793. ny. f. — Graeser Daniel, Tran- 
sylv., 1761. t. f. — Graeser Dan., Transylv.. 1772. ny. f. — Gr&aer Gns- 
tav, Siebenbiirgen. Mediascli. 1859. t. f. — Graeser Gustav, Siebenbiir- 
gQn, Mediasch, 1866. t. f. — Graeser Joh. Ben., Transylv., 1780. ny. f. 
— Qraestr Samuel, Transylv, 1804. t. f. 

Graeve Petr. Traugott, Transylv., 1 7 s : ; . ny. f. 

Graff Jacob., Leutscliov., Hungarus, 1677. ny. f. — Gratf Jo. 
Mich.. Pisonio, Hung., L782. ny. f. -^rC'^'Michael. Ocdenburgensis. 
Pannonius, 1 608. t. f. 

Graffius Casparus, Transylv.. Olaudipolitan., g.. 1656. t. f. — 
Graffiua Michael, Transylvanus, 1662. t. f. — Graffiua Paulus, Birthol- 
bino, Transylv.. 1735. t. f. 

Grafiua Johannes, I libin., Trans., 1 698, n> . f, 

') Az eldbhivel egy csaladbol vab'. r -') Jesztrebini ! — ! ) V . 5. 
Gronovicorus. - *) V. r>. Gesztrebingi 6s Jesztrebini. — •'■) V. ("> Graser. 

MAGYAR TANUI.OK .IKNAIIAN. 12 178 HARMADIK INDEfc. 

Graser ») Jo., Media, Transylv., 1740. t. f. 

Greissing Christoph., Transylv., 1798. ny. f. 

Grenczner Sam., Hung., 1790. t. f. 

Greschner Elias, Neosol., Hung., 1680. nv. f. 

Greskovits Sam., Hung., 1796. t. f. 

Greter Josef, Siebenbiirgen, Miihlbach, 1875. t. f. 

Gretziiiarher Samuel, Ungarn, Ruszkin, 1871. t. f. 

Gritz Johannes, Carponens., Hung., 1719. t. f. 

Gronovicerus") Matthias. Leutschovia, Hungarus, 1664. t. f. 

Gross 3 ) And., Leutschovia, Hungarus, 1732. ny. f. — Gross Geor- 
gius, Szaszvarosino, Transylvanus. 1690. ny. f. — Gross Heinrich Julius, 
Siebenbiirgen, Kronstadt, 1873. t. f. — Gross Joh. Godofred, Cibinio, 
Transylv., 1749. ny. f. 

Grossmann Ludwig Theodor, Ungarn, Bacabanya, 1843. t. f. 

Grosz*) Johan., Hung., 1789. ny. f. 

Gruber Joseph, Ungarn, Sarvar, 1852. ny. f. 

Grundel Georg, Montano Vallensis, Hung., 1678. t. f. 

Gruner Armin, Ungarn, Pallin, 1877. t. f. 

Grylusz Carol. Martin., Hung., 1796. t. f. 

Guggenberger Johann, Ungarn, Rust, 1862. t. f. 

Guhr Joh., Hungarus. 1791. ny. f. 

Guist Joh., Transylv.. 1787. t. f. 

Gundhardt Jo. Sam., Transylv., 1802. t. f. 

Gunesch 6 ) Andreas, Transylv., 1779. ny. f. — Gunesch Gustav, 
Siebenbiirgen. Lechnitz, 1857. ny. f. 

Gunnesch*) Joh. Martin., Transylv., 1802. t. f. 

Giinther Andreas, Leutschovia, Hungar.. 1686. ny. f. — Giinther 
Christian, Leutschovia, Hung., 1691. ny. f. — Giinther Matthaeus, Igla- 
viensis, 1595. t. f. — Giiuther Samuelus, Leutschovia, Hungarus, 1717. 
ny. f. — Giinther Sndsmundus, Leutschovia, Hungarus, 1693. ny. f. — 
Giintherus Andreas, Caesareopoli, Hungarus, 1656. ny. f. — Guntherus 
David, Hung., 1659. ny. f. 

Gurtler Anton, Ungani, Kesmark, 1864. t. f. 

Gusbeth Christoph, Siebenbiirgen, Kronstadt, l*6n. t. f. — Gusbeth 
Heinrich, Siebenbiirgen. Kronstadt. 1867. t. f. 

Gutsch Andreas, Siebenb., Honigberg. 1875. t. f. 
Gyenizse 7 ) Jos., Hung., 1798. t. f. 

Gyory Mich., Hung., 1793. ny. f. 
Gybrgyi Jos., Hung., 1790. t. f. 

Gyurcsek Andr.. Hung., 1776. t. f. 

Haan Ludwig August, Ungarn, Csaba, 1841. t. f. 

Haas Mathias, Cibinio, Transylv., 1714. t. f. 

Haberern Jonathan, Ungarn, Felka, 1839. t. f. 

Haberland Jo. Gottfred, nob. Hung., Posoniensis, 1683. ny. f. 

Hiindel Wilhelm, Ungarn, Kirchdrauf, 1859. t. t'. 

Haener Jo., Transylv., 1815. ny. f. 

HUuffel Andr., Hung., 1795. ny. f. 

Haffner Ludwig, Ungarn, Kolesd, 1858. t. f. 

Haftl Georgius, Hung., 1786. ny. f. 

llager Michael, Siebenbiirgen, Reps, 1859. t. f. 

Hagius Jo., Iglaviensis, 1603. t. f. 

Hain Jo. Nicol., Leutschovia. Hung., 1687. t. f. 

flainzl Mathias, Hung., 1772. t. f. M Graser? '-') Gosnovioerus ? :: ) V. 6. Grosz. — ') V. >'<■ Gross. 
5 ) V. <"«. Gunnesch, ,; ) \'. *>. Gunesch, ■) Gyenisse. IIAK.MAIUK INDKX. 179 

Haitsch Paul, Ungarn, Alt-Walddorf. 1867. t. f. 

Ilajas Andreas, Ungarn, Kis-Geresd. 1872. t. f. 

Hajdsz 1'aul. Ungarn, Miskolcz, 1865. t. f. 

Hajndczy >) Panl, Uhgarn, Skalitz, 1847. t. f. — Hajnoczy Samuel, 
Szlal>ossino-"$itriensis, 1742. 

Hajos Andr., Hungar.. 1802. ny. f. 

Hajtmanszlcy Kolomann, Ungarn, Szt-Peter, 1867. t. f. 

Halasy Mich., Hung., 1791. t. f. 

Halbschuch Daniel, Hungarus, 1802. ny. f. 

Halenay Carl, Ungarn, Neusohl, 1847. t. f. 

Haltvich Carl, Siebenbiirgen, Birk, 1859. t. f. — Haltvich Conrad, 
Siebenb., Schassburg, 1882. t. f. 

Hamaliar Martin, Hungarus, 1774. ny. f. — Hamaljar Martin, 
Hung., 1805. ny. f. 

Hamavy Joh., Hung., 1795. t. f. 

Hammev Joh., Transylv., 1762. t. f. 

Hammerschmidt Carl, Ungarn. Lutzmannsburg, 1859. t. f. 

Hamrich Joh. Gottfred., Senmic, Hungarus, 1692. ny. f. 

Hanck Adam Silesius, civ. Bartfensis, Hung., 1671. t. f. 

Haucr Daniel Mart., Media, Transjdv., 1738. ny. f. — Haner 
Georg. Jerem., Transylv.. Saxo, 1729. t. f. — Haner Jo. Georg., Saros, 
Transylv., 1739. ny. f. — Haner Joh. Mart., Media, Transylvanus, 1750. 
t. f. — Haner M. Bichard., Schenkino, Transylv., 1731. t. f. 

Hanesz Samuel, Ungarn, Teisholz, 1874. t. f. 

Hann And., Media, Transylv., 1730. ny. f. — Hann Mich., Media, 
Transylv.. 1735. t. f. — Hann Michael, Kisch., Transylv., 1664. t. f. — 
llnnii Petrus, Media, Transylv., 1737. ny. f. — Hann Stephan, Transylv., 
1 805. ny. f. 

Hannenheim Julius v., Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1882. t. f. 

Hanniffel Alexander. Ungarn, Busst, 1874. t. f. 

Har n nolff Mathias, Hung., 1769. t. f. 

Hurth Carl, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1864. t. f. — Harth 
Jo., Transylvanus, 1816. t. f. 

Hartmann Anton., Hung., 1784. t. f. — Harlmann Michael. Tran- 
sylv.. 1792. ny. 1'. 

Hartnegg Jo. Adam, Posoniensis, Hungarus. 1684. t. f. 

Haslinger Daniel, Altenburg, 1675. ny. f. 

Haubner Matheus, Hung., 1816. ny. f. 

Hauj)t Martin., Transylv., 1786. ny. f. 

Hauser Joh. Sam., Hung., 1790. ny. f. 

Havaliar Daniel, i*ngarn, L.-Tugar, 1838. t. f. 

II" y Mich., Transylvanus, 1784. ny. f. 

Haynoczi") Samuel, Szobotischino, Nitriensis, Hungarua, 1742. n\ . i. 

Haynotzi •) Samuelus, Semproniens., Hung., 1757. t. f. 

Hechenast Michael, Hung., 1796. t. f. 

Hegyi Alexander, Siebenb., Szasz-Ujfaln, 1873. t. f. 

//< idendorf*) Michael Friedr. Joseph von, Siebenbiirgen, Mediasch 
1860. ii v. f. — Heidendorf Theod. Conrad von. Mediensis. Transylyanus, 
1751. ny. f. 

Heilmaatn Johannes, Bistricio, Transylv., 1675. ny. f. 

Heinrich Dan. Gottl., Transylv., 1797. 113-. f. — Heinrich Pranz 
Carl, Siebenhurgen, Hermannstadt, 1858. f. f. — Heinrich Gusta\ Ad., 
Siebenbiirgen, Magarei, 1872. t. f. 

Heinricus a Sobotist, 1577. t. f. 

') \'. .•>. Hajnoczi, Haynotzi. -') V. o. Hajn6czy. :; ) \'. '"'. Hey- 
dendoi"fif. 180 HABMADIK INDEX. 

Heinseli Johannes, Nicopolio, Pannon., 1658. t. f. 
Heinzelius Matth., Brizna, Ungarus, 1657. t.f. — Heinzelius Ste- 
phanus, Desiensis, Transylv., 1660. ny. t. 

Heitz Andreas. Siebenbiirgen, Miihlbach, 1859. ny. f. 
Heldweich Martin, Bartfa. Hungar.. 1677. ny. f. 
Helluer Samuel, Kesiuarkino , Hungarus , 171.".. ny. f. Hel- 

ner Sam., Felka, Hungar., 1747. t. f. 

Heltmann Adolf. Siebenbiirgen, 1868. ny. f. 

Helvig Andreas. Kupe, Transylv., 1698. t. t'. — Heliiyins Andivas. 
Meburga-Saxo, Transylvanus. 1659. t. f. — Helu-ig Jos. Beniam.. Tran- 
sylv.. 1791. ny. f. 

Hencz Joban.. Hungar., 1818. ny. f. — Hencz Samuel . Hung.. 
1787. t. f. 

Hennel Adamus. Theophilus, Modra. Hungarus. 1717. t. f. 
Hennrich Jo. Samuel, Transylv., 1814. ny. f. 
Henriri Johannes, Schaesburg., Transylv.. 1730. ny.'f. 
Henrirns Jonas, Rosenberga, Hungarus. 1658. ny. f. 
Henter Andreas, Transylv., 1792. ny. f. 

Hentschel Immanuel Godofred., Epperiesensis, Hungarus. 1755. t. f. 
Henzeli Jo. Christophorus, Neosol., Hung., 1692. ny. f. 
Herbert Heinrich. Siebenbiirgen, Hermannstadt. 186:'.. ny. f. — 
Herhertns Danielus, Saxo, Transylv., 1657. riy. f. 
Herdlitska Joh., Hung., 1768. ny. f. 
Hereuyi Andreas, Hung., 1762. t. f. 
Herepey Carolus, Siebenbiirgen, N.-Enyed, 1866. ny. 1. 
Herfurth Franz Carl, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1872. ny. f. - 
Herfnrth Joseph, TJngarn. Eperies, 1843. t. 1. 

Herman Andreas, Birthalbino. Transylv., 1697. ny. f. — H&rmann 
Georg., Corona, Transylv., 1724. t. f. - Hermann Joh., Transylv.. Herni.. 
1721. ny. f. — Hermann Lucas, 1666. t. f. — Hermanu Sam.. Cassuvia, 
Abaujvariensis, Hung., 1731. t. f. — Hermaun Steph., Cibinio, Trana., 
17 24. ny. f. 

Hertlerus G-eorgius, Kobersdorf, Hung., N. J. 1675. t. f. 
Hetyesy Ladislaus, Hung., 1817. t. f. 
Heuchelin Christianus, Posonio, Hungarus, 1660. t. f. 
Heuer Gabriel, solensis, 1571. t. f. 

Heuschingerus Jo. Julius, a "Waldeg, Oedenburg . Ung., 1660. t. f. 
Heydendorff 1 ) Sam. Jos. Conrad., Media, Transylv., 1740. t. f. 
Heyser Christian Mich., Trans., 1796. t. f. 

Hiemesch 2 ) Carl August, Kronstadt in Siebenbiirgen, 1863. nv. f. 
— Hiemesch Jo. Frideric, Transylv., 1816. t. f. — Hiemesch Mart., Coro- 
nensis, Trans., 1786. ny. f. 

Hientz Joh. Gottlieb, Transylv., 1786. ny. f. 

Hiesch Paul, Siebenbiirgen,Grossscheuern bei Hermannstadt 1 86 1 .t. f. 
Hillerus Johannes Casparus, Steinberg, Hung., 165 7. ny. f. 
Hillner Joseph, Siebenbiirgen, Gross-Laszlen, 1864. ny. f. 
Himisch 3 ) Johannes, Corona, Transylv., 1751. t. f. 
HirJing Jo., Transylv., 1798. t. f. 
Hirschler Samuel, Ungarn, Locsmand, 1863. t. f. 
Ilirting Steph. Leop., Schaessburg, Trans, 1751. ny. f. 
Hitsch Michael, Birthalbino, Transylv., 1740. ny. f. 
Hittig Andr., Hungarus, 1793. t. f. 
Hlavdts Joh. Mich., Hung., 1780. t. f. 
Hlivai Johannes, Zoliensis, Hung., 1746. ny. f. 

Hoch Joseph, Siebenbiirgen, Schassburg, 1857. t. f. — Hoch Blath., 
Media, Transylvanus, 1748. ny. f. ') V. 6. Heidendorf. — 2 ) V. 5. Himisch. — 3 ) V. 6. Hiemes.h. HABMADIK IXDEX. 181 

HocKholzer Daniel, Bempronio, Hungarus. 1735. t. f. 

Hochmeisler Johann Georg, Siebenb.. Hermannstadt, 1869. t. f. 

Hofbauer Paul. Ungarn, Lajos-Komarom, 1869. ny. f. 

Hoffmann Georgius. Rupe, Transylv., 1748. ny. f. 

Hoffsteter Jo. Adam, Cremnitz, Hung-.. 1680. ny. f. 

Holdonner ] ) Jo., Hung., 1798. t. f. 

Holeczy Samuel. Ungarn. 1868. t. f. 

Hollenbach Johannes Gottfred, Cremnic, 1664. ny. f. 

Holluby Adolf St., Ungarn, Bugganz, 1858. ny. f. 

Holtzinger Joh. Conr., Hungarus, Solmensis, 1740. t. f. 

Holtzkampft Jo. Georg., Iglaviensis, Hungarus, 1737. ny. f. 

Holceit And., Felsosajensis, Hungarus, 1727. t.f. — Holveith Jo. , 
Nagy-Pallagya. Liptoviensis, Hungarus, 1732. ny. f. 

Homi Dan.. Eupe. Transylv., 1731. t. f. 

Homolya Joaunes, Hung., 1828. ny. f. 

Honeczy Edmund, Ungarn, Sz.-Peter, 1871. t. f. — Honeczy Geza, 
Ungarn, 1808. t. f. 

Honnius ■) Petrus, 1666. t. f. 

Hontcrus Johannes, Corona, Transylv., 1751. ny. f. 

Hortczky Gedeon, Ungarn, Pilis, 1846. t. f. 

Horedt Samuel Joseph. Siebenbtirgen. Hermannstadt. 1861. t. f. 

Horvdth Alexander, Ungarn, Rosenau. 1867. ny. f. — Horvdth 
Gabriel. Hungarus. 1805. ny f. — Horvdth Jo., Hungar., 1816. ny. f. — 
Horvath Joh., Sopron.. Hungarus, 1761. t. f. — Horvdth Petr., Hungar., 
1802. t. f. — Horvdth Sigismundus. Hungarus, 1802. t. f. — Horvath 
Stephan.. Hung., 1796. t.f. — Horvdth Stephan, Siebenbiirgen. Szent- 
Gerlicze. 1866. ny. f. 

Hosmaun Dauiel, von Rothenfels, Cibin., nobil. Trans., 1734. t. f 

Hosszu Steph., Hung., 1780. ny. f. 

Hovacs Steph., Hungar., 1803. t. f. 

Hoznek Joh.. Hungar.. 1817. t. f. — Hoznek Nathauael, Ungar, 
Pokoragy. 1838. t, f. 

Hbchsmann Johann, Siebenbiirgen, Maniersch, 1861. t. f. 

Hbfflinger Jo. ^Yilhelmus, Neosolio, Pannonius, 1658. t. f. 

Hbhr Daniel, Siebenbirrgen, Schassburg, 1857. t. f. 

Hbnel Jakob. Ungarn, Miihlbach, 1836. ny. f. 

Hrabowszky David von, Ungarn, 1831. t. f. 

Hrk Johan, Ungarn, Liker, 1865. t. f. 

Huber Joh. Christoph., Pisonio, Hung., 1732. t. f. — Huber Jo. 
Theoph., Pisonio. Hung., 1731. t. f. — Huber Theodor, Ungarn, Kukmer, 
1859. t. f. 

Hufitatjel Wilhelm, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1865. ny. f. 

Hullik Paulus, Hungar-Rosnav., 1709. ny. i. 

Husz Johann, Ungarn, Poprad, 1867. t. f. 

Huszar Dan., Hung., 1797. t. f. 

Hutter Andr., Hung., 1791. t. f. 

Iyel Valentinus, Corona, Transylvanus, 1706. t. f. 

Igndcz Karl. Ungarn, Berkesz, 1862. ny. t. 

Illyes Jo., Hung., 1803. ny. f. — Illyes Paul, Hung., 1815. ny. f. 

Tmgarthen Petrus, Saxo Transylv., 1735. ny. f. 

Imre Stephan., Hungar., 1806. ny. f. 

I/istitoris Elias. Solna, Hung., 1691. t. f. 

Intze 1'ranciscus. 1808. ny. f. 

Ivanisch Mich., Hung., 1804. ny. f. 

J ) Holndonner. — -) Hannius (Hann) ''. 182 HARMADIK INDEX. 

Isdentzii Emericus, Eperiesensis, Ungarus. 1715. ny. f. — Isdenzky, 
Hung., Eperies, 1709. ny. f. 

Jachmann Joann., Ungarn. Leibitz, 1832. ny. f. 

Jaeobi ') Car]. Ungarn, Kronstadt, 1882. t. f. 

Jadtzko Samuel, Hung.. 1818. ny. f. 

Jaebez Serpilius Georgius Christophorus , Sempron.. Hung., 
1740. ny. f. 

Jalcab Jos., Hungar.. 1796. ny. f. 

Jakal Georgius, Transylv.. 1801. t. f. 

Jakobi 2 ) Michael, Transylv., 1794. nv. 1. 

Jakubovics Samuel, Ungarn, Miava, 1845. t. f. 

Jamriska Andr., Hung., 1815. t. f. — Jamrisska Julius, Ungarn, 
Gyongyos Pata , 1859. ny. f. — Jamrisska Peter, Ungarn, Klenocz. 
1846. ny. f. 

Jan Steph., Hung., 1779. t. f. — Jdn Carl, Hung., 1817. t. f. 

Janko Daniel, Ungarn, T.-Komlos, 1862. t. f. 

Jankovits Michael, Hung., 1776. t. f. 

Jdnosi Jos., Hung., 1802. ny. f. 

Jantzovitz Andr., Turocziensis, Hung., 1745. n}*. f. 

Jarius Wilh. Jos., Hung., 1793. t. f. 

Jaroschy Mich., Hung., 1782. ny. f. Jdrossy Paulus. Hung., 

1781. t. f. 

Jasko Karl, Ungarn, Poprad. 1861. t. f. 

Jawor Andreas, Ungarn, Theisholz, 1842. ny. f. 

Jekel Luc. Jo. Georg., Transylv.. 1801. ny. f. 

Jekeli Johann, Siebenbiirgen, Mediasch, 1866. t. f. 

Jenei Sam., Hung., 1796. ny. f. 

Jeremin e Johannes. Transylv., 1666. t.f. — Jeremiae Slephanus, 
Cibinio, Transylvanus, 1706. t. f. 

Jersovits Michael, Hung., 1829. ny. f. 

Jeszenszky Carl, Ungarn, Lality, 1838. ny. f. — Jeszenszky Johan., 
Hungarus, 1768. t. f. — Jeszenszky Karl, Ungarn, O.-Pazov, 1839. t. f. — 
Jeszenszky Sam., Hung., 1804. ny. f. 

Jesztrebini v. 6. Gestrebinyi es Gostrebini. 

Jetzernitzky Franc, Hung., 1797. ny. f. 

Jeuthe Jos. Zach. de, nat. ex Mon Gasch., Hung., 1732. ny. f. 

Jobi Joh., Transylv.. 1786. t. f. — Jobi Joh. Andreas, Bodendorf, 
Transylv.. 1713. ny. f. 

Johann ides Johannes, Zemberino Bachoviensis, Ung., 1657. ny.f. 

Joni Johannes. Iglotz, Hung., 1716. ny. f. 

Joseffy Sam., Hungarus, 1812. ny. f. — Josephi Eduard, Sieben- 
biirgen, Mediasch, 1866. t. f. — Josephi Joli., Transylv.. 1791. ny. f. — 
Jozeffy Paul, Hung., 1796. ny. f. 

Juga Stephan, Hungar.. 1802. t. f. 

Juny Mich.. Bistricensis. Transylv., 1735. t. f. 

Jilngling Carl, Siebenbiirgen. Beps, 1875. t. f. — Jiingling Daniel, 
Transylv., 1801. ny. f. - Jungling Friedrich, Siebenbiirgen, Reps., 1866 t. f. 

Jurak And., Felsci Kubyno Arvensis, Hungarus, 1731. t. f. 

Dr. Jurdnyi Lajos, 1864. t. f. 

Jnsth Gustav, Ungarn, Matthaeotz, 1864. t. f. 

Kabisius Joachim, Strebersdorfa, Hungarus, 1660. t. f. 
Kdddr Jo., Hungar., 1798. ny. f. 

') V. 5. Jakobi. — 2 ) V. 6. Jacobi. HAKMADIK INDEX. 183 Kddas Emeric. Hung.. 1795. ny. f. 

Kajari Steph., Hungar., 1795. t. f. 

Kalchbrenner Jos., Hung., 1798. t. f. 

Kalfus (?) Joh. Conrad., Hung., 1690. ny. f. 

Kalman "Wilh., Hungar., 1792. t. f. — Kalmann Joh., Hungarus, 
17 94. ny. f. 

Kalmar Steph., Hnngarus, 1795. ny. f. 

Kamner Gustav, Siebenb., Kronstadt, 1881. ny. f. 

Kampelius Johannes Christophorus, Sempron., Hung., 1705. ny. f. 

Kanka ] ) Georg, Ungarn, Nemet-Gurab, 1843. t. f. 

Kdpli Stephan, Hungarus, 1812. t. f. 

Kaptsdndy Stephan, Hung., 1817. ny. f. 

Karats Joh., Hungarus, 1792. ny. f. 

Karatsony Sam., Transylv., 1801. t. f. 

Kardevdn Wilhelm, Ungarn, Felka, 1866. t. f. 

Karika 2 ) Jo., Hungarus, 1798. t. f. 

Karlo Georgius, Hungar., 1797. ny. f. 

Kast Stephan, Siebenbiirgen, Blutroth, 1862. ny. f. 

Kastner Daniel, Modorfi, Hungarus, 1672. ny. f. 

Kaszap Stephan., Hung., 1795. t. f. 

Kaszay Paul, Hung., 1817. t. f. 

Kaszner P. Eduard, Ungarn, Ber, Nograd, 1867. t. f. 

Katona Michael, Hungar.. 1805. t. f. 

Kauffmann Stephan., Schaessburga, Transylv., 1724. t. f. 

Kaunn Joh., Cibiniensis, Transylv., 1733. t. f. 

Kaustgross Gregor., Iglaviensis. 1603. t. f. 

Kaijser Samuel , Hung., 1760. t. f. — Kayser Sam., Hung.. 
1786. ny. f. 

Kebeley Petr., Hung., 1829. t. f. 

Keblovszky Joh., Hung., 1791. t. f. — Keblovszky Jos., Hungarus, 
1 829. t. f. 

Kecskemeti Daniel, Hung., 1802. ny. f. 

Keintzel Georg, Siebenbiirgen, Sachsisch-Regen , 1860. t. f. — 
Kriutzel Georg, Siebenbiirgen, Sachsisch-Regen, 1880. ny. f. 

Keler Carolus, Hung., 1786. ny. f. — Keler Paulus, Hungarus, 
Bartphens., 1712. t. f. — Keler Sigism., Bartfensis, Hungarus, 1733. ny. f. 

Kdlner Carl, Ungarn, Nagy-Veszveres, 1838. t. f. — Kellner 
Georg., Hung., 1786. ny. f. — Kellner MichaeL Siebenbiirgen, Schassburg, 
1872. t. f. 

Kelp Jo. Georg., Transylvanus, 1727. t. f. 

Kemeny Simon, 1795. t. f. 

Kenzeli Jos.. Transylv., 1792. ny. f. 

Kercsen Eduard, Ungarn, 1868. t. f. 

Keresztessy Samuel, Hung., 1803. t. f. 

Keretztury 3 ) Franc, Castrif., Hung., 1738. ny. f. 

Kennicli karl Adolf, Ungarn, Vukova, 1867. t, f. 

Kertesz Stephan, Ungarn, Bekes, 1877. t, f. 

Kessler Eduard, Siebenbiirgen, Kronstadt. 1858. t. f. — Kessler 
Jo. Georg., Cibin., Transylv., 1753. ny. f. 

Kesslrrn Amlreas. Cibinio. Transylv.. 1745. t. f. — Keszlern Jo. 
Aml., Transylv.. 1786. ny.f.— Keszlent Jo. Georg., Cibinio. Transylv.. 
1750. t. f. 

Kestner Danielus, Cibin., Transyl., 1715. ny. f. — Kesztner Jo. 
Dan.. Transyl.. 1814. ny. f. 

Keyser Matthias, Hungarus, 1676. ny. f. 

Kezer de Lypocz Stephanus, Eperiesensis, Hung.. 1701 — 1702, ') V. o. Karika — -) V. i». Kanka. — «) Keresztury. 184 HABMADIK INDEX. 

Kinu Gustav Friedrich, Siebenbiirgen. Sachsisch-Regen, 1860. 1. f. 

Kinzler Wilhelm, Ungarn, Leibitz, 1867. t. f. 

Kirdly Kolomann, Ungarn, Pongyelok, 1867. t. f. 

Kirchknopf Matthias, Hungar., 1828. t. f. 

Kirchschlager Godofred, Cremnicensis. Hungarus. 1662. ny. f. 

Kis Albei't, Ungarn. Gidofalva, 1865. t. f. — Kis Joh.. Hung.. 
1792. t. f. — Kis Joh. Thom., Transylvanus, 1783. t. f. — Kisch Daniel, 
Transylv., 1787. t. f. — Kisch Daniel, Hung., 1787. t. f. — Kisch Gustav 
Oswald, Siebenbiirgen, Heltau, 1862. ny. f. — Kiss Andreas, Ungarn, 
Kis-K(5ros, 1862. t. f. — Kiss Jos.. Hung., 1816. t. f. — Kiss Mich.. 
Hung., 1793. t. f. — Kiss Valentin, Hung.. 1798. ny. f. 

Kisl'mus Andreas, Transylv., 1721. t. f. 

Kissling (?) Joh., Trans., Cibin., 1723. — Kissling Johannes, 
Cibiniensis, Transylvanus, 1696. t. f. 

Kiszelly Erwin, Ungarn, Eperies, 1865. t. l. 

Kitska Daniel, Ungarn, Schemnitz, 1840. t. I. 

Klaniczay Paul., Hungarus, 1793. ny. f. 

Klanitza Joh., Hung., 1776. t. f. 

Klar Joh. Paulus, Hung., 1762. ny. f. 

Klatsany Joh , Hung., 1783. ny. f. 

Klein Bartolom., Scepusiensis , Hungarus. 1733. t. f. — Klein 
Daniel, Bistricensis, Transylv., 1741. ny. f. — Klein Joannes, Scepusien- 
sis, Hungarus, 1744. ny. f. — Klein Jo. Georg., Hung., 1828. t. f. 
Klein Joh. Fridr., Bistricensis, Transylv., 1733. ny. f. — Klein Johann. 
Siebenbiirgen, Hermannstadt. 1841. t. f. — Klein Johannes, Schonberga, 
Transylv., 1680. ny. f. — Klein Jos. Traug., Transylv., 1802. t. f. — 
Klein Mich., Transylv., 1801. t. f. — Klein Michael, Scepusiensis, Hung., 
1733. t.f. — Klein Paul. Carol., Bistriciens., Transylv., 1735. t. f. — 
Klein Samuel, Ungarn, Dobschau. 1869. t. f. - Klein Simon, Cibinio. 
Transylv., 1748. ny. f. 

Kleinkauffius Jac. Gottholdus. Corona, Transylvanus, 1754. ny. f. 

Kleinrathius Johannes, Bustio, Hung., 1670. ny. f. 

Klement Sam., Hung., 1805. t. f. 

Klesch Christophorus, 1678. t. f. — Klesch Daniel. 1676. t. f. — 
Klesch Christ. Dan., Sempr., Pann.. 1676. — Klesch Elias Daniel, Hung., 
1681. t. f. 

Klus Andreas, Cibinio, Transylvanus, 1697. t. f. 

Klszdk Gusztav, Ungarn, Szobotist, 1866. ny. f. 

Kmetony Paulus, Hung., 1773. t. f. 

Knall Stephanus, Mediens.. Transylvanus. 1745. t. f. — Knall 
Steph., Transylv., 1777. ny. f. 

Knoblauch Johannes, Leutschovia, Hung., 1691. ny. f. 

Knogler Car. Sarn., Sempronio, Hungar., 1747. ny. f. — Kuoyler 
Joannes, Trene*enensis, Hungarus, 1685. t. f. — Knogler Martinus, Hun- 
garus. Baccabaniensis, 1719. ny. f. 

Kohialka Joh., Ungarn, Topporcz, 1858. i. 1. 

Koch Joh. Georg., Hung., 1791. ny. f. 

Kochlatcs Sigis. Wilhelmus, Cassovia, Hungarus, 1713. ny. f. 

Koczdn Jo., Hung., 1798. t. f. 

Koehler Andreas, Schaesburg.. Transylv., 1742. t. f. — Koehler 
Carolus, Hung., 1770. ny. f. — Koehler Dan., Schaesburgens., Tansylv., 
1752. t. f. 

Koelderer Jo. Georg., Hung., 1798. t. f. 

Kohuth Michael, Ungarn, Szarvas, 1867. t. t. 

Kolhenhayer Samuel. Ungarn, Krinzdorf, 1857. ny. f. — Kolben- 
heyer Godofred, Hung., 1786. ny. f. 

-Kbi/' Georg., Transylv., 1789. t. f. 

Koll Georgius Ad., Modra, Hung., 1715. ny. f. HARMAUIK INDEX. 185 Kolldr Joh . Huiig.. lsi:. t. f. 

Kollmann Jacobus, Transylv., 1786. t. 1'. 

Kolmdr Joseph, Hung., 1795. ny. f. 

Koncsek Martin., Hung., 1792. ny. f. 

Konnerth Joseph, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1864: nv. f. 

Kouvalinka Paulus, Hung., Sagolcensis, 1671. 

Kootz Julius, Siebenbiirgen, Miihlbach, 1869. t. f. 

KorabinszTci Martin, Wagendriisselino , Scebusiensis . Hungarus, 
1728. ny. f. 

Korcsek *) Stephan, Ungarn, Abelova, 1870. t. f. 

Koricsdnszky Samuel, Hung.. 1814. t. f. 

Koritary G-eorg., Hung., 1798. t. f. 

Kormann Johann, Ungarn, Sassin, 1849. t. f. 

Kornerus Danielus, Bistriciensis, Transyl., 1714. ny. f. 

Kortsek -) Gabrielus, Hungarus, 1777. ny. f. 

Kosrh Michael, Siebenbiirgeu, Sachsisch-B,een, 1^67. n\ . f. 

Kostolami Andr., Hungarus, Barsiens., 1725. ny. f. 

Kosztra Johan, Ungarn, Ledenj', 1838. ny. f. 

Kosztwiller Mar., Schemnicio, Hungarus, 1728. ny. f. 

Kotsmajer Mich., Ung. Castriferrensi, 1724. ny. f. 

Kottler Mich., Ungarn, Menhard. 1842. t. f. 

Kovdcs Franc, Hung., 1812. t. f. — Kovdcs Johann, Ongarn, Lo- 
soncz, 1860. t. f. — Kovdcs Martiny Michael, Hung., 1807. ny. f. — Ko- 
cdts Gabriel, Hung., 1807. ny. f. 

Kovdcsi Sandor, Ungarn, Tallya, 1875. t. f. 

Kozma Franz, Siebenbiirgen. Klausenburg, 1867. t. f. 

Kbnczey de Altorja Johann von, Ungarn, Miskolcz, 184s. n\ . f. 
1S49. ny. f. 

Kbnig Matthae., Varalio, Scepus.. Hungarus, 1726. t. f. 

Kbpe Alexander, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1862. t. f. 

Kormendy Paulus, Hung., 1802. t. f. 

Kbrmbtzy Joh.. Transylv., 1796. ny. f. 

Kbrbssy Joh., Hung., 1791. t. f. — Kbrbssy Joh., Hungar., 
1806. ny. f. 

Kbteles Samuel, Transylv.. 1796. t. f. 

Kbvesdi Johannes, Sempron., Hungarus, 1703. ny. f. — Kovesdy 
Jo. Carolus, Sempron., Hungarus, 1740. ny. f. 

Krailirh Andr., Hung., 1789. t. f. 

Kraloicanszky Andr., Hung., 1788. ny. f. 

Kramdr Martin, Ungarn, Sz.-Martin, 1843. ny. f. 

Kramer Joh., Hung., 1792. t. f. — Kramer Joh. Georg., Sempro- 
nio, Hungarus, 1701 — 1702. — Kramer Martin, Hung., 1717. t. f. - 
Kramer Michael, Schaesslmrg.. Transylv., 1741. ny. f. — Kramer Michael, 
Transylv., 1784. ny. f. 

Krandy Samuel, Eperiesensis, Hungarus, 1739. t. f. 

Kraus Andreas. Corona, Transylv., 1689. ny. f. — Kraus Georg. 
Theod., Transylv., 1792. ny. f. — Kraus Joh., Transylv., 1797. t. f. — 
Kraus Matth., Posonio , Hung.. 1687. ny. f. — Kraus Pet. Paulin.. 
Schaessburg, Transylv., 1740. t. f. — Krauss Ag. Jo.. Gross-Schenckino. 
Transylv., 1729. t. f. — Krauss Andreas, Schasburirens.. Transyl.. 1696. 
ny. f. — Krauss Andr., Schaessburg.Transylv.. 1721. ny. f. — Krauss Georg. 
Theod., Schaessburg., Transylv., 1721. ny. f. — Kraus* tieovj;. Theod., 
Schaessburg., Transylv., 1749. t. f. Krauss Jo. Georg., Schaessbui^nis., 
Transylv., 1732. ny. f . — Krauss Joh., Transylv.. 1783. t. f. — Krauss 
Jos., Schaessburgensis , Transylv., 1733. ny. f, — Krausz Jo., Hung., 
1828. ny. f. l ) V. 6. Kortsek. — -) V. 6. Korcsek. 186 HABMADIK IXDEX. 

Kray Alexander, Kesmarkino, Hunuarus, 1710. ny. f. 

Krcsmery Jo., Hung., 1814. t. f. 

Kreplehner Christophorus, Pisonio, Hung., 1752. t. f. 

Kretsmayer Dan., Siehenbiirgen, Bistritz, 1882. ny. f. 

Kretschmer Ephraira, Leutschovia. Hung.. 1678. ny. f. 

Kreysel Jo. Sigism., Bartha, Hungar., 1737. ny. f. 

Kreyselmeyer Carol., Trans., 1797.ny. f. 

Kriebel Daniel, Hung., 1798. ny. f. 

Krieg Jac, Hung., 1797. t. f. 

Kring Nicolaus, Ungarn. Dorocske. 1871. t. f. 

Krmann Eduard. Ungarn, Ratko Bisztro, 1859. ny. f. 

Kruch Johannes. Cremnicio, 1628. t. f. 

Krussnetz Joh.. Hung., 1768. ny. f. 

Kriiger Christoph. Ern., Hungar., 1768. t. f. 

Kubanyi Ludwig, Ungarn, Zselenyik, 1842. ny. f. 

Kulifay Nicol., Hungarus, 1801. t. f. 

Kuna Michael, Hungarus, 1789. ny. f. 

Kund Samuel, Ungarn. Oedenhurg. 1859. t. f. 

Kunnerth Jo. Theoph., Posoniens., Hungar., 1751. ny. f. 

Kuntz Julius, Ungam, Poprad, 1859. ny. f. — Kunz Joh. Ludwig, 
Ungarn, Felka, 1840. t. f. 

Kursan Paulus, Hung., 1783. ny. f. 

Kusmanyi Jo., Hung., 1777. ny. f. 

Kuszmdny Carolus, Hungarus. 1828. t. f. 

Kutasi Georg, Hung., 1814. t. f. 

Kiizma Adolph, Ungarn. Bath, 1863. ny. f. — Kuzma Carl, Ungar., 
Almas, 1842. t. f. — Kuzma Samuel, Hungarus, 1829. ny. f. 

KiinrzJer Samuel, Hung., 1797. t. f. 

Kiirt y Stephanus, Hungarus, 1593. t. f. 

Labdth Alex., Hung., 1816. ny. f. 

Lacher Samuel, Hung., 1817. t, f. 

Ladiver Elias, Polna, Hungarus, 1676. t. f. 

Lagler Matthias. Hungar., 1818. t. f. 

Ldhm Ludwig, Ungarn, Leutschau, 1858. t. f. 

Laitner Johannes Theoph.. Soproniensis, Ung., 1752. t. f. — Lait- 
ner Paul, Hung., 1814. t. f. 

Lamer Andr., Hung.. 1794. t. f. 

Lamoss Johannes, Hung., 1804. t. f. 

Landinus ') Andreas. Leutschovia, Hung., 1689. t, f. 

Lang Daniel. Marpodiensis, Transylv., 1680. ny. f. — Laaig Fried- 
rich, Siehenbiirgen. Bistritz. 1860. t. f. — Lang Jo.. Sabeso-Trans^^lv., 
1723. ny. f. — Lang Joh. Georg., Posonio, Hungar., Typogr., 1745. ny. f. 
— Lang Johann. Siebenbivrgen. Magarei. 1865. t. f. — Ldng Mathias. 
Sabeso, Transylv.. 1736. ny. f. — Lang Paulus, Corona. Transylv., 1726. 
t. f. — Lang Theodorus, Transylv., 1760. t. f. 

Langh Martin.. Hung.. 1791. t. f. 

a Langi Johannes, Kosn.. Equ. Hung., 1717. t. f. 

Langius Danielus, Sabeso, Transylvanus. 1718. nx. f. — Langius 
Matthias, Sempron.. Hung.. 1674. t. f. — Langius Michael. Purimont., 
Transylv., 1683. ny.f. — Langius Paulus, Nagry-Schenckensis, Transylvan., 
1718. t. f. 

Langsfeld Christianus, Iglavio, Hung., 1677. ny. f. 

Liini Andreas, Bistricio, Trans., 1754. t. f. — Laui Andreas 
Gottlieb, Transylv., 1784. ny. f. — Lani Friedr., Siebenbiirgen, Bisz- 
tritz, 1830. t. f. 

') Landing. IIAKMADIK I.NDI.X. 187 Lany Paulus. Kesmarkensis. Hung.. 1749. t. f. — Lauy Zachavias 
Trentschiniensis. Hungarus, 1659. ny. I. 

Lassel Friedrich, Siebenbiirgen, Petersberg, 1863. t. f. — Lassel 
Moritz, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1876. t. f. 

Ldszlo Andreas, Hungar., 1807. ny. f. 

Latsny Andr., Hung., 1774. ny. f. — Latsny Georg., Hung., 
1774. ny. f. 

Laucsek J ) Jonas, Ungaru. Vecse, 1871. t. f. 

Lauko Karl, Ungarn, Czegled, 1864. ny. f. 

Launer Andreas, Hungarus, 1804. ny. f. 

Laurentzii Jo., Hungarus, 1801. t. f. 

Lautschek 2 ) Andreas, Hung., 1802. t. f. 

Lazar Carl, Croatien, Szt.-Ivan. 1880. ny. f. 

Ldzdri Georg, Hung., 1773. ny. f. 

Lazarus Augustinus, Leutschovia. Hungarus, 1693. ny. f. 

Lehoczkji Dan.. Hung., 1 782. ny. f. — Leholzsey 3 ) Joh., Sarosiensis. 
Hung., 1723. t.f. — Lehotzlq/ Andr., Hung., 1774. ny. f. — Lehotzky 
Martin, Hung., 1789. t. f. 

Lehrer Johann C, Siebenbiirgen, Mediasch, 1861. t. f. 

Leidelius Georgius, Sempron., Hung., 1675. t. f. 

Lekenyey And., Hung., 1772. t. f. 

Lem Michael, Seibesiensis, Transylvanus, 1720. ny. f. 

Lendvai Joh., Hung., 1794. ny. f. 

Lengyel Steph., Transylv., 1801. t. f. 

Leonhard Martin., Cibin., Transylv., 1695. ny. f. — Leouhardt i ) 
Mart. Frideric, Transylv., 1801. t. f. — Leonhard Martin Friedrich, 
Siebenb., Broos, 1872. t. f. 

Leopold Ludovicus, Transylv., 1774. t. f. 

Lepnichius Georgius, Sabeso, Transylvanus, 1718. ny. f. 

Lesko Adalbert, Ungarn, Ober-Szeli, 1869. t. f. 

Leszich Eduard, Ungarn, Szarvas, 1856. t. f. 

Letz Sam., Transylv., 1779. ny. f. — Letz Samuel, Media, Tran- 
sylv.. 1735. t. f. 

Levay Ludwig, Ungarn, Felsu-Banya, 1877. t. f. 

Lewitzky Carl, Siebenb.. Broos, 1873. ny. f. 

Lezius Car. Lud., Schemnicio, Hungar.. 1744. t. f. 

Lichard Ludwig, Ungarn. Libethen, 1846. ny. f. 

Liczenyi Ludwig, Ungarn, Pest, 1871. t. f. 

Lieheczeis 5 ) Ludov. Eithard., Sempronius, Hungarus, 1727. t. i'. — 
Lieheczeit Jo. Sam., Sempronio, Hung., 1698. ny. f. 

Liedemann Adolf, Hung., 1791. t. f. — Liedemann Jos. Sigism., 
Hurig., 1770. t. f. — Liedemanii, Martin., Hung., 1788. ny. f. 

Liefmannus Fridericus, Cassovia, Hung., 1692. ny. f. 

Limberger Stephan, Ungarn, Oedenburg, 1847. t. f. 

Lindenfels Carolus de, Belgrado, Hung.. 1748. t. f. 

Linsing Michael, Transylv., 1761. t. f. 

Lippisch Daniel, Iglaviensis, Hung., 1737. t.f. — Lippisch Joh. 
Gearg., Bartfensis, Hungarus, 1733. ny. f. - Lippitzsch Daniel, Bartfen- 
sis. Eungarus, 1698. t. f. 

Lippolt Martinus. Ohrimnic, lK;i7. ny. f. 

Liptak Steph., Hungarus, 1828. t. f. 

I.ijitay Johann, Ungarn, Nagy-Olaszi, 1842. t, f. — Liptay 
Mathias, Huiig.. 1798. t. i. 

Liszkay Johann. Ungarn, Csetnek, 1830. t. f. ') V. 6. Lautschek. — s ) V. o. Laucsek. — 3 ) Lehoczky. — 4 ) Leon- 
"Srd. — '") Liebezeit. 188 UAKMADIK INDEX. Lochnerua Jo. Andreas, Soproniensis, Hungar., itie>7. t. i. 

Loechnerus Christophorus, Sopron., Hung., 1HS1. t. f. 

Loew ') Hartin., Cibiniens., Transylv., 1731. ny. f. 

Lonyay Bela von. Ungarn, Pest, 1864. ny. f. — Lonyay M. v., 
Ungarn. Pesth, 1866. ny. f. 

Lorencz Sigismtmd, Unoarn, Eperies, 1867. t. f. 

Lorent George, 1737. t. f. 

Losi Johannes, Ung., Gauriensis. 1657. ny. f. 

Lostorfer Paul. Hung., 1828. t. f. 

Lbrincsek Johann, Unyarn. Lowinobanya. 1841. t. f. — Lorincsek 
Samuel. Ungarn, Lonyo-Banya, 1838. ny. f. 

Low 2 ) Andreas, Cibin., Transylvanus, 1715. ny. f. — Lbw Carolus 
Fridericus, nobilis Sempronius, Hungarus, 1717. ny.f. — Lbw Georg., 
Cibiniensis, Transylv., 1729. t. f. 

Lbwei de Lbwb Blasius, Hungarus. 1676. t. f. 

Lbwiux Andreas, Sempron.. Hungarus, 1680. t. f. 

Lucas Zacharias. Cibiniensis. Transylv.. 1697. ny. f. 

Ludmann Johan., Hung., 1829. ny. f. 

Lukdcs Steph.. Hung.. 1802. ny. f. 

Lupini Martin., Media, Transylv., 1733. t. t'. 

Luthdr Joh., Hung., 1802. t. f. 

Lutsch And. Regnensio, Transylv.. 1725 ny. f. — Lutsch Jo., 
Cibiensis, Transylv., 1724. ny. f. — Lutsch Jo. Andr., Transylv., 1802. 
ny. t'. — Lutsch Mi., Cibiniens.. Transylv.. 1727. t. f. 

Lutze Samuel, Hungar., 1817. t. f. 

Liibeck Carol.. Hungar., 1796. ny. f. 

Lyssoivini Sam., Nagy-Palajjya, Liptoviens., Hung., 1732. ny. f. 

Machula de Abrahdmfalva Gabr., Hung., 1791. ny. f. 

Maddr Mathias, Ungarn, K.-Barati ; 1876. t. f. 

Madardsz Andreas, Hungar.. 1798. ny. f. — Madardsz Johan., 
Hung., 1817. t. f. 

Mdday Carl, Ungarn, Kesmark, 1846. ny. f. 

Maerter Laurentius, Cibiniensis, Transylv., 1733. ivy. f. 

Maetz Mich. Jerem.. Transylv.. 1791. ny. f. 

Magassy Dionysius, Ungarn, Kis-Somlyo, 1859. t. f. 

Magda Paul., Hung., 1792. t. f. 

Majer Paul., Prividia, Hung., 1674. ny. f. 

Major 3 ) Johannes, Bartfensi», Hungarus, 1662. t. f. — Major Jos. 
von. Hung., 1804. t. f. — Major Samuel. Hung.. 1777. ny. f. — Major 
Zachar., Hungarus, 1777. ny. f. 

Maketsek Paul, Hung., 1794. t. f. 

Makoviczky Adolf, Ungarn, Schweinitz. 1870. ny. f. 

Malatides Gabr., Hung., 1846. t. f. 

Mallendorf Jo., N.-Schenckino, Transylvanus, 1744. t. f. 

Maller Paul., Hung., 1792. ny. f. 

Mangesius Aegidius, Mediensis. Transylv., 1697. ny. f. — Man- 
gesius Carolus, Transylv., 1818. t.f. — Mangesius Jacobus, Ludosino, 
Transylv., 1747. ny. f. 

Manhardt Michael, Hungarus, 1829. ny. f. 

Mann Leopoldus, Rustensis, Hung., 1710. t. f. 

Mannieger Georg., Ungarn, Oedenburg, 1869. t. t'. 

Mar Petr.. Hung.. 1798. t. f. 

Marck Mathias, Poson.. Hungarus, 1710. ny. f. 

Marcklowky Paulus, Hungar., 1669. t. f. 

Marcsek *) Johaun, Ungarn, Kesmark, 1 844. t. f. ') V. 6. Low es Lowius. — 2 ) V. 6. Loew es Lowius. — 3 ) V. 6. Ma- 
yoor. — *) V. 6. Martsek. HARMADIK ISDEX. 189 Marienburg Luc. Jos., Transvlv., 1789. t. f. 

Marienhurger Christian.. Corona. Transylv.. 1750. ny. f. — Ma- 

rienburger Georg.. Corona, Transylv., 177".. ny. l. 

Muryocsy Coloman, Ungaru, Losoncz, 1869. t. f. 
Markovitz Math., Dobroniensis. Zoliensis, Hung.. 1731. t. f. 
Marothy And.. Hung., 1773. t. 1. — Marothy Kmil. (Tngarn, Cseh- 
Brez6, 1871. t. f. 

Marron ') Joseph. Hungar., 1 795. t. f. 

Marttni Carolus. Hungai\, 1825. ny. f. — MarHni Daniel, Modra. 
Hunuarus. i6hh. t. f. - Martini Ferd. Mich., Hung., L7h:.. ny. f. 
Martiny Daniel. Hung.. 1828. ny. f. 
Martinyi Josef, Ungarn, Bimaszombat. 186 7. t. f. 
Martius And.. Sempron., Hungarus. 1732. ny. f. — Martius J<>. 
Christo.. Modra. Hunoarus. 1697. ny. f. 

Marton Michael. Ungarn, Giins, 1844. t. t. 
Martsek -) Martin.. Hung.. 17 74. 113'. f. 

Maschgo Julius, Cremnic. Hungarus, 1712. ny. f. — Maschyo Leo- 
poldus Ferd., Cremnic. Hung., 1712. ny. f. 

Masnichis Tohias. Hungarus, 1680. ny. f. 
Masznyik Johann, Uncrarn, Asz6d, 1842. t. f. 
Masztis Ludwig. Unoarn, Devicse, 1862. t. t. 

Matern Geor^ius Christianus, Posoniensis. Hungarus. 1717. ny. f. 
Materny Johann, Ungarn, Grolnitz, 1845. ny. f. 

Mathiae Georgius, Corona, Transylv.. 1739. ny. f. — Mathiae 
Michael, Media, Transylv., 1749. t. f. 

Matisz Karl, Ungarn, Beled, 1860. t. f. 
Mato8 Johann Yictor, Ungarn, Hunnsdorf. 1841. t. f. 
Matsko Mathias, Posoniensis, Hungarus, 1741. ny. f. 
Maurach Lucas. Posoniensis. Ungarus, 1599. t. f. 
Maurer Friedrich, Sfebenbiirgen, Agnethlen, 1864. ny. t. 
Mayoor 3 ) Sigismondus, Cassovia, Hungarus, 1719. t. f. 
Mazsary 4 ) Saniuel, Hung., 1817. t. f. 
Meercaldt Mathias, Xeosoliensis, Hungarus. 1711. t. f. 
Mehi Molndr And.. Hung., 1794. t. f. 
MeUmerus Johannes, Corona, Transylvanus, 1744. t. f. 
Melas Barth.. Schaessburg., Trans.. 1742. t. f. — Melas Bartholo- 
maeus, Schassburgo, Transylvanus. 1712. t. f. — Melas Luc Christian.. 
Schassburgo, Transylv.. 1720. ny. f. — Melas Luc. Jo.. Transylv.. 1802. t. 1. 
Melchioris clc Zuanao Georg. Christoph., Sempron., Hungarus. 
1679. ny.f. — Melchioris de Zuanna Joh. Wilhelm., Sempron., Huno-., 
1670. ny. f. 

Melegh Julius, Ungarn. Avas-Ujvaros, 1867. ny. f. 
Mellinua Clmstophorus, Cemmzensis, Mont., Hungarus. 1660. ny. t'. 
Meltzer Andreas, Cibin., Transylvanus. 1769. ny. f. 
Mdzer Jacob.. Hungar., 1805. ny. f. — Melzer Johan., Schoene- 
bergensis, Transylv., 1731. ny. f. 

Menning Andreas. Siebenb.. 1868. t. f. — Menning Johann, Siehen- 
biirgen, Gr.-Alisch, 1871. t. f. 

Memel Tob., Leutschovia, Hungar., 1737. ny. f. 
Meschedeck ~°) Sam., Puchov.. Hung.. 1732. ny. f. 
Mess Paulus. Cibino, Transylv.. 1746. ny. f. 

Messerschmied Jeremia, Cremnicio, Hungar.. 1^7 r». ny. f. — Mes- 
serschmidt Thimotheus. Crembniciens.. Hum:.. 1671. ny. f. — Messer- 
schmied Joannes, Cremnicio, Hnngar., 1H7.'>. ny. f. 

') Marton. — -) V. 6. Marcsek. - 3 ) Major ? — ') Marsarj 
"•) Thessedik. lMu HARMADlK INDK.X. Metsch Mich., Transylvauus, 1762. ny. f. — Metsch Mieh., Tran- 
sylv., 1791. ny. f. 

Metzner Joh. Georg., Eperiesensis. Ungarus, 1709. t. f. 

Meyer Mathias. Hung., 1786. ny. f. 

Mialovics Sam., Hun».. 1788. t. f. 

Miavecz Ladislaus, Ungarn, Eosenau. 1864. t. f. 

Michaelis Frideric, Hung.. 1817. ny. f. — Michaelis Joh. Ludwig, 
Siebenburgen. Hermannstadt. 1863. t. f. 

MichaUtz Joh., Hung., 1795. ny. f. 

Miehnay Josef, Ungara, 6-Tura. 1860. t. f. 

Mickle Mich., Hung., 1797. t. f. 

Mihalik Daniel, Hung., 1796. t. f. 

Miklosi/ Johann. Ungam, Szarvas, 1857. t. f. 

Mikolay Johan. Ungarn, Topporcz, 1847. nv.f. — Mikolay Stephan.. 
Hung., 1816. t. f. 

Mikovini Sani.. Thurtzehe, Hung., 1723. t. f. 

Mikulds Johann, Ungarn, Aszod, 1843. t. f. 

MUecz Ladislaus. Hung., 1793. ny. f. — Milecz Mich., Hung., 1776. 
ny. f. — MUecz Elias, Thurotziensis, Hung., 1722. t. f. 

Milleter Johannes, Iglaviensis. Hungarus, 17 12. nv. f. 

Minder Franciscus Christianus. Wormatiens., Hungar., 1720. t.f. 

Miron Dionysius, Ungarn, Cella, 1870. t. f. 

Miselos Petr., Hung., 1803. t. f. 

Mispal Gregor., Hung., 1815. t. f. 

Mixadt Daniel, Hungarus. 17 74. ny. f. 

Mocser Samuel, Ginnensis. Hung., 1694. ny. f. 

Moekesch Carl Fridrich, Siebenburgen, Beussen, 1862. ny. f. 

Mogesch Petrus. Cibinio, Transylv., 1739. oy. f. - Mogesch Sim. 
X-ti.. Transylv., 1786. m. f. 

Mogyorosi stephan, Ungarn, 1868. t. f, 

Mokos Gyula, 1880. ny. f. 

Mokry Benj.. Hungams, 1804. t. f. 

MoUtor Tobias, Crimnizensis, 1575. ny. f. 

Molitoris Johann. Ungarn. 1868. t. f. — Molitoris Samuel, Hnng., 
1803. t. f. 

Mollitor Georg., Hung.. 1786. ny. f. 
. Molnar Alexand., Transylv., 1791. t. f. — MoJndr Adulbert. Sieben- 
biirgen, Thorda, 1867. t. t. — Molndr Aladar, 1864. ny. f. — Molndr Bla- 
zius, Hung., 17y5. ny. f. — Molndr Carolus, Transylv., 1818. t. t. — 
Molndr Georg Carl. Hung., 18uh. t. f. — Molna r Johannes, Hung., 1782. 
ny. t. — Molnar Jos.. Hung.. 1804. t.f. — Molndr Michael, Hungar.. 
1807. t. f. 

Molnos David, Hung., 1803. ny. f. 

Monkowic( i>hs Joannes, Ujheliensis, Hungarus, 1659. ny. f. 

Morres Eduard. Siebenburgen, Kronstadt. 1881. ny. f. 

Mossoezij Institoris Gabriel. Hungarus, 1758. ny. f. 

Mockel Christian. Siebenb., Muhlbach, lf<72. ny. t'. — Mockel 
GTustav, Siebenbiirgen, Miihlbach, 1870. t. f. 

Moller Dan., (?) Tirnavia. Hungarus. 1705. — Motter Jo. Godofred, 
Bchemnicio, Hungarus, 1728. t. t. 

Mudrony Joh., Hun-.. 1772. t. f. 

Mueiier >) Carol, Transylv., 1812. ny. f. 

Mnmhardt Daniel, Hung.. 1780. t. f. 

Muskuli*) Beniam., Hungarus. L786i t. f. — Muskuli Johannes, 
Hungarus. 1 7 8 ti . t. f. 

Muhsam Bam., Transylv., 1783. t. f. 

'i V. ■".. H aller. -) Bfusculi. HAUMADIU INDEX. 19l 

Miiller ') Jo. And., Sempron., Hungarus, 1727. ny. f: — Muller 
Georg. Hung., 1815. t. f. — Milller Georgius. Leutschovia, Ungarus, 1631. 
t. f. — Milller Gustav, Siebenbiirgen, Mediasch, 1858. t. f. — Miiller 
Henr. Christoph., Transylv., 17 74. t. f. — Miiller Joh., Cibiniens., Tran- 
sylv.. 1734. t. f. — Miillcr Johannes, Transylvano, Schassburgensis, 1686. 
ny. 1'. — Muller Martin, Transylv., 1774. ny. f. — Muller Mich. Traug.. 
Transylv., 1817. t. f. — Miiller Petrus, Corona, Transylv.. 1749. ny. f. — 
MiiUer Sam. Gottfried, Transylv., 1761. ny. f. — Mullerus Tobias, Tran- 
sylv., Cibin., 1722. ny. f. 

Miinnich Alexander, Ungarn. Iglo, 1866. ny. f. 

Mylius Jacobus, Corona, Transylvanus, 1744. t. f. — Myliua Yen- 
delinus, Corona, Transylvanus, 1706. t. f. 

Mysz And. Gottlieb. Trans., 1786. ny. f. — Mysz Martin., Corona. 
Transylv., 1750. ny. f. 

Nadler 1'rancis., Hungar.. 1828. ny. f. — Nadler Paulus, Hunga- 
rus. 1786. ny. f. 

Ndgly Stephanus, Sancto Georgiens., Hungarus, 1720. t. f. 

Nagy Alexander, Ungarn, Tompahaza, 1873. t. f. — Nagy Geor- 
gius, Jauriensis. Hungarus. 1737. t. f. — Nagi/ Georgius, Hung., 1760. t. f. 
- Nagy Georg., Hungarus, 1795. ny. f. — Nagy Ladislaus, Soproniensis, 
Ung., 1618. ny. f. — Nagy Ludwig. Siebenb.. Klausenburg, 1871. t. f. — 
Nagy Ludwig, Qngarn, Mr.-Gencs, 1873. t. f. — Nagy Paul, Hung.. 1786. 
iiy. f. — Nagy Sam.. Hung. 1797. t. f. — Nagy Sam., Hung., 1801. t. f. — 
Nagy Sam. Franc. Hung.. 1761. t. f. — Nagy Steph., Hung., 1797. t. f. 

Ndndsy Mich., Hungar., 1794. t. f. 

Nehiba Ludwig. Ungarn, N.-Gurab, 1865. t. f. 

Neidel Christophorus, Corona, Transylvanus, 1712. ny. f. — Nei- 
del Jos. Gottlieb, Transylv., 1761. ny. f. — Neidel Paul., Corona. Tran- 
sylv., 1726. t. f. — Neidel Valentinus, Corona. Transylv., 1721. t. f. 

Nemes Bmerich, Siebenburgen, Moha, 1871. t. f. 

Nemeth'-) Adam., Hnng., 1787. ny. t'. — Nemeth Paulus, Hunga- 
rns, 1782. ny. f. — Nemeth Samuel, Ungarn. Rima-Szombath, 1842. ay. f. 

Nemethy Paul. Ungarn, Miskolcz, 1830. t. f. 

Nemez :| ) St^phan., Hung., 1803. t. f. 

Neubauer Andr., Bistric, Transylv., 1726. ny. t. 

Neudherr Sam.. Hung., 179.1. t. f. 

Neugeboren Albert, Siebenbiirgen, Hermannstadt,*1861. t. t'. 

Neuheller Jo. Prideric. Sempronio, Hung., 1690. t. f. 

Neuhold Johannes Jac, Semproniensis, Hung., 17is. ny. f. 

Neumann Karl, Ungarn, Aszod, 1848. ny. f. — Neumann Samuel, 
Posonio, Hung., 1742. ny. f. 

Neustatter *) Mich., Tirnavia, Hung., 1746. ny. f. 

Neustedtcr Martin., Transylv., 1794. ny. f. 

tficolai Carol. Joseph., Hungarus. 1799. t. f. 

Nicolaides Joh., Hung., 1771. ny. f. — Nicolaudes B ) Steph., Hung. 
1777. ny. f. 

Niemanda '') And., Transylv., 1818. ny. f. 

Nogell Adam, Szt.-Georgiensis, Hungarus, 1727. ny. f. 

Nolting Henricus Bern., Pyrmont. 1690. t. f. 

Noscovius Johannes, Varali i, Hungarus, 1650. ny. f. 

No8titziu8 Jo. Baptista, Trentschin., Hung., 1666. ny. f. 

Novak Johan.. Transylvanus, 1774. ny. f. — Novdk Paulus, Hun- 
garus, 1807. t. f. Nowak Bfichael, Ungarn, Schemnitz, 1846. i. f. ') V. 5. Mneller. — -) V. 5. Nemez. '■> Nemet. m Neustadter, 
•) Nicolaides. '•) N iemandt. 192 HARMADIK INDBX. 

Nos, er Michael, N.-Schenckino, Transylvanus, 1744. 1. f. 
Nusbaum Georgius, Sopron., Ungarus, 1599. ny. f. 
Nussbaecher Carl, Siebenbiirgen, Kronstadt. 1864. t. f. 
Nussbaumer Thom., Transylv., 1786. t. f. 
Nydcsik Johann, Ungarn, Szarvas, 1864. t. f. 
Nyiri Michael, Hung., 1796. t. f. 

Obbelius Mart., Corona, Transyl., 1706. t. f. 

Oberih Johann. Siebenbiirgen, Mediasch. 1845. l. f. 

Ocsovszky J) Paul., Hung., 1817. t. f. 

Odor Stephan., Hung., 1810. t. f. 

Oeri 2 ) Fabian Ladislaus, Hung., 1797. ny. f. 

Oertel Johann. Ungarn, Mez5-Bereny, 1867. t. f. 

Olasz Joseph., Hung., 1808. ny. f. 

Olert Fridericus, Transylvanus, 1805. t. f. 

Oniert Johan., Transylv., 1760. t. f. — Oniert Mathias, Transvlv.. 
1761. ny. f. 

Onjeit Johan., Corona, Transylvanus, 1747. t. t. 

Onody Sam., Hungar., 1794. t. f. 

Orendi Gottfried. Siebenbiirgen, Schassburg, 1857. t. f. — Orendi 
Martin., Transylv., 1786. ny. f. — Orendi Michapl. Transylv., 1791. ny. f. 

Orszdg Georg., Hung., 1818. ny. f. 

Oswald Joseph., Hung., 1767. t. f. 

Osztroluczky Michael, Ungarn. Bugganz, 1858. ny. f. 

Otsovszky 3 ) Paul v Hung., 1792. t. f. 

Ott Henric, nob. Hung., 1760. t. f. 

OttUk Andreas, Liber Baro de Ozov, Pannonius, 1710. nv. f. 

Ori *) Fiilop Gabor, 1798. t. f. 

Otvos Jo., Hungar., 1798. ny. f. — OtvUs Jos., Hungarus. 1801. t. f. 

Pachel Andr., Hung., Neosol., 1721. t. f. 

Pados Johannes, Hungar., 1825. ny. f. 

Paladmias Johannes, Cassovia, Ungarus, 1638. t. f. 

Palcso Stephan, Ungarn, Kesmark, 1852. ny. f. 

Palkovitsch Georg., Hungar., 1792. ny. f. 

Palumbini Andr., Hung., 1794. ny. f. — Palumbini Math., Diocle.l, 
T'ngar., 1674. ny. f. 

Pamer Georgius Ferdinandus, Sempron., Hungar., 1707. ny. f. — 
Pamer Leopoldus, Sempi-on., nobil. Hungai-us, 1700. ny. f. 

Pdnls B ) Jo., Hung., 1812. t. f. 

Pdntyik Johann, Ungarn, Dobronj^a, 1864. t. f. 

Pdpay Daniel von, Siebenbiirgen, Clausenburg, 1860. ny. f. 

Patay Jo., Hung., 1801. t. f. 

l'ater Paulus, Menhardo, Hungarus, 1680. t. f. 

Pauer Franc, Hung., 1761. t. f. — Pauer Leop. Adam., Sempron.. 
Hungarus, 1703. t. f. 

Paul Georg., Transylv., 1798. t. f. — Paul Heinrich, Siebenburg., 
Kronstadt, 1867. ny. f. — Paul Mathias, Transylv., 1769. t. f. 

/'nuli Joh. Nicol., Posonio, Hung., 1701—1702. 

Paulin Valentinus, Media, Transylv., 1749. ny. f. 

Pauliiii Andr., Hung., 1792. ny. f. — Paulini Johannes, Schass- 
burgensis, Transylv., 1660. n^'. f. — Paulini -\>->s.. Hung., 1789. t. f. 

Paulliny Guil., Hung., 1815. nv. I. ') V. 5. Otsovszky. — ") V. <">. <hi. — 3 ) V. <">. Oc.sovs/ky. 
') V. 5. Oeri. — 5 ) Pants ? HAKM UHK 1X1>K.\. 193 

Payer Joannes. Sempronio, Hunir.. 1688. t. f. — Payer Johann 
Eugen, Ungarn, Matthoeocz, 1856. t. f. 

Payr Samuel Hung., 1814. t. 1. 

Pazmandy Ant., Hung., 1798. ny. f. 

Pelargus Joannes, Ungarn, Papa, 1847. ny. f. 

Pellionis Mathias, Bistriciensis, Transyl., 1719. ny. f. 

Perlicius Johann Daniel, Caesareof., Hung., 1724. t. f. — Perliciua 
Elias, Puchov.. Hung.. liiO-2. ny. f. — Perlicius Joh.. Turocensis, Hung.. 
1746. ny. f. 

Pertinger Christoforus, Posoniensis, Pannonius. 1*507. n\\ f. 

Peschko Michael, NeosoL, Hung., 1712. t. f. 

Pesko Jo., Hung., 1829. ny. f. 

Peten Daniel, Polichno-Nograd., Hung., 1795. ny. f. 

Peter Ludwig, Ungarn. Klein-Manyok, 1871. t. f. 

Petri Carl, Siehenh.. Schaesshurg, 1873. t. f. 

Petritsch Aegidius Theopilus, Semproniensis, Ung., 1711. t. f. 

Petrovits Johannes, Hung., 1805. t. f. 

Petrovitz Daniel Joseph Hungar., 1810. t f. 

Petrovitzius Paulus, Teuto Liptschensis comit. Nitriens., Ungarus, 
1 755; t. f. 

Petrus Andreas, Hung., 1780. ny. f. 

Petz Emerich Johann Ernst, Ungarn, Oedenburg, 1860. ny. f. — 
Petz Leop., Hung., 1814. t. f. 

Pezler Petrus, Bistricensis, Transyl., 1719. ny. f. 

Pfanschmidius Christianus. Leutschovia, Hungar., 1687 ny. f. 
— Pfanschmiedt Samuel. Scep., Hung., 1745. ny. f. 

Pfeiffer Michael, Caesariopoliensis, Hungarus. 1741. ny. f. 

Pfitzner Johann, Ungarn, Pressburg, 1843. ny. f. 

Philadelphi Adam, Hung., 1760. t. f. — PhiladeVphi Adam, 
Hungarus, 1829. nv. f. — Philadelphy Moritz. Ungarn, Xemet-Lipcse, 
1857. ny. f. 

Philippy Johann, Ungarn. Bela, 1839 t. f. 

Philp Carl. Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1862. nv. f. — Philp 
Johann Rudolf. Siebenb., Hermannstadt, 1862. t. f. 

Phleps Franz, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1863. t. f. — Phleps 
Franz, Siebenbiirgen, Hermannstadt. 1866. t. f. — Phleps Petr., Transylv. 
1793. ny. f. 

Pildner Caid, Siebenbiirgen, Eeps, 1857. t. f. — Pildner Georgius, 
Sabeso Transylv., 1737. ny. f. — Pildner Joh. Mart., Transylv., 1792. 
ny. f. — Pildner Martin, Eupe, Transylv., 1745. t. f. — Pildner Michael, 
Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1864. t. f. 

Piringer Johann, Siebenbiirgen, Grosspold, 1863. t. f. 

Pirovs~ky Jo., Hung., 1816. t. f. 

Pittner Michael, Ungarn, Schemnitz, 1847. ny. f. 

Plachy Johann, Ungarn, Bacs-Ujfalu, 1875. t. f. 

Plank Ludovicus, Hung., 1757. ny. f, 

Platz And., Media, Transylv., 1748. t. f. 

Poch Joannes Christophorus, Sempron., Huug.. 1714. ny. f. 

Pockoniczky Adam, Hung., 1772. t. f. 

Podhradszky Adam, Hung., 1805. t. t. 

Polay Mart., Hung., 1790. t. f. 

Polder Stephau., Schaesburg, Transylv., 1728. t. f. 

Poleretzky Joh. Hung., 1775. t. f.— Pollereczky Jo., Ivanka- 
falvens., Hungarus, 1742. ny. f. 

Polgdr Johann, Ungarn, Gyonk, 1873. nj*. f. 

Poor Georgius, Transylv., Eupens., 1721. ny. f. 

MA<- VAK TANtTLOK JKXAHAX. 13 194 HARMADIK 1XDF.X. 

Popradius Adamus. Hungarus, 1689. m^. f. — Popradius Guiliel- 
mus, Belens., Hungarus. 1688. t. f. 

Populszki) Paulus, Eperiesensis, Hungarus. 1703. t. f. 

Por Barthol., Hungarus, 1795. ny. f. 

Poretz Michael Gottl., Transylv., 1815. ny. f. 

Poszvek, Alexander Ungarn. Oedenburg. 1860. t. f. — PoszveTc 
Gusztav, Ungarn, Oedenburg, 1847. t. f. 

Potyond Ladislaus, Hung., 1793. ny. f. 

PiJlsvizi 1 ) Martinus. Rosnaviensis, Hung., 109-2. ny. i. 

Pran Valentin, Cibin., Transylv., 1729. t. f. 

Preidt Georgius, Corona. Transylv., 1748. t, f. 

Preinberg Balth. Frid. Sigism. L. B., Sempron.. Hung., 1746. n.\ . f. 

Preise Sam., Rosnavien.. Hung., 1723. t. f. 

Prieivitzky Sam., Hung., 1786. t. f. 

Prileszky Nikolaus Alexius, nob. Hung.. 1724. t. f. 

Prisomann a Xettig, Johannes Jacob, Sempronio, Hung., 1665. ny. f. 

Procopiu8 Johannes, Szakoltza, Hung., 1755. ny. f. 

Pronay Joh.. Hung., 18ul. t, f. — Pronay Max., Hung., 1801. t. f. 

Prospel de Putschreh Daniel, nob. Scepusiensis. Hung.. 1692. ny. f. 

Prugger Paul, Transylv., 1790. t. f. 

Puettorus Samuel, Soproniensis. Hungar., 1667. t. f. 

Putz Mathias, Hung., 1793. t. f. 

Puspoky Daniel. Ungarland, Bozita, 1857. ny. f. 

Baab Jacobus, Corona, Transylv., 1754. t. f. 

Eaabe Carl Aug., Hung., 1828. t. f. 

Eabbat/ 2 ) Georgius, Hungarus. 1780. t. f. 

Bagulilc Jo., Hung., 1829. t. f. 

Bairaann Johannes Ad., Eperiesensis, Hung., 1710. ny. f. 

Baits Paulus, Hungar.. 1786. t. f. — Baits Pet., Hung., 1786. ny. f. 

Bakovitz Joh., Modra, Hung., 1786. ny. f. 

Banner Theophilus. Posonio, Hungarus, 1698. ny. f. 

Baphaiiides Karl, Ungarn. Rakoncza. 1840. t. f. — Baphanides 
Sam., Hung., 1793. ny. f. 

Bdso Michael, Ungarn, Xemet-Gural). 1 ts64. t. f. 

Eathgeb Matth.. Soproniensis, Hungarus, 1677. t. f. 

Eauss Johann, Transylv., 1760. t. f. — Bauss Luc, Corona, Tran- 
sylvanus, 1747. ny. f. — Bauss Martin, Transylv., 1761. t. f. 

Baw Matthias, Ungarus, 1614. ny. f. 

Begis And.. Cibiniensis, Transylv., 1733. ny. f. 

Begius Paulus, Bistric, Transylv., 1726. ny. f. 

Eeguli Daniel, Hung.. 1791. t, f. — Eeguly Paul, Ungarn. Klenorz. 
1842. t. f. 

Beichentaller') Leopoldus, Semprou.. Hungarus, 1708. t. f. 

Beichert Johannes, Siebenbiirgen, Helsdorf, 1881. t. I. 

Eeimer Jo. Emeric, Semproniensis, Hung., 166 7. ny. f. 

Beinisch Mart,, Caesareopolitan., Hung., 1738. ny. f. 

Beinitz Julius, Ungarn, Geib, 1879. ny. f. 

Beiss Caspar, Hung., Sceinxs-Georgio Montanus, 1727. ny. f. 

Beissenbi rgi r Karl, Siebpnbiirgen, Hermannstadt, 1867. t. i. 

<1p Eeissenfels, Car. Frider. Cibinio. Transj'lv., 1751. ny. f. — 
Eeimer von Eeissenfels Johann Gottlieb, Cibinio, Transvlv. 1747. ny. f. 

Eelandt Georgius, Solnensis, Transylv., 17.">n. t. i. 

Bell Paul, Ungarn, Fels6-Tiszovnik, 1847. t. f. 

Beschner Martin, Trans., 1816. t. f. 

Jie-iler Jo. Christian. Pisonin, Hungarus, I74n. ny. f. 

') Polsuczi. — -; Ribay. — :; ) Reichenlieller, IIAKMAlWk I\I'1.\. L95 Resstery Paul, Hung., 1816. ny. f. 

Reuss Sam., Hung., 1805. t. f. 

Reiitter Matthias, Semnic, Hung., 1677. ny. f. 

Rhein Daniel, Corona, Trahsylvanus, 1732. ny. f. 

Rheindi Friedrich, Siebenbiirgen, Brenndorf, 1882. i. f. 

Rheter Franciscus, Corona, Txansyl., 1707. t. f. — Rheter Georg, 
Corona, Transylv., 1725. t. f. 

Ribiny Johannes, Nitriensis, Hungarus, 1744. t. f. 

Richter And. Jac, Hnng.. 1790. ny. f. — Richter Andreas, Schem- 
nicio. Hungarus, 1708. ny. f. — Richter Georgius. Hnng., 1762. t. f. 

Ricltlhauser Nicolaus, Equ. Hung., 1712. ny. f. 

Biemer Gottlieb, Transylv., 1786. t. f. — Riemer Lucas, Transylv., 
1700. t. f. 

Riese Carl, Ungarn, Podluzsan, 1869. t. i. 

de Rimayn Joseph. Phil., Sempron., Hungarus, 1764. ny. f. 

Rimmer Petrus. Corona, Transylv., 1741. ny. f. 

Risch Tliom.. Transylv., 1760. t. f. 

Risz Paulus, Hung., 1786. ny. f*. 

Ritter Joh. Christian., Hung., L793. t. f. — Ritter Stephan, Ch- 
garn, Gyorkony, 1845. t. f. 

Rocko^) Joh., Hung., 1798. t. f. 

Roesch Godofredus, Cremnicensis. Hung., 1661. t. f. 

Roesler Johannes Theophilus, Posoniensis, Hungarus, 1756. uy. I. 

Rohdts Ludvig, Cngarn, Jolsva, 1872. t. f. 

Rojko Joh.. Hung., 1777. ny. f. — Rojko Jos.. Hung., 1814. t. f. -j 

Romani Mich., Transylv., 1793. ny. f. 

tle Rosa Johannes Carolus, Hung., 1719. t. f. 

Rosa Paulus, Cremnicianus, Pannonius. 1573. t. f. 

Rosenauer Sam., Hung., 1761. t. f. 

de Rosenfeld Joh. Fria. Transylv.. 1761. ivs t . f. 

Rosenkranz Ant. Nic, Hung., 1699. t. f. 

Rosler Friedrich Johann, Siebenbiirgen, Kohrbach, 1863. t. f. 

Rosza Johann. CTngarc, Szenitz, 1869. t. f. — Rosza Samuel, Un- 
garn, Szenitz. 1873. t. f. 

Roszler Paulus. Hagi-Schenckensis, Transylv., 1720. t. f. 

Roth Adolf, Ungarn, Kunbaja. 1876. t. f. — Roth And., Schaesb., 
Transylv., 1729. ny. f. — Roth Andr., Cibiniensis, Transylvanus, 1733. t. i . 
- Roth Carl, Hngarn, Giins, 1851. t. f. — Roth Christ., Trans., 1851. ny. 
f. — Roth Georg. Jjh\a. Ung., 1666. t. f. — Roth Georgius, Leutschovia. 
Hung., 1698. t. f. — Roth Joh. Transylv., 1779. t. f. — RothJoh., Tran- 
sylv., 1794. t. f. — ■ Roth Joliann. Siehenhurgen, Agnethlen, 1865. t. f. — 
Roth Joh. Petr., Transylv., 1789. t. f. — Roth Luc, Schaessburg., Tran- 
sylvanus. 1721. ny. f. — Roth Lucas, Scliassburgensis, Transylvanus. 
1695. ny. f. — Roth Lud.. Siebenbiirgen, Zeiden, 1858. t. f. — Roth Mar- 
tin. Transylv., 1786. t. f. — Roth Martin Gottlieb, Transylv., 1798. t. f. 
— Roth Michael. nob. Hung., 1677. t. f. — Roth Michael, Bartfa. Equ. 
Hung., I70s. ny. f. — Roth Paulus, Corona. Transylv., 1751. ny. f. — 
Roth Sigism., Olaszi. Hungarus, 1737. t. f. - Roth Sim., Schassburg, 
Transylv., 1721. ny. i. 

Roth de Ciralyfalva, Thom., Hungarus, 1728. t. f. 

Rothe Sigism. Theophilus, Sempron., Hungarus. 1740. ny. f. 

Roz8ondai Joseph, Siebenbiirgen, Apatza, 1856. t. f. 

Rbhrig Franciscus, Schaesburgen., Transylv., 1727. ny. f, 

Romer Julius, Siebenbiirgen, Kronstadt, 186 7. ny. f. 

llut -kerhausen Car. Kudolpli, Soproniensis, Eungarua, 1757. ny. i. ') Rojko? B ) V. -">. Rocko. 

13 J 196 HARMADIK I\I>EX. 

Ruea Michael, Sempronio, Eungarus, 1663. ny. f. 

Hnfjiiti Joh. Godofred., Hung., 1785. t. f. — Ruffini Sam., Hung., 
',791. ny. f. 

Ruhmann Joli.. Hung.. 1817. t. t. 

Ruhmbaum Jos. Franc, Transylv.. 17 74. ny. f. 

Ruprecht Theophil. Hung., 1767. t. f. 

Ruttkay Samuel. Ung.. 1848. ny. f. 

Ruzsjdk Balthazav, Ungavn, Hyhbe. 1858. t. f. 

Rudelius Abraham, Crimnitzensis.. 1564. ny. f. — Riidelius Paul, 
Cvemnitzensis, 1564. ny. f. 

Saal Johanues. Bistviciens., Tvans., 1733. t. f. 
Saarost/ Johannes. Hung. trans Danubianus ex Com. Castvifevensi 
ex Savos, 1711. t. f. 

Saary Miehael. Hung., 1795. ny. f. 
de Sachsenfels Jos., Cibinio, Transylv.. 1746. t. f. 
Sahr Cavl. Ungavn. Pvessbuvg. 1843. t. f. 
Sailler Joh.. Cvemnitzensis. Hung.. 1751. ny. f. 
Sajben Stephan, Hung., 1801. t. f. 

Sajkorir Michael, Banat. Oestevveich. Pancsova, 1881. t. f. 
Salaky Andveas. Hung.. 1790. ny. f. 
Salmen Johannes, Sybeveino, Tvansylv., 1742. t. f. 
Sancler Dan., Christoph.. Transylv. 1787. t. f. — Sander Michael. 
Media. Transylvanus. 1738. t. f. 

Sandor Geovgius. Hungav.. 1803. ny. f. - Sdndor Karl Ludwig, 
Ungarn, Redova. 1847. ny. f. 

Hondtner Rudolf. Ungarn. BGsing. 1841. nv. f. 
SapaciuB Johannes, Miava, Hungarus, 1698. ny. f. 
Saraz 1 ) Bam., Hung.. 1808. ny. f. 

Sdrkdni/ Albeit. Ungarn, Dobschau. 1813. ny. f. — Sdrkdny Desi- 
/levius, Ungavn. Kis-K6vos. 1867 t. f. — Sdrkdrni Emil, Ungarn, Kis-KO- 
vos, 1873. t. f. — Sdrkdny Johann. Ungarn, Kwyhaz. 1842. t. f. — Sdrkdny 
Paul, Ungarn, Kis-Kurns. 1869. t. f. — Sdrkdny Samuel, Ungarn, Egy- 
haz. 1843. t. f. 

Sarnichhausen JoannesAndreas. Hungarus. 1676. ny. f. — Sarnich- 
hausen Petrus Daniel. Modv;». Hung., 1668. ny. f. 
Sartoris Sam., Hung., 1782. t. f. 

Sartorius Jo. Fvidevicus. Pnsoniensis. Hung., 1678. ny. f. — Sar- 
toriua Joh., Cibiniens., Transylv., 1732. t. f. — Sartoriua Johannes, 
Gauriensis. Hung., 1719. ny. f. — Sartoriua M. Joh., Rosnav., Hung-., 
1732. t. f. — Sartoriua Samuel. Caesariof. Hungavus, 1688. ny. f. 
Sass Johann, Ungarn, Csonge, 1872. t. f. 
Sax Benjamin. Ungarn, Modevn, 1872. t. f. 
Scharer Christianus. Covona. Tvansylvanus. 1716. t. f. 
Schclrfel Cavl. Ungavn, Bovzsony. 1863. ny. f. 
Schaffarik Paul Jos., Hung., 1815. t. f. 
Scharff 2 ) Geovgius. Rustino, Hung., 1710. t. f. 
Scharsius And.. Media, Transylvanus, 1729. t. f. 
Schatz Petvus. Sabesiens.. Transylv., 1721. t. f. 
Schebesch And., Bogatsino, Transylv., 1740. ny. f. 
Schech August, Ungarn, 1847. t. t. 

Schedius Christophovus, Modovensis. Hung. 1676. t. f. — Schedius 
Johannes Chvistophovus, Modorensis, HunLr.. 1706. t. f. 

Scheerscheiferus Wolfgangus Andreas, Sempr., Hung. 1658. ny.t. 
Scheffer Guustav, Ungarn, Rosenau, 18 47. t. f. Szaraz. — ") Schavf. fl \t;M V I > I K IXDEX. 10 7 Scheiner Andreas, Siebenbiirgen, Biarktschelken, 1858. t. f. 

Scheint An'lr.. Transylv., 1787. t. f. 

Schelcker Johannes. Transylv., 1754. t. f. 

Schelhammerus Joliannes, Crimnicensis, 1597. ny. f. 

Schencker Georgius, Birtalbino. Transylvanus. 1736. t. f. — 
Scheiicker Georgius, Sohaessburg., Transylv.. 1750. t. f. — Schenclcer Joh. 
Bchaessbnrg., Transylv., 1737. t. f. 

Scheymer Barth., Corona, Trans., 1724. ny. f. 

Schiel Gustav, Siebenb., Kronstadt, 1872. ny. t. 

Schieler Martin, Jaadensis, Transylv. 1669. ny. t'. 

Schierl Albert, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1867. t. f. 

Schiller Joh. Georg., Cibiniensis, Transylv.. 1735. t. f. — Schiller 
Sam., Hungar., 1791. t. f. 

Schimko Imman. Guil., Hung., 1814. t. f. 

Schingler Jos., Hung., 1775. t. f. 

Schiro Samuel, Ungarn, Padar, 1840. t. f. 

Schleifer Karl, Ungarn, Pressburg, 1866. t. f. 

Schleining Yilmos. 1867. t. f. — Schleining Wilhelm. Ungarn, 
1868. ny. f. 

Schlosser Andreas. Transylv., 1772. ny. f. — Schlosser Johannes, 
Rupe, Transylv., 1718. t. f. — Schlosser Michael, Transylv., Rupens., 
1721. ny. f. 

Schmegner Melchior, Golnizio. Hungarus, 1677. ny. f. 

Schmcizel Martin. Corona, Transylv., 1699. t. f. 

Schmhl Jo. Christoph., Transylv., 1760. t. f. 

Schmid Jo., Georgius, Rosnaviensis, Hungarus, 1756. ny. f. 

Schmidag Franz Wilhelm, Hung., 1816. ny. f. — Schmidag Jacoh, 
Hung., 1790. ny. f. — Schmidag Johannes, Hung., 1780. ny. f. 

Schmidegg Leop. Godofred, Cremnitio, Hungarus, 1710. ny. f. 

Schmidt Andr. Mich.. Transylv., 1792. ny. f. — Schmidt Chri- 
stianus, Cibiniensis. Transylv., 1714. ny. f. — Schmidt Gustav, Ungarn. 
Pressburg, 1869. t. f. — Schmidt Heinrich, Ungarn, Pressburg. 1840, 
ny. f. — Schmidt Kras. Joh. Georg, Ungarn. Dacso-Lam. 1847. t. f. — 
Schmidt Matthaeus. Iglaviensis, 1603. t. f. — Schmidt Rudolf, Sieben- 
burovn, Schassburg, 1858. t. f. — Schmidt Steph., Transylv., 1786. n^-. f. 

Schmidt von Scharfenbach Jo. Herm., Cibin., Transylv., 1752 ny. f. 

Schmiedts Johannes, Corona, Transylv., 1741. ny. f. 

Schnaderbach Nicolaus Adol., Posonio, Hungarus."1717. t. f. 

Schneeberger Johann, Ungarn, 1849. t. f. 

Schneider Alfred, Siebenb., Kronstadt, 1876. ny. f. — Schneider 
Alfred, Siebenb., Kronstadt, 1879. ny. f. — Schneider Andreas, Crim- 
nicensis, 1606. t. f. — Schneider Carolus, Hung.. 1829. t. f. — Schneider 
Jo., Transylv., 1815. t. f. — Schneider Joh., Transylv., 1801. t. f. — 
Schneider Johannes. Crimnicensis, 1605. t. f. 

Schnell Joachim, Bisnicio, Transylv., 1721. t. f. — Schriell Johann, 
Transylv.. 1805. t. f. — Schnell Joannes. Olasz.. Hung., 1679. ny. f. — 
Schnell Martin. Transylv., 1792. t. f. — Schnell Sim. Pet.. Corona, Trans., 
1751. ny. f. — ScJmell Yalentinus, Hung., 1669. t. f. 

Schneller Christ. Theoph., Soproniousis, Hungar., 1741. t. f. — 
Schneller Ludov.. Soproniens., Hung., 1794. t. f. 

•:/ Daniel, Probsdorf. Transylv.. 1746. n}-. i. — Schobel Franz 
Gottfried, Transvlv.. 17(>7. t. f. — S.hobel Georg. Schaessburgensis, Tran- 
sylv.. 1730. ny. f. — Schobel Georgius, Corona, Transylv.. 175."). 113-. f. — 
Schobel Joh. Georg., Transylv.. 1801. t. f. — Schobel Jo. Gottlieb., Mar- 
tinia, Transylv., 1740. t. f. — Schobel Jos. Traugott, Corona. Transylv.. 
1738. n}-. f. — Schobelius Josephus. Oorona, Tiansylvanus. 1706. t. f, 

Schobdl Sini. Ben.. Transylv.. 1777. nv. f. 

Scltober Martinus. Kperiesensis, Hungarus. 1 7 1 <3 . ny. f. 198 HAEMADIK INDKX. 

Schobitz Simon, Crimnicensis, 1582. ny. f. 

Schoenauer Joh., Meclia, Transylv., 1747. ny. f. 

Scholastici Johannes, Hung.. 1676. ny. f. 

Scholtesz Michael., Hungar., 1796. ny. f. 

Scholz Friedrich, Ungarn. Biszdorf, 1857. t. f. — Scholz Gustav, 
Ungarn, Eperjes, 1865. t. f. - SchoUr. Georg, Hung., 1818. ny. f. — 
Scholtz Gusztav. Siebenburgen, Miihlenbach, 1864. t. f. — Scholz Daniel, 
Hungar.j 1789. t. f. — Scholz Jo., Hung., 1783. ny. f. 

Schotsch Friedrich, Siebenbtirgen. Mediascb, 1864. t. f. 

Schbffenberg Micbael. Sempronio, Hung.. 1662. ny. f. 

Schonberger Andreas, Posoniensis, Hungarus. 1673. t. f. 

Schonfelder Job. Mich., Hung., 1776. nv. f. 

Schonvizner Jobann, Oherungarn, Kesmark, 1846. t. f. — Schbn-t 
wiszner Carl, Ungarn, Eokusz. 1875. ny. f. 

Schreiber Jo. Georg. Modora. Hung., 1678. ny. f. 

Schrembserus .loannes. Posoniensis. (Tngarus, 1592. t. f. 

Schreyer Mathias, Soproniensis, Hungarus, 1737. ny. f. 

Schub 1 ) Christian Joacbim. Leutscbov., Hung. 1695. t. f. 

Schuh Josef, Ungarn, Veprovacz, 1869. t. f. 

Schuh August, Ungarn. Gols. 1847.t.f. — Schuh Christoph., Hung., 
1810. t. f. 

Schuhajda Ludov., Eungai"us, 1829. ny. f. 

Schulerus Ant., Transylv., Saxo, 1729. t. f. — Schulerus Danie- 
lus, Cibin., Transylv., 1729. ny. f. — Schulerus Micbaelus, Schaessburga, 
Trans., 1726. t. f. — Schulerus Petrus. Mediensis, Saxo Transylvanus, 
1661. ny. i. 

Sehuller Geoi-g., Hungarus, 1768. 1. f. — Schuller Christoph., Tran- 
sylv., 1780. ny. f. — Schuller Dan .Jos., '1'iansylvanus, 1796. ny. f. — 
Schuller Gustav Friedrich. Siebenbiirgen, Birthalm. 1860. t. f. — Schuller 
Michael. Schaessburg., Trans., 1752. t. f. Schuller v. Sonneberg Jo. Gott.. 
Media, Transylv.. 1744. ny. f. 

Schullerus Daniel, Baranykutino, Transylv., 1730. ny. f. — Schul- 
lerus Jo. Andr.. Transylv., 1815. ny. f. 

Schultz Georg., Mich., Transylv., 1761.t. f . — Schultz Frider.,Meso- 
mancbico, Hung., 1716.113-. f. — Schulz Jo. Georg. Cibiniensis. Transylv., 
1732. ny. f. — Schulz Michael, Nagy-Sch6nckino, Transylvanus, 1746. ny.f. 

Schumacher Michael, Hung., 1782. t. f. 

Schumbergius Tohias, Freiwaldens.. Hungarus. 1657. t. f. 

Scliunn Andreas, Cihinio. Transylv., 1744. 113-. f. — Schunn Jaco- 
bus, Cibinio. Transylv., 1744. t. f. — Schunn Pranciscus, Cibiniensia, Trau- 
syl., 1715. n3 7 . f. 

Schuschkevicz Georgius, Lipto., Ung., H'.7. v . ny. f. 

Schuska*) Paul. Hung., 1801. ny. f. 

Schuster Jac, Media, Transylvanus, 1744. ny. f. - Schuster Jo. 
Petr., Transyl., 1798. t. f. — Schuster Joh., Transylvanus, 1785. ny. f. 
— Schuster Joseph, Siebenhiirgen, Mediasch. 1867. t. f. — Schuster Mar- 
tin Wilhelm, Siebenbiirgen. Schassburg, 186.".. t. 1. — Schuster Micbael, 
Siebenhurgen, Giirteln bei Gr. Schenk. 1866. t. f. 

SchiHer Georgius, Bistricio. Transylvanus, 1663. ny. f. — Schiiler 
Georgius, Cibiniensis, Transylv., 1697. ny. f. 

Schiiller -To. Georg., Cibinio, Trans., 1725. t. f. — Schiillet Sa- 
iiiueL Bistricensis, Transylvanus, 1719. ny, 1. 

Schiillerus Martin, Coronensis, Transylv., 1698. t. f. 

Schiitz Johannes, Bistriciensis, Transylv., 1721. t. f. 

Schiitze Frider. Sam., Hungar., 1805. t. f. ') Schab? - "} Schuschke. n \n\\ \mk r n r . i \. lflf) Schwalm Georg. Ungarn, Bulkesz, 1872. ny. f. 

Schwartner Emericus, Hungar., 1830. ny. f. 

Schwartz Gottfried, Iglaviensis, Hungarus, 1 728. fc. f. — Schwartz 
Joh. Gottlieb, Media,Transylv.,1733. t. f.— Schicartz Joh. Mich., Pisonio. 
Hung., 1725. ny. f. - Schivartz Math., Cassoviensis, Hungarus, 1604. t. t. 
— Schwartz Michael, Hungarus, 1781. ny. f. — Schwarte Samuel, 
Leutschovia, Hungarusi 1754. ny. f. 

Schicarz Jo. Mich., Hung., 1798. t. f. 

Schwer Michael, Neocastrensis, Ungar., 16o4. ny. f. 

Sculteti Johannes. Veterisol., Hung., 1688. t. f. — Sculteti Michael, 
Hung., 1795. ny. f. — Scultety Jos., Hung., 1816. t. f. 

Seberini 1 ) Andreas, Hung.. 1817. ny. f. — Seberiny Johann Patil.. 
Ungarn. Schemnitz, 1877. ny. f. — Seberinyi Jo., Hung., 1804. ny. f. 

Sebjdn Johann. Ungarn, BalassaGyarmath, 18 75. t. f. 

Seewaldt Mart.. Coronens.. Transyl., 1712. t. f. — Seewaldt Petrus 
de, Eq. Trans., 1745. t. f. 

Segner Andreas, Szent Georgensis, Ungarus, 1617. ny. f. — Segner 
Jo. And., Posonien.. Hung.. 1725. ny. f. — Segner Jo. Mi.. Pisonio, Hun- 
garus, 1731. ny. f. 

Seidner And., Media, Transylv., 1731. t. f. 

Seiler Eriedrich, Ungarn, Kust, 1869. t. f. 

Seivert Joh. Georg, Cihiniensis, Trans^d., 1734. ny. f. 

Semberi Joh., A r etusolio, Zolensis, Hungarus, 1734. 113*. t. 

Semethoni Thomas, Veterizolic, Hungarus, 1719. ny. f. 

Semian Mich.. Hungarus, 1773. ny. f. 

Sera^ihin Georgius, Schasshurgensis, Transylvanus, 1660. ny.f. 
Seraphin Georgius, Nagy-Schenckino, Transylv.. 1744. t. f. — Seraphinus 
Georgius, Schasburga, Transylv., 1698. ny. f. 

Serpilius Jo. Sam., Sempron.. Hungarus. 1737. m'. f. — Serpilius 
Johannes, Hungarus, 1687. t. f. 

Servatius Petrus, Bistricio, Transylvanus, 1746. ny. f. 

de Seulen Jos. Gottlob. 1745. t. f. — Seulen Mart. Gottlob. Tran- 
sylv., 1748. t. f. 

Seuler Luc. Coronens.. Transylv.. 1712. t. f. 

Sevbo Paulus, Hung., 1802. ny. f. 

Severini Joh.. Hung.. 1751. ny. f. 

rinm Andreas, Transylv.. 1775. t. f. — Severinus Etudolf Sie- 
benbiirgen, Hermannstadt. 1861. t. f. 

Setz Joh.. Transylv.. 1787. t. f. 

Sexti Stephanus, Neosoliensis, Hungarus. 1744. t. f. 

Sextius Michael, Neosolio, Hungarus, 1685. 11 y. f. 

Seybolrf Paulus, Hungarus, 1792. t. f. 

Sickh Georgiua, Gauriensis, Pannon., 1605. ny. f. 

Sikos stepli.. Ilung.. 1786. t. f. — Sikos stepli., Hung., 1799. ny. f. 

SUea Thomasius. Cibiniensis. Transylv.. 1697. ny. f. 

Silex Albert. Siebenb., Waltersdorf bei Bistritz. 1876. t. f. 

Sjttlmann Michael, Transylv., 1773. ny. t 

Silvester Georu-, Transylv. 1812. t. f. 

Simkovics Paulus, Cngarn, 1868. t. 1'. 

Simo Dionysius, Siebenb., K.-Martonfalva, 1873. t. f. 

Simon A.ndreas : Eung., 177:;. ny. f. — Simon Mart., Sabeso, Tran- 
syh.. 1722. ny. f. — Simo,, Bamuel, Hung., 1803. t. f. 

■■liilrs Jo:tnnes, 1680. ny. t'. Simonide8 Joh., Eung., 1774. ny. 
f. — Simonides Joh., Ungarn, H.-M.-Vasarhely, 1863. t. 1. 

Simonis Jac. Godofred., Transylv., 1796. t. f. Simonis Jo., Tran- M V. 1"'. Szeberinyi. 200 IlARMAritK IMiE.X. 1814. t. f. — Simonis Johannes Erhardus, Ungersh.. 1649. ny. f. — 8imo* 
nis Jo. Godofred., Posoniensis, Hung., 1681. ny. f. 

Sinapius Mich., nob. Ung., 1701., 1702. 

Sindel Franz, Siebenbiirgen, Kronstadt, 1858. t. f. 

Sixtius Christianus, Czikmantelino, Transylvanus. 1715. ny. f. — 
Sixtius Joh., Schaesburga, Trans., 1755. t. f. 

Skaricza Gabrielus, Kiisrogiensis, Hungarus, 1683. t. f. 

Skrabdk Samuel, Hung., 1816. t. f. 

Smal 1 ) Michael, Hungarus, 1775. t. f. 

Soja Nicolaus, Solna, Pannon., 1657. ny. f. 

Soltesz Georg, Ungarn, T6t-Komlos, 1S47. ny. f. — Soltesz Miehael, 
Hung., 1796. ny. f. — Soltesz Michael, Hung., 1858. t. f. 

Solyom Blasius, Hung., 1804. ny. f. 

Somogyi Franc, Hung., 1794. ny. f. 

Sonntag Daniel, Hung.. 1791. ny. f. — Sonntag Georgius, Iglovien- 
sis, Hungarus, 1739. ny. f. — Sontag Ludovicus, Iglaviensis, Hung., 
1753. ny. f. — Sonntag Martin, Kesmarkino, Hung., 1744. t. f. — Sontag 
Mich., Hung., 1772. t. f. — Sontag Samuel, Hung., 1762. ny. f. 

Spielenherger David, Leutschovia, Hung., 1680. ny. f. 

Spissdk Georg, Hungar., 1816. t. f. 

Spitzer Jos. Max, Hungarus, 1828. t. f. 

Sporer Jo., Transylv., 1801. ny. f. 

Stamm Martin, Transylv., 1791. ny. f. 

Stanislaus") Daniel, Hung., 1782. t. f. 

Stanjalc Andreas, Hung., 1804. ny. f. 

Starclc Michael, Hung., 1797. t. f. 

Staritzkay, Sam. Hung., 1798. t. f. 

Starke Anton, Ungarn, Pest, 1868. ny. f. 

Steger Michael, Sempronio, Hungar.. 1673. t. f. 

Stegmann Joachim Christoph, Wittow-Hugron, Transylv. 1722. i. 1. 

Steiler Joseph, Cibinio, Transylvanus, 1739. t. f. 

von Steinburg Moriz, Siebenbiirgen, Keps, 1856. t. f. 

Steiner Mart.. Hung. 1771. ny. f. — Steiner Samuel, Ungarn. Neu- 
dorf, 1835. t. f. 

Steinhciuser Johannes. Rhoda, Transylv., 1662. t. f. 

Stelczer Carl, Ungarn, Pressburg. 1869. t. i'. 

Stenczel Karl, Ungarn, Nagy-Szlabos, 1858. t. f. 

Stenzel Georgius, Puchovia, Hung., 1677. ny. f. 

Stepdn von Nagyvarad Viktor, Ungarn, Kassa, 1859. t. f. 

Stephani Georg Christoph, Szent-Georgiensis, Hungar.. 1672. 113'. f. 
— Stephani Joh. Georgius, Cremnicio, Ungarus, 1674. ny. f. — Stephani 
Matthias 3 ), Beloban., Hungarus, 16 79. ny. f. — Stephani Mich., Corona. 
Transylv., 1773. ny. f. 

Stephanik Paulus. Hungar.. 1782. t. f. 

Stettner Julius, Ungarn, Giins, 1865. t. f. 

Stinn Mich., Nethusiensis, Transylv.. 1724. t. f. 

Stodc And., Cibinio. Transylv., 1752. t. f. 

Stoertzel Mich., Hung., 1814. ny. f. 

Stolterfus Jac, Xeosoliensis, Hung., 1751. ny. f. 

Stoltz And. Franc, Transyh .. 1792. ny. f. — Stoltz Johannes. 
Media, Transylv., 1749. t. f. - Stoltz Martin, Transylvanus, 1785. ny. f. 

Storch Friedricli, Siebenbiirgen, Bistritz. 1857. t. f. — Storch 
Johannes, Herrengrund, Ung., 1666. t. f. 

Strahner Joh. Georg. Hung., 1793. t, f. 

Streicher And., Cibinio, Transylv.. 174u t. i. 

Stuckhardt Johannes, Cibinio, Transylvanas, 1736. ny. f. 

') Schmal. - ") Stanislaides. :: ) Jratthaens, JIARMAMK tKDBX. 201 Stur Karl. Ungarn, Devits, 1845. t. f. 

Sturiua Michael, Cibinio, Transylvanus, 166.''. ay. f. 

Sturteer Matth.. Neosol., Hung., 1690. t. f. 

Styaszny Sarnuel, Ungarn, Rosenau, 1856. ny. f. 

Sutoris Johan.. Schenckens.. Transylv., 1734. t. f. 

Svaboda Joh., Theologie, Ungarn, Poprad, 1831. ny. t. 

Svajdler Carolus, Hung., 1792. t. f. 

Svehla Gusztav. Ungarn, Szinobanya, 1860. t. f. 

Svobada Stephan, Ungarn. Poprad, 1873. ny. f. 

Swab Christoph., Posonio, Hungar., 1748. ny. f. 

Sylvester Dominick, Siebenbiirgen, Szekely-Udvarhely 1867. t. f. 

Szabadl Bern.. Hung., 1790. t. f. 

Szabados Alexius, Ungarn, Oroszkin, 1859. t. f. 

Szabo Alexander, Ungarn, Also-Btik, 1848. t. f. — Szabo Alexius ; 
Hungarus, 1801. ny. f . — Szabo Alexius, Transylv., 1802. t. f. — Szabo 
Andr.,Hung., 1796. ny. f. — Szabo Joseph, Hung., 1815. ny. f. — Szabo 
Michael nobilis de Liptse, Hung.. 1786 ny. f. — Szabo Petr., Hung., 1805. 
t. f. — Szabo Petr,, Hungarus. 1807. t. f. 

SzaJcdcs Mich., Hungar., 1798. ny. f. 

Szakonyi Joseph., Hung., 1769. t. f. 

Szalagyi Michael, Ungarn, Topporcz. 1848. t. f. 

Szalay Paulus, Hung., 1774. ny. f. — Szalay Paulus, Hung., 
1807. t. f. 

.Szallay Johannes, Hung., Pomer.. 1722. ny. f. 

Szalzi Joh., Hung., 1794. t. f. 

Szametz Samuel, Ungar., Dilln. 1842. t. f. 

Szarka Johannes, Hung., 1804. t. f. 

Szdrtory 1 ) Samuel, Hung., 1818. ny. f. 

Szdsz Bela, Siebenbiirgen, jSTagy-Enyed, 1864. t. f . — Szdsz Joseph. 
Transylvanus, 1808. ny. f. — Szdsz Moyses, Transjdv.. 1808. ny. f. 

Szathmary Sam., Hung.. 1801. t. f. — Szathmary Sam., Hungar.. 
1803. t. f. 

Szatzky Johannes, Veterisolio, Hung., 1719. t. f. 

Szeberinyi*) Gustav, Ungarn, Kochanotz. 1838. ny. f. — Szeberi- 
hyi Johann, Ungarn, Schemnitz, 1845. ny. f. 1847. ny. f. 

Szekelly Moses. Siehenbiirgen, Szabed, 1831. t. f. 

Szekely Johann Julius. Ungarn. Menhard, 1865. t. f. — Szekely 
Petr., Hung., 1803. t. f. 

Szenessy Stephanua, Eungarus, 1724. t. f. 

Szent Gyorgyi Daniel, Ilung., 1795. ny. t. 

Szep Sam., Hung., 1806. ny. f. 

Szepesy Mich.. Hungarus, 1775. t. i. 

S::igesky s ) Jo., Hung., 1799. ny. f. 

Szilagyi Joh.. Hung., 1796. ny. f. — Szilagy i Bamuel, Eung. 1797. 
t. f. — Szildgyi Steph., Hungarus, 1792. ny. f. 

Szilxsay*) Steph., Hung., 1797. ny. f. 

Szirmay de Zirma Adam, Equ. Ung., Nagy-Miliayensis, 1711. t. 
f. — Szirmay de Zirma Andreas, Equ. Ung.. Nagy-Mihalyensis. 1711. 
t. f. - Szirmay de Zirma Melchior. Equ., Ung., Nagy Milialyensis, 1711. 
f. f. — Szirmay de Zirma Steph. Job.. Abaujvariens., Hung., 1744. t. f. 

Szladkay Jo., Eungarua, 1S04. ny. f. 

Szloboda Ludovicus, Hungar., 1829. ny. f. 

Szluika Michael, Ungarn, Schemnitz. L862. t. f. 

Szokolai Beniamin, Hung., 1796. ny. f. — Szokolay Jos.. Hunga- 
rus, 1801. t. f. 

') V. o. Sartori. ') V. 6. Seberinyi. — 3 ) Szigethy. — 4 ) Szikszay. 202 HARVADIK TMikX. Szombathy Daniel, Hung., 1808. ny. f. 

Szondy Ladislaus, Hung., 1801. ny. f. 

Sztankovitz Sam., Hung., 1760. t. f. 

Sztehlo And., Hungarus, 1777. ny. f. — Sztehlo Andreas, Ungarn, 
1839. t. f. — Sztehlo Johann, Ungarn, Petrovacz, 1845. t. f. 

Sztoldr Georg. Ungarn, Losoncz, 1866. t. f. 

Sztranyawszky Abr. Is.. Cremnitzensis, Hung., 1750. t. f. 

Sztupkay Jul). Gottfried, Hung., 1762. ny. f. 

Szucly Steph., Hung.. 1801. ny. t. 

Sziics G., 1866. t. f. 

Szvaty August. Ober-Zela, Ungarn, 18">7. t. f. — Szvaty Gustav, 
("11-.. 1857. t. f. Toblicz Bohuslaus, Hung.. 1790. ny. f. 

Tartler Andr., Transylv., 1793. t. f. — Tarbler Georgius, Corona, 
Trarisylv., 1745. t. f. — Tartler Joh., Corona. Transylvanus, 1750. t. f. 
— Tartler Johannes, Corona, Transylv.. 1744. t. f. — Tartler Johannes, 
Corona, Transylv., 1773. nj-. f. 

Tatai Andreas. Hungar., 1798. ny. f. — Tatay Emeric, Hung., 
1 794. ny. f. 

Teglassi Joh., Hungar., 1796. ny. f. 

Teichengraeber Ludwig, Ungarn, Iglo. 1839. t. f. — Teichengraber 
Ludwig, Ungarn, Jolsva. 1844. ny. f. — Teichengraeber Paul, Hungarus, 
1829. ny. f. 

Tekusch Michael, Hung.. 1787. ny. i. 

Teleky Sam., Hung., 1796. ny. f. 

Tellmann Dan. Jos., Trans. 1787. t. l'. — Tellmann Jo., Corona, 
Transylv., 1724. t. f. — Tellmann Joh., Corona, Transylvanus. 1746. 
t. f. — Tellmann Johann, Hungar., 1796. ny. f. 

von Tebrbk Arvay Julius, Ungarn, Bartfeld, 1860. t. f. 

Terray Joh., Hungarus, 1795. ny. f. 

Terrayi Joh., alias Zencko, Hung., 17 73. t. f. 

Teschlak Paulus, Hungarus, 1782. ny. f. 

Teufel Christophorus. Casoviensis, Pannonius, 1614. ny. f. 

Teutsch Andreas. Corona, Transylv., 1721. t. f. — Teutsch Johan- 
nes, Corona, Transylv., 1774. ny. f. — Teutsch Joseph Gottlieb Friedr. 
Carl, Siebenburgen, Brenndorf, 1861. t.f. — Teutsch Mich., Transylv., 
1793. t. f. — Teutsch Traugott. Siehenbiirgen. Kronstacit. 1853. t. f. 

Textoris Daniel. Lipto. Hung.. 1 737. ny. f. — Textoris Mich.. 
Nagy-Pallugya, Liptoviensis. Hungarus, 1 730. t. f. — Textoris Thom., 
Szenaverosi., Transylv.. 1 740. ny. f. 

Thallmann Michael, Lasslino. Transylv., 1747. t. f. 

Thays Michael, Cibin., Transylvanus, 1095. t. f. — Thays Gott- 
liebj Cibiniensis. Transylvanus, 1737. ny. f. 

Theil Carl, Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1867. t. f. — Theil 
Georg, Siebenbiirgen. Schaessburg. 1864. t. f. — Theil Julius, Siebenbur. 
gen, Agnethlen, 1876. t. f. — Theil Mich., Bung., 1797. t. f. — Theil Ru- 
dolf, Siebenburgen, Bogeschdorf, 1864. t. f. — Theil Sam., Transylv., 
1798. ny. f. 

The8sedik, 1. Meschedek. 

Thill Georg Ericus. Posoniensis, Hungar., l»'>70. 1. t. — Thill Joan- 
nes Theoph., Posoniensis. Hungarus. 1676. t. f. -- Thill Johannes Christo- 
phorus. Posonio, Hungarus, 1687. 113'. f. 

Thiess Adolf. Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1871. 1. f. 

Thomae Georg, Cihinio, Trans., 1724. ny. t. Thnmac Johan., 

Zipsensis, 1645. t. f. 

Thomas Karl. Siehenhiirgen, Kronstadt, 1864 t. f. EJARMADIK INDEX. 203 Thorwaeihler 1 ) Andr.. Transylv., 1784. ny. f. 

Thuranszlcy Thom. Anton., Turoccio, Hungarus, 1672. ny. f. 

Thurner Joh. Micb., Hung., 1792. ny. f. 

Tiedemannus Jonas. Semnic, 1557. t. f. 

Tillisch Johann. Ungar, Einsiedel, Zipser, 1849. t. f. 

Tischler Ahrahhmus, Schiissburgensis. Transylvanus, 1660. oy. i. 

T6U Michael. Hung., 1807. t, f. 

Toepler Sam., Hung.. 1767. t. f. 

Toerek*) Joh.. Hungarua, 1774. ny. f. 

Tolvay Sigmund, Siehenhurgen, P6ka, 1S61. t. f. 

Tomka Karl, Ungarn, Dohrov, 1864. t. f. 

Tompa Joh., Transylv., 1796. t. f. 

Tooth 3 ) Petr., Hung., 1796. t. f. 

Toperczer Sam., Hung., 1790. t, f. — Topertzer Sam.. Hung., 1780. 
t. f. — Topperczer Joh., Leutsovia, Hung., 1752. ny. f. 

Torlcos Jacohus, Gauriensis, Hungarus, 1721. t. f. 

Toth 4 ) Georg, Hungarus. 1795. ny. f. — Toth Johannes, Hungar.. 
1806. ny. f. -- Toth Paul, Hungar.. 1794. t. f. — Toth Steph.. Hungarus. 
1801. t. f. 

Totzler Carolus, nobilis Hungarus, Comitatu Posoniensi, 
1723. ny. f. 

Torbk 6 ) Ahrahamus, Sempronio, Hungarus, 1705-. ny. f. — Torok 
Andr., Hung., 1798. ny. f. . 

Traitler Gahr., Hung.. 1797. t. f. 

Trangus Elias. Leutschovia. Hung., 1691. t. f. — Trangus Elias, 
Hungarus, 1730. ny. f. 

Tranaylvanus Stephanus, Clausenhurgensis. 1550. t, f. 

Treitmann Johannes, Leutschovia, Ung., 1711. t. f. 

Tremmel Christian, Hung., 1798. t. f. 

Trencsanszky Pranc, Hung., 1777. ny. f. 

Triller Danielus. Crimnicensis, 1652. t. f. 

Trogmayr Joh. Theoph., Sempronio. Hung., 1747. ny. f. 

Trsztyenszky Pranz, Ungarn, Lest. 1858. ny. f. — Trsetyenszky 
Joh.. Hung., 1762. ny. f. 

Tschatter Wolfgang, Posoniensis, Pannonius, 1607. ny. f. 

Tschurl Ludov., Hung., 1816. t. f. 

Tschurtz Johann, Ungarn, Waltersdorf, 1869. t. f. 

Tisch Thom., Hung., 1786. t. f. 

Tuchmacher Johannes, Bela-Scepus., Pannonius, 1054. ny. f. 

Turck Leopoldus Richardus, Soproniensis, Ilungarus. 1738. ny. f. 

Turcsdny Jc. Hung , 1816. nj'. f. — Turcsdnyi N. Andreas v., Un- 
garn, Tes, 1860. t. f. — Turtsdni Dav., Ungarn, 17;'.:'.. t. f. 

Tutius Martinus, Kiss-Senkino, Transylv., 1682. ny. f. 

Tutzenthaler Andr., Ilung.. 1774. ny. f. 

Tilrcki Joh., Sempronio, Hungarus, 1695. t. f. 

Turl Bfichael, Siehenhiirgen, Kronstadt, 1862. t, f. 

Ugroczy Miohael, Eung., 1808. n\. f. 

Uhzin Andreas, Eung., 1795. 113-. f. 

Ujdg Carl, Ungarn, Wagendrusael, 1871. t. 1. 

Ulber Mathias, Oedenhurg in Qngarn, 1^46. ny. f. 

Ulicsny Andreas, Dngarn, Pressburg, 1863. t. f. 

Umling Jo. And., Schaesshurgensis, Trans., 1726. t. f. 

■ ■ Priedrich, Siehenburgen. Schassburg, 1871. t. f. — Ungav ') Thorwachter. - ■) V. o. TSrdk. - :: ) T6th. ») V. 6. Tooth 
■'■) V. o. Toerek, TeSrok, 204 HARMADTK INUFX. Georg. Siebenb&rgen, Schassburg, 1871. t. f. — Ungar Mich., Transylva- 
nus. 1782. ny. f. — Ungar Petr., Transylv.. 1786. ny. f. 

Cinjcr Carol., Hung.. 1795. ny. f. — Unger Gustav. Ungarn, Ko- 
bersdorf, 1852. ny. f. — Unger Joh. Michael, Hung., 1793. t. f. — Unger 
Michael, Semponio, Hungar., 1691. ny. f. — Unger Michael, Transylv., 
1818. t. f. — Unger Wilhelm, Ungarn, Kobersdorf (Kabold), 1854. ny. f. 

Ungerus Mathias, Semproniensis, Hung., 1697. ny. f. 

Urbanus Mai't., Hung., 1761. t. t. 

Urbanyesz Samuel, Hung., 1817. t. f. 

Urinyi Carl, Ungarn, B.-Csaba, 1859. ny. f. 

Uzoni Gabriel, Ungarn. A.-Szombatfalva, 1866. ny. f. 

Vagho Ladisl., Hung., 1802. ny. f. — Vagho Paulus, Hung., 
1802. ny. f. 

Vagner Samuel, Ungarn, Varsad, 1864. t. f. 

Vajda Petr., Hung., 1803. ny. f. 

Vajna Adam, Siebenbiirgen, N.-Enyed, 1856. t. f. 

Valeutini*) Nicolaus, Gomerino, Nagy-Szlabos, Hung., 1734. ny. f. 

Valentinyi Eugen, Ungarn, Szirak, 1881. t, f. 

Vanckhel von Sceberg And. Gab., Cibiniensis, Transylv., 1735. ny. f. 

Vanclrdk Andreas, Theologie, Ungarn, Csetnek, 1830. t. f. — Van- 
drdk Julius, Ungarn, Eperies, 1873. t. f. 

Vankosi Joseph, Hung., 1814. t. f. 

Varacli-) Michael, Hung., Trans-Tibiscanus, 1701, 1702.— Varady 
Georgius, Hung., 1797. t. f. — Vdrady Gerson, Hung., 1788. t. f. — 
Varady Michael, Hung., 1797. t. f. 

Varga Stephan, Hung., 1807. t. f. 

Vdri Samuel, Hung., 1802. ny. f. 

Vasonyi 3 ) Mart,, ex comit. Vespremiens., Hungarus, 1708. t. f. 

Vasvdri Franc, Hung., 1797. ny. i. 

Veinert Johannes Elias, Eperiesensis, Hung., 1754. t. f. 

Velther Daniel, Media, Transylv., 1747. ny. f. 

Ven Michael, Ungarn, Siebenb., Tordos, 1881. t. f. 

Vengeritzky*) And., Hungarus, 1798. t. f. 

Veress 6 ) Martin, Hung.. 1802. ny. f. 

Vergevitzky 6 ) Andreas, Hung., 1830. ny. f. 

Vernerus Thomasius, Cibinio, Transylvanus, 1663. ny. f. 

Vest Samuel, Cibiniensis, Transylvanus, 1696. t. f. 

Veszther Joh., Hung., 1794. ny. f. 

Vetsei Gabriel, Hung., 1805. t. f. 

Vett Jch. Georg., Cibinio, Transylvanus, 1706. t. f. 

Viddk Petr. Sclavoniens., 1788. t. f. 

Vietoris, 1. Wietoris. 

Vincze 1. Wincze. 

VisTcy Martin., Hung., 1803. t. f. 

Vittznjedy 1 ) de et in Muha, Joanues, nobilis Pannonius, 1657. ny. f. 

Voledanus Zacharias, Buchovia, Hungarus, 1680. t, f. 

Vonnerus Michael, Verdens., Transylv.. 1680. ny. f. 

Waagner*) Michael, Saxo, Transylv., 1722. t. f. 
Wachldts Samuel, Hung., 1815. ny. f. 

Wachsmann Joh. Ludov., Trans., Cibin., 1722. ny. f. -- Wachsmann 
Samuelus, Leutschovia, Hung.. 1717. ny. f. 
TfWasPaul, Transylv.j 1802. t. f. 

V. <">. Walentiny. — s ) V. 6. Warady. — 3 ) V. 6. Vasonyi. — 
*) V. o. Vergevitsky. — °) V. 5. Weresch. — c ) Vengeritzky. — 7 ) Vitnyedi. 
— *) Wagner. HARMADIK l.NDl.A. 205 

Waechter Daniel, Bungar., 1760. t. f. — Waechter Georg, Transylv., 
1794. ny. i'. — Waechter Joh., Cibinio, Hungarus, 1790. t. f. 

Wagner Andreas, Transylv., 1801. ny. i. — Wagner Friedrich, Sie- 
benbiirgen, Mediasch, 1864. t. f. — Wagner Jo., Corona, Transylv., 1726. 
t. f. — Wagntr Johann, Ungarn, Murga, 1867. t. t. — Wagner Michael, 
Cibinio, Transylvanus. 1745. t. f. — Wagner Michael, Messdorf, Transylv., 
1750. t. f. — Wagner Michael, Eung., 1786. ny. f. — Wagner Mich.. Tran- 
sylv., 1790. t. f. — Wagner Simon, Oorona, Transylv., 1747. t. f. 

WagnervA Johannee, Caistnarcino, Hungarus, 1657. t. t'. — Wagne- 
nix Petrus, Teckino, 1659. t. f. 

Waldmann alias . . . eyger, Posoniensis, Hung., 1665. t. f. 

Walentiny 1 ) Joh., Hungar.. 1803. t. f. — Walentiny Stephan, Hung., 
1815. t. f. 

Wallandt Carl, Ungaru, Kaczkozar, 1873. ny. f. 

Wallaszky Joh.. Hung., 1781. t. f. 

Wallendorffer Jac, Cibinio, Transylv., 1728. ny. f. 

Waller Sam., Cibinio, Transylvanus, 1746. ny. f. 

Walter Paulus, Semproniensis, Hungarus, 1662. ny. f. 

Walter sdorfer Johannes, Eungar., 1786. ny. f. — Waltersdorfer 
Sam.. Hung., 1780. t. f. 

Walther Qeorgius, Bistricens., Transylv., 17J4. ny. f. — Walther 
Math., Media, Transylv., 1748. t. f. 

Wanckhel Mart., Cibinio, Trans., 1725. t. f. 

Warady*) Paul, Hung.. 1795. ny. t. 

Warga LudAvig, Siebenbiirgen. Klausenburg. 1861. t. f. 

Warkoweil Carl Friedrich, Ungarn, Oedenburg, 1879. t. f. 

Waschovazky Frideric, Hung., 1795. t. f. 

Wasonyi*) Sam., Wadosfalva-Semproniens., Eungarns, 1748. ny. f. 

Waxmannus Sigismund., Leutchovia Hung., 1684. ny. f. 

Weher Carolus, Transylv., 1818. t. f. — Weber Julius. Siebenb.. 
Broos. 1874. t. f. — Weber Michael, Posniga, Hungar., 1692. ny. f. — We- 
ber Paul., Transylv., 1778. t. f. — Weber Petrus. Corona, Transylvanus. 
1753. uy. f. — Weber Samuel, Ungarn. Poprad, 1859. t. t'. 

Weidner Mich.. Media, Transylv., 1733. t. f. 

Weineter Paulus, Corona. Transylv., 1756. t. f. 

Weisbek Jo. Ferd.. Posoniensis, Bung., 1690. 113'. t. 

Weisi Greorg. Christoph., Soproniensis, Eung., 1677. ny. f. 

Weisx Michael, Neosol., Ung., 1712. ny. f. — Weisz Anton Carl, 
I ngarn, Szanth6, 1865. t. f. — Weisz Jolian. Locseensis, Hungarus. 1747. 
t. f. — Weisz Johann,, Ungarn, Olaszy, 1840. t. 1. — Weisz Samnel, Un- 
garn. Igl6, 1856. t. f. — Weisz Wilhelm, Ungarn, Matzdorf, 1862. t. t. 

Welky Johann, Cngarn, Szarvaa, 1862. t. f. 

Wellmann Christ., Media, Transylv., 1731. t. f. — Wellmann Jo. 
Mich.. Transylv., 1814. ny. f. 

Wenner Johannes, Cibiniensis, Trans., L729. uy. f, 

Wentxel Joh., Transylvanus, 1768. t. f. 

" 1 resch 4 ) Stephanns, Hung., 1706. ny. f. 

Werner Johan., Bistricensis, Trans., 1737. ny. 1. 

Wesi Johannes, Schassburg., Transyl., 1 7 1 5. ny. f. 

Westav Joh. &eorg., Gemnicie, Hung., 1721. ny. f. 

Wieland Samuel, Transylv., 1767. t. f. 

Wielandt -To. Mich., Pisoniensis, Bungarus, L787. n\ . f. 

Wietoris B ) David, Sung., 1760. t. f. — Wietoris Jonathan, Eung., 
1760. t. f. 

Willfinger .loli. Ern., Eungarus, 1768. ny. f. l ) V. 6. Valentiny. — • ■) V. 6. Varady. — :! ) V. 6. Vasonyi, 
*) V. o. Veres. — B ) Vietoris. 296 II.VKMADIK INDEX. Wvm.rn.er Aug.. Hung., 1816. t. f. 

Windisch Johannes Theophilus, Posoniensis. Bungarus, 1709. t. f. 

Windt And.. Scepusiens.. Hungar.. 1746. ny. i. 

Winterlich Joh.. Hung., 1793. ny. f. 

Winze Sam., Hung., 1798. t. f. 

Wislicenm Andreas, Giinza, Hung.,1686. t. t'. — WissUcenus Chris- 
tian Matth., Peterstorf, Ung., 1691. ny. f. — Wislicenus, Johannes, 
Leutschovia, Hung., 1684. ny. f. 

Wismar Sigismundus Carolus, Posoniensis, Hungarus, 1651. t. f. 

Wisnowsky Mathias. Theuto Lipcse. Liptoviensis. Hungarus 
1706. t. f. 

Wittchen Theodor, Hungarus, 1828. t. f. 

Wladar Sam., Hung., 1816. ny. f. 

Wold W. Ch. A., Siebenburgen, Schassburg. 1857. t. f. 

Wohlmuth Jo. Leop.. Sempronius, Hung., 1 7 : '. 7 . ny. i. — Wohl- 
tiiniji Joh. Conrad, Sempronio. Hungarus, 1701., 1702. 

Wolf Barthol., Cibiniensis, Transylv., 1724. t. f. — Wolf Michael, 
Puromonte, Transylv.. 1698. t. f. — Wolf Samuel. Transylvanus, 1797. 
t. f. — Wolff Joh.. Mediensis. Transylv., 1743. ny. f. — Wolff Petrus, 
Cibinio, Transylv., 1750. ny. f. 

Wonner Valentin, Transylv.. 1801. t. f. 

Wotzasik Samuel Alexander. Ungarn, Pest, 1872. t. f. 

Wblffel Sam., Hung.. 1796. t. f. 

Wutschner Johannes. Schaessburuen^is. Transylvanus, 17:57. ny. f. 

Wurst Julius, Ungarn. Ussok, 1858. ny. f. 

Wutzer Jo. Georg, Giinzensis, Hungar., 1686. ny. f. 

Wunschendorfer Carl, Ungarn, Majerka, 1855. ny. f. 

Wurtzler Johannes. Baziniensis, Hungarus, 1754. ny. t. 

Wiistinger Christ., Hung., 1798. t. f. 

Zabelerus Jacobus, Bartfa, Pannonius, 1658. ny. f. 

Zahlerus Johannes, Leutschovia-Unoarus, 1627. nj\ f. 

Zaborszky Haniel, Hung., 1798. t. f. — Zahorszky Georg, Hung., 
L789. t. f. 

Zabrak Daniel, Hung., 1793. ny. f. 

Zachariae Thimotheus, Cibinio, Transylvanus. 1671. t. f. 

Zacharias Michael, Transylv., 1785. ny. f. 

Zacharides Daniel, Hung., 1782. ny. f. — Zacharides Johannes, 
Montana-Neosoliensis, Hung., 1677. t. f. 

Zakots Blasius, Hung., 1804. ny. f. 

Zambo Jo., Papa, Hungarus. 1727. t. f. 

Zatkalik Carl, Cng., Oroszlan, 1865. t. f. — Zatkalik Ludwig, 
Ungarn, Oroszlan, 1871. ny. f. 

Zatroch Paul, Hungarus. 1792. ny. f. 

Zech Georgius, Poesingensis, Ungarus, 1604. ny. f. 

Zelenka Paul. Hung., 1818. ny. f. — ZeJeuka Stephan Paul, Un- 
g-arn, Cseh Brezo, 1859. t. f. 

Zerbes Jo., Trans^dv., 1798. ny. f. 

Zeyk Joh., Transylv., 1795. t. f. 

Zibner Gyorgy, 1593 — 94. 

Zieyler*) Christian, Cibinio, Transylv.. 1730. t. f. — Ziegler Joh., 
Jransylvanus, 1761. t. f. — Ziegler Johann. Siebenbixrgen, Schassburg, 
1857. t. f. — Ziegler Johannes, Corona. Transylvanus, 1715. t. f. — Zieg- 
ler Jo. Theoph., Transylv., 1803. t. f. — Ziegler Joh. Theo., Transylv., 
1761. t. f. — Ziegler Sam. Christoph.. Transylv., 1760. t. f. •) Vitnyedy. — 4 ) V. o. Zigler. 


HARMADIK 1M>; \. 207 Zierner Sam., Bistrieens.. Transylv., 1725. ny. f. 

Zigler 1 ) Mioh., Cibinio. Transylv., 1724. ny. i. 

Zilmann Micli.. Cibinio. Transylv., 1725. t. f. 

Zimmermann Ad.. Equ. Hungarus, Eperiesensis. 17os. ny. f. — Zim- 
mermann Georgius. Cibiniensis, Transylvanus, 1565. nv. f. 

Zintz Ferdinand, Siebenbiirgen. Zendersch, 1804. ny. f. 

von Zmeskdl Zoltan, Ungarn. Eosenau, 1859. t. f. 

Zoller Job. ^Cich., Hung., 1771. t. f 

Zorkoczy And.. Ungarn, Uhorszka, 1869. t. f. 

ron Zogler Joh. Ehrenreich, Oedenburg, 1663. ny. f. 

Zuanna Joh. Christoph, Sempronio. Pannonius, 1685. t. f. 

Zuba Daniel. Hung., 1794. ny. f. 

Zultner And., Eupe, Transylv., 1 746. t. f. 

Zvariny Mich., Hung., 1793. t. 1'. — Zvariniji Alexander, Ungarn, 
Szarvas, 1872. t. f. — Zvarinyi Johann. Ungara, Szarvas, 1873. t. f. 

Zwara Andreas, Hung.. 1794. ny. f. 

Zsarnovitzky Georg, Ungarn. Vag-Ujhely. 1843. t. f. 

Zsilinszky Andreas, Ungarn, Bekes-Csaba. 1881. t. f. — Zsilinszky 
Michael, Ungarn, B.-Csaba, 1870. t. f. 

Zsirko Samuel, Ungarn, Bakos-Torek, 1842. t. f. 

Zsoldos Joh.. Hnn2., 1 792. nv. f. ') V. 6. Ziegler. 


^M/i/ A m. tud. Akadeinia kiadasaban megjelentek 

dr. ABEL JENO kovetkezo munkai: 
A bartfai Szt.-Egyed temploma kbnyvtaranak tbrtenete 

ara 1.20 kr 

A Homerosi Demeter-hymnusrol » —.50 » 

Az 6- es kbzepkori Terentius biographiak » —.40 » 

Adalekok a humanismus tbrtenetehez Magyarorszagon 
(Analecta ad Historiam Renascentium in Hun- 

garia Litterarum spectantia » 1.80 

Corvin-codexek » —.60 

Egyetemeink a kbzepkorban » —.50 >; 

Isola Nogarola » —.50 » 

Magyarorszagi humanistak es adunai tudos tarsasag » —.80 » 
Megrendelesek intezendok : 

H0RNYAN8ZKY YIKTOR 

t 

akad. konyvkereskedesebe 

Budapest, a M. Tud. Akad. epiileteben. 9 3 2 4 8 A* Burtapest, 1890. Az Athenaenm r. tars. konwm oind.-ii-i. 
«&Xj 


/ PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 
LF 

2831 

C5M6 

1890 

C.l 

ROBA