Skip to main content

Full text of "A manual of Polish and English conversation"

See other formats


R Z M W Y w POLSKIM I ANGIELSKIM 

J f Z Y E U PRZEZ E, KASPROWICZA I J. CORNETA. WYDANIE CZWAETE. LEIPZIG. 

OTTO HOLTZE'S NACHFOLGER, 

1912 A MANUAL 

OF 

POLISH AND ENGLISH 

CONVERSATION BY E. KASPROWICZ AND J. CORNET. FOURTH EDITION. LEIPZIG. 

OTTO HOLTZE'S NACHFOLGEB. 
1912 PRESERVATION 
COPY ADDED 
ORIGINAL TO BE 
RETAINED 

*R 2 9 b>. Spis rzeczy. ML 

Cz^^c pierwsza. MM f 


n/ 


Rozmowy o przedmiotacli codziennego zycift. 
sir. 


str. 
sir. 


Billard 


151 


Marynaria 263 


Rzemiosla i Rqko- 
Czas 


15 


Miasto 81 


dziela 


192 


Czlowiek 


35 


Modniarka 172 


Sprz^ty stolowe 


66 


Czyta6 


201 


Mazyka i gpiew 213 


Szewc 


176 


Dm w tygodniu 


20 


Nauka 222 


Szkola 


199 


Dni Swi^teczne 


20 


OMad w domu 55 


Sztaka 


222 


Dom 


71 


Obiad w oberzy 60 


6-iiadanie 


53 


Familja 


24 


O^rod 95 


6piew 


213 


Fechtowanie 


155 


Opera 142 


Taniec 


145 


Gra w warcaby 


151 


Palid tylun 157 


Teatr 


135 


Gra w szachy 


119 


Patistwo 241, 249 


Tolegraf, telefon 


2ea 


Gry 


153 


Paszport 124 


Tytan i tabaka 


157 


Handel 


134 


Pisad 202 


Ubior 


27 


Handlarz sukna 


173 


Poczta 268 


Ubior m^zki 


32 


Hotel 


132 


Podroz koleja, zolazn^ 1 25 


Ubior zeriski 


33 


Jazda konna 


161 


Podroz statkiem pa- 


Uniirersytet 


219 


Jez~dzi6 konno 


158 


rowym 128 


Wieczerza 


6* 


Je.zyk 


1 


Podrozowanie 116 


Wiek 


21 


K^piel 


155 


Pogoda i pory roku 5, 11 


Wieg 


101 


W kawiarni 


61 


Polowanie 164 


Wist 


147 


Klada/; siq spa6 


30 


Potrawy i dania 67 


Wizyta 


87 


Komora celna 


123 


Prawo 238, 243 


Wojna 


252 


Kolej zelazna 


131 


Przy najmowaniu 


Wstawanie 


26 


Koncert 


144 


mieszkania 75 


Zabawy 


154 


Ko^cidl 


230 


Rachowanie 203 


Zajazd 


132 


Ksi^garz 


180 


Keligia 230 


Zazywa6 tabak^ 


157 


Krawiec 


175 


Roboty kobiece 166 


Zdrowie 


47 


Literatura 


222 


Rybolostwo 155 


Zegannistrz 


173 


Malarstwo 


209 


Rysunek 203 


Zwierzqta 


10ft 331402 II 

Cz^6 druga. 


Wyraienia potoczne. 


str. 


str. 
str. 


Bid 


365 


Kupi6 306 


Odwazy6 si? 


404 


Biedz 


347 


Lata6 350 


Odwiedzad 


345 


Bra6 


409 


Loze6 320 


Odznacza6 si? 


393 


Bra 6 udzial 


355 


Lama6 367 


Oglosi6 


3?6 


Brakowad 


280 


Mie6 273 


Omija6 


350 


Byd 


269 


Hilczec* 396 


Opu^ci6 


359 


Byd gotowym 


373 


Mi^szad 355 


Oszukiwad 


395 


Chcied 


404 


Mieszka<5 303 


Oszcz?dza6 


311 


Chwalid 


393 


Mddz 404 


Otrzymad 


275, 276 


Ci^gn^d 


363 


M6wi6 380 


Otwierad 


374 


Cofa6 


331 


Musie6 406 


Ozenid si? 


316 


Czekad 


403 


Myli<5 siq 395 


Padad 


371 


CzoJgad 


331 


Mysled 400 


Patrzed 


875 


Czud 


374 


Naja.<5 304 


Pchad 


363 


Czynid 


408 


Namy^li6 si? 407 


Podesjrzywad 


898 


Da6 


409 


NapeJnia6 372 


Podobnym byd 


393 


Dluznym byd 


310 


Naprowadzid 360 


Podskakiwad 


349 


Dopelnid 


298 


Na^ladowa6 351 


Pojawid si? 


302 


Dos"cignad 


276 


Nasla.pi6 284, 851 


Pojmowad 


398 


Dosta6 


276 


Nazywad 384 


Pokazad 


387, 392 


Dosta6 si? 


329 


Niedostawa6 280 


Polozyd 


320 


Dosta,pid 


276 


Niektore przysJowia 424 


Pomagad 


410 


Dotyka6 


374 


Nosi6 360 


Pomi?szad 


325 


Dowodzid 


387 


Obcliodzi6 si? 345 


Por?czyd 


314 


Dzialad 


408 


Obiecad 391 


Porownad 


393 


Dzi?kowad 


410 


Obja^niad 386 


Poruczad 


392 


Ganid 


393 


Obywa<5 si? 280 


Porwad 


831 


Gromadzid 


362 


Oczekiwad 408 


Porz^dkowad 


325 


Grozic 


391 


Olda6 369 


Porzucid 


369 


Kd 5 


36, 358 


Oddalid 331 


Posiadad 


273 


136 na spacer 


341 


Odmienid si? 293 


Poslad 


360 


Klamae 


395 


Odnosid 358 


PoSpieszyc* 


847 


Kosztowad 


306 


Odpowiadad 290, 383 


Postanowid 


407 


Krzyczed 


334 


Odprawid 369 


Postawid 


320 Ill 

str. 
str. 
str. 


Postej>owad287,331 


,351 


Rozl^czad 


368 


Usprawiedliwij 


id si^ 393 


Potrzebowad 280, 


318 


Rozrdzniad 


368 


Uwazad 


375 


Powiadad 


380 


Rozrzucad 


311 


Uwolnid 


370 


Powierzyd 


403 


Rozsiewad 


286 


Uzyd 


318 


Powstad* 


284 


Roznmied 


398 


Wahad sie^ 


292 


Pozwolid 


404 


Ruszad 


331 


W^tpid 


400 


Pozyczad 


313 


Rwad 


367 


Wejsd 


329 


Prdbowad 


397 


Rza,dzi 


392 


Wia.zad 


364 


Prosid 


389 


Rzn^d 


367 


Widzied 


375 


Przebywad 


303 


Rzucad 


365 


Wlec 


363 


Przeczyd 


390 


Sa,dzic 


398 


Wiedzied 


402 


Przedstawiad 


327 


Si^d 


320, 823 


Wierzyc 


403 


PrzejSd 295, 


336 


Siedzied 


323 


WieSd 


360 


Przomin^d 


295 


Skakad 


349 


Wieszad 


364 


Przeprowadzad siq 


304 


Skonczyd 


298 


Winnym byd 


310 


Przerwad 


296 


Sluchad 


379, 406 


Wolad 


384 


Przegcigad 


393 


Spodziewad s 


19 403 


Wrdcid 


313 


Przesladowad 


351 


Spotkad 


334 


Wsi^d 


329 


Przestad 


296 


Sprzedad 


306 


Wydad 


316 


Przestrzegad 


338 


SpnScid sie_ 


403 


Wygodzid 


290 


Przeszkadzad 


406 


Stad 


324 


Wygrac 


276 


Przewracad 


325 


Stad siQ 


282 


WyjSd 


336, 341 


PrzyjSd 


313 


Stosowad 


353 


Wynaj^d 


304 


Przypomnied 


401 


Stracid 


279 


Wprowadzad 


327 


Przyrz^dzad 


373 


Szukad 


397 


Wypozyczad 


313 


Przystoi 


290 


Spieszyd si 


347 


Wyprdzniad 


372 


Przygpieszyd 


847 


Towarzyszyd 


334 


Wysadzad 


349 


Przytomnym byd 


302 


Trwad 


237, 292 


Wywodzii 


360 


Przytwierdzad 


364 


Trzymad 


353 


Wzbraniad sie 


406 


Przyznad 


390 


TwierdziS 


390 I Wzniegd 


324 


Przyzwyczaid siq 


397 


Ubiedz 


850 


Zaczynad 


285 


Przywykn%d 


397 


Uciekad 


350 


Zadluzyd si^ 


310 


Pytad 


883 


o Uczuciach 


412 


Zakazad 


406 


Radzid 


338 


Uczyd 


388 


Zakladad si 


315 


Re^czyd 


814 


Udad si 


2S8, 336 


Zalezed 


358 


Robid 


408 


Ukonczyd 


298 


Zalozyd 


824 


Ros"d 


286 


Ukrdcid 


296 


Zamykad 


374 


Rozdzielad 


368 


Umrzed 


299 


Zaplacid 


306 


Rozkazad 


392 


Urz%dzad 


304, 325 


Zapomnied 


401 IV 

str. 
str. 
str. 


Zaprosid 


345 


Zdarzyj gig 


282 


Zostal 


282, 292 


Zaprowadzic 


360 


Zda-vra6 siq 


378 


Zostawid 


369 


Zaprze6 


371 


Zej^ 


329 


ZwiQlcsza6 


286 


ZasluzyiS 


278 


Zgadywa<J 


398 


Z \vraca6 


825 


Zastawid 


314 


Zgin^d 


299 


Zyska6 


278 


Zatrzymad 


296 


Zmienifi 


293 


Z^da6 


389 


Zawiadomtt 


385 


Zm6 


402 


Zeni6 


816 


Zawisn%6 


358 


Znajdowa6 


397 


Zyczy6 


404 


Zbierad 


862 


Znaleid si^ 


302 


Zyd 


801 


Zblizy6 


334 


Znikn^6 


295, 350 Table of contents. 

First part. Conversation on daily subjects 

page ! 


page 
page 


Age 


21 


Garden 


t5 


Sciences 


222 


Amusements 


154 


Getting up 


23 


Seasons 


5 


Animal kingdom 


106 


Health 


47 


Shoemaker 


176 


Arts 


222 


Hire (an apartment) 75 


Singing 


213 


Bathing 


155 


Horsemanship 


158 


Smoking 


157 


Bed 


30 


House 


71 


Snuff-taking 


157 


Billiards 


151 


Inn 


132 


Sporting 


164 


Bookseller 


180 


Justice 


238 


State 


241 


Breakfast 


53 


Ladies' work 


166 


Supper 


63 


Chess 


149 


Language 


1 


Table-requisites 


66 


Church 


230 


Literature 


222 


Tailor 


175 


Clothes 


32, 33 


Man 


S5 


Telegraph 


268 


Coffee-house 


61 


Meals 


67 


Telephone 


268 


Commerce 


184 


Milliner 


172 


Theatre 


185 


Concert 


144 


Music 


213 


Time 


15 


Count 


206 


Navy 


263 


Town 


81 


Country 


101 


Opera 


142 


Trade 


192 


Customhouse 


123 


Painting 


209 


Travelling 116, 125, 128 


Dancing 


145 


Passport 


124 


University 


219 


Dinner 


55, 60 


Plays 


153 


Visit 


87 


Dishes 


67 


Post 


268 


War 


252 


Draughts 


151 


Professions 


192 


Watchmaker 


178 


Drawing 


209 


Railway 


131 


Weather 


5 


Dress 


27 


Beading 


201 


Whist 


147 


Family 


24 


Beckon 


206 


Woollen-draper 


173 


Fencing 


155 


Beligion 


230 


Writingr 


202 


Fishing 


156 School 


m VI Second part. Everyday phrases. 

page 
page 
page 


Accomodate 


290 


Believe 


403 


Delay 


292 


Accompany 


334 


Bet 


315 


Deliver 


370 


Accustom 


397 


Bid 


392 


Demand 


389 


Acquire 


276 


Bind 


364 


Deny 


390 


Advertise 


385 


Blame 


393 


Depend upon 


358 


Advise 


385, 388 


Borrow 


313 


Derive 


360 


Allow 


404 


Break 


367 


Descend 


329 


Alter 


293 


Bring 


360 


Deserve 


278 


Answer 


314, 383 


Burst 


349 


Determine 


407 


Appear 


302, 378 


Buy 


306 


Die 


299 


Apply 


318 


Call 


384 


Differ 


368 


Appoint 


407 


Carry 


360 


Direct 


325 


Approach 


334 


Cause 


407 


Disappear 


295 


Approve 


393 


Cease 


296 


Dismiss 


369 


Arise 


284 


Change 


293, 304 


Dispatch 


247 


Ascend 


329 


Cheat 


395 


Distinguish 


368, 393 


Ask 


383, 389 


Close 


374 


Divide 


368 


Assemble 


362 


Come 


343 


Do 


403 


Assert 


390 


Command 


392 


Douljt 


400 


Assist 


410 


Commence 


285 


Draw 


363 


Attend 


302 


Compare 


393 


Drive 


365 


Attest 


390 


Compel 


406 


Dwell 


303 


Avail 


318 


Conceive 


398 


Employ 


318 


Avoid 


350 


Concern 


358 


Empty 


372 


Bail 


314 


Consider 


400 


End 


298 


Be 


269 


Consist 


358 


Endeavour 


397 


Be able 


404 


Continue 


287 


Enter 


329 


Be accustomed 


397 


Contract 


310 


Erect 


324 


Be obliged 


406 


Contradict 


390 


Escape 


350 


Be ready 


373 


Cost 


306 


Excel 


393 


Be silent 


396 


Cover 


374 


Excuse 


393 


Bear 


360 


Cry 


384 


Exhort 


388 


Beat 


365 


Cut 


367 


Expect 


403 


Become 


282 


Dare 


404 


Explain 


386 


Beg 


389 


Deceive 


395 


Extend 


286 


Begin 


285 


Declare 


386 


Fall 


371 VII 

page 
page 
page 


Fasten 


364 


nterrupt 


296 


Pay 


306, 345 


Feel 


374 


ntroduce 


327 


Perceive 


375 


Fetch 


360 


nvite 


345 


Perish 


299 


Fill 


372 


Join 


355, 362 


Place 


320 


Find 


397 


Judge 


398 


Pledge 


314 


Finish 


298 


Keep 


353 


Possess 


273 


Fit 


290 


Know 


402 


Pray 


389 


Fit up 


304 


Last 


292 


Prefer 


393 


Flee 


350 


Lay 


320 


Prepare 


373 


Fly 


350 


Lead 


380 


Present 


327 


Follow 


351 


Leap 


349 


Prevent 


406 


Forbid 


406 


Leave 


369 


Promise 


391 


Forego 


369 


Lend 


313 


Prosper 


288 


Forget 


401 


Let 


304 


Prove 


387 


Forsake 


369 


Liberate 


370 


Proverbs 


424 


Found 


324 


Lie 


320, 395 


Pull 


363 


Free 


370 


Listen 


379 


Pursue 


351 


Frequent 


345 


Live 


301, 303 


Push 


363 


Gain 


278 


Look 


375 


Put 


320, 325 


Gather 


362 


Lose 


279 


Quit 


369 


Get 


275 


Make 


408 


Receive 


275 


Get rid of 


370 


Marry 


316 


Refuse 


406 


Give 


314, 409 


Meddle 


355 


Regard 


358 


Go 


336, 341 


Meet 


334, 362 


Remain 


292 


Grow 


282, 286 


Miscarry 


288 


Remembeu 


401 


Guess 


398 


Miss 


280 


Remove 


331 


Guide 


360 


Mistake 


395 


Reply 


383 


Hang 


364 


Mix 


355 


Represent 


327 


Happen 


282 


Move 


331 


Resemble 


393 


Hasten 


347 


Name 


384 


Reside 


303 


Have 


273 


Need 


280 


Result 


284 


Hear 


379 


Obey 


406 


Retire 


331 


Hire 


304 


Observe 


375 


Return 


343 


Hold 


353 


Obtain 


276 


Rule 


392 


Hope 


403 


Occur 


282 


Run 


347 


Imitate 


351 


Open 


374 


Save 


311 


Increase 


286 


Owe 


310 


Say 


380 


Inform 


385 


Own 


390 


See 


375 


Insist 


287 


Partake 


355 


Seek 


897 


Intend 


407 


Pass 


295, 336 


Seem 


378 VIII 

page 
page 
page 


Sell 


306 


Stop 


296 


Tie 


364 


Sentiments 


412 


Strike 


365 


Touch 


374 


Separate 


368 


Succeed 


288 


Tread 


329 


Set 


320, 323 


Suffice 


372 


Trust 


403 


Settle 


320 


Suit 


290 


Try 


397 


Show 


387 


Suppose 


398 


Untie 


364 


Shut 


374 


Suspect 


398 


Use 


318 


Sit 


323 


Take 


341, 409 


Visit 


345 


Spare 


311 


Talk 


380 


Wager 


315 


Speak 


380 


Teach 


388 


Wait upon 


327 


Spend 


311 


Tear 


367 


Walk 


341 


Spring 


349 


Tell 


380 


Want 


280 


Stand 


324 


Thank 


410 


Waste 


311 


Stay 


303 


Think 


400 


Wear 


860 


Step 


329 


Threaten 


391 


Win 


276 


Stick 


364 


Throw 


365 


Wish 


404 


Btir 


331 


Thrust 


365 Czsc pierwsza. First Part. Rozmowy o przedmiotach 
codziennego zycia. 

Jzyk. 

Mdwisz pan po polsku? 
Mdwig cokolwiek. 
Rozumiesz pan po polsku? 

Rozumis cokolwiek, jezli nie mdwiq 
pre,dko. 

Prosze., nie mdw pan tak pre^dko. 
Prosz mdwic troche. wolniej. 

Rozumiesz miq pant 1 

Nie zrozumialem jeszcze dobrze. 

Czy pan Francuz? 

Pan mdwi bardzo dobrze. 

Pan mdwi pfynnie. 

Pan si wyraza jasno. 

Daruj pan, ale ja mdwie. fie po 

polsku. 

Brak mi praktyki. 
Pan masisz mdwic cze.sto po pol- 

ska. 

Po polsku nie mdwitem nigdy. 
Trudno mi bye zroznmialym. robic bl^ddw przy mdwie- nio Conversation on daily 
subjects. 

The Language. 
Do you speak Polish? 
I speak it a little. 
Do you understand Polish? 
I understand it a litte, if it be not 
spoken too fast. 
Pray, do not speak so fast. 

A little slower, if you please. 

Do you understand me? 

I did not quite understand you. 

Are you a Frenchman? 

You speak perfectly well. 

You speak pretty fluently. 

You express yourself clearly. 

I beg your pardon, I speak Polish 
very badly. 

I want practice. 

You ought to speak Polish fre- 
quently. 

I never spoke Polish. 

I take much pain to make myself 
understood. 

I am afraid of making blunders 
in speaking. 2 JTgzyk. To pochodzi z braku cwiczenla The Language. 
That is for want of practice. Mo*w pan ze mn$ po polskn. Speak Polish with me. 

Lepiej bys pan ze inn$ po polsku You had better speak Polish with 

mtfwii. me. 

Ja rozami$ lepiej anizeli mdwie. I understand better than I speak. Jak Ki panu moja wymowa po- 
doba? 

Pan wymawiasz dosyc dobrze. 
Jest kilka liter, ktdrych wymawia- 
nie trudne dla cudzoziemca. 

Cndzoziemcy wymawiaj^, uajcz^- 
sciej 1 na koricu siowa niedo- 
kladnio. 

Wymdwpan by*, mydto, mi*o. How do you find my pronuncia- 
tion? 

Yon pronounce tolerably well. 

There are some letters, the pronun- 
ciation of which is rather difficult 
to foreigners, in the beginning. 

Most foreigners do not pronounce 
correctly the t at the end of 
words. 

Pronounce: byl, mydlo, mito. Nie mie.szaj pan y z 1. 
Polska litera ch jest dla cndzo- 
ziemcdw trudn^ do wymdwienia. Do not confound y with i. 
Foreigners take much pain in pro- 
nouncing the Polish letter ch. Wymdw pan sfowo chudy. 

Tak nie jest dobrze. 

To sf uchowi niemiie. 

Sfuchaj mie. pan: tak trzeba wy- 

mawlac. 
Warszawskiej czy krakowskiej wy- 

mowie dajesz pan pierwszenstwo? Pronounce the word chudy. 

That is not well (That won't do), 
That offends (grates on) the ear. 
Listen to me , you must pronounce 

in this manner. 
Do you prefer the pronunciation 

of Warsaw or that of Cracow. Wymows warssawskq chwal$ dla 
jcj mie.kkogci, a krakowsk^ dla 
jej czystoty. The pronunciation of Warsaw is 
praised for its softness and that 
of Cracow for its pureness. Polakom francnzka wymowa jest 
trtwa. The Polanders have much facility 
to pronounce French well. 3 Jgzyk. 

Wymowa francuzka nie jest wcale 
trndn$ (bardzo *atwa.) 
Uczy sie. pan po francuzku? 

Tak jest, ncze. sie.. 
Jak si panski nauczyciel nazywa? 
Nazywa sie, N. N. On uczy mi$ 
po francuzku. 

Umle on dobrze po francuzku ? 
On zna ten j^zyk gruntownie. 

Jest rodowitym Francuzem ; zuas* 
go pan? 

Znam go z wzie.toscl. 
Jest to bardzo zasluzony czlowiek. 

Jego metoda jest bardzo prosta. 
Jak dlugo pan si po francuzku 

uczy? 
Nauke. te. przed trzema miesifjcami 

zaczqiem. 

Wiele godzin pan odbyl? 
Mam co tydzien dwie godziny. 
Pan postaj>ifes daleko. 

Bardzos pan postapii w francnzkim 
je^yku. 

Talent pariski w j^zykach jest 

zadziwiaj^cy 
Mdj nauczyciel zna dobrze wiele 

j^zykdw. 
On mdwl po angielsku Jak rodzony 

Anglik. 

Ma tez ogolne poj^cie j^zyka nio- 
mieckiego. The Language. 

The French pronunciation is very 
easy. 
Do you learn French? 

Yes I learn it. 

What is the name of your master? 
It is Mr. N. N. He teaches me 
French. 

Does he know French well? 

He knows the language tho- 
roughly. 

He is a native of France ; do yon 
know him? 

1 know him by reputation. 

He is a man of great merit. 

His method is very simple. 

How long have you been learning 
French? 

1 began to learn it three months 
ago. 

How many lessons had you? 

I have two lessons a week. 

You have made great progress. 

Yon have acquired a considerable 
proficiency in French. 

Yon have a decided talent for 
languages. 

My master is well versed in (con- 
versant with) several languages. 

He speaks English as well as his 
native language (mother tongue). 

He has also a slight knowledge of 
German 4 Jezyk. 

UczyJem sig po angielsku pie.6 

kwartaldw. 

To bardzo niedlugo (krdtko). 
Dopiero zaczalem si$ uezyc. 
Jest to najpozyteczniejszy je.zyk do 

nauki. 

Po angielsku mdwi$ wsze.dzie. 

Gramatyka jest prostsza i liejsza 

nii wymowa. 
Nasz organ nieprzyzwyczajony do 

tych dzwiejtdw. 
Cd4 pan powiesz o niemieckim j$- 

zyku? 
Nie znajdujesz go pan trudnym? The Language- 

I have learned English a year and 

three months. 
That is a very short time, 
I am only beginning. 
This is the most useful language 

one can learn. 
English is spoken every where. 

The English grammar is simpler 
and easier than the pronunciation. 

Our organs are not accustomed to 
these sounds. 

What do you think of the German 
language ? 

Do you not find it rather difficult? Postejmje brat pariskl w niemieckim 

je.zyku? 

On lamie j$zyk niemiecki. 
On mdwi dostatecznie , aby by6 

zroznmianym. Does your brother make any pro- 
gress in the German language ? 

He speaks broken German. 

He speaks it sufficiently to make 
himself understood. Literatura niemiecka doszla do 
tego stopnia doskonaJosci , iz bez 
tego je.zyka obejsd si$ nie moina. 

Je^zyk francuzki jest bardzo przy- 

jemny. 
Zycle 1 wdzie.k tylko, charakter 

francuzkiego je.zyka skladaj^. 

Polski j^zyk jest dfwi^czny I 

wyrazisty. 
Jest on bardzo bogaty i szczegdlnie 

zdatny do poezyl i wymowy. 

On nalezy do narzeczy plemienia 
sJawiailskiego. German litterature is arrived at 
so high a degree of perfection 
that one can hardly do without 
this language. 

The French language is very 
agreeable. 

Vivacity and sweetness are the 
character of the French langua- 
ge. 

The Polish language is well soun- 
ding and expressive. 

It is a very rich language and very 
fit for poetry and eloquence. 

It belongs to the idioms of Slavo- 
nian origin. 5 Jgzyk. 

CzytaJem kilka poiskich ksiazek. 

CzytaJes pan bajki Krasickiego ? 
Tak jest, a teraz czytam dziela 
Mickiewicza. 
Rozumiesz pan to, co czytaaz? 

Za pomocQ slownika. 

Mog$ Uoraaczyc kaidi) ksirjzk^ bez 

pomocy slownika. 
Pisz$ po polsku, i Womacz^ z 

francazkiego na polskie. 
Jak sif to wyrazi po polskn? 

Jak pan powiesz po polsku . . . ? 
To wyraz przestarzaly. 
TosJowoniejestwlasciweje^zykowi. 

Kaidy j^zyk ma swe odr^bnosci. The Language. 
I have read some Polish books. 

Did you read the fables of Krasicki? 
Yes, sir, and now I am reading 
the works of Mickiewicz. 

Do you understand what you 
read? 

With the assistance of a dictionary. 
I translate at sight. 

I can write Polish and translate 
from French into Polish. 
What do you call that in Polish? 

What is the Polish word for . . . ? 
This word is obsolete. 
This word is not proper to the 
language. 

Every language has its idiotisms 
(peculiarities). Pogoda i pory roku. The Weather and the Seasons. Jaka pogoda ? 
Pogoda jest piejma. 
Przesliczna, doskonaia, cudowna 
pogoda! 

Brzydka pogoda. 
Szkaradna pogoda. 

Czas jest pochmurny. 

Czas jasny, wietrzny. 

Slorice swieci. 

Niebo jest jasne (wypogodzone> How is the weather? 

It is fine weather. 

It is beautiful, charming weather. 

It is bad weather. 

The weather is shocking. 

It is gloomy, dull weather. 
It is clear weather. 
The sun shines, it is sunshine. 
The sky is serene. 6 Pogoda i pory roku. 

Powietrze jest umiarkowane. 

Jest przyjemnie. 

Jest ciepfo. 

Jest zimno. 

Ani za ciepio, aril za zimno. 

Popoda jest niepewna i zmienna. 

Pogoda pochmarna. 

Powietrze pochmnrne; niebo si^ 
chmurzy. 

Na niebo zachodz^ chmury. 

Pogoda siQ zmieniia. 
Czas jest mokry i dzdiysty. 

Teraz jest mgfa. 
Teraz mg*a ge.sta. 
Czas jest mglisty. 

Okolica niknie we mgle me.tnej i 
ztttej. 
Niebo zlewa si z zfemi^. 

Nie mozna nic widziec. 

Jak siq slonce pokaze, rozpe.dzi 
mgJe.. 
Niebo si$ wyjasnia. 

BQdziemy zndw mieli pogoclq. 
Czy pogoda wytrzymaV 

Zdaje si ie pogoda nie wytrzyma. 
Niebo pokryte w calosci chmurami. 
Ca^e niebo jest oblozone. The Weather and the Seasons. 

The air is temperate. 

It is mild weather. 

It is warm, hot 

It Is cold. 

It is neither too hot nor too cold. 

The weather is unsettled and 

changeable. 

The weather (sky) gets cloudy. 
It is cloudy weather (the sky is 

overcast). 
Some clouds are gathering on the 

horizon. 

The weather has changed. 
It is damp and rainy weather. 

It is foggy, misty. 
There is a thick fog. 
It is foggy weather. 
The environs are darkened by a 
thick yellow fog. 

The sky mingles with the earth. 

It is quite impossible to see any 

thing. 
As soon as the sun breaks forth, 

he will disperse the fog. 
The weather is clearing up again. 

The weather inclines to fair, settles. 
Will the weather continue, will 

it keep fair? 
There is no appearance of fine 

weather. 
The sky is quite covered with 

clouds. 
The sky is quite overcast 7 Pogoda i pory roku. 

Deszcz pada. 
Be.dzie deszcz. 
Deszcz pada mocny. 
Deszcz pada ulewny. 
To tylko chwilowy deszcz. 
To tylko szybko przebiegaj$ca 
chmara. 

Drobny deszcz pada. 
Widzisz pan te^cze.? 
To przepowiada pogod. 

Deszcz kropi. 
Na dworze jest biotno. 
Ulice s$ bardzo zablocone. 
Zabloctfera sie. calkowicle. 
W czas podobny nie trzeba wy- 
chodzic. 

Nie mozna wychodzic. 
Ja wyjd$ pomimo deszczu. 

Prosze. , poiycz mi pan parasola. 

Przysiorimy sie. gdziekohviek. 
Tutaj jestesmy skryci przed desz- 
czem. 

To ulewa. Chmnra sie, oberwaJa. 
Tr^ba wodna. 
Zmoklem. 
Przemoklem zupe-hiie. 

Zmoklem do nitki (do kosci). 
Deszcz ustah 

Deszcz przynidst przyjemniejsz^ 
pogod^. 

Chmary s!^ rozdzielaja. The Weather and the Seasons. 

It rains. 

We shall have rain. 

It rains fast. 

It rains 'downright, it pours. 

It is merely a shower. 

It Is merely a (cloud) shower 

which will pass away. 
It is drizzling. 
Do you see the rainbow? 
That is a token of (promises) fine 

weather. 

The rain is falling in drops. 
It is very dirty out of doors. 
The streets are rather dirty. 
I am quite bespattered. 
One should not go out in such 

weather as this. 
There is no stirring abroad. 
Notwithstanding the rain I will 

go out. 
Be BO kind as to lend me your 

umbrella. 

Let us look for shelter. 
Here we are sheltered from the 

rain. 

This is a heavy shower. 
A water-spout. 
I am quite wet. 
I am completely drenched , quite 

soaked. 
I am wet to the skin. 

It has left off raining. 

The air has grown quite mild by 

the rain. 
The clouds separate (and vanish, 

by degrees (run away). 8 Pogoda i pory roku. 
Sconce pokazuje siq znowu. 

Btonce swieci. 

Niebo jest niebieskie, sconce ogniste. Niebo pelne obtoczkdw 
To przepowiada burz. 
Jest wietrzno. 
Wiatr si podnosi. 
Silny wiatr wieje. 

Wieje wiatr swieiy, zimny, ostry, 
przejmuj^cy. 
Wiatr siq odmienil. 

Wiatr przeskoczyl na pohidnie. 
Z ktdrej strony wiatr wieje? 

Spojrzyj pan na chor^giewke,. 
Gldwne wiatry 8%. pdhiocny, pohi- 
dniowy, wschodni i zachodni. 

Wiatr boczny. 

Zamknij pan drzwi; boje. si$ prze- 
ctfjgu. 
Wiatr lodowaty. 

Wiatr ostry, klujacy. 

Spokojny, miJy wietrzyk. 

Przyjazny, przeciwny wiatr. 

Wicher. 

Uragan. 

Burze w pordwnanie dnia z noca. 

Wicher wyje. The Weather and the Seasons. 
The sun is breaking forth again. 

The sun shines brightly. 

We have a dark -blue sky and 

bright sunshine. 
There is a mackerel sky. 
That portends a strong wind. 
It is windy. 

The wind is getting up. 
The wind blows high. 
A brisk gale of wind, a sharp, 

bleak wind is blowing. 
The wind has changed, veered 

about. 
The wind has shifted to the south. 

From which quarter does the 

wind blow? 

Look at the weathercock. 
The cardinal winds are: the 

north - , south - , east - , west - 

wind. 

A side-wind. 
Shut the door, I am afraid of 

the draught. 
A chilling blast. 

A sharp, bleak north-wind. 

A gentle breeze. 

A fair, a contrary wind. 

A squall, a blast of wind. 

Hurricane 

The equinoctial gales. 

The wind hurls. 9 Pogoda i pory roku. 

Okropna zawieja. 

Zawierucha, sniezyca. 

Wiatr sie ucisza. 

Cisza nast^pifa. 

Cisza nie zostanie na dlugo. 

Wiatr wzbi* pyl w powietrze. 

PeJno kurzu. 
Deszcz pyi rozpe.dzih 

Miy. 

Rosa pada. 

Przeszlej nocy upadl szron. 

Grad pada. 
Grad krapi. 
Grad zbil zboze. 

Grad uszkodztt drzewa. 

Snieg pada. 

Snieg pada wielkiemi piatanti. 

Snieg bardzo gJeboki. 

Snieg taje. 

Mamy gololedz. 

Bruk jest bardzo gladki. 

Niebezpiecznie teraz chodzic. 

Dzis bardzo zimno. 

Mnie zimno ; ja marzne.. 

Wczoraj by* mrdz t^gi. 

Mrdz chwyciJ znowu. 

Be.dziemy silne zimno miell. 

Moje palce skostaiafy od zirnna. The Weather and the Seasons. 

A dreadful snow-storm. 
Snow-drift. 

The wind falls, abates, drops. 
It grew quite calm. 
The calm will not last for a long 
time. 
The wind has driven up the dust. 

The dust is flying very much. 
The rain has laid down the dust 

It drizzles. 

Dew is falling. 

There was a hoar-frost last night. 

It hails. 

Sleet is falling. 

The hail has laid down the corn. 

The hall has injured the trees. 

It snows. 

Large flakes of enow are falling. 

The snow is very high. 
The snow is melting away. 
It is a glazed Cslippery) frost. 
The pavement is very slippery. 
It is slippery walking. 
It is bitterly cold to-day. 
I am cold. 

There was a sharp frost yesterday. 
The cold has set in again. 
The cold will be severe. 
My fingers are benumbed with 
cold (frost-bitten). 10 Pogoda i pory roku. 
Drze od zimna. 

Termoinetr, barometr spada, po- 

dnosi sie. 

Jest ciepfo, gonjco. 

Mnie gorqco. 

Parno, nci$zliwie goraco. 

Slonce pali, piecze. 

Upa* jest nciailiwy. 

UpaJ jest nieznosny. 

Umieram z gorqca (ze znuzenia). 

Ach, co za gor?jco ! 
Przepotniafem caty. 
Pot si$ ze mnie leje. 

Idzmy w cienia. 

Cieri jest wielce przyjemny. 

Powietrze pelne parnosci. 

B^dziemy mieli burze.. 

Burza si^ zbiera. 

Czas jest burzliwy. 

Bfyska sie. 

Grzmi 

Co za trzask gromu ! 

Piorun uderzyf. 
Piorun w dom uderzy*. 

Nic nie widac prdcz blyska piorana 

Burza przeszta. 

Gdzie pan byfes podczas burzy? 

Czy piornn zrz^dzit gdzie szkodf ? The Weather and the Seasons. 

I am shivering with cold. 

The thermometer, barometer ia 
falling, rising. 

It is hot. 

I feel warm. 

It is sultry hot (The heat is op- 
pressive). 

The sun is burning, scorching. 

The heat is very annoying. 

The heat is insupportable. 

I am dying with heat; I nm al- 
most suffocated with heat. 

Oh, how hot it is. 

I am all in a perspiration. 

The perspiration runs down my 
face. 

Let us go into the shade. 

The shade is very agreeable. 

The atmosphere is very hazy. 

We shall have a thunderstorm. 

A thunderstorm is approaching. 

The weather is stormy. 

It lightens (The lightning flashes). 

It thunders. The thunder rolls. 

What a dreadful clap of thunder 
that was. 

A thunderbolt has fallen. 

A house has been struck by light- 
ning. 

Nothing is to be seen besides the 
flashing of lightning. 

The thunderstorm has ceased. 

Where have you been during the 
thunderstorm? 

Has the lightning done any da- 
mage? 11 Pogoda i pory roku. 

Dzialanla piorunu sa czasem za- 

dziwiaja/5e. 
A teraz co za przyjemne 1 swieze 

powietrze ! The Weather and the Seasons. 

The effects of lightning are some- 
times surprising. 

And now what a delightful tem- 
perature. Wiosna, lato,jesien, zima. Spring, summer, autumn, 
winter. Zimamine.la, wiosna nasfojpi wjej The whiter is over and gives way 
miejsce. to spring. 

Dnie przybieraja, sq. coraz diuzsze. The days begin to lengthen. Promienie siorica grzej$ wie.cej 

Wszystko zmienia sle^ w naturze, 
zdaje sie. ozywiac. 

fcaki poczynaja zieleniec. 

Drzewa pqczkaj^. 

Drzewa pokrywaj$ sie. lisciem i 
kwiatem. 

Ogrody pachnjj woniejaeym kwia- 
tem. 

Wiatr osypuje ziemie., bialym kwia- 
tem czeresni. 

Ptaki wracaj^ znowu i zaczynaj^ 
619 gniezdzic. 
Slowiki spiewaj^ w ciszy nocnej. 

Wiesniaki poczynajfj znowu okolo 
pola pracowad. 
Zaczynajfj juz kosic. 

Cieplo 519 powi^ksza. 
Zboze dojrzewac zaczyna. The sun begins to acquire more 

force. 
Every thing changes, seems to 

revive. 

The meadows are growing green. 
The trees begin to bud. 
The trees begin to be decked with 

leaves and blossoms. 
The gardens are perfumed with 

the fragrancy of flowers. 
A breeze scatters the white frag- 
ments of cherry-blossoms over the 

ground. 
The birds are flying back and 

begin to build. 
The nightingales are singing in 

the calmness of the night. 
The country-people are going again 

about their agricultural labours. 
They are already beginning to- 

mow. 

The heat is increasing. 
The corn begins to ripen. 12 Pory roku. 

Otrzymamy wiele zyta a maio psze- 

nicy. 

Czas zbiordw (zocia) si^ zbliza. 
Niedfugo zaczn^ zac zboze. 

Znhvo bQdzie bardzo obfito 
Zwozfj zboze do spichlerza. 

Jestesmy w porze kanikuty. 
SJorice wszystko wysusza. 
Nadzwyczajna posucha. 

Mamy bardzo gorace lato. 
Pora roku bardzo sie. opdzniia. 
Be.dzie nieurodzaj. 

Wiosny wcale nie by*o. 

Pory roku sie, pomi^szaJy. 

Piqkne dni letnie wkrdtce si^ 

sktfncza. 
W jesieni powietrze jest chtodne, 

czqsto zimne i mokre. 

Jesieii bywa czqsto milsz^ od lata. 

W pi^kny dzien jesienny ch^tnie 
spaceruj^. 

W jesieni obieraj^ si ogrodowe 
owoce. 
Drzewa sa pelne owocoV. 

Drzewa wiele sptodziJy. 
W okolicach poludniowych Rossyi 
zbidr winogronjuz si rozpoczal. The Seasons. 

We shall have plenty of rye and 

but little wheat. 

The harvest-time is approaching. 
They will soon begin to cut the 

wheat. 
The crop will be plentiful. 

They are inning the corn. 

We are in the dog-days now. 
The sun dries up every thing. 
There is a terrible drought this 

year. 

We have a very hot summer. 
The season is very backward. 
We shall have a bad growth this 

year. 

We had no spring this year. 
The seasons are quite turned. 
We shall soon be at the end of 

the fine summer -days. 
In autumn the air is cool, often 

cold and damp. 

Autumn is sometimes even more 

agreeable than summer. 
I am very fond of taking a walk in 

the fine days of autumn. 

In autumn the fruit is gathered. 

The trees bend witn the weight 

of fruit. 

The trees have borne much fruit. 
They are already beginning to 

gather the grapes in the South 

of Russia. 13 Pory roku. ^e Seasons. Zbiory wina byly bogate. Th ^tage has been plentiful, 

there are plenty of grapes. 

Wino nie porodzito (nie udaJo fie). * ^apes have failed. 
Wino be^dzie drogie, tanie. The w^ 6 *& be dear, cheap. 

Dnie ubywajij, staj<| si ? krdtsze. The days are getting shorter. 

Dni st) bardzo krdtkie. The days are very short. 

O piatej jui nie nie wida6, zupel- It is hardly daylight at five in the 

nie ciemno. evening. 

O piatej trzeba jui zapalic swiec$. A light is necessary at five o'clock. 

Rank! i wieczory s$ jui bardzo The mornings and evenings are 
zimne. rather cold already. 

Drzewa pokryte szronem. The trees are covered with rime. 

Liscie wi$dn$, idlkniej^ i opadaj^. By degrees the leaves wither, 

grow yellow and begin to fall. 

Za tydzied drzewa bd$ jui bet i n a week the trees will be leaf- 

Usci. less. 

Zima si zbliia. Winter draws near, is at hand. 

Marznie. It freezes. 

Przeszlej nocy byt silny mrdz. j^ eT Q was a har< j frost last night. 

Dzis taje cokolwiek. It thaws a miQ to-day. 

Na dworze pomarzlo wszystko. Every thing Ig frozen oat o f doors. 

Mr<5z trzeszczacy. It freezes very hard< 

Przy dachach wisza lodowe sople, Icide8 are hanging frora the 

roofs. 
Rzeka stane>, zamarzJa. The riyer , 8 frozen oyer> 

Ldd rzeczny jest dosy<S mocny. The , ce of the riyer , g pretty 

thick already; it is strong enough 
to bear. 
Moina imiato sie slizgac. One M sllde ^thont danger. 

Umiesz pan gonic na tyiwacb? Cftn you gfeftte? 14 Pory roku. The Seasons. 

Nie, wole, jezdzid saniami. No, I much prefer driving in a 

sledge. 

Jestem wielkim lubownikiem jazdy I am very fond of sledge-parties. 
saniami. 

Kazalem do sanek zaprzadz konie. I have ordered the horses to be 

put to the sledge. 

Bardzo lubi$ zabawy zimowe. 1 am very partial to winter amu- 

sements. 
Ja nie labi$ wcale zimy. I don't like winter at all. 

Dfugie wieczory zimowe 83 bardzo The long winter - evenings are 

nudno. rather tedious. 

Jestesmy teraz w samym srodku We are in the midst of winter. 

zimy. 

Pamie>szpanow$dtug$zim$? Do you remember the great 

winter? 

Tak dJugiej zimy nie widziaJem I never saw so cold a whiter. 
nigdzie. 

Zimno dochodztto dwadziescia sto- We had twenty degrees of cold. 
pni. 

Tak Jest, lecz zima tegoroczna Yea> bnt thig ^nter is very sharp 
takie tga. too. 

Ja skostnialem ca*y od zimna. j am quite gtifff benumbed with 

cold. 

Nos sobie odmroziiem. My noge ig f ros t-bitten. 

Naleiy go natychmiast trzec snie- Y ou must rub it with snow 
* iem ' immediately. 

Drogi sa zasypane. The roadg are enoam bered with 

snow. 
Na drogach tylko gdry iniegn i The roads are all heapg of now 

w y doj y- and ravines. My po pas w iniegu We tho Chodzmy do tej izby na ogrzanie. Let ng ^ ^ warm ourselves in 

this cottage. 
Ogrzej si ? pan Wam yoorfelf . 15 Pory roku. 

Nalezy natychmiast zrobic ognia. 

Pal pan w piecn. 

Przy ognia przyjemnie. 

Chodf pan blizej do ognia, ku 

piecu. 
Pan siedzi caly dzien przy piecu, 

nie odchodzi od pieca. 

Ja nadzwyczajny zmarzlak. 
W Rossyi nie mozna obejsc si$ 
bez futra. 

Czas zdaje si$ ocicplac. 
Rzeka puscila. 

Ldd pfynie po rzece (kra idzie). 
Rzeki wylaty. 

Obawiaj$ sie. wylewdw. The Seasons. 

Cause a fire to be lighted in- 
stantly. 

Light the fire. , 

It is well sitting near the fireside. 
Come near the fire, the stove. 

You are sitting near the fireside 
the whole day. 

I am extremely sensible to cold. 
In Russia one can scarcely do 

without a fur-cloak. 
It will be thawiug-weather. 
The ice dissolves, breaks up, thaws. 
The river is full of floating Ice. 
The rivers have overfly wed their 

banks. 
An inundation is apprehended Czas. 

Swita. 

Zorza si$ pokazuje. 

Bloiice wschodzi. 
Dnieje, dzien nastaptf. 
Ciemnieje, dzien zachodzi. 

Juz zmrok. 

Przy nadejsciu nocy. 

Mroczy siq, noc nadchodzL 

Noc zaraz nastajii. 
Stance zachodzi. Time. 

The day breaks, it dawns. 
The morning-twilight is already 
appearing. 
The sun rises, 
It is day-light. 
The day begins to decline. 

It Is getting dark already. 

At night-fall. 

It grows dark, night is coming. 

It will soon be night. 
The sun is setting. 16 Czas. 

Zorza wieczorna zioci obtoki. 

Terazjuz noct 
Zupelnie ciemno. 
Juz byla noc pdzna. 

Wszed* ksieiyc. 

Ksigiyc swieci. 

W swletle ksi^zyca. 

Na niebie niezliczone gwiazdy. 

Pierwsza kwadra, pelnia, ostatnia 
kwadra, ndw. 

Pd*-ksieiyc. 

Ksi^zyc przybiera, ubywa. 

Wschdd sforica, zachdd slorica, 
zacmienie slorica, zacmienie ksi^- 
zyca. 

Ktdra godzlna? 

Prosz^ mi powiedziec, ktdra go- 
dzina. 

Nie wiem ktdra godzina. 

Pdfno, wczesnie. 
Jeszcze me p<5zuo. 
Jeszcze bardzo rano. 
B^dzie pdzno. 
Myslalem ze pdzniej. 
Nie myslalem, aby tak pdino 
bylo. 

Pdzniej, nizelim mysla*. 
Ktdra godzina u pana? 
Pierwsza. 
Trzy kwadranse na drag^ Time. 
The Betting snn gilds the clouds. 

It is night. 
It is quite dark. 

The night was already far advan- 
ced. 

The moon rose. 
The moon shines. 
At moonshine, 
The sky is covered with stars. 

First quarter (prime of the moon), 
full moon, last quarter (wane of 
the moon), new moon. 

Halfmoon. 

The moon increases , decreases (or 
wanes). 

Sunrise, sunset, an eclipse of the 
sun, of the moon. 

What o'clock is it? 

Pray, tell me what o'clock it is. 

I don't know, what o'clock it is. 

It is late, early. 

It is not yet late, 

It is still too early in the morning. 

It is growing late. 

I thought it was later. 

I did not think it was so late. 

It is later than I thought. 

What o'clock Is it by your watch? 

It is one o'clock. 

It is (wants) a quarter to two. 17 Czas. Jest wpdl do trzeciej. 
Jest kwadrans na trzecia, 
Dziesi^c minut po drugiej. 
Dziesi^c minut do drugiej. 

Okolo czwartej. 
Natychmiast be.dzie trzecia. 

Trzecia co tylko nie udezy. 
Brakuje tylko dziesie.6 minut. 

Wfasnie siddma. 
Trzecia mine.Ja. 

Jeszcze nie ma jedenastej 

Jest po dziesiatej. 

Dopiero trzecia. 

Dwunasta, pohidnie. 

Pdhioc. 

Zaraz uderzy trzecia. 

Trzecia jeszcze nie mine.la. 

Najwi^cej dsma godzina. 
Zobacz pan na swoim zegarku. 
Mdj zegarek stana^. 

Nie jest naci^gni^ty. 
Musze. go naci^gn^c. 
Mdj zegarek postawiiem podfug 

miejskiego zegaru. 
Zobacz pan zegar sioneczny. 
Podlug siorica jest szdsta. 
Mdj zegarek kieszonkowy nie idzie 

rdwno ze sciennym. Time. 

It is half past two. 

It is a quarter past two. 

Ten minutes past two. 

It wants ten minutes to two. 

About four o'clock. 

It is very near three o'clock. 

It is almost (nearly) three. 

It wants but ten minutes to ... 

At seven o'clock precisely. Upon 
the stroke of seven. 
It is past three. 

It is not yet (quite) eleven. 

It is rather more than ten. 

It is but three. 

It is twelf o'clock, noon. 

It is midnight. 

It is going to strike three. 

It has not yet struck three. 

It is but eight at most. 

Look at your watch. 

My watch has stopped, is down. 

It is not wound up. 

I must wind it up* 

I have set mine by the town- 
clock. 

Look at the sun-dial. 

It is six o'clock by the sun. 

My watch does not go by the 
pendulum. 18 Czas. 

Idzie za wolno (opdznia siej. 
Idzie za pre^dko (pospiesza). 
Pospiesza o kwadrans codziennie. 

Opdznia sie^ codzieri o dziesie.6 mi- 
nut. 

Nie idzie wcale. 
Nie idzie regularnie. 

SJyszysz pan, zegary by$. 
On tu be.dzie o dziewiatej. 
Niestdsowna to godzina. 
Przeszfo pdl godziny od czasu. ... 

Dopiero od kwadransa (nie ma 
nad kwadrans temu). Dzis. 

Wczoraj. 

Przedwczoraj. 

Jutro. 

Jutro rano. 

Pojutrze. 

Jutro przed poiudniem. 

Wczoraj po po*udnin. 

Dzis rano, dzis w wieczdr. 

Wieczorem, w nocy. 

Wwili* 

Za tydzien. 

Za dwa tygodnie. 

Wczoraj przed trzema tygodniami. Time. 

Jt S oes to low ly 
li goes too fast. 

lt S ains a quarter of an hour 
every day. 

Jt loses ten minutes every day. 

It does not go. 

It does not go well. 

Hark, the town-clock is striking 
now. 
He will be here at nine o'cloc*. 

That is an unseasonable hour. 
It is half an hour since . . . 

It is but a quarter of an hour 
since. To-day. 

Yesterday. 

The day before yesterday. 

To-morrow. 

To-morrow morning. 

The day after to-morrow. 

To-morrow forenoon. 

Yesterday afternoon. 

This morning, this evening. 

In the evening, in the night 

On the eve. 

Thi8 day ge nnight. 

In a f ort night. 

Yesterday three weeks 19 Czas. 

Za miesi^c. 
Za kwartal. 
Przed pdl-rokiem. 
Cztery lata, pic lat 
Przed rokiem. 
W tych dniach. 
Niedawno. 

W naszych czasach zdarza sie^ 
cz^sto. 
Codziennie. 
Go drugi dzien. 
Ktdrego mamy dzisiaj? 

Siddmego. 

Drugi, trzeci. <5smy Lipca. 

Pierwszy tego (biez^cego) miesia-ca. 

Pod koniec miesiaca. 

W ci^gu miesiaca, tygodnia. 

W przesziym roku. 

Kazdej minuty. 

Natychmiast. 

Jutro swi^to (dzien swia^eczny;. 

Dzien roboczy. 

Dzis moje imieniny. 

W rocznice. .... 

Moje urodziny. 

On si^ rodzil czternastego Sty- 

cznia. 
Pi^tego Lutego, tysiac osmset 

pi^dziesi^t szdstego roku. 

W dziewie.tnastym wieku, Time. 

A month hence. 
After a quarter of a year. 
Half a year ago. 
Four years, five years. 
This day twelvemonth. 
One of these days. 
The other day. 
Now-a-days it often occurs. 

Every day. 

Every other day. 

What is the day of the month? 

The seventh. 

The second, the third, the eighth 
of July. 
The first Inst. (Instant). 

Towards the end of the month. 

In the course of this month, 

of this week. 
Last year. 
Every minute. 
Instantly. 

To morrow will be a holy-day. 
A workday. 

To-day is my name-day. 
On the anniversary of. 
My birthday. 
He was born on the fourteenth 

of January. 
(On the) fifth (of) February one 

thousand eight hundred and 

fifty six. 
In the nineteenth century. 20 Miesi^ce 

Stycze.ri. 

Luty. 

Marzec. 

Kwiecien. 

Maj. 

Czerwiec. 

Lipiec. 

Sierpien. 

Wrzesieri. 

Pazdziernik. 

Listopad. 

Grudzieri. Months, January 

February. 

March 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. Dni w tygodniu 

Niedziela. 

Poniedziafek. 

Wtorek. 

Sroda. 

Czwartek. 

Piatek. 

Sobcta. 

Dni swi^teczne. 

Boze narodzenie. 
Nowy rok. 
Swi^to trzech Krdli. 
Oczyszczenie N. P. Maryi. 

Post. 

Zapusty. 

Ostatki. 

Niedziela palmowa. 

Wielki tydzlerf. The days of the week. 

Sunday. 

Monday. 

Tuesday. 

Wednesday. 

Thursday. 

Friday. 

Saturday. 

Feasts. 

Christmas. 

New-year, newyear's day. 

Twelfth-day. 

Candlemas. 

Lent. 

Shrovetide. 

Shrove-tuesday. 

Palm-sunday. 

Passion-week. 21 Dni swi^teczne. 

Wielki Czwartek. 
Wielki Piatek. 
Wielkanoc. 

Wniebowstajnenie Panskie. 

Zielone swiatki. 

Swie^tej Trdjcy. 

Boze Cialo. 

Swie^ty Jan. 

Swiety Michaf. 

Wszystkich Swie.tych. 

Wiek. 
Wiele masz pan lat? 

Mam lat trzydziesci. 

Rok dwudziesty skoriczylem w ze- 

jzlym tygodniu. 
Piftnastego przyszlego miesiaca 

skoriczg rok dwudziesty piaty. 

Ja starszy od pana. 

Ja starszy od pana o cztery lata. 

Pan jest bardzo mJody. 
Wiele ma lat panska siostra? 

Ma lat dwadziescia. 

Ona w kwiecie wieku swego. 

Jest jeszcze maloletnia. 

Jej brat jest pefnoletni. 

Jest jeszcze bezzenny (kawalerem). 

Mdj starszy brat jest zonaty. 
Moja najmtodsza siostra jest jeszcze 
panna. Feasts. 

Maundy-thursday, 

Good-friday. 

Easter. 

Ascension-day. 

Pentecost, Whitsuntide. 

Trinity-day. 

Corpns-Christi-day. 

Midsummer- day. 

Michaelmas. 

All-saints-day. 

The age. 
How old are you? 

I am thirty years old. 

I have turned twenty last week 

I shall be twenty -five on the 
fifteenth of next month. 

I am older than you. 

I am four years your senior. 

Yon are rather young. 
How old is your sister? 

She is twenty years old. 
She is in the bloom (prime) of life. 
She is still under age (a minor). 
His brother is of age. 
He is still a bachelor (a single 
man). 
My eldest brother is married. 

My youngest sister is still a 
maiden. 22 Wiek. Tne a S e - 

Wide ma lat ten chtopiec? How old ma y this b y < lad > be? 

Ma szesc lat dopiero. He is bat six y ears old - 

Wie^cej pi^ciu lat mice on nie moze. He c an n* b ab <>ve five. 

Jest dosyc wysokim na swoje lata. He is rather tal1 for his a e - 

To dzieciq w sam czas urodzone. This child is born at the proper 

time. 

Na wiele lat szacuje pan mego How old do you think my uncle 

wuja? is? 

On w srednim wieku. He is a middle-aged man. 

On wstaptt w rok czterdziesty. He has entered his fortieth year 

Jemu skoriczy* si? rok czterdzie- He has completed his fortieth 

sty. year. 

Nie wygl^da na swoj wiek. He does not look his age. 

Mojej ciotce mine.lo lat trzydziesci. My aunt is on the wrong side 

of thirty. 

Nie myslalem by tyle lat miala I did not think she was so old. 

(tego wieku byla). 

Szacowalem j$ na dwadziescia I took her but for twenty-six. 

szesc lat. 

Ta dziewczyna jni dawno dojrzala. This girl has long been marria- 
geable. 

Mnie b^dzie niedlugo lat czter- I shall soon be forty (I draw near 

dziesci. forty). 

Pan w wieku rozs^dnym. Tour's are the years of discre- 
tion. You are in the age of 
maturity. 

Kobieta, ktdrej serce zdobylem, My con quest glanced upon her 

miaia okolo lat pi^cdziesi^ciu. fiftieth year. 

Pan mysli ze ja opadam? nie Y ou think, I flag, do you not? 
prawdaz? 

A toby pieknie bylo, gdyby cz*o- It would be a pretty thing to 8ee 

wiek pariskiego wieku . . . ! a man of your age . 

Memu dziadkowi bedzie oko*o My ^^.f^^ ia eighty or 

08'mdziesiat lat. thereabouts. 23 Wiek. To wiek podeszly. 

On w latach, on podzyly. 

On starzec jeszcze silny (krzepki). 
Bardzo sie. zestarzaf. 
Widocznie niknie. 

Lezy w konaniu. The age. 

T'ia a great age indeed. 

He is advanced in years, elderly 

He enjoys a green old age. 

He has grown very old. 

He is going down-hill very fast 

He is at the point of death Plec me^zka i ieriska. 

Plec pi^kna. 

Me.zczyzna. 

Kobieta. 

Dziecko. 

Niemowl^. 

Malec, chlopak. 

Dziecinstwo. 

Dziecinny. 

Dziecie.cy. 

Lata dziecinne (chlopie.ce) 

Mlodzieniec. 

Dziewczyna, dziewica. 

Kawaler. 

Stara panna. 

Mezkosc, dojrzalosc. 

Wiek miodzienczy. 

Zar^czyny. 

Zar^czericy; narzeczony, narze- 
czona. 
Zaslabiny. 
Wesele. 

Mfodzi maizonkowie 
Maz Both sexes 
The fair sex 
a man 
a woman 
a child 
a baby 

a boy, a lad 
Childhood (infancy) 
childish 
child-like 
Boyhood 
a youth 

a virgin (maid, maiden) a girl 
a bachelor 

an old maid (spinster) 
Puberty 

The years of adolescence 
Espousals betrothment 
The betrothed; bridegroom and 
bride 

the marriage 
the nuptials 
new-married people 
the husband, consort, spouse 24 

Zona. 

Wdowiec, 

Wdowa. 

Starzec. 

Staruszka. 

Sierota. 

Starosc. 

Pelnoletniosc. 

Mafoletniosc. Familia, Czy panscy rodzice zyja leszcze 
Ojciec panski jeszcze zyje? 
Moja matka jeszcze przy zyciu, 
lecz m<5j ojciec umart. 
Za zycia ojca mojego 
Moja ciotka znowu poszta za maz. 

Wiele masz pan dzieci? 

Mam trzech syndw i dwie cdrki. 

Kto jest meiem tej kobiety? 

On pochodzi z starej familii; zna- 

cznego urodzenia. 
On z nami spokrewniony (nasz 

kuzyn). 
On spokrewniony ze mn$ po k$- 

dzieli. 

Oni s$ blizcy krewni. 
My zpowinowaceni odlegle. 

On dobrego pochodzenia, dobrej 
familii. 
On nizkiego pochodzenia. 

Zywy portret swej matki. The family. 

the wife 

a widower 

a widow 

an old man 

an old woman 

an orphan (-boy, -girl) 

Old age 

Full-age 

Non-age (minority). Are your parents still alive? 

Does your father live still? 

My mother Is still alive, but my 
father is dead. 

During my father's life-time 

My aunt has married a second 
time. 

How many children have you? 

I have three sons and two daugh- 
ters. 

Who is the husband of this woman? 

He is descended from an ancient 
family. 

He is a relation of ours. 

We are related on the side 

of my wife. 

They are near relations. 
We are distant relations. 

He belongs to a respectable 
family. 

He Is of low birth, of low ex- 
traction. 

He is the very picture of his 
mother. 25 Familia. 

Stopnie rodzeristwa. 
Przodkowie. 
Potomstwo. 

Drzewo genealogicsne (rodowe). 

Pradziadek 

Prababka. 

Dziadek. 

Babka. 

Wnuk, wnuczka 

Prawnuk, prawnuczka. 

Siostrzeniec, siostrzenica. 

Kuzyn. 

Kuzynka. 

Szwager. 

Szwagrowa. 

Swiekr, tesc. 

Swiekrowa, tesciowa. 

Zie^c. 

Synowa. 

Ojczym. 

Macocha. 

Pasierb. 

Pasierbica. 

Bratanek, brat przyrodni. 

Bratanka, siostra przyrodnia. 

Zywicielka. 

Wychowaniec. 

Ojciec chrzestny. 

Matka chrzestna. 

Kurn, kumowa. 

Dzieci$ przysposobione. 

Opiekun The family. 

The degrees of kindred 

the ancestors 

the descendants (offspring) 

the pedigree (genealogy) 
the great-grandfather 
the great-grandmother 
the grandfather 
the grandmother 
a grandson, a grand-daughter 
a great-grandson, a great-grand- 
daughter. 

the nephew, the niece 

the cousin 

the cousin 

the brother-in-law 

the sister-in-law 

the father-in-law 

the mother-in-law 

the son-in-law 

the daughter-in-law 

the step-father 

the step-mother 

the step-son 

the step-daughter 

the step-brother, half-brother 

the step-sister, half-sister 

Foster-mother 

Foster-child 

God-father 

God-mother 

God-child 

an adopted child 

Guardian 26 Familia. 


The family. 


Sicrota, papilla. 


Ward 


Nast^pca, dziedzie. 


an heir (heiress) 


Blizni^ta. 


Twins 


Nauczyciel, guwerner 


Tutor 


Nauczycielka, guwernantka 


Governess 


Kamerdyner. 


Gentleman's servant 


Rzo_dca domu, marszalek. 


House-steward 


Piwniczy. 


Butler 


S*uz$jcy, lokaj. 


Footman, servant 


Mamka. 


Wet-nurse 


Niaiika, piastnnka. 


Nurse, nursery-maid 


Siuz$ca, dziewka. 


House-maid, chamber-maid, maid- 
servant 


Pokojdwka. 


Lady's maid 


Klucznica, gospodyni. 


Housekeeper 


Praczka. 


Laundress 


Kucharz. 


Cook 


Kucharka. 


Cook (-maid), kitchenmald 


Kuchta, kuchcik. 


Scullion 


Masztalerz. 


Groom 


Stajenny. 


Hostler 


Strdi domowy, szwajcar 


Porter, door-keeper Wstawanie. 

Obudz sie. pan! 

Wstawaj pan! 

Juz czas do wstania. 

Pan spi jeszcze? 

Pan sie. jeszcze nie obudzil? 

Juz pelny dzien. Getting up. 

Awake ! 

Get up I 

It is time to get up. 

You are still asleep? 

You are not yet awake? 

It is broad day. Zdaje si ie pan bardzo wczas You have got up very early, I think. 27 Wstawanie. 

Jak pan spa* tej nocy? 

Dobrze pan spales? 
Spalem zle przez cala noc 
Cal^ noc nie zmrdiylem oka. 

Bardzo pdzno spac poszediem. 
Cal% noc czuwaiem. 
Wiasnie spalem najmocniej, gdyi 
pan przyszedl. 
Spafem spokojno. 
Pan spates az do dnia pdznegc. 

Na wsi wstaje. zawsze ze wscho 

dem stonca. 
Im wie.cej kto spi, tern wiqcej spac 

pragnie. 
Mnie si$ wstac nie chce. 

Ja wstane.. 

Zarazb^d^ gotdw; badzpan laskaw 
ndac siq do mego gabinetu. Getting up. 
How did yon sleep last night? 

Did you sleep well? 

I have slept badly the whole 

night. 
I have not closed my eyes; I did 

not sleep a wink. 
I went to bed very late. 
I have been awake the whole night. 
I was fast asleep when you came. 

I have slept soundly. 
You have slept it out. 

When I am in the country, I 

always get up at sunrise. 
The more one sleeps, the more 

one likes to sleep. 
I am very reluctant to leave my 

bed. 

I will get up. 
I shall soon be ready, have the 

kindness to step into my cabinet. Ubidr. 
Ubieraj sie. pan pre.dko. 

Ja sie. niediugo ubierac b$de.. Gdzie mdj szlafrok? 
Daj mi czysta kosznle.. 
Oto miednica ze swic 
i mydto. woda Dress. 
Dress quickly! 

I shall not be long in dressing. 

Where is my dressing-gown? 
Bring me a clean shirt (shift). 
Here is the basin with fresh water 
and the washball. 28 Ubidr Dress. Daj mi wody do ust wypfukania Give me some water to rinse my 

mouth. 

Umyj pan sobie twarz i r^ce. Wash your face and your hands. 

Re^ce paiiskie s$ bardzo brudne. Your hands are very dirty. 

Obetrzyj je pan tym r^cznikiem. Dry them with this towel. 

Obciafes pan sobie paznogcie? Have you cut your nails? 

Pan nie czesze swych wlosdw. You do not comb your hair Musz si ogolic. 

Przyslij mi balwierza (golibrode.), 
fryzyera (perukarza). 
Og<51 mi pan brode.. 

Czy dobre brzytwy pana? 

Prosz^ ich sprdbowac. 

Panskie brzytwy nie gol^, one 

wyszczerbione. 
Trzeba je wyostrzyc. 
Prosz^ bye ostroinym i nie zar- 

zna/; mie.. 
Prosz mi podcia/2 trochg fawo- 

rytdw. 

Fryzuj mi^ pan. 
Potrzeba moje wlosy postrzydz, i 

zawiu^c w papiloty. 
Rozgrzej nozyce. 
Ten lok nie dobry. 
Jak$ fryzur^ pan sobie miec iyczy? 

Jak najprostsz$. 

S^ moje nowe trzewiki wyczysz- 
czone? 

Pragn^ wdziac buty. 
Czy one wyczyszczone ? I must shave myself. 

Fetch a barber, a hair-dresser. 

Pray, be so kind as to shave me, 
to take off my beard. 

Are your razors good? 
Try them. 

Your razors do not cut, they are 
notched. 

They want setting (strapping). 
Take care, lest you cut me. 

Clip my whiskers a little. 

Pray, dress my hair. 
Cut my hair and curl it. 

Make the irons hot. 
This curl does not sit well. 
What sort of a head-dress do you 
like best? 
A very plain oue. 
Are my new shoes clean? 

I will put on boots. 
Have yon cleaned them? 29 Ubi6r. 

Prosze^ mi dac moje biale bawei 
niane pdnczochy. 
Pariskie ponczochy dziurawe. 
Kai je pan naprawic. 
Oto inna para. 
Pan wdzial ponczochy na wywrdt. 

Prosz$ mi przyniescgacie i spodnie. 

Chc$ wdziac moj$ biafc| kamizelk^. 
Zapomniales pan zapi^c kamizelki. 

Czy moja suknia niebieska wy- 
czyszczona? 
Ona rozdarta. 
Wdziej pan swojjj suknie^. 
Ta suknia leiy panu bardzo dobrze 

Jest doskonala. 

Dla czego pan nie nosi swego o- 

dziewadla? 
Ja je wytrzepif. 
Wyczysc mdj kapelusz. 
Ten kapelusz ubiera pana 
Ja nie zupelnie wedle mody o- 

dziany. 
Nie lubi$ stroic si$ niby kobieta. 

Pan ubrany pojedyriczo i czysto. 

Pan sie, ubiera ze smakiem. 
Pan N . . . ubiera sie^ podlug fran- 
cuzkiej mody. Dress - 

Bring me m> white cotton 

stockings. 

Your stockings have holes in them. 
Get them mended. 
Here is another pair. 
You have put on your stockings 

the wrong side outwards. 
Bring me my drawers and panta- 

loons. 

I will put on my white waistcoat. 
You forgot to button up your 

waistcoat. 
Have you got my blue coat scou- 

red? 

It is torn. 
Put on your coat. 
This coat suits you very well. 

It fits you admirably. 

Why don't you wear your great 

coat? 

I will beat (and brush) it. 
Brush ray hat. 
This hat suits you well. 
i am not quite fashionably dres- 

sed. 
i <j on 't like to be rigged out like 

a lady. 
you are plainly and properly 

dressed. 

y ou a ress yourself with much taste. 
Mn jj. dresses himself in the 
French fashion. Uporz^dkuj pan inoja p nt my or j er 30 Ubidr. Dress. Prosze. mi dac moj$ kamizole. I 

jupk<|. 
Gdzie jest szczoteczka do ze.bdw 

i proszek? 
Husze. zejby wyczyscic. 

Prosze^ mi dac sznurdwke. i iglice.. 

Sznuruj je 
Sznurujesz za pre.dko. 

Ten sznurek nic nie wart. 
Popusc sznurka cokolwiek. 

Ta iglica zlamala si(j, zaldz inna 

Prosz$ zobaczyc czy mi chusteczka 

na szyi rdwno lezy. 
Przypnij ja_. 
Ty klujesz mie. 

Ona nie dobrze przytwierdzona. 
Zapnij pasek w tyle. 
Prosz^ zwi^zac w pojedynczy, po- 

dwdjny \v^zel. 
Sci^gnij go mocniej. 
Nie sci^gaj tak mocno 
Wywrdc moje r^kawy 
Nadziej mi naszyjnik. 
Podaj mi kolczyki. 
Czy s pan gotdw z gotowalni^? Bring me my jacket and petti- 
coat. 

Where is the tooth-brash, the 
powder for my teeth? 

I want to clean my teeth. 

Bring me my stays and a lace- 
bodkin. 

Lace them. 

You lace them in too great a 
hurry. 

This lace won't do. 

Let the lace go a little. 

This tag is broken, yon must put 

in another. 
Look, if my neck -kerchief Is 

straight behind. 
Fasten it with a pin. 
You prick me. 
It is not well pinned. 
Tie my sash behind. 
Make a single , a double knot. 

Pull it tight. 
Do not pull it so tight. 
Pull up my sleeves. 
Put on my necklace. 
Give me my ear-rings. 
Have you done dressing? KJad^c sig spac. 
Pora isc spac. 
Nie lubie. czuwac diug* Going to bed. 
It is time to go to bed. 
I do not like sitting np late 31 KJad^\! sig spac. 

Jestem spiacy. 

Podaj mi szlafmyc^, wyzuwadlo, 
i pantofle. 

Poslane moje idzko? 
Tak jest, posiaiem je porz$dnie. 

Zdejm koldr$. 

Zasuri firanki. 

Ogrzej Idiko 

Rozbior^ sie^ i pdjde. do Jdika. 

Rozbieraj si^ pan! 
Zdejm pan suknie.. 
Zdejm pan trzewiki i ponczochy. 

Ja jni wyzulem buty. 

Pomdi mi pan zci$gn%6 suknie^ 

Prosze. powiedziec piastunce, by 
rozebrala dzieci. 
Ona sie. rozbiera. 
Ona jui pdl-na-pdt rozebrana. 

Przykryles siq pan dobrze? 
Ja si przykryj^ lepiej. 
Zostaw pan swiece.; ja lubi^ swiatlo 
w pokoju. 
Gdy nie zasne. zaraz, be,d$ czytal. 

Zgas pan swiec^. 
Prosze. nie zapomniec obudzic mi 
jutro na czas. 
Prjsze. bye pewnym. 
Zycz panu przyjemnej nocy Going to bed. 

I am sleepy. 

Give me my nightcap, boot-jack 

and slippers. 
Is my bed made? 
Yes", Sir, I have shaken it well 

up. 

Take the quilt away. 
Draw the curtains to. 
Warm the bed. 
I will undress and lie down. 

Undress yourself! 
Pull off your coat. 
Pull off your shoes and stockings. 

1 have already pulled off my 
boots. 
Help me to get out of my coat. 

Tell the servant to .undress the 
children. 

She is just undressing. 
She is already half undressed. 

Are you well covered up? 
I shall cover myself up warmer. 
Leave the light there; I like my 
room to be light. 
If I do not fall asleep, I read. 

Put out the light. 

Do not forget to call me early to 

morrow. 

I shall not neglect it. 
I wish you a good night's rest. 32 Ubidr mgzkL 


Men's clothes. 


Ubidr. 


Dress 


Suknie. 


Clothes, articles of dress 


Suknia zaJobna. 


Mourning-coat 


Plaszcz. 


Cloak 


Futro. 


Furred coat 


Frak. 


Dress-coat 


Odziewadlo, surdut. 


Surtout 


Kaftan. 


Frock 


Kurtka. 


Jacket 


Kaftanik. 


Underwaistcoat 


Spodnie, szarawary. 


Trowsers, breeches 


Szelki. 


A pair of braces 


Poriczochy jedwabne, welniane 


Silk-, worsted stocking* 


Skarpetki. 


Socks 


Podwiazki. 


Garters 


Cizemki, pdf-buciki. 


Half-boots 


Cholewa 


Leg 


Podeszwa. 


Sole 


Obcas, pi^ta. 


Heel 


Uszy. 


Boots-traps 


Szuwaks. 


Blacking 


Buciki do tanca. 


Pumps 


Tasiemki trzewicze. 


Shoe-strings 


Kalosze. 


Galoshes 


Kamasze. 


Gaiters 


R^kawiczki. 


Gloves 


Re.kawiczki glansowane. 


Glazed gloves 


R^kawiczki jedwabne . 


Silk gloves 


Skrzydlo u kapelusza. 


Brim (of a hat 


Wstazka u kapelusza. 


Hat-band. 


Czapka. 


Cap 


Halsztuk. 


Stock, cravat 


Hustka do nosa. 


Pocket-handkerchie f 33 Ubi<5r mgzki. 


Men's clothes 


KoJnierzyk. 


Shirt-collar 


Kieszeri. 


Pocket 


Kieszen do zegarka. 


Fob 


Guziki. 


Buttons 


Dziurki do guzikdw. 


Button-holea 


Zabot. 


Frill 


Okulary. 


Spectacles 


Lorneta. 


Eye-(opera-)glass 


Ostrogi. 


Spars 


Laseczka, laska. 


(Walking-) stick (cane) 


Parasol. 


Umbrella 


Kieska. 


Purse 


Pierscien. 


Ring 


Szczotka. 


Brash 


Grzebien. 


Comb 


Peruka. 


Wig 


Pomada. 


Pomatum 


Mydlo. 


Soap. 


Mankiety. 


Cufls 


Guziki do mankiet. 


Links 


Ubidr zenski 


Women's clothes. 


Suknia wlerzchuia. 


a petticoat 


Spodnica. 


an under-petticoat 


Szyjnica. 


a tucker 


Suknia domowa. 


a dishabille 


Podwlosnik. 


a morning-gown 


Suknia, roba. 


a gown 


Spinka. 


the clasps 


Ogon. 


the train 


Peleryna. 


a tippet 


Muf. 


a muff 


Mankiety. 


Ruffles 84 Ubi<5r zenski. 

Fartuch, fartuszek. 

Odziewka, obrzutka. 

Mantyla. 

Czepek. 

Woal, zaslona. 

Girlanda, wieniec. 

Woreczek roboczy. 

Brykla. 

Naszyjnik. 

Naszyjnik pereJ. 

Kolczyki. 

Spinka dyamentowa (polatki)* 

Naramienniki (bransolety). 

Sprz^czki. 
Zar^kawki. 

Szarfa. 

Szal. 

Wachlarz. 

Wstaiki. 

Koronki. 

Rdi. 

Pachn^cy olejek. 

Parasolka. 

Liszaje. 

Warkocz. 

Rozczesanie wlosdw. 

Wlosy rozczesywad, 

Zelazko fryzjerskie. 

Flakonik. 

Zmarszczka 

Obrab, garnitur. 

Wata. 

Watowac. 

Obszlegi, wy*ogi. Women*s clothe*, an apron 

a frock 

a mantelet 

a bonnet 

a veil 

a garland 

a bag 

the busk 

a necklace 

a pearl necklace 

Ear-rings. 

a diamond aigrel 

Bracelets 

Buckles 

Mittens 

a scarf 

a shawl 

a fan 

Ribbons 

Lace 

Paint 

Smelling-water 

a paraso' 

Tresses 

the plat 

the parting 

to part the hair 

curling tongs 

a smelling-bottle 

a fold 

Trimming 

Lining, wadding 

to wad 

Facings* 35 Czlowiek. 

Bog stworzy* czlowieka z ciala i 
duszy. 

Dusza jest niesmiertelna. 
To cziowiek rozsadny. 
On cziowiek wielkiego rozumu. 
Z laty przychodzi ostroznosc. 

On slabej i delikatnej budowy. 
Brat jego jest silnej budowy. 
U niego bardzo t^gie musknly. 

Mozna powiedziec, ze to piejcny 
me.zczyzna. 
Wszelako jest ogranlczony. 

To czlowiek bez serca. 
Serce u niego dobre, brak mu 
tylke oglady 

To czlowiek starej daty. 

On cziowiek uczciwy. 

To czfowiek poczciwy, luby. 

Jest bardzo otwarty Man. 

God has composed man of body 
and sonl. 

The soul is immortaL 
He Is a man of genius. 
He is gifted with much spirit, 
Prudence is peculiar to old age. 

His frame is weak and fragile. 

His brother has a strong consti- 

tution. 
He has an enormous muscular 

strength. 
lie may be called * handsome 

man. 
But he has a narrow mind 

He has no heart. 

He is good at heart, but 
his manners are rather unseem- 

iy. 

He is a man of the old stamp 
(school). 

He is the first of honest men. 
He is a good-natured man. 

He is very open-hearted. Wyglada doskonale. He has a very good appearance U tego mfodzierica dobra powierz- He is a good looking young mat 

chownosc. 

To czJowiek dobrego wychowania. He is a well behaved young man. On jest natnralny. He is quite unaffected. Ten mlody cziowiek jest z przy- That young man Is affected. 

zwoity; zmieszany; wymuszony. 36 Czfowiek. Ten mJodzieuiec musi mlec wi^cej 
zycia. 

Ou uie jest przyste.pny. 
Juk on dumny! 
Ma wielkie wypukle oczy. 
On bardzo nade.ty. 
Gra wazn% role,. 

Jak sztywny ten cziowiek. 

Gra rol$ wielkiego pana. 

Udaje cos wielkiego. 

Jest to czfowiek pefen pretensyi. 

On sie, nadyma. 

Wyglada na dumnego czfowieka. 

Udaje dowcipnego. 

Elegant. 

To dorobkowicz. 

Czlowiek nizkiego urodzenia, 

To biedak. 
Wielki bogacz. 
Cziowiek maje.tny. 
6ly jak turecki swi$ty. 
Ten cziowiek zdatny do wszyit- 
kiego. 
Co za powazna i myalaca mina. 

Co za zimua mina. 

To gi^boko uczony crfowiek. 
On iyje w domo. Man 

This young man mast rab him- 
self up. 

He is difficult of access. 
What a tall ungainly fellow. 
His eyes seem to start from his head. 
He is puffed up (flushed) with pride. 
He sets up for a person of great 

consequence. 
Look, how this man assumes an 

affected gravity. 
He lords it. 
He has a stately gait. 
He is an arrogant, presuming man 

He struts. 

He looks as if he was proud. 

He sets up for a man of wit. 

A bean. 

He is an upstart. 

A man of no family 

He is a poor wretch. 
A man worth thousands. 
He IB in easy circumstances. 
As poor as a church-mouse. 
This man is a universal scholar. 

What a serious and sedate air. 

What a cold countenance. 
He is a perfect scholar. 
He lives in close retirement 37 Czlowiek. Man. 

On nadzwyczaj dowcipny. He is exceedingly witty. 

To wesoly towarzysz, czfowiek He is a jovial companion, 
swiatowy. 
To dziwny czfowiek, dziwak. He is a strange, an odd fellow. 

On jest przebiegfy, chytry. He is an artful man, an acute 

fellow. 
Udaje gtupiego. He makes a fool of himself. 

On nie tak gfupi, jak wygl^da. He pretends to be a greater sim- 

pleton than he really is. 

On chytry czlowiek, radzi6 sobie He is a cunning fellow, he knows 
potrafi (nie da sie. oszukac). how to manage matters. 

GJupiec, jakiego nie widziatem. I never saw such a simpleton. 

Wielki prostak. He is very ignorant. 

To baiwan, grubianin. He is a rude fellow, a clown. 

On uparty, uporczywy cztowiek. He is a stubborn, headstrong, 

obstinate fellow. 

Jenm brakuje piatej klepki w gio- He is a wrong-headed man. 
wie. 
Nie ma zdrowego rozsqdkn. He wants common sense. 

Ghipi jak gs. He is a silly-man. 

To gtowa zapalona. He is a fanatic. 

Jemu brak zdatnosci. He is nothing extraordinary. 

On jest zapaleniec, niespokojny. He is a turbulent fellow, he has 

a giddy brain. 
On szaleniec, haraburda. He is a make-bate. 

On wielki filut, nicpon. He is a very studied rascal (ar- 

rant knave). 38 Czlowiek. Man. 

To szachraj, oszust, gafgan. He is a rascal, a sharper, a pick- 
pocket. 

On fie wygljjda. He looks bad. 

Jest w bardzo smutnem pofoieniu. He is in a sad condition. 

Zeszedl na biedaka. It is very low with him. 

To przemystowiec, pe.dziwoda. He is a sharper. 

Goniwiatr. A vagrant, vagabond. 

To nicpon, niegodne stworzenie. He is a wild spark, a good-for- 
nothing fellow. 

Czlowiek niegodny wiary A man not to be depended upon 

Podia dusza. He is quite mean-hearted. 

Co za kamienne serce. What a heart of flint. 

To oryginal, dziwak. He is a strange, an odd fellow, 

a singular person. 

Co za balwan. What a sad grumbler. 

W grnbijaristwie nikt mn nie He yields to no one in coarseness 
zrdwna. 

To cziowiek okrzyczany, osfa- He is a decried man, a man of 

wiony. bad character. 

To bezczelny kfamca. He is a confounded liar. 

On jest oszczerca. He is a slanderer, a backbiter 

Ten czfowiek jest sk%piec, tapi- That man is a pinch-penny, 
grosz. 

On jest chciwy, chciwiec. He is greedy of gain. 

To pijak. He is a drunkard. 

Siedzi wiecznie w knajpie, kar- He is the whole day in the ale 
czmie. house. 

Ten czlowiek jest mi nieznosny. This man is my aversion. CzJowiek. Man. Ten czfowiek bardzo nudny, nu- That man is too tedious. 

dziarz. 
To tchdrz. He is faint-hearted, a coward. Cdrka pariska im starsza, tern la- 
dniejsza. 

Pie.kna do malowania. 
To cudowna pi^knosc. , 

Ma postac majestatyczna^ 

Ma ujmujaca^ powierzchownosc. 

Ma cos mile go w twarzy. 

Nie jest ona wlasciwie pi^kna^ 
ale milutkiego lica. 

Ma cos przyct^gaja/sego. 

Jej istota jest naturalna, prosta. 

Ma chdd naturalny. 
Wzrost jej ukfadny. 
Posiada mafy, zadarty nosek. Your daughter grows more beauti- 
ful every day. 

She is a picture of beauty. 

She is a perfect, a brilliant beauty. 

She carries herself like a queen. 
She has an engaging physionomy. 

She has something very agreeable 
in her features. 

She is not handsome; yet her 
face, though irregular, pleases. 

She has an engaging air. 
She has a natural behaviour. 

She has an easy gait (her move- 
ments are full of elegance). 

She is well-shaped, well-made. 
She has a small turned up nose . Ma piekne ze.by. 

U niej doiki w policzkach. 

Ona wiclce uksztaJcona. 

On zdobywa wszystkie serca ludz- 
kie. 

Czv ona blondynka, czy brunetka? Jg she fair or dark? She has a fair set of teeth. 

She has a dimple in each cheek. 

She has a head well-furnished. 
She draws all the hearts to her. 40 Czlowiek. 

Jej wfosy czerwone, czerwono- 
blond , popielato - blond , czarne 
jak heban, biate jak snieg. 

Jej plec jest czerwona (rumiana), 
blada, blednista, biafa, ciemna, 
szara, zditawa, delikatna, swieza, 
kwitnaca 

Ta dziewczyna jest codzieri wi^cej 
towarzyskq. 

Ta kobieta powoli traci. 

U niej lica minionej pie.knosci. 

Wygl^da lepiej teraz nii kiedy- 
kolwiek, 
Jej siostra jest bardzo brzydka. 

Ta kobieta podobna do deski. 
U niej podbrddek diugi, szptczasty. 

Ma podwdjny podbrddek. 
Jest bardzo gruba, za tlusta. 

U niej brak ukJadu. 
Jej oczy sa bez blasku. 

Ma nos koguci. 

Jej palce 89 dfugie, kosciste. 

Jej twarz poryta osp^. 

Ona si^ zanadto r<5zuje. 
Jej lice jest surowe, ostre. 
Natura ja le wyposaiyfa. Man. 

The bair of her head is as red as 
a carrot, fair but somewhat red, 
ash-coloured, black as ebony, 
white like snow. 

She has a high-coloured, pale, 
wan, fair, dark (swarthy), sallow, 
livid, delicate, fresh, blooming 
complexion. 

This young girl grows every day 
more sociable. 

This woman is somewhat elderly. 

She still has some remaining tra- 
ces of her having been fair. 

She is now prettier than she ever 
was. 

Her sister i exceedingly ugly. 

This woman is a lath. 

She has a long pecked chin. 

She is double-chinned. 
She Is rather corpulent, fat. 
She has an uneasy carriage, she 
behaves badly. 
She is dim-sighted. 

She has a snub nose. 

She has small long fingers. 

Her face is pock-marked. 

She paints an inch thick. 

She has a stern countenance, a 

gloomy appearance. 
Nature has not used her like a 

spoiled child. 41 Czlowiek. Man. 

Ta twarz mi si$ wcale nie podoba. I don't at all like that figure 

Jej ruchy pelne pretensyi. She affects the air of a prude. 

Ona si$ robi swie.toszk$. She turns bigot. 

Wymow$ ma w swej mocy, ma She has words at command, she 

t^gi je.zyk. has a glib tongue. 

Jej j$zyk jest uszczypliwy. She has an adder's tongue. 

Jej charakter jest niedobry. She has a bad character. 

To kobieta impertynentna. That woman does not keep to de- 
cency. 

Ta kobieta jest malpiast^, ko- That woman is a fool, 
kietk^. 

Qua cijjgle smutna. She is as melancholic as a gibbet. 

W calosci niefle wyglqda, wcale On the whole, she is not ugly, 

iadua. she is passable. 

Jej ojciec ze starosci dziecinnieje. Her father begins to dote. 

Cziowiek w wieku powinien umiec, An old man must maintain his 

wzbudzac szacunek. dignity. 

On jeszcze mocny i zdro"w. He is still brisk and vigorous. 

U uiego tylko skdra i koscL He is all skin and bone. 

Oil stary kawaler. He is a bachelor of some standing. 

To stary modnls, fanfaron He is an old dangler. 

To plotkarz, nowiniarz. He is a news-vender. 

Pan traci widocznie. You grow perceptibly thinner every 

day. 

On kusego wzrostu. He is very thickset. 

U niego chdd kr<5tki, drepca/jy. He has a little tripping gait. 

On chodzi na palcach. He goes on tiptoe. 42 Czlowick. Jak wysoki bye on tnoie? 

Ma okofo pie.c stdp wysokosci. 

Jest mego wzrostu. 

Jest o g*ow$ wi^kszy. 

U iiiego zapadie lice. 

On ma nos szpiczasty. 

On jest krdtkowidzacy. 

U mego ostry wzrok (daleki). 

U niego sluch te.py. 

Pan ma delikatny stuch. 

Dlaczego pan udajesz gfuchego. 
U niego pamie.c krdtka. 

Moja pami^c slabieje. 
Ma twarz wyrazista. 

On od gdry do dofu jednej gru- 
bosci. 

U pana nogi niby kije. 
On ma zgrabne nogi 

U niego piers inocna, siaba. 
Miiie pop^kaly re.ce 

To dziecko dostaje ze.b6V. Man. 

How taU do you think he is? 

He is about five feet. 

He is of my size. 

He is taller by a head. 

He has hollow cheeks. 

He has a pointed nose. 

He is short-sighted. 

He is quick-sighted. 

He is hard of hearing. 

You have a delicate ear. 

Why do you turn a deaf ear ? 
He has a poor memory. 

My memory is falling into decay. 
He has strongly marked features. 
He is all of a piece. 

You are spindle-shanked. 
He has good legs. 

He has a strong, weak chest. 
Mj hands are chapped. 

This baby is teething. Pan musisz kazac sobie plombo- 
wac ten zab wypruchnialy. 
On cokolwiek koslawy, krzywy. 
Nie ma podobnego jemu; on jedy- 

ny na swiecie. Czionki. 
Czo*o. You must have this hollow tooth 
stopped. 

He is a little crooked. 

He has not hie match, his equal 

the limbi 
the forehead 43 Czlowiek. Man. Mdzg. 


the brain 


Czaszka. 


the skull 


Kr<?t, czub. 


the crown of the head 


Ciemig. 


the temples 


Oczy. 


the eyes 


Zrenlca. 


the eyeball 


Powiekl. 


the eyelids 


BrwL 


the eyebrows 


Rzejy. 


the eyelashes 


Piatek uszny. 


the flap of the ear 


B^benek. 


the drum (tympanum) 


Dziurki w nosi*. 


the nostrils 


Policzek. 


the cheek-bone 


Usta, ge.ba. 


the month 


DziasJa. 


the gums 


Szcz^ka. 


the jaw, jaw-bone 


Wargi. 


the lips 


Gegty. 


Gestures 


Rysy twarzy. 


the features 


Znami^ blizna 


a scar 


Marszczki. 


wrinkles 


Zab trzonowy. 


a grinder 


Podniebienie. 


the palate 


IPfM. 


the flesh 


Broda. 


the beard 


Faworyty. 


the whiskers 


Wasy. 


the mustache 


Szyja. 


the neck 


Rark. 


the back of the neck 


Gardziel. 


the windpipe 


Krtan. 


the gullet 


Gardlo. 


the throat 


Grzbiet. 


the back 44 Czlowiek. 


Man. 


rzbiet. 


the backbone 


Piers, -tono. 


the breast, bosom 


iokiec. 


the elbow 


Re.ce. 


the arms 


Pacha. 


the armpit 


Ramie^. 


the shoulders 


fcopatka. 


a shoulder-blade 


Kola no. 


the knee 


tydka. 


the calf 


Udo. 


the thigh 


Lqdzwie. 


the loins 


Mie>sza. 


the groins 


Biodra. 


the hip (haunch) 


Nerki. 


the reins, kidniea 


Paznokcie. 


the nails 


Wielki palec. 


the thumb 


Palec wskazoj$c>-. 


the forefinger 


Palec sredni. 


the middle finger 


Palec bczimienny. 


the fourth finger 


Palec maty. 


the little finger 


PieJc. 
Garsc. 


the fist 
a handful 


Zanogcice, zadry. 


a flaw 


Dion. 


the palm 


Stawy. 


the joints 


Przegub re.ki. 


the wrist 


Tyi r^kL 


the back of the hani 


Kostka. 


the ankle 


Podeszwa. 


the sole of the foot 


t*alce u ndg. 


the toes 


Pi^ty. 


the heels 


Marks, gpik. 


the marrow 


Krew. 


the blood 


Zy*y. 


the veins 45 Czlowiek. Man, Arterje, iy*y btface. 


the arteries 


Puls. 


the pulse 


Muskuly. 


the muscles 


Nerwy. 


the nerves 


Sci^gna. 


the sinews 


ZoJadek. 


the stomach 


Branch. 


the belly 


Pepek. 


the navel 


Wne^trznosci. 


the entrails (intestine*, bowels) 


Ptuca. 


the longt 


W^troba. 


the liver 


Sledziona. 


the spleen 


Przepona. 


the diaphragm 


Zdl<5. 


the bile (gall) 


Zebra. 


the ribs 


Bok. 


the side 


Obojczyk. 


the collar-bone 


Goleri. 


the skin 


Trap. 


a corpse 


Tulow. 


the trunk 


Talia, kibi<J. 


the waist 


Pi^6 zmyslow. 


the five senses 


Czucie. 


Feeling, touch 


Wzrok. 


the sight 


Sluch. 


Hearing 


W^ch. 


Smelling, the smeJft 


Smak. 


the taste 


Duch. 


the spirit 


Ilozum. 


Reason 


Mysl. 


Thought 


Rozs^dek. 


Judgment 


Wola. 


Will 


Wyobraziila. 


Imagination, faney 


Temperament, konstytucya. 


Temper 46 Czlowiek. 


Man 


Trawienie, strawnosd. 


Digestion 


Olbrzym. 


a giant 


Karzei. 


a dwarf 


Smiac sie.. 


to laugh 


Usmiechac sie.. 


to smile 


Pfakac. 


to weep 


Wzdychac. 


to sigh 


Je^czec. 


to groan 


Szlochac. 


to sob 


Chrapac. 


to snore 


Kichac. 


to sneeze 


Ziewac. 


to yawn 


Gwizdac. 


to whittle 


Pluc. 


to spit 


Nos ucierac, sninrkac sif . 


to blow ona's Bdse 


Drapac. 


to scratch 


techtac, laskotac. 


to tickle 


Swierzbic. 


to itch 


Miec czkawk^. 


to hiccough 


Kaszlec. 


to cough 


Zuc. 


to chew 


fcysy. 


bald 


Giuchy. 


deaf 


Niemy. 


dumb 


GJucho - niemy. 


deaf and dumb 


Ochryply. 


hoarse 


Chudy. 


lean 


T^gi, silny. 


stout 


Gibki, rosiy. 


slender 


Cienki, wysmukly. 


slight made 


Slabo-wity, w^tJy. 


decrepit. 


Bledniczy. 


chlorotic. 47 Zdrowie. Dzien dobry panu. 
Mam honor iyczyc pani dnia do- 
brego. 

Jak sie. panu powodzi? 
Jak tarn ze zdrowiem? 
Mam nadzieje., ze pan zdrdw? 
Jak si<j panu wiodto, od czasu 
ostatniego naszego widzenia ? 

Bardzo dobrze, a panu? 
Dzi^knjs panu, jestem bardzo 
zdrdw. 
A pan, jak siQ panu powodzi? 

Jak tylko bye moze najlepiej. 
Mnie siQ doskonale wiedzie. 
Pan dobrze wyglada. Health. 

Good day, Sir. 

I have the honour to wish you a 
good morning , Madam. 

How do you do, Sir? 
How is it with your health? 
I hope, I see yon well? 
How have you been, since I had 
the pleasure of seeing you last? 

Very well, and how is it with you? 
All right, I thank you. 

And you, Sir, how are you? 

As well as can be. 

Perfectly well. 

You look extremely well. Cieszy mi^ bardzo wiedziec pana I am very glad to see yon in 
przy dobrem zdrowiu. good health. 

Jak sie. ojcu panskiemn powodzi? How is your father, Sir? Talc, dose dobrze. 

Nie szczegdlnie, nie najlepiej. 

A pariska matka? 

Moja matka coskolwiek slaba. 

Ona w fdzku. 

Nie moze wychodzic z pokojn. 

Ona nie w humorze. 
Bardzo mi$ to boli. 
ZafuJ9 szczerze. 
Co panu brakuje? 
Panu brakuje czego? So so, middling. 

Rather poorly. 

And your mother? 

My mother i rather indisposed. 

She must keep her bed. 

She is obliged to keep the room 

She is quite in low spirits. 

I am very sorry to hear so. 

I sincerely regret it. 

What ails you, Sir? 

Is anything the matter with you? 48 Zdrowic. 

Pan bardzo blady. 

Pan wyglq,da bardzo oslabiony. 

Mam silny katar. 
Mam bol glowy, miq bole zoladka (kolki). 
Panu zawsze czego brakuje. 
Co a pana na oknl 

Moje oczy zapalone. 
Moj siostrzeniec niebezpiecznie 
chory. 
Czy on dawno juz chory? 

On zachorowal przed miesi^cem. 

Na jak$ chorob^ choruje? 
ZwichnaJ sobie rgke,. 
Nosi ramiq w policy. 
Mial napad febry. 

Mial febrtj zapaln% (gorqczkej. 
Ma nowy napad febry. 

On na pol-martwy. 
Jego choroba pogorsza siq. 
On czuje si$ slabszym. 
Nie moze przyjg<J do siebie. 
Lekarze go opucili. 

Ni przezyje zimy. Health. 
You look rather poorly (pale). 

Yon are much altered in appea- 
rance. 

I have got a bad cold. 
I have head-ache, tooth-ache. 

I am plagued with gripes (the 
cholio). 

You are never without a com- 
plaint. 

What is the matter with yonr 
eye? 

My eyes Are inflamed. 
My nephew is very ill. 

How long is he ill? 

He took ill a month ago. 

What is his disorder? 

He has his arm put out of joint. 

He carries his arm in a sling. 

He had a fit (paroxysm) of fe- 
ver. 

He was attacked by a burning 
fever. 

The fever returned to him. 

He is half dead. 

His illness is increasing. 

He feels (finds) himself worse. 

He is not likely to recover. 

The physicians have given him 
up. 

He will not outlive this winter 49 Zdrowie. Health. 

On przepad*. It la all over with him. 

Nie boj sig pan, on przyjdzie do DO not fear, he will soon reco- 

siebie. ver his health. 

Jego rany si^ gojtj. His wounds are healing. 

Przychodzi zn<5w do sit. He begins to recover. 

Co robi pan X ... jak jego zdro How fares Mr. X., how is it 

wie? with his health? 

Ma sie. zupeJnie dobrze; dziejcuje He is quite well, I ammuchobli- 

za wspdlczucie, jakie pan rau ged to you for the interest you 

okaznjesz. take hi his health. 

Pokorny sluga pauny N Your most obedient, Miss N. 

Wolno mi sie. o zdrowie panskie May I inquire about the state of 

zapytac? your health? 

Zdrowa pariska fainilia (rodzina)? Are all your family well? 

Bogn dzie.ki, wszyscy zdrowiein Thank God, they are all well, 
sie, ciesz$ 

Jak si ma nasz maly Tomasz? How is little Tom? 

Przeby* odrq He has had the measles. 

Dzis si$ ma juz lepiej. He feels a great deal better to- 
day. 

Powiedz mu pan aby szanowa! Tell him that he must take care 

swe zdrowie. of himself. 

Moja siostra ma bdl gardla. My sister complains of a sore 

throat. 

To nic nie szkodzi. It Is a trifling ailment. 

Jak sie. iniewa panska iona? la your lady hi good health? 

Jej zdrowie sie. powoli polepsza. She is slowly recovering; she it 

on the road to convalescence. 

Doktor ja wryleczyJ, The physician has cured her. 50 Zdrowie. 

Czy pani M . . zdrowa? 

Boli mie^ wyznanie, ii ona nie 
zupelnie zdrowa 
Zazi^.btfa sie,. 
Kaszle cal$ noc. 
Febra j$ trzyma w Idzku. 

Jak si<| ma jej stary dobry dzia- 
dek? 
Jego zdrowie jest dose w^tle. 

Sily jego opadaj$. 

Ma podagr^. 

A wasz bratanek? 

Jak zwykle. 

Zdaje si$ miec siln$ konstytucy^. 

Niezawodnie. 

Zycze_ panu pr^dkiego wyzdrowie- 

nia. 
Ba.dz pan tak dobry zloiyc ode- 

mnie uszanowanie paiiskiemu wu- 

jowi. 
Z najwi^ksz^ ch^ci^ to uczyni^. 

B^dz pan zdrdw. 
Zycz^ paniom i panom (panstwu; 
dobrej nocy. Chory, pacyent. 
Lekarz do ran, chirurg. 
Lekarstwo, leki. 
Zazywac lekarstwo. 
Srodek pomocniczy. 
Recepta. 
Aptekarz. 
Apteka. Health. 

Is Mrs N. in good health? 

I am sorry to say, she is rather 
unwell, Sir. 

She has got (caught) a cold. 

She coughs the whole night. 

The fever has made her keep her 
bed. 

How is your good old grandfa- 
ther? 

His health Is but delicate. 

His strength begins to fail him. 

He has been rather gouty of late 

And your cousin? 

He continues in his old way. 

He seems to have a strong con- 
stitution. 

That he certainly has. 

I wish yon a speedy recovery. 

Be so kind as to present my re- 
spects to your uncle. 

I shall discharge your commis- 
sion most faithfully. 

Good bye, Sir, farewell 1 

Ladies and gentlemen, I wish 
you all a good night. Patient 

Surgeon 

medicine (physic) 

to take medicine (physio) 

a remedy 

Prescription 

a chemist (druggist) 

an apothecary's shop 51 Zdrowie. 

Srodek na wymioty. 

Emetyk. 

Dyeta. 

Proszek 

Pigulki. 

Lancet. 

Zawi^zka, bandai. 

Szarpie. 

Polepszenie. 

Powrdt, pogorszenie. 

Wodzianka. 

Kleik owsiany 

Nudnos6. 

Wymioty, wonity. 

Wymiotowac. 

(Mnie nudno). 

Apetyt. 

Je,zyk obtoiony. 

Zazi^bienie, fluksja. 

Katar. 

Kaszel. 

Duszny kaszel, koklusz, 

Bicie serca. 

Astraa, dusznosc. 

KJdcie w boko, kolka. 

Rzui^cie w iola/lku, bdl brzacha. 

Opuchniqta twarz. 

Zapalenie. 

Wyrzuty 

Ospa. 

Szczepic. 

Krosta, wysypka. 

Febra Health 

an emetic 
Emetic tartar 
Diet (regimen) 
a powder 
Pills 
a lancet 
a bandage 
Lint 
Relief 
a relapse 
Water-porridge 
Gruel 
Nausea 
Vomiting 
to vomit 

(it turns my stomach) 
Appetite 
a foul tongue 
a cold, rheumatism 
a cold in the head 
Cough 

Hooping-cough 
Palpitation of the heart 
Tightness of the chest 
a pain (stitch) in the side (I 
have etc.) 

Stomach-ache, gripes, colio 
a swollen face 
an inflammation 
an eruption 
the small-pox 
to inoculate 
a rush (the purples) 
a fever Can ague) 52 Zdrowie. Health Tyfus, gorj|czka nerwowa 


a nervous fever 


Febra zmienna. 


an intermittent fever 


Szkarlatyna. 


Scarlet-fever 


Febrzysty. 


feverish 


Przytorane chwile. 


Lucid intervals 


Podagra, tamanie 


Gout 


Wywichme^cie. 


Dislocation (sprain) 


Dysenterya. 


Dysentery 


Chudnienie. 


Consumption 


Suchoty. 


a decline 


Zdltaczka. 


Jaundice (green-eicknes* 1 * 


Apopleksja. 


Apoplexy 


Zparalizowany. 


apoplexed 


Paraliz, zawianie. 


Palsy (paralysis) 


Spazma, kurcz. 


Cramp 


Zemdlenie, mdJosci. 


Swoon 


Zemdlec. 


to faint away 


Zawrdt giowy. 


Dizziness, vertigo 


Mnie sie. glowa zawrdcila. 


My brain seemed reeling 


Wodna puchlina. 


Dropsy 


Zatwardzenie 


Constipation 


Gruczoly 


Glands 


Rak 


Cancer 


Zapalenie, gangrena 


Gangrene 


Rdza. 


St. Anthony's fire (erysipelas) 


Slinogdrz, diawica 


Quinsy 


Pomdr. 


Plague 


Zaraza. 


Contagion, infection 


Zarazliwy. 


Contagious 


Suchoty plucne. 


A disease of the lungs 


Choroba watroby. 


a liver-complaint 


Wrzdd. 


an abscess 53 Zdrowie. 


iieaun. 


Krosta, w^gier. 


a pimple 


Katarakta. 


a cataract (in the ey) 


Kontuzya, sluczeriie. 


a bruise 


Nagniotek. 


a corn 


Liszaj. 


a tetter 


Opuch, opuchfosc. 


Boil (tumour) 


Bajbel, pgcherz. 


a blister 


Zanogcica. 


a whitlow 


Brodawka. 


. 


Je.czmien. 


a sty 


Amputowac, uci%c czlonek ludzki. 


to amputate 


Krew puszczac. 


to bleed. 


Influenca, grypa. 


influenza. Sniadanie. 

Czy sniadanie podane. 

Sniadanie podane. 

Czys pan jui sniada*? 

Jeszcze nie. 

Chcesz pan u nas jesc sniadanie? 

Zaszczyc mie. pan wypiciem fili- 
zanki herbaty. 

Z przyjemnosci^. 

Mam pragnienie. 

Jestem spragniony. 

Bardzom glodny. 

Mam dobry apetyt 

Umieram z gtodu, z pragnienia. 

Pan przychodzi wiasnie na czas. 

W czem siuzyc moge panu? Breakfast. 

Is breakfast ready? 
Breakfast is on the table. 
Have you breakfasted, Sir!' 
Not yet, Madam. 
Will you breakfast with us? 

Pray, do me the honour to come 
and take a cup of tea with me. 

With pleasure. 

I am thirsty. 

I am exceedingly thirsty. 

I am very hungry. 

I have a good appetite. 

I am dying with hunger, thirst 

You come in the nick of time. 

What shall I offer you? 54 Sniadanie. 

Co pan sniadac za/la? 

Chce pan kawy czy herbaty?' 
Prosze, mi dac filizanke. herbaty. 

Ja zrobiq herbaty. 

Przynies mi pan samowar, czajnik, 
i herbatnic^. 

Woda siQ jui gotuje. 

Prosze, wlac wrz$c% wod$ w czaj- 
nik. 

Daj pan hcrbacie nacifjgnac. 

Prosze nalewac herbaty. 
Herbata bardzo slaba. 
Ja lubig mocn% herbaty. 
Czy to herbata zielona? 
Nie, to czarna herbata. 
Paiiska herbata wystygnie. 
Czy pan wie.cej nad filizanke. her- 
baty nie pije? 

Nie pani, herbata wprawdzie wy- 
borna, ale dzie.kuje.. 

Wolno mi sluiyc filizank^ czeko- 
lady? 
Ja nie lubie. czekolady. 

Ja przenosze. kaw^. 
Tylko com wypii filizanke. bialej 
kawy Cze smietank^). 
Czy ona dose te.ga? 
Ta kawa jest doskonata. 
Prawdziwa Mokka. 
Czy ona dose slodka? 
Prosz^ wziaic cukru. Breakfast. 

What would you like to have 
for breakfast Sirf 
Do you prefer coffee or tea? 

I should thank you for a cup of 
tea. 

I will make the tea. 

Bring the tea-pot, the urn and 
the canister. 

The water boils already. 

Fill the tea-pot with boiling wa- 
ter. 

Let the tea draw for some minu- 
tes. 

Pour out the tea. 

The tea is very weak. 

I like strong tea. 

Is this green tea? 

No, it is black tea. 

Your tea is getting cold 

May I offer you another cup, 
Sir? 

No, I thank you, Madam, I find 
your tea delicious, but I never 
take more than one cup 

May I offer you a cup of choco- 
late? 

I do not like chocolate (I am not 
very partial to chocolate). 

I prefer coffee. 

I have just taken a cup of coffee 
and cream. 

Is this strong enough? 

It is excellent. 

It is genuine mocha 

Is it sweet enoug-h? 

Take some sugar 55 Sniadanie. 

Oto btrtki i butersznity. 

Prosze^ mi podac, maslo. 
Ja je sam nasmaruje^. 

Proszg skrajac jeszcze kilka kro- 
mek chleba. 
Zjem kawaiek chleba z maslem 

Prosze. mi podac chleb i maslo. 
U pana doskonaie swieze masio. 
Zyczy pan sobie jaj ua mie.kko? 
Je pan szynke na sniadanie? 
Prosze. o ostrygi. 

Prosze. sobie wzi^sc (brae). 
Czy nie pozwoli pan wie.cej ? 

bardzo, ja jui syty. Breakfast. 
Here are rolls and toast. 

Will you be kind enough to pass 

me the butter? 
I will spread butter upon them 

myself. 
Cut some more slices of bread. 

I will eat a bit of bread and 
butter. 
Give me some broad and butter. 

You have excellent fresh butter. 

Will you have eggs boiled in the 
sheU? 
Do you like ham for breakfast? 

I shall ask you for oysters, If 
you please. 
Help yourself. 
May I help you to some more? 

No, I thank you, I have had 

sufficient. Obiad. 

i; W domu. 
ktdrej godzinie jemy dzisiaj? 

Co mamy na obiad? 
Oczekujg pana N . . . na obiad 
Czy go pan zaprosit? 
Prosz^ nakryc stdt Dinner. 

1) At home. 
At what time do we dine? 

What shall we have for dinner? 
I expect Mr. N. to dinner. 
Have you invited him ? 
Lay the cloth. 56 ODiad. Dinner. Prosze. podac* serwety. 
Prosze. przyniesc butelki, kieliszkl 
i wigcej talerzy. 

Postaw pan stoiki okoto stolu. 

Tu brak nakrycia. 

Prosze^ przyrzadzic zup. 

Chodzmy do jadalni. 

Obiad gotdw (dano) siadajmy do 

stotu. 

Prosze,, siadaj pan. 
Z pozwoleniem pariskiem zasi^dq 

przy pani N . . . 

Chce pan zupy? 

Moge. zupe. ryzow$ przedstawic? 

Prosze. cokolwiek tego. 

Wynies waz$. 

Pokraje. te. sztuk^ miqsa. 

Kto umie rozbierac (tranzowac)? 
B^dz pan iaskaw rozebrac t^ kurq, 
i podawac mi kawalki. 

Zyczysz pan sobie co z tej po- 
trawy? 

Co pan przenosisz, skrzydto, lub 
udo z tej kury? 

Je pan sztuk^ miqsa? 
Proszq o kawalek. 

Oto musztarda i korniszony, prosz^ 
sobie wybierac Let us have napkins. 
Bring the bottles, glasses and a 
number of plates. 

Place the chairs round the table, 

A cover Is wanting here. 
Tell the maid to dress the soap. 
Let us walk into the dining-room. 
Dinner is served up, let us sit 

down to table. 
Pray be seated. 
If you will permit me, I shall 

have the honour to sit next to 
^ Mrs. N. 
Do you take a little soup? 

May I offer you a little rice soup? 

I will thank you for a little. 
Take away the soup-tureen. 
I will carve this beef. 

Who is skilled in carving? 
Have the goodness to carve this 
fowl and to send me the slices. 

May I help you to this dish? 

Which do you prefer, a wing or a 
leg of this chicken? 

Do you like beeff 

I shall thank yon for a little 
slice. 

Here you have mustard and pick- 
led cucumbers, pray, choose. 57 Obiad. 

Zyczy pan sobie ttusty kawalek? 
Prosz o chudy, jezeli laska. 

Cokolwiek z obu. 

Ta sztuka mi^sa wysmienita. 

Bardzo miejkka. 

Ta pieczen przepieczona. 

To mie^so tak twarde, ii go jesc nie 

mozna. 
To mie^so niedogotowane ; prosze^ 

je wzi^sc napowrdt do kuchni i 

usmarzyc. 
Prosiibym o cokolwiek sosu. 

Ten sos zanadto przyprawiony. 

Nie mamy jui ani chleba ani wo- 

dy; trzeba dzwonic. 
Prosze^ brae jarzyng. 
Panie N . . . pan przyjaciel szpa- 

ragdw, nie prawdaz? 
Tak jest, bardzo je lubie.. 
Te tutaj sa produktem z mego 

ogrodu, ktdry mog^ pairu polecic. 

Zatrudnij si$ twemi przyjaciolkami, 
mita Maiyo. 
Nie brakuje im nie. 
Czy pan nie pozwoli tego karpia? Boje. osci. Dinner. 

May I give you a little fat? 
A little lean if yon please. 

A little of each. 

This beef is excellent. 

It is very tender. 

This roast-beef is overdone. 

This meat is so tough that I can't 
eat it. 

This meat is not done enough (un- 
derdone), take it back to the 
kitchen and get it broiled. 

May I trouble you for a little 
gravy ? 

This gravy is too highly seasoned. 

There is no more bread, no more 
water, we must ring the bell. 

Take some vegetables. 

Mr. N. , you are fond of aspara- 
gus, are you not? 

Yes, I like it very much. 

This is the produce of my own 
garden and I can recommend it. 

Mary , my dear , mind you attend 
well to your friends. 
They are doing very well. 
Won't you take of this carp? 

1 am much afraid of the bones. To prosz^ wzi$sc kawalek w^gorza. Then take a piece of eel. Ja bardzo lubi$ ryby I am a great fish-eater. Moge.z panu zaprezentowac kawa- Shall I send you a little venison? 
lek sarniej pieczeni? 58 Obiad. Dinner. Dzie.kuje.; to jest potrawa, jakiej 
nie lubie,. 

Nie moge. zniesc zapachu dziczyzny. 
Panu trudno wygodzic w jedzeniu. 

Pan nie pije? 

Jakie wino pan pije, czerwone czy 
biale? 

Prosz$ czerwonego. 
Ja wezme. wina renskiego. 

Pozwdl pan, bym mu kieliszek 

tego wina zaprezentowal. 
Prosze., akosztuj pan tego burgori- 

skiego. 

Jak panu smakuje? 
To wino wyborne, ale za mocne 

(idzie do glowy). 
Podaj mi pan z Jaski swojej ka- 

rafkej doleje, sobie cokolwiek wo- 

dy. 

Wyprdinii pan kieliszek? 

Pan swego kieliszka nie napetnia? 

Kieliszek pana N . . . prdzny. 

Prosze, ma podac kieliszek szam 
pana. 
Szampan musoje mocno. 

To najlepsze wino do picia 

Szanowne panic, wasze zdrowie. 

Mam honor pic na zdrowie pan- 
skie i panskiej calej rodziny. No, I thank you, it is a dish I am 
not particularly partial to. 

I don't like the hautgout. 

You are very dainty in your ea- 
ting. 

You drink nothing. 

Which wine do you take, red or 
white wine? 

Red wine, if you please. 

I will keep to Hock. 

Permit me to pour you out a 
glass of this wine. 
Pray, taste this Burgundy. 

How do you find it? 
This wine is excellent, but it is 
very heavy. 

Be so kind as to pass me the de- 
canter, I will put some water 
to it. 

Have you done with (emptied) 
your glass? 

You do not fill your glass. 

The glass of Mr. N. Is empty. 
Give him a glass of Champagne. 

The Champagne is very much up 

(sparkling). 
It is the best wine one can possi 

bly drink. 
Ladies, your health. 

I have the honour to drink your 
health and that of all your fa- 
mily. 59 Obiad Dinner. 

Pan mi wielce schlebia 1 You do me much honour, Sir. 

Janie! zmieniaj talerze. John, change the plates. 

Podaj dessert. Serve up the dessert. 

JS$da pan winogron czy broszkwin"? Will you take a bunch of grapes 

or a peach? 

Pozwdl pan abym mu to jabiko Allow me to peel this apple for 
ostrugal. you. 

Porzuc pan iupine.. Throw away the parings. 

Oto gruszka dobrego gatunku. This pear is of a choice species. 

Jak pan poziomki jadac lubi? How do you like strawberries 

best? 

Jem je bardzo che.tnie z winem I like them best with wine and 
i cukrem. sugar. 

Nie raczy pan coskolwiek ciasta Will you not take some of this 
lub konfitur? pastry, of these sweetmeats? 

Dzi^kuje., wie.cej jesc nie mog$. No, I thank you; I can eat no 

more. 

Pan je bardzo malo. Yon are a poor eater. 

Pan nie nie je. Yon do not eat anything. 

Przepraszam, jadlem bardzo wiele. I beg your pardon, I have eaten a 

great deal. 
Obiadowaiem z dobrym apetytem. I have enjoyed my dinner very 

much. 
Pan miaf zty obiad. You have made but a poor dinner 

to-day. 
U nas tyiko obiad zwyczajny. We have but our usual fare 

Gdybym by* wiedzial ii pan przyj- if I had known, yon would come, 
dzie, przygotowaibym si$ inaczej. I should have ordered some more 

Wszystko wysmienite, wszystko Eyery thing . g excellent and well 
wybornie przyrzadzone ; ale ja dresse d, but I have eaten plenty. 
si$ najadl do syta. 60 Obiad. Dinner. Gdyby pan zechcial wypic kieli- 
szek likieru, towarzystwo nasla- 
dowac pana b^dzie 

Szanowni panowie, wreszcie wsta- 
niemy od stolu. 
Zbieraj ze stolu. 2) W hotelu. 

Czy panowie zycz$ jesc w towa- 
rzystwie czy tei w osobnym po- 
koju? 

Prowadz nas pan do osobnego po- 
koju, tarn jestesmy swobodniejsi. 

Co kosztuje nakrycie w towarzy- 
stwie? 

Kelner, (markier) prosze, mi podac 

kartq. 
Oto ona. 

Prosimy o bulion. 
Rozkaze pan kuchnie. francuzka 

czy angielskq? 

Co zyczy pan na pierwsze danie 
Duszone mieso i paszteciki. Now, Sir, if you do r.ot refuse to 
take a littie glass of liquor, I 
hope the company will follow your 
example . 

Well then, let us rise from din* 
ner. 

Clear the table (take away). 2) At an inn. 

Gentlemen, do you wish to dine 
in the saloon or in private? 

Show us into some private room, 
we shall be more comfortable 
there. 

How much do you charge a head 
for dining at this ordinary? 

Waiter, let me see the bill of 
fare. 

liere it is. 

Give us some jelly broth. 

Should yon like French or Eng- 
lish cookery? 

What should you like to have 
for the first course? 
Stewed beef and pasties. Za pozwoleniem! potem daj nam I say! for the entremets you will pan kur z groszkiem zielonym 
a na dessert makaron i maliny. 

Jakie wino jest do picia? 

Po czemn to wino? 

Daj nam pan czystego wina 

Gdzie grajcarek? bring us small peas and a chicken 
and for the dessert macaroons and 
raspberries. 

What wines have you got? 

What is the price of this wine? 

Let us have wine that is not adul- 
terated. 

Where is the corkscrew? 61 Obiad. Dinner. 

Butelka odkorkowana. The bottle is uncorked. 

To wino pachnie doskonale. This wine has an excellent fla- 
vour. 

To wino cuchnie beczk$, jest mJode This wine tastes of the cask, I 

i kwaskowate. young and is turned. 

To wino ma smak slaby This wine has a stale taste. 

B$dz pan tak faskaw coskolwiek Sir, be so kind as to more a 

na bok sie. usun^c, ja tu nie mam little to that side, I have not 

miejsca. room enough. 

Prosze. o przebaczenie. I ask your pardon. 

Brakuje nam talerzy. We want plates. 

Zawolaj pan markiera. Call the waiter. 

Usiuga tu dose niedbaJa (opie- The attendance is rather slow 

szaia). here. 

Bjjdz pan laskaw podac ten talerz Please to pass this plate. 

dalej. 

Prosz^ jeszcze o pdl butelki \vina I want another pint of wine. 

Pan zyozy sobie czego jeszcze ? Do you want anything more ? 

Myslg ze teraz wstac moiemy. I think we may rise now. 

Markier! wiele mamy do zaplaty? Waiter! how much have we to 

pay? 

Oto rachunek, moi panowie. Here Is the bill, gentlemen. 

Oto pieniadze. Here is your money W kawiarni. At the Coffeehouse. 

Potrzebuje, orzezwienia, jestem x am very thirgty . l Wftnt to d 
spragniony 8 omething 2 W kawiarni. 

Chodzmy do tej kawiarni. 

ProszQ o filizank^ kawy. 

Biaiej czy czarnej? 

Ze smietanka.. 

2yczy pan loddw, Hmonady? 

Dzie.kuje., napije. si$ piwa. 

Piwo tu 'vyborne. 

To piwo bardzo mocne. 

Dym cygar nie jest panu przy- 

krym? 
Wcale nie, a jezeli pan chce 1 my 

wypalimy cygaro. At the Coffeehouse. 
Let us go into that coffeehouse. 

Give me a cup of coffee. 

With milk or without? 

With cream. 

Will yon take an ice, a lemo- 
nade? 

No I thank you . I shall take some 
beer. 

The beer is excellent here. 

The beer is very strong. 

I hope you do not object to the 
smoke of tobacco? 

Not at all; if you like, we will 
smoke a cigar too. Markier, przynies mi pan cygaro. Waiter, bring us some cigars Nie chcesz pan cygara zapalic? 

Wolno mi pana prosic o te. gazete., 
gdy j$ pan przeczytat? 

Oto jest. 

Dzie_kuj$ panu bardzo. 
Pan si$ zajmuje polityk^? 
Wcale nie. Czytam tylko artykuJy 
odnosz^ce siq do teatru i handln. 

C<5i nowego w gazecie? 
Dzis nie ma nie zajmuj$cego. 

W Petersburgu jest kilka bardzo 
dobrych gazet literackich, na 
przyklad pdtnocna pszczola. Won't you light your cigar? 

Sir, will you be so kind as to 
let me have that paper, when 
you have done with it? 

With pleasure, Sir, here it is. 
Many thanks. 

Do you care about politics? 
Not at all. I only read theatrical 
or commercial matters. 

What is the news in the paper? 

There is nothing interesting to- 
day. 

There are some very good literary 
gazettes at St. Petersburgh, for 
instance, the bee of the North. 63 W kawiarni. At the Coffeehouse. 

Czy ja tu trzymajV Is it taken in this house? 

Zdaje mi sie. Markier, pszczo* ? * think so. Waiter, bring the Bee 

pdtnocnaj of the North. 

Natychmiast panu przyniose. Yes Sir, I will bring it immediately. 

Gra pan w billard? Do y a P la 7 billiards? 

Cokolwiek. A little 

Zagra pan partye^? Will you play (try) a game? 

Z ch^ci*, wszelako ja zly gracz Oh yes, but I own, I play rather 

badly. 

Markier, czy tu macie francuzkie Waiter, have you any French or 

lub angielskie gazety? English newspapers? 

Nie panie, rzad je zakazal we No, Sir, they are prohibited by 

wszystkich kawiarniach. the government in all coffee- 
houses. 

Czy to nie zagraniczna gazeta, And that newspaper, there, on 

ktdra tarn lezy na bufecie? the bar, is it not a foreign one? 

Tak jest, to gazeta niemiecka. Yes, Sir, it is a German news- 
paper. 

Moj przyjacielu, madry podrdzny My dear, no traveller, if pra- 

nie rozprawia o polityce dent, ever talks about politics. 

Moiemyi isc? Shall we go? 

Tak pan i^da As you like. Wieczerza. Supper. 

Pozwoli pan wieczerzac x nami? wm yon take your supper with 

as? 

Z najwi^ksz^ ch<|cijj, gdy to panu Wit h all my heart, if you do 

zachodu nie robi. not stan( j upon ceremonies. 

O, wcale nie. j gnall not> 

Zaszczyc nas pan jedzeniem wie- D O mc the honour to take your 

czerzy w nami. supper with na. 64 Wieczerza. 

Ugoszcz^ pana tylko postnym po- 

karmem. 
To nic nie szkodzi, nie jestem ZTVO- 

lennikiem zoJ^dka. 
Lepiej dostatni mice obiad a lekka 

wieczerze.. 
Nie r<5b sobie pan dla mnie zadnej 

subjekcyi. 

Chleb i ser dostateczne. 

U nas tylko zimne mie.so w domu. 

Czy pan z^da siekanego mie.sa, 
czy zimnej kury, lub tei mor- 
skiego raka? 

Pozwole. sobig wzia^c kilka ostryg. 

Swieze li one? 

Poldi pan muszle na talerzu. 

Pan nie odmdwi kawafka sera? 
Cos podobnego sie nie odmawia 
Gdzie flaszki z oliw$ i octem? 

Przyrz^dz pan salatg. 

Oto salaterka. 

Przypraw j$ pan dobrze 

Nie wymyta dobrze. 

Czys j% pan posolit? 

Nie ma jeszcze w niej soli. 

Malo w niej pieprzu. 

Nie dosyc oliwy a za wiele octu. 

?rzynies pan szklanki do wina i 
piwa. Supper. 
You will have but a scanty meal 

Never mind, I don't like carou- 
sing. 

It is better to dine well and sup 
little. 

Do not make any particular pre- 
parations for me. 

Bread and cheese will do. 

There is nothing but cold meat 
in the house. 

Will you take some of the hash, 
or some cold fowl or a little 
lobster? 

I beg leave to take a few oy- 
sters. 

Are they fresh? 

Pray, put the oystershells on your 
plate. 

You will not refuse a bit of 
cheese ? 

There is no refusing that. 

Where are the castors (oil-acd 

vinegar-cruets) ? 
Prepare (dress) the salad. 
Here is the salad-dish. 
Get it well seasoned. 
It is not well cleaned. 
Have you put salt to it? 
There is no salt in it. 
There i but little pepper in it. 
There is enough oil , but too much 

vinegar in it. 
Bring wine-glasses and tumblers. 65 Wieczerza. Supper, 

Moi panowie, oto piwo, wino 1 Gentlemen, there is beer, wine 

puncz ; wybierajcie panowie. and punch at your service. 

Nie chce pan mocnego piwa? Will you not take some strong 

beer (porter)? 

Nie lubie. pic mocnego piwa na I do not like taking porter at 

wieczerze.. night. 

Przenosz^ pariski podpiwek. I like your small beer (ale) bet- 
ter. 

Wypij pan Jyk wina. Just take a few drops of wine. 

Zjem kasek. I will eat a bit. 

Pan zupetaie oddany drugim, sie- Mr. N. f you are full of attention 

bie zapomina. for others, but you forget your- 
self. 

Dla mnie jest przyjemnosci^ siu- Sir, I shall be happy to help 

iyc panu. you to your taste. 

Swiece goreja (pala_ sie.) ciemno. The candles burn dimly. 

Objasnij pan swiece.. Snuflf the candle. 

Zapal pan sViece woskowe (ja- Light those wax-candles 
rz^ce). 

Nam juz czas rozejsc sie,. But it is high time to go. 

Przygotowalem jeszcze waze. pun- We shall have another bowl of 

czn. punch. 

Dzi$kuj$, musze. do domu No, I must go home. 

Ja zwykle. wczas ide. do domu. I am in the habit of keeping good 

hours. 

Pozwdl pan towarzyszyc mi do Permit me to accompany yon to 

drzwi. the door. 

Pozwdl pan mi poswiecic. Give me leave to light yon. 

Dziekojg, na schodach wisi lampa No I thank you; there is a lamp 

on the staircase. 

Nasz sluzacy przeprowadzi pana Our servant shall see you home 
do domu. 66 Wieczerza. Nie opuszczaj nas pan przy takiej 
pogodzie. 
Muszg ; dla mnie czuwaja^ w doma. 

A wi^c b$dz pan zdrdw, zegnam 
pana. 

-Do zobaczenia. Supper. 

Yon must not leave as in a wea- 
ther like this. 

I am obliged to leave you; they 
will sit up for me at home. 

Well, then I wish you safe home. 

Farewell, until we meet again. Sprzgty stolowe. 

Sprz^ty jadalne. 

Obrus. 

Senveta 

Ndz. 

Widelec. 

fcyzka. 

fcyika wazowa. 

Sosjerka. 

Solniczka. 

Cukierniczka. 

Pieprzniczka. 

Musztardniczka. 

Flaszeczka na oliw. 

Kubek. 

Taca do herbaty, kawy. 

Podstawka. 

Miska wielka. 

fcyzka do ryb. 

Dziadek do orzechdw. 

Maslniczka. 

Srebro stolowe. 

Porcelanowy serwis. 

Przetyczka do z^bdw. Table-requisites. 

Table-furniture 

the cloth 

A napkin 

a knife 

nfork 

a spoon 

the soup-ladle 

a sauce-bont (gravy-dish) 

the salt-cellar 

the sugar-basin 

the pepper-box 

the mustard-pot 

the cruet stand 

a goblet 

the tray 

a salver 

the slop-basin 

a fish-slice 

a nut-cracker 

a butter-cooler 

Plate 

a set of china 

tooth-pick. 67 Potrawy i dania. 
Chleb pszenny, biaty 

Chleb iytni, czarny. 

Okrucha chleba. 

Skdrka chlebowa. 

Chleb domowy. 

Chleb swiezy. 

Chleb czerstwy. 

Barszcz, znpa jarzynna. 

Mie.so daszone. 

Mieso pieczone. 

Pieczen. 

Pieczen wolowa. 

W^dlina woiowa. 

Solone miqso. 

Pole.dwica. 

Ozdr wolowy. 

Befsztyk. 

Kotlety. 

Cielqce kruszka. 

Kotlety baranie. 

Barania pol^dwica. 

Wieprzowlna. 

Szmalec, sionina. 

Baranina. 

Potrawka. 

Kieibaskl. 

Kielbasa ze krwi. 

Knedle. 

Nadziewka. 

Jaja na mi^kko. 

Jaja na twardo. 

Nalesniki. 

Jajesnica. Meals and dishes. 
White bread, wheaten bread 

Brown bread, rye-bread 

the crumb 

the crust 

Home-baked bread 

new-baked bread 

Dry (stale) bread 

Cabbage-soup 

Stewed meat 

Fried meat 

Roast meat 

Roast beef 

Smoked beef 

Salt meat, salt pork 

Sirloin of beef 

Beefs tongue 

Beef-stakes, Beef-steaks 

Cutlets 

Sweet-bread 

Mutton-chops 

a leg of mutton 

Pork 

Lard, bacon 

Mutton 

a ragout 

Sausages 

Black pudding 

Dumplings 

Stuffing 

Hard boiled egjr* 

Boiled eggs 

Omelet 

Fried eggs 68 Potrawy i dania. 


Meals and dishes. 


Psjczki. 


Pancake 


Zdltko. 


the yolk 


Zwierzyna, dziczyzna. 


game 


Zajac. 


Roast hare 


Dzik. 


wild boar 


Jeleri. 


Stag 


Krdlik. 


Rabbit 


Ptastwo. 


Poultry 


Go*ajb. 


a pigeon 


Indyk. 


a turkey-cock 


Kuropatwa. 


a partridge 


Przepidrka 


a quail 


Skowronek. 


a lark 


Kwiczoty. 


Thrushes 


Kaczka. 


a drake 


G^s. 


a gooae 


Sledz. 


a herring 


Sardele. 


Pilchers 


Pstrag. 


a trout 


We^gdrz. 


an eel 


Szczupak. 


a pike 


Raja. 


a thornback 


fcosos. 


a salmon 


Turbot. 


a tnrbot 


Kartofle, ziemniaki. 


Potatoes 


Rzepa. 


Turnips 


Fasola wielka. 


French beam 


Fa sola biala. 


Beans 


Pasternak. 


Parsnip 


Pory. 


Leek 


Mar chew. 


Carrots 


Cebula. 


Onions 


Szczaw. 


Sorrel 69 Potrawy i dania. 

Kapusta. 

Soczewica. 

Rzodkiewka. 

Szpinak. 

Kalafiory. 

Kapusta slodka. 

Kapusta kwasna. 

Ryi. 

Krupy. 

Proso, jagiy 

Kukurydza. 

Kasza. 

Kluski. 

Maka. 

Ciasto 

Cykorya 

Salata. 

Selery. 

Rzezucha 

Cynamon 

Endywia 

Chrzan. 

Gwozdzikl. 

Karczochy. 

Pietruszka. 

Czosnek. 

Cytryny. 

Trufle 

Oliwki. 

Kapary. 

Grzyby. 

SardynH 

Wisnie. 

Melony. Meals and dishes. Cabbage 

Lentils 

Radishes 

Spinage 

Cauliflower 

White cabbage 

Sour-crout 

Rice 

Groata 

Millet 

Buckwheat 

Pap 

Vermicelli 

Flour 

the dough 

Succory 

Lettuce 

Celery 

GNM 

Cinnamon 

Endive 

Horse-radith 

Cloves 

Artichokes 

Parsley 

Garlic 

Lemons 

Trufles 

Olives 

Capers 

Mushrooms 

Anchovies 

Cherries 

Melons 70 Potrawy i dania. 

Brzoskwinie. 

Smrodziny. 

Jagody czarne. 

Figi. 

Sliwki. 

Prunelle. 

Orzechy laskowe. 

Orzechy wloskie. 

Rasztany. 

Kasztany tureckie, marony. 

Migdafy. 

Tykwy. 

Morwa, jerzyna. 

Granaty. 

Pomararicze. 

Winogrona czarne 

Winogrona biale. 

Czeresnie. 

Powidia. 

Komput z jablek. 

Kompat z gruszek. 

Ciasto, placek 

Tort. 

Sucharki. 

Marcypan . 

Pierniki. 

P^czki jaWkowe. 

Konfitury. 

Ser szwajcarski. 

Ser parmezanski 

Napoje, trunkL 

Wddka. 

Wddka jalowcowa. 

Wino kanaryjskie. Meals and dishes. 

Apricots 

Currants 

Bil berries 

Figs 

Plums 

Prunes 

Hazehmts (filberts) 

Nuts 

Chestnuts 

Large chestnuts 

Almonds 

Quinces 

Mulberries 

Pomegranates 

Oranges 

Blue grapes 

White grapes 

Heart-cherries 

Marmalade 

Stewed apples 

Stewed pears 

Cake 

a tart 

Biscuit 

Marchpanes 

Gingerbread 

Apple-pie 

Sweetmeats, Preserve* 

Swiss cheese 

Parmesan cheese 

Spirits 

Brandy 

Gin 

Sack 71 Potrawy i dania. Meals and dishes. 

Wino Bordo. Claret 

Wino burgundzkie. Burgundy 

Wino we.gierskie, we.grzyn. Hungarian wine 

Kakao. Cocoa 

Margaryna. Margarine 

Kawa z cykorysj. Boasted chicory. Dom. The house. 

Chc$ naj$c dom lub go kupic. I want to purchase or hire a 

house. 

Pragne. by sie. znajowal w zdro- I wish it to be in a healthy si- 

wem miejscu. tuation. 

Wiem jeden , ktdryby sie. panu I know one that probably will suit 

podobat* you. 

Chodzmy ten dom obejrzec. Let us go to see the house. 

Czy pan strdi domowy? Are you the porter of this house? 

Zechcesz mi pan ten dom poka- Can you show it me? 
zac? 

Wchdd mi sie. bardzo podoba. I like this entrance very much. 

Front (przdd) wybudowany z cio- The front is built of freestone, 
sowych ptyt, dachy pokryte szy- the roofs are covered with slates, 
frem. 

Nawet ipodziafjego jest wyborny. It is also very well planned. 

Dom ten ma dwa skrzydla i tyl. Tfee house is composed of two 

wings with a backhouse. 

Ma pan wiele mieszkancdw? Have you many inmates? 

Ddf i drngie pie.tro s^ wynaje.te. The groundfloor and the second 

story are let. 

Prowadz mi pan na pierwsze Show me up to the first story 
pie^tro. 72 Dom. The house. 

Gldwne schody s$ szerokie i widne, The main stair-case is wide and 
stopnie s$ z kawiienia. very light, the steps are flagged. 

Gdzie prowadzq te tajemne schodki. Where does that small private 

stair-case go to? 
Prowadza^ do domu gospodyni. it leads to mylady's private room. 

Ten chodnik jest dosyc obszerny. The gallery is pretty spacious. 

Tu panstwo widzicie, ten rze^d po- Look, gentlemen, this suite of 
koi jest mieszkaniem pani domu; apartments is occupied by the 
mieszkaniegospodarzajest odtyfu. lady, that of the master is 

situated at the back. 

Oto przedsionek ; prosze^ -wejsc. This is the antechamber; be plea- 

sed to walk in. 

Przedsionek pof^czony jest z ja- The antechamber communicates 
dalni$. with the dining-room. 

Gabinet wychodzi na ogrdd. The study looks into the garden. 

Najpie.kniejsza jest sala bawialna i What can be more elegant than 

budoar (pokdj gotowalniany). the drawing- and the dressing- 
room? 

Oto spalnia; po kazdej stronie There is the bedroom; on each 

idzie gabinet z drzwiami szklan- side there la a closet with a 

nemi. glass-door. 

Te drzwiczki (furtka) prowadz^ do That wicket there leads to the 

kaj>alni. bath. 

Kuchnia jest bardzo mila i po- The kitchen is very neat and 

rz^dna. cleanly. 

Czy ten komin nie dymi? Does not this chimney smoke? 

Wcale nie; on zaopatrzony kape- Not at ail; it is provided with a 
luszem i wiatroci{jgfem. hood and a ventilator. 

Tarn sklad na drzewo i torf. Those garrets are used only for 

wood and turf. 
Czy phvnice obszerne i glebokie? Are the cellars large and deep? 73 Doin. 

Sa sklepione i obejmuj^ okolo 200 
beczek wina. Wszystkie drzwi domu sq, o skrzy- 

dlach dwoistych. 

Podiogi sa wykladane (posadzki). 
Ma pan podwdjne okna? 

Sufit (pulap) musi bye obielony. 
Okna nie zamykaj^ sie. dobrze. 
Kruczki s$ pokrzywione; oprdcz 
tego wiele szyb stluczonych. 

To drobnostki. 

Gdzie s$ stajnie i wozownie? 

Tu na koncu pierwszego podwdrza. 
Kurniki sa oddzielone od ogrodu Wiele przynosi ten dom w calosci 
rocznego dochodu? 

Dotychczas byt wynaje.ty za 
rocznie. Pokaz nani pan sprze.ty (meble). 
Czy te meble z czerwonym da- 

maszkiem stj kompletne? 
Tak jest; skfadaj^ si$ z szesciu 

foteli, dwunastu stoikdw, dwie 

berzerki i jedna sofa, z nalezacem 

do tego obiciem. 
Ten okrqgJy stdl machoniowy jest 

na kdlkach. The house. 

They are vaulted and will hold 
200 casks of wine. Almost every room in the house 
has folding-doors to it. 
The floors are inlaid. 
Have you double windows? 

The ceiling wants white-washing. 
The windows do not shut close. 
The hinges are bent and a num- 
ber of panes broken. 

These are trifles. 

Where are the stables and coach- 
houses? 

Here at the bottom of the first 
yard. 

The poultry -yard is separated 
from the garden by an iron trel- 
lis. 

How much does the house and its 
appertenances bring in yearly? 

It has hitherto been let on lease Let us see the furniture. 

Is that furniture of crimson da- 
mask complete? 

Yes,they consist of six arm- (elbow) 
chairs, twelve chairs, two settees 
and a sofa, each of them with 
covers. 

There is a round mahagony table 
which moves on castors. 74 Pom. Czy ten stdl czworograniastyz drze- 
wa orzechowego, czy z d^bu? The house. 

Is thla square-table made of nut* 
or of oak-wood? Potrzebuj<j stolu jadalnego na osdb 

dwanascie. 
Stdi skiadany, stdt do herbaty. I ^ant a dining-table for twelve 

persons. 
A table with leaves, a tea-table. Czy ma pan wyscieJane stotki, iub 

ze trzciny? 

Odsuri pan stofek od pieca. 
ChciaJbym miec stolik do pracy 

z cylindrem, bia*$ plata, marmu- 

rowa, i pore.cz$. 

Oto jest z drzewa pstrego, obity 
bronzem. 
Opatrzony tajnym zamkiem. Have you stuffed or cane-botto- 
med chairs? 

Push the chair from the stove. 

I should like to have a writing 
desk with a cylinder, a white 
marble slab and a gallery. 

There is one of speckled wood 
garnished with bronze. 
There is a secret look to it. Oto komoda z wykladanemi ozdo- 
bami. 
Ona wspaniafa, ale przestarzala. There is a chest of drawers with 
checker-work. 
It is very rich but old-fashioned. Ja tarn widz^ pi^kn^ szaf$ do ksia- 
zek z pdfkami. 
Tarn s^zwierciadfapieknegolustru. 

Pokaz nam pan fdzka. 

fcdzka s^ z pierikami a zasJony z in- 

dieny. 
Koidry s% z pieknej welny angiel- 

skiej. 
Na kazde Idzko potrzebuj^ dwdch 

materacdw z wtdsia, siennika, 

piernata i wezgiowia. 

Ja kaie, mdj gabinet obic papie- 
rem. I gee there a nice book-case with 

the shelves. 
There are mirrors of exquisite 

tin-foiling. 

Let us see the beds. 
The bedsteads are four-posted, the 

curtains of chintz. 
The blankets are of fine English 

wool. 
For each bed I must have two 

mattresses of horsehair, a mat- 

tress of straw, a featherbed and 

a bolster. 

^y closet is to be hung with pa- 
per 75 Przy iiajin. mieszkania. 

Masz pan mieszkania do wynaj^- 

cia? 
Zyczy pan sobie z meblami czy 

bez mebli? 
Potrzebujj pokoju nmeblowanego 

i gabinetu. 

Tern sfuzyc inoge.. 
Badz pan Jaskaw i pokaz mi te 
pokoje. 

Wejdz pan z swojej laski. 
Proszg te.dy. 

Za wiele wynajmuje pan ten po- 
koj na miesiac? 

Za pi^cdziesiqt rubli. 

Gzy to ostatnia cena? 

Tak jest. 

To bardzo drogo. 

Ten pokoj mi si$ bardzo podoba, 
ale cena mi^ odstrasza. 

Prosz^ wziqsc na uwage., ii to 

najpi<;kniejsza okolica miasta, 
w ktdrej domy sprzedaj^ si^ nad- 
zwyczaj drogo. 

Polozenie bardzo mile. 
I widok tu przesliczny. To hire an apartment. 
Have yon any apartments to let? 

Do you want an apartment fur- 
nished or unfurnished? 

I want a furnished room and ft 
closet. 

I can suit you. 

Will you kindly permit me to 
see your apartments? 
Please to walk in 
This way, if you please. 

What do you ask for this room 
per month? 

Fifty rubles a month. 

Is that the lowest price? 

It Is, Sir. 

It is very dear. 

I like the room very much, but 
the price frightens me. 

Consider that this is one of the 
best quarters, where houses are 
let very high. 

The situation is very agreeable. 
The prospect also is beautiful. Czy ten pokoj od ulicy? 

Nie, wychodzi na ogrdd. 

A wie.c i ogrdd sif tu znajduje? 

Jeden z najpie.kniejszych, ktdre 

pan tn znalezc rnoze. 
Czy te sciany z sztukateryi, czy 

tei nowo malowane? 

Jest studnia w podwdrzu Does the room look into the street? 
No, Sir, it looks into the garden. 
Is there a garden too? 
One of the finest you ever saw. 

Are the walls newly plastered or 
painted? 

Is there a well in the yard? 76 Przy najm. mieszkania. 

Tak jest, woda w niej bardzo do- 
bra. 

Ale, ale, mogQz u pana sie, stolo- 
wac? 

W tym doom znajdzie pan restau- 
racy<j (traktyerniej , w ktdrej stdl 
smaczny i dobrane towarzystwo. To hire an apartment. 

Yes, Sir, the water of it is very 

good. 
Now I think of it cannot I board 

at your house? 

You will find here a boarding- 
table well supplied and frequen- 
ted by choice company. Co pan 4$da za to mieszkanie ze 
sto*em? 

Com panu juz powiedzial. 
Utrzymuje pan wlasn^ bielizne.? 
Chcialbym, by mi posciel dano. 

Przyjmuje pan opal na siebie? 
Zaplace. zan osobno. 

Dobrze, wie^c zgoda; interes skori- 
czony. 
Kiedy pan chcesz si(j wprowadzic? 

Przyjd jutro rano. 
Wszystko b^dzie gotowe. Budowa gidwna. 

Budowa tylna, tyl. 

Pawilon. 

Kolonada. 

Zajazd. 

Wjazd, wrota, brama. 

Drzwi, wchdd. 

Zamek. 

Kiddka. 

Klncz. What do you take for the apart- 
ment and board together? 
What I have just told you. 
Will you provide your own linen? 

I wish you would find me in 
bed-linen. 

Will you find yourself in firing? 
I will pay for the firing separately. 
Well, the bargain is concluded. 

When do you mean to take pos- 
session of your lodgings? 
I will come to-morrow morning. 
Every thing will be ready. the main building 

ihe back part 

a pavilion 

a portico 

Steps 

the gateway 

the street-door 

the lock 

a padlock 

the key 77 Przy najm. mieszkania. To hire an apartment Klucz od bramy. 


a master-key 


Dziurka od klucza. 


the key-hole 


ZasoVka. 


a bolt 


Klamka. 


a latch 


Stukadlo, kowadfo 


the knocker 


Dzwonek. 


the bell 


Sieii. 


the lobby (vestibule, porch) 


Schody krete. 


a winding staircase 


Ustgp schodni. 


the landing 


Pore.cze. 


the bannisters (balustrade) 


Sala. 


the hall, saloon 


Garderoba. 


a wardrobe 


Alkowa. 


an alcove 


Komora. 


a lodge, closet 


Poddasze. 


an attic 


Piec 


the stove 


Piec do pieczenia chleba. 


the oven 


Traba, rara. 


the pipe 


Komin. 


the fire-place, fire-side 


Gzyms kominowy 


the chimney-piece 


Strych. 


the loft 


Spizarnia. 


the pantry, larder 


Wychodek. 


the privy 


Wozownia. 


the coach-house 


Sklad. 


a shed 


Pralnia. 


the wash-house 


Warsztat, pracewnla. 


a workshop 


Balkon. 


a balcony 


Altana. 


a verandah 


Okiennice. 


the shutters 


Zaslony, sztory. 


a blind 


Zaluzje, zazdrostki. 


Venetian blind* 


Obicle. 


Paper 78 Przy najm. mieszkania. 


To hire an apartment 


Obijac. 


to paper 


Bielic. 


to white-wash 


Sztukaterya. 


Stucco-work 


Dyle, deski. 


Deals (dealboards) 


PuJap, sufit. 


the ceiling 


Robota ciesielska. 


the timber-work 


Nisza. 


a niche 


Pr/egroda. 


a partition 


Zelazo do butdw. 


a scraper 


Rogdzka. 


a straw-mat 


Wysuwalne okno. 


a sash (window) 


Dach. 


the roof 


Rynna. 


the gutters 


Konduktor, piorunnik. 


a lightning-conductor 


Prdg. 


the threshold 


tat a, planka. 


a lath 


Shipy, podpory. 


Piles (stakes) 


Wierzchotek domu. 


the gable (gable-end) 


Fronton. 


the fronton 


Fundament, podstawa. 


the foundation. 


Stolik do kart. 


a card-table 


Gotowalnia, toaleta. 


a toilet 


Komoda. 


a chest of drawen 


Szafa scienna. 


a press 


Szafa do sukien. 


a wardrobe 


Szafa do bielizny. 


a linen -press 


Szafa do porcelany, srebra. 


a cup-board 


Konsola, stolik ze zwierciadfem. 


a console, a bracket 


Kredens. 


a side-board 


Szafa kuchenna. 


a meat-safe 


Biuro. 


a bureau 


Sekretarz. 


a writing-desk 79 Przy najm. mieszkania. 

Szuflada. 

Ekran. 

Parawan. 

Draperye. 

Zwierciadio, lustro. 

Rama. 

Stofeczek pod nogl. 

Krzeslo skladane. 

Poduszka 

Stofeczek, laweczka. 

tdiko z baldakimem. 

Materac. 

Wezgtowie. 

Poduszka. 

Koidra. 

fcoze spoczynku. 

Kolebka. 

Umywalnia. 

Miednica. 

Dzbanek. 

G^bka. 

Stofeczek do butdw. 

UrynaJ, nocnik. 

Podswiecznik, gerydon. 

Swiecznik. 

Swieca woskowa, tojdwka. 

Szczypce. 

Tacka pod szczypce. 

Lejek od gaszenia. 

Lampa. 

Latarnia. 

Spluwaczka. 

tawka. 

Skrzynia paka. To hire an apartment 

Drawer* 

a fire-screen 

a folding-screen 

the hangings 

a looking-glass, a mirror 

the frame 

a stool 

a folding chair 

a cushion 

a foot-stool 

a canopy-bed 

the mattress 

a bolster 

a pillow 

a counterpane 

a couch 

a cradle 

a washing-stand 

a basin 

the ewer 

a sponge 

a boot-jack 

a chamber-pot 

a stand 

a candlestick 

a wax-candle, tallow cand^ 

a pair of snuffers 

a snufler-stand 

an extinguisher 

a lamp 

a lantern 

a spittoon 

a bench 

a case, a box 80 Przy najm. mieszkania. 


To hire an apartment, 


Kosz, koszyk. 


a basket 


Dywan. 


a carpet 


Garnitur porcelanowy. 


a set of china 


Firanki, zasiony. 


Curtains 


ZawiesidJa firankowe. 


the curtain-rods 


Miotta. 


a broom 


Mieteika. 


a hand-brash 


Scierka. 


a clont 


Naczynia kuchenne. 


Kitchen utensils 


Naczynia cynowe. 


Pewter 


Kasterola, brytwanna. 


a stew-pan, frying-pan 


Kocid*. 


a boiler 


Garczek. 


a pot 


Sagan. 
Pokrywka. 


a porridge-pot, iron pot 
a potlid 


Wiadro. 


a backet (pall) 


Stagiew. 


a tab 


Czasza, donica. 


a porringer 


Sito. 


a sieve 


Kruzka. 


pitcher (J n o) 


Druszlak. 


a cullender 


Tarka. 


a grater 


Lejek. 


a funnel 


Motdwka. 


a twirling-stick 


Rozen do pieczeni. 


a spit 


Rozen. 


a skewer 


Trdjndg. 


a trevet 


Siekanica. 


a chop ping- board 


Siekacz. 


a chopping-knife (cleaver. 


Warz^chiew. 


a skimmer 


Stolnica. 


a rolling-pin 


Fajerka. 


a chafing-dish 


Roszt, rzeszotka. 


a gridiron 


Szpikulec 


a larding-pin 81 Przy najm. mieszkania. 


To hire an apartment. 


MJynek do kawy. 


a coffee-mill 


Tygielek. 


a skillet 


Mozdzierz. 


a mortar 


Tfucznik. 


a pestle 


Wylew, rynna. 


a sink 


Drzewo do palenia. 


Firewood 


Wiazka chrdstu. 


Faggots 


Polana drzewa. 


a log 


W^gle ziemne. 


Coals 


GJownia. 


Burning coala 


Ognisko. 


a brand 


Sadza. 


the soot 


Popidl. 


Ashes 


Zapalki. 


Matches 


Siarniczka, trut. 


Tinder 


PudeJko z ogniem. 


a phosphorus-box 


Roszt, krata. 


the fender 


Miech. 


the bellows 


iopatka. 


a shovel 


Pogrzebacz, ozog. 


the poker 


Szczypce. 


the firetongs. 


Ozog. 


firerake. Miasto. 

Nie moze mi pan powiedziec, ktdrg 
mam isc drog^, abym doszedl do 
B-kiej bramy? 

Ida pan prosto; za dojsciem do 
konca tej ulicy, zwrdc si^ pan 
w prawo ; tarn bulwark przed pa- 
nem; przeszediszy most, pdjdzie 
pan ulicij z nim siQ stykajjjc^; ta The town. 

Could yon tell me, Sir, the way I 
must take to go to the B. gate? 

Go strait along; when yon are at 
the end of this street, you must 
turn to the right; you will find 
the quay straight before you ; then 
go over the bridge and take the 
street which runs ont there; that 
will carry you to a cross-way, 82 Miasto. The town. pana poprowadzi ulic^poprzeczna., 
ktOij minawszy , dostanie sie. pan 
w szeroka^ ulicg wysadzon^ lipa- 
mi; ona wyprowadzi na wielki 
plac. 

A potem? 

Zostawisz pan plac po prawej 

stronie, przejdzie pan po za krat^, 

jak$ tarn pan zobaczy. 

A! to krata angielskiego ogrodu? 

Takwfasnie; przechodzi pan przez 
ogrdd i ndaje sie. w ulic^ od le- 
wej re^ki, ktdra zawiedzie do bra- 
my. 

Wezm$ dordzk^ (fiakra). 

Woznico, zawie mie. do ... ulicy which having passed you will 
come to a wide street, bordered 
with limetrees, which leads you 
to a large square. 

And afterwards? 

You keep the square to your 
right hand and go through the 
trellis which you will see 
there. 

Ah, that is the trellis of the 
English garden? 

It is; you walk through the gar- 
den and take the street on your 
left, which will carry you to the 
city gate. 

I will take a cab. 

Coachman, drive me to street. Wiele z^dasz do ... ulicy? HOT* much is i* to street? Tylko tarn? 

Nle, tarn i z powrotem. 

Dwadziescia kopiejek. Only there? 

No, you are to bring me back 

again. 
Yon will give me twenty copecs. To za wiele. That is too much. 

Zmiluj si$ pan, t drogg dwa razy I beg your pardon Sir, it is twice 

nalezy odbyc, tarn i na powr<5t. the way. 

Dobrze, wiez mig tylko zwawo. Well, only drive fast. 

Zobaczy pan. Siadaj pan. Czy I shall do my best. Please to get 

daleko w . . . . ulicy? in. Is it far in the street? 

Czwarta kamienica po prawej stro- The fourth house on the right- 

nie. hand side. 8t<5j ! tutaj chc$ wysiasc. Stop! it is here; I will step out 83 Miasto. Chciaibym obejrzec miastowe rzad- 
kosci. The town. 

I should like to see the sights of 
this town (city). Oto najemny, ktdry pana popro- 
wadzi. 

Prosze. ze mnaj nie zapomne, nic, 
coby godnem bylo panskiej uwagi. Here is a valet de place who will 
conduct you. 

Follow me, if yon please, I will 
show you every thing worth 
seeing hi the town. Oto gfdwna ulica; nie jest ona 
najszersz^, ale najprostsz^ ze 
wszystkich. 

Bruk zdaje sie^ bye dobry. 

Przejazd jest prawie tak dobry 
jak chodniki. Here, Sir, we are in the prin- 
cipal street; though not very 
wide, it is straighter than all 
the rest. 

The streets seem to be well 
paved. 

The carriage-road Is almost as 
good as the pavement. Ulice se. takze bardzo czysto utrzy- 
mywane. 

W pewnej odlegfosci znajduj^ sie. 
scieki, do ktdrych spjywa woda 
z ulic i nieczystosci. 

Czy wszystkie domy budowane 
z ceg-ty? 

Mamy cze^sci miasta, w ktdrych sa 
z drzewa i tylko obrzucone gip- 
sem. 

Zdaje mi sie, ii miasto w cafosci 
na prawym brzegu rzeki. 

Jak wielkie to miasto w obwodzie? The streets are also very clean. 

At certain intervals there are 
sinks (sewers) for the reception 
of the water and filth in the 
streets. 

Are all the houses built of brick? 

There are some quarters (wards) 
where they are built of wood 
and plastered. 

Methinks the whole town is on 
the right bank of the river. 

What is it's extent? Rachuja mile, z jednego konca do 
drugiego, a trzy mile w obwodzie. 

Miasto jest gqsto zamieszkane. They reckon one mile from one 
end to the other and three miles 
in circumference. 

The town is very populous. 84 Miasto. The town. UpieJmili je bardzo w ostatnich It has been greatly embellished 

these three years. 

Gaslight has been introduced in- 
to all the quarters of the town. 

Let us go upon the quay, to have 
a better view of the whole. trzech latach 
Caie miasto oswiecone gazem. 

Chodzmy na nadbrzeze, ztamtad 
zobaczymy lepiej cale miasto. 

Czy to warto widzenia? 

W przechodzie zobaczy pan arse- 
nai i odlewalnie.; obie budowy na 
naszej drodze. 

Kogo przedstawia ta bronzowa 
statua na koniu? 

Ten most kamienny jest wspa- 

nlaly. 
Jest on na pie.tnastu iukach; po 

obydwdch stronach s;> zelazne 

por^cze. 
Co to za wielki dom? 

To teatr; naprzeciw zobaczy pan 
katedre. 
Katedra otwarta, wejdzmy. 

To arcydzielo gotyckiego stylu 
(budowy). 

<Jwa pan, jak pie.knie zbudowany 
chdr, organy I nawa. 

liaezby zadziwiaj^ce. 

Spojrz pan na te przecudne ala- 
astrowe statuy i srebrna_ postac 
Bogarodzicy. 

Malodwidio na szkle jest nadzwy- 
zaj piqkne. Is there any thing worth seeing? 

Going along, you may see the 
arsenal and the gunfoundery; 
both of them are in our way. 

Who does that brass equestrian 
statue represent? 

This stone bridge is a splendid 

one. 
It has fifteen arches; on each 

side there is a balustrade of 

cast-iron. 
What is that large house there? 

It is the playhouse, opposite to 
it you see the cathedral. 

The cathedral is open; let us 
go in. 

It is a masterpiece of gothic ar- 
chitecture. 

Observe the choir, how fine it 
is, the organ-case and the church- 
wardens' pew. 

The carved works are admirable. 

Look at these fine alabaster sta- 
tues and the silver one of the 
Virgin. 

The painted glass windows are 
excellent. 85 Miasto. Szkoda ze kazalnica w tak zJym 

stylu zbudowana. 
Wieza (dzwonnica) jest szczegdlnie 

wysoka. 
Fasada jest nowozytna. 

Wodotrysk na srodku rynku jest 
bardzo gustowny. 
Czy wolny wste.p do mennicy? 

Tak jest, j$ pokazuja_ wszystkim, 
komu si$ chce ja ogla/Jac. 

ktdrej godzinie otwarte maze- 

um dla publicznosci? 
Do kogo mam si$ udac, by otrzy- 

mac pozwolenie wejscia? 
Czy potrzeba pozwolenia, by za 

mek obejrzec? 

Miasto. 

Stolica. 

Miasteczko. 

Przedmiescie. 

Mur miejski. 

Wai. 

Fossa miejska. 

Parafia. 

Miejski ujazd. 

Rynek. 

Targ rybi. 

Rzezalnia, szlachtuz. 

Targ mie.sny, jatki. 

Tandeta. 

Uliczka. 

ZauJok. The town. 

It is a pity that the pulpit is in 
so bad a style. 
The steeple is prodigiously high. 

The front is modern. 

The fountain in the middle of 
the square is very elegant. 

Is every one admitted to the 
mint? 

Yes Sir, it is shown to every 
one who wishes to see it. 

At what hour is the museum 
open to the public? 

To whom must I apply for ad- 
mission? 

Is an order (card of admission) 
necessary to see the castle? the town, city 

the capital 

a market-town 

the suburb 

the walls of a town 

the mound 

the moat 

a parish 

the precincts 

the market-place 

the fish-market 

the shambles 

the butcher's-market 

the frippery 

a lane 

a blind alley 86 Miasto. 

Przecznica. 

Przejazd. 

PaJac, zamek. 

Koscid*. 

Wieza koscielna, dzwonnica. 

Szczyt wieiy. 

Dzwony koscielne. 

Sme.tarz. 

Budynek publiczny. 

Ratusz. 

Sa/1, trybunat. 

Odwach gldwny. 

Koszary. 

Wi^zienie 

Poczta. 

Bursa 

Bank. 

CJo, urzad celny 

SkJad, magazyn. 

Galerya obrazdw 

Biblioteka. 

Czytelnia. 

Ksi^garnia. 

Szpital. 

Dom obl^kanych, waryatdw. 

Dom sierot. 

Dom ubogich. 

Dom roboczy. 

Dom poprawy. 

Sikawka. 

Sklad na sikawki. The town, 

a crossway 

a thorough-fare 

a palace, castle 

a church 

a steeple 

a spire 

Churchbellg 

a churchyard (cemetery, 

a public edifice 

the town-house 

the court(-house). 

the guard-house 

Casern, barracks 

the jail, prison 

the post-office 

the exchange 

the bank 

the custom-house 

a ware-house 

a picture-gallery 

a library 

a circulating-library 

a bookseller's shop 

a hospital (infirmary) 

a lunatic asylum (madhouse) 

an orphan-asylum 

an alms-house (poor-house ) 

a work-house 

a penitentiary 

a fire-engine 

an engine-house Oberza, garkuchnla. au inn 87 Miasto. Hotel, zajazd. 

Traktyernia, restauracya. 

Szynk. 

Studnia. 

Wodotrysk. 

Kami*, szluza. 

Wodowdd. 

Wodozbidr. 

Filar. 

Most zwodzony. 

Most taricuchowy. 

Mostowe. 

Latarnia nliczna. 

Sfup latarniany. 

Oswietlenie gazem. 

Obserwatoryum. 

Przechadzka, spacery. 

Ogrody pnbliczne. 

Szlaban, barjera. 

Akcyza. 

Urze.dnik akcyzy. 

Szluza. 

Rynna. 

Strdz nocny. 

Tramwaj. 

Swiatto elektryczDe. The town. 

a hotel 

an eating-house (restaurant) 

a tavern 

a draw-well 

a fountain 

a sewer 

an aqueduct 

a reservoir 

a pier 

a draw-bridge. 

a suspension-bridge 

Bridge-toll 

a lantern 

the pillar of a lantern 

Gaslighting 

an observatory 

the promenade 

Public gardens 

the turnpike, field-gate 

the excise 

the receiver of town-tolls 

a sluice (water-gate, lock) 

a gutter 

a watchman. 

tramway 

electric light. 

A visit. 

Is Mr. N. at home? (Is the gent- 
leman at home?) Wizyta. 
Jest pan N . . . w dornu? 

Badz pan taskaw zapowiedziec Will you be so kind as to give 

PanN...jestwsw y mpokoju; P rosze r Mr. N. is in his study, please to 
i^pofatygowaczamn^,jezelilaska. walk in Sir - 88 Wizyta. Moze on zatrudniony, nie chciil- 

bym mu przeszkadzac? 
Prosic wejsc. 
Prosz$ wejsc I 
Daraj pani, iz przychodze^ bez 

ceremonii i bez zameldowania. Osmielifem sie., przechodzac, spy- 
tac si o zdrowie pariskie, i zlo- 
zyc moje uszanowanie. A visit. 

He is perhaps engaged, I should 
be sorry to disturb him. 

Show him up ! 

Come in 1 

I beg your pardon, Madam, for 
my entering thus without cere- 
mony and without having been 
announced. 

Passing by I wished to be in- 
formed of your health and to 
present my respects. Witam serdecznic pana. 
Ciesze. si? z widzenia pana 

Baxlz pan iaskaw spoczac; oto sto- 
lek. 
Dziejcuje.; nie jestem zme.czony. 

Bez zachodu, prosze., spocznij pan 

Nie chcialbym pana od zatrudnie- 
nia odwodzic. 
Nie mam nie pilnego do czynienia. 

To wiecznosc, jak nie widac pana 

Nie raz ja do pana zachodzil, aby 
pana odwiedzic, wszeiako nie 
miaiem szcze.scia zastac pana 
w domu. 

Bardzo ml zal zem nie byt w do- 
mu, do przyje.cia pana. 

Mam zaszczyt przedstawic panu 
pana N . . . You are very welcome, Sir. 
I am very glad to see you. 

Pray be seated, Sir; here is a 
chair, sit down. 
I thank you, I am not tired 

Without ceremony, pray take a 
seat. 

I should be sorry , to interrupt 
(disturb) you while studying. 

I have no pressing business in 
hand. 

We have not seen you at home 
this age. 

I have called on you several ti- 
mes to pay you a visit , but I 
was not so fortunate as to find 
yon at home. 

I sincerely regret, that by my ab- 
sence I was deprived of the plea- 
sure of welcoming you. 

Permit me to present you to Mr. N. 89 Wizyta. My z nim starzy znajomi. 
Nie wiem, iaskawa pani, czy mam 
zaszczyt bye pani znany. 

Mogez pytac, z kim mam honor 

mdwienia? 
Jestem nadzwyczajnie rada, posia- 

dac szcze.scie zaznajomienia sie. 

z panem. 
Pani mie. zawstydza. 

Od jak dawna pan w tym kraju? 

zy pan mysli dfugo zabawic 

mi^dzy nami? 
Mysle. w Rossyi pozostac szesc 

miesiecy, a potem udac sie. do 

Niemiec. 
Bardzo mi przyjemnie be,dzie, wi- 

dziec pana bardzo cze^sto w moim 

domu, podczas panskiego pobytu 

w Petersburgu. 
Bardzom wdziqczny za panska^ do- 

broc, i skoro mi pozwolonem bye 

moze, osmiele. si^ na odwiedziny 

Jak ida panskie interesa, panie 
J . . . ? 
Bardzo dobrze, podtug zyczenia. Quite well; as well, as can be A visit. 

He la an old friend of mine. 
I do not know, whether I have 

the honour of being known to 

Mrs. N 
May I know, with whom I have 

the honour of speaking? 
Sir, I am very much flattered 

with the honour of your ac- 

quaintance. 
You do me too much honour, 

Madam. 
Since when have you been in 

this country? 
Do you intend to make any stay 

with us? 
I propose to spend six months 

in Russia and then to go over 

to Germany. 
I shall be glad to see you fre- 

quently at my house during your 

stay in Petersburgh. 

I thank you much for your kind- 
ness, and shall wait on you now 
and then, if you will permit 
me. 

How do matters go on, Mr. 1?' Co nowego? Co dzis rozpowiadaj^? 

Co m<5wi% w miescie? 
Nie ma tarn nic nowego. 
Mdwia_ o zarazliwej chorobie, na 
umiera wiele ludzi. What news is there f What are 
the news of the day? 
What do they speak of in town? 
There is no news whatever. 
They speak of an epidemical dis- 
ease which does much mischief, o wojnie. War is spoken of. 90 Wizyta. A visU. 

Jui oddawna istnieje potajemua Those two powers have of old 

wojna miedzy temi dwoma pan- been silently in war with ano- 

stwami. ther. 

Rozdwojenie mi^dzy tymi dwoma A breach between these two 

monarchami jest nie do uniknie monarchs is now unavoidable. 

nia. 

MoVia^ w sekrecieze minister wpadf It is whispered about, that the 

w nieiask^. minister is out of favour. 

On uwolniony od obowiazku. He was turned out of his place 

Pan mine nie oszukuje? You do not mean to impose 

upon me? 

Sfyszalem o tern, ale nie wierze. I heard it said; but I don't be- 
lieve it 

Nie wiadomo o tern jeszcze nie Nothing certain has transpired 

pewnego. about that. 

Papier jest cierpliwy. They may put on the paper what 

they please. 

Od kogo pan te. nowosc posiada? From whom have you this news? 

Tak rozpowiadaj^ osoby wiaro- I heard it related by persons wor- 

godne. thy of confidence. 

Wierze. panu, bo mi pan sam to You say that, and I am apt to 

mdwi. believe it. 

Przynoszf panu dobra^ nowing. I bring very good news. 

Otrzymalismy telegraficznsj de- We have received a telegraphic 

pesze^, podlug ktdrej pokoj stale despatch, announcing that peace 

przyjety. has been definitively concluded. Pan si$ juz pannie N ... nie za- Yon don 't P7 any longer your 

l eca ? attentions to Miss N.? 

Ja zakochany w niej do smierci. l dote U P* her. 

Dlaczego pan tak dtugo zwleka Why do you not break your pa- 

oswiadczenie ostateczne? 8lon to her? 91 Wizyta. OtrzymaJem przyrzeczemie od pan- 
ny N . . . 
A wi$c paristwo narzeczeni? 

Jak sfyszalem, pani sw$ r^ke. pa- 
nu S . . . przyrzekfa? Pozwdl mi 
pani doiaczyc moje zyczenia do 
zyczeri licznych panskich przyja- 
cid*. 

Cieszg sie. z tego dowodu pariskiej 
szacownej przyjazni, w ktdrej 
trwac upraszam. 

Moi panowie, wy moze jeszcze nie 
wiecie ie pan N . . . umart? 

Dlatego to widziaJem jego bra- 
tanka w zaJobie, Bez watpienia on ma co 
Jego wdj kocha-1 go bardzo. 

Mdwi^, ii go zostawil w dobrym 

stanie. 
To mfody cziowiek z znacznemi 

zdolnosciami. 

To mlodzieniec pelen nadziei. 

Ma pi^kne widoki. 

Ksi^ze N . . . bardzo mn przychylny. 

Mdwia, ii si^ mu wystarai o dosko- 
nale miejsce. 

Tego mlodego czlowieka poszuknj^ 

wszodzie, ma wiele znajomosci. 
Jego brat oieni* sie. niezgodnie 
z swyin stanem A visit. 
I have the consent of Miss N. 

Are you the bride and bride- 
groom that are to be? 

I hear, Miss N., that Mr. S. has 
obtained your hand. Permit me 
to join my felicitations with tho- 
se of your numerous friends. I am very sensible to this proof 
of your estimable friendship; I 
beg you for the continuance of it. 

Gentlemen, you do not perhaps 

know, that Mr. N. is dead? 
That is the reason then, why his 

nephew was in mourning when 

I saw him. 
He will certainly have left him 

something. 
He was much beloved by his 

uncle. 
It is said that he leaves him in 

very good circumstances. 
He is a young man of excellent 

parts. 
He is a very hopeful youth. 

He has fine prospects. 
Prince N. wishes him well. 

They say that he has procured 
him a very good place. 

This young man is in great request 
he is a man of general acquaintance, 

His brother has married below 
his rank. 92 Wizyta. To dziwne malzenstwo. 
Caiy swiat mdwi ojego Co za mizerna wyprawa! ojciec 
pragnie zapewne uzywac zycia 
az do smierci. 

Ten narzeczony ordynarny, mogla 
wybrac lepszego. 

Jezeli sie. mam kiedykolwiek oze- 
nic, wybiore, mloda, pie.kn$ i bo- 
gata zone.. 

Pan wygral na ostatniej loteryi, 
panie N . . . ? 
Drobnostke^. 

Jest przeznaczono, bym nigdy nic 

nie wygral. 
Czytal pan to nowe dzielo przez 

B...? 
W tej ksiaice jest wiele uszczy- 

pliwosci. 
Pan przepusctf najpiekniejsze ust^- 

py w tern dziele. 

To nie wycwiczony pisarz. 
To perta naszj^ch geniuszdw. 

Ten artysta podoba si. 

Blyszczy w towarzystwie dam- 
skiem. 
Jest ulubiericem pJci pi^knej. 

To bardzo grzeczny czlowiek. 
Jest wsz^dzie dobrze uwazany. A visit. 

That is an odd match. 

His marriage is the common talk. 

What a pitiable dowry. The fa- 
ther does so, because he will 
not part with his property be- 
fore his death. 

This is a very indifferent match, 
she co aid make a better choice. 

If I go so far as to marry, I 
will choose some one young, 
handsome and rich. 

You have won a prize in the 
last lottery, Mr. N.? 
Merely a trifle. 
I am fated never to win. 

Did you read the new work of 
B. ? 

There are many sharp cuts in 

this book. 
You overlook the most beautiful 

passages of this book. 

It is a young pen. 

He is the pink of our wits. 

This artist i coming in favour. 

He shines in the company of 
ladies. 

He is quite the pet of the la- 
dies. 

He is quite a gentlemen. 

He is admitted everywhere. 93 Wizyta. A ^ Siyszai pan nowego kaznodzieje.? Have you heard the ne 

cher? 

Pan N ... jako kaznodzieja jest Mr> N . ^ a pre acher greatly fol- 

ulubionym od dam. lowed by ladies . 

Nasza opera dozna wielkiej straty, Our opera ig about to underg o a 

siaAvna spiewaczka panna P . . . hard loss . ^6 famous singer 

opuszcza nas i udaje si<j do Pa- Misa P< will leave us and go to 

rv4a - Paris. 

Pnblicznosctraciwniejjednsznlu- The public losea in her one of 

bienic. its favourite singers. 

Widzia* pan nowa. sztuke^ N . . . ? Have yon geen the new play of 

N.? 

Niech pan t komedy zobaczy, Go and gee ^ &i farc6| it will 

ona pana zabawi. undoubtedly divert you. 

Czy pan dzis w wieczdr na bal Do you go to the bail this eve- 

idzie? ning? 

Zobaczy si$. Jt ma 7 be - 

Ten biedny chlopiec umart. This poor lad is dead. 

On byf podpor^ mej starosci. He waa the support of my old 

age. 

Te zle nowiny zupehiie mi^ sttu- * sad news has completed my 

mily. sorrow. 

Trzeba je zaspac. Take counsel of your pillow. 

Jak sie. ma panska zona? How ia it with your lady? 

Pierwszy raz po ci^zy opusctfa She is just got up after lying-in. 

ioze. 

Tego rana u pani przecudna toa- Yon have a very fine morning- 

leta. dress to-day, Miss N. 

Zauwazyi to pan? Prawda, nie- Do you think so? indeed blue 

bieskie mi przystoi ? suits me very well. 

Za pozwoleniem, widze, ze panna With your permission, Sir, I see 

N . . . chce odejsc; zycz jfj od- Miss N. is already going; I should 

prowadzic do domn. be glad to accompany her. 

Jeszcze tak wczesnie, a pan chce It is very early yet, you will 

sie iuz oddalic? leave us already? 94 Wizyta. A visit. 

Pomimo zalu, pozegnac sie. musze^. i am very gorry f we mast part 

(I must take leave of you). 

Wizyta pariska byla bardzo krdtka. Your visit wag a very short one. 

Trudno mi pana opuscic, ale mam It is with regret I leave you; 

inresa nie cierpi^ce zwloki. but I have business that is in- 
dispensable. 

Za pozwoleniem pani, be^ to- Miss N., I shall see you home, 

warzyszyl. if you will allow me. 

Nie, nie chc^, aby pan N . . dla No, I will not suffer Mr. N. to 

mnie sig trudzi*. take this trouble. 

Pani sobie zartuje. You are joking, Miss N. 

Jezeli pan z^da koniecznie, to If yon insist on it, I accept 

pansk^ ofiare^ przyjm^ z podzie^. your kind offer. 

Dzi^kuje, unizenie za laskawe przy- Accept my best thanks for your 

je/Jie. hearty reception. 

Prosze^ kfaniac si odemnie pan- Give my love to your father, 

skiemu ojcu. Miss. N. 

Nie omieszkam tego i dziejtuje. I will not fail, I thank you in 

w jego imieniu. his name. 

Pozdrdw pan brata swego odemnie Say many kind things from me 

serdecznie. to your brother. 

Pan bardzo laskawy; to wielka You are very kind, you do him 

laska dla niego. much honour. 

Prosz^zlozycuszanowaniepanskiej Present my respects to your lady, 
zonie. 

Dzi^kujs bardzo za pami^c. I am very sensible to your kind 

attention. 

Badz pan faskaw kfaniac sig Be so kind as to remember me 

odemnie w domu. to all at home. 

B^dez mial honor widziec pana I hope I shall have the honour 

znowu? of seeing you again shortly. 95 Wizyta. Przyjdz pan w tych dniach do 
mnie na przepe.dzenie wieczoru. 

Przyjdz pan, pan si znajdzie 
w mafem, przyjaznem kdfku. 

Nie omieszkam, z pozwoleniem 
pariskiem. 

Pan mig tern niezmiernie ncieszy. 

Mam honor poiegnac pana. A visit. 

Pray come and spend one of these 

evenings at my house. 
Come to see me, and you'll be In 

a little knot of friends. 
If you allow me, I shall have 

this honour. 
It will give me the greatest 

pleasure. 
Good bye, Sir. Ogr<5d. The garden. Chodzmy przejsc sie^ po ogrodzie Let us take a turn into the garden. Ogro'd panski doskonale utrzyma- 
ny 

Ogrodnik panski pochwaly godzien. 
Spojrzyj pan na te kwiaty. 
S przecudowne. 

Tego roku mamy mndstwo kwia- 
tdw. 

Juz rdze kwitn^. 

W tych mafych inspektach s% tu- 

lipany i hiacynty. 
Jak pan te kwiaty nazywa? 
Ten jest gwozdzik, a tamten ranun- 

ku*. 

Pozwdl mi pan zrobic bukiet. 
Moja siostra wije sobie wieniec. 
Jak mile pachnie ten kwiatek. 

Kwiaty w doniczkach pachn^ 
mocno. Your garden is in the best or- 
der. 

Your gardener is praiseworthy. 

Come and see these flowers. 

They are beautiful. 

The flowers come up in plenty 
this year. 

The roses are already in blossom. 

There are tulips and hyacinths in 
that little parterre. 

How do you call these flowers? 

This is a pink, the other is a 
ranunculus. 

Give me leave to gather a no- 
segay. 

My sister makes a wreath for 
herself. 

How sweet this little flower 

smells. 
The flowers in the pot have a 

strong scent. Ogr<5d. 96 

Kto zerwa* 
Gdzie konwia? 
Ogrodnik polewa kwiaty. 
On zaje.ty plenieniem. 
Kopie ziemi^ iopat^. 

Grabiami zgrabuje on z grz^dek i 
kwiatnikdw kamyki i opad-te suche 
liscie, oraz oczyszcza scieszki. The garden. 

Who has picked this rose? 

Where is the watering-pot? 

The gardener waters the flowers. 

He is busy weeding, 

He digs the ground with the 
spade. 

With the rake he takes away the 
little stones and dead leaves on 
the beds, and cleans the alleys. Trzeba wyplenic chwasty. 

Czy pan to drzewo morelowe kolo 
altany zaszc/epil? 

Jeszcze nie; nie wiedzialem czy 
szczep wzi^sc od brzoskwini, sli- 
wki, lub tei migdalu. You must weed the garden. 

Have yon grafted that apricot- 
tree near the arbour? 

Not yet, I did not know whether 
I should take a graft of a peach-, 
plum- or almond-tree. Gdzie jest sad owocowy? 

Co za pie.kny szpaler (chodnik)! 
Teraz czas poziomek. 

Zdaje sie. ze morele tego roku 
obrodz^. 

Co za mndstwo sliwek. 

Gruszki i jablka, nie zasloni^te od 
wiatru, nie obrodzily tego roku. 

Winogrona tej okolicy sa slawne. 

Pariska winnica w pi^knem polo- 
zeniu. 

Chodzmy obejrzec jarzyny. Where is your nursery (orchard)? 

What a fine espalier! 

Strawberries are now in their 
time. 

There is a great show af apri- 
cots this year. 

How thick the plums hang. 

The standard pear- and apple-trees 
bore no fruit this year- 

The grapes of this country are 
renowned. 

Your vine-yard lies hi a fine aspect. 

Let us go and look at the vege- 
tables. 97 Ogrdd. The garden. 

Jakie mndstwo kapusty. What a quantity of cabbages. 

My spotrzebujemy w familii wiele We nse a great many in the 
kapusty. family. 

Oto pi<^kne inspekta szparagowe. Here is a fine bed of asparagus. 

Szparagi juz nasionujq. The asparagus is running to seed. 

Ja ich z nasienia wyprowadzi*. I have reared it from seed. 

Posadzif pan juz bdb turecki? Have you planted any kidney- 

beans? 
Juz niektdre powschodzHy. I have some out of the ground. 

Dzieci igraja na l$ce. The children are playing on the 

lawn. 

Si^dzmy na trawie (darni). Let us sit down on the green- 

sward (turf). 

Trawa jest skoszona krdtko. The grass is closely cut. 

Ta roslina pnszcza korzenie. This plant takes root. 

Niektdre drzewa w ogrodzie by*y Some trees in the garden were 
wykorzenione. rooted up. 

Pokaig pana chlodnik. I will show you the shrubbery. 

Przezeri idzie chodnik topolowy. There is a fine alley of poplars. 

Pieri tego drzewa jest wydraiony The trunk of this tree is hollow. 

Kora tej galqzi oblnpia si^. The bark of that branch is pee- 

ling off. 

Liscie tej ga^zi wi^dnieja. The leaves of that twig are wi- 

thering. Bulwa, cybula. the bulb 

Pre^cik. the stalk (stem) 

fcodyga. the pedicle 

Odrostek. a sucker 98 Ogrdd. 


The garden, 


Sok. 


the sap 


Mi^so (owocu). 


the pulp 


P^czek. 


a bad 


Kielich. 


the calyx (cup) 


Pylniki. 


Stamina 


Kora, skdrka. 


the peel (paring, rind) 


fcupina. 


the shell, husk 


Owoc lupinlasty 


Pulse (legumen) 


Str^czek. 


the pod (cod) 


Ziarno, ja^lro. 


the kernel, stone 


Winna grz^dka. 


a vine-branch 


Winna jagoda. 


a vine 


Krzew, krzak. 


the shrub 


Dab. 


the oak 


Zoladz. 


the acorn 


Buk. 


the beech 


Bocwina. 


the beech-nnt 


Wiaz. 


the elm 


Jesion. 


the ash 


Brzoza. 


the birch 


Wierzba. 


the willow 


Wierzba pfacz^ca, 


the weeping-willow 


Wierzba wodna. 


the osier 


Sosna. 


the pine 


JoicUa. 


the fir 


Szyszka. 


the pine-apple 
the cedar 


Cedr 


the aspen 


Osina. 


the palm 


Palma. 


the larch 


Modrzew. 
Olszyna, olcha. 


the alder 
the maple 


Klon. 


the acacia 


Akacya. 


the laurel 


Laur. 

99 Ogrdd. Bez. 

Bez wfoski, tureckl 

G*dg. 

Kaprifolia, koziokrzew 

Ostrolisc. 

Jasmin. 

Bukszpan. 

Bluszcz. 

Drzewo cytrynowe. 

Dynia. 

Rodzynek. 

Korynty. 

Agrest 

Daktyl. 

Wisnia. 

Drzewo wisniowe. 

Kasztanowe drzewo. 

Orzesznik 

Figi. 

Drzewo figowe. 

Drzewo oliwne. 

Krzew rdzy. 

Jablko granatowe 

Mesplik, nieszpufka. 

Cis. 

Owies. 

J^czmien. 

Burak, cwikia. 

Grzyby. 

Smardz. 

Maszkatowy orzech (galka). 

Rosliny jadowite. 

Ciemiennik, ciemieiyca. 

Pokrzyk, wilcza jagoda. The garden. 

the elder 

the lilac- 

the hawthorn 

Honeysuckle 

Holly 

Jessamine 

Box 

Ivy 

the lemon-tree 

a water-melon 

Raisin 

Currants 

Gooseberries 

a date 

a cherry 

the cherry-tree 

the chestnut-tree 

a hazel 

figs 

a fig-tree 

an olive-tree 

a rose-tree 

a pomegranate 

a medlar 

a yew-tree 

Oats 

Barley 

Beet-root 

mushroom* 

a morel 

Nutmeg 

Poisonous plants 

Hellebore (sneeze-wort) 

Belladonna 100 Ogrdd. 


The garden. 


Swinia wesz. 


Hemlock 


Bielrno, szalej, blekot. 


Henbane 


Naparstnik. 


Fox-gloves 


Wilcza wisnia, psianka.. 


Nightshade 


Chmiel. 


Hop (hops) 


Konopie. 


Hemp 


Rzepak. 


Rape 


Len. 


Flax 


Kouiczyna. 


Clover 


Sitowie. 


Bulrush 


Trzcina. 


Reed (cane) 


Wikle, rogoi. 


Rash (sedge, bent-graM) 


Kwiaty polne. 


Wild-floweri 


Lewkonja zlota. 


Wall-flWer 


Lewkonja. 


Stock (-gilliflower) 


Narcyz. 


Narcissus (daffodil) 


Georginia. 


Dahlia 


Kamelia. 


Camellia 


Pienviosnek. 


Primrose, cowslip 


Jbyszczak, bnkwica. 


Auricula 


Malwa. 


Mallow 


Piwonia. 


Peony 


Powdj. 


Convolvulus 


Wyka. 


Scarlet-lupin 


Rumianek. 


Camomile 


Mlecz, papawa. 


Butter-flower 


Sniegulka. 


Snowdrop 


Lilia. 


Lily 


Konwalja, lannizk*. 


Lily of the vallj 


Dzwonki. 


Blue-bell 


Rezeda. 


Minionette 


Astr. 


Aster 


Ostrdika. 


Larkspur 


Fijolek. 


Violet 101 Ogrdd. 

Bratkl. 

Gaski. 

Amarant, mttosnik. 

Balsaminka. 

Bazylika. 

Zonkilla. 

Niezapominajka. 

Mak. 

Biawatek. 

Sionecznik. 

Nagietek. 

Cesarski wianek 

Rozmaryn. 

Ciernisko, ciena. 

Oset. 

Pokrzywa. 

Mech. The 

Pansy (heart's ease) 

Daisy 

Amaranth 

Balsam 

Basil 

Jonquil 

Forget-me-not 

Poppy 

Corn-flower (blue-bottle) 

Sun-flower 

Marigold 

Grown imperial 

Rosemary 

Thornbush (briar) 

Thistle 

Nettle 

Moss. Wies. 

By*o by mi nie mifo przebyc naj- 
pi^kniejsz% por$ roku w miescie. 

Jntro jad na wies. 
Naj^lcm letnie mieszkanie. 

Droga idzie wzdlui szumi^cego 

strumyka. 
Ta sciezka wiedzie do tego domu 

wiejsktego, ktdry tarn widac. 
Wies lezy w srodku lasu. The country. 

I should be sorry to spend the 
finest season of the year in 
town. 

I shall set out to-morrow for the 
country. 

I have hired a summer-lodging. 

The way (path) runs along by the 
side of a purling brook. 

This foot-path leads to that coun- 
try-house (villa). 

The village lies in the midst of 
tht wood. 1C?, Wies. 

Lnbie. okolice gdrzyste. 

Tarn pie.kny dwdr (dworzes). 
Czy pdjdziemy przez to pole? 

Idzmy ku rzece. 

Brzegi tej rzeki s^ przecudne. 

Zrobi$ szkic tego malowniczego 
miejsca. 

Jak czyste i mile jest wiejskie 
powietrze. 

Spodziewam sie., ze odmiana po- 
wietrza moje zdrowie zupelnie 
naprawi. 

Wszystkie te pola stojq odlogiem; 
trzeba je zrobic zyznemi i kazac 
orac. 

Zna sie. pan na gospodarstwie? 

Cokolwiek. 

Chfopi gnoj^ najprzdd ziemi^ gno- 
jem, potem orz$ piugiem. Po zo- 
raniu ziemi, bronuj^ ong i zasie- 
waj% rdznem nasieniem. The country. 
I like mountain scenery 

There is a fine mansion. 
Shall we cross this field? 

Let us go towards the river. 

The banks of the river are delight- 
ful. 

Of this picturesque spot I must 
take a sketch. 

How pure and beneficial the coun- 
try air it. 

I hope the change of air will en- 
tirely reestablish my health. 

All these are fallow fields , they 
should be cleared and tilled 
(ploughed). 

Are you skilled in husbandry? 

A little. 

The farmers till or plough the 
ground after having previously 
manured it with dung or ma- 
nure, then they harrow it and 
sow various seeds. Zboze jare niedlugo pusci kielki, The summer-corn will soon shoot 
zejdzie, i w trawe^ wyrosnie. ^ gr<m up> Zdzbia s^ wielkie a klosy pehie. 

Po zejscin nasienia i dojrzeniu, 
zbieraj^ iency takowe sierpami. There is a great deal of straw 
and th ears are full. 

As soon as the corn is ripe the 
reapers cut it with sickles. 103 Wies. Po zzericiu zboia, wi^ze go sie. 
w snopy i z-wozi do stodoiy. 

MJocki ml<5c$ zboze na toku ce- 
pami. 

Po wymtdceniu zboza, zbieraj^ 
s*om$ w kapy, przewiewaj^ i 
czyszcz$ ziarno zmidcone. The country. 

Th corn, when reaped, is bound 
up in sheaves and brought into 
the barns. 

The thrashers thrash the corn on 
the thrashing-floor with flails. 

After having thrashed the corn 
they stack the straw (pile it up), 
gather the chaff, winnow and tift 
the corn. Zericy rinq trawg kos$, przewra- 
caj^ siano, i zgrabiaj$ je gra- 
biami. 

Kiedy ono wyschio, kJada je w sto- 
gi (kopce), lub zwoz$ i znosz^ na 
strych. The mowers mow the grass with 
sithes, they turn the hay and 
bring It together with rakes. 

The hay being sufficiently dried, 
they make up hay-ricks (-stacks) 
or take it to haylofts. Bydlo wyp^dza si$ na pasz$ (lake.). The cattle is driven to the pasture. Te Jaki przemieniaj^ na prze- 
chadzki. 

** tego mienia dochdd obfity. Chodniki w tym ogrodzie s$ 

wspaniale. 
Drzewa tworzq, sklepienie , przez 

ktdre sconce przebic sie^ nie moze. This pasture-land will be changed 

into pleasure-ground. 
Every thing on this estate yields a 

plentiful crop. 
The avenues of this park are 

magnificent. 
The trees form an impervious 

shelter from the sun. Tu chodze^ zwykle wieczorem na 
spacer, aby uzywac swiezego po- 
wietrza i przysluchiwac si^ spie- 
wom ptastwa. 

To bardzo przyjemna przechadzka. Here I go a walking in the eve- 
nings, in order to breath the fresh 
air and to listen to the war- 
bling of the birds. 

Tis a very pleasant walk. Dolina, 

Rdwnina. 

Gaik. a vale, valley 

a plain 

a forest, grove 104 Wies. Krzaki, ge^stwma, gaszcz. 

Krzak, krzaczek. 

Podlesie. 

Wygon, wycinek 

Gdra. 

fcaricuch gdr. 

Skaia, 

Szczyt, g<5ry. 

Spdd g<5ry. 

Puszcza. 

Kraj winny. 

Winnica. 

Rdw. 

Zrddlo. 

Jezioro. 

Staw, sadzawka 

Baguo. 

KaJuza. 

Wies. 

Pustkowie. 

Chatka, slomianka 

Owczarnia. 

Owcza zagroda. 

Futor, pachciaruia. 

Miyn. 

Szyuk. 

Szpalernik. 

Zabor. 

Mleczarnia. 

Stado owiec. 

Stado bydla. 

Pasterz. 

Owczarz, owczarka 

Skot, pastuch. The country. 

a bash 

Briars 

Copse (coppice) 

a lawn, glade 

B mountain 

a chain of mountains 

a rock 

the top, summit of a mountain 

the foot, bottom of a mountain 

a desert 

a vineyard plot 

a vine-yard 

a ditch 

a source, a spring 

a lake 

a pond 

a marsh 

a puddle 

a village 

a hamlet 

a cottage, thatched hot 

a sheep-cot 

a sheep-fold 

a farm 

a mill 

a village-inn 

a hedge 

an inclosure 

the dairy 

a flock of sheep 

a herd (drove) of oattle 

a herdsman 

a shepherd, a shepherdess 

a drover 105 Wies. 


The country. 


Pastuch od kdz. 


a goatherd 


Swiniarz. 


a swineherd 


Pastrch od krdw. 


a cowherd 


Rolnictwo. 


Agriculture, husbandly 


Chodowanie bydia. 


Breding of cattle 


Morg. 


an acre 


Rola. 


Arable land 


Narze.dzia rolnicze. 


Farming utensils (ploughing tools) 


Socha. 


a ploughshare 


Brona. 


a harrow 


Zbierac* pozostafe ktosy po iniwie. 


to glean 


Rzysko, sciernie. 


the stubble 


Bruzda. 


a fnrrow 


Gleba zierni. 


a clod 


Sielski, wiejski. 


Rural 


Chlopski. 


Rustic 


Potraw, otawa. 


After-grass 


Zbidr winogron. 


Vintage 


Winogronnik. 


a Tine-dresser 


Jablecznik. 


Cider 


Graszecznik. 


Perry 


Chodowla pszcztf 


Rearing of bees 


Ul. 


a bee-hire 


Midd. 


Honey 


Wosk. 


Wax 


Kurnik. 


fowl-hoose 


Gole.bnik. 


a pigeon-boose 


Chlew. 


a hog-sty 


fcaka gminna. 


the common 


Gosciniec. 


a driving-way, carriage-road. 


Plug parowy. 


steamplough 


Nawodnienie, irygacya. 


irrigation 


Mlockarnia. 


thrashing machine. 106 Zwierzgta. Niektdre z czworonoznych zwie- 
rzat s$ domowe, niektdre dzikie. The animal kingdom. 

Some quadrupeds are domestic, 
others are wild. Bydlo pasie si$ na tej face. 

By* napadni^ty przez dzikie zwie- 

rze., iartoczne. 
fcania nie ma rogdw; ona nawo- 

iuje, ona w ciekaniu. 
Ptaki s$ domowe, drapiezne, we.- 

drowne i wodne. 

Ptaki domowe (drdb) s$ na ku- 
rzym dworze. 

Mndstwo ptakdw usiadlo na tern 
drzewie. 
Ptaki poklufy te owoce. 

Kognt kfu* kure.. 

U koguta wspaniafy czerwony 
grzebieri. 
Kogut bojownik ma wielkie ostrogi. 

Kogut pieje kaidego poranku. 
Kura gdacze, moie zniosfa jaje. 

Ptak sie. pierzy. 

Pidra tego ptaka sq, przepyszne. 

Orzet jest ptakiem drapieinym. 
Ma wielki, skrzywiony dzidb 
i ogromne pazury 
On nie rusza scierwa 
Wrdble zaczynaj^ si gniezdzic. 

fcapacz (ptasznik) iapie ptaki na 
lep lub w sidla. The cattle feed on that meadow. 

He was attacked by a wild beast, 
by a beast of prey. 

The hind has no horns, she treats, 
is rutting. 

There are domestic and water 
fowl, birds of passage, birds of 
prey. 

The domestic fowl is in the poul- 
try-yard. 

A great many birds perched (sett- 
led) upon that tree. 

The birds have pecked at that 
fruit. 

The cock pecked at the hen. 

The cock has a fine red comb. 

The game-cock has large spurs. 

The cock crows every morning. 

The hen is cackling; she has per- 
haps laid an egg. 

The bird is moulting. 

The plumage of this bird is splen- 
did. 

The eagle is a bird of prey. 

He has a huge hooked beak and 
enormous talons. 

He will not touch carrion. 

The sparrows begin to build. 

The bird-catcher catches the birds 
with limed twigs or in a snare. 107 Zwierzta. 

Ptasznlk ma wielka klatk^. 

W tej klatce cudny spiewak. 

Widzi pan ten lot szpakdw, ktdry 

tarn przebiega? 
Wieloryb, kori morski, pies morski, 

delfin i giowacz (potfisz) naleza^ 

do zwierzat ssacych 

Barby, karpie, liny, nalez$ do ryb 
iyjacych w siodkiej wodzie. 

Raje. turbo ty, makrele, SQ rybami 
morskiemi. 
Czy ten sledz mleczak, czy ikrzak? 

To jesl zwierz ziemnowodny (am- 
fibia). 

Styszy pan baczenie owaddw? Pies szczeka. 
Owce becz^. 
Wd^, krowa ryczy. 
Kon riy. 
Osio? ryczy. 
Wilk wyje. 
Niedzwiedz mruczy. 
Lew ryczy. 
Lis szczeka. 
Swinia krz^ka. 
Kot miauczy. 
Orzet wrzeszczy. 
Slon ryczy. 
Jeleri beczy. The animal kingdom. 
The bird-seller has a large aviary. 

In this cage there is a beautiful 

singer. 
Look at that flight of starlings 

which is passing there. 
The whale, walrus, seal, dolphin 

and spermaceti-whale belong to 

the mammalia. 

Barbels, carps, tenches are fresh- 
water fishes. 

Thornbacks , turbots , mackerels 

are sea-fishes. 
Is that herring a milter or a 

spawner? 
It is an amphibious animal. 

Do you hear the buzzing of the 
beetles? The dog barks, yelpa. 
The sheep bleat. 
The ox, cow bellows. 
The horse neighs. 
The ass brays. 
The wolf howls. 
The bear grumbles. 
The lion roars. 
The fox yelps. 
The swine grunts. 
The cat mews. 
The eagle cries. 
The elephant cries. 
The stag troats. 108 Zwierzgta. 

Kruk kracze. 
Zaby skrzecz^. 
Kogut pieje. 
Goiebie gruchajq, Wrdbel swiegota. 
Kurcz^ta piszcz$. 
Bociany klekoc^. 
Jaskulka szczebiocze. 
Swierczek swierczy. 
Mysz piszczy. 
W%i syczy. 
Pszczoly Kon. 

Biegun. 

Ogier. 

Watach. 

Kobyla. 

Wdl, byk. 

Krowa 

Ciel^. 

Krdwka. 

Byczek. 

Baran, tryk. 

Owca. 

Jagni^. 

Koziot. 

Koza. Wieprz. 
Swinia. 
Maciora. 
Prosi$. The animal kingdom. 

The raven croaks* 

The frogs croak. 

The cock crows. 

The doves coo. 

The geese gaggle. 

The sparrow chirps. 

The pullets peep. 

The storks rattle (clapper), 

The swallow twitters, warbles. 

The cricket chirp s^ 

The mouse whistles. 

The serpent hlzzes. 

The bees buzz. 
109 Zwierzta. 


The animal kingdom. 


Kot. 


a tom-oat 


Kotka. 


ft (she-)cat 


Koci* 


the kitten 


Pies. 


the dog 


Pies (samiec). 


He-dog 


Saka. 


the bitch 


Szczeniq. 


Poppy* whelp 


Pudel. 


Poodle 


Wyie*. 


Spaniel 


Ogar. 


Drawing-hound 


Legawiec. 


Setter 


Janmik, taka, 


Terrier 


Mops. 


Pug 


Szpic. 


Pomeranian dog 


Buldog, brytan. 


Mastiff 


Chart. 


Greyhound 


Pies tropiacy. 


Pointer 


Piesek. 


Lap-dog, fancy-pet 


Pies goiiczy 


a hound 


Sfora (psdw). 


a pack of houndi (couple) 


Wielbiad. 


a camel 


Jelen. 


a stag (hart) 


fcania. 


a hind 


Sarna (kozio*) 


a roe 


Sarna (koza). 


a doe 


Sarniq. 


a fawn 


Daniel. 


Fallow-buck, fallow-deer 


Rogi, rosohy. 


Horns 


Koza dzika, gemza. 


a chamois 


Gazella. 


an antelope 


Zaj^c. 


a hare 


tos. 


an elk 


Renifer, 


a rein-dee? 110 Zwierzgta 

Krdlik. 

Osiof. 

Osiolek. 

Mu*. 

Matpa. 

Sfoii. 

Lew. 

Lwie. 

Tygrys. 

Pantera. 

Lam part. 

Ostrowidz, Rys. 

Hyena. 

Niedzwiedf. 

Niedzwiadek. 

Wilk. 

Lis. 

Lisie, 

Dzik. 

Jednoroiec. 

Hipopotam, kod i 

2bik, borsuk. 

Wydra. 

B(5br. 

Wiewi<5rka. 
Tchdrz. 

Jei. 

Jezozwierz. 

Kuna. 

Sobol. 

Gronostaj. 

tasiczka. 

Kret. 

Chomik, skrzeczek The animal kingdom, 
a rabbit 

an ass (donkey) 
an ass's colt 
a mule 

a monkey (ape) 
an elephant 
a lion 

a lion's whelp 
a tiger 
a panther 
a leopard 
a lynx 
a hyena 
a bear 
a bear's cub 
a wolf 
a fox 

a fox's cab (vixen) 
a wild boar 
a unicorn 
a hippopotamus 
a badger 
an otter 
a beaver 
a squirrel 
a pole-cat 
a hedge-hog 
a porcupine 
a martin 
a sable 
an ermine 
a weasel 
a mole 
a hamster (German marmot) Ill Zwierzgta. 


The animal kingdi 


Bobak, swiszcz. 


a marmot 


Popielica, susef. 


a dormouse 


tasica lesna 


a ferret 


Szczur. 


a rat 


Mysz. 


a moose 


Nietoperz. 


a bat 


Zybeta. 


a mask-cat 


Kaczor. 


a drake 


Kaczka. 


a duck 


Gqs. 


a goose 


Gasior. 


a gander 


Gaska. 


a gosling 


Paw. 


a peacok 


Jendor indyk. 


a turkey (cock, hen) 


Kura. 


Chicken 


Kurcze.. 


a pallet 


Kaplon. 


a capon 


Go*ab. 


Pigeon-dove, cock-pigMB 


Synogarlica. 


Turtle-dove 


Grzywacz, kakawka. 


a ring-dove 


GoJab lesny. 


a wood-pigeon 


Be.p, biafozor. 


a vulture 


Sokdi. 


a falcon 


Czapla. 


a heron 


Kania. 


a kite 


Jastrzab. 


a hawk 


Krogulec. 


a sparrow-hawk 


Myszoldw. 


a buzzard 


Pelzacz. 


a tree-creeper 


Ziarnojad. 


a cherry-finch 


Dziecio*. 


a wood-pecker 


Dzi^cioi zielony 


a green-peak 


Bocian. 


a stork 


Kukuika. 


a cuckoo 112 Zwierzgta. 


The animal kingdom 


Strus. 


an ostrich 


tab^dz. 


a iwn 


Znraw. 


a crane 


Baiant. 


a pheasant 


Kuropatwa. 


a partridge' 


fcyska. 


a moor-hen 


Cieciorka, cietrzew. 


a black-cock 


Gluszec. 


a grouse 


Jarzajbek. 


a wood-hen 


Cyranka. 


a teal 


Bekas, sJomka. 


a wood-cock, snipe 


Pliszka. 


a wagtail 


Przepidrka. 


a quail 


Papuga. 


a parrot 


Szpak. 


a starling 


Krak. 


a raven 


Wrona. 


a crow 


Gawron. 


a rook 


Sowa. 


an owl 


Pnhacz. 


a screech-owl 


Puszczyk. 


an owlet 


StraszydJo. 


a scare-crow 


Wabik. 


a decoy-bird 


Gaik, n^cidto. 


a fowling-floor 


Ptaszyniec. 


a breeding-cage 


Bak. 


a bittern 


Czajka. 


a plover 


Kawka. 


a jack-daw 


Sroka. 


a magpie 


Mewa. 


a gall (sea-mew) 


Jaskftka. 


a swallow 


Murzyk. 


a martlet 


Mysi krdUk. 


a wren 


Piegza. 


a hedge-sparrow 113 Zwierzgte, 


The animal kingdom 


KwiczoJ. 


a field-fare 


SJowik. 


a nightingale 


Drozd. 


a thrush 


Kog. 


a blackbird 


Skowronek. 


a lark 


Szczygief. 


a thistle-finch 


Wywielga. 


a gold-finch 


Zi^ba. 


a finch, a chaffinch 


Czyiyk. 


a greenfinch 


Gil. 


a bull-finch 


Kanarek. 


a canary 


Makolqgwa. 


a linnet 


Ladarka. 


a robin (red-brtMl) 


Sikora. 


a titmouse 


Pelikan. 


a pelican 


S(5jka. 


a jay 


Nurek, nur. 


a didapper 


Dudek. 


a whoop 


Drop. 


a bustard 


Gryf. 


a griffin 


Rekln. 


a shark 


Minoga. 


a lamprey 


Pfotka. 


a whiting 


Jesiostr. 


a sturgeon 


Sztynta. 


a smelt 


Piskorz. 


a groundling 


Tarcza, skoropiak. 


Shell-fish 


Wachnia. 


a haddock 


Sztokfisz suszony. 


a stock-fish 


Sztokfisz swieiy. 


Aberdeen-fish 


Ploska. 


a flounder 


Plaszczka. 


a plaice 


Flondra. 


a sole 


Rak morski, rale. 


a crab (craw-fish; 114 Zwierzgta. 


The animal kingdom, 


Raczek, krabba 


a shrimp 


Muszla. 


Muscles 


Pletwy. 


the fins 


fcuski. 


the scales 


Ikra. 


the spawn, roe 


Swinka morska. 


the porpoise 


Wai. 


a serpent (snake) 


Zmija. 


an adder (aspic) 


Wipera. 


a viper 


Padalec, slepiec. 


a slow-worm 


Grzechotnik. 


a rattle-snake 


Jaszczurka. 


a lizard 


Szyldkret (i6tvr) 


a turtle 


Krokodyl. 


a crocodile 


Slimak. 


a snail 


Slizien. 


a shell-snail 


2aba. 


a frog 


2abka zielona 


a green-frog 


Ro pacha. 


a toad 


Salamandra. 


a newt 


Stondg. 


a millepede 


Pijawka. 


a leech 


Robak. 


a worm 


Robaczek swi^to-jariski. 


a glow-worm 


Czerw jedwabny. 


a silk-worm 


Tasiemiec, soliter, 


a tape-worm 


Glista. 


a grub, earth-worm 


Czerw, drewniak. 


a timber-worm 


Robak, mdl. 


a maggot 


Robak uszny, szczypawka. 


an earwig 


Serowiec, korzuchowiec. 


a mite 


Pajak. 


a spider 


Paj^czyna. 


a web (cobweb) 


Mrdwka. 


an ant 115 Zwierzgta. 


The animal kingdom. 


Mrowisko. 


An ant-hill 


Szarancza. 


a locust 


Skorpion. 


a scorpion 


Konik polny. 


a grasshopper 


Swierszcz. 


a cricket 


Komar.- 


a gnat 


PszczoJa. 


a bee 


Rdj (pszczo**). 


a swarm of bees 


Ul. 


a bee-hive 


Truteri, trzxniel. 


a drone, bumblebee 


Osa. 


a wasp 


Szerezen. 


a hornet 


Bak, gzik. 


a horsefly 


Chrzaszcz, chrabaszc*. 


a cockchafer 


Jelonek. 


a stag-beetle (horn-beetle) 


Mucha. 


a fly 


Kantaryda. 


a Spanish fly 


Robactwo, gadzina. 


Vermin 


Pchfa. 


a flea 


Wesz. 


a louse 


Mszyca, motylica. 


a woodlouse 


Pluskwa. 


a bug 


G^siennica. 


a caterpillar 


Poczwarka. 


a chrysalis 


Jedwabnik. 


a morio 


Motyl noeny, cma. 


a night-butterfly 


Pawik. 


a peacock-butterfly 


Latarnik. 


a lantern-fly 


Mdl. 


a moth 


Owady. 


Insects 


Zwierz^ta ss^ce. 


Mammifer s 


Zwierz^ta mi^sozerae. 


Carnivorous animate 


Zwierz^ta torebkowe. 


Opossa 


Zwierz^ta gryz^ce. 


Gnawing animals 116 Zwierzgta. The animal kingdom, 

Zwierze^ta twardo-skdrne. Thick-coated animals 

Zwierze.ta kre.gowe. Vertebrate animals 

'^wierze.ta przezuwaj^ce. Ruminants. Podrdzowanie. Travelling. 

Zapytywania przed zacz<j- Inquiries before under- 

ciem podrdiy. taking a Journey. 

Przychodze^ sie^ z panem pozegnac, i come to take leave of you and 
i ofiarowac moje uslugi. to offer my services. 

Nie ma mi pan co do P. poruczyc? Have you any commissions to 

give 'me for P.? 

Skorzystam z pariskiej gotowosci. i will avail myself of your kind 

offer. 

Moge. pana prosic o wzie.cie listn May I trouble you with a letter? 
z sob 3? 

Kiedy pan myslisz odjechac? When do you mean to set out? 

Jad$ jutro do Paryia. 1 shall set out for Paris to-morrow. 

Poczta do P. odchodzi o piatej. The coach for P. starts at five 

o'clock. 

Czy to podrdi dla rozrywki? i s it a journey for pleasure? 

Nie panic, ja jade, z wainymi in- No Sir, some important business 
teresami. calls me there. 

Chciaioby mi si^ jechac z panem. i should like to be able to tra- 
vel with you. 

Towarzystwo panskie byloby mi Your society would be extremely 
bardzo mile. agreeable to me. 

Jak diugo pan zabawi? How long do you mean to be 

abroad ? 

Spodziewac sie. nalezy pre.dkiego I hope you will be back shortly, 
powrotu pana. 

Kiedy pan mysli powrdcic? How soon will yon come back? 117 Podrtfzowanie. Travelling. 

Jak tylko interes ukoriczq. As soon as I shall have dispatched 

my business. 

Mysl$ w si$ zatrzymac. I intend to stop at . 

Jezeli panu w czemkolwiek po- If I can be of any use to you, 
mocnym bye moge., prosz rozrzQ- give me your commands, 
dzac m$ osoba. Jak daleko ztad do N . . . ? How far is it from here to N. ? 

Wiele razy dziennie odchodzi poczta HOW many times a day does the 

do ? coach go to ? 

Jak wiele czasu trzeba, by do How many days are required to 

si$ dostacf come to . . . ? 

Szesc dni dylizansein, a pi$c dni Six days with the stage-coach 

pocztfi. and five days with the post. 

Pojad^ poczta^ I will travel by post. 

Obstaluj pan powdz pocztowy Order a post-chaise to be here 

punkt o szdstej. exactly at six o'clock. 

Trzeba zaj^c miejsce I must secure a place. 

Prosz<j wzijjsc miejsce i dla mnie. p ray take a place for me too. 

Pan wiuien iiaj^c miejsce w srodku y ou mus t take place inside, 
powozu . 

Katy sa wszystkie zaj^te. The corner-seats are all taken 

(occupied). 

Oto jeszcze miejsce na przodzie, Here is a front-seat, a back-seat, 
miejsce na tyle. 

Gldwne siedzenie nalezy damom ^ e must leave the principal seats 

i starym osobom zostawic. of the carriage to the women 

and old men. 

Co za wygoduy, obszeruy powdz. -vV nat a convenient, roomy car- 
riage it is. 

Ten powdz za waaki. This carriage is very narrow. 

Drogi nie bardzo dobre. The roads are but indifferent. 

W zimie 83 nie do przsbycia ^^^ are i mpa ssable in winter. 118 Podrdzowanie. Travelling. 

Droga jest piaszczysta, pehia wy- The road is sandy, full of pudd- 

bojdvr. les. 

Czy ten gosciniec wsz^dzie tak Is the whole road as broad as it 

szeroki jak tutaj? is here? 

Trzebaz przejezdzac gdry? Are there any mountains to pass? 

Okolica zupetnie pfaska. The country is quite flat. 

Czy droga przez gdry spadzista? Is the road over the mountains 

very steep? 

Czy s$ rzeki do przebywania? Are there any rivers to be cros- 

sed? 

Powiedziano mi ze do s$ dwie I was told that there are two 
drogi. different roads to . 

Ktdra jest lepsza? Which is the best? 

Droga z jest najprzyjemniejsza. That from is by far the most 

agreeable. 

Droga, ktdra prowadzi przez N. The road through N. is the shor- 

jest najkrutsza. test. 

Chce. te. podrdz odbyc konno. I'll perform the journey on hor- 

seback. 

Potrzeba wi$ksza_cze.sc drogi pieszo It is necessary to perform a 
przebywac. great part of the journey on 

foot. 

Czy podrdzue zajazdy s$ dobre? Are there any good inns on the 

road? 

89 dose dobre. They are Colerable. 

Wiele kosztuje miejsce? What is the fare? 

Wielei bagaiy wziasc mozna z so- How much baggage am I allow- 
b^? ed? 

Poslij pan kogo po moje ttumaki. Send some one for my baggage. 

Czy pan zapakowal moje rzeczy? Have yon put my luggage np? 

Rzeczy musza bye godzin^ przed The luggage must be brought to 

odjazdemdo ekspedycyi pocztowej the office one hour before the 

oddane. coach starts. 

Oto s$ konie. The horses are come. 119 Podrdzowanie. Travelling. 

Prosz? kazac zaraz zaprzadz. Let them be pat to directlyl 

Czv pariskie rzeczyjuz odwaione? Have your things been weighed! 

Wiele nadwyzki przewozu mam za- What must I pay for extra weight? 
placic? 

Czy kufer umocniony dobrze ? la the trunk (port-manteau) well 

fastened? 

Tak jest,sznuryzaci$gnionemocno. Yes, the cords are very tight. 

Czy pan nie zapomnia* niczego? Well, you have not forgotten any 

thing? (left any thing behind?) 

Prosz<j wziasc te dwa kapelusze Take these two hats, put them 

i wtozyc do pudelka. into the box. 

Czy mog na minutkg odejsc? Have I time to absent myself 

a moment? 

Jui odchodzi. They are now setting off. 

Otworzyc drzwiczki i spuscic sto- Open the door and let the step 

pieri. down. 

Powdz napetniony. The carriage is full. 

Moi panowie, szcz^sliwej podrdzy? Well then, good-bye, gentlemen. 

Zamkn^c drzwiczki. Shut the door. 

Pocztarz, pojezdzaj! Drive on (all right), postboy I Pocztarz jnz tr^bi. The postboy is blowing his horn 

already. 

Siedzi pan wygodnie? Are you comfortable in your seat? 

Prosz^ mi pozwolic, abym nogi Would you allow me to stretch 

troch$ wyci^gnat. my legs a little. 

Tak dostatecznie. There, that will do. 

Czy panu nie zawadza dym z ty- Don't you object to smoking? 

tuniu? 

Nie przeszkadza panu ta paczka? i a this parcel in your way? 

Wcale nie. Siedzg wygodnie. Not In the least. I am perfectly 

at my ease. 

Pan mi wcale nie przeszkadza. YOU do not in the least incon- 

venience me. 120 Podrdzowanie. Travelling. 

Wolno pytac gdzie pan jedzie? May I ask you whither you are 

going? 

Jad$ do I am going to . 

Mam wie^c przyjemnosc jechania I shall have the pleasure of your 
z panem, gdyz ja takze tamjade^. company, for I am going thi- 
ther myself. 

Towarzystwo pariskie be.dzie mi I'll be very glad of enjoying your 
bardzo mite. company. 

Czy pan tarn dfuzej zostanie? Do you intend to make some 

stay there? 

Nie, ja tarn sitj nie zatrzymam. No, I will not stop there. 

Pan cudzoziemiec, nieprawdaz? You are a foreigner, I should 

say? 
Czy pan jnz objeidiat te. okolice? Have yon ever been over this 

part of the country? 

Kilka razy. Several times. 

Znam t<? drog? dokfadnie. j ^ ow tne roa d perfectly. 

Ta boczna droga prowadzi do Tnis by-way on our right goes 

to . 

Jak si$ ta wies nazywa, tarn na w^ do they caU the hamlet on 
wzgdrku? that h m? 

Gdzie pierwsz^ noc przepedzimy? ^v^ere shall we spend the first 

night? 

Gdzie staniemy, by obiadowac, y^^ do we 8top for dinner| 
wieczerzac? supper? 

W B . . mamy pO* godziny czasu In B , we are a ii owe d half an 
do ochtody. hour to take some refreshment. 

Dalekoz jeszcze do najblizszej sta- Is it far to tne next 8t age? 
cyi? 
Okolo pdl mili. About half a mile . 

Czy konie bed* tarn zmienione? Do they change horses tnere? 

Czy 54 w tj^m miescie powozy Aie there any retu rn-chaises In 

zwrotne? that town? 

Czy poczty na tym goscincu w do- Are the post-houses on that road 

brej obsludze? well provided? 121 Podrdzowanie. Travelling. 

Nie b^dziemyz przejezdzac przez Do we not pagg through N.? 

N...? 

Nie, zostawiemy go na lewo. No> glr> wo shall leave it on the 

left. 

Wielez przebylismy juz naszej H ow far have we gone already? 

podrdzy? 

Mysmy dwie stacye min^li. We have already travelled two 

stages. 

Przy pierwszym szlabanie musimy There is a toll to be paid at the 

zaplacie podrdzne. next turnpike. 

Czy w N . . . kto wysiada? Does any one get out at N.? 

Co za przepyszny widok! What a fine landscape 1 

Ta droga w najlepszym porzaxlku. This road is in excellent order. 

Nie bardzo zajmuj^ca okolica, The country is uninteresting. 

nndna. 

Tak gl^bokich wybojdw nie wi- I never saw such ruts on a turn- 

dziaiem na zadnym goscincu. pike road. 

Kurz bardzo uci^zliwy. The dust is very annoying. 

Spuszcz^ okno. I will let the window down. 

Pozwoli pan otworzyd to okno? Give me leave to pull up this 

window. 

My%, ie trzeba te. strone. otwo- I think we must open the window 

rzyc. on this side. 

Dlaczego powdz staje? What are we stopping for? 

On jedzie w gdr^, na d<51. We are going up-hill, down-hilL 

Czy wjazd jest stromy? Is the ascent steep? 

ZaJdz hamulce, pocztarz i jedz" Put on the drag, coachman, and 

wolno. go slowly on. 

Zwawo, naprzdd kuczer! Now smack, coachman! 

Pocztarz jedzie prqdko. The postboy drives fast. 

No, naprzdd, ale uwazajcie aby Now proceed, but take care lest 

nie wywrdcic. you overturn us. 122 Podrdzowanie. Travelling. 

Miewalem cz^sto przypadki w po- I have frequently experienced acci- 

drdzy. dents in travelling. 

Zdaje mi si$ zesmy zbladzili. I think we have missed our way. 

My uwie^zgli w blocie. We are sticking in a hole. 

U jednego kola zlamafa si szpica. The spoke of a wheel is broken. 

Pocztarz, stdj, wysi^dziemy. Stop post-boy, we will step out. 

Ja wysi^dg i pdjde. kawafek pie- I shall get out and walk a little. 

chota. 

Jazda mi$ bardzo me.czy. Riding in a coach fatigues me 

excessively. 

Ja zdre.twttem nogi od siedzenia. I have become quite stiff with 

(Zasiedzialem si do steienia). sitting (I am hipshot). 

Ten powdz nas przetrz^sl porza- We have been fairly jolted in this 
dnie. coach. 

Powdz natychmiast odchodzi. The coach will be off again in 

a minute. 

Siadajmy wie.c znowu. Let us step in again. 

Czy pan w powozie spacnie moze? Can you not sleep in a coach? 

Tarn ktos chrapie. There is somebody snoring. 

Sprobdjmy zasnac. We will try and take a nap. 

Obudz nas pan, gdy widac co Awake us when there is any 

ciekawego. thing remarkable. 

Wstawajcie, panowie, jestesmy Wake up, gentlemen! rouse up! 

w B . . . we a r *t B. 

Czysmy juz na poczcie? A re we already in the yard? 

W jakim zajezdzie pan stanie? What inn do you put up at? 

Czy tn si<| wychodzi" Do we alight here? 

Wszystkie zajazdy pelne teraz. AU the hotels are thronged at 

present. 123 Podrdzowanie. 

Kaz pan powdz natychmiast roz- 
pakowac. 

Mogei wziasc mdj pakunek? 
Bicykl, welocyped. 
Obr^oz gumowa. 
Jechac" na welocypedzie. Komora celna. 

Kufer pariski musi wprzdd isc do 
komory cemej, aby by* zrewido- 
wany. 

Czy ta rewizya trwa dlugo? 

Jezeli sig pan zaraz do celnej ko- 
mory uda, to nie potrwa diugo. Pan musi bye przy rewizyi. 

Czy to pariskie rzeczy? 
Tak jest: kufer, skrzynka, torba 
podrdzna i pudefko z kapeluszem. 

Ma pan to war zakazany? 

Mam niektdre rzeczy, ktdre oclic 
potrzeba; zaraz je zadeklaruj^. 

Co pan masz w tej torbie po- 
drdinej? 

Nic, oprdcz bielizny i cokolwiek 
ubioru. 

Badz pan Jaskaw dac mi klucze. 

Prosze. bye ostroznym przy rewi- 
dowaniu; mam tarn rzeczy fatwo 
si$ tiuczace. Travelling. 

Get the carriage unpacked dl- 
rectly. 

Can I take my luggage with me? 
bicycle, rover 
the pneumatic. 
to bicycle. The Custom house. 

The portmanteau must be taken 
to the custom house and exa- 
mined. 

Will they be long in searching? 

If you take the trouble of going 
directly to the custom house, 
yon will not have to wait long. 

You must be present when it if 

examined. 

Are those your things, Sir? 
Yes, a trunk, a box, a carpet- 

bag and a hat-box. 

Have you any prohibited arti- 

cles? 
I have only a few things liable 

to duty and I will declare them, 

What have you In this carpet- 

bag? 
Nothing but linen and articles of 

dress. 
Yoi must give mo your keys. 

*r, be careful in examining, 
there are some brittle things in it 124 Komora celna. ^ Custom house. 

Nie przerzucaj pan tak dnem do Pray| do not tarn every 

dr y- upside down. 

To pan musi opfacic. Thls yon mugt pay doty for 

Co cto kosztuje (wynosi)? ' How much , 8 the duty? 

Dziesi^c od sta wartosci. Ten per cent of the value> 

Ten przedmiot zakazany. Thig thing is under a prohibition. 

Prosz^ laskawie zauwazyc iz to do Please bear in mind, that it is 

prywatnego naszego uzytku. for our own private use. 

Jestem obowia_zany to zatrzymac. j am bound by duty to seize it. 

Pan sie. ze mn$ nadzwyczaj ostro You treat me with an uncom- 

obchodzi. mon severity. 

Przeciwnie, ja z panem sprawnj^ On the contrary, I make all pos- 

si? bardzo powierzchownie. gible allowances for your sake. 

Nie mogei tego napowrdt otrzy- Cannot I get it back? 
mac? 

Udaj si^ pan do dyrektora komory Apply to the comptroller of cu- 
stoms. 

Nie zechcesz pan rzeczy mych Be so kind as to seal (lead) my 

plombowac, aby mi powtdniie things to prevent them being 

nie rewidowano? examined again. Paszport. Passport. 

Panskie paszporta, panowie? Gentlemen, please to show your 

passports. 

Oto s$. Here they are. 

Zk^d panowie przybywacie i gdzie Where do you come from and 

si$ udajecie? whither are you going? 

My przybywamy z A ... a udaje- We come from A. and we are 

my si do B . . . going to B. 125 Paszport. Bsjdzcie panowie laskawi podad 
mi nazwiska pariskie i godnosc. 

Moje nazwisko jest A.; nazywam 
si<j B. 

Czy panowie tylko przejezdzaj^ 
przez miasto? 

Zostaniemy na noc tutaj. Passport. 

Wold you be so kind as to tell 
me your names and characters? 
My name is A., mine is B. 

Are you only passing through 
this town? 
We shall stay one night. W ktdrym hotelu paristwo stan$? What hotel do you stop at? Na poczcie. 

Paszporta 33 w porzadku. 

Brakuje tylko podpisu konsula. 

Czy mamy nasze paszporta wizo- 

wac? 
Panskie paszporta do Francyi 

musza^ bye wizowane. 
Dadza paristwu paszport tymczaso- 

wy, ktdry przez francuzkiego 

konsula musi bye wizowany. 

Czy muszQ za paszportem chodzic 

oscbiscie ? 
Pan moze paszport swdj odebrac 

jutro w biurze zagranicznem. At the post-house. 
The passports are in order. 
The visa of the consul is still 
wanting. 

Is it necessary that our pass- 
ports should be signed? 

Your passports are to be signed 
for France. 

They will let you have a tempor- 
ary passport, which must be signed 
by the French Consul. 

Must I apply personally for my 
passport? 

?ou may call for your passports 
to-morrow at the foreign-office. Podrdz kolej% zelazn^. Travelling by Rail. Kiedy pociag do N . . . odchodzi? At what time do the trains leavr 

for N.? 

Pokaz mi pan laskawie rozMad Please show me tne time-table, 
jazdy. 126 Podrdz kolej^ zelazn^. 

Pociag odchodz^cy o dsmej , idzle 
bez zatrzymania. Poci^gi kolei z Carskiego - Siola 
do Pawlowska odchodz^ natych- 
miast po przybyciu Panskiem 
z Petersburga. 

Poci^gi bardzo regularne. 

To boczna droga kolei zelaznej 

z do . 
Gdzie dworzec? 
Oto omnibus kolei zelaznej. 
Zatrzymuje sie. przede drzwiami, 

by zabrac podrdznych. 
Poci^g ranny do B. odchodzi na- 

tychmiast. 
Wez pan pr^dko bilet. 

Gdzie bilety do nabycia? 

Gdzie kasa, poczekolnia, ekspedy- 
cya rzuczy? 

Gdzie sie. rzeczy oddaje? 

Daj mi pan bilet pierwszej klassy. Travelling by Rail. 

The train which starts at eight 
goes all the way without stop- 
ping. 

The trains from Zarskoje Selo to 
Pawlovsk start immediately after 
their arrival from St. Peters- 
burgh. 

They start very punctually 

It Is a branch of the Railway. 

Where is the railway-station? 
There is the railway-omnibus. 
It stops at the door to take up 

passengers. 
The first train for B. is just going 

to start 
Take a ticket directly. 

Where can we get tickets? 

Where is the booking-office, the 
waiting-room, the baggage-office? 

Who takes charge of the luggage 
One place, first class. Dwa bilety drugiej klassy do B . . Two second-class tickets for B. Ceny jazdy s^ umiarkowane. 
Powozy pi^kne i wygodne. 

Ma pan rewers na rzeczy? 

Te drobnostki wezme. z sob$ do 
wagonu. The fares are moderate. 

The carriages are nice and com- 
fortable. 

Have you got a receipt for your 
luggage? 

These small articles I will take 
with me in the carriage. Poloze, je pod siedzeniem. I will put them under the seat. 127 Podrdz kolej% zelazriij. 

Dyrekcya kolei zelaznej nie przyj- 
muje za to odpowiedzialnosci. 

Towarzystwo odpowiedzialne za 
szkody. 

Czy pan takie do B. jedzie? 

Nasze miejsca w tymze oddziale. 

Woli pan tyleir czy przodem kolei 
siedziec? 

Mcie pan chce zainienic ze mntj 
siedzenie? 

Dzwonia^ po raz trzeci. 
Parowdz jui przypiqty. 
Maszyna gwizdze, pociag rusza, 
Konduktor pyta o bilety. 

Jak pan wysiadzie, musi pan od- 

dac bilet konduktorowi. 
Palenie cygar zakazane w pier- 

wszej klasie. 
N?e jedziemy pre.dko, ale za to 

bezpieczniej. 

Dla czego pociag stan^i? 
To mata (boczna) stacya. 
Dziesi^c minut przystankul Travelling by Rail. 

The railway - company is not re- 
sponsible for it. 

The company is answerable for 
any loss. 

Do yon also go to B. , Sir? 

We have oar places in the same 
compartment. 

Do yon prefer sitting with your 
back to the engine, or not Sir? 

Would yon perhaps like to change 
places with me? 

The third bell is ringing. 

The locomotive is already at- 
tached. 

The engine whistles, the train 1* 
moving. 

The (conductor) guard is asking 

for the tickets. 


When you leave the carriage, yoc 

must give up the ticket. 

Smoking is prohibited in the first- 
class carriages. 

They do not go very fast, but so 
much the safer. 

Why does the train stop? 

It is an intermediate station. 

We stop here ten minutes. To jest miejsce w ktdreir spotka- That is the place where we meet 

my sie, z cugiern z B. id^cym. with the train from B. 

Gdzie restauracya? Where is the refreshment room? 

Mozna tu dostac przekask^? Are refreshments to be had there? Nie miafem czastx do zjedzenia 

czegokolwiek. no time to take any thing. 128 Podrdz kolejg, zelazn^. 

Pociag towarowy ciagne.ly dwa 
parowozy. 

Porachuj pan wagony towarowe. 
Maszyna bierze na tej stacyi wode.. 

W N. zmieniaja sie, wagony. 
Pakunki podrdznych przekJadaj^. 

Pociag sie. spdznil cokolwiek. 

Na tej stacyi staja tylko towarowe 
pocia_gi. 

Spuszczaj^ pare.. 
My juz w dworcu. 

Gdzie isc potrzeba dla otrzymania 

pakunku? 

Nie chcez pan wzi^sc dordzki? 
Ide. piechot^; hotel niedaleko 

dworca. 
Daj pan rewers na rzeczy pomo- 

cnikowi. 
Czy panskie rzeczy oznaczone dc 

kladnie? 
Prosz^ mi przyniesc jeszcze tego 

wieczora do hotelu. Travelling by Rail. 

The goods-train was drawn by 
two engines. 
Count the trucks. 

The engine is taking in water at 
this station. 

In N. we change carriages. 

The passengers luggage is shifted, 

The train is a little behind it 
time. 

This Is only a minor station for 
goods-trains. 

They are letting off the steam. 

We have already reached the sta- 
tion. 

Where must I go to get my lug- 
gage? 

Will you not take a cab (fly)? 

I shall walk, the hotel is not far 
from the station. 

Give your luggage -receipt to a 
railway-porter. 

la it properly marked? 

But be sure, and bring it to my 
hotel to-night. Podrdz statkiem parowym. Travelling by Steamboat. Kiedy odchodzi statek do N? When does the steamboat start 
for N.? Najpierwszy odchodzi jutro o sz<5- The first steamer goes to-morrow 
stej rano. morning at six o'clock precisely. 129 Podrdz statk. parowym. 

Jak go zowi$? Jak si nazywa 
kapitan? 
Co kosztuje przewdz? 

W pierwszej kajucie trzy funty 
i pie.6 szylingdw dla wiktualisty. 

Czy i std* w to sie. liczy? 

Tak jest, ale bez wina. 

Czy mozna wzi^zc na statek po- 

wdz i konie? 
Wiele kosztuj^ dwa konie, z iado- 

waniem, przewozem i wyladowa- 

iiiein onych? 

Jak dlugo trwa przewdz? 

Pod gdre. twa przewdz dziesi^c 
godzin. 

Wiatr dosyc przyjazny. 

Maszyua tego statku posiada sily 

na 80 koni. 
Statek moze umiescic trzydziestu 

podrdznych pierwszej kajuty. 

Radze. pauu zabezpieczyc sobie 

posciel. 
Zaci^guij pan me nazwisko i daj 

mi bilet. 
Nie przepomnij pan przed szdstfj 

bye na poktadzie. 
Statek odchodzi stale o pewnym 

czasie. 
Przyslij pan swoje rzeczy jeszcze 

dzis wieczdr na statek. 
SJysze dzwonienie. 
Spieszmy siq. Travelling by Steamboat. 

What is her name? What is the 
captain's name? 
What is the fare? 

Three pounds in the first cabin, 
and five shillings for the ste- 
ward. 

Does that include provision, board? 

It does, except wine. 

Can carriages and horses be ta- 
ken on board? 

How much is the charge for two 
horses and the expense for em- 
barking and tending them? 

How long will our passage last? 

Going up the river takes us tea 
hours. 

The wind is tolerably fair. 

The engine of this steamer ia of 

80 horse power. 
The steamer can accommodate 

thirty first-cabin passengers. 

I advise you to secure a bed 
(sleeping-berth) at once. 

Take down my name, and give 
me a ticket. 

Be sure to come on board be- 
fore six o'clock. 

The steamer sails at the appoin- 
ted hour. 

Send your luggage on board this 
evening. 

I hear the bell. 

Let us make hat. 130 Podroz statk. parowym. 

Statek parowy nidglby i bez nas 

odejsc. 

Otdi jestesmy na statku. 
Zejdzmy do kajuty. 
Gdzie moje miejsce? 
Ot i jedziemy (piyniemy). 
Wejdzmy na poklad. 
Co to za czlowiek na budzie kolo- 

wej? 

To kapitan. 
Morze si burzy (jest niespokojne). 

KoJysauie siq okr^tu sprawia mi 
nudnosci. Travelling by Steamboat. 
The steamer might go without us. 

There we are on board. 
Let us go down to the cabin. 
Where is my place? 
There we are going. 
Let us go on deck. 
What man is that on the paddle- 
boxes there? 
It is the captain. 
The sea is rough. 

The rolling of the vessel makes 
me sick. Pan sklonny do morskiej choroby? Are you subject to sea-sickness? Mnie nudzi, zwymiotuje.; prosze. nil 
podac miednice.. 

Zostari pan na pokladzie, w kaju- 
cie duszno. 
Wiatr nie dime jui tak silnie. 

Morze jest spokojniejsze. 
Jedziemy bardzo pre^dko. 

Ujezdzamy dziesie.c wezfdw na 

godziiie,. 
Spodziewam, ze zajedziemy z przy- 

pfywem. 

Moge.z wyl^dowac pod N.? 

Czy wjazd do portu jest wygodny? 

Zdaje mi si^ ze brzegi widze.. 
Mysmy jui pod uplywem Tamizy. I feel qualmish, I shall be sick, 
please to give me a basin. 

Remain on deck; it is rather close 

below. 
The wind does not blow so hard 

as it did before. 
The sea is calmer. 
We are cutting along very fast. 
We run ten knots an hour. 

I hope we shall catch the tide. 
Can I be landed at N.? 

Is the mouth of the harbour 
safe? 
I think, I see the shore. 

We are already off the mouth of 
the Thames. 131Podr<5z statk. parowym. 

Potrzebowalismy do przejazdudwa- 

dziescia godzin czasu. 
fcddz celna naprzeciw nas wyply- 

wa. 
BQdziemyz mogli przez mielizne. 

przcjechac? 

My teraz do portu wjechac nie mo- 
zemy. 

Teraz uplyw. 

Moi panowie, be.dziecie musieU 
w szalupie wyl^dowac. Travelling by Steamboat. 

We have had a twenty hours* 

passage, 
A custom-house boat is coming 

alongside. 
Shall we be able to pass the 

bar? 

\U can not enter the harbour 
now. 

We have low water. 
Gentlemen, you will be obliged 
to land in a sloop. Kolej zelazna. 


The railway. 


Kasa biletowa. 


Ticket-office 


Bilet zwrotny. 


return-ticket 


Bilet okr^zny lub objazdowy. 


circular or tourist ticket 


Akcye kolei zelaznej. 


Railway-shares 


Osobiste. 


Personal 


Na okaziciela. 


Transferable 


Akcyonaryusz. 


a share-holder 


Towarzystwo akcyjne. 


a Joint-stock company 


Regulanim. 


a regulation 


Konduktor maszyny. 


the engine-driver 


Palacz. 


the stoker (fireman) 


Strdz kolei. 


the line-keeper (signal-man) 


Pociag osobowy. 


a passenger-train 


Pociag pospieszny. 


an express (fast) train 


Ostatnia stacya. 


the terminus 


Pociag zwrotny. 


a return-train 


Spotkanie dw<5ch poci^gdw. 


a collision 


Uderzenie. 


to run into each other. 


Wykolejenie pociagu. 


running off the rails. 


Fr^dkosc. 


the rate 


Srodki transporta. 


the carrying stock 


Grobla. 


a bank (emban&ment) 132 Kolej zelazna. 


The railway. 


Wiadukt. 


a viaduct 


Horyzontalny, perpendykularny cy- 


a horizontal (perpendicular) cy- 


linder. 


linder 


Wstrzymac pare.. 


to keep on the steam 


Ognisko parowozu. 


the fire-place 


Kociot. 


the boiler 


Sruba steru. 


the turn-plate 


Szyny. 


the rails 


Wyskoczyc z szyn. 


to get off the rails 


Szyny podwojne. 


a double line of rails 


Punkt skrzyzowania. 


a junction 


Kiadzenie szyn. 


laying the nili 


R6*\v wodny. 


a drain 


Os. 


the axle 


Bremzy. 


the breaks 


Popi<51. 


Cinders 


Pr6g. 


a sleeper 


Wentylator bezpieczenstwa 


the safety-valve 


Kolba. 


the piston 


Miejsce do usimi^cia. 


the turning-place 


Tunel. 


a tunnel 


Tender. 


a tender 


Wagon sypialny. 


sleeping car 


Parowdz srubowy. 


a screw-steamer 


Ko*o z lopatkanni. 


a paddle 


Buda nad kolem. 


the paddle-boxes 


Kornin. 


the funnel 


Kolej zazejbiona lub z^bata. 


cog-wheel railway 


Kolej linowa. 


wire-rope railway 


Tramwaj parowy. 


steam tramway 


Peron przyjazdowy. 


arrival platform. 


Hotel, zajazd. 


The Inn. 


Otdi przyjechalismy. Wysi^dzmy. 


There we are arrived at length 

T *> i;/w,+ 133 Hotel, zajazd. The Inn. 

Wtym zajezdzie znajdzie pan do- In this hotel yon will find good 

br$ usluge.. accomodation. 

Moie nas pan umiescic na noc Can you lodge us for this night? 

jedn^? 

Masz pan jeszcze prdzne pokoje? Havo you any spare rooms? 

Chc^ tu przenocowac. I intend sleeping here. 

Kellner, zaprowadz tych pandw Waiter, show these gentlemen up 

pod No. 3. na pierwszem pi^trze to number 3, first story in front, 

od frontu, i zanies te rzeczy. and carry their luggage upstairs. 

Rozkaze pan, aby powdz do wo- DO you desire to have your coach 

zowni wci^gniono ? put to the coach-house? 

Podoba si panu ten pokdj? Does this room suit you? 

Ten pokdj jest ciemny i wilgotny. The room is rather dark and damp. Moiesz nam pan dac sypialni^ 
z dwoma Idzkami? 
Chc$ mi^c mego s*ug przy sobie 

Shiz^ca niech przyniesie wody 
swiezej. 

Kai pan zapalic natychmiast. Chc^ wzia_sc k^piel. 

Mamy wszelkie gatunld k^pieli: 
gorjjce, zimne i ruskie parowe. Can you let us have a double- 

bedded room? 
I want to have my servant at 

hand. 
The chambermaid shall bring us 

fresh water. 

Cause a fire to be lighted di- 
rectly. 
I should like to have a bath. 

We have here all sorts of baths, 
warm, cold, russian, steam ones Czy Idzka s% czyste? 

To Idzko nie dobrze posiane. 

Posciel musi bye sucha i czysta. 

Te przescieradta by*y jui nieza- 
wodnie uzyte. S{j one wilgotne, 
ja ich nie chc^, chc mice swieze. Are the beds clean? 

The bed is not well made. 

The sheets must be dry, (well 

aired), clean. 
These sheets have been used al- 

ready; they feel damp, I do not 

like them, I must have some 

others. 134 Hotel, zajazd. 

ProszQ zagrzac mi idzko 
grzewaczka. Oto Gdzie ten dzwonek idzie? 

Czy si$ drzwi dobrze zamykaj%? 

Jak si^ je zamyka? . 

Co to za ludzie w pokoju obok na- 

szego? 
Chce pan jesc u siebie czy u wspdl- 

nego stolu? 
Zycze. sobie herbaty na sniadanie. 

Da/ nara pan swiec$ nocna_, lub 

lampe.. 

Kiedy pan zyczy sobie bye zbudzony? 
Powiedz pan kellnerowi aby nas 

jutro na czas obudzit. 
Czy pan dzwonil? 
Prosze. mi przyslac strdza ; ma wy- 

czyscic moje suknie i buty. 

Wychodze.; oto klucz od mego po- 
koju. 

Jezliby kto pytal o mnie, prosze 
powiedziec iz pdzno wrdce.. The Inn. 

Let my bed be warmed a little. 
Here is the warming-pan. 

Where does this bell go to? 

Does the dobr fasten properly? 

How does it fasten! 

Who are the people in the room 
next to me? 

Will you sup in private, or at 
the ordinary? 

I should like to have tea for 
breakfast. 

Give us a rush-light, a night- 
lamp. 

When do you wish to be called? 

Tell the waiter to call us early. 

Did you ring, Sir? 

Send up the boots, he must 

brush my clothes, clean my 

boots. 
I am going out; here is the key 

of my room. 
If I am asked for, I shall not be 

in till late. Kellner, p^zynies nam rachunek. Waiter, bring us the bill. C r /s P an zrobil nasz rachunek? 
Czys pan w rachunku to polozyf? 

Co on wynosi? 

Tu musi bye maia omylka. 

Bierze pan ztoto rossyjskie? 
Oto pieniadze, a to za ushige.. Have you made out our bill? 
Did you charge that in our ac- 
count? 

What have I to pay? 
I think there is a little mistake. 

Do you take Russian gold? 
Here is the money, and this la 
for the attendance. 135 Hotel, zajazd. 
Oto na piwo, na wddk$. 

Prosze. nam sprowadzic fiakra. 
Mog^z moje rzeczy pariskiemu do- 

zorowi powierzyc. 
Gdyby jakie listy dla mnie na- 

deszfy, prosze. je odeslac pod 

mym adresem. The Inn. 
Here is a tip for you. 

Send for a cab. 

Can I leave my things for a time 
in your care? 

If any letters should arrive for 
me, forward them to my ad- 
dress. Teatr. 
Idzie pan dzis wieczdr do teatru? 

Pdjde. z moj% ciotka^ ktdra za tea- 
trem przepada. 
Jak$ sztuke. daja? 
Tego wieczora daj$ nowa sztuke.. 

Jak sie. ta sztuka nazywa? 

Kto autorem tej sztuki? 

Czy to tragedya? 

Nie, to komedya. 

To drugie przedstawienie. 

Jutro jest benefis pana A. 

Czys pan czytal afisz ? 

Afisz jest wspaniaJy, ale nazwisko 

beneficyanta jeszcze wie.cej przy- 

ci^gaj^ce. 
Sztuka ta doskonale obsadzona. 

Widzialem rapertoar przyszlego 
tygodnia. 

Jakie nowe sztuki si^ przygoty- 
wuja? The Theatre. 

Do yon go to the play this eve- 
ning? 

I'll go there with my aunt, who 
is mad for the play. 

What is to be performed? 

There is a new piece acted to- 
night. 

What's the name of it? 

Who is the author of that play? 

Is it a tragedy? 

No it is a comedy. 

It is the second performance. 

To-morrow will be Mr. A-'s be- 
nefit. 

Have yon read the play- bill? 

The programme is very brilliant 
but the name of the beneficiary 
still more attractive. 

The piece is well cast. 

I have seen the programme of 

the ensuing week. 
Which are the new pieces on 

hand? 136 Teatr. The Theatre. 

Prdba sksjpca be4zie jutro dla wy- The rehearsal of the Avaricious 
stapienia nowego aktora. w m take place to-morrow on 

account of the first appearance 
of a new performer. 

Spodziewac sig nalezy iz on rol<| They hope that he will play this 
swjj dostatecznie przedstawi i bez character well and without exag- 
smiesznosci. gerating. 

Przedstawienie odlozono do nie- The performance is put off till 
dzieli. Sunday. 

Pocz^tekprzedstawieniajesto wpdl The performance begins at half 

do siddmej. past six. 

Kass^ otwieraj^ o piatej The doors are opened at five 

o'clock. 
Czy panstwo wzi^li bilety? Hare you taken places, tickets? 

Czy nie wezmiemy lozy? Shall we take a box? 

Gdzie poslugacz Ida? Where is the box-keeper? 

Ja mam wiasn^ loz$. I have my own box. 

Ja mam wolny wstqp na oper$. I have free admission to the 

opera. 

Dzis abonament zawieszony. There is abonnement suspendo 

this evening. 
Wolne bilety nie majjj dzis wa- Orders will not be admitted. 

znosci. 
Id$ na parter, do krzesel, na I go to the pit, stalls, amphi- 

amfiteatr. theatre. 

Wzi^em IOZQ pierwszej , drugiej I have taken a box in the dress- 

nmgi. circle, in the second tier of 

boxes. 
My najeli dwie loie parterowe. We have taken two pit-boxes. 

Prosze, mi dac bilet na parter. Give me a ticket for the pit. 

Jaka cena parteru? What is the admission (price) for 

the pit? 

Masz pan tekst do opery? Have vo S ot a book of the P la ? ? 

Teatr przepelniony. The honse is crowded. 137 Teatr. The Theatre. 

Na galeryi bardzo pelno. The galleries are very much crow- 
ded. 

Swiat modny zapelnia loze There are many people of fashion 

in the boxes. 

Nie widzialem nigdy tak przepel- i ne ver saw the house so full 
nionej (prdznej; sali. (so empty, thin). 

Dosyc tu ludzi. It is pretty full. 

Nie ma nikogo. There is nobody. 

Orkiestre. dyryguj^ wybornie. The orchestra is admirably con- 
ducted. 

Jest dobrze obsadzona. It is well composed. 

Ta uwertura mi sie. bardzo podoba. I like this overture very much. 

Zaslona si podnosi. The curtain rises. 

Dekoracye i ubiory s$ bardzo pie.- The scenery and dresses are beau- 

kne. tiful. 

Teatr jest bardzo gustowny, a oswie- The play-house is very elegant 

tlenie bogate. and brilliantly lighted up. 

Swiecznik wielki jest wspanialy. The chandelier is splendid. 

Zmiana dekoracyi odbywa si^ The scenes are shifted with great 

szybko. rapidity. 

Kulisy bardzo wolno sie. przesu- The scenes do not run freely on 

wajq, w tym teatrze this stage. 

Wn^trze przedstawia doline. alpej- The back-ground represents an Al- 

sk$. pine valley. 

Aktor wychodzi na przdd sceny. The actor is stepping to the front 

of the stage. 

Proszg, pozwdl mi pan perspekty- Please to lend me your opera- 

wy. glass. 

Robota zaslony jest wspaniala. The painting of the curtain is 

splendid. 

Przy tym teatrze istnieje stale to- This theatre has a permanent so- 

warzystwc. clety. 

Truppa ta posiada dobry reper- The company has a good selec- 

toar. ti n f pieces. 

Gldwna zasluga nalezy si? rezy- The principal merit is due to 

serowi (zawiadowcy,'. the manager. 138 Teatr. The Theatre. 

Akt drugi skoriczony The second act is now over. 

ZasJona spada. The curtain falls (is dropping). 

Wyjdzmy na chwilke^. Let ns go out for a few minu- 

tes. 
Moze pdjdziemy do sali? Shall we go to the green room? 

Proszg mi dac kontramarke.. Give me a countermark. 

Wrdcimy przed zacz^ciem drngiej We shall come again before the 
sztuki. after-piece. 

Jeszcze pora slyszec koniec opery. We have time enough to go and 

hear the finale of the opera. Nowa tragedya przez A. podobaJa The new tragedy of Mr. A. has 
si$ bardzo. met with great, complete suc- 

cess. 

Nowakomedyjka(wodewil)upadla. The new farce (vaudeville) was 

damned. 

Ta komedya wzigta z francuzkiego. This comedy is taken from the 

French. 

Jest to siabe naslaaowanie Szek- This play is a bad imitation of 
spira. Shakespeare. 

To bardzo interesuj^ca sztuka. This play is very interesting. 

Jest to pierwsza prdba autora. It is the first attempt of that 

author. 

Ta sztuka utwierdzi slawe. jego. The piece will establish the au- 

thor's reputation. 

Przyj^to j% z wielkim zapaiem. The piece was received with 

much applause. 

Publicznosc nie mogta wyjsczunie- The audience were unanimous in 
sienia their applause. 

Aplauz nie miat konca The applauses had no end. 

Autora i znaczniejszych aktoroV The author and the principal ac- 
wywolywano kilkakrotnie. tors were called for several t- 139 Teatr. The Theatre. 

Czy ta sztuka proz^, czy wierszem ? Is it in prose or in verse? 

Przebieg tej sztuki leniwy. The piece goes off slowly, is 

heavy. 

Wst^p zimny. The introduction is dnll. 

Intryga zle powiklana. The knot is ill- contrived. 

Sceny zanadto dlugie. The scenes are tedious. 

Petno w tej sztuce bocznych wy- The play is too crowded with in- 
padkdw. cidents. Wymowa w niej slaba. 

Poznanie zle urza_dzone, i powie- 

dziec mozna, iz brak tarn roz- 

wiazania. 

Rozwi^zanie jest nadnaturalue. The dialogue flags. 

The recognition is not well brought 
about, and, if I may say so, there is 
no gradual unfolding of the plot. 

The development is unnatural. Scena poznania urz^dzona wybor- 
nie i pehia efektu. 

Intryga jest zajmujjj,ca, a mysl 
szlachetna, wzniosia, pi^kna. 

W tej sztuce maio czynu. The recognition is excellently con- 
trived and effectful. 

The plot is interesting and the 
diction is noble, sublime, beau- 
tiful. 

The play has little action. Je.zyk ludu w drugiej scenie aktu 
trzeciego jest naciagnie.ty. W sztuce tej nie ma zawiazku i 
mndstwo nadzwyczajnosci. The language of the common 
people in the second scene of 
the third act is carried to ex- 
cess. 

The piece wants ensemble and is 
crowded with improbabilities. Frazy w niej ttuste, styl w niej 
nade.ty i zawify. 

Cel tej sztuki wcale niemoralny. It can boast only of common- 
place sentences, and of an em- 
phatical and complicate language. 

The tendency of this play is by 
no means moral. 140 Teatr. 

Co powiedziec o gtupstwach i ni- 
cest-wie podobnego przedmiotu? 

To sztuke^ zgubilo, jej dograc nie 
mogli. 

Mozna twierdzic, iz zupetnemu 
upadkowi tej sztuki przeszkodziia 
tylko wyborna gra aktordw. 

Zdrowa krytyka os%dzic to musi. 

Nie utrzyma si$ diugo na reper- 
toarze. 
Ta publicznosc z%da za wiele. 

Kto gra role, T. ? 
To bardzo trudna rola. 

N. N. grac be.dzie jedn% z ro"l 

trudnych. 
Pan N. wystajail wczoraj w roll 

Szajloka w Weneckim kupcu 

Szekspira. 
Aktorzy grali bardzo dobrze. 

U tego aktora zdatnosc wielka 
Pojal sw$ rol^ dokladnie. 
Gra Tartiuffa naturalnie. 
Przywykl do sceny. 

Twarz tego autora odpowiada zu^ 
pelnie roli jego. 
Jest mistrzem w swej sztuce. The Theatre. 

What shall I say about the silli- 

nes8 an( j naughtiness of a subject 

of this kind! 
This has caused the failure of 

the piece. 
n may be assured that but for 

the excellent performing of the 

actors the piece would have ut- 

terly failed. 
^ sound critique must condemn 

it. 
jt w m not continue long on the 

stage. 
This assembly requires too much. 

Who acts the part of T. ? 
This is a very difficult character 

jj. N. will act one of the prin- 

cipal parts. 
jf r . N. played yesterday the part 

o f Shylock in Shakespeare's Mer- 

chant of Venice. 
The players performed very well 

This actor has excellent parts 
He understands his part very well. 

He performs the character of 

Tartuffe quite naturally. 
He has been on the stage a long 

time. 
This actor has very expressive 

features. 
He is a master in his art 141 Teatr. Od kilku lat on uczyni* wielkie 

post^py. 

Wymowa jego jest pie,kna. 
Ma postawe. szlachetnsj i niewy- 

muszona. 
Gra wybornie. 
U tego tutaj organ meanly i gra 

wymuszona. 
W tragedy! nie gra szczegdlnie 

On tylko do komicznych seen 
zdatny. 

Nie zapamie.tal dobrze. 
Gdyby nie safler, byiby stana*. 

Jego mimika wymuszona. 

Wyswistano go 

Gra} przed pustemi lawkami. 

On mocny w rolach komicznych, 
podrze^dnych. 
Jest dobrym komikiem. 
Jest ulubiericem galeryi. 

W tragedy! gra dobrze. 
Naleze. do czcicieli prymadony. 

A ja do czcicieli subretki. 
Przyroda obdarzyfa jq> wielkim ta- 
lentem i rzadka^ piejknoscia^ 

Jej powierzchownosc zajmuj^ca 

i porywaj^cy glos. 
Ona otrzymuje place nadzwyczaj 

wysoka. The Theatre. 

He has within these last few 
years wonderfully improved. 
He has a fine delivery. 
His action is noble and easy. 

He acts to perfection. 

This one has an unpleasant voice; 
his action is stiff 

In tragedy he is an inferior per- 
former. 

He is only good for the comical 
play. 

He does not know his part. 

Bat for the prompter he coald 
not have gone on. 

The expression of his countenance 
is unnatural. 

He was hissed off the stage. 

He has played before an empty 
house. 
His forte is low comedy. 

He is a good comic actor. 
He is a favourite with the gal- 
leries. 
He excels in tragedy. 

I am one of the admirers of the 

prima donna. 

And I of the abigail (colombine). 
Nature has endowed her with 

rare parts and beauty. 

She has an agreeable exterior and 
a sweet voice. 
She gets an enormous salary. 142 Teatr. 

Na jak dlugo jest zamdwiona? 

Pani N. z teatru nadwornego w Dre- 
znie daje goscinne przedstawienia 
w B. 

Jak pan uwazasz nowjj aktorke.? 

Gra jej zachwycajaca. 

Przy pierwszem wystapieniu by*a 

coskohviek niesmiaf^. 
Musi sie. do sceny przyzwyczaic. The Theatre. 

For how long has she been enga- 
ged? 

Mad. N. of the Theatre Royal 
Dresden, is starring at B. 

What do yon think of the new 

actress ? 

She acts with much grace. 
On her first appearance she was 

a little embarrassed (shy). 
She must acquire a little more 

confidence. Gra tylko role drugiego rze^du. 
BiegJosc jej je.zyka zachwyca. 

Potrzeba pomagac mlodym talen- 
tom. 

Teatr robi z ni$ dobry interes. 

Zeszfa ze sceny ; ona zndw wysta^ 
pi w czwartym akcie She acts secondary, minor parts. 

She has a volubility of tongue 

which enchants. 

One should always encourage ri- 
sing talents. 

She will be a great acquisition 
to the theatre. 

She has just gone off; in the 
fourth act she will appear again. Opera. 

Wprowadzono na scene* nowa 

opere. 
Jutro b^dzie nowa opera komiczna, 

i balet nowy. 

Tej opery brakowalo od dawna 

w repertoarze. 
Chdry s^ doskonafe 
Picrwszy sopran i tenor nie do 

pordwnania Opera. 

They have brought out (put on 
the stage) a new opera. 

To-morrow a new comic opera 
and a new ballet will be per- 
formed. 

This opera has not been on the 
stage for a long time since. 

The choruses are very fine. 

The first treble and the tenor are 
quite excellent. 143 Opera. Spiewal cudownie arye. z Roberta 
djabia. 
Alt i bas sa takze dobre. 

Najwiecej zaje.la panna J 

Ona sie. mierzyc moze z najpier- 
wszemi spiewaczkami Europy. 

Najwie^ksz^ partya jest bez w^tpie- 
nia partya N. 

W pierwszej cze.sci opanowuje ona 
publicznosc jej rozmiarem glosu, 
szczegdlnie w wyzszym regestrze, 
ktdry az do C is siega, a w dru- 
giej czejci zachwycaja/;ij wokali 
zacy*|. 

Oprdcz tego jest znamienit^ dra- 
matystk^. 

Ona uczy sie. wszystkich rdl do- 
kladnie i wybornie one odegrywa. 

Wielu utrzymuje iz jej spiew jest 
zimny i bez uczucia. 

Rzeczywiscie brakuje glosowi jej 
owych tondw giejbokich, ducho- 
wych, serce przejmujacych i po- 
ruszajacych dus/e 

Jezeli spiewowi brakuje zycia 
i dzwieku, mechaniczne blyskotki 
znudza pr^dko 

Jej tony srednie sa pi^kne, rdwne 
i dzwi^czne, ale rejestr wysoki 
jest ostry i krzykliwy. 

Jej wymowa jest nadzwyczaj ja- 
sna, tylko przebija sie. przezeri 
djalekt obey. Opera. 

The air out of Roberto il Diavolo 

was capitally sung. 
The counter-tenor and the baas 

are likewise good. 
Mrs. J. attracted by preference the 

notice of the public. 
She may cope with the very first 

singers in Europe. 

Her most brilliant part is doubt 
less that of N. 

In the first (part) she strikes by 
the great compass of her voice, 
particularly in the higher regi- 
ster which reaches E-sharp; and 
in the second by an admirable 
vocalisation. 

Besides she is remarkable as a 
dramatic artist. 

She reflects deeply on all her parts 
and executes them admirably. 

There are many persons who find 
her voice but indifferent and 
without expression. 

It is true, her voice wants those 
deep, hearty and thrilling sounds 
which go to the bottom of the 
soul. 

When the song wants life and 
inspiration, the gewgaw of the 
mechanical art will soon disgust 
ns. 

Her middle tones are fine, equal 
and sonorous, but the higher 
tones are rather shrill. 

She has a very plain pronuncia- 
tion, but there is something of 
a foreign dialect in it. 144 Opera. Co za mily, melodyjny 'glos! 
Jej g*os jest bardzo sfaby. 
Jej glos nie wyrobiony. 

Kapelmistrz P. A. jest utalentowa- 
nym kompozytorem i studyowaJ 
muzyk gruntownie. 

On przeistoczyl zupefrrie pod jego 
zarza^dem stojac^ orkestr^ i nau- 
czyl j$ grac dokladnie i z taktem. Oto przecudna tancerka. 

Jej taiiiec jest bardzo zgrabny. Opera. 

What a soft and sweet voice! 

She has but a slender voice. 

Her voice is not sufficiently exer- 
cised. 

The conductor Cthe master) of the 
chapel is a highly endowed com- 
poser, who has studied mnsic 
profoundly. 

He has quite transformed the or- 
chestra confided to his mana- 
gement and caused it to play 
correctly and with harmony. 

There is a charming dancer. 
She dances very gracefully. Koncert. 

Wczorajszy koncert T-o by* za- 
pefniony. 
Wybdr sztuk by* najlepiej ntozony. 

Now^ symfoni^ B.wykonaia wielka 

orkiestra. 
DoskonaJy muzyk grat na kontra- 

bassie. 
Uwertura jest jego kompozycyi. 

Te, muzyke. fatwo spiewac. 

Pierwszy skrzypek prowadzi bar- 
dzo dobrze. 

Ten artysta gra doskonale na 
sw.ym instrumencie. Concert. 

The concert of Mr. Th. was nu- 
merously attended last night, 

The selection of pieces was ex 
cellent. 

The new symphony of B. was 
performed by a grand orchestra. 

An excellent musician played on 
the bass. 

The overture was of his compo- 
sing. 

This music is easy and pleasing. 

The first violin leads very well. 

That artist uses his instrument 
very well. 145 Koncert. Panna N. spiewala duet z panem 
O., ktdry doskonaiy tenorysta. Concert, 

Miss. N. sung a duetto with Mr. 
0. who is an excellent tenorist. GJos u niego mocny i dzwie.czny. His voice is manly and sonorout. Jej glos natty i dzwie.czny; jej 
pasaze i tryle czarujqce. Spiewa z pelnego gardla. 
Gra takze na arfie i zachwycaj^co 
na fortepianie. 
Ona gra ze sztuk%. 
Altysta spiewa nstul$. 

Licho ma akompaniowano. 
Grai te. sonatq niepewno. 

Ze wszech stron z^dano powtdrze- 

nia trio. 

Co za kocia mozyka! 
Czy pan sam gra na jakim instru- 

mencie? 

Gram na skrzypcach. 
Badz pan iaskaw odwiedzic mi^ 

czasem, wieczorera ; bedziemy mu- 

zykowali. Her voice is sweet and melodious, 
ner modulations and flourishings 
(flights and shakes) are enchan- 
ting. 

She has a full voice. 

She also plays the harp and ex- 
ceedingly well on the pianoforte. 

She has a brilliant touch. 

The counter-tenor sings shrill- 
treble. 

He was badly accompanied. 

He has murdered this sonata. 

A trio was universally encored. 

What paltry music! 

Don't you play any instrument? 

I play the violin. 

Pray, call on me sometimes in 

the evening; we will have some 

music. Taniec. 
Bardzo mi? cieszy widzenie pana. 

Pan bardzo dobry iz przyjtjt za- 
prosiny nasze. 
Zyczenie Pani jest mi rozkazem. Dancing. 
l am verv ha PPy to see Mr - li was verv kmd of vou > 8ir to 
accept our invitation. 

u was <l aite sufficient, Madam, that 
you should wish it. 146 Taniec. Co za wspaniale zebranie! 
Wszystkie te damy sa niepordwna- 
nej pi^knosci i elegancyi. 
Gotowalnie bardzo wykwintne. 
Pani N. daje sliczne bale. Ju& zama 

Zaczynaj^ bal polonezem. 

Mogez miec zaszczyt tariczenia 
z pania polonezu? 

Wolno mi podac pani ramie? 

Pozwoli pani tariczyc ze mn$ 
orzyszfy kontredans? 

Z przyjemnoscia. 

Boli mie. to, alem juz zamdwiona. 

Mogei pana tej damie przedstawic? 
Uszcze.sliwi mig pani tym taricem. 

Udzieli mi pani zaszczytu taricze- 
nia ze mn$ walca? 

Proszg mi wybaczyc, bo nie tan- 
cze. walca ; on mi zawraca glowe.. 

Tanczmy alemanke. 

My zbili si? z taktu. 
Potrzeba nam takt trzymac. 
Pani N. tanczy zachwycajaco. 

Ona tancuje lekko (przymnszono). Dancing. 

What a splendid assembly! 
All these ladies are of matchless 
beauty and elegance. 
There are very elegant dresses. 
Mrs. N. gives delightful balls. 

They are already taking partners. 
The ball will be opened with a 

polonaise. 
May I have the pleasure to dance 

the polonaise with yon Mrs. N.? 

Will yon accept my arm? 

May I have the honour of enga- 

ging you for the next quadrille, 

Miss N.? 

With the greatest pleasure, Sir. 
I am sorry, I am already engaged, 

Sir. 
Shall I introduce yon to that 

Lady? 
May I have the honour of yonr 

hand for this dance? 
May I have the pleasure of dan- 

cing the waltz with yon? 

I beg your pardon, Sir, I never 
waltz, it makes me giddy. 

Let as dance an allcmande. 

We are breaking time. 

We must keep time. 

Mrs. N. dances admirably. 

She dances very gracefully, with 
much affection. 147 Taniec. Dancing. 

Ten pan tariczy zgrabnie, nie- This gentleman la an easy, an 
zgrabnie. uneasy dancer. 

On podryguje, skacze, podskakuje. He frisks about, he hops. 

Pani N. tancuje nami^tnie, podczas Mrs. N. dances as if she were 
gdy jej maiionek si$ nadyma. mad, whilst her husband puts on 

a solemn face. 

Boje, si(j aby pani taniec i gor$co I fear, Miss N., dancing and the 
nie nadto znuzyio. suffocating heat of the balk-corn 

have rather fatigued you. 

Pozwdl pani zaprowadzic sie. na Give me leave to conduct you to 

miejsce i ofiarowac jej chlodniki. a seat and to offer you some 

refreshments. 
Czujs si<| oslabionij, ale to przej- I feel a little tired, but It will 

dzie. soon be over. 

Juz pdzno, towarzystwo si$ roz- It Is getting late, the company 

chodzi. begins to depart. 

Powdz panski stoi pod drzwiami Your coach is stopping at the 

door. 
Pozwdl pani ze jej do pojazdn to- Pray, allow me to conduct you 

warzyszyc be.de.. to your carriage. 

Prosze, mi pozwolic podac ramie. Do me the favour to lean on my 
dla oparcia si na niem. arm. Wist. Whist. 

W co grac b^dziemy? What game shall we play? 

Zagramy partye^ wista. Let us make up a whist party, 

Nie dostaje nam czwartego gracza. We want a fourth. 

Chcesz pan grac z nami. Will yon take a hand: 148 Wist. 

Ja slaby gracz. 

Oto talia kart. 

Przejrzyj pan czy talia kompletna. 

Ta talia kompletna. 

Gdzie sa liczmany? 

Kto daje. 

Ci^gnijmy. 

Pan daje, n pana karta najnizsza. 

My gramy razem. 

Po czemu partye. gramy? 

Po rubla. 

Kto zagrywa? 

Ja na rece. 

Zbierz pan. 

Karty daue falszywie. 

U mnie tylko kart dwanascie. 

Ja mam czternascie. 

Musi pan dawac powtdrnie. 

To szkoda, ja mialem dobr$ karte.. 

Ja miafem z*$ karte.. 

U mnie by*y same figury. 

A n mnie byiy trzy assy. 
Co jest tryumfem, atut? 
Wino, zola/lz, dzwonek, czerwieri. 
Dla czego pan nie pomaga? 
Z jakiej farby pan zagra*? Whist. 
I am bnt an indifferent player. 

Here is a pack of cards. 

See whether the pack is com- 
plete. 

There is no card wanting. 

Where are the counters? 

Who is to deal ? 

Let as take a card. 

Yon are to deal, yoa have the 
smallest card. 

We are partners. 
What shall we piay for? 
One ruble the game. 
Who is to play first? 
I am the elder hand. 
Cut, Sir. 

The cards are badly dealt (You 
have made a misdeal). 
I have only got twelve cards. 
I have fourteen. 
Yon must deal again 
I am sorry; I had good cards 

I had a very bad hand. 
I had court-cards only. 

And I had three aces. 

What are trump*? 

Spades, clubs, diamonds, hearts. 

Yon have revoked? 

What suit did yon lead? Musi pan do farby odrzucic. You must follow suit. 149 Wist. Gra; pan iol^dz. 

Nie mam zadnej karty z tej farby; 

musze zabic kozer^. 
Ja przybil pariskiego kr<51a. 
U mnie ostatnia lewa. 
Wiele lew u pana? 
Porachujmy lewy. 
U kogo honory? 
Ja mam trzy honory. 
U nas czerwienny krdl , dama i ni- 

znik. 
My wygrali, u nas dziesi$6 lew. 

My przegrali, bez lewy. 
Gramy jeszcze partye.? 

Pan mi rewani dJuzny. 
Mie.szaj pan dobrze, bo wysokie 
karty s% razem. 

Nizkie karty trzeba wyrzucic. 

Naznacz pan. 

T$ raz$ lepiej staniemy. 

Wygralismy robra. Whist. 

Play a club. 

I have no more of that suit, I 

must trump it. 
I have tramped your king. 
The last trick is mine. 
How many tricks have yon? 
Let us count the points. 
Who haa the honours? 
I have three honours. 
We have the king, queen and knave 

of hearts. 
We have the game. We have ten 

points. 
We have lost a slam. 

Shall we have another game? 

You must let me have my revenge. 
Shuffle the cards well, for all the 
court-cards are together 

You must throw out the small 
cards. 

Mark the game (score the point). 
We are better off this time. 

We have won the rubber. Gra w szachy. 

Chce pan grac ze mn$ party$ sza- 
chdw? 

Oto szachownica. 
Jak$ figure^ mi pan oddaje? Chess, 

Will you play a game at chesa 
with me? 

Here is the chess-board. 
What odda will you give me? 150 Gra w szachy. 

Dam panu skoczka. 
Dobrze! zobaczymy kto zaczyna 
Biale czy czarne? 

Biaie. Pan zaczyna. 

Ci$gn$ cWopa mego krdla. 
Mdj skacze dwa pola. 
Blazen mego kr<51a przechodzi na 
czwarte pole panskiej krdlowej. 

Ruszam skoczka mej krdlowej. 

Stawiam mojq krdlowe^ na trzeciem 
polu blazna mego krdla. 

Cblop mej krdlowy posuwa sie. o 

pole. 
Ja go tylko poruszam dla popra- 

wienia. 
Poruszony szach musi bye i posu- 

ni^ty. 

Gra pariska fie stoi. 
Moja krdlowa bierze chlopa przed 

bfaznem pariskiego krdla i daje 

szach-mat. 
Przegral-em, nawet mi pan czasu 

nie da! do przemiany. 

Ta gra wymaga wiele namyslu, 
jeieli si^ jej nie zna dobrze. 

Ja vf tym przypadku. 

Nie jestem w stanie grac z panem. Chess. 

I will give yon a knight (horse). 
Well! we will Bee, which of as 

must begin. Choose, white or 

black? 
White. Yon have the move. 

I move the king's pawn. 
Mine moves two squares. 
My king's bishop goes to the fourth 
square of your queen's bishop. 

I move my queen's knight. 

I place my queen on the third 
square of my king's bishop. 

My queen's pawn moves. 

I merely touch the piece. 

A man touched must be moved. 

Your play is bad. 

My queen takes your king's bis- 
hop's pawn and gives check- 
mate. 

I have lost. You have not even 
allowed me to castle (to crown). 

This is a game, which requires 
much reflection, if one does not 
know it well. 

That is my case. 

I am not able to play with yon 151 Gra w arcaby. Draughts. 

B^dziemy grac w arcaby. We will play a game at draughts. 

Ja nie dobrze z t^ gra_ obeznany. I am but an indifferent player. 

Oto arcabnica z arcabami. Here is the draught-board and the 

men. 

Bierze pan czarne czy biaie ka- Will you have the white or the 
mlenie? black men? 

Rozstaw pan kamienie. Arrange (place) your men. 

Pan zaczyna. Yon are to begin. 

Bij pan, to ja bij(j dwa. Take, I will take two. 

Pan powinien byl zabic. You ought to have taken this 

man. 

Zdmuchujg panu jeden kamieri. I huff one of your men. 

Ja bij trzy i stawiam dame.. I take three and go to king. 

Pan mi wzi$t dwa kamienie za You have taken two of my men 

jednym pocifgiem. at one move. 

Nie moge. cia.gnac, bez utracenia I cannot move without losing se- 

kilku kamieni. veral men 

Kamienie panskie bardzo rozrzucone Your men are much dispersed. 

Damuj pan. Crown my manl 

Pan nie wejdzie w dame.. You will not go to king. 

Wiele dam pan ma? How many kings have yon? 

Wi^c stoiiny rdwno. Then we are equal. 

Ja jeszcze raz wejde. w dam$. I shall get another king directly. 

Skonczmy t partye^. Let us give up the game. 

Pan wygrai. You have won the game. Billard. Billiards. 

Nie chciatby pan zagratf partyi What do you say to playing a game 
w billard? at billiards? 152 Billard. Billiards. 

Tak jest pani, bardzo mi be^dzio No objection, Madam, I shall be 

miio pokazac panu G. ii w tej very glad to prove to Mr. G. that 

grze ja mu rdwny. I am his equal in this game. 

Ja mysl iz moge. panu darowac I think I can give you six. 
szesc punktdw. 

Zobaczymy. We will see. 

Nie, grajmy lepiej rdwno. We should do better to play evan- 

handed. 

Czy gramy prosto czy podwdjnie? Shall we play double or quit? 

To mi wszystko jedno. It is all one to me. 

Nie b^dziemy grac wysoko. We will not play high. 

Zagramy tylko o partye^. We will play for the tables. Bierz pan kij. Markier, postaw ka- Take a cue. Marker put the can- 

rambole, (bil^ czerwonaj. non-ball! 

Zobaczymy kto zacznie. We will now string for lead 

Pan sie. stawia. You are to lead. 

Daiem kiksa. I have made a false stroke. 

Sprobujg zrobic pariska^ bile.. Now I will try to pocket your 

ball. 

Nie trafilem jej. I have missed It. 

Moja bila stanefa przed worklem. My ball stopped before the pocket. 

Wziafem j% za pelno. I have taken it too full. 

To by* suw piejray. That was a master-stroke, 

To suw roztrzygaj%cy. It is a regular fluke. 

Karambolowalem. I have cannoned. 

Poddaje. si^ I give myself up for lort, I sub- 
mit to you. 153 Gry. 

Pan dla rnnie za mocny. 

Skwitowalismy si. 

Partya stanza na szesc do szesciu. Plays. 

You play too well for me. (You 
are too much my superior). 
We are game and game. 

We are six to six. Billard. 


a billiard-table 


Banda billardowa. 


the cushion 


Pula, stawka. 


Pool 


Puff, tryktrak. 


Backgammon. 


Tablica do puffa. 


Backgammon-table 


Kosci. 


a die (dice) 


Kubek do koci. 


a dice-box 


Rzacac kosci, grac w kosci. 


to throw (to play at dice) 


Rzucic dwie rdwne liczby. 


to throw a doublet 


Wolant. 


a shuttle-cock 


Pilka. 


Tennis 


Grac w pttk$. 


to play at tennis 


fcapac pilk^. 


to catch the ball 


fcopatka, palant. 


a bat 


Krggel. 


Skittles (ninepins) 


Grac w kre^gle. 
Kr^gielnia. 


To play at skittles (to play at 
bowls, bowling-green) 
Skittle-ground 


Kula. 


Ball (bowl) 


Strefic, skrewic. 


to miss 


Slepa babka. 


Blindman's buff 


Gry towarzyskie. 


round games 


Grac w komdrki. 


to play at hide and seek 


Gra w fanty. 


Forfeit 


Zabawki. 


Toys, playthings 


Lalka. 


a doll 


Smok, latawiee. 


a kite 


Hustawka. 


a swing 154 Zabawy. Amusements. Hojdawka. 


A seesaw 


Konik. 


ft hobby horse 


Koziolek. 


a somerset 


Kr^gielek, wierciolek. 


a top 


Bak. 


a humming-top 


Pukawka. 


a pop-gun 


Balon. 


a balloon 


Grac w domino. 


to play at dominoes 


Loteryjka. 


Loto 


Loterya. 


a lottery 


Stawiac na lotery^. 


to play in the lottery 


Ciagnienie. 


Drawing of lots 


Los, numer. 


a ticket, a number 


Ambo, terno, k water no. 


Two numbers, a trey, a qnatern 


Wielki los. 


the great prize 


Wygrana. 


a prize 


Los bialy. 


a blank 


Kolo losowe. 


Fortune's wheel 


Karnawal. 


a carnival 


Maskarada. 


a masquerade 


Maska. 


a mask 


Maskowac si^. 


to put on a mask 


Zdj^c maske.. 


to unmask 


Przebrac sie.. 


to disguise one's self 


Swie^to ludowe. 


a public festivity 


lluminacya, oswietlenie. 


an illumination 


Ognie sztuczne, fajerwerk. 


Fireworks 


Ognie weselne. 


a bonfire 


Rekieta. 


a racket 


Petarda. 


a cracker 


Spalic fajerwerk. 


to let off fireworks 


Woltyiowanie. 


Vaulting 


Bdj na knlaki. 


a prize-fight 


Bdjka kogncia. 


a cockfight 155 Fechtowanie. 

Mocowac sie.. 

Boksowac sie., guzowac sif. 

Fechtowanie. 

Napierstnik. 

Floret. 

Czaszka. 

Napad. 

Pryma, sekunda, tercya, kwarta. 

Pchnac*. 

Zwrdcic pchnie^cie. 

Odbijac. 

Wolta. 

Finta, zmylenie. 

Parada, zaslona. 

Pchni^cie. 

Fechtmistrz. 

Sala fechciarska. 

Podfechtmistrz. 

Fechtowac 

Stac w pozyturze. 

Zasionic siq. 

Odkryc si. 

Wypasc. 

Odstaj>ic. 

Zmylic pchni^cie. 

Lawntennis. 

Krokiet. Fencing. 

to wrestle 

to box 

Fencing 

a plastroon 

a foil 

Sword-shell 

a lounge 

Prime, second, tierce, quart 

to thrust 

to return the thrust 

to parry 

a volt 

a feint 

a parade 

a thrust 

a fencing-master 

Fencing- room 

a provost 

to fence 

to put one's self on guard 

to stand upon one's guard 

to he off one's guard 

to fall on 

to fall hack 

to lurch. 

lawntennis 

croquet. K^piel. 

Chodzmy kajpac sie, w rzece. 
Umie pan piywac? Bathing. 

Let us go a bathing in the river. 
Have yon learned to swim (can 
you swim)? 156 K^piel. Bralem kilka lekcyi w szkole pfy- 

wania. 

Oto doskonale miejsce. 
Ja sie, poce., muszQ si$ wprzdd 

ochlodzic. 
Skocziny w wod$. 

Nurkuj si pan. 

Rznce. si^ glow% naprzdd. 

Pan dobrze nnrkuje. 
On rzucii sie. wptaw. 
On ptynie na grzbiecie. 

Przepiyne. przez rzek$. 
Ja poptymj pod woda. 

Pan plywa jak ryba. 
Pan mistrz w pfywaniu. 

Dmie pan w wodzie dac koziofka? 
Nie, ale umi<j plywac stoj^cy. 

Nie chodz tarn pan, to niebez- 
pieczne miejsca; przeszlego roku 
ktos tarn uton^i. Bathing. 

I took some lessons at the swim- 
ming-school. 
Here Is a nice bathing-place. 

I ft n* m a perspiration, I mast 
first cool myself. 
Let as jump into the water. 

Divet 

I will dive headlong (I will go in 
head foremost). 
Yon are a good diver. 

He threw himself into the water. 
He swims on his back, he floats. 

I will swim across the river. 
I shaU swim under the water. 

You swim like a fish. 

You are an excellent swimmer. 

Can you turn a somerset in the 

water? 
No> but I can swim upright 

(tread the water). 
Do not go tnere> It is a dange- 

roos p i ace> O mebody was drow- 

ned ^Q^ last ., nmme r. Ryboldwstwo. 
Lubi pan towic ryby? 

To moja nami^tnosc. 
Ten staw ryb peien. Fishing. 
y(m fond of n g h ing? 

fond fta can be> pond of fish> 157 Rybotdwstwo. 

fcowic lubi^ na w<jdke.. 
Oto w^dka i we.dzid*o. 
Ma pan robaki na przyne^te,* 

Zarzuc pan w^dkg. 
Ryba dobrze zagryza. 

Z*apa*em szczupaka. 
Bacznosc, znowu zagryza 
Pan bardzo zgrabny iowiec. 
Wyrzucmy sieci. 
Wyci^gaj pan, oto 16*w sowlty Fishing. 

I like fishing wita a line. 
Here is a fishing-rod and hooks. 
Have yon got any worms to al- 
lure fish with? 
Pat in your line. 
The fish bites well at the bait. 

I have caught a pike. 
Stop, there's a bite again. 
Yon are a very skilful angler. 
Let ns throw out the nets. 
Draw It out; you have made an 
excellent draught. Palic tytun, zarzywac tabak. 
Pan pali tytun? zarzywa tabak? 

Prosze. o szczypt tabaki. 

Zapomnialem moj$ tabakierke.. 
Tabaka pariska, zmusza mi^ do 

kichania. 
Mog^z panu zaprezentowac cy- 

garo? 

To przesliczny raterai. 
Mam troch^ dobrych Havana. 

Oygaro to fie zwini^te, nie ma 

ci^gu. 
Z<5ite cygara 33 za stabe, ciemne 

za mocne. 

Pal$ si za pr^dko. Smoking and snuff-taking. 

Do you smoke? do yon take 

snuff? 
May I ask you for a pinch of 

snuff? 

I have forgotten my snuff-box. 
Tour snuff makes me sneeze. May I offer yon a cigar? 

That is a splendid cigar-box. 
I have some real Havannah-cigars. 

This cigar is badly made, It does 

not draw. 
The light -yellow cigars are too 

mild (light), and the brown ones 

too strong. 
They burn too quickly. 158 Palic tytun, zarz. tabak. Smoking and snuff-taking. 

Pan ma przesliczn$ cygarniczk^ This meerschaum (bowl) is beau- 
z pianki. tifully coloured. 

Co za pi^kny cybuch. The tube of this pipe is very 

handsome. 

Pan woli fajk^ glinian$? Perhaps you prefer a clay-pipe? 

Ja ja naJoze. I will just fill it. 

Oto kapciuch, a tu papier do za- Here is the tobaccobag (pouch), 

palenia. and there are some kindlers to 

light with. 

Ten tytun wyborny. This tobacco is excellent. 

Pariska fajka zgasla, chce jq pan Your pipe is out, will you light 

znowu zapalic? it again? 

Pan palacz nami^tny, You are a desperate smoker. Jezdzic konno. Horsemanship. 

Jefdzi pan wierzchem (konno)? Do you ride well? 

Moj brat jezdzi wierzchem dobrze. My brother sits a horse well. 

On jezdzi konno co ranek. Hte takes a ride every morning. 

Trzyma si dobrze na koniu. He sits well on horseback. 

Ja lubie, konno jefdzic. I like riding very much. 

Wyjedziemy wierzchem. Let us make an excursion OB 

horseback. 

Przejedziemy si$ konno? Will you take a ride? 

Osiodlac mego konia. Saddle my horse. 

Czy moj kon osiodlany? is my horse saddled and bridled? 

Pan ma dobrego, zlego konia. You are well, badly mounted. 

Pan dobry jeSdziec. Yon mre a good horseman. 159 Jezdzid konno. 
Kto pana jezdzic nauczyl? 

Ten koniuszy jezdzi dobrze. 
Kori panski dobrze njezdzony. 

On miekkiego pyska. 

Czy dobrze okuty? 

Nie smiom dosiasc tego konia. 

Gdy wsiadl na konia. 

Zsiadz pan z konia. 

Na konia ! 

Damy koniom ostrogi i ujedziemy. Horsemanship. 

Who tanght yoa to ride the 
great horse? 

This horsebreaker is a good riding- 
master. 

Tour horse is well broken in. 

He has a good month. 
Is he well shod? 
I do not venture to mount this 
horse. 

When he got on horseback. 
Alight again from the horse. 
To horse! 
Let as clap spurs and be off. Daj pan isc krokiem koniowi. 

Fuse* go pan w trab, w galop. 

Zaczyna dreptac. 

Zaczyna galopowac. 

Goni wieikim galopem, na wyscigl, 

Kon bleiy zwawo 

Pan nie mocno siedzi w siodle. 

Nie moge. kierowac wroniego, 

siwka. 
Kon stawia de.ba, wierzga 

Kon zasiekuje. 

Wez pan krdcej cugle 

Lubie jezdzic z krdtkiemi, dlngie- 

mi strzemionami. 
Podprzai pan strzemiona o dwie 

dziurki wyzej. 
Kon jego pad! nogami do gdry. Walk (pace) him! 

Trot him, put him into a gallop 

He begins to trot. 

He falls into a gallop. 

He runs at full gallop 

He goes a good pace. 
Your seat is not firm. 
I cannot manage the black, the 
grey horse 
The horse rears, kicks 

He cats in his hind feet. 
Tighten the reins. 

I like riding with long, short 

stirrups. 
Ton must take the stirrups two 

holes up. 
His horse fell under him, fell 

heels over head. 160 Jezdzic konno. 
Konie poniosJy. 

Kon pariski ani cuglom ani ostro- 
gom nieposluszny. 
Jazda konna mig mqczy. 
Si^dz pan za mn$. 
Jezdz wierzchem bez siodla. 

Rozprz^z mego konia. 
Pan zajezdzil konia swego. 
Poprowadz konia do wody. 
Prowadz konia do pfawa. 
Armia ta sklada si$ z 30000 pie- 
choty i 10000 konnicy. 

Jezdzic na koniku. 
To jego konik. 

Darowanemu koniowi nie zagl^daj 

w ze,by. 
Kon i na czterech nogach si^ pot- 

knic. 

Oko panskie konia tuczy. Korf czystej rasy. 

Kon rotny. 

Kori wyscigowy. 

Kon wierzchovry. 

Kon powozowy. 

Kon do polowania. 

Kon poci^gowy. 

Kon wozowy. 

Kon roboczy, ci^iarowy. Horsemanship. 
The horses ran away. 

Tonr horse obeys neither the 
reins nor spar. 

Biding fatigues me very much. 
Mount behind me. 
I ride without a saddle. 

Unbridle my horse* 
You have tired your horse. 
Water the horse. 
Take him to the pond. 
This army consists of 80,000 foot 
and 10,000 horse. 

To ride a stick. 

It is his sheet-anchor, his strong- 
hold. 

One must not look a gift horse 
in the mouth. 

Tis a good horse that never 
stumbles (and a good wife that 
never grumbles). 

The master's eye makes the horse 
fat. Thorough-bred 

a charger 

a race-horse (racer) 

a saddle-horse 

a coach-horse 

a hunter 

a draught-horse 

a cart-horse 

a pack-(led-)horse 161 Jazda konna. 


Horsemanship, 


Kori najemny. 


a hackney 


Kori podwodny. 


a relay-horse 


Klepak. 


a pony 


Kori ryzy. 


a chesnnt-horse 


Kori skarogniody. 


a sorrel-horse 


Kasztan. 


a bay 


Kori gniady. 


a bright-bay 


Kori jabfkowity. 


a dapple-grey 


Kori siwo-jablkowity. 


an iron-grey, grey horse 


Kori buJany. 


a cream-coloured horse 


Kori gniady jablkowity. 


a bright-dappled bay 


Kori piegowy. 


a piebald 


Kori pstrokaty. 


a flea-bitten horse 


Kori z fysina. 


a horse with a blaze 


Kori bialonogi. 


a whitefoot 


Grzywa. 


the mane 


Kopyto. 


the hoof 


Anglizowac. 


to crop the tail, to doefe 


Kori anglizowany. 


a cropped horse 


W^dzidlo. 


the bit 


Kaganiec. 


the muzzle 


Kly. 


the tushes 


Zejby przednie. 


the gatherers 


Poprjjg. 


the girth 


Poprze.gac. 


to girth 


Cugle. 


the reins 


Podbrzusznik. 


the belly-band 


Szczotka, pe.k wlosoV. 


the fetlock 


Uzda. 


the snaffle 


fcaricuszek u uzdy. 


the curb-chain 


Rzemieri strzemienny. 


the holder 


Guz. 


the pommel 


SumkI, torba. 


the budget 


Olstra. 


the holsters 162 Jazda konna. Horsemanship, Podnszka u siodfa. 


the saddle-pad 


Czaprak. 


Saddle-cloth, shabrack 


tqki u siodfa. 


a saddlebow 


Szory. 


the harness 


Naocznice. 


the blinkers 


Kcttko u ostrogi. 


the rowels 


Podkowa. 


a horse-shoe 


Zgi^cie nad kopytem. 


the pastern 


Zaprz^g. 


the traces 


Chom^to. 


the collar 


Lejce. 


the draft-rein 


Musztuk. 


the cross-chain 


Poduzdownik. 


the martingal 


Podogonnik. 


the crupper 


Kantarka. 


the halter 


Z*db. 


the manger 


Sieczka. 


chopped straw 


Skrzynia na owie* 


the oat-chest 


Podscietka. 


the litter 


Sieczkarnia. 


the chopping-bank 


Slup. 


the bar 


Mie^lica. 


the rack 


Zgrzebto. 


a curry-comb 


Czesac zgrzeWesa. 


to curry, to rub dovm 


Bat. 


a whip 


Swistac batem. 


to clash, to twang 


Spicruta. 


a Jockey-whip (switch; 


Wierzgaj^cy. 


foundered 


Cichy. 


quiet (gentle) 


Zlosliwy. 


vicious 


Dumny. 


proud 


Ognisty. 


fiery, spirited 


Bojafliwy. 


skittish 163 Jazda konna. Horsemanship. Wytrwaty. 


restiff 


Giyza^cy ildb. 


a horse that has got the tick 


Twardego pyska. 


hard-mouthed 


Piersisty. 


good wind 


Konle dyszlowe. 


the wheelers 


Konie poprze.zne. 


the leaders 


Koii siodlowy. 


the near-horse 


Kori podr^czny 


the off-horse 


Strzalka (na kopycie). 


the frog 


Kabriolet. 


a gig 


Korpus karety. 


the body 


Kozio* (w karecie). 


the box 


fcawka iokaja. 


the dickey 


Okienka. 


the sashes, windows 


Sztory, zasiony. 


the blinds 


Jaszczyk pod kozJem. 


the boot 


Wierzch karety. 


the roof 


Dyszel. 


the pole 


Holoble. 


the shaft 


Kota. 


the wheels 


Sprychy kola. 


the spokes 


Os. 


the axle 


Swozen. 


the linch-pin 


Dzwono, felga. 


the felloes 


Piasta. 


the nave 


Kesory. 


the springs 


Wyscigi. 


Horse-racing (a race) 


Styplczes. 


Steeple-chase 


Kareta o szesciorgu koniach. 


a coach and s:x 


Klacza, szkapa. 


a Jade. 164 Polowanie. 
Chodzmy na polowanie. 
Ta okolica dobra do polowania. Sporting. 

Let as go a shooting (hunting). 
This Is a fine sporting country. Jak wiele zwierza ubilismy tu 
przesziego rokul 

Rozpusc pan psy. 
Pan ma znaczn^ sfore.. 

Ten wye* jest pewny, tropisty 
i nie pre.dko ustaje. 

Czy pan z swej dubeltdwki zado- 
wolniony? 

Jaki ma pan numer? 

Numer za wysoki ; pan szkodzi 
zwierzynie. 
Nabijmy strzelby. 
Tarn goni zaja/5. 
Fuse pan psy na niego. 
Oto goni nazad. Cel, pal! 

Ubilem go na miejscu. What a quantity of game we kil- 
led there last year! 

Slip the dogs. 

You have an excellent pack of 

hounds. 
This bloodhound is well trained, 

he is a good limer and is never 

tired. 
Are you still pleased with your 

double-barrelled gun? 

What number do you make use of? 

It is too thick; yon damage the 
game. 

Let us load our guns. 
A hare is passing by there. 
Set the dogs at him. 

There he runs; let us take oar 
aim and shoot 

I have laid him dead on the spot. Ja spudlowaf; moja strzelba nie I have missed him; my gun fla- 

wypaliia. shed in the pan (missed fire). 

Psy go wlok^. The dogs carry him. 

Czy jutro be.dzie gonienie jelenia? Will they hunt, stalk to-morrow? Jeleri ustai. 

Pies nie na tropie. 

On zbii si? z tropu. 
Id$ pod sladem. 'I 'he stag stands at bay. 

The hound has lost the scent, is 
off the scent. 

He is thrown off the scent. 
They follow in ..he track. 165 Polowanie. 

To je na trop znowu naprowadzi 

Psy na trop wpadfy. 

Daj pan psom swoira szukac sladu. 

Szukaj ! 

Idz pan na stanowisko; zatr^b. 

W tej koniczynle groinada kuro- 
patw. 

Strzel pan do tego bazanta. 
Spuscii sig do tego krzaku. 

Mdj pies go wype.dzi. Strzelec, Jowczy. 

Polowanie na lisa. 

i,<5w na ptaki. 

Polowanie z chartami. 

Wabik. 

Zasieka. 

Zwierzyniec. 

Bazantarnia. 

Krdlikarnia. 

Lesniczy, borowy. 

ZJodziej zwierzyny. 

Krasc zwierzyny. 
Haslo strzeleckie. 
Piszczaika wabi^ca. 
Piesn strzelecka. 
Narz^dzia strzeleckie. 
Strzelba. 
Drobny szrot. 
Szrot zaj^czy. Sporting. 

That will put them upon the track 
again. 
The hounds have caught the scent. 

Make your dog search. 

Fetch and carry! 

Go shooting (upon the catch) 

blow the horn. 
There is a covey of partridges in 

that lucerne-field. 
Shoot at that pheasant. 
It is squatting in those bushes. 

My dog will start it. 

a sportsman 

Fox-hunting 

Fowling 

Coursing 

a decoy-bird 

a springe 

a preserve 

a pheasantry 

a warren 

a game-keeper, forester 

a poacher 

to poach 

Whooping 

Bird-call 

a hunting-song 

the shooting-apparatus 

a fowling-piece 

Dust-shot (fowling-shot 

Small shot 166 Polowanie. 


Sporting. 


Lotki. 


Swan-drop 


Woreczek na szrot. 


the shot-belt 


Torba fowiecka. 


the game-bag (pouch) 


Proch. 


Powder 


Rozek na proch. 


the powder-flask (priming-horn; 


Gwintdwka. 


a rifle 


Stempel. 


the ramrod 


Zapai. 


the touch-hole 


Kurek. 


the cock 


Naciaj*ac kurek. 


to cock 


Spuscic kurek. 


to uncock 


Spust. 


the trigger 


Zamek perkusyjny. 


a percussion look 


Krzemien. 


flint 


Panewka, 


the pan 


Podsypac panewke.. 


to prime a fire-lock 


Lufa. 


the barrel 


Kolba. 


the stock (butt-end) 


Nabdj. 


a charge 


Nabijac. 


to load 


Kapzel, piston. 


the nipple 


Sruba koricowa. 


the breech 


Cel, guz. 


the sight 


Kuloci^g, grajcar. 


the worm (wad-hook) 


Donos wystrzalu. 


gunshot (the range of a gun) 


Strzelac w takiej odlegtosci , by na 


to shoot one close 


pewno trafic. 

Roboty kobiece. 

Daj mi pani igle., i nitk^ czarnego 
jedwabiu, nici, baweiny, wehiy. 

U mnie nie ma ani jednej dobrej 
ig*y w igielniku. Ladies' work. 

Let me have a needle and a need- 
leful of black silk, linen thread, 
cotton, wool. 

I have not one good needle in my 167 Roboty kobiece. Ladies' work. Te tu maja. tak male uszko, ii These have 8uch gmall eyeg that 
ani sposobu nawlec nici. I cannot thread them. Trzeba nitk$ woskowac. 
Zgubilam naparstek. 
Wywlekiam nitk$ z igly. 
Mdj jedwab sie. urwal. 

Wie.c rdb poriczoch^ ; gdzie podzia- 

ias poriczoche.? 
Oto jest? ale nie mam juz bawel- 

ny. 

Byl przeciez caly kie^bek jeszcze 
w twej torebce od roboty. 

Oto halsztuk twego brata, ktdry 
naprawic potrzeba. Gdzie jego 
ponczochy? 

Dalam je do cerowania; nie mia- 
lam czasu ich sama pocerowac. 

Doszyj teraz tej koszuli; spdd juz 
skrajany; masz tylko przyszyc 
re.kawy. 

Brakuj^ takze strzalki i zaboty. 
Nie zapomnij wyprasowac szwdw. 

Co tarn dobrego robicie? 

Haftuj^ czepiec z tiulu. Juiem go 

podrysowala. 
Ja obr^bilam moj^ chustkq. 

Pani szyje bielizn^? 

Co pani naci^gnela w tych dwdch 
krosnach ? Yon must wax the thread. 
I have lost my thimble. 
I have unthreaded my needle. 
My silk Is broken. 

Well then you may knit; where is 
your knitting- tool? 

Here it is, but I have no more 
cotton. 

Yet there was still a whole ball of 
it in your workbag. 

Here is a neck- tie of your bro- 
ther's, It wants mending. Where 
are his stockings? 

I have given them to the dar- 
ning woman; I had no time to 
darn them myself. 

Finish this shirt at present; the 
body is cut out; you need only 
sew on the sleeve. 

There are also the gussets and 
the frill still wanting. 

Take care to beat down the seams 
well. 

What are you about there? 

I am embroidering a till -cap; J 
have already designed it 

I have hemmed my pocket hand- 
kerchief. 

You are sewing plain work? 

What have you stretched on the 
two frames there? 168 Roboty kobiece. 

Na pierwszych mam szelki, ktbre 
haftuje^ drobnym haftem, jedwa- 
biem na kanwie ; na drugich kap- 
ciuch, ktdry wyszywam plasko 
na cienkiej skdrze. 

Ja b$de_ nadziewac lub dziergac 
woreczek do pienie^dzy (sakiewkg). 

Pani nadziewa dzieri ca*y. 

Obrobilam d\vanascie ra.zy. 

Zaczynam gubic, spuszczac. 

Spuscilam oczko. 

Prosze. mi podac, abym je nabraia. 

Pani nadziewa za szeroko, za sci- 
sle. 

Prosz^ sprac ten szew. 
Czy przyniesiony m<5j ubior? 

Pani mi diugo czekac kaze. 

Prosz^ go przymierzyc. 
Czy to wszystko dokladnie szyte? 
Ta suknia bardzo szeroka. 
Zdaje mi si^ ze talia za wysoko 
siedzi. 
To tak bye musi, to moda. 

Jak garnirowana ta suknia? 

Faidy nie leza_ gustownie. 
Temu latwo zaradzic. 
Moja^ sukni^ sama skroWam. 

5)to praczka. 
Ona pierze u nas. Ladies' work. 

On the first there are a pair of braces 
which I embroider on canvas with 
small stitches in silk ; on the other 
a tobaccobag, which I embroider 
with flat stitches on fine leather. 

1 shall knit or crochet a pnrse. 

You are knitting the whole day. 
I have knitted twelve rounds. 

I begin to diminish , to increase for 
the toe. 

I have dropped a stitch. 
Give it me, I will take it up. 

You knit too loosely, too tightly. 

Rip (undo) this seam. 

Do yon bring me my dress? 

Yon have kept me waiting a long 
time. 

Let me try that on. 

Is all this carefully sewed? 

The gown Is very wide. 

The waist appears to me to be 
a trifle too short. 

That must be so, it is the fa- 
shion. 

How have you trimmed this dress? 

The folds are not neatly plaited. 
I shall easily pnt it to rights. 
I have cut out my gown myself. 

There is the laundress. 
She washes for our house. 169 Roboty kobiece. 
U mnie bielizna do prania 

Upierz j^ starannie. 

Kiedy moge. j% miec napowrdt? 

Porachuj^ moj$ bielizn<j. 

Oto spis bielizny. 

Prosze. zobaczyc czy w porza/lku. 

Brakuj^ mi dwie sztuki. 

Ta chustka od nosa nie moja. 

To nie mdj znak, 

Te fafdy s$ zle. 

Te koszule s$ zle wygJadzone. 

Ten kotoierz za te^go krochmalny. Drut. 

Igla do cerowania. 

Noiyczki. 

Motowidlo. 

Zwijac nicl. 

Poduszka do igiet. 
Pudeiko do szycia. 

Haftka. 
Koniec igiy, 
Gienkie szycie 
Robota w azurek. 
Szwaczka. 
Nawlekac paciorki 
Ste.pnowac. 
St^pno, b^benek. 
Cerowac. 
R^kawy. Ladies' work. 

I have some dirty linen to put 
oat to wash. 
Pray, wash it carefully. 
How soon can I have it back 

I will count my linen. 

Here is the washing-bill. 

See whether it is correct. 

There are two pieces missing. 

This handkerchief does not be- 
long to me. 

That is not my mark. 

The folds (plaits) are not well made. 

These shirts are badly ironed. 

This collar is starched too much 
(too stiff). a knitting-needle 
a darning-needle 
a pair of scissors 
a reel, a yarn-windle 
to reel 

a pin-cushion 
a sewing-box 

a hook 

the point of a needle 

fine work, fancy-work 

openwork 

a seamstress , needlewoman 

to string pearls or beads 

to stitch 

back stitch 

to patch 

the sleeve* 170 Roboty kobiece. 

Rozp<5r r^kawa. 

Naramienniki. 

Obszywki r^kawa. 

Strzalki, kliny. 

Kraj. 

Liszt wa. 

PdJkoszulek. 

Stan, talia. 

Szyja. 

Rozporek. 

Blat. 

Obre^bek. 

Pola. 

Wyci%6. 

Wyci^cie. 

Szyc przed gciegiem. 

Przeszyc. 

Podnszka do szycia, stolik. Ladies' work. 

the armhole 

the shoulder-bands 

the wrist-bands (sleeve-bands). 

the clock 

the border 

Selvage 

a front 

the body 

the neck 

the bosom 

the skirt, the lappet 

the border 

the lap 

the cut 

to cut oat 

to whip, to overcast 

to nap the seam over 

a sewing-cushion, sewing-desk Krosienka. 


a frame 


Haft. 


Embroidery 


Sznurek jedwabny. 


silk twist 


Wzdr. 


a pattern 


Prdba. 


a sample 


Model, patron. 


the cut 


Forma. 


the turn 


Sztych koronkowy 


l&ce-polnt 


Grunt koronkowy. 


bobbin-net 


Koronki plecione. 


bob-work, bonelace 


Suszyc bielizn^. 


to dry (linen) 


Wyzymac, wykr^cac. 


to wring 


Skladac w faldy, zbierac. 


to plait, (rather 171 Roboty kobiece. 


Ladies' work, 


Piukac. 


to rinse 


Nakrapiac. 


to sprinkle 


Namydlic. 


to lather 


fcug. 


the lie 


fcugowac, 


to wash in lie, to buck 


Miejsce do suszenia. 


the drying-ground 


Maglowac. 


to mangle 


Magiel. 


the mangle, calender-boar* 


Powyciagac*. 


to fray, to unravel 


Zelazko. 


smoothing-iron 


Deska do prasowania. 


the ironing-board 


K^bek nici. 


a ball of yarn 


Przasc. 


to spin 


PrzeJla. 


a distaff 


Wrzeciono. 


a spindle 


Motowidto. 


a yam-reel 


Wetaiany. 


worsted 


Pasisty. 


striped 


Drukowany katun. 


printed calico 


Batyst. 


cambric 


Lino. 


lawn 


Flanela. 


flannel 


Keper. 


twill 


Gaza. 


gauze 


Nankin. 


nankeen 


Droget. 


drugget 


Barchan. 


fustian 


Bazyn. 


dimity 


Muslin w kwiaty. 


sprigged muslin 


Lustr. 


lustring 


Sukno. 


cloth 


Towar sukienny. 


drapery 


Kamlot. 


camlet (orleana) 


Brokar, zlotogldw. 


brocade 172 Roboty kobiece. 

Adamaszek. 

Atlas. 

Aksamit. 

Pdlaksamit. 

Trykot. 

Taft. 

Serza. 

Galony. 

Plusz. 

Plutno. 

Bngran. 

Krepa. 

Cerata. 

Materya gladka. 

Prawa strona materyi. 

Lewa strona materyi. Ladies' work. 

damask 

satin 

velvet 

cotton velvet 

tricot 

sarcenet 

serge 

lace (galloon) 

plush (shag) 

linen cloth 

buckram 

crape 

oil-cloth 

even, smooth cloth 

the right side of a stuff 

the wrong side. Modniarka. 
Chcialabym miec kapeluaz modny. 

Prosz$ mi pokazac panskie mody. 
Oto kapelusze rdznej formy. 

Tn jest kapelusz z czarnego aksa- 
rnitu. To najnowsza mo da. 

Forma tego kapelusza bardzo mala. 

Nosz$ jeszcze kapelusze z bialego 

atlasu ? 
Tak jest, pani, ale wie^cej odchodz^ 

kapelusze krepowe. A milliner. 
I wish to have a fashionable hat. 

Let us see your fashions. 
Here are all sorts of hats. 

Here is a black velvet one. It 
is the newest fashion. 

The form of this hat is rather 
small. 
Are white satin hats still worn? 

Yea, madam; but crape is most 
in request. 173 Modniarka. A milliner. Prosze. mi dac ten kapelusz z wlo- 
skiej slomy z biaJemi wstaika- 
mi. 

Pozwo"! pani sprdbowac tego. Give me that Leghorn hat trim- 
med with white ribbons. 

Give me leave to try this on yon. Prosze. to zaniechac; nie podoba 

mi sie.. 

fiobia jeszcze kapelusze wysokiej 
formy ? 

Jeszcze widac takowe. 

Forma angielska znowu modn$ 

be.dzie. 
Pozwoli pani pokazac sobie kilka 

wspanialych woaldw koronko- 

wych? 

Mam przecudne brukselskie ko- 
ronki. 

Prosze. mi pokazac robocze to- 

rebki. 

Oto zgrabniutkie. 
Nie potrzeba pani wachlarzy lub 

r^kawiczek? 
Potrzebuje. taftu na podszewke.. 

Prosz^ mi pokazac rdine kolory. 

Ten kolor za blady. 

Nie ma innego? 

Ten mi sie. podoba. 

Prosze. mi te wszystkie sprawonki, 

jakie -wyszukalam, przyslac dzisiaj 

jeszcze. It Is not worth the while; I am 
not pleased with it. 
Are high-crowned hats still made t 

There are some seen. 

The English form begins to get 

in fashion again. 
Madam, will yoa look at some 

beautiful lace veils? 

I have some of Bruxelles lace* 
exquisitely beautiful. 

I should like to see some work- 
bags. 

These are very pretty ones. 
Ton do not want fans or gloves? 

I want some silk cloth for li- 
ning. 

Show me the different sorts yoa 
have. 

This colour is too pale. 

Have you no other? 

This will suit me. 

I beg yon will send me the things 
I have chosen, in the course of 
the day. Handlarz sukna. 

Chcialbym widziec prdby cien- 
kiego sukna. A woollen-draper. 

I should like to see some patterns 
of fine cloths. 174 Handlarz sukna. 

Oto ksia_zka z prdbami; proszf 
wybierac. 
Po jakiej cenie pan z^da? 

Proszq mi pokazac co tu najle- 

pszego. 

Jakiego koloru pan za/la? 
Ten kolor mi si$ bardzo podoba. 
W modzie tei takowy? 
Granotowy i czarny zawsze nosic 

mozna. 

Proaz$ mi pokazac w sztuce. 
Oto jest; rozwine^ je panu. 

Kolor nie jest pewny, boje_ si$ 
aby nie spetznat. 

Przepraszam, to trwafa farba. 
Bukno to farbowane w sierci. 
Prosze. obejrzec zapravr^ i pasmo. 

To snkno bardzo cienkie. 
Ono bardzo mi^kkie. 
Ono mocne. 

Ma wiele lustni, zbiegnie si^ po 
dekaturze. 

Prosze. darowac, ale ono bardzo 
dobrze strzyione i prasowane; 
pokaz^ panu srodek, bo to tylko 
circle. 

Pan go gtadzi przeciw wiosowi. 
Wiele *okci potrzebnjf na frak? A woollen-draper. 

Here is the stall-cloth, Sir, yon 

have a choice. 
What price would you wish to 

go to? 
Show me the finest you have. 

What colour do you like best? 
I like this colour very much. 
Is it in fashion now? 
Blue and black are always In 

fashion. 

Shew it me on the piece. 
Here it is; I will spread it out 

(unroll it) for you. 
The colour is rather delicate, I 

fear it will soon fade. 

I beg your pardon, Sir, it will 

wear very well. 
It is dyed in wool (it is a good 

dye). 
Examine the woof and warp. 

This cloth i very thin. 

It is very soft. 

It is tight. 

It seems to have been very much 

dressed; it will become coarse 

after being unglossed. 
I beg your pardon, it Is very 

well shorn and pressed; I will 

show yon the fag-end; this is 

but the first cut. 
You feel It against the grain. 

How many yards do I want for a 
dress coat? 175 Handlarz sukna. A woollen-draper. 

Szerokosc w dziewi<|c cwierci, ber It is nine eigths wide, yon 

dzie pan potrzebowai . want 

Po czemn Jokiec? How mnch do yon sell it a yard? 

Proszg mi odci^c cztery lokcie. Cut me fonr yards. 

PotrzebujQ materyi na kamizelkf. I want some stuff for a waist- 
coat. 

Ten kolor za ciemny. That colour is too dull. 

Chcialbym takiej materyi, izby I want something that does not 

nie walala sie; prexlko i kt<5r$ prac get dirty, that washes well. 
*atwo. 

Ten wzdr mi si* podoba, ale si ? * k ** pattern, but I fear 

obawiam \i materya pr^dko si<j the tnff **& not wear welL 

znosi. Krawiec. A tailor. 

Posialem po pana, abys mi pan I hare sent for you to measure 

wzial miarQ na sukni^. me for a coat. 

Jakiej formy pan zada? How will yon have it made? 

Proszj mi zrobic, jak teraz nosz^. Make it as they wear them now. 

Podlng ostatniej mody. In the newest fashion. 

Zyczy pan sobie kamizelki i spo- Do yon also want a waistcoat 

dni? and pantaloons? 

Tak jest, kupilem sobie snkno do Yes, I have cloth enough for a 

caikowitego nbioru. complete suit of clothes. 

Jakie guziki pan sobie zyczy? What sort of buttons will yon 

have? 

iyczy pan sobie guziki z tej sa- Will you have buttons covered 

mej materyi? with the same stuff? 

Zdtte guziki odpowiadajfj tej far- Yellow buttons will suit this oo* 

bie lour. 176 Krawiec. 

Czy stan u spodni ma bye wy- 
soki? 
Ni za wysoko ni za nizko. 

Zobaczmy jak leiy ta suknia. 

Prosze. mi j$ przymierzyc. 
Ona panu bardzo dobrze lezy. 
Ona niby do ciala ulana. 

Re,kawy podobno za szerokie. 

Teraz je nosza^ bardzo szerokie. 

% 

Surdut bardzo wazki. 
On mie, pije pod pachami. 

Stan za dlugi. 
On sie, faldzi. 
Trzeba go koniecznie przerobic. A tailor. 

Will you have your pantaloons 
to come high up? 

Neither too high, nor too low. 
Let us see how the coat fits me. 

Try it on. 

It fits yon perfectly welL 

It makes you a very good shape. 

Are not the sleeves too wide? 
They are worn very wide now. 

It is too close. 

It pinches me under the arms. 

It is too long-waisted. 

It sits In wrinkles. 

It must at all events he altered. Szewc. 
Przynosze. panskie buty. 

Prosze. je pokazac. 
Pozwol pan przymierzyc. 

Zdaje mi si$ ze ich nie i 
otwdr podobno za wazki. 

Uciskaj^ mi palce. 
One za spiczaste. The shoemaker. 
Sir, I bring yon your boots. 

Let me see. 

Give me leave to try them on 

yon. 
I fear I shall not he able to put 

them on; the entrance seems to be 

too narrow. 
They hurt my toes. 
Yon have made them too pointed. Uciskaj^ mie.. They pinch me 177 Szewc. The shoemaker. 

Przez rozchodzenie be.d$ szersze. They will grow wide enough by 

wearing. 

Podbicie u pana troche, za wysokie. Yonr instep is rather high. 

Prosze. mocno st^pac. Stamp your foot on the ground. 

W nich chodzic nie moge.. I cannot walk in them. 

Pragnq miec nog$ wygodnie. I like to be easy in my shoes. 

One panu doskouale przypadaj^, They fit yon exactly, without ma- 

nie robifj najmniejszego faidu. king so much as a wrinkle. 

Skdra nie dobra. The leather is bad. 

Odpowiadam panu za ni$, ie nie I will warrant it waterproof, 
przemaka. 

Przodki nie nie warte. The upper-leathers are good for 

nothing. 

Podeszwy s$ za cienkie. The soles are too thin. 

Koleje s$ za wysokie. The quarters are too high. 

Obcasy s$ za szerokie. The heels are much too wide. 

Te buciki zanadto wyci^te. These shoes are too high, too low 

Te trzewiki nie dla mnie zrobione. These shoes were never made for 

me. 

Prosze. je zabrac napowrdt i jak Take them back and make ano- 

najpre.dzej zrobic mi inne. ther pair as soon as possible. 

Proszg mi podac podndzek, chcg Give me the boot-jack to pull them 

sci^gn^c buty. off. 

Te buciki trzeba raz jeszcze wbic Yon must put these shoes on the 

na prawidlo. last again. 

Potrzebuje. takie trzewikdw fu- I also want a pair of fur-shoes. 

trzanych. 

Prosze. je zrobic szeroko, abym je Make them wide enough, that I 

mdg* wdziac na buty. may get them over my boots. 

Oto para butdw do naprawy. Here is a pair of boots that wants 

mending. 178 Szewc. The shoemaker. 

Oto inna para do podszycia. An other one to be new-vamped. 

I trzy pary trzewikdw do podze- And three pain of shoe* to be 

lowania. soled. 

Mamie 1 obcasy podrobie, bo te Are they not to be heeled too? 

zdeptane? The heels are worn off. Zegarmistrz. A watchmaker. 

Zycz(j sobie miec dobry repetjer, I want a good repeater, a pendu- 

zegar wiszjjcy. lum-clock. 

Mam tego wybdr dobry. I have a good stock of them. 

PTOBZQ wybierad podiug smakn. Yon may choose what yon please. 

Oto cylinder z jednej z najlepszych Here is a cylinder-watch from one 

fabryk w Genewie. of the best manufactories in Ge- 
neva. 

Oto repetjer wylozony rubinami. Here is a repeater set with rubies. 

Chdd jego wyborny. It has excellent works. 

Da mi go pan na prdbe,? Will yon let me have it on trial? 

Be.cz$ panu za niego dwa do trzech I warrant it for two or three years 

lat. 

Od czasn jak go posiadam, ani na Since I have it, it has not varied 

minnt$ nie chybii. a m in a to. 

Przynosz^ panu inny do naprawy. I bring you one which I want to 

get mended. 

W nim cos zepsute. Something is broken in it. 

On w nieporz^dku. It is ont of order 

Skazdwka ziamana. A hand is broken 

Wlos pe.kna*. The spring is broken. 

On nie idzie. It does not go. 179 Zegarmistrz. 

Trzeba go obci^gn^c, uregulowac, 

wyczyscic. 
Mnszq go rozebrac. 
Rozbilem szkielko od zegarka me- 

go, wstaw mi pan inne. pan laskaw na ten czas po- 
iyczyc mi innego. 

Oto jeden , ktdry date. pokazuje 
i bije, a drugi wskazuj^cy se- 
kuudy. 

Poiycz mi pan kluczyka. A watchmaker. 

Yon mast wind it up, regulate it, 
clean it. 

1 must take it to pieces. 

I have broken the glass of my 
watch, will you put in ano- 
ther? 

Be so kind as to lend me ano- 
ther watch, till I have mine. 

Here is one which shows the 
days of the month and strikes, 
and another with a second-hand. 

Lend me your watch-key. Ten kluczyk do mego zegarka nie This key does not fit my watch, 
pasuje. Zegar scienny. 

Chronometer. 

Zegar wiezowy. 

Klepsydra. 

Zegar wisz^cy. 

Zegarek damski. 

Zegarek tombakowy. 

Korpus na zegar. 

Szafa na zegar. 

Cyferblat. 

Wskazdwka godzinowa. 

Wskazdwka minutna.1 

Kdtka. 

Szpindel. 

Wahadlo. 

Znmkniqcie na spre.zyny. 

Bqbenek. 

fcancuszek. a time-piece, a pendulum-watch 

a time-keeper 

a church-clock 

hour-glasses 

the pendulum 

a lady's watch 

a pinchbeck watch 

the watch-case 

a clock-case 

the face 

the hour-hand 

the minute-hand 

the wheels 

the great wheel, the fusee 

tho balance wheel 

the barrel 

the clockwork 

the watch-chain 180 Zegarmistrz. 

G*6*wna spreiyna. 
Sprf zyna spiralna. 
Zegar bijacy, budz^cy. 

Berloki, wiesidfa. 
Dzwonki. 
Dzwon alarmowy. 
Serce (dzwonu). 
Wiazania dzwondw 

Kuranty. 

Emalia. 

Reliefy, robota wypukla. 

Ozdoby. 

Pozlota matowa. A watchmaker. 

the main- spring 
the spiral-spring 

a watch with a clockwork, alarm- 
bell 

the trinkets of a watch 
the bells 

the tocsin (alarm-bell; 
the clapper (hammer) 
the belfry 

chiming, the chime of bells 

enamel 

embossment 

decorations 

with unpolished gullding Ksiggarz. 
Co nowego w literaturze? 

Pragne. kupic ksiaiek kilka. 

Z jakiego gatunku? Czy pan iy- 
czy sobie dziei naukowych, czy 
literackich? 

Prosze, mi pokazad najnowsze u 
twory niemieckiej literatury 

Oto dwa katalogi ksi^zek na- 
deszlych niedawno z Niemiec 
i Anglii, z dodanemi tarn cenami. 

Prosz^ oznaczyc" ksi^iki, ktdre pan 
miec by pragn^l. The bookseller. 
What is the newest literature? 

I wish to purchase some books. 

Of what description? Do yon wish 
works of a scientific or of a li- 
terary nature? 

I beg you to show me the new- 
est publications in German lit- 
erature. 

Here are two catalogues of books 
just arrived from Germany and 
England with the prices affixed. 

Have the kindness to mark the 
books which suit you. 181 Ksi^garz. The bookseller. 

Widz wiele wydari ozdobnych; j see many 8p i en did editions* 
pokai mi pan trzy pierwsze ghow me tno first fa.^ works. 
dziela. 

Oto dzlela jakich pan iadaJ. Here are the works you require. 

Proszg o egzemplarz. I wish to have a copy of . 

Mam tylko wydanie w dwunastce. I have only the duodecimo edl 

tion. 

Ono ozdobne kolorowanemi ryci- It is embellished with coloured 

nami. plates. 

Format mi siq podoba. The size pleases me. 

Chciaibym t ksiaik<j miec opra- I wish it bound. 

wn$. 

Jakiej oprawy pan iada. What sort of binding do you 

wish? 

Chcialbym oprawy w skdrk^ ciel^- I ^ s ^ to have the books bound 

ca i zloconemi lub marmurkowemi i Q calf with gilt or marbled edges. 

brzegami. 

Ma pan pamie^niki B a? Have you got the memoirs of B.? 

Mam egzemplarz antykwarski, ktdry l have * second-hand copy, which 

w bardzo dobrym stanie. I* in very good condition. 

Wolalbym je miec nowe. J P refer to nave ** new - 

Wydanie wyczerpane. The book Is <* of Print. 

Nie wydadza tch na no wo? Don't they think of reprinting 

them? 

One w druku, ale nie wiadomo T^F * no ^ ^ * h e press; but 
kiedy pras^ opuszcz^. nobody knows when they will ap- 

pear. 

W takim razie wol$ wziijsc egzem- In this case 1 had better make 
plarz, ktdry pan posiada. Dre of th c Py y tt have her e- Wiele pan iada? Wn** do y u ask for it? 

Wiele mi pan da rabatu? W 1 "* discount do you allow me? 182 Ksiggarz. The bookseller. 

To droiej od ceny nowego dziela. That IB more than it cost new. Ono tak rzadkie, ii ceiia rosnie 

codziennie. 
Pragn$ podpisac si$ na nowo wy- 

danio 8 aw dwtich tomach. 

Zechco si$ pan Jaskawie tu wpi- 
sac. Poszyty przysyiac b$de. za- 
raz po wyjsciu. 

U nas nie zostat siq ani jeden 
cgzemplarz tego dziela; kaze go 
pan zapisac? It grows so scarce that the price 
advances every day. 

1 should like to subscribe to the 
new edition of S. in two vo- 
lumes. 

Will you be so good as to write 
down your name here. I will 
send yon the numbers, as soon 
as they have appeared. 

We have not a single copy of 
this work at hand (in stock), shall 
I procure it? Ksiqgarnia. 

Ksi^garstwo. 

Nakfadca. 

Handlarz papicru. 
Handlarz rycin. 
Antykwarz. 

Introligator. 

Drukarz. 

Drukarnia. 

Autor, pisarz. 

Prawo wlasnosci utworu lite 

rackiego. 
Ksiijiki wydane wlasnyin nakla- 

dem. 

Przedruk. 
Wydauie oryginalne. 

Wydanie stereotypowe. 
Cenzura. bookseller's shop 
booktrade 
the publisher 

the stationer 

the print-seller (fancy-stationer) 

a second-hand bookseller 

the bookbinder 
the printer 
a printing- office 
the author 
the copy-right 

publications 

a counterfeit 

the original edition 

a stereotype edition 
the censure, censorship 183 Ksiggarz. 


The bookseller. 


R^kopls. 


manuscript 


Ttomacz. 


the translator 


Tiomaczenie. 


a translation 


Tlomaczyc. 


to translate 


Tytu*. 


the title-page 


Przedtytui. 


the bastard-title 


Okladka. 


the cover 


Papier. 


the paper 


Papier drukowy. 


printing-paper, commoa paper 


Papier klejowy. 


writing-paper, sized paper 


Papier welinowy. 


vellum-paper 


Pargamin. 


parchment 


Makulatura. 


waste paper. 


W cwiartce 


in quarto 


Oktawka. 


in octavo 


Szesnastka. 


in Dedecimo 


Osmnastka 


in octodecimo 


Folio. 


in folio 


W arkuszach 


in sheets 


Broszurowane. 


stitched (sewed) 


Brosznra. 


a pamphlet 


Kartonowane. 


in boards 


Obcinac. 


to cat 


Planirowac. 


to size 


Filetki, zlote linie. 


gold fillets 


Juchty. 


Russia leather 


Barania skdra. 


sheep 


Safian. 


morocco 


Z grzbietem wolnym. 


spring-backs 


Grzbiet z bandami. 


the back with bands 


Pdiskdrek. 


half bound in calf 


Kolacyonowac, sprawdzaa 


to collate 


Defekta, braki. 


imperfection? 184 Ksiegarz. 

Przetozyc". 

Zbrudric. 

Czcionki, litery. 

Pismo tluste. 

Pismo drobne. 

Eozrzucone* 

Arkusz druku. 

Odbi6. 

Sklad i druk. 

Kolurana, szpalta. 

Korektura. 

Czyta<$ korekt$. 

Prasa drukarska. 

Bobota akcydencyjna, 

Afisze, uwiadomienia. 

Farba drukarska. 

Faktor, zarzadca. 

Zecer, skladacz. 

Pamflet, broszura, paszkwil. 

Mapa (geograficzna). 
Male, dzielko, traktacik. 
Ksiazka podreczna. The bookseller. 

to interleave 

to soU 

the characters, types 

largo types 

small types 

interlined 

a sheet 

to print (to make an impression) 

composition and print 

the column 

the proof-sheets 

to correct the press 

printer's press 

accidental, occasional work 

placards, advertisements 

printing ink 

the foreman 

the compositor, composer 

a pamphlet (lampoon, libel) 

a map 
a tract 
a guide-book, hand-book, manual. HandeL 
Pan tylko sam w kantorze? 

Buchalter wyszedt ukonczyd ra- 
chunek z panem N., a kassyer 
poszed} do bankiera po odebranie 
nalezytoSei wekslowej z Moskwy. Commerce. 

You are alone in the counting- 
house? 

The book-keeper has gone to settle 
the account with Mr. N. and the 
cashier went to the banker's, in 
order to receive the amount of 
the bill of exchange on Moscow. A praktykant? And the apprentice? 185 Handel. Jest w komorze celnej dla wyeks- 
pedyowania pak przybylych stat- 
kiem parowym. 

Prosze. wyslac natychmiast te, 
skrzynie, z towarem szklannyin; 
wci^gnij pan fakture. w zurnal 
i obci^z dwanascie rubli za ko- 
missye^, pakunek i boczne wy- 
datki. 

Napisz pan i frachtbryf. Sluga 
zaraz te. skrzyni^ wezmie ; ludzie 
czekaj$ by wladowac. Moze j% trzeba obszyc w plutno 
pakowe i oznaczyc ii zawiera 
tluczliwe towary? 

Naturalnie; bo woznica nie odpo- 
wiada za szkode. stiuczenia. 

Gdy pan to ukoriczy, prosze. wy- 
pisac rachunek dla pana .... 

On jui gotdw; oto jest. Po odcie.- 
ciu tego, co on panu dostawit 
i uplacil, przypada panu jeszcze 
trzy tysi^ce rubli, na ktdre chce 
on wystawic weksel szesciomier 
sie.czny. Ten termin za dlngi. 

Powiada, ii w tej chwili nie przy 
kasie, a handel nie idzie. 

Tak moVi$ wszyscy zli dluznicy. 
Moi wierzyciele nie dajq mi ani 
dnia zwloki. Commerce. 

He is at the custom-house to re- 
ceive some bales arrived by the 
steamer. 

Dispatch this chest of glass-ware 
directly ; enter the invoice mean- 
while into the journal and 
charge twelve rubles for com- 
mission, packing and additional 
expenses. 

Make out a bill of lading also. 
The porter will come directly to 
fetch the chest; the packers are 
waiting for it. 

Must it not be sewed in pack- 
cloth and marked to shew it 
contains brittle goods? 

Of course; for the waggoner is 
not answerable for breakage. 

When you have done with this, 
you must make oat the bill for 
Mr. O. 

It is already made out; here it 
is. After deducting what he 
has furnished you and what 
he has paid on account , there 
are still due to you three thou- 
sand rubles, for which sum he 
will give you a bill at six months 
date. 

That is too long a credit. 

He says, that he is out of cash 
just now and that things do go 
badly with him. 

That is the common cant of all 
bad debtors. My creditors don't 
allow me one single day's re 
spite. 186 Handel. Byf pan a meklera wekslowego, 
aby podac wekael na Hamburg? 

Jeszcze nie ; musiaiem pisac do 
naszego ekspedytora do Antwerpii 
wzgle.dem szampana, o dyspozy- 
cyi ktdrego, jak pisze, nie ma 
wiadomosci. Commerce. 

Hare you been at the broker'* 
to get the bill on Hamburgh ne- 
gociated? 

Not yet; I was obliged to write 
to our commissioner at Antwero 
on account of the Champagne 
which, he tells us, he does not 
know the destination of. On wtedy nie otrzymal awizu; te- 
raz on musi bye w jego r^kach. 

Czyta* pan cyrkularz wdowy P., 
w ktdrym oglasza smierc jej me.- 
za? At that time he had not yet re- 
ceived the letter of advice, it 
must be in his hands now. 

Have you read the circular of the 
widow P., by which she announ- 
ces the decease of her husband? Przedtuza ona handel pod dawuq 
firing? 

Nie; ona opuszcza handel. Bracia 
N. przej^li aklad z diugami i do- 
chodami. Will she continue under the same 
firm? 

No, she withdraws from business. 
The brothers N. have undertaken 
the whole stock together with the 
assets and debts. Zdaje mi sie. ze w tym handlu 
mamy jeszcze ma*e saldo. 

Takjest, wyci^gne. rachunek ; a je- 
ieli pan wprost na nich ci^gnac 
nie chce, to mozna wybrac to- 
warem. There are, I believe, some arrears 
due to us by that house. 

Yes, I'll make out the account, 
and if you don't choose to draw 
on them directly, you may take 
the amount in goods. Handluj^ oni ryczaltem lub cz^st- 

kowo? 
Oni handluja korzeniami, weJna, 

farbaml, kramarszczyzn^ ; przyj- 
takie komissy^. Are they wholesale or retail 
dealers? 

They deal in grocery, wool, drugs, 
mercer's ware; they also under- 
take commissions. 187 Handel. Bye moie ii z nimi na przyszfosd 
korzystne interesa robic bgdzie- 
my. Byl pan dzil na bursie. 

Tak jest; akcye bankowe spadty 

bardzo. 
Akcye kolei ielaznej trzymaly si$ 

tabo. 
Czy konsole iie, podniosly? 

Nie, ale czteroprocentowe (kredyt 
pnbliczny) podniosiy sie. o jedn$ 
dama. 

Handel by* slaby, ozywiony. Commerce. 

Perhaps we may, for the future, 
transact business profitably (to 
profit) with them. Have you been on' Change to- 
day? 

Yes; there was a great fall in 
bank-shares. 

The railway-shares were rather 
heavy. 

Has there been any advance in 
consols ? 

No, bnt the four-per-cents (go- 
vernment securities) have risen 
one eighth. 

The market was dull, brisk. Towarzystwo posiadajace chat$ 
w N., wypuscilo znowu wezwa- 
nia do wplaty. The melting-house company at N. 
has made a new call. Wtasciciele akcyi wciai dopiacac 
musz^. 

Kurs w tej chwili nie jest korzyst- 
ny, pan musi do czterech procen- 
tu dyskonto zaptacic. 

Nie ma dwdch dni, kiedy na r<5wni 
staly. 

pan ostroiny, to stary gracz. Ten gracz t^go si^ przerachowai. 

Czy pan styszal ze N. i Spdika 
wstrzymali wypJaty? The shareholders are obliged to 
make subsequent payments. 

The exchange is rather low at 
present, you will be obliged to 
pay four per-cent discount. 

Only two days ago they were 
at par. 

Beware of this man, he is a 
stockjobber. 

This stockjobber has made a bad 
speculation. 

Did you hear of N. & Go's, having 
stopped payment? Oni jeszcze wypiacaj$; to frasunek 

przechodzacy. They continue to pay; the em- 
barrassment will only be tem- 
porary. 188 Handel. Prosz^ darowac, ale oni zbankrn- 
towali. 

Gazety oglaszaj^ ich bankructwo, Konkurs jui otwarty. 

Mam nadziejg ie si$ porachuj%. 

Ich cafy maj^tek byi w papierach. Mam honor przedloiyc weksel na 
pana brzmia_cy, a mnie zwierzony. 

Nie mog go przyj^c, bom ani 
awizu ani nakiadu od trasanta 
nie otrzymal. 

On jeszcze nie przepadf, on do 

uzytku. 
Ja go wykupiq na czas wyplaty 

z procentami zwloki, jezeli on 

mi$ w tym czasie do tego upo- 

waini. 

W takira razie nie potrzebuj^ go 

protestowac. 
Nie wykupi pan tej drugiej traty, 

ktdra jest niezwloczna^? 

Tak jest, zaraz ja zaplace.; na- 
tychmiast odrachujq pieni^dze. 
Chce pan zlota czy papierdw? 

Daj mi pan potow^ zlotem, a resztq 
assygnata^ Commerce. 

I beg your pardon, they are in- 
solvent (have failed, have become 
bankrupt). 

The papers announce their failure 
(they are gazetted). 

A fiat of bankruptcy has already 
been issued. 

I hope they will make an arrange- 
ment (a composition). 

Their whole property was in the 
funds. 

I beg leave to present you a bill 
of exchange drawn on you and 
endorsed to my order. 

I cannot accept it, as I have nei- 
ther advice nor provision from 
the drawer. 

It is not yet due, it is payable 
at thirty days' sight. 

I will honour the bill as soon as 
it falls due (at maturity), inclu- 
ding the days of grace, If in 
the meantime I receive his or- 
ders. 

In that case I need not get it pro- 
tested. 

Will you pay this other draft 
here? It is payable at sight. 

Yes, I will pay that immediate- 
ly; I'll count the sum. 

How will you have it, In gold 
or in bank-notes? 

Be so kind as to give me half 
of it in gold and the rest in 
bank-notes. 189 Handel. Commerce. Mi^dzy tymi kupcami jest trzech 

patentowanych. 
On da* pienie^dzy na to przed- 

sie,wzie.cie. 
Mam pieni^dze u N. 
Niedobdr wynosi do 100,000 Cran- 

kdw. 
Obrali go porz^dnie. 

Telegraf podaje codziennle stan 
papierdw na bursach w Wiedniu 
i Paryia. 

Ta wiadomosc* zruciJa papiery 

Wierzyciele kassy oszcz^dnosci wy- 
straszyli sie.. 
Robotnicy rzucili robotg. 

Wekslarze boczni zyskali wlele na 
osobach. 

Protekcyonisci w klopocle, Tkree of these merchants are pa- 
tentees. 

He has advanced money for this 
enterprise. 

I have money lodging with N. 

The deficiency amounts to 100,000 
francs. 

They have cheated him of a large 
sum. 

The telegraph announces every day 
the state of exchanges at Vienna 
and Paris. 

This news has kept down the 

funds. 
The deponents at the savings'bank 

stand in fear. 
The workmen have struck. 

The freetraders have brought over 
many persons to their princi- 
ples. 

The protectionists are down at Knpiec. a merchant Kramarz. 

Przedawca, posrednik. 
Ajent, ajencya. 
Przedsi^biorca. 
Makler okrqtowy. 
Makler wekslowy. 
Zmieniacz pienie.dzy 
Prowizya maklerska. 
Zysk. a shopkeeper 

a retailer 

an agent, an agency 

an undertaker 

a ship-broker 

a bill-broker, stock-broker 

a money-changer 

brokerage 

benefit 190 Handel. 

Kapital do splacania dlugdw. 

Konsygnacya, konsygnowac. 

Prowizya. 

Wykup. 

Towarzystwo akcyonaryuszoV. 

Asygnacya. 

Pismienne zobowiazanie. 

List kredytowy. 

Wlasciciel. 

WypJaciciel. 

Trasant. 

Weksel pierwfzy. 

Drugorze.dny weksel. 

Weksel zwrotny. 

Spfata zwrotna. 

Kwit. 

Obligacya. 

Bilans, reszta. 

Dopfacac. 

Wywdz. 

Wwdz, \vproyradzenie. 

Deklaracya na komorze. 

Fracht, przewdz. 

Frachtbryf, przewozny lift. 

fcadunek okre.towy. 

Kapitat. 

Procentowa stopa. 

Rdinica. 

Pieniadze kursujjjco. 

Gotdwka. 

Clo wchodowe. 

Cfo zwrotne. Commerce. 

the sinking- fund 

a consignment, to consign 

commission 

a redemption 

a joint-stock company 

an assignment (check, cash-note) 

a promissory note 

a letter of credit 

the holder 

the drawee 

the drawer 

a first of exchange 

the second 

a renewed draft (redraft) 

a remittance 

a receipt 

a bond 

balance 

to strike a balance 

the export [port 

the importation (Imports), to im- 

bill of entry 

the freight 

a bill of lading (of parcels) 

the cargo 

a capital 

the rate of interest 

the rate of discount, to discount 

the currency 

eash 

the dnty (customs) 

the drawback 191 Handel. Premia. 
Taryfa. 
Qospodarz okre.tu. 

Przemycacz, kontrabandzista. 
Przemycac. 

Waga handlowa. 

Bprzedawac podlug wagi, dac do- 
brej wagi, zfej wagi towar. 

Brnto. 

Tara, odbrak. 

Netto, dokladnie. 

Dochdd. 

Bodmeria. 

Hawaria. 

Zabezpieczenie, zabezpieczajacy, 

zabezpieczy<5. 
Rewers zabezpieczenia. 
Bpdlnik, spdlnik bezimienny , po- 

i^czyc si<5 do sp&ki. 

Subjekt, pomocnik handle wy. 

Zarzqdca. 

Wojaier handlowy. 
Gidwna ksi^ga. 
Ksi^ga kasowa. 
Konto ptynace. 
Inwentarz. 

Handel niewolnikami. 
Pod piecz^cia ciowa. 
Magazyn komory celnej. Commerce. 

a premium 
the tariff 
a ship-owner 

a smuggler, smuggling 
to smuggle 

broir-dnpois weight 
to sell by weight; to make good 
weight, to give light weight 

gross 

tare 

net 

the proceeds 

bottomry 

average 

insurance, insurer; to insure 

an insurance policy 

a partner; a sleeping partner; 
partnership; to enter into part- 
nership 

a clerk ; a shopman 

the bead clerk 

a travelling clerk 

the ledger 

the cash-book 

the account-current 

the warehouse-book, stock-book 

the slave-trade, 
in bond 
customs-warehouse 192 Rzemiosla i rkodzieJa. 


Trado and professions. 


MJynarz 


a miller 


Mlyn. 


a mill 


Kamien mlynski, zarna. 


a mill-stone 


Kolo mfynskie. 


a mill-wheel 


Piekarz. 


a baker 


Kwasne ciasto. 


learen 


Kaka. 


flower 


Ciasto. 


dough 


Mie^sic. 


to knead 


Kiscia. 


the brake 


Piec. 


the oven 


Pasztetnik. 


a pastry-cook 


Cukiernik. 


a confectioner 


Rzeznik, kieibasnik. 


a butcher, a porkshop-keeper 


Jatki. 


the shambles (butcher's stall) 


Zabijac, bic. 


to kill, to slaughter 


Kluc, zakluwac. 


to stick 


Obci^gn^c. 


to akin 


Wyci^6. 


to cut up 


Piwowar. 


a brewer 


Destylator, gorzelnia, destylacya. 


a distiller; a distillery 


Winiarz. 


a wine-merchant 


Oberzysta. 


an inn-keeper, a landlord 


Karczmarz. , 


a pnblic-honse-keeper 


Kawiarz. 


a coffee-house-keeper 


Korzennik. 


a victualler 


Owocarz. 


a fruiterer 


Przekupied. 


a hawker 


Ogrodnik. 


a green-grocer 


Handlarz sera. 


a cheesemonger 


Rybak. 


a fishmonger. Kowal. a smith, blacksmith 193 Rzemiosla i rgkodziela. 


Trade and professions. 


Miedziarz. 


a coppersmith 


Kotlarz. 


a brazier 


Naprawiacz kotWw. 


a tinker 


Nozownik. 


a cutler 


Szlifirz. 


a grinder 


Kowal. 


a farrier 


Gwozdziarz. 


a nail-smith 


Zlotnik. 


a gold-smith, silver-smith 


Zlotobij. 


a gold-beater 


Cyzelista. 


a chaser (enchaser) 


Fabrykant ore.za. 


an armourer 


Fabrykant szabel 


a sword-cutter 


Rusniknrz. 


a gunsmith 


Pochewnik. 


a sheathmaker 


Odlewacz. 


a founder 


Odlewarnia. 


a foundery 


Odlewae. 


to found, to cast 


Odlewacz liter. 


a letter-founder 


Mosi^znik. 


a brass-founder 


Odlewacz armat. 


a gun-founder 


Odlewacz dzwondw. 


a bell-founder 


Konwisarz. 


a pewterer (tinpottesr) 


Blacharz. 


a tin-man 


Fabrykant ostrdg. 


a spurrier 


Slusarz. 


a lock-smith 


Kuc. 


to forge 


Odsrubowac. 


to unscrew 


Smarowac. 


to oil 


Zatyczka. 


the staple 


Rygiel. 


the bolt 


Lutowac. 


to solder 


Kowadlo. 


the anyfi 194 Rzemiosla i rgkodziela. Trade and professions. Obc^gi. 


the pincers 


Pilnik. 


a file 


Raszpla. 


a rasp 


Swider. 


a piercer 


Brddka. 


the key-bit 


Klacz niemieckl. 


a drilled key 


Wytrych. 


a pick-look. 


Stolarz 


a Joiner 


Warsztat. 


the bench 


Hebel. 


a plane 


Keblowac 


to plane 


Widry. 


chippings, shavings 


Swidro. 


a bore 


Klej. 


glue 


Ebenista. 


a cabinet-maker 


Tokarz. 


a turner 


Tokarnia. 


a lathe 


muto. 


a chisel 


Toczyc*. 


to torn 


Ciesla. 


a carpenter 


Ciesielka. 


carpentry 


Drzewo budowlane. 


timber 


Ciesla okr^towy. 


a Bhip-wrlght, a ship's carpentej 


Murarz. 


t mason 


Mularka. 


masonry 


Kielnia. 


a trowel 


Wapno murowe. 


mortar 


Malarz pokojowy. 


a house-painter 


Wypalacz wapna. 


a lime-burner 


Koryto wapienne 


a kiln 


Ceglarz. 


a brickmaker 


Cegielnia. 


a brick-kiln 195 Rzemiosla i r^kodziela. 

Pokrywacz dachdvr. 

Kamieniarz. 

Brukarz. 

Rzezbiarz. Rymarz. 

Siodlarz. 

Stelmach. 

Lakiernik. 

Pdliturnik. 

Pozfotnik. 

Szklarz. 

Fabrykant szkfa, 

Handlarz szkla. 

Szlifirz szkia. 

Huta szklanna. 

Garncarz. 

Bednarz. 

Obre.cz. 

Koszykarz. 

Szczotkarz. 

Grzebieniarz. 

Tapicer. 

Posamonnik. 

Szmuklcrz. 

Re^kawicznik. 

Czapnik. 

Kapelusznik. 

Kapeluszo pilsnlowe, 

Kapeluszo jedwabne. 

Kapelusz slomiany. 

Brzeg. 

Forma. Trade and professions. 

a tiler, slater 

a quarry-man 

a pavier 

a stone-cutter. a harness-maker 

a saddler 

a cart-wright, wheel-wright 

a varnisher 

a burnisher 

a gilder 

a glazier 

a glass-blower 

a glass-dealer 

a glass-grinder 

a glass-house 

a potter 

a cooper 

a hoop 

a basket-maker 

a brush- m akei 

a comb-maker 

an upholsterer 

a lace-maker 

a button-maker 

a glover 

a cap- maker 

a hatter 

felthats 

sllkhata 

a strawhat 

the brim of a hat 

hatter's form 196 Rzemiosla i rgkodziela. 

Obszyc. 

Podszewka. 

Odformowad. 

Perakarz. 

Fryzyer. 

Modniarka. 

Perfumiarz. 

Farbierz. 

Farbiernia. 

Bielarz. 

Folusznik. 

Przadnik. 

Jedwabnik. 

Przadnik wehiy. 

Tkacz poriczoch. 

Sukiennik. 

Postrzygacz sukna. 

Tkacz. 

Krosna. 

Drukarz katunn. 

Fabrykant aksamitu. 

Skdrnik. 

Garbarz. 

Garbarnia. 

Garbnik. 

Bhiloskdrnik. 

Kusnierz. 

Powrofnik. 

Mydlarz. 

Fabrykant s*wiec. 

Odlewac* swiece, 

Iglicznik. 

Jubiler. 

Handel jubilerskL Trade and professions. 

to dress 

the lining of a hat 

to cock a hat 

a wig-maker 

a hair-dresser 

a milliner 

a perfumer 

a dyer 

a dye-house 

a bleacher 

a fuller 

a spinner 

a silk-spinner 

a wool-spinner 

a stocking-weaver 

a clothier 

a shearer 

a weaver 

a loom 

a calico-printer 

a velvet-weaver 

a currier 

a leather-dresser, tanoe? 

a tan-house 

tan 

a tawer 

a furrier 

a rope-maker 

a soap-boiler 

a candle-maker 

to mould candles 

a pin-maker, a needle-maker 

a jeweller 

jewellery 197 Rzemiosta i rgkodziela. 


Trade and professions. 


Brylant najpiejoiiejszego ognia. 


a brilliant of a particular lustre 
uncommonly sparkling 


Najczystszej wody. 


of the most beautiful water 


Oprawiony. 


mounted, set 


Szlifirz kamieni. 


a lapidary 


Optyk. 


an optician 


Mechanik. 


an instrument-maker 


Fabrykant organdw. 


an organ-builder. 


Fabryka. 


a manufactory, factory 


Fabrykant. 


a manufacture 


Fabrykat. 


manufacture 


Fabrykowac*. 


to manufacture, to fabricate 


Rafiner cukru. 


a sugar-refiner 


Rafinerja. 


a sugar-house 


Fabrykant wachlarzy. 


a fan-maker 


Parasolnik. 


an umbrella-maker 


Tasiemczasz. 


a ribbon-weaver 


Fabrykant zwlerciadet. 


a looking-glass-maker 


Handlarz fajansem. 


a chinaman 


Drogista. 


a druggist 


Handlarz zelaza. 


an iron-monger 


Handlarz galanteryi. 


a hardware-man 


Handlarz koronek. 


a lace-merchant 


Handlarz drzewa. 


a wood-merchant 


Handlarz zboza. 


a corn-dealer 


Handlarz n as ion. 


a seedsman 


Handlarz poriczoch. 


a hosier 


Handlarz piutna. 


a linen-draper 


Handlarz jedwabiu. 


a silk-mercer 


Handlarz wehiy. 


a wool-dealer 


Handlarz tytuniu 


a tobacconist 198 RzemiosJa i rgkodziela. Trade and professions. Tandeciarz. 


a broker 


Fanciarz. 


a pawn-broker. 


Rybak. 


a fisherman 


Gdrnik. 


a miner 


Gdrnictwo. 


mining 


Kopalnia. 


a mine 


Minowac. 


to mine 


W^glarz. 


a collier 


Szyper. 


a boatman, a shipper 


Przewozny. 


a ferry-man 


Furman. 


a carrier, waggoner 


Fiakr, dordzkarz 


a cabmaft 


Handlarz koni. 


a horse-dealer 


Koriski lekarz, konowat. 


a horse-leech 


Hodownik bydia. 


a grazier 


Tragarz. 


a chairman 


Woziwoda. 


a water-carrier 


Kominiarz. 


a chimney-sweeper 


Szewc, Utacz. 


a cobbler 


Drwal. 


a wood-cleaver 


Zamiatacz ulic. 


a scavenger 


GaJganiarz. 


a ragpicker 


Kwiaciarka. 


a flower-girl 


Kramarz. 


a pedlar 


Wywotywacz. 


a crier 


Szarlatan. 


a mountebank, a quack 


Kuglarz. 


a juggler 


Sztukmistrz konny. 


an equestrian 


Skoczek na linie. 


a rope-dancer 


Goniec powietrzny. 


an aeronaut 


Nurek. 


a diver 


Sluga s^dowy. 


a sergeant yy Rzemiosla i rkodziela. Kopista. 
PosJaniec. 
Listonosz. 
Tfumacz. Trade and professions. 

a copier (copist) 

a messenger 

a letter-carrier (postman) 

an interpreter. Szkola. 

i/W ktdrej pan szkole? 
- Jestem w kolegium. 
Czy pan nie w drugiej klasie? 

Nie, ja w trzeciej klasie. 

Czy kuzyn pariski nie jest w szkole 
handlowej, lab polite chnicznej ? 

Ma to bye" wyborna szkola. 

Kto daje nanki elementarne? 

Pan N . . . ; pan 0' ... nczy wyi- 

szych nauk. 

On jest profesorem wymowy. 
Uczy takze publiczuie matematykL 

- Uczy bardzo dobrze. 
. Udziela gruntownie nauki. 
. Jego metoda jest doskonala. 
Dyrektor zakfadu nadzoruje rtizne 
gafe.zie edukacyi. 

M<5j brat mlodszy bierze lekcje 
prywatne, on ma nauczyciela do- 
mowego. 

Nie umie swej lekcyl. The school. 

Where do you go to school? 
I go to the Grammar School. 
Yon are in the second class, are 
not you? 
No, I am in the third class. 

Is not your cousin at the Commer- 
cial, at the Polytechnic-school? 

It is said to be A very good 
school. 

Who gives the elementary in- 
struction? 

Mr. N.; Mr. O. teaches the higher 
sciences. 

He is a professor of elocution. 

He also professes mathematics. 

He instructs very well. 

He gives solid instruction. 

His method is excellent. 

The director of the school super- 
intends the different branches of 
education. 

My youngest brether has private 
lessons, he has a private tutor. 

He does not know his lesson. 200 Szkola. The school. Dla czego jej si nie nauczyl? 
On troche, leniwy. 
A. . . bardzo pilny, przy ostatnim 
egzaminie otrzymat nagrode.. Why has he not learned it? 
He is somewhat lazy. 
A. is very diligent, he hag car* 
ried the prize. To miejsce dla mnie za trudne, nie 
moge. go przettumaczyc. 

7 Tlomacz pan doslownie. Nie moge. wniknac w zmysi tego 

slowa. 
Nie nalezy go uwazac literalnie 

Trze' a wzi^zc go pod figur$. 

' Rozumie pan to miejsce? 
Czytaj pan raz jeszcze. 
Zrobit pan cwiczenie gramatyczne? 

Nie moge. znalezc tego slowa w dyk- 
cjonar/u. 

Moze pan uzyc prawidel? 

Nie rozumi ich. 

Mam je panu objasnic? 

W panskiem cwiczeniu jest wiele B^dz pan laskaw je poprawic. 
Nauczyciel zadat mi wiele. 

Mam powtdrzyc rozdzial ostatni, 
i -wyuczyd si^ na pamie.6 jednej 
stronicy. 

Powiedz pan swoj$ lekcy^. 

CJzas isc do szko^y; dzwonijj. This passage is too difficult for 
me, I cannot translate It, 

Translate word for word , ver- 
bally. 

I cannot make out the meaning 
of this word. 

You must not take it in a literal 
sense. 

Ton must take it in a figurative 
sense. 

Do you understand the passage? 

Read it again. 

Have yon done your grammatical 

x exercise? 

I cannot find the word in the 
dictionary. 

Can yon apply the rules? 

I do not understand them. 
Shall I explain them to you? 
There are several mistakes in your 

exercise. 

Be so kind as to correct them. 
The teacher has given me much 

to do. 
1 must revise the last chapter 

and learn a page by heart. 

Say your lesson. 

It is time to go to school; the bell 
is ringing. 201 Szkola. 

Szkola zaczyna sie^ o dsmej. 

Kiedy sie. zaczynaj% wasze waka- 
cye? Seminaryum nanczycielskie. 

Pensya. 

Pensyoner. 

Karnosc. 
Nauczyciel. 

Nauczycielka. 
Zastqpca. Uczeri. 

Uczniowie. 

Uczennik 

Wspdhiczeri. 

Zadanie. 

Swiadectwo. 

tawka. 

Katedra. 

Godzina wypoczynku. 

Stracic godzine.. 

Po za szkolfj sie. Czytad. 

Co pan czyta? 
Gzytam gazet^. 
Pan juz czyta dwle godziny. 

Przeczytalem j% od pocz^tku lo 
konca. 

Przeczytaj mi pan ten list glolno. 
Czytaj pan wolniej. The school. 
School begins at eight o'clock 

When do your holidays (vacations) 
begin? a normal school 

a boarding-school 

a boarder 

discipline 

a school-master 

a school-mistress 

the usher 

the scholar, pnpil 

school-boys and school-girls 

a disciple 

a school-fellow 

the task 

a testimonial, a character 

a form 

the desk 

a leisure-hour 

to shirk a lesson 

to play the truant. Reading. 

What are you reading? 
I read the newspaper. 
Ton are already two hours about 
it. 
I have read it all over. 

Read this letter to me. 
Read a little slower. 202 Czytac. 

Czytaj pan cicho, glosno. 
Syllabizuj pan to slowo. 
Pismo jest nieczytelne. 

Staraj sie. pan odgadn^c litery. 

Przeblei pan te paplery. 
CzytaJ pan t$ ksiazke.? 
Ja j$ przejrzaJ powierzchownie. 
Tylkom j$ przerzucR. 
Przeczytalem te. ksiaike.. 
Mozna ja czytac, da &ie f czytac. 

No, czytaj pan dalej. 

Pan czyta bez przestanku. 

Pan ciagle siedzi nad ksiazkami. 

Mdj ojciec nie umie ani czytac ani 
pisac. Reading. 

Read low, aloud. 
Spell this word. 
The writing is illegible. 

Try to decipher the letters. 

Just run over these papers. 

Have you read this book? 

I have read it cursorily. 

I only turned over the leaves. 

I have read the book through. 

One may read it, the reading of 

it is engaging. 
Well, read on. 
Yon are always reading. 
You are always poring upon yonr 

books. 
My father does not know how 

to read or write. Pisac. Writing. Nie moio mi pan dac arkusza pa- Can yon lend me a sheet of pa* 
pieru? per? 

Jakiego papieru pan i$da? What sort of paper da you want? Pa^ieru listowego. 

Mam list pisac. 

Do kogo pan piszesz. 

Odpowiadam na list mego ojca. 

On chce abym mu odpowiedziat 

poczta odwrotna^ 
Nalezaio lepiej napisac, to bazgra- 

nina. 
Pisaiem na pre.dce. Some note-paper. 

I have a letter to write. 

Whom do yon write to? 

I am answering the letter of my 
father. 

He told me to write him by re- 
turn of post. 

You ought to have written bet- 
ter; that is a miserable scrawl, 

I wrote it in great haste. 203 Pisac. To tylko prdba. 
Mamie na czysto przepisac? 
Trzeba jeszcze raz odpisac. 
Prosze. pisa6 porzqdnie. 
Napisze. powoli. 
Tizymaj pan pidro prosto. 
Trzymaj je pan tak. 
Zegnij pan wielkl, skazuja/sy 
i sredni palec. 
Poidi pan lowjj rek$ na stole. 

Pan przyciska zanadto. 

Pan nie pisze rdwno. 

Pan stawia kulasy. 

Wiai pan litery. 

Sztrychy nie sa rdwne. 

Pan robisz grube sztrychy, gdzie 

cienkie robic naleiy. 
Pisz pan zwie.zlej. 
Moje pidro nie nie warto. 
Prosze. mi zaciqc to pidro. 

Probdj pan tego. 

Koniec za tejpy. 

On za cienki, za delikatny. 

Ci^cie za krdtkie 

Ono pryska. 

Trzeba je zaci^c na nowo. 

Teraz lepiej pisze. 

Ja przenosze pidra stalowe. 

Ten papier zalewa. 

Atrnment jest za ge^sty, nie ciecze. Writing. 

This IB only the rough copy. 
Shall I make a fair copy? 
You must write (copy) it again. 
Write this properly. 
I will write it at leisure. 
Hold your pen well. 
Yon must hold it so. 
Bend the thumb and the two 
fingers. 
Put your left arm on the table 

Yon lean too much upon your pen. 
You do not write straight. 
Yon make pothooks. 
Join your letters. 
The strokes are not equal. 
Yon make full strokes where there 
should be hairstrokes. 
Write a little closer. 
My pen is good for nothing. 
Please to make this pen for me. 

Try this one. 

The nib is too broad (blunt). 

It is rather too fine, too hard. 

The slit is too short. 

It sputters the ink about. 

It wants mending. 

It writes better now. 
I like steel-pens better. 

This paper blots 

This ink is too thick, it does not 
run 204 Pisa<5. 

Dolej troche, wody. 

Otoi jest za blady. 

Wykresl pan to sfowo. 

To siowo We^dnie napisane. 

Pan si$ omyli*. 

To tylko bl$d pisarski. 

U*oz to pan na pismie. 

Skonczylem mdj list. 

Qdzle kostka, chc$ list zlozyc. 

Pan go jeszcze nie podpisal. 
Mam jeszcze tylko adres napisac. 

Zapiecz^tuj pan ten list. 
Czy pan go skopiowaf ? 
Zanies pan ten list na poczte.. 

Trzeba go frankowac. 

Dose* wrzucic go w skrzynk^. 

O ktdrym czasie wydaj^ listy? 

Czy sq listy dla mnie? 

Jeden list z poczty odbieralny. Materyaty pismienne. 

Kajet, zeszyt 

Byza. 

Libra. 

Bibufa. 

Papier welinowy prnsowany, 

Koperta. 

Wn^trze, doWadka. Writing. 
I will put some water to it. 

Now it is too pale. 

Cancel (cross) this word. 

This word is not correctly spelled. 

Here you have made a mistake. 

It is a mere slip of the pen. 

Commit this to paper. 

I have finished my letter. 

Where is the paper-knife, I will 
fold my letter. 

You have not yet signed it. 

I have only to write the direction 
(address). 

Seal this letter. 

Did yon take a copy of it? 

Carry this letter to the post-of- 
fice. 

You must pay the postage. 

You need only drop it into the 
box. 

At what o'clock are letters de- 
livered ? 

Are there any letters for me? 
A letter to be left till called for. Writing materials 

a writing-book 

a ream 

a quire 

blotting-paper 

hot-pressed vellum-paper 

a cover 

an enclosure 205 Pisad. 


Writing. 


Stempel pocztowy. 


the post-mark 


Papier stemplowy. 


stamp-paper 


Lak. 


sealing-wax 


OpJatki. 


wafers 


Pieczatka. 


the seal 


Otdwek. 


a pencil 


KaJamarz. 


an inkstand 


Kredka czerwona. 


red chalk 


Kreda. 


chalk 


Tabliczka. 


a slate 


Szyfer. 


a slate-pencil 


Linia. 


a ruler, a rale 


Liniowac. 


to rule 


Podkladka Hnlowa. 


a leaf of paper ruled with thick lines 


Podkladka. 


a base 


Szypdlka, cewka. 


a qnill 


Pidrnik. 


a pen-case 


Obsadka na pidro. 


a penholder 


Scyzoryk. 


a pen-knife 


Ndi do skrobania. 


a scraping-knife 


Piasek. 


writing-sand 


Piaseczniczka. 


the sand-box, sand-dish 


Guma elastyczna. 


India-rubber 


Mapka na listy. 


a port-folio. 


Bilet. 


a note 


Rekopis. 


a confidential letter 


List mitosny. 


a love-letter, a billet-doux 


Pismo wymawiaj^ce. 


a letter of apology 


Pami^tnik. 


a memorial 


Podpis. 


the signature 


Przypisek. 


a postscript 


Wiersz. 


a line 


Podkreslid rfowo. 


to score, underline 206 Pisac. 

Kaligrafia. 

Miec" pi^kny charakter. 

Pisac po dyktowaniu. 

Wytr/.ec s*owo. 

Brzeg. 

Zyd, plama atramentu. 

Wzdr. Writing. 
eaiigrftphy 

to have a fair, a round hand 
to write a dictate 
to scratch out a word 
a margin 
a blot 
a copy. Rachowanie. 

Ucze. sie. rachowac'. 

Czy dzis rachuukowa lekcya? 

Muzesz pan radio wa6 to zadanie? 

Wole. rachowac" na tablicy nii 

w pami^ci. 
Znasz cztery reguly? 

Zobaczymy, dodajmy to. 
Trzeba jednostki napisac. 
Dziesi^tki zachowaj^ si^ w pa- 

mi^ci. 
Teraz dodac takowe do liczb na- 

st^pnej kolei. 

Cztery a o$m jest dwanascie. 
Cztery od dwunastu zostaje osm. 

Trzy razy dziesi^c jest trzydzlesci. 
Trzy w pie.tnastu idzie razy pi^c\ 

Szesnascie jest cztery razy cztery. 
Zrdbmy prdbe. zadania. To count, to reckon. 

I learn ciphering. 
Have yon an arithmetic lesson 
to-day? 
Can yon do this sum? 

I prefer reckoning on the slate 

to mental calculation. 
Do yon know the four rules of 

arithmetic? 

Let us see; add up this sum. 
Write the units. 
Yon must keep the tens in mind. 

Add them now to the ciphers of 
the following row. 
Four and eight are twelve. 
Four from twelve, eight remain. 

Three times ten are thirty. 
Three in fifteen goes five times. 

Sixteen is the multiple of four. 
Make the proof of the subtraction. 207 Rachowanie. 
10 od 3 nie idzie. 

Pofdzmy ze 18 nalezy odjad od 25. 
To trzeba odcia^gnac od summy. 
Gdy si$ wazystko zesumuje. 

Z tej liczby trzeba wyciqgnac pier- 
wiastek i podniesc do kwadratu 
(drugiej Mam ufamki o rdznych mianowni- 
kach sciagn^c do mianownika 
jednego. 

Rozwi^zaiem rdwnanie. 

Pan rachmistrz doskonaiy. 
Pan sie. przerachowa*. To count, to reckon. 

10 may not be deducted from 

8. 
Suppose 18 to be deducted from 

25. 
That yon must deduct from the 

whole. 
If all be summed np (in a total). 

From this number yon must ex- 
tract the root, and this you shall 
square. 

I have to reduce fractions of 
different denominations to one 
denomination. 

I hare resolved an equation. 

Yon are an excellent arithmeti- 
cian. 
You have made a mistake. To W^d rachunkowy. 

Rachunek jest fafszywy. 

Tej summie nie dostaje czego. 

Rachuj pan pieni^dze. 
Rachnnek jest wierny. To czyni summ^ 

Zamkntycie rachunku. 

Aby wyrdwnac nasz rachnnek. 

On si9 bardzo przerachowaf. 
Ja to bior^ na mdj rachunek, That Is a mistake in calculating, 

a miscalculation. 
The computation is false (wrong). 

I find something wanting in this 
sum (I have not my number). 
Count your money. 

The reckoning falls out right; 
the account is right. 
This is even money. 
A balance of account. 
In foil of all demands. 

He Is far ont in his reckoning. 
That goes to my account 208 Rachowanie. On prowadzi handel na swdj ra- 
chunek. 

Rachunek bez gospodarza nic nie 
wart. 
Rachunek nie psuje przyjazni. Matematyka. 
Geometrya. 
Algebra. 
ReguJa trzech. 
Dzielna, dzielnik. 
Mnozna, mnoznik. 
Procentowy rachunek. 
Procent na procent. 

Proporcya. 
Liczby parzyste. 
Liczby nieparzyste. 
Liczby caie. 
Liczebnik. 
Mianownik. 
Liczba kwadratowa. 
Pierwiastek kubiczny. 
Regula ladcuchowa. 
Reszta. 
Rdznica. 

Tabliczka mnozenia. 
Dodawac, odejmowac, mnoiyi 
dzielic*. 
Twierdzenie. 
Teorya. 
Wniosek. 
Kwadratura kola. To count, to reckon. 
He trades on his own account. 

Ton should not count yonr chickens 
before they are hatched. 
Even reckoning makes long friends. mathematics 

geometry 

algebra 

the role of three 

the dividend; the divisor 

the multiplicand; the mnltiplicator 

interest, rent-account 

compound interest 

the proportion 
even numbers 
odd numbers 
whole numbers 
the numerator 
the denominator 
a square number 
a cable root, cubio 
chain-rule (rule of equation) 
the remainder 
the difference 
the multiplication-table 
to add, to subtract, to multiply, 
to divide 

A principle, an axiom 
a theorem (proposition) 
a corollary, a conclusion 
the squaring of the circle 209 Rachowanie. Srednica. 
Promieri 1 . 
Kat. 

Przykatnia. 
Kat przeciwny. 
Ostry. 
Kat prosty. 
Rozwarty. 
Trdjka> 

Trdjkat rdwnoboczny. 
Rdwnokatny. 
Rdwnokatna figura. 
Wielokat. 

Kwadrat, czworokat. 
Pi^cio-, szescio-, siedmio-, 
dziewi^cio-, dziesl^cio-k^t. 

Ostrok^t, piramida. 

Circle ostrokatne. Rysunek i malarstwo. 
Uczy si^ pan rysowac? 

Mam co tydzien dwie godzlny. 
Jaki gatunek panu najmilszy? 
Najbardziej lubi krajobrazy. 

Ja przekladam figury. 
Czy to wymysi, czy tez rysunek 
z natury? 
To tyko kopia; oto oryglna*. To count, to reckon. 

the diameter 

the semi-diameter, radius 
an angle 

an adjacent angle 
alternate angle 
acute 

rectangular 
obtuse 
a triangle 
an isosceles 
equiangular 
an isagon 
a polygon 
a square 

a pentagon, hexagon, heptagon, 
octagon, nonagon, decagon 

a cone 

conic section (conic). Drawing and painting. 
Do you learn drawing? 

I have two drawing-lessons a week. 
What is your favourite style? 

Landscape is what I most ad- 
mire. 

As for me I prefer figures. 

Is this piece of your own fancy 
or is it drawn from nature? 

It is a mere copy; here is the 
original. 210 Rysunek i malarstwo. 

To bogata kompozycya i wyborne 
wykonanie. 
Czy to przedstawia pariskjj siostre.? 

Ten portret malowany bardzo 
dobrze, ale niepodobny. 
Go tarn a pana na ramach? 

To portret mego nauczyciela. 

Tylko powierzchownie rzuceny. 
On siedziaf tylko dwie godziny. 
To tylko szkic. 
Narysowa* na pre^dce kontury. 

Chce. wykodczyc ten obraz. 

Ten widok morski czyni effekt 
wspanialy. 
Zwiercladto wody jest przecudne. 

Perspektywa w tym obrazie u- 
chwycona doskonale. 
To malowidlo dobrze cieniowane. 

Odcienie w tym obrazie zachowane 
dobrze. 
Farby w tym obrazie za mocne. 

Ten portret jest karykatura-. Drawing and painting. 

It is a copious composition of a 

distinguished accomplishment. 
Is that intended for your sister's 

likeness? 
That portrait (picture) is very well 

done, but it is no likeness. 
What have yon got upon the 

easel ? 
It is the portrait of my master. It is hardly rough-drawn. 
He sat but two hours. 
It is a mere sketch. 
I only sketched the outlines. 

I intend to give the finishing 

stroke to this picture. 
That sea-piece has an admirable 

effect. 
The reflections in the water are 

beautiful. 
The distance in this picture is 

very well observed. 
That picture is well shadowed. 

The clare-obscure is well supported 
in this piece. 
This picture is overcharged. 

It is a caricature. To szkaradna babranina. 
Koloryt za iywy. 
Nalezaloby go oslabic. 
Ten niedostatek podnosi zalety 
obrazn. That is ft horrid picture. 
These colours are too lively. 
They should have been faded. 
It ! a shadow in the picture. 211 Rysunek i malarstwo. 
Czy pan maluje olejnemi farbami? 

Maluje^ olejno, pastelami 1 wodne- 
mi farbami. 

Te studya i te gfowy s$ mojej ro- 
boty. 

W tym portrecie wiele wyrazu 
i powabu; koloryt ngodzony 
dobrze, draperya wyborna i tto 
nachwycaj^ce ; to arcydzieio. Giowa tylko gruntowana, farby 

jeszcze nie zrdwnane i nie wygfa- 

dzone. 
Rozdzia* sViatla i cieni, jest do- 

skonaty. 
Ten obraz wykonany w guscie 

Kubensa. 
Szkola Rafaela rdzni sie. od szkoly 

Tycyana. 

To dobry kolorysta. 
Nikt lepiej od niego delikatnosci 

farby ciala oddac nio potrafi. 
Ten artysta lepszy w portretach 

anizeli w obrazach historycznych. 

Portrety jego majq powodzenie. 
On zre.cznie nasladujo szkol^ sta- 

rozytna* 
On 6wiczyt si^ w szkole flamandz- 

kiej. 
Te dwie gtowy w profilu s% 'bardzo 

pi^kne. 
Fignry w tym obrazie s^ natural- 

nej wlelkosci. 
Ten obraz postawiony w zlem 

OBwietleniti. Drawing and painting. 
Do yon also paint in oil? 

I paint in oil, In crayons and 
in water-colours. 

These designs and these heads 
are drawn by me. 

This portrait has much expression 
and grace; the colouring is well 
kept, the drapery well arranged 
and the bywork charming; it is 
a masterpiece. 

The head is as yet only impasted, 
the colours (tints) are not yet 
blended and softened. 

The distribution of light and 
shade is excellent. 

This picture is executed In the 
style of Rubens. 

Raphael's style differs from that 
of Titian. 

He is a good colourist. 

When expressing the softness of 
flesh, he is unparalleled. 

That painter succeeds better in 
portrait than in historical pain- 
ting. 

His portraits are most in repute. 
He Is a skilful imitator of anti- 
quity. 

He is a follower of the Flemish 
school. 

These two side-faces are excel- 
lent. 

The figures in that painting ar 
full length. 

That picture is not In a good light 
(It does not hang to advantage). 212 Rysunek i malarstwo. 

Dyspozycya. 

Front. 

Tyl, tto. 

Postawa. 

Popiersie. 

Szkio oldwkowy. 

Batalia, bitwa. 

Staloryt. 
Rytownik. 
Staloryt skrobany. 
Kwasoryt. 
Miedzioryt. 
Drzewoiyt. 
Drzeworytnik. 
Poprawic. 
Dagerotyp. 
Fotografia. 
Kamera. 

Plata mledziana galwanicznie po- 
srebrzTina. 

wyrdwnac. Zepsuc". 

Wykonanie, operacya. 
Rdwna pokryrrka. 
Czujna pokrywka. 
Naloiyd pokrywk^. 
Dzialanio swiatla. 
Sila swiatJa. 
Swiatle miejsca. 
Zdjjjc pokrywk^ czujn%. Drawing and painting 

the disposition, distribution 

the foreground 

the background 

the attitude 

a bust 

a pencil-sketch 

a battle-piece 

a steel-engraving 

a steel-engraver 

etching 

line-engraving 

a print (copper-plate) 

a wood-engraving 

a wood-engraver 

to retouch 

the daguerreotype 

photography 

camera obscura 

Copper plated with silvet 

to keep the plate even 

to deform , disfigure 

the process, operation 

an even lay 

the sensible lay 

to lay on 

the action of light 

the intensity of light 

the lights 

to fix the sensible lay Pumeks tarty. pounded pumice; pounce 213 Eysunek i malarstwo. 


Drawing and painting. 


Flaszka z kwasem saletrowym, 


a flagon of nitric-acid dilated by 


rozpuszczonym wodfj. 


water 


Czernic. 


to blacken 


Niepewny. 


rague 


Deseczka. 


the board 


Jod. 


iodine 


Soczewka zjednoczenia swiatJa. 


the focus of emanation 


Te.cza. 


iris, rainbow 


Pe^dzel. 


a brush (pencil) 


Poci^g p^dzla. 


the touch of a pencil 


Rzeziec, igla sztycharska. 


a chisel 


Oldwek. 


a crayon 


Oprawka. 


a port-crayon 


W^giel drzewny. 


charcoal 


Scieracz. 


a shading-stamp 


Tuz. 


Indian ink 


Paletka. 


the pallet 


Ramy. 


a frame 


Lak, firniks. 


the Tarnish 


Winietka. 


a vignette 


Mapka, portofolio. 


a portfolio 


Mannekin, lalka. 


a m anniki n . Muzyka i spiew. Music and Singing. 

Czy instrument panski nastrojony? is yoar instrument in tune? 

Moj fortepian musi by6 nastrojony My pianoforte must be raised a 

o ton wyiej. note higher. 

Nalezy naci^gn^c struny na moj% My harp wants stringing. 

harfg. Fortepian rozstrojony. The piano is out of tune. 214 Muzyka i spiew. 

Te dwa instrumenta s$ rdwno na- 
strojone. 
W jakim tonie ta arya fpiesri)? 

Ona w tonie b. 
Co mam panu spiewac? 
Zaspiewaj nam pan piosenke.. 
Cos iatwego, przyczem sig gfos 
rozwya swobodnie. 

Dotyehczas spiewalem tylko prze- 
dnie sztuki naszych pierwszych 
spiewaczek. 

A wie.c t$ kawating z Belliniego. 

Prosze. otworzyc dobrze usta; glos 
wyci^gac ; wzniesc glowg ; bez 
wielu ozddb; prosze. zacz$6 to 
allegro z zywosci^; wznosid ton 
i zniiac; za wysokol Ta kaden- 
cya troch^ za drz^ca ... no kres- 
cendo, rinforzando . . . Gios panski 
winien sie wznosic stopniowo, 
nie porywczo. Music and Singing. 

Both instruments are tuned to 
the same pitch. 
What key is this air set in? 

It Is in the key of B. 
What shall I sing you? 
Give us (let us have) a song. 
Something very simple where the 
voice may easily display itself. 

I hitherto only sung the arie di 
bravura of our first rate singers 

Let us hear this cavatina of 
Bellini. 

Open your month properly; cause 
your voice to hold out; lift up your 
head; no such fiorituras (flouri- 
shings); begin this allegro brisk- 
ly; cause the note to swell and 
sink by degrees; too high! 
This cadence is rather short . 
well now crescendo, rinforzando 
.... your voice must swell by 
degrees, not abruptly. Pani nie ma muzykalnego sluchu. You have no ear for music. Ja ocbrypla, nie jestem przy gio- 
sie. 
Pani spiewa falszywie, dobrze. 

Moja siostra spiewa z nut bez 
poprzedniego przygotowania. 

Ona gra po mistrzowsku na forte- 

pianie. 
Jakie cViczemia dotychczas prze- 

byla? I am rather hoarse, I am not In 
voice to-day. 
Yon sing oat of tune, is tune 

My sister sings at sight. 

She has attained great proficiency 
on the piano. 

Which exercises has she played 
hitherto? 215 Muzyka i spiew. 

Radzono jej cwiczenia Kramera, 
ktdre maj$ bye* najlepsze. 

One przechodz$ inne w uprawie- 
niu gibkosci palcdw i wycwicze- 
niu lewej r^ki pospolem z prawjj. 

Ja bardzo lubi$ cwiczenia P.; gra 
tego pianisty nadzwyczajnie deli- 
katna i plynna. Music and Singing. 

They have advised her to the 
etudes of Cramer, which are 
said to be excellent. 

They have the advantage of 
making the fingers flexible and 
of giving the same dexterity to 
the left hand as to the right. 

I like the etudes of P. very much ; 
this pianist has a delicate finger 
and executes to perfection. Zagram panu koncert K-a. 

Pan gra to andante za szybko, co 
psuje povrainy charakter jego. 

8*ysza*em jak Herz grai je tak 

samo. 
On mysli, ii przez przyspieszenie 

gra jego wyda si$ wspanialsz^. 

Ta sztuka skonczona; mamie j^ 
na nowo odsplewac*. 

Proszg bardzo; ale nie uiywac za 
wiele pedafu, ktdry wznosi przy- 
tlumiacza. To sprowadza mie^sza- 
nin^ dfwi^kdw, ktdra szkodzi 
harmoniL 

Ten naidg winna jestem memu 
pierwszemu naaczycielowi. 

Proste wykr^ty miernych graczy, 
dla ukrycia W^ddw giy w wyko- 
naniu. 

Ostatnie tony taktu, oznaczonego 
decrescendo , nalezy stopniowo 
osiabiac . . uwazac format^ . . . I will play you a concerto of K. 

You play this andante too fast; 
that deprives it of its gravity. 

I heard it executed by Hertz in 
this way. 

He flatters himself to add to the 
brilliancy of execution by acce- 
lerating the time. 

I have finished the piece, shall 
I sing it again? 

Pray be so kind; only mind you 
do not make use too frequently 
of the pedal which lifts the 
mutes. That produces a confu- 
sion of sounds greatly prejudi- 
cial to harmony. 

My first master is accountable 
for this habit. 

A mere trick of indifferent players 
in order to mask the incorrectness 
of their play. 

Give the last tunes of the mea- 
sure surmounted by a decrescendo 

by degrees weaker hold 

this fermate .... this cadence 216 Mnzyka i spiew. 

ta kadencya jest slaba . . . trzeba 
j(j nderzac silniej. 
Gra pariska nie plynna . . . teraz 
dolce . . . pianissimo , ralentan- 
do . . . zattumic ton wolniutenko. Muzykalny. 

D$te ins-trumenta. 

Rznie^te instrnmenta. 

Widelka do strojenia. 

Miotek do strojenia. 

Organy. 

Organista 

Skrzypce. 

AltoVka, wiola. 

Basswiola. 

Bassy. 

Wiolonczela. 

Smyczek. 

Kobylka. 

Ko*ek. 

Szyja. 

Tr^ba. 

Tr^bka. 

Fagot 

Oboj. 

Klarnet. 

Flet. 

R<5g. 

Waltornia. 

Rozek. 

Klawisz, klucz nutowy, 

Klucz bassowy. Music and Singing. 

Is too weak .... strike the shake 
with more energy. 
Your playing wants roundness .... 
now dolce .... pianissimo, ralen- 
tando .... cause the sound to 
die away gradually. musical 

wind-instruments 

string-instrument! 

the tuning-fork 

harpsichord hammer 

an organ 

an organ-player 

a violin (fiddle) 

a second violin, a viola 

a bassviol 

a vielone, a connterbass 

a violoncello 

the bow 

the bridge 

the screw 

the finger-board 

a trombone 

a trumpet 

a bassoon 

a hautboy 

a clarionet 

a flute 

a horn 

a french horn; a bugle 

a cornet 

key 

F (bass) key 217 Muzyka i Spiew. 


Music and Singing. 


Cymbaly. 


a cymbal 


Arfa. 


a harp 


Arfista. 


a harper 


Lutnia. 


a late 


Lira. 


a lyre 


Be^ben. 


a drum 


Palka do bfbnienla. 


a drumstick 


Dramla. 


a jew's-harp 


Kociot. 


a kettle-drum 


Harmonijka. 


an harmonica 


Akordjon. 


an accordion 


Pozytywka. 


a cabinet-organ 


Kobza. 


a bagpipe 


Gatunek g^sli. 


a dulcimer 


Tatka. 


a fife 


Harmonijka szklanna. 


musical glasses 


Fortepian, skrzydfo. 


a harpsichord 


SzaJamaja, 


a shahn 


Tamburyn. 


a tambourine 


Kaszlaniety. 


castanets 


Miech. 


the bellows 


Piszczalka vr organach. 


an organ-pipe 


Stmna. 


a string 


Sopran. 


soprano, first treble 


Alt. 


alto (counter-tenor) 


Dyszkant. 


treble 


Tenor. 


tenor 


Bass. 


bass 


Baryton. 


barytone 


Glos falszywy, fiatuta. 


falsetto, faint treble 


Klucz do strojenia forte piano. 


the tuning-key Kamerton. the key-note 218 Muzyka i spiew. 

Rejestr organowy. 

Gamma. 

Nuty. 

Papier do nut. 

Takt. 

Takt wybtfac". 

Sztrych taktowy. 

Dwutaktowa nuta 

Gala nuta. 

Pd*-nuta. 

Cwier6-nnta. 

Jedna dsma nuty. 

Szesnaatka nuty. 

Trzydziesta druga nuty. 

Szescdziesi^ta czwarta nuty. 

Osemka z pnnktem. 

Apogiatura. 

Nuta podwdjna. 

Pauza. 

Graw. 

Dieze. 

c, d, e, f, g, a, h. 

b. 

h is. 

Mala tercya. 

Dur. 

Moll. 

Kontrapunkt. 

Bass generalny. 

TJumic. 

Partytura. 

Akord. 

Spiew towarzyski. 

Muzyka klassyczna. Music and Singing, 
the stops 
the gamut (scale) 
the notes 
music-paper 
time 

to keep, to beat time 
a bar 
a breve 
a semibreve 
a minim 
a crotchet 
a quaver 
a semiquaver 
a demi-semiquaver 
a quadruple-quaver 
a dotted quaver 

an appoggiatura 

a turn 

a rest (pause) 

a flat 

a sharp 

c, d, o, f, g, a, h 

b-flat 

b-sharp 

flat third 

major 

minor 

counterpoint 

thorough-bass 

to flatten 

the score 

the chord, accord 

a glee 

classical music 219 Muzyka i spiew. 


Music and Singing. 


Muzyka gtosowa. 


vocal music 


Muzyka instrumentowa. 


instrumental music 


Symfonia. 


a symphony 


Oratoryum. 


an oratorio 


Sonata. 


a sonata 


Sonet 


a sonnet 


Kaiitata. 


a cantata 


Riturncl. 


a ritornello 


Arja. 


an air (a tune) 


Piosenka. 


a lay (canzonet) 


Ballada. 


a ballad 


Zwrotka. 


the refrain 


Chora*. 


choral-song 


Przegrywka. 


the prelude 


Final. 


the finale 


Adagio. 


an adagio 


Recitatiwo. 


a recitative 


Melodya. 


the melody 


Melodyczny. 


melodious . Uniwersytet. 

Ten mfody cziowiek ucze.szczal do 
uuiwersytetu. 

Uczyl si^ w uuiwersytecie Kem- 

bridzkim. 
Jego brat wpisauy w kolegium . 

W jakim on fakultecie? 

On uczy si$ prawa, medycyny, 

teologii. 
Poswi^ca si<j szczeg&owo studyom 

lacinskiego i greckiego jezyka. The university. 

That young gentleman has had 
a university, education. 

He has been trained at Cam- 
bridge. 

His brother has entered N . . . Col- 
lege. 

To which of the faculties does 
he belong? 

He studies law, medicine, thej 
logy. 

His studies are principally di- 
rected to the greek and latin 
languages. 220 Uniwersytet. The university. 

On zajmuje si sczegdiowo geome- jj e has applied himself particu- 

tr 7$- larly to geometry. 

On postal* nadzwyczajnie w tej He 8trides ^ a g^t m that 

nauce. science. 

Odbyt on swdj egzamen? H as he already passed examina- 
tion? 

Kiedy otrzyma stopied doktora. When will he take his degree? 

On odby* dysput? teologiczna.. He held a public &i SC}1 Bion in 

theology. 

Otrzymal stopien doktora. He obtained his doctor's degree. 

Jest doktorem teologii. He is Doctor of Divinity. 

On oczekuje doktoratu. He his in the way to be a 

Doctor. 

OtrzymaJ miejsce professora. He has got a professorship. 

Trzyxna publiczne prelekcye o Ho- He gives public lectures on Ho- 

racym. race. 

Sluchafem karsu filozoficznego I have attended the lectures of 

N-a. K. on philosophy. 

Ten professor ma wielu aluchaczy. This professor has a large au- 
dience. 

On dzis nie czyta. He does not lecture to-day. 

Otrzyma krzeslo w akadoraii fran- He has been admitted to the 

cuzkiej. French Academy. 

On mini mow$ wstejpnq. He has delivered his entrance- 
speech. 

W mowie jego byto wiele pie.knych There were some moving passa- 

momentdw. ges in his speech. 

Byla to mowa pehia tresci. It was a speech fall of matter. 

On czfowiek giejjoko uczony. He is a perfect scholar. 

Takich uczonych nie wiele. Such scholars are scarce. 

My ucz^szczali do jednego uniwer- We have been fellow-students 

sytetu. at the university. 221 Uniwersytet. The university. 

Jego siostrzeniec czlowiek nie- His nephew is an illiterate man. 
okrzesany. 
On i trzech zliczyc nie amie. He knows not a from b, he is a 

mere ignoramus. 
On nczy si$ gdy ma ochot$. He studies by fits and starts. 

On bardzo obczytany. He is well read. 

Ma powierzchowne nksztafcenie. He has a slight, general knowledge 

of the sciences. 

U niego wiecej zr^cznosci i taktn He has more cleverness and man- 
nii prawdziwej nauki, ners than real learning. 

On roznmie troch$ po lacinie. He has a smattering of Latin. 

J^zyk laclriski doec ma latwy. He succeeds in acquiring the Latin 

language. 

To niemieckie kazanie dla niego. That is Greek to him. 
Nie ma co si$ chwalic z swej naaki. He need not boast of his lear- 
ning. 
Ale dla czego on sw$ uczonosc tak But why does he make such a 

na jaw Wadzie? show of his learning? 

Biedny chJopiec, nie zdat egza- Poor fellow, he has been plucked. 

minu. 
W naszej akademii wszystko slg Kissing in our Academy goes by 

kuina, favour. Kanclerz uniwersytetu. the Chancellor of the University 

Rektor. the Rector 

Dziekan. the Dean 

Proktor. the Proctor 

BedeL the Beadle 

Bursista. a fellow 

Kandydat. a Candidate 

Bakalarz. a Bachelor 

Magister. Master of Arts (A. M.) 

Doktor prawa. Doctor of Laws (L, L D ) 222 Uniwersytet 
Doktor medycyny. 
Wygnac. 

Studenci. 
Egzamin wpisu. 

Egzamm doktorski. 

Towarzysz izby. 
Nowotnik. 

Zycic studenckie. 
Swiat nczony. 
Uozone noce. The university. 

Doctor of Medicine (M. D.) 
to expel 
the students 
the little go 

the great go 

a chum 
a freshman 

College life 

the learned world 

learned lucubrations. Nauka, sztuka, literatnra. 
Czem si$ pan teraz zajmuje? 

Kiedy pan wyda swoj romans? 
Ten romans przycl^ga mocno. 

U pana nieocenione wymysly. 
Pan potrafi umaic swe peryody, 

To slowo bardzo wyraziste. 
Pailski geniusz za silny, aby iartu 
jakiego nie ominad 

Pan puszcza wodze satyrycznego 
humoru. 

To tylko dojmujace kpiny. Sciences, arts, literature. 

What work have you now in 
hand? 

When shall you publish your ro- 
mance? 

This romance is very engaging. 

You have admirable starts of fancy. 

You know how to give your sen- 
tences a good turn. 

This word is figurative. 

You are too much a man of ge- 
nius to deny yourself the pleasure 
of passing a joke. 

You let loose your satirical talent 

This is an abusive way of jesting. 223Nauka,8ztuka,literatura. Sciences, arts, literature. 

Oto powiesc" dobrze uiozona. That is a well told tale. 

Naleialoby t^ powiesc powikiac. Yon ought to dress this story hi 

clean linen. 

W tej broszurze nie ma nic into- There is no spirit hi that pam- 
resujacego. phlet. 

Ten autor za przysadny. This author is somewhat affected. 

Mato autordw, Jacy by nie byli There is scarcely any author who 
czasem nudnymi. does not nod now and then. 

Jegospos6"bpi8aniajeststaby,watty His style wants energy. 
Co za styl przysadny i nadqty. What a stiff and forced bombastic 

style. 

Co za czczoSc w slowach. What trash. 

W tej mowie sensu ni za grosz. This speech is but an empty dis- 

course. 
On same giapstwa pisze. He writes bat nonsense. 

To pisarz nami$tny. This writer publishes something 

new every day. 

On pracuje na chleb pidrem. He S ets his bread *F 

books. Pisze wiersz za tyle a tyle. He writes for so mach ft Iine - 

Mdglie pan t? cal^ ksiaik? prze- Could you prevail upon yourself 
czytac? * read tbls book through? 

Czytatem, niestety, ow% ksiaike, l havft rea<l that book ' alasl for 
za kare. mv P un ishment. 

On si objawia ateist%. He has 8et U P for Bn atneist - 

Ten r^arz by* ulubiencem pubU- That author * as welcomed by 
cznolci. ^y one. 

On teraz oslawiony na zawsze. He ia now cried down for cver * Jak wielu pisarzy winno swe imi 9 How man y writers owe thelr ce ' 
oplaconym krytykom gazeciar- lebrit y to bribed recommenda, 

tions in the newspapers. 224Nauka,sztuka,literatura. Sciences, arts, literature. 

Gust dzisiejszy tak zepsuty, * The general taste of the day is so 
moina ksiaike. rzuci6 z odraz^ bad that it is necessary to lay the 

book aside. 
Publicznosc zywi sie^ romansami. The public feeds upon novels. 

Talentu nie dano kazdemn. Talent is not at command. 

To plynna poezya. That poem goes off well. 

Oto s% wiersze petae mocy. These verses are very spirited. 

To ostatnie wiersze Bajrona. Those were the last notes of By- 

ron. 
Te wiersze peJne s$ wstawek. These rhymes are full of botches. 

To wiersz chromy. This verse hobblea. 

Wolnosci poetycznej nie naleiy Poetical licence should never be 
nigdy naduiywad. driven too far. 

Zna pan te. kotery^ geniuszy? Do you know that club of wits? 

To zbidr geniuszy, wyjawszy pe- But for pedantry it may be cal- 
danterye.. led a meeting of wits. 

Oni ezukajfj filozoficznego kamie- They search after the philosopher's 

nia. stone. 

Panstwo rozumu. The province of wit. 

Ta ksiaika za drobnostkowa. This book Is too subjective, too 

personal. 

Komitet ia/la aby autor swoj^ The reading-committee would hare 

sztuke. poobcinai. the author shorten his work. 

Te, sztuk^ przyj^to pod warunkiem, The work has been admitted on 
ii w niej porobi odmiany. condition that the author should 

submit to some alterations. 
Krytyka pisze dobrze o tern dziele. The review speaks highly of the 

work. 
Froze, Jego przekladaj^ nad poezy$. His prose works are preferred to 

his poetry. 225 Nauka, sztuka, literatura. 
Uczeui w tern sie. nie zgadzaja^ 

Jeden system filozofii sp^dza drugi. 

W teoryi to bardzo dobre, ale nie* 
moiliwe praktyczuie. 
On pisze dla tej gazety. 

Krytykowal on bezwzgle.dnie wier- 

szokletdw. 

Kto napisaJ, ten artykul? 
Nie wierz nm pan, to bajki. 

Kto pisze artykuJy wste_pne do 
gazety paryzkiej (londyriskiej; ? 

To protektor sztuk i nauki. 
U niego nie ma poj^cia sztuki. 

Ja za malyin znawc$ tego, tby 
dawac me zdauie. 

Bylem w czasie przyjtjcia nowego 
czlonka akademii. 

Pan B. czy w katedrze czy w mo 1 - 
wnicy, niepodobny ani panu V., 
ktdrego improwizacye tak wepa- 
niale, ani panu C., ktdrego mo- 
wy wznosz^ si^ na skrzydlach 
poetycznego uniesienia, ale blysz- 
czy wi^zaniem mysli i biegfoscia^ 
j^zyka. 

U niego w samej rzeczy wymowa 
ozywiona, ktdra poci^ga zaraz na 
pocz^tku. Sciences, arts, literature. 
Learned men differ on that point. 

One system of philosophy sup- 
plants the other. 

In theory it is good, but not in 
practice. 

He contributes to (writes for) 
this newspaper. 

He criticized the poetasters (rhy- 
mers) with unsparing severity. 

Who has written this article? 
Don't believe it, it is humbug. 

Who writes the leading articles 
in the Paris (London) gazette? 

He Is a promoter of the arts and 

sciences. 
He has no taste for the fine 

arts. 
I am not connoisseur enough to 

judge of that. 

I was present at the admittance 
of a new iriember to the acade- 
my. 

Mr. B. on the cathedra or at the 
tribune does not resemble Mr. V., 
whose improvisations are so bril- 
liant, nor Mr. C., who in his 
speeches gives way to poetical 
inspirations, but he strikes by 
the concatenation of ideas and 
by precision of speech. 

His is indeed a spirited and bril- 
liant eloquence which captivates 
immediately. 226 Nauka, sztuka, literatura. Sciences, arts, literature. A co za bystros"6 w poje_ciu i roz- 
sadzaniu w rozmaitych pytaniach. 

Z jak% delikatnoSciq, i dostojnos~ci^ 
rozbiera on zasady przeciwnikow, 
bez stania si gorzkim lub niena- 
wistnym. Podziwiaj pan ten drzq,cy glos, to 
palace oko, ten potok wyrazow. 

Ktoby twierdzil z poczq,tku iz 
z ust tego czlowieka polej^ siQ 
tat gor^ce slowa, ze mowca si^ 
wzniesie do tak wysokiego nat- 
chnienia. Teologia. 

Teolog. 

Prawnictwo. 

Prawnik. 

Ekonomia polityczna, narodowa. 

Prawo narodowe. 

Prawo ko^cielne. 

Historya ko^cielna. 

Dogmatyka. 

Moralnos6. 

Medycyna. 

Chirnrgia. 

Medyk, lekarz. 

Chirurg. 

Dentysta. 

Oknlista. 

Weterynarz, konowal. And how quickly and skilfully 
does he comprehend and treat 
every sort of question. 

With how much urbanity of 
language, how justly and con- 
veniently does he set forth the 
opinions of his adversaries, with- 
out bitterness or hatred. 

Observe how his voice trembles, 
his eye sparkles and his words 
come rushing on. 

Who would have fancied, in the 
beginning, that he would dart 
those passionate words, and ele- 
vate himself to so sublime inspi- 
rations. divinity (theology) 
a divine (theologian) 
jurisprudence (law) 
a lawyer (jurisconsult) 
political economy 

political law 

church- (canon-) law 

church-history 

dogmatics 

ethics 

medicine 

surgery 

a medical man (physician) 

a surgeon 

a dentist 

an oculist 

a veterinary surgeon (farrier) 227 Nauka, sztuka, literatura. 
Weterynarya. Sciences, arts, literature, 
veterinary science Filozofla. 


philosophy 


Fllocof. 


a philosopher 


Logika. 


logic 


Logik. 


a logician 


Dialektyka. 


dialectics 


Dlalektyk. 


a dialectician 


Wymowa, retoryk*. 


rhetoric 


Retorysta. 


a rhetorician 


Orator, moVca. 


an orator 


FUologia. 


philology 


Fllolog. 


a philologer, linguist 


Archeologia. 


archaeology 


Archeolog. 


an antiquary 


Nnmizmatyka. 


numismatics 


Ortografia, pisownia- 


orthography 


Etymologia. 


etymology 


Gramatyka. 


the grammar 


Gramatyk. 


a grammarian 


Dialekt, narzecz. 


a dialect 


Jfzyk zepsnty. 


a jargon (cant) 


Jejtyk chtopskl. 


low 


Poezya. 


poetry 


Poeta, wieszcx. 


a poet 


Epiczny. 


epic 


Liryczny. 


lyric 


Dramatyczny. 


dramatic 


Dydaktyczny. 


didactic 


Liryk, Epik. 


a lyric, epic writer 


Zbidr poezyi. 


a collection of poem 


Plsac wiersze, tworzy6. 


to write poetry 228 Nauka, sztuka, literature 


Sciences, arts, literature. 


Rym. 


the rhyme 


Rymy skiadac. 


to rhyme 


Proza. 


prose 


Romans. 


a romance 


Powiesc romantyczna. 


a novel 


Prozaista. 


prose writers 


Artysta. 


an artist 


Wirtuoz, kompozytor. 


a virtuoso 


Amator, labownik, 


a dilettante 


Sztuka dramatyczna. 


the dramatic art 


Snycerstwo. 


sculpture, statuary 


Snycerz. 


a sculptor, statuary 


Literat. 


a man of letters 


Gazeta, dziennik. 


a journal 


Gazeciarz, dziennikarz. 


a journalist 


Magazyn. 


a magazine 


Gazeta literacka. 


a literary gazette 


Raport, sprawozdanie. 


a report 


Sprawozdawca, korespondent. 


a reporter 


Recenzya, krytyka. 


to review 


Recenzista, krytyk. 


a reviewer 


Czasopismo. 


periodicals 


Dodatek. 


a supplement 


Og^oszenie. 


an advertisement 


Dzienniki rz^dowe. 


Ministerial papers 


Spls zmartych. 


the obituary 


Biaro adresowe. 


an office of intelligence 


Historya. 


history 


Historyk. 


an historian 


Geografia. 


geography 


Genealogla, roaovroo. 


genealogy 229Nauka,sztuka, literatura. Sciences, arts, literature. Heraldyka. 


heraldry, blazonry 


Dyplomatyka. 


diplomacy 


Dyplomata. 


a diplomat 


Fizyka. 


physics, natural philosophy 


Fizyologia. 


physiology 


Fizyolog. 


a physiologist 


Historya naturalna. 


physiography, natural history 


Naturalista. 


a naturalist 


Fizyk. 


a natural philosopher 


Astronomia, gwiazdarstwo. 


astronomy 


Astronom, gwiazdarz. 


an astronomer 


Astrologia. 


astrology 


Astrolog. 


an astrologer 


Alchemia. 


alchymy 


Alchemik. 


an alchymist 


C hernia. 


chemistry 


Chemlk. 


chemist 


Botanika. 


botany, the vegetable kingdom 


Botanik. 


a botanist 


Mlneralogia. 


mineralogy, the mineral kingdom 


Mineralog. 


a mineralogist 


Zoologia. 


zoology, the animal kingdom 


Zootomia. 


zootomy 


Anatomia. 


anatomy 


Anatom. 


an anatomist 


Mechanika. 


mechanics 


Mechanik. 


a mechanician 


Maszynista. 


a machinist 


Mechanizm 


mechanism 


Statyka. 


statics 


Akustyka. 


phonics, acoustics 


Optyka. 


optics 230 Nauka, sztnka, literatura. 

Optyk. 

Fizyonomika. 

Fizyonom. 

Mnemonika. 

Frenologia. 

Technologia. 

Technlczny. 

Iniynier. 

Geodezya, miernictwo. 

Miernik. Sciences, arts, literature. 

an optician 

physiognomy; physiognomies 

a physiognomist 

mnemonics 

phrenology 

technology 

technical 

an engineer 

geometry (land-surveying) 

a geometer (land-surveyor). Religia, koscidl. 
By* pan dzisiaj w kosciele? Religion, church. 
Have you been to church to-day? Komunikowa* em ; przyjatem iwie_t 

sakramenta. 

KomunikowaJem u plebana naszej 
parafii. 

Wiele razy na dzied msz$ w tym 
kosciele czytaj$? 
By* pan na mszy, na summie? 

Kto miai kazanie? 

Pan N.; ten pleban kaze codzien- 

nie. 
Kaznodzieja mdwlt o wainoscl, 

potrzebie, mocy ofiary Chrystusa. Kazanie jego skJadalo si^ z trzech 
cz^sci. I have communicated, I have recei- 
ved the sacrament. 

The rector of my parish has gi- 
ven me the communion. 

How many times a day do they 
say mass in this church? 

Did you hear mass, high mass? 

Who preached? 

Mr. N.; this clergyman preaches 
every day. 

The preacher spoke of the mea- 
ning, necessity and power of 
the sacrifice (offering) of Christ. 

His sermon was divided under 
three heads. 231 Religia, KoscirfJ. 

Kazanie uczylo o naturze, skladzie 
1 waznosci zbawienia. SJowo boie shiiy ku nauce pro- 
Btym , ku umocnieniu siabym 
i ku pociesze skruszonym. Ten kaznodzieja mie. zbudowa*. 
Kaza* z namaszczeniem i powaga. 
On fllarem chrzeseiaiiskiej wiary. 
Czy dziecie. pariskie ochrzczone? 

Moj$ siostrq b$dij przyszfej wiel- 
kanocy blerzmowa^. 
Wczoraj byi pogrzeb N-a. 

Bylem iia pogrzebie. 
Pogrzeb jego byJ wspanlaiy. 
Cag byi bardzo liczny. 
Pochowali go vr familijnym grobie. 
Umart jako dobry ohrzescianin. 
Umarl jak swi^ty. 

Pan N. przeszedl na katolick^ 
wlar^. 

On wstijpit w stan duchowny. Religion, church. 

The sermon treated of the nature, 
quality and importance of redemp- 
tion. 

The word of God is useful for 
the information of the simple, 
the confirmation of the weak 
and the consolation of those 
that are penitent and of a con- 
trite heart. 

This preacher has edified me. 

He preached with earnestness 

and dignity. 
He is a strong supporter of the 

Christian faith. 
Is your child already christened 

(baptized) ? 
My sister is going to be confirmed 

next Easter. 
The funeral of N. was celebrated 

yesterday. 
I was present at the burial. 

He was buried with great pomp. 

The funeral procession was nu- 
merously attended. 

He was deposited in the family 
vault. 

He died like a Christian. 

He died a reputed saint. 
Mr. N. has turned catholic. 
He has turned a churchman 232 Religia, kosciot. Religion, church. 

Urz^d parafialny! on zjjda wyzej. A prebend! he looks up higher. 

ChJop strzela, Pan E6g kule nosi. Man proposes, God disposes. 

To katolik wolnomys'lny. He is a relaxed papist. 

Jego podejrzewaja. o kacerstwo. He is suspected of heresy. Shizba boia. 


the worship of God; Divine 
vice 


Wiara. 


the faith 


Poboznosc. 


piety 


Pogaristwo. 


paganism (heathenism) 


Poganin. 


a pagan (heathen) 


Poganie. 


the gentiles 


Poganski. 


heathenish 


Shizba baiwanom. 


Idolatry 


Balwan. 


an idol 


BaJwochwalca. 


an idolater 


B atwo chwalczy. 


idolatrous 


Zabobon. 


superstition 


Zabobonny. 


superstitions 


Niewiara. 


Infidelity 


Niewierni 


the infidel 


Apostazya. 


an apostasy 


Apostata. 


an apostate 


Odpasc od wiary chrzescianskiej. 


to apostatize Czarodziejstwo. 

Gzarodziej. 

Czarownica. 

Oczarowac. 

OCarowac. 

Ofiara. witchcraft, sorcery 

a sorcerer (wizard) 
a witch, sorceress 
to bewitch 
to offer, to sacrifice 
an offering-, a sacrifice 233 Religia, kosciol. 
Zwierz^ ofiarne. 

Litania. 

Liturgia. 

Machometanstwo, islamizm. 

Muzuimaiiin, machometanin. 

Zydowstwo. 

Zyd. 

Zydowski, hebrajski. 

Chrzesciaiistwo. 

Chrzescianie. 

Chrzescianiu. 

Wiara grecko - rossyjska. 

Wiara katolicka. 

Wiara luteraiiska. 

Wiara reformowana. 

Sliyzina. 

Shyzniatyk. 

Herezya, kacerstwo. 

Heretyk, kacerz. 

Swi^ta Trojca. 

Bdztwo. 

B<5g. 

Bogini. 

Stworzenie. 

Stworzyciel. 

Twdrczy. 

Pan nasz (Jezus Chryatns). 

Zbawiciel, Odkupiciel. 

Duch swi^ty. 

Aniol. 

ArchanioJ. 

.Anielski. Religion, church. 
& victim 

the litanies 
the liturgy 

the Mussulman faith (islamism, 
Mahomedanism) 
a Mussulman, Mahomedan 
Judaism (Jewism) 
a jew (Hebrew) 
Jewish (hebrew) 
Christianity 
Christendom 
a Christian 
Greek orthodox church 

Roman catholic church 

Lutheran church 

Reformed church 

schism 

a schismatic 

heresy 

a heretic 

Holy Trinity 

the Deity 

God 

a goddess 

the creation 

the creator 

creative 

Our Lord 

the Saviour 

the Holy Ghost (Spirit) 

an angel 

an archangel 

angelic (angellike) 234 Religia, kosci<5l. 

Czart, djabef. 

Djabelski, czartowski. 

Pieklo. 

Piekielny. 

CzySciec. 

Wszechmocnoic. 

Wsze^dobecnoic*. 

Wszechmocny. 

Wszechwiedza. 

Swi^tosc. 

Objawienie. 

Natchnienle bozkle. 

Pismo sViele. 

Biblia. 

Stary, nowy testament. 

Katechizm. 

Brewiarz. 

KBiazka nabozna. 

Psalm. 

Psalterz. 

Hymu. 

Ewangelia. 

Akta Apostolskie. 

Poselstwo, posiauie. 

Homilia. 

Nauka religii. 

Morat, etyka. 

Grzech pierworodny. 

Qrzesznik. 

Ucielesnienie. 

Przemlenienic. 

M^ka Chrystusa. 

Krzyi. 

Passya, krucyfiks. Religion, church, 
the devil (fiend) 
devilish (fiendish) 
hell 

hellish, infernal 
purgatory 
omnipotence 
omnipresence 
the Almighty 
omniscience 
holiness (sanctity) 
the revelation 
divine inspiration 
the Holy Writ (Scripture) 
the Bible 

the Old, the New Testament 
a catechism 
a breviary 
a prayerbook 
a psalm 
the psalter 
a hymn 
the Gospel 
the Acts 
an epistle 
an homily 
doctrine of faith 
ethics 

original sin 
a sinner 
incarnation 
the transformation 
the sufferings of Christ 
the cross 
the crucifix 235 Religia, koscidJ. 

Ukrzyiowanie. 

Zmartwychwstanie. 

Wniebovrstaj>ienie. 

Sqdny dzled, sad ostateczny. 

Chrzeit. 

Romania, sttt Panski. 

Spowiedf. 

Spowiedf Qstna. 

Isc do spovriedzi, finchac* ipow.. 

Konfesyonat. 

Ostatnie namaazczenie. 

Ma Ji ens two. 

Celibat, beziedatwo. 

SwI^cenie kaptadskic. 

PowoJanie. 

Oawiecenle duchowe. 

Pokata. 

Post, poacic. 

Nawrdcenle. 

Uiprawledllwieni. 

Poiwl^cenie. 

Btogoslawiedstwo, Wogostawid. 

Dziesi^d przykaziin. 

SHad Apostolski. 

Modlitwa Panska, Ojeze nasz. 

Duchowlenstwo. 

Ksiqdz, dnchovmy. 

Przeioiony. 

Laik. 

Pleban. Religion, church. 

the crucifixion 

the resurrection 

the Ascension 

the Last Day, doom's-day 

Baptism (christening) 

the Eucharist, the Lord's Supper 

Confession 
auricular confession 
to confess 
a confessional 
Last unction 

matrimony 

celibacy 

Ordination, Holy orders 

TO cation 

illumination 

repentance 

a fast; to fast 

conversion 

justification 

sanctification 

the blessing; to bless 

the Ten Commandments 

the Apostles' Creed 

the Lord's Prayer 

the clergy 

a priest 

a high priest (pontiff) 

a layman 

a minister, a parish 236 Religia, koscioL 


Religion, church. 


Wikary. 


a curate, vicar 


Plebania, parafia. 


the parsonage, parish, congregation 


Pastor. 


a pastor 


Djakon. 


a deacon 


Djakonstwo. 


the deaconship 


Rabin. 


a rabbi 


Bractwo. 


a congregation 


Konsystorz. 


a consistory 


Dyecezya. 


a diocese 


Kaplica. 


a chapel of ease (anderparochial 
church) 


Parafianie. 


the parishioners 


Dziekan, djakon. 


a deacon 


Kapelan. 


a chaplain 


Kanonik. 


a canon 


Kapitula. 


a chapter 


Biskup. 


a bishop 


Biskupstwo. 


a bishopric 


Blskupi. 


episcopal 


Arcybiskap. 


an archbishop 


Kardynal. 


a cardinal 


Papiez. 


the pope 


Papieztwo. 


papacy (popery) 


Papiezki. 


papal 


Pralat. 


a prelate 


Synod, koncylinm. 


a synod (council) 


Klasztdr. 


a convent (cloister) 


Klasztdr zakonnikdw. 


a monastery 


Klasztdr zakonnic. 


a nunnery 


Opactwo 


an abbey 


Opat 


the abbot 


Ksieni. 


the abbess 


Przeor 


the prior (prioress) 237 Religia, koscidl. 


Religion, church. 


Superior, superiorka. 


the superior 


Zakonnik, brat. 


a monk, friar 


Zakonnica, siostra. 


a nun, holy sister 


Kwestarz. 


a mendicant friar 


Pustelnia. 


hermitage 


Pustelnik. 


the hermit 


Cela. 


a cell 


Zycie zakonne. 


monastic life 


Kaptur. 


a cowl 


Pastoral. 


a crosier 


Kapa. 


a monk's gewn 


Infula. 


a mitre 


Sutanna. 


a cassock 


Alba. 


a surplice, stole 


Misyonarz. 


a missionary 


Zakrystya. 


the vestry 


Zakrystjan. 


tlie clerk, the sexton 


Przelozony kosciota. 


tbe churchwardens 


Ch<5r. 


the choir 


Chdrysta. 


a chorister 


Antyfona. 


an anthem 


Oltarz. 


an altar 


Oitarz wielki. 


the chief altar 


Rdzaniec. 


beads (rosary) 


Mdwic rdianieo. 


to tell one's beads 


Kadzidlo. 


incense 


Kadzielnica. 


a censei 


Hostya swiqta- 


A consecrated wafer, a host. 
holy bread 


Ktelich. 


the cup (chalice) 


Monstrancya. 


the pyx 


Chrzcielnica. 


the font 


Kroplelnica. 


a holy-water pot 238 Religis L)cidl. 

Woaa swie.uuiia 
Kropidio. 
Nawa koioiOfru 
Kazalnica. 

Przedsieri. 

Sm^tarz. 

Grubarz. 

Trumna. 

Gr(5b. 

Nadgrobek. 

Dzwonnik. 

Jutrznia. 

Nieszpory. 

Msza zaduszna, ialcbna. 

Palenie cial. Religion, church. 

holy water 

the holy-water brush 

the nave 

the pulpit 

a pew 

a churchyard, cemetery 

the sexton (grave-digger) 

a coffin 

a grave, tomb 

a tombstone 

a chimer 

matins 

vespers 

a service for the dead. 

cremation Prawo. 
Ten cziowiek popetatt zbrodni$. 

On winien przeste.pstwa 

r>rosz$ mi wprowadzi6 przest^pce. 

Jego obwiniaj^ o kradziei z wy- 
iamaniem. 
^n w stanie oskarzenia. 

On si^ stawi przed sad >m. 

Podj^to protokdi. 
Nalczy oskarzyciela stawi6 przeciw 
oskarzonemu. Justice. 
This man has committed a crime. 

He is guilty of misdemeanour. 

Bring the criminal (culprit) be- 
fore me. 

He is accused of (charged with) 
burglary. 

He has been arraigned (stands 
impeached). 

He will stand to trial. 

A verbal process was made up. 
The plaintiff is to be confronted 
with the accused. 239 Prawo. Justice. 

Oskarionego powoiano do odpo- The accused was called upon to 
wiedzi na punkta oakarienia. answer the indictment. 

On wytrzymal badanie porza/lkowe. He underwent a regular exami- 
nation. 

BIcr$ pandw za swiadki. I take yon as witness. 

Przyj^c przysie.gQ od swiadkdw. Swear the witnesses. 

Przytomne 0$ dwa swiadki obwi- There are two witnesses against 
niaj^ce 1 jeden broni^cy. and one in favour of the accu- 

sed. 

Przypusclc go do przysi$gi, moie Cause him to take an oath, let 
przysi^dz. him swear. 

8e.dziowie os$dzill go winnym. The jury found him guilty. 

8$d wydal nan wyrok. The court has pronounced his 

sentence. 

On si$ przyznat do winy. He pleaded guilty. 

On skazany na caJe iycie (na He was sentenced to imprison- 
czas) do cieikich robdt, na galery. ment for life. 

To prawnie. That is the right way; that is 

according to law. 

8prawiedliwo6 by6 musi. Justice must he done. 

Taka zbrodnia wola o pomste.. That crime calls for vengeance. 

On byl na smierc" osq-dzony. He was sentenced do death. 

Jego scieti. He was beheaded. 

Jego skazali na wygnanie. He WBB Fimished with teanspor- 

tation (banishment). 

Skazano go na kar ? t/si^ca rubli. He was fined a thousand rubles 

(a fine of a thousand rubles was 

imposed upon him). 

Jego skazano na zaplat? kosztow. He was condemned to pay the 

charges. 240 Prawo. Justice. 

Jego osadzono bez przeslnchania. Re wag condemned without a 

hearing. 
Chce apelowa<5. He wiu apply to the Conrt of 

Appeal. 

Obronca jego wnids* o nniewaz- His advocate moved that the sen- 
nienie - tence should be annulled. 

On sw*| spraw? przed sadem bro It was he who de f en ded hit 
ni *- cause. 

Oskariycieli odrzucili z ich skarga. ^ indictment has been rejected. 

On si ? odwolal do laski krdlew He appe al e d to the mercy of the 

emperor. 

On wyprosil uiaskawienie dla He naa obt ained a pardon for hU 
swego brata. brother. 

Podkuptt swych s^dzidw. He has corrupted his judges. 

S^dziowie jemu przychylni. The judge's vote is in his favor. 

S$d go uwolni*. The court has cleared and acquit- 

ted him. 

On kazal go wypuscic na wolnos6. The court haa ordered his re- 
lease. 

Oni si$ pogodzili. The difference has been adjusted 

in an amicable manner. 

Ja mdglbym pana pozwad. I am one who will bring a suit 

against you. 

Ten process kosztuje niezmiernie That lawsuit is a golf. 
wiele. 

Ten rzecznik przewidczy proces. This advocate protracts the law- 
suit. 

On proces wygraJ, przegrah He has won, he has lost the law- 

suit. 

Policya obstijptta t$ szulerni<j The police having entered that 

zabrala graczy z pieni^dzmi ra- gaming-house seized the whole 
zem. company and the money. 

Policya go pojmala The police have arrested him. 241 Panstwo. State. 

Wola monarchy jest najwyzszem The ^n of the sovereign (mo- 

prawem w paristwie samowJa narch) is the highest law in an 

dnem. absolute state. 

Konstytucya tego kraju nie jest The constitution of this land is 

ani moznowtadna ani gminowia- neither purely aristocratic nor de- 

dna - mocratic. 

Postac rz^du jest pomie^szana. Tne f orm o f government is of 

a mixed character. 

To prawo wzywa wszystkich pra- Thla law calls ^ all eligible men 

wyborcdw. O f ^e nation. 

Jutro wybierze izba dyrekcy^ (pre- To-morrow the house will con- 

zesa, wiceprezesa i sekretarza). stitute itself. Przyst^puj^ do obioru komissyi. They are proceeding with the for- 

mation of committees. 

Ze ten wniosek przyj^ty zostal, It has highly surprised that this 
zadziwtto bardzo. motion was taken into conside- 

ration. 

Proponuja nad tym wnioskiem nie They move the previous question. 
dysputowac. 

Ten mdwca staje w opozycyi. This speaker is against govern- 

ment. 

By* kilkakrotnie do rzeczy wzy- He waa reproved several times 
wany. not to swerve from the que- 

stion. 

Pewne glosy wnosz^ zwykle o Some voices are always moving 
ukonczenie rozprawy. the close of debates. 

Wniosek oddano pod glosowanie. The mot ion was put to the vote. 

Niecierpliwi wszyscy zracho^vania They are anxiously looking for- 

ward to the result of the voting. Ministrowie czynia, z tego watpli- The ministers make it a cabinet- 
wosc gabinetowa. question. 242 Prawo,panstwo. justice. State. 

Partya post^powcdw i konserwa- The progressive fraction of the 
tystdw rdwnowazy sie_. House is counterbalanced by the 

conservative. 
Izbie podano prosbe.. They have presented a petition to 

the House. 

Ten zwrdt polityki pozbawit seciny This overthrow of the constitu- 
urz^dnikdw chleba. tion has stripped a hundred 

functionaries of their offices. 

To wczorajszy republikanin. He is a republican of one day's 

standing only. 

Rz^d turecki zmusza wychodcdw The Turkish government causes 
do osiedlenia w gi^bi kraju. the refugees to settle in the in- 

terior part of the country. 

Oni wszyscy polityki nie rozumia. They are all bungling politicians. 

Minister powofany do dworu. The minister was called up to 

the court. 

Pozbawili go jego zaszczytu. The vizir was stripped of his of- 

fice. 

Boczne dochody urze.du tego, wy- The profits of this place are bet- 

nosza wi^cej nii pensya state. ter than the salary. 

Dworaki ukladaj$ si do humoru Courtiers are always ready to 

ksiaz^t. humour the whims of princes. 

Dyplomaci s$ nieprzyjaciolmi woj- Diplomacy bears a natural enmity 
ny. to war. 

Przepad* dyplomata , ktdremu ra- As soon as a diplomate suffers his 
dz$. sentiments to be known, he is 

lost. Stowo prawne. a law-term 

Procedura. proceeding at law 

Prawnie, prawnosc; nieprawnie, legal, lawful, legality; illegal, ilie- 
nieprawnosd. gality; legitimate, legitimacy; il- 

legitimate. 

Urze.dnik s^dowy an officer of justice (a gentleman 

of the bar) 243 Prawo. 

Prawnik, poradnik. 

Adwokat. 

Mecenas. 

Prokurator generainy. 

Doktor prawa. 
Radca. 

Komisarz policyjny 

Dyrektor policyl. 
8$dzia pokoju. Prezydent, prezes. 

Assesor. 

Notaryusz. 

Klient. 

Aktuaryusz, pisarz. 

Protokulista, archiwista. 

Wozny sadowy. 

Syndyk. 

Trybunaf apelacyjny. 

Sad kaaacyjny, apelacya. 

Sad kryminalny 

Asyzy. 

Sad policyjny. 

Najwyzszy trybnnal. 

Posiedzenie publiczne. 
Przy drzwiach zamkni^tych. 

Publicznosc. 
Ustna procedura. 
Instrnkcya procesu. Justice. 

a barrister 

a lawyer 

an advocate, attorney, solicitor 

solicitor (attorney) general , sheriff 

a sergeant at law 

a counsellor 

a police magistrate 

the director of the police 

a justice of the peace 

an arbiter 

the president of a court 

an assessor 

a notary 

a client 

an actuary, clerk 

a recorder 

an usher; a sergeant, a bailiff 

a trustee 

the supreme court 

the court of appeal the court of 

cassation 
a criminal court 
assizes 
the court of correctional police 

a country-court 

a public session 

privately 

publicity 

oral proceeding 

the brief for the trial or hearing 
of a cause 244 Prawo. 

Kaucya. 

Akta, protokuly. 

Prawo gminne. 

Prawo monarsze. 

Prawo duchowne. 
Prawo karne. 

Kodeks karny. 
Kodeks kryminalny. 
Kodeks cywilny. 
Kodeks handlowy. 
Pozywac, procesowac. 

Zapozwad. 
Pozew. 
OskariycieL 
Oskarzony. 

Strona skarzaca. 
Doniesienie, donosiciel Justice, 
a ball, to bail 

the acts, a deed; the minutes 
common law 

the statute law 

canon law 

penal law 

the penal code 

the criminal code 

the code of civil law 

the commercial code 

to cany on a lawsuit 

to accuse, impeach 

an action 

the plaintiff, the prosecutor 

the defendant, accused 

the injured party 

a delation; the informer Doniesc, wydac". 
Zaprosiny, wezwanie. 
List goriozy. 
Rozkaz aresztowania. 
Aresztowac, zlapac. 
Aresztacya. 
Areszt osobisty. to inform 

a summons 

a note of resemblance 

a warrant 

to arrest 

an arrestatton 

an arrest (imprisonment before trial) Mowa oskariajaca. 
Poszukiwanie, sledztwo. 
Przesluchanie swiadk<5w, the request 

an inquest, enquiry 

hearing of witnesses 245 Prawo. Swiadek naoczny, nauszny. Justice, 
an eye , an ear-witness Swiadczyc. 
Opowiesc swiadkdw. 
Obrona, obrdnca. 

Replika, odpowiedz. 

Potrzeba, wniosek kary. 
Narada sa/lowa, dyskusya. 

Bronic strony w procesie. 

Procesuj^cy. 

Obrona. 

Wywdd z rozpraw. 

Osa^lzeuie, wyrok. 

Osadzony. 

Uniewinnienie, oswobodzeuie. 

Uwolnienie. 

Odrzucenie oskarzenia. 

Egzekucya ziemska. to give evidence 
deposition of witnesses 
a speech in defence of; the de 
fender, counsel 
the reply, to reply 

to require, exact a pain 
the deliberation, debate* 

to plead a cause 
a litigant 
a plea 

up the condemnation 
the convict 
the acquittal 
the release 
dismissal 
seizure Sekwestr. 

Egzekucya ruchomosci. 

Kompromis, zgoda. 

Kontrakt. 

Kontraktuj^cy. 

Spadek, sukcesja. 

Dzia* spadku sequestration 

distraint 

a compromise (agreement} 

a contract 

the contractors 

an inheritance 

the patrimony Dziai prawny. 
Testament. 
Zapis, legat the hereditary portion 
a testament, a will 
a legacy 246 Prawo. Justice. Kodycyl, poprawka. 
Wykonawca testaraentu. 
Hypoteka. 
Koszta s^dowe. 
Obraza majestata. 

Powstanie, bunt. 
Powstad, buntowac* sie.. 

Zdrada. 

Zdrajca. 

Mord, zabojstwo. 

Morderca, zabdjca. 

Umyslne. 

Dzieciobdjstwo. 

Ojcobojstwo. 

Zabojstwo poclstqpem. 

Zabdjca nkryty. 

Samobojstwo. 

Nieumyslne zabojstwo. 

Pojedynkowac sl, pojedynkuj^cy. 

Otrucie. 

Truciciel. 

Podpalenie 

Kradziez 

Ziodziej 

Kras'6. 

Ukrywacz. 

Zlodziej kieszeniowy. 

Oszust, filtit. 
Oszustwo, osznka&ttwo 
Rabunek, rozbtfj. a codicil 

the executor 

mortgage 

fees 

high treason, felony 

sedition, riot, rebellion, insurre- 
ction 
to revolt, to mutiny, to rebel 

treason 

a traitor 

murder 

a murderer 

on set purpose, wilful 

infanticide 

parricide 

assassination 

an assassin 

suicide 

manslaughter, homicide 

to fight a duel; a duellist 

poisoning 

a poisoner 

arson 

theft (larceny) 

a thief 

to steal 

a receiver of stolen goods 

a pickpocket; pilfery 

a swindler, sharper 
sharping, swindling, a frand 
robbery 247 Prawo. 

Rabus. 
Rozbdjnik. 
Napad niespodziany. 
Rozbdjnik morski 
Rozbdj morski. 
Falszowanie. 
Fafszerz monety. 
Krzywoprzysieztwo. 

Cudzoiozstwo. 
Grabiez. 

Lichwa, lichwiarz. 

Przeknpstwo. 
Zniewaga. 
Zniewazyc czynnle. 

Przestej>sfrwo policyjne, 
Jawny dowdd wyst^pku. 

Na uczynku. 
Ukaranie, kara, ukara6. 
Kara smiercl. 
Gilotyna. 
Egzekucya. 
Siepacz, oprawca. 

Rnsztowanie. 
Uwi^zienie, zamkni$cie. Wi^zienie pojedyricze. 
Wi^zlenie, dom kary. Justice. 

a robber 

a highwayman 

ambush, ambuscade 

a pirate 

piracy 

forgery 

a false coiner 

perjury 

adultery 
extortion 
usury; a usurer 

bribery 

Injury, outrage, offers 
to lay violent hands on 

misdemeanour, offence 

the substance of the offence 

in the very fact 

punishment, pain; to punish 

capital punishment 

an execution 

the maiden 

the executioner, the hangman 

the scaffold 
imprisonment, custody 

to imprison, to confine 
solitary confinement 
prison, jail, gaol 248 Prawo, panstwo. 

Wi^zien kryminalny. 
Ciemnica. 
Dom poprawy. 
Uwi^ziony. 
Dozorca wi^zienia. 
Klucznik wie^zienny. 
Wi^zienie wyspowe. 
Zakuc, zwia_zac. 
Okowy re^czne. 
fcancuchy. 
Pr^gierz. 

Wystawa przy pr^gierzu. 
Piecz^towanie, piecz^towac. 

Szubienica, wieszanie. 
Galernik , galerowy wi^zieri. 

Bicie rdzgami publiczne, bic r(Jz- 
gami. 

Wlozyc na tortury, m^czyc. 
Wygnanie, 
Zeslanie. 
Amnestya, odpuszczenie. 

S^d Boiy. Towarzystwo, spdteczenstwo. 

Nardd, lud. 

Narodowosc 

Krajowiec, urodzony. 

Ludnosc. 

Motloch. 

Ojczyzna. 

Prawo lenne. Justice ; State. 

eorrectioner 

a dungeon 

a penitentiary 

a prisoner 

a jailer 

a turnkey 

a prison for galley-slaves 

to put (a prisoner) in irons 

manacles 

chains 

the pillory 

exposition 

branding; to burn (in the hand 
or upon the shoulder), 
the gibbet; hanging 
a galley-slave 

flogging; to flog, lash 

to put to the rack 
banishment 
outlawry 
an amnesty 

an ordeal. Civil society 

the nation, people 

nationality 

a native 

the population 

the populace, mob 

the (native) country 

the feudal system 249 Panstwo. 

Lennosc. 

Lennik, wazal. 

Poddaristwo. 

Poddany. 

Rzeczpospolita. 

Konfederacya. 

Monarchia konsty tncyj na . 

Gesarstwo. 

Krdlestwo. 

Korona. 

Szlachta, magnaci. 

Mieszczanie, obywatele. 

Stany. 

Izba posldw. 

Wiadza ustawodawcza. 

Wfadza wykonawcza. 

Zarzad, administracya. 

Traktaty, uklady. 

Cesarski. 

Krdlewski. 

Insygnia, oznaki krdlewskie. 

Samowladca. 

Monarcha. 

Gesarz. 

Cesarzowa. 

Kr<51. 

Krdlowa. 

WicekrdL 

Regent, zarza/lca. 

Rcgencya, zarz^d. 

NastQpca tronu, krdlewicz. State. 

a feudal tenure (fief) 

a vassal 

bondage 

a bondsman, serf 

a republic (commonwealth) 

a confederacy 

a constitutional monarchy 

an empire 

a kingdom 

the crown 

the nobility, the lords 

the citizens, commons 

the estates 

the Chamber of Deputies 

the legislative power 

the executive power 

the administration 

negociations and treaties 

imperial 

royal (regal) 

the regalia 

a sovereign 
a monarch 
an emperor 
an empress 
a king 
a queen 
a viceroy 
a regent 
a regency 

the crown prince (prince royal) 
the heir appareB* 250 Panstwo. 


State. 


Koronacya. 


the coronation 


Nastepstwo trona. 


the order of succession 


Wstaj>ienie na tron. 


an accession to the throne 


Ksiaze. 


a prince 


Ksieina, ksieiniczka. 


a princess 


Ksi^ztwo. 


a principality 


Hercog, ksiaie; ksieina. 


a duke, a duchess 


Markiz. 


a marquis 


Markiza. 


a marchioness 


Hrabia. 


an earl, a connt 


Hrabstwo. 


an earldom, county 


Hrabina. 


a countess 


Wicehrabia. 


a viscount 


Baron. 


a baron, a baronet 


Par. 


a peer 


Parowstwo. 


the peerage 


Szlachcic, (szlachcianka). 


a nobleman (a noblewoman) 


Szlachta wiejska. 


the gentry 


Mieszczarfstwo. 


the commonalty 


Chtopstwo. 


the peasantry 


Kawaler. 


a knight 


Rycerstwo. 


chivalry 


Kawalerstwo. 


knighthood 


Dochody panstwa 


the revenue 


Finansy. 


the finances 


Skarb paristwa. 


the treasury 


Kredyt nadzwyczajny 


a subsidy 


Udziat. 


an appanage 


Lista cywilna. 


the civil list 


Gabinet. 


the cabinet 


Senat, senator. 


a senate; a senator 


Pierwszy minister. 


a prime-miniater 251 Panstwo. 

Ministerstwo. 

Radca stanu, radca tajny. 

Sekretarz stanu. 

Skarbnlk. 

Kanclerz. 

Prezes rady stanu 

Fodkanclerzy. 

Minister sprawiedliwosci. 

Minister finansdw. 

Minister spraw wewne^trznych. 

Minister spraw zevra^trznych. 
Minister marynarki. 
Minister wojny. 
Minister handlu. 
Minister oswiecenia. 

Marszalek wielki. 
Szambelan wielki. 
Wielki mistrz dworu. 

Koninszy wielki. 
Dyrektor generalny poczty 

Dyrektor mennicy. 

Cechmistrz, dyrektor arsenain. 
Adwokat generalny. 
Prokurator generalny. 
Ministerstwo spraw wewne.trznych. 
Ministerstwo spraw zewn^trznych. 

Ministerstwo wojny. 
Pose?, ambasador. State. 

the ministry 

a privy counsellor 

a secretary of state 
the first Lord of the Treasury 
the Lord high Chancellor 
the President of the council 

Lord Privy Seal 

Lord chief justice 

the Chancellor of the Exchequer 

Home Secretary 

Foreign Secretary 
the first Lord of the Admiralty 
the Secretary at war 
President of the board of trade 
the minister of public instruction 

the Earl Marshall 

the Lord Chamberlain 

the Lord Steward (of the King's, 

Queen's household) 
the Master of the Horse 
a Postmaster General 

Master of the Mint 

Master General of the Ordnance 

Attorney General 

Solicitor General 

the home department 

the foreign department (office) 

the war-office 

an ambassador (foreign minister) 252 Paiistwo. State. Poselstwo. 
Pefnomocnik. 
PosJannik, posel. 
Powiernik stanu. 
Konsul. 
Prefekt. 
Burmistrz. 
CzJonek magistrate. 
Podatek gruntowy. 
Podatek dochodowy. 
Podatek osobowy. 
Opfata stemplowa. 
C*o wchodowe. 
CJo wychodowe. 
Taksa. 
Akcyza. an embassy 

a plenipotentiary 

an envoy 

a charg^ d'affaires 

a consul 

a lordlieutenant 

a mayor 

an alderman 

the land-tax (gronndrent) 

the income tax 

the poll-tax 

the stamp-duty 

the import-duty (entry) 

the export-dutry 

the taxes 

the excise. Wqjna. 

BItwa wygrana; zdobylismy za- 
pehie zwyciqztwo. 

Potyczka byia gor^ca. 
Nasi iohiierze odwazni, gdy przyj- 
dzie do uderzenia. 

Zaledwom kazaf treble do wsiada- 
nia na kori, jui moi strzelcy byli 
gotowi. 

Bylismy zaczepieni i napadni^ci, 
zanim pomyslec mozna bylo 
o udcrzeniu, i zanim sprawic 
mozna bylo wojsko do boju. War. 

The battle is won, we have car- 
ried the day Cgot a complete 
victory). 

The action was very hot. 

Our soldiers are brave when they 
are going to fight (engaged with 
the enemy). 

No sooner had I sounded to horse 
than my chasseurs were ready 
to fall npon (to engage) the ene- 
my. 

And we were attacked and as- 
sailed before we could think of 
making a charge, even before 
being drawn up in battle-array. 253 Wojna. Lekka piechota, po cze^sci rozrzu- 
oona, mia*a sie. jui do odwrotu; 
konnica nieprzyjacielska siedziala 
jej juz na karku; wszelako uszy- 
kowala sie. znowu, i byf czas 
wfasnie wyprawic konna_ artyle- 
rye. i dragondw z huzarani. War. 

The light infantry, partly disper- 
sed, was already falling back; 
the enemy's cavalry was at their 
heels; but they rallied again 
and it was just the time to 
despatch the flying (horse) artil- 
lery and to advance the dra- 
goons and hussars. Nasze wojska stafy silnie i nie- 
wzruszenie; nasze baterye graty 
wybornie. Strzelanie trwafo dzie- 
siqc godzin. 

Piechota strzelala bez ustankn; 
wkrdtce potyczka zawiajzafa sie. 
na wszystkich punktach. 

Po npfywie paru godzin, armia 
nieprzyjacielska by*a w rozsypce. 

Poniewaz wojsku naszemu zabra- 
klo nabojdw w ladownicach, za- 
bijalo uciekaj^cych kolbami. 

U nas bylo wiele rannych 1 zabi- 
tych, ale strata nieprzyjaciela mu- 
si bye o wiele znaczniejsza. Our troops stood firm (held stoutly) 
and did not give ground; our 
batteries played well. The can- 
nonade lasted ten hours. 

The infantry fired continually; 
soon the combat became general. 

After some hours the enemy's 
army was quite routed. 

Our soldiers wanting cartridges 
knocked the fugitives down with 
the butt-end of their muskets. 

We have a great deal of wounded 
and killed but the enemy's loss 
must be by far greater. Dawno pan w stazbie? 

Jui cztery lata. 

Wielu pochodom pan ucze^stniczyl? 

Byfem we wszystkich bitwach 

i potyczkach w Krymie. 
Nie dostat si? pan nigdy do nie- 

woli? 

Raz bylem w przypadku bye za- 
branym. Byiem w przedniej stra- 
iyna biwakach, stajac na straconej How long have you been in the 

army? 

These four years. 
How many campaigns have you 

made? 
I was present at all the battles 

and fights in the Crimea. 
Were you never made prisoner? 

Once I narrowly escaped being 
taken prisoner. I was in the 
van at a bivouac, and one of 254 Wojna. forpoczcie; wraz patrol nieprzy- 
jacielski napad* na mnie z szabla^ 
w re.ku. Bronilem si$ im dlugo; 
juz dwdch polozylem na placu 
gdy mi pomoc nadeszia. Dano 
znac patrolem konnych do gl6- 
wnej kwatery, i odpe.dzono nie- 
przyjaciela natychmiast. War. 

the advanced (perdue) sentinels; 
on a sadden a patrol of the 
enemy fell upon me with their 
sabres; I defended myself as 
well as I could. I had laid two 
of them dead on the spot, when 
1 was succoured. The vedette 
informed the main guard, and 
the enemy was soon dispersed. Pan by* niezawodnie cie.zko ran- 
ny? 

Otrzymalem tylko jedno circle 
pataszem, ktdry tylko przeci^t 
skdre.; to ml nie przeszkadzafo 
bic siq potem zaraz w potyczce 
z forpocztami stron obu. A do czego posluzyia ta utarczka? 

Do zakrycia marszu nieprzyjacie- 
la, ktdry nas chcial napasc nie* 
spodzianie. Ten napad wszelako 
zalarinowai obtfz, wojsko stane^o 
do boju; nast^pila potyczka i nie- 
przyjaciel byt zupelnie pobity. You were dangerously wounded 
to be sure' 

I got a stroke with a sword 
which only grazed the skin and 
did not hinder me from partak- 
ing in the affair, which then 
took place between the outposts 
of the two armies. 

For what purpose was that skir- 
mish intended? 

To mask the march of the enemy, 
whose design was to surprise us ; 
but this attack alarmed the camp ; 
the army was drawn up in batt- 
le-array, we joined battle, and 
the enemy was utterly defeated. Rossyanie oblegli warowui^ N. 

Zacze.ll obsaczac miasto. 

Trudno be.dzie zdobyc fortece. gfo- 

dem. 
Zdaje si$ ze obleieni na diugi czas 

w prowiant si zaopatrzyli. The Russians laid siege to (sat 
down before) the fortress of N. 

They have commenced the blockade. 

It will hardly be taken by fa- 
mine. 

The besieged seem to be sup- 
plied with provisions for a long 
while. 255 Wojna. Podlug mnie trzebaby robic wylo- 
my i szturinowac po drabinach na 
waly. 

Mdwi% ze w okolo fortecy wiele 

min utajonych 

Nasi miniery jui je odkryli, i mi- 
nnja odwrotnie przeciwko wiel- 
kiemn rogowi. 

Obl^ieni zrobili wycieczk^. 

Zniszczyli roboty oblgzericdw 

Zagwofdzili armaty. 

Zatoz^ si<j, ie odstapia od obl^ie- 

nia. 
Jezli to miejsce wezm$ szturmem, 

to nikomu pardonu nie dadza. 

Komendant kapitulowai. War. 

In my opinion, they should bat- 
ter the walls in order to make 
a breach , and scale the ramparts. 

They say, there are a great many 
mines round about the fortifi- 
cations. 

Our sappers have already coun- 
termined them; they are actually 
undermining the great hornwork. 

The besieged made a sally. 

They hare destroyed the works 

of the besiegers. 
They have spiked the cannons. 
I lay a wager that the siege will 

be raised. 
If the place should be taken b$ 

storm, 110 quarter will be given, 

The governor has capitulated. Garnizon wzie^ty w niewole.. 
Cafy garnizon wycieto. 

Ten puik rozwiazany. 
Pieniqdz jest dnsz$ wojny. The garrison are prisoners of war 

The wholo garrison was put to 
tho sword. 

Tnis regiment was broken up. 
Gold is the sinew of war. Feldmarszatek. 

General - feldmarszaiek , generalis- 
simns. 

Gldwno - dowodzacy. 
Genera* brygady, brygadyer. 
General - lejtnant. 
General -major. Field-marshal 
the generalissimo 

a commander in chief 
Brigadier-general 
a lieutenant-general 
a major-general 256 Wojna. 

Sztab gldwny. 

Gldwny szef sztabu. 

General-feldcejgmajster. 

Oficer sztabowy. 

Adjutant. 

Adjutant skrzydlowy. 

Pufkownik. 

Podpulkownik. 

Komiasarz generalny. 

Major. 

Kapitan. 

Rotmistrz. 

Oficer, lejtnant. 

Podporucznik. 

Szef batalionu. 

Szef szwadronu. 

Chora^zy, kornet. 

Podchor^zy. 

Podoficer. 

Oficer nizszy. 

Sierzant starszy. 

Sierzant. 

Kapral. 

Instruktor. 

Kwatermistrz 

Furyer. 
Ochotnik. 
Zolnierz prosty. 
Lekarz sztabcwy. 
Muzyka. 
Tambnr-major. 
Dobosz. 
Fejfer. War 

the staff 

the Chief of the staff 

the master-general of the ordnanoe 

a field-officer (staff-officer) 

an aid-de-camp (adjutant) 

an adjutant-major 

a colonel 

a lieutenant colonel 

a commissary general 

a major 

a captain 

a captain of the horse 

a lieutenant 

an under-lieutenant 

the leader of a batallion 

the leader of a squadron 

a standard-bearer, cornet 

a colour-bearer, ensign 

a non-commissioned officer 

subalterns 

a sergeant-major 

a sergeant 

a corporal 

a trainer (instructor) 

a quarter-master 

a harbinger 

a volunteer 

a common soldier (a private 

a surgeon-major 

the band 

a drum-major 

a drummer 

a fifcr 257 Wojna. 

Tre.bacz. 

Dobosz od kotldw. Stfa l^dowa. 
Bitwa. 
Bitwa polowa. War. 

a trumpeter 

a kettle-drummer. the land forces 

a battle 

A pitched battle Potyczka. 

Zasadzka. 

Marsz. 

Przechdd wojska. 

Przeglad wojska. 

Parada. 

Strai przednia. 

Straz tylna. an action, a combat 

an ambuscade, ambusb 

a march 

the passage of trocrs 

a review 

a parade 

the van, vanguard 

the rear GJdwny korpus 

Oddzial. 

Plac6wka. 

Rezervva. 

Prawe, lewe skrzydio. 

Konwdj, zaslona. 

Szeregi, rz^dy. 

Brygada. 

Puik. 

Batalia. 

Szwadron, kadra 

Kompania. 

Dywizja. 

Pelotou. 

Piechota. 

Piechota lekka the main body 

a detachment 

outpost 

a body of reserve 

the right, left wing 

an escort 

ranks, files 
a brigade 
a regiment 
a batallion 
a squadron 
a company 
a division 
a platoon 
infantry (foot) 
light Infantry 258 Wojna. 


War. 


Ronnica, kawalerja. 


cavalry (horse) 


Jazda ci^ika. 


heavy cavalry 


Jazda lekka. 


light cavalry 


Artylerja. 


artillery 


Artyllerya konna. 


horse -, flying artillery 


Park artylerji. 


a train of artillery 


Wojsko liniowe. 


troops of the line (regulars) 


Pulk liniowy. 


a regiment of the line 


Gwardya przyboczna 


the life- guards 


Gwardya konna. 


the horse-guards 


Zandarmerya. 


the horse patrol 


Gwardya narodowa. 


the yeomanry 


Pospolito ruszenie. 


posse, posse-comitatas 


Kirasjer. 


a cuirassier 


Ulan. 


a lancer 


Zoinierz pieszy. 


a foot soldier 


Jefdzlec, kawalerzyst*. 


a horseman 


Tyralier, strzelec. 


a rifleman, a sharpshootes 


Muszkieter. 


a musketeer 


Grenadjer. 


a grenadier 


Fizyler. 


a fusilier 


Saper. 


a sapper 


Plonier. 


a pioneer 


Kanonier. 


a gunner 


Inzynier. 


an engineer 


Korpus inzynierski. 


the engineering deportmec'. 


Woltyier 


a skirmisher 


Koszary. 


barracks 


Kwatera. 


the quarters 


Kwatera zlmowa. 


the winter-quarters 


Kwaterowa6. 


to quarter 


Gldwna kwatera 


the head quarters 


Gtdwny odwach. 


a guardhouse 


Odwach. 


a guard, a watcb 259 Wojna. 


War. 


Warta, szyldwach. 


a eentinel 


Budka. 


a sentry-box 


Nawofywac. 


to challenge 


Odbywa6 pneglad. 


to go the rounds 


Haslo. 


the watch-word (parole) 


Zaciqgad wart$. 


to mount guard 


B^bnid ca-pstrzyk. 


to beat the tattoo 


Apel, zwolanie. 


the call 


B$bnid pobudk$. 


to beat the dram at dawn 


Obdz. 


the camp, an encampment 


Obdz oszancowany. 


an intrenched camp 


Namiot. 


a tent 


Rozkladad si^ obozem. 


to encamp 


Podniesc obdz. 


to decamp 


Lazaret, szpital polowy 


a field-hospital 


Znami f chof^giew. 


the colours 


Sztandar. 


a standard 


Bagaze, pakunek. 


the baggage 


Bzpieg. 


a spy t a scout 


Markietan, markietanka. 


a sutler 


Ciura obozowy. 


soldier's boy, blackguard 


Inwalid. 


an invalid 


Weteran. 


a veteran 


Rekrat 


a recruit 


Werbownik. 


a recruiting officer 


Zawerbowac si. 


to enlist 


Nabrac rekrutdw. 


to levy troops 


Rozpuscic zotnierzy. 


to disband 


Zbieg, dezorter. 


a deserter 


S^d wojenny. 


a court martial 


Rada wojonna. 


council of war 


Zold, pJaca. 


pay 260 Wojna. 

Furai, iywnosc. 
Wykup. 
Zawieszenie broni. 

Wybieg, wojenny. 
Odci6 dowdz. 
Zagrodzic przcjscia. 
Zabrac atanowisko. 
Wydac bitwg. 
Zawin^c kopi$. 
Schwyci6 za szpade.. 
KJaniac si chor$gwi. 
Sciga6 nieprzyjaciola. 
Przywiesc do nietadu. 
Przymusic do acieczki. 
Pl^drowac, rabowad. 

Ogniem i mieczem wyniszczyc. 

PoJoiyd si(j w zasadzce. 

Wyjsd z muzyk% b^bna, zapalonyra 

luntem i rozwini^tymi chor^- 

gwiami. Umacniad. 

Cytadela. 

Bateija. 

Rozerwa6 baterj^. 

Barykada, zabarykadowac. 

Baszta. 

Gldwna czesc warowni. 

Kazamaty. 

Droga ukryta. 

Parapet, plerl waro-wmi. War. 

forage 

a ransom 

a truce, armistice 

a stratagem 

to cat off the communication 

to stop the passage 

to take a post by surprise 

to engage, to join battle 

to swing the pike 

to put one's hand to the sword 

to swing the banner 

to pursue the enemy 

to throw into confusion 

to rout 

to plunder, to pillage 

to destroy all with fire and sword 
to lie in ambush 
to leave the place drums beating, 
matches lighted and colours flying. to fortify 

a citadel 

a battery 

to disable a battery 

a barricade; to barricade 

a bastion 

the principal fortre^f 

casemates 

a counterscarp 

the parapet 261 Wojna. 

Fortyfikacye. 

Baszta. 

Strzeinica. 

Fransze, podkopy. 

Odkryc podkop 

Rawelin. 

Szarice, okopy. 

Reduta. 

Platforma. 

Rozkop. 

Szaniec przedmostowy 

Palisada. 

Kosz. 

Faszyny. 

Bombardowac. 

Uderzyc w wyJom. 

Wejscie po drabinach. 

Drabiny szturmowe. 
Wysadzic mine.. 
Przefamac mur 
Parlamentowac 
Parlamentarz. 
Poddac si na umowe.. 
Poddac si$ na laske^. Brori ognista. 
Armata. 
Dziafo. 

Dziaio ci^zkie. 
Dziato polowe. 
Muszkiet, fuzja. War. 

the out-works 

a turret 

a port-hole, a loop-hold 

the trenches 

to open the trench 

a ravelin 

an intrenchinent 

a redoubt 

the platform 

the glacis (scarp) 

a barbican 

the palisades 

a gabion 

the bavins (fascines) 

to bombard 

to mount the breach 

the escalade (scaling) 

scaling-ladders 

to spring a mine 

to dismantle a fortress 

to parley 

an officer with a flag of truce 

to submit with reservation 

to surrender at discretion. tire-arms 

a cannon fgun) 

a piece of ordnance 

great gun, large artillery 

a field-piece 

a musket, a gun 262 Wojna. 


War. 


Pistolet. 


A p(8tot 


GwintoVka. 


a rifle 


Rarabin. 


a carbine (carabine) 


Kula dzialowa. 


a (cannon-) ball 


Kula. 


a ballet (ball) 


Patron, fadunek. 


a cartridge 


Patrontarz, ladownica. 


a cartridge-box 


Mofdaier*. 


a mortar 


Bomba. 


a bomb 


Haubica. 


a howitzer 


Kartacz. 


A grape-shot 


Kaliber. 


the bore 


Kale iancachowe. 


bar-shot 


Kula wydraiona. 


hollow shot 


Raca kongrewska. 


a congreve rocket 


Czyscic szczotk^. 


to spange a cannon 


Szczotka dziaiowa. 


the n>aiyjn l drag 


Zaprzodkowa6. 


to mo ant a cannot 


Laweta. 


the carriage 


Lont. 


the match 


Panewka. 


the touch-hole 


Orei biaJy. 


a naked weapon 


Szabla. 


a sabre 


Szpada. 


a sword 


Klinga. 


the blade 


Ostrze. 


the edge 


Grzbiet, obuch. 


the back 


Obrona rejki. 


the hilt 


R^kojeSd. 


the handle 


Pochew. 


the scabbard 


Tasak. 


a cutlass 


Sztylet, kindia*. 


a dagger, poniard 263 Wojna. 

Zakluc. 

KabJak. 

fcuk, kusza. 

Strzaln. 

KoJczan. 

Kopia, spisa. 

Rynsztunek, zbroja, 

Tarcza. 

Helm, kirys. 

Umnndnrowanie 

Uniform. 

Szlify. 

Kokarda. 

Tornlster, napleornik. War. 

to stab 

a bow 

ft cross-bow 

an arrow 

a quiver 

a lance 

the armour 

a shield, buckler 

a helmet 

the equipment 

the regimentals (uniform) 

the epaulets 

a cockade 

a knapsack. Marynarka. 

Siia morska. 

Nawigacya, marynarka. 

Flota. 

Eskadra, flotylla, 

Admiralstwa 

Admiral. 

Wiceadmlral. 

Kontradmirah 

Kommodor, dowddca eskadry, 

Kapitan portowy. 

Armator. 

Lejtnant okre.towy. 

Kadet okrqtowy. Navy. 

naval, sea forces 
navigation 
a fleet 

a squadron, flotilla 
the Admiralty 
an admiral 
a vice-admiral 
a rear-admiral 
a commodore 
a harbour-master 
a ship-owner 
a lieutenant 
a midshipman Nadrotman. a boatswain 264 Marynarka. 

Rotman. 

Patron, koraendant wojennej sza 
lapy. 

Stcrnik, szupnik 
fcodznik, pilot. 
Skarbnik okre.towy. 

Lekarz okre^towy. 

ZaJoga okr^towa. 

Majtek. 

Majtek pierwszej klasy 

Chiopiec okre.towy. 

Zotnierz morski. 

Topman. 

Strai. 

Korsarz, pirat. 

Okr$t, statek. 

Okr^t wojenny. 

Okrqt kaplecki. 

Okr^t dla Indyi wschoduich. 

Okr^t liniowy. 

Okr^t wojenny pierwszorz^dn> 
Okr^t trzypi^trowy. 
Okr^t admiralski. 

Fregata. 

Korweta. 

Bryg. 

Szalupa. 

Brygantyna. 

Galota, szoner. 

Szalupa dziafowa. Navy. 

a boatswain's mate 
a cockswain, master 

a steersman 
a pilot 
a purser 

the surgeon of a ship 
the crew 

sailor (seaman) 
an able (-bodied) seaman 
a cabin-boy 
a marine 
a topman 

a look-ont 

a pirate 

a ship 

a man-of-war 

a merchantman 

an East Indiaman 

a ship of the line (line- of -battle) 

a first-rate man-of-war 
a three-decker 
the flag ship 

a frigate 

a corvette 

a brig 

a sloop, a long boat 

a brigantine 

a schooner 

a gun-boat 265 Marynarka. 


Navy. 


Galota bombardierska. 


a bomb-vessel 


Statek posytkowy 


a packet-boat 


Btatek kuryerski. 


an advice-boat 


Barka. 


a bark 


Czdino rybacze. 


a fisher-boat 


Czdlno, iddka. 


a boat 


Gondola . 


a gondola 


fcddka ratunkowa. 


a life-boat 


Szalanda. 


a lighter 


Pfot, przebdj. 


a ferry (-boat); passage-boat 


StUek transportowy. 


a transport 


Statek posttkowy. 


a store-ship 


Brander. 


a fire-ship 


Btatek strainiczy. 


a guard-ship 


Jachta, bacik. 


a yacht 


Btatek nadbrzezny. 


a coasting vessel 


Statek korsarski. 


a privateer 


Okre^t straiy wojennej. 


a cruiser 


Galara. 


a galley 


Galota. 


a fly-boat 


Statek poci^gowy. 


a steam-tug 


Statek z niewolnikaml. 


a slaver 


Okr^t na 800 beczek. 


a ship of 800 tons burden 


Statek pr^dkiego biegtu 


a swift sailer 


Pinasa. 


a pinnace 


Bajdara, kanot. 


a canoe 


Tratwa. 


a raft 


Dno okre.towe. 


the keel 


iebra okr^towe. 


the hulk 


Wn^trze okr^towe. 


the hold 


Poktad. 


the deck 


Poktad kupiecki. 


the quarter-deck 266 Marynarka. 


Navy. 


Maszt. 


A mast 


Sagiel. 


the sails 


Strdj masztowy. 


the rigging 


Eeja. 


a yard 


Maszt gJdwny. 


the main-mast 


Maszt tylny, maly. 


the mizen-raast 


Skrzydlak. 


the fore-mast 


Marsztenga. 


the top- mast 


Bramsztenga. 


the top-gallant-mast 


Bugszpryt, sztaba. 


the bowsprit 


Kosz masztowy. 


the main top 


Ster, dry gawk a 


the helm; the rudder 


WlosJo, ruder. 


an oar 


Kotwica, gldwna kotwica. 


an anchor; a sheet anchor 


Lina kotwiczna. 


the cable, a hawser, a rope 


Lina zaglowa. 


the shrond 


Powrozizna. 


the ropes 


Flaga. 


a flag 


Kompas. 


a compass 


TyJ, zad. 


the stern poop 


Not, przdd. 


the prow, the head 


Zast^p przedni. 


the fore castle 


Zaste^p tylny. 


the quarterdeck 


Kabestan. 


the capstern 


Schody zewne.trzne. 


the gangways 


Kajuta. 


the cabin 


Lewy bok skre,tu. 


the larboard 


Prawy bok skr^tu. 


the starboard 


Okno cclne. 


a port-hole 


Ramaki, maty. 


the hammocks 


Prochownia. 


the gun-room 


Bosak. 


a grapnel 


Sonddwka. 


a deep-sea Una 267 Marynarka. 

Sonda. 

Bandora. 

Balast, cieiar. 

fcadunek. 

Fompa. 

Tr^ba do rozmowy. 

Rozbic 819 z okr^tem. 

Przedzlurawic* okr^t. 
Rozbid si^, potonqc. 
Osiasc na mieliznie. 
Latarnia morska. 
Portowa grobla. 

Wiecha. 

Werfta oknjtowa. 
Arsenal morski. 
Dok, s taw okre.towy. 
Przystad. 

Okr^towisko, stos. 
Wyl^dowac. 
Podrdi nadbrzezna. 
Wystrzat z catej jednej strony 
dziai okrqtu. 

itadowac. 

Wytadowafi. 

Przewrdcic okr^t na bok. 

Naprawiac okr$t. 

Podniesc iagle. 
Zwin^c zagle. 
Potyczka morska. Navj. 

A ioanding-iead 

the pendants 

ballast 

cargo 

the pump 

a speaking-trumpet 

to be wrecked (cast to spring a leak 
to run a-ground 
to strike upon a shoal 
a light-house 
a mole , 

a seamark, a buoy 

a wharf (dry dock) 

a dockyard 

a dock 

the wet dock 

stocks 

landing, disembarking 

coasting 

a broad side loading (lading) 
unloading , discharging 
to careen 

to calk 

to hoist the sails 

to strike the sails 

a naval battle (sea-fight). 268 Poczta, telegraf, telefon. 

Pancerny. 

Monitor 

Kafar parowy. 

Torpedowiec. 

Parowiec ciagnacy (za soba inne). 

Jsrubowiec. 

Bron odtylcowa. 

Bron magazynowa. 

Iglic6wka. 

Proch splonkowy. 

Bron perkusyjna. 

Bawetaa strzelnicza. 

Dynamit. iron-clad. 

turret- ship. 

steam-ram. 

torpedo-boat. 

steam-tug. 

screw-steamer. 

breech-loader. 

magazine-rifle. 

needle-gun. 

fulminating-powder. 

percussion-cap. 

gun-cotton. 

dynamite. Poczta, telegraf, 
telefon. 

Listy powinny by6 opJacone, aby 

uniknac* opJaty nadzwyczajnej. 

He moze wazyc list zwyczajny? 

He wynosi oplata do Indyi? 

O kt6rej godzinieotwieraj^ g*6wn 
poczt^ ? 

Ksiazki i druki wystane poczta 
wolne s$ od cla w obr^bie 
Zwiazku Pocztowego, ale takowe 
podlegaja ocleniu we Wloszech, 
Portugalii, Rosyi i Hiszpanii, 
skoro si je wysyla jako towary. Post, telegraph, 
telephone. 

Letters must be prepaid in order 
to avoid extra-postage. 

What weight may a letter have 
for single postage? 

How much is the postage to 
India? 

At what hour Is the main-post- 
office opened? 

Books and printed matter can 
be forwarded by book-post and 
are duty-free in the Postal Union, 
but they are liable to duty in 
Italy, Portugal, Kussia, Spain if 
forwarded as a parcel. Probki i wzory towar6w, nie 
wazace wi^cej niz 250 gramow, 
wysy!aj si za tani$ optata jako 
,,probki". Samples and patterns must not 
exceed 250 grams and they go 
at a cheap rate under the heading 
of ,,samples". 268* Poczta, telegraf, telef on. Wazne wiadomosci prosz prze- 
sJad w liscie rekomendowanym. 

Prosz$ przesiad mi moj% nalezy- 
tos"c przekazem pocztowym. 

W niekt6rych krajach mozna wy- 
syJac partye towarow za zaliczk^ 
pocztow^. Important communications please 
to forward in a registered letter. 

Please to forward the balance to 
my favor by postal order. 

In some countries parcels can 
be sent by taking forward the 
amount of value. O kt6rej godzlnie z rana ocze- 
kujesz Pan pierwszej poczty. 

List Pariski by* niedostatecznie 
opJacony, dla tego musialem 

kar zaplacic*. At what hour in the morning do 
you expect the first post? 

Your last letter was insufficiently 
prepaid hence I had to pay a 
fine. Idz (Pan) na poczt i zapytaj sie,, 
czy dla mnie listy nadeszly. 

Do ktorej godziny powinny by6 
listy oddane, aby odeszly pocia- 
giem nocnym? 

Zabierz (Pan) telegram do biura 

telegraf icznego. 
Prosz zawiadomid mnie o przy- 

jezdzie swym telegraficznie. 
Komunikacya telegraficzna przer- 

wana. 
Burza powywracafa slupy tele- 

graficzne i druty pozrywala. 

Nasz telefon nle funkcyonuje 

dzisiaj. 
Prosz^ o pol^czenie z numerem 

pierwszym. 
Berlin i Lipsk maja pot^czenie 

telefoniczne. Call at the post-office and inquire 

whether any letters have arrived 

for me. 
Up to what hour must letters be 

posted in order to go off by the 

night-mail? 

Take this telegram to the tele- 

graph-office. 
Please to advise your arrival by 

telegraph. 
The telegraphic communication is 

interrupted. 
The storm has blown down the 

telegraph-posts and the wires 

are broken. 
Our telephone is out of order to- 

day. 
Please connect me with office 

number one. 
Berlin and Leipzig are connected 

by telephone. 268* Poczta, telegraf,telefon. Prosz w razie potrzeby mnie 
telefonicznie przywolac". Please call me by telephone when 
you want me. Wydanie (listow). 
Skrzynka na listy. 

Koperta. 

Znaczek pocztowy. 

Papier listowy. 

Deska,na ktorej sie. pieni^dze liczy. 

Listownik. 

Gotab pocztowy. 

Listonosz, listowy. 

Przyciskacz. 

List rekomendowany. 

List niefrankowany. 

List z pieni^dzmi. 

Niezamkni^ta koperta. 

Przekaz pocztowy. 

Mandat pocztowy. 

Karta pocztowa. 

Poste restante. 

Zaliczka pocztowa. 

Zamkni^cie poczty. 

Stempel pocztowy. 

Biuro telegraficzne. 

Telegram. 

Taksa minimalna. 

Biuro telefoniczne. 

Druty telefoniczne. 

Skrzynka telefoniczna. 

Mikrofon. 

Poczta pneumatyczna. delivery (of letters), 
letter-box. 

envelope, 
postage-stamp, 
note-paper, 
post-office-counter, 
epistolary guide, 
carrier-pigeon, 
postman, 
letter-weight. 
a registered letter, 
an unpaid letter. 
a letter containing money, 
open cover, 
money order, 
postal order, 
postcard. 

left till called for. [office. 

reimbursement through post- 
closure of the post, (post-hour), 
postmark, 
telegraph-office, 
telegram. 

minimum (first) charge, 
telephone-office, 
telephone- wires, 
telephone-box, 
microphone, 
pneumatic post. Czgsc druga. 

Wyra2enla potoczne. Second part 
Everyday phrases. Bye. 

Kto tarn? 

To ja. 

Prawdai, ii to pan? 

To on, onl. 

Oto jestem. 

Oto ona. 

Wiele was razem? 

Bylo nas dwudziesta. 

Wszyscy. 

By* on w Paryiu? 

On tarn jest jeszcze. 

Nie by* tarn nigdy. 

Ja takzo tarn nie byiem. 

Mnie tu dobrze. 

Tn dobrze, wygodnie. 

Czy to pariskie konie? 

Tak jest, to one. 

Jaki dzleii jest dzisiaj? 

Dzis jest Czwartek. 

Kto oni ea? 

Co to jest? 

To jest prawda, to kfamstwo. 

Pan ma racye., pan nie ma raoyi. To be. 

Who is there? 

It i I. 

Is it really you? 

It is he, it is they. 

Here I am. 

There she is. 

How many are there of yon? 

There were twenty of us 

All of us. 

Has he been to Paris? 

He is still there. 

He has never been there. 

Nor hare I. 

I am well here. 

It is good being here. 

Are these your horses? 

Yes, they are. 

What day is this? 

It is Thursday. 

Who are they? 

What is that? 

That is true, that is false. 

You are right, you are wrong 

you are in the right, in the 

wrong. 270 By6. To jest raz na zawsze. 

Jezli to tak. 

Tak, nie inaczej. 

Gdy o nic wicej nie chodzi. 

Jest to wszystko? (Nic wie.cej?) 

Ni mniej ni wie.cej. 

To niepodobna. 

To nie warto trudu. 

Dobrze, bye moze. 

Niech tak be^dzie. 

Tak chc, tak niech be^dzie. 

To koniecznie potrzebne. 

To niepotrzebne. 

To niezle. 

Wszystko mi jedno. 

Jestem wyzej tego. 

To najlepiej. 

To nienajlepsze. 

Co jest jeszcze gorsze. . , 
To wiasnie tak dobre. 
To zupeJnie tak samo, jak . 
Co zawsze jedno i to samo. 
Nie zawsze tak bywa. 
Nie zawsze to swie.to. 
U nas to nie tak. 

To rzecz inna. 

Dawnoz jest temu . . ? 

Od niedawnego czasu. 

Jestem ta trzy doby. 

On umart przed trzydziestu laty. To be. 

Once for all. 

If that be the case. 

Matters being thus. 

If that be all. 

Is that all? 

It is even so, neither more nor 
less. 

It is not probable, not likely. 

It Is not worth while (the trou- 
ble). 

Well, let it be so; be itt 

So be it. 

I will have it so. 

It is absolutely necessary. 

It is not necessary. 

It is not amiss. 

It is all the same to me. 

I am above It. 

It is best so. 

That is not of the best (not the 
best one). 

What is still worse . . . 

That is quite as well. 

That is qnite the same as , . . 

It is the same thing every day. 

It is not always so. 

Every day is not Sunday. 

It is not the same with us. 

That is a different thing. 

Is it long since. ..? 

Lately, of late, it is not long since. 

1 am here these three days. 

He died thirty years ago. 271 By<*. 

Na dole jest czlowiek, ktdry z pa- 
nem pragnie mdwic. Czy tarn to jest? 

Tarn tego nie ma. 

By to tylko jedno? 

B^dzie tego dla mnie dosyc 

Nie ma tarn nic dla pana. 

Tu dose miejsca na dwoje. 

Chdcby nie byJo z innej przyczy- 

ny. 
Oto przyczyna, dla ktdrej to uczy- 

nifem. 
Gdybym nie byl pariskim przyja- 

eielem. 

Niechie tak b<jdzie. 
Byty wielkie zabawy. 

Po koncercie byl bal. 

Ten obraz jest Pussyna. 

On jest z Londynu. 

Ten dom jest jego wiasnosci^. 

Co jest najlepsze, jego czy teijej? 

Cafy nalez^ pana. 

Za kim pan jestes? 

Jestera za tym. 

On jest w iasce u ministra 

On nie jest z ojcem w zgodzie. 
Pan mdwi, pan ma stowo. 

Rolej nie jest na mnie, tylko na 
pana. 
On jest bezprzytomny. To be. 

There is a man below (above) that 
desires to speak with yon. 

Are there any to be had ? 
There is no such thing. 
Was there only one? 
There will be enough for me. 
There is nothing for you. 
There is room enough for two. 
Were there no other reasons. 

This is the reason why I dM it, 
If I was not your friend. 

Unless it be thus. 

There were great festivities. 

After the concert there was a ball. 
This picture is by Poussin. 
He is a native of London. 
That house is his. 
His or hers is the best one. 

I am entirely yours. 

Whom are you for? 

I stand for such a one. 

He is in (in favour) with the 

minister. 
He is out (at odds, at variance) 

with his father. 
Yon are to speak. 

It is not my turn, it is yours. 
He is out of his senses. 272 Bye. 

Jakby on nie byi i uczony. 

Czy on spi, czy czawa. To be. 

However learned he be; though 
he be ever so learned. 
Whether he Is awake or asleep. On bedzie dlugo siedziai przy tej He will be a long time doing 
robocie. this work. To jest jemn podobne. 

On czlowiek prawy. 
Jego jnz nie ma. 
Swiat nie jest inny. 

Przy tym bankructwie jestem na 

10000 frankow poszkodowany. 
I ja takze. 
Ma pan czas jutro? 
Jestein ua posiedzeniu. 
Ja nie be.de. z ostatnich. 

Pan nie bedzie samym jednym. 
Jakby m ja byl szcze.sliwym ! 
Mozna przyjac. 
On ma bye powieszony. 
Zaden czlowiek nie jest tak giupi, 
azeby nie uznai Boga. That Is like him. 

He is an honest man. 
He Is no more. 
Such Is man. 

I have lost 10,000 francs by that 

bankruptcy. 
It is so with me. 
Will you be at leisure to-morrow? 
I shall be at the assembly. 
I shall not be among the last, 

1 shall not come short of any. 
You will not be the only one. 
How happy should I be! 
It is to be presumed. 
He is to be hanged. 
There is no man so stupid as 

not to acknowledge a divinity. 69 ludzie bezczelni, ktdrzy . . . Some men are so wicked as ... Sq dobrzy 1 zli. 

Z wierszami, to niby z melonami; 
jezeli nie s$ wyborne, nio nie 
warte. 

Niech be.dzie jak chce. 

Niech bqdzie kto chce, ktokolwiek 
badz. Some are good and some are bad. 

It is with verses as with melons, 
if they are not excellent, they 
are good for nothing, 

Be that as it may. 
Be he who he may. 273 Bye. 

Bdg wie, co z tego bye moee. 

Cbce pan bye przy tern? 
Chc^ by6 zespolony polowa. 

Pan jeszcze tarn? 

My jestesmy na strza* karabinu. 

Gdybym ja by* na miejscu pan* 
skiem. 

Na nim byl plaszcz. 
On zdjal kapelusz. 

Nie mozna bye zawsze wesoiym. 

To wazne. 

To pankt najgidwniejszy. 

Bdg da* nam istnienie. 
Naj \vyisza istota. To be. 
God knows what will come of & 

Will yon be concerned in it? 
I will be in for a half. 

Are you still there-abouta? 
We are within gnn-shot. 

Were I in your place. 

He had his cloak on. 
He had his hat off. 

He who wishes to bo merry ia 
not always so. 

That is of much consequence. 
This is an essential, a principal 
point. 

It is God who has given oar 
existence. 

The supreme Being. Miec, posiadac. 

Mam dom wlasny. 
Kto dom ten posiada? To have, to possess. 

I have a house of my own. 
Who owns this house? On jest wlasnosciq towarzystwa. It is owned by a company. 
On naleiy mu caikowicie. It is his own property. 

U niego wielM maj^tek. He enjoyes (possesses) great wealth 

he has a large fortune. 274 Miec, posiadac. To have, to possess. 

On ma majatim rubli dziesi^c ty- He is worth ten thousand rubles, 

siqcy. 

On ma dobra. He has an estate. 

On ma pieni^dze. He has got money. 

To moj caly majatek; to wszystko That is my whole property; that 

co posindam. is all I have. 

Gdybym mial troch pieni^dzy. Would I had some money. 

Nie mam dosyc pienie.dzy przy \ have not enough money about 

sobie. me. 

Ja takowe posiadam. I am supplied with it. 

Ja mam wszystko, czego potrze- I have every thing I want about 

buje.. me. 

On mia* dawniej wielu przy j a- He used to have many friends. 

eitt. 

Gdys szczeiliwy, masz przyjacio**. If you are fortunate you will have 

friends. O nie ma ani ziamanego szelqga. He does not possess a farthing. 

On nie ma stalego mieszkania, lo- He has neither house nor home, 
zyska. 

On nie ma innego sposobn. He has no other resource (expe- 
dient) than this. 

My taklego nigdy nie mieli. We have never had any. 

Jutro go mie6 be.de.. I shall have some to-morrow. 

Musz$ mice, niech co chce ko- I mast have it at any rate, 
sztuje. 

Nie posiada siq niczego bez trudn Nothing is to be had without 

trouble. 

B$d pan -taskaw. Will yon have the kindness. 

Mam ochot$ isc" na spacer. I have a mind for walking. 

Pan ma pielcnq sposobnofic*. Yon have a fair opportunity. 

Wiele pan ma konif How many howei har yon got? 275 Miec, posiadac. 

Main ich thvie, 

Mialbym przyjemnosc widziec" pa- 
ua. 

Mam mdwic z panem. 
Pan tylko ma mdwid. 
On panu ma vdele do opowiadania. 

Nio mam wiele czasu. 
B^dq mial czas jutro rano. 

Kazdy ma swe sposoby. 
Kazdy ma swe humory. 
Kazdy ma sw$ slab% strong. 

Kazdy kraj ma swoj obyczaj. 

On to rozumi. 

On zna dokladnie je,zyk macie- 

rzyriski. 
Z klasykami jest dobrze obznaj- 

miony. To have, to possess. 

I have two. 

I should have had the pleasure 

to see you. 

I must speak with yon. 
You need only say the word. 
He has a great many things tt 

tell yon. 

I have not much time. 
I shall have time to-morrow mor 

ning. 

Every one has his own way. 
Every body has his peculiar whims 
Every body has his weak side. 

So many countries, so many cu 
stoms. 

He has it. 

He is quite master of his native 
language. 

He is conversant with the clas- 
sics. Otrzymac. To get, to receive. Wczoraj otrzymai list. 
Otrzymaiem panskie pismo 

Przy otrzymauiu listu panskiego. 
Otrzymal pan wiadomosc od niego? 

Otrzymalismy od niego wiado- 
mosc przeszlego miesitjca. 

Dlugo nie otrzymaiem od niego 
zadnej wiadomosci. He got a letter last night. 

I received your kind letter (your 
favour). 

On the receipt of your letter. 
Did you not hear from him? 

We have heard from him last 

month. 
I have not heard from him for 

a long while. 276 Otrzymac. 

Skoro tylko otrzymam. 

On otrzyma pariskie instrukcye. 

Otrzymatem rozkaz. 

On otrzymal pie_kny podarunek, 

Otrzymai pan w por$? 
Otrzymaf wiqcej, anizeli zasluiy*. 

Tym lepiej dla otrzymujacego. 
Daj mi pan rewers. 

Jak pan to otrzymal? 
Ja nic nie otrzymalem. 
Pan nic nie otrzyma z tego. 

Gdyby pan mdgl otrzymac. 

Oto wszystko co pan otrzyma. 
Tarn otrzymuj^ taniej. 

Mam jeszcze pieni^dze otrzymac. 
Dawac jest milej nii otrzyraywac. To get, to receive. 

As soon as I receive it. 
He will receive your instruction*. 
I have received the order. 
He has got a nice present. 

Have you duly received it? 

He has- received more than he 
deserved. 

So much the better for the re- 
ceiver. 

Give me a receipt. 

How did you come by it? 
I have not got anything. 
Yon will not get any. 

If you could get any. 

That is all you will get (obtain). 

It may be got there cheaper. 
I have got some money to boot. 

Tis better to give than to receive. Dostac (otrzymac), dost^pic To obtain, to acquire, to 
doscignjjjC), wygrac. win. Jak pan to dostal? 
Dostalem za posrednictwem. 

Otrzymatem pozwolenie do zro* 
bienia tego. How did you get it? 

I have got it by his Interfe- 
rence. 

i na ve obtained the permission to 
do it. 277 Dostac, i t. d. 

On dostai wie.cej nii iad.il. 
Ja dostajail tej iaski od pana. 

Otrzymai pan ufaskawienie jego? 

WystaraJem sie. o wyrok przechv 

niemu. 
Nie moglem go do tego nigdy 

przywiesc. 
Jezli on dostqpi swojego celu. 

Nie dostaj>i* tego pochlebstwem. 
Nakoniec dostajri* tego. 

On nie doscignie Moliera. 

Nie mog^ tego doscignie. 
PrzeUmiot jest mi niedoste.pny. 

Tu nie ma nie do wygrania. 

Co'i wygram (zyskam) pizez to? 
Co pan przez to wygra (zyska)? 
U niego tyle czystego zysku. 
To piokna zdobycz. 
Bez bocznych dochoddw. 
Wygrafem a niego dwie partye. 
Nigdy w grze nie wygrywam. 
Oni wygrali wiele na akcye. 

On zyskat sobie przyjacidf. 
To zysk przesllczny. 
Nowe zrddio zyska. 

Wiadomosci nie moina posiadac 
bez wielkiego trudu. To obtain etc. 

He obtained more than he wished. 
I shall obtain this favour from 
you. 
Have you procured his pardon? 

I have obtained his sentence. 
I conld never get him to do it 
If he should gain his ends. 

He obtained it by flattery. 
At last he has achieved it. 

He will never equal Moliere. 

I cannot reach it. 

The object is out of my reach. 

Nothing is to be obtained there- 
by; nothing is to be gained by it. 
What shall I gain by it? 
What can you gain by that? 
He has so much clear profit. 
That is a good catoh. 
Besides the by-profits. 
I have won two games of him. 
1 am never a winner at play. 
They have gained much in shares. 

He has acquired friends. 
That is a splendid acquisition. 
A new source of industry. 

Learning is not to be attained 
without great pains. 278 Zasluzyd, zyskac. To deserve, to gain. 

On zyskuje szesc rubli na tydzied. He earns six rubles a week. 

To miejsce przykre, zyskowne. It Is a miserable, a profitable li- 

ving. 

Nie dosyc zysku przynosi. It does not pay particularly welL 

To mi przynosi pigdziesiat rubli It is worth fifty rubles to me. 

zysku. 
On sie, tylko stara zyskiwac pie- He only thinks of making money 

ni^dze. 

On ntrzymuje si$ z trudem. He hardly gains a subsistence. 

On cieiko pracuje na swe utrzy- He must work hard for his liveli- 
manie. hood. 

On odda* waine uslugi ojczyznie. He has deserved well of hi 

country. 

Ja na to od pana nie zasluiy*. I have not deserved that of you. 

Zasiuzylem na to uczciwie. I have justly deserved it. 

Pan z nim postajri* podlug zaslugi. You have treated him as he de- 
served. 

On zasluguje na pariska^ nagrode^. He deserves your recompense. 

On zasluguje na kaiq. He deserves to be punished. 

On zastuguje na pansk^ wiar^. He deserves your confidence (your 

affection, love). 
To zasiuguje na pansk$ uwag$. This is worth your attention. 

Zaslugi jego brata s^ to, za kt<5re His brother's services have pro- 
on otrzymal nagrode.. cured him that reward. 

Be.de, zaslugiwac na pansk^ task^. I ghall endeavour to deserve your 

approbation. 

Niezasluzenie. Undeservedly. 

To zastugq przed Bogiem. That is meritorious in the sight 

of Ood. 279 Stracic. 

Nie straci* pan czego? 
Brakuje mi ksia^zki. 
To maiowazna strata. To lose. 

Dld yoa lose an y thlng? 
A book of mine ^ mi88lng . 
Better lost than found. Trzeba te pieni^dze za stracone 
uwazac. 
Strata nie do powrdcenia. Tak dobrze to, jak stracone. 
Stracitem majijtek, przyjacidl i me 
dobre imi. 

To stracone na zawsze. 
Przepadfera bezpowrotnie. 

Sprzedalem to ze szkod$. 
Bez korzysci, za darmo. 
Trac$ na tern. 
Stracttem na tem wiele. 

On go uwaial za straconego. 
To trud nadaremny. 

Dobre dzieio nigdy nie jest nada- 
remne. 

Co sie. odwlecze to nie nciecze. 
Lepiej pdzniej jak nigdy. 

Pan nie jeszcze nie straci*. 
Nie trac pan czasu. Thig money may be regarded as 
Io8t . 

The loss is irretrievable. 

It i a almost lost. 
i have lost my estate, friends and 
reputation. 

Tis past recovery. 

I am undone to all intents and 

purposes. 

I 8O ld it at a loss. 
Without any advantage. 
I go by the loss. 
I have lost a great deal by it. 

He gave him up for lost. 

You will lose your toil (that would 
be trouble invain). 
A kindness is never lost. 

All is not lost that is delayed. 

That is not lost which comes 
last 

You have not yet lost all. 
Do not waste your time. On nie stracii nie przy zamianie. He did not lose by the exchange 280 Stracic. To lose. 

Okre^t rozbil sie. na skatach A ship was lost on the rocks. 

Ona stracila sw$ slawq. She is lost to all sense of honour. 

Ja tu niczego nie rozumie.. I am at a loss how to explain It. 

On stractt glow^. He has lost his senses. 

Stracilem go z oczu. I have lost sight of him. 

Stracic grunt pod nogami. To lose ground. Brakowac, niedostawac, oby- To want, to need, to miss, 
wac sig, bye potrzebnym, 
potrzebowac. 

Potrzebuje. pienie^dzy. I want some money. 

Wiele pan potrzebuje? How much do you want? 

Sa mi potrzebne na jutro. I must have it to-morrow. 

To jest koniecznie potrzebne. It is indispensably necessary. 

Mam wiecej z tego niz mi potrzeba. I have more than I want. 

Te dzieci potrzebuJQ trzewikdw. Those children want shoes. 

Im tego nie potrzeba. They do not want it. 

To niepotrzebne. There is no need of it; there is 

no occasion for it 

To mi nie jest potrzebnem. I am in no want of it. 

To bezoiyteczne. It is useless. 

Kiedy tego zapotrzebuje.. As soon as I shall want some. 

Moze pan tego be,dzie predko Yon may soon have occasion for it. 
potrzebowal. 

On tego potrzebuje. He has (stands, is in) need for it. 

W przypadku potrzeby. If need be, in case of need. 281 Brakowac, i t. d. 

Jezli to koniecznie bye musi. 

On bez podpory. To want etc. 
If it mnst needs be. 

He is without help or protection. Brakuje mu najpotrzebniejszego He can 8carce i y ma ke both end* 
do *ycia. meet. Potrzeba zmienia prawo. 
Nie dostalo ma pienie.dzy. 

On cierpi niedostatek. 

Zapasdw im zabraklo. 
Oni obywaj$ sie. bez wody. 

Tarn niczego nie brakaje. 

Tarn niedostaje talara. 
Niedostaje w caiosci dwndziestn. 
On nie ma czuc niedostatku w ni 
czem. 

Powiniom siQ prowadzic porzadnie. 

l niego pilnosci dostatek. 
On ochroniony od niedostatka. 
Na nas to sie. nie opiera. 
Ta nowina musi sie. potwierdzid. 

Pislolet spalit na panewce. 
Noga mu sie. poslizgne.la. 
Tego mdwic nie potrzeba. 
Nie dostaje wiele. 
Brakowato maJo, azeby . . 

W potrzebie tego. 
W braku zaplaty. Necessity has no law. 
He was short of money; his mo- 
ney fell (ran) short. 
He suffers want. 

They fell short of provisions. 
They are in want of (have no) 
water. 
Nothing was wanting. 

A crown is wanting here. 
Altogether twenty are wanting. 
He shall want for nothing. 

He need only carry himself well. 

He is not wanting in diligence. 
He is above want. 
We shall not be wanting on our part. 
This news wants confirmation. 

The pistol missed fire. 

He slipped. 

Yon need not tell it. 

A great deal is wanting there. 
Little was wanting. 

In failure of which, in default of 
which. 
In default of payment. 284 Zostac. To become etc. 

Sprrfbujmy szczejcia wojennego. Let us try the chance of war. 

Gdy si$ to przydazylo, podtenezas, While that passed on ; in the 

meantime, meanwhile. Powstac, nast$pi6. To arise, to result. 

Oto naste.pstwo tej kldtni. Such has been the result of that 

dispute. 

Cdi zta/1 powstanie? What is the result? 

Co zt$d nastajsic moze? What may be the consequence? 

Z tego nastaj>i$ wielkie nieprzy- That may occasion great ineon- 

jemnogci. venience. 

To 83 uastQpstwa paiiskiego pro- This is the consequence of your 

wadzenia. conduct. 

Z tego powstaJy wielkie nio- Much harm arose from that 

szcz^scia. 

Uwaz pan, co za b*<jdy z podobnej Consider the errors that would 
zasady powstac mnszq. be the natural consequence of 

that proposition. 
Przykiad, wywodzqcy z siebie uie- An example of a dangerous con- 

bezpieczue nast^pstwa. sequence. 

To w przysziosci b^dzie przyk^a- That makes a precedent of it. 
deni. 

Nast^pnie. Consequently 

Zt^d powstaje, ze pan nie ma From thence it follows, that you 
racyi. are wrong. 

Czy nastajn ztijd, iz pan maracye.? From thence does it follow, that 

you are in the right? 

To choroba powstaje z nagroma- This disease proceeds from a re- 
dzenia wilgoci. pletion of humours. 

Nerwy powstaj$ w mdzgu. The sinews proceed originally from 

the brain. 

Ren wypiywa w Alpach. The Rhine commences its rise at 

the Alps. 285 Powstac, nast^pic. To arise, to result. 

Wyziewy, ktdre z morza powsta- The vapours arising from the sea. 

On pierwszy na te. mysl popadt. The idea originated from him. Zaczynac. 

Kiedy pau zacznie? 

Zaezug jatro. 

Dopiero co zacza^eni. 

Jestem dopiero poczatkujacym. 

Gdzie zaczniemy? 

Zaraz z poczatku. 

Przy pocze.ciu swiata. 

Jej tzy ptyn^c zaczejy. 

Pan musi na tern zaczac. 
Dobrze, wiec zacziiiemy. 
Wieszcz zacz^i pochwai% Jowisza. 

Dobrze zaczql. 

To dobry pocz^tek. 

Zaczuij pan na nowo. 

On zaczai zndw swfj robot^. 

Oni zaczqli drug^ party^. 

Wyst^pic jako pisarz. 
Wyst^piJa w roll Ifi genii. 

Zacze.ia czytac. 

On otrzymal w inatematyce dobry 
pocz^tek. To begin, to commence. 

When wUl you begin? 
I shall begin to-morrow. 
1 am only just beginning. 
I am merely a beginner. 
Where shall we begin? 
From the very outset. 
When the world began. 
Her tears began to flow. 

Yon shall begin with that. 
Well now, let ns begin. 
The song began from Jove. 

He begins welL 

That is beginning welL 

Begin again. 

He has resumed his work. 

They commenced a second game. 

To commence as author. 

She made her debut as Iphigenia. 

She commenced reading. 
He has a good start in mathe- 
matics. 286 Rose, zwigkszac, rozsie- 
wac. 

Pi^knosc Jej 1 ma/lrosc* zwie>sza 
siQ codziennie. 
On widocznie rosnie. 

To drzewo nie wyrosto zupetnie. 

Rosty, dorosly. 
Wyrdsf jak grzyb. 

Zboze wyrosfo ge^sto. 
Trawa rosnad zaczyna. 
Kwiaty sie^ otwieraj^. 

Zielsko rozsiewa sic, wsz^dzie. 
Jablko niedaleko od jabloni pada. 

Jaka mac taka nac. 
Rzeka wezbraia deszczem. 
To zle si$ powieJcszy. 
Wielkiej obje.tosci, obszerny. 

Do tego trzeba dodac, ze. . . 
Lac oliwe. w ogien, jest to go po- 
wifkszac. 
Ten ksiaz^ bardzo powiejtszyl swe 

posiacUosci. 

Jego dobra id$ az do tego tarn 

miejsca. 
Jego wladza nie rozchodzi sie. tak 

daleko. 

Tak daleko, jak gtos zasfyszeC. To grow, to extend, to 
increase. 

g^e increases in beauty and wis- 

dom eve ry day. 
He increases apace (grows every 

day). 
Thig ^^ hfts not yet attained Its 

growth. 
A grown man . 

He sprang up like a mushroom. 

The corn is coming up thickly. 
The g^gg begins to grow. 
The flowers begin to spread. 

m we eds grow apace. 
g uc ^ as the tree is, such is the 
fruit. 
Like father, like son. 

The rain made the river swell. 

This evil will increase (The worst 
is yet to come). 
Of great dimensions. 

Add to this, that. . 
Do not add fuel to fire. 

That prince has very much enlar- 
ged his dominions. 

His estate extends as far as that 

place. 
His power does not extend (reach) 

so far. 

As far as one's voice can reach. 287 Rose, zwigkszac i t. d. To grow, extend, increase. 

On siq roziozyi na trawie. He laid himself at foil length upon 

the grass. 

Wyciagnac ramiona. To stretch out one's arms. 

Rozgada* si$ nad tym przcdmio- He enlarged on the snbject. Rozsiewa sie. ta wiadomosc. This report spreads abroad. 

On rozsiai te, tnjemnice. He has divulged the secret. 

Rozsiewacz falszywych nowin. A spreader of false news. Postpowac, trwac. To continue, to insist. 

Prosze., poste_puj pan. Pray, go on; proceed. 

Czytaj pan dalej. Continue, go on reading. 

Poste.puj pan tak zawsze. Continue hi this way. 

Trwaj pan w dobrem, a b^dzie pan Continue doing well and yon will 
szczqsliwy. find the advantage of it. 

Chc^ i nadal pilnie post^powac. I shall continue applying myself 

to it. 

On trwa cijjgle w starych przy- He saunters on in his own way. 
wyczkach. 

Oni przedluzaj^ sw$ podrdi. They proceeded on their journey. 

Jezli to tak potrwa. If things go on at this rate. 

Dalszy ciag nastapi. To be continued. 

Deszcz trwa ci^gle. It continues raining. 

Zostawiono mn nadal jego roczn^ His pension has been continued. 
pJace^. 

Proszq trwac w przyjazni ze mna. I desire you to continue your 

friendship towards me. 288 Postgpowac, trwac. 

On trwa w grzechach. 
On trwa w swem mnieraaniu , zo- 
staje przy swych twierdzeniach. 

Trwac w przedsie.wzie.ciu. 
On trvva w klamstwie. 
On trwa w za.daniu. 

On trwa w drobnostkach. 

Pan rausi koniecznie w tern wy- 

trwa6. 
Juzesmy dose dlugo zastanawiali 

$1$ nad miejscem i czasem. 

On cierpi bezprzestannie. 
On pracuje bez przerwy. Wytrwaiosd 
wszystko. praca zwyeie.ia Udac si , nie udac sig. 

Wszystko co przedsie.wezmie, udaje 
mu 81$. 

Udaje mn sie^. 

Zycie jego przyjemne. 
Niebo wysfucha jego zyczen. 

Wszystko mu idzie podlug zyczen. 
On rodzil si$ w czepcu. 

Szczqscie ma SIQ asmiecha. 
GJupcy maj^ najwi^cej szcz^scia. To continue, to insist. 
He continues in sin. 
He persists in maintaining what 
he has advanced. 

To persevere in a design. 

He persists in denying. 

He still insists upon that demand. 

He insists upon trifles. 

You must chiefly insist upon that 

We have dwelt pretty long on 
the consideration of space and 
duration. 

He suffers without intermission. 

He goes on working without in- 
termission. 

A constant application brings every 
thing to pass. To succeed , to prosper ; to 
miscarry. 

Every thing he undertakes thrives 
with him; he is successful in 
every thing. 

He goes on thrivingly. 

He lives in ease and prosperity. 
Heaven favours his views, pros- 
pers his designs. 

Every thing succeeds to his wish. 
He is fortune's favorite. 

Fortune smiles upon him. 
Luck for the fool and chance for 
the ugly 289 Udac sig, nie udac sig . 

On swe szczqscie zrobi. 
On sie. znajdzie w swiecie. 

On na najlepszej drodze. 
Dobrze ma scniac siQ. 

On bardzo bogaty. 

On si$ ma dobrze. 

On ma pienie.dzy podostatkiem. 

On oplywa w dostatki. 

Utrzymuje powdz i konie. 

Zbiera bogactwa. 
On dusi swe talary. 

Jego interesa id$ dobrze. 
Jego interesa Ida. zle. 
Interesa Jego w zlem polozeniu. 
Kazdy twOrca szcz^scia swego. 

Zyczq pariskieinu przedsiQWzie.ciu, 

by si udaJo. 
Co SIQ uda jednemu, nie nda si^ 

zawsze drugiemu. 
Praca go zbogaca. 

On post^puje vt naukach. 

Na tej ziemi dobry wschodzi owoc. 

Dobra fie iiabyte nie udaja sif 
nigdy. To succeed etc. 

He will make his fortune. 
He gets on in the world. 

He is in the best way of ... 
He may well laugh. 

He is very rich, a wealthy man c 

He is hi easy circumstances. 

He has plenty of money. 

He lives in affluence. 

He keeps a carriage and horse; 

he has set up a coach; he has 

started his carriage. 
He hoards riches (treasures). 
He pores over his money. 

He is well to pass. 
Business is very dull. 

His business does not prosper, 

he is very badly off. 
Every man is the architect of his 

own fortune. 
I wish you success in that attempt. 

What prospers with one, does not 
always prosper with another. 
He thrives by his diligence. 

He thrives in knowledge , In lear- 
ning. 
Fruit-trees thrive well in this soil. 

Ill gotten wealth seldom thrives, 290 Udac si, nie udac sig. 

Takim sposobem nie dojdzie on 

eel a. 

Plan si$ nie adai. 
Interes siq nie udat. 
On nie doscigna* celu. 
To przedsie.wzi$cie mu si$ nie 

udalo. 

On upadJ, zbankrutowaJ. 
Pan mi nieszczejcie przynusi. 
Szcze.scie nas opuszcza. 
SHy go odbiegaj^. 
Brak pienie.dzy jest bardzo nieprzy- 

jemnym brakiem. 
Jego polozenie jest coraz gorsze. 

Odwaga opuscRa go. 

To przedsie.wzi^cie jest wprawdzie 
trudne do wykonania, wszelako 
nie w^tpi^ iz si ono uda. 

Z tym cziowiekiem nie ma zgody. To succeed etc. 
In this *ray he will not succeed. 

The plan failed. 

The business has miscarried. 

He has missed his aim. 

He has failed in his attempt (his 
efforts have been thwarted). 

He has failed. 

You bring me ill-luck. 

Fortune fails us. 

His strength is beginning to fail. 

Pecuniary embarrassment is very 
disagreeable. 

His condition gets worse and 
worse. 

His heart failed him. 

The undertaking, I own, is diffi- 
cult; but nevertheless I don't 
despair of success. 

It is quite impossible to succeed 
with this man (there Is no dea- 
ling with him). Wygodzi6, przystoic, odpo- To suit, to fit, to accommo- 
wiada6. date. Czy to panu jest wygodne? 
To mi nie jest wygodnem. Will this do? (Will this fit you.) That will not do; that does not 
fit me. 
To mi jest wygodne, bardzo w por^. That suits me exactly. 291 Wygodzic, etc. 

To mi si lepiej podoba. 
Niech sobie pan wygodzi. 
Podlug panskiej wygody, upodo 
bania. 
Jak sie panu podoba. 

To miejsce byloby mi wygodne 

To miejsce jemu przystoi. 
Jezeli pan to uwaza dogodnem 

Ona nam przystoi. 

Co wygodne jednemu, nie zawsze 

przystoi drugiemu. 
Nie przystoi zebrakowi bye du- 

mnym. 
Ten sposdb zycia przystoi memu 

polozeniu. 
Nie przystoi panu tak mo*wic. 

Zle by to panu wygl^dalo. 
To bardzo nieprzystojnie. 
To przeciwne przystojnosci. 
To tylko dla utrzymania przystoj- 
nosci. 
To memu celowi nie wygadza. 

Mnio wszystko wygadza. 

On stosuje sie^ do wszystkiego. 

Naleiy, si$ stosowac do czasu, do 

okolicznosci , i zgadzac si$ ze 

wszystkiemi wypadkami. 
To slowo odpowiada zupeJnie 

przedmiotowi. 
Brzydota tego wyst^pku wywoiuje 

odpowiedni^ kare.. To suit etc. 

That would suit me better. 
Make yourself comfortable. 
As (when) ft salts yon best 

As you like. 

I should be very much pleased 
with this place. 
He is fit for that employment. 
If you think fit. 

She fits us. 

That which becomes one, does not 

become another. 
It does not become a beggar to 

be proud. 
This way of living is suitable to 

(suits) my situation. 
It does by no means become you 

to speak so. 

It would ill become yon to ... 
That is very unbecoming, indecent. 
That is contrary to decency. 
It is for decency's sake. 

It does not suit my purpose. 

I make shift with any thing. 
He accommodates himself to every 

thing. 
We must accommodate ourselves 

to circumstances. 

That word is very well adapted 

to the subject. 
The heinousness of the crime 

requires a condign punishment. 292 Wygodzic, etc. To suit etc. 

To nie odpowiada prawom. It is not according to law. 

Wino mi nie sluiy. Wine does cot agree with me Zostac, trwac, wahac si. To remain; to last; to de- 

lay. 

Jak dlugo chce pan zostac? How long will yon stay? 

Nie zostawaj pan dfugo w podrdiy. Do not stay (be) long. 

Zostari pan n mnie. Remain with me. 

Zostan pan dzis n nas. Stay with ns to-day. 

Zostaiem tarn trzy godziny. I stayed there three hours. 
Zostan^ w tym kraju. , I shall remain in this country. 

Ta diuiej pozostac nie moge.. This is no abode for me. 

Zostaii pan na swem miejscu. Keep your place. 

Dla czego pan zostac nie dice? Why won't you stay? 

On zosta* sam w domu. He remained alone at home. 

Moja iona zostaje caly dzieri w do My wife stays at home. 
mu. 

Ten interes tak nie zostanie. The matter will never stop there. 

Gdyby si^ on na tern zastanowi*. Had he abided by that; had he 

gone no farther. 

On nie wstawai, on stal. He continued sitting, standing. 

Dla czego pan pozostaje w tyle? Why do you remain behind? 

On s tana* w swej mowie He stopped in his speech. 

Nie wie.cej nie zostaJo. Nothing remains, is left. 293 Zosta6, trwac, wahac si. 

To si zostalo. 

Nie pozostaje nam nie wicej, jak.. 

To jego piosnka zwyczajna. On by chcial to dalej przeci$gna6. 
On miq zbywa z dnia na dzien, 

Ten proces trwa bardzo dlugo. 
Wyrok odroczono. 
Termin musi bye przediuiony. 
Co nagle to po djable. 

To moze jeszcze dlugo potrwac. 
Ta suknia przetrwac musi lato. 

Na co to wahanie? 

W wahaniu czuwa nieszcz^scie. 

Odlozmy to do jutra. 

Czas mi si dJuzy. 

Ja si tu nudzQ. 

Wszystko go w nudy wprowadza 

Tego nie mozemy odkladac. 

To nie cierpi wahania. 

Nie wahaj si pan przychodzic. 

Trwalo dlugo, nim on przyszedf 

8ez oci^gania. To remain , to last , to delay. 

That is the rest. 
Nothing is left us but to . . * 
He sings the same song over and 
over again. 

He wishes to protract It still 
He keeps me off and on. 

This action lasts an age. 
The judgment is put off. 
The term must be prolonged. 
Fair and softly goes far. 

That may last a long time yet. 
This coat must last (serve) me 
all the summer. 
What need of hesitating? 

There is danger in delay. 

Let us delay it till to-morrow. 

Time hangs heavy on my hands. 

I grow weary here. 

Every thing is tedious to him. 

We must not delay that. 

That admits of no delay. 

Do not delay coming. 

It was long before he came 

Without the least delay. Zmienic, odmienic si. 
Moie mi pan zmieni6 gwine$. To change, to alter. 

Can you give me change for a 
guinea? 294 Zmienic, odmienic si. To change , to alter. 

Chcialbym zmienic talara na dro- * want change for a crown, 
bne. 

Zmienil papiery na dukaty. He bs changed (exchanged) bank- 
notes for ducats. 

On zamienit swdj stary powdz na He has exchanged his old plate 

nowy. for new. 

Chce pan zmienic swoj kapelusz Wi]l vou change your hat for 

na mdj? mine? (Will you change hats?) 

Ten czfowiek bardzo si^ odmienit. That ma Is very much altered. 

Tak si odmientt, ii go poznad nie He Is 8O altered that one can- 

mozna. not know him again ; he is quite 

another man. 

On niby przetworzony. He Is quite transformed. 

On bardzo zmienny. He is very fickle (inconstant) 

On rzuca sie. z jednej ostate- n Ses from one extreme to 

cznosci w drug$. another. 

On si na gorsze odmieni*. He has changed for the worse. 

Nie chciaibym sie^ z nim mieniac. * would not exchange (situation!) 

with him. 

Zmienic jednook^ szkape na slepca. To make a bad exchange (to fall 

(Z deszczu wpasc pod rynn.) out of the frying-pan into the 

fire). 

On si$ namyslil i zmientt postano- He has changed his mind, 
wienie. 

Inny czas, inny obyczaj. Other times, other manners. 

Nie nie ma na tym swiecie staiego. Nothing is fixed in this world, 

all things change. 

Mody odmieniaj$ si codziennie. Fashions change every day. 

Jego zasady nie odmientty si^ His principles have been inva- 

wcale. riable. 

To samo powiedziec zmienoneml To say the same thing with other 

stowami. words. 

Zagrac na inna nut^, To sing to another *une. 295 Zmienic, odmienic sig. 
Interesa wzie,*y inny obrot. 

Bcena sie^ zmienila. 

Chrystns przemienit wode, w wino 

Nalezy to kazac przemienic. 

Kolejty zmiennie. 

Jedno po drugiem. 

Z jednej strony, z drugiej strony. To change, to alter. 

Things have assumed a different 
aspect; things took a tarn. 
The scene shifted into . . . 
Christ turned water into wine. 

X must have it altered. 
By turns, alternately 
One by one. 

On the one hand, on the other 
hand. Przejsc, przemingjC, znikn^c. To pass away , to disappear. Jui przeszly ple_kne dni moje. 
Czas przechodzi. 
Czas przebiegi. 
Juz dawno temu. 

Lata przechodza. 
Wszystko przechodzi. 
Sposohnosc zuika. 
Ta kobieta przemija. 
Ten kwiat zwi^dn^. 
Mlodosc nie pociecha. MJodosc 
musl wywietrzec. My best days are over. 
Time slides away. 
The time is expired (oat). 
It is a long time since. 

Years flee away. 
Every thing dwindles away. 
The opportunity slips away 
That woman falls off. 
That flower is faded. 
Youth mnst have its time. Ochota mi^ mineia. 
Miesiqc w ten sposdb minai. My fancy is over. 
A month was spent in this man* 
ner. 
Bawilem u niego dni czternascie. i have spent a fortnight at hi* 

house. 

To wyszlo z mody. It outlived fashion. 

Wszystkie te nadzieje mineiy. All these fine hopes vanished. Moje nadzieje znikne^y My hope dwindled away to nothing. 296 Przejsc, przemin^c, i t. d, 
On zniknal oczom naszym. 

On zniknaf nagle. 
Szakam uaprdzno mych re.kawi- 
czok, one zuiknei'y. 
Gnlew jego przechodzi w grofby. 

Moje pieniadze przemijaj$. 

Ja goiy jak swiety turecki. 
On podupadl zupelnie. 
Febra przemija. 
Zaiuek si$ wall. 

Upadek handln. 
Rozpasc sic. w proch. 
Niewyczerpane zrddJo. 

Lustru zachodzi parsj od dychania. 
Farby bleclnieja, przemijajij. 
Grunt jest nikly. To pass away , to disappear. 

He vanished from our eyes (We lost 
sight of him ; he was soon lost to 
view). 

He suddenly disappeared. 

Invain I look for my gloves , they 
have disappeared. 

His passion exhales itself in 
threats. 
My money begins to shrink. 

My purse has been drained. 

He is quite reduced. 

The fever decreases. 

The castle is going to decay. 

The decay of commerce. 

To drop (crumble) into dust. 

A source that is never dried op. 

Breath tarnishes a looking-glass. 

The colours are fading, grow fain- 
ter. 
The ground slopes. Zatrzymac , przerwa6 , ukr<5- To stop, to interrupt, to cease, 
cic, przestac. Zatrzymaj sie, pan chwilke.. Stop a little. Nie zatrzyuiuj sie. pan w drodze. Do not loiter on the way. 

O sig naraz zatrzymai, on przer- On a sudden he stopped short, 
wat mow^. 

On miQ zatrzymal. He kept me back. 297 Zatrzymac, przerwac. To stop, to interrupt, to cease. 

Jaki iuteres pana zatrzyinal? What business hindered you, haa 

kept you back? 

On wstrzyma* baL He stopped the ball. 

Zatrzymaf si<| chwilk$ He paused a minute. 

Jemu przerwali mowe^ w aamym He was interrupted in his speech- 
srodku onej. 

On zmusii go do milczenia. He has silenced him. 

Dla czego mu pan przerywasz? "Why do you interrupt me? 

Osmielam si<j przerwac panu. I beg your pardon for interrupt- 
ing you. 

Bez ceremonii. Let us forbear compliments (ce 

remonies). 

Przestancie. Desist I 

Dosyc tego; skrdcmy to, mdwmy No more of that, please, 
o czem innem. 

On nkrdctt rozmowe.. He dropped the conversation. 

Milczenie nie by*o przerwane. The silence was not interrupted 

by any thing. 

Ona nie przestaje si$ zalic. g ne ne ver ceases to complain. 

Przestadcie si^ sprzeczac. Leave off this wrangling. 

Kobotnicy przestali pracowac. Th e W0 rkmen have struck. 

Chce porzucic handel. H e w m retire from bushiess. 

Narady si<j przerwaty. The negociations are broken off. 

Podjac ob<5z. To strike the tents. 

Przy zawieszeniu broni. On the 8uspe nsion of hostilities. 

Ja si? od niego usuua*. ! have entirely done with him 

On zloiy* swdj urzad. He has res igned his office. 

Zmienic postanowienie. To repeal a statute. 298 Zatrzymac, przerwac. To stop, to interrupt, to cease. 

8am tylko prawodawca moie Those who make the laws can ab- 
zniesc prawo. olish them. Skonczyc, dopeJnid. To finish, to end, SkoriczyJ pan swe zadanie? 

Jeszcze nie skoriczyfem. 
Koricz pan. 

Temu konca nie ma. 
Rzecz ta nie ma korica. 
To do konca ei$ zbliza. 

Ja koniec temu poloig. 

Nakoniec. 

Na zakoriczenie. 

Jak sie. to skoriczy. 

Przestaii pan mdwic. 

On skoriczyl na tern, ze nam po- 

wiedziat. 
To slowo zaczyna si^ spdlglosk^, 

a koriczy samogloskq. 

Imiona koiiczace siq na o. 

Wszystko ma koniec na tym swie- 

cie. 

Kouiec dobry, wszystko dobre. 
Targ dopelniony. 
M^drosc moja wyczerpn^la si 

wszystka. Have you finished (done) your 
exercise? 

I have not yet finished it. 
Get it done. 

That will have no end. 

The matter does not come to an 
end. 
It is nearly finished. 

I will put an end (a stop) to it. 

After all, finally, at the close. 

In conclusion. 

What will be the end of all this? 

Have done speaking. 

He concluded by saying to us, 
that. 

This word begins with a conso- 
nant and finishes with a vowel. 

Nouns ending in o. 

Every thing comes to an end in 
this world. 

All's well that ends well. 
The bargain is concluded (struck) 
I am at my wit's end. 299 Skonczyc, i t. d. To finish, to end. 

To go zgabi. That ^^ com plete his ruin. 

To ma koniec ostry, to ostrokon- It ends m ( rnng t0 ) a point> 

czaste. 

Po uplywie kontraktn. After the expiration of the treaty. 

Przed uplywem terminu. Before the term closes (expires). 

Chcialbym wiedziec, jak to si$ i wish to know where that is to 

koriczy. en< j. 

Co pan chce przez to powiedziec. What is the drift of your dis- 
course? 

Z tego wszystkiego nic nie be^dzie. All that will come to nothing. 

To go tylko do zguby przywiedzie. That will only end in his rain. Umrzec, zgin%6. To die, to perish. 

On amart po krdtkiej chorobie. He died after a short sickness. 

Febra, w dwa dni go pochwyctta. A fever carried him off in two 

days. 

Dmart smierci$ zwyczajn$. He died a natural death. 

Umart w starosci. He died at an advanced age. 

Umarf wczoraj. He expired yesterday. 

On chory smiertelnie. He is deadly sick (dangerously ill), 

On nie dozyje starosci. He will not die hi an old skin. 

On konczy, on umiera. He is dying. 

On jedn$ noga w grobie. He has already one foot hi the 

grave. 

On blizki smierci. He is at the point of death. 

On walczy ze smiercia. He is in agony. 

On bardzo cierpiai w ostatniej Hto last straggle was hard. 
chwili zycia swojego. 300 Umrzec, 

On wydal oddech ostatni. 
Oddac dncha. 
Co tylko nie umart. 
Ona umiera od zalu. 

Jej serce rozranione. 

Umart z ran. 

Oni uraarli z gJodu. 

On umiera z milosci ku niej. 
O maio nie uinarfem ze strachu, 
aby nas nie zawiodia do ... 

Zginal w bitwie pod . . . 

Trzy tysiace ludzi leglo na \ lacn. 

Ten crfowiek nie ujdzie mej zem- 
sty. 

On przepadt. 
Pan cziowiek martwy. 
Zyciem i smiercia Bdg wlada. 

Siowa prawie obumieraja na u 
stach jego. 
Swieca gasnie. 
Smierci ujsc nie mozna. 

Wszystko zginie, przepadnie 

Okr^t zaton^l. 

Mndstwo okr^tdw zaton^lo. 

Ten dom niedlngo si zawali To die, to perish. 
He has breathed his last. 
To give op the ghost. 
He was near dying. 
She is pining away with grief. 

She has her heart broken. 
He died of his wounds. 
They perished (starved) with han- 
ger. 

He dies of love for her. 
I was mortally afraid she would 
. lead us to . . 

He fell in the battle of 

Three thousand men were killed 

on the spot. 
I shall have that man before he 

dies. 

He is undone. 
You are a dead man. 
Life is uncertain; no man can 

tell how long he will live. 
Words seem to die on his lips. 

The candle is almost out. 
We cannot ward off death. 

AH will be lost. 
The ship foundered. 
A great many vessels have pe- 
rished. 
This boose is going to ruin. 301 Zyc. 

Trzeba iyc i iyc pomagac. 

On iyc potrafi. 

Naucz$ go moresu. 

Kaidy iyje po swojemu. 

On iyje z ludzmi po przyjacielskn. 

Z mm iyc nie moina. 

Oni nie iyj$ z sob$ w zgodzie. 

Tak iyj$ w tym krajn. 

W Londynie iycie jest drogie. 

Jak on z tego wyiyc" moie? 

On iyje w biedzie. 

On iyje na iasce drngich. 

Zyje z jaJmuiny. 

Jemn iyc trudno. 

On iyje na tasce bozkiej. 

On iyje z dnia na dzien. 

On iyje z majatku. 

U niego jest iyc z czego. 

On iyje po ksiaie.cemn. 

On ma pensy$ doiywotna, 

Zyje z pracy. 

On iyje w saraotnosci. To Uve. 
We should live and let live. 

He knows how to live. 

They will teach him manners. 
Every man to his liking. 
He lives well (he agrees) with 
every body. 
There is no living with him. 

They do not live well together 
(they are upon bad terms). 

That's the way of living in that 
country. 

It is dear living in London (Li- 
ving is expensive in London). 

How can he subsist (exist) on 
that? 

He fares but scantily; he lives 
poorly; he passes his life mise- 
rably. 

He generally lives at other people's 

expense. 

He lives on alms (on charity) 
He keeps life and soul together. 
He lives God knows how. 
He lives from hand to month; he 

leads a thoughtless life. 
Ho lives on his income. 
He has enough to live upon. 
He lives like a prince. 

He has a pension for life. 

He lives by his labour, by hia 
industry. 
He lives a retired life. 302 Zyc. 

Kazdy iyc musi ze swego rze- 
miosia. 

Przedewszystkiem iyc potrzeba. 
Jemu iycie niemtte. 
Niech zyje cesarz! krdl! 

Przeiy* syna swego. 
Ten czlowiek wszystkich nas prze 
zyje. 
Cze.sc przezywajjjca. 

Jak mi Bdg miiy. 
Jezli mi$ Bdg uchowa. 
On im iycie darowat. 

On pracuje na zycie. To lire. 

Every one must live by his cal- 
ling, all trades must live. 

First of all, the necessities of life 

mast be provided for. 
He is tired of life, weary of 

living. 
Long live the emperor (king) t God 

bless the king! 

He oatlived, survived his son. 
This man will outlive as all. 

The longest liver. 

As sure as I live. 

If God spare me (my life). 

He spared their lives. 

He gets his livelihood. Bye przy tomnym , pojawic 
siy, znalezc sig. To attend, to appear. Czy pan si? tarn be4zie znajdo- WiU you be there? will you be 

wai? present? 

Czy pan b^dzie temu przytomny? Will you be of the party; won't 

you be one of as? 

Ja tarn si$ zjawie,. I shall be there. 

Nie moge, tarn bye przytomnym. i can no t go there. 

On sie, miqdzy przytomnymi znaj- He was among those who were 

dowa*. present. 

Wszyscy byli przytomni* AU o f the m were present. 303 By6 przytomnym, etc. 

Znajdowalem si$ na pierwszem 

przedstawieniu. 
Be/izie pan (przytomny) na pogrze- 

bie? 
Ja nie mogJem sie, znajdowac na 

nabozeristwie. 
On sie. nie pojawil na zebraniu, 

posiedzenia. 

On sie. zjawi* w gali (w mundurze). 

Ksiaika dopiero co wyszfa. 
Zjawic si$ przed sa/lem. To attend, to appear. 
I was at the first performance. 

Will you attend the burial? 

I was hindered from attending 
(assisting at) divine service. 

He did not attend (was not pre- 
sent at) the meeting , the session. 

He made his appearance in full 
dress. 

The book is just oat. 
To appear in court. Mieszkac, przebywac. 

Gdzie on teraz mieszka? 
W ktdrej ulicy on mieszka? 
On mieszka w ulicy .... 
On mieszka mnie naprzeciwko. 
My bliziutko mieszkamy. 
Ja mieszkam pod (nad) nim. 

Jego mieszk. jest na pierw. pietrze 
On mieszka na wsi. 

On mieszka przed rogatkami, ze- 

wnatrz miasta. 
On mieszka bardzo ciasno, prze- 

strono. 

My mieszkamy u chirurga. To dwell, to stay, to live, 
% to reside. 

Where does he live at present? 

In which street does he live? 

He lives in street. 

He lives opposite me. 

He lives close to me. 

I live (dwell) under (above) him. 

His lodging is on the first floor. 
He lives in the country. 

He lives outside the gate, outside 
the town. 

He is lodged hi a narrow com- 
pass; he has a great deal of 
room. 

We lodged at a surgeon's (house), 304Mieszkacprzebywac. To dwell, to stay etc. 

Jft u niego mieszkam. * dwell (lodge) with him. 

On go pomleicii w naszym pokoju. He lodged him with us. 

Jego mieszkanie przytyka kosciola. He lives close to the church. 

W Dreznle mieszka si? cudownie. Dresden la a beautiful place of 

abode. 

Wybrat miasto N . . . . na mie- He has fixed his abode in N 
szkanie. 

Gdzie on przebywa? Which is his residence? 

On przebywa w Londynie. He is resident (resides.) in Lon- 

don (a resident of London). 

Przebywa u swojej ciotki. He resides at his aunt's. 

Tarn jakis czas pobe.de.. There I shall make some stay. 

On si nigdzie nie zatrzymnje. He never stays in any place 

W ktdrym zajeSdzie on mieszka? What inn does he lodge at? 


On przebywal diugo w Niemczech. He has lived long in Germany. 

On lezy z garnizonen w . . . . He Is quartered at M. 

Jeden puik wkwaterowano u oby- A regiment has been quartered 
wateli. on (upon) the towns-men. 

Pan mieszka niby w latarni. Your lodging is exposed to every 

wind that blows. 

J&yc na ulicy. To lie under the canopy of hea- 

ven. Naj%c,wynaJ3;C,przeprowadzic To hire, to let, to change 
si, urz^dzic si. one's lodgings , to fit up, 

Wynaj$6 dom. A house to be let. 

Najela piqkne mieszkanie. gho has hired a fine lodging. 305 Naj^c, i t. d. 

On to wynajmuje. 
On to najal za tysi^c frankdw 
rocznie. 
Ja najmuj$ tylko miesicznte. 

Oddac (wziasc) majjjlek w dzier- 
zawe,. 
Kontrakt dzieriawny zamkni^ty 

Pachciarz, dzierzawca, arendarz. 
Najai okre.t. 

Czy pan z nim to kontraktowo 
uloiyl? 

On nie moze najmu zaplacic. 
On ma wymdwif najem. 

On wymdwtt kapita*. 

W przyszfy pi^tek musi si wy- 
prowadzic. 
Kiedy pan si przeprowadza? 

Oto mdj adres, od czasu zmiany 
mieszkania. 

Ja sie. nie wyprowadzam z ochot$. 
On sis nrzadza. 
On urz^dza wlasne gospodarstwo. 

On w niem zaprowadztt nowe u- 
rza/lzenia. 

Ojciec mu urz^dzii wszystko. 
On doskonale urz$dzony. 

Jego gospodarstwo kosztuje go.... 
Ona jest wyborn^ gospodynia. To hire etc. 

He lete ** 

He has let it at 1000 franca a year, 

I only let by the month. 

To let (to take) an estate on 

lease. 
The terms of the lease are ar- 

ranged. 

Farmer, lease-holder, tenant. 
He has chartered a ship. 

Have you contracted with him 

for It? 

He cannot pay the rent. 
He has given him notice, war- 

ning; he has warned him off. 
He has called in the capital. 

He must quit (leave) next Friday. 

When will yon remove to your 
new lodging? 

This is my direction (address), since 
I have changed my lodgings. 
j do not like removing. 
He furnishes hia lodging. 
He commence! house-keeping. 

He has furnished a lodging for 

her. 

His father hag set him up. 
He has fitted op his house very 

well. 

H ls establishment costs him... 

she Is an excellent house-wife 
(house-keeper). 306 Naj^c, i t. d. To hire etc. 

W tym domu mieszkajjj trzy fa- There are three families living in 
milje. that house. 

Najmij nam pan powdz. Let us hire a coach. Ona sie. chce wynajac. 
Ja j$ najat, zamdwil. She will go to service. 
I have engaged her. Kupic , sprzedac, zaplaci(5, 
kosztowad. 

Kuptfem sobie kapelusz. 
Gdzie go pan kupi*? 
Kuptfem go w tym sklepie. 

W tym sklepie wiele kupuj^cych. 
Jak wiele to pana kosztnje? 
Wiele pan za to zapfacil? 

To nie drogo. 

To cena nizka. 

Ja to kupi* nadzwyczaj tanio. 

Zrobttem dobre kupno. 

Mnie si$ to bardzo tanio dostalo. 

On bardzo tanio sprzedaje, ale wy- 
nagradza strat$ mass$ odbytu. 

On musi sprzedac ze szkoda. 

Wiele on iadal? 

Jak drogo on to sprzedaje? To buy, to sell, to pay, to 
cost. 

I have bought a hat. 
Where have you bought it? 
I bought it in this shop. 

This shop is much frequented 
(they have a great run). 
How much does it cost yon? 

What did you pay for it? 

That is not dear. 
It is a moderate price. 
I bought it exceedingly cheap. (I 
had it at a great bargain). 
I have made a good bargain. 
I have got it very cheap there. 

He sells very cheap, but the quan- 
tity must make up the difference. 

He must sell at a loss. 

How much did he charge yon? 
At what price does he sell it ? 307 Kupic i t. d. To buy etc. 

Ja to kupil po dwa franki za lo- I bought it at two francs a yard, 

kiec. 

Ten strdj zlotniczy kosztuje go This jewel costs him fifty guineas 

piqcdziesiat gwineu 

To mi za drogo. It is too dear for me. 

Pan za drogo zapiactf. You have paid too much for it 

To niezwykle drogo. That is an out-of-the-way price. On panu za wiele porachowai za He has overcharged you for these 
ten towar. goods. 

To znaczy kupic kota w worku. That is to buy a pig in a poke. 

Kupttem to na kredyt. I bought it upon trust. 

Dostalcra to za polowQ ceny. I got it for half the price. 

Nabytem to z pierwszej rki. I bought it first hand 

Sprzedaje. panu po cenie zakupnej. You shall have it at prime cost 

Kupiiem to przypadkowo. I have bought it under hand. 

Nabytem to na licytacyi. I bought it at a public sale. 

Otrzymalem to w dodatku. I have got it into the bargain 

(to boot). 

On zawsze z pierwszego zrddla He buys things at the best hand, 
nabywa. 

On skupuje hnrtem, aby poje- He regrates. 
dyriczo sprzedawac. 

On wykupuje wszystko zboie. He buys up (monopolizes) all the 

corn. 

Ja drogo zaplactf za t$ grzecznosc*. i pa id dearly for that favour. 

On sprzedaje za gotdwkq. He sells for ready money 

On potrafi znalezc kupca na sw<5j H e knows how to get rid of his 
lichy towar. goods. 

To sie. dobrze sprzedaje. That sells (goes off) very well 

(This article sells readily). 308 Kupic, i t. d. To buy etc. 

Ten towar rozchodzil sie. pospie^ The goods met a rapid sale. 
prate. 

On si bronit do ostatecznosci. He sold his life dearly. 

To maj^ sprzedac z wolnej rejd. It is to be sold by private sale. 

Ma by6 sprzedane przez licytacy^. It is to be put up for public sale, 

/otrzebuje. zakupic wiele rzeczy, I have a thousand Implements to 

i bardzo byibym wdzie.czny za to- buy, and woul^ be glad to have 

warzyszenie panskie przy poku- you with me. 

pie. 

On wystawil przesliczne szale na He has splendid shawls exposed 

sprzedai. for sale. 

Oni sprzedaj^ gotdwk$. They are selling off. 

Otrzymali nowe zasoby. He has received a fresh supply. 

Chce pan ze mn$ zrobic interes? Will you bargain with me? 

Wiele pan chce za to? How much do you want for that? 

Wiele panu za to zapJacid naleiy? How much to you ask for it? 

Nie moge. sprzedac tak tanio. I cannot afford to sell it so cheaply. 

To stala cena. It is a set (fixed) price. 

Ja to za bezcen sprzedaje.. I sell it under price. 

Ja sie. panu nie droze.. I don't exact. 

Nizej piinu puscic nie mogg. I cannot give it you for less. 

Cena tego towaru teraz wysoka. It bears a high price. 

Utrzymuje si$ w cenie. It keeps Its price. 

Cena si 9 podnosi, up ad a. It is rising, falling in price. 

Jeili by ml pan spus"ci* po rablu. If you will let me have it for ft 

ruble. 309 Kupic , i t. d. 

Za wszystko wynosi . . . 
Wiele mi pan chce wydad? 

Nie trzeba si? tak dingo targowac. 

Targowa* sie. o grosz polski. 
Targowat si? o to sukno, o tego 
konia, 

Che? panu naprzxSd zaplacic*. 
Placic gotdwkf. 
Tysiac talardw gotdwk^. 

Otrzymal dwadziescia rubli w za- 
datku. 

PJatne terminami. 
Pierwsza wpfata ma dzis miejsce. Pfatne po przedloicniu, na ^ 
ciela. 
Zaplacone i pokwitowane. Zaptacil rachunek. 
Zaptacit swe dlugl. 
On mi nic wi^cej nie winien. 
WydaJem swoje pieni{jdze. 
Jemn zwrdcono wydatki. 

Od tego nie mog dac rabatu; 

wszystko bowiem tylez mnie 

kosztuje. 

Zwrdcic summ^ pewna^. 
Ja jui si? zaplac?. 
Zaptacilem mu je wiasnq monetg. To buy etc. 

The whole amounts to ... 

How much will yon give me to 
boot? 

Yon must not stand so long hig- 
gling. 

He stood higgling for a penny. 

He has cheapened this cloth, this 
horse. 

I will pay yon In advance. 

To pay down (ready money). 

A thousand dollars in cash. 

He has received twenty rabies 

on account. 

Payable by instalments. 
The first instalment takes place 

to-day. 
Payable at sight, to bearer. 

Paid and receipted. 

He has paid a bill. 

He has discharged his debts. 

He is qnit with me. 

I have spent my money. 

He has been reimbursed for his 

expenses. 
There is nothing to be abated, 

it is all money laid oat. 

To return, repay a sum. 

I will pay myself. 

I paid him in his own coin. On mie zaptacif niewdziecznoscia. He repaid me with ingratitude. 310 Kupi6, i t. d. 

On pozycza u jednego by drugiego 
zaplacic. 
On drogo za s\v^ giupote. zaplaci. 

Zaplacic za jadto i picie. 

On mie. karmi piejmemi slowami. 

To go wiele pienie.dzy kosztuje. 

Kosztowato raie. wiele czasu, 
Jak wiele go to kosztuje? 
Za kazd$ CCIIQ. 

Choc"by mi to zycie kosztowaJo. 
Pierwszy krok zawsze trudny. 

On nie umie szanowac pieniqdzy. 
Wszystko mu z tradem przychodzi. 

To ml za drogo. 
Na m<5j koszt. 

On wydaje wiele na dzieci, b*y- 
skotki i konie. To buy etc. 
He robs Peter to pay Paul. 

He shall pay for his folly, 

To settle the score (to pay the 
expenses). 
He pays me with fine speeches. 

He pays dearly for it. 

It cost me much time. 

How much trouble it costs him. 

At any cost (rate). 

Not for all the world. 

It Is the first step only that is 
difficult. 

He knows not the value of money. 

He does every thing against the 
grain. 

That is too expensive. 

To my cost. 

He expends much in dress, Je- 
wels and horses. Bye dluznym, winnym, za- To owe, to contract debts, 
dluzyc sig. 

On robi dlugi, zadluza si$. He runs into debt (he contracts, in 

curs debts). 

On bardzo zadluzony. He is over head and ears in debt, 

On si zadluiyl calemu swiatu. He owes to every body. 

On mi dhizny dzicsiqc rubll. He owes me ten rubles. 

Pan mi tylko tyle winienes. So much is still owing. 311 By<5 dtuznym, i t. d. To owe , to contract debts. 

Panu si^ odemnie jeszcze talar There is a dollar due to you. 
nalezy. 

Jemu wielu s$ dluzni. He has much money owing to 

him. 

On mdj dluinik. He is my debtor; he Is in my 

debt. 
On jest jeszcze dlniny . . He is in arrears with . . . 

Ja jemn nic nie winien, diuiny. 1 owe him nothing. 

Panu to winien jestem. I am indebted to you for this. 

Mysmy jemu to winni. He deserves it of us. 

Syn winien ojcn uszanowanie. A son owes respect to his father. 

Jemu nigdy nie dosyc; on mysli He always thinks, others with- 

ii mu si$ ciiigle wiele winno. hold what is dne to him. 

To moja powinnosc. It is the duty of my office. 

Zadam u pana, co mi si$ nalezy. I ask you what is due to me. 

Maj^tek hypotecznie zadlnzony. An estate encumbered with mort- 

gages. Oszczdzac, rozrzueac. To spare, to save; to spend, 

to waste. 

On iyje z oszcz^dnosci. He 1Ives fr0 m his savings. 

Jego ojciec by* bardzo oszczqdny. Hia father wa8 very saving. 

On o oszcz^dzanin nie mysli. He gpares for nothing. 

On szcz^dzi sobie z kaska chleba. He pmch es his guts. 

Idzie za daleko w oszcz^dzaniu. He ^ too savmg> penurious- 

On ci^zki do zapiaty. He ls a hold-fast. 312 Oszczgdzac, rozrzucac. To spare etc. 

* On oszcz^dza, aby mddz rozrzu- He spares at the spigot and lets 
cic. it ran out of the bang-hole (pen- 

ny-wise , pound-foolish). 
On oszcze.dzii cos dla ubogich. He has spared something for the 

poor. 
Mnie trochg zbywa. I have some (enough and) to spare. 

Oszcze.dnosc lepsza od przychodu, A penny spared, a penny got. 

Pan winien bye oszcze.dniejszym. You ought to live with less ex- 
pense (to retrench). 

To mi wielka oszcze.dnosc. I save very much by that. 

Swjj oszcze.dnosci% zebra* wielki He laid up great treasures by his 
majqtek. saving. 

On oszcz^dza swe przychody. Ho husbands his income. 

On zyje bardzo oszcze.dnie. He lives upon his means. 

Oszcze.df mu pan tej hanby. Save him that shame. 

Jezli cokolwiek czasu oszcz^dz^. if I can save any time. Nie trudz si$ pan. Spare your labour. 

Nie oszcze^dzaj mi? pan. Do not spare me. 

On nikogo nie oszcz^dza. He spares nobody. 

Chciaibym mu oszcz^dzio tego j w i s h to spare him the trouble, 
trndu. 
On szczgdzi sidw swoich. He is sparing of his words. 

Oszcze.dzaj pan swoje zdrowie. Take care of your health. 

Chowaj grosz dla potrzeby. L ay up something for a rainy day. 

On rozrzucii swoj maj^tek. He has spent (dissipated, run 

through, squandered away) his 
estate, his fortune. 313 Oszczgdzac, rozrzucac. To spare etc. 

To rozrzntnik. He is spendthrift. 

Syn utracony The prodigal son. 

Lekka praca nie poplaca. HI got, ill spent. On iyje na wysokiej stopie. He lives in a great style ; ho 

leads a fashionable life. 
Wydaje wie,cej nii ma dochodu. His expenses exceed his receipts. 

Dla czego pan pieniadze tak roz- Why do you waste your money so f 
rzuca? 

On czas traci na grze. He wastes his time in playing. 

Rozrzutna (szczodra) re.k$. With a wasteful hand. 

On wiele obiecuje a maio daje. He la liberal in words, lavish of 

promises. Wypozyczac, pozycza<5. To lend > to borrow. 

Nie poiyczaj, dobry zwyczaj. He that & oe8 borrowing, goes sor- 
rowing. 

Chcesz si pozbyc przyjaciela, wy- The way to lose a friend , is to 

poiycz ma plenie^dzy. lend him money. 

Oil mi pozyczy) ksiaike.. He has lent me a book. 

Jabym mu ani grosza nie wypo- I should not lend him a farthing, 
iyczy*. 

On wypoiycza na procent. He lends money (out) at interest. 

On wypozycza za pic od sta. He lends money at five per-cent. 

Procent jest za wysoki. The percentage is very high. 

On wypozycza na lichwe.. He lends upon usury (is a usurer). 3l4Wypozyczac,pozyczac. To lend, to borrow. 

Nie moze mi pan pozyczyc tej Can yon advance me this sum? 
sumy? 

Daj mi pan na to rewers. Give me your single bond. 

Pozyczy* odemnie dzies^c rubli. He has borrowed ten rubles of me. 

Poiyczyfem od przyjaciela. I borrow of a friend. 

On stara Big wszqdzie pozyczac. He Is always borrowing. 

On zyje tylko z poiyczek. He lives upon trust (tick). 

On poiyczyl tej mysii z Cowego) He used the thought of that au- 

pisarza. thor. 

Dworaki ukladajjj siq ochotnie do Courtiers are always ready to 

humoru ksitjzat. humour the whims of princes. Rgczyc, porgczyc, zastawid. To give bail , to pledge , to 

answer for. 

Jeden z jego przyjacidl por^czy* One of his friends has bailed him 

za niego na 10,000 frankdw. to the amount of 10,000 francs. 

On za mnie por^ka. He is my pledge. 

R^czy pan za niego? Will you answer for him? 

K^czq za niego. I g i ve my word (answer) for him. 

To pore>a bezpieczna. He is a good security. 

Czy mi pan za to por^cza? DO you guarantee it? 

Poreczam za jego maj^tki. i warrant it good. On musi dac* pore>(|. He must find (put in) bail. 

On si ? por^czyi za swego przyja- H e was bound for his friend. 

ciela. 315Rczyc,porgczac,zastawic. To give bail etc. 

Kto r$czy, placio musi. The bail must pay. 

Ta por^ka zgubite go. That bail has rained him. 

Nie mozna si$ zupeinie spuscic na He is not much to be depended 
niego. npon. 

Rqcz$ pane za to. I warrant you (I pass my word 

for it). 
Pan musi mi zare.czyd za szkode.. Ton shall make good the damage. 

To, co pan dla mnie uczynil, jest What you have done for me is 
por$czeniem pariskiego dobrego a proof of your affection, 
serca. 

Nie re.czq za Me^dy drugich. I am not accountable (answera- 

ble, responsible) for the faults 
of others. 
On zastawft swoje srebro. He has pawned his plate. 

On zastawtt swo*j dom wlerzycie- He has mortgaged his house to 
lorn. his creditors. 

On da* slowo swoje w zastaw. He has pledged his word (hit 

honour). Zaklada6 sig. To wager, to bet 

O co sl$ pan zaiozy? What will you bet? Name your 

wager. 

Zakladarn si^ z panem o dwa- i bet you twenty rubles. 
dziescia rubli? 

Zaklady odkryte. Every one may bet. 

Za lub przeciw komu sl ? zakladad. To lay a wager wit h or against 

somebody. 
Zakfadam si o dziesle^ na Jeden. j lay ten to one t h a t. zakJad. accept ^ e wa ger. 316 Zaklada6 sig. 

Zakladam sie. ze tak, : 
si$ ze nie. 
Jabym dal za to glowe.. Zakiadam si^ ze tak, zakladam I bet It is, I bet it is not. 
sie ze nie. na to zakiad. 
O zaktad, ie to zrobie.. 

ZaJoiyJbym si$ ze to korf jego. 
Rozwi^i pan mdj zakfad. 

Oni biez% o zakiad. 

On konkurowai ze mnjj o to. 

On mi^ w grze wyprzedztf. 
Stawil szesc groszy na te. kart^. To wager, to bet. 
it is, I bet it is not. 

I stake my head, my life on it I lay a wager on it. 
I lay a wager to do it. 

I could almost lay a wager that 

this is his horse. 
You mnst decide a wager I am 

concerned in. 
They run for a wager. 
Ho competed with me for it. 

He vied with me (in play). 

He staked six pence on (upon; 
this card. Wydac, ozeni6 sig. 

On si$ zeni. 

Stara si o pann^ N. 
OsViadczyi si? o jej re.ke.. 

Z ktdr^ pann$ on si^ zeni? 
On si? ozenii z urodzon^ N. 

To jedyna cdrka pana N. 
Ona otoczona konkurentami. To marry. 

He is looking out for a wife. 

He pays his addresses to Miss N. 
He asked her hi marriage, he 
offered her his hand. 
Whom will he marry? 

He has married a Miss N. 

She is the only daughter of N. 
She has many suitors. 317 Wydac, ozenic sig. 
Dla pana odmdwila wiele party! 

Pan N. dostai kosza. 
To partya bardzo dobra. 
On si$ bogato ozenii. 

To partya dla pieni^dzy. 

Oieui* 8iQ z miiosci 

Wiele ona dostanie na wyprawe^? 

Zar^czyny to nie zaslubiny. 

Kto im slub dawai? 

On wydai sw$ cdrke^ za kupca. 

Ona jest dzieckiem z drugiego 

malzenstwa. 
On si$ z ni$ ozenil mimo woli jej 

rodzicdw. 
To matienstwo tajemne To marry. 

She has refused several matches 
for you. 

Mr. N. wears the willow. 
It is an excellent match. 
He has married a fortune. 

It is a money-match. 

He has married her for love. 
What shall be her dowry? 

Happy is the wooing, that is not 

long doing. 
Who married them? 
He has married his daughter to 

a merchant. 
She is her child by her second 

husband. 
He has married her in spite of 

her parents. 
They were married clandestinely. Zaprosil mie. na wesele 

Gdzie oni przepe.dz$ miesiac mio- 
dowy? 

On s$ z sob*} szczQsliwi 
To malzenstwo dobrane. 
Zle z sob$ zyj^. 

Slubnie zl^czeni. 

On si$ niedlugo znowu ozeni. 

On 8i$ oieniJ powtdrnie z moj| He has invited me to the wed- 
ding. 

Where will they spend the ho- 
ney-moon ? 

They are happily married. 

They are well matched. 

They don't live well together 

Joined in wedlock. 

He is going to marry a seconu 

time. 
He married my suiter in second 

marriage. 318 Wydac, ozenic SIQ. To marry. 

Ona osi^dzie na koszu. She will get no husband. 

On przepusctf majatek swej zony He has spent his wife's fortune. 

Chce sie. rozwiesc z zon%. He wishes to be divorced. 

Rozwiedziono ich. They have been divorced. 

Oni rozwiedzeni w iyciu i maj^tku. They are divorced from board 

and bed. 

On sie. wyrzekf swej zony. He has repudiated his wife. 

On sie, rozhjczy* z swt| zon. He and his wife are parted. Potrzebowa6, uzyc. To use, to apply, to employ, 

to avail. 

Na co mi to? Of what use is it to me? 

Do czego to potrzebne? What is the use of it? 

My uiywamy rady jego. We made use of his advice. 

UzyJ3 parfskiego pozwolenia. i gna ll avail myself of your per- 

mission. 

On naduzywa wspamiaJomyslnoscl. He makes an 111 use of his ge- 
nerosity. 

On sta* sie. potrzebnym rz^dowi. He ma a e himself useful to go- 
vernment. 

Osmiel si^ pan, Ja si wstawi^ za Take heart, I will intercede for 
pana. you. 

Zpotrzebowali wszystkie srodki; A11 meang W6 re used (employed), 
przewrdcili ziemi^ i niebo do go*ry. 

Uiytkuj pan ze sposobnosci. Avai i yourself of this opportu- 

nity. 

On doskonale uiyi okolicznoScL g e naa cleverly profited by the 

opportunity. 

On niywa opium, He em pioys (administers) opium. 319 Potrzebowac, uzyc. To use etc. 

UzywaJ tego przy febrze. He applied it in cases of fever. 

Zpotrzebowal wiele czasu na to. He has employed much time 

about it. 

On zuzywa caly swoj czas na He spends his time on books. 

nauce. 

To miejsce nie jest do nzycia That passage is not applicable to 

w przypadku podobnym. the subject in hand. 

Zpotrzebowal t^ sume. na wfasny I have applied this sum to pay 

uiytek. the interest. 

U niego siowa bezuzyteczne. Words avail little with him. 

Fizyka eksperymentalna. Experimental physics. 

To bardzo potrzebne dla zdrowia. It is conducive (beneficial) to 

health. 

Mia* pan z tego poiytek? Has it been of any service to 

you? 

On mi wielce by* uzytecznym He served me well in that af- 

w tej okolicznosci. fair. 

Poiytek z tego maj^tku jemu na- The usufruct of that estate be- 

leiy. longs to him. 

Uwaza pan to za poiyteczne? Do you think it expedient? 

Obrze.dy koscielne. The rites of the church. 

To nic nie pomoze. It is of no use (avail,). 

To sluiy na rdiny uzytek. That has several uses. 

To mi za std* sfuzy. It serves me for a table. 

Gdybym panu w czem mo*gt bye If I can serve you in any thing, 
uzytecznym ? 

Wez pan mdj. Make use of mine. 

Ja uzyiem tego dla siebie. I have made use of it. 

Nie moge. potrzebowac tej suknl. This coat is of no use to me. 

To dla mojego uzytku. It IB for my private use. 

Nalezy z ni$ post^powac delikatnie. You must use fair means with 

her. 320 Potrzebowac, uzyc. To use etc. Naleiy uzyc tego miodego czlo- This young man wants to be em- 

wieka. ployed. 

Jezli mi wolno uzyc tego wyra- If I may use this expression, 
zenia. 

Ja tego dfuiej potrzebowac ni I cannot make any further use 

mogg. of it. 

To tutaj w zwyczajn. The practice of that coo-ntry i 

such. 

Suknia zuzytkowana. Worn out cloth. Polozyc, si^sc, postawi<5, 
Ieze6, etc. 

Poldz sie, pan na strong. 
Usiadz pan na stole. 
Zdejm pan kapelusz. 
Pan osadztf to miejsce. To lay ; to set, to put, to place, 
to settle ; to lie. 

Lay it aside. 

Put that upon the table. 

Put on your hat. 

They laid siege to that place. Polozono kamien w^gielny na ten 
koscidh 

Postaw pan t waz na bufecie. The foundation of the church wa* 
laid. 

Place that vase on the buffet. - Nalozyli nowy podatek mieszkaii- 

com tego miasta. 

Poldz pan wszystko na swem miejscu 
On sam przyfozy* r^kq do dziela. 

Poldi to pan w rachunku. 

On umieszcza swe pieni^dze na 
pro cent. 
Jemu wp^dzono podejrzenie w gio~ 

Wf. A new tax has been imposed on 
the inhabitants of this town. 

Put (lay) every thing in its place. 

Ue put his own hand to the 
plough. 

Put that to account 

Be puts out his money to use 

They put a vain apprehension 
into his head. 321 Polozyc, etc. To lay etc. 

Nie postawig mej nogi w tym do- I will never set my foot into 

mti. that house. 

On wfdczy nogi za sob^. He cannot set one foot before 

another. 

Ona oddafa swe dziccko mamce. She has put out her child to 

nurse. 

RozweselRem go. I put him in spirits. 

Jui jatam postaram si o porzadek. I sb - a11 P ut ** in order. 

On wszystko na to poswie,ci*. He set every engine to work. 

On nas do picia namdwii. T was he who put us in that 

drinking mood. 

Pus*ci6 okre^t na morze, podniesc To put to sea, to get under sail, 
iagle, podniesc kotwice.. 

L$dowac. To set on shore. 

On stawia jako regule., ie . . . He lays down the principle. 

Poldimy ie tak jest ... Put the case. 

Postawic warty. To post guards. 

Pan to polozyi na wywrdt. Ton have placed it upside down, 

Umiescilem mego syna. I placed my son. 

On ma dobre miejsce. He has got a good place. 

ZJozye pieniadze na procent w do- To place one's money on good 

bre re.ce. security. 

Naprzdd, nakoniec. In the first place, lastly. 

U niego serce nie w swem miejscu His heart is misplaced, 
leiy. 

Postaw pan t ksi$zke. na wlasci- Put that book in its place again 
wem miejscu. 

W*d4 pan szpad^ w pochw$. Put np your sword. 

Dla Boga, niech si pan opamie>. For heaven's sake, compose your- 322 PoJozyc, etc. 

Jemu zwrdcili caly raaj^tek. 

Jcinu nasadzili rqke. 

On uloiyt siowa do muzykl. 

On byi oswobodzony. 
Dzialac przewrotnie. 

Oni legli razem. 

On leiy na toiu pogrzebowem. 

Tu leiy N. N. 

Te to wary dlugo u pana leie Okre.t osadzic na bokn. 

Gdysmy stali na kotwicy. 

Febra rzuctfa mi? na *oie cierpie- 

nia. 

Robota wykfadana. 
Wystiwionym bye na niebezplc- 

czenstwo, na haiib^. 
On przedloiyt pytanie. 
On u niego zlozyl tysi^c rublt 

Ten dom leiy w dolinie. To lay etc. 

All his estates have been restored 

to him. 
His arm has been pat into joint 

again. 
He has set words to mnsio. 

He was set free. 

To set the cart before the horse. 

They lay together. 
He lies in state. 
Here lies N. N. 

These commodities will lie a long 
while upon your hands. 
To lay by a ship. 
When we were lying at anchor. 
The fever laid me up. 

Inlaid work. 

Exposed to danger, to shame. 

He proposed (put) the question. 
He deposited a thousand rubles 

with him. 
That house is situated in a valley. On leiy w wygodnem miejscu dla It is advantageously situated for 

handlu. commerce. 

On przerzuca sie^ na studya filo- He applies himself to the study 

zofii. of philosophy. 

On wpadl w gniew. He fell Into ft passion. 323 Si^sc, siedzie<5. To set, to sit. 

Biadaj pan. Bit down, Sir! 

Prosz zaja/S miejsce. Take a seat, if yoa pleaM. 

Siadaj pan tutaj. Sit down here. 

Sijjdz pan kolo innie. Sit by me. 

Nie iaskaw pan usiajsc? Won't you sit down? 

Ja tu sie.de,. I will sit down here. 

Zostari si pan, jeieli laska. Keep your seat. 

On siada ze skrzyiowanemi no- He sits crosslegged. 
garni. 

Posadzcie to dzieciq. Set that child in a chair. 

Przymusili go usi^sc na jednej He was ordered to sit down on 

z dw<5ch Jawek. one of the benches. 

Usiadl w pobliiu okna. He seated himself close to the 

window. 

B^dz pan laskaw usiasc kolo pan- Have the goodness to sit next 

ny N . . . to Miss N. 

Ptak usadowil si$ na gaiezi. The bird settled (lighted, perched) 

upon a branch. 

On zaiozyt swoj popas na wzg<5r- He has pitched his camp on the 

ku. hill. 

Rozkladac podatki. To assess the tax. 

On siedzial u jakiegos malarza. He sat for his picture. 

Biskupstwo, tron papiezki. Episcopal see, the holy (papal) 

see, the see of Rome. 

Jego urza/1 nadaje mu krzeslo His office gives him a seat in 

w parlamencie. parliament. 

Oni d*ugo przesiedzieli za stofem. They have had a long sitting at 

table. 324 fetac, wzniesc, zalozyc. To stand : to erect , to found. Zostan pan tarn. Stand there. 

Ledwo file, na nogach utrzymac I am scarcely able to stand. Ja etalem. 

On stoi na palcach. 

Jego wfosy de.bem stoja. 

To jest woda stoj^ca. 
Stdj pan cicho. 

Rzecz ma sie. tak. 
W tern poiozeniu. 

On wie o co idzie. I stood. 

He stands on tiptoe. 

His hair stands on end. 

That water stands still; it is a 
stagnant water. 
Stand still. 

The fact stands thus. 
As the case stands. 

He knows how matters stand. Masze. wprzdd wiedziec jak z nim I must know first how he stands 
stoi. affected. Trzymac dziecie. do chrztu. 

Stai na warcie. 
Jego ojciec staf przytem. 
On za nas stac be^dzie. 
Wielkie mndstwo ludu staio kolo 
niego. 

On si^ ma iia ostroznosci. 
To mi zasfania. 
On rezygnuje to. 
Zostaj^ przy mem twierdzeniu. 

Interes stoi. 
Proces stan$*. 

Stance, zastanowi6 si^. 
W mlcjscc tego. To stand godfather to a child. 

He stood sentry. 
His father stood by. 
He will stand by us. 
A great many people stood about 
him. 

He stands upon his guard. 
That stands in my light. 
He stands off from it. 
I stand to my first proposition. 

The matter is at a stand. 

The law-suit is now at a stand. 

To make a stand. 
Instead of that. 325 Sta6, wzniesc, zalozyc. To stand; to erect, to found. 

W moje miejsce. In cay stead, in his stead. 

Na pamiqtke. jego wzniesli pomnik. A statue was erected to his me- 
mory. 

Od wzniesienia Rzymu. Since the foundation of Rome. 

Na tern wznosze^ moje mniemanie. For this reason I found my opi- 
nion. 

To nie bylo w mysli zatozyciela. It is not the intention of the 

founder. 

On zaiozyl dom sierdt. He has founded an orphan-asy- 

lum. 

Tej wiesci braknje podstawy. That report is without founda- 

tion. 

On poklada w panu cal^ nadzieje. Ail his hopes (are founded, rest 

on) are in you. 

On zaklada swe prawo na pra- He relies upon good titles, 
wnych dowodach. Urz^dzac, porzq.dkowa<5 , po- To direct; to put in order, 
mi^szac, przewracac. in disorder. Urz^dz pan to. Przyprowad pan Set all those things in order. 

wszystko do porz^dku. 

On miQ prosii bym uporzjjdkowal He has desired me to settle his 

jego interesa. affairs. 

Jego interesa 03 w dobrym po- His affairs are in good order, 
rzadku. 

One s^ w nieporz%dku. They are all disordered. 

Uporz^dkowalem moje ksiajfcki I pa- I have arranged my books, pa- 
piery. pers 

Czy wszystko urz^dzone? Is all arranged? 326 Urz^dzad, etc. To direct etc. 

Wszystko w porz^dku. Every thing is in order; it is all 

right. 

Ja urza/lzilem wszystko. I have put it in order. 

Naucze^ go rozumu, posluszenstwa. m keep him in order. 

To czlowiek porz^dny. He is an orderly, a regular man. 

fcozum pierwszej wielkosci, pierw- A wit (genius) of the first rate, 
szego rze.du. 

On sam wszystko urzadzit. He has arranged every thing him- 

self. 
Pan moje ksiaiki pomiqsza*. You have disordered my books. 

Ona wszystko przewraca. ghe puts every thing awry (up- 

side down). 
Musiat przerzucic gdzies w fal- i mus t have misplaced, mislaid it. 

szywe miejsce. 

Nieodpowiednie slowa. Words misplaced. 

Najmniejsza rzecz go niepokoi. The least thing in the world dis- 

composes him. 

Wyglada bardzo pomie.szany. He looks quite discomposed. 

To cziowiek nieporz^dny, on iyje HO is a man of disorderly life. 

w rozpuscie. 
On znpefnie przewrotny, bezumny. He is quite crazy, crack-brained. 

Dzrwny czfowiek, oryginal. A perverse, preposterous fellow. 

W jego pokoju bardzo nieporzq- His apartment is in great cunfu 
dnie. sion. 

Wszystko lezalo poprzewracane. Every thing lay in disorder (all 

lay scattered about). 

Finanse sq rozstrojone. There is great confusion in the 

finances. 

To popsulo mu interes. That has thrown his aftairs into 

confusion. 

On pomi^szat moje ksiaiki i pa- jj e h as turned my books, my 
piery. papers topsyturvy 327 Urz^dzac, etc. 

Przewrdcil filizank^. 
Kareta sie. przewrdcila. 

W przewrotnych okolicznosciach. 

Wypadek jest zupelnie odwrotny. 

Przcciwnie. 

On sobie wywichnai noge.. 

My postaj>imy podiug jego rozpo- 
rzfjdzen. 

On zwrdcil swe oczy ku . . . 
Gdzie pan zwrdci swe kroki? 
Adresuj pan te listy, ktdre pan 
pisze, do pana N . . . 
Ta mowa zwrdcona tylko do pana. 

Armaty zwrdcono na baszte.. To direct etc. 

He overturned the cup. 
The coach was upset. 

In inverse proportion. 
The case is quite the reverse. 
Rather i on the contrary. 
He has sprained his foot. 

We follow his instructions. He directed his eyes towards . . , 

Whither are you bound? 

Direct the letters you will write to 
me, to Mr. N. 

This speech is addressed to (re- 
gards) none but you. 

The cannons were levelled at the 
bastion. Przedstawiac. To present , to introduce , to 

wait upon ; to represent. 

Pozwdl mi pan przedstawic Mu Permit me to present you my 

mego brata. brother. 

Pani pozwoli przedstawic jej moje May I have the honour of wai- 

uslugi? ting on you Mrs. N.? Mogei prosic o chwil rozmowy. May I ask you to grant me au- 
dience for a moment? Pan N . . . nie przyjmuje dzisiaj The gentleman sees nobody to- 
nikogo. day (he is at home to no one). 328 Przedstawiac. To present etc. 

Moznai mdwic z nim teraz? Can he be spoken with now? 

On mie. w ten dom wprowadzil. He has introduced me into that 

house. 

On by* przedstawiony u Dworu. He was introduced at court. 

Ona byia przedstawiona Cesarzo She was presented to the empress. 

wej. 

Zamkn^tem mu wste^p do mego I have forbidden him to appear 

domu. before me. 

On si$ wciska we wszystkie to- He intrudes himself every where, 
warzystwa. 

Moj dom nie jest dla nikogo zam- My house is open to all. 
knitfy. 

Przyste.p do niego Jatwy. He is easy of access. 

On ma wste.p u ministra. Ho has access to the Minister; 

he is admitted at the Minister's. 

Wkradl si$ w jego laske.. He has crept into his favour. 

Nalogi wkradJy si$ zczasem. Vices have crept in with time. 

Podal prosbe. do Cesarza. He presented a petition to the 

emperor. 

Jego przedstawiono na proboszcaa. He was presented to a living. 

Prezentowa6 broil. To present arms. 

On sie, dobrze przedstawia. He has a graceful appearance. 

Jak si$ tylko sposobnos6 do tego As soon as the opportunity offers. 

przedstawi. 

To malowidio przedstawia Dziewl- This picture represents the Virgin 

c^ Marye.. Mary. 

Przedstawiciel narodu. The representatives of the nation, 329 

Wejsc, wsi$s6, dostac sig, 
zejsc. 

Wejdz pan, z laski swej. 

Chodzmy do sail. 

Niech wejdzie, wprowadzic go. 

Wszedi bojazliwie do pokoju. 

Wszedl pre.dko. 

Wbiegt do portu. 

Wstaj>it w awiat. 

Wejsd w czyjij sJuzbe,. 

Nigdy mi na my si nie przyszlc. 

Jemu nie mozna nic wepchac w glo- 
w ? . 
On wchodzi w sens myall autora 

Ten kapelusz nie wchodzi na m^ W jego widokach widac dume. 
i ch^c zyskn. 
Wejsc w posiadanie. 
Niech wejdzie. 

Wejdz pan wyiej. 

Wszedl na drzewo. 

Chce pan wejsc" po drabinie? To enter ; to step ; to ascend, 
to descend ; to tread. 

Walk (step) in, Sir. 

Let us walk into the saloon. 

Show him in. 

He entered the room timidly. 
He popped in; he entered boldly. 

He went (put) into the port (har- 
bour). 
He has just entered the world. 

To enter into one's service. 
It never came into my head. 

Nothing can be knocked into his 
head. 

He enters into (understands) the 

meaning of the author. 
The crown of that hat does not 

fit my head. 
Ambition and interest have a great 

share in his design. 
To enter upon an estate. 
Show him up. 

You must go higher up. 
He climbed up the tree. 
Will you climb up the ladder? On pierwszy dostal si? na mury. He was the first to scale the wall 330 Wejsd, etc. 

Wejdzmy na te. gdre^. 

On wsiad* do powozu. 
On siad* na konia, 
Okre^t o stu dzialach. 

Dziala porozrucano. 
Przy zsiadaniu z konia. 

Wysiadf z powozu. 
Zejdz pan zwawo. 
Gdzie pan chce wysiasc? 
Plynqc z woda_. 
Morze przyplywa, uplywa. 

Wojsko na brzeg wysadzono. 
Powies pan ten obraz nizej. 
Jego piaszcz sie.ga ai do piety. 

ELrok w krok, zwolna. 

On idzie wielkiemi krokami. 

Przest^pic, zrobic krok falszywy, 

On wyszedt naprzeciw nas. 
On go deptal nogami. 

Zbierac winogrona. 

ja zdarlem pi^ty mojego obuwia. To enter etc. 
We will ascend this mountain. 

He was stepping into the car- 
riage. 

He got on horseback; he moun- 
ted a horse. 

A ship mounting 100 cannons. 

The guns were dismounted. 
On dismounting from his horse. 

He alighted from the carriage. 

Make haste to come down. 

Where will you alight? 

To go down the river. 

The tide comes in, goes down. 

The troops were disembarked. 

Take that picture down; hang it 
lower. 
His cloak reaches to his heels. 

Step by step. 

He strode along at a rapid pace. 

To make a false step. 

He stepped up to us. 

He trampled him under foot (spur- 
ned him). 

To tread out grapes. 

I have trodden my shoes down 
at the heel. 331 

Ruszac, czolgac sig, porwac, 
cofac, oddalic. To move, to remove, to stir; 
to retire. On zawsze w ruchn. 

On nie moze sitj ruszyc* z miejsca. 
Nio moie ruszyc ni re^ ni nog$. 
Ja sie. ruszyc nie moge.. 
Nie ruszaj sie^ pan. 

Cofnij si$ pan troche^. 

Pan cofa stdJ. 
Odsuri pan te. flaszk^, 
Nie odsuwaj pan niczego. 
Z drogi! Usuricie sie.1 
Idz mi pan precz z oczu. 

Miejsce dla niewiast. 

Dozwdl mi par *roch^ miejsca. 

Oni powoli ruszali si^ dalej. 

Wprowadzid w ruch cokolwiek. 

Jak si tylko pokaze w tem to- 
warzystwie, wszystko si^ oiywia. 

8pre.iyna poruszaj^ca maszyn^. 

On mial wiele starania okolo tego 
luteresu. 

Zrobit to z wlasnego pop^du. 

Oni nie mog$ poruszy6 tego ka- 
mienia. He Is always stirring. 

He cannot move. 

He moves neither hand nor foot. 

I cannot stir. 

Do not stir from that place. 

Get farther off. 

You move the table. 

Remove this bottle. 

Do not move any thing. 

Stand by, stand out of the way. 

Stand out of my sight. 

Make room for the ladies. 
Make a little room for me. 
They moved on slowly. 

To pat a thing into motion. 

As soon as he is in that compa- 
ny, he sets every body a-going. 

The moving spring of a machine. 

He has bestirred himself suffi- 
ciently in the case. 

He did it of his own accord. 
They cannot move that stone 332 Ruszac, etc. To move etc. 

Gnicw go pobudzif, iz tak uczyni*. ft Is anger that moved him to 

do so. 

Dozwala pan sobie ruchu? Do you take exercise? 

On jest niewzruszonym w swych He is immovable in his resolu- 
przedsie.wzie.ciach. tions. 

Powddz zerwala most. The bridge was swept away by 

the flood. 
Wiatr zerwa* mi kapelusz. The wind has blown my hat away. 

fcrniercgoporwalawkwieciewieku. Death swept him off in his prime. 

On umart od tej choroby. That illness carried him away. 

Pan sig oddala od rzeczy. Yon wander (deviate) from the 

matter in question ( from the 

point). 
On 813 oddaltf do drogi obowiazku. He swerved from his duty. 

Burza rozpgdzila okrqta. The tempest has scattered the ships. 

On cofn^t si$ od razu (uderzenia). He avoided the blow. 

On ruszyi ramionami. He shrugged his shoulders. 

On porywa sie_ niby waryat. He struggles like a devil. 

Ryba rwie sie^ w wodzie. The fish flounders in the water. 

Pieni^dzy nie ma w obiegu. There is no money stirring. 

Pieni^dze s$ w obiegu. Money stirs. 

Mowa obudzaj^ca namigtiiosci. A speech that stirs up the pas- 

sions. 

On sciskal mi r$ce. He shook hands with me (w 

shook hands). 

Zrucic z siebie jarzmo. To shake off a yoke, the dust. 

Nie wiem jak si< go pozby& I cannot shake him off. 

On rusza giowa. His head shakes. 333 Euszac, etc. To move etc. 

Wai si czolga. The serpent creeps. 

Czfowiek czolgajacy si, styl czot- A cringing fellow, a mean style. 
gaj^cy. 

Zaczofgam si$ tarn, o ile moznosci. I'll crawl there as well as I can. 

Btarosc przyczofga sie. ukradkiem. Old age creeps on. 

On oddaltf si$ szybko. He retired with speed. 

On wycofal sie. z handla; on od- He retired from business; he has 

dalil si$ ze sfuzby. quitted the service. 

Prosze. wyjscl Preczl Get you gone. 

Oddal$ si$ na wies. I retire into the country. 

On wraca do domu zawsze na czas. He keeps very good hours. 

On tylko co wszedt do swej pra- He withdrew Into the closet, 
cowni. 

Wykupic zastaw. To fetch things out of pawn. 

Cofna/j sie. z okolicznosci. To get out of the scrape. 

Coma* swe wojska. He withdrew his forces. 

Jej dumne obcowanie oddala kaz- Her proud ways alienate the minds 

dego. from her. 

Mysmy si od nlch oddalill. We have estranged ourselves from 

them. 

Odczepic meia od zony. To estrange a man from his wife 

Rozdzielcie ich. Put them at a distance from one 

another. 

On tego czynic nie mysli, o czem He is far from doing what you 

pan twierdzi. say. 

Zawady usmuj sie. pr-^dko. The obstacles will shortly be re- 
moved. 

Musimy go oddalic ze dworu. We must remove him from court. 

Dom pariski stoi w niejakiem od- Their house stands at some di- 

daleniu od miasta. stance from the town. 334 Ruszac, etc. 
Naleiy go trzymac w oddaleniu. 

Z daleka. 

Ani podobienstwa. 

Rozchodne linie. 

Moze pan wejsc, nie ma nikogo 
z obcych. 
Dzivrny humor. 
On podobny cudzoziemcowi. 
On obey w swej wlasnej ziemi. 

Cudzoziemcdw w Rossyi dobrze 
przyjmuj^. 
To trzeba przeslac za granicq. To move etc. 

You must keep him at a distance. 

From afar. 

Not in the least. 

Divergent lines. 

You may walk in, there is no 

stranger. 
Strange humour. 
He has an outlandish air. 
He is a stranger in his own 

country. 
Foreigners meet with a hearty 

reception in Russia. 
This must be sent abroad. On jedzie za granice,. He is going abroad. 

Ta okolicznosc do rzeczy nie na- That fact is foreign to the cause, 
lezy. 

Zagraniczne towary. Foreign commodities. Zblizyc, postgpowac, spotkac, To approach; to meet; to 
towarzyszyd. accompany. Zbliz siq pan. 

Przyblii si pan do mnie. 

Naprzdd. 

Zbliz si$ pan do ognia. 
Przysuncie stdl do ognia. 
Kazalem temu czlowiekowi 
przyblizyc. 
Godzina si$ zbliia. Gome nearer to me. 
Come nearer. 

Go on. 

Draw near the fire. 
Draw the table near the fire. 
I caused the man to come near 
me. 
The hour draws nigh. 335 Zblizyc, etc. To approach etc. 

Do tego cziowieka trudno sie, zbli- He is a man of difficult access (He 
zyc. keeps people at a distance;.. 

Za zblizeniem nocy. The night approaching (at night- 

fall). 

Wyci^gnij pan re^ke.. Stretch forth your hand. 

Przysuri pan stoJek. Pnsh on a chair. 

On sie. do nas zblizyl. He came np to (towards) as. 

Ten dom zanadto z rze.du wyste.- That house juts out too much in 

pnje. the street. 

Armia postej>owa*a. The army advanced, moved for- 
ward, 

Ten kamien zielenieje. This stone inclines to green, 

Cieszy mi^ iem spotkal pana. I am glad to meet you. 

Spotkalem go w blizkosci kosciola. I met him near the church. 

Spotkaiem sie. z nim w teatrze. I met him at the theatre. 
Spotkalem go przypadkowo. I met him by chance. 

Wyszedl na przeciw swemn ojcu. He went to meet his father. 

Rozmowa, spotkanie w cztery oczy. A private conversation , a t6te-H- 

tete. 
Obawiam si<> spotkania z nim. I am in a tremble whenever I 

meet him. 
Spotkalismy dwa okre^ty wojenne. We fell in with two men-of-war. 

Niech bym go tylko spotkai kiedy. If I should happen to light upon 

(meet) him. 

Tarn zawsze spotyka sie, towa- Company is always to be met 
rzystwo. with there. 

Ja czQsto go tarn spotykai. I often met him there. 

My sie. nos o nos zawadzili. We met full butt, we came full 

tilt against each other. 

Gdra z g<$r$ sig nie zbliiy, ale Men meet whilst hills stand still. 
cziowiek z czlowieldem. 336 Zblizyd, etc. 

Pie.kne duchy spotykajq siq. To approach etc. 

Wits jump together. Mie.dzy dwoma wojskami przyszfo 
do spotkanla. 
Te rzeki schodza sie. w tym miejscu. 

Linie spotykaja_ sie^ w jednymie 
punkcie. 
Trojkaty pokrywaj$ sie.. 

Be.de, pann towarzyszyf do domu. 
Miatein honor towarzyszyc panu. 

On towarzyszyf processyi. 
Towarzyszy mu w podrtfzach. 
Ten strdj przystol jej twarzy. 

Komplement wdj pot^czyt z dro- 

gocennym podarankiem. 
Jezeli pani mysli spiewac, towarzy- 

szyc jej be^ na gitarze. The two armies met, 

These rivers meet at such a place. 

The lines meet at a point. 

The triangles coincide (with each 
other). 

I will wait on you at home. 

I had the honour to accompany 
her. 

He attended (followed) the proces- 
sion. 

He attends him on his journeys. 

This head-dress suits her very 
well. 

He backed his compliment with 
a considerable present. 

If Miss N. will sing, I will accom- 
pany her on the guitar. Isc, udac sig, wyjsc, przejsc. To go, to pass. Gdzie pan idzie? 

Gdzie pan tak spiesznie idzie? 

Id$ do domn. 

Odzie isc mamy? 

Gdzie. 

Tu, tarn. Where are you going? 

Where are you going so fast? 

I am going home. 

Where shall we go to? 

Which way? 

This way, that way. 337 etc. Idz pan prosto. 
Idf pan w gdre.. 
Chee pan isc z nami? 

Pdjde. x panstwem. 
Udaje si$ pan do Paryiaf 
Oni udajij sie. na wies. 
My pdjdziemy piechot%. 
Chce pan tarn sie, udac wod? 

Jak daleko pdjdziemy? 

On idzie daleko. 

Ja nie pdjde. daleko. 

On idzie do szkoty. 

Mysmy poszli do parka. 

B^dzie juz czas isc do kosciola. 

Idziemyz dobrze? 

My pdjdziemy krdtsz$ drog$. 

Mylmy obeazli mil^ drogi. 

Jeszczesmy dosyc daleko od celu 
Pan Na drodze, mimochodem. 
Idqc t^dy, po drodze. 
Idz pan precz, wynos sl^. 

On zagradzal mi przejscie. 
Idzcie, won z drogi. 
Idz precz do djabial 

Idz tarn. 

Czy pan tarn idzie? To go etc. 

Go straight along. 
Go upstairs. 

Will you go (come along; with 
us? 

I shall go along with you. 
Do you go to Paris? 
They go into the country. 
We shall go on foot. 
Will yon go there by water? 

How far shall we go? 

He is going far. 

I shall not go far. 

He is going to school. 

We went to the park. 

It will soon be time to go to church. 

Are we in the right way? 
We will take the shorter way. 
We went a mile out of our way. 

We are a great way off. 

You are out of the right way. 

By the way, in passing. 
On the way to that place. 
Go your way. 

He stood in my way. 

Get you gone! 

Be gone 1 off! go to the devil 

Go thither. 

Will you go there? 338 Is6, etc, 

On tarn idzie. 

Ja pdjde. tarn dzisiaj, 

Zaraz tarn pdjdf. 

Pan tarn nie idzie? 

Czy on poszedl? 

On odchodzi. 

On zta.d wyszedl. 

Czyi on ztqd nie pdjdzie? 

Pora isc. 

Zaraz ztqd. wychodz^. 

Czy pan tarn cze.sto sie. udajo? 

Tarn pan siq udaje? 

I ja mam ochot$ tarn sie. udac". 

A wiqc tarn chodzmy. 

Mysli pan ie on tarn pdjdzie? 

Idz pan przodem. 

Proszg, po panu. 

On szed* naprzdd. 

On tu zaraz przyjdzle; wyszedfem 

naprzdd, aby pana o tern zawia- 

domic. 

Idz pan tytem. 
SzU rqka w rk. 

Id$ pojedynczo. 

Ida tiumem. 

Szli po dwdch, parami. 

On chodzl z konca w koniec. 
On chodzi wielkiemi krokami 
On post^puje miarowo. To go etc. 

He is going thither. 

I shall go there to-day. 

I will go there directly. 

Do not you go there? 

Is he gone? 

He is going away. 

He has made off. 

What, will ho never bo gone! 

It is time to go. 

I'll go instantly. 

Do you often go there? 

Thither you will go? 

I have a mind to go there too. 

Well then, let as go there. 

Do you think, he will go there? 

Lead the way. 

I shall not go before you, Sir. 

He went first. 

He will be here immediately, I came 

before, to give you notice of his 

approach. 
Go behind us. 
They went arm in arm. 

They go separately (singly). 

They go in troops. 

They marched by twos (two and 

two, two abreast). 
He goes np and down, he walks 

to and fro. 
He walks at a good rate (with 

long strides). 
He walks at a moderate pace. 339 Isc, etc. 

Szedl bardzo cicho. 

Isc cicho w$ drogq. 

Isc drog$ prost^. 

Czemu pan nie pr^dzej idzie? 

Nam jeszcze daleka droga do 
przojscia. 
Ledwiesmy w polowie. 

Pan slaby we_drownik. 
On idzie bardzo pr^dko. 

Wojska szly cala noc. 
Tak to idzie na swiecie. 

Jak idzie panski proces? 
Wszystko idzie dobrze, pojdzie 

dobrze. 
Staraj si<j pan, aby wszystko szfo 

dobrze. 

To nie zle idzie. 
Nasze interesa id$ fie. 
On pozwala siq za nos wodzic. 

Zobaczymy co on powie. 

Co pan chce powiedziec? 

To SIQ samo przez sie. rozouiie. 

To pdjdzie Bamo przez 8i$. 

To pojdzie. 

To nie potrwa diugo. 

Co pan robic zamyila? To go etc. 
He walked very softly. 

To go quietly one's way. 

To walk uprightly. 

Why don't you go faster? 

We have a great way to go. 
We are not yet half-way there. 

Yon are a poor walker. 
He walks very fast. 

The troops marched the whole 

night. 
So goes the world; this is the 

way of the world. 
How does the law-suit go on? 
All is well, every thing will go 

well. 
See that all be well. 

That is not amiss. 
Things go badly with us. 
He is of a yielding temper. 

Let us hoar, what he is going to 
say. 

What were yon going to say? 
That's understood. 
There is no difficulty in the thing. 
That will do. 

That will not last long, will not 
go a long way. 
What are yon going to do? 340 Isc, etc. 

Wiele idzie na funt? 

On przeszedl przez Lyon, przez 
ulice, przez most. 

On przeszedi koto naszych drzwi. 

Przejdzmy te^dy. 

Popatrzymy, gdy przechodzi6 b^dtj. 

Rzeka tdy przechodzi. 

On go przebit szpada^ na wylot. 

Kula karabinowa przewlerctta go 
na wylot. 

Kula przeszla okolo celu. 

Przejdzmy do czego innego. (M<5- 
wmy o czem innem). 
On przebyf wiele cierpien. 

Przechodzic z jednej ostatecznosci 
do drugiej. 

Ta raza. jeszcze ujdzie. 
Jego uwazaja^ za syna owego. 

To przechodzi moje poje.cie. Przejdf pan to miejsce, nie czytaj 
go. 

On lekko to minal. 
Puicio fatszywy pieni^dz w obieg. 

Przejechalem kraj caJy. 

On przepiyn^l rzek^. 

Mamyi sie. przeprawid przez rzek ? To go etc. 

How many go to a pound? 

He passed through Lyons, down 
the street, on the bridge. 

He passed by our door. 

We must pass through there. 

Let's see them go by. 

The river runs through this place. 

He ran him through with his 
sword. 

A musket-shot went through 
his body. 

The bowl has passed the jack. 
Let's pass on to something else. 
He has gone through fiery trials. 

To pass from one extreme to ano- 
ther. 

This time I will let it pass. 

He passes for the son of such a 
one. 

I do not understand that, it is 
past my comprehension (that's 
beyond my reach). 

Pass (skip) over that place, do 
not read it. 

He has touched, glanced upon it. 

To pass bad money. 

I have travelled through (crossed) 
the whole country. 
He swam across the river. 
Shall we cross (pass) the riverf 341 Is<5, etc. 

On przeszedl przez most. 
On szybko przeszedi koto mnie. 
Czy on przeszedl? 
Przechodztjc, mimochodem. 

Przejdz pan na drug$ strong 
On si$ przebif przez tium. 

On To go etc. 

He went over the bridge. 
He passed me in a harry. 
Did he pass by? 
In passing (by the way). 

Pass over to the other side. 

He made way through the crowd. przeeisnfvh He squeezes through the crowd. 

On zwalczyi wszystkie trudnosci. He overcame all sorts of diffi- 

culties. 
Namyslic si? przecie. To take the leap. On przebyi Alpy. 
On przeskoczy* rdw. 
On przechod/i granice przyzwol- 
tosci. 
To przeszio w takie re^ce 

Zapisac na rachnnek. He crossed the Alps. 

He has leapt the ditcb. 

He goes beyond the bounds of 

modesty. 
It has passed into the hands 

of... 
To pass to one's account. Wyjsc, isc na spacer. 

Czy pan dzisiaj wyjdzie? 

I 
Ja wyjde,. 

On tylko co wyszedt. 
On wyszedl. To go out, to walk, to take 
a walk. 

Will you go out to-day? 

I shall go out now. 
He is just gone oat. 
He is out. Ja zabierat sie. wyjac z dwora, I was about to go out, when . . * 
kiedy . . . 

Oto wychodza z koscioia. People are just coming out of 

church. 342 Wyisc, is6 na spacer. 
To dzielo wychodzi z druku. 

Bye wypnszczonym z wi^zienia. 

Ten mlody czlowiek tylko cd 
szkole. opusctf. 
Czekam na niego przy wyjsciu. 

Przy wyjsciu sqdzidw z sadu. 
Ja dzis nie wyjde.. 
Nie moina wyjsc. 
Zaraz tu znowu jestem 
On zawsze na ulicy. 
Pdjdziemyi na spacer? 

Chce pan ze mn$ isc na prze- 
chadzke.? 

Chodzmy spacerowa6. 
Dzis jest czas piejmy do spaceru. Tarn sliczne spacery. To go out , to walk etc. 

r^is wor fc i s j us t come out of 
the press (is just published). 
To get out of pr i g0 n. ^jg y0 ung man has just left 

schooL 
j waited for him as he came out 

of his house. 

j ug t aa the court broke up. 
I ghall not go out to-day. 
There is no stirring abroad. 
j shall be back again presently. 
He is always strolling about. 
Shall we take a walk? you a -walk? Let's go a walking. 
It ig fine wa lking to-day, the wea- 
ther Is good for walking. 

There are fine walks. Ids na spacer. 

Chodzmy troche, uiyc iwieiego 
powietrza. 
Chodzmy troch? spacerowac. 

Ja si? udam na wies, pdjde. \v pole. Czyby si? nie przejechac wierz- 
cliem? 
Oni pojechali karet^. 

My obeszli ogrdd. I'll take a walk. 

Let ns go an( j take an airing. 

L Q t UB go ftn d take a little fresh- 

air. 
t sha n ta ke a trip into the coun- 

try (I intend making an excur- 

sion). 
Suppose we take ride on hor- 

seback. 
They took a drive. 

We took a turn in the garden. 343 Wjrjsc, isc na spacer. 
My spacerowali wzdluz rzeki. 

Oni pop*yne.li czdlnem. 

Ja lubie. spacerowac, ale nie bie- 
gac. 

Idz pan na spacer z dziecmi. 
On ich wodzil po calem miescie. 

On goni po calych dniach ; on szli- 
fuje bruki. 
On wtdczy sie. po nlicach. To go out, to walk etc. 

We took a walk along the side 
of the river. 
They took a sail, a row. I love walking, but I do not like 

to ran. 

Take the children ont for a walk. 
He has led them all over the 

town. 
He rambles (loiters) about the 

whole day. 
He is strolling (roaming) about 

the streets. Przjjsc, wr<5cic. 

Zk$d pan przychodzi. 

Przychodzq z domu. 

Gdym przyszedl z domu. 

Przy powrocie do domu. 

Przyjdz pan do mnie. 

Chodf -ze pan. 

Ghodf pan ze mna. 

On dtugo na siebie kaze czekac. 

Choz pan tutaj. 

Kiedy on przyjdzie? 

Oto on. 

Widz go, on idzie. 

Przychodzi sam jeden? 

Przychodzi z gdry (z dolu). 

Dla czego on przyszedl? To come, to return. 

Where do you come from? 
I come from home. 
When I came home. 
On my way home. 
Come home with me. 
Come along. 
Come along with me. 
He is long in coming. 

Come here. 

When will he come? 

There he comes, 

I see him come. 

Does he come alone? 

He comes from above (below). 

What did he come about? Dla czego nie przyszedt wczesniej ? \yhy did he not come before? 344 Przyjsc, wrdcic. 

Dia czego pan tak pdzno przy- 
chodzi? 

Kto pier wprzyjdzie, ten i pierwszy. 
Pan na czaa przychodzi. 
Jabym przyszedl, gdyby .... 
Tylko dla tego przyszedJem. 

Pan nie potrzebuje przychodzic. 
Zaraz jestem do usJug. 

To przyjdzie na czas. 

Przyjdz -ze pan pewno. 

To pana od przyjscia wstrzyinab 

nie moze. 
Przyjdz pan tak rano, jak si 3 p&nu 

podoba. 

Jakby on i pdzno przyszed*. 
Wszystko na jedno wyjdzie. 
Rzeczy zaszly tak daleko, ze 

Zkadze to jest? 

Gdy przyszedl napowrdt do siebie. 
Wie.c kiedy pan przyszedh 
Przyszfy osoby, ktdrych my nie 
oczekiwali. 
Listy, ktdre dzis przyszty. 

Czy poczta przyszla? 
Wracaj pan jak najpr^dzej Ja zaraz 

o pdl do trzeciej. Czy on wrdcil do domu? 
On wrdcil do ojczyzny. To come, to return. 
Why do you come so late? 

First come, first served. 
You come just at the right time. 
I should have come, if ... 
That is the reason I come. 

You need not come. 

I shall come to you in a moment 

(Coming). 

That will come in time. 
Be sure to come, 
This must not hinder you from 

coming. 
Come as early as you please. 

However late he may come. 
It all comes to the same thing. 
Things came to such a pass that... 

How is it that...? 
When he came to himself again. 
Now that you are coma 
People arrived that we did not 
expect. 
The letters that came in to-day. 

Has the mail arrived? 

Come back as soon as possible. 

I'll be back in a moment. 
I'll be back at half past two. 

Did he come home? [road). 

He has returned home (from ab- 345 Przyjsc, wrdcic. To come, to return. 

Wrdcmy do dawnej rozmowy. Let us return to our subject. Zaprosi6, odwiedzic, obcho- To invite; to visit, to pay 

dzic si. a visit, to frequent. 

On mie zaprosii do stoiu. He has invited me to dinner. 

On zaprosi* wiele osdb do siebie. He has invited much company. 

Dzis obiaduje. po za domem. I shall dine out to-day. 

Mogei miec przyjemnosc, widzlec May I hope to have the pleasure 

pana jntro u siebie? of your company to-morrow? 

Ghcesz pan bye naszym gosciem? Will you be our guest? 

On mi? oczeknje z obiadem. He expects me to dinner. 

U naa dzis wieczorem bqdij gogcie. We shall see company to-night. 

Oni dwa razy w tydzien daj% They keep open house twice a 

obiady. week. 

W sobotq jest u nigo dzieri wi- Saturday is his receiving-day, 
zyty. 

Jutro n niego wielkie towarzystwo. He will have a large party to- 
morrow. 

Towarzystwo w gmli, gala dwor- ^ full dress party. 
ska. 

Pietaa pogoda zaprasza nas na ^he weather is very inviting for 

przechadzkq. an excursion. 

Powiedz pan ii mam gosci na Tell him> tnat i am engaged, 
obiedzie. 

On dobrze przyjmuje. H e gi veg ^\ a company a hearty 

reception (he makes them very 
welcome) 346 Zaprosic, etc. To invite etc. 

To przyjemny wspdlbiesiadnik, He is an agreeable companion. 

Zmuszony jestem nle przyjqc pan- I am obliged to decline your kind 

skich zaprosin. invitation. 

Komuz winnismy honor paiiskich What procures us the honour of 

odwiedzin? your visit? 

U nas dzis bylo wiele gosci. We have had a great many vi- 

sitors to-day. 

On mi^ wczoraj odwiedztf. He paid me a visit yesterday. 

Ids w odwiedziny. I go a visiting. 

On jest na wizycie. He is on a visit. 

Ja jeszcze nie oddalem ma wizyty. I have not yet returned his vi- 
sit. 
Wlasnie com go odwiedzil. I have just paid him a visit. 

W tych dnlach go odwiedz^. I will go and fee him one of the- 

se days. 

On nas rzadko odwiedza. I will call on him. 

Chc$ go odwiedzic. He seldom sees us. 

Mam zrobic kilka wizyt. I have several visits to make. 

Ddwiedziny paiiskie bardzo ml s$ You are very kind to come and 
mile. see me. 

Jego wizyty sa ml ucia^liwe. His visits are rather troublesome 

to me. 
On cz^sto miejsce to odwiedza. He continually haunts the place. 

Jemu zabronili obchodzic* siQ z ty- He is forbidden to keep company 
ml ludzmi. with these people. 

On nie chodzi cz^sto do kosciola. He is no great frequenter of 

churches. 

Na koncercie mndstwo osdb. The concert is numerously atten- 

ded. 

On wsce^dzie w gospodach, na jar- He frequents alehouses, he at- 
markach. tends every fair. 

On sie. wdaje z ludfml zfego wy- jj e keeps bad company, 
chowania. 347 Zaprosi6, etc. 

Z jakim si$ wdajesz, takim 
stajesz. On si cze^sto procesuje. 
Oni blizko z sob$ zwiazani. 
Ja zawart z nim przyjafd. 
On zwiazani przyjazni^. To invite etc. 

Tell me with whom thou goest, 
and I will tell thee what thoa 
doest. 

To follow the bar. 

He is on intimate terms (upon 
terms of intimacy) with him. 

I joined (engaged in a) friendship 
with him. 

They are connected in friendship. Biedz, spieszy<5, przyspieszy6. 

Biezcie, jak moina prqdko! 
Pr^dzej, spiesz si? pan! 
On biezy co sily starcza. 

Zadyszafem sie. od biezenia. 
On biegal dzied caJy. 

Pan bardzo biegac lubl. 

On mi$ przewrdcit w biegu. 
On nas wszystkich w biegu wy- 
przedzi. 
Zt^d tarn to wielkal odlegtosc. 

Przybieglem mu na pomoc. 

On wiele podrdzowal. 
On bleiy po s"wiecie. 

Gonic na piers clen. 
On bieiy tu i tarn. To run, to hasten, to dis- 
patch. 

Run as fast aa yon can. 

Make haste, be quick! 

He runs at full speed fas hard 

as possible). 

I ran myself out of breath. 
He has been beating the hoof 

all day. 
You love rambling strangely. 

He ran over me. 
He outran us all. 

There is a good stretch from 
hence to that place. 
I hastened to his assistance. 

He has travelled very much. 
He is ranging the world. 
To run at the ring. 
He runs up and down, 348 Biedz, etc. To run etc. 

Pan zdaje sie. bardzo spieszyd You Beem in a great hurry 

On mie. bardzo nagltf. He has pressed (importuned) me 

very much. 

Co pana tak nagli do pospiechu j Wliat makes you in such a hurry? 
dla czego tak spieszno? why are you in such a hurry? 

Pan si tak bardzo spieszyc nie Do not be in a hurry; the busi- 
potrzebuje; to nie spieszno. ness requires no haste. 

Nic nas nie nagli; mamy czas. We are in no hurry, the time is 

our own. 

Ja bylem w takim pospiechu, I was in such a hurry that. . . . 

it... 

On spieszno ubiegi. He hurried away. 

On rzucil sie. na nas. He rushed upon (darted on) us. 

On rzucil si$ w srodek niebozpie- He rushed into the midst of dan- 

czeristwa. ger. 

On zwawo oddalil si$ z towa- He rushed out of the company. 

rzystwa. 

Nie moglem go dogonic. I could not overtake him. 

Dogonilem go przy bramie. I overtook him at the gate. 

Jak najpr^dzej ; tak pr^dko jak With rapid speed, with the grea- 
tylko pan mozesz. test expedition, with all conve- 

nient speed. 

Tak pre,dko, jak mozna As soon (as quick) as possible. 

Wykonaj pan to pre^dko. Dispatch it immediately. 

Nalezy przyspieszac tQ robot?. y ou must expedite this work 

(Make haste to get ready). 

On pre^dko pracuje. He is a ready hand at it. 

Biez pan pr^dzej. Mend your pace. 

Interes w pospiechu ukonczyc. To hurry a business transaction. 

Szybko, lekko pracowac. To hurry over one's work. On nadto ipieszy. He S es on to to 349 Biedz, etc. 

Co nagle to po djable. 
Marsz pospieszny. To run etc. 

Fair and softly goes far. 
Forced march. Skakac , podskakiwac , wy- 

sadzac. 

On przeskoczyl przez mur. 
On skacze rdwnemi nogami. 

Skoczyc na kori. 

Okre^t by* wysadzony w powietrze. 

On w skutek tego podskakiwai 

z radosci. 

On zadrzal od strachu, 
fierce jej slcncze, puka. 
Obudzil sie. ze strachu. 
Ta pilka za miqkka, nie podska- 

kuje. 

Pttke^ zlapac w poskoku. 
On skacze z jednego przedmiota 

na drugi. 
To bije w oczy. 
Przeskoczyl dwa wiersze. 
Wysadzic min^. 
Puscic wytrysk wody. 
Wysadzic, tamac skal^. 
On sie. rozbieguje, zap^dza. 

Kon w bok nskoczyt. 

Kula odskoczyla. 

Od zalu scree mi p^ka. To spring, to leap, to burst. 

He leapt over the wall. 

He jumps with the feet cJose, 

To vault on a horse. 
The ship was blown up. 

It made him leap for joy 

He started up. 
Her heart leaps. 
He started out of his sleep. 
That ball is too soft, it won't 
rebound. 

To catch a ball at the bound. 
He goes only by fits and starts. 

It is obvious to the eye. 

He has skipped two lines 

To spring the mine. 

To set the waters playing. 

To blast a rock. 

He takes the better leap. 

The horse started aside. 

The ball rebounded. 
My heart is ready to burst with 
grief. 350 Skakac, etc. 
Glowa mi o mato nie p^knie. To spring, to leap, to burst ete. 
My head is ready to split in two. On by wlos rozszczeptf na czworo. He would split a hair. Rozsadzac drzewo. 
Strtma p^kJa. 

Naczynie to pgknie, jezli je si? 
nadto zblizy do ogrzla. 
Kociol pe.kl. 
Kopja siq strzaskala. 

Wysadzono drzwi. 

Ten gzyms wyskakaje za nadto. To cleave wood. 
The string snapped. 
That vessel will crack, if yon 
pat it too near the fire. 
The boiler burst. 
The lance was shivered. 

They forced the door. 

This cornice projects too much. Uciekac, znikac, omija6, 
ubiedz. To flee, to fly; to avoid, to 
escape. On ueieki. 

Jak on mdg* nbiedz? 

On ubieial. 

On zniknal. 

On ubieial z wie.zienia. 

Ona z nim uciekJa. 

On nara abiezaf. 

Wy mi nie umkniecie. 

Ja jeszcze na czas zbiegtem, 

szcz^sliwie wymin^lem. 
On wypuscil wigznia; on pomdgt 

jego uciecze. He took to flight. 

How did he come off? 

He ran away. 

He stole away quietly. 

He escaped from his dungeon. 

She eloped with him. 
He gave us the slip. 
You shall not escape. 
I had a narrow escape; I happily 
made my escape. 
He favoured the prisoner's escape. 351 Uciekac, etc. 

On uciek* na ziamanie karku. 

Gdzle on ucieki? 

On uciekl do koicioia. 

Nieprzyjaciel zmuszony byJ do 

ucieczki. 
Ptaki uciekiy. 
Strzafy latafy. 
Czas ucieka, znika, 
Omijaj zie towarzystwo. 
Ja jego towarzystwo zawsze omi*- 

jalem. 

On wymina^ si od razu. 
On parowal palni^cie. 
On omina^ niebezpieczeristwo. 
Jemu sie. slowo wymknqlo. 

To nie do ominie.cia. 

Nikt przeznaczenia nie omlnic. To flee, to fly etc. 
He betook himself to his heels 

Where has he made his escape? 
He took refuge into the church. 

The enemy was put to flight 
(routed). 

The birds flew away. 
The darts flew about. 
Time flies away. 
Shun bad company. 
I havs always avoided him. 

He avoided the blow. 

He warded off (parried; the thrust 

He escaped the danger. 

A word escaped him (He drop- 
ped a word). 

It cannot be avoided. 

Nobody can avoid his own de- 
stiny* Postpowac, przesladowac, 
nasladowac. 

Postppuj pan za mna. 
Ja post^poje. za panem. 
Pan b^dzie za mmj poste,powal. 
On pre.dko za nami nadejdzje. 
On krok w krok za mnj poste^ 
pnje. To follow; to pursue 5 to 
imitate. 

Follow me. 

I will follow you. 

You must come along with me. 

He w511 soon follow us. 

He is at my heels. Naleiy postejpowad za moaa. One must follow the fashion. 352 Postgpowac, etc. To follow etc. 

Zazdrosc towarzyszy szcze.sciu. Envy attends prosperity. 

Noc poste^puje za dniem, a za noc$ Night follows day and day follows 

dzieri. night. 

On poszedi za zdaniem . . . He followed the doctrine of. . . 

Nast^pna strona. The next page. 

Ztfj.d nast^puje, ze . . . Hence it follows that. 

On przesladowa* chrzescian. He persecuted the Christians. 

Ja go w 8$dzie oskarze.. I will prosecute him. 

Oni gonili zbiegdw. They pursued the fugitives. 

Gdysmy sie, puscili za nieprzyja- When we were engaged in the 

cielem. pursuit of the enemy. 

Oawiadczyc sic. o panne.. To court a girl. 

Tropic czyje slady. To follow one by the track. 

Postapmy za jego przykiadem. I<et us follow his example. 

My przykJad jego nasladowac po- We ought to imitate his exam- 

winni. pie. 

On nasladuje gtos jego. He imitates his voice. 

On tylko drugich stowa powtarza. He repeats what others have said. 

W biegu ozasu. By succession of time. 

On odzledziczyl wszystkie dobra He succeeded him in all his 

jego. estates. 

On prawny do dziedzictwa. He is in a capacity of inheri- 
ting. 

To moie miec zte nast^pstwa. That may be attended with dis- 
agreeable consequences. 

U niego nie byto iwity. He had no followers. 353 

Trzyma& To hold, to keep. 

Trzymaj go pan mocno. Hold him fast. 

To si$ dobrze trzyma. It holds very fast. 

Trzymam zlodzieja. I have got hold of the thief. 

On puscil to. He let go his hold. 

Wrtfhel w r$ku lepszy, nii golqb na A bird in the hand is worth two 

dacha. in the bush. 

Niech co chce robi, ja go trzy- He may do what he will, now I 

mam teraz. have (hold) him fast. 

Oto ma pan, com pahu winien. Here take what I owe you. 

Karmic kogo pie.knemi sioVkaml. To keep one at bay. 

Oil trzyma kram, wyszynk, szkofe. He keeps a shop, an alehouse, a 

school. 

On trzyma pensy$. He keeps a boarding-school. 

Trzymac* si$ srodkiem w intere- To keep a medium in a business. 
ach. 

Dnl, w ktdrych rada n krtfla. The days when the king holds a 

council. 

Beceka zawiera tyle a tyle pint. A hogshead holds go many pints. 

To dzleci$ jest tak iywe, ii go That child is so lively, that one 

ntrzymac nio mozna. cannot keep him in. 

On nie moie utrzymao awego j^- He cannot hold his tongue, 
zyka. 

Nie moglem si^ wstrzyma^ od po- I could not help telling him, that 
wiedzenia mn. 

On z nim sni-owo poste.pnje. He keeps him short. 

On utrzymuje swe dziecl w iur He kept his children in great sub- 
warn posiuszeristwie. mission. 354 Trzymac. To hold, to keep. Anglicy trzymali to miasto w bio- The English kept the town blocked 

kadzie. up. 

Ta twierdza nie ntrzyma sie, dtu- That place cannot hold out eight 

iej nad dni osm. days longer. 

Ona wytrzymala dlugie obleienie. it held out a long siege. 

Ona utrzymuje dom w czystoscl. she keeps her house cleanly. Trzymaj pan glowg prosto. 
Nie chce. pana dtuzej zatrzymac. 
Nalezy trzymac dane sfowo. 
On mial mo we,. 
Trzymaj to pan w tajemnicy. Hold up your head. 

I won't keep, detain yon long. 

You must keep your word. 

He held forth. 

Keep that a secret. Kto utrzymuje ksle.gi u tego kupca? who keeps the accounts? Ja mu nie ustqpi$. 
Napominaiem go aby wytrzyma*. 

Te instrumenta rozstrajajfj 81$ 
pre.dko. 

On si$ trzymal powrozu. 
On chwycii sie. gai^zi. 
Ja si<> trzymam zdania kosciola. 

Ttzymam si^ rady panskiej. 
Trzymaj pan wszystko w po- 

rz^dku. 
To wstrzyma deszcz. 

Zatrzymad obc^ wlasnosc. 

Kt6 trzyma jej towarzystwo? 
On z nami utrzymywal ci^gi^ ko- 
respondency. 
Pl^knosc nie utrzyma si? dtugo. I am able to cope with him. 
I encouraged him to persevere 

These instruments do not keep 

in tune. 

He held fast by a rope. 
He laid hold of a branch. 
I keep to the decision of the 

church. 

I stick to your advice. 
Keep all things in repair 

It keeps the rain off. 

To keep back one's estate from 
him. 

Who keeps her company? 
He kept up a regular corre- 
spondence with us. 
Beauty cannot keep long. 355 Trzyma<5. To hold, to keep. 

Juz dhizej utrzymac siq nie moge.. I am weary with holding in. 

Ten interes mi$ wstrzymuje. This business keeps me back (with- 
holds me). 

Ja wstrzymaf go za re.k$. I held him back by the arm. 

On ntrzymuje cahj familie., He supports his whole family. 

On 81$ wstrzymuje ze zdaniem. He is reserved as to his opinion. 

Pan traktuje przyjacidl z nadto You use your friends with too 

wielkq ostroznosciq. much reserve. 

To jemu oddali do zchowania. He has it in his keeping. 

W tern nie ma nic szczegolnego. It contains nothing particular. 

On powinien sie. trzyma6 w gra- He must keep within compass 
nicach powstania. Migszac, brae udzial. To mix, to meddle; to par- 

take, to join. 

Ta pszenica zmie^szana z iytem. This wheat is mixed with rye 

Mie.szaj pan wino z woda^ Mix water with wine. 

Nalezy l^czyc pozyteczne z przy- We ought to join profit with 

jemnem. pleasure. 

W ztocie jest mie.szanina miedzi The gold contains an alloy of cop- 

per. 

Wmi^szajmy si$ w tlumy. We mixed with the people; we 

mingled with the crowd. 

Nie naleiy miqszac niewinnego One must not confound the in- 
z winnymi. nocent with the guilty. 

Zamie.szana mowa. A confused speech. 

Mie.szanina. Miscellany, medley. 

On pomi^szal wszystko. He put all into confusion. 356 Mi^szac, etc. 

Na co sie. pan do tego mie.sza? 
Turbnj sie, pan o swo wiasne 
rzeczy. 

Nie mieszaj sie, pan \v to. 
On we wszystko nos wscibia. 
On si$ mi^sza w nasze sprawy. 

Niech kazdy siebie patrzy. 

Ja sie^ w pariskie sprawy wi^cej 

mie.szac nio be.de,. 
Ja sie. nigdy nie mie.szam w poli- 

tyk ? . 
Wmie.szali go w t$ skargg. 

On wmie.szany w glupi$ sprawy. 
On si<2 mie^sza w medycyn^. 
On si mi^sza do rzeczy, jakich 
nie rozumie. 
On bardzo inferesnj^cy. 

Interes wlasny nakazuje, bys pan 

tego nie cierpiah 
Uczestniki, ucz^szczajacy. 
Przysadzili mi cz^sc zysku na tej 

spekulacyi. 
Nalezy go na strong przeciagnijc. 

Uzyj^ caiego wplywu, by panu to 
miejsce wyrobic. 

Jaki w tern pan ma interea? 

Ta idzie o mdj honor, o moja 
staw^. 

On na zaje.cie si^ nim zastuguje To mix etc. 

Why do you meddle with lit 
Mind your own concerns. 

Do not meddle in the matter. 
He interferes in every thing. 
He intermeddles in our affairs. 

Every one should mind his own 

business. 
I will not meddle any more with 

your concerns. 
I never meddle with politics. 

They have Included him in that 

accusation. 

He is concerned in a bad affair. 
He dabbles in medicine. 
He dabbles in things which he 

does not understand. 
It is very interesting. 

You are interested not to suffer 
it. 

The parties concerned. 

They gave me a share in that 
business. 

You must gain him over to your 
ide. 

I will use all my interest to pro- 
cure you that situation 

What concern have you in that? 

My honour, my reputation is at a 
stake 

He deserves that one should in- 
terest one's self in his favour. 357 Misza6, etc. To mix etc. 

Moje serce bierze udziat w jego My heart is concerned for him. 
powodzeniu. 

On jest po mojej stronie. He is in my interest. 

Ja za nim najmnlejszego udziafn I give myself no manner of con- 

nie biore.. ceru about him. 

Zycze, sobie bys to pan zrobtt. It is material to me that you 

should do it. 

Ja wi^kszy udzia* w tern biorf, I am more interested in it than 

nizli pan. you. 

Biore^ ndzia* we wszystkiem co si$ I share in every thing that re- 

pana tyczy. gards you. 

Jaki ndziai pan bierze w tej spra- What part do you take in that 

wle. matter? 

Udziaf, jaki biore. w pariskiem cier- My concern for your affliction. 

pienin. 

Podzielimy sie/ z niemi sJawa. We shall participate the glory 

with them. 

Ja w tern iadnego udzialu nie I am by no means Interested in 

bior$. it; I have no share (no part) in 

it. 

Nie wmi^szaj mi pan w t$ spraw^. Do not drag me into this affair. 

Prosz$ nie mi^szac mego nazwiska I beg you would not bring up 

vr rozmowy panskie. my name in your discourse. 

On wzia* udziaf w rozmowie. He Joined in the discourse. 

Oni sie. pc^aczyli z naszymi nie- They joined our enemies against 
przyjaciolmi. us. 

Ja nie chce, z nim mieo do czy- I will not associate with him. 
nienia. 

Nie mam z nim iadnej stycznosci, I have no intercourse with him. 358 Odnosic, stosowac, zalezetf, 
zawisn^d, isc. To concern, to regard; to 
depend upon; to consist. Co do mnie; o ile sie. do mnie As for me; as far as I am con- 
odnosi. cerned. 

Co ja mdwi, odnosi sif do pana. What I speak of concerns you. 

To si$ do P ana nie odnosi; to pana It is no concern of your's. 
nie obchodzi. 

To sie. nie odnosi do mego zawodu. It is quite out of my way (line). To panu nie przystoi. 

Do tego on obowiazany. 

To sie. do mnie stosuje. 

On naleiy do spisku. 

W odnoszeniu do tego co pan 

mdwi. 
Odnosnie. 
W odnoszeniu do tego co mi pan 

winien. 

W zauwazeniu obolicznosci tej 
sprawy. 

Dla rdznych przyczyn. 

To czJowiek pelen wyrozumienia. 

On wszystko stosuje do siebie. 
Ja si odnosze. na przysie.ge. parisk^. 

W tych rzeczach nie ma zwiazku 
zadnego. It is not in your province. 

It is incumbent on him. 
I am nearly concerned in that. 
He is concerned in the plot. 
In regard of (in reference to) 
what you say. 
Concerning, relating to ... 
As to what you owe me. 

Considering how the thing is cir- 
cumstanced. 

In several respects; in different 
points of view. 

He regards nobody. 

Ho refers all things to himself. 
I pnt it to your oath. 

These things have no relation ,to 
one another. On wszystko do siebie stosuje, co 

kto mdwi. 
Tego miejsca nie moina zastosowac 

do okolicznosci w mowie be.d%cej. He applies to himself every thing 

that is said. 
That passage cannot be applied 

to the subject in question. 359 Odnosic, etc. 

On przymawiaf do ... 

Nie wiem dok^d pan zmierza. 

To od niego zaleiy. 

O ile to odemnie zawislo. 

W jego mocy to uczynic. 

8czcze,scie nasze od nas samych 
zaleiy. 
Dzieci zalei$ od ojca. 

Od czego to zawislo, ie to sie, nie 
stan ic ? 
Nie wiem od czego to zawisto. 

Jezeli tylko od tego zawislo. 
Na tern nie be^dzie zaleiato. 
Tylko od pana zalezec be^dzie. 

W tern nie be.dzie moja wina. 
Jego wfasn$ wina be.dzie, jezli . . To concern etc. 
He alluded to; he hinted at.. 

I don't know what your discourse 
aims at. 

It depends on him. 
As much as lies in me. 

It is in his power to do it. 

It is in our power to be happy. 

Children depend on their father. 

What hinders the thing from being 
done? 
I know not where it sticks. 

If that be all; if it sticks there. 

Never mind; that can make no 
difference. 

You have it in your power to , . 

It won't be my fault. 

It will be his own fault if ... O co idzie? 
Idzie o panskie zycie 
Idzie o moj% korzysc. 
Cdz tu robic nalezy? 
Idzie nie o drobnostk^. What is the matter? 

Your life is at stake. 

It concerns my business 

What is to be done? 

It was not a trifling concern. Panu szJo tylko o to ... 

O to nie idzie wcale. 

Cdz tarn z tego; cdi na tern za- 
leiy? The business was only to ... 

That is not the business in hand. 

What matters it? what does it 
signify? 360 Odnosic, etc. To concern etc. 

To nic nie znaczy. No matter; It does not matter. 

Co mi<j to obchodzi ; to nie moja What is it to me ; what have I to do 
sprawa? with it? 

Co panu na tern zalezy? Of what importance is It to 

you? 

Ja si wcale o to nie troszcze,. I do not care a straw for it. 

To dla nas bardzo waine. It is of the greatest moment to 

us. 

To obchodzi publiczne bezpie- It concerns the public safety, 
czeristwo. 

To niewiele waine. It is but of little consequence 

Przedewszystkiem naleiy nam wie- The main point is to know . . . 

dziec . . . 

Piqknosc stanowi regularnosc* Beauty consists in the proportion 

cze.sci. of the parts. Nosic, poslac, zaprowadzic, To carry, to bear, to wear; 
wie&5, wywodzic. to bring, to fetch; to lead, 

to guide; to derive. 

Przynies pan sw$ ksiaike,. Bring me your book. 

Co pan nowego przynosl? What news do you bring? 

Wojna przynosi z sob$ wszelkie War always brings mischief along 
nieprzyjemnosci. with it. 

Jego zona przyniosia mu wiele. His wife has brought him a great 

fortune. 

On przywiddf dobre powody. He has brought hi (alleged) very 

good reasons. 

Przynoslciel, oddawca listu. The bearer of the letter. 

Odnies to pan napowrdt. Bring it back. 

Przynies pan swiece,. Look for a light; fetch a candle. 361 Nosic, etc. 

Zaraz za mm posl$. 
Poslij pan po niego. 
Czys go pan przywiddf? 

Przywiedz pan mego konia. 
Ten dowdd z daleka pochodzi. 

Nieszczejcie przywodzi drugie za Co pana ta przywodzi? 
On zalatwtt ten interes. 

Odprowadz pan konia do stajni. 
Zaprowadz tarn pan sw$ zon. 
Ja pana tarn zaprowadze.. 

Moge. pana do teatru zaprowadzic, 
jezeli si^ to pana podoba. 

B<5g z wami. 

On nas wodzii po camera miescie. 

Jego zawiedli do wi^zienia. 
Ojciec uwiddJ go z soba_. To carry etc. 

I will go for him instantly. 
Send for him. 

Have you brought him along with 
you? 

Bring me my horse. 
That proof is far fetched. 

One misfortune seldom conies 

alone. 

What brought you here? 
He has brought the matter to 

bear. 

Bring the horse back to the stable. 
Conduct your husband thither. 
I will wait on you thither (1 will 

bring yon on the way). 
I am at your service to conduct 

you some day or other to the 

play, if you'll give me leave. 
God speed you. 
He led us round the town. 

He was marched off to prison. 
His father fetched him away. On go odwidz* w swym powozie He took him into his coach. Wiesc konia za uzd?. 
Wodzic dziecie. na paskach. 

Za nos kogo wodzic. 
Slepy wodzi slepego 
Mysle, ii to mie. do celn dowiedzie. To lead a hone by the bridle. 

To conduct a child In leading- 
strings. 

To lead one by the nose. 

Tie a blind man who leads another. 

I thought I might derive some 
advantage from it. To nie zawiedzie do niczego. That is of no service. 362 Nosic, etc, 

Zka_d pan to slowo wywodzi? 
Wywodzi sie. z iaoinskiego. 

Od tego to wywodzsj sie. wszystkie 
jego nieszczQscia. 
Interes go wiedzie. 

I nie wddz nas na pokuszenie. 
Przywiesc w obl^d, uvviesc. 
Kazdy swdj krzyi nosi. 

Oddales pan listy na poczte^? 

On nigdy pienie.dzy przy sobie nie 
nosi. 

Ja to z sob$ nosz$. 
Ona nosi iaiobe. 
Ta inaterya dobrze si^ nosi. 
Kaie sobie nosic ogon. 

Pic za zdrowie. 
On zadziera nos do g(5ry. 
On ma przyjafn dla niego. 
Ta strzelba nosi daleko. 

Lac* wod$ w morze. To carry etc. 

What is the derivation of that word? 
It is derived from the Latin. 

It is from this source that all his 
misfortunes flow. 
He is led by his interest 

Lead us not into temptation. 

To mislead. 

Every one in this world has his 

own cross to bear. 
Did you deliver the letters at 

the post-office? 
He never carries money about 

him. 

I carry it about me. 
She is in mourning. 
This stuff wears well. 
She has a servant to bear up her 

train. 

To give a toast. 
He carries his head aloft. 
He bears friendship for him. 
This rifle carries far 

To carry coals to Newcastle. Zbierac, gromadzic. 

Parlament sie. zgromadztf. 
On sie. zbiera w ratuszu. To gather, to meet, to as- 
semble, to join. 

Parliament is assembled. 

They meet at the senate-house. W moim domu si zbicrzemy. We will meet at my house. 363 Zbierac, gromadzic. 
Tlum zbiera* si ko*o niego. 

On 7gromadziJ ttum. 

On zbiera wojska. 

On gromadzi rozbiegle resztki 

wojska. 

Wojska znown si^ zgromadziiy. 
To tylko prosty zbieracz, kolpor- 

ter. 

Zbi<5r frazesdw. 
Zbieraj^ glosy. 

Przyjsc znowu do siebie. 

Zlozyc re.ce. 

Ja fcjcze. me prosby z prosbami 
waszych przyjacidl. 
Dodaj pan do tego, ze . . . 
Wola znachodztta si^ z stf$ w parze. To gather etc. 
A mob gathered around him. 

He gathered all the rabble; he 
got the mob together. 

He gathered troops. 

He collects the scattered remain- 
der of the army. 

The troops rallied again. 

He is a mere compiler. 

A collection of phrases. 
They are going to gather the 
votes. 
To recollect one's self. 

To Join hands. 

I join my prayers to those of yonr 

friends. 

Add to this that. 
The will would happen to be 

combined with the force. , pchac, wlec. To draw, to pull, to push. On cijjgnal to do gdry. 
Ronie ci$gn% wo*z. 
Wlekli go do wie_zienia. 

Ta snknia wlecze sie. po ziemi. 
On przydaga oczy I serca wszyst- 
kich. 

Ten bruk jest twardy. 
On dobyf szpady aby sie. bronic. He drew it up. 

The horses draw the coach. 

They thrusted him (dragged him 

away) into prison. 
Her gown drags. 
She attracts the eyes and hearts 

of every one. 

This plaster draws too much. 
He drew his sword to defend hi& 
life. 364 Ciqgn^c, etc. To draw, to pull, to push. 

Odepchnij pan to krzesto. Posh the chair out of the way. 

Ja cia^gna* 100 rubli na pana. I drew upon you for 100 rubles. 

Ten argument z kata wywleczony This argument is brought in by 

head and shoulders. 

Z kogo wyciqgac co, wypytywac To pump a thing out of one. 
o co. 

Pan mi$ uderzy* Jokciem. You have pushed me with the 

elbow. 

On mu drzwi zamknajf przed no- He banged the door in his face, 
sera. 

Oni odepchnqli nieprzyjaciela. They drove (pushed) back the 

enemy. Wi^zac, przytwierdzac, wie- To bind, to tie, to fasten; 

szao. to hang ; to stick ; to untie. 

Zwiai pan t<| paczke. Tie up that parcel. 

To nalezy mocniej zwiazac. You must tie It tighter. 

Zawiai pan ten wze* mocniej. Tie that knot a little tighter. 

Rozwiai pan w^zel, paczke.. Untie the knot, this parcel. 

By* zwiazany na r^kach i nogach. He was bound hand and foot. 

Jez"Ii go rozwia^ecie. If you untie (loose) him. 

Z zawiazanemi oe-.ami. Blindfolded. 

On przewi^zal ran^. He bound up (dressed) the wound. 

Obwijjzac, pobic beczk^. To hoop a cask. 

Wapno 1 cement wi$zq kamlcri. Lime and mortar bind the stones. 

Ona ci^gle patrzala na obraz. She had her eyes fastened to 

the picture. 

On zwiazal si$ slubem. He his bound by his vow 

Ja nie chce. sobie rak zwiazywac\ i win no t be bound. 365 Wi^zac, etc. 

Oni zwiazani ze sob$ przyjaznljj 

Oni blizko powi^zani z sob$. 
Ja z nicmi nie mam zwia^zku. 

Zwie.zia mowa. 

On si^ przywia_zal do tej mysli, 
trzyma z t$ party a. 

On przy\via_zany do familii. 
Utwierdz pan gwdz'dz w murze. 

Przytwierdz pan to do obicia, 

sciany. 
Winogrona i chmiel wieszaj^ sie. 

okoio tyk i drzew. 

Powies ten worek na kolku. 

Suknia panska zawisla na krzakn 
oierniowym. 

Zawiesic, zchwycic okrqt. 
On si$ powiesR. 
Naleiy powiesic ten obraz. 
Zawiesic drzwl. To bind etc. 
They are connected in friendship. 

They stick close together. 

I have no connexion with them. 

A coherent speech. 
He sticks to this opinion, swears 
to that party. 

He is attached to his family. 
Drive a nail in the wall. 

Fasten that to the tapestry; fix 

that against the wall. 
The vine and hop cleave to the 

poles and trees. 

Hang that bag upon its peg. 

Her gown was canght by the 
briars. 

To grapple with a ship. 
He has hanged himself. 
Yon most hang np that picture. 
To hang a door on its hinges. Rzucac, bic. Wylej pan wode. przez okno. To throw; to strike, to beat 
to drive, to thrust. Throw the water out of the win 

dow. 

Nie wyrzucaj pan tego. Do not throw it away . 

Pan na niego rzucat kamieniami. They pelted hlm with gtoneg On zrzuci* pJaszcz. He threw off his cloak. 366 Rzucac, bic. 
Ona mu si do n<5g rzucila. 
Oni rzucili siq na nieprzyjaciela. 
On oknem wszystko wyrzuca. 

Za pierwszem nieudaniem porzucic 
przedsiqwziqcie 
Wyrzucic kotwicg 
On rzuctt" mi spojrzenie. 
Rzucilem go o ziemi^. 

Oni go abili. 

On wype.dztf ich uderzeniem nogL 

Zmicq go ze schoddw. 

Wypqdzilem go pogard^. 
Klin klinem si wybija. 
Gldd najlepszy kucharz. 

On odrzucil jego przeiozenia. 
Ktos do drzwi puka. 

Dalem mu policzek 

Bij! 

Bylem niby uderzony piorunem. 

Pobili si^ tqgo. 

Jej m^z codzien j% bije. 

Natrq ja ci uszdw. 

Bic si^ na kulaki. 

On byi zbity na kwasne jabtko. 

U ranie serce bije To throw; to strike; etc. 

She threw herself at his feet. 

They rushed npon the enemy. 

He throws the house out of the 
window. 

To throw the helve after the hat- 
chet. 

To cast, drop the anchor. 

He cast a look at me. 

I threw him down. 

They knocked him down. 

He kicked him out of the house. 

1 shall kick him down stairs. 

1 sent him packing. 
One nail drives out another. 
Hunger will break through stone 
walls. 
He rejected his offers. 

Somebody la knocking at the door. 

1 gave him a box on the ear. 

Lay on him! 

I was thunderstruck. 

They have banged one another 
at a good rate. 
Her husband rib-roasts her daily. 

I shall box your ears. 

To fight, to box. 
They have beaten him to a mum- 
my 
My heart beats, throbs. 367 Kzucac, bi c. To throw ; to strike, to beat etc. 

Nalezy kuc ielazo p<5ki gorace. Strike the lion while It Is hot; 

make hay while the sun shines. 
Oklepana powiastka. An old beaten story. 

Bic w mur gJowa. To knock one's head against the 

wall. Rzn^c, lamac, rwac. To cut, to break, to tear. On 81$ zarzn^l swym nozem w pa- He has cut his finger with his 
lee. knife. 

Poderzn^l sobie gardlo. He has cut his throat. 

Ja mu pre^dko mow$ przerwaiem. I cut him short with a word. 

Porzncmy to. Let us break off there. 

Morze lami$ si o wybrzeia. The sea breaks against the shore. 

Okr^t rozbil si^ o skai$. The ship split against the rock. 

Dopdty dzbanek wode. nosl, p<$kt The pitcher goes so often to the 
si$ ucho nie urwie. well, that It comes home broken 

at hist. 

Kto winien, ten ptaci. He that breaks the glasses must 

pay for them. 

Postronek si rozerwal. The rope broke. 

On sobie o to iamie giowe.. He racks his brains about that 

affair. 

Zerwac hank. To break the bank. 

Ogied powstal w tej Izbie. The fire broke out In that room. 

Lepiej giac niz iamac. Better to bend than break. 

Chce pan wyrwad ten zab? Will you pull out (draw) thi 

tooth? 368 Rzn^c, Jamac, rwad. To cut, to break, to tear. 

WyrwaJein sobie mola. I have picked out my corn. 

Ona sobie wlosy wyrywa. She plucked out her hair. 

Wyrwano mu szpade^ laske.. They snatched, wrung his sword 

out of his hands. 
Wyciagnij pan gwozdzie ze sciany, Draw those nails out of the wall 

Wyrwano to dzaeciq z rak matki. They tore the child from its mo- 
ther's arms. Rozl^czyc, Rozrdznic. To separate, to divide, to dif- 

fer, to distinguish. 

Najlepsi przyjaciele z koricem rozla/ The best friends must part at last. 

czyc sie. musza. 
Pyrenee rozljjczajjj Francye^ od The Pyrenees divide France from 

Hiszpanii. Spain. 

On rozt^czyl izbe. na troje. He made three chambers out of 

one by partitions. 

Oddzielil pszenlc^ od otrab. To part the good seed from the 

bad. 

Tylko w jednym punkcie si^ roz- We differ about one thing only, 
dzielamy. 
Rozdzielmy r<5inlc. Let us split the difference. 

Te rzeczy s$ tak rdzne jak dzien Those things are as diflerent as 
i noc. black from white (as night from 

day). 

Bez rdinicy. Indifferently. 

Rozrdzn pan wszystko na trzy Divide the whole into parts- 
czesci. 369 Zostawic, opusdc, porzucic, 
oddac, odprawic. 

Zostaw mi pan w pokoju. 

Zostaw to pan. 

Zostaw mi pan ten interes. 

Zostawiiem to na molm stole. 
On za nic wszystko opuszcza. 

On pozostawtt, kazai powiedzied. 
On wpadl w zaJosc. 

Ona opusctfa rodzicdw. 
SHy mi$ opuszczaj^. 
Bdg swych sing nie opuszcza. 
On mi$ porzucil. 

Miasto rzucili na rabunek. 

Miejsce zostawiono nieprzyjacie- 
lowl. 
Ten bankier uciekt. 

On si<j zupelnie aciechom oddaje. 
Ja poraczam si$ opatrznoaci. 
Ona si^ oddala bosklej woli. 

Wszyscy go porzucili. was porzucic. 
Chce porzucic stan swdj. 

On pod at o nwolnienle To leave, to quit, to dismiss, 
to forsake ; to forego. 

Let me alone. 
Let that alone. 
Leave that affair to me. 

I have left it upon my table. 

He leaves all at random (at sixes 
and sevens). 
He left word. 
He abandons himself to grief. 

She has deserted her parents. 
My strength fails me. 
God does not forsake his own. 
He left me in the lurch, at a 
pinch. 
The town was given up to pillage. 

The place was surrendered to the 
enemy. 
This banker has made off. 

He runs riot. 

I commit myself to Providence. 

She resigned herself to the will 
of God. 

He is forsaken by every body 
(deserted by all his friends). 

I must leave you. 

He intends quitting his profes- 
sion. 

He has tendered his resignation; 
he has asked for his discharge; 
he hat thrown up his commission. 370 Zostawic, etc. 

Jego odprawili, dali mu dymissyg. 

Ja odprawttem mych stuzacych. 

Dalem mu odprawe^. 

Odprawic, rozpuscic wojsko. 

Ja go odprawil bez ceremonii. 

Ja mu ten dlug odst^pie.. 

Ja niczego nie ustaj)i$. 

On od swych praw odstajrif. 

Zaprzec sie. samego siebie. 
Ja odste.puje. od tego zysku. 

Ja sie. wstrzymuje. od tego. 

On sie. nie moze obyc bez wina. 

On sobie niczego nie odmawia. 

On sie, do odmdwienia sobie zmu- 
gic nie potrafi. 
On bardzo umiarkowany. 
Nie mogJem wstrzymac smiechu. Uwolnic. 

Ja 319 od niego uwolnic nie moge.. 

Dragonl oczyscili miejsce. 
Ja go uwolnit od kiopota, ze zfe- 
go polozenia. 

On sie. zgrabnie uwolnit z przy- 
gody. 

Ja uwolntf si^ od tego. 
Uwolnij si^ pan od tych przywyczek. To leave, to quit etc. 

He has been discharged; he baa 
been dismissed from his office. 
1 have dismissed my servant. 
I have discharged him. 
To disband soldiers. 
I dismissed him without ceremony. 
I shall make over this debt to him. 
I won't abate an Inch on't. 
He resigned his privileges. 

To deny one's self. 

I will forego that advantage. 

I will abstain from it. 

He cannot abstain from wine. 

He does not deny himself any 
thing. 
He cannot deny himself anything. 

He is very abstemious, 
i could not help laughing. To free, to liberate, to de- 
liver, to get rid of. 
I cannot get rid of him. 

The dragoons cleared the place. 
I extricated him from a diffi- 
culty. 

He cunningly withdrew from the 
affair. (He got out of the scrape.) 
I got rid of it. 
Leave off those ways, those tricks. 371 Uwolnic. 

Uwolnilem go z niebezpieczenstwa 
Mamie go uwolnic? 
Obdarowac niewolnika wolnosci^. 
Ja nie moge. uwolnic pana od pari- 

skiogo przyrzeczenia. 
$da bye zwolnionym od przy- 

siegi. 
On przyjdzie by lias wykupic. 

Odkupiciel rodu ludzkiego. 

Ja teraz wolny od zatrudnienia. 
Mdwmy otwarcie, powiedziaf. 

On mi to powiedzial otwarcie. 
Ja jemu wole. zostawilem, 

Odmdwil choremu rozgrzeszenia. 
Uwolnienie ion z niewoli me.idw. To free etc. 

I rescued him from danger. 
Will you that I release him? 
To emancipate a slave. 
I cannot release you from your 

promise. 
He wishes to be absolved from 

his oath. 

He comes to redeem us 

The Redeemer (Saviour) of man- 
kind. 

I am disengaged at present. 
To be plain with you, said he. 

lie told me so frankly. 
I gave him free scope. 

He would not give the sick per- 
son absolution. 
The emancipation of women. Padac. 

Noga mu sie poslizgneia i pad} na 
ziemie.. 

On upadJ ci^zko. 
On upadt na wznak. 
Jak dfugi upadf w Woto. 

To mi wypadlo z rak. 

Upuscilem zegarek. 

Nie spadl bardzo wysokO< 

On zemdlaf. 
SpacU z konift. To fall. 

His Coot slipped, and he fell to 
the ground. 
He had a heavy fall. 
He fell backwards. 
He fell prostrate into the mire. 

It slipped out of my hand. 

I dropped my watch. 

He has not had a great falL 

He fell into a fit (fainted away). 
He fell from his horse. 372 Pada6. 

Jakby upad* z nieba. 

Statek siq zatopif. 

fczy lej^ sie, z jej ocz(h?. 

Potkna* sie. o kamieri, 
Kamieii zawady. 
Ja staptfem ble.dnie. 
On poslizgnal sio. To faU. 

He looks as if be had dropped 
from the clouds. 
They sank the vessel. 

The tears trickle down her cheeks. 

He stumbled over a stone. 

Stumbling-stone. 

I made a false step. 

He slipped down. Napehiia6, wypr<5znia6. To fill, to suffice, to empty. Napehiij pan t^ beczkq. 
Nalezy zapelnic ten rdw. 

Dla dopelnienia liczby. 

Zapeln pan kwit. 

To miejsce nie zaj^te; kto je zaj- 

mle? 
On przepelnia iol^dek mi^saml 

i winem. 

On pijany, podchmielony. 
Apetyt przychodzi w jedzcniu. 
% 

Ja spehitf mdj obowiazek. 
Wszystkie zyczenia jego wypei- 

niaj$ si^. 

Ta ksi^zka pelna nanki. 
Dostatek nie bieda. 
Bieda nie grzech. 
On idzie pod pelnemi zaglami. 
U nlego piwnica peJna wina. 
On wyprdznil szklankq. 
On daje peJnemi r^kami. Fill up that cask. 

That ditch must be filled up. 

To complete the number. 
Fill the bjLank of the receipt. 
That place became vacant; who 

will fill it? 
He crams his belly (guts) with 

meat and wine. 
He is tipsy, intoxicated. 
One shoulder of mutton drives 

down an other. 
I have done my duty. 
All his desires are fulfilled. 

This book is stored with learning. 

Store is no sore. 

Poverty is no crime. 

He goes with full sails, 

Ho has a cellar full of wine. 

He emptied the glass. 

He gives plentifully. 373 Napelnic, wyprdznic. 
To dostateczne dla jego zyeia. To fill, to suffice, to empty. Kazdy dzieti ma swdj zndj. 
tatwo dowodzic nczoneina. 
Mina zadowolnlenla samym soba. A self sufficient , starched air. That is sufficient for his sub- 
sist e no a. 

Sufficieat for the day is the evtt 
thereof. 
A word to the wise. Przyrz^dzad, by6 gotowym. To prepare ; to be ready. Przyrzadzic obiad. 

Aby wszystko byio gotowe 

Mdj kucharz dobrze gotuje. 

Wszystko przyrz^dzone do tego 
obchodu. 

Gdym si przygotowywal do po- 
dr<5iy. 

Ja na to zupeinie gotdw jestem 

To byfo gotowo. 

On si przygotywuje na dtng^ 

podrdz. 

Oni gotowi do boju. 
Okr^t gotowy do polowania na 

nieprzyjaciela. 

Okr^t gotdw do zeglugi. 

Jemu potrzeba tyle na wypraw$. Get dinner ready. 
See that every thing is ready. 
My cook dresses victuals very 
well. 

Every thing has been prepared 

for that ceremony. 
While I was getting ready for my 

departure. 
I am absolutely bent upon it 

It wag ready, at hand. 

He prepares for a long voyage. 

They are ready for battle* 
The ship is fitted out to cruise 
(to priyateer). 

The ship is ready for sea (to sail). 

He wants so much to equip hiss- 
self. 374 

Ofrvvierac, zamykac , zaprzec. 

Otwdrz pan drzwi. 

Zamknij pan drzwi. 

Te drzwi otwieraj^ sig wewn^trz Otwiera swe oczy. 
Otworzyli ciafo. 
Kwiaty otwierojfj s na sforfcn. Ja tylko panu si odkrywam. 

Przy otwarciu kolei zelaznej. 
Te okna nie dobrze sie. zamykaj. 
Ta rana zagoi siQ pr^dko. 
On pokryty ranami. 
Dlaczego pan przedemna drzwi 
zamyka? 

Drzwi s$ zapftrtc. 
Zamkny pan swe pienl^dze. 
U ninie wszystko znparte. 

Zostaw pan drzwi na pdt otwarte. 
Musi je pan zaryglowac p'odwdjnie. 

Pan zagradza drog^. 

Czys pan zakorkowal flaszk^. 

Pole bitwy by*o pokryte trupami. Czuc, dotykac. Ja czuj$ zc miQ oszukuja To open; to shut, to close, 
to cover. 

Open the door; please to unlock 

the door 
Shut the door 
This door opens from within (from 

without). 

He begins to open his eyes. 
They opened the dead body. 
The flowers open to the sun. 

I do not disclose myself but to 
you. 

On the opening of the railway. 
These windows do not shut close. 
That wound will soon close up. 
He is covered with wounds. 
Why do you shut me out? 

The door is locked. 

Lock up your money. 

I have all under lock and key. 

Leave the door a-Jar. 

You must doublelock it, bolt 

(hasp) it. 

They stop the passage. 
Have yon corked the bottle? 
The field of battle was spread 

with dead bodies. To feel; to touch. 

I am well aware, that I am chea- 
ted. 375 Czuc, dotykac- To feel; to touch. 

Czu* sie. blizkim smierci He was sensible of his own death. 

On si$ poczuwa. He knows himself very well. 

Ja uczuwam bdl wielki. I feel a great pain. 

On pelen wspdJc^ucia ku . . . He is keenly alive to 

Ja pojmujf bolesc parisk$. I am much affected by your 

sorrows. 

On bardzo czujny na slawe.. He is very sensible of glory. 

On ma wspo**czucie dla kazdego. He feels for all mankind. 

U niego szlachetna, uczuciowa He thinks nobly, he has noble 

dusza. and exalted sentiments. 

Bzczejcie ci^gle czyni nieszcze.scie A constant prosperity gives a grea- 

podwdjnie bolesnem. ter feeling to misfortune. 

Czuje. iz religia jest jedyna_ pocle- I am sensible , that religion is the 

ch$ nieszcz^sliwych. only comfort of the unfortunate. 

Ta omylka jest widocznfj. That error is palpable. 

Dotykalem jego te.tna. I have felt his pulse. 

Slepy szuka drogi za pomoc% kija. A blind man feels his way with 

a stick. 

To si$ czuje gladko, delikatnie. It feels soft. 

Nie dotykaj tego. Do not touch it. 

Dla czego sig pan zali, on pana Why do you complain, he did 

nie dotkna^. not touch you. 

Nie naleiy ruszac tej materyi. One must not touch upon that string. Widziec, patrzec, uwazac. To see, to look, to perceive, 

to observe etc. 

Czys go pan widzial? Did you see him? 

WidziaJem to na wJasne oczy. I saw it with my two eyes. 376 Widziec, etc. 

To widoczne. 

Zubacz pan, czy on przyszedt. 

Popatrz pan, kto to. 

Jak pan widzi. 

Po tern co widze.. 

Czy s pan tego nie zauwazyl? 

Ja nie mdg* go widzied, 

Widzialem tylko pobieinie. 

To -\vidac z daleka. 

Obejrzyj pan bliiej. 

Poznatem go na pierwszy rzut 

oka. 

Ja wejrzat na to. 
On na niego patrzyl bez korica. 
On nie widzi dalej od swego nosa. 

Cos podobnego nie zdarzylo ml 
si$ jeszcze. 
On widzia* wiele, on zna sViat. 

Nie raczy ich pan obejrze6? 
To warto widzenia. 

Dobrze, zobaczymy. 

Ja nie widz^ jasno w tej rzcczy, 

Nie wiclz^, na co to ma si$ przy- 

da6. 

Pan widzi wszystko. 
U pana dobra miara w oku. 
On patrzy zezem cokolwiek. 
Ja jeruu pokaze. z kirn on ma do 

czynienla. To see, to look etc. 

It is evident. 

See if he has come, 

See who is there 

As you see. 

For all I see. 

Did you not notice it? 

1 could not get sight of him. 

I had but a glimpse of it. 
That is seen at a distance. 
Look nearer at it. 
I knew him at first sight. 

I glanced at it. 

He stared her full in the face. 
He does not see further than his 
nose. 
I never saw the like. 

He is a man that has seen a 
great deal of the world. 

Will you kindly take a view of 

them? 
That is a thing worth seeing, to 

be seen. 

Well, we will see. 
I don't see clearly In this affair. 

I don't perceive what may be the 

use of ... 

You are very clear-sighted. 
You have a correct eye. 
He squints a little. 
I will show him, what kind of 

person he has to deal with. 377 Widzie<5, etc. To see, to look etc. 

Po wzroku, poczytuj% go za czto- By his looks you would take him 

wieka uczciwego. for an honest man. 

Ja to w innym swietle uwazam. I view it In another light than you 

do. 

I z oczu i z mysll precz. Oat of sight out of mind. 

Nie by*o wldac ami Jednego okre^tu. No vessel was within sight, 

On przejrza* cale zgromadzenie. He surveyed all the spectators. 

Jak to pan mdgl przeoczyc? How came you to overlook it? 

Ja przewidzial ten wypadek. I foresaw this event. 

Ta alea jest bez korica. That alley reaches farther than 

one can see. 

Cieszy mi$ bardzo widziec pana I am very glad to see you again, 
znown. 

My go od tego czasu nie widzieli. We did not see him since. 

Fatrz no! Look here! Behold! 

Patrz pan w gdre., na d<5t. Look up, look down there. 

Zauwazy* pan t$ dame.. Do you see that lady? 

Ona wygl^da oknem. She is looking out of the win- 
dow. 

On patrza* przez szpare^, dziure.. He peeped through a hole. 

Ona si^ ca*y dzien w lustrze She Is fond of looking at her face, 
przeglqda. 

Ona za panem si$ oglqda. She observes, spies you. 

Ona mlq widzi nieche.tnie. She does not look at me with a 

favourable eye. 

Dlaazego oni mi sie. tak przygl%- Why are they thus staring (ga- 

daJQ? ping) at me? 

Jefli o drobnostki chodzi, zamy- In indifferent matters I shall not 

kam na nie oko. look so sharp. 378 Widziec, etc. 

On podgl^da, czai si. 

On na niego patrzai z gOf* 1 , 

Nie nalezy si$ gniewac, gdy mniejsi 
na nas patrz^. 
Spojrz pan na niego uwaznie. 

Im wie.cej uwazam te. osobe., tym 
bardziej przypomina mi si$, iz 
j$ gdzies widzialem. 

On sam wszystko przeglada. 

On zrobtf przegl^d wojska To see, to look etc. 
He keeps a good look-out. 
He looked down upon him with 
contempt. 
A cat may look upon a king. 

Heed It. 

The more I examine that person, 
the more I am persuaded, that 
I have seen him somewhere. 

He examines every thing himself. 

He held n review. Zdawac si. 
Co si$ pana o tern zdaje? 
Mnie si<; tak zdaje. 
To mu si? zdaje. 
Jak mnie si$ zdaje. 

Gdy on za dobre uwaza. 
To zdaje mi sic bye dobrem. 
Te dowody zdaja^ si bye dobre 

Mnie sie. zdaje, pan ma ochot^. 

Naprawd^, to nie do uwierzenia 
Mlodzi ludzie blyszczec lubiq. 

W tern widac jego rozum. 
Kolor biaiy odbija silnie od czar- 
nego. 

To tylko by przystojnosc zacho- 
wac. 

Wszystkie pozory g^ przeciwko 
niemu. To appear, to seem. 
What do you think of it? 
It appears so to me. 
He fancies, he thinks. 
Methinks; to my seeming. 

If he thinks fit. 

That appears well to me. 

These reasons seem to be good. 

It appears to me you have a 
mind. 

Truth, little sign on't. 

Young people love to make ap- 
pearances. 

He shows his wit in that 

Black sets off white. 

It is merely to save appearances. 

To all outward appearance he is 
in the wrong. 379 Zdawac sig. 

Pozdr mylJ. 

Nie wszystko zloto co sie. swieci. SJuchac. 

Sfuchaj mi$ pan. 
On mi siuchac nie chce. 
Nie mdw pan tak gloino, podslu- 
chuja nas. 

Bluchaj pan, sfdwko powiem panu. 
SJuchaj pan na to co mdwie.. To appear, to seem. 

Appearances are deceitful. 
Ail is not gold that glitters. To hear, to listen. 
Listen to me. 

He will not hear any thing. 
Do not speak so loud, we are over- 
heard. 

I say! a word with you. 
Give ear to my words. Mnie nie chciano siuchac*. 
Mdwil o pojednaniu, ale nie chcia- 
no tego sJuchac. 
Siyszaiem, mdwiono mi o tern. 

Styszatem go. 
Wiem o tern ze sfuchn. 
On sJyszal cosmy mdwill. 
On uwaznie slucha. 

On lubi podstuchiwad pod drzwia- 
mi. 

On na podslnchach. 
Sciany maj^ uszy. 

Pewnie ma w uszach dzwonilo. 
On tej>o slyszy, on dosd gluchy. 

To wchodzi a niego przez jedno 
acho, a drugiem wylata. 
CHodny iotydok nie ma uszdw I could not make myself heard. 
He talked of an accommodation, 

but they would not hear of it. 
I heard some people say; I am 

told. 

I heard him say 
I know it by hear-say. 
He listened to what we said. 
He pricks up his ears. 

He likes listening at the door. 

He listens; he larks. 
Pitchers have ears. 

It is likely his ears were hot. 
He is hard of hearing. 

That comes to him through one ear, 
and goes out through the other. 
A hungry belly has no ears. 380 SluchaC. To nieslychana! 

On przesluchal mie, z zadania. 

MusiaJem si w tern przesiygzed. To hear, to listen. 

It is a thing unheard of. 
He hoard me my lesson. 
I must have misheard it. Mdwic, powiada6. 

Prosze., powiedz mi pan. 
Co pan chce powiedziec? 
Kto to powiedziai? 
Kto panu to powiedzial? 
Jak panu powiedzial em. 
Mdwia. 
To jest. 
Tak mdwi^c. 
Co pan na to? 
Powiedz mi pan, o co idzie. 
Pan tylko sldwko powiedziec po- 
trzebuje. 
fcatwo panu mdwic. 

Ja nie moge. panu powiedziec* do- 
kladnie. 

Wszystko co panu powiedziec mo- 
ge., Jest ie . . . 

E, co pan mdwi? 

Ja panu cos powiem. 

Tak, powiedzialem. 

Powiedz pan swe mniemanie. 

Wymdw si pan otwarcie. 

Nagadal'em mn t^go prawdy. 

Powiedzlaiem mu bez ogrddkL 
Powiedziano, zdzialano. To speak, to talk, to say, 
to tell. 

Pray, tell me. 

What are you going to say? 

Who said it? 

Who has told you so? 

As I told yon. 

It is said. 

That is to say. 

If I may say so. 

What do yon think of that? 

Tell me what is the matter. 

You need only speak a word. 

It is easy for you to say so. 
I cannot tell you exactly. 
All I can tell you, is that - 

You don't say sol 
I'll tell you what. 
Yes, quoth I. 
Speak your mind. 
Speak out (freely)! 
I told him his own; I was plain 
with him. 

I told him without ifs or ands. 
No sooner said than done. 381 Mdwid, powiadac. 

Tak mdwi^ w miescie. 
Nie wiem co mdwic o tern wszyst- 
kiem. 
On bardzo zle o panu mdwif* 

On zloslm'te o mnie wygadaje. 
Przytem powiedziawszy. 
Mdw pan co sie, panu podoba. 
Czyz mozna powiedziec co sil- 
niejszego? 

On glupstwa gada. 

Ona wrdiy. 

Masz$ z nim mdwic. 

Mdwmy o gfdwnej rzeczy. 

On napomknfjl o tern. 

Nie nalezy panu tak mdwic ze mn^. 

On mdwi bez namystu. 

On mdwi bez ladu i skfadu. 

On mdwi bez przygotowania. 
On mdwi przez nos. 
On poJyka polowe. wyrazdw. 
U niego wymowa gardfowa. 
On si^ jjjka. 

Pan mdwi nadaremnie; slowa 
padskie na wiatr. 
U niego dobra wymowa i nklad. 
On si^ dobrze wyraia. 

To samo za siebie mdwi. 
To n mnie na jzyku. 
Cafa rozmowa toczyla si^ o tym 
przedmiocie. To speak, to talk etc. 
It is the common talk. 
I do not know what to think of 
all this. 

He railed at you with bitternei. 

He speaks ill of me. 
Let it be said by the way. 
You may say what you please. 
What can be said more to the 
purpose? 
He talks nonsense, 

She tells fortunes (with cards). 
I must speak with him. 
Let us speak to the point. 
He started the subject. 
Yon ought not to speak in that 
way to me. 
His tongue runs before his wit. 

He talks at random. 

lie extemporizes. 

He speaks through his nose. 

He clips half his words. 

He speaks from the throat. 

He stutters. 

You spend your breath In vain. 

His delivery (diction) Is good. 

His tongue runs glibly; he ex- 
presses himself very well. 

The thing speaks for itself. 

I have it on the tip of my tongue. 

The conversation ran merely upon 
this subject 382 Mdwic, powiadac. 
Ja z nim o panu mdwH:. 

MdvvH-es pan z niemi? 
On mdwi uczenie. 
Wiele o tern mdwi$. To czyste frazesa. 

On tylko lekko o tern wspomnlai 

Opowiadal o tern dokladnie. 

Mdw pan krdtko. 

On za nim mdwil, 

On z nim szepcze. 

On mi to powiedzial do ucha. 

Oni tylko ciagle szeptaja^ 

Pogadajmy troche^. 

Oni przegadali cala godzine.. 

Ona paple bez przestanku. 
Ona paplac lubi. 

Ona papie niby sroka. 

Ja otwarcie z nim mdwilem. 

SJodziutkie slowa. 
To stowa grubyariskie. 

Poszed*, nie powiedziawszy slowa. 
Ona chce wsz^dzie miec slowo 

ostatnie. 
On mdvri, jakby mia* do rozkazy- 

wania. 
On rzecz zagait. To speak, to talk etc. 
I talked to him about you. 

Did you speak with (to) them? 
It is a thing much talked of. 

These are words of course (mere 
court phrases). 
He only mentioned It cursory. 

He went into particulars. 

Be short. 

He spoke in his behalf. 

She speaks to him in a low voice. 

He whispered it in my ear. 

They do nothing but whisper. 

Let us prate a little. 

They have been discoursing for 

an hour 
She is tattling continually (she is 

a gossip). 
She likes babbling, prattling; she 

is very talkative. 
She chatters like a blind magpie. 
I have spoken rather harshly with 

him. 

Sweet words. 
Those are big (abusive, smutty) 

words. 

He went without saying any thing. 
She always out-tongues it 

He speaks imperiously, perempto- 
rily. 
He took the lead (he was the 

spokesman). 383 Mowic, powiadac. To speak, to talk etc, 

Pan o dziwnych rzeczach rozpra- You talk strangely. 

wia. 

To gadka mamczyna, czysta ba- That la a nursery-tale. 

snia. 

To wielki basni opowiadacz. He is a great fibber. 

On panu dziwadla opowiada. He tells yon Idle stories. 

Jezli go pan posiucha, to on wiele You need only listen to him, he 

historyjek panu naopowiada. will tell you a number of sto- 
ries. 

To przyjemny opowiadacz. He recites agreeably. 

Ten kaznodzieja pie.knie nidwi. That preacher has a good deli- 
very. 

Opowiadai o swoich przygodach. He related his adventures. 

On opowiadal tak, jak by to rze- He related the fact as it happe- 

czywiscie. ned. 

On wygada sie. ze wszystkiego. He is a tell-tale. 

Pan papla, jak ml sie. zdaje. You're a blab, I find. 

Co na scrcu to i w ustach. What the heart thinks, the month 

speaks. Pyta6, odpowiadac. To ask; to answer, to reply. 

Czy nikt sie. o mnie nie pyta*? Has nobody asked for me? 

Pytaj go pan o jego nazwisko. Ask his name. 

Przyjaciel pytai o pana. Your friend has inquired for you. 

On pytal o droge.. He inquired the way. 

On dowiadywat si o zdrowie He has asked after your health. 

pariskie. 

To dziwne pytanie. This is a strange question. 

Glnpie pytanie nie warto odpo- A silly quest ion deserves no an- 

wiedai. swer . 

Milczenie jest takze odpowiedzi^. No answer is an an8we r. 384 Pytae, odpowiadac. To ask ; to answer , to reply. 

Zadam panu pytanio. I will ask you a question. 

iPrzedmiot, o fcttfry rzccz idzie. The point in question, at issue. 

KazaJem zapytac, czy ... I sent to inquire, whether . . . 

On wyszedi zbierae no winy. He went to receive information. 

Ja dopytyrvafcm si$ o tern u mych I made inquiries about it of alt 

wszystkich znajoraych. those I knew. 

Odpowiedz pan pajprzdd na to Answer this question first. 

pytanie. 

Co on panu odpowiedzial? What answer did he give you? 

W odpowiedzi na list paiiski. In reply to your letter. 

$fio mam na to nic do odpowie- * navo no reply to it. 
dzenia. 

Co pan ma przeciw tcmu? What can you object to in that? 

ftobili mu uwagi, na ktdre nio nie Tney made an objection to which 
m6*g* odpowiedziec. he coultl not answer. 

Co pan ma przeciwko tym dowo- ^^^ ^o'you object againat these 
dom? reasons! 

OQ by robit przeJozenia. We would have remonstrated. 

tfast^pstwo nie odpowiedziaJo na- Tne success did not answer (fell 
zym oczeklwaniom. short of) our expectation. ts T azywac, wolad, krzyczed. To name, to call; to cry 

Jak sig pan nazywa? What ia your name? 

Kazywam si^ Grzegorz. My name Is George. 

To imie. przybrane. It is a false (a snpposititioas) 

name. 

Nazywajfj go jeszcze teraz tei He ia still called by that name, 
imleniem. 385 Nazywac, etc. 

Bogaty cztowiek, zowi^cy sie. Jc- 
nlsz. 

Jego imiq talde jak moje. 
Jego znano pod tern Imieniem. 

On sobie daje tytu* szlachocki. 
On imig swe uniesmiortelnit. 

Jego iinhj wielkie w literaturze. 
On slynie z dobrego imienia. 

On krdlein tylko z imienia. 

Jak to pan nazywa? 

Zawofaj pan na me stngi. 

WoJa* o pomoo. 

Czy pan miq wota? 

Ja za nim wofatera, ale on byl 

iak daleko, iz miQ nie mtigi tlo- 

slyszec. 

Woiaj go pan znowu. 
Pose* byt odwofany. 
Warta dwa razy go wyzwala. 

On krzyczy na cale gardio. 
On wyda* okrzyk. 

Krzyczt): ogleri, zlodziej! 

Co wywoluj^ na ullcy? 

To dzieci*j krzyczy be/ uatankn Zawiadomi6. 
Pan o tein zle zawiadomiony To mime, to call, to cry. 
A rich man Jeuish by name. 

lie is ray name-sake. 
He went by that name. 

He gives himself a noble name. 
He lias immortalized his name. 

He has a great name in literature. 
He stands in good repute. 

He Is nominal king only. 
How do you call that? 
Call my servants. 
He called for help. 
Do you call me? 
I called after him. but he waa 
out of hearing. 

Call him back. 

The ambassador has been recalled. 

The sentinel challenged him twica. 

He cries (screams) with all hii 
might; he roars as iond as he can 
Ho set np a loud scream. 

They cry out fire, thieves. 
What is cried about the street? 
That child is incessantly squalling To inform, to advise, to 

advertise. 
You have beon misinformed. 386 Zawiadomic. To inform, to adyise etc. 

Zawiadomienie przyszto zapdfno. The notice came in too late. 

Otrzymalem pewne wiadomosci. I have received intelligence from 

the best authority, 

Ja pana o tern najprzdd zawiado- I advise you of it beforehand, 
milem. 

Dnj mi pan, z laski swej, o tern Be so kind as to give me some 
wiadomosc. information about it. 

Ja go o tern zawiadomttem. I advised him of It. 

On o tern wiadomosc otrzymnt. He got scent of it; it came to 

his ears privately. 

On mi uwiadomi* o niebezpie- He apprized me of the danger, 
czeristwie. 

On o tern w gazecie ogiostt. He has advertised it In the pa- 

pers. Objasnic, oglosi6. To explain; to declare. 

Objasnij si$ pan wyraznie, bo panf Speak plainer, you are not nn- 

rozumiec nie mozna. derstood. 

On objasnia pismo swi^te. He expounds (explains) the Scrip- 
tures. 

Pan zle wyjasnia moje stowa. You misinterpret my words. 

On wszystko ze z*ej strony bierze. He puts a wrong (an ill) con- 
struction upon every thing. 

Dla usuni^cia nieporozumied. To avoid misrepresentations. 

Nie wez pan tego za z*e. DO not take it amiss. 

Ja to w dobrej mysli przyjmujq j ^3 it for good. 

Nie bierz ml pan tego za aarozu Do not con strue it as vanity, 
mialosc. 

Zt^d objasnia si? prowadzeniejego. That acc0 unts for his behaviour. 

Tlomaczyc sny. To inte r P ret dreams. 

On wydal swych wspdlnikoV. He rev ealed his accomplices. 387 Objasni6, oglosic. 

OlwiaJczenie wojny, milosci. 

On si oswiadczyl mym nieprzy- 

jacielem. 

Jawny nieprzyjaciel . . . 
Cholera si$ polsazala. 
Nie ma nic ztego na swiecie , coby 

na jaw nie wyszlo. 
Teraz zrucil maske.. 

Ja mu zerw$ maske.. 
Ona odkryla mi serce swoje. 
On ogiasza wsz^dzie, ze . . . 
To tajemnica wsze^dzie znana. 
On wydaje ksiaikq, pismo 

Oglosic zare.czyny. 
Pokdj jest ogloszony. 

Prawo bqdzie ogloszone. 
Zlodzieja odkryto. 

On zna tajemnice. 
Trzymaj pan tajemnice.. 
On wygadat si^ z tajemnic^. 
On zw^chat zdrad^. Pokazac, dowodzic. 
Pokai mi pan droge^ 

Ona na pana palcem vvskazuje 

On mi^ r^k^ wolal. 

Ja mu kiwn^l giowa. 

Oni pokazali wiole odwagi. To explain; to declare. 

Declaration of war, of love. 
He declared himself my enemy. 

A declared, professed enemy to ... 
The cholera morbus broke out. 
All will come to light in the 
end. (Time brings truth to light). 
Now he throws off his disguise. 

I shall unmask him. 
She has unbosomed herself to me. 
He announces everywhere, that . . . 
That secret is a common report. 
He intends publishing (he publi- 
shes) a book. 

To bid the bans of matrimony. 
Peace has been proclaimed. 

The law will be promulgated. 
The thief has been discovered 
(detected). 

He is in the secret. 
Keep your counsel. 
He set this secret abroad. 
He had some inkling of the treason. To show, to prove. 
Show me the way. 

She points at you with her fin- 
ger. 

He beckoned to me. 
I nodded to him. 
They displayed preat courage. 388 Pokazac, dowodzic. To show, to prove. 

PokazaJ ii mu nie brak odwagi. He proved himself a man. 

Ten cziowiek nie smie sie, poka- This man dares not appear in 
zywa6 publicznie. public. 

On udal rozgniewanego. He made a show of anger. 

Pod pfaszczykiem przyjaini. With a show of friendship. 

To s!$ przeslicznie wydaje. It makes a fine show. 

Jeili sie, to, co pan mdwi, jako If what you say proves true, 
prawda pokaie. 

Tego dowodzenia dowicsc nie It is not easy to prove this pro- 
la two. position. 

Dowiod$ rzecz przeciwn$ ternu. I undertake to prove it false. Uczyc , przestrzegac , radzic. To teach ; to exhort ; to advise. 

On miq pisac nauczyl. He taught me writing. 

On be,dzie brae lekcje u pana. He will take lessons from you. 

Uczyles pan jego dzieci? Did you instruct his children in ? 

On t$go wycViczony. He is well schooled. 

To wiec jestem tyle m^dry co i remain as wise as I was before. 

przedtem. 

Niech to panu za naukq posluzy, Take this for warning never to 

ii nic tak fatwo naleiy oszustom put too much trust in deceit- 

zawierzac. ful men. 

Przcstrzcgam paua o tern. i warn you of it. 

Kto ma uszy niech stucha. This is a fair warning for every 

one to stand on his guard. 

Przcstrzeiouy wart za d\vdch. Fore-warned, fore-armed. 

Ja pana po przyjaclelsku przestrze- l caution you as a friend, 
gam. 

Co mi pan robic radzi? What do you advise me to do? 

'Poradz siq pan adwokata. Go to a connse i (counsellor). 389 Uczyc, etc. 
Jd pan za m$ radjj. 

Jabym to radzil panu. 
Podlug mego zdania. 
Zle panu doradzono. 
Poradz si pan earn sicbio. To teach ; to exhort ; to advise. 
Be advised. 

I should counsel (advise) you to < 
In my opinion. 
You are badly advised. 
Advise with yourself. Z%dac, prosi6. 

Mogei pana prosic o to? 
Prosz^ paua o t$ grzecznosc. To ask, to demand; to beg, 
to pray. 

May I trouble you for it? 
I bog this .favour of you; I be# 
it as a favour. Proszq pana o pozwolenle. 
Prosze^, badz pan tak iaskaw. 
Proszq pana bardzo o to. 

Zaklinain pana. 

co on pana prosif? 

Co pan i$da? co pan dice inlec 

On zjjda wina. 

On i^da go napo^Tdt. 

On si^ o to niicjsce ubiegai. 

Na tern iniejscu potrzoba zr^5zuego 
cztowicka. 
Oni mieli tcgo z^danie. 

To iqdanie bczrozs^dne. 
Z^dam dzlesi^tcj czesci. 
On prosil u kei^cia za niogo. I beg leave 

Pray bo so kind. 

I beseech you, entreat you. 

I conjure you. 

What did he ask of you? 

What would you have? what do 

you want? 
Ho calls for wine. 
He asks it back again (He beg 

me to return it). 
He applied (made application) for 

a situation. 
That situation requires a clover- 

man. 
They laid claim to (claimed) It. 

This is an unreasonable demand. 
1 claim a tenth part. 
He interceded for her with the. 
prince. 390 Z^dac, prosic. 
ebrnk prosil gc o 

On modlil siq. 

Ona mdwila rdzaniec. 
On Wagai Boga o pomoc. To ask, to demand ; to beg etc* 
The beggar asked charity of him. 

He said his prayers. 

She told her beads. 
He implored (craved) the assi- 
stance of God. Proscie za waszych nieprzyjftcio"*. p ray f or you r enemies. Twierdzic, przyznac, przeczyc, 

Zare^czam panu, ie . . . 

Pewno, prawdziwie. 

To rzecz dowiedziona, rzeczywista. Na honor; daje. panu stowo ho- 
norn. 
Ontwierdzi, ii tego nie powiedzia*. 

Nie mog^ twierdzic tego. 
Nie rtjjcze^ za t^ wiadoinosc. To assert, to attest; to own; 
to deny, to contradict. 

I assure you, that. 

To be sure , certainly , of course. 

It is an avowed (an undeniable) 

fact; it is fully attested; it is a 

matter of course. 
On my honour. 

He maintains he did not say 
so. 

I cannot assert it. 
I cannot warrant this news true. On potwierdzif, zaprzeczyl. 
Naleiy przyznac, ie . . . 
On przyznal sie. do wyste.pku. 
On przyznai sie, protestantem. 
Przyznaje,, ie on ma slusznosc. He answered in the affirmative , in 
the negative. 
It must be owned (granted) that . . . 

He confessed his guilt (he pleaded 

guilty). 
He professed (avowed) himself a 

protestant. 
I grant, that he is right. Biad uznany traci polowe. winy. A foult confessed is half forgiven. 391 Twierdzi6, etc. 
On sie. lisowi powierzyl. 

Przyznaje. otrzymanie panskiego 
listu. 

Nie przecze^ Jem to powiedzial. 
Ja temu przecze^. 

On sie. go wyrzekf. 
On zaprzeczyf wszystkiemu , co 
dawniej miai powiedziec. 
On sie, z tego wymdwic nie ^moie. To assert, to attest etc. 

He betrayed himself to a false 

hearted man. 
I acknowledge the receipt of youi 

letter. 

I do not deny to have said so. 
1 pronounce it false. 

He disclaimed his acquaintance. 
He disowned every thing he said 
before. 
He cannot go back. On rndwi dzisiaj tak, jutro siak. He says and unsays. On sam sobie przeczy. 

Ja go zlapaJem na kfamstwle, 
Nie cierpie. sprzeciwieristwa. 

To sie sprzeciwia mcj naturze. 

Obiecac, grozic. 
On obiecal przyjsc do nmie. 
To wszystko, co mog^ obieca6. 

On mi dal slowo. 

Czlowiek uczciwy slowa dotrzy- 

muje. 

Trzymam pana za s*owo. 
Obiecac i dac to nie jedno. 

On obiecuje zfote gdry. 

On mu obiecal sw$ cdrk w maJ- 
ienstwo. He contradicts himself. 

I gave him the lie. 

1 bear no contradiction. 

That is repugnant to my nature^ 
to my feelings. 

To promise; to threaten. 
He promised me that he would come. 
That is all I can promise. 

He has passed his word. 

A man of honour keeps to his 

word. 

I take you at your word. 
It is one thing to promise and 

another to perform. 
He promises wonders, mountains 

of gold. 
He has betrothed kU daughter to 

him. 392 Obiecac, grozid. To l )r o^se; to threaten. 

On mi obiecaniami zbywa. n P uts me off (amuses me) with 

fine promises. 

Obiecana ziemia. Tho land of promise. 

On mu grozil r$l}, laskfj. Ile threatened him with the hand, 

with the stick. 

Ten dom zagraia rimi^ciem. This building la in decay, ready 

to fall. 

Niejeden grozi, a sam si^ obawla. Y <>ur swaggerer* are great cow 

ards. Rozkazac, poruczac , rz%dzic. To command , to bid ; to rule. 

Czyticie co warn rozkazano. I>o as you are bid. 

Niech pan tylko rozkaze. You need only command. 

Jestem do uslug pana. I am at your command (disposal, 

service). 

Pan mi nic nie ma do rozkazywa- You have no power to command 

nia. me. 

Mdj obowiazek mi to porucza. My duty commands me. 

Ma pan mi co do poruczenla ? Have you any commands ? 

Im poruczono to spotkanie They were ordered for that affair. 

On wsz^dzie rz^dzic pragnre. He likes to domineer. 

Kaidy jest panem w swym domu. A man's house is his castle. 

On rz^dzi wielkim narodem. Ho rules (reigns over) a great 

people. 

Panstwo jest dobrze rz^dzone. The state is well governed. 

Oni morzami wiadajq. They rule the waves. 

Pan nad nim wJada bczwarunko YOU have an absolute command 

w - (authority) over him. 393 

Pordwnac, bye podobnym. 

Pordwnaj pan tych dwdch auto- 

rdw, a zauwazy pan, jak oni sa 

sobie przcciwni. 
On mysli, ie 819 z owym rdwna6 

moie. 

Ja jemu rdwny. 
On si mu rdwna zaslugami. 
On pordwnywal t^ kopi$ z orygl- 

nalcm. 

Pordwnawczo. 
Do niepordwnania. 
Jemu nie ma podobnych. 
To bezprzykiadnio. 
Ona podobna matco swojej. 

Oni sobie wielce podobni. 
Rdwny z rdwnym si para. 

Mi^dzy niemi widac familijne po- 
dobienstwo. 
Oni wszyscy na jedn$ miarQ. Przcscigac, odznaczac sig, 
cbwalic, ganic, usprawicdli- 

wiac sig. 
On ich wszystkich przcsciga. 

On zacmicwa swj'ch wspdlcze- 

snych. 

On przescigual sam sicbie. 
On przewyiszyJ wszystkich s \\-ych 

wspdlzawodnikdw. 
On przesciga wszystkich swych 

przeciwnikdw To compare; to resemble. 

Compare these two authors , you 
will see their difference. 

He pretends to be equal to such & 

one. 

I am equal to him. 
He is equal to him in merit. 
He compared the copy with the 

original. 

By way of comparison. 
Beyond comparison. 
He has not his equal (match). 
It is without a parallel. 
She takes after her mother. 

They are as like as two drops of 

water. 
Like loves like ; birds of a feather 

flock together. 
There prevails a family likeness 

between all of them. 
They are all of the same cut. To excel; to distinguish; to 

prefer ; to approve ; to blame ; 
to excuse. 

Ho exceeds (surpasses, excels) all 
of them. 

He eclipses (effaces, drowns) all 
his contemporaries. 

He has outdone himself. 

He has carried it over all hi* 
competitors. 

He is superior to all his anta- 
gonists. 394 Przescigac, etc. 

Mi Jose silniejsza oze.sto od gJosu 
rozsa/lku. 
On mie^ przesciga. 

On ma przed nim pierwszeristwo. 
Ja panu pierwszeristwa ust^puj^. 
On mie. uprzedziJ. 
On si odznaczyl sw$ odwag^ 
i pojqciem. 

On go podnidsJ do nieba. 
Oui Boga chwalili. To excel; to distinguish etc. 

Love often gets the better of rea- 
son. 

He is getting the ascendency over 

me. 

Ho has the precedence. 
I give way to you. 
He got the start of me. 
He has distinguished himself by 

his talents, his courage. 
He extolled him to the skies. 
They glorified God Ja go nad . . . przenosz^; daje. mu I prefer him to . . 
pierwszeristwo. Ja wolq tak. 

Pochwala pan jego prowadzenie? 

Jego obchodzcnie si ganiq wszys- 

cy. 
On mu robil wyrzuty, ganl* go 

On otrzyma* siln^ nagan^. 

Nie mozna go ganic za to. 

To panu na odpowiedzialnoso wloz$. 

Ona ganiia swa c<5rk. 

On mi zapomnicnie wyrzucal. 

Prosz$ mi przebaczyc,' usprawie- 
dliwic mi$. 
Prosz bardzo o przcbaczenie. 

Nie nsprawiedliwiaj si^ pan. 
On go usprawiedliwii u cesarza. 

W tern go naleiy osprawiedliwi6, 1 like it better in this way. 
Do you approve of his conduct? 
His behaviour is disapproved by 
every one. 
He censured him. 

They gave him a sharp reprimand. 

He cannot be blamed for it 
That will be laid to your charge. 
She scolded her daughter. 
He reproached me with forgetful- 
ness. 
I beg your pardon. 

I beg you a thousand pardons. 

Make no apologies. 

He has apologized for him to the 

emperor. 
He must be excused for having 

done so. 395 Przescign^c, etc. To excel; to distinguish etc. Prosiiem go o uwolnienie miq od i desired him to be excused. 

tego. 
On si$ usprawiedliwia ubdstwem He pleaded poverty. 

swojem. Mylic sig, oszukiwac, kJamac. To mistake, to cheat, to de- 
ceive; to lie. 
Kazdy myli6 sl$ moie. To err is human. Pan si bardzo myli. 

Pan w bl^dzie. 

On zmyltf nasze oczefciwania. 

Ci sie. mylty ktdrzy dumaj$ . . 

On You are greatly mistaken. 
You labour under a mistake. 
He has deceived our expectations. 
They are mistaken vrho think . . omylil w swych nadziejach He found himself disappointed in 

his hopes. 
Zrobtfem pomyJke^ b*ad. I have committed a blunder. 

Jego oszukac iatwo. He is easily misled. 

On oszukat pana. He told you a lie (a story, an 

untruth). 

On kiamie; on skiamai bezwsty- He lies. 
dnie. 

To klamstwo. 
Ginpstwo, banialuki! To kiamca wierutny. 

On pochlebia, to pochlebca. 

On prawd<? przekr^ca, skrywa. 
On si 9 chorym kJamie, 
Oszukano pana. 
On z niego drwiny stroll 1 , na 

smiech go podat. 
Kto pod kirn dolki kopie, ten 

cze^sto w nie wpada. j t is a lie, a fib. 

^ fine puff indeed! it is all stuff! 

He ifl an arrant liar. He dissembles; he is a dissembler, 
hypocrite. 

He disguises the truth. 
He feigns s i c kness. 
Tney have imposed upon you. 
He has outjested, mystified him. 

He who lays a snare for others 
falls into it himself. 396 Mylic si, etc. 
Starajjj giq wzajemnie oszukao*. 

On go osznkai. 

Jego tqgo oszakano. 
Omylka umyslna. 

To kupno tylko na pozdr. 
fcatwo ktamnc z daleka. To mistake, to cheat etc. 
They try to oat-wit one another. 

He has put him off; he gave him 
the slip. 

He has been thoroughly taken la 
A wilful deception. 

It ia only ft feigned purchase. 
From far one may lie by authority. Milczec. 
Milcz pan! 
Cicho, mllczcc, pst! 
Trzymaj pan je^zyk na wodze. 
Milczcle! 

Prosz$ kazac milczec temu dziecku. 
Zmuailismy go do milczenia. 

Zatkalismy mu ge.be.. 

Ja nie mog^ o tern milczec. Od 
mrfwienia o tern utrzymac 8i^ nie Swlerzbl go j^zyk. 

Jemu nsta nie spocznij. 

Ql^bokio milezenio. 

Kto inilczy, zezwala. 

Tym poatqpkiem zmusi pan wszyst- 

ko do milczenia. 
Nasze dziala zmusity do milczenia 

dzlaJa nleprzyjacielskie. To be silent. 

Be silent; be quiet. 

Peace, hush, quiet! 

Hold your tongue. 

Keep yonr peace. 

Hush this child. 

I'll make yon hold your tongue. 

Wo put him to a non-plus; he was 
pat to silence. 
I cannot forbear speaking of It. His tongue itches. 

His tongue runs upon wheels. 

A sullen silence. 

Silence gives consent. 

By so doing you will stop people's 

mouths. 
Our cannon has silenced that of th 

enemy. 397 

PrzTzwyczai<5 -sig, przywy- To accustom, to be accu- 

kn%c. stomed. 

Pan 8i<j musi przyzwyceaic do tcgo. You mnst accustom yourself to it. 

Przyzwyczajenle to druga natura. Custom Is second nature. 

Ja do tego przyzwyczajony. I have got used (accustomed) to it. 

Dzieci do roboty wczas przy/wy- Children must be accustomed to 

czajad naleiy. work early. 

On mh\ zwyczaj mawiac. He used to say Cwonld say); he 

was wont to say. 

liiniem zwyczaj, przywykJem do . . . I was in the habit of... 

To zwycznj kraju naszego. That is the practice with us. 

On zna je,zyk tylko z praktyki. He knows this language only by 

rote. 

On tak przywykf. He Is used to it. 

Naleiy go odzwyczaic* od tego. He must be broken of that habit. 

On cdwyka od gry. He leaves off gaming. 

J znpeJnie odwyktem od tego. i a m altogether out of practice. Szukac , prdbowac , znajdo- To seek ; to try, to endeavour ; 

wac. to find. 

Bzukam mego kapelusza. I am looking for my hat. 

On *zuka* swego brata. He went In search of hia brother. 

Bzukaj pan, jak aiQ panu podoba, Y OU are searching in rain. 

pan szuku naprdzno. 

To znaczy szukad igfy w stogn j fc to like see king a needle in a 

8lana> bundle of hay. 

Bzukaj a znajdziesz, g ee t ^^ you W JH &n ^ t 

On szukal kidtni zo mnij. He picked a quarrel with me. 

On wszystko obsznkat. He has rummaged every where. 398 Szukac, etc. 
Ja to obejrzaJem dokladnie. 

Zalezy od sprdbowania. 
Chce pan sprdbowad tego kape- 
lusza? 

Prdbowac zloto. 
Starad si b$d zodowolnic pana, 

Znalazlem to przypadkowo. 
Jego znalezc uie mozna. 
Znalazt pan drog? 
Musz siq dobrze obejrzec. 

Ja go odszukam. 

On znajdzie czlowieka po mysli. 

TQ ksiqzke^ wsze.dzie znalef c mozna. 

On wynalazl nowy system. 
Odkrycie nowego swiata. 
Wynalazca drakarstwa. 

On prochn nie vrynajdzie' 

Zgadywac, podejrzewac, poj- 
mowac, rozumiec, s^dzic. 

Zgadnij pan, co mam tntaj. 
Pan zgadn^l. 

Pan prawie zgadn^t. 
Pan wcale nie zgadnal. 

Moze pan odgadn^c te. zagadkq? 

Pan moze sto razy zgadywad, 
a przecie pan nie odgadnie. To seek; to try etc. 
I have closely investigated it. 

Tis but trying. 

Will you try on this hat? 

To try gold by the touchstone. 
I will endeavour to content you. 

1 hit on it by chance. 

He is not to be found out. 

Did you find your way? 

Give me leave to consider where 

I am. 

I will wait upon him. 
He will find his match. 
This book is to be had (found) 

every where. 

He invented a new system. 
The discovery of the new world. 
The inventor of typography. 

He is no conjurer. To guess ; to suspect ; to con- 
ceive; to judge, to suppose. 

Guess what I have got here. 
You have hit upon it. 

You are very near the point. 
Yon are very far off. 

Can you solve this charade 

(riddle)? 
You may guess a hundred times 

and yet you will not guess it. 399 Zgadywac, etc. 

Tego zgadna6 nie mozna. 
Pan mie^ podejrzewa ie zdradzilem 
pana. 

Podejrzenle na niego pada. 
Pan nadto podcjrzliwy. 
To moina by*o przewidziec*. 

Jak go poj$c moina, kiedy on si 
sam nie pojmuje. 
O ile pojac Nie pojmujs jego poste^powania. 
Wiem, co chc$ powicdziec. 

To si$ rozumi; naturalnie. 
On zna sie. na muzyce, on zna sie 
na malarstwie. 
DaJem ma do zrozamienia. 
On zart rozumi. 
Ja rozumiQ dok^d on zmierza. 

On innych podlug siebie s$dzi. 
On zdrowo s^dzi o wszystkiem. 

To przes^dy. 

Nie naley sadzic z pozoru, z picnv- 
gzego spojrzenia 
To tylko lekkie przypnszczenie. 

fcatwo z miejsca tego wniosek 

wydobyc. 

Nalezy s^dzic, ze . . . 
Jak mozna s^dzic, ie . . . 
Ja za wiele zawieiytem scrcu me> 

mu. To guess; to suspect etc. 

There is nothing to guess. 
You suspect me of having betrayed 
you. 

They suspect him of It. 
Yon are too suspicious. 
That might have been anticipated. 

How could you understand him? 

he does not understand himself. 
By what I find; as far as I can 

understand. 
I do not know what to think of 

his behaviour. 
I know what I mean. 

That is understood; of course. 
He understands music, pictures. 

1 gave him to understand. 
He takes a joke very well. 
I take the hint. 

He judges others by himself. 
He forms a sound judgment of 

things (without prepossession). 
These are prejudiced, preconceived 

opinions. 
One must not judge at first sight* 

That is a mere supposition (hypo- 
thesis). 

We may easily gather from this 
passage. 

It is to be supposed that . . . 

How can it be supposed that. . 

I presumed too mach. 400 Mysle<5, w^tpid. T <> think, to consider; 

to doubt. Nie wiem co mysled o tern. I am at a loss what to think of It? 

Mysle, zupeinie jak pan mysli. I am of your way of thinking. 

Ja jestem pariskiego mniemania. I am of your opinion. 

Co glowa to roznm. So many men, so many minds. 

Przedstaw sobie pan mojq, radosc. Imagine my joy. 

Ja jui myslaJem nad tern, jakby I have been thinking of the means 

go mozna byfo wyswobodzic. to save him. 

Pomysl^ nad tern. I will consider It. 

Co pan sobie mysli, tak poste.pu- What do you mean by that? 

jac? 

On to bez namysfu aczyntf. He did it unwillingly. 

On nie miai ziego na mysli. He did not mean any harm. 

Podfy teji, co o tern inaczej mysli. Evil be to him who evil thinkn. 

Mysle. zo dzisiaj przyb^dzie. I think he may arrive to-day. 

czem pan mysli? What are you musing about? 

To moja mysl. That is what I fancied. 

To mi$ na t^ mysl wprowadiito. That made me think of . . 

To mi nigdy na mysl nie przyszfo. It never entered (into) my mind. 

Tyeia/5 myall przechodziJo mi prze* A thousand thoughts passed tlurough 

g*ow^. my mind. 

Pomyiil pan co pan czynL Mind what you are about. 

O tern nigdy nie myslano. This was never thought of. 

Nie miaJem najmniejszej mysl I had no idea of it. 
o tern. 401 Myslec , w^tpic. To think , to consider etc. 

Pan nad tern dhigo przemysla. Yon are musing a long time. 

Pan nie wie co pan mo*wl. Yon don't consider what you say. 

Myslaiem dingo nad tern, I thought of It; I have considered 

it 

On aobie mysli bye wielkim czlo- He fancies himself a great man. 
wieklem. 

On buduje zamki na lodzle. He builds castles in the air. 

Mnie przysrfa ch^c j$ odwiedzic. I took a fancy of visiting aw. 

On by? caly w myslach pograiony. He was rapt in thought (deeply 

absorbed in meditation). 

Watpl pan o tern? Do you doubt it? 

Ja o tern wcale n!e watplg. I do not doubt it. 

Bez w^tplenia. No doubt (no question) ; doubtless ; 

without any doubt. 
On wa^pi* o tern. He called it into question. Przypomnie6 , zapomniec. To remember ; to forget. 

Przypominam aobie, ie ml pan t<j I recollect you told it me. 
powiedziaf. 

Zapomniafem o tern zupetnie. I have quite forgotten It 

Znpelnie mi wyszJo z paml^ci. It Is quite out of my mind. 

Przypomnij mi pan o tern. Be sure and remind me of It 

To ml wlasnie na mysl przychodzi. It recurs to my mind. 

Ja to sobie przypominara z przy- I recollect It with pleasure* 
jemnosci^. 

Przypomnij mn pan mojq osob^. Remember me to him. 

O lie sobie przypomniec mog^. As far as I can remember. 

W tej chwili nie mogq sobie prty It does not occur to me at this 

pomniec. moment. 

To slowo mi wyszfo z pamlecl. The word has escaped (slipped) my 

memory. 402 Przypomnie6, zapomniec. 
To poszlo u mnie w zapomnienie. 

To oddane zapomnienin. 

Od Bdg wie kiedy. 
To u mnio jeszcze w swiezej pa- 
mie.ci. 
On painiqta na dobrodziejstwa. 

Na pami^tk^. 

On do tego stopnia sic; zapomniai, 
ie. .. To remember; to forget. 
I have consigned it to oblivion. 

That is buried in oblivion. 

Within the memory of men. 

It is still quite fresh in my me* 

mory 
He remembers (is mindful of) the 

favours. 

As a keepsake. 
He forgot himself so far as to ... Znac, wiedziec. 

Zna go pan? 

Znam go z widzenia, z imienia. 

My z nim starzy znajomi. Ja pana z nim zaznajomi$. 

On sie. bardzo ucieszyi, widzac 
sie, pomie.dzy znajomemi. 
To mej wiedzy nie doszlo. 

On mig poznat po gfosie. 
Mysmy go zaraz poznali. 
Jak si$ pan o tern dowiedziai? 
O ile wiem. 

Gdybym Ja to wiedziah 

Nikt, o ile mi wiadomo. 

Pan jutro o tern wiedziec b$dzle 

Nie wie pan o tern? 

To mi dobrze wiadome. To know. 

Do you know him? 

I know him by sight, by name 

(by reputation). 
I have been long acquainted with 

him ; he is an old acquaintance 

of mine 
I will make you acquainted with 

him. 
He was overjoyed to find himself 

among his old acquaintances. 
That has not come within my 

knowledge. 

He knew me by my voice. 
We recognised him immediately. 
How came you to know it? 
For all 1 know (as far as I know ; 

to my knowledge). 
If I had known it. 
Nobody that I know. 
You will learn it to-morrow. 
Don't yon know it? 
I am not ignorant of the feet. 403 Znac, wiedziec. 
Ja to rozumi$. To know. 
I know the thing to my cost Wiem o tern cioktadnie, z pewnosci%. I know it for certain* 

On to zrobit bez mej wiadomosci. He did it without my knowledge. Wierzyc, spuscic sig, powie- 
rzyc,8podziewacsi,oczekiwac. 

Wierz^ panu. 

Wierz pan memu slowu. 

Bardzo che.tnie temu wierze,- 

Jak tomu wierzyd? 

To prawie nie do uwlerzenia. 

Jest wide iatwowiernych ludzi. 

Myili pan, ii on to uczyni? 

Ja tak mysle., nie my!l$ 
On w Boga nie wierzy. 
Jestem o tern przekonany. 
Ja go przekona* o tej prawdzie. 

Spusc si$ pan na to. 
Ja zupelnie na panu polegam. 
To czlowiek, na ktdrogo sptiscte 
si^ mozna. 

Nie spuszczaj 313 pan na nich. 
Ja si$ panu powierzam. 

On zyskaf zaufanie kaiqcia 

Jerau to powierzono. 
Oni sobie nie dowierzaj^ 
Cicha woda brzegi rwie. 
Spuscmy si^ na Boga. 
Spodziewam siq ie przyjda^ To believe ; to trust ; to hope, 
to expect. 

I believe you. 

Take my word for it. 

I have a strong notion that is so. 

How can I believe that? 

It IB scarcely credible. 

There are some men so credulous. 

Do you think he will do it? 

I think he will (he will not). 
He does not believe in God. 
I am convinced of it. 
I have persuaded him of that 
truth. 

Depend upon it. 
1 depend entirely upon you. 
He is a man to be depended upon. 

Do not count (reckon) upon them, 
I repose my trust in you. 

The prince puts confidence in him. 

He has been trusted with it. 
They mistrust one another 
Smooth water runs deep. 
Let us trust in God. 
Yon will come, I hope. 404 Wierzyc, etc. 

Ja w panu cafa nadziejq pokla- 

dam. 
Moge.z siq spodziewac widziec" pa- 

na dzisiaj? 

Ona ma ci^gle jeszcze nadzieje.. 
Nie spodziewalem sie. tego. 
Stracifem caf$ nadzieje.. 
Ona w rozpaczy. 

To go wiedzie do rozpaczy. 
Czekam go, ai przyjdzie. 
Oczekiwafem pana z niecierpli- 
woscia.. 

Mnie juz czekac nudno. 
Kazal nam dtago czeka. 

On przyszed* niespodztanie. 
Mamie czekac na pana? 
Pan dlugo czekac moze. To believe; to trust etc. 
Ail my hopes are in you. 

May we hope to see you again to- 
day? 

She has hopes still. 

I did not expect it. 

I have renounced all hope. 

She gives up all hope; she des- 
pairs. 

That drives him to despair. 

I will wait till he comes. 

I have been anxiously waiting for 
you. 

I am tired of staying. 

He kept us long waiting. 

lie came quite unexpected. 

Shall I wait for you? 

You may wait for me till doomsday t Zyczyc , chciec , mrfdz, odwa- 

zyc -sig, pozwolic. 
Co pan chce abym robil? 
On chce, bys"cie sluchali. 

On chce jutro wyjechac*. 
Ja chce, aby tak bylo. 
Pana dndza wszystko, co soble 
pan zyczy. 

On nie wie sam ozego chce. 
On mi dobrze zyczy. 
Ona ml zyczy nie dobrze. 
Do kogo pan iyczy? 
Z wol$, ozy bez woli. To wish; to be able; to 
dare; to allow. 

What do you want me to do? 
He will have you obey. 

He has a mind to set out to-morrow. 
I will have it so. 
You shall have all that yon wlsfe 
for. 

He does not know his own mincL 
He wishes me well. 
She bears ill will against me. 
Who is It you want? 
Willing or unwilling. 405 Zyczyc, etc. 

Grtyi tak nnm si podoba. 
Jema nie brak na dobrej woll. 

On iyczy tego z upragnieniem. To wish; to be able etc. 

For this is oar will. 
Ho wants no good-will. 

H longs for it. iycze, panu szcze^scia wszelkiego I wish you all happiness. Chcialbym wiedziec. 

2ycz$ panu wiele szczejcia z no 

wym rokiem. 
2yczy*em mu szcz^scla do jegt 

malienstwa. 

Nie moge. przyjsc wcale. 

On czyni wszystko co moie 

Ratuj sie. kto moie! 

Qdyby mlodzi wiedzieli, a starzy 

chcieli. 

To bye moie. 
To bye nie moie, 
Jak to bye moie? Czy to by6 

moie? 
JH tu nie zrobic nie mog$. 

Pan z nim wiele moie. 
Chc^ zrobio co moiliwe. 

To zdaiycby si^ mogfo. 

To dose moiliwe. 

To zupeinie niemoiliwe. 

Niemoiiiwego nikt czynid nie jest 
obowi^zany. 

Ja dtuiej znosic nie mog^. 
On teran nie moie podotek I should like to know. 

I wish you a happy new year. 

I have wished him joy on his 
marriage. 

I cannot possibly come. 

He does all he can. 

Let every body shift for himself. 

If youth had experience and old 

age ability. 
That may be. 
It cannot be. 
How could it be possible? 

Is it possible? 
I can do nothing in that affair. 

You have a great power over him. 

Ill do what ever lies In my po- 
wer. 

It may happen. 
It is very possible. 
That is quite impossible. 

There is no doing impossibilities 
(there is no flying without wings). 
1 can bear it no longer. 
He is not equal to it. 406 Zyczyc, etc. 

On nie jest w moinoici zapiacle 

tej summy. 
Gdy pan sie. odwaiy. 
Ja sie, powaiam utrzymy wa6, ie on 

ma racye.. 
Ja sie. o s in i cittern . . . 

Na wszelki przypadek. 
On przy tern nic nie odwaza. 
On odwaza wszystko za wszystko. 
Kto nlc nie odwaza, nic nie sy- 
ekuje. 

Pozwdl mi pan slowo. 
Pan pozwoli mi, ze . . . 

Za pariskiem pozwoleniem. 
On nie ma na to pozwolenia. 
On sobie za wiele pozwala. 

Daj ma palec, to on chce re,ki. Slnchac, wzbrania6 sig, prze- 
szkadzac, zakazac, musiec. 

Naleiy go shichac. 

On i$da aby go sfuchano; on nie 

chce by ma okazywano niepo- 

eluszedstwo. 
Nami^tnosci powinny stuchaO roz- 

sadku. 
My s?uchamy stty, koniecznolci. 

Trudno mu b^dzie poddac sl^ 
temu. 
On mu si sprzeciwia. To wish; to be able etc. 

Se is not able to pay this sura 

If you dare. 

I dare say he is right. 

I have taken the liberty (made 
bold). 

At all hazards (risks). At random. 
He risks nothing thereby. 
He ventures all. 
Nothing venture, nothing have. 

Allow me one word. 
Allow me to ... (do not take it 
amiss). 

By your leave. 
He is not allowed to do it. 
He takes a great latitude. 

Give him an inch and he'll take 
an ell. To obey; to refuse; to pre- 
vent ; to forbid ; to compel ; 
to be obliged. 

He must be obeyed. 

He will not be disobeyed. Passions must be under the con- 
trol of reason. 

We yield (submit) to a superior 
force, to necessity. 

He will hardly submit to it* 

He resists him, copes with him. 407 Sluchac, etc. 

On sie te_go trzyma swego mnie- 

miania. 

On mi to otwarcie odmdwil. 
Otrzyma* odmowe^. 
Kto nie chwyta sposobnosvii , ia- 

luje logo potem. 
Ja nie mdgt przyjsc. 
Ja mu przeszkodzg to czynic, co 
on powiada. 
To mu nie wzbrontfo zrobid tego. 

To dla mnie wielka przeszkoda. 

Pojedynki 8% wzbrouione. 
Gazete. zakazano. 

Boze uchowaj. 

On obowiazany to czynic. 

Panski obowi^zek to uczynlc. 

On si$ do tego zobowiazal. 

To pan zrobic musi. 

Ona czyni wlasnie tyle, ile musi. 

Toby tak bye musiafo. 

On si$ tak nie prowadzi, jakby 

mnsial. 

Musz^ tarn iac. 
Mnie zmnsili do tego. 
W polowie zmuszony, w potowie 

dobrowolnie. 
Potrzeba mi^ zmusza do tego. To obey , to refuse etc. 
He is wedded to his opinion. 

He gave me a peremptory refusal. 
He met with a refusal (rebuff). 
He that will not when he may, 

when he fain would shall have nay. 
I am prevented from coming. 
I shall take care to hinder him 

from doing what he says. 
Notwithstanding that, he did it. 

That Is a great impediment, ob- 
stacle to me. 

Duels are forbidden. 

The newspaper has been sup- 
pressed. 

God forbid. 

He is obliged to do it. 

You are bound in duty to do it. 

He bound himself to do it. 

You must do it. 

She acts just as she ought. 

It ought to be so. 

He does not behave as he ought. 

I mast go thither 
I was compelled to do it. 
Partly compelled, partly volunta- 
rily. 
I am forced by necessity to do so. Postanowic, namyslic si. To appoint, to determine, to 

intend ; to cause. Co pan postanowi? What do yon resolve upon? 408 Postanowic, etc. 

Co pan zrobic postanowtt? 

Pan powinlen na co si$ namyslic. 

To moje stale postanowienie 

On sig do niczego namyslit nie 
moze. 

Jeszcze nio nie postanowiono. 
Taraz to skonczone. 

Zanim sie. pan namysli. 

Co pan o tern myall? 

To umysluie, z postanowienlem. 

To nie bylo mojem zyczeniem. To appoint, to determine etc. 
What do you intend to do? 
Ton must come to a resolution. 
It Is my firm (set) resolution; 1 
am firmly resolved upon it. 
He cannot make up his mind. 

There is nothing settled as yet 
The matter is settled. 

Before you determine whether . . . 
What do yon intend (mean) by that? 
It is on purpose (on set purpose). 
I did not intend that. Lekarstwa, ktdre on zaiywal, The medicines which he has ta- przyczyntfy si do jego smiercl. 
Sposobnosc robi zfodziei. 

Razal miasto zapalic. ken occasioned his death. 
Opportunity makes the thief. 

He caused the town to be set on fire. Czynic, dzialac, robic. 

Czyncie , Jak chcecie aby warn czy 
niono. 

Ja to zrobic kaze.. 
Nie wiedziai co mial z tern dzia- 
1&6. 
Suknia robl cziowieka. 

Mam wiele do robienia. 
Ja tern zatrudniony. 
Jefli to zdzialac mozna, 
Ja to zrobi^ w kazdym ra7 : *> 

Co mam z tern robic? 
Czy by to pan nczynif? To do, to make etc. 
Do as you would be done by. I will get it done. 
He did not know what to make 
of it. 
Fine feathers make fine birds. 

I have a great deal to do. 
I am busied with it. 
If that be practicable. 
I will do it in one way or ano- 
ther. 

What shall I do with it? 
Would you do thin' 409 Czynic, etc. Uiyje, do tego sii wszelkich 
On to robi umyslnie. 

On to uczynif z wlasnego pope^du. 
Kazdy postcpuje po swojema. 
Cdi mam czynic w takim razie? 

Co Ja panu zrobit? 

Ja pana bardzo utrudzam. 

Co pana to czyni? 
On pokazuje si$ wesolym, nkry- 
waj^c gniew. 
Ten czlowiek gotdw na wszystko. 

Z nlm bardzo zle post^powano. Dac, bra6. 

Daj nam pan co do jedzenla. 
Kto pr^dko daje, we dwoje daje. 
Pan mi wi^cej dac musi. 

On mi darowaJ bukiet kwiatdw. 
Maie podarunki utrzymuj^ przy 

jacidh 
Jego ojciec dawaJ mu na drobne 

wydatki. 

Daj inn pan cokohviek. 
Wydaj mi pan reszt^. 
On mu to oddnt. 
Ja pana we dwoje zwrtice,. 

Kaidemn odclajcie, co ma nalezy 

Biera pan tyle, wiele pana potrze 
ba. To do, to make etc. 

I shall do my utmost. 

He does it on purpose (with a 

design). 

He did it of his own accord (head) 
Everyone acts to his understanding, 
What would you have me do in 

such a case? 

What harm have I done you? 
I give you much trouble. 

What is that to you? 

He sets a good face on a bad game. 

He is a man capable of doing 
every sort of mischief. 
He has been unfairly dealt with. 

To give; to take. 
Give us something to eat. 
He that gives soon gives twice. 
You must give me more. 

Ho presented me with a nosegay. 

Small presents keep up friend- 
ship. 

ilia father allows him so much 
for his trifling expenses. 

Give him ever so little. 

Give me my change 

He gave it back to him. 

I shall return it to you twofold. 

We ought to render every one hit 
own ; every one must have his due. 
Take what you want (your fill). 410 Dae, brae. 

Wez pan bez ogrddki. 

Przyjmuj panskie zaprosiny. 

Wez go pan z sob$. 

Bierz pan co pan a <laja_. 

On chwyctf moj$ re.k$. 

Uchwyc pan od gdry. 

On schwyci* oboma r^kami. 

Pan mig bierzesz za oszusta, glup- 

ca? 
Strzei si pan, aby panu co zlego 

nie zrobiono. 
On potocznych sfdw trzyma sie. 

stale. 

Wziawszy wszystko na uwage^. 
Bierze wszystkle powiastki, za 

prawde.. 

Ja to biore. na siebie. 
To dzieio sie. nie udaio. 
Oto tak sie. on znalazf przytem. To give; to take. 

Take without ceremony. 

I accept your invitation. 

Take him along with you. 

Accept what is given to you. 

He took my hand. 

Take it at the top. 

He took hold of it with both hands. 

Do you take me for a knave (fool)? 

Take care of being wronged. 

He takes things In the strictest 

manner. 

Upon an average. 
He takes for gospel all the news 

that is current. 
I'll take it upon myself. 
That performance did not take. 
That is the method he took. On piecze dwie pieczenie przy He takes double (fees), 
jednym ogniu. 

Podnies pan r^kawiczki Take up the gloves. 

Nie warto myslec* o tern it i s not worth picking up. 

To zabiera wiele miejsca. it takes up a great deal of room. Pomaga6, dzigkowac. 
Na pomoc! ratuj! 
Temu pomddz nie mozna. 

To dla mnie pomoc wielka. 
Nie moie mi pan wygodzic kilkn 
rublami? 
On jej pomdg* wysi^so z powozu. To assist; to thank. 

Help, help! 

It cannot be helped, remedied (*t is 
past help). 

It if a great help to me. 

Can you assist (accommodate) me 
with a few rubles? 

He assisted her out of the car- 
riage. 411 Pomagac, dzigkowa<5. 
On ma wstac pomoie. 

Pomagaj sam eobie, to ci i Bdg 

pomoze. 

On wspomagaf biednych. 
Czys pan pomdgi temu nic- 

szczejli wemu ? 
On ml to bardzo ufatwit. 
Miej pan staranic o moira synie. 
Szanuj pan swe oczy. 
Ja to pariskiej opiece zostawiam. 
Jego dobrze piele.gnowano podczaa 

choroby. 

Ona wychowuje we dzieci. 
Ta matka psuje swe dzieci. 
To ulobienlec swej matki. 

On iubi wygode^. 

Bardzom panu za to wdzi$czny. 

panu pana unizenlo. 
Ja pana za to winien wlele. 
Pan bardzo dobrotliwy. To assist; to thank. 
He helps him up. 
Help yourself. 

He relieved the poor 

Did you assist this unhappy man? 

He facilitated it considerably. 

Take care of my son. 

Take care of your eyes 

I leave it to your care. 

He was carefully attended da- 

ring his illness. 
She nurses her children. 
This mother fondles her children. 
He is the fondling (darling) of 

his mother. 
He loves his ease (he likes to be 

comfortable). 

I am very much obliged to you. 
I thank you. 

I thank you most humbly. 
I take it very kindly of yon. 
You are too kind, too obliging. Dobroc* panska mig za^vstydza. I am confused at your kindness (Your 

kindness puts me to the blush). 
I za trad pan 1 ski. I thank you for your trouble. I return you a thousand thanks. Po tysl%o razy panu Nie jestem w ptanie dosyd by6 j can not thank you enough for 

wdzie^czny za dobroc pana. your kindness. 

Gdybym potrafil mn si^ za to If i could but make him gorae 

odwdzl^czyd. acknowledgement. 412Pomaga6, dzigkowac. T assist; to thank. 

On mi odwdzhjc/yt niewdzij- He proved ungrateful to me. 
cznosci$. O uczuciach. 

Ja kocham brata panskiego casern 

ercem. 

Bardzo go kocham. 
On ma dar bye wsz^dzie lubionym. 

Kaidy go lubi. 

Ja go bardzo lubij. 

On mi przylgnaf do serca. 

Jego bardzo lubi$ w tym domn. 
On najlepszy przyjaciel mego wnja. 

To Jego serdeczni przyjaciele. 
To tak pi^kna kobietal 
Ona jest skromna I stodka. 

Ona kocba swe dzieci. 

Ja C7.uj$ przywiazanie do niej. 

To bardzo mila dziewczyna. 

fcadna dziewczyna. 

Tylko ona moze mi^ uszcz^slivric. 

Ona mn w oko wpad^a. 

On si$ w niej zakochat. 

Ja si^ w niej caly zakochaiem. 

Oni si kochaj^ wzajemnle. On sentiments. 

I love your brother with all my 

heart. 

I love him dearly. 
He has the knack of pleasing 

every body. 

He Is beloved by every body. 
I like him very much. 
He has greatly endeared himself 

(is very dear) to me. 
He IB very much liked In that 

house. 
He Is an intimate friend of my 

uncle. 

They are his bosomfriends. 
This lady is so handsome. 
She is modest and sweet. 

She cherishes her children. 
I feel an attachment for her. 

She is an amiable, sweet girl. 

A pretty girl. 

I cannot be happy without her. 

She struck his eyes (she has be- 
witched, fascinated him). 
He fell in love with her. 
I am quite enamoured of her. 
Their love In reciprocal. 413 O nczuciach. 
Ona stroic siQ lubi. 

Ja nie lubiq tego. 
To mi sie. nie podoba. 
Jefli mi si$ co \v niej nie podoba, 
to jest jej duma. 
To mi bardzo nieprzyjemne. 
Ja z tego wcale niczadowolniony. 

Ja tyin nie znpeinie zadowolniony. 
Trndno podobac si(> wszystkim. 

Panu wygodzic trndno. 
On z malego kontent. 

Jak si panu podoba. 
Jefli to panu sle, podoba. 

To mi? bardzo ubawtto. 

To mie, bardzo ucieszy 
Ja tern zachwycony. 

To tylko aby go zadowolnio. 
On chwali* mdj dobry gust 
Pa&ska nwaga mi pochlebia 

On Ja n^cil gladkiemi slowami 
On Jej prawii pochlebstwa. 

On pochlebia kobictom. 

Co pan mtfwl, to bardzo po 
chlebne. On sentiments. 
She is fond of finery. 

I am no friend of such things. 

I do not like it. 

What I dislike most in her, is her 

pride. 

I am greatly displeased with it. 
I am by no means contented 

with it. 

That does not quite satisfy me. 
It is almost impossible to please 

every body. 
Yon are hard to please (difficult 

to be pleased). 
He contents himself with littie. 

As yon like. 

If it pleases you. 

It has afforded me much pleasure. 

I shall be very glad. 

I feel much delighted with it. 

It is merely to satisfy him. 
Ho flattered me for my taste. 
I am flattered with your attention. 
He flattered her with fair words. He entertains ladies with amo- 
rous nonsense. 
What you say is rather flattering. 414 O uczuciach. On sentiments. 

Ifalarz jej troch$ pochlebi*. The painter has flattered her a 

little. 
On si$ pomle.dzy znacznyml uwija. He fiatters (courts) the great. 

To poohlebca. He ia a true -vvheedler. 

On si<j przyslnguje. He is over -officious. 

On J$ sciskal czule. He fondly caressed her. 

On bardzo zarozumialy. He thinks much of himself 

To zarozumialec. He is a conceited coxcomb. 

Pan za wiele sobie pozwala. You presume too much. 

On udaje wazn$ mine.. He assumes an air of importance. 

On sie. pyszni, nadyma. He is puffed up with pride ; he 

struts about like a peacock. 

On sie. wydaje za uczonego. He carries it high; he plumes 

himself of his wisdom ; he boasts 
of his learning. 

On sie. uwaza za bardzo madrego. He thinks himself very clever. 

On z tego wiele sobie przypisuje. He values himself very much upon it. 
On si<j tern chwali. He makes a show of it; he takes 

pride in it. 
On sie, chwali z tego co uczynil He boasts of what he did. 

On chce sig pokazac vrytrwalym. He piques himself upon his firmness. 

On to czyni z zaroznmiatosci. He stands upon his point of honour. 

On to sobie za czesc przypisuje He thinks it an honour; he ma- 
przypisnje sobie z tego zastng^. kes it his boast 

Stroi si^ ch^tnie w obce pidra. He is fond of decking himself 

with feathers of other people. 
Ona udaje skromn^. She affects prudery. 415 uczuciach. 
Ona sie. mizdrzy. 

On bardzo zarozumiafy, 

On jest ozdoba, dumsj familji swo- 
jej. 
On bardzo grzeczny dla obcych. 

On jest szczejliwy w prostocie. 
On w tern szczegdlnie zr^czny. 
On w tern t$gi. 
On bardzo wydoskonalony. 

On we wszystkiem zgrabny. 
Jemu rozumu nie brakuje. 
On czlowiek uczciwy, z chara- 
kterem. On sentiments. 

Bhe minces her words, her steps , 
she if prim. 
He is very ambitious (of glory) 

He U the boast of his family. 

He is very polite with strangers 

He Is very courteous, affable. 

He Is especially clever in this. 

He is quite master of this sub- 
ject. 

He Is a well -informed, highly ac- 
complished , enlightened man. 

He is naturally handy at every thing. 

He is not wanting in wit. 

He is an honest man, a man of 
character. On dzis pierwszym w towarzystwie. This man is the hero of the day. 
On jest cziowiekiem wysokiego 
tonu. 

On czlowiekiem zdrowego rozs$d~ 
kn. 

On cziowick boz zarozumlema. 
On czynny, niezmqczony, dokia- 

dny cztowiek. 

On czlowiek dobrze myslqcy. 
On jest czlowiekiem dobrego scrca. 
Ja go bardzo powaiam. 
Ja go cenie. wysoko. 
Z ca^ym szacunkieni, jaki mam 

dla aiego. He is a man of the highest degree, 
of the first rate ; he has an excel- 
lent tone. 

Ho is a very reasonable man; ho 
has common sense. 

He Is unpretending. 

He is an active, indefatigable, 

exact man. 

He is a well-minded man. 
He is a very goodhearted man. 
I esteem, value him highly. 
I make very much of him. 
Notwithstanding the regard I 

entertain towards him. 416 uczuciach. On sentiments. 

On posiada szacowne wfasnolcl. Ha has estimable qualities. 

Szanowny starzec. A venerable old man. 

To mu zaszczyt czynl. It redounds to his honour (reflect* 

honour on him). 

On mi$ zaszczyca sw$ przyjaznia, He honours me with his friendship. 

On sig z tego ze slaw^ wywia_zat, He has honourably acquitted him- 
self of it; he came off with credit. 

Pan to ceni za wysoko. You attach too great value to it; 

you overrate it. 

Pan tego naleiycie ocenic nie umie. Yoa do not know how to appre- 
ciate it; you underrate it. 

My zawsze tych lubimy, ktdrzy We always love those who ad- 
nas podziwiajij. mire us. 

Nie ma nic godniejszego podziwie- There is nothing more admirable, 
nia. 

Byiem w zachwyceniu. I was taken up with admiration. 

On wzbudza we mnie szacunek. He inspires me with awe. 

Moie pana cena zadziwi. Perhaps the price will startle yon 

Dziwig si$, ii on nie widzi nie- I wonder he does not consider the 

bezpieczeristwa, w ktdrem sic, danger he is in. 

znajduje. 

Czy mozna si$ dziwic ze ich nie Is it surprising if they are not be- 

lubi$? loved? 

Ja siq nad tern nie dziwi$. (Nie I do not wonder at it. (No wonder 

dziw temu). that . . .). 

Na wielkie podziwienie wszystkim. To the great surprise of every body. 
(Wszystko si<j dziwi.) (Every body wonders). 

Ta wiadomosc bardzo mi$ zrazila. I was greatly surprised at this in- 
telligence. 

Ja byt zdziwiony jego smiaJoscia. I was very much astonished (quite 

amazed) at his boldness. 417 O uczuciacn. 

On z zadziwienia do siebie przyjsc 
nie mozo. Pan mi^ w zadumienie wprawia. 
On sie dziwi wszystkiemu. 
On zdawat si$ bye bardzo zadzi 
wionym. 

On osfupial. 

On byl zachwycony. 

Ja jestem bardzo zachwycony. 
Boje. sie., aby on nie przyszed*. 

On sie. boi bye odkrytym. 
Nalezy si obawiac, aby . . . 
Czego si pan obawia? Czy jest 
sif czego obawiac? 
Ja si^ obawiam o pana. 

Kto si$ na gorqcem spazy i na 

zimne dmucha. 

\ 
On dzierzy swych poddanych 

w obawie; oni go si$ bojq. 
Z'obawy, aby on tego nie zrobtt. On sentiments. 

He cannot recover from his asto- 
nishment. 

You make me wonder how . . 
He makes a wonder of every thing. 
He looked all wonder; he was 
quite bewildered. 

He was dumb with astonishment. 
She was enravished, wrapt In 

admiration. 

I am quite enraptured. 
I fear (apprehend, am afraid) he 

will not come. 
He fears to be discovered. 
It is to be feared that . . . 
Why are you afraid ? Is there any 

thing to be feared? 
I am afraid on your account. 

(I am in fear for you.) 
A burnt child dreads the fire. 

He keeps his subjects in awe. 
(They stand in fear of him). 
For fear (lest) he should do it Ja bylem jak na we.glach, z obn I sat upon thorns , fearing that .. 

wy . . . 

Pan mie. przestraszyi. You have frightened me. 

On si$ boi wlasnego cienia. He is frightened at his own shadow. 

On sic^ boi kaidej drobnostki. He startles at a trifle. 

On wyszedl z tego ze strachem. His fear was his only punishment 

Strach dziwny ogarnat ttam. The crowd was seized with panic. 418 O uczuciach. On sentiments. Mysl sama o tern w dreszoe mie. I shudder to think of it. 
wprawia. 
Droszcz miQ przeszedh I was seized with a cold shudder Straszy w tym domu. This house is haunted Nie boj si$ pan; niech pan nie Do not be dismayed; this ought 
porznca przedsie.wzie.cia ze stra- not to deter you from your pur- 
pose. 

Do not be uneasy about it. 
He is easily intimidated, disheart 
ened. 

You put heart into me, encourage 
me; you revive my drooping 
courage. 

Come, cheer up J Take heart (con- 
rage) ; be of good cheer. 

You discourage me from doing it. 

Be not disheartened 

Compose yourself. 
Try to procure him relief. 
Your kindness encourages me. 
I recover myself a little 
Do not be angry. 

Moderate your anger. 

I disarmed his wrath. 

He easily flies into a passion. chu. 

Niech to pftnn nie zawadza. 
Jego latwo pozbawic" odwagi. 

Pan mi dodaje odwagi, oiywia Smialo ! 

Pan mi bierze odwage^ 
Tylko z odwag$. 

Uspokdj siq pan. 

Staraj sie. pan go uspokoid 

Dobrod pariska dodaje mi odwagi. 

Ja sly uspokajam powoli. 

Nie gniewaj sig pan. 

Ufmierzaj pan gniew sw<Jj. 
Ja jego gnlew ukrticttem. 
On Jatwo w gniew wpada. Osusz pan Izy swoje. 

On -s< nadzieji pociesca. 
To wielka ojcu pociecha. Wipe away (dry up) your tears. 

He consoles himself with the hope. 
It U a great comfort for a father. 419 uczuciach. On sentiments. 

On po svvej stracie niepocieszony. He ia inconsolable abont hit loss. Jtaram si$ go pocieszac po smicrci 
syna jego. 

Na co si pan uiala? 
Pan poiaJuje tego. 

Ja si$ pozal$ u ojca panskiego. 
Mam przyczyn zalio sle. na was. 

Ona si$ bezustannie zali. 

On udaje ialacego, strapionego. 

On na mnie ma zale. 
On ml si$ wykrzywia. 
To ml bardzo nie mito. 

On bardzo si$ na nas gniewa. 
To go do Ktosci przyprowadztto. 

On bardzo drailiwy. 

Pan go za nadto dratini. 

On nadzwyczaj kldtliwy z natury. 

Dla czego pan ptacze? 

Ona zalala sie. izami, zacz^la pla- 

kad. 
Ona wylewafa Izy gorzkie; pfakala 

gorzko. 

Ona pJacze z troski. 

Ona wylala ioz zdroje. 

Dla czego pan tak smutny? 

To mi$ nlopokoi, wprawiawobaw^. 

To go martwi. I endeavour to comfort him oa 
the death of his eon. 
What do yon complain of? 
Yon shall repent of it. 

I shall complain of it to your 

father. 
I have good reason to complain 

of you. 

She is always lamenting. 
He makes his case very wofnl; 

he makes a poor mouth. 
She pouts at me. 
He looks sour at me. 
I am greatly displeased, disgusted 

with it. 
He is very angry with (enraged 

against) us. 
That made him fly into a great 

passion. 

He is very touchy. 
Yon provoke, vex him too much. 
He is hot-headed; he U of a 

cholerio temper. 
Why are you weeping? 
She burst into tears; she fell a 

crying. 
She shed bitter tears; she wept 

bitterly. 

She weeps with sorrow. 
She shed a torrent of tears. 
Why do yon look so sad? 
It gives me great concern 
That distresses him. 420 nczuciach. 
To go bardzo smuci. 
Ja pana szczerze zaiuje.. 

On wart pozalowania. 
Wielka azkoda, ze . . 
ZaJujq, ze tarn nie bytem. 

Bardzo mi boli, iem pana obra- 
zih 

To go bardzo zmartwtfo. 
Tego mi zal serdecznie. On sentiments. 
It grieves him much. 
I pity them sincerely. 

It is a pity for him. 

It is a thousand pities that . . . 

I regret that I was not there. 

i am verry sorry I have offended 
you. 
Ho felt extremely mortified. 

It grieves me to the very heart Na mdj zal najwie.kszy. 

To mi$ bardzo boli. 

Wszyscy zafuj% tego czfowleka. 

Uczuja brak tego ozlowieka. 
On przyttoczony bolesci$. 
On prawdziwie tego zaluje. 
Smutek sciska za me serce. 

Smntek serco gryzie. 

Cziowiek ze zgryzotami sumienia. 

On t$ nowina bardzo ucieszony. 
On sle. bardzo tern ucieszyl. 

To mie, cieszy serdecznie. 

To weseli dacha. 

On nie awdj z radosci Much to my regret. 

I am very sorry for it. 
He is generally regretted. 

That man will be missed. 

He is very much depressed (de- 
jected). 

He repents it earnestly. 

My heart is ready to burst with grief; 

I am vexed to the very heart. 
Grief preys upon the heart. 
A man tormented by the stings 

of his conscience. 

This news gave him much plea- 
sure (he rejoiced at it). 
He is overjoyed at it. 

I am heartily glad of it. 

It makes one merry. 

Tie cannot contain himself for joy, 421 uczuciach. 
Radosc jasniala z kazdej twarzy. 

Oni bardzo si bawili na wsi. 
Jego muzyka raduje bardzo. 

To bardzo zabawne zaje.cie. 
To mie. bardzo zabawia. 
On bawi* caie towarzystwo. 
Ja bylem tak ucieszony, ii. 

Z czego pan si$ smieje? 
Ja na glos siq rozsmiaiem. 

On si$ od smieohu trzymai za 
boki. 

On sie. z calego gardla smieje. 
Mysmy sie serdecznie usmieli. 
On aobie smiej'e si$ pod nosem. 
Pan mi^ do smiechu pobudza. 
To bardzo smieszne. 

My si^ porz^dnie usmiejemy. 

Sraiej^ siq z niego. 

Ja to tylko dla zartu powiedziaJem. 

Kto smieje si^ ostatni, ten najle- 

piej si smieje. 
Nie ma powodu do smiechu. 
Usmiech ziosliwy. 
Oni si^ usmiechaj% na siowa panskie. 
On potrafi zawsze powiedziec co 

imiesznego. 
Pan pewnie tylko iartuje? 

To byt tylko iart. 

Ja to tylko dla zartti zrobiiem. On sentiments. 
Joy beamed on every countenance. 

They enjoyed themselves very 

much in the country. 
He takes a delight (he delights) in 

music. 

It is very amusing. 
It amuses me very much. 
He amused the whole company. 
I felt so delighted that . . . 

What do yon laugh at? 
I burst out laughing. 

He was ready to split his sides 
with laughing. 

He laughs as if for a wager. 
We laughed heartily. 
He laughs in his sleeve. 
Yon are very pleasant indeed. 
It is very ridiculou*. 

We shall have fine sport by and by. 
He is laughed at. 
I said it in jest. 

They will be best off who laugh last. 

There is nothing to be laughed at, 
A malicious sneer. 
They smiled at your words. 
He Is very facetious. 

You are facetious Sir. You mean 
that as a jest? 
I was merely joking. 
I did it for fun. 422 uczuciach. 
2art na strong. 

Oni go wysmiewaj$ Z nim zartowac nie dobrze. 

On zrobil iart z tego. 

Za daleko iart prowadzicie. 

Pan mi psot$ wyrza/lzit 
Pani zartuje laskawie. 
Wszystko mi jedno, co inni o tern 
powiedza. 

To tremis, iartownis. 
Jak pan dzisiaj wygl%dal 
Pan rzeczywiscie zabawny 
To psota, to zart. 
Wszystko to iarty. 
On z ni$ zartuje. 
On si$ robi smiesznym 
Ca*y swiat nasmiewa sie. z niego. 

On to obraca w smicsznosc. 
On Kiq obraza paiisldm zartem 
On siQ wszystkicm obraza. 
Ona si^ czttfa bye obrazon^. 

Pan go obrazii gl^boko, do zy 

wego. 
Jego osobiscie zbezczeszczono 

Slawa jego zaczepiona. 
Jak ie pan glupi, prostyl 

Pan jestes durniem. 
Pan bez wychowania. On sentiments. 
In good earnest, without jesting 

They made game (sport) of him. 

He la not to be trifled with. 
He turned it off with a laugh. 
That's carrying the Joke too far. 

You played me a trick. 

You are pleased to banter , Mylady 

1 care not a straw for what they 

will say about it. 
He is a joker, a merry man. 
What a pickle you are int 
Yon are a pretty fellow indeed. 
It is a prank, a joke. 
All this is but a farce. 
He is dallying, fooling with her. 
He makes himself ridiculous. 
He is the laughing stock of 

others. 

He turned it into ridicule. 
He takes offence at your joke. 
He is offended at every thing. 
She felt hurt, affronted ; she took 

umbrage at it. 
You have stung him to the quick. 

They have outraged him in his 
person. 

He has been outraged in his honour 
What a blockhead you are. 

Yon are a simpleton. 
You are a naughty fellow. 423 O uczuciacfc. On sentiments. 

On nagadat mi grubijanstwa. He abuaed me ' he U8ed 

language to me. 

On kaidego obraza. He abuse8 ever y bodv - 

On go ai do domu grubijarfstwa- He abused hlm even m hu own 
mi przesladowa*. noa8C - 

On mi ? obrzuci* obelgami. He inveighed against me 

Oni wysmiewaja jego njdze. They made * mockery of his misery. 

Jego post ? powanie jest poniiajace. This step is considered as degra 

ding. 

On si$ do tego stopnia poniiyl. He stooped to that 

Nieszcze^cie bardzo go poniiylo The misfortune has humbled him 

very much. 
On sobie z tego nic nie robl. He disregards it; he makes light 

of it. 

On sobie z ni$ poniiajaco posta- He treated them with contempt, 
pit. disdain (contemptuously). 

Pan gardzi mij przyjafni$. Yon disdain my friendship, my 

offers. 

Jefli si$ pan chce zniiyc* 1 pisac" If you can condescend to write 
do niego. to him. 

On sciagnai na siebie pogard$ He has fallen into contempt. 

wszystkich. 

Ja podobneml nieprzystojnosciami I always despised such meanness. 

zawsze pogardzam. 

Oni pogardzili wszystkiemi memi Yon have set at naught all my 

radami. counsels. 

Ja j$ nienawidze,. I nbhor, detest him. 

On nienawidzi go smiertelnie. He .hates him mortally (bears a 

mortal hatred to him). 
On wsz^dzie znienawidzony. He to the execration of every body. 

On ziosci si? na mnie. He owes me a grudge. 

On to z nienawisci do mnie czyni. He does it out of spite, through 

resentment. 424 O uczuciach. 
Ja mam do niego odraze.. On sentiments. I have an aversion for him, a dis- 
like to him. 
9n wywart na mnie swdj gniew. He vented his spleen upon me. On ziy na swego pana, gdyi mo 
nie pozwoli* . . . 
On pomscii swego ojca 
On na mnie sie. zerascii. 

Oko za oko, zab za zsjb. 

Re.ka re^ myje. 

Ona zazdrosna swej siostrze, dla 

jej urody. 

Ja mu j ego szcze.scia nie zazdroszcze,. 
^epiej bye zazdroszczonym , jak 

politowanym. He was disgusted with his ma- 
ster for refusing . . 

He revenged his father. 

He revenged himself (executed ven 
geance) on me. 

Tit for tat. 

We must help each-other. 

She envies her sister's beauty. 

I do not envy his happiness. 
Better envied than pitied. Niektdre przyslowia. 
Tenbogatykto na maJem przestaje. 
Jak kto sobie posciele, tak si$ 
wyspi. 

Naleiy wye z wilkami. 
W nocy wszystkie koty szare. 

Kto zbiera siac rnusi. 
Nie chwal dnia przed wieczorem. 
Jedna jaskittka nie przyniesie lats- 
Kto rano wstaje temuPan Bdg daje, 

Lenistwo pocz^tkiem wyst^pku. A few proverbs. 

Contentment is beyond riches. 
As you make your bed, so you 

must lie down. 

You must howl when others yell. 
When candles are out, all cats 

are grey 
We must sow, before we can reap. 

One must not proclaim victory 
beforehand. 
One swallow makes not a spring. 

Early to bed and earlj r to rise, 
makes a man healthy, wealthy 
and wise. 

Idleness is an inlet to all vices. 425 Niektdre przyslowia A few proverbs. 

Kto przebiera, nio wybierze. Ho chooses for the worst. 

Mie^dzy slepymi, jednooki krdlcm. i n a country of blind people, the 

one-eyed man is king 1 . 

Poznac mistrza po dziele. An artist is known by his perfor- 

mance. 

Nowa miotla dobrze zmiata. A new broom sweeps clean. 

Z potrzeby czyri cnote.. You ought to make a virtue of 

necessity. 

Czlek bez pienie.dzy, to ciaio bez j^o money, no paternoster 
duszy. 

Nie ma rdiy bez kolcdw. No rose without a thorn. 

Nie ma regufy bez wyj^tku. There is no rule without an ex- 

ception. 

Kazda liszka swdj ogon ohwali. Home is home though it be ever 

so homely. 

Natura ci^gnie wilka do lasu. What's bred in the bone, can ne- 

ver be out of the flesh. 

Niczcm prorok w swym kraju. j?0 prophet is believed in his own 

country. Dictionaries of foreign languages published by 

Otto Holtze'g Successor in Li e i p z i g. 

a. Dictionaries in 8. (half morocco.) 

Helms, Danish-norweg.-German and German-Danish-nor. M. 9.50 

-Swedish-German and German-Swedish ,,10.25 

Kaltschmidt, English-German and German-English . ,, 9.50 

Kreussler u. Volbeding, Latin-German a. German-La. ,, 7. 

Potocki, Polish-Russian and Russian-Polish 2 Vol. each ,,11.75 

Russian-German and German-Russian (small 8 ) . . ,, 5.60 
Schmidt, Russian-German and German-Russian . . . ,,10.25 

Tewfik, Turkish-German ,,13.25 

Weber, Italian-German and German-Italian ,,10.25 

b. Pocket-Dictionaries in 16. (half morocco.) 

English-Bohemian and Bohemian-English ,, 5.85 

-Dano-norwegian and Dano-norwegian-English . . . ,, 4.25 

-Dutch and Dutch-English 4.25 

-French and French-English ,, 3.75 

-German and German-English ,, 3.25 

-Italian and Italian-English ,, 3.75 

-Polish and Polish-English ,,5.75 

-Russian and Russian-English ,, 7. 

-Spanish and Spanish-English ,, 4.75 

-Swedish and Swedish-English 4.25 

French-Danish and Danish-French 4.25 

~- -Dutch and Dutch-French ,, 4.25 

-Italian and Italian-French 3.75 

-Polish and Polish-French 5.25 

-Russian and Russian-French 7. 

-Swedish and Swedish-French ,, 4.25 

German-Bohemian and Bohemian-German ,, 5.25 

-Danish-nowegian and Danish-norwegian-German . 4.75 

-Dutch and Dutch-German ,, 4.75 

-French and French-German ,, 3.75 

-Hungarian and Hungarian-German 5.25 

-Italian and Italian-German 3.25 

-Modern Greek and Modern Greek-German ....,, 7. 

-Polish and Polish-German 4.25 

-Portuguese and Portuguese-German 5.25 

-Russian and Russian-German 5.25 

-Spanish and Spanish-German ,, 5.25 

-Swedish and Swedish-German 4.25 

Italian-Danish and Danish-Italian ,, 4.25 

Russian (II. Vol. under the press) ,, 7.75 

Russian-Modern-Greek (II. Vol. under the press) . . . . , 5.75 -Polish and Polish-Russian , 

-Swedish and Swedish-Russian Greek-G erman and G er man-Greek (I. A. E. S chmidt) 2 Vol. each 

Greek-Latin (Dr. E. F. Leopold) 

Hebrew-German (Dr. I. Fiirst) 

Latin (Dr. E. F. Leopold) . 4.25 
5.25 

4.25 
4.75 
3.75 "OOK IS DUE ON THE L 

^TAMPED BF7 CALiFOBNTt U.C.BERKELEY LIBRARIES 
331402 


UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY