Skip to main content

Full text of "Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| i 
■i s 
I 

1- 

I HlHMtMÉH \ t • 

1 [. t r 


^ MATRIKEL '-r» ■* * — * MATRIKEL 


mktm m ^h 1 
@om Sfrätt «r 1794 m nitmtanU Stt 6Iif 

JOtt Introducerade, famt Adopterade, 

* i attbate»ciassen flipttatej % II CARL FREDRIC ROTHLIEB. ttUh Xoiiflt tttAfits trlMgfYe PrmUgio, . ■ ■ -■■ 1 I II Kr^at |ol Carl F&. MARfiVAROy I807. 


K 


* J • •- M V ** ' •> t F^ zm "••■♦«. ^ »<*• "\ 


*v L .< 
?^^;' - 1, t,--- •- 
•-■t < . t 


O tif5r ^er jrottgl. ^alié fhtttt mlU^té nu t 

iDait^e hUH»tt mia uphta^tt 0(^ af OEber jtottot 
!{77(H:t ii)«4b.er tittset Utan afft aofprlf ttt)t>ä eottt 
f^rtfetifl/ todgar {og (ttbafi i ttnberbdiridlet atinal« 
la om &tr jrottgr. ^ahti Biga S$eflf9bt, mm 
ten fraftigafle ttpmutttrott foir mi^, att fortfora 5(^elö Historia. • » > 

9((Ierndbigfle ^otiungl då Mtttn Mttna nnt» 
ra . dn betta om «6men|?e itonondoré ddgn oc^ 

ifri^aitt S5emoban^en af ilnUmttn, att t\tm fin 
jtonung o(^ fitt ^åbernc^Ian^ , m6tad af ten mU< 
l)a oc^ MbnwU blid iirån ^^ronett, fom tVM* 
^ar emot en ®amtibé enftbiga Omt6men o^ 6Itf« 
iDfr en Umn fbv (Sftemerltené SKiittMa. ^att 
ftnner itti ocnna IXt^terémanna^Cdndb ofmeraUt 
talande ^eterm^Un. ^uruleteö ^mnfft Mn 
djort fia n>ärMge af €btt ^ong(. «97ai:t^ €g(n 
0^ ^eS i>jb6be(ige Sfatera Upmuntran o(& !nät. 
^uru l9(f(fgt terf6re/ att lefma I ett Sant, ter 
36rt|en|ien/ pr6fn>ab t ^retcn^ eHer ^rfgeté t^r» 
fen; år fäfer/ att, utom tet egna t!77etn»etantet 
af upfpUba pligter/ åfn>en fS itpb^ra ^eI6ning 
af en rdttbi^ od 4(ffat £Xegent. 

Uptag, ^Uerndtfafle honung! Utta ^rBete 
meb /amma t^ga fflåh , l^marmet te f 6rra uti 
lita ämne tlifwit Bew^rbigate. 

Sraml^drtar mét tju^fle unterfiStnga n>(rt«^ 
itat/ nit 0^ troget CARL FREDRIC ROTHLIEB. / PRENUMERANTER 
SUBSCRIBENTEli. t>tmt6 3Staiit ©rottninden * 

af @6t>etmanIanD . * • ^ 
l^enneé Äcn^L Ä*g^ct> ^tinfeé. 

fan SOPHIA ALBERTINA * 

i^ané Excellence S^ttt ®reftt)e Carl Axel 
Wachtmeister , &ma Sttfetf IDtrotfct, 
Sunfcé Acad. Cantzlér, Présid. Ktbta. 
re o(^ Commendeur of Äongl. !Dloj:W Ord. 

J&Äitf Excellence ^©err ©ref^e Johan Ga- 
briel CbsENSTiERNA, f. t, @n>ca fftiUi 
SKarjfalt, SlifcUarc o(^ CoiMnendeur af 
Äon^I. SDlöj:W Orden, Ordens-Cantzlér, 
Sfl af &e $(t)erton i ©tvenffa Academien. Pren. Snb*. 12 4 i ^atii Excellence S^tvt ©refnje Axel von 
, Fersen, ©roca SRifeé snatifalf, Upfala 
Academise - Cantzlér , General - Lieute- 
nant-y SCibbare od^ Commendeur of 
XotiqU fOtayM Ofden» famt SKibtare af 
Äongl. Sranffa Orden Pour le Merite 
Militajre « * « « « IPtca. Subs. ^an^ Excellence ^err ®ttfm Magnus 
Ericsson Brahe, €n af 6n>ea 9UUS 
^max, f. t. Capitaine-Lieutenant , 9tiN 

' t>axt oc^ Commendeut af i^onsl. !Otaj:t$ 
Orden ■ • • « « 

^ane Excdlence i&etrr Srt^rre Malte Ra- 
mel, f. t. 9iifé«9ldb, Gouvemeur ffir 
^an$ itongl. i^&^^^t ^on«9)nnfen, 9{it« 
tare o(f» Commendeur af i^ongf. SDtaj:t^ 
Orden, en af be iCberton i ©n>. Acad. 

^aM Excellence ^enr Sri^erre Johan Lil* 
jencrantz, f. t>. SRif«*9tÄl>, President, | 
Commendeur af ada ^Kongi. fBiajM Or> 
den 0^ Ordens. Vice-Cantzlér « 

i^an^ Excdlence J^err ®refn>eCARL Adam 
Wachtmeister , €n af fKihti S^ttaVr 
éfvottfU^Wtati^alt r ^ho Academiae-Cantz- 
lér , SKibtare o(| Commendeur af .^ottgL 
Wl<iy.t€ Orden * * * » 

^a«g Excellence i^crr ®re^ Eric Ruuth » 
^ti af 9iif(t$ ^ixxat^ f. b» General-Gou 

ver 2 i f 


vemeor i Pommern od^ ®ttifewå(t>é A- 
cadetniae • Cantzlér, 9itt&are o(^ Conr- 
mendeur af ^otiQl, fOldiM Orden, 
famt Copimendeur met ^tora JCoriet 
of StotiQi, aBafa«Orden » > 

J&flné Excellence S^ttv gri^errc Thure 
Klinkowström , €n af Stifet^ J^rror, 
f. ^, President, éftt>erf!e.2»orflfatf, SRiN 
tare o^ Commendeur af i^ongl. !Dla):(tf 
Orden . » « « • Pns. Sttbi.1 J^an^ ExcelleRce i^err ®refwe Mauritz 
Klingspor. €tt ttf SliCetö J&crrar, Ge- 
neral en Cnet i $inlanb/ General af 
In&interiet, General • Inspecteur lifmt 
Cavallerie- Infanterie< o<^ ä^dare«Troup' 
pame i Sinlan^, dtib^are o^ Com* 
mendeur af ^ongl. WiayM Orden 

S^né Excellence S^itv Sri^erre Johan Chri- 

STOPHER TOLL, ©Il af SitiUU S^ttM , 

Gneneral-Gouvemeur t BUm', Gteneral 
af Cavalleriet, 9{it>&are o(^ Commen- 
deur af ^ongl. SDtajtté Orden, famt 
9ttbt>are af aU. ^ejferl. dtpffa Orden 


^m — ébo Je>of»9td« ... . 

— I©afa ^of^SJdtt - - * 

— ^tg^^i^of 9tdt|en « • « ' 

— .Ärigé.Collcgium • . • . 

a 2 ' — Com- 1 
1 Jfongl Commerce-CoTlegium * » 

— Söcrgé^Colle^iutn * « * 

— Stats-Contoiret. » ■ « 
_* * ^rtmmar^SÄdtten » « » ' 
-_ ^rigé.Expeditionen • • 

9iit>t>are^ué*Archivet , * • . « 

©TOcnjfö Academien i ■ * , 

Äongl. 2BetcnflPapé»Academien # # 

— SBitter^rté Histone* od^ Antiqvi- 

tet3-Academien « « 

— ^ri9«*Academien * « 
oftt)cr.@t<StHaajre»€m&ete« CantzU • 
SJiffené ©tdnbcrö Banqve *• , ' 
Annéens Pensions-Cassa-Direction * 
Consist. Acad. i Upfato # # 
Consist. Acad. i Sunö • . < 
Consist. Acad. i ^o < » • 
Gymnasii Biblioth. t ©teengndtf « 
Gymnasii Biblioth. i €almar . * 
Societeten i ®refl. Bondejfä $ufet • 
3crn»Contoiret » . • , , 

AdUrhtth.^ G. }., Cantzli-aåb; Comm. öf Ä.Syi. O. ! — 
Aktn von, C. P., Assessor »00 
Altnqulst, E. A.^ Prt>fessor 00 
Aminoff, G., &fn)erjIe*Lieuténant 
Angelin, J. E., Cantzlist i Äongl. Cantzliet 
AnkarsparrtyJ. Carlsson, 6f»cr(ie, Wibl». öf @. O. 
Anckarsvärd, M., gri^. Gen. Major, fian^S^. 

Comm. tnel) @f. Äorfet «f Ä. @w, Ord. 
Arfvtdsson, A», Secreterare » « 

AskUng, fin^raan * * » « 

Bar- 1 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 1 
1 1 

1 I # 

B^rcheuf^ G., Notarie # # 
Baumgarten von^ *F. G., Major 
Beckmarkj J. 7.5 Ä. SJtfle Expedit. Secr et. 
Bcckmarky N. P., |5rojl # ^ t t 
Bermttf J. %xi^. b^mxHt, Gen. Adjut. SRibt, 
BcrgcftTchSId j J. C Sccreteralre ^ # 
Bogeman, C. J.y Capitaine ^ t 
Bohm^ G^ J.j Secreterare 0*4 
Bonde y C. 7-, grit)* fcfn)crfIciiÄattnnar^3tinfare, 

Cotnmend. of Ä» 9?orbfijerne^Orden # 
B013 J^ , Örcfwe 00 4 
Bosén, P. 7. Ä* Protocolls.Secreterare 
Bruchsteät, Ch. 00 
Brummtr, S. W. Major 

Busckj B.j Commerce- 8l8b 
Bu^ckj A. 7-y ®rop()anWare 
Bäck , Rector Scholae . 
BSmhjelm^ S. G., Lieutenant 

Calandcr, J. P., i&drab«i)6fbina • 
Cahniusj Af., Professor oiff »ibbare 
Carleson von^ Assessor 

Ccrpelan^ W^., griö* ÄammanrSunfare f 
Carpelan^ C E-, gti(). 6fwerfie#Lieutenant 
Cavanäery C. ?Domi^?)rofl 000 

Cederbaum^ P. C, »ruI«#Patron 
Cederborg j F., Secretetare 000 
Cronstedt^ H. A., fcfwer jlc^Lieutenant od^ Sllbbare 

Dahlcronay C. G. ^ e 
Dale sköld y C J.9 ^astaan 000 
Dankvardt^ M. G., Secreterare # 
Delen-f C.5 & Comp. 00 0,0 
THdron^ C. J.j Major 00 - 
Eimanj A. J^% Advocat-Fiscal 

a 3 fi*r- Prea. Sobfl. 1 
1 IP. 

# 
^* Commen- 
0_ 

Ehrenhorgi C W. Af., Secreterare. 
Ehrenroth, C. G-, General- Major, 
deur af Ä. ©»• Ord, * 
Ehrenstam, S. G-, fcfwcr^Auditeur 
Ekerothy P., ^rojl ^ 

Ekerothy O.f Philosoph. Magister 
Elgenstjcrna^ C.> Secreterare ' 

EfjgeströmvonLi»y^i>fiiCQ.ntzléry Com. af Ä,9?.0 

FalkcnlHiPgj Gabriely gtiöetr^ tia Eagwanéö 

Falhnbergy M. G. O., Äammar#3utrfare \ 

Fahlströmy N. G., Notarie 

Fanty É. Af., Professor 

Fanty Rector 

Fineld y P. J.9 i6fwer^Inspector 

Fleming j C, grt^» i)fmcrile^Äammar^3unfaref 

dtlbb. af A« 97 .r O. @n be SIberton I ®n), Acad. 
Flemingy H., gri^erre # ^ # # 
Floderus y Af., ^rofl # ^ » ^ 
Flodiny J. yf., äBlfftJp, Corum. af Ä* 9^. Ord. 
Flygär€y J. Af., £anb^#Secreterare » 

Foc*, G. Ä^-, Gen. Lieut. Comm. ttftb ©tora 

Sox^. af Ä. <Sm* Ord^ 

Francken von^ H. /?., Vice- Amiral, Ribb* af 

Ä. ®tödrb«#Orden ^ 
Frbdetius^ M, Secreterare i Stats Contoir et 

Gahny J. H., SBrufg^Patron 000 
Gahn, H. W^., Copist i Äon9f..Cantzliet s? 
de Getry J. J.\ gri^ &fmcr*Äammar|)crre, S?ibb. 

af *♦ 9?orbfl[. Ord. 0000 
de GeeryJ.J.j gri^* Cornetttt)ib Sif^Gard.Hiri?dfl 
de la Gardie^J. Pontusson^ ®refwC| Cap. Lieut, 

©fnftm. wib Ä. a». Ord, Comm. af Ä. SWorbfi. O. 
Gjbrmily C. C., ÄonflK Bibliothecarie > 

Gr5;i- Pren. 
1 Subt* 1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 

1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 

1 
1 I Grangren^ J. <P/, Notarie $ $ - § 
Grill y F. »"., Copist lÄonfli. Cantzliet p 
^ GylUnadUr^ C*y Secreterate $' $ 
Gyllenborgs C J ^ ©rcfroc, Présid. Commen- 

deur af A« 9}orbfHernc#Orden 
GjlUnborg^ F., 0refwe, Rcvision3-Secretera- 

re, m^b. af St. »ortff. Ord. • # 
GjlUnbögely G. yf.| £)fn)erfie^Lieutenaiit ^ 
Gyllenram y C ^f.^ Auditeur # « # 
Gyllenskepp yM3L}or 0000 

• 
Haaif M.f Stats Commissarie » » 
Hamtnarhjtlmf C F., Secreterare « 

Hamituftt, C, ^ri^erre, 6fwerf!e $ainnt<ir«3un* 

fare, "Sanbf^* Stibb. af St, ®n)drfc6>Ord. « 
Harmens, H.y Major t » » 9 
Harmens, -G., ^åtaitlfbfbins »00 
Hausroolff von, L. , i6(wer » Ceremonie • 9074^» 

Slif *#jg>erolb , Ribb» of Ä» 9lotbf!» Ord. « 
'HttusTDolff von, grifen Ulrica Carolina # 
Herdman, jtongl» Secreterare , # r ' 
Hermelin, S, G., %t% lötx^it^iti « » 
Hjtrpe, J, H. *■ * • t * 
Hjon, J», ^ro(f * • • 
Hochsehild, C., Secreterare 000 
Hilmberg, C. J^, SSof^<mb(are * 

Hyckert, J. F., Ä.ProtocoUs- Secreterare 
H&rih, Banco-Commissarie 00* 
HögstrSnifM., Karaererare ' » • . 

Jedeur, T., Theol. Lect. i SBefhrSS # 
jS^ertköldg L. y, £)fn}eri}(«L»eutenant * Prea.'Stib«. 
1 

1 
1 1 

1 1 
1 

i 

1 
1 

1 

t 
1 

1 

1 

1 1 

1 1 10 I Kännpy. 0. #• 
Kämf^O. Possessionat ^ # 

Kjermanschöld^ J. Capitaihe 

Kihlmanf L. F.y Stptto^ttH t 

KUrcher ä/, C, N., Gen, Lieut. Coram. meb 
®t. Äorf. af St. ©»• Ord. w i 
. Klircker afy G. A.f Major 000 

KUrckfr aff <?., Gapitaine # # # 
, Knorring van f B. 17. , Major # . # 

Kosboth vofif J. A* iÖfwetfte<Lieut« Stitb. 

Krabbc^ C. F.^ imbSf). 9lit>r>, 

Krookj O.f SBorsmdflare 

Konig^ C. U*$ £)ft9erfie^Lieut. 8lit>b« 

Lagerfeltj y.y gti(*. fcfwcrflc^Lieut. ^ 

Légvrhtim^ C. £., griJ^Présid. Comm. afÄ*0?»O. 
JLagerhtim^ O. £., VicePrésid. 8liJ)b. ^ 
JLantifigshöustn von^ A^j (SrcfmCf S^Hi^ ^faOf^ 

mdjl, bo« i^ettlginnan nf ©öbermanlanbf Comm. 

ttieb ®t. Äorg» af Ä. iffiaTa Ord. # 1* 
Lantingshausfn von^ £. ^.^ ©refwei Lieut. 

tolb eifiGard. ttS S^t :< ^ ' ' 
Lijonhufvudy K. 9 grlb* Jtammarfi« 9iibb« 
Lengrin y L.y j^anblanbe 000 

LIcToen von^ C. G.^ grtd» Gen. Lieut. Comm. af 

Ä* ©»♦ Ord. o^SRibb. afjJr.O.PourleMer.M. 
Liljenerantx^y .griberre tia ^e^e(bpbo(m ^ 
Lilljehok^ C* 9 ^fwerjIe-Lieutenant # 
Lindekrona j & G., eanbab* Stibb. '^ 
Lindcrskold , ^. 7» r i&of:s3unf are 
Linmrhjclnty^G. F., Slifé^Geograph 
Linnerhjcimy J. C, Aonj(. Secr eter are 
Ljungbergs S. L., Capitaine ^ 

Loa 9 -rf. Ä". 9 Ä» ProtocoUs-Secreterare 
LorifhSy NiU^ Aria9^9lSb| Stibb. 

Lund^ Ffen. 

1 
1 Subs. 

1 11 

1 1 
1 

1 
1 
1 
1 1 BI^BBI Lundgren^ A*y Revisor # 9 

Lundgren^ $of)md|{are ^ ^ # 
Lunelly D. F.f Lieutenant s 
Ljbtckify A*j ^ri^errei Lieutenant 
Malmgren f 0. 9 Assessor 

Molifij Fr. » * ^ . 

Monullus^ D., Notarie 

Afomer^ C., Orefwe^ &f»erf!<r Gen. Adjut. 

Secret mib (tUa StonQU SXaiitB Ord.^ Comm. 

af St. dioxbU. Ord,, Klbb* af St. ©»♦ Ord. 
Munck af RosenschSld^ P.f ProtocoUs-Secre- 

terare, ^of*3unfare, JJeroIb witÄv®»* O. 

Nenshf jl.y Sfirfie Expeditions-Secret, » 
Nefcher^ D. G., fcfwcr^Inspector 
NibeUufj J. C, Vice President, JRIW* 
NoUeroth, yf., Sergm^flare ^ ^ f 
Nordcnanckarj D* r* ^f^^^f^^ f 9Iibb« ^ # 
Nordencreutx^y fefmtrflefLieut. dtibb. 
Nordensvan j ^anbifStaxatttxaxt | 

Nordin afy gri^ g(mb«^. Comm. af Ä, !»♦ Ord. 
Noriusy «r., ProtocoUs-Secreterare # 
Nygren j aicgeinentJ^Pastor ^ p g Otter von^ C, grl^. j&of^9?dt«#9{«b 
Otto^ A. F. # 
Posiej A. E ^ gri^rrc 000 
Printx», A. /?., Copist i Äongl, Cantzliet 
Vvke afy J.^ Vice- Amiral, Comm. tneb «t. 
Äorget af Ä. éxo. Ord. od^ 3«bb. af *♦ €»♦ 
Ord. Stora AorS 0000 

h ReJi^ Prca. 
1 
1 
1 
1 
1 Sttbs. I 


1 
1 

1 

il 1 

1 

l| 
1 1 
1 1 
1 1 
1 I 
( ••) v Relchardtj J. F., ^oft^InspectOr 9 - 
Ribbingy «$*., grztj. Ähmmar^erre #. 
Ritigblom^ Demoiselle Aurore Emilie 
RiseUj C., Advocat-Fiscal t t 
Rosenbalk^ E. L. p $ ^ 

Roscnbladj Af., grif)* Stats-Secreterare, Comrn* 

of \Ä. fRorbfTierne^Örden # - # # 
Rosenblad^ K. C.y £)f tb er jle^Lieu t. St. af St. ®I9* O. 
Ro sim von Rofentttitiy M, &anb^()$fb« Comin. 

af St. swerbfl. Ord. en «f be »betton I ®w. Acad. 
R00J9 £., Li&ctor f f :i # if 
Rothlieby C. F. , Capitaine, Slibb. af St. «». Ord. 
RothUtb^ C. )r.9 Stallmdfiare ()08 Aonungen 
RojhUeby S. J.y Sflptfmdfiare s ^ t 
RoihlUby A* 7*9 Capitaine ^ . | ^ 
Rothlhbj G. F.y VtJfttm. wib StotiQt. Carabinier Steg. 
Rothlicby P. C. i Lieutenant w 9 t 
Rothlicbj C. G.y £<fn»f»of(Saare t t 
JRothlitbj A. H. Comett mib eif^Husareme 
Rutström y C* B.y M* Doctor 9 s p 

SandeOijelmy C. SBera^^9?Sb 9 ^ # 
Sétntestonj Ph. L.j Studerande # p 
SchätiLer$rantXyy. H.^ éfwerfle # Lieutenant 
Schdnbergy ^.> Cantzri-StSb^ Slibb. p 

Stgtrhtim^ J. D.y Stammaxféi&b t 9 
Sigerstrom ^f^ J.^ Assessor % p 

Sigerstrom äf. G., Cantzlist r Äongl» Cantzl. 
Segerström etf^ Lar^iy i p p p 
Sllfverstolpe y Major p t p p 
Sjöblad y P.J grl(>. fcfwerftctLieutenant, 8Jlb*^ 
Sjölin y A*y GlDftJiTJtamererare ^ ? # 
^to^mm^.C.^ Secreterare 9 9 p 

Siyt- tPren. Subs. I 3 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
1 1 
1 
1 1 
1 I Skjtttj J5., bfntx^ti 8tibb. 9 ^ ^ ■ 
SpARRE,- gru (Srefminnan Sigrid Charlotta^ 

fBbb gr i(>cr rinna WTede 9st 
Spar re 9 G. J.^ ®r<f»e^ StavxtMts^nnUtt 
Sparrcj A. U*y S^^N Stpttmdfiare ^ f 
Aparrcj gri(ierre • ^ * * ^ 
Spanchuchj Assessor ^. s $ 
Stcnbtry^ J. R., Äamererarc 9 9 t 
Stenbock, G. , ®ref»« , gJtfIe CtaDm. K.ttf Ä*9f. O. 
Stenberg j J* F y gSrflc Expcditiöns-Secret. 
Stenhagen von, EanM()6fbind, SBibbare i 
Steniusy Secreterare 909$ 
Stranghj p. £., Professor 999 
Stråle, W. Assessor 99 9 9 
Stråle, A,, £anb#«jteiinererarc 9 9 • 

Ström, A., Äohgl. Secreterare 9 $ 
Stdhl, S. ^jrab«{)6fbins 9999 

Temdefelt, Ad., Présid, Comm. af St. J?orb(l« O* 
Thomi, G., Siongl. Secreterare 9 9 
Troll von, S», Secreterare 9 9 9 

Ugglas ap, Orefwe^ 6fwer # Sifit^fiffarf ^ Pré* 
sident, 8ttbb« oi^ Comm. af StonsU SRajtta Ord* 
Ulfsparre, Carl Gustafsson, gdnbrirf 9 
Utter, J. & Comp. c 9 99 

Wallenstråle, Af. G., SBtfPo»), Eebamot af Ä. S?*. O. 
Wanberg, M., 2anb«(6fbing, Slibbare 9 
Wahrendorff von , A., SSruf ?#Patron ^ 
Wahrendorff von, C. , S9ruf$#Patron p 
Wahrendorff von ^ G., Major 9 $ 
Wennerstjerna , P. S., Banco-Commissarie 
Westman, D, Aamererare 999 

Wetierstedt af, gri^, ganbf^öfb, Comm. af Ä. 9?. O. 

* 2 Wi' Prcn. Sttbt. 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
1 5 
1 1 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 Wibarg, C, Magister . . > . 

Wiggman, J. N-j-ProvianläBäJort > 

WrmgiX, F. A-, gri|)trrt . < • 

Wärnhjilm, H. G., fcfmtrjl,. 8ii»are_ . 

Zlbil, C. B., grKiem, JJof . Cantzler , Comm. 
of. a. SiotKtitrneäOlden. • < 

jiktrtirg, E., »omtpit«®l!|Iiim«n < 

Öhrströmir, ^TOff s ». » » 
ÖJ/tr, U, Secrelerare . > » Pren. 


JM,. 


4 
1 
1 
— 


1 


— 


1 


1 
1 
1 

Pre- SaretaL 

< ten emeaan ^err Sagmannen^ J^figtpälborne Srt^er* 
re Johan Adam Rehbinder, 0(^ inid trdfate éftt)er« 
cnéfommelft om ifnxtlätaniet af ^ongl/ S)}aj:té f6i| 
$onem t>en ii Februarii i8cx) utfdrtote S^ätiga Fri- 
vilegium, titt titöif»Änt>et af ©row SiiUi Sii^Uv* 
ftapé* o($ $(t)e{^« Matrikel, f4v jag tia SCffm^n^efen 
ifiocrlemna Urna $oi:tf4ttnm$ (tter Sjerte IDeUn af 
ii4mnb( 3B(rf. 

IDenna ^ottfåttninSf fom tnne^^ffer en HistoiifV, 
Biographiff o(^ Genealogiff .^effrtfnin^ ffmer te 
herrar o(^ i0idn/ ^n>tlfa/ fetan åt 1794, bUftvtt p^ 
Stitbare^ufet introducerade od^ i tittare »Glassen 
it))f(9t(ate/ fornt te fim Sfirdntringar !> ^n>ilfa n>it te 
t f6rra JDelarne (effrifne étUt ftg liatragtt/ dr af 
^mdlte J^err Sri^erre författat/ ttntitntagante teratf 
Bio^phier o(f; ^tte.»efrrifmndar, ^n>i(Fa, efter uU 
fdrtantet af UdfiUxtrtt ^ongli, @t(itfdf!e(fe o(^ un< 
ter frp^ingen er^dfftt Introduction, tern jag fam« 
monfattat tify inf6rt/ jetnte dtffiflrge af mig ^jortf 

JDe i^daor/ fom ^dm>it Miftoit npttjate, dro i^U 
%tt te fSrra SCteUga' Matriklar, ^antttngarne i 

I 3 ^tit' •• •-1 / * 

»•>. VÄ f 

r. , 9ltt)t)öre5u'ac(^Äon3l. öantzli-Expeditioneme, famt 
SCbeli^a d:neme$ egna upgifter: att ttn fuafldnt^ig^et/ 
fpm i ((t arbete af benita bejfafen^et dr n6(tdr ^<H( 
iparit ett fSr o g Begge gemenfamt fpftemdl. 

IDet Bifaa/ fotn en opfpjl SCamdn^et lemnate 4^err 
SSrfattaren xo\\> utgifmantet af te fSrra tDetame 
af benna Matrike], gifiver anletntng «ii dfmen 
nu ^oppa0 famma bewdgen^et/ ^dlfi man fSft me^ 
(dte noggran^et o(^ flit upfpUa ftn motfn^arante ffp(« 
ttg^ef/ o(^ ffatt jag anfe mt^ (iH^Ug om jag funnat 
firena npttan af mitt fSreta^ met Sdforené bifaS; i 
fpnner^et/ om jag titt f$lje af ^Sgflberfirte ^ongt. Pri* 
vilegium, framteletf fdr Mgga ^anb roib en ptterli* 
gare Sortfdetntng af \it\i^ fSr ®n>enffa Historien od^ 
i^dfterne npttiga SBerf. 6to(f^o(m ben 6 Junii 1807. 

CARL FR. ROTHLI^B. 


N:o 
105 UGGLAS i^, SAMtTEL; Mef år 
1799 t)cn lö:i»e November up^ 

ämm« är btn i4:t)e Deccra- 

ber introducerad. 

SBor «a SonbS^fblng jfwer ^totf^olntf Sltr, fitmt 

ComincDdeur af Aotisf. SHpjiffl 9Tort){TitrJM«Onleii. 

^ore liU gor^marr^ S^ruf, £6fjh6oiiK« »it ^tdffS 

g6^^ i ^bemora e^ab ät 1750 fcen 3 ffl^j. 

ee^ait ^an, un^r lo £r« tvifktabe »i)> U)>f(itd 
Acadetnie, genem fsrdf(t?it ^ntng i tQiettenf?ä))(mr, 
granbflt fi« ffirfHs^ef ffir Äonungtn* «d& 9iif(f3 fimft^ 
täi untxr fommn *il> utgifnjit (ä IMiputatioii de Pr», 
fcctuia NaefgardenM DalcMrlite, btef (nint effcr f6re« 
gängr* Examina, Sr 1769 »intaaen fiCt Extrawdinarie 
Catrtzlist U)[b Justttiie- Re vistons Expedition t ^Onuni 
genS Cantzli. (Samma ^r Mef ^n tiDifa Auscultant i 
Äonfll. ©wea ^(jf»3?HStt, 1770 Amaimena witi Äongt. 

gfigsCommtMionen, oi^ [771 ffirOTbnob tttt fSrtl Pro- 
tocollct t Äebra Justitix-Revirion , (woreffer ^an, 
&X 1772 alndmbe* tJU SecicleMne i Ena * Conimis. 
uonen. 

a Mfbun /. ©afwar. Numero :; , 1 9lthan wib btnna tib ^abt i&6gfTfaltde StonntiQtn 

fåflat på Secrctcrarcn Ugglas'» abaQalagbt fftcfllg^ef/ 

tilt 0^ trffgifna tånMått btn Mb:m «*mrtrffam()efr 
att SSfnné SXaiit fiUnåmbt åt btn 22 S<:t>tember tM0 
tti upt)6ja tonom i abefigf ©rSnb o^to&tbislytt t 
^roaruti ^n i777# unbtr N:o 2ni, fog Introduction, 
SBit^.Discont.Coinpagntcts intåttnim &r 1773, Wef 
tian fBrorlMwb ftff StcrciexV^j é^ iOmoubÄm4n. 8crfl(U 

teK IÖ<fw*wfb r775 btm J* November titt ^rotocailst 
Secreterare tt)ib^A* Justitfe-Rc visions Expedition, Blcf 

^11 fnrima år f all^ tilt étbamot åf ^kwti]la ^åttf 

gapttj f^toavitftitt 1)0110111 hltf f&rftilt upbviQttf <ttt 
ta PMtocoIIet i bet ^ngk Commi^slon, ^m fattti 

fiS f6rBdm*anbe af Ht y^iftt UpbitbB fRfiglcmcntc 

gfSrfebb tncb Äongf, Privti^giiiin of ben 23 Tcbruarii 

J77*, ()«r tan fortfart ftamltUnt 2aömanncn Jusiénj 
©amlinahr af Äonal. SJrcf od^ görflarinflar om Xa* 

Setts ratta 5^vfl4ii» «7«^ M^ommmtbe unievbiniQt 
&9f^4gningar, SDcnna Sortfiff/nfng börjar meb Srct 
i77fi o* ilutaé meb Äonund Gustaf iils i stiht^ 
i&itfber mdrfwdrbiaa SRegering. Är 1778 f6rorbnabe« 
ton tid gebamot t @trom^^oImS ^lufmerféi Direc* 
tionj jbicf famma år uppS Äonungcttf ^efaffninsr 
Eebamot i ame 3?ifeb«re^vne^9?<!tter; famt fort berr 
efter af Patriotiffa e&aftaptt i ^eftn ^mBnrg faU 
lab att mara Def SPeMem^ 1780 ben 28 April bfef 
f)an t Mbtr utnåmb titt Häihoid mfb Äongr. aVai:t« 

Ordens 0(^ i78^ ben 5 November beforbröb tiH förffe 
ExpeditioBS-Secreterare n>tb Justiti?r»Revisionen» S2r 
178J coBstltuerad att förcftä ett Revisions-Sccretcrare- 

embeter f6rorbnabe« ^an fanmta &r tiU fiebamof t 
tn 8?ibbarei:®9n I JBIefinge 2<!ti; ^warpS ban 1784 f 

SRaji fOtånab Utn&mbt^ titt Dirccteur i Dwcont-Com. 

pagmct. ^å 9?8bi3 JBefaCnrnÄ ffircflob f)an å n\)o, 
unbtr föppet af betta od^ en bél af pÄfölianbc årtt ^ 

ttt Revisions^Secrctcrare-embete. »785 Blef ban 2e^ 

bamot af grimtirore^Sarnbu^^Directionen, 0^ befpr^ 

brabe4 ben 20 April tiO Justttise-Revhions-Secretera*^ 

xt^ ^MMrefter ^an i pSf5(;anbe Junis Wt&nab tvalbe^ 

HUk 
MIM V^%^^ 5 35 . umczo tiU Directeur uti ffiS^Asaecurance-Conipagniet élef 

1786 b» 28 April «iW)are af Äongl. 9?orb|ljemtj.Cr* ' 

bttlj famt 9?tf^^Härhold. ir i7S7 Directeur mjib Oc^ 
neral-Discont-Contoiret* 

9iJfa btw\6 af Sionunidit fRätiga fSrtroenbe er(^6l!L 

Revbions-Secreteiaren af Ug^laj) bi ^QU ftfitlAmbt 

&r, utibtx &anb^f)ifbimtn ®refn>e Gyllenborg» (juN 
bom, f6rorbnabeé att f6refiå ianbi>1)éfblnåtsQtnbtttt 
i ®to(f()o(ni6 edn, (^armeb ^an forlfor t 3:ne Wtåf ^ 
naber; dfwtnfom 178S, ben 5 Junä, bi ^onom blef 
upbrasH att r£refl& Justitise.Cantzlers.Smbeteti me* 
^tpilf et grannlaga 09 irpbfamma toåtf (^ati 6ftt)er ett 
^a(ft firé rib n^f elfanei^ ®amma Sr 6(ef i^an f aDoft 
tia Eebamori Dirccti^nen 6f»er Porphyr-SBerferf i 
61fh>ebalen; Constituerad btn 23 Junil, att öft^erfe 
Au^fyåttninQtn 9^ 9t<{f eiif?averne itib ^onj(* Sif* 
Öardets SBatti^uå ^ Of( JtprfobPBSiiab^^Cajsa , famt 
att tio äretd Hut åga toåtbcn 0($ uppfifgren 6ftt>er 
S3ani(^iifet ®eban f^an fiftotn bttta au tia f6Ije 
<tf ^6fliifafis< ^onungené l^^ga firorbnanbe, »^arit 
ftebamot i 2:nt 9iibbaru^nu9tÅtttXf Mef (^an ben 
7 J>Bcembet btfotbrab tia Sanb6t^6fbing 6fn>er bet bftf 
mebeffl ffirendmbeSrtfweOyiUaibo^gs böbetiga frÄn^ 
fdae/ lebiot bicfha (StocfMmd Sdm S6rorbnabe6 ber^ 
efter, 17S9 ben 4 JuUi, tia Orbffronbe uti en diib^ 
bar e^pn, od^ 1790 i SRartii SKinab tiS itbamot i 
ben Connnistion^ fom fattej tia ffirfattonbe af en 
np Släs^jOtbntns. Sifhtdmbe &t i Novtmber förarb* 
nabe« ^err Sonbd^fbinaen & npo tia .t)rbf$ranbe i 
en Stibbare^pn; i^arcfter^ f^an, ben 23 bttp&folf^ 

fanbe December, b(ef Utnamb tiU Commendeur af 

Aonfll. 9?orbf!jeme;K>tden; bä ian tog tia SDalfpräf; 
Etiam in t<tis VigiL sSr i79i blef ban Eebamot i 
ben Cotnmiesion , fom fatte6 tia 6fmerfeenbe af 

Aonal» Jfantmar^Rcvisionens Instruction. 

efter jg^ög^falige jtottilttgene b5b, |eirabe« ^erv 

Sanb^l^bingfn af Ugglas méb bet utmdrf ra ffirtroen^ 

be^ att toaxa xoix nu Slegeranbe 8fOer^9?äbigfle Ao# 

^nuni» en^It« Oo&a SDtan o(( guamdgtig, famt S3o^ entpor, Numefo -' ' j ' 


> i upttåuinséntM efter ^åni SRa|:M ^^Hf®alist 
^tn ^at>^tr. Äaffelfen tiu bcnna fårrdWning tt>ar af 
ben 3 Apcil 1792 ^mareffer {>an, ben 3o:be i fanir 
ma SR^nab, utndmbeö titt Sebamot ibett b^ f6r^ 
orbnabe Wmånm @(af<$^ä3erebntttsen. S)en 2o;be 
ber^ä f6(ianbe October fallabe^ jg»enr £atrb^(|6fbtnr 
gen tia 2cbamot uti ben bå fytn Committfe, fom 
^abe att npQiftoa projcct titt en np ®fi)9^;fJDrl>nfn9i 
Wcf berefter ben 23 i famma SRånabf förorbnab tm 
£rbf6ranbe t e» 9{tbbare^®9n i ^alamtf famt ben 
3 3»«i i7.93# ntt S Äongl. fSiay.t^ ^isa toismrbeU 
t^ga i ibfmerfeenbet od^ ©ranflningen af be 6fwer 
)flf?faltfl Äoiiunfl ADOLF FREDRIKA efferlemnabe 
iulb 0(( £}niailå^en{fap ffirfattabe 9idten{!a))er^ 
Sir 1794 ben 6:te Februani Uef ^an utfebb att, jemr 
U nu mera framlebne JustitiÄ-Cantzlcrcn Lodc, Q>a# 
ra Ärenatrö ICnAub i ben bi faffe Commlttée tia 
©ranffning af SSeflinbiffa Compagnicts jpanbele^r 
SIrenber; od^ f6rorbnabe« 1795 ben 6 Augusti tiV 
£)rbf6raiibe t ndmbe Dircctioir. 

S)efta Sr r;afma ®tctlf)otna Håra ^(nnemiSnarer tttt 
SDMnne af ^ttr eanb«t)£fbmdtnd outtrfitfelida Wl&ba 
0^ jprnforg toib Sdne^f^retfen, 01^ af beraé moU 
ftoarbnbe rtcffamf^et, l&tit fifber J^err 2anb«Wfbfnr 

Jen flå en @fSbe)>ennin9 of 9lrot\bt fiorlefen, i)WiU 
en wffar på tm ftban S3r£fl5tiben meb iCmffrtff r 

Samuel af Ugglas^ £Allto(&föin0 i ORocfboblM» 
£4fl> CommenåeuT of inoxbUf^nuOråcn. j^a{feir 

fomi haVf min neban om fpneit' Commeodeurs-^ap^ 
yan af f&rendmbe Orden. ^S fränftban fttnom tn 
Aranté af SacierqiDiffar: S^t nieift wåtb om*£4iiefa« 
wH f «f tadffamfitA Dnbyggore. Eager^Äranfen Är 
|^opf4fiab ntbanda, ()tt>arefi{^e^ en (yä (dngben afx 
belab ®f({b meb Uplanbé o4 ®6berman(ati(d S33a^ 
yeui. be^etfnanbe att Stotft^olmd 24n innefkitmv te# 
(ar af begge be^a Provinoor* 

S^igfl^alvst ^onnn^en, af 9låbvs uprndrtfoin^ 
Ut 9a Sanbéi^jfbingcn af Ugglas^s talrifa oå) mlgtW 
ga rienjlerii ^abt reban feet^agat inlåta f^imom i i eidmt 5 Nastero . - gri^crrfisf &t&nbi mat b5 bttta, i anfcettfce tiU Stonutif 
gcn^ tncdanfommanbe bSMfaOt ti fonr attcÄ t fuO^ 
oortan, f<Jfffe^ to&r nu regcranb c fionung* jlrart efs 
ttr 2)cf eirrrratc tW Stegerlng/n. titt fnfffÄrjanbe af 
35ef J&cri^ gabcré ajcjlnf, 1790 ben ig November 
f5r ()onom utfÄrba gn^erre^sDiplome, meb tittittlft 
att uyfaga od^ nptt;a ber af férfhidmbe Äonung i 
lifttibtn f6r ^onom utfebbe gri^erre^2Bapen (*). 

SBib nafdffe af ÄcnungenÄ Ufrire^ Wcfa i79r# 
Mef fianbi^^fifbtngen Jrl^crre af Ugglas ben 15 J«i" 
i 9?5ber ffirorbnab att ffireflS &f»er;f@faf(ifiirare#ein# 
(efet t etoai}otm, o(( tinber famtna bag foDab att 
toaT<$ Eebamof- t ben b& ftffförorbnabe dteaertns. 
SJlef ben 22 September np^nambc fir i npo f6rorb# 
nabdffibfmer^t&i^^ffare, od^ befirtbbe beihi iDisHaa 
Smbefei fS wAl nnber Aonungen? Stefa HIT (åatUp 
cTona, att bitnta ftn tlUtommanbt ®tm&tf fom un# 
ber ^rottninstni ^ntåa i J&nfmub|?aben, od^ unber 
be t anlebnins af^era» wiajtHåttri fdiiMtr an^ 
flÄObj^ JB*8rtbHflO€ter. — ©fi JJerr Eanb*Wbingettr 
ben 4 uiecember famma &T neblabe &fwtt^t&tfj>aOa0 
re^mBeleM f^maffntnSf meb mtMoit af Jtonungen 
Dm en ofmtrff twhttf nitf våbi^htt ocf^ bvifi, famC 
ute ifl( S)ef (^iga; iidff fuUrofnltgen (oficpa fwatai 
iMf det gifna oAMcta fövttctuötti bewUfnabe Magi- 
Atraten famt Staben^ 5<^ ^Ibffe fin Otfnab 0i( jtn 
crfiln0a meb art anbiOfa ^m ftn af^aenbe Sfpre^^ 
man^ Portratt » o4i <i^t Jfmer bmé nitfuUa f6rtt9a(tnind 
l&ta )>r£dla en Medaille, ff^nllttn n&aon tib bereffer 
bttf t\Jl t^onom oil^ ^an^ Familie (rf ascrderffaycifl 
Zaleman Sfwerlemnab^ MedaUlen fSrefUOer pi &t9 
fiban S}€Tx ianbBbh{b\n§en» »rfiflbtlb, meb mftxiftt 

S. af Ugglas^ Svibtvtt, ZillfitOtbitab (DfiootTi 

etitbåUav€. ^å fri^njtban lå\ti innom en Sager^ 

a 3 Äran«: TT 'c*) Sriierre;:2B«t)en^a5eifrifmnaen| fe N» 311 Uanfr 
I fri^error* - ö !ötmax. Numero Sttc^ni: 5otr nitfull w&tb om 8todf(>oIm 1797 # of 

Unbcr f6rcnambc tib 1)abt Jperr Baron od^ ganW# 
flfifbingen, tuib Aonungené refa dff ^arl^crona , bc9 
30 September blifmt faffab da gebnmof i ben f&t 
tiitfåUtt f6rorbnabe älegerinA? oi^ bltf, \amma ba^ 
b& f^an nebtabe (Sfprelfen 5fmer @(odff^o(mS @tab, i 
SWfiber anbefolb att ieibxia upfcfanbct af ben Obc 
liak b^armtb ^6fl(l#SaIig Äonung GUSTAF III 
btflutitf att f6rmar(i äKinnee af SäorQtr^apttå unber 
Sxistt åbasalaQbt tvoi^tt oi^ nit 
j gUre färff Ute förrdtfmngar »oro be^tom # unber 
loifiptt af året 1^97 1 ^trt Baron oA fianbé^bofbingea ' 
upbrafltte; fSfom att toara (Idnbiä .Crbf&ranbe i 

Direction^n SfUJet GUSTAF At)OLFS Hospital, att 

^tayaia Scbamot i . en • Committéc tia fifmerfecnbe af 
Concurs. oil&Exccutions-SfabgKXtt, famt att r famnut 
^ efienffap beltaga I -ben titt @fos6^£)rbningarne< 
flranjfning fiSrorbnabe Committéc, 

^r 1798 t AprU månab ttf^tt im Ston§t äRaj:fl 
972btga ^aae{fe att beioifla StamrnattConseiicn) o(fy 
ben 2 Juiii fantnta åtf att unber JtonungenäiSrunn^^ 
britfntng roib Wcbtwi, wata Sebamoe i ben fiaf6ri 
orbnabe diegeringen^ l^voitttt n)tgfiga tȌrf 6(ef f^os < 
nom fierbe gängen upbragU i September 1799» 

2>etta &r, ben 16 November, tåitt^ ^an^ Wlalit, 
i anfeenbe titt ganb^fbingen od^ Commendeurev 
gri^erre af Uggias*s, fa mdl unber ^6gfi*@aIigeÄo# 
mingen«f fom unber ^ané ^JiayM egen ^6ga 8tege* v - 
ring Sbagalagba mebermdlen af ufmarW trotset , nit 
cd^ fti(tlisf)tt f i)roarmtb t^an uff6rbt aOfa ^onom an^ 
^ firttobba wigtiga Satt oå^ Ärcnber, i 9?8ber upi)6s 
la t)onom, famt beg dfbfle ®on (♦); Son effcréon. 

tio (*3 Sonen ©refwe Gustaf af Ugglas, fgbb 1784 bena? 

Jonii, 4r Cornet. »ib ÄOnungen* Sdtta Äif ^Dragon- ©»tftMr. 7 ii-gtt NuiDcro 


SBaptn flf: SnBtol^ ftufwen o^ belab uii^S^U, 
Igenom ett ftnalt xvtb •inbatne uttunbat Kors af 
gulb, oftctv bxx>iifet ttfibtuti en ^ietiflolb af Qulb 
'»jtg^^f wti t>n>trren udir efi p& gtSrt toaU il&enbt 
afbtiif en 'Q>eam , ijpt»djrer fciSn öefi ttxSnflra (tl( 
^en ^ogva fi^^^n en gvon (Brtn meb ILif beptybbf 
upp& (trilPen en till ^Scjet toånb Itggfa' af natuv^ 
ricf fÄrcf fig Jt^Uar. tttt 6ef for j?a ^dlfef fom Är 
HÄtC, fea ^SgOfatfg Äonung GUSTAF III.s b*ga 
XTammChiffre af guW, bepryöf oftoantid meö en 
gyf^ene Z^ong[« Krona. Jbet anöra 5^1^^ ^^ f>yc# 
htbtf r^tcars &fire ^el af gulb tn fwavtOfvif med 
urfttP^cTea KVingav bittet ett gyllene Kifaapplt, 
fiitbt f ^eo anöra ^eCen af bet fty åabeS^Uetf fom 
it thbt. 3 bH tvtbje SiUet fom Atr vhbt dto 
ItDenne JDAlptlar af ^Iftoev meb u^öatne upit 
wSnbe ForetDis lagde, ifiöev f>w%lfa emellan btf 
roa ubbav fee en gytdenr Krona. 2pet.ffer6e SåUet 
iv of ft(ftrer ^ee ett vhbt iitt bigtv xx>inbt £efon 
f>iU€t i fSffetne ett fwavt pafrtatc(;at^Kov8. (Dft 
^npS 8f§C6eft (ti -Ctenne Sppna Cotner^éfel^ 
tnor f (foar^era betiéttt meb en (Stéftoetlg Krona 
«f S^fb. UppS ben medrerfla i^felmen,{)tt>i7ar e» , 
bli, meb Koogl. Krona betidt ^ilb, ptybb meb 
iSigfifalitt Konuirg GUSTAF ITHs ^Sga namnsi ■ 
Chiffre. bMn ben tai &*&er ilålbe ^ielmen, ttp# 
fitge^ till bilften ett till winfiet wånbt £ejon af 
gnlbf fom emellan framfStferna Mffereff roM 
Kors cdi^ ifvin ben pi toJnffra fi6an fiienbt 
^fefmen vptiåev fig en roftFlÄft^ !Stm, fom me«^ 
Randen omfaffor et? VlytM af gulb. 9tblben bil* 
Ué af ftrenne moöigd bwitä öÄffar. 

?(f bet 9låi\^a fbrtretnbtf fom un5er Jefo btf 
CmUté^tlb mitt oåf Stffiljt ^err iaxibi^bfbinatn 

^ Orenoe »eaewenfe, nu mera gJf^yitt m J&ifir fc»«|i 

»en 20 Sc^t^adStt Ig02^ •^ » 8 ©rtftDar. ^ "H X umcro • ■^^ \ (Srefk^e ^ Ugglas , tx%hU ^an tt\ hpff oät uf mirft 
B^koié$, bS ^an« SD?aj:t ^onun^en/ genom %mmaH 
af ben 20 Fbbrqarii iSoo, befx^gabe Beforbva (>onom 
da £>fu^er;9®l^åtb2aare i ®foif()olmf meb 6tbe(^Saan^ 
be nf be^ ^ifbinge^Smibeti t Sdnef* S3Ianb be fpn^ 
it^rltsétt^^ebranbe S4)forb# ^marmeb ^dnd SShjtf ufl 
^förendmbe S)e9 S^äbtga SuBmatt tacfreS utmdrfa 
©refwen* f6rfjenf?er^ war dfmen bef> aft ^an, p4 
egen imber^äotg an^jlloit, romme aft n)ib i^fmer^ 
®tdt()^are^m6ete^ tjena ntan i&ru 

&x mdnflb <tf AH^dsa oifi grannlåda fSrSinbelft r i 
«^rr ©ufmené 6fnfia Smbe^eil od^ befattningar fStb 
anldt pottorn itft (H>d Aoudl. ^aixt i iinberb^ntgf^ef 
antiSOfa om ftft enfUbtganbe frdn éfwer^Srdt^dffare^ 
SmJ^eteh ^i af^eb 6tef ftonom i 9?£i>er bf mUjabt 
ben 3 Octobcr ftfhidmbe &tx ^xoaxrexh S^txx ©refwen liU 
to&l tx%iU Jtonungend Smbtga SBefaÖntna, att forts 
fara meb b«tt bel of famma <Em6et€« fönuaimtng/^ 
fom rfrbe i&ftt)jertnfeenb<t wib {Brobugflnt^en^ famt 
uprefanbe* af Äonung GUSTAF llLs »rcflob. — . 
2)e fammanflStonte fdrfFirte omfldnbigb^ter, fom nu 
mAmt benna bag 09 bttta fiCfaffe, 4ro af en bts 
jlaifeni^et att ittt (dtteftgen 66ra melemiiac, dfmen t 
ben mdfi inffrdnfla f£rf eif ning af ^err @)refn>end fjfdn^ 
b£lfer od& f6r^ienf}er, J&an .fttf nebldgga ftft mdrférba 
6mbefe mb goten af en genom ^ani omforg na 
fuOborbab SSinneét^rb, fom Jtonung GUSTAF III 
beflutot, fom S>eg abelmobigie ®on litit uprefa, tVi 
&ta Ät betSBoraerjrap, ^»Hf etÄ n^dlJperr ©rtfmcn ^aft 
m ttdrmafi xoixba oåi beforbra^ ^oRom m6tte ber 
pd en aÄng btt (ifmabe äJZtnnet af ^as^ f5rflai0b6btf 
tiae SSBa(g£rarer bet, f)£gtib[iga SBitme«b6rbetaf ^nd 
nortt^aranbe honunge 9?5b, od^ bet warma uttrptfet 
of beraé fafnob, fom tiu of5rmobabt fdgo ftg f6rlora 
en drifab ®tpre6man« £)et n^ar pd benna bag, oc( 
mibt unber tit rbranbe afjTeb emeOan @to(P{^o(md 
JBofgerjfap od^ be0 forbna 6fwer#St5t^Sirarer fom 
Aonungen, genom utjTidPabt S3ub, rdt prpba ©ref^ 

fot a£ Ugglas m€b Scraphiner/Jtor^et/ feban S^axi^ . ^.j tw» ^idmc. i 9 mmk •mm tiimtin 9miu <ttO IN^tafe ^ <kNDmeiideur if htm 

na Oirdcta-f*). 

1800 o4 «Sof 7 tit>|>4 iåf^iltt 9tibi§a 96ror»n«iiben, 
in f6ref}Mr WtimafftålH^ CiMetel unbcr Ordinarie 

txmet 1 en HafirM<bni* 9»eseri)t97 ^n i fif^i egen* 
.ff^p mtbmbttat mH bt Comkéer, (biR f6r#itnfited 
^up^ffMi fititd ta en n9 CantzH«£>iii^mn^ od^ott 
intMmia met nnåeonfre jfmer wlfa af 9r^Kerffa|>et 
»Ib {rj|itetot( SZiMMig .6eg4rMe <tittiit9«r i »}al*g6nr 
fattnmatfnxty fMfftcmf uft Afrii mteab igo^^af jto» 

Jtmftn UtUA ^tt Wwifta X^ef Comoii t jästids^. 
tctmbtu HOifa mtb JtammarK^seiiiai , <bU Stefss 
»en /6mf tmir tnfaffabi 94 fHifettg^ §ettom Siibig 

rimätt af ben 7 Septeiiiber famma åt, i anfeenbe 
fina (dn^e ^i^be nt^gfoVbiga firtitnfttv^ f6rv 
^bnab att waxa President i Aongl* WaiM 9Q 9th 
kti AammarrCollegio. Gamma bag nåntntté ban ^iff 

CrbfSranbe { ben npa Xud ^ Arrende •> Societetten , 9(^ 

ben SI i benna JRSnob a/f jttnungen faffab tiO £<« 
bomof- i Rifet» Arenbcr» Vamdlina fiSerebhtng. 

/ SBib Oeneral OisoontX^ntöirets vplfiMing ^ben Sf 
Martii 1803^ tlj^t J^trr 9Teftuen l)ij^ Presidentenen» 

mu ett dropulft miMneMltfb ^er ftna ffittienfkr^ bft 
itpmmgent fft mi( ftO bef mlb fioMffet ffirba Proto- 
<<3tt» frm I firffitt 9i9b\8 fJFrifmélfe HaerefmnMif» 
eee f(rffara: het tal »tbiifng edb tr<bt8f>ef| bwav9 
tneb nyfnAfiNiAe n)igH§« 3iir4(f irint} l^llfcDiC f6r«Dol9 
en» odft Jitt HR flaibta^f f unbe iti^nttbet Citfffvifs 
tvås ten utmåttta nii ^ f (off(>eC , f^cMvimb <Brefif 
f»en> fom me* 9f yteCfen of befCa Dtico1l^u>(tt ft4ii 
bef *&9|m 40f »eftaMng, alilb 4i(f&rf te tVArf bo^ 

jB nom ^^mlm (*) ^ tet åfmtt MniM IJbitelflt fStte itfi^ «f irptfdl 

itfiiflM PratoeoQ. I ro 
il 41 Numero •J Mitt npbtépint bliftoiti ^0) f^toatjflfUdm bandfcoeft 

faltge tfecr ^aber f&tr (Srefpocn ^yfl^ ö4 Jt |>and 
If4ii^ n>cfff«ffibet «k|^ ofiifor«/tf|(ieii5et ^fn>et be« 

Uti affmän fdmmattifpiiill bengiunn i8p4 befljfo 

. tis n)6rbn<ibéfua ikI^ fatffami äftitmneife df btn ourrr&t# 
miga nir, 6mbet té omtt>irbnAb# (^ivarm^ Jberr ®ref« 
men od^ ofrnr^tlt^^aareti nnifat for tetra mtgrisa 
fi&ixUtt framAittd p4 beftrOrol bcf^ ftttterbati^ lä^a jlä 
en Mcdaiiie of Strila fiorl^fenrf&fiDiribetetiba bem f4n«^ 
bamebélott mirbtgt utfnpcfa ftiMrd«le0^ emot^ané 
ffirdesfier. >Denna Medaiile^ ^»araf ert aftrptf I 
guI5 feban blifmir ^err ®refme9 o*.be0 $ru ©reft 
iDinna ifwerMmnabti f6ref{4itiee pi at^n@refmend 

Sr(f}bi(jb ttieb omffrift: -SÄiwKe/ i^f VggUs^ <Bxtftot$ 
hxitvi^aib* Prejid. n. o<b C. of IL m. o. P4 

Mnftboit tmtom en £aserfnin^ : $or S7 Are dvifji 

SIu^eirE — JDeUt^CM 1804* . 

ir 1805 ben I» F«for. faff^bel (Brefmen, i 9?2bei? 
att ttxtra i^t^ttmpt i ben^ Comité ,. ftom Uiftult f6rorb# 
tiab fia iramlnlnA af bit unhai&ni^a S3eUnfanbe r 
fom bliftoit f6rfdttebt t dn^ebntng of be frän g&ttttt 
år 1792 intomyu lOerditelfer omSMitn^artieéf fdrbc# 
le« ianhtf^t^HUninstn^ tiaflåtib m« m. dumrefter 
f^an ben 19. Martii fnmwa ir. ffir^rbtMbe^ tia itba* 
m$t i Codiiéfn tiff iKprbffttnbe of tit Ptoject HO PrU 

vilfginn fir fp «» Octrdiiaf. Oflinbilla Compagniet,. 

famt b^n ai.Qctober atf SHura Sebamot i Un b& ar 
iKMunset tinrfi(n)ribnabe 8ie9(rimr« 

2>i ^»nusden^ of ben »t(ii bm^tt fir jVtffige o(9 
< n^Iti^^e # ^»Mlrme^ ^n f^. fira liubtat beraé be^ 
fpmtner, btflit att fSrorbna en Comité tiU granfftf 
ning od^ fJrMtfranbe af ben aUmånna ^atttåto&rbtn. 
iummJ ^fwu b Héb tn f be^^rjirbe* ^m» Wtnirt uH 9?ä«' 
bifl ffrtfmelfe af ben 21 Maj! 1805 faffa ®refR>e aö 
Uggla»» att t iawm OtaiM m^^ CrbfSranbe , od^ 

ber** Srcfwat'. II Nnmero ^Ub iö6 I ' i I n>4tf af fSt^ttt oi(^ grofotfag* ^fliiffefit>ec , fom 

xoxb 4(airiSaii of <8rr^étid afHd vi^nAnlXix tDrrFffttti* 
'ina nitoifr of&vfrtiliia tantddanbe f&r bti aKitirjuia 
Mlf)o, fafe (tDeBdte Att oftDerlemnii |>onottt dftors 
deniHi befsttniiii). £)efurirm ()mr ii^err ©reftoen oi| 
Présideaten, itttfter loppet (rf jr i8o6 forffarif , an 
i9ata Eebomor i ben eiafftmrbnode JtonsL 8{eserin« 
^ gen s Uef ffflf^mnbe ix tivx 8 Mtrtii i^eberd $ £eba# 
mot of :dt»tiél* 9Mtare« o4 Oilb^nggdre # Academien^ 
pi^ ben 90 pfifStjMibe Augusti t9«fb rin £)rbfiranbi^ 

tlft npa CfKnbtfa Comptgniets Dlrectioa. 

9< CmftfMnidii^ ^tofmn Hb man mS befragfa, Idj 
«a 04iftDa f6f enf tafritore éefaltntngar meb ert \fi%x% 
oc^ maratli«are fbrtr^enbe* Sftt roffa (luru Aert 
Orefrntn iMd Présidtnte^ i olifa Hber upfpK fämängf 
falbrgtt ftrbinbclfcr f Ulr ttt dmne f6r band framti ba 
i^fbetetfnare^ fbm ffnnet #tfffrebdf}4rranbe up(pdnin# 
0arf6r ftff ni4if/ uti WalKnio, åAutt éi^ Xi(ee« 
fflTinwfiSöerfer.' 

Om ^€Vt Srtfmni OKfif ermfi( i t^rfomff o(( (Sl4df# 
fe abeli^ MauikeUis 3:bie X)t(» («$. 177 ibiänb Com« 

STRÖMFELT, Fredric 
Georg da) 0(5 ^totren C^Äii 

Axel (é^; ®refwar ät i799 

bctt l6 November; Introducera- 
de Ät 1800. 

C«} Ffcdric Georg ; mar bä Contre«Amtral od^ 2anb4# 

f»£fbina 6fwer éjiersétblanb i meb SSabftena Unf 
i&mi CofDQMvdPut mtb Stora Aor^t af Snnlrbd^ 

/ SS » ^ 56bb /< ©afwar. t. Nutneio Sleban totb bcnna tib ^abt Äfigflfalfge Stonnn^m 
fafiaf pS Secrctcrarcn "Ugglas'* abagala^bt fficffigjefr 
tiif od& tfffsifna tånMått ben 9?5tii9a Ul>m^rffam()Cfr 
att j^nå SSai:t ft^htitmbe är ben 22 Sét>tember H(t0 
M upf^bja Jonom i Slbtligt &t&nb 0^^ vo&Tbiål)tt , 
^roaruti Jntn i777f tinber N;o 2ni, fog Introductio», 

SSib DUcont.Compagnicts fnrdftning Sr I773, ^^^f 

8&tt fBrar»Klb rtff StcrctearcJ i(|f ©m6u5«m4n »cr^d* 

te«^ IBff«n*mb I775 6c« yb Novciaaber till ^rotocolls* 
SccTcteiare tt)I^Ä* Justitlse-Re visions Expediition, Mcf 

^R famma 2r f <tirM> ritf Skbamo^ af ^{roof ijla éåUt 

gapcfi ^marjemfc '{)ohom bUf (årftilt u^bvis^t, att 
ta Pnotocollct I befl ÄmflJL Cbroinhsibn, f|)m föfte* 

fiV f6r64manbi af e# wtt Ut»(6ri)6^R<tgiemente. 

gÄrftbt meb ^ngr. Prlviifrgiam of ben 23 Februari» 

.i77*> W Jan- forefcff ffowrclfne Xögmftnneti Jusiénf 
©amlinahr of Äongh SJrcf odj görf/arinaar om Xa# 

Sene ratta S^fiinb mb M^^mrnmtbr unievöäntQt 
irft^gntngar, 2)cnna gortfdf/ning börjar meb Srct 
i77fi 0$ fluta« meb Äontmg GuStaf iiI:s i aiifef^ 
J&dfber mdrfwdrbigta SRegering. Är 1778 ffirorbnabcS 
l^an Ha gcbamof t ®tr6m$^orml Slufmerféf Direc.. 
tionj .bief famma Sr upp8 honungen* ScfaErning^ 
Ecbaniot i 2mt SRibbörejHSpne^Wdttcr, famf förf bcr^ 
efter af Patriotijfa edflff apct i ^ef en J^mBnrg taU 
lab att wara 2>ef 9J?ebfem.. 1730 ben 28 April bfef 
tan t 9l&btr utndmb titt Härhaid mfb SionsU SHaiit^ 

Orden^ 0($ 1 78^ btti 5 November beforbrab titt ffirffc 
Expeditions-Secrcterare »ib JustitiÄ-^Revisioncn,. S8r 
»?8J constituerad att ffircflS ttt Rcvisions-Secreterarc- 

embeter fJrorbnabe* ban fomnta &r tiU gebamof i 
en «ibbare^@pn t »refinge gdhj ^war^S 1)an 1784 I 
a»aji SWSnab tifndmbe^ titt Dircctcur f Discont-Com. 
pagmct. ^5 9?5big SBefaKning f6ref?ob t}an ä npo. 
unber toppet af befta o(| en bél af pdfSrianbc Srct^ 
ttt Revisions-Secrctcrare-embete. 1785 blef ban ge* 
batnot af Srimnrare^fSJarnl^u^^fDircctroncn, oib befur^ 

brabei ben 20 April till lustitiÄ.Revisions-Secretcra- 

itj ^warefter Oa» i pSfölfanbe Jiinii Wi&nai wolbeé 
5 TU u|nero I t tlU Directeur uti S/S^Assccurance^Coflapagniet j^Icf 

1786 b. 28 April Äifcbare af Äongl. Slortfljcrnt^Cr* ' 

btrij famt äfifd^HärholcL £^1787 Directeur toib Ge 
neral-Discont-Contolret. 

92pa bmié af AonmtgenS 9iåbtQ<i ffirfroenbe er(6il 

Revisions-Secreteraren af Ugglas, b& (att ftfltt/lntbt 

är/ unber £anbé({fbt}iaett ®rtfx0t Gyllenborg» fjuN 
fcom, förortnabeö att f6refi£ ianb^f)ofblnåtsQtnbtttt 
i ^toäf)Olm^ 2ån, t^tDaritteb (an fortfor t 3*ne Wa&f ' 
naber; dfmenfom 178S1 ben 5 Jua»i bi (^onom 6{ef 
upbrajjk att \Bxtftå Justitias-Cantzlers.Smbetet^ mtk 
i)wilht gmnnlaga o($ brpbfamma nxlrf (an 6ftott ett 
(afft &ré tib f^ferfatf e^. ®ainma Sr 6{ef ian taUoM 
tifl £cjbantot i Dirccti^ncn 6f»er Porphyr-äBerfet i 
6(ftt>ebalen; Constituexad btn 23 Junii, att 6ftt7erfe 
AMfi^nmstn o(( 9t4fenffa))erne n^ib Åong(» 2ifs 
Gardets jBarn(u6i^ oc( AyrfobyganabJ^Cassa , famt 
att tia åxtté flut dga m£rben 09 uppfifgten Sfwtr 
S3ani(ufet ^Btban i)an fiftotn bttta au tia följe 
(^f ^ögflfaKge ^ontmgend (^ga fSrorbnanbe, tt>arit 
Scbamot i 2:nt 9t\bbaTts®t)n€^9iÅtttTf Uef (an ben 
7 December 6tforbrab till Sanb6(&fbing ifxott bet b&f 
mebeill firendmbeeirefmeOyliaibo^s bibetiga fr£n^ 
fåUt, lebiat blefha ®to(f(olm0 S<in. görorbnabeS bet^ 
efitr, 17S9 ben 4 Ju^"? tilT Orbftronbe ttti en 9{tb^ 
^are^Spii, oil^ 1790 i SRartti W&tiab tiS £ebamot i 
ben CotmniMios^ fom fatte< tiff f6rfattanbe af en 
np 5£ä0«iDtbntn9, <Sifhiambe åt i Novamber f6rarb^ 
nabe6 ^trr £anb0(£fbin^n & npo titt .t>rt>f6ranbe i 
en 8)ibbare^pn; (warefter ^an, btn 22 berpåfol» 

^nbe 'Dscember, ((ef Utn^mb t}ff Conmendeur af 

<ftongI. SterbffjernejKMkn; bå j^an to% titt Si?a(fprSf; 
EHam in tiCtis VigiL sfir i79i ((ef (an gcbamot i 
bm ComtnMsion , fost fottet tiS 6fmerfeenbe af 

SttnaU JttunntarfRevisionens InstructioB. 

@frer Jbfig^faltge jloni|ttfie9i6 b5b, (e(rabe« ^erv 

Sonb^fifbingcn af Ugglas méb bet utmdrfra ffrtroen^ 

be^ att toaxa xoåx nu dlegeranbe HUtxSiWd^t Rot 

^nun|« tv^iltt Ooba SRan 0^ fuffntdgtig; famt »or . / 4 öttpwir^ ^uRicie^ % - 


npttänlnsBmM tfttt ^åné SRayM $6sf{^altde 
Jpcrr gater. Äaffcifen tia benna fSrvåttnlns ^ar af 
ben 3 Apcil 179a ^waxtfttr f^an, bvx 2o:bt i fainr 
ma Wt&nab, utnåmbt^ titt 2tbamot i ben b^ f6r# 
orttKtbe Snim4itna @taf^^S erebniöden. SDen so.be 
ber^^ö f6riöube Octobcr faflrtbe* ^err £attbfJ(>6fbmr 
gen titt Scbamof uti ben b& fyttt Committ^c, fom 
§abc att np^ftoa projcct Htt en np ©fog^^JOrbnlng j 
bfef berefter ben 23 i famma äRftnab^ fororbnab titf 
Crbföranbt t et> ätibbarei^Sipn i t>alaTmf famt ben 
3 a»«i 1 793/ ött S Äongl. a)?aj:t« (^éga wdflnarbeU 
l^a^a i ^fmeffeenbet oH) ©ranflFningen af be éfwtt 
fiogfifalifl Äottung ADOLF FREDRIKS^ efferiemnabe 
étulb 0(d On^avläfenfl^ap f£rfattetbe Si^enffaper.. 
SSr 1794 t)<tt 6:te Februarii Blef ^att utfibb att, lemr 
U nu mera framlebne JustitiÄ-Canulerén Lodc, toa^ 
ra Äirenatré Cmfcub -i be» bå fattt CommUtéc fiff 
©ranflfning af 28cf?inbiifa Compagnicts j^anbelelr 
Slretibcr j 0^ f6rorbnabc« 1795 ben 6 Aususti fiff 
iCrbf6ranbe t ndmbé Directioir. 

^itta år (;afma @toat)olna Zåta ^nnttoSnartr tiS 
SDHnne af J^err £anbå{)ifbitidtn6 outfrfittelisa Wlbba 
ci^ jpmfors tt>tb S4nt^t9r elfen, e^ af btraå mofr 
ftoaranbe tatffam^et, l&tit 6fmer ^err eanbj(6fbin# 

?tn flå en &&btptnninS' of S^ronbe ftorlthrti 6n>i(^ 
en wtfar på ena {tban S3r£f7btrben mtb £)mffriffr 

Samuel af Ugglas^ £oobé(if bin^ i ^Cocfbollfia 
HåWf Commenå^ur ftf VtOtöftf^nttOrden. J^atfeiT 

f^neé Bar, mm neban om fpnett Comtnendcurs-^ap^ 
pan af f&ren<Jmbe Orieo. ^^ frSnftbon hinom tn 
Sttanti af Sagerqn^ilTttr : S^^ niiifl xoåvb om SLåntte- 
wHt, Af ladffammA Dnbyagore. Sager^^^ranfen &t 
1)opfå^ab ntbantttt, ^toarc^f^ttti en v& lånsbtn af t 
bilab @f((b meb Uplanbd o4 ®6bermasilaiibd SBa:» 
pen,, be^ecfnanbe att ^t^å^mt 2ifti inneibtrav bts 

lax af begge befa Provincrer.. 

Sib^i^alvQt ^onangen> af fft&bvi upmilrffain^ 
\tt pa ganbd()6fbingen af Ugglas'» talrtfa odEi migfir 
^a rieniler, ^abt rettan 6et^agat ^xifiia fiimom i 

' gri^ ©rtfiwr. 5 I Kaii9rro ' Srif)trfVist &t&nbi nten bå bttta, i anfccnfcc tiU Stonun^ 

?cn? mcllantommanbc tJMfaff, ej fom attjÄt fuC* 
orban; f<Jcffcd n>Är nu regcranbcÄonungi pta.rt ef^ 
rer JDc^ tiffnrÄte fia SJcgcrlrra^n, fiff fnffffifianke af 
5Def >§cri^ gafccré JScflnt, 1790 ben ig November 
f6r t)onom utfrfrba gn^en-e^Diplome, meb rittÄferfe 
att u^ta^a od^ npftja bet af mfhi&mht Jtonuns t 
riféfibcn f6r Ironom uffebbe gri()erre^SBapen (*). 

2Bib tiUfåUt af ÄonungenÄ mrifc^ Stcfa i797f 
Mef Sanb^fifbingen Jrl^erre af Ugglas ben 15 J«H» 
i ffiåbtr fJrorbnab att f6reflS tfmr^^tåtbåttanfQmt 
Itttt i etoai)otmf 0(6 unber fanraia bag faSab att 
iDara £ebamof t ben bä tiaUrorbnabt Meaering» 
SBIef ben 22 September np^nambe Sr å nyo \6rorb0 
jiabtiUtftotXf^t&tb^aare, odft Befiribbe beffa migrisa 
@ntbetei fS n)4l imber ^nungenB Stefa tiU Sar»# 
crona , att Hmta fin tlUtommanbt ®tm&l, fom utif 
ber 2)romttnfien^J3nfäg f ^fmubflaben, od^ unber 
be t anlebning aflDerad wiaitflitcTi asitdaer aru 
^Ub^ ^Sfiblig^tttt. — SDS iferr jfanbéWTofttflenr 
btn 4 ijiecember fitmmii ir neblabe bfwtr^t&tfilaaaå 
ttpiSmltttt^ f^twaltnins f m^b n>xtiorb af jtonungen 
om en uttnåvti iwt>tif nit, tibiibti oe^ hxift, fatnt 
uit till 9>€$ t^igo; nhft fullt^mliQtn i^aifwa ftDorot 
ifiat bet sifim ii4dt ja förtroeii6ft| betbittnabe Magt- 
Atraten famt ®tabend 50 mb^t ffn fhfnab 04 ^n 
crfibiila meb att anb^Oa om ftn afgaenbe Stpre^^ 
mon^ Portratt, o4f af t AfxDer bané nttfuffa ffirmaltnina 
I^ta ptiila en Medaille, f^toilfen niaon Hb bereffer 
bttf tvS (^onom oi^ ^nd Famille <tf fdorstrflapM 
Zaltman ifmerlemnabr Metiaiilen ffirefUOer p& &ts 
fiban J&err £anb«^6fbln9en« »rfiftbllb, meb omffriftr 
^* ^ Ugglas^ Svibrcvtf Zillf^tovbitab (Dfwt^ 
etåtHUavt. $S fn^nftban rdfeé innom en Sager^ 

a 3 Äronl: •?r 'c*)5?ri$erpe^9Ba»>in:^a3effrlfmnaen, f^ N» 311 Hank 
j frilierrar* 6 örtiwor. Numero Stqni: S^t nitfuU witb om 8eod!&oIm I797i Af 
QtabtoQ löotgttftap. 

Unbcr f6rcnamt>e fib i)abt Jperr Baron od^ ianbif 
f^6fb(ngen, n>ib Aonungené refa titt (åaxl6cxona, bcft 
30 September blifwit taUab tiU 2ebamot i ben f6t 
tiirf^Het f6rorbnabe 9tedering^ Oil^ b(ef , famma ba^ 
bS Hn neblabe ®tpre(fen Sfroer @(o(fbo(m6 (Stab, i 
SlSber anbcfarb aff bcförjia upfcfanbcf af ben Obe- 
lisk bwarmeb ^63fi*Saria Äonung GUSTAF III 
beflurif, att fbvrnita äRinnef af ^oråtrftapctA unber 
jCrifiet åbasala^be fröset od^ nif* 
^ glere fdrflf Jtte fSrrdtrmngar »oro be^fom • unber 
loppef af 5ret 179?^ ^^err Baron oé ganb^bofbfngea 
tipbragne; fSfom att toara flitibiå Crbf&ranbe i 

Dircctioncn 6fn)cr GUSTAF ADOLFS Hospital, att 

'0>aia gebamot i. en • Committéc tid fifwerfeenbe af 
Concurs- od^- Exccutions-gfabgan, famt att i famma 

^ egenffap belfaga 1 -ben tia @fos6^£)rbnin8arne< 
Sranf!nind fiSrorbnabe Committée, 

tfr 1798 i April minab er(^£a im Stottdl ^al:H 
9l&biåa ^adelfe att bttoifia ^ammar^Consoiien; od^ 
ben 2 Juiii famma år, attunbérAonun^end^runnd^ 
britfnins n>ib SSebekui, mara Sebaraot 4 ben HOfir^ 
orbnabe ätegeringen^ i^wilUt toidtisa U)drf blef ()o# 
nom fjerbe gängen upbra^it i Septei»ber 1799. 

2>efta Är, ben 16 November, tåtttt» ^an^ Tiaiit, 
i anfeenbe tiU Sanbébtffbingen oå^ Commendeuren 
griberre af Uggias^s, fg toål unber ^68fl^®ali3e Äo# 
minseMf fom unber J^aM WHarM egen ^bga ^efle^ 
ring äbagalagba n>ebermdlen af utmarft trof^ttf nit 
od^ ffltfligbef, ()tt>armeb ^an uff6rbt aUa bonom an^ 
förfrobba wifltiga ÄaB oé^ Ärenber, t 9?Sber upb5« 
la ^onom, famt bef dlbfle ®on (*)/ ®on effcréon, 

titt • t N (*; @onen 0reftee Gustaf af Ugglas, ffbb 1784 ben 27 
Jiuiii, 4rC0nict.wib Äonungen* 2dtta 8? f »Dragon- mfftwr. 7 i«ii*- NiuDcro 


1 1 titt (^ftfwtMQt ^thxb, wårbiQi)tt odj ^ebcr, mcV 
SBöpen af*, ffit BFotO ttufwen oc(> btUb mi^S^lh 
igenom ett fmaU xoib •inbcuvnt uttunbat Äore af 
guI6; 6fa>er btoiTFee mibtuti en ^iettftbtö af cfutd 
Kctgrr, uti (>tDiTFefi tirtir et» pA gtcn tt^afl t^^enfte 
afbrtifen 9famf aptDÄjrer frän defi todnflra tiH 
^en ^cgta fiOan en ({ton (Sren meb SLif beptybbf 
uppi ^wtlttn e» till &§ger xöÄnö ttggla* af nafut# 
Ka f*rcf flo brx>ilar. Uti btt fot(Ta ^dltet foiti åt 
bi&tt, fee ^Sgflfarig Äonung GUSTAF III:s t>Sga 
r?«ffin»CÄijfr« af gu{^, beptybt oftpantiK med en 
gyllene Songt, 2trona. JDef anöra 5^(^^ ^^ f)yc^ 
Fadf, i'(ncratd &fte del af gu(d en fcDarl^rio med 
utftnädtia XXHftQav b&lltv * ett gvtdene ;Ktf6appre, 
fiitbt I den andra de(eo af def frycfade^dnet^ j>m 
*r rSde. 3 det fredfe ^Äftef fcmi Är rSde åvo 
rtDenne jDAlptlar af ft(fn>er med uddarne upSt 
toSnbe tcvewie la^be, ofiöev ^voilta emellan de^ 
rad uddar fes en gyldene Krona. U^etjfevbe S&Utt 
Är of ftlficper der ett vbbt till &Sger tD^ndt 4efon 
|>^{lcr i fSfferne ett fw^vt pafriardbaf^Kore. (Df^ 
tDitnpS SPStden (Ut -Ctenne ippna Corner^tffel^ 
mar, (foardera betåéttt meb en C^réfvoefig Krona 
af guld. tlpp^ den medfetffTa ^^fermen^bcDilar en , 
bti, med Koogt Krona betSdt Sf^Idf prydd med 
t5Jgflf«r*<t Konung GUSTAF ITTis (>iga tTomn^ - 
Chtffrt, 3Mn den tai tSjfer ffilde ^felmen, upp 
f>lgetf till Wlffen ett till tt><!nfjer wåtibt £efon af 
guld, fom emedan framfStfema WHereCf rodf 
Kore oc^ iftin ben pS tn^nffra fidan flyende 
^feCmen upt^tfer fig en rodnddd 2rrm; fom mel^ 
kc^nben omfaCfar en nytW af mrld, St&Iden biU 
(ed af ftrenne modiga hwita daf>ar. 

Srf bcf SfÄÖiga fbrtrttnbtf fom unter ^ela be$ 
emUtétftlb mitt off» StfSljt ^err ioxibit^binam 

®rcfn>e mcgemente, m mera 8if^yii«t m *4ffr fel>4|i 

ften 20 SrptonHStr lg02^ 8 ©raiwn:. 

T«Iiitifwro 
» 
i 


■ 


/ 


i 
■ 
* 

1 


t 

^ 


- 


1 


1 
^^ i9uf\»t af Ugglas, erf»6ff t)<^n ^ n^tt od^ ufmdrft 
BtwiS, bä S^ané 9}?aj:t ^onun^en, senom ^ulTmafi 
«f ben 2o Fébrtjarii igoo, fce^KJflabe Beforbra f)onom 
tid £)f)9er$®flt&äaare i ^toätfoUnp ineb 6t6e()&aaft« 
ie af i)e^ J^fbmdef@m&eti i £^nef. S5lant> bt fpn^ 
ilirIi^él^^ebr(mbe goforb^ ^nmrtneb ipen^ 3i;)tj:f tifi 
^r^rendmbe £)e# Mbida SuBmaft tacfreö titmdrfft 
*@refwend fbrticnfltt , wat dfmen bet> att ffan, pt 
egen tmber^ioig anf^dUoo/ romme att toib Jbfmer» 
®tdtf)åaare«@mbetet tjena.ntan eöm 

&t mdnflb itf toiQtiQd o^ gtanntasa fSrbinbelfer i 
^rr ®uftotn^ 6fnga (Smbeten ed^ befattningar féu 
anldt.^onom att ()o6 StonsU Wajit i tinberfrdntg^et 
an^dOfa om fttt entlebiganbe frdn tfmtu®t&tf)åUaru 
Smietet. ^ani affttb b(ef bonom i Mbtr htrolliabt 
ben 3 Qctober ft|?ndmbe dr : ^warwib Jf»err ©refwcn IIF^ 
n>dl er^Sff Stonunåtn» diabida SefaDninar att forts 
faxa mtb btn bet of famma (Embete^ f5m)altttinfl, 
fom rfirbe i6ftt>irinfeenbet wlb 83rpbpddnabeni fornt 
uprefanbe* af Äontmg GUSTAF iiLs 9:rcj!ob. — . 
X)e fammanfldtottte fdrffUte omfldttbigbffer, fom ut^ 
tndiTte btnna bas o^ b^^a tidfdlle, dro af en be$ 
ffaffen^et att iit rdttefiflen b£ra nttUnmai^ dfmen i 
ben må^ inff rdnfto fSrterfnlng af Jpcrr @reftt>enÄ Ung 
belfer od& f6rt;enf}er, &an fii nebldgga fttt mdfférba 
@mbefe n>ib Soten af en genom ^ant omforg nu 
^idborbab asinne«mdrt>, fom Jtonung Gustaf iii 
beflutot, fom 2)t| Sbelmobig^ @on Idtit uprefa, tiff 
dra dt betiBoraerffap, ^ilttti tt>dr Jperr Orcfmcn f)aft 
att ndrmaf} vmba oi^ beforbra» ^onom m6fte ber 
på en adng bet lifmabe Mnntt af (»an« fSrfia iObSb^ 
ti^t SBaIg6rare, bet. ()£gtibrtga SSittneöbårbetaf ^nd 
ndrwaranbe ^onung< Siåb, o^ bet watma uttrpStt 
af betaå fafnabf fota nu of5rmobabt fdgo ftg förlora 
en d(ffab @tpre6mam S)et wat p& benna bag, o^ 
mtbt unber ttt r6ranbe afj?eb emedan ®tocf{)oIm6 
S3ofger|Tai> od^ bef forbna 6fn>er#3tdt(^ddare, fom 
Aonungen/ genom utiTidPoibt lOub, Ht prpba @ref« 
ft^e af Ugglas mtb Scraphiner/Jtorfetf feban .^ané^ 
■ : . . . iffiaUt ti^mexm * i » ; 


®i^hm. ^am "T" 9 •mm itånma $lmm OQ Blifrftafe #4 "Commendeur titf ^«m 
na Ord«B^«). 

* 2)eitpier 4)# fAAi d^vrr 0rf fii^eiiT < unber ^rcn 
1800 iKl «8o« 7 iipixS fXrffitte »^btfd 96ror>tt4mbctH 
An f6refifit(r 4Mcftaiarffirtrd:« CiMefet unbtt Ordinarie 

mUémat^Mhnf^ W^Om Permission-» Stt 19«rie S«v 

»oiMt i en Haférorbnofb fUtåtttttSy Ån i Kte cflenv 
-0!^p metorberol nH bt Comtt^r, fbm férti»n<ibeé 
^ ttpstftoA iiroieot Hflf tn nv CantzK..Oi]|mnft, od^dtt 
uit«mma mib fOlåMUbt iftott tolfa of SPtÅftttftaptt 
mib ftjjifetoie StiMbag eegdrMe Oi5rin§«r t äSBai^Sörv 
fattnintimnty 6fef |^an, ufi April ttribidk igo^of^o» 

Jttnsen taBåb ^tt MwHia £>e0 ConteiL i Jttstiti«« 
[rentery riffifa me» Aammar«Co«s6iii«n , ^U Qircf? 
Wffi/6mr RMr tniattabi «4 fhifettg^ ^nom SMIbig 
{^nffmofl of ben 7 Septeibber famma år, t anfeente 
till fina (ifiige pcifwabt ntånflfotbiga f5rejenftcrf för» 
vMTbnab att mara President i Aongl. fXaiM ^ Ki» 
kf« JtanmtanrCotlegio. enmma bag nArtnbcB b^n ^ff 

£)rbf5ranbe i bM n^a Xnd 5 Arrende « Socidteten , ^ 

ben 21 4 benna 9Rånab (ff Jtmungen faOab tia fie# 
bomot* t KffeM wrenbere ffffmdnna eerebntng» 

' fBtb Oeoeral rDisoontijContoirets tfptfMling ^ea 2t 
Maidi I803y niSt J^ttT 9ttfwn oä> Presidenten 4n» 

tm ett 4roftiIft näMneMfob {f«er fftia fSrtifnfkr^ b& 
Jtommgcnt fS tvil M btt mib 'fiaf4(re( förba Proto- 
4»U » fbm i flrÄ^itt 97A)ig ffrifmelfe Htt Grefmen ^dcf» 
te« fSiffcira; ha U» otbiifng »cfr r<btg^(| (^toary 
tneb nyfnitiHite io{gH§ii 3iit4ftfrifig "bllfcDic ffrrtcDof s 
Ittft ^<b nu Htt (kiC btagt r f unbe ifynntt^et ti(fff«if9 
ivae ten nimArCfa nil a^ f lof M , ^to^ttmö <Sref« 
fttfii^ f»m mtb VlyreCfen af beffa DficonMDerf fv4n 
bef *&v|m 4^ telkitdiiiig, aiU* «tf4rf te OMrf f>Otf 

JB nom «i^» rftaifta (•) ^ ^ j/nier bcntM |jbi^lft fMd *tf(^ «f irptfel; 

JtfMna PraiocsO. I ro Qc^toOt 1 Numero %&iiwiiat ^r njdtoct f&tlroiig» 2lomiii(tefia éorfti 
faltge 6ecr ^aöet f^r <Bt$f^m hif^f bi &i (>afid 

Uti affvan fqmmMfpini} beng J^nn 1804 beflS» 

, HO n)6rönobéfufl o4^ tatfftm äimitintlfe ofbtnouttrSu 
teii^a nir, 6iit&er «é omn^érbtm^, ()«Oia[mf^ Aerr @ref# 
xotn 0(6 ofhMr^r«i^2aarin mafat for htth wigtiga 
S&erfeté framdltid oi| 6ef#rt>ro( be# fuSfcorban, IJSra JI4 
en Medaiiie Of S^fla fiofUfeTtrfifiom tet enba tern Mn*^ 
^amebélaic luarbijt uUrptfa ftm tihrtefij^ emot^nA 
f6rdetif?er. £)enn(i Medaiilc^j^ivaraf ert aftrptf | 
9UI^ feban ftlifmit 4>«rr ^refrve^ oA be0 $ru @ref# 
tt)iiina iftovcl&mxK^t 9 iitt^åSkt pi, oMiften (drefmen^ 

2r6f}bi(jb meb omftrift: ^muel a/ Ugglas^ <Bxtfwt$ 
Ux>tVi9itiih* Presid. S. ocf^ C of XL ttt. O. pA 

fränitbM tnitom en Sagerfniné : $år a? 'te ftrifij 
I tid ^t^relft (tl( jiillbotöiinfte Af 9kif6im6&oImd 
9ltt$i»€Vl — iDf(48«riit 1804» . 

tir i8<»s ben 19 ^>br- ra0<ibe« (Brefiven, i if?äbetf 
iHt mara £«)>iimpt T De» Comité^. fbm Mifnitt ibtortä 
nab tia ixanftnbii <^f b^t unberb&Rtga JBeMnfanbe r 

i om Mifmit f&if<)tk»^t i dnlebtting af bi fr&n Sdnen: 
ir 1792 ttttonuie a3eritte(fer ont 0Mf ingarned f fdrbe# 
leé 2anbt(^tié(^jSntnfl€n« tifffl&nfr w. m. ^warefter 
lan ben 19 Marti! famtm &x. férorbtiabeé tia itba^ 
tnot t Comitécn titt iKprbttenbe of eft Ptoject tia Pri^ 
Tii^gtam fir <(t W Octfoy.af^iQdiltbitla Coimpagntet» 

faiRt bf n 31 Qctober att iDora gdbanot i len bS af 
Aonungen rillfi^rorbnabe dU^trittf* 

^å AoniiSd<n> af ben nriiii '6fii()et fjr fvifftse o(6 
nlb(k»«n|e ^ (ivarmeft |an fl »fta liiibtar beraé 6e^ 
fpmmer, befl6t att f&rorbna en Comfté ti0 granff j^u 
ning od^ ffrbifttranbe af ben aOmdnna S^^rfigwSrben-. 
inmm- Aufmu h ^ ^htn f be|ag ab e ^gattfr SRnist uti 9?£r. 
big f!rifme(fe af ben 21 Maji 1805 faffa ®reftt>e aä 
Vgghvi att t foinniflr O&aAté Wittut iDrbf6ranbe , od^j 

ber^» Numer o 


I @ctf)tNtr. II tmn^m JMi 106 htttoib i 9l&l>€t fBtf{(tr<i: au MffaM bt mSnga 
Wåtf af fAvftUt o<f^ ^tamåaga iHflafftnbtt , fom 
|>Miotii teban oom m^ivagné , Séiijfdttai t Mwåf, 
wb åtaaXa» of <B€ef(x>tna 'alHb t$tmåtfta wtvtfam$ 
ttta nit 0<tr ofårftniiita fiinf66anbe f&r 4>et alimimna 
båfia, Ut tmdtabe art Qfwtvfemna f^onom åfvoem 
bitma bcfpctnéiig. Z>tfutnt ^at J^n @re^en o4 

Présidealen^ UfiitT iQPptt of åt I805 foTtfaxiif att 

mata 2tb(mot i ben tiaftwtbnabt JtongL Megerinr 

-fitits httf ftfbtdntnte £r ben 8 Maftii S^tbtxé ^ 2tba$ 

mof ttf dt0iiél/ Wlåtart* in^ SUblnggare # Academien^ 

pi^hm yo påfilfimbt AugusH t$m M lOrbfbranbp 

itirf fipa CfKnbtfRu CoMipagniets DirectkMi. , 

9< CmfttMniifi)^ (^tolffrn ftb man må btttagta, l&s 
ta t^afna fbtent Mtitatt itfattvAnsat mtb ttt bjgre 
oH^ nmraftigare ffcrtri^etibe. Sftr tttta f)urn Atrt 
Orefmn 4»^ Présidtntep i olifa fiber upfptt fä m^ngf 
falbrga fKrbinbelfer / Mfr ef t ifntne f6r (>ané framftba 
i^fbefetf«are« <bni finner #taffreb^f}<fnanbe uplp^niM 
iatUf fitt mdrf^ of t 9tt0gna, Atntfs o((f Xirefa 
a)Knne««9B6tfer/ 

Om J(»err «Nr<f«m«i @KffermåIi ^rfomf} odft (Sldgf# 
fe abeli^a Matriktlas 3:bie »Del* ^«s. rjy {6<ånb Com« 

;iicfMieiitrr* 

STRÖMFELT, Fredric 

Geor g c^) 4)(6 Ätofcten c^ä^ 
Axel (ji)s @ref»ar är i799 

ben l6 November; Introducera- 
de Ät iSoo. 

(a) Ffcdric Georg } wax bä Contre-Amind od^ %anbU 

^fbing 6fn>er ibflersét^Ian^ # nteb 2B«bf}ena E4nr 
fiMMf Co9iiii«9d^f mib Stora Jtarfef af etoixbU Qrdea* SB 2 SJb^ 12 Nuintto > t ©KfiöOK. ■MMWN MM l« Sttfc fo 1733 bin ±5 December. (Sfttt ttl^åUtn 
privtt tnfiMBtnatioo is |[nt S^^^I^^^^^ ^^ / f^)>' t)^^ &t 

'175a tio AcademitQ i Etttthf ter {;an tneb Mrbele* 

bet6m ttJlbergttf Juridiffii fixamen. Engagerade 4?^ 

tereffer 1755 »itb AongL Amiralitetet, od^, Uéf 1750* 
UnberjOffker , famt biwi^^t fiunnut 4« i Slarbfite # 

ftiU mr 1757 b6tt SI Januarit blef (atr Cadett p& 

brl^^UttM^ oå^diotibi A4iataot$.rjeftf{. yti E- 

«cadieo , ^Qé Covnendeiiinde Amiralen , febjermcra 

Jg^crr MifélfSt j^f#» Sritierre. Lagerbjpike , inek (^ttBfeii' 

)^n M päfMjnnbe jrel: oomoiand^ades fiSfiNn Livate» - 
sånt uypi ChefrSfet^pefi r oo^iiitictiMi meb Slpffo, 

Sroften t 6(ferfj£n ^ 0^ bcftrbrotre^ år 1759 bM 14 

Augusti tm Lieuteoaot >mtb Amiralitetrt , i^ftmtfctr 
Charge Ifatt cdrnmeaderadea p& ^XCiatttn Phoenix Si 

^iothiiin r (Sanaitn ed^ g^Hinfa fduittn, f6r att ht^ 
tMa VlVttt Slfanbd^ Samt xoa^ ixtn 1760,. 176 1,. 

1769, 1763 Odft 17C4. Ittlber 44 månahit conmeade^ 

mi meb. gH|dWn ^mtta 6rn r SWetelbafvet^ ilr 
1770 ben 512 Maji beforbrabef b^n teH Capitaine »tb^ 

Amiralitetet, o4 cottuoenderades yä Chef-SfeppefyyféRIk 

lim' tih-ujlabl; ffir ^tt HO ^meriflc 6finerf(ra ^rintt 
HINRIC af ^xtVL^tXif bn^ilfen beiinA. Sommar giorr 
be ett befSf ^^ ffn ®mlger chI^ fin @pf!er. jtonung^ 

ADOLPH FREDRIC odf X)r9ttning LOVISA. ULRI«r 

eA. SBIef btrcfter- 1771' Caiuililer f|Q« i^an<^ itdtigl*. 
S^ht!bit f^wi^ mtta ^txtxi CARL af @6betinanliinb s 
iä^ar 177 ^ S^n$ StonsU ^(g^et f9liaUit p& S)e# 
rti<^ tia &(im. Unbirv b^rilfen: ttb -S^aM StonsU^ 
Wah AomrtQ gustaf iil t&ätté bÄnssiMajifam^J 
s»a &r ufndmnii l^iuioni tiD Stibbatt af eto&rbifQr- 

åen o4 tiU Major n^tb^ Amiralitetet. Slt 177? blef^attf 

£)fmer|}e;Lieutenaiit-o((^ 1778 6f4ocrffer b^.ban com- 
menderades att f6ra S^egaften Uplanb tid SHarotcOff 
ei^ beOribbe HSifä' pi befalTnin^ »efficfntnaeii tiO. 
eultanen berfl^be^, 
tlnber ^amtSi^u^. ^iffcH ^riigeni , ®forMj»i«- 

ralens f&C\M Od^^ företagna &l^t&ir c^mmenderadost 

^an* •s amero 


t Gtd^nm. m i3 IMMH ■«■■ ^ I ^n ff 1779 fSfonr OencMJkAdjttttM yl Cbcf.®rep^ 
Virr blef bereftet^ Sr i7»sr:0»ntire«AtiiMi'; Ir i783 6f# 
»e»f>é<f«r 2:bra Voloiitnfre.giftgeiirtfkfft famt C#m. 
neiidaiitKi (S«i4åcfen#}^ 019 famiiiA Ar Mm d9 Novem* 

2åm^ dtr* 1:^8^ tMl »r N«vénl*lr Coinmeodcttr of 

Aimdf«- €PiMltMiO#éeii: iiKfaiimtt («ir fSrorbnabeå 
off' nmrii Stb^imor i tnen Cdmité , fom iatM titt re^ 

trem Itr 1787 t>tW s6* NoYembm Mef %aw ComoMB* 

dettr. of emåtti^Tåiotnmont Jt0rt> 0^ Pnesideradcr 

Mt pimiätt9t itttr t)< >7lt>td befäVninBi i ben f£r# 

^rknobe ComMéea t ^itrltcrofia Htl fjtottM^ equi* 

pmng od^ tttrebtilitgi 3 Mfeenbc rtO b^ef e $err Ba« 
roiw »n^ SMbl^fbinaett^ {trtiettfkf tMre« wär n\$ 
Slegerantre Mitmbtelte Jlofiuns^ 8r v799 b. i&'No« 
Tember r fR&Hr np^lia bottom oil^- Nf mHa 6Dn n 
€Son efferCton i ©re^hgr ®fjnb, ^ebér o4 toåtm 
big^^f tmblSirptn: flh» riii^i»tfi <^ Mab SV&Ifrr 
mMett^pt f^rofg» tiit» en itniilnr#, eller f» »allaai 
t^r^nfr&Id ^ fom bdr itttene urtfanrfu XtetlM 9V&I^ 
Hetltirfei CtdNnr^arrcioier MttfcSn måniit${%fta tM 
ntbta ^ogtA fr&rMT l6yftiibå ^rStii4r' of jKfiDcr , i 
VUit Sålt. 3(f be fytm Saft éf bt»ilU ^n. <Sr<f^ 
WÉl^ 9tHbtn frtfMrf Ar bH f&rfhi. mer ifr« d5# 
^ra £rarren)id fly<f«C« #(^ fSreter eft t»4i MPfofem 
il4end« fUI f^&ger noaitarr Cefon, fow f&r<r eft baré 
e«3D4r6 t (igrir framfofeffr toaran^e des iftaöei 
kn nf' 5df M* (Vrart , famt det t^alftM^ «etb^ fMtbe 
AcfoiM Af, gul»; ffieii SHtite vndM^l af guld,; 
#<^' del ^irffiiva demHi. bc<?iirifi^ Aefofitc ^arr*. 
3 9et:4tt5rir 4(er jfra tpAnflra SålMf fitOcm^ 
mm m U& C.e/, f^nr^Cir f«rmrl>^iremie ffAfjf 
He frj:o6btga 9l|erfv»r af guld; famf i »e^ sedanr 
eritt ri^/«ii definrelige tflen-f bwiVlm^ 4r af (t Ifiooer,. 
(tenne 'féftibfabtga r&da lioför , 4wå 04^ cw fart a*. 
a>ee ire^e alfer d^gra «dra ^He( 4r Itto tne^B 
del undrar o4^ ^ fitrde> tllrr vDAiiflro nedra ^Af^r 
Utfi^ Ufa fMd del f&rflai. ttfmt^n^^ QUlden (1411 

!B 3; ' t»tnnt^ i4 ©OfilMlfc uinero , I twttmt mb^flUm boKM fitftbH €pmttt^^elmati 
gsid* 3fr4A^6«fli iMdlerfhi ^ii$%nm mpioååpatwtnif 

0db Ml im ii^ötHi M mfmti P^ scoåtnfi^ au &ftf 
^fttuoi Wvot9, ^ titt tn tiedfft t>imt SM i 
te» ciic bhtft fiMtm ^itbitmrupfltiaa ({g ttDenné 
bli XX>in§9Hf4 (bm^tmtlUm en tm6 uiötn fip4 
foAtt^. tfflMe pif .4r tffoM>ai^ia tf|l«efl« Ofwanf 
tfv&n btn till ^i9fi$p |l4(«e ^itltntn fmåfwa på 

^ bfl färg, mivU m^ei». g|il*«0( {Kj^ra ^ o<(f HH 
.wHnfitv en bo»it 5aiui^t mMtt mtb ttt t^t uptåtu 
fiitfföt Aefon , . fom I V^a framf^fcn firer ti 
ttpff^An» i^t. efdfMi npiMKMilce ttC( |>&(ter , of 
m ^0 WlbM^fttiO^t Sflleite <Btrt|> r öc(f rj(C wåii$ 
fkK of €Ct liroletee ft0 (UO^aCafeeiiée r&df £cfoit. 
Uppå FUdestikUe^ ^ f>tt)(|viH^ SrMöf^cratne ft4| 
ligger wOm om QVMNn.fit ft«>ill Ibanb^ på 

"it f 800 U(f ^0iosn ittsfcrM!^ # 4# mtter 8?f r«bai 
.se» i 9iorrl6|Mii8 itxiro €lf^fl^aaref ^(fen f6rrjft< 
fiiiiS ^M nteb iife mifitrr ittfi in l^ef 6frtga g(ro# 
«i2l> tiU JlMunAetif ^gii n^ie utffej^f f od^ (^ar f$r 
6frt0r bewifarStfrUIIte »»Mosar ^ t^ Ulta^xt i 
VtfCen« mitbert »ocfiHsore (fmcildfldifinjOn 
Oift I7i$a »tn 5 April méb $rH^err(|inan SrSfeti 

Ajma Magdtleno Wtcbtacit^» fétb i8r 1746 bett 

« JulMs 1^5 178? r^X evffer m ett of 0tu 
fef« ^rror, ^ra ExceUettccr, j^rt gn^erre CarS 
Adaoi Wachtaiebter, «rf|erre liff 2)eiie»borff ,- oif» 
^Portar lof feomteMie 6ftt)crffe#LwiteaMiteq o(j> Rtbr 

bttten (<») tttof b^Htt »Ifte f6»be« 8r »779 beti 3 Maji Ärb# 

fle C$on€ltr ®reM Ham Predric Hafald Strömfelt^ 

fom f6r tH(rnifirottbe ix •oittfnor^Stmf^e , o0 Prot» 

3ecreterare tvib Justitbe-Revision5*£xpe^itioo« ©itfwflc: 15 M*MHtaMM* .»am Nuisero ? . i -'. I 

i ^Ätt ftr 177*^ fSfÖnf General- AajUttut )»J{ Chcf-®Fej)r 
iwr; bJef bcmttf ^r i^^a^Céntrfl^Atfii»!-; fir i783fcf* 
»evffe^fBf 2tbra Voroiitiifre.S{eaem#itm famr c^m- 

2ån^ ^ i-fiå ttn srr Nv^émbtf eommeiidcur af 

Äongf*. «M»drMiO<deiiY l)ioarimtt ^«ir f5rorbiiabe« 
'att' tuara S^bamnf t Mn Cömité , fom fattei tiff re-^ 

i^em it 1787 betr 26 November Mef |an< Commea^ 
deur of 0m4l»<^Tieflri JStonr JttfTf^/ 0^ Praesiderådtt 

Mt piftti<nt9€ årttr P< ^^big^ befdirnifi9 v i ben f6r^ 
orbnote ComMeti i (Satticrcmfn ttff fl^ttin^ equi« 
periug lod^ ttftrebnhtgi 3 imfeenbe tlDt- b^efc ^err Ba* 
t^rm it$ j|imb«9åfbin9en^ ftrtiettfler tAcfteé teSr nu 
Slejeranbe 90«tn<lbi9ll^ Stonung, &r >799 ^* i&'No. 
veiinbér v fffSbl^t u)>t)6;a bonom oi$< t^tf* aibfta Son ^ 
tion efter Cton t' ©refmetfgf ®tjnb, bfber odft mdr^ 
bigb^y tifeb«t9a)oen: flhP Hofbtn <9€|^ 9ela6 Qtt&Ifrr 
mmnppå btlagl^ mtb en ititolw*^ effer fä taClaa^ 
Öfenff&ld ^ fom bit ilttene umamhi Xtetiaa 9r&U 
lkfii4tlC| tifeftaiP&tf«-r<tDt8r etlet^ frjtn tooAnflm^fra tiC8 
Mbvu hoqva t^&rnor iSpMbå flr&tii4ir' of ^(fEoev , S 
b(«ft St^lt. Xf be frtii: SMr #f l^n^ilf a ^m <Btif$: 
sDtrigéii 0r&rben^ bifUtf åv tfH f&v^ Ultt ifr« 9o^ 
gtd ^arrovia flyifat* 0(^ fSretec #et pji iNiFfoteti 
ftåtni>9 tUl b^Qw wånVt £r(ott, foni' f%r<r Kl »aré 
8vb4td t (dgror framfote9f'«DatAii^8 bes ifrabei^ 
bn of' SMtét fwått , fantt det l^alftM^ ^et|^ti fWlbe 
£e|otM Af.guttr; tnea ^<^itetd tmdvA^deC af gtilftr' 
#<i^ bet läfoja aetmti be^nfifiisft Helctkt -froart^ 
3if€t:0iibrK Met ifi$a wånfhu 9M«et^ f^i^eCom^ 
mor NI bU C.</; fxnnr flntf t«riniri)^irfmi6 fpär^r 
ée ffpubbi^a ^ievnpt af gulb; faittt i bm nebanr 
•itt Cheftn b^ntelist tfltnif btoittm. 49 af (tlfn>er^. 
Itenne fembtabiga r&ba Soför|>|tDD4 e^ en f^tiav. 
2>et ir^e Mt» bi^ra tnbm 5^U<t de lite tnc^ 
b«e imbrar o<(» ^ firrbev tlbr tsdniflra nedva j$4(ir 
itt/ 4r lifa fMb «iet ffttfiOi. C^f^npi. QUlbon fl4l 

»3, ' iDonnir i6 


NttOoetD •»aM^ Ml MW«aH«i«M \ ^ ' f • / ... 

nie of Hraeti^leinfir tfttttWnttti "ét tJSf tranipor- 
terad {åim Fourier «rtS ^hmMff Ollai^reftoe Spens'i 

tftefiemeMe i ^frälfutibt mI^ 6lef famiM &t btfatbrt^ 
tiU giiibiitf «i& ^»erta ^oemenre. «lit9i#a)>e 175? 
04 4 71^ ire«8 Camttagnor 1 ^omtiemt o« >teruirber 

JU f^xt> AfiMre t()tt Helniten frlK fRtiUdtttphi ^ UT» 

■Ht eenettUm Q^fioc Homu yfiu itf&ljbe Siegeip 
tnettfet bå bttiamtna ^er Amiéem Retndte til 
emtt^a ^anrniern. jltmle 6MiRftre ei^ ^n ^I «f S95# 
ediiö tted4:ttcitferfirliite<4jDeiRminra>tber<I^6 vA* 
^ta Otroiim ) tillber ibftoerffeiitf fe^ermena 9enetåij- 

LieoCeoBinen ^t1^c»e UllSeåbergs tnfötmbt, ^éfi 
ton (Sumflte Atfméan fottfaK Retn^ten itff Ctmfii 

futt^^ tfefM be i Z^emmitt fStrfogbe Troupper, efttf 
9 I9«fe»t« ieMsrhi^ iHxbt tia ^^^fSngar^ men ^i 
tfttt € xmibns fingtnflaf uhbåxlab. $r irsHhtå 
^f Deoember Uef ban ffanbrttf ivib ^n^ Ei^Gac 

det, 00 fAtiflbt 178§ ^ienfls6nttg toib itn BataAiloa 

af bettft' dUftmtnttf fmunb€t mumatffaitin^ ©refr 
i»e von JReraeaa j^fdl infoj eMtbemAnbe #<|9BDaiitt 

^tMMWH >9|0rte< SOOO f^TtigiOn i^lom t Septem» 
bw.iiifitiftb fammi ihr nkb Batatllonen tia J^itoalh, 
llimarfftitt tmb ^ra Araben BMttn%eå ^otbté m 
dh^M^llb* föewifli^U 1760 åt» CSinferfCampagne, 
ttoatmbtX i^reil^tf^a Generalen Manteufel , .f4>t|| itt9 

f^ttU i Staetifft 9)ommcmi efrer « -bpan* »i^anbe 
berilÄfce* *tef ulbrrfwtn o<9 » »ncram iiB ^Knga ta# 
^j fortfar* *é«effer tHnfl^rtnstntmtr 1761 åri 

Campagne. Ullbcr gdrfttiar^l^alfené EhrenaVärds Um 

tå»(At1fan meb ateaememet «B awamiit ber éft 

ilttrffl^IiietaenaDteii Sf »ngftporten , fom war imic|lu» 

ten af ?>reufarne, befrJabefc gfter Srtbéflitfef 176» 
•ben«a Maji, oc( firerfaniile^ Ha «fo(f(;orinfK6eforf 

^rabe« (mO 17C4 ben 8 Martii m Lieuteaant M^ib 
Jtomnbe Äongt fitf^Oarde, ©nr 1770 f8f»m Adjutant, 

^(tmarffalfen ®refme von Fef sch f 6rjaqtig tia (Sattti 
tvMa f f«r att tmMaga ot^ tia ®toii)olm berebfaga 
fjrurnambe J^n» S^n^l, J^lftt «ruK HINRIG of 

88ar ©rcfhwr. ir 1 Numero 950Y om J^6f}en bf ffa Sr ipnné Ston^. ^bsfitt Stron^ 
^rinfttifStbtvmcra honung GUSTAF III, I ©ef Suito 
tirro*iffÄn?>(nri6f6ljafti9,o*Mefp« Ärtrrefan utnåmnb 
titt Cavaillcjf (^o5 J5>an« ^ongr. Må^tt ijerrtgen nf 
6flerfl6tMflinb FREDRlC ADOLPH, t offccnbe »5 . 

bef htfål f^fom General-QonYernenr 6fn>fr 6fler4 0^ 

^tiltT^itf^tani t Smålmb , ^oberm<iii(atib <k9 Sftertfe/ 
cd^ blef betta Sr Stibbare af @mArb9»Orclen. SBor 
ber4>£ om J^^flen ig»6dfifa(i9 Aohuttstn unbef 2>ef 
refd lånsi meb ^eCa 9?orrf!a @r4nfen fj^fiafeis: 4tf 
ffrljbe berefter ^trtis FREDRIC ADOLPH |>S Def 
utriM rcfa genom Spffranb, S^aHen oilj gtönfrifer 
^mUfen rcfa u)>fo3 en ttb af i 5r 04 lo mSnaben 
$r 1777 6efoTbrabtå ^n tia 6fwerfte ^ Lieutenant , 
ö4 aiorbe 1780 mcb Aonung G^j&taf IIL en refor 
tfr2n S3ri0el genom ^oDanb tiU Smerfge* fBltf tit 
1781 ibfwerffe 01^ Chef f6r Aronoberg|» Stegemenfe, 
od^ fanmia &r fienf7g(ranbe ^ofmarfralf. s!r 1787 
war (Ktn p& SBefaOning Stmm^n ffifiafrig HIT Mf 
yenbamn. atffegfabe 1788 meb Stegemenfet ifrSn 
€ar(ferona tid ®mea(org , 0^ marcbcrade meb beN 

•fanrna unbtt Generalen von Siegroths befdl 9 i Augu- 
sti mSnab titt grebrtcélKrmm är 1789 n^ib Retraiten 

fér ,^6gfor«, nnber Generalen von Plåtens 6ef4l # aM 

fSrbe \}(itt en Colonne af 9)arfen >emf e JBagagef/ of»er 
atpffa ^irftoenfoffi in i to&vt ianb^j »ttoiflabe 1790 

btn 21 Maji Affairea wlb SttlM fdatatltt , bå 9tp6t. 
fatnt unber Generalerne Wrangel 0^ Denisow bleftOO 

flagne: famma ^r ben 29 JulH mib honungens åttu 
fomfl frÄn JBj&rffi f bubbab framfér Fronten af Ar- 

tnéen, tiU Commendeur af (Sm4rbé#Orden , o'd^ ben 21 
bttpå följanbe Augusti ndmnb titt General-Major. 

éffcr Äonting GUSTAF lll:s b*aP*efragltga b6b 
1792 ben 29 Marti! , afgetf ^n getton pR SSefaDfning 
tia A6pen^amn f f6r are notificfera ber AongL ©anff a 
4ofn>et benna Smeriget 8tif<e^rimabe ofVtfa^ (marii 
frfin b^n äterfomr od^ Hii 15 p&fitianbt Maji utnåmf 

bti tiU Genera]-Lieutenant. ^r 1794 btn 24 November 

Cojnmeadeuf «itb @tora St^vfH af ®«^arb<K)rden; 

6 1799 i8 ^rfftvar. N^mero 1799 ben I a Fcbruarii bftott $ Siamitiaif)tTTi het 
^tnnU Äongl. a)?rtj:t ©rottnittg FREDRICA DO- 

KOTHEA WILHELMINA, o(^ bttl 16 \>&m<tnVt 

No.ycmbcr, jcinfc firtnåmtibt fccf »rober, upööjb i 
©rtfwelifl^ ef5nb 0^ ^Mrbiå()tt , mc^ cnnsjauba äöa- 
ptn, J£>at^f^r ifviQt btilxibt Extra afiromSl/ 0^ wlb 
SiiUbaåaxnh^J&)om ficbamor af jttt <^t&nb, beltagil 
t &iiffeiié ©Mrttrfrö ftfwcrldflsninflar. 
^^etocr af Prérideiitcn o(^ 2anb^(>6fbin9cn 6fwer 
f^jieraörWanbé gdn m* m, gri(>errc Cail Harald Hans. 

son Stromfclt^ f^bb 1709 btU ti Maji, b6b 1775 bm 
4 Juhii, od^ af. gril>crrinnan gm Beata Elisabeth 
sjöblad, föbb åx I7J8 ben 8 Maji, b&b 1803 be« 15 
Februarii, X>otUx af iDftt>€r«rAinlraion 0(^. ganbé&öf^ 

btndc» m* m» gri^erre Carl Georg .Sjöblad, fom 6(ef 
*6b 1754 ben 1 September, ^ af (äh-efwinnän gm 

Beata Elisabeth Stenbock, b$b 1765 bfU 30 Maji, 
6fn)er^j{ammarberren^ Od^ General- Lieutenantcna, 
^re^e Eric Gustafsson Stenbocks X>^tUXf ttteb @ref^ 
loinnan glU Johanna Eleonora de la Gardie, foill 
t9<kX ^9ttit af StiUpBiåbU, @refme Pontus Jredric 
de la Gardie, odft af @refminnan gra Beata Christi- 
na von Köoigamark, SHUtfdlåbtt» , gÄUmarffalf €«* ' 

.00 Gouvwoeurens , ©refme Hans Christopber Con- 
radsson von Köntgsmarks tiU SBeftermif 0(^ Sfe^e^ 
Wtn ^OtUt, mtb gro Agatha ChristopheM'2)orter 
von Leesten HU Ärantjli()n. 

SDenna m t>at iblanb mibbtritaptt 0^ «btU\%^ 
toatit nomnfunntg f$r 0^ efUr Reformations-dbeit» 
X^ittiotnma ft4rffammar af en Stot, mtb bt gamta 
lfbe««a ^ufen af fBobtWt, 8iufefor#, J&anfefiitbr 
»rpttc^lfif- odft 8?d«; rdfnar 6fmer 40Q Sr ttffbafaé 
{itie ftrtefdber. Simon, fam dr amnd ©tamfaber, lefjr 
be Aren 1350 0^ i37o- Sfrin f^onom rdfnar Äpr# 
fo^erben^ t gdgtreb t SSaé^6o £<(rab , Johan Bengts- 
«pn fitg f 5:te 2eb| t>»Wen fSrbpne |t« ?(bcriaa (gfjnb 
I bef ^InbtUsaf l^mixé Sonson 2anb«^f)&fbmoen t 

@5berman(anb Johan Haraldson, en Deseendent ifr^n 

sAmnte ^ipoit t 7:be iibf ^blabiiÅr 1642 btn 24 

Julii ©rcfwar; 19 NuBiero 1 io7 juHi meb namntt Strömfelt. étun <fr febermera 
i7»3 tj^n 20 Junii upflirtCH i Sn(>erre« o4 1731 bcii 
14 Junii i (StiftotUs wårbigt)ttf mtb 9iiHt9l&btt o0^ 

General-Majoren af Cavaiicriet , iSvtftOt Johan Caria- 
son Stromfclt, 1)t0av^ ®rcfk9e(!ga Branche utflodttabt 

mcb bef Son, S^S^^^fi^^cn mib XonflI« StoeniTa £if« 

Gardet, @refme Carl Johan Stromfelt, fom bOg ir 

1745 ben 5 September, unber bikoiflanbet .af Jtonun^ 

^tnå i ^ttU^tn Campa^ne t @d^(eftem 

KLINGSPOR, Wilhelm 

MAURiTZi Wef ®refiue år 

l799 ten l6:te Novemberj In- 
troducerad är 1800 ten io:te 

Februarii. 

SBar bS General en Chef i J^infanbi Getieral-Lieu« 
tenant famf Seraphimer-äiibbarc. 

9£bb iiX 1744 ben 7 December t^A glujrerum i 
Salmare 2in» j^n b(ef unber Studiers ibfanbe i 
fina 36r jlbrarS ^u« Ar 175B Corporar mib SSL^eflgit^^a 

Cayalierie; Sr 1755 Surare Wfb ®refmc Spens»$ Infan- 

te^ie-S{esemenf e i ®rralfunb , o(9 unber be( \i0Xi forf# 

fatfe ftna studier mtb Aeademien t gunb^ 1756 Lien- 
tenant en Second mtb Xoffa Stegementef Royal-Po- 
lognc i granff fjenf}; ar 1757 Second - Licutenant 

wlb ^rinfcrt* af Na»sau-Using«n Slegemenfe i fam# 
XMi Oenflf tiD bR^ilfer afegemenfe/ fom commcndera* 

^es af ^QXA garbrobcr Biigadicrea Joel Philip 

Kiingspoa, ^axi meb Aonungena tiffjISnb (tflndmnbe 
är ont eommaren ftg begaf; bemifiabe berefter ifrAn 

»757 tiu I762f gdWfågen »Ib Sranffa Arméen, o(Q 

berunber 1757 ben 17- Juli! ®lagef mtb ^aflen6ecf# 
Rctraiten frän ^anot>erjra ganbrt flff 8lt>enjlr6mmenr 
I)marunber ffere ntinbre frdffningar foreffiffo; &r 
1758 i Juiii mjnab Sdtfflagef mib (Sanber6boufen ^ 
odft ben io;be päf6(janbe Octobei bet mib SutUrberg; 

6 I Sr 20 ©itfwar. Nutuero mm^^m* ~^ \ f åt 1759 b tn t Januarii infajonbcf af ©föben granf^ 
furf »ib aWapn s ben 13 April ©lager wib a5erée«/ 
febcrmcra bef wib gorbadJi Srdfftifngen »ib S,BiU 
raflrfimmen od& »ib ©fabcn (Jaf ef, famt biocquadcn 
af Staben ®iefem äölef -cmcblcrtib frfinmaranbe 
1759 ben 7 December befor brab fiff gdnbricf wib 
Spcnsiflfa aiegementet i gmerige^ od5 éfabe^ unber 
bet granffa Arméen 5»aWe 8r l5fl i »inter^qvarter , 

fina Theoretiflfa Miiitaire - f unffaper »ib Acadcmien 

r ©tra^burg. a3i»iftab< »ibare 17Ö0 gdltf^flct »ib 
granfpffa Arméen i ^efijfa Eanbet, ()»ar»t> flfere 
betobeliga fti8« ? HBfiatgöcter f^refiffo, o* btef Pre- 
mier -Lieutenant »ib of»anndmnbe Nassauflfa Slt^Cs 
menfef. JJemreffc Är 1761 meb gratifpff Permissroa 
tiU @»eriaei 0^ b(ef famma or btn 14 Septem- 
ber Licutenant »ib S^nf^pingö Wégemenfe. 9(titt 
gter 1762 om SB^ren ut tia granffa Arméen, gjorbt 

ber fjenfl »ib Nassauffc Slcgemcnfet fÄfom Grenadier- 

Licutenant, od& 6i»ifiabe ben 27 Junii Drabbningen 
»Fb ©rebenflein, en betpblia SErdffning utanför 
etaUn QaM, famma etat)^ Iang»ariga beldgring, 
od^ 2:ne bWga uffatt t^erufur. SEog åx 17Ö3 afileb 
nfur granffa tjenfleni o* begaf ftg ^ttn tiff S»erii 
ge I ber f)an ftbermera Mef 17Ö5 genom bpfe Ueu- 
tenant »ib 3ftm«anb« SJegemenfe* 85ff6l;be 17^6 

om Sommaren fSfom Ambassade-Cavailicr, 8tifé?3t8tf 

bet oc5 SiiHf&taUm&9<^rtnf ®rcf»e Adam Hor« tia 
^ongL SDanff a ^of»ef f wib f ifffdffe af ^ton^W^ns 
fen^; febermera Äonung Gustafs iiI:s gfirmdlnina 
mtb Äongf. ©anffa ^rinfegan> feban SDroftning 
SOPHIA MAGDALENA, fom b« befebfagabeg ti« 
©»erige/ ifir 17Ö7 htn 23 September blcf f)an Ca- 
pitaine »ib 3dmHanb^ Stegemenfcj 1770 ben 28 A. 
pril SRibbare af (£»drb^?Ordeii; Sr 1771 i Junii mS» 
nab Major »ib ftf!n4mnb£ Wcgementef odj famma 5r 
0^ m&mb jpof^Cavaiiier boéi ^ani ÄongL v06gl;ct 
35ertig FREDRIC ADOLPH af i6flerg6tblanb; Sr 

1772 i October Second-Major »ib Upianbd Infantcrio»-* 

Sieflewenrt» Ojorbe 5r 1774 f/enj! fäfom éfmerr 

Adjutant ©reftwir. 21 Numero Adjutant mib B^gref i &åne. »lef tcrefter 1775 t 
Junii m&mb éf merfie ^ Lieutenant loit SBefierbottcnS 
Slegemcttfe. ^779 ten 10 Januarii ^fwerfti fcerftd^ 
teé; Sr 1785 tfwerfte f6r SktUJÄfgcmentef; 5ri785 
ben 19 Augusti titttta f6rffe etattm&Hart ^c^.&$dbe 
ntdWc Jg^erHg af éftergött^lanb (*^). a3tf5ribc famma 
är fSfom ^ottnngend £)mbub, riO «^(j)fffalig Ao^ 

tiun^ent fttUfomltda n6ie Passevolancc-Contractcrncs 

npråttanbt mtb 9Iofe^Saarne tt>ib Slféborgj, J(rono^ 
bers^ od^ 3'&nr(pinA<( ^egemettter, oi|f itpbrog^ bo^ 
itom famtna dr SbrnxiiminAin af ^in^ot od^ Sif^ 
WcgemenW Ptsscvolaflce-gnrÄttnlngarnc , bn>i(fet f)an 
m &T 1791 beilnbbe« fditf åt 1788 i Maji mfinab 
^nungetté General- Adjutant, od^ geiTttllbanba mib 
Arméens uttuflmbt tiO Artget cmot 8l90(dnb. sSn 
fftribc bcreftcr famina &t X>aU9ltscmtnttt , fom w<jr 
f£r(agt p& Galercme tia SttbtMt^am^fmihn o(t £anb^ 

ftigntngftt Wib JBrafilar famt detaeherades iTtfb 600 

man tiU ^aftt SRtnbolax. GUtr åttttomUm bcrU 
frätt ffirorbttabeå (uirt famma &t ben 6 Augusti, aft 
^afh^a fifn^erinfeenbet 6fwer alt bnnib tiRTrouppamej 
f6rn{ben^efererfi>rbrabe«r tneb ben StSbiga HSatelfe^ 
att i benna ber g$ra oå) l&ta alt fyamb b<m tiU Ar- 
ntéens gagn od^ npfta, famf Aongl* WlaUté od^SttfetS 
tienfi formdnligaf} f!nna funbe ; tfr An f)tottHn befatta 
ning bi b<tn om (>6f?en an(; JOf aft ttntrbn entlebigab 9 
blef bonoin af J^igfffaltg Jtottungen meb be orba^ 
lag n^dgrabt; aft (tcoad anfiAt? Sibtt gjotbt an^U 
fnnr otf brifoKi enelebigaO tfr Ån ben bcfftttoiiig V03 
SSber meb General^ Inteudénts^ittnbetnt wib XO&t 
Armée unbtt ben 6 innetoatanbe tipdcagtC; få ftnj 
ne V03 XOåt tjenfl bet tklbeles icTe tunna tilUta. 
iSbet erfaren&et { febnave åteh, Qvunbab pi Sberf 
upmittfambet , uubtv ben tib 3 v>utii i uttitee 

6 3 Ärifl6# 9 ^ •d (*^) Sfirjle ©taamdjlaren . W Dera* Äongl. J&Jfllfeter 

.©errrgame fin^O benna bag Gencral-Licutcnants rang. 22 ©rcfteot. u um ero ^ « ■ I 


"Avi^Btienfi , (>Ar re^att t» ark o# gonfFa nytftct i 
^ege åvtnOtn o(fy flaU bCtfn>a def innu mera , b jde 
f&r (Dg odC^XVilr ålfttligt t&tt Ibtobev p ^ecctgen 
Af 96ötvmanlanb f fem tfitv é$ taqtt li>tfålet ; 0^ 
bS U>3 ide funne twifla p& i&btv nit foc Wåt 
ffenfl f innu minbtt på (Sdet tiUgifxDtn{^tt fiv VOit 
Perfoiif tp^ftre XX>,3 a» bet tyncinwbe toebetmålef 
att 3 innn yttetU^ave Mti betta t&itcf fortfaren* 

S^Iibe btritmtt 1789 tntb Aonun^en fSfom 2)ef 
General Adjutant voib iftotxQ&nscn af Apmene S{f, 
t Slrdffnmsen p2 UtH^malmtuib iitata, toib intcisan^ 
M af Jtpmene0i^rb| otff toib Reträtten ifrÄtt Sitaia, 

f^toarroib f^an frdlfle Arméens Magaziner lölb Slnjaf 

la, ot^ iefor^rabeö 2>erf6re 1789 tia General - Major. 
Konungen tåtttet febermera om MUtn ftrifttUsht 
Betpga f)omm &tt ufm^rfta nnttoediag f fS Juban^ 
be: 3t>et åt o# låe obefant, ntt 3 meö fiitfia 
fwåviq^t 04^ orAPneltga omfotger under f&r(e^n 
cDinter f bi penninge^tllgilngarne cooro tnappare , 
ftamfibbe o<b unbtt^htl Wav Armée 0C& ace binbev 
oc(? n>t6rig()eter Söer bttwib mhttt , fotti icfe tun^ 
nat,f utan genom Sder xåbiQbet oc^ flänöafrtgbeC 
ofoervDinnae : (Dm 6et n4biga iDiUbe&ag meö btoilj 
fet X3?3 upfagh ttt fibaut i&bevt hetbmx»ivba fSr# 
^(lanöe b&re<i 3 wnvti lita få hfwevtyqnb ; fbm 3 
tuhnen tvavo fhvtoi$abf att y a># tillflynbat ett 
fifbeles nhje genom be tMa o4> f rafttga anflaltee 
4jr[ Tronpparnes unbev{>åll m. tn. t i^wilta V03 
unbet tunetDotrande 4ra Campagne^ fitlfwe f)aft 
tiUfille fe £bev tDiMaga , uti ett lanb bet be al^ 
6riiftDteaf}e IHnÖet befl&nbigf r^go i coclgen : bi 
V03 i(f e funne tvtfa ifr^n XX>åt hjfayettyqelfe , luns 
ne a>3 icTe- unfrg^ , att mbet fort lara , bet W3 anj 
fe i&bet tilli^ta en utm^rft |>e6er f&r be framfleg 
XOåte Trouppar unbet benna Campagnt gfordt^ 
oc(y fom alörig coarit mijeltg, om icfe 3 funt|tC 
ttttoÅgat f att befSrfa öeras be$ofn>er , oagtaöt bt 
Oobo pi ftiXien fr4n Magazineme ocfi fSrr^öernog 
afiiaaat* i Xbta g&irom<( åaen 3 f4 ittfdlet met; 

KOåt ©refwor. 'QS T3T umero XX>åt fllfrfottlliffoflr ApprohatioUy fottt XC^ åtO fhtf 

trt^o^e Mt 3 till alfa btlav npfytt be befaUnitigor 
XX>3 möev Qifxvit X>m ttUfted804l(elfe 3 råUbee 
b&reri dga f (or6e f usna iftMVoiiuio éc köfattibe^ 
rer, fom frjn den £der i tlåbtt ottf&rfco65e (re 

ner al' Intendents DetaiiU åv^ cftil)Uftigit oct^ i fbljt 

bttaf fotwånte Xt>3 , Ate 3 me» lira iiiC c<^ dttfO 
Ixtöaiteffeir fom HttiKs , ^ofen med Söta tti4nga 
o<t^ Ivdgna g&romJI fortfara: t^toarpSi f)an ben 26 

November 1789 bUf Commendcur of SotlfiU ^wdrb^t 

Orden, eemifiabe meb Jtonnnjcn ^Altt&Qci &t 1700 
ttU J^ificr^ flntf b& f^an ben 19 Augusti famma ar 
beforbrobcd HO Geiteral • Lientcnaot, famf f6rorbna< 

be< HD Genenii en Chef 6fttyer Arm^en i Sin(anb« S^ati 

1)at be^uiem unber Stri^tt hliftoit npttiab i AonutiM 
Qtnt Sbtniliga Coneeil, oi^ fantt etoenne anbra ^eT# 

ror »ib Secretetj iVfianbt på Expeditiooer. SBib 

Xommgtné afrefa ifrjn ginlanb erter frisM (Iu( 
ftflnimnbt åt^ ttpbrogd (^onom ^Ssfta l^efilet efn^et 

Arméeo, famt htibtidtibtt om fS »il éxlOQ^fi^lotå 

fanår font eanbf^Arinéeos affdrbanbe tiD ©merige. 
(»t(fet att iemte ribegfrelfen mtb Oeoeral-jtrig^e 
Cofnmiseajriatet (att HB Smunflenf n6{e totrfH&ltt, 

IBtHvibbt &t 1791 fltrt fi&ngtr General- AcljuftaBts-@m« 

btttt i etoäf)9lm, 0^ förbe i Mrfon af ^r 1792 6ee 
f4(et bii^åbt» tillber Jtommd GUSTAFS Ilirs votHaM 
be »ib Rift^basttt i (Stfltt famf fliorbt effer bei 4 
ben ffof< Jtontmden; ff^bbe morb t o<& beryäfjljonbe 
bfbf en ttb oofbruflr General • A^jutmots-l^mbeeet i 
j^ftottbjloben ; ^wavpå f>an f&nbti ftminta &x t Maji 
mänab; mcfr NotificatioBcn om Stonangtnt b6by ofi 
Aonu«d GUSTAF IV. ADOLPHS ttyfligonbe pk 
Xbronen, ttfem onbr« ^onom ttybragne (emirga 
mirf, tia SIpflfa S^eimt i et. ^tttihms, ber f^an 
blef imtoaen tiD j^berj « 2(bamof af bermnranb^ 
Oecooontfra Sodetet. gorffor efter äterfomlJen tiS 

etottitim, meb Geiieral • A^nhnta - (hll6etef« beflri^ 

banber odSf mar ttfftfa Etbamot t Jtomingené ConscU 
M bin 5 Noven^bei famättf Srr b& ^w ffrorbnabei 

att 24 ©ItfttKW. iNumero I att f&rtoalta Presidents - (gntBcfCt t ÄrigéiCoIIcgio j 

^marjcmfe ^an ben 13 berpSfélian^e i fauima m&9 
iiab bltf Sebamot t StiUt» értnbtxB snrmdnna S3e# 
rebniitgi o(^ befufom £)rbf6ratrbc iT)ircctionen 6f»er 
JbrifldyAcadeinien p& datlbtrif ttteb (^mtlfet (tH ian 

fortur titt 1795 ben 12 Februarii , b5 b<^n fltf 6c# 

faOnins art 8tcr emoftoga General en Chefjfctpet i 
Sinlanb* JBlcf fcbcrmera Sr 1794 ttn 18 December 
Senom byte hftotrflt f6r IBifirneborge^ SUcdemenfe; 

1795 ben 28 April Cotnmendeur meb ^tora jtor^ct 
af émdrböiOrdcn ; Jamma it ben 30 September titaå. 

Ube« senom bpte éfwerffc f5r Stplanbd. Infanterie, 
0(^ Chef f6r 9?yranb« Brigaden, ©jetbc 179Ö om 
SB^en^ bS ert 9lpfFe infoff t ginlanb befarabe^r 
fbrtvåffttisa ffirftearé » anflorter^ oc^ meb ben |f pnb* 
iamf)Up att Sinf!a Trouppame inom 14 bågar n^o^ 
ro meb aUa beraa f6rn6benbefer fommanbragne wik 
grdnfen; 0^ hltf berf6re famma &t ben 26 Novem. 
ber Scraphimer-Kibbare, »ffdnbe^ berefter-i an^elds^ 
na drenber titt atpffa J^oftott, ber ^n begSfmabeS 
meb bärbara Presenter, 00 fiterfom^ efrer tiff ^dbist 
nfii e utrdttoW wdrf, i April mdnab i797f ^atnt Blef 
ben 28 i famma milnaj> bii6Bab Hd Serftphimer-Stib* 
bare* ^onom npbrog^ dfmen berta flr Sfprelfen 
af j^apaniemi Aris^^Schola ^ od^ Orbf6ranbe^®9f (an 
i StnfFa Srrfimrdnéninsd ^ Directionen: ^6rorbnabea 
berefter Hll gfirfie Commissarius n)ib @ranfe ^ Regle» 
tingen emeuan Swertge od^ Utv^tanb, Jpm n)d( 1798 
om SBdren b£riabe<; mtn feban upffoté* iOIef ar 
1799 ken 16 November, fS mål i anfeenbe titt b«n» 
eina utmåtttt ^rf jenfler ; fom mtb eiflfdffe af ^an^ 
Äonfil. ^3be« Äron4prinfen GUSTAFS fSbetfe, up^ 
f^ib tia ©refwe ^ meb Succession af ®réfmeliga toåvt 
bigbeten pH ålb^a Sonen od^ ^aM efterfommanbe , ®on 
efter Son, erbåffonbeö titt SBiapm: SBn mttt ftoare 

St. Antonii K0V6 hande^wie (Ifiob Swenft &ilbf 

fom mtMu|)|>j dr btla^b mtb en 5ran^ éitvtfUlbf 
0C& innel>d{ret deC t filimbt mdeto f&cb4f erade 
Seam^WapiKff iicm^ ^ilitn tlufwtu intill 6?et^ 

fat »»■ ©wnt)(tö 25 mt ' % MteH » I JL. - * ^ ftf ^n%b ^4> (Kfbcif, é^< feban tjitonfétffutieft of 

mer ctr gr&n n^ftjraobe &t, ^'i btn roinflw bts 
fen af ^Ifcoer eft i tfige fpff&å^ l^pcmbt . ^f orf nf 
. uatutUg fdtg, »d^ t btn neM» r&ta tttaArelfpel# 
feti «ii tilto^ö 9påvt af Quib; mtn nf Svibettt» 
tVapwe f &oerommer bet fbtfla ^Uet af gulb-, fbpjk 
in^tr: 6eCa mittmeC iftiu ofra bogva ull mbva 
wåi^rfia b^tnttf o<(f fit$^&lltt ttt uprefl, cmaH 
f^&get ^2eit^e ftioAvC frånf £efon; öet Aftöra 5dfif 
fel emot (>$^r r$df^ tt)if4|r en femukbld ^tietné 
afiilfwtf o(t l»et Ii9e6fe unbetfia 'S&tUt åt oif 
ttjf^iiÄiii^e ttlrcicid , btooKwti fittflålUs tn tmot (>§9 
^r toAad bet*d|Mtaö b[2 ^rriftt, fofii bmrrexoia i^Slp 
Ut m^ Aammatt af fMnma t^rg. 

4>fn»mp4 9t^tbin ftå tttnne meb (Bptftotliqa Ittof 
not^ b(<2df(f . o<t» im6 gytbtnt bbyloft fivfkbbt €01^^ 
^ nerbfeltiMr. -Utut bin . meblevfla^ ^lmf:8»onait 
upwiptv tmellati fvomne 0hrii#f f ftörar , ben tiU 
b^gtt r&6; odf btuanbta till toanflee af fUfxottf 
en gvbmflanbt iBtp uppt b^ate iftotrff^* t^PP fta 
tn tttcUitt af gulb. fpå btn (>&gM éftCtii^B.ronaii 
flåti ttprtfS tU bavt twlbånbtgt €h»Ay6, fdflet af 
gulö ocfi tnngan af fiffWet/ olntoe^aö med en 
^rte £agergvefif ctite{Iart ftDeone fdråelan^e tPint 
^QXf btn |jt( (oger af (IlfcDer ^cft råöe, famf 6eii 
•a5ra till to^nfler af fmaet oc& qulb. Tiftån ben 
wån^ta éiéInt^2ironaa tU balft tilt winfltt månb^ 
tbbt £tion, fotn i t^gra fmntfotfn focee rtoenn^ 
Viovtmie fiilbt blA ,9aiiotr ^ öea &&gi:a mStft mett 
tftSflflfaUg Konung GUSTAF II ts^ oéb ben wånflvi 
fiied wit nu vt(^evanb€ Sonungf Xlamns CMffrei 
hiba af^0ulb* 9«^f^MnM« *»^ till ^er en 6ievf , 
af nafiitrig f At0 firad mtb ttt tbbt gulbtantabf 
yåcdebanb'^ b^ titl tx>lnf|er ett r&ft( iUiM, båggé 
nteb utmSnbt t^ttftDisöen. 

»ref «V 1800 ben 18 Febniam itjj^fiib titt &n af 
mtetB ^evtfavf f t^iffen t^cnffap frän wib Är6ntn#i 
fleti fatnma ^t t SYorrfSpins ^or ^txint& Jton^U 
..,»•."» • S»ai;t# . • ( ö6 Niimero ©refroflir. •Vi^HM*** IVMM GUSTAF IV:AS)OLPHS tfrcfor famnta ar i Dcccm, 
A^x mättad ti0 @t ^cUrtbUTd^ fiK £eJ>amaf i ben t^£ 
tUliitortomAt , Sangi. Stegerindf fafom dilonunsene 
fienf^äraniié G^ncr^^^djutant. J6ef6r|be igoi om 
acif«iiSirttifcn«itf SabeiLf 3>ef 9fimil6 i^å) fdcimé ru 
f^ Stmm: ^M<mb. S^emiflabe *&r i8oa bet ®foila 
;exercltist^Sdar<et pS^gutoiå ^BHaUn, a^ .^abe befipret 
om jami åtfUibi Jtonungen fébmt pä ht^ Er^sga^^ 
gtnomnSHÄintu. .S3(ef famma äo< dtti 9 DecemUr 

GeiMrnU 4tf faiftnteriot ;t803 beH: 16 Dtc^^iber dtfiVft 
Gcnecttl-bispsctQat éfflPer> Cs^vtilcrie*'Itifanterie - ol^ 

0ifi$t Simnnaiht dSerottiirtie^ tt«|^i*attabe e^f ttp(t 

ris förfMrfante of •.Qteirtta.c frotMd^trejrdltgemenfar 
alt txtanSxsmmi Mcfinab., S3i^ btfrntombt mitir 
tr^r f^att på ^on»nsan& btfc^Omxs totfkabeéi i &oi0 
f^lm^ ollib fqOffcfeb ttlb i€bamct.i Simun^cnå Strlåif 
CoTxsetlle; tvär iemmit ixibctmötå Gowikitxétn ifxoet 
bt rt9a j^ig^Aittclacm wtvui^ $^ todibt^ åfwtn f (S 
»bam^ af gtttfa J^téOäamf^d^atöa^apef i 'åb^, 

MmikalifSa ff o4 £rtgdmltmfnkl0^J«Ac9<Ieil9ierne f (gfo^f ^ 

^Äto^^r 6e»lffabfri769^ i77ir i77S# i786 od^ i8o«^ 
jlrett^ itiUbasar, fmt nnbtr Xottnngen^ frånmaro 
,Sx 1805 oilft 18^^ fafmit Qenfls^frrdnbe OeiKraT-Adjii- 
tant watit eebamot i tett Sliafärorbttdbe ^ongL ^e^ 
fierlnflem . . : 

®ift fmti &^ 177^ btn 7 ^D3lvclnb•^ nic& Annp: 
C3iarlQtta a£ Peterséxu^ f&bb ^55 tefp i Maxtii (<>)^ 

. ^ • ' JboHét 

■■r^ 1 ^^"^n — 1^^-^ 1 — m— — f ' ■ ^1 ■ 

C*^) af bett a @ifre fibbtS SStntttf nu nmronbe jQ^fmr^ah 

hn, GcneraUAdjulantcii af Sl<>Ä<lttr6fi|>Crffe^Lieutenaii* 

ten o(| Bfibbaren af Äonflfc ©marbf ^Orden , ®r<fiue 
Gustaf Kiin^por 01^ Dottern gridrcrrimian Charlotte 
MagdalMiaKUngsgorj^ ^wilfen dr flift mib Sanb^!)5fbin^ 
ae«i ^ofmarffctffen ^06 ^ans ÄonflU 2Kai:t^. Generad v. 
4. •■' »-• '» ©«cf»at. -27 taac ;r* ©dttdf af DirccteiiTCii Y0ib Offtin<Hfl?n Compagrictl&i 
tnan af Pcterséns odj ^H* fe^tlrtre gm CharldtU 

B«doUe, ©rofbanblaren ietotfl^oim Frantz Bcdoire» 
^yoittr mtb gm Eiiiatcth Ross nf ©foUff Sfbftij 

2:0. 1794 meb gm Hedvig Uliica von Willchrand 

b6i -^795 -ben n lunii ut^n Bam^ X)btttx af CapU 

Minen Ernst von Wiiidt)wndnitb gru Sophia C. Ja- 
gerhoro. 

^nné Exccnencc i^r ^on af framtebne vice Presl- • 
dentcn i g;6t^a J^of^jStoTr i>d& SHibbrtrcu af Siorbjl/er* 

ntfOråcxi griöerrc Chxistan- Fredric Klingspor, tot) i 
Jönköpirg fir 17S5 Mtt 4 JanuarivJ be0 74 Ufnabés 
Är, ocg beg gril^errinna gm Anna May^dalcna Pauli, 

2>otrer <tf Majöjen 4)i5 J6rwerJfS*l^ma1'^arcn Wilhelm 

Mauritz Pauli^ oä^ af gm Brita Charlotta SttömfcWt, 
Occenqroie ^t&tl)&Uann I S>S>m ^'^ ^CTWm Guitaf 
Adolph Stiömfeldts 2>©tfttr. - • - 

éttth år mviiGt gamvialf i>< t)i^rflammaT ififen 
groaifcri^ i)WarifY&n mib Sr 1260 Johan von Kiimg- 

spot 9 fcbCrnifriT* Qlft mtb Margarcth* von TiescnhAM- 

sen, ittfont meb ®n)arb^:j3öbbarne tia JJiflaiib. «ti . 
Si^tfl^HMonimttif C; Txo. pflig,' 258 ndntncö re? 
ban,u?tb Sr 1376 ,tn Eghard f^muiuf CSBapnare) 

Klinkftsporcnr £4 ifr5n Stcphan vori Rlingspor, Z^ft 

Grdcns-aTibbote t ^rciif^nr fotn lefbi åt M40 0^ 
war fliff nreb Brita von Donhoften^ rdfna Ma 
^rotnita Kiingsporar @Ott effcr gaber bera6 tir# 

fomff. • ©emtee (gon . ®«n!i ^6n Johan von Kling- 

.?pöt toar b<n fSrfto^ fom infom fSfom 5Dro(f« 

nln^ Catharbia^ T^gclionjkrar ;5lammariun(fer frdn 

Eiflanb tiff Cwerige 8r 15^3 1 ^tx Hn feban Mcf 

éfwcrfJe i SdsTOdfare ^eS ^ertift JOHAN af t>s • 

^2 Pergfit^^ 


Adiutanten, feftDerflen C* Siibbareu af ©wÄrbi^fOrAni 

... gn^me £ric Johanson Boijc af ®cnnS^ •it^Sll^?Ia•^ rf' , 4 ^^ e» smm. 1 Nuroéro 


• n C ; IÖ8 ■^ »' T gorfolf C*»). ©CtlQtn ^(><mö ©on General - Majoren 
Staffan Klirgspor bUf åttltl &t 16^3 N:o IÖ5 intro- 
ducerad pl ©luenffrt 9Ji6barcl;Mfetj ^^enne lioger Ses 

. anor* Sorten fe«j 019 t)ané mmtr upråtnai mi 

fcen 6fwer 8?robern Johan. Göstaf KljpÄspor of Ma«- 

11US Harald! |5irne,o« 1637 i £inF6pJns tradttliL 

?Jr<bfratt. af nu0n4mÖe Gcneral-Major Staffan Kling. 
f ?{"■• ^^. "^""^ Éxcellencc ^enr ©refwe Mauritz WiU 

beim KUngsjfot , eti @oa ®oné @a«e ®ow. git imw 
nan gren af famma ffitamm lefwer dnnu j ajreufein 
bmraf en år Ä«mtti'ar*Äene ^oS Äonunatn 1 ajrtufa 
fen, öd^^ttr eflcnöom wll> SJanjifl» * 

RUUTHyJERic, ©reftoe 5i: 1702 

Den a4:l>e Februarii. Introduee-" •♦ • €on.n,enJeur "flf Äonsf. mhH O^i.^ , *'**^'''* «* 
^6W Ir 1746 ien 24 October; 

llnfcer fWofrönb» I Stadier pdl aB«ffénJfA«»» u.e 

Ifla C^ett »il» Amiralitet. cSSJIpX? Ä 

. croita H Ihi I L »Mwwbrock. <4 Margaretha »on Rosen. / mfmti 2& ■•RoiWi,'" H "» i » ■ i ■• 4X9niif ^m(lt4)S ^an 1761 cofnmeticl«radea fåfom Sf^r^ 
man pä ibrloge^^regatten- lUcrim, odj Jewiflabe 

blocquaden f$r 6i)I(erg} 176^ commcnderades ^ati tUt 

Qj[6^Exerctce mcb Cadctterhe, od^ bcforbrab(S bett 9 
Marfli 1764 tiU gfinbrrcf »ib ÄonAr.' glf^Gardct, 
t»arifrStt ^M 1768 b» lö Maitii pi htg&rm t^^ 

\^in SRåbigt afffeb, mcb Capitaincs Car^tcr ; ^rl777 

bett 24 Januaiii utHifmbe ££sf{faUd Aotfunsen 1)0* 
^ nota tia 9?ibbnre af SBnfa Orden, od& up^Sjbe (>ottom 
odE) bef aSrober I anfeenbc titt beraé-gaberé ffirfjeh^ 
fter, tUi grlberr^ ©t^nb o(l& wdrbig^ef, bcruti Intro- 
ductipn (amma Är Wcf tagen unber .N:o 296, Sftr 
1781 ben 2i Ecbruarii fcdP (xitt sbfaerfle Titul, 0^ 
f6rorbnnbe*.tmejine bagnr berefter^ att toaxa >§an* 
Äongl* ^69l)et ^ertigcnö af @6bermanJfanb pSrpe Ca- 

Tailier» ^ I7g2 ben I Se|)tember Mef ^mi^varnti^ 

deur af 9?orbfljernc^rden* 1785 ben 8 Scptcmbct 

^ 2tbamot Utf iEuff^Directioncn } 1736 \>tn 7 Ojctober 

f^éflfif^^^fij^be ^and ^ongl. ^figf^et^ 56t(!e ©talfmA^ 
are* Samma 5r ben 27 November Stats-Secrctcrare, 

»ib bÄ waranbe Jtondl* ^anbeK * t^iS Finance- Expe- 
dition, b^arjemte tl^n fSrovbnabeé att f6ra Prasidiuto 
f Äongl. Stats#Contoirct, od^ <\\t Wrtta * Eebamot t 
' SongLSBrinnerr^Directionen, ^an blef berefter 1788 
ben sMartii CrbfSranbe i acmdnna ®pannniÄl«^Maga- 
zins-Dircctioncn, oi^ fammafiv 2ebamot r Äottgl; Uttei^ 
ningé^CoÄiinksioncn, meb ^tt>itfen ffflnimbe ffirrdtt* 
ning &an fortfor Aren 789 odj 1790^ SBBar unber 
b(:nna tib 1788 ^figftfalifi honungen fSrjaftta tmber 
Campagnen i ginlanb/ 09 om JpSjJen M ©ot^eBprg- 
Gftcr ÄongU &{5bf ammaren^ uplfiéning, faffabea 
%m 1789 ben 15 Maji, a/t wora eeb^mot I SRifel* 
menbcré srffmÄnna SBcr^bnfng^ od> ^avt berpS un^ 
ber ^cnungen^ mifianbe i %kltf atf mara en af 4e 
Jperrar od& 3}?(Jn/ fomÄonungen upbraglt »egerin:*- 
gen, t^ilfen »fgtfga görrdttnfng f)onoin 4f»enrebe^ 
bet fj6l;anbe- Sret »ar anförtjrobb/ »tef febermeril: 
1790 itu 4 October President i Äongl/ÄammarKx)U 

leöi*a'od5^ tiffira ®tÄtf;lErare ffwer ^irpttning^orm* /■ 


So 
•1 JUk - - ^ '^ 


Numero 


« 


t 
• 


^ 
< 


m — 


r 


1 


1 


/ 


\ 


1 


»• 
r 


#■ 


" 


• 


fl 


« 
# 


• 
1 


4 


• 


« 
1 

/ 


• 
■ 
^ 


1 

• 


t 


• 
_ 
* 
' 


% 


>« 
■ 


- 


i nwb (SnwirtfjC ^loft od& g*n , uteb BifrcbSaaTibe öf 
®dte od& ©tantnia t 9?ifctg »trcnbcr* miminna ^b 
rebnitts fSfom 3rbcI6ntan/ (^warigcnom bau Mcf ben 
•(^rfie<if ftft @^8nb^ fér bn>Ufen Jp63ftfaHo Äomm^ . 
sen, i)S bctfa iått fcctp^af 35cf ^^ö^tt fSrtraenfcfe, 
J^cn 26 i famm<i mSnab bfff b^n tittlfa ®f5f(;5rrart 
öfircr Ulricj?ba{}13 od^ (Jortbcvsé ©roft^neb ^aga gufi^ 
parf } btt>örf6rutan S?(in^ SlonQl. Ttaiijt tipbrog bonom 
<ttt unbcr ®cg iviflanbie i 'Sliåftn, jcmf c be 6f«ga Consti- 
tu€rade,§err<jr fbra bcnÄon9K9?eflerittc)en; efter-Äonuni 
gen? åfcrfomiltiftSIifet, utndmbe^ bon ben ö| nov. ti ji 
.Scraphiiner-9?ibbare, i^wavtlU f)an tfttrSonuhQln^btb 
1792 ben 28 April ijf b5 n)öranb«'©n)ea»i:i{!cé fUtQtnt, 
^an^ Äongl, \f^6.qbet ipettig CARL bubiabeö/ to:^ 

ganbe titt 5ft?alfpr5f Conscientia Frctus. Sib -SNil^ 

bngcn ^79^ .i (Srflfc erb6ff t)^n*efl föntpabt />«/ af 
^onungené 9i'Sbiga fbrtroenbe, b& ^ants WHaUt Uå^ 
teö upbraga bonom. htt n?igfiga 1K*arf, att tvartt 
grtnbtmarjTalf^ ^rt>\tUn laggranna d(<>* wigfiga förrdff* 
ning i brpbfömma flber^ \)an htfåtbé meb Iffa nit 
c^ tvobct fbr Äontragen, fom fi5r fitt ®t&nb, beg 
trra o* Mttls1)cttrf o4 tiff f<inifcngc9{iTfeif« ^tåUf 
btff^ fuirfDntligit n6je- g6r ofr beXfina ett få fcerbm^ 
•ittclrJbl ;^«rr£<^nbmwrffalfen$^wpf6ranbe, Mcfrei?^»* 
mairt 179-, ben 24 -F^bruarli n?lb SHtf^bagené fBut 
tipbfiö bonom- i (Srefwtfigf ©f§nb/ ^eb^r ocö ^åu 
bigbct tneb ?Capen: tSrr ÄPSlö «f jurö^^ btraruii 
fes <|i fv)ft flÄlöT56 fneö Suta/ Ätfölgö ncöan ellt 
Ät f>oflrÄ f?e>an af en tftlfbW Ä«ta eUec* Ccefflne. , 
^Polben 4r forfeöö med trenne me6 CBirefae^Äro^ 
ner pvybbt ipna ^ovnttt^ftlmavi utut ben mebUp^ 
jla upfiiger Srb^riga 7^«ttMffa2(rtens gamfa igterm^ 
|?ryönaö^i tvoemt tStt tiUfcimm<inil&tt\be mbbrrba 
VO&bnv i "öotn., bet t>o0ra bi^.rrewie öeU, oft^an 
gul6 o(b nebMvbbt,hetiK>^nfitft bandcxvie, ofcDAn 
hlått oc^ nebon gufö; Sftrcr. ocn t>8gra elfer nu 
tiiragde/Äro forstrlo \}&ilbe en nydtl af gölö, 
lOdb en f fljcfj meb^ a?jra af (Itftoetr odE? bW binötatr; 
f^mi emellan bem tif flijgei: en £an6rmat:ffalf s^S^mf, 

omFcisg örefttorv 3x Numcrdl mmtmmi i otnFHng ^i»i(f!efi ttk §thn (J>lie<ni»ift ffg Unbar. 

tft i^iflttKitr upflicia tn>ettne ulbfäfaft^e StoenfTa 
ktono^5(actqor med (Bulbilinqtv, tmtllan bwiltt^ 

fr-nftx?ttr en jchb Herfmlins^lS^våmCib Jiäböbciti. 

etoie>efi bål(e!5 mi bogetr af en SDi^aEf af gulbpC^ 
till xvinfiev af en Tn^o», -f åttan j>e med mdnfltn 
|7Attden ^ liiSfartie ntt en fiiU^in^Snicfa af gu(6r 
iHr.tl(inde.p2 ra 6afd$ntu#Ia ai (tlftDerfdtg. (S# 
ttieUaA 9Fol6bJIlavne ^db btn ^rode Pjcdestahny 
At f4paft en M4 /?t7/e/ mefr DivUen Arte Q Marie 
0)66 gyllene XMPflitfmer. 
@ffer Sconunitn& hlilu taOabeit (att fx^lnåmbt' åt 

179^ btn 7 ^eptembery att tUftra Xxeseral-Gouverneur 
t ^emmtm, O^^CaDtzJler fpr Academlei) I ®rcif^tt>albj 

£åf blef famma ^a9 nptagen lUanb Xffet§ herrar, 
men neMafce i onletnlnsF <if bef tinberbäni.4a anf)£U' 
ton år 1796 ben 20 April förendmbe ftmi t ^ommtm 
'mnt\)iaiti>atibt Smbeten^ är Tgo2 btn 14 Apnl maU 
be£ ban tfK Setantot i ^(HisLSQcrett^pé^Academien, 
ocir. utndatt^cå iS95 ben. 1 Maiiri t{(( Commendcur af 
85?(i^:fOrden« ©tftra Äor«; Uf©m föcendmbes em6ef cn„ 
f)ar ^ant^ Excellcnce befiribt ^tifTHigtt djSroitiåO wo^ 
rft £i>«)f» SRai:t« o(^ <Sromm^ .Cmbu^ ipib Sou»^ 
lerfttinfleti efter ^&^H{ali$ S^t SXaitt Äonunö 
GUSTAF m^ geCrttnot i Ätffialöof »crebniitflar o«ö 

Comttiiktéer, i TabelUCommissionen Od(^ Patriotiffa ^dff^ 
fapet, Dircctcur 6f»er SCefUnWffa Compagnict, cii^ 

ffr^ebaO» Porpfiyr-JOerfi. famt fSfam gebamot af 
{\tt @t«nb voib »lifébaaarne bettagit i atfffcné @fan^ 
Ber!? »ijtfgrtf e öfmetlagsninäan 
. jSlft ^:o ft 1768 bctt 58. M^i i ^arlé^crona tnc6 

fln Cou$|n,. (Srefwionan.Sr&feft Frddrica Sparrci (ottt 
Wef b6b 1778 ben 5q -September, botter af Presidcn* 
\tn i AniralitetstCoIlegio, famt Cotnmendeuren nf 
€tt>drb^r©rclcns Stora ÄOr«f ®refme Eric Arvid 
Sparrc, ötb (tf J^riberrfunan Jru Charlotta Eleonora 

Sjöblad, tftbeif^Amitzlea 0^ £anbéb6f^in3en 5rif)€ri»e 

Ciul Georg Sjöblads XlQ^ter tpeb @refn?itinan Beata 

EiUai» S3 ^xtmx. *Tl x ^lunero nrfta MiWpMMN»**! HWP Bllaabctb. E^icÄ^of^ Stenbtifck tiU Zcm.' 2:o. SSr 

1779 t>tn 5 Majt pi @^orf()orm8 ©lott meD J^ofs^Jrö* 
*tn öo« J&an« ^naU ^6g^ Äran^^rinfen, n>5r 
ttii xtattmbt Stonuns, ®ufwinnan Ebba (Jiiica 

Beato von Rosén, fJbb 1 700/ t6b 1779 bctt 4 Octobcrl 

datmrima, 2>o*fer af ^at mif6m&i>tt 0^ gftlDMjren 

af 9on^U ^toåtb^^Oxåtn , @rtf»)e <FMcb:ic Ulric voo 

Rosen, fottt iuf b$b i ®f«*(>olni -ät 1793/ famt af 
S^B^HfAmåUt é^an» StmU - WHaiiti Hfmx^^ofxn&fi 
^ertmta ®refn)iitnnn Hedvig Sophia Steabock, jianbh 
fStåM i Qftlånbftä ianbtt®txli^Ut f @ttft^t Fredrte 

Magnus Stenbocks . ®otf et, ttie^ <3tef»in»an Ebba 
Mftrgarettw Do-U. Gaidie. 

3^0 1783 ben 5 Januarii mtb DeAtfiselle EiiMibetli 
ChorlolU WahtcndbrfF, f6W> I765 -^ett 20 Februarii, 

©orter «f ftamlebnt !Bruf^#Patr.6n oät &TO$i)anbtap 

ren, ComwcTcc^dtåttt C. D. Wabroadorff oij^ af ^ru 
Maria Rothstejn,, 8ifi*mattnen i Stecf^olm Andcri 
Rothstcins ©Otfer, meb gru Margtrctha. Höckert. 

AanB Exceiienco dr ®on af framlcbn^ ^err diifis 
fftabttf Sllbbartn od^ Commendcureo af StonsU Wictiiti 

Orden Gustaf Carlsson Ruttth,. b6b 1757 ben 28 Au- 
gusti, 00 af gri()erJrittnan Sru EbbaSjöbUd, ©pfler 
tiU ^ant Excelten^cs fjrfla ^mdraiober, gri(;errinnati 

ÄruChtrlotU Eleonora Sjöblad, oiff fåltbt6^ S>otttt af, 

' fcfn?ftr«sAmirjilcn ^i^ 8ahb6^6fbi«flen, Jriberre Carl 

Georg Sjöblad, mtb ©refminnatt Beata EÖsaWh E- 

ficsbotter Stenbock tlU Zovpa, t 

a^fxi«3ifrrif«inflen fe abelifla MatrickcUs fjrjia bcl lOgf\MÖRNER, Carl, Q^ttfmät 
"" 1800 ^cn 14 Junii. In<roduce-* 
rad åt IgOI Un 19 Februarii.. 

. ®frlf«>er ftfl ©refwe af Zum, , 

8Sar \ r ©refwar. 35 1 HumexoT : 4 85?ar b& LfrottUt f6r ^almareSIegcmenfCf Sccönd 
Chef f(r btn unbtr Somndtnt^ &stt p6s^ f&tfåt pt 

©roffning^Olm férlagb^ Grenadier Bataiilon, fatAt Se- 
creterare ivit JtOtigl* äVajttd Orden, Commemieur af 

^orbHittnt, od& aWbbare af @w4rbgsOfden. 

%&t>b Är 1755 *cn I Dcceinbet. 

©ebitn ()ati fia^agi ftn ungbomåtib, tia ittHtnf^an^ 
be öf .fprftf 0^ lueffenffttper, btcf ^n 1771 ten af v 

September, Cadctt JDl* Stcn^U Artillcrie-fiiegemenfCt^ 

fir 1773 bm 12 AugustH unber^teutenamt bcrfldbcÄ» 
Samma åt Hn 13 ScDtember 'Slibbart af @måxb6^ 

Orden» 5^* I782 b€tt ^ Martii LicutenanV 1785 bctl 

7 MartfiÄmnmar^Sunfare f)o^ J&fi9Jlf«Hfl Äani^aJiaM 
Äontins OUSTAF III. s6r r?*? ben 30 Maji Capi- 

taitie toib Artilleriet, 0^ iåtorbttab bett ^Gbttp&fåif 
ionbe September , m toata Cavailler ^é ^an6 ÄOItgU 

J&fiS^ct Äron^^rtnfcn^ Sr 1792 b<n 26 Martu 6lef 
f)an Premier. Majojj bin 18 bt€på féfjotibe Jul" £)f* 

»erffesLjeirtenant , 0^ I794 bett Ig April i:>ftOtr^t 
i Arméen ot^ General- Ad ju tant; ben I -berpå följatt^ 

'be JuHi ,, faffobeé ^nn att xeara vice Gouverncur f6r 
{)6gf!fccr6rbc Jpané ÄwigU J^ögtKt » wSr itu SJegcratt* 
be 9P0ernSi>ig1H SanKtig unbtr tt$ mkiberi^ig^ef, 
b(ef famtna år ben n Aug. Chef fa- glnffa Artiiie- 
tie BJegemenfef* 2)en 24 berp* félimbt November, 

Secrcterare af aOa Äongl. ^aitt^ Ordca, ^ Com- 
mendeur of StOttgl* SJorbflierne^Ordcn» 

»ref Sr 1795 b. i6 Fcbnwii, &fmerjlef6r ^Eatmare 
SJegemcnte oel& ben 16 November 1793 fjrorbnab att 
jlemfe bibel^Sffanbe af S3efSret öfwer bctfamma tiUita 
toata Second*Cbef fjr bcn Batailion, fpm unber ^an5 
ÄongU Tiaiité Qgit S5ef<W/ formerade» pS ©roffnmg^ 
^olm, iftån ben SnbeWa Arméen tmber titui af Äi>nun> 

gen^ €getuQrenadier-B«taillon« ^r IgOO ben I4 Ju-, 
nii ©refme meb Succession pfi ålbila (SoTten , (Son 
efter ®on o*fdf tiff SSBapen: IBn ffilb ineöem ert 
AccuppS lagt up&Sife gyllene Cora , t 4 fili fovbtp 
l^b, xMraftdes mil^l^ <af fAmtnA före t^elAgb^jne» 

e -^ en^ 34 ortfwflif. MumeiO' ' 

: r 

1 1 tft t>férfff5l6r f^w f Jretet • 2ftfeti9 gamla ^röettgo: 
Q7apea: ea U^ianbt i&Uflubbe i" utuv bmilFert up# 
fprtncra t»>entie gr&na ii^Felof i toM falt. 3 ben 
iSttfwelieia VOapenfiolbtn , åt bit forfla tUtt of^ 
tu frögra fättft t)(4(tf 0C& ptybt mtb l\onunciene 
l>ora tlfonofiChiffr-ey bttådt mtb ett ÄongL gyUene 
l&rona, JDet andra cUev ofttt xo&nftva filtet, åv 
Itfoleded bI4ti; oct^ toifOiltgöerflädea^etoetine (tD($r( 
^foMt f4{ccf tttuc måltt fammanJfivådit bånbev, &f# 
sDet; en npUc^andc tid f oXU af natnxUg fåvq, JDee 
tteö^ tXTev tieöra ^ogta fdlret^ äc genom ett barre-^ 
voie flyfanöe flråin af (IIfn?er (lyifa^ i ttoentie an^ 
Dra f JOr /, of bmlfa btt ofra , föm utgf or tw& ttet 
biebtlav of &ela fSlttt it tAått oc{i företer trenne 
0trl(#tir Kronor to& oc(r en folCe. 2)et nedra äter 
ntcr&ranbe tWt en treöfedel , it Qtittt utin ftblber 
mittt^ fi>et f^eröe elUr neöra. minfita filtet iv 
fxoatt, odE^fdreFommer bttfli^Sf en t>xx>H till bor 
geir Qienbé b4p, font P& rygcren bit ett tibt tics- 
Ke. 9lhibttt it bttiåt tneft crenne htpnc^^ oå) med» 
gyllene (Srefooeficfa Ptonor ptybbt ^felmor. 3fr4n: 
den mtMerfta u|>f)r2cfad ttcoeme ftDorta orntDtnciarr 
tmellan htoiVt^ upfltger e(t groni eFelof. Ulur den 
till boger (}4lde 6?eImCronan upit&t ttu fllftDerpeV 
lare , befir jloö af en 6erdf«>er lyfönibe gyllene fol , . 
men mibi hfwet i form af Si. Andras for# belagd f 
tneb ttt bart ftoitb , tmb gyllene f&il$^f ^rdcfandr 
udden fnrde upföre &t coÄnfler, famf en gyllene nye* 
ref ,, t^tDOrs ar 4r uptodndt fhédfr emot $oger. Utur 
den rilE winfiet flttda bielmfronanf uptb^jrer ett 
lill t>&ger vDdnM rSdt (ejon^ fom med" ramarnrf atr 
C«r eit upfpdnd^ b4ge; Töi^mtiået eller bet få taU 
taöt lofwåvfet f it inmtk till wirtat of ftrart^. 
blAet odf}^ thbt f men utan tHl af gulbv 
SSlcf bcrefter i8p2 den 23. Sept s«cond-CBcf odjj 

ijfö^erflc^Lieutenant af ®tt>ea 2if gardet, 

S^an ^or f6r 6frrgt teffrldr flferc extri f5rrdffm'n^ 
ic^l it .Orbffirande I Directitjnen fifmer n^gndmnbc 
ÄD»fll.. EifsGardcs- ^axv^vA^^ntåitxuni^H o(fe Äprfo^^ r"- ©rfftttac 35 ;!» uaiero fcpiguabå^SflfÄ, Szbdmot af Otfmgt. mff enfTap^jrAca. 

dcmicn, .Crbffiwmbc i Jtinmwrmnn^tfOrdens Hospitals 

Dircction, 4)dS) l)at bixoi^at SUUbaåcttut , famt Cam- 
<Son af framlcbTie Äorigt ^of^Sdflm^flaren SrU 

()Crre Carl Gustaf Mömer af JCuttct o^) SiöbKU^t*/ ffW 
8r 17*5 ten 13 Auguslu, >6t 1787 ben 13 januarii, , 
0d& af ^YU Margaretha Fredrica Du3t , föW 1732 feett 
19 Martii i6b IgOO ben 9 Martli, hotttt (tf Lieute. 
itanteo Fredric Öuac fiff ®J6Ärpb^ ^dSl öf 5^^ *"^* 
Christinä^^ock y Majoren Lennart Lennastsjotl Bocks 

titt 2J?aIma 0^ ®vnhb}} botttr, meb gru Margaretha 
Liiijehök rtf ecffareb fom luar boftcr af fianbå&fifblnj 

gen Lilljchök, uteb ^gtU Anna 'Ekeblad, ^err Chri- 
stoobcr l^keblads fcotfer \mb %VU Biita Uggla. 

mttn åt ifrån 2)?arrf?^ranbcnburg, oå) Hrfiam^ 
mar ifrSn Otto "Ludvic von Mörner , fierre fin 3^^ 
•lin oib Srofan, j^om Icfbe Aren 1440 odp i450/l;maré 

©onfonö Sonforié ®0n./ Otto Hclmar Lndvig?son Mör 

ner af JeBin oäf Qlo^au J^erre M Zuna , tnfom tia 
©merige fXfom Sj^ur^sasranbenbairgff Legat, blcf^er^ 
tig CARLS, febcrmcra Äonung CARL lX:s JE)of^3iins 

fetf od& 1598 natutaliserad pä (£tt?cnffrt 3tlbbarel)UJ 

fet, «t5t(>Sflare få SSbo Slotf 4>* 2anb§l)6fbinge 6fs 
iöer Sbo 0(6 Jlowafletu^ tån, fi^ Sammaudl&b, ^a^ 

be i fitt gifte Maria Georgs beWer -vonderCriJnau, c*) 
^tt>ar* Son Carl Ottoson Mörner, ffref flfl titt Slunar 

bå ^on 1652 fcen 30 Juiii Blcf gri()erre» ^an roar 
StiUt&b Otti 'President i (Sot\)a ^ffMtt, oå> fattad i 
Prcsidents-guKmagfen 5fii)erre^ tia Zuna, J^rre tia 
SRUi SOrSrner^i^m 0^ JJemfrtfebarg/ bref b5b 1655 

6 2 ' ;bed I («) Maria von der Grfinau mat I) Offer ttf ©ad^fffa 
@t8t{)5{Iaren Georg Mauritssow Yon der Griinau" tiU 

Ziltn o* SEra^borfl i Wlti$cn cif Aiwa Ottos boWer 

won Lipradt» 

Wfgjf. arnm. 56 
•■1 Numero 


ben 25M^ji, 0^ Bcgrnfmen i Sivflabä fprfa, famt 

|}iff mcb 5^ Margaretha Lindorms bOtter RibVi^g,C*) 

rfrftn bmilfen Jperr (srcfmcnod5.bfmerfIen Gati Caiia; 
aou Mörncr ^åv^ammav i femte lebt 

14 Juni i. Introducerad i8oi. 

J^abe bÄ affiFeb ifrån General- Adjutants. gmfiefef^ 

odj ttJör Coinmcndcur nicb ©tora Äorget of £(mdlr 
Wasa, ocSi Slibfeare af ÄongJ* ©iParb^^Otden» ; 

gébt.Rri75rbeag^ 

©cban ^arr mtti n\iStn fromgSng Tbfiit studier t^ 
YoaUn^a^tx I. förjl I pne ffirdftrar^ ^jai, o($ berefter 
. wib Äongr. Academien i Upfala, blcf b^n Sr 176» 
ben 8 Juiil görare wib Äongf* Wl^iitt gifi^Garde, 
od> ben 30 beruppS ffifjanbe Decetnbcr gdnbridf ber:?^ 
flabeö. Sr 1772 ben: 12 September gjibbare af @mdtb3- 
Orden, o(|( crböÄ ben fölianbe bagen Capitaincs giiflf^ 

magt I Arméen, sgr 1774 iitn 23 Martii Lieutenant 

tt)ib ÄonuTtgen^ filf^Garde; Sr 1777 beti 16' April 

Corporal n)ib ^ongt 2i7;rDrabant.Corpsen , 0($ fetf 8x 

1784 ben 10 Augusti Äommgcn^ ^xxUmoc^t, att wa^ 

ra Gcneral-Adjutant af glpfleln 0$ ibfmtrffc^Licute- 
nant I Armécn, |)tt)arpa. ^785 be» ^ Martåi, pfi. ban^ 

tinber^ i 


(^0 Jpon par ©offer af mxtimSbit 0($ gasnwnne» 

i i)jfcraof bl^n* Lindorm Persson Ribbing f Jflf S3o.rbafm>^ 
Sld^ 0$ aWSgebro, Od^ IVfärtha Bondi, boftet af Phi<r 

lip Jonsson Bonde ftiu ©drfeflfab, SB^rga oc^ S3orbfi6^ 
SiSbtf oi$ aKarjf^ttf (joé Jperfig CARL, febermerct 
Äonung CARL IX., mtt Carin BaSt fam Sfir war 
botter af ©werrgeö 3?if e8 Siäb od^ StiVbaren, Ulf Hin. 
djjicssons fiö 5^irin3.erum # SBérga odg ^rlftjurf. Numero 


• ©rt^öf. 37 v 

unbcrtSiitgÄ itQ&ran 1)onom Ttmnake^ n&bigt afffcb 

Drabant.Corpsen: fSfom General- Adjutant af Slpfleltt 

htvo\Hat>t lyan 1788 bet fSrffa fåittosttl ^mlmb,otft 
htfoxbtabt^ famma år ben 19 AugUsii n)ib Äpmcne# 
jSrb ttff GewcraUAdjutani, famt Mcf berefkr om^is 
fltn, .Oftflf?f«n9 honungen följaffig fiff ®wcriflc, oc^ 
»a l?(iniJ a»arf fbrctoa en refa tia 2)alarne,ridft;an 
Xonungen^ ^genl^dnbtSA ordres, daterade ^al;(tm 178S 

ben 20 September 3 att WdTd Monarchen tlU tnbtté i 

Cfltlflabr fom i »nberbÄnfgbet wcrffldlbe*» »(ef ber# 
efter Äonimgen fSljaftk på bcf fJrefagna refa. f6r 
ett 6efe oil^ unberflfa f6rfwaf6^anflfarfcrne 8 waflra 
jrdnfen ^ bwilfcn bfi ^ofabe« af anfaff frfin ©anffa 
ffban; efter flutab refa oc^ Si^aM STOajttS ^^erfomff 
titt Sar{f!abf afgitf f)an genaf} titt fMje af ^onun# 
jené ffrifteliflo- ordres titt ©Stf^eborg, ^warcf? lyan 
antoQ SScfdletf Idt fammanbraga få mSnga Troup- 
pcT, fotti moro ött tiffflÄ; famt befSrgbe gdflning^^ 
loåtUn^ tefJpdfanbej (^marefter od^ feban General- 

Lieutenanten, ^refme Jean Sparre anldnbt till ®S^ 

tf)thors, of^ emottagit befdiet, f6rblef (an ben eh# 
ba tienf!g6rante General • Adjutanten j nteb bwilfen 
befiilfning ^an »afbrutit fortfor, fiffd flirfeffdnbet mar 
flutabt, oc^ £>anf?arne nteb of£rr<fttab( drenber dter^ 
Ä>anbt sSr 1789 ben 26 Fcbruarii er()6nr Hn »S te^ 
garan Sifibigfi afffeb ifrdn General- Adju tants -gmbe^ 
ttt, mtb 9i5blgf! förftaranbe af Äonun^ené (6ga 
tt?i$(be^ag, 6fwcr be0 Äbagalogbe nitlffe oc^ rebelige 
tjenffen SBIef bercfter 1799 ben x6 November Com- 

roerdeur meb @tOra ÄOrf et af Wasa-Orden , 0(j^ I80O 

ben 14 lunii xip\yi}b i ®refn>eligt f!£nb, iemte ålbiia 
eonen(^) ®on efter ©om S3lef 1806 ben 15 April 
gSrfle etaömdjlare ()oe J&enneé ÄongK ^Jg^et S^tu 

6 3 ttgin# 1*^) €lb|!e Sonen ®refnje*Eric Albrecbt von I antfng. 
I baiuen, fSbb I78I bin 25 Augusti^ bUf fM ^786 b« 38 Numcro ©rtfwat *««■•■ tiåinmn af @6berman{(m^ ^e^ufotn l^av tldn ht^ 
flribt flftre extra forrattnmsar, dr gebamof i bm tiO^ 

får^rbtUtbe Gustaf Adolphs Hoipitals Dirertion , i Pa 
trtotiffa ©ittffÄPCt, Od^ ®&Uttaptt PrÖ^Patria, ^O 

btxff gebamot af SBiSlare o(<> SiIbtw88«rci:Academion , 

2ebaUU)t i Adniinistrationcn ifw^t ©torföolmé ®tab§* 

SBranbwaffJ^Cassa; od^ btfiånbis Directeur mib 9Uu 
ta ^Tbtt^^u6s^nx&ttninatn\ (>ar f6r Sfrigf bcmJfiof 
8tifeil>agarne, o4 tt?ib ben ftjk i Sforrfftpins marit 

Eeiam^t i Oeconomie-Ufjfirf^ei;» 

®ift 1.777 -l^n iJo Apn i @fptf(H>lm meb ®rcfwin/ 

nan Srifcn Johanna von Stockenström 5 JDottcr af 

framlebnt Jperr atiferSåfccf ©refwe Eric von stdc- 

kenström, Dd() ^f ^ru Jabamia de Bféoire, ©pflet 

iiff Sant^^öfÄingcn ^4> aitibb^awtt Jea« de Bcdoifc, 
4^ ^otttv af &to9i)anblaHn i ®toHf)film Frantz 'de 

Beddire, D0 of ^nt Maria flisabcth Ross, af (Bfcffi 

SlbtVia Sdixb. 
(£on «f ttn t ^omerffa frigcf . 1758 nSgon ilb 

Commenderande General en Chef, é)ft9tr f^tatb&Ua^ 

ten i &o(tfyolm, iamt SeTttphimet^Siitibartnf SriMer^ 

re Jacob Albrecht von Lantiii$.hausen , o^ (Sxtftiitls 
nan gw An«a Sophia von Fcrscn , (>wilftn' tvar ^Ctt 

©pjler M fratntibne Jtrerr Srrfi^9l8>ef d* gdiemur^ 

<f aflPtn 3n* m. &XtftOt Frcdric Axel von Fcrsen |0($ 

'©orter «f Presidenten r SongU ©»eö ^of^aedtt/ ®ref^ 

tue Han« Reinholdsson von Fersen tif( ^ttng ; 0(^ af 
©refwinnan Eleonora Margaretha Wachtmeistcr, Ston^U 
afibet ©rcfwe Axel Hansson Wachtmeister, titt SRåUt 

åfer; Wltbtxoi, ©ranbamwiar oif ^lelntaréndé i^ots 
ter raeb §ri()errmnan Anna Maria Soap, 

itu ase^ifhingen, fe STberifla WlatxiUtrti SSrjIa 
5>el vas. 4& 12 April Jenfcrif wib ©öbermanfanb* 9?e3emcnfe; 

1799 ^^« '4 Jan. gcnbrifwib Svea 2if^Garde;od5 18^4 

bm ao October, Licutenant tQib fomma ^{egemente. örcfwor. 39 Numero 

III S P A R RE, Fredric bkf&U^m 
äx 1797- ten I N o vember> intro- 
ducerad iit 18CU WSar tS (Sivta ?lifcti (SntzTer, Siibbart od& Com* 

mcndcur af StOtlQU WdjM Orden. 

}?6bb Sr 1731 i>tn 2 Febr. g. €f. 

anber en mdl anwdttfe ungbom^ tih, fS wdl mcr 
belff privat infbrtration f fina fjrdlbraré I;u«^r fom 
bercffer tvxb ÄongL Acadcmien i Upfala^ l)ar ^on 
fönrdrfmot ftft ben gninbcliga injtgt i ^arjc()anba 
fpråf od) wtttn^ajpcr, I;wanneb (?an urrber cti lSng# 
warig fjcnficflb gagnat grfiienrei^raTrbcf. Jpan enga- 
gerade pg Sr 1745 i Äongl. ?D?ai:t^ o* diihté Cantz- 
li, ber bön 174?/ bcforbrabcéJ titt CantzU-SimdPcr^ 
od& giorbe utriftö refor ^ famt (jiignabt* bef *)äf6lian^ 
be firc^ af Äonung, TREDRIC l. nteb bef fuHmagt 
»S j^of?Intcndcnts namn ^b^ber o(6 wdrbigi^ct; uppa 
SfliTfen* €t4rtt>.crö iinberbänrnga tiflffprfanbe, tdcfteÄ 
Äonnng ADOLPH fredric Sr 1756 ffirorbna ^os 
nom art wara Cavaiiier ^0^ bS maranbc Äron^?5rin* 
fen nu mera bSsW^iIiS S^(tnS Wiay.t Somm GU- 
ST AF Hl., meb bn^ilfen npwagtntng tan forffor t 
f«Ha 6 Sr. »lef bercffer Sr 177^ ben 20 MarUi Caiit2;. 
liaiSb od& 1772 ben 30 November 9lt b bar t öfÄongf- 
SRQrbflicrncK)rden^ 8lr i773 ben 2a J"""» beforbra^ 
bef! ban titt ^of^Mtzier, o(| utnSjnbe* Sr 1776 ben: 

26- November fiS-Coinmendeur af öpfnimnbe Ordea„ 

bS J>an tog fiff !?öablfprSf: FMe StabiiK 

jKané fiin^aper forcmibe meb nit o* (rof^et fbt 
Äottungca oc^ gabernce^lanbef , funbc få mprfet min^^ 
6re unbfaffa fiegpfalig Äonungené upmSrrfambet,. 
fi)m JpaniJ 5roa;:t forgfaffigt f6f te t>0 i 9?ifeté n?iatir 
gajie ämbeten enbafi nprtiabe bepröfwabe oå) erfara 
tte SPiSnjl anfeenbe bwartitt ^an faffabe* 1781 ben 
26) lunE titt ÄottungtnÉ p* tRifet^StSb, famt fifmer^ 

lenut 40 mrwor. ^ 15 I umcj 


lemnnbed n&Qta basat ^eref^er ben i JuHi btUb\)ri 
bara fövfroenbc att xoata Äron^?)rmfené toår nn te» 
gcwmbe Äonungei Gouvemcur, meb l;»iffcn toistiga 
ibtt&ttnms t l^an till SpiQUiaViQ ^onun^ené 1)&å(i n^ 
U fortfor tiU &t i787 ben i6juin, bå ban mtbdl&p 
biQiit tillfiånb ben famma neblabe*. Unber i)tt?ilfea 
lib S^ant Äoufll. SKÄJit rdrflea 1782 ben 1 Septem- 
ber tlfn(Jmna l;onom till SJibbarC af Seraphimér-Orden, 

g?dr effer 1789 ÄreJ mUbas ^aM Jlon^I. 2»a;-^ 
fann för gobt att upl6fa ben Aonjf* Siabfamma^ 
ren, o($ ^åtta Siitttå flyrelfe^merf på en annan fot, 
fecf ^ané Exceilence ben 15 Maji ittiitt bt 6frige 
herrar BliiM 3J8b nSbig Kmission IfrSn Ht&\mn* 
btt af iR&bt^(Smhtttt , men fimabcS famma bag titt 
£ebamo( i ^onungend bå tmmfdbe Mgiia S)omf?or, 
Jwariemte 1)an 179^ ben X6 April fSrorbnabc^/ att 
nma ^nneö ÄongL Tiaiit enfe^DroWninsené 6f* 
merfie^äSardatlf^ \)warpå ^an ben 29 Aug. famma åt 
taUabtå till Orbforanbe i ©fa^^ifSSerebninscn, 0^ 
^ Constituerades någta bagat berefter af S}tnnt6 Aongt 
2Kai:t QnhfXiTOttninQtn , att toib Söpupfctfningen ef# 
ter ^6sflfa(rg honungen mara bef .Ombub; for art 
imata, i>wab ^enne« SDiajUé rdft Hm^örbe* ^ 

©eban bet I 115 5r fewUanbe SJffé^Cantzlcrs- 
QmUttt, & npo bliftoit upHfrnaf, u))bros6 btt fam^ 
ma ^ané Exceilence ^r. 1792 ben 10 Juiii, b& ban 
fi^fttabt^ famma bag ifr&n Sebamoftlapet i J^ö^fla 
>t)omfioten tia Ufa wåxf i SHittti trenber« mimån» 
na S3erebning» 

sSr 1797 ben i November u^j^fijbe^ f)an -meb Sm 
oi^ råtta »röflarfmingar, få Wlan^ fom S^winno^fön 
i ©refweligf flfinb, ficber od& mdlrblfli^ef, meb l^öa* 
pen: fiBo ^ol6 ttoi ginget? flnfwtn, o<!b iftoen twS 
gänget: 6ela6f få att btvaf äita S&lt uptomma, 
meö fO \>itvtflolb mibt uti belagö, htvilUn innts 
bäUet Sparre 'Siittn& ®/Qm ^ tDapett , en gylbeue 
epatretbUet fttlt; 6ee forfTa f^iltet 4r iftoan mtöC 
i %u btUU bå i betx bfvct beUn, fom åv »14, (tns 

ne« Nomeca 


1 OKfRKlt 41 må ifatffllil •G. A. af %ulbf me^ tn Xongl. dydetie Ktona 6er# 
IfiDer. 3 öen andra btlm af defta fin^ fom de 
«f ^Ifti^r, bdfbt ett till l^i^xi^ånh <itm i ftaiu 

4(f gutdf Attmfi dr tld66 i htn ri6a im6 hermelin foct 
hr^bt ftioiiffla, fom til(f>&rer XtPeta éeroar, 3 öee 
«ndta fdIM of guU. dr m r $6 Sporre, ttotlM 
^thlbtmitft ^t af Sparrciittnfithti foröna Cie>er. 
3 ^t trt5i< fdUef upfages hH VCapin, fom ^m 
liltb&rt (BvtfeottitUn Tcsjin, ttt uprtfl IU[ bigtt 
X9&nH £jticn af ^uldttied-ea gylktie Sbrona påi>uft 
oputee i bidtl fd((. 3 tet fftvöt fåUttf fom dr af 
^tAbf ligg^ ^i^< «<i etibd ^anfl ^tKja, omgif^ 
wen meb en grin £A<tetf ratid , f^watuti fem rote 
rofcr ficinas tefogoAe. 2ie( fem'e fdUet , fofu dfoDe n^ 
ledeö dr p/f ^iitb# timebdUtr 6e( U^open , fom tUU 
^ivps Stibtttts%Utn Wrtdcj en grin Ho^rf rönts 
pryö6 med fem vhöa rofor. 2>eC ff^Cte fdlfet dr 
sni6t i to belatr t htn äfra belen, fom dr af ftlf^ 
^^^f (f00^ <^A gr&fta patmi|tDiflar l«rfcDi8 bnMiri 
dera utdc xodnd* 3 .6tn andra defen af deffa fdXC^ 
fom dr bii, fprfnger en bjort af (ttfc^^^r HIC (>|j 
ger dftoer en mib f»fen af fdrref ^ framrsnnande 
(bcim* ,3 det fiunde fdltet férefomnier, den med 
Mparr^-^intm gemenfamt nrfprana dgande Oxtnstjer^ 
•^•fattriflena cDap«n, befldende af den ifra fTfernon 
of ett (Djre&ufxDUd/ thb med coidtnlngande (ta>d u^^ 
ceffe röda bom t gyllene fdlf. 3 del dttonde f&U 
itt f» en ^voit tnnr, nedan tid f6r(>dd med tre 
ftooartA lernportor , fnopilfa inidt iftotfr fdltee ifrdn 
def fol npfltga, ftll ndgot 6fmer ften medrerfhi 
bilden af defta fdCt , ^d dero^r tntdt pl muren 
ItSger en fn^cKa, fom med oprefl bnfv^nd ntffrdcft 
fig tttur (itt ffial t pnrprfdit* 

X>i SEolden fea tre öppna IL^vnetfi^lmwc f ptyb* 
da med ctyUene (Brefcc^Iiga 2^rooar, &frcer d^n 
medier jia pplmtn fSreCommer sparre * :ittin5 uri 

S gamla m ^m Huwcxm ttibev ifcDcr ttoonramiaiif tre i (warieva tabeiir 
cftielfoii ttoS bUuMoibe Standarer , elfet foi:5om fC 
fållade ^^iticf or., ^ftoctr ben (^iora b^elmen u|i# 
fiid^v Nlftttt af en till &&geir wånb ^fort af fi(f# 
flocTr eifiedafi ttDå utåt månba gtSna palm<ftx>iftav^ 
Uppi btn toåm^tk ellec ttebfe |>|elttien upwåfa 
treone 8tni#ffiM?ar of (!Ifa)ev. 9e6(6en (>2ire9 
tttof txoS w^^tfatnma Ctanor af naturltg fita, flås 
tnbt pS en gr&t» fDOlIr (>n>t(fa tcoAftöa pna $iifn>ttf 
den emoe 9{&Ideiir 0(& utfhrdcfa 0aa mngar ba> 
fem tJfeltnorne , faittt (>4IIa (mniriicra en (len t fotem 

asib f^tfmtt Sttngl^ aSaj[:t £r9mi>n0tnd ttebfomfl 
1799 btn 9 November meb Jgoit» Aon^lj J^6a()et ;9ron^ 
|)rinfen GUSTAF > ^obt^ ^an ben åtnn fora Prote- 
eollet, f$f aft taftteoa ^nmb » RifettfianMinsarfSrr 
mara£ barbi; t^wartm (Ktn toib 1800 Sré dlifétas i 
SRorrft^tng, toib ben StM^U Strinlngtn, fir Aonun^ 
lien fdfwabe Sbem 

Jlxitt tfttr en sstv^^id trogen titnftgHunSt *ftebla# 
be «^n8 Excellesee t anlebning af tmberbani^ an^ 

iBan ftffndinnbe åt ben^4;be December fitt innts 

ifnanbe tHH^Mtzlta^entbtU t b& Aara Stongi. 
^l^i:t till {)rof af Ibt9 fynncvliga n^ofga wålbt^ 
tm0f iftDer btn utmåttta nit oc^ tt^betf bepr^^ 
fvabe ^icfligl^e o<t ofirtrtitna m&ba, f>«arme^ 
itfane ExceiUnce alla l^onom ti|)6vaafia ié4rf ^ m& 
»et tBDiflCiga Sira^«»^^«rj-(Sfliibere( fhrcpolf al, fdtfr 
te9 btiflM bQMttt meb en Sritt Pension t htf 6frfsa 
tifsrtb nteb f5tf4fran eig a&i» fldla fftwara i ndT^ 
digt o<& erf^nfimif ntinne; ben onteir&tfefiga oum 
fatg^ct^ tedeCiga cHIgifirenM 6«re Xtf8fra»to/er#ii 
Cfreftve Frtåric Sparrt åbaaaU^ f. ef mjnbrr toid- 
itfane xftrafifs (andrebning r bef fpåbAvt fef An^^l. 
lan unbev Xonungtns egna bgon fSreflAbt ett af 
Xiref» frbgOn ocfr tooitff igaffe Smbefen. 

Z)e äffFiVtfle extra f6rr4nninaar^ ()tt4(ra ^an< Ex«- 
tellftBce (inber benna ffb nmrif npbrnjtte, bafwamei^ 
ide vänbxt åra odg nit bUf^^it beflrtbbe^ an bif or» ^ r -^ umcro ' I ' / ' . I ©reflMt^ 43 (ar f^n warii mbbtrftaptt» 4>^ 9lbtln^ SutttnA^ii 
i Baaqucn tiU (btnmar^tt i7Sif b& t^an emott^g fåtm 
^ntnåmnbt Couvetneun^émbtUi ifr^n början af åt 
1777 tio btn bai ^n in^ribte i SionsU SRavM Ståbt 
itMmart, f6r£^ob t>m itmtt S^ftCMtzicxs^&nhtttt 
Che^aptt fér Sonsl UtriM £xpediHoii« 

Unber Caotzli-Presadeiaen J^ttt SUthMbCt (Sttf* 

me Creute bottowiTtlft mtb ^sPfaUg 4ttmtingenf 
etnoffofl o(( ieftoorabe (^oit pa df&bid btfaUning^ 
frdminanbe SRajfetS mib ^otiung^it» J^of refidera«. 
de axini^ari anbtadonbmj famf fbxt^ob tnUst (ifa 
f^rjorbnonbt Acnåömte-Cantziers-Qmbtt^t i ^bo, un* 
ber ben tib ^m» SBr^ttf^trrSlinsMbtt oå> cfwtts 
&&t^åUartn , grt^rrt Carl Spar» mar J^ani Wtctiit 
f«ljatHa ^iir ^talien. 

mt år 1793 4minntlfett f{ra*e« af bef 200 Är 
fSrttt ffebb^ aOmdnt (efonta Upfaia WliU, n>ib Wii^ 
itt btn rena @t)ande(i|9a Sdran 6(ef t @nierige an« 
tagen ^i( iehåU^bf mar J^ana Ejcceiirnce jenUe fpra 
anbva SUhtB i^errar, fSfom %uami$txs & ^onuns 
$tni Xi>&snar, roib ^r&ilttftaiptit bfrotrlåssnxnsav 
nArmoranbe, otf unbertecfnabe ttRifa me^ bem m6« 
ttti 1793 btn 4 MartiL faflfldlf e »eflnt SBtb btt ^tn 
sa tiOfMe, Jb£^^altS ^ongl* 9Raj:f tvÄr nu regeran* 
be 9?8bt8K< ftmnngr upt^S ^romiiiid()0lme ®(alt 
1794 ben 13 Septemlier afiabt bt$ ^gttbliga tro^btt 
fdnnelfe, tt>ar J^an< £xceiUnc€ ^ftoenlebed itmtt 
njgra ^ere StiUt» J^error tia^dbea i>^ unbttttåna^ 

be Pcotorollet. 

£ef nSbiga fbxttootbt W^fJttt .^SgfffaQg ^onuft^ 
gen reban 1783 ben 19 Jamiam apbragit bonom, att 
6ef5rj<r om en MedaiUé«(intlUigé fr«mb<le< ufgifmon^ 
bt, font åtninnelfeit btmara mStter af be férndmfla 
^nbeffexr font teifna» J&an< iftarM »mfor^fuSa dtu 
gcring, oi(f ^^oxitra ffirfatfanfbef jfmer be imbfr 
SsMé fSkaiM ^legering Hmabe mdrfn)(h*bigare , b&V* 
btVftr, ()ar Aan6 Excellcncc nte^ ^afbrutcn nit t\a 
S^mwttn* ntSfomlida »^(Bel^ag ^»fpIWi 0^ efter 
©ttpBöfc MnMi l^uxnero f rf r ^ . tofufa u«^ag att n?ib tiOfiOen^fatesenrenie^frSm ^ 
»aro; fSra 8?il«ptfrelfen, t>ar ^anå Excciicncc mcfr 

- pere tiaföror^no^e S}txx^x »d^ 9)Mn äfftiSisa sänder 
belat : unber be Stifébosor Jpatu^ Excciience beiuifintr 
l^ar ()(tn u>it te fi4jle^ beUc^sit i^t inifl^xoidHda éf^ 
mrl^ddtiiitsar : ^^r warit en iparbid 9<l^ dljlab Pa^* 
tector af U|)fo|trriidé/®4ttfVapet i @locfI)orm, £etamot 
t ben af ^&8fifalis 5tommAen f&rorbnnbe Cooiittéc, 
liB JtuB^ftrföttiiingarneÄ öfweiTeenber Jgebtt^röebar 

mot i ÄOngf» ai}UterbcW^Historiw-0(|& Åntiquitcts* 

Academien, famt i Åon^U ä)7älaref od^ )Bt(bbttdda# 

- re^ Academien, Eebattiot i jtongl* SBettenjfap^^Acadc- 
mien, t AottgL Patriotiffa ©dKiToiset^ J^otistr SBeten^ 
fFopd^ odEi SBfeferbetd^amb^et r @6tI)e6ora, Phy- 
siographt^a ®dff)Tapet i £unbr fldnbi» £)rbforanbe i 
SJamfÄna^^ttfet Pro Patria, w^ gebamot i ®anifup^ 

bet Pro Fide Jls> Christian fsm o , famt i Lazaretts^Ow 

rectionen ifrån ben 38 Aprtl 1784 til 1797 &r« jlUfr 

^and Excellen^e blef b6b IgC$ ben 30 JanuaTii |^ 

S|fer6 o4^ SJegraftDen i SSetna @o(E$n tprfa uti @ref^ 
weljaa Tessinff a ©rofwem 
@ift 1:0 t^bl ben t9 Octobcr meb 9ref)t>inn(in 

JrSfen Brita ChrUtina Wrcdcspar», fom «wr fSbb 
1741 ttn II Januarii, 0^ Mef béb I7^ben 23 Maji, 

JDotter af framfebne Pr^sidcatMi t Äongr. Ärig^^Coi- 
legio, ^fmer^eStbäOarenod^ Coannendcuren af Äonflf^ 

e»)4rbé^rdenc ®tera ^orf/ @refme Axel Ericsso» 

Wred«>paxrt tiD Sunbbt) o(^ af ®tisfh?innanr $tu 

Christina IVfargaretha Augusta Tömflycht, ^tMXvX XOCit 

en dofter af fromlebne j^rr Siift^äbet -od^ Acade* 

niieXanteieren, OtPeftDf Ok)f Törnfiycbt (ifi ^fpndS/ 
Od^ af (ährefmimtan gru Märta Eleonqpa Poase, Jton^« 

9täbet6 01^ ibfrner^tSt^äfforené @rtftoe Knut ja^ 
ÄBsson Posscff tia Ziefelflirt ixfi^ £6fffal;^hn SDotter 

meb bf6 febnore SntfChrbtlna Arvkiadotter Natt ^^ 

Dag Ha etrjmflab* 

a) 5ftr 1784 htn 17 Juln ntf b^ 5^'()errinnan grSfen 
Sigrid ^Cbailotta Wr«fci fébb I704# ©ottcr af fram# 

Ieb«e .©refttt». 45 ^1 TI H i*»i^ umero ■ MM Generalen Od^ Comfflendéuren etf ^YC&Xi^fOråttis 

erora Äor*> famt SRtbfearcri af Vftsa-Qrdcn, gri()cr# 

te Fabian Casimir Wrede, ei|^ af %t\\}tXX\lMfian gru 
Cathanna Cliarlotta Flemniing, General- Majoren ^ri^ 
l^erre Jöran Hermansson Flemtnings tiff^rffab "^OittXf 

ineb te* frbnarf gm, grir;erritttmn Sigrid Fiemming, 
fem Äter »rar «n SDoffer af Äongr. Äammar^erren 

Johan Casimir Ficmniing «d& af,@nfe^ru gvl()errin# 
nan Charlotta Bielkenstjerna^ i^flDerfic^ Lien tenan ten 

grii)crre Axel Bjeikenstjermw fiH sSrffab 3)o«er me^ 

©refttnnnan gtU Maria Elisabeth Bonde. 

J&an* Eatcellrnce war @on af framlctne General- 

Lieutena»tcn oif) 2anbé()6fbinfltn ifmcr ©cflctorga 
84n# famC Commcmlenren jitcb Sfora Äorf et af ÄonflI* 

€tt>Hr W^Ofden ^ 3^j(jcvre FredricHenric Carlsson Spar» 

re, 01^ af bc« febnare 5rf(;errrnna', gru Orefwinnan 
Vliica Maiia Tessin, ©vfl^t tiH fra mU J>ne ^err Kif?# 

RSbet 0llj CanttH : Presidenten m. m* ©rcfwe Carl 

Gustaf Tessin, cd^ SDoffct af Jpcrr SliW^SiSbet oc( 
fcfnjerf?e?aj?ar(TaIfen, ©rcfwe Nxcödemus Tessin o(^ 

«f ©refWittnan gru Hedvig Eleonora Stenbock, S>tXt 

mHM&ttt o* JRIfj^^itpamÄfiarctii ©refwe Eric Sten* 

"bocks ®otfer mcb gru Catharina von SchTcrin, Jfett 
Rddiger Jochinisson von Schvexins fiU (Sp^nfefou 0C& 
^Ufjar dotter tneb gru Catharina von Eichstedt, jjert 
Viricntz von Eichstedts 2)0tter af .^UfCt Rotcn-RlcHi- 
penau. 

IDen di:tf frfin l&milfen S^awi Excellenccrebf fiff «r# 
fif>runfl Är en af be dltfla Slbeliga ©ligfcr i SitJerl^ 
fle/ o<$ eget ben iitmdrfta dran otf böf»a warit iu 
nöm ffpFbffojj firenab meb ©rantfabren f6r bet 0\J- 
STAFViANfFa Äonwnga^jpwfet, Jgian* aRajUÄonunfi 
GUSTAF I. 0$ meb be< 2:ne ©em&ler, X)ronninsar^ 

ne Margretha Lejonliufvud DC^ Catharina Stenbock* 

SDen Tdfnar fin tiprinnelfe JfrSn fS »dl ©wenfff fom 
Xanfff Ai)ntingaf)U^ f fä mebetfT aff Smea «d^ ®otba 
Äonung ERIC X. KNUTSON, fom Mef b6b ifli6 af^ 
labe mebftn ©emSl, JtMungen af Dannemarf VAL- 
DEMARS I. ZMtx, j&rofming Ricbissa » ^^rinfe^an 

g 3 Mäith» A6 ©reflwir. ■fl ■RÖ mero iia Martha, fiwi Mef fllfrme» »ibbaren, 3?lf«^3t8bef oA 
eagmarmen ifwer Xjunbalimb Niis Sixtensson ({ff 
SEoffa- meD fcwUfen ^rinfefa f^an 6I«f en ©eamfa* 

i«r fa to&l for Spartc, fom Oxen^tjerne - é^f erne « oA 

^mar6 (^£fla ^ffomliiis ufi 9?iotiie (e^ ben ^are »A 

«b6i^(r^ Sonunsm Gustaf l nnir f»), 

TAUBE y Edward Diedrich 
öreflPe dr 1734 ten 1 2 Decem- 
ber (ä) td) örnom Öort^^cn^ 

©Oneif CUSTAF DiEDRICHQlO 

1802 introducerad. 

(«VEdward Dicdrich iMr bS Äoiigl. 2»ttj:» o4^ ®oeft 

Äif ett Slab famf ifcfmew Amiral 5 jfref fig fiflf ®unt^ 

^Sbb tit 1681 ben 13 December. 

Q^ttx ibtabe ^Sltibier, b(ef(^anConstapeltDib Jton^* 

Amiralitetet, l>4J 5r f 700 bcn l6 April Unbtr^Lieu- 

tenant tx 1703 ben 28 April 4efoi*rabe« i^an fiff 
efepps^apitainc, <H(jf, bemiffabe pl ©wenflfa grpt^ 
fanriinber btt lÄnswortga frigef StjFittifla ®;6braW# 

ttm^ar; ix 1712 ben 2$ December Schoutbynacht, 
^ commeodeiade 1713 | September m^ab ett ontol 

Galcrer , vx^ b»Hfa ^an iwinftabe ^fame att irfi 
laga frSn *6o ®eab^ fom be ba innebabe* »lef ^# 
l>ermera 1715 xV Augustli vice Amiral, 4^ij^ fjrbe i 

paa O •©uru Äonung GUSTAF !• feÄrffamntabe IfrÄn Spai^ 

råmes 0($ Oxenstjernornas ®lanifaber # jenom Siui«r 
0A Bjelkar, fan fe6 uti Cantzli-Stäbet Penngskaldi 

mtaxtalf pag« 6o» ercowm ^7 Nntoeto [ ftufcf af Una ix \\Himt\>H tiff ben bS Beld^rabe ®ta# 
icn aUfJittor; 5r 1719 ben 23 Ä^a^tH AmirÄisSr 173J 

PresBcBt t Aotl8f«. Amxcalitets-CoUegio famf är J734 

ten 3 Deceaber Äongr* 2R(ii:« od&^weaaile»Si*b, 
0(9 tifftfa 6ftoerMinirai, od^ famnta Sr hvs, 12 Dr- 
cenhber @refi9e meb S9«t))enr fSn nuftDen ocf^^ftoj 
^Sngei; befaft 6F&(6^ pf (toArs mfefdT Iiggtr «n 
^fevtflÅlb Af guld, fom foterer :Saeoa urgamrd 
SfoIbemArfe, en Qfhibbe nte> (n>4 grSnflanbe 2>Ia^: 
bet fotfln eder (igra &frA ^^KeC^ beflÄr af e(C e^ 
tntllan t&de o4r fllftoet vDe^^rot btAbfpefo^mönfler^ 
Af 13 Xuior. 3 »et Mi^fA elfer (r&gta to4Rflrar 
f^iB Ar Af (ilfoDer^ fre ect 8tepp imft fuKA Qfeget 
i «Dil06rbii. I>ei tre^ eller meflerflA t>&9rA 4r 
bUe(, 0t4^btrAMI ine6 efi BtMie Af fnftxyer, (>«0(ir{ 
«[>ff}»r Od en- toö me^ il«rffie;inj.3bt4tn omgiftofi» 
Xibd^Ate. Ibet f jer be eCfer ntellerftA tD^ftrA 54U 
leC 4r tMAif ocfr lFf<i »enrfttNiAn fem gyllene fStd^ 
flAmmor , et»< e<(r (re fAf le 3 bet \tmi% eller ne# 
dVA'^i&grai fbm Ar MAft f btePémntér ; , ett tiprefl 
gylfenr till ^igtr »AnbI EefM^t^rAnbe enStriber 
tf A Af (Rfcoer pA trott pAft* ^ S)ee ' ffftte eller ntt^ 
brn tMnfltn Ar Af filf^er, ^4b ixoAro bfnoer mArie 
mtt> en ]6KlFetxyfd flAfb ftonrt tCivkt^ mtö trttair 
UnnAr. Ofblben Ar betAdff Af trenne meb gyllene 
Ibtylat fStfebbe i^tefmAr, (tMrbern ptybb mebtn 
tfFreftoelig gyllene XronA^ tfrAn ben meblerflA tt|>i 
fltgAf twttme meb (m)ftr 0ée grSnf^Anbe blAb fbr^ 
j^bbe BtnbbAtf OC& beremrflmi (%jr pAfogrl-ffebrArr 
fre d<(r tre bfnotr btooAranbri^ 9f ^^' 'f^^^ ^^^ ^^^ 
gm éfel***^ ^e pat StDenfTA Arono^^lAggor MA, 
•4? ttieb gynent Kora mArHe, fo/mt bent emellAn 
en gylfene fpffr(tibM. ^frAn* bétk wSnfiva^ ^jtU 
men tter , mtnnt liHlt^t» mA^Re* MA XOtmpUv * 
pi (inn '^Anger, 0n#Anbe^émeIlAn (Ig ett gyirenf 
3rnFAr. BFoIben nppet^AUed till <>SgerrAf ett ilg 
fiUbArnfeenbe gyllene Aefon, d4^ till tx)An(ler nf 
tn temn>Al tillbAFi^ ^Vi^nbe rbd OTHp ^ (toflrir bAbn 
eiolbbAllAre iNDito pA en |^>e(iftflylIenrfot(lAlU 

. . ning; ^^ iöirfw»u Numero /; i- fifng. t>ctt(t SBapen ^<tr löib (SUlMnftotti uttas 
aattbe fir 1^02 unbcrshbt nSgon fördnbrinfl. 

3i5 tt)ib 1739 fir« SUW*as. f6r ^oTitljTe orfaPer 
(er SiifeW J&yrrar Siåb, Itmmbt bcta£ StibiHoltit , 
maxMntn ibland btm, men fitf f&r fSrffUte flil 
^iUil^elfef att .mtöelii unbet^inis d$tf&fiiin9 btQ&ta af^ 

• |]^, bmmib ^m littoål bibtb&U$ tolt tfivtuAmU 
rsi&^QmbtM.yHv 1743 (^ebe ^n ben (febern att i 

.eflenffiip of ibftvcr^ Amiral, tfrSn SrralfunbrtffearK^ 
crt^na 6fmerf6ra ©n^erige* bÄ ufforabe 5J>i)nf6liare, 
febcrmcra SiopmB ADOLPli FREimiC, 9^ btt ^^ 
f6)i4nj)e äref,rbe« utfebba Semät jDv^ftnind LOVISA 
ULRICA , t\u tfnsfomfl ftn>at^ ^niiea AendI* a^fajtt 
^r 1746 t&ätt^, uftWbnnf Q^nom rUI SébamotNf bef 
b^ inr^t^abe LJpfdire da L^I^IanpoBki S(ef berefrer 

IZ48 J>^n l€,Apiii.Com«i9id^|ir ttf fSxoarb^^rdeas 

>@fpr<t,Äoré meb mnlfpr^l:, Nec. spe /lec Meta, ckI^ 
ben pSJfUianbt baflen Scraphimcr-8ltbbarei ^marttff 
l^n famnm bad.bubftab^ X^ i i^otf^olm Sr 175 ^ 

nétffen ^eltan ben 3< Octöbet oi^ v November nåta 

70 ir> 0$ b^^vdftoen i Stibborf^oImS.jltprfan, meb 
mantig 9iibbaiuQetcmojäti^ . \ 

@ift X7;o ben n Martii ntfb gr£fenyChrisfina Ma. 
ria Falkrnberg^.fom Mef b&b 1753. bett 13 Fcbruam. 
SDottet. af SonbfiQQr^Alfen tuib i^zS £vd mUbag^ 

SxmbiWb^C^ Henne GontadAson Faikenberj^ HK 

S^^tor)^ , m* m. bib X691 ben 2 Dedember 0$ af 
bef febnare ^tUf %ri\^xxinnan Chtistina Maria Kru» 

b6b 17^ '« Genera^ »JLieutenaoten. 01^ Gouverneureo 

5fn^r S3a(^ué £^n Srif)erre £hc Slvartapn Rruses ijn 
jfai^ala jDotter, meb Sni Catbfuina Horn, £)fn)eiiie# 

Lieuteaaoten^ Eric Ar{vi4sion Horn» t\U ^apanieini 
IbOtttXf mf!t> 9ru Christina Jobana t>otitt Kuntzeli; 

^a%8 .ExccUencc luar SRwjfabetr f6rniebelfl bef 

^^tf r«/ r 9Uf #it®rrfmmnan af ^fenflem @refn>!n# 

, ^ ....... > ^ ttifn 
49 INOXDOCO ^lan HeclYig Ulitca Taobe (*} SÄ^^iffa f6rbittbelfe# 

mc* JE>Aflfifalia ^^nn* 3J?Äi:t Äonnttg FMEDRIC U 

Wilhelm von Hesseostiiii ^eirw titt Q^mMt &(i^ai0 

feftti Slofccnborff, dtamp o* SBogefftorf i ^ottffciitf 

f, b* ®m£a IHifcW iH5i)^ Gencral-Oouvcmeur, gdft* 

SKariJalf f Stibbafe ^ccj GcmmfciKJcuraf ÄangL^ajifl 
Oiden, Somcrffa 9iifeM gurfie^ 0($i ®on irtaf Ami- 

vakn gri^n-C Edvard Taube, o($ (tf ©rcf«innan gm 
Beata Charlotta Wrangels StottQU Sl^^tt 0(| Prenden* 
lens i ^origU SBcrgé^t^oHeglo ^rcfiwe DicJric Wraii« 

^is tiH Adiiial ©ottet; mc* Sri^errlnnanj gru Mag- 
dalena Rlerck, 3)4>tkr <tf Amiralen gri^errt Hans 
Virhchn Klcrclc liff 9?4fiurt oflj 3&imTierfl<«. 
t(Ä)L Gustaf Diedric ©rcfwe/ föb^ I761 , ben II "Martii. 
JJon &ar effcr Ibfabe studfer engagerat pg »Ib Mili* 
t«reny (H^ War ÄOftgt gffsDrabatrt, M ^4tl pS Un# 

*crbÄiil9 qnt)8rrrtn 1W Mbist nfffeb meb Äptfmdflo^ 
re Caracter, ^warpå Sr 1803 för ()onem utfdrbal^f* 
*cf @refhj< »ref , fwR ÄanuitÄ FREDRIC 1. f6r of*. 
voannåttibt fe(tn6 forfar^^far Hfaffttr ^^^ hwarS Intto- 
ducHon Wtf ftlhtdmbe *r p^ SKxt>barf)\ifci rfagcm 
i&nn btef fl*ff ^r ^795 ben 24 Scpt. på ^ornéBcrj 

•t2)f^ ^ierdP^rnr/ mcb Demoiaelte Sophia Magdalena 
Möller fSbb 1769, bfib 1796 ten 27 September pH 

3ttÄfe«rs<i '^ttf>Q&Tbf S>ofter af ébflferBruE^^sPatroneh 
^^ ©roll^atiblaren t @torf()afm Commcrce-aiJibcft Johan, 

Phili^p Möller Sedior, ^^ af grs Maria Henrietta 
'Alnon 

®w cif JJafmorffdlfen (Srefwe Atvid GustaF E4- 

vardsson Taube, oi& (tf OltfnJlWtÄn gtni.UlHca Eleo- 
nora Gyllenborg, 2)0*fcr af froinlébne Piesidenten I 
ÄOngl, "SBerg^jCotlegio, ^CtJ ComiHcodeurea af 9?orb» 

'fl/erne^Orden , ©refme Fredric Gyllenborg titt JDjur^» 

•Äfer ,tn, nu ^Ol^ of grr^errinfea» Elisabesth 4Stjemcrona* 

ittf , / 

i!*y mfMSnftoitman of i&efe»0eht nxtr fSt^ 17^4 i^ 
SI Oetobtt eiftibtef U^ i744 »e» ix F«b|iiai>i* 50 
Numero Mta "3 ■^ 1 ^« iiii. ■wf^^* dr i 6*i7Än -af. 17:6c tnfo»uiw»n HO ©röcrlÄC; f^wareu 
bcnfamma tic|r€n«t f[g i a:n$ ©rcfwelifia/ 4 grt^er* 

EHR ENS VÄRD,' Au G u- 

sTtN, ©tefiDe ar 1771 kn ii' 

October (a). Introducerad ^eil ont 
. iSon»@Oaen Gustaf Carl Al- 
' fiRECHT Åi/Girsr (^) åt 1803* 

Cä) Augustin,, mar bS. Gwawal af Cavalkwet , fämf SObt 
bart .0(l& Commcndeur af Äongr. aKa/rté *Orden- 

g6W> 5r 171a ben 29 September j)* gutterö i 
SBefiimtttlanS*. 

efter iDfobe stadier toib Si(m$U Acadetnien 1 ttp^ 
fala, Mcf ()an 17^6 Voloatairc mtb Jtongr: Artcilerle* 

Stegcmenf ef, ^warefter ^an ^oé, Commoxce^St&btt Pol- 

liciai nnfcemific* l Mechaaiqucn, od^ b(ef J733 brit 

6 Martii befortrab tiU ^dj-utant n>ib ndmnbe SWcge^ 

mtntt, iatnt 1734 *en 14 November tia Lieuteriant* 
ineb SoriQU Permission af tet! 20 April 1 736 atltr&b^ 

be jKin HO »ibare tnftgr* crb^ffAnbe «fi AWelieric- 
mttn^aptn nu m. ett mibfirdrft utxih^ refa, t^mar^ 
htt l)onom af Mm&nm mebcl anflwå looo ©al. @:mt 
ärriéeri^ famt Ij^fJWe tiU fin oil^ gdbcrnei^lanbcf^fJrif 
ber/*£>annfmarr, JEpfflattb, granfrife, STebcrldnbcr* 
ne edft dnslanb. 5Sferfommen 1738, btcf f)an 1739 

ben 5 Jun" Capitainc Mcchanicuir, mib bet Unber 1738 

'&r6 SJiföbaa inrdrtabe Cadette Compagnie, famt mar 
tManb be fJrjla af SonåU &)»enifa äöcftenffapé^Aca* 
dcmiens gebamSfcr» 1741 ufgaf f)an en frtKft Sff()anb# 
lirtfl, rfiranbe fonf!en att ffjufa oå) fafia bomBer, 
fdmma «r odj 6e pSfÄI/anbe, bett)iflabc'^an ginfFa 
frigef , fftint äKä ber féreföOcmbe affairers 1743 ben 
j .. . . • . '7 S^t. ©itfiwm St Numcro / 1 ^ j ; . I «. I I 7, Sept. mib Presidii ntblåsiCLtAt uti,Stncfi. 2PcWe»» 
ftapifhcndtmiea , ^åQ t)an ett fa( om'Uiigdotitend up^ 
fofitaii cm KriQQlcfwttntt f t)toilht pj bcrörbcAct- 
demies VätfaUnitig Anbra d&tiäen uplat>e6 1748. S)ltb 
Mbiit titiilcinb refie ^an & np^ ti(f utrtfeé orter, ibc:: 
tt^t^iibe 1745 btt ^bfimfta fålttHstt oii Bathiiicn n)ib 
®08rr fami-. JU<f af ^onund FREJDRJC i. i ^reufen 
tttfebbj; o^t eiB åmtgi. @nxnjfa Jppfbei* framföra 6f< 
ir4ltetfen om btt tounbna Ultilastt är 1746 b^ 

30 Junxj Beforbrab tiU Major »Ib Artcllcriet i (Sfit^f*. 

borg; 1747 ben 29 Martti i)fwerfte^Lifeutcna«t berflj* 

beé, famma år ben 17 Jönii transporterad fiJI @ott* 

lanb, mtn febcnheta itmte Jperr Sftitéf3t&btt , ©ref^ 
xoe Ut^tn f6^or'^nab^ <rtl iUfe (idöw titt gdtJningatÄ 
•«mi%«oi!be wib ^injlrt gtånfct^y fointr^att liUifa föm 
l)irecti|ifi jvtb^]^nin0d9n»ctfe}i(^fim(34ddnbe, fä itnlt 
t ^elflngfors 0(1 @mea6orgy feift £omifa cgf (Smarb 
^oimtn, meb l^tvUfee arbete b^n zUtm Irente Sr« alt 
HO fin btb forffttrit; 1748 ben 7 November a?ibbaie 
öf ew&Pb^^Ofdcnj i749*ibert 31 it^Ä ' ibfioerflé fqr 
htu^ietieMtg^mnUt. äöUi 17^7 ^t^ &(iUbaå npg^f 

%(mphntiaiianb§CTCiiaeiSaifi^mtiinSf fabit förflci 
tiB in? dttanöi» of Awteififig^rbtMf iftKUirtet iwib 17* 
£t« dtifébaA. b(if sUrn^tf ^;»a!i freff ^ISro^bnab ti] 
.Clief bcrjfmir; ^r()fi«;iiamni*'!är't<h^J8^0<tober G( 

»efai-Majoia g^tBmagt OÄfetour^ foÄit riffifd ifmrh 

fcettbe t9ib iinb€r||Uiiinsäi mt 4l)tiri(farterl od^ nt, 
UpftAbtr^ anldggaiibe i ^inlmb». ^an beraif!abe b^ 
la |>ommerf¥a higtt ifrån ((r;an (iH bef lut, faint 
ttdmnbnéoffofl i SEibnin^artie, i anfeenbc iitt be^ $^. 
b^åWifas^ monbom o(l^ fotfiänb f&r ben ofobUFnelig 

'Ekrekjtiärdi befiribbt imfom- Generat.Majoije oåf Oi 
néraULicuIcnabts-Ämbettme,' ritte ^n iSr 'I761 b(^i 
' GoiistStutffdt ifCdmttie&déråiide Geperal «n C^ef, unbét 

(nHffii »0lff ^oit fie(f.éen^ar<i(Iii fSre^ffonbe afFaf 
ter,. Btt&Uiv o«| e^etmytilåfj famt buf ipib ^aftf^ 
ma» Wa blcistfad t brtffet* SSri?58 b<na7Novenl. 
4)er! Conmfvndieur ^eb <StOfn jRtoV^éf of (SkU^drbé^^QI- 
'^tt V «# ^759' Mt 33 JMiulvttc Qiqcral-Iiieutenant 5s> 
mii W^r'r9^t^r ^aammmJ^t^mm ^^m^ätmmmm M«W Numeio 't .t t» \ I > » . \ ^ i .i 


' $ '> • * ^ib 1762 åt$ ?!llHhaSr tiUKMtwid cit g^nom Spr 
tt t\xu>tt(iia :tfmerpe s ^cfJdaningcn toib S^ngU gif# 

Dragonc. 8teflenie«r<t: i Sfinlönbj 1764 Mn S Februarii 
btif l)Cltt General of Cavalleriets 1 769 bctl 28 April 
Stibbare l>(^« CiMamendeiiv <if Jbn^I. SSajrfé Orden, 

b& {>cm fog tiff maliptliti:<D<mbyttligi:i77i ben 15 

October @ref»)efr Oti^ l77Ä't)crt I+.Sej^dmbcr gdtt# 

mörffÄffj fiaii-(?ftr ttiiber fin Äaenfferfm bwlflaf Sf*- 
ftiUisa StHm^en, od^ beltaflit i bt ^emtigofrc 6fmer^ 
IÄ3Ä"tn9(?r, 6ef!ri bl tia dliUt^ fttbtl, S(tn\1a toiatlga 
fbträttniiidat r 0^ Mrtnb amdt Asst. upftgecn ofmet 
Sd^ning^tDerfen,. gifmit iilan o^ tlfL btt måiia up^ 
fipS^^ ®yot<tborg6 m^ng^ nvtb btrtiU (6ranbe mdrt 
m.in«^a2)M$b 9A Étftuerfk^iBoffdaet ^drié. i gfinlanb &r 
i772btitv4:Ocjboberé($ SJegcafmeac t j{iel^fbrd @taM- 
^fa; men l^tei^ febiment ttampoptefat tUt &ota0 
(;^ b««8f ^itebfotf tai* tn tH fiielfma ^ctrgef f&r ^onenr 

Äoiwnfl GUSTAF IH. irfc iSngt bweften lulb bef «>i#^ 
ficnbt loä btnna: gifbttsig^ ticfteft nitb(Sd^n i^anb Uf^' 
fh Ser^inl^ brérmeb/bi^HN^ dC ©rafmmd htdFiiins. 

®iff^739^Ml ^5 3ept.'mcb Catbaripia Elhabetli 
Jiaisi-b^: ffi&b iL2i5t>til 14 Februarii »' jb£|^ i' ^toiir 

.|oftto bettdSttiM^^tfii^S^lii S^otter af engmannen CarL 

4dlerbeiai.oi^:«lf gtll Cbrhfioa iSärnevlJeaHt«^£fbtnr 
^m Urban i Hjaroes : j&ofter mtb ^tu hl^^A Svahm 

®on af é^er^eit o4 Commendauten ^' ^ar(f{eA<\ 
gdfitting JoHan Jaico* EbrÄnsvaré,, obtab^ 17*7 ben»' 

November, tnttab ffirut Scbeffev» kitro^ucerad 1719» 
ttnber Nio. 1542, oil^ af bff f&rra gm^ Aén» Greta- 
^Manneviieiei » Banco^GomaiissarifO^' 0^ Sebomoiieni i' 
£xe6ationa«Ck90im]B9ioitea ,, Augu^tiaMaanorbeiins jDotr 
iter»icfrgru>Anna Elisafaetfc Crooltedli 2^ febnarf! 

^(f^tf^fom ^m ItiåtA 27^4 d^> i^o»^ Gantzumt&bet 
Perings«:ltaid« (£nla,< 0reimintito< Sdpbia Polus, b6b' 
tTJbi béAt 28 April tartidb^ft^. 23«mt of JtoitgL oé 

Stit»fC$in%ilu^&b^tf; @t^mt Tkrnsa l^lus, o^ af 
^ Margareta EiysaNHi Mimerr®^%n9a Resiaenteaå T» 

• ©afnxm 55 Numcro 


(Ä) Gustaf Carl Albwihl August, ffibb 5r 1 78? bttl 

1? JudH, introducerade ^t^ctl I&03 iWoJlb ®refwar„ 

. Odl) Wef efter ibfcibe atndicr mib^ongl. Äria^Mcadfcinicn 

pä earfberg, Comctt xoib Qmälant>t>^åtta Öra-goD.Steger 

men te» @Ott af GesciaU Amiralen o4f ComaiendeureD af 

Äott3l.@n)drb«K)rdcB.s ®torft ^or^, OrefroeCarfAugust 

^ugustins«on Ehrensvärd f6bb *745 bCJt 5 Maj», b(b 

f txtbrd Jgoo ben so Maji, unber rcföpn tiU 9?orrr 
fopiitgd äitf^bas f odft begrafwen i £)rebro @tab6 Jtpr^ 

fa C^^f ^ af @refwiniiatt Soplita Lovisa Bleonora 

JSparre, fébb I?*! ^en3 Maji, ^wilf et! trÄbbe i febnar 

.re giffe 1803 ben 27 Jaouarii web ^of?aT?arffalfeii| 

jbftDerjien o4^ ^ibbaren (tf ^wårbtfOrrictij JsacLara 

Silfversparrc ^^on 4r X>OtUx of framleblie Gerfcral. 
Kcutenanten m* m* ©refme Jean Sparrc, 0(( of grtt 
Jacobina «Henrfette Alexandrine de Cheuses, J^pDdnbr 
(Ft General Gouverneuren ifwer Cnrinamp.Oiff tftotts^ 
fen fbr ett Inftntcrie . JResemenrt Jaquc Alcxandr* 
Henril de Cheuses >Dotter mcb Sm Catharina Eleo* 
fora Temming , é)ftperflen Od^ GeneraUGQuvtrneure» 

fifiiKr Bemd(fe Surinam $ Hemic Teminiaga dotter 

VOib Srft ^ark Voull. 

. fftU 

, -^ -- ^ — — ___ 

^y Sitt fSmofanbe «f ^ttr Orefn^ené ntisiner Ut It 

180f bff Cottsin, nn mera frami* General- Lieutenan* 
l^n o^CommendeureBaf ®kDarbéi/^rdett8 ^t^xa StOtip 
ffri^erre^ Carl August Carlsson Ehrensvärd, tDil>®torir 

^ hiula l'®ibttmanlanb r uti en wacfet o^ l^^tiggrif 
e«nb/ 9& en lo/bfdf ab r&baftig Granft-fien, meb f o» 
vn bofpdfmer ttt()Ufld(r fVljanbe niscription: 

CARL AUGUST EHRENSVI^ÄD 
CftrTe^Geaefal-AmRal, Gomm. af Svards^Oidcaa SW K*^ 

Afled den xx Maji wgoccc^, 
^ €>» ^* £• 

f Win och Fränd» '/ é» • t J-t . J <* 1 • • * .X . .^ % • ^ ^>f^^^^^»ilf'^^A^A^^^A^A^^»A^A»^^^/^^»,Ay^v>^^^^ 


N:o 3IX UGGLAS af, Samuel, J^ri^CN 
rc 1796 Den jg November, in- 
troducerad fomma 4i^ 


^ 130» b£ «aiib«^5fbm9 Jfwer ®tt>åtf9c\mi Un c(^ 

Cottimeodeur af RoVBgi. W^rbfKernCjOrdcn. 

«5eban Afigfffalig .s^an^ 2)?aj:f Äoming GUSTAF 
III. i fin IxiHih Uiiutxtf aU iip^Sija ^onom i 5ri()<rre 
®f*nb, o((f i.f(Sböru affeeitbc ©iclf i SBÄber bcbaflat 
ttffe gri^rre SBo^jnefj tneit fttÄborban bcröf i anfe* 
enbe tifl Äonangen^ inxffatrfatnné b6b flabnati f5 
tiattf^ vo&T nu Sicgcranbe aorernSbtflffc Äonung, cf^ 
ttr bef «irft-<U>c fiff JRegtrmsen ben tS November 
1796 famma b^grt Söcfluf i xotxUt ftilaa, gifmanbc 
|)onom bet SBapeti, fomJp<md aWa;;» ^Ägflfalig Äert 
J^aber 3(åbigfi bchaflöf projcctera, fom dr: iStiSr&U 
flufxreti oct? befaö ufi fyra S^^^i genom ett fmttU 
tDtödnbarne utrunbdf jRors af gulö, Sfcoet ^tPslFeC * 
mtbturt rn é|erffr&l5 af gulö liggec, u(t t)tx>ttttn ufuc 
en p2 c^r in toall (T^rnöe afbtutenSfamuptxxtjret^ ifkr^n 
btn cD^aff tu till ben l>6ara (tban en gronfFanbe gren 
fiieb £of beprybö, uppa ttoHlfen en tai 6^ger tDJnd 
ltd(ctla af naturlig f4rg fiq btoilar. Wi bet f&rf}a 
fattet fcwÄrWätt^ fes^Sg^ralig ÄomrngGCr^r^ 
//7:j boga tTamn;CÄtjfrc af gulb, teprybb ofn>an^ 
till mtb m gyllene 2longl. Krona; bet anbra StiU 
Ut dr flydlfit,! (>n>ars cjFra bel af guld; en firart 
<B>rip; meb titffrdcfta JtVingar, hSXUt tit gyllene 
Xt(ddple , {ii^lt i htn anbra öelen <^ bet ftycTabe 

5ÄU . / 56 SriSfitar. 
I iimer» 


dHitt, rom åt tSbt 3 M fteöje SålUt fom 4t 
r&5t , ivo 2me JDalpUar af (tlfoer ine6 iiööame 
upäe 4a>Aitöe , (orsnoia^IagM, oftt>€C ift^iVta emellan 
bttM ubbav fes ea gydeife Srona jbee fferde^U 
Ht dr af (tlftDer> öer ett r^bt till ^hgit n>inbt tjti 

i(m bHht i fhUttna tit ^tx>avt Patriarchal-Vil>t$. 

Oftoanpå 9Hlbrh åt en 5ri6evre?Hrona , emerratt 
tKognnt ipna (Lottut^^ {dmat f theb bflta &roooc 
ptybbt^ Uppå btn t>ogra éiélmen up^ltrjer till 
^Alfko, eft tf(( b^ger a>åmbi ilefon, t^Uaitöe ca 
blj 9tolbf ptybb meb^':>silfMiglBiMungGUSTAF 
liks t&<<« VtatmiiChifre^ otb btn XLongf. gi^feite 
&tonan öet ofooanpi p4 öeti tDdnftra tiprefev (tg 
M «&« U4d6 Ztrn, fom fatfar tft Hydfet af fUftoet. 

2>ef Biographie • fe pag^ I« N:o ICfJ UoUi (^ref# 

»an 3l2 De GEERy Johan JacoMj 

<)Icf gni)errt dr 1797 Den i No- 
vember, Introducerad 4c 1798. 

SBar \iå &fwer«ÄammarT;enpe l&oÄ J&eniie* JtottgC 
^(ivX Drortningenr famt 8Jib*are of JtotisL ®wew 

ffa 9?0tbfliernC5Orden od^ af Brandenbargffa 8{&ba# 

fcrné Orden. (Sfrifwet pa riff ginfp^nfl m, nu g»6 
Sr 1737 ten 15 Jul^i. 

©cbrtn t<tn erf^iiirtf en 50b loformafion I ffna %%xs 
&(brar^ b^^ ,. fom ban ria ^on^I. Academieh i Upfa* 
Ittr bwaref! ban mct> ffit o# fficffiahet f6rflfafabe ff^ 
^runbcfis inpst i fprXf odSi wctfenffaper fornt Slib* 
bcrtiga fifningar, jjorbc bercf^er utrife* refor, od^ 

Wlb rttcrPomticn flDf @Weri<JC engagerade flj tt)tb Mi- 

lltaircn, bct \i<in TiSgon tib t;enfc fåfom Fändrik>«»i* 
»onungcng «ifrGardc; mch b; ef febcrmera faOab, ^it 
yooxa Äammarberré \fit Sjtmti SÄa;:* jDntftaing LO- 
VISA ULRiCA* 

ti ^vifjtxtat 5T Numcro I 5ffr 1794 httf f)an dlibbart of BrandcnburgjTrt Sliba 
é^rn^ Orden, o(b btTtiO bubbab ben 2 Martii fatnma 
Är; famt *r 1795 btn 2 November StibbartafétonaU 
©wenfFa 9?orbfticrnctfOrdcnj ^an förcr ria toalfprSt: 
Altiorä Pcto. Äwarcffcr ^an.^ 9Kai:f Äonung GU- 
STAF IV ADOLPH i mbtt tåiM Är 1797 ben i 
November up5)5fja ()ontm i Sri^crrc flSnb, {?cbcr o(^ 
wdrbtgt^ef. 

»Icf bcrcffer Frtffab att toara ^cnne« ÄongL ?D?ai:t 

©roffnina FREDRICA DOROTHEA WILHELMI- 

NAS bfwiYffSctmmar^erni men cr(;6rr pi fin utif 
berbånisa btsAvan åt i799 ben i2febr. SWäWa/ifnf!^ 
Iebi8t)ef. 

^an Är ^cberhitbamot nf Äongf* SRSrare:? t)(9 
SBiIbbuaaaroAcaderoieD, famf Ilfalcbe* Bebitmof af 
Musikaiiffa^ Academienj ^warffirtifan ^ön bewiffabt 
»tréba^arne^ oc^ tvib bt ffdfte »eltasit uti 3tit\tni 
^tänbtti wififigare fifwcrldflfln ingår. 

®ift i:o «r 1758 ben 4 April meb ffri^errinnait 

gröfen Hedvig Beata Stackcibcrg, föbb &T 1741 bctt 

4 Martii, bfib Är 1767 i September mÄnabt SDofter^ 

(if framlebne Generalen odj Commendeuren af JtongT. 
©WÄrbél^Ordens ©fora Jtor^, Orefwc Woltcr Rein- 
hold Stackelberg, fom BUf b6b i bef 97 Är, ben 29 
October igof, o(( af ()an5 fSrra gru^ ©refwinnan 

Christina Beata Taube, f)to\lf in xoar @pf}er tiO SliU^ 

©refwtnnan af Äe^enflein/ ©refwJhnan Hedvig Ul- 
fica Taube, oc$ t>otttt af Jperr Siités9l&bet 0^ bff 

n^er^miralen , @refn>e Edvard Diedric Taube Oi$ af 
^ru Christina Maria Henrics-^offer Falkenberg tid 

sabtitotp od^ ?H\)nM m* m* 
2:0 $r 1769 ben 23 Maji nteb ®refwtnnan, Sr6f en 

Fredrica Aurora Taube, f6bb 1753 beH 27 December, 

b6b »)Ä gfnfpÄnjj 1806 ben 2 Maji, Cousinc tia ^ixfi ' 

flen Fredric Wilhelm von Hesscnstein, J^erre tiff 

®d^nu>nr, £ol^enfe(be, Zebtnbotfff Qlam» o(( Viostlf 

florf i JpDirffcin , f. b» ©tt>ea 9ltfe« SH&b r General- 

Gourernetir i ^Joraeniil gÄlftnarffalf # SliWare oif 

J^ Co» ; 09 gn^o^or. Nihoexo ,* Commendeur af JtOftgl, ^ailti Orden, Stomtr^a 9Iu 
fe« SurflCf Od^ SDotter af Contre-Amiralcn oå) 8?ib# ■ 

baren af Äongl. ©wdrb^^Ordcn, ©rcfwe Edvanl Fre- 

dric Taube, od^ af %VU ®nfn>innan Christina Helena 
Löven, Silfé^^9?dbcW odj^ Gcneral-Gouverneurens i ^om^ 

wcmli ©refwe Axel Lövens J5ottcr p mcb be# f6rra 

gru^ ©refwinnan Sophia Carolina Piper, SiotlsUBt&M 

bcté Orefwe Carl Pipers «fl (Btuxtfovf ©ottcr meb 

grtt Christina Olofs-2)0tter Törnfiycht. 

j^err Baron od^ &fkrer^^ammar()erren dr ®on «f 
JtongL Aammarterien meb SiMQU bfxott s inten- 

dent% %VJlmaiif Lovis De Geer tid Sinf^^än^^ ^ 

©fjernwlfr 3o()anni«bcrfl odj er6n i ibjierflåtb*' 
lattbf fébb i JÉ><^öfl S^ ^7^5 ben 2i Julii, b^Uf 
fen 1742 o(b be pSfoIjanbe dr en fullborbabe ben fof!^ 
bara (Sten^uébpggnaben pd. Sinfpdngf famt anlabc 
dtffiffiga n))a J^amrar i ^effeforf aSergeiag ^ blef b6b 
1758 ben 7 Junii, 0^ af b«nd f^rta gru^griber^ 

rinnan Eva Christina Oxenstjcrna, fSbb l699*ben 33 

Augusti! , b6b 1750 ben i Julii j (gtodt^olm^ 2)otfer 
af ÄonflL Äammarberre», greb^tre Åke Ericsson O- 

xenstjerna dtt &a 0(|| 2tnb6 Od& af gru Jeanne Eli- 

aabeth De Geer, fom Mef b6b t fttt 79;bc fefnab? dr 
i735i o((i war en 2)DWer af Jperr Lovis De Geer Lo- 
vison ben imgrer bw^i^f^n ffref jifl M Siingffabolm , 
gorfafa cd^ Gfefunb t ibflergötbtonbi Kbpnbufen o4^ 
9?tcumaD t J^oDanb; t^ar Assessor t JtonaU S3ergt9^ 

Coliegio, Dd^ af grw Jeanne Parmentier ifrdn U^re^ff 

Af ttt Qammalt STbelrgt bué( t »rabanff fom f6rbe i 
SSapnet en löli meö fem bcotta ^i^fmdnat brfasd 
epatre t gult ^dte,, 

2iO mer fufffldnbigbet i Äfte^rbeffrifnmaen pag. 71 
i min MatrickeU gSrjfa £)el; riffdgtfe?, att ttttnx De 

Geer {)drf!ammar ifrdn Florent Sire «d& Baron de 

Hamal, fom förbe I fttt SBapett, Sttn tiba Xyeor t 
bxx>%ii Sålt. 01^ blef b6b dr 1191» <&dn mar gift 
meb Mahault de Sombref, fom férbe. t ^tt SBapei} 
Cre tiiA ^ftbe <Bd#f o^anf^rc ea r&d CtDar# 
*»;>rrr «« ^ult SäU, SD6b U9^t 

Sfr«n r T^ ^ Srt^oflfaif. ^ '"fl umeio 


3fr8n beniie Mrflömmar i 6:U lib RcnauM de Ha- 

^mai, fom alb«f6rji upfofl namnet De Geer, ian Itfs 

be omfririg fircn 1310, 1316, o($ ^abc t fifr giffe 

Cathajrina jle Flemal , ()n?ilfen t fiTf fCSaptXi fJrbå 
fStC r&W 5^ Andreae^'Biove i btx>itt SHU Sfrån ben# 
na Rcnauld De Gccr i)åvUbtT ftfl 5tq[ i 9:be leb Loui« 

De Geer Louiwon , fom i anlebning af Äonungf GU^ 
STAf ADOLPHS faffclfc infom tiU (gwertge Är 1620^ 
mebffiranbe mpdP en rtfebom, od^ nebfotfc ftfl i 9?orrf 6# 
)}tns« ^m siorbe (^(gflbenidUe Jtonung (tnfentisa 
pcnningejfårfJr^dfningrtr, upgöf Jiff ©werlgft^ fdrbe^ 
Ie« n^m od^ f^ber^ ben rÄffa fonflen titt 3ernfli>c^ 
f en^ fliiitrtnbe , Tinf SfÄngjerne utfmibanbc r od& affe* 
tjanba »apenéförfdrbiganbc, tnr<!ftöbe flera STOdfina»^ 
bruf 0(ji anbra nptfiga SBerf od> ManuCacturcr, fom 
f6rjfaffabe ®fdbcrne ti^rifef^ ^anbeWfoIfi o^bt$utom 
p& egen befeftnab iMt tåta mån^a SwenfFar bvlita 
^anbrwetfen» €n man af fS flora fSrtienficr 0^ fom 
ttU ©»eriflcf fSrbcI »ib pSfommanbc tiafåUtn fliorbt 
férflrddfningar af anfenliga pcnninge^summor, Junbe 
inf ef ttnbfnffa Slegtringcni upmdrf fam{)ef ^ ^warföre 

^ f>ii& tr^itt åt 1641 ben 4 Augusti! Naturalisation af 

ffft gamta uf[dnbjF/t SUbtlftap xhtanb Smenff a STbetn o4 
tos Är i642introduction pÄ ®menfFa Sifbbareljufef un* 
ber N:o 291, ^an f!ref ftfl bS tiff 5infpÄngö o* (Boöt 
eStbe flob« i éflerflfif^Iarib/ fiS <3Py(betgd S3Vut 
t fKertfe, éfiecbrp (Birno e^ £eufflab6 IBruf i 
ttplanb, Witta iian m&^a beten af tgtia mebel an^ 
laflbf. ^an war f6bb i STmficrbam Är I587 ^en ^Z 
November egf ittf odffÄ berf!4be« bfib Är 1652 ben 

19 Julii , l^abC uti fltt fllffe gm Adriana Gerardt , 
jDoffer af Lanrent Gerardt, 0$ af Ida de la Fosse, 

^milfa »oro nJbfafabe att fbx »cllflionÄ^^fSrföIjelfet 
fTpffa ifVÄn btra6 miflélf^^rt iåttitb* 

^frin fÄrcnÄmbc Renauld de Hamal, fom.upfof 
De Geerffa namnef i dr J^err Baror od^ bfrnuStam^ 

Siart^rrcn Johan Jacob De Geer en Descendent t I3:be 
Ubf 019 {ftÄn Louis De Geer Louisson, fpm fJrf} inf 

fpm fiS eipcrifle t 4:te Itb. 

$2 PLA^ 6o ^^mor. N umero 313 PLA TENvon^fHiLiP Julius 
Bernhard, blef Jrtbcrrc åt 
1797 l> n I November, Intro- 
ducerad 1798. 

Sfrcf fts ria ©famgobfcf 25orn^of x>^ Sifigen. 
Sl'ar b'^ en af @n>ca SiiteW ^errat/ Gencral-Gou- 

vcrncur i ^^omern, famt Siibfcarc 0((l Commfendeur af 

Äoncir. ?J?rt;,tfi Oxdtn. 

göib pa tiiJmnbe ®ob« 8r 173^ ben 14 Martn; 

l;on erl;6H ffirfl enfliW information i fina gCrdlbrarS 

. i^nti od& feban \^c{\\ wib Äongf^ Acadcmicn i ®reif«^ 

ivalb férffaffat fffl ^ob inffgt i fprSf od^ wettenffaper^ 

famt 6fnin<; i (^tuarje^anba 9{tbberliga dmneni engasr* 

tade ^an ftg tt)ib Militairen od^ blef 174^ ^tti l6 
Augustii Volontaire mib bS ttKiranbe General-Majoren 

von Schverins ^Rt^tmtnttf Sr 1749 gdnbridf »ib 
JDiTfdiinflené fiif^&iegementc odj ben 14 December 
1752 Licutenant bejfitbe^. 2)icb ttSbiflt riDf?«nb re^ 
ffc r;an ufrifc^/ ocO siorbe fir 1757 Campagn^n meb. 
Äongr. ^reufiffa Armécn i S55{)mcn, unber ()n)t(fen 

l&an bewifiabe Actipnen u^ib 55raflf O0 blef blcsscrad, 

famt efter rctraitcn berifrSn aferfommen fittSweriger 
giorbe l;an famma Sré Carapagne mcb ®wenjfa Ar- 

niéen, fom iSg i ^omertt/ odj UprdWabe pS entrcprc. 
nade en Esq vadron Husarer, fir bn?ilfen^)ail b. SMartii 

1758 blef SlpttmiJflare} men 6eforbrabe6 ben 23 berpS 

f6f janbc Apr. f iH Major ttJib S3I5 H^?ar•Corpsen. Unber 

fa xoil beWa^fom be påföliianbe Sren^ CampagBer, war' 
I;anmeb mpcfea diitinction beUaganbe nt\ be flerefSreJ 
faGfanbe fri^5r6re(fer; o<fy blef änpo uH afFairen ro\t> £oc^« 
nU$ 1760 iDfa blcsscrad» ©amma år ben 20 April 
blef \m Siibbare af Äongl^ ©m(Jrb«:jOrden , 5r 1762 

Premier-Major toib @tl(a Husarerne od& 1767 ^flt^et^ 

f}c::Lieutenant löib ®r6na Dragonc-JRegementet. 

©cban tan cffcr trdffab 6fweren^fommelfe mtb ft* 
rta ^r^ber W^xoit Ägare af gamiae^d<>^fet X)orn^off j Srifie rrar. 6i Numeio p& SIfidfn; töar t)an toib 177^ iti dtiUbag i &toåfi 
i}0lm ^omtvfta Sfbernd Deputerad; oå) tT\)bU toib 
Äonuno GUSTAF lli:s ÄrCnmg f6t 6cm<ftte »libbcrsr 

jfrtp 0<p Slbct Confirmation pS beraé Prlvilfrgicr. ^an 

btfotbrabti btnfttr ben rj Augustii fifhiÄmttbe Sr till 
tftotrflt fix diorra ©fSnffa Cavallcrie - Sitdttttttitct, 

Oib '776 ben 16 Octobcr fiff Gefteral-Major , btOartU 
ttx f)an Är 1778 ben 23 Octobet <r^6B Nalnralisa.., 

tion tblanb ^tvtnfta Blibberftaptt oib 9(be(n mtb bi# 
be^Äffanbe rtf ftft gamla 5BBapen(<>) o(J tog famma fir- 
introduction få Siibbare^tifef «nber N:o 2128, mtn 
tipfrpffabe^ idfc långt bereffer t 8iibbarctfCiassen, bå 
^6gflfallg Äonungen bm^ 27 pSfSljanbe December ut^ 
ndmbe botiom till Commdndcur af Äongl. @w<frb«f 
Otden, ^toarrvib ^an fog fiff walfprSf, éffen^ devis: 

Tout au dfvoir. Unbcr Äontmg Gustaf iiiis ^atta 

1)<tT bati uti 1788, 1789 od& 1790 8rcn5» Campagner i 

ginlanb Äbagalagf mdrfcliga frig^förfienffer, bewifJat 

be flfSfia frfrtflagtningar, famf på aUa fidffen wifat 

eff rdfrffaffen^ nif meb offirdnbrab froljef, en mi- 

litairiff manbom od& åra, bwarom ^anö STOajrf bå 2of# 

'Sngen afffing^ pS SBereld STOalm 6fmer ben Ipcfligt 

Iiifna frebcn/ fS wdl i ©wenffa fom nÄgon bel af 

Rpflfa Arméens (fwertDnrOf Idinnnbe (^onom munfeli^ 

gen be miJff l&ebranbe wlffne^bfirb; ttitb titt&ss, ott 

mongt Xttafit mtb myätn ihtbtl begagnat 5e mog^ 

nra rdö, o4^ öet ^ttf tiga mannatnoö, fom Gener a^ 

Un 6on Plåten f (>tx>tlfen oKttö voatit tfenflgStante 

TO^b ten bel af Arméen, fom Xlonungen fjelf anfSv# 

^f; 0d6fe d6aga(agöf, famt att éane ittafrt tt>ore 

flnnaS)^ aft {>u0na bonom meb ben belåning, fom 

pi ben plats Konungen bå ialabe ej lunbt medi 

belae. ■ 

Un ber betta frfg Bfef bati 1788 ben 23 Augusta 

OcncraULieirtcnant , l789 bcn 2 September SJibbart 

J& 3 af (*) @t 5lbel Matrikelns 3;bie ®el. P«5. 150* 02 mmat n Numcro «f ®mÄrb6sördens ©fora Aorfc (XlJ 1790 ben 22 No- 
vember Seraphimcr-atibbaref ^wHftf (orVe warit ^en 
JÄ SBereM STOarm <if Äottuttgen tiÄmbe 6el6nin3 0^ 
martiU i&ott bubfobe^ btn 28 April 1791 i SionaU 

®IOtt6«sCapcllct i gfodff)oIm. 

efrer ^«af?fai{3 Äonung GUSTAF III:s Jnfrdffake 
Mb blef bonom tipbragit General en Chcftf SJefdlet £ 

©fan^, 0(( Wcf åt 1795 ben 2 November General» 

Sr 1796 bctt 20 April up^öibed ^an Hff Xffes 
f^^^^^ mrbid^tten, mtb åtta famme grab åtf&h 
ianbe fbrntÄner, famt umdmbeé o« bcfuamrfsfiflabed 
f rll flff wara General Gouverneur i ?)omern odj @reifé^ 
Walbö AcademleXantzlerj botf ttieb bibe\)åUanht af 

Gencrals.gradcn Uti Arroéen, Denna ^bga SSiilåOttind 

fbrmltabt \)an meb aU mSjelig ni^ o(^ babc btn 
Hfäan att firfåtta ^ommtr^a Stammartn^ Creditmo 
bm anfenlisa Srlifla afbttalninaar i b^t Mnb, att 
mm bthn af be firerflSenbe 2fin funbe iåttai titt 

fpra procent^ 

% ^797 ben i November btef ^tttt od& bnn6 S&M 
«pe6/b ufi ^ri^errc wårbMtt, meb blbebäOanWe of 
bef förra SBapen o($ devis, enbof! meb tittåsdninQ 
öf «« »ribenclia Ärona unber J&jermprpbnaben. 

8tr 1799 ben 16 November beforbrabeé ban tiU 
mltmarftait, 0^ Befom i^oo ben 13 Februarii uppå 
«nberb5ni3ft gjorb anbfiffan, bildan wib en annaC^ 
tanbt böfl «tber rjenr Äonat. may4 0^ Äronan 53 

ar, afffeb ifran General Gouverneurs - (SmbtM, 
09 CanUclleriatet toib ®ref^«m«rb« Academie mcb fbU 

^Ä.F v'5^ Vtttanbe t t <»* fom tt?t »iö öe tta 
Wlfdire ttfc funna fSrgÄra tane Xtega o* (rodna 
t\tn{itvj fanie t fyrniier^et ö< wtgttga befil p<* ix>«rf, 
fom ttf öogflfarig Konungen, tt>4r Fdrdlfrfftge 
éeirr 5ft*et blffcDie bonom onfSretoööci o<5& uti 
ptt>i(Ca ban genom mandom , fKcTKgbrt ^ ocb en uti 
Ma ttifien 0btott(lig f rofcet Hg utmåvtt ; f* wtlt 
Wi fdröenJTuW till beliningf fdt ett få btbvanbe 
fitbiUanbt i ictib^ tittdgga bonom éerr General 
Gouwtrneuren o(|^ ^AUmMi!a(ren 5rt()trre von Plåten^ 

^far Srt^or, 63 Numero 


314 ^ f*r *ét ifn§a Ufetib en åvlig pension af Cte (Cun 
ftnbt XtFadarer pom. Courant.m. m. Jpmareffer ^an 
fw^for att f&fom g^lftHorffalf uhrdffa De drcnbcr, 
fomOoitom Mif»it anbefalfc infW fin Mb; fom tn# 
trdffabe 1805 fcen 23 April på Dortijoff p& afigem 
®ifr «r 1761 btn 10 junii me» grCfen Juliana 

Rcgtna von Ysedom, f6bb 1744 P« ©Obfct Ubborffi)5 

Sliifien, 2)0ffer af Hanbt^m&btt od^ Commendeuren af 

StondU Va«a-Orden, Bogislav von Ysedom, ^crre titt 
9atfi(^ Od^ Ubborff, famt af $ru Maria Losenstem 

af ^iaru• 

€^011 af £anbf/8Iäbef Cfamtppher Ernst von Platea, 

fibb 1686 på Famiiie-gobfef SDornJoff öd^ Wb 1753^ 

famf af bef ffirra gru Anna Lucretia vo» Bohlcn , 

fom Mef bbb 1732 o* mx 2)oWer af dttsttinQism&f 

btt Arndt Christopbcr von Bohien, od^ <^T Sftt Sophia 
Isabella von Schverin. J^crr Ulric von Schverina SDot# 
ttr mtb Srtt Anna Lucretia von Ram^n. 

attc^SBeffrifnittjen fe abeliga Matrikelns 56rf!a SDel. 

pag. 500 famr om £anbr::a?^bef ^hristopher Ernst voa 

Plåtens fenare giffei Matr*kr3:bie SDel* not. pag. 151, 

TOLLj Johan Christopher^ 
Sribem åt 1799 ^en 16 No- 
vember^ Introducerad fc IgOO. 

2Bat bS General • Lieutenant , General - Adjutant , 

t\xott%t ffir eBbra ®Mnfl?a Cavallerie SRegementef , 

^ Commendeur meb ^toxa Äorf ef af Jtongl. Svärds. 

Orden, famt Sfibbare af ben Ätjferliaa 8?pffa St. 

Andrese Orden. 

S6bb h 1744 ben 2 Februari!.' 

' efter fuffanbabe Academiffa studier, fom ]&dn Är 
1758 i fienfi mib ©fibermanlanbtJ Regemente fjfom 
Unber^Officer , o((> bewfffabe år 1760 bet ^Jommerffa , 
friget, uti l^milfet ^i^n toax tienf!s5ranbe 9 M^ »'tb 

Äro# 64 Sri^orar. Numero ^xonohtTdf, ci^ btU mib Äron^^rtnfcn? , famf bet 
f^ föffabe Hess^nstctnffn SW^semciUcmc^ tiff 5r 170^4 
*^ (>öii,.4)5 ^n begåran er()6a afffeb. ©amma fir t 

Aa^ustii m^ttab engagerade ^ait ftg fSfOttl Auscultant 

orbnabcé bercffer 1766 t anfccnbe titt t)aM^ äbngalag^ 
be ffirfli3{)ef till Vicc..e»arabé^ft6fbin9r o(i& tia förrtJf^ 
tanbc af ntffiffiga SDomarc<pftor ^ ^marcffer Sonutt^ 

ADOLPH FREDRIC Är, 1769 bon 6 December fddfi: 

M bcforbrrt Oönoir? fifl éfmers^dgmdfJarc t ®f^nc. 

9?ågon Hb f6rc Sicgcmcnté :: férdnbritiöcn &r 1772 
i ©merigc, irrtr han wijlanbc i ef^rijlmnfrab, Ini>arc|l 
f)an unbcr bet ^afftiingen ivar ftffflufwi/ bcitog i Ät* 
ffittiaa ber förefaffdnbe drenbet; I)Warp8 .663tK<i^is 
^ané SOtayJ, Äoimng GUSTAF III. t Mbh tå^tti^ 
ben 12 September ftrmntrt år im^nai)onommcbälptt^ 
måHiXtt guiTmaflt; ocl& ben »)Äf6fmtibe bagen mcbNa- 
turaiisation ibtanb ®R^ca 8iifef« abel. SGib ilnttt af 
bctta 5r fSrfdnbcö \)<in i ti>igtiga wdrf tiff 9?ornTa 
©rdn^en^ odj 6tef ef^er äterfomflen Sr 1774 ben 20. 
April Constitucrad, att fÄfom 2cbamDt Bitrdba i ben 
W förorbnabe ©fog?^ oc^ gdgcri^Commissionen , fttoar^ 
förutan f;an famma &x placerades tiö tjenftgårning 
toib @6bta. ©Wnffa SJegementet* S5r 1775 bfef &än 
beforbrab tiU Majpri Arméen, oåf rtflt pS 9?Äbig23e* ' 
faffning beKa od^ bet »Sförianbe Aret, I egenffap af 
^figfifalig Äonungené fdrffilfa Ombtib titt xol^a 
Gontracters^fjlutanbe; meb Kifetå famtelige Siufl# 
l&dDfarej Wef febermera &r 1776 ben 21 Maji éfmer^ 

fle^Lieutenant i Arméen, od^ General- Adjutant af Slp^ 

geln; famt i777 £cbamot I ^omU Ärigg^CoUegio- 

23em{flabe bcreffer åv 1778 Cogrct af J:)axiVta Ar- 
méen ttJib Ä6|>en(jamn, otfy 6eforbrabe« åt 1780 ben 
I a Julir tia bfmrilt för @{bra ©FSnjTa Cavalleric- 
»egemenfet. Sir 1783 förorbnabeS ^ati titt Scbamot 
uti ben SRegcrfng, fom unber ^anS 3»aj[:t« refa titt 
S^alien 6öbe att fSrmUa SSrfwar^^toårht titt iJaiib^ 
o* @i6^, ^watpå t)an Sr 1786 ben 27 November uU 
ndmnbeä titt Commendcur af Äongf. a»a/:té ®wårb6c / 

Ordee wmw. tö rJumeio] i- 


OkIcb; b& t}au tog tiU toalfpr&f t ^tinbastiQbtt ©en 
påf&lianbt bagen blef^anGcneral-Major 0$ Äonun^ 
diM gJrjIa General- Adjutant 5 i (;n?ilfen cgenffap ^an 
bicf bcreftcr ^ågflfölig Jpön^ 9Kai:t p5 beg rcfa 5r 
»787 Ha JDanmarf, odj Sr 17S8 i Junii nuSnöb tia 
Sinlanb fölinffig, lUi Augustii m&nab bttta år bet 
orbrabe* f)an tiU ©fSnc, för ofri egcnffap af Com- 

menderande General, berflabeé fatlttnanbrnga Troup. 

per titt Zanbtt6 förfmar emot fimliat anfaU, fom 
från Danffa ftban bcfarabeé^. 
»lef ber efter wib flutet of Aret 1789 fSforbnab titt 

Ztbamot i ben Commitée, fom unbcr Jperv Presiden- 
ten, ®refwe- Muncks Presidio fattcå i ^arf^cTona tiff 

i6rIoQé*gIottan6 utrehanbe od& Amiralitets ^SCerfet* 
fSrMttrönbe, 6fwer ^»Ufen Coinniit(5ca gSromSl^on* 
Äongt. aRaj:t metelfi Sef i)S^Qa ®frifwelfe öf ben 13 
Maji 1790 tåäteé f6rMara bef fpnnerI4ga n6;c'o(5 
nxllbebag; ^roatpåtciti bUf i önlebaing af fdrff {fe 

Constitutorial gfottanÖ Geners-Intendent, Od^ tilltrdb- 

be ber efter i jtfinimbc mSnab å npo General - SSefrf^ 
kt i @f(Sne. UppS ^anå a)?öj:t5 Äonungenö SWÄbigs»' 
Oe SSefaKning neblabe i)an ttfc iSngt berefter SCrf!a' 
Gooeral-Adjutants ämbetet/ 0^ utnambeé btn 10 p&p' 

f5Ijanbe Augustii tiS Comniendeur meb &tCta Aor^et 

af Äongl» S»ai:t3 (Sw4rb6^0rden , famt nebfabe titti^ 
fa meb StSbtg tiffSterfc i79<^ ben 9 November ffirut^ 
ndmbe General-Intendents @mbete* ^eban Hn åt 

1792 ben 15 Maji erbåDIt beforbran tlff General-Lieu- 

tenant, afgerf ^att efter férorbnanbt famrita Sr fSfom 

Minister Plenipotentiaire titt $Ol{!a J^ofmet , berifrSn 

^an Sterfairabe6 Sr i795* Jpand ÄongK affaj.-t tt>Sr 
SfSbigjie Äonung upbrog bonom Sr 1799 unberbönb^ 
lingar »ib Äeiferfiga sRpffa ^ofwet, ber b<«n tittita 
mtb ^onungené Ambassadeur tt7ib famma ,^of , S^is 

^erre von Stedingk afflutabe Gaschina Tractaten bttl 
^29 October. 

&amma Sr ben 16 November tåäM toät nu $etf 
0er«nbe 9lSbtgf{e ^onuna, fS to&l i anfeenbe tiObe^^ 
Ui fom b« ffer^ berCmmdrba trogfta prtf re^eliga tjen* - 

2 ^^^9 I 00 snprrrw Numero fler; bwcrrmeb Sgtxr Genfcral - Lieutcn^nten od^ Com* 

iDcndéurcn Uti bc t)otiom upbraflne" embctcn ^ wdrp^ 
ÄongL 3)?oj:t Dd& a^ifct fifljjanbö gStt, fom HB en 
fdgnaW^Bfrpgelfc 6frt)er Jpané ftongl* Jpog^et Äron^ 
^rinfcnö gustajs ^t^a %ibt^t, upma ^onom i 
gribcrre ^tånt^i htbcr otb toåtbis\)et , mcb SBapcn: 
ffin riuftren oc^ öcla^ SCMö, t fnpare boqtaf^&lftp 
fom befl^r af (ooenne 5(t{e , öet ofta r&dl odb öet 
tiebta af iilftDer, coifat Os ^<^ P^ baffoCtreti up^? 
ref}, fAttiC (ilC 6^ger Qienbt tthnt £e|'on af gu[d. 
9ntbt bfxott btn mdnflta t>d(ften af QrSl6én, fom 
^ftDentDdC t>at twennt 5^1^^ n^^n ^^^ &fi^<^ ^f (t^f^ 
cDer . oc(^ det ne6ta vhbt , I&pev ^/mi^-itoA en bUl 
Bttom. tttidC ofbanp4 SC&löen ^äv en 5rii>erre(tg 
&ronaf etneHan etoenne me6 gyUene ^ylat f&r^ 
fe65e Corner^^ieltnatf o<^ (mardeta f(fntDd[ nteö 
»yltC 2lr#na betdcfC. tttut den till (&get (I4(de 
iip(liga (noenne med ff46rarne AC wån\itv toinba , 
gyllene tX^inc^or, ocb utut btnwånUva éfelms^Slro* 
nan upflrdcfaa ttrenne (>äiei4dde 3(rmair; fom tilh 
fammana upvitt åfber f}^ (>2(Ca en i miftéln blä^ 
men tunbt öetomFting af 0l4nfande P4f4getrff(!6car 
fammanfatt ^olfl^drm. BE&lden ttpt>4ned till b^g 
get af en naf en wilb tttM f&tfeM meö &tana oc6 
gt&nftande Hhf omfttng bufwubtt o4r Ufrtttf oc^ 
fotande t liJgta banden en nedtt)4nd :Bilubba. dill 
cD^nflet af en uptefi, (tg dUbaPa feende ftoateédfl* 
Piedestalen ^toatpA de#e Ql?å[d(>(SHatf htxnla, av 
nedanom 3P6(den be^ngb med tit band af fKfi^ 
tDet, p4 (mtiree :iutn9 tDalfpt4e €lc4n5agHfl« 
t>et finflee fecfnade. 

9 

\ 

sSt iSoo ben 14 Junii tåäM ^mt^ Äongt. aRaf:t 
utnämna (^onom HO Seraphimer-SJibbaref 0^ blef 
famma är JF^ntingen fårjafHd P^ S)e$ refa itttf^tUrS^ 
hmSf famt beUog i unber^anbltngeft om b^ Con* 

ventioQ, fom flfit^ ben 16 December i ^tttf^bUTSp^ 

b& ^m fiftfkn utnåmnbti tiU 9}ibbarc af aOolAeifer^s 
Öaa »flffa Otdeo. ^ t • ef >« !sunicrö ' / _ 

( I snurrat 07. MP4i«^> sär 1 801 btn I Fcbruarii biff 1)an GencrÄl Goaver- 

neur Jfwcf ©F^tic od& t>cn ^g berpå förianbe April 

bUbbnb titl Scraphimcr-SJibbare i StotisU ®h)«f^Ca. 
pdlct. sär 1802 ten 9 December General ftf Caval- 

"leiict, ^toaritmtt S^an^ Äongl. SWöjrf i $)iåber fctnt 
för gobf, att famma bag f&rftara i^onom f(r Sfitt af 
Xifeld éecrar, 

Urom férutnémnbc SmbeM^göromål, fom aUa tia 
S^an6 Jtotig{. 2Kaj:r6 böga n6je o(( m({rbef)ag bitfwit 
itffSrbe, txtr ^n,« txccllcnce bejlribe SrjliOiga ex- 
tra fbrriJfminflflr; dr gebomof af Ärigg^joerfcnjfnpf^ 
Acadcmien, t)ar bcmlj!rtt SSif^baöamc, oå) n>ib några 
af btm btttask i diiffené @tdnberS tptgrigare 36^ 
romäl. 
^..©on af framlebnc fcfwcrflc^Lieuteiftntcn ocj 3iibba» 

fAi af StongU ew&tbéfOxåen Reinhold Gu?taf Toll^ 

fom blif böb 175^/ t>ä) af griberrinnan Sru Elsa 

Sophia Gyllenstjcrna («^) b6b ar 1774f SDoffcr af 
ianHJ)bfbingtn , ^riberre Axel Eric Gylienstjerna tia 

^vH&UTi S3jur«garb od& SQBafa, famt af ^tu Catha. 

ripa Elisi^bcth de Charlieres, Majoren Caxl Gustaf de 
Chailieres X>OtUXi tncb Srt|errinnan %TU Barbro 
Flemming. 

AtferJBejfrifninsen fe S6rf!a ;Der* pag. 415» 5? 2 KRAS^ (•) j5(^^ni Excdlcncc J^ert Gcacral - Gouverneuien m. m* 

ftiberre Toii bÄrffatntnar genom .bef aRober, gm 
Ua ^phia Gylienstjerna uti 9It0nbe {eb ifr^n JtonunS 
CARL VIII. Knutson, t^watB S>oKer Christina wat 

gift ttieb Stamfabren f5r Gylicnstjemome , 9tiHsdtå0 
Mf attf&^i^ofmdftaren o<9 eagmannen i $£10 ^drab^ 

Eric Ericsson (Gyllenstjenia) ben Wbre t%ai>aMtOXP0 

Suglewif ^ iBjunimrfom infom ifrin ^anmarf til 

ttifltft Tfnm 68 SritietTat ^ Numero* 

^j^ KRASSOfF von\ Adam Phi^ 

Lip la) blef de 1 73 1 »>en 1 4 Junii 

gri^errC/ ä^ften Introducerad ge^ 

nom t)e& @onfon^ ©oncc c^äx 

Fredric (Jr) Philip Chri- 
stian (c) Fritz Henri c (d) 
DCÖ C u ST AF (o dr 1800- 

fa) Adam Philip flfref ftfl 5n&erre filT galfenOrtacn 
- i)(1& ^ennufen^agcn» 

SBar bS GencraULicutcnant i Äöngf, Smcnff %\m% 

g6bb «r 1664 pS Slögen* »Icf förfi 5f 1679 Pagc 

^oa Äonung Carl XI. i ©wcrtljc, 01I& i68j g<!n^ 

brif »ib bS warönbe Äron:f?Jrinfcn5 Diegcmcnte i 

©SfMorgj fiiorbe 5r i688enrcfa fiff Jpoffanb/ 8Jras 

* hänt 00 granfrifCf famt blef efter Sferfomjien befors 

brab fiff Capitaine mrb Baron Areikins ©mettjfa 9te^ 

gemenfe i ^oCÄnbj? folb, ()warpÄ ^an bemifiabe fora 
fSrffilta fdltfSg emot granfoferne/ famt belfog 1690 
ben I Julii r Bataillcn tuib %\t\xxy) , ber bet ategemen:» 
tet wib WilUi b^n f^ob bleftrfbelcÄnebergiorbf rinen 
^an mcb nSgra fa råfabe i gf^nff fSngerijTap, b«?ar^ 
utur t;an intet förr &n efter 10 mSnaberö förlopp 
blef töégifmem efter fdfttSgeté flut år 1693 tog 0«n 
afflfeb 00 begrtf fig tiff ^omcrn. 

Sewiflrtbe fSfom Volontaire Sr 1695 ^Mtt^a i 
»rabant, od5 anmirfbe Sr 1699 f^f^^m Capitaine ett 
Compagnie Dragoner i 'Srel)!ncn unber jin 23rober5 
Ernst DctloflF von Krassows étcgentente^ {^marifrSn f)ait 
fttmma Sr tog afff eb , otö ttat>H mebeliT Capituiation 
i titn^r r;oä ^crtig FREDRIC VILHELM af Wtt^s 
fcnburg fSfom éfn)erf!e«fLieutenant för twenne af bo^ - 
nom anwdrfbe Esqvadrorier Dragoner; blef bcrcfter 
Sr i7<^ £>fwerjle i famma. t/enfii o0 bS bemSrte • \ r^'^^rw -T — r Snfeeitflr. 69 Namcfo ^erfis Sr 17^1 ffi(fat« ^onom 1 .en ncgociation, fifr 
^"8 moranbc 3?omerflfa ÄoJiungcn JOSEPH; fccf f;an 
fifffdffe att unbcr ^oncm bcwifla bcfÄgrlngcn od^ in:» 
taQanbct af (^taben Eanbau'; 5r 1703 filnbe^ ban ftflt 
Serlin, ber i)an & S^atlc^tnb wåamr flit en öfwer^ 
en*«fommeIfe, om bef iniber 1)ant> btfål jlilenbc dicsc^ 
tntnttté éfwcrr emnanbe i Äonungend af ^reagen 
fjcnfJj tognbe feban meb beffamma fiff 6fmjer^iReifc 
od& bewifiabc ben Actioo, fom (Srcfme Styrum 5r 1703 
ben 20 September fcfnjcrerabc emot Sranfofernc \v\b 
^ocfcfldbf j I)warejl t'<tn förforabc Ijdlften af fitt ditstp 
mtntti men otf mcb beffamma iamt ^reu^iffa Jjlf^ 
Dragoncrnc 6fttjcr(!nba faflabc 00) neberfljorbe fem 

granffa Esqvadroncr. • 

@eban ^ålttogtt roar flutat Äferfom 1)an titt »er^ 
lin fir att recrutcxa fttf 3?e3ementei meb 1)toiiUti)an 
feban bef blifwif iftSnbfart, iemfe ttt annat ajege^ 
menfe^.fommar Jperfigen^ af SRet^Ienburg Mifé^sCon* 
tingent, 0^ Uifwit öfwerlemnat unber |>«nd fBtfål, 
^an om wSren btrpå gecf titt Äeiferliga Armécn, od> 
beimfJabe Sr 1704 bens JuUi fiagtt wib ©djcttenburfl; 
fafte ftfl f?ra;if bcrpS efter Ordre meb frenne aiegementcr 
Äre96:?Trouppar oaäfabtgranfoferhe^ 6fit>erldflfna flprfd 
X bcffffninfl af v^octffabf, &ottttX)itt\nåtn od&gattinsen, 
famt fSrfffrbe retranchementerne berffdbeS, Semi^ 
j?abe ben 13 Augustii famma 5r ben ffora flagfnlngen 
emof ^ranfoferne toib &oå}Håbtf ber bön meb beg^ 
flcftnaSJcgcmenfcr bemdttrabe ftg fyra Estandarer od^ 3 
5<inor, men blef orf fpra gSngor biwscrad. Dfi ^erfigen 
af 9?^ec^fcnbura Sr 1705 Stcrforbrabc f)ant Slegemen^ 
fe ufnr ^rcufiffa fjenften/ beforbVabej^ b^n af j^er^ 
figcn firr BrisadiVr, pS b^vilf cn bcjTaffmng ban fecf 
Äonungen.^ af ^rrnfcn ^uUmaåtj od^ erböDf afwtn aff)OP 
nom 1'Ordrc dt fa Generositc, meb anbub aff fS bef efter 
©refn^e Lostangrc lebig bfeftic ?5rcufiflPe Cavallcric» 
8?f gemenfe i S?rabanf , i faff {)an mifTc frrfba i ?Jrettér 
ftflf ticnf?, men lyan ffirblcf efter .^crti,gend SnfFan i 
ben 9»e0fenburgffai ber bön 1707 beforbrabe^ fiH 

GcncreKMajor o4 ^^^^ f^^ ötta i^erfigen* Trouppar. 

3 3 «r 04^lf/V4rVUVf 7^ mero ;; v 5gr 1708 fccf ]&an bet genom 6froerfle von Uffeln* t>.6\> 
lebta blefne ^UU^Unhutsita 9iegemenfet, fom fla^ i 
^oOanbff folb U)il> Arméeni Sörabant, \)V^axtiU ^tn 
tat Gcncral-Sfaterne Iemn<tb;^ blfaCf* Unber waran? 
bt fib ^ar (jan »arit fprcT fdrjlitra flånger af BemdU 
te ^ertid jficfab t totgtid^^ drenber tiS ^'ongl; ^reu^^ 
ftffa, oö^ '^n Q&tiQ tiU ^^mfiS^anno\>cT^a j£»ofmen> 
bem ian aUa Ha n6je$ utrdttabt* @fter .^ertigerid 
böb Wcf ()an af beg eftertrdbare Äertig CARL LEO- 
POLD idfe aDfenafl flabfdfiab i Cheiffapct 6fwer Troi^. 

parae, ntatl OCf bcforbtab tiH Gehcimc-3I<b 0^ Pre- 
sident i ^rtgé^Comniissariatct famt Licent-Coi legio , 

ifrfin ^ttjllfa émbtten ^an febcrmera Sr 1717 p5 fin ^ 
begäran ert^bH <iiitcb, 0^ nebfatte ftg pä ftna gob6 ^ 
i ?5omern. ged ber efter fir 1721 af 2anbt^®rcf^ 
xotn af ^efen^Safel CARL en årlig pension af 1200 
9t:b* ^warpå bef ^err ®on, Äonung FREDRIC L i 
©werige tdcfteé Sr 1725 utn&mm bonom tiHGencrai- 
Licutcnv^nt i Äongl. ^»enff tjtnHf fanit Sr 1731 ben 
14 Junii i anlebtting af ett JEpjtt Diplome, up(>6ja bonom 
i Stiberre StSnb^ b^ber 0$ n^drbigbet, meb bibebSl^ 
lanbe af fttt namn; famt lita ^a^ptn fom be^ S3rp^ 

ber^ Sriberre Ernst Detlof von KrassoW, ;unber N:o 

157 förut exf)&Uitf bocf meb ben f6rdnbrtng, att f)an 
fStt tia ^tblbbåUavt iwtnnt ^xoiia piffar, j^an 

Wef b6b 1740. 

®ift meb Augustina Vilhelmini von Wolfrath. 

Sian töar SBrober tia npfndmbe General-(.ieutenaot 

Ernst Detlof von Krassow, bwilfen* ^tt tttgedf mtP 
bef ®on, fcfmerfl en pti& Extra Ordinarie Envojécn, Jri^ 
l^erre Carl Vilhelm von KrassDw, fom bliflPtt bbb 0^ 
gift/ 0(b ®on af ^err Christian Hanssen von Kras« 

fiow tia $anfett)itS/ fom mar f(bb 1620 o(t bUf b6b 
1671 0^ bwilfen babe i fttt fårra gifte gru Elisabeth 

von Berglasen, o(ff i bet fenare gm Margareta von 
HpUsteih, General-Lieutenanten griberre Adam Philip- 

scps JD/ober. 

Qb) Carl Fredric von Kra^^w introducerade jfemte ftna 

JBröber Sr i8oo btnm gribcrre ttU Sriberrar. 71 r^mero .^rtti år fft^ 1772. »ref fffct itfabt studier cnga. 

gerad tt)ib MiiUaircn, 0^ famma Är t)C« 20 Septcm- 
ber Beforbrnb titt Premier-Adjutant njltr gif^Husarcr- 
ne, 0(^ icfc iSngf bcrcffcr tiff Licutenant n?ib 2åtta 

gif^Dragone-9te3cmcntcf; bwarefl ^an år 1800 ten 10 
Maji bcforbrabc^ fia Sipttntdflare; 1S02 ten 3 Martii 

txU éfmcrflc^Liciitcnant odÖ General- Adjutant of §(95 

(c) Philip Chiijtian, gripcrte, ffifeb ^773, 

Unbcr btt f)an innu ibtabt fina studier, httf f)an 
&r 1780 antaQtn i SCriQttimH, ocft brcf nSgra Sr 

bereffer Unbcr^Licutenant, otfy 179I btn I Januarii 
Lieutenant n^ib Wendea Artcllerie ^egemenfef febern 

mera Stabs- Capitaine, fimarefter \)an pi fin unberbS* 
nifla begdran er^fin 1800 ben 9 Junii afjleb^ 
((«)Tritz Hcnric grl^erre , f«bb i775» 

tlnber studiers ibfaiibe tom f)an år 1786 tiU MIU* 

taircn, o(^ blef 1793 bett 53 Januarii Corncf I9ib gif^ 

Husar^Stégetnetitet; n^on Hb bereder Lieuteaaot n>ib 
iåtta etf^Dragoo-fltegementef^ 01$ 18^0 ben 4 Augu* 
stil Stabs-Siptftndflare beri?dbe«* 
(O Gustaf von Krassow, gri&erref f6b6 Är I777» ' ' 
jDefa ä3r£ber 4ro (S£ner af i&ftoer^Sdstndffareh { 
^omern 0^ StonQU ^mtnffa &of f SKarftalfen , grU 

^erre Carl Georg Carlson yon&rassow, j^m blef b6b 

1779 ben 30 October, o($ tooT sift mOf S^i^^xinnan 

Jeanna Christina von Essen, f5bb 1754 betl lO Juliij 
fepfler tiU Qn af 9liUti S^trtar , General-Gouvcrncu- 

ren i Morfem o<(i Seraphimcr-Ribbaren; gri() enre Han« 
Hxnric vdn Essen, od^ 25ofter of Ston^U Stamtnarf)tu 
tetif gHt^erre Fredric Ulric von Essen oc$ öf griper» 

ritltiail Anna Charlotta Rrineft 

étttn f6riTtenc^ a{braf6rfi mara fotmtien ffr^n S56(i^ 
men, (^marejf en Scsima von Krassow lefbe &t i284r 
^ edft RHit unbcr be bff maronbe oroUdf;ef er, tri Iblanb 
be förndrnffa jjerrar, fom bbtto mtb Äontms WEN- 
CESLAUS IV. 5Der!fran dr ben fommen tilT Dolen 
l^nwrefi en Rochus von Krassow meb fin JBrobergior^ 
be Äontina STEiHAN ppK>erllfla.tienper emot Dant- 

ziger- 72 ^ri^eitat; 


Numero^ zigernc. ^ ?5omern r&fnai btnna ^\it ibiatib be hb^ 
fla odGf förndmjla 2rbelic)rt flitgfcr, odji f)ar ber iitiäc 
hcfuttit aoDfen ?)anfeivitj, edE)it)ci{ctt)irj^ SBarfcmiti, 
Äapfcmifj, 2re:pfoir, SSarloii), ^isgcrnon), @alFom 

mtb P^Xt, 3(r 1316 fefbC CU Mathias von Krassowj 
<Sonen Johan Mattson von Krassow till ^an(ctoit\ Ufg 
bC 1398} bemiCé SOH; Herman Johansson von Kras- 
sow rirr ^anfeJui^J CSd^weifeioif^ odj (Battow, mar S* 
ren 1438 — 1456 ^crtifl BOGISLAI i Söomcrn Se- 
creta^SiSb, Dlef tncb fin gru en Taube frän Hocthoft 

^abtV tiU Tönnis Hcrmanson von Krassow, foin ffref 

pfl till ©tngjl meb be perc ofmanndmbe ®obi>, Wef 

b6b 1507 0(6 ^'Oav gift m^b.gru Anna von Gassemund 

firr ©4)iFer; o(0 mar en S^rfaré^gar JJiu^^Jar frttgru 

i)erre Adam Philip von Krassow. iiSlSTjEDINGK von^ CoRD Bo- 
GisLAirs Ludvig Christo- 
PHER, Stil)tm åt iSoo, intro- 
ducerad jgöj. 


I Mat fcS en af ffilhtS Sntrav, famf Äon^L ©wenil 
Ambassadcur wib Steifetliä<i SRpfffl Jgofrnt ttt. in. 

göbl) flr 1746 tien i Noremljer p4 ©(Jtfef genf** 

fdpou t ^ennou ©odPen t ^omevn. 

effer ibfcibe studier gjorte ()att »UrlFcé refor, o^ 
bUf unbet be fnmma engagerad i granff fjenft» ufi 
mifenjan wib fler t ttisetiafåaia^Ut ot^ förefaU 
lanbt Jamaatninsav åbasalaat m utmdrtt tappers 
vi °* »»"mtiom, ^warföreorffS Äominj Ludyig xvi. 
tåatts urna (»onotn mefc Äongl." grönfPo Orden Pour les 
Mentes Militaircs. j^ctwfommen tiU ©werige, sref 
^on ÄammarOerr? ^oi ^ögfifal. ^ané SonsU fBtaitt, 
Äonung Gustaf hl o<^ war Corporai wlb Äongr! 

2if»Drabante.Corpscn , bå J^«n« SKfli-t ^r 1779 bett 

S8 Septmbct t&äM Mmm Jtonom tia mbbart af 

^ttfån>Sp r •■—■/.- Nuin^ry ^tf^OX, 73 I y' VUi bti tmtttan ©werigc odj Stpgrönb Är 1788 u*)f 
forniie frJ5; bcilog ()an i fcc flfdjla förefaffanbe affai. ^ 
rex meb bet nif a^ f6rfl5nb, (ttt J^anB StonsU ffKaUt 
tådM 1789 ben 16 Junii, m a\ biai'8 o* förfiÄnt 
IcIönJng, f^tbra (pottorn mc^ ben bS inrdtfabc 3?ibba^ 
rcjsgrad öf ©mrfrb^^Ordcns ©fora Äorg/ tw^^refter 
^(inö ÄongL 9)?ai:f tdiftcé bcforira ^oitotn tittGcnc. 

ral-MajoXj od& • febcrmcra tlff General-Licutenant ,' i 

f^rvilftn qvaHté b<iTi efter frcb?ff«tct afgidfi wlflHga 
wirfi f5fom Ambassaden r flff Äe/ffrriga 9tpfFa *^off 
wtf i ©f. ^Jetcrébtirg ^ ffir att bcrftrfbe^ imata ©we» 
tfge^ an^elrtfleii^etcr. Ör 1794 ben 24 November Wef 
f)an Scraphimer-Stibbare , odp toä tio tDrtlfprfif: Mom 
Parentum fattit b«6bnbc« I ÄöngL ®Ioff2??Äapeffet 
1795 ben 28 April; 8r \796 tnn 3P Jul" wmdmnbeS 
|)<in titt Än fif ÄiWö löerrar, mcb btr»ib i(tf6rian» 
be iicber od& fSrntSner; odj war f8tet>e5 ben ffirffer 
fom «tnn att wara p& (Srotnfta Sllbbarciufet imma- 
triculerad, bliftt>it iMonb fRlUH ^tttax uptaQtn. i&t 

1797 ben t Noircmbcr naturaliscrad- Kwcnff Äbel^5 

•maii; Sr ijoo gri^crre, uti f)xotltcn wåvbls^t, jwn 

Sr I8O1 ben 28 Martii tog Introduction. fiJr Silbbö* 
re af Äejrferligc Slpffa St, Andrcse ocJAIexande? New- 
sky -Orden, 0^ St. Ann^e Orden af SÖrf?a Classen. , 

Jgan iKtr 6ePribt ffere extra gérr^ttningrtn SBar 
wib ^ang aSajrt^ Äonimgen^y ^ hertig CARLS nf 
®6bermönlanb wijianbe 179Ö i ®t. ?5etcr^burg; atn^ 

fera Commissarien mib ben b& aftllrtne Tractatenj dr 

ipebcré^ebatncf af Äongl. SKälare^ oåf asUb^tfggare^ 

Academien, 

&>n af framWilie Maioren oéf Snibbaren af Äongr# 

® tt>drb8?Orden , Christopher Adam von Stedingk titt 

Sentif^ou td^ ^kmtmj SSbty Ar f 7i5r t>6b i793# f^int 

af ®ref tDinnan gru Christina Charlotta von Schvcrin,^ 

I;wUfa Mefwo fammanwigbc &x 1 743 ben 4 October, 7* Srt^crrat Numcro 317 D0«er af S^iu^ifcc MltmaxftaXhn odj Wfbbarcn «f 

&W&ri&sOxdeu ^ ®r<fi>e Cord Christopber uon Schvev 

oi^ dUutnborff m^ tit. 

©cnna Ötf^ fom af &lin fört f SD8a|)nct ttotmte 
forftri^ flirte 8«ra aRoraonjiicrnor i tibt gdit, 9d^ , 
»& Ajnmen tu gula (g^ruffi4t>rarr få ^wilfa. SSor* 
Sonfcicrtiorne af faitnna fdrg i förf Aro (agtoe^ famt 
tneb gu(t 0(9 rfH S6ftoerf omfnnd <Sf5(berr, fjrme^ 
»rf albraffirff mara Fommcn ifrSrr a38ejlp(>alcnr tuto 
fforerabe reban Sr 1284 r S^or^ommern;. ber ben i 
f^nner^ef warit bofafi r SBolftaflfffa Distrktet, od^be» 
futU £<Snesobfen eentjfd^ou 0$ ^ennoUr tneb flere, 
jwarffirutan benfainma tia f6lje af en gurfte(ig ^omr 
merf! filTäCeffe af år 1629 ben 15 April, fom Sr 1675 
ben 9: Julii Confirnaeradcs af ^omerffa S^egerin^enr 
Äger enfam ^asttrMti^i^tt »>* l^af^anffa fdUcr. De 
forfia fom af itnna én tiU btrad förnamn fdnne^^ 

ara 93r6berne Johannes Stedingk od^ Hemtctu Ste» 

diogk, htss^ Siibbare; btn färre ndmneé flfom xoUU 
ne uti ttt af Jpcrtlg BOGISLAUS IV. af ^omirn &t 

^2S4f Staben anrtom flifwit Privilegium, oåf ben 

Sébnare omtalad r fåfom n4nmbe ^ertia^ 87äbu(i bef- 
[r'i209 f£r @faben Safabn utfdrbabe Privilegium; 
Streber nSmnt^ en Viche Stedingk (n^di^nare), fom 

hUfbbb ir 136g m vrgjlib Jacobi Apostoli, enlije 

I^Sfr rtften på ^ané odgt (»ané S^ u£ Margarethas gemena 
famma ©rafflen t ^rimai Sprta r ifr&n bmtlf en J^an5 

Excellence Ambassadeuren, J^erc ^£()erre von. Stedingk 

l^4rleber gg i i^be £eb. 
RAYALIN von, JoHAKy c^) 

Wcf StifKrre dt 1771 ^en 15 

December, Introducerad ^^ @ö^ 
netne Johan Vilhelm (By, SW^tTflr. 75 ^"W UfPCXO 

* 1 I Sa£omon Mauritz (/) p(J 

ADOLPB^d) ÄC 1801. 

I 

(ö) Johan, w«r b5 ganbéj^fifbinflf 5fnw SJrcfJnge Eiln, 

Orden. 

JfiSk it 1715 i^n 19 NoTemtci t ffarWcrona. 

@fter ibfabe studier pngagerade \^0Xi ftg mit AOTtflL 
Amiralitetet, 4>4^ Mef år I73<> Unber^OflTiccrarc; Sr 
1740 ben 23 Maji Licutcnant, od^ tX^i ix I75i ben 
-6 April Capitainep Titul^ Uftldmnbeé Wib ÄOtUing A- 

BOlph FREDRICS Ärftnlngf famma fir ben 4 De. 

cember iiff äiibbdte af ^•ngL (SttHfrb^^ic^en , DC^JbC' 

f^rbrabeå ben 17 t ffflniinnbe mänob tUf SBdrféf 
CapitaiDe k (Sitrtöcrdna ; 4r 1752 tog {)an jenUe fin 
j[(bre Srober Olof Introductlon på ^ibbare(^ufet, uH 
U% gaber^ jr 1741 ben 38 April ffimi^drfwabe abeh 
flfÄjp ttttber N;o 1903} Wef bercfter 4r I754 SBdrfåir 

Major , Dlj^ tiBtfa Capitainettr Cft Coopvsrdio*Con)pag» 

nie; jr 1755 >en 21 Maji uigetf ^ nifb gregal# 
terne Sf8ef}ntan(anb ^ lt|i>(anb, f6r oft frpfa t fS^e» 
belfiafxvee od^ wtb be ä^aroconfPii fuflerne, 0^ (lef 1758 

ben 7 Febraarii Comcndefir Xfnk Si^Ti%U Aflsiralitetet* 

Stebelfl iSbasaldfijanbe af en ^a^ltelig vii^ od^ tro* 
(et iht Aonuns od^ ^iiberneéfanb^ fmtt ertebb ram* 
^om o<l^ tappert^et n^tb fårefadiinbe affairer, ()<ir bon 
berefter btragt fifl iipp^ tdi (ön t»at Vice- Amiral , 
** JpÄfifffötifl d&«n6 a»o;:t Jtonuns ADOLPH FRE. 
DRJC ^r 1769 ben 17 Norember idrfte* tttndmna 
%wmi, f\Vi Sanb^^ifbinae ^fwer SSUfinge 2<{n^ famt 
tis éfn^er^Cominendant 6fi9er be0 gdfhtittdan 

UH berta <Smbete #d(fteé febermera^ödtifalifl^anj 
S»ai:t Äonung GUSTAF III. liö webermÄle of b^^ 
a*5b, h 177^ ben 15 October, up(^6j« tenom i SrU 
()erre ©tSnbr ^eber of& mdrbi^Mf mebSBapen: fiSn 
meö jBofi omgifn^en 8I!&{& af gulöf ^ooarifrått 
fomtnep ett ti^t, åt b^Qtt «p4itM (ifl f&rftDacaft^ 

^2 ^ »e 76 parrot. n T5 unerof » ht £eion; 4l4eo6e mpi^ ^ii ny(l t>2 Stapel uplag&e 
\^lhi SPcpp; foiranöe t t>ddira ^tnen efe brS^t rn>A^ 
(>£odigt 9tx>Arö. • höråtn ex C(ufa)en od^ 6e{ö i fy^ 
rft delar, ntmXt^tn vhb o4i blä tni t>&3er, men 
bU o4? r§6 till tDJnf^er; de 6egge t^5a öetarne 
äco belagöe ffieö fiiiii fembladtga ^ofor.af (t(f^ 
tpev, men de bU öefatne me5 fem Boniéyjsr^ mtb (Is 
ne KJgande bran&tr&r af gulb, 0fve>anpå 9i^lötn 
fl&t en 5rt(erre^Kronqr, emelfan ttoenne dftDen med 
Sritertef^&tonor PrShte, odfy me6 fem (fylUnebSfys 
lar f6rfe6da &pna (Corner^éielmar, uppi ben ^o# 
gra öfelmFronan flSt uprefi en g^Uene 9trtte^ 
Hubba, eller f& faUAd tltorgonff^erna, ocf^öernp^ 
på en b^ttgatide frans af gr&n ILfiQttf emeKait 
twtnnt Stoenfta :Strono^$raggorr meb fSrgyle» 
Stinger; ocf^ utuv b$n wHnfivit ^fetmFrdnan, up# 
toåjtet en gr6nf(anbe St> ^mgtfa>en på STtammett 
meb tre :Glronor af gulb, famt toib foten Coretotd. 
ligganbe en rSb Fäsets Romana olIC cp&nfYer, famt 
ttt blått txoåbånbM ^wåvb tmot (>&ger ; 9thlbr 
(> JCIåre dro , till t^oger en fllenbe Neptnn i meoniV 
fl^ffttipnttb , meb robf <Bfet»anbt få ryggen oc& 
frammanfire lifwttf fSranbe i (>ogra t^anbeii ett 
tveiibbab (Baffel af gnfb, ^^ tUl n>an0er en Tri- 
ton i f^alf mennifFo^flapoab. 

tv 1778 ben 27 December fcref I)<ttt u^pS .^ennc^ 
SJUiyM SDroffningenfl ÄprfoflSnfl^j^bag, um4mt> tiff 

Commendeur af SwgL <5JUdrW^rdcn* 

SD5 ^on febermera effcr 52 Srt Sbajnfrtgbe Bcrfitn?- 
Uia fjenfteri er^6a |j5 (in begdran Är 1783 ben 2» 
Januari! afff cb , tåäte$ i^ttt StongU Wlaiit fSrflara 
fitt nåbiga nbit 0^ nxllbef^ag r «i tntnbre fifwer f)(tnB 
nbiliSCi ti))f$ranbe, ån ben manbom^ od^ tapperf^eri. 
ftwarmeb Baron Rayalin ntfbvit bt ()otiom anfirtr^b*- 
^e migffga militainfre Wifrf o(| f jrrdtfningar fiO @j6fr 
ef( ()mamen&m ()atr, ^ W({( fom mebelf! ett i aUt 6fr 
rigi bf profwobf rebeligt' f6r{)lffanbe , sjott ftg nxf rr 
»iff od>* ffirticnt «f Äonjl- SÄaiW^ »nncft o4 b ernår 
ftei^efc. ^ 

»3 Srrfimaf. n. m umero : . h mHat mtit>asaxtit r o* ivib be f{å]la btltasit i miU 

fcnd ©tiSnberéi ^ctiUiga SfwcrMaatiinsnn 2)65 i earli^^ 

crona 1786 ben 25 November 0^ btt^åbt^ bcflvafweii* 

/©iff är 1752 ben 10 NoYcmber i garl^crona, tncb 

Barbara Eteonora von Gerdtcn, fJbb fir^IJ^Oben 25 

Juiii, b6b I f}fln4innbe (Stab 1794 ben 23 Fcbruarit, 

Dofter af Amiralen (^ Ainiralitrts-8f{Sb<t famt Com» 
mendeuren af StOtiQU @lt)(llrb$K)rden , Gustaf Vilhelm 
Yon Gerdten, otff af Sri^errlnnan gnt Anna Maria 

Yon Otter^ 2anb^^6fbin3en griberre Salopionvon Ou 

tets iDofter tneb ^ru Barbara Schay. . 

@on af' ben tap^e Vice-^Amiralen Thomas von 

Rayalin, fom war f6bb I ginlanb &x 1673, odj hltf 

t>bb p& 6r(Og^^S(0ftan &t 174I ben 4 September, Qd^ 

besraf»7en f 9iiHrab9 ^ptfa i S3(efinae iån, oå) af 
bc| fJrra gru Botilla Hallengrén, föbb fir 1637 od^ 
bfib 1725 ten II FebrnajH, Datter af ©feppartn 

Hallengrén. J^err Vice-Amiralen Thomas von Raya- 
lin f)dbt Uti fttt fenare fllffCf gru Maria Brigitte 

Fust, fom mar fébb Sr 1723 océ bref b6b ben26Maji 
IS04 i @arI$frona i fftt 81 Ufnab«W(r,odEf mar m £)ot# 
ter af ©mebje^frifmaren i gart^crona Gabriel Fust* 

(b) Joban Vilhelm von Rayalin , gribtrtef Introducerade 

iiaita meb^nebanndmnbe ftna SSrfiber gri^erre^^tten 
&r 18PI. 
Soan ar ffibb 1755 ben 21 Januari»; |>ar efter ibfa# 

• be 9tud»er engagerat ffg mib Militaircn , od^ ^at XOib 

9?eriff od^ ^ermelanb^ StegeiRenle genomgätt tjen^ 

^e^graderne tifl Lieutenant, odft mar Capitaine, hå 

^an 1790 uttidmnbe^ tia 9?ibbare af Aongl. @m4rb^» 
Oidens b(ef febermera Major, od^ er^6V p& dn^Uan 
&t 1795 ben 8 Maji 97Jlbtgt afffcb meb tiKasb ärlig 

pension* 

®tft år 1783 ben 6 Juli» nitb gröf en-, gri^errmnan 
Maria Beata Uggla, f6bb fir 1755# SDofter af gÄn^ 
bricfen gri()erre Johan Gustaf tjggla, od) af gru Eb- 
ba Chii.itina GadSäe. 

St 3 I CO i9 pirrar. Numero > 


.(*> Salomon Mauriti von Kayalln, f6bb Är 175^ tett 

^3 Aug^stti. ^an bltf ^tlt ting cd^ enbafi på tredje 

&Ttt antagtn it i;6o ben l Martii tia Cadette mib 
Stomi: Amiralitetet. Dtrcffcr ibfabe ^an studier^ 

0^ t^m^^rfmabe {tA geb in^gr i ^tt>arje(;anba mften^ 
ffopcr, Äien ffirnarnllgafl -i be Jt>elar# foni HSb&^a 
Navigation «d^ bana fficfeli^a Si6man. Seforbra^ 
>ed Ufn^dl unber benna tib M Sdnbritt toib Arméeru 

? flottar t>tl) berefter tia Licutcnant berff<fbé«, i iftoiU 
en cbarge ^ögfffalig Jtonungen, fom reban fdnnai^e 
4f f)an5 ^iällsi)tt 09 fötfjénger fdcffed Är i779 ben 
7i September utnåmtia t)owm tiU SiibbaTt af Aongt. 

©WÄrbé^Ordenj Är 1784 fceforbrabe^ b^n fiff Major 
Dlfl nÄjJcn ttb btrtftft tiU ÖcncraUAdjutant. ^atl bltf 

fetermera i ffi&ber Constttuerad, aff n>ora Gouver-* 
neur yÄ &n 9it IBarfbelemp, b^^^nfrÄn ban meb 97ä# 
l>ig^ tiff^Änb Äferfom titt ®tberige o^ tmtt General- 
Majors guffmoÄt famt hltf Är 1787 ben 31 Auguftii 
tanb«b*Tl>inge ofwer ^Dtflanb^ 2Än. Unber friget fbm 
Är 1788 9p}^abts emeffan ^mertge od^ SZvflanb, ^ar 
tan meb utm&ttt Ära e(( f6rf}Änby uti be ^ef}e f6re^ 
faffonbe Actioner Ä>MfgaIagbt mptfen man bom 0^ fap# 
yerbefr i anfeenbe ^toaxtlU ocffÄ i^Sgjlfalig Aonun^ 
gen tdcfteå Är 1789 ben 2$ Augusti! tttmtmna 6o# 
tiom txU Siibbare af SmÄrba^Ordens ®fora Xori^ ; blef 

Jiebermera Contrc- Amiral J Är 1797 ben I November 
^ommendeur af StotiiU étoåtbéfOtåen od^ 1 799 ben 
5 Augusti Vice* Amiral famt tfi^i ben 28 Maji Com- 
mendeur meb®tora Storfet af ^mÄrb^^Orden ; b^n f6^ 
ter tio toaliptSt [ZXbim^b odl^ ånbatnåU ®ä mdl uttf 
ber ^M Wiay4é Äonungen^ utrtfeö refor Är 1803 
od^ 1804. fom itÄgon tib unber Aonungen^ wiflanbe 
Är 1805 t^f!(anb od^ efter Jtontmgena f)imtomHtltt 
Sfllttt famma Är oc^ Är 1806, Ägbe b^n ftmtt flere 
tiOfirorbnabe ^errar od) SRan ben titmdrfta dran, 
att f6ref{Ä ben Aongt. Stegeringen ; bn^arfiruton b^n 
1804 ben 15 December tt^albea for Aret 1905 tiU Sttisi^ 
tnanna ^ttflapttB ®tpreémam 
^err Baron od^ Vice- Amiralen , fiar ^efutom ir# 

(hriM Srt^aTOK. ^ 79 NusDcro] 


3J8 


ffriW åtffiai^ SSrrSttninietrr immtb han innu 

faffflube fria, £iM»0<»la«t b«n åtan oä> bet mannamtD , 
fjmen r4tfffaffen« Miiitafre liCOérer; biwBrföfe otffi 

©tfr ar 1787 J>jn 19 November mtb %t6Un Fre- 
|Jnc» Lovfc. J.ge.»kj31d, f6t^ ix 1764 jOe» 36 Martii, 

ra 9ru Ann* Frediici Grnbbe, •* T ^ ^ 

(O Adolph 5rfJ«m, flibb &T 1763 be» ta Tanuaiifr 

Mf/IS"^ -f « fi'>* "il**. ^"^'^' f^****/ »»»wref! ifl« 
• Wef »4nbnrf , 01$ »ar Lieutmut W jg»6gaf<iria Jtonan» 
fl«tt W«e« J78j> utMmna t>M»m rta WiWar» af X)t§ 

enwIrbé^Ordenj ^WOrpa ^n 1793 >«n ^5 Febraaril 

btfwbrfljrf im Capitaine, o4 er^W r anlebninfl of 
anberJ>Äni3 »egdron Är 1796 ben fl? Ma^ afjftb ni(fr 
■•wo'» C ««ct«' *«n Wef b&b iamlU &t i9p», 
@tft «r 1791 ben 15 No**»be« jpå m mtb tlam 

Fredrica SHfvenväydj f6bb 1763/ ©Otter «f J&m Eric 
Indvig Silfyeravärd , »||^ Bt^ettinmn ElUabeth UW- 
c» Uggla. 

atto^effrifnrnsctt fe abdtja Matrik. JEr^ie ^r.pagv 

LILIJEHORN,Jobai^Fre^ 

DRjc, Mcf 5rtbf tre dr 1 8oo ^eit 

14 Junii 0(ö igoi Introduccrajd» 

SBor b$ £^iinbjf)$fbrn0: (fioer ^IfJSorg» e4n oil^ 
2^U(anbf fantt Commendeas af Äonal. ^aj:f|k 
Äorbfiierm/>rdeii» 

t6bb år 1745 ben fl4 Jpl» « @h«f9onn» 
r 175» Mef |)an anf<ia«n tiÄ Pagtf »ib Äonal. Äof* 
nctf o4 tx%fifL «nber ben. rib b& (fatt »ar icbTfl frob 

»V* 8o Nutncro Svj^op. ■teB—Mi* tx^waQtmnstn f erforberlig injige i flerc wcftenffapcr^ 
ft>rÄt oåii Siibbtxliaa afnmgar, %roaxtfUt S^aM aWaj:t 
Äonimg ADOLra FREDRIC tååtté 1762 antaga 
.|)Ott«m titt bcf Äammar^Pagt. ^^ugab för Miiitairca 
engagerade \)an ^g mib bcnfamma, 9^ bicf ilr 1764 
Comctt »ib So^uS £<Jn^ Dragone-Slcscmentc, 1769 

ben 5 September Lieutenant od^ 177^ ^^^ 7 Augustli 

Capitainc berflÄbcé^. 3 ahfecnb€' tia M 1^72 förmo^ 
iiabe trig emot JDanmarf , CommcntSeradea f)an om 
liften betta &t p5 Postering tt)ib WotrjTa grinfcn r 
i>d^ Wcf bcrcfter åt i774 Second-Mtjor wib namnbc 
Sicgcmcnte^ ]()W(trifr4n ^an famma ^t genom hvtt 
transporterades till tt\ 9^tfm(${!(tre #$BeM(Imng n>ib 
jtongl. etf^9?egementet HH J^dft, ber ^an fcbermera 

Sr 1775 béforbrafea titt Sccond- od& 178^ tiU Premier 
Major; år 1783 bltf f)<m iÖfmerffc^Lieutcnant i Ar- 

m^en; år 1 785 beh 29 Augustii 2attb«^6fbing 6fii>er 
eif^Borg* Un o(^ DabWIönb,^ o4ji i787 ben 26 No- 
vember 8iibbare of SiomU WtaiM ©wdrb^^Ordén , 
faganbe tiU n>n(fpräf: Snbvab £ana, lita ttiil^ 
når febermera SDanjfa Ärig6^9Äagten 1788 infötl t 
Sanbef, férorbnöbe ^Ägfifalig ^nS ^aUt Jtonung 
GUSTAF III. ^onam ben 3 October famma 5r. att 
itjara Gencral-Intendont wib ben på ttJiJflra granfen 
ttHjranbe ©wenffa Arm^n; ]^marpÄ^ön^SDZa;:t 1790 

ben 22" November Utndmilbe bonom titt Commcndeur 

af beg S^orbjIierne^Or4cn. lUom be flere gSrrdttsf 
ningar ^onom n^arit upbragne, ^at ^n ^nft betdre^ 
f uOa iörtroenbe , att uriber Ma friget, iemte ffcre 
ffiroTbnabe »ara gebamot (8 »al uti Äonungcn^ ^em^ 
Tiga $rig«^Serebning år i789# fom uti Aongl. Utt 
rebningé/Commissionenj ^warpJrutan SDatit 9Kaj:tmår 
nu Steaeranbe Strnernåbigfie honung mb be t Novem- 
ber monab år 1799 i ®6tbeborgS ^tab timabe oro^ 
ligt^eterr tådfteé tift unberf6fning af betta buffer tvpa 
btååa bonom £)rbf6ranbe rättigheten i ben bå ^r# 
orbnabe ^lotti^s^&tt , fom (^n tid ^onungené ^5ga 
»dlbe^ag utf6rbe; l^ax f6r fifrigt fåfom fiebamot af 

m Numero 


Srt^otor. N 8r fitt ^t&nbf Bewijlat *fetnare &rtn$ Stifébaflör, od^ 
wib be fidflc beWaflit i 8tiffen« (Stdnber* wlgtigarc 
fifmerlÄsgningör, ^ 

3 Mfeente ti(K fäbdne bef fSrfjenfief/ fdtffeSJ^anf 
Äonsl. a»rti:( Sv i8<>=> bcu 14 Junii upt)6ja ^nom J 
gri(;crre ©fSnb, tebct o(9 warbigl^ct meb SSopen: 
Sn SrSIÖ af illfxvtv, t^avifwev tigger en vS» 
Ibitlftf (itftd med fyra Q^tpern^r af gul6; Jftöee 
3^frUen «x>tfa (ig eoenne bara U>($rior t före, ge^ 
ttoiti ea bU Krona (lucTna / ocb un6er denfamma 
fee en rob iliffa^ Sfooer rtoenne Eordlagbe myrten^ 
qtoiflar. Btölbett 4r bet<td!t meb en jrt^erretig 
Krona r ifcotv bwilUn Konuncfens f rönta tTamnd# 
Chiffre af §ulb fprtber ett (Irjlanbe flen. \)i (Ibor# 
ne af Kronan (l^ Ctoenne &pna Tomer-^tlmav , 
fyoavbeta jttnwål ptybö mtb^ ^rtberreltg Krona, 
éfvått. btn (>&gra t^felmen cDJfar (!g en r&b HiU 
fa^ ililb på en gyltene Fula^ emellan tcDenne meb 
gulb o<{r hUtt f måjctltoie- på (xDdran f &rbe(abe Ibnf^ 
fel6orn. ttlnr bert* xoånUta ^ietmen tipfligen ete 
till ft&ger CD^nbe Xejon, bwate ifra balft Ar af 
Sulbf o<b nebra ftMrli emellan e#e bvoitt Standar 
till boger, bwUftt Aefonet futrar meb framf&Uer^ 
ne, ocb en bl4 5ana tilC wåniltv. 9C$lben upp^s 
mUe till t>&6«r , af ttt (ig Itllbafa feenbe ^eion^ 
eill of ra b&lf ttn af gulb , oc^ (ill btn nebra ftcoart , 
famt tat n>4nfler af en Utahbte (ig ttllbala feen^ 
be ftcDarl bifl* 

®5foni uffebb Revisor uti bett af 9iiffcn« ©fdn^ 
ber u)ib igoo ärS diifébaj tiO Banco oct »{tféd^lb^^ 
SBerfeng 6fwerfeenbe ffirorbnabe Revision, t^at ^an 
itmtt flerc f6rorbnabe meb ttfe minbre nit o<9 noa^ 
gron^et beltasit , dn uti fina Sfriga em6ct6#fl6roma(. 

®lft 8r 1773 ben 29 September meb ftn,@i^frins 

Marit Elisabeth Wirgin, f6bb 1 748, b6b i 2iBenner«^ 

6ot* igpo ben 27. Februari! , ©ofter af Äongl. Äam^ 

matittren Carl Bernhardsson Wirgin , oåf af gru Au- 
gusta Wilhelmina Kunckell, Majoren Jost Hendrtc 
Kunckells SDoftet meb Majoren Anders Granatenhjelms 

2 €njr 82 griBcrrar. 1 Nmflera 319 

I 


I Snfar ^tU Maria Elisabeth Ccdcrstjcrna , /om SittT toav 

en 2)oWcr af- »iffoycn iftbtt SBcrifi @eift SmducI 

Wirzcntus, od^ af §r^ Maria Elisabeth Lagerstjerna» 
J^of^Intendenten Johan Herman Lagerstjernas JDotter 

mtb fcef fcbiiare gru^ Maria Eiiasj35o^fer Wuit. 

@on Utaf Capitainen wlb S!ondU Artellerie •Ste^e^ 
mtttUt Samael Carl Lilljehorn, fom brutlf nabe 1 757 

Uti bt$ 43 5r wnber refan tia ^omctn, fantf af §ru 
CUsa Aurora Lotbigius, X>ottct af a3or3indffarcn £ 

SBl^Bp^ Hans Lothigiuf od^ af N. N. Esbérg, Super-^ 
Intendenten p5 ©OKfatlb Johan Esbcrgii-Doffer. 

^(tte^SBcffrifninaen fe atecfiaa Matrike/ns SErcbjc 
X)e( pag. 167» 

NORDIN af, Johan Mag- 
nu Sy Jriberre åt i8oo ^en 14 

Junii^ Introducerad famma Är^ 

. ®at hi Eanbé^inj Sfwtr Äopjoarterg* Efit^ 

famt Commendcur af ^ottsf» S?orbfIiernc^Orden ; {frif* 

tver ftg tiir gordbada SBruf i SSat^Ibo ®o(ten i @efl^ 

rttclonb. 

g«bb «r 174S beti 16 Juirfi I ©forfftorm» 

efur er^äaen privat iBformatioo t fina %9xai\>xaxt 

%VA\ tom i)an 1763 tid Jtonol. Academien t Upfalar 

ber iian ffirmerfmat fis grunbeiiaa inft^ler t flera SBef 9 
tenffaper, oH^ utgof 17^ ^en o Junii meb berim en 

Disputation tinber Titul: Meditationes circa Casu» 
nonnullos in Legc coionuint Patrix. &axi lemnabc 

berefter Academien ^ ^ Mef ben 8 Juhi ^findmnbe 
5r AuÄcultant i ÄMtflL ®wea ^of^Stdrf; ben 20 i 

famma m&nnty Extra Ordinaiie Cantzlist mib CrimN* 
nal Ex^ditioo^n, famf 17^7 ben S& Febxuarii Extra 

Ordinarie Notarie berJMbe^^ ®eba» |>an ifrån bert 
27 April 176g, effer ffirorbnanbe roaxxt i ftdnbig tienfl* 
d^rning tvib .^of^dftenf Fiscals-Expcdition, befors 

br« wcmtdt. 83 tNumerol ttam MMk 


brahti Jan fcen ao Denmber Mta Sr fiiB vice-Nott. 
rié; fivY&ttabt fibermcrrt fiff fStje af StongU .^of» 

S?<ftfen5 Constitutorial af bett 26 Januarii 1 769 f$ 

rCiU Ordinarie fom UrflmaiSiitgi ocl& fSfom rcban an» 
fag^n fitt Vicc-Fiscai, f6vorbnflbc6 ^an ben 17 btrpS 
fåljante April, ttt H Adyocat-FiscalsgmbetcW n?ag» 
nar, btroifla 2:nc unberféfningar i JCalarnc^ 6f»cr 
Äfffirrtga f6r u})ror af Mmogcn anflifne i«rfoner, 

Sr 177^ ben 18 Martii Constitueradcs f)Cin att f6rejTÄ 

£anb6^Sccrcterare ffjehjlen i ©efie, o(^ er^6ffber5 ben 
14 p3f6r;anbe Martii SfÄbig giiHmaöt; blef feberme» 
ra 1774 btn 31 December ^drabj^f^ofbing i ©effrif* 
fanb od6 1777 ben 19 Februarit Cagmcin i !?Bef?crj 
Sforrfonb. iBtban bcm i anlebning af Äonunaen* 
!W8br3a gfr^rbnanbe af ben 7 December 1737 ups 
fagtt 0^ afbömt en flrSnfeffirfnab^mijI emeOfan 
étotfbolm» oåf 9?t?f6plngé fidnr tåStt^ ^fiflflfalifl 
Äofmngen btn 24 Jannarii 1788 «ptagaf)onom«6Ianb 
^wca mUt6 Srbel, i b^Uhn wårbisbtt ^an faranw 
åtf unber N:ö 2145 tofl pS Siibbarel^ufet Introduc 
tion. jg^an f6re(h)b bcrcffcr f anlcbnlng af Äonun» 
ScM btn 20 berpa ffirjanté October ntfdrbabe Con- 
stitutoriai, nhson tib ZcinbBl)ifbln9tsQmUttt 6ftt>er 
©efleborg» 2&n , i)rt)(ivmcb b<^n tiU f5fje af ttt ytfeu 
Ifgarc förorbn^nbe af- ben 28 Maji 1739 febermera 
fortfarit ©jorbe upp^ Äenungens SBefaffning 179^ 
ben 28 Februari! en rcfa titt SQctttanbi 2&n , f«r att 
mtb ben magi o(5 mpnbtg^ef eti 2anb«{)5fbing tiUbi^ 
rttf berflfdbcS anfldHa unberföfnmg, om Upbljrbé» 
werfefé r^ffa tiUH&iih, f6rt>;elpa Äromtn tia ftnrdtf, 
o((i befor bra ben broftflige titt animar, ^ilUt wdrf 
tian fiff 9?Äbigr ijjje utförtej ()warp5 (^an ben 2g 
Octobtr famma &r bef6tbrabc« titt !ganb*?>6fbing 6U 
n>tt Stora ^opparberga Hn, 0^ ufndnihbea ben 22 
btrpå foljanbc November titt Slibbare aS Worbftjeme» 
Ördcn, 3 anfebning af JpSflflfalig Äonungen« fits 
orbndnbe ben 20 December 1791, féttHcb l^an unber 
17^2 5pé Wif«6*8 t ©eflfe, 8anb«<)6fbinge^embefet 
berftdbéa . wnbrr bin Ordinarie 2anb*()6fbingen«>, ®ref» 

g 2 t9t 
SrtDOtor. Numeto Christina Charlotta Funck, fröttlltbnc ^crr WHc9l&^ 

M( ??ri(^erre Carl Funcks JJoffcr meb friherrinnan 

Christina Cronstcdt , fbm War en DoKcr af Prcsifknten 

i Ärig^sCollcgio , gri^erre Carl donstedt nieb §ru 

Elisabeth Arncll , Super-Intendentens 6fn)er SBemiC* 
lanb f Jonas Arndls ^otttt ttteb ^tU Helena Olofs- 
^Otttr Adlcrberg, 

• ^err Baron tåf 2anb#t^5fb ingen Är SBrober tiff Söi* 
ffopen 6fwer j£>ern6fanbÄ Stift ot^ gcbamotcn af 

STorbffiernc ^ Orden , Döctor Carl Gastaf Nordin, Oi^ 

®ott <if ^roffen od& Äprföfjerben J SSpgbcS gfirfam^ 

Itnfl i SBeflerbctten , Magister Carl Månsson Nordin, 

^niUfen tnarit gdfttfjroft, odj Pracscs Consi?torii toib 
Arméen i Moment J(t i757 o^ 61 ef t6b c 773, famt 

af Margaretha Stccksenius, b6b 4795r ^OtttV af 5f9r* 
fO^etfcen i 3flbfcr<t Pastorat, Magister Johannes Israc-, 
lis Stccksenius 0^ af Sophia Renmarck, SR^bmanncn 
Renmarcks t SUleS 2>0fter. 

tfrtten ty«irieber f?$ ifr«n Måns Nilsson, fom lefbe pS 

ISPO^tCtUt, ]&War« @an Nils Månsson f5bb t dlOTtth 

ping, men *obbe flutcHgen wib Ä^pparberget i 2>a* 
lame, ber ^an bllftoit b6b, mar gift meb 33cfaff* 
ning6mann€n p& Äopparbergcf/ Matts Jöranssons jjofs 

ter meb ^ru EUsabeth Jons-25ofter Svinhufvud öf 

SBeffergöfblanb* ©era* ®on Carl Nilssen faffabe ffg 
Broms, Licutenant mib SäJefterbottené Stegemenfe, 
n>at 109 Sr 7 mSnaber odj 2 bågar b& f;an 1709 
'ben 18 Maj» Äftedf meb bében t Slagunba ®odfen i 
3*m«an*f gift meb Brita östens - Doften éof 

nen Måns Carlsson «pf05 nctmxitt Nordin, mar* 

f6rf! UnberK)fficcrare tt)ib 2Bef?er6otten8 3legementer 
febermera SÄnéman i Siagunba ®ocfen i Semffanb^ 

Blef b6b 1745. ®ift litao meb Ingchorg Jons-Dotter 

från J&Äfbfi6 i Stffffunia ®ocfen I ^tmiani. 2:åo 
meb Lieutenant Häfs gnfa otj blef meb fitt fSrfla 
gifte garfaber titt i&err Janbai^fblngen odj Comn»»- 

dcuren, ^nficrre af Nordin. 

BRAU^ L 

r |rlt)errar. 87 Nomero 

320 i ber re Än 731 t>en5 Jum, mttn 
Introducerad flenom <f on^^oncr^ 

ne Johan Gustaf (^) A^/x^^ 
CO C^Cb Magnus {d) är I802. 

(ä) Johan, flfrif f{g Rri^frre 0(| ^txxt trff «dbpr nmr 
>5 ianmf^^m mtr Upfate gin. 
gö«)5 & 1668 t>en 5 Novwbcr yä WujI^Äffet *jfe# 

(éittx enpltir unberipfiniitd infottciB l^atr Sx 1678 t 
(Saltiiare S^ola ^ fom 1685 tig ^ongl. Acadcmien 
t yi^^^lfif b<r ^an f^mdifmabi {tg $9b inftgf i itudier 
o# loeetetiff aper 4^d^ ^efSftefebonna^n^rnion utrife» 
ärfftfiimi Uttiversitetcr; {^emfommeti fift Sdterne^Ian^ 

t<t 0(9 ^9t^L Acadointen^ |i|B (^n är 1692 berfld^ 

fce* ett Oration etter Pa^^gyricus yfi eafinjf weriJ in 

nataieqi XL Pdacipis H«fedi^ru Caroli, frpcft t @tOCf # 
b^Im^ 9lft tkf ^erefUr Vice-Qil;)liotbecariu5 n)i( ndmttr 

it Äongt AcadwBte, $r 1707 ^en 32 Aug. Mef ()«n 

•Proto«ISo4|rius t Aail^L Justitix-Rcvisionen; 2r I70S 
b. 8 Mail Secretarius Referens t JtondI«X^aatzUet OC^ Sitt» 

^4 Expediiiooen; är 1710 b* 20 Martii PtotocoUs-Secre* 
terare i AotlgLjustitie- Re visionen; Sr 1712 b. 19 Febru« 
arii Censor Librprum o(^ Jpi^f^BibUofthecarius, %XOOX0 

ttnber t^w «£ (»ä od^ efl^ ()dlff är r t\urn {bär pen# 
ningeWiben bä xoaXf anfcnliflen f6r6fre Äongf. Biblio- 
tbequet i Stocff^ofrnr ttte^ ett ietfbelig niängb af be 
béffe SBöiler. SJefor^robeé i^erefter är 1714 6en 20 
Decevibei (i» Cantzh\3{äb , i ^oilf en 6efl(!0nm0 t^att 
' i?i5 bett Ii Apnl abliibe^ ftteb hxh^tiiVianht af ^tt 
\hxt(K n.aii!9^ o# tog 1719 IntrodttcUon yS dtibbare^ 
hn^tt iftt.ber N:oj 1490. (Sanma är ben 29 Apnl buf 

^M i.oterji^a Stata^ecietaare Ittib JlOfl^* Jtri^^^Ex- 

peditSoBdi,; 17^*7 bett 14 Augustii £anb^l)£fbina fif# 

»er Ar^yfioicrflé Edit 0(| 1728 Membtuip Honorarium 

i ben {attutt4 åt ben j>k Nftvcoibcr inrdftabe S6. 

cictas 88 ^xiUmt TI umeto / cietas Litteraria ^ Scicnttarum i llpfolii; ^r 1 729 btti 
27 Februarii transpojteroc^es f)an' till llpfaU Edtl^Ult^ 

*ct Wiiht embetcö jf5imoUninfl ^an på ber fy&ä^a 
låtfiå »Srba, få to&l om ^bfbin$tUmctt> rtprtiga 
odj förftgfifla ftprfel, (tffmiJnna (;ué?(;åffnin3Ctt od^ 

S^l^bbrufet; fota om Acadcmicns 0(^ bett studerande 

utigbotnenéi ttxllftånb odj fSrfofram $ftr 173 1 ben 5 
lulii tåäM Äommg FREDRIC i. Unfecnbe titt^Ané 
åbasata^bt berfitnlisa tjenfler, wpWja Wnjm^f gri^ 
|)erre ©eånb/dra od^ ttJÄrbtgl^ef. S^an ^åt i fin fib 
inne^aff m^tn l&xbom o(9 anfåjjå i5(anb ®n>ttist* 
båfta iatinfla Poeter, eåfom £ant)db6fbinsiSBertfi, 
»ar bet f^onom ttt pppettigt nl/e, <tff wib tebiga flun^ 
ber, meb bå maranbe Lectorch, febermera S^^ofien 
Magister Lars Brelin få tala (SttTifta. han i)ar 6e« 
- ffribt åffflOiga fixtåminaat 0^ tt>\b aWFébagarne m«b 
ntogéf f(rf}ånb/ beffagte t 9?iffen« QHåt^btré 6fmer< 
lagstttngan a)6b i Utpfala i beg, 75 refnabé^år 1743 
btn 10 julii Dd^ begrofmen I tfiuna éodFen^Äprfd 
twenne mil utom ©faben, ^»örefl fyan» Jrtlnne finned 
fbtwavatf meberfl beg fifmer ©röfwen ti^jfaf f a SBapen. 

®ift år 1707 ntCb Margaretha Törnstjernaffibb i6S8, 

bCb 1754» Aon n>ar en ©pffer fJff Carl Tömstjerna, 
l^wilf en f6r gabrené f6rtjenfter bicf på ffff i6 år 1708 
ben 19 Julii ablabf od& SDoWer af ^anbeKirSorgmdii 

ftaren t @fOtf^O(m Nils Hansson Törne, 01^ af gfU 

Ursiiia Andcrssln, AatibtU s SSoTsmå^attti^ i famma 

®fab f Thomas Andcrasiiis ©Otter af ®foff ff »bef lA 

JBJrb» 
«ön af gjtoflfen od^ Äprfo^erben t JWabéfjS, Ma- 

gistet Nicolaus Brodderi Bruun, ffibb år IQ17 ben 29 

April på SluH^åUtt Äffebedf i gagerOuIM ©odPen oc$ 
Safmare 2åh^ b«b år 1693, 0$ af be^ ffirra JJuflru 

Christina Wallcria, ffibb åt 1636 btn 3 Junii , b6b 1674 

ben I Augustii. j^on war 3»ober tlU 18 ajrtrn, nfaf 
"b^Uta 2anb«{>6fbinflen, grijerre Johan Brauner »ar 
btn i4:bej ©ram^SRober We jarrenaff titt Srif)txTt4itfi 

fen Brauner, utan AftOtn f4r Srbeliga tffffcrne Brauner- 
sköld N:o 1577» Bziuuicrhjelni N:o i5oo famt f5r ^tf 

ten ^xiUttat, 89 Nuuicio föl af Botin N:o 2056 , in>at6 (BfimUibtT ÄroTio^sSe^ 
faffnmsémanneö/ Anders Knutson Bonn mar fliff tne> 
£a«bé^I;iJfbin8Cttf ffrijjciTe Brauncrs ©vffcr Brita Nico- 

Ui XiOUcr ilf 5rU Christina Walleria, 3) Of t Ct ftf ^ro# 
flen Ol^f Äprfot)Crbett i JE»öaé6p, Magister Lars WaU 
Icrius, OilJ af beg f6rra gifte meb Catharina Ungia^ 
Super-Intendcntcn Johan Petri Ungii X>Otttt» 

(i) Johan Gustaf, ^ti^cm. SWebcrf? S?ociflfalis S?aM Wiaiit 
honung GUSTAF lll:s (jöga Resolution af tcn 30 
April 1773 dr (;«n Legitimerad Jritjcrrc/ <itiebön f;a« 
Tort f6r jtn gabcr5 »igfd blifroU 175? ben 5 April 
f9bb, o(^ taUab b& Berg. 

Jg>an Jar tri)&trit fS W^f privat fom Acadenffj? 
information, o4& unbcr bcit fibCtt engagerat jtj Wik 
Militaircn, 0^ 6Icf reban pS jTff 12 Sr 1769 Fyrict 

xoib SoxiqU Uplanbé infanteric.gje^emenfci/ di^ befara 
brab 1776 ^IB gdnbricf bcrf!<lb€?; j?ar tiKb ^eberoi^ 
tappert)ct bemijlat bef cmeffati (groeVigc •<t^ 9ipffanö 
Är 17S8 wlomnt frig^ unber bn^Ufct Oöft hltf 1789 

ben 9 September Lieutcnant; 1796 bCtt 2<i April iltf 

f)an Capitainc od^ igoo SRegementS Cttnirftmidflape 
löib Uplanbg Siegemcnfe* Sntcrrcs^refmcf f6r ben^ 
ne sft«f fom feban Sr 1731 irfc Bliftrif uttagit, fdcf^c^ 
£öTi8 ^'ongL Tiai^ to&r nu »tcgcranbc 8rr/cniabigf?e 
Äonung iSoi ben 8 December, iml^er 3>e0 (5get I^ö^ 
ga 9?nmn iiffdrba mcb SPapcn: of m tov^wie ifr^ 
va S^tt fitbtlab ^fhlb, mibt uti twilttn finnes het 
fSrra STÖetiga VOc^pntf, i t>t»Ars (>$c|ta bid 5dlt fea 
€1» gyHene éfetFe, eitieirao tcDennf dfcoan oc(r en nr^ 
ban fiåtltt Billett er af (Itficoer, famf I bet wSnflta 
ffyllene SåUet en blå Mercnrie-^taf. %f be 6frtge 
Sitten tDtfar (ig I bet^fwevflc^ af (ITftoecr til} |>&« 

fei? en r&6 Z^alE belaqb meb ett gyCIene 7tife$tpU ; 
bet bli fill tEDftnfTer e(C upreH fig 2t (>§ger tpdn^ 
banbe ^yltene £e)on, fom f t)ictta vatnen båv en 
0jUeoe Rrona; i bet nedra btd Saltet till b^fiev 
Minervas £anCa 0C& ^tolb, famt I ^^( till voånflet 
bet biebewib toacande (Ilfta^etffdlti en ro6 3&alf f 
btlaglb meb en eufmer^^d, beUbfa^ab i 5J(eetaf 

8» ttoens v " * go SW^ar. '1 Numcro ftDenne harn^wis fiålbt viba Xofor, QPMöeii år 
prydd med /n SvtbevvtUg Kronan etneUan tcoefme- 
opna med ^ribertettga Kronor lAcTfe^Cornerj^icU 
mar, Af bvotlta utut den (>&gra upfftger en gr^tt 
£agerqtotfY emellan ftx>enne gyKenetDsngar, btoar^ 
dera belagd med en blå 2^|elFe; å f>wiUen fea eo 
uprAirfliende £t7i«^ af (Itfooer; 0((r uppS den Q>}n# 
(ita ^felmen toifar (Ig en ttggfa af naturlig f4cg, 
emellan (»enne U9ingar af {ilf totv, ^toardera ptyöb 
med en r&d Xod. 9fSlden omgtfoee af eU xSOf^g 
pentMe nfantill r&dt, oc(^ intk>4ndigt f{(fa»er, Inin^ 
bit med syflene BnSren oc(» 5rantfar; ^mareftef 
tan 1802 antog Introduction på iHi^dare^tifef. » 
(c) Niis,gri(>erire^ 866^1763 ben 3 November. jBlef ef# 
(er idfade studier fir 1770 Volontairc Yoib Upland* • 

Infanterie - Steoemenfe ; 1781 S^nbridf n>ib Armceos 

glotta; 1783 SAnbridF mid f6rffn<$mnl)e Utlanbi ?ftts 
acmenie« fdtxoiHabt ftfla StQffa friget ifrSn B5rjan 

tlU Hut; httf 1793 ben 10 Augusti! Lieutenant mid' ' 

fi^n4mnde llplandS Stegementei od^ ftcf i798 ten 20 

December C9pitaines guUmagt I Arméen i ^t bttoU 

ffat I8<» f^T» mUbai. 

®ift 1798 btn II September pS £inb{)0lm9 ®ått»f 
S^rd nteb Éva Lovisa Montgomerie , f$bd 177^1 b&d 

1799 ben 10 December på Äong^^amn, Dorfer af 
framledne 6ftrerflen oUt Commendeuren af Aonal.. 

6l94rd^^Orden, Robert Montgomerie od^ af dcf firjla 
gm f Anna* Sibylla von Starbourg. 
^d) Magnus, gri^erre. gfidd 1765 ben 3 September, efj» 

ter idfabe studiet bltfian 1781 Volontaire . odj 1785 
den S7 September gdnbrltf toib Uplanb* Stegemente. 
fdttoi^abt jtfla 9?y)Ta frtgef , otfy mar btttatanbt i det 
ffarpa ®i6flagct ben 24 Aug. 1789 toib ©m/nfffttnd, 
ber ^an bUf fSngen, fedan ian efter fred5fluteti79<> 
åttxfommit tia gdberne^lanbetr blef f^an 1796 btn 
so April Lieutenant toib förufndmnde Sle^mentef 
•^beioifiabe 1801 om fommarenpS ®fdrgSrdd$glot^ 
tan tit SiStofl i i&(ierfjl6ni ^an bltf bib i804benii 

September. 

• ef* stwcttcx. 91 Numetv ■- 


321 €6ner of grifterre Jolmn Johansson Bcjfuner, f^ni - 

toar fjbb 1712 ben «o JunH, »ar Äondt ^Jpof^^gutH 
farc 0(^ cr66tt i76<5 bett 23 September Stammar »itåbé 
Titui fatnt wdrbigbef , od^ bltf bSb 1773 ben 26 Majl 

Oljöf »ruAnna Brita Kock ofrÄffe , fobb I737r Wb i 
ibrebro rSol ben 24 April, 2>0tfer af Lieutenantea 

Anton Rock 9 ilgare fiD ^itanbo^B SBriit i SSerme^ 
lanb, IM& af gru Fcrnlöf. 

atfen ^jrfiammar ifrSn Salntare S^n o4 8ttt(ib<b 
laren pS wf?ebdd Brodde , fom war en S^^rfaber rif 
ofn^anndnmbe £anb6(^fbing / grit^erre Jahan Bnm^ 
ner tia Sdbp, /- 

Ty^ ;<^yi 5 r, Johan Nindric, 
Jti^erre dr iSOZ Un g Decem- 
ber, Introducerad 1805 ^cn 4 
Maji. 

Wiat ii General- Adjutant , kammarherre ^o< Sitn^ 
neå StonsU 9Rai:t S>rotminsen , ^ftuerfle fir ^mt» 
lanbé Steaemenfe c4i Sllbbare af Jtongl. Wlal\U 
®R)(irbS^rden} f6bb åt 1763 ben 3^ J»^"* 

Unber nfig^n tM ibfabt studier, 6(ef ban år i76t 
ben I Februari! infFrifmen ffifom Voiontaire ipib éSa» 
»orar Edffa JnfanterieResemenfe, o<9mar4ren itllf 

1778 0^ 1779 Conuj^nderad mib recognoscer ingen i 

^molaXi forne beforbrabe< 1778 ben 30 junil tia 
Sergeant meb g6n; fir 1779 ben 23 April Wef ian 
gdnbridF n>ib nimnbe Stefiemenf^ ; sjorbe meb 97$# 
blgf tVlil&nb en utxiUS refa, famt b(ef 1780 btn 3^ 

Januarii Sous Lieutenant i granffl tienfl^ l^marpfi f)Cin 

titt ftn firbel »tflabe» betta 0(9 påfitianbt åttt »ib 
Acadenrien i 6frafbttrd« tfferfommen titt etotrif 

ftt Mef (>an fir, 1782 ben 19 Marta antagen titt 
^ge Jo* ^gfffafia Jpan6 SKaitt Äonung Gustaf 
Uli kffrbtabe« ber efter fir 1785 btn 27 AugustU 

8» a tur t 92 Numei^' i 

Sri^ötor. MH tia Premier « Adjutant tneb 2bn toib Husiire • 9{ege^ 
mOltCfJ fir 1786 ben 6 lunii Licutcnant meb Slht 

mlb a?ölanöé ^nfanleriei ar I7S7 J>e« 3^^ Maji Ca- 
piiaine f6r 3tt3<> Compagiiic xoib fatuma '9?e9cmcnr 
te/ 00 ben u påfSlianbe I^cember EaUabr att mnr 
ra ÄonungcAé Äammar^^Sunfare. SSfföIjbe bereftet 
honungen uti bet enieffan Su^eri^e o(i& Slp^ranb 178$ 
vppciht fria o4 beUog i trdffninden n>ib Qutnma,. 
iamt flere förföf emot S^^ebrifé^amn ; bicf famma !lr 

ben 35 Augustii Stabs - Ac^utant ^0$ ()69fl6cmdltC 

Äonung^ otft tiUita 9tibbareaf©n>drbé«0rdcn, i)tvar^ 
pÄ bott Commendcradcs tirf ©mcdgeodj S?orrffa grdnr 

fen/ fSfom Adjutant ^Oé bS maran be General-Licute* 
nanteo m* in#r Srit)erre Gustaf Nfouritz Armleldt, 

0(l& npttjabcö berftÄbe* till Rccognasccringar 0^ ^br 
fferS ffirfwaranbe; btn loOctobcr betfa &r Mef bait 

Brigade Major mib XxH^l f ^ri^Corpaen 01^ commende» 

radcs,aff Uti Dafame taga befÄI 6fwer 1000 man af 
famma Corps, f6r att fira bem titt Carlflab/ 01^ ufr 

ndmnbeä ben 10 pSfSljanbe November ffir recogno- 

sceriogeo, tia Chef p& SiOrtffa grdnfen i JBobnd 2ån 
0(6 ©afeW 2anbi ^awr efter ban 1789 i Jw^»» mSnafr 

Com4aieBderades ti{t S^ntanb Xatb ben Brtgade , fam Ut^ 

?jorbe^ af •Dabl oA ^elftnjie aiegementeme; ben 10 
Jovcmbcr famma ar emottOC^baft Expeditionen i gri#: 
berfe Armfcldts Brigadc, f^^ni ^anjS- t fttKr i» Adju- 
tant tinber ban^^ mi^anbe i ©todfbolra/ od^ anförbe 
1790 i Fcbruarii mSnab famma Brigadc titt @atjooiarm 

famt comnicndcrade ben 15 p^fSljanbC April Avant* 

Gar<let uti tr^^lfningcn o(^ wib intas^nbct af ?Jarba^ 
lahfti oåf ^drnafoffi/ o($ blef ^mmit bag éfmtrfle^ 
Lieutcnant famt Chef f6r iJobl-^ SBftrgcrmgcn ©en. 
13 i ftfindmnbe tn&tiab: ben^iffabe l)an trd^ningenfmiä 
Ädrtjafoffi/. ber SRpfarne Mefwo flagnti ben 4 1^^^^ 
bttta åt anffirbe ban en Coionne mib anfaflfet fif&a^ 
foitaipttr b»arefl ^an g/orbc StfFiHJaa- fängar. Slef 

Är 1791 ben 1*7 Januarli sbfmcrjö* Lieutcnant mi^ 

SemtlanbS Regemente 5 &r i793 ben ^ Martii Sams- 
m<»r6erre meb ER^cfef (>o£ Jgebnej 38aj:t Sirattninger;, ■^■^■ ttmero 


I I Srikttor. 95 Sr 1795 tett 2 November General - Adjutant od^ £)f^ 
IDCrfle i Aiméenj Sr 1802 bett 16 April tftotr^t ffir 

^ttfitlanbéSltåtmtnttf cå} faiitma ar ben 9 Decem- 
ber upt)6jt) i Srt^erre ^tånbr Ubcx oåi n>hbisf)cK 

Unber \)tla benna ti b \)ax l^an^ btHxibt åtfFiDiga ex» 
tra görrÄrtningari teivifiabi fRiUbasaxnt, toarit n9t^ 
tiab mib ffere utrife* U\fiinmsar, 1)toarpå ^an åt 

1304 ben 13 Januarii transporterades titt bfvoitfltr 

SeOdllningefi n)tb Salmore Infanterie-Steflcmenfe; åt 
dftoen 2ebamot af JtonaU £ris6$2BetUnfTap$^Acade« 

nieD* 

<S0U of Maj0xco> Magnus Fredric Torstensson Ta» 
vast od^ af l^tU Maiia Christina Molander. 

ttttn drengammal ffrndmSKbeligSldgt^ foml^dr^ 
leber ftfi. iftSn SliU^dUbtt of{i IOt]ropen Hemmings 

goSbe Dd Aufifi @Iott^ Olaus Nidfson Tavist, ^lU 

Un lefbe omfring dren 13^0—1357 0^ lemnabtnteb 
gr» Karin Finke efter f ft ttt)e»Re ®6njer ^ ntaf bwil^ 

fa ben drbffe Magnus Olai Tavast , ålef Äcnung ERIC . 
ben XIII:» Cantzler, odj af ^åftottl ^Alexander bett 

V:tc I SfJotn wisb Ila XVI. gatoljfe »ijlopen t Sfibo. 
$an mar f&bb pd aiaiofi @(drb i ginlanb t 0^ toatit 
eft fierSmefis man t begge {tna Sntbeten; ofgtcf meb- 
baben i fftt 95 Cefnabfi^dr, 1452 ben 9 Martii, od^ 
b(ef begrafmen i 6^rif?i 2efamen8 @^«r t sSlo £)(mtr 
fpiÄr. ®en yngre ©onen etter berined SStober, Nito* 
laus Olavi Tavast tiff fjorfala todt Siibbore oip Ä6f^ 
»itéman pd Zawailifyui, gift meb gru Ingeborg jur- 
gens 2)otter of Spurila, dr benfamma tfrdn 1)wHhn 
tm flnntla Tavaste €tten i rdtt nebfiigonbe Ub titt 
ndrttHiranbe ttb fia ^>drIe^er j ^an war en garfar*' 
garfar tiö ©tdtWren pd SBiborg* ©rott Arvid 
HeniicssoB Tavast tiH SBeflunba, fom afÄönunfl jO» 
BANUI. ferf aKibfommarébagen 158? fbrbdttrfng pÄ 
fift flomla SrbeKfla SH?apenj blef af J&ertig CARL dr 
^599 fdngflab » od^ bm 3P September famma dt i 
^ SStborg I)aW^«flflen ; mar gift mefr gru Margaretha 
Jons-®ottet Paiko, fom lemnabe ^one-m ®öneB isac 

Arvidsson Tavast tiU ^ttimafa/ (»itfen fftmm^ ba^ 

9» 3 ^^^ 9* mmat Numero iZZ 

meb gabren m&f{e unberj^^ lifa f^årbt 6t>e 4)Sa£itora< 
2:^rfl* j&an t)öbc i fitt glffc Anna Pchrs.gjotter Pci- 

poU ©Cttnc6 Srobcr Germund Arvidsson Tavast fiB 
SBcglUnbö; introducerade Ta väste ^fefl &r l625 ^ 

Kibbareftufcf imbcr N:o 64/ ^»if^n mcb ftn gm 

Maria ^ics^X>OtUr tiU S6xH aflfabe ^OXltn, Johan A- 
dolph Germundson Tavast^ fotn bUf Coronendant OC^ 

&åtf)&aart »Ä SlfifeSotfl* mött, ^toav^ .©on Hen- 

dric Johansson Tavast, gift ni6b Maria Schytzberg, 

httf gabcr titt Capitalncn od^ 8?ibbaren of émdrb^^ 

Orden, Torsten Hendricsson Tavast, fotll tuar Siftnt6k 
\XU Anna Pihlman , Professqren Isac Plhimans i SSbo 

)otttr9 meb MlFen t^n t^be trtnnt @(ner} nept. 

Carl Johan Torstensson Tavast, fom b(ef b6b ogift; 
Magnus Torstensaon Tavast, ^)WrIfm dfibe i (tft 0r^ 

ta glffe 5tu Elisabeth Burghausen od^ i btt febnar^, 

grilerrlntlön Eva Sophia HenrIcs-S)offet Rehbinderj 

oå) frebjc ®(mtn töat ftrutnåmnbt Majoren , Magous 

Fredric Torstensson Tavast, bftotv^tn Oiff Slibbaxtn 
gri{terr</ Hemic Johan lavasta gabct. 

ANCKARSrÄRDy Mtcha- 

EL, blef dr 1805 ben i Martu 
gri^erre/ lntroduce<ad fammd 

SBar bS General- Major, £otlb*t6fl^!«fli ifcfwcr- 
Commendant famt Commendeur meb (StOta Xotftt af 
SionaU Slvdrbé^rOrden. 

Sbbb ar 1743 ben 9 Ms^i pH ^(fiforf Sruf t SQelb 
manlanb. 
Sfter flufabe Academiffa studier, Ittf.lfan ir x^sg 

ben 13 Martii Volontaire Xoib StOttfih Fortificatio^ • 1 

^toäbolm, 0^ beforbrabe^ btn 18 p&filiattbt Apni 
HO Unber^Conducteur wlb ndmnbe Stat. 8?ef?e ber^ 
efter tiU ^''ntern unber p&fiåtnbt 1x1$, od^ 6(ef;de# •\ Srtfitrrar. 95 Numero 


I tlCiii antaQtn titt Sergeant irib |^^(f artilleriet , o^ 
ten 8 Octobcr r;cnflg6ranbe i afFiiren XVib Eggezcn , 

famf I &tftiUisa anbra CÄarmptjTon 5itcrfommen 

(i(I 2t?infcr^qvartcrcn, Comnicndcrades \)an fSfom In- 

gcnipur- Officerare, att mb JEvibfcjfa pafct, bcfSrja 
förfwaréwerfenji f6rbdttranbc f o^ att lata 6iu]qa en 
np Rcdoutte. Semiflcibe bcrcft«r 1760, ijöioct^ijöi 
fircn^ fdKtog, unber ^mitfo ban 1760 mar ndma^ 
ranbe i Attaquen f6r Srnclamer ©am, famf SScldg^ 
rlnsen af X>tmin o($ ^renfslou; i7oi åré gdirfog 

gjorbe b<JW fSfom Adjutant bod General- MajQr en , nU 
ntcra J^rffc Fredric Vilhelm von Hessenstein ot(f beU 

tog I affairerne »ib 9?eu#»rÄnbenBurg, Ä6lpin-m. fl. 
famt cånonaden mibÄUmptenfii. odj giorbc bcrpS 1762 
' &ri Sifi^Expe^tion meb Flottillcn i grifd&ebaf. efi? 
>cr frebj^fliitcf, o* Sfcrfomftcn ritt ®torfi;oIm, Wef 
tian ben 4 .1"^" jiflndninbe åt Constapci, oå) ben »4 

berpfi fölianbe December gdnbritf roib Arméens glot^ 
ta, »ewtflabe Sr 1764 <Si6 ? Expeditionen I ginjTa 

©fdren, od^ giorbt 1765 meb Äongl. Permission ut g 
t\UB @j6rffot t\H Äoffanbi englnnb, SrrtnFrife^ 
Spanien, Sfalien ot| »fricanffa faflcn. SSterfom^ 
ntcn 1768 titt ©werige. siorbe t^on åren 1770 od^ 
177* refor i ginffa ©farfl^rben titt Jxn famma^ Re* 
cognojccrande. sJ?aT 1772 wib WegewenW^fSrdnbrin^ 
gen i ©werige, fjenflgéronbe xinber General-Lieute- 

nanten, %r\t)trrt Sprengtportens. &ef4l , p& (Sget fr&l 

ginlanb tiU ^toiti^olm. ©en 13 September betfa 5r 

Wef bÄtt Lientcnart i Arméen , i bwilf en tienf! f)an 

famma bag Stblabci^, od^ ben 22 ifamma nt^nab ut^ 
n4nmbe«i tid »ibbare af €njÄrb^K)rden. 
S8r 1773 beti 22 April, beforbrabe* 5an tiU Lieu- 

tenant n?ib Arméens glotta , oåf commenderades i en 

Sörfdftning fiff ®ottlmb rfironbt efcffogarne; blef 
Ir 1774 bcll 2 Ma|i SBÄrféi^Capitaine ; Är i775 ben 

30:be Junii SBÄrff^^MajoriDibndmnbe flotta , od& btn 
29 bcrp8f6rjanbe November Chef fjr eot§»erfef, famt 

Är 1777 ben 19 Febroarii ijfwerftesjLteutcnant. $De(^ 

ta ix ^erffirbe t^an p& SiSbig IQ^fiittning meb Zu^ 

rum* / I 9Ö gr^cwflp. Numeio -i tutna SBiåttt S^rn<tb<i, Äonuna GUSTAF III ifrSft 
(Btoä^oUn till ®totabot9f odj roibarc meb Sof^::^^^^ 
*en, Htt iwl& ifrÄn €f. ^Utcréburg , famt btrtftct mtt> 
förjlnambe ffeöp titt ©todföotim Sär 1778 bew 29 A- 

pril fcfef b<tn bfWCrftCifLieutenant j>d Statod& Chef fSr 

Armécns giottoB Mt>x\)^tff ot^ fljorbc liiiber béffa ixQ 
ffiljanbc ör ^tffiaisa ExpcdiUoncr i ginjfö ©fdrg^ri 

ben; (^marp5 Oan 1782 ben I9;bc September ttanspor-^ 
tcradcs titl sfcfwerflc^Licutenant tvib ginffrt ©ifi^Artil- 
lerict, 0^ f6rbf wtb 1783 Sré fluf, Intcrims-n>ia 6fr 
wabefÄIcl odj 6lef Sr ^784 ben 16 Augustii ijfwerfte 

famt Chef för ginffa, Escadern of Armécns flotta, 
év 1789 hm 12 Maji ^jenflä6ranbe General Adju- 

tant bod Äonuttgen; år I79<^ ben 6 October 2anb^ 
l)öfbtnfl £fn>er €almare 2ån oä) 6lanb; &793 bfn 9 
October ijfwer^Commcndant 6fit>er Saönare gdflning, 

1795 ben 4 Februarii General-Major, cå) I797 ben t 
'November Commendeur af ^ong(« ®»)4rbé^0rden , 

t^t^armeb UM Slbeltga étt uppfl^ttaUé i 9?ibberffa# 
jpetd od& Srberné Siibbare^Ciass; b^nå SBöIfprSf &ti 
ntebbovMtee a^ttUns, llnber benna tib f)<tt baii 
Beflribt na ftn ^onungd nSje SffFiaiga bonom bebran^ 
be förrdttnmgar: uppflifmif planer HB gloffanjJ full* 
bDrbanbt o(b iflanbfaUanbe, bn^ilfa af $6sfifa(is £0* 
nungen flabfdflabe, b(ifn?it af bonom i wtttttHåttbt, 
od& glosan få tia garfyg oi^ görrSber/ fanif ffcrc 
be^ Etablisscmcnt riUb^ranbe Bpflgnaber pÄ ©wtaborgi 
tnnom få &t i bet förbelas^igatte flänb bragt, fom 
ben kpib Jtrigefd början emeOan Sn^erige od^ St^p 
(anb 1788 befanfj^; ofb anffirbc ^an 1785 en beepb# 
Ha bei af benna glofta un ber en Excercice i (Sfar« 
flarben. Upp5 cnbaf? frcnne wecfor utruflotrban n>te 
^rigcfii utbro» 178S ndmnbe gtofta, od^ förbe bef& 
lef förff öfwer •ginffa. odj febermera filTifa öfwer 

Swenjfa Escadren tiU Campagnens flut. ®tban ^aUt 

tio btt fötjanbe åntå Campagne berebt benna flotta, 
reflc l)an på Äonungen^, ben 20 Februarii 1789 gifne 
befaOfning , ben 2 Maxtn tin (Siaif)Olm ifrån (Stötan 
f^^xåf D^ beforbrabeS bm 1$ Mafi bctta dr, tia 
TJI umcio 9c^At 97 1 Sonundtni OeneralAdjutant , famt ^aU tiUlta fMt 
uti btn unHXf^ani !07<i;:fd (S^tt otbftranbt^ 4cnu 
tiåft Stris^^tubnitistrii f^waxmtb ^an förf for, o4 
Siä tS wål honungen &ielf i unbtTbåni$Ut 9 fom fe^ 
btrmtta Sttg^rtngen f ifltKinba mtb modtia x&b oåf up^ 
Ipéntngar t Ut fom r6rbe 9i6$&Ttrtberntf intiU bt$ 
nåmtibt Ston^l JStrtbmng upf)ÖTbt. 3 October må^ 
nab bttta &r ingof (an pion fiil Artnéens flottat' 
/ammanftoattbe titt nåHa Campfigne; ^tiyarifwct 
^onunoeit mtbtl^ S)<f ff rifwelfe öf ten i Dccombcc 
1789 f^rflaro^e >De^ ^6ga n>ilht1)€iQ, 0^ upbroå ^op 
ttoW' n>trtHAUigl)titn • btraf, ftwilf en f Örrdtf ning genom 
toné titt Dd funffat^ bragfed HS btt f$r Stifet ilre^ 
fuffir ^utf fom berebbe ^oit» STOajrf 1790 ben 19 
Maji btn tt^Unt itQcm toib ^ttbrici1)amn jfwer 
g?p0ame, oc^ att ^ani Wtaiit meb £)e0 (SfdrgJrbS^ . 
gWra fun^e «eref4er nalfié ®t ^Jeferbuf^^ förfar 
|»S tiio mtl ndra» famf att Jtonungen tt>ib be^ åtttt 
fjO^Kl tfd ®menfff)inb fann en ffirudrTning af n^gra 
ih( 6ö fegel f (^loarmeb J^an« SSwt monn ben 9 Julii 
Mn&nmbt Sr, berfldbeS ten rpgfbara fegern fifmer 
Slpfta ®f4rgärb^^(oltan/ SReb ^ané SDtajtfé StonuM 
0tné Approbation })t^ f)m fammanjfrtfmU btt Xitnfl$ 
Sringf^Rcglcmcnte 0^ bt Signaler f6r ©Mrg^rb** 
iUtofd, fom unter famma Campagné npffjabe& 
r 179Q ben 7 Octobcr bugnabeS ian mtb Jtonun* 
M ffrifwerfe , uti (^Ufen *an« SWaj.t i be mdfi 
^jäbtga nMrptf fee^agabe förrlara bt$ tatffam^er; 
(iDavmer mSt nu Kegeranbe 97fib1gffe honung be^a# ' 
gobe chr 1801 ben 93 November titndmna l^onom titt 

Commendeoff meb ®tora S(w$tt afQtoåxbétOtåen , od^ 

&T 1805 ten I Martii ttpb$;a ^onom od^ bef dlbfld 
0M(^)f Son efrer em i Sri^erre @f&nb/ itbtr oc9 

9? n^4vtf i£ I > ■ III i £*) ftpi^etre c. H. AnckawvSrd , fibb I782> åc Licutc- 

nanl wtb Aongl, WtayM Sif^Gétd^ tia fot, faban ben 

99 JuoU 1 803» 98 St^ar. «rtW VatBoeto- tt^drbis^ef , meb SBaycn : Sn PIufcDén ö4» de{ab Sf old, 
. t>2 tnitttln iil^qb meb en af gul^ o<(^ bJtt Cluf:? 
Q^eii ^itvtfthlb I (>n>atrt f&teFontmec ett barre^wx^ 
flygmibe IZTnEare , fom tilC fdrct o4^. «t^^0// me&^^({[# 
ten otitmAjrla* 3 5en ^ri&erteUga SColdena f5v(Td ' 
eUei? åfva b&gra 5Al( r fom 4v vhbt ^btt^MUs his 
va btUn af ett naturligt m^labt (^'ortfruftx>u6f eller 
bufxDubftålen meb beg^ bornen , o<& p^ btoarde^ 
ta ^otne{ fem 9etdflar. S>eC anöta elUr &fra todtu 
fira 5<t(CeC åt blått f f^toart tid {>6ger tx>ifar (!g en 
brtnnanöe Granat af guld , o({r till toinflev ttt meb 
eiingan lodrätt up&t månbt gyllene 9tDJrd. töet 
tvtbie eKer oeftra bdgra f4[tet Ar af ftlfaoitr , btoart 
afflilöros en i blå wSgot roende Canon^SIup af 
fnoart fArg meb bI4 wnfande Sl^9S^ f&rfebb* 3 
bet fferbe eller nebra toinfita. Salut , fom &v vbbt, 
Aro tivenne XomerfPa Fasens af gulbp meb upåt 
todnbe A/cori bände • o<b barre-Toie iftoer btoav0 
anbta laqbe^ omgifna få bet fiållei ber de For#a 
bvoatannan , meb en grön ^^6f6 fräne. 9tilben 
åt betåät meb en gyllene ^^i&erreiig ^ Xrona , et 
mellan tmå emot (^cporofinan xoSttba t odb jemtndl 
Uteb byliFa Uronor prybbe Corner^i^nlmar. ^r^n 
ben (>&gra upflä på gyllene flänger ttaoenne bt4 
tDtmptar , o<b twennt bylita ^ilaggor f toajanbe be 
t>Sgra åt b&sra(tbanf ocb be nxSnflro it^bentoin* 
pra ^batt. på . ben xp&nflta éielmen ^ter f Ar ett 
ttoåbtnbi^t 9K»itb vpttUt fiflet af gtilb, oc^ 
Flingan blil, emellan^ tmenne bwita eller naturlige 
målabe» ^toan^alfnr , meA uttvAnbe (>uffonben , 
t^tottFa.meb en gyllene Seb^ft fafl(>4lla6 xoib flin« 
gan« SE&li^en uppe&Allea till b^Qev af ett Zefoit 
o4^ till xoinflet af en ^orr# bee^. af naturlig 
fArg, oc(? meb baPfStterne fea>ilanbe på en ptybes 
lig ^otflAlIning. 

S^an W fir iftist Beflribt flere ex«ra f(rrAftntn# 
aar, odft fSfom Sebamot af {ttt ®tSnb wtb febnare 
&ren« airtabagari b^Itoa^' i 9)trftitf 45tAitbtr6 jfmer» 
lAflsninaAV» SriBerror. 99 Numcij 323 / • (Bift St 17st Un 7 Junii me}> gri&errinnattr Sru ' 

Eva Carolina von Scgcbadcn , X>OtUr af framltbnt 

General-Licutcnantcn od& Sanbé^ifbingett/^n^Ctre Cail 

• Otto von Segebaden, fom ofAitf meb böbcn 1795 bCtt 

3 Martii p& ^titxina (SåMQaxb oå> af ^»'i^crrinnan, 

^ru Maria Elisabeth Danckvardt Lilijeströni', Capital- 
nens, ^ri^erre Claes Danckvardt Lilljestrdms Soffer# 

mtb grit^errinnan Hedvig Johtns-Dorfer Tegper. 

@on af fr amU SBruW^Patroncn, Johan Cossva, od^ 

af Catharina Lind, ^artbtlimanntta i 9?oro etat> 

Linds Dofter. 

ttttsfSt^rifninåtn , fe min S^tliga MatrikeU S6r# 
Ha ©er pag. 472. 

ROSENBLAD, Mathias; 

ti&erte ^r i8o5 ten i Martii? 

ntroducerad famma Ätt 

SBar bS Stats- Secreterare of( Conmendeur af jtongl* 

Sfforbfljerne^Ordcn. 

g6bb i &ahtn £unb {(r 175S beri 27 5»"^^» 
Upfoffrot mtb jtongl* Academien i Sunb^ ibfobe 
^n berfldbe* studiernc, o<| Wef bereder 1775 ben 31 

October Extraordinarie Cantzlist mib Jtistiti»-R^vt« 
fions.E;cpedstioQ af dtottgl. aRai:t5 0(9 Sltfet«#Cantz* 
Ii; 1776 ben '3 Augusti Copist totb famma Expe. 
öition : 1777 b* 7 Majt Cantzlist tt)tb General Auditeurf- 
,£3(pediti0n. %hxU xoib 177% Sti WlUba^ Protocollet mib 
Eas^Itffotttf. 1780 ben 30 December Protocolls-Secre- 

terare »ib Justiti»- Re vision, o(( (abe i f renne Sr f(rut 
meb fdrflilt HffflSnb wprcagtat m}b WAbe# o0 ConseiU 
Pffotocolierne. ®iorbe firen 17801 1781/ 1^782/ 1783 

tii 1784 tiffifa fjenf} fSfom Secreterare ^06 Justitiae-> 

Cantzleren, o4 mar ^onom 3^2 fTere <Smbef#^fSrrdet# 
nindat" i eanb^orferne féljaftig; f6rbe brefrndrlmgen 
fSfom Secreterare.^08 be af Xongl. 9)7aj;frunberZ)e$ 
reCa tia %ta\\tn9 f6rorbnabe Conmittertde tia 6pan« 

9} s mä»# lOQ Numeto Slipar. --r^ ' ■ \ ntSKbrtflenS af^jelp^ittbe efrer 1783 Ixh ftt^Sra m%t 

tD^jbt. Connituerades 1784 betl 16 Junir aU {httOdU 

fa ett Revlsions-Secrttemre Stnbete ; 1785 ben so A« 

prilRevisions-Secreterare; 1786 ^^ro(b koib Seraphimer* 

Orden, o(( fJrbc wlb famma Sr^ Kifåbag Protocollct 

ben I Novénbex gebamot uti Ecclesfastlque ^reb# 

xC\n^in\ 1^87 ben 6 Januarii £eböm Of i ÄongL Nu«- 

incr-gottericfj 1792 bftt 4 Aogusti General -Auditcur, 

od^ föror bnob aU fSrwafla Justiti?e*C«ntzlers.gml€^ 

eef J fcimma Sr ben 222 Augusti Stats-Secreterare mib 

3nrlf^6 Civil-Expeditioncn 5 ^twarmcb fIrajrJ efter f6r# 

enabcé J5»anbcf*? 0d& Financc famt Eccksiasliquc- 

^rcnbcrne. 1794 ben 24 Novcmb« Mef ()an 8tfbbare 
Äf SWorbffjcrnejOrdcn ; 1796 ben 10 NovcmVef f6rorbr 
nnb M w<ira Äonnn^enf' :C^mbub i 8fiffené ®rjnr 

beré atifjgdlb^^ontoir ; 1 799 ben ^ö November Cum* 

mcndeiir af Äongl. 9?or^u/crne?0»d«'n, mcbwalfprSfr 

Mens con3cb Recti. SBfb i%oo h^ Stiföbaa fétbe 

f>fln Protofoiict I jpcmfisa UfiTottet orj f&rfa«obe 
SlifÄbage^ »eflwet ; Re% iior r SRiffen^ ©tdnbcré Ban- 

que od^ Slif^fldfb^sContoir mib 1803 OlJ I805 Aren* 
RcvisiorcrJ I805 bcn I Martii MpbÖ/b tlff $X\3orCXt^ 

t^ aföjia ©omettf @on cffcr Son, nteb SBapcn: 
ifin HuftDm o<tr öeTaö 9(61^^ f iittifeln bef Agd me^ 
en af toM odb W&ii fTycfnö ^feeeffol^r ^atrt tDtV 
fac ftg en uprrJD gyllene MsculapH ®f«f^ belcöfa^ 
ga6 p4 t>tz>ate)era (ibam of en femUaÖtg Xos af 
fJlftoec, 3 den 5ri()errelt9a QF&fdene fStfla elfcr 
(ogra ofta ^älf, fom ^r ftoarfr neMoper frän ^^ 
^a cfra (>&vnett ixW ntttfelft af nedra Fanfen en gV^^ 
lene fpefs, belagd mth en 9&d fembladig Xos. 3 
5et MlHri^ d[{er éfra toAnflva ^ftCfet^ tfcDiRet Ar of 
guld f f) jr en bfj äe tx>i!nf}er tcoAnö Crana ^ med 
den coa foten uplyffad ^ (ncoari &on (>jHer en OTCei»» 
IDeC Irebfe elfer nthxa 6&gra 54I^eC dr af (!(fcoer 
e<(r forefl&Iles i fteffamina en girSn iBHf&fd Srana/ 
3 6e( fferbe etier neöra todnflt^a , fom Ar bUlf, fS^ 
«d!ommer en gyllene «DJ|g.. Q^Folten Av betlclimeö 

tu Jfrf^öTor. ioi I Nttmeio 


I ' efi sylitm StitnttUq Vetona famt twintu på (ti>M 
fttt fiba iiStnbt bppna Zovntvs^i€tm(it,,tneb bfiif^ 
^Kronor åfwen pty5da« på btn bågca fync^ twen$ 
lie i dndarnc j^^piia hlå i^orn, ^avd^-mta hrentie 
gånger cmwivabi mtb en tanfa df gyllene X«for 
^ct^ 2&tad^ fame emelfan (>ornen ett gylleAe Granat^ 
tpp^e meb fin 9iielt o4} 2>fad. Sv&n btn toånfhen 
éfeltneti Stet upflijtrv tft fill I^Sger to^nöt r&M£e# 
foft, fotfi meb den f^igva fofeo pAder en tD^jranM 
SlUne af ftlftott ocO me6 btn wånUta en gyllene 
nycfel. BP^Iöen on«etf)&d(ed till t>agev af ttt (Itf 
fiUbara feenöe £efon, tiil dfra (>4rften af gul* o<9' 
ftll öen neöta fxpart ; till toänftet af en ^§ tillbad 
Fafeenöe bil <9rtp tneb en gyllene Srooa # nibtt 
o<b CiOt; (>a)iira ttx^tla p2 ta gyUene ^of flallning» 
S5Uf famma^-5t ben 17 Sept. OrfcfSranbc i Num* 
mer-gotfcric^DirectJon. ^r bcfiitom S^tltti itbamot 

af ^ongh Sl^ffterOetJ^ Histori». OC^ Antikvitets Acade« 
niicrne; gcbamot rtf SBeféftffap^ ^ Acacleinie», SBetett^ 

ffap?:j o* 2Bitfcr(;et?:?SrtmbdD[ct i ®6tt)c6or8, Patrio- 
tijTa ©arrffrtpet^ ginffaJ&«^0«nnina!?*g<!Dflfope>m:fr- 

®ift 1790 ben 20 Maj! mcb Charlotta Maria Töu« 

tin, ffibb 177» bert 29 Juiii, Dotfer af ®rof^anbI<i# 

ren i ©fOdP ()Crnt Charles Toutin , af $ranft Reformert 
H6t, od^ CntHarifia Maria Bäck;^ af ^^oadftbjf fidflf» 
©on af Mcdicin«-Profcssorcn mib ^OUfll* Acadcmieit 
t 2Unb f As^ssairen Doctor Eberhard RosenUad, f6bb 
1 714 ben 16 Noyember, b(b f SUttb I7S|6 bctl SI 
M<rtil, o(^ af Sm Ulika iron HerWanson, fSbb 17^4 

b» 13 Januarii, böb I famnia®tab i79« i Dccemk. ntinabf 
btggtbigrafnc 1 2imH £amffrfa , Xotttr af Professor 

Schyttiaims i Upfalaf-Hoctor Johan von Hermansson, od^ * 
af gr» Margaretha Stcuch, érft^iitoptn^ Doctor Matta 
Stcuchs XmittTf meb^ §ra Anna jeVns-JJotfcr Ters^r. 

^fttn bitlcber f?j pä gdbcrnc^ jTbvtti rfrSn aB3effer# 
j6tt)lanb r Sioöfifr ©ecfen o($ ajy» iift SWarW |>arab 
(fe miir Matrikels gfjrfia 2)elpag. 296)5 metipaSÄfi^ 
bernct (xJrftainmar btnfomma ifrÄn- ben favMa Bure* 

:9tten» Ma^iitee Jobannes Bureus, ^ro^ od^ Jt^rfo^ 

3? 3 ftw lOS Srt^or. Numero 3)24 ' \ pmling af Fahlc Burc ^tfbc €n JDo^tér Margaretha 

Bure, a(rmdn( faffa^ Qtormoöer t 2)atom'f ®p(7er 

t\Vi »iffpp^lt 6fwer ©frcngndé ©tifti Magister Jacob 
Johansson Zebrozynthius , Burenskdldars (Sfitltlfaber» 

J^on ^ate i fe^nare giftet ^roflen od^ A9rfo()erben I 
JBejranb af 6f?er^DaIarne r Uno Trulsson , fom upfog 
liamnet TrolUus , 04 b{ef en (Sramfaber för äfbeHga 

mtten voo Troil N:o 2039, {)ioilfen« ©Otfcr Elisabeth 

UuQ^i ^otfcr TroIUus , gif^ xait gn -@finf^a3robcr »U 

fFopen Jfmcr Einf4))mÄ« ©Hft/ Doctor Jöns EUvi 
Terseius , 61 cf 9Robcr fiff Anna Tersér ^ fonr genom 
fltt giffe mcb érfei^SBijIopeitf Doctor Mathias Steuchius , 

blef Sram^iRober f6r ärbtltga ^Iferne ^ Steucb von 

Hermansson , v-on Rosens^ein , Wattrang , Bruiicrona , 
Gripenstedt , von Körning, von Asp , Ihre , von Alstrin , 

0(9 Odencrantz , famf ett aSormorå^iKober f ifl j^ert 

Stats-Secreteraren od^ Commendouren , %xV^XXt Ma« 
thias Rosenblajt 

EHRENHEIM, Fredric Wil- 
helm; grt^etrc 4r i8o5 Den i 

M^rtiij Introducerad l8o7. 

SBar b2 CantzU President fdmf Commendeur af 

halldi. 8)orb(liernefOrden. 

Sobb &r 1753 bett 29 JulH ^$ SQxp^ ®<Mgdrb i 
@6bertitatt(attb* 

@fter en f^mdrftoab grunbetig inftge i bmarie|^an# 
ha fprdfi tDitter^ef o(( (4rba dmn^n wib Xongl. Aca* 
demien i Upfala, blef ^an 1775 ben 23 Martil antas 

gen tia Extraordinarié CantzUst r Jtonungené^ Cant- 

2ii 00 bef 9Ilf6^Archtvum , f)wartft Hn beforbrdbe 5 

1776 ben 23 Japuarii titt Copist , 00 1780 ben 28 
Februarii tiU Ordinarie Cantzlist. Aom febermera 1782 
tiU Presidents-Expeditionen ,vnu mera Äonungenf Ca. 

Mnct f6r Ufrifed fdnftoåfUnstn , i>0 b(ef ben^sS *•■»>* .{ Numeio Srt^ötiir. io3 / November Sttbta Secretefarcn btt^åM. ZUt f6lie of 

^an6 a»ÄJ:tÄ Äonung GUSTAF lil.-s fjrorbnnnbc aJF 

ben 27 December 1785/ gerf t)m 178* fäfom Com* 
missions-Secrcterare tid SDreé^bert/ 0C|^ UfhdtttltbC» bcrr 
€ffCfl787 ben 19 April att toara Ch^rgé d'AfFairc^ 

httHåbUi mtn bwarifrSn ^an 1790 öen 7 Septcm. 

ber tiansporterades i litd qvaltté tiU åotldU ©anffa 

^ofvottf btt ^an 1794 ben- is Martii f6torbnabe5 att 
xoata Sttmgt* ®n>en^ Minister, o(^ utndmnbe« btn 
24 p&f^tianU November tiU Sixbhan <if ÄongL 9?orb# 
fljcrne^Orden- Qff^r er(^aen SIÄbrg tjenfWcbifl^er. 
^tnfom ()an Hff Qtotxlgt 1797} o(( bS JdanB ExceU 

Icnce, ^tn WIWfGantzlercn ni. m. @tefWe Frcdrie 

Sporre p& fljor^ iinberbånig ant)5Dfrtn ben 14 Deccm* 
ber {amma åtfrntb Sl&btgt txUfl&nb ne^Iabe bef @ni# 
hettf np^rogi ^oncm bttt 19 i Mnåmnbtmånab,att 
unbcr nanm (tf Hfff6rorbnab ^f^antzlÄ, wara^rb* 
»ranbe i Äpnfll. Cantzli-Coliegia^, eiff fBreftå Utrif el 
Wrenbcjrnt • 3 bennd egenffap bfef l&tfn fattab , afl 
bin>iff<i afflt CoiwfciUer ^^ Äonunäen^ fftmr 1798 ben 
7 JaouarH fSrorbtiYtb fUr gcbttwot af^lUt^ mrttibtté 
Uttmånna fBatbfitn^i famf ftpennr bttgar bereftct, 
riO Eebamet af SRifefd Stats-SJerebning. 

Rappelerad i Maji ntSndb befta Sx^ iftåti S}efFi(f# 
lingen i S(bptni)<tmn , ber ^on feb(tn bett 15 Deccm- 

^' ^797 fSfom Envoyé Extraordinalre n^ar it accre« 

diterad , f)aT ffott febtrmera imbet ^M Äongl. SWaj:*» 
refor ifrfin Är 1798 titt nÄrmartfnbe^ trb l^aft^ått uti 
btn ^matit gfing HKfJrorbnabe Äbngf. Slegering^ 
JBlef tthber benna tib 1799 ben i<7 November Com- 
mwideur tf Äongl* SDiajtt* 9?otbfIjerrte#Orden : od^ 1)at 
berefte"r fSfom tlttf6rorbnab fortfarit , att mtoalta 
j^of^antzicrs-embeeef t\a b. 28 Maji i«o.i , b2 ÄongU 
SWai:t, feban Cantzii-Coliegium ben i^ fSrutgäenbe 

Februari! Bllfwif Upl6f}, Utndmbe bonom tlff Cantzli* 

Pf^ldent, o(^ bermeb anförtrobbe bonom ben btfatts 
ninflr fwn enligt ben npa CåntzH-Drbningen betta 
embete tiffabe^. &t ffirtroenbe fS mpffet mer i!.re# 
fttCt oH^ fbttitnt, fom JJnne 2»ai:t berwib ffirflttröt: 

0ta » . w mm^' \H\xmexQ' . 9i4 funnit bös b^nim aKii be tienflapev fbvembe t 
f om till CantzU ^ Fréstd€nU ^ i&mbtUta fortDatCanöe 
fordrad: o(6 ^^u^U mail åfwta meb Vtåbic^t n6^ ' 
it nftiic^bt fbvftxH^vanbe ti IfUe, att gifwa t>oiiotn • 
cfooevtfsanbe wfbfttnile af be^ XXåbicfa f&recoeo# 
^e PC& wilbtbag ofwev btn fynnetliQa nit ocf^ tto^ 
bft, famc uetii<$tFfa vebliQb^it bxoavwtö t>att S^^ 
nufigeti oc^ ^iPeff uti alU de ^onotn upöcac^ne An# 
fitliQna todrf ocf? fårtättntnctar ciUt>anöagätt. sir 
1805 ten I Martii tåtttti^ SioixaU a»aj:r up()6ja >o# 
ftom o($ <!II)i7a Sonett^ ®on cfttr^onuti ^r(i)err(#. 
etSnb^ iftber oäi toårbisi^tt, meb S!Bapen: fiSn gyKe* 
$u S|foI6; bera^d med ett bli Stolpe, j (>tx>ilFefi 
Icoeone fetnuddiga Stpec^or af Olfcoer 4ro upof« 
fDott t^toatanoan fliSUda. <ftfii>er bida SåUtn till 
f>5ge9 oc{^ wSnfltt om fiolpeUf liva twtnnt coda 
bänder. S>en fiederfla de: en af 9lilben, iftin btas 
0e bhtntn t%ll en ^r^diedef af Ståldena (>ifd , ai? 
bedftc med en r&d tltantetfnite, ftcDavi f&reFomma 
(re gyllene Sicrnef6«C!ingat ^ en 0^ to>j fatra» <t>f^ 
I9>aiip< ^lolbm pic en g^Ifene ^cibercellg Rrona^ 
emellan txotnnt oppiya Cern^ r^éfeimar , 6cDArdec« 
med en dyltf X^rdiia beptydd. Uv deyi &&(|ra up^ 
CD&jra (tDettne gyllene palmqtDtfTar , emellan f^cotréa 
{gUndrac en fetiiuddig gyllene S^r^cna. på btnmin$ 
pca ti^elmen totfar (Ig en med atmbilgen nedlc oc^ 
Jiied (randen 2( 66ger iv^nd cD^pnad arm af (tlf^ 
coer , fom fSrer en &arrei-n>id flJld SilfcDer^£and.f 
med ttppo*nd Spete. 9PS*dett (l&d^ea nf Cn>ennt 
fVoarM <9rtpar med gyllene nctbb oc^ Mor, f^m 
med baCfoie^rna 04 fl en prydelig gydene \ou 

(llllnjng. 

S)ef utom t^^r (an 6eftrlbf {(ffFiOfisa anbfa ^(romSl; 
xoatit feban den 23 Febru?irii 1802 ©rbffiranbe t den 
Rrnpabe 3ni*if t(n ingen af Tabell-CommMoncn; feba» 
1800 btn 18 Martii gebamot af SlQngl, SBitter^eW^ 

Hhtorts- pd^ AntiqviteU-Academien; feban l802 bett 

14 April £ebamor af SBefenjf apd « Academien ; fami 
(jf PAtriotiffa ®ilff(fape( mt m» ^<^^ fSfoiii gebamof 

af Sn^ar. löS Numcro 
4if S^bbcrftapU oA Stbeln wib i8oo an AirMdg i 
IV^rrKpiag warit Elcétor « 8?ibiarefCitsseik 

@M of framietoe Assestorea,* Ludvig Johåii roa 
Ehrenfaeim , fibb 170? tVX S Ju»" I 8Iigd, Uk pl 

JBrobp €ld^eégärb 17^4 oi^ itstafwvx i fdtttm' eoc0 

fen^Jtprfa/ 04 of S^ ^'^^^ Eleonora Montgonerie» 
fSb^ 1 7^3 v ^ P& S^Mh9 Q&Tb I797# 0<9 btgtofwtn 
i .^U^bp Aprfar jDol^er af Majoren Ctrl Gu«ta£ Mont* 
^gotnerie, d4^ ^atté f^XtH ^tUf Catharina Grubbeo* 

Grubbenskoids tbMttf mth ^xi^txrinnan 9 Srtl BriU 

Lovtsia , f9m t0at fianbif^iibtnstné grt()erre Erk Lo*. 
viMi Hff SrdfitolfKii^ 2>oMer, meb Sm N. N. 

Lindström. 

iuun ^ileber fig ifrirt ben jcnnto ^lågttn Ps« 
llcbe i StotfVoIcTi I ^wtrtH ånnu en £9 af ^tta 
natmif tife langt tfran Sublin flnnti btlågttu 2)en< 

{dmma di; tommtn tifl @ttttin $ mtb ^rr Barons oi^ 
>résidenteit$ garfar^ S<{^<t^<f ^- ^^* Palicha , fpm f6r 

Reli^ons • (ttNSitg nJbflabed ffpfta od^ nebfittta f 9 i 
ieniiA Sto», ^maref{ ^n &\xotxi fSfom Medicus Mtf« 
voit iAbé Jbtxtlittt (nr mtfen genom benneé eonfotir 

<^«neiiUitrtSfcComnu35arien mib AongU (SkOenffa Ar« 

ia^en t xi^anb o(^ (Surtond / famt 6ft9erf Jtant1ttere« 
råren Peier Paiiche , mtbti% jtoming Carl Xll:s 
erölbeftref I dateradt 9tat>Ud 1705 ben 20 Migi , (ltf« 

»it Sbtab I ®»tXXitf VXt:b namnee von Ehrenhehn, o4^ 

1723 upj^S atib^are^iifet unterN:o 17491] » 9125©'' ^ • t T !f/* ' 


m t • • « . ; < f • •« • . , *• 


. V 

yi/v^i/^v^w^^v^^v s N:o j 


913 2) ^oe IM^ t 

r 2l57 HASSklGREfsf ef, CoNRÄO 
ÅDRiANi WVam^ &i l797 
ten l9 Januarii; Introducerad 

famma 4r* -- 

ÄalTal) fJriU Ifesselgren.. SJJör \Å 5.«n^. Cwwil 
Agent i amilerbcin, $6tb *erit(Si>eå 4r..i759 *<n aa 

JaiuiarU, . „ 

aicf «ffer aJrife«teröT«ro|t«nMare!«m|fer*ain4 

1788 Äonfil. Swötff Agcpt btJ-flifteSi 1789 »libttté 
öf Äongl. «5af<>*0rd<ni, «ö& »737 *e,n 19 Janu*"' u»* 

f6r bef ndwarmtbe General-Agent I ammbomj pot 
fljort åt<!iatda refor, « ftontrtxt \ AmttäMrenb» 
riir ^eriflt, SraMfr*»** JEpJTton^* *«;«» •* S^P^ 

®ift iSr 1777 ttn 3 Jöi»^* W<> CorneHa Barth, 
Spiering, ^ottix flf fioOi!nbff£ Amirale^ %>iering. 
©on of Johan Hasaelgren, fiHA i ©Wenge ö<5 «l»* 

itxoaUa €tab Är 1709 btn 3» jäunjarii. 6Uf (SrojJ* 
Jatiblart t arafltrbflm, ber t«« tt^jrÄttöbe <tt bétw 

Miaf ^ttnbeI<*Conto{r, t^nt>CT- Firma Jan & Carl 

Hasselgrcn. t6b i, amfferbftm fir 1783 ben 29 MaJ^ 
^w5 »jr ^ijt meb m G^othausen. i(M mm^mmiimxL Numeio 2l58 * 4 * I 


: ^T"* «» i^anbeMmannen i UbbemaOfa Johan Bcn^sön » fom 
mar $ift meb Karin Arvidj»jDottei^ ^ 
I I TE Tit OFF von, Samuel Chrt^ 
sToPHERi aUa^ l797 teitl No- 
vember? Introducerad i798. % « StM^ fSrnt Tetzloff. S8ar bS Stiitximn f 9{Sb I 
^ommifm^. JWbb' 1758 htti 11 Mir«i fd &n llfi^m 

&tban f)anflutat fin Acadetafjfa nnbernrfamtiu^^wcf 
^an 1761 itn 15 Eebmarii Qiiitzllst xoib ^ngf. Slta 
^ringen t ajahtmecn.^ 0^ favuna Sr ProtocoUs^Secfe» 
tcrare berjlAbe*. SSJfb ben &r »771 f6r#rbnnb« Aoiid^ 
Snr^mitttfi^ s ConmissiMttt , Ktf ebit^ ban att fSfont 

Secreterare bcf^rja be Stffl^^ Expeditionerne , od^ b5 

febermera Sr 1 773 en f6r4nbrcb ^[nrdftaind nteb StotiåU 
Stefleringen* Cantzii j^tcf fSrcfaflcnf upbrog»' bo* 
«0m bejTjrrÄnbet Äf Protoceiu-SccJreterarc (gpllorne 
loib ben (amma; bm^^ref^r od feban t<inb<^ccrete- 
rarcn MöUcr , I anfeciTbc titt allxcT o($ fjuföflbet ^ er# 
b2(IU vS {tn begäran afiTeb^ ttfnJmnbcS bd>( titt btt 
rittt ®u#Ia » \)(b Mcf af $6sf{fa(i9 ^an^ SRaj:t Jto^ 
Attkg GUSTAF m. Hr i7«a r SfSber befftrbrab titt 
»eflerioflg^fSRSb*. 

^an brtf för bfrfaf Beflrfbf Itffffffta extra fSrriff* 
nfngiri hiwiflat It^m Äbn^r. »eÄtTfn^l^ebamöt 

.5r L794 .©reif?»ar>fta Acadcmicns Vhitabottf dfift 
Pjrsesidium f ^MqU Colie^io. Sanitatb ;^ 0(| bå 1795 

ffWbrgbeter uthrtto emelfaa MagfetratcH od$ SSiorderr. 
ffapet I jSreif^walb» ftrbr b^^ Prjcsidfum uti bett 
tia hn^iånH beraf f&orbnabe Commusroa, famt^ 
bra^^^e faratn^tmnbe ororrg^cter fiir ttt å fjbtr fibor 
»fiioflfiflt ilnti t^ ffirfo^abe ttt Uegieowii», fom ft* 
bcrmtra aDrm<fnt jpobliteradcj. ^^ anfetnbe titt btfm 
^^ fitrt^tuiSi {itticnikTm tiaiÉ& tg&r ttn Ketfranbr ftnm^im 


i Stfbio*' ^ SlMSntdö. 100 SffenWlbfdfie 9onun§r ^^ >797 be» v Nevembcr, tip# 
^tja ^onom t Stbeligf @rXnb ail^wdrbrsM r meb SBar 
pen : Ku 9C&Ifr af (ilfiptr , 6«tr ^ ^4 ta gcStt tTallf 
fom iii(A0f t: 9folbtm fot , dr upreO tn vund bl< 
Prlarc^ omliiidaö meö tn gren ((»ifl af Cageroc^ 

(l^tftöé pd e^ fF^^AOtfcf Pitdtstal af Porfhyr , (oaC# 

femte Petatrend ifra o^^ ne Ata Uf! dr af fiul^ ; of# 
oanpj pelarea dr (1416C etc till ånbavnt Iktt ut^ 
biii vhbt !&otf« Den ipna (Cocner^éjttnieii ofnydiir 
pA 9P$Iöeti Ar ptybb mtb en af (tlfa^r o4> M4te 
«Drt6eti tfifcImNatid , Inaoaruppd npflsger bålfttn af 
etc (tU b^gpf wånbt ftattidrfeende gyllene £efon^ 
med &ppet gap , o<b trtrldfc tuag^ , Fr&nC tmb c» 
grflene Stona , bdllaobe f dea t>&gra foten ett brAcc 
StcoArö, (nvard fSpe dr af gu{ö, A&ftoerfec dr i 
bMtn Af gifoer i o<{r i grunden fliftetpta r&6C ^^ 

mtt 

- @ift mcb Dorotf)e» Charlotta Kempes JDoltcr af 
@ro|^<1tlblaten # Joha» FreHik Keniptt , Od^ af Sophia 

Krusen , ®r0$f)afibfarf frdn €tO(ft)D(mw 

Gon af Theologise-DoctorcR, ^vofleil 0($ Pastoren 
i Ofnflf! Sfirfamlinfl pS SRåjcn / Joha» Jacob tetzloff, 
font bUf b&b 1752 ben 4 Junii, od^ af gm Baibar» 

Chrlstfna Buschaan, (jmilfcn Wrftrtntmabe af engam^ 
mal abf rfa ^tt frSn 5!löcj?pt)alcn , htaf ^ttfen em 
Linca befotibe itg fitt Evangciiffrt Äprfan-; pm flifWit 
aiilebtifng feerf fff ; att en öffomlfnfl of famwa Lhie« 
xoib namn EngdbrccBt Buscbman blifmU btforbrab^ 

tiff P;istor I ©Ägor, 

atren Tctzfoff b<^i?fFöminar af en lantmd »belia 
iff i ^fnfer^^omnrem , ^toHftn mt> fRega ndca f)oiffa 

grdnftU marrf Possessrouerad ,^ pil^ bå taOaté Tetz- 
loff Regavskij men f)aT i ?)omnietffa ipirfigarneft 
1vi$ meb $o(eni genom fSribelfen af bcf ®eb9 
f(r(orat aJOf berai^ f&rm^senbefr r anfeente- f^tPar^ 
titt ^tttn biiiftoit Hs titt fdy^mtn^ dn af btxmé 
Ätt wib namn Nkoiaus Tetzloff »albe bet »nbel^ 
StSnbct oe^ Utf Protestant, f^warfht Jan, mdfte iff 
mtTBi^mt tsiiimttt g 01^ dttrf^m tia Pommern i bosjat» 

"O 5 of •- tio m>\xxi» tåUMSmåiL i Nuaero 2l59 «f XVII. 5rt)unbröfcet. ^ån Blef flh-l! Pastor i ^ant^ 
ttni I fibermera i Sani^en pä fftt^tn ^ o^ b(ef bers» 

flibe$ böb. äJIeb (m <^Ort< Pastorns i ®amUn< 
Goedes SDotteT/ fiUaabeth Goede , fcrlpCatttabe (>an 

änen , ed^ (mN^ bef <f^<rfomtnmbe (jenf bel^ n>ib 
Miiiuiren, be» i Civile 0^ »nbelfga Sf^niet, famt 
be^ufom tbfor J^bel od^ eanbt{^u0(^fi(rntng. Sfrän 
f(rendmnbe Nicolaus Tctzioff , ^drflatttmar SlesenngS^ 
StSbeff Suouci Christ von TetzlofF i 54e nebjligan^ 
*e leb. 

WINQÅRD af, 35iff0petté Doc. 
tor' Johan WiNcARDsia) (SJ* 
tiet/ Johan Diedric C^) 0(& 
C^äx Fredrtc Cc); Är l799 

Den i6 November aMafcej fattt'- 

ttlÄ ät Introducerade* 

Äaffabe od& ffref ftg förut Winglrd. 
(ä) Johan, göbb år 1738 b. 19 April pi SBtddfe ®5rfr 
i Cmiffe Sotfen af So^ué Ediu 

S3(ef ef(er ibfabt studier jt^ib ©Sf^^eSorgS Gymna* 
slum , cift SongL Academltn t Upfala , ber ^an afi 
(agi be tDanUjja Idrbom^pr^f, åt 1764 promoverad 

ttd PhilosophiaB Ma^ster; 1766 ^tå^Wisb i 1767 Ex« 

traordinaric ÄonflL ^öf * |5rebifaiU bo8 i§aii« Aongf. 
S^6åf)ct Äron^^Jnnfen r febermera Äonutifl GUSTAF 
III. o($ 1768 Ordinarie flon^L i&of^^reblFÄnf »)8 föm# 
ma» Stat; bn>«rp5 fe^n $r 1773 ntnåmnbti tiU tU 
»er^J^of^^Jrebiföiit od^ »ifltfaber bo6 JBenne* Äon^r. 
a»nj:e SDrotmina LOVISA ULRICA, o* 1775 ben 

8 Martii flllita titt AprfoOerbe i St. Jacobs o(^ Johan* 

ftis gSrfamlingar i &toil)olm. SBIcf berefter 1779^ 

Thcol0gi?c-Doctor , 0^ 1780 bcn I Junii iBiJFop (fmet 


v ah %» 


/ dtt^ere^ t^ Wmått. III < • hata emt ittt Jus pnesentandf , fS bl ef ()an falf 

b^ at Zcmi^mn bttHåM, Wilhn taUtlU åt 17»$ 
mth i^h^Ui Stmun$€M gfuamasf Mtifliabti. Uuf 

btt Hviua tit bUf f^tum 17^1 ten 99 November eiS 
fbxhåtttinB i btf into»aer gjdr£« Pa^^tortt riffflasit*^ 
t^ år 17S6 dvenfPa AcacTemien itir^rfatet, Mef (a» 
en of te äfhcrtoti £eta»i$Ur; 2ri767 teit 8 Novem-^ 
ber Eetamot af JtongL 9foTt1Tj£merOt(lBn;, 1789 ben 

M April CooMDendcsar of {åntmn Orden ,< t& (ait fOf: 
tUf IDOCfprfi ; Omnibus nos placere; jDe flera extrt 

S^rrdttnrasarr ^n)fir«r f)onim tib tfUt ^ntton BIif»tr 
npbr aintf itmna ifwtttpmnbt itmi^, att f^an oafr 
irntit &it ffti bfmtUt* Sat 04^ firtroenbe» ®2foiii 
1di$tfabn ^r $«n ärflPtffisa ^ngcr , dafr ten 4ran 
élt upwagta flere af t< Jtongfr |}erfonern& J^U &t 
1789 ten 31 Jnl" pS JOcfaBntna Stf^Jretifan I9itt# 
Nrf^må Afrfanr ifiDer .^ycf^lift ^nnc*^ SBayt 
tnferarormfnaeit lovisa Ulrica^ fonr ten 16 E 
Kihma mfinatr Mr met t6ten afg^Meir y4^ ^marfr^ 
' 6Mi; (jUMirfSrsfan^ tätt vrib flert af S)reni6 Aongl*. 
-. jteler^ t%a £)6vrelfe#Actnr, taft ttn> MUti att 
wib Srrforet Offfcrera. SSJifr 1^778 lr« 8{ir<ta9 nmr 
9an SttlFiii4!$Ng f(r 6teir(o(m« ^rdfierjfair». 0$ ^ar 
le ten l^tfan, att hUfmt utftitx titt tn af* te nio» 
etfinttM eetomfirerr fem tHt f&Iie af AonunsenS 
SefaOmirg mero* férortwrter <rtt fifasr Sa^trar tltf^ 
wt tokPHt tia J^aM itongt J^^C Xfon#9rihftn#fr 
*ir ntr. Segtronte Aonsinsd (^fga t>^r 0^ ^i^^^S 
ItrefffT ten 2.7^ *>5f5tia«*t Dect»Ber^ j)ff j^ennei» 
XonsU »afM 3>ro«mht3tn8 Aptfos^n^^&agf ^ t lit^et 
me t te fifrigor S(tttrarnf,af l^atii 9mnbt Stmunm 

CVSrTAFS UI:s FortraU, m i t» SUU^f efr Mm om^ 
^Ifm*. ^ 1^99 ten 16» Noirenber tåättS J^xmi^ 

Stmi^t. Wlapt titt telSmnB f6r tavB fMenffer^ i SRX** 
ter npfogo^ tef a5arn t 9rtelig(^ ®ränt> o# mdrtigr 
%ttt met Waptni iSn ifrto &&0ra HIE «^ii0t«: mer 
•ir« l^rntt i.tiit Mftfr 9B&ltr, i ItaMffo ifra Sålt^ 

föm- 
I IS 3^\Mi' eäji fMM&9, I Nomsro 


fom Ar af (Hftsoer^ xoUfifiO (I9 M r$M for^, oc(i { 
4>e( fiedra fom åc. thbtt tm ^^Ifeiie &{afe af IX>tiif 
drtfftoor meö fina IbXah. ibtn Sp^a Coroeti^fcb 
««'men dr 6efMc <ttéb eii af fllfmer otfr r&M tori^e» 
^ ^fe(fli;>&ran8 f ^»»arifrto ut>(litfa: (iDeime 0y[Cme 
IMftops ^ 9eafn>ar ^ emeUait 6n>ilfft 0^^ ete vhht 
PatriarchaUVi^t$. éfedtitdefet ellec teit f^ fAltaÖe 
£Sf«)éreeC ftr iitcote5ige af (}(f»e9, meo iopAM 

i^an (^or ^efitfom fAfm »iffoi»' 6ci9rflat 1786 « 
1789) 179^ 00 1 800 äretiiiw Stirt^agar I od^ 4r 2e>a# 

nt^t of ^H^^^ptt Pro Patria. 

^fi 1777 ten 14 September i QlottrSra Atftfa { 

1t)>(atlb m<5 Fredrict af Dafclli, f(bb 17^1 ^n 6:fe 
Martii, a^of^er af framlebSte Assejsoren t Collegio* 
Medico, Johan Anders tf Darelii tid SB^ngfjfib^rfi* 

fom hlti bhb 1780 ben 19 Janueril od^ begrnfmen i 

®0ter6ra St^^Uf 0^ af S^ Jobaaim Margaretha Fa« 

f;ot, b$b b^n 29 Deoember 17629 Advocat*Ftscalene i^ 
sac Faggots X>Ottttt mtb bef f^r^a gru , Margaretha 

Qvarré, ®rofbanb(are^Z)otfer i Stoéhotm, 

&>n af 9tniify&aartn Diedric Hansson Wingård, fom 

toar fSbb 1714 o(^ bUf b6b i77Sf famt af Inga H«le« 

na Qvildahl^ f6M I7i4f bbb I79<^« 
(i) Johan Diedric af Winglrd* gbbb 1778 btn 14 No- 
veniber« IBUf /ir X793 ben 13 Majt gdnbridf Wlb voa 
Stedingk(ra SttStmtnttU^V 1801 btti l6JuniiStabs« 

Lieutenant tOib @6f^a Artiiierié^Stegeniente, 01$ bett 
K 3 Maitii 1 80a Lieutenant berfl4beJ« ét f£r bet nir# 

rooranbe Capitåine. 
(c) Carl Frediic gjbb I78< ben 26 September, ^t 
^ ibtat studier toib^ Aon j(. Academten i Upfala/ OCJ^ dt 

nu Lector wib Gymnasium i (SSt^eborg* 

Sfffen dr ifrdn inmatt infommen i ^obnS 2ån p 
unber ben fib benna Pmrince tiai)6rbt Z)an|7a Xro» 
nan, od^ (yar bdrf!dt>ed { flere Generationer omwdrial 
i 9rdf}e^ 0($ 830nbe^®tdnben. 2)en t)dr(eber ft^ ifrSif 

I Anders Wingird, fom roar bcn 4:bo J(prfo{ierben i 9tibliö*5» 0(^ abeWm*!; ii3 uxnero 
/ > 2160 Är5f(kt> Pastorat tfttX RcfbriraHonen, ^inpen \)Ctbt 
Nils Bagges gttfa, Anna Frcdrics - J^ottft, fott! t fUt 

fcbnarc gifte fetf btnnt ftn tiwnö tftcrtrdtxirc i Aprs: 

fo^crbe étnbttitf Dicdric Achanius, fwn blifrvit (irs^" 
.giftt>cn. Anders Vingård blcf bib 1^45. ZtCbit t>(i$ 

|jÄff, Itmnabc efter ftq met> f6rcttdmn5e. fin 2)?afa^ 

Anna Fredric5-X)4>il<r; @0!ien Gunne Andenson Vin- 
gård, fom af oluil f6r studier bltf Sont^e, t^ bobbt, 
i Stt&t^ab ©orfen/ men (biffena ©on, Hans Gun- 

narsson VipgSrd 4Ief Gotnministcr t jQwiffc S^rfani# 

ling od^ beg 1734* (Stnmi fitt åifit mtb ingebbrg 

Vallin bfef b(in S^rfaber tia Siiftoptn ,o4> Comoien- 
.4ei»eii, Doctor Johaa Vingård». 

MUNCK uf ROSENSCHÖLD, 
^i(f Opend D o c t o r Petri 
MuNCKS (a) (gönct/ Eber- 
hard Zacharias (6) Pe- 
trus CO Matthias (,dj Jo- 
hannes ié) Gabriel (f) Da- 
vid (g^ e^ Ni IS Elof (A>* 
abiatie 1799 ten 16 November, ^ 
Introducerade ^t 1800. ; 

(a) Pctru» Munck. %Sbb St 173^ ^<« 14 JuHi. ©ftet 
jbTö^e studier Wib ÄOltgi. Acadcmicn I gtinb, Cd&beti 

tl<!be« u^gifnc twettne Disputattoncr, ten f6rra Phi- 
loiogiff 0tO ben feinare Historiff^ Wef ^an 1751 P^i- 

losoghiae MagistJcr, od^ Presiderade «752 f$r iXi Dis- 
putation de Vallan dia , Sectto Posterior, famf blef 
1753 Ungvarum Oricntalium & Graccie Docens. ' SKeb 

j ^ * weber^ iis ^tMl» D^ fMMåa, NomMa fom åt af mfiMtf n>}fi»r fi^ eU r$ftf f otf , ^df^ i 
det itebta fom år^ tibtt en ^Heiie Klafe af XX>im$ 
bvuftoot meb fina Tbfab. iDen opaa Cometi^ieb 
?«men 4r bttåat mtb tn af (i{fa>eir o£b r$$e coridea 
'^^fe(fii»&rana/ ^uoartfrte tipfNga twtnnt tylltnt 
ikflops 9 9tafw9C f tmtllM ^mUta fiåt M vhbt 

Patriarchal''8i0V$» ^itlmtådtt tlUv M (i tullabt 

mftDtvUi åt iiKpioMge af filfwetf nteo ittp4a# 
bigtritL 

^an ^at befu^om iåfmn S3ifFo|»- hwlilat 1786^ 
i78f 9 179^ 00 1800 jretiéi 8rif<]Kigar^ 0^ åt fitha$ 

tnet of &åUfta^tt Pro Patru. 

0(ft 1777 tet! 14 September i QlottrSra Aprfa i 
1tp(an& meb Fredrfct af Dafclli, ftbb Zffii ben 6:fe 
Martii, JDotfer af framlebSte Assessoren t Collegio» 
Medico, Joban Anders af Dareiii tlU SB^RSfiSbers* 

fom bl^ bSb 1 780 ben 19 Januaril o4 (esrafk^én 1 

1Sorer6ra A^rfaf 01^ af gfru Jotnuma Margaretha Fa« 

f;ot, bSb ben 29 Deoembier 1762, Advocat-Fiscalent , 
sac Faggots ^ottttf meb bt$ fbrila gru , Bibrgarcthm 

Qvarré) ®rof6anblare^^ottor 1 ®loil^olm* 

@on af StnUt^iaare» Diedric Hansson Wingård, font 

mar fSbb 1714 01$ B(ef b6b 1772, famt af inga H«le. 

na QviidabK f6bb I7i4f b6b I79^* 
<&) Johan Diedric af Winglrd. gbbb 1778 ben 14 No. 
veinber« IBIef åt 1793 ben 13 Maji gdnbricf toib voa 
Stedingk(fa SiegemettleNJlr 1801 ben 16 Junii Stabs- 

LieutenaoC xoib @6t(^a Artillerie«9{egetnen(e, oi$ btn 

^ 3 Martti igoa Lieutenant btt^åbti* ét f£r bet ndr# 

maranbe CapUåine. 

(c) Carl Fredxic gjbb 1 78 1 ben 26 September, J^ar 
^ tbfat studier ioib^ Ston^U Acadetnten { Upf(t(a 9 0^ &t 
nu Lector toib Gymnasium t <95i^eborg« 

fuffen ^r ifrän ^anmart infommen i S3obu< 2ån , 
unber ben tib benna Province tia^brbt Z)anf?a Stxos 
nan, oc^ ^at bAtflåbté I flfere Generationer omwdr(a( 
t ^råHcfi ocb )8enbef@fänben« 2>en bdrleber ftj ifrSit 
Anders Wingird, fom mar beit 4:bo Jtprfo^crben i 

Ärat* I I 9til>l)ö'6* e(^ 2ii>e»in% ii3 umero » 2160 ÄTiSffkfe Pastorat efter RcfortraHonen, ^iffen \)CiH 

i jttt gifte 56rcrr4barenå , ben Jt)6rbabe Äprfotertcn 

Nils Bagges @nfa, Anna Frcdrics - £ott<r, fom i fUf 

febntttc gifte fecf bcmte ftn «wtt6 eftentrubare i Äpr^ 

fo|)erbe emfcCtttf Dicdric Achanius, foui blifwit Jör?* 

.gifwem Anders Vingård blef b^b i645.2;rcbje 2)rt9 
Ijfiflf, lemnöbc efter ftg meb f6rcndmnbe. ftn aSafay 

Anna Fiedrics-2)0ttet; honett Gunne Andenson Vin- 
gård, fom af olud fSr studier iuf S34)}ibe, odGi bobbe, 
i j{r5f iiab (Sotf en ^ vxtn \^{Hti^ ®on , Hf ns Gun- 

fiarsson VipgSrd Wef Comtiiinister i jQwJffe ^bx^Otaf 

Itng od^ beg 1734* ©ettoni fitt giffe meb Ingebbrg 

Valiin bref \ian Sarfaber Itff $BtitJ>)><n «(m|| Commen- 
/deuren, Docto* Johaa Vingård^ 

MUNCK nf ROSENSCHÖLD, 
^ijf open^ Doctor Petri 
MuNCKS {a) @önet:/ Eber- 
hard Zacharias ib^ Pe- 
trus CO Matthias (^dy Jo- 
hannes (e) Gabriel (f) Da- 
vid (g) Od) Niis.Elof Cå>« 
ilblaliC 1799 t)en 16 Novcmberj^ 
Introducerade ålf i8oO« : 

■ 

(a) Petra* Munck. g6bb h 1733 *<« M JuHi. gftet 
jbTöbe studier wlb ÄOYlgC. Academicn i JUtlb, Od&bet^ 

Håbtt ufgifhc twetine Dlsputationcr, ten f6rra PM- 
loiogiff 0(6 ben felnare Historiff, bfef ^an izsiP^»- 

losoghiae Magister, 0^ Presiderade 175* f$r en Dis- 
putation de Valiandia , Sectio Posterior, famt b{ef 
^753 Ungvaium Orientalium & Grxcie Docens. ' SJitb 

^' m webcr^ / A 1 14 dmco' np amötndii 


Numero ' «Mi mt^Mtlist fiffflffinb refle Jan 1754 t\a ^ongr. Ac«^ 
demicn i Upfala, ^warejl {^an 5ren 1754 0^ 1755 

Presiderade för ttOtnttt Politijfa DisputatioHcr, be» 
tna de Jurc Pripcipis circa Sacra, Libert^iti CoHscicn» 
ti» non inimico5 0(^ bett anbtrt dt jure Devolutiöniij 

1)roaxpå f)an 1756 blef Doccns in Poiitids. ^tertoml 
men fOinåmnbt år tlU gunb firefiob ^an i ttotnnt 

Terminet, Histori» Naturalis Professionen ber^dbc^ J 
0^ bUf feban b^n disputerat pro Candidatura & Ad. 
junctura Tbeologica är I757 Uti 3f Junii Ord, TheoL 

Adjunct toib iutiM Academie, btt>arcfrcr f)an tidfiatt 

fidttblat vicarierade f6r Thcologiac Professorer intik 

åt ijHi bå ban fatntna år bltf ^off oib Äprfobcr* 

be i ^tatilabi Pastorat, 1)n>ilht bå hltf Theologise Ad- 
juncten HO Prscbcndc anfiagit ét 1 765 Mef ^ati å0 
ttr Vicarius Theologiac Professor, b»>^rmcb fottfoté 

tiU o* mtb 1770 J Presiderade år 1 767 på ?)r<{flm6# 

ttt i JBunb ffir en Disputation, de Foederibus <& Testa* 
men tis Divinis, od^ 1769 ttoib Academien f6r ett Theo- 
log{{¥ Gradual Disputation, de Synnergismo recentiori, 
fattl( b(ef ft f!n4mnbe år ben 11 Junii Promoverad tiU 
Theologxse Doctor. 

£)en 28 bttpå f6f)anbe Noveaaber Lingvarum Orié'n«» 
taliuna St Grsecse Professor; 1 775 ben 22 Maji Theo- 

logisc Professor, 0^ 1778 bm 1 8 ^feitii ©om^fJrofl 

t £unb« SBdr I791 en iblanb Banco-Revisoreme i 

©^odfbclm r •* Mef famma Är £ebamor af ®<!Offa# 

|yet Pro Fide & Cbristianismo. (Sifom malb 9?iFfo 

bafl^mcin ifrSn 2ttnb« ®tift, bemifiabe t)ati 1792 åri 
Stmbcidi ®efIe>ot|båuHMartii tnåmb 1793 åmitH 
nelfen ftrabc* af bet 200 år fbrut aUmånt btfattta 
Upfala Wl6tttt nwr b<^tt ndrmoranb^^ odfr- unbcrfedf^ 

nabe ndmnbe miM ben 4 Martii 1793 daterade ä3e« 

(luf : b»aref^er Un i anlebnma af @«ffet« tidflan - 
enbdatga faUetfen beforbrabed ben 15 Junii 1794 tia 

f&i^op £f»er SunbS @f tfr ^ famt Academiens Pro-Cantzt 

ler. x>å ^ani Äonfl-r. aBafct tt>5r mtrnåbisiit Stmmg^ 
btn 13 Scptemlier bctta fir, fdrf fe« pS årottningbolmé 
erptt> affdgaa bef ijtfigrlbellga SCroSbefdnttelfe , ^a^ . 

be «' 3w>mh- 0(B miimin, u5 s 

•i Numero ] * •. bt 1)an benJRiben, jtmtt ftttt nArttyatmbt att unp 
bcrttäna bet toib famma ddfdlle b&Unc ProtocolU ^iit 
^797 tpib *cnncjj Äongl. SWajjfé I)ro«nmaen« ött^ 
romp ^rr ©rvcrige 1 I;<ibe 1)an btn^Mbtrtf att & egna 
V^^t JStiSttti o(^ AcadcmicDs njdgnar , i CarWcront 
f^c^.^F^Ä? ^;:^>>crfc8ni9 Ipdfönffan. fir 1799 Revisor 

I SilWfldrW^Conwjftt 0^ Oricicradc feetl I5 Novem- 
ber fö»iJ?<i..Sf / f*/^^^i<)rcf toib *ané ÄonflL ^6st>et 

^enne^ iWa;:M 2)rottniH8eM Äprfosfinä; bwar»! 
^an^ ÄongL g»<ti:f dO n)c^crm^lv af 3>ef ^figa Siib, 
taätti ben f6l;anl)c bagen , ben 16 i-^vember upbijg 
bef SBnrn 1 SHbeligf (Smnb, itbtt 6^ ^^^"^abtt mtb 
namn af Munck af Rosenschöid, famt Ha v^nen 
gifira bem: &n ttufxx>tn SP516, (ill tw& toe5jeöeii»«. 
af fin i)b\ö btlaQb meb en l&g gyllene Sjpavre, &ff 
tx)er t^tx>ate 9pe(8 tpifar (7^ en ^ylltnt 2>tflopsf 
lITo^a ; men unber Sparren i fFdrninge* af ba64 
Sålttn, tit iiolptxvls ftålbt gyrreneTlnFar; i 6e bil$ 
ba ndmnde 5d[fen genom b^ilta 9EMben Sv på i&nQ$ 
ben Fluftven, o<^ of (>cDt(Pa öet (>&0ra'cr blite^ 
fam( btt tx)dnf>ra r&öt, finnea p& broarbtifa Hban 
om Sparren en fem&IaMg Xod af iiiftott. Jbdt 
öpna (Corner^^felmen dr betdcft i^eö m af guld^ 
blått ocb tro6C toriben ^letmFrana, t>u>arjfrän up$ 
fliaa eteemte Ibuffer&orn, btt tSgra b(2(e ocf^ öe( 
toanpra rSM» f>tDar6era CecFnabt meft m fembfa^ 
big X06 af (ilfvotv, ocfi emellan hornen en jEscum 
/^/»it.ecaf. ^felmtddfet eller bet få tattabt £of# 
fDerfet ftr utw&nbijgl af gutb y oct^ inq^anbtgC tat 
t>&ger rSbff famt till todnfler blått. 

^n ()(ir f6r öfrigt bfflribt fifffiaiga extra ^brvåttf 
ninflar , jjor bäffit fltxa |)fdffm6ten j Presiderat toib 

Äongf. Academien i gunb f6r 13c Disputation er, beli 
i Phiiosophiffa^ Historiffa^ Philologiffa^ 0<9 ^M i 

Theoiogiffa dmnen* Utaf Strpcft* lyav ^an utgifwit 
4tflHflt3<i Idrba arbefen, fam* ^^7*5 Theologla Doctors 
frSaan mib Promotionen i Sunb. Utom ben utmårU 
ta nit^ ^M mebelfi mSnsfallbiia^rebifmnsar, i Re« 

9} 2 \ ' ii£iOBS« / . ri6 9{ibi)crg» ^ wumån. Numero I a bagen öfracr .^figfffaliij .Oanä Wiay.t Äontmg GUSTaP 
II1:j bfit», i gunbé 2)omr.orf(t M^iU e>^vcn^n goffcrt 
forg 0^ fnfhfll) m. itf. famf t)i»r att f6l;e «f giiffenl 
©fdnöcfrg wlt> 1800. 5r? atif^og fororfcnatfbe , beirt* 

flif fSfOm Revisor j I8<^f «r* Banco- od& Ölif^fldrbé* 

RevUion. ^(in nffl?'*' rtieb böben 1803 ben i$ Juiu 
' wib SlrtniKfrt ^e»/<ioorunn, odl» åt btavafmtn i 2unbl 
■ jDbmforFfl. _ . - 

@jff .:o «r 1765 ^cn l4Maji mcb Anna CaAa. 
,ip, Bting, ffibb 1747 Öd5 böb 1767 ben 24 Novem- 
ber I 2«i)b, od^ t 2)omF9rPan begrafn>en. jBon »or 

SBrorSbOtfer fiff framrebne Cantzli-01^bef Sven Lager- 

•r»]"^! "^J ?/"*'' ^ ^^°^^^ »* ÄprfoOerben I »u»' 
fSg.o« efrfifwersjorpa Pastorat, Jöns Bring, mebgm 

^Christina Elisabeth Erlands-Soffer Lagerlöf 

?:o 1769. ben t5 Octobet meb Ultica Eleonora Ro- 
senblad , ff bb ar 1750, b6b i Eunb 1793 o(& itvtaU 
,»en t ^.omfprf<m,l>erjI(?bca. @pf!cr fitt Äerr Stats- 

Sccrcteraren (j(j^ Commendeuren nf Jtonäl. 9?orb(?jern« 
Orden, gri^erre Msjtthias Rosenblad, 00 ©oMer <lf 
frömrebne Medicinse Professoren titih Spmi. Acade- 
njten t. 2unb, Doctor Eberhard Rosenblad od^ af Bm 
UlricavoB Hermansson, j^err 9liFg*9T5bet^ ©refw* 
Matthias von Hermanssons ©pjljr, OlQ goflntanneit 
jattjr i'rofessoren » Johan Vo.n Hennannsons2)o«etmeb 
grU Margaretha Matts-2)ofter Steuch . 

founaBU m8 ©Ualöfg Pastorat I ©fSnt, Magister Za- 

T" ir?^^?."^^'^ @Orfen,Äurfrt , Oé) of Catharina So- 
pbia Vmding, ^rollen Vindings XxitUt,. . . i [W Cm ]&oii(mi fe ©wcrtffa WcicufiÄS Jr 1759. DctoM» 

I pafi. 1^1 famt-G«zclu Biographi^a LexköD^ \ I s^imh tå) mmmM. nj Nuir.e4'o 


en « « 

ib) Eberhard Zacharias iClunck af Rosenschöld. g&bb åt 

1775 tcit 3 Augustii af fefcnare ^ifteU ®cban f)Cin 
rcband be yngre 5rcn mmiaaf ftg om be grunbcligaii 
re SCcrfcnjTavHrne^ fjimt fS n?<Jr n?ib Äongl* Acadc- 

nixn i JJunb, fom XOit> Universitetet i Mpcn\)(imttf 

ber (;^n irijlabcc^ twcnnc 5r^ i fpnncr(;ef studerat be 
Mcdicinjfa SLiencernc o(^ f)an ÄfwcTi wib förflndmn/ 
be Hxofåtc afldQt ffcre fdrbom^^prof , blcf b^n Sr 

1793 promoverad tiU P^2losop^i^e Magister, Od^ åt 

1794 rttt Mcdicinx-Doctor. gir 1795 élcf ^atl Ordi* 
»arie Medicin» Adjunct { gtltlb J &T 1796 ben 21 Mar» 
tii Membrum Collegii Mcdici i (gfocft^olm* J^ar fÖt 

• fin étt bcwijirtf igoo Srg StiWbag f 9?orrf6i^inÄ* ^n 
i)ar förfatfrtbt flfere Academiffc Slff;anbHn^ar i Mcdi- 
cinffc 0(6 Cbemiffe dmncn, utom åt^lttida mlnbre 
iirbetcn, fom pÄ ©n^enffa fprSfct för ailmdtitefen 
T)tifirif ufgifnc/ fnmt ufmÄrff -ffs f6r mprfcn nit 

tiU bcforbranbe öf Vaccinationen; 1505 ben 19 Sep. 
tember beforbrabe* ^an titt Medicin» Theoretic» 

Professor i gunb. Är gebamof af Son^U Patriotijfti 
©dfffjapet i ©todP^orm. 

(O Pehr MuBck a£ Rosenschold. g6bb Sr 1777 ben I3 
April i gunb. (Sfttr ibfabe studier n?ib ÄOngl. Uni- 
versitetet berfl(fbc5f f)tt?ilfa förndmligaff^ Sfpftöbe Mn^ 
ncbom af fprSfen, gagfarcn^K fen pd& be »actrare SBef^ 

tenffopernei engagerade ban fjå Sr I795 i September 
'mSnab uti Äonimgcn^ Cantzli 0(j^ CollegH Expcditi^m 

eeban l)(in åfrvay pS begSran f rbSffit tlffffSnb , att 

fftfom Extra Ordinarie Cantztist bifrdba Wib fjenflflöt 

ringen i 9?ebre Justiti» Revisionen , bcforbrabeé ()att 
om ^6fFen Sr 1799 titt Copist mib förjlndmnbe Ex- 
ptdition, I ^n?ilfcn bcfldffning f)an efter ^ongI« CoU 

IcsH UpFÖénlng Sr 180i ben 12 November erbW träns, 
port tirr Äongr. Snrffc* Civit Expeditionen, meb b^eff 

ffinjf ianehafwanbe tour 0^ beforbring^^rStt 83lef 
1502 ben 28 April utnSmb titt Jpdrbolb mib Äongt 

©Wdrbf^^Orden , föttlt bett 9 berpS fööanbe December 

ficfoTbrab titt Ordinarie Cantzii«?n @amma bag er^ 
(£a ^ati dfmen 9ISb{g Siiffntagt att mara ^of#2£un# 

9 3 fåre \ s itm dumxi* m ^mmm. Numero . tärt 6o« j^rtit* Wtfilt Äonmtgcn» »ref 1804 ben la 
Junii férorbnab att förrätta en Protocolh.Sccreicrai^ 

bcfldUninfl »«> ÄongL ^nritt^ Civil Expeditionen 

od& BcforbrabejJ följanbc &nt ben ^ Marta fiJt toårtu 

lig Protocoils-Sccreterarc Wib ndimibe Expedition, 
(i) Matthias Munck af Roscnschöid. g6bb i JJunb fjSo 

ben i 8 ApriU SBIef feban ban nSgon Hb ibhi<^stu. 
diet, 5r 1799 Sergeant mib Äottgr, f&o[)u^ 2<ln5 9^e0e^ 
tnenfei od^ Sr 1800 ben 3 November gdnbrirf berjftitf 
be6*, 1 806 erf)6a l)än tjansport tia Stonunatni e^ee 
. ttjdrfwabc SRegemente 

(tf) Johan Munck af Rosenschöld. %6bb '&V 178 1 beU 
2 October. SBib SCotlåU Academicn i gunb bar ^att 

reban afTagbt flera &drbom6^prof od^ Promoverades jr 

I8<^^ tis Philo5ophi?e Magister , pd^ it Extra Ordina- 
rie juris Adjunct. ®ift &X IS^J meb Theologipe Doc- 
tören od^ 2>0m#$roflen i £unb| Samuel Lemchens en# 
ba ^Otfer/ Demoiselle Maria Rebecca Lemchen. 
C/) Gabriel Munck af Rosenschöld. g6bb i Sunb 1783 
ben 20 September; bU^areil f)an Wat studier O^tOttå 

tenjfaper, 0^ febermera engagerad tt>ib Äonungenl 
®6tf>a Gardes-KegemcnUf ber ^an åt 1801 ben ^5 

^ November btef ^dnbrtcf; &T nU mera Lieutenant mib 

JtongU &ån9a Hu^ar-S^esemenfef; bar bemiflaf Cam. 
pagnen i ^Jpmern 0^ eauenburgfFa £onbe( Sren 1S05 

(j*) David Munck af Rosenschöld. ^ibb I786 bttX 20 
September; i)at studerat mib n^fttinbe Jtongt. Acade- 
mtb od^ Promoverades btti 22 Junfi IgOJ HB Phiio* 
tophi^e Magister berfldbe^* 

(K) Nils Elof Munck af Rosenscböld. %ibb 1 £uilb 1789 
ben 26 Februarii» 

^enrnt ^ttf fom Ht b6r f£r6Ianba6 tneb btn un« 

berN:o 130 Introducerade gamla Sfbeffga mttn Munck 

, af gSlfuffa^ b^rjlammar ffrSn ©anmarf, b^^refl 

In^enne @j6^Capitainer Eric od^ Thomas Munck, uti» 

ber Äonungarne FREDRlC ben II:s od^ CHRISTIAN 
ben IVis SJegeringari ber i 8tifef gjorbt ftg tor fina 
Qtbnlånb^a refor famt uptåQtcx namnfunniiiai q^ 9{Mtxh 0^ Sii)tl8m (te. 119 fumero 3l6l iro fcefc SJffiber rdfnabc ibtanb ttttnt 56rf(h>en gti 

Destendent uMf fH af bfgC; en Munck ^WCLti^^Xf 

namn nian idfc tånnn, rvar odffS ej{#Capttainc i 
»anfl? fjcnf!, flfynabe tia 2»arni6, b& ®t&nt 165» 
^ tom ixnbir ewcrigci dfgccf tncb bJben for? -efter be$ 
nnfomfi tifif itdmnbe ©tab i mpdfen fattigbom. 01^ 
Icmnabc efter fig Irtgtn annan egenbom^ an Qnxa od^ 
en ©on Johan, fom blef Ätodfare I Sii^berga ®odPen 
i ©ffine^ ^wariJ <Son*@on ofiwnnÄmnbe »iffopeUf 
Doctor Petrus Munck, mebcifl l&Tbom eil^ ffirtjeftflc^ 
l&ar tijAragt ftg p& »iftepB^iStoUn od^ ffna efterfonif 
wanbe r Sibettst ®tSnb od^ »drbtsfiet 

Z ELLEN af, Nils Ca) od) Jo^ 

HAN ch) Q^\(x^t hx 1799 ten i6 

November , Introducerade ^t 
1800 

(«) Nib, foKab f6ru( Zeli^n, ffref ffg tia 3BaIi«flf!ab 
04 »trgn. gBar bS Äof59l(!tt#rf>r«b i Äongl. SRajrt^ 
01^ Äifef* (S»ea ^ofrfRdtf famt 8ltbbare af OJorbk 
jlieme^Ordcn. 
56bb I SEBeffer#9torrranb 5r 1724 ben 3^ Dccembcf. 

Seban fkin börjat ftna studier )iib Hernösands Scho- 

la oc^ Gyjnn«5ium, fom f)an Sr »740 tiff JtonsI.Aca- 
demkn t Upfola, ^marefl be (amma fortfart e^, oil^ 
(Hin f6rw4rfttjabe ffj grnnbelig inftflt i ftwarjebanb^ 
Idrba itntnen, mtn ^xnkmXx^^ i be betar 1 fom Iag# 
ffipningfn ttfrb^ra; afTabe berftdbe^ be manliga £dr# 

bO)m$)>roff Od^ promoverades 8r 1749 ttO Phiiosophis 
Mai^i^terj 175I Docens mib ben JuridifPa Faculteteo 
^ 1752 Juris Doctor* 

Engagerad berefter «tl ^^n^. ®i9ea ^of^SIifttf ti)^ 
brogé ^om fkra^ be(^ inom bcid utom SBerfet be» 
fpMiga gfirrdttningor , i anfeenbe ^wartrS b^^n otffS 
Sx 1763 ben So Octobtr beforbrabtd^ tiB Advocat-t U 

acal'| 120 mwch P^ Sfi>cBnMn. • «■ ««». Num ero A • 


scal; 1770 ben 15 November titt Assessor, od& 178 

ben 9 Aögustii fjÄ ^of?9?drté;:3t5^ ^r 1790 bett 
16 Augustii^jlcf ^n gcbamcf i ©iö^gérfdfringg tifi 
totrtStåtttn r \)rt>at}fi& S^Ckttt Äongl. 2Saj:t to&r nu Sitx 
geranbe Siäbiglle itonung, taUabe 1)oncm &t 1794 
titt gebötnor uti SDcg Jpögffa X^omiioU nieb t>mif tt 
tf^åtf i)an tiU Äo»uh.qen^'n6ie fortfor etf åta tib. 
Slef febermera Sr 1795 ben 2 November Siifcbarc af 

9?orbf!itrne:fOrdcn, oh) Sr 1799 ben 16 November up^ 

f)6ib t Sfbertgt ®rSnb, ()eber o(t w^rbig^er, meb SBa^ 
pen: Sn SPSlö af c^ulb, ofcDanfill öeUÖ meö €0 
bU Chef, ii(t btDilEeh gltobrac en femuMtg Stferii! 
na af (i^fcoev, uti ben gylfene ^tölötn totfar (ig 
ett bl&tt tl^atrenpa^; ben &paa läfeltnen åt betiM 
meb en ^f gulb^od^ bUtt tx>ttben ^jelmPvansi f>trar# 
ifv&n ut^iga twennt bM tDtngat, emellan bcotlPa 
ligger en gyUeiie ^felPe^ belagb meb en bl4 fem^ 
ubbtg 9Merna. i^ofnoerlfet dr tittodnbtgt af guld, 
o(b tntx)dnbtgt bI4tt« Jg^tvareffer ^an^bet pSfötjdnbe 
året, 1800 ben 9 Junii beforbrabesi tiff Vicc-Prcsi- 
dent t ofmannSmbe Äongl* Joof^Sfatt; men (^n^Ufet 
6m6ete ^n t anfeenbe tid aiber od^ iirfiVisfjct, it 
1805 tneb Äonungené fittjlSnb neblabe» 
^an bar för fi^igt befiribt StffiffigaSörrdttningar^ 

VOarit Eebamot t SongU Sag^Commissionen , uti' Pa- 

triotvffa ^ittftaptt, famt i ®j6?Assecurance 6ftoer# 
m&ttttu D6b i etotf^olm I806 ben 18 Juiii od^ bts 
grafwen i St. Mariae Äprfa, 

®ift I:o meb Maria Elisabeth Björck, b&b i ®tOtf# 

l&olm 6arnl6é Sr 1763 od& begröfwen i St. Catb^ritu 
St9rtfi9 <l^<^nbelémannen i äBefierSd Björcks 2)otfen 

2:0 meb ©jfituB* f Inspectoren , Sven Simbergs (Snfa, 

gru Maria Lund, f^wilfen 61 ef b6b i ©todf Ijiolm , åf0 
menlebej BarnI5« Sr 179S ben 26 Januarii odj^begraf^ 
men i St. Marlsc Äprfa. 

Son af Commioistern i ^^emöfanb, Matthias Nilsson 

- ^cUenius, jfom blef berffdbeö b6b Sr 1743 f«mt af 
Catharina Feugt,b6b 1765, bcggc begrafne I Staben* 
'S^faf ®ulb^ oA ®Uftuer;^S[rbetaren Fou^s £)otten ^måi' 0(S ^bdSmatt. 121 Nainero ■« I f&tten ZcUén ^iirrcber ftg ifrSn «fa«rtottben pC 
6itf!af(i ^mtnamt ^e( t dtamfeU Socftn o^ tnstVA 
manlanbi Nils Mattson, (Bm 6rff b6b 1738 r fftt 9* 
IcfiiaM?5r, tö«lf«* Äemwart HnB firfAbtr ifrån lin ^ 
Sre fiber bebobf, 09 af ^toHttt ofmanndmnbe ®im 

»en ^ Comnaioistern ^ Matts Nilsson UptaQH namnet 
Zellenius. 
(6) Z«llén af 5 Johan, fftffab férUf Lychou, 9BaT b^ 
A>ngl. S*rf?C Expeditions - Sccrcterare t^ib SttlgtsExn 
peditionen af AonunAenå Cantziie. 

g6bb i <Stotbclm St 1757 ben i8 JuHl. 

Qfttt fuOfdnbabe studier m!b J^an^r• Academlen I 

UVföIa / engagerade ^an ftfl 1773 fÄfom Ejitra Ordi4 

. narie Cantzlist n)tb 5rtgd^£xpeditionen af Jtoaundcnl 

Cantzli^ blef 1774 Copist ^ 1 775 Ordinarie Cantzi 

list; 1731 ben 20 September Protocolls-Sccreterar^ 

mtb fjenjfgJring fS wU i Äongl. Cabincttct, fom 1 
SlÄbfantmareiT^ Constituerad Sr 1787 ben 10 Octoi 

ber; att ffirriltfa S6ffk Expcditions-Secretcrarc-fpfla»^ 
linber b^ Waranbe Expeditions • Secreteraren Arneiif 

- iixiHisUt i Hfncimnbeé b^n be( pSf6f janbe ^ret ben 
S2 Martii fiSf fantma fplla, fom bX blifwirtebis g^^ 

ttcm niimnbe Expeditions-Secreterares böbj b^^^^f^^^ 

^anB tWajte wfir nu Stegeranbe Äonung i 5W5bet 
tåitti 5r 1799 ben 16 Novemter, t anfeenbe tiU 
^ani äbagalafibe ofSrtrufna nit od^ ftiili6l)tt i Stot 
. nungen^ 0(9 9{tfet« Zlenfi, upWia ^onom i Slbelidt 
^tänbf ^eber 0^ n^drtlgbe^/ meb famma liamn,Nu« 
mer oify SSapenr fom fSriiniamnbe be^ Srdnbe innet 

t^bt 0^ fbvbtf famf ben 9 December &t I8o2 t ^8$ 

ber b€()agat ufndmna ^onom titf atibbare af SDef 
9?orbflieme^Orden. 
^an Wef gift Sr i794 *e^ '4 !««" mebDcmoiscU 

le, Anna Charlotta Salonius, f5bb &V I777, £)Offet 

' af AongL PiotoGoU».Secr«teraren., Carl Vilhelm SaUa^* 

nias, 0^ of bed f5rra S^Ur Maria Cha^ottp Simberg; 

fSrutndmnbeSjiJttind^Inspectoren, Sven Simbergs 2)of# 

ler, meb Sru Maria Lund, fom febetmera b(ef Vlco. 

PMffidciitMi 9 Nils «f Veliens ftbnort Sm» 1 2» 3mm> m mdM^ Numi umero \ ®on of ^anbtlimanntn i ®*cdf&oIm od5 Äonqf 

J&of^öagtiren, Nil« Castensson Lychou, f5b> Är 172I 

*ien 29 Decen^ér, od^ bob i ©torf^ofm Sr iBoo teit 

26 December, pil (tf b?^ förra, J^UJlrUi Brbro Möller^ 

l&m«Ifcn Wcf b6b &t 1761 i ©todf^olm^ btaåcbearaf^ 
ne t St. Catharinae Äprfaj (;ion tbar en ©offer af 
Jpatibelémrtnnen } ®forf 6oIm , Möiicr («), 

aiffett df tfrSr SJIefitiscn o* b^rlebcr ft» ffr«ii 
Nils Pcdersson, Älodfare i gprfebp oi) ®forrf6 gfir^ 
fomnnaar^ ()«>i|fen genbm ftft giffe mcb ^pmanncn 

9q Jemcrttf ChristoiiJjcr Rönnovs ©Offer^ Elisabeth 

Rohnov, Ulf gaber fifi SJiigarerf i 6arWcrotiit.Canett 
NiUson, fom fiffifa tiieb |tna ^yffon- uyfoa eftet 
beraé föbelfe^orf nämner Lycbou. t>ttmt habt i att 

férra ftiffe Hedvig Eliaabctb Kreysbcrg, o^i bct febr 

nare Agneta Aulin-, mtb Wiifa Begge giffen banblef 
gttber f6r 16 »ariii oe| genom bef ffirra^ en garfar 

tiD Aong!* gorfle Expeditions-Secrétemen oå S^ibbO^ 
ren i Johan af Zcllén» Vesterås ®nft/ farttt Commen- 
deuren Äf Äottgf. 5?ort)ftfecne* 
9rdeh, Johan Ct/STAF Fl o* 

STÅS I ^*') |to*^f. J^0f*S5«fl«r«n, I»K1» Caslenttofr lyehorf 6abe 

« 9 o* mefr bef-febfwfe 12, tiafammanf 2i »rtm. 
af ivhlta aiUm^ 9 lotmm ifwtrUfbé, S^^i' Cft SIM^dtt 123 t^mtto 1 , 


»ro 1 6 November, Introducerad ät 
1800. 

rfl) Johan Gustaf. %ih1> åt I74I lin Ig Januarii t 

Qittx ibf^e studier fS mdl tuib Zf)Ot*f>ått(i &aH 

Schola i>0 bt^ Gymnasium i Sfténdnd^, -fom »(# 

^onol* Academicn i la)faro t famt t>i&r af{afibe l4rfcom^ 

toff Mef (^on fir 1704 PnilosopMas Magister; I766 

k>c(uis i Grsekiffa Litteraturen; 2.757 ^vå^toi^bi oé 

Pastors AéjUDct XOib SU Nicolai etfcr &Ott}jtTtan\ 

<S(otf^or}n; 176g Un 1$ April. (jénilgSranbe Extrt 

Ordinarie 9l|^ 4r I77I Ordinarie ^ Äongl. ^^ff^ttbU 
tänt/ (Ofnt Assessor i StOnSU i^ofiConsbtorio. 

Xiä 2^(ff40e(fe^bag£n år 1772 öftoer 9tedemenf6# 
fSrånbrmaen t (Bttx^m^ firabti, 1}al>t (yan-ben Ipcfan 
air^rebtro i Storf^rfan i @fod()oImr btoUfenJ^Öflfl^ 
faltg ^^minsen^ fi)m fje(f 6<n)ifiabe ©ubétitnUtn, 
aneb fa jmnfet n>^l6e^as nmtht, dtS^ni fSHciiitftitt 
totbttmm af 3)tf ^åb, fSrarabe f)onom ben (Sttf!9et« 
Medaille, Com eti 5ty^ Pastor t &oppen<^6rp0de i un0 
bttb&niåUi ifmerfanbff f$r atf af ^6ä|}6^r6rbe Xonun^ 
tiCbelo^ bett ^r&^, fpm ^an« SKai:( fann (pcfligaf 
.(a^a prebifat (ftyer Utta ipia^^a iimm. 1773 ben 
3 December 6lef i^att jltm^e firutn^mn^e Ston$U S^ofs 

^rebifantt Dd^ Assessors fdtmatiinå i i^offConsisto- 

rio, ymJmnb tid btn S^rfte Jtprro()erbe i Adolph 

rxediu;a gfirfotlllina (^) Od^ tlUlta Asaessor i &abif 

Q 2 Co*- 00 Aaolph tttåAc» 'Sit^mlins, Faffab fSruf St Olofs, 

(ar HUffircne WarU Aonex tia St. Clar» Pastorat. 

men fclef i tmttbnini af Äonung GUSTAF ill:s Re« 

soiution af ben 3Ö November 1773 ftUb, O* f6f# 

Horob f(t fär^iltt Pastorat, mtb »mH&nb a» falfa /^ 1 24 DtiliiicrSi («§ WlMåm •*■ \ l^umctQ ^ 
k Consistorio; Wib 9lif«l)ttgctt 1778 BancojguamÄSfiÄr 

O* tt>ib ^anS Äortfll.^ Jpöflf^cf Äron»^rinfené? , wär 
iiu Wegeranbe Äonung^-tögii Sö^elfc Thcoiogiae-Doc- 
tor, ^marcffer S^an^ Äongl» SWaitt Mcftc^ 5r 178^ 
utn&mna l^ottom. nteb bibe(;äDant)e af fbrutnåmnbt 
Zitn^tT tia ^prrof^erbe 6ft9er Solna od^ UiricsdahU 
gfirfrtmlingat. 

^å (^dftfalig jlottungen tinber £)ef wifiAtbe dt 
^783 i Sfolicn, btf)aaat g6ra ben HöilÄAnina mifr 
9?orbfl[icrnc«»Ofdens Statuter;, att ftt ?Jrajicc®fånbct 
inflfifeabeé wifa Comincndeurs-SBanbf i>dj tiägra minbre 
Äorf , brcf f)M efter Äotinngen^ ätcrfomfl HDf »ifef, 

1784 ben 23 November ufttdmnb tiU famma Orden» 

ÄöpcDfan* asief bereffer 1786 ben 19 i^- iaalebninft 
ef ©fof 5 Äprfo fi ^irf amlmgtné i &jai)olm faDelfe^ 
'beforbräb HB ÄprfDberbc bcrflrfbe^r o<6 S)rbmanbt 
i Staben* Consistotio. 3rfc Ifingt bcrefter anf6rtrob# 
bc6 ()onom ben loigttga fSrrdttntng , att upmagta 
J^ané ^ongI« ^b$\)tt Stvön^Witiftn , töar nu Sfege^ 
ronbe S?dbig|Ie ÄDnnngn!e;b«nberR)i6mng i 6^rif?en# 
bom» funftaptn, ^n^arm.eb I)att fotifor tm fir 1794 f 
bS ^an« Äongl. STOajtt ben 13 September p5 SDrotf* 
ningöolm* ®lcttr aflébe ©ef t^Sgtibellga Äro«bef4nr 
nelfe, odj f6r ffirfta gängen emottog benJ&eligaS?att^ 
warbenj 179^ Mef {)an XtmåU éfwtt^o\^^rtbifant\ 
1793 i famma «?m6etc tjenffgérahbe^ ^ Crbffiranbc 

i Ecclcsiastique Comittéen. ^tOatpS ^atl &r I794 btn 
^4 November f6rorbnabe« titt Stjjfop Wib Scraphnncr* 

Ordea. met> Tifa wårbiQbtt föm KifeW fifrige »iffo^ 
»ar. tx 1799 ben lÉc^Noyember tdcftW j^an« ÄongL 
SSni:^^ f5 toål I anfeenlre-^-filgttab* betpgelfr^ 6fr 
»er ^an« Äongj. Jpögöet Äron^^tJrUrfen Gustaf» 

S6beU '^^^ Un npa Sitjtfan AdoipFr Fredrnr efter , ^ögf^^Iig äo^ 
»ungen* Jperr gaber, fom bm 3 Maji 1763. ©ielf tia 
Aprfobpggno^ben lagt grunbflentn*. mmci" m awiematt. i» Nuxnexo ■A - r- 


' 1 t gSbcffc , fom mtb Befragfanbc öf »rffopcn ^ Doctor 
Flodins aJttib Sbagalaflbc ttpbpggeliga od^ f^ebrdnbt 
fbrtitniltr, upWia Jpans^ S3arn uti Srbelipt @fSnb oc9 
mdrbe; temnattbc tlQ SBapen: iSn 9FM5, S^er 
t^tDtlFen fotö ttoS trföfedelar af btS biib en ^loi» 
ftf iilfwtv 2bfelf epois Py^etr. ^ ibtn oftranfJre beftiu 
Wicra CAe/<r» Ät: ro6, oc& forer en gvlfene Viton<L 
JDet nedanför floden wavan^ Sålt åv blått t o^ 
fhvtfomma btvuti Cmeone Bt/ernot af (tlftioev löftU 
Utoie flålbtf famt oeöerfl mibt &ftoetr BCSldetia 

un6ra Spets, ttt PatriarchaWSiW^ df QUlb uptåttt 

flienbt, JDen Spna (Covnetr^éfelmen £c bttådt med 
en af f?lfxx)er / f^tiU oc^ r36t voctöen ^feltnFrana i 
(>ta>arifr jn 'iipn>A)ra ttenne 9ttu#ffiftrat ^ ^e yfira 
eller utåt todnbt bli, fotnC ben melhvflu vbb, btM 
lagb tneb en (HftoeVibielfe , fom åv be^hbb, med 
fy ca åfwtn b}elfewi6 fätte ^ernteftner. ^telmtådet 
eller öef få tallabe giftoevtet åt utwinbiQt af (irf# 
xDer, o<^ inm&nbi^t till ifta belen blått, o0 till 
fieftra vibt. * * 

Spän S5Icf fcbermcra I anre^ntng af @tiftc« taUtU 
fe, är 1800 bett 3 September fdiftfyp ftfwcT SBcfierte 
- ©tiff. 

®iff itr 1775 mcb Ulrica Sopliia Schrödcrbeini,(£ö# 
f?er fin Stats-Secreterarei) , Eanb$()&fbiBflen od^ Com- 
iDcncfeurcn öf Sonf^U 9?0rb^jCf ttC^Orden , Elis Schrö- 

derhcim, famt X>otttt <tf frainfcbne »iffapcn 6ftt)er 

garljlabé ®tift, Docto? jöra» Schröder 0(^ af bef 
ffirra Sru, Margaretha Eiis. 

©Dtt öf »orgarcn od&i ^ötibcWntönncn 1 Zi)ov^åU 

löf Petter Flodin, D(j& «f Christina Catharina Hedberg, 

t)tt>Hten mar en J5ortcr af Sr uW^Inspcc tören, Olof 

Hedberg od^ öf Elisabeth Appelroth. * 

n) Gustaf af Flodin. g*bb åt 1783 bett 8 April. 

@eban ^ött nSgon ^b. crfcSHif pr»vat.iinbertt>fönitt8 
i.ftna Smibrar^ t^u^ t fom \>an tiU Äongf. Acade* 
micn i -Upfölö , btt>öreff ^ött férmdrfmabe ft$ infiflt i 
ipxåt p* mm^aptx* Engagerade ffj- bcrcfter to^ 

.03 Ml- L I20 vMvvK^iv^ wv ni^uvmwi Numero ai63 ■ I t Miiitaircn, oåt wat Uuber^Oflficcr mib Ei^Siegcincn» 

Brigadens Husar Corps/b^^dn it i3<^ bttt 3 No-^ 

vomber befarbrabeé Ml Coroett bevfldbed. 
^ffen jr Iftån (S6berman(anb oi|^ rtifnar ffg tfr^n 

&atttfi^(mitnf Anders Andersson i S^t^flab^ »Pr 

0^ Sloba @o<fen, af fyimlftn Sjoäfen namnet Flodin 

ttpf09imU i fy^n tm gift meb Anna Pclirs :^otttt frätt 

SdrteWlab* 

ASP vpn, Joif4tfXa), CXAcXilit 

1758 itcn ,i4 Mar tii. Introdu- 
cerad af ^orien Pehr OlofC^^ 
åt 1 800 bttt a I Eebruarii, 

C») }ohan, faSM ftott Aip, i9fr b& SonsU S^ofsQwtU 
tttmi^au* 
gfibb t 3?ortf6»)mfl 8r. 1708 b<n 4 Maji. , 

®eban ^ t^tb SongU Acadenien i Upfala ibfat 
•tudier 1^ wtttttiftaptx f Htiftbt f)an i (SfDtf^a(m 
173^ f(^tt Au9cuitera i Unbtrfiflit&tUxnt , famf I ©ftef* 
botmé etat>B St&bf)U»f9t&tt , mib ()»)tiref (tflnamnbe 
Mtlt Hn f6rorbttabe« 173^ ben 34 November tiU 
vice Aetuatius, oi(f ilef i735 ben II JuHi Extra 
Ordinarie Notarius/^marpS f)(in 1739 ben 14 Decem* 

ber erb^nr Aonutts FREDRIC 1:8 %uUmadtf att toof 
m 2)e0 J^ofsQwvtttmå^attk 
, Weban 1741 erbfiS ban »41 b6dfltem^(fe honungs 
ttOfddelfer äft fnart bItfiDa beforbrab tiO en Asses« 
sora-jiBefidffnmg t Xongl. ^bo ^^of^Stif f f ; men fSfom 
mera bU0ab att txtna fttt S4beme^(anb| mebganbt^ 
bruf eH. tbtanbe oil^ beforbranbe , fä unbanbab ban ftg 
t unberb£nts|)et xovA^iSSX^txtyi af benna 9?5b , o# 
erb6«pa ffn befldranr Är 1750 JWablgt afjfeb frSit 
J^off&oarfermdfiare^iQie^danmsen, bn>arpd ban tiff^ 
brogfe ftn 6frisa lifBHb p& be^ egenbom ®a(netfe vls I / v. \ fuisero 

gWbtwJ- d(ft awigmdii 127 1 tom Upfato Stab» ^an bltf febermera fS tt>ål i ans 
[ttnbt tia ^nt , mtb fiit 9ift mfiba djorbe anfenttfla 
mbåttrins^t tt>ib £nnbtt)Ué^SCntnflenf fom tlff ^aniJ 
ifnga goba for^äaanbti ^r ^758 btn 14 Martit up# 
t)6jb i Sfbelfgf €tänbr Ocber ocb tto&rbisitti mebSBa^ 
pen: fSn ^fhlö, fom mebelfl ett vdft up(T2fnbe 
Bpere nf filfiof r är beU i tttenne 5A(( ; pa 9Uf# 
tocrfpeffen (IJr en meb Itcenne ftboftott gr&nfrafi# 
de 2rf|5 f uppå (In matr. 3 bcl t^^ta ^aUeC. fom 
Ar ftoarl, (Ml? en foroiv^nb Triangel af gulb; be# 
logb mtbt uppi mcb en fcmbrab|{0 tib Xoe. 3 
•ef n>4o0ra fom 4r bUti, fynea ett neMt tnxtnbt 
0yllene Zpplt, mtö Hitlf o<b blab^ (PfioanpA 9tilf 
ben jllt en bppen (Lövmtt6itlm f nteb en af ctulb r 
fwaxtf (IlftDer ocb hl&n wvibtn éjeliiiFtane prab^ 
|>cdarupp4 en rAtt uffl^enbe bfS t>anb(r4ra, emeU 
lan njgra I Sorg Cagbe gyUene X|p 4r fl4(b ; 
^itlihiliti &t britt ^ forbtat meb (IlftDer, rootabC 
ecj^ npbtinbit meb CBuIbfranfae o<^ 9n^ren; 
£an blef b(b i Stotf^olm i Junil mänob &x i779v 

éift 4r 1744 ben 34 Majl meb X"^"»» Appelroth, 

fom Uef b6b i Stocfbelm 18Q5 t Dectmbci mteab i 
%hd fiber r oc^ Bteflrafmen i St. Civ» JTprrctr iDofter 
af Si4bm<tniien i ©todfbolm t O^^^ Appcirotb od^ of 

Anna Maiia Yhle, ®pf|er tiO »tpnmdflaretl 0(| Slibr 
baren af (SnnSrbé^rden ^ luetinus von Yhlén , fom 
abIabcS 2r 17190(9 Introdttcerades llYiber N:o I787f 

•0 2)otter af ©tiCb^oc^ Silfmer^rbetaren t itAmnbe 

6tabf Justiauff Johannes Yhle meb Christina Vogt 

Hn eubecP* J^n mor SBrobtr HD jDom^^rofien i 

fipfala» Doctor Matthias Asp^ o(^ Cousin (ttt %xn £- 

lisabeth Anclers-X)o(ter Asp, ^wBfett genom fift fliftc 

meb éftt>ert?e^tifcnttnanttn o4 aiibbaren r Engclbrecht 

Adam Kråbbc, Jfef CtamifSWober f6r ben nnber N:o 2145^ 

Intxodttcefeade ärbellga icttttt Rnbbe, famt ®0n af 
SUpet-Intendenlen I ^ernSfanb» Magister Petrus Jon» 

Asp, fibb på Jlotta*8firben f anaermanfanb o* »;er* 
tti Corfen Sr 1667 bea 26 October, o(b Mef b&b 
ypih btn 2sBec«iidMr^ utiber SUlSba&en i®tQ((()o(mr 128 mi^h' m miMia, Numero »164 iamt fccgrnfiven t ©ferfprfaWy mtn iiht btttfttt 
transporteradt tUt 97orrfépins od^ mbjatt i tef tdtn 
graf i ®fat>cn« Stvtfa, 0^ af gru Elisabeth Stcych, 

fébb 1677 ben 9 December, bbb 1758 ben 3 Maji 

e^ U^rafmn I Upfafa ©omfprfa (^X ©oftcr of 
fråmlcbne grfcrSiffopen; Doctor Matthias Stcuch, o# 
iif gru Anna Tcrscr, »tjfopett 6fwer 2tnf6prn8« 

@tlft, Doctor Jönj Tcwcri 3)otfer JllCb JtU Elisa-, 
bcth Troilia , gjrcflcn Uno Troilii JJoffer mcb gr« 
Margaretha Johannes ^oittt Bure, faffak S^ormober 

i 2>aloin» 

(J) Pehr 01o£, Introducerade fflttett 4r I»» bCtt 21 Fe- 
bruariL 

^f Biographie fe t3ommcndeurer. 

ttttn H^<ttnm<it ifr&n tnsttmanianb d<5 Xf^oHt 
Afer$ ®0(fenf o(9 (^drfeber ftgjfrän Stäbmannen i 

^critöfonbf Johan Pehrsson Asp, fom WaHt f6bb t 

nåmnbt ©orfen o* Äfpbp ®årb; »ar gift tncb Ca- 

tharina Margaretha Damin, fom i fitt febnare giftt 

mtb .^roflen i 9?ora I sSngermanlanb / Magister Ja- 
cob Abraham Eurenius btef bef 4:be S^niittu * 

fFALLQUIST, SlfFopen Doc- 
tor Olof JVallqjjists C^^ (-) S anlcbninfl af beffa gif^ermSl , n>ar ^of:»atyarfef* 
mafiarctt von Asp Cousin tiU fvaml. J&err Siifö:f8?5bef| 

@refme von Hermansson o^ bt$ ^PKOrt/ famt ®X0&^ 

ger tia SöijTopen 5fwer ©rreuflnda ®^lfti Doctor E^ 

lic Alstrin, f)tvittcn meb fin ^rUf Margaretha Asp 

blef (Stamf2)?ober för ben Ointroducerade SJbcJiga ^lu 

fen von Alstrin, fom iitQtil ttlti ©onett^ ActUaricn t 
ÄOngL (SWta ^offdlAtt, Matthias von Ahtrin, ti 

ian afgedf meb b6ben 1790 i ©rtdf^olm* / . w / • X 


mi^tw 0(9 mtimm. 1129 «*i Nuniero i • . I ^arn , ^önerne Herman Lud- 
vig (^), Gustaf Adolph (r) 
-OCÖ Olof ScHrrzEk (^ a^lat)t 
J799 ^en 1 6 November. Intro- 
ducerade J8OO ten a I Febr. 

(a) Olof, f5tt 8r T755 ^en 6 Jttnii i SbttergS itaM^ 
((itt« (Bark i S^erife* 
(Sfttx ibtabt studier »{^ &re6ro SchoU, m| Gjm. 

nuinm i Srrenfllliå foitt (an tiS AotlgL Academlea 

i Uj)fa(a, ^I9arefl^()an oMe f!ere Utb^mtprofr oi| 
btef I77<^ 9rif7^db« 9tr 1779 PromoveradM ^n 
lid Magister, O0 Ucf (amma &r Adjunct ^^6 Aprfé^ 
Serben Wlb St. Ciåtm görfamlln g » Doet or^Nentzen; 

1780 Aof^^rebifam (^« (tofer2>rottniiv ett LOVISA 
ULMCfA^ 1783 btn 30^ April Äprfo(>erte I XUb<bt 
Pastorat 1 S9crt£ ®fiftr f>waTi apa Aprfa ^an fSrom 
fBiftoPf fpra Sr berefter inmigbe* 1786 ben 19 .>< 

iwarii 6(ef b<tn 2)oms9to(i i SBeri6# 0^ Constituera- 

cles 1787 ben 3 JunU, attf imber bi maranH JBtilof 
)ien O^anden fjuniabet/ ffireflA S3ciFo»B9<Smbe>et# bn>ar# 
tio bttii ben 17 p&filiatibt September beforbrabeé , fet 
^an SifPop Osaoder teban hth 93 f(rutg£eHbe Junii 
mar meb M^en af^ftAngem j8r 1789 ben 4 Maj! Utf 
bon Bebamot af 9forbfl;erne # Orden , oij^ S^^^falit 
St^mng GUSTAF lll:s ibftDer^J^^Vrebitanf oéjrföxgtf 
faberi fami Pneses i Aonai; Bof^Consistorio; ben 15 
t fomma mteab Eebamoi t Sltttti flirenberS Uttmittå 
na SBerebning , ^ famma bag itbavMt i Direetionen 
ifmt Ecdeslastique KBerf el c ' iappmatftnf ^ 
4^å^(Aii jtontutgen fann f5r $0bt9 att tnnom 

^1 Caatzli tnrdtta Ecdeslastique eller ^prfOsSrcnf 

Hmti Expedition, imaxS iOrbfJranbe ftuUt na* 
ra VtAHf llef Un btxfitt itffebb* 1790 iOtbfSranbe 

i Tabell JSmM^Mnonsstoneiw it x789 tltl kiriatt af 

9t . I7é^ . 130 mmw m awi irjIfiT Numero «/ 1792 toar f^an p& SBefoffnfng n<!r»araribc uti ^onun* 
gcn^ Conscille, »ib ^ammar^ o((l Finance - ^renbet* 
ffire^rasanbe; 8r i79>'ben agi Martii \)abt ^an ben 
arefuffa,^ tmn <)6aff fmdrtatibe Function, aff upmagr 
ra J&fln« 2»fti:t Äomms GUSTAF III. toib J)ef Wbé^ 
håbb ,, meb bett ftfia SBtfff fårat att fti^txmtraiitoab 
^<in^ ©nbcfe tiffOfirbc Offkiera wlb ben ^ongL SBe^ 
grafntngen; unber bentta H^ U!|(>brodéi flottorn ben (;e^ 
bertt^ aft inf&r w&v nu SKegeranbe 92£bt^(ie honung, 
få fixxåtta ben fSrfla Onbétienf}. Uppå t)and egen' 
tinberbÄniga begdran er^iM ^an år 1793 ben i7 !••- 
nuarii <iff!eb ifr^n fm befattning mtb CantzH^^rreti^ 

berne^ iwarmeb EccUsiastique Expedition blef inbra^ 

gen t 00 ^(renbeme ft^be p& ben fot be ifrån d(bre 
tibtr wariL 
Utom bege gfrosmSfr t^at J)an Be^rtbt SffFffffga ffe^ 
/» re; 6fn)ern>ar ftfindmnbe åxi Jubd-gdfi i tlpfalar 
oA p^ ^rdflerifotxi^d nnbäOon ffofattabe bef unber^ 
baniga SBcfdnfanbei ifmx j^ontingené b& gjorbe pro- 
positiooer, od^ blef utndnittb tid Sebatnot i Jtongf, 

Ecclesiastique Coi»naitté;eii , fatnt titt Theologiae Doc<* 

tor, t^martiQ i)an famma Kx i Upfala promoyerades» 
2)1 mdr nn S^egeranbe ^onuna 1 794 ben 13 Sept« 
afTabe bef ()6gtrbeltsa Zroébefdnnelfe på £)rottntng^ 
botm6 ®(ott, i)<tbe pan ben dran att jemte ^ere Ki^ 
fM fierrar o<^ SRdn unbertedhta ProtocoUet 

<efifom SSerifr ®tiftd ^ottmdgtig beltog f)an i 
fi^erldggnfngartie od^ g6ronidten n>tb i7S€f i789 o(9 

1793 drcnd 9{trsbagar |. ad^ mib be tmnne ftftnamn^ 
be n^arit Sebamot af Rimliga Utfl^ottet éc 1791 
beltog l^an i Revisionc» af Baoca • SBérfet od^ 
1796 t ben af STffi^ödlbÄKSontoiret» fÄrnwrtning. WUl> 
®ixiå ^ifté |}rdf{erffap l^ar ban iåait tmenne 386^ 
tm, tient{t|en 179? oi( i796/f&t dmilf et firra J^onb^ 
lingarne af trpdPet utfommit; genom fttt be«n6banbe 
bar pan titt £aron)errettf t SBeri6> fSrfofran, af toåU 

^g5rahbe lounnit trpmuntringéMnebet f6r ungbomen^ 
od> att fawfa af lödwier cdj gpntiare €tt Bibliotbcque 
af 6000 Voiumer 5 ttt 6etpbeligt SKpnt^CabineU^ otfy 

$Xk 9{ibJ>ci'gi m SlbelSmdn. i3r Numero 


I fil VoaStt Colltjction ftf Mineralier. göt ^tffw^nna 

tint>cmiémnsrn bar \)an btU åftatyUH fit^affat dh 
ffirrigit npttiga UrobMa; genom tmn^ omforg bicf 
en S5off;anbc( i ?öc.ria inrd^fab, of^ ai^tri6 Sibninf 
gen ffir ^rafl^ry feban 1797 uffomra^n. ^an ()rtr 
flifn>ir plan rUr ett giifc^SdaiTap för (Staben oc^ ot$ 
fen; en gaUia^Cassa titt unberySa för fSbane ®tiff 
tet^ IJri^llcr, ]om utan egef fönuSHanbe funbe fomf 
nia i fafnab af bcforbrati fiff Ordinarie fjenjlerj f)at 
meb mpcfen omforg mebelf! upobfing 0^ äbpggnat^ 
öafenligf fi5r6dttreib/ ben Ha 23i|fop«^3nbelnmgeii i 
2öeri5 önflapne nya STomf* gfter ben plpdfUga branji 
ben i SEe.nS ben 29 Marti* 1799, bcffog Hn i 
ben b5 formerade JpicIp^^emeblingcnS g&tom&lf o^ 
bibrog idfe attenaff till famldnbe of 26^300 8t:b;, u» 
tan i fpnner^et att tått 0^ toål anmdnba bem tiU 
ffifabcn^ uprdttelfe* gir fifrigt af U^dtt utgifwU 
fifffittiga arbeten r fSfom Ecciesiastlque ©ömfingar i 
S flödar i en £anb^33«F 6fn?er Eccteslastiqaens IBe« 
foriringf mSl , fanit 1792 tn ber^Uelfc om Jtonung 
GUSTAF III:« b6b j warit fietamof af ffere Wrbt 
Samfunb famt Patnotljfa ^åUftapttf o4 itmi^at 
1800 5r8 mUhas i SWorrffiping. 

Zitt hclinms f6r bege ^an« ffirfjenfler; tåOtti 
J&ané Äongl, SRayA 1799 ben 16 November upfagt 
^ané S3am iblanb 9{ibberj?apef 0^ ^tbtlrip meb äBa# 
pen; fSn gynene 3F&[ö, fatttt 6erutt en, fcjn 
en gvSnflanbe VOall uptoåpanbe grSn £&fbe$ 
pvybb qtoifl. SCoIöen belaqb mtb en ftoatf 6an(2r^ 
mJttfe ofcDAn 0^ neban mtb ftoenne BilUtter (|f 
filftoer, fam( mtöt tq}p4 mtb tit gyKene Patriar. 
chaWSiovfii btn Spna Cotnét ^ dr^ltiif n Ar bet^A 
mtb en af 0nl6 odb ^woxt wxibtn :Blraii6, (>tDae# 
tfvjn uptDDdjca n4c|tA r Rorf äfcoer (^tvaranftra fati; 
.Ian6e gydene !2(jr^ hfwtt btotlFa lyfer en ftferna af 

SIftk)er; öiermtacfet eHer de( r<$ ralUöc (åfcperFeC 
r utedn6jge af guld f o<(r inwånbiglt ftoare* 
ipan Blef unber Kifébnsen (^afligf bM i 97orrf|j 
ping is<^ ben ja April od^ ben 15 ^erpS fi^anbe 

gt 2 Maji j r i32 mwh* fx^ S(iicl0m<tn; Numeio / r Ma ji fcefltafweti I ©föfccné Äprfd C*') ; »15 ^n^ilUt 
tittfåtit SDom*|)toflen/ Doctoi Tant -f ccfnabe.6«n« f6r* 
tietiffrr mebeiu et fienltgt ^fniitnelfe^^SEaU (*) J^an 5r<f beflmfJwn »)ä ÄonunBcnJ 6efoffn(rt| men bef 
fiif tranrsporterades igoi tiff SBreta JHofierir fttDarcjI bel 
tndrmaro {ifb&WQxanbtVSi\toptn,nuititTa éth^i^opeu 

eif) Comnencleuren, Doctoi Lindblom bt$ %ttt 0(6 fanil^e 

{amt Consistorlales t £iiit£]6ind mbiatM p& ttt btt 
haQliåt ftdUe» tiitber nS^ra tttifisrifa affmar p& aBre# 
ra Alofhtf Äprfoflfirb ben i Maji. Xlg f6ni>aranbe 
af benne fOtan» minne ^ ^r M^tx ^onom ert Moou* 
ment af (rnn Wiarmot uprtH^ på Cnfe#93if(opinnan^ 

?ru Adolpbiaa Lovisa Vallqvists, ffibb Schytzercrants 
efo^nab« ®ielfma ettmtit nn^efdrliflen tre o0 tfk 
balf aln of »an iorbi 4r af pyramtdaiijf för» , o^ f^or 
ofwerfl en sinten firaplb Sa^ercrane famt på mii0 
un en ttmai twarpfi (ifa terfnabr: 

OLOF VALLQVIST 
Ep. Wexion. 

i&ngtt neb p& ttt upWM fdit f}&r : 

Cetera Famae* 
STeberfl p8 Piedestalen: 
Natus in Edsberg, Neric* 
D. VL Jiuiii MDCCLV. 

Denat. Norrcopt»« 
D: XXX. Apr. MDCCC. 

^& frSnitban i Sfwtt^ 
JDernnbcrr 

Regiis Sumtibus 

Suh ipsis Comitits 

Inbumatas Norreopiae 

D. XV, Maji MDCCC 

Laj^idem Posuit 

Lugens , Vidua. « 

ÅDOLTtU LuDov* 

ftCHUTZERCRANTZ 
MBCCibV. Ymvms» (K» mtimm. 153 -R umeio / 2165 Qiift &r 1785 btn 24 Februsm mtb Adolpfion Lo. 
visa Scby tzcrcrantz 5 Xotttt af fratttlcbne StOMU Al- 
chiatero oå) Slibbaxtn af 97ortfIjerne#On!en , Hernan 
Schytzercrantz, otlji af S^U Petronella Psiianderhjelmy 

Sammar^&btt 0^ Mn^U Biåntmåfiaxtn PaUander* 

hjcims "SbMtX meb Sm Petronella Fr ils. 

6on af Comninutern i 6bé6crd0 in9 S^airotta 
gjrfamlins, febermera £prfo^erben t SKofi6 od^ X^^ 

bb Pastorat t £)rebro £dn, Olof Vallqvist, fom b((f 
bOb 1785 i b<0 66 Itfnabé ir, oå>af Eva Beata Qvbt, 
Mb 1798# Cooaioistern Olof Qvists X)otUr af tns^t9i0 

mal ^råytHåit t etre»dnd« Sttfe* 

(^) Hernan Ludvig, abfab meb jttia 69^011 1799 ^^ 

19 November, meb bibe{)jllai|b< af namnet VallqvifU 
i^on mar fbbb 1785 ben 6 December i fiUbtba 9rl# 
fiegirbi afgecf meb biben p& SSejri6 ei9ot>'Bär^ 

igOl ben dl knuarii, 
(c) Gustaf Adoléb. g6bb1 SBeriJ It 1788 ben I3Febr« 

(a) Olof Scb^tz^. g6bb i famma &ab &x 1791 bm / 

30 Attgttstia. 

Alten teammor ifrin Sferife r 0^ ^t upta^t 
namnet Vaiiqvtst af ® Jrben SSalbp i SSnsbro eoc# 
fen iife Ijnot ifrin txibxo, f)warefi Siffot^nå of# 
»anndmbe gaber ffibbefl 17^9 of fattige l6onbe#Sfir# 
ilbtax. 

NORDENSTJMRNA, Tho^ 
MAS (a) OCb Olof MJtRTiif. 

W »rtbcr,aMabe Är 1799 tm 

15 December. Introducerade &t 
itf • JtaSabeS fSrtit Furt» 
(«) Thomas. SSar bi Co&tfe . Amind «f( flibbare af 

»3 gM» • \ 1 34 mitti' m murm. Nutnero I ^6bb Är 1731 bett 24 Atigustii i ^arlHrona. 

effer f6rmcrfn>ab sob inffgt I studier o(0 mttenffas 
ptr, i fpnncrO^f i be btlavf fom tiUijiva SirUj^fwif 
fcnbct; bltf i}an 1741 if^n i Maitif anfagen HB Coop- 

vaerdie Cadett n^rb Amiralitetet i @arIécroRa; reffe ar 

1744 fSfom 24rfivrmön på ben Escadre, fom f6rbe 
Äftfififalig J&enne* ^ctht , ©refming LOVISA UL^ 
RICA m ©wcrifler oc^ i745 fSfom Cadett pÄ gaff* 
brogarc i éfhrfjén; Mef 1746 ben 17 Martii i&u 
®tprman/ od& gjorbe betta famt 8ren 1747 odft 1748 

pfi 2afibrfl3arC::5^^8<J^^tt Ekolsund ^ Brigantincn 

PoUufc, fSfom 2(Jr^3tprman f aKcbeUStvrman od^ 
&fn>ér^@tpmian> fSrffitbfe refor i bUttfibrXf ^xoaninf 
bet (^)nom be émenne fiffn^mnbe ir^ Cadettcrnes un« 
bértt)t«nin0 war tcpbragen- tir 1748 anfr4bbe f)an 
meb Aongr« Permission uti Cmenffa £)f}»^nbt{!a Com- 
pagnicts rjcnjf, ett freSrlg ®i*refa fiB China; 6Ief 
efter aterfomflen Sr 1752 ben r2 MartU s»cber*®f pr# 
man n>ib Amiralitetet, t^ 8|orbe f(tmmci är refor på 
Ärono^Eafibragare fSfom ibfteer?®tpnnnn , famf re^ 
Ht bereffer Snpo fiD lOfi^Snbten, i egenffap af Uy^ 
WrbS^onstapcl: ^abe efrer Sterfomffcn «r 1755 be^ 
fdl p5 ArottD gÄflbragare anber flere i)f!erf56?refor. 

JBIef 175Ö ben 19 Martii Extra Lteutenaht wlb StomU 

Amiralitetet, famt förorbnab attiimfaf6TxåttaSBam$ 
Lieutenants^fpflan, ben ^att åftottt i tn^enne &t firtt 
Hobf ffirr^tanbeé beriemfe Adjutants tienH 1)oi Ge- 

fieimkn, @reftoe von Lievea n>tb en be{ af Arméeos 

lnffeppanbeHa?5omern; 4ri757 ben 26 Maji Mef ban 

Aroiralitets-Licutenant , 0($ ^abt 1758 SJefdl p& SttOf 

tio^Safibragare wib transporten tiB ^oraern^ famt 
commcnderadc uttber fitt wijianbe berfldbe^ érloQéf 
^rfimen Hector emot ^ttn^amt, i ffere boflar un* 
ber ®reif«malb SBit ^abe i759 »efdl p& iaftbxas 
gare nnber £>f!erfi6 refor: war 1760 pÄ greaatecn 
Höken, unber en Convoy-refa i S?orbf|6nj 1761 på 
Chef.@feppet 95rin6 Gustaf, toib Staben Sofffcerg* 
ieliflrinfli gjorbe 1763 tjenjl fÄfom Adjutant wib Ar- 

miens t Numero > w. 1 åfebt)erg» m mihmån. iZ5 ttiécti^ bxfttppniriQ Ifr&n ^omtrn, o(^ M>c 1764 »c^ 
Wl pä Ärono^Eajlbrasrtrc icnber flerc i)fierfi6 refor» 

iölff bercffcr 1707 ben 29 December Capitainc-Licute- 
nant mibAinirftiitetet ; 176g Commenderad på fötflQtå- 

ning af 6lrtnb«#Sfo9arne; fl[pttabeå 1771 ben 5 Ju- 

nii ftS (Si6f Artilleric Lieutenant, bä f)OtV>tn hUf up* 

braflif fS »<Jl @j6^Artilleric * imberttiénlnsien » fom 
£xcercitf«e.n>erfer riK ®i6f , od^ war famnta ar Ar- 

tiilerie Officerare p& Cbef*@feppet Sopbia Albertina 

nåt &tnnti StongU ^ög^ef *erflfitn«an af @6bcr# 

ntanlän^f Hedvig Elisabeth Charlotta 6fn)etf6rbe6 l# 

frän SSilmar titt etoäWnt p iamt febermera Com- 
»esderad pj ett ftpfntnj I Jofitriibni &r 1772 ben 
ag Mi^ 6ref ^an SMbbare af SnnJrbé^Oricn r «r 1773 

Cenimeaderad Htt ttuté (iflftilnitnina tfrjn gliferpbd 
Xrntbruf , t^ I774 tia lAboratmtunr i @fotf()0(ni i 

Afftfiierie-^renber; ^atpå ^n fbmniA £? bin 9 No- 
vember beforbrabe^ tia éftt>er(le#Lkuteflant mibAonAL 

Amitalitetctj ftr I7T5 Wf««f ^an eft rtbrpftiAt @r«r 
ArHUerie £xcertl«e-l(egietReiite, ()mi(fcf fctan jblibtif 
Oif 1780 ef f Ci(#ArtiUefie lofonnations • SQJcrf | fom 

^an it^ttfabt mib unbenoiéninjcn. Iföar 178K fSfont 
Spsmjfinre fhllaftis p5 Chef.®feppet 9rind Gustaf 
unbfT en frp^ing i_»Drb06ti} Mef Sr 1783 Chef f6r 

ttt Volontairc Cotnpagnie oå> Ufgof åv 1784 tti mitlf 
bre @ji- /Vrtillerie Informations Reglemente» SSib frU 

gef^ titbroff fir 1788 emot S^^fldnb r Mef ()onom anr 
förfrobt ()ela (fiDerinfeenbet 01^ befattningen meb 
^arf^crona ®tabé g6rfh?ar od^ $dfiiiing«merfené ir 
fi^nbfAtfanbe, famf manffapé anffaffanbe oi^ in6f# 
wanbe, ^roavunhtr ^an Wef ftoärUgen bleasexad af 
en Canon , fom nnber fTjmninsen fprang finben S^an 

IlfSaf ^fwen f«mma åt eft Éxcercklae- Reglemente f6r 
Partie-Canonema fiff Sanb^f famt Excerciliell mtb 

Älébanbe fttlon »lef i78> ^en 25 Augustli fJrorbr 
tiab att fércfIS SEpjmiJ«ttre*©pflan »Ib ^måjrtlitetet, 
0^ att jemfe eanbéforftoaret befSna om Sloftan< 

Arttllerie litruffning 01^ Artilleristere aflffaffanbe 01^ 

tnfiftpatibe t ^»arme^ ^an ff t(m uiiber frihet befldn^^ 

bigt I20 vxwv^iv^ ^ ni^mimii Nu mer o iän63 Miiitaiien, o^ tvat Uttber;»O0tcer wib HU^Hticmtnt^ 

Brigadens Husar Corps^' t) S^an Sr i^OO ^ett 3 No-* 

vecnbef 6eforbr<ibeé ttU CorOett btv^Sbté* 
4itHn ar tftån ^Utmanlanb o^ xåtnar pg ifr^n 

&{LHtf^onbtnf Anders Andersson i Surffabö SJp, 

i»fl& ^tt>ba ®o0tn, af ^miffen Sjotfeti nämner Flodin 
wHmmt i if^n mfix ^ift meb Aona Peiirs jDotter fr£ti 
S<!rterilab* 

ASP wn, Jo^ANXa), (XW^lit 

1758 ten ,14 Mar tii. Introdu- 
cerad «f (Bönen Pehr Olof (^) 
åp 1 800 ttn 31 Februarii- 

C^) Johan, (aSM f6«tt( A^p, mt bä itonsl. J^of^iQoat^ 
termi^ave. 
g6bb i gjortfSpinfl 8r. 1708' btn 4 M^». , 
^ebdn %m n>tb 3bng(. Academien i Upfala ibfa^ 
studier jo^ loeef en{F(t|)er , Mriabe ^nn i @fp(f()0lm 
^73i/<tfr Auscultcra i WnbtuU&tttxnt , famt i ®^rf^ 
boimt^ etab^ Vt&bbui^fHitt 9 volt WxlUt fif?namn]>e 
jidffe (^an förortoabeö 173^ ben 34 November tiVL 

Vice Actuatius, 00 i^(ef 1733 ben II JuHi Extra 
Ordinarie Notarius,^«)arpS bött ^739 ben I4 Decem- 
ber erb^or Aonung FREDRIC 1:8 ^uUma^tf att n>a# 
tti 2)ef j^ofl:Qoarrermdgar^ 
. SReban 1741 er^6ir Hn voil hh^^tmMtt SonunsS 
ttafdgelfe, (ift. fnarr blifwa beforbrab tiO en Asses- 
aora-JBefldffning i ÄongL Öbo JJofsSRdff j men fSfom 
merit ^ugab att titna fifr S4berneéi(anb, mebganbt^ 
bruf et», tbfanbe odft beforbranbe , fS unbanb^b b^n ftg 
t unberbSnis^ef n^erffldUig^eten af benna 975b , 0$ 
erl>60 pÄ fin begdranr 8r 1750 Wfibigf afffeb frSn 
$ofi(£iDarfermdf{are^$|9ie^dffntnden, l^w^ryS ban tiGT^ 
brasfe ftn (friga (ifStib p5 bef efienbom @«rne(fe u^ 

tom / v. 9öbl)ö8« W^ SrWUiRdn 127 Numero . 


I tom Upfafo ^tab^ ^m bUf febermera få tt>&l i ans 
fttnht tia fintrmtb flit ef( mfiba sjorbe anfenltga 
ffirbdtfrrnflar »ib Zanl>tt)Ut1)åanir\str\f fom tia ^aitiJ 
fifngft goba for^åffanbe^ ^r ^758 ben 14 Martit ups 
t)6jb i 9lbtlist ^tänbr ()cber o(t nnlrbigbet; mebSSa^ 
pen: £?ti Brard, fom medelfl en rdft tipfljeit^e 
6per6 nf (tlftocr ^c 6r(c t twennt S^tt ; p4 9Uf# 
tDerfpeffen flJr en meö Ctrenne (tdojlotf ätinftaM 
be ^fp, uppå (In mavt. 3 del (»ödta Sattet, fom 
åt ftrarl , (Ht en fowo/nd Triangtt af guld ; be# 
logö mtöt nppj mtb en femblaiitfl riö Xos. 3 
Éef tvAn^ra fom åt bliiip fy nes ett neMc wånbt 
gyllene TLpplf, wtb Hftlt o<Jb blab^. (PfcoaiipS 9tiU 
btn fUt en &ppen (Tornetf öf^fm , me6 en af gulb f 
ftoatif ({(ftoev oc(» bt^tt cotiben éjeltfiftane ^^abf 
tt&arupp^ en tAtt u|»ff4ende bfä t>an5fl4ra, emeU 
lon njgra t Korg (ngbe gylfene aty 4r f|4(d ; 
tfferttitdcfet 4v bMtt^ fordrat med fnfa>er, l^td^At 
ocfi i^btfnbit med (ffuldfrnnfae o<^ 9niren. 
^an b(ef b6b i Stotfbolm i Juni» mänab* är itigi 

®tft 4r 1744 ben 34 Majl me& lulia»» Appclroth, 

fom Uff b6b t ®totfbe(m 1805 i D^ctmbri mSttab i 
%hQ ilbitr o(^ b^ftraftten t St Clar»^ Jtprfitr S>otter 
öf 8{4bm<tmien i ^otf (>otm f Olof Appelrotb of$ af 
Anna Maiia Ybie, @pfler tiO ^t^ttm^flaren 0(| Sltb^ 

barm af ©nnlrbé^rden , Tuetinus von Yhlen , fom 
abiabc* 4r 1719^ 0(^ Introduccradcji Urtber N:o I787r 

•d^ £)otter af ©ulb^oil^ @i(fwer^rBetaren t n&mnbe 

&tabr Ju^tiauff Johannes Yhle meb Chibtina Vogt 

Hn Stibetf* i^n nnir JBrobtr ttD 2>om«9roj}en i 

Bpfala^ Doctor Mattbias Asp^ 0(^ Cousui Hff gru £• 
lisahetk Anders-X)0(ter Asp, ^wilfctt gCttOm fitt flifte 
ratb éftoerflf^tifeutenanttn o4 Stibbarenr Engclbrecht 

Adam KxMx^ Bhf ®fam*SWober f6r btn anbcr N:o 2149^ 

. Inttodueetade Srbelfga ^rtett Rrabbe, fdmt ®on af 
SlipetJntesdenten t J^ernSfanb* Magister Petrus Jon« 

Asp, ffbb pä itongJflärben f angermanfanb 01^ ^\tx^ 
m eorfen är i6«7 ben 2b October, od^ bUf b6^ 
i?s6 btn 25Dectfeiiier> uiibet SUnbafttn iStodMntr 128 9tiMw^= O* Sö)tl|m*t> Numero famt htstafmn i ©ferf^jrfaitf tnen Cife^ btrtfttt 
transporteradt Hflf 9?orrWpinfl od& titbjatt i bi$ ege» 

?iraf i &tabtn$ Äprfa, od^ af gru Elisabeth Stc^ich, 
ébb 1677 ben 9 December, b6b 1758 ben 3 Maji 
cdj fcegrafwcn i Upfafa ©omfprfa (<*;. SDoftcr of 
framlebnc grfcfSiffopen; Doctor Matthias Steuch, d4 ' 
<jf sru Anna Tcrser, »tjfopctt 6fwcr 2inf6pin3« 

®(iff; Doctor Jöns Tcrscri 3)otfer mcb JtU Elisa-, 
bcth Troilia , ?5rofIen Uno Troilii 2)offcr tticb gtfl 
Margaretha Johannes Doffer Bure, faÖfa> Sformobcr 

i £)atom» 

(i) Pehr 01o£, Introducerade étttn åt 18^ ben 21 Fe< 
bruarii. 

' >De0 Biographfe fe bommendeuren 

flitfcn ^rflammrtr ifrSn sSngermönlanb odj 3;^or?# 
/ifer6 ®ocf en , oiff (xfrfeber ffg ifrän Släbmannen i 

^ernSfanbf Johan Pehrsson Asp, fom toavU f5bb i 

ndmnbe Sotfen 0^ ätfpbp ©firb^ nxtr ^if^ nteb Ca« 

tharina Margaretha Damin, fom i fftt fcbnare gifte 

mcb .^rofien i 9?ora I Änaermanlanb ; M^istei Ja- 

^ cob Abrahanj Eurenius blef bef 4:be ^ttjlru, " 

2l64^ALLQUIST, StfPopen Doc- 
tor Olof Jf^ALLQ^UISTS ia) 

S5acn , (<0 2 onrcbnlng nf bcUa siftermSr , n>ar ^of:»öMrfef^ 
mouarctt von Asp Cousin txU frami* J5err 8Hf^s8?åbcf^ 

@ref«>e von Hermansson od^ beg ®9ffon# fömt ®m5* 

fler tia 25iifoj>en ifwcr ©fr enfln^é ©tlfti Doctor E, 

lic Ahtrin, bW^il^fcn mcb f[n ^XXlf M<|rgaretha Aspi 

Mcf @tam^3)?ober för ben Ointroducerade Slbeiifla iitÉ 

ten von Alstrin, fom tXt^td mtb Sonen f ActXiaricn i 
AonflL @mea ^0f?9{dtt, Matthias von Alstrin, tj 

Iwn öffledf meb b6ben 1790 i ®totff;o7m. ' m mmi' m ^mimm. 129 , Humero ■*—r ■ 

I ^artl/ ^önerne Herman Lud- 
vig C^), Gustaf Adolph (r) 

J7P9 ten lö November. Intro- 
ducerade 1800 ten 21 Febr. 

rä) Olof, fSbb 8t 1755 >ett 6 Junä i Sbilera» Ä«lMl* 
@frer ti>f(t^e studier t»t^ oreiro Schou, 04 Gya- 

nuiam i Stfrettfllld» fow &«» «»« ÄfttSL Academkn 

i Upfttla, ^)»oref!-t)«n oMc flere Wrtwuépwf r o# 

fctef 1776 %)rÄfWiflb. SÖr 1779 Promovefadet ^» 
<itt MagUter , 9(( Mef fjmma Är Adjunct ^»é Äprfa* 
feerbeil »ifc 5t. Cltn» gSrfarelinfly Do e tor -^entzcn ; 

1780 jBof#Urebifairt ^« e«fc»2>rottniii« en LOVISA 
ULRICAj 1783 be» sa AptU Äprfö^erte^ i ««eb« 
Pastorat t SBcfif Cti^i Nor^ »PO ^Prfa ^<m fSf»tii 
iöiffo»* fpra $r bertfter inwigie. 1780 ben 19 .j«« 

nuarii Mef i<m SDoai»?)w(l I ©eyi6. »(( ConstitueM. 
des 1787 ten 3 Jun"» ««» ""»^.'L '>\ "L'*'^?"*^ ?'^*' 

Men Ortliders fittftiflM, f«wfl« »ifffij»fcembetetr ^w«t» 
äa t«» t<n »7 i>8iwj«nbe September beforbrabe* , fe» 
tan iBl?o» Osander teton >«n »3 f^niffSenbe Junu 
mr wet Wten flfftSnsen. «f »789 ^<" ♦ *J*2ff?fI 

Sanunfl GUSTAF lli:si3fwer»J5«f»frettfttnt w^ Sötat* 
fflter, famt P««*s I Jtottai: Ä»f»Consi«torio}j>e» 15 
I fantma mlnat Eebamöt I »»ert arenter* mmin» 
na SBerettting , •« famma taj «etam»t I D"***»''^^ 
efwer Ecciesiastique mtxHt »Éawnwmn,^ ©4 
AMifalia Äowuisen fann f6r «oW, a« »nnpijt 
£S' fcaatzli Inrdtta Ecdesiastique etter A^t^fkttn* 
]>crhe« Expedirion, tnwrt iO»tf6r«nt« JuBe »a« 

i Tabell Iffierf^oaiaitsatoiien. tt i789 ti^ *»''«" <>i 

st » »73* 150 mmta m ^mmm Nuinero \/ 1792 luar 1)an p& fdtfaUnlnd nårtoatanbt uti Aonun# 
flcné Conseillc, »ib >Äömmar^ od9 Finance - ^renber* 
förebrogötibe; 8r i79>-ben 2g Martil ^abe ^an beir 
ärefuOfa^ men f^&dft fmdrtanbe Function, aft u|)n)agr 
ta S^atiB Wiaiit Äonimg GUSTAF lll. toib Deg b6b«* 
bdbb ^ meb ben ftfia fBift^ famt atr febermera ifymab 
ban^ Smbete (iab6rbe OflPkiera n)rb ben Äongl. SBe# 
grafmngen; unber be tina Hb upbrog^ ^nom ben ^e^ 
bern^ att inf6r n>är nu dtegeranbe dl&bMtStonuns, 
fft fSrtdtta ben fSrfia (Snbétjenfi* Uppfi t^an$ egen 
unberbSnifla begdran er^)6B b^n dr 1793 ben i? J»-. 
nuarii off!eb ifrSn ffn befatlnmg meb Cantzli^^ltren^ 
berne ^ iwarmeb Ecclcsi«»tique Expedition blef inbra# 
gen r od^ ^(renbeme (ii^be )>& ben fot bt ifrån d(bre 
ti ber n^ariL 

Utom bege gJrotmSrr f)av f)an U^ttbt StfFfOftga ffe^ 
re; £fmern)ar ftfindmnbe ir« Jubel-gdfl i tlpfalar 
o(^ ^ ^rdfierifoyejta «nb2ff<m fftrfattabe bef unber# 
bänigo S3etdnfanbe« &ftt)er Aonungen^ b& gjorbe pro- 
positioner, oäf buf utndmHb ttO Sebamot t StongU 

Ecclesbstique Committé^ti, famt tiU Theologi» Doc« 

tor, t^wartia f)an famma &t i Upfata promoTerades. 
X)l wir nu dtegetanbe Ao^nun^ 1794 btn 13 Sept« 
dffabe bef (^gftbetiga SroJbefannelfe t>ä Drottnings 
bolm6 ®(ott, bobe ban ben dran att jemte flere Kis 
fité Aerrar 0^ Wtån unbertetfna Protoco^et 

®dfom SSBeri» ®tiftå ^oITmdgttg be(tog f)an i 
SfkDerldggningortie od^ g6romd(en »ib 17S6, 1789 01^ 
1792 firend StiKbagar ^^ o4 toib be tmenne fiftnamns 
be nuirit Sebamot of Rimliga Utifottet ét 179^ 

beltog 1)an i Revisionen af Banca - SBerfet 0^ 

1796 { ben af Slfr^gdlb^^Contoirets ffirtMTthittg. Wteb 
Wixii ®tifté ^rdfferjfap fMtr ban i&ait tmenne 9»£s 
tm f item(tgen 1793 ^^ ^7%t fät ^mtlfet fSrra J^onbs 
lingarne af trpcfet uttommit; genom fttt bem6banbe 
fKit f)<in titt Edromerfeté t SBeri& fSrfofran, af md(r 
'g^anbe n^unnit tti^muntrlngémtebel f6r ungbomen^ 
od^ att famla af mdmier oi^ gpnnare ttt Btbliotbeq^oe 

af 6000 Volumer i ttt betpbeligt SKpnt^CabineU, o(^ mUii' m %mmån. i3i Numero tn rvaStt CoUcction af Mineralier. g6r iinfmAnna 
iinbcnt)inimsfn iar ian bcW (fffa^bcB fot^affatäts 
fFiaia<i npttigö Earoborfcrj genom tmn« omforg bkf 
tn S3of(;rtnbcI i Röefiö mråttab, oä) äi^triö Zibninp 
gen f5r ^raj?^r, feban 1797 utfomiiwn. ^<wi ()<tr 
gifmU^pran ria cfe giifc^SaKiTap för Staben oå^ ox$ 
fen ; en gaUig^Cassa tia unbcroSC för fnbanc etifi 
tet^ ^r^Jjier, ]dm utan eget fönuSHanbe ftinbe fomf 
ma i fafnab af bcforbran t\U OrdlnÄrle tjcnjlerj ^r 
meb mväcn Dinforg tnebclfi upobring oå^ äbpggnal^ 
anfenligt förbdttrabt . ben Ha »ijfop^^Snbemingea 1 
2Beri5 önfla^ne npa JComt. gfter ben pipif liga branp 
ben i 2Be.n6 ben 29 Marth 1799, bcitog ban i 
ben b5 formerade •ipjcrp^;BemebIingcn6 göromål, Dd^ 
bibrog fdfe attenaff tia famlanbe af 26,300 dtih., u$ 
tan i ftfnntrf)ct att vått c^ tt>ål anmdnba bem tit 
®taben« upriJttelfe. gör Sfrigt af trpdfet utgifwU 
äfffiaiga arbefenr fjfom Eccleslastlque Samfmgar t 
8 ^toäari en ^anb:;S39f 6fn?er Ecdesiastlqaens ^e^ 
forbringé^mSr, famt 1792 tn ber^Welfe om Jtonung 
GUSTAF III:g b6b j warit 2e*amot af flat låxH 
(Satnfunb famt Patnotljla ^aftaptt, o4 btwi^at 
1800 5v8 Siif^bag i 3?orrf6j)fng. 

Zia , berSning f5r bt$t f)ané ffirfjen^ier, tåitti 
J&anÄ ÄongL Wiaiit 1799 k^n 16 November uptagt 
^ané S3arn iblanb 9itbberj7apet 0^ Sfbeln^ meb SBa^ 
pen; &n gyllene 9lf&[ö, famt ttvuti tn, fr4n 
en ffvinflanbe tVall tiptodjranbe grSn tLofbe^ 
pvybb qtoifl. stolben belagö mtb co ftoavt bände ^ 
nttvtt cfvoan 04^ neöon tneö twtnnt BilUttcr af 
(ilfxDtVf famt mibt tnppA meb ett gyCIene Pii^när. 
chai-Vi^v^i btn ipna (Lotttuv s ^jtlmtn ^t bttiat 
tnéb tn af gulb oib fiooavt wxibtn :SivanQf f^xvaté 
ifvin upwåjca n4gra f Rotrf Sfcoer bwatanbva faU 
Sanbt QylUnt ^f, hfwtt itvtlta {yfer tn flittna af 
(IlftDeir; ^itlmtidtt eller bti få tattabt I&fcperret 
ar uixvånbiQt af gul^ , o4^ inxx>ånbiQt ftoavt, 

^n hitf URber SiiUbattn ()af}igt bM i Tforrfl^ 
ytng x8<^ ben 30 April o(9 ben 15 btrpå föl^anbe 

SI 2 Maji 160 m\)txi' t^ mimm. '^ Numcro foten en ftonrc brinnande ^nö^rfinut y pdff j ben 
codnflra^ tvt fmi tuaba pi t>n)«i;an6rA la^bcgvon^ 
fianU 3or5(orftDoc ; famt t ,btt anöta o4; treöfe 
ti>öa SiiM, en ®fm2>aH af (ilftoer, foffö b4öé of^ 
lODanf^ce oct^ innnbet; af en åttaubbiQ Biferna ^fcoen af 
(tlftoev. éftoaapå ffi(5en en mtb gyllene Zlvona pvybb 
(Cotnec^^ielm f utui; t^voilftn upfltger ftU b&lfttn 
en t alU liFa f^öan (Bttp 9 fom t f&rfla o<{^ fferöe 
häftet (>8« SCoIöen b^Uee af (n>enne ftoarta tiU^ 
bofnfeendt gapande ^rnar meö utffagne tPingav , 
^fvver (>cDt(ea iLofo^ecEee ^r b(4(( o<^ gu(6 , vhbt 
ocb (i(f|Der , fornt oftoer anffammand en ffadöran^ 

de jB«//e^ tned Oirden Coelum non Animum. XOQ btXP 

effer i denna to&tbis^tt Sr 1802 ten 24 Meji.Intro* 
duction pH ®totnfta SRlbdjare^fet. 
Oifit med Augusta von Norman, Doffer of ofmer* 

f!e^Lieutentnten n)id Sprenfltportjfe SitåtmtTtttt^ von 
Norman Ol^ of N. N. von Sodenstjerna. 

@on af den Hota £andf()ué(;äO(aren o4 3o fira Ar- 
xcndatorcn af i)tta S^tvrftaptt SBi^ntar, ÄonaL Äow^ 
mart)erren/ Johan Carl von Langen, fom ffref fffl^er^ 
re tia fötllti, »plfenborff od& SReuenfirtfen 1 Tttå^ 
tenbur^r född 1714/ b6b 1793 oåt af N, N. von Es- 

sen , SjoffdtAtti Directcuren i ©rcif^Watd von HBssena 

2>offer. 

étten åt JfrSn STpfflandf odj ^^rjlonimar ifrffn 
Friedric Lang, fom mar fidd i &ttttxn 1Ä42; Wef 
handlande c^ Banquier famf SBorgmclflare derflddeS 
Är 1690; federmera Stomerjf ÄejferKg 6it Äongl. 
Agent i iamtna ^tab. .?)an McfSr 1706 den lojarua. 
ni af Äcifer JOSEPH I. adlad med namnet von Lan- 
gen 5 fo3 dcreftcr afjfed, 0^ tir(öandla{>e ftg Sdnegod^ 
fen UicliH o($ ©radoD på diå^tn 1 famt mar (Iiitcli* 
5cn uti en .gandct6 angelilflenbet, ^omerffe ianbtf 
©tdndernefi Deputerad tia Äc/ferllga ^ofmef i )Bitn 
0^ dog 1718* ^rtn« gifte <!r obcfant, men tia förfin 

nämnde Friedric Frantz Ludvig von Langen mar t)an 

garfar^ Sader. 

' Sticht 9tö>t)a;8* o* SlMSmdtt. i6i umero 2l75.STlCHTvoft* Clas ERid Na- 

turaliserad dt 1801 te ; 28 Maj i j 
Introducerad Öc i8o2 Ocn. l3 
Augusti'. 

« 

f&t\)btt fitt fSrrft namn. 

SGar bH ifcfmcrjIe^Lieutenant 04^ 9iit5«re af ÄoitflU 

gff^r Ibfabc studier, Blef ()ran Sr 17Ö4 <tnfa^ 
sen i frigéfjcnfl, tUi t>»iffeni fcban J^on g^nomgÄM 
StfFiflige^SJefortrmflégrobcr/ ^an bemifidbe 783 odj 
1790 firena friö emof SJu^Ianb^ g^ åbasalabt i ficrc 
fircfoffanbc tråffnindar m^ätn manbom oej tappers 
Uti od^ blcf fliueligen fSngen* (Scban f)cin bkf hts^ 
friab frStt fSngcnflfa^en 0^ 5(erfommU fiff gdbcr* 
ne^Ianiet , ilef f;an Major , oä> 1792 3Ji*bare af StonQU 
@wdrb«^Ord€n , fam^ Sr 1794 éfwerjIe^Lieutcnant 
wib ®at»Iar 5o^^3^3öre dltstmtntt, uti.()»Ufen6c^ 
flåUnlnQf ^arit tia belSmng f6r bep ber$in(iga ttid^^ 
förfienjler, Sr isoi ben ä8 Maji ltxnruxbt6 infrSfc is 
B(anb ^wcnfla SiibbedFapet 0(^ 9(beUn, meb bibe^ 
i&aanbt af fttt f6rra %pffa 9(bc[iga namn# 0(9 ficf 
tia RBapen: iSn Se&fö, oftPA» iftin mitt i tn fluf^ 
tx>en till en ireöjeö^I af 6e# (>&iör öec €it tttan^ 
(el^fluta tDibfager# fom Q&t till ^thl^ne båba 
oeftta t>orn, fS aU öertgenom opfomma (renne 
Sålt. Uti bit ofra till biQtt , fom 4c gr^t , flSc 
ett nprefl till b^Q^t toånbt gylUne £eion med hp^ 
ptt gop; odE? uti öet &fra till VDdnflet; fom Sr roör, 
ligga Fot^cDte ftoenne Hottabe ^Sctare ? Soblar , 
med uödarne upSt toSttde f (>pirFa6 5i(leo Sro ftcar j 
ta I ^<f} omfring btm 4r ooirad tn grSn Haget^ 
ttwe. Uti btt ireöje neöra ^Sltet elCer ttTanfer^ 
fttiran af ftlfx}ott, tsoSjrer rStt upp ett Qthn^atibt 
SwPHtvib, fi en Utendel af ett btvg, liQQanbttoib IÖ2 mimti' m nmmm ^ 4\umcro I etolbene fot OJftranpÄ ^t^lben &t en hpptn Idr# 
ntVf^ielm,ptybé ti^tb en liteliQ^ielmtvanQ, mi?i# 
ben af ^vbnt r (tlftber o<f> thbt , ifvän &cDl{Fen up^ 
' fltger till n&ioi mer ån b&lften, ttt till (>6ffttvoinbt 
gyllctie ILeion, f6m i boc^ta ramen ()4nec ett bl^t^ 
faö 3dgare::Sabel i fuHC (>ugcff oc& i ben minflvct 
en till boQev floööratiöe btoit ^ona, mtdt uppi 
ptybb me^ uGlonungefia t7amn0:;C/iijfr£ af fiulbf 
front me6 en Äongl. gyllene Krona. £oftDerfeC 
omf ring Öf Slöert it i baaen af ftlfweVf men i 
grmiöen^ p& boQva (tban vobt ocj> p& ben coänflrd 
gront^ SBeforbrabeS febtrmera Sr 1S02 ben 4 ^ebru»^ 

arii tid ^DfWerffc i Armcen, o(5 ben 15 ^^aj» 1803 tlff 

ibfwerffe fSr S>a\>olar 2dtfa Infanterie Siegertiente» 
SBIef béb 1806 ben 13 Martii pd @tcnbal)W få&rb i 
gttoplp g<!m 

®ift web Elisabeth Tandcfelt , Jiofter af Capitai- 
nen, Otto Tandefelt, oc^ af gru Fredrica Toll , £)f^ 

mcrffe^Licutenantcn oify Slibbarctt af S^nsU ©mdrb^^ 

Ordco, Fredric Vilhelm ToU» 2)0ttcr meb gru Éva 

Heintzius af ^Jrilflerlfs ©Idgf. 
@cn af 8lpttm4f!aren wib ®m5fanbg Cavallerid 

Slegemenfe^ Adolph Johan von Stfcht, f^wilfettr fC' 

ban ^an wib fyra &t6 ålbet förlorat jtna Ptdlbrar^ 
Mef till studier o(ff wetenffapct af beg floatingat af 

X?yllerpamp(f e 0d& Siifversparre S&fferne nnbtTf)&tten i 

^tvattfttr lan gfrf i Ärfg^^Slienf!^ bewiftabe §dlrtX* 
get 1718 i SJorrfge odj blef flutcligen ätpttmajiare j 

^abe i fftt grftC N* N, Siifversparre» 

éittn fjdrleber ffg ifrSn Ptolomeus von. StlcM af 
Stjff abelr font fttfatfabeä ffrSn Slpfflatib fiir@it)c# 
rige^ cdS> blef f6rft Consul för SEyffa ©fdbernej bersr 

efter GencraUAuditeur Wib General-Gouvcrncmfcntct i 

©Wncr i \)tt)ilUn ^efldrintng ben Äongl. ®mcn* 
fta p^rmpnbarc Stegeringenf unber Äonung CARLr 

XI:» ntfnber5rigf)et r åt 1661 hen 7 September i 

anlebninft af ett upmifl Zvftt SföIbe^SJreff uptog 
(onom Ibtanb (Stöea SiiUti Slbel^ meb bn)e(^Saatij)e 

af mmtii m sfMSmto. 1 63 Numero ^f ftnn ?56rf<Jber^ 9?oiitn o($ ^aptn, fom luar: 15« 
web galt c<^ blitt iLofwttt omcitftven gulö &hlb, 
bxvatuti fl&vtn qvhn ^t ,y p& %wilfens w&nflvit 
ftöft dr f&Hab tn med 9 (leg f ocfeöö Sfea ba?e , ocfr 
oftoanpä SFdtöen, fit meö Kratta pryMoppeti Corj 
iter^öfefm , p4 t«>tlfett fps en ^vlil? IfiP ffie6 Q^feg^ 
C^aff , ettteflati CtDettne till ^Iffett gula o(b bli Töufs 
fel(>orti, ^nn blcf b6b i ©torf^olm od^ bcgrafmcn r 
,i St. Gertruds effcr STpffa Ävtfan berf?dbesir .gif* 
'tneb *of*gr6fen N. N. Forbcs, fom tvav en DotfeV 

af 6fl»erften, Jacob Forbcs fiU éunb Od& af Maria 

Lilljeram, f)tt)ilten toat Qtifa efter SRpttmdflaren, Påi 

Sölfvcrann, 0^ SDotfet af .^pof^Cantzlercn, DoctorNi- 
coLaus Chesnecopberus , abfab Lilljeram. 39eb 1)tnnt 

l)<tbt f)an ihlcinb flfere SS^rti , Sonen Sipttmiljiarcn r 

Joban Adolph von Sticht, fom meb ffn ^ru Cathari- 

nä Gyllenpamp, b£ef ^cttfar titl ofwanndmnbe bfp 

XOttfltn 0^ Stibbaren Clas Eric von Sticht. 2l76LINDERSKÖLD,^\Vor>tn Doc- 

tor Jacob Lindbloms {a^ ©ö^ 
ner/ Axel Johan C^^ od) Gi/- 
ST AF Adolph (0> dblö^f ät 
1802 ^en 9 December^ oti I^* 
troducerade åt l8o3. (a) Jacob Lindblom, g^bb 8r 1746 ben 7 Aiigustii 

u|>»5 JBlotfebo SReaementÄ Pastors Söofldae i @feba 
€ocfen 0^ ibflergof^Ianb. (Seban ban i. några ^r 
eri)Sffir privat Information I ftna g6rmbrar5 t)U«,bref 
ban Sr 175Ö intagen t ginföpinga Schola, od^ fom 
fir 1763 tiU Äongl. Academicn i Upfala. Ojorbc ba 
pgfMjanbe firet en utrifee tefa, oåf fiterfom Sr 17Ö6 

8B 2 tia \ 164 mmn' m mtmm. - NumciO eSMHi ila Acadcmien, Ht 1)an tlK jttt fivitV fOTtfattt stu^ 

diernej afiabt fltTt Sdrboitté^prof 0C& blif åx 1770 Phi- 

losophize Magtster^ ^77^ Amanuens tOib Äcademiros 
Bibliothequcj 1 773 Docens i Latinffa ^åltalig\)ttcn 
Od^ Stats-gdrani ^776 Vicc-Bibliothccarius; 1779 Pro» 
fcssor Extra Ordinarius jnebfirffrU lin r od& ^7Sl 
Prefcssar Schyttianus Voit> HamtlbC AcWcmie , UTlbcr 

\)mtftn fpflaé ^cpribanbc , i)an åf er Mplffmabc be 
af Testa tor 3 frrtmicbne £>err Suf^^ällbgt^ griDcrre 
Johan Skytte titt X^ubtl^of f&rcj{riffie l&rbomi>fifn\nsr 
gar mtb ben SLberiga nnsbomtn, bem ^Sgtlfali*' 
l^and fSiciit Siomma Gustaf iil, jemteW ttxiraiiir 
be §flti# Äongr. ^égbet Äron^?5rinfen ^ mdr nu 8?er 
geranbe dUbisiit ÄOÄung, om I)6f!en 1786 t&ittB ber 
mifla, meb forflaranbe af JConungené ^(ga mdtber 
|)ag fifmer Professor Lindbloms ()drmrfr ^baflalagbe 
nit od& ifidfliglje^ ^^marfSvutan ben »befiga iingbor 
men fiB en biHig erfdnfla f6r Professouns oförfrufr 
na bemficanbc bdrwfb^ fdt mib f)Mt afffebéfagonbe ifrSnF 
Academien fainma Sr, flå en aKinne^penning, ihcb pdr 
flPrrft: €111 Äminnerfe af en ftffaö amfSrarr i e>r 
SFyttefTft låvbome s Sfntngarne. 2)en lö December 
bcffa Sr, tdrfree^.Ji^^fig^fatfg Äontm<^enr uppÄ 2inf6r 
ping^ ©tifté ndiian en()drUga fattclfe^ beforbra öor 
nom tfff »iffop berffdbe^r 0^ bttf genafi bereffer 
95rdj?«)igb. 1789 ben 2a Maji otndmbr^ i)(in tia 2tt 
bamot af Ä^ongK 9forbCiernc?Qrden, bd 1)(in fog tia 

ttKtlfprSf : Integxe ac LIberc. JIBiir Jiibei-gefien i Upr 

fala dr 179^^ beftvarabe l^an fdfom Primus ben férer 
fldlbte Doctors-frdgan 1^ od& blef bereffer TBeoiogix- 

DoctOTj 1799 ben 16 November blef l)(in Commen* 

deur af ftfiberör be Orden; ()warpd ^ané ^onsLWflayt 
xc&T nu SRegeranbc honung ^ fd mdl i attfeenbf titt 
\)an6 attmånt fdnba Idrbom fom tia bef d*agalagr 
be nit 0^ frobet/ nnbcr >5?gf!faifg honungen* 
cc^ S^an^ Äongl. SKrtj.f^ ©gen Stegerfng, fann i 

di&bn gobf dr 18O2 ben 9 December, att upl)bia 

bc| a3am od& eftcrfommanbe t SIbcfigf ©fdnb od^ 
warbtgl;etf mcb mimn (tf Lindcrsköld famt SBo^ent Numcro mitch té mmån. i65 l£n tToS gånger Flfiftren oc& ttöÄ flängec btXab 
6l?ol6, «f ttcare btvmebtlfl formerade nio 5*lO 
^e( for (7 a e Ter ofra bhc(va Sv af guI6, öeC an6ra 
elTer ofta meöreifla, bWft, oO} if&wibQte, btoavU ^ 
unnat af Qulb,^o<^ bxracfannae blått, (å att fem 
S&lt åto af ttulö ocb fyra bW. 3 5et mtbUviia 
Silttt, fom 4c af gulb , fynee ett Öeofpeoole ililöt 
fwavt J'Qtria-chnl.'Siovii, 0C& i f)wavb€va af be till 
l>orer o<f} wånfltv nivtnaU ^frtnftK belåtne bli 
S ten, en femubbia gyllene ^^tiev na, JDeti bpna 
(L^rnfrtf^/elitien, bar 'm af gulö oct? bläff töriörn 
^ielmfrand, ut bxx>ilfen ttoenne Hinbblommot af 
nutuiti^ fÄrg tiptotxfjraf p5 en o<b fannna gtonftans 
be qwift, cftDaiitill tneb trenne Tblom^itmav for^ 
(ebb, oct? fiedanrff med tcrenne florre tinbloftfom 
utflS bef ena (i [ b^ger , odb bet anbva till roinflev 
fvån qwiaen. VOapentåået eller bet få fallabe Aof^ 
toivtet av titan(t(l af Qulb o<b innanrHI blitt. 
&tt)(ivp& ^nn u,05 btn i MartH, i nnlcbnins af ^r&f 
fterflfö}^ef6 enHöiga taUdftf wtrnimbcé titt ®wca 3?i* 

fetö ^(rfCsf^iftop Od^ Pro-Cantzlcr för Acadcroien i Up* 

fala. Utom frndrre Acaacmiffa arbefen famt åtftlU 
Hfla SSmlnnelfe ^ Slnl oc^ Parcntationer , \)aT i}an &r 
1790 rtf Jlrpcfef iirgifttJif ef t fuHjIiJnbigf' 2afinfft o* ' 
©wcnflPt Lcxicon. ^r 2ebantot af 2Bcttcnt7ap£?Socic- 

tcten i llpfafa, S£itttTl)Ct^f Historise. odjl Artiqvitcts- 

Acadcmien i Sfo(fI)Olmr förutan åfffiöiga anbra utf 
oå^ inlinbita låria ©amfun^ oå) öar f6r fftt ®Hft bt^ 
wiflat 1789/ 1792 od& 1800 Srcnö Siif^tagar^ 

®iff l:o 17^0 nicb Gunniiia Margaretha Froodtn , 

fom bfef bih Är 1783 oå) begrafwen i Upfala 2)ora^ 

fprfrtf £)^tcr af BibliotHccarien ot^ Extra Ordina* 
lie Professoren mib Acadcmicn i Upfala Bcrge Frön-, 

din. 2:0 Sr 1784 tticb Äantraarfrun f^oi bå marans 
be j^an^ Äongl. S?i3fya Äron^^^nnfen^ Demoisellc 

Sophia Ulrica Söderberg, Assessoren od^ SRcseWienW^ 
Sdlfffdrcn, Abraham Sötlfrbergsr ©Ottcr. 

<?on af Contract^jjf^rojien o(^ Äprfo^erben Sfwer 

£bcne»i Pastorat i ginf^pitTg^ etift, Dottor Axel Johan 

ae 3 ^^«' i66 gttMier?* e(^ W>tUmån, ■ Numero Larsson^ Lindblom, f5bb Sr 17^3" beil 25 Junii , 
Jböb 1797 btn II April (<*) 0d& af gru Regina Mar- 
garetha Pallavicini, f6bb &X 1713 ben 29 September, 

i>6b'*793 ben. 20 Augustii, fccäoc begrnfnc i .Obcnf^i: 
ttn ©ocfen^Äprfa. Joon töar Wrbig nf en garamnl 
Sfaricnfl? äbclifl ®l&atf 0^ ©ottcr af en granff a^ 
belc^man, Jaque Paiiavicini, («*) fom unber £onung 
LUDVIG XIV:s ajegering fér SfJeligione förföljer^ 
fe flfpdPtabe ifr^n JJranf rife od^ nebfatte jtö i @to(f# 
t^odn, (^n^arefi ^an b(ef J£)antt(anbei oå) bos är,i72i, 
famt af Magdalena Toutin, \)år^ammanbe af ttt gams 
malt fövmögéf J?anbel«t)ué( t j^offanb; f)toar6 Slffom^ 
lingar dnnu florera i SfodP^oIm. 

(6) Axel Johan Lindersköldj ffibb af f6rra fliftef Sr 
1 78 1 b(n 24 , Fcbruarii. QfttT ibfabc studier f6rfl 

n){b AongI< Academien i Upfalar of$ febermera toib 
@rclfémalbö Acadcmic, ber b^n reban p& fitt i7:bc 

&X UtQaf en pisputation, Unber titul : Fata Areis Stege- 
borg, fam^ fluteligen tt>ib AongL Academien i sibai 

^engagerade ^n ' ftg 1802 ben 5 J"l" i Äongl. 

Waiit^ oå> SliUti S3erg« ^ Collegio , ber ^an fäfom 
Vicc-Notarie bjef fjenjlgöranbe; 1804 antagen fitt Ex- 
tra (*) ^rojien , Doctor Axel Johan Lindblom * ^abe btn 

mflfpnta od^ dttifa ypperliga bugnaben, att 10 &r 
fére fin b6b få Officiera it>ib fin @on^r ofmannilmn^ 

be Érfe^^ijfopen Od^ Commendeuren Jacob Lindbloms 

inmianing i fd\^o\>és(Smbtttt, famt atf n5gi*a 5r 
berefter 1790 jira fftt ©ulbbrfiffop meb en &l\fab 
Snafa. 

(•*) .Cm PällavicinjTe éttm: @e min Stbeliga Matri. 
kels 3;rebie 2)el pag. 103, famt ^minnelfe ^ SEalef ^ 

b&Uit Öfwer gru^roflinnan, Doctorinnan Regina Mar- 
garetha Lindblom, f5bb Paiiavicini, mibvbe^ iorbfd{{^ 

ning Sr 1793 ten 30 Augustii i £)ben«ml Äprfa. / \ mhitxi' Pd) 2(M8ntdn. ,167 Isumexo 2177 2i78 tra Ordinarie Canlslist i ÄonflL 3Saj:f^ Justitiw Rt vi. 
sions Expedftion; 18O5 fccn I Martii i Siaber Uftldttlb 
tia S^oU^unfart, c^ i8o6 Constitaeraä Scbamot i 

ofwanndmte ^ongK ^erg^^Coiiegio. 
(cl Gustaf Adolph Lindcrsköld; f6bb af fcbnare fliftct 

&r 1786 ben 6 Augnstii. fdUf Student toit Upfala Aka- 

dcmic 1801^ o<t 1804 ben^9 Maji i 8?5bcr iftndm^ 
fiir gitnbritf toib Äongl* ©fitfta Garde*. Stt^mtnUt , 
nu mera ®men^a Gardet. 

éften tdrlebet (tff tfrS» »onben i J&offlab^ »p 1 
@Ian j()amniar6 ©odPett i 3?erite r Olof, ^»Uf en roar 

en garfar^ gar tid ilrttf^i^OPtn 0^ Commendeuren, 
Doctör Liadbioo)» 

v • 

HÅKANSSON af, Anders; 

aDlab k 18OI ben 28 Majij In- 
troducerad i iK ibbace ^ Classen 

i8o3- 

agsar b« £anb«06fb!tt9 6fwer JBlefinflC 2dn t^ 
Stibbare af 9?orbf!;erncK)rdcn, 

jDef Biograpfaie fe Commendeurcr* 

EDELSVRÄD Adolph;^^^^ 
lal) ör l8dÖ Öen 9 December? 
Introducerad år l8o3* 

Äaffab fSruf Meinander. ®fref fTa HDf ?)arbara @(J^ 
fen' i ginlanb^ oc^i roar bS ganbj^^bfbtng fifroer UleÄ* 
borgg £(fn famt SMbbare af Ä^nflL ©tt>(Srb«^^r«^«n- 

g6bb år J762 ben 5 Maj^ P& ?5arbala i ©ulfawd 
©orfen od^ Äpmeneg^rbö £(Jm 

efter Ibfabe studier; Bief \)m 5r i77Sbcn 26 Mar- 
ta Vciontaire wib ÄonflU @at5olaiir Segare > 177a htn 

/ 30 i68 mWci' Mj SfbcKmait. s 1 umero 30 Junii Corporal Wib ^0r\sU (Jtttelflfe Dragoner afeg^^ 

mtnttt. åren 1776, 1777 0^ 1778 wax I;an ticn^^ 
flSritfibc tt?ib berif untcrv^ éfh>erf?cn o<6 Siibbaren G. 
M. Sprengtportcns SBcfal t @a\>olari fiOffirorbnrtfce 

Rccogftosccring , ofl& blef 1779 t^tt »3 April 5<Jnbrirf 

xoib kongU ©öookir Htta Infanteric-Stcgcmetifc, od^ 

X784 ben 25 Augustii Licutenani bcrjI4bC?. X>å tvh 

gel ^r 1788 utbvaH emellan g^werlfle o^ 9?pf(anb^ 
Mef I;an meb Sicgemcnfet commeriderad, od& ajorbe 

bttta &t^ Campagne unbet b& U>ar^bt Brigade Che- 

fens, nu mera en af SHikt^ ^errar^ General Lieute* 
nantcn m* m. Jperr gri(;crre von Stcdfngks Sefdf^ 
famf toax berunber, 1)tta tibtn ticnf?a6ranbe tolb Bio. 
qvadcn af 9?9Jfa gdjlningen 9?pfIott efter förorb* " 
nanbe bitrdbbe f^n 1789 fSf^m stabs- Adjutant BH- 

gade-Cbc£en o$ Zanb^^ifblTiStn t UU mera Gcneral- 
Majorcn, griberre S. W- Carpeian, ^tt)ilfcn ()UfWUbtf 

befälet itf Sarelffa Trouppame od& förfmaref af Sa^, 
relenö s^&M wat upbraflit; lr\)6a famma 5r ben 

21 April Capitaines guBmagt wlb @at)Olay Infanterie 

Siegemenfe. sSr 1790 förorbnabe^ ^an tiff tfrvtu 

Adjutant f)0« Brigade-Chcfcn od^ i6ftt)crf?CuÄammar^ 
Sunfaren, Gencral-Majorc^ m. m. ^x\i)tTTt Fabian 

Wrcde, od& beruttber npft;ab i bagelig tjenilgSring, 

famt till fltXt fdrffifte commendcringar o^ Expeditioner. 
@amma Sr btn 8 November erhöll ban Majors 5uff^ 

magt i Arméen, S3en)i(iabe 1792 ffifom af (Saryolax 
Infanterie utwalb Kegemeptö Suflmdgtig, Äongf. 
Ärig6^a3ef(ffeté ©ammanfomfi i @totf(;oImj transpor- 

terades 1793 bttt F^cbruärii tiff Major toib jtflnÄmn^ 

be Siegemente, od& ftcf berpS 1794 ben 9 October 

Compagnie^ mcb Capitains lön, SSr 1795 blef {)an com- 
menderad, att i&]Om ÄOHUngcn^ Adjutant bitrdba bcn 

tia General - WH&n^inQttié förr^tfanbe mcb Äongf, 
^flerbottenéf SiegcmentC; tiffförorbnabe fSfiinUtuSptXf 

ren , General - Majoren , gri^crre A. Aminoff. SBib 

ginjTa Arm^ens upbrott 179Ö I ill SRpffa grdnfcn/f6r# 
prbnabe^ l?an tiff Brigade -Major- tt?ib ^a^olax 0<Ö 

Qaxtlf mvixxi^ t^ SfitRmdtt. 169 NumexQ vN QartlSa BxigÄ^nc, ^^runber f)M titita fbrtoalta^ 
be fjfwirjAdjutants tjcnfiett toé tip^itdtnnbe Gcncral- 
Majof , Dd^ beforbrabe^ famma ^r ben 9 October titt 
ÄoTiimgen^ Gctic»l-Adjutant of fit^Qtlrii famt 6firer^ 

ffe^Lieutenant i Arméen j 1797 ^Clt X November bltf 

^a» SRibbare af ®i»drbfeOrdcn. 

Utibtr )ianb^^ifbinstn o(^ dtibbaren Samuel af 
Forsellcs cT^Sffiie tienfilebi5t)ctf 6(ef l^an år i8o» 
i)en 2 Augustii Constitucrad , ntt förnwlfa 2nnb5bfif^ 
btnge^Smbefet i Uleäborgö Sdn, b^^armeb f)an forf^ 
.for tia ben 13 April 1802, bå ^ané Wiaiit förf fa* 
mbt fy>nom Jit$ Slåbxga toåU>d)aåf nteb b^forbr^n 
famma bag titl Eonbébof^ing 6fi»cr beffa 2&n efter 
' gatibéböfbiiiflcn rf Forselies, fbm ^)S -unberbSjufl 6e^ 
Sårm trf^Uit Mbi^t ofjfeb» SCiff ptterligare n^eber* 
mole af Aonunaen6 9Idbr tdcffed ^an$ a7;ai:t ben 9 
December jtflnomnbe är up^6ja bonom i ilbtligt 
SfSitbf beber o(^ wdrbigbet; mcb SBnpen : ffiö bl4 
^Ifold; belagd meb en Btolpe af cfulb, bvonvi f^re^ 
flÅired etc tneö ubttti upwånbt blitt fw&tbfodf} pi 
t>tDarf» Hba om Sfo(ptn fyoas frenne oftoer (>a>acf 
aoöra f)Alde, ocf^ till boget wånbtfpvinganöt^tvs 
tneliner ef ftlft»er. JDen &pna (Cornersöjermen de 
fotddfC mtb en of gu(ö ocf^ bl&tt wtibtn tvane $ 
nr ttDilfen up(liga ttoenne ^onor, 5fn t>ogra af 
(MftDct ocb öen n>dnfh:a bWf bdggt med gylfene 
^tdnger forfeböa; ocb emeUan dem en gyrienr Fa^ 
sets, eller tiprdtf fldenöe 3ipå) nun ^Inbtt till (>§« 
ger xvånbtp 0(f} Bfaftet rmb ttt Kiefnippt ombun^ 
^it tt>apentddfet dr i öagen af c^ulb oc{^ j grnn^ 
ben tUtt 2)$b 1804 ben 4 Martu 2 UfeäBorg o4^ bev^ 
lldbea begrofmem 

®ift dr 1/96^ bens April mei (StiftfogrWen, 5n#. 

berrinnon - Sophia Magdalena Carpelan , f6bb 1779 
ben 'l Martii, ©Otter af General- Majoren, £anbö()6f:? 

tingen oä) Commcndcurcn meb @tora Äorgef af ©marb^* 

Orden, grif)errt Johan Fredric Carpclan, oiff (if Jru 
Magdalena Mazia Norin, ^j?cr?3iotter af ©iCen^Fa- 

• ae ^ ■ bri. 170 9^M' oc^ sri»(Bmdit Numero 2i79 ■ \ briqueuren^ Jonas Norin, ocl^ af Magdalena Maria Elf* 
ving. 

®on rpar ^<ttt af ganW r Secrcterarcn od^ Äronor 

SStfaÖninSémanntnr Johan Wilhelm, Mernanc1cr,'ocJ 

af htf nu mera &fxvtn aflclma ^u(Iru^ Maria Krogius, 
åtttn it ginff o<5 ()drflanimar ifrÄn (SaDoIajrffe 
Mtn af ÄpmcttcgSrb* 2<Jnf uri ftwfrfcn Province 
iaM estnbtm, ^arbala bubbla @atert odd ®fafre# 
Siui!()0f meb unberdasanbe lågtnlittti ^ .åx Jbtlåatn^ 

JFÄRNHJÉLMy HenricGe^ 
org; aWa^ dr 1802 ten 9 De^ 
cember j Introducerad i8o3* 

Äa^fa^ förut von Kjerting* 

SBar bS &fwcrflc för ginffa Fortrfications-Brfga^ca 
odd aiibbare af ÄouflU ©»drb^^Ordcn. göbb Är 1737 
ben 17 Maji i SEt^oréSferg ©ocfen t ©cflrtflanb. 

Uttber bet \ian ibfabe studier, engagerade l^an ffg 
Är 1747 ben 10 April Wlb ÄongL Fortifications-Sta- 

ten, b»are(l |>an Är X757 ben 14 April freforbrabeå 

tid .UnberKTonducteur, od^ Constituerades bet 9Äf5(;anbe 
Aret ben 5 Junii tifl Conducteur* 6r^6Df ben 21 Septcm* 
ber 1763 Confirmatton VXtb tour tfrÄn Constitutoria* 
lets datum. SSr 1768 ben 27 September blef ()an Lieu* 
tenantj 1775 ben S Martii Capitaine: 1783 ben 2g 
•Augustii Major j 1789 ben 13 Junii Cfmerffe^Licute- 

nant o($ ben 22 i famma mÄnab ätibbare af Jtongf» 
SwÄrbj^K)rden , otj^ 1791 ben 24 April 6fwerf!t f6r 

Sinffa Fortxfications-Brtgaden; ()n)aiL9Ä J^aUå ^OI^aL 

^a\\t tåitti Är 1802 ben 9 December, i anfeenbe ttll 
%<mt berömiudrba p(( reberiga tjenfler ^ \xp^a bonom 
t SIbeltgt StÄnbr t^eber odl^ mdrbig^et, gifwanbe ^t^o^ 
nom Hff SSapen: iSn 9fS[6r genöin err tfrÄit de 
f>esae neöra ^rnm . till miiitln af &fvDetfla ft öan 
tiplopanbe 8pe(6| i (renne ^dU ^uttti. 3 bet me{^ mbcrS- r(5 mmmån. .171 Numero 


Utfia, fom ar af gul*, wtfar ftj pi en fKppa I 
öafttxt af natiivhg fdrg, tn M Bastion, p&^xcats 
bern ftbM omgfftrert af ttctnnt ^alfttci, till f&ts 
^fit vobQ,o<b tr^b gcoiia Xronen fotrfcdöa, famt öet^ 
oftrer lr<nite ftrarfo brinnanöe Granater, en 6C& 
taxJ fafta* 3 öet f>igta SUM,fom Är bW^, f>rc# 
rommer en öKltn af filfcoer , odb i 6et tSDänjtraf 
fom åfwtnltbeQ it blitt, en Ä|eieet»fe tagö fam^i 
Ytianruiraö CAar^a af f?[ftt>er , på bvodte cfa>on'irC 
uiwtiiabt bet ett 5*nninft6tx>ert dr ttänabt Jbea 
p& 9Hlben htvilatibt Corner ? öjermen dr bttidt 
wtb tn af gufö ocb Wdrf fldfaö öielmFranij^bwar^ 
ifrdn pi^gvVent. St-.ncjer dro iiprepe rtrenne bi 
>Sanor , mdrf ta ben boQta, meb dögl^faUct öana 
maf.f Konimg GUSTAF IIIzs oc6 ^en todifyf ra med 
»onung GUSTAF IV. ADOLF S \>hqa ttamns^ 
Chijfrt of gufö, tntb gfUene Songl. 2lrona befdcft. 
S^mtllan S^novnt fldr c» me5 Speffen upn>dnd( 
Brodrö, 5^f)e( af gulö odf} ^ringan af ^(fiDer,. 
ixiibb genom en grånf?ai3^e £agerfrans« ^hfwtVi 
ittf fom omgtfToer ^jelmen o<b ^Co(5en, dr igruor 
den blåtti oc^ i öagtn af guI6. 

iSift 5r 1775 *^n 16 Martii mcb Brita Margaretli» 

RoUhoff, f6bb fir 1760 ten 13 April, S)oth!r af »ruff^si- 

Patronen, Herman Hermansson Rolthofif på fftO]fbb^ 
i ^txmtlanbf 0^ af Catharina Fjelioian. 

^(tn dr Son af Hcnrlc Georg von Klerting, fSfcJ 

1683 ten 28 Januaxii i Qfllanbf fom f)ax titnt fäfom- 

Officerare. linbCt ÄOnung CARL XII:s SJeflcrinfl, »i 6 
©refme Levenhaupts Arméc, odj bc»riffrtM fdlfflagct- 
btn 29 Junii 1709 mib $ult<tn>af f)toau^ ^an (pd{i:> 
flenuTibflappfånaenffapen ocl& placerades p5 äBeffmani» 
lant)^ diegemente; mtn 5lef dr 1723 Lieutenant xvib 

fielpnge ditQtmcnttty mcb t)n>llttt f)ön commenderades 

or 1739 i 5i«ff<^ frigef; cdji 6Ief b6b 1742 unber d< 
terfSget fiH Swcrige, S^an Mef gift Sr 1728 ben 24 

April meb AAna Helena Hellvig, ffbb I7|2 ben 8 

'3E.2 Febru- 172 ^6^^a:e« e^ mtmåsi ^ Nui&ero ; Februarii, tbb 1783 brtl^4 J»»"» (^) 2)0ttcr öf Ge* 
neral Supcr-^InteDdenteii 4 8ICD€( HdWi^, meb Aqosi 
Helena Hdlvig« 

. étttn ix ift&n Q^tanlL 

2t8oANKARSPARRE, Johan 
• Carlsson; a^iol) Är l802 ^Ctl 
9 December; Introducerad Ät 
l8o4 l)en 24 Novemben 

SiaHa\> férnt Thingvall. 

SBar tS t^xotxfU roWS ^tonfll. Amiralitetet m^ 8?il* 
käre nf (gwdfb^K)rden. 
g6bb Är 1739 ^n 8 Martn^ gffer tWfara &« ibfa^ 

be studier, bicf %atl Är 1753 ^i^VolontaiJC »ib Ami. 

raiitetct, tå^ fljotbe famntd «r en fi&rcfa mcb en- 
Äronan* Böffbraflare, fntnt f5{janbe Srcr fpra farffU^ 
ta fiårcfor ^jS J^anbett^gartps i t%tx\ibx\. ^x 1755 
bm 5 Maji Mef ^an Unber^®few<^re nrib Ami^raiitc. 

tet, or^ commcndcradcs pÄ ttlos^f^Upptt ^ibtrmattf 

lanb pSefrSifilÄg fia Sreebcn;afn>ef ; bcnrn December 

flffllimnbe &r Amiralitets Constapcl. S5Ief tfttt flu^ 

tab ttfa i75öf commcndcrad till 9?orbfi6n, ffirfl pS 
6rrofliJ^fc)>pet Jpcfen^afcfr od^ feban -pS Sfcppct 

Sparre; 1757 beit 22 April Cadctt nJlb Amiralitetet, 

edj fhrarr bereffer Commenderad på cH Siöråg 5t 
SlorbfiCn på ©feppet @6bermanlanb. S?r 1758 n\ytr 
tiabt l)an Jefa Äref fixtl&^ninsinnfmb Cadctt-Corp- 

«en , Dd^ felef 1759 commenderad pÄ '©litÄflet f förc^ 

ning meb Stpffa pottan f éjhrfiön, ©amma 5r ben 

28 November Officeraw Wib Cadetfe.Corp«en , t)(^ SioVf- 

be i76<5 i ^otnmerffo' frfgef Offfcers (»jetifl p5 Gaier- 
Escadren, 3ir 17^1 tri)6H ()«n ptfcrllaare uttberwie^ 

ning Wfb Gadett-€orpseii, ,{rtni* Utltträlct examen^ 

. ^702: . 

(<>) gm Anna Helena Hellvig f?if f pft fenorc gfffeir 
1748 bett 28 Februarii Capitaxpe-Barthold Lorentz Rid- 

dcxatnöm, lue^ (}tpUfeti ijon Ute dEgbe n%a SBoru» mtiM' (5(^ mtmåxL 173 r«uiDero 

' 17(52 ben 13 September Mef ^fltt Amiralitcts-Lieutc» , 
nant , cd^ erf)6f( famma Sr på 3 år UtxiM Permission. 

Unbtx tenna lib siorbtf)an refor tid (Sngtanb o(^ 
SPorfiigatff ib\ att xvinna cngagemcnt } «frife6tienfl} 
tncn b& btt t anfcenbe titt btn intrifiabt aUm&nna 
frctin (Tog 1)onom fcU^ fä äterfom i<m iiU Qarl^t 
trona f oc^ gjorbe 1764 ^i«nft ^W ZönM, o(9 1765 f5# 
fom SöefÄIJafware i^& eti Ärona finffbragarc tmmit 
fifircfw. aren 1.766 tid odf mtb 1769 töar i)an åttt 
ticnjlsfirttnbe tio 2anb6 w^ firen 1770 ocö 1771 toib 
tipa Dorfffbpggnab* arbetet i SatWcrona; fljorbe 
8r^ 1772 Adjutants tjtnjl »ib Volontaire SJegcmen^ 

Mf od^ 6(ef 1774 ben 21 September Capitaine mib 

Amiralitetet, ©jorbc bettft fömt pSföIjanbe 5ret tjenfl 
tia ianb^f famt 1776 f^ifom S3efdn)afmnre »ÄÄrono^ 
JKaflbragare trenne fjSrefor, odj Är 1777 commenderade^ 
Ijfin *yS t)r(03éitfFregattcn Uplanbr unber en fifirefa 

tifl aWarOCCO 0(Ö S^niien. 2Bftr år 1779 commcnde- 

lad pfi ibrlo3c^^@f eppct ^rméi Gustaf St 97orbfj6n , 
famt 1 780 Ä npo commenderad på gregat-ten Uplanbf'' 
imbcr en Contoy-refrt åt Spanjfa fi6n. SBIb tiHfdU 
le of ben 1781 wpfontne efbéwSban på brlost^t^Upf 

{et Sophia Albertina, föfte ^ön Oflfltabt aUi bemö# 
anbe, ött bdmpa elben, nten fSrgdfmei^,^ (^martvlb 
f)an blcf iria brdnjb odf fSrnb. SI ef frqjrt -berefter 
Sfibbare af ©wdrbc^^Orden, odj &r 1782 f6roronabci f)art 
Ull tjenfl.q6rin9 »ib (Sfe»^»)t^I;»arfmetr j^njormeb (;rtti 
fortfor ti rr år 1788/ bå friget emettan @»erige od^ 
Sipf (anb bSrjnbe^» »emiffabe bertwber f^fom Sccond- 
Cheipå ^rrog^^SfeppetsiröH^bcttaÄr b. 17 Julii,gj6* 
flaget »ib ^oglanb; odjblef ben 21 i famma mSnab 

Major »ib Amiraiitftet J 1789 bcn ^6 Julii fäfom Chef 

på ^fregatten Thetis (Sjötrdftning^n unbcr £:lanb, od^ 

giorbe famma Sr ©j^^Expcditfonen mib Eskadern åt 

?JorFaIa irtb. S5ib 1790 ar«5 b6rian f6rorbnabe« (?an 
ftf ben ÄonflI, Comittéen» att antaga I galmar i&n 
f6rt)9rbt ®JofoI? ffir flottan f od) be»ljiabe f^bon fS^ 
fom S8efdlhaf»arc på brlOQ^^^ttpptt gdbcrne^Ianbet 
Änfattet på «et)el; ©iötrdffningarne ben 3 od& 4 Ju. 
•ii mib Siöffa gtottan »ib eronflabtf fornt ben 3 . 

3E5 , jiiia 
<■ smtxh' m siMSuiOtt. Julii fienombrufmngen af 8?9ffii flottan utnv 9Bi^ 
fcorgd »vifetu ^Söcforbröbcé bcrcfter ftiTndmnbc Sr ben 

17 Julii d|I Ä?fn>Crf!c^Licutenant; 1793 ben, 22 De- 
cember f 1(1 6f«)ePfle Wib Aroijalitctel , 0(& war 1794 
commendcrad fSfom Chef ^}S Ärrogf^^SFc^pc^ ?5»Sbcr* 
ItCélanbCf, unber Conjunction mcb cn-^.injf Escatfire. 

Sia Mening för bcfc Nhé förficnilcr, fdcffcå 

^ J^On^ ÄongC. SRaitf , I802 ben^ 9 December Up()6;a 

^onom i abeliqf St&nbf Hbtr 0^ w&rbishttf mcb 
^Sapcn: i&n 9fhlb, htlaqb meb en Sparre afgufe), 
t (>cDar^eta af bt ofta btgge S^U^nf^fom &to bli 
wtfav (tg ett mtb 9t)elftnupåtwånbt gyllene xrtåds 
blabi uti btt nebau om 9patven wavanbe Saltet f 
fom åt thbt, fi&t ett uptått gyllene XnPar. QHU 
ben åt betådt meb en hppeti Cornér^frlm , fom 
b&t en af bl&tt , thbt o<f} qulb fammanflitab Hjelms 
fra06, på btoilten btoilat en meb ^.jetten upit 
flånganbe oct^ till (>oger feenbe Delphin af (tlfwet , 
otngtfcoen till bSctev af ben KongL Stt>enfla éts 
loqsiS^aQgan f btå o<b måtlt meb ett gyllene ^otf, 
p4f till totefler af tn Kongl. 9toenfl (Drfogd^^Van- 
dartj på lånc^ben fbtbelab t ttDeone (>itlf^er , btoar^ 
nf ben ifta åt blå 9 o(b ben ntbta af gulb f bcggf 
utåt toavan^, Sfilben f)wilat på en ^af&c9nic* 
ta af filf xx)etf uv bvpUten tinnet toattenf t^ fTo^ 
bes pS ^tnfe ftbot af en till bålften framom SFol^ 
ben flt&dtf mo6tg( åt ^tblben feenbe tob ^iobåfl. 

®ift meb M. Juliana Fcrbcr^ ffibb &T 1747, bbb 
1799 ben S Maji. (Sön of Capitainen mlb 3Be|?ertf 
boffcné Stcgetnenfe, Carl Johansson Thingvall, fom 

»738 uptog (StUiwara ©rufteor i Sappmnrfcn, 0^ 
ferfbera SBrufé^^Privilegicr, jmilfa ^an förfSrbCr b6b 

1764, odj af förra giftet mcb ^U Catharina Blix, 

f6bb i723f b6b 1760, Dotter af Jtprfo^erben i dtå^ 

ntå Samuel Gylichson Blix, 01^ af Christina Hagg. 

Uli febnare giftet ^be i)an Elisabeth Klockhof, 
meb btt>ilfcn f)an f}abt inga SBarm 
arten &x ifrfin SBermelanb 0^ rÄfnar titt @tamfa« 

ler I ätSbmannen i Sartflak, Ingemar Larsson, fom 

lefbe d^ltxi' o(^ aiielgindn. ,-175 Numero 2181 Icfbc i flufef ttf 1500 o(( I b6mn af 1600 årttalttf 
tirlffcn »ar giff mtb Kicrstin Arfvids- Dotter , Cpm 

fcban ferf Äprfo^crbcn i SWpeW Pastorat, Olof Eric 

Luth, ^t^nré^ Son Lars Ingemarssoo Mcf SBorgnidjI(t» 
re i Gnrlftrtb; od^ uptog namntt Thingvali, fatntm<tr 
ibfiucrfle Ankarsfarres garfar^ garfiu» 

SEGERSTRÖM afy Lars; a\)0 
laD åt l8o5 Den I Martiij In- 
troducerad ben 3o April (am^ 

ma åt. 

StaUah fSruf Segerström o($ mar bS Xamm(ir9!RSb. 

56bb &t 1 741 ben 21 September» ®in f6rfla un^ 

berwiéning i studier erWC f)an i framlebne Presiden- 
ten od^ tfVDtXf^t&ti&nartrif ©refWC Axel Wrede- 

»parrcs pu^^ o(Q på befi befojltiabj fortfntrc-bem »ib 

Gymuasium i ©éreitflnifo^ Od& ÄOUfll» Academien iUps 

fala , 0(9 siorbe feban bitrabe n>ib Jg^drot^^ oc^ gag^ 
inön«*2:ma. »lef Är 17^^ btn 14 Ap^H Notarius 
tt>ib Mmncx^^åtttn t 9?pf6pin9 f famt Notarius Pu* 
biitin berfldbe^. ©iorbe Sr 1769 unber MiWbafleUf 
fom b& bSrjabe* i 9?orrf6pmSf odj fI6tö. 1770 i (Stötta 
l^olm, fjctiftf6rfl wib Sorgare^StSnbeW jCantzli o(^ 
feban beI6 fSfom Cantzlist^ beW fSfom Nota^i^s i 

j^onbclg^ Od^ Manufactur Deputationen j. ()1^arpä i)an 
ben 9 Januari! pffnAmttbC Sr antog* titt Auscultant 

i Songl, Commerce-Coilcgio- SJfef fam.ina Sr ben 18 

Junii Coptst 'I Bentatte Collcgii Advocat-Fiscals-Con. 
toir , fanU fSnU XOlb Sretö början Notarius od^ Cantz- 

list i 3ern^Contoiret, od^ 1771 6«n 30 April. be# 
forbrab tiU Cantzlist i férutnSmnbe Äangl* Collegio. 
efter weberbörrfflt iförorbnanbe ffireflob ftan en fib af 
hitta &r, Advocat-Fiscals-ticnffenf od& fJrrSttabe 177^ 

Secrcferare.fpflan berfldbe?. ^r 1773 ben II Augu. 

atii; feban i)an fCrut nSgra minaberi f5rc(IStt Advo# 

^ - cat 176 mmh m mmån. Numcfo cat-Fiscals-Contoirct , fclef \)(iti Ordinarie Notarms i 
Commcrce. Coliegio. ©enoin * Fabrlquea - Societetens 
Walf tattabt^ bön 1774 btn 14 December tiff Vice- 

Prseacs i (Btoi^oim^ étahB ^alUdUtti Oå) tx\)6tli77S. 
btn IQ Augusdi ^6g/?fati8 Jjnné aKaiif^Äonung GU- 
STAF. lILs %uUmaåt \>& justitiarip namn, t^cb<r (h| 
beforbringg^riftf. SBib 58rUf^:sSocietetcns allmåtina 
fammanfomfl 1778/ férortnabeé f)an att mara Strtis 

Contoircts Secrcterare o^ OnjfiUbéman ; &T 1782 lat {)Cn 

på egtt fbrlas af 2>prfei utgS JBcrgé^^SRöbcfe' o*Sttib# 

baren af Wasa-Orden, Rimnans SEerf , 3ctl|et6 ^h 

flotta faUat\ Ilfafom 1788 Bcmitte SBergö^tabi^ Äecg* 
wette^Lexiconi ^toareffcr l)ati på fin bts&ran er^oflf 
Ät 1785 ben 23 Augustii •afflP eb ifrSn J^>aa^9idmn , 
meb bibe^Sffanbe <if tour od^ SScforbringö ^ rdu. SCiflf 
f6(je af J^6gf}fa(id Äonunsenéi förjorbnanbe, H^ti^an 
aren 1789 o^ ^790 wSrben Sfmer Äonjl. 2tf^Garde« 
Sarn^ufcf j amogg wii 1792 åté SHtf^bas i ©efie till 
SJorgare <St&nbttB Secreterare, cd^ b(ef ben påf^lians 

bt 2 Junii af Private Actie^^flare TOalb tiU Dirccteur 

i ffliffen* (SfdnbeM Discont-SBerf , i)n>Httt fö/troen# 
be bereffer Sj^llgen fSrni^abeå tiU iSSeifetfi upISfsning 
ben 2 Junii 1806, bS famfelige Actic-agame l&to bff 
mer ^onom |TS en Medaiiie: fSrefldffanbc på ena Ji^ 

ban ban^ Sröfliilb WCb namnr Lars af Segerström ^ 

iBiawmaViHåi , od& på ben anbra en Ämlnno^fiour 
uti Stomtrft Ccstume y fbuflålianbt bmnxQi^tt oå> dtotU 
mia förmaUnIng , 1)waban btn i&Sffer I t)&åxa banbtn 
en mig(|?Sr, ocj i ben n^dnffra ett ommdnbt ^mnig* 
^ittff)om meb Cfmcrffrift: CiCI Vl&tingavntQ Ctrefi 
na6* 2 afffdrningen ftar: iSnPfllöfe ib^dgaree i^if 
Pefs ^t&nbets Discont for 14 ÄröSSctottttnHig i8o6^ 
erböC 1793 ben 26 November D^fibigt tiaftSnb ; ott 
fcefitfa Srbbofndé ®dteri 1 ©öbermanlanb; fedf 179* 
afffeb'ifr5n beg S3cfaftning i 3erns?Contoiret, bfi ^0^ 
nom, i anfccnbe tirr beg of6rfnitne odj nitiffe tjenf}^ 
göring, tiffabe^ en drllg Pension. SPib igoo Sréatiff.- 
bag t 9?orrf6ping, tddtt^ S^an»^ Äongl. 3Ra;:t i mås 
ter fSrerbna ^onoin t\\l S?onbe?@tdnberÄ Secrcterare, F - E«tM«»* »(» awufltt(ttL 177 [mnexo ftabt tlUx^ttnomå arfttjybc. ©iflndmirbc .4r ben 9 
junii utn&muUé ' ^on . tiU StammavsStåb t Jtammar# 
Coliegio, ^arxoib f^ti t tttibttbåni^u unbanbab fig 
<^n f9$(mi tia^rmibe Eönen^ <inot Mbig^ temnak 
a-dtticjjjci.v att tjenjigöringen ftage ^eto af tötit» t!* 
4)(b ^ftige omfiiiiitiig(^€tcr. >}ir 1761 g^orbe (^on bitrdbe 
fäfDm fcbönwt i btn Gommissioi^, fi>m f«ffc« titt 
idiibtl^uilj&Unmåtn^ 9tbåtttanbt d0 Sfe^plantcrittiv 
•gärd atildgganbe på tlanb ; famma Sr ben 29 No. 

•vcmbcr U>atb af Private Actie-dgarite fiff Directcur Wi* 

:8lif« Discoflt.gBcrfef} iSos ben 13 Maji 4 gjSbcr fiJr» 

orbnab titt Éeiamor i bon Comittec, fom fattt§ af 

j^amnmr^ 4)($ Serg^*Colicgii2ebam&tcr, rfitanbc^uN 

.^äaningen n)tb ®a{a @ilfiver:;Sikrt i^cn 1803 od 

1^05 war l&an Rcvisoi i »wnbf6rfdfdng« ? SBcrfct 

•Ifir 1 805 i>en ^ Marta :rd(»ed Jtongl. SJUht, f< n>d{ ! 

ianjecnbe tiU befe ()an« f^rfjenfiei^ffommfb riafdffe af 

;$enne5 AongL^^gM ^ruifefani AmaiiaMaria Charlot- 

ta.i ()£ga f6betfer up(^ja ^onom i Slbeltgf ®fånb, t^t 

^cr 09 n^tlrbtgt^ef, o(( fecf tia 98apen: ffin meöelfl em 

"Stolpe t Ivenne Iffa btla^ Hufwen eif6l6. 3 fToU 

pen elkc ftet nteblerfla^^Itet, (>märef4rg4cgroii, 

tynee en meö fin l^r&Tta åg^ åt wånfttv w&nb fM« 

ra •af (Hftx>er. 3 det bSgM ^rter, fom 4c af girtd, 

-en uprdttfYSenbe *bK Mercmrii 9taf ; o<& t öettvdnffra. 

f»m Ai^entebee dt 4if epiCd, en Hd Hycfel me^ 

1>an6taget updt CDdn6t« jben ipna (Torner^élelmen 

•Sr b€i&9i meö en af gnid 0^ Qv^nt wtrrnd ^tms 

frans, tfrdn &YX>irPen tne6 balftoa Proppen npftu 

•ger ten ttfl '(^dg^r toÄHb fnoavt (Ptlp/ {om eTnellM 

VIcma 1>dner M qylltne Marjtis Hätn r f ecnef e »anj 

ftga BinnebU^ tJ^apentdcTet eUer »et fd Fa[tobe £&fi 

werVet dr utantill af gtrid ot(^ tnnanrtU grSnf. {^.n>ar^ 

t)d j^anj Jtongl. 9Saj:t i Si&btx t&itt^ 1805 b. 8 Augusti 

Constitueca ^nom i\U Sebamot uA ben af jtonungen 

ffirorbnabe CoiDittéc, tiO £^erfeenbe oij granffning af 

9attign>£tten; fornt be 6frige fbx finf e o(^ n6bf?d(be ptr^ 

Jonet: i eto(f|^Plm ^jotbe (Sixfttetfet #0 3nrdttningar« 

9 Oift m ^mmif m ^vtvmm Numeio ®ift Är 1775 ben 27 Juli! meb Detnoiselle Char. 
lotta Ryding, fJbb Sr 1755» ^Oti &t Couaine r|ff 

franriebne gÄnbå()6fbii!8cn «fwer f&itUngt Un, 5ri# 
^erre Adam Johan Raabs &tfa , %rif)ttvinnan't gm 

Maria Eteohora £rics-X)Otfer Rydingsvärd, famt b«f 

SBrober fcfwerflen oiji Siibbarcn^ Johan Eric Ry 

dtngsvärd, od^ X)Otter (if framUbne Asessoren, Jo« 
ban Ryding (•) Od^ rtf gru Christina Uifsparrc, 

Stvttmå^dTtn toib STbeiafane dft^cntenm, Eric Erics- 

son Ulfsparrea X>Otttt f meb gru Charlotta Juliana 
Ekebjelm, fom mar Carl Bengtsons Hflf 6fen^6erg Z)of« 

ter, odft Unber^ ®f8f()Saarend t ®totf()o{m Bengt 

johanason Ekehjelnis Sotlf^Otter* 

®on af grdlfe^nspectoren på Ctora SuiibBp f^oi 

Presidenten i^ bftoa f ^tåt^åUQVtn , ®refme Axel 
Wrodesparre , Lars Segerström, od^ af Elisabeth IhU 
ström, X>oUtt af Inspectoren Voib bftanåf Nils Ihl- 

ström, oå) af Anna Oagström , fom mar ®Qf{er tiff 

i&fmerf{e#Lieutenanten Olof Dagström, ^totttttl aUabed 

i72O|^0^mar giff meb gri^errjnnan, Christina Beata 

Jörans-2)0fter Adlerstén* 

ttttn ^drleberfta if^^n e(birman(atib 0^ groba 

2182 MA NN ER S TA M, Johajn^ A^ 

dam; a\>\a\) åt l8o5 t>fö I Mar- 
tiij Introducerad famma dr^ 

AitDab f6nif Wesslow. iSar bS Sagmon 6fmeT 

^aU (^} Assessoren Johan Augusiinson Ryding mar S3rober 
fiff 6fmerf!e?Lieutenanten af Uplatibi SfStlb^Drago* 
ner, Eric Augustlnson Rydinge^ärd, fom blef abiab 
1712 ben 30 September, bbb 1730, 00 fytbt i fttt 
gifte griberrinnanr Margaretha Christina Tbegner, Vi. 
ce-Presidenten , Joban Thegneu ^Otttt $ tneb gril Ca« 
tbarina Gcxdts» Numero 

Qalmart idn o^ blanbf mcb 2ianbé^bfbin$t namrif 
i Jeter o0) tth\TbiQf)tt 

gibfc Är 1747 t>tn 30 Augusti. 

@3 »Af mebelji Privat fipm Acadcmijf infonnation , 

W ^an i fifn unabom förffatfat (19 90b infiflf i fprÄl 
öd& Kjctt^njfapcrf ifpnnefb^^ i 2aafareti()efen. SBar 
Auditcuir it^ib Ainninsena @8et toarftoabt Sltstmtnt 

tt, håtXitl 1775 ben 16 Augusti Mcf ganbc5::Sccrctciare 

t SBeriö iåttf wib {)»Ufen titnfh j^HHWig Äonun« 
gen , r anfeenbe eia f^ani Sbagatodbe nit oid^ ttof)tt , 
tdrfteé |>etra b^nom meb gaflman* namn odj wdr* 

big^e^- Är 1791 ben 17 Maji Conatitueradc? j^an att 

fåfom Vice Eflnb^Wfbing férefiÄ Söe;ri6 aln;- 179a 
ben 9 Maji beforbrab tia Sagman i Sfine^ 1799 

ben 20 Maji Constit^uerad Vice £anbc^^6fbin9 t Q^ris 

flianffabö ?(In; i8oo Crbföranbe i en Upffattnlng^j 
Comitt^; ert^tff 1801 ben 28 Maji 2anb<()6fbtnge Ti* 

tui, od^ 180^ ben <6 Febnsarii transporterad HK (SoU 

mare Sdn» fiagfnga. ©amma fir ben 1 Martii up^Sjb 
t »bellgt @f5nb, b^bcr o* wdrbigb^t meb ffSapcn : 
en Barrf.n>i8 flyiTad SFåC», &f^er ^tvars ofm 
J*tt^ (bm Av af fllftDer, (&pa hi>entte vi&a Bänder^ 
lEtntlfen i>«>i(ra ootfa (ig ett blStt toa(tenpa#* 3 
bet nebva 54ft<t , bt^ate f^rg 4t bW , firef ommetr 
en gyllene Srona, genom bwilPen ttpenfe grllene 
qfoiflat rot#n>t8 Aro ttåbbt. 3Den opna (Corner^ 
öMoten dr UHidt meö en of (Ilfber oct^ &l Jtt tori^ 
»eo Kvanp, |>»arifirin tn>enne «tru#ft<t6rac af 
a^iott upfllga, .emeHan ttoirPa upoxtirer en qatfl 
Af ftr&AfliMi5e Chlif» ^mbtn åt &. imfe ftbon 
omgifcDtn ttte6 griiijlattbe palmqtcDijlar. , 

gérutan StffiBiaa Extra gfirrÄUningar, ^wilfa arrrtb 
mebniro4trobelblifn)itafbonombefäriberf)dr ()an p5 

JWfibIg befaHning ragt en briffig ()anb iPi> llpjfatt^ 
ning«.86erfet i 2Rarm6tyu« o* 6(>riftianffab« San- ' 

®ift 5r 1782 ben 18 Augusti meb DeinoiscUc Bri- 
ta Catharina ^HoUström, ©otter af fiaflmannen Bcn^* 

Holktrim* , > 

^ ^ Con i8o 9öM»ei:B* D(5 Sl^ffSmdit «ai iSiUUiero ; 2i83 SOtt' of Ädra4*(|6fbfn3«n Johan Predric Arfvidssoa 
Wesslow, fobb Är 1 7 1.3 ben 19 September^ bfib 177» 
bert 27 April, C^ af. gru inga" R^ina Hammar^ biO 

^ 1 778 K Dotter af SRÄbr. od^ JgrrtnbeWiRantten i Ubber 

toattct,. Christer Hammar, Of^ af ^tU JpHanna Cathari-^ 
na Radhc (Palftjcrona).. 

€iixn Inf om ifr&tv ©fomoti* tiO ©wtlgc mebt- 
Johan Wesslow /foin nebf atfe gg i UbbttoaUa , fåfom 

Aanbtl^man^ ^n>ari ®on/ Arvid Johansson Wesslow, 

afmenrebeiS ^anbet^mas f ttbbemaOa ^ 6Uf nne^ ^a* 

JJuflru Anna Margaretha Börjcs-JDotter Bagge, garfar 
ber tm Sanb^t^ifbingen Jphaa^Adam Mannerstam. 

i 

GRJPENSVÄRDr Jacob$ 

al>la^ h i8o5 ben i Manii,- In- 

• troducérad (aHUnaÄt ben 22 Au- 
gusti. 

JPottab fSrUt FougBcrg; .JSar W General- Adjutfcntf 
<)f SlPd^n, 6fn)erf}e^Lieutenaitt !;< Afttiéeo in( Sftbba^ 

re ttf Äongfi^ ©»($rb^K)rden. 

§6bö ÄV 1742 »en 2f ApfH. ^ ' 
^ ffer tt*gon fib^i*frtbc sttidférs oPef ta»i755Vo* 
lontairc tt)i> aBefhnanlanW inAmterie-stedemenfen 
me^bwilfet^m 1757 Äffl» Hff^Jom cm rod^/Wéf i75«. 
flnterfOfficerj &ew?f?ttbe terf?4be^' Itdffningrtrne w» 
anclam> »apencKf^ fd^ odj »ettföfeiirjrÄ b»«(f«t f6r^ 

rö ffiftte^^reilffffil 6enera^ell Manteuffel blef fiCfSnr 
fittttrgem SSr 1768 Adjutant j* 1775 Lieutcnantj 1778- 
Capitaiae od^ ;785 Preniier-Maj«r »{t> nJlmttbe Ut^t^ 

mmtt^ 2)Ä- h\^ 178a tmtUan ©ttwrige odft 9tpgr 
lonb pppabe^r bewiffabe ^an Utta Sr tanb^fliflninac» 
mib »ntrffrar od^ ftdjfningen mfb grétriWbömn. sStr 
r789 Jewffföbe lan- imber ^ögflTalfg Aan« a»ai:t 
honung GUSTAFHIrs |)6ga »efdr, ben» ffarpa triJf^ 
Äinaett »Ib m\$m(AvXf: fcm pfiftob t feta t\nvmtt \ 9mtti' tHi S(beI8ntdir. i8t I Numexo ' 

$xb , uti i)n>HUn Itan f edP p& wdnflra ftlxtn 'af 6r6flet 
en flardP Gontusfon} ufndmnbes» fi^mm^i bag framfir 
fronten af Sttgcmttittfr fir åbagoIrtftO tapptrUU HB 

mibbart af ^toåtbéiOtåw, Se r ef f er com »ende rade» 
J^an på Batteric JBe#4(fftitt^ toib ^Qåttlå r btt ian I 
^ntjt fecf af en Canonf u(a en Conturion. sir 1795 

Un 91 Januari! b(ef (»an Geneial- Adjutant of SlV^tlTif 

$^ £)fn>ertfeH.ieutenant i Arm^en, hwatpå f^aru I atlf 
retntnA af tmbcrk^nift bes^ran er^Nl famma ax 972» 

hxgfaffttb ifvån fixUtnAmttbt Premier-Majotrs SSefldd^ 

niMf 04 ^smbté ben k Martii 1805 meb Stbetist 
&mbf t^tbtr oUt }»&fbi^K S)fib 1807 ben 2 fe- 

bruarii p& ^xmtKnhV fdtUt^r 

' (Rift ntfb^Anna Margaretha Uftr^ ftbt 1760 ben ^8 
Tunit, ^OtUt Itf aSrnt^^Patroiicn) Nrla Jocbim Ubr, 
l^bb 1 751 ben 5 September , odft ^f Sf^ Margaietha 
Elisabeth Ekman , fobb 1740 bett ^ Martii. 

®on af £2warternilffaren mib Aendl^Sif^eBemen^ 

tet meb* CornettJ Sfffelf Henm Jansson Fougberg, 

tmUfeM p£ JlDiiiing Carl xU:s sefaffning nptoi 

ittta nttmitf 90 af Maria Rebecca Fierschatt, Majo« 

ren wib i^Bcflmanlanbd Resemenfe, Fierschatts X)pftet 
meb N.N. Icrnstcdt, »argmrfflare DotterfrÄn SBefferS^* 
étfcn t)4rlebir fid< ifrSn Gapitainen wib SBeflman* 
lanbé fHtåtmtnttr j<m Jansson, fom b(ef "bSbéff ttten 
wib StetHnr ()niilfené ®on Jan Jonsson dfn^efilebefl 
Capttaine tt>tb mfmnbe Regentenfer f(bb tiff b6b pA 
Sou»gt9t€ eåxb i geffingifbro Sotfenp, wat garfabet 
titt ibfn)er|{erLiieutenanfe& $0 Btfbbarwi Jiac^b Hen» 

aksSQit Griptnsviid» 

2l84 TIBELL af, G irs t af Wil- 
helms abloD 41 180S ben i 

Martii» Introducerad famma ic 
bf n 4 Sq)tcmber. 

itaffat ffinif THmU. SBar (S j&fwerfie i Améen, 1 I 

\ i82 mwti^ »9 ^Drnmon. Numeio* Geoeral-Adjutant ^06 ^aM ^tailt AotlUngen, Vtc» 
©rbfironbC i -ÄOngl. Ätiflé^cCollcgio , Premier - Major 

n?ib Adiercreutzffa 2&tia Infant^rie ; Siegemenfef 0(^ 
8Hbbare öf ÄongL @tt>(Jrb«^Ordcn. 

»lef unber bef f^an ibtabt Studier, &r 1779 btn 
8 Octobcr inffrtfmen tid Volonuire _wi6 ®$bertnan^ 
lanM lofantefift-dUflemefile/ odd beforbrabeé 1788 b. 7 
. Jun. f ia StuUmåHavt berftd^eS. UH btt emeDah ©mertge 
od^ 8{p0(anb upfomne frigr n>ar ban 2reni788, 1789 
c($ 1790 tje;i(id6ranbe f f>i| berunber åt 1788 n>tb 
ranbjligningen meb Gaiergfofratt ijler om grebric^f 

tKtmn, Od^ Avant-Gardets ^dHfnittS» itt 1 789 ben 28 

Migi blef l^an Fourkr at^b 3nbe(ititut Q^ib ®6berf 
manlanbj Kesemenfe. »emiftabe Varefter famma åt 

ben 21 Julii mtb Arricr©U3ardet ttnber Re raiten fxåti 

iiUlat ttåifninåtn mib fOiånttlå IBpf oäf S3ronl 
fwdnganbe mib Sbtjala; btti 24 Julii canonaden mtb 
S&årtlå, od^ ben 8 Augusti frdfningen berf!(!beé(. är 
1790 naHen emeOan ben 4:be o^b 5ttt Maji ttå^im 
flen mib J(4f«iotfi iBro; ben 15 i famma mSnabgdn^ 
moifrernad trdflfningmtbSBiaifaia, odft ten pSfiUanbe 
19, rrdffningen toib Sttitié föattattttf ber ^an töat 
tjenf}g6ranbt mib MegementeM i fpeffen fldrbe ^åltt 

Artillérie. ERpftjabeå febermera tia FortiRacations* 

IdtfMafwattM bittåbt toib Batteriernes anldgganbe 
tt>tb Ume(jo(Fi| Jämt bitf bendbab mtb Ztttmt f5r 
tap^ttbtt i falt. w 1 791 ben 24 April beforbrabefi (an 
titl Unber^Lieutenant mib ®6berman(anb0 Stegememel 

Artillerie^^Itrdtfning* Är 1792 ben 27 Ottobcr f6r# 
Dtbnab txU Compagnie • Officerare tolb Jtong{, SttiQ^M 

Acadetnien ^d Sar(6erg, (marmib (an urom Cadetter. 

nea tinberwi^niltg i Tactiquen, Strategien» Xrig6# 

gagfaren^cten; famf Zjenf^göringé odft Exerciti«.Regic* 
Äcnternc , dfwen flera gungor f6re|Iob gdrarne« fért* 

Idén ingår uti Mathematnique,. Artillerie od^ Fortiflca^ 
tion, »efotbrabe* 1794 ben ^9 Octobcr titt Lieu^c. 

nast mmci' w awKmoit i83 Numero 


nant i Arm^en; 1795 bctl 26 Janiiarii titt Slaba-Capi- 

taine mib S^intfrtnbj^ SJcgcmenfc, o0 fumma Sr ben 

2 Scptqmbcr tiU Conipa^nnic-Chef wib ÄrfJf^^Acade- 
wien, famf ben pSffilianbe 15 December tiflifa pla- 
cerad tia Capitabe wib ^cmtlanbéa?Rt^tmtnUé Artil- 
icrie-SnriJtfnina SBfllbcf^ år 1797 wib Ärig^manna^ 
edOitapet^ fffiff erfc , tiO arbttanbe 2ebamot o* bcf 
J?6rilc Secreterarc, famf fetf fammd Sr Äonungcnö 
rinfiSnb, ett i anfcenbc tia ett fSrefagif Historifft 
arbete om ©wenfta Ärifl^wSfcnbcf , fS begaana alla. 
-upIpSningar uH »lifeW aamditna Archivcr 0^ Bibiio- 

thequcr. gr^W 1 798 bflt 26 Martii J)S bCflSratt af^. 
ffeb ifrSn Compiignic Chcfffapct tt>tb Ärlgé^Acadcmi- 

en, o* beflöf jfs meb er^fSrilt tilTflSnb iitrifee» »Uf 
fomnfa Sr ben 14 JuiH, feban f)an unbeVgSft examen 

! Mathematioue^ Fortilication oc{| ArtiUeiitf, Ingenieur- 
Capitaine t granff fienf!/ Odfl placerad »ib j General- ^ 

Staben af granffa Arméen t Sfalien, ber tan 4ren 
' 1798^1801 bewiflabe frigefi oåf berunber i 799 bm 

13 Junii, fSfom Chef ffir Ingenieurerne n>fb Av v** 
Gardet, Bataillen tt^ib (^afltU fftUOWO , 1)tt><irtH t)W 

bhf blcsserad , oi) f& flasfåtttt utnSmnb tm Batail- 

lons- Chef wib Ingenienrs - Corpsen. fQltf Wib ZuTltit 

fifwergSng Ster blesserad odEi rSnfjeti ^o« be Äeiferlifle , ^ 
mm tfttt 3 wecfornitwSf Iab3 tewiflabe berj>a braob^ 
ningarne toib JBu^oIengo 0^ Stbölt, od^ bléf ^amma 
Sr ben 23 October pS flaflfSlfct wib ^o$ano, btv 
ban betritlabe Bataillen o0 blef blesserad , tifnSmnb 
titt General.Adjutant t granjf fienff. »ewljlabt fe# 
ban granffa Ärls«b<tten* tSfl bfnnr SHperne titt fra# 
get tt»ib aWarengo; fformen af ffirffan^ningarne nrtb 
©rntjiere; trSjf ningen wib atJigirono; fSget HK J£o# 
fcona, od^ SdltfSget i SQenetianffa Eanbef. anfSrbe 
gÉrtropparne toib ffwergSngen af3W}ntioffIoben; Ba. 

taillcn n^ib 90U5JOf0; be forcerade passagerne 6fn)er Sl^# 

bcrne Sbige 0^ SSrenta; frSf ningen mib (Safle(gran# 
CO/ odft passagen {fn^er |)laT)^ <Sfter toa^^tnbvntott 
ttpbrogS lonont att f(rfa(ta itttgS#CbiM;fiin Iftoer beti 

M m dmvc^ (X9 mimm. Numer o ' '* t^tt Äf ^emtian\ta Utnbct^ fjom ^o^m fTpgcIn a( 
granjTö Armécn mtiti^ab^ , ox^ cflcr iYci>eni afiiutatu 

btf att tlUlta meb 5^attffa GcneraUA(^>utan*en Bros* 

sier, upr^tta en Ätia6::Charta fifÄ»cr Sialimifa Rc- 

publlquen. ®t(f bcrefier Upl^S Söriie Consuiens Buo* 
Bfapartcs JkfaJOfninSi i 3^^^^^ff<* Rtpubllquens tjtnfip 
mcb lUBe^^Banbe (tf ben ^ranjfa, oil^ 5uf ^er ig-oi 

ben 9 Julil commenderande Gteneral-Ädjutant, Chef f6r 
.gdU^Ingenleuri-Corpsen ^ Directeuc för ÄrigS^sAr- 

chivet, famt föror bnab all organisera bege SBerf* 
Jpan blef cä ^tbamot s>^ Sccreterarc n)i4 S^alietiffa 
Ärig^^SaBeW^njfopé^Academlcn i fDHianOf ber bctn in^ 
Saf SlffiUtga febon tt^dtt Slfbanblingar* Ufndmnbeå 

iao5 ben 8 Majj HU Major i ©loenjfa AfRiéen oi)^ 

iiö éfwersAdjutant i^^ Äonungcn» Qt^&t famma 
3r ben i8 Junli en Jpeber^w^rja af Stolienfja 9?e9e^ 
rin$én^ oi^ beforbrabeé famma. 4^ b<ett 29 Junii tia 

Brigade-General n^ib ^'fan-enjla Republiqutos Armée. 

. Sftet ^emfomfien tiU @n^nge /amma år^ bltf ^an 

ben 6 Augusti General- Adjutant af glpgeln ^ t)fs 

werfleAicutenant i ©»ettjTo^ Arméc«i blifnnmbeé pla. 

ccrad tia tienflgfiriniJ l^OÄ Presidenten i Ärifl^^Collc- 

«io. B5n)rbnabe6 be«4 Sr tiU Eebamol i Comittécn 
angStttbe Airméens 2;ro0 odft Utrebnind, famf S^lt^ 

Stats-R«gletDente ; bUf 1804 bén 4 Martii fl(r|ra Pfe- 
roier-Major n>lb Adlercfcutzjfc 'Z&tta Infantctle ^ Siefie^ 

ntemef ; ben 30 A.pr5l ffirorbnab tilfifa' titt l^ebamot 

t en Extra Rcvisions-Comission ifVDCX Arijj^&^IJegii 

Cauor ^4 9tdf enffaf) er; ^warpå ()an ben s;o btrpå 
förianbe Julii bief geiamx)! 1 Ärigé^Coliegio , famt 

httl 5 October General- Adjutant oå) i6fn>erfle j (Sn)en« 
(Fö Arroecn, meb ffirorbnonbe aW I Presidentens från» 

toaro fbra otUt i Jtris^sColiegio. (Samitra år ben 
jj 2. December iief ^att Eebojnol I Comittéen nng&nbe 

Artilleriets organiserande^ 1805 ben I Martii aMa& mt^ 
Tiamncf af Tibell: bcn 16 Martii 2eba»lOt i Comit- 
técn anaSenbe SasareÄegicmentet j ben 4 April Vi- 
^ ce-Orbforanbc i ^rtgS#C6liegio meb lifa rang oA 

lim fom Vtce*Pre$identer ^ betl 16 April Directeur 019 

Chef rR ■faaAi 9tft>i«r?» 04 at>fWm4it. i85 lUDCSO 


Chef fBr gÄrmtÄfningi^Corpscn; btlt «4,Al^rU SebAi 
niot af SBeff cnjf(t»>a?Acaaeinicn i ©^otfljölm ; ben 2f 
April 9Iibbare iif ©wdrb^^Ordcn ; ben i Maji 2ebö* 
mot Af SinflfA J&tt«&äffntns#«®^ffffitpef i ä6o; bn>ar^ 
l>S t>ian famma 5r ben a> Maji mWabf fitt QmbtU 
fifem forebrAsmbe i Srisémanm^^AUftaptt f ixtxirå 
^anblingar b^n rt^rÄf nttb ät{fifl[id<t Sffi^anblinsan 
S)en 8 Aofusti btttu ilr fixorhnctbt^^an m itbamofl 
•Comittéen^ onflSenbc gaftiflwSrbcn od^ @j«f#anflaWcr# 

ne i ®tO(fboIm9 ben 4 September unbe^ N:o 2x84 

j&Ä 8libb<trcbtifet Introducerad. SBor i8o6 meb Äottuni 
gen f6liafiig fiS ^Minif m, oK^ ber tjenf!g6rdnbe fom 
AongL WiaiM GeneraUAdjutant, 0(9 Haifa fSrrdftabt 
GesieraU£!i>art«ntidf}areftjenfIen wib Arméon. (niiU 
fen Titul iDnpm ocf ben. 6 .|«i)ii i8o6 1 9?^r tUtobeö, 

XSift &r 1799 ben S7t September Oieb Carolina Ma- mna de Ferrandi f6bb åt 1777 ben 2^, Juliii®fra§4 
Charles LfOub de Ferrand. . bitrgf S)offer. af framlebne 6()t»erfhn t:gratiflf titn9$ @on of Lieuten^nten Christopiier Johansflon Tibellt 

fom bltf bbb 1786 btn 2 October i Siipindf •# af 

Catharina Elisabeth Nordaofelt, t£b ht» 8 Odobec 

f Jlndmnbc &t i famma Ctab # JDotler rf Assessoren 

Johan Wilhelm Ndrdexifelt, pdp af Anna Catharina Joe* 
bans*2>0tfer DabL 

»»en b^rleber (ig tfr^n St^Tt^tim I ^årtåft 

®OCfen t tt4>Ianbr Laurentius Petri , ffHOilftn tttfl^ 

tnSnga Icbfambeteri föf bet (Ktn fafte fiå emot Li«. 
thur^en. <De^ oastabt unberffref t^an &t i595 U)»fa(t 
SD76fe$ SSefluf, bn^itrinebel^ Llthurgien f6rfaffabeS| 
pcb b^n blef berefrer 1598 jtprfoberbe Jfmer Jtibble 
^1$ m(anb« S6rfanilingar i Uptonbj boa 1608 oi^ 
blef bejraftven i 2;ibble ®otfen< Aprfa meb ftn 

<&uf{rU| Johanna t^ehrs Z)omr, )Dera6 ®0n Jonas 

Larsson nnir ^rii? t nägim Sbrfamlins t Uplanb o^ 

Aflbe @onen/ Petrus Jonasson Tibelius, ^ptfoberbe i 

J^agebp S6rfam(ina, btvilfen meb (tn Jg»u0ru, Iftoari 
namn dr obefant, bfef ga ber lia Johan Pehrsson Ti- 
b«Uu9, f0m t0at ^yrfo^erbi i Sigtuna # ber ban i 

3 eub($ i§6 9tn>t»cr8« e(§ SlMSfiidtt •w?"pw Numcro i. ' j . •<i • ®faMi!^t>rfatt ^r Begrafben tttt bef i- riféfiben up^ 
fcPflfltc sxafi fwn. Är förfcbb m«^ ttt j>rpl>elist Epf, 

taphium. 3Äeb ftn jQUiixU BSata Hans . ©offer |)abe 
^an iblanb flicre S3arn, @oncn Johan Johansson Ti. 

boll, Assessor { SConQU Ä<tmmarsfRcvisioii£n muÄam* 
mar^M<Smn)i éwiJFen- 6Icf b6b ! ©forftjefm 1757 od^ 
£ifet tr?in«pon€radtf;Ä@r(!flfearaf^vcH i ©i^f una Äpr»^ 

fa, ^Ä« .»ar jiff 1:0 meb Anna Catharina Piato, 
böb 1722 ien 21 Martii; 2K> meb Maria Eiisabeth: 

Dabl, ^fabö^^amerer-arenå i <Sfo(f t)oOn ^ Johan Dahir 

©Otter^mcb Anna Catharina ^oriin 5 Olft bltf mcbfcb^ 

nare stffef 0atfaber tid- £)fR>erf}en # Quataf Wilhelm 

af Tibell. r 2185 KUNT afyERJCiWAoii&ti^S^ 

t)cn I MartH) Introducerad 1807'; 
ijeti 28 Februarii. > ; 

Ärtfföb fJntf K4int. SBttr b5 éfwerflfe ^-^ Vkc ganb*^ 
Wbins^ p& ©offlanb otj Stibbnrc af ewdrWifOrdcna 

Ctora ÄOrf* göbb St 173* ben 25 September. 

^fer er^Sirett tuiberttn^nitts' uff ^mrh^mha xott^ 
fttijfåvet; men i fprinerbef \xt\ NaWgationen od^b^a^ 
m ®;6w<lfenbft bftrer, famf dprbt nSgra ®j6rcforr 

Mef inan 1750 ben 2» November Coopvacrd!c-JB5fiJ# 

Wrtnj 1751 ben 9 April Extra 2(1 rjK^tprinan ^ od$ 
1752 ben 12 Martii Srfr^Stprmatt irfb jfonar. Amfra. 
Htctet. ®iorbc betefrcr ficrc ©ifircfor pS Ärono* 
gapbrÄijrtrc r o* bewiffabe fSfom etprman 5r 1754 

ExcfcitiwExpcdItion p5^Chef»®feppef ©fif^a 2cioil* • 
®fef 1755' ben 27 Septeébcr .CoUstituerad titt Extfa 

Sfiilrfi^Aieutenant, oi^ beforbrttbe* Un 4 ^följanbc ' 

October tiff Licutenaat tt>ib ÄOnflL Amiralitetet, gorU 

for bereffer meb f/enftgfirinaen wib ©fcpp^^warfwet 
i Sarietrona fiQ ben i April 175S, bä {)an commeD^ • ■ Numera • I • 9{tM)cr?« 9^ Bcmndm 187 dcradcs p8 &rfo3?:fSf eppct f^ri^mtn, ut*er framlcbne 
Jpftr 9tiW?Ji8bef , 5ri.;crrc Ghristo()her l-alkcngrécr» 
Scfdl^ fom bS rrrtr CommcncIcar-CapitaJne/i förening 
ttirt en' 3)aT!ff E^cadrc i 9?orbfi6n. SJief fif 1757 ben 

21 Jannarii Informatiöns-OfFtcei-afc \vW ^Wlfll. Ami- 
ralitets Cadctt-Cofpien ( GarWfrona. ^iJrrÄtfabe 1761 
en StriarxQtt f måtrfins i SSfcffngffe ©tdr^Srbcn t'B 
tipa (SifijforttiiS f6rl)dtfrcm6c/famf fliorbe be föfjan» 

be Aren Exefcitlsc-ExpteditJonfer meb Ca^ettejnc. iÄr 

^764 artfvRbbc t^an ca tcfa tit? -^mhri i Etina; fS 
fom 5trebic ®fprtnaii få &tv^t Slnf«nb lunber tf^ 
mrfhtr oå) dUbbartn Ruutfw »eW, ^orifrSn baji 
Äfcrfotrt 1766. S?ref fir 1707 ben 7 April ^apitairo. 
Lieutenatit tt>ib Ateii raii tetet ^ aHfinax ajta feomrar 4» 

frSn fifindmnbe tit, txU 1778 commenderad pd Excf- 
citi2c-Expeditioncr mcb Cndett^rne^ *6fef birunber &t 

1772 ben 88 Maji , toib tiaf&ttc öf Jpögjlfnlig S^ani 
Wtaiiti Äofiung GU3TAFS Illji Jrr6nfrt.9# Blibbare af 

Äonflf. ®W(Srb5sOrt!!en; 1774 coinmendcrad( p5 Chcft. 
©feppet Sophia Albertina, bÄ ipcnneé ÄÖttjl. J&63» 
tef^ ^erffflinnan öf @6bermttnfanb fifwcrftrbeS frän 
SBiJmar fm ©todfOofm; 1776 *en 17 Octobcr fcefor^ 
brab tiU Major tt^ib érlo$i^'3tmnni ot^ éfndmnbeé 
1779 tiU en of be Deputerade, fotniinbcr.^dn^ Äonat 
5forbf;6ni (jwarcffcr ^an commenderå^es|(ift ifrfiil 
®6tbeborB tiU garl^frona transportera fFreaaffen ^ok 

ffalon. gSrrdftnbe åx 1782 Convoy-Bx[^dition /if 

(Jap gfni6 SEcrrd meb J^egatfcn Ilierhn,' o# 1785 
^Jroffeglinaen meb ^Tts<ttten Beilona. fr 1784 .fliott 
be \)(in en Observations- o(t> ^Iiäfntn8?*refa i éfterf 
fi*n, tiff «;6rforten^f6r6dftrnnbe; f^toltht ftrbcfefuf» 
fcorbabe^ unber framlcbne Vice- Amiralens ni. m* Jof 
han Nordenankars 6fh)erinfcenbe. "^rböB »785 ben xj 

December ttt Coopvåerdie Cbmpa|^c af 50 XlKtTlf C(f 
»ar 1786 coinmcndcrad' p5 ExcérAtitc i Eipeditionet 

*ii«b eadeitcffi«>, fömt 1787 *rft ^rtfftjfin^ meb i:)r> \ iQå^V i88 dtiblxiäS' cAJdiepmdtr. F uneio 


' t^tsettpptt 6USTA7 ADOLPH^ uohtT ViccAnk 
raleii m. IH* NorcteiMikjolds UfåU SSU måtU Utbxott 
t788 mib StvUanbf bttf ^an commenderad p& i>t^ 
loa<^S{Otf<m 0<lft Uxoifiabt 9 (Sfom Chef p& ChtE^ettp^ 

^ptt Stomna GUSTAF IIL nnbit ^aM Stongl^ Spig^ 

^tt CfOf fi Amiralens , AtXtis CARLS nf ®Sbcrman# 

lanb tSga fdtfitf M frarpa e;&fla$ef toib Jp^stonbi 
fornt berefter aOa met ndmn»e gloua fSr^fofftte @f£# 
ttjfninsafi odb ibogolabe titt Aonungenå f^^ga nSie^ 
»ib aUa tfOfdu en ett uttn^rf f mannamob } 9nMirf$r« 
^anS XotiAjL 9Rai:^ tiU ett f(rtiettf beröiHns, rd(ffe< 
ben SI i fiytnåmnbt mfinab. beforbra bonom tiU bf0 

Werfle^Licutenant I9tb Amiralitetet 9 ot$ ben s? berpS 

f(fjanbe utnimna bon om. rid dtibbare af 6»4rbSt 
Oidens @fora Aor^ } 4fn}enfom;ban &r 1790 btn 17 
JuUi uti ®mn9[unb erbSK ef t f6rnpabt prof af 'Ao# 
nungen^ 9?Sb| ba Ssattt SRoju ' tdtfted firåta bonom 
en bprbar SBirja« 1791 ben 10 Martii erbSQ ^n ert 
Compagaic af $0 man n>tb Sfnbra VoioBtalfe Steger 
menleii odft Copstltuerades famma 2r ben 24 Maji tid 

2ot(^^£Scerare mtb ®fibca Districtet, <Md^ ffirrdfMbi 
£ot«#Vi«itatioii i fomnta Distsict pi ^ttn Colding» . 

äBIef 1795 Un ^5 Pcbruarii 6f»erffe wib fcriog^^ 

SloUani Ol( 1795 ben S Febraarii eotd^Diiectcur. er# 

bfiO 1796 ben s7 Maji 9& begäran 9}2biflt afffeb U 
ixin bfmt^tfSdtMUnin^tn méb Pansion; bonirpft 
ban 1798 beii 11 Februarii f5rorbnabet^r<t^t^unber Vi<» 

c« - Amiialen39 Sanbé^ÖfblngenS 0(6 Commendeurcns^ 
griberré Salomon Maurttz voo Rayalins fjenffftbigbefr 

firmalra eanb^b^fbinge^iSinbiUt t& @ouianb , bnrilr 
ht f6rtt9abe6 2ren 1800 s tsoir iåy bnnirnieb ^an fer 
batt fortfarit* S onfeinbe tia be^e bané förtjenfier r 
fimt biuié dHtib ^bagaläobe ntt otb trobet nA Soå^ 
tnuigené odft Slifeté ejenttr tiStt^ mSr nu Kegerat^ 
be aoernjbigfie JtomoigA »oib tiU\StU af Jpennet 

St^ngL S^sfyttf. ^rtnfefanS Amalia Miuia Cbarlottae 

|6belft« fir »806 benr i Martll npbfip bononr uri V# 
belig^Stj(nb oib yoårbiiUt, nteb namne? af Klint ot^ 
SBayen; en naU (ffetf^ ec$(» nf fto (ftv»f f dtibiio^ 0$ SRxilinait 189 umcro % ' ; 


3l86 ^^tttn mif^ fto m mt» Mfl MM fitftbb gyrfc» 
ne HHppa, emgifvrfii tvi^ fofm af en gv&fi Wair. 
o4r ttf ftlgiiii6c altit: en Srif bcMiro tDAgor 4vo of 
filftctv. initt nphfwtt tlippan (yfer en femaMig 
BOernn af fil^wtt. Coroer^^ielmen it htpvfb^ 
mtb en of Ulfwttf vibt o^b 0ulö wvittn Sransf 
6tt>ar ifr4n Udtitt meö fpetfen up(l4r e(f bnvt 9tDåvb, 
mtb Xinngan of 9r4I oc&^^dfTef af guld. er&töen 
ttooilar på twtnm i&orf undev[agdebMa5(aqgor, 
ineO go?a förf m4r1?fa oc& med gylFene Stingee 
f^rfeMe Ifndetr bildens nederffa btlt (la Afoen 
p4 b«t>at Un (lön fromfliAi ett XnVarc «db e(i Xof 
non af naturlig färg, tcvfxoia ifwer ttnarannan» 
lagde« 
®ift 2r 175g mtb Catharina Chariatta GBylleastanij 

fSbb 1749 btn 95 Febniarit, 2)orter Af bft$€f^tn od> 

8{tbbaren af Stongt. €mdrM^Orden, Jonas Zachari»* 
soa Åberg, ablab Oyllenatam, N:o S015', 0^ of $r9 
Catharina Eli5abeth von Nuners, Amiralitets Capitai» 
nen Lorentz von Nwoicra dotter, nieb Catharina Eii^ 
taheth Ljnngfelt. 

€an ojF framlebne ^^xabi^tfbin^tn 9 Ssalaa Kiipt» 

fBfeb i085i bib I740« 

9tten (orffammar tfrSn SmSlanb 01Q rdfnar HS 
Stamfaber, 9l4mnb (mannen Håkan, fSbb is^Sr fom^ 
jfibe Srdlfer^emmanef Cnnrnerp i Jotrtiarif 9o(fenf 
Upmibtnse ^JpArab oc( JtronoBcrgt 2an ; |r«ar6 Con» 
fen Nicoiaus -Birgeri Kliiftscus^ |)ro0 0(^ Jtprfoberbe i 
3ArénAs bit dctfexma ^SrfamVmsar t SönfMng» 
2An; b(b 1716 titt bef ii2:te(efnab«/Sr^ mar garfarft 
$^r tia 6fmerfien| VM%eanb«t)ffbm2enod^9ltbbar(fi| 
Eiic af Riku . 

* 

WAHRENDORFFy von\ Air- 

ST AF (f) Stibtv; Naturalisc» 

rade iQo 9Jil)i>er8-- c^ SKidSmdtt. \ Numero •M>e. ^ rade &t 'l8cS tett.l3 Äiigustij 
Introducerade l8o7 j&en; 2p iebr. 

(ä) Anders. 56bt Ät I7S9 bC» ^^5 Stptémlfar. Qfttt 

erjåttett enffilt>f uttberiviÄnins uti \)n)ar}cl)(mba fprdf 
o(t n>etfett{faper, rcf}e (?an utrife^, c(6 fottfatfe ftnt 

Studier rmclinc 5r tt>lb Academien f ©bfnbiyg^. ®ior# 

te berefrer refor uti €nd(ant,9ranfrife odSpfflnnb^ 
oi) toiflabt^ unhtx tit &r£ Mh n)ib AcadeDifen i ®6t» 
lingen; me>t b^t febermera icfe ingått hift publik 

• tjcnft, Utan ibfat en n?ibjirdrff SJVUré # Äre(fe 04 
2änbt()u8^åffttlnd. ©eban bcwip Mifö>iti^ ött ^an 
håxftammabt ifr/ln ben gamla STbelisa vtten von 
VtrendorlF t ^eflpi^aleU/ er^6(I ^an jemteftna SBr6# 
ber, Är 1805 ben 9 Januari! nfaf aomerffä Äcifaren 
FRANS' II. befrdfWfe vå mten& gamra •tifé^fSrbel* 
ftap, 0(9 up(^6jbe« tilTtfa u^t iftiUs^tif)mo^t&nb 

. 0(9 n>drbifi()et; ^kvarefter to&t nu ^jegeranbfe SCffernfii 
bigffe Äotiimg, famma 8r ben 13 Augusti^ fS rodi I 
dnfeenbe 9<(rda# fom ben froHt ^dft 9ulb|fap, ^0$ 

bren, afIebne'Cominerce.3lÄbet# Jioachun»Daiiici Wah^ 

rendorff SoiisU fiK«;:t Betolfaf, il)?dber tåätté Natu* 
nlisera oi^ upfaM * ^ouom ^åf f^M JOf^bér, iblanb 
(StDea Kifeé Sltbberffap oi9 Vbttj meb bHbebdOan^e 
iif berag förra 5?amn od& SEpjFa S?iW^'^ri()er»eri9ö SBat 
pen 0(9 ®f6(bemdrfe* fom ar: (So, i fyra S^It Huftf 
iven odb bdab 8l!oi6# |)4 tntetrrn bdc^ meS ett 
i6r€rtfl6(6 af (tlfcoer , ofa>er ^toUPen Ibfkv en bli 
balCf ftidrPt fftieö.(tx>6nite étnw af fifroh oc^ bc^ 
lebfaciåö nf ttxitnnt vibå fltåins^y* . Jfe^^ 'f itfta el^ 
fer 6fra bogra oc(i &e( ftetbe el(ep nebr4 manfTca 
Siltet åt itet btXat i twenn$ Sålt, ocf^ ' f&vf Pofn# 
mer t bet ifvietfUi fom' Ar tlbt^ ett inåt Q^nj^e 

fylletit £ejon. £)ee ne5er|Ta dt af^uI6. it)ef an» 
ca eller &fta wStifixa ocf» ha ittbfe eller ne6r<i 
b^Qta S^Utt åt bltH, cOf^QHnbva fterufiUnan fren» 
ne ff^ubdsga grlfenr ebjernor, txod oc^ en fatfa. 9Bm«?;c(9 miMm xQ.i 1 Numer O "^^m WuptnfHUmt åv UtSOi meb tu gythne Sviievvt» 
qg KVönar f*int oftvonom denna med Jtenne Srna 
totwtr^Krmo», tttDatfor>J<t pvyhba meb aylUtte 
XcoMr. S«inbt»mtntvfl(i vtftt Hq tvctnne^iovu 
fjOCTi af mfmtv. pi »en (>^gin) 'lic^c,ev »emeHan 
.teenoe Slcn^ftÄdrfle, af t^milta btn j>^gra (ftr <66 
o*. *W «J«n(hr« ftf gj»l6, en tmb bafmubet voim 
gtc » »fod «4f^af natutKa f(J»g. 5r4»» btn mSn* 
fith ^n mtn upiHc, en bli évnroiagt, måvtt meb 
tttnae fefuddig» gyHene 9ifetnov , ttoå 9df en faU 

fhftabt af g«{» , rSör oc^ bM«. 

eJift. ttu*. Mariaf Chajiotta Holterman, f6bb 1768 

4m 35. Januarti,. 3)otttr rtf DiMctanreti »{{> •Cfl*3n* 

.M1F4 Compagnictf Mårtsa- Holtermaii, oA Charlotta 

ArfyedwoB» @totO«nM<ir«1tS I «(«(9^tn. Abraham 

(*)• CatL gé^b, år ifSa ben- 87 Mantii. €eb«tt bfttr 

Wt filfliffiB* fpt» ««.i«etfenff(it>(r, jjorbe han ut* 
vSteé rtft, w» ftrtffltte Siudaernft éwennc Sr wib 

Acadtmttn i Q^iatrcffy, Dt^ *tt åt »1* Ajcadémlen { 

f6tti»s/tn* 9ft»emtni Ut *««, H^m^åspnttf ant 
mUsa S3ruf^» «|^ SttntfegditonMv , gcnottt <n wiim 
^Mt.amtaititttf* 01^ SiMbt^tte^lftiind aaonat bot 
mméRtau Chtftl 5r igog beit 9 JaottatH «tf Stomtrt 
fta SitiiattniMtifmitr^ bi^ 9om(a 8ttrt*3rbelffa»r 
0« iiy0é|fre« <är «f life9r«Hm ^ ^urtMtfifainnia Är 

fe j ''JL"*"^ Natuia&etad o« tlt)«a9(li i6r<inb ®we« 

Sirfcéi 8itbb(rf!«M» »il^iSbti; flieM< blbt^aanbe af of» 

fljf^ mlb ,Miiria ElistUttv H«bb*, f^b Ir i ; 63 tu 

Johan .FreAic! Hcbbo», |)((<EUsabetfi Töttie^ Directeu» 
• lom m| XibtMten «f AmsKWasaiO^dan^ Öiarles Tot» 

(«) Gustafs mat bS Major | Armiea. g£bb Är 1774 

ben i-Uttii. Qfttr ibtabi Stvåiét ni^ S^naU Aca< 
éuuta i Hyfkfa^ bUf (ai> 4r 1793 >«n- 7 MartH an» 

tage» 102 miivd' 0(9 ^(itiStttdti i . Numero" . fasett tid Ofitcers-Cadett n>ib. Svea ArtUlerie • Stegen 

menfe; utnåmnbti famma Sr ben 25 Martu tia Un»' 
bec^Lieutenant larib n&umbt dttitmtntt. fBltf &t 179S 

Oett 6 Januarii Ltcutciiaot Wib Götha Gardet, ntt llte# 

ra 5tangl« ©»enflpa Gardet faffaM; 1797 ben f7Apr. 
Subi-Capitaine berfldbeS, (Stfy&tt år 1802 ben 8 No- 
vember up)>{ b(;9dran SVibtjt afffeb, ei( beforbrabe* 
fommft ba^ tia Major i Arméen» i^»arefter b^n, 
jemfe fina iBrteer, £r 1805 t>tn 9 Januarii u^f up# 
béjb tia Z99 dUM^Sri^rrer o4 fomma Sr ben is 

Augusti Naturaluetad ibbinb Cmta SMti Stibbttftop 

0^ 9lbtU 

@iU meb MaiU von Gagera, fSbb åt (788 ben 241 
Augusti, SMter ef ^ommtx^ ijmbt$9tåbtt, Hinnch 

von G^gero, ih( Maria voit Schécle, 2>#tUr af J^ert 
voD Sch^eie o4 ^ ^^n Scbvartzer. 

®6ner af Commerce - KJtbC*, 0rufl # Patronen o4 
Oroi^anbfairen t ^Mä^olmf JoMum Daniel Wabren* 
4orff, fibb Sr 1726 ben 7 September, b6b 1803 bett 

II Juiii t etedffotm piO beriidbed begrafmen, mM 
bef eif ftban nebfoft t Famille-iSrafmen i iUtteo^å 

ttm^Stpxiaf ai( of Maria Rothslein , IbotttX af dtåi^ 
mannen i @f«tf^0lm# Andera RoAstein meb Catba« 
rina Margaretha Hockert* 

éttm åt gammal imOi Mrffommor tfrSn jSe$p^d# 
ttAf ber ben rebon 1 mebelliben tbarit namnfunntg/ 
famt dgt bet anfenliga ®gb(et SRUfe t (SrtfftapU 
dtatMMberg o4 ®ttfb^ufen i etifttt iO«na6ru(f 1 fom 
aRtib tiOfim dibffa ®anen. Srere af benfamma paf^ 
ma t dtbre riber utmåttt ftg båbt uti Arig p4 »ib 
anbta migHga dafdHen; men bem man meb fdfer^et 
fSrfl f4nner/ drg SrSberne^ Ludolpb jost von V». 

fi(QdorfF lirf^J^erre tiU SDIilfe 0^ Berénd von V^ren« 

dorfF, (^milfa lefbc amfrtng ftr 1550 .oi( beMnbe ftg* 
tia Qatf^lfta Religion. $Den ffflndmnbe fom 6fmer^ 
geif Aa Protestantifhi Edran, aabe ^ra^foer; Her- 
man. Jodociis, Bernhard ^ Joachim. ^ftSk" ktU 

rngita effer Joachim vpn. Varendorff b^rflammar ben 
temerigp floreranbt mtigtt^tn $ flnnbelff m ^n< 

6ra ■.< 9rn>wrFg 
Nu0wro ••■ I €501T JoKan Chriatophcr "V^^hrehdorff, (<^) Consi8torlaI•* 
»lfib Odf Super-Intendent i St^trbtttf Äfibe ®onrn, Da- 
vid Otto Wahrei^dorfFi General Super-Intendent i J^ar^ 

huts 9 sifr meb en £)oftcr af 6ftuerfien toib Arttile* 
Tiet i jtottfil. ®for#ä)riKanniif tienfl, H«rra« Brown, 

mt\> \iro\lUn (»att d^be Sonen, Gabriel WahrendorfF» 
i5of# 00 Oeconomie-Intcndent mtb i^rtigl* 99C(f(en# 
iurgjfa ^Ofmef/ gift meb en Demoiselle Hindricha 

ifvån Sufjou/ fom Mef Saber rto ofwanndmnbe Com- 
inerce-Stäbef, SBruf <#Patronen ^d^ @ro0(^anblaren Joa. 

cbim Daniel WahrcndorfF, bwilf en f6rf! infom t\U Ctt>e# 

rige, oi( genom en wtbflräift j^anbel o0 9raf«()(tnb# 
lering fSrtodrfmdbe ftg en flor förmigentefi o4i f6r# 
fatte Famillen vt\ bef forbna anfeénbe. ^an roar «^ 
gare af $fer« Gfpcfe^Srur, STépa , Gfeppflab f Sdn# 
na# oi9 SUjanfor^ ®fängiern<#SEBerf , famr 4jbt; bel 
ut\ ©arpenbergö jrop)>amerf o(( S8iitrfor|f SSa^tngS^ 
SBruti utom flere (Krre o($ mtnbre ®aferiert 8r« ADOP- VMM* V«i^ (^) Z>a l»e ingingo i SbibeKgii SfSnbef 6ort(abe6 von, 
^ be Anbrabe SVanmef # fom M m {(rifs9ef« 4, ! ^ s v 

* < •v. ADOPTERADE. !• 


Nnniera 

20 B O ND Ey Carl Jöran; 5r l802 
, ^en 9 December Adopterad ^W 
%tttti Introducerad 
•:•.» SBar bS fcfwerfle Siwsaraax^^^vLnUxti Commencleuf 
af Stm&U SVorbf!jemepO<den od^ Stitbare af @mdrb^# 

Onden. 

S6b5 2r I7Å7 ^en 22 Juia pi gUuna ®dfe«s£rb 
i ®£berman(anb« 

efter en wdl anxoSxA tmfibomt^Hb wtb Aongl. A-^ 
cademfen f Upfala, od^ ber unbergängen examen, i 

fanf a att engagera ffg ^ uti JtonungenS Cantzli , anf od 

Jan i (f4aet tjenfl wib Miiitairén, famt 6Ief 1773 

Unber^CoQcIucteur tt)ib Fortificationem SBib benna 
Corps unbergetf i^ån Officers - Examen { jlutét af &t 

i774f odj »ar berffdbe* fiSrcflagen tiU Officerare, bS 
AbåilMid Sömns GUSTAF III. utnåmnbt ^mtom 
titt ganbritf »ib StfKi^ardet, f)wHhn fpffa (an (UI# 
trdbbe i775r feban ban f5rut nSfira månaber giort 
tient! i be minbre Gradcxnc. s8r 1778 b^be ban ben - 
972beni att tblanb Sltbberffapet 0^ STbetnS Depute- 
jrade,ffiföm gabber bewifla Jg^anS jtongl. i^6gbet Aron# - 
^^xinttMp n>åt nu Stegeranbe Jtonungé ^op; Blef 
famma fir utnåmnb titt Ueutenant »ib gif^Gardct. 
Sfir 1 781 fattab af J&6flfffalia Äonungen/ att fÄfom ^ 
Caralicr upwa^ta J&an« Äongr* J&6flbet Aron • ?)rin# 

fen; beforbrabeé 1786 titt CajMitainc »ib 2if^Gardet, 

oi( .^rbfiff fSrjanbe aret Compagnie »ib fantma 8{ede# . 

Sas ^ jp Srt9(^c Nttoiero i VBunti^ iSxi7i&ihbiiati af Oqtober ndnabi inftdSbe 

(Km fia u<l>P& «&^ tefaOniiig (m»& Jj^^irftfolig Aonunt 

^ gen I @&ti)tbQrgf o^ affdnbeS berifrah meb \)iå^ 

ansefdflna uptraj dH j^and StonsU Sfbsptt ^txtii 

CARL, font bå comnaenderade Annéen t Sinlanb» ^e# 

ncif efter framtomflen Hef ^n af ti6g6emd(fe 4^fre 
timitimbhfiV bf# ofmer^Adiutaot, 0^ t benna egenjfap 
anbefalb; att i ^elftnsforf foga nSbiga anfiaater tia 
eioenffa glottané £tert^ tUL Smerige 1 famt vsot 
J^ta fynaU J^g^et fSlioftig 9& pottan Hff 6ar{&9 
crooa, o(( benfrdn lanbnNlge» tiS etotfl^olm- ^t 
r789 r Febmarii m&na^ bfef lon (efalb* a» fdfom 
General- Adjuttnt a6ra tieiifi bof ^6|bemalte .^ertidf 
fom b& förbe Sefolet t ®fo(f$i>(m« SUf famma ar 

t Maji mänab iO^er^e # LleutenaDt mtb @ttr*Amira« 

itns Stejemeittei 0^ åtiUfbt S^i Stongt i^tigf)ttJ^u 
ttgett fiu (Sarlffcrona fSfom tienftg^rdnbe Generai-Adju« 
tant. 3 tema egenftap töar l^an tjenftsfiranbe utta- 
ber ^eia Campagnen ^ 6emi(fabefift9<^etn>ib^Ianb; 
men nfiboabefi i anfeenbc tUT eni mib Buftt of |[fl# 
ndmnbe ar« Itfonmien (to& fluf ^ntj attj6(ianbe aret 
1790 taga ofi^efr timr Mg«tienften. iStef 2r 1793 
£)fwer({e «4 General- AdjttUnt (mi« Aonimgen; mtn 
mdPc af famma Drfat fl Ar terefter Umna be|e fp6# 
flor* Utndmnbe6 tffnamitbe 4r tiff éfmeffleit^am^ 
mar^Sttnfare/ »(9 traifa titt titbamot i tUlfM ttin$ 
ber< XUmåtma SBerebntitg; åx 1794 ^eil 94 Novem. 
ber aUbbare af 5#ogI* &oåti»éOtdm^ ^ 1799 ben 
iff November Commeodeur of Aongf» Sforbiljerne^Or- 

deo. i^an fSrer tiU malfpr^: SbcandU Dubiisque Rectufl« 

^x igoi ! April minob ontrdbbe .^n en refa uti 
Mloisterielle Arenber titt SeruOf IDreMen 9^ ^ariS/ 
(^marifrdn ^ dterfom t Msjl fbjanbe drrt 1809 ; 
gjorbe famma dr, fSfom timffgöranbe ibfiterjle a jtam# 
marf^unfare refan meb SDeroft aSajtter, jonongen 
0d$ Z^rottningen genom Sinlanb # oi( ^abe brn 9tdben 
4rtt Qiwagta J^cnneg S)fai:t S}rotCningen, unber SDef 
iefM fro« Aejfartnnan of Slvflanb ii 9b(orfof f , eam^ 

tna 


^hmox. NlUBCffO m 


IM it btn 9 Dectmber np^Ht^ uti gtf^tre 6t8nb 01I 
wtrbtghet, mct fiBffinb a» upfdda htn ntiånsnt 

%ribtrtt^tttn Boad«s af £ai&cla Nimer »Jt 8tti)9 
bare&«f€t/ (ainf att fira oii btuU f«miii« étt$ 5«?a» 

Mtih€9(Qmam69§ii>t€a9mmto%pén,fom AreaCBuite 
eCöi^ , écriiU 18 Jbii mth in qu^^ft of fvenne p4^ 
fdoeL-Sfätar» mi H>Mdtr4 9fMiitiftt »(t de» &f^ 
fB>€vfia eColöM ]»« »^«, d<t neötrfla p4 tD4ii9 
fird ^»ttf 4vo tcDMne ]5ei»|, btvaröcra af nattttr# 
lid 0V6o flr0, »06 « p4 teMtit ]5«rc( ifrjtt f>i^ 
«er till m&tB^ rtttoaafte SirdiM of ftlfa>er, famC 
ifmrO otur epitftam up^enfte elto(4got mrt 
r&f iici «tI^aE«r«A4(t« aci »ca ^fxrevfTa p4 o4ft« 

eioeMe ^iishmmM i 0u[^54ft. d>f«Miip4 9F&Itf 
hM oro ta>eoiie dpna iCocfitr«éfeIinar» mtb iti$ 
Ktr«#Ztottos «p^; ^(HflDet tan t^&g^ tJfelmFreitafi 
^ tit 3^4t# ^tBft tifi' Stofitiiif» trek ^aflar af 
iriitte P4faseCi$f4dcor^ o4 oppS ben wånfktm 
éfefmTrofiai» Ato ftreiMit 3&crg, ntc^ ufbttOande 
a4^ oi>pSefidc ettffatfifnor ocfr r ^ ifnwrfl af 9piU 
farM;of«9<v6tDar^craaf >e]?e ftertf^ [&p<r Iftven en 
Qer&m af fffbtv^ tfcAi h^vx ti I tD4afTm £&ft 
XDfcfct dt Smfttoid u(aDp4 af gufft oc(^ (IlftDei^ 
•Kdcv flOlftft ]H4fC t<fr ttii6e« fjlfre e rAM. 

eiimtntfbe ix isod itfreffe l^an p4 9)ltffi|ie SBc# 
-fttBtthw ritt Cr. ^rterÄwg» otf twrflÄefi ffitefl* 

6n>ett{ca Ajnba^saéen» Mitlii^tflfytttTf ttttbtr An* 

bacsadecueiT^ pri^erre von Siedragks iDtilanbe f 6m# 

rider t)WÄTlfr<nt t>«m ifter ertÄffen irfffeMrAutHcncc 

&erromtiK€»>ertdt i&osl Juiitmånabf bftJ^an6 SDtaitt 

itonuTmm utf flirfru» ^elM^ ffttfmelfe bctagabc ffer 

flara ©rf fpnntritaa ((^ nfiié éfwnr . (otiS Mlniate» 

liellii »entttninaar* 

^m-^(«c btffxtm 5tffrfbf «ff?imfl(r fÄwÄttninaÄ: 

*en)il?öbt tt«a »rf«>(«(ir feban Är 1778, o* blef iwb- 

aa»aäpn i «ciJe 179» »alb tW 2«b«mof äf «ib^ 

bar# QÖO Sirtt)trr<«r» Numero batf^tti^i^Directioflen. f|r £)rbf6ranbt UH ' Directiotien 

6ftber ;t)pf erUCompagniet ; get^amot uti SBabflena 9[j 
bclifla Sungfra^StifW Dircction o& glfwcbaW Por- 

phyrSiierfé^Direction, famf bl^f &t l8o6 HKlIb tlQ 
Revisor toib ^ittttlgt CaDal- |^^ ^lufitoett. 

Qlift år 1784 ben M Octobcr meb Agneta SopMt. 
Hiidebrånd, f6bb &t 1764 bett 9 Januarii, oi^ Mt> år 

1789 ben 7 November p& ^åpina^oltni ®dteegårb 1 
VtplMb, \^on wat t>oiUt a\ framlebne 8lpKmdfla# 
ren od^ Bltbbaren af ^omU @mdrbf ^Orden , David 

Henric Hildebrand, 0(j^ af bef fcnate gru, Agnett 
Sophia SchÖoström, 6fkOtrf}e#t.ieutenajiten Aibrecht 

SchönBtröms S>otttrf meb ^ofmåfiaxinnan boi btta» 
StonsU abab^ttf arfi?JHnfarneCARLo*rREDiUC 
ADOLPH, famf ?>rinfe|an SOPHIA ALBERTINA, 
$riberrtnnan/' gru UiricÄ-Adicrsten. 

ison Af Capiutnen mib Aonsl- ^aUVttdtmtnM , ^ 
famt Wibbaren af ÄonsL ®mdrb«*Orden , Jöns Aicxan- 

der Carlssoa Bonde tm SttUna# Wilhn toat f6bi> 

&r 1781 btn s September, odd blef b(b 1799 ben 3^^ 

Maji, |>4 af fSvibttxinnan Ulilca Eleonora Rosenhane, 

b6b'i SSamfdna 1762 ben 14 December på gifuna, 
od^ besrafkoen I ®arunba Stötta. <$on n^ar 2>otter af 

framl* General-Majoren, gribtrre Jöran Gustaf AxeU* 

son Rosenhane tiU SRariepera, 3>nfj&bolm# i6(ta Ol9 
Si9nåi0 meb Stiberrtnnan gru Edla Baner , fom af# 
fiecT meb b^ben ben 17 Martil 17%? d^X (*) J&err &fi»erfIe#!Äammarf2ttttfaren 04 CoiÄnendctt. 
ren, grl^erre Carl Bonde barflammat df ben få tattoå 
be S3orr5$ od^ Stfuna^^ttegrenen af aamra Bonde^at^ 
ren, 0(( bdrleber ftg uti i4:be nebfiifianbe geb ifrån 
Thord Bonde titt bthtd, »ibbare oå> Stonmg MAG- 
NI fRåb omfring år 13221 ifrån ^xoitUn man mtb 
fuiiromlia <&if!ortfl! wlf^tl Hnntt iftfteleberne, ^m 
!20I Nuo^ecö T* / iutt^tftrifnlnsuxi fe min eaitbfs9RarffaIF< Utstod 

rfa, pag, B8^ ^ ^ 9^ fOtlU £fii{« # CMitslwt $^ 
Cantill Hiatc«ia| påg» 313. 

«» SCHVE- wmt >Odr difi( meb Htxglretha, Ehrengisle Fttk«s QHtfa^ Ol| 
a>orttr af RSrik Birgcrsson (af &a ©Idfieeti) ©twa ^ 
8tife« Rät; meb Hälga Anunds SDotter, JtDnung 
MAONI ®(48Httj[| fontt 6lef ^otfaker liO Thord 
Bonde Roriksson ttU £)rle(r , Silbbare , ®mca -Stife* 
»£b od» (Sitåt^Mc^xt på SBJbordi fom fi6r itn (^6ga 
Srter uH iS(iistf9^dif^ftn tMai fiatnia Thord Bon* 
de; iift meb Ciciiia, jRibbateh* o* Wit t 8t«# 
bet»^' Nils Kettilssetia (Wa^es) tiff S3^rn5 X)otterf 
nub bmilfen bAii ufom ^ere S3arn dfibe®i5tteme:Pe- 

det Bonde HD lBoTb06/ Stibbare; Knut Bonde txVL 

Ckirnora^ Sufirénäf 01^ 9{^erf!a« Sfibbare, (6we« 
Rifee^SISb 0(9 X)m«,Jl:ottunfiCARL vniisgaber, o($ 
Carl Bonde ttll 5)eTmttt8eb9 1 dttfå^ShTb o<$ eafitnatt i 
iföeffmanlanb o« X>a(ante. ;Den f6rf}ttdmnbe mar giit 
meb Ramborg Magnusa ^otfer af 1BorbfiJ# fom ttO 
fiJapen fl^rbe en i tu berab ^5Tb, bef l^öfira gdttct , 
of fiulb oé bet tbinflra Btdtt 1 o(( Ifrän (^onorn b«f# • 

ma ^Vi9i WtfSrenar af Bonde • Familletf febt' fUt iir« 

fpninfi. 
iBorrJ# fM9 Stttina^wttefirenetrt '®tamfaber mat 

Jöns Bonde PblHpssön fiQ S9orr6f StvUtOT)), Soritlflé 

Dl9 Storeterfif Assessor i @6t()a Jpofip9?i!tt# (fe Cantx* 

* li-8Idbet von Stjernmaris Matrikel pag. Sop^fMIt i 6:(e 

£eb (drflammabe ifrdtt ofmanndmbe Peder Bonde tI8 
iBorbOfi , c4> mar JBrober till Stam^^obren f5r ben 
ttffiänfitie Sriberrevttten (tf Sai()ela^ Stibbaren «4 

aifé^beti Carl Bonde PhUipsson ttJI SSorbfjfi r <S<P^ • 
Imtba m. m. C®e von SQemnmna Matrikel pag. 75) 

fitmt 5arfar« garfaber titt J&err 6fteerf!e * Äammar# 
^unforen ^ Compipadcuireiå^ grtderre ' Cfrl 'Jöram, J ./* ^02 l33 


^ ( ! . T « t 
SCHrj^HIK ven, Otto /tr- 
iiirsi Adopterad ' ^tibtttt ÖC 
l778 ten 27 December (ä); @d«» 
tietne Sveit Fhilip^ BögiS" 
LAUs ihy, Carl Gustaf (c> 
t<b f^ERNER GorriOB Cd)i 
Imroduceradt dt iSöOi- 

■* É ' * 

C<>) Otto JuliiMj Jöbe ,bJ <tf<Fc» ifrfftt 6ftt)er#SÄj)niJr 
^arej»S3efldirntngen i @fäne 0$ STOarma^^bd £dn. 

g6W 5r 1 740- btn 29. Maji pit ÄttUtW oprt bitter 
gStb i @f5ne. 

(Sfferibfabe Studier tolb Xon^U AcaSemitn i Ettttl^,» 
engagerade |)an ftg 1758 i Justitiie Revuioos ExpedK' 

tion af ÄonwnflenS CantzU, fantt tlUih i StonsL 
©me<r ^of^a?ftft- Unber benna ttb Wef ftonafÄiajfr 
falig £an& a»ai:t Äonuttfl AbOtPH FREDRiC för^ 
lai fflf2)ef ^of^^unfare.j b»areffef' bw 1770 ben 
29 Martii bcforbmbea tiU tftoev^^igfn&flavt i «fÄ^ 
ne 0^ 3Jlålm6f)n» 2dnj: mm fafom mer buAAb fSt 
£anbt(^ai8^dti[m'ngett r erb&X i^antifitihtaatan år 
t77S bea 25 Februaril 9?5bigt dfffeb/ ^lértriemfe bo#. 
nom tittabcB £of«Sdöm4flate^Titttl, bcbet 0^ mdrblflr 
. $e^ X)en 27^Deceinbet famma dr mib ^eittie« AongL. 
2Röi:« Drofmingen*^ ÄvrfogSn^, t**fe« JfÄafffflKa 
^öB« :SD?ai:f Äonwri» GUSTAF IIL u^j^eia: ^iwm t 
frjl^crre Stfinbi^-mcb Adoption S b«tt^ Saber6robo:«r 

ramlebne GeneralrMajorens', ^rif^tttt IPhilq» BogisT- 
liru* von Scbvejrlns dr 1717 bttt 6 Decedlber, erbfillr 

nt^Til)trnsvoSrbtdW r^^ WP5 bon* Numer, mcb 
rdffFgbe^aft.ffira beg griberreråSJapcn/ fom dr; SSit 
&Ulb, fScibela» i tve Sålt , oc^^ mite uppi ShvbeU 
niti(|efi »eé gamla XöeTfga ^eamtirapen; rn 3F&(ö 
af (tlfxx>ev,'mtb en r&ö Sota, oc^, unbtv 9tilb€u 
tinstx uti (tenoe gyneoc ^tngavi ift (cpitf (fysan» tutnexo Sn^öaroR 2o3 menas tt Xycinb f nttb bt%t SpanfFa or6 : Vn 

Corutanteque Persequidt (irff flttlldre ^&t^bcX^\^ -Än 

forfo[|ö); af Oelftra S^^i^erwK^ft apapn^t, ir btt 
firfTa 5^1^^^ Af f!i^I^# bvoAtuti tfro ftctiine frofUc 
JS4ftx)ar (ito^bt tiieb ^i^Ueiie ^aUbaniö. )C>er cn^ra 

igaller. Uri ^et ew6fe ne^vf^aS Uef , font dr bXå% 
trifac ftg en t66?f l4dd Cinrdf , ttte2> f n .^t&n fLuvs 
banf p4 t>uftou^et> oitinnöad wtb.bwlt^ ban6/fom 
tiöei? pÄ en täftigt Idpanfce btoit ^öÄfl meö thbi 
2?etfeUy0. 4>f<DA|ip4 SFoiöen 04 (ttxtnn^&pnaCor^ 
iier^öjermar, i3i€5 en 5^^(>^t:relig Krona emellan, 
ocf? en oftcer (>tDaröera ^ielmen. P4 6en t>&crra 
^^letmfronan £ro (renne^trugffdörar^ (>tn>araf iben 
tneMer|1a dr rSö,, «cfc 6e Jbegg-e yrtre of (l^ftoer, 
bcoaT^^era (tra<be mc^ <en i;&ö ^uta« lieur btn wSn^ 
tlra éjelmEronan tip0tcfer ^fra "btUn af en Front 
^iort, fom t>ar e(t gyllene ^alebanb ^m.talfen* 
8fe(f<va XTapnet tMt6erpo6fe6 of (toenne totlöa 
mdn I tfied Stubbor < banberne od^ igf etmar uppi 
(ina'6uftx>uöen^ )>ry^6a meö ttotniit Plumager^ btn 
t^ogra.af gul6 odb^en TodnfYra af bldfdtg. Upp4 
den tp^inpraö ^je^m ligger l>alfparfen <if etf f^# 
6an( Sform^alfer^ fom i fielftx)a 't&apnef finnen 
af thb fdrg ^ tm>ar5fi3oer dre fem (>ycf en p4fo ge If >df 
drar, Håfnrerfet 4r af t^uld,|iiftr>er, bldtt odb thbt, 
Jg)an Kcf *Jb i SWorrfoping ^r 1780 ben 23 De- 
cember, unter.be^ refa ifrSn ©totf^m fia fin cgcni 
bom i CSfSnc; o(^ beär^ftvcn i von SciivcfinjTa Fa- 
mille.®raf»ctt i flfffnamnbe ®ta\^. 

Oift Sr 1764 me* Ebba Mariana LagerWing, f6bl| 
Sr 1747 i £«nb/ ©Pfler tilt i-tata-SeCreterarcn od^ 
CommeTicleuren Carl Lagerbring, oc^ JDotter of Pro* 
fessoieD. -wib ÄongL Acadeinien berfJdbC?^ Cantzli. 
SHdbef, Sven Lagerbring, o(^ S^W Maria Beata Lager* 
crcutz, JJOf^cr af framlcbne Gencral-Anditcurcn, Ja- 
cob Lagercrcutz , 0(1^ nf %X\X Maria Rosensparrc, ganb^^ 
^fifbinggi Birger Rosensparres JDoff er t meb gru Ma- 
ria Roberts ©ottcr Tigh af ens^lff Extractioo, " 

83 b a eon v 


tXii gtt^efrar. ■te^ N (imero r « t 


*— T 7" — ^ : — ^ 

€5Dn «f framt. fefmcrflcAieutenantcn, Otto Fredtic von 

Schvcrin af ©patitcfoUi oc6 af ©rcfminnan Regina 

Catharina Cronhielm, X>Otttt af ftämfebnc S^tW StiU^ . 
SiSbCt Odi> Cantzli-Presidenten, ©reflDe Custaf Cron- 

hieim tifl Ulofla» ^ odj af it$ förra 5ra^ ©tefipfnnatt 

Maria Wallenstcdt, X^otttT af ÄongU Sl'fibet| Lars 
WalUn^edti tltcb grtt Maria Uttcrmarck, Q:t^ti)&(tas 
ren Daniel Bengtson Uttcrmarcks tfff J^milfiabf 26f# 
t^amfcra oi$ SÖfffab JDottcr # meb gru Catharina Erics- 

^otttT. fr ån, Zib9*^ 
(*) Sven Philip Bogisfauff; griOerre» 86bb 8r 17Ö7 

ben 26 Octobcr. S5lef efter tbfabe Studier, åt 1787 

antagen titt Ausctxltant I ®6f{;a ^ofgHl&ttf ber ^an 
' n&don tib fliorbe tjicnflj mtn nebfatte iig fcban på 

ftn ganbtegcjrbom. 

©ift i Stinb Är 1795 ben 6 November tneb Elisa- 
beth Fredrica Rosenblad, ®pf!cr tift Stats-Sccretcra- 
ren od^ Commendeuren, $xri)tTtt M. Rosetablad, 0(^ 
S)D(fer af Medicin» Profiessoren i Sun5| Asscssoren, 
Doctor Ebexhard Rosenblad, oHf af grU Ulrtca von 
Hermansson,- Professocen Johan- von Heroianssoiis 
bottet; meb S^n Margaretha Matts-Satter Steiich. 

(c) Carl Gusta£, grt()^rre, 86bb 8r 1769- ben 2S Juniiv 

efter ibf abe Studier t fina gördlbrcrri: f)U^ , f om ' 

^an i fina tfngbom^^r titt SougU ^oftottf oå) blef 

Pagc ^0^ enfe^rlir ottnmgen LOVISA ulricaj um 

ber f^toUf tn tib ^an jemte npmagtftrngcn n?ib J&of# 

. n>et 4gbe ti«fdn[e ^ att 6ftt?« fta f fprSf o* 'h>emn(f a^ 

per* Engagerade fig bereffer ar 1-781 Wtb Militairen, 

0^ bUf 1783 SifrrbrW wib Äongf. 6ronob.«*g^ »teger 

tnenter ^r 1700 btn 22 MartH blcf l)(in Lieutcnan» 

njib @6bra ©JfanjFa Cav^ierie . glegementct. berifrSi» 
|>art åt 1795 bzn ir Maji trf)5a på bcgdran afffebr 
meb Stpltmdfhre namn ocj ^ebtv ; f)n>arcfter ionont 
famma åt btn i^ Augusti riffabeS Titul af ^anglr 
Äammar|)erre^ meb tåttisUt affxbdra 3?prfe{. 
©if^ar 1795 ben. 2^Me[iipå Äl4aeru»ö ©dte«s«rb i m gtffierrör. Q05 Namero \ i _y @Kne ntefr nifaria Gustava Troiic, ©joWer af Äongf^ 

Äönimar()erren Arvid Trollc, OtjJ af gcu Mboria Mag- 
dalena Harmens. 

(rf) Werner Gottlob ; Jrif^errc. göbb St 1V72 ben 8 
julii. Uitber bcf \}an tbfabe Studier mib Äonflf. Aca- 
dcmicn i Eunbf bicf t)an 1.782 bcforbrab tirrgdnbridf 
ftjib' Sprcngtportflfc SUgtmcntct, 0(J6 5r »787 Siavxf 
tnarsjPagc ()0« Äonung GUSTAF 111, fanit mar J^an« 
2?ftti:t följafltia pÄ bcf Sef5f $08 Äonungcn i ©anj- ^ 
martf. air 1789 Licutehant mib iifindmnbc Stegei 
mcnfc; 179» fc^n 22 November ^ammaxfi^unfattf 0^ 
1793 Cavaiilcr bo^ ^cnue^ Äottgr. ^öfi^t jgierfiflin* 
nan of ®6berntrtnlanb* ®amma Sr ben 2 december, 
iref ffdn ffitfab meb éfmerffc dammar ^^Sunfarcnr 
.©refwe Magnus »tcnbop k titt Äeiferlifla aipflJa Jpof^ 
»e^ 1)W(irifT&n i)an följanbc iret Sterfom, o* ber 
forbrabe* ben 23 Junii famma &c titt Capitainc »ib 
flrumÄmnbé Sprcngtportffe Wefiemenfcf. SSr 1795 
ben I November blef ^ati ^of^StaBmdftare bo« J&en# 
ne6 SWajtt Drottningen; ben 31 pSf6lianbc Dccem* 

ber -iifrt?er # Officiant mtb SwqU Wtay.t^ Orden 0(^ 

tiffifa Comftencfetit af Äongf. 9?orbffiernc^rdcn. grr 
^)6a Sr 1796 ben 29 Maji p5 begäran affftb ifrå» 
ndnjnbc Capitaines Sejldllning; od& afgicf pS befattning 
famma 8r t Augusti * mSnjib tiö Äeiferfiga Stpjfa 
^ofnjetr f&^r att tröfdnnagrfma *flttd 3Jlai:t Äonunr 
gens^ oå^ Sjani Äongh ^6gi;et ^ertfgem^ af @6berr 
manlanb anfomfl^ (^warifrSn b^n reffe tiff 2ot)ir 
fa f&r att ber mara be^a b8g<t ^erfoner titt m^eé^ 
bmilfa han blef *)S befattning tittbata följaf tift titt ©t. 
^eret^bUrg, oå), febermera på -Sterrefan. titt @tO(f? 
bo(m. Detta är ben 26 Octobcr förorbnabea bW iiti 
2ebamot i STuttjrDircctionen, oilj ben 21 berpS ffilianbe 

November Utnattinb trtt Ceremonic-Sp?djlare mlb Äongl^ 

fSRarM Orden, jpar för. fin grif^erre ^sfiftt bimifiat 
i8oq Sr8 9Jff8bag i !i)?orrr6ping. 
Oift p5 Siåba ©dteé^g&rb ndra ©St^ebor^^ ben 18 

t Octobcr 2804 meb '^emoiselle Martina Torngren, af^ ~> < 2o6 grifiator. ■ ^(ebne Direcleuren xolb £)ftinbiff a^Compagniet , Martm 
Torngrens ^otitt f tticb $ru Lovisa Svartlock. 

SEiBf 56r6^t(rln3 uti étttf^t^xifnin^n i min Matrti«ri 
^éffia £)cl pag« 22 tiadgge^*- %Ltt Ötnna gatitra i», 
fonr bärflammatr ifvån potttfnetn^ åv iblanb be &lbf 
(Te 2(6d[iga ött t SLanbet. JDeit ftref Os a(^raf6rfl 
Ctzvertjny bwilttt bttybet på ^IwdnsVOtnbi^ai 
t&n Syvlant ellec ^utA, o(b fitet toitttliqtn 
en fiban i 9tam*XX>(ipntt 2>en erC^ttneren Henning 
von Ctzverijn^ fom Teföe Sr 1150 (åfonr en getnen^^ 
fam Sramfa&etr IL cc& ifv4n <>iDK(enf u(öm bt på 
BtDenfla 2St56atret>ufe( Introducerade <Bvtfvoat > vo» 

Schverin N:o 94^ Srit^crar 00» Schverin N:o 133^ 

famt Xöeltga sit^etne 90» Schoerin af SpanfePou 

- M-o 1775 0C& of Grellenberg N:o lioy , åfwttl Cyi 

ffo Söedgo^ $rt(>erreliaa 0(b «t^6#<Bfref|tga, faoit 
pteti^e (BteftDe(t00 %tttvnt vgnSchpcriUltba ^tt \ \ * t r^ t ' i. \ I / , \ / \ / 

c %^^;/'^^^^^^^^^^/'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I •!•.!• m KRUSEN ST J ERNA, von, 
Mai/ritz Peter i C^) ^tld^ 
0^ Adopterad dt 180I ^tt '28 
Maji; Introducerad dr l8d3fS)riV 

^etU C^) FrEDRIC tTlLHELMs 

Sttlab o* Adopterad dr l"^ '^ 
ten z7 Maji^ Introducerad i 
tett 17 Maji, 

f a) Maorits P«tet; toffab fSvitf OcMite* S9M M 6f^ 
tPcrfff^Lieuteoaat I9ib JtmflL Aokalitetet» 
S$bb Sr 1766 htn 1 8 JanuarU. 
effer tbfabe Studlex , engagerade %M fi^ »ib JtOlltf * 

Amiralitetet^ ^refl ^afi genotnfietf be mitibre tienfSM 

graderoe, d<( 6(ef 1790 ben I? Julii Capitaine, ffom^ 

ifrSn b^n beforbrobeS t\U M^or.- iSt igot Hn tg 

Maji 9Mab ei( Adopterad |)A bengamla Kraiens^ni- ' 

ffa äinen meb bef Numer 9(( ^6Ib<mifrf Ci ^ib At ; 
f6r bet ndrmaranbe 6ftoerf{e #; Ueutenant , famt 
Sitbbare of Aongt. 9Ra{:t6 CÄo|rb« f Orden, sief Sr . 
i8oj; ben s MaJI Sebamot af Xrig<#S}ettenffa9i# 

Academteiu 
»'•.♦ 2IO !^*-« N Kiiajera 
7oa 0ff'Sr'^i7$^'Mi Sleji^nait:, Beata ;ii;*JtcIo*u 

nf ©WdrW^Orden , ©rcffttJC Baltzar Phiitp Hörn af 
Kanfjfen^ 0d& af ^ru Gustaya Gcrsdorff 

•öfl^ aWoN .^. ^w3|;flcacn.v (gift är -1805 melK 

ffil()Cmnnan Eleonora Vhrlstm» von Rayalii, S>ottcr 

«f Majoren olMiibbaren^ |^r(()erre Johan Wilh. \om 

K^fjtVtn^ .&§tl^ Af Jt^^txfttn XDib Amtralitelet od^ 
WfcMretI nFÄöÄrb^r«ea/, Nils Grarnéd, C^ af 
Jft tt jfehtiiftiar*marR' VTJfi Kfuscnstjerna , fotl! ttxtt f&wii 
173B bcn^ 18 November, od^ Wcf bfb i ®tblf()jflm 
Tjibi ,biA ^ AprO, ^Wöti^ <»f Ai^irÄÉcn o*- Al*ra- 

ht^ts^- KSbcf/ famt afibbaren af Cwarbö^Oracn ^ 
;M^ril2: AdolpA von'KftisciMtief*)ii^ o(^ af (kihS far» 

; tl^$t«^ Alina Maria. ,voa Gerttcn, (^^ 

ERS JoHATTi i - 


* 


i« I 
Aioptejrad 4^. i799 bett 16 No- 
• vfeHtber* ^ntfoduCc/ad ^r 1800- 

2ifsDragoii-8tfgem«««t. . 

est* ■fc«ii*««i*< <K»>*» i4»i»^^i»< ^1 *■■.( (•>^®tai*föbretr PJr v^o» KrusenstjctnfFa ^tfcnr Vhilip: 

Crusxua. f)rvitftn ftnffå Vai Jpaggab i 8?cippcr @oci. 
* Rtri e^fatrb Bi^ ^^aå^tr i 3ebc. Söcfetr I ejl(rtnb<r«" 
ö4 f?ff'n(Krr'éf/iflJ8flraTe pS »crel (fe vonlStjcrmanj. 
Mafrfttl-pä^. 43^) ;. bfef afbJdb Sr 1.649 t<ti 9 Ma^ 
tir meb* Sfömnef Knnts j miit fonr Äoi Wrfifwtr gior^ 
fct* ttfnf ^crt^trtre Crmis- of St^bv N-© Ö9 r «tfi(Ie ft^i 
^mi ®0n^ JoWatt PhiHtt, f^wilfett 6cf5rjbe ^m intro- 

dticttenéir^ frHffcifUPt nr 1^5^ fren-6 November, nft 

farfo! .fifÄ KTinwstem,, 0# getrom Cantzlfet rätd ånhra 
Wtrtniw Ulf SrbtttiSripfwef. -^feebatr faUobe be ftft- 

jcf na t(6 i febnarc tUitt von Kmsei^tjerna» ^ 9tii>^cr0«.iH9. Sne&mdn. sii Numer O i debatt f^an ftutat ffmt Stn&r md}» Jtongt. Ac«de« 

mien t 9ho , en^gerarle 6mt -^g 4)>i^ Miiitairen , o# 
hUf 1769 bctl 25 MarUi CarpoNd mit ^onsl, Hf* 

Dragon. ätegetnentet, o0 fommft ^r b^u 14 Novemb«' 
Adjutant berjlÄö^?. 2 ^mM <fe«iT »nnw ()«« Är 177^ 

i Maji 0(b JuMii Hifinnter comoietiderad mtb i& XOOf 

tanbt Majoren y féberthera jbfn>cpfT<tt nu nu Robcit 

Montgomeiie, titt fftWi\t<i £xeicitMnie efter te npa 
Gavailerie- OT^ 'Iii&flterie-R«gliinieiilei:ne, af frioilfatef 

f6rra «t6fm«beö xir)btt J^ané Simgl. k^of>ttt ^crfi» 
gen« ^f»®6b<»rmftM«ibf oé^ bet febnflrc luiber bi 

WaranbC General- A<!jut«nteiM, ©rcfWe Posscs fScf&U 
f&X I777'btn !^o Apfit Wef ^n 'Lieciteiiant • &x 1785 
icn is Maji Ståbs-iCapitnine , 4>ifi 1786 ten 12 April 

Capitaine nreb Cotepagnic mxb fivutr^mnbt EifsDr^ , 
joij-SJegéménfe* Tlnber btt twMian groerige o# 
8fpflanb 5r'i78S u^omne Wg, 6e»l^ab< t)an f&lt» 
fÄgert bina ©dj vÄfSrioiibfe *ret fiK «<i>ib5.F w* 1790 
tia ej&f tippS efdrg«rbf>»55W^» 35»*^ S^ané Äongt. 
JJ^Sg^et Äron^^rinfeng f^beffc:, U<ftA &an6 Äongfc 
a)?(ti:f, fS mÄI f (tnfe^nbe 'tia »^n %tBi!Mnna f(tgii(^ 

ben Wib bcWa gl<lba titl\åtltf fom •tiK Capitaine Pry«a 

f6r»4rf»abc fSrtjcnfler, ben^iB NoveÄihcr ix 1799 
at^a »(9 Adoptera f)i>mm på bitx gofinia Siibbcrligct 
Ätfen^Prytz, nieb bc|'9?ermn cw* Sffiap^nj ()»<irefter 
f^an f*fom bermeb fii*t(ifb t Slibberffopeté ci^ ^bt» 
rena 9tibbare^Cias8, fog 4t 1800 uti benfamma In* 

troduction. ' -»» 

^n b<ft' f*t ^frigt ' BtfWbt «tfff tfige extra forrrftf» 
•nlngAr^^^fSfom 2tbQtnt)f af ».ewianmg* # Utffotfet 
beJtflfgft uti 3Kffen# ©t^nber? tfwerlÄggnltigar »i» 
isoo^arå SRif^bag i^9?öWf64)tn^. 

®ift Sr^ 1787 'btrt 16 NoVtmbcT ni eb Hedvig Marit 

von-MeH^ f4bb. W» 'b*^ 9 Maji, 2>u«er af fi?atn» 
lebne Apotbckarén i^bi^>»liafa vÖD*Meft, ^d^ af Hed- 
vig Dorothet von Åken , framlibne Aong(. S^ofMem 

dici 0(( Apothekarens i i&rebrO; Frantz Michael vo« 
Åkens 2)0«er/ mtb gru Frcdrk» Margaretha Bagge. 

6 C a ©en W3 tiW9cr9^ w) nvutmonu , • NoQiorf «. CJm afT>l<»f Pryss, Jutis Puhl. & Uomshi PioHessot 
t9i^ AOtldl* Actdemien t ébp famt Juris tJtriusque Dco- 

tQr, fbm Uef t^to 1785 i ^ef 77 (eftiaMrSr, o0 of 

^Margaietfca Elisabeth Am&eil, 9}rofien* p(ff å9Xt9l>tU 
hlM i Xammieia Pastont^ Johan Anffidis ^otttt. 

étttn Prytz» af ^trilUn ttotnm iåtftilbtc ftreiMrm 
ntet olifa SEBa)>en UtNt unber N:o toa oi^ 1S169 pl 
®n>eitffa Sftibbarc^uf er. Introducerade, ffiiJl mara farff 
lommctt tfrSti Zpfflaiib, »ware(I 4nnu ftnnee) gofr 
Sbei af betta ttamn* 83åbe f6re od^. unber Jtmiunt. 
GUSTAF I:a St^fltritis b^r beittvorU bofafl i €tt^ 
riQe« 6n Stephen Pryto.tMr 15» iBotsm^are i 
eobertöyins; i^^^ Pryts toax 1553 &(^ti02ofmn 

^8 €almari 09 Lare Prytz Sr 153S &ottt^iofxotn' 
pi é(totf()il(m6 eiotf: t^nmrfSruran en ciaca Prytz 
|4rf ommen af tn fiommal Sbeltfl ®tam , ^marc» ^fir» 

.f4ber bafnni beridbt ft6rre Civil, ^d^ MiUtaireC^mBe^ 
ten { ewerige f& mil fom t itfrited orter , »ar re# 
>an 5tti8é#ibfmerf!e t fi^xaroes tib, oc^ ^abe itftiUt^ 
§a ®obé i. SBeOtnanlanb mib STrBosa, 0^ i SRerifei « 
tern iKin i fin i^6ga Siberbom, bJi f>an mar n^ra 100 
4r I »ib 6orjan af Aontina Gustaf in Stegerins 
miflc I f{r bet att ban fatte jtg emat Luther* 
ffa £aran5 anUtB^^^t^ » e»erige« $an .bobbe pi 
fin 64(e«aSrb t 6f9BerfIabS Sedfen t 9}ertfe; 
nten blef bab t Slrbofla 01^ befirafmen t srpDerfiab^ 
GatfenaJtprfai ber ^n« a4 banS Srtt6, tiO b6rbeii 
en Laxman , iBilber pS firaffienen ftnna^ utbnugnt ; 
l^anl i fnfl Ibnoåpriugt Qi| l^nneé i Xdelfg e^rrud* 
SfrSn benne Claes Prytz, ^4rreber fig efmanndnin* 

be Capiuinena Anders Johan Prytz i 9J!eb# Q^ ifrSn 

tant ®onfond San 1 J^6f»iféntantien unber Jlonun^ 
JOHAN III^ SiederittSi Haka» CUesson , bwUfen anfe« 
ffr Sittfla iGftteorenen^ 6tamfaber| r4Fnar (an ftg 
t r4tt nebfliaanbt Unca i 6:U Se^ C£- 


SR>eBm4ir. ai3 921 CEDERCRANTZ, Eric Bern. 

HÄRD i StWat Odft Adopterad ii 
l8o3 ten 22 Juliij Introducerad 

i8o5 tett 27 Junii.. , > 


jtrtsil^AcadciDien y| (SarlBerg* ^ 

§6bb 2r 1785 ben 8 September. 
ffet erf^^actt privat Infoimatioji , foilt ffM tlU 

iidmnbe Academio ^ Hatlhtfd, btr ban unbergetf 

Offtcen-Exaineii, odft Mef Är 1803 bett 8 Junii Cot- 

nctt wib Mörncrffa Hum-Stegememcf ; han Mef »4 
«» 6ljuffaber«i 2«nbé^6fbln8fn o(» Wibbarett, Johan 
TiViiheini Ccdcrcrahtz^ tinbcrbfiniäa an^ftffan »blab 

09 Adopterad pS bdn« fUbtliåa Numer. 

eon af Aanbel^maiincn Olof Agreii^ oib af Ben», 
dicja ChrisiJn» Schough, fom febermera Mef alft meb 
foruinamnbegatibébSftmdet^Ccdercrantz^ od^ruar ^ou 

Ut af £(tnbé»5ecKeteraren Schougfa. 

iSlåsttn AgreU Ht ®men{f« Il9l ANCKARLOOsOzoFiiaM 

0(|> Adopterad ^r i799 ten 16 

Novcmb. 5 Introducerad ix l802* 

AalKab ffirnt Huinble, 0^ Wat bä Second^MaJor toib 

Sprengtportffe, febnit Äoimngcn* Sgef wdrfwabe 8Uf 
fiemetire foffäbfi •(( Siibbare af etoåxbifOtåcn. 
g4l)b är 1757* 

Unber ber f)an Ibfabt studier^ BIcf bM it 1760 
Cadett tt>ib Aongf. Ä^mii^itetet 0ebetmera 5r 1775 
Seigcaat toib Sprengtportjf e 9 Keflcmetikt } iamma Är 

Hn 19 Aucuiti Stcond* Adjutant, $^ 178a bett 15 

C€3 MaU stm yiwper^* W9 mtm V\l Numero 1 mm^ ^^« Majl Liéuténaivt beffRlbcg* flnter' ÄTriaef tmznm 
^wcrrfle o$ 8ii)flanb fiewiflabe l><m r7Ȏ ben 17 Ju. 
iii ^ä or(o(|^^S(ofe(m ®j$b¥(SM>ninden, tinber ©meri^ 
gcé ©for^Amirals, £wimJ ^on|t» <$j5jj5ict ^-^erHa CARLS 
ttf @6bcrmattf(mböf»Krs!S3cf<Jf>iWb j^oglöti*. år 1789 

bett 21 Novcinbcr ^ 6Itf t^n Sjabs-^apitairtc tt>ib fifl^ 

}t4mnt>t Sitgmtnu; (parpS ^nn Är 1790 commcn- 

derades liff Armccn f gtntonb/ odj placerades (iff fietlfl^ 

S^mg n^ib ^bermatHätiM ^efiemente. eief beref^ 
ler 5r 1792 l>ett 2a Novemfecr Stedemenf^isQv^rtef 
miSfiarej 1794 ben ^3. Jumi CapUaine meb Com. 

pagnie, oé^ 1796 •bett Sö Odtober Second- Major n^tb 

Sp/engtportffe SBegemenfff. Slr.i 797 ten i Novenv- 
bcr Sfibbrtre af ÄonjL @w4rbci»C>rdcn , od| 1799 ben 

16 Noveaiber Sfbtob^ meb Adoption äiben 1689 ben 
19 April fntabt étttn Anckarloo^ meb t)t$ ^amttf 

SSapenDC^ ^fUbtmåvtu 

®ift ben 5 November 1805 i SötfÄctona meb ®ref# 
n>innan, ^fen CMstma Horn afKantjiett/ JDoWer 

of 6fwerfIe^Lieutenantcn 0c|^ SHbbrtttn^ ©rcftwe Balt- 
zar Philip Horn, Ot^ of §rU Gustava Gersdorff. 

<Bon af tfn>trf^å$mÅ^artn Sven J^nas^on Hum- 
ble, 0^ .Oif $aia Catharina Olsson, oil^ S3ror^# 
&0n <!f Eva Catharina Humble, fam 6lef t>5b t 

Qarl^xcnä Är 1797 itn ro Januarii i bef 77tbc lef» 
nab^&Tf |)mi(f«n xoarlt gift meb framlebne Amiralen 
c^ Ajniraiitets- diabet, famf Snibbaren: af SonsU 

®m(!rb^^Ordcn , David Jonson Änkarloo, b6b 1765 
ien i^9 Jaoy pi ifmart Numer ^an M«fn?it Adopterad. 

S:tten barleber fg ifrSn Bengt Humbie, font 
ftf Äonimg Carl ix. er()5ir f6r nSgre Ä^nungen 
Siorbe tjenjlcr, Donation af Jpcmmanet .Jg>ttmBIan* 
qn?örn, af l)tt)ilfer femman .©I^gtcn upta^xt nom* 

titt Humbie'. X>cntlti (Boh Jöns Bengtsop Humbie 

mar .^rilfe^Inspector f^r be Camerarijfe ®ebfen f 

J^^ hltf meb fin ^lifftic Kierstln y gaber tid Sven 
Jönsson, fom succ^erade jTn Jobcr I Inspectors»tjen# 

fien/ wö tt?ar gift meb Jiis»Vd Wirell; b^^oré @on 

Jonas Syenajöu Humbie n^ar ^ågmåM^t j JBtefinge 

&in. / r mttth eåy mtlMåvL 2i5 I Numcro MMa e(fn, 00 9rtbc i f ff f5rra gffft Elsbt Catharina Dahl. 

tÉÄiijineifbref meb fin febnare Jj^uffrn, Maria Span. 

man, ofWaflMmnH Majoren ot^ Siibbaxcn Olof An. 

ctrioos eJ^rfabcr^ ♦ •* 1220 !* RrDDERSJ^ARD,FREDRic 
Gabriel; SCWat o^ Adopte- 
rad dr i8q3 ben 28 April j in- 

trodu<:erad fammd Ön v » • ^ MTit mib UplanW Irffantcrfc.8?eflcmcnte/famt SRikbo^ 
re af Äongl. ®»<IrWiK)rÄcn. 
gobb *r 1754 bv(\ 30 Octobcr i ' feffctflöÉ^Ianb od> 

effe? ibfabc StBdicr. Bfef Jitn fTr 17^? bcn-siOc» 

tofter Volantalrc- nrfb fcffflbf^rt lnfantcric-8?e9«nienfc}^ 
177* btn 4 November Sergeant mcb 1611 tt)fb ITGagba 
Compa^nie^flf SénWjnnaÄ.liea^^tW^t^f^r OtJ& f« 111 ma bflg 

commendcräd * mcb bcffanima fifl 8?orrffa ä^^nfén,, 
©cforbtxibrt bereffer 1773 be» 21 JuniitiÄ ^&nn>ar 

icl Wib Secoad-Majcrcn» Compaghicj 1777 ben 22 
Octobcr m Stebs-gdnbrfdf n>it> 8?Ulanbéi Infanterfe- 
9?«geme»#e J I782,bf 12 Nov. riDStabs-I.icutcfiant5;i786. 
ben II jvtmi tiU Capttåfne meb Compagnie^ oå) 1788 

ben 17 December tiU Major tt)ib fifndmnbe ?Rc«er 
menfe,. SRftb be b er ctj^ ^ajj^^tlpcf iar f^an bwi^at 
bet Är x788enKflan ©merig*- od& Äp^fanb upfomne 
frig^ JBIef 1789 enfigt ^oflfffalk Äotrnngen6 egna 

f>6ga Ordres eonnnenderatl nt«tr SfJrgSrbé^gfOtfan tiW 

©menfffnnb^ otd^ anffirbe en fotnmanflagen ^ås^ref 
Corps ben 24 J»nit ftflttamnbe år> wib ffirffifct af 
£anbfl[tgttfngen pä ^gforf^ JBIef febni» meb Kege* 
menftt comm«nderad tul iotibt r odj bett^iffabe btn 19 
JuiH Recogtiösceringen mib (f arilar famt bcn t ber* 
V5 ffiliianbt Octobei» f&fom C&ef f6r>l^cr5rbr Segare* 

Cofps 316 9t(M>tr8* m WOimåa, Numero 


^ [ Corps lUtr^iten frålt j|^6gfor6« Cotnneoderades Xr 1790 

mtb BitstmmM titt Karelen; utn&nmbtS btn s6 
Martii t>ttta &t M 9tl^au af StonåL &n>åtbiå 

Orden.; ben 26 btTp& fHianbt ^ovcmber Second» 
Major; 1794 ^it 30 Augusti Premier • Major, 0(^ 

179^ btn St Augusti ibfmerfie « Lieuteoint^er^dbe^, 
uti f)wiiten tltnft S^6 ^om* iHaht wåt nu dtts/tf 
tmt>t MbisH^ StonunsM^M 1803 btn 28 April 
upbih ^onom i Srbeiidt Mnb^ mtb Adoption å btn 

&X 1691 SUbUtbt mun Riddersvjird. . 

®ift &T 179^ btn 21 December i ^opo @Oitn 0^1 
S^pIanM Mn mtb Ail>erlit).i» Helena Uggta , fibb hi 
1759 ^tn s Miyx# b6b fSos (>en ra September, 2)ot# 
ter af Capitaineo toib ^lanbé Dragon-SI^geitiente, 

Carl Gustaf Carisson Uggla, 0^ af gru Sophia ,Gcr* 
trud Silfversvam 

eon af afpfebabe ^&nbrigtn toii ÅfrgSf^a Infiwt«. 

ne^SIesemenfe NUs HortuUn, ^ af Hedvig &>pfafa 
Svanhals* 

itttn åt Ift&n i&|IergStMttn6t 

l^7lRYDINGSWÄRD, Johan 

Georg; $CUa6 CeÖ Adopterad 
il l799 ten l6 November? In- 
troducerad 4r 1802 >♦ 27 Mart^, 

AaVab f6nif von Proscbwitz. 9Bar bS Capltaine' 

r&xb S9o(}ud £^nd Kefiemenfe^ 
S6t>b 8x 1760 ben 9 April. 
^ Gffcr Studiers ibfntibe^ b(ef b^n Sr 1772 Ätifoaeit. 
t Stxlittltn^f ^maref} ban flenon^ef be minbre Gra* 

derne, 0^ b(cf är 1792 ben II Junii CapitaUie »ib 

cfmanndmnbe »obiié &dn< STeaemenfe, t b^^^^^^t^ 
mUnxnå ^ani ^onflf. iSkayJt , to&r nu regeranbe j(o# 
nung/ fdiflej Sr 1799 btn 16 November upb^ja bo^ 
nom» mebelf} Adoption 4 bef ®)94rfaber« Numer Wf>f)tXi' m ^tmimåxu 217. -s lUDCXO 1 • 

■ 

.j ^ ®if* åt 1794 • fc^tt 24 Deecinbcr »S SSrtinS*6era« 

^dfeås^rb på ^xUésZanbf mtb ®H\tf9%r&hn Beata 
Ryditi^jvärd, ^n3#a SDoltcr af 6f»<rj?en 041 SUbbaM 

ntt df Aongl. ®mdrbérOrdeti , Johan £ric Ryding- 
, svärd, od^ af Fredrica .Ulrica Nordman, fbltt bltf 

bbb i ffft 56 kfnab^s&r ben 24 October i7{^,Äongr« 
J^pf f ^rebif an<en«, Vroftcn 0^ Jtprfo^rben i £e(f« 

fant r Doctox Johan Nordmana ^Mtr mtb Mi^^^dalena 
SsuiåtU 

®im of Vic« •.jMra W|^bittg€H I Haoi Henric Ja^ 

cobason von Proschwitz, ()n)i{fen. afgecf mtb bibtn&t 

T784 t bef 57 fefnoMrär, 0($ af Margaretha Hofstedt, 

Ofraife, Licutcnatitcn »ib SS4(l86t(>a#»aM atejemenf 

ttf Anders Hofstedts jDotier, mtb Bolla Jonas ^Qtttt 
Bodin* 

ttttn vön Proschswite b^tUbtX fiQ I Mbtt tibtt 

ifrån ett man , voib namn Simon Fumfreich, ^iiUn 
9an of Aomingen t si^nnn LADISLAW it 144^ 
iftifnrit 9ibhtb mtb btUa namn 9 i&^m ()4rflammanbe 
«f en Stbelig ^låst i ianbtt, me* von Proschwitzjfe 
itomne^; tmbfiSenbe ttO SBat>ea: mt ixoM ^åftt^ 
inftoub i r&M Sålt, emeboit f^m t ^ tvaranbe frtf 
n^ SOjffiatntf mtb ffn ftant» flettoiRr44tbf en !£urt 
09 tne* fabeln af^udsit J^dtlend b^fwub Ȍ Wtlttn 
-Surfen reb| 0^ ^ar t beffa fris hHWt Major tolb 
@reftoenft of dlafåu Steflemenfe* ^an »ar otff «reb 
Elisabeth Pietjseau, 4)($ ()abe mtb ^ne 3 Soner ^ 
^ 3 SDfiftrar, af t>tt)ilfa ben metterfia ©onen^ M^thlaa 

von Proschvnt£ &r 1483 WarPage (M J^err Went*' 

zell vm Rosefiberg, febermera ®fa(Im4|iare fy>i Svi^ 

lerrc von Budian , 01$ betefifet Licutenant» SBIef af^ 

Jtonuna WLADISLAW t Unaern 0^ SM^men, &t 
1510 effer flaflet wlb .t)feni terorbrab tiU Capitainc; 
uti Wtlftn bra6(nins b^it n^ifoi m^rfefts manbom, 
bprnebelfJ, af t fpra SCurf iff a 2«nf jar 6liftett emot ()an« 
^ameff fönbemume , tyiotlta b^n fSrbf meb fia ti* : 
tiixtu JSiB^minnelfe ^»oraf 4toRunaen f(rMfrra^ 

Mb be ai9 mcr& C(t> WiMått, ^» rn umeiOi^ ^ira odbi c&ba 5a&6r. ^n tt»(tr s^ft tneb Poiyjiena 
v0a Lewenfeid, ^of«Si«bet »1^ ^rHellge Stifprtttf^ 

f « fiUfcÉ i Sl\}tt>tn Lcwenfelds. XXitttU 

^ere ^tMebtT Vir&n btnttt MaUs fiiinoiisson voa 
Sroschwitz f<tfTW^> od^ ttw»: tåtmtt febtrmem ingcii 

«f bemiA- CtÄflffr förr-Jln Hnas Hcnxlc von Proschwitz,. 

^wirreft UMfrt Fag« (ol( Asnitttff CAEL XI; i €iuer 

ti^e 90^ U«f iltlteliijfn} Cåpiteiine.Liétttetisr.t, ac^afffofr 

titbe titt ®«c^en ,, bilr (mitf ^abe« fir 8Ie(iston6 for» 
f6rj.erfe ifr&t S3£bmen fTptfat. ®Iittelfseir nebfaeir 
^ fS i Danmarf/ od^ bhf nub^ {ttt S^Ur en von. 

Linde af Slbelfa »t,, gttbcr m Ja^ob Fredric vo» 

Vtosclmitz, fom roux fbbb i69or bfirf Adjuttrt ocQt' 
jll^ltabr efter JtrtgeM flut 1720 tili®meri^e, berOnti: 
fté fSrmoIUiihs fifsncf äå|?lrnsa Gmeiiffa HbtUsa: 

®Ob<f. OC^ erbfiOf Oeconomie-Difecteiurs: Ctractere« j^dir 

llcf tite Sr t787 pA ett bonotiK atfi&iif ^txtman i 
C^berm(mlttitb 9^r &t 9«mmat ;^ (Kibe t fftt firra stf#r 

tt en ^HfttibMtt tt>Q> mmn Anna Elisabeth Anden, 

00 t bet fabMri ^ fom bm ingecr i fitl 22 SKbert Jtri; 

Johanna ChrSstiaa Schonberg, Majorapr Carl Nilsson^ 
Schonbargs SMter^ VHtb Eltsabeth Focré»^ 2)0(ttr af 
Éfteer^B^ctenran i Siffatt^,. 01i>£ Ibr^ée , 0(^ blef 

»<b iina sifttt ^arfaber ritf bot nui Adosierade 

Ga]>itailiea,. Jplian: Gaocfi Rydsn^st&cdL '' iS© CEDERSTRÅIE, Eric; W^. 

lat^ 0C| Adopterad dt 1801 Uu 
2S Majij; Imrodticerad' 4t l8o3l 

Airffab^^ ffellt Th^liwsacr- SaJar bJT Sccond:-Mjgp«r 

mlb <S3obiiå %m mi^mtMtt^ 

gibb & »757 bttt 6 Ngvcmbcfi. 

WieÉ efter tbfabe Studiet^ & 1772: betr io> Apfill 

]ftiWLoa.i9ib $Bo(f«&'£dtt2 9{egtmetitCx iii &77a btm 

ifi "i^mm Numero , ■ gtlHtrg» 0(5 tMimån. 2 19 16 Martti Corporal utan ffilj; 1776 b^tt S Septen^ier 

Sergeant VUati tfn i 1777 btn 3» AprSl Stabs-Corncttj 

^783 itn 19 Martn Stubs-Lieutenanft , -od^ 1784 b^M 

II November StabsACapltainc ttt^&bté^ Coftnnendera* 

des 8r 178Ö ben t Mafi mcb 150 man pä ^xUtt tiU 
e^tl^tbors oåt Si^s&fiboTiy 4>d) ijii ben i Febru. 
arii, att tvaotta^a htxi\&Ut Siegemenfeé SSefldbnint 

tis ®todFbo(m* il^ I78a ^en 7 September ooimneR- 

der&dea ^an (fifDm iSfif^lfi^fa^arcy Jtit> .300 man 
af aieaemenre* i Oarnijon pli SBarbetg» S^flning^' 
^ famma Sr ben 27 November, intb 50 ^&^ax pi 
9>jöfletinfl xoib 8icrr.(Pa flrdnf^n, ftint 17^ tc« 3 

Junii mei 150 man ^ Gorniion yfi ^axl^tfA gdjlf 

ninfl. göreflob enliflt jtcnuuacnö fororbnonéc jfran 

Sr 1790 ben 18 Martil, tlK 1791 ben I Junii com- 

inendant{)'a|>et )>S {tfhiimnbe S^pning. tSIef ier« 

efter 1795 *en S2 JuUi Capitainc xath Compagnlé 

wib berirbe Stejemenfe; 1796 ben 27 Jun*» Second- 
Major Hr^&tittf ^^ 1801 ben 28 Maji Sfbla^ 01^ A- 
dop terad yS fut Smirfaberé 9!anm »d^ Nuéer , me^ 
i^ ä(bcti8a .SBapen; ^HiKtrp^.^an ^en i M^itii 1805 
blef Äibbare af Äonjl. SE!Iai:t<5 ©ivdrbé^rOnäcn. 

®ip Sr 1798 ben 28 Ouobei tOStl^ Saphla Christi* 
na Cederstråle, (£bb 1 776 UU 2 Junii, JDolirer af Ca« 
pitainen Johan Ludvig Cedersstrllle t\\l &tbM^ oify <l( 
^U Helena Catharina Mannerfelt 

©on af SLufl^SJrnxritaren I Eric Tbolander, fjfbb 

Sr 1725^ b6b 1796 1 oät af Johanna Petronella Miiller» 
^Ottti af ®tab«5Chirursen i ©fixfboimt Martin MiiU 
ler, 0^ af Anna Christina Brandberg frfin S^afame^ 

arten b^rleber ftd ifrSii SBorgmSifaren i StreTi^ 

nS<(| Anders TH^lander, fom Blef b&b tJS^f 0^ tCOt 
Sift mtb Catbacioa Eo^maa^ 9{f.binand^S9«f jTlsi @tOäf# . !D bs CARL- t ' 220 9«M>cr0» 9é wmån: IS u incro 

1661 p CARLHEIM GYLLEN öKJOLD\ 
Carl Johan; S(^Ia^ Odf Adop- 
terad l8c5 ten l7 Maji> Intro- 
ducerad i8o7 ten 7 Januarii. 

JtnOfab f6ruf BreliiH SSar tS éfmérflCirLieutenani 
t ^(O^forne Od^ General» Adjutant af Escadrem 

g*bb 5r X7Ö8 i SarHcrona. 

Jölef effer erI;ÄBcn enffilW tinbermiétifira i 6»ari<# 
f)anba wettenjfaper, Är 1779 antagen tiff Cadctt i 
S^rebje dassen volt Cad€tt*Corp6en i ^arlécrona r 94^ 

t9ar aren 1780 Od^ 1781 commenderad )^tt ^MtaxA 
ExercitixiExpeditioner. sSr 1782 6lef ban B^nbruf 

tt){b érlodé^glottan j unbergecf 1783 ®iof odft 2anbt# 

Officers- Examen, odd anfo^iS f^mma är tfS Informa* 
tions»Officerare mfb Cadett Corpsen, ^etta Df& p£f6(# 

jlanbe Aret unfeermifie ftan nngÄ ÖflFicerarc i MiiitairU 

ffe We^tenjfaperne, famf mar commenderad pÄ Evo- 
lutions ÉxcrcicÄ-Escadrcn tlff 2RebéI(>afmet ikj annor# 
(}<!bee. Sär 1788 faUabeS l^an tia Ztham^ of 6rrogc(^ 
manna S^IIffayeti o(9 6lef famnta Sr S^asfl^Adju. 

tant ^OÄ ©ror^Amiralen^ ©f fpp GUSTAF Srbje fal^ 

lab^, fiimf förgbe mcb &rIoa6;:5lö«an (Hl StnflfaSBiV 
fen, ber ijan ben 17 Juiii unber ^an« Äi>»al. J&6|* 
^et ^ertig CARLS af ©öbermarifanb ft6fl(^ »efdl, 
bitt)if!at)e ©jfijlaflet xoxb .^oglanb, • i^ Bfcf BefoT# 
trtaty tia Lieutcnant ivib njlmnbe fcrloflé jr Slof ta ; 
npttjabeg berefter fSfom Parlcmcntairc tiO IBefdr^af^ 
nmren p5 8ipflPa glottan 5 tnen Wef feban af ^<mi 
ÄonflL ÄSfllief ^erfiflcn fftrfab tia ^SsfffaTis *ati* 
äRajkt Ädtttinfl GUSTAF lll. ^o^g ^»iifeh $an bUf 
tienflgfiranbe tinber £)anffarned Bloquerng af ®&r^€^ 
borg I od^ ref!e berefter tia @fo(f6olm , otb gjorbe tjenfi 
dod JpJSbemdlte J^ertig^ S3{ef ar 1789 ^axASton^u 

Ä69f>et6 Stabs . Adjutant , fatnt Capitainc, od^ erbfiH 

Compasnie mfb (S^or^Amiraiiens 9lesemente« JBimtpa^ JRtbljers.- o# SfbelSmdn. 221 Numcro bt ^amma 4r btn 26 Juiti ®iälrif ningen tt>ib btatii, 
o4 Iftcfor^mNd AU ibfrner^Adjutani (^96 i^an^ Aon^L 
^baUt £trHAeitr 0(9 ti({ Major wib trlo$is%lottan. 
nri Julii m&nat i79<^ ^^i^ 4<^n belfagattte i ®i& 
braBBntttden pä érlod^f^Slo^fan i ^in^a Seifeiif o^ 
vA ®fdrgärbe ^l^ttan mtb ®i9cn|!funb. Si fnart 
ttiQtt roar fiutabt^ ^Otabti 1)an fanim* år fäfom 

'Ambassade-Secreterare tis £5t)(n(^Amtl # Oi| I/gi HB 
Srfifel p8 Missionen meb bå marattbe Capitain*. 
Lieutenanten toib iif f i>rabiir\t t Cor^scn ^ nu ntcril 

S^$ Excellcnce, $err' 9tif^5SRair{ralTen ®refmt A. 

xel von Fersen. U^ttJmnbeS' &t 1 79» fifl Legations* 

Secreterare mtb %orfusift{fa i^ofwcf; mcti »t|?abe< 
itifb Slfi^bifit tiafianb ifmcr niintern btli i Zvftlanbf 
bcK i ^^oUmb; ^ bitoi^abt i början af &rtt 1793 
ffifom Volontairc fBti&Sinn$tn of g»aj?rld&f i rcfie fe# 
ban hftotr tiU @ngl<inb^ o($ berifrSn tio; £{fab9tt^ 
'^»Hireft ^an.cfler bern^aranbe Sipcnffa Envojéas af< 

refa bUf Chargé d'Affaires, men * rippe lierades 1794. 

@iorbe febermera fjenil n)ib érloge^Slotfani 4fmfR# 
fimt 1796 unbcr frpftiingcn i9?orbfj6m »(ef Sri793( 

Adjutant af ^rlog^^^loftan irlb General . Adjutants 

Expeditionen för gloffome; i?98 €/pre^nian »ib 
SongU Dramatiflfa Theatern; ^r fgoo fitn^gbranbe 
ibfiperMdjutant fy)é ^ AaM 9ftai:t honungen i 1802 

i^ftoerflc^Lieutenant i ^lotioxntf ^dtttt General-Adja- 
tant af Escadren , od& famuta &r n})Uiab i Diplomati- 

ffa ^(renber i 97orra Atp{fIanb;()war€f^erJ^an6Aonft(» 
wiaht jtt)ib befragfanbe af bt$t b<{n5 fibasafagbe for^ 
ricnffer, t&äM 1805 ben 17 Maji I SfSber tv^6ia 
^onom i 9lbtl\åt @fanb# meb Adoption i {tu SSoberS' 

JBtjuffaberiJ framlebne Majoren, Svante Carlbcioi GyU 

lenskjöids Stbeliga namn, Numer 6å> SBapen^ 
Son af Majoren oc^ 9iibbaren af Sn^drbl^Orden^ 

Per Brclin, fom Wef b6b 1795 # O^f «f Sw Héöriet-' 
ta Spalding, f5bb 173^ b^n 23 December^ b6b 1769' 
ben 4 November/ ^OH »ar ett ©Ottcr af AfMialiUts* 
Capitainen, Micbael Spalding, od^ af Eva Cbarlotta Ro«> 

senström j f^m f eban blef ofn^anndmnbe Mi^omi Svan*' 

5Db 3 i te' 222 m^th tSi wismst Numero ■p'^' 1682 . -f te CärlMai Gylknskjdlds f^btMM SrOf 0($ toat jDof^ 
ttt af JustitUrlcn loi» St^åU An^iraliCelet { ^avléix^s 

titt, Carl Rt>MnstK>m9 b^b i 7o:bc åref ^ ufari mannan 
arfwtnflttr, me^Su^ern^inan Barbai^ von Ottcr, JJattb«# 
D&fbin^ene 6fm<r SSUfinge 2å,n, ^i^txvt Salomon 

Casteiuson von Ottets 'QtOttr, tUtb gru .Barbara 
Schay. * 

sftrfen 4r ®ttMr»i7. EHRENSTA M, Samuel Gu- 
ST Af i 9(^tab té)^ Adopterad ål 
1802 t)Ctt 9 December} Introdu^ 
cerad i8o4. 

Statiåb firut Staare. 'SBfar fcS £)f)9Cr/Auditeur mi^ 

itonungenS @»ea Eif^Oarde. 
g6bb &t 1768 ten' I Maji { iSarWcrona, 

6ftcr näflpn tlM privat Information i fltt(t ^T&U 

brarif ^u^, fom (an. tid StonsU Academieti i éunb^ 
ber tan meb bcrJm tinbcrgedf Examen Jmidicum» odp 

bUf'l7&S Juris Caiididat. VSltf fcbermtm &T 1784 
teh 25' September Auscultant mib ^ongl. Amiralitets* 

. bft0txsdi&tttn i SarWcronaj 1785 ben 17 Junii Extra 

Ordinarie Cantzlist i Amiralitets Advocat-Fiscah-Con- 
toiret, Dd^ btn I5 p5f6ljanbe September Auscuttani 

i Ston&U ?eftapt6 0^ Slifef* ®btt)a Äof*9fj4rn Aren 
^786^9 i787«.i788, 1789 a* •79<^ »ffJljbe (>an oaf« 
lr«ffr Äoamannen 00 Stibbaren Bergencreutz , mtb 
äingen? forrdftanbe uti ben l^onom S^Jåbfgf! anf6r# 
frobbe t)Dmfaaa i ®m5lanb; unber i^roUUn rib f^ati^ 
4fiEi'en bitrdbbe nu mera j^err Presidenten oH^ €om- 
mcndciuen, @refwe Posic, »ib jfaämanö^Singen uti 
TiQ Mtabtri Sagfaaa^^od^ ert)6ir ftfTndnmbe &x, i 
. fgenjrap af Vice.^4rab«f;5fbma f(ttjl?irbfa J)omare^ 
fSrorbnanbcn unber Äongf. ®ott)a Äof?9ldtr. Sär 

1790 bttt 10 Augusti antOif b^n titt Extra Ordinarie 
^ - Canto» s 4 Numeia i '. 


9ltbkrö.- OA 2fbrt8m(llt i225 Cantzlist R>i> jtorrgf» Ju^Ufie- RwfMoft» i» ExpeditioflTy 

^aref{ ^n ofr<r wm iimfts^rmbt ttib Protocoiiet 

i Ketre Rfeviiion. 1791 i FcbruaiH mändb engage-' 
r&^e tjian fffi^ fSfom Auscultant t StOlttsU Éi(ij:t6 0(^ 

m Extra Oi-cfUiaiit fam^.Vl^i^oÄrÄif bftpdbcé. 2 

<m(feniiit af Aonsr* Sof^^ltetié fdrorbncmbe f6Kr 
(}ob ()air &r 17!)^ ®n»arH4f« k €0t()olmfr oitf éfntto^ 
j^drabcrå SSmnfAAaf b& ^owm å^Mn mfirtrthbti 
tinbf rffifnitiaetr ^ i mfttnbi iiff ett ber iesängef 4;^&sr 

tt^ilbrort*. 1793 (ett 17 Majii M«f ^ Canstituerad 

un Vict-Attdfieur n)i^ JtonffK. ArtUicrie -Kcgemcnfet* 
b& wåtatAa 2ff*BHsadii^, (mK^^fi^ <MHi fiimtita är bref 
i!Uti|{g£rnntc r »# kfMb»t bffiAotn 3me mänaber 

Secreterare od^ Audtte«iiJ^t|eilfi mib Jto^gt; Arixiéénsi 

§{^(16 ®»(iffa ^:Madirtv St^bmbee ben 21 Octe- 

ber ftffndmitC Ir KÉ OrdlMirre Kotarhts i. JtotlBl. Jtrtfi^^ 

j^0f#K4rtrn.. $r 1795 bctisa Sep^n^b^r er^&a tiatv 
SfSbtg (tfoT^rair o4^. S^a«^r )rf Aoditeurs^jen^civ 

H^r tm ate^trdiibe 9?Stkisf{e ^nunSr tåtM i^ox 
h. 9 Der. fä »xA i offeetfbe U)f^ I^M^ 9<rt«Té mirfer 
kga? JtTrsM(r^ien0erf fom (ah^ c^eir äbttgarngbe nit 
0^ fKéKi^l^ untier fttf tjenl^etib , 0)>^ja ^onom t 
SCbdiAT Srlnfe o4' mArhigptt^ mtb A<léptioii & btw 

ber i>803 urgälisne SteltgA Ehreoftiiaif t éttttl,, ttlCbC' 

ftef Mnin I- Numer oåj 2Ga»en;. 

©ift f é»Cfb0lm^ 1795 bm » D«Be»ber meb gfli 
lentnmtn^i; S^^<^ ^^^^'^"^ Charlotta Orlpens^ersay. 

f&^fr 1763. bejr 8: OctDbe»s 2toMf t af framftbtne i^of^^ 
S4t8M^fra]t«| grl^err*: Fr«4»*c Giip^nstjema , f6bb' 
1728 ben 4 December, Wbr i ^WfMlH 1804; ben «5 

Pebr«Mue4 itgraftoen^i ^miBl^olmt Jtprfan; ntén^ 
be| git febermera^ traiuiporterat od&. n^bfatt i Fa. 
niUejis: ®raf ii &ttrS ®«cfen ^' j(prfä / o4 ^ t^f- 

fSrro* 'S^U'»' Ftednca El«oooxft E^eastftm, tiotttx s 224 dmtii' m^mmm TJ umero fl9& &lifekistaiii;^fotA 6{ef b5^ i 9itoäfy>lm 1744 i fitt 
63 itfnaHpår c(fy besrafwen t 8{ibl>ar^o(m« åvrfan/ 

0^ -af gtUi^i^h^^na Elisabeth Griperv^tedt, bib i @rO(f^ 

MJ» »755 itn^ 86 Jumi, jJanbeWmanntne i ®6«;e^ 

6ot() f Jacob Räddas X>Otttr 0^ 6fmer^lnspectoren Hje- 
lonymi Gdpeosted.ts. €tjufbOtter* 

@on «f £)ftt>etÖen wib ÄongU Amiralitetet od& Siib* 

baren af @tt)*rbÄ?0'dcn, JpfeanEcicStaai*, ffibb 17 13 

ben 13 Maji, ftwilfcn^ unber gem 3;(>ronf6libcr up^ 
4ffraf en 69 Sr^ ofömifflifl o4i drefuH frfgj^fienjlr 
^e unber freben^rudnfDd^ emot Stifefd ftenber; b5b 
t 6<tr(elrona ben 16 October 1806 uti fitt 94 (efnab!^^ 
Str t ffttnf bedtafwen i @taben^ SbtxUf 04 af S^u 

Maria Elisabeth Anckarloo, f5bb 1738 btt^ 4 Augusti, 
Coustpe. tis ben. .1799 ben 16 November 9fb(abe od^ 
Adoptetåde Majof ets e4^- Stibbaren^ Oiaf Svensson Anc- 
karloo, f6bb Humble, o<| £)Ottter of Amixaleiio(| Ami- 

raUtets-^bet; ftmt Siibbaren af %ftmg{» @n)drb«^Or« 

den, David Aackarloo, od^ af l^aM febnare Sm Eva 

Catharina Humble, fom ofgecf meb b6beii i bef 77-*be; 
fefhab«4r ben 20 Januarii 1797 i Sartterona» , 

<^Id9ten Staare f^årltbtx fig ifrSn Li^utenanten loib 
Arohobergd Infantarie • Kejemenf e^ Johan Haraldson 
Staar«, (^kOilfen meb fin 4ufhru Brita Erics«2)0ff er Björk, 
b(ef e^aber tiU Ämiralitets-Commissarien y Eiic Johan* 
son Staax^, fom genom fttt gifte meb MarKaretha Lars- 

©otter Franck , llef garfaber tiU J&err Äfi^er^Audi- 

t^t^ron. Sam. Gust* Ehrenstam^ . . "'• 

n^PSlLANDERHJELMyPER 
I I ANDREASi §(b(<lb 0$ Adopterad 

Är 1802 ben 9 Decembers In 
tröducerad i8o4 bett 24 No- 
vember. SMiii% fSntt St>b4toft. SB«t / I ' v. ixcatto I mwxi' P(fr Sö)rt8ntdit 225 v ' m0^ famt ÖHt*arc «f ©wdrb^^Ordcn, %6bi fir 1746 te» 

is ApriU 

QUtt en fiOf Studiers od^ totttttt^aptti Uxl^åmtan^ 

be Wdl aniUiittb undtomå^'^, engagerade i)an ftg 176S 

n>ib Militairen^ ^iDarej! ()Ott met m^ätn^tbtr ^tnomi 

flecf fienflc^gradcrnc; 1 793 bett 26' Februarii beforbtab 

tia 6fwcrflc*Licutenatit toib ÄottfiL trlod^^^lottan , 
famt Är 1799 Un 16 November utndmnb tiU mibbatt 

ef SwåtMfOiåcn; f)WaTpi ^an ben 9 December iSos 

tiD^JibeS i Srbelisr et&nb cd^ wår\>\åbttK ^^^^ Adop« 
tion \ipp& ben Sbeliga PsilanderhjelmP^e mttxi otff mtb 

Uf SBaoen. 
®ffit Sr 1798 ntfb ©refwJnnattf Sr6f en SopMaGu- 

slava Horn, ffibb 1772 ben 18 Januarii, JDof^Ur af 

^fn^erfiefLtéutenanten od^ SRibbaren af ^toårbitOråtn^ 

^rtfrot Baltzar Horn, o(^ Qxu Gustava GersdorfF. 

®on af General - jQvartcrmdflöre Lieutcnantcn 0(0 
Brigade-Chefcn, fattlf Stibbarett af @n?<Jrb£#Orden, Frei 
dric Andersson Ebbeltoft, fSbb 1718 btn 22 Juiii, 
b6b 1768 bett 26 April , 0^ af gru UlHca Eleonora 

FciflF, ffibb 1718 bett 17 Octobcr, bfib 1782 bett 3 

Maji pi SSercfS ®)Srbr Xotttt af Amiralen 0^ Ami* 
ralitets-ätåbef , Peter Person FetfF, $(^ af gru Anna 
Ckristina Lagerbjelke, Amiralitets St<nnmaT$iltåbtt f 
Johan Lagerbjelkes Soffer, ttteb S^U Arnia Maria Lai^ 
gcrmarck, fottl War ©Offer af Asacssoren 0^ ^åxabtd 
bifbingen Johan Lageicfark, ttieb SrU Christina E« 
kenberg* 

©Idgfctt Ebbeltoft ^drflawmar ifrÄn 3Dattntarf# 
^ttyattil ben rebon i ©roftnhtg MARGARETHAS 
tib tt^arie i attfeenbe od^ befMft ^tare ^mb<(ettf o<$ 
4r elff ©töerigt ittfonittirtt bå ®f5ne.labe« unber 

®n?ettf?a Äronan. Anders Ebbeltoft Justitise^SBorgf 

tttdffare t ©arWcrona^ f6bb i687f odj bfib 173^ t 

Mef ttieb Qtt *UfIftt Christina Arfvidsson, garfabet 
tiU fefwerttesLieutenanten od^ 9iibbarett Per Andreas 
Fredriess^n Psilanderhjelm. € e BRUN- •2^ WHM}' oA tfbd^dn. \ . Numero " ^ 

l798 B R UNCR O NA, Nils Abra^ 
I I ham; ^blab OCl) Adopterad dt 

1799 ben 16 November} Iiuro^ 
ducera4 dr 180I. 

» RMob fJrUf Rabbc. ' gSBar bfi Capkaine i Ar. 

mien )>£ (Sarlberg^ famt diibtare at ®n)arb^ ^ Or« 

den. • 

^6bb fir 17Ö3 ten 3 Augusti i UpfaU, tmÄrefl * 
t |)«n tbtabe Studier, o(^ (Uf utibet famma rib/ it 

/ 1776 ben 15 Julii Volontaire mlb Simgl. gif^Dragon- 

Äegememerr famt 5r 1777 ben 10 October Corporal 
berfldbe^* SSren 1780 o(^ 1782 gjorbe (^an meb Coop. 
vaerdie-Sfe)))} refoT tiff 9)2ebel(^aftt>et famt SBefl^n» 
bten^ od^ Worbrabei^ btrunber Sr 1781 ben 17 f*e- 

bruarii tiO Sergeant n^ib Arméens %loUat %\n^a Esca. 

dfc; ^n)arp{l ()onom är 1783 btn 17 April riaabeS 
Sergeants \bxi. @oiwma Sr ben II November unber^ 

fecf han @j6 ^Officers - Examen , 0(^ Jb{ef ben i9:be 
berbfbe mSnab gdnbricf n>ib nSmnbe S.Iotfa^ %mt 

ffa Escadre* jfir 1 784 commendexad )^ ^rlogj^^as^ 

ten Snap)>04?f tify ^nlaxu^^aittn Charlotta rio (S^ttu 
lanb I fSr att af^Smta (^fennrfe , od^ ^ berefter httta 
fontt bet })SfSnanbe Sret 1785 meb Sregatten ®rjpen 
liD Sttarocco od^ §Q7ebeIbafn>et; unber Cootre-Amir^jes 
▼on Rosensieins befii^ , Sr 1786 |)S Srcgatten af 
Trollc, att frpfa i 6ilerfj6nf oc^ Sr 1787 meb®i6o» 
nerten ge^n^ ^jS Recognoscering i ©MrgSrben 6ffet 
om 6n)ea6orSi famt Sr 1788 meb St^onerten ®Sp/(| 
yS en bemltfl Expedition h Slyffa ^rdnfen* (Seban 
friget fti!nSmnbe Sr emeOfan emerige oc^ Sfpflanb 
litbtufittr commenderades ^(tn pS J^cmenma £)benf p< 
(toitfen ^n be {Ifia mSnabeme firbe befSlet, od^ ^ 
be ttDifa upftfit 6fn>er S(ottan< fjufa« SSfom Adju- 
tant f(r Escadren, bimiftabe fKUl Sr 1789 Affairefne • I 


umero \ _ 9tibl!tr8.- w^ Sfldgmdtt. . 227 tolb ,Hiorft, Apmene.od^ Xorftanfaari, famt fetan 
fiSfom Adjutant, ^o6 Åfmet ^ Amiralen , ©refme £h- 

rcnsvärd, ^cn 24 Augusti, bet förra ©jiJflafiet i 

®n)en{!fUQb , ber tian iltf blesserad af ett bruf^aaet^ 
f^ott i to&nitta axttn o^ fansen vS SEuruma ä3|$fii 
2Sdrn{tba ; mtn^&tttfltt tiUita meb band 6friga Came- 
ratcf uppå jtejfarinnan CATHARINA ll:s befatta 
ning SBdrian. Stterfommen är 1790 btn i Novom. 
ber u/ur fängenffapeHr beforbrabed Oan ben 9 ber# 

pS f£{janbe December ftff Lieutenant n>tb fixutnåmua 

be Arméem«S(otta ^ 0^ tmottog &T 1 791 )>S 93efaff^ 
ning, Stronané Upb6rber cd^ S6rräber loib SSbo Divi- 
sioceB af famnia flotta; bn^arpå ^6gf[falia Aonun# 
gen I Si&btt tådtté ben x8 Januarii 1792 for f)onom 

Uffdrba bef Resolution, att fä rdfna Lteutenaots tour 
IfrS» ben 15 Maji 1790. gSr 1793 ben 25 Fcbruarii 
b(ef Mn Capitainc t Arméen, oi^ trb&U btn i Octo- 

ber fantma år Lieutenants i6n toib ®mea6org6 Esca- 
dren. Commenderades berefter &r 1794 dtt fSrrdtta 
Kfräfninge^^ od^ Recruterings-mfitet méb sSlanb6 o((i 
gintanbé S3ät«mané ^ Compagniert' UppS I6efa(lning 
uttbc;rwif!e ^an åt 1798 Unber^Officerarae af Esc»- 
dren i ®jfimané « mette nflapen^ 9äf f6roi[bnabe6 S^ 
1799 btn 26 Augusti tia £tt>artermd|}are mtb Artgl^ 
^cadtfmien p& garlberg^ fant aH Idfa fbr ,®j6#Cadet. 
tcriic @f epp«*a5pflgeriet } twarpa Jpan* SDTajtt tdcf te« 
btn 16 November {tf{niUttll^e är utnduma bonom tSl 
^ibbare af ®n)4rbd^Ordea, 0^ fantnm bag upb^ia 
bonom i SibtH^c^fi^ meb Adoption i be^ ^mdrfaberf 
Numer , meb tåttid^tt att fora od^ brufa be^ ^btlU 
ga SSBapenr 0A bef^rbtabe* febermera ben 16 No- 

vember igoi tiU Papitaine »ib Arméens ^Otta. 

@ift Sr 1797 >en fi Augusti t Äimit^ ^odtnsSt^u 

la I gtnlanb meb fin Couainc, Maria JuUana Brun- 
crona, f6bb är 1771 ben 21 Fcbruarii, JDotter^f Ma- 
joren 0^ 3iibbare« af Äoiigl. @n>drb«#Orden» Abra- 

ham Mathias Bruncrona, oåf af ^ru Eva Maria Taube, 

bwilfen är ©ottcr af ibfmefjfcn/ Johan ReinhoW 
T;jiube, od^ af gri()errmnan., gru Elisabeth Armfelt, 
\ e e 3 Dot* \ 228 . 9tit>l»e>;8» oA SlM8m(ltt. Nuoiero I ^ I • Doffer. af GcncralciK, %ri^tnt Carl Armfclt, 00 gm 
Lovisa* Amiaoff , -^err Johan AminoiFs 2)oftcr mc^ 
gru Elisabeth Oyntcrsberg. 

@on af Juris Professoren ^(fy OmitMmanntti »A 

jron3(\ 'Academlen i Upfala^ Doctor Olof Ingelson 
Rabbenius, f6bb <!r I730# bib 8r 177^ ^en l6 Majl, 

Dd^ Begrafmen f tti^fafa ^Domf Jturfa / famt af gm 

Anna Christina Bruncrona, ff bb* ar 1739 btti il Sep. 
tetnber, @9f}er dOf oftoaiitlimntt Majoren od^ 9{rbba^ 
barett; Abraham Matbias Bruncrona, 0f^ ^OtttX af 
framtebne Xoitsl* Secreteraren Abraham Br^incrona, 

fom Mcf b6b fir 1.739 'b?« 20 Augiwti, o($ af gm 

Anna Sophia Steuch, b6b 1740 bet) 9 Martit, ^ongl* 
Secreteraren Matts Steuchs ^OtttVf meb gru Sophia 

Nordlind, fom tnebelfl fif^ febnare Qiftv rtub fram* 

ItbJlt Commissarien , Christopher Christophersson , bl(f 

en étam^SU^ober f6r Srbeliga iltttrnt Adlersparre 019 
Dalesköld, famf f6r en Branchc af gri^erre ^ sUfffe» 
Tilas. ^on war SDofter af öiffopen i ©rrengnd» 

®fiff f Doctor Daniel Nordlind , famf af Anna Brun^ 
ner, Theologi?e- Professoren { ttpfala f Poctor Martin 

BrunncM 0^ Elsa Poppclmans jDoffer, ^Ärftammanbe 
från fJroflen o(9 Äprfojerben t 9?oor« Pastorat J Ser* 

melanbf Brlandus Gudmnndt. 

©Wflten Rabbe HrUbtt ^3 ift&n Ingel , ^Yöllfoi 

8r 1598 wu apftmdffare wnber ^ertig CARLS, fe# 
bermera Äönttng CARL lX:s gifsrgana^ hwati ®ob 
Nils ingelssoB mar &Qart tiU ?Råh\f femman i ®f- 
2|fian6 @odFen t SSef}er:r97orrIanb r f>roilttn mtb ftti 
mflru Greta, Mef gaber HB Ä9rfof>erbett 1 »erg» 

Jårfamllnfl/ Laurentius Nicolai Räbyenius, gift mcb 

Susanna Ingcls-jDoWerf fom ffibbe 1)on9m Sonen in^ 

gellns Lftiirentii Rabenius, ^rof} 0(( it^rfo^^erbe i 

Seffanb i S)a(arne/ (milfen { fttt giffe meb Margaro 

tba Rallsenia, blef garfaber tia Capitaine 9^ StibbiU 
ren/ Nils Ab^an Pruncrona. 

y 

POCK, MUtcei» (A W(Smia, 229 f^umero 

l846l^O CKy Frantz Evold; Adop 

terad flr l8o4 ^n II Septem- 
ber 5 Introducerad fammaÄr^ . 

effcr ibfobc ^tudicT, cDgaserade (an ftg »ib Mih- 
taiten, oi^ Wef «r 1759 %it(iXt\ 1762 ben S3 Junw 

CoxBctt i9tb lerS Htuar-Slégemenfct, (»arifrSn ban 

traosportettdes tiB (ifn S3eU4ffnifl9 »ib Aonal. Cfftf 

a5fb« Cavallcric »I ef bereffer Äonsl. 2Jfi25rÄbimf| 
feberwera fefwernädsmdjlare o* dr fSr bet nåxmié 
wnbe J^ofi:34flm<lf!are. uri b»'I'en Beftdflnlng b<J« 
Mef ir 1804 meb fin »ttesren inuoduccrad |>a ben 
'gamlir Ftmiilen Focka abeligd Nunier pi 9{ibbare# 
btifet, ttteb å«en« SBa*>en o<^ eWlbemdrfe* 

©fft meb Catharina Sjöberg, fom 4r Dottet af Vi- 
ce ÄÄrabéb6fbinflen Sjöberg o* af N. N. Botiiu 
®ott <jf »t^ttmdftaren »Ib cflgSfba Cavallene^ei 

äemetifer 01^ Ribbaren af ®»dTb«K)rdco. Arfvid A* 
am Mårtensson Fock fiD Sunna , ^6b 180S ben 13 

Jaauarii, Od^ of Sri^ertinnan Ebba Charlotta Leyon* 

hjeim, b6b 1794 ben 29 Octobtr 71 8r gammar, »ptt* 
»dflaren »ib éftfiSfJ^a Cavaiierie-aiegemente 1 grijer# 

te Gerhard Leyonhjelms S>OUer« 

ttte^SBeffrlfntnflen fe mitt abe««« Matrikels ix^a 
X)el/Pag* I97- 20l3 ROSENBLAD, KieliChri- 

STOPHERi aWab O* AdoptC 

rad Ät l799 ten 5 Febtuariij 
Introducerad (amma Ät« e« 3 flB«r i9io 9rp0^ e(« $(t)ef StKdn. « ^ NuxnerrcT I > I r. den. gSbb 5r I74<^ ben 9 April. 

^etan tWc ib|irr Studier fS m4l i ffna f ordtbrarl 

fiU«/, fom tt)ib ÄOngf^ Academien i Upfala r, cngascra- 
Idé ()H(tt| ft^: mtb MUitaicen, im| biief Corporai )Dib 6({f> 

g6tbÄ CavallcriesSlescmente ; ^mariftSn ()an Sr 1763 
^ff^AiHibea fiÄ.Ctwtrferm4ff(tre,.oc& 17Ö7 fJtf Comettj 
men transporterades genom 6pfe Sr 1772 tiff (tfa 6&# 
fidttmng- »ib @$bm eifSnffa CavaiicÄct. slr 1774 

Wef ^ LieutcfiuMat i: Arméen od^ 15P80 9i!)mn<f|1are» 
I 2t^^^^ äSejldffnkt^: bimijiabt (^an^ bet emedan @mes 
rise od^ ä^i^^i^nb 1768 tit>fiDmHe Mg, od^ beltog i 
flere förefflilne frfg^lj^dnbelfcr, afiar commcndctad^ 
Sren 1788 odj 1789.^ p5 ®friinb^po«tcxing i @f5nc; 
beftog» 1790 w ^rloflé^^SloUan o(l& ©fcppet ^inÄ 
Casl, .9j&^r(Stfnindin ben 15 Mail mib 3{et)e(, ber 
^XtpXtti tiii(ie bSba 2)2afierne ad^ dtober, 80 .man 
b&bfFu^ne/ 83t ifta blesserade, f(imf b^n dffifa meb 
% flere blef f&ngen. äterf&m efter Sjreb&flutet tiff 9Ies 
gemeittet i Docemfaer mänab, d$ bbf 1792 ben 2^ 

October M^or^.o(( 179^ ben 21 Noveiiiber 9Itbbaré 

<!f ÄongU ®»^rb«j)jQrdenj b»arj)fi .OönåiÄongr. SWaiit 
tatfteé ar 1799 ben i November, ^vi^M {^tnom nte^ 
Sbelffo)) «4. Aidoptiofl p{ bef @m4rfaber« Srbeligd 
Numer o^ meb be| äSapen* ^rb6a feberntera i ani 
lebntng af bef unberbSnida b^g^raKf (&& 1802 ben 4 

Acpcil af^eb- lllfb P«i9i9n. iH(,i6fl9^e#Lieuteztaxit$ 

namn, ^eber 0^' n^drbid^et 

®ift 1785 nteb Margaretha Sophia Rosenblad, (S9« 
fter tio Stats-Secreteraren pd^ Comtnendeuren,^ ^riber* 

tre Mnthias Rosenblad , ei( 5Dofftr af framtebne As* 

^ sessoren 0(^ Medictn?e Professoren, Doctoc £berbari 
Rosenblad , Oi$ af ^ru tJlrica voa Hermansjfon. 

®on af framlebne ®tftHniAf}arin wtb %xvi ®ref# 

* n)innan von Aschcbergs @TUf ericr i SfSne , Johaa 
<Ha(;ernian, p^ af Sara filenia, ^rd^^botfer frdn 9t6s 

binfle T ndmnbe Province. / 
Hagermanj{e Cldgten^ (^iiteber fij ifrdn ^ngfanb , 

ber^ mbcrS* (Hl tTMStndtt. iU Nmxiero 

berifritl tfWcrfk^AenteMtkUn , Kjell Christopher Ro* 

senblads Saxfat^ ^abtx p& iOoo 9 taltt fltfttabt tiU 

Z){rmtfAVtf f tmufl ^ani €!on bttf engagerad toib 

Ätwifll. axinffrt efaBTjrStatcn} men WHUn i Huttt af 
fflnanmbt ar{)tintn'ab€ f npp& firutnåmtibt Sru (Srtf$ 
minnän von Atchebergs fatttl^t, itiHm ttU Gtt>ertse 
f6r att fSfont ^aDfnidffare tmotta^a 6fh>er infeen (et 
tfwtt ^enntö n^itjTrdtfea 6futerier« 

v 

20l7 BJÖRNS T JER NAy Mag- 
nus Johans ^^lab Ort> Adop- 
terad är i799 ten 16 Novem- 

berj Introducerad 4t II 
\ •!•• ÄÄffab fimt Wahlbom. SBar b& fcfwtrffe f5r giiir 
fFö Artiiiericaieaeniertfet o(( Witttnre af Äongt 

S6fcb 1757 fcen 26 Martii 1 Valmat ©fab* 
effet Studiers ibfanbe^ tref t>a« 1769 Cadelt n)tb 
ÄonaK ArtiHcrie.8le8enienfet, (^warefl böit efter un# 

UtSattätn Examen. UforbriibtBi?72tiU UttbeT^-ieu- 
tenant; 1781 tiU Lieutenant, oij^ I788 tHlf Capittiiie» 

emifHibe hrt emellan ^»ttigt ei^ Stvflmb pppabe 
Wfl oft BefOTbrate* år 1792 fiB Major; 1794 &f^ 
iveinfle^LiruUjiaiit tt>tb fbminalRc0enieitte, i>i(ufndmn# 
beé ben 24 Nov. fiflndmnbe år titt Wibbare af ^ongl. 
CmÄrbt^tfOrden, itr 1795 Wef Jun éfwerfle får gin# 

f!a Artiil«r]et,.0(( 1799 ^en ifi November Sfblabmeb 

Adoption 4)å £(jdriistiern^< STbeliga fftttenS namn oc( 
Numer, famt meb bef JHJapen* SBIeT febermera Ät 

léoo ben 8 November iöfwerfle fj6r Cwea ArtillericSie^ 

. flemente, 0$ Directeur tt)tb Artilleriet, ()manfrån ^an iiS 
Mtberbånid kttåtan Ir s«04 ér(M 9i&b*» af9tb. 

J^ &t Se^awbt af Art^#aBeirettiifa#«fAcademieii, 
^ tHir morii Crbféranbie { StmUl. €^ea Artliierie- 
ategemeiKti ]ls«rn{^#Ct«ttM3\0H:tk» » iamt btfutont 

f«# 232 m\)txh f^ ^Mmm. -v utnero s .fSfom itbamt af SSmiUnltiii ^ Utfl^ittt , blwiflat 
1800 Sx^ SUlHbag, . 

iSift i ®Mf)olm, &t 1803 be» « Jatmarii nteb 8^ 
ra Elisabeth Nilsson, t>oiUr uf JBergéfmantten •<! 

äBruf S^Patroncn , Nils Nilsson p& @X9tt)9tttf)tb t 0(| 

af Christina, fom fibttmcta ben T-bt btvpå filianbt 
Martit, fidf i fitt fe^na.re gtfre Ädmereraren i Slitf 

fens .©Wnbert SHUQålb^pContoU, lonai östcrmarck. 
@0n >öf Assessoren od^ ÄOngf» gorfie gifjMcdicus, 
Doctor Johan Gustaf Wahlbom , oify af gru Elisabeth 
Chtistina Bjömstjcrna, t>Otttt af ftamltbfit ^Xftf^lP 
(]fppen Od^ Pro-Cantzleren^ Doctor Magnus Beronius^ 
meb be^ f6rra gru (<^) Catharina Elisabeth Wallenia^ 
Pfofessorens XOlb Sotl^U 4cademien i Upfala f Doctof 
Johan Wallenii ^etttX , meb Catharina Insulander. 

&fwtrfitn ^ dtibbartn Björnstjerna b^rleber fiåpi 

Sibtrntt ifrSn JBrufS^Patron Wahlbohm, fom bobb* 

i 9?erife ifi^ nyax f)ata Sarfabtrj 9i^ p& ^Sbtmtffif 

ban ifrån 0\oE Björn, f^maii ®on Måns Olofssoa 

Björn, war SBorgare i Vi}^fqta, 0^ mat pfmanndmnb^ 
erfe^lBiffo*)enÄ Beronii görfar, odJ J^crr éfwerflenl 
SWorfarg Swfabtx, 2075 BUSS af, Samuels S(Ma^ o* 

Adopterad ät l802 t)en 9 De- 
cember > Introducerad- l8o5. 

SiaUab ^xnt Molander. 

SBar ba SBArfj^Ckpitaine. gSbb it 1751 ben 14 

April t b^tXBiWaXib* SBIef 8x 175% Student tptb Xotlflk 

Aca^ (^) €rfe#JölflfoD Bcroolus (abe t f!ff febnare flWe ^ Jo- 
hanna Catharina £lofs«2)i0ffér Buhrman, fpm ffrrttf 190^ 
rit gift meb frmtlebne Censor Ubtoiuoi Gustaf Bea« 
sela^craty ^Uf«l| Wef b(b #74^* ^ N 5mtxi'Oify mmmåii 235 Numcro » ' Acad(^pien I Upfafa, (warefl (an tia fin f(r^e( bttoh 
(tabe affa Sdre^Terminérne itD foittmareo 1770, bk 
^an antosé tiU Voiontåi» »ib Oaler»3(o«aii, Oiorbe 
Urefter ufi-ift^ fii^rcfer p& Coopvacrdio-gd^fpg tiÄ Äif 
i7!7^f b^ ^^^ bcforbrabc* fiff 2an:@fpr»iaii* Sr 177J 
»ar ()an ^jen(l$6ranbe riff imb^f od^ tinbergedF o}$ 
1^f{eh Officcrs-Examcn »tb famma glaWa: K774tienf?f 
fléronbe wib «i6^Chart»-SB^rto, 9d^ erboff famma Sj: 
6eforbron tW ä9ebe(^®fprman; commeadccades 177$ 
imb örtbgeffeppee ¥rin« Carl rta SWaroccoj 177S 
ticnjl36ranbc»ib ^iöirChmrtsc-SBerfee i ®6bcrmttn# 
Iattb6 .StdrgSrb. $r 1777 n^ar ^an comme^derad pl 
2«9ten Lovisa Uliicai fom 6fmerf6rbe ^o^ung GU- 
STAF Hl. m ^tttHbmSf o* bicf bcrcffer antagctt 
tia Adjutant wib SSJorfwet t Sforf bofitii b«>örwii) ba» 

blef bibe()ä{ren HK Sr 1782, b£ O^n comincnderades 

t4a SBenncrn^ att^f^nåHa mdfning o4^ pligfning Hit 
np Chartas förfaffanbc , ^armeb ^an wat fpflofatt 
tia o* mcb 1785* Sfir 1786 buf b<in timUsmnbt 
X0ib ^årAårbåsmåtninåtn i sfdanbé; 0^ (S£bra Sin^ 
loitbS ®Utdåxb. Uti bit emellan Strerige odft S^f^ 
lanb upfomne frig, »ar ^an åvtn 1788^1 1789 cc| 
I79o't^««ft3oratibc fSfom grcgaff^Chcf. ^ren i79t 
tiU ei9 meb 1794 npbrogS ^onom mdtningdrne i ä^Idi 
(aren. St&ri 179S tiU 0^ ineb &v isoi arKetobe b^n 
meb SSalare^Chartatis f6rf4rbiganb^ Unber benna 
tib bcforbrabeé ^an 1788 btn 10 Augu«ti tiU ^ant 

bridf »ib Arm^ena SlOtta f 0(9 1789 fiff Ucutenant 

btrftibtS*^ 1790 btn 22 Juiu å?ibbare af @wåtb^$ 

Orden; 1793 btti 25 Februarii Capitaine; 1797 bett 
29 December antagen tiS Adjutant b^^ Chefen f6t 
Axméens-^lOttdf Oåi IS^I ben I April HSJrfé^Capitai* 

iiie. ^warefter Jpan« Äongl» ^aj:t/t anfeenbe tid 
be^ bani Sbagalagbe f^rtjei^er, bufteé år 1802 ben 9 
December upf^iia bonom t Slbctigt ®tänbf f)tbtv 0($ 

»Ärblg^et; ttieb Adoption & äbcitga étttn af Huss, 

nteb be^ SSapen cd^ Sfilbemdrfe. 2)6b 1806. 

@ift meb Catharina Margaretha af Husl , ^otftt 
af Alajorenj Clement Fredricssoa af Hbss^ ifobb 

g f 175S 834 i««>l>ö*' OJ^.SRWgi&lö. ^^^ ITHm umerp 1 ^^■»••1 ♦2082 1735 ben 16- AuRusrt, bSb 1704 »en 19 Maxtu 
»a ÄramforJ ©&r* t angermanlanb , ' odS> of Sa- 
ra ChristiDa SdUtröirt, f6i>b 1748 { 4pern6f<rhb. i>5b 
18^3 i Juni] iRåwt)'P$ ttdtnnbe elrb, måbn oA 
j&anbel^ntqnrvn r Piufmnbe <Si>ab^ johan Seiisttömi 

@on af ^r4(fe ;? ^ftammereraren Samuel Person Mc- 

boder, f4bb I7i9 be ti 30 September, bbb 1790 ben 
8 Februari! , Oil^ af Christina Maria Könsberg fjbb 

i7Ä9> bSb I79«f ^rofktt 9* Äptfo^erben 1 £6a«btt , 

pastorat, johaa Könsbersa J>0tter. 

Wfttn fy&t^ommttr ifrdit : ^wffen t)* Äptfo^erbcn i 

Anitna BÖrfamlHig i Stnf^itlgl^ ^(tft/ Sven Melan- 

der, (R>ar0 @i^ti Comrainistern i (Sfeba förfamttttg t 

famina &iftf Pef Svensson Melanckr, gife meb ^ro$ 
fleita I Cwiainflei Sanjuei- Älf^i UoUer^ Maria Äif, 
n^r Capitainen 9f(^ Siibbarcn Sajstt^l Samuelsson af 
Huta gÄMdben ' . MANNERSKANTZ, Carz 
0(6 Johan Fre du i c ©tjj^et; 
8(l)labe o* Adopterade dr l802 
te» 9 Deeembei: upöÄ General- 
Lieutenantens od^ Commendeu- 

rens meb 6tora Äorfet af 

ÄOllgL @»(irbé*Orden, Nils 
Manner^antz's Stbeli^a Num- 
mer, 0^ l8o3 ten 8 Januarii t 
Slibbtt te »Glassen Incröducerade. 0c Cbmiseadfettiav raoz- mmi^ t^ mmåm . 235 "FTumcro 

2105\TRQLLE; af Carl Henric; 

Sli)lat) 0(i& Adopterad l802 UlX 
9 December j Introducerad i8o3* 

' %Uttm. géfc^ 5r 1763 ben l« November. 

i»rcf 1775 i Octobcr mSriÄb antafiett/tiff Cadctt 

n^tb JtongL Amiraltteta-Cadett.Corp jen , t^ ttnbersetf 
tn€b ber&m i A|>ril. minab h 1780 Officers-Examen, 

iMit n>ar uttber bentia Hb éiffifa bwarje är commen- 
derfd pS ibrlog^pgArtPÄ. 9)fi bes^ran ferf \^an Är 

1781 lltrife^ Permission, IH^ f^j ijettfi fSfom Uj)^ 

b6rb^^CoB9tapel p& iponAitb)£a 44 @Anon^3j^d<^^(es 

fi^* £e4>, fom n^ftr cpcnmenderad af Caphaine J. P« 
▼an Braam, 0(^ blef b«l yäföljailbe Äref placerad pS 

68 <Sanon^®fepvet Utre<]^t, mbtx famma JB^fir^aff 
«>are; 1783 affegfabe ^m me^ f^roidmnbe Capitain^ 
fom babe tre £tnttf!e^p or^ tre gregarter unber fttt 
befdr f (D CjISnbieiif bS ®qba j^on^^Ubben odft äJatama 
i^efif te6 1 oi(^ lanb^fligniiid s^rbed tvib SSaffaccai 
b^ore^j titrdbb af Esca^fcns (Sanontfelbf %an efter 
(tt bCobtgt ^ ^åxt^Mit^ motfiänbf tmang flere %ns 
bfon^e gurglar , ott upb^ifba Migrtttden f6r nAmiM 
be (Stab pi^ (luta freb* ®ebertnera affcglabe Esca- 
^fen tiU Seploit/ f&r att (Sren<^ ftg mcb ^ranjTa Esca- 
drtfi, tinber Amtraleo Suffreins befdl- @eban beföf^ 
M J^oDdnbffe Contoiien pS tSoromatibeIf{a tufcen 
0^ £t<rn)Anbe$ f tff (Suropa, bä <inf omfien tia Ztxtln 
^ebbe i julii mänab 178^6 ; bn>arp5 ban i pÄföI^n^ 
be Augusti mSnab blef Lieutenant mib ^offdnbfra A- 
mtraiitetct, fiteti tog t(te tSttgt bercfter aff!eb uttir 
i^aa^nbfft tjenf{en# o4 &terfom tpib flutet af aret 
ftff garWcrona. «är 1787 bfef ^aii commcnderacl pS 
fregatten Charlotta fSfont gtfnbritf/ oc^ uplabe om- 
itintern t Caub^roita; 1788 lemnabta b^nom htH* 
let p5 Äronof^agttn aXaterittcn^ ocb war £:rIogÖ5 
9fl9itati f&tjafttgf unDer £^and ^ong(. J£>59bet {^erti^ 

% f 2 flcn^ 256 • mmi' m mmmm. Numera •L^ gtta Af ®6bermattlan&. itfåU (Sr^6(( ben 5 J^ii^ 
itttct &r ItfåUt p$ XonsU ^asttU (B\>Unt>ian , me6 
^foilUn f)an hiitot^abe Bataiiien btn t> i ftmtma mä^ 
nab xoib Aodlanb. S5tforbrabti> btn 21 i^HnåmnU 

»inafe Htf Lrtutcnant, o($ gjorbc flete Recognosce^ 
ringai fiB ben lO November, bå S^gfen" Uplabeé I 
CtOtdbotS f 0d& f)an Émbarquerades p£ Chcf.@feppet 

Gustaf III. fom afgecf tW (5ttrl«crona. Uw>ä »efaKir 
ntns afbdmfabe t^n' 1789 £on^(« ^^fiten S^pUnbfati 
frSn Gweaborg, od^ f6ren(tbe ft^ meb bxloat^f%\ottan 
\amt Vixox^abt Bataiileo b^n -26 Junii mib 6lanb« 

2)(|| I Augusti beffa £r embarquerades b^n )>S t)U 

U9f^f%xtQatttn Camilla, unber bfi waranbe Capitai- 
nen, nu mera Contrc-Amiralcn ttt. ttu ffrlberre Ru* 
dolph Cederstioms bef^I, od^ YiHir tjenfl^oranbc fSfom 
Chefens n4rmafie manj giorbe Expeditionen Sf |>or# 
fala^ unber 6fwerjlen od^ Silbbaren O. M, Fust» 
(N^rdenstjeraas) Befäl, famt fedf Sr 1790 befdiet pl 
Aufter4Briggen 2)rftgon tt>ib &r(oa« ^ gflof fan , unber 
SiMi Jltmgl. ^6«bct ^erfi^en^ (era(« S3ii»i{iabe tea» 
taillerae ben 3 od^ 4 Junti n)tb Sronflab bd^ genant# 
Ihryfninsen i SSiborgffa bugfen. S3eforbrabed ben 17 
. Julii ft^ndmnbe Sr rW Capltainemibérlo^e^Iottan/ 
0(9 (fberf6rbe en bil af Hlntzenstem^e Batailionéf 

Hff S{ÖSen« ^xm 1^93 0<J 1794 commendcradcs \^% 

fSfom Chefens nifrmofle nihn i>S ibrlogS^Sregarrtn 
GalathcA, unber ofbantiiSmnbe bS nxivanbe Maiorenr, 

Srlberre R. Ccderströms befdir pS en Convoy-Expe- 

éition S( äJlebe(bafn>et SBfbbemfomf?en i JuniimSr 
»ab 1794 ffdf ban befdfce >S Ätttter^JBrlggcn J&ufa^ 

ren, Od^ XOat Escadren fSIjOStiS unber Amiralen m«nt«. 

®reftt)i Wachtöieisters bcfdl» S5r 1795 bén 14 Apt. 
ffrorbnab HOf Adjutant mib Sfor^Amirais (Smbeter^ 
»d& fedf I September mSnob famntA 4r befdiet |>S ^uf^i 
ttr^riflflen ©raflMtf famt ^^abt Convoy Uff SffebeU 

bafwet,. Unber Amiralen ®rcfwe Wachtmcistcrs be* 

fil, blef ban berefterdr 1797 conwacndcrad p5 Chef- 
Sfeppef a7?anrrsbeten, pS bn^ilfet {^ennt^ AongF. 
asofit £)toitnins fredrica do&othea wil. smoci^t^ mimån, 237 Numero I ,■ 41 

I HELMINA ^iperfSrfces tlU QAtUctom. V5Uf fam# 
ma &T i December tiiinab, fawt bt x^f&Uattbt ^rctt 

1798 0(6 1 799 comircndcrtd fÄfOttl Chefens nåvmafh 
Lieutenanten D. Blessmgs hifll åt Xmi^r Zrf^Iif 

ad^ Xanger} commenderade %rtsatttn uttbtx ndtnnbe 
éfiDfrffe^Licutcnants ref a rtn JWarocco/ cdj fcfcf 1709 
ben 16 November Major tt^ib 6r(og9#3totfon. St 

I80I commeoderades ^atl p& Chef-@feppet Gustaf IIL 
tneb £«ca^eii, unber Contre»Amtralen od^ Gommen* 

deurén^ Sdaxoti Palmquist, fatnf febermcra uttbtrSBaw 
ron Cederstrdms leftl/ 01^ firorbnabfd btn 29 Sep* 
lember bttta it, att Qita Place- odji Ste^ettenfé^Ma* 

jors-fjenjtenf »nbcr 6fR»er(Ie ^ Lieutenanten M. ton 
Krusenstjernas commendering it 3Xtbilf)aftOfti f^XOau 

tfttr ^atié StomU Wiant, i onfeenbe titt btft iani 
f6rt;cn<!eri i Siabtt, taitttS 1802 ben 9' Dcccmbet 
npbiia b^nom i ^btUst SfSnbf meb Adoption på 
bep affcbne ©rpÄrföliert JBroberd &f»e rJnspcetoica, 

Georg af Troll es STbeligd Numer. 
' @ffif Är I803 ben 6 lanuarii nteb Margarete Com 
stancc af Trolle, fSbb ar 1772 btti l? JuHi, SDolfet 
af framicbne General-Amiralen nit nt. Hcmric af TroU 
Ic, fSbb åt 1730 l>en 24 November, b6l) i ®fO(f(^p(m 

ben 12 Martii 1784 f odji beflrnfrocn i St. NkoUi eU 

ler ©for^fÄprfön f 0^ af gru Carolina Carlcsson, f6bb 
ben 30 Octobcr 1 754 1 Presidenten t StOUSU Commer' 
ce-CoIIegio, Edvard Carlessons ©Offer ; mcb %rn Cla- 
ra Leystar, fom Wat en 250ffer af Tresorieren fjr 
^Otl&nb^i Nation, Per Leystar , 9^ Maria de UFmi» 
tainc* 

. @on af Tramrebne X^anblanben i SorWcrona^ Jo. 

han Carlsson Ekholm, fSbb Sr 1706 bcn 3 November 

Uti efefi6f odj b6b 1775 ben 14 October i CarWcro^ 

na, oåt af Cathjifna Lucia ScheTve, fSbb 1725 bttt 
24 September. 

tttm år ifrSii emåtanb , eäf ^åxitbtr flfg IfrSn. 
Carl Ekholm, font 6lef bib 1708/ Wttr J^blonbc t 

Cte06| 0^ gfft meb Marfa RÄienitts, fftoijitn OfSltf 

8 f 3 «w> 258 smcA» 0$ mm^. N^rinero 21 18 me^ bi^en ben 24 AitsiMti iryS. dotter af ^ofletf 

LAGERHEIM.^i^Optn O* 
Commendeuren af ^n^U dlOt^ 
ft jet nc * Orden , Doctor Thure 

fpEIDMANS ia) ^i^ttf OlOF 

JohanQB")^^ Lars Magnus 
(O^- StMa^e 0(^ Adopterade Un 
I Martii iSoS^ Introducerade 
famma dr ^en 27 November. 

(a) Thure. SSar b^ S3tffo» Sfmcr Gfara @Hfe c4 

Commcndcur af iWotfc(Ij(Crne*Orden. JCbfr 1744 (eil 

16 December i ©labjay ^rdjle^Stb \ ^(jtifiianjkM 
£(fn. 
efier ert&Dfcn privat iDfötmation I (Tna gUrdlbrarl 

(fUéf Mef ^an 1756 Student roih Jtongl* Academien i' 
SUttb^ Od^ tUgaf 1766 ten 26 Februaril^en Disputation 
pro Éxercitfo : de Pondere Argumentorutn fvorundaa 
contra- Hypothesia Valoris Litterarum Hebrtearum in* 
terni, 0(^ ben ySfSfianbe I Martii en pro gradu: de 
Legibus Universalibus tempörariis , fantt b(ef fanttna 
dr Fhilosophix - Magistejr, bd ^an ffifom Primus bes 

fiuarabe Magister-frågan. JBIef Irfe iSnflf berefter Ex. 

^ tra Ordinarie Amanuens ivib Academien s Bibi iotheq ve; 
dr 1767 Historiae Litteraris- Ot( flraft berpd Mora« 
lium Docens,' od^ {amma dr Ordinarie Amanuens n^ib 

Academiens Bibiiotheqve» Stfindmnbe dr fame dren 
1768 o($ 17Ö9 förcfföb tan be afffindnna f6reld«nin* 

■^'dmt uti Eloqventise • Linqvarum Orientaliunx o4 
Grec2c Linqv»- famt Occonomise Professioncrne , famt 
dr 1770 f6r titn Thcologijfa Professiootn. ^(ef dr 

1771 * ' SÖbltrB* 0^ awsm^itt. 239 1 771 Ordinarie Adjanct uti fcffcrfdnbffa 0(9 ®rcftff« 

ft)r8fcn wiD ndmtibc Acadcmie. gbtffabeå bereffer i^ 
ifrÄn 5r 4772 ttff Sr 1775 »'b Acadcmicn i Upffllaf 
tjwartmbtr t^n *r '775 g;orbe en ttfa tiU ®t. 9>c* 
fcr^Éfurg, od& bcfwbrabe* efter Ärerfomffen tUl Stöc^ 

rke; &t ^77^ ben 17 Januaril Hff Professor} fcf!er# 

lonbffo o4 ©reftffa fpraf*funff<tj5en wib Acadcmien 
t £unb« år 1778 6fef t^an ^rdfh^tgb 0^ famma &r 
upf6rb pS fSrflas tiff f£rf!a Tkeologif!a o(9 X)om^ 
f)roffe#ém6ttef wib ndinnbe Acadcmie j Sr 1779 Oi- 

dhiaTie Thcologiae Professor fa»f ^roff OdS^xÄprfO^er^ 

be i SBaBfdrra 9fl^ SfSngbp S^rfamringitr ; fnmma Sr 

Theoidgise Doctor. ®^m Professor Utgdf t)ati 0^ 

PrÄsidcradfe fjr flPfre DhputatJoncrj loar Sren 1779 

Ol( 1788 Rector t9ib £unbd Academie, 00 t)M férf}^ 

ndmnbe Sr en garinff Oration tiff pranbe af »Sr 9?S^ 
biflpe Äoming* f^ja göbelfe^b^g. 3 anlebninfl af 
etlffcW taOelfe ieforbrabe* %(nt Sr 1789 bcniSMaji 
tia SBlffop *fn>er ©fara eriff» SBar 1791 Revisor 
i Bafiquen, odj biwiffabe 1793 Sr<i Äifébafl t ©effe, 
ber 1)an JfiDf Stlfébas^^^rebrfan, od) xoav Sebnmot 
uti Banco-Ufffoffc^fam* blcf fieböwof ofSJorbfljcrne^ 
Orden, ©amma Är ffirorbnabe* t)«n tJH EebamoM 

Ecclcsiastiquc Comittécn, fawit MttJlpabe 1793 ^uhtU 

geflenl apftrtn; o^ wor bcrefrer Revisor t Biifi^aSlbl^ 

fSontoirct. Officieradc Sr 1797 ben 3'! Octobcr tt?ib 

)ané Wtavtt Äonona GUSTAF ADOLPHS (^ega 
jörmdlnlng^ o(J war afwenfamnw Sr Revisor iBan* 
qvcnj Kmiflabc i8oo Sr6 Sftf^boÄ i 9?orrf6pinflf 
^njarcff ban otffS OTicierade xoib J;ögf!bemStte ^o# 
nim0£ Ar$ntn^^a(( »ar Eebamof af Banco-UtjTotfeff 
famt bUf firmma Sr ben 14 J^nii Commendcur af 
SlorbjIjcrne^fOracn SEBib jjentiee ÄongL^Cflb^t QJrln* 

fefan Amaiia Maxi;^ Charlottas ^5pe(fe Sr 1805 

b* 28 I^cbr- i<tbe JanSnvo ben SftSben^ aft Officiera; 
(»arefter J^an6 Stongl. TtaUt I 9tåbcr tMtti bttta 
Sr ben i Martii, tipf)6ja f)ané 93arn i 9lt>tli8t (St&nbf 

mtb Adoption S bef SBrober6f Vice-Prcsidenten i Äonfll. 

Xammar;K:oiregio oc^ aftibbarenaf9Iorbfii^rne#Ordet], 

* OidT N 240 smtxi' cd) aMömdm Numero Olof £iias Lagerheiofis Sfbtliga Numer od^ ntcb bt$ 

Seapen. ^an iat ffir 5friflt beffriM fttrt extra f6r^ 
rdtmingari oil^ ftfln<tmnbe $r fSfom ntftbb Re- 

vi^or bimijiaf Banco- 0($ 8{tfBg&rbd ^ Contoiiets Revi- 
sioner i ®t0äh0lnu ét itbamot af Physiogr^hiAt 

^åUftaptt i £unb, od^ af (Samfunbct Pro fide et Chrl* 

stianisfiQO t StOCf^Olm^ fallit af Patriotiffa (SifOffFaptf. 
©ift 17^4 ben 12 Octobex meb Inga ' Lovisa vc|i 

Celsey fom dr en X^otttx af framlebne S3fffopen i 

£unb Doctor Olof Celsius IMJ^ af bcgf f6rra gru , Ca- 
tharina Charlotta Kyronius, (Spfler riS jSIegerin j^^ ol^ 

Justitiae-Stdbet, Niclas Holmberg de Beckfelt, fotntiU 

lita meb ftna (Spffon upfoa beraé S){aber^ Holmberg- 
ftt namnet, od^ £)olter af AdHarmdilaren od^ Stdb^ 
tnannm i Upfa(a meb SSorgmdfiare^Titui, Nils Kyro- 
nius, o($ Maria Elisabeth Holmberg. 

®on af Aprfoberben toib ©labfar od^ SEomerup^ 

Pastorat i ®fdne f Johan Gottfrid Weidman, fpm Uef 

b6b 1750, 41 dr samma! f famt af Anna Phiiippa 
Nolleroth, ^rofiend od^ ^rfoberben n^tb gdrlSfd Pa- 
storat i ®fane, Olof Elias Nolleroths X^OtUV , mt^ 
Phiiippa Lorich. 

(i) Olof Johaaj f5b* i 2unb 1785 ben 22 JuUi, SBIcf 
1790 Sfudent toib Academien berfldbedf bn>arefl b^tt 
tbfabe Studierne» od^ utgdf ttbati dr 1 804 bm I a 

Majipro Exercitio, en Disputation: Descriptio Lexico- 
graphi Latini p. I. faOab , od^ 1 805, b* I Junii en an0 
tian pro gradu : de Cognitione terminis circumacrlbenda ^ 

famf Mef, effer att ^aftoa fSfom utfebb Primus hti'\va$ 
tat Magijter-frdflan, famma dr bm 22 Junii Phiioso* 

phise-Magister. 
(<^) Lars Magnus; f6bb 1 Sunb 1786 ben X September. 

S3Icf lifa meb fSrendmnbc äBrobern 1790 Jnflfrifmen 

(in Student, 0(b UtQCtf 1804 ben 12 Maji en Dispu» 
tation pro exercitio; Descriptio * lexicographi Latini 

p. 2. faUabj, 0^ 1805 ben i Junii en aman pro gra- 

du: De Runis ab Asia orlundis ad* S andinavos de* 

ductis, $^ promorerades ^beref^er jemfe S^robern tiflf 

Phi. 1 'j smitxi' o* sn>ei8mat 241 TJS *^ umero Philosophiw-Magiatcr. »lef f«mill« åt gdn^ritf Wik 

EifjGardet^ tia go^ 

mtuJOfffrifnmtn fe min M«trikeU gSrm 2)ef« 

pag, 484. 

2127 SEGERHEIM, Johan Da- 

vid; Adopterad l799 bett l5 
December, Introducerad l8oo 
tCJl 21 Februarii. 

te 

A^0ab f6rut Sandin« S9ar bS Anixalitets - Sicxa$ 

P^j» 1745 ten 28 Maji uti 9{P|inc69 A<t>inS i 
SBUfinAen. 

efter ifrÄtt barnJbomot er(^ffen pnv»i Infbrmfttloa 
i S^rdl^ramea l^tf for^faffe b<»i i f^rt iti ti\> (U 

na Studier llMb AongL Academien I SSunbf ber HVi 
ix 1763 ben fl December linbtr^eif Exitneti Theolo* 
gicum; Respooderade 1765 ben 17 Apnl fSr tn Cra. ^ 
tico . Philologift Dispatatfon , fdmt fog Examen | gag« ~ 

forenbelen 1766 ben is. Maji. Sfnfoge ber efter ben 
« Junii ftflndmnbe ix m Aufcultant uH SongU 9Jfoj:ta 
d4 Stife» @6et)a Jpof^SlAet, b4 fSrriUtabé 1767 No. 
tarie-eiettf{ berf!dbed, be» lotb Crimii»!., beCét xtAk 
Ciyii.Protocoliet. str 1768 fSV^bnabtå b^n atviit 
ra ProtocoUet wib en af Aongt* 9Kai:t t 97Sber be« 
wflio^ att^bore f ®9nei0Idn i Solmare edn, nnbet 
Presidenten m^ 2anb$b^fbingen i nt« m, Sri^erre Ström. 
fcU« Pr?Bsidio ; 1769 ifrfin »if*ba«en« Wrjan I 9?orr#i 
f&ving eiff be$ fint i @rt)tfbolm gpr:be b<^Yt CantzUst. 

tjenfl i Secrete-tttffottefé DefensionsDeputatation, t^ 

bitrobbe bernnber meb Expeditioners upfdtfanbe , en^ 
(ige Oepatattonens ^nom httiixott mebbelfe f6rbe(' 
aaftga n>iftne«b6rb« tt 177Ö od^ flere )idf6(janbe är, 
dfttien unber ben eib b^n tnnef^abe nebanndmnbc $8e# 
iidflfninttr wib Jtongl* AmIraUteut i 6art9crona , cr# [- 242 3&iiM' D(& sibeismd». Numero I (ftr tKin tib effer anmn nimnbt StoriQU AofsStåtté 
i&tftilta förotbnonbcnf 40 ff* Hff antaUt , i fhlit bmar^ 
af, 9<tn pft (dtigrt od^i forrare tib f&TtH&tt^^&rabU 
^ifbinge^S^efiilaitinaari ()Wit ^ere Ordinarie- od^ Ut» 
tiina 2ins; werffldfff Stffiffiga Occonotntflfc X)oma# 
te^förrdttnmgarr famt wnrit iOrl>f&rÄnbc uti Extr« 
ai&b^ufwuStåtUmtK^an^Tona odft SarK^^amn. €1^ 
fom rtban &r 177^ e fS mSnga Domar e^firrrfWningar 
Ifabt "btiftoU pottorn ombefr^bbe r iom ftUrfomliflen 
fwarabt emot en ^årabift^fblnsté t/enflsJrning f6r 
ttt &Tf Samt l^an btttoib Äbngölagt |)rof af fticfng» 
ber oc$ infifiti fÄ fann Äongl» J&ofrfffÄtten ben 15 
Junii ftfhidmnbe åVf ffdligt titt&SQa bonom Vke-jg^d*- 
raMlifbmge^Sfamn. SSr 1774 ^rrdrrabe ^an Audi* 
lears-fpfran mtb Amiralitets -Uttber-9t4«en i 6«rlf ^ 

crona, 0^ erboS 1775 ben 88 Februarii guITmasttfS 

Actuarie-eienfien roib StonsU Ainiralitets tftotu9tatf 

un berffdbe^r f^^ fortfar dfmen bet Sret mcb be# 
ffirbe Attditeurs-f9f(a£ btflrtbanbe. ^örrdetabe {ren 
i77<J •♦ i777f <fter n^eberbbrifge ConstitutorJaUr , 

(etö Aihracat«Ft9oaU.6nibcfet n)tb Stotl^U Amiialite* 
tet, be(S nti tti od^ ttt balft äré ttb eonbt^^Secretera. 
re-JBeffAOstrnaen i leiefinge SdOr <^^ beforbrabeS btn 

ta I>e€cmber ftfbkttnni^e år tifl Secreterare »ib f6re#. 

»4mnbe Stmil ibfmervStdtt* S&rmiUtabe 17-78 AmU 

r«litets->Ju«titiari6-émbetet ; i|ef 1780 ben 90 Deceic* 
Iber Secrcterftré Uti Jtons^ Amiralitetf-Collegio > 01^ 

1784 be» S5 Augusti f&rorbnab aH mara Aftmmär# 
Ståbr meb 6dfe 01^ etånma uti bentdite StongU 
CoUegio^ S^rorbttabeJ 1785 ben 1 1 Maji att ä StoriQU 
SRairté edft itronanå toAsn<it beltagn uti Revisionen 
ifmer ffirmaltningen af Stanufnna IBranbfirfdfrtns^^ 

Fooden fbr åt I784> 1787 ben l Augusti Revisor n>(b 
firan^ningen af GeneraUAsmtanceXontoirets SIdfen* 
9a|>er f(r dr 1786, frait btn 9 Junii 1789 Revisor 

»ib Revisiooen af Wmånna fBrat^fSrfSfringC^Fon- 
dens ffrrtiHiItnjns fSr dr 1788* Ar 1790 ben 22 Ja- 
nuarii Qtfebb titt' JKebomot ort en af Jtongt. ^aj:t b& 
fkarbnob Commitiée» till ^e i.imberbdnia^ct projec 

terade 3mcA' ^ WMån, 243 Numero I terade Sf0sjl<&rbttttisiirit<« Jf»)trftfn4>e oi( iemfanbe 
efter be^ uti ^ngL 9Vaj:f^ ST^åbiga SJrortntng af ben 
il Febriurii 1789^ frtjlfldWe axutibtx f6t&tatttmåM 

åSaxibtfOå^ Dispositions- r^K SlftOtt fiw ©fojat, 1791 

ben 7 April it€t Conatitucrad, att & Ä0ngl. SRajrrt 
o<( Sironmi toåmar Mtaga uti åfivctfetnbtt af Oc 

neraUAssistaoce-Contoirets fjrtualttting Od^ rilf€ll|fa# 
4» er f£r &T 179^* SIBib Aon^I* Amiralitets .Coliegii 

up(6«ti!ng anbefaOfe» ban # att meb btbeb^ffanbe af 
aOa/ f^fom Aammar^St^b t bemjlte Coilegio, inne* 
bafbe form/ineri fönvarta 6fn>er$CoraiDissarie.<Smbe# 
ttt uti btt, i fidrret f£r be^tfa Collegium tnr4ttabe 

^Ongh General - SjS^Miiitix-Contoir , fom iabt infe* 

enber pfn^er SHihti ® j6f Troupper , SSbe toib brloå^^^ 
od^ Arméeos gCotta, famt be^a glottoré fdrff i Ua £s« 
cadrer, jemte förmatt ning en af Amiralitets -^risématt 6* 
Cassan. fdUf mib 9iif«bagen i ®effe ben 23 Febru* 
arii 1793 of 33onbeirStänbet toalb tiU Sebamot uti 
bemdlte Stdnbé Caoztii-Direaion 1 ®toif bofm f tftoavt 
meb b^n fortfor tiU flutet af dr 1799 r ^ dfmente* 
bed dr 1793 ben 17 Jur^ii fSrorbnab, att baftoa tn^ 
feen bet ifmer Äongl. ÄrigftfAcadcmicDi pd karlberg 
9idfenffapé#n>erf, famt ben 12 October fainma drCon- 
aUtuerad tiU Sebantot Uti ben tio @foa6 s S^rfattnin* 
gorneå ifwerfeenbe^ b& ^tterligart ffirorbnabe Co- 

jnittée. J)d ^ongf* 9)iai:t ben 27 October 1794 fan» 
SObt inbraga bef General ^j6^Militi2e.Cootoir od^ fdt^ 

ta fiprelftn af crIode?{$Iottan<( drettber 0^ Cassor, 
unber ttt fd foBabt €tor?Amjrals5(gmbete i SarWcro* 
na^ blef ban tiUt toibatt tjenflfri frSn Amiralitetet; 
men férfdftabet^ frfe bef minbre genom ÄongL S!J?a|:t^ 
fij^pna SBref af famma bagr att warbci bibtbdffen \x>ib^ 
aOa inne^manbe förmdner^ intiO be^ ^an funbe 
blifv^a flvttab titt (ifa JOefldOning 01^ £6n; ^toar ef ttt 
ban btn 13 December famma or Nef utfebb att*i&f 
fom £ebamot bitrdba uti ben Committ^e, b^^ilUn bå 
»ar fpflelfatt meb Srigis 0^ ®j5^ArtikUmes fifwer^ 
feenbe, famt en np Ärlg«f2agd projectcraBde, i797# 
biti i9 Julii Coxistituerod, att mara £ebamot uti ben 

® g 2 fifmtr 244 9tfM>o;5» o* SKictömdn. NuXUMO 6f»er j{rig$ Academien )>8 Sarlbers tittfbrotbnabt 

Dift£tion^od^ 1798 ben 10 Januarii titfeib tia Ztbat 

mct uti en unber S?an6 Exccilcncc, j^rr 9tiHsX>xoU 
ftté Crbffiranbe fororbnt* Committée HB &oits 
g6rfattninflarnc6 niSrmore 6fwerfeettbei od^ bcttog uti 
utnrbetanbet af projectct tiU ÄongL SRaitt^ unber 
btn I Augusti 1805 uttomnt S^t^^ning om (Sfo^arf 
ne i mut. !Bitt?i{!abe f6r fin m 1800 fird Siif^bas 
t 9?otrf6pin5 0^ töar itbamot af 9{iff<ni Srdnberd 
S3en)ianingé^Ur|7ottr famr bUrabbe berunber^ efiei 
StotiåU ^ai:t» Mbisa SBefaOntng, meb Regtiiernet 

traDsportcrande tlU Ot^ U&n &&tttt f 04 4fn)en tvib 

Ktt^baflena flut nub (eraS ä(trf£ranbe tiU Sfotfbofm* 
AaOobeé Sr 1802 tiU itbamet af AonaL PauioUffa 
&&U9avtt B 0^ Uef ben 4 Aprfl 1805 (irorbn^ tiU 
eibamof af bef uti StottiU ^ay.ts e^ Stifefd Sirigé^ 

CoHegio ba tnrjttabf lostructions-Dcpartcment. 

9iff btn 31 Maji 1785 ineb Hedvig Petronella Hed* 
■tan, ffibb ben ig Junii 1769 y bib ben '3 Octobct 
1795 1 Z>Otttr af Amiralitets j{a)nmar:f3{£bet Abraham 
Hedman, ffibb 1734 r b6b 1788; od^ H. M. Clan* 
wn, f6bb I749# bib 1789* 

Son af £>fU)er|f e^Lieutenaiitcn Magnus Sundio , f6bb 
16981 b6b b* 15 Febr. 1751,0(1^ af Johanna M. Bosaow, 
iibb I7i3fb6b b. 19 Jan. X798f JJofteraf-Facloren, Jo- 
lian David Bossow, o(& Maria Christina Meyer, Sw 
per«Intendcntens i ^tttltlf Doctpr Meyers ^otttt, 

^tttn dr ifr^tt ibjlerflötjjlattb} fe min Matrikels i:(!a 

2>el pag. 498* 

2t^2 KL ERC K ERy af, Gustaf Fre- 
. DRic; seglat) OÄ Adopterad 4r 
1801 %tn 28 Majij Introduce- 
rad i8o3- 


italfab fvrvt Kkrck ; p^t bS Majoj 
ben 30 JuniL Sibb /ir 1751 9\.mai- Qö) mUmåXL 245 Nnmero 

i etban ton f6rw4rfmat* ftg sob inflyt i 1)toaTit^Ms 
ba tbttttn^apev oify i fpitncrtet i bt btlar, fom b<ta 
na ftidlTsn frigémdnf engagerade ^an f[9 &T 1772 totb 

Mtlitairen, ter ^M gcnomACtf tienfie^raderne, 01^ 
hltf &r 17S9ben 8 Maji^CapUatne n>ib Arméens glor» 

ta. »imcfiobe bet ftf{<i ginffa Frisct emellan ®meri^ 
5e e^ Kpflaitbi iamt beforbrabeé 1796 ben 5 Octo-^ 

ber tia Major i Arm^en ; f}t0atpå Aflttd SJirtj:* tt>&r 

nu {Reger^nbe fff^btgOe StotmttQ tåatti &r 1801 ben 
28 Maji , uf)^£;a botiotn t Sf brliflf ®tXnb o(( ttxlrbtfl^ 
M, meb Adoptioo ti))pft IBr&bernid Slbeliga Numer 
0il^ meb bera« 9SSapen« Ar nu Major tpib Arméens 
%lotta. I 

®if^ meb Catharina Helena PaqvaUn^ fom &V 2)0t# 
fer af ^of^SlAtM^Assessoren, Häda Gustaf Paqvalin, 
0(( (tf Anna Juliana Beckmao. 

^an ix Srober tiU GcneraULieutenanten 0^ Com- 
mendeuren meb ^tOta StOtftt af Aongl. ^W&Xbt^ 
Orden, Garl NatbaaaeJ, etj^ tiO £)ftt>erf}e#Lieute0anteQ 

#4 iCpd^Jflaren n)ib Renbet ArtiiierkrStesemenfe^ 
Adolph af Klercker, od^ @on af ^roflen 0$ Atfrfo^ 
lerben t Stl&gtribt oi| ®tenPab« {^rfamlingar i 

&iint0 Magiste^ Petter Reinhold Klerck, meb Anna 

Maria Grund, Uigt (e^rafiK t AI%r(b8 ®otfen^ 

^rfa, >Dol(er af Amiralitets - Capitainen Christopher 
Grund, eäf af Margaretha Reiner» f^miUa &tO begraf» 

ne i Amiralitets- jtprf^iti i CarKctona» 

iftfte^ffleff rlfnrngen j fe pag. 3 iManb 8?ibber«u0(|i 
9bflé$m4ti r min Matrikels 2:bra S)el| famt SRaptn^ 
S3eifrffnins(n pag* 140 i min MatxikeU 3:bje £)el, 

2168 GEDDA, GuDE Axel; 8(t)lab 

0^ Adopterad Är 1801 ten 28 
Majij Introilucerad dt i8d3- 

Sensor ffft Bomm SEBar b&.Gapttaioe vA\f St»nåU 

Amiralitetet» 

• 8 3 8^^ 246 muti' tåf SMSmdn. Numero 


6bb &t n^3 ben 8 April, 

thati ()<m toib ^ongl. Acaxieznien i Sunb fuffifn^ 

*af fina Studier, fcicf |)(itt Sr 1777 Cadett J)S .Off*3n# 

bijfa Compagnicts <Sfcpp ginlatlt), fom t>S comoicn. 
dcradfis af Majoren 0(^ Kibbaren von Krutenstjerna, 

oil^ Ajorbe en refa HO Sanron t @t^iha. 6f(er fifér^ 
fomiten fiff ®n)erige toj ^an £xamon, od^ gjorbe f6r 
anbra ^Sngen aren 1779 o($ 1780 meb @feppet GU. 

STAF III. 9 fom conmienderades af CapitaineButz, tn 

refa txti n<{ninbe®fab eanton; 0(^ Mef ftf!n(fmnbe Sr 
9(rd^n:Ba^£fiare n^ib Amtraiitetet} bn>arefter b^n meb 
Permission ffiref og flera refor fÄfom ©fprman p5 Äips 
maniJ.®fepp. Sttr 1783 beforbrabe» \^m HO gdnbri* 
mib btioå^s^l^uaxif od^ gjorbe meb Commerce-äläbet 
Arfvcdssons gfep» en refa &t 2RebeI()af»ef. sSr 178g 
Lieutcnant »ib ttamnbe 5loWa f i (>wirfen tjenfl bai^ 
mar commcndcrad p$ 6rIog« ? fregatten 2)iana / bÄ 
SivffÄ gregattctt Äilbuiti eröfrabet^; 1789 X/enfigfi* 
ranbe p£ gregatten ^RtUomf unber ®*rbe6orgiTe 

Escadrens frpjning i 9?orbf?6n} Convojcrade Är 1790 

fSfom aocond.Chef pS fregatten 2)ianaf Cfl#3i^iiFa 
©feppen Ifrån ?)ortb«moueji. tt 1793 hltf tfan Ca- 

pitaine mib évlog^s^lottan , 0^ mar 1794 commcn- 

dcradpäsffppcf görjtgftg^ertn, unber ffrenabe Neu- 
tralitets Armementct, 0^ 1795 »& ©feppet SRanrtS* 
befetli baba unber Amiralen , ®refme Wachtmeister» 

£>fmer6efdl. o(^ Blef 1798 &fmer« Adjutant bod bå 
maranbe b*gfle »efÄrbafmaren p& 6rrogé#glottan. 
3 onfeenbe eia ^nbtlné ffpbbanbe o^ greben« afjflui 
idnbe mtt> »arbareffeme , mar f)an ejenflgSranbe p8 
ben xbttta öffeenbe tJDf SWeberbafmef fdnbeSregaff Xi}ts 

ta ifrån I800 titt 1803^ 0^ commenderades tftttf^ms 

fomilcn 1803 5 npo meb famma gregaff^ fSfom Secon«u 
Chef, unber f rpf ningen uf anf6r®forfboIm6*ff(Iren^ 04 ' 
Convojcrade berefter famma Sr JJanS ExccUcdcc, §ri# 
^erre von Stedingk titt gronflab o($ (Sf. ^Jeferéburfli 
fom ba gedP fSfora Äongf. ®men(lf Ambaswdcur titt SCtis 
ferliga »pffa ^ofmetj .unber t)»iWett «b ^ans Äongf. '9{il)ttt8» (»ä) . Slbf I?m(Jtt. 247 15S »ma^ umero gW«i:f i ^Hhtr tåSM i8oi ten 28 Maji wWa ^o^ 
nom I atberjfap/ ntcb Acioptioc S fcf»«rf?cit o^iätibf 
baren Oeorg Geddas Slbeltga Numer' ed^ mcb bef 
SSJapem 

eiff 1787 meb Wilhelmina FrÉdrica Thott, fbb^ 
1772 ben 17 Augusti, JJottCT Äf fredric Thott, ^»if^ 
fen WrtrifYSrfl engagerad f^foitt Licutcnant »ibJDan» 

ffft Äron ^ S5tinfcn6 8?egenicnfe, oc|» fcban gerf i 

^n4»bff fH«# fäföm g6Tfte Scciptetarc | JustitiaS.» 

mbtt. 

<£<m «f Äongl. ©of^CDarfefmiflrtren D»icl Gud« 

Gedda , id^. rtf bef f 6rrrt ^Uffru Sophia Fredrica Boll, 

fom aféedi ntefr bt»eft btn 14 Januafii 1768, 
étt6#9e^ifniii3en fe älibberi^ ^ Sbelc^mdn N:# 

8168 p^S' ^^* 2\72LORICHSy Fredric Otto; 

Sltla^ 0(& Adopterad Är l8o2 
itti 9 December 5 Introducerad 

l8o3. 

XdlTab fSmf Hassel, gikir bA SBrufi^Patroo famf 
@rof(^<inblare i erotff^olm. 
gébb 1752 ben 14 Auf^sti i ndmobe Stab* 
effcr flfere Sr» ibfabe Studier 01^ utrifeg refor r 
fom \^an pÄ fin gaber« J^anbett^ContoIr t ®totft>olm, 
bwIlCet tiiin tinber fin 2Rober« Cnte^tib inritt ^en? 
ne^ b6b f&rel7ob , od> ibfar nu fäfom ®rof (^anblare 
en wibPrddft ntrifetf JJanbel f twarigenom ^an flag^ 
nftr géberne«Iönbefj 1 anfcenbe ^»arfiB j?ané Äongr* 
S»flj[:f i SRSber fddfre* 1802 ben 9 December f)«flna 
^onom meb trberffap 0^ Adoptiwi |>S beg CwÄfler* 
Arig^^StJbetd od^ Stibbnren Nils Lorichs abeli^a Nu* 
mer, meb bef namn 0$ SBapen. 

@ift meb fin Cousine, Hedvig Charlotta Gorges, Dotsi 

ler af Coxnii;euc*8;2bet oi^ ®rof^anb(aren r Ctotf^ 

^Plm r •2^ Wmi' (K^ $(Mgm4tt. Numero 


(olntf Lorentz Görges, fjbb <732| 0^ bbh ben 9 Oc« 
tober I7d3r fatHf af Hedvig Elisabeth Bohntaa^ f6b> 

i729# b6b t ^toåt)Otm 1805 ten so Maji, ^ruf«/ 

Patronen Carl Bohmans 2)0Uer» 

eon af jBruté^Patronen od^ ®rof OatiMarett i <Sfo(f/ 

t)Olmr Daniel Hassel, f6t>b åt iJoSt b6b I763# od^ 
af Maria Christina Bobman, fibb 1730, b£b 1 7961 

beflfle t St. Marias Magdaienae Jt^rf a bc^rafne. ^Otl 
roar gn 3)oUer af oftoanttåmnbt fdvuti^^s^tton, Carl 

Bohman* 

^l&Bttn Hassel^ 4r tfrfitt' 9ixil^tibi 0^ Zatoafttbu* 
iån f 0^ Mrleber ftfl tfrän iapbé^ammtttrartn 0^ 

ianbUhtåntmå^Cfftn btr^åbté, Hemic Hassel, f6bb 

fir 1663/ i^mUfen tinber Aonung CARL XIl:s ftig, 
n&bgabe^ tt^ib dlpfamtt inbtott i Battbet taga fTpa^ 
ttn tiU &0iffolmt (»toarefi f)an 1716 afgetf meb bo^ 
b<tt. mi fifff atffe dsbe ban Maria GadoUn, f^m blef 
b$b 1797 t filinamnbe etab* r »> \ 2tf>mbttt «f sytiJMre-CLASSEN. «9 r- N •- v v ' I 


|l_ TTtL I Numero , Commendeurer* ■I l899 PIPER, Per BERNnARD; Mef 
Comraendeur of ÄOngU ®»drÖ* 
Ordpn Är l794 ^Ml 24 N«- 

vemben 56bb fir IZ23 ben 14 ]anuarii, 

QittX ibfabe Studier blef (an 1741 Volontalre mib 

Äonfll^ArtiHcricSleacmcnfcr i ®^o(f(o(m; ^xoaxt^ttx 
l^an meb S^äbigt fiaft^lnb företets en utrifej refa, o(^ 
blef 1745 I Sranjl^ tjenfi Sous Lieutenant tt)ib dte^e^ 

ntentet RoyaUSucdois, odj Mmiflabe Campagncmc 1748, 

1757 o(t en ber nf *Ät 1758 i glanbern o(^ SBeflp^arem 
Unber b^^Ufen db-b^^n beforbrabed 1754 till Unber* 

Lieutenant XOxi AongL <Swen^a Artilleriet. ^ren 
1758 r 1759 01^ 1761 bin)iffabe bön CamxÄgnernc t 

^omntern, o(( beltog c be ber fSrefaOfanbe Ari^éfope. 

rationer. Slef 1 76 1 Lieutenatit oiO fi£(ifa Constitup- 
rad jbfn^er^ Adjutant (0^ tn chef Commendorande Ge< 
neralen, @reftoe Augustin EhrensvHrd; 1767 ätibba^ 
,rc ttf ÄOn3L'*®tt>ffrb6pÖrdcn J 1771 Stabs-Capitaine» 
1772 Place-Major J)S SWaborjj 1 7 76 'Constituerad 

é)^er»Adjutattt (o5 Sdftmarffolfen/ gril;erre Stackel- 

berg; ^a^msia fir General-Adjutant af gfpflefnj \)\VCLX9 

pfi *6fl(lfali9 *an« aWai:t Äonung GUSTAF iii, 
meb affeenbe fi b^n* f6rtjcnf?er, t '9?fiber x&åtM ^cn 
26 Martii beUa fir, txUSita bonom ocb bef SJrober 

frantlebhe Sof^Intendenten , Gabriel Magnus Piper , 
ReDovatton fi hixai gamla Slbelffapi meb Adoption fi 

Piperffa iUtiXit Nuisev xS99f ^ be| 38apen :- iSn 

^ b a flwf^^ .) 255? Commendeurer. i.«*. Ntuneco L. 1846 tluftofti &Ulb ^tbosPa ^beltn a^ Qulb, ec^ bttuti 
en ialf ftoaxi flådttt (Dtn, meö utflagtie U^iogar; 
tmSnilva delen fwavt, oc(? bevuii tvitiut gyllene 
^itålav eller 9fetfac, tfrätt t>octet till n>änflee 
a&lbé. Uppi stolben en ^{»pen €oirnerf>|eIfn, ocfr 
deruppä emellan (noenne ufflagne fwatta évnxoitif 
rtftc, fes en (tyi^fene Sttdfe eller ^Tpetd. Rranfett 
ar irrtöen af gulé o0 ft»act, ot^ 9fol6en uppe# 
t>j{led af ttoenne naturligt tvåiabe <^rnar, meb ut» 
ffagne tVingar, ect^ fljenöe lHa föm 3f6l&m på 
en grön mar Er 

ar 1780 Constrtuerade^ j)an titt förrdtta CoÄmen- 

dantsrfpfion på ©weaborg ^ od^ Wcf ten i Julii 1785 
6f»erfie i Armécn, od^ nÄgon tib bcreftcr G«ncral. 
Maj(v-: ä3itt)if}abc frigct emellan ©n^erigt od^ 9ipf^ 
(anbf fom HvlabtB 1788» od^ b(cf eft^r bt$ ^ut £r 

1793 ten 2 April Prcsidbnt i ÄpngL Ärigé^Collcgio» 

1794 ben 24 November Commcndcur af ÄongL ©töilrbir' 
Orden, o($ 1795 ben 2 Novembes Conunendeur tfub 

etora Äcrf et af famttia €rdcn^ 

^an ^ar ffrr 6frlgt»5ef?riW ficre Extra fjrrdttnin^ 
gar^ od& nSgon tib ffireflSbt Gouvémcurs-gmbetct ffit 
SionsU Äris^^Acadcmicn p£ garlberg* •- ' 

X>ih i ®toäfyotm i799> ben 27'MajI^ c(Qt &efffdbe$ 
fceflrafwen* 

®lft 5r 1775 Uietr Elsa Maria ^ de la^^ Mötte, a>6f* 
tit af gdttbridfen de la Mötte 0^ of gru Hillcgardt 
Christina^ Taube. ^ , ,*. 

©an of CapUainen Jöib^Äongl* ©WCnfFa Änjwairte» 
tet, Hinric Jberndt Piper,' Of^ af ^tti U. C. GraHsttin^ 

6e tvibavif iemfe ^ftc^SSeffrifmngcnr niin Sfbeltgo: 

Matrikels förra XiU P^Ä» 55* iblan b Adopterade Si ifc^ 

beré^ odg SUielémdn.. ^ X FO CK, Georg Wilhelm till 
©räilcna; 6Ief Commendeur af v> Commendeurer; 253 NumeiQ ufpngl. aroai:fé@ö)ilrt)é^ Orden 

,^ l794 t)cn 25 November. ^ 

®S Uidl mebclft Privat foJU Acadcmiflf unbtmnik 

ttfufl^ ^nr ()an lagt gob grunb i fprÄf od^^ xotittnftas 
ptr , famr bcrcficr i ®tc(fI;orm fömdrfmal jTg mprf e» 

inpgt i Fortificationcn 0(5 ArtrUerlc, mcb fltcre fifl Äriflé^ 

funffapcn crforberligc ilprfcp» Äom febennera är 
1740 i tjenf!f pd^ genomgect wib SBef{g6f^a^£)aId 9{ei 
gcmcntc 1742 Unbcr^Officcrs gradcmc. ^r 1746 ben 
20 Maii buf ban Äongl, £if?2)ra6anf; f^wtfrlfran ^an 

1754 ben 28 Februarii transporterades tUi ett Lieute- 

nants-SeiWnfnfng »ib SBejIgpt()a CavalleriÄ-Stegemen^ 
'te. sSr 1760 btn 7 OctobcrBcforbrcibef? ^antiO Stabs- 

Sj>ttmd(fnrer l># erbStt 17^2 Un 20 December Com- 
pa^nic, ^lef bercfter 1766 ben i6 September Major 
i Arméen, mib tour ifrdtt ben 18 September 1761 , 

0(9 1767 ben 33 Novcmbcf SRibbarc af Äongl. aWai:ftB 

®)»drbf?Oxden, SSr 1774 t^^ ^4 December Sccond- 

Major i ^egemenfef, od& ben 19 i famma mdaab^bf^ 

Werffc^Lieutenant i Ärméen , 0(| erl;6ff 1776 bett 15 
Maji ijfmerfle^Licutcnants SP^^IW^^^fl* ^^ 1782- bett 

I September ^)*uflna^ nteb i6fwerfie guITmagt i Ar- 
mccD, od^ 1785 ben lÄ Junii titttdmnb tiB i6fwer^ 
Öe för J8cjT36rt)a CavalierievS?egemente/ febermert 
Se^flgöt&a Linie-Dragoner faUabt. 

Unber benna fin tienff etib, I;ar b(tn uti frenne fdrffllte 
Jrfg dbagafagtnipcfendrä o^ manbom* sSr 1742 6itt>ij?a^ 
'be biiu ©ifi^Expeditionen nieb ®6t(>e6org6 Escadrcn emot 
Sipgarnc; 1743 tjenPgSranbe wib ^alsu^^vortU i @todf» 
I;olm I)dmmanbc ; år 1757 kommenderad titt ?5ommern^ 
^njrtreft b^w tiwiflabe t^f dref 6 Can%)agne , 0^ ber^ 
ttnber gårfdnfningen »ib ©»fnamönbe edj Desccntcn 
på 95?onin]Te £anb"et; gjorbe 17581 ^759 oif 17^0 

firenS Campagnw, odj bf»if!abe Affalrcrnc »ib 9?eilr • ' j6kJ^ Commendeurer. Numero mm^k I 


J6ranbettBurg, jtilpin, od^ Atfaquen af 9(nc(am* tft 
1 761 ben 2 September beorbrabeä ()an af t ta^a htf( 
6fn>er @e.r^unbrabe friwiaiga ätpUare , unber bS mai 

ratlbe General-Adjutanten Sprengt portens ^ri^Corps ,, 
illvUfa \^an lOib äffHiaiOa HOfiUren commenderade , fSfl 

fom ben 9 t famma manab tt^tb ©artj; b^ri 18 bi^j 
tD t brabbniK^en n^tb 9^enenfunbr 0^ ben 22 bifo 
i Affaircn tt)ib S£af(Jcttberg, 09 enligt Ccrtificat , roas 
rit orfafen ttH be^ (Vtfltga ufgSng; Sr 1762 bimifiat 
2:ne Attaqueir oil^ beMgringen n>tb a7{a((^in, iemfe 
flfcre RecogDosceringar o($ ©i^ermfi^Iar. Unber oyp^ 
(ig()efernc meb 2)anmarf 1788^ fSrbe {^an ht^&UthU 
rotx be i a(ingeS(;6 famtabe Troupper, oj( dgbe btt 
9?5bifla fJrfroenbe att i Pere Conseiller af Äonungen 
Mifma räbfSrb, 86rörbnabe« &x 1789 ben' 20 Julii 
tifi Commendant pS @(f^<bor8d Sä^ntngr nten l^watf 
MfrSn bön bef pfifSljanbc Sref , 1790 i>tn 17 Septem- 
ber pS begdran entlebtgabeé, meb bet 97Jlbtga ^tu 
fraranbe:: VOi wtU t Vtfibtc eotlebtgd i&btt iffpån^ 
bti Commendantflap I (BitbtbotQ, fom tx>artC Sbev 
unbtt MQtt anfbtttobt I famt öerfetnte emot &bev 
fortfora XP^rt fitbehe tfåbisa witbtbag bfvott 
bet nit, bwavnitb 3 (limma t^rybfamma £mbtte 
f&rcoaltaftt ZiU en biaig belbning fbr befe emot 
honungen 0^ S^berneélanbet Sbagatagbe nitii!e titjts 

Hit, Utnåmnbt^ ^an 1792 ben 15 Maji tiU General- 
Major, od^ 1794 ben 24 November tiff Commefideur 

rtf Äöngl- @n>drb«^Orden , taganbe tlfl, walfprSf : R*- 

sp?ce Fineiq SSr 1800 ben 14 Jusii Commendeur meb 

©fora Äor^et af jtf!ndmnbe ÄongL Orden; bnntrpS 

ban iSas bttt 9 December^ Utndmnbtf HH General- • 
Lieutenant. 

^ar, mom ÄffKffige Extra f6rrdtfningar , bimljlabt 
1800 &Ti StiUbas i 9?orrMpingf oib warir Cebotnot 
af Banco-utjfottcti famt dr gebamof af PatriotiflFa 
Cdirjfapet,. . . . 

®ift dr* i77> ben 19 October meb Sri^errinnan r 

Anna Margaretha Von Essen, ©yfler ttff en af dilUt6 Commendeurer. 255 IT ucDcro Jperrar ^ Gcncral-Gouvcrncurcn t ^Ommertt 111. m* SriV 
(^crrc Hans Himic von Essen, 0(&'2>0ffcr 4f ÄOttfll. 

Aammatterren ocj Stitbarcn öf 9?orl)f!jerjic*Ordcn- 

gri^enre Frcdric Uiric von Essen till Siafl&^f Od^ <lf 
gri^errinnatt Anna Charlotta Kru^c, af ^fcf Ktu- 
>e of SBerc^OUi Majoren Hans Jacob Kruse« HH 

fEiartoftCL Somr , me^ friherrinnan Brita Johanna 

Lilljehök af StO^lb&å p fom »)ar XU)fter af Majoren^ 
Carl Magnus Lilljehök, o^ Srt^etrtnnan Charlotta 
Hamilton» 

SSroter M framlrkne £anbé(6fbinden o($ Stibbd^ 

ren, gtl(>érre Jacob Constantin Fock, cd^ (Boxi af fcf* 

merfiett dc^ Commendanten p^ 9Bar6erg$ gjf!ntrid, 

Hinric Johan Fock, fom blef b6t> 1737 ben 23 Jan. 

D* af bef 5ru i <rebie gifted Christina Uggla, b£b 
1776 f 2)o^fer af 8?pf^di{areti Jacob Uggl» ttO 9a(9 
lebp, S^téberg oil^ ^jeOberg ^ meb Märta Lilijehdk. 

Z\U fuOffldnbigare aplpénin^ om ben ^amla éffen 
Fock, dn ben fom ftnned i xam Matrikels. i:{}a S)e(* 
pag. 197, ottfårec^r af( benfamma b^rflammar ifrän 
SSefivbalen o(( bufet Bruggen, famt rdfnar txfl Sfam^ 
faber, ^Jörgen Fock, jjerre tiff Bofwenberg (i (^urlonb) 
£anbfi;2)roi& eOfer eanbSbfifbind^ gift meb Fr. WiBfeck* 
Sohd; Wttb ^une blef b^n gaber M Smtmannen 
i(^ Sfren66ttrg *)$ &fel t Hinric Fock , fom flfref fig 
Srftt^inge tia £ifmenberg odg CberfI6b ; babe uri fjftt 

flifte, gru Catharina Säcken, %Vii\lUn f6bbe bonom 

@onen, Hans Fock, j^rre^iKAIein^ aii} od^ SatfadP^ 
Conmendant p& SlrendBurg ocb Sonnenburg, bbb t 
fansenjfap t 9iyflanb^ SKeb fin gru Hedvig Lag- 

genhusen, bUf k^n gaber tia Hans Hansson Fock, 

airfivlndetia^oilota/Siauflfebr, ^aMj^g^tfebt» {Qoibi^ 
febt of^ 8(epniibf fom n?ar KdbSf&rnxinbt t fStu 
s>e(,^ oc(f fjrbe \>ti n\x brufeliga Focke * jBapnet , 
famf blef f6r ffnc Äronan ©werige gjotbc trofl#, 
na oi| ttirijfa fjenfJer, af Äonting GUSTAF A- 
DOLFH benSbab meb abelisa @obe i SUentaca i d^ 

tan\>. 3 fltf 0ifte l^aht^axt gru Helena Probsting, meb , 

\mxtttn \j^xi blanb flere )8arn dgbe ®6ncrni| Martin 

Hans-' / .1 
Commenaeurer. 
NumejK) Hansson Fock od^ Hinrlc Hansson Fock, fccgge STbfrt^ • 

bc 1651 ben 30. Augusti ^ bcii fövrc iTref ftg tiU Stol^ 
lofa, fcbennxra taUabt godPcn!)off wor ibf wevjie^LTeu- 

tenant 0^ CommcRdant pÄ ^Jétcborg , tlU @(^Iu?# 

itlbiitdf ^* Örtte uti fitt fSrra gifte ^ gtu Gertrud 

Christina Frantz ^oKCt Knorring, Otl^ i bet febltare 

gru M. von Bocken-, mar gorfarfi Jfar^Saber tia ^of^ 

StJflntilfJaTCn Frantz Evold Afcvidsson Fock fom 1804 * 
Adopterades }>S ^ttctt^ SfbeKga Numer (fe pag. 329) 
Od^ S^bet tt(I General • Lieutenanten ' dd^ ^ftDer^ ^ 

Pen ffir ^Ipnge^StcflemeJite., Gideon Fock titt goc^ 
fen^fi \)\t>Hhn bfcf web ftn^ru, griberrinnan Ger- 
trud Reh binder (®Ottet <lf Gcnerai-Licutenanten oåff 
2anb^b5fbmgcn f griberre Reinhold Hinrichsson Reh- 

bindécof Ubbuigr 0^ af beg f5rf« ^ru/ St«(>emnnah 

Catharina Maria Johans-Dofttr Fitinghoff iiU X>luti 

Dd&.a3ro6p) gaber titt ibfnjcrflen f6r ^elftngejSRcgt:» 
metite o# Slibbarcn af ÄongU ®m4rb8^rdcn, Rei». 

hold Otto Fock, fom Adopterades 1752 bett 8 Junil,* 
Od^ »ar gift.meb Capitainé Lagerblads gnla^ Judi- 

tha Johans«5£>t)ttet Brun frSti ®efle^ SDeu febnart tU 

ler Hinric Hansson Fock ffref ftg titl S»auj?fe^r, ttxtt 
éfwerfle^Lieutenant ^d^ CommendatrT |J8 Stt):i^Olm f. 
gift meb StU Hebla Hieronynri JDötter von JBirckholtr 
li« g^tllhÄ/ Iwilfaö ®Ott Capitainen n?ib ÄOngL Ar- 
tilleriet, Hans Hirtricsson Fock ftff Siaiifffcör, -fclef me> 

ftn ^TU Johanna Catharina Miiller (Presidentens t äKUiC^ 

fcou Jf^han Miillerf tiflf giff/ettjagett ©ottet J ga^r 

tiH S5r6berna ; Hinric Johan Pock ly^ Carl Evold Fock, 
af (>Wttfa Hinric Johan xvax Åfwerfle Od^ Commendaot 

p& SBarfcerg; ilef uti fitt stb/e gifte Hieb gr« Chri- 
stina Uggb tia ^atéberg^ gaber tilT framL 2anb6si 
böfbtngen o(ö SWibbarcn/ grtberre Jacob Constantin 

Fock , od6 tiff ofwonndmnbC .^err Generai-Lleutenan- 
ten od^ Commcndeuren jmb ®tOra Äorf tt af ©wdrbS» 
Orden, Georg Wilheloi Fock; men ben i^ebnare^ Carl 
Evold Fock mar j^fmerfle ? Lieutenant mib sSBo 2iln« 
Infanteri* , 0$ 6lcf meb ftn grU^ Anna Dorothea Stad 

voa Hollstcinj gater titt SBajoren ci^ Stifcbaren Ge* il v •'« Cömmeadeiirer; 25? ^ ttmmm^ ** umero 2i67 org Johan Pock, glfif Uieb gtiteTtlTlttaH , Sm UlricA 
Bcala Guatafs ;Dofter Rehbiodef tiQ Aorén45» 

-■ i 

• » 

P UKEy qfy Johan; btef Com- 
mendeur af iJOttjI- ®»4rt)^ 
Orden l795 ^en 24 November, 

SSbb £r 1751 ben 27 Febm&rU c SarlScron^ 
3 otifc^nbe fiff ftn 66Wfe. för fifiwiijcttbef ^ f5w 
(ofl baH reban tt>ib d^) itt ålbtt^ 1761 jttt f5rf}a{16f 
refa t& en ^ranof2&i?br(igare åt ^jTerfiion, o(b <7^9 
f>^ ^Viofl^^Si^^Sö^ten 3<(ä<ti'eni r»cnne TrAhtportrtf 
f«r ifrSti ^ertO US 2)alar69, ^r 17^3 antosfi b^tt 
unbfr ®j£mitnd^bufef { ^*arWr«na/ 01^ sjorbe bcft^ 
(oiift pÄffifianbc 5r<^ Coopvaerilic-fjfirefor titt 9^ön^e«^# 
STfarftiaei 6tt)ita«^e(biaf WtaUaf^di <&n^an\> 0(9 97or9 
rtse} bUf tptb äterfom(hn da ^"^iibernedtanbct jir 1765 

CoopvacidiwÄarl Ullbcr ©^pUfbpnad^en von Raya- 

Uns Compagnic , e0 g/orbe StffiCfiga éflcrfji^refpr ; 
men unber »»infer^m^naberne (irbe b<^ fts Navi^a« 

, tionen. fQltf 1766 Extra SJr^Stprman Od^ conimen- 

dertdes unbet %t\a feflelbara SrWiben^>Ä en "^tilxMU 
fSrrilttnmg i ©Mrg^rbenj gjorbe 1767 fSfomJSar* 
@tprman tmenne refor pä £ronD^&aflbra;0are i 6f}cr# 
O^n od^ befoibrabe» beXfa är txtl SDrfn^S[Y74{f!are pä 

Otclinarie Stat, fami tbfnbe 1 768 Coopvaerdiofart pä 

j&f!erfj6m 1769 anfiJrrrobbeé boi^om (Sfom Consta. 
pel ArtiiiCTie . upWrben pä Äronofgarfpget ^(en^ 
un^er en refa tiU ^elfngborg^ o(b om b^f^en famma 
är cotnmenderad n>ib prf^arS^Rierfetö iOanbfätfanbe 
.pä ©ii^eafleffet jDroffninaffär. ?!lr 1770 unberöetf 
\^an Exiimcn i @i6^ArtiUcricu2Gertenffapen£ bwarcfter 

b{in commcnderades fSfom-Constapel, pä btii>^t9'5^tt 

Satfen Salf ^ uf rufiob aft f in @merise bfnietfSra ^rtnd 
HENRIC af |)reugcn^ a»eb erbäffen Permission befta 
är, alfitu är« tib ibfa utritei fi$far(,r3i(f (;an 

3i . • ffifom 258 eommendeuicr. fVumero ■ 
ifomt^a^sagerareiftSn i^elfrngfir tHt ä(mflcVbam, t)tr« 
ut t November m&xiab tog ^ra 9& (Sfeppet S3aer/ 
Jad&rinSf fom fort efter uts&nscn 177^ beniji 
Januarii ftranbabe # bfi ifan meb ffor Uf^fnraWefter^ 

{[ob oi^tom-tiK éra9c.ftnb| ()martfrSn 6an ^id tift' 
ot^ tid Conbom ©jorbe berifntn Srcn 177^^; 1772 
9^ ' 1773 f kvJi P& Sngelffa trtoséit bell t^& ^an$ 
t{e(d/ff eppf fSr l^yra Utn fiOrefor titt Sfnriaua i SOefb 
• Snbieti/ i^fahtn t ^(tmmta od5 ®t. ^etcréburs m. m/; 
grt60 1773 ffirlonflning af fin utrife* Permission, 

eåihttf i November tnSmi* G>nstapél tt?ib ©töcnfUft 

Amtratitetct, fantf sjorbe bercffer ^ttffiffi^a ueforpSctt 

engefif t ^an^efé^pp t\a enaeljf odS^ S^anflfa ^att# 

' htUpMUr i 2Betl«?3«b{en^ Iterfom om böflcn dr 

1774 fW 6<irWcroiia'| O^ 6Ief 1775 coAmenderad pi 

fcriog^ff-eppe^ *riné CARL «r mtbtl^a^tm od6 SWa^ 
focco } unbergetf i77^ i J""" mjnali Ami^alitcts-Of» 

iicers*£xafflen, ocfr Mktrijtabe fdfom UpbÖrbt^^Consta» 

pel Expedition 0^ Vroffeftlinaeit ttieb hvtpaé^ttp^ 

ptt ^rmé FREDRIC ADOLPH; 1777 { Maji m&tt4» 

f6rorbiwb até emoftaga Artilterie-Upfcfirbén pd^Sfe^* 
yet $ef[en/(Saf elr' unber Exercicen pä Siabben me^ 
Volontaire-Stegemetiterne; fammci 5r I Augusti tnSr 
fiafr commenderad p^ en ^nie^proberingfl f ffirrdtthin^ 
»ib Slifer^bé ÄrurtruiP f6r érlag^ ?gt of tanjJ xåtnins, 

»^ Jhf ben 23 berpS fMjanbe September tieutenant 

iwb 6rIo3*?gIottnn. Är 1778 er^ff b<>n Jfongr. a»af:f# 

97äblsa tiSfKInb 1 a» engageea ftg iutrtfe^ tj^nfii tmber 

ydddenbe (rig tmtttm Stanfxitt ot9 Gnglanb* tRtfh 

berfSre 6fh>er Afrpenf^amn , iåbtå, ^(imbtirg od^ 9<triS 

.tiff SJreftr ber ^an gennff fdfom Enseignc di Valsscaia 

infliSlbe» tjir rienflgSrning pft ^troo^ r fregatt en Sn 

©enrtle. ©enne gregatr ufruffab att g* tiv Cfl/Sn* 

Men^ erbW lifwÄ i April mSnab 1770 Ordres «ft 

uttipa på frpfnfngf 9^ fetf t Majt manc^b' Affaire 

mtb tn gngefflf fopare of 28 (Sanoner, fom efferfre 

fjerbefrei» timmat motflÄnfr g;orbe« tia Prise, ©ebatt- 

fSnttnabtS htnm gregott met ®ref»e^ d^Orviiiiecs Commendeurer, ö59 -s umeio Ifffflflc Priser fljofbe^; 61^ cn trdffttms ffircföff mei 
, ot iXapAre frän £ber)^Dl , fom efter en (imma6 tap9 
pérf fWtanbei 6lef 9uttn i fonf. gr«n|fa Sloitan 
Xittnabti fefran meb beti ®panjfa, i <tfft<if ate s$ré 
fonlrfitsntn j p& QnålMb t fpm ItfmdI ej gti f6r ffg, 
3 Augusti tnånab txå^ait pSrbertrbe btloiis^rtsatt^ 
p& f^itfen Lieutetiant Pukc foYtfoT att toava titnp 
86ranbe/ tiflifa meb * gregdtten 2a ^unon, (Snatt^é 
64^ttnortffeppef FSCrbcnf Ut<tnf6r gj!pmo«f(>/ fow 
«f beitt f o j« oflj iifffirbeéJ till pottan. Vtxtfttt frp*# 
fabel unber (Stt$tl\la SBnflfeitr i>i9 ooA^abl en inyåt 
ffwtti, fem ffingrabe ^loffan, gfotbeJ nfwdl itfflflig} 
PrisBT bÄbe mfb €nserffa. fuflen od& utatifér örcjl 

fttt* I November mä^ltab/ M be enlfjf Ordres »oré^ 

e^^anflFa gfotfdn fSljfaffigt (iff 6a)> SmtS.$^rrd* Up« 
pi anmdfan oml^anS ffir^anbé, fS toåi uubct ticn^ 
Sttninstn i affmdnfKff fom mib f&rftiUa tirrfdaett 
iinber AlFairer meb jlenben , titndmnbeS ^aH tid Lku* 

- lenant de Vaiiceau. ^r 1780 eominetiderad^s b<in på 

gregaffen 2a S^rmante i iifruffab tiU CJI^Snbien ^ 
oij afgedf tW 2''OtJetat för att ber etm)flä3a; en Convo] 
fom utgetf unber. beedcf ning «f twenne 64:s(^nonffcpiJ 
ö* ttpenne iSoroetteh SBib paf loo mH rtcfler frdtt 
Qm^pa trdfföbe be en (gngelfl? gloffa afnSara o*tiui 
flti i)irtogt^ffep4)f fom Bortfog ()ela §ranffa Convojcn, 
femte Chef-®feppef I 0(9 fom b^ hmr frugtrSff ^ ate 
l&f mtb cit ifbirrdgfen flprfa, gjorbe* Cours di ^ 
friinfrtfe tipb«fa. Unber »ögen »oro *e befldnbtgf 
Jrfilgbe åf ttotnnt 74^<tnonff ej)p ; men giorte IiW 
tt?dl Prhé af en SngerfF Äapare om 30 kanoner, (om 
tfter en timma* fdrftnlng Wef tagen o* liibragt tio 
E^Orient. ®amma dr i Martii måmb ut^ti dter 
gregarten Ba ^barmante^ pS, fya>\tUn^^an }»av tjenjla 
gSranbe; mtn forolptfabeft t tppnå fj6n pi en Of; 
fdnb tlip9a, ffioatwity itta SJefdttningen <if 325 
man ^ mom 85 (onom fnberdfnctbr omtoni. gSrlu* 
ffen af ^mab bctn funnit f*rmerfftjar b&ben fom b^avd 
^e^gonblitf ffotabti {»tnger ot^ tiofent^ét uti en (ifen 

3»« «««»^ ä6c> 
1 NuQierb ■ ■ ■ ■ IT m •K-iii " i / 1 6l|i)) t 6|>pna fi&trv aDf b ef /a mor fSr ^onom brdfl» 
JigarCf ön fafnabcn af fin Capitaine o^ toixi» M:» 

de Menfo Baron de Mage, tU af ^räntvittt bi toam 

tanbt ffitfri3n(!c @i6*0fficciare, fom mi* t)e^m tittfåU 
(e emfom « od^ af. (>mtlf€n ipan afftib äfnjutit mydPen 
ttjdnjfap* Öanftb<r/6lef ^u bcrgab af en Sr^nff 
Sörlflfl (m{i ittförb tiff SBreft^ b5 ?)an, effer afsiftocn 
Rappoft tia ^iiMixÅstxen om ^dnbeffcn f ffdP elt^anr 
' ^a ^pmtintrante ^rtf i bcffa drnné* @amma Av t 

April mänab bUf^i^an å npo commeiiderad pS 64#Sar 
nonffep^Pft ^rODence af Amical d» Tecnais Escadre} 

bejlaeittie af ä i^UyQ^p aä^itiHttnt S^ega^fer, ^n?i{fen 
utgjörte Convo^ fér b€ Trpupper, fow flfufff 6fwcrf 
f6ra<^ tid SBoi^ra^^älmej-ica.. 3>en 21 Jttnii trdffabe b^ 
mib Sermubiife barmftmQttdäffahrlv^éflcWitmot 
t^ilfa (efmererab^d Batailir^ ^»mrigénom Convojen x&bé 
babcéf od^ be.onfrabc ben 12 Juiii p2 Siem^^arfd 
9{ebbi4)n>ain:(l>befebet*mera ^claoriet bi^^querades af ert 
wib« (l&rre engeljf Esc^drc. 2)efte5rfe*.3olVfart. Mef 
banutndmnb HK SSibbare af^nsf^^^t^enffaSwärbé^^ 
Orden. sSr 1 781 affegfabc ndmnbe Éscadré, fom ef^ 

tft Amralcn deTernai^Sb^ commcnderades af Capftaine 
de la Touche-Trcville 0^ intte^be Troupper f6r ben tiU^ 

4mnabe lanbtlidnihgen t S}ii^mettir fr&n Sltto^ovti 
ben i« Mars f rdffabeé en . CnfleljT glörta af nio ér^ 

fOd^ffeppy nnber Amiralen Arbuthnota^efdlf bä en 4 

rimmar^ Bataille (efmererabeé mtb mpif en manfpilr 
tan fi finife . ftbor f ^imttfttr $ranil?Ä Ekcadrcn fiter^ 
I0(htbe tiH S^etu^^orf. gffer »»erfjl^Ub reparation 
jerf Escadrcn.Ster ftafifif a0 ffirenabe jtg nieb®refr 

VOi de Grassts flotta f bd 9ItkVd^orf bloquerades 0(( 

in#05J>()W«r»ib General ComwallwnKb^eraftn Sorp*- 
6lef fangen* Sff Amiralen de GraLsse fetf l}an f6rorb^ 

nanbtf. att Waxa Lieutenant eB ticd fi étcpptt £(t 

9n)oen<er|)tt>Ufet n^^gra bagor feban be moro nfg^n^*- 
ne ifrån St meVlQitfr deUcberddes jemle. fpra anbr<t 
6fe4))^ p& en Expedition &t @l.S)o{rungO| (toArifrSn 
en flor Convoj ^emfSrbeé tUl SranfriÄ. 83Ief bctir 
r te Sr utudmnb m SObbaxt m,9qhU Stanna Ot. 

' dt«i *" • »- Commenäéurer. 261 .715: umcio den Pour le MeriCe Miiitairc, SSr 1782 conimen» 

dcrädcs .^an pS 74*<5t^noniTe^pet le 3(rt)iaqt)e^ Uti AmU 

valen de la Motfe PiqueU Éscadre, (om fbTttlCibté 

mtb ®};>an\ta flottan pä Qaiix ^Ubh, unbtr Dos 

.,j jOprdovas btfålt Oå) bht>l]labt bloquadcn «f ©ibmttflt} 

od& dfwn pS famma- @fe»p Bataiilen Un 20 Octo- 
ber mib S^ap gmi« ilerrrtf emot Qn^lfta S^Man 
unber Sorb Howqa btfålf efUf ()milfcn brÄbbninj 
ben fSrennbe glottan ätermdnbe tiff @abtri SSr 1783 
commcndcrades^^npS no ganonffeppct leiKajeflnfuri 
mtn fom Xret^tn p6t$ betta ^r# afgicf (ao f6rfl ttj 
S3reft oåi Jurw&nbt' fcban till CuKrist* @rfindmn# 
be 2r utrufinbei fyir tn Escadre, bd ^onom Uef upir 
britgst titruflningett nf S^fS^tten fBtaona, pS t^Dilfeu 
b^n förbe befälet UQber ben tib Escadren l^g fegeU 
Mrbia ^ o4^ bå benna Srcgatt om t^åfbn fltf Ordres 
att åh tia* ©bt^borg, tinber Major Klints Sefdl, (lef 
ton fdfom Capiuine bit ffiljutftig^ SSib fiterfomfien 

frdn benna Expedition blef t)an Capitaine n>ib £)r# 
lOgé^SlOttan. år I7ä4 conmeiiderades*()an tift (96? 

^Mor$ meb fuO SSefditning/ iemte £)fnKr;^ o(^ Un# 
ber^aSefiR' fom tW Ärlogö, att ber ffifom Chef eraot^ 
tada ^uMtttn Sprengtpoitcn, meb l)mlUh (an af# 
fegfabe ttO fB)e(f^3nbien o($ £)n pt* aSart^elémp^ 
bwilfen ort (an tiDifa mtb ben tiffforotbnabe Gouver- 
neuren tofi i beftttningfir @mcn)7a £ronan< rdfning; 
befiSfte fcban enligt njibore destination af jTn Expe- 
dition flfere af be Sföeff^Snbiffa fiarne, oc( merfffdfbe 
17^ mebelli en gpnnanbe »»inb pS 36 b9S^ (emre^ 
fatt tis €n>erige oc( ^ttäf^olm, b»arefi ^an imotto$ 
befdlet 4>3^ 'gregatten ®rip, (nmfen (an fSrbe tilT 
Sart^crona. &fu)er benna ^ané Expedition tiu iStft^ 
Snbien, »ddfte^ Äonnngen^ genom SJdbigt }»ref of b* 

5 September 1785^ anoefaffa i)f»er^Amiralcn fSrffarop 

(onom o($ Oflflccrarije- fSrfdfran om Äongl* Sltai-ti^ 
^biga ipdlmiria I be utmdrftafle orbaJag, faxni bl ef 
i Kovember mdnab famma dr Major mtb brloiif^lotr 

tan. S&r 1786 merfpiée (an ^roffeglingen meb ben 
I nybpQ^be fregatten 2)ianc\; 17&7 tien{?gfoaftbe loib» 
I 3 i 3 • Stsu N 252 Commendeurer. Numero / Station;. 1 788 b& ttloafs^ottarti ttitber Smea Ku 
M ®f0r# Amiral J , ^(tn^ Äonfll. ^^t ipertig CARLS 

of Söbermanlanb / bcfil ufgetfi commenc^cradcs ^an 
fSfom Chef på crlosa^fi^tsatttn gr6i(t|*meb ^milfeii 
i^an'bitt)i{iabe Bataiilen n>{b S^oalanb btn j? Juiii t$ 
mot 8?pff a gloftan» 23cfDtbra*eé bercfter 'tia i^fwer* 
fle^Lieutenant 00 fttf (efdUf pä 7o^(^anon)Teppe( 
&nld^tUn, t^tollUt \^an titt <Sar(^cron<i ()emf6r6e. $r 
i7»9 Wcf <>an Chef f6r ett af bonom upfatf Canonier- 
Compagnte, fotti wib ÄrifleW fint fSrcnabe* mcb eft 

Volontaiie-9{esemcnfe; emoftog Wlb Campagnens Mrf 

jan btfåltt på CtioGfifttpptt 3)nflidtcfen# o* Bin)i# 
ffabe fåfont glotfnn* gebare Actioticn wib iiSranb 
iben 86 julii, bå ben orpcfan tnfrjfabe pS &anl 
®fcpp7 a^f, febati ^n nSbgarWvff^i glotfand Eeba* 
re att lemna itn poil, fpranj en i8i?punbig 6anoi*> 
fom fönberflofl bSba bdtfen, fatte e(6en iSé i &tpf 
ftt, b6babe o4^ bleferabe 3<^ man^t ö^ sjorbe 6 af 
^e f!6rre Sanoneme obrufbara, 1)tt>aTfbrt t)ian^Sbga# 
bc6 ()Äffa uf ur iiniin. Sr 1 790 fortfor fytn mtb bea 
fdret 6fwer ®feppef SJriffigb^^en odS war ficbare fW 
flottan wlb be betta Sr fSrcfarine Batalller. X>i 
. bOflflfarta Jtonunfl GUSTAF III. »ib ufgdngen frSii 
SBiboraÄ Webbr om naftttt war ojn 6orb på Chef. 
©feppet, bltf ^an blffaffab ot^ af Äonungen tiBfaffc 
i f6(janbe lisfi 9?dbiga o((f ntjrfeltga orbalag: Rdria 
Pnkt! XJl iv min ^fotfoa ttbatt\ £v 5ai: tDdgraa 
bf ej aff rddfa (itt (>ufa>ij<> f&r min ^aber, fpareia 
ef ert Itf 04^ mo6 f&c 11113; fag gfomihec bee ef. 
JOlcf njgra bågar berefifer ben 22 Augusti enfam uts 
tiimnb tiU Stibbare af ®Wifrb*#Ordcns ®fora Äorp, 
bå ban fog titt roatipr&t: ^Hrbig oc& paUfeltg, 
SBar Srcn 1791 o(fr 1793 fiertflg6ranbe »:> -Station , 
odj blef t Februari! m«nab ftfindmnbe fir 6fwerfle 

»Ib trlOtiis^tottani 1794 Contre- Amiral, od^ tialfa 

fSrorbnrtb att toara Crbföranbe titi t n Äongl» Com- 
mittée éfwer Anjiralitct^-^rcnberne o0 ibrlogS^gloff 
ran^ ufrufl(^nbe* XiU »ebermdU af dtegeringend mdl* 
fredag, ^mx btma f^arti befattning/. ir\M bah Re- 

solir- Commencjéiirei:. ■" — ^^ 265 Num«ro 


folution att unbfå Sintra Volontaw-SJegemenfcf i ndr 
btt^amma Uef lebig^ £)å ben fSrdn^rin^ meb AmU 

rtlitcts-drtnbCtlle ffcfcbC, «#f ett ©torrAmirals^gmSCi^ 

te itipiftöbeii fom er^ott bösflö S^prclfen fifwer orr 
{oséfglottanji blef (mn bimib f6rortnab tUl £)rbf6riinb< 
Ht^mot o(it i)f\Vir^vmmtnånni i Sarlfcrona. S3(ef 1795 

i Februtfii ttt&ncb förorbllAb tia Batatllons-Chef meb 

75 tnani Compagnic loib 8(nbra^Volontairc#9tf gemen» 

ttti {amma ar ben 24 November CommMideur af 

Äongl* ©»drW^Orden. ?är 1797 Mrfte» Äongl. SWaj:! 
ftab^a/ att <Stor;rAmirais^mfreUt fHuOe ui>()5ra, bi 

^n f&orbsa^S HB Cpmi^cndant odft Cbef ffir @jfi# 
Artillerie-Pepartementet ; fanuna åt btlt l November 

iip(^6;b i S(bf!fdf etinb meb (Ramner^af Puke. (Se 

Eag« I4*«l SJllff ben 18 'påfUianbt December, uppi 
efidran^enttebigab ifrfn Comflnen^ants» od^ Cbefjfat 

pet f6r ndmnbe Artillerte» Departement, meb fSrfla^ 

ranbe af StwsU Vtnytf^ fftåblsa »(Utebag 5fmer haM 
I benna bel ^ofbe htfattninsa 1799 b- 16 Nov. Coimr 

nendenr mefr ®fqr« Jtorfet of Jlott8L6Stt>drb6*Orden} 

1801 b« 18 Au«. bosfte arefdQ)afmArf mib 6rlos6 « Slol» 
tan , famf Crbf&ranbe i Cownlttéea fifmet ttlos^^^lotf 
taM arenber oi(f Durectioneii ifmet AmiralUets- jtriaéi» 

man^fCassan ; fomwil Sr ^tl a8 Octabei Chef ffir 

i.f{<i 6jftMrtiUerk«8tesement#t , oé 1802 ben u }»• 

auaris V ice^ Amiral* <B<baf oftt>annJmnbe Commitl^e 

Wftmt uipiift, fériyrbnobeå b<)ii att mara fiSefdlbaf^ 
manbe- Amiral mib érfog^rottan. ffmilttt ämbete r 
iemre tfv>eT^omm^nåunuiät^åIlnm9t1t i (fartfcrona 
^an nu be^riberé $ar bemtffot 18Q0 &ri Slitibas i 
Sl^rttiplna f^fom Eebomoe of Banco-UlffoUeti 0^ it 
2ebamDr af Jtrige$SBettenffapé#Aeadtmt«n. 

@ift 1792 me& Cfcrkttna Charlotta Qertta, ^tttt 
af Johan Christian Gjertla ItO »M^f fom bref b6b 
l?75 ben 8 Martti, o(|^ af Do«otheai Agncte Bäck; 
AsfesaorOD Adolph Johan BKckt SDotter mtb Helena 
II- Ull , ^ • 

etm af frombbne Capitaiaen Johan Puke,'f^mf0r 

Ufttt uttömd beflaf fta ittriftf q4^ fledf i J&oDf{ernir 

tjenfft / 264 Coinmendetirer. ^1 *i ■■ 

Niuoero • 

J s . • titnff, ^arefl 6A»t Mcf Artillerie-Capitainej mttt^mi 

• fommcn tia (grodfi;otm intotdtlabté f^m 1756 uti bm 
b8 pppabe fammattgabbnina tid 9tc5crinfl6 ij @dff eM 
ffirdJtbrittfl^ ^arlgenam ftan ftjlndhtnbe dr tJ^n 25 
JuHi mf1?c Rtt lif på' Slibbaxti)oimi^Zot9tU SKobrcn 

Wai* Maria Regina Branting , Majoren Joji. Branttngi 
©Offer mcb Regina Elisabeth Klöfvcrféit. 

mun dr ©wcnff . - ' \ HORN, Samuels bfef dr l797 
..b^tl I November ^Commendeur 
af ÄOttdl* @tt)(irt)6*0rde|i. 

8f6bb Jr 1739 fceil l October. 

SÖIef efter flurabe Academiffc Studier 1753, Voloutairc 

iDib Äpngl. ForttficåtioÄs-Statcn^ od^ g jorbe 1 754 ^ fahtt- 
. nfiflon bel af \>tt vÄforjrtiibe Ärcf/riettff wlb gdfl^ 
itritaé^ftpsflttaben i 2«nb^crona; 1750 Ä/orbc ban Un# 
bcr^OfiFiccrarc^ieiijl wib Löfvenfcitffe Wegemeneet 0^ 
6eforbrabe« föintiia fir Hff Coartermdfrare »ib 9?wr« 
©Wnfftt CavaUcrict, ^HKirefl b«« ät 1757 *« at 

Januaril Mcf AciJutantJ cotnmcndcradcs i Julii mfinab 

jtOndmtibf ar ria ^Dinmenti o0 betros ati &e ber 
fSfefaaaitbe friflé^rJrerfer, famfWef 1760 Mia bles- 
Ätadj 1761 bref bnn. Lieutenant. sfterfommen 1763 
efter greb#(Iufef Htt ©merigc^ bref ban 1768 ben 8 
Augusti Stabs.a?p«mdflare; 1772 benjeg Maji jRib, 
bare of (Sm<Irb6?Orden ; \amma dr ben 13 Septem* 

ber Major i Arm^en } b»ar»)S b^n 1775 bcn 12 Octo- 
ber erWff Compagnic^ od^ 1774 ben 20 December Ma* 

jors-bcRdflfnina to\\> fiflndmnbe Weaemente. Uti htt$ 

GUSTAF III, dr I77« Uti 27 December för \)onom 
Idfa Uffdrba Naturalisations Etipiome iblanb ©ri^enffa 

. ffiibberiToi^t 0(9 Xbelen, mib iite^nbe af ft'ft IJ amcro I 


I9l2 Coinmendeiirér; q65 famla rnnUt^Kaptn («). Är 17S0 Hä f^an tfweu 
^^Lioutenants ^uUmaSt »ib @6bUt «Mnffa CavaU 

lericStegemetiteff 016 bcftftbraM 178$ Un 14 Dtecemr 

ber HU éftoerfte; 1795 bm 8 April #ia GcneraUMa^ 

Jor, Uage fknfortte i Araiécn; men fotthtttfutbtn 
29 JulU Hff éfberff c fir ®*brÄ ©fÄttfa Si<aehieni 

ttt^ (^marifrdll b<m är 1797 btfi l N<>veml)er trans« 
pbrtendes tiU JBl^. Husarerne, 0(9 ttp(^jbeé famtM 

bag i SIRbbttftaptU c($ SIbete« Stibbare^CUss, b< 
^im«' jtoitd^ Viaiit i ^^btv utnåmnbt b4)tti>m tit 

Cotntnendeur af be$ (SwdrbS^rdcii, ^r 1801 beit 

13 JuHi,€rti«K tKtti )>{ unbtrbSnis hea&ran affttb 
ifr&n ttdniitbe SötUttninst m^ liOpånb att fom Ge* 

neraUMajor ^& q/toat i Arméttt. ^btUtan &t\V(rigt 

Extra ffirrtoniniar bar ^n urib febmte Ämne mfft 
basatf fSfom 2eb«mot df fitt &ånb btUakit i Siifi 
feitf Sitånbtti 6f»ertig9tttnflan i 

@ifit mtb Srtberrmnan, Magdaleira El«onqra Beniiet» 
IbotttX af tfmtt^tn oi^ Commendeuren, Sti^trt Wil« 
helm Bcnncti 9^ af gtiberrinna» Margaretha Lovis» 
BarBckov. C^n «f fr<mki>tu dhfttm&fbttn Gustaf 

Chmtopbcrsson Horn, fom bltf bob tjis 0^ of gtU 
^trrinnatU %TU Helena von Hyltéen« 

^mi mttlcbtx itmtt éttts^t^riffänatn i$tnflnna* 

i ndm Matrikels 3:biC X)el pag. IM» 121^ 

NORDENSKIÖLD, Otto 
HiNRic; btef ComiHen4enr af 

Äotiöl* @ttj4rbö*0rden i797 bcn 

1 November, 

^6bb 8r 1747 ben 7 Marfil pa gra^ilrM «a<nt»m 
I mmmi eotfen of fffpioitbS 24n, 

A t Sfttr 


ICA ft pag. |«Ö. I ivin Matrikela s66 Commefndeurér, iNumeio ' i ; >• I 


gffer ibfabe Studiet »ib Acadcmicn. i §gbo, blef 
f)an &T 1760 tmtagtn tltl Cadett mib Amiralitetet, 0^ 

SJorbe en fjl6ref(r pä jgutttttn Znmlåvtn; 1761 ben 

18 NoTémber Lkutenant p& ®aUTfS}ottanB Stat; bif 
tDiilabt åttn 1762 04f X^63( £xercitic«£xpcditionernt 

mcb Cadetteroe, oc^ filorbe be päfSljonbe aren tiS 
1768* ®16*reför meh Coopvacrdic«-5iirtpfl pS englanb» 
©panfen I • »ortngaf odji 23efi^3nbten^ SBar 177* 

. conmenderad pä*, en Exe^citte- Expedition i jtfterfjfn^ 

dfwenfom »ib ^riné^ HINRics of ^rcu^en 6ftt)er# 
refci fia (Swerlge^ d^ mat tiUifa fSfom Volontaire 
fMjafdd pS Cbef^Sirrerett 97orrf6pmg, tinber £ané 
Aon8K\@(a^et» refn ifrfin: ®fotfMm tiS ^to^ b&Hn 
i tårbt »aber meb liféfara ffirbt S^anS S^riQU &ps^ 
Iftti Suitö tfrÄn »areren «fi»cn* Sär 1771 f)bu\an 
p& egen Utoilnab I ®fo(f{ioIin fUreldéning^ f6r Un^ 
berK)ric«tar» i ArtiLlericSBeMenffdpetr^oc^ tipgaf ber# 
uti åtftiUtsa ftxbåtttinaat tifi M maran be Chefen fjr 
@aler:rS(otfan^ nu mera framlebne i^err SftiUsdt&btf, 

grK)erre Chrbtophei raikengréen* Ärett 1772 Od^ 1773 
tominenderad< p& ^regatfeiT ^Pnferfnir unber ^xpedltioq 

åt a)7ebeI^affa»etod^.9Rarbcco^ e# infemttabe toib ^em^ 
fomften M S^m mWStåbtti ©refwe^Sinblair, SBe^ 
fftifniftgar 5f»er ^Uvt^f^gittiet o4 ^i&ftienfltn 
pi äi^iai^a utritti orter ^ fom f utibe sifma anlebn 
ning tltl firbdftringar i Smerlge,. i774fi^r&t{abtl)an 
9liatning q4 Shdtning i @aImareg(in^^o(t ibitåSttfa* 

éforg5rbarne# gjorbe MilitaiTijfe -Situatfons-Chartor 

fifmer be famma^ odj upänf förare ^rigtningérfictho» 

der i lafébanbet fiJIef famma &X Adjutant boé Miti. 
taire-AmiVälcny D<5 ben 20) Juli! Ca^ine »ib 4)Uf* 

wub^roftanj 1775 fötorbnab^ HB 8ebamo< f SiegleV 
menféiiDcputatibn , (fmorefl ^am forfotfofce förffa ut^. 
faffet «♦: proiectet tiU ttt wftt Ajtilkiie^SlcgrentenfCr. 
fom feban filjbeg*. ©arnwÄ ^r rommcndcrad pS &r*r 
tog8^feppef ^Srin* CARL, fSrbt af 6fmerf?e^Licu- 

tenant von Stånden, Hnber Expedition &t äffarocco*. 
»ref 1776 ben 17 October Major wfb 6rtog«rSloffan- 

Cekaii |aft ^r^filit j^gflfaag Xomma GVSTåE iii:» Gommendeurer, 

ti - « - * Numer o ». 2167 m{l&nt> att antaga UtxitU StmititnHi ref!e J)an tiU 

QndlWbi 0^ roat är 1777 \6tj^ p5 Amiral Diglys 

Escadrc, od^i febcrmcrrt på Amiral Keppcls ^ottafiU 
iaUia unber fdrffifta frp^nlngar i ®^anff^ ^jötty 
^tparéftcr ^an af ftn ©feppSi»Capltainc 2ort Mulgrt- 
ve cr^Snr ett ganfFa fmlrfranbe 25ctP3. ^r 1778^ tÄ 
, friget emcQTan ^raitfrife 9($ (Soglanb' l^6rin(e($ ^ ait' 

t(^8 ^^1^ S^Ctnff tienf{, Od^. conviieDderacle? fSfom Lleu- 
tcqant fH ©feppet amp()ion af ©r^fwe <POrvillief« 
gioWa* ^r »779 commcnderad på Chcf-@feppct i 
Marquis de Vaudreuils Escadre, ^ iitoi^ab^ latibs 

fligtiingen o(^ infaganbet af Senegal ätbart beknlS 
Escadre tvib 3»artinique bli^toit förenats mcb flora 
Slottan unber ©refme d'£staiDg, biwiilabt t)an ftfi' 
ndmnbe år ben 4 JuHi 6n ®r«nabaj tjfiivitidf b& 
^an, nub ftn ®feppfeCapitaioes illtf!änb, om natten ^ 
(o))erabe unber gdftningen oH) canontrabe^enfamma, 
fom Ibibrog tiU bef Ima^anbe; biwi\tat>t ben zif^^m^ v 
ma mSnab ©jöflaget mcb @ngelffa flottan unbtv 
Amiral Biron, fom fclef flagen; bcreper tel^grfnaen 
af .@at>annab# od^ feban btn itpbdfbc^ 4x6 @TtJwt 

d'£staing &tttwånbt tiUQuxopaf comi<kendera4 ^ ny» 
pS Marquis de Vaudreuils Escadre, fom detacherad^ 

tiU ebefapeaK^SSifeit. 6rb6n bttta åvf i anfeente 
t\tl bef abagalagbe mdlfSrbSDanbe ^onungené i S^anU 

rife Recommendation bo^ ^figflfalig Äonimg GUSTAF 

III. iSr 1780 6in?if!abe ban pä ftflndmnbe Escadx^, 
fom iemte ffere n?pro fötcnabe utittx ©refwe ^- 
Guicbcns befäl 0(6 utgjorbe 2j £inie|fe|)Pi *re Tät» 
ftilta @i6#Bataillcf , nemltgeTi ben 17 April, 15 o4^ 
19 Majt, meb @nge{{fa gloftan af 22 érlogé^rSfepp, 
unber Amiral Rodney, Slef fammft &t aiibbare af 
Äongl. ©wenjJa ©wärbg^Oitlcn oify gtanjFa Orden 

Pour le Merite Miiitaire. Sär 178 1 (^mfaOabeé t^an 
af Äonung GUSTAF III. oåf BUf btn 25 September 

ibfmerfle^Licutenant wib érlog^^^Iottan. 9tr 17811 

commenderade f)an ben Uftu|7abe Neutralitets- Escadren ^ 

i Gattegatt oäf 9?orbfiin/ beflSenbe af 6rrogé?@fep^ 

^Mt Hedrig Elisabeth CharlotU oA2:Ut Stegaffer, bä \ öm Commendeurer.. ' Numei a I ■»Ha ii£mnbe £rl0flj^fcv9f fmt roat af np Cert, yrofr 

feglabC*} aJDrte dfwcn Adjutants tjenft ^08 Gcnend* 
Ambalen af Trolk, famt btcf Ufndmitb tiO glotfotrt 
Adjutant', mcb liu 9& Stat; mitl fom åt 1791 blef in#^ 

bragem ^r 1785 rtfic |m meb éftuer^Amiraieny 
®rcfwe Ebrensvärd tiS ®tr6mfi<tb| f6r att UfldtiQa 
^attt$até b^mfrar e<i( S6rfmar«#merf ; 1786 fj idA 
{om ffireg^enbc ånn unberwifie o($ 6fmabt ban Offi- 
cerarne mtb minbre garfps yft Éebben mib €arK# 
€tona, tfttt en np Tacttque^o^^ ups^f npaeistiaUrf 
ffirr&rabe 1787 ^roffesCTitfi meb npa 6rrogS^fe|)|>el 
GUSTAF ADOLPH f ieinf6re!fe meb tnogi^ttp^ 

pti SOPHIA MAGDALENA. SBib tristtS utf>rott 

tmot SIpflanb 1788/ »meradé bon glottan pS eii 
minabd fib 1 o4 biwiuabe fSfjom ^drsg^apitahic btt 

!'(trpa eiiilagef »ib ^g((mb ben 17 JulH femma 
r ; beforbrabeS ben 21 f famma manab ifta» £)f^ 

merfle^Lieutenant ttO Contre-Amiral, od^ blef bin 27 

tlto Kfbbare of @i9drb6K^rdeDs ®tora Äor^» llt 
B7Bg armerade bdn S npo Sloffan oc^ biwtfiabe ^ fSr 
fom gragflK^apitaine ®ibjTaget b« 26 JuKitDib 6lanb,. 
Wib Hmu af Campagncn npfatte ^an p& SV^big be^ 
laDnmg ett Canonier-Sf egemenf e ^ fom toil mar fdrr 
bisf of r å& nt på flottan ^ men bref till ^tla Com- 
pagnier tnfhitfef i be tmenne gmtfta Voiontaire-Regcr 
menterne^ S3Ief 1790 fbrorbnab titt Sebamof i btn 
Jtonfll* Committée, fom ifgbe befaftnthg meb Slol^ 
tan^ utriif^anbe^ bn^ilfen ban armerade, od& btmi^abe 
fÄfom glaggrCaprtainc ©jifr^ffm^nflame »ib (Sron^ 
pab od^ f SBibo^afa SlUfeny Od^ bfef ben € Ja* 
ntf famma St Vice - Amrral. ®eban^ J&«tt« StOML 
J&bgbef ^ertffl CARL lemnae gtoffan- for att beglfr 
wa ^g Ha &toaf}iam f fji^ait ian på Chef-^fepptt 

GUSTAF IH, fin Commando-glagg odjr fjrbe Stoffatt 

Hä eartécrona. Cffer frigert fint tvUv bö« ?frÄn it 
179^ titt ocS meb 1795 fiebamof fben Iteimtatton fom 
babetiaf6rem5i@i6*9tegremente« fSrbdtrranbe. 179* 

cemmenderade ^m en Escadre af 8 éytlVQét&tpp 0^ 

S S^efttttter^ I {(rening meb en ^än^ bcadre^ o4 

ig^ 


€tO 


h Ccanmendeurer. 2^ iiht n&S^n ^b hefåttt bfVHt btnna ccmbinertde %tot0 

ta. 1797 itidmot 0^ vsce.£)rbf6ran^e i betr Aotigl. 
Commhtée, fom mar fbfOfitiabtia fttnxtUmbt afbr^ 
l9iis%tottaM irenber 0C| firråttabt tftoerfCommtn* 
åaxiU^etå^tttt i Sm*cTona nntnr ^ani Excellenct, 

^err Amiralen) ®reft9e Wfangria Pemisioor 3BIeff<ini# 
ma Ht K I Not* Commeodeur af StOllåU SmdrbécOrdea, 

hS Hn antog i\U »alfprat : Qfub ttiio 9tUö. gertfw 
1798 att mara Vi€e.£)rbf6ranbf i njmnbe Aottdf* Con* 
nit^e, fem Aftotn töat anbefalb, att ufarbcfa ttt nptt 

We^ettlfnte f6r Amiralitets- JtrisSmattf «Ca4san ; bQ>arr 

tfter ^<m iipp< ieairan , mtb ireM jStif , erbM 97<^ 
bigt af{re^r bi AoOd>« S'?^*^ i 9?Sber tdtftej f6ra 
flata btf b^sa n6|e ih9 mdlbebaa 6fmer ^err^Vi* 

ce- Amiralens $4ff Commtodeurcos ibasatagbt sagntfx 

U0d 0^ fftbtanbt f6rrjenf!er» 
0ift 1789 btn II Janaarii mtb 0reftoimian^ SrJ^ 

fen Beate Jacqvelte Wrangcl, fBbb 1770 btti 7 De- 
cember, J>ettit of tfti9€rfttn d0 8{tbbarinf Johaa 

Rdnbold Wrangel af ®auf{6| f5bb I7l7f bob pi 

assoihtfle (Båtiifi&tb i S6bennanlanb 1794 ben 31 

Unttarti, 1b(^ af Sribertinnan CBarloUa Waphtmeister» 

fibb f743f bob 1791 ben 7 September pj ndmnbe 
6senbom# )DoMer of éfmerile # Lieutenaoten Dd^ 8itb# 

baren of 6l9irbésOrdca , griberre Axd Gustaf Wacbt* 

meisttfr ttS 9h>lenkr* odft SStnbÖ ^ meb (Srefminnan # 

grn Magdalena Sopnla Wachtmeistcr, Amiralens o4 
AmiraUtetogtAbeMf ®refl9e Carl Hans Wechtmeisters 

tiB 2Manni«bttf I dnncfenbtrg 91^ SUnttf S>otter, 

meb ©refmtnnani gm Uirica Magdalena Stenbock^ 

IBrorjtfon dr bon ef Sanbéb&fbingen cii Sitbbarcn 

af StendU @mdrb^K>rden , Anders Johan Nordensl^okl 

9ib^ Son af cfmerflen mfb StandU FortlEcation oi^ 

Slibbaren af @;m4rb6K>rden , Carl Fredrfc Nordenskjdld , 

fSbb &v 1702 pä Sdfidrftor Qgtnbom 7 Silbo Sotfen 
mb 9?9lanb^ 8dn^ bib 1779 ben 19 Martii p& (Sriait 

nåp ^itCSa^rb i ghtlanb, Ot^ af Hedvig Märta Rafn# 

M7s i>otftt af framlfbne é^fmerfle^Lrieuienanten o<^ 

4 f 3 »tft^ 268 Commendeurer., ' I 

I Numeia tmm 


; iidmnbc étlosi^ftvv » f^nt mar af np Cert , yrof# 
feglabcéj giorbt dfwcn Adjutants tjenft (yod Gcncnd- 
Ambalen af Troik, famt bicf ufnAmn^ HK glolfatrt 
Adj.utant', meb (6ii ya stat; m<n fom 2r 1791 b(ef in#^ 
brögem Ör 1785 reflc l^an meb fcfiuer^Amiraien, 
tfrefwe Ebrensvärd ttU 6fr6mflAb| f6r aft (eftgtida 
fEatttiati 1)åmmt 9^ ^brfnyatiMtrf ; 1786 f& \soSl 
fom ffireg^enbe ftren unberiDifle o((i 6ft9abf ban Offi< 
cerarae meb minbre Sartpg ))& Slebben mib @arK# 
€tonir^ ef^er en no Tactique^oj^ n^xgaf npa Ctgitalerf 
iirxittabt 1787 ^roffedtiiiA meb npa trltfii^ttvptt 
GUSTAF ADOLPH f jemfStetfe meb &rlo8«#@feD^ 
pet SOPHIA MAGDALENA. SSib trtget^ u^rott 
emot Kpftanb ^788 # srmerade ^m ^lotton 9$ en 

minaii tib , o4 Bimi^abe fSfom Sleag^apitahie bet 
fforya Sjjflagef mlb ^glonb ben 17 Juin fomma 
ir ; Beforbrabe j ben 21 i f amma manab ifrån £)f» 

»erf^e^Lieutenant tiU Contre-Amiral, od^ blef bm 27* 

blfo SIfbbare af ®t9drb<^rdeos ®tora Aor^» tw 
B78g armerade ^ati å npo Sloffan oc^ bin^flabe p fSr 
fom gfaggK^apitaiiie SjofTaget b* 26 JuKi^ib 6tanb.. 
tCib Urji^tt af Campagncn npfofte ^an p& Si&big btt 
faUninå ttt Canomer.8?efiemenf e ^ fom toil mar f&x^ 
b^ att si nt på Sloffan » men blef tiU beto Com- 
pagnier tn{?ucfef i be tmenne ganrTa Volontaire-Reie^ 
menfernr,. asief 1790 fjrorbnab filt Sebambt i ben 
dtonfli* Gommittée, fom åsbt befattning meb ^ou 
taM utrnfhrnbe ^ bn^iff en f)an armeradr, 0$ bimiplabe 
fSfom glagfl^Capftainc ©jfitrdfnfngame »ib gronr 
iab Qit i mhor^fta mhn, 0(( bref ben S Ju* 
ntf famma ^r Vice . Amrral. ©cban^ Jp«n6 Aonal«. 
^iåUt *ertffl CARL lemnat grottan för aU beglfr 
ma ^ m &toif)tlm ^ bif <tbe ban p!t Chef-ettpptt 
GUSTAF HL ffn Comnjaado-Jlagg o(^ fSrbe (Jtotfatt 
m GarMcronof. Cfter ftistts fint »Hr bön tfrÄn Sr 
1791 tint ocS meb 1795 fiebamof iben Dfeputation fom 
babe tia f(tem2{ @i£^eflrementeffi ffirbdttranbe. i^ 

cemmenderade ^att en Bscadre af 8 ibrlod^^fepl) 01^ 

S S^egiatter^ i Rening meb en 2)än^ Eacadrc^ 04 f^iBcro 


Commendeurer. 26q 'T i^ht nffflx^n 4fb U^Mtt jfmr bmna combinertde grof# 
ro. 1797 2eböitioJ oél& Vfc€.Crbf6ranke t betr jtonol. 
Committée, fom war föforbnaSrtff f6rtt>alf«tbe afibr- 
(O0«^Slottati« drenber d<| ftrrdttabe éfmenrCoaiffleB. 
dants-emlftefef r @ar»crona otiber S^wii Exceilenc», 

J^err AmiraUn, @rifl9C Wrangeb Pemisioo, 8)Ieffam# 
ma Sr b,, i Nor- Commendcur af JFongl, SnxfrbéfOrdea, 

bfi ^m anfDfl tia »olfprXt : <Vifd mio er&fd* gertfar 
1798 «W »rtra Vice.£)rbf£ranbe i tt jmnbe Aong(« Com- 
mit^c, fom ^ftpeit »or anbefalb/ off utarbefa ett np« 

Me^emenfe fSr Amiralitets-JtrifiBniattf iCassan * %XMX0 

tffer ^on iip»l &id4ratr# »ib IreM fluf, er{iMr »{^ 
bifil offlfeb^ bi Aotifll. SRafce i 9?Jber tdtftej ffirit 
frara bef ()9sa n6ie oi( »mbe^og {f»er J^err .Vi* 

ce- Amiralens fi^ Commcndettjreo^ Ibagafofibe Aafineri 

Ufia od^ {lebronbe förtjenfFer» 
0ift X789 be» II Januanl meb ®ref»fiftiatt^ 8fr5# 

fe» Bealc Jacqv^lte Wrangel, fjbb 1770 betl ^ De- 
cember, ©ortÄr of éfttw^en Dd^ nibbartn ^ Johaa 

Reiniiold Wrangel öf ®a«f{«, fébb 1717, bob l)i 

aBaliftfle (e4te<0Srb i eftbermanlonb 1794 ben ^i 

Unttarfi, t)(^ af gri^erritinan CfiarloUa Waphtmeiater» 
fSbb »745/ b6b 1791^ ben 7 September xA «<I»inbt 

Gsenbonti 2)otter of ofmerfie ^ Lieuteoaoten o(| s^ib^ 
baren af6»4rb««Ordea, Sri^erre Axel Gustaf Wachu 
meifter till 8h)ten^f« od^ 8Sinb6 / meb ®ref»innan # 

gm Magdalena Sophia Wachtmeister, Amiralens 01$ 
AmiraUtelsStilbetö, 0refl9C CftrI Hans Wechtmeisters 

tiil Si^onsi^itf , €fan(fenbrg 9(1^ JUmtf SDotter, 

meb @rff»tttnan, gm Uirica Magdalena Stenbock^ 

IBrortffon ix Oon af Saitbédfifbinflen oi9 Stibbarcn 

of Aonfif. @»^rbé{K>rden , Anders Johan Nordenskjöld 

a(& ®on af éfmerflen »fb AonfiU Fortification ocj^ 

Wibbaren af ®»4lrb*^rden , Carl Fredric Nordenskjöld , 

fiSbb It 1702 p2 edfMribr stenbom f efb6o ®otf en 
irc^ 9?pianb^ Sdn^ b&b 1779 ben 19 Martii pj 6rtce«^ 

njå edreéfijrb i Sitllanb, 01^ of Hedvig Märta Rap^ 

Mj , 2)ot(er af framlfbne é^fmerfle^Lfeuteaanten odft 

4 t 3 «C»# m Commendeurer. 
-n umeio 2082 Äifcbarcn Alexander Willhel» Ramsay titt 3^indf i , 

3afat6<>, £6ffojfi/ £6par6 od^ ^arié^/ f<tmr af Max* 

garetha Catharina Nödiog^ 9{pttm(!jlaren Henric Hardt- 
vig^o Nödings '^otttT, 

étttn dr ift&n %inlanb 9 od^ ^jrleber ftg ifr^n i&f^ 
iwr^Inspcctorcii 6fw<r ®altpeter^<£iuteriet bcrffdbc«i 

Johan Eric Nordberg j od^ af Maria Christina Björn- 
no arck, tospectoirens ^ib konaU SRt^nfel i et^cft^Dlntf 
Anders Bjdmaiarcks IbMiX* 

MANNMRSKANTZ, N/is 
C^),- 6lef Commendeur af ^Otlgl^ 
@tö4tb6'Orden i797 ben I No- 
vember. Carl (^) OCÖ Johan 
Fredric{c); Äblabe W Adop- 
terade 1802 ben 9 December p4 
betttta Numer, 0(& Introducera- 
de i8o3 XiiVi 8 Januarii. 

(a) Nibj fteb Är 1738 ben 17 Noyember. €ffer ibfo^ 

be studier 6(ef ()an är 1755 ben 4 Augusti Unber# 

Conducteur tt)ib Portificatlonen ; 1757 ben 19- Oo 
tabpr Conducteur, od^ 1 767 ben 18 November Lieute» 

pant berfldbeS. ®iban wib SlesemeMJ^^fördnbrfnaen 
i ©werige 177»/ ^n Wifwit af Gcncrai.Majorcn/grU 
^erre Sprcngtportcn antagen tiff bef Adjutant, \t\c^ 
fabe< b^^n i tXX xox^xX^t drenbe ftO SjCcrÄ .SRnjit Jto* 
nungen i Stocfbolm, od^ blef bereffer, fantma £t ^. 

12 September Slibbare af <Sn)drb£5jOrden, famt ben 

fdjanbe bagctn upbSjb i Sbeltgf ®tänb od^ mdrbig^ 
tcf, bS ban fedf tip SBapcn: ISn ttoÄrbelaö StDenft 
erSlö, 1 f>tDar8 ifra ^dn, fom de bUte, fes tn 
»pcdujldeode BUUty af^ ber oebanfore en Fula, 

/ I>e5t^ v N 

,* I • --^ oir.cro i \ CoHimendeurer. 271 ra ->' \ hiQ^t ftf fitftvtVf eftielloft ixoenne bvinnanbe (Bvans^f 
tév af gulb, en å l>watbtva itban, 0^ t bet nedra 
SiUtt, font iv af 0ul6, ett r&öt befäflaöt CafTetf på 
^n gr6na mavf. Upp^ @l!ol6en åt en ipptn (Tor* 
^ iiert>(elfn f (ytoaruppj fee (toqctine fm j ^anor af ftlf# 
toev, tor#f9ta flAiöe, o<6 ^et ftdmfire ett uprdtt# 
fT4en^e BtDdrö , Siilet af gu[6 o<6 ar jngan bM , 
bebdoaö upp4 9pttfen mtb en gtoo ^agerfcans, 
léfelmftanfén åv tsyvibtn af gulbf blått oc& tbbt, 
t<S) /t&fvDctfet åv i öageti af g«lö 1 o4^ t gruttöen 
(ttfteo^is blått ocb toM. Den 25 i ftfitidmnte md^ 

na^ 6Uf %an Capitainc i Arm^en» fl?d& 1775 ben 29 
Martii M^jor roib AongL Fortificationei) , od^ icfe (Snflt 

ixrefter unber Jlominjeirt refa tifi ét ^eteréburg 
jfefmetfte^LieutcDinij 1780 öfrt>erffe/ 1791 ten n 

Jatiuarii Cj«tiera)«£2o<irftnnd0areir Directeur od^. Chef 
f6r Fottification^ 1792^. bitt 15 Maji Oenerai- Major ; 
1797 ben 1 November Comncadeuf ^JlongKlSmdrb?* 
Orden; 1799 ten 16 NoT^mber Oeneral-Lieutenanty 

tit 1801 ben 38 Maji Commendeiir meb Ctora Sitiftif 
fel af Sii^n^f 9Raj:fé ^tddrMfOrden. 

Unbet bottna ftn tiehfietib ^ar \^an BtwifFat i ^omr 
tnerffa friaet od^ berunber^enActuw od^ itme SeMd^ in# 
$ar; ^emntltid fifn^ersfins famtBtef finnen od^ ffirft f6ri^' 
tilr etéttin / mev feban tiQ aRagbeburg, (»areff ^an fiS 
frrset» O^^ qmar^jltér 6ff(r £terfcmfien tUT Sn^enV 
ge ^(tr \ian fljorbt åtf{iHid< commendefingar, men t 
fpnnerfKt be febnare aren t Siniatib^ ber ^n i anr 
feenbe t\U arbeten toxb SJflninp^rbpssttaberne^ bem 
^an enfamt dirigerat, ojorbt jtg ntmÄrft fSrtjent» 
^m \^<ix ihx £frist b^rtbt^ jiTa font ^an åmm hu 
firier Ätflftfflfleffirrilrtningan Ér f«fom Chef f5r FortU 
ficatiooen Sebanti^i JtongLJtrfsé^ollegio; £ebantotaf 

Dtrectiofien jfmr ^bn^(. ArtgérAcademien pS Sarlbergf 

fem nu 4r fjrenab meb ndmnbe Jtongl. Coilegium nhber 

namn af Instructions* Departement; Pr»ses titj Arméens 
PcntioD*.Ca4s« DirectioDj Sebamot af Äongl. Ärig^r 
SB«tteilfraf)< ir Acadeioien^ ^åU^aptt Pro Patria, oi^ 
Simisetm^ltJ^Oidta» Boq^itals^DircctioD^ famt f^itr 

n>ib — v 
Commendeurer. Nuineco v I »r(^ SKKbdsame f«r fftt eeSnb »elfosU uti »itftni 
®if^ t776 ben 28 Maji )»{ ^t^tthjf t 9?p[anfr ^ 

m<b grtfen Ulrica Elisabeth Taube, 2)ottCt of tfw 
tt^erffe^Lteuteoanten oi^ fHibbartU llf ^toåvMtÖiåcn^ 
Otto Ludvig Taube, fantf gri^rriiinotl^ gm Sophia- 
Elisabeth Mellin. 

^n^SSon -^ ^r^ffettf Peter Mtnsson KeUmi]« 
der, od^ CaCfaarina Walleria ifrSn £69^9 f Pl^ 

€Scn «f JBorsmdfidren i 36nf6|>infi NiU Pehraaoa 

Retlander, f{bb 2697/ ^itfetl fSfom SltOfmisd^ ftt 

nimnbe ^ab Utoifi^t 174^9 1751 ^ 17^0 firtnf 
BtiKbQar : warit atffiffka gän^er Vice Ea^man , oÄ 

Adjungerad £ebamot i Q»tf>a ^oftiR&tt , b65 I77i bcit 
S5 Octobec ih( af Ebba Maria Aur^n, f6bb 1 704, 

6(b 1768^ SDoMtr df eorgmdflaren i tantma ®ta> 

Sven Aurtoi 00 af Maria Eiiaabeth Wietsef, jlattterera^ 
no Jonas Wetsefs ^ttttf tntb Anna Christina Du Rees« 

étt€0fQtftriininitn Te tni» abeligä Matrikels fjrrft 
. SDe( ptg« 424* 
(») Carl; foffob fjrfii RSbergh. S^abt bå afffeb tfrStt 

infonnatioos-Capttaines.fyftoll t^ib Aoilgt* Fortificatio« 
nen, mcb Majors Caractere. 

g6bb 1747 btn 3 Augusti i (Sdlmar ^ab. fdUf 

tftVt ibfobe Studier {r 1765 Völontaire toib SimfiU 
Fortifications-Staten* 1767 Unber^Conducteur nteb lOltg 

^ titnUsiraitbt totb S&^inåtfathtttt p& QatlitoiTb^ 

1773 ben IS' Maitii Conducteur' Oll^ 1778 Lieutenant 

btrHåbtifi ^mltfm JBefkUrning ffan war fMnbigf r;eitfl# 

gfirottbe fåfbm Adjutant ()D0 Gtneral-Lieutenanten m« 

m. Axel M. Arbin , åtftliatibt ^ottom pf bef rcfof 
Tio aUa Hlittté gd(!ntngan 1783 reffc ^an meb Jlo# 
nttn^ene tiafiänb o4 fSrunbfe refe^penningar urri# 
ff«io4i genomfor unber imenne åré tib en i!or^eI 
af ZpfUdnbf granfrife od^ S^meitj; (efSg be fTda 
fk gdfhtmgar t e(fa^r glanbern o0 »rabanf, 
01$ bimi(i(tbe Jtonung FREDRIC U:s af ^reufen 
temltga j^rig^^Manneuvrer mib Votjbanif famt bctf 
forbrabee 1748 tiO Iii£ormatiQns*Capitatnc totb Fort i 

ficatioB^ Numcro t . 1, Commendéurer* ^75 t fication; fs\vaxvSi)Mf fSr (itt ttJtnnct mtta tlfffdffc att ff 5? 
' ta ffrtmacfraEantfrgenbom S5?ernand^ i Qalmart 2&nf 
' f r^ |)fi imbctbiJnifl fcegdron i789 S^^bfgt «f)Teb. Sl^f 

i8oa Kn 9 Dec.u>>6C/b i abffisf (gfiSrtb ^($ wrfrbiÄs 

^ef ^ WCMff Adoption tl}?p J ffrumdihnbC .^err Gené2;al. 
Lfitutenantens o<9 ComtnendeiTrens, Nils Mannerskantz^d 

Numer, me b bff nmnn odj !?Bnpen> f^watå Irtroduc- 

tion 6l€f tagen 18©^ ben 8, Januari! i 3Hbborc#Clas$cÄ. 

^ifr l:mo tneb S5ruf*?Patron Johan Hjerpes Qtiictf 

ChtiséiktM^xxiånoiti , kl^b p& SSitmatiåi bett 15 Cctö* 

ber i8ox baxtilii , dotter fftR&bmanntn i &oif)olm 

Hans Lliidman etb <ff Christina Stenman. 2:do är 1 803 

bin 17 April t ehé^oltn mtb ®flfHkgr6fen, Anna 

CHårlotts^ Arbin, SDoffer af fxamUbnt' G^neral-Lieu- 
4e<jarefti O(0 Älbbaren/ Axel Magnus Arbin, fotn bttf 

bbb ^1 StiHa ®åxb i Spånga &oétn btn 27 Decem. 

ber 179 1 1 Od^ <tf gru Adolphina Fredrica Hästesko, 
sDotfer af Capitainefi oé^ ^ibbatén (»ars H stesko, 

(af ben hamla Fortuna.p^gten) , fom f)åtftammabt t 
rått mb^iganbt Ub detiom fin ^armober, Ingeborg 
Märg. Rjörning^ ti ntinbre ftan ben '4lbre Hästesko. 

&n Folkunga-dirten^ famt ötEUsibcth CSiarloUa Reea« 
stjerna. » ' 

(«) Johan Fredricj föDfnb fÄtW RIbergh. SBfat ^ Ju* 
fttitise-Revisions-Secreterare. • j 

gjSbb Är 1750 ben 1 Majt 5 (Jörmare ®hb* * 
' ®f bon f)an tr^&Uit Privat iftformätion i fina 55r^ 
Äfbraré ^u^^ Blef ^aia 176S ben «• Juliij Volontaire 

n)fb Stortgl. FortHicationeti } fOm ffbÄÄ åt 177» tUt 
Äongf. Academien i •Upfafe^ bcr ()<t» f&ffrtffat ffg 
gob tnftflt t finwrfeffrtnba l4ipbÉ »o# *witlra dmncn 
famt Wgtfmit en Dbpuiålion; Öt-iTpe rmnd* 
be ban g(irbomfir®Ätet 0^ Wff btn is junii berta 

&V Bxtra OrdiRarip CnntzlM t9ft>« JlM^i^^Revisions- 

Expcditiop öf Äonungen* C»irtÄU, n^ 3^79 Httifa 

Adjutant n)ib ll^Ofé^ • Contoiret i StUjU Amiralitels- 
CoUcgio; 1781 ben 14 Mar til Copist, (ftj^ ben 30 
ber^?8 fölinnbe Oclober Ordinarie Cantzlist ttrib ndttlfl^ 
be SonsU Justitiae^Revision, 1782 i Jao^fim m^nitb 

2 1 er^ 574 Commendeiirer. Nunero \ «• T I er^O |a« p^ibe^ran affteb ifrin Adiutantssfngran . 
8* •f8rortnfl.5e« 1785 «« f6r« PiotocoUct i justiUae- 

Rmsw» t^Oi&tttfit mjte mt>i 1788 bUfUnVrc 
tocolls^eCKterare^ e4f Constituewde» 1793 j Decem^ 
ber m&nat>, att fittåtta^ ttt Ravi^ioovSecreterare-Sm» 

httt, fyatartia^an 1795 ttn 21 April Btfortröbe* 
ÖUf jtmfe f6ritftt4mnbe ffn dibre »rober iSos ben 

9 December m<tb •« Adopterad m^ General-Lieu- 
**?\t *** *** Commendeurens Nilf N^annersk«Btz»s ttamtt 
0« Namer, »(( 1303 bett S J««BaiU i «ibb«e*CIaMe„ 
latroauccrad.^ 

-€toer «f Majoren, feb^rment GeneraI-ÖMJterm4# 
9«r(«Lieat«nantea »ib FortificatioQ oj^ alibborctt af 
ÄongL ®WÄrb««Or<Jen, Cjurl Magni» Råbergh , ffib^ 
fr 1700, b6b 1778 ben 17 November, »($ af Beafct 
Eluabeth Camitz, f^bb 1726 bett « Jaduaril, bfib 1780 
ben 3 Junil, ^tt^r af tfWtxAaspectottn, lobwNi. 
tia» CtLtakz , 0^ af %tU Elisabeth Stjemstolpc. 

J^^J^9? p&gftn farmgie» HrfKtmma «f tu 
Z><tnff Xb<% m Raabiergb faSab, e^ it i 9»erU 
05 fori? Kab af Zuttf^bmattatm nit etora Sj6» 
■^mtAttfm^rs, Hik*n Thorason, fm MStona, 
'KAntiMtlareyCaractetc, t^ ofgirf meb bbben iSqo 

ben tft Anguati. J^«» epn Jonas HUmsssob R1. 

bergh w«f MiUtaiie p^OwiflaH Ugsi ha&arinaat0 
«e «f StartM. f« t94l år 1700 fom 1704,1 6»«fen 
ma imUtf af »pfame flttiflen 9^ nteb J«$re oA 
fcftrn ffirb tiir 6i»erfenr^ware(t ^n fJFblef tia i^srl 
M (<tn efrer ^«b«flat«f ^mfom, 01& f7(f Majors Ca. 
mter* ©éb 1731 i ®lotf(>ol« wl^ ber bcjrof^ven; 

)ab( I (itt iiffe An» Mugvethx Eosmder G5th^ Ge» 
iitnU-fi9art(tnn4(?are«LieatenaDteas iSfaroa* Nicolaos 
Eoaandcr Gdtbes , IWfer, meb Christina Guthelm, oA 

iMr 9«r'3ttker m herrar Oti 91^ johaa FtedAt. v. >4Ar- ^ • f Commendeurer. 'syS -vz •i^*M"""MMai^Mv umttm ^ 2JJC9 AIVCKARSFARD/ Michaeu 

Commendcur af ÄOn^U ©lödAé* 
Orden 1797 beH I November j 

blef l8o5 tm l Marta tipjiöi^ i35o et N:o 3«2, ptg. S4 lUonb Sriterror^ 

ESGELBR£CHTENvon,Jo^ 
HAif Gustaf Fredrics bicf 
Commendeur af ^On^U SÄOtt)^ 
flierne* Orden i799 ten l6 No- 
vember* 

8to^ ^r 1733 *ea »3 Nov. 

(Sfier ibfd^e ätodier , tfigaseradd (att ftj tl^i^ aBi<# 

niarffc Tribainlet, ber ^m dtnontdetf be minbre 

ticn^e^sradenie o^ mur AiS€3«>r, bj J^f^fHalig J^nS 

aRaj:t JtMuns GUSTAP III. tdtff^» 1770 ben st 
Aptll i SlAber itfnAmna Mntm eid BKbbare af bef 
8{orbfl|erneK)rdeii; Uef berefrer Ctntzier tt^ib 9om^ 
merflfa MeAeritt^en, o4 x799 ^^ ^^ November Con^ 
nendeur af ft^ber6rbe Aongl. Orclen, bt^armeb b^tnl 
abeliga «tt upflpttabe» i 8itbbetfra)»ef« 01I& Ébeto< 
9iibbare#Ciass« Srb^D i anlebntnÄ af ftn unberbänif 
^a oitbäffiin z&os ben 29 April l?jbigl Sfffeb ifr^n 
ndmnbe Cantoien-Smbeee* SD$b 1806 ben 14 Martii. 

I ®iff 1 76 J ben I December meb Regina Sophia Hen* 

rietta von Engelbrechten, f6bb 1745 ben 14 November^ 

bib t7 . IbQtttt af Vice-Prestdenten 0(9 Stibbaren 

af Aongl. Sfprbitjeme^rdea» Herman Hinric von En- 

.félbrechtesi od( of %XV^ U(rica Ammlia Von Baetenfels: 

2 I a 00» ' v 276 CoTnmendeiiref.' Nuoiero ■^1 ' I I np - * SOIT af 8te3<rittg«s:9?Sbcf i ^omnutnjf Joachim Fce. 
dric von Engelbtethten , f6bb 1677 t)l 26 Aug. i t*6b*l74p' 
^^ 6 Aug«, od^ of SfU Margaretha . von Coi^swanten. 

tttcn ^är^amtnat ifria cn.beberlig ©rdpt i ^omi 
merrif b»areft benfammaw ifrån Idngre filjcr BcflÄbf 
{Bbrgmajlare^ 0^ ^&bm<in8f&nbttén I be iffit'n(!mff( 
©fdber, D(^ af \gertiflarttc icmiDdt tlifw^t npWiabp 

fSfom ganbf ^ OC^ JäOf^Ät»* loachim Engclbrecht måb^ 
ffirwanbt I ®rcifi5Wal0| flift nub Gertrud • Scgebcrg ^ 

■ töar S^trfaré^rgaber titt Assessoren iJJBiSmarffa Tri: 

* bunalet, Georg Engelbrccht, f6bb 1620 bCtt 6 Januari^ 

böb 1693 ben 12 Qctobcr, fom af Äonung CARL XI 
åt 1684 ben 17 Martti 8rbl(jbel8 meb itamJie* von En. •< 

gelbrcchtcn, 0(fl Introducerades p5 ©tuenffa BlibbarCf 

- b«fe^ '699 ttnber N:o 1350. ^aii warfwcnhc ^ånstf 

gift ; 1:0 1650 tneb Barbara Wulfrath, Factorcns i^onU 

*mtn\f Berndt Wulfraths JDofftr^ meb Barbara Herold. 2:^ 

166; b. 10 Matt. meb Elisabeth Meviufi, ntéb ()n)t(feit 

Hn iref g^afcfabcr tiä ofmanndmnbc Cantzleren t>å) Com. 

mendeuren 3 Johan Gustaf Fredric von Engelbrechten* 

^on toar bottet af Vicc-Presidenten { Siémarffa 

Tribunalet, DavW MerHÄ rttt »riJmie^O»^ JöaflSCnbWJf 

c(( ^^rentinr f^m.toål unber honung CARL XI:j 
gérnipni^are^Stegerlnfl 1665 btn 24 September Confir- 

nicrades Uti b€# 5*rfabcr^ &V 1562 /if Sttifat FERDI. 

NAND förunbfe ^belftap, meb S&apen: SSn fir^ 

Mö 9Hlb af (ilftpet, io4^ btvuii tmrttne 9tafwav 

inn^m ta Krans; p& ^jtlmen (iretitte étnvoinQw ^ 

. mtn uti ^R^ilfen w&rbi9f)tt Introduction itfe bttf ta» 

sen. ^an XOat gift mtb Juditha Tanckcn* * 17A9EHRENHEIM von, Fredric 

Wilhelm; Commendeur af 

^ongL 9^ort)j}iernc * Orden ar 

l799 t>ett 16 November; felef 

l8o5 i^oiranenaeiirer. 277 ■ Niunero 


< I 1856 


. , I' l8o5 ten I Mardi upmt) M 

.€é N:o 33^, pag. loa iBtan> dtl^ttxåu 

E FRE SE, Georg Christian; 
bltf 'åt l799 Den 16 November 
Commendeur af .ÄOngU ©tUdrW* 
Orden. ; - , 

g6bb Är 1751 ben a€ September. 
Sfler fS »41 Privat fom AcademifF Infermation^ 
^^gagerade ian ft9 loib . Miiitahen, ^»wreff ()an dCtf 

YipmAftf be tntnbre fien|!e ^graderne, SRéb SRäbt^t 
tittmnb «nf09 öon febati Sranjf fienftf uti b^uilfen ban 
mib åtta fitefaant tittf&Um äbagalagbt utmdrft nit od^ 
manbom; bn^arffire b^n tia belåning hlef ätibbare af 

granflfa Orden Pour Iib Mérite Militaire: bemfommetl 
tiU &»tTi9t itfctbtabtå bavt tiU Majov n?tb Arméens 

gjiPtta f o(b utttdmnbcd 17S0 b. 30 Mart tia Siibbart af 
Äonglt ©wdrbiJ^rdeii j bw^arefter ^an beforbrabe* till 

6flpei^erLieutenant od^ Gcneral-Adhitant. $5tR)if?abe 

bit tmtUan ewtriQt b(^ St}fflanb åt 1 788 npfomnet 
friflf o(b Wef år 1790 ben 15 Aug^dUbbatiafSmåtbis 
öxdens ®t0ra SteT$, famt efter (Ititab freb fcfwerfie* 

Sär 1794 ben 19 Maji Chef f6r ®*tbeborflffa Escadren 
af A»inée|i». g(Qtta; 1797: be» I November Con* 
tre-An^ical) Od^ 1799 b^ti 1 6 Novembtr Commendeur 

af SotidU SJiaUt» @n)drb£^Orden , b^^armeb baM 9rbe# 
liga Branche npfi^ttabtS i Stibberffapctd oA STbelenS 
SRibbare^Classj bar befutom biwif?at 1800 fir« »itt* , 
bag i SiottUfing, 0$ blef fSo^ben- 27 November £e# 

^omot af QuaraTitaines*Cömmis8ion« 

(9ift åt 1782 t>en 10 September meb Uti Cousine» 
Mar^aretlia Catliarioa de Frese , ' f^bb 1761» £)Ottet > 

213 - Äf juommendeurer. ometo '< af' éfmerfle # Lleutenal^ten od^' Sitb^reit af StpngU 

^X^åvbttOråen ,- Abnhajn Georgsson tle Frcs^ od^ of 
Anna Christina Ekecstedt , ^dra^S^öf^itlgeiS A. Eker- 

•tcdti ^Dotter* , • 

Qon of fyfmt^ti^VieuMiänitn d^ ^{i^t>arcn <)f 
®Q)drb^^Ordeo , Paul Joachim Georgsscn de frtse ttff 

Snsareb/ t^milfen bivol^t RinfFa o^ f6o^ilin\té 

Carapagnerne» o^ berunber fatt fem ftöira hltiwrtt^ 
b(6 1774 ben fiT Aagusti^od^afStU Anna Brita Lillje, 

£ftDef1fen 0^ Slibbaren Carl Lliijes tiU sr«pend< 

2>enna samla abelifla itt ^r mdfl tDatlt Boeitbe 
i SBremen. $ltxt af beffa namn ffaft0a i ålbrt tibtt 
tö^rit mdgtige ^error e; atUnafl i Sremenffa Sam 
Utftitan odF i £)(bfn6urg o^^rteeiattbr mtn ombedd 
fik febnare åt^ af iamma etum åx ofdferf ^ i anfeen# 
be btttiUf att jtn be( af bem ftrbe annat SBapen. 

Qn Gerhard o4 bef Srober Thethard Frese aflabe^tt 

reban it 1254 nieb eufvot Johan af £XbeB6nrd« Qn 

Gödeke Frese fclef åt 1307 f6r ett *& Arendt vott 

Gröpeliog iesSngil morb f6r»{(} ntut eitabtn S3rc^ 
nieni men en Johan Freae y fom I^be åt 1^0 i j^g« 
Stifiref JBremen^ anfe« fBr ^maran^ mttta tåts 
tt SSramfaber^ f^xoaté Descendent t gM (eb 1; framleb^ 
ne R9tfmd(laren e(9 SUbbaren af jCongU ®tt)4rb6# 

Orden y Georg Christian de Frese Hansson b(ef Jr 1731 

ken 6 Juiii iSlottb ewnfia KibberfTai^et odft STbem 

Naturaiiserad, 04 fomma &r ttnber N:o i85fipS8lib« 
bare^ttfef Introducerad, oil^ nmr S^Maber titt Contre-^ 
ti<e • Amiralen oi^ Cotmnondeuienj Georg Christian de / I l92iQFILLFELDT von, Carl 

Gustafs 6fcf Commcndcur af Commendeurer* flttinero 279 I Xml @matW*Orden 1709 ^ 
l6 November. 

56bb Jr 1735 btn ä PebruarH. 

83(ef utiber bet Hn ibfdbe Studier Sr 1740 anta0 
sen tia Voiontaire w\b StoliåU Artiiierie-ftegemenrefi 
oify feban ^an i^r flemmgStt tlnber/>incers.gradeniej 
ir749 ^«ti 9 Maji Rdnbrlrf ttHb Spcnsiffe 8lcfietncnreti 

»Ii&/I753 ben lö Aprfl Lieutcnaot berfldbe** fOlcf åx 

1758 httt 94 April 9{pthtiiffare n>tb J^ttfar^eftemen^ ^ 

Mi I7<^9 ben 9 -Maji Sccöttd« o0 1766 ben 2Si Apr. 
Ffcmier- Major ; 1767 ben 2?' November Slibbare of 
StonsU 6loArb<^rdeii , Jamt 1776 ben 14 Februaril 

6fwerfle#Licutcnaiit vrib fiflnÄmnbe Ste^emente, J^nntr» 
efter ^6sflfa(i9 honungen i 9f2ber tacfteå ben 11 Ju« 
nit 1784 beforbra ^nom tiU &fttHr(!e n>ib J^enneS 
9Raj:t« S^rottntngen» Sif^egemente*: 179S btn 19 

Ottober blef b<^n General-Ma}or{ 1799 ben l6 No« 
Tembcr Commendenr of JtongL ^oirhUOtåen j ^tlHirf 

ineb Hnt flbeliga Brsnche apfTpttabee t 9{tbberffa^ 

ptti Odf aibelnj Ribbare^asa; 18O2 ben 9 Decem» 
bei Gencxal-Lleuteaant , fftOtt 18^4 ben ^3 November 

Commendenr meb ®tpra Stotftt af XonsK ^toåriU 

Orden, (Stbitt åt 1 805 bttt 13 Martii ftypi begtlratl 

SRSbiflt Qfi!eb meb Pension , febon ^att meb utmArft 
nit 09 troget tfSbraat fifwer 60 it i StwdUfKayM 
9ib ^^ttt titnfi^ 

®lft meb N. N. von Parsenow^ b6b 1796, dotter 
af Majoreh von Parsenow 00 N. N. von Zuacbou* 

®on nf Capitainen ivib ^ngf* Arällerie*8Iegemtn# 
itt { etralfnnbf Gustaf Gabriel von Qvillfeldt^ 00 af 
^ Anat von ScbuUze, Capitainet toih $tt Rorrfft 

Regemente von Scbuitzea C^tten 

srtfen f6rmene» ^drflainma rfrSn en^Ianbjmenbef 
I Qmerige fdnbe ^omfaber %at toaxxt JtopeSanen . 

{ Qtpiaittge 1 6{lerg6t^(at|b , JohannoaNetzeliua, (^marf 

eon Samnd foBabt ffg fiu^foUt »i^ tjeitte fCg upp / ' 28o Commendeiirer: Nu mexo I « ^' 20l3 i tillber 44 ^tå tib rfr^ll Voiontaim tiU CapitaTne \\)\b 

' Äongl. (Smn)lci Artilleriet^ iUf Sltföb ^739 ien 10 
Octobcr af jtevvav.CARL Vll.-mcb namnet j von Qviii- 
fcidt^Dcj^ böb (749« «?^rtn mar gift mcb ?ophia Do- 

rothca von Wal^ciWj ^Ottet Af Llentcnanten Niclas 

Simon von WaJdow, fom Waxit i éflerrifii^ tjenfl 0^ 

unbcK frige: mcl> Xaxhrnt fljorbt ffj mt^cfct förtjcnf, 

' fami blifwif I>o£i b^m fi^Rfleu. X>^r\ntåjSonf ofwan* 

ttdmubt Capitaincp Gustaf Gabriel Samuelson von 

. Qvillfcldtcr&fiaicmtc fint a3r$btr,tpib JDeraj? SWajtfdr 
Äonirna ADOLPH FREDRICS o4 SDrattnltifl LOVt 

SA ULRICAS ÄrSnitlfl 1751 ben .21 November, Na(. 

luraiisatåon pS @pjeniT<i é?ibbav^e&ufet/ meb 6i6cf)ilt 
lanbe af bera«^ f5rra SSapen; fom <Jr: ffin på tivif^ 
VM Hufmtn Qfhlbf ofxoantUlfbvbtlb t (cDenite SåU; 
bet ^gra blått, bxoavuti till boger ooifar ftg ett 
b^lft Sittfir^t af Qulb, odb i 6et todnflcn, fom ät 
thbtf en bojb &tå\Håbb avm, bållaubte en bl^tta^ 
W&tja tfieö gyllene 54(fe ntt >éan6eii, Uft unörå 
b&lfteti af GfEofben upfprihga Foc#n)jd ur en Sib 
(<^ fy^fi (ilfxveifåtMbe Qtvlmwav uti fwavt 5(S[é. 
0ftoanpå @(ol5en Av en &ppen (Eornejcbfernt; t&cfC 
med en bvoitf blåfQul ö<f} tibf{åtab\ ^MniPrana^ 
bvoavvvån upfliqtv ciftoen en (åban ^tålHSbb avm 
mtb blåttab XVåtia i (>an6en fom i Q^eolöen , €0 

. mtllati txventie voba mtb qutbfvanfav odb f^ffar 
(itabt tf yflené ^tanbavtv, SL^fxxyttttt till bogev, Ar 

\ guld oqi blått f t(n wånfltv (ilfioetr 0^ tibt. 

R OSENBLADy MaThias: 
Commendeur af ÄOtt^t 9?orb* 
jljerne-^Orden i799 bm 16 No- 
vemberj blef U^^Öib txt%t\^tt* 

, t:e b^tt I Marrii.i8a5.. ■ 

@e N:o 333 t((an& §ri^errar pas. 99, . Commenaeurer. 281 NutncTO 

2o55 \ RÖSEf^ ton ROSENSTEm, 
Magnus; 5Uf Commendeur öf 

Stm^X. @tt)drl)é*Orden ÖC l799 
tett l6 November» 

S5bb Är 1755 ben 9 Martli i Upfnl^u - . 

lltt^r t>tt \^aVi ibfnbe "Studier toib Äot^gL Acade- 
micn \>tX^ibtéf Wcf b<J» ^7^5 bett l Januarif Fourier. 

w\\> Aonsf. ltt)(anbé^9{c^meatf e ; (^tparpä ^an i an> 
lebniag af gaWmaTj?örf<né^ ©refwc Ehrensvärds bcf 
S^ran foia lia ^kue^tborg d<9 6(ef 1770 btn 14 T^ 

bruaxii Sergeant Xo\\> Armécn» glotfa/ i fcwilfen ^ietlfl 

(han om foinmarenrunber bå maranb£ CapUainen^ Ui- 

ric EhrcnLilU befdl hixox^OiH tXl @i6* Expedition p| 

"Jreflaffen Sniflf^eeen, oil^ fliorbe ben jiSföIjoitbe W 
\tn fitxt minbre Exccrtitic^refor i giHfEa ©fdrflSrr 
^etti famf beforbrabed ben 18 December \avxma ^k 
txU ^p(f#Sunfare« SBib bett i gmpfa S^if^n i77i 
eqo^ ^eft^finUf an bra^ne Gptdon, ^abe ()an befdief pl 
JBarfafen Älpnber^ oå^ bl ef beffa fiv ben 2^7 October 
gdnbricf wii ndmnbe flotta: företog fcbermera i77i 
XÅ ttt ^6pmanéi:S<ir^P9 en®i6refa tia STietel^afn^cf) 
0(( commcnderadcs efter Stcrfomfie» 1773 »S Ctt Ex. 
cercitté- Expedition meb Xuruuta £ob<broTf unbet 
bA waranbe £>fmer(ien/ f^bermera Gcncral-Amuaien 
af Troilea fcefdl. SUf famma dr Un 5 Maji jemfe 
ftna »riber Stbfab o(9 Adopterad )>d Srbctiga %tten 

Rosén von Rosenstein. (®e 9(béliga Matrikelns ^5ri 
ra^el pag, 469). 1774 ben 2 Maji Uef t)«tt Lieu* 
tenant, od^ förbe famma &t ^a^ttn (Snapspopp meli 
transporter af Äronojgöbbninaar trastorfbolm, (åaxlU 
crona otö Sweaborg. 3)$ ^ogjIfaU^ Ä^jtuogen 177 i 
gjorde bef förjia refa JiÖ gmranbf fifawförbc b<Jnpa 
Sagten ®tt>alan^ :^txt 9iif6#8tdbet nu w. ©refwe 

von Liewen^ o4l commcnderades efter dterfomilen tiflf 

®t9(f&olm pS SCuruma ^mar JBenK^/.unber ^ribetre 

8S m ' * Fictt- 28!2 CommendeutJEK TI umero 


Ffcrtwoods Bcffi j ^warcfffr %m famnta &r om %^.t% 
fFttfit^eB af General en Chef i ^ittlanb, gri()errc äftac- 
^ keiberg i ^emti^a Ärenber HH <&U ^Jercréifeurg. Un* 
bér b€n tib ^tt mar lebij frjin f6ren4nmbe'®j5refor 
Siorbc (mn IfrSn-Ät 1770 fi* ^?ö Gamizoiis fjenji <9S 
©wcaBorg. 

Sifindmnbe 2r gitf ^atl meb Jtonnn^enjg t\Si^hi\ 
tt« engflff Ijcnft; {)»arcff öan fienafl . bUf amagc» 

X^ %tt%mtn $0{tt<, imber Capitalne Atlins befdl/ 

^Kfen ffirbe en Convoy t!tt SBei?»Snbifl(a éarnc^ 

0(( fom berefrer fSrenabtd tntb Amiralen Parken £s^ 

cadrc ift> Samaico. Jgxlrifr&i bcrfog ^ait är 1777 
itrt ÄffftBiae Convojeringax oi|^ hyfnittsor éniof Slmer 
ticanffa Äapttre, o(9 beforbrabe« i ef fa Är; fiff Capi^ 
taine, 1778 ffiljte t^ttH pS greflatrcti 95oufpoife e* 

Conyoy tiBbafa tiff gnglanbr Onber Capitai4c Hayncs, 

ber y^an eommencleradcs pS 2inie^ ©Tcppe* J8ia?(anr. 
c« bfwiflabe ben 37 Juiii wjfe .Otieéfanf ©iljraset 
..-tmeiran so engefflfa Knie^fepp od^ 32 gtanffa, be 
fSrra imfeer Amiral Kcppcjls. ixj^ be febnare uriber 
©refw D^rviiliers attföranbe. Unbet benna Hb \oif 
be %(ixi bfifwff beforbrab ttff S»ibf(^ipman (ben ^%t 
ftd gradc tiDilfen tiHÄnninsar I enaerff tjenf! löan^ 
Kgen fttima emS^» Öftrfommen tiff Cwcrigc gi* ban 

1779 om luSren t gronfP fjetlff, Odj commdnderades I 

Mail mÄitat pfi iörrosa^Sf eppet Sorifäfre 4m 64 ea# 

tioneri f6rbf af Capibine Montccier, mel %rcixtf/ta 

%Ut{(xn af 30 Eittieffepp, unJ>er ©refme d^OrviliieVs, 
|)Wirfen ffirenabe ftg meb* 3Ö ©pnnffa Umteff epp o4 
lagabe ben engefff^a ^anal^gfoffan 44 fiinicffepp 
fiftrf unber Amirat Hardy in ufi berof egne \^(mn(in 
.Om ^6t?en ffpfrabe6 (>an p5 érfcyg^^sreppef ©rorteu j 
af 74 Cancnetf f6rbf af Capitainc Beaussct ^ ^ bert 
effer p8 ©fepptf Sfnfreplbe, fom f6rbe« of Capitatiie 
du Ple«sb . Pascau af Vita beffiKfnmg # oij girf pS bet 
famma t Januawi mSnab 1780 ffa 2B<»ji#Srtbleii meb 

^tn Efcadrc. fom f^rbeé af ©refmjt de Guichen, od| 

fCrcnab meb ben ber reban »aranbe granffa ©iJmagf- 
mgiorbe en glotta of 23 Éinleffepp. ?J« *enna§tof# Comniendeurer. 283 v unefo ta 6fioiff<ttf ^<m SjSfragcn ben 17 April, 15 od^ if 
Maji niih anstifta mottan af 22 iinitfttr^p 9 unber 
Amiral Rodneya btfalf o(^ iDar Sc&dre )m éfeppet 
jUtrfpibe i rwenne af ^ef<t Baiaillor. Seban Sran# 
. 'a glott (f n 9Jf f tia a?torttni<|tie, beorbrabe» Amir»* 

kn Moatreuil ? Augusti månab mth 5&tpp, ^tlttt^ 

pibe ttibf^rfpet riff et I)otttin30, tta fu0erne^ btn 
låitnins, vä) feban benna E»cadie, fomtvtb^aoannal 
fSrcna( fi9 meb 9 ®))aiifFif £tntc{f epp uttber Amiralea 
5ola*o afditf ben fin ^enfacola i 9lorib4» bn>Ufett 

S^^ntng Är 178I temgrctbe^ of Generalen Galvez» 

c^ t^tt bef $fn>erflång Seerf#m b^^n meb Stanffii 
eUpptn tia Sap 8ran$eié i>{ >®f. ^mtngo, (;n>arf 
eff fort bercffer 'efben fem llé p& efewet Snfre^ 
pibe, fom efter frenne tintmar fprnnf i luften , bt 
Capitaine Rosetistein 6tef tQtftigen ribbabi o4^ ^enat 
fTbttab p< ettpptt et (S^prit af B4'@aioner, |)i 
(éitfet b<tn, meb Sranffa g^Iottan of 24 Einieffepf 
ttttber ©reftoe de Grassc* befdl affegtabe liff €be«atf 
yeafl$!?Bifeny ter Ttoupper innbfle^o fSr «tt férenal 

meb Geoeral Waslringtons Armée, fom företog be(Sg# 

ringen of 9ttn>^f>ré. S^åx bimiflabe ^n ben 5 ^pr 
temJbcr bet {forpo ®j£flaget meb €nde(ffo glotton of 
19 StMMtpp unber Animleiv Graves, fom binbrobel 
att nnbfotta btn beWfirobe &\stlfta Gencmicn Cow» 
vrallis, bn^ilTen berefter nibsabtt capituler|. ®ebaii 
^Ipltoti Ulfwit férfldrft mf b 9 ^anfta 2init9tp9 
tinber 9ref»e Barrat b<f4l 1 offeslabe .benfommo 3| 
Bnitfltpp i KoTember m^nob tiff aKartinique. «r 
tjs» i Januarii mjnob f&tetogd tdrtHn TMb 2^ 
Smte{fep9 en Expedition emot £n ®t. Sbrtffopb^^r 
ber 6000 man lanbfattet^ ftr att bttiata JBrtm^oifeii 

|in nnber Generalen Marquis de Bouilltéa befd(« Uw 

ber bfijgrinj^n anfom CnseffFo gftotton 22 2inie# 
fttpp vnber Amiral Hood, meb b^iltFen be fingt be* 
25 Jamiatii ett (jftist 9f(^ag , fom flutobeS meb gdfti 
ningHit^ Capltuiation, oi| g^onffa grottan 2tem^n)i 
be tiO aJtoftiniqne. JJfÄr »ftf bon flpttob p* Chef- 
CTeprtt »Wc bf V^t» af r40 »inmif y ORbcr ®re^ 

SR m 3 »H S84 Coraniendeiiter. iNumero TV < ■i i ■ 


^*- i' i . ' *9 A 

»>e de Gmsses befAr^ o(| 6Mflate tetr 9 April mi^ 
)t)n S>oinmica ttt blodigt (Sififlas m<& (SngeKfa glot^ 
iratt nf 3^ ^tIoB6i!(9Pi iinber Amksii Rodneys anf6# 
riinbe: (tfnoenfom ^en 12 i fanima mftnab tmtUan 
i>t9t flottör mb (SuaMtupt, fom Hit» på btt i&tP 
. ttt att 'Ch€(JBUppU , P& W^tttt Mninatf nibsabti' 
efter 12 iimmctr» btmnbig elb gitn^a figf febnn fem 
mbro Sranfl^a Stnieffevp förut ^fl famma toe. J^an 

f6rt>eé berefter HÖlfa meb Amiralen deGrasse fän^ett 

tlff 2^amaicaf ^wauft ftan ft'Åffdb« fftr förra j@efdU 

Jrafiwn Amirale^ Sir Peter Parker, '^kvilfetl förbt 
ionom Od^ Amiralen de Gtaese bertft^lt tiU (Stlglanb 

p& ®feppet ®anbtt>(il&. SfUr ffebb tttn><Alins tom 
1)<in tia fdttU, J)X0aTtH ^nn om. höften beförgbe uf# 
rebningett af Sresaften @uri>eiOranfe af 36 Sanoneri 
mtn fom grebeti (I6Cé$ i Januari! mSnab 17831 fa 
(emnabe ^an tjenflffloringeti pä grottffa flottan. Qnt 
ber benna ttb tådta S^né SHci.t Somms gustap 
III, t anfeenbe HD l^ané äba^ofadbe mattbom ot^ ben 
Afitnind han fä ii>4l på (Sngelffa fom granna ^loU 
tan f6rY9arft9at fig, ax 1781 ben 28 April utnämna 
l^tm^m tia 9?ibbare af bef <Sn>drbé;Oiden. gifafom 
honung LUDVIG XVL tåiM ben påffiUanbe 9 
Maji bebra bonom meb Sranjfa Orden Pour le Me» 

rtte Militaire. 

^terfommen (irr Sn^eri^ blef ^an 1783 betrx4 Ju*. 

nit Major i Arméen, o(^ bett päfåljanbl I September 
^econd-Major vib ®tOtf^o(m{¥a E^cadren af Arméo&f • 

grotta; emottoa 1784 htfåltt p& Sttgatttn Spten^u 
portei», fom las, \r>ib &wtahQt8 f ^^ förbe bettfam^ 
m<t förf! tia ®to(fbo(mf 0^ ber^rfin tiU ©ött^eborg^ 
;b^refl ^an9 Wiakt tdcftcå förorbna ^onom tia aSer 
f(it(^afn>are p& Sregatten ©ripeni o<j^ att titiber €ir 
refa rtff aReberb<^fwet tiffifa förrilte eti Diplomatiff 
^t^iånini tia dteifaren 1 SSarocco; Uef tPtb åttvr 

fomftcn ben 5 September 17^5 6f|oer(|e#Ltéutenant* 

sSr 1787 ifwtrfkbt b^n ^ani SioWdU ^ögber jtron^ 
^rrnfétip wSr nu 9I(geranbe SRäbtgfle Aoming flff 
iiidfiubi odft bUf bcrefUr coaftmendeiad p& en |>rof^ 

fegrina*^ z' Commendeurér. 285 Nunicro ■J^^ ^ I : . 


Sophia Magdalena af 74 Söuonct , unbcr ti 

mtrmbt £>fmerffe r Lkutenn&tcn Bbingskdlds htfiU 

,.^& friger £r 1788 timdm ®ti>erige od^ Stpflanb 
4Uf^raf[ pUccrnfks f^an f6rf} t Utretmng^Comissio* 
nt^ tiUJbti^mnbt af ben allmdnita titrufintnge n ; 
mtn ikuib Arroéen$ affegUng frän @toi1^olm tt)>bros< 

f)Oni»lit ief4let iftt>tX ©Oler/EscadTCBS trebje Division, 

o(j^ i&niU p>ib anfomffen till ^tlflriifor» , meb n&t 

flre g«rlpfl aCf anföra ©fdrsSrb^^glortatt* Avant-Ga<* 

^ de, meb (koilfet 1)an otffS bortiagobe fr$n Sre^rifé^ 

,^<unn en (iten 8lpff Escadrc, ^ gfter; Afinc«w Debar^ 

fucriQg berfidbe^i rdbba^e ^oit n?tb WSittnåB en 
Tfouppe af 300 tnarif unber 6ftt^erf!e^Lte\ltenaDtea 
.Born, fom tnebelfl 6anonnu)xtrneé( bitråbt ti aUts 
; mH .^friabea tfrän fångenjrapi. utan fftf ecf HafdOfe 
Qti iutttiåa ^na forlorobe bananer, l^tmrpji 1)an, ef# 
Ut A^éem hatad oit febnare Debarc^uerijig i ä3or# 
tJr förbe ©aletrBscadren riKbafa ^iO ^eiftn$for^^ &fs 
iver btt^ilfeti ^n imber fffiinterldget berfmbe^ babe 
Iftefdlct tiff . ben i>{f6(ianbe SSdren i78<)i b5 f^onom 
{ ;i9o upbrojS anfiranbet af &HYg&tt^ $ ^lottané 
Aya|ttGacde, (iparmeb t)an affefltabe i Maji tninab 
)>£ J^entema £)ben eiBSn^eitffftmb^ Nr utom Recog» 
nosccringar intet uidrfeliflt ffireföB^ JBitt>if?abe bcref^ 
ter ben 94 Augnui befta nr @i&fladet meb 8?p{få 
grottan af en trebuWel fiprfa . unber ^^tlnfcné af 

^la^au hifål, OH) elHirU £>fmer|}eÄLicutcnanten Ro*en* 

s^in attib tt^ar frdmfl t elben, o4i tneb utmdrft man* 
bom o(^ tapperbet fWte f^rfnjara ftg, nfibgabeS ban^ 
ffter 10 twiniard ouj^bWIg ^anonabe flvpfa glaga 
o4i gifma ftfl fången; febanblotfen enba 6am>n mar 
i ticnf}barL@tSnb^^ o4 (?an fielf etifom t mer dn-cn 
timm^ tib fM^arat- ^a^et, ^ibarigendm littv&t 
.glottan ^ff tib tiHrctraite, 0(6 ban dgbe bcntiOfrcb^^ 
ifdffelfer aH mebclf} eget <upofranbei fiafn^a rtibbat 
il6rffar*bel€n of benfanwia emot en njSngfatbigt flar;? 
fare magt* 3 anfeenbe. tM benna banié^ ^agalagbe 
tnvpert^eti fom fjelfn^a fienbcn ti fiun^ ånmt in b^gi 

372 m 3 . afta 1 ö85 Commendeötér. HR umero ■ r 1*« » afta, SttrUthté tonom dcnaf bt$ VBåxia, od^ 9tv9^ 
SttiicYinmn ^ff irfabe ftn férpe Zifan ett tv&vba ^os 
nom toib bt$ Sfemhe Qufb^m ; Afmenfom t^an n>ib 

frebSflttte^, b& presenter uth^iftt, ^ri)iU t»^tvmålt(tf 

1790 bltft^an bftotv^t i Arméen, oéSt b* t^i Aug.dtibbare 
af Swdrb^^Ordens ^tot^ Stor$f ^areiff (Kin bubbaj 
bet pi 9iiiiTtlå fKalm, oi^ er^M Piremier-Majors gint 
Siff f^Ije of J&åsfiraria £oming4tit$ fOcfaffntn^, gjor^ 
be ^dti &r 1791 nub gred^Men l&effdtta f6r att bra 
S^ngfnr en refa eUr S^nroc^nfc ##ftt)trr ^mitf en bc# "^ 
ftiinina ^^^ bmm itfe minbre 4ii ben f6rra gängen' . 
tiU ^onunaené fttOfomnsa n(je mtittnJ^t. Unber åt 
tetrefan maffe fym i Slänger/ ber Un nobd«be< nSgot 
n)>)>ei^2aa 9åf utf^åxiå 8 fimmar» tembarbenng of 
en éiKinflF $(offiu fSr 1794 er^D ^tan ibfkvcrflc^ 
Licuieumta S6n, 9t^ f6n>rbnabe» att fittftå Chef. 

fVf(anoib®r«tfMmd Escadrt^, nfnfrer Amiralen gr» 
berre Lagerbjclk« f6t^{1«ber. «r 179? ben 15 No- 
vember b(ef ^m CoQtre- Amiral, t^^ 1}^ ben 16 No« 
veoiber Comtneadeur af Jtonjf» WlnyM énnlrbf^Ordcir, ' 

l(f»arnreb ^ani Srbeliga Braoche npfr^ttabeff ( 9ltbber# 
ftav^tt oåf fäbtltii mibb^tttCUn. ^ it I801 t De. 
ceafeer ntän^b fSrenlngen om en n>i)>nab Neutralitet 
emeffon be Storbiffe äKagterne amfring ibfterfjbn b(ef 
au ^pbbanbe af j^anbefn oil^ eegeffarf én fluren, tt|»# 
brog< ffMom btf&ltt fiftt^r ben belen af SMrgarbS^ 
glotfotrt i dotf^orm ligganbe E^cadre, fymllfenJ^nf 
aXaj:r Jtomtngen 6efa[t ftuttt affegla tiU Slife» n>ii 
(Ira hifler, i anfebntng ()maraf t)an Bef&rjbe nfrnfb 
ntngen, men finfnabe oåt fom icfe att benfamnta ani| 
ftea* Situtm allt befe meb manbom ^ dra iba^ 
galagbe ^erfjeri ^r ban beftriht &t\tiUist Extra*f6rf 
tåttni^^tf ^ »or feban 1796 ben 16 JamiarfiiDrb^ 
f6fanbe f6r Armé^ttB^^ioftat £>fiotudiåth fauit bJwi* 
ilar Stif^bagarne. .^m bltf b6b ogift i Upfato ät 
1801 bon 4 November, b^^örmeb* l)an6 Sfibberltgo 
Branche öfgjcf , oil^ iorbf(!f?eé I ©omfprfrtn ber|ldbe«, 
ipi» ^»UTer Hafdae en prpbélrge i^^ t)onom mdlfSr^ 

tient w^ lO GonmlEncteörer. 287 Hent imlnntlfcfXal lltf ^SlTer af nki nura ftaMtbs 

ne (SrtttfSiflo^cn oåi Commendeuren , Doctor tJn» 
von Tioii, 

Son «f Prafcssoxcn i Pwctijfa elitärt fJBtttnflaptn 

o4 ftongf^ £lf$ Medlem, Si»bol Aurivlllius, f6bb 

t €focf()olm ^r 1721 ben 21 Maji, b6b i Upfato 

I767^bcn 4 Martit, 0^ «f grU Aoxm Margaretha Ro- 
sén von Rotiensteia^ ^bb I736i ten 16 F#bruarii 0^^ 

Wb 1772 ben «2 Januarii, begge begrafne i Upfala 
S>ottifprr(i« S^m tMr en Cpfler* tiff eQnb«i)6f$tnsen 

e(9 Coninendkuren Nils Rosén von Rosens tein, odf^OU 
fer of Archiatem oi^ SRlMliretl, Doctor Kils Rosén 
Von RMeiistéiil Oll^ tirf ^fll ^hrfstint von Hermansson^ 
d^err Kif^fSt^etå QNrffn^r Mathias von Hermanssons 

&v9tt i ^^ Saiifnannen» famt Profes9or<ns n^tb JtonflU 

Academien i Uyf^lo, Johai» von Hérmanssoat dotter ^ 
ineb Sm MatgarctHa'Steucfc« 

étttn ^rlfbf r ffg if r2n 9re(len , Miasw« Amivil. 
Hus, fém f6rff upt0i utta iåtinfjNt nmnn efrer fin 
ffbtlU^rt i tt|»fanb ^riv* i^ané 6ton Peter Månv 

son Avrivililiu biff Pfofeasov i UpicHåf q4 meb fn 
^njlrn Margaretha Blix^ S^beV tiB Magnus PeterSh 
son AuriviUius, tbm fM»e< 1^5, n^tfr 4ris«f$rjff 
nnbtr JEanutfji CaAL XU.s %åutåå, «4 itonunfieo 
fili^ftid rm %iåxtia^ S^n llef febermera Jtprfobc^ 
be wih S%. Mbriie gfofaiitftn^ i etocr^nit ^4 i^ufa^ 

Ifgftt 1730 ben 30 januarii ^upeiwlntendent 't 6arl# 

fiobi ^nmrefi ^«n 1740 afgiif nk*b bbben j f^abe itfi 

fff gifte Majo^tens nnb jtongl. etfsOardet von Nume» 
SDotfer; Margaretha von Nomers, meb btt^UTcn 1)am 
it^ Contre^Amiralens olj^ Oommenidtafcas Magnus Ro» 
sén von kosensteiM (af^abtt/ \ X^r 


288 Commendentét Numfrro 

"I >•.• MM iw ■ ■' ■■■ ■ ■ P ^r •miF^mm •■ ■ - * • . 1 LAGERBRING, C^äx,- Wef 

' Comm^ndeur of ÄOttöl- 9?or^* 

fticrnc-Orden 1799 \itn l6 I^ov. 

. S5^b 4r.i7jri ben, 15 April i ©eabcti 2ttnb. 
.•@€bött böH-wbcr fin garbe gaberÄ od^.flcrc 2BU^ 
txa IDidn^ ([^anblebHind tDib Jtongl. Academien i Sunb 
férw4i^ftt»<ir*f{g erunbcrtj fun0(a)> i f4)r|f 0($ it>efrem! 
ffaperi faait anDers^bt be manliga Examina, b(ef 

^au Ar i77Qb^n;27 Nuvemiier Extra Ofdiaarie Caiits> 
list X${b ^ifå^Arcfiivuiii af ^omiUdeni Cantzii; 1773 

ben 23 Martii Copist; foi^ma jr ben so JulU Ordi- 

oasie Cantzl^t; btn %3, berpå. fJljao^e November R^ 

gUtfatorjiiinber 'bt^ilfen tjlb bat^ ät({iaiped5ngerf6r« 

be ProtocoUet jwrt ÄonsU CaHtzli-Collcglo. 1774 ben. 
18 Najvénjber (Jpffabe» bot^. tiO anbfft Socretcrare-5öe# 
fi^Ofhingen |UH bä l^ranbé Presidents 4 expeditionen, 

nu mera ^onuqgend . Cabipet f6r (Urited S3reftt>i{r^ 
linsen^ o^^^diorbeu bfiina^tieniiflererert^rmebi^SQfli 
farig ^(m«j^flji*i«ommg GXJSTAFJII. famf befors 
brabe« 1778 tiW.^ftiJ^ni* Jinber Äoiuingene wi(lan# 

bC.pl3Ä«Cfe«bÄÖn )l:iéSKlie tjfl. Protpcolls-Sccretcrare 

n»ib jtriaé^£xppditi9iv Unb^r. betto 5r» IRteéba^ i 
• @fe(fboim ffirorbnabt^ b<)n ben 19 October HO ^n^Af 

Sefdlet^ Secreterase^ I>ib'i783 tiO Secreterare uft bett 

kvib J^an^ SKnjrtö refa HH graden af 'Aonunden Con* 
stituerade $emlija 83erebnmgf famt f6reffob unbet 

, frantU.bne ^err 8{tfå:r9{äbet O0 CanUli-Presidentea 
. @refme C^i^ts ben, b^ntli^fie Correspondance meb 

^ani Wi(i]%, 1785 ttfn<mnbe< bon tia Jlamererari 
n^ib Åon^r* a)7aj:t$ Orden; 1786 tia a3onbe#®tänbet« 
Secreterare »ib b^ »aranbe Slifébag, od^famma åt, 

ben Il^Sept. t\tl Secreterare titi ben^K^minitté, ^ottt 

bd fattcé t eariacrona $fn)cr %loitani ^renben Sit 

1788 blef i^an Aongt, §6t{}e Expeditions-Secreterare 
XOi\> ^rijé^xpedition , o(^ ben 23 April Arcbivarius 

n^ib SiwgU ^ayM Orden j btt^^rpS ban äVtbfommar^jr 

«fto^ Conamendeurer. 289 17 umcro dftmtn Mta åt åtfilibt Aottuiifien tiU Sinranb, för 
ätt »!(> fÄrefontnianbe ttbigfytt, tmber frihet förebrå^ 
ga JtrfgMrenber* tfterfommen HD @n>erige buf ()att 
1789 'Secreterare uH beit^ unber StonunsttipJr&nroatOf 
fit^6Ti>tbnaH Slegering, oi( förortnabe» tUtita att toa^ , 
té Sccreteriire ' i bett titt Artg<i#aYtfialtertte inr^rfnbe. 
|unli8<t ^ifld^iBerebtittt^, (^n^armeb ()att fortfor titt 
m 1790. är 1 79 1 f£rorbttabe^ f^an & ttpo, att unber 

igKlM ä}taj;(& refa ttO^^pa tvära Secreterare i ^Hc# 

gertnaett/ faittf Eebamof i £etnUsa Arigé^Sercbttitt^ 
gen; 4^ii>ftrfiru(an ^atir ifrån i788# b& jtonun^ett 
tntttan 9iitt&atn »iflabeé t etodbolm, fjrrdtfnbe 

Stflt9-éecreter»re-(Sni6ct€r toib JCris^^Expcditton* ^å 

W&blg 6(faDning ärffilibe ()an j^onungen 1792 titt 
WHbastn I Qitfitf o<( firbe på SliUfaltn ProtocoU 
kt , fa wåi toib 8i4föbasené( början fom n^tb be# 
fint. Unber i^ögfffadg jtonungent^ ftfla f/tirbom i 

.ifortii mättab ^ftta {r> Constituetsdej ()an fiff Secre. 

terare i ben af Jtonunftett bi frdföror^nabt Sfeaering^ 
d4 (Ktbe effer Jt^nunsenå b5b ben 4refufl[a Urr&tt^ 
nhtSr ate f6r beraft StonaU i^lgbefer j^rttgame förc^ 
fiofwa S:ro# oi9 J^uIb^fa^Sben af wSr nu ategeranbe 
Sfabigfie j^onung. SBIef ben 6 p8f6tjanbe Apni stat». 

Secieterare Wtb Jtrigt# Expedition; bet» 20 i fammt 

mtoab Eebamof I Stau • s^erebninges ; ftvtarpå ^an 

btn 29 Augusti hetta it transporterades titt £anb6# 

^fbinge^Cmftetet ifwtr diptSvin^ UUf ot^ bttf btn 
24 NovcmlMir Stibbate af 9}orbP;eritef Orden. i}r 1795 
^en XI Janii entubigabeö f^n Ifrån ndmnbe Sanb6# 
Wbingc^Stttbere , men tngetf 5 npo t)pp5 S^Sbig anf 
moban^ i JtMnngén* 94t StiUti tjenff , «i| blef 1706 

btn ao Februari! 6ftOer^9ofI^Directeur ; btn t pSfo(# 

ianbt i^owofiet Sebamot t Stittti Arenberg tatmåw 
na 0erebning; 1797 ^^^ * Jånuarii ft? anbra gÄn# 

gen Stats-Secreterare U>tb AongI« 5trtg6# Expedition, 
^ 1799 ^en 161 November Conunendeur af StM^U 

8Iorbf}|em^|Ord«n, ^itarmeb (ang Slbelt ga Bcancfae u)># 
M^abeg 1 StibberfFape» 9C| Sbelng Mitboré^Ciass. Un# < 

>it Oidiauk J^fCattteLerens ftåWOXO (at Ifau of# 

Än fa 29Q Numero / 
tåf-M filit afStontmsmi |y(g« Constltutokial , f6rc^ 
^ått ^t>ffC2mUiets9®mhttttf,9il^ f6rorbMbeå ' 1803 bett 
29 Martii, att jtmtt ftttt Stttat ecfy SRin gratiffa 
0$ ntttba åti^iaigt <tf ffitffett^ ®Mttter xoib isot^ 
5td 8lif«b«ft firtjilagnt §6rf<i«nftt8Är> ftmf f?<tr bitDi^ 
(föt 177a» 178^, i7«9. 179? ö* i8oa Si^eni 6lif6# 

bogar I od^ n?i« ft#nd«rmbe Sttf^ba^ bl^tvii toalb tiH 
Huttmås^ia i Siitftni eiånbttt^ BmrqnÄ 

®ift p& ^(tiobiUtå i asrdnfprf^ -Soleit u^ont 
Sforfbélm 1 800 ben 50 September nieb framlebne 

©ro^^anbldretlf ed& 93r8fé:»Patroneos^, Amd HasseU 
grens @nfo ^ Ulrica Dorotbea Btunsträm, ^anblatif 
bmé i ObbetOaOfa r Aoder» Brizli^rötn» X>itttTf meH 
Beata DorotheaLidiQ, gltfil efter Cérncftcnjöns Blix» 
Son «f framlebne Cantzli-WÄbCf is S\ten Lager« 
fcrfiig, (bm bicf bfib I 2linb 1787 ben 5 December, 
Ot^ af ^tt Maria Beata Xagercreutz ,. Hb i fammd 

&tab 1760^ beggc begrafne i ©omfprlan ter1iAbe«t 

£)Ofter af GeneraUAutfiteare», Jacob Johainsson La* 
SercreUtz, (9) ct^ af $ru Marta Rc»«eiQ3parre , Eanb^# 
^ifhitlQtni f Birger Rosedsparrof jDottVTr Sieb Aon» 
Tigh, engelffe Cotamisteficn* i Äel^j^L Robert 

Tighg jDöttén / », . I 

»fifen r f i^m Idr flammar «f WorrjJ 8l8er . j rdf nar f\$ 
ift&n Jöfen ijdji Helge Brirtg, W^afa' tt»rr*^6ft»i«mi!n i 
WorrffeÄontmflfcn^ SVERRES rtb,«ij Wefmoiiips m6ri 
bnbe af etaefifwarebanbi^WilBftr foBfabei 3febna« 
re tiber tgenfilnneabentta^tt afMathfais £tiertLoQ.Bring|, i^M !• I nr rti-^ifMta.i^ak (<*) Oenavl-Audttaitretti Jacob B«g«tcretotz nxtr @bn flé 

^en XVI. €t)oi^e«fl|c »fffouen i einttpini, Doctop 

iohan Lang, o* ttf-gm Anna fiange, ^totrfcn Wäe 
»IJfier ttO frmhtetine jg^rr mtfOiibtt , ®rtfwe Svea 

Bungesgaberf Stats^Secietensm bdft 6ft9er«^ofl«DU. 
recteuren, gri^eite .Hforic fiange, od^ (ffwenh^ee 

@9i}«r ttir ^mnKtme J^txt »iUmSitt, ®nfwt Per Commendeurer, 291 ■FT umero f é • I I ••* »- • fnwitftn mar Cåpittlne i 9?orriF tjut^ bi f^an fljfttcm 
It tiU et&ntf od^ hltf S^mhlatAt i Sahbecrono. 

dgnmé ^6tf Enert Mattsson Bnng iMobe åftottiltbti 

^anbel i Ii2tnnt)e €$tab: åsht m^tm fbrmtgtnbtt 0^ 

UtfpMt €Etoben meberu 80,000 KsM. tranbjfatffrän 

te @»eit^^i men bemteé ent Jöns Envtson Bnng 

itt^etf^i hit srnbfltja «t^bef, B(ef'Aprro()erbe i 

4&r&tmff!aM Sårfontltns t Sf/tne odft firbe lif afom bef 

%MiUt { Bistil^t: «ct Xfilare i eiUbtn, o<& m 

IDtifcDd pl^ftlmm. ^an bltf meb fin J^uflru i fbu 

ta Sff^eff. Cecilia l^ndow gfarffabet HII f6ri{ftidmn^ 

' ^e Gaiittil>8t8bef| Sv«n Laserbringy fom af Stonuttg 

i ADOLI^ F«£DIUC £r 1769 ben 3 JuUi upt)$jbef 

'I acbefiar^sråifb, ^tbtr 01^ m4rbis<^€f, meb' namnet 

Lag«tMn^,(fe pag. 383 Matrikelns i:0a £)eO Od^ f&f 

> 4tiU iSåaptrtiiRu ^blb nf gul&i frcMtoli fSrelfom^ 
^mer en bU Bamde, Iftngs ejtetf bela^ö mtb ett 2(n# 

• Cftce af.(Ufiq^. d>fo>aap4 St&Cden 0'^ ^>> Sppen 
Ciomer&ittfti f* btt^oruppS emetian toenne 9ttuS* 
4tåbv(^Vr b^n åill bigcv 4f guU, ^^eit an6tab(l# 
'i)x»i(AV én 'titt l^gfr fig toaiibande Jbufcoa af (Ilf^ 
oeé^jfotti j inAbbeti f&eev én iftt>cr t>uftoiibe( fYr4<e 
^Sfiflonte^ £agevqi9ifl meb ttenne 3M«Ö« .^felmCran^ 
1^ 4« MMöen of ^tAb odb btitt f ^ XOaptntiatt 
itp fcUit,JfocbMt ftn*ér med ny%mmnbt M<tM^ famt 
ujfi^fmbii öc^ firiit laeb (BuVbitAxtn ocf^i 5taitrfir« ^132 K^LERCKER af, Carl Natha^ 
'^A^L.i, :^lef Commendeur af 

:.:^dml €5rodrt>6-Or<ien ät i799 

i&eti 16 Novemben •i 


' • 58bb tt 1734 Un t November I ÄÄgetÄb* ®0*ett 
•i( WiQlmbfyu* 2dn. 

efter ibftfbe Studier Mb jtongl. Actdemien i 8unb| 
''Kef ^an 1751 bcA sr september VolvDtaiii i9ib£on8l, 

W n a Tof 


ndeurét Numeio ■«•• •^•Mi«MnH«i I I FöraficaÄöna * Staten; nxtr ifrSn Sr .1752 fcetL i Mag 
tia 1757 i September mSnol» tUn^d&TMbt Wib é&Stf 

ninsé*hmånai)tn i 2anWcro«a, od& felef ben j» 
Urfiå fWjanbe Oötobei btfor^rab, ijji Conducteut oh^ 
«&mnt>e Stat. jgan 6iw?ifi<n»c berefter mtb modfitt 
^eber »4 tnanbom Ut ^owraerjfa ttljrt^ w& b<r««* 
ber betAgnngett f&r $etumänb4«etaif«: omoflj ir 
V^f 1*"/ ^P**' tia frflwteöne ^err gdUmorffrtl* 

feni, ^reftve AHgnstin Eh*«|iav<rd» Stab8.A«itulaBt, o<fi 
biwiftabe i.bemia tjenfl if^g AAiirerne bca 20jana< 

ani mib^ anclam otl^ »bea. 3* October »ib 9<tfe» 
»aW. äöUf berefrtr 1761 ^n 10 November Lkute- 
nant »ib Wens giotta, m| giorbi 176a ttomnt 
mfinaber* ®j6»C»iBpagn« mtt PlotUilen »a grjf<6e# 
, Iftif. effer Srebagntet ftfindmnftc «r commendera*. 
I f?*? ''i" öjnffa EKaÄren wbeweaéorg, famt i ber»8 
I forwnbe December ntlnob ttt €ttrt«eroÄ<» , tiff itfibig* 
Chattwi 04 mvininsnai 4nffaff<jibe fifwer ««flf« 
©WrgÄrben. iSf 1764 i&B{prtbe W Ex«citie-fcxpe* 
dition I naombe SfAnrfrb»- »4 fbhåttaht bÄunber 
8?«gemetit£»:gtKirt(rmfi(lare«ft>fIat).. @eban (Kt» Sr 
1770 ben- 18 Septfnber er^Sffit btMtran dir ca C^- 

pitaines $Beflto«{ttg Wib ArM^a %lattct, commen^. 

»des ^fttt Är J772 tiU ettOlnditt, >crifr«» M fSr» 
be Ha eweaborg $(trt90c< UtbcHM 3>rborg,.o4br(f 
beti 8* September famma-ät asiiewittf Äongr. ®wdrb«# 

Oi^«>* 9(r 1774 i Augusti tndtiab commcnderades (»oit titt 

^artÄcrona, f6r at föl (^twftbwg «ftt>erf6ra Jtwuiiia 
f. JB|6rn Sdrnftbir, 9^ ittf 1775' beo ä fuili Majoc 

»Ib Afw^eii» gioft<fc aar ffiie af \éW«i^ Äu^un» 

gen* gft;^prbnflnbe giorbe $aff Är 177* bift-4b« wiiy 

®frbr<t gtaHa MHitaux|fii RecDsn«K«rhigea j Utf 1777 
ben 19 FebruarH ff^ttttb tttt P*einier-Maj«r wib Ar- 

Hiéens ^totta* ®ifi« AttiiUri^. SQegeméttft r •* f«»ni« 

bog UftKUnnb tm £)fwerf?r«LteateBaiit aiib Arméens 

SlottOf meb tous iftSnbtti 39 htnS 177^» ^ 177» 
* ."»"^ J""" "*'>">8* ^«»*«» befdlet eftwr @6br« 

'5mjr« Reeoaaosceringea , «|^ 1730 bén 14 Decemfaei 

»fmw.bc» i @a»otof icOet ^«rra b^en i gittfanb; Commelideurer. 295 N umcro ■ ^ "-a^i • ' IwarkmU 4^ani SoxiqU Wialit t atifeenbe tiff btis 
U oå) flere ^anö f6r(ienuer, ftHnåinnbt bas ^^tftt* 
i 97äber up()6ja ^onom.i Stbeli^t ^tånh» ^tbtr oi| 
to&TbisUtt tneb SQBaoen: iSn fyraierd 9thlbf iwavs 
föcpa tiréc Sfra 5«e eill (>oget: Ar r&df , uH t>tx)j(# - 
rt( €n till t>ågev ti»4ii6 ifrme^nj-^IoCfas 9abe( eUeir 
^ugsare , XUingAft af filftoer fam( 5^ff ^ ('f fluld , 
(fttnl M (ill fDcnfier tp4iift KOåtia af fifftver 4td 
^Albe titt iwårlcnct' ^<< anftta elTcr &fra SålUt 
HlVwenH^ be/T2r af fnnirto oc6 (HftDcr Scf^acTf 
Xtiioc fyra i breM fam^ fyra i ft&fdeit. Ibee Irt ^ 
^K ti (er neftra SålUi tiU ^igcr it Mt Itfa me» 
^€t äntra f o<b btt f jerte nu & bet f&rjfla* Upp< 
0(olb€n (IJr en &pt)en Co^rtier()felm , ^toaruppa efC 
aarurfigt tti4la( grönflanbe fr4b (t0 n>H1it. t^kl^^ 
rranfeo 4r toribeo af (ilfiver , (watt ^ . r^be« £ib 
wttUi i bagen af (tlftoer 1 fanil { gmnbtn r&bf 09 
feoatt^ UH b^f emeDan ^nxrige o((i Stpflanb at 
1788 upfomne frig b^t ^an abagatngf utm&rfta 
prof af manbom oid^ tawtt^tt^ i atifeenbe itoattitt 
^ara 3Ray.t ben 6 October. ^ilndmnåe åt uU 
n4mnbe bonom tlU ^fwerffe 1 Axméen, 09 1791 ben 

II Jaovarii tiä Comincndant ^4 @n)eabDrg:8 S^fining^ 

meb bibeb^aanbe af S3ef4let (ftt>er gintTa Miiitahe- 

Recognosccringcn ; b>varp£ b<<n K7<>5 ben 30 Septem- 
ber ifrån Commecdantffayef ehtlcbisabé^/men bibi» 
b6a of»aitnamnbe $Bef«l fifwer MiUtaire-Rccognosct. 

lingen. @eban Hn ben 2 pUfSlicmbt December blif»^ 

toit beforbrab tid General - Major, f$yorb|iabeé 1)(tn 
^797 ben 4 Apr3 4 npc HIT Commendaiit 'yi <El9ea# ^ 

borg^-SBib ©tanft^jReglcringcn, fom 1799 b^ff^emeU' 
)an Stterise ocb Btt^Mnb/ Constftuerades b<^n tiff 

Sfnbm Commbaarien^od^blef fammaJr b. 16 Novem» 
ber i SWSber nfndimib titt ComiDeB^eur af ®»4rb«» , 

Orden, btt>arm^ banS 9(b<(ifia Braache upflpttabtf 
i SRtbberffayef^ c^ Sbern^ Stibbare^Ciass. 1801 bni 
4 December fbr aiibra g&ngen emiebisab ifrån €oai- 
mendantffa^^ef pi SmeaBoTd; <8o3 ben 15 Ma)i för* 
9rbuab att alra Gencrai-Majors tjettfl irtb flora l^er- 

» « 3 ^ ^ '^ 


•« 
4 29* Commendetirer. Numero ^-&i 


;i , r' «tie Zh^xti I giWanb; famnta 8r ben g Deccm-. 
ber Cocnmcndeur mcb ©fora Äorget öf Aonjl- 

@mirb6^0xdeii3 01^ 1805 ben 15 M^iOeneral-^Lieu- 
tezumt.' 

JJirtn (>ar 6ef!ribf Sff?lfftfle Extra gSrtd^fningarr 
oijf férer lifa fom 4r 1805/ 'unber» ij>an6 Excel- 

lences , Geieeral en Chef m^ m. ^tXX ®refn>e Klinj- 
•pors tplff anbC i ©fOif^im ^ General - »cfdlet i gitt^ 

lanb; dr gebamot «f* P«triotiffft ©dlTffapefi 00 ^f 
Ärls«^99ffenfFaj)^Acadeimcn, 

@ift*i758 bén ro Apiil meb Demoiselle Lovua 
GttÄtava Paqvaiin,- fom dt f6bb 1748 ben 4 JuW , 
0($ ^Offer of Assessoren, Gustaf Paqvaltn, fébb 
1596 ben 20 April, b6bi773 ben 8 November, famt 
Äf bef fcbltare ^UflrU/ Anna Juliana' Beckman. 

<S0n Vif g)rofTen 0(9 Aprfof^erben mtb Aäaerjbi 04 
<Kf<nfIäb6 fCrfamHngar i ®I««é/ BRagiper Peter 

Reinhold Klerck, f(bb 1700 ben^o Maji, bib 1775 

ben n Jtilii, b(& 6egraf»en i Äå9er6b« ©odfep^pr* 

'fö/ famt af Anna Maria Grufid , fébb 1710 ben 9 De-< 

cembér, ^6b 1778 ben 4 April, o<ö i famma Äprf« 
' iegrafwen. $on wor JDoffer af Amiralitets - Capitd- 

«cn t €Ätl«crona / Chrlstopher Grund , fom blef b5b 
' I7'5f o4| af Margaietha Reiner, b(b 1710, Begge 

•begtafnelndnmbe 6fab8 Amiraiitets.ifprfa. 

^tfe^SJefFrifnxnflen m. w. fe mi« MatrikcU »nbta 
®el pag 3. 2120 iV^ UCKHOFFy Hinric /o 

Ä^iV; Wef Commendeur af ÄOttflL 
@l»(lrl?é^Ordeli 1799 fccn 25 No- 
vember. 

55b b 5r 1744 itn 13 October, 

efter ffirrodrfwab in;Tfit i Stadier o(( 2Befeni?aver 
famt dtibbern^aifningari blef (an 1761 Volontaire 

-tplb 

/ C(anmendeurer. TT ttffiClO 295 ■wnptWW i t9ib Jtenfil. UpIanM Stegi^nineer 0^ ken 14 t>erp{ 

•fétjdttbr December Unbcr^Officerarc befjJdbi?» ®amf 

nia år commcnderad få wåtfninSi fér J)| warönbe 

ComiDeodeur^Capitaineii Gruneis Voiofitaire»Q>inpagnie^ 
1763 *r 30 M^ji CoBstapol tuib Volontaire.&?c|cmC11fCt I 

earWcrona; utibergccl 1764 Fxafpen i (gjo # Artillcxiet 
•c& £uf}^rtt>^rferief r odf Utf famma ^r jbeti 4 Jut» 
iii ^rf(i:?!9?ifiare mib btmålH MtUlpile^ ^eban ()an 
i7«5 warJt oemmeudÄÄd pS ®fljtf«'5Beff jufiiingcn wil^ 
®laf(i& Sruf^ commcndetadet ^n. Srcn 1766 ocft 
17^7 tia fjfilr o* fliötbe firififffge tefpr f& Äronor 
£aflbrn^re. (SifUidilinbe £r bitn i» Pecémber blef 
^an ConsUpelj 1768 jj^rbc J^anr •fr^f fr{)|ffen Pci* 
oiftsstoii, fiSfanf Uiiber^^vrfnati refat p^ Coppvaerdie* 
efejpp na moTtU»xU^ 6ttd(o«b DÄ i&i>ffonbi, oi^ b(ef 

T.769 ben 8 FebFuarit Lieutnnantr 1770 coipmenderaa 

x& i:)Tit6^sSr£3atten Qi^nwM ctnber ©iö^Exercitie* 

Bxpedition, H £scadrefi ifmn Mråti^tttl) jiiU QaxH^ 

$tena 6f»erf*tbe ^an« .XongU Jgrfg^tr^nné HIN. 
RIC iif ^rettgem 1777 cfmmta^ttaid ioé gjort ejenff 
fSfomOdibm LieuteoaAfen^ p<| betf/r fittAl^r j6fmerRert 

ton Siaudeos itfål, 9teb(£)tlOSé:^re0<|Ken^ SJDartit i&m 

fia S)lotoee^.afg^n^@i&tf£».pedUrenv ®ai)|ma^rbert 
17 Dec«. er^tt f)an ).tmtt {tna, Cp^m Natf ralbation 
rblamb @n>ea: Stffe» »TblnrtTn)^ odEli Skber^ ()R>anif{ 

lotrodttctiion blef taS^tt I778r £)ett<t &r B Februari) 

m&n^ btfovlv^t^i l)(m liK Ca^ifatce lofb' gonsl. A* 

imftlfttelet^ Håy rog fOima är éeil({ flfOflt tieutenant 

d» Vaisjf^aii )»ä ^^ott^« Snmf a ibcto0«^Mfan r un< 
•^trb^ toarmbt htigr f^ilUt.l^an b&H \ S^anfta 
-ejto ^^äScfi^nbren bin^lfift. ^ 1781' 9Iibbare 

af ÄÖttflL gråltfia Orden Pöur le Mfrftc MilitaireJ 

fÄmmaSt ben i Navembcr 9tibb«rt afåonslf @wdrb«^ 
Ordiwi, od^ beréfftr Mftjor. iBtn^be beti Är 1788 
. mth atp^hmb upf(minr friSr o^ »ib ffiref altan be Af^ 
fairer fib^galagt ntmåxtt åta «9 waiibom ; f)xoortfttt 
i^Ätt 1793 ben 25 Fchniarii btffrbtiibeå tift fcfwerffe 

mib Anif alitetet ; r797 ben 16 Jasaarji ^D Contre-^ 
Anuål, fantf littUUvnfrel 171^^ ben.4U» No^embex titt z' 205 TI umero "^^. v Commendeuren K*-*- -r TI- ■-^- Comm^dwr of 6mArbérOfikn , ^»armeb i^né^ 9^^ 
ItM Branche upfl^ftabeé t 8iit)i;erfFo)Hfé o<9 Sbeln* 

KttbOre^Class. 1808 b€n 19 Februant Chef f6r Xllt 
bra Amiralitetets Volontaire-SIedemerttet» 

^an b<tr fir dfrtgt baft ftfffitfide Extca firråtU 
nttiQWtf bn>ann€b b<^n nnnu fattfiam;/ dr Direaeut 

mib Arméeiis Pensiona-Cassa , Eebaoiot af JtOltgl, Di» 
rectionen ifwtt Amiralitetets.Jtt(a6m(fnS^ C(( IJf^qoarf 

(erind6fCafl8an, af Pairiotifl^a ^afffFojpet oi(f ®dafra# 

{Kt Pfo Patria; firbfiroitbe fd tt)d( t CommiSrionen $f# 
totf Convöy.ÄretlberttC/ fom bDrf I795 btn 5 Sep- 
tember mblabeftf fi^m i ®i$^AmirMce • 6fhier^8tat# 
ten I Jämt eebamot i eiftuebab» Porpfayr-SBerMfDi* 

rectioB^ 04 iOrbf^rottbC^ i AottflL Convoy . CommU* 

tfariatet; bar bimtfiat Stiftbasame edft »(b ben f{0a i 
9}9rrt6ptng »arit £ebaiiiot i Eag^UffFotfet 

(Stft I:«M> dr 1787 ben 18 November yd SBabltnge 

6dte6gdrb meb ®reftt)innat(7 S^bfen Magjdalena So« 
pbia Wrangei) b^b <788 ben 18 October a^ begraf# 
men i SMigtomta 5tQrf a / S)otter af 6fh;er(len o^Sttb^ 

bCtttn» (Brefpe Johan Reinhold Wrlngel af ®auf!é(| 
^ af grfberrinnanf gru Charlotta Wachtmeliter , 

if^merfle^Lieutenanteiu od^ Stibboren^, Srilerre Axel 
Gttttaf Wachtmeifltets tiU Sl^fenberg o4 SSlnbS Z)ot^ 
ter, meb @ref»innan Sophia Magdalena CarU*;Dotter 

Wachtmeister. H.-do dr 1790 bttl 23 Febniarii mtk 
Gttft0^Sr(fen, £1» Johanna Sch6n£plt» b6b 1798 btn 

Z JuHi pd ®rdr({ab« ®dte«9drb i \XpiWih9 2>0tter af 

framlebnt 6fn>er # Intendenten Schönfeit , 0(9 af Sm 
Catharina Maria Franc, C^fler ttO Stats»Secxeteraren, 
&fmer^9o0#I%iect4mren ocp Commendeuren af Aongt* 
Storbflieme^Orden , Ulrlc Gtittaf Franc, 0^ ibdtttX af 
Sagmannen, Johan Persion Franc, 0(| af StU Elsa 
Christina von Beyer, 3:tio j)d ©rotfningböCm* ©lOtt 
dr 1800 ben S September meb ^Df#Srären , Fredrica 
Christina Ehrenbiil, 2>0tter af framlebne ^residentea 

od^ Stibbar^, uiric EhrenbiU, o(b af bff nu mera 

dfben af{ebna %XUf Johanna Fredrica Lynning« 
0on af jJUCaJofcn^ Johan Hinric Naackhoff , fom b(ef 

b6l> /< . 
eiirer; Tm 
mero bib 1757 ^tt It Augtuti i bef "69 Ufmbf^såti od^af 

grU Margaretha Christina Hederhielm, bbb dflOCIt i 

69:be åttt p& 32berS ®Xrb 1 eébermottlan»^ ibtattt 

«f ftlgmattnen. P^r Hedethjeim , 9^ fff ChnstU 

11» Sophia BiUbttg; fdlitoftni 6fn>er 6tr<n^i< etifff 

Johan Btlihergs..2)0H«rf ttHi Margaretha Hartman. 

^ttu9ifftifninitn^ fe min Matcikek Sirfia 3iiL 

pag- 485* l94o 


I TERSMEDEN, FRBj>RiCi 
b(ef Commendeur (rf JIoIIäI» 
@IWltW*Orden 1800 P* l4 Jun.; 

gitt 4r 1752 ten 9 FfchruÄriir 

Setaii ^ f8 mdl i ftna Sirdfbrari Mt fomnrib 
Atadetnieii i Upfola fSmdrfmat Itg in^t i. tu^ariet 
((mta SB^enffaper ^ Stitterliga 6fnms<^f engage* 
Ttde j^an fts ^^t Miiitairen; f^mareff \^an flenomdetf 
te miittre tjenfletgradernei 4)dB Blef är 1787'Majoc 
I9it ij^eljtiige (Infanterie-SIesementei 1789 ten 15 AuV 
gusti Stittare of 4onsL ®n>4rtM)rden ; terefiter £)f» 
nKrfhfLteuteoant n>it itdmnte Slegementeii ^ 179$ 
ten d Novem2)|fcr i6fmer(ie i Anofeo. sir 1798 ten 

4 Novetnbcr »tfcf ^an f(rartnat fill Vicc-Presidcnt i 

Ä^ngt» itrrfifoCollegio, oij^ ert£B ten 99 t (axaxM 
ntSnitt tippa tegdran SIdtigt offFet" tfcin i&fmerf}e# 
LieutcoaDtj • JBeudOningen tt>it i^|(ftnge^9Iegememer 
ntet Pension. f|r iBoo ten 14 JuAlt i S)7dter ttt«^ 

ndmnt UH Coimnenclear af jtongl, ®lodrtS^rden, 

tnmrigenont i^ani Srttliga B^anche upflpffate6 1 9{tt« 
terffaperé oc^ S(teln6 StibtarefClasa* ^anbarteftifom. 
jbeffritr älifiniga Extra fjrrdftntngar^ •« nrit fttf^f 
ta^arne teftaaK t 9Iiffenä @^4nter« ifmerldggnin* 
flari famf tief dr 1807 n)a(t tiQ Rcvtsox ipit SKif^* N — »98 C^iranendeuteri Nomcro X- 1 I JKfiConU^tiUtt &r å^a>m GeaeiaU Adjutant 1)oS J^ttf 

flRaitt Xmungtn (*)♦ 
®fft Är I80I ben 15 November mtb Orffrnfntiotri 

^rtC Marie SUmialas Josepbine^ Sparre, f6bb &T 1764 

b. 1 8 September, ((^Dtt ^be ftmt mftnt^iftmeb Gew 

neral-Lieutetimnlen^ m» Itr* ^irr S^i()€rre Fabian Wre« 

éty oi^ tnt blrfmU ®fat<#Sni be» Ji>énneå WHayX 
JDtottnina SOPHIA IV^agDaLENA), JDofteraf @ref# 

Wt Louis ^rnst Joseph ^arre Q^^y Marechal de Camp 
(General*Major> CavaHler ho^ Mon^ieuk, ntr ^onuttg 
LUDViC XVIJ. iamt mhbart af St Ludvks Ordeo^ 
fid^ af Adeiaide Tkerete .Uardeutn- de Isr- Bcwnoiar^ 
Tfibb-lMOf bSb »795r 5bottcr af Charle»- Hard6iii» 
de Beaiunois^ Trcsoxier du, Marc a^r^ 0^ Jeanne dft 
Ncrfe, 

9ftl af. Aasetsoren o# JBrt^J^f atrooeir , Jacob Ja^ 
cobssoii Tersmeden tlflSiamnåéi fom bo^ 17&7, SS 
Sr Sfimmali <H^ af gru Ma^^dalcna Elisabeth. Söder* 

b|dni^ (*) ©afnabe upfp^ttfngar Äro> orfafeH ttt benna Biöw 

grapbiee ofllfl jmnbtfl^ ef ^ 
(****) ©rtfwe Lou» Ernst Joaepfi 3paTx»maf®Dn ^Sottj^ 

®on af Pet •-parre, gri&«rr« till Äror»b€r3# J&trre 
titt 9i&ih9 0^ SttHct, Biiti^ZvrniflnTtr fom ar 1674 

blef Ambassadcar tiB GencraLCtaltrtte 0(b febemif» 

ra HD Srni^ife; utH)6ibt» iSrsr btn t Majiaf Ao^ 
ntttr j LUDVIC XIV. tia (Sttfm r men fom (tlbrlg 
etf Änbe? af Ämtunfl CARL XL Jdm tvat giff mel> 
©n fmmnrtn , gru Bbba de la Gardfc , JDotter ^f Ja» 

cob Poi)tus«o» dfe la Oardre^ ®reftt?e tffl gwfS lll^ m^ 

€ioea 8fJfr« Stlb,^ iM| af ©tefwnnimtr $rtt Ebba Bra- 
be. sweb^ bentia jpTn gm dgbe ^an^ trtom twmte 

^iHrcXf &ontn Lar«- Magnus Sparre, fow Bnf hfm 

»erjfe^Licutcnant i ^xatf^ tiepflf odj» btt«^^» ^ttx^ 

Jfommanbe febatt f6rb(ifmft i Sranfrtft 04 befdst fia 
tia Satt^iNlilii ££rant '• Coimn^deurer; 299 Mumcco Itjelv, Mb 1787 «^i ^ Cd 4y# ^oftef «r fr^mlfbiie" 

^fioerile^LieQténanten 0((f dvIt^aretlfL Lorentz Niciaa 
Söderbjeln itff Ctlsel^Sfrg, 1IIC& XMha Maria Ge()et- 
berf , ibfMriAuctUeurciifl, Per CiȌerbfrgs ;&otler^ m<k 
Aktlia Snfverrtröm , t^m tXtX IDdr ^Oftcr af Assess^» 
jea Johan Silfverström , oi^ Aletha Edtnb^rg, 2)0lftf 

irf i^rr Claes Edcnber^ fiff Jrippringcbera^ JrieKinAe 
fSfUejSc^rifninaeii/ fft ntn MaUikeU Zrcble a>4» 

paj. J42« _ 


(^J ^rr Cbet Edenberg , f^b ^98 UH 98 Beccmbar 

mitn t Upfato ^ å^be mtMTeit flrmfjenbefir t^mirAf 
^ Slorbe ^»otflfa Aronait itnfenUaa f&rfirdtfiiiiu 
flor ; bwA^t- 2)rottiiing CHRISTINA Hff ie(£n))|| 
i4ife€« 1654 bfft fio Majt ufb^ja ^m>m ^ b^n» 4^ 
ferfDmmattbt t arbc(i|f €Mnl>« iinxtt Mef Intioduo^ 

rad unber Nk> fil7 (fi( v«ii Stjeffimiaiia Matriket pag. 

511) ^ fbref ffi trff JUpDltnatbers, JTjffQnBe #l| 

SBnitlftp: bfib i Upfola 1677 <^n I8 December in( bCf 

SmfBof n i X^etnrvrlan, Xtmxtfi h^x baM ®raf al 
en pelare be^ iEBaMn blef upfott. ®if» ftDertne sätt 

fer: 1:100 l6s6 mcb XSertrud Hertnua 2>0t|er SulcLeii 
:do.x65d tneb IVofeaaorens «Otb UpfAla Academit« 
Mag. Svenoois Jonie Westro-Oothi @tiht , Anna Erici- 

3>otf er Scbroderus , foiti bog buntlié { nien tneb fin 
fSr^a 9rtt 48be ban t«>enne SD^ir^r 4)|b <n (S^ni «f 

btDtlfa SDoffern Cathaiina iUf fllft meb Aise3«orcn t 
e«^a J&0f^8?4«f Eric Oyldcnbring «ff K<rinfi#ber|, 

o(b bcriflcnom ®tttni#2»ober för .Gyldcnbrfngffa fflt^ 
tenj o4 ©ottern AtethÄ Edonbcig, jinom ftW sifte 

meb AsMäsoreti J<diaii Siirventröm , ®kin¥9Ro>€r ffr 
SilfvetftrSn^a åtttmfimien MatKEdeobergipar Jton^ 
Legftäons-Secrtterare, eib^tttfiitf ntcb bmoni fafom ®Otl» / fco Göimöettdeuret:* " . 


\ r 2078 TOLLy Eric Lun^ic Wef 

Commendéur af Ä0nöL®W4tt)é« 
Orden ät 1800 ^tt l4 Junii, 

gSbb it 1737 ben ö OctoBcr, . 

efter Jbfabe Studier blef ^n 175Ö Volöntairc tu!^ 

3?orra ®ffiiiÖf(i Cavallcric.aieftemetttcf; 175? btn & 

Maji Second-Acljutant, éc^ 175S bcn 25 Aprfl Cbmet^ 

Uti btt^tlfeti tieiifi b^n btmif!abé b^Ia ^ommerffa friir 
get; blef berftnber bleaserad oc^ fSngen^ men ratisin^* 
nerad 1 760 toib SierltnS intaganbc; bUHir efter ban 
fSfom €iief Wlterf6rbe ®i»enf?a grftRd^rm genom ^or 
len bfmer £)att}is tiU ®trdlfunb. 1761 ttn 10 No« 

vembér tefc^rbrab HR Lieutemmt; 1)70 ben 22 Majr 

Staba-Wpttmdftöre; r77rbin 13 Scptcmbw lemtrfffr 
n e fi3r6ber Naturaiiferad ttfanb &tota Kite6 Sttbberff o]^ 
01^ Sbefr 0(1^ famma bag (^ugnab meb. Majors guu# 

ntÄ^ I ArmécD. 1774 ben «o December fW bon Äpttr 

ni4(tarer3nb€Ining »ib Hfiniotnbe Slegratenter od^ uIé^ 
nåmn^té^ 1779 ben »4 Janaarn «£ff Rfttare ai^onglr 

&)»itiésOtåcn. 1784 ben 6 December £)fme^^e^Lieu» 
tenant t Arméen , öiff tt^iU btti päffitjoiibe bagen Up# 

p^ nnberb^nig bea4rdn SS^bigt ofjllebr meb ttHflän^ 

att fSfom 6fmerflFe. ^ Lieuteoant ^mar i Arméen^ 

S3(ef ^ntelfgen bfnxrik oi^ Geacral. Adjutant, famt 

18OO ben 14 Junn CommendeuT af StmgU @ttHlrb6# 

Orden, btt>Ai^^ t^^ upfUfttaité i 8}rbb6rf?at»et« o(^ 
SbelnS STfbbare^asv; men afgiif meb b6ben farnm^ 
åt ben 7 August» pi giprngc Änng^gårb * ©fSner 
0(^ fj[utabe fje(f fjfom Pgift fin atibberlig^ Branche. Clo 5 Änber^fatWlTarene f ©fodfJoRnr Jacob Johansw 

son Cioi^^mtr metr ^n Ihrg. Björnklou, j^err 
^fT.^i^äbe?! r MäfTs Wfimkltm» m SBanffotr, etmer 
bof/ Si^tinge r Shrunbp ed^ Jhmg^Mmtt SDotter, nu¥ * > Ck)mnrendeuxer. 3oi -TR^ omcro JBröfcer tiff tn af SiiUti Stirrat , ^e«t Gencrål-Gou» 

Vcrneurcn, Generalen, SJiBbOJCH OJj Coaimendcureit 

af ÄoögL aKai:« Orden m. m. gri()crre Johan Chrl- 
»tophcT ToU, 0&.®on af framicbne öfwcrp^^Licute- 

nantcn oä) dliblann, Reinhold Gustaf Toll, b6b LfRt 

62 r^fnaM^Sr.i 75 1, 0^ af grijcrriwnani grn ÉUa Sophia 
Gyllcnstjerira, t6b i 69 IcfitöM#5r<t|3)o«er of EatiW^ 
Mfbrnflftif Sribcrre Axel Erk Gyllcnstieriia tlU gr6«#. 
öfcr, SJittr^flSrt'. 0* SBafa, Aicb btf fJrjFa ^n, Ca-, 

tbaiina Elisabeth de Charliere. ^ 

5&ttc^S3ciMnin8Ctt, fe min Matrikels g6r(!a Jxfl -f p * illSXAGERHETM, Carl ERid 
I blef Commendeur <lf ÄOttgL 

Sftcrbftietne^Orden 4i: X800 bca 

l4Juniu 

85b* Sr 174^ ben 28 J«1m* 

(gfftr f8 »dl prhrat fottl .Acadcmi^ Inforihatioii , 

fSrorbnobe^ ba» Är 1760 fttt ffirePS e» ^drÄbé^gofl^ 
be^fpgta / oc^ Mef 1761 ©frifnwire »ib gnnb^K^ontol- . 

ict i Upfala J. Är ^764 bm 15 Februarii Extra-Ordi- 

»aiie Äammarflfrtfipore 1 Ämftmar/CoUegfo, famt ben 
15 jftfiföriaiibe April i Äammor^Rfcvisionen, nu mera 
ÄammarjraMttett ; Mef ben *8 Septembei famma år 

Interims, 0(^ btn 28 December OjÄinarie-ÄÄttHnarfftif^ 

^ öwre i fiflndnittbe Coilegio, sir 17^5 ben 5 Martil 
RevHor I 3tfffen« ©tänberÄ j&anbeK^ o* Manufac- 

.tttr.Deputation; faMma 4r t aitffen^ ®tdnber« SSr/ 
•rbningg41(ffoft af Äammflr^Oeconomie. o(9 Commöf 
ce.Deput^tfoo. s|r 1765, len ;j Celeber af ÄonaU 

CommcrccCollesium fSrorbttöb, ött Intcrims fJrej^S 
Contr©lIcTirs.fpf la» bib Manufactiir- 0^ Öiscont-Fon. 
dcrne, & ^»öiK«n ^ö» ^^'^ '* ^^^<^^ fftjanbe Novem* 

bei eY|)6a ^Mtfinoat , meb Jtamererare ^toAf i7 Jtengfv \ - » 302 Commendeurer. NuipefD m I ■» / CommerceColIegio. Unbftlf &T 1770 bett t Februaxii 

JUmfrer(ire:?$unmadf ttrfb 6er£rbe Coliégii ^irffa Jta^ 
merftare^Contcir, od^ Mcf 5v 1771 Revisor i Btiffen6 

<Sti!nber< .^anbél^^ 0^ Manufactur. Deputation. 177S 
ken 12 Augusti frcforbrabeé \)an titt Assessor i Com- 
tnerce-Collegioj 1774 bett 14 Fcbruani f6rorbMb att 

<f»crfc gifferi^Sérfattnfnsarne, tib att utiirScta ett 
ntftt gtffcri^Rcglemcnte, o(( blef berefter 1777 bett 
93 Janaarii Eebamot t JBerebntngen tlQ iCuff^r^rfattf 
niit^drtie» granffninfi od^ ett ttp Sanbt:!!tufl « Taxas 
f&rfattanbe. J^ivafpä ^^Ösflfaltg ^att$ SD7aj:t Stonurtg 
GUSTAF in. iåatt^ ben 8 Junii famwa Är i dt&btt 
UDb^ja bon»m i a^erist ^t&nb, ^ber od^ »drbigtet, 
(fe Matrikchi^ ^örfla Del. pag. 4^2) meb SBaj^^n : 
en mtbf i ti; r(tifa>en 9thlb , tward &&gta jdfc 
jtr Af ^[fooeti 0db toenftra tSöt* 3 6a>qr6et» 
^ft<t åv vpttfl ett Cngerc|tDt(l, 6eo till &&ger 
gr&n 0C& öen tid coenfTer af filftDcr. .<Df«x)erfl t 
dr&l6en ttnbrac en fetnubbig Stferna^ mi6t j tu 
Kttfwen meö <3Hlbto , ^toiieen m&plav förgör mtb 
btoavbtta 5A(te^ Oftvanpå Bthlbtn it en 3ppen 
Cotoer&rerm, uppi bwitttn flSt uprefl en watan^ 
de (Crana af natnrlitf f Arg , mtb utflagna Q7tngaiv 
«p4n6an6e fig fil( (»oger eme[(an ttoenne fmi groa 
na itagerqtDjflar. ^/eltnFranfen Ar tDviben of fitf» 
mit oc(» tobt ^itlmtn cmgffaies på btöatbeta ^0, 
ban af fem neb^Anganfte Strn^f febrar, fliftetDie bwii 
ta o<b tbba. ^ttan ^an år 1792 btn 28 Februani 
ftrifn^it ieforbrab titt Commerce^Stib, Fottabeé b^fi 
fttninm &r btn 22 Augusti trtt febdinot i 2Hittt6 és 
renberj diamanna IBerebnins; 1794 ben 27 Martii 

Vice-Pfésidcnt i Stottgl. Stats-Contoirct, \)1»llf tt &n^ 

ff^tt bon I i <tnlebning of unberbSni^ btgdran, ben 3 
December 1795 neblobe* Samma åt ben 24 No* 
vember utnÄmnbea 1}m tia Siibbare af JtongU 

9?orbftietriesOrdch. Älef 179Ö -ben i November Chef 
f6r Stats-Contöiret ; 1799 Uti 16 November President j 
I800 ben 14 Junii Commendeur åf StOtliU JWorbfljera 
nttOråm^ bå &an tOS titt walfptåtl Censtantla Ai 

-La. GomfTOndéurer. 

.1 3o3 f JNuiD cro j 


I Labore; (loarmeb %w\i ^UVm ^ttt ttp^fjbeé i mu 
rerffape» od^ %\>t\iM Sfibbdre^Claas. Utttifmnbet 
bereffer 1805 ben i Martii (tff President f AoriBl« 

Stats- Contoirct» 

Utom bef e iSvx%mA^xxfAM\nw %(iiX ^an (ejlribf 
Stftiaige migtisa afiromfil, (^t?^arm<b ^an <{ttnu fort# 
farcr ; bar »arit Banco . gtiCmiatig ifr«n *r 179» 
mr 1800, bft ombpte ffebbe; dr £ebamot af JtonsI« 
Stats-jBcrcbtitnflen, lifafom ffrtit i bett Jr 179^ fiS^ 
ffirorbnabe ti^ 1794 U))l5fle Suu-tttrebitinécni af 
Jtonpl. SSetettfFap^^Academien, <if C^dOffaper Pio 

Pa^titi^j Revisor i Dtreetionon ^fjver JCroDbatfe^aifUl^ 

oilft em^^Sä^erf: t^r Walebeii n^arir Revisor rOT »fi 
tDerfeenbe o(tr jranif trtng af Discont-SBerfeM f6malfr 
njnf Dit» rdfenifaper f6r fTereSr; bin)i^ar 9tif »bågar*/ 
ne ifrjn 2r 1778 tiQ oé nieb i8oa, ot( p)ib 179^ 
f(imt 1800 firenS äjif^bagar tbarit SccTctcrarc tiH 8tiN 
fen« ®fdnbrré ^emlfgcr Utifo»/ famr afftfS berrafltt 
I be mdfl brpbfamma odGi (»emliga fl6roii)äIem 1805 
\in S9 Marti» fSrorbnab <x\t jemte fltere JJerror oi9 
a)?dtir granffa 01& utrcba MrOiga af Sltffcfr» ®f^* 
ber mtb 1800 är» 9{if6bag f^eflaane S^rfafhiittsar ; 
1805 Arpno^SttDrnddifg mib SHImanna S3raitbf6rf<{fr 
ring«^Dirertion; 1 806 \>vc% 19 Martii Jfebawof i n^^a 

C^^Snbiffa Compagniets Dijrettfon, |>(^ ben 4:be f 

f<i»ma mfinob f6ror bnab dd granifnfitg af Quat-^r^ 
betel mib 9?orrf}r$nT i 6ro(f^oIm; famma {^r ben i« 
Airgtisti malb HO Dfrecteur tvib- ®$bertelje Qonalr^ 
Shzfmerf^rbpggnabf cdE^ ben 30 t fannna 'mSnab Re* 

visor tti> njja Cft^S^biffa Compagnfct. ^ 
©ift fir ^771 ben \S Aprfl meb gm: Annf Cliristr- 

na Gerdc*, 3)otfer of gnnbfm^Wren \ Ilptanb^ Olof 

Gerde^, 0(^ af Anna Sophia Hanstén, éfwer-lnspec- 

torans n?ib ^^tilTmerTet pS ^Qtttanbf Hanens dofter 

(af SDanjT abel.) 
®ofl af Gravcuren njiöÄongT^SmenjFa SBetenffap^r 

Acadcmxcn, od^ bef Sfirffe Eleve, Carl Bcrgqvist^; 

fonr afgidf nteb bfiben 1 ©totfMnr 5r 1781 berrj 

JDa^fBibex , {iXOX df Cexlru4. SliiÉ^lbetb EkecolH » b6^ 

J7«a y Ä^^Ö^"" Gommendeuren I Numero y • 2124 1754 1 AmbdSmanmni > Sfotf^In tnc Ekuotfa* 

5D0frtr, meb 'Elisabeth Berghult. 

^ l&ffefSéffrifninsen, fe min Mabikds ^r(l« &!, 
P«8. 483. 

ZIBET, Cbrjstophér BoGi" 
sLAUs; Mef Comraendeur af 

Äon^t S«ott)jliet»e » Orden ar 

i8D0 ^etl I4 JunU. 

^t\A Sr 1740 ^iXi S5 December. 

Acadcmi^n I ftjnb^ f*rmi!rftt)af (Jg grunielts jnpst I 
ftrfifadjwefenffaverr engagerade ()an ftg uti Snrifeei 

Civfl-Expeditionen df ÄOIlgL Cantziict, 5er öatt/ t m^ 

feenb^ ftB SbaaaCafl* flfif p$ jKdHigOef Sr 17611 6efpr# 

^toobté jtxU Ordinarie Cantzlist. 1762 foRabe i&Ogfl» 

faHfl J5an« SKajrf Äonung GUSTAF III. ^Ditom aft 

iPartr itf J^anbf Sec^eterare ^ tllCb £>of»Secreterare guQ^' 

niÄflfi 0(6 tuanabea bercftcr 1766 mtb Äottungen* 
W»rta SBref #5 ÄonflL äecrcterare ^ ttttfmi ^ beber S^ 
icarblgbef. fir 1773 f6rorbnabe8 bön tia UnbenrDU 
rccteur n?fb ÄonflL Spectacict, $d^ erb^fl 1774 ben 

31 Januari! Competence o(b tour meb 55rfle Äxpedi^ 
tions-Secretorare i Sfats-Expeditionernc af Äottungettt 

Canfzii. jgr 1777 ben 6 Junii tMM b6|fi6em(frfe 
Äottung upbfiia bonom i STbertgt ©fSrtb, beber o(^ 
.wdtbifl^ct, meb förWaranbC; att fSbanf jfertj I ftnfe# 
tnbt ixll bt beöraode tDederm^Ieti af winvt tnf!g« 
ler , tDibflrÄcfte Uunjlapet?, famt ceftefiga ocf^rAtfj 
flaffens fitbÅUanOe , fom ban aUftö iifi 6e f^s 
»onungen S|elf, o* xötö Jbef öof anforfroööe 
frgror 0((> Kmberen Sbagafagtj DdJ 'j!df fiff SBftpen : 
f^ntoft StSfö, btDoruti f)?nc8 en i loppee firSn 
wenflei? «H bjgec (1316 , o* maniert liCIbaPa fe* 
ei^e SiWf «f natMrlifl f4rg, Jfwet meöi»» mdtte ' I Commendeurer. 3a$ Nutfxero im& eti bli Barre j (ipatiiri Unbvat /tn fetituö&t^ 
gyirene ^titvna, Utut btn ^ppna <rorftett>jelnieii 
^pfiigtv un twå ittbitbtlat en Hfa pä(& o4> mittt 
SibeC. éfelmEranl^n Ai: cDrtöett.af gulb o<^ rSöt^ 
o<6 Aifwtvtttf fom cnöafl CftcTer dfcoerfla beten f 
åt af gulö oc(^ thbt 
@amma är 6(ef ^an SttsttinQ^^^&b t ^ommern^ 

Oll^ är 17S2 btn 25 November Archivarius wib AottSf* 

SKaj:té Orden; 1789 ben 28 April Kibbare af SonsU 
SRorbflierne^Orden; är 1792 ben 15 Maji itbamot af 
Slihti ^Crenberé Mmånna SSerebmn^, 0^ ben 2:br(t 

berpä f5(jattbe Junii Stats-Sccreterare mib StonQt. UtP 

rifcé^^ExpeditioD » f)n>ilUt QmUtt han bocf, i nnteb^ 
nins af bef unberbänigo begäran, bet ]E)äf6rjanbe aret 
neb(abe; men febermera (iff f6(jeaf j^an^9Raj:r«, mär 
nuStegeranbe Stonunsi dUbisa toilia är 1799 btn 7 
October åttxtasxt. €ir 1800 ben 14 Jonii biff f^an 
Coinmcndeur of Sforbfliemc^Ordcn , b*varmcb banöJf* 
btiiga Branche upflpfto^eÅ i 9Iibberffa|)eté 0^ tSbtlnt 
Siibbare^Class. S5r 1801 ben 28 Maji tåiM ^ani Wiaiitp 
i anfeenbe tia ^and grunbellga inftgter od^ bepr&f# 
tt>abe jficftifl^c(, bcforbra bonom tia j^of^Cant^ier; 
^toarpi b(^n 1805 ben 3 Jun^^ i s)?äber up()6jb(S i 
8ri(;crre^etänb 0^ luärbig^cK^) famf älbfla @on, ©on 
efter @on, meb SSayen: iSn ntbit fpetfab 9thlb, 
(>tDtreen, f&rmeöelf} tn, frän be9 txotntu ntbva f^ivu 
till mitfeln af Sfra tanttn, fammanl&pani^ ocfr tn# 
JU boib fpete , &t i ttenne ^ält fSrbelaö. ibtt b^ 
gra JS&Utt är tbbt, t>tt>arutt f6rei?ommer gamld 
2(»eltga ^VilbemåtUt. JDeC tnerrerfla ^älfet, fom 
ntqhvte af fielfcDa fpetfen, är af ftlfiooer o(b fore# 
ler eit bl&ti fritt päenöe Kbr§ meb f (ufna oc^ als 
got utbSjöa uböar* H>et votnfiva &fra $&lttt åt 
ftoarti 0^^ f^refofiimer derutt ttoenne femhgäenbe 
0^ Bande^toie flållbt €»torm|legar af 911(6/ ofroan v . /* (*) 3 ^emia wärbrgjet är introduction ännu ei tastn^ 3o6 Comniendearer. Numera l732 


ecfr tuban btUbfaqaht af Ctofiiite gylFcoe tttitfatt. 
^ 9^&tden dr bttAcR tmb en gvrfene ^tt(>evven3 ZLrona 
famt tcDf tme ippna (C#r Aet(>f etmoi? f tnol (wtftaif nan 
cDAodaf o<0 (>a>air fbv (I? *mö en frf fit Ktona pvyb^ 
ht, på ben t^Sgra beftnned fhvta TfbtliQd ^jetnu 
prydnaden } men på ben toenflra ^ftltntn (iåv en 
fvatnlt tDAotf UMto* af natuvlig fdtrg. éjelmtdc^ 
ree dt wivtabt af tobt oc& (Ufn>er , gii(ö oc(f fiDare^ 
ftrManfte (!d Mött ffll en ivtbitbtl af.^blbtns 
h^jbf hib^wtring bt$ fibov; ocfi» iM (^5ger un6er# 
(l&öes 8(S[5en af etc tiptefl ttlt wenfUv toånbt 
SLejön af natut^ts fåvgf fom nie6 bMfbttttnt ta>i# 
lar pd en foeO^Ii^ttsf^S af tttormor» 

J^an^^ar för öfrigt beffribt ätftiaifie^Extra f6rr<l^r 
ntosor : blef n>it SmM. ®mt\Sta Acadeiiiien« inrita 
tanbe faOab till fht af be aberfon Academiens £ebar 
möter; b^t bitoi^at i778> x78^f 1789 r 1793 oiff 
i8oa jtren^ 9Itf<ba8ai', o4 tia föIie of ^ané 9)taj:M 
^6sa görorbnanbe ^ Jemte flere J^ermt ot^ Wtån un^ 
ber Aonangend ttfrtfeS refor Sren i8oj oi( 18041. 
toatit Sebamoe of ben SbngU Steseringen* (Sfr ee^bar 
ntot i 9omnterff a JOerebnfnsen r famt Crbföranbe t 
ben Commtttée, fom famé 1802 ^iff mtberföfanbe af 
beraö förlaflerr fom hUftoit libanbe af 3;rtpo(itan{fe 
Jtapare m. m f od^ Uef 1805 beit 24 April £ebamot 

af fBitttrfytt^f Hislorise» od^ AnUqvitetff-Academien. 

®on af ThtoU Doctorn , Vrofiett 0^ Jtprfobecbett 

i Qmtbihge S^VOhiS, i ®faner Aiexaoder Ziebetb^ 
fébb 1703 btn 4 Augusti, b6b X780, 04 af Jru He- 
lena ChrMtina Nollcroth , fSbb I720r b6b 1788 r beg* 

ae beflrafne j 0»Fbinae Sodfen^Äprfa* 

9t IDlbare Matrikelns u^a >DeI pag. 494. ADLERBETih GtrpMUirn 
JöRANf blef Commendeur af 

.ÄotiöU Commendeurer. liimeio 30? Xmäl' fSortftiertte * Orden fir 

l8bi t>tn 28 Maji. 

f6bb åt 1751 ben 2T Maji I 26nf6plnfl. 

Sfrifwcr ffg tio 8?amfi6l)oIm. @eban ^an wlb 
StonsU Acadcmjcn | Upfala f6rffaffat ftg firunbe* 
lig Inftgt t btfarjebattba fyrSf o(^ n7€fent7a4}er, 

blef b^n £r 1771 Extra - Ordinarie Cantzlist tt>it> 
Art gö f Expeditionen öf ÄonutlÖCtl* Cantzli; 1775 

Copist, od^ iamma ax CantzUst; ^toatitmtt t^it 

OCt bUf £€bamOt famt Secreterare i Jtongt» Muncali* 

fta Acadcmien, bwilfctt fpglfl b^" i Pc^a ^r beflrib* 
be* 1774 beforbrabe6 1)an tiU Protocolis-Secieteraré; 

1778 ben. 25 Fcbruaiu tiU 8iif6/Antiqvarius,'i«bföm^ 

ma &T j^anb^Secreterare bo6 J^n6 Éiaiit StonunQttt* 
SdUf år 1783 på befallnindf jejnfe anbra iiffebbe 4^er^ 
rar oc^ Wtån, ^ögflfalij Aonungen fecjagfig på bt§ 
refa tiO Staden, unber (fn)Uf€n b<2n bitidbbe fä tcåt 
tmb Ministciiella fBrtftoåxVitiitn , fDm förebragningen 
af ArtoJ^ ^(9 Aammor^årenber. 1784 hen 22 Novem- 
i>er »Ibbare af Äongf. Sforbfljtrne^Ordcn; 1786 gn 
af be JTberron i ^Wtnfta Academlen, ^mf fiUita ee# 

bamot 00 fort berefter Secretenre i itongl* SSBltter* 

beM# Histori^c- oiQ Anltqvitets - Academien; 1787 ben 
20 Januari! tOtxhliB Cantzli«S{Ab / Ctb 1788 £ebamot 

af gBetenffap«#Acadcintcn. SBarbe* fir 1790 f6r f6r# 

fta Qvartalet tlU Praescj i ftflndmnbe Academic, oHf 

bSD »ib PnesWii nebldgflanbe ef Zal: <»m en PAi- 
losophift wavfamf^t wib Vtatuxtns betragcandr. 
6rb6(f 1793 ben 7 December pA begdran afff€b ifrfin 

Secreterare-fpflan tolb 8Bifter^t$# Histoii». ^ And- 

2viteU Acadetmen i tUnåmnbti 1801 ben i}8 Majt dff 
btninendeur af J{onsI.9?orb1Ijern ef Orden; tasonbetiS 
maIf)>rXf:Candide & Moderate; b^armeb banf( wt upt 
fTpftabe« i StibberflapeM oc( 9rbe(n6 StibbarefClass.oi^ 
lilef famma åt 2ebamof af bet bå inriUtabe Cantzierf 
«iaet. 
^n åt S^rfatfftre tiff en på Srpcfet utilftom 

^ p 9 9aim ■ A 5o8 Gommendeuren ■ 
,1 Numeso '. ^amlim of Poetijla ^rUtm i nuenne JBanb r famt 
tia e» fcfnKrf^tfning y2 ®tt)cttff Hcxameirc af arta 

Vtrgilii arbeten od& Horatii Ara Poetica; f^ mtbflt0 

re SttftanWlnflor riflöt Äongl. fflJltter|>eré^Acadc«ien« 
£tanblittsar> od^ fS to&i i nAmtibt Acadetni^, fom i 
åonsU mittnftapi^Acidtmltn f^&mt ifffiatga amin# 
ne(fe^2:a( ^fwer aflibnc 2ebam6<er^ fom tib effer an# 
nan brifmit tiä Zr\)dtt beforbrn^e* äan fyit ifwen 

> upgifmit eff betpbligt QtiM af be* ®f^bc^ptnnmgar, 
fom bel£ enligt StonsU JBeflut., beI5 p& anmoban af 

. Publiquc SBerf od^ enj?ilte ^Jerfonerr bllfwit gravera» 
de , famt efter ^fiflflfalia Äonung GUSTAF lll;s U0 
faBning författat ^atiå ^laiit^ Histoue Métaliique, 
eller en Suite af HistorijTe S3e|!rifjtfnaar Äfnwr be 
Mnbelfer, fom tinber ^aM SRaiM Siegering gtfmtt 
an(ebning tia &Ubt ^ ptnnlti^at j b^^rjeVnfe |)an 
&x I §01 f5r anbra flänflen »ar Pracses t SBeten^ 

ff apS^Acadamiea 3 o4 nebtabe Prsesidium ben 29 Julit 

meb et Zal : (Pm vppiQbttene wevHn på RonjletSB 
c(0 tOef enffapere fttganbeocfy fall. Sir 1797 ^abeban 
blifmit malb af SRtbberfFapet 0^ ^Ibtlni aftrdbanbe 

BancQ-Revisorer oi^ 9iibbart)U£«Directionen, att fäfom 

en bfanb* gulTmdgtifle f6r SErebie Classcn förrätta ben 
it^ilmffunbanbe Revisionen meb' itmåltt S3?erf ^r 
1806^ men fojn irfe fom att ega rum, i anfeenbe tiB 
btn t Martii m^nab fSrfindmnbe &v emellanfomne 
SiiUbciatni mtb f)toarB (lut ban 5terf6rfamma Ciass 

malbeé att fbnåtta Revisionen tt)tb Baiico* 0(^ SilHf 

Sdlbé^SBerfen om b^jlen isoi ; 4nen fante ej upfytta 
bttta firtrotnbt, bä f;an emeblertib af Jtonungen biff 
utndmnb tiU Commendeur o($ flpttabea t anbra Clas* 
sen : b^avpå ffati mib Revisionens fTut x8oi fbt fammct 
Srnbra Class uti&QS tfff Revisor i be ofmanfogbe 2Berfeii 
Sr 1805, b& b^n bet «»)braflnÄ förtrocnbet iipfpUbt^ 
J?ar bcf utom bimipat i778# i7S6o^ 1789 iren«9iif«# 
bdgar^ 0$ n^ar n?tb ben f^rflndmnbe £fbamot of 
IRfbbareI;u«rUffPoffcf. 

©fft i (SfOrfbofm åj 17st btn 22 April meb Kari^ 
Riddexborj^, f$bb 1700 bet) d6 October» S)oifer af 

* tftOtZf y 4 Coiiimendeurér. 3o9 Numero i 1736 6fmerft<$Lieiitet}anteD å\^ 9tibb(irén'af®ifodrt«#Orc!en, 

Carl Adolph Riddcrbdrg, oil^ af Calhanna Printsensköid. 
©on^On (tf Vicc-Prcsidentcn i StonsU ®itf)a ^ofs 

9i&tt otd SRib&aren af 9?orbfijcrnc^Ordcn , Gudmund 

Adlerbeth, odb af Hedvig Margaretha Jtcobs»>Döt(er von 

BcloAr , famt @l>n af JOOf*3i4rt6 $ Asseasoren , Jgcob 

^Fiedric Adlirbeth titt dtam^tbt^Olm , f5bb 1 7^9 bm 

17 Maji, b6b 1778 beti I Julii, oäf of gru An- 

na Marta Sptlding, b6b^år I802 i December mänab» 

• ©pff er tiU Eagmannen, Gustaf Spaldcncrcuta, oä) 2)ot# 

ter af »nifjiiPatroncn , Georg Spalding fiO ©UfUftt af 
&Ottft abeJifl bérb, Ol( af gru Sophia Christopbcrs- 

son , SsanbtUmanntta i ©ö^eb^rg Christophcr CfcH- 

»tophcrssona S^ot^er/ llteb Johanna Schröder, ^oVtbeWt 
tnonneng i berJrbe ®ta b# Eric FrantzonSchröders2)rt^ 
ter , mtb Sophia Jörans X^OtttU 

étttn åt ifrån ©wålanb ,^ o* Wricber ftg tfrSn 
iånmannm Per Bect af en gammal JBonbefldgt, f6r^ 
mabUgeh tfrSn S?emmMtt S5eef^ i 2»o ^rab j f)wilUn» 

Sotl^fon^^onf ffirenimnbe Vice-Preifdentcn Gudmund 
nptOS tiUita mtb bef Srober , Capitaiuen Samuel^^am^ 

»et Adkrbcth, b& bt 1720 ben 31 Martii 2br«be?^ 

I 

HALLEN BORG, Carl 
Arvid; blef Commendeur af 

MonäL !»cri)fl:jtrne * Orden 4r 
1801 ben 28 MajL 

. gfibb 8r 1737 >en 15 Noireipber. 

Unbtr fä WÄE Privat In(olnatk>n , fom flat Ofd 
ibfabe Studier w!b Jtongf. Academieit i £unti, f$rf?af« 

f«be fym flö drunbeltg hitiffap } t)»flri«t>«nba MrM 
éttinenj men i.fpitnert>ft i be belör, f»» tiffitita 8as» 
farenfKten. Engagwade fig febermew it i7S7 i ÄottjT, 
©at^ Äof»8t4«, ^»»aTeJi (»«n npftiabeé bet* inom 
SOetiet, belé wib £)«niare»f6rr^(tnin3orr tiH Sr 1781 

|JP3. ^«» \ 3io Comm(?n(ieurén Numcio / btn 14- September, b& ttttt 6eforbnite< da Auditeur^ 

»ib bin beten af JtongU ArtillcricSiegemenfet, fom 
»ar f6r|ftgf i ©fdtie. Ät 1771 ben 5 Ju»" hltf ^n 
Assessor { AongL £bo ^of^^Sidtn 1778 ben 15 Janu« 

arii ^offRdteé^atib/ i)4l 1788 b« as Majt VicePreai. 
aent berffdbeé^. Sr^U 179^ btn i November toåt nU 

Slefieranbe SRäbtgfle Stomnsé taUtl^t, att mara £e#" 
bamof af ^(sffa iDomf}oIen# meb Wattn fittått» 
ning bön fortfor Htt ben 20 JunU igoo, Unber ben# ' 

na tib Mef b^n ^797 ien i November Wibbare ttf 
^onaL 8?orbflierne*Orden ; 1799 ben ^6 Novemfier 

Prestdent i 3tmgU SSbo S^f^9iått, o4 i8q! ben 2S 
Migl utnJmnb tiU Commendcar af AongL 9?orbf}jer# 
neK)rden , btt^atttteb f^ani Stbellga Branchp upflpttabtt 
i 8{tbberf!apet« o4 älbeln» »tibbare^Ciass; f^ati f$rbe 
tid n>a(fpräf : ' Sonnintf oc& Kitt görutan ofmani 
itimnbe SmbetS^gfiromal / b<ibe f^an mib Stif^bagdrne 
ifrjn o(( meb 17^1 tia aå> meb i772# marir betta^ 
ganbe i 8tiffen« 6tdnber« (fmerldggningar/ ocb ber^ 
unber fSfom Sebamot bitrdbf fetffilte Deputacioner» 
SReb erbaden Permission ref}e ^m iSosHaSruerigt; 
men aforif meb bSben . ben 22 November ^ dlvbS 
Sdfe^garb i ®räne, ^toaxmtb be^ 9Itbbertiga ttt 
titfIoifnab€« 

QUft it 1776 ten 16 Jaautrii meb Margaretba He^ 
lena Fredenskdld, btb 1796 ben 31 Martii ttfan Sitbfb 

arfminfar, dofter af framlebne S^of - diåtti $ 9låbtt 

0(b Rtbbaren af 97orb(}jeme#Orden, Nils Fredensköld 

fia Stanfai , fom il ef bib i Sinlanb i fin 6s Iefhab«s 
åt i Martii mftnab 1793, OQ af btf firra gru^ Ca- 

tbarina Margaretha Cedermark, b6b i fitt 42 (efnab6s 

6rti77S btn 23 April, S^oftSHåtté^Ståbttt^ i Siboipofs 

m&ttf Niis Magnus Cedermarks ^otter^ meb Margita 
tetha Wendala Hlk^ns IDoffer Stridsberg. 

€on af framlebne Sagmannen i Sfanffa o4 iBIe# 
KngfFa Bagfagan , fom toib dfi!eb<raganbet trb6a Sanb^s 
b6fbingefnamn# beber 0^ wdrbigber, Carl Svensson 

Hallenborgrmeb ffruEva Charlotta Palmcreutz, SÉots 
ter of ihrig« # Siobtt Peter fesuon Palmcivtttt tlO 

«ier# Commendeurer.- 3ir Numexo JBjerns^olm oc^ ^twtoatb, WitUn hltf b8b i fitt 
7o:be &t, 1738 *cn 28 Julii o($ bearafwen I SB/crfjfr 
ÄprfiJ, odÉi (tf gru Christint BaJk, Cfrdrfc, b6b 1734 

t '54*be äre^r Banco-ComiDtsMjiens, Lars fialks 2)0tterf 
me b Sm ChrMna Kanterberg. 

idlfen |. font Htltbtt fTg tfrStt Sta Wendela Ham- 
marsköids ianbtbOs^OSbt $ Per Simonsson, fom Bob^ 

be pa aaa &imM (S&tb i mUtrbuM ®o(fen o(& 
^OhtUire £dnr Od^ be$ ^Ufiru Ingela Svens X)orfer# 

Spfler HD ben unber N:o* 1321 STblabe S^rabib^f^ 
binstn Helieastjerna, Mef ablab Sr 17^0 ben 6 Maji 
meb ^err Praideo^ens Sar^faberr ^tabtb^fbindtn i 

&tånt0 Sven Peisson Hallenborg, fom mar ^if( meb 
Marta Pontin, jDoffet af fdiUtoptn i Sinf jpjttg, Mag. 
nas Pontin, bJb i fttt (8 St i £tnf6ping 0^ i Z)om# 

fprf an htixaftotn^ bwilhn mar tmenne gSnger sift: 

i;o meb Anna Walletia, ^xOftuX>i>ttiTiftin ^figSbpr Of|^ 
2:0 meb Helena StrömskJold^Aamereraren^f Olof Strdm« 

skjölds tia 2^rrbp (^ Jtareffab XotttT,m€b Belena Rlöf. 
vérblad, meb bmUfa Menne Smat, 83i{fop Pontin blef 
gaber tiU 21 fl3arm étttn Hallenbo/g f6rer riD SBapen : 
IRn 9tllb r geooift ttpnm^ tfr An fl^orne fpetflge up* 
fÅve (ammana&tube bhibe 9ivti, fivbtlaö i tttnnt 
bilw Mtt 5dh. 2)el tneirerfla ^^Ilel Ar af (irftoerr 
t>fi>arufi f^Ar en vbö ^btg^ itnber ett frinf (Btipt 
^tifvDud af fatfima fSrg ; iitt ^wavbeva af de beg» 
ge jrttre j^Altciii fem ara blåf lyftt en Stfern* af 

{uI6» (OftnanpA Q^tåldcn f>ilr en Sppen Cdtoev# 
tettti r iipp4 btx>i\Un wi(at fig en Xomerfl Fäsets 
^f gni^^f eme((an &I4 oc& btntla 9trufffA6rarw 
ilranfen oc^ t^itcotvfti Avo af guld«. 1 Sx)&i^fNKL.ERFELT af, Srm; 

blef Comraendeur 'af SttMU • > 3l2 Commendeurer. Numera @n)4tté*0rden dt l8oi tett 28 

Maji. 

g6bt 5r i7»2 ben 2d Maji. 

©ekan tKin flufat fina Studier, Sttf fKin i737 be» 

10 Januarii Volpntfttre ttfib ^OttAl. Fortificatiotien , Of^ 

war Sren 1738 o(J 1739 tjetiflgoranbc pä ®i6?(FaficI< 
let Äonfl8f)Oltnen wib Sarl^röna, 1741 ben 3 Aug, 
Conductcut pS ghiffa gdlt^Statcn , fahit fljorbe betfa 
od^ 1742 ären$ Campagner i Stn(<tnb ; o(^ efter flu* 
tab Campagne tienflg&r(tnbe i (Sit^bors o4 pä 979# 
Glfjibotfla gÄflnlngdr. 1745 tefie f)an, meb ÄongK 

Penmssion Uttifedy OlJ j/orbe fSfom Volontaire b etta 

famt 174S årtnt Campagner mib Ston^U ^lanffa År« 
méen i ^tanbem, b^orunber f)an biwiflabe 6e(4jnn# 
gam f6r Cubenarber ©enbermonbe, Sfeuport, 
Cftertb<r 8rtt>i (Sitabcffernc »ib ®ettt, STntwerpen^ 
$Raa6| &U ©ueaatne, 6(^ar(eé^9f09 o4^ niib 9tamUT, 
famt Bataillen xtrit Stauiourt theb flere ffirefaffne frists 
bÄnbeffer^ oc^ 5tf6Iibe befutom efter specicit tiUs 
#Änb be gran|faltigenicurernc n)ib f6refomne2[rbe^en, 
cid ©tormtiingar. €eban han åt 1747 Sterfommlt 
tiU @merige 9 giorbe Hn tjenfl t Sarfc^crona r f^xoau 
meb b<tn fetermerc^, fä tc&l fom i Sanbérrona 0(t 
6()riftianflab fortfor tia &x 17^7 1 unber bwilfen tib 
i^an tlHIfa féreffob Commcndants-fpgian i fiflmlmnbe 
<Stab» 1747 ben 18 Avgusti beforbra^ tia Lieutc# 

nant meb 86n Wib i:jfa Bngaden; 1750 bcftl ^9 Sept. 

tjff Capitainc; i75jt>en 26 April Wibbare af ^ong(, 

®n)drbéjOrdenj 175Ö btn 18 Dec Major meb Licu- 
tenants-Snbelnmfl/ 0(^ r759 ben 14 Aug. meb CapU 
taines-l6n XO\b 4:be Olb 3:bie Brigaden j 1764 ben 16 

Octobcr fefwerfiesjLieutenant , 0^ ftdf famma Sr ben 

7 Dccetebpr Major3-26n ^å 3:bie Brigaden; 1766 ben 

8 Julii éfwcrffe mtb Majors-Stibelning, f5 i:fl<l BrU 

gaden, ti) f?cf famma Sr ben 19 Dcc éfiverflc^rLieu. 
tcnants.^nbefning pS famma Brigad; *i[?iiJarefrcr \fan 
1767 emottog tjenffflirinsen wib iifhi eOTer @to(fOo(t)i5 

Brigaden j CcMnmendéurer. 5i5 rtMlrfW fTU merol r ^ Brigaden, odj \cix bcfnfotti. »S Befaffninj f6re<!Srt 

DircctioneiJ n?ib Fortification, nnbfr Ge0erai-£29arfer« 

tndffarend od^ Ditertemrens frSnwaro, famt^ gjort 6i# 

tritbe t jtongl* Jlrig<fCoIl«gio« 1769- transporterades 
^aXi tiff General . jQt)<tr(erm(lflikre»Lieutenaot8-26nen ^ 

pä 4:be od^febtrmcra ))ä 2:bra od^ SSBefisifOa^Brigaden, 
ber ^n Wef 58cW{^afttmrc. Sär 1770 ben a^ Janu- 
«rit*8fbto*; o4 1776 unber N:cf' 2064 p8 Mibbrtref 
(^ufef Introducerad. SjM, fSrct till SSapcYi: 9iXi^th\h 
of gtSii f&c^, fi2goe ontetr meMct i toiven fSrteld 
af etc öiibbeU TtnailU^totxl , ftie^ fteg framfor Hg# 
gande $I^oerf<rga6f <Sraf« Uti &fira jdltef n>tr« 
^S tio brinnande 2>omber af (tiftoer . o<(» u(i^ ne^ 
dra en Btydferula Afa>€0 af filfcDer. (Dfcoaopj 8t&(^ 
den fl4r en ippen «nio( (>&9tr (Ig tPitndande Cor^ 
ner(>fe{ni, med den ideliga tpridna Kfanfen af 
(tCfcpcr ^c(^ grftnf I utnr (>totlFen fig refer en ht$ 
mpnad arm^ fotm f>4irer lorftats i (anden eC 
dragit ^nxtrd med guldf4(lei 04^ en 9ilfa>erfpaf 
de me^ 0r&nC Sfafe* ^ielmtAcfet be(}4<^ of bru(tl 
AofcDerCf utonpA grdnt oc^^ inuti (ilftDerfArgodf» 
1772 Commenderades \fiXi tid tiufn>ub<|marterett SBen# 
ncr66^rfli ()morefl en Corpa d^Armée war famman# 
droflttti 01^ férbe öefdlet jSfwer Fortlficatbna.gÄtf# 

Brigadon; 1775 bett 9 MaxtiiGciKBral.M^rj I78sbett 
I September General-Lieutenant; 1799 beit 16 Novem- 
ber General, ^Of^ igoi bett 28 Maji Commendeur 'af 

ett>4rb6fOrden , ^marmeb ^an« .^(tt uy^Qttabet i 9tib# 
beriTapefi o^ 9rbeln« SttbbaroClass. UtDm oDa \>tif' 
fe s6rom£l W ^n beflribt ^fftSise ffere^ od^unber» 
Öuttbom ffirwal^At Sattb^t^öfbingé « 09 £)fmfCotii- 
mendants-embetef i ®6t(^ebora, faml Siiuiflat 9Iifé# 
baflarnc* 

®ift J7Ä3 bett ä6 Mali meb CluiatiiMr- SopHa Silf. 
verschöld, J>otter of fefii>erjIeAiputenantcn oi( 9llb^ 
bare» af ®m4rb?#Orden , PcUr Stlfverachöld , od^ af 
Anna Sophia Burmeattr* 

®ott af Orof^anblarett t e«rt6cro»ar Johan Mi^ „# 
3i4 Commendeiirer. Numer O 2163 chåei VHnkler, od^ <tf ^tU Aebecca P{anck, SbtmbtU$ 

manntni I herSt^t ^tab Plancks S)ot(er. 

mu*SStftrifninstnf fe tnin aiteliga Matnkeb i:fF« 
^el. ps^g. 391. , . ^ - . 

ASP von, Per Olof; Wef Com- 
mendeur of ÄOngl. !Wotl)it jer» 
»e^rden igoi fcert 28 Maji. 

' S*W I ©totfilbrm 1745 ^«n 21 FisbruariU. 

efter itfa^e äudicr, etigageMde ^oit fig 1764 t 
Aonsl. ajtdjht^ 0(^ Stffeié Caotzli o0 Gollegii Expe- 
dirion; Bfcf 1769 *«« 5 J»^" Extra Oiafearle Cantzli- 
Stinfeff Od^ 1770 Cooinissiort5*Secietepare HDtiT ®tor« 

SJriffaiittiffa ^ofmcf. S anre&ttitiÄ af i&6fl||faKff Äo#^ 
nungcn* fJrortnottbe «wr ^an aren 1775 od^ 177S 
Chargé d^AfFaircs »it n4mn])e J^of r odj fidP ftfln^mtt* 

bt flr f!abfdj!elfe 5 C^HUnitMons - Secretérarc ^ fj^lan» 

©iorbe »ereffer i777 me» dt0niifi$en9 ttttfldlnb eitrc^ 
fa tia |5rtri6y oi^ wibare éfwer ÄoOfairt/ j-^amburg 
00 Jti^yren^ainit tiff @totf^i^(m; aterrefle Om ^(fieit 
-1778 6fwer ©ef&eborg' fi*leb« lirr 9? ewi^Safire , od^ 
fS Ha(afa fiS eonbon/ M beflriftanbe af ffn Com* 

inission5»Secreterare.S^f?4anilI9« 5lpt^<^^^ fcbcrmera 

i famma »f jIÄEfttlng tiff^asi ber ban nigfii fib »ar 
Chargé d»Äffaires. JEtB ffirje af J^Jflflbemdttc Äo^ 
nung* eseftbjÄtibfaa ©frifwetfi fSrorbttabeé %an 1784 

bett 20 JulÄ rtff Aaabaaaade-Sccfcterare i ?5ari5j mett ' 

^arjfro» ^n 1786 ben 3 October bemf alTabe* titt 
Cfotfbolm^ffltbefhribanbe af ^(rf?e Expedidom-^aer 

Prc3idcnts-Sccreterarc-S5effilffninaen »ib Ministericllo 

Dfcpårtemcntct («) odj totf »(fjen fifwer J&offanb, ber (**) S?tt Äonflft Cabiiwttct fSr Ufrife« »ref»4irCnflen. Commendeurer. ti5 Numoro l^atii t anfttnbe titt tt <rf Saitf 9)7ai:t Stonundtn (o^ 
nom upbxasU (enfligf n>drf, mSffe en fort til npp^ 
b&Ua ftg* @etan. ban toax anfommen tiU ^toibolntt 
autr&bbe bM j^enaf{ pi, di&bi$ btfaianins Presidents* 
Secratérare^jBefrdantngett , uttbet Stonnnåtnb omibtU 
bara ^ifulft , o^ AQbt i Ma Mhiistérieiie ^rotn^tm 
:QciM ^t<ii:ti utmAttta fivtrotnbe»' 9Bat unbtr ben« 
tt(t (ib honungen fdjaffid p& flttt X)ef vcfor innom 
etotrist etb Sirtfitnb; Äfwfitfom 1787 pÄ SDef 6ef« 
iDib SDAiiffa ^*)0fkP€f/ fdmr 1788 t>5 S^UtåQtt i Sin# 
liinb o4 ftimma 2r om b^f^^^r P^ ^^f tefa ftU X)a# 
lame/ SBermelanb o<b (B^tbehord* fötmibt 1789 utt# 
ber Stonunstni fr/lnmaro infam Ministerielle JBref^ 
w&vlinstn i ©forfbofmj men fortfatte efter §feb«jlu# 
rel^ 1790 btit 14 AugBsti, 0(9 ^anJ SWajttå aterf omfl 
tid CfotfMm benfamma, tinber Jtommsen^ omebeli 
bara éfmerln^eenbe. 1790 iiftidmnbe* t)an tiaSdnf 
ningeflOub ioib Offomannijfa flörten, 01b ben 22 No- 
vember beffa åv tia 8?ibbate of WorbfUerne-Ordenj 
f^toarefter b^H på Sonunstné i MårtH m^nab i79t 
fårefofine 9tefa m ^aa, blef %$anS Wlalit filiaUig 
HB SloflodP; meh forffatte berefeer-fn refa ifmet 
toerttn, 9^f<bamr Sf{ps{9# IDte^beft/ SBteni genom 
' nngern , Crfcbom* bi^ 4B/bbin ilt ^onffanttnope(| b\t 
^ni flut« af SeptcM&cr mSnäb ftfhiSmnbe år an^ 

Wnbe, 0# PdP Ä i?9^iCrcd»tlv fSfbm 'Ministre PlenU 

potentiaifé. {ftretfaDab 1795 afgltf Dah «>< ^ibiåi^f 
farttiing i Jänuani thänäb 179$ 06(ebe< frlnSontian^ 

^in0|>el/ i^egenffot) af Buroyé ExtraordlcÄire 01J Mi- 
nistre Plenipotentiaire HO ®fprit^titonni{f«- £ofme(; 

< ttnbir btvll^n xefa bi^n b^6fte befforbna Xroitf^.fl[ej 
re car t Str^brpelagenr S(fbétt pi(i Sorinrbb; berifrSn 
lånbtDJgen fiff ^frafo, od^ feban jfer fj6lebe« m 
, ffore bar i Sottiila Aofii^t,:^ bertltanb Kfmen ^r^ 
^ ftt, btt^tirefter oi|^ f^bMt SArfY^i^t tjfttbn>i((lef b^n n><»^ 
ffranbabe wib JOtmto', ftti[atH Hn xéfan genoAt 
Steayel, Stmidlox^titi, £ibornO'^ ©eniiai Xurin, 
éfroer föerséeef, J&etn^rb, SHJattiferlanb o* c^e# 
nepe tiU 9>art6^ famr efitr in%a imfort loiflanbe Zi6 
ewe*. Numero % t j » 1123 


^éVf}^be»^>ibartffmer(Ealai& titt Sonbon, ^»are^ ^ari 
1796 b. 1 Scpt. infrÄffnbe» »^an beliribbc fcban be ber f^ 
refaDanbe Ministexieiie d6rottiS(; men bS ^andgiorbe 
f6rcji4j(ningar emot be af @nser{{a £rlg»{Fepp firifrnM 

'be uybritigninsqraf tmenne.iSmetiiTa ^ttbelSisConvo- 
yei, Uefmjy lemnabe utan i^erfan, (^ e mf affa beé (>an of 
Aonun^cn Sr 179^, od^ äterfom famnta It/ efter att baf^ 
n?a djort en refa innom @ng(anbi &fkver &lms(åa^lt tiH 
®merig^« @eban f>an år 1800. el^^dait l^troduciton ^ 
Slibbarebufet uti be? goberé reban &x 1758 ben 14 
Martii (fe pag. 126) förwdrfwabe JiM^af, hitoiflas 
be i)(in fSren^mnbe- &r6 Slitéba^ t. 9tQrrfoptns r ^ber 
lian ulfebbe^ att }»^a £ebamot t bet ^mliga Utflöt^ 

''tttf et^ utnamnbeS 1801 'ben s8 Majt, titt Comaiea« 
dcur af 9?orbfe*erneK)tclcn, (^mormeb ban»' itt u|j^ 
flpttabed i Sit^erff apeta oQ Sfbelnd 9iibbare #Clas8«. 
sSr i8o3.faaabe« b<^n tid £ebajiiot i 8tifet« sfifrenberS- 
Zttm&nnä SSerebning^od^ b^r, tantebnina af Aonun# 
Qtni t)$sa S^rorbn^inbe fif ben %s ^4> 1805, f6r^# 
ftjtt ^oJtCzhtzhus-embtttt i U9ber J^err -^of^Cant^» 

lerens o(fy Commfuideprens Zibtts tDijfanbe Utrtfeé^^ 

tia f6Iie ^ymaifd^f bÄH-jenite ^tre Jgerr(y örJsw^nnS^ 
gon ttbf6re0Stti)«nti^f^orbttab( Aonsf.Stegerrsgenr 
Imarifran iati ^bcnnera pa {fa rvnberb&fga htQå^ 
tan tt^ittit Mbiå ,I)in?is3ion}, famt mar famma ar 

Revisor mib SttfffO» ^®t4n^erå. B^nque iOd^dZrfégdlbS^ 
Coqtoir, bwUfen ilevtsioo Et^rjOibeér ben 1 Septembef» 

J&an« s6«'f4ber,, lémfe ä[f<r#3PeilTi^^ ®e pa«^ 

xs6#j28 tblanb ät^bber^^ p(i S(bieröm4n^ f n i t* " • : 


, s tJf i JBIef . Cofflmenö^r af 

Äoti^I; $Stt?$tbé*ötde:9. Är 1801 

l)eil 23 November, i • . * \ ■ ' rilkdN 4>]umer9 ' Commendeurer. 5j7 \ effCf Piivat Information { flHÖ Sffrdlbrör* ^Ui , 
fom bfltl 1758 tiU ÄongJ. Acadcmicn i ^bo, b<r ^<m 
f6rtt>4i fttjabe ftg 30b inltgt i SBctcnffapcr 0(|>8Ubbcrii 

liga fftlingan Engagerade ffg febrttt ttJlb Militairen 

od^ beforbrabcS 1760 tiii Ccrporal wib eareffFa Dra- 

goncrne, oå} 1765 i September mSxiab tiU ÄOtlfll £if^ 

Drafcanf; men tfwarifr&n i)<in &x 17Ö9 tianspprVra- 
dcs tUi en Cornets-SBefirfffningwib f6rflndmnbe'Corp«, 

f)marefi (;an feban gradc-irfd Mef beforbrab titt tf^ 
iDeffte. Sär 1772 ben 12 September blef ^an Wibba* 
re af Äongf. ©mdrb^^fOrdcn ; flpfttfbea 1789 Ha &f^ 
»erfle f6r Äongf. éfterborteni^ Regemente, otj 1790 
tia lita (Smbttt f6r Sröwaftebu* Wcflementej bwarpÄ 
l&an ttfndttinbe* iamma ax ben 21 Augusti Ha 8iib« 
Mre af ^mdrM^Ordcns Ctora Äor#; 1794 General. 
Adjutant ^06 ^an6 2J?ai:t pårnu Wegcranbe Äonun|r 
0* tteblabe famma Sr t anlebning of unberbåmg 
an^anan fcfwerflfe^SJeftdOningen får Xamilt^ui 8le# 
gementej nten erf)60 179? beforbran tia Gcneial* 

Major,- famt Wef Är 1801 ben 23 November Com- 

mendeur af ÄongU SwÄrb^fOrden , bS ^an tog titt 
malfprSf : Gradu Firmo , oi^ ^marmeb t^^^n upflpttaa 
bc6 i äfibbare^iasrsen. Unber btnna {tn tjenjterfb 
^ar ^an t fpnnerj^et i jtfla friget åbagalagt utmårU 
ta ÄrigMCrtjenflen 17^8 i Jniif iftSnab Wmifla* 
be ^an fSftrni SBcfdrt^afit^arc Affairen tvlb Äwna^ 
foflfi i Wpjfa belen af Äpmenegfirb» 2*n} 1789 1 
Maj! ntÄnab Affairen i ®uomennienii'®otfen of ft^i» 
ber6rbe 2dn o(ö ber; famma Sr i JuHi mSnab tcit> 
UarfumSTi;" b*,tan anffirbe ©wenflfa t^6gra gip* 
geln oä) 1)mu\t 3 ff. SRetalor^anoner, \)tt(^ pen* 
ben8 :eSgfr dcJ Bagage er6frabe6f famt 17 OflFiccrare 
0* 500 man f0g08 tm fSnga; famma Sr t Augusti 
AfFairen tt^fb Sartaftlba nSra SWpPott, t* Sfmenlebe* 
i Octbber wib jlflnSmnbe fISae. j^an ^av- f6r fifWgt 
tt)ib Stffmiga 9lff5*agar beltagit I »iffen* &tåM 
bero bfwerlSggnlngar , oifi år 2ebam0t af ÄongU 3trig«f 

SSetenflh:i|)^^Academien. 
eift Är I77f nf #9 He«rig Sophia Muack , $D0tter 
•. .> 'Sms * af . \ iJ!^^ Commendeurer. Ninn ero 1 

af f ramiebite i&fioerffe^Lieu^nanieii tcib Savolajr SHu 
fiemente^ od^ Stibbaren af XonsU €n)drbéK)rdeii, 

Anders Eric Lorentzson Munck, äf ten gamla 8Itb# 

btrlisa itttrif jom ifrifxoer ftj af %&lfuHa o^ 97uu 
fteffa (•)/ bib pä ibfmerf?e^Ueutcnants.S5of!4ffff 2ei(Ia): 
btn 4 : eptembtr o^ begrafmen t Sianbafalmi Rvvtaf 

famt af gm Hedvig Juiiana von Wrigth, JJanbél^bfi 
binaend Od) Sllbbarené^ Georg Hinric von Wrigths 

®mtT, 0^ ofmerflené f$r ^emrianbd 8ledemente o^^ 
SRibbaren^i Himic von Wrigts Dotter, mtb Sophia 
Ha;ieniu8, ^xofitni DC^ ^prfoberben^ i .^ebefunba 

Sirfamlin^ i ©CJlriManb/ Magister, Johan Haiienii 
^OtttVi meb Anna Limneliu 

&0n af Premie r^-Majoren tOlb StonsU <Sat>Olar Stiå 

^mente o^ diibbattn af StongU (Sn>4rb6#Orden , Ga- 

staf Hinric Ehrenroth, fam toat föbb 1694^ 0^ hltf 

bib 1759 i 9{anbafalmt Ooätn, o(b l^ocfeR^Jtprfati 
begtafwen. &an . babe unber Äonung CARL xil:f 
Ing utH&tt mänga befn>drUgbeter, beUagif i åt\tittiaa 

Batailler, blifwit f£ngen efter BatailUn 1714 mib 

^ottprD, ^ borrf6rb t\a &btmn cft Staben Z$m 
6olff, beri^Sn ban littoit flelf fann ^ifffAOe att efter 
6 ati mifiahbe ftg ran£onoera« j^an Wit giftmeb 

grU Christina Catharina Hastesko, ffibb 1705, béb 

1780 { dtanbafalmi (Sotfen, otb i n^mnbe. Aprfa be^ 

årafmné Xiotttx af framUbne öfwerfle^Lleutcnantcii, 
amuel Hä^tesko af SS&taQ&tbf 0(b af Maria Hoffmaa. 
'iktttn b4rleber fg ifrin Johan Hansson Plåoian; 

fom bfkper gq år n>avit %£bmah 0(9 Consul Hono^ 
rius i iibo , b^ilhni @on Johan Johansson toat S^as 
rab«b^ning jfmer b^fo SUxt}olm^ Un , -oib fanabe 
gg Piagman, innan honung CARL XI. &t 1687 ben 
19 November upi)6'M bopom I .Hbtliat pt&nb 9tt 
iDdrbigbet. J^an blef bob 1696 o(b begraf meli t Mttofa 
Äprfaj mar trenne gcfnger giftj 1:0 meb N. N.Nor- 

danvähr; a:o meb grtt Brita Uggla, fia pwUfét gtftf 

ttu C«) MbapM éltcM ä()Mni<# .9eljya«io9^ fe Hlilt 9H>tl\t 
ge Mabiketo Stn^ft tDel. Pag. 17. Commendetirer. SiQ T? JU^ ■** J^^ umero i67r tetmSl S(onunstn ttmnabt 5en^ November i68i ffilU 
hist tiUHUno, emeban lian ta Ärtnu mar Cfrdlfe* 

J^Ott Wit Majoren Hildebrand Ugglas dofter, ttitb ^TU 
Maria Ekeblad ; oi^ 5:0 mtb ^TU Eva Christina Tliu- 

be, fom ffter (^An« b6b gfffe fta >iieb SRplfmdjlareii 
mtb Sarelflfa Resementefi Georg Freidtofeit. 

LILLJEHORN, Per Vlric; 
blef Commendcur of Jfonöl* 
©Wdrbé* Orden l798.ben 26 

November, 

gfibb i7s2# 

2;tbidt fom lian t\tl Jton^I^ ^ofn^ef $ ber (an dior# 
be upmaflttting f6rf! f3fom Page, oi^ febermera fåj 
fom Aammar^Page; unber dmUfen ttb (an etneDan 
tienflflÖrinflen fSrtbdrfmabe ftg sob tnftfif i Spr^f , 
SSJetenffayer odft SRibberliga £fningar« Engagerade ftg^ 
feban mib ÄongK 9Ra\\tt> gif^Gardcj senomgedF ber.#^ 

tl4be6 be minbre f jenfle#graderne , o<9 mar Capltaine» 

bS ^an« 3»«^f Jtonting GUSTAF III. fin belCning 
f6r bef mib 0{eAemem$^(r<fnbrfnden äbagafagbe nit 
od^ troget t 9?aber t&ttttt ^7% btn 12 September 
»mdmna (onom tia Kibbore af bef ®mdrb62>Orden« 
SBlef febermera 1778 Major mfb @6bermantonb« 8Jef 
gemence; 1782 ifcfmerfle^Lieutenant mfb,§ejftn3c#9lef 
gemenfej 1787 fifmerffe t Arm^en; 1792 i6fmerjle# 

Lieutenant mtb Jtongf. @6ft)a Gardet; 179C GeneraU 

Major, i (milfen lOefl^ntng ^ani Wtci:t jStonnnsitn 
iMM 179^ ben 2S November trfnifmnä 9onom HÖ 

Commendcur af bef ©mtirbS^Orden ; mar ^thdti Oc^ 
neral-Lieutenant bä ^an 180I \>tn 23 November It4m« 

Mi txU Commendeur mcb Slora jterfet af <Sm<Irbe# 
Orden. S6r Jfriöf (ar (an beflribt Extra ffcrrdttninf 
aar } bimifiat aiftfbaaarfw 9 o(^ beltosle i fSrefalTanbe 
fri3éf(iSnbcIfer untetf/ftffa-gtnffit ftriaet^ f(tmt unber 

J^anl 32a Gommendeurer. v. Nupieio V 1899 ^mi .Jtosgl* Wl<iM w&i tttt Sfegerattte ^iblgflt 
Äonungå frSnmaro, till f6(;e af S)e^ t68« Söroirt^nan^ 
be iemre Pere utfcbbe ^crrar oi| a»4tv f6rcf!ätt ben 
ÄpngU SJefleringem J^n blef ^6b { ©fodf^etoi- 5r 
i8o6 ben 6 juHi od^ meb MLiitaixiiT ^c^erg^bemif.tiittj 
htgrc^fwin i St. Nicolai effer ®tor^Äorfan , ^»atmek 
tian fSfom ogift bejlSt jtn Stibberfiga Branchc, c*) 
JBrolfer Titt 8anbél;6fbinae» o(|^ Commendeuren, gri^ 

Iferre, Johan Fredric^ Liilichgrn. @e N:o 318 6(an^ 

gri^errar, pag* 79- ■ 

PIP ER, -Sten Abraham; Uti 
Commendeur af ÄCngL 5)?0tN 

ftierne ? Orden är 1801 ben 23^ 

November. 

S5bb «r 1739 ben j^g i^S ®rimf5 ®«rl> n^i» 

2Be(lern?if i galmare Edm 

Seban {^an i fin aSormober^i grl^errinnan Hed- 

/irig Stures, ffibb @re^intta Pipers ^u^ er^Sttit en^go^ 

upfoflran ed^ nnbermiénln^, fom \^an åt 1752 tiU 

Stonål AcademicH i Upfala^ 1)r0axta ^an iv 1753 «• 

sponderade ^6r frebfe btltn af Cathalogus Rcgum 
Svio-Gothicorum vetustus, notis criticis iilustratus, 

fom.bÄ ufgaf« af ©fprtianjfe Professorcn, febermera 
Cantzli-atäbet 0($ Siibbarcn^ Johan Ihrc; itoaritmtt - 
|an berebbe. fig ritt erforberiiga funffapera inbilmtan^ 
U , för att tunna antaåa» i Äonungctt« odft Stihti 

CantzlL $8Ief iv 1754 Extra Ordinarie Cantzlist mik 

Stonåfp wtm* 


(*) «aftt«be ttpMnindw 4ro drfafen filT benita Bio- .Commendeurer. 5n Nutnero •f^ mm Äonfif» Collegii' Expedition J htforbtiAt» 1756 elff Co- 
pist, od^ £r 1759 titt Ordinarie Cantzli«t betfldbe^. ^ 

Uppå BffaVniitfl afgitf don 1761 f^r att uptoa^tatoib 
ten AonA(« S3e{f icfnin^ , fom bå utnåmnbt^ att afåå 
tlU SCDmanna ^rebd^Congressen r^STugMur^f oc^ up^ 

lUbiD ftd Unbtt aibibanbtt af Congressen tvtb hpU 

Im S(f of, i fpnner^et toib b& toavanbt Qburs^urvtU^ 
sa Sapcrtfa* ®eban inatn JBef!itfning ifrän tiägot 
^of metL intrdffabe i 9fU8«bur0, refie ban tDtb flutet 
of {r i76s.benfr2n; brSjbe bod 4nnu t Zpff (anb f5r 
Att afwasta^od^ befe ben dlomerffa Xonunsa^Arfi^ 
^ningen/ fom efter flutab freb i J^ubertjburg toavfnart 
att f&TVoånta. giljbe är 1764 mtb Sn^entTa Ambas* 

sadeuren m. nit ^rr ©refwe NiU Barck titt S^atiU 

fuft mfb asapn r ber £r6ntnsen f6r ffg gidr 9 b^at^ 
tfrän b<tn refie tiff 9ari^6fwer SRanbeim/ @tra«buid 
£(9 &unet>t{Iei bå bon upmagtobe Jtonung STANIS- 
XAlJS af ^oUn, fom på ftflndmnbe fldffe rcsidetadc^ 
2f Sompi^gne f6ref{({(be« (^an Jtonttnflen od^ ^ofmet;- 
men br6jbe i ^arié tnpS fblianbe 2ret Unber ben« 
na.tib beforbrabeS b<tn 17^5 tlU Registrator, oAblef 
jÄmma åt af Aonuna ADOLPH FREDRIC utndmnb 

tiU Proto.Notariua t Cantzli-CoUegio, uppS b^<tr£oil# 

berbånigo S^rfladf ^an fort berefter betta &t bitf 

upfbrb titt Missionen i SStUinf famt &t 1770 M 
Envoyé Extraocdinaire. n?tb CttomarottfYa ^OTttn* 

sTir IV3 t&att» Jp6df}faltg ^niSRaiit Aonung GU- 

STAF III. Utttdmna t^onomi att fSfom Ambassade-Sé- 

creterare, p& beftitf ningen tin ®t. $eter«bura, toara 

^tVt »ifés^&bttf ®ttfn>t Maurits Posse f{(jarttg«. 

1773 blef b(^n tjenflgSranbe kammarherre, famt tU^ 
lita ^anb t Secreterare b^i .IpSgflfalig J^enneé SWajtt 
S>rottning LOVISA ULRICA, o4 f^immaSraf J^enii 
neå "SRavd faflfab tia £ebamot af ben fort fSntt up# 
lifwabe aä>itterbet« # Acadcmicfl. jBlcf 1774 i April 
mänab b^flbem<{(te £)rottning$ .^ofts^Warffalf, famt 
tiOifa Gouverneur bfmer bef ^ong(«(Sfott o(^ Sdretf, 
jDrotfningboIm oc^ ^martfiS, meb bera« tia()jrig^e^ 
ter, od^ 1776 ben 29 April SRibbare af J(ong(. 9?orb« 

9{ r jPierni^ 322 Numero - : . Commendeurér. ■riM^k* flJerne-OrÄert.- ©eböti ^figflBcnidrtc &tnnti Waitt 
1782 bett i6 Juiii »ar mtb b&btn afs&nstn t-^usnas 
M f)M m\fa mcb ftn grur S^tnnt^ Wai:t$ bå xoat< 

r««bC @fnt«*grUf %xi\^trcxnnan Catharina Wilhelmina 

Ehrcnsvärd, tiicb UfötiM^pcnsion ; ^noaxpå i^axi efUr 
WÄbtflt ^f*rorbif<tnbe afgidf riff SBerlinjIa jp4)fwet mcb 
Notificaflon tm btUa bfibJifaK. ^r 1786 6lc(^anjpe* 

berS^ZcbrtttlOf titl SSltter^eW^jHistoriae- 0(Ö Antiqvi- 

tets-Acadeniien , famt ()6a bérflifbeé ben 24 Ju^>i bet# 
tft ar bet af Äonuitgcn B<fatte gof^Jtal 6fwcr ^631!^ 
falfg enfe^Drottttingcnj . ^marefrer b^n fir 1801 ben 
23 November <if mar nu Steseranbe snfemSbtgtle 
Aoniinfl iitndntnbe^ H(I Comojendeur of Aongi. 9Iorb# 
djerne^rden , b& (attS älbeUga Brandhe upfTpffa# 
la i Stibber^ayeM o(ft Sbeln» Stibbare^CUss. j^an 
får er titt walfprfif; P«Aitate. 

©ift är 1777 ttieb bS waranbe i^af^gröfen %H 
^ixixtti ÄongK SWaJtt, enf e ^ Drottninflen LOVISA 
UERICA, febemtera X)e0 CfafS^gru, grtberritu 

ftan Catharina Wilhelmina ihrensvfird, fom 6lef bSb 

I €f odf ^Olm Är 1798 o4> Hflrafweii i St. NicoUi eOcr 
Clor^Äi^rfan. Aoit war ett 2)ofret af framlebne Ge- 

neraUMajoren 0^ 8i(bbaren af ®m<!rbef Orden , %xU 
%tXtt Carl Ehrenavärd, f6bb 17^3 betl 29 Januarii^ 

béb 1770 ben 20 Jarnxadl I ®fodf()olm o(& beflrafwea 
i CoBia Äprfa, o<l& af bef f6r(Ia gr», friherrinnan 

Margaretha Gy llengranat , f$bb X7<8/ b£b I762, X)of# 
ter af General-Majoren , gri()erre Gustaf Gyllengranat, 
Ql9 nf Maria Zimmerman. 

©on af Gwcral-M^orcn od^ 2anbj^6fbtnden 6fnjer 
éfferboffend 2dnf fame Stibb^ren af Sn^drb^irOr. 

den, Gustaf Abraham Hinrtcason PiJ>er) f6bb 1692 

ben 15 Maji^ b6b 1761» ö^ af btf febnare gru, 

grt^errinnan Maria ChrhtinA Margaretha Stur^ f£b6 
1716 ben 18 Februarii, b6b 1742 ben 19 Januari! 3 
Sotfer af General-Majoren , grt^erre Sten Arvidsson 
Sture, nteb @refmtnnan Hedvig Matta Piper, Stoxt^U 

fRibtti od^ £)fmerfie#3Rarff artens, (SrefmeCad Pipera 

til N r Commendeurer- 323 TT ^ ■> * ■ umexo tia ®rurefori X>otUT , ntcV Sru ChnsUm Tdmflycht^ 

ComfotiTce-Sfi&bMj Olof TörnfiychU SbOtttU 

^tttn iv ifrån 2&bti infommen titt (Stoert^e, 
itnétn iiflanb, SBtborg oil^ ^nlanb, o^ rdfnar {19 tfr^n 
Bcfndt Piper, fBorgmåHau i SBiborgf 1)toitUn reban 
af Aonung CARL IX. roar })usnab - meb älbeii!a)v 

jDef dlbfle ®pn Hinric Berndtsson Piper, éfWttt^Otå^ 

mdflare t 97Qcn o(( Aonflf. Commiss^ric mi 8ip|# 

fanbF n>Är flift meb Catharina Andeflycht, Doffet af 
®WenjTe Commissarien t fSit^pi^aUn, Carl Gregera- 

son, Slblab är 1644 ben 20 Junli meb itamnet An- 
deflycht, od^ b(ef scnotti bet^a fitt giftt ^ar^S^rj^Saber 

titt 4err ^of ^ ^ari?a(f en oi^ Comnaeadeuren ^ Stea 
Abraham Piper« 2(mJPTTTERSTEDT ef, Eric; 

6Ief Commendeur af ÄOttgU 

^^ot^fticrne • Orden 4r 1801 1^ 

23 November. 

f6btr £r 1736 ien 12 Augusti i £ijo Cfob. 
fter en ttO Studiers oij^ SB^en{fapcr« in1)åmtaw 

be Wål anmdnb Ultdbomiftib , engagerade f^an ft^ åt 

17S7 n>tb itond(« £anbtmdteri # Contoiret fSfom £xtra« 

Qrdioarius, otf beforbrabeS famma ^ titt Commis- 

sions-£anbnn4^are i 9ltriUi fywarpå (^any 1761 f£r^ 
orbnabeé ote bimttla ben STorrjf a ®rdnfe i» nfm4min« 
gen. »lef febermera 1766 PremicrwingeBUur , oi^ 1771 
ben 18 Decesibeff Directear Sfn^er ganbtmdterief 1 ^itiM 
lanb; i betta Smbefe ^bt bm iHifåttt nK 8r 1775 
i Junii tninab , bS ^igflfalig ^and SRairt Jtonung 
GUSTAF III. gjorbe be§ f6rj!a vefa tUf Sinl«nb, så 
J^ané SRaj.^t t tinberbdn^^et tiObanba nteb uplpéf 
ningar , Chatiof ^^ S3e9rlfningar (fmer bena toibt 
ipt&äta Sanbi f^m fotte jtimuiigeii i fiQllänb, att 

» r,2 f?ab# 2fe4 GommeixdeUrer. m^ Num I ero / \ fiabfla 0(9 grunbligga be Öffwittrifia?^/ @farffif«^ 
o(ft flfere ^u«^8a^?anji«lfer , fom W ben Iptttliga , 
wcrfdn, arr rcban år 1797 omfrJtig 2000 npa SHan^ 
tfit, eOcr b^^^ femman ifrån oupoblabe 6bemarfer 
ttlltommiti 0^ flere dnnu blifma åtli^^n uptagnCf 
ali efter fom trfmitrrtngörnc b»nn^ forffAtfa?». . Unbcr 
bfmcrJifgflninflarne t Äonungenö Consdi Sfmer be^e 
anflalferi b<tbe ^an 9?åbigt fifffråbe^ f6r att i un< 
bcrbÄnigbet mebbela pfferligare uplpénlngar, bwilfcf 
(UfÄonungen meb bet 9?Sbig« n*i« <»^f«g/ ött^an* 
^aSajtt, nnb nfrefnn från glnlrtnb hen 28 Junii 1775 
tiiefteg meb egen bflnbfifwerfemnationomS^åbrgRcso. 

lution pfi SrbelffdVf daterad ben 7 O^t. 1772. ^aptitt 

fom bS fajlf}4{bteg år: iSrt blå 6VMd e^ra» af eit 
eUfwttfÉarre tlttt (BittbaW. 3 6et 6ft(( 5Jt(tee 
fre eti femu6öict syUene 9titvna f o<^ t 6et aeöva 
et upcåttflåen6e gynene Jtagevblad- på SI^Mdoi 
år en oppeti (Corfier(>)e(tti , o<b detruppå fes emeU 
fan Stru^ffåbrar et uprep Iblab , ocfy der oftDan^ 
f&re en feitiudfrtgStj^erna^besgeafguIÖ. Rranfenår 
noriden af (ilftoer ^ guld oct» blått , 0^ tbftottttt 
år ftifteooid «f lifa fårgor, ^r 1777 ben 6 Junii 
*eforbrabe« ^an tia ibfwer^Dirccteur ffr 2nnbtmateri# 
Contoirét oil^ bela San b tmåteH et famt Justcrings-SBer# 
fet i Slifetr 0^ utnåmnbeå berefter 1778 ben 28 
September att tiaita mara Stammaufft&b. Unber Jto# 
nungend refor åren 1783 o0) 1785 war f)an på fät g 
faffntng fSljaftlg tiff ginlanb, oct gjorbe fåfom ^re^ 
braganbe unberbånig upn)agtning> bn^armeb l^ati 
»ib ^né WlayM återfomf! tiff @to<f ^olm fortfor , 
intiM åtta t ginlanb tngtfne nnberbåntge 9Rål 
blif»lt afgiorbe. Unber ben Ordinarie ganb^bSf* 
bingen« fifmer Itpfala Sån, £hrcnbills tjenff (ebtgbet , 

constituerades^ f)an år 1790 btn 15 Januarii, att ttp^ 

taga o^ affluta en emeffan Upfala @t(tbé ^nnemå* 

n<ire| od^ f6rra JBrånneri # Inspectorcn Fahle Björck 

upflånben tmlft, rCranbe et l^em emeRan afflotabt - 
Contract, angåeitbe afrrehbtt af btn Upfala bémrlja^ 
>e J^a«Mof<^S&rånningen, meb 9Iåbig S3efaamns 

- . att r TS vacio Commendeurer. . 325 (itl termit t&fid<^ <tU btn Smittt^ åtsårb, fom Sng 
o(& ^örfaffninsar* fomf 2anb^^&fbmgt$lnaUu^tion 
fråfmer; t^Hfen r^rrdtfYitftg (^an tiU Stonunatné 1)6$ 
gd mdlbff^ag uff6r^^ astef bcreffer 1794 ten 3$ 
April e<intd(»fifbins 6ftber tlpr^Io Mn, meb bibcf 
()j(II(tnbe (tf 6f»crrDirectcurs- em Betet; famtiui &t 
ben 24 November iifn^mnb tia 8iibbm'e af Jtonsf, 
S?orb1?;erne ^ Orden, od^ Sr I801 bien 23 Noven* 

ber tia Commendeur af fainnia Orden, bn^Ofmeb 

^an6 Srberiga ^rtt u)>f!pttabe$ i 9iibberfPa)}et« o(^ 9r# 
•bem* Wibbare^ciass, ^an férer tiB walfprÄf : -ffi- 

quam servare Mentem (*). Utom b<n WCb nU^Cfetl 

m*ba o# i^nrfanfa fftrfnfpjnJbe Pprerfen 6f»er gmffrt' 
eäöbelnittö** 0^ Srfwittring^aBerfetr t fbnnerbet be, 
fSrffa fireft, innan nyttan berof mar fufffom(iflen 
r4nb; 0(9 jBanbimdtarne ifnnu mnnntt ^iardcfeHg er# 
farenbet , W b<in dfm At beftribt 2tff tdrge £xtra f{r# 
tSttmngan SBarit npttjab i fTere af Jtonunaen t fåx$ 
ffilte dmnen fiflffirorbnabe Comitt^er, oi( pS £)ef be^ 
faSnins b^D^it ttnberf(tmnsar bfmer StffiEiga fSre^ 
fldgne eanaf^gnrdttnin^ar, sSr i?93 Nef ^onom pl 
5tonungend iBefaaninSfiemte framlebne Aatnmar^dtåf 
bet von stockenstipm, upbrafiit att tia oiff ift&n (Btflt^ 
9tif»bas fira be^^origl. Resalii^ne. Zitt filit af Sl&^ 
big fadelfe ben 8 Märtil 1794 f)ar ^an et är5 litma# 
'rit Eebomot i 0Iifet6 ^enber« Srffmdnna JBerebning^ 
0^ ifr&n firHa grnnblilggnlngen af SrOm^nna SBranb^ 
S&rfdfrina^^.Directtonen Eebamot berf?dbe<; iftotn^^ 
tom ()an mit fifom £ebamot bitrdbt Ibtft af Jtonun^ 
gen ti(rf6rbrbnate aserebningen £fmer XroQF^iftte^ ^at 
naU 0^ ^lufmerr^^JBpggnab, o(^ febermera genom 
Actic-dgarntf ioal, fSfom -Revisor bettagit t betta npt« 
tiga SBerte bpggnab otfy fuffborban; iv bef ntom ee# 

9t r 3 tamot ■■*■ 


(<^) SSr 1 806 ben n October b(ef ^n upbUb I Sri^r^ 
re^tdnb jewte dibfte @on , ®on lefrer Son ; meb i 
benna mdrbigdet åx Introduction dnnu ej tfgem 326 Commendeurer. umero j 2055 bamot af PatriotifFa (Siaffapef, odft ^ar biwiHat 
i7SSf 17S9 0^ 1792 &UM StxHbagatf 9å> fbrorbnai 

bCé 1804 ten 3K> October tia £ebam9t i Sfpflé^Com» 
tnissiom 

(Sift &t 1775 btn 3 Augusti me^ Aona Chrisitna 

Biadh, fom afgicf meb bibtn &r 1793 ben 21 No*, 
vember i Sfotf^olmi od^ blef bedraftt)en uH Su Ja- 
cobs Stpitai mtn Hftt febermera f5rbr tid Up^ 
fata od^ n^bfm i ^Domfprfam ^on toax en X)Df^ 
fer of J^anbeMmannen t S3afa Michael Biadh, od^ af 
Cathaiina Toblberg, j^tibtUmantuni i berirbe ®tab 

Nik Töhlbergs JDoTten 

^on dr (^m af framlebne S3argni4ff<tten , Joachim 
Wetterstedt, f^m beKdbbe bemia Htn^ f6rfi t $jo, 

men tranaiportoradcs 1 742 ben 3 Apnl tiU lita fp^Ia 

i Jbtth^Oi f6bb 4f 1687 f i|6b i itf(n4mnbe @tab 
1754 b« 23 December, ei$ kflrafmen i .^tabtniM^u 
ta , fornt af Emereotia Sjöberg , Siåbmamuti» i gaf^lun 
Sjöbccgf 2)otter, ^ 
. étUn åt ®meni)f ^ ttåxMtt gs iff^tt SSef{eV# ROSÉN von ROSENSTEIN, 
Nils; fllcf Commcndeur af 

:^mU »ort^ftierne ^ Orden är 

1802 t>en 9 DcQcmber. 

S6bb 2r 1752 ben 12 Dttcembei i tlpfala, (imarefl 
fyan ibfobe ^na Studier, od^ Uef t anfeenbe fin 
ftn SaberO faSrtjenfter Sr 17691 April mdnabufndmnb 
HB Jg^of#3unfare. ®eban \^an 5r 1771 ben 6 De- 
ewnbef-nnbcrjÄH Cantea-fSrb^r^ fom *an tiB ®todf^ 
^olnt, od^ bref ben 17 i f7f!ndmnbe ntanab anfajen 

eiff Ectera-Ordinarle Catitzlist mib Aongl. Cantzli-CoV 
" Expedition, ()k9arefl \m ben 2 Martii 1773 hu 

fors \ s Commendeuren 327 TO umero forfcrabe* titt CopistJ 1^4 ben 25 Februari tia Or. 
dinarie Cantzlist, 0($ 1775 ben 7 November titt Re- 

gistrator, tfrSn bt^UFen <S9ffa ()an^ ben 12 Octobec 

1778 t/ansport^racfes titt Sttttbra Sccretérarf-fjenflen i 
Presidents- Expedition, itU mera ^onitngené Cabinet 

f6r Urrifcé »reMrHngen. 1782 tåOtté .fi^gjlfarjg 
^enne^ 2»ai?f ©rofrning lovis A ulrica t åtta 
^onom H0 Secreterare mib ben af ^tttmiWiah mT&tta$ 
be SBUferbeW^Academicn; (^warpå •^flfffiir. ^on« aRaj:t 
, Stonuns GUSTAF III. famnta S,r férorbnöbe f^onom^ 

M i&ftm Ambasaade- Secreterare dfså.tiU $arié. Up^ 

p& Sims Ufattnitti upwagtabt f^ati &t 1784 J&6sf7f 
itm&ttt Jlonung i 8?om; ^marifr^n (»iin fiferreftt ftO 
9Aii^ , ber b<)tt S npo fttf bén Ipefon trpmagra ^anS 
9)?ai:f unber Z)ef miflonbe berftdbetf* ^tmtattabf 
ntnimnbt^ ^an ben i Novembar beffa ^t, mebCantZf 
li*9t^b« ^uttmaitf titt Informator f6r ^atié Aong^ 
A^f^tt Aron^Vrinfen, wår nu 9led<ranbe Aonuns« 
i>å ^6QHbtmilt€ ^ané Stonsl i^6s^et, tia f6(je ajf 
^nsl« Academicns I Upfa{a 1785 fliorbe unberbjnisa 
an^offan, enroffofl Cantzlers-ettiiefet befl!<Jbe«i ^tt)ar# 
tt^ib J^igfHVtnd Jtonufis^n ®jerf tåtSta bitråba, f(r# 
orbnabej b<)n ittt f5rebt%i^ alfa Academiens drenben 
JBIef bereffer år 178* btn 20 Martii 2tbamot odft Se- 

ereterare t ben b^.^K^abé SwenfFa Academien, 0^ 

1787 ben 28 April 8?fbbare af Äongl, 9?orbf!ierne# 

Orden. 1788 ttbamot af ^Onsr. äBefettffa|)<fAcade. 

nien, ei^ SBeten{Fapé#Societcten t tl)>fa(ai famt 1789- 
Sebamoe af Patriotiffa ^iBfhptt. W&r Äonunaen» 
upfoUxan ar 1795 ^en i November 4ip()6rbe., 6enaba# 

be6 I)an nteb iahb^bifbinge^Snam^st ^ 94 iMb btn 
Pension af 20Go Si:b« fjtvaxMi «^6gf}fa(is Jtonungen 
{iat>e bonem I 9?lber ftrfWraf j od^ e^uru enHebtfia^ 
vfrSn MotmMons^&nUM i fottet (an I enligt ^on 
nungené egen 9ISbiga 6n^an, nteb fin upn^agtntna 

fia bt^ ^ané 9)iai*4 btn l November ^796 ®jelf aM 

tråbbt .Stegetingtn , b^ (yan f6rorbnabe6 tiO £ebamot 
af aWfete arenberé aamifnna »erebnlng, famt af 
Serebningen f$r ^ommtxfla tretibema; 9tban AO0 

nunik ?28 Commendeurer. Numero 


nungen bttta Är Sjelf tmottasU ©torclfcn »f Upfai 
(a Academie , ufnamnteé b^n tiU f6|ebraganbe , meb- 
tmUfet (aff ^an fortfor tia bef honungen 1799 an^ 
.tefalte tvaltt af en Cant^ier. »lef åv 1797 fSrort^ 

nab tiU gebamoH Directionea £fn>er ArigS^Academieu 
|^$ karlberg ; l8o? b» 9 Dcc. Conamendeur öf AonfiL 
3?0rbjIicrneifOrdqo, b& (?iin tog tJff Walf^arÄf : Servare Mo- 

dum; p(^ 1805 mib nasnnbe Dlcections up{6f>ninj[ tiff 2ts 

bamot t Jtongt* ^rig^/CoUegii Instructions-Dcpartement. 

g6r öfrigt (jar ban bcfiribt Extra förriJftningör , bitolHai 
177&9 1736, i.789%i79spti^ 1800 Ären^ 9?itebagar# oilj 
wib biti ffflndmnbe n^arit Sebamot i J^emtiga Utffot^ ^ 
tet. ^(r 2ebomot af aSitterf^etéi^Histöriac- 6(9 Antiqvi- 
tcts-Academien j nf SBabfleit^ Slbellga 3ungfru^®tift«^ 
Difection, od^ of ^ongl* SBitter^eté^ od^ SBetenffap6# 
®am(^4a^t i ©öttcborgi famt år gbrfattare tia ffere 
öf Xrprfct utgifne ©friftcn 
@on af StonsU Archiatetn od^ Snibbaren af 97orb# 

|!jerne<Ordea, Nils Rosén von Rpscnstein, od^ af Sttt 

• Anna Christina von Hermansson, (B\)HtT tiU fratflleb^ 

•ne J&crr 9tif^^3i5bCtf ®refi»e Mathias von Hermans* 

»on , famt JDorter af Professoren t»ib StonsU Acadc- 

tniea i Upfala f Johan von Hermansson, oåf bt$ Sru^ 
Margaretha Steuch, ^rfe^JSiffopen^/ Doctor Matte 
fiteuchs Dotter, i meb Sru Anna Terserus , font toat 

2)otter af SJiffopen 6ftt>er 2inf6pingÄ ««ft, Doctor 

Jöns Terserus, meb %XU Elisabeth Troilius* 

$&tte^33e(;rifntngen, fe N;o 323 iblanb ^tt^rrat 

pag. 10 1 • zos« 

2l77 HÄKANSSON af, Anders} 
, blef Cpmmendeur af ÄOltgU 

' 9?orbftictnc*0rden dr 1802 ben 

9 December. 

* 

^ %^bb &r 1749 btn 33 Héctmhtt I Sifeitl S3u I 

eftet p Gommendeuref 529 r . Nvmeio 4M*> 'y' . .ili] •♦r. ti •It f »- £M(^^ lyf 8 . Ampnm«s i iAdvorirt *^iscah«Contoiret, 
1^9 år^tfiitib^å Mtogé ^nftf Ndtftrius, få ti9dl i 

^ 1Bixnhtf9tånbtt«H$m uti flittfin* @^<{nber6 srOmdn^ 
: nll^0£fl9drM>€«l1Ital»on. ®ehm Sitfébaflen tvär ilu# 

to^ citf 4wi£jlterfoiMmtt (II S^tftfivitifli förortnabe 
78*4^n8b^9&M^en;<0«ionrtta^fititenbe af åtm'm 
SDiWarfiieEbArmin^ o# nfniititibe (»onom 1770 tm 
Vi^iE^rAt)«()éfMng; ^iMCt)£ ^ år 1:^71 btn 5 Ju^ 
P^^ ' UfoTkUMt» M ^dmM^tng ifber eietitts^ 
£4ftf tftta £)osnfagft^ f^mmnb Mumrtiffeibc^ 1778 
bOl 7 J«numi SaAmanS tiamiti ^tbpt oåt toirbisfyttg 
D9 f9tt<^ 'icEe iSngt beref^er ben tj Junii fammt 
Iknif åttnbniå0 af e^tHctona &aM 'tn^ida iin# 
i^ttiSnii^ mhmn§ tiU lustiibi>4boxgmåHéTt0Sötfl&fU 
ttingen. bcrfUbet. . Utibir 1^89 irt BUUbas tba? 
fmnnAmttbie €if«b< fitiKbAd^^^mdgtid,' ^A Seb<i# 
tnoti tet «emli9ii Ulflfotfet @£ fhart £»si{fdlt| 
i&Attf ^i;( Aoiii^ GUSTAF ill. effer Kifebitgeni 
flttt,ilbe6c^t. W{Ka ben Slongt StSbfamHioren , oi| 
fdttft BUMxinsmtt^t i ett i^nitdf ff ttf r l^Ief ^on bet 
15 Maji j^Onrimnbe jf itffebb d/I Sebmnot t ben b< 
Inr^ftnbe JSOmdnna SSrrebnin^ f£r SttfeM STrenber» 
tir 1790 bfn II Oct9ber £>rjb4iS«anbe. i ben b2 of 
$(»|9 Sf^ht uffebbe- fftmMfiitns bf i^anbel«# 0^ gti 
tioneefftrenberite ; Cjkf f6r fanwia Ci^peciitioii, o(( 

gitebroMnbe t Adimnsetl» Coo4eM« - r Unber jf^anl 
N:t6 ar 1791 firefagnc utrita ttfa} iivbrogd ^0^ 
tionrr jemfe flere Airritr od^ flRdnf btft dte^Ka f6r# 
rdnninfl m fireflä ben ^jtonjl* Stc^erinaenr od^blef 
(amma år aecrcditetid, atl fafom en fff be iifnamn^ 

be Conynisaafler af^bla HH nncDm ffitt)erifie o4 

SBimWk tmåttaH 0é}^-fbtatnimWn\ afHutabt 
oMåTuicii^ .^ilBib 1792 ärf 0lit6bA|) warjatt ivari Staben) StiDmadtifl , c^ mir irSt lratfa;£ebamot I 
i ^tm0 
(j£immenaeu£er< ^ umtto 1 « ' 


« ^ • % ;• T nab/ istt' jewfé ffere imta tekomol' i titn StettgL 
Utrstringtn tmter j^oit* aRojsffi ^fbontr meb 
bwlilteti férr^ming (Km fortfar (tf Stonunstnt 
ten 99} fatRtttit- mlbtiibtiniiibi bibr %S ben AonflL 
g6rnt9nbare#8te^eriR^en^ enligt ^mmsens fftrorbi 
nanbe , etnoifts 8iiM)»®f9reIf(n« < i 

ttiiber loppet ^. f6red8^nbe '4nnf >e789f 1791 oi| 
179^' t^«t lian MifiDit n^t^ab lifoäi Eebamot i 
AttfUti^e) ! iftoiisr«^ ; CMittor;^ ^ råranbe itfe 4ntn# 
bu etaH4SS$rtUf An aUmånm ^u^f^diiinsen , od| 
OecMötnifle MflalHt »ib fri^^wjfenbe^, famf i egenf 

^p af Pbef f6r Stongl. 'J^bAH 0^ ^Finance^Expo- 

dhioned i Stonutiitni Cantiii^ lotab HtH Stammcttf 

Sttiei^ 0^ EkiatiteXoiiseUictiicc DTeb Släb^f HffflSnb 

cnttebfgabeB 9an 'ftilit4mnbi> &r^'Jb^ e5 September, 
ifrån JQcfatf ninsen mel^ Vutatm • mtMVernt f (tf afom 
ar 1793 Hrftn Eebamotf ope» i »{ftfM SIfrénberé arffr 
manna leercbning; b^tefirer (att r^^tiR earKcron^ 
f6r att fbtr&tta ftn innibaftoanbe ^stMts^fBovQmåHart» 
fiffla* ®eban ^imd jS)t^:ri in^r ^na 8legeranbe Ao# 
ttung £c 1796 b m- i Kevenbef ' iri Dtr4bt 8leaef 
rhtsen , foffabutani n^e b famnto niånab ftO £e# 
bontot i 9tiftU'menbtfi VHtnånna JBerebntng, famt 
fårorbiiabe^ aft be f^lffifianbe åren tMra £ebamof t 
Comitéeft, fdm Me fitfKreiutI ben SUminna i^udr 
fiantesnt» t mm ^fMåttiMU d# SffHDise gagf 
ft&gpf» uplpifAnbt, iamt onPIXMUmHité b&tttt ifl&nbé 
attanbt. mef i w)o ^tfftftaiat waib Ha ^ttmådtii 
r6r SarMcrona Stob tDib i8«)b JM RfKbag t SRorr* 
Upinit ^ fltf f6r trebje aSn^en bet bebranbe f6r# 
twenbe att m»a Sebantof t ^tmttfi ttfjfotfer; btoatq 
på tan Hn n Amgmti f(mnå h titni!innbe6 filt 
SiM>9|8ftöi9 9fme« SKeKn^^ i»H. 3' anfeenbe titt 
»ifi lian» ibit^asbe f5tfjehfferV^^e# S^MiStonsU 
miit ått99i HH n Mtjt i mét "lipW^^ bononi ., ; Canmiendenreé ^i 


fm 


i- H 'iVtaf^r 9tHb, f)(btt «( ttkhrtfl^ (fe pag. i6t) 
«i<^ B^Asm : Stt me» m fitiAl gfUai^ Xnm otii gib^ 
t»f» €V4(^, ticfbieit Mé* <n ;QiiC«l6, fim fr2n 9V&U 
6rfi8 biMi netoa ^itk , mtö: ^ibo|hi fi6or fotnman^ 
li|>et tMMfrto (if'de$ 'ifca ffimc. 3 bténa 9ptt^ 
f^ £« Af tiIf«x>«r^Mfr4]rer €t.0rMfan»r mtuv&f, 
dttwte ^fofn 4# M^tigd nu» ircM€,oftt)er tm>M0 

oiwfUHi fMUMa ^fM^ nsumtor. tM ixftgrA fältet ^ 
bUfl^ t^iMrf tolfM (Ugyen waé Hm npa, oc& et(I 
ti>iffii(ittkoåtéb§yntnttlfMli bti wtnnta vh^t, 
91^ fyn^e ééti npuH tn Mtrnufsii^^Uif af gul», på 
Vm ippHti CMMC^ebHM lyöoilat «i off (KfiiDcir, 
4MII ^ocfPi rdM tx>M?i)d< Xcwm,. |wMitft4ft upfltgn 
menne 9(ru@ff45rav r »eo^SgrabM, o<0 ben n>rm 
flrii r&d f tmtllM btoilta en flylleiie ^onöffdro St 
npttft-r^fttmtåéH tlfeir -^ef O Mlabt XifwevHt 
åt på yCiro fiöati of filftDer , ocfr p< ben inve , xoifk 
timht MvelMi WStf ^ vdM. «t 1802 tett o D4- 

f oeitibér Htf ^n CeiMMiideur. : of . Amtf. Sttorbfljemdf 
Orden, t09anit tttl IDalfptSf : Varilee Manet, od^fom 

:|faii0 Ért Mmteb itt>ff^nabe| i Rtltor^At^c» o(( Sb 
Mn«^'l«b^re#ClM,i^f8 «ief i»tf littroduction &r 

18^3 1 pHtttia ClMM tusen; IMT Ontf Reviaor to» 

Mtfefä titdnbeij/b # ]hriii<|«es. «4. K9t§Mbi 9 Contoia 

@iff fir 1771 tneb Dé&iDUfeIb:Afina Catharina Feln* 
tiain , f6t» li^fiij - SDtfffer 4f ^II0L JMedallieuren Df^ 
fiJelriFdbrtnaii* 

0011' åt' iKiti ^f >6menffk IBMbeny Olof lukanssoiii 
^ ttm f6b» Jr 1605 i eftfens »9 iCIdrinde Sin» 
ol( t^^ri 43 £v iMrUKtoitteitOtiblbt^tttWbastoiaiV 

^ftne^JtttiMMn; im ftii'é^e9|«H^RNii(lrrto näb (^ ' ' r IL \\ fiW rth rié :.v 


•♦'"« 1 i %i immimmt^mmmm 
, _ liften flhrbrtef M» tktfeniatneit , Olof 
HHtaaesod ^o| ^ VfiiKt^et 4^^ ii«be fa anfftrai (<^} txu ^mH v. 
/ . •« t ^ umexo * 5 ♦ f f 
^ *U i*. t^ 

t^ 9iamånf>tttni . iirtxHnbtA ^m tief -1)6» tinber 
f^ög åxé SiiUb^Q: kcti i8 Novombér buta &ri®tott¥ 
f^^hxit tåf iorHÄ^ei Mn M i fa»mm mimb uti bti 
' ©tefioeSaa : Tion f er^u^ - iFat;9iUc-©rafn)cn i Äongt 
«'^97tbbaTe^«Imå £t»rf^t>^:kitrtmi($: &t <><(et)ifagnSc6 af 
bS iMvanbe . £«tibr«ä}Mi{^I{f n;^ febevtnf m , '^ané Exw 

me ^on F^rseo» famt Af ¥ikf{Ic4 0(6 ^ot4are^@fänf 

Uti ZdUm&no^ Deputerade^ -od^ »f»l&cl« »Ottbclr 

©tSnbcf, roib ^Aitf et 'riOWffr Erfprebiftn iltf ^iUtu 
<tf bå < mnvanbe tS9K^Phttbm i <Efpif ^olm^ <^t<tbé Stor» 
tpxUf febferttWfa ;»iifo»€iI éfn^er <gftri(l«b« @tift> 

Ooctor JöcanSlchrödex^. J^tl l^fibt WOAt témtttå&iu \ ■ 

I .« ' / ' 1 


I t Vt" 
• 1 1 *' 


fr-i*: ;• 


-TT 

^enneé .a)7nj:t n>ore {7ttT^b[>i|äiPr 6onout<nägo( meber^ 
ni4U'^/^n>&{äb;^ f&r..6tt>i^m Hn-aflotbt qnberb&ni^ 
totffdsélfe $ tttbub batv [tfl att ben mUrte fd fommS 
(»dnS faMs^K Sotfent^rrcitiKfBii^bOrto^ bfefma 4 f!i 

^ flRif ef¥iriibar.# • *rf6 ^ of :®^mm«t ibeW> nf < Bafmertpj*^ 
tiif b ®(i(fimtt pi^bbtt af ^n^ie^ 8Kaf:r bon ^m tia9at 
btf fom t)an senafi mib ftn bcmfomft i6fn cfktimabi 
tia £*fené\fiVtftiiT ^ .:: r-:l ; , '. 
: 'JD&,ÄQm*|» ^.J^EDRIC,!; 5r i745 «ior|)e en teft 
Senom ®6bra belen af ^lit^f t&äné&anffSXaiit ffr 
&&. ^^ 'i&^ iSu%ieMt<^ (i^xAfti^ en mfbbagéirmarHb i 
Olof ^åki^^soiiai bn» i gSftité »pi bei: «an« Wtaiit 
bäiå'U»p^\&S I fiåsH ^hnittitr» »i niib bn>ilfef 
tiOfdW ^DRimien &i(iH if)wmj fptn bS mar (Snf^ 

> Jii»:r;i<rffe i«tta« b»W n#<ti :3Mft. fw tiU ®tpdf4 
^olm mara (ifi^»i:,2:aremannen oIqF Håkansson topbr 
be SSjefaffninaen , 0^ bå (an mtb 1746 &ti S^Hba^ 
4ob»^w^ a? abe tt t i^magta^t^ftte* jpon*. aRaj:f« fom bL 
blef unberr<!ffab om S3efaffntngen< ^ merf floOi^et f 
t WÄåP»: f»WMi et mim ©Ifwerf^rf, tfeeb 9f5biff 

mmHi^ att Mmk fftare,btf n«fwiraan?c »arocn CofflmcndéUrér. 533 NUJDCIO »1 ■*.v m 1709, 1948 v ' I ' I }i * • '1 t'} 1 M » I ter I odEl l?:o 1746 meb Brigitta Catharina Timei^ 

iom-wat en t>otur af Ävtfo^er^en i aSJonflS Pastorat 
' I ©fnrft 6rif>, Anders Timcil, oå) 2»Dbet titt J&err 

Sanbéf^^bftt^en OCb Comowndeuren af Håkansson. 

étttn dr tHn ^lef tnfle £dn , o* rÄnöt ftfl ifrSt 
qdtnnbe Atolemdnnen^/ Olof Håkanssons ^aber , Håkan 
Of redsson i £6fen8 SB99 fom Wef bcTb 1708 cBef, 

■ v il 

ENG-ESTRÖM von, Lars; 
blef Cbmmendeur of ÄOtl^U 

9?i>tbflieiine«Orden i8o5 t>ch i 

/Martii. . 

' • . • . ' • , j 

g6bb 1 75 1 ben 24 December n* Ct Uti ©tOdfj^Im» 

@f rlfwcr itg tifl SRdmelfiab. Scban ^an Sr 1757 b, 1 1 

Jan. \>l\\mt Student n)tb SiM^. Academi^a i £unb^ fSrf 

1 ; »drfwa^e bönjtfl b^rfldbc* enfli^unbclta inftgt i b»arjc# 
' tbanbafi>rlfpd^w^Un{!aptriod6linber|e((^rl7^> ben 9 

;^fai^. Examen Thcologkum 3 1770 ft. gftjApril Examen 

juiidicum;, oij^ ert)6B ben 1^ Maji fammA ar ef bebran* 

Se Te^timonium AcadeiDicuni« iB(ef. bfreffer beti 87 

r ]>JoYcmber . jtflndnmbe 4^ engagerad tiÄ Äonttnflené 

. Can^zii od&\8iif£i 5 Archivo, b^^arefl ftan 1771 ben 

i2,Junu 6efoVbrabe*'tlff Copistj 1773 ten 23 MartU 
tia Cantzlisl; ^^mmc^ Sv. ben 20 JuUMtS Registrk- 

tor, b^^i^ifrSn ban flytfabe^-ben 12 ySf6ljanbe Oc^ 

,r\6^^ txli, 8(nbra .Secrcterare ||t^ &W9$iti^ Cabin^ 

f6r ben Srffmdnita 23rcfn)d;rrin8cn# 0(( leforbrabei 

1776 ben II Jurii tiU Chef du Bureau. ^mot fltttet 

.aC..i7^2.iifgeif.ban på^ 9}4biA ie f a g nin fl ^ tig ffitenf 

, fåfom Chargé d^Affaires »ib Womerflfa Äeiferllgft 

jpptoct, l^rij6«n.i f<rni«Kr egcnfhrp ffirJlcf HO (lutq^ 

af Sr i7&7f bA ^'tefan (!nfr4bbe« HR Sö^rf^aUi i^v^CLt^ r I 154^ NumcrQ Coimtiendeweji -W" tfi ^att utan Caractem ll|)9r^S f d *UI b^ lo Au|. 
1788, i& l^an ffifont ®menj7 wnistre- Resident 6^» 

ti^erlemnabe Cieditiv 2t Åonutidcn af 90len. ak 
1790 ten SS Aprii utn&mnbtt $an tiff Sfibbare of 
StotidU Storbfljerne^rden . 0({i tos tia wtlfpr&t: Spel. 

ravit rebus infestis. /(<^) lUi Augusti mSn<tk b ef ta är 

aflemnabe (>an yå 9?£btd Ibefaaning HW A^nunsen of 

9)p(en Creditiv fåfOttl Envoyé ExtiaOrdin^ireL ^r 179.X 

bén 22 Julii er^pn f^an genom ^oljla @t<!nberna£ en# 
bdllifla »eflut Indiginat fåfom ^olVt Sbel^man, ^wiu 
ht mth ben ©menfFa SRpnarfen» tinäte(fc af ^onom 
lb(ef emoUaget. ijpemfömmen tU{ ^tojriQt Mif b^^n 

fir 1793 btn 16 Julii Jpof^CantzIer, 0(9 HHlfa itbaf 

. tnot af SKtf ef« wtnbtté mimånm SBerebt^na ; fant# 
ma &t ben 29 Augusti £ebamof uti ben f pa @rardf 
l^rebnittden; i2me bågar berefter, Sebampt i ^oms 
merffa SSerebningen, Pd^ 179S ben 22 Fdbruarii uti 

lÉBttfer^ef £# Historias p($ Al3tie|vitet« - Acalemien» ^ 

ttuttt af bttta &x afåti t)<tn t anlebning ^ Si&bigt 

' ffivPrbnanbe fftfbm Envoyé Extraordinaire pcj^ KCni. 
atft Pien^otentiaire tilt StiStlftiH ^ofwtt , bt»Hf ttban 

femnabe i Novemb. m^nab 1795/ f6r att af^j i famma 

Senifap ttff ^pmerfFa Jteifeniga ^fbet; itien Blef, 
VtMtifta 0mMnbtg^tttT i Februarii 'i7Sf6 (ytnbra# 

^e YefanS fprf fdttanbe , tttan rfenllgtrt^g tifl btn 26 
Apdl 1 7.98 f ba Creditiv afTemnqbe^ titt St^mU^rtu^ 

J'^a J^oftOtt f^fem Ministre l?ilenipotentiaire, if t&n 
tDlthn beffttfnina ^n rappellerades, ei^ Creditiver- 

tie ^n 29 Novenibcr 1803 affemnabeB* Unber benna 
Vtbneblabe ^an, i anlebntng af bef unberb&niga an^ 

if&Uatt, 1798 ben 22 Augusti ^pf^Cantzlers-@m6etetr 

bå 4^M StonåU mahtimbet tådtté fMlata 2)eff 
fl^ wåtUffdi ifwtr den fro(>ee, ftit o<(i fTicritst^cC 

|^»ac# ( «) 6f wolfvtjir |)afknbe ftir be Befvmmetfanmta tU 
. »er, unfrer ^rfa ^on 40t ^tafdffe att fibagalAgaa 
^t Oan ej tttif;v6|Iabe om 94berneManbe^« Colömendetireir. 335 Numcro ' Mi l" F P . 


« »- I . h)to§nfmtb (an Hifrmm^ ff^tiä^åUåt^ Jt^wdrefrer 
^S^^btmiUt Utonuni tMM btn i Mårtil 1805 uN 

nåmtt<t f)Ontm tiU Cominendmir df 2)(« 9h>tbf!jetttef 
8ttbberffd|>efé 04 tbel« gttMareK3Aif; 46äfom £dp 

bAlltef of 9&ttttTf)ttt^ Historfe- o4 Afitiqvitets.Ac^- 
éemien, WålM iatl fibtxmtta bett 9 ^JiitmMl igof 
fin Vtcc-Prasidcnt lUib tl4tttnbe Acadetnic fjr beffd 

itfe ^ffenaf} rtfM Un Af bef 9)?orbf0ber , . fmmlebm 

bfafinefideufvtf MatFiias ' BeiixeMjértft^ tMont' dJotbi 

Fiad-Cotntniss ^f be# onfenriga BtMTfrfnilmfl o*, tt, 
bflSort S^^tiffCarblniit, mcb mjttga ht f§rn4mfla npa^ 
fe drtcftnf nian otf attffctgt* f6n fSf * en BibUothccai 
rius (O), fom ^warie mbas Mbe f5r# 01I& eftemtibn ' 
bagome (^aOfer bettnå f^rMjfefida fnmffni HUmånp 
itttn t\ai)anVa. ^ttta BfMiotheqve, nu ntera taU 
labt von EngctWmfPc^^ ^f näf! bel Äottflliga I bet 
anbf a offenferiflÄ 6Dpet i^SHna JHbifotBcqvc i ®tocf# 
IJöInr; d* <!r beMgif ufi ff fdtlBIf of ♦fitHinndninb* 

*4^erif "^Hofi^ « SecMcråren >ih| ContrlentléurQfi BeozeH 

stjerna n)d( ittrdftabf ®fenbM pS ®(berm(Klnt« £)e^ 
beftfir af 6fwcr 15/000 »önb 1 famt dger et florf an» 
/fal af be tridf! (Jnrfpnfa S56dfer o(f Manuscripter, fdrbcleé 

tthir bet Ty.po«raphifl?a Seculuro,. t^ i Bweftffa Histot 

ifcirj ^wartill afnrctt tömmer en anfenrtg jiimlitta af 
Cbartor', Stoppat^^ätu 0^ ZafitytJ ] 

' ^ffr'i790 bert 3 Octpbcr i SBdtfttiJU jmflb Rostig 

toiapof^Äaof jffiftpneteacr ^ttcnDxyä/jDottier af Un# 
ber;fÉanjbt^a3omaren af Sfor^^joöh; Joh. Chi^powsW oi| 

of Fransisca ZakisziswsU af SSÄjnet Wyizo|otba (*«)• 

* Con i; ..J- *; ' • k") J&^rt- P. A. WallfljtA , Jittitaaias t^b Utoitdl. Bi. 
' ., t.blioÄcttvet. ' • ' • ■ , i 

I ' -W «åfa 9ÄifiI« -^offfa Itittx ■ tio^d tfftnfit twttm» 

tet urcamU eKer iB«tmcf, «f( (et fet^irmtra antag* /~ \ • 336 Comitiendeurer. "Btoitto ^Ma 


N^ k •• •» • * I* 


tor Johan Engeströnf, f6k(b ix 1699 bett 21 I^ovember 

} Eiaa @I&serup i efane, o(|^ bit> i Eunb X777 ^eit 

16 Maji, Cf^ af SrtI Margareta Beiizelstjema , b6b 

W9« ben 30 November 4 be# 83:bje lifnab^^St/ beg# 
se frejjrafne t 2unb$ SDomfprfa« J^on war en S)otf 

ter af€T|fe^83iffopett| Doctor Jacob Bcnaelius, bib 
1747 ben 19 Junii, od^ öf gru Catharina Edeoberg» 
tF&b 1765 / ^ong(* Legation8*Secreteraréns, Matts Eden» 
Dorg^ litt Aippungeberg S)OtUr/. meb gru Margaretha 

Cio> foin iuar en 2)oUer of Unber^Stäl^äDraren \ 

CfOcf (^Olllt# Jacob Cloj^ieb Sl^u Catharina Bjornkiou ^ 

J&err 0itför9{äbet«i Matts 3jörnkldua tia S8anj}ab| 
eime^ofi 2;i^(tnae od^ Aon<)«iidmn >Do»er^ meb gru 

Margaretha WaUeMtedt,.^ona(. äiäbet^n OtefmeLars 
Wallenstcdta J^atf^Spfler. 
Ätten tdrreber fig tfrÄn «f«ne, fe Canfzli-«5bet 

von Stjemmana Matrikel nag. I553}{nten y5 äKöberf 
net ^ifrflammar J^err J&ofjrCantzl^ren od^ Commendeu* 
rea von Engeström ifrjn VII:e éioanfleUfFe &fe#JBt# 
(IFopen i ®COtx\%t^ Doctor Petrus Kenicius Bothnien* 
éi», fi^bb 1555 1 b$b^i63fi ben 3 Fcbiiurii, (en Srf# 

fom# na efter n^jot flobS, meb tlSdadnins (Ff. JDen dam# 
la »benga ^tttn Drya infom i bfrjan af iioo#taIet 
unber BOJLES.LAWS III. Kr?ywoustis (ften &rotmuiM 
tes) Slegerins ifrån 83urgunb tia 9p(en meb 8tibba# 
ren Matina^ od^ ben flten af SBavnet Drya ,-fom ef» 
ter jobfet d^rapomo^ ^tparaf benfamma •war daare # 
itptafllt namnet ChUpo^ski, fan f& (Xngt (Stor^9}0« 
ien« S)bmflDrar« (Grods) Äanbfingar gS tiffbafa. fom^ 
ar 8^r 400 5r, bewifa ^ fSfom rnne(>aftoar# 
af StbiliflÄ gob» uti ©br^^oren. Sfffen fJrer til 
n<i^txi\ en r5» ecsr», belag» me» cit^S^arc af 
(Ilfber, pry&ö med frenne gula Sniycfcn 9å Aftfii 
eteoav. Ofmer 6eo rrtofa élermea tretute etruf^ 
f|4^rar. - ^ Commendeurer. xsumeio 337 fomftnsaf FahkBure), t^toitUn miti> fin 9rtt# Marga- 
retha Hans J>Otttr Gammal, bltf gafcfr HU 18 Sartl^ 

af ^nAtta^iUratnt iUfwo &am^Wl6brar fix årfftaige 
S(be(iga mttt i emerige» gr^n ttottine b<^& X>bttrarM 

Margaretha e(j^ Catharina Kenicius b&tUbeX ftg på 

ä)?6tcrncf#5^beme, otb 9R6bemc?^SW6t€rne ron En* 

gestrftmffd étttti t Vita Vl&nda le^Cr. SrU Margare- 
tha Pers SDotfer Kenicius , gift nub xtftoptn bfwtt 

iESfUåtå» ®tiftf Doctor Olof Laureltus, mar äSober 
titt Margaretha Laureliut» ^tDitfeit itttm fxtt QlfU 
mtb Theologiae»Piofesforen od^ StpttobtrbCfl wlb St. 
Ntcolat eOer €torfprfan t ^toäboim^ Doctor Erie 
Odlieliufl, hltf JBHobtt tlU Margaretha Odheltus, font 

mtbtlfl fitt 6iftt nub XlII:e dMnatlifte Qths^iflon 
»en 9 Doctor Eric Benzeliua jbett olbre; Q&tamfditt 
f6r Benzelstjernffa ^ttett;^ bltf SKober tiD flere 83arn# 
iliDflfa aOii bitfivit icpb^ibe i %btl\gt ®t&nb ^ m^r« 
bxgbttf 01$ af bRHffa trenne ®Jner efferrr4br b>9<tt# 
anbra i>& <Srfc#iBtffopef®to{en; o4 af bentr blef ben 

ben mMtr^df ®rfe#a5iffopen, Doctor Jacob Benze« 
Itus gVft nteb %xn Catharina Matts JyotttX Edenberg, 
9Rl>rfaber HO ^err j^of^Cantzleren ch( Commendeurea 
voo Engestr6««, grf e ^ Siftopen Doctor Per Renicil 

Knbra jDoHcr, Catharina mar gift nteb IX:e eoan< 

Stliftt (^fe^SiffDpetti Doctor Johannas Lenseus, ()mari 
®0n Jacob Johansson, Siblab Clo, UHir Uttber^Sfäff 

b&Uaxt i erotfbofm, fiifit nteb ^err mH^Mbtit 

00 Cantzii . Slibeté , Matts Björnklous 2)o(fer, gtU 
Margaretha Björoklou, dfibc Doftren Margaretha Ja* 

cobs £)orf er Clo , ^t(f en 6(ef gift nteb ^on^L Lega« 

tioBs.3ecreteraren Matts Edenberg ^\U S&ppWngthtXg $ 

JtiefCtnde oii asrunbp, ^ toax^obtxt\ttfbxutxiimn$ 
be Sru Catharina Edenberg , font genont (Tff giffe meb 

^rfe^ Stffopen I Doctor Jacob Benzeliua, blef J^err 
fioffCantzlerens od^ Commendeiuens von Engeströma 

SRormoben %t LAST^ 33S Gommendeurer, Numcro 

2I29LASTB'0M af, Herman; fclef 

Commendeur af .f Ottgl- ^jot^^ 
fljetnc^Orden l8o5 t)en I Mart. 

^b i S()rif?i11(!t)amn 174» ben 2 November, 
effcr ibfabC Studier »ib UpiCila Academie, hltf 
ian &r 1759 ben tS December AuscuUant i ÄongL 

WtaiM od miUH ewea ^ofsBiått; if6o btn 28 Ja- 

Buartt ExträordiDarie Cantzlist tll^i Jii;stiti?e-Revisions« 

Expedition, od^ nptfjabt* ofta I 2)omare^ ocl& anbra 

girMttni-nSiir } 17Ö1 btn 6 Octr>bct Ordinarie Cantz- 
Itst tVrb General- Auditcurs-Expcditionen;. 1770 ^en 14 
Februari! Ordinarie ProtocoLLs-Seccetenire' tOih Genera U 

Auditeurs-sfrrcnternff ifrån bn^tlfen tib , tå) itmwål ^^ 

ban ^<m^ Äangl* ff?<tj:t ben 10 Dec, 1775 btha^ 

-gat fororbna ^ommt att voaxa firfle Expeditions - Se* 

creteiare t^ib b<r5rbe éttnbtx p ^ftn. ^ere gånger oify 

på l&nQU tib f&XT&ttat General - Auditcurs • ^tnbetCN 

Äwareffef/ odj feban S^anS ^ai:t i SWIber tåitt^ ins 

TvYlifrtXt General - Auditeurs» meb Justittpe- Revisions- 
Expedition, Wef ^OU St 1777 btn 19 December f6rs 
Otbnab f att »ara Revisionfi-Secretcrare, od^ att Utom 

be Sfrige f)oncm ålissanbt gdrom^I ^^en beflrt ba 

bcnif fom bcr6rbe General- Auditeurs -Expedition f6r« 

Ut tiBb*rbe} lytoatpå han ben 15 jtmii 1730 aWa^ 
bt^ 0(5 er^bB Introduction bef foljanbc åttt^ 178* 
ben 22 Novettiber feief ban WtWare »af ^ongU 9?orb# 
fijemei^Orden. 1789 ben 20 Maji tådtt^ S^idilUm&l^ 
tt honung rtadggt^ bonom , /emte fftf inrieböfwanbc 
RcvisionsSccreterare- iSfmcn 2rtgmatt5s(Jmb€fef i (S6^ 
berman(<inb; 1791 i Aug. mlnob faflab tia itbamot 

i Äontingcn^ v^^égilaSJom^fr famt itbamot i Äongl. 
gag^Commissioncn. $gr »792 bin 29 Agg. bcforbra*^ 
bc5 ^nn fiff 2rtnbM)6fbin3 6fmer ^jiinota 2dn; men 
erböff pÄ ftn unbcrbÄm.gn bcgdran ben 13 J^nii 1793 
berifrSn SWSbigt offfcb. S?an^ Äongl. 9)?ai:f mSr 
nu Sicgcranbe UiåMgfte Äoiitunj tåtttt^ iihv&t fe? 

bCVf Commendeurer. 339 Numero termcwi infatta 'i)onom i 2^ef^ 0^ 9Uht6 tlenfi, 
ntcb ffirortnnirbc af ben 30 Januarii 1302 att tvata 
Chef för Äongl. äVaitrii od&*ifcr^Äammrtr#Rcvision, nu 
mtra ^(tmmauStåttcnt famtbicfben 31 i {anmamåf 
mb fir onbra gängen gebamof i ^igfla S)omf!oIen« 

Sr 1805 beJl I Martii 6lef l)an Commetidcuraf jWorb^ 

jT/crncssOrden, oHf bibt\'M flU af J&ögfffalig SComm» 

gen giffabC roalfprSf: tionstantia et Labore; I)a»ar^ 

mtb bana étt upfTpftiTbeé i dJtbberftapeté 01^ Slbelné 
8ltbbaretrCias9. gör öfrigr bar ban beflribf jeffiaiga 
Extra förrd tfn ingår, oH) ofta enligt ^6gf2fa(ig SOf 
nungené förorbnanbe fbttHått Justitiae - Cantzlcrs- 
Qmbttttf famt mtb dtifébagarne bettagit i fftitftn^ 
®t&nbtT6 ofmerlitggntngar. 

@tft 1787 ben 13 Maji tneb Demoiselle Margaretha 
-Christina Strömbeck, afitbnt SSruf^^ Patronens Chri- 
stian Strömbecks ^Otter^ meb Anna Märg. Kysel« 

€on af framlebne ^rufé^Patronen , Anders Låst- 
bom, f6bb i6gs, b6b 177Ö ben 18 JuHi, od^ af Ma- 
ria Elisabeth Koithoff, fjbb 1703 ben 23 Junii, böb-^ 

1779 ben 24 Jan. bwiffen lefbe I dgtenjfap meb f6« 
renamnbe ftn man uti 53 år, oäf ftrabe p& s^-bt årtt 
®ulbbr6ttop i (Sbrifiindbamn , 0^ mar X>otttr af äSrute^ 

Patronen, Hinric Hermansson KolthoiF^ 0(9 af bef feb# 
nare ^uftrUj Agneta Änder* 2>otter Bratt (<>).* 

étte ^ SBefrrifningen / fe min Matrikels i:jta 3>t{ 

pag. 501. / (*) SBemdftC SBruf^^Patron , Anders Låstbom mar ^Ott 
af Gunnar -Bengtsson Låstbom , (®on af @tajllfabren 
fjr af Låstbomffe ^tten ; Bengt Larsson), f6bb 1666, 

8tÄbman-i ©briffinÄbamn famt IBnif^i:? Patron, gift 

1:0 meb Maria Kilberg; 2:0 meb Eiisabeth Bratt , 

ofrdlfe, föbb 1684 r ^^^ ^75^9 iDotter af »nife^^Pa. 

tronenj Lars Andersson Bratt på !8rattfor9, Od^ Elisabeth 
Jöns-jSotter Fcrnell. Elisabeth Bratt blef an bra gÄn^ 
gen, 1734 ben 17 Sept. gift meb Majoren Johan Carl 

Kothiieb tiO AnapegSrben, ibané^ febnare gifte, f6bb 
1687 ben 23 Junii-, bib 17^9 ben 26 Jan. * \ v . -« T r SMnitimt c^ ZilUminm m 55e Sörra ^mt «f mim MATRIKELN. « ^ 


.* ^ / ) ) 

J Tom. I. N 
umero 

91 KALUNG, s^cTf SViHfdi&htt m. ttu ©refwe Per 
åt cnliflt bcf cgctt upgifr, genom, Bref «f Ät 
1780, fm i etocf()orm ar 1700. ^å*i (tfgw 
mcb bfibcn p« bc^ ®(ifc«särb aJ?«ir6 wib Örebro 

1795 ben 3 Marti i. ^ 

92 HORN of Sminnc, .V^err Gcöeral-Licutenantc» ®rtTi 

we Fredrik, bUf bbb t Sfodföolm 1796 '>en i i»»- 
od^ ben 5 i famma ni5nab begraftwn i St. Ciawe 
Äurfa r iwaufttt bt$ 2if férbed f ifl FamiUe>®raf# 
1 tt)eni (SjjSngrt ®otfen*Äprfa. " 

93 WR ÄNGEL af ®aufi6, Jgewr ®refwe Anton Johan _ 
' en rtf ©wea aiiPefr6 ^max 0^ gfirfle Amiral, p^ 

orbnabe* 1797 ben 16 JanuaTii titt Crbforanbc i 
5ctt Comiti? , fom iatttS titt fUröhittanbe af öt' 
loafs^ltttani ^renber, oc^ ort tlttxfa mra ÄOflP^ 
23ef(Jtbnfwarc wib flottan , fVtmf tiO Cfwer^Co»- 
mendant i garWcrona. 5BIef ben i TSlovcmbcr pp^ 
nimnbe Sr Sciaphimer-atibbctre/o^.fcoa 1 6arK^ 

- crona 1799 ^^» 23 Apiii. . - -^ 

04 SCHVERIN. oon, ÄonftT* Äimmotttrren o# »ibba^ 
ren, ©refwc Werner Detltjf, fliffe frs febnare afip* 
gen, 1799 ben 3 September på ®6r69 ©Äteagärbi 

meb ®tiff«^5r*fen; I^ovm Chrtstina S?cdcn«tjcrna, 

Äongf. Jpof^^Swnf^ten^ J- J- Svedcnttjcmas 25otter, 

^ me b StU B. C. tjernhenn. 

97 TALKENBERG, .^lerr 8?if«^«»Äbet ©refwe MtiK» ^ 

* afgerf mcb bCbcn 1795 ben 21 Martii 1 ©fotfbwm/ 

o* bicf ben 27 i famma mfinab begrafmeji i pitf^ 

barer;olm8ÄprfQn3 afwcnfcrti bef gnfe^ereftpinrta, 

. . • jjri^ 34+ ©itfwor. TJunm ^m f 93 99 tOQ toi ^ 104 Sri(^errionan Hedvig Eleonora AxcU-JJoU^r Wacht. 
meister tiU ^l>ti)tnbtTQ oå> WHitlbif bOQ X6o6 bti 

u6 Februfirit , od^ j^Ief i nåmtibt ^prfa besr<ifwtn* 

RIBBING^ j^err SiiHf^MM ®rtftOt Frednc, ^6^ 
J7S3 ben i6 Octobcr od^ btgrciftf>tn i St. Jacobs 

^prfa i @f(>(fi)Olm; men bef £{( fe&ermera fSrbt 
tiff d^itnm @0(fcn#^offa f 8{ofIasen,ber bet ncN 
fatte^ t Loven ff o ramilje*®r/ifn)em , 

WRANGEL, ^err 3«få^3iSl)Ct ©refwe Anders Rcin/ 

^ bplds Snfa^ gri^^rrtnnan EleonprA Marta Barnekotir, 
Wef böb i 9?pr6pmfl I803 Jen 17 December. 

STACKELPERG, Gpneralen m. ttl. ©rcfwe WoUcf 
Reinhold, rprtr f6bb 1705 ben ?o October (enligt 

bt^ eden upgifO/ b(ef b$b pi tfflalma &ått^g&rb 
i SJbermanlanb 18Q1 ben 99 Ociobcr i 97:be Uf# 

Töm. III. 

LILLJENBERG, Presidenten. 0(Q Commendeuren ®ref# 

n^e Johan Georg, ofjetf meb b5ben )}S J^erjeflobå 
SdteegSrb t (ä6bermanlanb 1793 b* 26 April, ^an 
loar Ja Jen illbfie Commendeur af Jtongl. 9?orbi 
(Ijerne^rdea , d^^ (lufabe f£fom ^onlii fin @rrf# 
tt^eU^a ^ft, famt blef !Bedf<tfR>en t SS^orefunb* 

SVtfa, 1)rt>atX0ib SWbbar^U* rSecrcterarcn od& j^of^ 

Sunfaren Silfverstolpe ^eb H prpbeligt Zal toU 
fabt ^trt ®refwen« fSrtienfler. 
BUNGE^ ^er? SliHfSt&btt ©refwe Sven/afeedf meb 
bjben 18PI ben i Febrnarift i be0 7o:be ^e^abdf 
2rr cd^ blef begtiifmen i St. Nicolai elTer &t$r0 
^Äprfan. ' 

SDet frpdffel/ fom I ^ané Excdleocés Biographie 

Ea& 9 f <)b* I ftnne«, Jn^aref} tlSr fiammaK Épfoi 
6r råttan tiU (Btanat ^Spft. 
BECKFRIIS, Sim dimf»&bet mtfm Joachim, Mef 

iaHiat b6b btn 3 Augusti 1797 p& SBtrrtnge JUo^ 
(ler T @fSne\ Jmareffer beg BIf Mef begrafmft i 
gsMmfya ©rafmen i 34ber6 ®p(fenr5tprra i &^ 
btxmmlanb. igmi fövox6sfon ©reftpe Coifitz Lud- 

tig ■^z F* L"l ■ ■•■ ©rtfwor. 345 TNumeroi ■*■ ^iB ^m wm v!g BcckfrfTs Biff 1795 M «3 SeptemW ftfipew 

• Adjutant ^p8 j^on# SKaitt Äonutigcn; beVefferMa* 

Jor^ Oi$ er(^6a 1796 ben 22 November J^6 SRajtfC 

9iOnrf (p^ng ; 0$ tpat Eebamot af Occpnomie-Ufff^tte^ / 


ttn S9t3' 


I NmMffO 90Xk 245 847 S55 • -»J- \ 1 ' "^ii v;^ Tom. I. 
GRIPENSTJERNA, i&of.3iIsmdffaren ^ri&erre Fre- 

dric^ibf ^ i ®IO(f^O{m 1804 ben 25 Fcbruarii 

I bt$ 76:U Itfmbtf&r, oåi Begtöfwcn J @fer6Ä|?r* 
fa pä (Stcartiiblanbet. SDcf S3rarfon> Jton^r* ^e* 
crctcararcn, gri{)erre Carls Jjru^ gri(}Cfrinnatt .*re- 

drica Chmttna Rudbeck (ifflctf meb öSbcn fctU 19 

Januarii fantttta fir i &toa^otm. 
LAGERFELT, ÄongL Äammarj^. grJ^ Carl Pusikf, 
afsecf meb bfibcn 1797 btn 7 Oct. i etoa^olm, 

LAGERFELT pag. 185 Hn. I Uti httl fit 1794 Uttom^ 
ne Matrikel ^år Orått Carl Gustaf, béf tOdta Israd 
Ottosson • ^rtti Är eebdmot af MusicftliflPa Acadc- 

mien. @ift mtb @reftt>innan/ jrWen U. s. Falken- 
berg , J5orf er af framlebne 4>err mté^&btt, ®tef# 
we Melker Falkenberg , oc^ af tef ^tf mera dfiben 
aflfebna enfe»®ref»inna, gm Sri^crrfhnan Hedvig 

Eleonora Axels-©otter Wachtmcister. 

LILLJESVÄRD, éfwerffe^sLieutcnan ten ^TxfytVTt Mag- 
nus Johan, Beforbrabcé 1794 btn I3 Junii titt 
tfmr^t f6r ginffa ArtillerXe »teflemenret; menaf# 
fledf meb Wben ben a p&fitmbt Augusti i pt^ 
ss:tt lefnab^^Sr, 01^ bltf fcesrafwen I ÄelfiMfbr* 
etabéf^9Tta. 

FALKENDtRG, 8?pffm«jfaren gri^err* Mdkw Ge. 

orga Gnfe^grr^errtnna, gru Beata ChHstina Roien- 
hane blef 6*b 1799 bttl 5 Ma^ i btf 82:bra fcf^ 

nabMr »hi SEroffeta ©dfeSaSr^r ixj begrafwen i 
gemn^ttW CodPenirÄprra. 

FALKEt^BERG, Äof^Sunfaren gri(yirre Johan Pa- 
trick, Bref bJb i bef 54:be Iefnab«#5r, ben 6 April 
1798 på J^nlttb9 (SåtttBåxb i &milMb, 

VOM 9mm9^ m \. .Numexo i S60 aea 


25% y<»i« BUXEH 7INEEE, é^rflm Sri^rre Carl PM 
lip CoiMdåKm, fU 9^ fin tfsmtt 1795 btn 7 
Apnil H^ek WHb GeaflAl*Majors*.C«ractere» J^fl 

Ar {RiHort ^f ^tigl» SuMrM» iMl Uef igoi ten 

tS Maji Coni«QeD4c*JV af Wao-Ordrä} I8Ö2 Natunlise* 

Md X)anif BaioB) 00 Uef r efter SDanffe Aammar# 
Svnfare» Fineke, dgare af (SibfH SDnflftmb }>8 i^pf 
en; (^iDarefter jg^ äKaM JNmuRg GUSTAF IV. 
ADOLPH 1803 Un 15 Attgu9ti uittdmnbe ^onom 

Ha Conuntadcur nteb Stora StOtitt af Wasa-Orden» 

Tow SALTZA^ ÄitmmarJ^efre» grfeerre Carl Frcdric, 
iifgeif met Mben i8oi btn na Martti )>& tef 9åé 
te<5 jrb S)fnte6torp i en SSbtt af 84 fir» 

KUNKQWSTROM, PrMidentcQ grif^re Thure, 

bltf 1794 t>tti 24 November ibfweffle^iDmtabéman 

04 CoBMn^deur af aUa StonsU Mayti Orden ; tiger 
feMn ben 2 November 1795, bå ^ti faffabeå att 
wita @n of ®mea StifeM Jperrar , 6^i>erf}ef9Rarf 
flalU SuBmagti oifi utndmnbe< fbmnta bag titt 

* tttbbart Odft Commendeur of Aongf« aVaj:t< Orden ; 

bttHHrtiB (an bnbtobeå ben s8 April 1797* S)ejm 

ar htn 31 October HStrdbbe i^an^ Excellcnce s>f$ 

»erfie^äKarfl^alfd iimhtttt 1^ htnm^ Hm^U Wtay.t 

a)rotttttttg FREDRICA DOROTHEA W1LH£L« 

MINA ; fniari)& f^on i anlebnbm af unberbäntA^ 

an^SOan, ^if fir 1799 ^<^ 7 °^ ^^^^^ ^f9tk tfrSn 
PrMdrnts-entbetet I SBifmarflfa Tabunalet« ar Di. 
ffcteuraf Aongl. Lazaicts-DiieGti(«i, od^ Bébantof af 
A^ngL P»iriot!{!a64affa9ef Qi^eiaflapet Pro Patrta. 
MARKSTton wurtenberg, gdttmarffalfen %tU 
l^ttt Oothaid WilheUna finfe^gmr ffri^rrinnan 
Blisnbcih Axeis»3)^rter Oyiknatieron, Slef bf b ben 

5 jBQuiuii 1798 t be# S5:(« lefnab««Sr på eiitU 
girben flM^tbéberg t «SbemanIanb* 

lDLERMARR, Cantzli - 8l2bet griHrre Carl G«, 
dt SibanMt of SMi^U ffiefenffayA^ ^ MudciUlfat^ 

Acadaaiieraa, fantt af Patrtoti^a edlTffapet 
EHRENSVARD, GeaeiM-AiiiirMm IBfefme Carl Av 

BiMy ^ H$« us^iltonb 9refiMnirpH- SJ- «„ 

tt u 8 EHR£N« s^ 5266 

9@7 y. 348 


Numcf* 969 + »74 EHRENSVARD, bfmttfttn »4 Eavoy^n, fedaii 

Mlniii»! ttrib SnmfPa J^ofteef i gri^rre Carl Augast, 

Uef '1794 >en S4 November CMnmendettr af JtOllgl* 
CtudrM^rded } 1 799 ttH 16 November Coininea» 

• dear meb Stora Aorf et of famtna Orden ; igöi 

bett 4 Martii Oraeral-Major i Arm^eni oi^ bcreftet 
General^Lieuteoant. iDib 1805 ogif^ j &toH)Otmf 

0^ bfgrofio^tt nteb Miiitairtflf (K^cr^ ^ bemijnins 1 
St Nicolai eRer erorfprfatt. 

^H R ENSV ARD, General- Adjutanten 0(9 i&f tO ttfl eti 

gri^erre Joban August, blef Kibbare af StQttdU 

é)0drb£K)rden 1797 bett I November, od^ b$b { 

&pdl}Olm 1802 bett 10 Junii i bef 47:be Ufnab£# 
fir, famt begraftoett i St. Nicolai eder ^oxtprUnS 
^ora 6raf. 

EHRENSVARD, (pag, 103 ? Matrik. i:fla ©eOr 
General-Majoren Olj^Siibbaren af JtonALStOarb^fOr- 
^den, Sri()erre Fredric, b(ef b6b pä btf (S^enbotti 
^iMnåB på SBertttb6tt 1807 ben 25 Janaani { be0 
89•^e (efnabMr, febatt (Kiti6 Sru, ^rifytrrlnmn 

Margaretha Gustafs«2)otter PalmlbU, 9 bågar fitUt 

eRer bett 16 t famttta tnfittab^ i bef iSitt &x på 
ttdmttbe ®&rb afg^tt ttteb bibett;/ SSesge åto it$ 
grafne i 9Bertnb6 SD^ober^Jtprta* 

W ALL£NSTJ£R:NA , Corporalen 'iinb SongH. 2if^ 
j&rabatlt^Corpsen gri^gtre Carl Bernbard, afgetf 

me^ bSbett i ®tOifbo(tit 179^ bett 30 Maji, o^uts 
geif meb flottorn f^fotn (Son(6å beittta Sriberre^m* 
^att blef begrafmett i St; Clarx Stprta, ba $Sapnet 
frofabe* af Jg>of^3icttfar'ett od^ 8eibbaeef>u«#Secretc- 
rtrcn jSilfycrstoipe * ttictt gff ct f6rbe* feban tiff au 
mttttge ®o#ett^Jtprfa t ttprattbf ber ett l^rpbelig 
SRitttte^mårb på ^ané Sp^eré , Snte#8fri^errttinatt 
ron DanckwardU befo^ttab # iftotx 1)OXtom blifn^it 

ADELCRANTZ, i&fn^er # lotendinten gn^erre Curl 

Fredric, ficf på {tit begdrott 1795 9låbi$t affFebf o<| 

Uef b6b i @to(fMttt 1796 bett i Martii i^tf 8 i:0a 

itfnaWfåx, o^Uixa^pa i St. Cathatiné Jttfrfa, 

- •: Ii ^toarf f Srt^dxar» 349 Numero 873 •* Mim i* \ S378 S82 5t8« S8S 1 

fi8$ 
t 
• 
1 
\ (maf €fl mlb IBfti»n(fS frafanbe; Aaditeoren* nu tiie^ 
t^ eogntkatinen Montgom^rie t^ltef !Smtnne(fe#Xar« 

8PR£N6TP0RT£N , Ambaff^tiuren %t\^trtt Jolaa 
Wilhelm 3 (Uf 17^4 ben 24 Novttober Seraphntncr* 

Ribtare r odft ben 28 ber)>ff fSljittfbf April bttbbab« 
2)$b 1795 )^en &« December I jtSpl^nbimn o(( |e# 
Srafmen 179* bett ko Ftbraanl \ 8t Petrf Äprfd 
berffjbed mebtuQtfen' ctremdnie^ Men befett 6fmcr# 
fjrbeé ria emerige ^ nebfatf e6 i Famiileni ®jraf 
t i^pltlnge Äprfa# 

BEC&FRIIS, OenefaUMåjöten ^ix^ixtt Corfitz Ltid. 

vig 9 Afsetf ttteb ^6ben 1798 htn ts Ma^ yS <3d# 
(e«flarben SofiS^Ärofhf i ®Mne. 

BECKFRliS, eanbébl^fbin^eii' é9 t}eBeral«Majote0 

8til;erre Johan, erOW 1796 ben «7 Octobcr ySie^ 
^drdtt 9?abigf afff<;b frän 2anb«^ffbingei(Smberet 

t ©^t^eborsi o4 Mef b6b 1797 0Bift i himnbe 
Cfab* 
RUDBBCK, ^of*<WÄr<hirfeti %t\%ttxt Adolphs gftti 
grlöerrinnan Sigrid Eva Strömberg, afgetf nteb %ht 

MXX bcft 21. Junii J8Ö0\ ' 00 b^ll bett 23 AugUstl 

^ igoi ^å 3<iC0b«bergé ed(e<^tb t SerfeOa ®od^n 
i Uplnnb. ^ - .. 

ÖRNSKÖLD , éftt^efflt i Lieutenanttn gri^m C^U 
(Sttf efStfOettinna / gru Atma Maria Schönstrom, 

' bléf böb { @fQ(f ^orm 1804 ben n* Maji i bef 62 
(efrritl^^Sr ^ o($ beffl4bed bcdrafmem J 

VaK SEGEBADBN, GenérAl-Lieuténäriteri 0(b 2dn92# 

bfifblnaen §rl()erfe Carl Otto, Rref b» i»5 gt6fu# 
fia ©arcf^garb 1795 bett 3 ^artiJ, od^ uegerf meb 
f^aném bcnn<t griberreifSiér. 

RA AB, fcfwttffejl-icutcnaiitcn gfibefre Carl Adan» 

b^r meb tnpdf en manbiyht ad^ fapi»er()et 6ifa)i{tåt fQia 
Stnffa Irlaetj Mef b6b 1 799 ben 19 Mattii pS ]tr# 
bala ggenbom 1 beg 67:be f«fftab*^5r. — . 

RAAB, Capitaiiien gfrif^erf e Johan Eric AuguttlO) 

rtfgetf meb »öben 1788 ben 5 Nbvcmbcr; bar t9a# 
xM gift meb N. N« Tdrtsqulst , (ffmenletet bobi jD!>t# 
ter af ^fiMtflen oi9 3:99m(Sf?ar0nr Töia^iiist. 

41 US Raabt m dtimit, I rVumeiQ tm miébt t 


ft88 r 


m 

SM i" # > I 9<rr^ CiSf« Jacob, (om 1»»Mn Rlr i min JMn* 

iRaMU^ MO}; j^ttK A(f )}j ^ jb^lratt 1 800 bett « 

49«mi¥„ imiip fi^ t p0 Mef »to 1804 te^ t 

i^^ £7i»e l^9b«»/!r,' fe^n H% ^ri^rrinna, 
Srn E;)>b» Cm<t U^\y fom f^^r »ratt l min MatribeU 

'5''t>it Wtel pitg. 197) , Giutava P<»s-;toft«r Lilljehf m 

1794 ^m 35 Octo^r Mtt meb »(»en i €«r{e« 
m»t #<ui JM^» i litt St^wet jiftr Snt Ai>oa B. 

XmN^, mtft niJMfctt »e»er »imiOot ^(^ ftjia ^nflfa friaér 
•il txUogit i fTece B«t»iUet, fS vflA m^M fom gan», 
fornt >9«rM f4nam. SMff att»»arje of @q>4r»l^r- 

«f?» ftWl 179* »e|> 26 Qc>obfr M«j« i Arméep; 
gift »ef fa ar »en l Novembei mc» Giutaya Ca- 

»h«ri>>» BftrpiMa pH QMihtt^ii @8en»om I ^«»9# 

.,fUA9^ Capitalneo ffir{»err« Adolph fredric, 6» 

#fi9^n(e»^ »imiffat #4 Sinfl^ fngtt , »^ fa a)ft 
me» N, N. SamdprskSld, 
?oi» HI^QARIK , ®taM « 8ecriBfeiMiH« J^H^enr» Pe^ec 
Ff^ica$nFK«grtt , ^{»inrinmin Anpa fiegina~Hoi^, 
Ner »$» t »e0 7SiH åtf 1796 »en si Norember på 

»eréo ®4f eMr» { 6aO|iar^ 1^9/ pA »(b itn a^c»« 
n« man Nsrafwen |»5 J&fo6»9 JtprfMSr»: $»ti 
iHMr SpSer fiS ftttnUtbrn mmp9Ttfmnnant Sm 

9lkt»f9tibinnm 9bba Catbarba B#rck, fS»» gnV 

berr/nna fHota m ^mimt, QftivWm 9A m«mip 

FOM R05EN, Geneitl-M^oHiSH^mOttoWilbelip, 

f>fd(<f me» »6»ett 1799 »en $s Nov^mbier »S&rrti^ 
ro»S <Site6g5r», 
SCHMJDEFI^LT , Geiwal^MiUomn gri»erre Carl Jo. 

^2'» <ff8*^ me» »6»en ogift 1797 htn 13 Augu^ 
9& ^»aniemi 9&xb I ^m^ @P<fen i Sintan»; 
WiMtåtH me» M»m »enna SriNrie>f tr, 

PO- S^tQOtOlf. ^^1^ Numero 

S94 996 S97 tm Zéå. 3öt t. 30* 1 aoc iettirtXd ^ ^hl^, £fMér^9o(!^Directea« 
*en i ÄfrÄlfttrtb grfcem PredrnS, €r{>6a 1705 ♦<« 
is Fftbiaatii UiMmixn^iAMit f \iiUi 0^9 nMr# 

RAMEL tnr &fdrfe«iit)rfft m^ M', &fi»erfen f^ri^^re 
Hans, ^ef V6a 1 799 ten 5 Apni »j ffittarp«éd^ 

LILJENCRANTZ, f. fc, j^txx mU^&btt %tx%tXXt 

J^a«9 df {[ekalitet «f Sérfttn3läiar«Ordéä«-®taet; 

SSBlfenf<r#«Acadenien, aBUr<ll6«a^<im^Alet i 06^ 
IfKtolS} fiSTéctttr fér OfSnbifllA Cocépsgniets Dl« 

rectiovy fmit ffrtrttm» /: jewte .ffcfttr 1803 bert 29 
Mffrtii ^ irtt srtfft^^o: od^ fiffeM Itftfaijle af 8{iffkn< 
månhtr tDtb 1800 iVf /KffMtttf. fjfefla^nr s6r# 
faffninddn j6a^ Cxcéifoncof irl(erriniia# iltU 
nan ilUtttt ^tti Eiebi^m Sfiatiiiedt afgecf iiieb 
btoetl i8ai i erddTt^Mnir o4^ Nniit« SRoter (Mu 

SrtliertmfiaTtr Jaeobii» MariH! Siiiermtedt, f6tb md-' 

déremitc igoir »en 15 JaiomrH pt gtiBerfla ®Ate«# 

8anMt)5fWiidcil gfB^etré AnAM R^-^olfjfa *« 1** 
geff irtcb Sf^ntn, Lt«^t«ft»itcfi : löib ÄotiflL Eff^^ar- 
def, Srit^em Carl Mag^irt Dfirict^r , bfi t)<tn afdcdf 
meb hfMri c^if* r ^fotft^iMM 1799 fcen 7 Januårii. 
^irtl Irtef Bfgrafitfeft &etf M Lfnimita mSitab i St. 
Clam JTvrf* , »i SRax^ttt itf^^mi af SKibbarefM^ 

SecrettrÄrefl 94^ J&of/3tl*'Wtn Silftrcrslolper 

THOTT, SafHXt^binsén ö# SKMWfen grf^rrc Ta. 

ge, Blef I801 ben SS Majt Co»«M|idetir af^ito)i8(« 

Wl^sa-OrclÄi^ ^ ^ 

AL$TR6M£R, ComiBOrctf-Sldber Ffl^ricfc, Uef bib i 

bef 7»?frrå refn«W*8r 1804 ben «3 Octobai i SU 

WOLTEMAT^ 2anb«()6fMn9en gnlerre Jolian Al- 
brécht, ht^ht ffn 9TH)em:«*f / bÄ Jan 1798 b.i 
April ofsedT meb b^beit ConlM i Vimla. S^t åt 
lefltafWen I Zywwfprhinf »rf gri Jerrinna / »ji 552 S^^dX, ^ Numexo mmmt 
jSOi 3b& t 507 3q8 I 1 Hedvig Mftrte lUndtoth Wef b6h I 6arlflafe 1795 

I ben 22 AprM, 4(^ bcrftdbeS b^grdfiDetf, 

FÖCK , ganb«ljl§^infl<n gri&em Jacob Constantin , 

6Ief b5b i 8o:be lefhabé/^rct )>S »juc&dcté (S4te<^ 
a^r^ 1803 ben f Junii^ Pri^ bef ef^ertemnabjt gw 

|errinita# gru Cath^ijfi» Magdalena Härd 1 806 

Hn 3P X"^^ 9$ fitmmu Qatn^m i t>iP 77'bt &u 

MACKLEAN , 6fwetfltett , Äottflr, Ä«mi»ar^>errf fl d(9 
Aibbareti of Ston^U ®w4rb«<0nicjj ^ribcrr» Ou- 
Aaf ; erbSr 1)5 fin b(9<ran ;79^ <iff!e|, 0(l|f afsetf 

^'»ineb b&bin, t Soibe Ufwatlbéfattt f 1804 bm 19 Fe- 
bruarii )^ Strfim* ^toé^gfirb t SSo^ttö £4n« ^an ^4be 
iirt dtt fllfte Cttfe^Sru 9ttf 6#9Wtmii(tn^ Eva HcUn» 
Hibbiag, f6bb @rtfi9tnna Löwen, (cm* dr Sorger af 

froml* J^rr 8ltfé#9{åbee o4^ GcocraUGouverneurao f 

|h>mmern m* m^ ®rtftot Ax^l Lowen, eA af bef frbf 
ttore grur ®refioinnan Eva Hora, j^jerr dliHtSH&Mi 

pl^ Cantzii-Presickiiteiis, @reflOe Aiv. Bernh. Horns 

^tff QUi9Wtn od^ Srbam^berg £)offer ^ meb gru (SttU 

IDttman M^tg.SilBw^otttr Gyllenstjerna tiS 9ml^'^* 

SÖGE voH MANTEUFFEL, 96rfle GralTmdflareii 
ci^ Gentfalan grt^erre Otto Jacob , ftdf pl begdratt 
1795 afflFeb ifrdit fSrflttdmnbe Smbete ^ od^ af^ef 
meb ^6ben 179$ ben 6 Febmarii i (StodF^oIm og/iftf 
l^marnieb ^ant 9xif)tttttttt utflptfnabe* S^an blef 
^tåvafwen i Hedvig £!eonone eSer Eabufldrb^f 
|anb^ Stiftfan , mib ^mllfet tittfittt S^xv Cantzli- 
9^btt od^ Stibbareiti $ri(err< Rosenbaoe (olfabe 
JKWié fértienfler^ 

8TAEL VON HOLL8TEIN, f, b* Aiiit>ftssadeuren i 

Varié ai9 Äongl. Äammar^erren griberre Eric Mag. 
&US , afgtä meb böben 1802 unber refan tfrdn 9a# 
ri< HOT eAtotiti p& granffa grdnfen. £an« Swdr# 
faber^ f, b* ®faÉ« ^ Mnlstem I grantrtfe, Nccl» 
blef bib 1804 ben 9 April |>£ bef eanbf^obS ®o# 
4>et iPtb ©eneoe, o4> ben pdfSljanbe 11 April btf 
: ftra^en uri en 600 f}eg ifrdn Itf? ®Srb belägen 
9# meb mur ^msifmen tpatfer ^arf^ i (^vart me^ 

btU • W^^etm, 2 555 I s 'mirmtmm umero 


3P9 ■ \«- I *r * ^ i: »• if « i 3io j 


tifft Utlåbb f)tD&lfb ®raf^ I)marf ii f^an^ S^uA, (hx- 

chodide de Natz^s fif^ ull tXl nub Spiritus yixÅ 

MUNCK , 8anié:^*in8ett grinet r< JoKan Hiniic, 
cofamAlnu 

MUNCK, éftDerilefLieutenanÉen gt^f^erre Ott» 

. Magnus, 6lef är i79i ^^n 24 Jul^l Stäf^SOTare ))2 

pdft Uef f<imm|it it é^off^SfttitiJMx f ^toilttt Qmbttt 
^ah 17^ len 8 Maj! heMaJ>c; 1800 itn 14 Jiyiii 
utrtJtrtmti fittSWitare (tf €5w*rb*^0rdcn^ 0$ läp^ 
^11 I Mart» t?nr6fn>nfi* I Ani)^,finft dÄ^ggJr^ 

4SHit Z794 intl; énfe^StUf Elsa 'Mari«...M£ller^ 
liib \Hebbe » ^af^^ru fyb6 J^tnt^B Stotigl. Wim:t 

VDf f ttinaen n od^ 3)Qiter «f Coiriaierte^dtäbee diI 

^i^Sitrftt ofÄongL S3B<tfa*Orde«, Christian Hebbc, 
^d^ , j^ Maiia Palm , SDDgL (SmenifoT , Céi»tilet»i i 

OA«lt«LAN 4 . ii!MM(6f Mttdot gri^erre '»moo . Wil- 
helm, ^r^ 1795 teU' S^ Seftaabct General-Ma- 

' ^ CARPEtAN , SmiM$(fbtn9en Ol( bfwtt^Commtn* 
dantcil ÖI.UV gti^rit: Johan ^Fredrié, 6CeC-t799 
ben ' t6 November Comn^endéur (tf åonjfi. 9toåv^b9 
Qtåtu ; rsöa ben 8 Maji ^neVal-MaJoIr i Armera» 
mcb tour från f amma bas ntcb Ocneral-Majortr ; 
trdnsportexndes ifttt 'li'4t bcrpA fMi(tnbe Junii HS 

enn^^K^tnse i» C^ihbefcf '. t ®6ff^€6org« 019 eo0ttl 
Wn /. frm genom 2atibö^6fbittÄei!* af Porsselles cr^ 
t^äffne hftTetr tafttrif rebist. ^morpa $an» SKdi^t 
t&ttttt 1802 ben 9 December Utnämna ^nm 

~ » . liJL ?» mmo' 
Wti» IRiä&mdit. * 
« Numefo i9G0 fiff CommcBaeiu mA etota IMrfet af &wårH0 

Otåetu dttt)^^ oi| §(ti(I9m4H. Tom. L t 1973 1977, 4989 MONTGOMERIE^ Majoren Gustaf Aaölph, af^(f 

titeb b^ben i Simminso 6p(fe)i; 1^3'ben 97 9e- 
cember i (34: be lefnabé^Sret . ) | 

MONTGOM£Rl£, Majpreji p cl ^ohån, b&b isbs 

ben 19 April ^S Sinriv.^senboi^' i;ÅfterA6t(Manp. 

SCHEDViN^ LieutenanteQ Dantei, 6lef ' bOb ben 4 
. lanttarii 1797 pi &&ä<irtbi J^t^&Vb i CmälOtlb 

i be# 73;bie Ufnabéf&r. 

SEGERCR^fsTTZ , Capitainens Carl Iiaca etlUf^m, 
Hedvig Chrinina Bläiield (fef b6b }t^ Siaxfmil^ 

i Stfaé j^orfcn I ginlanb léoizbtn 3 Augusti. 

FREYTaGI?., Majörrna Johan Cbri^iophers Snfa^ ^Ttg 
. Uirica QyllencreftU bfef bbb 17^6 ben 13 Januéii 

på ®f6flab« ^(ffe^gSrb I Joftér^JrHanb. 

FRE YTAGK»Ofti9rerjle)t»Oui»f JvAtteffm«mn4be 
1Snre#Sni / iSneftpinnon l^ovtia HM afgecf nieb b6f 
ben 1804 btn i Junlii (gitoiffolm i be|82:braUf« 
nob^i&r, ^ bus bitflibt*. Uffc<^mn. 

<795 ijfroerjflni^ndcnt (jfn«r Jfb^rigeÄ* ®<imlin# 

tar I b£ frkt ^onflemc ^mar iftrott^SiiirnidsHg af oir* 

^nna SSraniifSrfdfrjn^j^SBeffif : Stbamot af ^jf^ 

tt^eba^K Porphyr-Berf^^Dircctiö^j. f(ttnt {>abe iim 

toiflat igöo. £ri .8{tf 6bad« JQIef b5b t J@f0ff()ojm 18^3 
ben 6 Martii o^itQtdfmn t 9iibb<ttf)otmé Stprtani 
mm iiUt febermera fSrbt 0(ff mbfatt i UpfaI<E 

.. ' ■ ' , NOR. 

-r • • I- dtil>]>(r$' C(6 S(MSttt(&t 355 n umero ' t 19^ NOKDE^}STOLPE , iStommar#Reymo«j-9Mibet Bli» 

Mkgsi Cntfe^^fU; Chdstitia SopkUi Spalding , iltf 

b*5 i ©fodH^oft» 1795 t^eti «5 Febmarfi o^ tegtaf* 

NORDENSTOLPE, StanmdUffiSbtt Arvid Ge^rg, 

Afgctf me» ^6^en ))S JBoOfla»» é4re63JUrb t éfter^ 

?i6tlanb 1799 btn 19 Januari! , feboti l>t$ &måu 
(tbcr Majoven 0(|^ Stibbatftt Bleckert Casimtr Sfaf* 
re 179^4 ^^^ ^ ^l^fi ^l'^ ^^b ^^^^^ flfa^tldetli 04 

>ef ®w4nnoberr Ärefwiiman uixfra Christina Pof- 
ae »en 3 berpå f^ljorrbe September 4fk9enlebe5 Um^ 
nat tt>€rrb<n. 

f 1982 W ALLENCREUTZ , Stati-Secreletarens Johani (ru 

• ' t fetfiare gifrcif, Srif^errinnan Jehanna LiiijcSvlrd, 

nfattf irtcb böben 1799 b^ti »3 April »S Edlffcb^ 
eAft«8Jirb t 3>nf6«)ittss iått, oi| Ar 1 IBIAbttise 
©odP^n^Äptfalefltafweti, . - „ 

2»entia Sff Ar m mera »fs^ttsen t)J( ®»drb«j 
fiban meb J&pf#3tiiifÄf«n o* J^rolbe», Otto Johant- 

eon WaUeneteutz, fom bltf Mb 00ift i (StOttlfpltfi 
1805 t Novembef m&Mbé 
8CHYTZE!RCRANTZ, Aichiatern Herman, Utf St it i 

*Ärf Äf JWwbjIieme^Ordea 1796 ben »8 April, o4 
nfStif meb bf ben i Gfotfl^olm i bef 88;be Iefnab«tf 
Ir ben 3 Auguati 180». 

1988 ' NORDEN ANKAR , Vicd-Amiralen Johat, affletf «ek 

b6ben p« bef ««te«i|«rb glifergb (^i»en l^n fiJor# 

: be ttflf Fidei^Commtas f6r fn llftf) , i fSafmatt tån 

1804 ben 3 Septembers» 8r giiminali oil^ b(ef be# 

arnf»en på gUferpb* ÄtMrft^gfeb. ,^ ^ 

NORDENANKAR , fcftwrflen Alexander, jlfj* ftg 

iinbra tingen i797 ben 1 December meb grfife» 

Sophia Wilhelmina von Segebaden, Majorena 09 
Kibbarené Achates Dietlof von Segebadena X>Otttt , 
nteb Srtf Eva Cathartnt ven Plåten, ^(m tUf bSb 

1 801 ben ti April ^ »anfeberil eite«9&rb i 
Qatmart Un, •!( beflrofmin pi gfiferpbé Äv^foglrb* 

NORDENANKAR, tfMX^tn Daniel, fUt I794^* 

4 Junfi »& bffllrim l^2biS( ^«^* « „ . 1984 356 muti' M WimmSid Numero 

1987 198S 


+ 1989 *) f 1990^ ULL}£STRÅHLP, Jusflttsr-CaJttileim Joakim WtU 

kclm , to^r iibamtxt of SkHn9o»t0 iamt «f mitå 
re edrba @Amfutt^. ^ata Sm i fe^art ^Uttf grU 

(eniiman JWilheimina ChaftoUa Flectvood åfgct 

mcb bi^en ben 1 1 Not. igosf f>åf (Km Of If beg 1807 bi. 

31 Jåtiuam pS S&9(tbö.®&ef(Si&rb iSS^ermanlaftbu. 

LILLJESTRÄHLE, ^ro^tn 9^^ttof)nitn Aiel 

; ^My 6lcf:b«b i799P^ äO}4a6fa ^iiaea^Mtf i beg^o* 

kfnaWaSr/ ^tt« gW Mag«L Dotoi^ ven Boy «||ctt 

miä^jfbetii79^>en 26Aprii t buf 84: be Ufnsébé^u 

LILLIESTRÅHLE, JCflPcrile^ieutenanteii I^irs: 
IngeaiHnds tfUtltntMht dnfa^ ^ra Majrganvtha Elisal^ 

beth Umntng af»nf,infb b&beii p5 ®obes5tbå SBrtit 
i tiitr^ti)Ui\Åb 1 7S8 bei> 9 April. 
ADLERSPARRE , £}fW«rf!c»LieuUnaBtenCIiBS5iopBfer» 

tfef b6bi@rptf(>oton7!99ben 7 Oct.J b«f 8i:(telffr 
naWs&T, ttfy btfffafmn 9^ Ättrs^^obn» Apctftsfirb- 
CFESUREj »trfliS^äbet >i|nf 6«jbati()aitf«m(brr 
fab^r^i» mr mera fvAmlebtre J^n* Presidenten icQ^ 
Commendeumft ttf So^gf. 9?|Eii^ -9}otbf}jerne#0r« 

*»5 ®«efn>C Johan Georg Lilljcnb^r^ 17H Htl 15 

Martii MpTifnabt et S^cilaniettf^ wb jSrorbnanbe^ 
itft be.n^fsmt efeer f^an^ b6^ bUf dgore af Mjenis 
Fidei.Coinmh«^@eb&. (f ufle mam fSvbunbcn art { tm» 
berkäntgf^et (6fa 9?abigt Hafl&ib r (x^ f& <b|ntLUl* 
j^nbergjfa mmttap f(t (»an ,^a]|0 j 9}?aj:t ^'onuti$ 
GUSTAF IV. ADOLPH, IcmHbxiim 4 ^trU^M^. 

t^t I> Feburea nnberb^tiida an^iaan r* (emnot btff 
975tud<t tiU9>^r^ i^ttia, i anUbniw^ btmraf étt^n. 

ftnfk fnOa^ jf rtfttXt fta 1^« Febmd Lilljcnbei^. ^ttt 

tfar bitoiilat 18Ö0 är« äiitåbadr^^ift^^dr itcbamot af 
PatfiotttTa SAajlapet > blef bSb i f totf^oCm . i 
Afnrii minab nos o4 beflit flHf ftn ^tt. 

f ERRNER, X^antzli^Sl^» Bovgr beflit Rvi^tt^ b& 1)än 
i8o9k berr 20 Octobfrr «f9«f; meb bobin SotUis t 
bcf 78:i>e.tefnaikMr.i @t(Hfbolii*. ; 

jSKJOLDEBRAND:, CoBunercfHWäbet Érlc , tfr SebattaDt 
Ot ^tbecf^eta^ Htfto^*^ Q|| AQtfq\Hteta*Acad«nicfu ' 
•- 'J ..: LA» mim> m mamm mfmmt 

lumero vm ge 
« 4 1} r t 
* ■ 4 *i . • i /. t J»*M feen- 1 Peliru^rii i :^^\^Wy kfg gttt H^df- 
L-^fVtll Marf»»etha(Oä7anses,<)0g»JK797 bett i8 April^ 
199g Air BJERKéN , JCaphRii^n . Oustitf^ ofgetf tncb b6tKn 

j pcti>trbf Sftf en t Si^i^^^ .; ;.. J 

1997 .!GR£W£9MOHL£N^ Jbh^ A«i8il5t» (ail< eitre^Sru 

Christina Engel Cariberg (lef b6^ I804 i ®tOtf(^0«t« 

19J)9 .* FALKENSTEDT , Jlon^I<^ ^ccretetarea : Adf^j FlrdL 

^ >' 1 dAc«,g«i^,M»rM Lovw ST^^ft^tjöfna, afgetf nicS 
• K i' .1 : bibtn X804 ben 2I Martij i^ bef 4«:bta Icfnabjåfir 

i ir FAia^£;NSTEvr^ fiinmatmm, h ^i &f. Eebamotiaf 
Patiiotiffa eåa^apttt 0(6 Ht .Hmlftat isoo Ar» 
«tf*b«g. ^ . .^" :• ' rt :^ 

&0Q1 1 AF SILUN» CafsMlfrSrSbel Georg MKUKaiD, Slejp b6b 

i ^ i . 1794 ^11 i7'Au8nsti pi 8)|jdba (Mitb ii U)»lanb* ; 
j)QQ5^ .#!< MALMCTéV ^«49iimtinfn OM^ afdetf mtb I6# 
ben i797.irefi'i ;Jbiii i be# 77- be iefniibMn I 

.flQ04 t^HULZENHEIM vqk, Prcfeasoreo D«id;:Aiae léib 

iSM. ä«« Strföbog £eba«Ml af f AMtliga UHf of tér r 

. e -^ 6«r ^ere'fll«icr «pf SlibberjMpiM oi|: Sbel^S 

. ; ; f emiUntfClam Waxit MtUbb^M Mf Revisor tiib 

SitffeM @t4lfher»^ Baoq^^ oil^ niridA»«#CJn. 

I r. i t. foirs.^riMUiting; lioi (f tr f ^iroenbe r riD ben bt# 

: ' iltmtbMb^. Rairisiowi. 1807 bt h S^tedibcr , | npa 

;( i^tPii^fttom tt]»bt48t(-' j 

20Ö5 ^GRIPENSTRÄLE, fiaflmannen Jacrf>^Wef b6b f €f(»# 

farSrti Oatha^a i;ilpabcA:S^h«9flrr 1806 ben 13 

*^ATilk,M6å4 begrip i £abiigSrb«lanb8 tUttVéå^ 

vkpEjcoödrte Ayrfo; ' '. / . . ; :».!'• 

9007 S|tJ<H*»>ARMi Mtjora» JMt»> -H^f ^J)6b X795 b«» 

10 Februari! pä jtaflnd^ ^åtté^itK 

9K|ötDAilM , "Dfrecfeurétx: liars^ (Itf ->ADfeA(# 

, \ Mn V^bid* iiffltek ifr^:*e9 M^ftnind meb (Solt^ 
ptUxfi®iubtritt^nr&ttninstM 179^ ben 17 Junii^ •4haf90tf f»fb^ Éiio i JUr 19 
M^SkiMåi, mm <►« ■ f Nuoiero M '*- : M»w' »<«e(f ftoma att: - :.:• ^ i..,' - t ••', Siura Heieé«^ Ptsc^tbr^ ^Secf meb tjbett 1798 ftu 

l»ft-$cferlp{f»hif0'0Atéédäi« i tli9(aii|b 1797 fen 

f tP tweinber, Dlf^ fm lief^ #li»a ISo« ^ Capitaif en 
Liijenciftnte b ti mSijaubt ^ttt ålpa^tMtbt* af Ml 

imt>'blKftn^'9$iftS fi iÉtfl^nabi btnna abeisu 

20l3 ROSENBLAD, MediciiUB«ProfiMoren oi| Assestorén , 
^^ Poctov EbeebMd , R(lf »(» i Sttttb *i 7g6 b. ^i MftrtU t 

bt# 8r4ra {efniibirfrr <>^ Mf ^enfaySnt yirica fos 

HAhaaOfM 1798 bAl 18 DvciMnM I ^f ^ rscfj^ jlrf 
BJÖRNATJERNA, St^nsU BibUothecniien jfoliaii, |if# ••f SQ17 

.9018 fetf m^ btbw 1797 ben 14 April, 

ai^ rORSSLLES, ^^erfletiLbeixlefiMileii pamud, fTef ber, fimiMt^it^ 6fi9fr &6tHiorai o$ »o^ 

t4tt 1796 btn %7 ^Octahcri iMmifVan. batt tnUs» 

:yo«ier2ides is#o beit rp Jmnsi ^C ItleSborgé 24ni 

o(^ erf)$i|[ ^ le$Aran i9<>^ ben- iJ; AprU tif# 
). ; 1 'meb bfben { eeicft^PMi i?^ beti i é^ 

: • ^0 St» Elisabeth Gioeft åt it^ bétl j 
5tOSift yoN AXELSSON , GeoeraUMa}0reii Carl , Hef b6b 1 795 

i ben 23 October p& fSSaUni» eAui^tb I ttmne# 

I umb^ . , . 

tOftS KIERMANSCHÖLD, Anlralitcta <- GapiCalnen JacA, 

i €rOéff pA (in^bfsiraii 1804 btn t^Mnjl afP^ n^^ 
i ((^en I ^f ti-H U^mb$fåv i tnéttf^élm 1797 ^^. 

•4 
'^ ^^ ♦ I ^ HMiiltätC 35^ ero — i-^ WiL ~L. X, t^vmmmmmi^mmm '9^mmm . . >W Äpr*»P9Ä« i St tiicohiMlmtfti Iwftfefl efter i VA-, ild 1 'i » *.'i ^9^ 
! «QP¥ >i A»?WKQliD,:: 2»nft«bliN>flf n . Joltig Ohrlititii , Lf^ 

ni sisFfMs tfévå 
/. * APi.^R»lWkNT^fc|>»ri34ltti4AM^ ^ ^ ., 

et WMMAi *<? ii^WftottläCII XJ^btM Adjcrbrant, Hef 
t : .I7^o»e^t#.Ö«iMkor . A««)l0ro Ji;@if^^ J&of^atdjt f 

t » ckw.rötft: 177B Un liK >Cyii9ber ttiel Hotarieåi, 
; A / . Tf .1 3lt»d4t^ TJuifu: BmioU» ftfribf JE^i«^c< SopUa Lin- 

rr. er J a:QSi^ta'Slrbtiirtb*96n(tt>mf^^ af ^f# ); 

^ 4 '^ 


1 '.t 203i5 Jf^k9ii2>0ff<r>illldbL*M0L fttttom J^ru Anna Cl 
lotta Meyer* \ 

CEDERBAUM, »eraMtibet Petet Chriltopher^ qfef 

> fcto lygg b<n 4o QctoW , * • *- — > < 

voM STAPELMOHR, £)fmer#DirecteureniChnrto]pl 
\ ef^<H««l1M»e HSltTa ^ Srtt MatiarrLocfétik afDittn^r» 

i)^.i;97om6titlb t7gr6 bett c.5eptanl 

WALL£M«TRAHl£» £laoizU^ttåte(^Fiedrfc Ulrle. 

bief bfi^ t ^Ntfl^lltt T796 bOI* tf JNo^ember t tief 

«|:^e.feftiaW»lr i c# ^f Cttf^^ilt^ Maria SUfm* 36o mmhMisimm 


I Numexo MA* itTff^n in il fi 

8039 SL Cktfse A^rfa/ ^ • • - 

^ ' llALtENSTRAHLE, IB1frot>eil «« Uhwoém 

H»å4rtdiifrti€tMfffaöeA -'^ • : ^ i 


*; i'. 2i 
^11 * * « rf I r •« 

' • t ar 

t • I i ' ^» .1 iii^-M 


«• e 4ii. r tl^t<i »»794* »e» * **' <5<>tbÉfei' ;i a* ^ JöDtttbrftn 
ftegV^itfi^its nien^ifeban iteitHMi'{<t€ii sraf, fomSr^ 

falbije «Jrtrt. föw^rmhimlif/ fbtii Aerri ®rfe«Bift5^ 

tén 91 t)ctobdf'faMmiifi<9ifl^ ^voé [aKai^flärcjr^ 
AOYHfHft OUSTliLf* IV. JKDOLPHoé SDrottnhts 
FR:Et>{U10iD itOROTHBA^ Wft^feLMm i 

i)^n^t| HiNrtmbéé, iiiriftttSred i$ttti« (Rmtgt. <te|# 

dtorrffiptiiai i«oi ^nni6 Simgl. Mgbet yrfvfdé^ 

Ml 

* i A. ' t 

i;- t- » ' I ir.;v) .-'i; ij ii 


Ii/' ■ l.irf Ij a J "M j» I liOTi ^ f ■ * . . ' ) •j .2 


PcQhCsrtfierei]: y * 9tit)))er^ o^ mumiau m utnero ^ $an^ Abitff. i^Sg^e»» ®f ormgården of ginlanb 
CARL GUSTAFS Dipelfe. Jpa» roar i fraft af 
fUt (Smhttz JOrbfiranbt i 8)i6eUCofnmisaiooea, 2t0 

b^mot of Uy^iiritldéyConmMsiooeQ p(9 af Coflimis* 

stolen 6fn>er £cciesiastiquje«SBer{el i iappmarUmti 
roi^ i9ib ben ^ffndmnte» up^öraitie SebamiX af 

Cantzlers*(BI(Iet 2>6b 1803 bett 2? JuUi n>tb ®df 

Ira SBritiin i bef 58:be Itfnab^if&tp tUtt lita ålbtt 
meb ben, l^é Sober fromlitne. @rfesSiffo|)en 
Doctox Samuel Troiiius^be upn&ttfi>^ blef fiearofp 
mtn i Jti()K @«(f en#^prf o ; men £ttet berefter férbt 
iia U^iaUtjO^ i anlebntns of f^aM tgu i (tf6fif 
. ^m sJ0rbe f6rorbnanbe nebfott i Cfobené Sortifl^ 
Sbfxtoa&tbt i^rebeivib bt$ g 8x fivnt afllbna 
SRofa, • 

VON TROIL, £)^rf}e^Lieutenaaten { Arm^en 
Od^ éfwer^Adjutanten Knut, ^(ef 1 795 ben 9 f^U>^ 

vember Major wtb 2åtta3)Taion09ttstmtnttti 17.9^ 

ben 8 Augusti GeneraUA4iutant of S^PS^In ^ i&f» 

mrfle^Lieutenant. @r()6B fommo är ten s€ Octo* 
ber p& bt$ btååran difttbf meb tiHfl&nb off f&fom 

Geaeral- Adjutant ^ qmor i Arméen. iSjg f(Iie af 

^^m& S^hti Siåbidd éefoSntns igenom ^nstit«to« 
«iai of btn 15 Januaxii 1799, före^ob bott ianb^^ 
^binge^mbetet i 2:amaj}ebu« uti tt iåtftxH mål} 
9^ blef 1806 ben 8 Augusti Eonbeb^fbinfi 6fmt 
ébo oå> Sdiitnthotst iån. $an Mef ^ift 1 797 ben 

13 Junii pS, SBdIinse Sruf meb Demoiselle Mar* 
garetha Johanna Groen , ^Otttt of S3ruf ^Patroneii 

«(fi 9rc»|(^anblare]t. i &to(tWm^ Croen , toA Aa* 

na Maria Gemnig* 

VON TROIL, AongI« Protocoll5*Secreteraren Lars 
Dartd-, (fe Matrikelns Jrbie 2)tl, pag. 217) blef 
%%ot btn 85 ^^fi SttmsU ^ixJUt £jcpedi|ions*Secr». 
tcrarc tt>ib Snrtfe* Clvil-E^^peditioncni 1797 ten s8 

April ^droib toib ÄongL »orbjöeme^Ordw, 0^ 

I802 ben 88 April Adrolb n^tb Seraphimer-Orden , 
fornt i December monob fomma år Vico-Ceremo' 

nk^^Wlåilan tpib ^ons Sfiaiitt AtnungenS £of. Z6å amto^^mmiåa. TT ttmcro- ' ■•«•■ M** VLnbtT Äonungtité refor inom iÄlfef ärtn 1793/ 
1794 01I& .i795r ftmt ©fera^ Äongl/ 2)/ai:tr« ge* 
mtnfamma ref<i tia ®6l>ra deUn af dtiftt &r isor^ 
ofl^ tia giitlant) är tio2,mLrf^n^p&Mt>igbt(aU* 

tting StaU-Socretcrar©« f&r ^miM Civil-Expcditio- 

cMsn, gri^errc M. Rosenblad,* i' affeinl^e pSCantzli." 
mren^ernea^ Oiif&rattia Expedierande imbtr refoi^e, 
fiKjagttg; o* t)ar fSfom gebamof of fftt ©rSnb bel* 
Idglt t S«iffe«« ®rdnber« öfwerldggningar tt)ib 1800 
fir^ WiWbag* ®ift 1805 ben 30 Junil i ©tocf^prm 
Web griSfen Am» Maria Tham, föbb 1775 beh 3 
Februari!^ ©Ottcr af Diwcleurcn n>ib £)ffj?3nbifTa 
Compagniist ) GuéCaf Tbam, od^ -af Cirfstina .Nferia 
Grill, Directeurcoflr toib jDjKttbiffa Campfegnict, Abra- 
ham Grilla ©offer, meb Anna Maria Petersen, foitt 

iDaf eh ®9fler till framlibne Dlrecteuren roib .Cfl* 

Snblffa Compagniet, Herman Petersen, ©tamfaber 
f(r SIbedga mtUrt af Petersens, otfy X^otttv af SHåb0 
tnanncn i ®6r^e&org Lorentz Peteraem 

Zia firbåttrins nti *rre^J»effrifnin8en pag. Z39^ 
Matrikelns lifta S)elr anf6re«, att étttn fidrléber 
ftg tfrSn fS^nitn Lars «>£ fsatta ®&xb i ^pfflng^ 
eoOtn af ®6berman(anb/{»maf6 <Eoé Truis Lars» 
«on, 2attbrt0fogbe> »ar g-aber titt Uno T/ulAn, 
fotti wptog namnet Troiiius, i^wiittn, feban ^an i 
SBittenbcrg antagit Magister-graben , af Äonuna 
GUSTAF ADOLPH fcief ffirarbnab tia Äorfo^erbe 
i geranb* Pastorat , 0^ Utt ?>rofl fifmer bfttulba^ 

latm. &an War gift meb gru Margaretha Bure, 

am&nt raOab ^ft^Vftn^btt i IbM^m (^) , nttb >«i C^) &on töar 2)otter af ^Jroflcn oifi *prfoJerben i 
Sabrå fSrfamling t Sngermanlanb , -Johannes Bu- 
"US (tn afFomling af Fahlc Burc), od^ ®pfler tlff 
JBiffopen fifwer ®trengn46 ®tift, STOagifJer Jacob 

Johansson Zcbrozynthius , fom meb ftti gru, 6rf C* 
Siff opend Magister Nicolai Olai Bothnieasis £)otter# 9mai' 0(B aiicKmäit. 365 Numero 2040 fi04l fi04ft S>044 I (iHireti (Mit Asbt t>oUcm £iis«be«h, o$ (Sonett Sa* 
nuel TrMlius^ of (^)t^iifa ben f&rra giff meb {tn 
COuf ^ fi3rober / S9ii?e^en 6fn?er ^mföpingd (Seiff, 

Doctor Jobaanea Ter^cfus, bUf ©tain^iDfober för 

Jt^iaipt ®refn>eltja# Sri^errelija^ famt abeli^a^ 
ttcr i @tt)erJde; o<i ben febnare b(ef lifafom bef 
Saber 9)roli odft Aprfot^erbe t £eranb/0((i genom 

j^tt gifte meb Maigarttba Jacobs dotter Gutbrea, 

fobier tia ^roftcn #d^ Sprfo^erben i @fora ®((eb^ 

nji i Dalarne Olof Samuelsson Troilius, font toat 
9ar#Saber (ia Srfe^iBitYopen, Doctor Sam« Troilius. 
SANDERSKJÖI^D, 4^of«aiatti^f8iÄbct Pc< Olof, Wef 

Vicc-PrésicWrn I ®&tf)u .^^Mtt i8oo ben 9 Ju- 
DH,D((f b6b i)ä gdf?abt( &Åti£s&tb 1805 ben 5 Au« 
gusti; begrafmen t ^(ilbinge ©^cfeni^^prfit* 
^QH C£LS£, ibfmerfie / LicutenanUn Olof, btef Slib^ 
iidre af 6w4rbd#Ovd«a 1794 btn 24 Novemben 
VON C£LS£, Cafitzli.9Ift^et Ma^ni Snfa, SrU Anna 

£ieonora Georgii afgecf meb biben i bef 84:be (eftf 
nabi^Sx i Iti^fite 1804 bey 14 Maji, 0^ i jDom^ 
Jtjprfan begrafmen. 

C£D£RSrAM, Vke-Présicieoteii Gustafs Chtf a ,. ^ 
Anna Saxa Shrespreus Mef tib 1803 btti «3 Na* 

vemhmr p& @era()ofé( (Sgenboiii» 

mii LtlNNéj Aonol. Archialern 0d| 9iibbaren Carl. flt 

1799 t^t en ^mne^n>årb éft9er ^nom Bltfmtf i Up^ 
fala £>omfprfa o)»faft* »Detita Monument, fSrfdrbtgat 

efiter btn <iasseiii j^of ^intendenten Sutidvall Upgtf^ 

toltf &x t)tU ^ Hait af Porpbyr, od^ mjfåltt ml 
athrtat mib Stftoeb^M £orpbyr.S8trf , unber Oe^ 
fd^mem Hagstrotpn tnfeenbe« S)e# ^jb dr 10 
fot ^ bt$ brebb 4 od^ en ()a(f, 0^ befiSr af en 
iSocle , imatJpi ben Bas^ Inbilor, fom ^ienar tia ^t 
f(f twenne .^^»PiUstfaf, emeDan iwUfa p& mtU 

X X 2 ^ Ian# Anna Stjemnan, ftfef Ctamfaber f6r ^rit^erreUga 
o# abeliga attwrne Barenaköld, famt f6r Liiijc- 

markte» Ber£(onbjclttflfe 9i|^ 6;U«BUou{fe Sltterne^ 364 S^iiet^ ()0 $6)idlmik HHki Nuaeio ^ • . fanflptfef/ fom ntåh en Kcce^ »Ifar fia von Lia* 

nés Medailten i Bro&ze, iDodellerad af J^offlnten* 

denten QC^ Siibbotren SergeL Unfcer imiamwilåftSi 

CAROLO i UNNé ; 
Botanicorum Princip!, ^ 
Amici et Discipuli 
MDCCXCVIIL 
ZiU Couronnement dier b^ttft^ék ^at btn fonne 

Utftoit nalbf fom Aatiqven warUi^twié tiU&snat 
b^lita Monunenter. X>tn åt ruMb;^ oc^ på benfam^ 
ma miU bfwtt Medaillonen etl &el6ftffanJi$ model. 
Icrad af Ljung , 4ftt^en Qiutm i Bronze 00^ ftmtt 
Medaillonen &fmerbra^n mtb Vert Antiqve. ^U 

Bronze-arBettt dr mtb uhndrft ftlitil^U^ åi^tit od^ 

f&^at på Porphyrra af Capittineo, nu Ittera Major- 
Mechanicus oHb 8tibb<tren af SBafa^Orden, Carl Apw 

pelqulfit, o(( ar foiinntito&rbtn f(r mer yrpbnab 
up^tib trtnnt gradins af bfun £)laiib^^eii» fSSib bef 
iivf6ranbe Uef en Ipfanbe o^ dnM$ praat albtltB nt^ 
ftuttrif f&fom litet pa^anbef&r Montim«nter af bef f a 
(lasr ^tan bat en^a|If6rejnaiet toariten enfel^méti 
<be( yr;^b11abr nydrbicr ben mm (^tMnJ mimttfful^ 
le ^ebraj, o(| fom nisot titnligf ^åttt att up^åtta 

bttta Monument tytb fromlibHe Archiaterns @raf 

irf e mar att titt$åi fS i^fat ^err éfmerfte» oi^Biibr 
baren/ griberre Johan Gabriel Banérvtiö Diure^f;oIm^ 

Éenom bref tlU ©rte^ajfffopen oc^ Commcndcuren 
k)ctor Uno von Troil fSrfforaf: Jttt toii anfi^ 
fSr en (>e6et^, oie innom Banérfla FamilUnsCBvaU 
Chor bewata minntt of ben fbv fint tnltgfefutla 
fiviftnfiiVf ifwtv fnc$tt fagt bda tpeciben b8« 
r&möe ^on Linné. 3 -anlebning bcraf bfef beröra 

be Monumtnt npfatt i Ban^rffa Famillens (Rraf^ 

Chor , fom ^r ifrfiir ©omfi^rfané ftota bbrr bet frer 
»ie tia »enflerr ndra von Linnéi'@raf (*), AanS 

efter» (*5 ®ie fidrom (?rf e^iflWpen« Od? Comfti^ndeurcns, Doc* 
tbr Uno Von Troiis AU ^«n« Äonfil^ aR»i:t afflifue 

t vnberb#ni8« ber^fmfe,. mtxxi' w§ mmåa, 365 mmt^,, 


rturoero S045 S046 j2054 SPSS , t S056 effertetntldbe @trf« r 8"* ^^^ Elisabeth Mor«us aU 

8tå mti> b^en i8o6 bettjioApxii, 90 &r samtnaU 

TON ROSENHEIM ^ éfwerflcn Johan, blef bib i ©fodf^ 

bolm 180$ ben 16 April, q^ berfldbeS begrafmenf 

&ban (}an8 grUf Claslria de' Graaf f£ruf bltfkpit b5b 

SCHRÖDERHEIM, 3ef{!0f|ett Doctof Joran Schröders 
(int<lf ^n Ulrica Christina Åkezhjclm ((ef b6b pS 

^jf(mar«berd5 ®4teJ85rb i bittitt X795 >en 6 

Maji. v 

SCHRÖDERHEIM, »fffoyett Doctor Herman Jo* 
ransson,^of9e(f Hl ib b£bftl 1802 ben 25 Novembet 

i 6arl{}ab« 

SCHRÖDERHEIM, ZMm(tnmn Joran Joransson, 

Blef 1800 ben 9 Junii j^of:^dft£^äb i (Sn>enJ£)of# 
Stått ér geböttwr af Patriotiffa ^tt^aptt, 0(9 
Af Dirfctioncn bf\»ix SSaxnUvbif 0^ Sarn^ufet Fxo 

Patria. 
von ARBIN, Majoren Axel Gustaf, (fef 1794 bert 
50 Novembejr General^iQwiirtermd^are^Lieutenanty 
OdJ 1797 ben i November Slibbare af &XöAxbifOx^ 

den» @eban t)Ma grn t fitra giftet 1785 ben 22 
Februarii afgStt mcb b5b<«, fl if fe {>an ftfl nwb Chri. 

Stina Lovisa Stjeinskantz, b^^tlfen blrftoit bétx8oa 

ben 21 Augusti i be9 s^'*bra lefnab^^n 

ROSéN von ROSENSTEIN, ÄPnflI, Secretcraren Sa-» 

mucl, b(ef b6b 18O5 p& etoenebp ^åMg&rb nim 

ROS^N voti ROSENSTEIN, Capitalnen Johas 
Mathias, it SRibbnre of 6roÄrb6K)rdcn. 

K0S6U VON ROSENSTEIN^ Majoren Per Her- 
man , b(cf 1796 bcn 2% Augusti Commendant ^ 
©Wfirtfcoimå Sdjlniöfl; 1797 ben 1 November Mlb^ 
bitrc af^W&fbigOidcn^ 0^ b^b 1799 t^^tt 29 Sep* 
ttmber i SBafCT* 

ROSéN VON ROSENSTEIN, Carl, Mef 179^ b* 

20 Octobei jtyrto()erbe i Jttimla o4 «@affilerfld 

Pastorat* 
AT BOTIN, ÄonflU StdnmidfJarCtt Harjs Samuels gru,» 

5 X 3 Ci^- -, v N 
drnm» m mumm. umero 2057 

9059 / so6i «062 

S065 
S069 2071 ao74 Catharint Charlotta Schönberg^ Uef b6^'i8^ bett 

12 April i etoOt^olm, o<9 ian fjelf i8P$ btn 26 
April bet^åbté utan manlig affotnma, ^xoarmtb 
ftané Hbtliaa itt utfioänabtiPå^ begse åxo htsraU 

tit i St. Mari» AprfiU 
ADLERSTAM , Commerce-St Jb(t Me^^ui, afstS mth 

bbbm bamlM X803 btn 14 Majf c®eotf&oIm t beg 
86;te IcfnabMr, t>^ btcf frerftdbed besrafmeiu 

TOM SCHéEL£, fdtrsifMbtt Chriitian Benjamin, Uef 
Biibböte flf SBafa^Ordcn 1796 ben 21 November, 

ofO b6b p{! $rinf)n4d ^åttri 1799 bett 24 Bebru- 

arii. Span^ &lfaf S^iberrinnan Conradina Laureo- 

tia Biidstein afflerf ttieb böbett i8o6 jjj .^unncrjlabl 
64feri nåta SfefiJ/ qH bef 8i:f!a lefnabé^r, 
LAGERBRING, StviåBfBt&btt Per, öfeedf Jneb bSben 
t ®fo(fbolm 1799 b. 4 Augusti, o(b beg Siifa, 3^^'^ 

berrtnndn CbrUtina EJeonora Hastfebr 1804 bett 21 

Jubii t Upfald, i)(b b{ef i 25omf9rfan begräfioen* 

Ar DITTMÉR , Aasessoren o(b ^of!slnspectoren Joa- 
chim Ulric, Mef b*b 1800 bett 2 Maji i ©6tbeborä/ 

NORDENFALR, J usti ti <c- Re visions •Secreterarea Jo« 
han, Afgetf meb bibtn I806 ben 21 Augusti pi 

^olm^ &åt£»A&rb. 

MANNERSTRAHLE , tfvotT^ Directcuren . Wilhclma 
Cnfe^^ru^ Christina Charlotta Vult von Steyern 

, bl ef bbb p& ®r£tt6 Såttid&tb i ?SetlmanIanbi8öo 

ben IT September. 

MANNERSTRAHLE, Capitainen Georgs ^rllf 
Maria Elisabeth von Brandten, afgetf meb b&beii 

1800 ben 19 November på ^di>t)clmi @4teri* 

Ar PETERSENS, Sccreteraren Johan Abraham, biff 

b6b 1795 på (Sv^awit utan f$r &tt>ilf)olm oå) hts 
grafmen i bef %abtxi ®raf#Chor på St. MmiiaB 
Äprfo^Srb* 

S6robern » ©rogb^nMaren Hemia)i af Petersens , Bi# 
n^iffabe 1800 åxi Sttfbas* 

^KJERRWLFF vw WOLFEN^ fefwerjIe^Ltcutcnan- 
ten Malten Frediic« ^nf^i %XU M» C. Browald aU smmi' od) Sförtfmdn. Z67 Numero ^ 

I Sedf meb Wben 1798 bm t? November »5 S?6M« 

(T' 2076 HEDERSTAM, Jfongl. Expeditions-SccretcrarcB Erna. 

nucl, 6cfr6f f?tt éft, b5 (><Tn 1799 ben 27 Januarii 

offlfdf mcb Wben i ©torf^olm ©ontfd. &an dr 
bcflrafwcn på AdpipH Pr^rrcs i^urFoöSrb. 
JJO77 ^ON WRIGHT, 2nnb«^6fbin(jen Gcofg Hi«nc, uicr 

( b5b i IBiörneBorg 179? ben 2 Martii. 

5K)79 ALMFELT, £)fn>erf!en 0(l& »Ibbarcn Lorentz Peter, 

fcfef flift t |>Dinniern i8oa mcbéfroerffe^Lieutenan- 
tens ö(^ Siibbarcn* Carl Boms (gnfe^grilf Jcannct. 
te Catharina Krogiu*, iDotfer öf &or^h ^of*|)re^ 

bifanfen, ^roflen odj ^prfoberben i Sirtnbafalmi 

Pastorat i JhUnnbf Krogius. 

ALMFELT, Licutcnante t Johan, Mef (jaftlfie b6b 

t $fo(fbo(nt 1801 ben 11 Januarii o(^ bcgrafmen i 

St. Catbarin» Äprfa. 
a080 VON KONOW, Majoren Carl Reinhold, bCef b5bl797 

ben 15 December i Äarftt ©ocfen i SinUinb» 

VON KONOW , Capitalncm Gregorius, erböff I7Ö4 

ben 25 Augusti p5 bcgdrnn SfStigf aff?eb« - 

2082 MANNERSK ANTZ , jfefwerjIe^Licntenanten odft Com- 
mendanten Sven, ofaetf meb b£ben 1801 Un 19 

Julii p5 Ctferfi* edte^aSrb I i?attoni). 

Uer min Matrikels 3:bje Ecl, pag. 225 lin^ 6 ^ 

f!Är 25oni/?JrojIen i fiinföpingi fom dr ordrrj bir 
, xoaxd 2)om:f|5rojIen i Obtb^ torg* ; 

2086 RIBBEN, Assessoren i CoUegio Medico Carl, Qfgedf 

meb b6ben i ©fodftiolm 1803 htn 15 Junii, o« 
6lcf begrafwen ben 14 beri?d ffilianbe Julii i @tor# 
Äijrfrtn» 

2088 AT CHAPMAN, vice. Amiralen Fiedric Hinric^ blef 
1798 ben 26 November Commendcnr meb @<ora 

Äorf et af SBofa Orden, tx ^tUti gebamot af 
SHSIare^ o* »irb^uggare c Academien 0(9 Hebamot 

af Äri9«#»Ctenffairf^Academicn. ^ 

Seban bel Monument, fom tiff ffije of mnt 
Äongl. SKai:« befaOning, unber ©eft »»<tö^^;^ 368 . mwci' m mnmixi Numcio earWcrona 1791 9 ^lif^i^ tiU férwaranbc af Vice. 
Amiralens ttiintte fdrbigt, b(ef betfamma t Maj! 
m&noi 1800 pi Jiffebt flade i Modell4S«Itn vp^ 
faff« H^tta minnUmåth ftrtH&tUt en ufur ^åau 
berget utbugsen SJunpen af Pyramidaiiff forme; 
Nmtxfl fim^Ä en ModAlUon af §9?armor, raeb Äerr 
Vicc-Amiralcns Sréflbilbr ffirfdrbigÄb i 3r«Iien, 

efler j^err^ ^of^ Intendenten Sergels gifne ModelU 

Jgixuarunber (dfed f6lianbe Inscription : 

FREDRIC HINRIC at CHAPMAN, 
Vice* Amiral, Cotnmendeur of SBafa ^ Orden* 

Sibbar^ af <Bt0åtbif Orden. fianS- 
&niUt 0<9 ^an8 BofierlanbS Airref# 

SBerrfamme 
JCiB GUSTAFS III. dnbotn^Ir 

®£fmo Slifef npa &ottov 
Gffer firbdttra^t »psgrnnaéfSf^ SDJ Slrfiefef 
efter GUSTAF IV. ADOLPHS SJrorbnanM 

SortfatteS, 
(Sflnabe CARL, ; 
Sittfxa tiU ^bermanlanbf 
^tota Sttfetf ®tor^Amiial 

Upfifnnarenj S3itb 

©b6bliabefcm 

SffeberfT wib fofen Irgger p2 nlgre mormorerabe 

ttappflta en b<>tanbe Sphinx , #d^ tirr b^aer ftnneS 

ben ofornterabe beten af ^åtttUtstt XiU ptttrlis 

^Sare mebermdre af StonaU 9Saj:td ffiibf bbgnabeS 

Vice- Amiralen od^ Commendeuren af Chapman i A- 

prii mänab 1801 meb ^ané äBaj:f< Aonungenl 

Portrait i »t6|}bilb. ' 

AT dmtsi» cd ^MSmåm, 369 uuicro 

fi089 ao97 t 8101 ! 2102 SIO8 
t 2110 2111 _r 


2112 L t SH6 SII8 AF ENEHJELM, Äriflö^Mbtt FaMan, åv 2ebaniPUf 

&åU9a}l>€t Pit> Patria. 
VOK ROÖk, JbfWttflm Carl Frcdrics Cnfa, gru Elu 

beth Märta Låatbom 6lef bbt> 1804 t>tn 6 Decem* 

ber f fROTttépinå» 
voK FR ANKEN , Contre-Amtralen Hans Reinhold , 

bUf 1799 btn 16 Julii Vice-Amiral , od^ Xltn&mnbti 

X800 ben 14 Junii tia Sebamot i XuO^Dlrectio^eii, 
HISINGSKJÖLD, CoDtre.Amiialeri Johan, htfiit fin 

^ibtliga ttt b& tKltt 1797 ben 14 December aföC* 

meb böben ogift i (SarUcroxuL 
HUUSGAFVEL, Ädmmererarcn Eliaa, iUf ^6b ogift 
t&oibclm 1759 ben 2 Maji» od^ utgedPmeb 1^0$ 
Mm flelf be^ äTbeliga ttt- 

AF DONNER, ganbébÄfbingen Jol?an Gustaf, ffrf p| 

Befldron SJSbigt afffeb 1795 ben 9 April. 

PRINTZENSTJERNA , Majoren Per Eric, 6Ief b6b 

1 802 ben 6 Maji ®on(6S p& Slåi (SdteagSrb i t^ 
Utrgitblanb, b^^nsenom benna Sbeliga £ft uh 
flotf nabe. 

AP UGGLAS, pag, 475. QnUft^toiiiman , gru He- 
lena Uggta, ffibb Norrström dfgetf meb ^fibett i 

bt$ 7S'tt Iefnab«4r t Sala Stab 1802 ben 8 Maji, 
o(b b(ef i Stabens Stortå begrafmen» 

SJÖHOLM, amtS^^auptmannen Mårten Johan, Wef 

'b6b 1795 ben 18 Januarii i 9{iil^tenbers i ^om^ 

ntem» S^ani 3)?0ber Anna Christina Nyman 4ilef •" 
iinbra S&mtn gift 1722 meb Majoren, Johan Carl 

Rothiieb uu iSnapeg^rben , i b^nS f5rfla gifte , of( " 
ofgctf mtb b6ben 1733 ben 10 December, faint 
blef i Rothiieb{!a Famiiie-6^afn>en i Aletfeberga 
St^ftfa mib Qlalmnr ht^raftotn. 

BI^RGENKLOOT , Capkainen Fredric , ft(f p& beg^if 

rön afffeb J794 be^ 25 Junii , oi9 6lef bJb ogift 
1800 ben 2oFebruarii t «^eIffngforf , b^armebbe^ 
8lbeiig<i irtt utfTocfnnbe» 

lAGERHEIM , Ä<inimötf8t8bet Olof Eliaa, hUf &V . 
I800 ben 5 Maji Eebamot i SRitttt mrenbtrli äff^ 
mdnna »erebning; 1802 ben 13. jasuacU Vicc-Pré- 

^ y aidant J70 

1 
0(6 tMSmdn. Numero ■i»H< SI 19 si2a i 

adcot i Xm^* AffitmorKToHegio, 0<1[^ fottsma fir ben 

23 Febrdarii Sfbaimt i Tabell Coonnissionen ; ntb^ 

UH meb Mbigt tiaMnb bert 28 berpS fSTIanbe 
April Jtammererare#:iBcf!(ianrnden n^b ^ott^I WiayA» 

Orden, ^r itbamot i StonsU gtfg^ommissionen; 
ÄrOno^gttBmdaifg Ult Dfrcétionen (rf General Jttlff* 
Arrendet; Directeur mib SUIntdnittf @nfe^ Od& ?»* 
pil Cassse-Dlrcclionen , j^ebom^ (tf Patriotrjta ^åCU 

ffa»e^ D# ©ÄKflfapet Pro Patrla j gf bamor «f »Jab* 
fttna afbetisa SwtSfru^tffMrlÄrcction, famt RcvU 

80r tjfib Xroaf^atte^Canal- Olj^ ®(Ufn>etf j^Direction, 

MOLANDER HJELM, Professuren Daniels fttf 1^96 
ben 30 Maj» pä htgåran Ofjleb iftfin Astronomin. 
Professionen Wltjr Academien f lipial<t, S^aU åt 2e# 

hattioi af AongL SBeeerrffap^^ odft af Ario^fSSer 

»eilff ÄpérAcademien , o(ff rtf Patrioliff« ®4Bffapet J 

trbMf 1802 Cantzif-gf;toé nontiif b^btr od^ wdrbisbefr 
0Cfl b(ef 1804 £ebamot of Pfatlosop^iffa Societctes 
i W^laUlpi)\a. ^an Ht djort bebraiibf Dot^atia- 

ner titl JtMgt». Acadenien r Upi^la^' 

NAUCKHOPF, 3?eflcmint#i>Qt>a?fermiffareti« Per Jo. 

hans^ febnare ^ni|.Frcdrica Eii^abetfa Indebetott, bitf 

b&b 1795 ben i Februarn pä @(|€^bn>i (Sdenbom i 
®6bermanlanbr oeQ (»a» fjitf I803 b<n 23 Mar tis 
; ber(ldbe(t. 

NAUCRHOFF, fftat^ • Conmissarten Carl Rem. 

htAé^ fhtotbnabt& 1795 btti 15 l^J^ trff £ebamoe 

> of itongl* Numer.Solterie^Directionen, 01$ Ät Ztba^ 

s tnai af Patriotiffa^datTape^ (Sniiflt Cbnstitutoria. 
ler bar bonom fleri är toatU upbra^ti^ att itmtt 
anbra utfebbe i&errar 0^ SWte granffa GUSTAF 

ADOLPHS Hospftals^Dnrectronff r£f enffaper r f^mf 
' befUfOm Revfaioaens fttrittnttitf btU 6fn>er Arméen» 

Prgan2sation».jaKebtfö f6rtt>d(tonte r od^ belä ifn)er 
affmdnna SSnmbfSrfdfrtng^^Difections fåtwalttnnsr 

NAUCRHOFF , Stab8.Capitaiiien Anton Adolpk y 

^r Itnntht fSfom 6fmer#A<Uutant bet ftf!a Sinf^<^ 
Sbdåttf^ od^ er(^6a 1794 Uti 19 Dectmbc; p& begd^ 

ta» Wbtxi» 0^ SM^4n. 371 ■K umtxo fii5ta i si«3 SlfiS 
SI26 

1 1 »ito im ^fftthj itoarwib ^mm Att^i PensiM 04 

Accoj^'trfittnm8i imtt Majors ^uSmtfit ®^t 
1788 ^m A^ September mtb Maria Charlotta W«^ 
atermao, fJH 17^* bett 3 Martti, JDotfcr af ^<m0 
btUmmntn Claes Fr«dru: Westeraum, oc( of. Maria 
EUsaheth Rotho£ 

NAUCKHOFF, JtOftSl* S6rffe Expedttions-Secie- 
teraien »^ J^taM($fbht3fn Adolph Fredric^ 4r ^ft 
nub Sm ^- H. Jonson* 

LILLJENHEIM, StammaumåUt Daniel, (kf^eif me> 
bibtn t ®fo(f(^orm 1798 ben 21 Jumi, oil^ blef be# 
Stafwtn i Hedvig; Eleonorae eOer 2abu3SrMIanb6f 

5EBALDT, |ustitiae.Cantzietesi Carl Fxedrica QnUf 
gru Ulrica Eleonora Ziervogel ofycf meb tfibetl 

ISOS ben 4 Augusti i ®torf&oIm# od? blef beflrdfj 
i9en t St. ClarBe ^^rfa* jDenna Ét^ dr nti&nstn 

mtb C^tOMnåmnbt Justltix-Cantzleren Carl Fredric 

Sebaldt, p)m blef bob 1792 ben 19 October, febatt 
enba ®0nen, unbcr babninå i775i i furlbersS {jin 
brunfnabe. 

voH HINTZENSTERN, fcfwerfleil Carl, Mef Gcne- 

rai-Mi4or 1795 ben 2- NoTember. 
STANDERSRJOLIX, Majores Htnrlc Johan, fidF »S 

fin begdron i794 ben 6 Juiii nfffeb meb Pension. 

éT ACREL , General - Directenren ' m* m* O^f , b(ef 

1795 bett sS April Stitbare of $tonM. 9ioxbHittntt 

Orden { 1799 bett l6 November Commexideux <tf 

itottgC ^Bafa^Qrden, ftmttbiUvtpt^ 6eddrani8oo 

bett 25 Februarii offlfeb tfratt General-Directeurs- 

iimhtttt. j^n bor b^H btn ^åbtn, att i i&mab 
bt$ (Smhttt ttffborbe t unbtrb^tttg^et npwatfa wib 
i^ettttetf ^aiM ^rottninstni nebfottili 1799 ben 
^9 Noviember ni€b J^OttS StotiåU S^iåUt Stton^tkt0 
fen; ifloi btn 21 Ma|i meb Joenned StonsU J^6g« 

btt ^xhiftfatl SOPHIA WILHELMINA ; i8os »« 
2 December meb Sboti* StOtldU ^it^ftt ®(0f#9ur# 

flen CARL GUSTAF pf Sitttottb^ c^ 1805 b* 22 
Ffibsttarii mtb Sj^ttntt Xotisl* Si^btt Vnnfe^ 

9 9 9 v AMA* i 
Wbtfå' od) §(t)cHim4n. >^ 1 Numcroi \ . si33 I 2134 filSS 

S138 9JL39 ' AMALIA MARIA CHARLOTTA. Döb i ©focfir 

. (ojm i8o6 ten 28 Majii^e^ 89*de ItUiabifår , 0^ 
le^rafmen* i éflcräfer^ ^prfa t 9{o{Tagen; o(^ 
fom txmé 9r^ meb ()enom urflocfnabf ^ f& frofates 
tfttr toantigt bttii f><in6 ®UlbtmåTtt , bå et ^oitom 
ffirtjettt SSminn(Ife^a::aI 6lcf t^åait af Cantzli.sijl^ 

^t Pdft Commendeureo G» J. Adlerbeth; ()koarf6t^ 

Utan itani SRinne ^rabeS t Aong^ WStttn^apS^ 
Acad^mien bett 29 October ffflndtttiibe ^r, mebeffl 
et ^rpbeliflt Zal af ProfesjioceA o((f Stibbareit/ David 

Yon Schuizenlieun* 

Tom. !!• 

r 

»6 BEDOIRE, ganb«t*fbftt9tn Jean, Befl5f fin Äff^ 
b& ban 1800 ben 30 December afflftf meb b6ben -i 
©tarfjolm ogiff* J&an dr beflrafwcn i Mari» Mag* 

dalen» Äprfa. ' ' ' 

PRlNTZSKÖLD ^ gagmanncn Eric Roksd , Mef b6b 
i SBeflerbotten Jr 1802 ben a September» 

Tom. III. 

MAULE, Är!g«f3?5bet Jac**» f«rpag* ^45, ofi» 

I gedr meb bftbtn i8ps btn lo J«lii nnt @dtra 
! SSrtmm 

VOT9 CARISIEN» Envoyén ChtlsUair Urcaffid^ bref 

b£b i JBerlin 1794 ben 21 Noyensber. 

ROS£M$CHYTZ, Majoren Johan Hinrxc, if itiam 

^mot of @&ajf<tptt Pro Patria ; ^ift febtarc gSnfieti 

1798 t S$or4d meb^ Johanna Elisabeth Bclbun, S)otter 
af Majoren Qd^ SHibtKlYen Carl J»Bcdk»n^ Ol&Sntin» 
^a M. Söderström. 
SETON, Jwris boctotei» Aiexander, (ref 8{tbbarf ftf 

aEBafa:>0*rdc» 1797 ben i Noir«dber. Jbat (&fom Se* 
bamot af Oecononiie - UtftMUt Uioiflat 1800 JirS 
9titibåQ f 0d^ dr £ebamot af Patriotiif a Sdffflfapef. 

Set tr9tffe{| fim t Matrikelaa 3:bje Tbtl pag. 5i lin» 

19 ffnne^^ ^loare^ ^Sr i7S0# rdttoå t\Ji isA^ . 

AN* » 9liM)etö« P(^ sntfömdtt. 373 NumefOi 

2l40 ]aNKARH£IM, éfmerfiefLieutenuiten Hans Hinrjc, 
blef 1704 ben 19 October GeneraUAdjutant 0^ é>f$ 

wtr^t t Arméen ; fomttta är i^bamot n)ib ®for# 
AmiraU-emB^ret f6r Arm^ens glotfaj 1795 ben 6 

Februarii £ebamot i SyanmäK ^Directioneo; OC^ 
1800 b. II äeptétnbw Gouverneur pH £>« Of^ 9iaX0 

2l4t VON MOLTZER , Vic«.Ceremonif .97?d|laren 0(9 S^'f^«^ 
Cantzleren i iQt^eMinsburg Sebastian Anders, (lef 

1794 ben 24 November SJibbate flf 3?orbjIjerne# 

Or«len» 
Pag. 6« rfm ir, fISr 175fff W« I755f 

5JJ42 LILJENSPARRE , llnbtr^tSt^&ttaun Hinric, Con- 
sthuerades 1799 ben SiO November tiU SebantOf I 
General-SEun^Directionenj 1800 bett 5 Maji tiU £e# 
bdtnot i JCttTt^TakcComit^n^ ér gebdntof flf Pa* 

triotijfti (SdBffrti^etf odft f6r bef nÄrttwr<tttbe rfrÄn 

l8oa biti 7 September StrotlO ^ duUmåitid Uti Du 
rectionen bftoer StuttsAttenéitt. Sebnn i)aM %TU i 
f6rra fiiftCt Hedvig Cbrbtlaa Reutersvärd 18OI 

ben 16 Jannarii afg&tt mtt> btbin { @fo(fbolm f 
fiifte ^tt fi4 febnare jSngen 1803 ben 6 Julilmeb 

Dereoiselle Catharina Charlotta SjdStéen, dofter ^ 
Capitainen^ Ernst Frrdric Sids|éiQ^ od^ af S^*!^ Ui% 
rica Juliana Reutersvärd» 
2145 STJERNECREUTZ, S^itaWffSflnntm Zacbariat, fi<f 
1795 ben 3 Dtcenber ^of^SldtM ^ 8t2b6 Caractere» 
^M ^ar SJorf en Ocnation titt JtnngU Academi^n t 

Uyfald of 1566^ a?:b* 32 f*f htoatat tåtitan ftMttt 

,anfl5å tia Stipendier f&r 8 Studsande berj}4be^ 
ntCiU U^åmb Nation. 

otjernEcrEuTZ , e^gmannetr Samnei, brcf 
b(b på SOriberg^^ammarfr egenbdit i794 ^^n 21 

'November. 

8144 .ROS5J4SVÄRDi i6ft»erffen Adolph Predric, Btef 1797 

^1 ben 16 Januari! Contre^ Amiral ,. B0 afgeil ttieb b6# 

I ten 1799 ben 9 April i (åatlMrencté . 

I RO;$£N3V ARI> , éfmer^en Cart Reiabolds Sn^ 374 m}>tx^ m mtmått. Mmefa tmmmm Sl47 
6148 I *«*ff««f lllaabeft Eleonora tf Rabbe hkf fc^b j,J 

föoi^fM egtnbom 1799 ^eii3 Juidi, fame b€0 

fiRoter, enfe^gru Anna Catharina EiUabeth WichU 

man i8oo bett flg Maji i btf 87:fc^ Ufha*&är i>A 
famma @irb. 

S146 BERGENCREUTZ , Uginamm Johan , ér^f i»oo h 
14 J«fitt iHibbarc af' SBafa^Ordeni 1304 fccn 10 
Juia Cons^iiticrad att^ fÄfpm Vica.2atiWh6ft>inÄ i 
SBeriS^ prfifwa 01* iiff (lut <itf bitiga tn>ld€m&Ut4 
matibe f6vMmn$tn af btn iå foOate SStOa^» 
<fif« SDZarfcn; 1806. ben 10 Junii | ttpo Con- 
atitucrad , att i eAe»ffap af Vicc-2ani>^(>6fbin5 upg 
tasa 0^ låsaa bei)Ms <Smietifyant> toib åtta be , 
emeOöii Magisiwten o* »org^rffttpef t SBtxi&f fornt 
PccicsSashqv*,- odfi Civii-(St(rferite^ iemte ®tSn*é# 
gerfoner berffdbc*, u|)fomne ff&Qor, anå&tnbt bt 
j ®/^il" rfoncradc ^ete^markv. ar Eebanupt af Pa- 
I !".^**?^ «4nf ai^ef. ©efcan ^ait« gru, i. firra 8if# 

M Emerentia Magdalena Dahl re^ail 1788 tpar 

mtb bittn afd&ngtn, fiifte ^an flfg anbra a&natn 
If^. !««> €»fe^5m 2)^m 4? SProfliman Ctormnått • 

^ fObb Apiarie. 

BERGENCREUTZ , Magien Lars Algerna, mar 

S,^^8t'^^^(tUmåHate på ^an 1800 ben 14 Junii 
Wet«t>bare af ©wdrbé^Orden. SJeforbrabe* i8o« 

ben 12 Maji titt éfn>ttfit i Arméen. @jf0m &t0 

bamot I Occohomlc utftortet ^ar ban Krntffot 1800 
fir« »Jitebaa. ^ar f6r Ifrffit unber fierr B/irona 
^q;i Eattb«wfbltt3en«, nu mera Presidentens, @rcftt>t 

Äf Ugglas's infeenbe, itmtt Major Mechanlcus Ud* 
strömer beflyrbf arbeW Wlb ObelisqveniSferfboIim 
»Ottf gru^ »Tiberrmnan Gustava Charlotta Koskull 
Äf8etf nifb b(ben 1803 btn 6 September I ^d*^ 

AF gHRISTIERNIN , 6ftöer|!f 9 Harald / bfef Contre. 
Amiral 1795 bett a November, (^ b«b 1799 btn I 

'Maji t Sarr^crona» 

I %1b«tti^"*^° ' iS^mannen oiof, Äfgetf mtb 

' KRAB. r" 9tfM>erö« wfi ^MMia, 37S Numcro 

Sl49 SIlSl .: , Sl5S ' ^ 


. 


i 


' 
» 


• 


» 
k 
, 
1 

1 

1 


# 


' 


• 


v 
1 KR ABBE ^ 7lin»<(;£f»{fldell Cail FredTric, Uif StiMd^ 

re af 97ortp|er»e^Orden 1795 ^ett 2» Apiil. te^ 
f!cf p2 tiaATdtt 1 809 affttb* 2)e^ gm i febnore. 

giftet f Margaretba Lovm Bidimci Uef k(b iS^S 
ten 23 JanuarH. i fBo^w 
LILJEN5TOLPE, Asses^oreo^ Oi^ JBrufS #Patroneidr 
Hans eff erlemnal^e Sflfd, Sru Inga MarpreCba HuU« 
man llef Mb ȣ gil(ffer6e SBrtit 1806 betf 16 De- 
cember i bef 60 (effKtb^^lrr feban Sonen SmMr 

Patronen, Han» Peter Ltljenstoipe 18OX bcn 19 Sep* 

tember r Jt5Dtn(^imtn^ Uti bef sgtbe Iefnab<#är ^ nf^ 
S^tt meb böben; od^ meb ^iuin benna Btanbbf^ 
urfWdfnnbe. 

LiLJENSTOLPE, ^iraWUfhinMi Uig Äxd, 
fidf »799 b*. 20 December gogmand Caractcfe; JJatf 
grn Catharina Margafetba Bauman afAetf Ulf b b6# 

ben 179^ ben 27 Majh j^«tn b<tr btoiftat rsoo Stå 

XiUbas^i 0^ blef bfrb br 28 Novenbef 1806 ))£ bef 

Sgenbon? SB>nS i dalman 8d#. 

\F UHRy 6fmtrrIHrectettrttn Joban SebastfaVf tUf 

btb 17^9' ben 16 Juiii i Sfo(f^9fm# 

EDELCRANTZ, Gantzli^^fåbet Abrafiam I^la», er/ 
b6B 1794 btn 7 November fdte Ol| fMnttttd fÄon0lr 

CantoiiwCoiiegio $ Ulf bett 24 t famma mSnab At- 
chivkiriufl n)ib ^onof. ax<rj:tö Orden^ IDHFann od^ 
wtxtilåttbt fanma h ben ®i9en1¥a Telegraph^^n^ 
rdtfninaen/r f»m fcbennero pi Songl. SKaiM 9lS# 
big#e befaaning r blef ctf b^nont I H$tt anldgb mib^ 
SSlanbS ^aU f^ntt »ib ^J^ftnjaberg ^ (Sfitbeborgo^ 
SD/arfiranb. éfmer bcnna 3ttr«tw«9 ^at f}an 179® 
uffiifmit etr ^ptft 9(fOanb(in^« 1800 ben 14 Junä 
b{ef \)aw Sliibccvt af ^lorbflKme^Orden ; 1804 Di« 

recteur hfmtt ^n$I- S^ajrtö £of#CapeU 0(( Spee-r 
tacler; 0((l 18^5 6fn?errfnteMeBf, Intendent bftoet 
JCongL- iDtej:té Mus»um , fl^nbt^g Pneses töib Wl&lOf 

xtf odft ä3ilb()iisgarerAcademieii, famt iOi^bfiranbe f 
sramdnna S8ranbf£rf4frtns«^DiTectionen. ^cm 4r tt(# 
(tfa eebamot af Jtongl. SSeten^fapjr d(^ af Aongfr 
^igi</SBetettf(a9«/ famt af JlonflI« Muaicaliff a/Ac»r 
mwxi» tå^ miMåa. Nutneio 2185 2156 demierne, od^ af Patriotiffa Sdffffopef # fatttf af 

ben tiafårorbnabe Direction Öfrocr Jpofi? ©taff» e^ 
Cassetn-JBpggitaben. S^refog ^& jttmsL ,9[Baj:t^ dias 
bigfle kefitanind är 1801 en u((^f! refa i Oeco* 
nouDijff ^ffeenbe ^ett^m fhrcu^cn , @i)(^fen f ^oh 
lanb f 9^nttitt , enflfanb o($. ®fomafib , ^morif 
, frSn ^an Sr 1804 l^emfom. JBIef unbcr lopptt of 
tenna refa malb ttH Sebamot af StongU 9taturf0r# 
ffanbe ©ått^aptt i fdtxlinf af ^ferbrikfe Socie|c. 
ten i IJari^f famt af ben graitff* Soci^t^ d'Encdu- 

ragement pour L^Indu3trie Nationalo; ofy i SonbOTi 
af Boaid of . Agricditur^ , fami af Society for the 
Éncöuragement of arts and Manufåctores ; ufi f^ttjiU 
fa Socicteters Acter, tUottl attbre PeriodifJFe athtn 

tttif Uttt af ^onom f6rfaftabe af^ahbltnsar finnaS 
tnférbe. &fttt ftn bemfomf} tlU gifberneéranbet 
^ar^an inffirt, meb tiOdrnpning tia Sersmerf, 
Fabriquer od^ 9iåxiniatf bt fSrbdfrrabe Itpa ^n^er^ 
ffe sSnsiSWad&inerne, f^toaxaf 5 fr btW i ^nfwubf 
HabtUf be» p& lanUt åto i btflånbiQ å^g. ^x 
bitoiHat 1 800 åxS 8ttf«bag i 9?i)rrf6ping. 

HOLMBERG DB BECKFELT, älegermgd^ 0(6 Justi. 
tisB^gtSbetå Niclas S^Uf Josine Antoinette Adrienne 
van der Gon afgeif ttteb böbett 1805 ben 21 Octob.* 

BURENSTAM, S3rUf«sPatronen Olof, bUf 1800 btn 

14 Jiinii aiibbare af SBafa^Orden. ^r gebamof af 

• &ftt>tbaW Porphyr-JEBerfé^Direction odft af Patrio. 

tifta Sdllflapet, o(6 i)ax bitoiHat i8oq åxB dtiU* 
bas i S?orrf(ptns, b& ian toax 2ebamot af ^iwlU^ 
nin$isUt^otttU MW I Adop- dtitjttr^ iD^ §f$c&)it<iit 577 Numcro 766 .■i4SU 11482 i5oS t88o Adoptetade 3öM«r8« C(^ 

Tom It 

CHAHP£NTI£R Robert GustiiF» mM Mkj«r od$ S&b* 

b^re af ®mirb£«Orden, bS (^on ifioa ben 3 Stp. 
teiqt>er afgdF mtb bfbett 9& Jl^amla @art<s5rb t 

CHARPENTIER, Capitåineii CarlFiedrics Qtila, 
gru Susanna Malén fclef b6b 1804 bCII it Januaris. 
LILLJ£NB£RG^ibfn)erfl<#LioutoBMtan« Johans grU^ 
Marta Lindberg biff b6b 1808 ben It) October 1 

fen.' oc6 åH &ån. ipcin bog i8o6 ben ii Martii» 
EDENHJELM , ibfmerfle^Lieutenanten Er!c , Beforbra# 
be» I800 b» I a Jupii rifl éftterfb f^r 6Iféiborg< 2åM 

8leg«mtl)(e« 8tt f6r bet nåtmxatAt Genecal-Major. 

von SETH, ftasmaniun Per, ei^^OL 1796 ben 30 
Martir gaiiltf bofbinfie s namn , f^btt o# toitblå^U 
Aar ffere i&natr nnber Ordinarie gunböWfbinficn* 

titn\lltbitfitt fhtHått ^OlTanbt Sdn; canstitueraae* 

. 1804 otH SBemettbMr fOtrie oi^ &vtti ^draber 
i 9Ra(mi(6u« Zån fittåtta unberfEfnina rfiranbe af^ 
Urtningat å Sttmmi Ståntox , famt or Sebamof af 
&åttftaptt Frb Paitria, od^ mar mib i8oo åtéStifis 
bag Jgebamof uti fBrniUnlngifVit^^tttt 

voM HAUSV^OLFF. Leonbard, (Sepag.3)9)f6bb I74fi 
b« 17 Aug. i @tOd()^orm. IBIef Vnbtt Stndiers Mms 

be 1756 bin 9 November, iemte itM@9fFon 8bfob 
00 Adopterad upp^ bef garbr^berér na mera fram# 
(ibne Presidentens m^ Siibbaren» af Jton^L 9?orb# 

ffjejrnefOfden, Bernfaard* Reinbölds O0f Jtammar#St£# 
betéf Eberhard SalomoD von Hauswolfs namn Od^ 
numer (<>)* 1758 btn 38 JuAn Mef (an Student 

3 } >9tb 

(*^) ^err Presidenten lUJ^ Sttbbaretl Bernhard Rein« 

bokl von Hauswoir dgbe tn^enne ålktt SBrébcr^ ^ . 
smtsi' c<& tO)(iiÉéi Namcn -' • 

L vili StnidU Academien t tt|»{<fta; men Iferrefle tior 
©töcf&oHh 0^ fortfatfé ' Stuaicrne liti fin gal)! r» 

(^U4f ttttbet Philosophiao-Magistcrn febttmttd Ayr# 

fo(|erb(ii i SRarflrifnb ^ Sven Lundbotgs |«iib|e# 
tanbe , f<tmt bUf unber bettna rib^ sinom Ffoto. 

colh-Umaé <lat. 21 Maii 1764, atttagtk tia £xtra« 
effcUuarie CaatzlUt tDib' Rtfféitd (SMltber^ fOoxnf^ni^ 
o4 Hospitals- Deputatioa 9 j^marefl t><^n fhtf Pensnm ' 
0$ f6rerommatlbe £xpeditioner HO 1 7^S i Maji in2# 

nab I b& ^an iixttoQ en utrifee refa tia etraCfunb, 

o4^ *«w Maa«M Ha As Achatz viff Carl Fredrid Hausw^lff, fottt St 

1^756 ben 9 November 4fmeff tt^iUo lAonung A» 

DOLPH FREDRICS Resolutrob tt)>t>S Stbelfl^ nieb 
Adoption & bemilfe Présklénts natAn od^ Numer; 

men to$o «(brid i benmi toåtlngfytt Introduction. 
Tbtn förre / f6bb 1693 ben 30 April , wat Capitai- 
ae »Ib Kongh Amiralitetet od^ 8ttbbare af Aongr» 
SwåxHiOtåtD ', bfib 1759 ben 5 Mhji nfan®6ner: 
btn febnare. ffibb 1698 ben 23 Octbber, titntt ft^ 
upp ifrätt fLaxs&ttfxman mtb Jtonsl/Annraiitetet Hff 
Comtnendeut, 01^ mar Stibbare af ^on^U ®n)irb6# 
Orden 9 famf bUf bfib 1769 ben 23 Ju^»«- J&on nwr 
tmtnm gån^tr sifffito 1732 b. 16 JuL meb Char- 

lotta Sidorna Lliljeatolpe, f6bb ^fy9f b5b 1739 
ben ä7 Aagnsti, 3)0tUV af ÄOftgU 2if*Mcdicu«, 
Boctor Lars Mkrander, 9fb{ab Lkljestolpe, (meS 
e> Introducerad) od^ ftf Christina Mäitens j&oftet 
Bunse* 3:do 1745 ben* 94 September tneb Anna 
Magdalena Aillon , f(bb 1704 btn si Anril, tfbi)* 

»779 ben 2^ December b«rnl6«* SWeb fttt forfla glrii 

4sbe l^n ^cntnf Carl Fredric voo Hauswolff, Li«u* 
lonaai tt^ibp Jtongt, AmiraliJketet, gift mtb Otttliama 
Cbarlotta Diangel,« itoat^ &0n Carl Fredric von 

itauswoiff f&r bet ndrttHiranbe åx Major wib Aongi«. 
tHoå^fB^ttmr smtci' ^ mmia, 379 lÉWi TI umcro / 
t^ fetNnn Aenom Sttef^eniuts M ^amhurs, fami 
^erifrätt tiUbafa tia &Talfunb, odft fom (amma Sr 
i November m&nab f iebM f^n befStt @reiféma(k 
i»c9 9BoIgaf},^i9a tiK Swerise. Kefie bcrefter j(^ 
^n(! da UpfaCafJr att imiMtä Studlerne, o4 
Wef-17^7 ben 11 Etecomber äoä^K ^f ^ 3ii»ra# 
re.} 1768 ben .5 Maji Bxtratirdinarie Cantzlist 
n^ Arjj9 ^ Expeditioaen af Aonundenf Can^U; 
1770 ten 17 September Copist; 1772 btU si Julii 
CastzUst , oi^ L776 ben 30 Januarii Regtstrator ber^ 

tlibef* . Sr 1769 (abe f^m 6Hfwtt anbefall, att 

$of#^unfare uymagta nrib .^an^ AonsT« 

jbtti Jtran^^rrnfen^^ nn mera J^ögfifaHg ^ni 

Hajtité Sionmg Gustafs iii. gajrffeiiga Tmffd, 

lOd^ dftoen att i lita affembe upnroifa tt>ib J^^gfifaftg 
\S0ttting AOeLf^H FF£DH1CS j^of.^r 1772 b. lO' 

M9ji f(n)rbnabe« J^n HD Eebamot L AongL 9?ebre 
SJorg^SRdttenr^orä banbt filimbt &vtn Ha o(( 

meb 179^ ^f^iO ffirnpabe Constitutorialcr; 1778 b« 24 

Jaivi9r!i er06a (ton. .^f#3unfare^l£n ; ter^JD famma 
'Sr iemte ffn ntr mera a{!tbne {Bt^ober^ Cantziistea 

Wib St^nsU ^tigdfExpodhiAtt^.JiBtuf^^Christopher 
TOB HaiuwoliF Introduction ))S Sttbbär(^tfef a;Of# 

nHmnimnbe Sarb»6berd^ Numer rg^o, od^ biro^a^ 

ibt S^tKta^m. är 176 1: ben^ 26 November ^tlolb 

»n)ib fipngl. 3)taj:t4 Orden, 0i|( er^OF bee^umn^ 

(tga Seraphimer-Oificiants^^orfet/ \)mUen Decora^ 

tiöu J^£gfif(ii{tg honungen t&iM 1785 btn 27 Apr« 
i ^&btx 6ta mtb SSafa^prdeDs^fecTnef , att i lit^tt 
nub Unber^Officiftpterne jbdra* girtuan toib ifroartM 
ttdmnbe 177S &xi Ktfebag, ^r f)an f6r fin mt 
bettagU i Stitfenft <Slinber^ ifmecidggningar mib 
1786 0^ 178» i«ett<fammantomfIer« Seforbrabe* 

I7d<' ^tn 7 D<^<^nil>- nQ Ceremohie-aSdflare (^) tOlb (») Ät 1899 b.^«5 Not. fF Abe teft ffirdntein* meb Ce- 
xeflioiiit«SR4flare^@miitttf >. ou bef 3nne(^aTmare tdr 
namn af £)fn?e»Cfmiio«ie»yräibtct| ni^ åtniutti U0 } . \ 380 mixs^ ^ wmmåfL v umero ■ I r 1869 i89» *f Ainunfeitt ^f , o# fem ^ffen ^<tn« S&refr4ba^ 

ta,. flanb&i)6fbinstnf^ Oiff Sftibbawa Jean de Begoi- 

^cs offTcbp effer ba«« egen gttltorngf bunnif Blifwa 
ttnÄerflPrifne; fl upöKifi^abe fceö fftrrc^ p« Conrcn 
bet) Ȍfiliattbt .12 -December., 1 gn imc^afbt (pit 

. ^4 t^ be» febnaw nrwetade Ädnunflcng äBorb. 
i)iDiirmeb ban oafbmdf å 21 ir^ mib Courer od^ 
bigfibKgftéter fDitfdrU. 1791 btö 17 Mirtii farerb^ 
nabti. f^tif att -tuitabt ben ivanbsa beforbran for(^ 
fara mb RegJitiatajflsöenffen* fkti&ttanbt i Ärigé^ 

. Ex^^åiiiatuoiy o0t bibtJfmai. Mb fn ber inne^af» 
nwnbe tön od^ ^Sratäner^ Slamma £r ben 27 Apr. 
9iif« ^ «^4ralb oäf Mibban <tf Storbfljerne # Orden * 

' 179* bén II Juttii Protoc^lls^Seciéterare^ meb fbr^ 

»tvianbe «K pttttUaart forefovor meb Reghtrators« 
: tje«f!en , pd^ eri()«I tn^eiinfe tsisot berefter en lebifl 

PratQCo£ls-*Secr0terarti6Q i ttdmnbe Expedition. €5# 

fMt Sitff ^dp^rom b^r (nm ftbon 1791 Oricierat t^ib 
^ata 8?iff# :oil^ OrdenA- Ceremonier', toib SliUbaaaTt 

: ned lifiriari 9i^ fbitf ttäb ^^gfi^h ^ané mm^ 
deonung GUSTAf S lH:s bib od^ begrafning } v>ib 
n}åTrm»t9tf4nbt dUbigj^t AantmgS riatrAbe^tiO 
Heg^nngen 179^' ben t Noveéber; ^ee AongL ^i# 
Idgret 1797 t^ ja Octobietv'*^ 5Dera«f SKajiler* 
Jtrbttng år 1800 ii«wrrffipt«g } SDera« Äcngl, J^iig^ 
l^efcert Ärwf^r falken* auSTAFS, ijjrinfefan* SO- 
PHIA WILHELMINAS, eeoTygnrflend CARL 

<^U5TAFS:Dd& 9linfe«an« AMAI4 A MARIA CHAR* 
LOTTAS S>dpe(fe ^Cercniomer; , 
ARNE|LL,^^of^n4^#giAM:Por,«fcf 1803 dtibbOTt 

afMongl. MovbUJatmt iOtåan:^ 01$ afgetf mti> bis 
ben X806 ten 1 1 MartK i gjétfbj^ing* '^an »ar 

gift meb L^tn Rsm Bhr.en{Mc«us. 
LOF W£NSRJ0LD , Amir^iteté i&^er f Commissarien 

Samuel^ b6b bm J^m8(Sntt0Sxu,9x\0 

fer^ 

ftt i&cbel' )0# ;wik£igM ^mtb' St^ngl. ^aiiti S^f^ 
:. f||Kinihiitair»iMlft bfrntulnUödwaUffo^ pfi& M:o 8 i Rang- <> « dtibtierS^ 9(9 SlbcKotdn. 38i' u umero i951 1936 soo§ ig36 btrtitman JohamM Beata Ré^, lib 1804 ben 22 
Maji p& Ubhatp$ Sg^nbom t 6^tc0ianfiab« Un. 

TOH ECUSTEDT, 6ftMfit(#Ltettteiuinten Johans gru^ 
Anna |ielena Ca^la 3>rtter AvncU «fg<lt meb bOben 
tett I April i8oé. 
roN ECHSTEDT, Asaesseran Bengt, bUf b6b 1 7i>4 

ten 15 Sepu p& emebto i&tenbMi i SBermelanb. 

VON BCHSTfiDT» ^{Werlie^Lientenanten Elias» 

Vmi^abt i&pm Sebomot af öanco-mffottet 1800 

ån mma$. 

. TON STOCKENSTRÖM , jtattiniar/ä)£be( Gustaf , afa 
getf meb biben 179S ben 26 April i etodlfotmf 

9^ bfef bf gtiifwen I &t. Clarae Jprt a. 

von STOCKENSTROM , Assessoren Salomon» 
fftf 1 798 Jbe« 6 November Sergi$#3täbé namn r ^ta 

ber 9^ »Arbtgbe^ SSor Eabamöt af J^entltga Uta 
flfottet wib i8oo &ti »iféb^Ä- 04 .febermera Revi- 

aor mtb Reviaiooea éfwet attffenå ®tånitti Ban* 

qves 0d> SliKg^It^Cootoirs Sliifehf aper* 

SCHULZENHEIM ^ Assessoren Doctor Carl Fr. (<Se 

dfweii Matr. 3:bxe 2>e^ pfg. J^I3. SÖlef 1799 ^«n 
16 Novamber Ailtbare ^( S^orbfiieme^Orden , 0(9 

1800 iten 25 Febiwarii iGcntral . Dircctcur 6ft»er 
LaMmtterne t SiHéU Aati 4r oooatituerad ttO XoMU 
^enypfaimer-Oidena mUtt& bkrMt »ib tnfecnbet Ofa 

:»!er JLaAarotteine} fiebamot aH Stomh ^tttn9<^»p 

-Academien, oiQ ikf ^onglv TaibeU - Commissioncn. 

' B*roirb«cibft« Jgo^ ben 19 Jmm iifi Dirccteurjfwer 

^^j}inirg)ae Magistfira Werners ilf ^onitnsen Pnvi- 
: .vU^iarade 3nr4ttni»a t\a benbttnbe af Artifidclle 

mattm* ^«)t W f&r Wrial bafttien 9?8ben, a« 

tf i |oab »ef ,(Smbele t»a&6rer gSra unberbSnts nya 

ttHrgtttina -»ib y^iennea SHayM X^tpttnxnåtni neb^ 

fwft mek 2>ertt« Jtönal. Jpöa&eterr^Jtron^Unnfenr 

«rin(e«<m SOPiflA WILHELMINA, ©tor^gwa 

-• ftwi af .ginlanb GARI- GUSTAF, o« |>rinfef an 

AMALIA MARIA QHARLOtTA. 

voF STfiOKEtsrsSBB^M , iDirectmAna 0^ IBrilK^ 

3 j 3 * ^**^ 382 muxh' fd) wsamM. Numeio 19^1 * 
f 


■**i PatMoeDs Laräj %xUf ^ara Beata Svedberg afgti 

mtb Hbtn tåo3 ben 14 April pl gögerjla »rirf, 
J^n <r uffebb HO Revisor it)tb inffunbanbe Revi. 

sioir ttieb Baaeo-SLUrfeff 1807 ben l SepteiDber« 
TOK SCHAEY. aBibbetlhaBiographictJadggeé^^JttMa. 
joren JOi^ ffitbWren Johan von Schaey wat fftbb 

1797 ben I Maji pS Sipeba» ®dferi t »(efm^e 

BÄm SBlef 1743 ben 5 Januarii Volontaire n^tb 

Aonsl. Fortificationcn} 1745 ben 13 J"»" görhre"^ 
tifanvlfn toxb Bousquets 9{efiemenfe; 1749 t^^n si 
Mi^i g^nbritf xoib famma , feban Jtron#9nnfeiit 

fetégemente; 175» btn 11 Junii Lieutenant berfldf 
beé} 1760 ben 19 April Lieutenant mlb Lilljcsvird* 

9t, itbun 9)rin6 FREDRIC ADOLPHS Reg emen^ 
te j 1763 htn 3 Januarii Capitainc tt)ib &arahorst 

Infanterie.9fegemenfe; 17Ö5 ben 21 Decemberset 
)tOm bt)fé CapitaiHe n)rb UpfanbS Infanterie^Sfese^ 

ntenfes f^toarifr&n ^an 1768 ben 19 April p& un# 
berbfintg begdran er^6K affFeb meb Majors Caractéw. ^ 
ét 17^0 ben 28 April utn&mnbté biin tiU Stibbare 
ajf StodrbJ^Orden 9 o<l^ 9(b(abe5 17B4 ben 25 Sep* 

téknber meb Adoptions 9(be(iga éttttl vonSchaeya 
9tamn Odj Numer, 019 ftrf 1786 ben 6 April Ä0# 
Itungen* Reaolution pi Introduction , frtmt blef fam# 

ma ar ben 22 April , unber ndmnbe étK Numer ^ 
1941 v& 8{tbbare()ufet Introducerad; (abe btmtfiat 
1786 o(|^ 1789 drenéSItf ^a$an (Sinom ml$f)&anina 
Tom (yan i pfterfta fatfi jbom f od^ btéf en gdng (fmer# 
Htb p& satan < ®to(rbo(mf att Hn feban nobao^ 
be« gS meb frptfon Siil^f)^^ flutelis^n i gribrib 
))d SDanmrfen, ber ^an 1806 ben 22 Martii afdtä 
meb bbbtn utan €6ner , o<i^ b(ef ben 29 i famma 
mdnäb Begraftpen i SabugdrbSranb^^Affrfani o^tHir» 
ioib SBapnef, efter et af Sl^ttm&^axin Samuel 
Stjerneld f^Sttit Zal , frogabe*. 

@ift 1:0 1766 ben 3 Junii meb Lteutéaanteos » 
Johan David Utters énfa , gru Uirica Eleonora ^ 
Olivecroaa, t>6b 1789 ben 18 September ^' 2:0 17^96 
hm 13 MartU meb Lieutenaaitena, Fredric Hiziric mmi'. 6i^ mmmM. ss? TI uflneio Scheiferf (SttfA f Wru Märta Christina Frost, StåU 
larmåHattn» johaa Frosts 01^ Sidohia Skogs X>9t^ 
HT. ^ ^ ' ' 

. @Dn «f ^drabj6^6fbi«8en \ SMef Inflen^ Johan Peirs- 

ion Schaey, f&b^ i6$i beit SO Fobruarii ^ . t)6b i/TSS 

ten« 4 '^P'^^ )>ä dipebaté ®dferi^ 64^ af bef febna# 

re 9tUf gri()(rrt1inatl Anna Beata Cronhjort, f5btt 
1696 ben It Januari! , b5b 1764/r jDoffer af Gese» 
xal-Majoren 019 2anbiié6fbtttjen , 
Cronbjort Hff ^(etfeberga 1 ä af 

bjeim (<^> T ri^erre Abraham 

m Brita Schiitt. tt$ (<^) ^m Brha Scbuttiyelin »ar SoUtr af bett f(rfle 

S3i<f open i -Salmar ; Doctor Henning Schiittc , Sb# 
lab meb namnet Scb^ttbjelm (fe von Stjernmana 
Matrik. pag. 6oil), f6bb 1620 b« 18 Oct. bib X707 b.^I 

Dec I 6a(iiiar,-odft tegrafmen t SLUåibt^t^a 3t9tf^* 
^m hltf sifr 1655 b. 24 Maji yS Stocf^olmt ®(ott 

sneb Anna Gxells potter 'Lindeberg , fijbb 1636 # 

b6b 1714 ben 5 Martii I dalmar-, be^rafn^en t 
Slecfeber^a Aprfa* ^on tt>ar ®pflet! titt £anb6# 

bfifbingen Cfwer SJSiBorflé iSn 0^ Ajnbassadeuren 

tid 9ip^Ianb^ ^ri^^erre Anders, 0(8 m Eanb^^iSf^ 
binflen bftotx SfinKplns** i&nf ^riöerre Mårten* 

Lindbjeln), famt t>Otttt af Secreteraren i Statnm^Tp 
CoUegio', Grell Gustafsson Lindéberg, od^ af Eilka 
Appeibom titt ^S^fOT^f Commissariens Anders Ha- 
rald.^son Appelboms ttU 06berbp jDottet, meb Ca- 
tharina Anders ^OtftV (Hok) af ^(ttttla iiU ^elntr 
. bon^^, fom åttt n>ar Dotter df Anders H&kanason 

tia ^arttla (toib @6f()ebors) oH) AotmbonlA (i (S6« 
bermanlonb)/ Äonnns CARLS lX:s @tÄtb*ffare «>$ 

(SnUUvåf o4 af Christina. Kärlinjc filT Sl&mrtåé^ 

af ben gamla tit^i^ngne Kärlinga-itten* 97eb $U 

manndmnbe fin gru, Anna Grells Sotter tindeberg, 

iflbe S3i^oy Henning Schiittbjeli»»' Utom £)birertt 384 dmoci' (H$ W)iim^ I Numero 1960 étttn Wrteber ffa ifrÄn Peter Schacy, fom \ni 

-fom ift&n ®elbern titt @tottiåt , ikf ^anilmbt 

p* Wäfeman i »rtofla, famt Aongf. Factor 6fteet 

3Äbcr8 Jtrono^SSruf f Wb 1673^1 1)wltUn mv gift 

meb Håns ILrusbarts X^Ottttf 1^^ 1»at Vice4>rési« 
-dentens Peter Johanison Sdiaey» titt Utibbtråbetg 

oilf^(Sib$bm^tm ^arfabttr f>t0aT& STbelida Bran- 
Ghe u^gi(f mtb 9i^ntn ^ ^t^ffdtåtttfdiåbet f ](Mn 
Wilihelm von Scfaftey, fofit 6Ief h6b Utan ®6ner 

på fftibbexebttg l&os bto 13 October» 

Pag. I 5 lin. 3 i Matrikelns 3:bje aDtl fISr; la# 

noner, Idé damman 

MONTGOMERIE, fe pag. s08. Lieutenantens «d^ 
8tibb<trend/ DarM Chrifftopher Carlstons (Snfts^tUf 
Ebba Christina Holst bltf t)6b )>å 8?56i^ @5rb Wlb 
%lntSpim Z799 ^m j| ApriL ' 

MONT. WWi I Brita, SftOtti ett SDotfer Anna ^ngcl Schutthjeln , 

f5bb iS6d ben 31 Jånuarii t ^<tlmar, b6b berfldb^S 
1730 ben 16 Junti, famt htsrafpén i Stlttttbtraa 
Stvxfaj Wiiftn åt ifisr btn 2 October bicf gift 
tneb é^erf{en f5r £p{fa J^rfj^Stesementet titt §ot 

ed^ Commendanten { imbécxpnaf Pbilip Fredric 

Rathlicb fiff ®abe«btrf^ ÄnapefiSrben, JBarfe## 
torp, Xrtbetf m. m.r od( 6(ef berigenom &ams 
SRober f$r RotWiebjf a Srtten* ofteerfien P. F. Roth- 
lieb nntr f6bb 1658 ben 23 October i (Bttttin» ^an 
fiabe biwiflat Campagnérne i ^ommern o(9 förans 
benfenrg 1675 o0 1^76 ocj fSfom &fwerf?e ^ Lieute- 
nantmib gJf^Draflonern eaffa Äonung CARLS Xll:s 

Batailler ffff &T 1705* SDSb 1712 b. 2 Febr. i ©fettin^ ac|> 

tneb MiUtairif]! ^tbtrtbewi6nlna btsrafwtn uti Sur# 
Hcliåa ©rafwen i St. Mari» Äprfa berftdbe* ; men 
be^ £if feban 6fmerf6rbf frff Swerige od^ nebfatt i 
Pamiiiens @taf t ofwannimnbt Äprfa* / mm'^miimM, 385 Numero fiOOB 53016 2035 8071 2075 SO88 2109 MONTGOMERIE, Majoren Gustaf Adolph, httf 

hib 1803 ben 27 Dccembci 1 gtmittdo ©otfen o4 
UUåbors» £am 
HISINGER, J^ofsmm^dtibet Carl, hUf 1802 itn 
30 Maji Vice-Président i ^SBafa ^of^8t<!ff, odft af# 

gett mcb Wbe» 1805 ben 10 Scpt. i nåmnbt étab. 

- HISINGER, !Bruf6«fPatroncii Willhclnij toalDH 

1804 ben 23 Fcbruarii M gebnuio^ nf Äonflf» S3e^ 

tetlffiipé^rAcadetnien* 
HALLENCREUTZ, SfOtiSU Secretecaren Claes Engcl« 
brecht Claesson, rtfflCCf mcb bfibcn 1 794 beu 2 Oc- 

tober t ®f0(f^o(ni / oi|i blef begrafwtn t St. Jacoba 

CEDERBAUM, p«g. 516 lin. 9 anfSre* Wpttmdf?a# 
ren# Per Cederbaum fflfom b&b ogiff, ^n?((f el dr eft 
miffad, tmtban ^an fom b(ef bbb 1785 btn 21 
Martii p5 grebric^berg.^ ©dtcrr t Galmare £dn, 

Voax gift nteb Lieutenantem Wtb Amiralitetet Gers- 
dorfFs QntCtf %XVi Maria Fredrica Wernberg, meb 

• Jwilfcn \)Cin dfibe tn @on 0^ en Dotter f af ()WiU 

ta Sonen # Srufé ^ Patronen Per Chrislopber Pers- 
son Cederbaum dr f6bb 1783 bttl 7 Deceniber, ot^ 
JDotfern Anna Maria Pers 33otfcr Cederbaum, f6bb 
1785 ben 12 September, od^ fliff 1802 ben l6 Sep. 
tember pS, grebrlcSberg m<b Justitix - Revisions^ 
Secreteraren Per Strömbom. 
AP PETERSENS, J^o^ntendenten Carls grU, Brita 

Maria Carls X)offer Boye af ©enndé 0^ Xni}la, 
bUf bfib 1795 ben 23 April i 9?orrWpmfl. 

AF HUSS, Majoren Ciements Qtlfa, Sara Christina 

Sellström afsecf mtb biSben 1803 pSi Aramforf t 
fibra Ötngermcfnlanb. 

AF CHAPMAN, Slpttmdflaren Gustaf Adolph, Mef 

1796 ben 17 April jbfwer^Adjutant bo« ^aMWiaht 
JConun^en; war Major bd ^an 1800 bin^itlabt Siif^^ 
bagen i 9?orrf6»)in3. 

ANCK ARS VÄRD ^ fcfmerflen* OdJ 6fn^r*Dirccteureng 
'^ Magni gtU, Eva Ctciiia Ferber äfjltf mtb bbbttl 

1795 ben 25 Martii t ^årHcrona« 

SI a A AF 386 mm^témamån. Numero f 1628 1911 189& AF KLERRER, Adolph, Bfff fir I7<r4 ben 31 Jana. 
•tu Capitain* met Compagnie wit> SÖJenfceé ArtiUe- 

nt.mcsmtntt i e&rif?{anf!ab. ®amm<i «r Majoi 
o4 aDantÄöttre JxrffdbeSj 1796 fiebamot i btn Co. 
mité, fom ffltfeitiaffirbdttringdf Artaieriet, famt 
febermertt t Ärifl«»gBetetij!«p««AcaieBiicii j 1797 gjj^^ 

bare af (StttårbitOtden i 1800 bett 8 November ht 

wert?e#Li«utenant w^ JrpamÄffflrt »Ib ffienbeé Ar- 

tillerie. fftr \iv M tlÄrwaranbe constitu«»acr Ge^ 

■•tal SåtuZpgm&flate, 

Pag. 141 lin. 9 tiffifl^eJ/ aft, 8?Sb» odS Äa««eW# 
mannen t ^^rifKaniiab Joiis Gran» mar Stibbtat 
ff Äonfll. sajf«*Orden, o(|^ &$l)t 3i8oran»4fiÄr«rtuumu 
Ifebtr fiiQ majrbia^ef» • . # Commendeuref. Tom, !!• 

BENZELSTIERNA, Stats . Semtwaren éfiwr « ?Jofr» 
Directeuren' od^ Commendeuren Mathias; ©jn bor 

nom mi^re* pag, 241, att fyata sa Wef hebf«t i 
tXpiala 2)omfprf(», fom *r ordtf, emtban tan ifter 
bef «set fbrorbnanbt /ix tegrafwen uH b«| «W6ber# 
-ne*, Edenbergff e Famaie-grftfttien i aj^tinge©wfcn# 
Äprfa e» ma aton> Upf<if(j ©f<tb> ^nxireff tfff f5r* 

n>«rnttbe «f ^err Stats-Secreterarens aRjnnC; @p» 
f»er»@onen Jgert ^Of^antzlercn a(| Comaieodeuren» 
Lars von Engeström m\t> H}lfdttö ttt pvibt^t 0& 

honom f6rt;ent Epitaphium. 

PSILANDER&KJÖLD, Ambalen p# A«lrar.tets.9i«l«t 

Niis, tefföt fin 8?J«erli3a rflff, bå ^anafeetf mV» 

c^LSKjOLD, pag. 245.. 5Dmno gffibbertrgft sfttt 
Är tm m«r« uta^n^a wOt framUbnc £a»b«&*f« 

bin» 


Comméndeiirer. 38r 1 Numcfo i«ti m^^ idto 1918 1960 1^ t . S046 biltdCIt t^ Goinmeiideuren Carl Carlskolds tXihCt 

®an, 6fn)erfTe ir UeutenantcB o^ dttbbaren Gustaf 
Carlsköld, fom ol(&tä méi) b'6ben i bef ^6:tt (ef» 
imb^5c ogift i 2öejler^6 1803 *en 2 April. 

TcHSMEDEN^. pag. 242 . Vice-Aimralen o(^ Pemmen- 
deuren Carl, ht^t fUl dti^berlt^ ^tt tS ^att 1797 

(en 21 DeceiDi>er, ofjetf m€5 ^oten i 6ar{Jcrona f 

STRUSSENFELT , pag. 24X. General • Majoren o(|. 
Cotnmcndeurcn AlexaQd9r Michael, bltf \>bh 1797 

ten SS Maitii i ^f 81 lefnatMr pä 8{^j(^o{m. 

Tom. III. 
MONTGOMERIE, fcfwerfleti im nu Robcit, i^fgeef 
nteb Uitn på einbbolm^ edf^Mrb i .OrfrflabS 
©ocfen i Uplanb 1798 ben 14 Maji. 

vb^ CARLSSON, Presidenten o6i Commend^uren Gu« 

rtaf, fr{)6a 1794 >«<t 14 Augusti p5 ftn begdtaa 
fWfibiflf offfeb ifrÄn Présidents.@m6ctrt i SBöfr ^ofp 
Wdtf* 2>6b 1801 ben 10 Dcc. ogift 1 etodP^olntp 
04^ ufgetf nteb ^onont fietf benna Siibberliga iitu 
J&an bf ef bifatt i ftn garbrober^ framl. Stats-Sccre- 

rareas , ^ron Carl von Carlssons ®raf t ^ng^ 

\icitmi effer Ulricie Eleonorse ^rfa ; men (ifet fe« 
bermera nebfaff uti en af bonom t Uf^tiben tiKrebb 
graf i en n^atfer ^arf mib bt$ ^geitbom Wl&Uh^ i 
' &bitrmMlanbf b^artiS ^m6 ^ajtt Aonttngen 
U9»i ^dgtingarneS nnberb^niga iinbåDan t di&t 
ber tåatti 1802 ben 26 Januarii (emna 2)e8 (r6ga 
flOftSnb, meb bef^nin^, att Itt ntfebba fldDet 
ffuOe f6rut p& nxtnfigt fdtt , 0^ effer antagit (äf)x\% 
f?eltgt bruf tia ftn befldmmetfe inn^igad^ ^tcitUn 
in»igning J^en 23 pjffirjante Fcbruarii f6r ftggcdfr 
biwirefter begrafningen f6rr(!ttabc« af Äprfoberben 

Ljungqvist, 
SCHRÖDERHEIM, 2önb«WFb»«gC« 0^ Commendcu- 

ren Elis, Sebon ban 1794 ben 29 April erbfiHit 
DIdbtgt afffeb ifrän 2nnbi^b^fbinaes<£mbetet i Upfa« 
la, nebfatte ban ftg p& ^åxfvoa egenbom utom 
€totf^o(mi 8 l^n^ilfen bon af J^bgjlfalig honung en 

» a tt Ä ^ iåt' Zgp 
Numero 
2l8l liåtmm MM 1856 2124 SO64 
266 SO79 

1931 AF SEGERSTRÖM^ pag, 177 tiUågdt^, fttt SCdtn^ 

maxf?SliM Lars ofgerf web bbbtn 1807 ben 2G 
Marti i i (Stoäfyoim i od^ iltf efter be0 eg ef firorD^ 
nanbt bcärafi»en pj St. Clam ÄprfogSrb^ 

dB FRESE, pag. 277 tiU&idtif att Contré«Amiralcn , 
Commendeuren ttt« in« Georg Christian, dfgetf Itieb bb» 

bm 1807 ben 7 Maji i ®6ti)tboTS, 
ZIBET, pag. 304^ anmdrfeéi att fierr jpof^Cantz- 

leren t^ Commendeuren g^iberre Christopher Bo- 
gtslaus eri)£jl X807 ben 16 Maji Introductlon tb(«nb 

grifierrar unbcr N:o 325. 5DS ^err B*Aas oå^ 

£of:!Cantzlerens Biographie (rpdffeé n)ar Introduc* 

tion dnnu ej fagen fÄfom d^if)ttvti f^toiltttgaf an» 
lebtttttg tia 9?otett pag. 305 ; tntn fam nu f6r# 
fminnen 

WINKLERFELT, pag. 313 fiffdggeJr att Generalen 
0$ Commendeuren Sven^<lfg<(f meb b£ben 1S07 btn 

I April i srriti96ä& 

ADLERMARK , pag. 347 ^ attntitM 1 att Cantzli- 

fft&btUf gribtrre Carl Gastafa gru, griberrjnnatt 

Anna Elisabeth Boye af ®imå& 0(^ £u(^Iar Mef 
b6b 1807 bW 26 April. 

ALMFELT, pag. 367 tiBåsS^if att fcfwerffen ort 
Slibbaren Lorentz Peter, afgerf meb Wbfen X807 b^ 
18 April t ©tralfunb. ^ 

VON ECHSTEDT, pag. 581 tittåSd^t att bftottflt^ 

Lieutenanten o(| SRibbaren Johån^afsedF met b(bett 
1807 ben 5 Maji pS ®&tiiQ&xbtn SSer^a/ 87 &r 
iatnmaU 
««(i ^«^«ww tXiuiftts 

)xt^ 28 rab. »o"|}5ir : Conseiiu^ Mr luara Consctl. ^- 6tb. 2'7 tÄt» 
x6'jlär: Stromfeldt^ *Mr ttoro Strömfelt. ^ ©H. 32 rab. 15 Wr: 
SO^ Wrxb» — 6lb^ ^2 rQ>. 17 j!ä)f: C. D. WahnndQrffy \U J. D. 
WahrcndorfF. -r- ©ib* 33 tob» 10 jlär: Aug,ustii^ bJt wora Augusti 
(mitfet (rp(ffe( pS ffrrefldlletf infTutit, o<bfom {^drmrb fadm/lnbet r4tta^«, 
■~ 6ib, 34 rob. 26 jlär : yinJre id$ Andre». — glb. 34 r«b. z6 flSr «f , 
U^ iDtb* — @tb* 35 rab* i2|!2r; Syiiibs^, M^ @tmbb^ — ^Ib. 38 rab«. 

^»9 flfir: Waehtmeisttr y M^ Wachtineisters« — 6tb. 43 vaV. 9 (tSr: 

Crcutzy tUt Crtutz^s. — 6(b« 44 rab, 9 #8r : Cömitét bir marci 

Comité. — 61b. 48 rab* 4 \Ux ©er jptrror »JfeW WSb. -©ib. 50^ 

wb, 15 fWr : ArUlUrie^ Ht wara Artillerie. — 6lb. 60 rab. 31 
f Ir : 2^ td^ 28* — €i^. &2 rab. 2g flSr : (E^reipdtealft , Mf (9reifi(# 
«alb» — @ib, 64 rab. 36 Ut X Xegertog > M< eerebnitig. — ©ib» 
67 rab» 21 ^jr; (f^ Charlicres^ bJr »arq de Cb«rlicrc. — ©ib* 70 
rob 4 nebifran |l8r: Philipsens^ m Philips^ — ©ib. 74r«b. i7jWr; 
£af(Cfiaof!a , IM SofabnfTa. — ©ib. 78 rab. 18 flirt; 787/ IA& X787« 
©ib« 79 rab. 25 14^ : Z)er. pag. 148* — @ib<. 128 rab.. 22 jlSr t 3bi{Iopen^ 
U^ aSi^open^.— ©ib. 130 rab. 38 Ux : aU famla. Idé ramlat— ©ib, 144 
tab. 14 08r ; Corduas, (dl Cordovas. — ©ib. 149 tab. 34 fldr : Azimuts » 
Stt^pegCompasser^ Idé Azhnuts^Compasser. — ©ib. 1 65 rob. 19 f!8r ; 
Ibift^petif låé Silfopené. — ©ib. 164 rob. 10 P8r : S)udr&off , (di X)uber# 
Joff. — 6it>. 167 rob. 10 jMr: öofpad. Idé Äofffab* — ©ib. 177 
fob. 7 (iSr: 1781 a ^'^ ^Boi. — ©ib. 388 rab. 12 Idé: ©(Oflet »ib' 

i&Ofifoflb bflt 17 Juln — r— ©ib» 212 rob. 31 Wr: CafUaimns, lii 
Capitainc» — ©ib. 230 rob. 16 Jdé : i ©iBtrdffninflrn ben 13 Maji^v 
— ©ib. 236 rob. II IlSr; Juniiy (dé JuHi. — ©ib. 243 rob. st. 
fir: 2S, (dé; 24. — ©ib. 246 rob, 16 flSr: ^at^ (dé fiam — 

©ib* 2521 SCnmdtffé^ att Presidentens «(| Comniendeurens Petet 
Bernhard Pipers S^ibberligO ättt Ittgef meb {lOttom fielf» — ©ib» 
271 TOb. 2^, (dé: bimiffot ^JomtntriEo Ariget^ ^ ^ertmber eit 
Action ei( tvetine IBelddrlngor ^ f^mt Slef »ib IDemminé (fver^ 

ling Wngem r— ©ib. 319 t 9(lt i&err General - Lieutenantcn» 

.81. m.. Per Uliic Lyiljchorns Biographie itfe MifnHt infJrb p£ (itt rdt^ 

to SdHe^ Hr(eber U af rtt- mtgtos »ib Manuscriptets i erbnlndéfdt# 
tonbe^ meit bi (an 1798 ben 26 Novenabex b(ef ntndmnb tiO Com- 

mendeur af ©lodrbé»Orden , finner niOJt ett ^err General-Lieutenan» 
tens Ntttnmer bir marö nd^ fromfire Cantzl^rens 0(b Commendeurens 
fon £DgeH>rechtens Nummer, bn>tlfet (dtmeb^ rdttO^* — ©ift. 3^7 
lOb.. 34 Ulrr InformationsSnibeitf Idé Inforniators-Cmbete» — 2ie 

ttinbre trptffel/ fom p8 ndgro fldtfen tunnot inffptO/ beffofiobe (dforeti 
lieif kndait onmdrfa ^ rätta. - ' ^ 
[ m 

REGISTER- rriis Beckfi 

Bunge 

Ehrensvärd ^ 

Falkenberg 

Horn • 

Kftlling • 
Rlingspor 

Lanttngbausen 
LiUjeDbeffg 

Mornei von Addcrantz 
Adlermark 
Alströmer 
AnckarsvSrd 

Beckfriij 
Biixen Finecke 
Boyc 
Bonde 
Brauner - 

Carpelan 

Dttiietz • , 

Ebrenheim 
Ekremväid 

Falkenberg 
Pock 

de Geer • von • \xx» ©refttjar- 

344 Ribbing 
344 Ruuth - 

ö° Schverin von 
343 Sparrc • 
.._^SWckelberg 
^^^jStrömfet^t 

'« T.„b. - 

344iWrangeI ttf @attfl« 
^2 Wranget m 


'•ft 

344 
:t8 
343 
39 
344 


m • - •' 


II 
a6 

* 


.* • • 


f 


Jaiifi* 


343 


* 

• € * 


344 grilicrta^ P«5. 

348 

b47 

351 

94 

349 
»347 
|35i 

197 
87 Gripenstjerna -^ 

Hegardt . tro» « 

Rlinckovatrom vön 
Rrasaotnr von 

Lagerfelt - •' 
LiUjencrantz • 
Liiljeho^n • 
Lilljesväid * I 353 Maklean 9 

jMaiks von Wurtcmberg 
35nMunck - 

III Nordin ./ 

^^ Plåten von 
340 

352|Raab - 
^g Ramel . 

S3 6 6 P*g. 

346 

350 

346 
351 

79 
346 

352 
347 
353 

82 
60 349 
35 « 

Ra- Register. ■»*■ ■»i^' * « 'Raytlin 9on 
Rosen von • 
Rosenblad 
Rudbeck ^ 

Saltza 0on 
Schmidefclt • 
Scbverin von . 
Segebaden van 
Sprengtportea 
jStacI voa Ho^ljtein i** ■> . <> » 74'Sted!ngk vt)»- 

349 Tbott . 
347 Uggla. 0f . 

Walienstjerna 
Woltemal 202 

349 
349 
352 rf Zdge von Manteuffel 
öroskdid !»it)t>eré* o* mtimåtu Acrell äf- • 

Adelsköld 

Ad ler be tb 

Adterbrant 

Adlersparr^ - 

Adlerstaoi 

Almfelt 

Ankarbeim - 

Anckarloo « 

Ankarsparre 

AnckaijVärd • 

Arbtn von • 

Arnell 

Asp vån^ Pebr Glor 

Asp von^ Job. 

Axelson von 

de Bedoire - 

Benzelsyerna 

Bergcncreuts 

Bergenkloot 

Bjerkén af • . , 

Björnstjerna, Magn. Job 

Björnstjerna, job. 

Botin af 

Bruncrqna 

Biuenstan 371 1 

359: 

306 i 

359 
35Ö 
ZSQ 

367 

373 
213 

17» 

385 

365 
3»o 

3H 
126 

358 

373 
386 

374 
369 
357 

23 * 

358 

3Ö5 
226 

376 Cansien von - , •« 
Cariheim Gyllenskjold 
Cailsson von 
Carlsköld <• 
Cederbaum , PeC Cbtut 
Cederbaum , Per 
Cedercrantz * 
Cederstam • 
Cederstråble « 
Celse von • 
Celsing 

Chapman «/, Fred« Hin: 
Cbapman 4/, Gusf. Adolpb 
Charpcntier • 
Christiernin af 
Conrad! • 

Daleskjöld • 
Dittmer af 
Donner äf » 

Ecbstedt von .. 
Edelcrantz m 
EdeUvärd ^ 
Edenhjetoi • 
Ebrenroth « 
fihrensUm • ■91 

55 

348- 
351 

352 
34i){ -Pif. 

37a 

387 

386 

'359 
385 
213 
363 

218 

363 
388| 

367 
385 
377 

374 
358 

139 
366 

369 I 38 1 

375 
167 

377 

228 Registcn £nebjelin af 
EngelbrechUn oo» 
^pgestidm oofl 

Falkenstedt « 

lut Fcbuxe 

Fcrmcr 

Flodin af • 

Fock, Frantz Evotd 

Fock, Georg WUh 

Forselles , af 

Frauicken, r^on 

Fredegbeim • 

Freytagk 

de Freie « 

Geycrstam • w 
Gre^esmÖhlen • 

GHpenstråhle • 

Gnpensvärd • * 
Geckli Georg . 
Gedda, Gude AxeU 

Hallenboig • • 
Hailencreuts • * 
Hassclgren • # ^ 
Hauswoiff vfin • 
Hoderstaro » * 
Hlntzenstcxn pöm •» 
Hisingei 

Hisingskold '» «, 
Holmheig de Beckfelt 
Horn • • * 
Hass af * - 
Huaags^vel * 
HSkaDsson af • 
Kiennan«chold • 
Kieruiff von Wolffen 
tUtxckei af^ Carl Natht 
Riercker fl/,'Gust. Fred 
Kicrcker ä/, Adolph 
Klint af . - 

KOQOW 00» • • 

Krabbt - • . 369 
275 
333 

357 
356 

356 
122 
229 
252 
358 
3Ö9 
354 
354 
277 

358 
357 
357 
I8(> 
»43 
245 

309 
305 
107 
377 
3Ö7 
37^ 
385 
3^9 

264 
23^ 
3<>9 
328 

358 
366 

291 

S44 
38Ö 

186 

3^7 

375, K/usenstjerna tro» 

Lagerbring , Carl • 

Lftgerhring , Per • 

Lagerfadm • 

LagefhcilD , Carl Eric 

Lagerheim , Ol. Elias 

Lagerlöf vt% ^ - 

Lagerstr&hle 

Langen «o» • 

Lidströmer • • 
ILiUjehora, Per Ubic 

Lilljcborn, Per • 
jLiiljesträble • • 

LUlJenberg • « 

Liljencrantz « 

Lilljenheim • « 

Liljenaparre • • 

Lilljenstolpe * • 

Liodersköld » 

Linné 9o» • • 

Lorichs,- NiU « 

JLoricbfl, Fr. Otto # 

Liitkeman • • 

Lftatbom af • -m 

LöfveDskjöid « 

Malmsten af m 
Mannenkent2 • 

< Mannerskantz, Sven' 
I Manneratam • • 
Mannerslråble • 
Maule • •. • 
Melaodeihjeim • 
Moltzer 00» « 

Montgoteerie , Gust. Adolph 
Montgomerie, Dav Christ. 
Montgomerie 9 Robert » 
Mooradgea d'Oh5soo « 
Monek af Roaenschöld • 

Nauckhoff^ Hlnric Joh« • 
Nauckboif • • • 
Nordenanker • « • 1 209 

288 
366 

«38 

301 

369 
3Ö0 

357 
159 
»47 

3«9 

388 

356 
377 
358 

371 
373 
375 
»Ö3 
363 
15a 
247 

359 
338 
380 

357 
270 
3Ö7 
17» 
366 

370 
373 
354 

384 

387 

M50 

113 

294 
370 

355 Register. Nordenfaik • 
Nofdenskjötd ' 
Nordeostjerna 
Nordenstolpe 

Petefsens a/ 

Piper, Peter Bernh, 

Piper, Sten Abrab. 

Pollct * - - 

Printzenstjerna « 

Printzk5ld 

Prytz - • - 

Pslianderhjelm 

Psilatiderskjöld 

Pokc a/ - - 

•Quillfcldt ooji 

Ribben • • * 
Ridderswärd • 

Riaellschöid - 
Rosenblad, ^Ijell Christ 
RosenbM, Eberhard 
Rosenheim t^ • 
Rosén v« .Rosfenstem, Magn. 
Rosén v. Roseiisteia,.NiU 
Rosén v* Rosensteio 
Rosenschytz - 
Rosensvård ' • 
Rydingsvärd '•" 
Röök von . 

Sanderskold • 
Schaey von . « 
Schedvia • 
SchéeU von « 
Schenbom af 
Schrödeiheioi • 
Schrödecheimi Elis 
Schultzenheim von 
Schytzescitntz 
Sebaldt • Pag. 
366 
265 

133 
355 

366 

25^ 

320 

388 

369 
372 
210 

224 
386 
257 

278 
367 

215 

374 
229 

358 

365 

281 

326 

365 

372 Segercrantz • 
Segerheitti 
SegerstrÖoi af 
SernskÖld • 

Seth von • 

Se ton 

Sillen af . 
Sjöholm • 
SkjöUlarm • 
Skjöldebrand • 
Standersköld • 
Stapelmohr von 
Sticbt von 
Stjernecreutz • 
StockenstrÖm 
Strussenfelt 
Söderiing af 

Tersmeden 
TetzlofF von 
Tibell af 
Toll 

Troil von 
TroHe af 

Ugglas af 
Uhr af von •• 373 1 Wahrcpdorff -vön 216 
369 

363 
382 

354 Wallencreutz- * 
WallenstriRie 
Wallqv&st 
Wetterstedt af 
WingSrd af • 
Winklerfeit •. 
von « ?56 Wright 
^6^ i Wärnhjolm 
387 rZcllén af 
357.,Zibct 
355.Ziegter von 

371 1 P«« 

i354'i 
241 

358 

377 
,372 

1 357 I 

357 
35Ö 

371 

359 
161 

373 
381 

387 
358,. 

297 

lOg 

i8i 
300 

360 
235 

569 

1375 

189 
fS55 

359 
128 

32^ 

IIO 

3" 
367 
170 

119 
304 
359 
I Exemplaret (ofiar 2 9{tf6ba(er Banco» ^ *■ . ' v i 
/ \ i. r MATRIKEL 

6föwr bem af ' 

©tt)ta«9ittt« 

fom 

3fr4ii åt i8q7 tiO tidtiimcatifte ftb U(^ 

m 

\ CARL fREDRIC ROTIiLf^B. t. 
UTf» ^BtongL tnbkj:tt nSbi«flt AMfflfié. ■ ■ I >i mm e s o c X i( £> e Dt* . ^ 14. 


I- 

4 *- '*,/ 


t \ i 

I 

»• e 

^ • i 


*J .• ♦ / \ 
* 


v k - '^ .V. t . > fr ■ mm^m wt* ^ ^ ? I V* a u I a /i • « .» •« i PRENUMERANTER 

- ««|?' ^ ■■„■•■ 
SUBS^RIgENTÉR. r . r "^ t ■■■■-, I 1 ^4)' 


*t ffitefpe A. G. OxSNsTjEjflA j , — , 

f)t 'Bttfité M^ B»'»» 1. ^,,-, A T). 

5«n« €):«l,aet».&l afj^ttW Wt» ro,,*. 

Jbc Sciöirté M. KAMSi. — - 

•Ot Stlb(tté C. % WiCHtMEItTM .^ 

*an» «fc«i(iicr, e> «f »etrf $(«« m. in. 

Ät ©Mffce E. RouTH • • — 
Aait» efctnmce, en af SKiffW fettat m. m 

Ar ©«fr» H. H. VON EsssN _ 

Aon» gtttll<ii«- e» «f 9ti'«'« *<«« w-J»' 

Ät ©tefiw C. C. L. B. VON Stedinoc „ 
Aan» €irn«eiwr, €n «f SXihw $«trai w nt 

At ©toflllt CiAS Ad. Wachtmemtk» -» . 
*ané €K(lliiiet, etate-SJfnijliti» f!t- nntf«« 

ätmbetnt, nr m. ^t ®c«fo)e v. Enoest«6« 
Aa(i'« ejclltncr, Cn of SÄifetf ^»tot m- m- ■.': i '■■\~ {lant ' nu «pr ®tntH F. GYU.FNBOBO ^ 

V^ &Xi\ni M. Rosenblad ^ 

^né ^titm, €a af 9eir«t# ^trtar m. m. 

^n« fimleiice, Qi «f 9(il(té .btcvac m. m. 

^t Jtil^tce c. UesRBKiNQ ' — ' 

^< (gKiaeiict , €11 af Ätf W ^«ttaf, SRiW» 

etot^lareti itt. m* |»r @e«fn)e c. m&anbr 
^$ €|tccllciice, €n afSXiftW J^ntw m w. 

^ -O» ®wf»t H. G. Trollb Wachtmbwtm 

•&«»« §««■«««# €» af dtifct^ ^tmi m. nu 

<P( €itenDC Q. WACBnfBi»TB& . — Pres. S«k». ( 
4>t ®Clf^7> A. Smoou 

^$ ptOUm, €n ar0(tt(C« Aerroc t». 

^C 9(i^m G. AV WCTTEKSTCOT. 

JR. iktt FOek Ahkba • - itria^frpc^itiMctt 
®tat<>€ontotm 

^minctC(«$el(g«Bit 

J(aiiimat»9(4tt«n 

$l(«r9)atirairtff€mNitt i I 

r 

X 
X 

r 
I /" - dtil' • 9tibMf(ttMMMci{otMi 
Cotmoif Öyniwfitttii . I 

t Stinrare m. ut* • •. • ' 

JUUir0'€ittM, fhér.. 9ttfBHf tftöé iitutin. m. m. 

Claf. # # « I 

e4 S«af Jt^ SB. <)• '# > # 


Mmmoff^ a. (Z^9ctMroMR«iov ^ C* C« O. 
4mkmg9M^ ai,M Ortfiot# •tiiiral#£ittttetiMI ^ 


, C^alAi€ecfil«rar.e. Bl. «• O, 

M AiMMPårlffi» 71iir#» Canciflill # 

.JhrgiiåysUt, E. ff. » RetrifTonMEfcretemri 
SifgHféi. åbricr efo^fceicff lerart f K. It« O. 

Sfåmi^mia, Mm. t 8ri5.# •tiiera(f9V«j9r m« m 
»wi, 3tif»ficatlb, 6« ir« 0« , 

j^Mdir. iVSIr, •vtfive^ ^#fRar]^a(f i» 
J00A, A^iiirMN Orcfm, Aaamor^hi f 
Jltyf » O. , Srlbcf rkf •cmroMticttfiiiaiit qk W» 
vm Btiéåt C #•, ^r^fffor^ R. &•£>•# 
Bnéhrg, ^ TF.^ # # # 

Jfrobfrgtr, A O. » fifmrffe 1 R. 6. 0« t I 
t 

2 

I 1 
1 

f 

I 1 <•' 1 

I 
I 
t' 
I 
I ■j 
T , . - - • • ♦ 

Cardill. roll» Cr fStvtrahWtaUr nr. tn. , « r ' 

^tidiétrim^ Muéolphf 9uf)trrti tinfirotbitab ^^ftoix^ 
i emi\)SXihtf St. Qtf> @» af ^. SD?. JD. jruV.iu;.. ,j . 
i r//iiij(f{Ä * tdauritz, Jtftt>ctf!e> ». «; &• i^ * « 

;Crolff&é^^ 'J.jI, '^xifwCfQkntTaltöiuUtiMtm.xa, 
^Cronjftfit, 4xa^ bftotxfi^^tmnfint^ M. &. 10. # f «■» 
• • • « . i « 
i von S^sm,\ AtixamUr \Didrick t tH^}^ ', 

. , Fatktfibtrg v iO, G. O., Aamm«v]|li(t^ • » " 
'famt^Sved, eecrMcrare ^* ' .! ^ . ' ^ • • t\ tt ' * ) > I 


r tråäelius, iV., (Sfaff '@ommi0drie » S?* 9?- C • 

,<jahn af Cciqhoun , Carl Pontus ^ ®€iiera(«3J?aior tit. m* 
Gakn , ff^oiter , ^br^t QrTOelitibnh^tCvatratt 
de la Gardie » Q^facob FontussoHf @cn« Jficuitnani/ 8{« 

ocb e. af S. $W. O. 
i/^ Gf^er, Carl^ grijjcrTf (iO 2e«ffl<itr 8?»etni(Jfiöte • 
Geete^ Sebastian, titvvHe, K. ®« C. t # 

iif« /a Orange, G. grii). (Sr n. fRaj.! @. nicb Ct. St. af 6. C 
Grundin ^ A. ?. • SCI^rfor » • $ $ 

Gtfldenstotpe , Edvard^ ®refme , £fmet(Ie Ådnimar# 

Sunfare m. ni. # t # # 

Gyldenstolpe , Nils^ (Srrfivfi OeYieralf9)7aior nu m« 
Gjfldenstolpe , (//nV ,. Srefme, eopitaine^Strtit. m. m. 
Gyllenram ^ ۥ A. % jtammar^erre # t # 

Gjfllenskjotd 9 C. ^ ^ri^errei 6enrre#Kmira( m, m. # 
GylUng, A^ Et (SonceOifl # # « # 

i?<iai , Sfatihias , vice f^reftbe nt, 81. S?. O. ^ 

Hadorpk^ Daniel ^ 9roto€o06iGccrererarei i^JroIb mib 

8Torbf}ierne#&Tben # # # # 

Bagstråmerf A. F. • 6fioer#;Ctrcc(cur m, m. # 

Hallenborg , Stcu^enant # # f # 

BamiUoe$9 C. D,, grtberrei f« b. 6fi9erf{e#itammar# 

berre # C 8t. O. m. m* ^ » # # 

Hammarskålä, torentzof Smatttienå wtb Xoltsl» e!t# 

liotftfNt 9 

von HarimoHsdorff ^ Ch.f éfmcrfle, ST. 9. O. # 
tn>ii Banswolff, L. , ÅfwerfSeremonief aRdflare# S. 9^* C* 
^ay , £rrV , gHtf rrti Éftoerfle; 8t« 0. £2. # 

Bederstjema t E., (gtntxei Wlaiov, nt« ni« • 
JSerdman , Jtamni4rt8tXb f # # # 

Hertzenkftlm , Adria»r 6fn»€rile'2ietirenanl, 8t« C O. 
Hjerpet %, # « « # # 

Holmstedt, ff. ^., bftotrflt, 9. «.£).# # 

CM)» Aa/bl« Iftfftgfr , 6fwerfle , Ht. C. O. 

Hård t Carl t éfmerfle, 6. ®« O» # 

Hård 9 Carl, SBancottSof^Oare 000 
BSgsfrdmt M.9 Aamererare 000 

wn Hépken^ NUs^ grt^emi J^of^aSarffall ^ 81«<B.£)«1 Prei i Sttbi, i 


• I « I jstrlgetm, ^. ^., »Ic^^wP»»»*'/ 8^* 5^' ©♦ kjiUman^ Olof^ ©ecreterÄrt.i ÄongL Äamm«r#adft«n 

Kjårning, ^. M., <gfpcbition«#@ecreeerötc # ^ 

if Kkrcker, C. iV., griöcrrc, (Sencrof m* m. # 

a/ Klerckir, Carl, STOnjatr »• ®. C * f ' 

JOingspor, Gust., ©rcfwf, J^of^SKarffaK # # 

Klingspor, Ft. Ph.^ grlbcrrc, J^of^SWarffalt # - 

af KUnieberg, Wilh., grl()crre; 2önWWf5inflC m, W. ' 

Klintberg, Carly &tat^t(SwcttxaxCi 9?.. 9?. O. • 

von Kmarringt L., fefwcrtlt/ «♦ ^. £)• i # 

'Koskull, Gustaf, %x\\>ttxt, # # # # 

--Koskull, Jnd.i gri()cm, gö6inet«^Äammar&crre # 

Lagerbjelke, Axel, ©refwe/ a5enerfll*abmtant m. w. 
Lagerbjelke, ffoh.. fixH)axt, Qottixtf^imixal ra. m« 
Lagerbjelke, Ad.^ gtitrtrt/ 6fwrf?c m» m. ► # 
Lagerbring . Q. O., gtttcrre , @enf rahSRajor m* ni. 
Lagerfelt , <9^, gri^errcr titotx^viituttnant $ 

Lagerheim , Sf* » Äammart^erre # # # 

Lagerheim , O. ^. i Äaramnr^Sunfare # 

Lagerheim , O. E.t ^ri.^f rre, ^xe^xhtnt m. m. # 
Lagerlöf, N. L. , t^totxUt^iuutttiant , 81. €. jD# 
Lannerstjerna , ®töt*i@fCTetcrare, 91. S?. p. # 

'von tantingskausen , Albrecht, (SrcftpC/ £)fiperfAam^ 

morjcrrc ra. m. # # * # f 

Lejonmark , C. r/:, Jtöraraarb«rré # # . 

Lejonmark, L U. , Dice^^reiiOent m. m* ^ 

41/ Leopold, C. G., C^tott^Stcxtttxaxt, 6.'9f. O* 
Levin, C. A., S)of'9i&tt(td\&b^ » $ - 

Lewmhaupt^ Claes, ®xtixot, Jtoraraor^errc # 

Lewenhaupt, Gust.s (^xt\m, titocxHuStammax^txxi ra. ra. 
Lindblom; Axel SrfffCiffop #0 # 

Linderskåld. Axel, AammuriKrre tu. |tt« 
rån Ungen, gribcrre # « 

Linnerkjetm, J. C , »iU^S^ttalbkuB 
Lorichs, Ntlsy Uano^b^binge 

Lovtsin. C. JS^ibcrrc, (.^tmxaU^HJtaiox m. ra. 
Lunätfberg, A., €töt^* ®ccrcur<ire, UJ. 31, O^ P^cn. Snbf. ■ 9 

t I LiJVtBim 
$ 

LSfvensijSld, Sal. t gffi^mt* ^xtfiUnt m. m. 
Lofven^^orgf E Gf., STOöjtr/ •' • 

Ldvenhjelmt Carl, Srefwc/ ®enerat$£ieiUen^nf tn. m. 
Lbvtnhjelm » Gustaf ® refwe / ©tiKraUSieuUnam m, m. 

Uanderstråm , Ludv.p ^tif^tttt^ jtdotmarfyerre 
Mannerhiim , L, A.\%x\%txxt9 8{itfen5 ®rdnber< 2IUf 

fiiriae-CmbuDémon m. m. '# # # 

Manmrskaniz , % F. ,9lt\>lnox\i*&tcxtttfaxt, 87. 9?. O. 
il/ar^^i von lyurtmberg ^ G. A.^ i^ jrd^<66fbinge 
a/ Af^/M , G/, 6fn>erflc, 81. G. £)• ^ 

iKb/iif, Fr. # # • ^ f 

lHonigcmerii , Fabian, J^of#9)?arf7aif - # 
di Marino f Stoxt^K @)^anft !Dlinif!er toii Jtongl 

CwenfTa ^O^fm^t # # # 

Marsingp L. QutU 000 

Munck af RosimchSld, £, ^rofefor # 

Murray^ Gust.. SBifTop, Orbené#9i{?op ttt« tn* 
mU^kjilm, Axit, SXaioXf 9t. 6. £)» 
Jdåmirj A. G.f @tefm, ®eat«'8lSb m. m. 
MåmiT, Hf ®xt\tot, @eneraU2ieu(enane nt^ im 
lUimerrAxit, (Srefmf/ (Sctiera^aRajor m* tn« 
Hadrmr, Christir^ fcfwerffe^ ». ®. ©• # 
MSmiTf Hampus, S^l^^txtt bfrotxfiti tft. 6« 0« 

Nauckkofft ^rit^erre/ Smirdl m« m* # 

Nischer, Dan. Q., éfmxs^n^^ouM 

Nitzet, P. (§^0 6]rpebitionS«®ccre(erare 
Nordenanckar 9 D. , bftotxUtf 9t* 6* £)• # 
a/ Nondin, Carl^ ^xifitxxt, £)fm. eieutem 8{« &. £) 

Odencraniz , Fndr. , J^drdb<(6fbinge # 

d'Ohsson , C , Smojé , 91» 97. £). # 

von OtUrt Gustaf ^ Sri(Krref (SttiixaUTtaf^t m. m* 

Palmsvård, ff. E., 3wftiH« «Sb • 
Pitirsson, J. Ät gufflei» Wto n # # 

Pf^^, Erie^ @refme # # # 

^Pipir, Carl Clas, ®refh)e, ©eneraUSDfdior m. m. 
von PlaUn p B. B.i ®refn>e/ f. »r CMtiSi&b nu m. Prei Subi, # J t 

I a ft !»•- \fién. Saks. 
$ Poise ,af., ©refipc, .Oof-aHarffaft f 
Posse, C H., SribcTXft (StntxatfiituUnctut m. 
Posse. Christer , griberrci &m>cr|le. 8i. @. O. 
von Post, A., ibfiDcrffe, «. ®. D. # 

Printz, C. Ä, Kdrft^^Ärambanblarc * 

Påhlntan^ O. E, ibfa)er(lef2ieuUnan(/ 3?. @. O 

<2vr*>g > 5. C , «tar«'©ecrettrÄrc^ K. 9?. O. ^ 

é?oa Rayalin^ S.. Sr»&em, »miral m. ra. # 

Rehausen von, G. M., griberre, Qwoie m. itt. # 
Keuterskjdld , L.\ ®cncral.'3»ojor ;il* m- • # 

Kiuterskjåld, Q^tntraUWlam m. m. # # 

Jddierstolpe ^ C, ®rc.fmef ®encra!«aj?aior m. m. # 
Midderstolpi , /*. , grioerxe/ öfmerfieigieuJcm ». ©• O. 
JUdderstoipe , Gustaf ^ gri(?erre , JpofjSRarffalf • 
Äa^ii, E., t)icc- ^réff^ent . W. 9». O. • # 

von Rosén t E' G^9 Jjof#Rdtt«sSRaö m. w. # 

von Rosen , ^^cW , 0refH)f , 2anb«t6ft>iiiac # Oeiieral/ 

g3?aior ni. m. ; ; / ' ^ 

von Äojfit. Ä, ©refmcf 6fn)cr#J5ofi3d9mil(!arera. ra. 
Rothoff, B., Berg8fi»a^/ W. 9?. ©• ' # 

Rothlieb , Ä, 6fn>er*S^8m(!|!are • • # 

Rotklieb, A. F.. Ttaior, SR. 2B. O* # • 

Rådbeck. P. if., grib.^ ipoftiTOarffalf , €.®. O. ra ra. 
Än»/*. G«^^fl/,<ä>ref»e| Jg^DffTOftrfTaff, Bt» 9?. C. ra. ra* 
Rålamb, ClaSf grtt)erre, g6r{ie ^^of^Srallmdiiare ^ 9t- 

04 (E« af Jt» S77. iO* « » ^ » ! I 

i &«*& » Ä., t>Iccf?5refib<nl r W- 9?. tX 
Safidethjtlm, Qf »crfl6-9i8&, «. 3f* Ö» 
Smderskold, C. M. . Äiimmarterre 
Santesson, B. L. , ^rotocon^#@ccrerfrare 
Sthildt ^ A. L. ^ Äiiramarberrc 
af Sckmidt, G. /.., ganWWfbingc # 
&hråd$rstierna i ^fmerfic^ SfI» 6» £)♦ .4 t 

. ei 
. $ I 
I 


»M mon Sckulzenhrim, 27- , gfrffe ar*lflter # $ 

von Sckulzinheim , C. K, ^ribirxt, 0<ntr«l#a»alor 
ScbUrer von IValdheim , ffoh. , Cfmcrjlc $ gifiiunnnf i 

^ é. O. # • ^ ' • 

SchUtzircrantz r gontrc^amirnr^ 8?. ®. C» • 

Schwau, H. A/:, t)trccrcttr, S. nf 5B. O. W, ©t. Ä. 
ta» Schwerin, A^ L. , ©rcf.oe, ®cmraUaRaior ilh ni. 
Schcnstf(^ , Z'- f ibftt>cr jle , 6. 8B- O. • • 

afSigerstrom , <^. , GanceOilfWÄfr, «.. 9?. O. # 
fl/ &:i#rj?iy^i * ^. . «f ef or # • ^ # 

Silfvirhjilm , <9^- §«ri(xrrc . , f. b. SnDOjé m. Ilt. 
&Ufiersparri. A^ G. i 8"t , Jpofi?D?arfffllf m. m» 
Siifvursparrt , (§^. L. , ©encroIiaWflior m. tn. # 

SIdåldebrand ^ A. F.^ Rribr rrc , eiat«/jrafc m, m. I 
Snoilski, , G. , Ärlfi«^gj«b. ». 8?- C. # - 

JjPÄfTf, ©refiw/ ©enerol i Äengf. groiijf ffjcnfl 
Äarr^ t Franc , B. • ®enerfllra>?ajor w. m. 
Stack elberg, Adolph, ©nfmt, Ädmmorberre 
StackelbiTg^ Rribcrre^ Cabinctt^-ÄnmmarJ^trre 
Stackilberg. R.. griberre, tfwerfte r W- ©• £)• 
StaitvoH HoUtii», Af. G., Äommar-Sunfttre 
Ai^iifrfry, ^. R.. Ättmmar.8l«b • • 

jR. Dcb e* af Ä. 9W. ©• ^ .« ' ^ • 

Äffifcor*, G. t ©refwe , 86rjle StaBmÄffare, ». S». O. 

«/ a«Äa/, C, gagman ' ^ ' ^^ ' 

StiemeU, J. » ^ri()./^ fcfmer-Stammörft»^ S. S?.0. m m. 
i;im Strokirek, B. A. , Rribf rre, ?)refttcm^ S* ?«• »• 
ä/ StriAing, Jo Äöimiiiir-glSb • • '^ 

StriUnN. IT'^ (5rpfbitioiiff®fcrfterdre # # 

ÄiriJw, P^Är Äw», erptbitionfiCecr^Urore # 

StrSmf^lt, Ä F. ff.,®rcfnif, gwftitiseWÄb, «•??. C.i 
Siråmfilt^ Carl, ©rcfroe # ®cncral, SR. o* 6. af Ä.l 

3». O. • . 'c • • * 

StrSmfiit, C. M-, gtitem, tfteerffcr W. ®. 0/ # 
fi^fiiart» C. iW.» ^rorocoB^eccrtUrflre , Ä. 9». O. 
»a» Suchtilen, P., »arwii ©enerol cd Cbcf I Äcjfcrl. 

«t)ff aienff m. m. • ^ * 

fiWnrffrA^ i*/w,, 8?eflfrinfl#.9Wb f ^ • 

wn Sudows A. /*•# ©ecrf^érort i Som. goncflium 
SjtkoMitf, ?M 3uiUia&.8lfib, »»SI, O. » # Fre», Sabs. 


7«iiår^ r. Tauh, G. D.f (Srtftotf Mpf ftndffaw # (J. ®. O. ^ 

TAa/w , Pekr , éfirer-Sn^enbenr, 01. 9?. ^- # 
Tersmedem^ F., grlOerre, ^refibent, 8t. 0(9 S. af jt. 

SR. O. ^ ^ 9 • ^ 

Tirsfhedent kammarherre; 81. ®^ S. ^ # 

JÄo^^, Christian, grifcerre/ fcfwerffc*, g. ^. X). # 

il/ TibiU, G. fF.. @eneral#S»ajor/ C- ©• O* # 

To//. Gustaf, gri^rre^ Jtammar^erre m. m- 

Toriny M., 3ufriri»-3l5br ». 9?. O. • # 

f;oii JfofV, Samuel i IBanco^iSommi^arte # # 

7Vo//^ j9offtf«, 6»5^.> ®refme; 5tammart)erre # 

Tånningk, Jacob f .^anblanbe # « # 

af Ugglas f G., ©refme, tftott^tt & SS. O. 
Ulfsparrit F., eanb«fe6fbinge/ 81. ».£).# 
* Ulf spärr e^ gri&errC| &froerj!e , 91.. @. ,0. ^ vän JTahrendorjff 9 G.\ SRajor # 

von tf^fihrendorff , And., SBer^l-Stfib ^ 

von Wahrendorff, Carl, S3ruK«.9)atron # 

JFanbergt Af., BanM^fifbingef Si. 97. &• 

ITegener, 0. 

af IViiterstedt ^ Erie , Sri^erre^ Urejtbent/.©* 9?. fö. 

von IVilUbrand , Ernst Fr. , grif^erre , oftver^e Eieure' 

nant, 91. ®. ©. # 

«/ Wingård , £anb^()6fMnfle / K. ©i £)♦ # 
/^iriAf, C. F., gti^erre, ?5reftbent| €. 9?. O» 
af fVitsin, Carl, Somre^SHmiral , m. m. - 
IFrangel, F. C/"., ®réfwe/ ^fwerfle, S. 6. £)♦ 
JVrangel, f. ^. , gri(^erre ^^Aammar()erre 
/TrffiT^. /aWa», grtfterre^ Ofroerjle^ W. @. O. 

a/ ZelUn , iW/i , 2anb8t)6f^in«e , «. 9?. O. # 

Msrkfilm, S., gri^erre, 6fn>erfte , W. ®. O. # 
Åkirhjebn, G. F., gri&errc; tfxotx^t, 81. @. iO- Prei .\ fobi. t 
^Httcil Å^ S in Sfllmdn^etfn ifwctUmna< nu tn t^ottfdttnins af 
etota mM 9(ibt)frfFap« o(^ S(t)c(« iOlattifef^ ifrän ät 
1806 titt n4rwaranDe ti&. ®cn innefattar €(f»etned«^e> 
^rifningar dfwec en flor t<i af tvärt $i(e(iwarf< mdft 
ffirtjenfe <^errar oc^ ^4n/ ^n)iifa/ i anfeenDe ttO teratf 
f&rtjenfler mot l^dDcrne^ianDet famt troget o(6 ttOgifivcn^ 
(let f6r fina honungar/ wunnit Den utmdrfta beiinins 
ätt Miftva upptagna iblanb ^wea 9ltfed* SlDei eUcr upp* 
^sXiCi uti $rib<:treligt. o<6 @refn>e(i9t @tdn^ 9&tr finu 
tiDtn fpne^ bet tcfe b&ca wara lifdiltiat att ndrmare Id» 
ra fdnna befa ^errard (efnaD0^dnDetfer/ tå^ i en fram* 
tiD ^att ^dfDateefnaren 5dr finna flera tiafrebtffldDanDc 
upplQénindar/ r(rante ^dr tiD< .^iftoria/ ii ri( p4 
tndrfwdrtiga o(^ f6r ^dOerneöIanDet wigtiija bdnCeifer' 

!^en O&rfla m6iltga fuflfldnbidixt \(xt jag f&ft iaft# 
taga/ man att tråtta meb f5r mp^en mtDlpftiabet. ^c 
fdnor af ^o^ilfa iag mig begagnat/ dro oc tiaf6r(itliga(le « 
fom learit att tiUgd: Utom De pd bn^art (tdUi ferjFiU 
dberopaDe / l^ar )Ci^ bdmtat upptpSnindar ur ,De f(tra %» 
teliga iD^atriftar; fXtbfar5ué>6)enea(ogiern(; ^tternad eg* 
na uppgifter; ^anDtingar uti be ^ongU (Sraté-^j^peDt* 
tionerne; ^uQetiner o<^ 9lapporter unber be fififdrfiutna 
frigen; men ifpnnerbet ur framiebne J^^tn ^uflitia^dlå* 
titxi o(^ €ommenbcuren6 af ^ongl. ^^orOftierncOrbcn , 

N." W. Marks von WUrtenbergs rtfa •^ijlorijfa 0(b ©t* 

neotogiffa ®am(inqar> tiB bwiifa jag unber ban6 iiföttb 
dgbe ett fritt 0^ obebinbrabt tiUtrd&e; Ocb fati jag ej 
unterl^ta att npttja t^tta tillf dOe/ f6r att dt ban^ min* 
ne beini>dra en ffplbig gdrb af »drbnao o(b tacf>amber; 
men tiOifa befläsja att ii^ ^amlinaar nu mera troligen 
blifwa bmarfen-unberbdllna eller fortfatta; bd iifrodl ar* 
beten af fdban beffaffenber b6ra ut^ftra ett oafbrutet f^* 

(emdi {hx ^ori^arco^ oc^ Caml^rene bemöbanben. &otD • X te f&rdntrtii$ar/ ht^lU tlOtrosit 00 fc^on 2t igo?/ t>l 
min ^btxa JSiattiUl vtUxn, oc& ang^ t>( uti Denfamma 
iipptdflna «ti(r/ Defé ftnnatf-iiti ^dc firc^otnmanDc i5to* 
grap^ier, txltf dro af minm omfattniii^/ o<6, t «Bt faO/ 
i f6r^a<inte-tiB Dent/ pd btoilfa De ^aftoa affe«ntX/ icfc funna 
framildftod onnorlunDa dn OpntpolX/ ((Dfl f6r Cc Sdfart, fora 
C) å^a nofndimiDe ^atrifel; fd ^t jag ^eOre förbigdtt Dcfa 
f6rdnDringar/ ^maridtnom dfn>en unDntiPittf att g6ra arbetet 
flOtfdr iDiDIpftigt. ftt D«n m6Da/ jag pd betta Strbm an* 
toåntitf (PaU jag anfc ttiis tiUxådtiQi btltnt, om Det blott af en 
tDirbab SIllBidn^et mottajieé nieD famma öftvetfeenDc o(^ b<« 
todgcn^ct , fom \(ii (at>e Den Ipcfan att åtnima, toiD utgif* 
toantet af Dén f5vra Sovtfdttnin^en af Detta QBetf. ^tod* 
(olm Den 23 3unii 1818. 

,CARL FR. ROTHLIEB. Not 
n4 THO TTy TAQ^i II 1807 ^fU 9 

SUJaji ©refwe; 1808 Sntro^uce* 
tat). 

«4 8?ibfti)rt af Sn)4rbéiCi&CTt. 

-OjuJ iImDniCT(( WBFfl»W» feUiiftewe I/. ReV 
bioden HBafrÄef, i "liel. fre. 'x%f\ 3 »ef. ft. 407, 
fomrviii Sr MaT^ii» WwriW, fib. 3^:1. 
' -^Ar fffr itlfdjijifHl: jatr tvitt.San? ^rcctletttel u))|i« 
t&jtlfe uti ^ra^Mfit e(jin»r ItVtlMi nSrbig^t <n# 
tnf( fiiffititr ^rtjle 9«iT«fif0P* <f(lr Son «(& gItxU 
€oinmifarjen tiQ 'S^bKt tSTintrfio <( Qf Ant 1 ertfia 
finns iSrccDencc fBIjanbt QlrcfivoSBavrti « ncmrietra: 
Cn frtatclao €Pil^ , I %xo<BXvn bet firfta «i^ xxU 
&|c j4Tttt (it t&Btf famt ^ enbca m^ ffrt&e Af 
falt) , 0^ ^ntgifngcn Mcb m ntiot 'JÅIttn ^ifteiHi 
af fliilö o<& rfiOt fUrtttab tatn. 'Öfnranp^ 9WI» 
ben |tS ttenne tppmt Tornerfj^IniaT mt'b gfl» 
(fttc tiiJiliirr ^iVdr^a b(t2itt mri> «ti <Br(fttie% 
!StOfT<t of enfb. b2 %ffi metpferfta ^^fefmtti wifde 
tig Bonnngena Jbiga CtAntHfC^fnt af guR», prirtto 
mt& Bonjl. gyllene Rtoti*. Ottttn ben ^Agra ^jel< 
mm itpv|n{ta twtbtnt ntSt wätib* aSuffel^ont; twt 
^^« tia 3fta l?<KfKn nf gul», o(^ till «tn ncSnt 
r&M ; bet nrénfttft tt^ &fca fjclmen tébt , «4> tP 
'»ttf ini»ta Af-giri». -^him Mn -ivilitflra fOer trcti< a (^tefriMtt Nome(o M«P n5 i5|efmeti upptefa (I9 twirtne Smi§f)ebr4t> afbtotf^ 
fa ^en ^^gva åt tiU ifta lf><lift£n af giil^V od^ tiU 
ten netra r6t/ famt Octt ivjit(tra tiU 6fra f^ålftm 
t^^f o4> (i^ ^<'* ttetra af stilt, ^^, fitieOm ffe^ 
trame |l2r en Sparre, ^n>at0 lyiqta ^alft dt r^t^ 
04 ten iv&nflra af (Uftver. 0P5(ten unterflitfed 
P& be^ge fibor af txoånnt ttinta btnat af iiatttr# 
Tig fit^ I meQT ul|fieart ^FälS^éii xoåt^a feufot^n ^ 
i^ivU^A , ^emte 9Ukté^i}xMä pi en prftmg gflf 
lene ^otflÅOntits. 

iftr i8i4 ^n 9 ?ulii 6Ief J^oM' eir^eBenct.f^m» 
wenbcur mtb ©fora Äbrfet af SBaf<i*£)rbén ; Är 
19 1 5 tt» 28 3an# Stibiiare af Jtonung CARL XIII;| 
jOrben; oc^ 18 16 ten' 7 Cctober ^tnimnt' tia @n of 
Wifeté J&errar. • ^ ' I 

i^att^ SrceOencee QiffermSI o(9 Stfenf urfpruns» 
fe ofitanttilttihbe tfrofriftar. • » j LAGERBJELKE, Johan Gustaf^ 

&t 1809 ^é« 29 Sumt ®reftoe| 

§mma Sr ^en 9^e @ei>tembef 
nttotucera^. j 

SBor bS i)fn|er#9(miralr <S&cf f&r ^Srmidf ningen o^ 
GjSmrenberne famt (lommenbeur meb Sfora Aorfec 
af ®tt)Art£#iDrben* S6bb t (Sar(éfrona i74f ^^ ^^ 
aSaii fl. ff. efref ftg till S(fu6 (i SBr^nnftfrfA 6oc^ 
fen o4 S^beriuanlanb). 

f&Uf efter cnifilb unbermi^ninfl t ffna g6r4r# 
trar6 iftu6# 1757 ten 30 Samiarii antagen (i|t 
Qabet toib ten. ' tS . inrdt/abe <Satet#<Sorpfen i 
Qarltfrona; n>ar 175:9 # 60 c(6 1761 commttu 
terat pS 6^ff®feppen ®6r()a#2eion .0^ ^xini GVr 
ST AF, fSfom iåf^ivtman $ a){etel#@t9rman 1 09 
fffia irtt fäfpm enfa4n 9(bju(dnt tt>ib;srasgan: fdU 
ttiilate t^un^er Sdlo^ia^tn af (^l/tqnfinbe oi^ ^# 
3 wtmmm^» NutDero t ' r .1 ge be fcMuire Srui9 bonftorMrind ^ htlågving (f 
@cn6ero: Unbersitf 1761 t>ttt iS SJecember &ii$S>p 
fictrf tQrctmtn , otb bfef 176% ten 13 .September 
Sicutennnr mrb I6n wib crlos^fSi^tfan: (Sjcrbe 176} 
eii refa tifl 3Rcbeli)afi0fr pS ^repatreit ^te^eit, cé 
1764 pft föenneftiTa . (S;()cbetfcit Naostra Signora d4 
Rotsario,, fornt fefl(abe nt0t (lufet of aret p^ ee| 
@n»itffe <BDppt)Aerbi'Sbpp titt @(t(>(bors: ®jorbi 
i76f en refft titr eamon I dbind P^ SiDenfTa Cfit 
Stibttla SompastiieM etcpp ^riné CARL: äterrom 
i ScptetnNr m^nab aret berp^ 0^ placerabeå tiO 
tien(}g6rnin() mtb ©otere^fcabren i ®lo<f^(m: SSar 
Sr 17^8 cottinietTberob p£ (Safferen von L^veo titiber 
^an$ SotidU S^båf)tt, ®tor#Srmtraren« IBef<{(. 93(ef 
1770 ben 31 SAnuarii Snpitatne oA &ii»%rtiatut$ 
titnttmtit ivib eaflere^ercabren t @totf bofm : ®rtmb# 
iabe 1771 btt m foflabe 6r!og#nu)nna'®dnffapet till 
®j6frifl* SBcttenffapenl bcfcrbran o((^ Mef bcrnf en 
Eebantot: KIcf 1 772 ben 28 SKait Kibbdre af ®n^^rbé# 
£>Tben oA bin>if}nbe 1772 oå> i773^i^Ptbirioncn ti8 
S)!cbel()afit}ct meb fregatten Ulerim fantt bitrdbbe mtbi 
^effiifntngnrHe titt 9Xarocco ocb Sllaicr : $t3(ef 1774 
ben ao ^nnii ejf^XrCiaerir^ oc^ S)atiiilIonf#9)taio€ 
0(4 ben x6 Dtovember fomnia &r &fioerfle#2ietitenant 
meb totir 0(b beforbringMtt : 1777 ben 23 S^br. meb 
innebafmanbe SuQnKtgf, placerabtiSaJrigcibefaRajorfi 
rbnen n^ib^ben bå tnnlttabe ®toSt)olmi (ijcahrt <kf Sr« 
niéeii^ %ictti}t otb fSrOrbiiab att niotfaga Sefdtet tiS 
(Sfc«ibrrf6()cfen$ antomfl j famma &x b. 3 SKartii (Sbef 
för ä(anb$ 0(b ®bbra Sinlanbå roterade fSHtman^f. 
6ompagnte; f. L ben 19 9?ot>ember @bef fbr tit »00» 
'(9nrairr#6ompasnie mib Sfcabrenef Si&iSrtilkrie IBa» 
taiOon: SBar betta &f comtnenberab att fira 6bef6# 
Glnreren @erap&imer«(Drbrt^, meb bn>Ufen honung GU* 
STAF III. giorbe en refa tiO 6t, 9>«teréburs« g6r# 
orbnobeS i779(U(t«bamot c en iBerebntng att unberfSfa 
i& maranbe &x^iU odb 9Ki(itid#Staterna6 Snfe» o<^ 
9hipi(^6a00r« tiOfiSnb.m. m. tttrebbe be0a (Safor 9^' 
fbitilpn en np. pian rid orsanifariQn af numaranbe - 

91 A . >flm4n# 4 OMiMir; Nomcra m^ '> t 


I WttntnM enfe# od^ ffupltå^éfm { bt f6rra9 O^Oer 

nom Cakttf €0 srunbate p& menniff or< nf6(ib< v^o^o ^ 
bilUtUr , meb berr fter af t^otiom f6rfartabe tipf f ^igle^ 
mcnfc^ B(ef of Aenunsen: stDabi oi( faUHålbti Srir 
tSO 1781 ben i aprtt éfwerfibSiimtiiantt £6rt fSn 
fom ®rD(f()o(ni6€fcabreii(Sbtfen«tiAriiia(ie man. SBIef 
1784 af Qnht^ oå^ Vupirtfgafanå famttltfle ^tlåsatep 
aitttiobab att f(rUifb<r fMtibig ScbMiot i IDtreetioneti 
6fi9eff Safatir 1786 ben 14 Decimbh £fn)cr{fe r 
fifrméen: 1788 ben 3 SR^arttt Sebamot 1 ben bS tillr 
ffr0Tbnab€ 2)trKfion€tt 6fiDer SOtn^nna 8)7a8asin<'2lnr 
rättningen ^ feban ategafa fBtinvoinitf&r&nmru^ittct 
tx9n tip^trbt: ecfSrjbe berfiJbed (Sfom S|tce £)rbf6# 
ranbCr unber b& HHtranbe étatåi€ecr<reraren9> SnV 
terrr Erik Rantb» n4(ian bef}<{nbi^(r f6r|tnlier 04^ fr&rjir 
nniro unber JtrigdSren^ bt mSni^albtgci anfTarter m 
SKrméernad o(( gtotrornaS^ f(rfrenbe mtb $r(n)ianrt 
9fr0rbnobe< fimnra fir ben a; Stinti, tiSifo: meb b& 
n^aranbe 8tet»i{{onf«®ecreteraren a( Ugglas^ att rt^W 
bera 2{f®ftrbetd. IBarnbttf o4 JtprftnrB^Bd^^ab^fSafdri^ 
(amt ben isi btrpAf^Ifanbr ^anuarii att tiU mibiirt 
enfam mofMs^ a(^f6Tn)affa befa Cafor^ l^n^ilfenSe* 
fattning upp^^rbe i 2Xaxtir ro^nab 1790: gfireffob' 
iren i788f 89^ oA 1790 (g^ef^ttimbetet n^tb ®tQ(f# 
t)elm« efcabrenfr Station f meb nppbra^ att beffiritc 
iKIci berifrän f6r gfottan unber Xriget erforberltgo; 
Mof r bef fdr(T4rfning raeb en m^ngb ni^a Sartp^i. 
befé Sartpg^ ftargfirningf utrebning o4 Bemannanbe 
famt ' f6rbQciiin8^ od^ anmdrfning af Sf6fo(f f6r $iot0 
tant 0(ef 1789 ten 26 €ctober 2>!recteur uti bet bft 
inrdttabe mtnbre S)ifcontfäSerfct mrb atlt^a^lbdféblarr 
plitet inbr08<( i^79»r bä tit Kiffcnd eiinbtrt S)t« 
fcontiSSerf t f6renin9 meb bera^ Strnsdtbff^ontoir 
organiferabed** IBIif 1790 b. 9^2>ecember (Sbef f6r 6tocf« 
(otmf efcabren af Vrméen» gloeto^ meix tfmt^t 
e6n ; famma ir bv i r 2)ecember <En df SDeputerabe 
hfmr fSrflutfie Jtrigl^flftrebnlngMrenbtr r bmarmeb| 
fortfor» tia btnna^ Soiimifioiieiia fliic>:n&ra fem&rdf 

• fi» 


f i* I Nuaero MMMH ■P^ fib utan arfnwbe: ir^t ftew *io Cr^it Crbfiranbir 
uti Z>trwtfoneit (fioif 87«^inés!3nrAtmiqs«n : 179» 
^n 29 aSitrtit CrbflroiiN ^Kamdstig i|ti nirfeiifr 
®t4nb€r6 tid SNffg^lUiiS förmaltanbe fSrorbtiabr 
Gontairr ^iDarmeb^ut<iitfrr(Fi(t arftvober S(f6(ibe £)rbr 
ffcdnbct ute ;DifcoiUjaStf^ret» 0^ eenerat^ärfifianco» 
SontQhttl £)ft«ctfoncr^ Owitteit Nffittitin^ bar» inner 
Me ktnt Sbmon ftrr till ^(n 29 ^aré 38 to: SSI^ 
179) bett: af gistniafti 6^diitrciälni9rdl o|f bl& filagj^ 
afiti; fomma A» o* *H f&nMrbnab tiS ;f6ri!e Scbif 
not I ben 99mvté/fonk unbe^ ^Mé Crceuencer J^err 
®ttfwt Kiirk« ^vAfibiumrfiirtfå éfrver aamdnnafiRo^ 
fltnrn«f4t»nbeTn<ir M>f«nr febM fbna fitadaj^in^ 
2>«rcctionen l^lifv^it tiypltff, 'ffuae Ör<(Iå en np 3t^ 
rdhnin^, meb mi^fteMtavf 0<iifatffflll(f6r Wtagfi$rik 
tfroch^Btpttlftn; famnUr < <t ben m; SeremBer fsU 
cei amiral nf brt Rliiggrttir 17^4: ftcnr 19. gebruarll 
OrbfSraiibe 1 en €omit^tia JtYrgd^Rebogeirerfeffdttetlf- 
férb^ttmnbe fSr Slrmétné gtoeta;- finnma Sr ». ^ 
October S3ice Crbffimnbe 1 M bå inrlttdibe €Stor«a^ 
miraKf^tnbete f6r aiméen^ Skotta/ femt fSränffoV 
tabe 01^ labi bnnb wlb utdrbefanbef af ert: Sleslcmciii. 
te f5r 9frm&nd S^o^a^ 9(rib(itfnrTi^ ott Sffebagfirttfe^ir 
ert ffirnpabt @}»*8?e9feniei!*ejp ei^mltBrzf famt fferjr 
fpecFeSé Weglcntentew f6r 2)etiJiffeme; famma VIr 
ben 24 9?avemb#r utnämnt tKt Srainienbeur of 
Gwdrbf ^rben : 179^ ben 2 9fot»eniber tiO. ®)mmen9eu|&' 
mebCtora JtorfetaffnmmirOrben: Stef 1^96 btn if 
^lanunrt fSrorbnabf Itmtt b^nmranbe 6t4if#8e€rete# 
råren von Nuitaers» att reiptbera ®encrol8 en (äf)tf 
f6r Srrtiaerter fnfitfne {ff^fnin^ ifmr U ^lebet, fotf 
titt »rrtBcrk^^efciftn MJfn^lt artfhmt; jiamma i$ 
b« 13 9?ouem6er ^ber9«2ebaniof(tfb5i!i>aiitnbe5trig<ib 
mcnna^e&U^oipHf ttn mtrti Stti$^9littttti\tap^$^ca9 
bemien; famma Sr ben t6 8to9ember Sibamot utf 
ben bS tiBf9rerbnabe ®fatå«eerebntYt^r i ^mtUen mtgp 
tiga t0 grannraga befattnitta l^on fctoit: a|ljémt fort^ 
fer: 1797 ^w I* 9^njtivm tifff6riu*n<|Jr SM» f6r 
r arniéeif» SMtto: i IH (eU fim* firbfSwn&a t bet 
C ' fUmités 6 Ointtifim, Nomero m» >«•* ■■«aM«« I eMiitétil (SrttHilKrttbe af 9hrmécn« ^ffoé( ^rcnbef, 
(^wilfett i eier#Smira(ffambem« Odfle in>defnbe$h 
famtna åt ben 30 S^nuarti en af H riPf6rorbnatje 
GomnttUef dbe , aet uppfitfma ffirflos tHI bet IdrntKligaf 
fdteer of Sdxåjmin»btåumt\i^$(åot\trMttnH förnpani , 
eOeo fSrldnganbe : ben 8 SQ^ajt Sebantoe i en Somid 
6fl9er tnromne forflag HD ibrlojfoSronané äferififtns 
faffanbe; SRpBugnabé» UnberboUé^ ofl^ S|rbetf^plan{; 
ben 15 9Ra;i £)rbf6ronbe t en idtrtbninséfQomité ff^ 
Artg^facftbemteit. pfi karlberg, b& bet af *bonom f6| 
fatrnbe 8{eg(emente 1 iemu en np Seat f$r ^cabemien 
blef.girroM 0(6 fofifialbr; ben 10 3u(H eebamor tbe( 
bS tiJIfårorbnobe Streceion (fioer StxiQ^i^Cat>tmU\x\ 
Imåtmtb fortfora tiU ben f SRoji 1815: ®amma {^ 
1797 ben to SSeptemBer Sebamot i ^mirén fil 
granffntna of eanb»b(fbingarne< S3erdf(elfer, nngSen 
be $u6be9of< o4 Salu^brdnning^arrenbet^ f(r(dn^ 
ning* SBIef 1797 ben 20 Sto^ember f6rffe Scbamoi 
i aOmdnna a)lagaiiné#3)irecrionen: 2Btb ät if Magen i 
SRorrf6ping it 1800 malb titt Suflmigtig i 9{if^gi$Cb6f 
Sontotret: (Srb6D 1801 fer{!ift uppbrag m bcflSria 
SMn^^^f^^anff^^t^^^n^ uti améerne tia €rocr6o(m 
frän @j6n; fomma Ar b/ 11 S^aii £{rbf6ranbe j 
Sttiåi^S^ofmitttn f6r ett^ ferfTilt ITOat; jramma 5^ 
ben 7 3ulti £)rbf6ranbe t aOntdnna a>^ag(fsin^#:Dlrec^ 
ttonen:] S6rorbnabe« 1802^ <>en 13 9(prif/ ^tt granffii 
8tebog6re(fen f(r 1801 åti StuflningS^niebel; ben ^é 
September att fSranflafta en betpblig Spannin^f^i 
uppbanbting inritel} ben f Cctober atf; ineb bitr<{bC| 
granf!a .^ofäRarfValfen von Piateos 9{e^og(rc(^e fSi 
ntritej uppbanbling, fantt ben 11 9?ot>ember fammä 
&t att granffa Stebogfreiren f6r omfofrnaberne mib 
a)tarN®reftt)eliaa SBabenjfa SamiOen^ åfberfSranbé 
frSn f&bo tiU Stodfbolm, i5(ef 1802 ben 9 2)e(eniber 
Vmiral f glottpme: 1803 ben 25 SKprit Sbcf f6f 
g6m^a(tntngen af ®jfif9[renberna meb ^refibent^ w&rt 
bigbtt: 1804 ben 14 gebr* fjrorbnab/ att meb n5# 
bigt Kttåbe, granna 8{ebog(reIfen f6r tnf6r{rrirwel 
CaKpetter i; famtaa. Ht Hn 16 SRaii Sebantot t tn 

eomito • . iNamero » ' I !• 
i t ' f tlf^ •i.JUhil—fc >anhfc ^mt «> XrotfDper i ®nrfii)oii téi i gdlt 0(ef famma Sr 
Bebamot i Siocnffa SBr freiif!op«#9[cabeniien oA IDeff 
a}?al(i€maeiffa (Slaf t i8oy 9r4fe6 i »entia Scat€# 
mtf/ B:^)eo(9 4:&e jQuartalerna, oifi mbfobe . Srcf berpS 
b. 19 Se6r. bttm ^rdftbiiini me» err 2a1 6fh>et annus« 
te(f#2ilran, bii>armeb fSfom SKraga Atftlibe cti Sf^ 
^atiMitifl f aSob : Ht^t t{U 3Cimuim»«£lratt6 Clc# 
titcfttartflfa f(te(t4Bafft?>e,nie& btfofidbe SabeOer: S3Ief 
1808 ben 31 Z)^cember faB^b rm 2eb(iinor af beq 
5long(. IBerebnin^, fom fbrdrbnabe6 i 6onfeiaen6 fldb 
\t$ 0(6 fom upi»b6rbe wrb 8{et)a(iilionen ben 13 ber« 
)»8f((ianbe SRarfif : 1809 b. 13 VRaxiW £ebamoe of J^. jt# 
j^. 9{tr<ff(6ref}ftnbarend 6enfetl| ^iptlfen tq}|)b6rbe efrct 
ben npd 8?esering6^gornien6 antaganbe ben 63un!t fam^ 
ma Sr: gfrorbnabeö fomma Sr b. aff afprtUoffmeb bi# 
rrSbe/ sranf!a 9{ebo|6rMf€rna fir SE3dreN^per(ition<# 
Sdnben, jtrigfiijtofinabevnt unber 8dlirS|ee t 9om« 
mern # famr Artflé^Sonben^ f(r Jtriget me]^ Stp^tenb 
o4 2)dnneniarf. )B(ef f«mnm Sr b. 29 3unil 6f# 
n9er#91miral o(( U)>^i6j»e6 [(t^ma ba^ ttt Orefmei 
meb f6(ionbe aM^^eTt : Cn €«ai^ fdtbt Ib «t f fr« »ti 
Idt, genom %tt ribt i be^ Sntar mel^ ei^ 0ilfber# 
fljettfft bepf )^t SfnbrtS eller CwSrf ore* • 3 oiwtté 
f{d jditet, fom Sr af 0ti(br fe^ tn rte HiH^Kl^té 
^attf-mib ^ermeUnebrSm ^ cå) unber bcnfnmmi^ 
txohnni i fete fogba ^xhna £itser<|n9i(latr: ^Sgroi 
jSUet innefattar bet PaUander^a U^apnet ^ efler S« 
pS tirSran belabt i tu ocf) i beg dfira bel ett biStI 
6f eppeffrSf, famt i ^m n^ta Stta Xlttlot af gulbi 
f)rra , tre ^d^ en fatt«. tVStiflrft jSftet Sler innc4 
l>SKer Ut ShrtHhoffHå^ XDapntt , eOev åt VAufwtt 
i tu meb ef t rébt ^Sflninge^Xom i begf^Sgra bel: 
bétit&Snfllrd^beremdt ^TS'o4> (iy(t(i'^ iOre ttPa be# 
(ar senom tvoåvtm ^afilt af&Ufwttf emeUan^uoiU 
ta (tSc en jranfE /lilja af famma metatt. 3 neber^ 
(la ^Slttt , fom Sv af itdtf {te ett bUltt jantiPt Xo# 
ber^ emeBan txoånm ^bl^S Cdp^fner mib uppreftc 
^tiztsat* tnibt pS fSven^ntnbe Xnbrel^Xlora Sr 

•• -. -i; ; fSfla^ 


omero 


.1 . »'^ j u /* . < t. 


* 


•^^^ ^ ^^i^» fif ^Mil^ ftifb #ttftt« ttrn^dpett: €« 
0Cd(» af éilf%v«r# f^ivilF^ti «ettom en ^(2 ^(elfey 
f^m of tiviltttfe ^j^l»<i ^tféljMi Ar belab itB e» 
bte^ ^tt(l<m cOet Cf^tf # |>ivaruti fif giften ttppf 
fUoer ett tiK lintetr xointi thx>t Cefoit, |>2nan^e i 
Stdinnciit ett Malt €fcppe«3(nFare. ré*i dfira af 
it^mn^e, ^lf4r Ar t>e(ac^ met^ trei ten taebferfla 
med fii}8 oc|> ten irntrd tw^ en €tietnai alla af 
%iålt. p& 6fiftef| flS tve 6ppnd Xotiierf>)efmar| 
prj^a meb <Brefti^e(iga Kronor. p2 oen mcMerfta 
^iefmen upprefer lig , enidlan tn?4nne af eflftofr 
«4> UStt pH I varan firtelta ut2t biita Sufelf 
\)Ptn f en r^M &e)on^ ^Siiante i l^^ra 3tamen en 
iff^im lla0et<tivi(l tnet tre blab« Ur ben ^^sra (l2r 
nppritt en titt ^Å^er HSfanbe €wenfl Ctlogeii 
9h%»^i enteVan ttt^ <!neel$a, ^ivaraf fjrra St 
^li^ar ^a oc^mtSt fl2f tanbe» 4)S ben tvi^nftra Stet 
fkix Ht sj^Kene onriCt éVeppo^ltober eméUan toolim 
ttit Offp^iner, af l^xoiKa ^n t>^era 4r titt ifra 
j|>4tf een bl2 , ntb^a f>2(fiten af ^nCb, X^H win(lr4 
t)e(p|>inen beeemot bfS. ^Pélben ontgffn^ee af en 
tDapen«nTantel i ntwinbitt af €llfivef| innantif 

g6rorbtiajbfd|ii(inamnbtSrf i8o9Mn.t6 6epfem6erjr 
lAQ Set>amot i en 6omi(é tid it^iSiinRante of pen» 

'.ninaebeibofmct f5r Art^oiflnaberne meb t^erdO ^5^ 
ranbe Mmx fSrcflåenbe ufsifrer. i^6B i8io b« a 
Sutifi, p8 SB(tleiiffap«jrS«abeniicn« anmotan, iSmin# 
nelfe^oi £fnitr £)c^ framtibm fiebamof^ i^^rr Stiffe 
Bt^Mi m, nt. Srt()erre ChriMophef F«)hengreo« rSn 

^en 5 SIptif f6it)rbiiab an i famr^b mebbSioaratibe 
Ciiat^ät^M nté m. Srt^erre Adlercreiuz öi^ SJice aCn mm wm^ ». k) ttreftoefiaa n^^rbt^ftelcn fiSfommer titi benna o4 
ofla efrerfSIianbe vfferi font t @refn?eligt ®r2nb 
WfwU up(»()6jbe f»an Sr 1809 ben « Sunit , enbafi 
' Atéffe Caneny efter^Mitn* . B5br tåt fa i^ibarei pS 
fflf b 9]r $1 /4(i ^^09. ixi abrserti^S^rm fnnef 
ilabsabt* i (Sn^fmc v Numero «. « I ttitAkn m; m.%fi^^^^ ^w StaHoglk, fittflå tet 'f6r 
^rmétni SCoda^ dcnf}6ort)e( tia eu iimn njbmdn^ 
tiga aQtol af wåi^ftoabt tttiUmef^an^ap, Cificera^ 
n c A Unber#.Cfficerare m. m..; famma Sr ^en t 
.SDZaJi f6rortnab# aU,jiemfc M mnranti ®tati»@tcH$ 
Htartn Ligerbring o(fy ^cmmtxuifl&btt Str&Ie, i fort# 
iåttnln^ (5r Atn febnare ti^en,. groupfa. bf f(rf(trfabe 
StebodJref&rtu: f6r SB^crf£))»eVd|}oiie^ifbnbeit 0(0 f&f 
Ar|a;«Ao{}naterne: Srb^O fomma. 4r ben 6 SD?aii'f 
ut>pa Ns^ran, 2;rAn«))ort tiO 9ré|T6enr^$mberet i 
Jtamnmr5|)dtfen famr bfn 13 i famnfamSnab Aftotnt 
hbcB af[Feb tfrSn £)e^ inne^afmanbe a7?tnrdtre#Sej1A(I' 
ningnri mrb ^enfton af 9(mira(ite(« Jtrigdmantfgaff 
fan : ^$tor^^abe# famma Ar beti 4 OctoSer riO 2(ba# 
mot ar ben, pS SRiffend @fdnberd anb^Oan/ nebfatre 
6omifé, af t rafe bnnffa inbfagningar ocQ 6efparinf 
gar ifuae funna finnai nptriga att n^tMaga, i f6rcf 
ning mcb aflmdn rdtfn?ifa# i affeenbe p& SiiUti &(# 
legicr oå) anbxa $nb(ique SBerf. 

^6\\ bar i (frigt biwiflat flere Sliffbagar od^ (aft 
mSnga fer{Ti(bfa e$6rrAffninoar ^ Uppbrag* £6b 
181 2 htn 16 Cctober t @tocrf^o(m« 

®ifr 1777 ^^^ 16 SeSrnarit meb Ulrict GostaT» 
Ehrenhoff, f6bb 175:5 ben 23 Ccfober^ jDof(er af 
S3ice#9réftbenfen pct^ 9iibbaren af 9?orbfIierne»&rben^ 
Carl Gustaf EhrenfaofF, f6bb 1717 ben 2a februari! ^ 
b(b i8o5r ben 30 9(ugufti; Oi^ Maria Cbristioa Tisen. 

Son af 8lif«9iSbet# SRibbaren o(( eommenbeuren 
af Jtonal. TiaiiH Orbcn , gri()érre Axel Lager- 
bjelke, f(bb 1703 ben 11^3"^?, b6b 178a ben ist 
^ciiii oift ^an^ f6r|Ta grui Sophia Hargaretba voo 
Psilandcr, föbb i774# ^6^ »Ty^f ©bfter af |)ré(T# 
bemen i 9lmiraIireté#(Éoaegium, gri^erre Gustaf voa 
Pailander, od^ Ingrid Lepio , JtprfoberbenS i @bnfitano« 
pen Kianii LepiQs^oYter meb Anna BanslDofrer Riskopp* 

ttttris fom f6rmena'9 b^rflamma tfrXn ®foK(anbf 
bmarifran ben tommtt tiU @fit()eBorgi meb N N. 
Pistulator , bref ablab i SSmerige genom benneS Son f 
Jobaa Fistolator» meb namnet Lager^elkei &t i69S> 

» >t 10 il i lO (l^ffinMit; Nomero u6 ,* i. b% lo^^pttmhtt (®e ve» S^artiiiHiM ^åtatxiM fttu 
roo90 ^an to^r 9mtraltttii9t&b otlt Säter fin 9tif«« 
* tftihit oi^ &tfapitmtX99tibb<!iX^n, ^tif^tnei Axel Lar 
gerbjelte , fdm 6(ef tip)»^&ii> t d^iitttrelidt &t&nb 
17^6 ben 6 9ior>tmttt. (®e gri^erre Rebbinders Sr 
178 1 ttfglfnc flWarrifel ftb. 71.) •X 

ANCKARSKÄKD, Miqhael, 

St 1809 l)en 6 3umi ©reftee; 
1810 t>en 30 OBait 3tttrol>iicecal). 

SBar bi 2anbt!D2ar{!aIt tinber pSflSenbe StiMbag , 
®eneraU3Saior o(( Sommenbeur meb ®tora Aorfet 
flf @mdrb«'£)rbem 

JJerr ®rcfn?cw6 SBiegrapiie; fe min fir 1^07 ut* 
flifnc STOafrifel jtb* 94* 

J&dr fillifjge*: attS^trx ©rcfwcn fSrrdlfake 8r 1807 
SD?6njIrinft mcb SBoIan^alrf^JKegcmcntijrna ?r 6flrf«cro# 
hä: S6rerbnabc8 1808 fitt 3nfi>ccfcur öfwer Solman 
re Sdn? 2dnb(n?Arn; famt Salmare^ Aronoberg^ c4 
S6nf6j)infl« SBargernina?^S3ofainoncrf odj febcrmcra 
till JBcfitltafware 6fwer ben fft faOnbc galmarc g6r# 
bclningcij^ fnmt om bCffcn frtmma 8r fitt iDrbfSran* 
' be mi en 9?ibbare«f@une«3?(Jtt i Söfcf ingen. Sfef 1809. 
rflffab Ha 2anbt2)?arffnlf mfb.ben b$4effer8?e\)orurior 
fcen^infrdjtabémdrtmdrbiga a?it«brti9;«rn(Jmnbe« benff 
* S^inii famma är tia @enerrt{^Stciifenanr oåi xv^\^h\btt t 
®reftt)e«gf ®f«nb meb bibebÄOflnbe af f?« Rriberre* 
liga SSJaj^en f) bodf meb t itWgg af en trebje Xotner* 
^je(m ofWanpå @eé(ben^ ^ivartfrSn upptefer fig en 
. arm / f)Saanbe uti ^n^eu AanbttlTarftalFd^Stafiven: 
2(a« Cprnerf^jeltu^rne bet4Pte meb (Srefipeltga £roii 

ttor^ « « ^-Fi **) '$)cn Äfbre grenen af Sfbcli^a ^(r«n "Stjcrnbltd SRto 
1)70 Ixtrflaittmabe dfmen pS SSanéftban af famnia 
&am# emeban JosnaFtetnlator, abfabS^jernblad, mar 
SSrebei* fiO fiemiUte Johjin Fistalator ^ oblab Lagerbjeike« 

f) tBeflfrifnJngeii Cfmcr' Srit^erre^SSJaphet/ (fe min f6r^ 
ra iDIatrifel , {tb« 98;« ©i^fnwC ti ^•ééMmmZi rm-eM»! ^^^^^^^Ä*jj rm -' - - JA Nomero 117 \ >t ftét. Wef ben 3 ^HfR fTfliid^nVe ^ Kibbore df 
®f ra)>bimeN£)f ben » e(b bttbbabe^ tgto »en 28 Sl^ 
prii : <Srb6a feiffima fir ben t OTdit/ *up>S befldran^ 
.ÄfffebifrUn fftie iwnebafWdn&e-ÄmJefm *^ 

g)m ^ei^rÖVtfme^rtffliffertiÄt d# ÄWeHB urfprnn^ 
fe 0f»tfn«dmube aWii^friW* '.,, ; 

voNSTÉDlNGK^CtiRTJS<)iisLAuk 
ZuDvia' ChristoPhza s åt i8og 

l^cn 21 5?ot«mber ®tefh)é ; i8a 
tett 2iSum $nttt>mtta^^^ 

55}^t bS* €n df Äitefb JJertcfr 1^ »mbof öbeur n^ib 

eomwen^cur öf Äongt. !WöJ:W sörben^ Kibbare af 
®»?dr&6^Crbenf^ @rera Jlor6 t(b IRibbäre * :<if be Sttif 
Terli^d Slpffa Orben. -gfibb 474$ t>^n fr6 Cctobef 
j)S ®obfet Seitejfott) uti, ?5limo» Sotfen l^fminwrn»> 
• jlnbet tet b<?tt ibJabe S^nbfer t^rt fina igMtbrarl 
fiirf^btcf Aon .8^ 17^9 S^nitlt wfb |fi :»aranbb 
5lrDn^rinfkii«; itu ÄflnunflenJ eget witft^abt »ego» 
meme: Wefle Sr t?** trB Swetigc (hJ forffatte ffni 
Stubler Mb H^fofd «cabeniie 8rctt 1763 .0(J 1764} 
^ronrefrcr ban antrdbbe ^n uttfttt refa 0^ antoaber^ 
unber grÄtiftJJf Äilfl^tjenQ famt Mcf 1766 .Soua- 
Lientcnant wib SReficmentct Koyal Saedois : »efotbro^ 
be« Sr 1770 tia Äapieaine ;mib fftmma i»e|emente ocj 
X772 efter 3let)oWtiörren i Äwerige iftt @ötpit«ine»ibÄOf 
ttimaenSi ©werige^gget mdrfroabé 9tedcimnte: Blef 
1773 éaprtalncfSWajor wib »egetnentet Ko3^al Soedoii^ 
©JotbC berefter en refa- tin*®merifle b(b_-utndmnbc* 
tin.Äammart^erre ifo« ^.Ä»nunj6 CCfSTAF III 2 »lef 

it ■•ta i«*i NM i**0 Ak O af mlfl Sr. i$o7 «tö!f«e titatmifib: 74? f5,^a' J»! 
liMl» t dnteenbe. titt D^.Here upj)riy«nittg4r , fom |a* 
febflti ir$8nu , tÄr fti<bt»rtflbt btrifftmma f« fuOjlftn* 
bidf fom m({itat watit, ' u ^AÅ S (Smmf Kninero HP we^ 


I At 1777 eorpotiil tt>tb tifr^ratonffQtfpfen odi qmar# 
fiabnabt i ^merige liO ar ijlSf ^i tan äterref}c 
ttO grantntto^ Mcf fammaSréfberfieåla Soite i grandi 
fp9 tfertff. SBit Slmerican^a imM utbrttt Ht 177g 
AfflidT tan famma Se nub btn ^anfpfTa Srpcbirioi 
nen liO Utntxica, f^waxtfH ban bvpiHabt tto&nnt &xt{ 
eampagner unbei; (Stxt^m 4'^8^iag9 befal , ocb jftoaxun^ 
ter iati i rpntierbef' utiiif ittr ftg «»iö cr^fringen af 6i| 
eirenabe (p* 3 oct 4 3ii<n i779) ^^ ^tb flormninaen af 
®awanat# («779 b. 9 £^cto6et) »ib t»ilfer ftffnomnbei 
tiOfdae ban anförbe en golonne oct bfef blef erab. STSib (Iu« 
M af a^ X779 Sferfom tan titt granfrife , (©refme; 
4*Egtiing Åttxxoånht b& meb .^n SI<>i9ra) bS tan föc 
^na utm jrlU jtrig&f6rtjen{{er ertöO Orben, Poar ,Ie9 
Merites BliiiUireg 0(t ett firltg 9)en{ton i^f 6000 ei9re< } 
Ctn)Utcn tanffirlorabf mtb SReooIuticnen) o(t b(ef Sfnbre 
efit>erf!en mib SlfaéfTa Slegementet; !B(ef ftMmnbe St 
liOira ®enera(#9(bjufant af SIpgeln i ®men{f fjenjli oA 
ben 28 September 9?ibbare af ®it)Srbl»Orben : $Sfer# 
tom Sr Z783 tiH ®n>erige 0^ ttef ben 16 @eptem« 
ber 6tef f6r Sarelff^ £)ragon#8{eaemeniefr ttDarmeb 
Slf6(|be befSfet 6fmer ^Molax Sofi^Sgarcf^orp» oi^ 
JtpmmenegSrbS. tQataltlont Stermdn^e bcreffer Ha 
granfrifci ber tan »iflfabeS (itt Sr 1787/ bS tan S 
npo ()emre|Ie lin Smertge. S9r 1789 b. 12 ÉHaxtii 
bfef tan éfwcrfle fSr Ut i ©((teborg ffirfagbe mSrfi 
xoabt @arniionai9{egementct# o(t n>ib bet emeQan 
(Smertge o(t Sip^Ianb famma. Sr tippfomne Frtgi er« 
t6(r f)an t S)7ooemBier mSnab &fmerfSefS(er i ®anio< 
tax eftef Srigab^tefen, Sxibixrt B. J. Haatfer o((^ 
bltviflabe mi benna egenffo^ be tf a Sr 6 3({(ltSg: Sifat 
feb^i 178$ Sr5 fiåUt&Qt bS, tan ben 4 aj^aii mib 
@uomennemi, efter, a tlmmarS ärSjfning, fSrbref 
en trebu6be(( f{artare ^enbe umrbef fSrbelar, eburti 
tan I feban aQ ammunUton wax uppffiutcn o(t flere 
iDfficerare blifmic bleferabe, fann nfibigt braga {tg 
(ia jtpro: Sfirbe rifareb^i ' befd(e( uti ben tSfeiga 
^Drabbningen »ib Vojofalimi bet) 13 3unii^ bSr fyntit 
^Qxff, fom te{?ob af oi&frrng 560 txiarv 04^ 75 £>rag09 

tier &X^iMX* 13 Namero \ ner fcmt i Wrjon meb (it oA frutengen me^ a Sa# 
nonerp (fUr 17 Hmmaré flrt^, afflog en Rpjr ar« 
méc^6orp6 af minfi fooo niän:| nict tto& fdMttkt 
^kfpunhlst (äanomr, fontfScrton di^ 9fterfon»nnbtflis 
^dubttser, ^marmib ffcn^en férforate omfrins 6 t 
700 man ^6be odft fftrabe, ;: öffittrattf fom blef^o 
pS plaffeni tifom en mingb fämmuniticn oi5 Oemdc 
fom er(frab(0, Di( måfie fienben bra^a ffa ii mif (tObit» 
fa eiO (Sbrtflina; men b& ficnben crbaOit peterligare 
f6r(!Ärfninflr mSffe ban braga f!g fJrf! tiO ®t SRtc^ 
fel o(b mibare fifivcr 2(o(f<i^ tid ^oreii; J^an babe 
emeblerHb f(r tc$ uti &aQit toib 9orofalmi Sbaga* 
(agbe rapperbef ocb f (ofa XAipofittomt , fom berebbé 
Segerni ben 16 3unti blt^ir mndmnb tiD Kibbart 
af ®mdrb0^£)rben« Sfom Siotlx (Seban b<xn mlk 
3oroi«i bit anfomflen ffebbe ben 22 Suniii bunntl 
tnb^mfa S(r(}drfnin0ar, anfSD b^n i mt orbnin^ f!# 
cnbcni fom efter ffere fmdrre JErÄfFningar r flfw 
feltgen b(ef ftidfomlidt fTagen ben 21 3ulii mtb 9ar# 
fumdfi/ unber ®eneral#9^ajoren, Baron von Scboltz^g 
befd(r ber flenben f6r(orabe 24 Officerare, 650 man 
b6be o(b fSrabe, ®enera('!D7aior Schtati;'! SIbiutanteri 
arcbit>eF S^fler, ^a^a^t 0(b (Sanoner oA ber Oeneral 
von Schnltz fjelf mar n^ra att bttfma fSn^en. £)fmet 
benna Seger Htng^ Te Deum uti bda Stifet, o4 
6fmerf!e von Stediog bCef beforbrab tiO Oeneral» 
aRaior* Unber 1790 &r» S^lttSg fSrbe ^an lifalebeS 
befitet i Satrolar 0(b ntom fmdrre S^rdffningar, fom 
f&refbOo f flofl ban ben 4 a}?aj famma tit flenben »ib 
f)Artimdft. Sftér grebi^fTutet 8r 1790 ben 14 augufo 
btef b^n utndninb fid STmba^abeur wib jtejferf* 
Stuffa .^ofwet, o<b afrefTe tia ®t. ^eter^burg: \XU 
nAmnbe^ &x 179 1' tia merf«lig 9lm6afabeur wib SIpffÅ 
i^ofiuet : Sfef fir 1792 b. i^riDfaii ©eneraflSieutenant 0(6 
1794 ben 24 Wowmber Siitbare af ®erapbimer#£)rbenf 
btvartiO ban biibbabei^ af J^enne^ ^a}ii Aejfc^rinnan 
af Stpffonb i @t. yeter^burg; ocb antog tiO SSal^ 
fpräf: More Paretitom: S3(ef 1796 b. 30 ^ViWx uppi» 
bbib HB en af Wifrrf ^errar; tit i797 ben i ?lo# 

wm# m 


Namero -.i' i I oem(er tidhiraliferab t6(anb <Smea 9life6 SRibberffny 

od^ abel r (fe min Sr 1807 tirgifne TtattiUl ftb. 146) 

0(6 Sr .1800 tutiAmnb HO Srib^rrc/ ttft dmilffn m^r# 

t^idOet J^ané C^cHence erbiK S^^^^obucrion .jr 1801^ 

ö< ndmtibe aR<itrjfe(, ffb. 72). ©tcf faihma Är 

^ibbiire (tf ;dteiferriga Bipffa (St STnbred eid ärtcrani! 

betiB.esDi?9 £>Tben ramtSt.Sfnnit&jrbenai.^ta^. ^an| 

QXtiUtnc» wiPabe^ b<rcfter ull 6n ^erer^burg i egen^ 

ffap af ^onsl. SivenfF 9Cmbafa)>cur till är 1808 r 

bi trt jét tttbrSt emeaan Smerige oi^ Stpf lanb 1 oc^ 

$an6 Sitccaence t anfeenbe bertiO (emnabe ®r. |)ef 

terSburg o^. bfwerrcfie; tid ©tott^olmi Ufiber bentia 

tibXtf J&anö gyceBcncc 5r 1807 ^ 7 »prif mndmnb fi| 

©eneraJ öf Snfanterief. 8!r 1809 b. 2j ?rpril öffliuabt 

i^n^ (SmUence, liOihi ntebbÄ roaranbe ®eiieraf^9Raiii 

jorcn od(^ Sommenbénren A. F. Skjöldebrs^nd^ e^reben 

emefiait ©metig^ odj S?vf Innb irtl :5rcbrlc*b«Tnn ^ o* 

offle* fcbrtn tiO ®t. ^efer6Snrfl , fSfom Äonar. ©wcnjt 

ambafabeurr t f}w\ttcn egettiTap bi^n berfldbeé wtjlati 

bed HD Är 181 if bÄ Jpand ^rccOcnce bcmrcfle (iO 

®wcri{|e : ©tef emeblerfib Är 1809 b. 21; 97ot)etnber 

nppV^^ i ©refwcligt ®t&rtbt wcb blbeJ&Äflanbc 1 ott 

btfa ftf bef ttrgAinIa SBapett/ mmngen: .Cn tit 

"i €Cilb # ^tvaruti tn^dttne tntöt &Hl^ens' begge df« 

vd t^rft uppÄt fl^ ti^Stibatibe Stribd^Ritibbor af 

jiilb/ ifiveraKt meb fpif ar beflagne; <lto (agbet Fov0f 

meb fina inemot Sféibena tiebra (>6rn (19 (Irdcfati» 

beflaft/ fom (ifalcbes Ato <»f giilb. (DfwonpÄ 

€(^beit (lÄt en 6ppm ^cvnetlyftlm ^ pr^bb me^ 

en (Brefvdelif Krona ^ ^oirutnr ti^pdtGa tre l)wU 

ta &ttu%fiej^vav , *baFom ttvjtme fSbana f oretuie 

fagbe @tribef(ubbcir/ fot» t 6F.i(ben^ dftverl>iink 

fen iglettnprybnab fe^ en titbrebb .fiiUet , meb pÄ^ 

Hctft : More PaFenrani« ^^hV^w bÄQes af tti^Ä 

^yV^WKit, upprdttflÄenbe £ejon^ mt^^ ttHbaPanodnf 

be ^ufiDuben , ^ppet gap od^ ti tflrdtf fa tungor« 

a»(ef Är 181 1 htxi 12 SRartit ttfndmnb tiU Sdlf# 
aWarffalf; o* bÄ en-Smenff Srrtnéc; tinber S>. Ä.$. 
-«fO»f?)rinf<n« befdl Är i«i3 6ftt«r|itf tiö ffVff^anb, ■1 ■ -■ > < Namera - — f I 


©WfttJÖt» »5 ■ w^atfMH mmm fSr (itt flemenfamt tncb e»rr(ge) ItlOicrf be 9>?ngrcr 
8rcr(}itG[a ben pofitifTa /ettinivigieit o4 rri()eten uft 
@ur0pa, erb6a Span^ ^rcellctice b. 2^ 3R«;i n^fi ttnf 
ber S>aM JtongL £»6gt)er befälet fifiDcr benna Slrmée: 
S^f&libe J^aMJtongL J^tflbct ph Zt^ rcfa fin SErof 
fbenberg t G^ft^enr b^f S)era9 Wloiit^t jltcifaren (f 
9{t)^a)ib 0(6 Aomniflcn af ^reufeniv^ro jgong Jtongf^ 
.9S8()et rid mbre. 2)ff j|«n# JTonsl. *^6g^et JtTon^^rinfcf 
febermera motfog <B»ftf M (fiver ben (A Ii^adte 97orf 
r(t 3:u(1'a Strmécn, ^rbSd ^w^^ <Srxé(Ience bcfitfer 
bfuier bela €n)enffa 9[nnéen, **) bwarniieb fortforf 
unber bela ^iUt&git uti Sranbenburg oi^ ®ait)p 
feiYf bS be drorifa Sitt/jfoflen mib pennemifsy 
®rofiSeercn oi^ Seip^ig f&i-e((ai»f. fajnt wibart 
frid^b^belferitA lUi £»ol$crn '0d^ 'S^aribeif ti(I S3ra^ 
banf. ®ebon befe ff4rfr% moro fTutaijer SrfStibi 
jponé ercvnence J&. St. ^. Arcoi^rinfen tiU $arid; 
0(b offliiMbe bertldbe^ jemcnfatnt.meb bf 6fric)e Slff 
Ifcrabe SRasternaf BuBnlAgrige f^^ebcn i ^axi^ beii 
30 a}?aii 1814- SSIef befta ^r Kibbare af Jtoiigt; 
^reu^ifPd Sn^orfA o(^ 9{i^ba Årn^ Orben^ od^ Sterf 
mdnbe famma år fiff ^^beineaUm^rh 

S^iiwB ejtcitknct l)t(T t SféistwaxU^^^btoxbmb att 
bttrdbtt uti ^tre 'Comiféér oi( it iibwnot: af acabejr 
m]ttt'f5r be $ria étonfiepnar 'Atrtgfr^éttejiffapf^^caf 
be men m. ff* 


*; uti f->an^ 5t»n<)t. J?>6ftf?cf ÄrMi^S)ri«(VnFabrcf73 
®men{?a arméent (am firfiljbe X)e# g^roclamarioit 
fin förenabe 8?orra SEpffa SIrméen, barernb ^6flqn>ari 
ftrcf ^btftam b. i8'irn$tttir 1813** ijttraa om ^ané 
(SrceOeWce f^ep? 0ri^ ; von ScdlkijKi ^ v<^<< ^^"r ^ff 
wevf^^li^ af beu iUiaimiiSmg oify ly^ånb^ buna l}onon^ 
iitwQvfwatt mt &tet4f>arteittiMt (ina (Ert(t8fCani>vaf 
te^ett dbell ^funtflnm af viVP^ff^H ^^ jflbctneelan^ 
bet, famt ate ^an0 Bait^I. i$&c(bet f>e$agtta^e @tg af 
betttt tiffdner ett betrga ^cr 5ait*marfPalFen Dci 
4^iq;A ttUfrcM^äUeU^ oc& ttrab« f:^ aft be Fdcf J 
Cr0ttppet ,t ^ttt SiiMaSb^vH<At$n a»nfiff;bt # (luUe f^(f 

jtt 2>eg ittff«lfc;fatf|»4F-'/ , : . * i i6 (StttftMlt. Numero J mt\> Ulrica F. Ek- mit it 1 80 
strim » Cfrdtfe. 

£)m ^ant (SjtceUencei^ S6r^(I>rar (fe fSrra 2)elett 
af min a){<i(nre( ftft. 73)* 

Uti SSef!)>&a(en emeKan C(tcn6urgf IDeDmen^orfl 
0(9 iBreiii<n mar forbom en Sotffiam bofatti fom 
leMe iitt urfprung tfrSn be gamla Srieferne, 0^ 
taDabed Stebin^ar, dfmenfom btt £anb ben bebob# 
be faaabed dtebin^trlanb. ^Denna ^oltHam utslovf 
be en flag« ®tat fSr fla f|elf, egenfeltgen famman# 
fatt af fferei i éfrige af ^»aranbra oberoenbe ^cr# 
rat od^ Siibbare meb beraS SJafaDer, Wilfa moro i 
beftjnbtg feib meb ftna aranitar 1 @refmarne af £)t^en« 
burg 0(9 ^Delmen^orfi ; men ifpnnerdet meb jfrfef SBiffop^ 
parne af SBremem sfrSn Sr 1219 ^iD ^^fs^ re^eraf 
be arfef»iflfop Gerhard II i »remen, fom, i anfeen^ 
be m ett af en f6rndm Stebinger begånget morb pS 
tn ^refl *), b« S&anemannen Idfe Wcf urCemnab m 
Vrelatenr tog ftg anlebntng att bannlvfa etebinsatj 
nej tmarefter bet fom tifl ftenbtllgt^eter 8ren lajo 
0(9 123} I b8 Btebingarne mcrenbeW moro ®eger# 
»innare. SJfen feban aife#a3iff öppen ntvoåxUt en 
baniilp«ning ifrfin 9J«fwen Gregorius IX 0(9 Äejfaren 
tiaifa f6rHarat etebtngarne i att , fI6t \^m ett g6r# 
bunb meb (Srefmarne Christian, Hiorik o(9 Barchard 
af Olbenburg o(9 ©elmentorfl famt ®refwarne af 
£ippe 0(9 6lewe m. ff. o(9 getf meb en SIrmée t fom 
ttppgifmeg titt 40000 man mot etebingame/ bwrffa 
iffe moro *fwer iiooo man, bSbct Sr ia34 ben 6 *) «nle9ntngen till bttta morb, ffaB U^roa toaxit fiu 
ianbf : Sitt feban en f5rndm etebtngevo Sru ^S^m 
aftonen unbergStt »iften, 019 bermib gtfmit ^reflen 
en nog ringa Siftpenning , gaf 9re(Ien , t>å 9on y^tTf 
bagen tfuOe mottasa {Rattmarben, i fidOet f6r Ob(a# 
tm (89r5bet) b^nne fBif tpenningen i munnen , o(9 bi 
gran bef (agabe ffg bcrfiftoer f6t ftn man , uttog bart. 
genaff efter Oubttieiifien ben blobiga bomben. St Hdb; 
•en Ättrtje grageit wi ber y^litlfijen J&if!oria# ftb. 94 r i- Nomero -* 17 ^am^mm ... '3unit fom fia braBBning roib fB^n aifenefd^ eder £)U 
benercb r .b$ &teUn^atnti tfttt M m&H f6r(t9tflnte 
motjl^nb Bfeftvo futlfotnlist iTo^tie oc^ ttxaB 2ani> 
beint emeQan ^rre^Siffoppen o(b ®refwarne. glere af 
be ätibbnre ofi ^trrar, (om ei iUfwo flagnef knti 
tiabe bS ^ellre terad Sorgår oå) ganb/ oå> flprtabe 
eitl onbra Si^nber, &n be unberfajlabe {tg fina gran^ 
nnrd wdfbe. Sbfanb bem ffola iiSgra baftpa fimnii^i 
fom bcg^ftDO ftg tiQ Pommern , bdr amingen be cHer 
bera^ ndrmafte Sfterfommanbc ftngo eller antogd 
namnet Stediog efter ber aé ®ramlanb; 0(^ frän ()n)i(< 
tå SibeTiga $aten von Stediog i ^omihern ffitmenad 
leba fftr urfpriing/ hwUJcn ifrSfi ^Ibfla tibcr fört 
bet ofwanbeffrlfiu SBapnct.' I ' 

Dem, fom man förf? mcb mi^Oet Mnner af betta 
namn;. &^o Johannes St^ding, Siibbare, fom Ccfbe 
omfring &x 1284/ oå) unbertccfnabe fäfom xoUtnt 
flabcn anclam? i^riDilegium fnmt Henricos Steding » 
Sfibbnre od^ Jpertig Bogislai IV i ^^ommern firndf 
ma SiSb/ fom fvned af ttt privilegium för fiabcri 
2a^al)n ^r 1299. (Sebermera omtalaS en Martinas 
Steding, gurflelig ^ommerf? gogbe eller ^öfroibdntan 
i SEribfecd/ fSfom teittne mib ett Wp af »pn ®ar# 
nom 1 394/ emeKan Llitke Massow Gerhtrdsson oitf 
Aloflret i SBoain. jpan bog 141 s' odd blef meb ftn 
grui Anna» begrafn^en t ^mnotvå Aprfa (i SSoU 
gafiffa Difiricret) bar beraS arafjlen fpnc6i meb f6(# 
)anbe pSffrift: Anno Domini IWCCCCXVipso Festo 
Scolasticae Wirginis obiit Dominua Martinus Steding. 
Miles* Anno Domini MCCCCXV Ferils S. Bartholo- 
tnaei obiit Anna ej. Uxor« ^uorum hic est Sepuiturs. 
Animae eoram reqaiescant m pace 

SDenaf3lbeIiga ^rten Steding, ifrXn ^mi(fen^tteleb# 
ningen meb fdferbet fan lippgifwaé , dr Vicke eRer 
Victor Steding titl 2enf$fomi b6b 1368^ fom meb ftn gni; 
^milfen bog famma Sr, bf^f begrafiticn i ^Innom* Äpr# 
frt I bdr beraC acmenfamma grafflen meb gatinff p5# 

Srjfl j^nneé; f5 Ipbanbe:Anoo Domini MCXJCLXVIII 
VigiKis Jacobis Apostoli ^ obiit Vicki - Suding , *8 
IM r 7 Namero 


Arniiger. Or» Chrlstnm eode^ Anno LXVHI in die 
Simooifl Se Jod^e Apostoloram obiU Margtreca Uxor 
ejns. Ora pro ea. ^eHf tttacm» 

2)era5 éitWnå utt femte rAtt ntbfligante £eb (®obf 
fen Senfjfom od^ ^innotu babe attjemt martt arten 
tin()6rige) » joacbim von Stediog tid' Setttifom tiQ 
^innom n)ar 15:9^ ^ofiDTarffalf 0(9 9I^b M ^^ttig 
Bogislaos XIII i Pommern r f<tnu «&6fn)tb^man t 
Sartb; S<f^ ^^^ Anna von Dannenberg tid SSarfef 
Ient$ odSr Cfif^u i £Anc6urs, j^a,n6 ®onefon/ Joacbicn 
von Steding wax tn tib ^erttg Bogislai XIV J&of^ 
Sunr^ire y o(6 btmifiabe J^fi^i^emdtte $ertts« eegrnfi 
ning i ^Utixn 1654, oA roat gift meb Agnes Elw 
aabet von der Länken^ Rackman von der Lankentf 
tiO Sanfen, ^urfen^ttj, SB(x((benitj m« nr. Dotter meO 
Elisabet von Jasmond af Oufet @pifer Tft^ Slfisen*. 
2)era$ Soni^ Micbel Christopher von Steding^ tiO {entj^ 
fow/^fnnotn tib Sibbenom icfiibe i ftn ungbont ^iv^ 
biet wib Untof rjtteterne i OreiffémaTb o* i&elmffabt; 
men mottog efter Sa^erne b6b fSrmnftningen of be 
()onom i nrf tidfaOne gobS otf^ f$pte tiOifa ftn ®(dgr 
tinget ^ Claas Henrik von Stedings anbel t berad 
^Abere egenbomntf ofbtvilfa ban fSlebeét Mef enfa» 
ägare, ^axi roax gift ntcb Sophia Eleonora von 
Moltzahn, potter of Surficliga §D?ec((enburgf@U' 
f!ro)t?fVa £anbt^9{{(bct oA Snnbt^äVarffalfeni Adolph 
Fredric von Mpltzahn tid ®ruben()agen o<b SdFer 
oåi Lucia Cbrisdpa von Wartedsleben , fom förut mar 
gift meb @iven{ra ®tatf/o(^ Ärig^#9)répbenten famt 
3Irf#Äflmefcraren i »Temcn, grfbcrrc Alexander Ers* 
kefn tidCrjtcinj ©(^ming^; ®*61ifd&ett, Äo{)en<35arfom 
o(é Stotofébagcn ,. famt bfef gor^garS g^bÄ tid Änn* gr^ 
cedence , ^dU^SJforfFoifcn/ ^crr @refme von Stedingk » 
fom fälebc* jxJrjIammrtr utT 1 1 2e^ Jf rÄn ofman^ 
nAmnbe Vicke Steding 0$ ej uti 1 5 Seb f fom ordtt 
onf6rc« uti ben af mjÄ ar 1B07 utgifnc SWatrifef^ jtb.74* 

JDenha urgpml^ Srtt bar lfpnn<rf)et morit bofatC 
iWx hit 9Bo(gajt(fe X^ifirictct i ^ommer4# P(9 befutit 
2Ane^(9o^fen !Eentifo% ^itihow, Sibbenomf SÖmitjf^ 

©antjej ^ Namero ©refiMt. 19 i f6fjb af en gurflclifl ^Jommerflf JEillSfcIfe af &x 1629 
b. i< aprif; fom 1673 ben 9 gutil öf Äongl. jpotiii 
mcrffrt ateflerinjen ftabWffrfbe^i ^jjer <nfam Soflt^ 

tltl SäJejIpbaten ^ronrifrSn Stedingjfa Slffen^ fom 
ofnjrtn 4r onf4rt r troligen Icbcr ftn iiprsnnelfe^ tnf# 
n)a t Afbre oit^ Åftiotn T npnre tiber fonnitd afien^a 
^erfoner öf famma namni Afmenfom i' JJoIffein ot^ 
SBArtembcrg I «f)tiru be f6rbe (^(f annat SBapen ån 
be ^ommerjfe Stedingar, ateban ^r 1197 förefom^ 
mer Henricas de Steden (von Steding) fiifom n>itfne 
uti ett aSref I ^A- fitn tttét> ttamnet Stéding |Inna* 
tafwa tippeWnit ftfl i »remen i)S i2ooö<I& 1300 ^rå/ 
ta fen. Sr 1331 Icfbe Jehån voo Stedini^ fom fCrbe 
trfl SBapen; en irib Sf*i^, iiiet> gjOIene ttappfleg eOet 
€tt llage '^tenelef ab imtt , fomt pi l>)eli^en twånnt 
u^ingot, ti»irt*fu>er befae^e m^ ^yMa trappflfg^ 
oå> fir 1371 Hinrik Steding» StAbJberre t Sremert, 
fom tiB SBopcn förbe j en W* SPdCb c(f> ^erutt en 
i>jelm meb tir4nne xoinqax , t>ela«be me^ |>«vat fh) 
bjelfe itf r6b f^tf , t^nabe f^OKtwer* ineb iwintie 
3to^v oc^ pS I>idm^ii Itvitim PyUVct tvinsot tnA 
Kof^r. SSibare föreTomma flere i)erfoner af bette 
namti på i4ooftalet uri SSref ei> Jltffinige ^atiblHit 

Satf ffifom Sren 1419 ^é 14^3 Conrafd oc^ Cordt 
tediog; Sr 1436 Karsten Steding Cordtssoo^ Ana# 
pe ; 1444 ^å> I44f Christian eder Karsten Steding 
tid 99orgtt)aIb/ ^f^fiet mib ei«menr(>ar, fdmt Johan 
Steding , JDom^rrc I JBremen , ^ilfcn bog Är 1504 
ben 3 Sunti o* Wtf begrafioen t Eomtprtan t »re# 
mem mx 1530 omtata^ en JJrofl p8 Dclmenborjl, 
Vilke Steding , fom p8 83iff oppcnö af SSånfter , ®ref# 
m Frantz af Sffi<rfbe*r befoÄningi f6v|f6rbe ^ube 
Älofler 0^ inbrofl S&e^ gobft; o* uti Ut namnTunni* 
ga iwrorf fom aBe*er^I)6parMe anflÄttbe i iKftn# 
fler, iitmÄrfte fig Sr 1^3^' »ib »erdgrlngen en ViU 
kiaus Steding; (Vir Nobilis et aodax) troligen ben^ 
fammerfom f6«(l6rbe ^4»>e Mofler, ®e ton Halems 

. . £Dbenf 30 ©wftwn:. Nnmero n8 -"1 JDIbenbursiTa J^tfloriai 2 litU ftb* f6. Cbytraeus 
part 3. CbroD* Saxon. ftb. 242 0^ f6ljanl>C| fatnt 
Mushardi MoDomenta Nobilitatia antiquas FamilK l)la« 
atrium io Docatibas Bremeosi et VerdeDai^ ftb. 499 1 
yoo 0(9 yoi <*). 

VON ESSENy Hans Hjnr i k s 

åt 1809 l)en 29 Sunii ©tef^ 
»e; 1812 l)en 12 9J?attii 3n? 
ttol)ucera^ 

fSJor bS en af SlifetS ^errar/ f. b» ®fnerat^ott# 
t)<nieur i 9ommerni ©cneral af Cat)anerter, Stativ 
8}Sbf Stibbare oit> Sommenbettr af Aongl. SRaiUS 
£)rbenf SRibbare af ®m^rbj'&rben6 Stora Stoti, 
oift $r€uPifVa Si^arra 6rni^^^fteti. 

S6bb i7¥T ben 26 September på StaflRf)i i SB^^ 
Peraftbfnnb* 

€eban f)an f(rfi i ffna S6rdfbrare f)ni o(9 bereftet 
tvib Sfcabemierne i Upfala oc9 ©éttiiijen förwerfmat 
fifl inftgt t ©priif od^ aSeftenffaper famf »ibberllga 
Sfntngar, ingetf f)M i Arig^tjetii! 01^ bfef 1768 ben 
I Satiuari gaTi#3unfare mlb SW6mcTfPa ipufarf9?e# 
gemenfef ; famma ^r ben 27 September Scconb^Vbiti^ 
tant wib famma Wegemente; 1773 ben 27 Sanuarii 
gornct n)ib JBdfffl6lba Sat>attcric^9?eaemente ; 1777 
ben f 3unit JtongL Jg>of#Staam^flare: Nertog famÄ 
ma Sr fSfom 8tib^are uti ben bS anfldRbe (Sarou^eO: 

»(ef ^) SEtQ minnanbe af närmare Mnnebom om benna 
urgamla iittB urfpruna o0 ttO ri^ttelfe af bn>ab i 
befta affeenbe ftnne^ oratt anfört uti f6rra TiUn af 
min SKatrifel flfb, 74 f bör tag trott mig b^r bSra 
tnfSra ben noa tt>ibl£ftigt m^ptagna eejfrifnina om 
ättens ^drtomtT 0(9 (ben i dlbre tiben €Hr«frt)(M:. 31 Namero Ml» S(tf 1778 beii 8 9itpttniUt 9iiHttn&9att, wib ®m& 
lnnb(( Sat^anericfSKegemente : 1783 btti 2'2Sunii 9re# 
niicr/SKaior xoib Htta X)ro8Pneriie ^f AonunsenS 
2\U oA i9tt^i&£eoui4)er: ^Kilfbe famma är Aoming 
GUSTAF III på Z)ef refa tiH ^rtbxMiamn att mbta 
Jtcifiit^nnait af 9t9^(anb : 98ar fomm({ är om bSfien 
^ommsen f51taltid pA X)cf rcfa (tD Italien : iBIcf 
1787 ben a6 9?oi)eniSer fBttttttxaxt: wib Seropbi* 
nirr#Crben 01^ (^ommenbeur af Slorbfiiernc^Crben; 
famma Sr ben 14 S)ecember i&fmerfie i SIrméen; b. 
17 t famma mänab éfmerfte^Sietifenant * n^ib i&tta 
£)ra9omrne: 1788 btn 27 SD?ait JtonungenS *S6rf{e 
j^^if$SMBmä(}ar£i 04^ ätfSIibe i benna egenffap SO0 
mmgen unber 1788; 1789 0(( 179a dren^ %ÅUt&i 
t ginlanb , fdmt f jrflnimnbe är dfiuen ifO £)a(arne 
oå> @btf>thorgf b& banr lemfe £anb6bAfbin9en, (Brcf» 
me Clas Ekcblad organiferabe en Sriffforp^ i SBäfler^ 
06r^Ianb: SrbfiQ 1789 ben 27 STprU (idj mibare ()e# 
fafel ifwer Sobué £än$ S)ra9on«9le9cmeiite i SBIef 
1790 ben 26 Sunii Stibbare of Swdrb^^Orben ; 1792 
ben 26 3unii éfn^tle cdE^ S^cf f{r £ätM £)ragon' 
Str))fen af Jtonungen» UU ^ ^tt<i»2;rcppar: 1794 
ten 24 fRooem^ :8?ibbare af @era^()tjnerf£)rbcn ^ 
bmarfifl ban i7.95r ben 2g Sfpril ^bulbabeSi 04 
afitos tiO SBorifprät: ^r^n tcfe lydkn*y 179^ 
ben 8 SCpriC ©eneraMDIoior ; fammk är bei| 
aa S^cember &fte>en;(£rät(^Oare t ®tQ(f^Q(m; 179^ 
ben 23 ^annarii ffirorbnab att fSrrälfa 9ti(«#@to(I# 
mdilare^énibetet f meb bibet^ädanbe of 6fkj>erinfeenbet 
fefmcr. iSluieiterne. i .9lifcf ; famma är ben 30 ^ulS 
ufnämnb tid (£n af iliht^ J^errar, oå) mar famma 
är Äonund GUSTAF ADOLPH o* jpcrtij CARL af 
€6bermanfanb f6Iiafrig pä rcfan riO ^Jeferébiirg, bl 
bom mat en åf 6omnit0arifrne mb ben 3;racfar^ 
fom afflutabet^ mcb 8ft)^(anb: «@rf)&t 1797 ben 8 
aWaji, «PV>ä befläranii afffeb ifväti ifcftMrj®fät()äIIarelp 
émbeeet ocb forrt.bcrpä äfmen ifrän SJifj^^Stnllmäffa^ 
re^^cmberer^ férmailnins: S3{cf 1800 ben 18 ^ptif 
®enerat^®ouuermur Sf^r %^otumern oit} atAgen Uti^t 

Orciff* mtfrnt. Namero extiffiwaM acabemie«(SanceD<r : igof ben i aSariit 
®ctiera(#gieurenanr : S(rbe 1807, unber friget mot 
Sr«nfoferne i ^tommerti, atitkmt btf&ltt 6ftoer 9[r# 
méeii I utom ben tlb honungen €^jelf t&ttM betfam^ 
ma antaga, ot^ babe tMita it' zHo6 b. 18 Su^iti 
f&tt Hå uppbraset, att enfain 0^ iiOena utf6ra Jto# 
nungenS bub o(b befaOningar { be i£9{Ta ^taterne , 
feban ^ommerfla dtegermgen hliftolt tipp(6(!: Slef 
Sr 1807 btn 7 «»>rU ®e«e«i( af eanaföerict odj fam» 
ma bag Siibbare af @mdrb^#£)rben< ^rora Stoxi •): 
famma är <kf Jtonungen i 9reu0en umdmnb tilt 
Sttbbare af ®roarta £)rnM)rben ^<0« 97eMabe fe« 
bermera 9RiIifatre^ef4(et o(^ aMd tia BiAgen o^ 
ndr ^etma & titrpmbed af -Sn^eti^a Sropparne, tiU 
®mertge« dfttt 0)egeringé^9Jrdnbringen ^r 1809 
b(ef J^nå ^rceHettee ben a6 fiRariii faRab tiO itba^ 
mot uti ^ani <5tong(« <^gber S{it6^5refiänbaren« 
eonfeit; famma år ben 9 Sunii &tattf^&b9 0^ 
btef famma bag upp^Sib liQ Orcfme oé ffcf 
fdjanbe ©refmeliga SBapen t Un &él^ fitbtib 
i ffxa ^Ht 'Cå^ mibt uti» benfamtha tet 2(be« 
liga €i$amwctpmt , foni ip M 1>lå 6S^(b j 
^ivatttti |lir en Ug:Bfft «if MAturftd fkvg pS en om# 
PuKagb (lubbe df guCb ; men af ^élfwa (BvefKOtUt 
ea BtiU^tn Av Ut fit(la ^attet blitt, i l^voiifret 
roifav fig en ^yHeife tR<4ette/ ttnbér en CI;ef af 
gu(b« Det anbra ^^(tet 4r ^nMli ett Xaille^ftretf, 
firbelt i twS beCar, ivaoanbee ben ^fra belen af 
fitfiver o4> ben anbta r&o. 6fivet ^begge belåtne 
/Iraker fig ett ilejon, fom fliftat (Ig mot metallen 

«o4^ *) 2>S 9libbare«(^4iben af ®ipjrbé'Orben« ®tora jtori 

är 1 8 14 belabed i m>änne 6lafer, blef ^an» dml^ 

fence atibbare t i:Oa @(afen* 
^o) Smarta 6rn8 Orben f!jftabe« 1701 *. 17 3anuarii 

af ben förjTe jtonungen t 9)reufen Fredric I, pS 

Def Jtrftning^g» ^t^Himi ^ Numera . r.ar- l *^ .-,L ' . tV^ J »•# ;i fjC^ (itqtm. ;S)ft t«et}f~|(Å(t«t 4« ttli ellt \iU nle^; 

xoan^a ^i(^?ll 0^ tceiuie ippna Xcrticjr^jelmar ,^ 
bstaéié l)X0av fmt> ^ ^Bccfuieliga tt^ma, af gult., 
p^.teti 9icMcr(la OSr i^^xom .m Hii t^ggU/^ fom i» 
^>ertflpft>cii r ^*»?«^Att w, röl> ocf;> «n, bla utflac((n| 
U^tti^e. p^ tm b^^ta St et tv?innt i fotm af @r/ 
.2ln^rei Äcra if;ivc;ir ^^wniroim^fi i:c(;ta pilat af 
gull^ met (P€ffr.jc.t]{ai uv^åi a^inta, oc^ pd ten 
ip4r.flra len r^OiSotgr CMtiUoiti ewilnHe janotr. 
4t?u;t|iraf t^eti ^t^ 4i?. ojf fiilt ocf> teip ivdnflra; 
b\ci 6Fi(0cii t|ti^.ev(l4t>j(0 1^ ^orna ff tiv^nnei 
({o tijNi>nf(^^etitf .sfi^n^ (Bxip^^f ppm jflS p2 in! 

©iftndninbe Sr, 1809, btn 4 9r«guftiV Blef J&on*? 
(SmOeua itt«^m»> 4il( S^f fft^ CMnfFii J^ufar*8?e# 
gtmen^ q(& trt^a ben ^9 berp^ffiljoitbt ®€pt p& to 
q&rm afjFeb ifr^n ^t^ii^MMf^mbtUt .: Sfrefle 
famma Sr t\t ^arl^r <^it nxipexj^anbU gncbeit web 
grnnfrifcr fom offIftt# i^SttJ fcMi 6 Sanndri o(9 to#* 
tifkeiriib€9 i '9aH^ bt«* 2f t futnma mSåab » ot> i« 
®lédPMifi bCir 2 M^H^fiffanbe S^bruarth ^ottoQ 
.efkrr. .^t^f^m^n iift. @U(t4fiw^ iamma jS^r ben 13; 
!D?ardi'.jp»Miab6iiiief ^^ftmttiem oc^ ^Hi^ctiSömet SRfi^» 
gen af granfpffa gowmi^^rienit. ^mt .»S^pOningÄig* 
ben uti t)($a i&nUv p& ^onun^eni^ ijj^ga två^nar: 
^TQxprui^c^ f^Aimo &r ben ^4 ^f^f.«#crr arf fiOÄ 
m^b^re f6rn?4(ta SRV^i^^aftfalf^iWni^t pcb nfrefTe. 
•ben -50 i fdU^Wia fWÄnfl^' tia ^eifinjtprg^ för att! 
bcr.^noitoga giirile^t .af.i}i>n»<>;l(?QTfl^.#>!foni af MiM 
(en^ <S.i4»»;r jWtfRf Mtfi»ltt m jlfronfBriflre o*' 
Äwm^riflÄt f f ^tperi^e 1» • fnwt . »Ar ;4rfil»ni<^fe i>errc 
((IJAfUd pä refoyi /<{| 2)raSe)if gOlthtt { Stef &r 1811 
f6r0fbnabjill H^fdlftnfm^re åfraerben fä fopnbeÄufl^; 
^rméeti^ a4 fiinim;i'9r.bjen ta fSrnrtii utni^mnb ri((' 
' S4(tta»#iffajf : «Mef Jir idia »efcUbaiftvare 6fmer bf: 
SEi-^plQt , f^im WAiH» • fammovfrragnft i ^mSlanb,* 
t|}fefhigm Di&;^«ffiiii^# 04' ^r. tgi^r ;&ffrer . be 2;ro)>^| 
. |i«rt'fbHI fimni^Ylbi^titAiiMt-aorrffagdniin, (»mar^} 
, -" ' , . , *• * •»♦Z^,; • .' t 7 . ^' • , I nicbj d4 ©rc^t:. I Namero ineb aUtjemt forffor« tttt gforrfFö erfrnpagnené hitå 
ian dt i8i4f ^ 9^^^ QxctUtnce unbcr f}tia gÄlft 
(Sgct nnfUrbe Strntéfn, tiÄff tmter^an» Äongr. 4j6n# 
(^et Äron^Jrinfcn. j&an* erccDchcc ^obc emcMcrtib fir 
1815 b. 13 aWarHif uppS 2)ef beröm giorbc nnbSU 
lan, erbftfit nfffcb ifrän €bcf*ffnpcr tt>ib ®Mnjfa fiuj 
för#8lf8^wcntct. ©eban föreningen enteOan ®n>es 
tiat o* Sforrifle betU Är b. 20 £)ctober för fg 
gStff b(ef j6anö SrcelTence ufndmnb tiU STorriges 
8life6 ©fftbaOorei Slorrff ffÄrfrSTOarffalf o((i Sönccf^ 
ler ffir Scabemien i @brif!ianta/ Wilfa böfla oå> 
ToiQtiså tSfmbeten $an9 @mn.ence lUfifmobe (iO Sr 
t8i6 ben 2 auguftt, bS i^ana Srcellence, uppS be^ 
egen an^ftOan, berifrSn en^r(ebigabe< ^) j ci bief 

famma 


^) SBtb beffa fiflf^Oe tÄ(ffe6 jtonungen m S^ant (SxctU 
(ence afl&ta fMianbe STSbiga (Sfrifnielfe : 

SOS CARL nteb ®ubé SlSbe', Stperiaeft 1 SRorrigeé, 
@(r()e6 oc6. SBenbea jtonung .oc» oc« :>c. SBSr 
fpnnerliga pnned 0^ Stabila btn&Qtnf>tt m. m» 

tn^ nSbffit u^iH>e^48 tttånne XOi be iviflttsa 
t|en(ter fom (Dg ^(ftelig TVSv etStbanave i Eot 
nuitgd^Ttiret notrtge, Än af Kifete fettar,- S^lt# 
ttTarflfalPen, Ktbtaten od} Comntenbeuren af XVit 
re (Drben m. m. igerr iSrefwe H. H. von Essen i ett l2ng 
f^Ijb af Sr bewifat (Dg p4> 5<ibetne6(atibet« n7t 
Wtt>e i<fe f>eaer f unnat unbetljea att fiflci VOit: 
Kon^f. tipptn^rfftitti^t loi^ be ytterligare bexois 
9 og giftvit/ od[> fotn U>{ meb ben iitnerCigafie 
tilCfrebéffiflelfe erNtine , af ben unbetbåniga tiOgif^ 
ivenfKtf fM1}tt odfy oMtlréttUga nit I>t9armeb 3 
fÅtn^aftat be minga cd) Mtfartab^ iDtgtfga ims^ 
bets^befattntngar/ fom efter VOiv H^biga befaD»* 
ning I i ifwerensflimnteife tneb tSorriges oruitb^. 
(ag ivarft Cber^ fSfotn tTorrigeeTttiee^StStl^^aOare, 
uppbragne* VOi i^a^vit "ber^re nSbiiifl c4> nieb . 
ben (lér|hK iv4bvi(ja, «f tVSr^égfllflflige ^err^ 
Cfon, 15, 2(, ^ftr«n#prinfen, iti|?4ttitat # oti tVSrt 
Numero &ttfmt* 2$ tfto>i famma it btn 7 jDctober utti^mtib m mxUlis 3> S^wnt «L 1 i ndrrfsed fivfamla^e ^tepfefetttaitter t m fetiP 
ffilb fltift fiete fS etMttbit f6ttj«nflev ivebetfatae 
r^tttvifa o4> betrs^t C^er nnttenettd tacffam1>et 
f&r tett tåttv&biQl^et , fom flftt <sBft (^ra fytn^ 
lindat cdfy btn omforg of t uppfyUa Cbta pli^ttt 
fom aUtib xoatit firemilet fdr Cbra nitiita bemd' 
tanden, meb U)2r Kottgl. iitftati o4> ÄftMVtfgeftf 
fkn om iBbta f6ttieti(ler , f^afwe U>t meb lattbefo^ 
^erliga Mnflor cmottogit unttttåtttlfm om tentta 
af U>2rt notrfta foff SbdgdfasOa rdtttirifa/ btvib 
Feti, om m^lCigt, innu meta mSfte fåfka Wivt 
1[>}ecta t9ib ett fS troget , upptigtist oc^ tatffamt 
5oJR 

tk>i ^^ getfta inf[At att Cttv ^il(4i o^ tttfliRM 
te angeldaenbeter in tvtbaTe tilStit C^er att féc» 
ivalta €(tatf>Snare#Ambetet i tZotrfge od^ te tet# 
met f Ateitate nngtiga befotttttngar ; men t>i 3 mM 
ter^itttgfi {inf)&Uxtf att, af ofivamMmn^e orfaFer, 
tettfbSn Doatta i tZ2bet enttletiga^; fl ilte XOi 
benägne att tifl ^nna Cbet untetMnfga begivalt 
lemna VOixt Vlit>iqa bifall; od^ meb fdrNairing af 
U^it ^^(la n&& oc^ f tteriigave Sotigl* wilioib 
ia> entleMge U)i fSktea Cber, <éevv (Brefire vo» 
£s5efi, iftSn tetta o(^ ^e ifri(|e HBtev t tZorvige 
tipptvagttf émbetett , bem 3 till U)2vt fttOfomliga 
n4)t f^tma(tac« YOt befalle C¥er (Sut 3Uem4gtifl 
meb fyttnerlig 0^ tZi^ig betiigenl^f. ^aga @(ott 
ten a 3liigttfli 1816. CARL- ■ I P« Ankei:- 96 Bi^nm. NuiQero ^ani QxcttUnit ^r f6r Cfrigtr t anlebning af !?# 
na Söifaaningar fSfom fcfmcr^SfSlöäOare i ®tocf# 
Wnif ®encral#®out>eriuur i ?)ommfrn oij Scf^lt)af» 
»are éfmer Strméc^gorpfer i taft mSnflfallMga fcr^ 
ffifbfa iippbrag ocft förrdffningar. Uniier ^en forrfa 
tib ^anS @;i*ceirence f6rma((abe tfwtxsBtåtf^&aarcp 
iimbetttf &baQaiabt ^an en utmårtt omforg f6r 
J^ufmub^abenå bdfla oå) f6rtofrati* Unber $an^ ^p^ 
relfe infamlabeé af fOlagiilraUn od^ S3orgcrjfapct 
gonb f6r GUSTAF ADOLPHS, fcbcrmera Äonunr 
gend ^oj^pUal faOabt: Xa;i*ering^«iffierfet faf(e< p£ 
en bärtte fot^ (cbattbe tiU brift o(b {Tpnbfambet roib 
Srano^UtffpIberna^ inbrifii>anbe : (Eu noggrann titU 
fpn biUd att ben anflagne Staren ei IfmerfCrebf: 
g^r a;tggerieté bdmmanbe innom ^uft^ubffaben^ an^ 
fiadbe •gkin^ SmOence en unberfJtning om be ^attU 
ge6 iia^inb 0^ afgaf beröm ert SJetdntanbe tiO Xo« 
nitngen famt ttt Sirflag i ber6rbe affeenbei fom gil# 
(abee : grfngetferna blefipo f6rb^rrr.abe eå^ en SjuNSTr^ 
refi mr<lrrabeé: ©enaia ^^nö f(rf(ag er|5a Staben 
utiv4g(ir (ia Spggnat^fgonbf utat^ ofimitnbetend be^ 
tunganber tia ncya fotona f^rfdrb^i^^er t>t fctafrigp 
grunber^ fcfin t n^ra Sr bliftoit fbljbe tDib S£airof# 
tia4 uitpf&Uanbt fi hUftx>o r^tliabe; i^frof nfom en ganir 
nt<i( otttrebb ttot9 bUf bi(ag& emcttan^S^orgeriFapet oé 
Cfrdlfe $tt«#jg^re i &tabcr^t angSenbei bé^e febnareiS 
ffplbigbet art bettaga utrSni(marrerinA<r: STrbetet meb 
AonunA GUSTAF 111:6 Statut, fom t jTene Hr f^tcUdt, 
fatte£ äter i gång: ®tntm Sgané &ycxUtUct^ omfong 
ftiU6or*at)e^ Miialterne f(r afribfanbet af jtontirtg 
GUSTAF ADOLPH titi (St0Hé ^aim, bmi/fen afi 
tådniné &fmm tvextil&tlbt^i én f&rbjttitab bu6l>5^' 
ning inf6rbe£ wib X^nnnU ^ofpital O(0 $tora ä}ari|# 
()ufet, iemte flera nyttiga 3tirAaningar c^ fMåttrt$t 
gar, fom nnttna om nit o(( brift n>ib utSfningen af 
ttt iblcnb be migtigafle ämbeten» aSou^raten.ur^ 
trptfte dfmcn fin tadPfambet. b& .i^ané @ircenrence it 
1797 neblabe éfmer^StStbaOaref ämbetet ^ genom an^ 
f)&Uan, M mcbelji uppf4rtanbe af J^an$;$ortrait tfS (StefHNir. 87 Nomero ■■«• 


, 1 

1 ^S^fft, fS f6Ttt?arÅ tnhtiiee of ^an^ierceOencetf 

&ift i:o 1788 ben it Deamter »t! t6ffIa^ mcb 
^tt^nttivan / ^Obidottt Eieonora deGeer, f6bb 1771 
Hn 4 2^ceeiiibir, b(b 1791 Nn 20 JDctoéer t Upfalii 
0(tl h(Sr4ilfwtn i tfé G«efska (9raf4S()orer i tlpfaln 
SDomfyrfd, 2)0tter df Homiaar^rrfn o<^ (Sömmen^ 
beuneti iif ffinfii«£)rb(tt , fsribtrn Cari Carlsson de 
Geer fiO itf^ab, 0(6 taii« f9rra %tu f 3ri()errtnnati 
Urka' Cleancrra Lfewea. 

0:9 1S02 beH 39 ac!06tr tsieb ^{(^eretnnan, Hedvi|; 
Chflriottm van Kr«sSDW, fibb I779 ^tn f ^Bruarit^ 
S»ttot af ^vf^lDtnrflklltlBffi , §ri0erre Carl Georg von 
Krasaow; fht 1740, b6b 17^ ben go Ocrober, oA 
(if Srif^rrinmin JobatiM CMsMe Ton Essei, Stammai0 
(^erren0 o# 9R!obaren6 af Stortflfeme^rden, Sri^eift 
re Fredric Ulrtc von Eseeod liK itaflj^e iDotUr, meb 
Aaoa Cbarlotta Kmse af. Stereon» 

®Dn af jlamniart)€rren meb !Ri>tfeI oc| Stibbareh 
af SR^rbfljéme^fbcnr g^t^tre Tredrfc XJlriciuiir E4. 
sen tia ÄafTSt)?, fSbO 1721 ^e" ^2 ^uin , bfö 1781 
ten ifS 9(ugttilt/ oät af ^rVimmnan Ann% Charlottm 
Kruse af fB^td^u , f6bb i7St7 bin s6 SBartiti b6b 
179^ ben txWtitTinf ©atfer nf gapttainen, griöcrm 
Hans Jacob Kri^se af SDet^Nw 0I6 Brita Johanna Lill- 
jeb6ky SDfajoren^, Carl Magnus Liiljefadka SDotten 

^tten Mritammar ifrSn )itflanb od^ dr HO {tre ur» 
jbruRg {ÉnKtftig ifrSn Sbeft^a Wterne von Easeb 
^:o 723 ; 1919 ci^ K9$'7 f (>mlTta fåra ferfFitbfa o(Q 
mdi btmia Att Dtifa 35apen. 3^< fSrfia man tdnner 
af t>enmi An dr Johan von Essen tia <Sf€n(^off r fof# 
bom Sifcgal faDabt t famt t>an$ tmdmif (S6ner^ 
Hinrik ot^ Fromfaold von Essen , (mi(fa fefbe omfrittjj 
&v 1470 p oäf f6rfålbe Hinrik V4aii Essm, (Sobfct QBt 
fenbofFf 40 £>aferlanb, för 4^00 SWarfcr Sltgtff tiD 
Friedricb Krildener SebOJt f6refotnmer Friedrich von 
Essen , gift meb Elisabet von Buren , t^itten» ®Q# 
'^^nå Sone^SoBf. Alexander Thomas^on von E$- 

3) 2 s^ 28 [®teft»ait. ■■K" mri Namero np sen m Orfletifal t (Smt eoåtn oA iVauffen i Stnlat 
Sotfcn i (Sf!(ant| it 1628 nnir JOfberfTe f6r éfiet# 
6oeten« Soffolf o^ blef iluteligen 9eneraU!Ra}or, 
famt 1643 ben 18 September i ewerige abiob. ^an 
mx tmta ftMbt^mt^ i ^fiianb oi^ SUbilbt fir i65r5r 
StiW^måbtt, griberre, Gustaf Bjelke pi SScffiefÄingett 
tiO StVftaiibr b4v te Qwarl&Qo» tia &t I6f8* ^oit 
xoat flift tneb N. N. von Ungern fiB ^irfcl 0^ ®cn# 
fal* i^an^ ®one^®6iier, ®enerQ(^£i(utenttnren, Hans 
Hinrik oc^ ®fneratf9Raioren famf Banb^b^fbingen 6f^ 
'wer £)fIerbott€n^ RetnhoM Wilbehft von Esgen,blef# 
mo, ben fbrre &t 17 17 b* 18 S)ecember, o# ben febnare 
17 1 9 b. ar 3ttni^ ut>}>b(|be t\U griberrari o(6 1720 un^ 
ber g?:o 15:8 introbttcerabe (fe von Stjermaos äXatrm 
tel {tb. i6x). 2)en f6rfin4innb« bog ogife ; men ben 
fOndmnbt blef nteb ftn onbca grUi Margareta Chri« 
Stina Fraiicb, 2)oeter of SongU tR&btt oå) fréftbentf n |. 
® ref me CariGostaf Fr&licb, 97:049, gfar/gaber tiS $an« 
Srceaencei $err @cefii>e Håna Hinrik von Essen. 

RIDDERSTOLPE, Fredrjc Wil. 

HELMy Är 1800 ben 14 Sunit 
®teftt)e; 1812 ben 14 ^QXt\i 
gntrobucetab. 

SBar bS f. b. ®tvea 8{tf(J9tfib, ^rlftbenf I Sersé» 

SoOegiunii Somntettbeur af oOa Aonjf. SRai:tS Orben 

o(( iDrbenS £>fwerj!e»®fattmdffare. ^6bb 1730 ben 

I 31 STOoji fl. ff. (ben II gunjl n. ff.) i e5fj)tf(»otm. 

©refwe fiO gif otm *J (i 0or« Slytrtr« ©otfen i SBcj!# 

naa# «) $<in5 (Smirence, j^err ©refwe Fredric MtTiIheln Ridd/scw 
8to?pei dibre iUrober, 9JIW»3lifbet m. nt. J&ert grijerre 
Carl Jobto Ridderstalpe giorbe Sibofm tiO 9rber##ommtf 
f«r f!n m tsttta ®oW p(ir forbom tiO^Srt »i{foy« 1 (BttfaoAt^ og I Nomero mmm » $ t manlont) ^rre M sa^bn f ) (t liOa SlpttcrS ®oätn 

Qfttt pctnt t 3Sefler2»; men iiOföa Jtronan wib Jtonung 
CARL KNUTSSONS SIdff}. Xtt töar UhMStun^é^&tb 
0(6 förldnteé 8r 15^61 tiU (ir\UtI>tottnindtt CATHA* 
KINA STENBOCK. Sfter Jg^ennc» b6t> förfSlbe^ bet Sr 
1623 (iO SdltOerrctt Gustaf Boro; men bpNc< Sfet 
tiA ^romin 1628, ()n)nrefter Sgenbomen mar jtnnfl<# 
$årb tia &x 1723 # b& 9f9tiral^an Catharina von Ro* 
senfelt ficf utb^td ben mot 9f^bman«( gSrb wib 9lorr# 
tefgei , ^berefter &qUS ben of ^^nmi arfwinflar ocft 
tiOTia ^an6 (SxctVUnctj S^crx gri^erre Carl Johaa 
Ridderstolpe » genom ml fiifte meb Catbarioa voa 
Berchner. @e Ht nebanfSre» 
i) Z)ctt(i Oobå bar i ålbxt liber tiObSH Trolle-Sami(# 
(en. ®eban fom bet tia Totteffa Ätten, oA Bref 
9tifdf9i<!bet Ake )6raoason Totts 2)otter , KerstiA 
Tott , QiU ntcb Johan Pecaaon BSt tiO ^Aringe, bl 
j£ib&n tHIf(a be nna flffndmribe 4ltt. SBibare töat 
^ertig Carls ^urfieliga fH&bf Ake JohansioD Btt 
beaaf 4dare, btt>ar6 JDotter, Anna Bit, bief f6rmd(b 
meb bert (lore ocfi ob&btige étif^SanceOeren / ®refn>é 
Axel Oxenstjerna tiO @6berm6re 1 fom berigenom blef 
4gnre of bctta gob^ oå> fom ofta iviflabeå berflAbeé* 
X)tt 6i6e()6M febermera uri OxenstjernfTa dtten, et^u# 
ru Stif^CEMCeBerenf ^(tegren &x 1706 utgitf meb 
()aii5 <Sone#@on^Qon , Orefn^e Carl GostAf Oxentjee- 
na 9 tifl 5r 17^:5: , bS ©refioe Axel Gabriel Oxenstjer* 
na of Groncborg, Q^neraUSTOajor 0({^ 6fn>er1Ie f6r 
2if#@arbcti fom.. i arf er\)6a gobfct efter ftn grti 
SRoberf Orefbinnan Chrxstioa EriksDotter OxenstjeroA 
af 66berm6re, meb b6bett afgecf , b& bet.tiOfjn ftfl^ 
f^em&lte ®refme6 ®pffer#i:)otrer, Hedvig Ulrica ChrK 
atina Soop » gift meb £)fn>erflen , a9urgj®refme oi^ 
®refme Carl Ångest Dohna, fom &t 1719 V& étttni 
»Agnar blef introbucerob o(6 n^ar ffar^^aber tiO .^rtt 
^refminnani Lo viss Aotoioelta Ridderstolpe. $^r}i 
Hedv. Ulrica Éhristioa Soop xoax. S>pttir af ®refwiiii^ SÖ 
i4MHUi Namero 1 « 


Cffer enffiU unbcrwiJning i ftna gårdlbrar^ (>u5y 
fortfaffc \^(x\\ Stubicriie nnb Skabemhnii Upfafa^ 
0(^> bicf bcrunbcr fÖrfi 1746 ben 9 OtpÉembcr Un» 
'bcrirfftccrarc wib Stmfrafirctcf ocb etbcfbormé €fca* 
trcti; men fort bcrcffer, i nnfwÄe fW Wf(Sb flörrc 
^Sg f6r <5it>iU®t8nb<fr ftiffrifwcn fSfom «lufcuCtanf 
wib 3J8bbu6# od& * Äd'mndré?*3?dffern« I ©fotfbolm t 
CrbStlf cffcr funborbabe ^fcobcmtffe fetiÄi^ff 1747 
Veniam Auscaltaocfi Uti ^xo^ J?off9IdtF: ätfSfjbe 
bcvcffcr b5 waranbe ^<frab?b6föingen, fe^cVmfr« ^of^ 
9?Ärtg^!R5bcC Dobbenhjelm, fttxJnhe fir^ fib mib Slinj^^ 
g6rrtiffnjnijnr tia bflef terunber f5rdt»dtiflb> art fåfoni 
Sfmäm«n« bifrÄba mi ^ofr9?dtren« 8rbfcicöf#S#fcnfp# 
"Öonf<)ir: »fe f 1749 @;i-tr(ts*SI?öt<rrk ' »ib Sriminaf^ 
^Pr^tocoffet i ndmnbe ^of^Aft: n^o SJicef9?otarie 
wib €i\>if*?)rotocoBet: famma Jhr ben 18 September 
Jpofj3K"f<^^c »^i^ bSwarnnbe Äronf^rinfcn?/ febcrme^ 
rö Äoming ADOLPH FREDRlCS ^of, o* fortfor 
HBifa mcb tfenfldfirififlén i ^of*»j<Jftcn : »lef i7rt 
ben ySnnlif ro\h i?ofi@totcn« SJogFeting efter Äo# 
nung, FREDRlCS' bfib, en «f bé trenne tienflgfranbé 
ipöf^Swnf^JJ^c W Äonung ADOLPH FREDRIC , famt 
flforbe tittiF« Ijenfl uti J?^of^8?dtfen. m 1753 ben 14 
^a;t, bS ban utn^mnbeS fiO Äammorberrc to* Äo» 
mcngen: gSrefog fitmma Sr i ©cpfembcr/ mcb tifff 

Jl«nb • «aVlMMMH«i ' nan Eleonora Elisabet Oxenstjerna , @i)f!er tid be« 
mÄltc ©rcfwc Axel Gabr. Oxenstjema af.groneborft 
^ dgbt iitl fftt fihrfla gifrc 2anbM)?ft»in8en,- ^rif 
berre Catl QastafSoép, o(J uti fttf atibra giften 
gjréffbentert I ffi?«marjTa Xribunafiet od& SKibbaren af 
flongl. ?)neufijT<t @n>artn érn^^Ort^en^ FredricChri^ 
stopher, 85urg^®rcfn)e odj ®refbe von Dbbna» »^er^ 
re riK SSartenberg ^ earminbenf ©(^öWtre^i, »orfe^ii 
^orffi 3uff?a o* gfboTwen; Mff^n mej pn fSrffå 
f^rU/ Lovisa Antoinetta ^^ré^nna von Dohna, xocA 
grtber m ben pfwftifittamnbe, (Jteftx^e* Carl Auguaf 
Dobiia. :- ' .i^^ } ^xdmt. 31 I Niimero .r. I 

i a&nb, ett tilrifeé Kfa tid .Xp^Pflanb^ ^^otlanb o4 
(Sn^anb ,. i t)tt?il{ei fcnare $)?ife ()4n yppc^6a ftg ett 
Idn^re tit) ocO fljorbe refi^r i tanM , f5r att inb^Smtft 
UnSup am t}i»é(^äQmiigen pd^ äntra inr^ttninsar : 
Sltnc i7f4 6{mcr tid drabant od^ bcrifrSn till $ari< 
fqmt tubare i^t^r titt Kpff lanb 5r 17^6 r bÄr ^an lefSN 
te Jpofmen i (Sa^d 1 Drei^ben od^ fBtrVxn, oå) Srerfom 
famnitf Sr i 9!c^iiiDer ttiSnab tid S^berne6(anbet / 
bS bangetiafi mottog uppmnftningen f)Od Åomntgenf&r 
fom £)c^ tienf?g6rant>e Aammar()evre : Unbet fttt toU 
flanbc utriteéf ^nDe ian 1755: ben y i?etruarii Blifr 
n^it fficorbnab rid beflitnbig £ebamot i£:fre Sorsf9I({t« 
teiir bwilUn befallning ban ^fmen Acnafl efter ftn 
<)emfo|nfl tiatrjbber (Srb^tt uppS »liffené ©t^nberS 
tinjTurfanbe; 1762 bfn 29 ^untt ;fäfom tJenffgSranbe 
Aammarbcrre oc^ befiinbig Sebambt t a3org^9?dtten fifrr 
beforbringéflour meb SronnSn oå) SoffegiUK^ber: SSUf 
1763; ben 13 ^unti Sebamot t ben tiO 2)rdifeU3Betr 
fetéi förbittring ncbfatte eommtiion ; 1766 ben 9 
Wiaii ticnfigSrnnbe £)fn?er«^animar()erre/ meb biber 
b^ffanbe af ^ammarberrer£6nen ; men febaif SRitfen^ 
®t<{nber n>ib famma &t6 Stifäbag infl^mbl f ^onuur 
gens biiffan, an en bel ^of^Sunfah^Äbner , wiö piJ^ 
panbe £ebtg{)elerr Inntt inbragad ^ fSrtt^anblad til 
£>fa>er^Aammarberre^26n7 blef ttnna febnare ^onoit 
ftftn^mnbe år tiflbefb ; bmariemte ^an , . feban fam^ 
ma ®vfTa bfifmit flddb pX (Stat, erb6a Aonungetid 
ttef(^Uilio4i på 3fH|nHirtering fSfom ^fweri^ammar' 
berre. Uti benna ticnffe^bcfattning fortfor f)axt tifl 
honung ADOLPH FREDKICS bbb , famt dfmen ef^ 
ter Äonung GUSTAF HB |iOPrr\lbe tid fRegeringerf, 
b£ £i[firec#Aanimarberren .f{d( aQ befattning mib ^cSf^ 
mel ^4f} i6fmerfie# eder 9tif 8»^arfFaIfen , utom £:ic# 
conomien tbib J^of'b&dmngen, fom af ^of^SDlarffalfem 
unbcr SRif §#SSarflfarfen/ fbrwoltabca^; 3 f^Ji^ of ^tn^a 
reglering 6Ief bonom anfSrtroti berebanbel af alta 
anfader lid Jtohnngent^ jtr&ningf i anféenbe tid bS 
n^iraubf diif^fS^^arjFalfenS f SHifa^SSbel m. m. S^tjx 
Qhrefme U^weos frSniivaro i gommen) 9 odd ttt^iU 6ff 
' . • ► . wcr# å* ©tiffWÄt, Namero ' rocxtXammarf^trvefémhcitt f fSfom ett totbtrmålt af 
jtonungena 9i&b i offeenbe ph ben orbning oå^ giaM, 
fyn>armtb ian beflorbe om alla b0dttbttj()efer wib bet# 
ta tiOfilOe , en dnnu fl5rre omfattning o(^ (tfa mdr^ 
(iflf^et meb ^eneraf^Steurenonter ^ famt ptterligare 
flenom Äonungen« ffirnpabe Jpof^JDrbning af ben 24 
3anuarit 1778 lita xoårbidi^tt meb f réftbenrer i 
goDcflierne oä> beremot fmaranbe E6n: 83Icf 177 j 
ben 28 »pril 8tlbbare af 9?orbf?Krnc(?Orben ; o($ 
1774 ©f^tttmdftare »ib ÄongC. gKrt;:ré Orbcn 0^ 
Sommenbeur af SWorbfHerne#Orben. ^an fortfor fe^ 
bermera i utJfnitrgcn af i^fmer^Äamm'arterrc^4m6e# 
fet wlb ttt af be mW fpfanbe $of titt «r 1787 ^ bfi 
^an ben 24 ganuarii Blef utnfimnb tia ®wea »ife* 
3lSb: ©amma 5r ben 26 SffoDembcr gommenbeur af 
aaa ÄonflC. ^Jtaiit» Crbcn o^ Crben6 £)frt>erf?e^@fatU 
m&H<\rt, ocö i benna egenffop SJtbamot i ®erapbiraer# 
£)rben**®iaet; fflfcf Sr 1789 t>en lyaSaji cnbtfebiflod 
ifrän WÄb^^SmBefct^ men famma bag uintfmnb tffl 
?5réfibcnt i »eg^^ffoncgtum: SBar berefter unber Ä0* 
nung GUSTAF Ilfcg Meflcrrng faCab ritt EebamW 
ttti Äonungene ^onfeit f6r givjfir odjf 3(ij!itid»^rert0 
ber/ oc^ war ifrSn 8r 1795 titt 1809 Jebamot i 
Äonungen* i^6gf?a ©omfioL aief i8oo ben 1431U 
nii uppt)6jb titt (Srefwe/ meb fTn Älbjic Son *) 0^ 

©uccefton I 

t ^) *(bffe ®onen, Cart Ultic, ©refmc Riddcrstolpe, f6bb 
1773 btn n 9?0Dcmber/ 6lcf nnbcr bet ban ibfabc 
©tnbieri 178 1 ben 6 SfprU gomet to\t> H&tta ©ra^ 
gonerlie af Äonungerti^ i)fs otb J^tt<«?SJ;roppar: ®eber^ 
mera 1794 ben 8 SKaii 'glenrenaiTt otfe 1796 ben 3 
Sanuarit gapltaine o* Jiiegemenff^iömartermilflare 
berfrabeél, b3 2ifä»^ufarerne faffabe: 1799 ben 24 
aWaiigRajor wib M6roerffa J^ufar^^sRcgemenfet: i8qa 
ben f 3itnu @econb^SD?aior o(0 tjoy ben ^ S?ooem» 
Ber q)remier#gKator berffdbeSr 33fmilTabc Sren 1809, 
1805 00 1807 S&Ut&åtn i Spfflanb meb ©i|Iinctidn 


33 MH^MH «iM Nomero Siiccefion p8 A(bfie Cmetti Con efter ®on^ q(9 
f6Iianbe SSapen: Cti 6f&Ib (Ij^tfd^ t fj^ra^^lCt^ 
genom ett gj^Betie 6t* SfnOvei Fora/ od[> mi^t upf 
pS beldaO tne^ ben f^va ^(beUgit 6F6(ben ^ fom 
iv pi llngben f&vbilb i tte li|« bcktr/ ben nieb# 
fecfta af gulb ocfi beruti eti ttppreft bli 6tofpe e(f 
let Pefnre ^ (amt t lS>ii>acbeta af be anbta yttre 
^iCten^ fom iro .blif uohnnt Silfiverfftnolettet 
par^wie ft^fba. 3(f (Sreftoefiea 0fi(ben it bet 
dfta pietet bl2tt od^ Oenitc 4to ttenne tabct %^U 
ftne Futotr voii'pz\w» lagba; wcccm^z i fétfla ta# 
ben ff|r i ^vx anbra fem od^ i ^tn ttebje ^yxa 
hifot ^). 3 onbra tOet ^<Utet tiU ledset, fom ix 
xhxit^ fea twinne gvDene Commanbo#(laf«pat i Pore I Mfi bhf berutiber 1807 ben 17 Sprtl fangen ^\%xw$ 
foferne wib Utfermfitibe famt ffirb tiO Songop i Sranf^ 
rtfet SSfef 1809 ben 3 2fulH Slcbbare af €k9drbd« 
Crben , oc^ efter äterfomflen utur filngenffapen fam^ 
XMi Jir ben 14 ®eptem6er 6fh)erfiif2ieutenanf i ar# 
x^kixi oA fefipet^abjutanr ()oå Jtonungen ; fcimma 8t 
ben 13 fictober 6fmerfle i Srméen meb £)fmerfi<^ 
Sieulenant^ S:ieri(le#2}ref t Stegemenfet: 181 1 ben 
24 2}ecember gabinetf^fJFammarberre bod jtonungen: 
1 81 2 ben 4 gebruarii ®eco)ib«6()ef f6r Sir#gftege# 
ment^fSrtgabené ©rennbtcneotp^; famma är ben 
14 SDIfartii meb ftn $err J^dber iblanb ©refn^ar tn# 
frobticerab: Simijlobe ^({(ttSgen 1813 o(^ 1814 i 
SEutWanb^ oi( SJorrige fSfom 6bef f6r 2if:»9ieflemcn* 
Xtih ©rcnabierer: IBUf 1814 ^^^ xat 3u(ii @emrar# 
Slbiutanr^ 0(^ 18 16 b. 11 ^vlxCkx ©(nernL-SRajor. 

^ift 1798 ben 29 9fot)enib(r t SBeRer^é meb %x\é 
berrlnnani Marit Gostava Margareta Falkenberg, 
f6bb 1775' ben 27 2t<^nuarii^ Dotter åf SWoioren ^ 
Stibbaren af ® n>arb«i£)rben , ^xWftxxt MeJker Gabriels- 
son Falkenberg tiO <S4(fefIab 0(6 SScodr oc^ ban5 
febnare Sru^ {^ri^errinnanf Anna Magdalena Fleetwood. 
*)Z>efa 15: fulor betetfna be 15 SSatarUcr, fom @tain# 
fabren, $réftbenten 0^ Stmiralen m« m. ^err gri^erre 34 Namera f \ &ttfmx. (lMb4/ cé^ i tet trt(|t eHertvéfifhra S4(tce, fom 
liFaletca ^ titt, (ttinctf ett uvpr4ttfl2ettte 3(nf are 
af gulb , tribt s^nom en gyttene Xvotta* tZeberfRt 
^aitet irHttfivef; ^égta teCeif itine^SOer Mcftett 
af M^3(beliea Oirk(ta XOapntt, fbm är fn^irbe^- 
labt;^ 6fta Men af gtilb cc& ternti en gtönflhtnlie 
CP« Hebra beien beflSt of fem raber fipatta o^ 
9i(fioe«^@c^a(ff7(iftpv : S)en toinflra Oelm 2tar^ 
innefaHar bet 3lOeHga GyUeukrokfla XOapntt; tfe 
0)^llene Rt^ar, tivS o4> en (MOba c b(2tt ^ict; 
tM>l>& @filben ixo tre dppna 1>rner^jé(ntar, meb 
<Bref«>e<Pvonor bet&tfia* p2 ben mebfevfla fee ttv4n* 
ne tttftagna tOingat af ftlfivet 0€|> emeOan bem 
tippved en b(S IZeptunt^gaffeL p& ben ^igra fl£' 
tivinne 6tvenfla Bronof^Iaggov oc|> beremeOan ett 
nfofett af fUftver; ^frSn ben winftta nppfliger 
ett & b^get i»<lnbt gfOene ké\^», ^Vian^ tit 
biStt Signum tnartie eder 3tniet0^ flnnebilb^ 
@Fd(ben ttppef>ätte6 pS fibovna of tw^lnne jlg beri» 
frSn utSt iMnbanbe Sjd^åftav af fllfiverf (om Kg» 
ga i |>iyat (in baPom BP^Iben framFommanbe <Ba# 
lere 9 uppft en meb (Dtnamenter beprj^bb piebe(lal 
«f «nlb. 

Or 1809 ben 8 %\x\\\ Nef i^an6 CbrceOence ufntonb 
till fRMaxt af ®etap&imereOrbea<^}» ig^ane SBalfpr^ 

xoaxv ' Carl Ridderstolpe, unber fina ttrfnga od^ fSr ^wm 
4!^fttDa Sarrt^s , (iwifiabe» 

•)9tr 1809 ben 3 3u(u t^dFM jtonun^ CARL XIH 
tipp()4ft9a ben af ^nuttg GUSTAF III tnrdtrdbe 
SSdrbig^t af Commenbfur af aVia JTongL !Draj:M 
Orbcn ^ Mlfen innc^abe« af !Bice#6ancenerenf b^ 
irerfle^raftniAffafen 0((i £)fmer(!t £)m6ubåniannen*f 
i^ant SrceDencfi 4>err Srtberre Job* LiJjencrants inn 
m(yabe bet f5rfinimnbe 0^ Strfle^oftSraOmdflaren/ 
J&err griiyerre Beor Råiamh btt jtflti^nte Srml^tit f\fK\h 6tr((taKit. 35 JS^Btmero 


roar. EtDrat tt Patrit Tettet* eStban (Sttfp^tfXitiomtt 
iltfmir it i8i3 ten i6 ^anuarit af itonung CARL 
XUI unberffrtfwiroi^utf^r^ab^/ ert)6IIi^and erceOence 
famma &t itn 14 flRarrii 1 meb fin dl^ie ®oii , 3n# 
frobucftoii )»S Ktbbarj^ufief lltl^er 9}:o ii9« 

i^n« SirxeUcnc^ bafee t fifrigt taffilifTiOiae ferflHr^e 
QypbMS J>(J^ Sér^Uninaor oi^foaxH iOrbfSran^e i fTere 
9i\tbaxu^vm09tÅtt€Tf famr tnltst gSrordnanbe of 8r 
1806 btn 16 £)cfo6fr, iemre rwdnne Sergé^oOegii 
eeDam&icr, ()<ifi ftj unpbrtiflir att f6rfafta tu Cam^ 
manbros of oBa 96rorbninflar oJQ S6rfar(ntnsar ^ 
fom rSra SBergt^bAnbrerhisen oc^ binriflabe eiOtfa ffc# 
re 9iif#bosar. 2>6b i8i« ^n i ai>ril i Sftotf^olm^ 
cifr begrafmen ben f i fommo mSnab uti ®t dlaxa 
Jtprfa. 

®ift 1773 ben 31 3A^<<tHi me^ Sreftoinnon^ Blao« 
«ora Lovisa Antoioetu Oohna, f6bb 17^3 ^n %i 
Seprembcr , potter af ®enerah£icueenonfen o(| 
Sommenbetiren af emdrb^^Crben^ Sdm^QiTtfwt o4 
0refme, Fredric Ctrl Dohna HO SSitjfUi m. m. *) 

ffbb fa ^error åfmu bfefmo uttiAmttbt ttH ^rop^tmerfRi^ 
bare) bwitfa Crbtn^t^mbtttm&n dgbe Stpretfen 5fmer 
89arn&u<^ ^ofptroler of^ Soiaretrer i tStittt, meb 
firfiaranbe att i&bwnt enlifil iBeiluren af it 1750 
od|> 1773 mor en pligr f&r oDa ®erap(imer# 
Mibbore* 

) (Senerä^SieiiUJtanlen nt. m. ®fefme FrHric Carl 
Dohna n>ar SonetSonS Son af Cbrtstopher Deiphicaa 
voiwDohoa» 9urg»®refn>e af 2)obho^ fiB 88ortcnbergi 
Saminbcn , Sittobtften / Sd^Iobten m m. <8^berdR 
btn ofwonndmnbe $ré{Tbenfen t SBi^morffa Strtbti^ 
naM m« m. ®r<fme Fredric Christopber von Dohna) 
fom 8t 1666 geit uti SwenfT tienfi oåf hUf flt(# 
Uligfti fi&lt^Viaxftatt S3icei®ottt>ernfnr t ]Brr# 
men, 6fmerfte f6r XbeKfonon i Pommern 9^ 
Smiiifabeur n>ib Srebé#eongrcfen i IBreba i667f F 36 &UiWAt. 
Numero I föb^ 1752 ben 8 8r}>rirr b6> 1784 ben 20 9?ot)cm* 
ber, D($ tan« gru^ gfi>rrfnnan, Fredrica Ulrica 
Sture, f6bb 1719 b€W 3 STOarlii, bSb 1773 ben 29 
December, fom roar 5E)otrer nf ©enernlsSWojoren ^ 
Stea Arvidsson Sture tJfl ®nirefar6 O SBifl Sodfcn i 
ibjlerg6fblnnb), ®fr6mf?öb m. m» (t Sebu ®otfen ocj. 
Uplanb), fom bS fenn 1720 ben 25 gunif 6Icf 
gri(jerre o* 1723 infrobiicerab, flrf 9?ibberffapef5 
oä) Slbefng tiBflSnö aW upptaga Sturenamnet, efter' 
f^aw xoax af famma mt «>) ct^ af Orefminnaur 

Hed. •»— • 

I fSbb 1628 ben 28 aWaji i X^elpbf i Sy^berrÄnberne r 
bfb i 2otibon.i668 b. 28/?D?ö{i, gift nieb ®rtfmin#» 
• nan Artna Oxtsostjema, jDotfer af ®w<a 8lifeé8t5bf 
9;if^i:@fattm(^{!aren m. jn. Gabriel Bengtsson Oxen*- 
stjeroa, Orefroe tiO Äor^bohn o* SSafa, grlberrc 
fiff a»6rby 0(^ ginbbolm/ ^errefitt 8?ofcr«6erg m. nu 
0(9 Anaa Baner, Smca SRtfed 9iåb^/ Gustaf Axelssott- 
Baners .Dotter tiD piur^^ofm oj^ &tnåé , meb ^ru 
©refminnan Christina Sture > fomStcr mar ©otfer 
af @mea 9tiCe6 dlHb m. m. Svante Stensson Sture 
tiu ®tegef)ofm o(& gCéf?ermif. 
') Be namnfunnlge 0$ af gi^berne^fanbef b5gf fSrtjen^ 
fe Wif6/g6re(iÄnbarne , Svante 0$ Sten Sture famt. 
ben ifrÄn bem ti^rftamman^e ©refmeltja ^tttn Stu- 
re, moro af ben gamla fldgfen Natt oeb Dag, font 
fSrfi ^r Ur\b af en f$rn(!mman t ®mertge, Mattfais» 
omfring Sren 1160 ixl^ 117a JgxrnS åttiins , uti 6 
Seb , mar Sten Bosson (Natt och Dig) tiU ®6f«bofm 
od& SRinfeflaboIm f SBi^pnare ^ 'SmtrigeS dtifté Mb 
åv 1371 , fom namnei^ ibfan^ gfccntorerne af 9?if<f^ 
£)rotfe(< Ro Jonssons C^rip) Steflamente ocO UUa9 
lit. 1388 Mibbare famt blef 139a gagman i S?erife 
oå) Slit^pW^arV. Sten . Bossons Gone^on Nils 
Bosson tin (SfefjÄ (nti Sfcfjéfi^ofgSrb 1 36nf6ping« 
C(Jn) o(!^ ^Jenninoebp, ®merige« thitcé' 9tRbi , upptog 
namnet Sture efter fin mobert .Karia Siare» font 


©tefitHtc. I Numero 


37 Medvig MuriaPiper, Aonsl. 9tä5et6, 6firerf7c»g}7arir 
ffalfeti^ , acabemtc^Sanccaercn^ i @refme Carl Pipers 
till ®turefor^i S£is9ebt)i^oIm^ ftraqebolm^ SSalbringe o(9 
Angft ^Dotter/ meb Cbristioa T6rnflycht. fom Ster 
n>ar £)oiter of 8iif6#gtSbef^ (Srefwe Olof T6roflycbt 
tiO 9Ipndå ocv Martha Posse. 

®on of ^réftbemen uii (Sraff^^Sonfoiref, STmiralenr 
Stibbaren oA ^omnienbeuren nf Jtonar. iWai:(d iDrben / 
4<rr Srt()erre Carl Ridderstolpe • f^b i6g4 ben 22 
SRoii, fom 6(cf bSbe Smenf( acbeléman o($ S^iberrei 
(@e voD Stjeromans aSatribl fib. 198 01^ xio8) t6b 

176Z, 

xo<xx af, en sammol i^otfleinfl äfft , (^milfen f6rbe 
t $ffi(i)>mt: tit ftoffts filfiv^rflAr , tneb vib (lietc 
ed) fefiM t bl2tt jdu. ^an n>ar ffftber tiO Kit^i^ 
S5re{}Snbdren ^ Svante Stensson Sture , bn>Uten0 ®o# 
iie#(^oni SvsQte Stensson , Wiféfgfire^ånbaren^, Sten 
Stniv ben pnqre^ Soni Sr 1561 ben 29 3unii/ wib 
Aonun.q ERIK XIV:d JtrSning , bfef Orefme ocf^ @tam« 
fober f6r (SrffweHga Atfen Store til @reget)o(m oc^ 
S8eflerwif# fom ti/^dF pS manéflban mfb ^refme 
Svante Stores Cone^Son, Svante Manritzsson Store^ 
€(refn»e tiO etfgeMm. o4 SSBefUrnnt , %x\\itxxt tid 
^frninfld^olm o((^ ZuOfiarn, Jg)erre tiO (Sfefj6 ocQ &r# 
boMm, J^ertig JOHANS af éflerflStftianb 8t8b o« 
CanceOer. SDen utt lefnxinbe tftrten Stare t^drffam^ 
mar fSlebet itfe ifrfin b^n utsjngne Orcfmelifia iklWi 
Sture ; men dger (ifmil gemer^amt urf^rnng mel^ 
benfammar pft ffilianbe fdfts Min» •Bengtuon (Natb 
och Dag) tia®6r^o(m o(b Sro (ntiS)/orinb f £f}er# 
gSrblanb) Smeripeö StifeS R^bf ben mlbiberfimbe-. 
^dit(^erren Engelbrecbt Engelbrechtssons Baneman ^ 
tt^ar iSone^Son tid ben ofmanndmnbe Sten Bossoa 
(Natt och Dag) od& Stif^^SBreflSnbaren Svante Staren 
gaber6 ®9iTon6arn , od^ ifrSn (emdite Mins Bengts- 
son (Natt och Dag) tid ®6KboIm od^ ero^v(Jrf)am« 
mabe (SenerorfSRoioren f Sten Arfvidssoiii Stiierrc 
Sture , iifi 7:bc rdtt nebfliaanbe 2eb^ | 38 Namero ©teföHW. 1762 btn 14 September/ ed^ af Margtrett Gyllen- 
krok, f6bb 1694 ben 4 fNartii 1 hbb 1766 1 dotter 
af 9l€9iftoti«#éecreferaren 9 Johan Anderason Gyllen- 
krok o4) tmna f6rra Sru # Brita Wattraogi Tom äter 
n^ar £)oner af eif«g9?«^icu« ec|| Vrdfeé i ^oOegiuitif 
SRebicum , Zacharias Wattrang , fflio 848/ famf Sp^ 
lier ttil Gustaf 2^chriason Wattraag , fom neb«nf6re 

g/nare SSrober mar ^åné (SjrceDence titt SSft^t Sti^rre 
Carl Johan Ridderstolpe riO j^ibolntf f6bb 17 19 ben 
10 januari! n. (t., ®n>ea Slitet måbf ^réftbent uti 
SasASommifionen e(^ gommetibeur af Slorbdierne' 
Crbcn, tdnb i&^om en iblanb i^ufmubmdnnen f6t 
bet fä faOabe 3nt$fpaxtUt oi( fSfotn en ffitflifl Zala^ 
re på Slibbare^ufet: ^an bog 17 barn« 

Ué I 0(Q mar gift meb Brita Catharina von Berchner» 
dotter af jtammarberren , Georg Thomas von Berch« 
ner oå) Eva Wattrang, 3(miraUieré»$dnbricfen, Ga« 
staf Zacbrisson Wattrangs 2)otfer, meb Cadiarina 
von Rosenfelty 9(miralen6f Werner voa Roseo&Iti 
Dotter. 

mun (ärff^mmar ifrän Eiffanb # (marifrfin Peter 
von Friscben fom ttK Smerige od^ gicf titt Smenff 
Jtrtd^tienfl r famt Mef 1687 ben i8 97o9em&erSietite# 
nant 01^ flu^eltaen 9to'tmdiiare xoib £tf«9tegementet, 
^an mar flift meb Zara Clerck • tDotter af Unber« 
Bagmannen o4 $ärab6()6fbtngen/ Thomas Wilhelms- 
ion Clerekt ablab Cierck, ^:o 43 )# OiS Nnd grU| 
Anna Geiier, aorgmäflaren^ Cliristopber Geijers 2)ot# 
ter tneb Dorothea Gillii Dotter de Bescbe , oc^ blef 
fiatfabtx tiU j^anå SrceKence / S!fttx ®reftoe Fredric 
Wilhelm Kiddersiolpe. 1 ©teftwr. 39 Nomero 

I20 LIUENCRANTS , Johan i åt 

i8i2 Un 3 ©ecembet Oteftoe; 
i8i4 Un 2 Sebtuatii Snttot^i^ 

cem 

SSar bli f. ^ ewta 9iiU6 9i&b , 9ré{ikent i Com^ 
mcrce^oacsium famt 8ti6^are m^ (SommenDeur af 
Äongf. SWai:t^ Othtn^ 

^ani^ @rce0ence6 S)it>gra)9f^ie: Segri^irre Rehbio* 
dera as^frifcl ftb. 179. 1 S)el. od^ min Sr 1807 uU 
flifne aSatrifel (!b. 3yi* 

£dr HOdsQe»: att $ati« (^rcelTetice &t 2809 ^en 
3 3uni blef utndmnb ttU flttblare af etxaifi^imtu 
lOxbtn, feban ^l^nné GrctUcnct mxit Sommenbcur 
nf aQa jtongl: aJ7ni:t6 iDrben oA Crkcnd Sice €an# 
ceOer (Se SRoten frb. 34)1 0$ Sr 181& ben 3 IDc^ 
cemter uppb&ib fiO ©refmer meb filmbt SBopen : 
igit Su^enft bU SIFél^ ^ |>u>4ftutt fitttcmtna twåttf 
ne ttH mettet af efil&en emot ^wctMinan ttpp# 
ftSent£ ocf> ifweril ttoStt afflurna b}tlUf af gtilt^ 
ofivet (>ioilPa I brett fFnaa tvenne sfOene tnet# 
FroPar uti trtansufaite (l^Uning ^ o4> inemot SFdlt^ 
foten emellan bjeff ame en npptoAtit tg^^A^bifE t^Hja 
af (IlftDet. Uti (Brefivelisa ePiltett it firfla oc|> 
f jetOe S^^^^^ ^f S^lt , o($ tet äntra 0(d^ ttet|e 
ritt. Uti tet iitfia it en bli barre, belagt met 
en qyUcne Riona emeOan tmäntie penningar af 
filfiver. Uti tet äntra äro trenne 0n^(fot af filf^ 
xotVf tvoi od} en fatte : Z^et ttetje {ntiebSVer tren# 
ne gj^Uene 15iftf fiPaletee txoi od> en fHnte: Uti 
tet fierte it en 5(S barre iftoettagt met en Frént 
nj^cfef af gnit» &(iU>en it bniéH met trennt 
met <Ekefive/Fronor prj^tta bppna Xornerbielmar, 
af ^VOttFa ten metlerfta b^r en Hifja af fllfxDer , 
omgifn^en af $n grin Hav^^tHane : 3fr2n trn b^S^^^ 
tipgr^cfoa twelnne ritFtdtta armar met uppdag 
af ^ermefin , fom f^idå en rit met igermelinébr^m 
firfett Hib^fydtu Ut ten iv^nflra (crildfer fig en 40 ©tcftMt ■r< Namero 221 lan tvoinne mot iyxoatannan (iåUht gytlent bjelfar. 
t>et (Bt^fvo^ii^a VOapnet uppii)iäeBf tiU biger, af 
en fn^Atc DraFe cc^ tiO xi>^n(ler af en iDelp^ln af 
naturlig fivq* 7Ut(ammane pi eit fotfläOnins af 
gttlb nteD ^jloner af Zager, 

Sif!ndmnbe är o(fi bng, 6(ef jpan$ SrceOetice upp8 6f# 
fldran , entleHgab tfrSn^réffbtntéd^mbetetf feban j^an^ 
@]rc(aence , titt dra f6r figSjelf cAnoteatErg^bernet* 
(anbet , uppoffrat @c;rtiofora &t pS Smbeféinanna^fta^ 
nan. j^ané @mnence blef bfib i (StodP^oIm 1815: ben ost 
Sanuarit uti fttt 85 Sr o4i befirofe uti Sotfprfa ben 
6 berpS f5l;anbe S^bruarti. 

^atii SmRenced giftermål 0$ ^tfenj urfprung/ 
fe ofmanndmbe aRatriKar^ fib« 181 oi^ ftb. 3fr« 

vonENGESTRÖM, Lars; ät 18X3 

l)en 28 Scmuarii ©refroe; 1814 
t>en 28 0?aji 3ntrct>ucei;al>^ 

SBar b8 ®taf^»aJ?inif!er f8r Utrife* Ärenberner 
gunbé Srcajbemtefgancedcri Siibbare 0(6 (Sommenbettr 
af Äongl. sroa;:t« Crbcn; SRibbare af^ffonungCARL 
XIII:8 Crbett , af Äongl, ^rtu^fta @n>arta Crn*# 
Orbcn famt ?Rit)bare web Stora J^orfct af granffa 
Jpcbcré £eflioné^«?jOrJbcn. 

Ssar\^ ercetttnctå 93iograpbie ; Se ben af mig &t 
1 807 utgifne fDlatttfd, ftb. 33 j. 

^&t fSr tiUssa^i S5r 1806 ben 30 3unii blcf 
^an« QxMtnct Scbanuot af ©pb^^reuf Jffa Oeconq^ 
miefSocieteten: St 1809 ben 16 SD^aji (SanceOie^ 
?)ré|ibentj famma jSjr ben 9 -3umi, fcban ben npa 
3iegering^#3oi nien ben 6:t< i famma mSnab blifiPit 
Mtaitn, utndmnb tiH @tat^iDJintf!er f6r Utrifc« m^ 
renbcrncf oib ^tn 29 berpä f6Ijani>e upp()6ib i Srts 
tcrreliflt. StSnb: (®e 9?:o 333-l&Ianb gri^errar) 

»Icf 0tefrt)«. 41 «i Namero SBref fantntd Sr ben b SuHi Slibbdre af Serayf)imer# 
Orberti o((f ben 21 Slugujli famma Sr |)réftbent i 
XaUHfQgmmtfiomn: s!tr 18 10 2ebainot of SBeerem 
f!np9«acabeniien j famma år Un 6 ^pril £)rbf6^ 
ranbe i ^ommerffa SBerebnlngen ; fnmma Sr ben 
16 2(unii SanceQer f6r STcabemten t 2unbf famt ben 
20 berpS f6lianbe lOctobet Zcbamot of 9oIffa SBir# 
ttxHt^ 0(6 SBencnfrop6f(5ocieteten. J^anj (Sirceaence 
iabt rinifa famma Sr b(ifwi( 2ebamot af SBer(en# 
ffiip^^Socicfffen t Upfala oäf erbSdit Stora érn^# 
Secfnet etter ©fora Äorfef af granffa i^eber^^SegiOf 
tien: éx 1811 Un 27 SJlaii blef j^an^ SrceOenre 
Klbbare af t^m bS ffiftabe jtoniinfl CARL X11I:6 
Orben: S9(ef igi2 ben j £>ecember Eebamoe af 
2anbfbru(é;acabemien: x8ii« SRtbbare af JtongL 
9)reu^t{Ta Smarta ibrn9 Orbcn; cib famma Sr btn 
28 3anttarii uppb&jb uti ®Ttftotligt ®tSnb| meb 
f6(ianbe SBapen : (Rn i fj^va tefat FIufiDen 0^ txoåvå 
t€(at>3PMtr mitrpS belagb met en tgjereffélb^ in# 
nebSUanbe ättens StamfW^apen ellct en blS BNft, 
fem Åv flyttad od) %infiydta^ iiU en uppflSenbe 
fpette ^f ^Irxon «4> txoitt 6tu?ev belagt mtt en 
fivart bjelFe, t mtbrefn af 1)XoiiVtn flSr ett étU$ 
2if{oppo0 eller tubbelt före af fllfvoex ^ loatantee 
i bivartera af be biS eUer flbo^f^Iten en @e)rubbi(| 
&tjttna <if fllftver cd[> unbet bjelPen en ^ylif af 
t&b fSrg. 2(f CSrefu>eftga eUl^tne ^^(t Sr bet 
6fra b&gta af gulb | bn^arutl fee fem gtona (D(toe# 
qt)?t(tat. 3 6fra tuSn|lra ^Sltet Stet / fom St 
biSttf ftSc polflfa 3{e9o(ution«#7{mgen af gnlb: 
Hebra ^igta ^Sltet inneb^Uet polfra äftten Chku 
powskffs ePitbemStfe ; en i v6t>t jStt flSlb ginbalV 
af ftifwer, pc);bb meb ttenne efter bn^aranbta Iag# 
be Smrcfen af guCa å^la €tenat: 3 nebra tvSn# 
(Ita 5SU€t I fom St af firfwet , wffat fig Sonung 
CjiRL XIIIx^ (DtbeM6'Kor0, ÄPilben prybce af 
ttenne meb C?tefioe#Rronot betSdfta ^ppna Cot# 
net^jelmat, af \)mVla Un mebterfla bSt ättens 
gamla ^jelmptjrbnab; ett Uint t6bt £)vner;ufivub 

S emellan 42 ©Kefttxtt. Kamera i tmtttan twlnnt ^xoita 6trug^f}e^t(ic : pi ben ^5t 
ffca upprefev (Id titt f^ålften ett ttidtt , i 6(2 PoIflE 
tt^St , ttteb iliiva ^attben frattirMntibe polftit 
}tei9oluftotiei7tingen ai gulb cc|> f)Saanbe bett «it# 
bra pi f^flet af fbt €kb(I: p2 bett iv4ttflra fyjtU 
ttteti (^6 dfta |>d(ftett af ett (ig tipprefhnbe tiU b^r 
0er no^nbt Hejott, fottt I^SOer i ^6gra Ttatttett ett 
btraget 6u)2tb , ttiett beti iv^nflra pa ett ^ppeti 
2oP. erilbeti I^SUcd af ttDeitne bsotta érnar > 
ttteb upp^t dasne ttttttgati (iSettbe pi ett griftfiaii^ 
be tttatf. 

J5an« ffwCence 6Ief rmifa ftflnÄmnbe it i^ij, 
SanceOer ffir SanM6ruf«#acabemiett; Jg^ebertSebatnot 
of SroufTcnliffa srcabetnfen/t famt äReblettt of ^atrtOf 
tifta edOfPapet odEi JBi6e(i®dD(7apeh »ref Sr 1^14 
ben 9 Sulit 2ebatnot af SDaiigelttTa ednffapet t 
@f odf^oliu , od^ famma it beti 6 Xiccember Kibbare meb 
Ctora Äorfct af Äeifcrf. 6(ler^8iifeffa ®t. ®fep^an*#' 
»rbcn.*); fjrtttit är 1 811 ZebaniPt af SnffifWef i granf# 

rtfe I *) ©ctitia Otbtn f6rtipabe« 1764 af Äejfariitnaii 
^ XxottntnQtn , MARIA THERESIA, tia be(6nitia fSr 
QWtli «mbe»ttti{n oc^ Slnberiae. Jteifaren år adtib 
©tortnÄjiare oc^ Orben bcf?Är af 30 ©förfor*, 16 
Sotntnenbcurer qk^ 39 Slibbarc. Crben«#5i;edfnet åt 
bet STottierffa Storftt, bn?arupp5 åro teifnabe !Bof# 
ffdfibertie HT, meb ctnffrift: Poblicam. Meritomm 
Praemiam. $5 bafftban dr ett @tl£f«/itrané Icgb 
pa ett (mit etnaiRerab ®K(b/ meb orbett: SinctD 
StepfaftDo Regi I ApoÄtolico, a^eifa Orbeti^^ffecfen 
Mreå i e(t r6bt batib mtb Breba flrfitia f atiter , o({i 
©torforfett Mra tiaifa pS Brfijiet en af prfwer fWc# 
fab etjertia/ i bmör« mJbt dr en (SKfifafÄran*^ 
o* beruH Drben«#Äorfet meb JBof(Idf»ertte M. T. 
Crben^Ägeffen fJraS drUgen ffirfla ®6nbaflen efter 
Einericus b$ »ibbarne Bdra ett. fdrflSfb ©rdgU 
bcftdenbe af en Carmpftmfdraab SEafar, pd W^^ 1 GkeftMt. 43 Numero 122 , I rife HD upplpfatibe of CfemenfdrfuppfoOroti 9 od Sr 
1 8 16 af SBefenffapSfircatemien i aRarfeiae* ®<foni 
®rat6#9Iini|ler fSr UtriM iiTtnbant tar S^tmB Hr^ 
ceHence un^erf)anMat gretfti meb Syatrien tgia^ 
famt tfiTtertetfnae 9lati\lcatimtxm fif j^reberne mtb 
granfftfe , Z)anneinarf o(( Rpf lanb Sr 1800} meb 
Snglanb Sr 1812 famt Snoomeb Sranfrife ar 1814» 
^iin^ e.rceOence6 gifcermSI oc^ gSrfSber; f< aff^atip 
uÄiwnbe SWafrifel/ pb, 335; 33* <><fr 337» PUKE, Johan; åt lSl4^Un 21 

Sluöufti ®refh)e; i8i5^en 25 ge^ 
l^tuam Sntro^ucera^. 

SBar bS €n of Stxhtt Aerrar, Generalamiral ^ 
Sttbbare o4 6onimenbeur af Jtengl. aWajtM Crben^ 
Siibbare af ®n)Srb^«&rben8 ®tora Aor« famt JtongL 
Branffa Orben Poar let Merites Mtlitairtf, 

&ané Crcedence^ SBiograi^b^e : Se ben Sr 1807 
utgtfne affarnfel , ffb. 2^7. 

fSibare fSr ntt anf6ra6: llr ito8 ben 27 ®ey0 
tembet blef ban amiraf; 1809 ben 39 Sunti 6f»er# 
9lmtra(f famma &r ben 17 3>i(n Snberre: (0e 
9l:a 328 iManb S^i^rrar) Sr^M famma Sr b. 19 H fen ^ommenbeurerne bafma ^eUab fpbba: 6f# 
mer ben bSref en mtb Jtappa af flr6m fammefi i 
tanten fpbb meb G^bfab; bniariemee nprriaS en breb 
Jtrage, famt pS bufmabet en ffor UnderfF aR6fa 
meb en $Sgerfieber#S3uf?e o(9 fobrab meb Jperme# 
lin, tifafom Jtragen: 9S betma Crben^^bag oc( mib 
anbra bfidtibliga tiafSflen bSra ®torforfen 0(b @omr 
menbeurerne Orbenft^jtorfet i en f!or sulbUbiaf fom 
bStiger efmer bSba arlarnc et Eggerts Reife tuic^ 
^etttfi((anb« 44 ®rrftt>at. Numera 3tt(ii tfwcttUfåttt 6fmer bett tiU 9tortiotUn mot 
Rpfarne beftdmbe Jlrig6majt tlU Eanbé oå) 6i66f ' 
be^Senbe af 6291 man, % <£e]rpunbigt Q5af ferier 5j 
(anbe ärrtiderie o(& 2:ne ^aulMitx^ W\IU embarque* 
rdbc^ yå 2:ne Einleffeppf x S^egafO 6 (SaUnXf i 
SR6ifare#®fepp^#:&it)i{ton, 3 JSataiOoneV ^anon^Sfus 

par famt åtfliOtge 2;ran^porUSartpsr WxlU affegla* 
be ben, 3 augufli frSn ®r<lbb& tiQ Kåtan, bdr Xrop# 
yarnelanbfatfefl ben 17 t famma m^nobi unber @encra# 
len m« m^ S^txx ©rcfme Gaataf Wacbtmeisters befdl f 
fbr m framrpcfa mot timeå ocb afjTdra ffenben $Re« 
(raUeni. famt fSmebelfi (mingir bonom tifl (Sapimfaj 
tion; men ben ®menf!a Slrméen bfef beremaf n)ib 
®^fipav ben 19 t famma mSnab anfaden ocd mjfle^ 
ef(er en f?arp Slrjffnitifl berfldbe^^ braga ftg riDbafa . 
tiH 2}ierneboba od^ Staran, btt>arifr2n flenben fom 
fbrfSIjte, (ifnxK i anfeenbe tid en ftflia e(b ifrfin go^ 
non^^Iuparne o($ Ifanb^lS^tterierne^ måfle retirera: 
S)erefter oif feban ftenben f^Iebe« unbfTuppir ben fa# 
ra I fom bonom botabe , afgitf SmenjTa arméen rid 
Ume& o(b f6renabe ftg b. 29 ätusufit meb ©enerafen, 
j^err Sribcrre Wredes 3(rmée«6orp^, 0(b S^off an &$ 
(ernxfnbe f6rf! tid 6redrunb o(b feban Cid ©tocfbolm 
o(( (^arléfrona. sSren 1809 o(9 1810 btmiflabe ban 9{if^^ 
bagen tGfotfbolm; o(6 fortfor febermera t utfifntngen af 
amtraiif&nbeCet i 6ar(«frona fidår i8ia i September, 
bS ba.n afgicT tia ®to(f^olm 0(berb6d6ftrer#(Sft)relfen 
n)ib Smbarquertng^^tserebelfeme t atla ®menfFa bamnar 
fanit utndmnbe^ tid t^xotx^löiiM^a^axt för grottan 
^åi 3:ran^port'@rpebttionen ^ fom af medanfomman# 
be (^inber httta år idfe fom att niVbw : 93(ef famma 
år ben 28 9}ot)ember Seropbimer^ibbare o(b antog 
tid SSalfpråf r 3r>itbtg od> paKt% 6amma år 
ben if £)eeember ®eneraU9rmtra^ 0^ ben 16 Z)ec» 
StatdfSfiå^b; famt nåf! (Senerali^imud jtrom^rinfen, 
J&ögfte"' SBefålbafmare för »ifeté famtellge glottor, 
0(b mar i benna egenfTap tienflgCranbe i Stotfbolm 
tid år 181 3 I bå b^n fåfom Sbef f6r Smbarqueringöf 
Srpebitionen^ afrefie lid @arIöfrona. JBIeff. feban 

S(rméeit ®wfn)«r» 45 Numero f STrmént i&tt 6{mx tiU STpflffMt, fSrorbnab M pH 
ffliUt^ SS&Ura fu(t btftvia om fSrfwaret txtt @i6^ 
famr érlog^^^flottan^ operofiomr: S6rrduabe 3^6nf 
firing meb SSofammre^Siegemenur i ®6(()c6ors od( 
tt>tt1(ioe« s fCriumfmnbe Anbam^I pA ®tÄnf(a o(0 i^arr 
(^nbffa fujien 3 ntSnober^ libr ()trorunber ffere fmÄri 
re Stffairer f6ref6(Io t ®unbet emeOan Qmnfta 04 
S)an(fa (Sanonflupar. Slfflccf 18 14 i SDIartii m&mt> 
t\U ®(o(f(;olmr b^r b<)n f&fom ®f4it«#Käb, S^rcbrar 
gaiibe t eommanboitiAl oUt Qf)tf f6r Kireta gloffor • 
mar ei<fiils6ranbe tid mcbtet af Waii minabf bl 
ban nfrefle tid (SarlSfrona 9 f6r att å Aonungené 
oc( ®t(i(é>8iäbe(j; mognar r motfaga Sttom^xitiftnr 
fom Jirerronr tfr^n XofVa Si^lnägef. Stb6a feberme# 
ra bcfiifer 6fn)er bert ntof SJorrige UMmbt Arig^ 
maftt tia @i59^ Befläente af 4 iitiitt&ttpp^ ^ gre# 
iatttr, 2 gutre rf83rtggar^ 62 danonflupar oib 3 S3a# 
tatQaner WUbxfaro^iiXTtVQ 9 bmilfa (pfite STnfar ben 
39^ ^uli fSr att anfaUa 97orrffa %XMart mib SBab 
(arne; men fom genom en uppfommen (SHirie, e()ti^ 
TU f}arh f6rf6(jb benna gSng unbfom : 2)en a berpSr 
f6(ianbe Sugufli gttf Aonungen om S3orb p8 @be^ 
@reppcf od^ be()agabe ®ielf. antaga ÅfmepiSefdUt 6fV 
mer flottan f bft bagen berpå Arager6 eråfrabeS 019 
^rebric(^f)ab beffi{>fé(, fon» btrt 4:5e »ef jfmer genom 
@apUu(arton: £)en ir t famma manab^ tåättt Sio^^ 
nungen om borb ttfndmnor tonom M @n^ af SKife» 
•Ocrrar^ bm^t-efter otO feban ^onungenf SUrgått t lanb 
o(^ @oni^enn*onen i SKof blifmit raHficerabi jfmer^ 
lemnabe Jpanå SrceDenee bef4(et &fmer ^(offan eiD 
IBiee^amirafen-f m^ m^^riberre Radolph Cederstrdm » 
oA afre(fe riO irbbemaOa 9 b^«r Jtonungen bå mtflabef. 
eief ben 31 SIttgufir tippt^fb^ i Orefmelrgt ®r8n&# 
meb f6lianbe SBapen : ittt i t«v(bttir SUt telob 
@r&(o ^ af f>i9ilf it ^r 6ft(r intaget ttvS tre^jeDelat 
o4> ^et nebtd etr tve^ie^craf €fiCben0 ^dj& . m{M# 
upp& btla%^ meb en igiertflilt r ^Whn åt gtn# 
flj^dfab i twiinnt liPa befar , ben ifta rdb oc^ ben 
nebta fwatt, famt ^waruti iPtfar fls tn dfivtr 

I>e00e 46 ©rcfwar» Numero ^,*m ; beg^ nfbelrttAgdvtte hi$ltewU fti^^ S2t af filixoetf 

btleDfaga^ ofwan cd) ite^attféve af en femubMg 

Befcrtta af ^ifivet. Samma ^jertftitb omgtfives 

af en ^ f lene 2Cam i>efa<s^ me^ tio fivatta fulor 

o4) twånnt granater af fomma f^rg f utut ^wiCFa 

fenares beant^ét iirt>rtfla etbeljtgort Rulorna pi 

bet fitut (tiäba , att fem af bem atfål jae ofivan«' 

tin på \Xa afflSnb, tre mtbt ^mtr oå) en pS 

(1lDa«^era 'fiban om @fitben, famt p2 lita fitt 

fem nebanHflf nemtigen tvenne nebevfl p2 Tlamen 

ccl) en pji ^tuarbera fiban; tnen af be ttva btin« 

n<inbe grdnaterna &xo en mibt p2 Kamen tIB 

|>t9atbera fban om SP^Iben, iDftvan 3F&lben U^ 

fas ^& en bfelFeltP af fKfxvcr u^ibfogab tiUfaUs or« 

ben: ben XVH 3u{tl« Oee ^fra filtet af btn (Brcf^ 

tveftga »rSF&tben ir hXht t oc^ gitnbra betutinnan 

uppdfiver igjertffdlben, 0u €t|etnor af fllftver, 

fom firefl4Qa ben fS faBa^e Catlatoaqmm toiu 

(leBation: pä ^wat fin fioa om éJiertffélben tvifar 

gg 2ter ett emot famma &tilb på baff^tterna gS^ 

enbe le|on mtb tiBbafaiv^nbt l^ufmub oc^ vntflan 

fromf^terna b^ranbe en Pelare / befrént méb e» 

berofivanpS •refl CFf^feCrane , a(t af (t(fwcr« Det 

nebra S^Iiet , fom teibcaget mtb t^jerttTiitene nff 

bra rattb, Åt af (liftver fornt belagt meb en ifrån 

begge nebra ^érnen r^ €Vi(ben it te% mebflpunct 

(6panbe fpetts af purpurfirg , i f)ti>ilPen ft jn fyif 

ger titt tD^nfler framfar v^Årffeppet af &rfo;ef{ p^ 

pet S)ri(ltgf>eten af gulb p2 en tvägtg 06 af natttr# 

lig fivg. XiB f>iger o<t> n>&nf)er om fpetfen fy$ 

nae tivinne IHortngar äfiven af natnrltg firg« 

pi €VéCben ^voila trenne öppna Corner^jelmar | 

^toarbera mtb fin (Srefiveliga Xtronabetidft: XOap 

ranbe btti meblerfla prfbb m^ ett blitt Ttober af 

antt? form I firfebt meb gpOene Panter oi^ tnixH 

meb tre gi^Bene :sironor, pi ^égca (;>je(men 4lro 

ttpprefle ttoi Stotnfta 6e(og8^asgor , emeUan 

1)wMa (tgger ttt oftoantiU, brtnnanbe bjtrta af 

SUlo, genomflungit af itp^tine f^epno P40be ^yU 

(ene r Niunero 133 &XtfWAt 47 I I fem viictv. iDeti wAnfita f^jctmei» bfe Rottttttg 
CjiRL XIIhB ^ésa nnmmC^iffte » gult i bet^Ae 
ttteO en gj^Uene Kom^Cig Krona, |>i9avifwer (lt&^ 
Idt en femtt^Mg Qtjetna af ^(fioeo oc^ hxoxXcm^t 
i vi twånfit toreiotd (t<SOöa Commanbo^Stafwar ^ 
omstfna tiU bégrv af en If^ivtt 5ana o4> MiBtan^ 
^ar famt tiU winfiev af 2(rméen0 ^(oetae jlasfli 
@f^lt)en biUee af tuva ÖilFsätba céfy me» t^jelmat 
bet^cf ta Sttioemän i ^watbeta meb anbva |>anbeft 
fartanbe ett otitiet Xober af mifib famt f>ioUar pS 
en pcpbKg fotfliianiiig, ^wati life» YOalfptSFet^ 
3(;4cbte od> jpiiMiq. 

S8ar Aonunaen f&ljafrt§ unber X)ef refé ifr^n Ub# 
bemaOa tiO ®Dr(^e6org famt wat febermera i egenffair 
of @enerar#9rmira( , @fa(«#8{ Jb ocO 6bef f6r Stlttti 
gfotfor/ rjeniifiiSranbe i &to<ltiolmf tiB Sr iSif ben 
6 Stiniiy. bä ^nn^ erceOence, nj»^ begAron, erbfill 
afffeb ifrSn &taii9SR&bHtmitM. ^abe famma &t 
ben 25 ^cbrtiarit erb^nit ^nfrobticfton ))^ 9{tbbarbtt^ 
fet unber 9I:i> la»* ;D6b 1816 ben ax Vpril { 
tarlrtrona, 

$an^ erceaence6 gHfrermiSI od^ 9r(ten8 urfprttn&i 
fe dfn^amiimnbe aRatriTel^ fib. ^6y^§ 264» 

ROSENBLAD, Mattjiiasi it 

1815 l^en 7 Sanuarii ®reftoej 
famma 4t ^en 25 S^bcuatit 3n^ 
trol^ttcetaK 

SEBor bS (Sn of i^iréf 9 ^errar i efo»>9l5b 9 Ktbbare 
r cd^ Sommenbeur of AongL 9)?0]:f6 £)rbem 

^<)ti6 (SrceOencee SBiograpbiei fe min 8r 1807 tifr 
fiifne aVatrirel, fib* 99* J&Ar fjr riibfddad: S8r 180$ 
ben % iffODember Uef b^n Sebamoi ()f SDtetftcafijfo 
acabemien. $3r 1809 ben 9 3»^! @tat$»0tSb: 1810 
ben 28 JDcfober Sn of Stlfetd ^errar: SBIef iSif 

ben 4S 0(CftPÄt* \ Numero 1 ben if 9}ot»MliBer RiMare of 9erdpffimer#£)r^en oig 
bertiO bubbub ben z^ Sprit 1812; famma Sr ben 
} 2>ecember ^eber^^gcbamo^ af £anbrbruf^^3(cabemt^ 
en/btt)arefl ^ané (Srceaence Xr 1813 btrf (ganccDcr; 
famma är ben 23 £)ecember OrbfSranbe uM @enera(^ 
S;ua#9rrrenbc«®o£ierefen. Sr ig 14 j September af« 
0ict i?anå grccHcnce ritt fWorrige^ fSfora ©rbfSranbc 
f6r.be (Smenffa @ommifarier, bn>i(faf enligt ben uti 
»D^of af flutabe @ont>cmion , ffuHe afbanbla mcb 9?orri» 
gcd Slitet ^toftZinQ om ®)t>erigeé 0(f| 9?orri()ee gbre^ 
ning I fom f6r ffg gitf ben 10 berpS följanbc Ccto^ 
ber f oåf blef jtontmg CARL XIII t Smerige ben 4 
9lot)ember bSgtibefigen utropab fJrSfforrige* Äonung: 
JBJef Sr I Sk ben 7 gnmiari ^pp^iib i ©rcfmeligt 
®tår\b meb WbebSOanbc af itttÄribcrreliga 9Bapcn*), 
becf meb tiflifgg af en rtebie Xornetbjelm , fyroau 
uppi ifynesett iippr^ttfHenbe f Se wånUtt xoin^t 
^yUette ilejon , l}iUitf^tfe emeU.ttt Kamatne en 
&tvibssypa ef giilb meb bijbt ^pUenf ftaft cå) ontf 
linbab meb en. gr^nflan^e Hartctqiv^fl: 3(Ua Cov- 
nerl[>|e(m:)vne Sto b^tStfte meb (Bttfwdiqa Kronor. 
SfSfbbSflarne Sro i fS mSrto f5rSnbrabe ; att 
SP^fiben 4ifibcirffdbje8 till boc^n af en fl^ ti'ibafa# 
feenbe fivart Jbvn tmb utftrSft r^b cuiiga cd) tiH 
wån{in ai en meb t>iifn7(ib'.t tteSt ivSnb biS (SvtPr 
meb qyViznne nSbb o4> titftcSFt idb tunc^a famt ^uf« 
ivubet betScft ntzb en (Brtfwelig IRr no. 

€5i(!nSmnbe Sr ben 28 Snnnarii Hef Jj^an? ©rcet^ 
(ence ätibbare af jtonung CARL X[II:6 Orben, D(( 
famma &t ben ay fjt^rnarii iWanb Orefroar intri^^ 
bucerab r unber 97:0 123* 

J^an« e^ceOence Sr Orbf6ranbe uti Swenffa 1Bi# 
beU®Saffapet: Uti (Somitén tiO ®altperrcr#9?Srinqen« 
uppbjefpanbe: uti Eomltén 6fmcr SBSgjanfSggningarne 
i be 97orra $rot)incerne fame imeHan ^mrrige oA 

SRorrige; *) »cffrlfningen öfmer^griberre^SBapnet^ fe min f6rri 
SÄatrifel/ pb» 100* od& loi, - - €Jr(fit)«t. 49 Nomero 124 {RorriAc: Uti StatS^SBerebningen : Uti (Somhén till 
Qtt^ifttis 00 ^toxUtiftth^brfiittnini^xnei 6fm€rfeen# 
be* J^anS (SjrccDcnce \)at bSBit ttt Zat, w5b bcf 
infWlbc f^fom £)rbf6ranbe uti St)onseGffa SARfTapet 
Sr 1813 ben ^ Ctfo&er, (^tpilfef Ceban blifmtf frptf t pS 
(Sngelffa i Eonbon (if betfior<ttBJtclfg<nffflPctber(l<l# 
be* f famt tn STdninnelfcfital , fifaer ^Jrépbeme n , 
Stibbaren o* éomnteiibetttett ut. m. J^etr Rri^erre 
C. E. Laf^er heim , uti SBerfenfYop^^Sfcobemien^r 1814 
ben 12 SÄaii, ttmrfet WrftÄbeé ^r af trpcfet iitfllfi 
mit tfttKT ^ané SrceOence &t9 månnt SMbepen# 
ninaar flagne: Sen en(k mtb j^ana S9r(f}bi(b o4Gl 
omif rift : Matthias Rosenblad, jrif^ecre , 6tat8#€iecvet 
tetAte, Commen^eut åf lIorb(iiertie#<I>tben # eä> t>& 
frÄnjibön: 5*^ upp();^(l trft att genom ^agit fraii 
C^t^nett beftämia ITiringfirs f6rfofr«ni 1807. 
S)en anbra, (itiilebeé nicb J^nnd a3r6f}BiIboc()omffrtfr: 
^tU>etre Maitkias Roseubiad, etoto 3läb €. af Vt} 
4P. 0(6' pS frSnftban: tninne af 3nrtPea €ivU$éppu 
tittonene tacCfam^et f^t i7#irig ivirOab St/refJ 
fp, 1809. ' 

9an6 <Sjreeaence6 iiftt 01^ mttnt iirfprting^ fe of# 
manndntnte SWafrifel/ ftb» lox i>4) loa» < ■ > 

SANDELS y Johan Avgvsts h 

1815 ten 28 Sanuflni ©refroe; 
famraa & t>en 25 gebruarit iSn^ 
trotucera^ 

SBar bS ®enerar^Sicutenanf, dOfSrorbnab ^réftbene 
' i Ari()$«@o(Iegtuni , ®econb^6b^f f6r @n?e(t "iiftf^axs 
Utf €ommenbeur nub ®rora Äorfcf nf ®n?ärbf #Dr^ 
ben, nibbare af Smdrb^^iDrbend Stora Aor^ t f6r^ 
fio Slctfen , famf Slrbbare af Jtejferriga gtpfPa ®f. 
aftin(!f£)rben!tS5rf}a @iaf. S6bb 1764 ten 31 9(uguili 
uti eto(ft>o(m. ® S3(ef 50 ©teföXtt. wm Nomtro^ fflfef 8r 177? btn 50 @<|>t ttMa^tn titt (Sabet 
wib älrtiQerier, oc^ efter unbcrjStisen £ fficer d<@]taf 
meiif 1777 ben 10 ©epfember beforbr<?b tiO U«ber# 
Sieurenaiu iDfb Sdcti.acrla i ®to(f^o(m: sSr 1782 Sibjur 
(öm wib fammci JBrgemcnte: f'7a? ®fab?r9lprt# 
* måHate wib ginffa gompiifloief af abefffane JRcflCi 
memef f famf 1787 ben x S^^artti 3)?ojor n>ib bS wa^ 
ranbe éorelffa £)rogon^e§emcnfe( t SBimiftnbe 1788 
8r0 gdur^d mot dlpfarne odft berunber &)(oquaben af 
9iWotti Syftning; 83(ef ben 20 Decemier berfirbe 5r 
S?ibbare af @marbé<>£)rben: Uppfatta &t 1789 pS 
Aontingenj befaSning en w4rfmab ^ni^LntiritfiSataiU 
roRf cA öfmergicf meb nÅinnbe:a3atai(tontiOf ginlanb, 
fami bciDi^otfr f^fom JBefilbafo^are (fmer benfammar 
1789 04 1790 &renft S&luXcig titt hiåtiS Hut 9 b^ 
ajataiflonen Hppt6fie((: Utndmnbed Sr 1790 ben ^ 
^December tid .éfmerfie^Steutenant oåf Scconbf@bef 

f6r 6are(f!a^ra00nf9{e$emfiitet:i79T b^n 19 9(pnl 
tid ®eneraU9rbjutant af SiWttn, famf 1799 ben 16 
SffoDember tiK 6fmerile t , Utmétttä oH) cr\)btt &t 
1803 btn I? april Slranj^port titt hftocr^t oH) 6I)ef 
f0t? tiå waratiht (Skkwolat S^8<irf#9iesenicnte. Étc 
1^808 wib Artgeté Qrbrott emeaaM ^tf^rige oå) 9Io^^ 
(anb^ biwifiabe ban^ t egenffap af 6bef för fifln({mnbe 
Regemente, S^r^ffningarne mib 8<!pp<!mirba ben 11 f 
od^ tvib Zoimola ben 15; äRartii, famt erböD , efter 
^in^ Slrméen» fSrening i Sffotra beten af 6fif rbot' 
ttUf JBf fÄIet 6fwer f:te Srigabcn, fom formerabc6 btlB 
af ' ©trmof arffc ^ btlB af anbrn S^roppdr, fom bS titta 
fI6tt arniéen oä^ fom tifffammand utgiorbe cmfring 
3/200 man-f femaraf lifw^l en bel Sorpfer ,. fom noli» 
genwoTOuppfattC/ BeorArabei^titl UleSborg, att berff(!bc« 
organifera6 oxb tytvura^, få att ben wcrfcliga flyr#^ 
fan enbdf! tttgjorbe omf ring 1600 man>bn)i(fen flationeii 
rabe^ mib gimingå ©ocfene AprfobUi men bcorbrabctf 
fort berpj titt UU5^®atö att ict&Sa 8(rméen5 b£gra 
^fanque, (Sfter SIfairen wib Kcwo(a;i* afgecf benna 
»rigabe titt Srantsita otb tntr<tffabe betftitbed ben 
30 %ptilf i dnbomjil alt obferDera oUt firfmara 

n)^# r Nomero i I ©wftDat 51 I tD^Seit ifrfitt CatodTan*; (^waitftcr oi^febAti un^errdf^ 
Ulfer inlupir, au en fftnbte lig ftprfa^ ^mtiaO Aft f6re# 
na ftg tneb ben Sfriga ftenbrliga SIrméenf onfontmit 
riO ^nltila jturfobpr uppbrör éfmeifle Sandela meb 
JBrigoben od^ attaquerabe ben 2 9}7ajt n)ib nAmnbe 
Aprfobu fienben» fom efter 4 timmar^ morfi&nb 
fnmt bcrunber Uben f6rtuf} of s Cfficer , 3 Unbera 
Cfficera*^ oct^ 37 man b£be, blef omringab od^ ta# 
gen^ ufan ott en enba man unbanfonif oc^ utgjoVa 
be be fängne? antrtF, xit^m S8ef<?I&ofroaren, 7 Cffkera* 
re. Ig Unber$£2fftceraie oä> 321 man, btvarib^anb a 
Cfficerare , 3 Unber^Cfficerare tå> 70 tnan ftle^era' 
be f ^mariemte 2:ne ganor, 1 6:#bi9 Canon, icmte eti 
tndngb iBagage oc^ ^loviiinc fJOo i be fegranbeB 
i^dnben S(r att fuflföfta fSrbelame af »enna Stffaire 
titf^nbeé genufl berac^eraenrer p^S be ät ftenbrlMa f[# 
ban (ebanbe tt^^gar , otl -ttppf6fa be minbre Jlropp^ 
Sifbelningar ocb Xran^porrér, fom funbe f!nna^ un^ 
ber fiamtäganbe riO fienbttiga Slrniécn, 01& bicf t 
f&ljb bernf en fl6rre fJrot^iatttfXran^porr, jemre bef 
efcorte of a Cffkerarer 8 UnberfCfficerare 0^ a9 
man tagen uri ftdrf<!mdfi (åaptU, Afmcnfom ber ben 
9 OTajl n?ib S^^nfa^nti Äprfa f6ref6a en trÄffningf 
^mnrn^ibi jemte rrr betpbttgare ^roDiampS^rr/ib, i Cf« 
^ccr, 3 Uni^er-Officerare 0(b 78 man bfefmo fagne; 
bn^arefter ber på benna n^dg titfdnbe Xtta^menr 91^ 
rerligarc framrpcfte dnba tiO ^tiépio @tabf bdr fiena 
ben ben 12 9JlaVx 6ft9orrump(abe9 9 : ttObafabrefS 
td) ffirtorabC/ utom bef^dbe^ anla/ibe SRogdsiner famt 
5 Un^er#Cffi(erare o(^ 40 vtan ^(be , i Sdngar; 
15S[ man T'iffc ecb 124 ^inU , t {Wn#^rof!/ i 
fcftt?eri j 8{egem:tf# o* atne Unber^Jdfare, efter (>mUa 
fen fprffiga framgång ^cln gjMgaben fatfe fg i r6a 
retfe 0(0 anfdnbe tid @uopia ben 20 9Sait: ^6rbref 
tt)ibare ftenbcn frdn £dppdwtrbii ^ 3ar.f>i^, 8tautalam# 
bif 3ocfa« 0(6 gaiifad iSotfnnrf p{! bjv^Ifa trenne f6rf!# 
ndmnbe 'ftdOen mitibre SSagajJner 'er6frabe^f famt 
infog- en fSrbcfagtig fldttnfng »ib S^fOif r SB^JrfauÄ 
o4 Mautalambi; ilien feban , genom Smeaborg^ ifif^ 

& % vkt0 5« ©KftMt. I Nutnero V)tr^&ns 9 fteitben ^ef i ftOfÅffe af t ^ra^a ftna ter# 
orarritis ffirlasgbe 2:ro)>par frän ben f7ban öc^ 
avancera mot norra befen af Sinl^nb famt meb 
en minfl fprabubbel flprfa bS mar i antåflanbé« 
nbbgabed S3rt8nbe#(S()efeu infldDa aUa ofenftt^e 
operarioner o(6 enbafi mara berebb pS ftrt f$r« 
(bar; Afmenfom af t fdffa i fiUerbef be erbfrobe 
aSaflaitherne I bn>i(ta fiO ben dnban 6fmerf6rbeS fftt 
SEoimoIa pa|, berA.qef i nii( frän (Stiopio ®fab/ bit 
Afmen Srignben mib fienbené mibare pSiränganbe £# 
fergicf 0(6 faffabe bdrf?äbe« f!änb ben i8 3unii, famt 
oroabe febermera baflligen flenben/ bäbe i fronf åHi 
rpg9# genom uf ff icf abe S)efa(^emenfer , I>milfa bortfogO'. 
fienbené SEran^porUr pS 3 å 4 miCbatom bef 9fr^ 
mée; dfmenfom en S)it>erfton mifrffidffbctf fiO @are# 
(en , btf^rigenom be ifrän ben ftban t anmarc^e xöa^^ 
ranbe Xroppar fiKbafafrdngbeé o(Q f6rf{(jbe6 innom 
tiltn grän6 ; 01$ oagfabf be flere od& ndfiän bagtligen f6r# 
npabe anfaD^ftenben f6rf6ffe; efter (Sanon^@Itiptir^er^4W 
lanbe frSn 2BiRmanf!ranb/ Viht^hVLi Wivo&l fiäOningeti 
mib SEoimoIa fiR ben 30 September, bS fiS.fSIle af bet 
tmtXlan j^ufnntb^9(rméerne ben 28 i famma SRäna^ 
afflufabe Siapen^SflOefiänb, SSrtgaben ärergicf o(& 
ben 7 Ccfober infdg ffn fläffning 9?orr om 3beiifal# ^ 
mi Aurfa* 6fter ®fiUefIänbef9 (luf/ bmilfef reban Deu 
19 iDttober af fienben uppfabeé pä @amo(a;r1?e ftban^ 
äterbegpnte f!enbfligt)eterna / i bef flenben htn 27:be 
meb mer dn 8000 man f6r(i5fte foccero SBirba bro 
mib Sbenfalmi ; men blef, effer bef mäfi bärbnotfabe 
motflanbr h*abaKi (lagen meb ffirlufl af 2 JDfficerare^ a 
Unber^Offlcerare odEi 70 man fängne; Sömmenberan' 
be Oencralen, ?^urf?e Dolgoracki o(( 12 JDfftcerare 
bSbffiirtnej 36 Cfficcrare o(^ beribUnb 3 éfmerffar 
bleferabe famf omfring 2000 man bbba oc^ blefera^^ 
be/ o(^ bmareffer ett jlillefiänb frän flenbfliga nban 
f&reflog^^ fom pä 36 timmar bemilfabef , unber %vAU 
fett fib S5rrga:>en, fom fSrtit f&rfmagab oi^ gement 
bentia Sljfaire btifmif betpbtigen mebfagen, ide am 
(ägS uti Uma Qäaning funna u^ärba ett fir# 

npabt ©tefnwt. 53 i«»'' I Numero jtflWin ffCicrcttid 25iJ, o(t! imofl bcriMbe* fin ftiWniija 
^cn i^ 3?ot)cmbcr, b& enlfgf cr]&i5ffneOrbreé JBrlgabcu 
uppbröt f&r att i Simingå fiimmannSfa mtb ben 6f# 
riga Jfrmécn ; men finbnobc I f6r/b af fcbnate Crbrc» 
i ^rantula, (^mnrifrcSn^ i nnlebning af bet tngångiic 
Stideflanbef; SJrignbcn morc^erabe tiD nfeSBorg o^ 
mibarc tiU SEorneS *). ^fmerffe Sandcis böbe emeb# 
(ertib berta Sr bfifmit ben 16 iDIair tUniSmnb einstib^ 
bare af (gwitrbf^Orben* Stora Äorf ") t 2)en ai 
^uUi tia ®cneraU9(biutanf/ o(9 ben 11 9}ot)eniber titt 
®cneröI?a»ajor: S3Ief Är.i8o9ben 7 gunlf anfSttrob^ 
SBefÄlet fifwer ben i SB^ffer^SWorrlanb fSrlflgbe Str* 
mée0X)imfton, t^mtrfet ban titt g^Ittägefd fint hiU^Uf 
famt f6rbe berunbcr 25cf4tcf uti SEriffningen wib Ä6r* 
ncfor^ ben 5: Sufiij dfmenfom wib infagonbet of lU 
mcS ®rab ben ai SiUftuffi: Uppt)6/be« i griberreligt 
©tSnb ben 29 Sunil fantma Är oc^ erWBf 3ntrobuc* 
tion St 1 810 ben 17 SÄnrtii, fe 3f:o 33a blanb gri# 
berrar: gSrorbnabeö ben ifSWaj jtjlnSmnbe Är, arf, 
unbcr jpanéerceOence, ?)réf!benten m. m. ^err griberre 
Armfelts tjenfffebigbet, wara £)rbf6ranbe uti Ärig«# 
goaegium: Utndmnbc^ berSrbe Sr ben 24 (Septem^ 
ber tiC gommenbeur af ®tt)Srb??Crben ed^ fillförorfc^ 
nabe6 ben s 3)7artit 1811 att tiOé miDare fire^S $rc^ 
ftbentWginbefet uti \^ri()?5eöQegium t tt 1812 i 
September mSnab f6rorbnab att f6rrStta 0enera(^ 
STZSniiriiig meb (SmSlanbé ^ragon^SIegemente 90 

att 


) Som SdfttSget uti San?oIar Sr igog Sr ttt ibfavb 
be mSrfmSrbigare, fom Swenff»! Ärig^^^ifiorfenutifeb^ 
nare tjbcr Fan ui^proifa; t^ar jag trott mig göra £Sfaren 
tit uSJe/ mebelfi en funfTdnbigare aft^anbling beromi Ån 
b»>ärmeb bptita ()Snbelfer »^antigen uri en SBi^grap^te 
beffrifwa*. 

**).t)S atibbaregraben af SmSrbff^Crben,^ Stora Stoté 
befabe^ uti rmdnne ^la^tr, blef Oan ^ibbare nti ben 
i:f?a ©afen. ' ' • I 

54 ©WfitfÄtt Numero ■ att tmta Jnfpectcro *e i SBWra tefen afSHitH fam» 
inanbragnc Stegemcmcr/ fornt utwåmnbt^ btn^^ i of# 
wanndmnb.c niSnnb tifl ®econD*e^ef f6r ®wca 8if« 
(sjartct; (ffwenfom Den 23 bcipijföljanbe SJovcméer cflDC 
gominenbeur mcö ®tora Äorfet of ©wdrMjjiOrbcn. 

^r 1813 anförtrobbcé botiom fdtf&lct bivoet ben 8fr« 
ntée'(Sorp^, rom t Snattii m&nah förf} öfivergicf titt 
!Cut?(an^/ Umtt f&rorbnanbe orr finifo mara (^out>et# 
ncur 6fmer Pommern oå^ SIfigen, od[^ erbSD ben 2 
^ajitf efter ben (fri^a 9rrméen^ anfomjt, ittnte bi6t'# 
^ÄUanbc af ®0U!>crncur^f7apct, Söefdfct fifmer i:fta 8lr^ 
mécjf^tSr^cInincjcn ; men bcorbröbe^ ben 28 i ndmnbe 
SWSnab ett öfwertofla SBeftilet af 3*^bie armée fg6rbelnitt^ 
gen, fom {!ob emellan ©abebufct^ ®((mcrin d(6 9Bi^« 
mar, dfwenfom irbra gSrbelninflen, förraflbuuocfe i 
neiben af aiojlocf* 2Dtb 9»^méen» uppbrott i »ugufli 
mSnab ifrån SRetflenburg ocQ Pommern uppbros* 
()onom SBefdCet 5fmer i:bra ^Srbefningen, jemfe 6:te 
^rigaben o4i urfSrbe ^an brniriber ben ^eoranbe 2lfi 
ffliren framför 25'ffau xi^lb Koflou ben 29 ©eptcm^ 
ber, famt bimiflabe be nnber bcrra 2<^''f^d n^mnfun* 
nige SJataiflcrne mib ®ro^«®ecren,bcn 23 4Itt.qwf!ir t^^n^ 
neiDirj ben 6:te <?eprember ötb rvib Ccipjig ten 1 8 otb i9:be 
iCctobfr: Siwiffabe b<*rcftcr SWartben genom ©acbfen 
o* J&annomcr tiO ^olilein jemfe ^ÅUtUgct berf!(Jbe« 
tmot Danffarnc , o* efter flutab ?;reb meb ©anne# 
marf ben 14 Sanuarii i8r4# STSgef riB gf?^enf®ti6m# 
men oc8 Sct.qicn , bwarefl töföquaben af Syftningen 
SWaeflriilJt b!ef bonom anfiSrrrobb. UrnÄmnbef i «/ 
pril mSnab famma åx tiöi)libbare..af Äciferliga 8?o* 
ffa @t,9nni1«Crbena i:ffa Qla^i famt emotfog, efter 
flufab ^reb m''b granfrife ocf) bS ©mcnfla SUmécn 
ffullc Stermi^nba^ ben 13. Sro.iii $^efd(et ber6fn»er i 
Sippffabt, fdmt Sie fSibe benfamma tifl 5?^berne?(an# 
ber; bmarcfter oå) feban ^, Ä. -J). ^ronf^Jrrnfen i5* 
terrog £)fiT)er^iöefiUcr af ^mécn, ian Jfcn 16 3ulil 
f6'orbnabeS M ^efa((),ifit)arf öfmer arfcrjt g6rbclnin# 
gen af ben c)^ot 9?orrige befldmbe .9(rn^ée , oå) in# 
rvcfte meb benfamma btn 30 berpdf&jjanbe (fmer 

' 9?orrff« [ /^t Aå ^tré iiå HIM 5f i Noioero *rm A. MMHk' I . tt)iSflt»e febnn Oefn gaJuSget i 9?orriäe , t)n}arunbcr Sfi 
ffWiflf.miHbrc.Slffjairer mth 5$ unbcr. U% Bcfdl pSf 
<i1be *iPioV<>ur för^ffffo: Slcf bercfter Sr igisr ben 

. ft8 3Änuar<i-;WpWib; i ®i;cfn?cliflt @(8n* o^ cr# 
tJB Wtjanbc CSSfcfwcliaa . SBaprn : Cn 5ww(l 
€&f^(^/ Ftufiven od) be(at) inebrCfl ett utbdjbt 
SilfwevFore / mibtf^S belagt mib ett $!ttten8, 3C# 
beltga Wapeii tim€JE)aUan?'C / ^ tjjcrtftilb , omsift 
icDeti af éti meb tio i^a (iPa affUn^ frän f^voaxan^xcL 
futta naglar af gul^f f^flab g^^Uene T^am , o4> ge# 
nom et^. ^anbe>4f (tlf^per f^rbelab ixvohmt S^Xtx 
Oet ^fta (^hnmel^Jblatt/ bivartiti gltn^rar en fiiiu^i 

( ^ig Stella Chyni^'c8 af fllftver: £)€t ne^ra fivart> 
meö ett npprÄteftScnöe ^ergemane^blog af gulM 
Uti (BvefiwUga SPélpene ofra ^iara ShM , fom it 
r&bt ^ \e9 xvohwm Forsxme (taUba ^ ' tid fibati 
frcdfvoanbe 5anor af filfwer p3 gyllene ({dnger« 3 
t)et ifva wänflra, fom ar af plfwer dr opprefl ett 
blStt 0vu(!rb f \>a fotvård FUnga en gr^n HagerPrand 

. i,X f<i(l-b. 5Ö?t nebra l?égra filtet it af giilb ^ oc|^ 
ber ligger, pa bia Hamett^ en år boger ivdnb jern^ 
<t<ir%,onf framfor IjwilEcii fce én ©tapel af tio fem# 
FiHor, fom nerifrån ivo 41 3^2 o(f> i fagg^a| 
jDet nebra winjlra Sattet atcr or ^voattf oå) berutl 
voi^ax Utg eH tippfpänb od) pilbelagb tiVi ^6ger frf» 
tan^e gyttene ^age, fotefldUanbe bet San^olajrfl^iir 
tCapnet. pS BHWben (15 tre ippna torner^jefr 
mar^ prj?bba web (Brcfwpliga Äronor. Utur t>eir 
mebler|la tJjeCmen l>5ja (1^ txoinm (UlPIibba 2fr» 
m^Xi^ fom l?att<? en a^ang gyllene Sfé^lö , f>warp4 
dr terfnabt ett Si^ltvotx^, framför en Qtrém^ ifi^ 
xoix I>U)tIFen en iéto 4r {Ii:gen. pS ben ^dgra Stet 
dr en bld ilTcrciiriiflaf, upprefl tmt\ion twdtint 
I;ivita @tru^fjebrar, od> ftan ben t&dti(lra uppfli^ 
get en grSfldbb n^dnfterarmi meb grint tippftag, 
^aU^nbe tipprdtt en pd i^jeCmFronan fldbo 3dga^ 
res6tubfare 1^ orf> cmginvcn pj ^^warbera (iban af 
en \yooxt C(f> en b(S ^na pd gj^ttette fldnger^ ödgge fö ^Sxtfmt ^^ I Nomero i 


^e l^wita ^(tn:^trte ftåmfl fffilise o<^ aOa ut<{t tiH 
fi ia fetfFtf^td fl^or ftdcetan^e. &fUbtn i)iHtB af 
twinnt fiåltlåbt>å o(fy nut> I>je(m4rf fom pvy^as af 
0tina Bf¥u|^r|f^rar , betacfte StriDdm^ii , firfe^te' 
nte^ b(S p4> 0u(ft, t intxttne af guBfrattfar fhabtfi 
affiftåt^ , hn^atbera f>5jafibe ett blitt Qwiv^ tttebi 
Sf Hette jdf^e oc& begge, (iSenbei tittifa Vneb eWs 
bett, p2 en pr^bltg iotftiflnih^. ! { 

3mrobuc<roö unbcr 9?:o 124 btaiib'®refiQar fifff 
tt^mnbe &t ben 25 S^bruarii, bkf fytn ben ^4 |>S. 
fbljanbe 3u(ii/ unber Cfn^er^Srär^ftBaren^, $an& 
SrceOence / ^l^err ®rcfbe CftrI M6rnérg: tjenfllebig^tn 
f6rorbnab art ftnMta tftottsBt&tli^SUavifQmbcut tj 
®tO(tbolm, iamt ben 5^ Sugufli 9& be^ran enbrfebiii 
Sab tfrftn éeconb^SI^ftTapet wib (Swea tif^^arbrffj 
o4f famma bag utndmnb tiO ^réftbem i 'jtrig^fiSoU 
legitim* 

®ift 1809 ben ^ 9?oDemBer meb griöerrinnan/ Ulrika 
Elisabet Hermelin, fSbb 1786 ben 14 Sulii, S)orrec 
af f&trs^03t&t>tt o* atibbjren af 3lorbfljerne^.Crben ^ 
Sri(ierre Samuel Gasraf Hermelin o(^ b^nt* febnare 
SrU| Hedvig Augusta af Sdderiiog, fom töar ^ot» 
ttv af 6ommerc(^d{^ber ocb Qommifaricn uti Wt* 
fen6 Std nbcr^ Sanque , Samuel af Söderling (@e Sri^ 
t)erre Rehbinders WiatriUi pb. 290 J oc<| IJand f6rf!a 
Sru, Hedvig Ulrika Welt. 

®on af t&crq^fH^^btt c{b 9?tbbflrfn of SrtorbfIJerne# 
£)rben/ Samuel Sandel^ Sbiab Sandels ( @e ^rit^erre 
Rehbinders Snatritcl, ftb* 284» sSf oHf 286) fbbb 
172A ben r4 3}ecembcr^ b6b 1784 ben 28 sWarrii ^ 
oåf Catharina Elisabet Brandt, £)otfer nf ben f6r jiif 
infiflt t 6&emicn bcröm^e fötrstfSthct, Georg 
Braodt 0($ Anna Maria Norn. 

JDm ttttM infprunsi fe berSrbc 2»«friftr ftb.286» JMir. 


Namero ©ffflUWIf* 57 ■n ADLERCREUTZy Carl Johans 

4r 18T4 t)en 31 Slupfii (Scef" 
n)e ; & 1815 (en 10 SRartö 3n^ 

rål, tiUfixotbnab SanceKer tt>ib Ariflff9(cabem<en 1 
Stef f6r ®cmxalf®tQbtn , fRibbaxt off) (Sammetibeur 
af ^ongl. !D7aju^ Orben , ältbbare af Sn)drb6f£)r# 
bena Stora Jtoré, i:f!a Slafen^ of JtongL 9reufu 
fta &xoaxtao^ 9t6ba £)rne#£)rbnarne, Stibbarc meb 
®(ora Aorfet af Jtongl. gran{¥a $eber^2egiomn , 
(^ommcnbeur af ^ciferL biitxfiStihVta SJiaxiA ZUtt0 
nd#£)rben , o($ Siibbare af JteiferL StpfTa Sf« 
©eorgö Crbcn ^ a 6Iaf cm 86bb 1757 ben a? 8prtl 
pS ^iala t 97ulanbe 2<!tt oä> StnCanb* 

Unber bet fiaii ibfabe ®tubier, bicf (an it 1770 
ben 3 iCctober S3ice^6orporaI wib bamaranbe Sinjfa 
2atta ©raflomSorpfen: 177a ben 20 Slua. commem 
berab att mebfölja fantma (SorpS p8 Sio^@rpebUioi 
nen tiO ®todi)olxtif c^ berifrSn commenberob meb 
^ famma gorpd tiUbafa tiO Slnfanb : Unberfiicf 177} 
gjramen uti ^oxtificationH oc^ 9(rtiaerie'0ettfnffa# 
perne odg bfef famma är (Sorpoval meb £6n mib bet 
rfirbe @Drp$: 177^ ben 4 ^uUt Sornet berfi^bed 0((f 
erlÖ5a f^Ijanbe Sret ^tab^fdoxnttB £6n: 1777 bett 
zz £)ctober 2ieutenant od^ tranéporterab tiO bfi ma^ 
ranbe STOaior Brobergs Sfquabron af 6arel{!a Htta 
£)ragoiu!Regementet f 0^ b(ef 1779 ®tab$i6apitaine 
n>ib bfwtxt^arvtlax (Sompagnte af ber(rb^ Sftegemen^ 
te. mt> trigetj^ utbrott meb 9ipf(anb &x 1788 bi> 
miflabe \)an fbrfl 83(oquaben fSr 9}p(Iott: €ommen# 
berabea berefter meb ett eget Detai^ement 0^ borti 
tog wib .^uifola ttt fienbtltgt SD^agasin famt btmtfiat 
be bet 6frtga af betra åxé @ampagne/ unber bå ma# 
ranbe SBdgab^^f^S/ 6fmeri}eni tiH mera ^ata 

S^ ^jrceOenee, SS ^CtfttMt I Namero i»^" . (BxctUtnctf SåU^(ft?t(ilUn m. tn. ^err ®refmevoir 
Stedingks 6efA(: SSimiflabe I)e{a 17^9 <iré ^(inipagne 
odft berunber ben t^4ftiga affairen toib ^orofafmi btn 
Ii Sunti^ unber bem({(te jpfrr @refkoed bcfdl, bår 
emn^a Sroppdrne enbafi f6o man^ oi(f 7^ 2>ra# 
floner, efrer fjutton ftmtnaré f{rib, afflopo en ni^ng# 
bubbeU flarfare 8flvt( Slrmée^ ^or))^ , förfebb meb efr 
trtlrift ärtiHcric, unbcr i^milUn SErÄffning b^n Bfef 
Mefictab i wÄnffra bcnef : 23imJf?abc bcrcftcr affair^n 
n)ib ^atrafoiTt oA commcnbfrabe STDanUlSnrbef, ndr 
fienben tiBbafafrÄngbc^ ifrSn Sotfaö; famt öffdnbeS 
fSfom ^arlementaire t\U Stpffe @etieralen von Rau- 
teofelt ben 18 uti ftf!n(!mnbe nidnab: S6rbe SStf&Ut 
bfmer ttt 3)efa(9emenff bmarmeb ^an afgetf ifrSn 
Jotf tt» tin . @n aRttJet , oc^ rwana fJenben f itt fKu 
traitt I bwartemfe t)an contmenberabeS p& fltxt Slecog» 
nofcerinflar mot flenben, bS dfffiOigc fm^Jrre Srrfffninr 
flår förefSno. SBIef ofmann(!mnbe Sr (1789) ben 19 
9(ttfluf!i fTOajor t SIrméen oå> 1790 ben 24 3^^uarii 
Mibbare af .(Swärb9#£)rben :- SBimiffabe ^flndmnbe 
5r6 (Sampaflne ot^ berunber ffere fSrefnDanbe frrg6# 
(iffMQiflbeter ; men ifpnnerbet SErdfiiitnflen mb ^irfiV 
nt jft ben 4 SRaii ; bn^^^i^n^lb ^an wifobe aU btn 
fHiSliSfytt oÄ manbom ban unber f6rva &rtt^ gdlf# 
tUs Sböflaföge **). Srbfitt 1791 btn 2 geBr. ben cf# 
fer £)fmerfle^2ienfenanf en Broberg lebig blifne Sfquat 
bron n^tb fare({!a ^Dragon^Sorpfen: S3(ef 1792 btn 
20 3ulit éfwerfle#2ieufenant famf Sbef f6r ffivlanbB 
^åtta IDrafloner: 1796 ben 21 Sluguflt f)fmerfie i 
STrméen oc^ war f unber be ndf!pSf6ljonbe 2ren , alU 
jemt tienfifl6rctnbe xoxb ben bonom anf6r^robbe Sorp9; 
ätr 1800 uppbrofl6 bonom UppfTaHntngen mtb en 
beldf 97Qlirnb^ 0$ STamafle^n^ S&n: SBIef 1802 ben 
29 3<xnuarii @eneraUabiutant : iSr 1804 btef (onom 
uppbragit att organifera ett m^rfmabt Slegentente t 
Sinlanb/ i^wilfer ban wtxt^&Ubt ofb ^^ ben zo 

®<p# i h) I* ®e gnrifeérSEIbningen f 1790 r 9?:o 38. ©ttfttJar» 59 iNumerp Set^remBer frnnma Sr 6^ef f6r Mta flttitmtntt. 9Bib 
S?9ffa SIrméend infaa i ginlanb 8r 1808 t S^bruarlt 
m^nab od) bet bfi emedaix (Sn^erige (H^ 8?pflanb 
ttppfomne frtg, txf)iU i)an befdiet 6fmer anbra SBrU 
$aben af ben n^ib grdnfen fammanbrasne arméCf 
o((^ offlog meb utmdrft tapperbet S^^nbenf dnfaO tpib 
Srtfjfi ben 25: Sebrunrii famf »ib JtatjteM 89p nat# 
ttn emeBan ben 27 ot( 28 i famtna m8nab« ^ 
ginffa ^rméen f5r en i antal Öfn^erfffafeii ({tnbe d^ 
f6r att int)dmta fSrfTdrfninflar ocb ndrma {ig till en 
fdfer jlfinbpunct fir fina tiOfomnianbe mrattoneri 
brog fig ridbnfa; wtct^åUbt t)an meb fuIttomUfl orb« 
ning. nnber @enera( af Klerckers tfxotmbtf&l t meb 
ftn 93nflabe, fteildnbtfit f6rf6t;b afftenbeitr Retralr 
ttn tia 2;amaf!e()n^, famt n)ibaré pS ^faU^frndgeli 
tiU ®amla garreSp d(9 fi3rabef?ab/ bit Srméen an$ 
tom ben 16 srprif. Sfef famftia ba^i feban tienfb 

gSranbe @enerat<3(b|uthtTfenf ®refme Ga«taf L6ven« 
jelm bUftoit fSngen^ af bS en dbtf commenberanbe 
(Sencrafen, {)err ©trefme Maaritz Klingspor « f6rorbnal> 
tid tfen{!d6ranbe @eneraU8[bjntant mib gtt^a iBrméfit 
ocb iimifiabe i benna egenff ap, efter Srméen^ a)tarc(i 
fr^n 5Bra(^jIab llQ GpraiiKrt^ ^n, f6r bonom oi| 
@men{Ta iTBapnen, drofuOa Srdffningen mlb ^flnSmnt 
be jldKe ben 18 Slprifi ^marmib b^R anf6rbe ()e((| 
anfnllot oc^ ffenben mdfle retirera: Z)erefter ben 271 
famma mSnab drabbningen wib SttxoolaXt btvartifl 
1)an ttpp^af planen ^ odb eburu ban fbtflf i anfeenbé 
tiO oförurfebbe Socaf^binber; BIcf tiObafaflagen , ertf 
b6D8. lt{n)dl febcrmera , genom ®amoIarffe SSrigabeni 
unbet Ocneralen , (Sufwt Cronstedts befdf, en full* 
fomlig ©fger: fdUf ben 28:be i famma mänab 8tibi 
bare af ®tt)drb?*Crten(« ®rora Äor» •) oå) ben ^ 
bcrpa f6firtnbe aWnii 0eneraU?Dfa/or. »im|f!abe feban 
fSfom ©eneraj^abjutnnt STrniéeneJ Operationer moé 

jp 2 ffen^ •) 25Ä bintid Crben Är r8r4 tcXaici \ tiofi ©laftr 4 
Wef Hn Stibbare i i:j!a glofen. #!• ®f(ftt><lt« Nomero fiettbett, tmber bef SlctroUe tiB SRiMSarleSp f »dr 
(an ben as Sunit r nieb ben bonom tsna fUb o<b 
rSbigbet i faran r uti Seeen anförbe anfaOet moe 
®faben , fem af f!enben mäfie urrpmmaA : S&rbe be^ 
i&ltt i &0M toib 2aypo ben 14 2Mi(ti, bdr ban6 
tiofa Xiivontiomt berebbe Segern mb ffenbenS 4^ 
tertSg: S(ef ben 30 t famma mdnab utndmnb 
tja eommenbeur af StDdrb^^Crben : UlmdrfU {Tg 
uti ben bdftiga Sffaircn n>i^ 9l<i»o ben 17 ^ti# 
att(ii I bS 9t9iTa arméen bfcf flagen ocb ttOba' 
fabrifmen: Slef titt bel6nins f6r fina utmdrfta f6r# 
fteniler ocb tfpnner^t i Slaget wib Siawot ben 30 
i ftfindmnbc mSnab af b& regeranbe ^ontinsen GVs 
STAF IV ADOLPH, upp^bjb i griberrertgt ©tcinb* 
Jemte fina hc ®6ner/ Fredric Thomas <^), Carl Gu* 
staf ^^) o(b Jobto Hinrik ^^<^) , nteb Succe^tonen 
p& dfbjte Sonen r Son efter Son uti bn^arbera åm^ 
grenen; öif^ fom Sriberre#£)fprom€t ej bann utfdr# 
ba6 ffrr RegertnglffSrdnbringen dr 1809/ erb6aé berr 
yS jtonung CARL XIII:d befrdfterfe 18 10 ben 27 
gebruarii f ). S6rbe berefter, i famma egenffap fom 
f6ruti iBefdlet i Xrdffhingen loib jtuortane ben i Set>» 
temberr bdr (an n>ål flog flenben, men funbe t ant 
feenbe tiH bef bfwerldgfenbet i antal f efter Segern 
idfe ogera offenf[)?t, utan fqnn n6b(St att braga ftg 
tia @almii, btt^arefi 0^ mib 9?uona ä)ro ben 2 

Septf 


*) 36bb 1793 ben 23 STiiguffi. äf f6r M ndrmarani 
be aSajor t Srrmécn, SRpttmdfiare Yuib 2iff®arbet tiO 

tdfif Kibbare af Smdrbd^Orbcni af Aeiferl. 8tt>Va 
>t» annd#.Orbenå 2 (åla9 ocb Jtong(. $reti^if!a 9Re# 
rite-Orben : (gfter gabren* bbb tiOffia bonom ; fdfom 
d/blle Sonen, ben ©rcfmeliga wdrbigbeten. 
••) 56bb 1799 b^n 6 3unit. 3bfar Stubiet. 
••«) {$9tb 1800 ben ^ afuguf}!. 3bl«r Stublen 
i) Beffrifning 6fwer griberre^SBai)ntti fe S»:o 331 * 
b(anb Sriberrar» 10 ®tdm,u 6i Numero ■■»^ 1 ^ -mmém 


&i9tmUt9 hiftlQå Srfiiiirir f(rer(aOi hti tan I9i> 
firfTn^mtibe Htit mtb fin @rab 6lef (ringrdnbi men 
sneb itn kuanlijiA iapptxl^t flog ftg igenom oi^ tefU 
rerabe i fuUfomdfl oibning eiQ ictppo : S^rbe Ittalu 
bcf SBef^fer i ben Uobifla SDrobbninaen wib Oramaf* 
ben 14 i fifiniJmnbe manab» b4r bon efter ben b^f* 
(i^^e firib r unber 17 rimm(ir# tlUt&mpabt ftg ®ef 
geni ; men mäfle t anfeenbe fiO ben bcrpbliga f6rlu« 
fien p$ fötfM oåf gXanitap 0(b i brif{ af förft^rfmnSf 
fertfAHa ätert^det* X>& Sietratfen 1 t anfccnbe titf 
flenbené flora bfrnerldsfenbef , mSfle fortfdUat tiU 
97orra £)f{erbot(en , fcibrog ()an genom fina flofa 
£)i(i|}o{tfioner befpbligen tlU SCrméenå Scnferoafioni 
ccb utm^rhe jTg uti Stfftaige fmdrre XrAffningar» 
famt nfflutabe htn 19 97ot)ember en i bft n^aranbe 
bcl(keiii)et beberlia oS) fSr manlig (konvention meb 
9ip{fe @eneralen Kamensky, ongaenbe UteSborgé ut' 
rommanbe af SinfPa Srméen od& ett ®tiaef}Snb pS 
obefiilmb tib meb mif tibtf 6mfeftbig ut))>f4gning. SBib 
famma tib (emnabe ban^ meb Jtonungen6 tidfl^nb 
SBrméen 0^ afgedP tia ®tf]^bolmf bdr j^an^bet p5f6b 
janbe Aret i^jiM ben 13 SNtartii, tiufwubfafUgafi bi# 
brog tia ben^»marfmi!rbiga 'oå> i anfeenbe tiO fina 
f6(jbcr fSr Snret migtiga alIet)o(utionen ^), famt b(ef 
berefter. tjenflgöranbe @eneral'9(biutant , i bn)ilfen 
befattninn 1)an fortfor UO Sr i8i4« Cf^er 8{tféba« 
gen^ b6r;an ben i SRaji 1809 M tan, på ett fAO* 
fpnt od& f£r bonom bebranbe i&ttt erfara MiffenS 
étdnber^ bifaO oåt wålwxlUtp h& 2)e ben 6 i famma 
mänabr genom flora £)epu(ationer frSn tn^arjeSRiK« 
etSnb f anf6rbe af 2anbt#aKar{!aIten oi^ Zaltmån^ 
nen» uti Secreta UtfTotténdlummet pi a{ibbartufe^ , 
mebelfi en 2:a(ff4gelfei3(brt9e, ffirrlarabe t^onom fytU 

ma v 

^) .Oan< beltaganbe i benna HbenS b^nbelfer &r f6r afh 
I mdnt Mnbt 9 att i ett arbete af fSban befFafentel 
I fom betta^ be^fifwa nnbare omnimno^. 62 ®tefW4t \ Namero I ^ fl 

af Hiffens StÅnbits futtfomU^a bifctH fctnt ix)ar# 
ma crf (infla fit^eg mebtvetPon till ^^toflerlanoere ft^le# 
ning O). (Stt WterKgatc weUcrmille öf 8rifftn^®Mn^ 
ber^ betu^gen^errtnorfog (^an unber famma SRtfé^basi 
bS (^an erbfid 2€tf 6 Jtuti9.«i3äi b i (ÖrMnmg f6r ftpoib 
efrcrfomittartbe cmbct femtio St« Hb i). * »lef 1809 >««■ >«i*BW CSrefme M.KIingspor, fpm b^maronbe i&fmerflc^Sieute^ 
flarnen G. Adiersparre» iertite fötfåUt tvit^ ®todf)ohn$ 

I ©rtrnifan ofö SBåflxa 8[rm^en*i fingo »ib famma 
tiHfdlTfc/Stniuto en lifa bebcr, bocf i ferffilbfa orba# 
Irtfl ; fom inUmtaé öf 2rtnbf#aKarffaIfen« SCal »ib 
bcnnö omnnlifla acf. 

f) ge(f6 *t ett aammrtlr ®rofe Betset i ÄSDanb* ^d^ 
röb i SB<!|!crgörb^anb »Ib @i6n SBcncrn. 2)ct upp* 
6P9flbc« omMno Sr 1 298 of JBifPop Bryngel i ©fara 
fin ttt faU ^ik 0$ fdo^ f6r bonom od» ban^ (^f* 
ferfrÄbnrc -pS ben®Jffopto'i «/o!cn i ©fara* enliflj 
SBéflerS^ Stecc? m7 rillf6n ber jtronnnj g6rr<lnre» 
1600 fia ^CTfig JOHAN af éffcrgSfbfanb nf ®rÄn^ 
berna 1 feban ^tife^^StSbef Hogenschild Bjeike haft bet 
I förfdning af Äcnung JOHAN Hl. Är 1615' ben it 
SWaJi Kef bet ineb ffere omfringngqntibc @o(fnar giff 
»if fin érefjfap h bcji Stort ofb nf Sdbcrne«fanbct 
I>6gf fbrtfcnfff Sdftl)efren, [facob cl.e la Gardic, foni 
mptfef f6r6dffrabc ocb prl)bbe béha ^toU, lifafom 
ban^ÄortF ben f6rflrn »Srb dm a3Bcffe.nfTaper o0 
Monfler, famf tcti €5tt)crig«S (piylrfiffrt annaler namn# 
funnigc SiifS^Broffff f , ©refme Magnus Gibriel de U 
Gardie. Ufom ben jlora fof?nnb bnn ^ifbfabc pj 
gecffi ©fortr anwdnbe öan ndfliin bela ^JrcftTnpctö 
infomjfer »S Ä^>rfor6 nrP^pgg^nbe od& fferbdttring j 
pubtique- 55vM'n^^eré anldggnnbe Dtf)'Äfcf6riifet6 nppt 
bJelpanbc 1 Rtt ^^fffop; men ber *(cf. rif»dl Sif 
i6fiät'meb oö fhrthg^et inbragit fid Äronan ; o^l bel I«<»^ Nomero 'i . \ &itäM% 4SJ ■••i *cn 29 ^w\\ ,@«Krrrir£itufcnatie tfi \>tn 9 bcrpS* 
fMjance 3u(ii gommcntcur meb ©fora Äorfct of 
©TOitrbf^rtbcn. Sär 1810 ben 16 a»aji 61 ef ^anuf* 
ti^mnb tia ®tat^r8fl^b cdE^ er()6a berfa 5r ett af be 
©for«Äd!r«öf ^ronffa ^fber«r2efllon*fOrben, fom Na- 
poleon Booaparte t)itfinbe: jiBlef i8iz ben 25: 9?ot)em# 
ber dtibbare af ®erai){)itner^£>rben , bl ^an anfog 
tid SGalfpr^t: Sécuodis dubitsqae rectns. ®amma 
ftr ben 12. aRariit ©cnerfll af Sa»aaerier ^ Jwarcffer 
\^CLn t>t\ päf&(ranbc Sret 6in?if}abe SRif^bagen i Örebro. 
Då SwcnfFa armécn f un^er $. Ä* »O. Äron^^Jrin^ 
fcn<i bcfdl Sr 1813 gctf öfroer tid §5om"mern / f6r 
aff gemenfamt mcb be iT6rOa 6uropeif7a aVadfer6 
£rid$t)<lrar, bibraga fiO {}5rtanbef af Napoleon Bo- 
napartes xoSXht od^ berigenom SterfldDa friheten i 6u# 
ropa^ bicf gri()crre Adlcrcreotz mndmnb riO 6^ef 
för ben f unbcr Äron»yrinfené< bcfÄW organiferabe 
s»orra Svffa ärméen§ @eneral'@tab •), d(6 biww 
fiabe t benna egenjTap SdlttSgee i 83ranben6urg o(5 

(5ac^^ forbom prdfHga (SlDffei ^ dmnabt (ID }^ar\i röh\>\^^ 
ifttfHngar* boning , blef fnart fifwerlemnaf fin f6rfl6# 
rerfem ^an6 ©rceaence, i&err ®refwe Adlercreutz' 
\h f6rinbra namnet £e(t6 tiO ©pfajotfi t efter tat 
{i^ae bdr Segern (fn^er 9tpfarne n^annå 1808 ben 
18 SIpriL 
*) Uti Äron*9)rinfcn6 SJbrefc tiO ®wenf?a a(rméen; bar 
terab $6gqt>arteret 9ot6bam b. 16 atig. i8i3r fom 
StfSljbe 2)ef tiB förenabe SRorra Stvffa «rméen tit# 
färbabe ^roclama^tion^ pttro^ om grij)erre Adler- 
creutz: att e^utu ^err- (Bctierafen r ^ti^rre Ad- 
lercreutz ej mera ttU(>drer Sxi^enfla 3(rmécn aOe^ 
na ^ I>tx>ars bebttfter ix>artt fS ofta nte^ ^ane namn 
firenabe , flaQ f>an i ^et ämbete ^ titt ^voiWtt l&e| 
fétt|en(tet F^Oot f>onoffif XVlvoitl alltid bibta^a fl 
xoil ttU eivenfta 3(mtéefie frige^ra; fom tiU bet» 64 &tiimt* ^iMMMl Nomtro Sat^tn 0(6 beruiiber SSafdiDen xo\b 0to9$Secren bcu 
23 augufii t 9€nom émar^ l^cfriga urgSng 95erlin 
TAbbabe^ o(b ftenben blef binbrob aft toihaxt fram# 
trAnga. Unber benno SBaraille äbagalabe (an ben o^ 
weinliga.mtniairif!a fauning o(t» rav^p^rbet^ fom nlltib 
ufmdrffe bonom, oA febpn b<ttr upptMt ftenben^ af' 
ftgt atr IvingQi ^xtufiYta Srrméetitf I)6gra SlPS^^^ 
fitfbribe bnn fielf bet 6wenfFa ribnnbe »amrte af 6 
l&tta Stpcfen, fom framtr^ngbe p& etw&x^t&oH^ 
bSa mot 16 flenbtnga kanoner af fibrre caliber oc^ 
fom af aOa fldgé SBapen iDoro unbcrflbbbe : 93in>i# 
fiabe lifalebeS flaget mlb 2)ennemiri ben 6 (Sepum^ 
ber f t>å ian pS befaOning (i&tte till $reu@i(Fa 9(rmé# 
tné f)tgra S^OS^I meb ffere SSarterfer, unber bS ma# 
ranbe &fmerflen von Cardells Befitf, o($ uppf?drfbe 
bem^ unber ben fiarfafie elb # på ett få fbrbelaftigt 
iliU,m Seflern, genom Hrtitlerict* ffirtrÄffliga n>er# 
fan f fiO en betpblid bet berebbed : X)ercftcr Z>rab6# 
ningarne mtb Heipjig ben 18 od^ 19 Cctober bS ^an 
ffflndmnbe bag , feban ^ron^^Prinfen beflutat att 
anfalfa ®taben/ f6r^ recognofcerabe Soca{eni cd^ 
bwefter öfwerwar be ©wenfTa SEroppard jlrib , fom 
fiormabe 04^ intogo ©rtmmaertSEt^or od^ ^brftab # 
famt feban gemenfamt meb be bfrige Sldicrabe Sirop^ 
parne forlfatte Striben på @taben^ gator/ innan ft:i 
enben 1)tlt oå> båDet b(ef nbbgab oft taga tiOflfvfren: 
Unber bt9(t årortfa bagare actioner I;abe ^an en i&ft 
bCbflf julen od^ en btcgerab xmbcr ffg, famt war fifnjer 
oOt bdr faran töat fibrf!, f6r att uppmuntra S^rop^ 
parne genom befi eget tappra- efteröbme *). S^an 
babe emeblertib ben 7 Cctober blifn^it uppbb|b tid 
gn af SRifet« J^errar, 0^ crbött nu af Äejfören i O* 
flerrife @ommenbeurSiS3anbet af Sffariå JEöcrejtå^Or* 
ben **), 00 af JTeifaren i »pffanb Wibbare^grabcn 

i 2:bra ^) ®e STrméen^ tBuRctin f 9f:o 23 bot. Seipjig ben 
23 .Cctober i8i?» 1 

I**) ajJarid JEt)ereft<l#Crben inråttabee^ 1757 af Äcjfarin/ sMsi^^K^ 65 Namero A i umt >* i zibya Qit^tn af ®f. (ScörgSirjOi^cn *). »injiflabjt 
Oercftcr rifafebeS fSfom g^^cf fér ©oncraUStabcti/ 3 ^ ' » f 'f« • t .'j '.'•:)'. -'i.-S Aéti. nrtn ©rof^nuigcn MARIA THERESIA, fiti befSnini 
■ för fnpperr fOrtflfhrnte i frm-ot& Hfl ff nrt nncffe of bea 
Seger / fom MluWar^alUn Daan, ben 18 Sunii btttk 
&x , cr^ftff iftrcr ^reu0ijPa SIrméen toib ebojcmifj 
(Soflin) i ffi6bmcn. X)en bcfiär of gommenbetirer oc^ 
ffitbbare , tM tit oiii^xåttft untal f fam tåa en n^if 
ärUg )?eniton^ ufom' UtlfyitunQav fom* eibSda bett 
J^mar oc^.cn ifr&n.SAft^äTiorfYalfen tifl, 00 mcbS^n» 
brKfen of^mab fSbfcif Stertgion Met timHtSv fom 
tetfif fatt tt\)&na ttniamma^: S^Sicrt u^ptäått i benn^ 
£)rben of 97äbr utan* enbtf f?f6rtopprft gernäignr, niogk 
na t&br fnora e^ fvofriga an0a«er i n6tii# fienbent 
aihr&if oorbninsd. r^ttanbe ^ (^aniemteré rÄbbanbé 
m. m. IDfi nSflMrféter^be» m/ide m{nf! ( Officerai 
m urtbtxttttna én :Vbitiiitlf(^.pm^itn\iår\Ul^t, fom 
S&tonben (ror tofwa gjorbH tiotiAjir ffitriejnt of betta 
mniårtta.&x^utttft, tUtx otfofla Unbet^Cfficerore 
oc^ @emena, om ti f& m&iis^ Zifkttértiåxo tiM&i 
■bti. Ont ben ®6tanbe dr Sommenberonbe r mäflé 
iti jmitbe S3er4t(e1fe inf^aoJ of 7 ^ffkerore 0(6 14 
miber#£)flnterove i 0dE^ ©esnéno. : 83eTd(e€lfen U))pldfed 
f6r< t^ita iStegemetitet ttltx ^Qäsofbm, bdt :bon fjenfi 
ont n^gon (tUBt ^oftea ^enoib ott trinira. ®tora 
^ovfét'' of benaia Xrsben iiSdrcå.i et^ Irebt r5b(» oiQ 
fewitronb^t :6aiib''4fi9cr^gr(i;:arei(n tia n)([nf!ro bSf# 
40n, d(6>:btt mhithreti ktt (itortnen- fntdU banb t i;'', j r» .3 lEhoppbätot }' 0(6 irrJDtbien IM äi»fee«tM, btt ben bd« 

r^«^ jsemte ®\)Utnt SfinnffiCrben. j 

i^) SDcttna SRilifÄlrc^Orlcn inråttabH^ilaf: Ätjfnrinnonj 

> tUCSArTHARINiATTll; r769'iben)&6rabmember g.f{. SOc» 

^^^'IftiSn* lOifi^ibofsionbe denéra&n^iS.Idsfte ilfmerfiQffi#^ 

'Hxti»é (MibtxsQfiktiwxt:^ @fl6ft<er •^étf)^! o nu me# 

ra dfn^eri ett minbre Aoréii«fitifi9nac^ribeti) dga rdtt 

Qm'tiefi^iviVI9e^^9få fnart be utfört n^^on ntdrfe^ 66 ®ufttiiit. Nomero> SJtartitn ifrfin ®ati^tn stntnt S^annwtt t\U ^oU 
ffein 0(6 i&ltt&itt bctHbti mot jDonfFarnti famt 
efter flutah greb mtb Danmmatt i Stitt btn 14 ^Of 
nuartt i8i4r ^^tt tfr&n j^offiein tiU R^n0r6m# 
tnetii. (fmer^Sngea Sfmer Senna SIo^i 016 inrpcfanbet < » cl I (tg (er6mfi9 fl^rniits, utm&tU af ftfppertefr mol^ 

0$ flefa biiSpoftrioner i Srriben, 2)en dr inbelt i 4 

Sbi^er. i:fla &a$tn utgUrt^ af Sommcnbeurer ^ 

dtoiira båtCL #ard £)rt)en^«Jlorfet i eit mtb fre ftoarta 

ol^ ttt åUlct Y&nbit toatttabt banb, fifitier ^b^caaxtln 

tia to&n^ra 1)(lfun, od^ £)rtei^«Sf|]irnan mot toån$ 

ftta bxbfleu mbia (glaf en BeffSr 4fioen af @omment 

Huntf fonii låta (ifa Jtor^ 0^ €tierna famt (ifa 

hatib meb (^ommeirftettrerne af ufia Sfafet; menoni 

^(fen. ybit ila$en bt^&f af Stbbare, fymilfa b&tä 

IlfA t%itn^ mm mdibre i ett fmalare bai^ om f)alé 

Un, $^ 4:be> Qfa^rnå ttibbate Mra bet itiinbre £)ri 

bentåSctfttet : i f na|i|»^et i»$r ttocfen. S^mtnenbtui 

ttr o4f'8{tbbace.af ibetfna &rb<n Jgrenmi^ 9Iang 

innom J^ofioei od^ ^tmuita. ^cnftoner (>ttar f6r iin 

Staf. I^recatitionerne dro fidffaii befamma^ fom mib 

aSarid X^refleiCrben. £)iben«i$ecfnet dr itt 9oti af 

d^ltf p& b^^e ftboc bittitt eniaiderabt oå me b gpr* 

tene toster. UtL Cmolenv f^m dr rftb/ ipne5 tnf^ 

nvti^TOtitncen Woflnmii tocmn^ ttiti btn J^efige 

Gaor^oi» ({(taitbe |>& en (df}< af ftlfR^er» t fttfmeré 

Oorneff o4r betfifwer en; Qpaette . BKantel 1 b6banbe en: 

fio«rt 2>raféi met^ én: &m& Wahlbi t o<& fBetfeUpget 

Apo of» ^bi 95 ankra fibati dr betta ^elflonft 

namn meb gpBeatr ^of^dMt mbunbet i ^mitt %&tt.* 

OtbeilMffit^rrön fpbb af fflfruer dr fpr^ubblq oå> 

Ornaten af. gtdb/t tlttiarliN.^lt ItufUtlt- G fpne(t. 

tblOibt omCring^dr' en fjöai^t ttotr^irfeM^ar^tt pS Kp* 

Pte i9tåUf:r m o«bin^ för frid^f^hrficifil pid dbaflar 

» r r ^^i: ^^t ^30th^JNibbat»ieiiroria. 
(5jr ! •: Namero 


■iffv 


c 1 i |8«(|ieii»/efer Ut M i^ordtiV gr4|itr|fe, b8 @tpen« 
il!a artnéin fraoiro^i. ttO aSadfrii^f foijn bloquera^ 
t))tf. ^cban Napoleon Sooapartc bfiftoit affate frän 
^tn of bonofi infrifm^e 5£(Mron 016 ftenbtligbffertie 

9ceFme tou .Sfediogk • fom t^Qlbc t^fla IBef AUt Sfmer 

UUUt ffmtr ©»eiijfa Vrm^tn, p^ fittte ben i 
aXari^e tiObafa (fmer 9i(Ktt^r^mmen^f^r. att fitemAnbf» 
m &t>txntU(inbtt 9 bmiifei ^fd( j^^n i 2ippHaht 
Ifmtlimnaht tia ^(neralen Safi4^ : S3(cf bcttfi 
Åt Stibh^xt, af ^mai, Ihrcufiff^i ^i^^rta ttb Mfibfi 
i)f9f«iCrbcn : $fteir jt^fprn^^n tiU étoeftst Vmi^0 
be ;t^aii« @rceaenee (amma jir Sd(fl%t 1 97orrige, 
lifa(ebcé fom i^bcf f&r mtwtaff^taUn f ^i> hUf ben 
31 tUB. V^vUib t-®r€ft9eligt Sl^nb oi| erböO f6I^ 
jaiibe jSapen ; H^n txpi ^inwtv ttlab @til^ / i 
i>ivae« if)v«rO<^ jill, fofit ir bUtjti glinbra 8 
^fJUente dtievnoFi fve o4> ti»2 f^ile. Z^t meMpN 
^a 4»^U«t i>e(l&r Af tve r.;?lber 04>ace^tt(ior. to^jreU 
ini# Af pirmt c<f> jy«r|f4t(|i fami it |p»a mtbten 
bec4|(t 4f ^jerl;r@r<}tb«ii'r fom |>air ^n bil Cb^f, 
bel^gb meb tcetme nfUetie Sorai famt Itiebta j4t# 
tet, bn^HFet 4r af autb, tn i^voaxt me9 b»f<^<<bft 
tid h^^^ xo^tiö utv^idt tvn meb utbrebba mn^ 

Sar. 5 (Bti(v9MUt^a dfélbene ttebctfla jlft, fom 
r ritt, fUbad ett Qwftvb c<^ en 6abf(f PoretvU 
(<)0be# ^^fi^ firfebba meb sfO^ne ^4f^en cé^ &ltt|' 
g«^c. af fl(m>er. pS 6f^lbeu ^liuifa trenne ippnA 
Xornet^iffmar ^ bKP<^tbera meb (Bcffu»eng &ron|i 
bctäcft: Ur ben mcblcrfla tipprefa flg twåum 
fiviltlåt>ta Tornat ^ l^iUantt en Haqetfx^ne : Dftlft 
ben b^S^a tipp0a t«i>4n,ne ftvatta win^cv , m^rPti^ 
itieb ^wav fitt gpKene Fora ocb pi ten icpånfbta it^ 
itdXvpiåfmt 0^vn^£^non«c t t^ve lagbe c4> cfwan 
ttm' upffjc^Hct tiv^ntie bn^ita janpri foint tipdnne 68 &t4mxi -Tta itmmmata^ iim^ hWb Numero i 
i @t^ttger , fimt etfiett^ti t>em ett btS Comttidn^o^ 
Stftf , f>i9ard ifra ocf) nc^trt 4tibaT iro af giil^. 
QPiI^elt flitjee pS imfe (Itct af en ^a>it| (% 
ttttbaFafeent>e ocf) t>S baVfittevtte (iiehbt f>dfl« ^^e# 
(laUttinflen^ 4r af stitt) fornt ^ent|n^2 fifia^ en 6e« 
tel y meb VOatX^t&^ct : Sécacdis dubUsque rectus. 
' J&ati? ®rcelleiice »ntr f5rfl ^cberérfebamot (faBfab 
«8o9) rtf Äiri9^igBét(et^å>f#acÄbelnkii , o* blfffcbofi 
fammn&r arhitanbe 2tt>iimtt , tfut >®énera( Mannen- 
skantz, bfmr f^wilUn ^n fftU-ttt ^minnc{fe^3;al , 
0^ blcf Fort berefrér malb titt Slc^benitene ®tore$# 
man, On>arnieb ^an forfför HD tSii är6 fluf : ^(in< 
@rceflence &abe befufom ()aft fTere ferjfifbfa Uppbrag 
DÄ SSefafmin^tiv 0(| warit fiebamåt i ^tffrOide @&mitéen 
£)6b 1 819 ben ai 3luc}ufii i ®fo^()orm O(0 6ei» 
grofwen ar 18*6 ben 18 ^prtl , Srtbngen af 
(S(aget mib eifaj^di, uti 9fl\btxir\)oltntfiStt}TfaUf nå 
^. Ä. JJ). Äroh#^rinfen« Wn>erwarö^ nfeb manlil 
B?ibbare#(^eremonre od be 9)?ilitairifra "otberébttoiinixw 
gar, fom fiöfomma en ^dfffSWarffalf, 6fwcr Jg»an« 
gjTceBence b6H ®enernl«9»ajären von Cardell urt 
Ärt3«fSBeftertj?ap^»acÄbenitfn;b^n 13 9?oi>cin6er iSisv 
elf SSminn^IfefTtaf jt f<?w * i^t af frurfef ufi)ifwlf , oé 
tvib ©jrcnffa* Sfcabcniien? cffenfRga jgnjnmanfomf 
ben ao' ©eccnrBel* ' famma Sr tipptflfleé' cff, fin fj^ffing 
t ©falbcronflcn infÄnbt ftp*e, meb ZUd'f xoib Cart 
Johan Adlercreut2'8 (Braf/ btrilfet Sfcabémien fann 
aga r^(f till ©ef befönanbe iippm^rffam()ct; men 
fom ei Fimbe htt6mS, emeban bef ej tnfommit innan 
ben f6r bulifaffrifter^ infÄnbanbc' fJreffrlfne eib. 

®tft 1:0 1792 ben 4 i^ccembcri Eijwlfa meb gr& 
(jcrrinnan, Henrietta Amalia Stackelbeij, f6bb 1770 '1 
b6b 1796; iDotter af ©cncröläsgjfiilenåntcn oc^gomii 
mcnbcuren meb ©toja' Äorfrf af ®h>(!rbi{*Orben # 
Srif)crre Berndt fredric Johan Stackel5ergy fibb 
1733 ^^n 4 >DecemBcr, b6b 1801 ben" a.gebr,, oc^ 
Virginia Sophia Adfcrberg , f6bb XTJf ben 4 SD^ajiV 
b6b 1790 ben 24 S?op. , ^nfö 'efter; C«nceniertl& 
bet Peter Persson CarlskjöM tiR @i$m&int o^ff >Dott 

Ut 0Wftt)«t. 69 ^MMH •4b<«M Numero t ■• /I I 


htrif Olof* Ji5rån550n ^dlerberg tid (Slip 0(^ !2(AC0bd# 
berg d(6 ^an^ (in5f(i ^^ru, @refminhaft Anoa ^Sophia 
Gyllenborg , . SÄnjorcn* ®r<fwc vAnders' Jacobsson 
Gyllenborgs X^^tttv , mcb gri^jcrrlmuin , Virginia Cbrl- 
»rina Krase, fom fifcr roat potter of &fmcrf?cn 9 gri# 
(Hvre f Hinrik Kfuse titt SBer^.otv od& Virginia Spens» 
2:0 1798 ben 7 ^{ugufli nicb Margareta Beata von 
lingestråm, f6bö 1770 bvU 4 ^ejpteniber, ^otUx cif 
»<>rgé^fect, Gustaf voii Bngestrem dB aSSrSy- fbbb 
i738rbeu 1 Sfuguftii b^b 2813 ben .12 StuguffT, o(fi 
AbelA Charlotta Lagevbfnig, f6bb 17^1, b6b 178? 

be ti 9 aRajfi. S)otrer af @ancenie^$bet o(& 9)rofefo» 
ren n>ib ä(cabémien t Stmbi Sven Lagerbring od^ af 
Maria Beata Lagercreatz » fom ittx roar potter of 
(5^cneraU3lubircurcn, Jacob Lagercreutz (0m tonomj 
fe von Stjernmans SÉRatrifel ftb«. iiif ) o(^ f)aM f6r# 
fla grtt Maria Rosensparre » &atibéf)6fbingen Birger 
Rosenspanrea titl dlofenlunb ;Dotrer meb Anna Tigk 
(fe von Stjernmaos ?[RatxiUl ffb. 1199). 

@on mar jpand 6ircenence af (SortieMen Thomas 
Adleccreutz tid jtinia, f6bb 1733 ^^^ ^ 9?09ember> 
t>6b 1796 ten II gebruarii pS Sapitaine^^SBoffitaet 
©6bjfog i i&cipnge ©otfeu i ginlanb odEl af Hedvig 
Catharina Bartels, iDfrdlfe; Sotter af 9lege|nent0^SdIt# 
ffaren mib a:aroaffet)tté SnfantericSXegemcnte Frånta 
Bartels dc( N. N« Nordström» 

Ätten Mr flammar ifrSn ginlanb o4 Blef Sfblab 
1700 bett 6 September nicb ^ongl. B?dntmÄfiaren^ 
Thomas Adlercreutz, taUab ffirut Teuterström. (®e 
vK>n Stjernmaos äKatrihl ftb. ior6 od^ 1017). ^an 
war @on of S3onben Erik Thomasson uti 2l6tar tlp 
Hr Ztuta &\) i ffl9lar\b , fom upptog berefter o(J en 
#rbi aSpn flfptanbe Ström, namnet Teoterstråm. ^an 
war fibb 1643 ben 30. September på ofmanndmn* 
be Ivemman od^ blef bbb 1710 ben is £:ctober t 
©tocfbolm af peflcn: ©ift meb Sophia Ehrenborg, 
Dotter af gommifarien/ ]6ns Michelsson Ehrenborg 
tia .^ofbala (a6{ab 1687 b^n 13 aprri> 97.o 1109) 70 ©»fnxir. Nuniero i«i>«i i 1f 126 i ^1 o4 Aattf t3}edd«* Z>eraf ®on Carl Adlercreatz ftB 
jtiala/ f6tb 1697» ^fi6 I75i0f Me loark SQice^SIo» 
tarit i Smea J^of^aidtl dc^ feban SJice Sdrr#Secrere# 
rare, o^ blef meb ftn gru/ Aaoa Sopbia von Wick- 
bard t, ^orrer af fRvttmåHartn yoo Wickbardt ifrjn 
iifianb f Sar#Saber tiD Jpana JSrctfUnc^ ip, m. ^err 
Örefme Carl Johan iVdlercreutz. 

vonPLATEN,BaltzarBogislav& 

& 1815 l)eii 7 Sttnttöni ©refbe; 
fanmta 4]: ten lo Martti 3ntro» 

SBar bj f b. 6fa(»#Wibr fBke*8mira( oi^ 6ottt« 
tnenbettr imb 6(ora jtorfei af ®tu4rb^#£)rben. gSbb 
1766 ben 29 aBajt pS Slfigen. 

GftereniVtfr unbermté'ninj ^ bltf i)an år 1779 Sa» 
bet n)ib ^miralireret , dA mar i benna egcnfFap f6li# 
afttg bjmar^nbe ^an^ ^on^. 4^igMf -^erttg CARL 
af ®(bermanlanb pi tn tx9$nins i fftotbUin: »Uf 
1780 I S^nbrif, famt ^rfSIibe famma Sr ett 
*r 178 1 f efter aficgb Cfficrréf (gramcn Sommars 
Srpebitionerne meb ^{ottan. Unber loppet af ärcn 
i78ar 178? «(b 1784 ibtabe ban eoi>pt>aerbte#®;6« 
fart fSfom Unbcr^.oib 6fmer#®r9nnan pS @mcnfTa 
®fepp, Sr ;^oaanb^ granfrtte, @oba i^(yipp^#Ubben, 
^Me be Srance 0^ ^Mt be Soiirbon^ SDNi^gafcar 
äffcenifton famt Sap^Si^^ni^até »4 V^^t <^u $N^e pj 
@t. IDamingo : t ren 1786 ^(^ 1787 Slf6(ibe h^ pl 
Sregatten Z^iana förf} 4>i^offestingf«@]rpel)itioneti; od. 
feban ben ^rpebition, fom meb en Sliiiiafabe afotcf 
tia SRaroccOi b^ Sifaboni ®ibraltar, 5Eanger^ ^f 
gabor^ €asUari ocb £()>orno bef6fteé: lEfter bemroij^ 
^tn bfef ban, »ib frigeti utbrott meb 9Ip0(anb# 
commenberab p& 6r(og^«9(ottan od^ bin>if{abe 17^^ 
b^ 17 3u(it @(aget wib Jg^agianb ^i 6t^ptt ^riné 

^GUSTAF;! 6((fnH». 7» L Numera éf GUSTAF, bå ffttn Mef Uéfcrftfr o« fansen # famt 
off5r^ tia snaiohimer i »pflast : SBtef unber fdnii 
8enfro|>en r Sr tyiA beforbrab fil tieulenant o<^ 1789» 
na e^vitalne. (S^tn bemfomftfn itE ®merige fcleff 
ban commenberab aieb bin 9wéa$^btt@xPibition p 
fpm &r 179' <^9i^ tOL Wtax^i»t unker bX maranbe. 
ibfmerfien Mins Rosén vod RostMtcSos btfåtp h& 
tillber refatif eihtaUåt, i^otnOf, 9toriti6| g^atontr 
®bernef od^ Eonb^n bef(etef* Ér 1793^ mar ^an 
IBcfdl^dlimive )»S Sveflatten iSeaofia r o* blef faitimo: 
år Un 12 Siilli i ffiljo of cttlpdKiaciittrr^rbtmiff meb» 
SBoftfiSfeppet wih J^elftJig(itr ^ arndninb tiU Wtci^ 
i»r o4 &fmer#aib;Utom :, Sktr drev 1793: ocd 17941 
SScfjlf^a^ort ySSieaottetr 9urtbictf»>iinl)er 4n Conr>oii# 
erpebitfanr & 97orbfj6ni 6panfl# S^^a o(( ^tm 
be(t)afm€t r bd ban wat vti Smicrburp r SRar* 
sate, Tanger, ®i6raifar/ Sar(t)(i^eti«iSi9Qrn0r JBarik 
cetona, SRaOaga/ ^^t^lmoutb oiv S>flmer, famt fI6(A 
ee feban rift Nn fKreiiabe ^meJtflfil Q^ ^4nf1*a glou 
tan p& Stiii^nifamrtft Sleb^v ^im^ Mcfi»ia|iftenbe fio; 
f&tment migbutab* mpn^igt^t mib Mftraff^iyiflen: af 
ett ont: 06(b frfioenbeioifi ttnbetACficerr iinbet ftfit 
ndtnnbe Siyebidon onHagab •<(* loigffirbf. men jfrU 
Mnb. Sffer bemrDmften tift Siyerisfi' Mef ban C<|ut^ 
pagffSRdfiare »ib ®arfi9et i Sarlifrona; qd^ dr 179^ 
ben 8 ScbrtiorU ®eneraI>SIbjuftt»t af 9l98^lti 0(9 tfp 
ipfrfie^tieurenatit miiK trlo^i^^^loum t famt ben 2S 
ayrti Bitbbare df @tt>drbtf^rbfni ;Dd Aonungen odft 
bd maranbe Jg^rtid^n Sefleaten ftändqinbie dr ginga 
om bosrbr mtb Sanbjcrona o4i befSm bett ftrenaber 
®n>ettiJhi o(b S^nflfor glorfan^ mar f^an fdfom SBefdU 
bofmare filjäfrig. Unber ^it rjenfletifr fdföm SquiV 
pagMaRdfiorei b(ef (fan antlafiot' för efterldtenbet I 
Xjendeni men 6(ef fiiafomligt frifdnb; . $Sr 1796I 
commenbetabe ban (o* ean^nn^feppet ^ 9rin« FREi^ 
DBIC ADOLPH uti ben ffireturM émefifff o(( San/ 
fPo S^oilan / f0tii Nof abf i 9!(orbfJAn. S)d; ^fprelfei 
mlb Simirolitetet bkf f^dnbra», erbfifi b^ii dr 179', 
y& bea^ron (tntlibtgmbe ifvdn SquipaflgeiaVdflaref 70, Naniero \- j ' j ©tefnxit mmmm mm ' I SBeftdaniYigen famt fkf tre Sr0 Aonst ^rmifion: 
0jorbe berpS en uttitcé refa tid ftn f6r(orabe t><lfa6 
Sterminnnn^e , 65 ^an fof&frt SBarma SSaben i fdii)» 
mem (Sfter äterFomfien tiCt gdt^ernedlanbet , 6ref 
l^an »alb tia Sebamot i ZtottUtitsQMaimtvH Dt^ 
rectton famt beItoj,i fl6b «f SSBal, uti ®egfationen$ 
f6r6dttrdtibe )»5 SBennerm sSr 1799 6egjrbe (an f 
i f6(ib af fin ^aber» f6raff{ebanbe, off!eb utur Arige^ 
tjenfleni fom firet beryä ben 12 ^nmi tx\)6Ué ineb 
.CftDerfle namni |)eber 0((^ w^rbis()ct. iSr 1801 motd; 
t4>9 (kin Jtonungen oå> ^rottninc^en n>ib SCroQOdttan, 
bå ^txai WHnlUt (efifte npa <S(u^fgBerIet. Derefter 
o A till Sr 1808 ftr^Ifa tte ()an fig meb Sanbt()U^« 
^Oning d^ Snffiftend iitföranbe i @If66org$ o($ 
SlaraBorgS 2dn : SBar Bebaimt i StroAbdtte-^ganatf 
Z)trectioD famt f&rrftttabe nnberf6fningar cm SanaU 
farter i Stt^erige, ecO utgof &x 1806 en Slfbanbling 
i dmnet: fftr igo8 ben 12 februari! bltf f^an för^ 
orbnftb mt meb bitrdbe of Sngelffe ä)?e((anicii6 TeU 
förd fjrtdtta en grunbelig tmberfifning om SBennernS 
fdmmanHinbanbe mtb ibflerfjön ^ t)mlfet werf0<{abe6. 
tx igoQ t VptHbitf (onom uppbraget art afgS i en 
S8efrt(fning tiO (Sngelffe amiralen Sir Sam. Hood, 
fom (5g meb @nge(fl^a flottan n)ib SBinga: Samma 
fir tifatebe^ tW b& »aranbe 9rin^ CHRISTJAN 
AUGUST uti d^rifTiania^ famt aflemnabe i g»ai£ 
mSnab aSerdttetfe birom tiO «iW'g6reftSnbaren , nu 
regeraftbt Jtonungen, CARL XIII. 83tmif!ate berefp 
ter Slifébagen i ®fo(f(>o1m o(6 mar b& Scbamot af 
6on(iitutioné;#UtfPottetJ S3lef famma år. ben 9 guniJ 
®tat^t8tfibr oib ben 3 berp5f6(janbe ^tiiii gommen V 
beur af SmÄrbÉf Orben : affdnbe^ HB engelffe »mr^^ 
rnten Saamarez, fom I5a meb en ®ngp((7 (ffcabre* 
mib 3?arg6 mtb Slemelf f6c' att unvcrfa ()an3 belta, 
lanbe 01^ mebmcrfanbe mib eypebhionen &t IBo^tni^ 
f« SBifeti mot SRjfarne; Wlef:5r i8io bfn joSTOaji 
Jontre»amir«[? ^Ccimiha 5r^ gcbainotriui ben unbcn 
Jlron''^rinfen*'0rbf6rhrtbe' tiebfafte Jlrig* o* ^6r#5 
fmar6#@omité: . tlti '^ptnitén ^r- ti^ii^ ®aKpctterj 

ti» 


(i ©ttftvat 73 Namero | 


HITti^erf ningen r o(0 SomUén (fwer äB^fl^onr%nin# 
garne i H Siorra $ro))incernc tamt cmeOan Smerige 
0(( 97orrige : SJfcf famma Sr cen 90 STOoji £)rtf6# 
ranbe i ®6l^a 6ana(#X)irecrion od) 181 1 ben 25r 
9Tot)em6er (Sommenbeur meb Stora jtorfet af @mArb$« 
Crben: JBiwijIabe Sr ig 12 Urtima 9{tt?bagen i foxu 
bro o(^ eT()6a famnta Sr ben i €ctob. iippS begSi 
ran ; afjTeb frSn ®tat^#9{Sbf «^mfcetct : S3Ief famma 
Sr f5rorbnab tid ©cnerau^nfenbent f$r Srméeni 
fom fnmmnnbrogd mot 9?orrige; cå) mib 2anbt(ruK# 
9(catemien& inrStfanbe anfagen tlD J^eber^#&ebamot 
af benfamma ben 2 2)ecember: ^(r 181 3 be^gtigabe 
i^Mf utom lebiiingen af @itf)ci @anal«srrtetet, ben 
bel af n^a toSgen tmtUan SBermelanb ocO t>atatnt$ 
fom unber fommaren brifmit ntf6rb : Äfrefle i (lutet 
af Sret tid Pommern od) S^otHun, oå) bUf i 66r|an 
af Sr 1814 f6rorbnab tia ®eneraU®out>enieur Cfmet 
^officin , ©jjiregroig o($ 3Wlanb famt wib ben fnart 
bcrpS föfjanbe ^rtbtn mcb ©annemarf förorbnabatt 
ftanbOafiDa ^rowiberingé^irenbcrne f6r 'SJforrigc : Uni 
ber gdfttSgct i STforrige blef ^an aff^nb tiO yrinS 
CHRISTJAN i €()rifl[iania uti en Sefficfning, ang8# 
enbe bcnne JJerre^ affSgelfe frSn Sfforrffa 8tegerin# 
gen 0^ Sn^enflfa Sommifarierd moftaganbe tiD be# 
rcbanbe af 9Jorrige6 förening mcb Swerige: IBlef 
berefter utnSmnb tid en af befe @ommifarier/ odft 
unberutfnabc i fSban egcnffap 8iif*»56rening«jacten 
1814 ^^n 20 Cctober: Samma Sr S3ice^9(mira(} 
o* Sr 18 1 5 ben 7 ganuarii uppböib uti ©ref* 
n^eligt StSnb, meb fbfjanbe SBapen: Cn &iu> 
af filfioer, bwatuti fee tiv^nne ftolpeivia fl4a# 
^e ^atneftpbtiUplitat af fwart fcltg, l)WiU<t 
tiVL nebre belen fittfiiUct fetnwingar, oc^ tiO 
^en 6fte belen tnarfatte^^uftDuben ; fom ito mot 
^Yvaran^ra xointe. pS &Hlt>tn i^wHa txtnnt 
med (Brefn^ettga Etonor bet^cfte ippna Zovnex$ 
^jtlnnxv , af f}xoitta ^tn meMetfla båt ättens sam# 
la i$)elmpvj^bna^: en fvi^att ettugfjfilbeir , emeOan 
twånm ^yUta ^wiu , od^ ne^erfl fvamnianfdr ten 

St €kf 74 €xtkm. Naoiero €kp fnnblabic^a Kofot, ben firfja till f)iqet fw:itt , 
tett an^xa frSit fatttma fi^ii lywit f c4> (S «v^]ce(# 
u>f6. tpa f)i^a igjeCmcn upprefev fig titt bdlftcif 
ttt HU ti>4n(let \v4nbt^ Qytttut Hejott, ^aflanOc 
frdtnfdr fig en ©trtöe^TlJjta af ft(fti>er, nieö t>e% t 
f^alf^Xitfel b&jta Qfaft ^ramfdr Hejonet uppfltga 
ttoåntie titt inte flDocne iemna, mm titt t>e yttve 
(tbotne fantt dftver(l med ut>båv eUet fpettfat flvt 
febbe t7fB<Qi>(<^^ <^f jtlfirer: p^ tudnflta igjelmen 
ätet tipp^ijet (Ig ^fr^t beten af ett titt iftt^ctfla 
fKlIften ftoatt Hejon, l>£Uant>e ett biatt Tlottv od^ 
voånbanbt fig it C>6ger. Pa |>6gta fiban (>a((e6 
e^élben af en bliFcabb- &iiman meb ett 'HntiH 
gj^ttene ^obet i i[>6gta l)ant>en ; «cf> pS ben xvit%0 
(Ita fee iL)^(fan p2 (ttt gy^Uene R(pt, fitanbe i 
f>igra f^anben en ^fo^et be^ ^tifu)ub flådtanU bli 9 
gu( o(^ téb fS FaUab Unions YÖtmpel, ^toare ^n# 
tat b^n iattat meb ben iv4n(lta; flaenbee Klotf 
S^ilben ocf> 6|^niannen p& en af buggen flten 
ti^b^^gb 6(uf. Unbet @FÅ!ben åx f4(lab en Setel^ 
l^tpatp^ Ufes ^ttene U>airpt2F: Tout au Devoir* 

a3(ef ftflnitmnbeär/ 18 15* ben loS^arfu, ibfanb@ref« 
tt>ar 2lntrobucerab tinber 9?:o 126 } 0(6 (ifafebcé 
famma Sr b. 12 SCpril Sebamot af 9BrtfcnfFap^s9fcaf 
bemien : Simiflabe famma är Uvthna dtlfébogen i 
®totif&oIm f t^toavtoib f)an rebowifobc f6r ffn befnfff 
ning meb ®6r^a 6anaU9irenberne oå) mi^ 9{iféba0 
0end (lut nebrabe Orbf6ranbejfapet t £)irectionen } 
men blef famma Sr ben 16 Cctobcr^ mib aOmJti 
föolaQétSt&mma t genom en^Sttigt SSaU Sfer upp# 
f6rb p5 f6rflag titt £)rbf6ranbe, famt &r 1816 ben 
7 Sebr. of Almungen utndmnb tifL .Oi*bf6ranbe t 
(36tf)a 6nnarf2)trecrionen. 

j^an Ht i 6frigt ()afi mSngfaabigd ferfTitbte Upp^ 
brag 0^ befattningar # famt uppgifmit Stffittige ^6r# 
(lag oH) planer titt anmdnna ^nrdttningar: ®Sfom 
Rifftbag^man mib 1809 Srå atif^bag förefToa 6anben 
fS faOabe {Rationa^SBemdringen/ t^mitfet forflag bS 
ogittabea: Sillifa uppdlt rbe (wn ttt $r^ject titt en np r ©reftoar. 75 Numero J^Miniie* oå) S^alUhttQ: 9BiD 1812 &r$ 8{ifd&ag f6^ 
refloc) ^an en cDm^n 2ag f6r ®tr(mr^nfningor oi( 
tippbifiTiniiignr famt tiH e» tip mdg oenom SiYtmar# 
fcn^ (jwilfft Sfrflöfl of »iirfcn^ efdnbfr bfcf an# 
ragcf. €Sfoin Bebnmot i Ärig?# ec^i g6rfwör#^@o# 
mitén , wppgflf (jati ^>(an tiD en np I^odfci od^ Sffiorf?^ 
3nn^fining »ib ©Söerföping f6r SFiUgSrMfSrottan, 
fom bS gillate?; meb fferebelar of bi$ till g6rfn?ar*# 
o({i jtrig^^gomitén ingifne WiiWtciiUipl^n t ^an (ar 
nftven år igio tippgifn)it f^firflag dO npa SBdg^anMggi 
ningen .qcnoin ^rocnffa ftinnmnrfen od^ ^^mtfanD 
&t sRorjTa grdnfcn, famf förcjlcg Sr 1811 unberf6ff 
nini] fi ni^mnbc ?5?(?0*anf(fggningf fom werfflÄDbe*; 
Äfmcnfom nppS ban^ tcniffdllan Söcelff/wnrtenbmget 
beff.qfigobcö ritl 9?orrffa grdnfen , f6r att utxtna btt 
måii ijcnliga ^ått att g6ra bef fegeftorfr ^war6frocr 
tan, jenue orfcn^ 2rtnb6()6fbingc inleninabe eff 56r# 
flag, bocf mcb fcrffilt ptfronbe of (jonom att €uU 
mif i flilflct f6r Slrmifa borbe blifn>a @tab. 

©ift meb Hedvig Elisabet Ekman, Tfrilfe. 

gon nf en nf 3?ire(« ^crnir, g^ltjSKörffaffen; 
C5?enrrar#®out>erneurfn Bfirer ^omniem oc( Kfigcn» 
3iibbaren ort) eonlnu•n^curcn nf Äongf. gj?aj:tÄ Cm 
ttr}f S?CYr firiHvYt Philip Julius Bernhard von Pla^ 
ten , cå) Regina Jaliana von Ysedom , £)0tfer ojf 
2nnbNf>?Sbet orf) (Jommenbeuren af SBnfn^Orben^ 
Bogislaus von Ysedom tid ^atxiif^ ^ Ubborff» P(^ 
Maria von Lodenstern of ^nrou. 

g-6rf(?bcrHc tit! benna nrgomfa ilti, fom i ålbilå 
tiber fnBnl^e? mit ^er piotc o* 1 iJotinjfa ??^rnie> 
S?rcf; cum Thorace, ffirmoblfgen of Jpoineff^brPfl^ 
pCStÄrne wti bero? SPn^xjn , fårmenöfi wora f6rf 
fonina mcb Äeifor HINKTK ^egeffditgiircn r omfrino 
&r 926 (ifl Sronbenbtirg 01^' feban berifrSn mib S 
1190 (iO ?*ommern o(b SH^tn, b<fr be Inneboft ®oh# 
fen ®ronjfet)irj, Slcntj^ »rcej, ^ffenjf Oonjevifj m. 
ff. Qn SRibbare , Otto, of bcnna gitt, 6ör reban Sfr 
1224 fSfofn SEBtttne tmbertetftiot ^tit)i(egierne ffit 

X t jt(aflret 76 &ttf\Ut. Nomero SttoHut Qotba^it 0^ tattaé uti ^ommerfFa ^txtiQcn^, 
BOGISLAI IV ®5fmo^Ä5rcf flf Sr 1291 fiB Sungfnu 
Xloflvct i SSoflin / Otto cum Thorace, Coosiliarias. 
Johaonis de Plate anföred år 128 1 fSfom SSictne 
Oft bemiltt i^errigé dt&b uti jnerrigcnd ®&fto0fS5uf 
på 99pn Ooaensin (iU Sungfru^^rofirct i airen^Stet^ 
fin o($ taUaf^ år 1324 tirt LUdecke Bakmans @aU(# 
»ref af »pn ©afem'$ tia giufi Wetzlaw (Wcnces- 
laui) af 9?figcnr Johan mirt Oer piate. Marqoardus 
Cttm Thorace iiAmnc^ f^fcm SBirrnc uti @reittVoa(b# 
ffa ^rii>iUflierne af Är 1297 'i>d> benfrtinmc^ SSro^cr, 
Thomas cum Thorace omtalad &v 131^ f^fom be^ 
måitt atftgifTe Stirfleö 9{^b od> mibbarc. Hinricus 
cum Plate anf6reé omtring benna fib f^fom SBittne 
uri |)rit>ile8lernc f6r ©fabcn XribUté. Wilke mitt 
^er plate, Stibbare, tK^tniufS uti g6rbunbet af år 
1326 emeOati ®tabtn ®rraffunb oå^ ^ommerfPa 91^ 
be(n; od^ Wedige von PJatea omtalad uti Stibbarcnå 
Henning voo Schverins @fu[btf33ref af år 1379- 
SXtn att ben Ebrengisle Platå» fom Sr 1286 fefbe i 
©merige- 0(6 1290 mar ®ivtn^ StitMUb , flfutte bnf* 
roa warit of benna ^tt, Sr mptfet omif t ; ^ betfam^x 
ma gSDer Sfmen om be 6frige af Platå-namnet un# 
ber mebeltiben i @n?cri.qe, fbm f6rmoMigcn moro 
6an6 affomlingar. Uti ^jjommcrn odb pä 8?iigcn \)ax 
mttn fårbelt pg uti trennc f?ufii?nbc)rcnar, ncmngcu 
isO af OranjciMtj. 2:0 of C5}nn5coir$ ocft ("^Jurliti 0^ 
3:0 af Srt^en, Wilta föra lifa SSa)3cn; men btviU 
ta6 aiftteigeber nu ei funna fammanbiiiba^. ^men 
I)ar befutom forbom mar i t 6ofatt i S)?e(t(en6urg offy 
åt nu f6r tiben fringfprtbb uti S9ranben6urg ^ @(&(c# 
(ten I Aannomer (bSr 9iif«^®rcfmarne of jg)aHcrmunb 
Sro of fammo Stam) fornt i ©merigc. ^cn be 
j^error von Plåten eOer von Plate, fom finnoé uti 
^rignit} oti Bremen Sro ej nieb bem uti fFpIbiTop 
0(( f6ra olifa SBopen meb be $ommer(f o .^errar von 
Plåten. 2)en f6rfie fSnbe Stomfober f6r be i ®me# 
rige naturoliferobe Ättegrenar , Sr Henning mitt &er 
piate, fom 6obbe Sr 1396 på ©ronjeoiti på 9lAgen^ 
od^ mar gift meb en voo Gagero* 3fr^n r Numero ©teftDÄt. 17 p^* •»« 3fr5n ^an* dfbrc ©one^Son, Joachim von Plåten, 
(^Ärjlamma&c brii Ätr^grcn , fom ffrcf ftg riO ^l\ir^ 
(l)OW oA ®aii5CiM(i, Otti ()«"* öngrc Soncj@on # VVil- 
ke von Plåten JiK @ranj*)if j / Söcnf$f €ib(cnj , £;oni# 
bof 0(0 ©uj^rrobe (cf5c 15:39/ bå Oou mniir 17 ^r 
2anbtDog( pii afjögen od& Mef flureliflenEanbr^WSö : 4>nn 
\unr gift mcb Margareta von Bären nf SQ^orgaff i 
Pommern/ oil^ iJgbc mcb Ocnnc tre (Söner; SJonbN 
S?5bet I Georg von PJaten till »cntj 0(6 a»«frobc ; 
Berndt von Plåten till ®rnu}et)it} fnmt Heinrich von 
Plåten tifl-Sikntj ot^ SDomboff, ()«>ilfrt bicfwo ©tam^ 
fAbcr f6r ferfFiFöta ^frffegrcnar. %\\h\ Berndt von 
Plåten Ic^rt f){if5?®rcfn)arnc filf »^-xiflcfmnnb berii6 
urfpiung ocb ifr^^n Heinrich von Plåten be uti ®n)c# 
rjij5c nafiirofifcrabc ^futeflrcntu. SDen ftflni^mnbeö 
^Itnlng.u* uti femte Seb, Bakhasar Acbates von Pia* 
ten , Ärfmcrffe för gnmolor JRcgemente 0(( 8?ibbnrc 
af @nnUbSf.Crbcn/ blef fir 175:1 \itx{ 21 9?ot?emBer 
Swcnff 8lbcl^mnn od& 175:2 nnber 9?:o 1922 intros 
biicernb (@e von Stjernroans 9)?ntrifel ffb, 1^27) 0(6 
. @tamfnbcr för benna SIbcIiga ^rf, fomt Pbihp Ju» 
lias Bernhard von Plåten, @n af SRifeté ^errar^ 
^^It#a};nr|Talf ^ @encraU®ouDernet(r , 9Iibbare oc$ 
gomniMibcur of Jtongf, SRajita £)rben, naturaliferab 
©menff Slbcföniön 8r 1778 ben 23 Cct. (@e grijer# 
re J. A. Rehbinders äRatrifcf/ t Z)e(. flb. 498) 01$ 
iir 1797 ben 1 3?ot), gri^erre C<Se min fir 1807 ViU 
fiifne 2)?otrifeI fib. 60O ©tnmfabcr fS x»^\ för be 
9tbelisa ^(tterne 97:o 2128 9t 0$ 2128 S8r 0(9 Srtberreli§a 
éften 97:0313, fom genom fin ®on, f. b. ®tatit#dläbet 
m* m. ©refme Baltzar Bogislaas von Plåten för ben 
©refmeliga ikxitn von Plåten uti ©merige ^). 

*) Uti Sriberre Rehbinders 2Siatrihl, t X>eU ftb. 500 , 
omta(a6 n^dt ätten von Plåtens urfprung ; men fom 
iag erblK^ flere tiaförliteliga unberrdttelfer om benna 
urgamla mté Mrfomfi; fS Hr ing anfett Idmpeligf, 
m f)h införa en fuOfiinbigare afdanbling t betta 
affeenbe. 78 ©tehtxiit. Natnero TOLL^ Johan Christopher; åt 

1814 ^en 31 Sluguftii ©refwe; 

1815 t)en 2 Sulti 3ntrol)ucera^ 

^ar\» giicctlcnce^ ^lOQtap^k, fe min f6rrö ^atrU 
fel fib. 6}. 9?u f5r tiUsåCi^: är 1805 ben 26 3u# 
lii flfflufnbc ocj unbcrtccfnnbc Jf»an6 öjiceflcncc Gon# 
t)cmtonen om Staben SBi^mard 0^ bcf ©cbietd g6r# 
panfning tifl ^erriaen of aKctflcnbiirg^Sj^merin f6r 
1/200,000 8l:br ipamb. Söanco : äfflutcbe 1805: ben 
31 SUigujli mcb (SncjcljTe 2Bint(!crn Pierrepoint oc^ 
élpiTa STIiniflcrn von Alopaeus en @ont>cntion ani 
@u6f[bier frSn (Snfllanb rid be ©mcnjfa Sropparå 
nnberbStt, fom utfliorbc SScfdtmingcn i ©trnlfunb 
oå) om Slpffö SEroppnrne^ (anbfiigning i ^ommern ; 
Unberfecfnabe famma år ben 3 Cctober meb nup« 
ndmnbe gngeJjTa aÄinijTer p5 JBecfafTog en ptterligitj 
re Slrocfat emetlan gngfanb ocb ©werigei i nffcen^e 
p8 ©ubRbier för Un 8lrmée?6orpé , fom 6fn>ergirf 
till Pommern: 56rorbnabcö 1807 ben y STOaji att i 
egenffap af ©enerat mara tjenfTg6ranbe mib Slrméen 
I 95ommern; o* afflSf famma Sr ben aj 3»"" « 
©traffunb mcb SngeffFa SWiniflern Pierrepoint en 
SEractat om utffr(!cfning af be i förra Sraaater tm» 
feffbigt Sfagne ffcbinbeffer: Unbcrterfnabe famma Sr 
ben 5 September, mcb Sr^nffa aWarffalfcn Brun« 
(5ont)entionen om én 9?ögcn6 utrpmmanbe af ®men^ 
(fa SEropparnc, jcmre oHa görrSber!^ obcf;inbrabe 6f< 
merfjranbe tiJI ©werige, bwiffet dfmcn genom Sxini 
erccCfencea utmSrfta brift o(b r5bi.nl>et'roerff?(5nb'cé: 
SBUf ben 25 i famma mSnab ^SUraKarffalf: Gmot* 
tog famma Sr i 9?0Dem6er mSnab a3cf(^(et 6fn?cr be 
i ©fSner unbcr namn af @6bra 9frméen, famman» 
bragne Sroppar^ bmarmeb fortfora ritt 1808 i 9?o> 
Dcmber bS ^an faHabc^ tifl ©toffborm ocb bifrAbbe 
fSfom gebamot i tmSnne tiflfSrorbnnbc gomitéer ; 
ben ena f6t Sin^^cerne 0^ ben anbra ffir be Wi\t$ 

tant Numero ©refiwat. 79 fnire Slnflatferna : ^Uerrcfie fanima Sr i X)eamber 
mSnab tiR (Srdne od^ Sfertog SSefdIet terfidbe6 till 
Srct berpS t !D2arrii mSnabf bS beffamma fS wAl 
fom ®eneraU®out>erneur##$m5eur neb(abt< : g6rorb« 
nabe0 lifnxil famma Sr ben 15 3u(ii riO ©eneraU 
SBcfdfbofmare t ®tSne: <Sr()(a ign ten 15: SOfnji 
tippbrag ntt mara £)rbf5ratibe 0(^ f6rorbna £ebani6^ 
ter i en (Somiré/ fom Sgbe att granlTa ofla i g)|7ab$ 
bamn ligganbe od^ meb SoIontaNmaror lalTabe Sar$ 
tufid Docuntenter : Sit^ 1813 ben 13 april tiOifa 
93(fS(et 6fn>er ben äirmée , fom n>ib Aron^^rrnfenS 
afrefa tiQ Stpfflanb bilbnbe^ af ®fäntTa famt en be( 
SmSrdnbfTa od^ ^anSnbfTa Stroppar: IBfef 18 14 ben 
31 3(uau|1i ©refme, meb bibebSOanbe af {ttt Srt# 
berreliga SBapen, boet meb ®refme(rga Artnor t 
fldKet fSr griberrefiga ; 0(6 bicf 1815: t)en 2 ^ulii 
unber 9?:o 127 tbfanb (Srefwar introbucerab. 

$an< (SmDence^ g6rfSber famt ikXXtxA urfprung , 
fe min f6rra SWatrifel ffb. 67. Stt 1 7 
• t t r N:o 
325 


*: ^ . ZIBETy Christopher Bogisla vs i 

åt 1805 l^eti 3 3«n« Sti^em; 
1807 ^en 16 3Kaji Sntropttcera^ 

Sfiar k8 J^ofiSAnceOcr oi^ eommeit^eur af SRorbi 

: S^ané f6i98tapWi fe min Ar 1807 nt^lfnt SDIoeri# 
bl I itb« 304. J^Ar fflr tiOAog^»: dt iSof btn 3 
3unii b(cf f>an nvvUi^ i ffTtittttViit etåttbf me» 
Sttcce^ton df benna to&tbii^t på Albfle ®onin 1 ®on 
eftc» ®on ^^. 

Siren i8of/ igoé o(6 1807 mar %an Eebamoo 
ntt ben^v unber Jtonun^nS frAiöoaro^ ferffilMe $in$ 
ger tiOfSrorbnabe negerins, fanit 1808 uti ben jtongi; 
Setebrtiitsen : (SrbbO 1809, efter Stesertnge^SfirAnf 
bsinsen ben }iJ^^J'^\f^ t^ien0(ebfgbef# o4 f^p^^a Af 

neb 

2)00 , - -. v^-.-r -ö-!Z- 

ei| meb bonont ®ie(f utflotf nabe ben griberreltga mt 
ten Zikct Aan Uef begmfmen bien 23 i fammä 
mSnab uti et 3acobt Aprtaf bA 2aitbéb(fbingen oc( 

. eolMRnbeuren af -StorbOicrnefCrben , Nils Roaéo von 
Rosenstdn b&0 en Xai^ (font Ar af ttycfeC tUgifmiOi 

. od^ fr^fifibe bet grit^erjrel^ä SfBapnen ; 

e 0e4 •) SBefFrtf ningen tftper SribetreiiZBapnet} fe: min fSrra 
aSatrifel ftb« 30]r« 82 OLééitkAåååå Jkéé Nometo 


I I Ocii^ 3>i}aiiieme af ben 8 SonU i8of ^abe 
af fatnma bag fom Xeflamenrer r men lodl en 6oti« 
biciOe bilagb berfamma , fom bfirbe t tO en itbn 2)t<^ 
po(idM af beti äf S)r€enrt^ t794i b»ilfen iilanb 
atmat innt^U att Af t>raafion5#afromflni (fiiBe 
bmarfannae Sr fI56 tmitiiu (Surb^SRebaiaer} ben ena 
eta^l6ntn8 f6r ett ivirMft lof^ motigt GUSTAF 
11I:B (Xttftntta t^énftapui oA "Ven altb^a JA prié 
f6r ben {rriff/ fem me^ imlV4 (t^^t iftar emot 
be wOlf åtttftt i Pfaiofo^ie, 0rbe# cé^ 0tat6$t&0 
ta, f^ttt, uti ^efi iMipuncti ^i CobtdOen npp# 
fatteo f fCa^abe KtSena <Brnn^ivalar. /Dafitabt M0 
H Zefiomente ti txlfiVH laglig. f»vftt.r werffidabei^ bet 
lifwAl af bef arfmingar, i^ ef^er fifnperendfommelfe 
emeOan btf fdrobttp Caa|iKerce#ttSbet Ebbe Ludvig 
Zibet 04 0wenffa Stabemfen^ ftioiM^, t anfeenbe 
titt bet fébttaré v^rifet ben 4nb7ittg.^ iom fSrdnbrabe 
omfidnblgbeter fpntet forbrar aiti nemltgen ben ån0 
bra a^ebatOen bef!Ambe< HO MSning fdr en 6frift, 
ifwer nSgot ånmtt fienrigtr att rtvfttfa P4tttotlenic # 
bibebftlla ^aml^Baad^rbning ^d^ £ag(#bnat| att 
befrämja nTebboctet&sa^odb UTovaCitb Of gbtr ^ 
att firefomma odb (imlftva ivill0tmeltfn|ar, (ebin# 
^e ttK €kim[E>4a0i(DibifingeM u|99<ifMbe , ^iB 
^mati^^ otfba o4> filf jrrii. SDS bena SBrorbnaftbe 
Sr 1809 ben 's fOctoUt anm^itei riB Aonungen^ StSf 
bttta etaM^tlft, tiåtéé dtongl. iRai:t f6tnara Xkf 
STabtoa t»ilhtffai tfmt etifterfen^ bMirmeb griper» 
re Zib«t Sboaabrat ti minbre .N# unbirbSniga mSfbs 
itab fSt m mbis 'fynuns oibnSfgirare^ Snjbe 
eSorefStti fm bitwib mmitM UwxiUt Sri^etrci fS# 
fiQm UnberfSre o4> SKebborgtfre^ 1 

{(riberre 2ibet nMfiiiisnnlMr af ett fforpt o(9 efbigt 
6niae, af nit, brift 0^ wnrffambet uti aOa ftna9fm# 
beten 0(6 befattningar/ af btn fafia (Sarattere, fom 
-itbrfgirtftr ifrlhtirnttWirtpatrfei fSr ^»ilfen ^ Svilmatr» 83 r Nomero runbe uppoffra aUt 016 atnom in^a firt^SHotiben nb 
9onftn t6(ibf , af ben flanbofrigberr font olbris bufat 
uitber f6r motgltnsar/ famf af ben ttd^t mot ft» 
Aonungf fom (dnberfernaS omwixtitiQ Ht fan fSrf 
dnbrar 0(9 (^n^artiK dr«n c(( fatffamf^fen uppb/ub# 
en Äbe( man od& frogen unberfÄre, 

Cm *Ucn« urftjnmfli fe grijerre RehUnders jlr 
1781 urfltfne WiatriUl, ffb. 494. I 336 \LAGERHEIM, Carl Erik; it 

1807 ^en 3 SlprU gtt^em/ 1808 
^en 23 aptil 3ntrol>ucera^ 

SfBar bS 9rif^tif i S(aff#€onfoiret 04 Sommetii 
beur af 97orb<lierne#Crbeh. S6bb 2742 itn %% %vA% 
X ®focr()oIm <*). 
6frer nSgra hi enffiU ttnberwtSnins oi( n^gop 
^' VM wiffante wib Ctrcngndå ®pmnafttim # anto0 
l^an 1757 €5frlfipare#fienfl bo* fjn a9?orbrober# Är<M 
no#SBefaaningemannen t Afunba oi( !£r(0b« 4dra# 
ber af Upfala Un, Jacob Ekroth» (warmi ^an fortf 
for tid 1 7 ^9 i Sffa ii mSnab f bå ()an tngetf I t jenfl* 
g6rtng n)tb Stotfbolm j GtabJ ^mber6# oit SSpfldntngfo 
SoResium: men SterfrAbbe fnarf fiO Uppb(rb*f?riff 
ware*Spffan t)o6 ^n !D?orbrober, o(( f6rr|rfnbe dfweii 
unber benne{ fiuflrg^et ^ant tjenfl fame affI6e %b^ 

berietf 
2 2 ■N M< ^M 


^J Uti min 8r 1807 ufflifne SRaCrifeli tbfanb gommen^ 
beurer ftb. 301, finneeJ wÄI ^zxx griberre L«ger- 
heioia JBiograptiie ; men ibm ben dr mtnbre fuaildn^ 
big; fd t^ar iag ^ U(f6rr!g( infSrt binfamma, bn>ar# 
n)ib j(tg btifbubfafli^en fSrjr bef 2;nl 1 fom ^an6 6)r^ 
ceflence ^txr ®reftt)e M« Rosenblad ()(D fftDcr bcniie 
t)(gt ftrfjenfe ^mberéman uti SSeteen^aplfSlcabe^ 
mien iSM ^<n 12 aRaji* $4 


Numero I 

bttltU S^åtaM^Mfwatttfltåttn^aptt fSr ttt iu 

S(ef 176 1 Strtftoare wlb ianbMiotitoirtt i Upfola , 

0(6 un^er eienf{s6rinsen Mrfldbe< , 2i ir $ 9ituhtnt 

toib npfafa Scabemie : ^r 1764 5enif ge Bmartt (Sjr» 

tra Orbinarie Aammar^Srrtfmare i JtanntiarfSbOcgtiiiii; 

famma 8r ten 3 Xpril riOifa Srtra Örbinarie 5tanimar9 

6tr!fmare lUi bS maranbe AammariSIcDifonrn ; btn 28 

6epe. Sttce^Äammar^Sfrifmare meb tntlf I6n, e(ft 

ben 28 Sec. famma Sr Orbinarie ^aniinar#®frif« 

watt uti dflndmnbe doOfgium: Är 1765: ben 3 

fftarfit Kevifor t S?iffend ®ldnberä j^anbel^ 0(& 

9taliufacrur#£^)»iUafion , e(( ben i berpJfMianbt 

Ccrober fltet>ifor uti ^rorbningdftltfl^offet af Jtamt 

mdr#Oec0nomie# odft @omm€rce^£)epufaHorMn: 1766 

ben 12 9lot>ettt6er ^onfroaeur »ib 3)7ani^acr«r^ o(& 

2)ifcone#Sonberne meb Jtamererare^Sour t eemmcr# 

cef Sottegtum : ^r 1770 ben i gebruarit Hvttåb txU 

Jtamererare wtb htmåttt (SoUtQii gtrfla Jtamere# 

rare#€onfotr / oåt wav 1771 SIet>tfor i 9?iffen« @fdnf 

b€r« i^onbeH# oi) 9Xnnuf(ictnrfX>tputatiot\, Unber 

befa fjrfla &r af ffn ^mbef<manndf6and grunblAbe 

ban ben mibfirdcffd Mnnebom ban dgbe i (SctmtxaU 

fEkxUt 0^ 9iUm&nna ^u^b^aningen , o(9 (nmraf ban 

i b^are émhtUn f)&mtabt fS mpcfen npita. S9r 177^ 

ben 12 9(ugufli blef finn bcforbriib fiD Sl^efor i 

gommerce^Soafgium pS ^anbcliå 0^ SKanufactur# 

;CibiiTonen : 1773 n^^Ib rid Hebamc^t i ®eneraU9[f i* 

jlaiice gomotrer , i btt)itf<^n befaffning dan forffor tid 

i79df bS benna 3»rdfmittg 6fmerleninabe$ rid 9{iU 

fen* ©tdnber* 8ftiWgÄIb«#^ontoir: Ör 1777 ben 23 

3amtarii fSrorbnab ti(I £ebamor t SBerebningen tiU 

XuO^gbrfatfntngarnet granffning 0^ en no Eanbtf 

SuD^Xara* f6rfaffanbe , od^ Xbagalabe bermib fä mpci» 

fen fficfllgbct, odj brift/ att ban titt belöning) 1777 

ben g 3unli, btcfuppMib i Sfbeligt ®tånt (Segrfb* 

Rehbioders SRafrirel, jTb. 482). föhf mib 1752 ité 

8?tf«bag Secreferare tui ^emliga Utifotttt 0di^ utar# 

berabf bS ben ginance^^Ian/ fom an(og* oc^ nf^ielp» 

te f6r tn ttb Ctath^xUti $Qxa fittåa/^nitt r ntatt 

att M^ix, ^ «i Nonero 


att npa ftatttt blefwo j^tobtie : föUf famma it ben 2t 
Sc6ruarti Coiniiierce#9l8b meb fttO I6it, foiti {fu((éf6r# 
miinMdd UifMbépptnfionf om ban g/ti utut 9tihté tknfl: 
eomma åt tiUlta toalb tiU gufltndgrifl uti SRitfenf 
®t$nber<t SSaiKMiei i bwilhn befnrming ban fortfor 
tia &t igoo, 0^ rdttfdrbtgabo b^ txtta fårtroenb^ 
genom ett utmdrft nit f(r San^uetté MHa odft ffirfoflp 
ran: <Sdnmta är bett 22 Sug. ^ebamot uti Slifetf 
SCdniiltina Sifrenberd Serebning oib ben ^ i fammå 
mSnab Sebomor uti ben bS trUfSrorbtiabe ®totfiUt# 
rebning, bdr ban xonr nfoTom ®M(ett, o(^ genom 
ifn langa erfarenbet uti 9titet6 CeconomilTa ?(renf 
ber5 bebanbttng r bufmubfafttgen btbrog tiU uppf\fUan$ 
bet af benna Sammanfattnings dnbomdt: upptlké 
faHbet af bet brtflfdOiga famt Stevf^anbe af ovbtf 
nin9 ^4> en fitbdtttao metf»^ uii Sta^o^tUetFeU 
te0iettna oc^ férwaltning •)• j^an uy»paaf bdmib till 
bet nidita planeUf 0^ utarbetabe ffelf f6rflagen tiO bO 
fjrdnbrrngar o<^ f6rbdttringar i Staté^erfet f fom 
af 8{egettngen antogoS, Vf iant arbeten i Statte^ 
Utrebningen ^afma trenne blifmif af trytfet utgrfne# 

nemtf *) SIfftgf en meb ®tat«#Utrebningen mar egenteliaeur att tu 
b&Oa rn fuURdnbig uppgift 6fnier Staleng ffulber oi( for« 
bringar/ famt ofmer bef flrtiga infomfler 0(Q utgif* 
ter» itmte ttt pd noga pr6fning af bef a uppgifter 
grunbabt f£r(Iag tiO GtatMtegleringen. ' SDefutom 
borbe ®tatfcUtrebnin^en fbr bUHirje 2itcl af RifetS 
Snfraber anmdrfaf Jemte be# drtiga SRebeUberoppf 
iemmdi berdfning^^grunben , famt (^mab mib UppbbrbS^ 
fdtfct, fdferbcten beraf oåi tiben bd meblen drligen 
infI6to, funbe mara att anbraga} dfmenfom om nd* 
gra omfldnbigbeter funbe (ig ffirete^ f^wilta gdfma 
anlebntng tiO StatfeSnfomfiernad f6r6fanbe, utan 
ianMi betunganbe. Se S^axi» (SrceOenee J(err Oref^ 
me Rosenbhidi reban dberopabe Zal i SSBtttenflfopf^ 
arcabcmiettt 96 gfimAt. Miwero neiKlIgm 9tat90ntnbningtta S9ef4nraiibe af ben 17 
Zkciimer 179^^ Mgfbtnu i^of#£)c€Oiioniic# o4 J^ofp 
%ittitinfit$émb€n ; of ^n 3 3<tini^" i793 aiiflS» 
ettbe OiHimMiifSlMRaflajtnfrDtrccrioiteti oi( be unbe r 
bcf Skpriffr fUSbe itmen fame af ten 8 geBriiaril 
1794 fttMletite etatMBcrfcrs (iO02nb mib Jtontmt 
CuSTAF ID:* Mb, au eraefflttrebninsen nppfvUH 
Sef wigtiga m( fltannfaga åliBB^nUf ittbJnraS af 
Jtontttigett* Stecf ten 7 aWartii i794r ternri Jtonunp 
sen ffitflarote Cratffttercbnanaen Cef ffnnerltgen 
tXSbiga i«}je m|^ foilbefmg 6fw^ ^tt wittfätnma 
pd^ 040fianbe bctnMonbe^ l^armdb 8tat9'Utrebf 
nta0ffi pi ett wå^Mtt od^ fro0tie ÉmbctSmin <l(|f 
iMirtie (&ft (&Ve tfiipfflla bet me^ 6fat9#Utrebntn# 
fletie f&rorteiaNbe tZiMgflr aff^ba intcmil. (Sffer 
C!faɫ0ntrcteiin9int iit^|rt6Ming bfcf f)an 1794 ben 
07 Sterfit Ofc^réfttent i CiraM^omotree f bfi fyin 
fUl titfUU ottMftnif dnMbM afffcnbe pi eM^^Ku 
tJUtidfunf enligt b^itiB fbrflag oi( ®tat««S8crfff6 f5r» 
waUning brifbit uit SfaMiUfrebntnacn berebf od 

Sunbla^: iBItf 1794 ten 34 9Iobemoer Ribbare af 
orbfljerneffCrben : SrbfiO up))2 tegAron 1795 ^^ i 
IDecember offfeb frän SJice^V réftbenrj^umbefer j men 
SterfaOabeg 1796 ben i SVotr, (iO @b<f f6r 6ea(d« 
Sontotret o^ riS Sebamof i StifeM aOmdnna Aren^ 
tert tBerfbning# famr ten 16 t fantma ntSnab tiU 
Eebamof uri ben bS riOfSrorbnate CtatS^ibcrebningr 
ttli bkoHra Cefoitnin^ar f)an meb oafbruren tfmer o(9 
mirirfitrlta orteffam^et ^rrfor 17 är eOer fiS ffn 
bftbi 04^ tan tMI en fler bel r4fna« bonom tiU f$r# 
rlenfl be midtlga jtg^rter, fom genom etatt$SBtttbi 
ningen tt^rrfflaabeg , oå) af bmiff^ fSIjterna »ifabe 
(tg I bä Citaten wib iSog &ré b6rian itfe aOenafi Bar 
itg/ utan bela tef fhtlb nAfian n^ar befalb : Sftr 1799 
ben 16 8?ooember efb6a bon yréfibemé namn , ^eber 
tUf wArbigbet meb ^réjtbenta I6n. SBib 1800 firg 
RiNbag mar ban ^ecreierare uil Jpemlr^a UtfTottet 
01^ bobe en ndra bet uti be t>å »tbragne beflut: Slef 
fumma Xr ben 14 Sunii CFMimenbetir af 0torbfljer^ 

ne# Mmax, 17: Numero vi«^«i*> '9T. ■»^■w" «m 


,*^ t •' L«Aoi^- 91^ <4Ptr Ml I i9R#r4ii. mxklia ^xéflbtnt 
i &iHt$*S^9mciHt, r9t t8o7 <KD ft>J ^ril upp(>6ib t 
^d()e«r«list Stin» an» ^^^ioneii ^f iKnna ro&xt 
b|atl(t .p8 ilHfe iSanmi (6on :<tt6r ®on. 

\9tim;raft, u^ba Sltp svfh 9S'^4tim^ u0riX( i8oS 

(^nonir IH& M 9iiä iiStfinm tia ^^mi^nf oät Woté 
temat tpibeiMO jDOro mtfmfKf i^vM #n9f (ffa euii 
ftDreriiad WkflfiWmt #f M^^ «K(afcr ^nffdlb , upp# 
gaf bon «M Uu M triä4toi{i|<ibeni0é j^efifibatibe tii 
böfienl (Tuty^eUtfdtt f^ni iDMltc^ enba oflt wiMaaa^ 
tikin Sanaimie fftrtidma«hi {i#U|iNi^iSfarned tetuné 
^qnte } ^ler Stttmnt^ftripbi^nmn l^t 1909 biet 
l)an fiiftab fUlEebi^tn^ ii|t:^,m//^..8im#gi$rtfiSnbareni 
)@onf<iI| f4intH»pgRf.«4r.M((i^ea^()jbe RSrflag tt(| 
itrigftt^fNiatariiQ^ *bejlr<b<in^e</ fpm (ifl ^iKbdflettl 
Wmn wibtogfiS : IQtttriPab^e <fS m&l SHiff båten i ®to(r« 
-fo^Im 1 Sof .01(1 j 8 ii># (om ^^ Urtima S^fMagen i 
£vebro i8ia# odft tMr unbef ben /tuii^mr|be 2ebamot 
i.(Stiir«iUt(fPtt«r, Mi>avk fiSrfflog ^oiff fSrfaffabe be 

;fen« ^l4nbM' QeiM ftbattttfiur^^ jSlef 1811^ 
bin 48 S^iworff 9{(M)(xie af ^x4Vff>\iiitvtfötitn , 

Jm^r^ifl p<^n Ungmt fik him jaM ^'^ bubBobe^ i 
i^tmmaix ben 07 9Ra»i Wibbim nf Aonting CARL 
.Xniié Crbtnr oify ix i«i3 ei€e#€f^mirer »ib Jtongft 
WaiM £)Kben.o(^ Sebamot i 0er«pfiimersOrbento 

UI<niR.be^ s&mbeM^rf4(tniiiSiir ^^(frtbbe (an 
ni{^nflfkiSbifla (inbr« mtgtisa dHonSf. ^a9I n^år Sebamof 
t ftere jS^omil^er ocb HM^faf SfirChis ttiD aDm4nnaf 
j^iaHntoffi^r. Unber nn t^icfmSSrfga Ijenffgfirina 
I (SommfPce^oOegium uNirleMbe ban i bet bnfiDUbir 
(afligotie ffere unber ben liben urfomne ^(rfaHninsari 
fSfom: ^tt Steflleme nte f6r fRinufactiir/SMfconten 1 
Séjifattningdrne rSranbe Stiht» evinmxitt titt goå 

tiicMMrnaé beH; &xi$ttrAnBW,mii k^xtUi (firanbe 88 %tflm«ix* Nottero ' fförmiMttt im er^ADUtfbf nf fiUfSrfttefige Gammanr 
»r^S fSr tiMrie Si^ 8fmer fftiUts iSoopvattbit ffprta $ 
gregfémenree fir Aafé^^tfTf rterne ? gSrfafriiingamc otil 
(gnorU9TtmUt for Sttf^r^ SRanufacfur^ 041 6l(jbci 
UHiror; prfdrftiiiiflen om ntk9r<mtcr, ttthetaplarå 
InråttMbt o4 efircr yremiema» itibtasnitig om U0# 
forttrhi^tf 04r fBitUritiitnB tibt^Saanbtj Sirfatu 
nUigarnt Miitntt ^ttmitr f6r ftna in^mffa 24rfifcri 
famr ^nxlM XåmutUfepånabtni (pfelfdaning f(ff 
6töfl^So6rl(|uemi ; ^fomn riD oeMante of Ttanué 
factutf^onbtni ftulbtvr m. ff.: Kffltifate 1780 M 
arltfla i^anMlf^Satotice^Urr^rntngorne o(9 belfog 
178 1 flfom etbomot uft ben Somité, f^miirftt ufor* 
feefobe yiomn ftr aHmdntia SSranbffirfdfringé^Sn^ 
rdftningen^ (worS fSr^aRnino (an aren 1784 odfl 
'797 draniPa^: Uforberabe Sr 1800 fibtfattn\nitu 
ont BrdnwinéMnntn^en i^ fom t' flere (u^ubfafltga 
belof fSIjbeS lotb 18 12 iti SixtthåQt S^an uppfann 
0(( ufarbetobe planen tlU 9leaftfaHonrn af 9t\Ué 
gSrbf^eMarne f fom fliOabe 9 04 toerfffdlbcfi jemfé 
Crdanif^fton of en SBAreNCperallon^gonb : SBav 
tebamot { ben Z)irecHon^ fom f6rorbnabea liO (efSr^ 
fanbe of Sfp^Mgnaben oc(r WQMiraftonen of be ^ué 
bllque ^uii Witta genom wlbelben 1802 hU\xoé 
firvMtf 9iff Mefmo t f^nner^ft senom fyané fSrforg 

' o<6 omfanfa ott rMffFa)»a en gonb befa Spsgnabeté 
iemee 8Iet>arartönen af 0merige8 9anr{)eon. 8iibii 
barebolm^ Apttan/werffldffba/ uran ben minfia toflé 
nab f6r tetat^s^BctUt: ^Deffog dr 1803 ufi ^omttéen 
fiD granffninn af be ufaf RtffenO Gfdnbcr wib iSoo 
drO StiKbofl ^refTogne ^rfotftiingarr etb mar 180$: 
Jtrono^StiDrnddrig i STOmdnna eranbfBrfdfrtn8«#X)M 
rectionen: gtreffog oA utarbefabe privilegium fSii 
iOblagcf fifl anldgd^ingen af ObttMqt Sanaf, o(S( 
n)a(beé tid 2>ireeteur wib benna IBpggnftb 1806. fESat 
famma ((r 8te«ifor mib npa Ofl^^nbtfl^a ^ompa8nief« 
famt f(rorbnab riU grnnfrning af OuakHrbtM } 
6lotftM>(th: SBar en ibCanb be i^ommifferabe/ fcml 
ttp^sMe gSrfloget tiO ^rtoilegiuin oi( Sleglemenfe 

f6r grinat. 89 *««»«■ Numero fér S9(«B^ (iO anl&8gniti6tti af Qitt\^a Qaml : ^tU 
tog iiti C^omiK^n (iO ^altptUtx»^&ringen^ t\pp\)itU 
fanbt od) uti @omilén 6fiuer anldgdntnsen af ben fS 
fa(Iä^e 97erra m^gcn emedan SBermelant), X)alarne 
Jg^eriebalen oi( Sc^mrlanb: SBar Sebamot af SBeruni 
ilap(^#>!rcabemMn; od^ nKrfil^Dbef unber den tib ficn 
ber^dbed f6rbe orbet, en noggrann tttrcbmng af Sicd# 
bemkne utfliffer p(( infomfier famr upprduabe enf<I# 
fer $Ian tid fSrmaltninaen: SBar b&bt Sbtbtris o4 
Slrberonbc £ebamor uti eanbtbrufé^Slcabemien 0(( töat 
en i6IaHb bem» fom f6re)Ios 9)Ianen tiO bef orga^ 
nifniion. Si^an bnbe tefutom flere &r marit 9lei>tfoc 
af WH'X)ifcont03ätrttté fSrwaUning , dfwenfom 6f# 
mer ZvoUb&ttt (SanaU oå> S(uf#SBerr< MUnVaptti 
oc^ fiiai>)>ail mar n^oon Qomité nebfatt i Sirenber 
am SHIindnna J^u^NOningcni beruri tan idPe aOHH 
(trrdbbe, tmarf&rtitan honungen fSrmifte tiU f^ani 
enlfilbra v^^ranbe mSnafaibiga jmnen. SS ttnhtU^ 
mdn bafma Agt mtbflrMeare 9^ migrigare Sefa(fntn« 
gar 9 oå^ åtniutit ttt få obelabt aamdnt oiQ enffift 
fårtrdenbe. 

2)6b 1819 ben ai Z>éceni5er i ^toäf^olm oA Us 
grafmen i @f. S<)€obt Jtprfa berfMbed; men f)an& Sit 
6Ief febermera f6rt titt fBitib @apea#jtprfa t Rol(a# 
gen; bdr tan f6r ftn Samine tiOrebt en graf, oi| 
tmiffen Aprfa t^^n tiO bet nte{!a reparerabe oåf upp* 
bpflflbe. 

^an$ $rU| Annt Cbristioa Gerdei bog rgia ben 
8 Wtaxiii i (Sfodrtolm, oct bfcf t SSItbfi Jtprfa begraf# 
mem 3 öfrigfom ban« Oifferniitl oct »iffenB ur# 
fprung; fe ben Sr 1807 utgifne aSarrifel, ftb. 30K 
titt oid meb 304 0^ griterre Rebbinders SHatriUl i 
£)el. f[b« 483* f » SR i^XPi*- 90 %ä^mat. Nuinero 

327 AF WETTERSTEDT, Erik; &t 

1806 ^en II Dctobet Sri^cm ; 
1808 ^en 25 aWaji 3ntt;o^ucerat>. 

^aM JBiogr(i)>^ie iemfe (SiftermSf oc^ étuni ur» 
ft>runsr fe gri6. Rebbinders SXatrthl, t £)ef. ft^. 
44a oH) 443 r 3 ^(. ftb« 227 oc6 min f6rra 9)?af ri^ 
tel ft^ 323 tia oc9 m«b 326. i^dr fSr Ha%a6: 
S!tr 1806 ben 11 Ccf. b(cf ))an tippbfiib i Sri^erreri^C 
®tjinb r meb ftn dibffe ®on <»), o4^ ®uccef ion p^ A{bf!e 
(Sonen r ®on efter ®oni meb fSIianbe SBapen: 
tSn btS 9V&lb / belab af en fHfioevb«rte ellev gin» 
bdP* 9 ^et 6fVa fältet fee ttt femubbig gpfiene 
6t)etn<» f o4> i bet nebra ett ui^pt^ktflSenbe gytle* 
ne Idgetblab. €Pd(ben åtbetidtt meb en jfri^esreltg 
Rtonar (Uenbé emeUan tn^^nne öppna Xontetbjelf 
mat/ ^iMYbeva meb oylita XHronov ptj^bba: Utur 
ben f}6stå nppHiqa tn^^nné bli Stniffiebrar/ e» 
meDan i^mtta mtantiU xoifat Hö ett gpUene <.a# 
gerblab, ^fipet bwiKet slinbvat en femnbbig grDene 
Stjetna, S^in ^felmen till xoin^tt ttt(tt4cla (ig 
tn^lnne gj^Uene dlipiflat , bm f;igra af Cf cd> ben 
u>4nflva af (DIfoel&f » fom orngtfioa ett Sor^pr^bt 
grOene j^ppfe* Sfilben unbetfl5b|e8 af tiD^nne 
fUfiverfStgabe @n>anor meb utflagna u^ingar, ccf> 
i^wUat pS en gj^Uene fotfldOntng^ tx **) *rbfle ©onenr Gusttf. grl^erre af Wettemttit, 
f6bb i 8Bafa @tab 1776 ben 29 IDecemSer : JBIef 
1782 utndmnb tiO @ornef wib bdwaranbt 2ifiS)ra« 
8on#8le8ementet i ginCanb : ^btabt ©fubier xoib llp* 
fara acabemiei o* bref , eper bdr unbergSnflen 6on# 
ceQic^Sramen/ 1796 ben 4 97ot>embtr ^irtra^Orbrna^ 
rie^SancenijI tpib Utrire^ @rpebitionen : Borttog i b6r# 
jan af åt 179^7 o0 fortfatte unber loppet af betta 
0(9 be f6(ianbe dren til Ar 1799 en utrifei refa tiK. S#n;irat 91 um?r 1 

! . ér 1808 b. 2f SDra)f-Nct^6a \)an 3ntrobuctioti pl itai I > Cngrotibi granfrife, srpfflonb oid ^talietu Gfrer S# 
fnf^mflen (tO gAterneflanl^cr i flutet af fftflnAmnbe 
&x bmiftabt ()an 8fir«^agtn i g^orrh^ping Är i8oq 
oA iitndmnbe^ ben 24 !)7opcmier fatnma fir till 
J^rolb mb 97ortvf}jern€^iDrten: @r()6n 1801 ben i 
^lUiir tippi Seflifron, afffeb. ifrån ArigMjenffen ocfi 
bléf fnmma bag utn^mtib tiO SInbre SecreUrare 1 
jtonungend dabintt f6r Ufrifet Srefn^^rfingen # famt 
fir I Boj ben 27 S(pri( lia !Kntbo#ab#®ecrfferare i 
@t» Vefertburg , b^r bon n^iftabc^ itm^nne it: Slef 
1805 ben I SRartii ,ffommar^2iunfare. odft famma ii 
ben 17 9Saji Sabimtf^^ecrererare i afglngne Srf 
berre Lagerbjelket H&Ue: AtfiUbt i btnna eoenfFai 
ba regcranbc Äomingen, GUSTAF IV ADOLPH | 
tinber X)ff S&Ut&s i S£pff fanb ^ren 1806 oåf igo? 
fantt i ginffa SMrgSrben unber friger mcb 8tpf# 
(anb 1808: Upp()6|bed 1806 ben 11 iDctöber, jemte 
Sabern, i griberreligt StJnb oUt Mef famma 8r beA 
%4 9l09eniber ufndmnb t\U an^ioatie »ib Jtongl» 
aVaitté £)rben : {5Ief 1809 ben 9 3unii €|ratfaSecrei 
terare oc^ f6rorbnab att fixmalia ^offCaticellerMimp 
beret: Den 29 t famma mSnab n9erreIiA <&of#@an» 
cefler oA fSrftarab f5r Stibbare af 97orbfiierne#iOrben} 
famma 5r ben 30 Stinit fallab ti(t Sebamot uti 3^ 
fatienffa Stcabemien i 9)ifa: SBtmiflabe ättffbaoen i 
^toi^olm 2ren 1809 9^ 1810 odE^ blef ftflnomnbe 
&T ben 25 Siprif n^alb Hn Eebamot i ä8ir(er(^et«# ^w 
Horiff otb Simiquitetfusteabemien : Samma &t ben 2^ 
9^oember (Sommenbcur af Sff(»rb(iierne#£)rben : 1811 
ben 16 SRovember <in af be abertpn t @n>en{fa 9(ca^ 
benueni b&x f^tt tog filt intrdbe famma &t ben 16 
Z)ccember, meb ttt Xal 5fk9er ftn gSretr^bare i Sl# 
cabemien , Kectorn mib ®tab^#@(6o(an t ®tO(fboIm # 
SDtagifler Joban Marberg^: {Bitoifiabe Urtima dtiHb^ 
sen.i^éie&ro 18 1*; SSor famma fix i ttigufft ml^ 
^nabi^ron^firinfeff fdiafiifl tiO iKbo mib |ammamr<# 91 Namcro ^ ^if^mx. i8r2 b« 2 Vprtl/ up)>S it datan $ afffeb tfrSn SanM^ 
tl6f6ingefSifm6etet i UpU^a i&n* 

étf PUKE, I bee mtb Äejfören of 8?j?f löiib : »fef ben 3 ©eairu 
btv ^tbtxMtbamot af ianbtbruHtVtabtmitn i oc^ 181 9 
b« 13 april Sebamor af aotufteoliffa areobemfen; ^cfMi^ 
be Aron^|)rtnfcn unber Sdlftfigen i 2p{f(anb 0^ 
Sranfrife Sren 1813 oib 1814.1 od& mor iinber benna 
rib ttdrwaranbe tvtb aS6^et t Ztat^tnUxd i €(b(eftcti 
enteOon Jtron#$rinfen o(6 Aeifetren af Sip^fanb fiimt 
Stonnngtnaf i!|^reuf en , famr offdnbeé toib twåmt fer^ 
^Hbta tiafdden i £)tplomaHfTa tfppbrag riO 6(ora 
JpSgqwarteret otO unbertedPndbe meb 2)ani7a beftilb 
måstiBabt iOmbubef 1 Anntmar^erren Efo^nd Barke, 
Sreb6»S:racfQfen i Jtiel ben 14 ^anuarii 1814: StaU 
lab af JtroR#$r infen tlU ^ari^, fläbnabe ^an bit eff 
rer J&anä Äongl. i&5fl(^et6 ofrefa, o* wnbcrtedfnaber 
iemre ^ani €fcenence, gdtt^SWörffalfeni fierr ®rcf# 
me voD Stedingk^ ^ttbtn meb ^anfril^ bttt 30 
aSaii famma fir: S^an Hbt $renf6rut 1812 o(9 181 j 
öfflfntar o* nnbertecf nat f icmfe Spani gjreeffence 
©tatS-aRlnijfefn fSr Ulrffc* Srenberaey ^err ®ref# 
tot von EDKeström » ^rebS^iCracfaCen tneb Sngt 
lanb 00 meb 6panien ftr i8ta r forne snrt# 
onct^^SEracfaten meb Snglonb ben 3 SP^arffw od^ 
meb 9)reufen ben 4 9pri( i8i3« €fter ^rirfomr 
fien tid Sdberne<Ionbee t Sepfember mfinab 1814 
b(cf ian of Aronf^infen foOob tiU ^bgntoatttttt i 
Srebricé^aa oi( of jtonun^en ti^nAmnb eHl en of be 
®er @ommifarier> fom meb 9?onr^e6 StifeS ®tor^ 
Zbittft bbrbe unberbonbfa om wtUtortn fSr görtningeit 
emeOon SttH^rlge ettf STorrige f bn>Uttt tlppbrog flnrobe^ 
ben 4 ^tmtnUtf b& Aomin^en btttibtUgtu ufropo^ 
be5 f5r Sfforrigeé Äonung ; »ref t^iy ben 7 3anuorii 
ntn<{mnb (ID ®erop^imer#9}ibb<tre : ^ant SSoffprSC 
åt: Utili prsepontre rectum. x8io Sebomot of SBef» 
tenffop«»a[cobemten i SRorfeite, 
^on åt beftitom Stibbore of Ston^U 9revt9i9a 9I6# 

ba i&rn» £)tbeni i:flii efof j (ti(n4nmb ben ^ 9t««» 
f — gri()enfar» 9i ■ ■* ,m *i Nomero i 3^8 
AFPUKEy Johan; ätlSOO^ett 17 

itlii gnl)em; famma ot t>en 6 
ecembet 3nttpt>ucera^ O- 

£ani3 S3iograp()ie 9 (e jt^ 43 i&(anb QSxtfwat. 

t>ct SriOerreligd SBapnet dr: (Bn «r ritt od^ 
fivavt i ttvlime IlFd betar ginftfcEatSfiltff f^ivatU' 
ti wifae en ifiver begge afbelnmgarne bjefPetvta 
(td(t> :6St af (Tlfiver, tecFnab meb orten: XVII 
Oulii, famt befebfagab oftoan oc5 netanfire af ett 
femuttig @tierna af famma metaO. SPdCtcn om« 
giftuee af m gj^Kene ram , belagb meb tio fn^i^rta 
fulor oc^ tivanne granater af famma f^rg, utur 
^wWae^ bntnbrir utbvifta eftdrSgor: Sulorna pi 
ttt iitt ilåUtxt att fem af bem Stfifjae ofn^antia 
p2 liFa afflSntf tre mitt ifu^er ocf> en pS ^ivar^ 
bera (Iban om SNlben 1 famt pS lifa fått fem ne^ 
bantiU, nemtigen: trenne neberfl pS.Xamen oc^ ett 
p8 (>tk7arbera ^ban ; men af be en?S brinnanbe <Bra« 
naterne ^r en mibtpS Tlatrnn tiK ^ivarbera fiban. 
om etil^m f fom ofix^anttS prj^bes af en ^rt^>ei^ 
re^Srona emeBan txoinnt meb bfUFa Sronor tacC^ 
ta 6ppna Cornerl^ielmar. X>i t>igra (>je(men 4ro 
upprefle tivi €n»en^a 6rfog»$5Iaggor, emeOatt 
|>u>il(a ligger ett ofn^anttU bvinnati^e l^jexta f Fors^ 
vrii> «enom(lnnget af txi^^nne pilar af gu(b« 2&ett 

wån0 '81 3) od^ dlibbare meb @fora ^orfet af ^ejferltsa 6fl€r# 
StifeiTn Seopolb«#£)rben (umAmnb b. 3 2)ec. i8i4> 
®ift 181 1 ben 17 97o)9em6er meb ®(afé#Siunbo9 
«enne« SSaitt; 2)rdnnin9 HEDVIG ELISABETH 
CHARLOTTA, grtberrtnnan Charlotta Aorora de 
Geer, ffibb ben 19 SSejJtember i779* 
«) griderreliga tvirbiå^tttn uti benna m9 nOa efterffih 
jitnbe Sribtrre#$tter, \)tmlta Uifmit uffpböibe uti grii 
()erre(tst ®tä!ib feban ben 6 Sunti 1809, tiafaCet 
enbafi dtb^e Sonen efter goberti^ b6b* oq fSmibarr 
pS fdtt 37 S i 8tesering«#Sormen fnnépJUtéff v 94 gri^mat. Numero i 329 xoinflca ^(efmert itet pvyt>ts af IKonungtns \Z&mns 
Cbifte i qul^>f tåat meö qyUrne Viong^i, T^xona 
cd) IfwiUntt pi twinnt fcov^x^is uppre(ka Coni; 
man^OiQtafwat f omgiftta till f>ia«r ef ett bwtf jfa. 
ftd o(& bli etAtt^ar fatiu till wåndet af TlxmétM 
SiottM S^<^M<^ etilben f^aUe» af twa (iHflå^ba 
cc^ me^ ^ielmax bctidta &tvit>smån , t^toatteva 
föttöftöe tnc^ antta i)anbtn ett anttft Soöet af 
gut^, f«mt l^tt^ilÄt pS ett ptyt>h§ foiftaanttig, 
t^tPötS lafee Walfpxatu : O^rWg cc^ pailttij, 

ADLERBETHy Gudmund JöRANy 

&t 1809 t). 29 3unu Sriftem; 
(amma Är K 28 ©ecember 3» 
tro^uceral). ^ ^crr grj^tmn* aiOflrflpt)ie, fe ben 8r 1807 ttf# 
fomne OTahrifel ftb» 307. ©Sfom 210^88 fSr nu an^ 
f6r«6 : j^an bimflatt 1809 jr« SttfAbas t Cfotfr 
bolm oi(^ mor bä Eebamor { QonHitution^ntftotttt 
o* JCrpcffriOeréfgoiiilfén : »ref famma fir b. 9 3«ttu 
eiffl«#aiÄb , famr b. 29 i fantma mäitdb tippböib 
tia grlbtrre^ bS ^an erW» ffiljatibe SBapen: Cw I 
tw« lita belftr Hitfivett BPélb, ottigiftoeit « itieb ett 
breb tattt «f fltfwer, ^wilPett ar betogb meb 4tta 
fwaxta tgertneUner. Uti 6PAfbene ^égta 5ilt^ fottt 
Är ribf , ligga tcxewie uppit voånta ett gj^Uette 
CwÄrb mtb Flinga af fllfwer ocI> ett flr Bette la* 
ger^wifl. 3 be^ w4tif»ra SiUtt af giifb ix ett tt»e* 
I?4fbab 6r»i ttteb iitbrcbba irlngor af fwart firg. 
Oftuattpa ePilbett Kgger eit ^ri^erre^&rotta etttef^ 
lött ttvÄtttte ^pptta Xorttprf>ieItttar ttteb brItPa Äro^ 
tior i^rj^bba. p5 bett ttteMcrfta ^ril^crrejÄrottatt Är 
uppred ett titt Fors. Uppi bett |>igra f>jelttittv 
uppfMger tiO litet åfwer bilftett^ ett tiO «4ttfkc 
u^dttbt r4bt Hejoti , ttteO 6ppH gaP/ ut^åOt tum 

8* 
gtt^tiat 95 \ Natnero 1 I sa af gnlb f fcmit npfiit ff^itfb Ovane , ()aUan^e 
me& bcloa titt« ma en uppfpiti^ rib 2biqe mt^ p2$ 
U<^^ pt( af filfivcr. p& otn winfkta ^jrCmen bijao 
tiv4tiife tanfor af inaivgr^ft » t form af en fräne i 
cm*artanbe tn bctmian^t qyUmt JLatn^^a: Qfii^tn 
(l^^i(^ pa l>u).Tr&era ftOan af ert antiqtte @pi}inf 
itiet^ uppfir^fta n^ingav, (läeitt^e på fotfldUningeii. 

ä5Ief famma Sr b. 28 SDecembcr ih(an& SriOerrnr 
^ntro^ucerab: 181 1 b. 27 OTaji Kibbare af :ffonunt 
CARL XiII:6 Crben: iftia b. 3 X)rcemSer .l^eberdf 
Sfbamor af ganbtbrufé^SCcabemten : 1814 ben 30 
april d?ibtare af ®erapl)imer«£)rben o(b bertiO buh$ 
hab i eiotti^aptatt b« 28 9Cpn( 181 v. Qrbbtl 
fiimma 5r ben 6 3unit af^eb ifrSn ®tar6#9i5bd#am# 
beter. 

Utom tmab i ofmannifmnbe bel af WlatxiUln åt 
anfört om l^anB eittfralfa ffirtktiflef ^ tan HQéMa^i 
atr ^an tittat 9Bittert)et6^9tcabemien6 ^O^nblingar htek 
afbanblingarne om ^VHxigté foVbna éflerldnbfTtf 
t^anbelf ( anlebuing af SIrabifFe penningar funbne i 
Srocnff i&rb; om bet fom fSrtmmligafl b6r iaftfagaf 
mib ®fSbepenningard uppoifwanbe} Upplysningar tiS 
jlonung ANUND JACOBS ^ifloria ufur StpiTa j^anb» 
lingar; om ®menffa ^Jrinfen GUSTAFS mtfiatibe t 
^abua# famt om @weni?a Aonungen ATV^K* 

Uti SBettenffapS^ o<6 SBitterM^^Srcabemierne dfn>en# 
fom toib anbra tiafdKen, bar f)an \)åflit S3minne(fe# 
Zal Sfwer 9Iir6#9?5bet Sreftoe von H6pken, 8liKe 
Sfi^beff ©refme Rudenskj6Id, (Statl^Secret<raren Ben« 
zelsfjerna, @eneraN3D7ajoren von Hermapsson » ®ra«> 
®ecrereraren Schr6derbeim , iStmiaUn ^ri()erre Wrc^ 
de» ^réftbenten Rosenadier» S)tce#$ré{!binten Fre* 
dettstjerna , S^ltfWiarifalUn , (Srefme Meijerfelt| 
Sanbé^&fbingen de Bedolre, @ene(aI#S(mtraIen,(9ref# 
me Ehrensvärd» ®enera(en, Sdaxon SiDclair, &tu 
SIff öppen , ©ocfor von Troil » 55erg«#9låbcr le Fe. 
bure , ®eneraI#X)trectettrcn af Acrel , ^réftbenteil 
®rcfn)e UUjenberg, (Biff öppen Nordin, ®rat«^®ecrep 
uraren, Sri^rre RQseiihaDe » ^téffbeiKen grt^erre 

af Hi« 96 grilmat Numero 330 af Hlkanssön. ^ttti åt %iti<kti<trt tiU STrogebterne , 
3pl)fgenie,0ebippc,g)&ebrc oijf ^ippol^ftt , 3«9ialb 30* 
t&ba, ^efontb famt JOptran göra 01^ STIonjo, urom 
ffere minbre ®n>enffa ^fdfbeflDjdPen, of 6mi(faf öda 
famlabe , en np o4l förbdtrrnb Uppläsa uthm i @(o(fs 
i)0(m 1802 0(9 1803 i 2 Sanb i 8;o: Jpan f)(it be^< 
utom fifmerfott Virgilii Aeneis p& ®men{{ J^fjri)nie« 
^er, ttvttt 1804, iemfe Virgilii Bucolic^ oå^ Georgi. 
ca itmte Horatii Ars Poetica pS famma äBer^flog* 
ttvSt 1807 i 8:))0. Ufom attt betfo b^r l^an upp« 
gifwie ttiSngfrtObifla SWebailler otti gnfcriprloner , fame 
of be fbrra en f^tl &nUt tiU jtonung GUSTAF 111:6 
Histoire Metolliqae fatot ifmriatt ^oxatii Sqtprer pS 

Swenjf ^ejramefen 5T^i?' SILFVERSPARRE, Arendt Gu- 

åt 1809 t)en ^ Slupfti 
tigern; 1810 ten 10 gebruatii 
ntrotuceta^ 

SBör bS J^of^SWarifalf* 56bb 1727 ben ay ge# 
Irunrii. 

fSUf, efter ibfabe (Sfubtcr n)ib Sfcabemien i Up# 

fafa/ 1747 Slufculfant i @n?ca J^of<8ldtt: 1748 «n# 

(ttflen i Änmmar>3?e\)ifioncn? eanccflie: 83lef 175't 

J&of# odj 3a3t*3unfrtrc n)ib flonima ADOLPH FRE- 

DRICS ^^of: 1763 Ä<immar(>erre M ^öflflbentiJlfc 

Äonung, 0^ effer Dcf bfb hoé Äonung GUSTAF 

III: er^tt 1777 tjcnftfribcf. S3(ef 1809 ben 2 au# 

fium JJofnaWnriFalt nnb Jtonurffl CARL XIII:« j^of s 

©amma Sr ben 7 auguffi uppl)5;b tiO^riöerre, mtt> 

ffljanbe SBapcn : Cn b{^ 6F<5Cb bet<:sb meb en ti^ 

banbc^ fom iv mitft nieb trcnne laga ^patxav 

Af filfioer. pS ePÅIben (>ivt(at en jit^erreltg Src^ 

na I emellan t)v4nne éppna tCotnerr^lelmar; l[>waT« 

beta jemn?4( af an 5rif>etre(tg SRron-a bet^dlt. p& 

fitfla r gii^mi:* 97 Nom tro f6rfln4mn&e Rtona (ISr en m«b w^%t ticbSt wcink 
gyllene XLammarlpetre^nFCf e( f (o^r^tt flåCb« ^^# 
gra I>je(nien ir prybb meb trenne 6trtigfiebtar ,, 
ben l^iira tib, ben meblerfla af gttlb o4> ben loåns 
fira biSf forbem butnct af ben d(b(t4 K6roingt« 
^tten, frSn |^ivi(Nn ben Silfversparrefta ftg ftaU 
Mrteba; oå> ben ivdnflra (>ielmcn nieb trenne pi« 
fogehfjcbrat af nattivlig \lx%^ fom 2ro ben 2(be$ 
liga Silfversparre^^ttena ivanltg^ l^jefntprfbnab. 
e^&Iben ft&bjee ttU l>6ger af en (tg ttUbaPareenbe 
fu^art (Srip o4> ^^^ u^^nfter af en fig tittbafafeen^ 
be éjort af natuvUg firg, |l2enbe pS en prjrblig 
gj^Oene ^ot(läOning. 

asfef or 18 1 f ben 28 Sanuani 8{ibbare af 9?orbf 
Oierne-Xrbcn. J£>tin ^ar t 6frigt tinber ftn tienfte» 
rib marir brufab uH ^a^f^ oct SfogjfSommifioner 
fnmr uti StfFiOige anbra SSrrdttningar 0(^ dr Eebamol 
af flTIuftcnltiTa älcabemren. 

©ift 1768 ben 29 december meb Gaoborg Cbar« 
lotta Chrencreatz. fSbb 1748 ben 9 äSartii , bob 1789 
ben 5 STOarfii, 2>otter af ^of^^unfareni Johan Ebi 
rencreutz tid iSbrenbaM SBruf; ^Of^b^^Bi S^Iagffob 
oc{| a^dlbO/ f£bb 1709 ben 7 SWaii , b6b 1763 \>txi 
17 Slugiifii , 0(6 Catharioa Weller , Qfrdlfe , b6b 
1705: ben 37 gfBruarii. 

Son af £anbd66fbinflen , Carl Gustaf Silfversparre 
iVSi Siimba, 9?(tébp, &Dna 0(6 ©rdffitUr^ o(6 %x\f 
berrinnan Hedvig Ulrica Lilljecreatz , 2>otter af 
2anb^()6fbin^cn , Sriberre Nils Lilljecreatz till ®unt# 
(aberg 0(6 Christina Maria Scbiller, Dotter af 8l0efo# 
ren i ®n)ea J^of^Sldlt, Magnus Schillerus (^abcr tid 
Sagmannen Magnus Schiller, abiab Palmstjerna » 97:o 
1246) od& Christina Tröst, IBorgmdflarend t (Stocff)0(m 
Matts Trösts Dotter. 

Silfversparre-^tten dr iSlanb be dtbre SmenfFa 
^rttén Den man meb nn^bct ffirfl fdnner dr Lan- 
reotz Haauonssoo tid Sina» foin dr i3a9 bagen efa 
ter 3"n9rru Sgatbdfbag iyan 6:te S^Bruarit) gaf ffn 
J^u«#Srtt| Wahlborg, 0obfet Jl&rnefiab meb ^arbro 

8t qn^arn 98 gn^(W. NBncro | i Qwåtn ttU aSorgongSfioa. ^ané 6otie#6en Jofatones 

Hftqoioi; 9Runf af St. Salvatoris eder Brigittx.Or# 

ben i SBabfletia, bfef 1432 ben 28 Sunii ä:rfc«Shfop 
i Upfala oib fi^ttn? i Smcnffa »ref; ^eberlig ^aOer 
m^^ (5u^i (^^^2U HaquonssoHf ÉrFe^^tftop t Up$ 
fafa/ famf bofl t^afliflf af fpefÄfffa 1431 ten 9 
l^ebruarii o(9 bfef begrafn^en t Itpfala 2)omfvrfa. 
^an tippmatiabe EDgelbrecht att i&tta fig emot Xos 
nung ERIK X11I:& )t?S(bfam(crer otb iippbp^gbe ert 
flenbtia t UpUta, Uaabt iitla SiiTopé^g^rlen. SSBtb 
fantma tib fSrefommer af famma fi&^t , Suni Joans- 
soo, 2af^man6 £)om()afmanbe i Uplanb/ & ^rlig 
mané w&d^a t i^err Niclis Gastafssons , 9?ibbare$ r 
Hx 1430, 0(t^ fattad UnbcpSasman i ttplonb 1432041 
1436, ^ané ätrling i 5 Seb Pehr Månsson titt ^iU 
Ief?ab , Jtari^bp 0^ (Sba , ^\^t meb Brita Bbneskj^Id , 
Carl Bengtssons jDotter titt Aar(6fa od^ Seslinfie, 
bfef Stamfaber fSr ben fä fattabe Uplanbt^firenen af 
Silfversparre-^rtten. Denned ®on Arendt Pebrsson 
titt Sjunba oc^ SSItteflab 1 (Somet unber i^erttg Carl 
Philips Sif^Sompadnie, bfef flaflen n^ib Aotfenbufen, 
od^ agbe meb {tn gru, Bengta Swart, (Sonen Carl 
Silfversparre ritt ©junba 0(9 S3iDcf?ab| f6bb 1614 
ben 16 8tpri(; éfmerRe o(( (Sommenbant pS i^br^ 
ningSboInt^ bSb 1671 ben 28 Slugufli. S^m mar 
flift meb Anna Bure, jtongl. ®ecrecerarend r Jonas 
Bures titt SBuremif od^ g){a 2)0(ter meb Anna Jacobs* 
Dotter Bagge titt S3o, ocfe <tgbe meb bennei Arendt 
Carl Silfversparre titt fSittefiab o($ ®iunba r $of# 
STOarffalfcne o(5 Mibbarcntfr J?riberrc Arendt Gustaf 
Silfversparres J^trfaber, fom efter anblfiftJga lurife* 
refor oi feban %^n irarit oigcfior i ©«?ca jj>of^9?(lttf 
Sagman i Salmare 2((n .o(( Sebamot i 2asf@ommt6# 
ffonen^erbfitt 2anb«b6fb»«9«'SEi^c^ o(8 war ^ift meb 
j$rib<rrinnan Ingeborg Stake, 6nfa efter éfmerflc^ 
Eieutenanten; Sven Eriksson Ribbing titt Smanéb oi^ 
OrÄffÄter, t^ Dotter af SRiMjpgiabet , Sriberre Ha- 
ri^Id Eriksson Stake titt SBif/ J^finfefdter ocd Sitta 
SBiurum 0(6 Nne f$rra S^ru M«gdaleoa Sparre. S>enf 

na 1 gti^WfÄt, 99 Numero 351 i i 

na eflhr fS fnilabe VLptanbh^rtntfi , &t ben dlbfle af 
Siifversparre-^rren , i)n>UUn trofiflen &Qtt famtna ur# 
fprtmg meb ben gamla KöYnioga-^tren^ e(uru J^err 
eaticflliffStäbet von Sijerntnan i (tn SJidttiM f!b» 
- 3^3 fpne$( i(fe tvilja fXbanr mebdifn^a, ^tvUfer f)an 
bocf enbail srunbar pS- n^gon oliii)tt uti brfa ^(rer9f 
tia M m&^a, lifa SSaprm .^ 

ADlERCRÉUTZ, Carz. Johans: 

te; i8io 3ntrol>uceta^. SBar bA ®enera(#ana/9r oit Slftb^re of 6n>Arb«#: 
JÖfben* ®fora JTér*. 

i^aii0 ^'cdrap^iei fe f?»* 57 titt oit! meii7oi6Ian^» 
Ö^ttfrtjiar* 

£)et^ri(erfe(t3a SSapnet ^r: tSn tvcfi ^ngtr ^u 
ro9 éVdft>, i f^tk>ar6 hfimk^ie $fHt , jbift dt blitt 1 
glirf^a hUt s^eAt Gift^tti^r , Ure, twl oc|> ett • 
faite. &>tt meofetflof ^Sltéjt b«flSt af ttéine ta^et 
ed^otfMföt, ti>ai*?fK9{e af fM^r ctf^ fttatt firg,* 
fotttt lit x>^ iMitefl bc^Mt of ^jtrtfnfben > fem ^at . 
tH btS Cb<^ be^t^ in^ tttiHtr syfletiB Före , famt 
i n^bVa ^dlrtt/ bv^iltet dt (tf 8tf(tf> €ii (toatt meb 
I;?uft^fibtt tifl f^dg^ tt^b utfltftttt &tn, tat"^ viU 
breVba tDifiaov. 3 9t\l)ttxu^bltftm ttebttfla ^dlfr 
fotif dt töbt, ftSbae «ti 9t«7drb ot^ ett Sabel 
r^tltarfs lagba, bees^ fj^be ifiteb ^pUene jldflen 
ocft Rfift^t af iRfWtt. SfSlbtH dr cfi^anpd bu 
tiAt meb en S^h^ttli^ IKrofiaf emeUali tivdiine 
Sppfia Xdtritt^yfAihctt f ^wat^eta dfvben meb S^U 
l^ettefig Ktona pt^bb. ^ftttn ^^n ^Å#a uppfld 
ttvdMie fnoatta tvingat mdtFta meb ^ivae fitt %yU 
(ene Kors : pS beit tvdnfita dtet dro ttvd^ne 3etn# 
Canonet i Vots (agbe oc^ ofu^oh betoml upprefla 
tiv^ne ^ta janf^ fo^t txchrkt brd €)tanbatet, 

9t 2 meb ICO %nfm^t. «« Niimero 332 . me^f Kette^Aifav^ Zcff\ctt ^e^im^n, fornt etnea^tit 
tern ett bl2 €omman^o»&taf, hwavB &fc(» o4> ne^ 
bra ån^ax iro <)f 0tttb. 0M(Oett fti^jts i imfe 
flDot of en f>wit fis tiObaPafeettbe o4^ p2 ba(f^$ 
terna flSen^e ig^fl, S^tftiUninatn åt af gttlb* 

SANDELS, Johan August; fe 

1809 ^eti 39 Sunii Sn^em; 

1810 ^en 17 SWattii Sntro^ucci» 

i^onS eiodYa)>t)ie, fe ftb.49 ((a o^meb )r6, tNanb 
(BIrefioar* 

^et SritierreltAa SSapnef dr: Cn ^anflf SMfbj 
fCtifwen od|> beUb mebeCfl ett ntbijbt tow af |Itf# 
wttf f^ivilPet mibtpi it belagbt meb en, Ättens 
3(belt8a tOapen innebiOanbei ^iettflil», omgiff 
»oeu of en meb tid, p2 (i^a afflSnb fv2n tyooattau 
bta (atu fpifat eilev naglac af gnlbi fjflab gflb» 
ne Tlant, ocf» genom en Havltt af (Um^er firMa» 
i tu^inne^ilt: 3 bet dfra^ f^tmmelabrltt ^ \)WoxfM 
tirtbvat en ^fjuubbig Stella Chymica af ^(fiveri 
Det tu^tta (teatt meO ett tipprdttflSenbe brtnnanbe 
£etg6man6«bl2p of gtt(b« 3 ^ril^errereedltens 
ifra l>Agra jdlt| fom ir ribt, fes tn^inne Pore# 
ivid ft(laba, 8t I^QHir fin flt>a fioifivanbe l^wita 
ellev fllfivevfanot pS g?fiene flJnger. 3 bet ifra 
ivinfba f fom At af (liftoeri ix npprefi ett bfitt 
fivirbi mtbtpS l)voax9 Hinga fee faflab en grdf» 
HagerPrane : ZJet nebra l^gva SMtit Ix af gufb, 
bivarutt pS en b(2 SLawttt ligger en 2t ^^er voivib 
dermCanon o4> frammanfire benfamma en 9em^ 
fuie$6tapef, af ^ivilVen fj^nae tio ?u(or, fom^ 
nebifrSn rif nabt , iro frra # tre twi oc^ en fagba» 
S>et nebra voånftxa filtet Ster åx fioart od^ bern^ 
ti iptftr fig en ttt>p(\74nb oifi ptlbetog^ liH ^iger r %t\f^tmt. I Of äUhMl Numero | 333 Wapitet €FÅfteti prf^ce af en ^rili>err€?arona , 
enteUati tointie itie^ ^jKtfn Xroitov tidtta Corntr^ 
|>jelmdr. pS bett ^igt4 4v nppvefl eti biS »Tet# 
(nvii 6(aff etnedatt tw4ntie fycoita 6truffjebvat , 
cd^ fvSti Oett xoånfita uppfliger ett grSnibb i94n# 
(Imatm ttieb srétit uppilafif fyitif^ntt uppratt en 
pS ^jeftittrottatt (iib^ jiq^ttf^tnbfått , oc^ otiu 
0tfxuett i ^voatUtct fibatt af ett l}xoit cé^ en bift 
$ana vi QfKene SfdngeVf begi^e be |>ivtta jjanot^ 
na framfl fvtilige o<^ aUa utit ttO (Ina ferfttlbta 
fibot f{4(ftanbe» SPétben i|>SHea af tipjnne flSb 
VIdbba o4> m^^ l^ielmar^ fem ptj^bas af gt^nd 
6tru$f jebrat i beiAcfta e(trib<m(ln , fitfebba meb 
brS c^ gula, i (Inbarne af sulbfranfar flvabe# 
3(]re(flfirp, f>ipatbera lf>iianbe ett b(2tt €(tp4vb nteb 
SFiIene S&(le, oc^ begge (tSenbei tiRifa meb @HU 
ben pS en pvj^lig fot(l4Dning« 

VON ENGESTRÖM, Lass; åt 

1809 ^en 20 ^untt ^ttbette; 1810 ^. 24 a>rif I SBar bS efa(«#aRini9er f6r tUritee ftrenbertie 
0$ Sommetibifur af SRorbffierttefCYtien* 

^an^ (Sxcttitnat JBiOflrap^ie, fe flb« 40/ 41 ^ 
4a iManb ®refipar* 


334 \afKLERCKER, Carl Natbana- 

EL i &t 1809 ^en 29 SuntiSti' 
l^em; 1810 ten 7 auflujH !sn» 
irotttcerott ^M loa Stigmat Namero pani $ilp$tåp\>it kmtt ffifttrmål ^ Hrfotnfi , fe 

grilerre R^hbindcff WtatxiM % ^l. flh. ii 29 i oåf 

4; 3 ^a% ^b. 2^4 famt tniit förra ^attiUlf ft^ 

201.^294. ^åt fär HDiiggdé: ®e^an (an tminnz 

gfinacv 6lifmit etiHebidad tfrän goimnenbanfffapet 

p& ^mtabotjfi Sdfininsr förbe batt^ (ifafomSr iSojr 

ftbermera f^ed^bigt ®emra7^S5efAtee t Stn(<^nb, un^ 

ber ;$ati0 Qx^fifltnttt, ©eneraf en @()ef m. m. ^err 

®ttp»t Klirtgspors n^Hfanbe i Siperige ^ bn^armib ntSn^ 

ftt éruKanSma ^mtHttbigbeter tntrdfabt/ i' anfeenbe 

fiO eftd fömt^abe firttigt^efer på ma grdnfen. SBib 

tmarie af be^a (^(fnbelfer er^Sa ^an berföre Aonun^ 

genå (Sstnf^ånbi^a JBref meb be ^^bisafte btfaa^^uf^ 

tr9(f« a)ä 3i^$lanM afffgt ftr iSog- r^ebruarti mi^ 

nab^ eji litera funbe beirmi^a6 r o^t tneb en öfmerl^g^ 

fen jl^rfa på'4rtnfit fMSfnöftoergflgrdMfén, famm«n# 

btDgö^ 3(nnéeh htnom <(tfti bagare tib ddg bi^ponera' 

beö för au*nri6 3)tlmaffét)tt6 leittna en afgöranbe 83a# 

laiDe; btvariemfe ®mea6orgS Sdjining förfebbedf o(fi 

öfroer bwiffa Sfgdrber en fullffiinbig 9?apport affdn* 

bet tiD JtbntingM , fant beröfmer förriarate 2)e| bi# 

fdff. Utiber tlbcn aiifom jjan« drctUtnct, ^err ®wf# 

n>e KRilmot' til' Un litb: XanÄiffc^nd fammanbrag# 

neJKrnvée i^^.attf^B fkrf &fa^rbef^Iet« bS ©eneraf 

.rf Klérelier Vtti -6 gcBhmrir er{)Wit förorb«anbe, att 

n?ib famnta armée göra @.enerabSteu(enanf<#Xienfi. 

fiS 4^an« (Sirceaéncév @refh^e Klingspor febermera 

affefie {Mn^VLUSborQ titt &toil1)0'lm, ntDtfdg t>an S 

nt^o sacfArn en g(>ff , o# frbttn- amiétn af ouppt)öri 

liga SErdffningari cbihTÄ refiVatiÉte o# ^rorifaf unber 

loppef af fommarcn blifmit be^ubligt förfjbagab o(9 

ben annaffanbe minfcrn Idffobe en |fn)crl<|9fcn ffen^ 

. M före(Äd, >f(liihtisf ]^n Mi té^fbvi WoStp!^ 

Jorfi bfn béfanta gonVcntioi\^ni fom^gof »rhiéen nl8# 

'8b& fft^o^tt condenfWM wé ä^ famf^ f rafeer , dmiN 

f^n Ärgcfr^ af Ärftim«n |)^ er^ fUmfrfl iått giDabeöi 

gfenCÄr ett egrtit?*nbijt 9?JMgf SJrefi o0 Mcf ^an 

tiHifa bcforbraD titt (Éfti^tdl af 3«fanferlct, tt 

1809 ben 29 3unii bicf (an uppf;öib i griberrcUgt I 1 


1 Nomero 335 M^tdiu ^08 l>U7ara f^ifla eU^c é^ca higfa ec|> liccte eUev ne$ 
tra ivdnilra j^(t 4ro jrétO«« 3 I[>u9f)rt|?ra af tern 
fee en liU (^d(yr iPÄn^ 2(tii^é(ii0 glattas €(dbel d^ 
I^^ !S¥d6<^te f (^nfiifi Af |lä( $ m.m f4(let af gtifb f 
famt ett iiH xoin(ivi C(44^ati^e AR^iii(e af (Ilfweii 
|1ÅU& i ttso&tfoxB. Thfit^a ellejr ifra ii:<lnilt<t oé> 
ttf^ie eUef 41e.^ra I>^a j^lteit b^(l& af ftvatta c<l^ 
9iifmt-€ié^dfl^utcv t |pra i brf;^b o4> f^^^ i 
f>^jOett. Uf p2 @P6it)eit (I2r eit jiiF>ei;re;Stona e« 
miUan t^ir^tMie me^ ^pliPa Itronor prr^ba ippna ({4U6a ^pmm(ttfto(lafi»ar. 9Fi&[beii. I^ilee tiU ^' 
ger af eit ^.ejMt oc|> tiU n>An|^f(i? af en Sj^rti t 
begge fl2enbe pa ejs gr^n marP. 

Sr^Sa år i8io ten 7 %Vi^- S^frftuction {B(anb 
^ril^ercari untcr 9I:o 3S4* 

T^ON DÖBELN j Ceojig Carl f 

it J8Q9 t>. ^9 Sunii gribem ; 

tariltJ^SrigQbent ^nfqn(erie i}(^ Kibbare af Gwdrbli 
Crbend Stoxa Stoxé. gSbb JZs^S ben m april pS 
@U>ra Xorpa i (Sfar.oBarfld ^An. 

efter f6rmflSn8cn tt\^\U mbtmWm uli n^eber^ 
bSrfiga etubier , blef ban Sr 1773 -^^nfoflcn tiU fiaM 
iDib armiraliteM 6abet#6orpfen t Sarl^frona : tt 
.1774 -cpmmetiber(|b p& ben efcabre, fom öfaerf riO 
«!0i6maf att afb^mia j&ertiflipnan .BEpVJG ELISA- 
BETO CHARLOTTA af J&ftHleiu/Otbenbiirfl, Jpertij 

CARLS 104 v Nomero StiNtA<^ ■v«i étb* CARLS af 66berman(anb ttf forabe <Scm&t , xoir nuf 
xoatanbt S)rotminsi oå^ giorbe bX (^oéJf^fnned Jtongl* 
^iS^tt ^asefffenff: S^imijtobe fcbermera unber ttoå 
minabtt en Jtrpf ning i éfierfi6n pfi Sregattf n 9rind 
(Suffdf: Unbergetf 177^ £)fftceré^6ji*anien i SEactiqiifr 
SfrtiBerte^ SRineur^ o(6 gortiflcariondfSBeffcnffoperne : 
fdUf 1778 SeeonbiSIOjufant n^ib Sprengtporteos mdrf# 
mdbe 3nfanferte'8?eg€meme t (SrbfiO 1780 eillflSnb 
att antaga ufrifed Jtrij«f/enf! oA refie famma Sr t\tl 
Sranfrifei bdr 1)an blef Soas-eieurenant å It Saice 
mib Stegemenfet Royal-Suedois ; mtn jrcf berpS ben 
18 97ot>em6er Soas«2ieutenant wib ®reftoe de la 
Marks SEoffa ^n^Mttxiftfttg^mentt i oiQ emborquerotf 
be6 genaf! t 93refl pS ben gtotfai fom tt>ar bef!dmb 
af t afgS tiU iOii^3nbicn^ unbet paf?åenbe jtrig emeU 
lan Snafanb od^ Slmericar (tDOjrtiti {(ranfrtfc/ ft>m 
betanf atf tmot ben f6r(InAmnbe SRagfen betfog; 
WilUn flotta, 19 SiniffSfepp fforfi commenberab 
af ®refn>e de Goicben, rr^ffabe en @ngelff , unber 
9(mira( Kempenfelt af 1 3 EiniefSfepp toib bbibtn af 
Ouefant ben 12 2)ecember/ bå C^nge((ta Sl^ftani 
effer nSgon f!rib emeaan at>ant#®arbe0#Stnie#®feppee 
DEdgar oåf granlla £)r(Qge«@feppet l'Actif^ afffar 
d(( erjfrabe 14 fI6rre oA mtnbre SEranipar^S^rtpg 
meb Sroppar o(9 5trtg6f6rn6ben^efer , (waririb en 
bel af de la Märka Slegemente getf fSrtorabt 0(& 6r^ 
pebittonen benna gäng f6rfe(abe<: Z)enna JBafaiDe 
btotftabe ^an p8 SranSpor^^Sfeppef l'Amitic Royal» 
Mlf^ f6r ufflSbbe @fon# 0(6 ®j(»ffabori meb bm 
5friga befen af ^lotiattt ntSf!e Stergft tia JBrefl I bCri 
{an af Sanuarii m&nab i7B^ : ®e(f famma it i 
Sebfuarit mSnab å npo om borb meb Stegemenfee pfl 
XranfporNgtottani ^mtrfen affeglabe ben 11 i fam^ 
ma mSnabf efcorterab af ®refme de Gaichen o(( 
de la Mötte Plquet titt bfi/ben af gabiy, b&x £)f!#3m 
biffa 6omH)pen, af 4 £itiie^Sfepp , 3 ^rtaatUr , a 
guffrar oi{i 93 STronéporf^Sarrpg, frän{?il|bed unber 
6fcabre#Sbefen$ Peljmers Befdl : JDemia (SonDop an» 
fom HO t5aii#S<)lfo n>ib @oba ^oppe^ttbben 1 Sfrtta, 

Mn Namero 


8ti^4(. io$ ^i^km^mtmm. bett 19 terpåfiljanbe SRdiir bS de b Mårk^ft KtQU 

mente genof} MaiffttaM flere mil UngS (ufletti att 

httåda iifémtMt^Ztanipoxitx frSn bee intu o^ 

Jtuf!rfaMee, (mot en fefarab lanbflionins fr^n ®f. 

j^eUnat giotfan afaetf febetmeva benfrån meb fam* 

ttiiåtZxoppaxnt tiU Oaxnt St SRaurieiuS tller 36Ie be 

Srance oc9 Sourboiti bit attfomfien f!ebbe btn 29 

3ttlit , bar STrméett fluUt f6xfxx^af> ecÖ S6ril4rtnttt# 

gar inxoånta$t f6r att febermera företaga ben tifler^ 

nabe Srpebitionen &t fa^a Sanbet efler ^(f6n J^tn# 

boflan : Samma Sr ben a6 SRooem^r Uef ban Soof. 

eieutenanf mib @renab{er#@ompa8niei af de la Mark*a 

äleaememe, 0^ ofgecf ben 28 i famma mSnab meb 

^tfamma mlft ben 6frtsa Xrméen ^ nnber Oeneralen 

aXarquie de Bas87's fdtfål i\U bn Bourbon # bir Hu 

ra SEroppar Imo^oS o(( glofran affegtabe ttS STcQiem 

p& eumaixa famt mibare tiQ Srincon^maU pS 6n 

Sevloni bit gfotton ocb Sfrméen anfom 1783 btn 10 

aSartlt, bi bttn genafi betac^rabe« att bttåäa (Bjiit« 

SEraneportente famt 9rot>idntertngen frSn inre betett 

af 6n 0(9 Jtuflen emot en befarab lanbffigning ef 

(SngeffFa gfottan, fom \fommanbe6 frSn fBombaPi 

bS reban mar anfdnb pS ' (^iben af Salecafo o^ la 

fjotnte be (SoSi;: Den 1} 9Rareti afgetf gfranffa 9x0 

mementet f rji 2inte^®fepp ^ unber €ommenbettren 

SaSreos SBéfiu frSn Seplon ttfl SoremanbebAttflettf 

bmaref! Slrméen fatted i lanb ben t7:be i famma 

mSna^ mib ben npf f6rut af Hyder- Ali-Kui , efter 

munnen (Seger 6fmer (ÉngefSmdnnen, f6rii6rbe ffora 

Staben ^orto 2fiow, famt afgect bagen berpS tid 

gtanoécoupon, bdr 9(rméen intog ttt fSrffanfabt £d^ 

ger, f6r att bttååa SlrtiOertetS lanbfdtrning mtb®ottf 

belonr od& afbiba @nge(|Ta 8(rméen« onmaribc frSn 

SRabra^i unber bmiifen tib flere 9(fatrer f(ref6ao 

mib Soant»®arbet ocb omftber SBataiOen mib (Boubet 

lotir ben 13 3utiit / emeOan Snge(i!a Srméen , 

17600 mani S9enga(1?e SIropparne inberdfnabei meb 

80 kanoner 0(9 1 3 @(epbanter , anfBrb af ®eneral 

Stewtrt» ^ %xan{ta SKrm^en f fom enbaff utgiorbe 

.0 1 1,900 i lo6 .grifeaw. * ^Jame^o 


i' xif^Qo man oi( 9 dUpifonut, mtb bt af Tippo 
®uUan Bahad«r <|tvar(eln^a^e Xroppar unber «Satjed« 
Satb y \)\t>arbiwtr {^entxal2ituttnar\un, Wlat({ui^ de 
Bassy, fSrbe bSflfta ä3efd(eL £)cnna SSataine fortfor 
mtb iiSrfla t)<fftigbet 14 timmar^ tib , tt^arrvib ten 
6mf€fibi$a firtuflcn. ufsiorbe emeOan 4 oct 5000 man 
QiixcpkTf utom be Stparta ^), o(b ^an crbbU elt 
\w&v gonrufton af en 3)7oti^uerftiia pä tu^njlra fo# 
ten; m&n uppb&rbe litroÅi tcfe att söra fienft; utan 
fcban 4 Cfficerare mib ©renabier Sompa^niet 6(ifn>it 
bicferabe, bctdcfte ban nteb ftn Slropp åurtcigan^ 
bet af 1 1 pocfen gianoner utdfb^ 28» foin moro förlorabe^ 
^milfet fTfbbe om natten innom ^atft 9)?oudquet(Sflr 
frSn btn p& ©em^ren li^åanbc mtr6ttabe ftenbeni 
Warf6re 6an ben f6lianb£ bagen be(&nre6 tneb en 
@ratif!cation* (Seban {^ran(Fa äTrmécn nSbfafaté 
btn 14 ^unii braga ftg tiUhafa oå^ tnnefluta ftg 
i ©oubetour^ bitviflabe t)an JBei^grinaenr fom ften^ 
ben d^nafl företog mot benna platér Imarunber ian 
btUo^ ben 2a 3<i*^ii i ^^^ utfått r fom siorbc6 meb 
^rmeend @renabierer^ unbcr eri^abe>(^6efen, IBaroh 
d'Albignacs f5efdtf att förnagfa fienben^ Sdatttris^as 
noner 4 SSparafmame. Unber famma idtl&drinQ toav 
^on åftccn ffere ain^tt betac&ernb me.b 50 ©renabU# 
rer# bafmonbed aiwen unber fut- iSef^I enfTift en ^el 
^ipabid^Sotaiaon ^o)' att htt&ia iilvbttarnt i \Xtans 
merfen oc^ att l^mbra ^ienben frJn att få fafl fot 
pS bttMta wåqtn famt g5ra 2>efcenter 6fn?er ^&9^ 
ning^Sratoarne : t>& ^tt btn 25: 'pd^ 26 Simit giorbt 
utfaD; unber (S^epalier de Damå«^ Uef tinbafaflagit 
meb mptfen ffirluf}, blef t^an comotenberab att meb 
@renabiererne bet<!cfa 8?etraitcn 0($ fi^mla be S3(e<« 

ferabt «» *) 3)era* antal »Ib bplifa tiaf&am fowmer albrig f 

ber af ning. 
^^) »efinb af fianbetå Snföbingar, ^n>iiU mro bttoåp^ 

uabc fom öuropéet. 


107 {Tuii)j?ro ' 


:• w * 


ferfltc 0$ frhiflfpritbC/ W^lUt uffjrbe* pS ett \&ttf 
' att l>an fid I6fte om fnar befortrnn. £)å ben 
tat ^erfaiaeé afflutabc grcben meOan be jtrtsanbe 
SD^agtertje futidjorbej bet| 30 i famtna mirnb , upp^ 
b5rbe ^enbrligj^eterne^ t^marefter ^an ftcf ftg uppbra# 
eci, ati /(utnmaTifatta en SiDpograpbif? starta H* 
wcx ben. be(en af (Ioromanbet'^ii|icn / fom tiiibeir 
SdUt^del n7Qrit <ftTij$'2:&eatern ^): ISftf ben i:ftft 
be.rpAf6(;ante @epfeni(ei; eapitatne tuib ^f^nffa 3nt 
fantenet o($ gecf ben 10 i famma ntSnab om borb 
pj 9ranf?a ^rtflatten &J^ermtone af 36 €<)noner 
fäfom Sfbiutant bod S3risaibieren, ^xini Stbrembergr 
I fom fir^ SDei>ed^eK tlU SranfTa ^ofmet. SBib Må 
i tornen tiO i5n. ^t. fSHanfttiia btn 6 ICxtoUr moti 
iQQ ban berjemte SBefdiet&fmer ett £>eta4^ntenf ®rei 
nabicrer.od[)34dar€ ftltt @{epp5^®arnijott pS Sre^attenj 
bmilfenf unb«r toågintiU @oba Aoppd^U bben i florm ocq 
fwåt fj6g2ngi f&r(orobe 6äba ftna mafier^ oi9 mSflc 
Sterwdnba lin tn SSourbon att reparera ^f omne ffabor^ 
bkoarefter ocb feban SttQatttn mb 4nfomflen tiU ®oé 
ba j^oppé;<Ubben blifmtt fuOfomligen ijiSnbfatt, forti 
fatted refan tiU ?Hfi4^9tt, båt greäattcii anfrabQ 
Z784 ten Ii Sebrunrii : ^rifrSn afgetf bM mebi 
JDierai^memet f^fl tid 2;onnat#^areiite o0 ftbati 
ben I SRartii tia®anrfjon«'2;jcnf!iaitabeaet i ^tra^d 
burg tolb Sib^njlrtmmen: (SrbSO famma^Sr ben 24 
3unii af jtonungen i Sr^nfrife en lif«tibf«penfton af 
300 2it)re9 SEournoi^r ben ^an unber 8tet)oruttonen 
firlorabt: Sortfor t granifa tjenflen mib famma 8te# 

Jiemente, fom mar f&rladbi t iStra^burg, gort Soutf 
ur Kbin, ec^tefUbt' Offt ^Jeifenburg till ar 1788 
i £)(tober, bi boll åttminU txU &winiS^t i ^nf^^ 

i ' £> a enbe *) Z)enna Sparta innebäner: ®tAberne ^ontic&erp 0$ 
eou^lour, fem (Sngelflkx Srméen« ofonftDa 9o{t^. 
tioner» tre granffa STrmeena.befenftva.fiager, fBataiU 
len n>ib ®ot(belour famt belAgrinsen f6r benna platts. lOg romero grt6mat« tnbt HO btttmtUan^&btxmétanM^9l9flaM u)^proftt# 
m frid- Unber f?!t Wfflan^e Uirife* t)abt 1)ar\ ijh% 
ben i; SRaji MtfmU 9remter#8!bjti|am nnb Sprengt* 
portenifa 8{egemenfet o<^ 178^ ben 2 mar(ti Sfeulef 
nont berfTdbe^, SBIef 1789 ben 2 aiTarlti 6a]Hraine 
n^ib Saworar SAtf^t 3nfanferfe«9legemen(e meb Ubc# 
f^.10anbe af ftn ffirra S&n ; famma dr ben 1 SBajl f5rorbtf 
nöb tiH £fwcr#9tbfttfönt n^tb^AmélarfJffebetninafniUnf 
ber bi maxanit éfmerfTen, 83ridabc«@beFeH, ron Stediog^ 
IBefÄl : Simtflabe ben 4:be i famma mSnab Xrdffniiu 
gen wib Sttomeniemi, iår en b^ff bonom unbao» 
{f(r<; ben x^ ^^nii ben ^atpa Sljfatrcn mib 9)oro# 
falmi f b jr Stoff a iCropparne ttnber Seneraleme von 
MMiekfoo, Beraeman^ Sprengtporten» tod Ramenfclt 
Of( Denizoflb SJefdl, btefm» fuBromlrgt ffagne ^ r 
0$ bS b<in fkr en fwfir bteftir t )9annan af en 3^ 
gare^fufa, bwitrfSre bon 1791 mlfie ttnberfiS Xrepar 
nering 0(6 utfommd febermera o(9 inba HB 8r 1797 
f!ere benfldrfmor# fom $ioTht benmi blefnr albefeS 
oidt&ar, fS att fytn bela fin ftf^Hb mdfie bdra en 
fbrbinbntng om bufmubet: S(ef famma bag (1789^ 
ben 13 SunK) nmdmnb (tO aJFaior mib eaiDolaic 
Stegemenee; men ben 19 i famm» mSnab unbet 8f^ 
fairen »ib &t. Wtlå>itf HQifa mtb be bfrige emenffa 
Meferabe; HDfdngatagen af Stpffe ®tmralen von lUii- 
teofelt» 9å> berfidbeé qlDartcmna^r i anfcenbe tiS 
blefurené fn^dra be fFafitn(er : jiBIef fiflndmnbe dr ben 19^ 
Stig. f fbr ftn dbagalogbe ea|»perbee i Bfj^tren mib 9p^ 
rofalmii Siibbare af $n>drM(#£)rbetk Gffer frigef6 f&it 
179 1 ben 04 Sprit blef bon trebit SRajor mtb ®amolar 
Regemente: SrbtS 1799 ben 18 Wtattii ZtMipott 
fifom anbrt SOtaior tia SBtH^tba X>åf^fé ttegtmente 
e«i ittndmnbea HO it)^rfle#£tetaenanl I Srm^; 
(amma Sr ben a 9Raii £>^erflef£iett(fnatit i 8tege#^ 

mtni^ { •> Cm ben mdrfeltgir öpiren mil 9i9rofi(mi; ft voh 
barff fib» » ^ zjv r ^ifittut 109 Noméro ' I I inenfcf : Gr^SD 1796 ben 7 Wlartil Zxaniport M 
(Sfarnborg^ Stcgemenfe tneb btkbSaanbe af f5rra 
£6u€n: JBIef 1805 ben i Sfiarftt Ofn^rfie t arniéen: 
Sid fdmnia 5r i 2)eceniber Zran^pore tU Geconbi 
^befffopetr meb tfrvtrHuiUxtttMnté ^nbelnina r nnb 
97p(anbe^%ris<ibend 3nfanterte99te8ememe, fSlb txU 
f^ti^ utbrott cmeDan Smerige odft SRpflanb ben 10 
Sebniorti i8og , bfmiflabe ban bela betfa 8r« Siirtfig/ 
f6ri! far0m ftiwiUiå fbcitaiaoMfQ^f mib fbrfla Bri# 
gnben, unber Sriberre Palmfielts SefAf, en obctpblig 
9(rriere£®arbef^ Sanonab m!b jBorgS: ^errffer wtba^ 
re SinfFa fUxmitni tfltttaUt genom Xanmfllanb ttS 
6{iaborten # loib Irebje SBriflabenr åfvHti f8f9m fri^ 
tviais; famt arrieref®arbet6 Zrdfninsor ben if a# 
prt( n>ib g7i9peri, ea^intalo P(& SSiret, t9ib^n)t(Ia 
tiaf&ntn f)an firibee meb utmMt btxim V* <Shrb6ll. 
tt7tb SlrméenS onfomfi HD IBrabefidb ben 16 t fam# 
mil mSnab/ fSt^åUt ifxotx anbra eOer BiftrneborgB^ 
fSrigaben , meb bn^Ufen O^n ben 18 Xpril beltpa t 
X)rabf»ninaen wib @tiTnio<ft : Sortfor berefter att ia# 
fom €b€f f(r onbra SBrtflaben beltofla uti Srméena 
Operationer mot gienben miber bennet Reträtte tid 
Slpti^arfebp^ famt benna ®tab« intananbe ben 14 
3untf| bA ban 1 Zeten of enliBalaiOon fftrfSffe maba 
fifmcr 6(ftt>en, emeban Stpfarne tinber Oetierol J«o» 
kovitz berftibe< Uånbt 83ron: Simiilabe bett 14 bera 
pSfbljanbe Sufti ben drofuOa Z)rQbbninsen wib Bappo 
emot @>enera( Ra^efrkv, bdr bön i fperfen f6r 3:ne 
SSafniBoner of fttt iBrfflobe utfSrbe bufmtibanfaOef 0^ 
(tifmubfariigen bibroa titt Segern <*^): SJIef ben 3o;be 
I famma m<nab Stibbare af @mdrbfc£)rben< 6rora 
Hett i 0(9 antofl till SEBalfprdf: jirinberlis f): Z)e# *) ®e QuOetineme.. 
•♦) Se IBiiOeHneme* 

t ^ benna Crben Sr 18x4 (fef fSrbetob t (mdnne 
eiflferi Uef i<m Rtbbare i f6rfl[a Clafen^ j I!0 gici^emt Numero • fflcjcrab (ifl Äau^afarfJ ffer ait fomta be it)ib^aliaf« 
99^fi fl(jghe ^atafdoner txb att tnraga fSrfln^mnbe 
jIÄHe , wtxf^ålbt Hn fäb<mt utdn (Iribj men afjlog ter# 
ftdbeS ben lo 3(uguf}i, meb tvantig iapptrt>tt , ften« 
ben^ mcb Bfmeridgfcn ftprfa giorbe anfflC/ unber ®e» 
nernlen Schipelcffs Söcfdf o(ö twang bönom f effer nio 
fimmaré^ ^tta({nef att mcb bemonrerat SfrtiQerie o^ 
fprÄnflba SSropp^r # braga ftg tiUbcita åt Zatva^^ 
ÄVro på tna oå) fcmSfen p5 anbr<t jibön; bmarcfrcr, 
bS tegetanbe Äonungcn GUSTAF IV ADOLPH f&r# 
tlarabt b^nom 2)ef fiJrtTiibta 9?5bi.aa rodlbeb^s* 
®eban f)itrft€n af ^and SSngabe blffn^it Jbetar^eraD 
ftti 9?umi/ert)9, getf ^an enligt ben jDpcrmionSpIan , 
föm f6r ^ufwub^Slrmécn mar befldmb; meb jun an# 
bra ^^rflTcn af Srigaben f 10 ém^fen o^ £appfierb 9 båt 
Un inttg en få Hatt Mtlmn^, att SRoffe 6fmer# 
\ flen Bibikoffs anfatt ben 3 ©eptcmber mof ifcfmerflc# 
£teufenanr Fubrufajelmg 6oTp$ mi0(p(fabe^« SBib flut 
te( af 9(uguf{i månab mSf?e t^an, i anfeenbe tiU en 
pSfommen mtiQ ftufbom r femna btt ^tfål l^an meb[ 
få mmåttt åra otf) manbom inntt^afti men åttrtoå 
btt Ufw&l förf jberefter btn 9 September ^ e()ttri^ 
ån\\uffufoå)ro{irtn en bebranbe ®egér ien ij i fam^ 
ma m^nb bfmer flenbtfiga (generalen Kasatschkoff^ 
sky wib 9i\>f(SarUb)}f^ui\taf> r tmilfefi mcb ^na Srop^ 
par tiflbafafnffabc« 6fwet IftibrCfJ^imå. UtgSngen. 
af benna SrÄffning war^ i anfeenbe ilB ginfla 
arméen^ S?ctraitc , af mpdPcn n>lgt ot^ f6rbel # 
i fpnnerfiet efter ben förforabe ajfairen mib Orawai^:, 
«^an ()abe emeblerfib ben 5 ®eptem5er ((ifmit be#: 
forbrab titt ©eneraf^SWnfor. Unber giitjla »rméen*^ 
Slctröite b«be ^an fOtf&kt luib ®unj>bp 6fmt flere 
»rfgaber ot^ werfffÄHbe Stert^get meb ffSrjIa orb/| 
ning: Slef ben 11 Oclobcr f^rorbJiafitiO fötfMbafA 
voart pä SSlanbf 1)wilht ^cf&l war Ätföljbtaf 2anbéi»: 
{)6fbingerJBefattningen berfti^beiSj boif t)iottog ban bet ei \ 
iirx&n 1809 ben 11 Scbruariif i anfeinbe tiDentinber; 
rcfon titt Ocfie Äfommen fwSr ncr))^ffufbQm r fSrorfa^j 
fnbafgdltt8ge(6 jlora befnjdrljg^efer, ©engorp«6an| 

p5 ^ti^txux. ni Numera 


I M*«P 


VS är^nö mottts Seffob af. f 400 matif tmaraf Mlf^ 
ren n^ot inacrit) af fjuf^omar, 3 jifanbe S^U#3)atre# 
rUr 0(b 2 j^aabirjer. £)en 17 SKarHi/ bS äluffa 
älrmécn un^er @)cneroferne von Koorrine, vod 
Sucfateleo, Arisé^aRinitlern^ @reftt)e Araktacbejff f(imt 
©eneraltf^tf urenanrernr ^ f^tind BagrttioD od^ von 
Knorring, (<!9e»rrali£2timrUrmd(iaren r ©eneralfgjfajo/ 
re.n Aderkass» @eiierar»!D7«0Trme Scb»ele£f. Tutscfr* 
kofF» Kniper ^ Demidoff 9 Tscboglokoff, Strogonotf 
o(b Kuiloeff, på 5^ QolQnntt af omtring 16000 mattr 
meb 30 f}pcfc)t tolfpunbigc SSdrterifs^iecer d(( 40 
S^ifflpcfen i)nf6Do älan^r merf(}dabeér feban dir hu 
mihMbt<itttri)åaa®iiUt(i&nb aflni/^k fruftrffl ^),ben 
of ^^*.v<^.8rif5fSfireWntareiT^ ^irtigeji of®6bermart# 
fant^f änrfiefoflte 8tefrai(e 6f4per .^afrnti titan nffflon 
fTagpd f6rbfrebclfer tv»arioib p oagtabt fenbcnd pär ratif 
ganbCf et f6r(orobf6 mer dn en liren 9(rriere#®arbe<# 
ä5araiaon o(t rn>4nnt inacrbr farfe J^atifcifger: ^a^ 
nonjlupar oåf aSagojiner anringe» uppbr^nbe^ eDor 
f6rR6rbed oct 9ro)>ianr«g6rr^berne letnnabe^ ria be 
frufod beftofr emrbanpS £m tngen^ HOgång fané ri|[( 
befaé (rf^brrgnrn^ ei. ^eOer bollar tid berft^|ran<pof# 
(eranbe tierifråm @frer nntomflen HfT fStMtiavm 
iegdrbrc 1)an oH) er%bU 'ben 21 SSorHi enrlebij^anbe 
frdn eefdto 6fmer sSldnbffa gfirberninMqeii/ febrtn idfi 
f6rfl tpcfat^r orr senont ^arleitiemerins afb6i(i a\ia 
fitttai mot ®ro(fboIm 0(6 urmerfa* be Slpffa Xrop^ 
paré htrtås, fom gåri 6fmer jDu^rfen oit intakt 
Uin«8# unber ©enerar Barclay de Tollya befÄI*»); 
t)il>aiti(|rnoin ben i Srocfbofm ffebbe' MepnttentJ^^fSr^ni 
bringhmbc rrpggf faJlborbaé. J^en 9:be berpSf6N 
ianbe Stprif ffirorbrtobe* t)Än fitl öefÄl&nfware 6fmér 

5Wprr(t ^) jteifar alcxandkrs BvfaQninq mar arr 9?i?{Ta äTrmér 
en fitflf * marcbera M ^loéboim 0<b bär offlura 
^re^en, bi9arf6rer frb^An ur^ängen bfef onnorfunbaf 
®enerafen von Knorfing fAge^ ^fma fnDir i onftb. 


®e 23ancrinerne^ iia gtifrett:at* i Nimiero 9tarra Srméenét eft&r« rller Sfoenffa S&rbelnrnflr 
(om mar ffirlagb omfrttig $ern6fan2)# famt tort ber^ 
efier fiS ^tatumé^Sötfål^oftoau åfmer 9?orr(i armé^ 
en6 norra eOer ginf?a i^6r5e(nina i nmt& , (mtirec 
SSefil Qkneralettf (Srefbe Croostadt inne^afC/ bS 
^an I ttHb 0l9fta StrméeM framrptfanbe mot UmeS, 
unbcr ärtfbe Scbuvaloffi od^ flere ®tmraltri fdu 
iilf xåbbabt aUa Sttomné gfirrSber af ^rooiant 
0(6 9Immunttioii m. m. mtb tn otrotig ffpnb^ 
fambet på lo fipcfen JSriflgav , fi»iifa mtb ea 
enba Si6«Oftcer (ptfligen anfoiumo tiH ^ern6fanb. 
Uti SRajt nianab Uef ban afljft af bSmaranbe ®enc^ 
raI#8Raiorrn Saodete toib bbrtftx&mf bS t^ati Sterrog 
IBefAUt 6fmer €tDen{!a gSrbtfntngen futnt be Srop^ 
paXf fom frän U)>fa(a moro bejidnbe mot ben SVorr^ 
9(i Vttmée , 1)wilftn %6oo mats fiarf meb lo (Sano# 
ner infaOit i 3<mttanb« Senna ^pcbition fluta# 
be6 genom 6om)enttonen tmb f&Ut&itn ben 26 2luliif 
feban, efter några £>emoitflratiDner odft Strategiffa 
rfireiferr en bel of 8?orrf(a 4lt)rfan, 600 mani bltf^ 
mit tnf{ftndb mib alten; @enom benna Sonventton 
iVttOe SforrmAnnen 4ar9mma ^rootncen innan ben st 
auottflt / efcorterabe af en Smenff Slbiurantr ettStib 
tefianb &sa rum 9a obe^imb tib 0^ 9^orrmAnnen 
betala aR tiOfosab \1abaf efter 3nne«)i(narned egen 
ItopjUftt nieb i{oi9{:br ®ptcie 2)anf{ ^otirant^ font 
@ontant i barbt mpnt genaf} Maltii af @eneralen 
von Krogb; bmarfifmer Jtonungen bebagabe genom fer# 
fftit i^anbftref, f6rfifra bonom om 2)e^ 9f/lbiga m<f (beba^. 
^M babe f6rur ben ao gimii famma Sr blifmit upp^ 
^6ib i Sf^()erren9t ®tånb, mtb fStjanbe Waptn : 
Cti Piufn^eii oé) txoåt^tta^ B(6lb, tntbtpS belagd 
m*2b en quabrat^A^rmis pa ma fpetfi^it upprefl 
^icvtflÄlb^ mib mttne TtbtUqtt Wapm f)iv t TU' 
1 fet/ n e mlt gen en gittftam eUer Cf>eff (>warati fea 
■ trenne flétBi»U hfxoet f)tootanbtci tA^ba St ^igec 
mSn^a gf Deite pilar , o4> i ne^ta . ftfbelntnsen ett 
tin^ vunbt mmm, ofwantiO creneferat Covn. 5r(# 
l^erreliga e^^lbeva fitfl<i eBev ^frci Hita ^olt Sr {(Ofliero Sn^emt. M3 Hyél^itt 0éh i ^ef ^fva be(# fom it af fHfivtr ett 
ttioIH^ f>ii^attititv btiptvat ftamtrftttga: O ncbva ^# 
Un iUVf fem ilt ^réif , fkiv tft gjrDetie 3CttVaf , ^xoatm 
wånfita rio ^ bruten : }(ntr<i eller ifra w<ln(lr<t 
SMm 4r tMOftfadf «c|> i ^e(( 6fva M, fom ilr 
^itmntUUS , efi {>airmäne af ^rfu^er im^ fpetfame 
ivAn^a ttU witffltr; mm i ^ett attbra^ fom 4t 
bUbrdb, ert f>iott jrotifl £tl|4: Crebje; tOer tiebtd 
I^^Sta ^4lt^ ir ti»4rbelabt : O ^$ if^^ afbelnitis 
liflS^v <<( CtepanerfSorr meb (Itt 6i(tat|^O0llro# 
tia pa bfobr^b botten. 3 t>tn ttebra fee Ättens 
tf ^a Wapen , en brtm ti^panerab IDjjbffaOe, meb 
ett blyiuUt i pMnan pé) l^tvUanbe pi tn>anne I 
fori» (agba benVnotor i fllfwtrtict *}: ^erbe cOev 
nebra imlnflra ^Altet 6v hlitt oc^ bettet ett 2(Ctare 
af et^fieir, f»»atp4 02r ett (li>art t 4tibarne fl^0 
i»tt DernFore^ od[> pi bef framflba fee en YUan# 
brtngefStiif , om flinar ab af en é>rm oc^ en blottab 
tVäria i (oro faflobe. p2 SMlben dr en 5ri|>er«e# 
Krona eimUdn ttvdnne m^ bylita Mnt<t 6ppna 
Xot-nerl^ielmari af pxoUfa beei h^ra bdr 2(beUM 
^VMbeno l>jelmprrbnab i en (ISIVU^b 3lrm meb 
trtnne af Uene pilar i bAiibeit / uppufåntt fig eitii^ 
fan twlnite St ^ivär fin R^a utfitid^ta voin^at , af 
|>tvitPa bm fyiqra åt tvoarbefab af fUfiver odb t^btf 
tnen bm xoÅnfiva af bIStt cé^ fUfxotti pS winflta 
(>je(men flSr upprdtt en mt^ dfra dnban 8t to4n# 
(ler b^ib ^ivit 6tTUgfidben eMiben i>i\ké pi 
bigra jfiban af ^nfl!a Heionet tneb braget 6i»drb 
I I^^Qra Xamtn, cd^ pi voån(lta fiban af W4n^^ 
flfa C(sen meb Hinq om b^^Ifett; begge genomftung^ 
ne af CofaF^Spfm oe^ ftSenbe pi en gj^Uene jot# 
fidUning f b^atpi it . fdflab en 6ebel meb tVab 
ft^rSPct: 4ltaf. 6f f lblg?>et oc|> Wllja ••> 

$ » - ®nmma *) 9>8 Welmen S bet S;pffa'2Papnef Äro fjrenne 26rn# 
• TDfo# mcbPficr ffjelfar nf nnf«rr?Ä fdrg. 
♦•) ©elta aaSfllfpr^f 'antog ^öti| I onlebnJng af tn 
^otbara n)fb Sidneiprsd Steseminle i^tiiranbe; fom# H 1 Numeia ®iimmit ^r 1809 t Jifugtiiii minab afgecf tan meb 
ftn S6r2>e(n(nA, i famftan^ 2me^ (BtnetaUWaioxtn 
Saodels 3firjbc(niii()f unt>it (Utnvt^kH J^err gri(^erre 
V. Wrvdet tfmxbtfMtiU ^^ve^tionin mor Umeå/ ivoxU 
tett ®rA» utrumi^c^refrer en obetvMtg^Sanonab mol @Cf 
neral ^ricstoM 9itritXå&fiTt>t : $8b([ ^erefter ^en zs. 
®tpt^tnf>tx utnåmx\> au @enerd^i8efAl(^afwarr i 
W^dtrhotitn otb tnmmwlan^, h^WUt »efAl fort# 
foc tid. 1810 Hn um S(prU: &x\)6ll famnia &x btn 
IS Seyeember SntrDbucrim 9S. Si\bt>axiuUt untcr 
,9}:o J3f ibianb %xU)CtTW, od^ bCef ben 24 i famma 
mSnjdb (Si^nuntnbettr af @JD4rb8^.0rten: 181 1 den 
• 28 iX|>rU fSrorbnab fiO 6fmerf@oiitmetibanr pS SVar# 
Rranbé oA Sartdenft ^Afiningar, t anfeenbe tfn ett 
. f örmobabt ^nfaO af ^n^elém^nnen , tn^arifrSn Oon r 
ttppå (eg Jran ^ .en(Ubrgabe6 ben 9 %\xxCx\ famma 2r: 
ä3lef igit ben 14 Sanuarii 6()ef f6r 9?orra @fäm 
fFa 3nfan(erie#9Ie9em<ntee famt t Slttdufli m2nab 
Sfirbelningf^^f mtb arméend erebie 2)i9ifton ^ 6eflS« 
enbe of ®mil4nbi{e pc6 ®hSnfFe Kroppar: 1812 
^fn 28 SVoDfmber (Sommenbeur meb ®lora jrorfef af 
^mdrb^^Orben ^ 181 3 ben 26 Sanuaru ®enera(# 
Sieutenant Z>5 ^menffa itrij^b<iren nnber j^« jt. 
j^. Jtrom^rtnfentf S)efÄI famma h ffuBe gä 6fmer 
tiO Xp^lanbf 6(ef ban ben 30 aOfarrii um^mnb liD 
6()ef f6r en af Xrméend ^rbclningar 0(t afgecf 
tia $ommern # fam( erböU \>txi ra berpSffiljanbe 
SRait 99ef4Cet ifmer ®men^a SCropparne i SRecflenr 

biifftt bl ®enera( von D^klo mib' SD^Sn^ringcn i UmeS 
n>iBe frtfaOa benne af blefuter ^6Ijbe Xr igare frän 
ben Stmungne mareken riO ®eflef efter frcb^fTutelr 
fmarabe: tgerr (EFenetat, 3ag s^r mzX> itat me^ 
f{f(bt^^et o4> meb iiH(ja. . 4Benera(ett omfamnade 
^onom 0(6 ant^d fom en t^eber att antaga btfa orb titt 
ffft JEBaffprät od^ berigenöm f^rmara minnet af betu 
ne tappre jtrtg6man« tlnfefdtt^.niifipercnéil^mnuiti^ 
be meb ^at\g t^na* Sri^at "5 Numero 


' tarafla Zanbtii mtn ikf btn u9a Sunii af SrmétM 
®etvraUAug«^8?£tf i Seralfän^ 56md ort arqufto^ 
(trai, iit Ut 1)anf utan ctbrtt, tSHt tft ttnbcr ^an# 
S3efd( (IJ(enbe SCrovpar afgS lid ^tattn ^ambux^ 
un^firtnJnSf fom ^S mar f^WH ansrt|>en of {(rafi# 
fofertie : Bfef totf bett 9 t fa mm a mSnab af Jtt pn# 
^i^infen , ®emralif imué # i anf$tnr>t titt I>an6 fdrut 
ibaqalagpt ofirtvienaä ft}r^2Datt^e , pe flora tjcit:; 
(ier |>afi gjorbt fttt ^^erneetatib a4) ^e dtöfutta btee^ 
ftnrer If^n erl^SUit un^er iDe(E férftvarante pi <lran# 
f4lt ^) förfTonab frSn bSb^ilraf et otb i ff^Oei btmb (itt 
en^rd fangeire p& SBortoImi^ Sajlninsr meb bibebSOan^ 
be af bcf SEif nfi I SBdrbiflberer 0$ bermeb f&Ijanbe 3n# 
fomfter. {kxn afgecf berefter rtll ^meriae o4 ^arbof^ 
men t men erb60f uifip& jtron^^rhifenb fbrbbn, fam# 
ma ar ben 20 3)ecember dfR>en befriélfe tttur STrre^ 
{len: SBkf tSif ben g.lDeceniBer beg^fmab meb en* 
^ommerff 'Notation, ocb Hm4mnbe6 x8i6 ben 6 ^ebn 
til( fldnbrg £)rbf6rante uti Sttiå^f^fiftdtåittn. 

S^an \)aT xoarit arbcfanbe od& Ar nu ^eber^fSebar 
mor nf jtrijje^SSeUenffap^fSrcabemicn famt Bebamoe 
flf 9>atrfotijTa SdOflfa)3ef; 

@enom ladliQ fafi fbrfifarab