Skip to main content

Full text of "Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum. Antiquitates II. Necorlogia Germaniae"

See other formats


>"Vf...^' \ .? ■K.'- ^.'*'^^-' y. }'^. . d^>:- - -?^^-^ '-^ rC >,< > 
.^■.. 


JK >w. ^-.r>'-^ ^ •'^*<,;"W ^V^ , S^ . r'- -:<,^^. >^ T*^?'' "' 


i *: >- ."<'^"..Aut, / / / l Digitized by tiie Internet Arciiive 

in 2011 witii funding from 

University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/monumentagerm05gese MONVMENTA GERMANIAE HISTORICA 

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO 

VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM 

ET QVINGENTESIMVM 

< 

EDIDIT 

SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS 

RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI NECROLOGIA GERMANIAE 
TOMVS V. BEROLINI 

APVD WEIDMANNOS 

MCMXIII lECROLOGIA GEMAMAE TOMVS V DIOECESIS PATAVIENSIS 

PARS ALTERA 

AVSTRIA INFERIOR EDIDIT ADALBERTYS FRANCISCYS FVCHS. BEROLINI 

APVD WEIDMANNOS 

MCMXIII 
JUN-4 69 6 5" 
JJioecesis Pataviensis cum monumentis ahundans sit necrologicis , editionis 
opus eorum oh uhertatem copiamque in duas divisum est partes. Cura partis 
orientalis nunc Austriam Inferiorem i. e. archidioecesim Vindohonensem dioecesimque 
Sancti HippoJyti complectentis mortuaria seligendi atque edendi, qiiae Tioc volumine 
continentur, anno 1907 mihi ohvenit. Atqui monasteriorum, coenohiorum, canonia- 
rum, ecclesiarum collegiatarum tantum monumenta recepi eaque non integra ex- 
scripsi, ecclesiarum necrologia parrochialium, cum perpauca supersint minimique 
sint momenti, omisi. Sanctorum nominihus, quae in calendariis ad singulos relata 
sunt dies, prorsus neglectis ex necrologiis, quae in decennia annum 1500 immediate 
insequentia incidunt, personarum oh auctoritatem atque ampUtudinem memoratu 
digniorum notas elegi atque edidi notasque minoris dignitatis personarum, quas 
utrum scriptor saec. XV. an saec. XVI. inscripsisset, duhium erat, saepius silentio 
omnino dissimulavi. 

Cum mortuaria non pauca hic primum divulgata sint — alia iam prius 
minus accurate edita sunt — notae incertae multae hic suppressae non sunt, quamvis 
diihitari posset, num ad monasteria coenohiaque, quorum in necrologiis reperiuntur, 
referenda essent. Epitheta ornantia appellationesque inanes personarum maioris 
dignitatis notis appositas plane neglexi notasque uheriores, qiiantum potui, contraxi. VI PRAEFATIO. 

TJt spatio parcerem, qiiaedam signis, siglis, litterarum differentia , de quihtis in 
prooemiis necrologio cuique praefixis fusius disserui, expressi. Inprimis litteris 
magnitudine et forma discrepantihus uncisque quadratis [ ] saepius adhihitis indi- 
cavi, quo aevo singulae notae scriptae sint, qiiamvis arduum ac difficile esse notas 
necrologicas in saeculorum confinio descriptas accurate definire prorsus non ahnuam. 

Typi cursivi editoris verha, litterae rectae ea, quae e codicihus exscripta sunt, 
significant, unci rotundi ( ) litteras vocesque ah editore suppletas esse indicant. 
Sigla, quihus in textus editione usus sum, sunt liaec: 

a — annus, anni, anno, annum; a. d. = anno domini; abb. = abbas; abb^ = abba- 
tissa; ac, acc. = acolythus, accolythus; anniv. = anniversarius, anniversarium ; archidiac. 
= archidiaconus; archieps. = archiepiscopus ; archipbr. = archipresbyter; b. = beatus; 
c. = congregatio; c. n. = congregationis nostrae; can. = canonicus; can* = canonica, 
canonissa; cap; = capellanus; cfr. = confrater; civ. = civis; cler. = clericus; coabb. 
= coabbas; cod. = sic in codice ipso legitur; com. = comes; com* = comitissa; concan. 
= concanonicus; consor. = consoror; cv. = conversus; cv^ = conversa; d. = dominus, 
domnus; d' = domni; d^ = domina, domna; dec. = decanus; dec^ = decana, decanissa; 
diac. = diaconus; dyac. = dyaconus; dioc, dyoc = diocesis, dyocesis; e. h. = ecclesiae 
huius; eps. = episcopus; ep' = episcopi; fam. = famulus; fam* = famula; fam^^ = fami- 
liaris; fil. = filius: fr. = frater; h. c = huius coenobii, huius conventus; h. d. = huius 
domus; h. e. = huius ecclesiae; h. 1. = huius loci; h. m. = huius monasterii; id. = idus; 
ill. = illustris; ist. 1. = istius loci; kal. = kalendas; 1., 1% 1', 1® = laicus, laica, laici, 
laicae; 1. h. = loci huius; laysw. = layswester; m. = monachus; m* = monachi; m"^ = 
moniahs; m"^ = mater; mag. = magister; mag^ = magistra; m. h. = monasterii huius; 
mil. = miles; min^'^ = ministeriahs; min'^ = minister; mon. = monasterium; mon" = 
monasterii; n. = noster, nostra, nostrum; n' = nostri; n. c = nostrae congregationis; 
non. = nonas; nov. = novitius; nov* = novitia; ob. = obiit, obierunt, obitus; p. = pater; 
p'^ = patris; Patav. = Pataviensis; pbr. = presbyter; pbr' = presbyteri; pleb. = pleba- 
nus; ppos. = praepositus; ppos' = praepositi; pr. = praebenda; prof. = professus; prof* 
= professa; rev. = reverendus; s. = sanctus; s* = sancti; s""^ = sanctissimus; s. d. = 
sub die; s. d. p. = sub die praecedenti; s. d. s. = sub die sequenti; sac = sacerdos; 
sac'^ = sacerdotis; sm^'^ = sanctimonialis; sor. = soror; sor'^ = sororis; subdiac, subdyac 
= subdiaconus, subdyaconus; sw. = swester; tal. = talentum; tuemppos. = tuemprae- 
positus; ux. = uxor; ux'' = uxoris; ven''^ = venerabilis; vic = vicarius; Vienn., Vien., 
Wienn., Wien. = Viennensis, Wiennensis (Vindobonensis) ; H. = Hallensis, heller; ^. = 
denarius, pfenning; /?. = solidus, schilling; <tl. = libra, pfund; praeterea in registris: ap. 
= apud; civ. = civitas. 

Casus per litteras minores suprascriptas indicantur, e. g.: abb'' = abbatis; 
can°™'° = canonicorum; cfr"'" = confratrum; m"'^'" = monialium; pleb' = plebani; sor"'" 
= sororum. 

Ne lectorum mentes perturharem, nominum notarumque ordinem, quem scriptores 
singidis in codicihus saepe conservarunt, qui, uhicttmque spatium vacuum relictum PRAEFATIO. VII 

erat, saeculis iMahentihus achiotationes in necrologia promiscue rettiderunt, ea in 
re non secutus sum notasque, qiias prius inscriptas esse litterarum apices docent, 
in textu quoque praemisi. 

Necrologia haud pauca prelim nunc primum suhieruid: lihcr ohlationum ac 
anniversariorum ecclesiae s. Stephani Vindohonensis , notae necrologicae Scotorum 
Vindohonensium, nota necrologica de doctorihus ac professorihus universitatis Vindo- 
honensis a. 1436 demortuis, monumerda necrologica Hahshurgica, monumenta necro- 
hgica moniaUum ad S. Mariam Magdalenam Vindohonensium, necrologium Fratrum 
Minorum ohservantium provinciae Austriacae, annales necrologici Fratrum Minorum 
ohservantium conventus Vindohonensis , rotulus necrologicus Fratrum Minorum 
conventus Eggenhurgensis, necrologia Claustroneohurgensia I. et III., lihri ohlatio- 
num et anniverrariorum Claustroneohurgenses I. et II., notae necrologicae Claustro- 
neohurgenses, monumenta necrologica Aggshacmsia, monumenta necrologica canoniae 
ad S. Dorotheam, necrologium Altenhurgense , notae necrologicae monialium ad 
S. Bernhardum, monumenta necrologica Gemnicensia, necrologium Ducumhurgense, 
monumenta necrologica Zwettlensia, necrologium canoniae ad S. Andream alterum 
(primi necrologii nonnisi epitomae ah Andrea cle Meiller editae sunt), fragmenta 
necrologii incerti, alia fragmenta necrologii incerti, necrologium fraternitatis S. Mar- 
tini in ludenhurg, annales necrologici canoniae in Rothenmann, necrologium cano- 
nicarum Voroviensium, notae necrologicae incertae. 

Addendis et corrigendis fragmenta necrologii canonicarum ad S. Mariam 
Magdalenam Claustroneohurgensium novissime reperta adiunxi. 

Operae minime peperci, ut mortuaria nonnullis in hihliothecis atque tahidariis 
recondita, hucusque Icdentia, nunc reperta primum in lucem ederem, etsi fieri posse 
non nego, id in hihlioihecis quihusdam privatis, in quas aditus minime aut diffi- 
cillime conceditur, atque in quihusdam tahulariis nondum in ordinem redactis 
e. g. in tahulario consistoriali Vindohonensi , cum actorum lihellorumque copia 
quandoque accurate ordinahitur , mortuaria quaedam nunc desiderata posthac 
reperiantur. 

Necrologiorum materia ratione critica disposita notis suh linea positis hifariam 
dilucidcdur, quarum altera pars litterarum ordine digesta textus conditionem mani- 
festam facit, altera vero numerorum ordine instituta ohitus vel regiminis annos 
explanat. Sed quae secundo loco posidmus, ex operihus adiumentum praehentihus 
desumta non scientiae nova pervestigatione studioque explorata siint. Notis littera- 
rum ordine dispositis hoc in opere nihil plane novi accessit, notae vero numerorum 
ordine digestae ah integro novae sunt; in primori operis parte rarius, in ultima 
parte crehrius appositae id spectcmt, ut, quanti pretii singula necrologia sint, accu- 

bD 

3 VIII PRAEFATIO. 

ratius diiudicari possit. Has notas utiles fore speramus ledoribusque acceptas, 
quamquam nonnuUas corrigendas esse, dum indices confidmus, intelleximus. 

Nominum molem, quibus hoc volumen nimis refertum est, in tres indices 
digessimus, 1. personarum et locorum, 2. nominum et formarum rariorum et 
3. rerum et verborum. 

Hac in editione perficienda, qui bibliothecis ac tabulariis et publicis et pri- 
vatis praesertim monasteriorum praesunt, voluntatem mihi praestiterunt propensam 
libenterque me adiuverunt, quibus universis et unicuique gratias summas, quas 
debeo singulisque in prooemiis animo iam egi procUvo, hoc quoque loco ago iteratas. 
Praecipue viri clarissimi auxiUum consiUumque mihi praestiterunt beatae memoriae 
Oswaldus Holder-Egger, qui monumentorum Germaniae historicorum Antiquitatibus 
usque ad obitus sui diem i. e. usque ad kalendas Novembris 1911 mirifice meritus 
praeerat, et Karolus Strecker, universitatis BeroUnensis professor, qui iUum in 
moderanda Antiquitatum serie secutus est. Oswaldus JRedUch quoque, universi- 
tafis Vindobonensis professor, et Michael Tangl, universitatis BeroUnensis pro- 
fessor, Ubentissimis animis operi meo impigri saepius erant suasores. 

JDabam in Hainfeld in commemoratione omnium animarum fideUum 
III. nonas Novembris 1913. Adalbertus Franciscus Fuchs, 

0. S. B. HOC VOLUMINE CONTINENTUR: Praefatio pag. 
V-VIII Dioecesis PataTiensis pars orientalis, i. e. Austria Inferior, 
quae liodie archidioecesiin Yindobouenseni et dioecesini Sancti Hippolyti 

coniplectitur. 

I. 

DIOECESIS VINDOBONENSIS. pag. 
Monutnenta necrologica Claustroneoburgensia . 3 

Necrologia Claustroneoburgensia 5 

Lihri ohlationum et aniiiversariorum Clau- 

stroneohurgenses 78 

Notae necrologicae Claustroneoburgenses . . 104 
Monumenta necrologica monasterii S. Crucis . 106 
Fragmenta necrologii monasterii S. Crucis 

antiquissimi 107 

Necrologium monasterii S. Ormis recentius . 112 
Catalogus annioersariorum monasterii S. 

Crucis 120 

Monumenta necrologica Austriaca gentis Habs- 

burgicae 122 

Notae de inclita stirpe Habsburgica necro- 

logicae 122 

Necrologium Austriacum gentis Hahshurgicae 

prius 123 

Necrologium Austriacum gentis Hahshurgicae 

alterum 124 

Necrologium MariaeceUense 128 

Necrologium fratrum Minorum observantium 

provimiae Austriacae 151 

Monumenta necrologica patrum Praedicatorum 

Betzensium 160 

Annales neerologici patr^im Praedicatorum 

Betzensium 160 

Necrologium patrum Praedicatorum Betzen- 

sium 163 

Monumenta necrohgica patrum Minorum con- 

ventualium ad S. Crucem Vindobonae . 165 
Necrologium patrum Minorum conventualium 

ad S. Crucem Vindobonae 166 

Notae de sepulcris patrum Minorum ad S. 
Crucem Vindobonae 196 

Necr. Patav. pag. 
Liher sepulcrorum patrum Minorum ad S. 

Crucem Vindobonae 204 

Monumenta necrologica canoniae S. Dorotheae 

Vindobonensis 255 

Necrologium canoniae S. DorotJieae Vindo- 

honensis 256 

Annales necrologici canoniue 8. Dorotheae 

Vindohonensis 269 

Annales necroJogici fratrum Minorum obser- 

vantimu ad S. Hieronymum Vindohonae 276 
Monumenta necrologica inmiialium S. Mariae 

Magdulenae Vindobonensium .... 285 
Necrologium mmiialium S. Mariae Magda- 

lenae ante Portum Scotorum Vindobonae . 286 
Notae necrologicae monialium S. Mariae Mag- 

dulenae ante PoHam Scotoi-itm Vindohonae 292 
Catalogus anniversariorum monialium S. Ma- 
riac Magdalenae ante Portam Scotorum 

Vindobonae 294 

Annales necrologici patrum Praedicatorum 

Vindobonensium 297 

Nota necrologicu de doctoribus ac professori- 
bus Universitatis Vindobonensis a. 1436 

mortuis 301 

Monumenta necrologica inonachorum Scotorum 

Vindohonensium 303 

Necrologium monachorum Scotorum Vindo- 

bonensium 304 

Notae necrologicae monasterii Scotorum Vin- 

dohonensis 307 

Liher oblationum et anniversariorum mo- 
nachorum Scotorum Vindobanemium . . 308 
Liher ohlationum et anniversariorum ecclesiae 

S. Stephani Vindobonensis 319 

II X HOC VOLUMINE CONTINENTUll. II. 

DIOECESIS S. HIPPOLYTL pag. 
333 
333 
335 
339 
347 
364 Monumenta necrologica Aggsbacensia 
Necrologium Aggshacense . . . 
Annales necrologici Aggshacenses 
Necrologium Altenhurgense . . . 
Necrologia canoniae ad S. Andream 
Notae necrologicae monialimn adS. Bernliardum 
Monmnenta necrologica monasterii Campi 

liliorum 367 

Necrologiiim monasterii Campi liliorum . . 368 
Liher fraternitate foederatomm monasterii 

Campi liliorum 424 

Tahula anniversariorum monasterii Campi 

liliorum 426 

Necrologium canoniae Ducumburgensis . . . 428 
Necrologium canoniae in Dmrnstein .... 434 
Sotulus necrologicus coenohii fratrum Mino- 

rum ohservantium Eggenburgensium . 437 
Monmnenta necrologica Gemnicensia .. . . . 442 Necrologium Gemnicense 442 

Catalogus anniversariorum Gemnicensium . 446 

Notae necrologicae Gemnicenses 447 

Monumenta necrologica Gottvicensia .... 448 
Fragmenta necrologii monachormn Gottvi- 

censium antiquissimi 449 

Necrologium monialium Gottvicensium . . 450 

Anniversaria monialium Gottvicensium . . 471 

Necrologium canoniae ad S. Ilippolytum . . 473 

Necrologia MeUicensia 551 

Necrologium Mellicense antiquissimum . . 552 

Fragmenta necrologii Mellicensis alterius . 559 

Necrologium canonicarum Perneecensium . . 562 

Monumenta necrologica Zivettlensia .... 568 

Notae necrologicae Zwettlenses 569 

Annales necrologici in calendario Zivettlensi 

traditi 570 

Catalogus defunctorum monasterii Zwettlensis 572 ADDITAMENTA. pag. 
Necrologium fraternitatis S. Martini in luden- 

burg 581 

Annales necrologici canoniae in Botlienmann 587 
Necrologium sa/nctimonialium canoniae Voro- 

viensis 589 pag. 

Fragmenta necrologii incerti 592 

Fragmmta necrologii incerti 596 

Notae necrologicae incertae 598 Indices: pag. 

Indicum praefatio 601 

Index personarum et locorum 602 Index nominum et formarum rariorum 
Index rerum et verbormn pag. 
721 
730 Addenda et corrigenda 745 

Fragmenta necrologii monialium ad S. Mariam Magdalenam Claustroneobu^-gensium 747 I. DIOECESIS YINDOBONENSIS. Necr. Patav. MONUMENTA NECROLOGICA 
CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

(Janonia Claustronedburgensis , vulgo Klosterneuhurg nuncupata, a Leopoldo III. 
Austriae marcliione , sancto cognominato , fundata monumentis necrologicis prae cunctis 
Austriac infcrioris coenohiis uherrima cst, etsi necrologium saec. 12. et 13. antiquissimum 
hodie periissc censendum est. 

1. 1. Necrologium pirimum his adhuc exstans temporihus, quod A nomino, codex 79 
maioris formae memhranaceus in hihliotheca Claustroneohurgensi repositus praeter martyro- 
logiuni foliis 77 h — 108 continet, in quod saec. 14. ineunte institui inchoatum auctoris 
manus ex priore, verisimiliter antiquissimo necrologio nunc amisso notas transtulit non- 
nullas quodque a variis Uhrariorum manihus usque in saec. 15. deductum atque duahus 
columnis, quariim in lorima fratrum ac sororum, in altera vero familiarium notae descriptae 
sunt, dispositum est. 

2. Nccrologium alterum, cui B nomen dedi, codicis 626 maioris formae memhranacei 
in cadem hihliotheca reconditi foliis lllh — 173 continetur, in quod a. circiter 1370 in- 
stitutum et sicut necrologium A dispositum auctor notas necrologii primi (A) plurimas, etsi 
non omnes p^aucis tantum notis ah aliis lihrariorum manibus adiectis transscripsit. Cum 
autem paulo post alium necrologium scrihi coeptum atque ut primum dispositum sit, hoc 
necrologium eo consilio institutum esse videtur, ut canonici primo necrologio casu deperdito 
hoc in choro uti possent. Quod vero necrologium primo atque sequentihus omissis vir optime 
meritus, doctor Hartmannus Zeibig, canonicus Claustroneohurgensis, (Archiv fiir oster- 
reichische Geschichte VII, 269 seqq.) tantum primum vtdgavit. 

3. Necrologium tertium, a me in editionc C nominatum, hodie exstans codex 80 
maioris foimae memhranaceus , qui etiam bihliothecae Claustroneohurgensis est, 49 foliis 
in idtima parte complectitur, quod sicut primum ac secundum duabus columnis dispositum, 
a. 1421 eo modo descrihi incejjtum, ut nonnuUae necrologii primi notae transscriptac sint, 
ac a variis librariorum manihus usque in saec. 16. continuatum est. 

4. Praeterea in codice 1247 maioris formae menihranaceo in eiusdem canoniae 
hihliotheca recondito quartum superest necrologium a. 1649 institittum, in quod notae in C 
contentae transcrij)tae sunt quodque a variis lihrariorum manihus uUerius deductum esse 
videtur. Quod ciim vero, quod ad opus attinet nostrum tria in unum confundens necro- 
logia, nulllus momenti censendum sit, prorsus silentio omisi. 

Ad auctorum singidorum necrologiorum ac aliorum singulis saeculis lihrariorum 
manus typis distinguendas curam contuU maximam. Auctoris necrologii A saec. 14. 
manum litteris maiorihus latius disposiiis, continuationes saec. 14. in A contentas litteris 
maioribus iatius dispositis micis inclusis, easque vero saec. 15. in A cotnprehensas litteris 
maioribus disiunxi. Notas ab auctore in necrologio B saec. 14. descriptas litteris maiorihus 
latius dispositis, notas saec. 14. reliquas in B litteris maiorihus dispositis uncis inclusis, 

1* 4 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

notas vero saec. 15. in B litteris maioribus internovi. Auctoris vero necrologii C saec. 15. 
mamim litteris maiorihus, notas saec. 15. in C reliquas litteris maiorihus uncis inclusis, 
notas vero saec. 16. in C contentas, hic tantum selectas litteris minutis discrevi. Ad 
columnae cuiusque necrologii utriusque titulum 1. fratrum ac sororum,, 2. familiarium 
typis exscrihendum sigla: 1. FRS. et 2. FAM. adhihui. 

Cum doctor Hartmannus Zeihig necrologium B, cuius exemplum in tdbulario caesareo 
regioque Vindohonensi (Jc. u. k. Staatsarchiv in Wien) codice Smitmer 99, 5 signato quoque 
continetur quodque minoris momenti esse videtur, necrologiis A atque C omissis^ quae ceu 
ptrima exempla maximi momenti habenda sunt, in lucem edidit, maxima eorum pars usque 
adhuc inexplorata erat. 

II. Fraeterea Hartmannus Zeihig ohlationum et anniversariorum huius canoniae 
lihros, qui vetustate atque rerum argumento maxima pollent auctoritate, silentio dissimidavit, 
qui hoc quoque loco primum p)ublici iuris fiunt. 

1. Lihrum ohlationum et anniversariorum antiquissimum codex 625, qui eiusdem 
canoniae hihliothecae est, chartaceus minoris formae 23 foliis complectitur, quem maxima 
industria saec. Id. exeunte institui coeptum et a variis saec. 14. librariorum manibus con- 
tinuatum perhrevi A appello. 

2. Alterum ohlationum et anniversariorum librum codex minoris formae memhranaceus 
B, historische Denkmale Nr. 38, neue Bapulatur fol. 266 signatus in eiusdem canoniae 
tahidario repositus 25 foliis comprehendit , qui saec. 15. ineunte summa scribi inceptus 
cura usque in saec. 16. deductus est. Codex folio 14. evulso ex parte mutilus est. 

Cum uterque liber magnopere discrepet, utrumque in unum confusum lihro A xyrae- 
misso hic primum vulgavi. Manum auctoris in A saec. 14. litteris maioribus latius 
dispositis, notasque saec. 14. in A reliquas litteris maiorihus dispositis uncis inclusis, 
auctoris vero in B saec. 15. manum litteris maioribus, continuationes saec. 15. in B con- 
tentas Utteris maioribus uncis inclusis, notas saec. 16. in B reliquas hic selectas litteris 
minutis distinguendas curavi. 

III. Notae insuper nonnullae necrologicae quinque eiusdem bihliothecae codicihus 
manuscriptis comprehenduntur , quae hic in unum confusae 2)rimum quoque puhlici 
fiunt iuris. 

1. Et quidem notae codicis 967 minoris formae membranacei, cui A nomen adieci, 
foliis 2 — 7, quae calendarium complectuntur, medio saec, 15. appositae sunt. 

2. Codex vero 609 maioris formae membranaceus , cui B nomen dedi, foliis 3 — 8 
in calendario missali praemisso notas a Wolfgangi Winthager, celeberrimi humanistae ac 
canonici Claustroneohurgensis, manu post medium saec. 15. inscriptas continet. 

3. Codex autem 1191 minoris formae memhranaceus eiusdem bihliothecae foliis 9 — 14 
in calendario breviario praemisso notas post medium saec. 15. inscriptas complectitur, 
quem C nomino. 

4. Codex 590 eiusdem bibliothecae minoris formae membranaceus, D a me nominatus, 
foliis 3 — 8 calendarium hreviario praemissum continet, cui una tantum nota necrologica 
saec. 15. exeunte adiecta est. 

5. Codex 1169 minoris formae membranaceus eiusdem bibliothecae, E a me appellatus, 
foliis 1 — 6 calendarium breviario praemissum continet, in quo notae quaedam saec. 16. 
ineunte inscrihuntur. 

Notas saec. 15. ah auctore quoquam descriptas litteris maiorihus, notas saec. 15. 
reliquas litteris maioribus uncis inclusis, notas vero saec. 16. Utteris minutis distinxi. 

lus fasque est, ut reverendissimo domino Friderico Fiffl, canoniae Claustroneo- 
burgensis praelato venerabili, ac viris clarissimis, doctorihus Vincentio Ludwig atque 
Bertholdo Cernik, amicis meis praedilectis , quia codices ex parte domi utendi licentiam 
mihi conccsserint operaque maxima mihi impenderint, gratias iterem maximas. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. NECROLOGIA CLAUSTRONEOBUKGENSIA. 

lANUARIUS. 

1. kal. FBS. (A) Engolbertus fr. n., pbr. et can. Fridericus fr. ri., diac. et 

can. Albericus fr. n. cv. [Ilaynricus fr. n. cv.| (C) [D. lohannes 
pbr. et can. in Voraw, cfr. n. D. Hainricus pbr. prof. in Mawrbaco et fr. 
Agappitus pbr. prof. in Kremsmuenster. D. Thomas Reczer pbr. et can. 
fr. n.J Ob. d. Bolfgangus abb. in Krembsmunster. U. Laurcncius pbr. et fr. n. 
Scheyber 1503. 
FAM. (A) Hedweich l"^, tradidit vineam. Wernhardus 1. de 
Grrintzing, dedit tres vineas et curtile. Hertwicus 1. (C) lo- 
hannes Fux. [D. Andreas pbr. prof. mon" Mellicensis, cfr. n. a. (14)65.] 
D. Thomas pbr. et prof. mon" Mellicensis. D. Ypolitus pbr. et prof. mon" Melli- 
censis, cfr. n. etc. 

2. IV. non. FliS. (A) [Margareta sor. n. cv^.] (C) [D. Martinus can. in Tiernstain, 

pbr. cfr. n. Margaretha sor. n. in Gotwico. Fr. Georius dyac. in Trnn- 
stain^), fr. n. D. lohannes de Roesenberg, prof. ad S. Dorotheam.] D. War- 
tholomeus, pbr. prof. in Witingaw, cfr. n. Cristina cv* sor. n. 
FAM. (A) Theodora ux. Ileinrici ducis ob. Ulricus de Parow, 
dedit vineam et curtim. (C) [Mag. Pangracius Pirpaum, pbr. prof. 
in Ronshoffen. Georgius Hertzoburger, pbr. prof. in Fornpach.] 

3. III. non. FRS. (A) Marquardus quartus h. 1. ppos. Gotschalcus cv. Liukar- 

dis cv*^ sor. n. Alheidis cv" sor. n. Gerdrudis cv". Herbordus 
custos, pbr. et can., cfr. n. de Varaw. (C) [lohannes 1. cv., fr. n. lo- 
hannes de Merlingen, can. fr. n. lohannes fr. cv. et prof. in mon'° Maur- 
bacensi. D. Georius prb. prof. mon" Gotwicensis. D. Rupertus Karg, 
pbr. et prof. mon" Novecellensis. D. lohannes Verg pbr. et prof. mon" 
Novecellensis. D. Paulus pbr. et prof. in Witingnaw, cfr. n. Fr. lohannes 
pbr. prof. mon" Scotorum Wienne. Ob. d. Thomas abb. mon" Lamba- 
censis (14)74. Kunigundis Hahenhaimerin prof" in Wienna, consor. n. 
D. Wolfg(angus) Kloeckl pbr. et can. h. m. (14)87. D. lorius Stockamer 
senior et can. h. m. (14)88.] 
FAM. (A) Hugo de Hausek 1. ob. Gerhardus m. Berhta m^'^ ob. 
Eglolfus 1., hic dedit predium Praytenvelde. D^ Elyzabet de 
Aeiterbach, dedit ecclesie 14 iugera lignorum. (B) [Andreas 
Kerner de Prunna, dedit bibliam]. (C) [Dorothea cv% sor. n. Andreas 1., 
Uh"icus Predinger 1'. Elizabeth Tannczlin l^. Georius Murator I.] A. d. 
1501 ob. d. Casparus Puft' senior, pbr. h. m. A. d. 1521 ob. p. d. Leopoldus Maydel, 
pbr. h. m. 

4. II. non. FRS. (A) Nicolaus h. 1. ppos., fr. n.^) [Ulricus dictus Haespech pbr. 

et can., fr. n.] (B) [Hernandus pbr. de Mawrbach, fr. n.] (C) [Wolf- 
gangus ex mon'" Unders(torffensi).] Rev. p. Michael Lerich abb. in Lam- 
bach 1535. 
FAM. (A) Mahtilt m^-^. Otto m. Engelhilt l^ Heinricus pre- 
fectus Ratisponensis. Nycolaus puer. Ludwicus 1. [Ob. et 
alii fideles Christi.'^)] 

*) Corrige: Tirnstain. ^) liota colore rubro scripta. "^) Nota super loco raso scripta. 6 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

5. non. FRS. (A) Franco puer, fr. n. Meingotus fr. n., pbr. et can. [Paulus 

fr. n., pbr. et can.] (C) lohannes pbr. et can. de Secovia fr. Her- 
mannus pbr. in Runa. [Katherina cv"^ sor. n. in Chotwico. D, Christan- 
nus sac. et prof. mon'* s. Dorothee virginis. Ob. fr. Laurencius cv. in 
mon'° Scotorum! Ob. d. Thomas senior in Tirnstain pbr. commendatus. 
Ob. fr. "Wolfgangus sac. et prof. in Mawrbacho H.] Fr. lohannes Khnoslach 
de S. Cruce 1513. 
FAM. (A) Baldericus abb. Fritlo cv. Ebergerus de Patzental 1. 
[Stephanus pbr. de S. Ypolito.*)] 

6. VIII. id. FRS. (A) Alheidis sor. n. cv''. Gerdrudis sor. n. cv^. [Helena de 

Reinchenstain cv* sor. n. D. Stephanus de Syerndorf pbr. 
et can., fr. n.] D. Fridricus can. et pbr. confr. n. de Walthusa. (C) [Ob. 
d. Pernnhardus Schratt h. m. can. D. lohannes pbr. et m. prof. ad Scotos 
Wienne. D. lo(hannes) dec. mon" S. Andree.] Ob.'') Thomas Schreiber- 
maier a. 1515. Wolfgangus Welser prof. in Subeno. Cfr. Ambrosius Schwarczn- 
hovel vetuste sacelle b. virginis Rattsperg olim ppos. 

FAM. (A) Pernhardus ppos. Hertwicus pbr. et m. Ulricusm. 
Petrissa P. [Chunigundis 1^.] (C) loannes Felmayer. Anna Cellarin. 
Radigundis. lohannes cv. ex mon^° Seittenstetten. 

7. Vn. id. FRS. (A) Fridericus fr. n. cv. Nicolaus pbr. et m., cfr. n. de S. Cruce. 

(C) [Hainricus Chrebs, can. fr. n. D. Mathias pbr. et can. mon" S. Yppo- 
liti (14)75. D. lohannes Rat, pbr. et can., fr. n. (14)81.] D. lohannes 
ac pbr. d. Iheronimus, Georgius, Andreas, omnes proP nion" S. Yppoliti. Thomas 
pbr. prof. mon" Lambacensis. 
FA3f. (A) Agatha cv*, dedit predium Trebistorf. Hartmut, hic 
dedit curtim in Chrems. Wisnto 1. de Stoytzondorf. [Leupol- 
dus Urschalch, 1 tal. Rugerus Stezer 1 tal.] (C) Valentini, 
Wolffgangi, Barbare, Anne ex mon'° S. Yppoliti. 

8. VI. id. FRS. (C) A. d. 1414 ob. d. Ulricus mag. infirmorum, [D. Stephanus m. 

ad S. Crucem et fr. Laurencius m. ad S. Crucem. Ob. d. lohannes 
Prixner ppos. s. Marie in Griesz a. (14)76. Ob. d. dec. Iheronimus Nove- 
cellensis cfr.] Ob. egregius p. ac predicator, mag. Petrus Eckel, cfr. n. 1506. 
FAM. (A) Gedrut l^ Ditricus 1. de Lihtenstein, dedit 4 bene- 
ficia Hugesprunne. Finanus abb. Scotorum. [Ditricus vitra- 
tor 1 tal.'^)] (C) Ob. Barbara Khreyczschusterin, m' d' Pauli consor. n., dedit 
omnia sua 1506. 

9. V. id. FRS. (A) Albertus fr. n. dyac. et can. Albero cv. fr. n. Dymuedis 

cv^ sor. n. Ulricus dictus Chriech pbr. et can. fr. n. A. d. 1414 ob. 
d. Ulricus mag. infirmorum, pbr. et can. fr. n. Hainricus Chuemerle mon" 
s. Michahelis. (C) [Ob. d. Lucas pbr., prof. mon" Seccoviensis a. (14)76.] 
Ob. p. Nicolaus, abb. Celle Marie a. 1514. Bruno ex mon'° Maubacensi. Bene- 
dictus pbr. et m. Celle Marie. D. Martinus, d. Caspar, pbr' et prof Gottvicenses. 
D. Ambrosius pbr. et prof. mon" Diernstain. D. Florianus can. h. m. a. 1546. 
FAM. (A) Tuta l^ deMinnebach. Hugo 1. Clamer, tradidit, quic- 
quid habuit. (C) Margaretha m^'^ Gottvicensis. 
10. IV. id. FRS. (A) Ludwicus fr. n., dyac. et can. Perchta cv" sor. n. [Pilge- 
rimus cellerarius pbr. et can., fr. n.*^)] (C) [Wolfgangus Pruen- 
schedt, prof. ad S. Florianum.] Symon senior, Caspar, Anthonius, m' ac pbr' 
mon" Lambacensis. 

*) Nota super loco raso scripta. ^) Sequitur deletum: honorandus d. *=) Nota super plurihus 

notis erasis inscripta. ^) Nota colore ruhro scripta. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 7 

FAM. (A) Ditricus cv. Richkardus m. Otto 1. [SteplianuH Sturm, 
dedit oblagie quartale vinee.")] (C) Miutinus pbr., Petrus L, Barbara 
1* Mueratrix, mag. lacobus Heribslebm, Georgius (loczinansperg, Martha Panhalmin, 
Katherina Doleatrix, cfr"" ad S. Florianum 1505. Oh. Katherina Treuerin a. 1514. 
Magdalena ad S. lacoibum). 

11. III. id. FltS. (A) Ulricus cv., fr. n. Burchardus cv. fr. n. [WicharduH fr. n., 

subdiac. et can.] (C) [D. Gallus pbr. prof. in Witingnaw, cfr. n. Lau- 
rencius Sweickhart. olim dec. in BerthoBgaden, cfr. n. (14)74. D. Michael 
laeger can. et pbr. iii W^ilthausen.] Ob. d. Wolfgangus ppos. in Ror a. (150)9. 
Zebedeo fani'* n. Die 24. ianuarii ob. nobilis d. Erasmus von Hochenfelt can. et 
senior ecclesie Patav. a. 1543. 
FAM. (A) Martinus pbr. et can. Adelbertus 1. Chunradus 1. 
[D. lohannes de Syerndorf mil., dedit 3 tal. reddituum super 
vinea sua Ciegelgrueb.] (C) [Katherina l'' ob.] Thomas Ruedel, civ. 
Wienn., cfr. n. a. (15)15 et d. Michael Rumpolt, d, Martinus, cfr^' mon" Novacella. 

12. n.id. FRS. (A) Wilhalmus fr. n., pbr. et can., dedit duas vineas. Diet- 

marus fr. n. Hezlo^) pbr. et can., [fr. n.'=) Sighardus pbr. can., 
cfr. n. de S. Ploriano.] (C) [lohannes fr. n.] D. lohannes Puntz pbr. 
et can. ad S. Andream ad Trasmam. Ob. d. Udalricus ppos. in mon'" UndensL 
Thomas can. et pbr. in Understortf. D. Augustinus de S. Floriano, prof. et can. 
Ob. d. WolfFgangus Klet, altarium ss. Bartholomei et Katherine h. I. beneficiatus, 
1518. Ob. d. Yppolitus ppos. mon" Griess, Leonhardus dec. etc. ibidem. lacobus 
Klewberer, mon" Mellicensis senior. 
FAM. (A) Fridricus rex Romanorum"^) a. d. 1330. Ebo cv. Hazika 
de Ritendorf. Engelpreht \. Heinricus L de Michelsteten, 
dedit beneficium. (C) [Andreaa, Sebastianus, Wolffg(angus), cfr^' 
in mon'" Secoviensi.] Ob. d. Bemhardus eps. Libanensis, cooperator divinorum 
ordinum principis Ernesti, administratoris episcopatus Patav. 1526. 

13. id. FRS. (A) Chunradus fr. n. cv. Wisnto f r. n,, pbr. et can. Andreas 

dictus Pillnaher dec. in Berchtersgadem, cfr. n. Ursula dicta Mers- 
wancherinn, cv* sor. n. (C) [Item d. Nicolaus de Tirnstain. Item d. 
lacobus, olim prior Mawrbacensis. Ob. d. lohannes prof. in S. Yppolito.] 
lacobus, loannes, Egidius, Rubertus, Wolifg(angus) , Osbaldus, Woltfg(angus) 
Christofferus, pbr' et prof mon" Griesz. D. Gregorius pbr. et can. mon" Novacella. 
Ob. mag. Christopherus Lampreczhauser, cellarius supremus h. c. a. 1543. 

FAM. (A) Heinricus dux Austrie. Engeldiech L de Gereut. 
Traut 1*. [Ulricus abb. de Cella^) s. Marie. Ulricus ppos. 
S. Andree.] (C) Georgius, Andreas, lacobus, loannes, Petrus, Leonhardus, 
Woltfgangus *^), Achacius, Rubertus, Sigismundus, Mathias, omnes cfr®* mon" Griesz. 

14. XIX. kaL FBS. (A) Helena sor. n. cv«. [Dietricus pbr. et can., fr. n,] (C) [Stef- 

fanus lordan pbr. et can, in Reichensperg. D, Michael, dec, in mon*° 
Secoviensi. Andreas, Andreas, Marcus, Cristofferus, Caspar, can' et pbr* 
in mon'° Secoviensi.] Fr. Stetfanus cv. prof. in Timnstain. D. Egidius pbr. 
et can. in Hertzogburga. Ob. d, Walthasar ppos, in Berchtersgaden 1510. Fr. lo- 
hannes pbr. et m. Lambacensis. D. Anthonius pbr. et m. mon" Scotorum. 
FAM. (A) Adelbertus pbr. et can. lueta 1*. Berhtrat 1*. Mar- 
quardus 1. Otto L de Hausek. (C) Doctor Wenzeslaus de Wudweys. 
Martinus, Michael, Cristofforus, Pangracius, loannes, Udalricus, Sebastianus, Paulus, 
Margaretha, Barbara, Katherina, Margaretha, luliana, Urban Ledrerin, cfr^s et sore» 
mon" Voraw. 

*) Kota super loco raso scripia. ^) Correctum ex Hetzlo. *') fr. n. colore rubro scriptum. 

^) Kota colore rubro scripta. ^) Sequitur locus rasus. ^ Sequitur deletum: Margaretha. 8 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

15. XVin. kal. FRS. (A) Lutwinus dec, fr. n. Ulricus cv., fr. n. lohannes Asperger 

dec. de S. Floriano. (C) [D. lohannes in Gotwico, fr. n.] Fr. Sigismundus 
subdiac. in moni° Secoviensi. Fr, Bolffgangus acc. et prof. in monio Secoviensi et 
fr. lohannes pbr. et prof. apud Scotos Vienne a. 1510. Cristannus, Laurencius, 
Augustinus, Paulus, fr. Thomas, can' ac pbri raon" Voraw. 

FA3I. (A) Vezelo subdiac. Ulricus L [Grerdrudis de Chrems, dedit 
oblaie 9 ^. o. reddituum. Ulricus officialis dedit 1 taL red- 
dituum.] 

16. XVII.kaL FRS. (A) Purchardus pbr. et can., f r. n. Heimo cv. [Hadmarus 

subdyac. et can., fr. n.] Hainricus pbr. et can., cfr. n. de Seccaw. 
(C) [Margareta von Weytt m^'% sor. n^. D. Leonhardus Pirger prof. 
mon'^ S. Floriani. D. Andreas ppos. mon" b. virginis in^). D. Bartholo- 
meus ppos. mon" Novi Montis.] Margaretha Schoibenraiszinn sor. n* ob. circa 
a. d. 1503. D. Georgius pbr. et cau. Novecellensis. Benedictus prior mon" Gottwiensis. 
Fr. Thomas prior mon" Gottwicensis. Leopoldus, Steffanus, pbri seu cfr^s in moni" 
Gottwicensi. loaunes dec. mon" Tyrnstayn. 

FAM. (A) Heinricus 1. [Alheidis 1*. Pernhardus subdiac. de 
Sierndorf. Heinricus et Perhta, tradiderunt vineam.] (C) Ob. 
Wartholomeus Staeber, doctor medicine, cfr. n. a. salutis 1506. Stephanus cv. prof. 
iu Maurbaco 1511. Hedwigis, senior in Gottweig, Hadwigis iunior, Elizabeth, 
Rosina, cv® in Gottweig. 

17. XVI. kaL FRS. (A) [Thomas pbr. et can., fr. n.] Albertus dyac. can., fr. n. (C) 

Thomas pbr. et can., fr. n. [lohannes pbr. mon" in Runa. Item sor. 
Scolastica de Chottwic. Ob. p. Laurencius olim prior in Witingnaw, 
can. et cfr. n. a. etc. (14)60. Fr. Laurencius pbr. , prof. in Witingnaw, 
cfr. n.] Fr. Wolfgangus subdyac. prof. mon" Mellicensis. 
FAM. (A) Ulricus cv. Reglint cv*. Chunr(adus) submersus. [Lut- 
winus L de Pirbaum, dedit beneficium Wilrat.^)] (C) Stephanus 1. 

18. XV. kaL FRS. (A) Hedweich cv% sor. n., Rudgerus fr. n., Pilgrimus fr. n., 

pbr'. Herraannus subdiac. et can., fr®^ n\ [Truento cv., f r. n. 
D. Artolffus pbr. et can., fr. n., quondam predicator Scotorum 
Wyenne a. (13)93.] (C) [D. Hainr(icus) m. ad S. Crucem. Fr. Lau- 
rencius m. in Witingnaw. Fr. lohannes m. in Witingnaw. D. Thomas 
pbr. et prof. mon" Seccoviensis. Ob. p. Sigismundus prof. in Witingnaw 
ppos. in Woiowon") nove fundacionis a. (14)65. D. Paulus de Witingaw.] 
D. Andreas^) can. ecclesie Patav. a. 1507. Fr. lohannes Bohemus cv. et prof. in 
Cella Marie. D. lohannes Holczhaymer pbr. et can., fr. n. h. m. D. Leopoldus de 
Zinczndorff pbr. et can., senior prof. 

FAM. (k) Rudolfus pbr. Ah-am cv. Chuno de Verun. Wilhalmus 
et Heinricus 1". (C) Offmia Paigerin ob. Matheus Vetzinger, Ambrosius 
Wurraansconneber, capi et vic* ecclesie Patav. pbri, nobilis vir Wilhelmus de Rotaw, 
Stephanus Munstel, persone seculares, confr^» cano^ini Patav. 1508. 

19. XIV. kaL FRS. (A) luta cv'*, sor. n. Cristofferus pbr. et can., fr. n. de Varaw. 

(C) [D. Nicolaus pbr. et prof. in Balderbach, cfr. n. D. lohannes Mittl- 
burger pbr. et can. ad S. Magnum Ratispone.] Fr. Georgius prof. ad S. Floria- 
num. D.Zacharias, d. Benedictus, Cristanuus, lohanuis ppos. ibidem, omnes prof' 
monii in Formpach. 

FAM. (A) Wilwirch cv*. Siboto ppos. Saltzburg(ensis). Helwei- 
cus L (C) [lohannes 1.] 

a) Nomen deest, ^) Nomen correctum ex Wilrates. c) Cod. d) Nomen sequens certe 

legi nequit. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 9 

20. XIII. kal. FliS. (A) Perhtoldus pbr. ct can., fr. n. Arnoldus, Ilartmannus, 

Wernhardus cv', fr"* n. Benedicta, Cliunegundis cv* sor®" n*. 
(C} [et fr. Nicol(ausj ni. ad S. Crucem. Ob. d. Simon Gering de New- 
burgk, olim ceh'rariu8 in Gottwico, a. (14)07. Ob. Conradus Scheiftel 
can. in Ilerczoburg. | Ob. d. loannes Predla pbr. ex Tiernstain 1514. 
FAM. (A) luditta m"'". Heinricus pbr. RennaruB 1. Alheidis 1*. 
[Ulricus anti<iuus mag. hospitalis, l tal. reddituum, item sa- 
cristie caliccm unum et ornatum unum.] 

21. XII. kal. FRS. (A) Otto et Perhtoldus cv', fr«« n*. [Otto pbr. et can. de 

Seccaw, cfr. n.| (C) [D. Fridricus pbr., cfr. n. et can. in Nova Cella. 
Fr. Matheus subdiac. prof. in Tirnstain, cfr. n. a. (14)(30. Fr. Lucas sub- 
dyac. domus S. Floriani (14)70. D. Oswaldus pbr. prof. in Krems- 
muenster. D. Ambrosius pbr. et can. ad S. Dorotlieam Wienne, cfr.] 
Mag. Thoraas Harder pbr. can. n' uion". Fr. Wilhelmus pljr. et senior inon" Got- 
wicensis. A. d. 1504 ob. d. Rupertus senior, olim custos mon''"'", pbr. can., prof. 
h. c. et fr. u. 
FAM. (A) Ortolfus pleb. de Holabrun. Rudbertus pbr. Wisnto cv. 
Rudolfus L de Potendorf. [Otto in der Gruft et Margareta 
ux. sua, dederunt reddituum 1 taL] 

22. XI. kal. FliS. (A) Sighardus ppos. de S. Ypolito, fr. n. Reicherus pbr. et 

can., fr. n. Arnoldus cv.. fr. n. (C) [Nicolaus Tewfel, pbr. et can. 
ecclesie Seccoviensis. Martinus pbr. et m. ecclesie Gottwicensis a. (14)59. 
Fr. Lucas subdyac. mon" S. Floriani. Vestris rev'^ notifficamus pater- 
nitatibus ven^"'" p*^'" Wernherum priorem in Pletach*) n' mon" prof""^ 
sacramentis ecclesiasticis rite premunitum et in die Vincencii universe 
carnis debitum exsolvisse, cuius animam iuxta fraternitatis contractum 
humiliter petimus fore.] A. salutis etc. ob. d. Andreas Widmer temporis tunc 
pleb. in Hoeflein. Michael pbr. et m. prof. in Cella Marie ob. 150(3. lohannes Praun 
decretorum doctor. Cristofferus Nothaff't, Bartholeme\is Planckenfels, can' ecclesie 
Salczpurgensis. 
FAM. (A) Ulricus de S. Loco, tradidit vineam. Wernhardus pbr. 
Agnesl^ leuta 1*. Hainricus 1.'') [Fr. Fridericus fam. pistrini.] 
(C) [lohannes 1.] D. Ludowicus Chiemensis eps. Cristofferus Scheller, Wil- 
helmus de Hawnsperg, Georgius Wispeckl, miles. 

23. X. kal. FRS. (A) Wolfkerus patriarcha Aquilegiensis fr. n. Berhtoldus 

pbr. et can., fr. n. Hermannus, Heinricus cv', fr*'^ n. [Elizabeth 
cv% sor. n.J (C) [D. Georius prior in Pawngarttenperg. Elisabeth 
Strasburgerinn in Gurck cv% sor. n. D. Conradus eps. Petivensis et 
ppos. mon" S. Andree cis Traismam. D. Thomas prof. in Gottwico, 
cfr. n. D. doctor Paulus olim dec. ad S. Stephanum Wienne 1479.] 
Fr. loannes Forstel, prof. in monio Novi Montis. Fr. Andreas, prof. in monio Novi 
Montis. D. Edigius i-^rocurator, pbr. et cau. prof. in Herczoburga a. (150)7. 
FAM. (A) Ernestus flL marchionis Austrie Liupoldi. Chunegunt 
de Perchtoltstorf. Liutoldus com. Perchta de Pirbaum'^). 
[Otto in der Preungazzen et Chunegundis ux. sua, dederunt 
redditus 1 tal.] 

24. IX. kah FRS. (A) Purchardus cv., fr. n. Gerdrudis cv*, sor. n. [Otto pbr. 

et can., fr. n. Fridricus pbr. et can., fr. n.*^)] (C) [D. Stephanus m. 

*) Corrig.: Pletriach. ^) Sequitur nota radendo deleta. <=) Sequitur locus rasus minor. 

^) Nota colore viridi deacripta. 

Nech. Patav. 2 10 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

in Mellico. Ob. d. Michael abb. mon" in Witingaw a. etc. (14)76. Zophia, 
Rosina prof" in mon'° s. lacobi. D. Andreas can. ad S. Michaelem cis 
Athesim.] D. Paulus senior et prof. mon" Walthausen. Ob. d. Kilianus abb. 
mon" in Inferiori Altha. D. Kilianus, d. lohannes pbr* ac prof ibidem. Ob. 
d. Victor abb. mon" in Inferiori Altha etc. 
FAM. (A) Marquardus cv. Grorbertus 1. occisus. Ramundus 1. 
[Chunradus Marhekker et Agnes ux. sua, dederunt ^/2 iuger 
vinee.] 

25. VIII. kal. FBS. (A) [Ulricus cv., fr. n.] (C) [lohannes Chugler, can. ad S. Andream 

cis Traysmam. D. Vincencius pbr. et can., prof. in Herczogburga. Ob. 
mag. Thomas List pbr. et can., fr. n., h. m. prof. 1493, olim dec. h. (m.) 
et pleb. in S. Martino. D. lohannes Khornhauff pbr. et can. in S. An- 
drea (cis) Trasmam.] Ob. d. Wolfgangus abb. in Lambaco a. (150)8. D. Au- 
gustinus cau. et prof. mon» Voraw a. 1509. D. Martinus prof. in Gottwico, cfr. n. 
Ob. Barbara Waltzhofferinn, prof a ni mon". Ob. d. Sigismuudus, laudabilis quondam 
ppos. mou" b. Marie virginis in Rharr (15)39. 
FA3I. (A) Agnes ducissa Polonie, filia marchionis. Perhtoldus 1. 
Svevus, dedit vineam. Adala 1*. Dietmarus 1. Rudolfus 1. 
Alheidis l^, dedit beneficium Chungesprun. [Sophia com^ de 
Henberche.] 

26. VIL kal. FBS. (A) Wilwirch cv% sor. n. lohannes cv., cfr. n. de S. Andree^), 

prof. ibidem. (C) [Hugo pbr. et can., fr. n. Ob. d. Symon ppos. in 
S. Magno Ratispone. Ob. d. Laurencius abb. Gottwicensis cum 16 fr'^"^ 
suis pbr^* et uno subdyac° et octo cv'^] D. Erhardus Widerspacher can. in 
Berchtesgaden. 
FAM. (A) Adelheidis marchionissa. Ulricus de Ulreicschirchen. 

27. VL kaL FRS. (A) Pertoldus pbr. et can., fr. n. Albero cv. fr. n. Perhta 

cv^ sor. n. (C) [Item d. Petrus abb. in Chottwic. D. Stephanus 
Gokatscher, can. ad S. Andream. D. Steffanus pbr. et m. in Grotwico. 
luliana prof* mon" Gotwicensis velata.] Andreas pbr. can. et cellerarius, 
prof. ad S. Florianum. 
FAM. (A) Chadlhoch abb. Hugo 1. occisus. Chalhochus 1. Mar- 
gareta 1*. [Haynricus Leubendorfarius 1. D. Nycolaus pleb. 
de Asparen, dedit redditus 1 tal.] (C) D. Valentinus cooperator in 
S. Loco 1510. 

28. V. kal. FRS. (A) Geisla cv'* sor. n. Anna cv^ sor. n. (C) D. Petrus can. et 

prof. mon" Ratisponensis ad S. Magnum. 
FAM. (A) Wernhardus pleb. de Straneistorf. Wernhardus, Wolf- 
rammus, Albertus cv^''). [Chunradus Citzel, scolaris refectori 
et Margareta ux. sua, dederunt redditus*^) 1 tal] (C) Ob.Wolffg(angus) 
Sackh, sacre theologie professor ac alme universitatis Vienn. vicecancellarius a.d. 1513. 

29. IV. kaL FBS. (A.) Heinricus cv., fr. n. Irmgart inclusa sor. n. (C) Paulus 

Flandir, pleb. de S. Floriano. A. d. 1419 19. die mensis januarii ob. d. 
Michahel Puchel de Art arcium professor et can. h. m.'') 
FAM. (A) Heinricus pleb. [Hermannus Zertel etMergardls ux. sua, 
dederunt redditus l tal.] (C) [Anna Gerkin l".] 

30. IILkaL FBS.(A) Rudwinus pbr. et can., fr. n. Adelbertus cv., fr. n. (C) 

[D. lohannes quondam abb. in Gotwiko. Fr. Pangracius, fr. Arnoldus pbr', 
fr. Wolfgangus dyac, fr. Erhardus subdyac, Helena et Anna m^®* eius- *) Cod. l>) Sequitur linea erasa. c) redimus cod. ^) Nota colore ruhro descripta. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. H 

dem mon". Fr. Urbanus cv. mon'' S. Lamperti. Fr. OKbaldus cv. prof. 
mon'' n'. Fr. Marcus cv. prof. ad Scotos Wienne (14)80. D. Caspar 
Wolff can. et prof. in S.Yppolito.j 1). Maximilianus Zoegenreiter can. ecclesie 
Patav. ob. a. 1504. D. Paulus Gotlieber, pbr. et can. in Diernstain a. 1510. D. Sigis- 
mundus, ppos. Gureensis. 
FAM. {\) Arno ppos. ReichersporgonsiH. I)ie[)ertus cv. Reichtza 
!"• de Nusdorf. Reichtza 1", tradidit vineani.") |Otto, Pero et 
ux. sua Gerdrudis'') dederunt redditus I taL| (C) [Martha l'' ob.] 

31. Il.kal. FRS. (A) Siboto pbr. et can., fr. n. Waltherus cv., fr. n. Chune- 
gundis, Alheidis de Parow cv®, sor^* n". Ebergerus cv., fr. n, 
[Siboto cv., fr. n.| (C) |D. Michaliel can. mon" in Hercenburg. Fr. 
Cristofferus Hauser pbr. et prof in mon'" S. Lamperti. D. Wartholo- 
meus prof in Ratenpuech. D. lohannes Puchler, prof mon'' S. Michaelis. 
D. Georius ppos. ibidem (14)89.] Ob. p. Stetfanus, olim ppos. ad S. Nicolaum 
Patavie. Ob. d. Sigismundus Reysacher, olim ppos. ad S. Nicolaum Patavie et Os- 
waldus Stauzeller, d. Augustinus Schuestl, pbr. et can. ibidem, d. Cristopherus 
Schauperger, pbr. et can. ibidem, d. Erasmus Jungstschwager, d. lohanVogl, d. Hugo 
et alii omnes prof et can' ecclesie Patav. 
FAM. (A) Rudolfus de Challenberg 1. (C) Thateus Amolt, Georgius 
May, Georgius Trenckher, Augustinus Frickh pbr', prof in Undenstorif. Caspar pbr. 
prof. in Undenstorff. Leonhardus Zolner pbr. confoederatus ecclesie Patav. 

FEBRUAKIUS. 

1. kaL FRS. (A) Arnoldus pbr. fr. n. Poppo cv., fr. n. Grerdrudis cv'* sor. n. 

Mathias Oeder de Nova Cella pbr. et can., cfr. n. (C) [Ulricus cv. ecclesie 
Secoviensis. Georgius pbr. et can. in Walthausen. D. Oswaldus pbr. et 
can. in Reichersperrg. D. lohannes pbr. et can. in mon'" Gries. D. Tho- 
mas pbr. et can. in mon'° S. Yppoliti.] D. Bernnhardus de Polhaim, can. 
ecclesie Patav. ob. a. 1504. D. Michael Stahel can. ecclesie Patav. ob. a. 1507. 
D. Ludwicus Weinstockh, can, fr. n. 1512. Ob. d. Gregorius, quondam ppos. et 
archidiac. ecclesie Secoviensis a. etc. (15)31. D. Chunradus, Chi-istannus Schlatfer, 
Christannus Spuel, lacobus Gogel, Christoftorus Zingenhofei-er, loannes Staudacherer, 
Georgius Huenerwolff, loannes Engelprecht, Andreas Geylerer, hii omnes prof , can* 
et pbr' ecclesie Seccoviensis. 
FAM. (A) Adelbertus diac, hic dedit, quicquid habemus in Dres- 
chirchen. Hermannus pbr, et can. Saltzburgensis.'^) [Hain- 
ricus Trinchsaus et ux. sua, dederunt oblaye vineam cum 
pomerio sitam in Herfuert.] (C) [Ursula Weikharslagerin, consor. 
n., ob. a. (14)55. A. d. 1471 baro, d. Zdenko de Sternberg et d. lohannes 
de Colobroth. ecclesie Pragensis ppos. ac representatus eiusdem sede 
vacante administrator in spiritualibus a d" n° papa specialiter deputatus. 
Recepti sunt enim a lohanne divina permissione ppos", lohanne dec'* 
totoque capitulo ecclesie Newnburgensis in fraternitatem sive participacio- 
nem omnium bonorum in vita pariter et in morte propter desiderium 
et favorem ac devocionem, quos ad predictum mon'"'" habent. Actum 
die purificacionis gloriose virginis a. ut s(upra).'') 

2. IV.non. FRS. (A.) Mehtildis cv% sor. n. [Dietricus pbr. et can., fr. n.] (C) 

[D. Uh'icus prof. in Gottwico. D. Wollfgangus Kerspechk, licenciatus 

*) Sequens nota super loco raso scrlpta est. ^) Nomen aliu manu suppletum. <>) Sequitur locus 

rasus maior. <1) Kota colore rubro descripta. 

2* 12 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

iuris, prof. mon'' S. Floriani, cfr. n. a. (14)67. D. lohannes can. in Nova 
Cella. Conradus pbr. et can. in UndersdorfF.] Fr. Cristofferus prof. in 
mon'° Novi Montis. D. lohannes pbr. et prof. ex mon'° Novacelle. 
FAM. (A) Heinricus 1. de Streitwisen. Maginso 1. Elyzabet com*. 
Heilka cv*. Hertingus 1. [Marquardus p. Fridrici Platz inz 
guet et Perchta ux. sua, dederunt redditus 1 tal.^)] 

3. III. non. FliS. (A) Sighardus cv., fr. n. [Nycolaus pbr. et can.] (C) [Ob. Anna 

Lebin, sor. n. a. etc. (1 4)53. Ob. p. lohannes Span, oHm prior in Maurbaco, 
cfr. n. a. d. 1460. Rupertus ob. Holczer, ac. prof. in Bertelsgaren. D. Tho- 
mas olim ppos. in Herczoburga.] D. Nicolaus pbr. et can. mon" s. Dorothee. 
FAM. (A) Hartwicus pbr. Rudgerus et Duringus 1'. Angnetis 1*. 
Gedrudis 1**. Griffo 1. de Wiena et ux. (C) [lohannes Reycher institor.] 

4. II. non. FBS. (C) [Ob. Arnoldus pbr. et can., fr. n. mon" Porte clause in Gries 

a. etc. (14)18. Ob. d. Albertus pbr. et can. mon" S. Yppoliti (14)75 et 
fr. Thomas pbr. S. Michaelis.] D. Achacius Reyndel, fr. n. et can., h. m. pleb., 
ob. a. 1540. 
FAM. (A) Willewirch sm''^ Swichmut l^. Benedicta cv*, hec dedit 
Elling et Odenbrunne. Reichkart, hic tradidit 2 vineas. [Leublo 
Faber, dedit reddituum l tal.] 

5. non. FRS. (A) Heinricus pbr. et can. Rudbertus, Heinricus, Heinri- 

cus cv', fr^^ n. Dorothee. (B) Cristinna cv^ sor. n. [Michael 
dyac, can., fr. n.] (C) Petrus abb. in Runa. [Margareta m^'^ prof* 
in Gottwico. Dorothea cv^, sor. n* hic prof"*. D. Erasmus decretorum 
licenciatus, pleb. in Vels ob. circa a. d. (14)97.] Ob. ven^'^ mag. Heinricus 
Planck, pbr. et can. h. m. 1503. loannes Gegler ex Subeno. Ob. d. Michael vic. 
mon" Maurbach a. virginei partus (15)22 etc. Mauricius pbr. ex Farnpach (15)22. 

FAM. (A) Nanzo abb. Hyltburch cv^. Ellismut l^. Perhtoldus 1.'') 
[Ekhardus ppos. deS. Ypolito. Cholomannus de La. Katherina 
et Elizabeth ux^^ sue, eciam dederunt 8 urnas et 1 quartale.'^)] 

6. VIII. id. FFiS. (A) lutta cv% sor. n. (C) Michael dyac. can., fr. n.<^) [Item 

Fridericus de Walthawsen. Petrus de Matray, can., fr. n. Anna sor. 
n^ in Gotwico.] Anshelmus pbr. efc prof. in Maurbaco. 
FAM. (A) Reimbertus 1., hic dedit"*) vineam.^) [Gerdrudis Pasta- 
rinn dedit red(dituum) 6/3.] 

7. VII. id. FRS. (A) Waltherus pbr. et can. Heinricus subdiac. et can , fr«® n. 

Fridricus Ranveld can. Patav., cfr. n. (C) [Ob. d. lohannes Wyersung, 
ppos. mon'' Porte clause, alias in Gries, fr. n. a. d. etc. (14)38. Nicolaus 
Chempuener can., fr. n. Ob. ven''^ d. Wolfgangus Ryettentaler, can. et 
prof. h. m. (14)85.] Thomas Reyczer pbr. et concan. in mon'° S. Yppoliti. Fr. 
Wolff(gangus) de Nicolspurga m. apud Scotos 1514, pbr. 
i^^Jf. (A) Sophia cv^ Ulricus 1. [Christina ux. Sifridi de Weyd- 
nich, dedit redditus 1 tal.] 

8. VI. id. FBS. (A) Hainricus prior in Mawrbach, pbr. et cfr. n. ob. (C) [D. Ulricus 

Trewtel can. et fr. n. Herczoburgensis. D. Petrus Fada can. et cfr. n. 
Fr. StefFanus cv. S. Crucis.] D. Nicolaus prof. Patavie ad S. Nicolaum. lere- 
mias prof. mon" Formpach, fr. 
FAM. (A) Ortliebus. Fridbreht cV. Himzila cv^ Sophia 1. de 
Patzental. Rudwin 1., hic dedit 6 tal. (C) Fr. Andreas ac. prof. in Gries. 

^) Nota super locum rasum, descripta. •>) Sequens nota super loco raso descripta. ^) Sequentia 

certe legi nequeunt. ^) Sequitur locus rasus paucarum literarum. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 13 

9. V. id. FliS. (A) Nizo ac. et can., fr. n. Uta cv", sor. n. (C) IDorotboa 

Schottrin sor. et m"* mon" n'. Vitus Mochinger can., fr. n. D. Damianus 
Gramarius, d. Andreas Sachs, can' et fr**' n' in Rar. Fr. Laurencius cv. 
in mon'" llar, cfr. n.] lacobus pbr. in. prof. mon" b. virginis ad Scotos Wienne, 
tfr. n. a. 1502. Ob. d. Wartholomeus ppos. iu Reichersperg fr. n. D. Michael Faschang 
pbr. et prof. in Hertzogburg 1506. Ob. d. loannes jjpos. in Gries, ibideni d. Seba- 
stianus Lechner, dec, Ambrosius, Ge6rgius Schroff, d. Egidius Maczey. Fr. Beuedictus 
pbr. et prof. in Gotwico a. 1509. Ob. loannes ppos. in S. Vpolito, Wolffgangus pbr. 
et prof. in Altha. 
FAM. (A) Gundoldus 1., hic dedit predium Pruderdorf. Wilg- 
wirgis 1" de Chirchlingen, tradidit vineam. Ileilka 1", tradidit 
vineam et cui-tim. Alhoidis 1", tradidit vineam. Rudgerus 1. 
[lacobus Retzer et Margareta ux. sua, dederunt redditus 1 taL] 
(C) lohannes Currifex cum ux", Margareta Cerdonissa, Margareta Ernreichin, Mar- 
gareta Weynburniyn, Hedwigis virgo, Leonhardus Lutifigulus cum ux^, omnes pre- 
scripti cfros, persoue laicales ex Hertzogenburga 1506.^*) Steffanus cv. mon" Cellis 
Marie. Benedictus nov. eiusdem mon" 1522. Maurus Mellicensis a. etc. 1534. Steffa- 
nus pbr. Krembsmunstrensis 1534. 

10. IV. id. FliS. (A) Benedicta cV sor. n. (C) [Ob. Anna de Wolsano sor. Ulricus 

pbr. et can., fr. n. Leonhardus pbr. et can. S. Nicolai Patav., cfr. (14)89.) 
FAM. (A) Gebhardus com, de Rebegov, 1 dedit beneficium. Rud- 
gerus 1. de Struphing. Wilwirch I*. 

11. III. id. FBS. (A) Wernhardus cv. de Aiterbach, fr. n. (C) [et fr. lohannes cv. 

Novecelle. D. Leopoldus pleb. in S. Loco, can. et fr. n. D. Stephanus 
in Gottwico pbr., fr. n. D. Dyonisius pbr. et can. de S. Senone.'')] Ob. 
d. lohannes pleb. in Calvo Monte, can. et fr. n. 1508. 
FA3I. (A) Albero 1. de Puchberch. Albero L de Velze, dedit 
beneficiuni Ilittindorf. Chungundis l^, dedit Zohensundorf. 
Hiltburch l^ 

12. n. id. FliS. (A) [Geysla Ruedweinnina. lohannes pbr. et can., fr. n.] 

(B) Sigliardus abb. de S. Cruce. (C) [Agnes Gweltlin cv*, sor. n. 
mon" n'. D. Nicolaus pbr. et can., fr. n. prof. in Nova Cella. D. Petrus 
Puechel, pbr. et can,, fr. n. prof. in Herczenburg,] Regina Chiennastin sor, 
et m''^ mon" n*, Fr. Simon subdyac. et prof. in Gries. Elizabeth sor. n^, m^'* h. m. 
FA3I. (A) Hailka l^. Margareta de Raduon, tradidit predium 
Druchveld, [Sighardus abb. de S. Cruce. Werenherus pleb, de 
S. Stephano ob,] 

13. id. FRS. (A) lutta cv^, sor, n. (C) [D. lohannes pbr. et can., fr. n. prof, ad 

S. Florianum, Georg Kolnperger, d. lohannes Awer, d. Erhardus Farster, 
d.*^) Chalinger, Erhardus Veirtager, Erhardus, d. Wolff(gangus) Tuer- 
steter. Ob. d. doctor, mag. Michael Puff de Schrick arcium ac medicine 
professor a. 1473. lohannes pbr. et prof. ad S. Crucem.] 
FAM. (A) Herburgis 1*. Elzbet 1*, tradidit, quicquid habuit. 
[Ortolfus Chrechsner. Chunradus Chotwicensis ob. Albertus 
Supan etAlheidis ux. sua, dederunt redditus 1 tal.] (C) Stepha- 
nus pbr., prof. in Seittenstetten. lohannes cv. ibidem. 

14. XVI. kal. FliS. (A) Reimbertus pbr. et can., fr. n., hic dedit, quicquid habuit. 

Fridericus dec. Saltzburgensis'*), h. 1, can. [lacobus pbr. et 
can., fr. n.] lohannes pbr. ordinis Cartusiensis de domo Maurbach, 

*) Praecedentes notae iii C Jeletae siint. *>) Corrige: Zenoue. "^) Sequens nomen certe legi nequit. 

^) Sequitur locus rasus parvus. 14 ^ MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

cfr. n. (C) [Ob. d. Melchior pbr. et prof. mon" S. Ypoliti.] Ob. d. loannes 
Strawsz, prof. h. m. a. 1505. Ob. ven^'* p., d. Leonhardus N., prof. Patav. extra 
muros 1513.") 
FAM. (A) Chunradus Roraanorum rex, hic dedit nobis mansum 
1 regii iuris Chrems, fil. Agnetis marchionisse.^) Poppo archi- 
eps. Treverensis. Dietmarus 1. [Petrissa l^. Hainricus 1.] 
Rugerus de. Pirchenwort et ux. sua, dederunt redditus 1 tal. (C) [Ob. 
fr. Leonhardus cv. in Novacella.] Ob. femina Magdalena N. 151.3.'') 

15. XV. kal. FRS. (A) Fridericus subdiac. et can., fr. n. Wazila cv", sor. n. 

[A. d. 1400 ob. d. Artolfus pbr. et can., cfr. n. de mon'° S. Andree 
circa Traymam."^)] lohannes de Laa, pbr. de Maurbach. Clemens cv. 
de Maewrbach. (C) [Fr. Georius HoffUnger prof. ecclesie Gurcensis. 
Ob. d. lohannes olim ppos. in Walthawsen, cfr. n.] D. Petrus Hannawer, 
prof. mon" s. Michaelis cys Athasim. loannes pbr. et m. in Khrembsmunster prof. 
FAM. (A) Purchardus cap., hic tradidit vineam et curtile. [leuta 
l"* ob."=)] (C) Elisabeth Ayschlin 1* consor. n. 

16. XIV. kal. FRS. (A) Gotpoldus pbr. et can., fr. n. Gotfridus pbr. et f r. n., 

dedit, quicquid habuit. Mehtildis cv^, sor. n. lohannes Eppel- 
hauser can. in Berchtersgadem, cfr. n. (C) [Ob. d. lohannes de Moravia 
m. et sac, prof. ordinis in Mawrbach. Stephanus cv. , fr. n. prof. ad 
S. Florianum. lohannes Moesburger, can. Gurcensis. D. Laurencius can. 
et prof. in Varaw. Fr. Benedictus de Lambaco prior mon" Gotwicensis, 
D. Matheus abb. mon" S. Crucis.] Ob. mag. Matheus Dom ex Wienna, pbr. 
et can. ni mon" 1502. D. Lucas pbr. et m. monii Novecellensis Marie 1503. D. Bohus- 
laus abb. moni' in Witingaw 1506. D. Vitus Awer jjbr. et prof. in Bawmburg 1506. 
Pangratius m. ex Lambacensi 1512. Agapitus pbr. et prof. mon" Krembsmuenster 
1512. loannes Peschel, prof. mon" S. Yppoliti. 
FAM. (A) Dietmarus de Stinchenbrun 1., hic dedit beneficium. 
Pilgrimus pbr. et can. in S. Floriano. [Geisla Molendinatrix, 
dedit vineam in Reichengraben et Heinricus gener eius.] 

17. XIII. kal. FRS. (A) Liupoldus pbr. et can., fr. n. Rudgerus pbr. et can., fr. n. 

[Hartungus cv., fr. n.] (C) [et fr. Conradus pbr. et m. de Lambaco. 
Margaretha cv'* in mon'" Gotwicensi. Fr. leronimus pbr. et prof. in 
Krembsmunster.] Dionysius Sucher de Stain pbr. et can. h. m. ob. 1535. Fr. 
Ambrosius pbr. et m. de Lambaco (15)39. 
FAM. (A) Fruoza marchionissa.^) Rudolfus de ChaHenberch. 
Poppo eps. Patav. Otto 1. de Meissow. Alheidis 1* de Wolchens- 
torf, dedit curtim. [Ulricus Neumaister et Leukardis ux. sua, 
dederunt redditus 3 tal.] 

18. XII. kal. FMS. (A) Poppo pbr. et can., fr. n. Benedicta cv% sor. n. lohannes 

Gaeler pbr. et can. de Seccaw. (C) [lohannes acc, prof. mon" in Gries. 
D. Wolff(gang)us Angrer pbr. et can. de Seccaw. Athanasius pbr. et 
prof. in Maurbaco.s) Vitus pbr. et can., fr. n. et prof. in S. Floriano. 
lohannes de Mueldoerff pbr. et prof. mon" Medlicensis] et fr. Georgius sub- 
dyac. prof. in mon'o Gries. lohannes prof. apud S. Ippolitum. Georgius prof. Baum- 
burgensis, Ambrosius dec. etc. 
FAM. (A) Gerwich pbr.'') [leuta 1^] (C) D. lohannes Pewrbekch, can. 
in Hertzburga, fr. n. 

*) Seqmtur locus rasus parvus. ^) Nota colore rubro descripta. <=) Nota deleta. ^) Corrige: 

Traysmam. e) Sequitur locus rasus maior. f) Nota colore rubro scripia. S) Nota haec deleta. 

^) Sequitur erasum: Wernhardus Schiter. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTliONEOBURGENSlA. 15 

19. XI. kaL FliS. (A) Margareta cv*, sor. n, (C) [lohannes pbr. et prof. in Chot- 

wico, fr. n. Dietricus pbr. et can. in Reischersperg fr. n. Wollf(gang)u8 
Ilernnberger, can. Gurcensis. Fridericus eps., Valentinus Pernpeck dec, 
lohannes Eberspeck, Sebastianus Jjayninger, can* Patav. Fr. Cristofferus 
Ilauni^erger subdiac. et prof. in Keisperg.] Fr. loannes Weisznpacher prof. 
in mon'" Novi Montis. 1). Michael pbr., can. in S. Floriano, fr. n. 1503. 
FAM. (A) Gcisla 1", tradidit vineam et curtim. Ililtrut 1*. Di- 
mut 1*. Engelbertus 1. Offmia 1"^ de Chunring. [Petrus eps. 
Pathav.] (C) [Can' Patav.: Wilhelmus Maroltinger, Georgius Mayr, 
Georgius llohcnfelder, Stephanus Aychler,] lohannes Dachsperg, Thomann 
Krieger, Cristotierus de Rorbach, Cristofferus N. von Czintzeudorff, doctor Ludwig*). 
Ob. egregius vir, d. doctor Ludwicus Frosch 22. octobris. 

20. X. kaL FBS. (C) [Fr. Chunradus m. ad S. Crucem. Elizabet deC n' mon".] D. lo- 

haunes abb. in Witiugaw, cfr. n. lohannes pbr. , prof. uion" s. Magni Ratispone. 
D. Cristoftorus pbr. prof. in Tierustain. 
FAM. (A) Isngrimus 1., tradidit vineam. Ulricus com. de Orten- 
berch.'') Seidlinus de Inferiori Foro, dedit redditus 1 tal. (C) [Can' 
Patav. : Georgius Steyrecker, Alexius Cummaer officialis, Udalricus 
Enczenperger.] 

21. IX. kal. FliS. (A) Chunegundis cv'', sor. n. (C) [D. lohannes pbr. prof. in Tiernn- 

stain (14)83. lohannes, lohannes, Conradus, Andreas, pbr' et prof' mon" 
S. Crucis.] Fr. lohannes Wurmitzhauser pbr. et prof. in Pawngartenperg 1505. 
Ob. d. Angelus abb. Farnpachensis 1513. David pbr. in Formpach. Ob. Leonardus 
pbr. prof. in mou'° Maurbacensi. Fridericus in mon>f Maurbacensi. Ob. Leonardus 
pbr. prof in mon'o S. Floriaui et olim cantor ibidem. 
FA3I. (A) Nizo 1. Wolfkerus 1. Udalricus de Steg, hic dedit 
beneficium Chunsprun. [Hainricus et uxor eius Hailka Swel- 
chinna, dederunt vineam. Leupoldus Graben. Marquardus 
Piscator, dedit redditus 1 tal.] (C) Wolff(gangus), Georgius, cfr®^ in 
mon'° Aw. 

22. VIII. kal. FRS. (A) Chunradus pbr. et can., fr. n.'') (C) [D. lohannes Seybels- 

torff can. in Pawnbuerch. D. lohannes Marschalich, can. in Walthawsen 
et fr. Sigismundus ac. et can. in Hercenburg. D. Augustinus'^) et prof. 
in Witignaw. D. Osbaldus pbr. et prof. mon" Seccoviensis. Fr. Fride- 
ricus m. et prof. ad S. Crucem.] D. Udalricus, Woltfgangus, Georgius, Udal- 
ricus, prbi et prof' mon" Aw. D. Franciscus, Andreas, Augustinus, Conradus, lo- 
hanues pbr' et prof' mon'' S. Andree. 
JP./lil/. (A) Sighardus 1. de Flaza. Herbordus de Potendorf. Osanna, 
hec tradidit vineam. Gerdrudis l^ de Meissow. [Brigida 1^.] 
(C) Mag. Thomas, Wolffgangus Vorschaeffer, Petrus, Michaelem, cfr®* in mon'° 
Secoviensi. Caspar, Blasius, Wolffgangus, Michael, pbri laicales, cfr^s mon'' S. Andree. 

23. Vn. kal. FRS. (A) [Witlo cv., fr. n.] (C) Fr. Andreas senior et prof. in mon'° S. Crucis. 

Fr. Procopius prof. in Witingaw, cfr. n. 
FAM. (A) Pabo 1. de Sleunz, dedit 2 beneficia. Liukardis com* 
de Pogen. Sifridus 1. Alheidis ux. eius. Wisnto 1. [Ulricus 
mil. de Chriczendorf, tradidit 5 «tl reddituum.] 

24. VI. kaL FPi.S. (A) Fridericus subdiac. et can., fr. n. Wezelo cv., fr. n. Hein- 

ricus cv.fr. n. (C) [et fr. Oswaldus cv. prof. in Kremsmunster (14)S0. 
D. Georius ppos. ad s. Magnum Rat(ispone).] Chunradus Hintl pbr. et can. 
mon" Beyharting 1526. 

*) Nota haec deleta. *>) Sequitur nota erasa. *^) Sequitur vox deleta. 
16 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Wichardus 1. tle Straneisdorf, dedit Huschirchen villam. 
Otto de Ascheim. Ortwinuspbr. Rihkardis com* de Walthers- 
torf. (C) Caspar Ganser, cocus 1. 1526. D. lohannes Reczer cfr. n. Affira sor. 
laicalis apud S. lacobum Wienne. D. loannes Mauerschwanger, Wolfgangus secre- 
tarius cfr n. , Sibille ux^s sue, Christophorus iagermayster, Chunegundis Dorrinn, 
omnes cfr^s ecclesie Seccoviensis. 

25. V. kal. FliS. (A) Wolvoldus cv., Geroldus cv., fr<=' n'. Werndrudis cv*. 

Gerdrudis cv* sor. n. (C) [D. Leonardus, d. Andreas, pbr' et can* in 
Understarff, cfr®^ n*. D. leronimus pbr. et can. mon" in Tirnnstain (14)83], 
Pangracius senior, pbr. mon" Plagensis. 
FAM. (A) Gozwinus 1. Herwicus 1., tradidit vineam, 

26. IV. kal. FRS. (A) Albero pbr. et m. in S. Cruce, fr. n. lutta, Alheidis 

cv'', sor^^ n®. Wernherus Schowerbech pbr. et can., fr. n. (C) [Ob. d. 
Berenhardus Perchoeder de Ried, can. et fr. n. D. lohannes bacc(alau- 
reus) in decretis, m. in Gottwico. D. Simon pbr. et can. ad S. Dorotheam.] 

Cristofforus Nidermayr ex moni° Novecelle. D. Leopoldus pbr. et can. ad S. Doro- 
theam. 

Fyiilf. (A) Ulricus ppos. Wiknandus^) 1. Chunegundis l^ de Gnage, 

tradidit vineam in Dreschirchen. [Gerwurgis, dedit lO^tfc.] la- 

cobus celerarius et Katherina ux. sua, dederunt quartale vinee an der 

Weydnichleiten. 

27. III. kal. FRS. (A) Sifridus pbr. et can., fr. n. Chunradus pbr. et can., fr«^ r\\ 

Elwinus cv., fr. n. (C) [Wolfgannus pbr. et can. etFridericus Chrapphel 
can. Seccoviensis. D. Nicolaus can. et prof. in Tiernnstain. D. Wilhel- 
mus Smaeczhausser, pbr. et can. in Reichensperg.] D. loannes Hentel pbr. 
et can. , fr. n. h. m. prof. D. Cholomannus pbr. et prior conventus Medlicensis. 
D. Conradus can. et prof. in Tiernstain. D. Leonardus Reinfranck pleb. in Raeb 
ob. a. 1547. 

FAM. (A) Marchquardus cv. [Chunradus 1.] 

28. IL kaL FRS. (A) Ebro cv., fr. n. Margareta cv% sor. n. (C) [Dorothea 

Sweinpekchin sor. n. D. Augustinus pbr. et can., fr. n. prof. in Witignaw 
a. d. 1472. D. Gregorius pbr. et can,, cfr, n, ad S, Nicolaum Patav. 
D. Wolff(gangus) can. in Seccovia, cfr. n. lohannes pbr, et prof. mon" 
S. Crucis. lohannes pbr, et prof. mon" S. Crucis.] Ob. d. lohannes pbr. 
et can. iu moni° 8. Pangracii. Fr. Wolfgangus Tobisch pbr. et prof. in Pawngarten- 
perg 1505. Wolfgangus pvof. Gurcensis. D. Martinus prof. et pbr. mon" S. Lamberti. 

FAM. (A) Erchenpoldus pbr, Ditricus 1. Agnes de Resting. 
[Tuetta 1^*')] 

MARTIUS. 

1. kaL FRS. (A) [Chunradus pbr. et can. Otto, Chunradus cv'.] (C) Mar- 

tinus ppos. in Tyrnnstain. Paulus quondam ppos, in Undenstorff. Hain- 
ricus Reysacher, can. Seccoviensis, cfr. n. Chunigundis sm^'^ ibidem. Ob, 
d, lohannes Swarcz, arcium mag., can. h, m, D. Wolfg(angus) m. pbr. 
et prof. mon" in Mellico (14)76. D. Paulus Slaffer, pbr. et can, in Secovia 
et fr, lohannes pbr, et m, prof, mon" Cellis Marie,] D. Andreas Saltz- 
burgensis ecclesie dec. ibidemque prof. D. lorgius Schreyer pbr. et can. in Rar. 
Wulfgangus ex mon'o s. Ypoliti. Colmannus ppos. in Vorau (15)18. loannes Haendel 
m. S. Ypoliti. 

^) Nomen ex parte correctum forsan ex noviine: Wigandus. ^) SequUur locus rasus. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 17 

FAM. (A) Immo pbr. Chunradus Scriba, hic dedit vineam. Pern- 
gerus pbr. (C) Anna ex Cottvico. loannes decretorum licentiatus, commiB- 
sarius Gurcensis. Georgius pbr. eusdem. Wolfgangus, Walthasar pbr' S. Yppoliti. 
lohannis cv. senior ac prof. ujon'' Kor. 

2. VI. non. FliS. (A) Christoforus pbr. et can., ctr. n. de Nova Cella. Reicherus pbr. 

et can., cfr. n., ra. de Wamberga. (C) (D. Georiua m. in Kotbico. Ob. 
d. Emeranus, olim celerarius in mon'" Celle Marie a. (14)67. D. Grego- 
rius m., pbr. et prof. mon'' Celle Marie (14)83. Michael, Pliilippus, 
can' ad S. Nicolaum Patavie. ] Caspar ppos. in RannBhoven. D. Sebastianus, 
Beneilictus, Andreas can' ad S. Nicolauni. 
FAM. (A)*) Sigmarus 1., dedit duas vineas Widenich. [Wilandus 
et Gisla uxor sua et Margareta mag'' de S. lacobo, dederunt 
vineam. Hugo sac. de Wienna, dedit redditus ^/2 tal. Leu- 
poldus Piscator, dedit vineam.J 

3. V. non. FliS. (A) Wernhardus, Walchunus, Eberhardus cv', fr^^ n. Her- 

bordus puer. lohannes dictus Gwer ac. et fr. n. in Herczogenburga. 
(C) [Martinus pbr. et m., fr. n. D. Alexius can. prof. mon" S. Dorothee. 
D. Erhardus m. pbr. et prof. mon'' in Krembsmunster (14)83.) Brigida cv*, 
sor. n. mon" huius civitatis 1504. D. Michael jjbr. et can. ad S. Andream in Tras- 
mawer.*») D. Wolffgangus pbr., can. prof. mon" Walthawsen. 
FAM. (A) Chalochus 1. Benedicta 1*. [Ditricus Laynholtz, dedit 
redditus 1 tal.] 

4. IV.non. FRS. (A) Wernherus pbr. de Capella, fr. n. Engelhilt cv*, Liu- 

kardis cv% sor®^ n^. Hezilo, Eberhardus cv», fr®" n'. (B) [Mar- 
gareta Chlaunnerin cv» sor. n.J (C) [Petrus Pyeczenawer, ppos. in 
Perchtolsgadem. D. Cristannus pbr. et can., prof. mon" S. Dorothee 
Wienne. Fr. Paulus pbr., prof. mon" Gottwicensis. Fr. lohannes 
Rinckchaimer, prof. mon'' Undenensis. D. Leonhardus Orsterl prof. mon" 
S. Michaelis. Gregorius prof. in Gotbico. D. Petrus pbr., prof. mon" 
in Krembsmuenster (14)84. D. Georius Raeckinger pbr. et can. h. ra., 
fr. n. (14)87. D. lohannes Pueher pbr. et can. h. m., fr. n. (14)91.] 
FAM. (A) Chunradus Rudwini 1. Siglochus ra. [Christina ux. d* 
lohannis de Syerndorff et lohannes fil. eorum, dederunt red- 
ditus 1 tal.] (C) Michael Spudler 1. Leonardus. Hedviga. 

5. III. non. FRS. (A) D. Nycolaus ppos. Neunburgensis pie meraorie ob. a. 

d. 1336, hic dedit 2 tal. reddituum pro salute anime sue et 
maiores vigilie dicende sunt ad S. Nycol(aum). [Chunegundis 
mag*, cv*, SOT. n.'') Chuenradus dictus Ruetter de Seccaw pbr. 
et can., cfr. n.] (C) Michel Raminng pbr. et can. Wo(lfgangus) Hofman pbr. et 
can. Petrus Gebeck pbr. et can. lohannes Hintersleck pbr. et can., Udalricus Stetner 
pbr. et can., Walthasar Stochk pbr. et cau. Andreas Winther pbr. et can. Leon- 
hardus Linthacher pbr. et can., Virgilius Panicher pbr. et can., mon" Panburgensis. 
FAM. (A) Dietmarus dec. et can. in Walthausen.'') Pentzo cv. 
Perhtoldus cv. Chunradus de Mulbach, dedit predium Cholas- 
torf.'^) Perhta filia Liupoldi ducis. Gundacharus Saltzburgen- 
.sis ppos. 

6. n. non. FRS. (A) Heinricus subdiac, fr. n. Sighardus cv., fr. n. (C) Petrus 

cv. ad S. Crucem, cfr. n. [D. lohannes pbr., can. in Voraw, cfr. n. Ob- 

^) Praecedit nota erasa. b) Corrige: cis Traismam. '^) Sequens nota colore ruhro scripta. 

^) Correctum ex Walthwassen. 

Neck. Patav. 3 18 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

fr. Andreas Donatus de Maurbacensi (mon'"). Fr. Martinus cv. prof. in 
Maurbaco.] D. Steffanus pbr. et can, cfr. n. prof. in Reichersperg. 
FAM. (A) Hadmut 1% deditvineam. [Chunradus Collo de Maeur- 
perg et ux. sua, dederunt redditus l tal.] 

7. non. FRS. (A) Alheidis cv^, sor. n. (C) [D. Ludwicus doctor eximius, olim 

ppos. in Herczoburga. Ob. Martha cv^ sor. n, a. d. 1468. Ob. d. Stepha- 
nus Phnavi^sner pbr. mon" b. virginis in Tirnstain (14)83. D. Augustinus 
olim abb. mon" Mellicensis. D. Egidius prior mon" b. virginis in Plagis.] 
Ob. d. Andreas Moshamer h. m. can. 1512. Ob. d. Nicolaus ppos. in Tirnstain. 
FAM. (A) Leutherus pbr. Albero 1. [Nycolaus 1. ob. Otto de 
Maurbach, fr. Engeldichonis, dedit redditus 1 tal.] (C) [Dye- 
mudis 1^.] Valentinus cv. prof. apud Scotos Wienne a. 1510. 

8. Vm.id. FRS. (A) Hermannus^) cv., fr. n., Dietmarus cv», fr«^ n\ [Meh- 

thildis cv% sor. n.] (C) [D. Andreas abb. ad S. Crucem. Ludwicus 
Steyrlandt pbr. et can. in Herczogenburg, cfr. n. Ob. d. Sigismundus 
abb. s. Marie in mon'° Pawngartenperg, cfr. n.] Ob. d. lohannes de S. Leon- 
hardo pbr. et can. mon" in Tyrnstain, cfr. n., et fr. Rudpertus cv. in Maurbaco et 
fr. Andreas pbr. prof. mon" Medlicensis. 
FAM. (A) Ditricus pleb. de Mistelbach. Ebro et Liupoldus 1'. 
Mehtilt, leuta 1^^) (C) Fridericus ]. Margaretha P. 

9. VIL id. FRS (A) Otto cv., fr. n. Hedweich cv*^ sor. n. [Wernhardus pbr. 

et can., fr. n.] (C) [D. Martinus m. ad S. Crucem. D. Wolffgangus 
Missendorffer can. et prof. in Herczogburga, cfr.] Fr. Pangracius pbr. prof. 
in monio S. Crucis. Fr. Wolfgangus cv. et prof. in Pawngartenperg 1505. D. Udal- 
ricus pbr. et can. apud S. Michaelem cis Athesim. 
FAM. (A) Erbo 1. de Mergerstorf. [Fridricus diac, fr. n. Wern- 
herus in vico Tulnensi et Chunegundis uxor sua, dederunt 
redditus 1 tal.] (C) D. Martinus Taler et d. Michael Schatzenhover pbr' et 
cfres dorum jn Pawngartenperg 1505. 

10. VI. id. FIIS. (A) Geisla cv*, sor. n. Rapoto cv., fr. n. Hainricus Rewchner 

pbr. et can., cfr. n. de Wawburgensis.*^) (C) [D. Thomas et d. Lucas 
pbr' in Gottwico, cfr®^ n\ Katherina sor. n. D. Thomas, d. Georius, 
d, lohannes, Lucas, Lucas pbr' in Gottwico, cfr^^ n', Katherina, Wendala, 
Affra ibidem sor*^^ n*'. Ob. d. Stephanus pbr. et prof. mon" Lambacensis 
(14)75. Oh. d. Nicolaus pbr. et can., fr. n. (14)85.] Ob. Petrus Zeyllhofer 
pbr. et can. in Berchtersgarm. 
FAM. (A) Chuno ppos. Perhtoldus m. Liuza cv*. Gerdrudis cv*. 
Ulricus Tabulator et ux. sua, tradiderunt vineam. (C) Wolff- 
gangus 1. Brigida l^. Ob. Anna Schwaigerin a. 1513. 

11. V, id, FRS. (A) Gotelintcv*, sor. n. Tiemo de Suben ppos., fr. n, [Chri- 

stina cv^ sor. n. Hainricus et Othakarus pbr^, fr^^ n.] (C) [D. 
lohannes Seld, decretorum doctor, can. Patav. fr, n. D, loh(annes) Stal- 
berg can, Patav, D, Wilhelmus Tuersz, can. Patav. D. Georius Pierss, 
can. Patav. D. Wolfgangus Stalberg can. Patav. Sebastianus, Erhardus 
dyac, prof^ et can' ecclesie Secoviensis.] D. Macharius prof. mon" Form- 
pach. Magdalena Scolastica, sor. n. et prof^ in monio virginum 1542. 
FAM. (A) Fridericus Yesciling 1. Gerdrudis cv,, tradidit 2 vineas. 
Meinwardus 1., dedit 2 vineas in Challenperg. Mehthildis 1*. 
Margareta l^ [Mengoz et Alhaidis ux. sua."^)] (C) [Gerdrudis Kj 

*) Sequentia cv., fr. n. super linea scripta radendo fere deleta sunt. ^) Sequitur nota erasa. 

<=) Ood. d) 2^ota colore rubro scripta. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 19 

Martinus, lohannes, Margaretha. Margaretha. D. Martinus, Andreas, Ursula, cfre» in 
mon'" Fornpach. 

12. IV. id. FRS. (A) Cliunnidus j)po8. h. 1., fr. n") [Nicolaus pbr. ct can., fr. n. 

Perchtoldus pbr., can., cfr. n. Ramungus ppos. de Walthausen 
pio niomorie.j Tohannes de Tebna m, in Mawrbach, cfr. n. (C) [D. 
lleinricus Beruthcr, decretorum doctor, can. et cfr. n. D. lorius Prewer, 
pbr. can. ad S. Plorianum. Fr. Laurcncius pbr. et m., j)rof. in Gottwico. 
P. Udalricus, dictus Schirm olim ppos. mon" in UndenHtorff. D. Chri- 
stofforus can. et prof. ad S. Dorotheam.J D. Vitus Oedlpawer pbr. et can, 
moni' S. Dorothee. 
FAM. (A) Alrammus 1., dedit 2 vineas. Trumpto 1. Margareta l^ 
Rudgerus 1. de Wrmiz, hic dedit 2 beneficia. Chunr(adu8) dic- 
tus Eysenpeutel. [Elizabet 1% tradidit vineam.J 

13. III. id. FliS. (A) Chunradus puer, ac, fr. n. Petrissa cv'', sor. n. Hemma 

sor. n. cv". Geisla cv'^, sor. n. Dietherus cv., fr. n.*') (C) [D. 
Michael pbr. et can., fr. n. Fr. Nicolaus cv. mon" in Tyernnstain, cfr. n. 
Fr. Georgius cv. mon" Gotwicensis.J D. Wolfg(angus) procurator, d. Pangracius, 
d. Georgius Khelbersharder, d. lohaunes Stayner, omnes pbr' prof mon» S. Yppoliti. 
D. Maximilianus Puechawser, pbr. Patav. 
FAM. (A) Christina m^'^ Fridericus cv. Swanchburch 1*. Ekri- 
cus I., tradidit vineam. [Hainricus 1, Reihtza sor, n., tradidit 
3 tal. redditus oblagie et 3 /? custodie, ob.^) Martinus Scriptor.] 
(C) Valentinus Falchel. lohannes Seleman. Erhardi. Appolonie. Katherine etc. 

14. II. id. FRS. (A) Marcus eps. Beritensis fr. n. Penno subdiac. et can., 

fr. n. [Fridericus can. et fr. n. Haisler.J (C) [D. Symon m. ad 
S. Crucem. D. Hainricus prof. mon" in Gries. Cristofferus cv. prof. 
mon" S. Crucis. D. Georgius Gartner pbr, et can. in mon'" S. Floriani. 
lohannes pbr, et prof, mon" S, Crucis.J D. Leonhardus pbr. et can. ad S. Doro- 
theam Vienne. 
FAM. (A) Chuno ppos. Agnes 1"^ de Phafsteten. Gerwirgis 1' 
de Iwanstal, hec tradidit 2"^) beneficia, [Geisla 1, de S. Georio. 
Chunradus 1,J (C) [Yitus 1. ob. a. d. (14)95.J Mag' lohannis Resch cfr*« 
in monio S. Floriani. 

15. id. FRS. (A) [Chunradus pbr. et can., fr. n.] (B) Katherina vidua de 

SyczendoerfF. (C) Ob. d. lohannes Holdel, pbr. et can., fr. n. [D, Michael 
senior et pbr, ad S, Dorotheam Wyenne cfr. n.J Ob, Margretha Pach- 
muellnerin sor, n, Egidius pbr. prof. in Gottwico 15(21). 
FAM. {A) Otto cv, Benedicta L Gepainclusa. [Hainricus Pernger 
et leuta ux, sua, dederunt 2 tal. reddituum. W^olframus'^) 
Sutor an dem Neusidel et Chunegundis ux, sua, dederunt 
redditus 1 tal, Rudolfus sac, dedit redditus 1 tal,j (C) 
Godehardi, Lucae, Martini, Pirminii, Leonhardi pbro'^"'" ex Nidernalta a, etc, (15)22, 

16. XVILkaU FRS. (A) Ortolfus pbr, et can,, fr. n. Alheidis cv% sor. n. [A, d. 

1382 ob. d, Hermannus ppos. et archidyac Seccovie,] (C) [Ur- 
sula m"* in Gottwico. I), Michael sac et m, prof. mon" S. Crucis.J 
D. Heinricus sac. et m. prof. mon" Mauerbaci. 
FAM. (A) Irmgart l-"^ dedit vineam et curtile. Irmgart cv\ Pil- 
grimus subdiac Rudolfus I, Chunegundis cv*. Chunradus 
pbr. et can. de Walthousen. [Fridericus L'') Ruegerus Dives *) Nota colore rubro scripta. ^) Sequitur nota erasa. <=) Sequitwr locus rasus. ^) Novien 

radendo fere deletum. «) Sequitur erasum: Heinricus Pernger cum ux«. 

3* 20 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

an dem Neusidel, Macza ux. sua dederunt redditus 5 tal. 
Mechthildis 1^] (C) lohannes 1. Warbara P 1509. 

17. XVI. kal. FRS. (A) Liutwinus pbr., Chunradus pbr., can' et fr®« n. Hein- 

ricus cv., fr. n. lohannes dec. in Varaw. (C) [Item fr. XJlr(icus) de 
Chottwico. D. Petrus Hagen can. et cfr. n. in Rar. D. Martinus dec. 
mon" S. Yppoliti. D. Bartholomeus pbr. et can. in Ronshoven.] D. Wolf- 
gangus de Zinzendorff pbr. et can. Patav. Ob. Michael prior et m. mon" Mellicensis. 
lacobus prof. in monio Drietteramszell ordinis s. Augustini. D. Daniel prof. mon" 
S. Crucis. D. Urbanus m. ac pbr. mon» Krembsminster. 
FAM. (A) Wezelo pbr. Chungundis de Stinchenbrun, hec tra- 
diditvineam, Christina l^ [Rudolfus pbr. et can. Perchta 
ux. Martini Pilleatoris. D, Michahel sac.] 

18. XV. kal. FRS. (A) Rudbertus pbr. etcan., f r. n, Sophia, Hiltpurgis cv% 

sor®^ n®, [Hadmarus pbr, et can. fr. n.] D. Symon Sigenhaimer 
concan. de Patavia. (C) [Item d. Hainricus dec. in Pawnburch. Ob, 
d, Andreas ppos, in Vorawe. D, Wolffcangus ppos. in Ronshoven, cfr. 
n. (14)89. D. lohannes pbr. prof. in Tiernnstain.] D. Georgius Perger pbr. 
et can. in Walthausen. D. Wolffganus Khriechpaum can. in Rar. 
FAM. (A) Hartungus pbr. et^) m. Perhta l^ Maehthildis 1*, 
hec dedit vineam. [Otto de Weydnich et Elyzabecht ux, 
sua, dederunt redditus 1 tal,] 

19. XlV.kal, FRS. (A) Rudolfus dec. fr, n, luta cv% sor. n. (C) ' Mag, Albertus 

pbr. [D. lohannes de Welming can. in Herczoburga (14)89. Paulus 
pbr. et can. in Herczoburga. Martinus pbr. et can., cfr. n. in S. Yppolito. 
Mathias pbr, et prof. in mon*° S. Crucis. Fridericus pbr., prof, in mon*° 
S. Crucis. Fr. Walthasar cv. et prof. mon" Ror (14)99.] D. Wolfgangus 
Gruober pbr. et can. apud S. Michaelem cis Athesim. D. Leonhardus Kalczkoch 
can. Secoviensis. Ob. fr. Simon Schrenkenpoden, dyac. ac prof. h, m. a. 1510. 
FAM. (A) Pabo 1, de Zollingen, Heinricus cv. Ortolfus 1. Meh- 
thildis 1*, [Rudolfus pbr., dedit redditus 1 tal. A. d, 1305^) 
Blanka, filia regis Francie, ducissa Austrie et Styrie ob.^)] 
(C) [Ob. honorabilis vir Steffanus Scheybenrayff cfr, n., doleator h. m. 
circa a, d. 1490, dedit nobis 50 tal. ^, VI. feria ante letare,] 

20. XIII. kal. FRS. (A) Ulschalcus pbr. et can. fr. n. Heinricus cv., fr, n, [Mag, 

Albertus pbr. Wolfhardus cv. fr. n. Hainricus ac. et can.] Ur- 
banus pbr. et can,, cfr. n. in mon*° Bawburg. Gregorius de Walthausen, 
cfr. n, Fr. Georius pbr. et m.*^) D. Eberhardus dec. et archidiac, can.^) 
fr. n. (C) [Elizabeth sm"^ ecclesie Seccoviensis. D. Paulus Arbaisser, 
can. in Herczoburg.] Melchior ppos. ex Porta clausa. Martinus Prechinger, 
Sebastianus Westler, lohannes Weigl, sac^s ex Porta clausa. Feronica, Agnes, 
Cristina, sor. n<'' mi'"™ h. m. dominica oculi a. d. 1530. Georius pbr. et prof. in mon'" 
Tiernnstain. 
FAM. (A) Sigboldus dec. Ditricus 1. de Tulwing, dedit 2 bene- 
ficia et 4 curtes. [Chunradus Hophler et ux, sua Grerdrudis, 
dederunt redditus 1 tal.] (C) Stephani laeger, cfr'^ in mon^° S. Flo- 
riani. Georgius famis et cfr. mon" S. Floriani. 

21. XIL kal. FE/S, (A) Chunradus pbr., fr. n, Erchenboldus cv., fr. n. [Had- 

marus pbr, et can,, fr. n, Geisla sor.] Martinus Wenchk pbr, et 

*) Sequitur exstinctum : can. '') Sequens huius notae pars colore rubro scripta. •=) Sequitwr 

nota radendo paene deleta. d) Sequens nota radendo fere exstincta est. ^) Sequitur nomen erasum. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 21 

can., cfr. n. de Waltlihausoii. I). Eberhardus ppos. et archidiac. ecclesie 
Salczpurgensis fr. n. D. Wolfgaiigus Ardinger dec. mon" S. Floriani. 
(C) [Ob. d. UlricuB Preczner, pbr. et can., fr. n. mon" Porte clause in 
Gryes a. d. etc. (14)36. Ob. d. Ulricus Aulentahjr, pbr. ct can., fr. n. 
mon" Porte clauae in Gryes a. d. etc. (1 1);{7. Fr. lohannes pbr. et. m. 
prof. in Gottwico. D. Thomaa prof. mon'' in Gries. | D. lohannes Faber 
pbr. et can. in Gries. 
FAM. (A) Dietmarus diac, fr. n. Geuta cv''. Hacika 1*, dedit 
vineam. Albero 1. Heinricus Puseberch 1., duas vineas et 
2 curtes. Heinricus 1. de Ebergozzing. [Dorothea cv* sor. n. 
lohannes de 8yern(dorf).*)] 

22. XLkaL FRS. (A) [D. Thomas dec. de Varaw.] (0) [Ob. d. Waltherus de 

Wasilea, pbr. et can., fr. n. mon" Porte clause in Gryes a. d. (14)36. 
Barbara Waserin, sor. n*. Fr. leorius cv. in Axpach, fr. n. Fr. lacobus 
de Veldpach, pbr. prof. mon" Mellicensis.] Bolffg(angus) Hoholtinger pbr. 
et can. in Reichensperg. D. Seyfridus senior, d. Philippus Wunderer, d. Magnus 
Polsterer, omnes mon" Understartf. 
FAM. (A) Berhtoldus com. Ascwinus m. Hiltprant 1. Rud- 
bertus 1. Nicolaus de Tullna, Anna ux. cum filiis et filiabus suis. 

23. X. kal. FliS. (A) Gerdrudis cv'' sor. n. (C) Vitus de Tulna. [D. Leonhardus 

Hasselbarter pbr. et can. et fr. lohannes Lintlocher acc, ambo prof' ad 
S. Nicolaum in Patavia. Cholomannus pbr. et can., fr. n. mon" in Valle 
Lavetine. Fr. loannes cv. mon'' Maurbacensis. D. Alexius pbr. et can. 
de S. Dorothea, cfr^^ n'. D. Erhardus pbr. et prof. in Maurbaco (14)83. 
Magdalena Polchingerin prof^ in Berchtersgaden. Ob. d. Osbaldus ppos. 
in S. Yppolito.] D. Steffanus prof. ibidem. Christoferus prof. mon" S. Yppoliti. 
D. Bernhardus pbr. ex monio Diemstain a. etc. d. (15)22. 
FAM. (A) Walchunus cv. Hatzga 1*. Fridericus 1. Wilwirgis 1*. 
Heinricus 1. de Hetzmanstorf, dedit beneficium Rusbach. Hugo 
1. de Sancto Loco, dedit beneficium in Alpentow. [Kathe- 
rina 1*.] (C) D. Gregorius, d. Georgius, Antonius, Philippus, Lucas, Anastasia, 
Margaretha, confraternitatem habentium in mon'o Seccoviensi. 

24. IX. kal. FRS.^) (C) [D. Albertus can. et prof. S. Dorothee virginis, cfr. n. Thomas 

pbr., prof. et can. mon" S. Yppoliti (14)75. Rev. d. Thomas ppos. ad 
S. Ypolitum, cfr. n. a. etc (14)78.] D. Thomas Welczer, d. Wernhardus pbr^ 
et prof' mon» Seckhoviensis. D. Udalricus senior, fr. Matheus Hewman diac, profi 
mon" Beyharting. Rev. p. Sebastianus Voglpach ob. 9. kaL marcii ppos. mon" 
S. Michaelis cis Athesim a. 1587. D. et fr. Wolfg(augus) Stieber ob. 4. ydus februarii 
eiusdem mon" prof. 
FAM. (A) [Hilta ux. Christani clavigeri, dedit redditus 1 tal.] 

25. VIII. kaL FRS. (C) [D. lohannes Waicz, pbr. et can. h. m. D. Hilbertus, prof. mon" 

S. Dorothee, cfr. n. D. Stephanus de Paden, can. ad S. Andream. 
D. Simon prof. mon" S. Floriani, cfr. n. D. lohannes Ratthofer, can. in 
Herczoburga. D. lohannes olim ppos. mon" can^"^"'" regularium in Tiernn- 
stayn. D. Petrus prior raon" Walderbach et fr. Gallus cv. et prof. in 
Cella Marie. D. Gabriehel pbr. et prof. ad S. Dorotheam Wienne. D. lo- 
hannes Carthusiensis m., cfr. n.] Margaretha Taschnerin, prof* Wienne aput 
S. lacobum. D. Thomas Rek pbr. et can. in Gries. Ob. d. Leonhardus Neumaier 
pbr. et can. h. m. a. (150)2. 

*) dorf folio viutilato deletum supplevi. **) Sequitur in A nota erasa. 22 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTEONEOBURGENSIA. 

FAM.^) (A) Chunradus Salczpurgensis archieps.'') Adrelheidis 
marchionissa, hec tradidit Getzendorf. Hatzka cv*. Wille- 
brot 1. ludinta l''. Sophia sm^'^ [lohannes fil. Wernheri 
parvi, dedit 1 tal. redditus.] (C) [Elizabeth sor. n'^ et prof* in mon'° 
virginum*') Gottvicensi.] 

26. Vn. kal. FRS. (A) Otto cv., fr. n. Ortolfus cv., fr. n. Margareta cv% sor. n. 

[Agnes cv% sor. n. Fr. Ruidigerus de Scotis, dedit nobis cali- 
cem. Zacha 1**. Chunr(adus) de Wienna pbr. et can., fr. n.] 
(C) [D. Caspar Ebenhauser olim ppos. mon" s. Margarete in Pawmburg 
(14)80. D. Petrus prof. ac m. in Mawerbaco, cfr. n.] Mag. Wenzeslaus 
prof. in Wittingaw. Walpurgis Peldendorfferin sor. n. (150 )8. loannes prior, pbr. 
ex monio Lambacensi (15)22. D. Wolfg(angus) de Rottaw can. capituli Patavie 1535. 
FAM. (A) Herman'^) 1., hic dedit 30 tal. Lieba l^ Mehthilt 1% 
dedit vineam."^) [D. Marchardus pincerna. luta filia Erlini, 
reddituum 1 tal. et curtim de Nyndershaim.] (C) Potenciana Premb- 
seriii, Katherina Gartnerin, consores in moni» S. Floriani. 

27. VI. kal. FRS. (A) Heimo pbr. et can., fr. n. Geisla cv% sor. n. (C) [D. Ma- 

thyas Klinssler, can. et fr. n. D. Haynricus Neysser, pbr. et can. in 
Herczoburga. D. Remigius pbr. et m., cfr. n. prof. in Maurbaco (14)8g' 
D. Sebaldus pbr., prof. in Pawnngartenperg, cfr. n.] Fr. loannes Pogner 
prof. in monio Novi Montis. D. Andree pbr^ prof. ac m. ad S. Crucem. D. Maurus 
prof et pbr. mon" S. Lamberti. 
i^.^lf. (A) Otto, Ditricus 1'. Perhtoldus de Holabrun, dedit Strit- 
dorf. Chunegundis l^. 

28. V. kal. FRS. (C) Perchtoldus et Petrus pbr* in S. Cruce. [D. Petrus m. ad S. 

Crucem. D. Perchtoldus m. ad S. Crucem. D. Chonradus Reichershofer, 
decretorum doctor, can. Patav. A. d. 1457 ob. d. leronimus Feldinger, 
pleb. in S. Loco, can. et cfr. n. Udalricus pbr. et prof. in Witingaw.] 
FAM. (A) Albero de Perge. Perhta l^ de Lihtenstein. [lohan- 
nes 1., dedit redditus 1 tal.] 

29. IV. kaL FRS. (A) Hermannus^), Tyemo cv>, fr^^ n. lutta cv% sor. n. [Nyco- 

laus dictus Lynczer pbr. et can., fr. n.] (C) [D. Stephanus Fuchs- 
perger, can. et fr. n. D. lohannes de Rottenburg, can. mon" in Unders- 
dorf et cfr. n. D. Wilhelmus Gossenperger, pbr. can. de S. Senone.^) 
D. Conradus Forchaymer, quondam dec. ad s. Magnum Ratispone.] 
Fr. Erhardus pleb. prof. in mon>o Novi Montis. D. Paulus pbr. , prof. ad S. Doro- 
theam Wienne. 
FAM. (A) Liupoldus abb. Ulricus 1. de Wolchenstorf, dedit 8 
marcas et calicem. Mehthildis l^ luta l^ Gerdrudis 1% tra- 
didit vineam. 

30. IIL kaL FRS. (A) Gerwicus pbr. et can., fr. n. Heinricus cv., fr. n. Ger- 

birch cv% sor. n. luta cv% sor. n. Fr. lohannes cv.») in 8. Cruce. 
(C) [D. lohannes Polikav, can. in Reichersperg. D. lohannes Zetliczer, 
can. et cfr. n. et fr. Laurencius subdiac. et prof. in Herczoburga D. Wil- 
helmus ppos. mon" Aw.] D. Udalricus, d. Georgius, d. Paulus, fr. Pangracius 
acc, eiusdem mon" prof". Barbara Ritterfelderinn ex Wiena ni moni' sor. 1510. 
D. Henricus pbr. et can. ac prof. monii Ror. 

^) Sequens nota colore rubro scripta. ^) Vox exstincta. c) ]s[omen correctum ex Herriman. 

^) Sequeyis nota ex parte supra locum rasum scripta. e) Nomen correctum ex Herrimannus. ^) Cor- 

rige: Zenoue. S) Correctum ex pbr. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRUNEOBURGENSIA. 23 

FAM. (A) Dietniarus cv. Benodicta cv". Engelbertus Venator. 
Egno pbr. Machthildis 1" dc Tuln, tradidit vineam Challen- 
perg. [HanricuB de Streitwesen l.J 
31. n. kal. FBS. (A) [Chunradus pbr., cfr. n. de Walthusa.] Fr. Thomas mon" 
S. Floriani. (C) [D. Martinus ppos. mon" in Baltliausen et decretorum 
doctor. D. Hartungus ppos. mon" in Grios. D. Petrus pbr. et can. in 
Understorff. D. Caspar plob. oHm in Prugk super Leytam, pbr. et can. 
mon" S. Yppoliti.] D. Cristotforus pbr. et can. mon" Reychersperg. Henricus 
pbr., prof. in Scittensteten (15)'22. Wentzeslaus pbr. ibideui (15)19, fr. Cristanus 
ibideni, Georgius Hann ibideni, Wolfgaugus, Thomas, Sebastianus, Andreas, cler' 
omnes in Seyttensteten. 

FAM. (A) Hatzika 1". Ethicho cv. Gerdrudis l^ Agnes, dedit 
boneficium. Heinricus scriptor, fr. n., tradidit 3 vineas et 
7^2 tal. reddituum et omnia, que habuit. (C) D. Petrus et d. Wolff- 
(gangus), Woltt(gangus), Leonhax-dus, cfr''^ jq uion'» Reycheusperg. 

APRILIS. 

1. kal. FRS. (A) Hermannus, Engelbertus pbr' et can', fr^^ n'. Rudolfus 

puer, fr. n. (B) [Fridricus Hausler can., fr. n.] (C) Nycolaus abb. 
in Runa. [D. Petrus can. ad S. Florianum. Fr. Petrus m. et sac. prof. 
in Mawrbaco. Fr. Michael pbr. prof. in Voraw.] lohannes Gruenperger, 
Wolffgangus Tannerer, ambo pbr' ac prof' s. Magni. P. dec. mon'' Zenonis. Fr. 
Petrus m. et sac. prof. in Mawrbaco.'') Wolffgangus abb. mon" Novi Montis. D. Os- 
waldus, Wolffgangus, Michael, Matheus, Christophorus, Leonhardus, lohauuis, Volff- 
gangus, Volffgangus. Christophorus, Petrus, Andreas, Christophorus, lohannis, pe"" 
Theodoricum, Wolffgangus, Anna, prof' cfr^s mon" Novi Montis. 
FAM. (A) Walto cv. Heinricus dedit 2 beneficia Leiz. Marquar- 
dus de Tuln 1., dedit 2 beneficia Hintperch. Perhta 1*. Iliga 1", 
dedit vineam et curtile. (C) Brigida Weyngarterin, prof^ ad S. Magda- 
lenam, sor. n*. 

2. IV. non. FRS. (A) Ortwinus cv., fr. n. [Fridericus pbr. et can., fr. n.] lo- 

hannes dictus Chrayer subdyac, fr. n. (C) [Item d. Ulr(icus) prior in 
Chotwico. D. lohannes de Lind ppos. et archidiac. mon" Gurcensis. 
D. lohannes MyndarfFer, can. ibidem. Margaretha mag'' m^'"™ ibidem. 
Kunigundis m"^ ibidem. Fr. Anthonius cv. in Mawrbaco. D. Leonhardus 
pbr. et prof. in Walthawsen (14)76. D. Michael pbr. et can. et prof. 
in Novacella.] Ob. Anna sor. n^ a. 1508. 
FA3I. (A) Hugo cv. Richardus abb. Herrandus L, dedit vineam. 
Alheidis 1*, tradidit vineam. Heinricus 1. Tuota de Hintperch, 
hec tradidit vineam. Chunradus ppos. S. Andree. (C) D. lohannes cfr. 
in Reychersperg. D. lohannes officialis in Nova Civitate, cfr. in mon'o Reichersperg. 
Fr. Benedictus pbr. et prof. in Lambaco. 

3. m. non. FRS. (A) Rihtza, Tuta cv% sor''^ n«. Perhtrammus cv., fr. n. (C) 

[D. Kaspar decretorum doctor, ppos. in S. Yppolito, cfr. n. Simon pbr. 
MedHcensis ordinis prof. , cfr. n.] D. Sigismundus Kreutzer, ecclesie Patav. 
can. ob. 1507. D. Fridericus Risz, senior et cau. h. m. a, 1531. 
i^J.J/. (A) Guntherus marchio.'') Lutherus ppos. de Ow. Nimzela l^ 
[Alheidis 1*.*')] (C) Kolomanno cum ux® cfr® in mon'° Reichersperrg. Wil- 
helmus ludex, cfr. in Reichersperg. 

*) Nota deleta. ^) Kota colore ruhro scripta. <=) Kota super loco raso scripta. 24 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

4. II. non. FES. (A) Alheidis cv% sor. n. [Ofmia^) cv% sor. n.] (C) D. Petrus prof. 
in mon'° Cellis Marie. D. lohannes prof. moni' Cellis Marie. D. lohannes Dauz, 
pbr. ac prof in Hertzenwurga 1506. D. Martinus Hund, can. in Perhtersgaden. 
Conradus de Herbipoli can., iuris doctor de Melckh. Bartholomeus Tyrss pbr. Cri- 
stanus. D. Bernhardus. 
FA3L (A) Ulricus 1. [Gebhardus de S. Martino et Elyzabet ux. 
sua, dederunt redditus 2 tal.] (C) [Hans Ruher, Dorothea ux., 
gfj.es jjij Benedicta de Zurch prof* apud S. lacobum Vienne 1510. Georgius 
Droltzer pbr. lohannes Schitz. Georgius Hanner nobilis. Philippus Grueber. An- 
dreas Vos, Magdalena eius ux. Margaretha. 

6. non. FRS. (A) Enwicus cv., fr. n. Geisla cv^, sor. n. (C) [Katherina sor. 

n. in Gotwico. Fr. lohannes cv. in Celle Marie. lohannes ppos. Petrus 
senior, loannes Schwar, Conradus cv., pbr' mon" divi Zenonis. Fr. Ma- 
thias pbr. prof. in Witingaw.] D. Wilhelmus WatznnstorfFer, ecclesie Patav. 
can., ob. 1505. D. Wenceslaus Gems in Witingaw. D. Volfgangus, Leonhardus, pbr' 
ex monio Obemdarif. D. Gregorius ex monio S. Floriani martyris. D. Martinus, 
d. Paulus ex monio S. Nicolay. 
FAM. (A) Wigandus puer. [Hartmannus scolaris. Margareta 
Hilprantinna in Arta strata, dedit redditus 1 tal., l*.'')] (C) 
[Wolfgangus Muestinger, cfr. n. Cristanus, loannes, Martinus, lohannes, 
loannes, Margaretha, Margaretha, Warbara, Ursula, Magdalena, Mar- 
garetha, Anna cum matre, Ernndrudis, Ursula Maysin vidua, fam^^ ad. 
S. Zenonem.J Achacius, lohannes, Laurencius, loseph, pbr' seculares. 

6. VIII. id. FBS. (A) Meingotus pbr. et can., fr. n.'') [Agnes Werderinne cv* 

sor. n. Nicolaus pbr., can., cfr. n. de S. Ypolito.] (C) [Udalricus 
pbr., cfr. n., can. de Herczogburg. Ob. d. Erhardus pbr. et m. Pawn- 
gartenpergensis mon", cfr. n. D. lohannes olim ppos. in mon'° Roer.] 
D. Andreas pbr. et can. mon» S. Floriani, cfr. n. 1508. 
FAM. (A) Richalmus 1., dedit vineam. Marquardus 1. de Hint- 
perch. Harmut can. Chunradus l."^) (C) D. Valentinus cap. ad S. 
Leonhardum 1508. 

7. VILid. FRS. (A) Alheidis cv'' sor. n. (C) [D. lohannes pbr., can., prof. in 

Undensdorff, cfr. n. (14)82. Ob. d. Hieronimus ppos. mon" Reychersperg. 
Ob. d. Wolfgangus Weldner pbr. et can. mon" S. Floriani (14)99.] Wolf- 
gangus dyac, prof. in Seyttensteten. D. Wolfgangus pbr. et prof. in Ror. D. Mathias 
pbr. et can., fr. n. S. Dorothee. 
FAM. (A) Pilgrimus diac. et can. Alheidis, tradidit 2 vineas et 
curtile. Heinricus L de Swans. Wernhardus 1., tradidit bene- 
ficium Eberhartstorf. [Mag. Rudbertus phisicus n.^) Fridri- 
cus 1.] Diettricus Paster et ux. sua Golda, dederunt oblaye quartale 
vinee in Weydnichleiten. 

8. Nl.iA. FRS. (A) Adelbertus Saltzburgensis archieps. Margareta cv», 

sor. n. Diemudis cv^, sor. n.^) (C) [Fr. Georius cv. in Tyernstain, 
cfr. n. D. leronimus Vogelsangk, prof. mon" S. Dorothee. A. d. etc. 
(14)66 ob. Ursula Pachmilnerin, m^'' sor. n.] Fr. Wolfgangus cv. mon" 
Seittensteten. Ob. d. loannes dec. Duciburgensis, prof. ibidem a. (15)1?*. 
FAM. (A) Otto deLadendorf, tradidit beneficium. Perhtoldus 1. 
Chunradus L, tradidit unam vineam. (C) Eufemia proP apud S. M(a- 
riam) Magdalenam. Sabina Falckhin sor. n. a. 1522. Constancia, Eugenia apud 
S. M(agdalenam). *) Nomen correctum ex Offimia. ^) Nota colore ruhro scripta. c) Sequens nota radendo fere 

deleta. d) Sequitur locus rasus maior. Heinricus B. ^) Nota super loco raso scripta. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBUUGENSIA. 25 

9. V. id. FBS. (A) Reichwinus pbr. et can. Uta cv% sor. n. [Chunegundis 

cv% sor. n.J Ulricus Loscnhucmer ac, fr. n., ob. in die pasce. (C) [D. 
lohanncs Preydler, can. ad Novam Cellam. D. Erhardus pbr. et can. 
prof. iii Ilcrczogburga. Micliacl Ifawnsperger, olim dec. in Berchters- 
gaden et prof. ibidem. D. Augustinus abb. in mon'" Novi Montis.J Ob. 
d. Symon ppos. nion" s. Magni Ratisponensis dioc. Ob. d. Panthaleon Hauszerer, 
ppos. mon" s. waptiste lohannis Beiharting. 
FA3I. (A) Chunradus Saltzburgensis archieps. Mehthilt l^ Wern- 
hardus 1. de") Schonberch. Irmgardis 1". Chalhoch 1. de Meis- 
sow, dedit 2 mansus. Berhta 1% filia Liupoldi marchionis 
Austrie.^) Chungundis cv% dedit predium Ruspach. 

10. IV. id. FRS. (A) Alheidis cv% sor. n. [Stephanus'^) Seligshentl pbr. et 

can., fr. n.j lohannes Stuergrans can. in Berchtersgadem, cfr. n. (C) 
[Heinricus Baruther, decretorum doctor, can. Patav., cfr. n. A. d. 1455 
ob. d. Caspar Eckcrl et concan., fr. n. h. m. Fr. lohannes dyac. et can. 
in Balthauscn. D. lohannes Schoenekker pbr. et can. in Rar (14)74, 
Wolfgangus pbr. prof. in mon'° S. Crucis.] Fr. Vitus de S. Cruce 1.513. 
FA21. (A) Albertus pbr. Marquardus cv. Gerwirch 1* de Nuzdorf. 
Urschalcus pbr. , tradidit vineam et curtim. (C) Pauli 1' cfr'^ in 
Reichersperg. 

11. IIL id. FRS. (A) Alwardus, Gerwicus cv', fr^^ n'. (C) [Fr. lohannes cv. in 

Tycrnnstain, cfr. n. Barbara cV sor. n. Ob. Walpurgis cv" n., sor. a. 
d. (1)468. Ob. Leonhardus pbr. et m. mon" Celle Marie (14)74. Fr. 
Leonhardus pbr. et m. mon'' Gotwicensis. Fr. Gcorgius pbr. prof. mon" 
in Roer a. (14)80. Fr. lohannes donatus prof. mon" Maurbacensis.] 
Fr. Moyses et prof. mon" Formpach (15)12. Fr. Walthasar pbr. prof. in Gottwico (15)21. 
FAM. (A) Otto 1. Ulricus 1. dc Wehing, tradidit villicacionem 
Rupoltstal. [Alhaidis sor. n., tradidit carratam vini.] 

12. n. id. FBS. (A) Wernherus pbr. et can., fr. n. Echardus cv., fr. n. Petrus 

ppos. mon" s. Andree, fr. n. (C) [Katherina cv* sor. n. Ob. lohannes 
pbr. et m. mon" Medlicensis (14)74. D. Thomas pbr. et prof. mon" 
S. Ypoliti, cfr. n.] Caspar cv, prof. in Melico. 
FAM. (A) Irnfridus de Gnandorf. [Christina 1% tradidit redditus 
medii tal.] Diettricus Longus de Weydnich, dedit tal. redditus. (C) 
[lohannes, Georgius, prof' in Seyttensteten.j 

13. id. FB,S. (A) Alheidis cv% sor. n. Chunradus cv., fr. n. Herradis cv% 

sor. n. Alheidis cv*, sor. n. [Ulricus cv., fr. n. Heinricus pbr. 
et can., fr. n. de Piela. Eringus pbr. et can., cfr. de Secaw.j 
(C) [Ob. d. Thomas Truebel, pbr. et prof, ad S. Ypolitum. Sophya cv* 
et prof^ in mon'° s. lacobi Vienne. Fr. Paulus cv. fr. n. c. D. prof, 
Aug(ustin)us in Ror.] D. lohannes Inninger, dec. in Augea um Griesz. D. Va- 
lentinus pbr. et prof. 
FAM. (A) Udalricus pbr, et m. Perhta l^ de Mulbach, dedit pre- 
dium Choleistorf.'^) 

14. XVIIL kal FBS. (A) Wernhardus diac. et can., fr. n. Rudolfus cv., fr. n. Al- 

heidis cv% sor. n. [Petrissa cv^ sor. n.] Fridricus cv. (C) [Item 
Uh(icus) ppos. in Pawnburch. D. Petrus can. et fr. n. mon" S. Yppoliti. 
D, Petrus in Rar ppos. et cfr. n. Fr. Udalricus acc. prof. mon" s. Doro- 

^) Sequllur exstinctum Cbrems. ^) Nota colore rubro scripta. <=) Nomen e.c parte super loco 

raso scripta. ^) Sequitur nota erasa, 

Necb. Patav. 4 26 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

thee (14)75. D. Wolffg(angus) prof. mon" Novimontis. D. Leonliardus 
prof. mon" supramemorati.] D. lacobus pbr. et prof. ad S. Dorotheam 1510. 
Fr. Leonhardus m. mon" apud Scotos Wienne 1514. D. Colomannus ob. prof. Duci- 
burgensis a. 1513. luliana sor. n. ad S. Mariam Magdalenam. Felicitas profa sor. n. 
ad S. lacobum Wienne. Ob. d. Leonhardus pbr. et can. ex Tirnstain. 

FAM. (A) Herbordus 1. de Ruspach, dedit villicacionem Chatern- 
burch. Liutwinus 1. Mechthilt 1"^, dedit 4 beneficia in Liupols- 
torf. Perhta 1% dedit vineam. [Fridricus Zertel et Wilwirgis 
ux. sua dedit redditus 1 tal.] (C) Andreas prof. et cv. mon" Celle Marie. 

15. XVII. kal. FRS. (A) Ulricus pbr. et can., fr. n. Petrissa cv% sor. n. [Hein- 

ricus pbr. et can., fr. n.] D. Stephanus de S. Floriano pbr. et can., 
cfr. n. (C) [D. Paulus de Polhaym ppos. ecclesie Patav., fr. n. Elena 
cv* sor. n. etc. Fr. lohannes pbr. et m., prof. in Gottwico, cfr. n. D. 
Leonardus can. in Novacella. Ob. religiosa virgo Eufemia et m'^^ Got- 
wicensis. D. Erhardus pbr. et can. mon" in Ror (14)76. Ob. d. Am- 
brosius pbr. et can. in Voraw, fr. n. Fr. loannis cv. mon" S. Crucis.] 
Fr. Ambrosius m. ac olim prior mon'' aput Scotos Vienne 1537. 
FAM. (A) Irmgart m''\ Rudolfus 1. Chunradus 1. Irmgart l^ 
[Dietricus 1., tradidit vineam.] (C) D. Adam pbr. et can. mon" in 
Reichersperg. D. Georgius can. mon" in Reichersperg. Andreas cv. prof. in Witin- 
gaw a. (15)17. Ob. Hainricus abb. ac Michael, Benedictus, Dionisius dyac, ceteri 
omnes profi ac pbr' in moui^ Seyttenstetten. 

16. XVL kal FBS. (A) Dietmarus cv., fr. n. Ulricus \. de Wolfkerstorf, hic 

dedit 2 beneficia Odenbrun. [Michael pbr. m. in Maurbaco 
ob., cfr. n.] (C) [Anna cv^ sor. n. Ob. rev. in Christo p. et d., d. Symon 
Heundl, olim ppos. mon" JS^eunburge ClaustraHs a. etc. (14)75. Magda- 
lena Hantschuesterin q,\^ sor. n. (14)89.] Paulus ex Cottvico. Ob. d. Albertus 
ppos. olim mon» Gruess. D. Wilhelmus, d. Augustinus, Andreas, Cristoferum sub- 
diac, Petrum, Annam, Gebhardum, Blasium, Thomam, Gebhardum, loannem, Michae- 
lem, Cristinam, Annam, cfr^s inon'i in Gruess. 

FAM. (A)«) Waltherus 1. de Meissow, hic dedit 2 beneficia Phaf- 
steten. Alhaidis de Tuln et luta ux. eius tradiderunt totum 
predium, quod habebant, et mancipia. Fridericus dux Austrie."') 
Alheidis cv''.*') (C) lacobi Textoris, lohannis, lohannis pbr', Nicolai, Wolff- 
g(angi), Martiui, cfr^s mon" Novimontis. Lucia ex Cottvico. 

17. XV. kal. FRS. (A) Alherus subdiac. et can., fr. n. Ditricus pbr. et can., 

fr. n. Liutoldus pbr. et can., fr. n. (C) [Fr. Michael pbr. et m. prof. 
mon" Lambacensis. Michael pbr. prof. mon" S. Crucis. Petrus pbr, 
prof. mon" Novimontis. lohannes pbr. prof. mon" supramemorati.] Am- 
brosius pbr. et can., prof. in Ror. Fr. lohannes pbr. et prof. ad Scotos Vienne 1510. 
Caspar prof. in Baunburg a. 1516. 

FAM. (A) Hugo 1. [Alhaidis 1^*=) Ulricus Reczer 1., dedit vineam. 
Rudlini Pelliparii, dedit quartale vinee Smalngraben.] (C) 
Conradum, Sebaldum, Cristannum, lohannem, Michaelem 1514. 

18. XIV. kal. FRS. (A) Eberhardus pbr. et can., fr. n. Chunradus cv., fr. n. 

Uh'icus cv. Albertus 1. (C) [D. Erasmus senior et prof. mon" Tyern- 
stain. D. Georgius abb. mon" S. Crucis. D. Oswaldus pbr. et can. mon" 
Reichersperg. D. Georgius abb. mon" S. Crucis. Michael pbr. et prof. 
ad S. Crucem.] Stephanus pbr. et can., prof. in Understorff 1503. Wilhelmus 

^) Praecedit locus rasus. ^) Nota colore rubro scripta. c) Sequitur nota erasa. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 27 

pbr. et ciin. prof. in Uor. Nicolaus pbr. et can. l'r. n. prof. in Witingaw. Ob. Sophya 
mi»» prof» ad S. lacobuiu in Wienna. D. Hieronimus artium mag. prof. in Subeno. 
FAM. (A) Gerdrudis ducissa, Heinrici ducis Austrie ux.") (C) [Mar- 
garetha 1" (1 4)1)2. J 

19. Xin. kal. FRS. (A) Chunradus pbr. Patav., fr. n. Chunradus cv., fr. n. Off- 

mia cv", sor. n. Sophia cv", sor. n. [lohannes pbr., fr. n.J (C) 
[Elizaboth sm''" ecclosie Scccoviensis. Fr. Kunnidus cv., cfr. n. prof. in 
Gottwico. D. Cristannus Asseck, prof. in Subeno. Fr. Martinus pbr., 
prof. mon'' S. Crucis.J Georgius abb. mon'' Krembsmuenster. Ob. fr. Symon 
pbr. et m. mon" Gruess. Stelfanus dec, Thomas diac, prof' in monio Rann.«hoven. 
FAM. (A) Reihtza 1% filia regis Boemie, hec tradidit Roreinwisen 
cum omnibus appendiciis suis.'') Ernsto 1., dedit Alpentow. 
Sighardus com. Wergant 1. 

20. XII. kal. FRS. (A) lungericus pbr. et can., fr. n. luta cv», sor. n. [Albertus 

pbr., can., cfr. n. de S. Floriano. Albertus pbr. et Georius pbr.'') 
Constantinus pbr., dederunt 1 tal., ob.'^)J (C) [Stefanus fr. n. etc. 
D. lohannes de Triginta ecclesiis, pbr. et can. et fr. n. Balthasar diac, 
Nicolaus acc, prof' Secovienses. Petrus cv. lohannes cv., Conradus cv., 
prof' in Secovia. Fr. Hainricus cv. et prof. mon'' Mellicensis. D. Nico- 
laus de Witignaw pbr., cfr. n. (14)79. D. Valentinus pbr. prof. mon" 
Novecellensis. D. Caspar Hoelczl, d. Georgius Raedl, pbr* prof' in 
Reychenhal.J Leonhardus Gwin ppos. in Griesz. Ambrosius ppos. ibidem. 
Hieronimus Graber ibidem, Georgius Pfeffrer, Cristofforus Dolfner, lohannes Linckh, 
ibidem omnes prof' et quondam fr. Michael prof. in Aw 1519. 
FAM. (A) Ulricus L ob. [Elizabet, Ofmia, Elyzabet m^^^] (C) [Chun- 
radus Mayrhofer \. dc SpczendorfF.^) Bartholomeus ex mon'° S. Ypoliti.J 

21. XLkal. FFiS. (A) Alheidis de Radoun, sor. n. Huna cv», sor. n. (C) [Vero- 

nica cv» sor. n. D. Cristanus Firmianer, prof. mon" in Gries. Fr. Lud- 
wicus prof. et cv. mon" in Tyrnnstain. D. Thomas Matseer pbr. et can, 
in Reichensperrg. Georius Krucg cv. et prof. in Secaw.J D. Wolfgangus 
pbr. et can., prof. in Herczogburg. D. Augustinus Mellicensis. 
FAM. (A) Herwicus \. [Otto pleb. et can. in S. Floriano.J 

22. X. kal. FRS. (A) Duringus, Guntherus, Fridericus cv*, fr«^ n. Diemudis 

cv^ sor. n. Leonhardus ac, fr. n. dictiis FreL (C) [D. Wolfhardus pbr. 
et can., cfr. n. de S. Ypolito. Chunradus cv. in Runa. Anna Aber de 
Stain, m''^ in Perchtolsgadem. D. Georgius in Gotwico, fr. n. lacobus 
pbr. et m., prof. mon'' Krembsminster a. (14)66. Fr. lohannes cv. et 
prof. in Seyttensteten. Sigismundus dyac prof. in mon'° Roer.] 
FAM. (A) Poppo de Spanberch \. ob. Otto de Challenperg, dedit 
redditus 1 taL, L [Christina 1% dedit redditus l taL Stepha- 
nus Seligshentel L, dedit redditus 2 taLJ 

23. IX. kal. FRS. (A) Heinricus pbr. et can., fr. n. Heinricus puer, fr. n. [^N^yco- 

laus pbr. et can., fr. n.J (C) [D. Petrus prior mon" in Witingaw, ob. 
9. kaL maii. Ob. d. Augustinus abb. Novi montis.J D. Woltfg(angus) prof. 
mon'i Krembsmunster. Caspar Hedelhueber, pi-of. ad S. Florianum. 
FAM. (A) Wirat L de Prunesdorf. Chunegundis 1*. Wilhalmus 
camerarius, dedit vineam. [Otto pbr., dedit vineam. Gerbor- 
dus Claviger, dedit reddituum 2 taL] 

*) ^ota colore rubro scripta. Sequitur locus rasus maior. ^) Xota colore ruhro scripta. 

^) Sequitur erasum: filii. ^) Sequitur locus rasus maior. ^) Cod, 

4* 28 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA, 

24. Vin. kal FBS. (A) Engelmarus pbr. et can., fr. n. luta cv^ sor, n. Rihza 

cv'' sor. n, [D. Oertolfus") ppos. Neunburgensis ob. a. d. 1371 in 
die s. Georii''), etvigilie parve dicuntur.] (C) [D, Antonius Volse 
de Novacella, cfr. n, Wolfgangus pbr. et can, in Tiernnstain, D. lohannes 
Haller pbr. et can. mon'^ in Griesz (14)76. D. Wolf(gangus) Peiczkchofer, 
can. in Hercoburg. D. Erasmus Stoetzndorffer can. Seccoviensis. Rev. p. 
Paulus Telenpeckh ppos. in Reinsperrg. A. d. 1491 ob. d. Gallus pbr. 
et can., fr. n. h. m. cellerarius supremus. D. loannes olim ppos. mon^^ 
Walthausen.] Fr. Cruex pbr. prof. in Wittingaw 1504. D. lohannes Winckler, 
d. lohannes Rayner, d. lohannes Kamrer, d. Laurencius Kelner, saces, can' et profi 
in Reichersperg. 
FAM. (A) Heinricus 1. Rudolfus de Chircling, tradidit 2 bene- 
ficia. [Gerdrudis ducissa Austrie, filia ducis Heinrici et nepta 
Leupoldi ducis ob. Neithardus 1. notarius n. Christannus fil. 
lacobi celerarii, dedit ^/2 iuger Aichperch oblagie.] (C) Valentini 
Kalbser, Gregorii, Nicolai. 

25, VIL kaL FRS. (A) Adelheidis cv^ sor. n. [Heinricus cv., fr. n. ob.] D. An- 

dreas pleb. et can. ad S. Yppolitum. (C) [A. d. et (14)63 ob. d. Leo- 
toldus Huendl, olim dec. D. Cristannus olim pleb. in Huerbm pbr. et 
can. mon" S. Yppoliti cfr. n. a. etc. (14)84. A. d. etc. (14)93 ob. veni^^ d., 
d. Thomas cellerarius, pbr. et can. in mon'° virginis gloriose in New- 
burga Claustrali. D. Nicolaus prof. in mon'° Novimontis. Cristofferus 
pbr., prof. in mon^° supra memorato.] 
FAM. (A) Hilta cv^ Perhtolt 1. Bela rex Ungarie.'^) [Marga- 
reta l''. Chunegundis l'^.] 

26, VL kaL FB,S. (A) Gotfridus pbr. et can. Petrissa cv% sor. n. lacobus cv. 

de Seccaw. A. d. 1423 ob. rev. p. Albertus quondam mon" Neuburgensis 
ppos., qui ob tranquilitatem vite tempore visitacionis a sede apostolica 
renuncciavit prelature, (C) [Gregorius pbr. et prof. mon" in Tyernstain, 
cfr. n.] D. Martinus Bayrhofer pbr. et can. Gurcensis a. (150)8. Franciscus 
pbr. et m. prof Scotorum, cfr. n. Fr, Andreas cv. et prof. in Witignaw. Leonora 
profi^' ad S, lacobum Vienne. Wilburgis ibidem prof», D. Georgius pbr. et can, mon" 
Reichensperg. 
FAM. (A) Chunradus Pollo, trad(idit) redditus 1 tal. Fridericus^), 
Chunegundis. [Otto Droschinch et Agnes ux. sua, tradiderunt 
vineam.] 

27. V. kal. FRS. (A) Gerdrudis cv^^) [Dyemuedis de Chranichperkh cv% 

sor. n. Katherina Scheinbechin cv% sor, n.] Piligrimus dictus 
Floyt pbr. et can., fr. n. (C) [Fr. Thomas cv. prof. mon" b. virginis in 
Tiernstain a. (14)63. Petrus Rostkopff pbr. et can. in Reinsperg. An- 
dreas pbr. prof. mon" Novi Montis. Paulus pbr. prof. in mon'° supra- 
memorato. Fr. Steffanus pbr. in mon'° Seyttensteten. Michael pbr. et 
prof. in Gleink. Kolomannus pbr. et prof. in Gleinck.] Cristophorus 
Buochhas ac. Secoviensis moni'. Fr. Matheus ex Seyttensteten 1513. Fr. Erasmus 
^ pbr. et m. Seittenstetten. 

FAM. (A) Rihtza de Sweinstei, dedit 2 calices. [Gothfridus 1. et 
Alhaidis ux. sua de Paumgarthen^), dederunt redditus Q ^.^) 
Chunradus Snaiczauf dedit redditus 12/?.] 

a) B addit: de Wolkenstorf, ^) Praecedens huius notae pars colore ruhro scripta. <=) Nota 

colore rubro scripta. ^) Sequitur locus rasus. ^) Sequitur noia erasa. f) Sequiiur locus 

rasus minor. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 29 

28. IV. kal. FliS. (A) LudwicuH cv., fr. n. Imnia cV, sor. n. [Reiza cv", sor, u] 

(C) jl). Thonuis can. et dec. ad S. Florianuui. GeorgiuH, Gabriell, 
Michaell, lohannis, Andree, pbr' et prof' in nion'" Novimontis. Ob. 
Sigysmundus pbr. prof. in Kremsmuenster.] Thomas pbr. et can., prof. in 
Understorff. luliana prof" ad S. lacobum Wienne. Ob. d. Petrus ppos. mon" Subensis. 
Sigismuudus Leonhardus, loannis, Stetfanus, Hieronimus, Georgius, Woltff^angus, pbr' 
et prof' in mon>" Subem. 
FAM. (A) Ortolfus 1. de Clemensdorf, dedit*) l beneficium. Lud- 
wicus de Rorbach, dedit 2 beneficia. Albertus de Phafsteten, 
dedit villicacionem Ramuoltispach et vineam Challenperge. 
Fridericus Iluphil 1. Alheidis de Arenstein. Chunegundis 1" 
de Heimburch. [Ulricus de Spilarn et ux. sua Chunegundis, 
dederunt redditua 1 tal.j (C) Cristofferus, Michael, Georgii, laicales. 

29. III. kal. FRS. (A) Reginbertus cv., f r. n. (C) [Ob. fr. lacobus cv. prof. mon" in 

Voraw (14)75. Cristanus pbr. prof. mon'' S. Crucis. Symon pbr. prof. 
moUii S. Crucis.] Ob. fr''* et m' ac pbr' mon'' Gerstensis ordinis s. Benedicti, 
Patav. dyoc. : Ambrosius, Sebaldus, Cristotforus, Perchtoldus, Sebastianus, iterum 
Bartholonieus, Lucas, lohannes et fr. Bartholomeus, Benedictus subdiac, omnes ni 
mon'i prof '. Eciam Sixtus et Sebastianus nov' et fre^ n' a. 1513. Michael ex Cottvico. 
, Volfgangus ppos. moni' Zenonis. 

FAM. (A) Chunradus 1., dedit vineam. Heinricus 1. de Challen- 
perg, tradidit vineam et curtim. Helnwicus 1. de Grintzing. 
[leuta V. Marquardus Paghart et ux. sua, dederunt ^/2 iuger 
vinee.] (C) Ob. d. Nicolaus beneficiatus Wienne in Koelnerhoff', cfr. n. a. 1504. 
80. IL kal. FBS. (A) Chunradus pbr, etcan., f r. n., hic dedit 4 vineas. Al- 
heidis cv'', sor. n. [Symon subdiac, fil. Petri Freisingarii, 
can. Walthusiensis.] (C) [D. Martinus prof. in Gottwico. Ob. d. 
lohannes Prawm, pbr. et prof. mon" in Tyrnnstain. D. Martinus abb. 
quondam mon" Gotwiczensis. Cristanus pbr. prof. in mon'° S. Crucis.j 
D. Bolfgangus abb. in Novo Monte, Cristannus ibidem, Nicolaus senior ibidem, 
lohannes Trabecher ibidem, Bolfgangus Ruedel ibidem, omnes pbr', Martinus, 
Cristannus ibidem, loannes Graynnalt, acc. 

FAM. (A) Ulricus L de Pircheinwart'^) [a. 1308. Adelbertus 
Romanorum rex.'^) Elizabet regina ux. eius, construxit et 
dotavit altare corporis domini.*^)] Dittricus Cistel et ux. sua 
Elizabeth, dederunt redditus 1 taL (C) D. Paulus, d. lacobus pbr. ac profi 
mon'' OziacL D. Paulus Schoeberl, d. loannes. MAIUS. 

1. kal. FRS. (A) Rudolfus cv., fr. n. [David dec, pbr. etcan., fr. n.] (C) 

[lacobus pbr. et can., cfr. n. de Novacella. D. Petrus m. ad S. Crucem. 
D. Petrus m. in Pawngarttenperg. D. lohannes Prawn, can. in Berchters- 
gaden. D. Ludwicus ibidem. D. lohannes ibidem. Margaretha ibidem. 
Wenczeslaus Fayst pbr. mon'' in Krembsmunster.] Widhelmus Puechler. 
Widhelmus Randecker ecclesie Gucrtzensi;?. 
FAM. (A) lleinricus com. de Wolfrateshusen, dedit«) 8 bene- 
ficia et pratum. Eppo et Hiltkart, hi tradiderunt Alten- 
purch et predium Droze. Gold L 

*) dedit — beneficia supra lineam. ■ ^) Sequens nota colore rubro scripta. ^) Sequuntur verba, 

quae eerte legi nequeunt. ^) Nota colore rubro scripta. «) dedit — pratum super linea suppleta. 30 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

2. VL non. FBS. (A) Otto dyac. et can. Arnoldus, Heinricus cv', fr'^^ ni. 

[Margareta cv", sor. n. Chnnegundis cv*, sor. n.] Ulricus pbr. 
fr. n. (C) [Ob. d. Leotoldus pbr. et can., fr. n. D. Sigismundus can. 
Gurcensis. D. Wilhelmus Randecker pbr. et can. mon'' Guercensis; cfr. n. 
Ob. fr. Anthonius pbr. prof. in Maurbaco. Fr. Anthonius pbr. et prof. in 
Krembsmunster.] lohannes Hoffmann, lohannes Greiner, pbri profi in Walt- 
hausen. D. Udalricus pbr. prof. in Vorau. Fr. Vitus cv. mon» Krembsminster. Ob. 
fr. Vitalis prof. moni' Althae Inferioris. 
FA3L (A) Wintherus L Heinricus L Chunradus Nuzdorfer, gener 
Schiveronis et ux. sua Chunegundis, dederunt reddituum 1 tal. (C) 
[Helena 1* confraternalis sor. n. a. (14)52.] 

3. V. non. FRS. (A) Christina cv% sor. n. Chunegundis cv% Selint cv% 

gQj.es j^e ^Q^ ^D Wolfgangus Kyenperger monii S. Mcolai Patavie. 
D. Bolfg(angus) Weyczkofer, pbr. et can., fr. n. in Herczogburck (14)75. 
D. lacobus Kchrewss, pbr. prof. in Tiernnstain (14)83. D. Andreas can. 
et prof. in Plagis.] D. leronimus pbr. et prof. monii Novacellensis. Fr. Mathias 
pbr. et m. in Seyttensteten 1513. Ob. nobilis virgo lohanna de Losenstain prof» 
ad S. lacobum Wienne 1514. Ex monio S. Pauli vallis Laventini ob. : d. Erharrdus 
eps. Sigismundus, Berhardus, loannes, Vitus, Udah-icus^), Matheus, Seba.stianu.s, 
loannes, Achacius, Vincencius, Michael, lacobus, Bonifacius, Petrus, Christoferus, 
Michael, Augustus, lohannes, Wolffgangus, Benedictus, Bartholomeus, Oswaldus, 
fr. Franciscus, Benedictus, Leonhardus, Hainricus, Wilhelmus, Paulus. 
FAM. (A) Hermannus abb. Rapoto subdiac. Ditricus L Al- 
heidis 1-^. Liugardis de Senftenberch. (C) Bernhardus, Wolff- 
g(angus), Wolft^gangus) ob. Canradus etc, Wolffgangus, Benedictus 1513. 

4. IV. non. FRS. (A) Herbordus pbr. et can., fr, n. Liupoldus cv. f r. n. (C) 

[Ob. fr. Marcus Pruckner, pbr. et can. fr. n. (14)75. Ob. d. lohannes 
Rasp, can. ecclesie Patav. extra muros. Magdalena Hyrschvelderin, 
mag'' et prof'* in Berchtersgarm 1488. Pr. Georgius pbr. mon" S. Crucis 
prof. D. lohannes can, mon" Reichersperg.] Ob. mag. Petrus Hyerss, pleb. 
ad s. Martinum, can. et fr. n. (1)501. D. Erhardus, Andreas, Egidius pposi ecclesie 
Lavantanensis. Bernhardus, Udalricus, Martinus, Andreas, Steffanus, Andreas, 
Cristofferus, lacobus, Steffauus, Sigismundus, pbr' ac cani, profi monii prefati. 
i^^ilf. (A) Wigandus L EysenpouteL [Goetfridus Saltzburgen- 
sis can.^) Marquardus pincernna'^) et Reitza ux, eius, tra- 
diderunt redditus 3 tal.] Fridericus pleb. in Holebrunne. (C) 
Oswaldus, Paulus, Thomas. Sigismundus pbr. et m. prof. in Krembsmunster (15)22, 
Guilhelmi Mospurgerii, sac. I. Michahelis Paucknecht. 

5. in. non. FRS. (A) Alheidis cv% sor. n."^) [A. d. 1391 ob. fr. lohannes dyac. 

de Lempach oriundus can. et fr. n. in die s. Gothardi ep^] 
(C) [Fr. lohannes cv. in Mawrbach. Chonradus de Trawn, decretorum 
doctor et can. Patav. D, Hainricus, quondam pleb, ecclesie Laventi- 
nensis,] Andreas prof. moni' S. Crucis. Augustinus Posch ppos., d. dec, Franciscus 
Premestainer ex Novacella. Ob. Khaterina sor, n. Lantzhuterinn 1544. 
FAM. (A) Liutolduspbr., hic deditprediumCnandorf, Fri- 
deroun cv^ Christina l^ [Eberlint cv**, Otto cognatus 
Christani, dedit redditus 1 tal.] (C) [Anna l^ ob, a, d. 1495,] 

6. II, non, FPiS. (A) Ulricus pbr, et can., f r. n, Perngerus, Ernestus cv\ 

^fj.esjje^ Wernhardus pbr, et can., fr. n. Albertus de Weizzen- 

*) Udah-icum cod. ^) Nota colore ruhro scripta. ^) Cod. ^) Sequentia paene erasa. 

6) Siiper loco raso postea scriptum. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBUllGENSIA. 31 

bcrch pleb. Sancti Loci pbr. et can., f r. n. Petrus pbr., can., 
cfr. n. de Seccaw.] (C) [D. Udalricus Rab pbr. et can. ad s. Magnum 
Ratisj)one. D. Wolfgangus can. mon'' in Reiclicrsperg. D. Michael pbr. 
et senior in Ror.j Ob. d. lacobus abb. mon" Ozziasii. Georgius, lohannes, 
Thomas, oniues pbr> Ozzie. Ob. d. loaiines mon'' Polan, Leouhardus, Ambrosius, 
Leopoldus, Colomannus, lohannes, Rudbertum, onines pbr> mou»' Polan. 

FAM. (A) Hcinricuscamerariusn. DitricusL ElIeizL [Otto 
cognatus Christani dcdit redditus 1 tal.") Otto pleb. de 
Huctzing ob.] (C) Pbr' seculares: Steftauus, Elizakenion, Aunami»), cfrc» 
mou" Polau. 

7. non. FRS. (A) Rudolfus, Ludwicus cv', fr°* n. Liupoldus pleb. de 

S. Loco. Alheidis cv'', sor. n. (C) (D. Wolfgangus Ottar can. ad 
S. Florianum. lohannes, Symon, Stephanus, dyac' et prof' mon'' S. Crucis.] 
D. lohannes pbr. et prof. in Plag. 
i^^il/. (A) Tuota 1% dedit predium. Heinricus ppos. in Bcrhtes- 
cadem. [Grerdrudis Velslozzin, tradidit vineam.] (C) Ob. 
nobilis et honesta matrona Barbara Altenstainerinn, consor. n. a. 1510. 

8. VIIL id. FRS. (A) Wilwirch cv'*, sor. n. [Angnes filia Petri Freisingarii, 

mag'curie, dedit 2 'tl. reddituum d'« et d''''"^] (C) [Fr. Stepha- 
nus cv. Mawrbacensis. lohannis, lohannis, Erhardi, pbr' prof' mon'* 
Novemontis. Fr. Benedictus acc. prof. in Gothwico.] D. lohannes Kaltten- 
marckter, can. ecclesie Patav. ob. 1506. Ob. doctor lohannes Fuchsmagn. D. Seba- 
stiauus Lindthoff^er pbr. et prof. h. m. 1512. Petrus, Sigismundus, Engelhardus, pbri 
prof' mon'' S. Nicolay Patav. 

FAM. (A) Merboto 1., hic dedit vineam. Hiltgardis de Rus- 
pach, dedit beneficiura et vineam Meinhartstorf. 

9. VII. id. FRS. (A) [lohannes Rorbeck, mag. coquine."=)] (C) [D. Fridericus 

cellerarius, d. Fridricus Chersperger, d. Pertholdus pbr' et m' in Chrems- 
muenster, cfr''^ n'. D. lohannes ppos. ad S. Florianum pbr. et can., fr. n. 
D. Matheus pbr. in Kremsmuncster, fr. n.] D. lacobus prof. in mon'" Med- 
licensi. Udalricus, Udalricus pbr. prof. in mou'° b. v(irginis) Scotorum Vienne. 
FAM. (A) Gundoldus L Wilhalmus pleb. de Steutz, dedit 
vineam Toblich et 30 tal. [Ulr(icus) Reczer et ux. sua de- 
derunt vineam Smallengraben.] (C) [Martha Karlingerin de 
Stain consor. n.] 

10. VI. id. FRS. (A) Geisla, Mehthildis, Adla cv% sor^^^n^ [Albertus cv., 
fr. n. Perchtoldus Losenstainer de Salczpurga, pbr., cfr. n.] 
A. d. 1406 ob. d. lohannes dictus Gunderstarver, mag. infirmorum, pbr. 
et cfr. n. (C) [Petrus pbr. et m. ad S. Crucem. D. Michahel Pecz- 
linger, pbr. in Pawmburg. D. Gorgius Altarffer, eps. Khiemensis. Fr. 
Vincentius diac. prof. mon'' Novemontis. lohannes subdiac, prof. mon" 
Novemontis. Ob. d. Wilhelmus Puecher, dec. mon'' Guercensis.] D. lo- 
annes Stingelhaimer pbr. et prof. in Bawmburg 1506. Vuolfgangus prof. mon» 
S. Yppoliti. D. Franciscus Feyerabent pbr. et can., fr. n. 1519 ac prof. u' mon». 
D. Ambrosius Prew, quondam cenobii Weyharting ppos. ac senior a. 1526. Ob. d. 
lacobus abb. Lambacensis. 

FAM. (Ay) Albero 1., tradidit vineam. Meingotus 1. Rud- 
gerus L, dedit 2 carratas vini. lutta 1*.^) 

*) Kota fere erasa. *>) Cod. ^) Kota colore rubro scripta. <l) Fraecedit exstinctuvi : Geisla. 

«) Sequitur nota erasa. 32 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

11. V.id. FRS. (A) Margareta cv», sor.n. [Thomas fr.n. etcv.] (C) [D. lo- 

hannes de Apstorff can. in Hertznwurga, fr. n. D. Michael prof. monii 
in Gries. Cholmanus ppos. in S. Yppolito.] Cristofiferus acc, prof. in mon'» 
Novimontis. Fr. Andreas pbr. et prof. in Pawngartenperg 1505. D. loannes Ciegler, 
Andreas Hayder, prof' in Subeno. 
FA3I. (A) Sifridus pbr. etm. Chunradus am Ek, tradidit quar- 
tale. Otto 1. de Meyssow, tradidit 3 beneficia. 

12. IV. id. FRS. (A) [Ebesa, Perhta cv% sor^^^n. Nicolaus de Hertzogen- 

burga, dedit redditus 1 tt. Waltherus pbr. et can., cfr. n. in 
Varaw.] (C) [D. Georius, d. Nycolaus, d. Leonardus pbr', d. Lucas ppos. 
ad S. Florianum pbr. et can., fr. n. D. Wolfg(angus) pbr. et can. in 
Voraw. D. Ludovicus pbr. et can. in Voraw. D. Georius olim ppos. 
in mon^° Cries.] Hainricus cv. prof. in moni» Lambacensi. Potenciana mii^ prof» 
ad S. lacobum in Wienna. Ob. d. Augustinus Entzenweisz, olim dec. et can. h. 
m. 1539. 
FAM. (A) Memoria occisorum in Mowerberg. Hartwicus. Ru- 
dolfus 1. in Challenperg. [Habardus sac, dedit redditus 1 tal. 
et dimidii pro custodia.'*)] 

13. in. id. FRS. (A) Geroldus cv., f r. n. Reihtza cv% mag'% sor. n. Agnes cv», 

sor. n. (C) [Nycolaus pbr. in S. Cruce, cfr. n. Item d. Andreas can. 
in Walthawsen. D. loh(annes) Smuczer, can. in Seccaw. Ob. d. Er- 
hardus ppos. in Undersdarff.] lohannes pbr. et can., fr. n. prof. in Herzog- 
burgkh. 
FAM. (A) Rantoldus. 

14. II. id. FPiS. (A) Ocgorus^) dec, f r. n. Rapoto cv., fr. n. [Hartmannus 

pbr. et can., fr. n.] (C) [lohannes pbr. et can., cfr. n. in TJnderstorff. 
Ob. fr. lohannes in mon^° Seyttensteten. Fr. Nicolaus de Cisterstorff, 
prof. mon" Mellicensis, cfr. n. a. (14)66. D. Petrus pbr. et can. ad S. Flo- 
rianum. D. lohannes Linder, prof. mon" S. Michaelis. Fr. Wolff(gangus) 
diac, prof. in mon^" in Zwettel. D. Ambrosius prof. Patavie ad S. Nico- 
laum.] Ob. d. lohannes abb. Lambacensis 1504. Bolftgangus pbr., can. in Hertzo- 
burga. Matheus pbr. et prior in Maurbaco etc. (15)22. 
FAM. (A) Perhtoldus de Rorbach, dedit 3 beneficia. Hertwicus 1. 

15. id. FRS. (A) Eglolfus abb. S. Crucis. Herbordus cv., fr. n. Christina, 

Chunegundis cv", sor^^ n®. [Dominicus subdiac et can., fr. n. 
ob. (B) [D. Chunradus ppos. Novecellensis, fr. n.] (C) [lohannes 
pbr. et can. ad S. Andream super Traism. Valentinus, lohannes et lo- 
hannes, pbr' prof^ ad S. Yppolitum.] Fr. Leo pbr. et prof. in Maurbaco 1510. 
Gerdrudis cv^ profa ad S. lacobum Wienne. Ob. d. Sebastianus Nadler, pbr. et can. 
fr. n. 1512. Anastasia Goelssin, prof^ apud S. lacobum. Fr. Conradus pbr. et m. et 
prof. mon" Mellicensis. Ob. Elizabeth sor. n. 
FAM. (A) Paldmarus 1. Ortenega. [Etzman 1. de Steppach.*=) 
Reicza l^ 1 tal., ux. Dietmari fabri.] (C) Sigismuedus, Warbara, 
Nicolaus, Ursula, StefFanus, Wolgannus, Warbara, ex laycali fraternitate cano'"™ 
S. Ypo(liti). 

16. XVIL kah i^ES. (A) Chunegundis cV', sor. n. Mehthildis cv% sor. n. [Mar- 

quardus pbr. et can., fr. n. Herbordus pbr. et can., fr. n.] (C) 
[Fr. Fridricus m. ad S. Crucem. Agnes Hasslawerin, m^^^ n* mon", Ely- 
zabeth Eyssalerin cv^ sor. n. D. lohannes Fuchs, d. Paulus Sailer, Con- 

a) Sequitur nota erasa. ^) JVomen radendo fere deleium. c) JS^ota fere erasa. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBUROENSIA. 33 

radus Storch, can' mon'' in Novacclla. Christoforus pbr. dictus de Ansee, 
prof. mon" Goetbicensis. D. Thomaa pbr. et prof. mon'' b. virg^inis) in 
Plagis. D. Mauricius m. ct prof. Seyttenstetensis.] D. Conradus Bauer pbr. 
et cau. prol". h. ni., fr. u. a. salutis (15)19. 
FAM. (A) Swanehilt 1". Ymianus 1. 

17. XVL kaL i^T?^. (A) Albertns cv., fr. n. Chuncgundis de Ilintberch cv% 

sor. n., dedit 2 vineas et curtim. [Agnes cv», sor. n.] (C) [Michael 
Prater, Dorothea ux. Ob. d. Kylianus, olim abb. in Seytten8t(eten). 
Ob. Lienhardus prior Maw^rbacensis. Ob. fr. Stephanus pbr. prof. Celle 
Marie. D. Gabriel pbr. et prof. in Novacella. Ob. p. Mathias olim abb. 
in Formpach. Martinus Rotschuel. Fr. Gallus mon'' Formpach. D. Tho- 
mas Schacz pbr. et can., fr. n. Fr. Petrus subdiac. mon'' Laventinensis. 
D. Lazarus Rass a. d. etc. (14)80. Fr. n. d. Stephanus Theichman dec. 
cum S. Floriano (14)92 ob. D. lohannes prior mon'' b. virg^inisj Marie 
in Zwettel. Fr. Andreas pbr. et m. mon'' Lambacensis.] 
FAM. (A) Heinricus de Berhtoltstorf dedit Wilhalmstorf. Alber- 
tu8 I. de Horn, dedit 2 beneficia Grimansteten*). Perhtoldus 
diac, dedit 2 calices. Hertnidus de Sahsengang, dedit bene- 
ficium Rusbach. [lacobus Vorstarius et ux. sua, dederunt 
reddituum 3 <tt.] (C) [loannem^), Georgium''), Margaretham^), con- 
fraternitatem habentes cum fr'*'"^ mon'' Formach.] 

18. XV. kaL FRS. (A) Wernhardus pbr. et can. de S. Floriano. Liupoldus cv., 

fr. n. Herbordus cv., fr. n. Wilwirgis, luta, cv% sor^^ n®.<=) 
(C) [Fr. StefFanus cv. prof. mon'' S. Crucis (I4j74. Martinus pbr. et can., 
cfr. n. S. Michaelis. D. Leonhardus can. mon'' in Reichersperg. Hain- 
ricus ppos. mon" Novecellensis. Andreas pbr. prof. ibidem.J Rev. p. lo- 
annes abb., Krustofferus Khestner, loannes Perner, Paulus Wochner, loannes Lien- 
felder, Marquardus Molnitzer, Bernhardus Hurbling, loannes Martter, Pangracius 
Pickhl, Marcus Khogler, Wolfgangus Schinidleyttner, Thomas Hornberger, Wern- 
hardus Streyml, Michael Flenthscher, nobilis Cristanus Stur Silesius, Andreas Viereckh, 
loannes Adam, Petrus Erman, Sebastianus Hainfelder, pbr» prof> in S. Lamperto 
a. etc. (15)'20. 
FAM. (A) Gerdrut I'*. [Alhaidis 1% dedit.'^)] (C) Marina Striglin prof* 
ad S. Magdalenam (15)22. Michael cler. et m. in Melico a. etc. (15)22. Khunigundis 
ad S. Magdalenam. 

19. XIV. kah FRS. (A) Sifridus, Chunradus pbr' et can^ fr«« n. [A. d. 1342 ob. 

d. Albertus eps. Patav. ecclesie, fr. ducis Saxonie.] Martinus pbr. 
et can. de Campolilio, cfr. n. Christoiforus pbr. et can., fr. n. de Seccovia 
Haespel. (Cj [Ob. d. Gottfridus Berneblas, mag. arcium, can. et fr. n.J 
D. Thomas Proffl in dive Dorothee virg(inis) ac ma(rtyris) moni" a. (16)17 a natali 
christiano. Petrus Eysenkolm, pbr. ac can. mon" Tirnstain. 
FAM. (A) Heinricus dec. de S. Floriano, Ulricus pbr'. Chuno eps. 
Germunt I. Rapoto 1. Heinricus filius Liupoldi, ducis Austrie, 
dedit 2 mansus.^) 

20. XIIL kal. FRS. (A) Gundoldus cv., fr. n. Waltherus cv., fr. n. Tuta cv% sor. n. 

A. d. 1412 ob. d. Dietingus pbr. et can., fr. n., dictus Pellendorfer in 
Salpurga. Ulricus ac, fr. n. lohannes dyac et can. mon" S. Andree. 
(C) [A. ( 1 4)69 ob. Katherina Wolfreyterin, m"« n* mon".] Ob. d. Aug(ustin)us 
can. in Langnzen (1513). 

a) Nomen ex parte exstinctuvi. ^) Cod. c) Sequiiur nota erasa. ^) Seq^iens hitixts notae 

pars certe legi nequit. B supplet: vineam. e) jJaec nota colore ruhro scripta. 

Necr. Patav. 5 34 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Elizabet, filia marchionis.'') Irmgart K "Wernhart 1. 
Hadmuot 1\ Tuta l'^ de Minnbach. (C) [Fr. Bolffgangus nov. mon" 
Reichersperg.^)] 

21. XII. kal. FRS. (A) Meingotus cv., fr. n. (C) [D. Matheus pbr. et can. ad S. Flo- 

rianum. D. lohannes Wolff pbr. et can. ad S. Nicolaum Patav.] D. lo- 
bannes prof. mon" S. Andree supra Traysm. Fr. lohannes acc. , prof. mon" supra- 
memorati. 

FA3L (A) Irmgart l^ Sighardus pbr. et can. Saltzburgensis. 
Nycolaus 1. Anna 1*. Martinus 1. Chunigundis l^. 

22. XI. kal. FRS. (A) [D. Marchardus celerarius Newburgensis ecclesie pbr. 

et can., fr. n. ob.'') a. d. 13 74.] (C) [lohannes pbr. et can., fr. n. de 
Novacella. Christina Zellerrin m^'^ in Perchtolsgadem. Fr. Greorgius 
Zinczenndoerffer, acc. mon" Medlicensis. D. Georgius iunior prof. in 
Varaw, cfr. n.] D. lohannes Scharenstainer can. Seccoviensis. D. lohannes pbr. 
et senior mon" Rorr 1526. Urbanus Klat, Egidius Klingennagel, Uriel Stubich, 
Mathias Luprecht, Georgius Pirchingerer, pbr> prof' in S. Lamperto. 

FAM. (A) Prunricus 1. Perhta l^ Alheidis l^. Heinricus dux 
de Medlico, tradidit Chogelprun.*^) 

23. X. kal. FRS. (A) lohannes pbr., fr. n. Eppo confessor, fr. n. Dietmarus 

inclusus, fr. n. (C) [D. Fridricus, can. et pbr. n^ mon". Religiosus 
p. Mathias senior mon" Gotwiczensis.] Margaretha Schuerlin sor. n. laycalis 
1506. Conradus pbr. et can. prof. ad S. Dorotheam. D. Paulus pbr. et prof. in monio 
s. Michaelis. D. Marcus pbr. et prof. mon'i Novacellensis. 

FAM. (A) Heinricus imperator, fr. Agnetis marchionisse Austrie.*^) 
(C) Ob. ven^'%d. Leonardus Rieder, pbr. laycalis, cfr. n. Christanus. Marcus. 

24. IX. kal. FRS. (A) Georius Chruger, can. Salczpurgensis, cfr. n.®) (C) [D. Hainricus 

pbr. et can. in Witingaw, cfr. n. Ob. Hedwigis decanissa, sor. n. a. d. 
(1)406. lohannes pbr. et can. prof. in Understorff. Fr. Benedictus pbr. 
prof. in Medlico.] D. Udalricus ppos., Augustinus, Laurencius, Vitus pbr' in 
Polan. 

FAM. (A) Petrissa 1. de Gnandorf. Tuota l^ Lutwinus 1. de 
Ebergozzing. (C) Christannus, Elizabeth, Vuolfgangus, Anna. 

25. VIII. kal. FRS. (A) Chunradus pbr. et can., fr. n. luta cv% sor. n. Liukar- 

dis cv*, sor. n. luta cv^, sor. n. (lacobus pbr. et can., fr. n. 
Eberhardus cv., fr. n.] (C) [Ob. d. lohannes Alberpekch, can. in 
Pawbur.^) Ob. d. Theobaldus pbr. et can., fr. n., dictus de Emerstarf. 
D. Wilibaldus pbr. et can. in Herzogburk (14)75. D. Gregorius pbr. et 
can. in Pawmburg.] Sebastianus pbr. et can. de S. Dorothea, Wienne, cfr. n. 
Margaretha Haendlin, sor. n. laicalis 1510. Fr. Wolffg(angus) ex des) S. Cruce. 
D. Marcus ex monio s. Magni in Ratispana (15)21. 

FAM. (A) Nanzo 1. Gerdrudis 1*. Geisla l^ Perhtoldus 1. de 
Nuzdorf, dedit 4 vineas. [Ditricus de Monte Calvo, dedit 
redditus oblagie 2 tal. Sweichardus et Elizabeth ux. sua, 
dederunt redditus 1 tal.] (C) [Magdalena, Magdalena Fuxin, Mag- 
dalena Luegerin, Magdalena, Margaretha, Margaretha, Thomas, Paulus, 
Marcus Zullendorffer, cv. in Rar.] Fr. Andreas m. h. prof. 

*) Haec nota colore rubro scripta. ^) Sequitur locus rasus maior. <=) Praecedens huius notae 

pars colore rubro, sequens in margine alia manu atramento scripta. ^) Nota colore ruhro scripta. 

6) Nota super loco raso scripla, ^) Corrige: Pawmburg. K) Cod. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 35 

26. VIL kal. FRS. (A) Arnoldus cv., fr. n. Otto cv., t'r. n. [lohannes dyac. fr. n. 

et can., lohannes dyac. de Lempach oriundus 1391 ob., fr. n.j 
lohannes Swevus de Wamburga, fr. n. (C) [D. NicolauH pbr. et fr. n. 
in S. Crucc. Elizabet cv* sor. n. Kylianus pbr. et dec. de 8. Dorothea 
Wienne.J D. Joannes Angrer, d. Pangracius, d. Cristannus, d. Leopoldus, d. Domi- 
nicus, omnes can' ac prof' mon" iu Novacella. Lucia GoIIatherin mag» et sor. 
can»f"'" u»''"™ ob. 2G. Maii a. etc. 1535. 

FAM. (A) Adelbertus marchio, filius Heinrici*) marchionis. Ru- 
dolfus 1. Otto 1. de Meissow, dedit 2 beneficia Genstriben- 
dorf.*^) [Margareta sor. Ulrici de Ru8t.| (C) Ursula, Laurencius, 
Elizabetli, Elizabetha, Michael Vuolfgangus, d. loannis, Sebastianus, d. loseph, d. 
Pangracius Kistenperger, d. Valentiuus, d. Leonhardus, d. Andreas, Chunegundis Mo- 
litricis, cvi omnes (de) Novacella. 

27. VI. kal. FllS. (A) Ortolfus dec, fr. n. Heinricus pbr. et can. Chunradus 

dictus Neithart pbr. et can., fr. n. Ditricus cv., fr. n. (C) [D. 
Georgius prof. mon" in Gries. Katherina Stainprecherin, consor. n. 
Andreas dyac, prof. mon" S. Crucis.] Ob. d. loannes pbr. et prof. in Tiem- 
stain. D. Thomas pbr. et fr. n., prof. Celle Marie. 
FAM. (A) Tuta l^. [lacobus 1., notarius n.] 

28. V. kah FRS. (A) Rudolfus cv., fr. n. Hugo cv., fr. n. Perhta de Wolfkers- 

torf, dedit 2 beneficia Chunratstorf. Gerdrudis cv^, sor. n., 
dedit 2 beneficia Chunratstorf. (C) [Ob. d. Marcus Schirnstainer, 
can. et fr. n. in Pawburkch. D. Wolfgangus Lentringer can. ad S. Ypo- 
litum. D. Michael senior pbr. et prof. mon" Celle Marie. D. Placidus 
pbr. et m. mon" Gottwicensis. D. lohannes Danner pbr. et prof. ad 
S. Michaelem cis Athesim.] D. Andreas prof. et pbr. mon" S. Lamberti. 
FAM. (A) Hacika l^ Ditricus de Lihtenst(ain). (C) [Michahel 1. 
Katherina 1^.] 

29. IV. kal. FRS. (A) [Perhtoldus ppos. h. e. pbr., fr. n., dedit oblagie 6 <tb<=) 

redditus a. d. 1317, vigiHe maiores in choro. Alheidis cv*, 
sor. n.] (C) [D. Michel ad S. Andream super Traism. lohannes m., 
sac. carthusie prof. Maurbacensis (14)77. D. Martinus prior, d. Lauren- 
cius, d. Khilianus, d. lo(hannes) Trost, d. Georgius Fleysch, omnes prof^ 
mon" S. Crucis.] Fr. loannes Ottinger pbr. et prof. in Pawngartenperg 1505. 
FA3I. (A) Wolframmus ac. et can. Rudgerus 1. Geisla I^ [UI- 
r(icus) 1. Agnes 1^.] (C) Benigna velata apud S. M(ariam) Magda(lenam). 
Ob. certe persone, confraternitatem habentes cum fr'i^"s n'» S. Crucis, videlicet: 
Georgius et Ursula. 

30. III. kal. FRS. (A) Gumbertus pbr. et can., fr. n. Wernherus diac. et can., 

fr. n. Rudgerus pbr. et can., fr. n. Chungundis cv'*, sor. n. [Her- 
mannus pbr. et can., fr. n.] (C) [D. Georius pbr. et can. ad S. Magnum 
Ratispone. D. Altmannus pbr. et dec. in Herczoburga. Fr. loannes 
Schadwienner, prof. in mon'" Novimontis.] D. Wemardus Zacbreis pbr. et 
prof. in Waumburg 1505. D. Matheus prior in Kremsmunster. Ob. d. Melchior et 
d. Woltfg(angus) Schreyber, pbr' et prof' mon'' Tirnustain. Ob. d. Caspar, dec. et 
d. Wolffgangus Posch senior, pbr' et prof' monii S. Nicolay Patav. 27. die Augusti etc. 
D. Cristophorus pbr. et can. in monio S. Dorothee, olim dec. h. m. 1527. 

*) In margine notatur manu saec. 15: iste Henricus fuit abavus et Albertus proavus .s. Leopoldi. 
^) Sequitur nota fere eraaa. ^) Praecedens huius notae pars colore rubro, sequens atramento in 

margine scripta. 

5* 36 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Heinricus abb. in S. Cruce. Latizlawo dux Polonie. 
Douza l^. (C) Stephanus Weissenkhircher, Bolfgangus de Tur, Mauricius de 
Turri, lohannes Prenner, d. Ciriacus Rorbacher, can' ecclesie cathedralis Patav. 

31. 11. kal. FBS. (A) Arnoldus pbr. et can., fr. n. (C) [Ob. Walthasar can. in 
Novacella.] D. Walthasar pbr. et can. in mon'° Gries. Barbara Setznpergerin 
1513. Ob. Barbara Sitzenpergerin 1513, profa in no monJo mli"™. D. Caspar Halter 
in mon'o Vorau. D. Wolffg(angus), d. loannes, d. Clemens, d. loannes, cani et prof " 
mon'i prefati. Hester sor. n. et prof* ad S. Mariam Magdalenam Vienn. Petronella 
sor. n. laicalis prof* apud S. M(ariam) Magda(lenam). 
FAM. (A) louotsa rex Ungarie.^) Perhta cv^. Helnwicus diac. 
et can. Duringus 1., tradidit vineam. (C) Ob. certe persone con- 
fraternitatem cum fr'^"^ nis habentes, videlicet : Ernestus Trautmanstarffer, Georgius 
Herder, lo(annes) Adler, Michael, Khunegundis, Leonhardus, Martinus, Nicolaus, 
Margaretha etc. 

lUNIUS. 

1. kal. FRS. (A) Chunradus diac. et can., fr. n. Sighardus subdiac. et 

can. (C) [Item d. Ulricus can. in Pawnburg. D. Thomas Tanpeck, 
can. ad S. Florianum. Thomas prof. in Lambaco. Oswaldus Braunbeck, 
dyac. Seccoviensis.] Ob. Leonhardus Ratt, can. et prof. in ce(nobio) s. Ypo(liti). 
Ob. d. Georgius Freydentaler, pbr. et can. et prof. h. m. 1528. 
FAM. (A) Heilweich cv^. Ch(unradus) 1. de Chranberch. 

2. IV. non. FBS. (A) Ortwinus pbr. et can., fr. n. Perhta cv^, sor. n. [Ulricus 

Frisinger pbr. de Perchtolzgadem can., cfr. n.] (C) [Ob. d. Wolf- 
gangus pbr. ac can., prof. mon" s. Andree cis Traysmam. Marcus pbr. 
et can. ad S. Dorotheam. D. Erhardus pleb., pbr. et can. D. Leon- 
hardus Perckaimer, pbr. et can. in Perchtersgarn. Ob. d. Georgius 
mon" S. Crucis a. d. (1)468.] D. Cristophorus de Hechstet pbr. et can. ad 
S. Michaelem. 
FAM. (A) Eglolfus pbr. et can. Otto 1. Perhtoldus 1. de Eber- 
gozzing. (C) [Andreas.] 

3. IH. non. FBS. (A) Regnoldus diac. et can., fr. n., dedit predium Gerlo''), 

beneficium et vineam Widenich et 50 marcas argenti. (C) [D. 
Dyetmarus Hinderpach, arcium et medicine doctor et can. Patav. ec- 
clesie, cfr. n. P. lodocus abb. mon" Cellae Marie (14)77.] 
FAM. (A) Liupoldusl., deditHarroz. (C) Martha laicalis sor. prof* apud 
S. M(ariam) Mag(dalenam). loannes Fruestueckh cv. mon" s. Dorothee. 

4. II. non. FBS. (A) [lohannes pbr. et can., fr. n.'^) Otto ac, f r. n.] Augustinus 

pbr. et can. mon" S. Andree. (C) [Erhardus cv. ecclesie Seccoviensis. 
Item d. lohannes m. in Mawrbach. D. Georgius m. in Kremsmunster. 
D. Rudbertus pbr. et prof. in Waldersbach.] 

5. non. FBS. (A) Albertus pbr., fr. n. Hartwicus pbr. et can., fr. n. Hein- 

ricus sac. de Haimburch, fr. n. Ekbertus eps. Babenburgensis, 
fr. n. Gerdrudis, Elizabet, cv^, sor''^ n®. lohannes pbr. et m. de 
Campolilio, cfr. n. (C) [D. Virgilius can. in Herczogenburga a. (14)40. 
Ursula m''% sor. n.] Ob. d. Sixtus, olim prior in mon'° Mawrbach 7. die 
lunii (15)12. 
FAM. (A) Rudgerus 1. 

*) Praecedens nota colore riibro scripta. ^) Badendo correctum ex Gerlos. c) JJaec nota 

fere erasa. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 37 

6. VIII. id. FRS. (A) Macelo cv., fr. n. Chunegundis cv», sor. n. Tyemo sub- 

diac. et can., t"r. n. (C) D. Leonardus abb. mon'' Krembszmunster 1526. 
D. Clemens, d, lohanues, d. Leonhardus, d. Michael dec, pbr' prof' ad S. Ypolitum. 
FAM. (A) Duringus 1. Illeinricus et Brigida dederunt vineam 
in Urleuzgra^bcn).")] (C) D. leorgius pbr. laicalis, lacobus, Rutpertus, 
lohanues, Leouhardus, Margiiretha, cfre» y. Ypoliti. 

7. VII. id. FRS. (A) Wernherus cv., fr. n. [Chunradus pbr. et can., fr. n.*") 

D. Nicolaus celerarius pbr. et can., fr. n., dictus Floyt.] (C) [D. 
lohannes pbr. et can. prof. in Walthausen. Fr. Fridericus Haberler, cv. 
et prof. ad S. Dorotheam. VII. id. iunii ob. d. Wolffg^angus) Vorchtte- 
nawer, ecclesie Werdensis ppos. ac s. Stephani ecclesie Wyenne can. 
meritissimus (14)92.] D. Anthonius Hofsteter pbr. prof., fr. Leonnardus Totten- 
rieder, cv. d. Vitus ppos. in Ullma, prof mon" Unndenstorffensis. 
FAM. (A) luta 1'* de Osterberch, Marquardus pleb, de Gors, 
[Hermanus 1.] (C) lohannes cv. ex Lambaco a. d. etc. (15)22. 

8. VI. id. FRS. (A) Gerdrudis cv% sor, n, Adala cv", sor. n. [Mag. Martinus 

pbr. et can., fr. n. lohannes de S. Ypolito pbr. et can., fr. n.j 
(C) [Fr. Udalricus pbr. , prior in Lambaco a. (14)64. Ob. d. Georgius, 
olim ppos. in S. Yppolito (14)74. Fr. lacobus cv. et fr. n. a, etc, (14)78. 
Conradus Angiesser fr, n, et can,, prof. in Understorff.] 
FAM. (A) Geroldus 1. Albertus 1. Gerdrudis 1« de Cidoltisperg, 
dedit beneficium Radechowe. Chunza cv^, dedit vineam et cur- 
tile. Reihtza 1" de Wehssenberch. (C) Steffanus Linter, pbr. prof. in Alta 
Inferiori (15)22. Buolifgangus Pramhasz, pbr. et prof. in Alta Inferiori. loannis Amon. 

9. V. id. FRS. (A) Ulricus pbr. et can. fr. n. Helmericus diac. et can., fr. n. 

Otto cv., f r. n. A. d. 1413 ob. d. Bartholomeus ppos., hic resignavit 
prelaturam voluntarie et reformavit testudinem reti'o in mon"° et con- 
sumavit novam turrim pro maiori parte. (C) [D. lohannes pbr. et can. 
in Herczogenburk (14)75. Fr. Mathias diac, prof. mon" S. Crucis. Ob. 
fr. Magnus cv. prof. Wienne ad Scotos.] 
FAM. (A) Ernsto marchio.'^) ManegoldusFatav.eps. [Offmia de 
Wildungsmawer. Alber 1. ob. a. d. 133 7.] 

10. IV. id. FRS. (A) Ditricus pbr. et can., f r. n. Rudmarus cv., fr. n. (C) 

[D. Iheronimus pbr. et can., fr. n. h. m. D. Conradus Freitag, pbr. et 
cfr. n. Albertus dyac. prof. mon" Celle Marie. D. Oswaldus pbr. mon" 
Novecelle a. (14)75. Fr. Michael arcium liberalium mag. , prof. mon" 
S. Crucis.] D. loannes Loebel, pbr. et can. ex Walthausen (15)12. Gregorius 
Medelicensis. Ob. d. Georgius pbr. et can. h. m. 1528. 
FAM. (A) Fridericus Romanorum imperator.<=) Heilka 1*. Ditri- 
cus Retzer I,, dedit 1^/2 tal, redditus. [Ulricus Erlein.] 

11. Ill.id. FRS. (A) Gotbertus pbr,, fr, n., dedit 2 vineas. Wilhalmus cv., 

fr. n. Engelboldus pbr. et can., fr. n. Ulricus pbr. et can., fr. n. 
[Otto dec, pbr. et can,, fr. n.] (C) [D. lohannes m. in Pawngartten- 
perg. A. d. 1460 ob. fr, Stephanus Toppler cv, h, m, etc D, Erhardus 
Taendel prof, in mon^° Herczzenborgensi. D. lohannes pbr. et can., 
prof. in Tiernnstain.] Ob. d. Augustinus pbr, et prof,, fr, n., olim celerarius 
refectorii a. d. 1508. D, Udalricus Karl, senior prof. in mon'o Ror 1505. Ob. d. Vitus 
pbr. et prof. in Wittingaw (15)21. 

*) ben resectum mpplevi, ^) Sequens nota ex parte super loco raso scripta. c) Kota colore 

rubro scripta. 38 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Gerungus 1. Errtman 1. de Steppa.^) 

12. n, id. FRS. (A) Otilia cv% sor. n. (C) [Item d. Nicolaus de Walthawsen. 

Helmhardus can. in Walthausen, cfr. n.] Ex mon'° S. Crucis: Bemhardus 
abb., niag. Georgius Muth, Rudbertus, lodocus, Andreas subprior, Erasmus, Leonardus, 
Vuolfgangus, loannes Spies, loannes custos, Bernardinus, omnes sace^, Sigismundus 
quoque et Nicolaus, diaci; Volfgangus, Benedictus, Leonardus, Georgius, cleri, lo- 
annes nov. et hii omnes elapso quideni a. virginei partus 1520. 
FAM. (A) Gumpoldus cv. Lieba 1*. Alheidis l^ 

13. id. FRS. (A) Chunradus pbr. et can., f r. n. Otto pbr. et can., fr. n., 

pleb. S. Martini. [Mehtildis sor. n.] (C) [D. Erasmus Tolder can. 
ad S. Florianum. Fr. Michael diac. prof. mon" S. Crucis. Fr. Sigis- 
mundus pbr. et prof. in Krembsmunster.] Fr. Martinus cv, in mon'° Celle 
Marie. Osbaldus prof. mon" Herczogburgensis. Fr. Lampertus pbr. prof. in Altenburg 
(15)21. D. Sebastianus Sibenrichtel senior ibidem*'), pleb. in S. Loco ob. 1526. 
FAM. (A) Dietmarus cv. fr. n. [Mag. Waltherus phisicus, fr. n. 
Symon 1. Nycolaus Rechwein cum ux.^, dedit redditus 1 tal. 
Perchtoldus Toler, dedit vineam Fuchsek. Katherina dicta 
Tueczinn 1. ob.] 

14. XVIII.kaL FRS. (A) Meinhardus pbr. et can., fr. n. Albertus cv., fr. n. (C) 

[Udalricus pbr. et can. ad S. Andream super Traism. D. Helmhardus 
can. in Walthawsen. D. Michael Purger can. et fr. n. Herczoburgensis. 
Fr. Bartholomeus m. ac sac. prof. in Maurbaco, cfr. n. Nicolaus nov. mon" 
Laventinensis.] Blasius Rosenstingel ppos. et insignis prelatus, fr'^™ amator, 
Leonhardus Ror, senior, prof' in Rannshoflfen. Erhardus subdiac. , m. et prof. in 
Krembsmunster ob. 1508. 
FA3I. (A) Ascwinus ppos. ob. Engelbertus scolaris. (C) [Anna 1*.] 

15. XVII. kal. FRS. (C) [D. Nicolaus Brum can., senior ad S. Ypolitum ob. circa a. 

d' (14)97. D. Michael pbr. et prof. mon" Ror (14)98. Ob. fr. Martinus 
prof. in Cella Mariae cv. fr. n.] Ob. fr. Steffanus m. ac sac. prof. in Maurbaco, 
cfr. n. Fr. Philippus ac pbr. prof. mon" Scotorum Vienne. D. loannes pbr. et can., 
fr. n. 1515. D. Hieronymus Aynnhoffer pbr. et can. h. m. prof 1527. 
FAM. (A) 1246 ob. Fridericus dux Austrie, Stirie, d. Carniole, 
vigilie minores in choro. Rudolfus diac.'^) Gebhardus Saltz- 
burgensis archieps. 

16. XVI. kal. FRS. (A) [Nicolaus Stamser pbr. et can., fr. n. Chunsa cv% sor. n.] 

(C) [Ob. d. Walthasar, olim pleb. in S. Loco a. d. etc. 1485. D. lohannes 
Nuernberger, pbr. et prof. in Plagis. D. Marcus Luchaimer, pbr. et can. 
ad S. Florianum a. d. 1497.] Ob. Sebastianus pbr. Duciburgensis a. 1513, 
Mag. Theophilus diac. prof. in Tiernstain a. etc. (15)21. D. Sigismundus Toersch, 
dec. in monio s. Magni in Rotispona (15)21. 
FAM. (A) Sighardus can. Fridericus 1. Elsbet 1. [Ob. et alii 
fideles Christi."^) Rudolfus fiL pincerne, redditus l taL] (C) 
Ob. certe persone confraternitatem habentes cum fribus nis Jq Hertzoburga a. 1513, 
videlicet: Anna Parssenprunnerin et Helena Hanfruckherin. 

17. XV. kaL FRS. (A) Hiltprandus diac. et can., fr. n. Alheidis cv% sor. n. 

Alheidis cv% sor. n. Hadmut cv^, sor. n. [lacobus pbr. et can., 
fr. n.] Petrus Neydeker pbr., can., fr. n. (C) [D. lohannes Steger, can. 
ad S. Florianum. D. Nicolaus Zingk, can. in Voraw.] D. Wilhelmus, d, lo- 
hannes, d. Michael, pbr' et can> in Suben. 

^) Sequitur subtus: a. d. ^) Vox certe legi nequit. ^) Praecedens nota colore rubro scripta. 

^) Sequitur nota erasa. I MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 39 

FA3L (A) Wisnto \. Ililtpurcli 1". [Christina, Benedicta, Mar- 
gareta m'*".| 

18. XIV. kaL FRS. (A) Gotschalcus diac. et can., f r. n. Alheidis, Chuncgundia 

cv®, sor®* n*. Starchandus ac. et can., fr. n. [Gerlochus pbr. et 
can., fr. n., ob. a. i:i74.] (C) [D. Georgius Spiegelperger pbr. et can., 
fr. n. a. (14)73. Fr. Wennczeslaus cv. in nioii'" b. Dorothee. Udalricus 
pbr. et can. mon" Undens(torfFensis). Fr. Augustinus pbr. et prof. ad 
S. Crucem.] D. Sigismundus pbr. et can. prof. in Novacella. Gabriel, Udalricus, 
pbr' et rdalricus cv. mon" Uudenstortf. 
FAM. (A) Ileinricus I. Perhtoldus 1. Dietmarus pbr. et can., 
ppos. in Suben. [Sifridus de Haselbach tradidit beneficium. 
Hainricus cv., fr. n.] 

19. XIIL kal. FRS. (A) Hugo*) can., f r. n. Reingerus cv., f r. n. Liukardis cv*. 

(C) [Wolfgangus ac, ad S. Florianum. D. Andreas olim ppos., cfr. n., 
can. ac prof. Ob. d. lohannes pbr. et can. in mon'° s. Floriani. D. Caspar 
pbr. et can. in mon'" Novecelle.] D. Georgius Pernnpeckh ppos. et can. 
ecclesie Patav. ob. 150;l. 
FAM. (A) Waltherus com. de Chling^), cuius fuit fundus iste. 
Waltherus pbr. de Eutintal, tradidit vineam. [Mehthildis 1*.] 

20. XIl. kaL FRS. (A) Arnoldus pbr. et can., fr. 11. Ortwinus subdiac. et can., 

f r. n. (C) [D. Wolfgangus pbr. et prof. mon" in Walthawsen. Fr. Ste- 
phanus diac. prof. in mon'" S. Crucis.] D. Woltfgangus Perckman, pbr. et can., 
prof. ad S. Dorotheam Wienne a. d. 1603. 
FAM. (A) Irmgardis Rottin, tradidit vineam. Hartradus 1. de 
Leizze. [Ulr(icus) Erlein et Gedrudis ux. sua, dederunt redd(i- 
tus) ^/2 tal. Fridericus Erlein et ux. sua, dederunt redditus 

1 tal.] (C) [Wolfgangus Balneator de Krembs 1.] 

21. XI. kaL FRS. (A) Hermannus pbr. et can., fr. n. lutta cv^, sor. n. [Per- 

tholdus pbr. et can., fr. n.] Anna Gesslerin sor. n. (C) [D. Walthasar 
pbr. et can. in S. Yppolito. D. Wolfg(angus) pbr. et nov. in S. Yppolito.] 
Fr. Georgius, fr. Benedictus, fr. Stetfanus, pbr' prof" in mon'o Seittensteten a. 1507. 
Fr. Georgius, fr. Georius, ambo cvi mon>' Maurbacensis. Vitus can. et pbr. prof. 
Vienne in mon'° s. Dorothee a. etc. (15)21. 
FAM. (A) Chaloch de Tulwing, dedit 2 beneficia. Philippus rex. 
Ulricus 1. de Hintperch, dedit 3 beneficia Heinrichstorf.*^) 
Waltherus scolaris. [Perchtoldus Placzinzguet, dedit redditus 

2 tal.] (C) [Petrus Steger, cfr. n. a. (14)73.] 

22. X. kaL FBS. (C) Fr. lacobus cv. de Maurbaco, cfr. n. Anna de Egenburga cv* 

sor. n. [Ob. fr. lohannes Danel, fr. n. in Pawburkch. D. Nicolaus pbr. 
e\ senior mon" s. Andree cis Trays(mam) (14)74. D. Cristofferus Trautt- 
manstarffer, prof. in Salczburga.] D. Bolftgangus Danner, dec. in Griesz. 
FAM. (A) Eberhardus Saltzpurgensis archieps. Wilwirch de 
Pusenberch dedit beneficium Eberhartstorf. (C) [Symon Potel, 
cfr. n. a. (14)83.] 

23. IX. kaL FBS. (A) Heinricus pbr. et can., fr. n. Theodora ducissa Austrie 

et Stirie sor. n.^) Wolframmus cv,, fr. n. (C) [Stephani pbr' et 
can' mon'' s. Yppoliti, lohannis pbr' et can' mon" s. Yppoliti. D. An- 

*) Sequitvr locus rasus. •*) Sequens huius notae pars super linea. ^) Nomen ex parte super 

loco raso scriptum. ^) Kota colore rubro scripta. 40 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

dreas pbr. et can., cfr. n. Michael ex Balderbach ex Herczenburga.] 
Thome, Blasii, Andree, S. Andree in Laventall. 
FAM. (A) Heinricus marchio.^) (C) [Barbara Torringerin 1*.] 

24. Vm. kal. FBS. (A) Mehtildis cv% sor. n. [Lucia. Cecilia.] (C) [Fr. Georgius 

de Valle Laventinensi. D. Erhardus Arperman, archidyac, olim ppos. 
in Laventall, cfr. n. D. Caspar pbr. et can. ibidem.] Ob. fr. Alexius dyac, 
prof. h. m., a. 1507. Ob. fr. Wolffgangus et pbr. prof- in mon'° Cellis Marie. 
FAM. (A) Hadmarus 1. Ulr(icus) 1. 

25. VILkaL FRS. (A) Salome cv% sor. n. Fr. lohannes pbr. in S. Cruce. D. Balcho 

pleb. in Sancto Loco a. etc. 1489. (C) [D. Altmannus in Gottwico fr. n. 
Ob. fr. Henricus pbr. m. et prof. in mon'° Mellicensi, cfr. n. a. etc. (14)55. 
A. d. 1471 ob. nobilis virgo Margaretha Fronacherin, sor. n. sm"^ mon" 
Newnburgensis. Ob. fr. Michael pbr. prof. et m. mon" Celle Marie a. 
(14)74. Fr. Aug(ustin)us cv. et prof. mon" Melhcensis (14)76. D. Leon- 
hardus ppos. ex mon'° Subenensi.] 
FAM. (A) Heinricus eps. Maraviensis. Petrissa 1* de Gnandorf. 
Richkardis de Meissow. Albero 1. de Nuzdorf. [Heinricus 1.] 

26. VI. kal. FRS. (A) Helmwicus pbr. et can., fr. n. ob. (B) Walchunus pleb. S. Loci, 

can., fr. n. (C) [Christofforus Paerl, can. Seccoviensis. Georgius Hemer 
de Reicherperig. Sigismundus Hybinger, pbr. et can. (14)77.] Ob. d. lo- 
hannes Eysner, cellerarius supremus h. c. a. 1506. Georgius ppos. in Bannburg. 
Martinus jjbr. et m. ex Lambaco etc. 1520. D. Mawrus pbr. et m. ex Lambaco, 
d. Sebastianus, Cristophorus, Guilhelmus, Augustinus, can' et pbr' mon" Aw cis 
fluvium Aeni. loannes Karrer, pbr. laycalis. 
FAM. (A) [1260 occisi suntj Einwicus ppos. Chunradus subdiac. 
Heinricus 1. de Mistelpach. Marquardus 1. de Niundorf, dedit 
5 beneficia in Ameyz. Perhtoldus 1. de Wrinze. Otto, Chun- 
radus com®^ de Hardek, Chadoldus Orphanus. Chrafto de 
Sleuntz, occisi cum aliis multis circa Steuz ob, 

27. V. kaL FRS. (A) Hermannus dictus Thawer, pbr. et can. , cfr. n. in S. Floriano. 

lohannes de Wienna, pbr. et can., fr. n. (C) [Stephanus pbr. et can., 
cfr. n. de Understorff. D. Heinricus Pelchinger dec. in Pawmburg. 
A. d. 1485 ob. d. lohannes Hechtel, ppos. h. m., cuius tempore s. Leo- 
poldus marchio est canonizatus. Ob. d. pleb. in Meyrhng Wolfgangus 
nomine.] D. Mathias senior prof. in Hertzenburga. D. loannes, d. Udalricus, 
d. Sebastianus, d. Lucas ibidem 1524. 
FAM. (A) Gerdrudis cv". Gerhohus Richerspergensis ppos. 
[Fridericus Avus, dedit redditus 1 tal.] 

28. IV.kaL ^'i2>S. (A) [Ditricus cv., fr. n.] (C) [Wolfgangus pbr. et cfr. n. in Walt- 

hawsen. Marcus Pucher, can, Walthawsen. Fr. Wolfgannus, subdyac. 
in Gotwico, fr. n. Fr. lohannes cv., prof. mon" s. Dorothee, cfr. n., a, 
etc. (14)60. Ob, p. loannes abb. ad Scotos Vien.] Ob. fr. Mauricius prof. 
mon" Alte Inferioris. Fr. Udalricus Khuertz eiusdem mon". 

FAM. (A) Hecelo 1. [Otto 1] 

29. IILkaL FRS. (A) Elizabet, Alheidis cV, sor^^ n. Heinricus, Etzilo, Pern- 

hardus ob. cv', fr''^ n\^) [Otto Seyberstorffer can. in Berchters- 
gadem pbr. et fr. n.] (B) [Fridericus ppos. deWalthusa, pbr. 
et can., fr. n.] (C) [D. Cholomannus Knapp, decretorum doctor, can, 
et cellerarius h. m., ob. a. d. 1443. Eberhardus pbr. et can., cfr. n,, 

^) Nota colore ruhro scripta. ^) Sequitur locus rasus. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 41 

prof. Wiennc circa S. Dorotlieam. Caspar HaBelpeck pbr. et can. in 

Reinsperg. Fr. Leonluirdiis pbr. et prof. in Krembsniunster. ) Fr. Leon- 

hardus pbr. et prof. ad S. Crucein. 
FAM. (A) luta 1*. [Siglochus 1. FriJericus Hcolaris, servitor 

Heuginne, dedit 1 tal. reddituum.| Cimnradus de Freising scriptor 

n. dedit.") 
30. IL kal. FllS. (C) Otto dyac. in Runa.'') [Paulus pbr. et can. in Tyernstain, cfr. n.'') 

D. Petrus pbr. et can., cfr. n., prof. ad S. Florianum.'') D. Adrianus pbr. 

et m. prof. in Maurbaco.] Fr. lohannes pbr. prof. in Pawngartenperg 150.5. 

Fr. Laurencius diac. prof. n' mon" 1521. Katherina sor. n. 1524. 
FAM. (A) Pruno 1. de Pusenberch. [Werhardus") pbr., hic dedit 

I 1 ^1 (C) [Katherina !"• ob.] Andreas 1. 

lULlUS. 

1. kal. FRS. (A) [Eberhardus dec, pbr. et can. et fr. n. ob. Ortlibus 

de Rezzing pbr. et can.] (C) [Georius Rannacher can. Salczburgensis. 
A. etc. 1473 ob. nobilis vir, d. Caspar Grassz pbr. et can., fr. n. etc. 
D. lohannes pbr. et m. prof. Scotorum Wienne. D. Nicolaus ppos. ad 
S. Dorotheam. Nicolaus cv., fr. n., mon" Lambacensis prof.J Fr. Leon- 
hardus de S. Cruce 1513. 
FAM. (A) [Elizabet, dedit aream et vineam.] (C) [Chunegundis 1*.] 

2. VI. non. FRS. (A) Albero pbr. et can., fr. n. (C) [Perchtoldus fr. n., pbr. et 

can. D. Georius Haberger can. Albertus pbr. et m., fr. n., mon" Lam- 
bacensis prof.] 
FAM. (A) Macelo cv. Reihtza, dedit 2 curtes. Mehthildis 1*. 
Otto 1. [leuta 1% dedit calicem.] (C) Dorothea ux. Ruelant pictoris, 
sor. n. 1», 1508. Henricus, Urbanus, Augustinus, Eieronimus, Leonhardus, Cristofferus, 
sac«s profi in Rooshoveu. 

B. V. non. FRS. (A) Engelschalcus pbr. et can., fr. n. Ditricus cv., fr. n. 
Sigmarus cv., fr. n. Diemud, Gerdrudis, cv'', sor®^ n**. [Walthe- 
rus dec, pbr. et can., fr. n., ob. Ulricus subdiac. et can., fr. n., ob. 
Ruegerus pbr. et can., fr. n., ob. Michael dyac, m. de Maurbaco, 
cfr. n.] Bartolomeus Reuchner de Bawmburga cfr. (C) [D. Nicolaus 
de S. Ypolito pbr. et can. , fr. n, Fr. Andreas Weger, acc. et prof. in 
Suebenn. D. Gregorius Rumph can., fr. n. de Gurkch. D. Sigismundus 
de Holnegk archieps. ecclesie Saltzpurgensis.] Fr. Wolfgangus pbr. et prof. 
in Krembsmunster. Leonhardus pbr. et can. in Walthausen. 
FAM. (A) Cholo \. Ditricus n. officialis. [Gotfridus de Calvo 
monte, hic dedit redditus 1 taL Ruedw^inus in Inferiori foro 
et Petrissa ux. eius et lacobus fiL eorum, dedit ius montanura 
in Ruegersleuten.] 

4. IV. non. FRS. (A) Rudgerus pbr., Wernhardus pbr., can> et fr*"' n". [Perhta 
cv% sor. n. Chunradus cv., fr. n. Wernherus pbr. et can., 
fr. n. Ditricus dyac et can., fr. n. ob.] (C) [D. lohannes Diettrich- 
stainer dec olim ecclesie Gurcensis. D. lohannes Amranger pbr. et prof., 
can. in Berthesgaden, cfr. n., (14)74. D. Cristannus pbr. mon" s. Ypoliti. 
D. Conradus Schucz, dec. ad S. Magnum Rat(ispone).] D. Albanus pbr. et 
can., prof. in moni» s. Dorothee Wien(ne). 

*) Cetera desunt. ^) Jlaec nota mper loco raso scrlpta. c) Weriihardus />'. 

Neob. Patav. 6 42 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Purchardus 1. Hugo L Wernhardus 1^^) [luta 1^] 
(C) lohannes 1. de Melck. Scolastica Ziglerin prof* in Gotwico. 

5. m.-non.FRS. (A) Wirat cv% sor. n. [lohannes pbr., fr. n. Bolfhardus 

Smidauer cv., fr. n.] (C) [D. lohannes can. ad S. Yppolitum. Fr. 
Leonardus cv. et prof. in Melico, cfr. n. D. Andreas Raeschel pbr. et 
can. mon" s. Ypoliti. lohannes pbr. et prof. Celle Marie. D. Magnus 
pbr. et can. mon" s. Andree. Ob. fr. loannes sac. prof. Karthusie. Fr. 
Placidus m. et pbr. mon" Lambacensis (14)99.j Fr. Steffanus pbr. et m., 
prof. in Mellico, (15)21. Ob. Crescencia m"^ ad S. Mariam Magda(.Ienam). Ob. 
Sigismundus Solfues mon" in Seitzstetten. 
FAM. (A) luta l^. Rakelub et Perhta, tradiderunt vineam. Ar- 
noldus L de Toblich. Hadmudis 1=*. [Ditricus L, hic dedit taL 
reddituum, ob.] 

6. II. non. FBS. (A) Gerdrudis cv% sor. n. Perhtoldus pbr. et can., fr. n. (C) 

[Andreas pbr. et m., cfr. de Pawngartenperig. Erhardus cv. ecclesie 
Seccoviensis. D. Georius prof. in Gottwico. D. lacobus Stepher ppos. 
ecclesie Laventinensis. D. Laurencius Streyll, can. mon" s. Nicolai 
Patavie.j Ob. d. Michael Kremel pleb. in Sancto Loco, fr. n., a. 1506. 
FAM. (A) Anfridus pbr. Otto L Sophya l^ (C) Thomas I. Mar- 
garetha 1*. 

7. non. FRS. (A) Hesso subdiac. et can., fr. n. Chunegundis cv^. [Hilt- 

prandus dec, pbr. et can., fr. n. lohannes pbr., can., cfr. n. de 
Nova Cella.] Ursula l^. (C) [Anna Erlacherin m^*^ sor. n.] Caspar Fux 
ex mon^° s. Zenonis. 
FAM. (A) [Wachlinus pleb. Sancti Loci, fr. n., dedit vineam. Got- 
fridus de Calvo monte. Georgius miles ob. 1377.] (C) Kristoff 
de Topel, Margaretha ux. eius. 

8. VIII. id. FBS. (C) [D. Paulus m. ad S. Crucem. D. Martinus Fux pbr. et can., 

fr. n., (14)92. D. Thomas pbr. prof. in Celle Marie. D, Martinus pbr. et 
senior in mon'° s. Andree.] Nobilis Martinus Poettinger, senior et pbr. in 
mon'° s. Andree. Cristopherus. Wolffgangus. 
FAM. (A) RudolfusL Otto L, hic dedit calicem. [lohannes dyac, 
servitor custodis, dedit 1 taL oblationis.] Perpetua 1*. Geyta cv% 
sor. n. (C) D. Andreas, d. Paulus, nobilis Nicolaus, lohannes, Georgius, Bartho- 
lomeus, nobilis lohannes, nobilis Martinus, nobilis Otto, Wolffgangus, Martinus, 
Wolffgangus, lohannes, Martinus, Petrus cum ux*^ in Anntzenperg, cfr^^ mon" 
s. Andree. 

9. VII. id. FRS. (A) Mehthildis cv% sor. n. [Mag. Nycolaus pbr. et can.. fr. n.] 

Nycolaus pbr. et can., cfr. n. de S. Ypolito. (C) [Margaretha cv% sor. n. 
Ob. fr. Otto cv., prof. mon" in Undendorff. D. Gabriel. Dorothea virgo. 
D. Udalricus Stepphinger cfr. n. mon" s. Nicolai Patavie. D. Udalricus 
quondam abb. mon" Chrembsmuenster. Fr. Paulus cv. et prof. in Cellis 
Marie.] Fr. Cristofferus acc. prof. in mon'° Novimontis. Fr. Sebastianus m. et 
pbr. mon" Scotorum (15)21. 
FAM. (A) Chunradus Muleich 1. [Siglochus et Alhaidis ux. sua, 
l taL redditus.] 
10. VI. id. FBS. (A) Herungus cv., fr. n. [Chunradus fr. n., abb. Campi lylio- 
rum.] (C) [A, d. 1439 ob d. Cristannus quondam ppos. mon" s. Yppoliti. 
D. Gabriel dec, d. Leopoldus subpleb., d. Valentinus Schoberl, d. Petrus 

*) Sequitur nota erasa. MONUMENTA NKcROLOGlCA CLAUSTU0NK0BURGEN81A. 43 

de Creitzn, d. Osbaldus Walthorer, pbr' ot prof' iii nion'" s. Floriani. Vin- 
ccnciusAVidcr prior, Symon oblatus, ainbo prof' in mon'" Krembsmuenster.] 
FAM. (A) RudgeruK I. Otto 1.») (C) [Barbara Sartrix in Pueoh, Hor. 
fr""* in mon'" s. Floriani.] 

11. V. id. FRS. (A) llerbordus pbr. et can., fr. n. Ditricus subdiac. Fr. Ni- 

colaus pbr. in Witingaw. Iladinarus dictus Matzeber quondam dec, 
pbr. et can., fr. n. ob. (C) |0b. d. Hainricus Iladrer dec. et can., fr. n., 
mon" Porte clause alias Gryes, a. d. etc. (14)37. D. Simon de Stira 
can. in Herczoburga, cfr. n. Ob. d. Bernardus Leuprechtinger olym ppos. 
in Berthesgaden (14)74. D. Nicolaus dec. olim in Laventinensi ecclesia 
(14)7(). Fr. Georius dyac. et prof. in Medlico.] Philippus pbr. et can. prof. 
ad S. Andream (15)21. 
FA3I. (A) Alburgis 1"*. Mehthildis 1% dedit vineam. [Sophya 1» 
ob. lacobus Freisingerius occisus^) circa Marchiam.J 

12. IV. non. FRS. (A) Engelschalcus cv,, fr. n. Pudilo Pragensis eps.^), fr. n. 

[Ulricus pbr. et can., fr. n.| Fr. Petrus pbr. in S. Crucc. (C) [Wen- 
czeslaus pbr. et can., fr. n. in Bitingnaw. lohannes pbr., prof. mon" Scoto- 
rum Wienne. D. Andreas pbr., prof. ad S. Ypolitum, cfr. n. Eodem die 
fr. Stephanus dyac, prof. in eodem mon'°.] Fr. Andreas diac, prof. ad 
S. Nicolaum Pat(avie). A. d. 1507 ob. d. Mathias abb. in Gotwico. D. Leonardus 
pbr. et prof. in Nova Cella. 
FAM. (A) Ortolfus 1. de Ruspach''), dedit beneficium Meinharts- 
torf. Chalhochus 1. Geroldus 1.") Memoria mortuorum^) circa 
Marchiara, inter quos Ileinricus de Housek, Hermannus de 
Chranchberch, Ludwicus de Neunstorf ob. [Phylippus ppos. 
in S. Yppolito.] (C) Ursula Bieschin consor. n. a. 1510. Hadwigis Mul- 
pacherin eonsor. salutis a. 1510. 

13. IIL non. FJiS. (A) Ebro pbr. et can., fr. n. [Perhta cv**, sor. n.] Uh-icus mag. 

pistrini, cv., fr. n. Uhicus 1. ob. a. etc (14)29. Anna 1*, ux. sua, cum 
filiis et filiabus earum. (C) [D. Caspar ppos. ad S. Florianum. Mathias 
fr. n. et m. D. Albertus can. et cfr. n. D. Tiboldus Seccoviensis dec, 
pbr. et cfr. n. D. lohannes Staerl pbr. et can. mon" Seccoviensis. D. An- 
dreas de Halls pbr. et can. ad S. Nicolaum Patav.] 
FAM. (A) Otto pbr. et can. Mergardus L Ferhta l^ de Lihten- 
st(ain). Pitrolfus sac. de Hoeflein. Gerbordus p. Christani clavigeri 
et Alheidis filia eius, dederunt redditus 1 tal., ob. 

14. II. non. FRS. (A) Petrissa cv^, sor. n. luta 1% sor. n., tradidit 2 beneficia 

Ditrichstorf et villicacionem Sasersdorf. [Angnes ux. Frei- 
singarii Petri, mag' curie, dedit 1 ^ reddituum oblaye et 1 tb 
(jabus j) Paulus quondam pedagogus, pbr. et can., fr. n.] Fri- 
dricus mag. infirmorum ob. a. d. 1406. (C) [D. Andreas m. in Pawn- 
garttenperg. Caspar de Turego cfr. n. D. Symon pbr. et can., fr. n. in 
Tiernnstain.] D. Walthasar de Starhenberg pbr. et can. chori Patav. 
FAM. (A) [A. d. 1291 ob. Rudolfus rex Romanorura»), p. Alberti 
ducis Austrie.*^)] 

15. id. FRS. (A) [lacobus ppos. de Herczogenburga, cfr. n., ob. Ulricus 

pbr. et can., cfr. n., ob.] Fr. lohannes acc de S.Ypolito, cfr. n. Chun- 

*) Sequiiur locus rasus. ^) Seqicens huius notae pars super linea. '^) Sequitur alia manu 

suppleiMm numerus a. incarnationis forsan 1260. ^) Nota colore ruhro scripta. 

*) In pugna apud Kroissenbrunn a. 1260. *) Ob. a. 1226. ') Ob. ulihis lulii a. 1291. 

6* 44 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

radus cv. de Campolilio, cfr. n. Ulricus pbr., cfr. n. de S. Cruce. (B) 
lA. d. 1406 ob. d. Fridricus pbr. et can. et mag. infirmorum.] (C) [D. 
Wolfgangus Chrueg pbr. et can., fr. n., a. etc. (14)73. Caspar Auer can. 
in Reichensperg prof. D. Adam Suntzinger pbr. et prof. in Reichens- 
perg.l Osbaldus ex Herzogburga. Cristoftbrus Ekhart pbr., prof. ad S. Andream. 
FAM. (A) Mehthildis, tradidit vineam. Alheidis 1". Wernhardus 
de Lantzendorf [ob. et Chunradus ppos. in S. Nycolao.] Ger- 
drudis puella d'' de Hawenveld. (C) Agnes Oettin consor. n. 1507. Bern- 
hardinus, Laurencius, Leonhardus, pbr' beneficiati in Tiernstain. D. Ci-istotforus 
Hoffer, pleb. in Pirach. D. Volfgangus Taussenfreidt pleb. ad S. Gothardum. 
Otto 1. Mathias. Martinus. Thomas. Steffanus. loannes. Casparus Zaunritt. 
Dorothea. Margaretha. Anna. 

16. XVII. kal. FBS. (A) Groltmarus et Marquardus, cv', fr®« n'. [Ortolfus pbr. et 

can., fr. n. Petrus pbr. et can., fr. n. D. Leo pbr. et can., fr. n.^)] 
(C) [Ekchardus et Wolfgangus, pbr' in Herczgwurk, can' et cfr^^ n'. 
Anna sor. n. in Gotwico. Fr. lohannes diac. et prof. in Melico, cfr. n. 
Fr. Matheus cv., prof. in Mawrbaco. Ob. d. Bolfg(angus) Stock pbr. et 
can., fr. n. (14)74. A. d. 1500 in die s. Hilarii ep' ob. d. Conradus can., 
fr. n.] Sixtus pbr. et m. prof. in Kremsmuester. 
FAM. (A) Grerdrudis 1* de Berhtoltstorf, dedit 2 beneficia. Pe- 
trus 1. (C) Katherina 1*. Georgius. loannes. Lucas. Barbara. 

17. XVI. kal. FFiS. (A) luta cv% sor. n. [A. d. 139 9 ob. d. Petrus ppos. h. 1., hic 

edificavit pistrinum et molendinum et incepit reedificare tur- 
rim et in Aczenpruek edificavit capellam, emit aureum cali- 
cem, rexit preposituram quinque annis, fuit in consilio prin- 
cipum, bene vitam finivit.')] (C) Petrus pbr. de Runa. |D. Micha- 
hel m. ad S. Crucem. Fr. Petrus cv. in Mawrbach. Ob. d. lohannes 
de Lincz infirmarius, pbr. et can., fr. n., a. 1438. Fr. Hainricus pbr. in 
mon'" S. Crucis. Fr. lohannes pbr. in mon'° Seyttensteten.] Ob. virgo 
Margai-etha Gleichsnerin 1528. 
FAM. (A) Mehthildis 1. de Ascwinsdorf, tradidit vineam. Wichart 
de Pirpoum, dedit beneficium. [Heinricus Strazzer, dedit 4 
curtes et domum. Grolda, dedit vineam.] (C) [Sigmundus 1.] Bar- 
bara. Margaretha. 

18. XV. kal. FES. (A) Rudgerus cv., f r. n. (B) [lohannes cv., fr. n.] (C) [Katherina 

Puchlin m^*^ mon" n'. Fr. lohannes cv. ad S. Dorotheam. Ob. d. Petrus 
can., fr. n. mon" Novecellensis, a. d. etc. (14)40. Ob. Benedictus prof. 
mon" Gotwiczensis. Ob. fr. Andreas prior et senior in mon'" Seyten- 
steten.] 
FAM. (A) Ulricus 1. Sifridus archidiac. Elyzabet 1*. [Arnol- 
dus scolasticus n.] (C) [Andreas cv. de Maurbach.] 

19. XIV. kal. FBS. (A) Stephanus pbr. et can., fr. n. Engelhardus cv., fr. n. 

[Fridricus can. de 8. Floriano, fr. n.] Georius dictus Traysmer 
ac. ob. (C) [D. lohannes Kueffpeck pbr. et can. mon'' s. Zenonis. Fr. 
Caspar ac. de eodem mon'°. Ob. d. Vitus pbr. et m. prof. in mon'° Med- 
licensi, cfr. n.] Ob. d. lohannes ppos. ex Vorau. D. lohannes pbr. in Gosen. 
Barbare ex Hurmenstorff 1507. 
FAM. (A) Wernherus abb. (C) Paulus, Georgius, Ursula, a. 1516. *) Nota colore ruhro scripta. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTUONEOBURGENSIA. 45 

20. XIII. kal. FliS. (A) lleilka cv^ sor. n. (C) [Ob. d. loIiaiineH Gi:i'-man can. et fr. 

n. in Pawb(urg). Fr. PauluH pbr. ])rot'., fr. LeonharduB pbr. in Gottwico, 
ctr'"' n'. Fr. Andreaa cv. et prof. in Ootwico. Ob. Margaretlia 8in"» 
8or. n. lacobu» j^br. et can. in Tyernstain ob. (14)76. Ob. t'r. lobannes 
donatus 1. in Maurbach (14)b2. D. lohannes Weinprenner pbr. et can. 
in Gries. D. Andreas Scbmacz pbr, et can. ad S. Nicolaum Patavie.J 
FAJ\J. (A) Rudolfus 1. Gerdrudis cv^ Perhta cV, tradidit vi- 
neam. [Sifridus pleb. de Erenstprune, tradidit vineam.j (C) 
|0b. lohannes Holczpawr cfr. n. (14)85 acc.| Annei a. 151G. 

21. XII. kal. FRS. (A) Ulricus cv. Waltherus fr. n., h. 1. ppos. XII., fr. n. (C) 

(Fr. Mathias cv. et prof. mon" in Undorsdorff. Fr. lohannes cv., prof. in 
Tyernnstain (14)7t). D. Leonhardus dec. in Herczoburga.] 0. loannes 
Westaher pbr., prof. in Bawmburg 1506. Fr. lorgius mon" cis Athesim. Ob. d. 
Woltt'g(angus) Moshuymer 1512. 

FAM. (A) Ditricus Weiz 1., Alheidis ux. sua, tradiderunt vineam. 
[Pcrchta dicta Engelprechtinna, sor. n., tradidit tal. redditus. 
Nicolaus 1. ob.J Fr. Heinricus de Calvo monte cv., fr. n. (C) Christan- 
nus, Rupertus, Barbara a. 1516. 

22. Xl.kal. FBS. (A) Gebhardus pbr., f r. n. Mehthildis cv», sor. n.^) (B) [Bri- 

gida cv% sor. n.J (C) [lacobus pbr., prof. m. in Gotbico. Barbara sor. et 
prof''' eiusdem mon". lohannes Mayr m. in Mawrbaco. D. Stephanus 
Mellicensis olim abb. Ob. Sigismundus Leroch m. mon" Lambacensis 
(14)83.J Ob. d. lohannes eps. de Wardein, cfr. n. 
FA3I. (A) Herwirgis l^, Geisla Schertinne, tradidit annuatim 
5 urnas vini. (C) Paulus Vinck cfr. n. a. salutis 1510. 

23. X. kal. FRS. (A) Liupoldus subdiac, fr. n. [Mauricius Truchlinger pbr. 

et can., fr. n. D. Hartmannus pleb. de Oaunustorf, dedit red- 
dituum 20 U oblaye vigilia s. lacobi.J (B) [Hainricus cv., fr. n.J 
(C) [Ob. mag. Petrus prof. mon" s. Yppoliti. Sigismuiidi Vorschover 
can. Patav. D. lohannes Swalb can. Patav. A, 1495 ob. d. Tiburtius 
pbr., can,, fr, n,J D. Georgius pbr., prof. ad S, Dorotbeam Vienne, 1521. 
F^M, (A) Paldwinus 1. Mahthildis l^ Mergardis l^ liadmarus 1. 
de Chunring. [Margareta 1*'') de Chirchling.j (C) [lorius 1,J 
Elizabeth P. 

24. IX. kal. FliS. (A) Ludwicus subdiac. et can., fr. 11. Uh-icus ac, can,, fr, n, de 

S, Andree,*^) (C) [Fr, lohannes Matichofer pbr. et can., prof, Patav, in 
mon'° ad S. Nicolaum. D. Conradus Oensarg licenciatus mon" in Undens- 
tarff, pbr., prof. D, Georgius pbr. et prof. mon" s. Floriani. Christanus 
pbr. prof. in mon'" s. Zenonis.j Wolfgangus Paungartner pbr. et can. et prof. 
ad S. Florianum. Wolfgaugus Habermauu ibidem. 
FAM. (A) Trutlieb 1. Nycolaus 1. ob.^) (C) [Ob. Leopoldus Moestl 
mag. piscium. cfr, n,, (14)85.! Anna Weingartnerin 1*. 

25. VIII, kal. FBS. (A) Rudwinus pbr. et can., fr, n. (C) Hainricus pbr. et m. in 

Runa. [D. Hainricus can. et pbr, in Understorff, Ob. d. loh(annes) de 
Lempach pbr. et can., fr. n. D. lohannes de Stokhstal can. ad S. An- 
dream. D. Wolfgangus Stewber pbr. et prof. in Lambaco, D. lohannes 
Zaech pbr. et can. in mon'" UndensdorfF. D. Erhardus Grossenperger *) Sequitur locus rams. ^) Sequens huius notae pars super loco raso scripta. ". Cod. 

^) Sequiiur nota fere tota exstincta. 
46 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

senior pbr., prof. mon" ibidem. Fr. Andreas Padner prof. in mon*° Novi- 
montis. | D. Matheus Angermair ppos. in Griesz. 
FAM. (A) Mergardis cv% sor. n. Albertus de Lihtenst(ain), dedit 
4 beneficia. Mehthildis l^ (C) Fr. Comadus pbr. et prof. in Gotwico. 
Katherina cv^' et prof'*' ibidem a. 1509. 

26. Vll.kal. FRS. (A) Noradinus abb. Celle S. Marie, fr. n. Hecilo cv., fr. n. 

Albertus cv., fr. n. Alheidis cv% sor. n. [Rugerus pbr. et can. 
de Wienna, fr. n.*) Arnoldus pbr. et can., fr. n.') Marchardus 
dictus Posch pbr. et can., fr. n.] Fr. Martinus dyac. von Liligenveld, 
cfr. D. (C) [D. loh(annes) de Reichenhall can. et fr. n. Ob. fr. Perch- 
toldus pbr. et m. prof. mon" Mellicensis (14)74. Ob. fr. Martinus cv., 
prof. h. m., a. (14)76. lohannes pbr. et prof. ad Scotos Wienne 1477. 
D. Clemens pbr. et can. raon" Seccoviensis.] Ob. p. Egidius pbr. et m. Lam- 
bacensis 151B. 
FAM. (A) Chadoldus de Seveld.^) [Rudolfus pleb. in Capella. 
Otto de Aspang, d' Friderici regis Romanorum notarius, ob.] 
Otto sac. (B) [Mag. Alber mcdicus, dedit nobis domum suam Wienne.] 
(C) [Ob. Hans Winchker 1477.] 

27. VI. kaL FRS. (A) Ulricus cv., fr. n. Alheidis cv% sor. n. Irmgardis cv% 

sor. n. [Margareta cv% sor. n. Mag. lohannes pbr. et cfr. n. ob., 
dedit 2 "tb. reddituum 1 377.] (C) [Adalbertus pbr. in Runa. Christo- 
phorus Yerl pbr. et can. ecclesie Seccoviensis. A. d. 1460 ob. d. Caspar 
Perman can. h. m. Mag. Franciscus can., cfr. n. Ob. d. Allexius prof. 
in Tiernstayn.] Ob. Thomas Vanpeck portularius h. m. 1516. D. Oswaldus 
pbv. et can. in Ranshoven. loannes Zwitter subdiac. 
FAM. (A) Perhtoldus abb. Chunradus scolaris de Pirpoum.'') 
[Hermannus Freisingarius, Christina et Katherina, ux^^ sue, et 
lacobus fiL suus, tradiderunt redditus 1 taL] (C) Conrady'') Hueber, 
Udalricus, lohannes, BarbarC^), ex Ranshoven. 

28. V. kaL FRS. (A) Liupoldus dux Austrie et Stirie 1230.<*) Chunradus 

cv., fr. n. Gotfridus cv., fr. n. Alheidis cv% sor. n. Wernhardus 
cv., fr. n. de Sweinwart. Alheidis cv% sor. n.®) [Wolfgangus 
subdyac, fr. n.] (C) [Ob. d. Nicolaus quondam ppos. mon" s. Marie in 
Tyrenstain 1438. D. lohannes Kutznperger pbr. et can., fr. n. hic prof., 
a. (14)73. Wolfgangus pbr. et can., cfr. n. de S. Ypolito.] Bolfgangus 
Schwaebl pbr. et can., fr. n., a. 1510. 
FAM. (A) Fridericus abb. de Poumgartenperg. Rudingus diac, 
dedit calicem. Ulricus Mulich. [Wernhardus eps. Patav., dedit 
120 tal. pro inductione aque''), 1313*^).] 

29. IV. kal. FRS. (A) Petrus cv., mag. coquine, fr. n. leronimus subdyac, can., fr. n. 

de S. Andree.'^) Wolfgangus Locharius et subdiac, fr. n. (C) [Hayn- 
ricus de Frankfordia pbr. et can. in Walthawsen, fr. n. lohannes pbr. 
et can., fr. n. Leopoldus Topler pbr. et can. ob. a. 1450. Ob. d. Bene- 
dictus abb. in Krembsmunster. Ob. d. loannes Khamrer can. h. m., fr. n., 
(14)93.] Wolfgangus pbr. et prof. in Paungartenperg ob. 1505. Ob. d. Leopoldus 
can. h. m. 1529. 

*) Sequens nota super loco raso scrlpta. ^) de Pirpoum super linea, — Sequitur nota erasa. 

*) Cod. <i) Haec nota colore rubro scripta. ®) Sequitur locus rasus. ^) Annus incarnationis 

atramento descriplus. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBUKGENSIA. 47 

FAM. (A) Ortwicus 1. ClialhochuH 1. de Phafsteteii, dedit 3 bene- 
ficia. (B) [Mag. lohannes ])leb. in Ilofflin.J 

30. III. kal. /^/liS'. (A) Andreas Pragensis eps.^). fr. n. Otto Gurtzensis electus^), 

fr. n. Reihtza cv*, sor. n. [StephanuH pbr. et can., fr. n.j (C) 
[Sigismundus pbr. et can., cfr. n. de S, Ypolito. D. lohannes m. ad 
S. Crucem. D. Caspar Weczel can. h. m. ob. a, 1 IGO. D. Caspar Hassel- 
peck pbr, et can., cfr. n., prof. in R(uchorsperg. D. loliannes Haufman 
pbr. et can. in Walth(au8en). I). Laurentius Hechtel can. h. m., fr. n., 
(14)95. lohannes pbr. et prof. m. ad 8. Crucem.| Benedictus, Gregorius, 
Florianus, Conradus, d. Cleraeus, d. Thomas, d. Andreas, pbr' ac ni' et prof' mon" 
Krembsminster. 
FA3I. (A) Herlint, dedit 2 beneficia Retcibach. Otto archidiac, 
dedit calicem aureum 35 m(arcarum). [Gerungus de Otach- 
chringe 1. ob.] 

31. 11. kal. FRS. (A) Ernsto pbr. et can., fr. n. Chunegundis cv*, sor. n. Geisla 

cv% sor. n. Perhtoldus cv., fr. n. [Piligrimus dyac. et can., 
fr. n. lohannes custos, pbr. et can., fr. n,, (13)81 ob,*)] (C) [D. 
Leonhardus prof. domus Maurbacensis. D. Cristianus Eybenstainer olim 
abb. mon" Mellicensis. D. Michael senior pbr. mon" Novecelle a. (14)75. 
Fr. Petrus pbr., prof. mon" Krembsmunster (14)83, D, Mathias Strawss 
pbr. et can. in Herczoburga. D. Udalricus pbr. et can., cfr. n.] Ob. d. 
Michael Angrer cap. in Hofflino, fr. n., 1504. loannes pbr., prof. in Kremsmunster, 
1505. D. Mauricius pbr. et can. ad S. Dorotheam Vienne 1509. 
FAM. (A) Ulricus 1. lohannes subdiac. [Ulricus Model et ux. 
sua Elizabeth, dederunt vineam,] 

AUGUSTUS. 

1. kal. FRS. (A) Bernhardus pbr. et can., fr. n. Ludwicus dec, fr. n. 

Chunradus subdiac, fr. n.'') [Ulricus pbr. et can., fr, n., dictus 
Hauspech, ob,] Vincencius pbr. et cfr. n. de Mawrbaco, prof. ibidem.'') 
Symon can. et pbr., fr. n. (C) [A. d. 1417 ob. egreius'') vir, d. lohannes 
Stadel, sacre theologie mag. et can., cfr. n.^) Achacius Rorbach pbr. et 
can. , fr. n. de S. Yppolito. Ob. fr. Nicolaus prof. mon" s. Michaelis. 
Leonhardus fr. n. et can. in Valle Laventinensi.] D. Wilhelmus NotthafiFt 
ppos. et can. ecclesie Patav. ob. 1507. Valentinus Froeschl prof. ad S. Florianum. 

2. IV. non. FRS. (A) Ludwicus diac, f r. n. Alheidis cv*, sor, n. D. Stephanus 

can. et cfr. n. de S. YpoHto. Philippus pbr. et cfr. de S. Cruce. (C) 
[lorius pbr. et can., fr. n. Mathias Hoehenchirher ac prof. in Berters- 
garn. D. Caspar ppos. mon" Novecellensis, Fr. lohannes pbr., prof, in 
mon'° Mellicensy,') D. lohannes pbr. et m. in Chrembsmunster (14)83. 
Ob. fr. Laurentius prof, Cellis Marie.] Ob. d. Dionisius pbr., prof. mon" 
s. Dorothee. D. Udahicus prof. in Witinf^aw. 
FAM. (A) Helwigis \% dedit 4 «.. Alheidis l\ Perchta 1». (C) 
[Diem clausit Simon Ennglger 4. non. Augusti a. 1490.] Ursula 1*. 

3. III. non. FRS. (A) Gerdrudis cv% sor. n.'') lacobus pbr. et can., fr. n. (C) 

[Item d. Ulr(icus) Churcz can. in Pawnburch. D. lohannes can. in 

*) Kota colore viridi acripta. ^) Sequens nota super loco raso scripta. •=) L'od. '*) Nota 

colore rubro scripta. 

') Aiidreas de Guttenstein, 1215 — 1224. ^) A. 1214, ob. eodem anno. 48 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

Herczenburg. D. Pliilippus Truchtlinger dec. in Pawmbur.*) D. Petrus 
senior prof. in Varaw. A. d. etc. (14)82 ob. d. Paulus olim pleb. in 
S. Martino, pbr. et can., cfr. n.] Ob. fr. Iheronimus cv. mon" s. Dorothee. 
Ob. d. Wolfgangus ppos. de S. Ypolito a. (150)7. D. Nicolaus, d. Augustinus 1524. 
FAM. (A) Margareta 1% dedit 2 vinias.'') Fridericus L, tra- 
diditvineam. 

4. II. non. FRS. (A) Wichmannus cv., fr. n. lohannes subdyac, fr. n., dictus 

Chlingenfuerter, a. d. (14)81. lohannes dictus Malczer dec, can. et fr. 
n. in S. Ypolito, ob. a. (14)13. (C) [D. lohannes m. in Kremsraunster. 
D. Nicolaus de Graecz. Ob. de Grottwico: fr. Wolfg(angus), fr. Erhardus 
pbr\ fr. Udalricus subdyac, cfr^^ n\ Ibidem quinque sor*^: nomina trium 
Dorothea et nomen unius Ursula et nomen alterius Katherina, consor®^ n®. 
Ob. d. Mathias Stainhehl pbr. et prof mon" s. Floriani a. (14)76. D. 
Mathias pbr. et can., fr. n., prof. in Herczoburgk. D. Pangracius pbr. et 
can., fr. n., prof. in S. Yppolito.] 
FAM. (A) Agnes filia ducis Liupoldi.^)*^) Wibertus ppos. Ditricus L 
ob. (C) lohannes subdiac, fr. n. [Elizabeth vonWartenbergk, ux. Martini 
Eyczinger.] Ob. Georgius ppos. in Laventinensi certis cum fr^^^^ a. salutis (15)23. 

5. non. FRS. (A) Elizabet cv% sor. n. Meinhardus cv., fr. n. Chunigundis 

Zinzedorfferin m^'^ et sor. n. (C) [Andreas pbr. et can. in Tyernnstain, 
cfr. n. Andreas Poelczl can. in Herczogenburg, cfr. n. A. d. 1465 ob. 
d. lohannes quondam eps. Gurcensis. Ob. fr. Wolff(gangus) m. prof. mon" 
Mellicensis a. d. 1469 etc Ob. fr. Wolffg(angus) subdyac, prof. in Walt- 
hausen. Ob. d. Thomas Rassp can. mon" apud S. Florianura. D. Greor- 
gius Haraperger pbr. et prof. in Reichersperg.] Martha ad S. lacobum 
Vienne 1513. 
FAM. (A) Alheidis cv'', tradidit vineara. Siglochus 1. Gerdrudis 
ducissa Boemie. Ekkbertus de Puten com. Chunradus (de)*^) 
Pusenberch, dedit beneficium et curtile. (C) [Pangracius 
Aeschlin.] Ob. mag*'') Elizabet ad S. lacobum a. 1523. 

^, VIII. id. FRS. (A) Rudolfus pbr. et can., fr. n. Engelbertus cv., fr. n. Si- 
boto puer, fr. n. lohannes pbr. et can., fr. n., dictus Walchan, (14)81. 
A. d. 1436 ob. fr. Michahell Farster, wacularius arciura et dyac. h. m. 
(C) [Magdalena Prettsleifferin m'^^ in Perchtelsg(arn). Michael Farster 
vacalarius et dyac h. m. Ob. p. Udalricus Seman ppos. et archidyac 
in Paunburkch. Ob. raag. Wolffg(angus) Winthager, supreraus celerarius 
ac decretorura doctor, fr. n., a. d. (14)65. Fr. Rudbertus dyac et prof. 
ad S. Magnura Ratispone. D. lohannes pbr. et can. et fr. n. ex Herczen- 
burga.] 
FAM. (A) Walchun pbr. Rudolfus Suevus 1., tradidit beneficium 
Praitenveld. [Siglochus 1. Christina l^ Heinricus Moeslo, 
dedit redditus 1 tal., ob.] 

7. VII. id. FRS. (A) Herwicus pbr. et can., fr. n. [Chunigundis cv% sor. n,^)] 
Petrus pbr., can., fr. n., dictus Topler, a. d. 1410. (C) [Georius m. ad 
S. Crucem. Petrus pbr. et can., fr. n., dictus Toppler, ob. a. d. 1410. 
D. Ludwicus Herczog olira dec h. m., pbr. et can., fr. n., a. d. etc (14)54. 

a) Cod. — Corrige: Pawmburg. ^) Cod. — Sequitur nota erasa. c) Nota colore rubro scripta. 

d) de supplevi. ®) Sequitur: ad s, ^) Sequitur nota erasa. 

1) lAupoldi VI., ob. ante a. 1238. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. .|0 

Ob. (1. Nicolaus pbr. ot can. mon" Voraw. D. lohanne» NannHzhaimer 
can. in Perchtelsgarn. D. Petrus pbr. et can. de llerzogenburga (14)75. 
D. lohannes de Dinckspuehel pbr. et m. in Cellis Marie. Ob. fr. Mur- 
tinus Potenstetter pbr. et m. in Pawngartenperg. D. Nicolaus pbr. et m. 
ad Scotos, clr. n. A. d. 1495 d. Thomas Wirnschuenl, protunc dec. cenobii 
Newburgensis. I Ob. d. Chunradus Lakenmair pbr. et can., tV. n. h. m., 1503. 
FAM. (A) ITlricus Patav. eps.*) Ileinricus lY.'^) imperator ob. 
1106.') [Chunradus l.^)j (C) D. lohannes de Holobrunna. D. Stephanus 
Schuerenprandt. D. Michael de Ral. D. Era.sniu.s Fuej^er. D. lohannes Michniczer. 
Rudolfus Gleispacher. Christannus perganienista. Hermannus Stil de Gracz. Ann 
Chisliuf^in, civ. de Wienna. Chunradua Kothermacher. 

8. VI. id. FRS. (A) Wilburgis cv% sor. n. Ileroldus cv., fr. n. (Thomas cv., 

t'r. n.] loliannes pbr. et can. Nove Celle, cfr. n. (C) [Fr. lacobus dyac. 
de Witignaw. Ob. d. lohannes Toertinger can. et pbr. , fr. n. in Paw- 
burkch. D. Georgius pbr. et can., fr. n. ad S. Dorotheam, cfr. n. D. Cri- 
stofferus mon" s. Lamberti. D. Eberhardus prof. mon" in Gries. Mag. 
Sygismundus Steyrer prof. et pleb. cum S. Yppolito. D. lacobus Payr 
ex Landtsperg prof. cum S. Yppolito.] Ob. d. Michael ppos. mon" s. Nicolai 
in Patavia et d. Paulus prof. ibidem. Ob. fr. Cristofforus prof. mon" Kremsmuenster. 
FAM. (A) Altmannus Patav. eps.'^), [maior pulsus et maiores vigilie 
ex parte fraternitatis Codiwensis.] (C) Anna, Veronica, consor*^ mon" 
divi Nicolay Patav. 

9. V.id. FRS. (A) Heinricus cv., fr. n. Ulricus cv., fr. n.^) [Sophya cv% 

sor. n.] (C) [Ob. fr. Nicolaus Daernl a. etc. (14)36 de S. Floriano. Bar- 
bara Reytterin sor. n. ob. a. d. etc. (14)37. Ob. d. Nicolaus Fuestainer 
fr. n. Pawburg. Fr. lohannes acc. prof. mon" Scotorum Wienne (14)82. 
D. Nicolaus Ratt pbr. et can. h. m. a. (14)97.] Ob. d. Philippus, olim senior 
h. m. divi Leopoldi, a. d. etc. 1521. 
FAM. (A) Schrot 1. Opoldus ppos. et can., dedit 12 curtes et 
2 vineas. Heinricus 1., dedit beneficium Wartberch. Pern- 
gerus pbr. et can. [D. Hadmarus de Sunneberch, dedit redditus 
2 tal. Gebhardus scriptor, dedit redditus 1 tal.] (B) Chun- 
radus 1. (C) [D. Leonardus Puesinger pbr. et prior in Krembsmunster 
a. (1 4)61 . Ob. eximius d. doctor Nicolaus Chreyczaechk, cfr, n., a. (1 4)91.] 

10. IV. id. FRS. (A) Albertus diac. et can., fr. n. luta mag% sor. n. [A. X^IQ^) 

ob. Chunradus dictus Paungartner pbr. et can., fr. n.] Chreucz- 
pecin. Fr. Petrus pbr. in S. Cruce. (C) [Mag. Petrus Schenkch pbr. 
et prof. mon" im Krembsmunster. Ob. fr. lacobus cv. mon" b. M(arie) 
virg(inis) Scotorum. Agnes Harderin olim mag* (jarum^ consor. n., (14)81. 
Andreas pbr. prof. in mon'" S. Crucis. Fr. Leonhardus Grueber prof. in 
mon'° Novimontis. Fr. Yincencius diac. prof. in mon'° Novimontis.] 
loannes Aurifabri pbr. Sebastianus Haider, Udalricus custos, pbr> ex mou'o s. Floriani. 
FAM. (A) Chunradus 1. [A. d. (13)81 Ulricus de Rust 1. et cfr. n., 
dedit oblaye unam decimam in Pierbaum.] (C) Ob. d* lohanna 
de Polhaim, coma de Ver, consor. n., a. 1509.^) 

11. in. id. FBS. (A) Adelbcrtus pbr. et can., f r. n. Rihtza cv*, sor. n. [Wil- 

helmus pbr. et can., cfr. n. de Novacella.] (C) [D. Michael 

*) Annus incarnationis colore rubro scriptus. ^) Nota super loco raso scripta, c) Sequens huius 

notae pars super loco raso scripta. ^) Sequens huius notae pars fere erasa. ^) Nota colore ruhro scripta. 

>) Ob. a. 1121. ■") Eede III. 

Neck. Patav. 7 50 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

Choellinger dec. ad S. Ypolitum, cfr. n. D. Georgius pbr. et can., fr. n. 
ad S. Andream circa Traismam. D, Eberhardus ppos. in Hertznburga. Fr. 
lohannes Fotel pbr. et prof. mon" Placzing. Ob. fr. lohannes Tyem subdyac, 
prof. h, m, 1500,] Ob, Achatius pbr. de Farnpach 1512. Paulus pbr. prof. in Ror. 
FAM. (A) Rihtza cv''. Pabo senior de Sleuntz, dedit 3 beneficia. 
Ulricus 1. de Oternsteten. (C) [Paulus 1.] 

12. n. id. FRS. (A) Ditricus cv., f r. n. (C) [D. Philippus dec. in Seccaw, cfr. n. 

Fr. Conradus cv. ad S. Dorotheam, fr. n. lohannes Sekkawer can. ad 
S. Andream. D. Greorgius senior pbr. prof. in Voraw, cfr. n. D. lohannes 
de Stain pbr. et can. in Tyernstain.] D. Wolfgangus Fryessinger pbr. et 
can. in Berchtersgarm. A. d. etc. 1509 ob. d. lacobus Pamperl ppos. h. m., sub quo 
translatus est s. Leopoldus.») 
J^^il/. (A) Rudolfus 1., dedit vineam. Wolfkerus de Lanenchirchen, 
dedit predium. Cholomannus sac, fil. Paghardi, dedit vineam. Ge- 
rungus et Gerdrudis ux. sua de Sulcz, d(ederunt) r(edditus). (C) Febronia 
profii apud S. Mariam Magdalenam Wienue a. 1510. 

13. id. FBS. (A) Liupoldus, Liupoldi ducis Austrie fil-^), fr. n.''), [hic 

sepultus est ad caput marchionis et dicitur „Placebo" tantum 
et missa defunctorum.] (C) [D. lohannes Swanter prior in Paum- 
gartenperg. D. lohannes m. in Pawngarttenperg. D. Policarpus leger 
de Gurck can., fr. n. Albanus Lenberger can. mon" s. Petri in Berthes- 
gaden, pbr. prof., cfr. n., (14)74. Fr. Erhardus Rayd pbr. et prof. mon" 
s. Marie in Pawngartenperg. Ob. d. Leopoldus Hofsteter prof. mon" 
b. Marie vir(ginis) in Noviclaustriburgo, a. (14)95.] Fridericus pbr. et m. 
mon" Celle Marie. lohannes Smidhaimer pbr. Patav. 
FAM. (A) Maehthildis sm^'^ Chalhochus 1., tradidit beneficium 
Struphing. [Gebhardus scriptor, dedit redditus 1 tal.^)] (C) 
Georgius nov. in Lambaco a. etc. 1522. 

14. XIX. kal. FBS. (A) Rudolfus pbr. et can., fr. n. Chrafto ac, f r. n. [Chun- 

radus cv., fr. n.] (C) [Martinus Lasperger, Christannus de Styra, pbr' et 
can* in Walthawsen, cfr®^ n^ IJlricus Maesseldoerffer cfr. n. Fr. Petrus pbr. 
prof. mon" Chrembsmuenster.] Ob. d.Wolffgangus Schawer pbr. et can., fr. n. 
FAM. (A) Perhtoldus cv. Adloldus scolaris. [Eberhardus ppos. 
S. Ypoliti.] (C) [Chunigundis cv% sor. n., prof^ in Got(wi)co. Stephanus 
fr. n. de Grreyschenstetten.] Heydwigis Wyssentin consor. n. 1505. 

15. XVIII. kal. FRS. (A) Pernhardus pbr. et can. Waltherus Patav. can., fr. n. 

Diepoldus cv., fr. n. Perhta cv^, sor. n., dedit vineam Chrems. 
Christina cv% sor. n. [lacobus Huernwech pbr. et can., fr. n."^) 
lohannes can. et pbr., cfr. n. de Awgest.] D. Ulricus ppos. mon" 
s. Ypoliti. D. Sigismundus can. eiusdem mon". (C) [A. d. 1428 ob. 
d. lohannes de PerchtolsdorfF, decretorum doctor, pleb. ecclesie s. Mar- 
tini et can. mon" Newnburgensis. Ursula mag*^ et sm^'^ in Salczburga. 
D. Augustinus pbr. et can. in Walthausen (1 4)93.] Ob. d* Lucia ac prof* 
apud S. lacobum Wienne sor. 
FAM. (A) Wilwirgis ^, [Waltherus pleb. de Oeczenstorf.] (C) 
[Ob. Laurencius 1. lohannes, Martinus, Cholomanus, pbr' prof* in Melico.] 
Fr. Udah-icus cv. prof. in Gotwico. Margaretha \K 

^) Nota colore rubro scripta. ^) Sequens huius iiotae pars in margine suppleta. ^) Nota 

radendo fere deleta. ^) Nota sujyer loco raso inscripla. 

1) Liupoldi VI. filius ob. a. 1216. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEObUnGENSlA. 51 

16. XVH. kal. 7*7^5. (A) Perhtoldiis cv., fr. n. MarcharduH cv., t'r. n. Alheidis 

cv% sor. n. (UlricuK dec, t'r. n. Albero |)l)r. et can., t'r. ii. Pau- 
lus dyac. ct can., f'r. n.j (C) |D. Martinus pbr. prof. mon'' s, Dorothee, 
cfr. n., a. d. etc. (14)82. loliannes Zwink de Poling cfr. n. S. Michaehs, 
hospes. ] Ob. Magdalena prof* in Goetwico a. 1512. D. Blasius, d. Fabianus, 
pbr' nion'" Yppolitensis et prof'. Steftanii, Cristottbrus ac Woltt(gangus), cau' ac 
. prof' mon" s. Fioriani. Bernhardus acc. prof. in WalthauKcn, fr. n. Fr. lacobus 

Poleiss pbr. prof. ad S. Nicolaum ob. etc. 1537. 
FAM. (A) [Liebhardus mag. pistrine ob. super mare in percgrina- 
cione s. sepulchri, dedit oblaie 1 tal. reddituum, legavit pre- 
positure domum suam, legavit sacristie 60 florenos, pro quibus 
comparatus ornatus. Item legavit pannum sericium ad orna- 
tum nomine samlat, (13)85.] (C) loannes 1. Ob. fr. Cristoforus pbr. et 
prof, mon'' Mawerbaci. 

17. XVI. kaL FRS. (A) [Agnes cv% sor. n.] A. d. 1404 ob. d. lohannes do Ernsprunn 

quondam celerarius, qui multa bona pro mon'° fecit. (C) [D. lohannes 
m. in Kremsmuenster. Magdalena m''% sor. n. Fr. Udah-icus cv. mon" 
Mellicensis. Mag. Cristannus de Reddin can. ecclesie Gurcensis. D. Rud- 
bertus Maegerl pbr. et hospes in Berthesgad(en). Fr, Hainricus senior 

. pbr. et prof. S, Crucis, A. d. etc. (14)82 ob. d. Petrus olim pleb. in S. Mar- 
tino, pbr. et can. h. m., cfr. n. A. d, (14)86 ob. d. Gallus abb, mon" Sco- 
torum Wienne, Ob, d. lohannes abb, CelHs Marie (14)86.] Georgius pbr. 
in monio Seytenstetensi. Volffgaungus pbr, et m, mon" Scotorum Viennae a. 1527. 

FAM. (A) Ditricus 1. lungericus 1., tradidit vineam. Ilartmannus 
scolaris. (C) [Anna Chreyerin sor. n. Paulus pbr, et prof. in Nova 
Cella.] Fr. Leonhardus Kuku pbr. prof. apud S. Tho(rotheam), Agatha Keserin 
apud S. M(ariam) Magdalenam 1528, a. 77. mortuus.a) 

18. XV, kal, FRS. (A) Alheidis cv% sor. n. (C) [Fr. lohannes de Patavia subdyac. 

prof, in Walthawsen, fr, n. D. Caspar Strawss prof, mon" s, Floriani. 
Fr. Georgius pbr. et prof. mon" Maurbacensis (14)75.] Ob. Katherina clauda 
sor. n. mi's 1505. Sebastianus pbr. in mon'o s. Zenonis prof. D. Colomannus abb. in 
mon'o Novimontis. D. Augustinus Schmuckher prof. in Tiernstain (15)21. 
FAM. (A) Tuta cv^ lutta 1% dedit beneficium Tuln et 3 curtes 
et vineam. (C) Udalricus, Andreas, duo fr®^ cv' prof in mon'° Gottwicensi. 

19. XIV. kaL FRS. (A) [Petrus dyac. et can., fr. n. Hermannus cv., f r. n. An- 

dreas de Patavia pbr. et can., fr. n.] (C) [A. d. 1457 ob, fr, Wil- 
helmus Derr subdiac, can, et fr, n. h. m. Ncw(burgensis). Fr. Conradus 
pbr. et m. prof. mon'' Scotorum Wienne a, (14)66. Fr. Udah"icus cv. 
in mon'° Celle Marie. D. Nicolaus senior pbr. et prof. in mon'° Novi- 
montis. Ob. fr, Wolffg(angus) dyac. prof, in Hertznburga.] Fr. Leon- 
hardus Viertail pbr. et prof. in monio Plagen. 
FAM. (A) [Reinerus dec. et can., hic dedit 10 marcas argenti.] 
(C) Sebastianus Khaeffringer pbr, prof. in mon'° s. Nicolai extra murum urbis 
Patavie. 

20. XIIL kal. FRS. (A) Bernhardus abb.^) Wisnto pbr. et can,, fr. n, Mehthildis 

cv% sor. n. Ulricus pbr,, fr. n. Ortolfus diac. et can., fr, n. Eli- 
sabet cv", sor. n. Georius Walder can, Salczbui-gensis , cfr, n. (C) 
[Fr. Paulus m. in Mawrbach. D, Erasmus pbr, et can, in Reichersperg, 
cfr. n. Fr. lohannes pbr. prof. in Lambaco, cfr. n.] Fr. lohannes pbr. prof. 
in monio Celle Marie, 

*) Cod. ^) Nota colore rubro scripta. 52 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Manno 1. Albero 1. de Chunring. Meinhardus pbr. et 
can. Heinricus dux.*) Otto 1. (C) Elizabeth. Clara cv% sor. n., prof* 
ad S. Mariam Magclalenain. 

21. XII. kal. FRS. (A) luta cv% sor. n. Elizabet cv% sor. n. (C) [Elizabet Holcz- 

haimin m"^ mon" n\ Fr. Wolfg(angu3) acc. de Walthausen, fr. n. lo- 
hannes Ganser pbr. et prof. in Morbaco. Andreas Fuchsz pbr. et hospes 
in Berthesgaden. Fr. Wolff(gangus) Holtzer prof. in mon'° Novimontis.] 
Mathias pbr. et can. prof. in Ror. D. Michael pbr. et can. in Understorff (150)7. 
Paulus Medelicensis. Cristofferus abb. in monio Celle Marie 1524. 
FAM. (A) Otto 1. Chungundis smi'^''). [Alhaidis 1% dedit 1 tal. 
redditus.J (C) Anna. 

22. XI. kal. FRS. (A) Heidolfus pbr. et can., fr. n. Perhta cv% sor. n. [Mar- 

tinus pbr. et can., fr. n. Chuenradus pbr. et can., fr. n.] Rudolfus 
cv. de Seccawe. (C) [D. Petrus can. ad S. Ypolitum. Fr. lohannes m. 
ad S. Crucem. Fr. Ulricus senior pbr. prof. mon" in Chremsmunster. 
Fr. loh(annes) acc. prof. in Walthawsen. D. Michael pbr. et can., fr. n. 
ad S. Florianum. Fr. Sigismundus m. in Krembsmuenster. Anna Haugin 
m''^ mon" Gotwic(ensis). D. lohannes Medlinger can. in Herczowurg, 
cfr. n.] 
FA3I. (A) Tiemo cv. Rihtza l^ Gerdrudis 1*. (C) Margaretha. 
Dorothea. 

23. X. kal. FRS. (A) Benedicta cv% sor. n. Offmia cv^, sor. n. [Chalochus 

dyac. et can., fr. n.] (C) [D. Leonhardus pbr. et can., fr. n. mon" in 
Valle Laventinensi. Fr. Thomas cv. et hic prof. a. etc. (14)73. Barbara 
Hechtin sor. n. ob. a. (14)73. Anna sor. n. ob. a. (14)79. A. d. 1488 ob. 
mag. Cristannus Paungartner, olim pleb. in Hofflein, can. h. m., fr. n., 
adulator et traditor fr^™ suorum. Fr. Oswaldus cv. in mon^° Undenstorff.] 
Fr. Conradus pbr. in moni" Seitensten.o) 
FAM. (A) Chunradus diac. et can. in Ror. luta de Pochvlies, 
dedit beneficium et vineam Grintzing. Reinoldus diac. Hein- 
ricus 1. [Chunradus domicellus, dedit redditus 1 tal. oblaie et 
pro missa priore 3 tal. reddituum.] Anna virgo et 1* ob. a. (14)15. 
(C) Steffanus, Colomanus, Andreas, Caspar, Michael, sac*^^. Andreas diac. Acha- 
cius, Georgius, Paulus, Karolus, diac' in monio Richeusperg profi. 

24. IX. kal. FRS. (A) Chungundis cv% sor. n. Wolfradus cv., fr. n. [lohannes 

pbr. et can., fr. n.] (C) [Rudolfus Krottscher can. Seccoviensis. Geo- 
rius dyac. in Tirnstain. lohannes Prechtel pbr. et hospes in Berthes- 
gaden. Fr. Oswaldus cv. mon" Undenstorff prof.] Ob. mag. Iheronimus 
Liechtenwurger, ni mon" dec. et cellerarius a. (15)86. 
FAM. (A) Ulricus 1. 

25. VIII. kal. FRS. (A) Volchradus pbr. et can., fr. n. Chunradus pbr. et can., 

fr. n. Otto pbr. et can., fr. n. [Hertingus cv., fr. n. Ortolfus 
pbr. et can., fr. n.] D. Ulricus ppos. mon" s. Ypoliti.*^) (C) [Pangra- 
cius dyac. in Tirnstain. Thomas can. ad S. Yppolitum, pbr. et fr. n. 
Altmannus can. ad S. Florianum, cfr. n. D. Cristofferus abb. ad Scotos 
Wienne. Ob. d^ Katherina olim mag'*^ ,jarum j^i jnon" a. d. etc. 1486 
Schawinflantin. A. salutis 1492 ob. Wolfgangus diac. h. m. prof.] Ob. 
d, Georgius Eysner ppos. Duciburgensis a. (15)14. Ob. d. Augustinus Eberl prof. 
h. m. (15)21. 

^) Nota colore ruhro scripta. b) Sequitur nota erasa. c) Cod. C. ^) Nota exstincta. MONUMENTA NECROLOGICA CLACSTRONEOBURGENSIA. 53 

FAM. (A) Ulricus 1. Wornliardus ppos. Saltzburgensis.*) [Ekber- 
tus L, tradidit vineam.] 

26. VIL kaL FltS. (A) Geisla cv", sor. n. Alheidis cv", sor. n. [Pabo h. e. pj)Os. 

XVI. Albertus") dec, pbr. et can., fr. n. Albero pbr. et can,, 
fr. n.| (C) [Ob. d. Christannus can., fr. n. Novecellensis, a. d. etc. (14)40. 
Wolf(giingus) Fraydel pbr. prof. mon'' in Krembsmunster. Fr. Andreas 
senior pbr. mon" Cotwicensis. D. loannes Prasch prof. in mon'*' Novi- 
montis. Ob. d. Christannus senior et prof mon" Yoraw (14)99. Ob. 
d. lohannes Froschaupt ppos. mon'' Plagensis (14)9l).| Gallus pbr. et prof. 
in Nova Cella. 
FAM. (A) AYaltherus m. Alber can. Otakarus rex Bohemie''), 
Albero de Chunring-, Heinricus de Hauspach, occisi a. d. 1278. 
(C) Woliigangus Reitzschuester, genitor d' Pauli. 

27. VI. kaL FRS. (A) Alheidis cv% sor. n. lohannes abb. Chotwyczensis, cfr. n., ob. 

a. etc. (140)2. Fr. Andreas cv. h. m. (C) [D. Meinhardus can. ad S. Flo- 
rianum, Fr. Hugo pbr. mon" Mellicensis dictus de S. Gallo. D. Inno- 
cencius pbr. mon" s. Dorothee virg(inis) (14)82. D. Symon pbr. et prof. 
in mon'° s. Yppoliti.] D. Georgius Hohenkircher pbr. et proL in Bawmburg 
1506. D.Joannes Felser caii. ac prof. mon" s. Dorothee. 
FAM. (A) [Otto pleb. in S. Andrea, dedit redditus 1 tal.'^)] 

28. V, kal, ^7^5. (A) Arnoldus ppos, de S. Floriano, fr. n. Liukardis cy% 

sor. n. [Stephanus acc, fr. n.j (C) [Elena sor. n. cv^ A. d. etc (14)65 
ob. Wenigna Eycingerin sor. n. prof"^ n' mon".] Fr. Benedictus Gultrer 
pbr. et prof. in Pawngartenperg 1505. 

FAM. (A) Walchunus 1. Fridericus pictor. Hugo 1. de Molens- 
dorf, dedit beneficium Rietental. Okkerus m.*^) (C) [D. Conradus 
pbr. et beneficiatus, olim scolasticus h. m., tempore (14)89]. 
29.- IV. kal. FRS. (A) Rudgerus quintus h. 1, ppos,^), fr. n. Pruno dyac et can., 
fr. n. [Petrissa Ruedwinna cv'*, sor. n.] (C) [Ob. fr. loannes dictus 
Abaltinger subdiac. prof. ad S. Florianum a. (14)36. D. Guntherus can. 
Novecellensis. Sigismundus de Caldario can., fr. n. D. Benedictus olim 
abb. in Krembsmunster.] 

FAM. (A) Agnes ducissa Saxonie, filia Liupoldi ducis Austrie.^)'') 
Heinricus m. [Gotschalcus pbr., pleb. in Yeltz.] 
30. III. kal. FRS. (A) Gotschalcus h. 1. ppos., fr. n. Meinhardus cv., fr. n. [Au- 
gustinus dec, pbr. et can., fr. n. Fridricus ppos. de S. Ypolito, 
fr. n.] Albertus pbr. et can. , fr. n., dictus Cuercher. Caspar Steger 
ac S. Floriani. (C) [D. lacobus Kunig, d. Ulricus, pbr' et can' in Nova 
Cella, fr*^^ n'. D. Martinus de Freinstat can. et cfr. n. D. Udalricus pbr. 
et can., fr. n., a. (14)73. D. Erasmus Maroltinger can. mon" s, Petri in 
Berthesgaden, pbr. prof., cfr. n., (14)74. Dorothea sor. n. dicta Kunnst- 
pergerin (14)77. D. Erhardus m. et prof. in Walderbach.] Ob, d. Wolif- 
gangus pbr. et can. h. 1. 1529. 

FAM. (A)*^) Helmericus scolaris. Ulricus de Hintperch, dedit 
villicacionem Wolfkerstorf. 

*) Nota mper loco raso scripta. •>) Nota colore rubro scripta. ^) Sequitur nota erasa. 

^) Praecedit nota erasa. 

') Annis 1202—1203 testis diploinatim est. *) 1167—1168. ') Linpoldi VI. filia, uxor 

Alberti 1. ducis Saxoniae, oh. a. 1222 aut 1223. 54 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

31. IL kal. FRS. (A) Ulricus cv., fr. n. [Agnes Reicherstorferinna, m' ux>^ 
Petri Freisingarii mag' curio, dedit oblaye 1 <U) redd(ituum).] 
A. d. 1451 ob. d. Symon dictus in Turri, olim huius Newnburgcnsis 
cenobii ppos.-"^), (B) [qui voluntarie in vita resignavit prelaturam.] (C) 
[D. Ulricus Prankker can. Seccoviensis. D. Stephanus m. in Pawngarten- 
perg. Item d. Lienhardus Crepfel can. ad S. Ypolitum. D. Thomas m. 
in Pawngartenperg. Ob. d. Caspar Wernburger can., fr. n. Gurcensis. 
D. Symon de Turri olym ppos. h. m. D. lohannes de Prukh m. in 
Kremsmuenster. D. Leonardus ColHnger pbr. et can. mon" in Grriesz 
(14)76. D. Martinus Snebeyss pbr. et c^n. ad S. Crucem.] D. Stephanus 
VefF pbr. et can. ad S. Andream in Traismawr. lohannes pbr. in Baunpurg 1516. 
FAM. (A) Hacica cv. de Utental. • Rudgerus 1., dedit vineam.^) 
[Nycolaus Reicher, dedit redditus 1 tal.] 

SEPTEMBER. 

1. kal. FRS. (A) Rahmundus cv., fr. n. Poto cv., fr. n. Chunradus cv., 

fr. n. [Wolfkerus fr. n.] D. lohannes Tesser pbr. et can., fr. n. (C) 
[D. Petrus cfr. n. Martha Romangin sm''^ in Berthesgaden. D. Andreas 
pbr. et m. mon" in Chrembsmuster (14)83. loannes can. prof. in mon*° 
in Zwettel. Ob. fr. loannes Gropper prof. h. m. ac.] D. Thomas Leb prof. 
in S. Yppolito. Fr. lohannes Klammer cfr. n. prof. in Pawngarttenperg. 

FAM. (A) Heilka l^ 

2. IV. non. FRS. (A) Otto h. 1. ppos. octavus ^), fr. n. Ulricus scriba de ordine 

Predicatorum, fr. n. Perhta cv^, sor. n. [Perhta cv% sor. n.] 
lohannes ppos. de Bawmburgensis '^) , cfr. n. (C) [D. lohannes Tesser 
pbr. et can. h. m. D. Christannus can. Seccoviensis. D. Bartholomeus 
Sellenperger can. ad S. Nicolaum in Patavia. D. Georgius abb. in 
Zwetel.] Ob. fr. Adam pbr. de Seytzstetten. 
FAM. (A) Alheidis de Horn, dedit 2 beneficia Grintzing. Or- 
tolfus 1. (C) Sifridus mag. coquine dedit 1 tal. Hainricus Bohemus 
ot ux. sua Alhaidis tradiderunt vineam. 

3. III. noD. FRS. (A) [D. Nycolaus ppos. Neunburgensis pie memorie ob. a. d. 

1333, qui dedit 2 41 reddituum, et vigilie maiores ad S. Nyco- 
laum dicende sunt pro salute anime sue.^)] (C) [D. Petrus can. 
in Pawnburch. D. Ludwicus Grueber can. in Voeraw, cfr. n. D. Ma- 
thias Sevogl mon" s. Floriani. D. lacobus Vest pbr. et can. h. m.] 
Michael pbr. et senior prof. Melicensis. 
FA3I. (A) Liutoldus abb. Admitensis."^) Herbordus 1. de Poten- 
dorf. [Sifridus mag. coquine 1 tal. Hainricus Pohemus et ux. 
sua Alhaidis, tradidit vineam.] (C) Alheidis de Horn, dedit 2 beneficia. 

4. II. non. FRS. (A) Fridericus cv., fr. n. Perhta cv*, sor. n. Irmgardis cv% 

sor. n. [Waltherus pleb. S. Loci, pbr. et can., fr. n.] (C) [Fr. 
Conradus can., fr. n. ad S. Andream in Traysmam. Steffanus pbr. et can., 
fr. n. D. lacobus prior de Prynn, cfr. n. D. Erasmus ppos. et can. in 
Berchtersgarden. Ob. d. Ambrosius pleb. Montis S. Genesii IV. non. 

^) ^^''ota colore ruhro scripta. ^) Sequens nota super loeo raso scripta. o) Cod. "^) Cod. 

— Corrige: Admuntensis. 

^) 06. a. 1194. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONKOBURGENSIA. 5:, 

Septembris. Ob. d. Lmlowicus pbr. ex Griess. Ob. fr. Steffanus subdiac. 
prof. n' mon" licenciatus.] D. Paulus pbr. et prof. in Hertzenwurga 150G. 
Martinus senior ex mon'" Scotorum Vienne. 
FAM. (A) Dietmarus pleb. Poppo 1., dedit vineam et curtim. Sin- 
tram occisus, dedit 2 beneficia.") [D. Engeldiechus mil. et Mar- 
gareta ux. eius, dederunt redditus 1 taL] 

5. non. FRS. (A) Chunradus pbr. et can., fr. n. Elizabet cv% sor. n. Caspar 

subdyac, can., fr. n., dictns Hager. (C) |D. Ilainricus Milawner ppos. 
Novecellensis. Ob. fr. lohannes subdyac. Novecellensis, cfr. n., a. d. etc. 
(14)40. D. lohannes de Fuerstenfeld can. in Voraw. D. Wolffgangus 
pbr. et prof. in mon'° s. Yppoliti. Ob. d. Udalricus Seckler ppos. mon'' 
Phigonsis (14)99.] Ob. f'r. Anthonius diac. prof. in Gothwico. 
FAM. (A) Heinricus 1., dedit dimidiam curtim et dimidiam vineam. 
Hartwicus ppos. de S. Georio. [Petrissa de Chambek, dedit 
2 domus et 2 vineas. Reyza 1% d^ de Waltpurch, quartale 
vinee.] 

6. VIIL id. FBS. (A) Hertwicus subdiac. et can. |Elyzabet relicta Cholo- 

manni de La.] Stephanus Frutpergor can. Salczburgensis, cfr. n. 
lohannos pbr. et can., fr. n., quondam'') tempore podagogus.'^) (C) [A. d. 
1411 ob. Caspar subdiac. dictus Hager h. m. Fr. Paulus pbr. de Witing- 
naw, cfr. n. D. Paulus pbr. et can., prof. in Reychsperg.] D. Hainricus 
prof. eiusdem mon" (150)7. 
FAM. (A) Engelbertus L Hiltgundis l^ 

7. VII. id. FBS. (A) Albertus ppos. de S. Georio, fr. n. (C) [D. lohannes arcium 

mag. et ppos. mon" in Herczenburg. Ob. d. Erliardus ppos. mon" in 
Walthawsen a. (14)76. D. Oswaldus Graff pbr. et prof. in Plagen. Ob. 
fr. Georgius nov. ibidem (14)95.] Deo naturaeque concessit Cristotferus 
Raebler oblatus in cenobio Tiernstain a. virginei (partus)'!) 1514. D. Caspar prof. 
et pbr. mon'i s. Lamberti. 
FA3I. (A) Aloldus 1. de Cheyow. (C) [Ob. Fridericus Wisentawer 
cfr. n.] 

8. VL id. FRS. (A) Hermannus cv., fr. n. [Heinricus can., pbr., cfr. n. do 

Awgea.] (C) [D. lohannes senior pbr. dictus Goett, prof. in Walthausen. 
Erhardus cv. ad S. Dorotheam in Wienna, cfr. n. A. 1 494 ob. d. ppos. 
Hainricus ex Griess.] Hainricus, Udalricus, prof Ronnshoven. lohannes ex 
mon'o Celle Marie. Benedictus ex Lambacensi. Fr. Romanus subdyac. in moni° 
Celle Marie. Fr. Adam pbr. prof. in Farnpach etc. a. (15)22. 
FA3I. (A) Rapoto I. 

9. V. id. FRS. (A) Hugo pbr. et can., fr. n. Heinricus pbr. et can., fr. n. 

Chunradus pbr. et can., fr. n. [Karolus sac, fr. n.] Wilhelmus 
subdyac, can., fr. n. dictus Zinzendoerffer, a. (14)10. (C) [Fr. Leo pbr. 
et can. ad S. Dorotheam Wyenne. D. Hainricus Duerricher pbr. et prof. 
mon" in Rar a. (14)74. D. Rudolfus pbr. et can. mon" in Ronshoven 
(14)82. Michael Medelicensis, Hieronymus ex Suben, Andreas, lohannes, 
Vuolfgangus, Ambrosius, lohannes.] Mag. lohannis ludman ex Braunaw. 
Konradi, Katherine ux's eius. Stephani Perger. Leonbardi. Lucia, Perpetua. Soffia, 
Felicitas, ludith ex mou'" s. Marie Magdalene. Sigismundus, Andreas, Erasmus, 
omnes pbri ac mi mon" Althaee Inferiori. 

*) Sequitur noia erasa, *>) Cod. ^) B adnot.: loliannes Cliedinger ob. pbr. et can., fr. n., qui 

quondam tempore fuit pedagogus. ^) partus supplevi. 56 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Eberhardus pleb. de Rusbach, tradidit 15 modios. 
Perhtoldus 1. Erhilt 1., dedit vineam. [Rugerus subdiac, sco- 
lasticus n.] (C) [Anna ex Subeno.] 

10. IV.id. FBS. (A) [Dietricus pbr. et can., fr. n. Ulricus cv., fr. n. Wolf- 

hardus dyac. et can., fr. n. (13)81. Ulricus custos, pbr. et can., 
fr. n.] (C) [Ob. d. Florianus dictus Prukner a. etc. (14)36 de S. Floriano. 
D. Petrus can. et cfr. n. prof. mon" s. Yppoliti. Petrus de Welming 
pbr. et can., fr. n. prof. mon" in Hercenburg. D. Georgius Pirichnbartter 
pbr. et can., fr. n. Ob. Katherina m^^^ prof^ h. m.] Fr. Sigismundus Reikhar 
ac. et prof. in Bawmburg 1506. 
FAM. (A) [Engelbertus 1.] Petrissa filia Perchtoldi Platz in daz 
guet, dedit redditus 1 tal. (C) Nobilis Wolfgangus Dietrichinger, iudex mon" 
iu Bawmburk. Nobilis Alexius Gessenperger 1., Celintas eius ux. 1*. Wolf- 
gangus Schild 1. Anna Hawtzenpergerin l^. Helena Panhalmin 1* omnes hii ex 
Pawmburg. 

11. III. id. FPi^S. (A) Rudgerus subdiac, fr. n. [Elysabet cv^, sor. n. Hertwicus 

pleb. Sancti Loci, pbr. et can., fr. n. Margareta Grailin cv'^ et 
sor. n.] Georius Asperger subdyac. S. Floriani et fr. Georius cv., 
fr®^ n\ Georius subdiac, fr. n. in S. Ypolito. (C) [D. Petrus de Chrems- 
munster. D. lohannes ppos. in S. Yppolito. D. Vuolfgangus Haypeckh 
de S. Floriano. Georgii de Medlico.] D. loannes, d. Augustinus, d. Wolff- 
gangus, pbri ac profi mon" s. Floriani. Ob. fr. et d. Michael Staimair ex monJo 
b. Marie virginis in Seitenstetten. D. Colomannus RapfF, d. Wolffg(angus) Goder, 
mag. Nicolaus Bapst, cani ad S. Steftanum. Simul Brigida abb» Patavie de Nider- 
burg 1544. 
FAM. (A) Hugo 1. Heinricus subdiac, pleb. in Probstorf.'^) Mane- 
goldus, Hugo, Ulricus, Perhtoldus, Wergandus, Otto, Hart- 
wicus, Lambertus, Marchardus, Perhtoldus, Ulricus, Wergant, 
Snelman, Rudolfus, Liutoldus, P occisi Litha. Gernodus 1. 
[Ortolfus 1. ob.] 

12. II. id. FllS. (A) Chunradus diac et can., fr. n. Mehthildis cv^ sor. n. 

Siboto cv., fr. n. [Sifridus^) pbr. et can., fr. n., dedit librum 
matutinalem pro anniv'°.] (B) [Chunegundis Graewbin sor. n.] (C) 
[Udalricus Pluemberger cv. mon" in Gries. D. Laurencius pbr. et can. 
in Herzcoburg, cfr. n. D. lohannes Welser pbr. et can. in Undensstorff.] 
Fr. Sebastiauus diac. et prof. mon" s. Michaelis cis Athesim. Sigismundus pbr. et 
m. monii Gottvicensis. 
FAM. (A) Wolfkerus 1., dedit predium. [Petrissa l^ ob.^)] (C) 
Ob. maga Magdalena Minsterin h. m. a. 1543 iu vigilia exaltacionis s. crucis. 

13. id. FBS. (A) Ortolfus pbr. et can., fr. n. [Perchtoldus dec, pbr. 

et can., f r. n., 1327.] lohannes dictus Hagnawer pbr. et can., fr. n., 
ob. a. (1)410. (C) Petrus pbr. et m. in Runa. [Seyfridus pbr. et m. ad 
S. Crucem. Christofforus Tanner subdyac, can. et fr. n. D. Georius de 
Chremsmuenster. D. loh(annes) Wehinger et d. Thomas Trenkch, can' 
in Salczpurga. Agatha sm^'^ ibidem. D. loh(annes) pbr. laycalis, cfr. n. 
Anna Ty . . .«) m^'^ sor. n. Fr. lohannes subdyac] Fr. Nicolaus Zopot, 
pbr., cfr. n. Mag. lohannes Kranfuesz, pbr. laycalis, cap. eorum. Margaretha Alpeckin 
smlis in Berthesgarn. Katherina Kchoellnpeckin, Margaretha Leubrechtingeriu, 
Margaretha Stasserin, leb), consores in Berthesgaden. Ob. d. lacobus pbr. prof. in Wit- 
tingaw. Ob. Mathias Sumberger uov. h. m. a. etc. 1521. 

*) Sequitur nota erasa. ^) Nota super loco raso scripta. ^) Nomen macula tectum legi nequit. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTKONEOBURGENSIA. 57 

FAM. (A) Rimbertus Brixio eps.i) Meinhardus 1. |Wilandu8 
Scriptor, dcdit redditus l tal. Alheidis ux. Pulchri cau- 
ponis, dodit rodditus 1 tal.] 

14. XVIII. kal. FRS. (A) [Michael pbr. et can., cfr. n. do S. Ypolito.] Wolfgangun 

Fuetrer dyac, fr. 11., 143b. (C) (lohannos pbr. et can., cfr. n. de Tirnn- 
stain. Ttom fr. Tiiomas cv. ia Mawrbach. D. Nicolaus Schennchk cfr. 
n. de Gurck. Ob. d. Caspar ITeb pbr. et can., fr. n. Porte chiuse in 
Gryos, a. d. 1436. Ob. fr. Wolfgangus dyac. h. m. a. d. etc. (14)38. 
D. Laurcncius olim Gurcensis ecclosie ops. ot prolatus.j Ob. d. lacobus 
Hoeser pleb. in S. Loco a. (16)21. 
FAM. (A) Chunradus scolaris. Liupoldus 1. Gerdrudis 1". Ru- 
dolfus 1. de Tulna, dedit vineam Chalenperg et 10 tal. Eber- 
hardus 1. de Schouhenst(ain). A. d. 1404 ob. princeps et dux Austrie 
Albertus. 

15. XVII. kal. FRS. (A) Alrammus cv., fr. n. Richkardis cv'*, sor. n. [Ulricus 

pbr. et can., fr. n.) (C) [Fr. Pangracius subdiac. et prof. in Herczog- 
burga, cfr. n. D. Steffanus Slesita can. et fr. n. in Hertznnburga. D. Os- 
waldus can. et fr. n. in Cellis Marie. D. Nicolaus pbr. et prof. mon" 
S. Crucis. A. d. etc. (14)80 ob. d. Ludwicus abb. in Melico. D. Androas 
Winckler dec. ecclesie Seccoviensis. D. Leonhardus pbr. et can. in Her- 
Czoburga.] Martinus pbr. in Witingaw. D. Fridericus, d. Benedictus, ambo 
pbr' ex Inferiori Althachee. 
FAM. (A) [Ulricus Praxator, tradidit redditus V^ tal.] (C) [Mag. 
lohannes de Lincz.] 

16. XVI. kaL FRS. (A) [Sifridus cv., fr. n. A. d. 1362 ob. d. Goetfridus eps. 

Patav.**) Otto de Calvo monte fr. n.] Waltherus Lawn can. S. Flo- 
riani. Michael ac. de'') Bawmburgensis mon". Sigmundus fil. lohannis 
ante portam. (C) [D. Petrus Sweinpech de S. Floriano. D. lohannes 
de Pollingen can., fr. n. de Gurck. Ob. d. Chonradus Moshaimer can. 
Gurcensis. Fr. Conradus dyac. in mon'° s. Dorothee in Wienna. lohannes 
de Weyssenburga can. ad S. Dorotheam pbr. et can., fr. n. D. Micliael 
pbr. et prof. ad S. Florianum. Adam pbr. et prof. mon" Ronshoven. 
A. salutis 1492 ob. Helena CV^, sor. n.] D. lohannes prof. in Trzebon ob. 1508. 
FAM. (A) Tiemo cv. Hertnit \. Wolframmus 1., dedit villicacio- 
nem Ploven et 2 vineas. Chungundis I" de Rietenburch, dedit 
2 beneficia Niundorf. [Reicherus de Wildonia, dedit spado- 
nem.*^)] (C) Desiderius de Veroys, Wolfgangus Liligfelder, pbr' prof in mon'" 
s. Yppoliti. 

17. XV. kal. FPi.S. (A) luta cv^, sor. n. [Heinricus pbr. et can., fr. n. Chri- 

stannus pbr. et can., fr. (n.). Nycolaus dyac. et can., fr. n. , dictus 
Stichkelperger (13)81.] Michel acc. dictus Peizzer, ob. a. (1)410, 
stetit in probacione hic.'^) (C) [D. Wolfgangus de Chremsmunster. Fr. 
Ambrosius subdyac. eiusdem mon". Chunigundis Kranpergerin sor. n. 
D. lohannes Och prof. mon" s. Michaelis. D. Thomas pbr. prof. in Mellico. 
D. lacobus pbr. et prof. mon" s. Ypoliti (14)83. Ob. d. Marcus abb. 
mon" Trzebonensis (14)98.] Eufemia Trauttenwergerin prof* cum S. lacobo 
Wienne, ob. 1508. loannes pbr. et prof. in mon'" s. Michaelis cis Athesim. 

*) ^ota colore rubro scripta, ^) Cod. *>) Nola radendo ex parte deleta. ^) Sequitur locns rams. 

*) 1123—1140. 

Necr. Patav. 8 58 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Ditricus pbr. et can. de Reichersperg. Rudbertus abb. 
de Zwetel.^) [Diemuedis Hawerinna, dedit redditus 1 tal.J 

18. XIV. kal. FliS. (A) Virgina cv*, sor. n. luta inclusa, sor. n. (B) [Christanus 

Lienvelder pbr. et can., fr. n. Margaretha sor. n.] (C) [D. Petrus ppos. 
domus s. Floriani. Fr. Petrus Schilcher pbr. prof. (in) Pawngartenperg, 
cfr. n. D. Stephanus^) mag. coquine in S. Ypolito, pbr. et can., fr. n. 
Ob. fr. Cholomannus dictus Sunkler diac. a. etc. (14)36 de S. Floriano. 
D, Mcolaus ppos. Novecelle, d. lohannes pbr. ibidem, cfr®* n'. D. Alba- 
nus pbr. et prof. raon" s. Nicolai extra muros Pat(avie). Ob. d^ Sco- 
lastica olim mag* d^™™ in Newbur(ga) clau(strali) (14)82.] 
FAM. (A) Agnes 1*. Alheit de Asparn. Diemudis 1% famula n*. 
(C) D. Clemens prof. in Herczogburg. 

19. XIIL kal. FRS. (A) Chunradus diac. et can., fr. n, Perhtoldus cv., fr, n, lo- 

hannes Harrochaer pbr, et can,, fr. n. de S. Floriano. [Diemut 
cv% sor. n. c^) D, Nicolaus dec, Neumburgensis ecclesie ob,] 
Stephanus Tredorffer pbr. et can., fr, n, de S. Andree.*=) (B) A. d, 1394 
ob. d. Cholomannus h. m. ppos. (C) [Fr. Christannus dyac. et prof. in 
Herczogburga, cfr. n. Ob. Ursula Eybnstainerin sor. n. laycalis. Fr. 
Udalricus cv. Ob. fr. Simpertus pbr, et m, Ob. fr, lohannes cv, pellifex, 
prof. in mon'° Gotbicensi.'^) Ob. fr. Stephanus Perger pbr. et m, prof. 
in Kremsmunster.] 
FAM. (A) Heinricus dux Medlicensis.'^)^) Wylhelmus Rytentaler pleb. 
in S. Loco, quondara dec, Chuenradus Goet ac Stephanus et Ulricus 
ac' de S. Ypolito, cfr<=^ n', ob. 

20. XII. kal. FRS. (A) Siglochus pbr. et can., fr. n. Rudgerus ac, fr. n. Bern- 

hardus pbr., fr. n. Agnes cv*, sor. n. [A. d. 1394 ob. d. Cholo- 
mannus h, 1. ppos.*^), sed resignavit preposituram adhuc sanus 
et in vigilia s. lacobi d. Petrus electus, supervixit ab illo 
die usque in hanc. Otto de Tulna pbr. et can., fr, n,, ob, a. 
(13)74,] (C) [Ob. d. Christofforus Hunt pbr. et can., fr, n, mon" Porte 
clause in Gries, a. d. (14)36, Anastasia sor, n. D. Cholomannus pleb. 
h. e. pbr., can., fr. n. D. Perchtoldus in Gottwico fr. n. a. (14)59. A. d. 
1463 ob. d. Georgius Kramer pleb. in S. Loco, pbr. et can., fr. n.] 
FAM. (A) Chunradus Eysenpeutel 1., tradidit 5 /? reddituum. 
[Wichardus Stuehso subdyac, tradidit 2 <El reddituum. Mag. 
Wernherus Pragensis can., fr. n., tradidit aureum calicem et 2 tt 
reddituum et bibliam et argenteum thuribulum,] (C) Ursulasor. n. 

21. XI, kal. FRS. (A) Albertus pbr. et can., fr. n. Perhtoldus cv., fr. n, Sophia 

cv^, sor. n. Wolfhardus pbr. et fr. n. dictus Werder. lohannes Wienner 
pbr. et can., fr. n. in S. Ypolito. (C) [Item Willibaldus can. in Pawn- 
burchk. Ob. d. Ypolitus dictus Loesperger a. etc (14)36 de S. Floriano. 
D. Andreas dictus Schmidmayr pbr. et can. in Rar (14)74. Fr. Chri- 
stofferus cv, et nov,, fr, n., ob. a. (14)82. Ob. d. Silvester.] D. Sigismundus 
Kugelperger quondam ppos. mon" dive Dorothee in Wienna, ob. a. 1508,i>) Ursula 
Pruckhnerin in monio s. lacobi (15)21. 
FAM. (A) Heinricus de Steinberch, Rudolfus 1. [Mirozlaus 1,, 
tradidit spadonem.] (C) Margaretha 1=^ sor. n. 

*) Stphanus cod. •') Sequens nota super loco raso scripta. ^) Cod. ^) Nota colore ruhro scripta. 

') 1174—1190. *) Ob. a. 1228. MONUMENTA NECROLOOICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 50 

22. X. kaL i^Vi!^. (A) Mehthildis cV, sor. 11. AVirat cv", dec", Hor. ii. [Marchar- 

dus pbr. et can., fr. n. Hainricus dyac. et can., fr. ii. CriHtannus 
dictus Wienner can. et fr. n. de Herczogenburga.J (C) (D. lo- 
hannes de Rutling prof. in Mawrbach. I). Woltfj^iingus prof. mon'' 
s. Floriani. Fr. Michaol Stadler dyac. mon'' s. Nicolai Patavie. Fr. 
lohannes pbr. mon" MolHconsiM ct prof. D. Thomas pbr. prof. in S. Yppo- 
Hto (1 1)75. GerdrucHs Haschi)ckcliin m''" in Gottbico. D. Erhardus 
Regeldorffer ppos. ad S. Magnuni Ratispone. | Fr. Michael Pelis prof. in 
nion'" Novimontis. A. d, 154!] ob. d. Michael lagerer senior ac. can. Pataviae. 
FAM. (A) 1158 Otto, Liupoldi marchionis Austrie fil., Frisin- 
gensis eps.*) Rudgerus L Christina 1".'') (C) Woltfgangus L 

23. IX. kal. FRS. (A) Liupoldus cv., fr. n.^) lohannes ac, fr. n., de Nustorf dictus.'') 

(C) |D. Paulus pbr. et can. mon" s. Andree cis Trais(mam). Wolf- 
g(angus) dyac. eiusdem mon" prof. (14)74. D. Stcphanus pbr. et can. 
mon" Seccoviensis.J Ob. d. Conradus Peuntner n' mon" prof. 1518. Fr. Castulus 
diac. Fr. Thomas pbr. prior, d. Benedictus abb., Wolfg(angus) pbr. de Patavia, 
prof in moni" Scotorum Wienne, a. d. etc. 1521. Leonardus pbr. ex Farnpach 1522. 
FA3I. (A) Otto L de Meyssow, dedit vineam Spentzing. Tuta l^ 
Rudolfus 1. de Chirchling, dedit 3 beneficia Greitzenst(ain). 
Meingotus 1., tradidit vineam.'^) 

24. Vin.kaL FltS. (A) Agnes marchionissa^), fundatrix h. e. Benedicta cv-'', 

sor. n.*=) Sifridus cv., fr. n.") Heinricus cv., fr. n.^) (C) [D. Ste- 
phanus m. in Pawngarttenperg. Fr. Nicolaus cv., fr. n. ad S. Andream 
circa Trais(mam). D. Wittoldus pbr. et can. prof. ecclesie Gurcensis. 
Fr. Achacius Chrel pbr. et prof. mon" S. Lamperti. D. lohannes Aicliin- 
ger oHm dec. in Herczoburga, cfr. n. Benigna Puchlerin m''^ in Gottbico. 
Erhardus Pilich pbr. et can. in Reichenaperg.j D. Petrus Wayblinger pbr. 
et can. prof. ecclesie Undensdorff. Pangratius pbr. de Farnpach a. 1512. 
FA3I. (A) Rudericus dc Asparn 1., dedit 2 beneficia. [Heinricus 
p])os. de Pharan ob. pie memorie. Chunradus, Gebhardus, 
Thomas, lohannes, Heinricus.] Quando peragitur anniv. marchio- 
nisse^), hunc incipe ad missam defunctorum: „Si enim credimus"; 
tractum: „Sicut cervus"; graduale*^): „Si ambulavi". 

25. Vn. kaL FRS. (A) [Waltherus]^) pbr. et can., fr. n. [Gotfridus cv., fr. n. 

Hainricus de Spanberch cv., fr. n., ob. Chunegundis mag% sor. n.] 
(C) [lohannes diac. ad S. YpoHtum. Achacius Orner can. Seccoviensis. 
Affra Hohenekkerin m''^ in Salczburga. D. leronimus KaHnger pbr. et 
can. in Reichersperg, cfr. n. Fr. lohannes Franck cv. et prof. mon" 
MedHcensis. D. Leonhardus Cingiesser pbr. et m. prof. Gotwicensis.] 
Margareta Teysingin, Elizabet Tennigerin, Kather(ina) Cholraerin, Elizab(et) Teysen- 
pergerin, ml^s in Salczburga. 
FAM. (A) Etzilo 1. Weichardus I. 

26. VL kaL FFiS. (A) [Martinus pbr. et can., fr. n.] D. Erhardus dictus Raekynger 

pbr. et can., fr. n. lohannes ac. can., fr. n., dictus Weitchoer.*) (C) 
(Michael TulHnger can. in Reichersperig, fr. n. lohannes Einkerer 
can. h. m. D. WiUiboltus pbr. et can. in Walthausen, cfr. n. Eodem 
die fr. Stephanus subdyac. prof. in eodem mon'°. D. Mathias Meyxner 

*) Nota colore ruhro scripla. ^) Sequitur locus rasus. ") Nota radendo fere deleta. 

<1) gradale cod. e) Super loco raso j)ost scrlptum. ^ Nota super loco raso scripta. 

^) Uxor Ldupoldi III., sancti cognominuti, Heinrici III. imperatoris fdia, ob. post a. 1142. 

8* 60 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

can. ad S. Michaelem cis Athesim. D. Heinricus Lewberstorffer can. in 
Berchtersgaden.] Andreas pbr. prof. in mon'° Ror. D. Sebastianus pbr. ac 
prof. mon'i Alte Inferioris. 
FAM. (A) Hertfridus m. Chunradus 1.^) [Chuenradus Snaetzauf, 
dedit redditus 12 p.\ 

27. V. kal. FRS. (A) Albertus Stollo fr. n., tradidit 40 marcas. Liutwinus 

pbr. et can., fr. n. Yirgina cv% sor. n. [Albero pbr. et can., 
fr. n. lohannes pbr. et can., fr. n., a. 1380.] D. Ulricus de Neuburga 
can. ad S. Yp(olitu)m. A. d. 1413 ob. d. Hainricus Sweinpeck ppos. de 
Walthausen. (C) [Fr. Marquardus Rosenpuchs pbr. et ppos. in Affloncz, 
cfr. n. Fr. Heinricus m. mon" Lambacensis (14)83. D, Chonradus m. 
mon" Walderbach. Fr. Erasmus cv. in mon'° Undensdorff. Wolff(gangus) 
pbr. et m. mon" in Lambach.] Ob. d. Reimundus pbr. et cardinalis b. Marie 
Nove, quondam eps. Gurcensis, a. (150)8. Ob. d. Cristophorus eps. Seccoviensis 
a. (150)8. Ob. mag. lohannes Zimerhaeckhl a. d. 1513. D. Leonardus pbr. et m. mon" 
Mellicensis 1526. D. Georgius Khuinigsperger in Walthausen. 
FA3I. (A) Ulschalcusm. Ulricus de Wirmela. lohannes 1. (C) 
[A. d. 1495 ob. mag. Cristofforus Hueber olim scolasticus h. m. 

28. IV. kal. FRS. (A) Preunricus pbr. et can., fr. n. Christina cv% sor. n. 

[Angnes cv% sor. n., dicta Haewslerin. A. d. 1394 ob. d. lo- 
hannes de Oetting cellerarius h. m.^)] (C) [Fr. Thomas Rosen- 
perger de Monaco subdyac. D. Stephanus de Krembs can. in Herczoburga, 
cfr. n. Fr. Andreas diac. prof. in Yoraw, cfr. n., (14)81. Cristofforus diac. 
prof. in mon'° Trzebonensi.] Gallus pbr. prof. ad S. Dorotheam Wienne (15)21. 
D. Anthonius prof. ad S. Dorotheam Vienne (15)23. 
FAM. (A) Chunradus, Liupoldi marchionis fil., Saltzburgensis 
archieps., 1168."^) Berhta imperatrix Grrecorum. Sophia 
de Puten, dedit beneficium. Alheidis^) regina Ungarie oc- 
cisa. (C) [Georgius, lacobus, 1' fr'^^ n'.] 

29. IIL kal. FRS. (A) Gerdrudis, Chunegundis, Alheidis cv% sor«« n^. Ul- 

ricus pbr. et can. de S. Ypolito, cfr. n. Gangwolfus dyac. dictus Quemwer- 
harder. (C) [D. Engelbertus m. ad S. Crucem. D. Petrus m. in Pawn- 
gartenperg. Anna cv% sor. n. lohannes cv., fr. n. in Yoraw. Fr. lohannes 
dyac. in Yarau, cfr. n. D. Silvester m. pbr. Scotorum Wienne, cfr. n. 
Fr. Heinricus cv. et prof. in Kremsmunster, cfr. n. Margaretha Edlingerin 
sm^'% consor. n., (14)81.] D. Wolffgangus pbr. et m. in Tirnstain ob. (150)1. 
D, lohannes Rottaler, d. lohannes Hutt, Hainricus Ramsperger, d. Theobaldus Tuerndl, 
d. Bertholdus Guck, d. To(hannes) Aichlperger, lohannes Reysager, d. lohannes de 
Eyzing, can* Patav. Radiguendis Doepplin maga- mon" s. Marie Magdalene. Augu- 
stinus diac, Petrus pbr., Simpertus pbr., prof' in Melico. 
FAM. (A)'^) Gebhardus 1. Petrissa l^ Gerdrudis 1*. Hein- 
ricus 1. Wernherus ppos. de Sekko w.^) Perhta 1* de Yalchen- 
stein. [Alheidis l^^^)] 

30. II. kal. FRS. (A) Heinricus pbr. et can., fr. n. [Stephanus subdiac. et 

can., fr. n. Chunradus pbr. et can., fr. n. Anna dicta Rinders- 
chirchin cv^, sor. n.] A. d. 1442 ob. solempnissimus d. et p., d. Geor- 
gius Muestinger h. 1. ppos., qui paciffice rexit usque in vigessimum quin- 

*) Sequitur locus rasus. ^) Colore ruhro scripta. ^) Praecedit locus rasus, d) Nota 

super loco raso scripta. Sequitur nota erasa. 

*) Uax»' Stephani II. Hungariae regis. "^) Ob. a. 1196. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. Gl 

tum annum. (C) [Ob. d. lohannes Khraephl pbr. et prof. mon" in Yoraw 
(14)7."). 1). Mathias NewnruHtcr pbr. et cfr. n. D. Udalricus prof, mon" 
in Gries. Ob. d" Margaretha Pirpawiu»rin mag" m''"'", bona matrona, 
a. (I4)t)t). D. Steifaims pbi-. et can. mon" s. Ypoliti. Ob. d. loiiannes 
ppos. mon" 8. Andrce cis Tr^aismam) (14)73. D. loanncs Uttentaler 
pbr. et prof. in Reichensperg.] 
FA3I. (A) Ellevs 1" de Asparn, dedit 1} beneficia [et molendi- 
num.")] Ulricus 1. de Schonchirchen, dedit 2 beneficia. (C) 
Sigismuudus cv. rnon" Secoviensis. 

OCTOBER. 

1. kal. FllS. (A) Heinricus pbr. et can,, fr. n. Geisla cV, sor, n. [Ulri- 

cus pbr, ct can., cfr, n, de S, Ypolito.^) A. d. 1381 ob. Anna 
dicta Raererin cv% sor. n.J A. d. 1419 ob. d, Gcbghardus *=) pleb. 
in S. Martino, quondam celerarius. (C) [D. Nicolaus m. et pbr. ad S. Cru- 
cem. Stephanus Pechem, lohannes Brandkather, Marcus Ennikl, can' 
Patav. , cfr®^ n', Katlierina consor. n. D. lohannes Scheyber de Nova 
Cella can. et fr, n. D. Augustinus de Witignaw cfr. n. Nicolaus pbr. 
prof. in mon'" S. Crucis. Fr, lacobus pbr, et prof. in mon'" Celle Marie.] 
Fr, Sebastianus pbr, et m, prof, in monio (!ellis Marie (1)503, Fr. lohannes senior 
pbr. et m. prof. mon" Witingaw a. 1507. Eustachius senior mon" Tirnstain. 
FAM. (A) Rudgerus 1.'') [Gerdrudis 1^.«)] (C) Anna Prettschlapferin 
mag* sm'""™ iu Perchtersgaden. 

2. VI. non. FBS. (A) Ulschalcus cv., f r, n. Chuno ppos. Saltzburgensis.^) 

[Otto Trausmer pbr. et can,, fr. n,^)j (C) [D, lohannes Remel 
pbr. et can. in Ror, fr. n. Fr. Gabriel pbr. et prof, in mon'" Trzebonensi. 
Fr. lohannes prof, in Dirnstayn,] Gregorius pbr. et can. prof. in Ror. D. Hein- 
ricus Lieberstorffer can. iu Pertergaden 1510. D. Franciscus de Unterstorff hospes 
in Perchtersgaden. Aarou pbr. ex Formpach. Fr. Stephanus diac, et prof. h, m. 
FAM. (A) Ulricus 1, Chunr(adus) scolaris, Chunr(adus) 1, 
[Chunigundis l"."^)] (Cj Elysabet cv% sor, n. Alexander pbr. et m. in Cellis 
Marie a. etc. (15)22. 

3. V. non, FRS. (A) Heinricus deEbergozing pbr. et can., f r. n,^) [lohan- 

nes Feysterer ac, , fr, n, de Seccovia.'')] (C) [Wenczeslaus pbr. 
et can., fr. n. in Wittingaw. Warbara cv^ n. Nicolaus pbr, et can., fr. n. 
in Wittingaw, a. d. etc. P, Aug(ustin)us Smidmair de Nuernberga dec. 
Appollonia Geberstafferin cv^, sor. n. de Seccovia, Fr, Andreas cv, mon'' 
S. Crucis et prof, D, Albertus pbr. et m. mon" Celle Marie, Fr, A^in- 
cencius pbr, et m. prof. in mon'° Gotwicensi, D. Sigismundus prof. in 
mon'° in Zwettel.] Fr. Georgius Spiczel pbr. et prof. in Farnbach. Yitam 
finivit d. Michael Saeckhl 7, non, Octobris a. christifero 1514. Martinus, Zacharias, 
Sigismundus, pbr» ac profi in mon>o in Fornpach, 
FAM. (A) Hartwicus sac. occisus. Gerlochus 1. Pilgrimus 1, 
de Steuz, dedit beneficium Heroltstorf. Hadmarus Strun 
ac, (C) D. Gabriel Praun de Herwertingen hospes in Perchtersgaden. D. Hyero- 
nimus Graber de Gries hospes in Perchtersgaden. Dorothea 1». 

*) Postea auppletum. ^) Sequitur locus rasus maior. '') Cod. ^) Sequens nota radendo 

fere exstlncta. ^) Sequitur locus rasus. * ) Haec nota iterata alia manu. 8) Sequens nota super 

loco raso scripta. 

1) Ob. a. 1242. 02 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

4. IV. non. FBS. (A) Alheidis cv% sor. n. Ditricus cv., fr. n. [Nycolaus dyac, 

can. et fr. n.| A. d. (14)10 Petrus Tuecz pbr., can. et fr. n. lohanncs 
ac. can., fr. n., dictus Tyenner. Paulus pbr. et can., fr. n. (C)^) [D. Ste- 
phanus Wiesing can. et fr. n. h. m. Oswaldus pbr. prof in mon'*' S. Crucis. 
Ob. d. Andreas prof. mon" s. Nicolai Patavie.] Anthonius dyac. prof. in Ror. 
FAM. (A) Ebergerus pbr. et can. luta l"". Gerdrudis l^ de Pyr- 
poum, dedit calicem. Chunradus et Hilta de Chrotendorf, 
tradiderunt vineam. Hermannus dux Austrie et cora. de Paden^). 

5. III. non. FRS. (A) Wilhelmus cv., fr. n. Irmgardis cv% sor. n. Thomas dictus 

Veyal can. in Walthawsen.^) (C) [Ob. d. lohannes Hakner m. et sac. 
Vallis Omnium Sanctorum Maurbach ordinis Carth(usiensis) a. d. etc. (14)39, 
Ob. d. lohannes Brunner can. et pbr. in Ror, cfr. n. Lucas°) pbr. et can. 
prof. in Understorff , fr. n. Ob. fr. Christoforus dyac. prof. mon" Medli- 
censis (14)75. D. lohannes Schardinger pbr. et can. in Subem. D. Fri- 
dericus com. de Schaunberg, s. Saltzburgensis ecclesie archieps. ac apo- 
stolice sedis legatus^).] Ob. fr. Alexius dyac. prof. in Krembsmunster 1505. 
Ob. d. Simon de Pulka mag. arcium ac baccalaureus theologie a. 1509. 
FAM. (A) Ingramus 1. de Boemia occisus. Rido 1. [Grerungus 1. 
de Sulcz et Grerdrudis ux. sua, dederunt redditus 1 tal.] 

6. II. non. FRS. (A) Margareta cv% sor. n. (C) [Item d. Caspar de S. Floriano. 

Magdalena Weikchartslagerin cv% sor. n. Anna cv% sor. n."^) A. d. 1453 
ob. d. lohannes Weykhart pbr. et can. h. m. Hainricus cv. prof. mon" 
ad S. Andream. Achacius pbr. prof. mon" Voraw. D. Conradus pbr. et 
prof. mon" s. Nicolai Patavie. D. Cristanus pbr. prof. mon" Gotwicensis. 
Nicolaus prof mon" s. Yppoliti.] 
FAM. (A) Pilgrimus cv. Otto 1. Ulricus Sartor 1., dedit vineam. 
Sifridus 1. EisenpeuteL [A. d. 1381 ob. d. Hainricus dec. in 
Tuln.] (C) [Walpurgis cv^, sor. n.] Stephanus pbr. laicalis, Martinus 1., 
Paugracius, Petrus, Anna l^, Elizabeth de S. Yppo(lito). 

7. non. FRS. (A) Hoholdus pbr. et can., fr. n. Burchardus pbr. et can., 

fr. n. Wolvoldus cv., fr. n. (C) [Thomas pbr. et can., fr. n., dictus 
Pirpawner. Fr. Paulus Rigler de Augusta cv. Ob. fr. Egidius pbr. prof. 
in mon^" Krembsmunster. Christophorus Oeder prof. in Perchtersgaden. 
A. d. etc. (14)66 ob d. Ambrosius Fuetrer can. et custos h. c. in octava 
dedicacionis.] Dorothea Taussenstaedlin cv^, sor. n., a. etc. (15)21. Paulus, 
Sebastianus, Matheus, Thomas, cler' prof» in Ror, 1525. D. WolfFgangus prof. et pbr. 
mon" s. Lamberti. A. d. etc. 1536 ob. d. abb. Georgius mon» s. Lamperti epi et mar- 
tyris. Ob. fr. Michael senior 3. id. Maii eiusdem mon". Fr. Pangracius acc. prof. h. m. 
i^.4ilf. (A) Christina l^. Perhtoldus Saltzburgensis ppos. [Heinri- 
cus Balneator de media stupa et Herrat ux. sua, dederunt red- 
ditus 1 tal.] (C) [lohannes pbr. etc. Ob. Anna cv% sor. n. de Seccovia.] 

8. VIII. id. FBS. (A) [Ulricus cv., f r. n. A. d. 1400 ob. d. Petrus pleb. trans 

Danubium, can. et pbr., fr. n.] A. d. 1404 ob. d. Stephanus pbr. et 
can., fr. n. , mag. infirmorum, dictus Hetlasperger. Chunradus cv. de 
CampoHlio, cfr. n. (C) [Fr. Eustachius pbr. de Maurbako, cfr. n. D. lo- 
hannes can. mon" in Balthausen, Mag. lohannes de Lambaco abb. mon" 
Scotorum Wienne (1 4j67. Fr. lacobus cv. mon" Celle Marie. Ob. fr. Gre- 

^) Seqiiens nota super loco raso scripta. ^) Sequitur noia erasa. <=) ]\J^ota super loco raso scripta. 

•1) Sequiiur deletum: Dorothea sor. ii. amio etc. (15)21. 

') Oh. a. 1250. -) Ob. a. 1494. MONUMENTA NECUOLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. Gii 

g(orius) proi'. pbr. ct m. in Krombsmunstor (14)72. Otilia sor. n. ob. a. ote. 
( 14 )S2. D. Erhardus pbr. et m. prof. iu Krc^mbsmuonKter. Ob. fr. loannos m., 
diac. prof. in Melico.] Ob. d. Philippus pbr. et prof. ad S. Nicolaum Patavie.") 

FAM. (A) Rudwinus 1., tradidit vinoam. Albertus 1. Cliune- 
gundis 1". Gobochardus pbr. et can., fr. n. do S. Ypolito. (C) Elizabeth. 
9. VII. id. FliS. (A) Chunradus pbr. ct can., fr. n. Immo pbr., fr. n. Mar- 
quardus pbr. ot can. Irmgardis sor. ii., dedit quicquid ha- 
buit in Polan. Agnos cv", sor. n. [Gorbordus pbr. et can., 
fr. n. D. Chunradus pbr. ot can., fr. n.] Fr. lohannos pbr. in Biting- 
naw. Martinus nov. ob. (C) [Ulricus fr. n. occlesio Soccoviensis. Itoytzka 
Si(zon)stoorrtorin m''^ ecclosio Salczburgensis, sor. n. Warbara cv'', sor. n. 
D. lohannes Ratmansdorffer pbr. can. et prof. Seccoviensis (14)76. Fr. 
lohannos acc. prof. in Voraw, cfr. n., (14)85. Fr. Chunradus cv. et prof. 
mon" in Understorff. Fr. Wolfgangus pbr. et prof. in Krembsmuoster.] 
Odalricus abb., Maurus, Urbanus, Albertus, Gallus, Bernhardus, Egidius, Dionisius, 
Benedictus, Augustinus, pbri atque prof' in Tiern.stain. 

FAM. (A) Chunogundis l^ Walbrun pleb. de Holabrunn.»') (C) 
[Walpurga.] Hedwigis I*. 

10. VI. id. FliS. (A) Gebhardus eps. Patav.^), f r. n. Marquardus cv., f r. n.'^) 

(C) [Item Vitus Stirbcrgor can. in Pawnburch. Fr. lohannes pbr. prof. 
in mon'° Mellicensi a. etc. (14)82. Fr. Thomas Lachner pbr. et can. ad 
S. Nicolaum Patavio. D. Andreas pbr. ct can. in Walthausen.] 
FAM. (A) Marsilius ppos.^) Wikpoto abb.^) Walchunus. (C) 
[Katherina.] 

11. V. id. FliS. (Aj Wilwirgis cv% sor. n. [Ortolfus pbr. et can., fr. n.] 

D. Georgius pbr. et can., fr. n. de Voraw. (C) [Item Gotfridus m. ot 
sac. in Mawrbach. Georius Haennerl cv. ecclesie Seccoviensis. Bartho- 
lomeus pbr. et can. in Walthausen. D. lohannes Haussner pbr. et can., 
fr. n.] D. Erhardus Zennger ecclesie Patav. can. ob. 1504. 
FAM. (A) Alheidis de Liebenberch. [D. Ulricus pbr. etcan., 
fr. n., ob.] (C) [Margaretha, Agatha.] 

12. IV. id. FBS. (A) Engelbertus pbr. et can., fr. n. Chunegundis cv% 

sor. n. [Petrus pbr. et can., fr. n.] (C) [D. Martinus Vyennauger 
pbr. et can. ad S. Nycolaum in Patavia. Petrus Porsing can. ad S. An- 
dream. D. Caspar pbr. prof. in Voraw, cfr. n. Eodem die d. lacobus 
pbr. prof. in eodem mon'°. Ob. d. Gcorgius Kopler pbr. mon" s. Ypoliti 
(14)83. D. Oswaltus pbr. et m. mon'' S. Crucis. D. Wolffg(angus) olim 
abb. mon'' in ZwettoL Ob. fr. Augustinus sac. prof. in Mawrbaco. Ob. 
d. lohannes pbr. et can. in mon'° s. Floriani.] Fr. lohannes Frey pbr. et 
m. ac prof. in Medlico a. 1511. D. Bernhardus Peiegennast prof. n' mon» a. 1530. 
Leupoldus pbr. et prof. mou" Medlicensis. 
FAM. ( A) L i u p o 1 d u s p r i o r m a r c h i o.*^) *) Ob.fr. Fridericus cv., prof. 
in Maurbaco. loachim Laewn, Erasmus Huenger, cfr^^ n' de S. Ypolito. 
(C) Benigna. 

13. IIL id. FRS. (A) Richerus subdiac, fr. n. Chunegundis cv% sor. n. 

Dietmarus cv., fr. n. [Hertwicus pbr. et can., fr. n. D. Ruod- 

») Sequitur deletum: Dorothea sor. n. anno etc. (15)21. '') Correctum ex Holabruana. «^) Seqnnniur 

plures notae erasae. ^) Nota colore rubro scripta. 

1) 1222—1233. «) Waldhaimn. oh. a. 1224. ^) S. Petri Salisburg. ob. a. 1193. *) Postea 

dux Bavariae, ob. XV. Ical. Novembris a. 1141. 64 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

winus ppos. Neunburgensis ob.*) ^)] D. Andreas Hakkel dc Voraw. 
(Cj [Wolfgangus dyac, fr. n. ecclesie Seccoviensis, a. etc. (14)36. Item 
Georius fr. n. ecclesie Seccoviensis. Ob. ven^'^ p. lacobus Payr et ppos. 
mon" Porte clause, alias in Gryes, fr. n., a. d. etc. (14)33. Fr. Thomas 
cv., fr. n. prof. h. m., (14j82.] 
FAM. (A) Eberhardus pleb. n. Adlold 1. Chrebzer, huius 
fuerunt predia Eberhartstorf, Tetendorf, Harwartistorf, 
Murling. Baldericus de Patavia.^) [Meinhardus Panko, dedit 
reditus 2 tal.] Uh^icus 1. (C) Iohannescv.prof.inSeyttenstettena.etc.1522. 

14. II. id. FllS. (A) Wisnto pbr. et can., fr. n. [Omnya") cv^, sor. n. Anna 

filia Gerungi mil'^, sor. n. lohannes can., cfr. n. de Nova 
Cella.] Hainricus cv. de Mawrbako. (Cj Bartholomeus pbr. et can., 
cfr. n. de Witigenaw et fr. Stanislaus dyac. prof. ibidem. [Stephanus cv. 
mon" Valhs Omnium Sanctorum in Mam-bach, cfr. n., a. etc. (14)55. Ob. 
Anastasia prof^ mon" Gotbicensis. D. Andreas pbr. et prof. mon" in Walt- 
hausen (14)76. D. Sigismundus pbr. et can., cfr. n. prof. in Reichersperg.] 
Fr. Wolfg(angus) subdiac. et prof. in Herczoburga. loannes ppos. cum S. Yppolito. 
Mag. loannes Khloppfenprunner de Vienna diac, cfr. n., a. d. etc. (15)21, prof. h. m. 
FAM. (A) Mehthilt m^-^ 

15. id. FBS. (A) Perhtoldus ppos. de Walthusen. Gotschalcus cv., 

f r. n. Liupoldus cv., fr. n. [leuta Pibbrinna cv% sor. n. Chri- 
stannuspuer. Hainricuspbr., can. etfr. n.] Katherina Fuotrerin 
vidua de Syczendorf ob. a. (14)15. (C) [Erasmus de Freberch can. Salcz- 
burgensis. D. Oswaldus Strobel pbr. et can., fr. n. Aug(ustin)us dyac. 
ad S. Crucem. lohannes m. ad S. Crucem. Chonradus de Ispruk can. 
et fr. n.] Wolfgangus pbr. et prof. in Walthausen, cfr. n. Fr. Ulricus cv., mag. 
coquine de Augusta. D. Cristophorus pbr. et can. in monio s. Andree. 
FAM. (A) Wernherus 1. Wisnto de S. Loco 1., tradidit 20*1. 

16. XVn. kal. FRS. (A) Tuota cv^, sor. n. Geisla cv% sor. n. Cholomannus pbr. 

et can., fr. n. de Varaw. (C) [D. Anshelmus pbr. et can. prof. in Tiern- 
stain. Fr. Basilius prior mon" s. Marie Scotorum Wienne, fr. n. D. lo- 
hannes Medlinger pbr. et can., fr. n., 1479. D. Emeranus m. et prof. in 
Walderbach. D. Wolfgangus pbr. et m. prof. in Medlico. Ob. fr. Augu- 
stinus sac. prof. domus Vallis Omnium Sanctorum in Mawrbaco. Ob. d. 
Wolfgannus abb. mon" Mellicensis 1497.] Fr. Andreas pbr. et prof. ad 
S. Crucem. Fr. lohannes pbr. et prof. in Krembsmunster. 
FAM. (A) Gebhardus subdiac. et can. Albertus, tradidit vi- 
neam. Irmgart l^ Dietmarus submersus, tradidit vineam. 

17. XVI. kal. FRS. (A) Pabo pbr. et can., f r. n. Pilgrimus diac. et can., fr. n. 

[Gerdrudis cv^, sor. n.] Fr. Petrus pbr. in Witingnaw. (C) [D. Fri- 
dericus Heberstorffer can. Seccoviensis. D. Petrus pbr. et ra. ad S. Cru- 
cem. Ob. d. lohannes dictus Deygsler de Everding a. etc. (14)36 de 
S. Floriano. Anna Lebingerin consor. n. D. Thomas pbr. et can. mon" 
s. Georgii in Herczogenburga (14)75.] Martinus Ganser pbr. e^ can., senior 
h. m., fr. n., 1-521. Wolffgangus pbr. et prof. ad S. Crucem. 
FAM. (A) Hadmut 1. Wolfkerus 1. de Intzeinstorf. Ulricus 1., 
tradidit vineam. Chungundis 1* deSleinbach, dedit 2pre- 
dia Praitense. [Chunradus subdiac.'^)] 

a) Nota colore rubro acripta. '^) Sequiiur nota erasa. °) Foraan corrig.: Offmya. ^) Nota 

radeiido fere deleta. 

') Ob. a. 1349. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 65 

18. XV. kal. FIIS. (A) Sifridus cv., i'r. n. lElysabet cv", sor. n.| WoHgangUH 

pbr. et can. de S. Ypolito, cfr. (C) [D. Thomas m. in Pawngarttenperig. 
D. Fridericus fr. n., prof. mon'' Scotorum Wieime. Fr. Leonhardus pbr. 
prof. in Mawrbaco. Fr. Leonhardus pbr. prof. mon" KrembsmuenHter. 
Fr. Conradus cv. mon" Krembsmunster (14)83, J D. Vitus Vaschang. luliana 
Wisendtin prof" h. ni. a. etc. (ir))'21. 
FAM. (A) Liupoldus^j Liupoldi marchionis fil., dux Bowarie, 
tradidit Pirchen wart.'') Ilugo pbr., tradidit vineam Chirch- 
lingen. Wernherus abb. in S. Cruce.'^) Ulricus 1. (C) Warbare 
Cywanin de Melico. 

19. XIV. kal. FllS. (A) Gozwinus pbr. de S. Georio, fr. n. fOtto cv., fr. n.] (C) 

Leo cv. in Runa. ID" Agnes Ewstalerin mag" m''"'" ecclesie Secco- 
viensis, sor. n. D. Michel Praschler pbr. et m. in Krcmsmunster. Leon- 
hardus pbr. et m. prof. in mon'" Celhs Marie. Conradus ppos. mon'' in 
Gries. Barbara Egkerin cV, sor. n. de Seccovia. ] Columbina sor. n. mon'' 
s. Marie Magdalene. Andreas abb. in Seyttenstetten a. etc. (15)21. 
FAM. (A) Stephanus sac. Gerungus 1. 

20. XIII. kal. FliS. (xV) Heinricus diac, f r. n. (C) [D. Ulricus ppos. ad S. Andream. 

Barbara sor. eius. Leopoldus cfr. eorum. D. lohannes Frey can. ct fr. 
n. in Nova Cella. Fr. Erasmus dyac, fr. n. prof. apud Scotos Wienne. 
Martinus Topler pbr. et prof. in mon"' Secovie. D. Georgius pbr. et prof. 
in mon"' Seccoviensi. D. lohannes pbr. et prof. mon" s. Floriani. D. 
Georgius pbr. IV. idus Octobris. D. Hermaimus IX. kal. Novembris. 
D. Liebhardus V. kal. Novembris. D. Michael primus'') id. Novembris. 
Fr. Wolfg(angus) Strobel subdyac. III. kal. Novcmbris. Fr. Wolfgangus 
de Styra VI. id. Novembris. Fr. Marcus nov. III. kal. Novembris. D. Ste- 
phanus primus V. kal. Aprilis. D. lohannes Sibnbuerger pbr. et can., 
fr. n., (14)82. Ob. d. lohannes Ilachinger olim ppos. mon'' s. N(icolai) 
in Pat(avia) extra muros et sepultus ante novam aram (14)82 in n** 
mon'". Ob. d. Georgius Feldner pbr. et can., cfr. n. ex S. Yppolito.] 
D. Wartholomeus ablj. in Witignaw 1504. 
FAM. (A) Heinricus^) dux Bowarie. (C) |Sigismundus 1. Kapenfuesz. 
Rudbertus Kramer. lohannes.*^) Ursula Laynholczin.] 

21. XII. kal. IRS. (A) Waltungus pbr., fr. n. Anna virgo senex, que servata kasti- 

tate ob. sub a. d. 1411 plena dierum. (C) [Ob. d. lohannes de Tridento 
pbr. et can., fr. n. Porte clause in Gries, a. d. etc (14)37. lacobus cv. 
ecclesie Seccoviensis, cfr. n. Katherina Smolerin cv% sor. n. Ursula 
Prankkerin cv^, sor. n. D. Pangracius can. iii Herczoburg. D. Wenczes- 
laus pbr. et prof. mon" s. Dorothee. Ob. d. Johannes Merl oUm pleb. 
in Hoefflino, pbr. et can. h. m., a. etc (14)83. Ob. d. lohannes de Swevia 
pbr. et m. in mon'" Celle Marie.] Fr. Leonhardus pbr. et m. de Cella Marie. 
FAM. (A) Vrowein 1. Mehthildis l''. Liupoldus 1. Heinricus 1. 
de Cheyow. Perhta 1% tradidit curtim in Chrems. [Gerdrudis 
de Stadek 1% tradidit 23 tal., ob. Walchunus pbr. et can. in 
S. Ypolito.] (C) [Martinus Wenkch de Pechlarn can. in Walthausen, 
cfr. n. Margaretha Chastneryn de Pechlaren 1''. | 

22. XL kal. FUS. (A) Gerdrudis de W^aigerberch sor. n., dedit 3 beneficia 

Minestal. D. Chunradus custos h. e. a. d. 1407. (C) [Ob. fr. Bartholo- 

*) Nota colore ruhro scripta. ^) Cod. *=) Sequens nomen certe legi nequit. 

1) 0&. a. 1141. -) 1203—1227. ^) Ob. a. 1139. 

Necr. Patav. 9 66 , MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

meus Pardeyser can. Grurcensis. Ob. fr. loliannes de Wibling pbr. et 
m. ad Scotos Wienne. Ob. d. Martinus senior pbr. mon" in Voraw (1 4)75. 
G^eorgius cv. ad Scotos Wienne prof. 1477. Mathias moa" s. Andree.] 
Mag. loannes Planckher prof. h. m., tunc temporis custos pro monio, a. d. 152L 
FAM. (A) Esscwinus pbr., dedit villicacionem Grrawarn. Ortolfus 
L de Rusbach, dedit vineam et curtile. Alheidis 1*. (C) [Ob. 
d. lo(hannes) Dreisel 1. Itera Fridericus Hinderkircher. Item Lauren- 
cius.] ChristofFori. 

23. X. kal. FES. (A.) Engelhardus pbr. et can., fr. n. Hiltwinus subdiac, fr. n. 

(C) [Fr. Nicolaus pbr. et prof. mon'i Gottwicensis. Fr. Andreas cv. prof. 
in Melico (14)82. Fr. Gabriel Awer acc. prof. in Berchtersgarm. D. lo- 
hannes Pleier prof. mon" Pawngartenperg, cfr. n. Fr. Paulus Haberl 
prof. in mon^° Novimontis.] D. loannes Notrio prof. ad S. Dorotheam. 
FAM. (A) Hugo 1. de Okersdorf, dedit dimidium beneficium 
Heroltstorf. Rudolfus L de [Rudgerstorf]^), dedit vineam. 
Chungundis l'^. 

24. IX. kal. FFiS. (C) [Ob. mag. AUexius Tuemaer doctor decretorum, quondam offi- 

cialis Wienn., a. (14)76. D. Sigismundus pbr. et m. mon" s. Pauli. Wolf- 
gangus, Rupertus, dyac', Rudbertus, lohannes, acc\ singuli eiusdem mon" 
prof'. D. Urbanus Ecker pbr. et can., fr. n., (14)84. Fr. Stephanus cv. 
et prof. ad S. Dorotheam Wienne. D. Magnus pbr. et can. in mon^° 
s. Magni in Rat(ispona). D. Martinus pbr. et can. ibidem. D. Laurencius 
dyac. ibidem.] D. Martinus prof in Voraw. 
FAM. (A) Wolfkerus de Chachperg,*') [dedit predium Wiczlins- 
dorf.] (C) [D. Anna Enstalerin virgo. Margaretha Foerstlinn.] 

25. VIILkaL FRS. (A) Perhta cv% sor. n. Ernst cv., fr, n. [Petrus^) dictus 

Poesschell subdiac. et can., fr. n.] Anna Holczhaymerynn s. n. 
Martinus pbr. et m. de Campolilio, cfr. n. (C) [D. lohannes Roett pbr. 
et can. ad S. Mcolaum in Patavia. D. loh(annes) de Preising decreto- 
rum doctor, can. Patav. Ob. d. lohannes Schricker can. h. m.] Fr. Petrus 
pbr. et prof. in Pawngartenperg 1505. Eufrosina cva, sor. n. prof* ad S. lacobum in 
Vienna. Ernndrat Siczenpergerin prof'' ibidem. 
FAM. (A) Albertus diac. et can. [Petrus 1.'^) Sighardus 1.^)] (C) 
[Lucas L Michael Gawbicz L] 

26. VILkal. FRS. (A)^) (C) [Fr. lohannes prof. in Gottwico. Wernnhardinus Fresacher 

nov. Gurcensis. Ob. d. lohannes abb. in Plaga Marie, cfr. n. Nicolaus 
pbr. prof. mon" S. Crucis.] Ob. d. StefFanus prelatus in Walthausen. Thomas, 
Volffgangus, loamies, pbr' et profi in Walthausen. 
FAM. (A) [Dietmarus Carnifex et Geisla uxor sua, dederunt 
1 domum in Fulsachsgazzen.] Philippus Straws 1. et mag. curie. 
(C) Sabina de S. Maria Magdalena ex Vienna. Hieronymus pbr. prof. in Krems- 
muenster (15)23. 

27. VI. kal. FBS. (A) lohannes ac. et can., fr. n. Hertwicus cv., fr. n. [Liu- 

toldus pbr. et can., fr. n.] (C) [D. lohannes Nater pbr. et can., fr. n. 
A. d. 1460 ob. d. lohannes Leb doctor sacri iuris can^ atque dec. h. e. 
D. Stephanus prof. mon" in Gries.] D. Sebastianusf) prof. mon" s. Dorothee. 
Fr. Leonhardus de Als sacristanus in Melkh 1512. Ob. d. Cesarius can. Laveutinensis 
1513. Ob. d. lohannes Lengenawer de Egenwurga pbr. et can. h. m., fr. n., 1535. 

^) Nomen in viargine alia manu scriptum. ^) Sequens Jiuius notae pars postea super linea suppleta. 

c) Petrnus cod. ^) Nota erasa. ^) Sequitur locus rasus maior. f) Sebastinanus cod. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBUROENSIA. 67 

FA3I. {\) Liupoldus marchio.*)^) |Heilka 1", dedit vineam, Chun- 
radus 1. de Grif'fon8t(ain). Waltherus vitrarius, fr. n., ob. Trouta 
m''^] (C) Anna de S. lacobo ex Vienne. 

28. V.kal. FllS. (A) Ulricus pbr. et can., fr. n. (C) |D. Rudolph Pfefferkorn fr. n. 

D. Nicolaus Fress can. in Itcichersperg. Fr. Petrus cv., fr. n. Fr. lohan- 
nes Ilofer cv., fr. n. Fr. Cholomannus m. et pbr. in Melico. D. Georius 
Bucchrer can. Gurcensis. Fr. Georius Staindel prof. in mon''^ Novi- 
montis.J Thomas Weygel pbr. et prof. in Walthausen. 
FAM. (A) Theodosius abb. Grecus. Chunradus 1. Liukardis de 
Mozen, dedit 2 beneficia. Rudricus I. [Otto dictus Paiger. 
lohannes Picrbaumer ob. a. d. 1381.] (C) lohannes pbr., lohannes 
Tichtel, Leonhardus Schotfinch, loannes Praittenachier, Georgius Schrat, lohannes 
Preisz, Philippus fami's, cfi-es i,i Walthausen. 

29. IV. kal. FRS. (A) Waltherus pbr. et can., fr. n., in S. Georio. [Katherina 

cV et sor. n.] (C) |D. Andreas Prantner can. Seccoviensis. D. Andreas 
m. in Pawngarttenpcrg. Anna Teutscherinn cv% sor. n. de Gurck. D. 
Wolfgangus pbr. et can. ct prof. in Tycrnnstain. Fr. lodocus cv. ac prof. 
mon" Marie Celle.] Augustinus acc. et prof. mon" cis Athesim. 
FA3L (A) Margareta^) filia ducis Liupoldi, regina Romanorum, 
ducissa Austrie et Stirie.^) Hertwicus pbr. [Riudigerus de 
S. Loco cum ux^ sua Chunegundi.] 

80. III. kal. FES. (A) [Mauricius pbr. et m. de Zerlicz, cfr. n.] (C) [Affra Enczes- 
tarfferinn cv*, sor. n. Nicolaus domicellus Seccoviensis. Sigismundus 
Poppenperger pbr. et can. in Reichorsperg. D. lohannes dec. mon" 
in Valle Laventinensi, pbr. et can., fr. n. D. Lconardus Pawngartner 
pbr. ct can. in Patavia extra muros (14)82. D. Philippus olim abb. mon" 
in Walderbach. Fr. loannes de Mueldorff pbr. et prof. in Cella Marie. 
D. lohannes Haypeck pbr. et can. ad S. Florianum.] 
FA3I. (A) Mehthilt I^ luta 1*. (C) Elizabeth Falckin l\ 

31. II. kal. FRS. (A) Waltherus pbr. et can., fr. n., dec. Elyzabet cv% sor. n. 
Fr. Symon cv. prof. in Mawrbaco. '^^Fr. Achacius pbr. et can., fr. n. 
lacobus Sturspekch pbr. et can., fr. n. de Wawburg.*^) (C) [D. Hain- 
ricus pbr. et can. n' mon". D. lohanncs m. in Pawngarttenperg. Ob. 
d. lohannes pbr. et can. in Walthausen a. d. etc. (14)40. D. Wolfgangus 
pbr. et can. in Tyrnstain.] D. lohannes Glatz pbr. et can. in Raer. D. lo- 
hannes Mangold de Augusta. D. Sigismundus Rodlinczer de Monaco. 
FAM. (A) Tiemo I. de Wrmtze, dedit 2 beneficia. Chunradus m. 
[Wernhardus de Wolfkersdorf occisus circa Enzenstorf ob.'^)J 

NOVEMBER. 

1. kal. FRS. (A) Alheidis, Chunegundis, cv°, sor®^ n". Gotfridus, Ger- 

lochus, cv', fr®* n". [Allexius subdiac. et can., fr. n.J Nycolaus 
pbr. et cfr. n. de Mawrbaco. Fr. Andreas cv. in S. Cruce. '')Chunigundis 
Holczhaimerin mag^ (jarum ^435 ^q^j [bona matrona. D. Lodovicus Horn- 
len de Augusta. D. Martinus prior mon" Mawrbacensis a. (14)67. Fr. 
Wolfgangus nov. in mon'° Seyttensteten.] D. Augustus abb. mon" Celle 

*) Nota colore rubro scripta. ^) Sequens nota super loco raso scripta. <=) Cod. ^) Sequitur 

nota erasa. 

') lAu/poldm cle Styria ob. a. 1129. ^) Ux. Heinrici VII. et postea Ottokari regis Bohemiae. 

9* 68 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

Marie 1505. D. Dyonisius pbr. et can. in Thyernstain. D. Sebastianus pbr. et can. 
ad S. Florianum. 
FAM. (A) Mahthildis l'' de Michelsteten. (C) Caspar 1. 

2. IV. non. FRS. (A) Waltherus pbr., fr. n. Ob. AgnesWildin mag* in claustro m''"'" 

a. d. 1436. (C) [Hainricus pbr. in Runa. D. lohannes Pamhakchel can. in 
Reichersperg. Cristofferus de Mediolano can. ad S. Michaelem. Ob. d. Pe- 
trus Gottwicensis a.(14)58. Ob.d.Hainricus pbr. et prof. mon" Scotorum. D. 
Georgius Inprucker pbr. et can., fr. n., prof. n' mon", a. etc. (14)72. Fr. Pe- 
trus cellerarius prof. in mon'" Novimontis.] Erhardus senior pbr. prof. in Voraw. 
FAM. (A) Wolvoldus abb.^) Rudgerus pbr. et m. Ulricus de 
Vihoven, dedit beneficium Waidendorf. (C) Ob. lohannes Kirich- 
dorfFer cfr. u., tradidit omuia boua sua, licet pauca. Ob. d. Hainricus cfr. n. prof. 
mon" Ronnshoven. Fr. Udalricus diac. ibidem prof. 

3. in. non. FRS. (A) Alheidis cv% sor. n. Ulricus pbr. S. Andree, fr. n. Eli- 

zabet sor. n. [Ulricus dec, pbr. et can., fr. n.] (C) [Agnes Wildin 
mag^, sor. n., ob. a. d. etc. (14)36. D. lohannes pbr. in Khremsmuster, m. 
Ob. fr. Michael acc. prof. mon" s. Michaelis. Ob. d. Anthonius Wey- 
ckharttslager can. et pbr. h. m. a. (14)60 etc. Ob. Georgius Stainpacher 
mag. pistrine, cfr. n., a. 14(73).] 
FAM. (A) Ulricus pbr. [D. Ulricus mil. circa fr^® Minores et ux. 
sua Brigida, tradiderunt 3 4* oblagie.] 

4. IL non. FRS. (A) Benedicta sor. n. Heberlint cv% sor. n. [Petrus Frei- 

singarius mag. curie, dedit oblaye 1 tl reddituum et d*^"^ 1 et 
ad missam s. Egidii 10 'tl. reddituum.] (C) [Ob. d. Georgius de 
Volkensdoerflf (14)76.] D. Leonhardus Haidnhaimer pbr. ex Fornpach et cfr. 
Ob. d. Caspar ppos. in Hertznburga (15)18. Agnes cv* prof* in monio s. Magdalene. 
FAM. (A) Mehthilt cv*. Herwicus 1. Rudgerus 1. 

5. non. FRS. (A) Diepoldus cardinalis Ostiensis, fr. n. (C) [Elizabet Star- 

hantin sor. n. D. Zacharias Meysinger pbr. et can. in Pawmburg. Ob. 
d. lohannes ppos. in Undenstarff. D. Wolff(gangus) custos et prof. in 
Hertznbuerga.] D. Maurus pbr. et prof. in Alta Inferiori. D. Volffgangus pbr. 
et can. in moni" s. Andree. 
FAM. (A) Alram 1. (C) [Gerdrudis K] 

6. VIII. id. FRS. (A) Adelgoz pbr. et can., f r. n. [Petrus fil. Cholomanni de 

La et Anna ux. sua, dederunt redditus 1 tal.] Ulricus Ofenpech 
pbr., can., fr. n. Paulus Sleyher pbr. et can., cfr. n. de Voraw. D. Chri- 
stannus dec. in Nova Cella, pbr. et can., cfr. n. (C) [Ob. d. Goswinus 
pbr. ad S. Dorotheam Wyenne. D. lohannes Liebinger pbr. in Pawm- 
burg. D. lohannes can. in Balthausen. A. d. etc. (14)67 ob. d. Marcus 
Zollner can. h. m. D. Caspar Cophinger can. mon" s. Nicolai Patavie. 
Fr. lohannes cv. in Melico prof, cfr. n., (14)74. Appolonia Hobenbarterin 
prof'^ in n° mon^° ob. (14)81. D. lohannes Rasp pbr. et can. in Reichers- 
perg, cfr. n.] D. Wolffgangus pbr., m. prof. in Medlico, cfr. n. 
FAM. (A) WoImut»cv. Chunegunt I''^. Poppo archidiac. Ofmia I''. 
(C) [Katherina I*.] D. Simon Hamerl pbr. et can. in Secovia a. (150)9. 

7. VII. id. FRS. (A) Martinus Semelczyph pbr. et cfr. n. (C) [D. Thomas prior mon" 

s. Dorothee virg(inis) in Wyenna, fr. n. D. Wolffgangus Muelhamer 
pbr. et prof. in Reichensperg.] D. Leopoldus Haimel fr. n. a. etc. (15)21. 
D. Matheus prof. et pbr. mon" s. Lamberti. Leopoldus pbr. , Wolffgangus, Wolff- 
gangus, Benedictus, ex cenobio Scotorum. 

^) Abh. Admontensis oh. a, 1137. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 69 

FAM. (A) Ililtprant 1. Ililtbuich 1". |Eborhardu8 1/)J (C) |Mar- 
garetha 1", Nicohius Ilunger capitancus huiuK civitatis.J Ob. Katherina 
ux. Wolllgaug Toeckhel. 

8. VI. id. FliS. (A) Otilia cv», sor. n. (C) [Ttem sor. Wilburgis de Chotwico. 

D. Androas abb. in Pawngarttenporg. Ob. Eli/.abeth Strasserin sm'"*, 
sor. n., a. ctc. (14)73. D. \Volff(gangus) ppos. nion" s. Andree.J D. lacobus 
can. mon» Novae Celliie. D. Andreas jibr. 
FAM. (A) Ueinhardus cv. Ortolfus cv., dedit I tal. |Gerdrudi8 1*. 
Alhaidis KJ (C) [Elizabot 1". | loannes Rap. Fridericus notarius Brixinensis. 
D. loannes. D. loannes Praunlerner, Warbara ux. eius. Michaelis mensuratoris. 

9. V. id. FES. (A) Brunocv., fr. n. Fr. Stephanus pbr. de Witingnaw. (C) (Wolf- 

gannus fr. n. D. Leonhardus Seyberstorff can. h, e. D. Stephanus, 
d. Matheus, can' de Ilerczogenburg, cfr*^* n*.J D. Georgius abb. in Gersten 
cum viginti duobus d'» et uno subdiac» et uuo acco ob. a. 1507. D. Wolfgangus pbr. 
et can. prof. ad S. Ypolitum. D. Petrus pbr. et prof. in Voraw. 
FAM. (A) Adelbertus^) Liupoldi marchionis fil.. advocatus n.*^) 
[ob. 1050. Ilic dicuntur mayores vigilie cum mayori pulsu.'^)^ 
Merboto 1. Herlieb 1. (C) [Anna l''.] Margareta l^ 

10. IV. id. FBS. (A) Sighardus pbr. et can. domus s. Floriani. [Elysabet cV, 

sor. n. A. d. 1398 ob. Michael dictus Tutz, dedit mon'" omnia 
bona sua pro conmemoracione anime sue.J (C) [D. Amandus 
Huentel can. in Bertelsgarn.] D. lohannes Moszhaimer can. Gurcensis a. (150)8, 
Ob. d. Sigismuudus Taeffeavogel olim dec. 
FAM. (A) Rimbertus Patav. eps.'^) Wisnto pbr. Hertingus 1.^) 
[Hugo pleb. de Ponte.®)] (C) Ob. honestus vir, d. Seifridus khamergraft" 
regis Ungarie 1518. 

11. III. id. FBS. (C) [D. lohannes Metzner can. et cfr. n. Fr. Leonhardus Puechler 

pbr. et cfr. n. D. lohannes pbr. et prof. in Walthawsen. Fr. lohannes 
cv. ibidem et prof. Martha sm''% sor. n., (14)87.] Mag. Petrus Laempl pbr. 
et prof. in Nova Cella. D. Sixtus Schonberger pbr. et can.. fr. n., (15)35. 
FAM. (A) Chunradus 1. Gebhardus 1. Ulricus de Ror, dedit pre- 
dium. Albertus Frisingensis eps.^) Chunradus 1. dictus Tutnut.^) 
(C) [Nicolai Maex 1*. Sabine Y. Margareta. Katherina. Mag. Symon 
beneficiatus et cap. S. Michaelis (14)86.] Ob. d. AVolffg(aDg)us Werenpuchler 
cfr. et beneficiatus n. ad S. Barbaram in infirraaria a. d. 1503. 

12. II. id. FRS. (A) Chungunt cv% sor. n. (C) [D, Otto quondam ppos, in Walt- 

hawsen. D. Pangracius pbr. et can. ibidem, cfr^^ n', Stephanus de Vels- 
perg pbr. et can., fr. n., a. 1452. D. Stephanus dec. mon" s. Andree. 
D. lohannes de Herczoburga pbr. et can., fr. n, D. Fabianus m. et prof. 
in Seyttensteten. D. lohannes senior pbr. et can. in Herczoburga.J 
D. lohannes pbr. et prof. in Alta Jnferiori. 

13. id. FUS. (A)8) Gundoldus cv., fr. n. Frideroun sor. n, Ob. d. lohannes 

de Abstartf. Gerundus'') ppos, ad S. Ypolitum.*) (C) [Item d. Caspar 
Grisinger can. in Pawnburch. D. lohannes Appstaerffer pbr. et can,, 
fr. n. D. Caspar pbr, et can,, fr, n. in Voraw.J Fr. Maximilianus dyac, prof, 
in Tirnnstain, D. Stephanus Gugelwej-tt fr. n. et pleb. in Newburga Forensi 1518. 

^) Kota fere erasa. ^) Praecedens nota colore ruhro scripta. ^) Haec pars huhis notae ^^ostea 

alia manu super linea suppleta. ^) Sequitur locus rasus. ^) Haec nota super loco rasu scripta. 

^ Sequitur nota erasa. S) Praecedit locus rasus. ^) Corrige: Gerungus, 

^) Ob. a. 1137. 2) Ob. a. 1147. ') Ob. a. 1184. *) Gerungus Pusdiinga' electus a. 1389. 70 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

J^^iltf. (A) Chalhohus 1. Wernhardus 1. [Cholo officialis. Ortolfus 
mil. de S. Loco, dedit redditus 1 tal.] (C) [Mag. lohannes de Ot- 
ting decretorum doctor. lohannes Swergkhart 1. Bartholomeus Schratt 1. 
Georgii Gruebl 1'.] 

14. XVIII. kal. FRS. (A) Hermannus ac. et can., fr. n. Lua cv^, sor. n. [Ulricus 

ppos. n. de Slehdorf, fr. n.] A. d. 1419 ob. fr. Cholomannus Centter 
can. Newburgensis. (C) [D. lohannes m. in Pawngarttenperg. D. lohan- 
nes dec. mon" s. lohannis ewangeliste in Walthausen et can. a. d. (14)40. 
D. Wilhelmus pbr. mon" b. Marie virginis in Tyernstain a, d. etc. (14)68.] 
FAM. (A) Geisla 1=^. (C) Fr. Stephanus cv. prof. ad S. Dorotheam Vienne a. 1510. 

15. XVll.ksA. FRS. (A) Liupoldus marchio^), fundator huius templi^) 1136. 

^)Diepoldus pbr. et can., fr. n. Otto diac. et can., fr. n. Tuta 
cv% sor. n. Stephanus dictus Rechner pbr. et can., cfr. n., pleb. in 
Prukka, de S. Ypolito. A. d. 1419 ob. fr, Stephanus cv. (C) [Margaretha 
Wilhalsmawrin mag^ (jarum jj^ claustro m''""^, sor. n. Ladislaus pbr. et 
prof. mon" s. Dorothee.] 
FAM. (A) Agente Wernhero ppos°^) pari voto eodem consilio uni- 
versus fr"™ conventus in remedium animarum marchionis et 
marchionisse eorumque filiorum singulis annis statuit agi 
memoriam marchionis his pensis: XVII. kal. Decembris hospi- 
talis offerat in consolacionem pauperum panes 500, 2 porcos, 
2 boves, 15 urnas vini, 1 tal. v") vel tandem valens vestium. 
Ex sumptibus fr""" dentur 500 panes, 1 bos, 1 porcus, 1 tal. -^ 
vel tandem valens vestium. Camerarius offerat nummos 60 
et custos solidem vel tandem valens vestium. Statuit etiam, 
ut ipsa memoria proxima precedenti dominica a pbr° in populo, 
qui si occurrerit in YI. feria dispensacio agapis, in Y. feria 
anticipetur, sollempnitas die debito agatur. [Etiam idem hof*) 
talarius offeraf^) cena domini ^/2 tal.'*) et in anniv'"'*) marchio- 
nis et^) de vinea, que*) Trausel.] 

16. XVI. kal. FRS. (A) Liukart cv^, sor. n. [Agnes sor. n., mag^ Pawngartnerin.] 

(C) [D. Erhardus ppos. ad S. Andream super Traism. Ob. Sebaldus 
pbr. prof. mon" Novecellensis, cfr. n., (14)82.] Ob. d. Ruedbertus pleb. in 
Calvo Monte, fr. n., 1504. Ob. d. leronimus pbr. et m. mon" Lambacensis a. 1521. 
VolfFgangus Aspeckh pbr. et can. mon" s. Dorothee a. 1526. 
FAM. (A) Greppa cv^. Leukardis, Waltpurgis, l^ 

17. XV. kal. FPcS. (A) Adelbertus pbr. et can., fr. n. Gerburch cv*, sor. n. 

[Chunradus pbr. et can., fr. n.] lohannes Schombekch dec, cfr. n. 
de Wamburg. (C) [Bernhardus subdyac. , fr. n. • ecclesie Seccoviensis, 
a. etc. (14)36. Fr. lohannes pbr., m. et prof. mon" Mellicensis, fr. n., 
a. etc. (14)55. D. lohannes Meraner a. etc. (14)76 mon'^ in Grriesz. 
D. Andreas Linder eodem a. pbr. et can, eiusdem mon".] 
FAM. (A) Gottil 1., tradidit 2 vineas. ''^[D. Chunradus sac, fil. 
Ottonis Pilleatoris, dedit redditus 1 tal.] (C) Pilippus 1. Otilia R 

18. XIV. kal. FRS. (A) Heinricus, Chunradus, cv\ fr^^ n^ [Chunradus cv., fr. n. 

Weigandus subdiac et can., fr. n. Perchta cv% sor. n.] (C) [Perr- 
toldus cv. 1., fr. n. D. Seyfridus Zand pbr. in Pawnburg. D. Yitus pbr. 

*) Follo mutilato sequentia quaedam sunt deleta. ^) Sequens nota ex parte swper loco raso scripta. 

*) III. sanctus cognominatus. *) 1192 — 1194. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 71 

prof. mon" Scotorum Wieiiiie (14)82. D. Paulus pbr. et can. in mon''* 
Waltliausen.J Ob. d. Sigismundus abb. mon" Mellicensis. Ob. d. lohannes Khremser 
pleb. in S. Mar(garetha), Elizabeth Ayczuerin cv", sor. n. prof. h. ni., a. 1535. 
FABI. (A) nermannus ppos. irailka cV. [CliunraduB 1. de Neunek. 
Ulricus fil. Wernheri, dedit reddituum \'l (i. .^.\ 

19. XIII. kal. F1\S. (A) [Notandum. quod d. Chunradus cap. de S. Martino com- 

paravit hystoriam de s. Elyzabet cum 2 libris. Nicolaus cv., 
fr. n. Ruegerus pbr. et can., cfr. n.| Ilainricus dec. Salczpurgen- 
sis, cfr. n. (B) [A. d. 138(1 ob. Albertus de Winchel eps. Patav., 
fautor. n.")J (C) jD. lohannes de S. Martino can., fr. n. Fr. Stephanus 
de Gotwico cv., cfr. n. Pr. Egidius subdiac. et prof. mon" in Wahlerbach. 
Zenonus pbr. et m. ac. prof. (in) mon'° Carthusiano. D. lohannes Garsz 
can. et pbr., fr. n., (14)95. | Emdrudis m^'^ mon" Gottwicensis. 
FAM. (A) Wernherus abb. Chotwicensis.^) Wisnto 1. de Egenburch. 
Pabo 1. 

20. XII. kul. FltS. (A) Ulricus dec, fr. n. [Rudigerus ppos.^), fr. n., dedit o tal. 

reddituum ad cappas d""^"™, vigilie minores.^) Wolfhardus pbr. 
et can., fr. n.J D. lohannes Swevus de Voraw quondam ppos., pbr. et 
can., fr. n. (C) [Ob. d. Mathias can., fr. n. mon'' Porte clause, alias in 
Gryes, a. d. (14)38. D. Petrus Weninger can. et pleb. ad S. Andrcam. 
Ibidem d. Erhardus pbr. et can., cfr®^ n'.J 
FAM. (A) Ortolfus 1. Alheit de Atzenpruk, dedit vineam et cur- 
tini. [Liukardis Neumaistrin.J 

21. XI. kal. FRS. (A) Heinricus cv., fr. n. D. Leonardus dec. Novecellensis, cfr. n., 

ob. (C) [Ob. d. Udalricus Weingartner ppos. mon'" Novecellensis ordinis 
s. Au(gustini), cfr. n., a. d. etc. (14)40. Caspar Haesiber pbr. et can. ad 
S. Florianum, fr. n. Erhardus pbr. et m. prof. mon" Lambacensis. D. Os- 
waldus Schrolntritt pbr. prof. in Waltliausen. D. Udahicus Awer can. 
et prof. in S. Yppolito. D. Andreas de Ardaco pbr. et m. in Pawn- 
gartenperg.J D. Vuolfgangus ac, dootor utriusque iuris, ob. III. kal. Novembris. 
FAM. (A) Chunradus 1. [D. Ulricus de S. Martino, dedit redditus 
1 tal.J (C) Wolffgangus Pierpaum Ibl^. 

22. X. kal. FBS. (A) Ulricus can. S. Andree. Thomas Floczer pbr. et can., fr. n. (C) 

[D. Erhardus Aychler pbr. et can., fr. n. h. m. D. Mathias Prell plcb. 
in S. Loco. D. Bernnhardus pbr., can. Secoviensis.J Vuolfgangus Gas- 
pecher abb. et prelatus mon" Ozziae. D. Wenceslaus prof. monii 8eytnstetn. 
FAM. (A) Rudolfus 1. Gotta cv^ Reihtza 1». Geisla l^ [Per- 
toldus de Weidnik, dedit redditus 1 tal. Chunradus Haupt- 
lacher etux. sua, dederunt redditus 1 tal.J (C) Fr®^ Petrus, Georgius, 
lohannes, Caspar, ex Plaga Marie, a. etc. 1521. 

23. IX. kal, FFiS. (A) Sighardus pbr. et can., fr. n, Alheidis cv*, sor. n. Geisla 

cv% sor, n. [Tueta sor. n.J Symon ac. de Voraw. (C) [Ob. d, Nico- 
laus cv. Seccoviensis. Steffanus de Chremss can. h. m. D. Steffanus 
Tobler can, ad S, Nicolaum extra mu(ros) Pat(av,) (14)76, D. Steffanus 
pbr. et can. Patav, in mon'° s, Nicolay prof,J Yeronimus Siczenperger senior 
h. m. a. d. 1510. lohaunes ex Walderbach. D. Laurencius pbr. et dec. S. Dorothee, 
FAM. (A) Liupoldus 1, de Maleistorf, dedit 2 beneficia, [Wisnto 
pbr., dedit vineam.J 

*) Nota colore rubro scripta, 

*) 1150 — 1155 ocdsus a suis monacMs. ") 1167 — 1168. 
72 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

24. Vin. kal. FRS. (A) Chungundis cv% sor. n. [A. d. 1 335 d. Stephanus de Syrn- 

dorf ppos. Neunburgensis^) ob., qui dedit 4 tal., 2 pro anniv'°, 
alia 2 pro officio sollempni, quod debet peragi in*) die as- 
sumpcionis s, Marie v(irginis)''). Eberhardus pbr.] (C) [Item 
d. Christannus can. in Pawnburch. D. Leonhardus cfr. n. D. Hieronimus 
Stettner ppos. in mon'° Reichensperg. Fr. Gabriel prof. in mon*° Novi- 
montis.] Margaretha Haendlin senior proP sor. n' mon" 1515. Georgius prof. Althe. 
FA3I. (A) Gerdrudis l^ Chunradus 1. de Parow,^) [dedit bene- 
ficium Hovel(in)]. Irmgart l^. [Fridericus Huotstok, redditus 
6^. Chunradus Olm et Eyta ux. sua, dederunt redditus 1 tal.] 

25. VII. kal. FRS. (A) Chunradus puer, fr. n. Helnwicus cv., fr. n.'') [lacobus 

can. in Varaw, pbr. et cfr. n.] (C) [Ob. d* Magdalena Farsterin olim 
mag^ (jariim (14)75. Fr. Lucas pbr. et m. prof. ad Scotos Wienne, cfr. n.] 
Ob. d. Symon Kobrel cap. in Calvo Monte 1504. Fr. lohannes de GunderszstorflF 
pbr. et m. prof. Medlicensis. Margaretha Haendlin grandior natu n> cenobii virginum 
vestialium 8. kal. Decembris concessit deo et nature a. 1515. Ob. d. Florianus mon" 
Maurhacensis. Ob. mag. Georgius Khater celerarius supremus et h. m. prof. a. 1540. 
FA3L (A) Alkerus 1. Liukardis l^ (C) Ursula sor. n. P. 

26. VLkal. FRS. (A) Hugo pbr. et can., fr. n. Mehthildis cv% sor. n. (C) [D. 

Ulricus m. in Pawngarttenperg. Maecze m''®, sor. n. ecclesie Seccoviensis, 
a. etc. (14)36. D. lohannes Grueber fr. n.] 
FAM. (A) Wernhardus L Wilwirch l^. Perhtoldus L de Arnstein. 
Hugo L de Wierberch.^) 

27. V. kal. FRS. (A) D. Georius abb. in Campolilio, cfr. n. (C) [Dorothea, Anna, 

Margareta, sor®^ n*' prof' in Gottwico. Thomas m. de Maurbaco (14)89. 
Fr. Nicolaus Landechker pbr. et cfr. n. Ob. d. lohannes Kynner can. 
Seccoviensis (14)75. Cristina prof" in n° mon'° ob. a. (14)81 etc. Ob. 
d. Nicolaus Luenczer ohm celerarius supremus a. 1486, can. h. m.] 
FA3I. (A) Otilia 1*'^, tradidit vineara Dreschirchen. [Heinricus 
claviger^), tradidit redditus V2 taL Heinricus Grassmogler, 
dedit redditus 1 taLJ 

28. IV. kaL FRS. (A) Ekricus cv., fr. n. Adelbertus cv,, fr. n. (C) [Hainricus 

Riettentaler can. h. m, Georius Fewchter can, Salczburgensis , cfr. n. 
D. Lucas Tugenthch can. Seccoviensis. D. Erasmus Lichnewssel can. 
Seccoviensis. Fr. lohannes dyac. mon" S, Crucis prof.] Ob, Margareta 
olim mag^ virginum, sor. n,, a. 1501. Michael ex Tirnstaiii. 
FAM. (A) Irnfridus puer. (C) lohannes, Georgius, Thomas, pbr^ laicales ex 
Tirnsten.g) 

29. III. kal FRS. (A) Erasmus pbr. et can., cfr. n. de Voraw. [Agnes cv% sor. n.] 

(C) [lohannes cv., fr. n. ecclesie Seccoviensis, a. etc. (14)36. D. Andreas 
custos, can., fr. n., dictus Waldner. Fr. Georgius cv, prof. ad S, Doro- 
theam Wienne (14)81.] Fr. lohannes pbr. et prof. in Pawngartenperg 1505. 
FAM. (A) Fridericus pbr. et can. Sifridus L [Petrissa 1^] (C) 
Mavtiuus cv. et prof, mon" s, Ma(rie) vir(ginis) in Ror, 

30. II. kaL FRS. (A) [Albertus Schiver pbr. et can., fr. n.] (C) [D. Hainricus can. 

mon" Nove Celle, ahas ad Gracias. Ob. d. Andreas olim pleb. in S. Loco, 
pbr, et can. h. m., 1483.] 

^) Sequititr exstinctuvi: XL. ^) Ilaec nota colore rubro scripta. <=) Sequens huius notae pars alia 

manu hi margine suppleta. "^) Sequitur nota exstincta. ^) Sequitur nota erasa. f) clavier cod, 8) Cod. 

') 1317—1335. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 73 

FAM. (A) Eberhardus Saltzburgensis archieps,^) Chunradus 1 
Liupoldus 1.") [Christannus L ob. in die s. Andreo.J 

DECEMBER. 

1. kal. FHS. (A) Cliunegundis cv", sor. n. Iladmut cv'', sor. n. [Ulricus 

pbr. et m. in Mawrbaco, cfr. n.| WalthaHar pbr. et can., fr. n., in 
Varaw. (C) [Fr. Karulus nov. Maurbacensis. D. Symon pbr. et can. prof. 
mon" Novecelle.] Hieionymus ex Tiinstain. 
FAM. (A) Wilwirgis 1". Rihtza 1", tradidit vineam in Widnich. 
[Ob. Otto 1. de Reztingen. Hermannus 1. ob.] (C) Barbara GfatrGrin 
consor. n. Wolffgangus ipse 1. 

2. IV. non. FRS. (A) Ortolfus ppos. do Richersperg^), fr. n. Rudolfus cv., fr. n. 

lohannes Wucrffel pbr. et can., fr. n. Pr. Erasimus dictus Podcllus 
fr. n. ot nov. h. m. (C) [D. David m. ad S. Crucom. D. Symon Suenczel 
pbr. et cfr. n. D. lohanncs Weyt can. mon" s. Nicolai Patavio. D. Geor- 
gius Wurfel can. mon" s. Nicolai Patavie. D. Georgius pbr. et can. 
prof. in Pawmburg.] D. Wolfg(angus) pbr. et can. prof. in Reichersperg, cfr. n. 
Maguus diac. in mon'" s. Magni Ratisponae prof (15)21. 
FAM. (A) Sigmarus I., tradidit vineam. Fridericus pbr. et can. 
Hartlieb 1., tradidit vineam. Gerdrut do Chirchling, tradidit 
3 beneficia Gritzanst(ain). Marquardus abb. 

3. III. non. FRS. (A) Thomas eps. Lavellensis, can. Lateran(onsis) ecclesie, 

fr. n. Ditricus ac, fr. n. [Goorius de S. Floriano pbr. et can., 
cfr. n.] (C) David pbr. ad S. Crucem, cfr. n. [D. Paulus can. et cfr. n. 
A. 1460 ob. d. Wolfgangus Mulbacher pbr. et can., fr. n. Michael pbr. 
et m. in Lambaco.] D. Oswaldus ppos. in mon'° s. Andree. Ob. d. Valentinus 
pbr. et prof. ad Scotos, cfr. n. D. lohannes Kremsmunstrer pbr. et prof. ad S. Floria- 
num. A. d. 1541, 3. Decembris ob. d. Georgius Hausmanstefcer h. m. ppos., qui quinque 
campauas fundere fecit. 
FAM. (A) Gerdrudis cv^ Eberhardus 1. '')[Rugerus pellifex et 
Mergardis ux. eius, dederunt 2 vineas.] 

4. n. non. FJIS. (A) Engolbertus cv., fr. n. Gerdrudis do Heimburch cv*, 

sor. n. [Lucas Stuhso.] (C) [Goorius pbr. et m. de Pawngartenperig. 
lohannes m. ad S. Crucem. Ob. d. Heinricus de Constancia prof. mon" 
s. Dorothee a. (14)36. Ob. d. Heinricus dec. mon" s. Michaclis. Ob. d. 
Andreas prof. in Melico, cfr. n.] D. Sigismundus sac. prof. mon" Novecellensis. 
FAM. (A) Chunradus I. do Stritwisen, dedit 2 benoficia. Lotha- 
rius rex Rom(anorum).^) Heinricus I. de Intzeinst(orf), dedit 
quicquid habuit Intzemst(orf). Alheidis 1''. Hemma I*. Goppa 1., 
dedit vineam. (C) Regina sor. n. 

5. non. FFi.S. (A) Gerungus pbr. et can., fr. n. Alheidis cv% sor. n. (C) 

[lohannes acc. Seccoviensis, loh(annes) Choburger can. ad S. Michaelem, 
fr. n. D. Nicolaus arcium mag. in Gotwico, fr. n. Elizabeth Pachstelczin 
CV*, sor. n. prof* h. m.] Valentinus acc. et senior prof. in Cella Marie ob. 1508. 
D. Ludovicus quondam eps. Chiemensis *) deo et nature concessit dive Barbare vir- 
ginis die, prof in mon'*J s. Dorothee. 
FAM. (A) Hacika l^ Erchenpreht l.'^) [Ditrici Schilcher de Wid- 
nich et ux'* sue Chunigundis.] (C) D. Georgius et decretorum doctor 

*) Sequkur nota erasa. •>) Sequens nota super loco raso descripta. *^) Sequuntur duae notae erasae. 

») Eberhardus II. a Truchsen 1200-1246. -) 1201—1218. ^) Oh. a. 1137. *) 1495—1502. 
Neck. Patav. 10 74 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

et archidiac, ppos. Berchtesgadensis 1523, D. lohannes Polster, d. Augustinus, prof» 
ibidem. 

6. VIII. id. FES. (A.) Liukardis, luta, cv'', sor^* n^'*) (C) [Sor. Dorothea de Chott- 

wico. lohannes pbr, et m., fr. n. D, Ulricus de Varau can. et cfr. n. 
D. Gebhardus Pernntaler cfr, n, et pbr. D. lohannes Tatenpeck pbr. 
prof. in Reichersperg, cfr. n. Fr. loannes Helfues subdiac. et prof. 
Novimontis.] D. lohannes Laventaler can. ecclesie Patav. ob. 1501. 
FAM. (A) Perhta l'^. Siglochus, dedit vineam et curtim. Liu- 
kardis 1"^. 

7. VII. id. FRS. (A) Ulricus Toemlinger fr. n., pbr, et can. de S. Ypolito. (C) \T>^ 

Anna Haebichin. Fr. Albertus prior et prof. in Lambaco. Fr. Wolf- 
g(angus) prof. mon^* Scotorum Wienne (14)82. Fr. Larencius Nyeschel 
pbr. et m., cfr. n, D. lacobus dec. in mon^° s. Andree et can. Fr.Wolff- 
(gangus) diac. et prof. in mon*° s. Yppoliti, Fr, Symon pbr. et m, prof. 
in mon^" S. Crucis.] Steffanus pbr. et can., fr. n., prof. in Herczobuerkh. Dorothea 
Raenffenvoglin prof* sor. n, 1515, loannes cv. in Novacella a. etc. (15)21, 
FA3I. (A) Chunegundis de Radoun, dedit 2 beneficia Liupolts- 
torf et curtim, Hadmar 1. (C) Chonradus Schluesler. lacobi medici. 

8. VI. id. FRS. (A) Perhta cv% sor. n. (C) [H(ainricus) m. ad S, Crucem. D. Geor- 

gius m, et prof. mon" Lambacensis.] D. Philippus m. et prof. in mon*° in 
Zwettel. Martinus Kelner pbr. in Novacella a. etc. (15)21. 
FAM. (A) Rudingus 1,, dedit vineam Dreschirchen, Waltherus 1. 
[D, Margareta Weidervelderinna 1*, tradidit 1 vineam ad ob- 
layam et 1 domum ad superiorem cameram,] (C) Martinus Lueger 
ex Zenone 1523. lohannes Aman in Reychersperg 1523. 

9. V. id, FBS. (A) [Alheidis cv% sor, n.] (C) [D, lohannes m, in Pawngartten- 

perg, Ob, d, lohannes Feindt de Pulka pbr. et can., fr. n,, de S. Ypolito. 
D. Stephanus pbr. et can. mon" s. Yppoliti.] Ob. d. Andreas abb. in Altenburg.^) 
Fr, Gregorius mon" predicti. Gabriel pbr, et prof. in Maurbaco a. etc. (15)23. loannes 
abb. ex mon'o Krembsmunster.^) 
FAM. (A) Anshalmus 1,, tradidit Stoyczend(orf), lohannes abb. 
Kotwicensis.^) Meinh(ardus) 1, Hermannus et Perhta, tradi- 
derunt vineam. (C) Thomas pbr. Leopoldus de Neideckh. Caspar. 

10. IV.id, FRS. (A) Helnpreht cv., fr. n, Mehthildis cv% sor. n, Albero 

puer et ac, fr, n, (C) [Barbara Uettendorfferin sm^'^ h, e, a. (14)64. 
Georgius pbr. et prof, mon" in Krembsmuenster,] Magnus diac, prof. in 
cenobio s. Magni cis pontem. 
FAM. (A) Mehthilt ^. 

11. IIL id. FRS. (A) Chunradus cv., fr, n, Ita cv% sor. n. [Sophya cv% sor. n, 

Ruegerus pbr, et can,, fr. n.^)] (C) [D, Gilbertus ppos. in Pawn- 
burch. D. Thomas, d, Erhardus, pbr' et can' ad S, Ypolitum, cfr^^ n', 
Ob, d, Conradus pbr, prof. in Mareyncell 1476,] Ob. d. Aug(ustin)us Mair 
prof. monii s. Dorothee Wienne 1514. Ob. d. Thomas Lofflholtz, loannes Preisinger 
pbr., d. Procopius Maipatsch, ex moni» s, Andree. 
FAM. (A) [Hermannus Ymianus 1., tradidit redditus 12/5. oblagie 
et vineam celerarie,] (C) [Egidius Toczenpek 1, Clara Weyghar- 
slagerin.] Ob. d. lohannes Dreml a. d. 1514 cooperator ad S. Martinum. 

12. II, id. FRS. (A)^) (C) [D. Thomas. Ob. Martha Eysnerin sm"% sor, n., a. (14)73, 

D. Petrus pbr. et can. mon" s, Ypoliti, D, UdaHcus Sakchl dec, et can. 

*) Sequitur nota erasa. 

*) 1511—1519. *) lohannes I. 1505—1524. ^) 1157—1174. I MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGEN.SIA, 75 

mon'' Novecelle. Fr. Crisostimus pbr. et prof. mon" Maurbaccnsis. 
D. Augustinus pbr. et can. in mon'" Gries.J Fr. Stephanus Stettner mon" 
Novecelle. 
FA3L (A) [Chunradus pbr. et can. Otto 1. Elyzabeth Chol- 
bechinna.j (C) [AVilliehnus 1. ob. a. d. 1495. | D. Nicolaus Uettinger 
Brixinensis boneticiatus. 

13. id. FIIS. (A) Heinricus pbr. et can. de S. Georio, fr. n. [lohannes pbr., 

can., cfr. n., de Nova Cella.] (C) [Barbara Sycdingerin cv% sor. n. 
Margaretha Hymmelbcrgerinn de Gurck cv", sor. n. D. Paulus pbr. prof. 
in Witingnaw, cfr. n. Ob. d. lohannes Oettelhaimer pbr. et can. h. m., 
cfr. n., a. etc. (14)73. Fr. Thomas cv. prof. mon'' s. Dorothee (14)70.) 
Ob. d. Paulus Khrytzer a. 1514 n' mou" prof. 
FAM. (A) Pilgrimus m. Engelbcrtus 1. Wolfkerusl. Fridericus 
Romanorum imperator.*) ^) [Gebhardus dc Riugerstorf.] (C) 
Balpurga prof» apud S. M(ariam) Magd(aleuam). 

14. XIX. kal. FBS. (A) Ditricus ppos. h. 1.^), fr. n. Christannus dictus Haslauer pbr. 

et can., fr. n., a. (14)84. (C) [D. Sebastianus m. in Khremsmunster. 
D. lohannes Pichkl can. in Herczenburg. D. lohannes Gruss pbr. et 
can. h. m.] D. Virgilius pbr. prof. Novecellensis. Fr. Gabriel cv. prof. mon" 
Medlicensis. Elena prof»' apud S. Claram, D. Sebastianus de Dirnstain. 
FAM. (A) Perhtoldus 1. de Wrmtze. Katherina K*^) (C) D"^ Magdalena 
profa apud M(ariam) Magd(alenam) 1516. 

15. XVIII. kal. FRS. (A) Bruno pbr. et can. Otto'=) cv., fr. n. [Brigida cv% sor. n.*^)] 

(C) [Fr. Wilhelmus dyac. de Aeblnig. lohannes cv. celerarius de Au- 
gusta. D. lohannes Englhardi pbr. et can. Seccoviensis. Fr. Valentinus 
can. in Nova Cella, alias ad Gracias. Conradus ppos. mon'' s. Michaelis. 
Ob. d. Augustinus olim dec. mon" in Voraw (14)75. D. loannes archieps. 
s. Saltzburgensis ecclesie.^) Magdalena cv*, sor. n.] Fr. Augustinus can. 
prof. in mon'o s. Dorothe. «) Clara laicalis sor. et senior mon'i s. Marie Magdalene 
in Wienua ob. 1508. Osbaldus ppos. prof. in mon'o s. Zenonis. Ob. d. Ludovicus 
Ebmer decretorum doctor et prelatus mon" divi Zenonis. Ibidera d. mag. Vincencius. 
D. W(olfgang)us Besner, Petrus Schvpeintzer, ibidem prof'. 
FAM. (A) Hetzlo 1., dedit predium Graben. [Otto ac, can.^)] (C) 
lohannes, Petrus, Paulus, Thomas, Cristanui, Elizabeth, Anua, Cristina, Margaretha, 
Barbara, Erndrudis, cfres gt consores mon'' Reichenhall. 

16. XVn. kal. FES. (A) Hadwigis cv% sor. n. Mehthildis cv% sor. n. Petrus can. 

in Herczogenburga.8) (C) [lohannes de Seyttnsteten prof. mon" s. Lam- 
perti. Ob. d. Haydenricus pbr. et can. prof. in Herzogenburck a. (14)74. 
Fr. Wolff(gang)us Enkofer nov. in Reichersperg.] 
FAM. (A) Perhta I» de Widnich.'») 

17. XVI. kal. FB.S. (A) Chunradus pbr. et can., fr. n. Perhta de Polan cv% sor. n. 

[D. Chunradus dictus Czeller pbr. et can., fr. n,'')] (C) [Martinus 
Mulbanger can. ad S. Florianum. Ulricus Wolfsperger pbr. et can., 
fr. n., ecclesie Seccoviensis a. etc. (14)37. D. Andreas dec, pbr. prof. 
Laventinensis, (14)76. D. Paulus senior et prof. in Seyttensteten.] Ob. 
fr. WolfF(gangus) pbr. in moni» Scotorum. D. Kilianus ppos. Ratis(pon)ensis ad S. Magnum. *) Koia colore rubro scripta. *>) Kota fere erasa. c) Komen radendo fere deletum. ^) Se- 

quitur nota erasa. ^) Cod. ^) Sequitur loais rasus mlnor. s) Nota sujjer loco raso scripta. 

^) Xota radendo paene deleta. 

») Fridericus II., qui a. 1250 oh. -) 1196 -1216. ') lohannes 11. 1429—1441. 

10* 76 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

FAM. (A) Hugo cv. Swinhilt de S. Loco, dedit vineam. [Walther 
de Gradu et Elyzabet ux. sua, tradiderunt vineam in Aych- 
perge, ob.] 

18. XV. kaL FRS. (A) Wolfkerus cv., f r. n. Herbordus cv., fr. n. [Lewpoldus 

dec. in S. Ypolito, pbr. et can., cfr. n.] Ulricus pbr. et can., fr. n. 
(C) [D. lohannes Kekch can. ad S. Ypolitum, cfr. n. Steffanus pbr. et 
can., fr. n. A. d. etc. (14)57 ob. d* Anna Mitterndorferin mag^ (jarum jjj 
Newnburga Claustrali.] 
FA3I. (A)^). 

19. XIV. kaL FRS. (A) Chungundis cv% sor. n. Dietmarus cv., fr. n. [Katherina 

cv% sor. n.] Fr. Perchtoldus cv. de Campolilio, cfr. n. (C) [Dorothea 
Gabrerin cv% sor. n. Wilhelmus Marolt pbr. et can., fr. n., ecclesie Secco- 
viensis a. etc. (14)36.J Georgius Lieber pbr. et can., fr. n., in Understorff 1503. 
FAM. (A) Alheidis l^ Albertus de Patzental, dedit prediura 
Polan. Hiltgunt 1*. Rudgerus 1. Chungunt l^ Heinricus 1., 
tradidit 1 tal. Chungundis de Valchenstein. 

20. XIII. kaL FRS. (A) [Rinpertus pbr., can., fr. n. Bartholomeus can. et cfr. n., 

dedit redditus 1 tal.] Hainricus pbr. et can., fr. n., mag. infirmorum, 

a. 1422'') ob.'=) Sigismundus Gerloser can. de Varaw, cfr. n. (C) [A. d. 
1422 ob. d. Hainricus pbr., can., fr. n., mag. infirmorum. Wolfgangus pbr. 
et can. in Walthausen. D. Philippus pbr. et prof. mon" CelHs Marie.] 

FAM. (A) Rudolfus m. Meinhardus 1. (C) Ob. egregius vir, d. Wolf- 
gangus uotarius li. m. a. 1510. 

21. XII.kaL FRS. (A) Heilwic cv% sor. n. Sifridus cv., fr. n. [Otto dec. n.] 

(C) [Chunradus cv. in Runa. Fr. Wolfg(angus) cv., m. prof. mon" Melli- 
censis, (14)83. Wentzeslaus pbr. et can. in Witingaw.] D. Georgius Gasner 
prof. mou" Ozzie. 
FAM. (A) Engelschalcus 1. Rudbertus L (C) [leronimus Staedler de 
Ratispona ob. a. d. 1495, sepultus cum S. Martino.] 

22. XLkaL FRS. (A) Wernherus Gurtzensis eps.^), n. ppos.^) [Gotfridus 1. Ger- 

drudis 1% ux. sua, ob.] (C) [D. Wilipoldus can. ad S. Andream super 
Traism. D. lohannes Tulner can. in Herczenburg. D. Petrus dec. mon" 
in Gries. Fr. Nicolaus de Goerlicz pbr. et prof. in Medlico. Fr. Leonar- 
dus pbr. et prof. in mon'° Voraw.] D. Petrus prior mon" s. Lamberti. 
FAM. (A) Rcinherus cv. Rudbertus notarius. [Wilwirgis ux. 
Swikeri mil'^<^)] 

23. X. kal. FRS. (A) Hartmannus Brixiensis eps.^), h. e. secundum regulam 

b. Augustini primus ppos., fr. n. Ulricus pbr. et can., fr. n. 
Dietmarus pbr., f r. n. luta cv% sor. n. Chunradus cv,, fr. n. 
Wolfoldus cv., fr. n. Pruno [cv.], fr. n. [D. Pernhardus celle- 
rarius Neunburgensis ecclesie.®)] (C) [Ob. d. loh(annes) Sibenschog 
pbr. et can., fr. n., ecclesie Seccoviensis a. d. (14)40. D. lohannes m. et 
prof. mon" Marie Celle, cfr. n. Fr. Stephanus subdyac. et prof. mon" 
S. Crucis. Ob. d. Michael ppos. mon" Vorawensis cenobii.] 

FAM. (A) Duringus I. Heinricus pbr. et can. Ratolt, Ebergerus, V. 
Georius pbr. et can., cfr. n., de S. Ypolito. 

^) Sequuniur duae notae erasae. ^) Atinus incarnationis super loco raso scriptus. ^) Seqidtur 

locus rasus. ^) Nota super loco raso. ^) Nota colore rubro scripta. 

') 1194—1195. -) Claustroneohirgensis 1192—1194. ^) 1141—1165. MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 77 

24. IX. kaL FIIS. (A) Haimo pbr. et caii., Ir. n. Chun/.a niag", cV, sor. n, 

[Hainricus cv., fr. n.]") (B) [D. Steplianus ppos. in S. Ypol(ito), fr. n.J 
(C) [loh(annes) Illsung can., fr. n. Helena Stainpeckhin cv% sor, n. 
D. Anthonius pbr. et prof. mon" b. virginis, alias Scotorum Wienne.) 
Fr. Matliias GrutMuibald pbr. et prof. iii Pawngartenberj^ 1.0()r). 
FAM. (A) |Mag. Chunradus de Capella, dedit redditus I taL 
oblige,'')! 

25. VIII. kal. FliS. (A) Haitvolchus cv., fr. n. [Agnes cV, sor. n. Ernnestus 

Techler pbr. , can., fr. n., pleb. in S. Loco.] Ulricus dictus Trapp 
ppos. et archidyac. in Seccaw. ') Paulus, lacobus, cv', fr^* n'. (C) [D. Wolf- 
(gangus) pbr. et can., fr. n. D. Georgius Posch prof. in Novacella. 
D. lohannes pbr. et prof, fr, n,, in S. Floriano,| D. lohannes abb. proL in 
Pawugartenperg 1505. 
FAM. (A) Ilartwicus L Ilelena ducissa Austrie,'')^) Albertus com, 
de Wihselberch, [Waltherus abb. in Poumgartenperg.^)] 

26. VIl. kaL FBS. (A) Dietmarus, Perhtoldus, cv\ fr'^^ n*, Alheidis cv% sor, n, 

[D. lohannes Colinus can., pbr,, fr, n.| Anna.'') Andreas. (C) [Bern- 
hardus pbr. in S. Cruce, fr, n. Fr. Christoforus acc, prof mon" in Rar 
(14)74.] Fr. lohannes cv, nion" in Undenstorff. 
FAM. (A) Chunradus pbr. et can. Hiltprant L Herbordus L, tra- 
didit vineam. 

27. VI. kal. FRS. (A) Liupoldus diac. et can,, f r, n, Fridericus pleb., fr, n. 

[D. lohannes can., fr. n., ob.^) a, d, 1357 in hac die.] (B) [Agnes 
dicta Sunwergerin mag* (jarum^ gQ^, jj j ^q-j j^pj. Leotoldus m. ad 
S. Crucem. D. Walthasar can. mon" in Balthausen, D. Matheus prof, in 
Novacella. D. Wolfgangus pbr. et prof, mon" Mellicensis. D. Paulus Seyr 
pbr. et can, in Unndersstorff, cfr. n. Petrus de mon^" s, Andree,] D, Cristan- 
nus pbr. et oan. in Ranshoven. Sabina aput 8. ]\l(ariam) Magda(lenani) prof» ibidem. 
FAM. (A) Heinricus Liupoldi ducis Austrie fiL')*) Liutwinus cv, 
[Chunradus Huetstoch pleb, in Hoevlein, tradidit redditus 
2 tal,] (C) Vuolfgangus, Michael, Caspar, Osbaldus, Christofforus, lohannes, 
Otilia, Margareta, Thomas, Osbaldus, Vuolfgangus, Hiers de Krems, Martinus, lo- 
hannes, Chuuegundis, Margaretha, Katherina, Anna, Katherina, Barbara, Katherina, 
ex mon'o s, Andree. Monica 1*^. 

28. V. kal. FliS. (A) Heinricus pbr. et can., fr. n, Rudgerus cv,, fr, n, [Or- 

tolffus pbr, et can., fr. n,] (B) [lohannes Eyczinger dyac, et 
can., fr. n,] (C) [lohannes deWerd can., fr. n. Stephanus de Reicherperig 
pbr., fr, n. A. d, 1459 ob. d. Matheus Meylinger can,, fr, n, D, Martinus 
Schnuerenhuemel prof. in Hertzenburga. Helena m^'^ mon" Gottwiensis.J 
FAM. (A) Hiltgart 1*. Heinricus L, tradidit vineam, (C) [Fr.Wolf- 
hardus cv, prof, in Maurbaco,] Christannus de Ragen. Thomas. Nicolaus, 
Cristannus. Magdalena, Brigitta. Anastasia. 

29. IV. kaL FRS. (A) Gerdrudis cv% sor. n. [Hainricus dyac. et can., fr. n., 

dictus Puecher.] (C) [Fr, Wolff(gangus) m. prof. mon" S. Crucis, cfr. n, 
Cristannus pbr, et m. mon" S. Crucis, cfr. n,, (14)79. Thomas pbr, et m. 
in Kremsmunster (14)83, D. Ambrosius can. et prof, mon'" s, Floriani. 

*) Super loco raso nota scripta. ^) Corrige ; oblaye. ") Kota colore ruhro scripta. 

^) Sequitur locus rasus. ^) Sequens Ituius notae pars alia manu supra lineam sujypleta. 

') 1382—1414. 2) Ux. Liupoldi V. dncis Austriae ob. a. 1199. *) Walthenis I. ob. a. 1275. 

*) Heinricus Medlicensis, Linpoldi VI. Anstriae dticis fil., ob. a. 1228. 78 MONUMENTA NECROLOGICA CLAUSTRONEOBURGENSIA. 

D. Erasmus Weyttas pbr. et can. in Berchtersgarn.] Ob. mag. Vincentius 
dec. n. et commissarius, h. m. can. necnon amator et p. fr**"", 1513. 
JFl4il£ (A) Liukosus cv. Rapoto de Puoten. [Reiza l^ Elyzabet 1% 
dedit oblagie ^2 ^] 

30. III. kaL FRS. (A) Eberwinus cv., fr. n. Chunradus cv., f r. n. lohannes pbr. 

et m. de Campolilio, cfr. n. (C) [D. Wolff(gangus) Pogner pbr. et can. 
ad S. Florianum. Steffanus ppos. mon'' s. Dorothe.^) lohannes pbr. 
et m., prof. in Kremsmunster. D. lohannes Schelnperger de S, Nicolao 
Patavie extra civitatem (14)88.] Gregorius ppos. mon" Tiernstain (15)12. 
FAM. (A) Otakarus marchio Stiriensis.^)^) Engelschalcus 1., dedit 
vineam. 

31. ILkaL FRS. (A) Perhtoldus cv., fr. n.<=) (C) [D. Andreas pbr. et can. mon" 

s. Ypoliti senior ob. (14)61. D. Thomas de Laa pbr. et m. prof. mon" 
Melicensis. Fr. Anthonius cv. mon" in Tyernnstain. Ob. d. Erasmus pbr. 
et can., cfr. n., mon" Novecelle a. (14)75. Fr. lohannes pbr. in mon*° 
Seytensteten.] D. Bemhardus Dietrichstainer can. Gurcensis a. (150)8. 
FAM. {KY) Christina l^ Otto 1. de Ruonek. Liupoldus dux 
Austrie et Stirie.'')^) LIBRI 

OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM 

CLAUSTRONEOBURGENSES. 

lANUARIUS. 

1. kal. (B) lohannes 1. dictus Fuxpalig cum pueris suis dedit redditus 1 tal. 

2. IV. non. (B) [D. Albertus Schintler de Aurbach, cap. in curia Newburgensi Wienne, 

dedit conventui pro vestiario 30 tal. ^. ] 

3. III. non. (A) Marichardus'') quartus h. 1. ppos/)*) Andreas Cherner de Prunn 

dedit bonam bibliam. 

4. II. non. (A) Nicolaus h. L ppos.*) (B)s) [sepultus ad S. Nicolaum inme(dia)te ante 

altare.] 

5. non. (B) Andre Scherrubel. 

6. VIII. id. (A) Michel Stappher^) et Diemudis ux. sua d(ederunt) 2 tal. red- 

d(itus). 

7. VII. id. (A) Leupoldus Uerschalich') d(edi)t ^/2 iuger in Auerveld. Rue- 

gerus Stetzer'') d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

8. VLid, (A) Dietricus Grlaser^) dedit redd(itus) l tal. 

9. V. id. (A) Gerdrudis mag* curie d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

*) Cod. ^) Nota colore ruhro scripta. '^) Sequitur nota erasa. d) Pracedit nota erasa. 

e) In B colore ruhro super linea suppletum : sepultus ante altare s. Crucis, ubi sepulcrum in parasceue ponitur. 
^ In margine suppletum: Ego Simon dec. vidi ossa. Ecce anxietas et fatuitas. s) Sequens huius notae pars in 

B colore rubro scripta est. ^) Stampher B. •) Urschalcus B. ^) Ruidigerus Steczer B. 1) Vitrator B. 

1) III. ob. a. 1164. ^) Liupoldus V. db. a. 1194. ^) Marquardus 1. 1141—1167. *) Nico- 

lam 1. 1257—1279. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTR0NE0BURGEN6ES. 79 

10. IV. id. (A) Stephanus Stucrm") (l(cdi)t vincam post obitum ux'* sue. 

Ulricus Stuerm.") 

11. in. id. (A) D. lohanncs mil. de Syerndorf dedit redd(itus) 3 tal. Notan- 

dum, quod dc liiis rcdditibus 1 8 -11 sunt recepte ad structuram 
oblayc, terciam vero scrvit lacobus fil. Srewdinne eupcr Geori. 

12. II. id. (A) Fridricus Romanorum rcx.^)^) Agnes m' Wechingarii d(edi)t 

redd(itus) 1 tal. Item mag' Wiscntonis auff dem Anger sac'% d(cdi)t 
rcd(ditus) I tal. (B) lacobus Schrauer, Margareta ux.*=) «(ua) dederunt 
10 tal. pro anniv". 

13. id. (A) Petrus Piligrimus et Margareta ux. sua d(ederun)t redd(itu8) 

l tah (B) [lohanncs Wispcm d(cdi)t domum, quam vendidimus pro 
45 tal., peccunia vero posita est in ladula oblayc.] 

14. XIX. kal. (A) Relicta Dietmari Loeffler d(edi)t redd(itus) 1 tal. (B) Nota 

anniv'' lohannis et Elyzabeth alii Sachk. 

15. XVIII. kal. (A) Gerdrudis de Chremsa d(edi)t oblaye 9 ^. redd(itus) super 

vineam, que dicitur Corona. Ulricus officialis d(edi)t redd(i- 
tus) 1 tal. 

16. XVII. kal. (B) [Mag. lodocus organista. Hanns Flcischakcher de Pirhenbart dedit 

30 <tt. ^. et amplius.] 

17. XVI. kal. (B) Ciriacus Tucz dedit 8 tal. ^. pro anniv'° et propter habent litteram 

reversionis, et debet sibi peragi ante festum Agnetis vel postea, et 
stipendium datur in czeha civium in Novo Sedili. 

18. XV. kal. (A) Anniv. d' Chuenradi cap' capelle s. Martini et parentum suo- 

rum Hainrici et Marcze*^), pro quo legavit oblaye 1 t(al). red- 
d(itus). 

19. XIV. kal. (A) D. mag. Albertus medicus d(edi)t redd(itus) 4 tal. (B) Ulr(icus) 

mag. hospitalis d(edi)t item reditus.®) 

20. XIII. kal. (B) Fr. Petrus pbr. in Witigenaw.^) [Ruegerus Fryessnekker, Elyzabeth ux., 

Martinus fil. cum aliis fr'^"^ et sor'^^* dederunt pro anniv*" mon'° 24 tal. ^. ] 

21. XII. kal. (A) Otto in der Gruft et Margareta ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(itus). lacobus Carnifex et Margareta ux. s(ua) dederunt 
redd(itus) 2 t(al). Agnes ux. Ulrici de Rust d(edi)t redd(i- 
tus) 1 tal. 

22. XI. kal. (A) Fridricus fam. pistrini d(edi)t 1 quartale vinee an der Vinster- 

gazzen. Ulricus procurator d' custodis etMargareta ux. s(ua) 
ded(erun)t redd(itus) 1 t(al). 

23. X.kal. (A) Otto in der Preungazzen et Chuencgundis ux. sua dederunt 

redd(itus) 1 t(al). (B) et Margareta filia eorum.^) D. Georius m. in 
Paungartenperg. 

24. IX. kal. (A) Otto Marichekker fr. n. et can. et Chunradus p. eius et m'' sua 

Agnes dederunt ^/2 iuger vinee post mortem ipsius Agnetis. 
(B)e) [Petrus Hayder fam. refectorii habet finem, ob. a. d. etc. 1484. 
Anniv. eius peragetur omni anno usque ad a. 1502.] 

25. Vin. kal. (A) D. Petrus vic. in Weiten^j, pbr. et can., fr. n., d(edi)t redditus 

1 t(al). Wernhardus Pannifex p. Chunr(adi) Pannificis et Mar- 

*) Sturmo B. ^) Ilaec nota in B colore rubro scripta est et eodem colore super linea suppletum: 

sepultus ante sumnium altare. <=) uxoris cod. d) Macze B. e) Cod. *) Haec nota in B 

deleta est. e) Sequens nota radendo deleta. b) Weytten B. 

') Fridei-icus III. ob. a. 1330. 80 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

gar(eta) ux. sua d(ederun)t redd(itus) 1. t(al). (B) Stipendium datur 
in curia zecha in Novo Sedili. 

26. VII. kal. (A) D. Albertus sac. de S. Loco d(edi)t redd(itus) 2 t(al). Chune- 

gundis ux. d* Dietrici Schiveronis d(edi)t redditus 1 t(al). (B) 
[Mag. Thomas List quondam dec. n' mon", hic tribus annis laboravit in 
Urbe pro canonizatione s. Leopoldi et obtinuit etc, quare bene anniv. 
meruit. Acta est canonisatio prefata a. d. 1485.] 

27. Vl.kal. (A) D. Nicol(aus) Mansearius dec. in'') Asparn d(edi)t redd(itus) 

1 tal. super domum Friderici Mansearii, et servitur in festo 
s. Georii. 

28. V. kal. (A) lohannes de Tyerna^) cum parentibus suis et pueris suis 

d(edi)t redd(itus) 3 t(al). 

29. IV. kal. (A) Hermannus Zertel et Mergardis ux. sua d(ederun)t redd(itus) 

1 t(al). 

30. III. kal. (B) [A. d. 1489 ob. Henricus Khrueg civ. Newnburgensis et pro certa summa 

comparavit anniv. Actum ut supra et habet litteras ex nobis sub 
sigillis n'^] 

31. II. kal. (A) D. Dietricus Schyfer, (B) Chunigundis ux. sua 1 tal. 

FEBRUARIUS. 

1. kal. (A) Anniv. Hainr(ici) Trinchzauz'') peragitur de oblaya et ux'*^) 

sue®), dederunt oblaye vineam cum pomerio sitam in Herfuert. 
Marchardus p. Fridr(ici) Platzinsguet et Perchta ux. sua dede- 
runt redd(itus) 1 tal. 

2. IV. non. (A) Martinus Sibenhos mag. pistrini d(edi)t redd(itus) 1 t(al). Cha- 

lichach Lethasen et ux. sua. 

3. III. non. (A) H(ai)nricus Hugo maritus d® Hewginne^) d(edi)t r(edditus) 

1 t(al). (B) [lacob Leb de Neuburga Forensi, Anna ux. eius, lohannes 
pbr. et can. h. m., fil. eorum, Helena filia eorum, dederunt in promptis 
20 tal. A Actum a. 1453.] 

4. II. non. (A) D. Grriffo mil. de Wien(na) et ux. sua d(ederun)t redd(itus) 

2 tal. s)Notandum, quod d. Ruedwinus ppos.^) recepit 10 t(al). 
et d» 60 t(al). ad structuram. Leubel Faber d(edi)t redd(itus) 
I t(al). (B) [Hans Egner, Elizabet ux., Martinus Egner, Anna ux. eius, 
Hans Tentter, Anna ux. s(ua), a. d. etc. 1457, omnes simul dederunt pro 
anniv'° 24 <» ^] 

5. non. (A) Cholomannus et ux^^ sue Katherina et Elizabet dederunt 

8 urnas vini et quartale vini iuris montani in Schenkchen- 
gerewf^) et') lohannes pleb. de Alten Retz d(edi)t red(ditus) 
1 t(al). (B) in oblayam, 

6. Vlll.id. (A) Grerdrudis Pasterinn d(edi)t redd(itus) 7 ^. super pomerio in 

Calvo Monte. «)Dietricus Paster etiam 30 ^. (B) [Fridricus Lien- 
velder, Elspet ux.] 

a) de B. b) Tierna B. ^) Trinchsaus B. ^) A, B vice: ux\ e) Jn B sequitur: 

Marquardus p. Friderici Placzinzguet dederunt oblaye vineam cura pomerio sitam in Herfurt et Perhta ux. 
sua dederunt redd(itus). Hoc est commutatum pro 1 tal. reddituum, 1 tal. ^) Hauginne B. s) Sequens 

nota in B deest. •') Schenchengereut B. ') In B sequitur: obl(aia) dabit 60 ^. pro ofFert(orio). 

*) 1336—1349. LIBRI 0I5LATI0NUM ET ANNIVEKSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSKS. 81 7. VII. id. 8. VI. id. 

9. V. id. 

10. IV. id. 

11. II L id. 12. IL id. 13. id. 

14. XVI. kal. 

15. XV. kal. 16. XIV. kal. 

17. XIII. kal. 

18. XII. kah 19. XI. kal. 20. X. kaL 

21. IX. kal. (A) *)Liepliardi de Holobrunna et ux«" Bue et p'* et m'"'* d' Hart- 
manni celerarii et Bartholomei celerarii. '')Fridr(ici) Liligen- 
velder etElyzabet ux'* sue. (B) [Barbarc Edelpcckcliyn ux'" nobiliB 
Friderici in EnczonstarfF auff der Vischa, dcdit nion'" plura clenodia et 
optime persolvit, sepulta in capella s. Agnetis,'') genitrix filii rcgis 
Ung{arie) Mathic.] 

A) Mochthildis'^) Nucrnbergerinn d(edi)t redd(itus) 1 t(al). super 
domum ad S. Chunegundam.") 

A) lacobus Reczer et Margare(ta) ux. sua d(ederun)t redd(itU8) 

1 t(al). (B) Simon Reicher et Anna ux'*^) oius dedcrunt 9 tal. Eodem 
die Freuzel Chramcr, Marg(aret)a ux., simul debet pcragi. 

A) D« Petrisse et Geysle sor'* n% dicte Ruedweininn^), dederunt 

red(ditus) 1 (i. Symon Harmarkchter'') d(edijt redd(itu8) 1 t(al)., 

(B) Margarethe ux'^ s(ue). 
A) Stephanus mag. dispensatoris d(edi)t redd(itus) 1 t(al). (B) 

[D. lohannes pleb. de RuepersdorfF, debet peragi in proxima ebdo(mad)a 

quadragesime.] 
A) *)Albertus Supan et Alhaidis ux. sua d(ederun)t reddfi- 

tus) 1 t(al). (B) Anniv. mag' Michaelis Puff de Schrikch arcium et 

medicine professoris, qui bene persolvit'), [sepultus Wienne]. 
A) Elizabet ux. Nicolai Tutz'') ded(i)t redd(itu8) 1 t(al). 
A) •^Ruedigerus de Pirichenw^ort'") et ux. s(ua) ded(erun)t 

redd(itu8) 1 t(al). 
A) Wernhardus Schifer et Anna ux. sua ded(erun)t redd(itus) 

2 t(al). Dietricus Metzner") et ux. s(ua) ded(erun)t redd(itus) 
l t(al). et Seyfridus Metzenarius°) d(edi)t redd(itus) 1 t(al). 
(B) Translacionis s. Leopoldi ecclesie a. salutis 1506. ^) 

A) Geysla Mollendinatrixi) d(edi)t quartale vinee in Reichen- 
graben etZacha filia eius et Hainr(icus) gener eius.') Chue- 
negundis ux. Chalichach Lethasen d(edi)t redd(itus) 1 t(al). 

A) Ulr(icus) Neumaister d(edi)t redd(itus) 2 t(al). super domum 
ante Portam Wienn. 

A) Bernhardus in Acie et leutta ux. sfua) d(ederun)t redd(itus) 
1 t(al). (B) oblaye. Nicolaus Rat celerarius vini, Ursula ux., et debet 
sibi peragi circa carnis privium vel 14 dies ante vel 14 dies post, sicut 
dicit littera reversionis, quem habent amici eius. 

B) Niclas de Enczesdorff officialis ibidem dedit 12 ^. redditus super 
stubam balnealem in Enczesdorf , et quamdiu dantur 12^., debemus 
peragere. Non habemus litteram de ista pecunia.^) 

A) Seyfridus*) in Inferiori Foro d(edi)t redd(itus) 1 t(al). 
A) Hailca Swelchinna d(edi)t ^/2 iuger in Leupoltsgraben."^) 
Marichardus^) Piscator d(edijt redd(itus) 1 t(al). *) Sequens nota deest in B. ^) Sequens nota in B diei praecedenti apposita est. c) Sequens 

huius notae pars in B in viargine notata. '') Mechildis B. e) Chunegundim B. <) B. 

8) Ruodweininne B. ^) Ilarmarchter B. ■) Fraecedens Jiuius notae pars colore rubro scripta et 

sequens super linea expleta est. ^) Tucz B. ^) Praecedit exstinctum: Fndr(icus) de. ^) liudi- 

gerus de Pirchenwort B. ^) Meczner B. °) Meczenarius B. P) Kota colore rubro descripta. 

1) Molendinatrix B. r) jj adicit: Molendinator. Sequens nota in B deest. ^) Nota deleta est et in 

margine notatum: vacat. *) Sidlo B. ") Leopoldgi"aben B. ^) Marquardus B. 

Neck. Patav. 11 82 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

22. VIII. kal. (A) Petrus consubrinus Opperinne^) et Chunegundis ux. s(ua) 

d(ederun)t rcdd(itus) 1 t(al). (B) Ipsi habent litteram reversionis. 

23. VII. kal. (A) Wernhardus officialis de Weid(nich) d(edi)t redd(itus) 

1 t(al). (B) [et fr. Georius Moshaimer cv. et fr. n. cum p® et m'^'' dedit 
in promptis 12 tal.] 

25. V. kal. (A) Margareta Pasterinn d(edi)t redd(itusj 1 t(al). 

26. IV. kal. (A) lacobus celerarius et Katherina ux. s(ua) d(ederun)t quartale 

vinee in^) Weidnichleiten (B) circa quartale Pastarii, et in anniv'° 
debet oblayarius dare 60 ^. pro ojffertorio. 

27. III. kal. (A) lacobus scriptor etKatherina ux. s(ua) dederunt ^/2 iuger"^) 

in Cholngrueb. (B) In anniv^" debet oblayarius dare 60 ^. pro ofFertorio, 

28. IT. kaL (B) lohannes Glader et Elyzabeth ux. sua dederunt 1 tal. redd(ituum), et 

debet ipsis peragi ante quadragesiraam in istis quatuor diebus. 

MARTIUS. 

1. kal. (A) '')D' Leuppoldi Sachssenganger pleb' in Wienna. (B) Nota: 

anniv. Petri Wisentonis et Ursule filie sue semper debet peragi in prima 
ebdomada quadragesime, dedit in promto 10 tal. 

2. VL non. (A) Wielandus et Geysla m"" d' Ruegeri ppos^^), ux. eius de Maur- 

perig^), ded(erun)t vineam in Herczoginpeunt. Leuppoldus 
Piscator d(edi)t vineam. Margareta mag^ ad S. lacobum. Hugo 
sac. de Wie(nna) d(edi)t redd(itus) ^/2 tal. '*)Dietrici Lamholtz. 

3. V. non. (B) [Anniv. Thome Hendel, sepultus Wienne, Ka(theri)ne ux^% Ursule et 

Ursule filiarum et omnium progenitorum, contribuit 55 florenos et 29 tal. ^.] 

4. IV. non. (A) Christina ux. d" lohannis de Syrndorf^) et lohannes fil. 

eius d(ederun)t 1 t(al). redd(itus). (B) [Hanns Wild, Barbara ux. 
cum progenitoribus suis dederunt 32 tal. (^., peragatur, quantum possibile 
erit, illo die aut die viciniori ante vel post.] 

5. III. non. (A) Albertus Waicz et Perichta ux. s(ua) d(ederun)t redd(itus) 

1 t(al). (B) Peter Woler, Elisabet ux. s(ua) dederunt redditus 1 tal. 
super vineam dictum Stier, et debet peragi inprimis 4 diebus videlicet 
in ieiunio. 

6. II. non. (A) Chunr(adus) Cholb^) de Maurperg'') et ux. s(ua) d(ederun)t 

redd(itus) 1 t(al). 

7. non. ( A) Otto de Maurbach, fr. Engeldiech^), dederunt 1 t(al). red- 

d(ituum). 

8. VIII. id. (A) Katherina ux. ChunradiTuechler d(edi)t redd(itus) It(al). 

(B) '^^Margareta ux. Ulr(ici) Chuenpher, [peragitur sequenti die post 
assumpcionis b. virginis Marie iuxta litteram reversionis.] 

9. VII. id. (A) Wernherus in der Tulnergazzen^) et Mechthildis™) ux. 

s(ua) d(ederun)t redd^itus) 1 t(al). (B) Ulricus pellifex et Mar- 
gareta ux. eius d(ederun)t 8 tal. [Conradus apotekarius, civ. Wienn., 
cum omnibus amicis suis dimisit debitum 100 t(al). et superaddit aliquam 
pecuniam.] 

^) Ocperin B. ^) an der B. ^) In B sequitur: oblaye. ^) Sequens nota deest in B. 

e) Moerperg B. f) Syerndorf B. S) Cliolbo B. l^) Meurperg B. ') Nomen correctum ex 

Engeldicbonis. ^) Sequens nota deleta est. •) in vico Tulnensi B. ™) Mecbchildis B. 

1) Bndgeri 11. 1301—1306. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 83 

10. VI. id. (A) Ulr(icu8) Tafelmaister") d(Gdi)t vineam in'') Ern. (Bj Item 

Fridericus [p. EybenstainerinJ'') Chaudingor aufl' der lluntschel dedit 
redditus'^) 18 tal. oblaye pro anniv'" sibi et filio suo, lohanni can", fr' suo. 

11. V.id. (A) Chunr(adu8) ppoa.°) dictus Goltstain. D. Gregorius sac. 

d(edi)t redd(itu8) 1 t(al). (B) [Hans Wogt, Margareta ux. sua, 
Ciriacus fil. eorum dederunt in promtis 100 aureos, quorum anniv. debet 
peragi 11 dies ante fostuni Grogorii vel II pasce etc. Actum a. 1457.J 

12. IV. id. (B) [Stepiian Hachenprunner, Fridreych Eylindasgrab, Ulr(icus) Dyennstcl, 

Nycolaus Meindol et Elyzabet et Agncs ux. Meindcl, omnibus simul 
peragatur, dederunt 21 tal. Martinus Laner.] 

13. III. id. (A) Reycza 1", sor. n., d(edi)t 3 t(al). rcdd(ituum).'') Ruedolfus 

sac. d(edi)t red(ditu8) 1 t(al). Wolframus Sutor in Novo 
Sedili») et Chunegundis ux. sua d(ederun)t redd(itu8) 1 t(al). 

14. n. id. (A) Marci ep", qui est sepultus ante S. Petrum. (B) [Nicolaus de 

Tulna, Anne ux'* sue, d. Ludwicus olim dec. h. m., pbr. et can., fr. n., 
cura aliis filiis suis dederunt 12 tal., pro quibus comparati sunt 2 libri 
Speculi Vincencii a. d. 1421. J 

15. id. (A) Ruegerus Dives in Novo Sedili'') d(edi)t redd(itus) 5 t(al). 

Petri Sartoris'), Katherine et Dorothee ux"*" s(uarum) et Heinrico Aban 
socero suo, (B) dederunt l tal. reditus."^) 

16. XVII.kal. (A) Heinricus Pernger et ux. sua d(ederun)t redd(itus) 2 t(al). 

(B) Wisentoni'') auf dem Anger, d(edi)t redditus 1 tal. [Peter Grasser, 
Elspet et Elspet ux®^ eius, Hanns Grasser, Agnes ux. sua, Cholman 
Grasser, Helena et Dorothea ux®% Andre Zwingendarffer, Wendala ux., 
Erhart Zwingendarffer, omnes simul cum pueris et amicis suis et dede- 
runt 60 tal. ^. , et debent legi due misse defunctorum, sub missa defuncto- 
rum cum campana b. virginis ad vigiliam et missam defunctorum in ara 
s. Anne et s. Udalrici, quas d. custos providebit. Georgius Grasser, 
Matheus Grasser, Barbara ux. eius cum pueris eius.] 

17. XVI. kal. (A) MicheP) in Turri fr. Wechingerinne d(edi)t redd(itus) 

1 t(al). Perichta ux. Martini Pilleatoris d^edi^f") domum 
in Ampla Strata. ")Dietricus can. et Katherina ux. sua 
d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum). 

18. XV. kal. (A) °)Ulr(icus) PreiserP) et Tueti) ux. sua d(ederun)t vineam 

in Calvo Monte 1 quartale. Item lohannis Teichner camerarii"") 
d' Cholomanni ppos' ^), (B) dedit redditus 1 tal. Ditricus Carnifex, Kathe- 
rina ux. sua dederunt 1 tal. redditus. [Leopoldus de Roecz d(edit) 1 tal. 
redditus.J 

19. XIV. kal. (A) Otto de Weydnich^) et Elizabet ux. sua d(ederun)t redd(i- 

tus) 1 t(al). 

20. XIIT. kal. (A) Chunr(adus) Hoephfler*) et Gerdrudis ux. sua d(ederun)t 

redd(itus) 1 tal. Chunegundis Pelndorfferinn") d(edi)t red- 
d(itus) 1 t(al). 

*) Tavelmaister B. ^) an der B. c) In margine expleium. ^) Vox radendo deleta. 

6) In B super linea colore rubro mppletum: sepultus ad S. Gregorium. ^) In B sequitur: oblaye et 3 /S. 

custodie. 8) au dem Newsidel B. ^) an dem Neusidel B; et sequitur in B: et ux. sua Chunegundis 

dederunt. >) Sneyder B. ^) Cod. l) Michael B. ™) In B sequitur : oblaye. ») Sequens 

nota deest in B. °) Sequens nota in B ad diem sequentem scripta est. i') Preyser B. l) Deest in B. 

r) camerarius antiquus B. ») Weidnikch B. ^) Correctum ex Hofer; Hophler B. «) Pellendorflerinna B. 

') 1371—1394. 

11* 84 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

21. XII. kal. (B) Chunradus Goldel reffentschueler d(edi)t 15 tal. ^. 

22. XI. kaL (A) *)Katherina Rudweininn in claustro d^"""". (B) Michel circa 

Fontem d(edi)t 10 tal. in promptis pro anniv'° sibi et ux' sue Sophie. 

23. X. kal. (A) Hainricus Faber et Marg(aret)a ux. sua d(ederun)t redd(i- 

tus) 1 t(al.). (B) Ipsi habent litteram reversionis. Nicolaus Schucz 
fam. n. dedit redditus 1 tal. ^. 

24. IX. kal. (A) Hilta etOfmia ux. Christani clavigeris'') d(edi)t redd(itus) 

1 t(al). (B) Item Michael fil. suus, dyac. can., fr. n. 

25. Vin.kal. (A) Zacha Mollendinatrix''), hospita n***), d(edi)t redd(itus) 

1 t(al). super domum inlnferioriForo. ^)Wentel ux. Ortolfi 
clavigeris d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). 

26. VIL kal. (A) D. Marchardus^) pincerna d(edi)t redd(itus) i t(al). ^)Chun- 

r(adus) des Ninderthaim et leutta ux. s(ua), filia Erlini, 
d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). Fr. Ruedgerus^) de Scotis d(e- 
di)ts) calicem preciosum. Gerungus Chiczmegel et Salmia 
ux. sua d(ederun)t redd(itus) 1 tal. super vineam Stelen.'^) 

28. V. kal. (A) lohannes fil. Wernhardi Brevis') et Wentel ux. s(ua) d(ede- 

run)t redd(itus) 1 t(al). Symon Hoepphler^) d(edi)t 1 tal. 
redd(ituum). 

29. IV. kaL (A) Margareta ux. Dietrici Hiltprant^) d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum) super domum suam™) in Arta Strata. (B) Nota, quod 
Nycolaus mag. coquine, hospites apud S. Chunigundem dederunt redditus 
ad oblayam 20 tal. ^. pro duobus anniv"% sed debent simul peragi una 
die 14 diebus ante Geori vel 14 post Geori. Alhaidis relicta mag' Engel- 
berti d(edi)t redditus 2 tal. 

30. IILkal. (A) *)Alhaidis relicta mag^ Engelwerti d(edi)t 2 t(al). redd(i- 

tuum), scilicet 1 d^^ et 1 d^'^"^ ad claustrum super vineam 
in der Laimstetten. (B) [Chuenrat Heller, Dorothea ux., lacob 
Heller, Agnes et Dorothea ux®^ et puerorum et oranium, dedit 60 tal. ^, 
et debet peragi in die Ruperti 14 diebus ante vel post, Item post 
obitum ux'^ d(edi)t 1 iuger vinearum.] 

31. IL kaL (A) Hainrici") scriptoris°) et lewtte ux^^ sue, d(ederun)tP) 3 vi- 

neas et 7^2 t(al). redd(ituum) et omnia, que habuerunt. 

APRILIS. 

1. kal. (B) Nota, quod semper feria tercia ante diem cene debet dari stipendium 

pro anima Leupoldi marchionis, pii n^ fundatoris, [que nunc salva facta 
est] et precedenti dominica debet populo pronunciari in ambone [vide- 
licet in die palmarum. Commemoratio omnium fr"™ et sor"" tenetur. 
Wolfgang Muestinger dedit pro anniv'° 24 tal. ^] 

4. 11. non. (A) Margareta filia Ottonis in der Preungazzen d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum). (B) [Lyenhart Heczendarflfer, Chunigundis ux. de Haesel- 
pach, Taman Olram, lorig Purger, viri Katherine, Chaincz Heczendarffer, 
lans Heczendarifer dederunt pro anniv'° in prompta pecunia 24 t(al). ^] 

*) Sequens nota deest in B. ^) clavigeri B. •=) Molendinatrix B. ^) In B sequitur: 

in domo olblaye. ^) Marquardus B. f) Rudigerus B. e) In B sequitur: nobis. ^) Stellen B. 

i) Brevis Bernhardi B, sequeniia et Wentel ux. sua desunt. ^) Hophler B. l) Ditrici Hilprandi B. 

™) eoruin B. ^) Heinrici B. °) scriptori cod. P) tradiderunt B. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 85 

5. non. (A) Gebhardus antiquus iudex de S. Martino d(edi)t") 2 t(alj. red- 

d(ituum). Otto Phetrer'') d^edi)^') 1 t(al). redd(itu8). 

6. VIII. id. (A) D. Leutoldua sae. de S. Loco d(edi)t lOt(al). ^/^) Reitz") ux. 

Siglohi d(edi)t 6 t(al). h 

7. VII. id. (A) Dietricus Paster et ux. 8(ua) Golda dederunt quartale vinee 

in Superiori Weydnichleiten.'^) (IJ) Sequenti die post octavas pasche 
anniv. Barbarc Schacwrbekchin filie lohannis Wildckkarii, d(edit) red- 
ditus 1 tal. 

8. VI. id. (A) Sequcnti die post octavas pasche erit anniv. Barbare Schaewrbeckchin, 

filie Ioh(ann)is Wildekkarii, d(edi)t red(ditus) 1 tal. (B) Nota anniv. 
duabus ex ux'*"'* Barbare et Margarethe Nicolui celerarii, et scmper 
debet peragi tercia feria post Quasi modo geniti vel infra. 

9. V. id. (A) Martinus Reus et Margareta ux. s(ua) d(ederun)t 1 terciale 

vinee in Media Peunta, et anniv. debet peragi in magna quarta 
feria ante festum pasce (B) cum omnibus animabus. 
10. IV. id. (A) D. Stephanus dictus Seligzhentels) can. ct cfr. n. d(edi)t 1 t(al). 
redd(itus). •')Christina 1* tradidit ^2 tal. redd(itus), quod servit 
celerarius n. Christina m' d" Perchtoldi ppos'. 

12. n. id. (A) Dietricus Longus de Weyd(nich)') d(edijt 1 t(al). red(dituum). 

Christina d(edi)t V2 t(al). redd(ituum), '')quod servit celerarius n. 

13. id. (A) Helena de Rezzing') d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). '"^Margareta 

relicta Loenerin d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). (B) [Symon Paertel- 
buecher, Christina ux., Udalricus fil. eorum, pbr, et can.. fr. n., cum 
ceteris pueris et progenitoribus dederunt domum et 2 areas, „Placebo" 
in cimiterio.] 

14. XVIII. kal (A) Ludwicus dictus Mewsel et Mar(gareta) ux. sua et UIr(icu8) 

fil. eorum d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum).") Ruegerus Guem°) 
d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).") 

15. XVIL kal. (A) Fridricus Zertel et Wilbirgis ux. s(ua) d(ederun)t l t(al). red- 

(dituum)."^) Georius Walich d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).") (B) [A. d. 
etc. (14)75 dominica post Tyburcii et Valeriani ob. d. Symon Hewndel 
olim ppos. h. m., sepultus ad S. Nicolaum.j 

16. XVI. kal. (A) Dietricus Leffleri') et Marg(areta) ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).") Notandum, quod anniv. Christine Wysentonis'i) 
super Anger semper debet peragi sabbato ante festura aposto- 
lorum Philippi et lacobi (B) et stipendium datur in zecha civium. 

17. XV. kal. (A) Ulr(icus) Retzer 1. dedit vineam in Smalngraben. *')Alhaidis 

procuratrix Ruedlini Pelliparii d(edi)t quartale Smalngraben. 
(B) Notandum anniv. Stephani Poell civ. de Wyenna et Alberti Holcz- 
haimer civ. in Newburga ex altera parte, d(edi)t 10 tal. in prompto, 
paid sweher. Symon Wisencz. 

18. XIV. kaL (A) Gerdrudis Institrix sor. Leublini') Fabri d(edi)t 1 t(al). red(di- 

tuum).") Christina ux. Dietrici de Chritzendorf^) d(edi)t vineam 
dictam Pretzner.') 

ft) tradidit redditus 2 tal. B. b) Phatrer B. c) /„ 5 sequitur: redditus. ^) 10 t(al). ^. 

deest in B, e) Reicza B. f) Weidnikhleiteu B. «) Seligiheutel B. ^) Sequens nota deest 

in B. i) Weiduikh B. ^) Sequentia desunt in B. 1) In B sequitur: mag*. •") Sequens nota 

in B: Steffau der Lauer, Margareta ux. s(ua), d(ederuu)t redditus 1 tal. °) redditus 1 tal. B. <>) Gum B. 

P) Lofler B. 1) ux. Wisentouis B. r) Leoblini B. s) Chriczendorf B. *) Preczner B. 86 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

19. XIII. kal. (A) Chun(radus) Mollendinator et ux. sua Chunegundis dederunt 

1 t(al). redd(ituum)*), et notandum, quod semper feria sexta 
proxima ante G-eori^) anniv. erit peragendus. (B) Item Andreas 
Loner cfr. n. et Elizabeth ux'^ sue, sor'^ n", anniv. eorum peragitur illo 
die, et dederunt nobis 32 tal. et 1 vas vini ad 40 ur(nas) et 1 karratam 
vini, stipendium datur in zecha civium. 

20. XII. kal. (A) D. Albertus sac. et d. Georius sac, filii Constantini, et ipse , 

Constantinus p. eorum cum ux^ sue Anne'=) dederunt 1 t(al). 
redd(ituum).*) 

21. XI. kal. (A) D. Otto de Wolfkerstorf et Gerdrudis ux. s(ua) dederunt 16 

urnas vini iuris montani in Toeblich.^) Stephanus fam. mag* 
infirmorum d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).^) (B) Seyfridus Stekch 
dedit ad oblayam 10 tal. in promtis pro annivi° sibi et ux* Christine, et 
debet peragi semper feria quarta ante Geori, et iste Seyfridus fuit nota- 
rius civitatis Newnburgensis, et stipendium datur in zecha civium. 

22. X. kal. (A) Otto de Calvo Monte d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). Christina 

m"^ d' Chunr(adi) de Wie(nna) d(edi)t®) 1 t(al). redd(ituum) super 
domum Taubnarii. ^■^Christanus claviger d(edi)t 1 t(al). red- 
d(ituum). g)Stephanus Seligzhentel'^) d(edi)t 1 t(al). redd(i- 
tuum)'*) et post obitum filii sui 1 t(al). et Elizabet ux. s(ua). 

23. IX. kal. (A) Gerwordus^) claviger d(edi)t^) 2 t(al). redd(ituum). lohannes 

de S. Loco d(edi)t redd(itus) 1 t(al). f)Pleb. de Calvo Monte 
dictus Esel. 

24. VIII. kal. (A) ^)Dietricus Retzer et Margar(eta) ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum). Christanus filius lacobinne d(edi)t vineam in 
Aichperg.'') D. Chunr(adus) quondam pleb. in S. Vito^) d(edi)t 
1 t(al). redd(ituum), can. et cfr. n. ^)Item Ulr(icus) Traysmer mag. 
curie d(edi)t nobis equum pro anniv'°. 

25. VII. kal. (A) Wolfhardus Alsser et Geysla'") ux. sua, et anniv. eorum semper 

debet peragi feria quarta post Misericordia d'. (B) [Ob. d. 
Albertus quondam ppos. h. e.^) sub annis d' 1423 in die s. Martini hora 
quasi XI. et sepultus est circa sepulchrum ppos' Ortholfi circa marchionis 
s. Leopoldi.] 

26. VI. kal. (A) Otto Droschinch et Agnes ux. s(ua) dederunt"), que sic nomina- 

tur Droschinch. Chunr(adus) Pollo d^edi^t'') 1 t(al). redd(ituum). 

27. V. kal. (A) Gotfridus et Alhaidis°) ux. sua de PaumgartenP) d(ederun)t 

redditus 7 /5. et Ulr(icus) fil. eorum. Item Chunr(adus) Snaitz- 
auf'') et Alhaidis ux. s(ua) d(ederun)t^) 3 t(al). 

28. IV. kal. (A) Ulr(icus) de Spilarn et Chuenegundis ux. sua^) d(ederun)t 

1 t(al). redd(ituum).*) (B) Ulricus Traysmer mag. curie d(edit) nobis 
equum pro anniv'". 

29. III. kal. (A) Marchardus") Paghart de Neuburga'^) et ux. eius d(ederun)t 

^/2 iuger vinee pro duabus anniv"^ in hac die sibi metipsis et 

^) redditus 1 tal. B ^) In B seqiutur: dictus. <=) Nomen deest in B. ^) Toblich B. 

®) tradidit redditus 1 tal. B. ^ Sequens nota deest in B. K) Sequens nota in B ad diem sequentem 

scripta. '^) Seligzheutel B. ') Gerbordus B. ^) Auhperch B. 1) can. et cfr. n. d(edi)t 

redd(itus) 1 tal. in S. Vito B. «>) Geyzla B. ^) tradiderunt vineam B. «) Alheidis B. P) Pau- 

garten B. 1) Snaiczauf B. ^) tradiderunt B. s) et sua ux. Chunegundis B. *) redditus 

1 tal. B. w) Marquardus B. '^) Neunburga B. 

») 1409—1418. LlBRl OBLATIONUM ET ANNlVKRSARIOnUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 87 secundo die Cholomanno filio eorum, quarto die ante assump- 
cionem b. virginis.") 
80. II. kal. (A) Dietricus Zistel et ux. Kua Elizabet'') d(ederun)t 1 t(al). red- 
d(ituum).") D. David dec.'') et cfr. n. d(edi)t 1 tal, reddfituum.') 
(B) Nicolaus mag. coquinc d(edi)t redd(itu8) 1 tal. RIAIUS. 

1. kaL (B) NicoLaus Ratenpergor et Margaretha ux. Hua'') dederunt 3 tal. redditus, 

et debet ipsis peragi feria quarta post Philippi et lacobi. 

2. VI. non. (A) Chunr(adu8) Nuzdorffer gener Schiveronis et ux. 8(ua) Chuene- 

gundis d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum).'') (B) Heinricus Winderweiger 
et Katherina ux. s(ua) una cum pueris eorum debent peragi 8 dies post 
Philippi et lacobi vel 8 dies ante, et dedcrunt 15 tal. 
8. V. non. (B) Anna uxor lohannis circa portam d(edi)t redditus 1 tal. super domo 
clavigeri in Novo Sedili. 

4. IV. nou. (A) Marichardus') pincerna et ux. eius Reitza^) d(ederun)t red- 

d(itus) 3 tal. Hic dat mag. oblaie'*) 60 «^. pro offertorio et 3 /;f. 
pro cera, dc qua debent fieri 1 1 ') candele. 

5. 111. non. (A) Otto cognatus Christani d(cdi)t I t(al). redd(ituum). '')D. Otto 

pleb. in Hietzing d(edi)t redd(itus). (B) Margarethe Prewerin et 
omnium ex genealogia defunctorum, dedit.^) 

6. II, non. (A) Olramus fam. celerarii d(edi)t 1 t(al). r(eddituum). Ruegerus 

dictus Zoch et Dieniudis ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). redd(i- 
tuum).°) '')Anna ux. Dietmari de Menhartstorf filia Frey- 
singariL 
(A) Gerdrudis Vellslozzinna"^) d(edi)t quartale vinee an dem uer- 

bar. Leuppoldus") Tenk d(edi)t redd(itusj 1 tal. 
(A) Perchtoldus de Steten et Chunegundis ux. s(ua) d(ederun)t 
1 t(al). redd(ituum).°) ''^Michel dictus Tutz fr. Georii mil'« semper 
debet peragi feria quarta Philippi et lacobi. (B) Barbara Teuterin 
dedit in promptis 18 tal. 
VIL id. (A) Trauta socrus Chun(radi) Schiver et Reitza^) filia eius d(e- 

derun)t 1 t(al). redd(ituum).'=) 
VI. id. (A) D. Hainr(icus) Scherdingarius°) can. et fr. n., pleb. de S. Loco, 
d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).*=)p) lohannes Roerbekchi) et Kathe- 
rina ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). redd^ituum).'^) 
V. id. (A) '')Hainricus scriptor d^ Ottonis de Pilichdorf d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum). Nicol(aus) de Hcrczogenburga quondam scolasti- 
cus n. d(edijt 1 t(al). red(dituum).''j Weygandus^) Schell d(edit) 
1 t(al). redd(ituum)'=), (B) stipa datur in zecha civium. 
12. IV. id. (A) Hawart sac. dedit oblaye*) 12/5., et hospitalarius civium 

dabit denarios pro offertorio et specialiter cuilibet sac' 
2^. et unam candelam. lacobus mag. hospitalis civium 7. 
8. 9. 
10. 

11. non. VIIL id. *) Inmarginein B notatum: vacat hic. ^) Elizabeth B. c) reddituB 1 tal. B. '^) dec. et 

cfr. n. demnt in B. e) sue B. f) Marquardus B. B) Reicza B. •') oblayarius B. ') XII B. 

^) Sequens nota deest in B. 1) Cetera desunt in B. ™) Velslozinna ob. et B. ^) Lewpoldus B. 

°) In B nomen prius scriptum erat: Scheydingaer. P) Haec nota deleta in B. i) Rarbekch B. 

') In A praecedit exstinctum: lohannes Rarbekch et Katherina ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum). 
s) Weiglinus B. t) oblagie B. 88 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).*) (B) Agnetis sor'', ux'« Martini undern 
Lawbm, dicta Smidin. 

13. III. id. (A) Walchuen^) de Strata Cecorum et Golda et Katherina 

ux^* sue dederunt l t(al). redd(ituum).^) (B) Petrus Ledrer et 
Anna ux. sua, sor. n., dederunt 1 tal. 

14. ILid. (A) D. Nicolaus de Ybs'^) can. et fr. n. d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum).'')^) 

15. id. (A) Reitza^) sor. n. l^ d(edi)t redd(itus) 1 t(al).f), ux. Dietmari 

Fabri. Margareta sor. Ulrici de Rust d(edi)t 1 t(al). red- 
d(ituum).*) D. Chuenraduss) ppos. Novecellensis dictus Ra- 
mung^), fr. n.''), d(edijt 1 t(al). redd(ituum) in curia dicta 
Meinhartstorf. 

16. XVILkal. (A) Michel dictus Hummel d(edi)t 1 /5. redd(ituum) super do- 

mum Hainrici Yolmar. 

17. XVI. kal. (A) Hainr(icus) Wernher, Elyzabet filia sua d(ederun)t 1 tal. 

redd(ituum).^) 

18. XV. kal. (A) lacobus Forstarius') d(edi)t 3 t(al). reddituum. 

19. XlV.kal. (A) Otto Tutz"^), Agnes') ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). red(dituum), 

et debet anniv. peragi proxima feria tercia ante festum 
pentecosten. 

21. XII. kal. (B) Meinhardus com. de Goercz et suorum progenitorum et successorum, dedit me- 

dietatem decime in Taewtendorff, Eberstorff et in Oed, ut littera ostendit. 

22. XI. kal. (B) [A. d. 1492 ob. Katherina Stainprecherin consor. n., que contribuit pro 

anniv'° 100 florenos Ungaricales, cum campana b. virginis.] 

23. X.kal. (A) Ruegerus Feirtag™) d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).*) 

24. IX. kal. (A) D. Ulricus deS. Loco dictusScherdinger sac. d(edi)t2t(al). 

redd(ituum).°) 

25. VIILkal. (A) Dietricus de Calvo Monte°) d(edi)t 2 t(al). redd(ituum). Swei- 

chardus et Elizabet ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum).*) 
Hainr(icus) Taschner d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).*) (B) Simon 
Wisent auf dem Anger dedit redd(itus)P) 10 tal. in promtis pro anniv'°, 
et ipsi habent litteram reversionis a nobis. 8 dies debet sibi peragi 
ante ascensionem vel 8 dies post. 

26. VII. kal. (A) D. Chuenraduss) vic. de Gaunesdorf d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum).^) 

27. VI. kal. (B) Anniv. Anne Mulpacheryn, alias dicta Spiczeryn, et omnium ex genealogia eius 

defunctorum, dediti) omnia bona in valore etc. , peroptime satisfit cum campana 
b. virginis. 

29. IV. kal. (A) Perchtoldus ppos.^), fr. n. et can., 6 <tt. tradidit redd(ituum). 

Maiores vigilie. (B) [Sepultus in choro in medietate ante altare 
s. Augustini.] 

30. III. kal. (A) Ernestus'') circa Danubium d(edi)t 2 t(al). redd(ituum) (B) pro 

duobus anniv"^ 

31. II. kal. (B) Nota, quod Seyfridus Lampt d(edi)t ad oblaiam 10 tal. in promptis 

pro anniv'° sibi, antecessori suo Alberto Forster de Pirpawm et Kathe- 

a) redditus 1 tal. B. b) Walchunus B. c) ibs B. ^) Haec nota deleta in B. e) Reicza B. 

f) Praecedens nota deleta in B. 8) Chunradus B. ^) In B sequitur: ob. a. d. 1379 et. ') In 

B sequitur: l ^) Tncz. B. 1) Agnetis 5. ™) Feintag 5. ") redd(itus) 2 tal. 5. o) Monte 

Calvo B. P) Deletum. l) Sequilur locus rasus. ^) Arnestus B. 

1) 1367-1379. 2) 1306—1317. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 89 

rine ux' ipsorum, et debet ipsis peragi seinper proxima 1'eria tercia post 
festum s. trinitatis vel 8 ante vel 8 post, et ipse habet a nobis litteram 
rcversionis. 

lUNlUS. 

1. kal. (A) Mechthildis") relicta Leupoldi Fabri d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum)'') super vinea n** in Smalngraben. Ulr(icu8) Sweinlarius 
et Chunegundis ux. s^ua)'^) d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum),'') 

4. II. nou. (A) D. Ulricus"^) vic. in Haimburga d(edi)t 20 t(al). et 1 calicem. 

6. VIII. id. (A) Hainricus et Brigida ux. sua dcderunt vineam Ulloinsgraben.®) 

7. Vll. id. (B) [A. d. 1450 Bernhardus Mitterndorffcr, Barbara ux., Anna filia eorum, 

mag' d*''"'", Stephanus Mitterndorffer, fil. corum, cuni omnibus progeni- 
toribus eorum, quorum anniv. debct pcragi (juatuor temporum circa 
festum penthecostcs, 14 dies ante vel post, ct ipsi habcnt littcram 
reversionis. Dederunt 100 aurcos pro duobus anniv''% hic unum et 
circa fcstum s. Michahclis unum, iuxta tenorem littcre, quam habent a 
nobis. Scpultura ad S, Agnetem.] 

8. VL id. (A) Nicol(aus) Progcr scolaris d' Leonis d(edi)t redd(itu8) V2 tal. 

9. V. id. (A) Hcrmannus de Sebarn d(cdi)t 1 t(al). red(dituum). (B) [Bartholo- 

meus de Pirpawm h. m. ppos.^) scpultus ad S. Gregorium.] 

10. IV. id. (A) Dietricus Retzer^) \2 ^. et hoc de hospitali civium et Mar- 

garcte ux'^) sue. 

11. III. id. (A) Petrus Stuerm et Elizabet ux. sua d(ederun)t 1 t(al). redd(i- 

tuum).*^) (B) [Anna Hanns des Mewrllcin hawsfraw.] 

12. II. id. (A) Hailka Hauginna d(edi)t') vineam in Calvo Monte et d. Ulri- 

cus fil. eius, cfr. n., pbr. et can.'') Katherina ux. Gundoldi in 
der Walichgazzen d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'') 

13. id. (A) Nicolaus Rechwein^), leutta*") ux. sua d(ederun)t t t(al). red- 

d(ituum). Pcrchtoldus Toeller'') dedit vineam Fuechssel.°) 

15. XVII. kal. (A) Fridricus^) dux Austrie, et sunt vigilie minores in choro.i') 

Katherina ux. Seyfridi Tutz d(cdi)t 1 t(al). redd(ituum)."i) (B) 
Item Pctrus Muschenrigel, Margarete ux'^ sue, dederunt 8 tal. reddituum 
pro anniv'". 

16. XVL kal. (A) Ruedolfus'') fiL pincernc d(edi)t rcdd(itus) I t(al)., oblayarius 

60 (^) pro offertorio. Ulr(icus) mag. hospitalis d(edi)t red- 
d(itus) 1 t(al). et Elizabet ux. sua.^) 

17. XV. kal. (A) Chunradus Grassmugler*) et Margareta ux. sua d(ederun)t 

1 t(al). redd(ituum).^) 

18. XIV. kaL (A) Dorothea filia Gerungi Carnificis d(edi)t 1 t(al). reddi(tuum).'') 

19. XIII. kal. (A) Chunradus Huebmaister et Geysla ux. sua dederunt 2 t(al). 

redd(ituum).") 

20. XIL kal. (A) Ulricus Erlein et ux. sua Gerdrudis dederunt 1 t(al). rcd- 

d(ituum)''), quod servitur de s. spiritu de quartali vinee in 

a) AJechchillis B. b) redditus 1 tal. JJ. ^) ux. sua Chunegnndis B. ^) Praecedit Haiuricus 

deletum. ^) Prius scriptum: Puerlegsgraben. ^) Rezzer B. 8) uxor B. ^) redd(itus) 1 tal. B. 

') tradidit B. ^) In B sequitur: habent litteram reversionis. 1) Rechwin B. ™) leuta B. 

°) Toler B. o) Fuchsel B. P) In B in margine notatum: Fridericus Romanorum rex ponitur feria 

proxima. Alia manu add.: simul peragatur. ^) Haec nota deest in B. ^) Rudolfus B. ^) ux. 

sua Elizabeth B. t) Grasmugler B. ") redditus 2 tal. B. 

>) 1399—1409. =) II., ob. a. 1246. 

Necr. Patav. 12 90 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

Hengstperg.*) Fridr(icus) Erlein et Mar(gareta) ux. s(ua).'^) 
D. Dietricus dec. et pleb. in Pulka d(edi)t oblaye argenteum 
picarium. 

21. XI. kal. (A) Perchtoldus Platzinzguet'') d(edi)t 2 t(al). redd(ituum).'^) Chri- 

stanus Stuerm®), Kather(ina) ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). red- 
d(ituum)f) super domum Petri Stuermonis.^) 

22. X. kal. (A) D. Dietricus de Chritzendorf^) mag. kamere d(edi)t vineam 

dictam Pretzner.^) 

23. IX. kal. (A) Theodora^) ducissa Austrie et St(irie), vigilie minores in choro. 

(B) [Syraon Potel cfr. n. cum omnibus amicis suis dedit 50 "fel ^.] 

24. VIII. kal. (A) Waltherus Sutor, Margareta ux. sua.'') 

26. VI. kal. (A) Fridricus scolaris Houginne et Elizabet ux. sua dederunt 

1 t(al). redd(ituum).'^) 

27. V. kal. (A) Fridr(icus) Avus^) et Elizabet ux. sua d(ederun)t 1 t(al). redd(i- 

tuum). (B) [D. lohannes Hechtl olim h. m. ppos.'-^), sub cuius regimine 
s. Leopoldus canonizatus est, sepultus in capella s. Nicolai ad latus ipsius 
Muestinger.] 

28. IV. kal. (A) Fridricus Hetzman"*) et Leukardis'^) ux. sua d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).^ Ruegerus gener Walchuenis et Katherina ux. 
eius d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum).^) 
30. II. kal. (A) Wernhardus°) im Werd et ux. s(ua)p) et filie sue Dorothee, 
d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum). 

lULIUS. 

1. kal. (A) Eberhardusi) dec, Ortlibus Ressinger can. et fr. n.'), Elena 

Ressingerinn sor. n., 2 t(al). de mollendino in Herfuert.^) 

2. VI. non. (A) Wernhardus Seld et ux. sua d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum). 

Item Martinus Carnifex undern Lauben et ux. s(ua) d(ederun)t 
19 t(al)., cfr. et sor. n. 

3. V. non. (A) Ruedwinus in Inferiori Foro et Petrissa ux. eius et Paulus 

fil. eorum dederunt 15 urnarum redd(itus) iuris montani. Symon 
Pellifex, Gerdrudis ux. sua d(ederunt) 1 t(al). redd(ituum). 

4. IV. non. (A) Rudgerus Frumman cap. de S. Martino. Item Andre Loener, 

Elizabet ux. s(ua), semper debet peragi hac die, viventibus dederunt in 
prompto 32 tal., fr. n. et sor. 

5. III. non. (A) leutta ux. Chunradi Pannificis d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). 

6. II. non. (A) Marchardus de Chritzendorf et Alhaidis ux. sua et Gerdrudis 

filia eorum d(ederun)t redd(itus) 1 t(al). Georius Tutz mil. 
d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). 

7. non. (A) Wachsmuedus fr. n., pleb. S. Loci, dedit vineam dictam 

Stoyczendorffer. Gotfridus de Calvo Monte d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum). 

*) Heiigsperch B. *>) Haec nota deest in B. c) Placzinzguet B. ^) redditus 2 tal. B. 

e) Christannus Sturm B. f) redd(itus) 1 tal. B. K) Sturmonis B. ^) Chriczendorf B. i) Preczner 

dictus B. ^) d(edit) redditus 1 tal. et Elizabeth ux. sua B. l) Anus tradidit redditus 1 «tk et Elizabet 

ux. s(ua) B, n») Heczmannus B. "^) Liucardis B. o) Bernhardus B. v) uxori sue B. 

i) Ewerhardus B. i) cani et fr^» n* B. ^) Herfurt B. FoUo sequente evulso sequeniia usque ad 

id. lulii in B deficiimt, Iiaec ex solo codice A edita. 

*) Ux. Leopoldi VI., oh. a. 1246. '^) 1465—1485. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 01 8. VIII. id. 

10. VI. id. 

12. IV. id. 

13. III. id. 14. II. id. 

15. id. 

16. XVIL kal. 

17. XVI. kal. 

18. XV. kal. 

19. XIV. kal. 

20. XIII. kal. 21. XII. kal. 

23. X. kal. 

24. IX. kal. 25. VIII. kal. 

26. VII. kal. 27. VI. kal. A) lohanncs dyac, scolaris d' cuHtodis, d(cdi)t 1 t(al). redd(ituum). 
A) SiglochuB circa hospitale et ux. 8(ua) Alhaidis d(ederunt) 

1 t(al). redd(ituum). 
A) D. Ulricus pleb.de Ilall dedit redd(itU8) 4 tal 
A) Pitrolfus sac. d(edi)t redd^itus) l t(al). super vineam in 

Chriczendorf. Albortus Avus occisus d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum). Agnes ux. Petri Freysingcr d(edi)t 1 t(al). rcdd(ituum), 

et datur d'* eodem die supra ad Pitrolfum. 
A) Gebhardus p. Christani clavigeri et filia sua Alhaidis dede- 

runt 1 t(al). redd(ituum). 

A) Gcrdrudis Schilicherinn d(edi)t 1 t(al). redd(ituum) super 
vineam. 

B) Nicolai mag' zeche in Novo Sedili d(edi)t redd(itus) 1 tal. [A. d. (14)96 
ob. mag. Wolffgangus cocus d' p'* et dedit pro anniv'" 13 tb t^. ad pera- 
gendum 13 annis succedentibus, et sic finis erit a. 1509.] 

B) A. d. 1399 ob. d. Petrus ppos. h. m.^) [*)sepultus ad S. Gregorium.] Item 
Christanus in Novo Sodili d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

B) Item lohannes Fuchsperger de Gars et Gerdrudis ux. sua cum filiis 
eorum d(ederunt) 10 t(al). et habent litteram reversionis a nobis. 

B) Item Chunrat Haubner civ. Wienn, et Margaretha ux. sua cum filiis 
eorum dederunt 10 tal. et habent litteram reversionis a nobis. 

A) Syfridus pleb. de Ernsprunn d(edi)t vineam ortulum. (B) lo- 
hannis mag' pistrini, d(edi)t redd(itus) 1 tal. lohannis Gukel camerarii 
d' ppos', d(edi)t redd(itus) 1 tal. [lohannis Holczpawr cum Agnete ux'' 
et parentibus, d(edi)t 50 fl(orenos) et certas vineas.] 

A) Perichta dicta Engelprechtin*') s(or). n. d^edi^t'') redd(itus) 
1 t(al). '*)Iohannes de Volchenstorf fr. d' Ortolfi ppos'^) ob. (B) 
[Elizabeth Walherinn consor. n. contribuit valorem 50 'tt 4] 

A) Reicholfus^) Chrump d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).f) Mag. Nico- 
l(aus)g) pleb. de Prukk d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).0 

A) Gerdrudis Schenkchinn^), ux. Wechinger'), d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum).f) D. Hartmannus pleb. de Gaunestorf d(edi)t 20 
t(al).'') (B) [Ob. Leopoldus Moestl mag. piscatorum cum ux^, cuius 
anniv. peragitur isto die a. etc. (14)85, dedit singula bona sua et satis- 
fecit peroptime.] 

A) Leuppoldus Pirkchner^) d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).f) 

A) ^)Mag. Albertus visicus"") d(edi)t domum Wienne circa Celi- 
portam. (B) [Hanns Winckler cum ux^ et omnibus suis progenitoribus 
caro precio persolvit. Elizabeth von Warttenberkch, herr Merten von 
Eytzing etwann hawsfraw.") lohannis Wingkhlar, filii eius, dedit 20 
aureos Ungaricales a. (14)95.] 

(A) Hermannus de Freysing°), Christina et Katherina, ux^* s(ue), 
et lacobus fil. suus dederunt 1 t(al). redd(ituum).f)^) Mag. lo- 
hannes pleb. de Hoeflinoi), fr. n., d(edi)t 2 t(al). red(dituum). *) Sequentia hulus notae super linea colore rubro scripta. ^) Engelprechtinna dicta B, '') tradldit B. 
d) Sequens noia deest in £. e) Reycholfus B. ^) redditus 1 tal. B. S) Nycolaus B. ^) Schenchin B. 

') Wechingarii B. k) oblaye add. B. ^) Leupolt Pirchner B. ™) i. e. physicus. °) In margine 

notatum: vacat. ») Freising B. P) Haec nota in B sequenti diei apposita. <i) Hoflino B. ») Petrus 1. 1394—1399. -) 1349—1371. 12' 92 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

28. V. kal. (A) D. Wernhardus^) Patav. eps.^)^) d(edi)t 120 t(al). pro induccione 

aque. '^^Leupoldus dux Austrie^) et Stirie, fr. n. 

29. IV. kal. (A) Hugo de Weching'^) d(edi)t 1 t(al). red(dituum).®) ''^Katherina 

domicella Pellendorfferinn d(edi)t 2 t(al). redd(ituum). 

30. III. kal. (A) Fridr(icus) Stuermf) d(edi)t 1 t(al). red(dituum).^) 

31. II. kal. (A) Ulricus Model et ux. sua Elizabet^) d(ederun)t vineam in 

Eysengraben.'^) 

AUGUSTUS. 

1. kal. (A) Katherina fam^ Pelndorfferinne*) d(edi)t ^/2 t(al).''), et debet 

anniv. peragi 14 dies ante assumpcionem b. virginis. (B) D* lo- 
hanna Schonwergerin dedit 30 florenos. 

2. IV. non. (A) Michahel de Syerndorf et Chunegundis ux. sua dederunt 

2 tal. redd(ituum).^) (B) ™)Katherine ux'** lohannis Tesseris dedit 1 tal. 
redditus. 

3. III. non. (A) Katherine ux'^ lohannis Tesseris d(edi)t 1 t(al). redd(ituum), 

Eberhardus Balneator et Mar(gareta) ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 
redd(ituum).^) 

4. II. non. (A) Ulr(icus) Lueger et ux, sua d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum).®) 

Chunegunt") ux. Weigandi in Strata Cecorum d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum).®) Item Ulrici Zinkonis") civ. de Wyenna, d(edi)t nobis 
ornatum byssinum.^') (B) [Reynprecht Muestinger ux. et puerorum, pera- 
gitur septem diebus ante aut post, et non solum liberaliter, sed magnifice 
cum pecuniis et pluribus rebus, vineis et aliis possessionibus persolvit, 
sepultus ante aram s. Petri cum filia a. (14)95, pulsus cum campana 
b. virginis, et disponantur due vel tres misse.] 

5. non. (A) Ulr(icus) PewrH) et ux. sua Elizabef) lotrix sub monte d(e- 

derun)t ^/2 t(al). redd(ituum). 

6. vm.id. (A) Hainr(icus) Moesel^) d(edi)t 1 t(al). redd(ituum)«) "^^et Chun- 

r(adus) Moesel. Chunr(adus) Sibenhos et*) ux. sua d(ederun)t 
1 t(al). redd(ituum).'') 

7. VII. id. (A) ^) Liephardi, qui ob. in peregrinacione in mari, et Margareta ux. s(ua) 

d(ederun)t r(eddit)us 1 vinee Stetnerin. ^) Item Altmanni ep^ '), vigilie 
maiores et pulsus maior propter fraternitatem Codwicensem. (B) [Anniv. 
d^ lohannis de Liechtenstayn cum suis contribulibus, contribuit enim 
100 aureos.] 

8. VI. id. (A) Elbinus") mag. coquine d(edi)t 2 t(al), redd(ituum)i), 1 t(al). ad 

claustrum d*'''^™ et 1 t(al). d'^ meis, et illi redd(itus) iacent super 
vineam in Ruelantsperg. Ulr(icus) de Rust d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum)^), (B) et Agnetis ux'^ sue. dedit eciam redd(itus) 1 tal, 
Liephardus civ., Margaretha ux. sua, dedit 1 <tl super vineam 3 quartaha, 
et stipendium datur in Novo Sedili in czecha corporis Christi. Altmanni 

^) Bernhardus £. ^) In B sequiiur: ob. ^) Sequens nota deest in B. ^) D. Hugo de 

Waehing B. e) redd(itus) 1 tal. B. f) Sturm B. g) Elizabeth B. ^) Eisengraben B. 

i) Peldorfferine B. ^) dedit redditus 1 tal. B. 1) redd(itus) 2 tal. B. ^) Haec nota in A sequenti 

diei apposita. ^) Chunigundis B. o) Uh-icus Zinkk B. i>) pro annivio add. B. <J) Peurl B. 

^) Elizabetht B. ^) Moeslo B. *) In B sequitur: Gerdrudis. «) Ewinus B. 

1) A. 1285—1313, quo anno obiit. '^) VI., oh. a. 1280. ') Pataviensis a. 1065—1091. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 93 

ep' Patav., niaioros vigilic et pulsus maior propter fraternitatem, (luani 
habemus in Codwico, quia fuit fundator eorum, et ipsi similiter debent 
peragere anniv. n' fundatoris, videlieet marciiionin, cum vigiliis ct missis 
et cum pulsu. 
9. V. id. (A) D. Hadmarus deSunnberch") d(edi)t 2 t(al). rcddfituum)."^) Geb- 
hardus scriptor d(edi)t redd(itus) 1 t(alj. '^jUlr(icusj Utz et 
Geisla ux. sua d(ederun)t 1 t(al). rcdd(ituum), (B) |et Fridricus 
Pellifcx, Iviitiierina ux., Andreas fil. dederunt pro anniv'" in prornptis 
16 il «?i , et debet peragi 14 diebus ante Laurencium vel post, et habent 
littcram revcrsionis.] 

10. IV. id. (A) Item d* Anna dicta de Columpna ux. Stephani Pollonis d(edi)t^) r(ed- 

dit)us 1 tal. 

11. III. id. (A) Agncs ux. Fridrici Mansewer^) d(edi)t l t(al). rcdd(ituum).') 

Hainricus Chunter et Sophia ux. eius d(ederun)t 1 t(al). red- 
d(ituum).f) Gcdrudis») (ux.) Fridrici En d(edi)t rcdd(itu8) l t(al). 
(B) [Nota: anniv. circa festum Vitalis.] 

12. IL id. (A) Cholomannus^') sac, fil. Marchardi*) Paghardi de Neuburga''), 

a partc fori d(edi)t vineam in Mukkerawe.') Lucia filia Ortolfi 
clavigeri d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).Q (B) A. verbi dominici 1509 ob. 
d. lacobus Pamperl, h. m. quondam ppos.'), sub cuius regimine translatus est divus 
Leopoldus, pius marchio, sepultus in ecclesia ante altare s. Leopoldi. 

13. id. (A) Leupoldus^) Leupoldi ducis Austrie fil., et cantatur"") r(e- 

quiem) ad scpulchrum marchionis, missa etiam circa scpul- 
chrum marchionis. *=) Christanus Walchuen et Gerdrudis et 
Margareta ux. sua. 

14. XIX. kaL (A) Katherina ux. Perchtoldi Schifer'') d(cdi)t 1 t(al). redd(ituum)0 

super pomerium an der Veldgazzen.°) (B) Stephanus Spercken- 
zagcl, Agnes ux. sua dederunt 16 tal. pro anniv'°, et debet pcragi 8 dics 
ante assumpcionem Marie virginis vel octo post, et habent litteram 
reversionis a nobis. 

16. XVII. kal. (A) Agnetis ux*^ Wechingarii. Item Ulr(icus) Chuepheri') et ux. s(ua) 

d(cderun)t 1 tal. r(eddit)us super vinea ^/2 iugeris am Aichweg perpetue, 
fr. n. et sor. n. (B) Reinhardi dederunt 20 tal. et habent litteram revcr- 
sionis. Notandum, quod d. Nicolaus Tesser mil. d(edi)t ad prepositu- 
ram 14 urnas iure montano pro uno anniv'°, et d. ppos. debet annuatim 
dare d'^ 1 tal. pro consolacione.^) 

17. XVLkaL (A) leutta'^) ancilla d' Mathie procuratori*) d°'^'^°' Patav'""» d(edi)t 

1 t(al). redd(ituum).*) Item Seyfridi*) Stcchk ctiam mag* hospitalis") 
civium ct Agnetis, Dycmudis, Cristine, ux""" s(uarum), d(ederun)t 10 tal. 
in prompto. 

^) Sumbercb B. ^) redditus 2 tal. B. c) Sequens nota deest in B. ^) In B sequitur: 

10 tal. ^. pro 1 <tb reddituum pro anniv'o. e) Mansebarii B. ^) redditus 1 tal. B. s) In B 

sequitur: uxis Fridrici Chlamphenstumpb. ^) Super linea B: Pagbardt. ») Marquardi B. ^) Neun- 

burga B. ') Mucerawe B. ^) In B sequentia: requiem ad sepulchrum, deleta et stiper linea noiatum: 

minores vigilie in choro cum minori pulsu, sed ,,Placebo" dicitur inferius circa sepulchrum. '^) Schifronis B. 

«) pomerio an der Veltgazzen iJ. P) Cbnuepber B. Q) InmargineB: Nota antiquitas. ^) lewta B. 

8) Cod. A et B. t) Seyfridus B. ") In B sequitur: oblaye n* 10 tal. in prompto pro anniv'o suis 

sor'bus Agnetis, Dymuudis, Cbristinne, et predictus anuiv. erit peragendus semper octo diebus post festum 
Laurencii. 

») 1485—1509. 2) FiKus Leopoldi VI., ob. a. 1216. 94 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES, 

18. XV. kal (A) D. Fridricus sac. de Pulka d(edi)t redd(itus) 1 tal. Chun- 

r(adus) Gunderstorffer et Christina ux. eius d(ederunt) 11 /S. 
redd(ituura).^) 

19. XIV. kal. (A) Alhaidis Ainmuetinna d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'^) It(em) 

Chunr(ad)i Achtseinnicht") et Margareta ux. s(ua), d(ederun)t 
r^eddit^us"^) super vineam dictam Teufel. 

21. XII. kal. (A) Ernestus circa Danubium d(edi)t 2 t(al). redd(ituum)®), et no- 

tandum^), quod peraguntur sibi duo anniv", hic unus et ante 
festum pentecostes unus. (B) [Petri Liephart et antecessorum suo- 
rum et omnium etc, qui dedit mon'° 100 tt^., sepultus ad latus are 
s. Sebastiani a. (14)95.] 

22. XI. kal. (A) Herwordus«) de Weidnich d(edi)t redd(itus) 1 t(al)., pro quo 

empta est vinea, que dicitur Zwigel, et Wendelmuet ux. sua. 

23. X. kal. (A) Chunradus Domiceller d(edi)t redd(itus) l t(al). oblaye et pro 

missa priore 3 tal. redd(ituum). Katherina ux. lacobi celerarii 
d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'') (B) lohanni Waidachs fr* Petri came- 
rarii, d(edi)t redd(itus) 1 tal. Reinhart Stainpacher d(edi)t redd(itus 
1 tal. et Katherina ux. s(ua). [Ob. d. Martinus Stainhauser olim orga- 
nista apud mon. n., qui habet anniv. illo t(ermino).] 

24. IX. kal. (A) Chunradus Hagenpruner'') d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).<=) Tho- 

mas dictus Ploder d(edi)t redd(itus) 3 tal. ')Albertus Goro- 
brecht et ux. sua Peudit d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum)'^) et 
cottidie 3 ^. ad publicam missam. 

25. VIII. kal. (B) Nota anniv. d^ Agnetis et Margarethe ux"°* Syraonis Wisentonis aufm 

Anger seraper debet peragi una die in ebdoraada ante festum s. Augu- 
stini, dedit 10 tal. 

26. VII. kal. (A) ^)D' Pabonis ppos'^), sepultus est ante novam aram in capi- 

tulo. ')Ottakri regis Bohemie.^) Margareta ux. Fridrici fam' 
pistrini d(edi)t redd(itus) 1 t(al). 

27. VI. kal. (A) D. Otto pleb. in S. Andrea d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).^) Per- 

leubus Geweltel") d(edi)t vineam im Greswent") post obitum 
ux'^ sue Reitze.°) 

28. V. kal. (B) [A. d. 1491 ob. d. Symon in Tuerm ppos. h. m.^), resignavit prelaturam, 

p)sepultus ad S. Nicolaum.] 

29. IV. kal. (A) ')Sabine, de qua canitur missa. ')Ruegerus quintus h. 1. ppos.*) 

Dietricus raag. pistrini et Katherina ux. sua d(ederun)t 1 t(al). 
redd(ituum). 

30. Ill.kal. (A) '^Gotschalcus h. 1. ppos.^) Otto Per et Gerdrudis ux. sua et 

Elizabet ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). redd(ituura). (B) [Margaretha 
relicta Nerczell habet litterara reversionis.] 

31. II. kal. (A) i)Nicolaus Reicher d(edi)t 1 t(al). redd(ituura).'') Leupoldus 

Schonherr et Reitz et Agnes ux^^ sue d(ederunt) 1 t(al). red- 
(dituum). Margareta relicta Rugeri Noertzel d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum). (B) [Wilhalm Naradarffer dedit 24 tal. ad calicera]. 

») redd(itus) 11 /S. B. ^) redditus 1 tal. B. ^) Achtsentnicht B. ^) In B sequitur: 1 tal. 

e) redd(itus) 2 tal. B. ^) nota B. S) Herhordus de Weydnich et Wendel ux. sua B. ^) Hagenprunner B. 

') Sequens nota in B sequenti diei apposita. ^) In B sequitur: oblaye. ^) Sequens nota deest in B. 

I") Gweltel B. n) Gswent B. ^) Reicze B. P) Sequentia huius notae colore rubro descripta. 

•) 1279—1292. "^) Ottokarus II. Pfemisl a. 1278 in pugna apud Bwrnkrut occisus. ') Simon I. 

1442—1451. *) Budgerus I. 1167—1168. ^) 1186—1190. LIBRI OBLATIONDM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 95 

SEPTEMBER. 

1. kal. (A) *)Nicolaus de Mutzcspcrg et Marg(aret)a ux. 8(ua) d(cderun)t 

1 t(al). redd(ituuin), Chuncgundis filia lohannis circa Portani 
d(cdi)t 1 t(al). rodd(ituum). Albcrtus dc Valchcnstain ct Ger- 
drudis ux. sua d(edorun)t I t(al). r(cddituuni). Itom d' Ioh(aim)i8 
Wildckkcr mir% d(cdi)t r(cddit)us 1 t(al). (li) [Chuenradus Stainprecher, 
Katherina ux. habent litteram reversionis.J 

2. IV. non. (A) *)Elizabet et Elizabet, ux''* Georii circa Portam. D. Otto 

h. 1. ppos.*), et°) cantantur vigilie maiorcs „Parce mi domine". 

3. III. non. (A) "^Syfridus mag. coquine d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). D. Nico- 

laus ppos.^) d(edi)t redd(itus) 4 tal., et cantantur vigilie maiores 
„Parce mi domine" circa scpulchrum eius apud S. Nicolaum. 
D. Antonius cap. in Calvo Monte d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). (B) 
[Cristoforus Stockhamer cum parentibus et fr'''"^ et sor'^"* et omnibus 
consangwineis caris et amicis dedit 50 florenos.j 

4. IL non. (A) ")D. Engcldiecho mil. et Marg(aret)a ux. eius d(ederun)t red- 

d(itus) 1 tal. Hainr(icus) Pellifex d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). 
(B) [Lienh(art) Stubier, Agnes, Hedwidis, ux®^, minores vigilie cum 
campana b. virginis, fundaverunt missam s. Gregorii et anniv. illum simul 
cum 2^2 iug(eribus) vinearum.] 

5. non. (A) *)Petrissa de Chambek l^ d(edi)t 2 domos et 2 vineas. ")D=' 

de Walpuerch d(edi)t quartale retro Prein, de quo serviuntur 
6 p. '^^ltem lacobus procurator hospitalis d(edi)t 1 t(al). red- 
d(ituum). (B) [lohanncs Wildekker, Ursula ux. dederunt 28 tal. pro 
duobus anniv"% unus hic, alter 14. dic ante Michahelis, ut littera sonat. 
Item Petrus Wildekker fil. eorum pro se et ux^ Elizabet, filia Chadolt 
de Zelting, testati sunt 12 ^. ^. in Hadmansdorff.] 

6. Vin. id. (A) ^)Gerungus Scherant ct Elizabet ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum). ^)Item Thomas fil. Ottonis Coci d(edi)t quartale 
vinee in der Puechlciten. ^)Item Elizabet m"" d' Cholomanni 
ppos' d(edi)t 2 t(al). pro anniv'° sibi et filio suo et 3 t(al). ad 
priorem missam super vineam longam circa Pleicholbn et hoc 
post obitum filii. (B) [Hainricus Chrueg, Dorothea ux., d.Wolfgangus 
fil. eorum, can. et fr. n., Martinus Chrueg olim iudex huius civitatis, eciam 
fil. eorum, cum Barbara ux^ sua, cum ceteris progenitoribus eorum, quorum 
anniv. deberet peragi semper 14 dies ante vel post festum nativitatis b. 
virginis Marie. Dederunt medium iuger vinee nomine vulgariter Plahen.] 

7. Vn. id. (A) ^)D. lordanus sac. de Wienna d(edi)t redd(itus) 2 tal. =^)Hier- 

zonis deWeydnich et Elizabet et leutte ux'^ sue. *)Margarcte 
ux'^ Symonis Harmarchter, d(edi)t 1 tal. redd(ituum) super do- 
mum Durronis circa Danubium. (B) lacobus Strobl, Chunigundis ux., 
Oswaldus fil. , can. et fr. n. , hic ob. a. d. etc. (15)3.3 , dederunt librum matutinalem, 
qui ante chorum ad S. Petrum superius iacet. 

8. VL id. (A) '^^Anna ux. Georii Walich d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). "^Gebli- 

nus gener Symonis Pellificis et Mar(garet)a ux. s(ua) d(ede- 
run)t 1 t(al). r(eddituum). 

*) Sequens nota deest In B. 

') Otto lAupoldi III. marchionis fil., postea 1138—1158 eps. Frisimjensis. *) Nicolaus 1. 1257—1279. 
8) 1371—1394. 96 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

9. V. id. (A) Chunr(adus) Pank d(edi)t 1 t(al). redd(ituura). Otto Hummel 
et*) ux. sua d(ederun)t redd(itus) 1 t(al). D' Petri cap' ppos* 
in curia Wienne^), d(edi)t 10 t(al). d'« meis. (B) Eberhardus pleb. 
ad S. Vitura d(edi)t bibliara pro anniv'", quia fara. n. Ottinger habet a 
nobis litteram reversionis. 

10. IV. id. (A) Petrissa filia Perchtoldi Placzinczguet'') d(edi)t 1 t(al). r(ed- 

dituura).*^) '')D. Ulr(icus) custos et cfr. n., can., d(edi)t 1 t(al). 
redd(ituum).'^) "^)Christanus dictus Comes subdyac, cfr. n., 
d(edi)t 1 t(al). r(eddituum). ^)Rudolfus dictus Graf de Wienna 
et Chunegundis ux. sua. 

11. III. id. (A) ^)Agnetis Reicherstorfferinne. D. Rudolffus cap. capelle 

s. Martini d(edi)t 2 vineas. (B) D. Chunr(adus) cap. capelle s. Mar- 
tini d(edi)t 2 vineas. Hainricus Chellerchnecht d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

12. n. id. (A) Fr. lacobus d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). ^)Agnes relicta Chun- 

r(adi) Tuchel d(edi)t superfluitionera doraus, ut littera sonat. 
(B) ['')D. Bernardus prebendarius n. et cfr. contribuit in parato 80 flore- 
nos Ungaricales cura omni sua supellectili satis bona.] 

13. id. (A) Wilandus scriptor d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

14. XVIII. kal. (A) Chunr(adus) dictus Chieczel^) et Marga(ret)a ux. sua d(ede- 

run)t redd(itus) 1 t(al). Gundoldus Tutz*^) d(edi)t 1 t(al). red- 
(dituum).') (B) [A. d. 1456 Bernhart MitterndorfFer, Barbara ux. sua, 
Anna filia eorum, mag* jniium jsroburgensiura , Stephanus MitterndorfFer 
fil. eorura, cura oranibus progenitoribus eorura, quorum anniv. debet 
peragi quattuor teraporura circa festura s. Michahelis archangeli vel 
14 dies ante vel post, et ipsi habent litterara reversionis.] 

15. XVII. kal. (A) D. Syfridus d(edi)t librura raatutinalem pro anniv'°. Waltherus 

et ux. sua Agnes dederunt 1 t(al). redd(ituura).'^) Item Seyfridi 
Tucz, Katherine ux*^ s(ue), (B) dederunt redd(itus) 2 tal. 

16. XVLkaL (A) Elizabet Srayerlinna^') d(edi)t 1 t(al). red(dituum).<*) (B) Chun- 

radus amicus Traysmer mag' curie dedit redditus 1 tal. Cholomannus 
Slusser cfr. n., Elizabet ux. sua, cura duabus ux'*^"^ Margarethe et Agnetis, 
ded(erun)t 20 tal. ^ , seraper debet peragi tercia die post festum ex- 
altacionis s. crucis. 

17. XV. kaL (A) ')Hainr(icus) Harwer et ux. sua Diemuedis dederunt red- 

d(itus) 1 tal., et isto die de predictis denariis dabuntur 
60 ^. sociis ad S. Martinum. D. Nicolaus dec. h. e. Andree 
procuratori") d^ dec', d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

18. XIV. kal. (A) Christanus Chaeser d(edi)t°) vineam im Stainpruenn°), ob. 

WalchuenP) Institor d(edi)t redd(itus) 1 t(al). 

19. XIII. kal. (A) [A. d. 1 394 ob. d. Cholomannus felicisi) recordacionis ppos.^) 

h. e. Hic resignavit prelaturam adhuc vivens eodem anno 
in festo s. lacobi et supervixit usque in presentera diera, 
videlicet vigiliam s. Matliei apostoli et ewangeliste.'")] 

a) In B sequiiur: Elizabeth. ^) Wienna B, c) Placzindazguet B. ^) redditus 1 taL B. 

^) Sequens nota deleta in B. ^ Sequens nota deest in B. s) Cbyczel B. ^) Tucz B. 

') redditus 2 tal. B. ^) Smirlinna B. l) Haec nota deest in B. >") Cod. ») In B 

sequitur: oblaye. °) Stainprunn B. P) Waltchuen B. q) felice A. "") B add.: sepultus 

in medio ecclesie. 

^) 1371—1394. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 97 

20. Xn.kal. (A) Wichardus Stuchso subdyac. d(edi)t 2 t(al). ledd(ituum). 

Chunr(adu8) Eysenpeutel") d(odi)t 5 /?. redd(ituum). Mag. 
Wernherus Pragensis can. d^edi^t'') 2 t(al). redd(ituum). (B) 
[Item Ilerman Perman, Dorothea, Agnes, ux**, Caspar fil. cum cetcris 
pueris et anteccssoribus dcderunt in promptis 20 tal.] 

21. XI. kal. (A) Martinus Vogel'') gener Geori circa Portam d(edi)t redd(i- 

tus) 1 tal. (B) Helena m*^ Albcrti Stuex, |Otto, Iladmar, Weychkart, 
dicti de Wyenner Hewerig fr^*, eorum sor. | d(ederun)t redditus 3 tal. pro 
anniv'" in Harrazz. 

22. X. kal. (A) Ulr(icus) Pretzman'') et Elizabet ux. s(ua) d(ederun)t 2 t(al). 

redd(ituum).*') Mag. Gundoldus^) d' ppos' et ux. sua d(ederun)t 
1 t(al). red(dituum).«) 

23. IX. kal. (A) Christanus^) fil. Gundoldi et Agnes ux. eius dederunt 1 t(al). 

redd(ituum).8) (B) [lohannes Wildekker, Ursula ux. Elisabeth Sari- 
gerinn cum marito d(edi)t in prompto 100 fl(orenos) Ung(aricales) 1484.] 

24. VIII. kal. (A) Agnes marchionissa^), fundatrix h. e. (B) D* Agnetis imperatoris 

Henrici IV.*) filie et uxis s. Leopoldi et omnium ex genealogia s. Leopoldi et eiusi) 
defunctoruni. 

25. VII, kal. (A) Obrecht Carnifex et Diemudis ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).8) (B) [D. lohannes Leysser contribuit amplius quam ^O^tb ^] 

26. VI. kal. (A) Chunr(adus) Snaitzauf") et Alhaidis^) ux. s(ua) d(ederun)t 

3 t(al). r(eddituum) super pomerio. 

27. V. kal. (A) Fridricus Puebel et Agnes ux. eius d(ederun)t redd(itus) 

1 t(al). Ulricus Hoepphler'") et") Elizabet ux. eius d(ederun)t 
1 t(al). redd(ituum). (B) [Peter Hasler dedit centum flo(renos) Ung(ari- 
cales) quondam hic capitaneus.] 

28. IV. kal. (A) Wernhardus Paber sub Lubiis d(edi)t 1 t(al). red(dituum).8) 

(B) A. d. 1394 ob. d. lohannes can. et celerarius h. e. dictus de Otting 
et sor. eius. 

29. IIL kal. (A) °)Chunradus Tanprukker ob. 

30. II. kal. (B) [D. Georius Muestinger ppos. h. m.^), sepultus ad S. Nicolaum. Chun- 

radus de Pirpawm, Katherina ux. eius, d. Thomas fil. eorum, can., fr. n., 
Anna filia eorundem cum aliis amicis, quibus peragi debet 8 dies ante 
Michahelis vel 8 post, pro quo anniv'° dederunt in promptis 64 tal., 
pro quibus est empta preciosa summa b. Thome super Matheum, super 
Marcum dupliciter, super Lucam et super lohannem in pergameno et 
textus alii quam plures libros. Acta sunt a. d. 1427.] 

OGTOBER. 

1. kal. (A) Chunr(adus) Pannifex d(edi)t redd(itus) 1 tal.^) Chunr(adus) 

Syeder d(edi)t 1 tal. redd(itus).K) 

2. VI. non. (A) Weigandusi) fil. Gebhardi scriptoris d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum).e) Nicolaus Tutz^ d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).e) (B) 

*) Eisenpeutel B, et sequitur: 1. ^) tradidit B. c) Voegell B. ^) Preczman B. ^) red- 

d(itU8) 2 tal. B. ^ In B sequkur: cocus. 8) redditus 1 tal. B. ^) Christannus B. ') Cod. 

^) Snaczauf B. •) Alhaydis B. °>) Hophler B. ») et Elizabet ux. eius desunt B. °) Ilaec 

nota deest in B. P) In B sequitur: et stipendium datur in curia czeche in Novo Sedili. i) Weygandus B. 

') Tucz B. 

») Ob. post a. 1142. "^) Recte III. ^) 1418—1442. 

Neob. Patav. 13 98 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

Sigismundus fil. lohannis circa Portam d(edi)t vineam am Aychweg 
l quartale. 

3. V. non. (B) lohannes Vazczihaer et Gerdrudis ux. sua dederunt redd(itus) l tal., 

et stipendium datur in czecha b. virginis. 

4. IV, non. (A) Gerungus de Sultz=*) et Gerdrudis ux. sua d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).'^) Philippus camerarius d' ppos' d(edi)t I t(al). 
redd(ituum).'^) Hainricus Meichssner*^) d(edi)t 1 t(al). redd(i- 
tuum).'^) 

5. III. non. (A) Nicolaus Dyabolus*^) et Elizabet ux. s(ua) d(ederun)t l t(al). 

redd(ituum). (B) Petrus Tucz can. dedit redditus. 

6. II. non. (A) Engelhardus Libentzer^) mag. curie d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum).'') 

7. non. (A) Hainricus Balneator de media stuba et ux. sua^) Herrat de- 

derunt 1 t(al). redd(ituum).'') (B) [Hanns Hasenpacher, Anna ux. 
eius, lacobus, Georius, Andreas, Gothardus, filii ipsorum, d(ederun)t 
50 t(al). Habent litteram reversionis, d(ederun)t in promptis in zecha 
s. crucis et idem superintendunt.] 

8. Vin. id. (B) Petrus Posch subdiac. et Draschirchenn d(edi)t vineam pro anniv'" in 

Gumpolczchirchen. [Barbara ux. Wolffgang Muestinger, filia Symonis 
Wysentonis.] 

9. VII. id. (A) Christina domicella de Syerndorfs) d(edi)t l t(al). redd(i- 

tuum).*') 

10. VI. id. (A) Nicolaus Huernein d(edi)t l t(al). redd(ituum).'') 

11. V. id. (A) Ortolfus dictus Prentlo fr. n. et can. dedit redditus 3 tal.'') 

12. IV.id. (A) Gotfridus scolaris refectorii') dedit vineam. D. Ruedwinus 

h. 1. ppos.'') Ulricus fam. in celario et Geisel ux. s(ua) d(ederun)t 
redd(itus) 1 t(al). 

13. III. id. (A) Meinhardus Panko d(edi)t 2 t(al). red(dituum).') Weygandus 

de Chritzendorf"*) d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'') Gerungus de 
Nuzdorf") dictus Goldner dedit l t(al). redd(ituum).'') 

14. II. id. (A) Otto Neithart et Alhaidis ux. sua et lacobus fil. eorum dede- 

runt vineam in Puechperg. (B) Ludwicus Sutor, Margareta ux'^ 
sue°), et pueri sui d(ederun)t 1 t(al). [redd(ituum)]. Item Lienhardus 
camerarius d' ppos^ d(edi)t redditus 1 tal. oblaye pro anniv'°. 

15. id. (A) Hainr(icus) Pehaimi') et WenteH) ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).'') 

16. XVII. kal. (B) [Syman Grantner cum pueris, Anna ux.] 

17. XVI. kal. (A) Petrus Popphinger et Agnes ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).'') 

19. XIV. kal. (A) Dietricus Hiltprant in Arta Strata d(edi)t 1 t(al). r(eddi- 

tuum).'')') 

20. XIII. kal. (A) Georius Carnifex d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'') 

21. XII. kal. (B) [Andreas Engelhart procurator Wisentonis d(edi)t 24 t(al.) pro anniv'"'.] 

a) Sulcz B. l») redd(itus) 1 t(al). JB. c) Meichsner B. ^) Diabolus B, ubi sequihir: 

cum uxore. e) Lunczer B. ^) eius B. 8) Christine domicelle de Sirndorf B. ^) Eaec 

nota deleta et in margine notatum: tempore proprietatis. i) refectori B. ^) In B super linea 

colore ruhro: sepultus ante altare s. Augustini. l) redditus 2 tal. B. ^) Weigand de Chriczen- 

dorf B. D) Nusdorf B. o) B. P) Pehem B. <J) Wenntel B. "^) In B nota sequentis 

diei radendo deleta. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTR0NE0BURGEN8ES. 99 

22. XI. kal. (B) Ulricus Sehentl''), Chunigundis ux. sua (loderunt in promptis 20 tal. 

pro anniv'°, Actum a. (l 10)5. 

23. X. kal. (B) Andreas Prewzz et Katherina ux. sua dederunt ^'2 iuger am Steln. 

24. IX. kal. (A) Stephanus mollendinator'') pistrini. 

25. Vin. kal. (A) Albcrtus Voegell et leuta ux. sua d(ederun)t 1 t(al). redd(i- 

tuum)"), '')et dantur 30 ^. illi, qui cantat missam defunctorum. Mag. 
czeche in Novo Sedili. (B) Philippus Straeuzzel mag. curie. 

26. VII. kal. (A) Dietmarus Carnifex et Geisla ux. s(ua) dederunt 1 domum in 

Fuelsingazzen.") (B) [Katherine Togkhlyn, d(edi)t I00«i. ^.] 

27. VI. kal. (A) Mag. Engelbertus*) medicuH d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'^) An- 

dreas Freysingcr d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

28. V. kal. (A) 8)Ruegerus de S. Loco cum ux^ sua Chunegundi. Wolfhar- 

dus Phaedmer et Geisla ux. s(ua) et Wichmannus et Adolffus, 
filii eorum, dederunt vineam in Uerleugsgraben. (B) [Item 
anniv. Udalrici in Turri et Katherine ux'* sue semper debet peragi circa 
festum ss. apostolorum Symonis et lude infra octo dies ante vel post, 
et ipsi habent litteram reversionis.J 

29. IV. kal. (A) Ruegerus'') de S. Loco cum ux® sua Chuenigundi.') 

30. m.kal. (A) Wolfhardus Phedmer*') et GeiseP) ux. s(ua) et Wychmannus"^) 

et Rudolfus, filii corum, dederunt vineam in Urleugsgraben.") 

31. IL kal. (A) Petrus Freysingcr") mag. curie d(edi)t I t(al). redd^ituum)'^), 

p)et datur d'* eodem die. 

NOVEMBER. 

1. kal. (A) Hainr(icus) Teufeli) et ux. sua (B) habent litteram reversionis. 

2. IV. non. (A) Ulr(icus) mil. de Wienna cum ux® d(edi)t 3 t(al). redd(ituum). 

Gerungus Carnifex, Hild(egardis) ux. sua d(ederun)t 1 t(al). 
redd(ituum). (B) [A. (14)75 ob. d. Georgius concan. et cfr. n. A. (14)72 
ob. fr. Osbaldus cv. prof. h. m.] 

3. III. non. (B) [Comraemmoracio omnium ep'"'"™, fr'"^ et sor'*'" n°^»'° per maiores 

vigilias.] 

4. II. non. (A) "^^Petrus cognatus mag^ pistrini d(edi)t l t(al). redd(ituum). 

(B) [Memoria omnium parentum n°''""' cum maioribus vigiliis et cum 
pausis et omnium, qui habuerunt nobiscum fraternitatem , et omnium 
fundatorum et benefactorum n°'''^"'.] 

5. non. (A) Chunr(adus) Puecher caupo et Alhaidis ux. s(ua) d(ederun)t 

red(ditus) l t(al). Item d. lacobus pleb. in Abtsteten d(edi)t 
1 t(al). redd(ituum). 

6. VIII. id. (A) Petrus fil. Cholomanni de La et Anna ux. sua d(ederun)t red- 

d(itus) l t(al). (B) [Georius Stainpacher olim mag. pistrine ob. anno etc.] 

7. VII. id. (B) [D. Bernhardus prebendarius n. contribuit 80 flor(enos) Ung(aricales).] 

8. VI. id. (A) Albertus Pelndorffer d(edi)t l t(al). redd(ituum). Seyfridus 

Peschinger etPerichta ux. s(ua) d(ederun)t l t(al). redd(ituum). 

« 
*) Nomen alia manu correctum: Selishentel. ^) molendinator £. *=) redditus 1 tal. B. 

^) Sequentla hulus notae desunt B. ^) In B prius: Fulsachsgazzen. Engelbaertus B, 8) Haec 

nota fere deleta B. ^) In B prius : Rudigerus. i) Chunigundi B. ^) Phadmer B. l) Gysla B. 

™) Wichmannus B. ^) Uerlennsgraben B. ") Freysingarius B. i>) Sequentia huius notae desunt B. 

1) Teuvel B. ») In B sequitur: Carpentarius cum uxe. 

13* 100 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

9. V. id. (A) Adalbertus^) fil. Leupoldi pii marchionis.*) Elizabet ux. Georii 
de Nuzdorf.*') 

10. IV. id. (A) Diemudis ux. Dietrici Retzer d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'') 

Michel mil. dictus Schifer d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'') (B) [Sey- 
fridus Piesch khamergraflf ex Schremnicz d(edi)t pro anniv'° 100 florenos 
R(enenses).] 

11. III. id. (A) '^^Elizabet Traunerinn ux. Wechingarii d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum) sequenti die post Martini. "^^ltem lohanna de Schoen- 
berkch et Ulr(icus) com. de Perenstain et lohannes de Schoen- 
berkch, viri eius, et Reinprecht Tuers p. eius et lohanna de 
Stawffen m'' eius et Greorius et lohannes, fr''^ eius, et Bar- 
bara sor. eius et omnes de Walssee, et mag° oblaye dabit 60 ^. 
pro offertorio, et habet 12 candelas, quod quelibet candela 
habeat 2 ellen, et dictus anniv. erit peragendus in die s. Georii 
vel in sequenti die vel secundum quod fuerit oportunum sub 
octava, et visitacio sepulchri fiat ad marchionis sepulchrum. (B) Thomas 
Vaszicher, [Anna ux. Ob. mag. Symon Eyban de Chuebach, cuius anniv. 
peragitur hic, a. etc. (14)86.] 

12. n. id. (A) '=)Ruegerus celerarius d(edi)t redd(itus) 1 t(al). ad structuram 

domus oblaye. (B) [A. d. 1486 ob. mil., d. Nicolaus Hunger de S,®), 
cuius anniv. hic peragitur, qui iuxta litteram habuit omnibus septimanis 
sabbato die unum officium de concepcione b. Marie virginis omnibus 
diebus vite sue, sed post obitum suum versum est in anniv*""', 50 t(al).] 

13. id. (A) '^^Ortolfus mil. de S. Loco d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). '^^Io- 

hannes Freysinger et ux. sua d(ederun)t redd(itus) 2 tal. 

14. XVIU. kal. (A) ''^Ulr^icus) Choernler et ux. sua d(ederun)t 1 t(al). redd(i- 

tuum). '=)D. Mathyas pleb. in Hartkyrichen d(edi)t 1 t(al). red- 
d(ituum). 

15. XVII. kal. (A) D°9 Leupoldo^) pio marchioni^), fundatori h. e.''), (B) canonisati 

sub Innocencio octavo pontifice maximo a. 1485 in die epiphanie d\') 

16. XVI. kal. (A) '=)Iohannes de Nuzdorf et Christina, Maria et Agnes, ux^^ eius, 

d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum). (B) [Mag. Petrus de Lewbs pleb. 
in Newnburga Forensi resignavit mon'° parrochiam et omnia bona sua 
post mortem reliquit mon'°.] 

17. XV. kal. (A) '^^D. Chunradus sac, fil. Ottonis Pilleatoris, d(edi)t 1 t(al). red- 

d(ituum). '=)Ernestus Tutz et Elizabet ux. sua d(ederun)t 1 t(al). 
redd(ituum). (B) Echart auff dem GrashofF, Margaretha ux. 

18. XIV. kal. (A) '^^Ulr^icus) fil. Wernheri d(edi)t 1 2 ^. redd(ituum). (B) Fridricus 

Lienvelder, Agnes ux. [Hanns von Schinta, Christina ux. sua, que alio 
nomine vocata fuit Maysenpoeglinn, que testata fuit mon^° n° omnia 
bona sua mobilia et immobilia, quecumque post mortem dereliquit, et 
defuncta fuit a. d. etc. (14)53 in octava s. Marci ep\] 

^) In B sequitur: advocatus n. Maiores vigilie cum campana b. virginis, sepultus in capella s. Leopoldi 
ad latus pi^. Officium dec*. Vigilie canuntur inferius in capella et responsoria tria post requiem, pulsus cum 
campana b. virginis. '') Haec nota deest in B. <=) Sequens nota deest in B. ^) Sequens nota in 

schedula apposita et in rubrica diei additum; Et hic scribe, sicut invenies super festum s. Georii anniv. 
Schoenbergerin, totaliter sicut prius. ") N^omen tantum litera initiali indicatum. ^) S. B. 8) D^ 

Leupoldi pii marchionis B. ^) monasterii B. i) Praecedens nota in A et B colore ruhro scripta. 

') Oh. a. 1137, ^) Liupoldo III. sancto cognominato. 7. \ . ^^'S , 

y- V COLLeGc J S , <0 #) rjBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. loi 

19. XIII. kal. (A) •)Fridricii8 Schatz ct Siglint ux. 8(ua) de Superiori Weid- 

nich d(ederun)t 1 t(al). redd(ituum). (B) lacobus Ilueml, Dorothea 
ux. sua. 

20. XII. kal. (A) "^D. Rugerus ppos.^) dedit redd(ituum) 5 tal. ad cappas d"''""', 

vigilie maiores. ")Elizabet relicta Chunr(ad)i Ilagenprunner 
d(edi)t redd(itu8) 1 t(al). 

21. XI. kal. (A) «)UIricus cap. de 8. Martino. 

22. X. kal. (A) »)Chunr(adus)PIaepplacher d(edi)t I t(iil). redd(ituum). »)Perch- 

toldus de Weidnich d(edi)t redd(ituum) l t(al). ")Ulr(icu8) Ez- 
zeich d(edi)t 1 t(al). redd(ituum). (B) [Ilanns Chyenner, Kath(e- 
rina) ux. d(ederun)t 30 flor(eno8).] 

23. IX. kal. (A) *)Parvum officium de s. Felicitate. 

24. VIII. kal. (A) Fridricus Huetstokch'') d(edi)t 6/3. redd(ituum).'^^) D. Eberhar- 

dus^) cap. celerarii^) d(edi)t 20 t(al). Chunr(adus) Olm et 
GeyseH) ux. s(ua) d(ederunt) 1 t(al). redd(ituum).8) 

25. VII. kal. (A) D. Stephanus de Syerndorf') ppos., can., fr. n., ')maiores vi- 

gilie. (B) Nicolaus Czechindurst d(edi)t redd(itu8) 1 tal. Notandum, 
quod Thomas an der Kyrichstat ob. dominica post fcstum Katherine, et 
debct'') sibi anniv. peragi semper 14 dies ante festum Katherine vel 
14 dies postea. 

26. Vl.kal. (A) Symon kamcrarius d(cdi)t 1 t(al). redd(ituum).^) (B) Stephanus 

Rcczcr d(edi)t redd(itus) 1 tal. 

27. V. kal. (A) Hainricus Grassmugler d(cdi)t l t(al). redd(ituum).K)^) (B) Item 

Nicolaus mag. coquine ep' Patav. d(edi)t 10 t(al). in prompto pro anniv'°. 

28. IV. kal. (A) Rucgerus'^') Grassmugler et Chuncgundis") ux. sua d(cdc- 

run)t l t(al). redd(ituum).s) Georius de Nuzdorf fil. Duerungi'^) 
d(cdi)t 1 t(al). redd(ituum).e) 

29. III. kal. (A) Chunr(adus) Ruedvs^einP) ct Petrissa ux. sua et lacobus fil. 

eorum d(cdcrun)t 1 t(al). redd(ituum).'J) Offmia') ux.«) Wcrn- 
heri et Chuncgundis*) filia eius dicta Holfuezzinn d(edcrun)t 
1 t(al). rcd(dituum). 

30. II, kal. (A) Aloldus Stokchcravs^cr") d(edi)t equum. (B) Nota pro anniv'° 

d(edi)t redd(itus) 10 tal. promtus ad oblaiam in vigilia Andree. Mar- 
garctha Hcderswerderin m^'^ in claustro Ncunburgensi et p. eius. 

DEGEMBEPi. 

1. kal. (A) Pridr(icus) Gcnenchertel'') dcdit 1 t(al). redd(ituum). 

2. IV. non. (A) Walthcrus Divcs 'ct Margarcta ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). red- 

d(ituum).i)'') Ruegcrus Pellifex ct Mar(gareta) ux. sua d(ede- 
run)t 1 t(al). red(dituum).'') (B) lohannes scriptor ReinhardiWehinger 
d(cdi)t 15 'tl <^ , item 60 pro offcrtorio. 

») Sequens nota deest in B. b) Huotstok B. cj redd(itus) 6 ^. B. ^) Eberbardi B. 

e) In B sequitur: ob. f) Eyta B. «) redd(itus) 1 tal. B. •') Stepbannus de Syrndorf B. 

') Sequentia huius nolae desunt B, ubi super linea colore rubro scripta: sepultus in ecclesia sub lapide 
litteris aureis scripto. k) debent B. l) de domo sua add. B. «) Rugerus B. >») Cbuni- 

gundis B. o) Duringi B. p) Rudwein B. l) redd(itus) 1 tal. B. >•) Ofmia B. s) /„ 

B sequitur: Haimungi. t) Cbunigundis B. ") Stocbrauer B. ^) Guembertel B. ^) j,^ 

B sequitur: super pomerio prope Veldgazzen, quod servit 1 tal. ^) Uaec nota deest in B. 

•) Rudgerus II. 1301—1306. 102 LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. 

3. IIL non. (A) *'')Fridr(icus) Traismer'^) et Anna ux.'^) sua et Otto^) fr, n. et 

Pridr(icus) Traismer 1., filii eorura, d(ederun)t. (B) Rindlinus 
Pellifex cum ux^ sua Margreth, simulas, vinum, pisces de camera 
superiori in vigilia Barbare. Item anniv. Hans von Egenburch civ. 
Newburgensis, d(edi)t in promptis oblaie n'' 28 t(al)., et Hans Teutter, 
habent litteram reversionis. [Dyemued et Anna ux., Hanns Ryeder.] 

4. IL non. (A) Lucas Stuchsso d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).*') Gerdrudis ux. 

Wernhardi Pannificis d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).«) (B) [D. Ste- 
phanus Wyesing mil, civ. in Wyenna, debet dare ppos. 1 tal. d'*.] 

5. non. (A) Dietricus Schilicher de Weydnich*^) et Chunegundiss) uxi" 

sue. D. Albertus de Wildungsmaur'^) d(edi)t 2 t(al). redd(i- 
tuum). (B) Nota anniv. Angnetis ux^^ Thome Vasatoris, Diemedis 
sor^^ sue. 

6. VIIL id. (A) Fridr(icus) En d(edi)t redd(itus) 1 taL Ulr(icus) Vasitrax et 

Sophya^) ux. s(ua) d(ederun)t l t(al). redd(ituum).®) (B) [Item 
Niclas Wolfhart, Anna ux. d(ederun)t redditus 2 tal., habent litteram 
reversionis.] 

7. VIL id. (A) Ulr(icus) Pogner et Perichta ux. sua dederunt quartale vinee 

retro'') Stainhaus.') Margareta Weydervelderinn d(edi)t ^/2 iuger 
am Hengstperg.™) 
9. V. id. (A) Chunr(adus) Bohemus et Pericht ux. sua d(ederun)t 1 t(al). 
redd(ituum). 

10. IV. id. (A) '^^Hugo Floyt d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).'^) (B) Item Mertt 

Ryenolt cum duabus ux*''"* cum vigiliis et candelis et missa defunctorum, 
qui dedit 12 tal. in promptis, Margareta et Elizabeth. [A. d. 1485, 
10. Decembris ob. d. laroslaus de Boskovitz et Tschernahor, cfr. n.] 

11. IIL id. (A) Hermannus Ymianus°) d(edi)t 12/5. redd(ituum)p) super^) po- 

merio. Chunr(adus)'^) procurator et Perchta ux. sua d(ederun)t 
J t(al). redd(ituum). 

12. ILid. (A) D. Michahel sac. de^) Ampla Strata d(edi)t 1 t(al). redd(i- 

tuum).«) 

13. id. (A) Gebhardus de Ruegerstorf*) d(edi)t redd(itus) 1 t(al). D. Ste- 

phanus de Sunnberch^') pleb. in Holobrunn^) d(edi)t 2 t(al). 
redd(ituum), et detur") d'^ meis eodem die l t(al). 

14. XIX. kal. (A) Albertus de Valchenstain et leutta ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

re(ddituum).®) 

15. XVIII. kal. (A) Wernhardus Poltel de Steinestorf'') et Chunegundis^) ux. 

sua et Symon fil. eorum et Albertus de Gerhartstorfy) dexierunt 
redd(itus) l t(al). Chunr(adus) Puntschuech et Elizabet^) ux. 
s(ua) d(ederun)t redditus 1 tal. 

a) Anniv. F^ridrici B. ^) Trasmer B. c) uxoris B. ^) Ottonis cani B. e) redd(itus) 

1 taL B. f) Dietrici Schilclier de Weiding B. 8) Chunigundis B. ^) Wildugsmaur B, et 

seqiiitur: ob. , dedit redd(itus) 2 taL *) Sophie B. ^) hinder dem B. 1) In B sequitur: 

Anniv. d^ Margarethe Weiderfelderinne. •") Hendsperg B. n) In B sequitur: Nota pro annivio 

d' Hugonis. o) /„ j5 sequitur : \. P) redditus 12 §. B. q) de B. ^) B: Nota, quod 

anniv. procuratoris Chunr(adi) , Perchte ux'» sue in Inferiori Foro debet semper peragi XIV dies ante 
nativitatem d'. De hoc habemus tal. reddituum. ^) in B. *) Riugerstorf B. ") Sunberch B. 

') Holeprun B. w) aatur B. ^) Poldel de Stainesdorf B. y) Albero de Gerhartsdorf B. 

z) Elyzabetht B. LIBRI OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM CLAUSTRONEOBURGENSES. lo3 

IG. XVII. kal. (A) D* Helauch») d(o(li)t 2 t(al). redd(ituum), quos servit Engel- 
dicho.'') 

17. XVI. kal. (A) Waltherus super Gradu cum ux® sua, similas, vinum, pisces 

de infirmaria. (B) |D. Wolfgangus cps. Ypponensis fundavit anniv. 
conswetum cum communi pulso et sub officio defunctorum cum missa 
de annuncciatione beatissime virginis dei genitricis, et d. custos providobit 
ceteram missam et de hoc anniv'" d. ppos. amministrabit d'* in conventu 
in venerandam memoriam prefati d' ep' de coquina 1 ferculum de piscibus, 
de celario bonum vinum pro pitantia. Actum a. 1466.*^)] 

18. XV. kal. (A) D' Wernhardi Schifronis et ux'* sue, similas, vinum, pisces 

dabit ppos. de vinea, que dicitur Planchnstainer prope vineam 
dictam Wiegen.'') Chunr(adu8) Mollendinator'") under der As- 
pen, Elizabet ux. sua d(e(lerun)t 1 t(al). redd^ituum).*") (B) [Bene- 
dict capitaneus in Stokraw d(edi)t 50 flor(enos) Ung(aricales).] 

19. XIV. kal. (A) Nicolaus Geyr et Chunegundis^) ux. s(ua) d(ederun)t 1 t(al). 

redd(ituum).^) Hic peragitur anniv. Hainrici p'** Rugeri Divitis 
et Methildis'') ux'^ sue. Hainr(icus) novus mollendinator et 
Perchta ux. s(ua) et filie') eorum ded(erun)t redd(itus) l t(al). 

20. XIIL kal. (A) D. Bartholomeus can., cfr. n., d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).*') Item 

Katherine ux'^ Chunradi Prem, d(edi)t red(ditus) 1 tal. (B) A. d. 1345 
ob. d. Bartholomeus can. et cfr. n. et d(edi)t redd(itus) 1 tal.') 

21. XII. kal. (A) D. Ortolfus can. et cfr. n. d(edi)t 3 t(al). redd(ituum) super 

vinea dicta Popp.'") (B) In vigilia Thome debet peragi Andrce 
Benedicth, Gerdrudis ux'^ s(ue), dederunt 1 tal. redditus super domo 
in der Cuczlingazzen penes Chunr(adum) Frawnchnecht. 

22. XL kal. (A) Wilwirgis ux. Sweickeri'') miP'. Eklinus de Wienna d(edi)t 

1 t(al). red(dituum).°) Chunr(adus) Lang et Reytz ux. sua d(e- 
derun)t 1 t(al). redd(ituum).P) 

23. X. kal. (A) Goschlinus de Weydnich d(edi)t 1 t(al). redd(ituum).°)i) 

24. IX. kal. (A) Mag. Chunr(adus) de Chappellen'^) dedit 1 t(al). redd(ituum).°) 

Dietricus Greyner d(edi)t 1 t(al). redd(ituum)'') et^) die domi- 
nico ad publicam missam pro 4 ^. Andreas Carnifex*) d(edi)t 
redd(itus) 1 tal. 

26. VIL kal. (B) In die eodem legatur una missa defunctorum pro remedio anime Ulrici 

et Niclos de Stainpach pro sex ^. in s. crucis [ara, providet d. custos.] 

27. VLkal. (A) lohannes'^) Huetstokch^) pleb. in Hoflein d(edi)t 2 t(al). red- 

d(ituum).''') Item d. lohannes dictus Colinus can., fr. n,, dedit 
librum missale.'') 

28. V. kal. (A) '')Item Cristanni de Pawsram hospitis ad S. Chunegundem, 

d(edi)t 10 t(al). red(dituum). *) In B sequitur: 1. ^) Engeldischo B. '^) Haec nota colore rubro scripta. ^) prope 

der Wiegen B. e) Molendinatori B. ^) redd(itus) 1 tal. B. S) Chunigundis B. •') Mech- 

childis B. ») filii B. ^) Haec nota deest in B. 1) Haec nota in B exstincta et in margine 

notatum ab alia manu: Sufficiant tibi communia suffragia, ne signetur proprietas. '") Haec nota in B 

postea deleta et in margine notatum: Ecce proprietas uotatur, quia nihil dare habuit. ") Sweikeri B. 

o) redditus 1 t{al). B. P) Haec nota sequenti diei apposita B. i) B add.: Chunr{adus) Lang et 

Reycza ux. sua d(ederun)t redd(itus) 1 tal. ^) In B prius scriptum: Capella, deinde correctiim: Chappeln. 

) ad pain die dominico per 4 ^. B. t) /„ B sequitur: ob. ") Chunr(adus) B. ^) Huotstoch B. 

w) tradidit redd(itus) 2 tal. B. ^) In B sequitur: ecce proprietas. 5) Sequens nota deest in B. 8 104 NOTAE NECROLOGICAE CLAUSTRONEOBURGENSES. NOTAE NECROLOGICAE 
CLAUSTRONEOBURGENSES. 

lANUARIUS. 

25. Vin. kal. (D) Ob. mag. Thomas List. 

27. VI. kal. (E) Ka(theri)na m"" Christine ob. 1517. 

FEBRUARIUS. 

1. kal. (A) A. d. 1440 ob. Christannus Haewdl^) p. meus. 

7. VII. id. (E) Vitam terminavit ux. Udalrici Harber. 

18. XII. kal. (A) A. d. 1442 ob. fr. meus Chunradus Haewndel. 

25. Vn. kal. (C) A. d. etc. (14)63 feria quinta ante Invocavit ob. d. Gotfridus Spukerer'') 
ven^'^ ppos. in Straspurg. 

MARTIUS. 

1. kal. (B) A. d. 1453 ob. d. lohannes Swarcz arcium liberalium mag., pbr. et can. 

Newnburgensis. 

2. VI. non. (A) A. d. 1442 ob. d. loh(annes) Holdel pleb. ad S. Martinum. 

8. VIII. id. (E) A. d. (15)24 ob. N. Oeder salczherr Wienn. 
10. VI. id. (E) A. d. (15)28 doctor Balthasar Prentt Wienn. 
15. id. (E) A. d. (15)24 ob. Wolffg(angus) lorg. 

17. XVI. kal. (E) Beatrix (15)30. 

20. XIII. kal. (E) Cristina Winttrin sor. n. ob. (15)30. 

APRILIS. 

18. XIV. kal. (B) A. d. 1453 ob. d* Dorothea Winthagerin karissima m'^ ac genitrix mea. 
25. VII. kal. (C) A. etc. (14)64, XXII. Marcii natus est dux Maximilianus ^), ux^'" duxit 

a. (14)77, VI. lanuarii, sor. Kunigundis^) a. etc. (14)65, XVII. Maii.'') 

lUNIUS. 

8. VI. id. (B) A. (14)51 venit ad Wiennam fr. loh(annes) de Capistrano discipulus 
s. Bernhardini, et hic dies erat feria secunda post festum ascensionis "^), 
et fecit 46 sermones. 

19. XIII. kal. (E) D. Andreas predicator ob. (15)31. 

30. II. kal. (A) Ob. d. Cholomannus Chnapp decretorum doctor eximius, tunc cele- 
rarius mon" Newnburgensis, a. d, 1 443. 

*) Cod. — Corrig.: Haewndl. ^) An legendum: Spikerer ou< Spulerer? '^) Nota ad hunc diem 

vitiose apposita est. ^) Becte haec nota ad diem VII. id. lunii ascribenda erat, 

^) Postea imperator, qui a. 1519 ob. ^) Filia Friderici III. Bomanorum imperatoris. NOTAE NECROLOGICAE CLAUSTRONEOBURGENSES. 105 

lULIUS. 

28. V. kal. (B) A. d. 1 452 clectus est d. Symon Hewndel licentiatua in decrctis in 

ppos"'" mon'' Ncwnburgensis.^) 

AUGUSTUS. 

4. II. non. (E) A. d. (15)23 niag. Tho^raas) Straeczinger semet suspendit. 

9. V. id. (E) D. Puecham. 

10. IV. id. (E) Eyczing a. (15)22. 

11. III. id. (E) Doctor Sibembirger cum sociis suis eodem a. (1522) iu Nova Civitate capitalem 

sententiam acceperunt. 
30. III. kal. (B) In nocte ob. d. Symon im Tucrcn^) a. (14)51. 

SEPTEMBER. 

7. VII. id. (C) A. d. etc. (14)40 in vigilia nativitatis Marie ob. d. Petrus Semler ppos. 

in Straspurg, qui presentem librum horarum unacum alia parte manu 

propria scripsit et comparavit. 
30. IL kal. (A) A. d. 1442 ob. d. ppos. Gcorius dictus Mustinger.^) (B) Hoc die ob. d. 

Georius Muestinger ppos. Newnburgensis. 

OCTOBER. 

18. III. id. (A) A. d. 1442 ob. fr. meus Bolfgannus Haewndel. A. d. 1447 ob, m"" mea 
Katherina Haewndlin. 

NOVEMBER. 

3. III. non. (E) Ob. Laurencius Saurer vicedominus a. d. (15)23 in Nova Civitate, sepultus Wienne. 

9. V. id. (C) Ob. com. . . .^) Udah-icus. 

15. XVIL kal. (C) [1456 ob. lohannes rer'') can. Straspurg(cnsis).] 

18. XIV. kal. (C) [A. etc. (14)63, XVIII. Nov(embris) ob. doctor Sigismundus Egsler.] 

DECEMBER. 

10. IV. id. (E) Aichpergerin Print a. d. (15)23. 

29. IV. kal. (C) [Ob. Udah-icus eps.*) a. (14)79.] 

*) Vox certe legi nequit. ^) Nomen folio mutilato certe legi nequit. 

') 1452—1465. '-) 1442—1451. ') 1418—1442. *) Pataviensis, a Nussdorf, 1451—1479. Neck. Patav. 14 MONUMENTA NECROLOGICA 
MONASTERII S. CRUCIS. 

Cyoenohii S. Crucis a Leopoldo III. Austriae marchione, sancto cognominato, a. 1135 
fundati, quod aliorum Austriae inferioris monasteriorum ordinis Cisterciensis matrem 
evasisse nemo nescit, varia his exstant temporibus monumenta necrologica, de quibus in 
^Neues Archiv'' XXXV, p. 742 sqq. fusius disputavi. 

1. Necrologii antiquissimi inde a monasterii origine scribi inchoati ac usque ad a. 
circiter 1260 deducti quattuor tantum maioris formae folia membranacea ex parte in 
margine superiore, ex parte in margine inferiore resecta supersunt, quae codicibus 1508 
et 2340 hibliothecae caesareae Vindobonae continentur, ex quibus quidem duo folia codici 
1508 praefixa sunt, codici autem 2340 duo folia singuUs in tegumentis illigata nunc resoluta 
sunt. Cuius necrologii, quod 37 foliis olim confectum esse videtiir quodqueb.m. Heinricus 
eques a Zei^berg (^Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien' XXVIII, 1 — 11) notis 
adiunctis plurimis criticis primum vulgavit, notae binis in paginis ohversis quattuor dispositae 
sunt columnis, in quibus monachi, novitii, fratres, familiares locis disclusi inscripti sunt. 

2. Alterius necrologii recentioris codice monasterii S. Crucis, quo monachi ibi usque 
nunc in choro utuntur, chartaceo contenti recensio nova praeterea exstat, quam a.l626 — 1638 
P. Mathias comes a Palffy, quondam monasterii eiusdem prior, instituisse fertur, qui 
quodam ex necrologio hodie amisso a necrologio antiquissimo (cf. 1) discrepante temptoris 
praecedentis notas, erroribus haud paucis non vitatis, hausisse censendus est. Attamen 
incertum esse videtur, utrum inter necrologium antiquissimum ac recensionem hanc duo 
necrologia insequentia an unum tantum extiterint, quae nunc deperiisse putantur. Sed 
necrologio antiquissimo aholito a. circiter 1260 usque ad a. 1626 duo necrologia instituta 
esse diversa veri similius esse mihi videtur. Quam recensionem priorem a viro bene merito 
Georgio Lanz (^Archiv fur Kunde dsterreichischer Geschichte LXXXIX, 245 — 354) primum, 
notis criticis plerumque appositis, editam postea alii scrip)tores notis nonnulUs auxerunt. 
Altera recensio nova posterior codice 29 colore rubro signato necrologiorum maximae formae, 
saec. XVIII. ineunte manu scripto, in bibUotheca Gottwicensi reposito continetur, quae 
notas nova ex recensione tantum selectas memoriae tradidit, quam, cum miUius omnino 
sif momenti, hic omitto. 

3. E pitantiarum et anniversariorum monasterii S. Crucis Ubro, qui ceu Calendarium 
S. Crucis consolatorium a P. Georgio Strobl, eiusdem monasterii monacho optime merito, 
a. circiter 1688 in eius opere, quod CastrosoUum S. Crucis cenotaphicum inscribitur, etsi 
errorihus quibusdam non emendatis, appendicis loco insertus atque a viro hene merito 
Georgio Lam (''Studien und Mitteilungen aus dem JBenediJctiner- und Cistercienserorden^ 
XIX, 390 — 394, 562 — 569) primum in lucem editus est, hoc quoque loco anniversariorum 
catalogum, quem Uhello quodam priore suhniti certe opinor, pitantiartim catalogo omisso 
iterum in hicem edidi. MONUMENTA NECROLOGICA MONASTERII 8. CRUCIS. 107 

(^iia manibus sacculorum diversorum lihrariorum lypis discernciidis operarn navo, 
in fragmcntorum necrologii antiquissimi cditione, cum prima auctoris mamis difficillime 
tantum distingui possit, librariorum saec. 12. manus litteris maioribus latius dispos^itis, 
continuationes saec. IS. litteris maioribus distinxi, reccnsionem vero novam atque anni- 
versariorum catalogum litteris minutis imprimcnda curavi. Praeterea varias fragmcntortim 
recensionisquc novac columnas siglis excmpli gratia monachorum (M.), novitiorum (NO V.), 
fratrum (FBS.), familiarium (FAM.), impcratorum (1.), rcgum (li), episcoporum (FP.), 
abbatum (AB.), laicorum (L.) notavi atque designavi. 

Multum viro clarissimo, doctori P. Floriano Watzl, tabularii S. Crucis custodi optime 
merito, pro operibus collatis, quod ediiionis exemplum cum primo recensionis prioris 
exemplari comp)Osiiit, me debcre animo hic profiteor libenti lyroclivoque. FRAGMENTA NECROLOGII 
MONASTERII S. CRUCIS ANTIQUISSIMI. 

lANUARlUS. 

11. III. id. FPS. Rudigerus. Pilgrimus. Encimannus cv. eo loco. Engilbertus cv. 

Zve(tlensis). Peregrinus 1. ob. FAM. Herrandus parrochianus.^) 
Mathildis^) dulcis n '') com*. 

12. II. id. FAM. Ulricus de Gadem ob.^) Ulricus et Mahth(ildis).«) 

13. id. FRS. Heinricus de Z(wetel). Rudcwinus Z^wetlensis). Ysaac. 

Dietricus cv. S. Crucis. Pilgrimus Z(wetlensis). FAM. Hainricus 
dux Austrie ob., qui dedit nobis Minchendorf.^) ludith. Pil- 
gri(mus) Z(wetlensis). Heinricus de Sewern b ^) 

14. XIX. kal. FPS. Heinricus B(aumgartenbergensis). Heinricus Cy(cadorensis). FAM. 

Otto de Huoseke.*) Chunradus. Mehthildis. Otto de Hage. Perhta 
de Arnestain. Hugo. 

15. XVIII. kal. FRS. Guntherus. Gotscalcus. Engelpheretus "^) cv. S. Crucis. Chunradus 

nov. FAM. Otto. Margareta. 

16. XVII. kal. FRS. Engelbertus. Henricus P(aumgartenpergensis). Eberhardus 

S. Crucis. Tupingus Cycador(ensis). Thomas S. Crucis. Waltherus 
de Cyka(dor). FAM. Methildis. Rapato.'') Hainricus de Perh- 
tolde(storf ^.'^) ^) 

17. XVI. kal. FRS. Sifridus de Z(wetel). Oudelscalchus S. Crucis. Ascwinus 

S. Crucis. Gotfridus S. Crucis. FAM. Liupoldus mon" fam'^ 
Meingoz S. Crucis. 

*) Sequilur locus erasus. ^) Vox certe folio mutilato legi nequit. «^) Nomen mtitilatum est. 

^) Corrige: Engelpertus. ^) Corrige: Rapoto. 

*) Herrandics de Dresdiirchen notatur in privilegiis anncyrum 1158 et 1161 (ef. FoMes rer. Austriac. 
pars II, vol. XVIII, l et 4) et primus parochus in Traiskirchen nohis notus apparet (cf. Keiblinger, 
'Gesch. V. Melk' II, A, 362). *) Stirps dominxyrum. de Gadem, quae circa a. 1276 abolita est, complures 

gradus huius nominis affert (cf^Histor.-topogr. Darstellung der Pfarren in Oesterreich' IV, 9). ') Eein- 

ricus I. dux Austriae dictus Jasomirgott eiusque frater Conradus ahhatiae S. Orucis praedium Minkendoj-f 

circa a. 11.50 dono dederunt (cf. Fontes rer. Austr. 2, XI, 6, nr. 4). *) Otto l. de Hausek in Neerol. 

Claustroneoburgensi , supra p. 7, et in primlegiis monasterii Seitenstettensis a. 1201 et 1233 notatur (cf. 

Fontes rer. Amtr. XXXIII, 30 et 42). *) Ut videtu/r, Heinricus II., cidus in primlegiis a. 1189 

mentio fit (cf. Meiller, 'Reg. der Bahenhergef p. 66, nr. 42). 

14* 108 FRAGMENTA NECROLOGII MONASTERII S. CRUCIS ANTIQUISSIMl. 

18. XV. kal. FBS. (Conr)adus. Arnoldus. Ulricus S. Crucis. Hainricus S. Cmcis, 

Roudolfus S. Crucis. Herbordus de Cik(ador). FAM. Adalhaidis de 
Mistelpach. Wilandus ob. Hermannus de Mutinsdorf. 

19. XIV. kal. FES. Ditricus de Z(wetel). Pertholdus Cy(cadorensis). FAM. 

Gysila de Zebingen. Ruodolfus de Potendorf. Geroldus. Potoco de 
Unga(ria).*) 

20. XIII. kal. FBS. Waltherus S. Crucis .... Huombertus S. Crucis. Heinricus (Campi)^) 

lyliorum, Cunradus. FAM. Wernherus Si'gendorf, Adela. Albero can, 
Ita. Halwigis. 

21. XII. kal. M. Heinricus de Z(wetel). Mathias Cycador(ensis), 

22. XI. kal. M. Dietricus (Campi)^) lili(orum). 

23. X. kal, M. Wolf kerus Aquilegiensis patriarcha. ^) Dietricus, Chum-adus Camp(i) 

lil(iorum). Heinricus Camp(i) lil(iorum). NOV. Ernestus fil, Leupoldi 
marchionis, fundatoris n',^) 

24. IX, kal. M. Ob. Maganus abb, de Cella S, Marie.^) Eberhardus S. Crucis, 

25. VIII, kal, M. Ob. Gerlaus abb. Runensis. Symon P(aumgartenpergensis). Poppo 

Patav. eps.^) Heinricus. Pertoldus Patav. eps.^) 

26. VII. kal. M. Gerhardus S. Crucis. Anwicus m. Z(wetlensis). Albertus S, 

Crucis. Chunradus abb, Montis S. Marie. Chunradus Cy(cadorensis). 
Otto Z(wetlensis). 

27. VI. kal. M. Engelscalcus S. Crucis. Marsilius S. Crucis. 

28. V. kal. M. Chunradus S. Crucis, Liupoldus S, Crucis. NOV. Rudolfus abb. 

de Cella S. Marie. 

29. IV. kal. M. Marquardus S. Crucis. Herwicus P(aumgartenpergensis). Ul- 

ricus Cy(cadorensis). Gotscalc(us) S, Crucis. Albertus S. Crucis, 

30. III, kal. M. Heinricus Trecensis eps,^) Erchinboldus abb,') Bernhardus S. 

Crucis, Cuonradus Cik(adorensis). NOV. Mehthildis v(irgo). 

FEBRUARIUS. 

10. IV. id. FRS. Meginhardus, Nichol(aus) Cy(cadorensis). Liupoldus S. Crucis. 

Marquardus S, Crucis, FAM. Pernoldus. Ulricus de Kyrksteten, 
Ulricus de Cranechber. Ratolt de Michelsteten. 

11. III. id. i^i?/S'. Udelscalcus S. Crucis. Albertus Z(wetlensis). Leupoldus S. Crucis. 

Iwanus S. Crucis. FAM. Adelhaidis. Adelhaidis de Uobis '^), 

que omne patrimonium suum ^) 

*) FoUo resecto nomen mutilatuni est. ^) E coniectura suppletum. c) 3Iargine resecta nomen 

ex parte deest. Forsan suppl. : chirchen. ^) Cetera margine resecta deficiunt. 

•) Ab a. 1191 usque ad a. 1204 episcopus Patav., ab a. 1204 usque ad a. 1218 patriarelm Aquikiensis. 
Eodem die notatur in necrologiis ecclesiae s. Mudberti, monasterii S. Petri et Claustronedburgensi (cf. MG. 
Nccrol. III, 98 B, supra p. 9). ^) Sepultus est in monasterio S. Cruds (cf. Continuat. Claustroneo- 

hurgensem, MG. SS. XI, 610). ^) Eius mentio fit in privilegio circa a. 1197 (cf. Meiller, ^Beg. der 

Bahenberger^ p. 79, nr. 12). *) Ah a. 1204 usque ad a. 1205. Necrologium S. Budherti Salishurgensis diem 

obitus VII. Jcal. refert (MG. Necrol. II, 99 E). ^) Bertholdus a Sigmaringen 1250—1254. ") Hein- 

ricus fd. Heinrici I. ducis Karinthiae ex stvtpe Sponheim- OHenburg, qui Parisiis se studiis dedit. Cum 
Ottone Leupoldi III. ducis Austriae filio amicitia coniunctus in monasterio Morimundensi cum eo a. 1126 
habitu ordinis Cisterciensis indutus, a. 1143 episeopus Trecensis factus est et a. 1169 e vita decessit (cf. 
Fournier, 'Abt Johann v. Viktring' p. 150 sqq. et Budinszky, "Die Universitdt Paris und die Fremden an 
derselben im Mittelaltef p. 132), '') Abh. S. Udalrici August., qui a. 1197 ob. FRAGMENTA NECROLOGII MONASTERII S. CRUCIS ANTIQUISSIMI. m) 

12. II. id. FllS. Meingoz. Dipoldus S. Crucis pistor. Goroldus de Cika(dor). 

Heinricus P^aumgartonpergcnsiK). FAM. Margareta de Zebingen.') 
Irminfridus de Ebental. Ileinricus f(iim''). Mehtiiilt. 

13. id. FRS. Diepoldus Z(wetlensis). Albertus Z^wetlensis). Waltricus. Sig- 

liardus Z^wetlensis). Reiiierus S. Crucis. FAM. Wilhelmus S. Crucis. 

14. XVI. kal. FRS. Puchardus S. Crucis. Rapoto S. Crucis. Marquardus (in)") Campo 

lili(orum). Sifridus S. Crucis. FAM. Cliuonza.'') Wolfkerus. Agnes. 
Adeltrudis. 

15. XV. kal. FFiS. Reimarus. Ulricus S. Crucis. Ulricus de Lil(igenvelde). Theo- 

dericus Cy(cadorensis). Rapoto cv. de Zve(tel). FAM. Egelbertus 
sac. (in)") Gunderammesdorf. Adelheidis de Trussin.^) lutta m^'*. 
Nycolaus. 

16. XIV. kiU. FRS. Ortolfus S. Crucis. Siboto. FA3L Albero ^) fil. Iladmari de Chun- 

ringe. Siboto. Hainricus de Lihtenstain*), qui dedit nobis red(ditus) 
(ad)») 6 tal.'^) 

17. XIII. kal. FRS. Heitvolch S. Crucis. Wolfgerus S. Crucis. Adloldus S. Crucis. 

Adelram S. Crucis. Thraiboto S. Crucis. Heinricus in Valle lilio- 
rum. FAM. Benedicta cv* de Nev(burga).'^) Alhaidis de Trussen. 

18. XII. kal. JPJ2S. Perhtoldus. Heinricus Mo(ntis) S. Marie. FAM. lutta. Perhta 

de Chelberburch. Alricus de Lengenbach. Mehthildis de Merswanch, 
que dedit redditus ad servicium.^) 

19. XI. kal. Fii/S. Bertholdus Z(wetlensis). Rapoto (Campi)^) li(liorum). FAM. Hemma. 

Volpurch fam'^ 

20. X.®) kal. M. Constantinus. Uh'icus. Amido Ci(cadorensis). 

21. IX. kal. iH/. Ruthardus et Ernst. Tancradus S. Crucis. NOV. Leugardis wi(dua)^). 

22. VIII. kal. M. Heinricus S. Crucis. Willehelmus.^) Hermannus Runensis. 

Waltherus Cy(cadorensis). Urbanus S. Crucis. NOV. Diemudis wi(dua).'') 

23. VII. kal. 31. Cunradus, Hainricus, priores de Zwetel. Fridericus S. Crucis.*) 

24. VI. kal. 31. Adelhardus S. Crucis. 

25. V. kal. M. Heinricus Z(wetlensis). Heinricus Z(wetlensis). 

26. IV. kal. 31. Albero S. Crucis. 

27. III. kal. 31. Thateus Cy(cadorensis). lohannes S. Crucis. NOV. Dedicatio altaris 

s. Crucis. Item dedicatio altaris s. Mauricii martyris.®) 

28. II. kal. ilf. Ulricus Z(wetlensis). Hartlibus S. Crucis. 

*) E coniectura suppletum. ^) Sequitur locus erasus. c) Yqx margine resecta mutilata. 

^) Nomen maryine resecta mutilatum. ^) Numerus margine resecta mutilalus est. ^ Super loco 

raso scriptum. 

') Margareta de Cehingen die 3. lunii 1260 monasterio S. Crucis vineam donavit (cf. Fontes rer. 
Austriac. 2, XI, 147: Ego Margareta de Zebinge .... profiteor et protestor, quod in S. Cruce cum 
progenitoribus meis eligens sepulturam contuli eidem ecclesiae cum consensu et voluntate mariti mei 
Heinrici de Mainberch vineam unam . . . in Niwenburch aute Portam Wiennensium sita iu loco, qui 
Choelrgasse nuncupatur). *) Ex stirpe dominorxim de Truchsen. ^) Alhero IV. de Chunringe, 

qui post a. 1220 in privilegiis numquam notatur (cf. Friess, "^Die Herren von Kuenring' p. 53). *) liein- 

ricu$ I. a Liechtenstein , auctor lineae Nikolsburgensis, qui a. 1266 ante Apiilem mortuus in S. Cruce 
sepuUus est (cf. Fontes rer. Axistriac. 2, XI, 310). ^) Uxoi' Heinrici de Merswunch, qui cum filio 

lohanne pro eius anima anniversarium in S. Cruce fundavit, quod die b. Mathiae, i. e. 24. Februarii, cele- 
bratur (cf. Fontes ra\ Austriac. 2, XI, 146). *) Consecratio altaris s. Crucis et s. Mauritii die 28. Februarii 

a. 1187 a Thedbaldo episcopo Ostiensi et legato cardinali celebrata est (cf, Heider und Eitelberger, 'Mittel- 
ulterlidie Kunstdenkmdle des osterr. Kaiserstaates^ I, 35), ad quod himen circa 1190 — 1210 fundati(m ac 
dotatum est (cf Fontes rer. Axistriac. XI, 26). 110 FRAGMENTA NECROLOGII MONASTERII S. CRUCIS ANTIQUISSIMI. 

MARTIUS. 
1. kal. M. Acerinus abb. de Cikedor, AUGUSTUS. 

19. XIV. kal. FRS. Azelinus S. Crucis. Sifridus S. Crucis. H ^) FAM. Ulricus 

de Ruhinstein. 

20. Xlll.kal. i^i?5. Albero S. Crucis. Dietmarus S. Crucis. FAM. Albero de 

Chunringe.^) Chunigunt. 

21. XII. kal. FBS. Leutoldus S. Crucis. Leupoldus Cyca(dorensis). FAM. Otto de 

Wale , . .'^), qui dedit nobis servi(tium).'^) Heinricus ^) 

22. XI. kal, FAM. Diemudis de Wildecke. 

23. X.kal. jPES'. Ulricus S. Crucis. Ebero, FAM. Heinricus de Malerstorf. 

24. IX. kal. FBS. Hainricus civ. Wienn., qui dedit nobis bonam vineam et domum 

unam '^) FAM. Chunradus. Ernestus. Heinricus. W , . . .'^), 

Witigo, filii eius. Perngerus fr, abb*^ 

25. VIII. kal. FBS. Otto. FAM. Otto de (Miss)owe.'') 

26. VII. kal. FBS. Heinricus S, Crucis de Nuberc. FAM. Heinricus pbr, de 

Owe. 

27. VI. kal. FAM. M ^) Gotschalcus notarius.2) 

28. V, kal. i^iJS'. (Wer)nherus. Egelolfus. Heinricus. Chunradus de Himperch.^) 

FAWI. Mathildis. Wlricus (de)«^) Li(ligenveld). 

29. IV. kal. M. Hainricus. Trutmannus S. Crucis.*^) 
31. II. kal. M. Norpertus.g) 

SEPTEMBER. 

1. kal. M. Hermannus. Ob.'') Albero m. Leutoldus (in)®) Ca(mpo) lili(orum). 

2. IV. non. NOV. Mergardis wi(dua). 

3. III. non. M. lordanus. Alhardus. 

4. Il.non. 31. Waltherus. 

5. non. NOV. Heinricus dux de Metildich')*), qui dedit nobis 7 vineas, mansum 

et villam, que dicitur Sulz, et sextum dim(idium).'') Vigilie sedendo 
sollempniter in conventu, omnes sacerdotes cantant ^) 

6. VIII. id. ilf. Liupoldus S. Crucis. 

7. VII. id. M. Wulvingus Z(wetlensis). Cunradus Cyk(adorensis). *) Nomen hoc ex parte exstincium est. ^) Nomen margine resecta ex parte mutilatum. c) Yox 

fblio in margine mutilato ex parte deest. ^) Cetera margine resecta desunt. ^) E coniectura suppletum. 

f) Dies III. kal. Septembris vacat. S) Manus saec. 16. adiecit: Peter LeufF mit der plaben fidel, ^) Manus 

saec. 16. apposuit: lorg Polstersach, i) de Metildich colore ruhro scriptum. ^) Textus margine resecta 

mutilatus est. 

*) Quinam Albero sit, certe definiri nequit. *) In caneellaria Friderici II. ducis Austriae db 

a. 1240 usque a. 1244 magistro G(otschako) notarii munus mandatum est (cf. Meiller, 'Ueg. der Baben- 
berger' p. 317). ^) Cliunradi I. de Hindberg, auctoris gentis Ebersdorfensis, ab a. 1228 usque a. 1269 

in privilegiis mentio fit (cf. Meiller 1. c. p. 63 sqq.). *) Haec nota diei obitus differt ab inscriptione 

scpulchri, quae diem 19. lanuarii notat, et a necrologio S. Crucis recentiore, quod diem 2. Septembris (infra 
p. 117) nominat, et a commentariis S. Cru^is, quae dietn 31. Augusti referunt. FRAGMENTA NECROLOGII MONASTERII S. CRUCIS ANTIQUISSIMI, 1 1 1 

OCTOBEU. 

28. V. kal. FltS. Leupoldus Z^wetleusis). Leupoldus Z(wetlenHis). (Chu)nradu8. FAM. 

Alliait. Luikardis fam'*, m'' W(ernheri) ^) abb'^ llichardis de Ilyn- 
berg.2) Hugo. Paldemarus. 

29. IV. kal. FBS. Engelhalm. FAM. Hiltegart. Ilainricus de Hage. 

30. III. kal. FliS. Dietwinus S. Crucis. FAM. Ob. Ottho com. provincialis.») 

31. II. kal. FAM. Albero de Arberch, qui dedit nobis redditus ad 2 tal.*) Otto 

Chelber. Truta (de)") Zebiiig. 

NOVEMBER. 

1. kal. FMS. Albertus. Leo Cy^cadorensis). Cuonradus. Eberhardus S. Crucis. 

FAM. Ulricus de Viehoven.'') Hainricus min(or). Sigehardus 1. 
Chunradus sac. 

2. IV. non. FRS. (Diet)marus'') S. Crucis. Albertus Ca(mpi) liliorum. FA31. Hein- 

ricus fam'^ S. Crucis. Cunradus. Liuthrat. 

3. III. non. FRS. (Hei)nricus'') cv. Ze(wetlensis). Andreas Z^wetlensis). Marquar- 

dus S. Crucis. FAM. Gisla de Liudigen.*^) Heinricus. 

4. II. non. FJRS. (Pe)ringerus S. Crucis. Heinricus leprosus S. Crucis. Rapoto 

Z(wetlensis). Rudolfus S. Crucis. FAM. Henricus. 

5. non. FRS. Perhtoldus S. Crucis. FAM. Dedicatio altaris s. lohannis baptiste.**) 

6. VIII. id. FAM. Aingardis. 

7. VII. id. M. Sifridus. NOV. Heilka w(idua). Anniv. Ludwici regis.") Vigilie 

sedendo. In coll(ectione)'^) patri d . . . ."^) omnes cantabunt in noctu(rnis).^) 

8. VI. id. M. Fridericus Cy(cadorensis). Cunradus Z(wetlensis). Zega de Mo(nte) 

S. M(arie). Haidericus P(aumgartenpergensis). 

9. V. id. 1/. Ob. Rudigerus Zwe(tlensis). Ilertnidus (de Campo)'') lili(orum). Adolfus. 

NOV. Margareta. 

10. IV. id. M. Ortwinus Z(wetlensis).'') 

11. III. id. M. Wernherus Cyk(adorensis). Hainricus. Cunradus. Hainricus. NOV. 

Heinricus pleb. de Prukke^), qui dedit reddit(us) . .^) tal., ut hac die 
serviatur conventui.^) 

14. XVIII. kal. M. Leo P(aumgartenbergensis).») 

15. XVII. kal. NOV. Gerdrudis. Leupoldus marchio, fundator h. 1. Vigilie sedendo. 

Tercium ex „Libera me" myssa in conventu sac®^ omnes cantabunt. 

16. XVI. kal. Jf. Eticho S. Crucis. Walterus Z(wetlensis). Albertus. 

*) E coniectura suppletum. ^) Komen margine resecta mutilaium est. <>) Lectio incerta. 

d) Margine resecta textus ex parle deest. ^) rnis supplevi. 9 -^c* sequentes II. id. et id. Novembris 

vacant. 8) Sequiiur locus rasus maior. 

') Wernherus abbas S. Crucis a. 1203 electus, cuius in privilegiis a. 1209, 1210 et 1227 mentio fit, a. 1228 
iuxta continuationem Sancrucensem, a. 1227 iuxta continuationem Claustroneohurg. defunctus est. ^) Ux. 

3Iarc£uardi II. de Hindberg, quae circiter a. 1220 — 1225 e vita decessit (cf. Meiller, 'Die Herren v. Hindberg 
in DenJcschriften der Wiener AJcademie' VIII, 56, 97). ') Aut Otto III. castellanus Begiomontanus, lant- 

gravius de Stevaninge, qui a. 1143 obiit, aut Otto IV., qui circiter a. 1175 — 1180 e vita decessit. *) Eius 
in ptivilegio de die 21. lunii 1262 mentio fit (cf Fontes rer. Austr. XI, 125, 155). ^) Hic etiam si^igularis 

benefactor canoniae Claustroneohurgensis extitit. ") Altare hoc in pi-ivilegiis nusquam memwatur. 

') Ludovicus VIII. rex Francorum die 8. Novemhris a. 1226 mortuns est (cf. Schmidt, 'Gesch. v. Frank- 
reich' I, 486). *) Huius parochi a. 1239 — 1278 in privilegiis mentio fit. 
112 NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 1. 


kal 


2. 


IV. uon 


3. 


III. non 


5. 


non 


7. 


VII. id. 


9, 


V. icl. 


10. 


IV. id. 


11. 


III. id. 


12. 


II. id. 


13. 


id. NECROLOGIUM 
MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 

lANUARIUS. 

1. B. Ob. d^i Blanca^) conthoralis Maximiliani imperatoris. 

M. Ob. Udalricus cv. Secoviensis. 

EF. AB. Ob. d. loannes^) abb. in Farnbach. 

M. Fr. Nicolaus m. h. 1. L. Ob. Matthias Sathennauer fami». 

I. B. Ob. d» Reiza^) regis Bohemiae filia, Henrici tertii ducis Medlicensis ux., cum viro 
suo in capitulo n» sepulta. JEP. AB. Ob. rev. d. ppos. in Glocknitz. 

M. Ob. p. Robertus confessor apud S. Spiritum in Ybs. 

M, Ob. mag. Georgius confessor apud S. Nicolaum Viennae. 

I. B. Ob. princeps Fridericus tertius Romanorum imperator Lintzii, Viennae ad S. Ste- 
phanum sepultus, a. 1493.*) 

I. B. Ob. princeps Maximilianus I. imperator Romanorum, fil. Friderici III., a. 1519 hora 
tertia post medium noctis. M. Ob. Udalricus prior in Nova Civitate. 

I. B. NB. Henricus dux Austriae, fil. fundatoris n». Ob. imperator») Fridericus III. 
cognomento Pulcher, fil. Alberti L, 1330. Ob. Henricus huius nominis in Baben- 
bergensi familia secundus, primus dux Austriae, vir pius simul et bellicosus, secundus 
s. Leopoldi fil., qui prae aliis n» mon" redditus auxit donatis villis Minckendorf et 
Sigenveld monasteriumque b. Mariae virginis pro Scotis ad Terram Sanctam pere- 
grinantibus Viennae excitavit. Ob. 1177. L. Ob. Stephanus Stoppelmayr famis. 

14. XIX. kal. M. Ob. fr. Marcus diac. et prof. h. m. 

15. XVIII. kal. M. Ob. fr. Henricus sac. et prof h. m. 

17. XVI. kal. EP. AB. Ob. d. Wolffgangus Platner in Landtstrass. 

19. XIV. kal. M. Ob. fr. loannes custos in Nova Civitate. 

20. XIII. kal. EP. AB. Ob. d. Christophorus ppos. et archidiac. Salisburgensis.*) M. Ob. fr. Nicolaus 

sac. et prof h. m. 

21. XII. kal. L. Ob. nobilis d» Rosina de Fuchsperg benefactrix. 

22. XI. kal. EP. AB. Ob. d. loannes Durnperger^) ppos. et archidiac. Secoviensis. L. Ob. Burcardus 

Kuakser benefactor. 

23. X. kal. I. B. Ob. ill. adolescens Ernestus, s. Leopoldi fundatoris n* fil. quartogenitus , dum 18 

vixisset annos, in capitulo no sepultus, a. 1137. M. Ob. fr. Gregorius sac. et prof. h. m. 

24. IX. kal. M. Ob. fr. Udalricus Wulff subdiac. et prof. h. m. 1496. 

27. VI. kal. EP. AB. Ob. d. Bernardus'') abb. h. m. M. Ob. fr. loannes sac. et prof. h. m. Ob. fr. 

Fridericus supprior de Campo liliorum. L. Ob. Thomas piscator fami». 

28. V. kal. L. Ob. d. loannes Dumperger benefactor. 

30. III. kal. M. Ob. fr. lodocus confessarius apud S. Nicolaum Viennae. Ob. fr. Casparus Molitor, 
Pontanus, Bohemus sac. et prof. in Claustrali Neoburga et parochus in Entzersdorff. 

FEBRUARIUS. 

2. IV. non. M. Ob. fr. Guilhelmus et loannes, saces h. m. prof '. Ob. nonnus Daniel Parloff baca- 

laureus formatus, prof. Claravallensis, prior de Longo Ponte. 

3. III. non. M. Ob. fr. loannes Vitalis Gienger supremus cellariusi») mon" Claustralis Neoburgae et 

parochus ad S. Martinum. L. Ob. loannes Kubart benefactor, 
5. non. M. Ob. fr. Petrus sac. prof h. m. 

8. VI. id. M. Ob. fr. Sigismundus sac. et prof. h. m. 

a) Corrige: rex. ^) Corrige: celerarius. 

1) 06. a. 1511. ^) lohannes de Pappenberg 1418—1435. ') Ob. XIII. Tcal. Maii 1182. *) Haec 

nota forsan anniversarium indicat. *) Christophorus Elyron, ob. XII. hal. Februarii a. 1491. *) Ob. 

a. 1510. ') 1516 — 1519, resignavit abbatiam et ob. 1522. NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 113 

9. V. id. I. R. Ob, dux loannes filius Friderici imperatoris a. 1464.') 

10. IV. id. L. Ob. Alehadis de Ulrichskirchen benefactrix, quae omnia sua bona dedit huic mon'o. 

11. III. id. L. NB. Mag. Henricus de Hassia benelactor.-) 

13. id. M. Ob. fr. Nicolaus sac. et prof. h. ni. L. Ob. Udalricus Sumpercber fam'*. 

14. XVI. kal. L. Ob. Theodoricus Peischel fam'». Ob. Wolffgangus Sandtler mag., civ. Vienn., bene- 

factor. 

15. XV. kal. EP. AB. Ob. d. Udalricus ppos. in Vorau.») 

16. XIV. kal. EP. AB. Ob. d. Petrus eps. in Nova Civitate.*) 

20. X. kal. M. Ob. fr. Conradus cv. prof. h. m. 

21. IX. kal. M. Ob. fr. Bernardinus sac. et prof. h. m. a. 1503. 

22. VIII. kal. EP. AB. Ob. d. Wolftgangus^) abb. cenobii Campi liliorum a. 1539. 

23. VII. kal. M. Ob. fr. Martinus sac. et prof. h. m. 

24. VI. kal. /. B. Ob. ducissa Richardis'), sor. Ludovici Thuringiae landgravii, mariti s. Elisabethae, 

ux. Henrici eius nomiuis in Babenbergensi familia quinti, cognomento Crudelis, cui 
ultimam in ea stirpe peperit Gertrudem, in capitulo n" sepulta. 

25. V. kal. L. Stephanus Pauchensteiner benefactor. 

26. IV. kal. EP. AB. D. Hermannus') eps. Secoviensis. 

27. III. kal. EP. AB. Ob. d. abb. Conradus coenobii Campi liliorum. 

28. II. kal. EP. AB. Ob. d. Colmannus') ppos. in Vorau. M. Ob. fr. Georgius sac. et prof. h. c. 

MARTIUS. 

1. kal. EP. AB. Ob. d. Gerardus*) abb. in Victoria et coabb. eiusdem in Landstrass et fres 

eiusdem mon" 20. 
5. III. uon. EP. AB. Ob. d. Angelus '") abb. in Wornpach. M. Ob. fr. loannes cv. prof. h. m. L. Ob. 
d. Otto civ. Vienn., beuefactor. 
II. non. M. Ob. fr. Petrus cv. h. m. prof. 
non. EP. AB. Ob. d. Otto") abb. h. m. 

L. Ob. Wollfgangus Viehhalter fam's. 

EP. AB. Ob. d. Wilfingus '") abb. h. m. Ob. d. loannes '») abb. h. 1. M. Ob. fr. Simon 

sac. et prof. h. m. 
EP. AB. Ob. d. Sebastiauus Suess'*) ppos. in Nova Civitate. 
EP. AB. Ob. d. Iacobus'5) abb. in Wilring. M. Ob. fr. loamies pleb. in Tueniitz. 
M. Ob. fr. lacobus Kin, dec. et par. Klosterneuburgensis. 

/. R. NB. Otto dux Austriae, qui fundavit mon. Novi Montis. Ser'""» Austriae archi- 
dux '*), postea inauguratus dux Carinthiae, cognomento Mirabilis, huius nominis in 
Habspurgica familia primus, qui ordinis n' mon'^ Paumgartenberg, Engelhartszell, 
Zwetl dotavit et Neomontem a fundamentis exstruxit, in quo sepultus iacet cum 
prima coniuge sua Elisabetha et filio Leopoldo. 
15. id. L. Ob. Henricus benefactor. 

17. XVI. kal. /. R. Ob. d» Elysabeth ") fundatoris mon" Novi Montis conthoralis. 

18. XV. kal. /. /?. Ob. d. Bernardus de Ror"*) archieps. Salisburg(ensis). EP. AB. Ob. d. Martinus 

abb. in Smarbach.») 

19. XIV. kal. /. /?. Ob. d. loannes '") quondam Strigoniensis , postmodum Salisburgeusis archieps. L. 

Andreas Carnifex benefactor. 

20. XUI. kal. EP. AB. Ob. d. Andreas'-") abb. monH s. Trinitatis in Nova Civitate. L. Ob. Philippus 

Tafelmeister benefactor. 

21. XII. kal. /. /?. Ob. dux Christophorus-'), primogenitus Friderici imperatoris. Z/. Ob. Christophoinis 

Polzman fami^. 

*) Corriije: Formbach. 

') Oh. IV. id. Fehr. -) Ob. 1397. ') Udcdricus de Weiz 1496—99, resignavit praeposituram. 

*) Petrus Engelbrecht 1476—1491. ") Wolfgangus Edelbauer 1511 — 1539. *) Recte: Agnes de 

Thuringia. '') Hermannus PottscJuicher 1338—1339. *) 1508—1518, oh. kal. Martii 1518. ») Ge- 

rardu^ II. 1445—1466, ob. XVL Jcal. Fehr. a. 1466. '") Angelus Rumpler abh. Formbacensis 1501—1513. 

") 1317—1328. "^) 1333—1342. '*) 1447—1451, quo anno abhatiam resignavit, ob. tum. MaHii 1459. 

'*) Forsan corrig.: Fuchs. '*) lacobus I. 1385—1421. ") Corrige: dux. Ob. XVI.Jcal. Februarii 

a. 1339. ") Oh. VIII. Jcal. Aprilis 1330 intoxicata. '«) 1468—1482, resigrutvit et ob. 1487. 

'») 1482—1489. *") Andreas I. 1483—1487. ' -') Ob. 1456. 

Necr. Patav. 15 6. 


n. noi 


7. 


noi 


8. 


VIII. id. 


10. 


VI. id. 


11. 


V. id. 


12. 


IV. id. 


13. 


m. id. 


14. 


II. id. 114 NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 

23. X. kal. EP. AB. Ob. di Sigismundus^) et Erhardus"), abbes in Baumgartenperg, a. 1490. L. 

Ob. Martinus Carpentarius famis. 

25. VIII. kal. I. R. Ob. d. Burchhardus de Waisprach cardinalis et archieps. Salisburgensis a. 1499.') 

M. Ob. lodocus sac. et prof. h. m. 

26. VII. kal. L. Ob. d. Hugo de Pfanenberg benefactor. 

27. VI. kal. M. Ob. fr. Alexius sac. et prof. h. m. a. 1501. 

28. V. kal. M. Ob. fr. Christophorus Bamhenast Styrus prof. Claustralis Neoburgae. Ob. fr. Ber- 

tholdus, Petrus et loannes, omnes cvJ et in hoc monio prof'. 

APRILIS. 

1. kal. JEJP. ^J5. D. Conradus *) eps. Frisingensis. Ob. d. Andreas Braunpecher^) ppos. in Vorau. 

3. III. non. L. Euphemia nobilis matrona una cum liberis de Sevelde fam's. 

5. non. M. Ob. fr. Adamus Sachowitz dec. ex monio Klosterneuburg. L. Ob. Dietmannus fam's. 

11. III. id. M. Ob. fr. Godfridus et Conradus, cv' profi h. m. 

13. id. L. Ob. Christianus Pfliegel fam". Ob. d^ Bertha de Ror benefactrix. 

14. XVIII. kal. M. Ob. fr. loannes senior mon" s. Trinitatis in Nova Civitate. 

15. XVII. kal. EP. AB. Ob. rev. d. Andreas abb. mon" s. Trinitatis in Nova Civitate. 

16. XVI. kal. I. B. A. 1198 ob. princeps Fridericus eius nominis in Babenbergensi familia primus, 

pronepos s. Leopoldi fundatoris, cognomento Catholicus, tertius dux Austriae, cum 
christiani nominis hostes strennue persequeretur , corpus eius in Austriam delatum 
in capitulo n^ reconditum est. Aliqui eum 25. huius mensis obiisse ponunt.*) EP. 
AB. Ob. d. Simeon Hendel ppos. Klosterneuburg(ensis).'') 

18. XIV. kal. /. JB. Ob. Austriae ducissa Gertrudis*), filia ducis Brunsvicensis, reginae Ungariae Ger- 

trudis, quae m'^ fuit divae Elisabethae, neptis, ux. Friderici Bellicosi, in capitulo 
no sepulta a. 1263. EP. AB. Ob. d. Georgius») abb. h. m. L. Ob. d. Conradus de 
Wildeck benefactor hocque in loco, nempe in circuitu, sepultus. Conradus Mazo 
benefactor.*") 

19. XIII. kal. M. Ob. fr. Seufridus et fr. Michael, ambo saces et profi h. m. 

20. XII. kal. M. Ob. Georgius Hospis confessor ad S. Nicolaum Viennae hocque in moni° prof. 

24. VIII. kal. I.B. A. 1308 ob. imperator ") Albertus primus eius nominis tum in imperio, tum in 

Austria archidux^^) ex familia Habspurgensi, qui nobis aedificavit capellam infirmo- 
rum, dux incomparabilis, a filio fi-is sui totius imperii luctu innocenter occisus.^') 

25. VII. kal. EP.AB. Ob. d. Mathaeus Muhrnramer abb. in Wornbach.a)i*) 

26. VI. kal. EP. AB. Ob. d. Conradus abb. in Ensdorff.i^) 
28. IV. kal. EP. AB. Ob. d. Georgius eps. Vienn. 

30. II. kal. M. Fr. Petrus et fr. Thomas, prof' h. c. b. M(ariae) virginis ad S. Crucem. L. Leonardus 

de Fladnitz benefactor. 

MAIUS. 

1. kal. /. B. Albertus rex Romanorum, qui aedificavit capellam infirmorum. EP. AB. Ob, d. 

Erasmus abb. Zwethalensis a. 1545. 

2. VI. uon. L. Nobilis Otto Turso famJs. 

3. V. non. L. Ob. d. Wulffingus de Harsendorf benefactor a. 1324. 

7. non. M. Fr. Florianus cv. h. m.^) L. Ingramusc) benefactor.^) 

8. VIII. id. I. R. Ob. d* Agnes de Phanenberg in capitulo n» sepulta. L. loannes Halbman famis.b) 

10. VI. id. M. Ob. fres et pes Petrus et Bernardus, prof' h. m., a. 1501. L. Marcus pistor famis.b) 

11. V. id. EP.AB. D. loannes abb. monii s. Lamperti.'')!^) 

a) Corrig.: Vornbach. ^) JVota haec exstlncta, ast manu saec. 17. iterata est. ^) Manus saec. 17. 

scribit Ingramus, dum nomen prius Pilgramus inscriptum erat. 

») 1462—1469. ^) 1469—1487. *) 1461—1466, db. XIV. kal Fehruarii 1466. *) Con- 

radus IV. (de Klingenberg) 1324—1337, ob. III. id. Martii 1337. «) And/reas (de Prombek), 1450—1453, 

ob. idibus Martii 1453. *) Fridericus I. ob. XIV. kal. Maii 1198. ') 1451—1465, quo anno rcsig- 

navit, d ob. a. 1475. ^) Ob. 1143. ") Forsan Georgius II. 1442—1447. ") Ob. ante a. 1286. 

*^) Corrige: rex. '^) Corrige: dux. ^*) Kalendis Maii 1308. ") 1513—1532, quo anno ob. 

'*) Conradus II. dictus Sclion 1413—1425. '*) lohannes III. dietzis Sachs 1478—1518. NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS UECENTIUS. 115 

12. IV. id. L. Mag. Henricus de Cista benefaotor.») 

13. III. id. M. Fr. Nicolaus prof. cenobii n'. 

14. II. id. L. Ob. d. Udalricus de Fladnitz benefactor, 

16. XVII. kal. L R. Fridericus dux primus Austriae.') M, Fr. Fridericus cv. prof. h. m. 

17. XVI. kal. M. Fr. Georgius Kleber 1. ex mon'" Claustralis Neuburgae. 

18. XV. kal. EP. AB. Ob. d. Henricus abb. monii s. Lamperti.-) 

15). XIV. kal. EF. AB. Ob. d. Heuricus abb.^) Moiitis Pomerii a. 1541. 

22. XI. kal. M. Fr. Henricus prof. h. m. 

23. X. kal. M. Fr. Augustinus Puermayer I. ex Klosterneuburg. L. Wolftgangus Puchhell bene- 

factor. 

24. IX. kal. EP. AB. Ob. d. loannes ppos,*) mon" s. Zenonis. L. Ob. d.*) de Hakenberg'») benefactor. 
26. VII. kal. M. Fr. Adamus les 1. ex mon'" Claustrali Neuburgae.") 

28. V. kal. M. Fr. loannes Prixner 1. ex mon'" Klosterneuburg. 

29. IV. kal. L. Sebastianus Sophrosinus famis.c) 

30. III. kal. M. Ob. fr. Georgius Unus nov. mon" Claustralis Neoburgae.») 

31. II. kal. EP. AB. D. Guillelmus') abb, h, m. ob. a. 1528, resignavit abbatiara Montia Pomerii.<i) lUNlUS. 

2. IV. non. J. R. Ob. princeps Leopoldus dux Austriae et Styriae.^) ■") L. Sigismundus Eisn- 

hammerer fami^.f) 

3. III. uon. L. Catharina Nimmervolin fam'8. 

5. non. EP. AB. D. Nicolaus eps. Tribunensis iu ambitu sepultus ob. a. 1402. L. Veronica 

Vradlspergeriu benefactrix. 

6. VIII. id. 31. Ob. fr. lodocus sac. prof. h. m. L. Ob. Theodoricus de Lychtenstain fami*. 

7. VII. id. EP. AB. Ob. d.^) abb. de Egris. M. Ob. fr. Aegidius sac. prof. h. m. 
9. V. id. EP. AB. Ob. d. lodocus abb. in Campo principum. 

10. IV. id. M. Ob. fres Philippus et Wolfigangus, sac^s h. m. prof'. 

11. III. id. M. Fr. lacobus sac. h. m. prof. 

12. II. id. J. R. Ob. princeps Ernestus dux Austriae et Styriae.*) 

13. id. EP. AB. Ob. d. loannes Hechtel '") ppos. in Neuburga Claustrali. 

14. XVIIT. kal, EP. AB. Ob. d. Ioannes»i) ppos. in Vorau. 

15. XVII. kal. LR. Ob. princeps Fridericus huius nominis in Babenbergensi familia secundus, cog- 

nomento Bellicosus, abnepos s. Leopoldi fundatoris, cuius familiam terminavit, quintus 
dux Austriae, eiusdemque primus et unus rex creatus et salutatus**), in capitulo 
monasterii n' tumulatus, a. 1246. 

16. XVI. kal. EP.AB. Ob. d. Augustinus") eps. in Nova Civitate a. 1495. 

17. XV. kal. L. Ob. Catharina Steinmauerin benefactrix. 

23. IX. kal. L. Ulricus de Himberg benefactor. 

24. Vni. kal. M. Ob. fr. Nicolaus et fr. Martinus, prof' h. m. 

25. VIL kal. M. Ob. fr. Leopoldus cv. prof. h. m. 

29. III. kal. EP. AB. Ob. d. Fridericus Prauck ppos. et archidiac. Salispurgensis. M. Ob, fr, Henricus 
cv. h. m. prof. *) Haec nota exstincta et manu saec, 17. iterata est. Nomen Cista per errorem Oyta scriptum esse 
videtur. •') Manus posterior supra linea notat: Halenberch. c) ffaec nota exstincta est. ^) Manus 

posterior notam prima manu scriptam atramento superlito renovavit. ^) Haec nota deleta est. Jfanus 

posterior annotat: A. 1232 ob. Romae in imperii negotiis fortissimus heros Leopoldus eius nominis iu Baben- 
bergensi familia sextus, Friderici primi fr. , s. marchionis Leopoldi pronepos, quartus dux Austriae, cuius 
cadaver in Campum liliorum , fundationis suae opus, illatum est. ^ Hanc notam manus posterior atra- 

mento superlito renovavit. 

1) Fridericus I. ob. XIV. Jcal. Maii 1198. *) Hainricus IL dictus Moyker 1419—1435. *) Hein- 

riciis dictus Kern 1529 — 1541. *) lohannes IV. dictus Peunteker 1470 — 1482, quo anno abbatiam 

resignavit. ^) Quis hac ex gente sit, ign/yratur. *) 1519 — 1528. ') Leopoldus III. ob. VII. id. 

Mii 1386. ») Martimis. «) Ob. IV. id. lunii 1424. »") 1465—1485. ") lohannes III. 

electus a. 1518 ob. eodem anno. *-) Fridericus II. dux Austriae nwnquam ad regis dignitatem elatus est. 

") Augustinus Giebinger de Chieuisee (1491 — 1495) ob. IX. kal. Augusti 1495. 

15* 116 NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 

lULIUS. 

2. VI. non. EP. AB. Ob. d. Petrus abb. h. m. a. 1416.') M. Ob. d. Henricus prof. h. m. Ob. p. lo- 

hannes senior in Victoria. D. Petrus Martini can. in Klosterneuburg et parochus 
in S. Loco. 
4. IV. non. I.B. Ob. Henricus dux Austriae.^)») A. 1223*) ob. princeps Henricus eius nominis in 
Babenbergensi familia quintus, cognomento Crudelis, dux Medlicensis, in capitulo 
no sepultus. EP. AB. D. Henricus ppos. in Glocknitz. 

6. II. non. M. Ob. fr. Andreas diac. prof. n' cenobii. 

7. non. M. Ob. fr. Matthias sac. et fr. Andreas subdiac, profi n* cenobii. 

8. Vin. id. EP. AB. Ob. d. Erhardus Perman ppos. et archidiac. Passaviensis. M. Ob. fr. Paulus 

sac. et prof. n' cenobii. 

9. VII. id. I. B. Ob. princeps Leopoldus dux Austriae et Styriae.*) 

11. V. id. M. Ob. fr. loannes senior h. m. 

12. IV. id. EP.AB. Ob. d. Otto abb. mon" Claraevallensis *) in Austria. 

13. III. id. EP. AB. Ob. d. Simeou Them abb.«) h. c. a. 1547. 

14. II. id. M. Ob. fr. Ernestus sac. et prof. h. c. 

15. id. I. B. Ob. princeps Guilhelmus '') dux Austriae. NB. Belae regis Hungariae et ux>8 eius 

Mariae. A. 1291 ob. Romanorum imperator Rudolphus huius nominis primus, familiae 
Habspurgicae in archiducatu Austriae radix et origo, venii^ sacramenti eucharistiae 
cultor eximius. 

17. XVI. kal. I. B. NB. Fridericus secundus dux Austriae.*) M. Ob. fr. Michael et Nicolaus, sac^s 

prof' h. m. 

18. XV. kal. L. Ob. mag. Andreas de Loch benefactor. 

19. XIV. kal. EP. AB, Ob. d. loannes abb.') h. m. 

20. XIII. kal. M. Ob. fr. Leopoldus de Campo liliorum. Ob. fr. lacobus bursarius h. 1. ac prof. 

21. XII. kal. M. Ob. fr^s Michael et Nicolaus, saces proP h. m. 

22. XI. kal. M. Ob. fr. Nicolaus senior et fr. Stephanus, sac^s prof' h. m. 

23. X. kal. EP. AB. Ob. d. Theodoricus '«) abb. in Wormpach.t) M. Ob. fr. Hermannus cv. prof. h. I, 
25. VIII, kal. EP. AB. Ob. d. loannes ppos. in Nova Civitate.'') Ob. fr, Petrus Stierling sac. et prof. 

h. 1. L. Ob. Nicolaus Koler famis. 

27. VI. kal. L. Dorum de Schwanperg. 

28. V, kal. EP. AB. Ob. d. Andreas Heyndel abb. in Cella Dei. M. Ob, p. Casparus Riechoffer 

prof, in Klosternaiburg, praepositurae administrator et tandem parochus in Chor- 
naiburg. 
31, II. kal. L. Ob. loannes Zandtler. 

AUGUSTUS. 

3. III. non, L. Ob, loannes Poeltze famis. 

6. VIII. id, EP.AB. Ob. d. Andreas'^) ppos. et archidiac. Secoviensis in Styria. M. Ob. d, loannes 

Reinperger de Grinitzing prior h, I, 
M. Ob, fr. Martinus diac. prof. h. m. 
M. Ob. fr. Stephanus sac. prof, h, m, a, 1499. 
L. Ob. Guilhelmus Proeugler benefactor. 
I. B. Ob. princeps Leopoldus dux Austriae.'*) 31. Ob. fr. Michael sac. et prof. h. 1, L. 

Ob. Albertus et Bertholdus Woesla, benefactores, 
EP. AB. Ob, d. MichaeP*) quondam abb, h, m. Ob. d, Angelus abb. Runensis, 
EP. AB. Ob, d. Wolffgangus'^) ppos. in Nova Civitate, Ob, d, Leonardus '") abb. de 

Monte Novo. 

*) Nota deleta et posteriore manu suppleta. ^) Corrlge: Vormpach. 

') Petrus Ferreus 1415 — 1417. ^) Juritsch eum a. 1234 obiisse testatur. *) Annus oUtus 

incertus est. *) Leopoldus VI. V. lcal. Augusti ob. ^) Otto II. dicttis Grillo 1335 — 1362. 

'') 1544— 1547. ">) Ob. Vindobonae a. 1406. «) Ob. XVII. kal lulii. «) lohannes IV . dictus Poley 

1451 — 1459. '**) 1438 — 1461, qiio anno ob. •') lohannes dictus Hunzdorfer ppos. apud S. Ulricum, 

ob. 1497. >*) Andreas dictus Enstaller 1437 — 1480, quo anno XIII. lcal. Septembris ob. '*) Filius 

Ottonis ducis Ausiriae natus a. 1328 eodem anno ob. '*) Michael I. dictus Eigner 1493 — 1516, quo 

anno abbatiam resignavit. '^) Wolfgangus FuIlensacJc 1481 — 1484. '*) 1540—1541. 7. 


VII, id. 


8. 


VI. id. 


9, 


V. id. 


10. 


IV. id. 


11. 


III. id. 


12, 


IL id. NECROLOUIUM MONASTERII S. CRUCI« RECENTIUS. 117 

13. iil. /. R. Ob. d» Offnia de Schauenberg in capitulo n" sepulta com». M. Ob. d. Pbilippus 

dec. Secoviensis. 

16. XVll. kal. L. Ob. fr., d. Hieronynius pleb. in Pruckles, benefactor. 

17. XVI, kal. L. Ob. Bertholdus marschalchus, bcnefactor. 

18. XV. kal. I. R. Ob. princeps d. Fridericus imperator Romanorum semper augustus.') M. Ob.fr. 

Nicolaus Zurtendorffer .senior in Nova Civitate, 

19. XIV. kal. L R. Ob. Fridericus IV. a) Romanorum imperator, Ernesti Austriae archiducis ex Cim- 

burga Lithuaniae ducissa fil.') 

20. XIII. kal, L R. Ob, dux Albertus*), fr, ducis Ottonis, fundatoris moni' Novi Montis, filiae h. m. 

S. Crucis. KP.AB. Ob. d. Nicolaus abb. mon" Novae Vallis 14.58. 

21. XIL kal. EP.AB. Ob. d. lohannes Staldermau*) eps. Uurcensis a. 1465. Ob. d. Conradus ppos, 

in Worau.b) *) 

22. XI. kal. EP. AB. Ob. d, Bartholomaeus Budvicensis eps. a. 1541. M. Ob. fr. loaunes cv. h. ra. 

23. X. kal. M. Ob. fr. Bartholomaeus nov. et sac. h. m. 

24. IX. kal. KP. AB. Ob. d. Nicolaus^) et d. Erasmus'), abbes in Cella Angelorum, et fr, Stephanus 

senior ibidem. M. Ob. fr. Udalricus sac. prof, h, ra. 

25. VIII, kal. /.. Ob. Otto Halsonore famis. 

26. VII. kal. M. Ob. fr. Henricus sac. et prof, h, m. L. Ob. Marcus coquus n. 

27. VI. kal. L.R. Ob. princeps d. Albertus^) archidux Austriae, Styriae, fil. ducis Alberti. 

28. V. kal. LiP. AB. Ob, d. Theodoricus eps, Novae Civitatis, 

29. IV. kal. M. Ob. fr. Philippus sac. prof. h. m. 

30. IIL kal. EP. AB. Ob. d, Theobaldus Schwempecker eps, Secoviensis. M. Ob. fres Albertus et 

loannes, sac^s ac profi h. m. 

31. II. kal, 7. R. Ob. princeps Henricus eius nominis in Babenbergensi familia tertius, dux Med- 

licensis, nepos s. Leopoldi, in capitulo mon" n', qui dedit VII vineas et villam Sulz, 
sepultus a. 1223. M. Ob. fr. Petrus sac, et prof. h. m, 

SEPTEMBER. 

1. kal, M. Ob. fr. Andreas supprior h. m. una cum 14 frii>us peste regnante. 

2. lY, non. L. R. NB, Henricus dux de Medling. EP. AB. Henricus. M. Ob, fres loannes Cuspier et 

lohannes Gerstner, prof * h. c, L. Ob. d. Sifridus Leublo civ. Vieuu., benefactoi", a. 1298, 

3. III, non, /. R. Ob, d» Leonora conthoralis Friderici imperatoris sepulta in moni" s. Trinitatis 

iu Nova Civitate a. 1464.*) NB, Andreae regis Hungariae et ux>s eius Gertrudis, 
M. Ob. fr. Sigismundus diac. et prof. h. m, L, Ob. d. Adamus Sennawitz philosophiae 
mag, et fundi scriba in Klosterneuburg, 

4. IL non, L R. Ob. d» Anna ducissa, filia regis^) Bohemiae, conthoralis d» Ottonis ducis Austriae. 

EP. AB. Erasmus senior et prof, h. m. L. Ob, Conradus Nagenkegel fam'8. 

5. uon, M. Ob. fr^s Benedictus Raber et fr. Marcus, saces et prof' h. m. L. Ob. Wolffgangus 

Moser famis. 

6. VIII. id, M. Ob, fr. loannes custos h. m. prof, 

7. VII. id. M. Ob. fr. Wolffgangus mag. curiae in Tallern, sac. et h, I. prof. 

8. VI, id, M. Ob. fr. Bernhardinus prof. et sac, Ob, fr, loaunes nov., qui testamento legavit bona 

sua huic moni". 

9. V. id. M. Ob. fr, Leouhardus 1. h. cellarius<=) et sac. 

11. IIL id. EP.AB. Ob. d. Wolttgangus 1 ") abb. in Zwettel. Ob. fres Petrus et Henricus, saces et 

profi h. m. 

12. II. id, M. Ob. fi-es Wolffgangus et Augustinus, saces et prof>, 

13. id. M. Ob. fies Seifridus, Nicolaus, Philippus et Petrus, sac^s et profi. 

14. XVIII. ka). M. Ob. fr. loannes cv. 

15. XVII. kal. EP.AB. Ob. d. abb, Martinusi') Novi Montis. 

*) Eecte III. ^) Corrige: Vorau, <=) Corrige: cellerarius. 

*) Ob. XIV. kal. Septemhris 1493. *) Ob. XJV. kal. Augusti a. 1358. ») LoJmnnes Schaller- 

mann 1436—1453, ob. a. 1465. *) Conradus JIL. de Neunkirchen a. 1397 resignavit et a. 1419 ob. 

*) Nicolaus Geislitzer 1430—1456. «) 1456—1465. ') Albertus III. ob. IX. kal. Septembris 1395. 

*) Recte: 1469. ») lohannis. '«) WoJfgangus I. loachim 1474—1490. ") Martinus Haug 
1528—1546. 23. 


IX. kal, 


24. 


VIII. kal, 


27. 


V. kal 


28. 


IV. kal 118 NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 

16. XVI. kal. EP. AB. Ob. d. Conradus abb.») apud Scotos Viennae a. 1541, 

18. XIV. kal. EP. AB. Ob. d. loannes abb. in Valle Dei. M. Ob. fr. loannes cv. et sartor h. 1. 
a. 1541. 

21. XI. kal. M. Ob. p. Matthias senior h. 1. et confessarius in Ips ad S. Spiritum. Ob. fr. Blasius 

pleb. in Duernitz. L. Ob. d. Udalricus Truebenpach benefactor. 

22. X. kal. EP. AB. Ob. d. Christianus ^) abb. in Victoria. L. Ob. d. Sigismundus Hoffleytter doctor 

medicinae, benefactor. 
M. Ob. fres Wolffgangus, Benedictus, Leonhardus, Georgius peste grassante. 
EP. AB. Ob. d. Simon ') abb. mon" Lampacensis. 
M. Ob. fr. Wolffgangus prof. et sac. 
i. B. Ob. d. Albertus dux Austriae.*) EP. AB. Ob. d. Georgius abb. in Wormpach.a) ") 

L. Ob. d. Eberhardus Priosch benefactor. 

29. III. kal. EP. AB. Ob. d. Simon «) abb. monii Moeensaee. M. Ob. fres Ottolphus, Petrus et Fride- 

ricus, sac^s et prof". 

30. II. kaL M. Ob. fres Bartholomaeus et Henricus, saces et prof». 

OGTOBER. 

2. VI. uon. M. Ob. fres Martiuus, Bernhardinus, Wolffgangus, prof' et sac^s. 

3. V. non. M. Ob. fres Petrus et Christianus, prof' saces. 

4. IV. non. M. Ob. fr. Nicolaus sac. et prof. L. Ob. Wolffgangus Tauschel fam^s. 

6. II. non. M. Ob. fr. loannes sac. et prof. L. Ob. d^ Eunegundis benefactrix. 

7. non. M. Ob. fr. loannes custos h. L et fr. Theodoricus cv. 

8. VIII. id. EP. AB. D. Andreas abb. de Paradyso. L. Ob. Christina Stammaeherin benefactrix. 

9. VII. id. M. Ob. fres Erasmus et Leonhardus, sac^s et profi. 

10. VI. id. EP.AB. D. Laurentius abb.'') de Campo liliorum a. 1541. M. Ob. fr. loannes nov. tem- 

pore pestis. 

11. V. id. EP.AB. Ob. d. Michael*) abb. monJ' in Ratisbona. M. Ob. fr. Laurentius sac. et prof. 

M. Ob. d. Petrus Ganeuman benefactor. 

15. id. EP. AB. Ob. d. loannes Hartman abb. h. c. a. 1536. L. Ob. Petrus balneator, fami». 

16. XVII. kaL M. Ob. fr. Erhardus sac. et prof. 

17. XVI. kaL /. E. Ob. d» lohanna ux. ducis Alberti.») M. Ob. fr. Thomas sac. et prof. 

18. XV. kaL L B. Ob. dux et marchio Austriae '") Leopoldus eius nominis in Babenbergensi familia 

quintus, fiL s. Leopoldi fundatoris, in capitulo moni' n', quod post obitum parentis 
largiter ditavit, sepultus a 1141. M. Ob. fr^s Godtfridus, Nicolaus, Petrus, sac^s et 
prof i. L, Ob. d. Balthasar ^) silvarum praefectus in Klosterneuburg. 

19. XIV. kaL EP. AB. Ob. d. Michael abb.") monii s. Trinitatis in Nova Civitate. M. Ob. fr. Petrus 

sac. et prof. 

21. XII. kal. M. Ob. fr. loachimus Haintz prof. et sac. 

22. XI. kaL L. Ob. nobilis d. Fridericus de Fladnichc), benefactor. 

24. IX. kaL L. Ob. d. Leopoldus Fuemayer benefactor. 

25. VIII. kaL ilf. A. 1533 ob. fr. Wolftgangus Rab sac. et prof. 

26. VII. kaL EP. AB. Ob. d. Casparus de Stubenberg ^^) ppos. et archidiac. Salisburgensis , bene- 

factor. 

27. VI. kaL I. B. Ob. princeps d. Albertus Romanorum rex. A. 1136 (Adalbertus)<i) fiL Leopoldi et 

plurimorum moniorum advocatus.'^) M. Fr. Henricus sac. et prof. ni monii. 

28. V. kaL M. Ob. fr. loannes Lacher prof. et sac. 

29. IV. kaL M. Ob. fr. Nicolaus prof. et diac. 

31. II. kaL M. Ob. fres loannes, Engelbertus, Nicolaus, sac^s et profi. Ob. fr. Udalricus cv. 

et prof. 

*) Corrige: Vormpach. ^) Cognomen deletum legi nequit. <^) Corrige: Fladnitz. ^) Adal- 

bertus supplevi. 

') Conradus dictus Weichselbaum 1528—1541. ^) 1425—1428. ^) Simon Talheimer 1395—1405. 

*) Albertus IV., qui XIX. Jcal. Octobris 1404 ob. ^) 1435 — 1438, prius ppos. in Qloggnits. *) Simon 

Beuchlin 1420—1463. ^) 1539—1541. *) Dictus Myer 1465—1471. ») Uxor Alberti IV. ducis, 

quae a. 1410 obiit. ^^) Et dux Bavariae. ^^) 1515— 1524. ^'^) 1467— 1478. ^^) Oh.V.id. No- 

vembris a. 1137. 9. 


V. id. 


10. 


IV. id. 


12. 


II. id. NECROLOGIUM MONASTERII S. CRUCIS RECENTIUS. 119 

NOVEMBER. 

2. IV. uon. EF.AB. Ob. d. Sigisiuundus de Volchendorfi') archieps. Salisburgeusis. 

7. VII. id. EP.AB. Ob. d. Henricus Steinberger quoudam abb.*) in Nova Civitate. L. Oh. loannes 

benefactor. 

8, VI. id. I. R. Ob. marchio Austriae Albertus coguomento Levis, eius nominis in Babenbergensi 

faniilia secundus, patruus s. Leopoldi fundatoris, in capitulo mon" n' sepultus. 
EP.AB. Ob. d. Virgilius ppos. iu Vorau. 
EP. AB. Ob. d. Leonhardus abb.') in Vormpach. 
M. Ob. fr. Christophorus sac. et prof. 
L. Ob. Wolttgangus Gruenwaldt fam'». 
15. XVII. kal. /. 2?. Leopoldus dux Bavariae, fil. fundatoris n'.*) A. 1136 ob. s. mon" n' fundator 
LeopoIduH, huius nominis in familia Babcnbergensi quartus*) marchio Austriae, 
Leopoldi Pulchri ex Itha Henrici tertii caesaris filia guatus, postquam ampla duo 
mon'"» Austriae lumina, Neuburgense scilicet et coeuobium n'»'» S. Crucis, a funda- 
mentis erexisset ef Melicense HungEirorum incursibus dii-utum restaurasset, qui ob 
praeclara vitae merita ab Innocentio VIII. in die epiphaniae a. 1484 iu nuuierum 
sanctorum relatus est. 
19. XIII. kal. EP. AB. Ob. a. 1460 d. Gotfridus secundus abb.») in Nova Civitate. 

22. X. kal. EP. AB. Ob. d. Christophorus de Trautmanstorff *) eps. Secoviensis, Ob. d. Michael ') 

abb. in Vormpach. 

23. IX. kal. /.. Ob. d» Elisabetha a. 1338. 

26. VI. kal EP.AB. Ob, d. lacobus') abb. h. m. L. Ob, d. Hugo benefactor. 

28, IV, kal. L. Ob. d. Schoichardus Ober benefactor. 

30. II. kal, M. Ob. fr. Colmannus sac. et prof. L. Ob, mag. Bertholdus benefactor. 

DEGEMBER. 

1. kal. 31. Ob. fr. Michael subdiac. et prof. 

2. IV. non. EP.AB. A. 1541 ob. d. Georgius») ppos, Klosterneuburgensis. 

3. III. uon, I. R. Ob. princeps, dux Albertus d. Austriae, fr. Friderici imperatoris, intoxicatione 

interiit.**) M. Ob, fr. David sac. et prof, 

4. II, nou, ilf. Ob. fr. loannes sac. et prof. 

5. non. EP. AB. Ob. d. Godeschalcus primus abb. mon" n' S. Crucis vocatus huc ex mou'" 

Morimundi, m^^ n* immediata, a. 1147. 

8. VL id. EP. AB. Ob. d. loannes >») abb. h. c, a. 1321. 

9. V, id, EP. AB. Ob. d, Conradus abb. in Morimundt. 

10. IV, id. I. B. Henricus rex Ungariae et Sophia ux. eius, M. Fr. Bernhardus sac. et prof. 

11. III. id. I. R. Ob. princeps Fridericus, fil, ducis Ottonis.'-) M. Ob, fr. Thomas sac, prof. Ruuensis. 

L. Ob, Conradus Rumpffer fam's. 
13, id. EP. AB. Ob. d. loannes*') abb. mon" s, Trinitatis in Nova Civitate, L. Ob, mil. Mathias 

de Spauer, benefactor. 

15. XVIII. kal. M. Ob. fres Andreas, Udalricus, Conradus, saces et prof' h. c, 

16. XVII, kal. M. Ob. fres Bernhardus, Waltherus, saces et prof'. 

18. XV. kal. 31. Ob. p. Leopoldus Gioberus prof. Claustroneoburgae et fr"» confessarius. 

19. XIV. kal, EP. AB. Ob. d. Conradus'*) abb. h, c, 

20. XIII. kal. L. Ob. Hestera vidua famis. 

21. XII, kal, 31. Ob. fr. Henricus sac, et prof, in Nova Civitate. 

22. XI, kal, EP.AB. Ob. d. Michael»») ppos, in Vorau. 31. Ob. fr, Hieronymus diac. et prof. L. Ob. 

Nicolaus Ottenthaller benefactor. 

*) quintus in recensione altera Goitvicensi. 

^) 1452—1461. *) 1444—1445. *) 1474—1501. *) Nota haec forsan dus anniversarium 

indieat. '>) 1446—1460. «) 1477—1480. ') 1472—1474. ») lacobus I. dictus HecUer 

1329—1332. 9) Gem-gius II. Hausmannstdtter 1509—1541. ") AJbertus VI. ob. VI. id. Decem- 

h-is 1463. '») 1309—1317, qivo anno resignavit et ob. a. 1331. **) A. 1344. ") 1460—1482. 

") Conradus I. Chietzlo 1347—1357. >») Dictus Fiirpass 1193—1496. 120 CATALOGUS ANNIVERSARIORUM MONASTERII S. CRUCIS. 

23. X. kal. M. Ob. fr. Georgius sac. et prof. 

24. IX. kal. EP. AB. Ob. d. abb. Georgius ') in Hilaria. L. Ob. mag. Erhardus pictor, famis. 

25. VIII. kal. L. Ob. Simon Weltzer. 

26. VII. kal. L. Di Stephani (de) Celkingen. 

31.- II. kal. J. R. Leopoldus dux Austriae.a) Ob. princeps Leopoldus eius nominis in Babenbergensi 
familia sextus, cognomento Virtuosus, nepos s. Leopoldi fundatoris, secundus dux 
Austriae, Ptolomaidis expugnator, in capitulo mon" n', cuius eximius benefactor 
fuit, sepultus a. 1193*), postquam sacro ordinis n* habitu adhuc in vita indutus 
fuisset. Attulit secum, cum prima vice de Terra Sancta rediret, magnam portionem 
s. crucis, quam monio n» donavit sub Clemente tertio pontifice. M. Ob. fr, Leopoldus 
sac. et hic prof. L. Ob. Stephanus Radtler fami^. CATALOGUS ANNIVERSARIORUM 
MONASTERII S. CRUCIS. 

Anniversaria principum. 

^)Annivia in S. Cruce celebranda diebus alias non impeditis eaque instituta sub rev^o dfi 

Clemente 53. h. 1. abbe a. d. 1673. 

1. In lanuario anniv. Friderici II. regis Romanorum, ducis Austriae, qui multa bona fecit moni» n" 
deditque ducenta tal. pro missa quotidiana. Olim hoc anniv. determinate celebratum fuit tertio 
id., i. e. 30.'=), lanuarii. 

2. In Februario Henrici ducis Austriae, filii fundatoris n', qui dedit nobis Minkendorf ^) et emit nobis 
Sigenfeld *) , Scotorum fundator, sub quo marchionatus Austriae fuit mutatus in ducatum bene- 
ficio Friderici primi imperatoris, queni 35 annis rexisse tradunt historici et obiisse a. 1177 calendis 
Februarii, quibus olim apud nos eius anniv. celebrabatur. Sepultus autem quiescit in sui moni" 
fundatione. 

3. In Martio Henrici ducis de Medlico, qui dedit nobis septem vineas et villam Sultz non procul a 
monio, procuravitque nobis sylvam supra Tallern sive in Anniug et olim Peilstein, nunc Peilthall 
dictani, quique ob. a. 1223. Eius anniv. antiquitus celebrabatur quarto nonas Septembris, qua 
die sine dubio dicto a. ob. et in S. Cruce quiescit. 

4. In Aprili Leopoldi ducis Bavariae, filii fundatoris ni, qui dedit nobis Tromau et Tallern pluresque 
vineas, cuius anniv. olim celebrabatur 15. kal. Novembris, qua die etiam correspondenter iuxta 
suum sepulchralem lapidem in S. Cruce quiescit a. 1141 d), qui alias 1142 obierat. 

5. In Maio alterius Leopoldi ducis Austriae, qui contulit nobis Nidersultz, Paumgarten et sylvam 
quandam penes mon., fundator Campi liliorum, qui ob. a. 1230 kalendis lanuarii, quibus eius anniv. 
celebrabatur, et sepultus in sua fundatioue quiescit. 

6. In lunio Andreae regis Ungariae et uxis eius Gertrudis, qui dederunt nobis novum praedium seu 
Muenchhoffen in Ungaria. Anniv. eius olim celebratum fuit tertio non. Septembris. 

7. In lulio Henerici sive Emerici regis Ungariae et uxis eius Sophiae, qui dederunt nobis Regis Curiam 
seu Koenigshoffen, modo a pago adiacente Wilffleinsdorff dictam, celebratumque eius olim anniv. 
fuit quarto id. Decembris. 

8. In Augusto Friderici primi ducis Austriae, qui dedit nobis Wetzleinstorff. Anniv. eius olim cele- 
brabatur 6 kal. Maii. 

9. In Septembri Ottocari regis Boemiae et Gertrudis ducissae Austriae, uxis eius, qui nobis con- 
tuleruut parochiam in Allandt.^) 

*) Nota deleta atque eius loco manu posteriore nota sequens suppleta. ^) Sequentia anniversaria ab 

a, 167S iuxta antiquos anniversariorum catalogos in monasterio S. Crucis celebrabantur. ^) Falsus hic 

dies lcalendis pro idibus computatis. '') 1141 supplevi. 

') Georgius I. 1451 — 1452. ^) Corr.: 1194. ') Hoc jyraedium etiam Conradus episcopus 

Pataviensis condonavit (cf. Fontes rer. Austr. XI, nr. 4). *) Villam hane suhmotis ex ea cuUoribus 

antea illic habituntihus donamt (cf. l. c. nr. 5). ^) Gerdrudis ducissa Austriae hanc cum iure patronatus 

et praesentationis dedit (cf. l. c. nr. 120). CATALOGUS ANNIVERSAIJIORUM MONASTERII S. CRUCIS. 121 

10. In Octobri O&annae comae, quae contulit nobis Windeu iu Uugaria. 

11. In Novenibri Belae regis Ungariae, qui niontem i^enes Winden cuui vineis et iure niontano nobis 
contulit. Olim eiu.s anniv. celebrabatur idibus lulii. 

12. In Decembri Alberti duois Austriae, fundatoris carthusiae Gamincensis, qui plurima insignia pri- 
vilegia, quibus de facto fruimur, nobis dedit monasteriumque ab ungeldt exemit. 

Sequuntur rcliqua anniv'" olim adhuc a. 1 5 1 (> celebrari Holita: 

1. Quarto uon. lulii Henrici ducis Austriae, cognomento Crudelis, qui dedit nobis 100 marcas argenti. 

2. Idibus lanuarii anniv. Ursulae Urbetene, quae dedit nobis 300 tal. ^., quindecim et medium florenum 
et vineam, quae dicitur Kcluer, debebat fieri tempore et loco competenti. 

3. Calendis Aprilis anuiv. d> Couradi ep' Frisingensis, qui dedit nobis 1000 florenos et 100 tt ^, sepultus 
in Campililio quiescit. 

4. Kalendis Maii anuiv. Alberti regis Romanorum, qui aedificavit nobis capellam infirmorum divo 
Erasmo sacraui, hodie s. Bernardi nuncupatam, correspondenter ad dieni eiusdem obitus, quem 
ita Sigismundus Bircken in suo Speculo Austriaco honorifico foiio 246 specificat pro a. 1308 vero 
scnbens'): Annis completis octo cum mille treccntis 

rex est AlbeHus gladim'im morte peremptus 
mense Maio lacobi festo sanetiqm Philippi. 

5. Septimo kal. lanuarii anniv. d' Stephani de Cicilinga), qui dedit nobis 200 tal. c\ pro servitio. 

H. Tertio id. Februarii anniv. mag> Henrici de Hassia, qui dedit nobis 20 tal. ^. quique alias cogno- 
minabatur de Langenstein, quo nomine etiam quidam Andreas Langenstein a. 1392 rectorem 
maguificum in universitate Wienn. egit, de quo dubitari potest, uti'um non fuerit professus S. Crucis, 
cum teste Petro Lambecio in sua caesarea bibliotheca libro 2. capite 5. folio IGO et 1<)2: fr. An- 
dreas S. Crucis prof a. 1388 primitus creatus sit iu hac universitate in sacrae theologiae doctorem, 
quemque etiam rex quidam Ungariae in suum regnum ad docendum expetiisse iuxta vetustissimas 
epistolas cognovimus. Ob. autem Henricus de Hassia a. 1397 die 11. Februarii, cui Petrus de Levin 
ipsius fam's tale fecit epitaphium: 

3Iortales cuncti moveat vos tumha sepulti 

Hassonis Henrici vermibus expositi. 

Mors est a tergo, sapiens homo se paret efrgo. 

7. Septimo cal. lunii habebatur anniv. pro omnibus fidelibus defunctis cum tribus missis, quarum 
prima cantabatur de s"»» trinitate, secunda pro defunctis, tertia de b. virgine. 

Quinque denique annivi» pro confraternitate corporis Christi Viennae videlicet omui angaria*) 
et circa festum omnium ^omm^ quo angariorum tempore etiam Viennae in n» curia, cum requisiti 
fueramus, dabantur duo crucigeri pauperibus et nihil amplius. 

: >— ^ 

a) Corrige: Zelking. 

') Eosdem versus, quoi'um tertius hoc loco corruptus est, habet loli. Vitoduran. ed. G. de Wyss p. 43. 
*) I. e. diebus quattum' temporim. Neck. Patav. 16 MONUMENTA NECROLOGICA 
AUSTRIACA GENTIS HABSBURGICAE. 

JjJLonumenta necrologica Austriaca gentis Hahsburgicae, quae diffusius iam explanavi 
in ^Neues Archiv' XXXV, p. 726 sqq., tribus in bibliotheca caesarea Vindobonensi codicibus 
repositis exstant, qui obitus dies annosque gentis Habsburgicae inclitae successorum fataque 
quorundam varia referunt. 

1. Notas quorundam gentis illustris Habsburgicae successorum codex 1903 minoris 
formae membranaceus in bibliotheca caesarea Vindobonensi asservatus praeter calenda- 
rium et breviarium fol. la continet, quae fundatorum carthusiae Gemnicensis familiae 
eiusque descendentium dies obitus usque ad saec. 14. exitum referunt. Cum breviarium 
cuiusdam monachi s. Brunonis regulam professi fuerit ac ad carthusiae Gemnicensis 
fundatores notis in necrologicis inprimis respectus habitus sit, codicem in carthusia Gcmni- 
censi nunc sublata scriptum hincque Vindobonam translatum esse putamus. 

2. Necrologium inclitae gentis Habsburgicae singulare codex 7241 minoris formae 
chartaceus in bihliotheca caesarea Vindohonensi reconditus usque ad saec. 14. medium se 
extendens foliis 4 — 5 complectitur, qui monialium s. Clarae Vindobonensis claustri olim erat, 
quia foliis 1 — 3 eiusdem coenohii privilegiorum registrum continet. Notae vero antiquiore 
ex quodam necrologio nunc amisso desumtae esse videntur. Exemplar huius necrologii 
continet codex 7243 manu scriptus minoris formae chartaceus, qui eiusdem bihliothecae 
est, quod folia 167 — 169 complectuntur. 

3. Alterum necrologium singulare in codicis 7243 minoris formae chartacei foliis 
170 — 176, quod saec. 18. ex Leopoldi Fischer, societatis lesu preshyteri, coUectaneis de- 
scriptum est, inest. Loquendi ex usu colligi oportet haec ex antiquiore quodam codice 
nunc latente aut deperdito fratrum Minorum Vindobonensium deprompta esse. 

Quae monumenta hic primo vulgantur. Notas necrologicas litteris maioribus, utrum- 
que vero necrologium litteris minutis excudendas curavi. NOTAE DE INCLITA STIRPE HABSBURGICA 

NECROLOGICAE. 

A. d. 1332 ydus Augusti princeps Albertus dux Austrie etc. m. h. lapidem prima- 
r(ium) in fundamento locavit. Ob. autem idem generosus princeps a. (1)358, XIII. kal. 
Augusti, in Habspuerkch quidem natus, hic vero corporaliter tumulatus. 

Titulus fundatricis. NECROLOGIUM AUSTRIACUM GENTIS HABSBURGICAE PRIUS. 123 

A. d. 1351, XVII. kal. Decembris ob. d'^ lolianiui duoissa AuBtrie etc, in Phyrt 
(luidem genita^), h(ic)*) vero sepulta. 

A. d. 1362 quarto yd. Decembris ob. dux d. Fridricus-), fil. fundatoris n'. 

Item a. d. 1365, kal. Augusti *) ob. dux Ruedolfus, |)riniogenitus fundatoris. 

A. d. 1373, XIII. kal. Octobris ob. d' Elizabeth ducissa Austrie etc, nobilissima 
filia impcratoris Karuli, hic sepulta. 

A. d. 1386, VII. id. lulii ob. princops d. Leupoldus, fil. fundatoris n'. 

Item a. d. l^SO**), IV. kal. Septembris*) ob. princeps d., d. Albertus dux Austrie etc, 
fil. antedicti fundatoris. NECROLOGIUM AUSTRIACUM GENTIS 
HAB8BURGICAE PRIUS. 

Hic notatur memoria defunctorum omnium ducum Austrie et eorum heredibus<=): 

Pro a. 1291: ob. d. Rudolfus Romauorum rex in divisione apostolorum *) et est sepultus in Spira 
civitate et fundavit claustrum mii"°> in Tulna ordinis Predicatorum et regnavit 29 annis et erat primo 

15 comes de Habespurch. 

A. d. 1308 in die apostolorum Philippi et lacobi*) occisus est d. Albertus a patruele suo, duce 
lohanne, dicto Alant, qui idem Albertus erat fil. predicti d' Rudolfi regis et postea erat electus in regem 
Romanorum et erat occisus in Chuengesvelde, ubi nunc positum est raaius altare; qui videlicet d. AI- 
bertus in ipso die occisionis sue reliquit 12 liberos superstites, sed d""> Ruedolfum, postea electum 

20 regem Bohemie, et d""" Fridericum, postea electum in regem Romanorum, et d°^ Leupoldum, Albertum, 
Hainricum et Ottonem, duces Austrie, necnon d^s, dam Agnetem reginam Ungarie, Elyzabet ducissam 
Lothoringie, Annam ducissam Bratislavie, Katherinam ducissam Calabrie, leuttham comitissam de 
Oettinga, et idem d. Albertus scpultus est in Spira et fundavit cenobium in Herwortstain et regnavit 
10 annis. 

25 A. d. 1314'') in die apostolorum Symonis et lude ob. d» Elyzabeth Romanorum regina, filia d» 

Meinhardi ducis Karinthie, relicta prefati d' Alberti legis, geniti*ix et m^ liberorum omnium predictorum. 
De voluntate et adiutorio eorundem fundavit et dotavit in loco occisionis predicti regis duo monia fr""» 
Minorum, sor"»" ordinis s. Clare una cum choro et ecclesia et aliis edificiis universis in Chuengesvelde 
et ibidem est sepulta. 

30 A. d. 1307 in die s. Udalrici ep' ob. d. Rudolfus rex Bohemie, fil. regis Alberti, et est sepultus 

in Praga. 

A. d. 1326 pridie kal. Marcii ob. d. Leupoldus dux Austrie et Stirie et est sepnltus in Chuen- 
gesvelde. 

A. d. 1327 in die s. Blasii ob. d. Hainricus dux Austrie et Stirie et est sepultus in Chuengesvelde. 

35 A. d. 1330 in octava epiphanye ob. d. Fridericus Romanorum rex, qui fundavit mon. in Mawer- 

bach, et ibidem est sepultus et ob. in Guetenstain et regnavit 5 annis. 

A. d. 1330 in die s. Margarete virginis ob. d^^ Elyzabeth, filia regis Arroganie ac regis Friderici 
conthuralisd), que erat totaliter ceca per sex aunos ante obitum, et est sepulta Wienne iu domo frim 
Minorum. 

40 A. d. 1339, XIV. kal. Martii ') ob. d. Otto dux Austrie, Styrie et Karinthie et fundavit claustrum 

criseorume) mor"™ in Novo Monte et ibidem est sepultus. 

A. d. 1330 in die annunciacionis s. Marie virginis ob. d» Elyzabeth ducissa Austrie, couthuralis 
d> Ottonis prefati ducis Austrie necnon et filia Stephani ducis Babarie, in fibris^) et est sepulta in Novo 
Monte et geuuit duos filios, videlicet ducem Fridericum, qui natus est a. d, 1327 Scolastice virginis, 

45 et ducem Leupoldum, qui natus est a. d. 1328. 

*) Vox folio resecto mutila. ^) Numerus folio mutilato laesus est. ^) Corrige: heredum. 

"^) canthuralis cod. ^) Corriye: griseorum. 9 Corrige: febri. 

*) Filia Ulrici de Pfirt. *) In i-enatione a domino de Potendo7'f occisus. ') Ob. XVI. kal. 

Atcgtisti. *) Albertus III. ob. IX. kal. Septembris 1395. *) XVIII. kal Augusti 1291. •) Alber- 

50 tus I. occisus kalendis Maii. ') Ob. a. 1313. *) Ob. XIII. kal. Martii 1339. 

IG* 124 NECROLOGIUM AUSTRIACUM GENTIS HABSBURGICAE PRIUS. 

A. d. 1338, III. uon. Septembris ob. d^ Anna, ducissa Austrie, Stirie et Karinthie, conthuralis 
prefati ducis Ottonis necnon filia lohannis regis Bohemie, et est sepulta in Novo Monte. 

A. d. 1324 feria secunda proxima ante Mathie apostoli ob. d^ Katherina ducissa Calabrie , sor. 
ducum Austrie, et est sepulta Neapolim») aput S, Laurencium in domo fr»'™ Minorum. 

A. d. 1329 in vigilia s. Mathie apostoli ob. d» leutha comitissa de Oettinge, sor. ducum Austrie, 5 
et est sepulta in Chuengesvelde. 

A. d. 1826 decimo kaL Novembris') ob. puella Elyzabeth, filia regis Friderici predicti, et est 
sepulta cum pe in Mawerbach. 

A. d. 1336^) pridie kaL Octobris ob. d* Katherina, filia comis de Saphoy, relicta di Leupoldi 
prefati ducis Austrie, est sepulta in Chuengesvelde. lo 

A. d. 1343, XIX. kal. lanuarii ob. Anna filia predicti di Friderici regis Romanorum, eoma de 
Goertz, que post obitum mariti sui intravit ordinem s. Clare in Wienna et electa erat in abb^™, et 
ibidem est sepulta. 

A. d. 1344, IV. yd. Augusti ob. dux Lepoldus, iuvenis fil. predicti d» ducis Ottonis, ducis Austrie, 
et est sepultus cum pe in Novo Monte. 15 

A. d. 1344, III. yd. Decembris ob. dux Fridericus, iuvenis fr. predicti ducumi^) Leupoldi, et est 
sepultus cum pe et fr^ in Novo Monte. 

c) Item Ruodolfus Romanorum rex habuit prius d»™ Aunam *) comam de Hochenburg et Haigerloch, 
quando coronatus fuit in regem. Ipsa ob. a. d. 1281 et sepulta. 

Deinde idem Rudolfus duxit d^™ Mechtild'') comam de Naszaw^). Habuit tres filios et quattuor 20 
filias: lutham regi Boemie tradidit, Anuam*) duci Saxoni^, Mechtild(am) Lud(owico) palat(ino) Reni 
et unam^) sacro velamine tradidit ordini s. Clare; item una Carolo secundo, dicto Claudo, regi Sicilie, 
Clemencia nomine. NECROLOGIUM AUSTRIACUM GENTIS 
HABSBURGICAE ALTERUM/) 

A. d. 1273 da ward erwelt der graf Rudolflf von Habelspurg vou den churfuersten ainmietigklich 
zu aiuem roemischen kuenig, darum wan er was gerecht und frum. 

A. d. 1291 in dem jahr starb der obgenant kuenig Rudolff in dem monets lulio'') und liesz zwen 
suen, der ain hiesz Albrecht, der ander Rudolff, wurdeu herzogen zu Oesterreich. Ir vatter ist begraben 
zu Speyer. 30 

A. d. 1308 im ersten tag des Mayen ward erschlagen der kuenig Albrecht der roemisch von 
herzogen Hansen, seines bruders sun, nahent bey dem geschlosz Prugk an der stadt, da nun derf) 
hoehaltar leit in dem kloster zu Koenigsfeld. Der obgenant kueuig Albrecht hat laszen zehen kinder: 
von ersten den kueng, fuersten Fridrichen, roemischen kuenig, den auderes) Leopold, der drite Albrecht, 
der viert Hainerich, der fuenfft Ott, das sechst ist gewesen an tochter*), die hat ain kuenig^) von .ss 
Hungam, das sibent Elsbet und hat ein hertzogen von Luettring *") , die achte Anna und hett ein 
hertzogeu von Polan''), die neunt Catharina was ein hertzogin'^) in Calabria, die zehent hiesz Agnes*'), 
die hett eiu grafen**) von Oetting. Der obgeuant hertzog Albrecht, roemischer kuenig, ist begraben 
zu Speyer. 

A. d. 1312 starb der erst fuerst, hertzog Friderich, kuenig Friderichs sun, des roemischen kuenig, 40 
und ist begraben zu Koenigsfeldt. 

A. d. 1821 **) an der heyligen zwelf botentag sanct Simon und luda starb die fuerstin frau Elsbet, 
des roemischen kuenig Albrechts seligen wittib, di da was ain tochter des hertzog Meinharts von 
Kerndn, die ain mutter ist gewesen der vorgenant zehen kinder aller und ist begraben zu Kunigsfeldt. 

'>') Corrige: Neapoli. •>) Corrige: ducis. <^) Sequentia recentiore manu addita. ^) Cor- 45 

rectum Agnet, lege Agnetem. e) Correcium Burgundie. ^) den cod. S) sic cod. 

') Ob. III. id. Octobris 1326. *) liecte 1337. ') Vel Gertrudcm. *) Corrige: Agnetem. 

^) Videlicet Eupliemiam. *) Hoc necrologiwn ex coUectmms Leopoldi Fisclier societatis lesu pbr' de- 

sumtum est, ut titulus eidem in eodice praefixus ipse sine dubio indicat. ') Idibus lulii. *) Agnes. 

•) And/reas III. rex Ungariae. '") Fridericmn III. '') Heinricum VI. ducem Wratislaviae. 50 

^^) Maritus erat Carolus dux Calabriae. '^) Itdta. •*) Ludovicum comitem de Oetting. ^^) 1313. NECROLOGIUM AUSTRIACUM GENTIS HABSBURGICAE ALTERUM. 125 

A. d. 1326 an dem lezteu tag des monats Februarii ist gestorben der hertzog Lewpoldt zu Oester- 
reich, der ain sun was des edleii roemischen kunig Albrechts seel(igen)a), und ist begraben zu 
Kiiuigsfeldt. 

A. d. lo27 an deu Blasentag ist gestorben der hertzog Heinrich von <)esterreich , der auch ain 
.s sun ist gewesen des obgenaut kunig Albrecht seelig(en)»), und ist begrabeu zu Kunigsteldt. 

A. d, 1829 an den funftea tag des Mertzen ist gestorben die furstiu frau Agnes'), ein graefin 
von Oetting, die ain tochtor ist gewesen des obgenanteii romischen kunig Albrccht, und ist begraben 
zu Kunigsfeldt. 

A. d. 1380 an dem achten tag der heil(igen) drey kunig ist gestorben der roem(isch) kunig 
10 Friderich, des obgenanten kunig Albrecht seel(igen) sun, und war ain suu der konigin frauen Elsbeten 
seel(igeu), der hat gestifit das kloster zu Maurbach und ist daselbst begraben. 

A. d. 1330 au den zwoelttten tag des monats lulii ist gestorben die furstin*'), des kunigs Friderich 
seel(igen) gemahel, die ain tochter ist gewesen des edlen kunig Jacob von Aragonia, und ist begraben 
zu den Mynern bruedern in deni chor /,u Wien. 
15 A. d. l.')36'-) an des heiligen saut leronimi tag ist gestorben die edl frau Cathrei, des fuersten, 

hertzogs Lewpolds von Oesterreich seel(igen) gemachel, und ist begraben zu Kunigsfeld. 

A. d. 1340*) an den sibentzehenden tag des monets Februarii ist der herzog Otto gestorben, der 
ain sun ist gewesen des obgeuant roemischen kunig Albrechts'»), ist begraben in dem klo.ster zum 
Newnberg. 
20 A. d. 1343 am des heil(igen) krewczes tag, alsz es erhoch ist, ist gestorben Elsbeth, die ain ge- 

machel ist gewesen hertzog Heinrichs von Oesteneich, und ist begraben zu Kunigsfeldt. 

A. d. 1349 an sant Michaels abent ist gestorben die durchluchtig furstin frau Cathrey, des 
durchluchtigen fursten, hertzog Lewpolds von Oesterreich seligen dochter, und ist begraben zu 
Kunigsfeld. 
25 A. d. 1852 an den neunzehenden tag des Meyen ist gestorben die furstin frau Elsbeth (von) Luett- 

ring, die ein tochter ist gewesen des obgeuant durchluchtigen fuersten, kunig Albrechts, und ist be- 
graben zu Kunigsfeld. 

A. d. 1358 an den 30.*) tag des monets lulii ist gestorben der hertzog Albrecht von Oesterreich, 

der was ein sun des obgenauten roemischen kunig Albrechts, der liesz nach seiu tod sechs kuender: 

30 den fursten Rudolffen, Fridericheu, Albrechten, Lewpoldeu und zwo toechter, fraueu Margareten, ain 

marggrafin vou Branburtis^^), und frauen Cathreiu, die da ward ein abbteszin zu Sant Claren zu VVienn, 

und er hat gestuetft das kloster zu Gemming und ist daselbst begraben. 

A. d. 1362 an den 10. tag des Decembris ist gestorben der hertzog Friderich ^) vou Oesterreich, 
der ein sun was des obgenanten hertzog Albrechts von Oesterreich, und ist begraben zu Wieun zu 
35 Sant Stephan. 

A. d. 1362*) den sontags nach sant Jacobstag starb der hertzog Rudoltt' von Oesterreich der viert 

zu Meyland, der hett ain gemachel, die was kayser Karls tochter des vierten. Der obgemelt hertzog 

Rudolff hat herzubracht die grafschaflt zu Tyrol und der hat gestuefft den probst und die chorherrn 

zu Wienu zu Sant Stephan und hueb auch an das newbau zu Wienn zu Sant Stephan, ist auch da- 

40 selbst begraben. 

A. d. 1364 an deu 10. tag des monets lunii") ist gestorben Agues, eiu kunigin von Hungarn, die 

auch ein tochter ist gewesen des romischen kunig, des obgenanteu kunig Albrechts seel(igen), die da 

wittib blaib nach ihren gemachel, kuuig Andreen*) von Ungaru. Die obgeuant frau blaib zu Kunigs- 

feldt und dient da unseren herrn fleissig und stuefttet daselbst das kloster der Minnarn bruedern und 

4f) den schwestern ain kloster Sant Claren und ist daselbst begraben. 

A. d. 1386 den 9. tag des mouats luuii') ward erschlagen der hertzog Lewpold'") von den Sweitzern 

und Zuerich*^) grafendj ritteru und kuechteu, edlen und unedlen vom tewtschen landen 

oberbalben und niderhalben in sein aiguen land nachent bei Sembach und ist gewesen des obgenantn 

hertzog Albrechts sun. Der hertzog Lewpold hett aiu geniachel. die was herrn Barlaba'*) tocbter von 

50 Meyland, mit der liesz er viersuen: hertzog Wilhehu, Lewpoldeu, Ernsteu uud Friderichen, und junk- 

frauen<i) Der obgeuant hertzog Lewpold hat angehebt die purckh zu bauen in der Neustadt 

und ist begraben zu Kunigsfeld. *) Sequitur Iterum sun. *>) Sequitur super linea asteriscus. ^) Cod, '^) Sequuntur aliqua 

puncta, 

55 >) lutta ob. VII. kal Martii 1329. *) 1337. ') 1339. *) XIII, kal. Augusti. ^) A do- 

viino de Potendorf in venatione occisus. *) 1365. '') Oh. III. id. Maii 1364. *) Andreas III. 

rex Unfjariae. ') Recte: lulii. '") Leopoldus III. dux Austriae. ") Barnabaf< Visconti. 126 NECROLOGIUM AUSTRIACUM GENTIS HABSBURGICAE ALTERUM. 

A. d. 1376 an deu achten tag des August ist gestorben junkfraw «■) , des fuersten vorgenant 

tochter, und ist begraben zu Wienn zu Sant Stephan. 

A. d. 1395 an den 10. tag des August ist begraben der hertzog Albrecht ') von Oesterreich , der 
ein sun ist gewesen des vorgenant hertzog ^) seel(igeu). Der hett gestuefFtet die hochschuel zu Wienn 
und hat auch gestuefft das kloster zu Sant leronimus der pekerten frawen und hat auch gebawet 5 
Laxendorff" und die schwendeich zu Gunderstorff und zu Pittermanstorff und ist begraben zu Wienn 
zu Sant Stephan. 

A. d. 1404 starb hertzog Albrecht^) des obgenant hertzog Albrechts sun zu Neuwnberg, da er 
kam von Znaym aus den feldt, und sein gemachel*) was ein fuerstin von Holland. Mit der liesz er 
ein sun, hiesz Albrecht, und ist begraben zu Wienn zu Sant Stephan. 10 

A. d. 1406 starb der hertzog Wilhalm von Oesterreich an aller zwoelfboten tag. Der hat ein 
gemachel, die was kunig Karl tochter von Pulan^), der starb an leibl(ichen) erben und ist begraben 
zu Wienn zu Sant Stephan. 

A. d. 1411 starb der hertzog Lewpold am mittigen in den quattembern zu pfingsten. Der hatt 
ein gemachel *), die was ein fuerstiu von Burgund, und starb an leiblich erben und er hueb die purckh 15 
wider an zu bawen zu der Neustadt nach seines vaters tod. 

A, d. 1424 an den 10. tag des monets lunii, das ist an den pfingstabend, starb der hertzog Ernst, 
hertzog zu Oesterreich etc, und sein gemachel ist gewesen des hertzog von der Nasawi')'') tochter, 
gehayszen fraw Cinburga von Polan, mit der'') gelaszen hat drey suen, der erst haist Friderich, der 
andert Albrecht, der drit Ernst. So haist die erst tochter Margreth, die auder Catharei, die drit Anna 20 
und ist begraben in den kloster zu Rein. Item vor demselben hertzog Ernsten, ertzhertzogen zu Oester- 
reich etc, ist gestorben die fuerstin junckfraw Alexandria''j, daruach der fuerst Rudolfi", darnach auch 
der hertzog Lewpold, und sint all gewesen des obgenannten hertzog Ernsts kinder. 

A. d. 1426*) am pfinztag sant Michaelistag zwischen aindleften und zwelfen ist gestorben Cim- 
burga ertzhertzogin zu Oesterreich und gebohrn von der Nasaw^)'), des obgenant hertzog Ernst 25 
gemachel, und ist gestorben zu Lilienfeld an der widerfahrt von Zell und ist daselbst zu Lilienfeldt 
begraben. Dieselb fraw Cimburg hat laszen sechs kuender, das erst haisz Friderich, das ander Albrecht, 
das drit Ernst, das viert Margreth, das fuenft Cathrei, das sechst Anna. 

A. d. eodem an sant Mertentag ist gestorben die fuerstin, die obgenant jungkfrau Anna und ist 
mit samt den ehegenanten iren geschwisterten, junckfrauen Alexandrien, hertzogen Rudolfen und hertzog 30 
Lewpolden hie in unser frauen pfar vor in dem chor begraben. 

A. d. 1432 an sant Lorentzeutag zu nacht zwischen newn und zehen ist gestorben der hertzog 
Ernst der juenger, hertzog zu Oesterreich, des obgenanten hertzog Ernst des elteren, hertzogen in 
Oesterreich, und der fuerstin Cimburg sein gemachel sun, und ist hier in unseren frauen chor bey 
seinen geschwisterten, der fuerstin junckfrauen Anueu und Alexandrien und den hertzog Rudolfen und 35 
Lewpolden begraben. 

A. d. 1435') an den sunbentag ist gestorben der hertzog Friderich von Oesterreich etc, und 
sein gemachel und ist gewesen die ^*) von Prawenschweig "), uud sie ist gestorben '-) und leit begraben 
zu Crembs in den kloster, und der obberuehrt herzog Friderich ligt auch in demselben kloster, und 
haben laszen ein sun, der ist genant hertzog Sigmund. 40 

A. d. eodem an sant Simau und Juditag ist gestorben kunig Albrecht, der erwehlter roemischer 
kunig etc, kunig zu Ungarn und Behem und hertzog zu Oesterreich, und ligt zu Weiszenburg. Sein 
gemachel ist gewesen kaysers Sigmund und kunig zu Ungarn und Behem tochter, genannt Elisabeth. 
Bey der hat er gehabt zween suen und zween toechter, die ain hayst Anna, die ander haist Elisabeth, 
dan der ain sun haist Jorg, ist in der klainheit gestorben, der ander ist genant Laszla, kront zu dem 45 
koeuigreich Ungarn zu Weiszenburg, und ist gestorben zu Prag a. d. in 1457 jar an sant Clemententag*^) 
und ist begraben auf sant Wennzla berg daselbst. 

A. d. 1440 ist hertzog Friderich, des obberuehrten hertzog Ernst sein sun, erwehlt zu ainem 
roemischen kunig und ist gekroennt zu unser lieben frauen kirchen zu Achan sunbenttag des (14)42 jahrs. 

A. d. 145P*) ist der obberuehrt kunig Friderich, des eltern hertzog Ernsts sun, gekront zum 50 
roemischen kayser zu Rom uud ihm daselbst gegeben worden zu einer gemahel eines konigs tochter 

^) Sequuntur aliqua puncfa. ^) Sequitur super linea asteriscus. 

*) Alhertus III. cltix Austriae. ^) Alberti II. ducis Austriae. ') AJbertus IV. oh. XIX. Jcal. 

Oetobris 1404. *) Idhanna Alherti dueis Bavariae filia. *) Hedioigis de Polonia tantum eius 

simisa erat. *) Katherina de Burgundia. '') Masovia. ') 1429. ^) 1439 ob. Fridericus IV. 55 

comes Tirolis, „mit der leeren Tasche" cognominatus. '") Anna. ") Friderici ducis filia. *^) Ob. 

Jcal. Decemlyris 1432. ^^) IX. kal. Decembris. ") 1452. NECROLOGIUM AUSTRIACUM OENTIS HABSBURGICAE ALTERUM. 127 

von Portugall, genant Leonora. Mit derselbeu Leonora drey suen und zwo toechter. Der erste sun 
ist genant gewesen herzog Kristott', der i.st gestorben in der klainhait a. d. 1456. jar am .sanibstag an 
dein ijalmabent und ligt bcgraben in deni kloster der ii. dreyfaltigkeit zu der Neustadt. Der ander 
sun ist hertzog Maximilian, der ist gebohrn a. d. 145*J. jahr an sant Ruprechtstag"), der ist dasselbig 
5 jar gewesen an den andlastag. Der drit sun hat gehaiszeu hertzog Haus, der ist gestorben in der 
khiinhait a. d. 1457. jar au montag vor den vaschangtag und ligt begraben in den oljberuehrten 
kloster bey seiueu brueder hertzog Kristott'. Die erst tochter ist geuant gewesen Klena, ist gestorbeu 
in der khiinhait a. d. 1461 und ligt iu den obberuehrten kloster begraben bey ihren zwain bruederu, 
Kristoffen, Hansen. Die auder tocliter ist genant Kuuiguud und ist gebohm a. d. 14()5 an sant Ruprechts- 

10 tag'-), der da ist in der vasten. 

A. d. 1463 jahr ist gestorben hertzog Albrecht, des obberuehrten eltern herzogeu Ernsts sun, und 
ain brueder des obberuehrten roemischeu kayser, kayser Friderich, au freitag vor sant Niclastag uud 
ligt begrabeu zu Wienu zu Sant Stephan und ist gestorben an leibl(ichen) erben, und sein geuiachel 
ist ein pfaltzgralin von Reiu, und ir vatter hat gehaiszen Ludwig. 

15 A. d. 1493 am montag vor saut Bartholomeus des heiligeu zwolfboteu tag zwischen ainem uud 

zweyen uhren nach mitag ist zu Lintz gestorben Fridericus der drit disz namens roemischer kayser, 
zu alleu zeiten merer des reichs, zu Ungaru, Dalmatieu, Croatien etc. kuuig, hertzog zu Oesterreich, 
zu Steuer, zu Kernten uud zu Crain, herr auf der Windischen marckh und zu Porttenaw, graf zu 
Habspurg, zu TiroU, zu Phirtt und zu Kiburg, margraf zu Purgaw und landgraf zu Elsasz, und ligt 

20 begrabeu iu der loeblichen stadt zu Wienn in des heiligen ersten martyrers sant Stephan douikuerchen. 
Der alhuechtig ewig gott, die lobsamb junckfrau Maria niit samt allen himlischen hemi sein der 
selligen selle und allen glaubigen seelen guaedig uud barmhertzig; amen.i^) 

A. d. 1511) aui zwelfteu tag des manaths lanuarii in der stadt Welsz in Oesterreich ob der Enus 
ist gestorbeu Maximiliau erwehlter roemischer kayser, iu Germanien, zu Uugaru, Dalmatieu, Croatien etc. 

25 kueuig, landgraff iu Elsas und margraf zu Burgaw etc, fuerst iu Schwabeu, gefuersteter graf zu Habs- 
purg, zu Flauderu und Tiroll etc, kayser Fridericheu des driteu sun, der mit seiuer heyrath, die er mit 
des streitbahren hertzog Karls von Burguudi ehliche tochter, frau Maria gethan, dabey er drey kinder. 
kuenig Philippeu, ertzherzogen Franciscen'') und frau Margareth^), ueberkummeu die burguudische 
lande, auch durch seinen sun, kunig Pbilippen heyrath die hyspanischeu kunigreich und das kunigreich 

30 Neapel zu den haus Oesterreich erlanget, auch das roem(ische) reich 32jahr kayserlicheu regiret und 
zu widerstandt des roemisch(en) reichs auch der oesterreich(ischen) und burgundischen veiut merckliche 
heerzueg uud viell grosze streitt mit behaltung des sigs vollbracht, der eiu seel(iges) end mit aller 
christlicher vorsehuug genohmeu und die zweeu erben, den roem(ischen) und hyspauischeu kunig Karl 
und ertzhertzog Ferdiuanden, gebrueder baid, des vorgedachten kuuig Philippeu, der in 1507*) jahr iu 

35 Hispanien niit tod abgangen ist, eheliche sueu, hiuter seiner verlaszen hat, auch gemelter kayser 
Maximilian vor seineu abgang iu der gauzen christeuheit friedt gemacht und in seineu sterbeu ihme 
sein begrebuuesz selbst iu sant Georgien capellen unter der<^) vorderen mittleren altar in der fuerstlichen 
purckh hier in der Neustadt verordnet hat, allda er ligt. Gott der allmechtig welle seiner selle in 
ewigkeit genadig uud barmherzig sein. 

40 Den 27. lauuarii a. etc in (15)47 ist von gott Anna des fursten Ferdinanden. roem(ischeu), zu 

Uugarn und Behem etc. kuuigeu, infantem zu Hyspanieu, ertzhertzogen zu Oesterreich, hertzogen zu 
Burgund, Steuer, Karnten, Khrain uud Wuertenberg, grafen zu Tiroll etc. , gemachel von den all- 
mechtigen gott mit bezahlung natuerlicher schuld ausz disen jammerthall erforderet uud zu Prag auf 
dem k(uniglich)en schlosz iu gott seel(ig) verschiden. Der allmechtige welle ir und allen nach seinen 

45 goettlichen willen und guade eiu freudtreiche urstaeudt zu den ewigem leben verleichen; amen. 

*) Sequitur monoyramma eiusdem, qiiod In privilegiis sollemnibus in usu est, ^) Sequitur super 

linea asteriscus. «) Corrige: dem. 

>) XI. kal. Aprilis. ^) XVII. hal. Aimlis. ») Oh. hal. DecemMs 1530. *) Ob. VII. JcaL 

Octohris a. 1506. NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

3jLonasterii Cellae Mariae (vulgo Klein-Mariasell nuncupati) a Leopoldo III. Austriae 
marchione , qui sanctus cognoniinatur , illustri ex Babenhergensium stirpe exorto, fundati 
atque a nohilibus fratrihus Heinrico et Bapotone a Schtvarzenhurg-Nestach, monachis 
s. Benedicti regulam professis e monasterio Altahensi Inferiorc vocatis afque introductis, 
a. 1136 dotati, a. vero 1782 suhlati, necrologium in codice minoris formae memhranaceo in 
monasterii Mellicensis hihliotheca recondito, signato 921, R 2, adhuc exstat, qui, ut de 
martyrologio regulaque s. Benedicti in eo comprehensis sileam, foliis 113 — 138 necrologium 
saec. 14. medio scrihi coeptum ac saeculis delahentihus usque ad saec. 16. deductum 
continet, quod iam copiosius disserui ^Neues Archiv" XXXV, p. 758 sqq. 

Cum auctoris manus notas non paucas inscripserit priores, eum antiquiore ex quo- 
dam necrologio, nunc amisso aut latente, quod antiquissimum haheri oportet, illas de- 
prompsisse merito et optimo iure opitmmur. Quod necrologium vir memoria dignus P. Vin- 
centius Staufer commentariis quihusdam argumento critico plenis adiectis primum in 
puhlicum edidit C^Das Todtenhuch des Benediktinerstiftes Klein-Mariazell in Oesterreich 
unter der Enns' in 'Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Cistercienser- 
orden" I, pars 1, p. 106 sqq., pars 2, p. 49 sqq., pars 3, p. 94 sqq. et II, p. 28 sqq.). 

Ut auctoris diversorumque posteriorum lihrariorum manus distinguerem , notas ab 
auctore descriptas litteris maiorihus latius dispositis, reliquas saec. 14. notas litteris maiori- 
hus latius dispositis uncis inclusis, notas a lihrariis saec. 15. adiectas litteris maiorihus, 
ex illis vero saec. 16. ascriptis selectas tantummodo quasdam litteris excudendas curavi 
minutis. 

lus fasque est, ut heatae memoriae Alexandro Karl, coenohii MeUicensis ahhati 
venerahili, ac doctori P. Rudolfo Schachinger, eiusdem hihliothecae custodi optime emerito, 
qui illo codice Mellici utendi eumque pertractandi licentiam occasionemque animo lihenti 
proclivoque mihi permiserunt, multum me dehere profitear. lANUARIUS. 

1. kal. Ob. Marquardus pbr. n. c. Heinricus cv. n. c. Fr. Thomas pbr. 

prof. in Neuburga Claustrali. 

2. IV, nou. Ob. Hermannus abb. Ob. Dietricus Hewsler 1. lohannes abb. in 

Farinpach ^), fr. n. Ob. Martinus pbr. de Tyrnstain. Fr. Georius diac. 
de Tirnstain et fr. lohannes pbr. prof. mon" s. Dorothee et fr. Fridericus 
pbr. et m. de Tegernsee. 

^) Pappenberger dictus, electus a. 1418 ?, oh. a. 1435. NECROLOGIUM MAKIAKCELLEN.SE. 120 

3. in. uon. Ob. Chunradus pbr. ct ni. ii. c. Engelbertus cv. n. c. [Fr. lohan- 

nes pbr. et ra. de Scotis] et fr. Rupertus cv. de Scottis. Wollgangus, 
Georgius, Caspar, pbr' de Newburga. D. Thomas abb. Lambacensis.^) 
Thonias scnior et Paulus, pbr' in Tyrnstain.") Georgius Stainpeck civ. 
in Wels. 

4. II. iiun. ()b. Syffridus dyac. ct m. n. c. Syefridns 1. Christannus pbr. de 

S. Dorothca. D. Leopoldus pbr. de Neuwurga dictus'') .... 

5. non. llcynoldus pbr. et m. Erbo, Hainricus, 1', et fr. Petrus Rasenhaim'^)'^) 

prof. in Mellico. Katherina m''" de Gottwico et fr. Laurencius cv. de 
Scotis. Fr. Petrus ppos. in Glogknitz. Crisogonus pbr. et m. in Tegernsee. 

6. VUI. id. Ob. Hermanus pbr. Albcrtus, Berchta, 1'. Fr. lohannes Stotzinger 

pbr. de Scotis. 

7. Vll. id. Ob. Waltherus cv. '')Irngardis, Margareta, l^ [Paulus fam. 

infirmorum| et fr. lohannes ppos. prof. in Neuburga Claustrali.'') 
Notandura, quod proxiraa vacante feria post octavam epyphanie pera- 
gitur anniv. Viti Grewl et omnium suorura solerapniter cum 9 leccionibus 
et pulsu, et quilibet pbr. cum una missa eadem die, quia multa bona 
nobis dedit in Ynczensdorff. 

8. VI. id. Nizo cv. Heberhardus 1. Chunradus I. |Stephanus pbr. et 

ra. de S. Cruce.| Fr. Thomas prof. et pbr. h. m. vitara cum morte 
mutavit (14)69. 

9. V.id. Albertus I. Perchta l''^. Engelingus cv. n. c. [Vitus Graeyll 

de Ynczestarffl., anniv. solempniter.] Fr. Andreas pbr. et m. 
de Tegernse. Nicolaus abb. n. c.*) 

10. IV. id. Stephanus pbr. et ra. n. c. Lienhardus Einpechk, Melthildis 

ux., Mazza, Chunradus, Albero. 1'. ®)Fr. Benedictus senior n. c. 

11. III. id. Lewpoldus cv. Rugerus 1. Agnes I"* [et fr. lohannes sac. de 

Ratispona, prof. ad Scotos WyenneJ. Fr. Stephanus sac. et m. 
nion'' Melicensis. 

12. II. id. Hernianus Cherspechk I. Ulricus abb. n. c.'') Hainricus dux 

Aiistrie.^) Adelhun pbr. et ra. n. c. et fr. lohannes pbr, et m. de 
Melico. Barbara ra"' mag' Stephani Hewner. Maximilianus imperator 
Romanorum.') 

13. id. Henricus pbr., olym pleb. in Chawnpergk. [Stephanusl. Leo- 

nardus pbr. de b. Dorothea] et fr. Michael pbr. et m. de Melico. 

14. XIX. kal. A. d. 1330 ob. Fridricus Roraanorura rex, qui logavit ad Cel- 

lara s. Marie 100 ^. ^. pro eius anniv'° peragendo et pro missa 
defunctorura cottidie celebranda. P. Benedictus prior mon" 
Lambacensis et fr. Anthonius prior et ra. de Scotis. 

15. XVIIl. kal. Ob. Chunradus de Nova Civitate pbr. et ra, n, c. Ob. Otto pbr. 

Alhaydis I^ Trutwinus pbr. et fr. lohannes pbr. et ra. de Scotis 
Wienne. *) Sequitur locus rasus vmior. ^) Sequens nonmi certe legi nequit. c) Rasenbaim corr. 

Rasenhaim. ^) Sequentia duo nominn super loco raso scripta simt. *) Sequens nota super loco 

raso scripta. 

*) Thoinas de Eetz 14.36 — 1474. *) Prof. Sublacensis, qui a. 1418 Mellicuin venit, orator concUii 

Basileensis, ob. a. 14G4. ») lohannes Hechtel 1465—1485. *} 1505—1514. *) UMcus I. 

1256—1264. *) Heinricus Jasotnirgott ob. a. 1177. ') 1493-1519. 

Necr. Patav. 17 130 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

16. XVILkal. Ob. Gerungus pbr. et m. Albero 1. Hilperus L [Martinus de 

Farinnpach fr.] Maurus senior pbr. de Lambaco. 

17. XVI. kaL Ascwinus pbr. Lewpoldus 1. Caspar abb. in Tegernsee.^) lohannes 

pbr. de Newburga. 

18. XV. kal. Ob. Hermannus cv. n. c. Ob. Ulricus cv. n. c. Gerdrudis, Lew- 

poldus, 1', [et fr. lohannes Bohemus cv. n. c. lohannes dictus 
Cheg-elL] Fr. Petrus pbr. et m. prof. ad Scotos. Sigismundus Prugkner 
pbr. de Neuburga Claustrah. D. Lewpoldus ZynzendorfF senior mon" 
in Tirnnstain. 

19. XIV. kal. Gotfridus L Syboto ppos. Fr. Petrus m. de Castello. lohannes can. 

in Newburga. Fr. Crisogonus cler. et m. prof. in Tegernsee. Mag. Ste- 
phanus Hewner cfr. n., civ. Wienn., 1513. Margaretha K Fr. Agapitus pbr. et m. 
mon" Krembsmuenster. 

20. XIII. kal. [Engelhardus cv. et m. n. c. Ruedolfus, Alhaydis, 1'. Antonius 

m. et pbr. de Specu^) prof. in Medlico et fr. Conradus pbr. 
et m. de Lambac o.^)] Fr. lohannes pbr. prof. in Tyrnnstain. 

21. XII. kal. Herwordus cv. n. c. Wernhardus^). Dyetricus pbr. et m. n. c. 

Ambrosius pbr. de 8. Dorothea. Fr. lohannes dictus de Mueldorf pbr. 
et m. prof. in Medlico. Rudbertus de Newburga Claustrali. 

22. XI. kal. Wolfgerus cv. n. c. Hainricus 1. et fr. Michael pbr. et m. senior n. c. 

23. X. kaL Gotfridus pbr. et m. n. c. Gewta l^ Christoforus pbr. et m. in 

Tegernsee. 

24. IX. kal. Maganus'') abb. n. c^) Chunradus L et fr. Stephanus pbr. de Mellico. 

Fr. Iheremias mon" Gottwicensis. D. Wolfgangus olim abb. mon" Lambacensis.*) 

25. VIIL kal. Syffridus prior n. c. Pernoldus pbr. n. c. Eberhardus, Lewpol- 

dus, 1', [et fr.'^') Fridericus pbr. et m. ac cellerarius de S. Cruce.] 
Agnes priorissa de Gottvico. 

26. VII. kaL Syghardus m. n. c. Eberhardus l. et fr. Thomas List pbr. de Neuburga 

Claustrali. 

27. VI. kaL Heinricus pleb. Syfridus L [luliana m^'^ de Grotwico.] Leutoldus, 

Laurencius, CV' de S. Cruce. D. Bernnardus abb. de S. Cruce. 

28. V. kal. Werherus m.n. c. Thomas de NovaDomo, Margareta ux., 1\ [Petrus 

pbr. de S. Dorothea.] Fr. Pangracius dyac. et m. de Melhco. 

29. IV. kaL Gotsalcus abb. n. c^) Rudolfus^) abb. n. c. [Nicolaus et lohannes 

Chyelaer de Wilhamspurg.] Fr. Ruedbertus pbr. et m. de S. Cruce. 

30. III. kaL Chunradus pleb. in Langenaw. Fridricus, Gerbirgis, \\ Nicolaus 

pbr. de Tirenstain et fr. Georgius cv. mon" Mellicensis. 
81. II. kaL Diotricus sac Ulricus."') 

FEBRUARIUS. 

1, kaL Albero pbr. et m. Chunigundis. Chunradus 1. Fr. Thomas pbr. et m. 

Mellicensis. Fr. Ludwicus pbr. de Newburga.^) 

*) Praecedentes notae eadem manu siq)er loco raso scriptae. ^) Sequitur locus rasus viinor, 

c) Super linea suppl.: IV. ^) fr. super loco raso scriptuvi, ^) Sequiiiir locus rasus. ^ Sequitur 

nota maior saec. 16. erasa. 

') Caspar Aindorfer 1426 — 1461. -) Dicttts de Catalonia, qui a, 1416 ad monasteria Aiistriae 

refmmanda vocatus una cum quinqiie monachis sociis Mellicum venit. ^) IV. abb. Mariaecellensis. 

*) Wolfganffus Glatzinger 1504 — 1507. ^) Gotschaki ahbatis Mariaecellensis in eiusdein monasterii 

tdbulis a, 1243 mentio fit. *) 13.50— c. 1354, NECROLOG 1 U.M M A R I A KCKLLENSE. 1 3 1 

2. IV. nou. Dyetricus ni. GerunguK, Otto, cv' n. c. [Ulricus pbr. de Rafels- 

piich| et fr. Audreas pbr. et m. de S. Cruce. 

3. III. non. Syfridus cv. Elena sor. Leonardus donatus in Tegernsee. Fr. Colo- 

maiHuis prior in Medelico. Fr. Vuolfgangus pbr. et m. in Tegernse.") 
Dominicus dec. de Durenstein. 

4. II. non. lohannes ])br. et m. n. c.'') 

5. non. Thonias pbr. et m. et custos n. c. Nanzo abb.^) Ulricus 1. (Bar- 

bara m''" in Gotwico. Heinricus de Newburga pbr.] 
(j. VIII. id. Perchtoldus pbr. n. c. Chunradus pbr. n. c. Chunradus. Alhaidis, 1'. 

7. VII. id. llainricus pbr. ct m. n. c. [Ob. Anna 1".[ '^^Fr. Erhardus de Campo 

liliorum pbr. et m. et fr. Wolgangus'') pbr. et m. de Scotis Wienne. 
Fr. Stephanus cv. n. c. 

8. VI. id. leuta cv*. Meinhardus 1. Ilainricus 1. [et fr. Stephanus cv. de 

S. Cruco|. Fr. leremias pbr. et m. de Fornnpach. D. Nicolaus ppos. in 
Tierustain.'') 

9. V. id. Wolcherus cv. n. c. Gerdrudis m'''' et fr. Benedictus pbr. et m. in 

Gotwico. 

10. IV. id. Chunradus pbr. et m. n. c. Wigbertus, Alhaydis, 1'. 

11. III. id. Elisabeth, Nicolaus, Anna, 1'. 

12. II. id. Alramus m. n. c. Helena, Heinricus, 1'. Fr. Stephanus Strasse cellerarius 

et m., pbr. de Seytteusteten, 1523. 

13. id. Faltramus custos et m. n. c. Albertus pbr. et m. Gerdrudis 1* et 

fr. lohaimes pbr. et m. de S. Cruce. 

14. XVI. kaL Dyetricus L Hermannus l. Elisabeth 1*. [Servacius pbr. secu- 

laris, quondam pleb. in Nesdach et cap. ad S. Pancracium.J 
Fr. Stephanus pbr. et m. de Gotwico. 

15. XV. kaL Amandus pbr. et m. n. c. [Syfridus L Caspar prior de Gotwico.] 

D. Matheus abb. de S. Cruce.-^) Hainricus pbr. et m. de S. Cruce. 
l(j. XIV. kal. Popo, Ulricus, pbr' et m' n. c. Richildis sor. n. c. [Fr. Gregorius 
pbr. et m. de GotwicoJ et fr. Benedictus pbr. et m. de Gottwico, prior 
Matheus de Newburga. D. Sebastianus senior de Neuburga Claustrali. 
Sor''^ m'^^ Katherina, Feronica, Dorothea, de Neuburga Claustrali. 

17. XIII. kal. Chadoldus pbr. et m. n. c. Anna regina Romanorum*). Otto dux 

Austrie^), qui legavit ad Cellam s. M(arie) 60 tt ^. pro anniv'°. 
[Nicolaus cv. de S. Cruce. Margareta cv* de Gottwico.^)J Rev""^^ 
d. Petrus Englpreht Nove Civitatis eps.^), cfr. n., a. (14)91, V. (feria)^) 
post cinerum.s) Petrus Reyhel cfr. n. Sigismundus dyac. de Newburga 
Claustrali.^) 

18. XII. kal. Symon sac. ct m. n. c. Georius, Augustinus. 1'. Fr. Paulus cv. de 

Tegernnsee. 

19. XL kaL Druslibus cv. n. c. Wilandus 1. [Fr. lohannes pbr. et m. de Got- 

wico] et fr. Caspar pbr. et m. de Campo liliorum. Fr^® Clemens, lohannes, 
Leonhardus, Michael, omues sac^s et prof' de S. Ypolito. 

20. X. kaL Chunradus pbr. et m. Syghardus, Alhaydis, 1'. Fr. Castorius pbr. 

et m. in Tegernsee. 

*) Tegense cod. *>) Sequitur loeus rasus. •=) Sequens nota super loco raso scripta. ^) Cod. 

e) Nota ex parte super loco raso scripta. *) Ex coniectura suppletum. g) Nota colore rubro scripta. 

') Abb. Gomcicensis II. 1114—1125. ^) Nicolaus II. Viereckl 1512—1521. ') Mathaeus Kron- 

berger 14TS—1492. ♦) Ux. Rudolfi L Romanorum regis ob. a. 1281. ') Ob. a. 1339. *) 1476—1491. 

17* 132 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

21. IX. kal. Fr. lohannes pbr. et prof. in Tirnstain. Chunradus pbr. et m. 

[Fridricus Probstel et^) Peters ux., 1'.] 

22. VIII. kaL Witmarus pbr. et ra. n. c. Ortolfus fr. n. c. Thomas pbr. de Neuburga 

Claustrali. Anna m^'^ ex Gottwico. 

23. VIL kal. Albero cv. n. c. Ortolfus pbr. n. c. Hainricus, Sophya, 1'. [Otto 

pbr. et m. n. c."^)]. Wolfgangus dictus Rietentaler pbr. de Newburga. 
Fr. Heinricus pbr. et m. de Campo liliorum et fr. Andreas Weinstock 
pbr. et m. S. Crucis. 

24. VI. kaL Reynboto pbr. Gerungus cv. 

25. V. kal. Rapoto cv. n. c. Agnes l'^ et fr. lohannes pbr. et m. prof. in Tirenstain. 

Mag. Caspar doctor decretorum Wienne, cfr. n. 

26. IV. kal. Albero pbr. et m. Eysal, Dyetmarus, 1'. Paulus pbr. de S. Dorothea 

Wienne. Symon pbr. de S. Dorothea Wyenne. Mag. loannes Kran- 
storffer lapicida, cfr. n., 1499. 

27. IIL kaL Martinus pbr. et m., custos n. c, dictus Eynpechk. Petrus Eyn- 

pechk, Michel, Margareta^ agitur anniv. Petrus, Andreas, 
lewta, lohannes, Lewpoldus, T.") [lohannes pbr. de Newburga.'')] 
Abb. lodocus u^ mon".') 

28. Il.kal. Marquardus pbr. et m. [Fr. lohannes Slecht subdiac, m. prof. in 

Mellico. Fr. Petrus pbr. et m. de Tegernsee. Emmeranus cel- 
lerarius pbr. et m. n. c.] lacobus 1. Ewfrosina sor. de Gottwico. 

MARTIUS. 

1. kaL Helmwicus abb.^) [Cecilia m^*^ ex Gotwico.] Fr. lohannes pbr. de 

Tuernstain. D. lohannes Mandl pbr. mon" s. Yppolliti. Fr. Micbael Lang pbr. 
et m. Melicensis ob. in Christo. 

2. VI. non. Dyetricus pbr. n. c. et fr. Georgius*^) n. c Fr. Georgius pbr. de Melico.^) 

3. V. non. Reinboto pbr. n. c. Ulricus pbr. n. c Sigismundus pbr. et m. de Farn- 

pach. Alexius pbr. de S. Dorothea. 

4. IV. non. Gundachkerus ppos.*^) '^) [Cristannus pbr. de S. Dorothea.] Georgius 

pbr. de Newburga. lohannes Pueher pbr. de Neuburga Claustrali et 
fr. Anthonius prior in Ossia. Gundachkarus ppos.s) Benedicta m^'^ in 
Gottwi(co).t') 

5. III. non. Chunradus cv. et m. n. c Lewtoldus 1. Fr. Andreas pbr. et m. de Melico. 

6. II. non. Eberhardus iudex de Hainveld et Gewta ux. Eberhardus pleb. 

Pernoldus m. n. c Hainricus pbr. et m. n. c. Angelus abb. ex 
Forenpach.'') Fr. lohannes de Iglavia pbr. et m. ac prior n. c. a. (15)15.') Fr. lo- 
hannes pbr. et m. de Tegernnsee 1524. 

7. non. Gotfridus, Elisabeth ux., Hainricus, P. Chunigundis 1*. [Fr. Wol- 

gangus*') pbr. et m. de Melico.] Fr. lohannes de Ungaria pbr. et 
m. n. c et fr. Valentinus cv. de Scotis. D. Augustinus senior olim abb. 
mon" Mellicensis ^) (14)86. Fr. Michael pbr. et m. de Scotis. Fr. lohannes 
senior mon" Krembsmueuster. David pbr. et m. de Farnpach. *) et super linea suppletum. *>) Nota super loco raso scripta. '^) Vox colore rubro scripta. 

^) Sequitur nomen, quod certe legi nequit, forsan: Santer? ^) Sequitur locus rasus maior. ^ Nota 

radendo fere deleta et sequentes notae super loco raso scriptae sunt. S) Nota haec priore exstincta forsan 

suppleta. ^) Gottwi cod., quia n&nien non totum inscriptum est. ') Nota colore ruhro scripta. ^) Cod. 

1) 1514—1518. 2) Abh. Gottwicensis 1265—1279. *) Salzhurgensis S. Rtiperti occisus 1184 — 1195. 

*) Angehis Rtimphr ob. a. 1513. *) Augustimis de Obernalb 1480—1483, quo anno praelatm-a se abdicavit. NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. \'S:i 

8. Vlll. id. Ivcinoldus m. n. c, lohannes abb.") de S. Cruce.^) Mag. Paulus »ac. de 

Babcnbcrga. Hic testatus est nobis 8 libros in iure oanonico, et pera- 
gitur anniv. pro eo et pro suis etc. Fr. Mychacl dyac. do Campo 
liliorum. Gabriel pbr. de S. Dorothca Wienne. 

9. VII. id. Otto, Ebermannus, cv' n. c. |Rycheru8 dyao. lohannes fr. n. c. 

dictus Mols.] Martiinis pbr. et m. de S. Cruce. D. Simou abb. h. m.*) 

10. VI. id. Heinricus pbr. et m. n. c. Iluedolfus 1. Fr. Stephanus pbr. et m. prof. 

in Lambaco ct \'v. Gabriel |)br. et iii. iii Tegernnsec. Fi-. StefFanus prof. 
in Gotbico. 

11. V. id. Albcrtus 1., agitur anniv. |Kathcrina !".'')] Fr. lacobus pbr. ct ni. 

mon" Scotorum Wienne. Fr. lohaimes Teynninger pbr., m. prof. in 
Tegermisee.'') Fr. Stephanus pbr. et m. prof. in Gottwico 1524. 

12. IV. id. Sygcloch cv. n. c. Perchtoldus pbr. Chunegundis 1" et fr. Augusti- 

nus diac. ct m. de Tegcrnsee. Margareta m''* de Neuburga et fr. Augu- 
stinus pbr., prof. mon" Scotorum Wienne. Christoferus pbr. de S. Doro- 
thea. P. Oswaldus senior de Tegernnsee. 

13. III. id. Hainricus pbr. Albero 1. Otto de Paden pbr. et m. n. c. Stepha- 

nus 1. Wentla 1*. Fr. Caspar pbr. et m. de Melico. Michael pbr. 
de S. Dorothea, fr. n., ct fr. Georgius cv. de Gotwico. 

14. II. id. Lewpoldus cv. n. c. [Fridericus \. Symon pbr. et m. de S. Cruce. 

Wilhalmus fr. n. c. Gertrudis l''^.] Fr. Egidius pbr. et m. de 
Gottvico. 

15. id. Hartwicus, Udscalcus, cv" n. c. lohannes prior n. c. Gotfridus L 

D. Erhardus abb. Gottwicensis.-') Iohanne.s abb. de Krems(mun8)ter.*) Udal- 
ricus abb. de Garstenn (cum)'') 11 fratribus. 

16. XVILkaL Wezelo pbr. et m. Geysla 1*. Fr. Michael pbr. et m. de S. Cruce. 

Eufemia m^'* de Goettwico. 

17. XVI. kal. Wentila I". Dyemudis, Eberhardus, 1', et fr. Wolffgangus pbr. et m. 

in Tegernsee. D. Symon senior pbr. prof. in Newburga Claustrali. 
D. Wolffgangus pleb. ex Lewberstorff. Mag. Nicolaus de Tinkhclspuehel •') 
doctor sacre theologie, cfr. n.''), et fr. lohannes cv. de S. Cruce. 

18. XV. kal. Herwordus pbr. et m. n. c. Sighardus, Perchta ux., 1'. 

19. XIV. kaL Ibi agitur anniv. videlicet Letare de custodia. Ulricus abb. Er- 

hardus pbr. dc S. Dorothea. Nycolaus. Fr. Michael de Franconia pbr. et 
m. de S. Cruce. 

20. XIII. kal. Otto pleb. in Chawmperg. Rudolfus pbr. Nyecolaus subdyac. 

n. c. Ob. fr. Kaspar pbr. de Paumgartenberg. D. Georgiu.s abb. mon" in 
Krembsmuenster.") 

21. XIL kal. Ernestus cv. n. c. Agnes l^ [Fr. Henricus cv. de Melico.] Fr. Michael 

Notinus pbr. et m. Melicensis, pastor in Pfafstetten, ob. in Christo. 

22. XI. kal. Herwordus pbr. et m. n. c, prior. Gerloch fr. n. c. [Fr. lacobus 

pbr. ct m. de Melico.] Petrus pbr. et m. n. c. Fr. Ludwicus cv. de 
Tyrnstain. 

23. X. kal. Gotfridus fr. n. c. Perngerus 1. Chunradus cv.de S. Cruce. Fr. Leon- 

«• hardus can. in Tiernstain. 

*) lohannes abb. sitper loco raso scriptum. ^) Nota super loco raso scripta. c) cum supplevi. 

^) Notu colore rubro scripta. 

1) lohaniies II., 1417—1436. *) SimaH Fisdier 15.H6—1546. *) Erhardus de Styia 1482—1489. 

*) IoJmnn.es I. Sehrein 1505—1524. ») Ob. in CeHa Mariae a. 1433. •) Gcorgius Spatz 1500—150.J. 
134 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

24. IX. kal. Hermannus pbr. n. c. [Modesta m^'^ de Gottwico.] Benigna m''^ de 

S. Magdalena Wienne.'') Fr. Michael pbr. et m. in Tegernsee. Wolfgerus 
et Golda ux. Syfridus, Melthildis, Sighardus, quorum anniv. agitur. 
Fr. lodocus pbr. et m. de S. Cruce. lohannes pbr. et m. in Lambaco. 

25. VIIT. kal. Azelinus abb. primus n. c^) Pittrolfus cv. n. c. Rudolfus pbr. n. c. 

lohannes ppos. de Tyrenstayn ^) et fr. Gallus cv. n. c. Gallus Hannl 
pbr. de Neuburga Claustrah. Fr. lohannes de Seun. Fr. lohannes cv. 
de Scotis. Andreas cv. de mon'" s. Dorothee Wienne. 

26. VII. kah Lewpoldus cv. n. c. Hainricus pleb. Katherina Gayslerin 1"'. Nico- 

laus pbr. de Neuburga. 

27. VI. kal. Wolfoldus cv. n. c. Hainricus 1. lodocus pbr. et m. mon" ad Scotos. 

lohannes 1., Anna ux., Magdalena filia, lohannes, Conradus, filii eiusdem.^) 
Nobilis d. Stephanus de Hochenberg sacri pallacii pbr. et fr. n., qui 
plurima nobis contuht bona, 1485.*) 

28. V. kaL Dyetherus pbr. n. c. Chunradus de Viehofen pbr. n. c. Chun- 

radus 1. Margaretha de Waltersdorff, que dedit nobis vineam 
in Soss. Fr. Gregorius pbr., prof. in Tegernsee. Fr. Wolfgangus pbr. 
et m. de Tegernnse senior et fr. Thomas cv. de Tyrnstayn. 

29. IV. kaL Benedictal^ D. Cunradus senior mon" de Castello.^) Fr. Erasmus pbr. 

et m. de Tyrnstain. lohannes Seydenmelzer civ. Olomucensis. Casparus 
nov. de Melico ob. 

30. III. kaL Amabilia sor. n. c. Christannus mil. de Nesdach, Ofmya ux. 

31. IL kaL Haynricus VIL^) abb. n. c.*) Margareta l'" et fr. Michael cv. de Tegern- 

see. Fr. lohannes pbr. de Tyrenstain. Fr. lohannes pbr. et m. de, 
Gottwico. 

APRILIS. 

1. kal. Erchengerus m. n. c. et fr. Georius cv. de Mellico. Martha miis mon" s. Mag- 

(dale)ue Wienne. 

2. IV. non. Henricus cv. n. c. et Rapoto fundator primus mon"."^) Mag. lacobus de 

Flaednicz pbr., fr. n., et fr. Benedictus pbr. et m. de Lambaco. 

3. IIL non. Eppo 1., a quo habemus beneficium in Lewberstorff. Vezelinus< 

pbr. et m. [lohannes Stiborius, qui contulit nobis 40 «tb ^. et 
20 Hbros. Fr. Conradus de Herbipoli doctor canonici iuris, 
pbr. et m. ex Melico.] Clara m^'^ ex Gottvico. Fr. Laurentius ex 
Degernsee pbr. et m. a. 1548. 

4. II. nou. "^^Lewpoldus abb. n. c^) Dyetmarus m. n. c et fr. Pangratius cv. n. c. 

et fr. Wilibaldus senior n. c 

5. non. Gebhardus pbr. n. c. [Fr. Heinricus pbr. et m. de Melico. Fr. lo- 

hannes PeHifex cv. n. c] 

6. VIII. id. Ulricus 1. Gerdrudis l^ Fr. Andreas pbr. et m. de Melico. Fr. Andreas 

pbr. et m. de Tegernnse. 

7. VII. id. lohannes prior n. c Gysila 1**. Fr. Leonhardus Sterman mag. arcium 

in Gotwico. a) Nota colore rubro scripta. *>) eusdem cod. c) vn, guper linea suppletum. "^) Prae- 

cedens nota colore rubro scripta. ^) Praecedit locus rasus. 

*) Ob. post a. 1159. -) 1431—1469. ^) Monasterii Bavariae. *) Heinricus II. 
*) 1384—1395. NECROI-OGIUM MARIAECELLENSE. i;}.-, 

8. VI, i(l. Otto l. Scato 1. Chira ux. Yiti Graeul. lolianneH do Slesia pbr. et m. 

de Scotis. Iheronimus pbr. de S. Dorothoa et fr. loannes cv. de Scotis. 
Bri<,'ida in"» S. Maiie Maf^ilaleiie Wifiinf. 

9. V. id. Petrus (le Lesdortt' ni. n. c. coiiibustus iii ijanj^eiiaw. Petrus Hesler, Perich- 

toldus, m' et pbr' de S. Cruce. 

10. IV. id. Ilainricus pbr. Rudigerus 1. Georius cv. de Tirimstain et fr. Wolf- 

gangus pbr. de Tegernsee") et fr. lacobus cv. de MeHco. Fr. Vitus pbr. 
et m. de S. Cruce senior. Eufemia ni''" mon" b. Mai-ie Magdalene Wien(ne), 

11. in. id. Tohannes abb, XYHI.'*) n, c^) Egel sor. Walpurgis m''* in Neuburga, 

Fr. loannes cv. de Tirnnstain et fr. Leonardus pbr. et m. de Gotwico. 
Nicolaus cv. de Tyrnnstayn. Fr, Moyses pbr. et m. de Fornnpach. 
Fr. Leonardus j)br. et m. n. c. Fr. Walthasar pbr. et m. de Gottwico. 

12. II. id. Syfridus pbr. et m. n. c. |Petrus Chieler, Margareta ux., Chun- 

radus, Margaretha, parentes sui, anniv.] et fr. lohannes de Lancz- 
huta*^) m. et pbr. prof. in Mellico. Pr. lohannes de Obernburg pbr. efc 
m. prof. in Melico et fr. Stephanus pbr. prof. de Gotwico. 

13. id. Ilainricus dyac. Fridricus I. |Kuenigundis 1*] et fr, Marcus pbr, 

prof. de Scotis. Fr. lohannes cv. n. c. 

14. XVIII. kal. Otto pbr. Lienhardus 1. Fridricus dux Auatrie.^) Fr. lohannes 

pbr. et m. n. c. Fr. Udalricus acc, de S. Dorothea. 

15. XVII. kal. Engelscalcus pbr. |Nicolaus cv. de S. Cruce.j Sixtus cv, in Melico 

et fr, ^Volffgangus pbr. et m. de S, Cruce. 

16. XVI, kal, [Gysila'') sor. n. c, a qua habemus Symaning*^)] et fr. Stephanus pbr. 

et m, n. c Fr. Paulus Koch pbr. et m. ex Gotwico, 

17. XV, kal. Otto 1. Christina 1*, Fr. Stephanus cv. de S. Cruce et fr, Andreas pbr, 

et m. de Campo liliorum. Fr. Michael pbr. et m. de Lambaco. Fr. 
Georgius Schmaus pbr. et m, senior de Tegernsee, 

18. XTV. kal. "NVolfhalmus m. n, c Hainricus 1. D. Georius abb. de S. Cruce. Fr. 

lohannes pbr, Ct m, dc Scotis. Fr, Wolftgangus cv. mon" s. Dorothee Wienne. 

19. XIII. kal. Marquardus fr. n, c Waltherus pbr. n, c *^)Katharina m*'^ in Neuburga. 

20. XII. kal. Fridricus 1. Perchta I''. Chunradus I. Hainricus I. D. Placidus 

abb. Scotorum Wien(ne). 

21. XI. kal. Alramus abb,^) Wipoto I, et fr. Michahel m. et prof, ad Scotos. P. Au- 

gustin senior monJ' Mellicensis. 

22. X, kal. Wendelburch m^'^ Hainricus 1. Georgius nov. et acc, Mellicensis. 

23. IX. kal. Richildis^) l^ Wichp(ert).'') Hedwidis m"^ de Neuburga, Fr, Bone- 

dictus pbr, et m.') 

24. VIII. kal. Alhaydis 1*. Rugerus 1. Gallus pbr. de Neuburga, Conradus pbr. et 

m. in Gottwico. Fr, Martinus pbr. et m. de Gottwico. 

25. VII. kal. Ebermannus I. Gerdrudis l^. [Helena 1^] Fr. Georius pbr. et m. 

de Enstorff. Fr, Heinricus pbr. et m. in Tcgernseo. 

26. VI. kal. Meinhardus I. Gerdrudis l''^ et fr. ^lichael pbr, et m, de Gotwico et 

fr. Grogorius pbr. de Tiernstain et fr. Michael cv. de S. Cruco et fr, 
Thomas Gueck senior pbr. et m. n. c 

») Praecedens nota super loco raso scripta. *>) Xumen^ super linea appositus. <=) Nomen 

tupra locum rasum scriptum. ^) Gysisila cod, ^) Nomen legi fere nequit. *) Praecedit loais 

rasiis minor. B) Richildus cod. '») Nomen radendo ex parle exstinctum. ') Sequens /niius notae 

pars deleta, 

*) lohannes III. p>-of. Mallersdm-fensis 1427 — 1440, qxio anno abhatia se ahdicavit. *) Fridcricus I. 

Austriae dux 1PJ5—H98, ') Lamhaeensis, electus a. 1209, ob. a, 1213, 136 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

27. V. kal. Chazelinus cv. n. c. Perchtoldus 1. D. Cunradus abb. mon" s. lacobi 

de Ensdorff^) et fr. Thomas cv. de Tyrnstayn. Conradus Secznagel 
procurator (in)*) Sosz. 

28. IV. kal. Hadmarus pbr. n. c. Syfridus fr. n. c. Martinus scolaris. [Stepha- 

nus Pucker de Hainfeld 1.] Marcus pbr. prof in Newburga Claustrali. 
Fr. Georgius pbr. et m. de Formpach.i') 

29. IIL kal. Gerdrudis cv*. Balthasar pbr. et m.'^) de Scotis Wyenne. Fr. Erhardus 

pbr. et m. de Enstorff. 

30. IL kal. Waltherus abb. Wichardus 1. et fr. Pangracius pbr. et m. de S. Cruce. MAIUS. 

1. kal. Adalbertus rex Romanorum.^) Rudbertus pleb. in Chawnperg. 

Ulricus pbr. Perchta 1*. Fr. Quirinus pbr. et m. de Tegernsee. 
D. Martinus abb. Gottwicensis.^) Christoferus pbr. Bavarus. 

2. VI. non. Chunradus L Gebhardus \. Margaretha Pemin de Wyenna. D. lo- 

hannes abb. Mellicensis.*) Fr. Michael pbr. et m. de Gottwico. Mar- 
garetha Hofferin ibidem in Gottwico 1*. Fr. Sebastianus Steger^) pbr. 
et m. senior de Tegernsee. 

3. V. non. Conradus cv. de Mellico.^) Ortlibus pbr. Altmannus L Dyet- 

marus L et fr. lacobus senior de Tirnnstain, ppos. primus in Schraet- 
tental. Fr. Paulus abb. de Tegernsee.*^) Fr. Leonardus») de Scotis 
Wienne. 

4. IV. non. Chunradus pbr. n. c. Ebergerus XII. ^) abb. n. c^) 

5. III. non. Syboto abb. Conradus pbr. de Tyrnstayn.') Fr. Hainricus cv. Fr, 

lohannes dictus de Spira ra. et pbr. n. c^) 

6. II. non. Wypoto pbr. Chunradus L Fr. lohannes de Payharting^) pbr. et m. 

de Tegernnsee. Erhardus Fuerter de Wienna, Anna ux. eius, dicta 
Flazerin. 

7. non. Lambertus dyac lohannes pbr. 

8. VIII. id. Paldwinus cv. n. c. Gysila 1*. Petrus pbr. de Newburga. Fr. Bene- 

dictus acc de Gottwico. Fr. Udalricus cv. n. c et fr. Ludwicus pbr., prof. 
de Scotis Wyenne. Fr. Sebastianus pbr. de Newburga. 

9. VII. id. Albero 1. Fridricus L et fr. Udalricus pbr. et m. mon" Scotorum Wienne. 

10. VI. id. Albertus pbr. et m. n. c. Hermannus ra. [Petrus Leonis pbr. et 

ra. de S. Cruce.] Fr. Conradus de Geitzinfeld') pbr. et m. de Tegernn- 
see. Fr. Georgius dyac. n. c. (15)14. 

11. V. id. Albertus cfr. n. Hartwicus L et fr. Otto pbr. et m. raon" Scotorum 

Wienne. Ob. fr. Valeutinus pbr. et m. Melicensis.ni) 

12. IV. id. Abb. Chunradus. lohannes'') abb. n. c Fr. Benedictus pbr. et m. de 

Scotis Wienne. 

13. ni. id. Fridericus pbr. et m. n. c Rugerus pbr. n. c 

a) in mpplevi. ^) Nota radendo fere deleta. «) gt monachus super Unea suppletum. 

^) Nomen super linea suppletuni. e) ]<fota colore rubro scripta. ^) Tegensee cod. S) Leoardus cod. 

t") Numerus super linea appositus. ') Nota radendo paene exstincta. ^) de Payhar radendo fere 

deletum. •) Nomen radendo fere deletum. ™) ob. alia manu iterum appositum. 

») Conradus II. 141.3—1425. -) Albertus I. a. 1308 oedsus. ^) 1458—1468. *) loJian- 

nes IV. 1453—1474. ^) 1285—1296. Eius in tabulis Mariaecellensibus a. 1286 mentio fit. ') Ob 

a. 1455. ') II. 1364—1384. NECROLOGIUM .MAKIAKCKIJ.ENSE. 137 

14. II. id. Albcro VIII. ") iibli. n. c.M C)rtliI)iiH pbr. LeonarduK prior Maur- 

bacensiK, Caspar cv, de Melico, MartinuH pbr. et m. de S, Cruce. Petrus 
pbr. et m. de Tegernsoe. 

15. id, E<>loU'us abb.-) |Fr. Steplianus prior nion" Scotoi-uin Wienne.] 

16. XVII. kiil. Aniohlus pleb. [liarbara Mitterndorfferin] ct fr.'') .... pbr. et ni. 

prof. in Gottwico.'') .... cv. de Tiernstain. Fr. Conradus pbr. de Melico. 

17. XVI. kiil. Wolfgerus cv. n. c. Wilandus fr. n. c. 1*. Conradus de M(dlico et fr. 

Lazarus prof. in Neuburga. Fr. Andreas pbr. et ra. de Lambaco. Mel- 
chioi' pbr. et m. de Tegernsee. Urbanus mil. de Parscli])erj^ de familia rev"" 
Patav. Egidius pl))-. et ni.de Lambaco. 

18. XV. kal. llorrandus pbr. n. c. iniicus pbr. |l*uppo scolaris et f)-. lohannes 

cv. de Tegernsee.j 

19. XIV. kal. Dyctmarus fr. n. c. Michaol pbr. et m. de Tegernsoe. Fr. Georgius pbr. 

prof. in Newburga Claustrali et fr. Georgius pbr. et m. in Farnpach. 

20. XIII. kal. AValchunus pbr. n. c. Lewpoldus I. Paulus subdyac. n. c. fPilgri- 

nus I. de Pira.| Martha Karlingorin. I). Andreas ppos. mon" in 
Tirnnstain.'') 

21. XII. kal. Lewtoldus pbr. n. c. Benedicta 1*. P. Rudbertus senior pbr. et m. de 

Kreiiibsiuunster. 

22. XI. kal. Hainricus fr. n. c. Pilgrimus pleb. Fr. lohannes de Wolfgango pbr. 

et m. prof. ad Scotos. 

23. X. kal. Mangoldus 1. 

24. IX. kal. Engelbertus 1. Christannus de Weingarten. lohannes abb. de Lambaco. 

Fr. lohannes de Septem Castris pbr. et m. n. c. 

25. VIII. kal. Wolfhardus cv. n. c. Pergerus pbr. et fr. Symon pbr. et m. de Tirn- 

stain. Fr. Theobaldus de Emerstorf pbr. et m. in Mellico. Allexius can. 
in Newburga. 

26. VII. kal. Potrus fr. n. c. de Wyenna. Margaretha m''^ de Neuburga et duo cV 

de eodem mon*° et fr. Michael cler. et m. prof. n. c. Fr. Augustiims cv. 
de Melico.'^) 

27. VI. kal. Chunradus pbr. n. c. Chunradus 1. D. lohannes can. de Newburga. 

28. V. kal. Ekkhardus pbr. n. c. 3Iichael senior pbr. et m. n. c. 

29. IV, kal. Andreas fr, n. c. [Fr. Placidus pbr, et m. de Gotwico.J 

30. III, kal. Otto fr. n, c, Chunradus I. ()b. Waltherus scolasticus. Fr. Eber- 

hardus pbr. de S. Dorothea. Fr. Matheus prior mon" Krembsmuenster. Fr. 
Melchior et fr. WoIIffjjaugus ])rof. in Tyernnstain, pbr'. Fr, Vitus Kloekhel pbr. ac 
prof. in Tegrensee. 

31. II. kal. Christannus dyac. n. c. Hainricus cv. n. c. de Gundramstorf, a quo 

habemus Aychaw et Riczensdorff. [Petrus pbr. etm.de S. Cruce.] 
D. Georgius senior de S. Cruce. Sor. Hester de S. Maria Magdalena. 

lUNIUS. 

1. kal. Dyetricus 1. U. Thomas sac. mon" s. Uorothee Wieme. 

2, IV, non. Rudolfus cv. n, c. Fr. Perchtoldus pbr. n. c. Fr. Benedictus pbr. et 

m. de Tegernsee senior. Fr. lodocus cv, de Tegernnsee, Fr. Andreas 
pbr. et m. de Gotbico. *) Numerus super linea appositus. ^) Sequens nomen corrupto folio deletum, <^) Sequitur 

locus rasus maior. 

>) Eius in tahula a. 1236 mentio fd. -) Abb. S. Orueis'^ J 227— 1241. ^) 1471—1492. 

Necr. Patav. 18 138 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

3. III. non. Uliicus pbr. n. c. Perchta l*". 

4. II. non. Ruedolfus pbr. n. c. Syboto cv. n. c. 

5. non. Ortolfus 1. Henricus Ferspach 1. et fr. Georgius cv. de Scotis. Fr. Pla- 

cidus pbr. et ni. Mellicensis ob. in Christo. 

6. VIII. id. Dyetricus pbr. n. c. Paulus de Mellico fr. n. Mag. Sigismundus ex 

Lengenfeld. 

7. VII. id. Ulricus pbr. et fr. Fridericus cv. de S. Dorothea. 

8. VI. id. Hainricus abb. n. c^) Barbara l^ [et fr. lacobus cv. de Newburga]. 

Fr. Maurus senior mon" Gottwicensis. 

9. V. id. Fridricus pbr. n. c. [Elizabeth Chyelarin de Wilhalmspurg, que 

dedit nobis decimam in^) Markersdorf.] Fr. Magnus cv. de Scotis. 
Ambrosius pbr. de S. Dorothea Wienne et fr. lohannes pbr. et m. de Melico. 

10. IV. id. Poto pbr. Fridricus imperator Romanorum.^) D. Laurencius dec. 

de S. Dorothea Wienne. Fr. Albertus dyac. n. c. prof. Gregorius pbr. 
et m. in Melico. 

11. III. id. Gotfridus cv. n. c. Richildis sor. n. c. Augustinus pbr. de New^burga 

Claustrali. 

12. II. id. Meinhardus 1. Chunigundis l^ [Wolfgangus Salczer de Wienna.] 

13. id. Ryewinus, Hainricus, pbr' n. c.*^) Fr. Martinus Pellifex cv. n. c. Mar- 

garetha Engelhardin l^ et fr. Leonhardus de S. Yppollito. Fr. Lampertus 
pbr. et senior de Gottwico. 

14. XVIII. kal. Otto cv. n. c. Herwordus pleb. Wychhardus Hewsler. Dorothea 

Secznaglin procuratrix n» a. etc. (15)13.^) Fr. Eberhardus subdyac. mon" Krembs- 
munster. 

15. XVII. kaL Schudanus cv. n. c. Fridericus dux Austrie^), a quo habemus 

Langenaw et Gawbesch, et fr. leronimus pbr. et m. in Claustronewburga. 

16. XVI. kaL Gerdrudis 1=^. Ludwicus L Alhaydis 1*. [Fridricus cv. de S. Cruce.] 

Balthazar pbr. de Neuburga et fr. Leonardus pbr. de Tegersee. Ihero- 
nimus pbr. et m. in Tiernstain. 

17. XV. kal. Reynoldus L Helena 1*. (Fr. Henricus pbr. de Tyrnstain] et fr. 

Sigismundus pbr. de Tegernsee. 

18. XIV. kaL Albertus pleb. Perchtoldus pbr. [Andreas pbr. et m. n. c. senior> 

Thomas pbr. et m. n. c.] Fr. Wenczeslaus cv. de S. Dorothea Wienne. 
Wolfgangus Frel fr. n. Vitus pbr. et m. de Melico. 

19. XIII. kaL Hainricus pbr. Gewta l^. P. lacobus de Corona pbr. et senior in 

Tyrnstain. Fres Weutzeslaus, Sebastiauus, pbr' et m^ in Seittnstettn. 

20. XII. kaL Wichhardus pleb. Pernoldus 1. et fr. Gebhardus pbr. et m. de EnstorfF 

et fr. lohannes cv. de Tyrnstain. Fr. lohannes pbr. et m. de Melico. 
Pr. Sixtus pbr. et prior Melicensis ob. in Christo. 

21. XI. kal. Cristannus pbr. n. c. lohannes pbr. n. c. Philippus'^) rex.*) 

22. X. kaL Theodora ducissa.') [Petrus pbr. et can. de S. Ypolito.] Fr. Mar- 

tinus pbr. et m. de Tegernsee. 

23. IX. kaL Hermannus pbr. n. c. Melthildis l^. 

24. VIIL kaL Melthildis l^ Gewta l^ Perchtoldus 1. et fr. Erhardus cv. n. c. et 

fr. Nicolaus cv. de Lambaco. Martinus Fugs pbr. de Neuburga Claustrali. 
Fr. Stephanus pbr. de Scotis. 

*) Sequitur locus rasus minor. ^) Sequitur nota radendo fere tota deleta. c) ^iota super 

loco raso scripta. ^) Philppus cod. 

1) Heinricus I. ? ^) Fridericus I. ob. a. 1190. ') Fridericus II. dux Austriae 1230 — 1246. 

*) Occisus a, 1208. *) Ux. Leopoldi VI. ducis Aristriae oh. a. 1246. NECROLOGIUM .MAKIAECKLLEXSE. I30 

25. VIL kal. Gotfiidus al)!).') Weniliaidus \. |ot fr. Ilenrieus de 8. Floriaiio 

pbr. et m. Melicensis.] Fr. Perthtoldus pbr. ct iii. prof. in Melico. 
Fr. Sebastianus acc. mon'' in Seittnstettn ot l'r. lohannes cv. in Tegernnse. 

26. VL kal. Tlartwicus pbr. et ni. n. c. Ohunradus, Otto, 1'. [Fr. Albertus pbr. 

et m. dc Lambaco| ot tV. Ilieronimus pbr. et m. de Farnpach. Chun- 
radus dc Farmpach. Fr. Sigismuiidus pbr. prof. in Ncwburga. Fr. Wolff- 
gangus pbr. ct m. n. c. 

27. V. kal. Dyetmarus L [Georius acc. Walpurgis m'''.| Paulus abb. de Pruol.-) 

Emmerammus pbr. et fr. Symon de Campidona pbr. prof. in Mellico. 
Fr. Erasmus pbr. prof. in Tegernsee. lohannes ppos. de Newburga. 
Georgius pbr. et m. de Gottwico. 

28. IV. kal. Lucas cv. n. c. Gotschalcus 1. |Fr. Wolfgangus subdiac. et m. de 

Gotwico.] Fr. lohannes cv. prof. ad S. Dorotheam Wienne et fr. lo- 
hannes pbr. et m. de S. Cruce. 

29. III. kaL Dyemudis 1\ Erbo I. Fr. Chonradus pbr. et m. de Pornbach. D. Nico- 

laus pleb. in Chaumperg. Fr. Fridericu.s prior et m. n. c. a. (150)L Fr. Lau- 
rencius diac. de Newurga Claustrali. 

30. 11. kal. llainricus abb. n. c. Gerungus cv. n. c. de Paden. Hartmannus 

pbr. et fr. n. c. NicoLaus officialis. [Paulus pbr. de Tirnnstain.] 
Fr. Andrcas pbr. et m. de Ennstorff. Michael pbr, de Newburga Clau- 
strali. Fr. Michael senior ad S. Crucem. 

lULIUS. 

1. kal. Meinhardus L Nicolaus^) ppos. mon" s. Dorothee Wienne. Fr. lohannes 

pbr. prof. in Tirnnstain. Fr. Caspar pbr. prof. in Newburga. P. Maurus 
prior n. c. 

2. VI. non. Chunradua pbr. Thomas 1. Thomas Schluntgrueber, lohannes Wishaier, 

Mauricius etc, 1'. Fr. lohannes pbr. et ra. mon'" Krembsmuenster. 

3. V. non. Waltherus dec Syfridus 1. Wolffgangus can, et Walthasar, prof' 

et sac''^ de S. Ypolito. lohannes pbr. et m. de Tcgernsee. 

4. IV, non. Alboro abb. Cecilia m^'^ [Albanus pbr. de S. Dorothea.] Hein- 

ricus ppos. in Gloknicz, fr. Fr. Stephanus cv. n. c. Scolastica m''^ in 
Gotwico. 

5. III. non. Petrus L [Clara 1". Petrus Reychelperger I.] Chunigundis Boppen- 

pcrgerin. Fr. Steffanus pbr. et m.*) de Melico et fr. lohannes de Hallis 
pbr. ot m. n. c. prof. et fr. Placidus pbr. et m, Lambacensis. Ob, fr. Ma- 
thias pbr. et m. Mellicensis. 

6. II. non. Albertus pbr. n, c, Pilgrimus pleb, Michael can. de Newburga. Fr. 

leremias pbr. et m. prof. in Mellico. 

7. non, Otto 1. Adelhardus 1. Martha cv* de Gottwico. 

8. VIII. id. Dyepoldus pbr. Dyetmarus I. [Paulus pbr. et m. de S. Cruce] et 

fr. Thomas pbi'. et m. n. c. Haunschilt senior,'') D. Quirinus*) olim abb. in 
Tegernsee. 

9. VII. id. Otto pbr. Sophya 1*. Fr. Paulus cv. n. c, mag. coquine. Fr. Sebastia- 

nus pbr. et m. de Scotis. D. Ruepertus pbr. prof. ad S. Dorotheam Wienne. 

*) monachahus cod. *>) Haunschilt senior manu snec. 16. super linea suppletum. 

») Adinontemis 1138—1165. -) Ob. circa a. 1425. ') Nicolaiis de Corona 1428—1458. 

*) Quirinus I. Reyler 1492 — 1510, quo anno abbatiam deposuit. 

18* 1 40 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

10. VL id. Waltherus pbr. n, c, prior. Meinhardus pleb. in Inczesdorff. 

Adam CV. n. C. Bemnhardus pbr. et m. de Krembsmunster. 
n. V. id. Rihza m''^ Dyemudis l'*. Fr. Georgius de Augusta dyac. mou" Meli- 

censis. 

12. IV. id. Rudbertus m. Ortolfus pleb. Mag. Caspar Harnperger licenciatus in 

decretis. Fr. lohannes pbr. et m. de Scotis. D. Mathias abb. in Gotwico.^) 
Fr. Andreas cv. de Scotis. 

13. IIL id. Margareta l^ Hartwicus L 

14. II. id. Perchtoldus cv. n. c. Fridricus. [Symon pbr. de Tyrnstain.] Phi- 

lippus pbr. et m., fr. n, 

15. id. Otto pbr. et m. Rudolfus \. Leonhai-dus Sorg pbr. et m. de S. Cruce. 

16. XVII. kal. OrtoH'us pbr. Rapoto L Wolfgangus pbr, prof. in Neuburga et fr. 

lohannes dyac. de Mellico. Fr. Wolfgangus pbr. prof. in Newburga 
et fr. lodocus senior mon" Gottwicensis. 

17. XVI. kaL Isungo pbr. Melthildis, Heinricus senior pbr. et m. prof, ad S. Crucem. 

Magdalena*) ini'^ in Gotwicob) et fr. Philippus de Scotis Wienne. 

18. XV. kal. Herbordus XIII.*=) abb. n. c^) Chunradus cv. n. c Achacius L 

Georgius senior abb. n. c^) Udalricus cv. de Gottwico. 

19. XIV. kal. Margaretal^. Martinus pbr. et m, de Gottwico. Fr. Leonhardus cellera- 

rius, pbr. et m. n. c Nicolaus sac et m. n, c Conradus pbr. et m. de 
Scotis. Fr. Wolfgangus "^) pbr.®) de Neuburga Claustrali. 

20. XIII. kal. Hainricus pbr. n. c. Otto Dewtschpechk L Anna m'^^ in Gottwico 

et fr. lohannes de Weyssenburga pbr. et m. n. c Fr. lohannes pbr. et 
m. prof. in Lambaco. 

21. XII, kal. Fridricus abb. Albertus dux Austrie*) etc*) D. Nicolaus Holczer 

cfr. n. 

22. XI. kal. Ulricus pbr. Rugerus. Stephanus de Spanberg abb. Mellicensis ^) et 

fr. Wolfgangus pbr. et m. de Melico. Sebastianus abb. mon" Gottwicensis ®) 
et fr. Vitus phr. de S. Dorothea Wienne. 

23. X. kal. Heinricus cv. n. c Fr. Gregorius pbr. de S. Dorothea Wienne. D. Hain- 

ricus abb. in Seittnstetten ') 1532. 

24. IX. kaL Michel pbr. et m. n. c Cristanus pbr. et m. de Obenburck. Gerdrudis 

m''^ in Gotwico. 

25. VIII. kaL Hadoldus L Fr. Wolfgangus pbr. de Lambaco et fr. Wolfgangus dyac 

de Neuburga ClaustraU. Helena m^'^ de Neuburga Claustrali et fr. Con- 
radus pbr. et m. de Gotwico. 

26. VII. kal. Noradinus abb. n. c et fr, lohannes de Lanczhueta olim abb. h. m.*^), 

postea prof. in Tegernsee, et fr. Andreas pbr, prof. in Goettwico. Fr. 
lohannes de Slesia pbr, et m. de Scotis. Margaretha ux. mag* Stephani 
Heyner. 

27. VI. kaL Eberbinus pbr. et m. n. c [Fr. Hugo pbr. et m. de Melico.] Fr. lo- 

hannes pbr. prof. in Neuburga Claustrali, D. Alexius senior de Tyrnn- 
stain. D. lohannes Felser ex mon'° s. Dorothee Wienne. Fr. Cristofferus 
pbr. et m. in Krembsmuenster. 

*) Madalena cod. ^) Sequitiir exstinctum: Fr. Philippus de Scotis. ^) JSfumerus super linea 

eadem manu suj)pletus. ^) Wolfganus cod. ^) Sequitur exstinctum: et monachus. ^) Sequitur 

radendo exstinctum: Alljertus dux Austrie. 

>) Mathias I. Schatner de Krems J489—1507. -) 1297— c. 1331. ») /. 1395—1422. *) Al- 

bertus II. 1330—1358. ^) 1451—1453. *) Sebastianus Draexel 1507—1516. '') Heinricus III. 

Suess 1521—1532. *) 1427 — 1439, quo anno abbatiu se abdicarit. NKCROLOGIUM MARIAECELLENSE. 111 

28. V. kal. Jlainricus dyac. n. c. jLewpoldus 1. de Padcn, fr. n.|, et fr. Maurus 

pbr. et m. de Scotis. Fr. leroninius cv. de S. Dorotliea Wienne. D.WoIff- 
gangus pbr. de Newburga. Fr.Franciscus subdyac. de S. Dorotliea Wyenne, 
Fr. Lucas cv. de S. Dorotliea Wienne. 

29. IV. kal. Cbunegundis. Alhaydis, |Nota: proxima dominica post festuni 

s. lacobi dicitur „IMacebo'' pro duce Rudolfo*), et dicuntur 
vigilie S) leccionum, psalmos legendo cuni antiplionis. leccio- 
nes et responsoria canendo, laudes legendo et ^lJenedictus'-' 
cum antiphona cantando sub unica oracione. scilicet ,, I n- 
clina", et mane „Requiem", tractus et dicitur oracio in plurali, 
<iuia fit memoria eciam j^redecessorum suorum.| Martiiuis senior 
de Scotis. D. lohanncs olim abb. Scotorum Wienne. 
III. kal. [Chunradus mil. de Arberchk, fr. n. c.| Cristaninis Eubenstayner abb. 

Melicensis.2) Fr. Petrus dyac. de S. Dorothea. 
II. kal. Pilgrinius 1. Fr. Nicolaus cv. de Melico (14)7S. Fr. Gregorius pbr. et 
m. de Scotis. P. Teronimus senior de Scotis. 30 
31 AUGUSTUS. 

1. kal. Chunradus, Perchta. T. Heinricus 1. [Fridericus de Farmpach 

fr. ] et fr. lohanncs cv. de Tegernse. Fr. lohannes pbr. et m. de Mellico. 
Fr. Maurus pbr.») et m. priorque n. c. 1529. 

2. IV. non. Wernherus pbr. et m. n. c. [Nicolaus 1.] Bernhardus olim prior, pbr. 

et m. in Tcgernsee. Fr. Laurcncius Schuocz de Campidona n. c. pbr. 
et m. D. Eusebius Paldautt' senior de Tiernstain. 

3. III. non. Wernherus abb.^) Fridricus dictus Floderl et Katharina u\.; 

agitur anniv., et serviuntur d'^ 6 /1 ^ pro vigilia cantanda et 
00 ^. pro lOmissis celebrandis de vinea Dractental, et fr. Leo- 
nardus cv. prof. in Mellico. 8or. EuiVosina de S. Maria Magdalena. 

4. II. non. Gotfridus pbr. et m. n. c. Hainricus dyac. Margaretha m"® de Neu- 

burga. Paulus pbr.'') de Newburga. 

5. non. Ekbertus com.*) Andreas pbr. dc Tirnnstain et fr. Wolfgangus pbr. 

et m. dc Melico et fr. Andrcas pbr. dc S. Cruce. T). loannes abb. Meli- 
censis^) a. (150)4. lohannes 1. 

6. VIII. id. Reynoldus pbr. et m. n. c. Albertus 1. Anna l^. 

7. VII. id. Engelsalcus pbr. et m. [Georius, lohannes Hawg^), Michahel, 

pbr' et m* de S. Cruce.] Thomas dcc. de Neuburga Claustrali, Con- 
radus pbr. Fr. loannes de Dinkespuechel pbr. et m. n. c, et fr. Nicolaus 
pbr. et m. de Scotis. 

8. VI. id. Gerdrudis m''^ Nicolaus abb. mon" Scotovum ••) Wicnne. Fr. Georius 

pbr. prof. ad S. Dorotheam Wienne. Albertus abb. dc Pruefling. 

9. V. id. Reynoldus 1. Nicolaus pbr. dc Ncwburga Claustrali et fr. lohannes cler. 

et prof. ad Scotos. 
10. IV. id. [Albertus cv. n. c.] D. Michaell abb. de S. Cruce.') Gabriel prior de Castello. 

*) bresbifer cod. *>) prespiter cod. <=) Ko7ne7i in margine mppletum, 

») Rudolfus IV. 1358—1365. ') 1433— J451. ») S. Lamberti in Stijfia 1163 aitt 1164— 117S 

occisus. ♦) Ekkelicftus de Piltten ob. a. 1158. ^) lohannes V. Freuvd de Zistersdoi-f 1497 — 1504. 

*) Nicolans III. 1418—1428. ') Michael I. 1492—1516, quo anno ahhaiia sc abdicavit. 142 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

11. ITJ. id. Agnes marchionissa ^), a qua habemus vineas in Padcn; agitur 

anniv. Hainricus pleb. Egidius pbr. et m. dc Medelico, fr. n. Con- 
radus cv. ad S. Dorothcam. Fr. Ambrosius ac. de Scotis Wienne. Fr. 
Paulus pbr. et m. de Tegernnsee. loannes subdyac. de Newburga. 

12. II. kl. Otto 1. Fr. lohannes pbr. prof. in Tirnnstain. D. lacobus ppos. in Newbuiga 

Claustrali.^) Fr. Augustinus pbr. prof. ad S. Doi'otheam Wienne. 

13. id. Grundramus pbr. n. c. lacobus, loannes, 1'. Leopoldus pbr. de Neu- 

burga Claustrali. Fr. Wolfgangus pbr. et m. de Tegernnsee. 

14. XIX. kal. Agnes 1*. [Chunigundis m''^ de Gottwico.] Fr. Paulus pbr. et m. de 

Scotis Wienne. 

15. XVIII. kal. Hermannus pbr. et m. Dyetricus pbr. et m. Tohannes pbr. et m. de 

Melico. Fr. Sebastianus pbr. de S. Dorothea Wienne. 

16. XVII. kal. Eberhardus cv. n. c. [Fr. Oswaldus pbr. et m. n. c. Fr. Martinus 

pbr.^) de S. Dorothea Wyenne. Petrus pbr.*) de Newburga.J 
Conradus pbr. de jSTcuburga Claustrali. Martinus pbr. et m. de Melico. 
Rudbertus pbr. Fr. Stanislaus pbr. de S. Dorothea Wienne. Fr. lohannes pbr. 
et m. de S. Cruce. 

17. XVI. kal. Fridricus pbr. et m. n. c. Martinus Hewslarius. Dyctmarus Mut- 

schratt. D. lohanncs dc Campidona abb. n. c^) D. Gallus abb. Scoto- 
rum *) Wienne. Fr. Udalricus cv. prof. in Medellico. D. Pangracius cap. 
d' Stcphani de Hohenberg. Sor. Agata m''^ S. Marie Magdalene Wienne. 

18. XV. kal. Lewpoldus pbr. et m. n. c. [Kathe(rin)a, Andreas, 1\ Melthildis 1*.] 

lohanncs de Praga pbr. et m. n. c. et fr. Thomas de Paden pbr. et m. 
in Melico. Fr. Castulus dyac. et m. de Scotis Wienne. 

19. XIV. kal. Conradus abb. Hainricus dux Mellicensis -') et fr. Udalricus cv. n. c. Devo- 

tissimus ct ill'""^ Fridericus •") imperator Romanorum, Hungarie, Dalmatie, 
Croacie rex, dux Austric ctc, qui nobis annuatim dedit 80 plaustra 
salis in officio Grmuendn a. imperii sui 42, quo ct defunctus est.'') 

20. XIII. kal. Hartwicus dyac n. c. 

21. XII. kal. Hugo pbr. et m. EHzabet cv^ in Grotwico. P. Thomas prior de Scotis 

Wienne. D. Cristofferus h. m. abb.'^) postulatus a Mellico, rexit annos 6, mor- 
tuus 1524. 

22. XLkal. Albertus ppos. 

23. X. kal. Ortolfus cv. n. c. Wulfingus I. Fr. lohannes de Salczpurga pbr. et m. 

de Melico. Gotschalcus senior ob. pbr. et m. de Melico, fr. n. Leon- 
hardus abb. Mcdliccnsis.^) D. lohannes Gundolt de Pertholdtsdorff abb.®) et 
prof. n' mon'-', sub cuius regimine mon. miserabiliter a Turcis desolatum est, rexit 
annos 12, mortuus 1536. 

24. IX. kal. Lambcrtus pbr. ct m. Christannus, Anna, T. Margareta l^. [Ni- 

colaus Gruebaer de Antiquo Foro.| Gcorius dyac. dc Tirnnstayn, 
fr. n. Fr. Placidus pbr. ct m. de Tcgernnsee. Mathias pbr. de S. Doro- 
thca Wienne. 

25. VIII. kal. Marquardus Hewslarius plcb. in Mcdlico. Hermannus, Wilhel- 

mus, \\ D. Cristofforus abb. Scotorum "*) Wienne (14)85. Leonardus 
cv. in Tegcrnsee. Georius 1., fam. n. Benigna m"^ in Gotwico. Leonar- 
dus pbr. et m. in Gotwico. 

*) prespiter cod. ^) Nota colore rubro scripta. 

') Ob. post a. 1142. ' Haec nota ad eius anniversarium spectat. Cf. p. 144 dieni VIII. kal. Octobris, 

quo ob. *) lacobus I. Pamperl 1485—1509. ') Mariaeeellensis 1475—1482. *) 1485—1486. 

°) Ob. a. 1223. ") Fridericus III. ob.a. 1493. "<) 1520—1524. *) 1426—1433. ») lohannes VI. 
1524—1536. »«) 1482—1485. NECROLOGIUM MARIAKCELLENSE. \r.i 

20. \ II. kal. Otakiiiiis pio mcmorie rex Boliemic.^) LewpolduK 1. |Symou 
pbr. de Newburga.] Fr ") acc. n. c. prof. 

27. VI. kiil. Ortolfus. Cliuiiradu.s, 1', et Fridericus Pischolf prebcindarius n., fuiidator 

officii de corpore Ohristi (piintis feriis et niisse ad S. Aiuiain, (pii iiobis 
niulta bona contuUt.-) Stcjphanus siil)(Hac. dc Ncutnirj^^a Clauslnili. Kr. lo- 
iianiies Kckticutni^ertas prior Melicensis. 

28. V. kal. lewta 1". lohannes pbr. et ni.de Neuburga Claustrali. Fr. Wollfigangus pbr. et 

ni. (lc S. Cruce. Fr. Udalricus ex Neunkirchen acc.'') et in. n. c. 

29. IV. kal. Ulricus abb. Rudolfus 1. Tiburcius pjjr. de Neunburga Olaustrali. 

Laurencius. Andreas cv. in Gottwico. 

30. III. kal. Syfridus m. lohannos. Offniya, 1'. |Anna Draockin de Wieniia.| 

Wolfgangus Siogmietlener. lacobus pbr. prof. in Neuburga. 
81. 11. kal. Ulricus 1. Leonardus 1. Fr. Wolfgangus dyac. de Campo liborum. 
lohannes acc. de Neuburjifa C(laustrali). 

SEPTEMBEK. 

1. kal. Ibi agitur anniv.de infirmaria.') Otto m. n. c. Gerungus cv. n. c. 

Nicolaus pbr. n. c. Fr. Georgius pbr. ot m. n. c. Fr. loannes sacristanus, 
pbr. et m. de S. Cruce. 

2. lY. non. Wernhardus cv. D. lacobus Czerer de Grocz pbr., fr. n.''); iste testatus 

est nobis 3 bonas -tl. P. Andreas subprior de S. Cruce. 

3. III. non. lacobus subdyac. n. c. Alhaydis l^. Waltherus 1. Engol 1. ot fr. 

Michael pbr. et m. de Melico. Fr. Sigismundus dyac. de S. Crucc 

4. II. non. Fr. lohannes senior n. c. et fr. Willibaldus pbr. et m. de Enstorff, Fr. 

Martinus de Scotis. Fr. Anthonius dyac. de Gottwico. 

5. non. Willibirgis 1*. Scolastica ot Otilia, sor''^ de Neuburga. Mag. Michael 

Maenestarffcr doctor in medicinis, cfr. n. Fr. Bemnardinus pbr. et m. de 
S. Cruce. 

6. VIII. id. Melthildis 1*. Goorgius pbr. de Tyrnstayn. Fr. Michael pbr. et m. de 

Gottwico. D. WolIffg(ang)us pbr. de Neuwurga dictus Bagramir. 

7. VII. id. Hainricus pbr. etm. n. c. Regonwardus pbr. Hainricus pbr. etni. 

n. c. P. Paulus senior atque cellerarius, pbr. et m. in Melico. D. abbas 
de Scotis Wienne dictus Benedictus, alias Celidonius.') Nicolaus pbr. et ean. de 
S. Ypolito Peysser. 

8. VI. id. Gotschalcus dyac. [Ulricus Plohler do Alath 1.] Erhardus cv. de 

S. Dorothea Wienne, fr. n. Georgius pbr. et m. de Melico. D* Barbara 
conthoralis d' lohannis de Hohenberg cum duobus pueris 1482. Fr. 
Romanus m. et subdyac. n. c. 

9. V. id. Pilgrimus prior. Chunradus pbr. et m. n. c. D. lohannes de Suevia 

abb. h. m.*) 

10. IV. id. Rudolfus pbr. et m. Marquardus 1. Chunradus. Hainricus de 

Walsee advocatus n' mon''. 

11. 111. id. Wolfpertus pbr. et m. n. c. Perchtoldus, Dyemudis, 1'. Mein- 

hardus de Chawmperg, agitur anniv. Fr. lohannes de Bavaria 
pbr. et m. n. c.**) 

*) Nomen legi nequii. •>) actolitus cod. ^) Fraecedens nota radendo fere deleta. *') Sequens 

huius notae pars eadem manu subtus in margine apposita. ^) Nota super loco raso scripta. 

») Occims a. 1278. *) 1479. ») 1518—1521. *) Oh. u. 1474 aut 1475. 144 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

12. 11. id. Syboto cv. n. c. D. Laurencius pleb. in Inczestorff. lacobus 1. Anna 1*. 

13. id. Chunradus subdyac. Christina, Kathe(rin)a, 1". Seyfridus pbr. et 

m. de S. Cruce. Fr. Wilhelmus pbr.^) n. c. 

14. XVITI. kaL Hainricus 1. dictus Cherspechk. Fr. lohannes de Weissenburga pbr. 

prof. mon" s. Dorothee in Wienna. Fr. Andreas pbr. et m. S. Crucis. 
D. Georius abb. de Campo liliorum.^) 

15. XVII. kaL Hugo pbr. et m. n. c. Symon pbr. et m. n. c. D. Ludvicus abb. Melh- 

censis.^) D. lacobus Kornnhueber pbr. de Newburga Claustrali. Fr. Georgius 
cler. et m. de S. Cruce. 

16. XVL kal. Reynoldus pbr. et m. n. c. Syboto cv. n. c. Perchtoldus fr. n. c, 

qui dedit nobis vineam in Lintheprun. lohannes cv. de S. Cruce. 
Fr. lohannes pbr. et m. de Grottwico. Conradus dyac. de S. Dorothea 
Wyenne. Leonhardus pbr. et m. de Mehco. Fr. Florianus subdyac. n. c. 
Fr. Lyenardus cler. et m. de 8. Cruce. 

17. XV. kal. Dyetricus 1. Wentla 1*^. Greorius abb. in Castello.'') Fridericus pbr. 

et m. de Scotis. Nicolaus Gruebler ex Antiquo Foro cfr. n., \. Mar- 
garetha l^. Fr. Benedictus cler. et m. de S. Cruce. 

18. XIV. kaL Nicolaus dictus Molss, Agnes 1*"; agitur anniv. Anthonius pbr. et 

m. de Tegernnsee. Greorgius pbr. et m. de Tegernsee. Mathias *) abb. 
Gottwicensis 1532 et fr. Romanus pbr. et ni. de Tegernse. 

19. XIII. kal. Grerdrudis l^. Perchtoldus. Udahncus Hirssauer prothonotarius civi- 

tatis Wienn, Erasmus dyac. de S. Dorothea Wyenn. et fr. Erhardus 
sacristanus, dyac, fr. n. c etc 

20. XII. kaL Margareta 1* et fr. lohannes de Suevia pbr. et m. n. c Wollfgangus pbr. 

et m. de S. Cruce et fr. Benedictus subdyac n. c, sacristanus. D. lohannes 
abb. S. Crucis et fr. Wolffgangus Efferdinger senior de Scotis Wienne. 

21. XL kal. Engelbertus com. et fr. Leonhardus pbr. et m. n. c. Augustinus pbr. et can. 

iu S. Ypolito. 

22. X. kal. Wintherus pbr. et m. n. c Pilgrimus dyac Lucas abb. de Grottwico.^) 

Fr. Wollffgangus cler. de S. Cruce et m. 

23. IX. kal. Wulfingus Hewslarius \. P. Martinus senior de Mellico. lohannes sac 

et m. de S. Cruce. Conradus Stainacher pbr. de Neuburga. Fr. Wollff- 
gangus pbr. et m. de Scotis Wienne, dictus (de)^) Patavia, et fr. Leonhardus 
de Purckhausen pbr. et m. de Medelico. Fr. Wolfgangus Lloetscher pbr. et m. Sco- 
torum Wienne, occisus a Turcis a. 1-529. 

24. VIIL kal. Hainricus cv. Agnes marchionissa.^) Rudgerus, Hainricus, [Ru- 

dolfus, 1']. Fr. lohannes de Augusta dyac mon" Melicensis. Marga- 
retha Greringerin m^'^ in Gotwico et fr. Wolfgangus pbr. de Scotis. 

25. VIL kaL Albero. Nicolaus sac et m. n. c Dyetricus, Chunradus, \\ Fr. 

Sebastianus cellerarius de Supronio natus, fr. lacobus de Hainfeld, fr. lacobus de 
Nurnburga, omnes nv et pbr' ^) n. c, simul eadem die a Turcis in Antiquo Foro 
occisi a. 1529. 

26. VI. kaL Gerungus pbr. n. c lacobus cv. Fridricus Caupo 1. [Cristannus 

prior n. c] Scolastica sor, eius. Leonardus de Als pbr. et m. de MeUco 
et fr. Cristannus pbr.'*) de S. Cruce. Walpurga m"* de Gottwico, 

27. V. kal. Ebergerus, Ulricus, pbr' et m* n. c Wichkhardus 1. [Stephanus L] 

et fr. Colomannus pbr. et m. de Melico et fr. Heinricus pbr. et m. de 

^) prespiter cod. ^) de supplevi. ^) bresbiteri cod. 

M Ob. a. 149.5. ■-) Ltulovicus III. Schander J474—U80. *) Oh. a. 1434. *) Matliian II. 

de Znaiin 1.516—10.32. '^) 1431—1439. «) Ob. post a. 1142. NECIIOLOGIUM MARIAECELLKNSK. 1 45 

Lambaoo. Fr. \Vi»ltgan<^us pbr. ct ni. de Lainbaco. lohannes Zinier- 
tliailei- pbr. do Neubur<>;a Claustrali. 

28. IV. kiU. Syfridus pbr., llerwordu8 subdyac., lohannes cv., m' 11. c. Ob. d. 

Georius abb. (U' Farnpach. I). Galhis pbr. de S. Dorothea Wiennc. 

29. 111. kal. rerchta, Chuncgunt, 1", et tr. Ambrosius pbr. ot m. de Tegernsee. Fr. 

Cunradus pbr. et m. d(; Enstortf". Fr. Silvcstcr pbr., m. i>i-of. ad Scotos 
Wicmie, ct fr. Gcorgius pbr. ct m. de Tegornse. Sabina n)''*. Fr. Con- 
radus cv. de Scotis. Fr. WolfCyaiigus) pbr. et m. nioui' Ty(?rnstiiin. 

30. IL kal. Chunigundis 1*. Otto 1. Fr. Wolfigangus prof. de Tyrnnstain pincerna. 

Fr. Stepiianus cv. de Mellico et fr. Symon pbr.") de S. Cruce. Fr. lo- 
hannes pbr. et m. de Enstortt". 

OCTOBEK. 

1. kal. Lewpoldus pbr. et m. Georius 1. Fr. AUexander seiiior n. c. et fr. 

lohanncs pbr. et m. de Enstorff. Nicobius senior dc S. Cruce, quondam 
abb. mon" Montis s. Mariae ^) in IJngaria. Fr. lacobus'') pbr. et m. u. c. 

2. VI. non. 1'erchtoldus L et fr. Georius pbr. et prof. de Tegernsee et fr. Eustachius 

pbr. et m. ex Tiernstain. Fr. loannes nov. de S. Cruce. Aaron pbr. et m. de 
Farnnpach. 

3. V. non. ITainricus abb. n. c. dictus Mutschrat.'^) -) Hedwigis 1". Fridricus L 

Dyetmarus cv. Fr. Theobaldus pbr., m. prof. in Mellico. Fr. Vincen- 

cius pbr. et m. de Gotwico. Fr. Andreas cv, de S, Cruce. Fr, Albertus 
pbr. et m. n, c. 

4. IV, non. Meinhardus pleb. et fr, Georgius pbr. et m. de Farnpach. UrsuLa ux. 

prothonotarii Wienne, Fr. Leopoldus pbr.<i) et m. in Mellico. 
.5, IIL non. Rudolfus pleb, Wichardus L Leonhardus L "^dictus Wedel, 
fam''* n., et fr, Wilhelmus ac, prof. in Tegernnsee, Fr. Crisostomus 
dyac. prof. in Mellico. 

6. II. non, Ulricus Sebechk, Wendel ux.: agitur anniv.*^) dc vineis dictis 

Gebling et Drawcher. 

7. non. Ob, Chunradus Cursor ^)et fr. Karohis pbr. et m. prof. in Tegernnsee, 

8. VIIL id. Sygehardus abb,^) lordanus cv, Andreas 1, Fr, lacobus cv. n. c. 

Fr. Michael pbr. et m, de S. Dorothea Wienne. 

9. VII, id, Rapoto fr, fundatoris h. m., 1. Albero L Fr. Eberbinus pbr. et m, de 

Fornbach. Erasmus et Leonardus, pbr' et m' de S. Cruce. 
10. VI. id. Dyetmarus cv. n. c, D. Gregorius ppos. mon" s. Dorothee*) Wienne. Abb, An- 

dreas de Pawngartenperg et 14 fr«s. 
IL V. id. Marquardus pbr. et m, Martinus aurifaber de Wynna. 

12, IV. id. Reynoldus abb.^) Wernherus abb,'*) Lewpoldus marchio.'') fChuni- 

gundis 1* de Wienna.J Fr, lohannes pbr, et m, mon" Mellicensis. 

13. 111. id, Wezelinus pbr, et m. Hainricus Murator 1, Nycolaus prior n. c, 

Fr, lohannes de Weilham dictus Slitpacher pbr. et m. de Melico.**) Fr, 
lohannes cv. de Seyttensteten. Leonhardus 1. 

*) prespiter cod. ^) Sequitur locus 7-asus minor. <?) Nomen radendo paene exstinctum. 

•*) bresbiter cod. ^) Sequens huius notae pars radendo fere tota exstincta. ^) Sequitur locus rasus. 

') Monasterium Marienberg in Ungaria a. 1530 a Turcis destructum est. -) Heinricus III. 

1331—13.50. ') MeUicensis 1163—1177. *) Gregarius Brunnhofer 1477—1501. ■>) MeUicensis 

1204—1212. «) S. Crucis ob. a. 1224. ') IV. Austriae, dux Bavariae, ob. a. 114 1. «) Ob.circa a. 1482. 

Necr. Patav. 19 146 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

14. II. id. Ernestus pbr. et m. n. c, prior. Ebergerus cv. n. c. [D. Conradus 

pleb. in Antiquo Foro, fr. n.] Fr. Wolffgangus pbr. et m. de Mellico. 

15. id. Ob. lohannes et Georius, pbr" et m^ n. c. *)D. Wolfgangus abb. Meli- 

censis.^) ^)Iohannes cv. de S. Cruce. 

16. XVII. kal. Marquardus pbr. et fr. Martinus dyac. et m. n. c. Anshelmus pbr. de 

Tyrnstayn. Wilhelmus pbr. et m. de Tegernse. 

17. XVL kal. Greroldus L Martha m"^ de Newburga. Basilius prior de Scotis. Mar- 

tinus pbr. de Newburga. 

18. XV. kaL Alhaydis. Magdalena m''^ de Newburga. *)Chunradus de Tyrenstain. 

Michael abb. ad Scotos ^) Wiemie. 

19. XIV. kal. Duringus cv. n. c. Gundramus pbr. et m. Gundoldus L ludocus 

pbr. et m. de Melico. Fr. Leonardus. D. lohannes abb. mon" Scotorum ^) 
Wienne 1446 et fr. Altmannus pbr. et m. de Campo liliorum. Colum- 
bina mii^. 

20. XIII. kal. Ortolfus pbr. et m. Ciriacus pbr. et m. n. c. lohannes pbr.^) de Neu- 

burga. Rev. p. Andreas abb.*) in Seyttenstetten 1522. 

21. XII. kal. Lcwpoldus pbr. et m. n. c. Chunradus cv. et fr. Andreas de Grotwico 

pbr. et m. et fr. lohannes pbr.^) de Lambaco. Erasmus pbr. et m. de 
Fornbach. 

22. XI. kaL Chunradus sac. et m. n. c. Fr. Petrus dyac, m. mon" Melicensis. Fr. 

Hainricus pbr. et m. n. c et fr. lohannes pbr. de Scotis et fr. Georgius 
cv. de Scotis et fr. lohannes de Newburga Claustrali. 

23. X.kaL Rudolfus abb. et fr. Vitus pbr. et m. de Scotis Wienne. Christo- 

ferus et Thomas, cv' de Neuburga. P. Petrus de Campidona 
prior n. c (H^OG.'^) 

24. IX. kal. Ulricus pbr. et m. n. c Chunradus, Margareta, 1'. lohannes abb. 

Scotorum, doctor theologye.-') Martinus pbr. et m. de Mellico'^) et fr. 
Albertus pbr. et m. n. c Fr. Thomas cellerarius de Lambaco. Fr. lo- 
hannes Danpoekh. 

25. VIII. kaL Dyetmarus L Lucas 1, et fr. Andreas cv. de Mellico et fr. Sigismundus 

pbr.^) de Lambaco et fr. Stephanus pbr. et m. de Lambaco. 

26. VIL kal. Otto L Fr. Georgius et fr. lohannes, pbr' et m^ de Melico. Fr. Symon 

m. de Enstorff. 

27. VL kal. Ob. rex Albertus huius nominis quintus^), rex Romanorum, Hungarie, 

Croacie, Dalmacie, Bohemie, dux Austrie etc, marchio Moravie, com. 
Tyroiis etc, nec non reformator tocius religiose vite in Austria, a. d. 1 439. 

28. V. kaL Waltherus 1. Albertus L Fr. Nicolaus dyac de S. Cruce. 

29. IV. kaL Alhaydis l"". Fr. ludocus cv. n. c. Wolfgangus pbr. prof. in Tyrnstayn 

et fr. lohannes Pistoris dyac et m. prof. mon" S. Crucis. Fr. Steffanus 
pbr. et m. de Lambaco. 

30. IIl. kal. Christannus fam'*' n. Artolfus 1. Englbertus, Nicolaus, pbr' et m^ de 

S. Cruce. lohannes dec. de S. Dorothea et fr. Georgius cv. de S. Doro- 
thea Wienne et fr. lohannes de Mueldorff pbr. n. c. 

31. II. kal. Dyetricus pleb. Hademudis l'*. Cristanus pbr. in Tirnstain Anthonius 

pbr. et m. de S. Cruce. Fr. Georgius pbr. et prof. in Neuburga. 

*) Sequens noia sujier loco raso scrq^ta. *>) prespiter cod. ^) Numerus colore rulro scriptus. 

t') Sequiiur nota erasa. ^) Fraecedens pars huius notae colore ruhro scripta. 

1) Wolfgangus I. Schaffenratli 1483—1497. -) 1.521—1528. ^) lohannes V. 1428—1446. 

*) 1501—1522. 5^ lohannes IV. 1401—1403. I 4 NFX-ROLOGIUM MARIAECELLENSE. 147 NOVEMBER. 1. kal. IMlgiimus ov. n, e. Albcro 1. 

2. IV. noii. llugerus pbr. (^t ni. ot fr. Ilenricus pbr. et m. de Scotis. 

3. 111. non. Wirnto t'r. u. c. Lionhardus Eynpeclik, Allia\ dis ux. Otto Dewsch- 

pechk, Chunradus t'il. 

4. IL non. [ITr. Oswaldus cv. do TyrnstainJ ot fr. Conradus pbi-. ot m. de S. Cruce. 

Fr. lacobus pbr. et m. do Molico et fr. Potrus do S. Dorothea Wyenne. 

5. non. Ilainricus m. n. c. Fr. Wolfgangus do Wionna sac. prof. in Mellico. Otto L 

ct fr. Petrus cv. de Togernseo. Fr. Sebastianus pbr. et m. de Mellico. 
ti. VIII. iil. Ulricus pbr. n. c. Margaretha 1". Wyelandus, Gysila de Nova 
Civitate; agitur anniv., "^^ot fr. lohannes PoUifex cv. et prof. mon'' 
Mellicensis et fr. Wolffgangus pbr, et m. de Mollico. 

7, VII, id. Azelinus pbr. et m, Pernhardus 1,'') 

8, VI. id, Hainricus pbr, Machildis de Arberchk 1*. |0b. Otto pbr. et m. 

de Mollico.j Elizabeth m''^ de Neuburga. 

9, V. id. Ilerbortus pbr. Albertus marchio*) et fr. Georius do Amsporg pbr. 

et m. de Melico. D. Augustinus abb, n. c. 1507, ^) 

10. IV. id. Hertnidus pbr. Fr. Thomas do Fornpach. Conradus Welsungch. Eliza- 

botii. Margaretha l''. 

11. 111. id. Chunradus abb. n. c. dictus Ilewsler^); agitur anniv.'^) 

12. II. id. lohannes pbr. et m. Ulricus institor et ux. sua Marg(aret)a, de- 

derunt nobis calicem pro anniv'° peragendo sequenti die post 
Martinum. Oswaldus Pawrnfeint pbr. et m. de S. Cruce, 

13. id. Nortmannus 1. Thomas pbr. et m. de Scotis et fr, Eberhardus subdyac, 

de Melico, Michael ppos, de Inferiori Altach et fr. Raphael pbr. et m. 
de Tegernnsee. Fr. Maximilianus dyac. in Tirnstain et fr. Andreas pbr. et m. 
in Gottwico, 

14. XVIII. kal. lohannes sac. et m. n. c, prior. [Wilholmus pbr. de Tyrnstayn.] 

lohannos Soltman de Campidono, Anna ux, eius, (1 4)76, Lucas Oppencz 
de Egenburga. Fr, Georgius Schott pbr. in Melico, pastor in Wulerstorf. 

15. XVII. kal. Lewpoldus Amptman do Nesdach. Michahel Waczlab, Dorothea ux., 

cx Auspicz. leronimus pbr. et m. de Tegernsee. 

16. XVI. kal. Pernnhardus fr. n. c. Gerdrudis sor. n. c. Erchengerus pleb. in 

Langenaw et fr. lohannes cv. in Tegernsee. 

17. XV. kal. Hainricus pbr. et fr. lohannes sac. et ra. prof. in Mollioo. Ob. fr. lohannes 

de Inferiori Altach. 

18. XIV. kal. Gundramus pbr. et m. n. c. 

19. XIII. kal. Fridricus pbr. et m. lohannes can. de Newburga Claustrali. Erndrudis'^) 

m"^ de Gotwico et fr. Philippus pbr. et m. n. c. Fr. Petrus Wurzler sub- 
diac. et cfr. n. 

20. XII. kal. Hartlibus'') cv. Georius pbr. et m. de Obernburck. D. Sigismundus abb. 

Mellicensis*) a. L^i^e. 

21. XI, kal. Fr. Thomas pbr. et m. de Melico. Fr. Andreas Deuckh pbr. et m. Melicensis et 

pastor iu Haugsdorf et quondam prior Melicensis vitam cura morte mutavit. 

*) Sequens nota super loco raso ncripta. ^) Sequitur nota erasa. «) Sequitur locus rasus inaior. 

*1) Urndrudis cod. ^) Hartibus cod. 

') Fil. Liupoldi III. Austriae marcliionis, saiicti eognominati, qui a. n37 ob. -) 1483—1507. 

») 1364—1363. *) Sigistmmdns Taler 1504— J 529. 

19* 148 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

22. X. kaL Wilherus cv. Margarcta l''. Fr. lohannes de Campydona pbr. et m. 

n. c. 1406 ''^et fr. Sigismundus pbr. et m. de Scotis. Fr. loachimus Halpher 

pbr. Melicensis, pastor in Haugstorf. 
28. IX. kaL Ladislaus ^) rex Ungarie, Bohemie, dux Austrie, marchio Moravie etc. 

'')a. d. 1457. Reynhardus cv. et fr. AVolfgangus cv. de Melico. lohannes 

pbr. et m. de Scotis. 

24. VIII. kal. Syboto pbr. et m. n. c. Lewtoldus, Nycolaus, pbr' et m' n. c. 

*=)Fr. Urbanus de Kremssmuenster pbr. et m. Fr. Corbinianus pbr. et 
m. de Tegernse. Fr. Philippus pbr. et m. de Tegernse. 

25. VII. kaL Chunradus pleb. in Langenaw, qui dedit nobis 30 tal. ^. Chri- 

stina l'"" et fr. Maurus pbr. de Inferiori Altach. ^)Fr. Thomas cv. de 
S. Dorothea Wienne ^) et fr. Lucas pbr. de Scotis. 

26. VI. kaL Ulricus pbr. Hainricus L Fr. Wolfgangus de Emerstorf pbr. et prof. 

in Melico. Fr. Udabicus cv. de Gottwico. 

27. V. kaL Chunigundis l''. Lewtoldus 1. Agnes l^. Nicolaus pbr. de Newburga. 

28. IV. kaL Perchtoldus cv. n. c. Geppa 1*. Chunradus^) n. c. et fr. Andreas pbr. 

de Mellico. Stephanus ppos.'^) mon" s. Dorothee Wienne. 

29. III. kaL Marquardus pbr. et m. n. c. Rapoto cv. n. c. Fr. Petrus de Campo 

liHorum pbr. et m. et fr. Andreas de Newburga pbr.®) 

30. II. kal. Chunradus Geyslicus, lohannes, Andreas, filii, Agneta*^) filia et fr. lohannes 

pbr. et m. de Tegensee ^)et fr. Anthonius cv. de Tirnstain. 

DECEMBER. 

1. kal. Hartwicus abb. n. c. Margareta sor. n. c. 

2. IV. non. Rugerus 1. 

3. III. non. Chunradus pbr. et m. n. c, pleb. in Chawmperg. Wisinto cv. n. c. 

Fr. Valentinus pbr. et m. prof. Scotorum Wienne et fr. Michael pbr. et 
m. de Lambaco. 

4. II. non. Chunradus Een, Gerdrudis ux., dederunt nobis pro remedio ani- 

marum eorum 4 taL ^. [Udalricus procurator, 1. lohannes 
medicus, cv. de S. Cruce.j Dorothea Riederin de Wienna. Fr. lo- 
hannes pbr. et m. ad Scottos Wienne. Fr. Udalricus de Gottwico pbr. 
Peter Sutor ex Antiquo Foro cfr. n. 

5. non. Wernherus, Olhaidis, iL Wentla. [Dyetricus. Hainricus. Chu- 

nigundis.] Ob. Hainricus ppos. S. Dorothee et fr. Valentinus Rebel 
acc, fr. n. c 

6. VIII. icl. Altmannus 1. Rudegerus 1. et fr. Maurus de Tegensee^) supprior. 

7. VII. id. Volcandus abb. n. c^) Dyetricus fr, n. c. Gerungus dyac n. c et 

fr. Symon pbr. et m. S. Crucis. 

8. VI. id. Henricus pbr. et m. Bernhardus, David, pbr' et m' de S. Cruce. lohannes 

pbr. de S. Cruce, fr. n. Albertus prior de Lambaco. Georgius pbr. de 
Lambaco. Georgius pbr. et m. de Lambaco. 

9. V. id. [Hilcrimus pbr. et m. n. c Fridericus*) dux Austrie.] Sigismundus 

imperator Romanorum HS^.*^) 

*) Sequens nota super loco raso scripta. ^) Sequens huius notae pars colore ruhro scripta. 

c) Sequentes notae colore viridi scriptae, '') Sequitur locus rasus. ^) prespiter cod. ^) Cod. 

8) Sequens nota radendo fere exstincta. l^) Nota colore rubro scripta. 

*) Ladislaus postJmmus. ^) Stephanus de Landskron 14.58 — 1477. *) Oh. circa a. 1196. 

*) Fridericus III., Alberii II. ducis fd., qui a. 1362 oh. NECROLOGIUM MAUIAECELLENSK. 14*, 

10. IV. id. Syboto pbr. ct m. n. c. Symon dyac. n, c. 

11. ITI. id. Ulricu.s pbr. Fridricus dc Walsc 1, Augustinus Mayr pbr. et can. 

de S. Dorotliea. Fv. Conradus pbr. et m. ii. c. Dorothea Seydenmelc/.crin. 
Fr. Stephanus cv. de Gottwico. 

12. II. id. Syfridus m. n. c. Paulus Khreyc/.ei-'') pbr. et can. de Xeulmrga ("laustrali. 

lohannes can. et prof. in Neuwurga. Martha m'" de Neuwurga. Fr. 
Martinus pbr. et m. de Teg(ernsee). 

13. id. Symon 1. Perchta 1*. Otto, Gerhardus. Fr. Simon cv. de S. Cruce 

et fr. AYolfgangus in llolobrun pbr.'') et m. ad Scotos Wyenne. Wal- 
puerga m'"*. Leonhardus cv. de Melico. 

14. XIX. kal. Wolvoldus cv. n. c. Chunradus fr. n. c. Margareta 1" et fr. Ste- 

phanus cv. in Tyrnstain. Wolfganus^) Pirchpawr de Forenpach. Mag- 
dalena m''^ S. Marie Magdalene \Vye(nne). 

15. XVIII. kal. Gundramus, Otto, pbr' et m' n. c. Pilgrimus fr. n. c. Ileinri- 

cus scolaris. Ileinricus pbr. de S. Dorothea Wienne. Fr. lohannes 
pbr. et m. de Melico, cellerarius. 

16. XVII. kal. Haydenricus cv. n. c, a quo habemus ecclesiam et predium 

Inczesdorff. Rudlo officialis, 1. Fr. leronymus pbr. et m. de 
Lambaco. 

17. XVI. kal. Chunradus dyac. Seyfridus 1. Lochler et fr. Wolffgangus pbr. 

et m. de Scotis Wienne. Petrus Ungarus pbr. et m. de S. Cruce. 

18. XV. kal. Ulricus. Chunigundis, I'. Otto Sweylvraer I. et fr. Georgius cv. de 

Tcgensee.'') Macharius pbr. et m. in Formpach. 

19. XIV. kal. Gotfridus fr. n. c. Mergardis sor. n. c. Hainricus I. 

20. XHI. kal. Perchtoldus I. Chunegundis I^. Hans Visclier ex Antiquo Foro I. 

Fr. Wilhelmus pbr. et m. de Gotbico. 

21. XII. kal. ")Hclmbicus pleb. de Potenstain. qui dedit nobis vineam. 

Thomas et Andreas, pbr' de Newburga Claustrali. Rupertus, Nicolaus 
ac, m' et prof' n. C D. lohannes Neuhaimer pleb. in Chaunpei-g 15Bo. 

22. XI. kal. Wolfannus^) 1. Fr. Nicolaus pbr. et m. de Melico. Erhardus pbr. et m. 

de Lambaco. lohannes pbr. et m. de Tegernsee. 

23. X. kal. Albertus pbr. et m. Stephanus subdyac de S. Cruce et fr. Symon pbr. 

et m. de Melico. 

24. IX. kal. Fridricus pbr. et m. n. c Anthonius pbr. et m. de Scotis. Fr. Nicolaus 

pbr. et in. n. c. prior, 1524. D. Udalricus de Amberga depositus abb. n. c, rexit 
Vji annos, mortuus 1581. 

25. VIII. kal. Ulricus pbr. et m. n. c. Dyetmarus I. Christannus I. Ob. d. Ni- 

colaus abb. Mellicensis ^) et p. eius Sairingner una nocte a. (14)25. 

26. VII. kal. Wichkhardus pbr. et m. (Wil)halmuss) I. Fr. Ambrosius pbr. et m. 

de Lambaco. lohannes pbr. et m. de Fornbach. D. Petrus abb. Goet- 
wicensis.'-) D. Laurencius abb. Goetwicensis^), prius h. m. prelatus, et 
fr. Gregorius pbr.*^) prof. de S. Dorothea. 

27. VI. kal. Waltherus, Engelbertus. cv'n. c Chunradus I. Fr. Wolfgangus 

subdyac. prof. in Melico et fr. Eberhardus pbr. et m. de Gottwico. 

*) Sequltur locus rams parvus. **) prespiter cod. <=) Corriije: Wolfgangus. '^) Cod. 

*) Praecedit nota erasa. •) Corrige: Wolframus vel Wolfgangus. 8) Wil supplevi. 

*) 1418 — 1425. ^) Petrns II. de S. Hipiwlyto 1402 — 1431. ') Laurentius Gniher 

1468—1481. 150 NECROLOGIUM MARIAECELLENSE. 

28. V. kal. Hainricus pbr. et m. n. c. Lewtoldus cv. n. c. Chunradus fr. n. 

Anna l^. D. Thomas de Veytrach, qui dedit huic mon'° librum 'Katho- 
likon' et alios, qui in prima pagina eiusdem sunt signati. Helena m''* 
de Gotwico. Ob. d. Thomas pleb. Alath. 

29. IV. kal. Ulricus m. n. c. Perchta 1*^ et fr. Cristannus pbr. et m. de S. Cruce. 

Mag. Muentz m. et pbr. de S. Cruce. Georgius m. 

30. III. kal. Wolfgerus 1. Fr. Oswaldus cv. in Newburga. Dorothea cv* mon" sm""" 

in Newburga Claustrali et fr. Marcus cv. ad Scotos Wyenne. 

31. IL kal. Fr. Walthasar dyac. prof. in Tegernsee. Fr. Wolfgangus pbr. et m. in 

S. Cruce. Fr. Thomas m. de Mehco. Seyfridus fr. n. c. i I NECROLOGIUM 

FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM 

PROVINCIAE AUSTRIACAE. 

xLx necrologio fmtrum Minornm s. Francisci regulum professorum ohservantiae 
strictioris, quam s. lohannes Cupistranus in provinciam Austriacam introduxit, notas 
tantum nonnullas necrologicus annalium modo descriptas vir clarissimus ac memoria dignus 
P. Placidus Herzog (Cosmographiu Austriuco-Frunciscunu seu exuctw provinciae Atistriae 
ordinis Minorum s. Francisci strictioris observantiue) memoriae tradidit, qui operi suo 
omni laude digno sequentia inseruit capitu: clenchus superiorum provinciae Austriae ah 
anno 1452 (eodcm loco p. 85 sqq.), de religiosis virtute, pietate et sanctitatis opinione in- 
signihus (p. 97 sqq.), nomina defunctorum quorundum frutrum vel ex gesto in sueculo vel 
sepulturue loco (p. 118 sqq.), de viris scientiu, doctrina aut arte conspicuis (p. 131 sqq.), 
concionatores apostolici caesarei (p.l44sqq.), confessores regum (p. 145 sqq.), fratres in 
S. Theohaldo sepulti (p. 182 sqq.), fratres in S. Ruperto sepulti (p. 185 sqq.), frutres ex 
S. Rtqjerto ad S. Nicolaum transiti, sepidti eo loco (p. 187 sqq.), fratres in conventu ad 
S. Trinitatem Lenghaci sepidti (p. 489 sqq.), frntres in conventu Feldshergensi septdti 
(p. 610 sqq.). 

Qui auctor cum catalogi cuiusdam vetustioris defunctorum eiusdem provinciae men- 
tionem facit, quem saec. 18. adhuc se vidisse et ex quo notas memoria tuntummodo 
digniores se deprompsisse asseverat (cf. eodem loco p. 182), hunc cutulogum, quem reperire 
prorsus nequivimus, uut neutiquum superesse uut omnino latere censemus. Quure auctoris 
illius notas memoratas, cum quihus unnules necrologici in conventu fratrtim Minorum 
regidam s. Francisci professorum ohservuntiue strictioris Vindohonensi his exstuntes tempo- 
rihus sane quam discrepunt, ad Austriae eiusdem ordinis coenohia spectantes muximu 
transscriptas cura litteris minutis hic iterum curuvimus excudendns. Cf- ^Ncues Archiv^ 
XXXV, 730. Noniiua defunctoruiu quoruudaui fr"'" vel ex gesto iu saeculo munere vel 
sepulturae loco (etiam extra proviuciam) vel aliunde memoria digniorum ex 
proviuciae necrologiis potissimum adnotatorum: 

Rev. p. Michael Siculus a s. Capistrano ad S. Theobaldum primus nov'0'"m mag. constitutus, dein 
5 guardianus, postea saepius provinciae Hungariae vic, ibidem religiosissimae suae vitae diem ulti- 
mum clausit. 

Rev. fr. Archangelus a Gorlizio, purus ac devotus cler., a. 1451 a s. Capistrano tertius ad ordiuem 
susceptus, moritur et sepelitur Claustroneoburgi. 

Veuiis p. Bernardinus de Praga, olim pbr. saecularis, in religione ferventissimus praedicator, ob. 
10 in Hungaria. 152 NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. 

Veniis p. loannes Prussus, optimus scriptor, qui pro loco Viennensi duo gradualia conscripsit, ultra 
60 volumiua vero in Italia, praesertim provincia Bononia, ubi et defunctus est. 

Veniis p. Augustinus de Weitstorff, licentiatus iuris utriusque, in religione optimus sac, moritur 
in Italia. 

Veuiis p. Calixtus de Neuberga, ad Terram Sanctam cum admodum rev» pe Christophoro Vari- 5 
siensi, s. Capistrani in erigenda provincia Austriaca adiutore, peregriuus, ibidem peste extinguitur. 

Ven''s p. Raphael de Gorlizio, eximius praedicator et exemplaris religiositatis, qui cum ex capitulo 
in Paradyso^) Austriae celebrato ad suum guardianatum Wratislaviensem rediret, Olomucii moritur. 

Rev. p. Henricus Landshutanus ad ordinem a s. Capistrano susceptus, subin revmi d' p's 
Gabrielis Veronensis (s. Capistrani coadiutoris egregii), ep' Agriensis, cap. et confessor gratissimus, lo 
moritur Agriae. 

Rev. p. Marcus de Basilea, lector peritissimus, ut conventualis ad preces sacrae caesareae maiestatis 
Friderici III. ad ordiuem receptus, ob. Graecii ad S. Leonhardum.-) 

Rev. p. Clemens de Dietmaria nobilis, Lippsiensis mag., magnae scientiae et litteraturae, aliquoties 
tum Viennae. tum Brunae guardianus, mortuus Brunae in Moravia. 15 

Ven'is p. Leona.rdus de Wels, guardianus ludenburgi '), dum ad capitulum generale proficisceretur, 
Venetiis ob. 

Veniis p. Franciscus de Wellstein, vir nobilis, strenuus in saeculo mil. ac inter curiales Ladislai 
regis non infimae reputationis, in religione, humilitate ac caeteris virtutibus praestantissimus , ab 
haereticis, dum locum Pragensem susciperet, multa opprobria patienter perpessus, ubi post bene ab- 20 
solutum guardianatus officium peste sublatus migravit ad d""'. 

Veniis p. Hieronymus de Wratislavia, bonus praedicator et pictoriae artis summe gnarus, ob 
Wratislaviae. 

Fr. Rogerius Bruuensis, I. devotissimus ac animi inperturbabilis , coquus antea Viennensis ad 
S. Theobaldum, mortuus Brunae. 25 

Venies pes Urbanus Mellicensis et Thimoteus de Hungaria (nescitur: ubi, a quibus et ob quam 
causam?) ab impiis sunt iuterfecti. 

Ven''s p. loannes Ratisponensis in saeculo pbr., in ordine devotissimus praedicator et guardianus, 
ob. 1459. 

Venii* p. Angelus de Oerling, saepius guardianus, aptus ad multos bonos labores et voluntarius 30 
ad laborandum pro communi bono, ob. ad S. Radegundem.*) 

Ven^is p. Laurentius Baadensis, qua pbr. saecularis ordinem ingressus, perdevotus cum alacritate 
dei servus, ob. ad S. Kadeguudem. 

Fr. Ruffinus Haeug, in loco Baadensi autea hospes plurimis gi-atus, ob. ad S. Hippolytum ') a. 1476. 

Fr. Vitus de Gaebliz, olim coquus s. loannis a Capistrano, moiutur Viennae a. 1484. 35 

Fr. loannes Bibersclineider, civ. Hippolytanus, 80 annis natus ordinem ingressus est, pro ampli- 
ando n" Hippolyteusi loco plures aediculas obtinuit, demum 103 annorum senex ad S. Hippolytum 
moritur a. 1488. 

Yeniis p. Alexius Nusdorftensis, sac. provectae aetatis religionem ingressus, Egenburgi ") vita de- 
functus est a. 1488. 4o 

Fr. Wolftgangus de Wels, cler. antehac conventualis, ob. Viennae a. 1489. 

Veniis p. loaunes de Gmuend, .sac. aliquando in Terram Sanctam peregrinus, singularis s. pauper- 
tatis amator ac optimus confessor, ob. in Rudolphswerf) a. 1490. 

Fr. Michael de Lusatia, cler., diac, lumine oculorum orbatus, tum pro fratrum, tum pro horti 
necessitate Noviburgae *) se hauriendis aquis spontanee addixit usque ad mortem, ibi ob. a. 1491. 45 

Fr. Georgius Stachel 1., olim s. Capistrani socius, in instauratione provinciae pro quiete locorum 
multa, dum potuit, apud sedem apostolicam obtinuit, in seuectute bona moritur ad S. Hippolytum 
a. 1494. 

Fr. Thomas Egenburgensis, I. ex loco Paradysi in Silva Viennensi nivibus obrutus, ob. a. 1495. ') Hoc claustrum fratrum Minorum ad b. virginem in Paradyso in media Silva Vindobonensi situm 50 
p^-ovinciae stiulinm littcrarimi et tirocinium recepit, quod VI. Jcal. Oct. a. 1529 Turci Solimanno duce Vindo- 
bonam obsidentes solo aequarunt. -) Claustrum ad S. Leonhardum fratrum Minorum extra Graecii 

civitatis muros in Styria a. 1463 Friderico III. imperato^'e et Burchardo archiepiscopo Salisburgensi an- 
Huentibus nedificari coeptum est. *) Clau,strum s. lohannis Baptistae ludenburgi in Styria iam a 

s. lohanne Capistrano fundatum erat. +) Hoc cocnobium in Katselsdorf Austr. Inf. situm erat. 55 

5) Claustrum hoc ss. Maximiliano et Bernardino dedicatum iam s. Capistrano adhuc vivente fundatum erat. 
*) Claustrum hoc s. Mariae de Candelariis Eggenburgi dedicatum fratrcs Minores circa a. 1460 obtinuisse 
■videntur. '') In claustro s. Leonhardo dedicato. *) Claustroneoburgae Austr. Inf. NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. 153 

Fr. Gallus I. vindemiarum tempore ex conventu Lancovicensi ') collectorem agens moritur in 
Marpurg a. 1496. 

Ven''» p. Otto de Prussia, devotissimus sac, mortuus est in Wippach et sepultu.s in Reussenberg 
a. 1497. 
5 Fr. Philippus de Sclavonia 1. a Turcis per 12 annos in vinculis custoditus ob. Egenburgae a. 1.500. 

Ven'>8 p. Augelus de Ingolstatt, aliquando philosophiae et medicinae doctor, moritur in Pupping^) 
a. 1502. 

Ven''Sp.Cherubinus de Saxonia, venerabilis senectutis sac, regularis observantiae singuiaris zelator 

et unus e primis a s" Capistrano Viennae ad ordinem receptis, vita defunctus ad 8'»'" Radegundem a. 1503. 

10 Veni'8 p. Leonardus de Schoenstein, sac. olim conventualis, moritur Graecii ad S""^ Leonardum a. 1504. 

Veniis p. Michael Labacensis, pbr. et cap. olim rev. d» de Raeuber, ob. in Rudolphswert a. 1505. 

Rev, p. Angelus de Prussia, saepius Viennae guardianus, etiam peregrinus in lerusalem, unus 
ex primis fr'''"'*, moritur vir venerandae senectutis ad S"''" Radegundem a. 1506. 

Ven''» p. Ambrosius de Tullna, sac. provectissimae aetatis et vivente s. Capistrano susceptus, a. 1508. 
15 Fr. Zacharias cler. sub incendio ad summum altare confugiens a tlamma absumitur in Paradiso 

a. 1509. 

Rev. p. Adamus, sacrae theologiae doctor, apud pe» conventuales Franciscanum rigidius institutum 
etsi iam senex amplexus vitam finit laudabilem Viennae') a. 1509. 

Ven^is p. Udalricus ludenburgensis, devotissimus praecipue in recitanda corona b. v(irginis) M(ariae), 
20 ob. Viennae a. 1510. 

Ven'is p. Antonius de Hartperg, pbr. saecularis admodum doctus, saepe guardianus, ob. ad Sam Rade- 
gundem a. 1510. 

Veniis p. Paulus de Weiden, praedicator ferventissimus, post eius obitum magnus super eum con- 
cursus et planctus super exequias, ob. Schwazii*) a. 1511. 
25 Rev. p. Martinus de Franconia, religiosis moribus ac devotionis gratia praecipuus, unus de primis 

fribuSj vitae regularis zelator et multoties corrector mensae, 76. aetatis anno moritur Viennae a. 1513. 

Fr. Tiburcius de Prussia I., unus etiam de primis fr'bus^ laboriosus, pacificus, devotus, completis 
annis 78 moritur a. 151.3. 

Ven'>s p. Udalricus, sac. valde senex, unus de primis fribus a s. Capistrano susceptis, moritur ludeu- 
30 burgi a. 1515. 

Veuiis p. Sylvester de Muelldortf, dum qua noviter ordinatus vicarius ad conventum Fridaviensem *) 
pergeret, per flumen Murr desceudens naufragio periit a. 1517. 

Veniis p. Ludovicus, iuvenis sac, qua bonus praedicator e conventu Puppingano ad praedicandum 
missus in oppido Matthausen infirmatur, moritur et in ecclesia parochiali ibidem sepelitur a. 1518. 
35 Veniis p. Franciscus de Gorlicia in reformatione loci Bulsanensis qua conventualis praedicator ad 

nos transiit, ob. A^iennae a. 1518. 

Ven^^s pes Patritius et Bernardinus Schwazensis, ambo in saeculo pbr». 

Ven^is p. Nicolaus a Carinthia ab ecclesiae Graeceusis testudine deorsum cadens extinctus est a. 1519. 

Ven^is p. Georgius Keppel, fil. potentissimi civ. Viennensis, ignorantibus parentibus religionem in- 
40 gressus, multis annis praedicator, etiam guardianus fuit, ob. Viennae a. 1521. 

Veniis p. Petrus Laahensis, antequam religioneui ingrederetur, conventualis prof., ob. Noviburgae 
a. 1521. 

Rev. p. Benedictus Dalmatinus, qui fuit commissarius Bohemiae et redeundo ad Italiam moritur 
ludenburgi a. 1522, unus de doctioribus ordinis. 
45 Veniis p. Mathias de Vienna venit ad uos ut conventualis, moritur in Rudolphswert a. 1523. 

Fr. Balthasar de Praunecken, cler. antea conventualis, ob. Schwazii a. 1523. 

Veniis p. Andreas, antea conventualis, praedicator, coufessor et religiosus bonus, ob. Noviburgi 
a. 1528. 

Veniis p. Couradus de Herbipoli. olim conventualis, bonus procurator, moritur ad S'''" Radegundem 
50 a. 1530. 

Veniis p. lodocus de Norimberga, prius conventualis, ob. in Schwaz a. 1532. 

Veniis p. Hippolytus Campodunensis, vir zelosus, ad Terram Sanctam profectus ob. Trideuti a. 1533. 

Rev. p. Casparus de Khrembs, in saeculo Freystadii nobilis ac dives dec, moritur Puppingae a. 1533. 

*) Claustrum hoc s. Mariae de Gratiis Lancovizii in Styria dedicatum est. ^) Coendbium 

55 s. Wolfgangi ep<^ Puppingue in Austra Superiore a. 1476 aedificari coeptum anno sequente frutribns 

Minoribus sollemniter traditum est. ') In coenobio ss. Thedbaldo et Bernhardino dedicato et a. 1451 

fratribus Minoribus a Friderico III. tradito. *) In claustro s. Francisco Seraphico dedimto et a. 1507 

fundato. ') Claustrum Fridaviae in Carinthia a. 1495 fundatum erat. 

Necr. Patav. 20 154 NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. 

Elenchus omnium superiorura provinciae Austriae, vic'*"'"'" et minr"'"'" pro- 
vincialium, a suis priraordiis seu ab a. 1452.=*) 

Primus igitur a. 1452 vic. provinciae Viennae a s» Capistrano electus rev. p. Gabriel de Verona. 

A. 1453 praeside s. Capistrano Wratislaviae electus provinciae vic. rev. p. Christopliorus aVarisio. 

A. 1454 eodem s. praeside iterum Wratislaviae reelectus rev. p. Gabriel de Verona. 5 

A. 1457 Brunae electus est rev. p. Bernardinus de Ingolstatt, celeberrimus verbi dei praeco, 
ob. Viennae ad 8"« Theobaldum et Bernardinum a. 1486. 

A. 1459 Loysii ad 8«™ Bernardinum in capitulo provinciali iterum electus rev. p. Gabriel de Verona. 

A. 1462 extra lamnizium ad S"'" Vitum in provincialem vici""' electus est rev. p. Bonaventura de 
Bavaria. lo 

A. 1464 in Paradyso ad B. Virginem et S^^ Laur(entium) tertio reelectus est rev. p. Gabriel de 
Verona, subin post episcopatum Albanensem et Agriensem s. R(omanae) e(cclesiae) cardinalis, moritur 
Romae a. 1486. 

A. 1465 Viennae praeside p^ Marco de Bonouia vic^o generali electus est rev. p. lacobus de 
Maiori Glogovia. 15 

A. 1467 Cracoviae in Polonia praeside revo pe Petro a Neapoli (a quo authoritate Pauli papae II. 
et ex commissione revi"' pJs Ioan[nis] Baptistae de Levanto provinciae divisio facta) in vic'"™ Austriae 
secundo electus est admodum rev. p. Bonaventura de Bavaria, ob. Viennae ut guardianus a. 1476. 

Sequentes ex provinciae defunctorura catalogo notantur: 

Rev. p. Angelus de Kirchschlag ob praeclara sua merita iterato in vici^^™ provinciae assumptus 20 
moritur Viennae extra muros ad S""" Theobaldum a. 1488. 

Rev. p. Andreas de Leuben, provinciae superior, vir integerrimae vitae, praecipuus Franciscanae 
paupertatis et humilitatis cultor, vixit centum annis et mortuus est Viennae a. 1494. 

Rev. p. Alexander de Posonio, vir eximiae scientiae et dexteritatis, fidei catholicae indefessus 
zelator, Hussitarum perpetuus impugnator, fuit bis vic. provinciae et Labaci *) mortuus a. 1496. 25 

Rev. p. Archangelus de Weitrach ob maximam regendi dexteritatem tertio in superiorem pro- 
vinciae electus eam per decem annos laudabilissime rexit, ob. a. 1518. 

Rev. p. Christophorus de Monachio, vic. prov(incialis), mortuus a. 1519. 

Rev. p. Georgius de Amberga, vir magni consilii, itidem superior provinciae, ob. a. 1534. De religiosis virtute, pietate et sanctitatis opinione insignibus: 30 Venlis p. Hilarius a Kirchschlag, qui dum b. virginis eximius cultor esset et sacrarum litterarum 
dogmata profundius penetraret, ita proficue cum apostolico praedicationis munere et perpetuo anima- 
rum lucro religiosam modestiam, virtutis studium, vitae rigorem coniunxit, ut passim de eo s' clamores 
et aestimationes ac famosae pietatis operationes divulgarentur. Erat unus de primis lapidibus angu- 
laribus provinciae, demum hilari agone, cum laetus operum suorum supremum iudicem et remuneratorem 35 
sustineret, occubuit Puppingae, iuxta pulpitum iu choro sepultus, a. 1483. 

Veniis p. Michael de Septem Castris, eruditione et gratia praedicationis clarissimus, post plurima 
sibi coram deo et hominibus comparata merita mortis suae praesagus ad recipiendam mercedem aeter- 
nam ad caelos evolavit Lancovitii a. 1483. 

Veni's p. Franciscus de Landshut, ob integerrimam vitam et devotam alacritatem morumque 40 
exemplaritatem ab eminentissimo p^ Gabriele cardinali et epo Agriensi (quondam s^ Capistrani in 
erigeuda provincia Austriaca coadiutore egregio) in confessarium et sacellanum assumptus, aetate et 
meritis plenus, caelo nascitur Agriae a. 1486. 

Veni's p. Gregorius de Weidhofien, zelosissimus praedicator, animarum venator, altissimae pauper- 
tatis amator, vir exemplarissimae vitae, optimae conscientiae ac perfectae obedientiae, Viennae a. 1493. 45 

Veni'" p. Andreas de Leuben, vir pietate et doctrina clarissimus, unus de primis et electis huius 
provinciae lapidibus angularibus, spiritui orationis semper intentus, post provinciae dlvisionem vic, 
omnes conventus Austriae pedester invisit ubique paupertatis et humilitatis vestigia relinquens, post 

*) Annotavit Herzog: Quare nomina superiorum, qui post divisionem provinciae usque ad raox dictum 
a. 1516 gubernavere, eo tantum ordine, quem antiquior fr""^ defunctorum catalogus exprimit, dare possumus. 50 

') CoenoUtm s. Mariae in coelos assumptae dedicatum Labaci in Carniola circa a. 1490 aere comitum 
de Auersberg aedificatum et fratribus Minorihus traditum esf. NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. \i)0 luiraculosam tlecem dierum abstineutiam ab omni alimento (etiam in extrema sua infirmitate) in suavi 
crucifixi amplexu pioutissime in domino ob Viennae ad S"» Theobaldum et Bernardinum a. 1494. Eius 
inemoriam agit martyrologium ordinis die 13. Octobris. 

Veniis p. Archangelus de Aspang, vitae innocentia, paupertatis studio, orationis frequentia maxime 
5 conspicuus. Hunc aliquando in conventu Paradysiaco orationi vacantem daemon sub specie equi iu 
ipsum prosilientis ab oratione deterrere et impedire conatus est, ast elevatus in deum mente astus 
maligni tentatoris egregie elusit. Probus hic omni enitens virtute sac. nec carnibus nec piscibus vesci 
solitus suscepta ad Portiunculanas aedes pia peregrinatione Camerini mortuus est a. 1496, in vita nec 
unquam aut ridere aut irasci visus, et post obitum pulchrior facie, quam antea apparuit. Recolit eius 
10 meraoriam martyrologium ordinis die 24. Novembris. 

Ven^'» p. Bonaventura de Laa, sanguine clarus et aliquando cathedralis ecclesiae Neapoli ') Austriae 

officialis, amore austerioris vitae amplexandae strictiorem s. Francisci regulae observantiam professus, 

zelosissimum verbum dei praeconem egit ac omni in loco magnae perfectionis , virtutis ac probitatis 

vestigia reliquit. Per pientissimam mortem ad sempiternam retributionem vocatur Viennae ad S"» Theo- 

15 baldum et Bernardinum a. 1502. 

Veniis p. Benedictus a Carinthia, nobilibus parentibus natus, in laboribus pro salute animarum 
assiduus, conversationis exemplaritate, vitae et morum integritate ac ardentissima verbi dei ijrae- 
dicatione, cunctis denique religiosi hominis virtutibus mire resplenduit. Cum aliis Christianis a Turcis 
et barbaris aliquando in miseram captivitatem abductus plurima opprobria et crebriora verbera 
20 patientissime pro Christi nomine longiori tempore sustinuit. Solutis demum vinculis liber ad con- 
fratres suos regressus beatissimo fine quievit Egenburgi ad B. Virginem de Candelariis a. 1506. 

Veniis p. Christophorus de Monachio, magnificus verbi dei praeco, doctor egregius, mag. Vienn. 
et olim provinciae vic. ac in asceseos perfectione facile primus, hinc tanta contemplationis gratia 
pollebat, ut ob dulcedinis fructum, quem ad intra sentiebat, omnes utriusque sexus homines meditandi 
25 methodum edocendi indefessum semper impenderit conatum. Sancto fine quievit Perusii qua commissa- 
rius vic" provinciae Austriae a. 1519. Hic suscepit locum Schwazensem et reformator fuit conventus 
Bozoniensis. 

Veniis p_ Ambrosius a Tulna, unus ex primis sociis s' loannis a Capistrano, cuius sanctitatem et 
magna apud deum merita indigitant miracula ad eius sepulchrum mire patrata, moritur a. 1508. De 
30 eo martyrologium ordinis die 24. Martii. 

Veniis p, Prosper de Mysna, de primis a 8° Capistrano susceptis fratribus sac. religiosissimus 

aetatem physicam coram deo et hominibus meritis plenam ultra centum protrahens annos. Qua non 

obstante numquam chorum neglexit nec unquam officium in stallis, sed extra illa sine ulla appo- 

diatioue in choro dicere solitus ad maximam omnium exemplaritatem. Quiescit Feldspergae -), ubi 

35 beatissime ob. a. 1518. 

Rev. fr. Archaugelus de Braunecken, optimae spei clericus, sanctae innocentiae speculum, dum 
ultima ipsi vitae dies immineret, oumino laetus et totus exultabundus in d° obdormivit Loysii.') 

Veniis p, Bernardinus de Enzerstorif, p. omni virtutis zelo, pietate, doctrina et eloquentia praeditus, 
etsi aliis omnibus bonus, sibi tamen suoque corpori rigidissimus , quoniam in omnibus membris suis 
40 mortificationem lesu circumferebat, ut suo exemplo vita lesu in omnium hominum manifestaretur 
cordibus. Piissime ob. Loysii a. 1520. 

Rev. fr. Bartholomaeus de Nuernberga, 1. morum gravitate et exemplaritate insignis, nunquam 
ridere visus est ac rarissime loqui, omnibus fribus^ praecipue valetudinariis et graviter infirmis, quorum 
curam plurimis annis Viennae gesserat, apprime charitativus, ob. a. 1520. 
45 Veni's p. loannes Baptista de Franconia, vir simplex et rectus, omni gratus homini, strictioris 

regulae observantia et vitae austeritate singularissim^us, non absque specialis probitatis indiciis diem 
clausit ultimum Viennae a. 1525, 

Veniis p. Bernardinus de Oeringen, in spiritu devotionis et orationis perfectissime exercitatus, 

coelitum venator praecipuus, pro animabus purgandis^) orator ad deum diu noctuque indefessus, per 

50 unicum necdum effluxum annum, ut ei i"evelatum, plura millia liberans e piacularibus flammis, per- 

vetustus character*^) 53 000 exprimit. Quiescit Viennae ad Sos Theobaldum et Bernardiuum, ob. a. 1525. 

Veniis p. Victorinus de Nova Civitate, praedicator et coufessor gratissimus, gratiam inter alias 
specialem sibi petiit a d», ut nimirum laudes deo decantare possit usque in finem vitae suae, qua 

*) Herzog scripsit: purgantibus. '') Auctor clubius addit: uisi calanii error sit. 

55 ') Wiener-Neustadt. ^) Claustrum s. Micliaeli archangelo Feldshergae dedicatum iam circa 

a. 1454 fratres Minorcs inhabitarunt. ') Coenobiiim s. Bernhardino Senensi dedicatum in Langenlois 

circa amios 1451 — 1455 primordia sua cepisse fertur. 

20* 15G NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. 

minime est frustratus; nam postquam matutino decantando et psalendo cum reliquis frii^"» interesset, 
absolutis in choro laudibus ad cellulam redux mox mori incepit et sine suorum confratrum multo 
gravamine, prout petiit, vita beate functus est Graecii a. 1527. 

Veniis p. Medardus de Kuerchen, vir grandis eruditionis et scientiae, Graecae et Hebraicae linguae 
gnarus, regis Ferdinandi concionator aulicus, baeresum oppugnator acerrimus, a Luthericolis verbis 5 
et scriptis saepius palmam retulit, sanctitatis fama apud omnem plebem celebris, ob. Enzerstorftii ') 
a. 1533. Habetur in martyrologio ordinis die 9. Februarii. 

Veni's p. Casparus de Khrembs, quondam Freystadii nobilis dec, divitiis affluens, propter deum 
omnia relinquens humile seraphici Francisci institutum amplexus est. Hic ob doctrinae excellentiam, 
ingenii perspicuitatem , vitae integritatem ter in min''"'" Austriae assumptus plurimis pro dei gloria lO 
animarum salute et provinciae emolumento exantlatis laboribus in sancta pace quiescit Puppingae 
a. 1533. 

Rev. fr. Bartholomaeus de Tachau, cler. mundissimae conscientiae, donis gratiae et naturae mire 
ditatus, Bononiam studiorum causa missus, ibidem ridendo, dum alii ipsi assistentes lachrymarentur, 
expiravit a. 1519. 15 

Concionatores apostolici, caesarei, regii, item et theologi etc: 

Rev. p. Benedictus de Carinthia, nobili genere natus, concionator apostolicus, eximius lucranda- 
rum animarum zelotes omnique populo acceptissimus, a Turcis captus durissima quaeque pro Christi 
nomine libenter toleravit, piorum eleemosyna redemptus, demum in conventu Egenburgensi beato fine 
quievit a. 1506. 20 

Rep. p. Theobaldus de Geisling, praedicator celebris, ab omni populo ob ingentem lucrandarum 
animarum zelum nuncupatus Austriae apostolus. Dum a. 1520 die 16. lanuarii non sine sanctitatis 
opinione supremum obiisset diem Viennae ad S"'» Theobaldum, eius funus plurimi saeculares collachrj'- 
mantes comitati sunt, et quia bis mille et plures sermones Viennae habuit, merito concionatoris apo- 
stolici titulum obtinuit. 25 

Rev. p. Medardus van Kirchen, mirae eruditionis vir, Graeci Hebraicique idiomatis apprime 
gnarus, regis Ferdinandi per octeunium concionator aulicus, gliscentis Lutheranae sectae oppugnator 
acerrimus, magna sanctitatis fama celebris, ob. Enstorffii a) a. 1533. 

Confessores regum, archiducura etc: 

Rev. p. Andreas, serenissimae Beatricis reginae Hungariae confessarius, profundissimus Scotista, 30 
vir maximae perfectionis. Regina ob eximiam eius venerationem , dum Viennae ad S°s Theobaldum 
et Bernardinum plenus dierum supremam egisset diem, ante aram s' Theobaldi magnifico cum apparatu 
ei iusta fieri, dein corpus duplici thecae impositum in Hungariam secum deferri ac honorifice ibidem 
condi iussit a. 1489. rr«s in coenobio s. Theobaldi extra muros Vindobonae mortui et sepulti: 35 In ita diruto ac demolito s' Theobaldi loco *) ducentorum et trium fr"'» (praeter ense barbaro 
peremptos) ossa et cineres i-equiescunt. Ex his memoria digniores provinciae vetustior defunctoi*um 
catalogus ita recenset: 

Rev. p. Bonaventura de Bavaria, praedicator ferventissimus, tam populo quam clero acceptissimus, 
ex primis provinciae fribus et primus post divisionem provinciae vic, ob. ut actualis guardianus a. 1467. 40 

P. Clemens de Franconia, cantor bonus. 

P. Gervasius de Bavaria, ligator librorum. 

Fr. Vitus de Gaebliz 1., coquus b. pis Capistrani, a. 1485. 

Rev. p. Bernardinus de Ingolstatt, excellentissimae doctrinae et praedicator celeberrimus, fuit 
ex primis fribus et aliquando vic provinciae, mortuus est inter praedicandum circa medium quadra- 45 
gesimae a. 1486. 

P. Marcellus de Libera Civitate, sac purus, simplex et rectus. 

Rev. p. Angelus de Kirchschlag ex primis fribus^ columua provinciae, saepius vic eiusdem, a. 1488. 

^) Corrige: Enzerstorffii. 

*) Claustrum s. Mariae Magdalenae in Enzersdorf suh arce Lichtenstein sittim dedicatum a. 1454 50 
fratrihus Minorihus traditmn est. ^) Coenohium a. 1529 ah Ottomanis dirutum est, quare fratres Minares 

illud mense Septemhi eiusdem anni deserere coacti sunt. NECllOL. FKATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. 157 

P. Dominicus virtute silentii et oratione singulariter praeditus a. 1489. 
Fr. Urbanus 1. exemplarissimae vitae et magnae charitatis a. 1492. 
P. Clemens de Amberga praedicator, vir magnae humilitatis. 
P. Gregorius de Weidhoften, zelator altissimae paupertatis, a. 1493. 
5 Rev. p. Andreas de Leubs, vir centum annorum, devotionis et orationis gratia singulariter clarus, 

unus de primis electis lapidibus augularibus provinciae, a. 1494. 

Fr. Marcus de Silesia 1., coquus maximae devotionis et paupertatis. 
P. Raphael de Silesia devotus, prius can. regularis ad S""» Dorotheam. 
P. Bernardinus Prandstoetter, mag. artium et nov'"»""'", a. 1500. 
10 P. Bernardinus de Mistlbach, mag. et baccalaureus theologiae, praedicator bonus et guardianus, 

a. 1502. 

P. Ambrosius de Tuhia, unus de primis fr'bu8. 

P. Adamus, sc theologiae doctor, qui antea fuit couveutualis, a. 1509. 
P. Bernardinus, olim commissarius provinciae s' Francisci, a. 1510. 
15 P. Udalricus de ludenburg, discretus ad capitulum, siugularis devotionis, praecipue in corona 

b. virginis. 

P. Martinus de Franconia, .specialis devotus et regularis observantiae zehitor, ven''s senex et 
unus de primis frJi^us^ a. 1513. 

P. Tiburtius de Prussia, unus ex primis ft-ibus. 
20 P. loannes de Vienna, mag. artium, vir i^romptissimae obedieutiae, sepultus in sacello s' Theobaldi. 

P. Casparus de Leubniz, in iure peritus, fuit saepius guardianus. 

P. Wenceslaus de Bruna, devotissimus unus ex primis fr'*'"^ 

Rev. p. Archaugelus de Weitrach, vir in omni scientia clarus, per decem annos provinciam rexit, 
senio confectus diem clausit extremum in sabbato et sepultus est ante altare maius a. 1518. 
25 Fr. Paulus de S" Hippolyto, unus ex senioribus provinciae fr'bus^ laboriosissimus in omnibus, quae 

sibi iniungebautur. 

Rev. p. Theobaldus de Geisling, praedicator celeberrimus, apostolus Austriae dictus, qui ultra 
2000 sermonum habuit. Hunc tota planxit Vienna, ob. in festo nostrorum quinque martyrum a. 1520. 

Rev. p. Michael Praunecken, praedicator facundus, pluries custos et guardianus, custos custodum, 
30 in theologia aliisque scientiis subtilissimus etc, a. 1525. 

Rev. p. Bernardinus de Oeringen, vir devotissimus et pro fidelium animarum in purgatorio 
liberatione orator singularissimus, a, 1525. 

Fr«* in ecclesia s' Kuperti ^) post translationein sepulti. 

Primus in hoc loco sepultus est suprafatus p. Basilius de Gunterstorff, mirae pietatis sac. et cum 
35 primis fri^^^s huc introductus, a. 1535, quera sequeutibus annis secuti sunt sequentes: 

P. Georgius de Lindau sac. a. 1537. P. Theodoricus, saepius vic. et ultimo in loco ad S"™ Ruper- 
tum, a. 1537. 

Rev. p. Christophorus de Thermis, guardianus Viennensis, custos Austriae, sex annis provincialis 
minr, facultatis Viennensis mag. et concionator apostolicus, qui, postquam domum s' Ruperti a Ferdi- 
40 nando Romanorum, Bohemiae et Hungariae rege impetrasset, non sine iustis lachrymis peste ob., sicut 
et sequentes 5 fr^s, a. 1540: p. Achacius de Puron, p. Procopius de Cellis, loci vic, p. Hierouymus de 
Ci'oatia, p. Leonardus de Scallis, coquus, p. Philippus de Weissenhoru. 
P. Petrus de Oeniponto, guardianus et custos Austriae, a. 1541. 
P. Mathias de Monachio, praedicator egregius, a. 1541. 
45 P. Longinus de Villaco vic a. 1541. 

Fr. loachimus Tilz I., sartor. 

Fr«s in conventu Lengbacensi^) defuncti: 

P. Andreas de Retsch, nobilis p. et in provincia praecipuus ad bonos mores eutrapelus, aliquando 
commissarius et saepius guardianus. 
50 P. Marianus de Doerff"en, praedicator percelebris. 

P. Mathias de Samaria confessor. *) Ad hanc ecdesiam Vindobonae sitam fratres Minores eoenohio ss. Theohaldi et BernJutrdini 
a. 1529 diruto transierunt. ^) In Nen-Lenghach Austr. Inf. conventus Paradysi claustro in Siha 

Vindohonensi a. 1529 diruto erectus est. 158 NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE. 

P. Sigismundus de laehrendorff, p. s^ couversationis, qui socius erat in Terram Sanctam admodum 
rev' pis Christophori a Varisio, s' Capistrani coadiutoris, et primus Kaezelstorffi ad Sam Radegundem, 
dum aedificaretur, guardianus, ob. a. 1473. 

Fr. Theobaldus de Franconia 1. ob. a. 1477. ' 

P. Ignatius de Norimberga sac. a. 1482. 5 

Fr. Fortunatus de Austria 1. a. 1482. 

Fr. Georgius de Silesia 1. a. 1484. P. Theodorus de Austria confessor a. 1484. 

Fr. Bonaventura de Graez cler. a. 1485. Fr. Alexius de Bavaria 1., lapicida, a. 1486. 

Fr. Remigius de Bohemia 1. a. 1491. P. Martinus de Seefelden a. 1495. Fr. Urbanus de Vienna 
cler. a. 1495. P. Martinus de Prussia confessor a. 1495. Fr. Erasmus de Styria cler. nov. a. 1495. Fr. lo 
Vincentius de Voelckeumarck cler. nov. a. 1495. Fr. Thomas de Egenburga, 1. ex quaestura redux, 
nivibus obrutus eodem anno. P. Georgius de Mellicia procurator 1502. P. Damianus de Graund 1506. 
Fr. Wolfgangus de Steinkirchen pistor 1507. P. loannes de Oering sac. pientissimus 1508. Fr. Zacha- 
rias cler. sub incendio periit 1509. Fr. Paulus de Graez cler. 1521. 

Fr«s in conventu Feldsbergensi ^) mortui et sepulti: 15 

A. 1494 fr. Felix I. primus defunctus in Feldsperg. 

A. 1495 fr. Massaeus ]., hortulanus. Fr. Thaddaeus de Salzburga I. P. Faustiuus de Sierndorff 1, 

A. 1502 p. lacobus de Vienna sac. 

A. 1504 p. Simon Petrus, de senioribus sac. devotus. 

A. 1507 fr. Michael de Egenburga I. 20 

A. 1508 p. Simon de Linz sac. 

A. 1517 fr. Nicolaus I., sartor. 

A. 1518 p. Prosper de Missna centenarius et ultra, honestissinms p., qui nunquam chorum neglexit, 
etiam in senectute extra stallas sine appodiatione permanendo etc. 

A. eodem p. loannes de Hallis sac. 25 

A. 1521 p. Bernardinus de Kuelbach, sac, bonus confessor. Fr. Baptista de Lauffeu I. 

A. 1526 p. Henricus de Hartberg, vir maturus, zelator fidei et religionis, multoties guardianus,, 
ut vic. loci ob. 

De viris scientia, doctrina aut arte conspicuis, item scriptoribus litteratis, 
qui opera typis vulgarunt etc. : 30 

Rev. p. Hilarius de Kirchschlag, reginae coeli devotissimus, praedicator valeus, alios illo tempore 
facillime pi-aecellens , cum summa omnium laude Viennae sacram scripturam interpretatus est, unus 
ex primis provinciae pibus a 8° Capistrano susceptus, quiescit iuxta chori antiqui pulpitum Puppingae 
mortuus a. 1483. 

Rev. p. Bernardinus de Ingolstatt, verbi dei celeberrimus praeco, iu omni scientiarum genere 35 
versatus, unus ex provinciae lapidibus angularibus et eximius regularis observantiae zelotes, dum actu 
Viennae ad S"'" Theobaldum conciones quadrag^esimales perficeret, ad omnium lamentum ob. a. 1485. 

Rev. p. Clemens de Dietmaria, nobili genere oriundus, profundissimae scientiae ac litteraturae, 
in explicandis consiliis dexterrimus, Viennae extra muros frequenter guardianus, mortuus est Brunae 
in Moravia a. 1487. 40 

Rev. p. Alexauder de Posonio, artium liberalium et philosophiae mag., praedicator desiderabilis, 
magnae scientiae ac virtutis, in heterodoxis ad gremium ecclesiae revocandis indefessus zelotes, quare, 
ut contra Georgium Podiebrad, haereticorum fautorem et regui Bohemiae usurpatorem, sicut et Hussitas 
bullam pontificiam per universam archidioecesim Salisburgensem praedicaret, ab ep» Ferrariensi, legato 
apostolico, cum uberrimo fructu assumptus fuit a. 1468, ob. Labaci in Carniola 1496. 45 

Rev. p. Paulus de Weideu, famosissimus verbi dei praedicator, apud quem prorsus nulla fuit 
persouarum acceptio, in suis sermonibus loquens magnis, parvulis veritatis iaculis aeque feriebat, 
omnibus in summo honore fuit. Moritur Schwazii in Tyroli a. 1511. 

Rev. p. Christophorus de Monachio Viennae cum omnium applausu docuit in uuiversitate, prae- 
dicator verbi dei facundissimus, omnibus, tam clero quam reliquo populo gratus, qua provinciae vic. 50 
moritur Perusii ex capitulo generali in Austriam redux a. 1519. 

Rev. p. Theobaldus de Geisling ob energicum e cathedra dicendi modum famosissimus praedicator 
communique plebis voce Austriae apostolus nuncupatus. Duo millia sermonum solum Viennae habuit 

*) Claustrum Feldsbergense in Austria Inferiore iam ante a. 1454 exstitit. Non multo post a. 1487 
fratres Minores observantes huc introducti sunt. 55 NECROL. FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM PROVINCIAE AUSTRIACAE, 159 

cuni copioso animarum fructu, alias supremus paupertatis amator, pientissimus cum omni homine 
couservator, quem morienteni tota planxit Vienna a. 1520. 

Rev. p. Benedictus Dalmatinus tanta doctrina et scientia claruit, quod omniuni doctiorum calculo 
inter doctissimos totius ordinis reputatus fuerit. Erat olim provinciae Bohemiae commissarius. Quiescit 
5 ludenburgi a. 1522. 

Rev. p. Michael de Prauneckeu, iu doctrina Scoti doctoris subtilis adeo excellens, quod eum 
universitas Vienn. alterum in subtilitate Scotum nominaverit, praedicator etiam facundus et in aliis 
scientiis bene versatus, custos custoduni eligitur et iiioritur non absque iustis lachrymis Viennae a. 1525. 

Rev. p. Benedictus a Praegantia, vir zelosus ac summe doctus, saepius custos custodum et com- 
10 missarius gen(eralis) ad comitia ordinis missus, ob singularem rerum agendarum dexteritatem in plurimis 
provinciae uegotiis tum ad summum pontificem, tuni ad caesarem et reges saepissime occupatus, ob. 
Graecii a. 1531. 

Rev, p. Frauciscus de Schwaz, custos Athesi, singularis eruditionis et doctriuae, praecipue in 
Hebraica litteratura versatus, ob. Schwazii a. 1534. 
15 Rev. p. Georgius de Amberga, aliquando provinciae vic, praedicator egregius et famosus, in 

sacro poenitentiae tribunali indefessus, vir magni consilii et discretionis, plurium librorum propria 
manu exaratorum laudatissimus autor»), Schwazii moritur a. 1534. 

Rev. p. Anselmus de Vienna, saepius in provinciae mini^"™ electus et primus ex Austria iu 

diffinitorem generalem assumptus, doctrina et virtute celebris, maxima in rebus agendis pollebat 

20 dexteritate et prudeutia, praeter scriptos tractatus plures edidit omnem devotionis spiritum spirantes 

libros. Terrena fastidiens et coelestia inquirens, suae solum saluti intentus, beato fine quievit ad 

S"m Hippolytum a. 1535. 

*) Herzog scripsit; laudathissimus author. MONUMENTA NECROLOGICA 

PATRUM 
PRAEDICATORUM RETZENSIUM. 

Jratrum Fraedicatorum s. Dominici regulam professorum conventus Eetzensis a 
BertJioldo comite a Hardegg, hurggravio Magdeburgensi , eitisqtie uxore Wilbirge a. 1300 
fundati atque dotati monumenta ex parte tantum adhuc exstant necrologica. 

1. Annales necrologici a. circiter 1513 scrihi inchoati ac a variis lihrariorum manihus 
ulterius usque ad saec. 19. deducti in eiusdem claustri hihliotheca asservati lihro dicto 
ligneo, tahulas tres dimidiamque memhrana indutas, tineis iam corrosas, complectente, 
continentur. Notis antiquiori ex lihello, ut opinor, depromptis capitis mortui imago depicta 
praefixa relationesque de claustri Retsensis fundatione, fundatorihus, eorum ohitus diehus 
in tahula prima praemissae simt. Quos annales vir clarissimus, doctor Sehastianus Brunner 
CDer Prediger - Orden in Wien und OesterreicW p. 42 sqq.) primus , etsi minus accurate, 
in lucem edidit. 

2. Conventus patrum Praedicatorum Petsensis necrologii, quod vir memoria meritisqite 
venerahilis Raimundus Duellius (Miscellaneorum liher II, p. 170 sqq.) primum quondam 
vulgavit quodque praeter fundatorum ohitus dies anniversaria quoque in conventu fundata 
memorat, codicem manu scriptum haud reperire potui, quare eum periisse censeo. Et 
annales et necrologium litteris minutis excudenda curavi. Vide quae de his monumentis 
exposui 'Neues Archiv" XXXV, 732 sqq. 

P. Antonino Patze, eiusdem conventus priori optime merito, quod annalihus necro- 
logicis in claustro utendi licentiam mihi lihenter concesserit, hic quoque gratias ago dehitas. 

ANNALES NECROLOGICI 
PATRUM PRAEDICATORUM RETZENSIUM. 

Pro vivorum solamine et mortuorum iuvamine appensum est hoc opusculum a. d. 1513 in die 
s. loliannis Baptiste, precursoris salvatoris ni.") 

Notum sit universis et singulis hoc presens infrascriptum legentibus, quod srcer ordo Pre- 5 
dicatorum institutus est a s° patriarcha Dominico, pe et fundatore primo, in partibus Tholosanis et per 
summum pontificem Honorium tercium a. 1216 apud 8*1™ Petrum in Roma. Ob. autem s. p. Dominicus 
a. d. 1221, octavo idus Augusti in Bononia, canonisatus per Gregorium nonum a. d. 1284 octavo idus 
lulii. Crevit autem sacer ordo et miro modo dilatatus est sub eius vita et post eius felicem mortem 
adeo, ut eciam in hac civitate Retzensi monasterium ordinis Predicatorum sit constructum in honore lo 

*) Praecedentia colore ruhro scrijHa sunt. ANNALES NECROLOGICI PATRUM PRAEDICATORUM RETZENSIUM, 161 assumpcionis gloriosissime virgiuis Marie. A quo auteui et quo tempore id factuni sit, potest colligi 
et elici ex veteri martirologio, in quo sic continetur: 'A. d. 1312 ob. d. com. Berchtoldus de Hardech, 
fundator conventus n' iu Retz et cousuniatur, cjui fuit oriundus ex Thuringia de comicia nomine 
Rabenswaldt. Hic rexit pacifice comiciam de Hardeck in omni iusticia et equitate commeudabiliter 
.5 plus quam 34 annis cum ux^ sua d^ Wilbirge.' Hec ibi. Hoc notatur septimo Augusti et post sequitur 
27. Augusti hoc modo: 'A. d. 1314 ob. d» com»' Wilbirgis fundatrix conventus n' et com's Berchtoldi ux., 
hic simul agitur anniv." Hec ibi tantum et non plus habetur, quia a. d. 1425 in vigilia s. Katherine 
virginis et martyris regente d" glorioso d" lohanne de Maydwurgk veneruut Hussite . quorum capita- 
neus dampnate memorie fuit Tziska*) et Procopius, rasus mente et corpore cecus. Hii devastaverunt 
10 civitatem et monasterium spoliaverunt et incineraverunt, p^^ et fres occiderunt, seniorem peni in puteum 
conventus proiecerunt, clenodia et litteras fundationum abstulerunt, eciam vetus martyrologium, de 
quo supra mentio, quod reallatum est a. d. 1498 in dominica Remiuiscero. 

Post mortem generosi com'» de Hardeck oriundi de Thuringia, fundatoris istius mouasterii, 
gloriosi comes de Maydwurgk imperfecta restauraverunt et fundos contribuerunt, sub ultimo com^ de 
15 Maydwurgk, videlicet como Michaele, supradicti com'8 lohannis filio, adducte sunt preeiose et s^ reliquie 
alme virginis et martyris Cristine ad hoc monasterium. Ob. autem magnificus d. Michael com. ex 
Hardeck, ultimus huius nominis ex comi^^^^s ^q Maydwurgk, sepultus in choro frwm ordinis s' Augustini 
in Wienna, a. d. 1483, IX. kaL Aprilis. 

Anniv. magnificorum et illmorum (jorum com""' de Maydwurgk, fundatorum h. c, semper peragen- 
20 dum in die s© Barbare virginis et martiris. 

'')Consequenter subnotantur nomina p»»"! et fr"»» et quorundam benefactorum h. c, qui ante nos 
decesserunt, quorum quottatio annorum salutis ignoratur. Nos vero in eorum labores intravimus, et 
gratitudo vera exigit, ut eorum salubrem memoriam habeamus. Hoc eis cedit in refrigerium, denique 
viventibus inde consurgit gloriosa probatio post spem, quam habent, quia post mortem eorum sic 
25 eis fiet a superstitibus, sicut ipsi suis predecessoribus faciunt, dicente Christo Marci quarto*: 'qua men- *v.24. 
sura mensi fueritis, remetietur vobis et adicietur vobis'. Requirit ergo ut^) verus ordo, de prioribus 
prior fiat mentio. Ideo inprimis subscribentur nomina priorum, qui fuerunt primi regentesd) in hoc 
monasterio et quasi fundatores. 

Ob. rev. p. fr. Thomas dictus Schurling, prior h. c, V. non. kal.e) Octobris. 
30 Ob. rev. p. fr. Cristannus de Schataw, prior et lector h. c, IV. non. Maii. 

Ob. p. fr. Thomas Krigler, prior hic, XIII. kal. Decembris. 

Ob. fr. lacobus de Pulka, quoudam prior et summus cap. in Graetz, XI. kaL Martii. 

Ob. rev. p. fr. Otto, prior doums, natus ex Leubensdorft', Vf. kal. Maii. 

Ob. fr«s Udalricus cv. et fr. Nicolaus de S" Hypolito sac nonis lanuarii. 
35 Ob. fr. Michael cv. VI. id. lanuarii. 

Ob. fr. Hermannus sac IV. id. lanuarii. 

Ob. fr. Hainricus, villicus de Pusslendorft", XVII. kal. Februarii, hic sepultus. 

Ob. fr. Tzeudelinus sac. in die s' Ignacii. 

Ob. fr. Andreas, de civitate sac, IV. non. Februarii, in die purificacionis b. Marie. 
40 Ob. fr. Thomas de Neuwurga sac III. non. Februarii, in die s' Blasii martyris. 

Ob. fr. Hilbrandus sac. V. id. Februarii. 

Ob. fr. Georgius de Anaso sac. VIII. kal. Martii. 

Ob. fr. lohannes de Curia sac 11. id. Martii. 

Ob. fr. Steftanus cv. XIII. kal. Aprilis. 
45 Ob. fr, Conradus de Tznoyma sac. XII. kaL Aprilis. 

^) Secuntur nomina p'^'" et fru'» h. c necnon et quottationes dierum et annorum, in quibus diebus 
et anuis decesserunt. 

A. d. 1309 ob. rev. p. fr. Hainricus de Neuburga, primus prior conventus Retzeusis post receptio- 
neni loci a principibus atque sacri imperii burgicomitibus in Maydburgk et com''^"^ in Hardeck, qui 
50 conventum hunc fundavit suis impensis, poste) omnium s°^^^. 

A. d. 1327 ob. rev. p. fr. Hainricus de Retza, prior et quasi secundus fundator tam in spiritualibus 
quam in temporalibus. Hic fuit diffinitor capitulorum generalium et provincialium, lector et prior 
pluries in Vienna, vic nationis per decem annos et vic generalis provincie Hungarice. Ob. autem ante 
nativitatem Marie. 55 *) Sequitur locus rasus. *>) Sequentia omnia usque ad quasi fundatores (l. 28) colore ruhro 

scripta sunt. ^) Corrige: verus ordo, ut. ^) Sequitur deletum: fuerunt. ®) Sic (uonas kalendas) 

tahula. f) Sequentia usque annis decesserunt colore ruhro scripta. e) SuppL: festum. 

Necr. Patav, 21 
f'::D; CQi-'-.^-.- 162 ANNALES NECROLOGICI PATRUM PRAEDICATORUM RETZENSIUM. 

A. d. 1329 ob. fr. Thomas de Laa, sac. et predicator, XV. kal. Aprilis. 

A. d. 1336 ob. fr. Georgius de Schataw sac. III. id. Aprilis. 

A. d. 1342 ob. fr. lacobus de Felczberg, quondam provincialis Theutonie, rexit laudabiliter XYI 
annis, II. id. Augusti. 

A. d. 1346 ob. fr. Berchtholdus Fruepeyss sac. XVII. kal. Novembris. 5 

A. d. 1361 ob. fr. Leo dictus RaeklaesdarfFer, supprior h. c, VI. id. Novembris. 

A. d. 1383 ob. fr. Steffanus de Tzelderndorfi' sac. VI. id. Martii. 

A. d. 1384 ob. fr. loannes de Imendorff sac. in die s' Ambrosii ep' et confessoris. 

A. d. 1395 ob. fr. Nicolaus de Asparn sac. III. kal. Octobris. 

A. d. 1413 ob. fr. Oswaldus, sac. et predicator conveutus, in die s^ Michaelis. lo 

A. d. 1416 ob. fr. lohannes de Tierndorff, sac. et predicator, altera die post Dyouisii. 

A. d. 1421 ob. fr. Tyboldus, diac. de civitate, XVII. kal. Aprilis. 

A. d. 1424 ob. fr. Symon de Naelib nov. VII. id. Novembris. 

A. d. 1427 ob. rev. p. fr. Franciscus de Retza, sacre theologie professor, fil. nativus h. c, qui fuit 
primus doctor creatus theologie et regens gimnasii Wienn. ac vic. generalis n^ nationis et Ungarie. i5 
Hic fuit fundator huius domus quasi tertius, sepultus est in conventu Wienn. 

A. d. 1462 ob. fr. Petrus Alber sac II. kal. Aprilis. 

A. d. 1473 ob. fr. Thomas Phsinsivol diac. in translatione b. Dominici p's n'. 

A. d. 1474 ob. fr. Augustinus Perner sac III. kal. lulii. 

Ob. fr. AVentzeslaus Straekae kal. Octobris. 20 

Ob. fr. Symon Lenttl sac. XVI. kal. Novembris. 

A. d. 1475 ob. fr. Laurencius Staentzel sac V. kal. Augusti. 

A. d. 1481 ob. fr. Wolgaugusa') Haug sac VIII. kal. Novembris. 

Ob. fr. lacobus cv. VIII. id. Februarii. 

A. d. 1483 ob. fr. Caspar Textoris sac IH. non. Septembris, sepultus in conventu Eystetensi. 25 

A. d. 1485 ob. rev. p. fr. Michael de Anaso, prior h. c et iubilarius, qui post incinerationem 
civitatis et conventus ab hereticis factam pro maiori parte conventum recuperavit et restauravit. 
Rexit conventum hunc Retzensem quadraginta annis et amplius et conventum Betoviensem duobus 
annis, mortuus est in senectute bona plenus dierum, prout patet, nonagenarius altera die post festum 
Simonis et lude. 30 

A. d. 1487 ob. fr. Erhardus Krueg sac. IV. kal. Novembris. 

A. d. 1490 ob. fr. Georgius Roettl sac XVII. kal. Decembris. 

A. d. 1495 ob. p. fr. Rupertus Kaesrer, sacre pagine lector, in die s' Dominici. 

A. d. 1502 ob. veni's p. fr, Georgius Estl, sac de Wienna, III. non. Maii. 

Ob. fr. Andreas Irnn de Basilea VIII. kal. Augusti. 35 

A. d. 1504 ob. fr. Fabianus sac III. kal. Novembris. 

Ob. Michael Sumertoeckl de Egra sac. XV. kal. Februarii. 

Ob. fr. loannes Molitoris sac. X. kal. Maii. 

A. d. 1505 ob. fr. Udalricus cv. V. id. Aprilis. 

Ob. fr. Caspar nov. XVII. kal. Novembris. 40 

A. d. 1510 ob. fr. Mathaeus Schueler sac XV. kal. Maii. 

A. d. 1511 ob. fr. loannes Lapicide, sac. de conventu Cremensii'), VII. id. Martii, hic se- 
pultus est. 

A. d. 1513 ob. fr. Petrus de Ulma sac XIV. kal. Decembris, sepultus in conventu Wienn. 

A. d. 1517 ob. rev. p. fr. Virgilius Gerber, sacre theologie lector ac predicator generalis, quondam 45 
prior h. 1., IV. kal. lanuarii. 

Ob. fr. Paulus Lantzperger sac III. kal. lunii. 

Ob. fr. Erasmus, sac et organista, XVIII. kal. Decembris. 

A. d. 1519 ob. rev. p. fr. lohannes Seydel, supprior h. c, pridie kal. lulii. 

A. d. 1520 ob. rev. p. fr. Steffanus Schwenk supprior III. id. lunii. 50 

A. d. 1524 ob. fr. Wolfgangus Oeder sac in die s^ Lucie virginis. 

c)1525 ob. rev. p. fr. lohannes Mensatoris, quondam prior h. c. et iubilarius, VI. kal. Februarii. 

1529 ob. rev. p. fr. Gregorius sac XIII. kal. Augusti. 

1530 ob. rev. p. fr. loannes Erust, quoudam suijprior h. I., est sepultus in conventu Wienn. in die 
sorum martyrum Prothi et lacincti. 55 

*) Cornge: Wolfgaiigus. ^) Corrigei Cremseusi. ^) Seqiientia nomina aliis manihus saec. 16. 

scripta, dum noviina praecedentia una manu saec. 16, scripta sunt. NECROLOGIUM PATRUM PRAEDICATORUM RETZENSIUM. 163 

1531 ob. rev. p. fr. Nicolaus Molitoris cle Argentina, sacre theologie lector, in die s"''"'" apostolorum 
Petri und Pauli. 

1534 ob. rev. p. fr. Stetfanus Pawr, saore tlieologie lector ac predicator generaIi.N, quondam prior 
Stirensis ac conventualis conveutus Retzensis, sepultus iu civitate Patzn.») NECROLOGIUM PATRUM I^KAEDICATORUM 

RETZEN8IUM. 

Necrologium fundatorum ac benefactorum conventus fratrum 
Praedicatorum o. s' D. Retzensis atque eorum anniv'*'*. 

lANUARlUS. 

1. kal. A. d. 1894 ob. d. lohannes com. de Hardecka in die circumcisionis d'. 

5. non. Ob. fr. Nicolaus de 8« Ypolito, sac. et praedicator, 
81. II. kal. Anniv. d' Wilhelmi Eibzinger. 

FEBRUARIUS. 

6. VIII. id. Auniv. d» Rapper miiis Roseuharter. 

20. X. kal. A. d. 1464 ob. d» Beatrix, d' Pertoldi ux. com'» de Maydburg. 

23. VII. kal. A. d. 1381 ob. d^ lutta com», ux. d' Purchardi com's de Maidburg. 

MARTIUS. 

4. IV. nou. Auniv. d' Lenging. 

5. ' III. non. A. d. 1388 ob. d. Burchardus com. de Hardek, benefactor conventus et fru'". 

9. VII. id. Anniv. Bertholdi Smydacher et suorum praedecessorum. 

17. XVI. kal. A. d. 1361 ob. d» Anna, ux. d' com's Purchardi senioris, iu die s^ Gerdrudis. 

24. IX. kal. Ob. d. Michael com. ex Hardech. ultimus huius nominis [e] comitibus de Maidburg, 

sepultus in choro fr'*'" ordinis s' Augustini Wiennae, 1483. 

APRILIS. 

2. IV. non. A. d. 1367 ob. d* Elena, ux. d' lohanuis, duobus diebus ante festum s» Ambrosii. 
6. VIII. id. A. d. 1374 ob. d. Perchtoldus com. de Maidburch, hic sepultus. 

lUNIUS. 

5. non. A. d. 1328 ob. d. Pertholdus com. in die dedicationis castri in Retz. 

8. VI. id. A. d. 1377 ob. d^ Agnes ducissa de Streliz, sor. d' Purchardi com's, in vigilia corporis Christi. 

11. III. id. Ob. d» Sophia abb» de S. Bernhardo, sor. d' Purchardi com's. 

15. XVII. kal. A. d. 1245 ') ob. Fridericus dux Austriae. 

17. XV. kal. Ob. d^ Elizabeth priorissa et com» de Muenbach, sor. d' Purchardi comis. 
19. XIII. kal. Ob. d» Katharina com», sor. d' Purchardi com's. 

lULIUS. 

8. V. non. Anniv. d' Sigismundi mil's et suoram praedecessorum. 

8. VIII. id. Ob. nobilis vir Rupertus Titelpruner, praefectus castri Rezensis, a. 1501, in choro fr««» 

sepultus. 
15. id. Ob. d. Rudolphus rex Romanorum. 

18. XV. kal. 1333 ob. d» Agnes nobilis com», ux. d' Perichtoldi com's de Maidburg, in die s' Alexii. 

*) Sequuntur demum 7i07nina ab anno 1619 mortuorwn. 

1) Becte: 1246. 

21* 164 NECROLOGIUM PATRUM PRAEDICATORUM RETZENSIUM, 

AUGUSTUS. 

7. VII. id. A. d. 1312 ob. d. com. Beiichtoldus de Hardech, fundator conventus n» in Retz et con- 

summator, qui fuit oriundus de Thuriugia de comitia nomine Rabenswalde. Hic 
rexit pacifice comitiam de Hardech in omni iustitia et aequitate commendabiliter 
plus quam 34 annis cum ux© sua d* Wilbirgi. 

11. III. id. A. d. 1375 ob. d» com» Elisabeth, sor. d» lohannis comis de Maidburch, hic sepulta in 

sepulchi-o matris. 
27. VI. kal. 1314 ob. d* com» Wilbirgis, fundatrix conventus u> et comis Perichtoldi ux. 
31. 11. kal. Ob. nobilis domicellus d. Georgius Gruenauger, in choro tr^^ sepultus, a. 20. (14)95. 

SEPTEMBER. 

8. VI. id. Ob. rev. p. fr. Franciscus de Retza, sacrae theologiae professor, maximus benefactor et 

fautor h. d. quasi tei*tius, qui fuit regens in Wienna ac vic. generalis n^e nationis 
et Ungariae. 
25. VII. kal. A. d. 1849 ob. d. Conradus com. de Maidburg. 

OCTOBER. 

23. X. kal. Anniv. Francisci von der Ygla, cancellarii quondam d» Miehahelis com's de Maydburg. 

29. IV. kal. Ob. fr. Michael de Anaso, prior h. c. et iubilarius, qui post incinerationem civitatis et 
conventus ab haereticis factam pro maiori parte conventum recuperat et restaui'at 
1485 altera die post festum Simonis [et] lude. Rexit conventum hunc Retzeusem 
42 aunis et amplius et conventum Betoviensem 2 annis. Mortuus est in senectute 
bona plurimus dierum pater nonagenarius et emeritus pi-ovincialis provinciae. 

, NOVEMBER. 

5. non. A. d. 1349 ob. d. Otto com., pleb. de Egenburga et can. in Patavia, hic sepultus. 

10. IV. id. Ob. mag. lohanues Theutonicus ordinis n» IV., quondam eps. Bosnensis, natione Westvalus. 

12. II. id. Ob. d. Purchardus com. senior de Retza a. d. 1360 proxima feria sexta post festum 

b. Martini. 

DEGEMBER. 

3. III. non. Anniv. dorum comitum de Maidburg, fundatorum h. c. 

6. VIII. id. A. d. 1353 ob. d. Otto com. de Maidburg. 

21. XII. kal. A. d. 1393 in crastino s^ Thomae apostoli ob. com. lohannes de Mohiill. 

A. d. 1425 die sequenti post festum s'a) Martini convenerunt Hussitae cum maxima multitudine 
ad monasterium Lucense, inhabitaverunt illud per triduum et ceperunt fr^s aliquos, duos vero eis 
adhaerere nolentes combusserunt. 

Itemi») post destructionem monasterii transierunt Rezam et obtinuerunt illam civitatem et 
maximam multitudinem fidelium ibidem interfecerunt et d. lohannem comem de Maydburck ceperunt 
et secum Pragam duxerunt et fr^s conventus illius omnes captivaverunt et seniorem illius conventus 
interfecerunt. 

a) f. ed. b) idem ed. MONUMENTA NECROLOGICA 

PATRUM MINORUM CONVENTUALIUM 

AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 

rs 

^atrum Minorum conventualkwi s. Francisci regulam professortim ad S. Crucem 
Vindohonae, qtiorum conventus a Leopoldo VI. Austriae duce ex Bahenhergensi illustri 
stirpe exorto a. 1224 fundatus esse fcrtur, gravissimi momenti monumenta necrologica Jtis 
temporihus exstant. 

1. Necrologium codex maioris formae memhranaceus , nunc A, prius 1 signatus, in 
hihliotheca patrum Minorum, ad ecclesiam s. Trinitatis Vindohonae translatorum, repositus 
foliis 1 — 4:3 continet. Cuius lihri antiquissimam partem inter a. 1360 et 1370 composuit 
et scripsit frater Heinricus (de Freysing^)?), qui guardianus huius conventus fuerat, ut 
patet suh diehus Fehruarii 8, Augusti 28, Octohris 10. 11. 15, cuius etiam aliis midtis 
locis ipsius manu et posteriorum scriharum mentio fit.'^) Qui cum multas notas longe prioris 
temporis inscripserit, eum aliquo e lihello nohis hodie non conservato illas hausisse conici 
potest. Quod opus sequentihus temporihus diversi lihrarii, inter quos Nicolaus Toplarii^), 
qui guardianus Heinrico auctori successisse videtur, notas plurimas inserentes auxerunt 
ac usque ad saec. 16. continuaverunt. Quia de anniversariis fundatis multae notae 
occiirrunt, operis nomen liber anniversariorum quoque p^-ohari possct, quod primum vir 
venerahilis Hieronymus Fez, quamvis minus accurate, edidit (Scriptores rerum Atistria- 
carum II, 472—508). 

2. Lihri sepidcrorum in patrum ecclesia Minorum ad S. Crucem Vindohonensi hodie 
duae supersunt recensiones, quarum prior a. circiter 1370, ut titulus profitetur, ad ecclesiam 
sanctae Crucis instituta in codicis maioris formae memhranacei, nunc A, pritts 1 signati, 
foliis 45 — 51 (cf. 1) inest, quae recte notae necrologicae de sepulcris appellantiir, altera 
vero posterior, quae codice hihliothecae ^Jrovinciae Austriae Inferioris 444 maioris formae 
memhranaceo continetur, a. circiter 1380 confici coexda est. Recensio utraque a diversis 
lihrariorum manihus et quidemprior usque ad saec. 15., posterior usque ad sctec. 16. deducta 
est. Notatti inprimis dignum esse videtur, quod in recensione posteriore, quae maioris 
quam prior pretii esse censenda est, notis de pcrsonarum vel gentium sepulcris generum 
insignia colorihus depicta fere uhirjue aut praeposita aut interdum suhiuncta sint. 

Becensionem lihri sepulcrorum priorem iam prius memoratus P. Hieronymus Pez 
(Scriptores rerum Austriacarum II, 509 — 518), recensionem posteriorem notis ahundantiorem 

') Hie die lun. 30 mortem ohiisse in Necrologio dicitur et annis 1348 — 1359 certe guardianus in 
tabulis memoratur (Quellen z. Gesch. Wiens II, 1, nr. 325). Ante auctorem necrologii fuit et alter Hein- 
ricus Batisponensis guardianus fratrum Minorum Vindobotiensium, qui saepius in necrologio notninakis, 
circa a. 1349 obiisse videttir; cf. infra ad diem Oct. 5. *) Dttae tabidae ab eodem, nt videtur, datae 

post necrologium scriptac stint. ») Hic partem eorum, quae sub die lan. 1 leguntur, scri^isit et etiam 

a. 1391 guardianus in tabulis memoratur (1. c. II, 1, nr. 1221). 166 NECROLOGIUM PATIJ. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON, 

vir darissimus Karolus Lind ('Berichte und Mitteilungcn des Altertums-Vcreines zu Wien^ 
XII, 52 — J14) exaratis guoque generum insignibus puhlici iuris fecerunt. Videas quae 
de his lihellis disserui 'Neues Archiv' XXX V, 727 — 730. 

Cum aucforis opus ac sequentis aevi continuationes typis discernere enisus sim, notas 
auctoris cuiusque manu scriptas litteris maiorihus latius dispositis, continuationes saec. 14. 
litteris maiorihus latius dispositis uncis inclusis, notas a lihrariis saec. 15. scriptas Utteris 
maiorihus, notas saec. 16. adiectas tantum selectas litteris minutis distinguendas studiose 
diligenterque curavi. Inscriptiones vero auctoris manu praefixae Utteris maiorihus pin- 
guius impressis notantur. 

Mihi adhuc superest, ut viro optimo, doctori P. lohanni Pix, patrum Minorum con- 
ventuaUum Vindohonae provinciaU optime merito, hic gratias iterem dehitas. 

lus fasque quoque est, ut societati optime de scientia meritae, cui nomen '^Altertums- 
Verein in Wien', laudes gratesque agam pro eo, quod insignium gentiUtiorum, quae primum 
in opere supra dicto ^JB^richte und Mitteilungen' in lucem edita sunt, typos repetendos 
tradiderunt, ut haec quoque editio his non careat. NECROLOGIUM PATRUM MINORUM 
AD S. CRUCEM YINDOBONAE. 

lANUARlUS. 

1. kal. D"* Kunigundis super Statuam ob. a. d. 1357, que testata est 

pro fr'^"® 5 'feb (4) reddituum. de quibus nisi duas^) reeipimus. 
Una estredempta, quedabatur de domoReindlini instrata 
Karinthianorum, quam nunc inhabitat d. Wilhelmus dispen- 
sator d' ducis, quam redemit tempore fr^^Nicolai, gardiani 
loci, pro 7 'feb. ^. Secunda tt redempta est tempore predicti 
gardiani Toplarii a Stephano Pollonis, quam porrigebat 
de cellario Minngangi, ubi venduntur panni in Alto Foro in 
acie. Tercia dabatur de una domo ante ecclesiam s® Clare 
sitam^), que funditus fuit deposita per fr^% et lapides fuerunt 
aducti ad conventum pro n° edificio [videlicet pro istis came- 
ris per fr®'" lohannem, dudum ministrum, edificato°), et ista 
tt fuit ius fundi. Quarta U ^. porrigitur omni anno de una 
domo iuxta domum pellium, ubi venduntur pelles et pelicia. 
Quinta tt ^. datur de una domo prope S*"" Claram ex opposito 
domus mag* curie d' lohannis de Liechtenstain, et unus faber 
porrigit, et d® S^ Clare deberent porrigere, ut dicit litera 
testamentalis domine predicte. Dedit'^) etiam pro fr^i^us g mar- 
cas puri argenti, quas fr. Hainricus, dudum gardianus loci, 
confessarius suus, dedit pro fr'^"^ et conventu premissis. De- 
dit adhuc 2 marcas argenti, unam michi predicto^) gardiano, 
secundam sacristie, et sic sunt 8 marce, et ideo vere ligati 
sumus anime sue. D^ Elisabetha l^ Haeuzzinna ob., hic se(pulta) 
in capella Corporis Christi.^)] 

*) Supra locum rasum scriptum. ^) Cod. — Corrige: sita. ^) Sequitur locus rasus. "^) Dedit — 

aniine sue a Nicolao Tojylarii scripta. ^) D* — Christi colore viridi scripta. 

*) Nicolao Toplarii. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 1 67 

2. IV. non. D* Agncs com* de Hewcnbucrch, liic sepulta in choro n", cuius 

anniv. celebrctur, quc ob. a. d. 1 295. [A. d. 1 380 ob. fr. Nicolaus 
mag.") operis in octava s' Stephani.] 

3. III. non. D. Otto de Pilichdorf min''" ob., hic sepultus, a. d. 1338, [cuius 

anniv. tenentur fr*^^ celebrare et sue ux'^ d® Kunigundis, quia 
in festo epiphanic filia sua d* de Chranperch vel sui heredes 
habent fr''""' porrigere unam ih ^. et in festo s' Otmari unam 
■^ c), sicut 1 0. kaL Novcmbris invenitur.| 

4. II. nou. D. Marchardus dc Pilichdorf, hic se(pultus). [D. Chunradus mil. 

de Nuernwerch, hic sepultus. D. Wernherus mil. de Moert- 
gazzen, hic sepultus.] 

5. non. D* Wentla Chernerinna ob., cuius anniv. fr*** tcnentur celebrare, 

quia dedit pro fr'^'^^ 30 4.1 ^). et 1 41 (^)) reddituum, que vendita 
est pro 11 41 ^. [D" Mergardis, ux. d' Ruedolfi de S° Yppolito, 
eius anniv. celebretur.j 

6. VIII. id. [''^D. Ulricus Wildmannus miL ob. a. 1305. D^ Osanna de Gruenn- 

berch ob., hic sepulta. Werntzlinus min''^ ob., hic se(pultus).]^) 
Nota: fr"^ faciant anniv. d' Ruedolfi de Chranichperch proxi- 

ma feria secunda post epiphaniam domini, et abb* S^ Clare 

debet dare fr'^'^'^ 2 41. ^y pro pitancia, ubi recipiantur denarii. 

Invenitur in anniv'" m'''^ videlicet d® Sophie de Chranichperch, 

nonas Aprilis, 

Nota, quod fr*"® promiserunt cum litera conventus semper 

infra quatuor tempora cantare 1 missam pro defunctis et legere 

2 missas pro anima Ulrici Trebenseer, quia d. Andreas Hausa- 

rius habet de hoc literam n*"'. Pro hoc recepimus 2 vasa vini 

et 3 4.1 ^. 
9. V. id. Nota, quod sor^^ de tercio ordine dcbent porrigere fr'^"^ omni 

anno pro anniv'° d^ lermle Weypotinne in suo anniv'° 10 /?. ^. 

pro pitancia et 60 S- pro offertorio, et iam dictam elemosinam 

dant de vinea de monte Nucum. [D. Pernhardus dictus Chue- 

finger, hic se(pultus) in ambitu.] 

10. IV. id. [D^ Alhaidis de Schonnek mini'», hic sep(ulta). A. d. 1381 ob.no- 

bilis d''' d^ et sor. Katherina prof* ordinis s® Clare et sor. ducum 
Austrie, Styrie et Carinthie etc, videlicet Alberti etLeopoldi 
fr'*™, sepulta apud S*"' Claram.] 

11. III. id. Anniv. fr'^ lohannis de Lincza, quondam min"^' n', celebretur, 

quia edificavit nobis librariam n*'" et aliquas cameras in con- 
ventu, [sed"^) pecuniam habuit a d*^ Gertrude Hoesinna^) in parte 
ad procuracionem fr'^ Hainrici Ratisponensis, dudum gardiani 
loci, a. d. 1358.] 

12. II. id. Ob. d' Friderici^) ill""' d' Romanorum regis solempniter cele- 

bretur, qui mortuus est a. 1330, [quique'') fr'^''^ 40 41). 4 pi'o per- 
petua missa dedit promptorum denariorum]. Anniv. Hainrici 
Neydekarii et sue ux'* celebretur, et habet propriam missam, 

*) magiter cod. ^) Sequentes huius diei notae super loco raso scriptae. ^) Sequitur locus 

rasus maior. d) ged — loci a Nicolao Toplarii scripta. ^) quique — denariorum a Nicolao 

Toplarii seripta. 

*) Quae ohiit a. 1349 Ittl. 14. Vide infra ad hunc diem. *) Ob. idibtis lamiarii a. 1330. 168 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

et sui heredes de hoc habent literam conventus, sed quis=^) 
gardianus promisit^), ignoro. 
14. XIX. kal. Ob. ser'"» d' Andree Ungarie regis^) [celebretur'^) solempnitcr] ct 
sue consortis d® Agnetis regine Ungarie et hoc die suo, sicut 
mortua est, quia a predicta d^ omni anno fr^* habent de 
S* Clara 14<tb ^., que porriguntur ipsis de Regelprunne. [Sed*^) 
numquam integre recepi nec in pecunia nec in blado, modo 
porriguntur nisi 1 ^ et nihil plus.] A. d. 1368 ob. d* Chuni- 
gundis de Ekartzaw, quondam consors d* Chadoldi senioris. 
[A. d. 1393 ob. strennuus mil. ac d. Christoforus de Rappach in 
die s" Andree apostoli, hic sepultus apud p®™ suum Hainricum 
de Rappach, ad cuius anniv. obligamur. A. d. 1394 ob. d. Hain- 
ricus fil. d' Christofori de Rappach feria quinta ante festum 
s* Thome apostoli, hic sepultus. A. d. 1385 ob. d. Hainricus de 
Ratpach, hic sepultus, cuius anniv. peragetur, ob. in die s^Lucie. 
D* Katherina de Ratpach®), quondam consors d' Hainrici, ob., 
hic sepulta, et fr''^ debent facere anniv., quia suus maritus illo 
die habet dare fr^''"^ 2 tt <^ pro pitancia a. d. 1358.] 

20. XIII. kal. [A. d. 1331 ob. p. rev. fr. Chunradus de Choetwico, quondam min"^ 

Austrie. D. Dietmarus mil. de S" Loco.] 

21. XII. kal. [Ob. d' lohannis ep* Constantiensis celebretur propter sua 

beneficia.] 

22. XI. kal. Chunradus^) Eisenpautel ob., hic se(pultus). 

25. VIII. kal. D^ Paulinna de Puerstendorf testata est domum procura- 

tricis pro fr'''"^ g^ j^g fundi domus eiusdem, et ideo eius 
anniv. merito celebretur. [Nota: quere tercia die post 
festum s® Margarete.] ^) 

26. VII. kal. Fr^® tenentur facere anniv. sor^^ Margarete de Alpetawe, quia 

sacristia recepit 5 <& ^. pro ^/2 "tl. (<J.) reddituum, et conventus 
deberet recipere 1 tt <?). omni anno a Chienario seniore. 
[Rev. fr. Hainricus gardianus loci^^^tl^mortuoChienario.] 

27. VI. kal. ['')Pleb. de Asparn, d. Albertus p. eius, hic sepultus.] 

29. IV. kal. [D'* Margar(eta) Grreca, hic se(pulta) in capella b. K(atherine).] 

30. III. kal. Anniv. d^EIizabete Chesslerinne celebreturpro magnis bene- 

ficiis suis fr»''"^ n'^ factis. [D'^ Chunigundis Zurcherinna, 
hic se(pulta).] 

31. II. kal. Officium pro defunctis fr'^"^ et benefactoribus semper fiat 

feria secunda post dominicam septuagesime. [A. d. 1322 
ob.') d. Bernherus Hauzzo senior, castellanus in Medlico, 
ob. 1309, III. kal. lanuarii, hic se(pultus).] Anniv. Chunradi 
notarii d® regine Romanorum celebretur, quia testatus 
fuit 2 tk ^ omni anno. De S^ Clara 1 «tl reddituum redeme- 
runt pro 5 marcis argenti puri, secundam pro lOtbt^., et 
ideo fr®^ tenentur et ligati sunt. [Sed quis pro tunc fuerit 
gardianus, ignoro.] 

^) Vox colore ruhro in margine suppleta. ^) Vox suj^er loco raso scripta. c) celebretur 

solempniter a Nicolao Toplarii scripta, c^) Sed — blado a Nicolao Toplarii scripta. e) 7« margine : 

Rappach. f) Nomen supra locum rasum scriptum. S) fr. Hainricus gardianus loci alia manu in 

margine suppleta. ^) Sequens nota super loco raso scripta. i) A. d. 1322 ob. radendo fere deleta. 

') Andreas III. rex Ungariae a. J278, ob. a. 1301. ^) lul. 14, p. 181. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 169 

FEBRUARIUS. 

1. kal. Anniv. d' Friderici de Tiernavia celebretur, quia dedit pro 

fj.ibus 10 «tt, ^ Anniv. d' lohannis de Walse de Styria cele- 
bretur, quia testatus fuit pro fr"'"'' h. 1. 10 marcas argenti, 
sed non plus recepimus nisi 18 11 ^. |D* Gerwigis Prutzen- 
dorferinna ob., hic se(pulta) ante sacristiam.] 

2. IV. non. Hac die de testamento d"^ Margarete*) Praiten velderinne de 

domo d' lohannis circa fr^^ porrigi debent 2 il ^. fr'''"« pro 
pitancia; de quo vel ubi recipiatur, videbitur infra in suo 
anniv'° IV. id. Februarii. 

3. IIL uon. Obitus Witigonis ['')Verber celebretur, quia fr*'^ receperunt 

IGtt ^., et eciam propter beneficia ux'^ d** Perchte, sicut 
habetur in vigilia b. lacobi apostoli]. Anniv. Chunradi 
Sleichmanz et sue ux'® celebretur, quia pro hoc fr^^ rece- 
perunt 1 <U) ^., et de hoc habent literam conventus, [quod 
rev. Nicolaus Toplarii tunc gardianus'^)]. 

4. IL non. Fr°® tenentur celebrare anniv. Margarete*^) Senftinne etKathe- 

rine, quia pro hoc receperunt 20 <tt «^ |Hos denarios rev. fr. 
Hainricus Ratisponensis tunc gardianus.'')] 

5. non. Fr®* tenentur orare pro anima lacobi Cistel civ. Neuburgensis 

et sue ux'^ Katherine®), quia pro hoc receperunt b ^ ^. [tem- 
pore fr'^ Hainrici gardiani dudum]. D^ Gueta Swentreiberinna 
ob., que dedit pro fr"'"^ unum calicem et 1 tb <)*^) 

Nota, quod fr^^ tenentur facere anniv. Michahelis Harber 
et sue ux'^ d" Perchte, quia receperunt pro hoc 20 tt A. ab 
eorura filiis, videlicet fr® Marchardo lectore et fr^ Chunrado. 
[Sifridus Huernpekch, hic se(pultus) in ambitu.] 
7. VII. id. Nota»), quod fr^^ teneantur facere anniv. d** Gedrudis de Chran- 
perch'^), [que ob. sub a. 1347], quia fr^® omni anno recipiunt 
de S* Clara de suo testamento 9 'tt ^. et hoc tali modo: in suo 
anniv'° 2 tt) ^., in anniv*° mariti sui d' Hermanni 2 tb ^. Marie 
Egiptiace V. id. Aprilis^), in festo b. Urbani in anniv'° nepotis 
sui domicelli Hermanni 2 W ^) , item in festo b. Cholomanni mar- 
tiris 3 11) »)., et vocantur denarii offertorii, quia offerri deberent 
in ecclesia fr""" omni die super altare apostolorum, ubi habetur 
in privilegiis d^ predicte, que ob. a. incarnacionis 1347. Ubi 
isti denarii recipiantur, videbis in sequentibus, videlicet in 
Menhartzprunne et in Puczing et de una vinea in Neunburga 
sita in Wolfgraben, et quidquid de residuo supererit, d® habe- 
ant pro suo labore. Item de eadem d* debent porrigi in festo 
b. Georii fri^"« de Reintal 12 /^. ^. [et in festo b. Michahelis 
1 2 j5. ^. Redempte sunt tempore fr'^ Hainrici, tunc gardiani 
loci, libra pro 9 tl t).]. 

*) In margine alia manu eiusdem saeculi notatum: pitaucia. *•) Sequentia alia manus subsequentis 

temporis supplevit. c) Caetera desunt. d) Sequitur locus rasus. ^) Nomen colore rubro scriptum, 

^) Fraecedens nota colore viridi scripta. S) Vox colore ruhro scripta. 1') Corrig.: Chranichperg. 

*) Cf. infra ad hunc diem, p. 175. 

Necr. Patav. 22 1 70 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

8. VL id. Puella Chunigundis d^ Elle de Potenstain ob., hic se(pulta), cuius 
anniv. tenentur fr^® celebrare, quia sua beneficia requirunt. 
Testata [fuit] pro unoquoque fr® 3 /S. ^., excepto quod conventui 
dedit. Ab ea eciam habentur iste ymagines de ebore maior 
et minor, quam dedit pro me [fr'' Henrico, dudum gardiano]. 
D. Chunradus de Pilichdorf ob., qui fuit avus d^ marschalci, et 
fr®^ tenentur ad suum anniv. 

10. IV. id. Fr®^ tenentur celebrare anniv. d® Margarete Praitenvelderinne, 
que fuit amica d' Wichardi et d^ Ulrici circa fr^% quia fr®* 
habent in suo anniv^" de domo d^ lohannis circa fr^* eodem 
die 2 4* pro pitancia et in festo purificacionis virginis gloriose 
pro pitancia 2 'tl. ^)., ut infra ostenditur, videlicet in quo loco 
vel per quem. Item de domo Pennigarii in Novo Foro 3 'll ^. 
minus 12 (^ , et dantur ter in anno semper 1 <tl ^. minus 4^. Et 
de domo Rotlinne, quam nunc inhabitat Saxengarius, 12«^.*), 
item 7 ^. ^. de una domo Goltsmidinne ex opposito Chesslarii 
in strata Carinthianorum ter in anno semper 70 ^. Item 30 ^. 
sunt redempti ex opposito B. Laurencii pro 1 «tl ^. et non plus.'') 
Eandem tt tenet d. lohannes circa fr^^ Sor. Eysal mag* tercii or- 
dinis dedit pro fr*''"^ 30 tl ^., et ideo fr^^ tenentur celebrare anniv. 

12. n. id. D® Brigide ux'^ d' Ulrici circa fr®^ [anniv.]*^) celebretur propter 

beneficia sui mariti. [Albertus notarius d* de Hals, hic se(pul- 
tus) in capella s^ K(atherine). A. d. 1357 ob. d* Anna de Cra- 
nichperch de Petronilla, filia d® Agnetis de Lietenstain'') de 
Nicolspurga, hic se(pulta).] 

13. id. Anniv. d* Ulrici de Pergawe celebretur, quia®) redempta est t <tl 

reddituum pro 8 tt «^. a sor*''"^ S^ Clare tempore fr'* Hainrici, 
gardiani Wiennensis. D* Anna ux. d* lohannis circa fr^® [ob., 
hic se(pulta) in capella b. Nicolai. Hermannus fil. d® Sophie 
de Cranichperch ob., hic se(pultus), 1361]. 

15. XV. kal. [Ulricus dictus Pes, hic se(pultus).] 

16. XIV. kaL D. Otto quondam dux Austrie ob.^) a. d. 13 39.*) 

17. XIIL kal. [Anniv. fr'^ Perchtoldi de Tulna celebretur, quia prolongavit 

refectorium testudinatum et aliquid pro n* ecclesia dedit 
de sua elemosina.j 
19. XI. kal. [Bernhardus Zurcher, hic se(pultus) in ambitu.] 
21. IX. kaL Anniv. d' Henrici de Ratpachs) et ux'^ sue d" Agnetis cele- 
brentur uno die, et isto die fr^^habeant pitanciam de2<tlc). 
minus 40 ^V'), quosporrigunt de ista domo, qui ob. a. d. 1339. 
[Item 12/5. dabantur de una domo in strataMentlers-Strezz, 
quam domum nunc inhabitat Chirchlinger, ille dominus, sed 
redempti') sunt, et Stephanus recepit peccuniam et por- 
rigit fri''"^ et ipsum habemus inpetere. Item von dem 
Eysnen gatern untern Spenglern 1 <tt ^.] 

*) In margine alia manu notatum : nicliil. '') In margine colore ruhro appositum: nihlL ^) Vox 

alia manu super linea apposita. '') Corrige: Liechtenstain. e) Sequitur locus rasus parvus. ^) Nota 

colore rubro super loco raso scripta. S) In margine colore rubro notatum: Rappach. ^) Pez scripsit: 

denariorum. i) Cod. 

') Ob. XIII. lcal. Martii. NECROLOGIUM PATR. MINORUxM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 171 

24. VI. kal. A. (1. 1369 ob. d, Ulricus iunior ciica fr''^ hic sepultus in sepul- 

chro p'* sui, cuius anniv. tenemur celebrare propter bene- 
ficia p'» sui et etiam sua. Videlicet testatus est 2 it*) ^. de 
hiis locis infra positis, videlicet de una domo unius pelli- 
ficis retro maccellos'') ante Scotos in strata Tuenvoit- 
strozz ^2 'U) ^- [Item unus faber slosser iuxta curiam ep' Fri- 
singensis 6^.^. ter in anno. Itcm V2 tt ^- de una domo in 
der Weichenpurch von dem Vechter. Item Raidlinus pro- 
curator denariorum de S^ Maria Magdalena de domo sua 
5 5 .).«=)] 

25. V.kal. lacobi Hyernpech, hic se(pulti), a quo in testamento habe- 

mus 10 tfc ^., qui ob. sub a. 1369. [Nihil recepimus.] 

[Nota, quod fr"^^ teneantur facere anniv. ux'^ d' lohannis 
circa fr®^, videlicet d® Sigawne et d® Anne, et semper in 
crastino cinerum vel die sequenti. Propter hoc fr^^ reci- 
piunt annuatim 2 •tb ^., videlicet 12/?. ^). ante portara castri 
Widmertoer in der Laimgrueb de pluribus domibus et vi- 
neis et ^2 ih h- in strata Karinthianorum de una domo cuius- 
dam doleatoris dictus Petrus"^) Ginach] in der Crugstras.*^) 

26. IV. kaL [D. Onesth mil. de Bohemia ob., hic se(pultus) in capella b. 

K(atherine.)] 
28. IL kal. [D* Katherina iunior de Alramstorf ob., hic se(pulta) ante 
sacristiam a. d. 1337. D* Alhaidis de Pilichdorf ux. d' 
Chunradi, hic se(pulta).] 

MARTIUS. 

1. kal. [D. Leupoldus ^) dux Austrie ob. a. 1326.*)] 

3. V. non. Anniv. d' Ulrici de Pilichdorf celebretur, qui fuit fr. d' Dietrici 

marschalci, hic se(pultus), qui ob. a. d. 1332. 

4. IV. non. s)A.nniv. Petri procuratoris d' de Ratpach peragatur feria sexta quatuor 

temporum, vel conventus dabit 1 "61 S). ad S''^'" Claram. De hoc habent 
literam conventus, quando non peragatur. Propter hoc conventus recepit 
20 'tb 9). vel in sequenti ebdomada. 

5. m.non. A. d. 1329 ob. d* Gueta com'* de Oetinge, filia d' ser"»' Alberti 

Romanorum regis, et habet perpetuam raissam. 

6. II. non. Nota, quod feria VI. ante Letare fr^® faciant anniv. Wolfhardi 

Alser civ. Neunburgensis ex parte claustri et sue ux'^ Gisle, 
quia dedit pro edificio n® ecclesie 10 \\> c). De hoc habet lite- 
ram conventus n'. 

7. non. Ob. progenitorum d' Chunradi mag' hubarura celebretur feria 

prima post Letare, pro quo relaxavit d**'"'* de Tyernstain ius 
fundi de domo ipsarum in vico pincernarum Wienne ita dum- 

*) Sequentia usque '/2 ^ ^- super loco raso scripta. ^) Pez notavit sub linea: forte macellarios 

vel macella. <=) pg^ scripsit: denariorum. In raargine notatum: Omnia 2 tt) ^. minus 5 ^. ^) Corrige: 

dicti Petri. e) jn der Cr. postea suppleta. ^ Numerus ex parte super loco raso scriptus. s) Frae- 

cedit locus rasus maior. 

») Ob. II. kal. Martii a. 1326. 

22* 172 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

taxat, quod atinis singulis araministrent 1 metretam farine 
pro sacristia pro hostiis vel 50 <?).*) 
9. VII. id. [D. Ulrieus mag. curie, hic se(pultus).'')] 

10. VL id. Sor. Christina mag* tercie regule.") 

11. V. id. [D. Wernherus dictus Hauzzo, hic se(pultus) in capella corporis 

Christi, ob. 1322 V. idus Marti, qui fuit fiL d' Wernhardi se- 
nioris.'')] 

12. IV.id. Otto dictus Chochel, hic se(pultus), et ux"" suarum Margarete et 

Clare et omnium progenitorum, fr^** tenentur eorum anniv. 
celebrare omni anno, quia singulis annis habent 6 'U) (<^.) de suo 
testamento, sicut in litera testamentali continetur, sed missam 
perpetuam non promisimus. Consulo tamen illud, quod est 
ultra 2 <tb s)., fr°^ legant missas pro istis animabus. Hoc autem 
sit in conscientia gardiani, si non vult dampnare animam suam. 
Iste, qui dat illam elemosinam, vocatur Sifridus Carnifex.'^) 

13. IIL id. Anniv. Rudolfi de S^Yppolito celebretur, quia tenemur. [D. Ul- 

ricus Grecus de Chernebrunne ob., se(pultus) in capella b. K(a- 
therine). A. d. 1367 ob. d^ Elisabetha, cuius anniv. tenentur 
fr^= celebrare, quia mag* de S° Tyboldo dedit fri''"^ 18 ^^) c)., 
ut singulis annis^) in crastino b. Gregorii celebremus. De 
hoc habet literam conventus. R(ecepit) rev. fr. Hainricus 
gardianus dudum.] Perchta dicta Sweva, [hic s(epulta)]»), 
cuius anniv. tenentur fr^^ celebrare, et abb* S^ Clare debet 
eodem die porrigere 1 <% r). pro pitancia. Eadem tt ^. reci- 
pitur de una vinea sita in Medlico et vocatur der Ledrer. 

14. II. id. D* Alhaidis de Clingberch ob., sepulta apud Predicatores, 

cuius anniv. fr**^ tenentur celebrare, quia maritus eius 
dedit friiiws unam vestem, que vendita fuit pro 9 marcis 
argenti. D. Chrafto de Sunnberch ob., cuius anniv. tenentur 
fr^^ celebrare propter maxima beneficia sue ux'% videlicet 
d^ Katherine de Sunnberch, sicut in die obitus sui inveni- 
tur, videlicet VI. kah Decembris.'') 

16. XVII. kal. Sor. Benedicta procuratrix fr""", hic se(pulta), cuius anniv. 

fr®^ tenentur celebrare, et eodem die abb* tenetur dare 
2 "tl) (j). fr*''"^ pro pitancia. Credo, quod d^ met porrigant de 
proprio propter penam eis inpositam. [Anniv. fr^^ Thome 
de Yalchenstain. hic se(pulti), ob. 1367.] 

17. XVL kal. Anniv. d' lohannis com'** Goritie celebretur propter bene- 

ficia sue relicte, ut in die ob. sui invenitur [XIX. kal. De- 
c e m b r i s.')] 

18. XV. kal. D. Okko'') de Liechtenberch ob. a. d. salvatoris 1321, a quo fr^' 

habuerunt 20 tal. c)}) D. Stephanus de Zoelkinge pleb. in Rus- 
pach ob., se(pultus) in ecclesia n'*. 

*) PeZ: denai'iorum. b) Xota siq^er loco raso scripta. c) Sequilur locus rasus viaior. *) /j^ 

margine alia manu notatum: nihil. ^^ js <tb super loeo raso scrlptum. ^ annis colore rubro super 

linea suppletum. 8) hic s(epulta) siiper linea suppletum. ^) Pez notavit sub linea: leg. lanuarii. 

In ruhrica sequentis diei nofa colore ruhro scriiHa erasa est. i) Pez notavit suh linea: leg. lanuarii. 

^) Pez notavit sub linea: an Otto vel Eckko, ut infra scribitur. l) Praecedens nota super loco raso 

scripta. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 173 

19. XIV. kal. A. d. 1305 ob. d* Blanka ducissa Austrio, filia d' Philippi regis 

Fiancic, consors d' Rudolfi *) ducis Austrie, hic se(pulta) in 
medio chori, que legavit fr'''"* 1000 «tl^. pro ecclesia fabri- 
canda*) et 100 4J) (^) per provinciam distribuendas, que omnia 
abstulit fr. Hainricus min' et construxit cenobium s^ Clare [hic 
in Wienna]. 

20. XIII. kal. D* Gedrudis de Tannberch hic se(pulta), que dedit pro fr''"*" 

20 'II ^). Anniv. d^ Dyemuedis, que fuit sor. d'' Elle de Poten- 
stain, fr^* tenentur celebrare propter maxima beneficia sue 
sor'^^) Sor. Dyemuedis dc Nova Civitate ob. Fr^'* tenentur 
ad eius anniv., quia receperunt 5 marcas argenti puri. 

21. XIL kal. Anniv. d'^ Offmie de Perchtoltstorf fr*"* tenentur celebrare, quia 

habuerunt ab ea 60 marcas puri argenti et 130 "tb 0). Wienn., 
que etiam, quamdiu vixit, extitit generalis m'" et hospita om- 
nium fr'"", [que omnia abstulit fr. Hainricus min"^ pro ecclesia s® 
Clare. Anniv. d*^ Katehrina'") ludenburgerinna de tercia regula, 
et fr"^ habent 1 II «^. illo die, et porrigit mag. de tercia rcgula 
de domo sua, et nichil datur eis ad comedendum de iure, nisi 
velit facere de gracia. Anniv. lohannis Stigelmayr cfr'^ n', 
qui legavit pro conventu 2 vineas, et tenemur sibi]. 

23. X. kal. [Ulricus Pentzo, quondam celerarius castri, hic se(pultus) est 

in introitu capelle b. Ka(therine), ob. 1339.] A. d. 1443 ob, nobilis 
d. d. Leopoldus de Ekartsaw mil., qui fuit specialissimus et sincerissimus 
amicus fautorque fratrum, qui inter alia quam plura sua beneficia tem- 
pore sue vite dedit unam bonam vineam sitam in der Maur, que dicitur 
Starhenberger. Quapropter tenemur sibi agere anniv. solempniter in 
vigilia vigilie annunciacionis virginis gloriose de sero cum vigiliis et 
mane officio defunctorum, quia eodem die, videlicet in vigilia vigilie, 
ob., sepultus in capella s' Thome. Si autem fraudulenter aut negUgenter 
secus actum fuerit, tunc rclicti sui possunt recipere bona et fructus 
predicte vinee istius anni. Insuper predicans tenetur pronunciare in 
ambone animam ipsius suorumque sigillatim'^), ut habetur in litera. 

24. IX. kal. Anniv. Herbordi super Statuam celebretur, quia tenemur propter 

beneficia sue ux'** d" Chunigundis, sicut in principio registri 
invenitur [in festo circumcisionis]. 

25. VIIL kal. ®) [A. d. 1380 ob. p. rev. fr. Chunradus de Wienna Spiczerii, quon- 

dam min'' Austrie et confessor curie principum Austrie, et fr^* 
tenentur facere anniv. suum, quia conventus multa bona ab ipso 
recepit, librariam, multos libros et solempnes, edificia multa, 
picturas solempnes et vitream novam in choro et plura alia.] 

26. VII. kal. D. Hainricus- de cancellaria peragit anniv.^) Katherine [et§) m''^ 

sue Elizaebef) et puelle Affre] semper feria secunda post 
dominicam ludica, et illo die porrigit fr'''"s | <^ ^y p^.Q pitancia 
et perpetuabit. 

*) frabricanda cod. ^) sue sor'" eadem manus niqjer ioco raso scripslt. *^) Sic cod. ^) I. e. 

singulatim. e) Praecedit nota primae manus exstincta: Hac die relicta lacobi de Chrutt. Debent fr'*"!* 

porrigere 2 tk ^. pro pitancia vel sui pueri et nobiscum comedere, .si volunt, sic inveni ego, et gardianus 
debet eos devote recommendare. ^) Sequitur locus rasus. K) Uncis inclusa supra lineavi scrq^ta. 

') Budolfi, III. duds Austriae, Bohemiae regis, qui V. non. Itdii a, 1307 ob. 174 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

27. VI. ka]. D* Agnes Spiczerinna ob., liic se(pulta), cuius anniv. celebretur 

propter beneficia filii sui, [rev.*) p'^ n' fr'* Chunradi, quondam 
min" Austrie]. 

28. V. kal. [D. Chunradus Hoerbunne, a quo fr**^ habuerunt equum et arma, 

se(pultus) in capella b. K(atherine). A. d. 1362 ob. d* Kathe- 
rina filia d' lacobi de Eslarn, consors d* Christofori mil'% 
ob., hic se(pulta) in capella b. K(atherine) in sepulchro m''^. 
'^^A. d. 1380 ob. d* Elizabeth, quondam procuratrix fratrum, 
hic sepulta, cui tenemur facere anniv. propter sua beneficia.] 

29. IV. kal. [Pr. Nicolaus de Stain, confessor et predicator civitatis, se(pul- 

tus) in Haimburga.] 

30. III. kaL Anniv. Margarete de Neunburga celebretur, quia in morte sua 

dedit pro fr'^"^ ad valorem 30 tt. 

31. IL kal [Anniv. d® Brigide Volchmarinne de Insula et mariti sui Volch- 

mariietMatze celebretur, quia pro hoc fr®^ receperunt 1 "tt). c^., 
quos rev. fr. Nicolaus Toplarii, gardianus loci.*=) D* Margaretha 
de Greiffenstain, hic se(pulta) sub testudine ex opposito oro- 
logi.]*!) 

APRILIS. 

1. kaL D. Reinpertus fil. d^ Ulrici de Pilichdorf ob., hic se(pultus). A. d. 

1357 ob. d. Ulr(icus) circa fr®^ sepultus in capella s* lohannis, 
qui testatus pro fr'^"^ 8 tl ^. et hoc tali modo: 4 'tt <^. pro vestitu 
fr"", et hoc tali condicione, ut dicit privilegium, quod omni 
die habeatur una missa ad S^™ Crucem super altaria vel ubi- 
cumque erit, postquam ecclesia perficietur; alie 4 demum sic 
ordinate sunt, videlicet quod 14/5. dantur fr'''"^ pro pitancia 
in anniv'° suo, quod erit in feria 6. proxima post mediam qua- 
dragesiraam, sacristie 60 ^. Alie 2 <tl ^. sic ordinantur, quod 
in festo b. lohannis baptiste 14^. dantur fr'*^"^ pro pitancia, 
sacristie 60 ^)., et recipiuntur de [hiis locis: 2 <tt) cum ^/2 dantur 
de maccellis ante Scotos sitis iuxta domum d' de Potendorf, 
que prius dabantur de una stupa balniari. Item Hermannus 
scriptor d' lohannis porrigit l 4* ^)., quia recepit 8 <tb ^. in re- 
dempcione®) mag' Perchtoldi Sellatoris, de qua est redempta. 
Item 1 ^ ^. super domum apotecariam in acie iuxta domum d' 
de Elzbach, nunc unius medici, ter in anno]. Item \ ^ ^. super 
domum quondam Griespach, nunc autem Pluettzaphen in Arena 
Salis ter in anno. Item 1 <tl ^. super [domum Eberlin pictoris 
in strata Strauchgazzen, quam porrigit nunc mag. chori S' Ste- 
phani. Item 5^/2 ^. super domum cuius^) sartoris contiguam 
domui Veleiz et domui Caspar et puerorum suorum]. Item 
60 ^. de una fovea in Alto Foro in acie sub domo Minngangi, 
quos porrigit Ulr(icus) notarius cognomento Guntzenpurger, 
et dantur in festo b. [Michahelis]. Item 3^5.^. super domum 
Sybotonis Coci auf der Alsterstrazz, quondam Rainholci. 
Item ^/2 'tfc ^. porrigit unus pistor Otto nomine, qui residet in 
Pentzing, ei datur in festo b. Geori simul [pro sacristia]. *) Uncis inclusa alia manus super loco raso seripsit. '') Sequens nota colore rubro scripta. 

c) Caetera desunt. ^) Sequitur locus rasus. e) rempcione cod. ^) cuiusdam recte correxit Pez. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 175 

2. IV. noii. Seidlinus pistor fr"'" ob., hic se(pultus), cuius anniv. celebretur, 
quia dedit pro fr'''"" 30 'tl &)., exceptis aliis beneficiis ab ipsis 
receptis, ux^*) et progenitorum suorum. 

6. non. D* Sophia de Chranichperch min''" ob., que testata est pro fr''^"'» 

4 "11 <^., 2 pro suo anniv'", quando obiit, videlicet fcria secunda 
proxima post palmas, alias 2 pro anniv'" filii sui d' Ruedolfi 
dc Chranichpercli, qui obiit proxima feria secunda post epi- 
phaniam domini. Fr'*'"^ in La 6 ^. ^. in festo purificacionis 
omni anno. Item fr'''"« in Novam Civitatem \ fi. in festo b. 
Kather(ine), et isti denarii porriguntur de hiis locis: de Pilich- 
dorf, de Aurestal et de Iletzendorf, sicut tradunt privilegia. 

6. VIII. id. Anniv. sor'^ Persle de Allramstorf celebretur, quia fr^* recepe- 
runt ab ea omni anno 6 /5. c)., sed redempti sunt pro 6 U ^. tem- 
pore fr'^ Nicolay Toplarii tunc gardiani. 

9. V. id. Anniv. d' Hermanni de Chranperch fcelebretur, mariti d^ Gredru- 
dis, quia d® S^ Clare oodem die habent porrigere fr'**"^ 2 41^. 
pro pitancia, sicut supra habetur VII. id. Februarii. Anniv. 
Hainrici, qui fuit sororius d' Petri ep'Patav. celebretur, quia 
fr*'^ habuerunt ab eo 12 marcas argenti]. 

10. IV. id. [D^ Petrissa iunior de Wolfgerstorf, sepulta ante sacristiam.] 

11. III. id. [Anniv. fr'^ Puerchardi de Nova Civitate celebretur, quia conven- 

tus recepit ab eo 10 Ui. ^. Rev. fr. Hainricus dudum gard(ianus).'^) 
Hainricus fil. d' Nicolai Greci de Als, se(pultus) in ambitu.] 
13. id. Item nota, quod omni anno semper peragatur feria tertia post dedicacio- 

nem Predicatorum in Wienna anniv. d^ Katherine Ernstinne in turri 
am Hochen markcht, cui tenemur propter sua beneficia. De hoc habet 
literam conventus. 

16. XVI. kal. Anniv. d' Ortolffi de S° Vito celebretur et sue ux'« d^ Offmie 

semper feria quarta post palmas vel ante, quia fr®^ receperunt 
20 tl) 0). 

17. XV. kal. [D. Marchardus de Hakenberch ob. se(pultus) in capella b. K(athe- 

rine).] 

18. XIV. kal. Anniv. Herbordi dicti Lainholcz institoris celebretur, quia fr®^ 

receperunt ab eo 10*=) marcas argenti puri. [D. Hadmarus de 
Swechent, hic se(pultus) est in ambitu, ob. 1289.] 

19. XIII. kal. Anniv. Chunradi Woller de S° Ypolito celebretur, quia conventus 

recepit 5 tk ^). pro ^/2 <tl reddituum. [Ulricus dictus Pes ob., hic 
se(pultus).] 

20. XII. kal. [Margar(eta) pistrix ob., hic sepulta in ambitu, que fuit consors 

Ulrici pistoris. D. Hainricus civ. de Augusta hic se(pultus) iu 
ambitu.]"^) 

22. X. kal. Anniv. Wilhelmi de curia Straminum et ux'^ sue Mergardis cele- 

bretur. [R(ecepimus) 5 'tl. &)., sed 1 <fel fuit super una domo, sed 
ignis consumpsit.] 

23. IX. kal. Anniv. Dietrici Uerbetsch civ. celebretur, quia fr®® receperunt 

ab eo 10<tl ^., et de hoc sui filii habent literam conventus. 
Anniv. d® Margarete Pollinne celebretur, quia ex suo testa- 

*) Sic cod. b) Caetera desunt. <=) Seqxntur deletum: 'tl ^. ^) Nota ad sequentem diem 

apposita radendo deleta. 176 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

mento abb* S« Clare habet porrigere fr'^'"» 1 2 /?. o). ter in anno 
divisim, Georii, Michahelis et in pentecoste, et 60 ^. ad curam 
fr""', ubicumque celebratur. Et isti denarii dantur de hiis locis, 
videlicet de una domo sita*) iuxta domum Chiel. Secunda 11. ^. 
porrigitur de aliquibus vineis, sed rarissime debito tempore, 
quia, quod deberet dari Georii, vix datur Michahelis, tamen 
semper datur. [In'') vigilia b. Georgii fr*^ faciant anniv. d' Or- 
tolfi Tetschan et ux'^ sue d® Agnetis et filii eorum d' Georgii, 
sicut parum infra^) invenitur.] 
24. VIII. kal. De d* Gedrude de Chranperch \1 (i. c). illo die dantur. Anniv. 
Chunradi Vaschanch, rasoris ducis Alberti, celebretur, quia 
relieta sua'^) illo die*^) habet porrigere fr''^'^» 2 It ^ pro pitancia, 
et isti denarii dantur de stupa sua balniari*^) sita iuxta S*"" Pan- 
gracium [et de domo contigua balnio'^), sicut litere demonstrant. 
D. Ortolfus mil. Tetschan, pro isto et ux^ sua Agnete ac filio 
ipsorum Georio, sepultis^) in sepultura d°'^'*'" deRappach, tenen- 
tur fr^^ facere anniv. in vigilia s' Georii cum vigiliis et missa 
defunctorum, et ipso die danda est pitancia fr'^'^" pro multa 
eorundem ad nostrum ordinem amicicia, in cuius signum de- 
derunt nobis aream iuxta pistrinam, ubi fuerat una domus, in 
qua publice abieccionis scorta tanquam in publico lupanari 
se collocaverant, et proinde illuc neffandorum hominum mani- 
festata fuit frequencia, de qua abhominacione et detestanda 
vilitate fama conventus ac fr""" pura sinceritas nimium lede- 
batur. Et ideo notandum est diligenter, quod in casu, quo 
fr"* non peragerent anniv. modo prescripto, predicta area iuxta 
pistrinam extensa usque ad domum d' de Puechaim devolvere- 
tur ad heredes seu superstites prenominatorum. In cuius pacti 
testimonium data est eis littera a conventu de voluntate tunc 
p'^ min""' munita sigillo conventus et gardiani, favor enim prin- 
cipis^) requisiti sollicite a sublevacione predicte miserie nobis 
penitus defecit]. 
25. VII. kal. Anniv. d' Chunradi Locher celebretur propter beneficia sue sor'^, 
videlicet d^ Elle de Potenstain^), et non dimittatur. Item nota, 
quod omni anno semper peragatur anniv. d^ Chunigundis Eyssnerinne 
et omnium progenitorum suorum infra octavam s' Georii martyris, de 
quo conventus habet singulis annis 1 tt <?). reddituum ex parte edificii, de 
quo gardianus debet dare 20 ^. pro sacristia et cuilibet sacerdoti 3 ^., 
superfluum vero pro una pietancia. De hoc habet litteram conventus. 
27. VI. kal. Anniv. Wisentonis et sue ux'^ Richardis et progenitorum suo- 
rum celebretur, quia recepimus ab eo lO^tt^., et habuit 
3 filios in ordine fr"™: Albertum lectorem, fr^"" Christia- 
nums) et fr^"" Ernestum. Hic peragatur anniv. d' Viviancz de 
Sunberch et d^ Perchte ux'® sue valde solempniter, quia conventus 
habet singuHs annis 6 ^ c). et illas de domo sita in cimiterio n°. In 
die s' Georii aut infra ebdomadam celebretur anniv. subscriptorum : 

*) sitam cod. ^) Uncis inclusa colore rubro scripta. ^) Vox colore rubro super linea scripta. 

d) Cocl. «) Fez correxit in nota: sepulto. ') principuin cod. s) Christinarum cod. 

^) Ad seguentem diem. ') Cf. supra p. 169 sq., ad d. Febr. 8. NECROLOGIUM PATK. MLNORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 177 

videlicet Hainrioi de Holbach et lohannis de Wevvlwicz, de sero cuni 
vigiliis et de mane officio defunctorum et 11 missis lectis, et cuilibet 
sacerdoti 7 ^)., et predicans tenetur pronunciare animas suprascriptas in 
ambone. Item tenemur accendere 8 candelas circa ornatum feretrum 
tam in vigiliis quam in officio. Actum in a. d. etc. (14)34. 
30. n.kal. [D. Otto de Inpruk, hic se(pultus), 1339, III. kal. Aprilis.] 

MAIUS. 

1. kal. Anniv. d' Alberti Romanorum regis celebretur, et abb* S** Clare 

tenetur 2 tal. fr''^"» pro pitancia ministrare. Ubi isti denarii 
recipiantur, invenies infra V. kaL Octobris*) in festo Symonis 
et lude. Anniv. Alhaidis Schekhinne celebretur, quia abb* 
S*-' Clare porrigit l \\>. A de Reintal pro pitancia."') 

2. VI. non. [A. d. 1356 nonis Maii ob. d. Herbigus Chroetendorfer, hic 8e(pul- 

tus) in capella b. K(atherine).'^)] In die apostolorum Philippi et 
lacobi vel die sequenti peragatur anniv. Andree dicti Vischel cum vigiliis 
et missa defunctorum, a quo conventus recipit 15 'tk. ^)., et de hoc con- 
sules habent literam ex parte conventus, et ideo tenemur. 

4. IV. non. Nota''), quod anniv. d"^ Elizabet Hailpechinne fr^* tenentur cele- 

brare, quia testata est pro fi''''"s ^ n ^y reddituum super cella- 
rium Hainrici Alram, ubi panni venduntur, [nunc^) nepotum 
suorum. De hoc est litera ducis], et tali modo fiat, sicut in 
litteris super hoc datis invenitur, de p" et m""^ et fr^ Talario, 
et illi redditus non possunt redimi. [Aliter*^) est, videatur 
litera ducis Alberti.] 

5. IIL non. Anniv. d® Macze iuxta Fontem^) celebretur, quia de domo d' 

Wichardi ^/2 tl. pro anniv'° porrigi deberet, sed nihil datur, 
quia ignis consumpsit. [D''^'^) Perchta Listinna ob., hic se(pulta). 
Fr''^ tenentur ad anniv. suum et sue sor'^, quia omni anno 
habent 3«;.^. de S^ Clara.] 

6. IL non. Anniv. d' Nicolay Greci fr""^ tenentur celebrare, et d^ S^ Clare 

eodem die debent porrigere pro pitancia 1 tl. ^. Due fuerunt, 
sed una est redempta pro 5 marcis argenti. Predicte d® tenen- 
tur dare sacristie n" 3 ^. A eodem die. [A. d. 1 344 ob. d. Chun- 
radus miL Hailpekh, hic se(pultus) iuxta altare Malczchastonis.] 

7. non. Anniv. d® Margarete Heldinne celebretur, quia fr^* 12 marcas 

reccperunt. 

8. VIIL i(l. [Chunradus Uerbetsch ob., hic se(pultus).] 

10. VI. id. [D* Brigida m"" Reinperti Tuersonis de Liechtenvels ob., se(pulta) 
ante sacristiam.j Hic est notandum, quod semper in vigilia ascensio- 
nis peragatur anniv. pro anima Wilhalmi Lienberger et ux'^ sue Anne 
Schaerfenbergerinn, et si hoc negligeretur, tunc conventus tenetur dare 
^/2 it. ^. ad S^™ Claram. De hoc habent literam conventus. A. d. 1360 
d* lohanna relicta d' Reinperti Tuersonis de Sunnberch ob., hic se(pulta), 
cuius anniv. tenemur celebrare, quia testata fuit 3 vasa vini. 

*) Corrig.: Novembius. *>) In margine tiota colore rubro apposita: in inveucione s. crucis radendo 

deleta est. c) jn cap. b. K(atherine) colore riibro suppleta. ^) Vox colore rubro scripta. «) Uhcis 

inclusa alia nianu in margine suppleta. *) Praecedit locus rasus maior. Aliter est colore rubro scripta. 

S) Sequitur exstinctum: cuius auniv. '') Uncis inclusa a Nicolao Toplarii scripta. 

Necr. Patav. 23 178 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

11. V. id. [D. Hainricus de Lawbenberch ob., hic se(pultus) sub testudine 

ante chorum, a. d. 1301 , V. id. Maii.] 

12. IV. id. Fr''^ tenentur facere anniv. lacobi civ. Neunburgensis, qui fuit 

mag. hospitalis ibidem, quia dedit fr'^"» 26 florenos, et de 
hoc habent sui heredes literam conventus. 

13. IIL id. Anniv. d" Chuenigundis Eyznerinne et omnium progenitorum suorum semper 

peragatur sabbato ante dedicacionem n="". 

14. II. id. Anniv. d'' Chunigundis Mundorffinne celebretur, et gardianus 

tenetur dare pitanciam, quia legavit ir'^'^'^ 12/8. 4 reddituum, 
qui venditi sunt pro 6 marcis et V2, [per quera ignoro]. 

15. id. Anniv. d* Starchandi de Stalawe mil'^ celebretur, quia fr®** omni 

anno percipiunt 1 <tl. <?. de una vinea in Oetechrinne, et vocatur 
selgret. Litteram eiusdem testamenti tenent d^ in claustro 
ad Celi Portam [roboratam cum sigillo Starchandi. D^ Agnes 
marchionissa, sor. d^ Elizabet Romanorum regine^), ob. M.")]. 

16. XVII. kal [Ulr(icus) dictus Pair ob., hic sepultus.] 

18. XV.kaL [D. Magnus fil d' Ulr(ici) de Styra ob., hic se(pultus), 1337.] 

20. XIIL kal. '^^ln crastino ascensionis peragatur anniv. d' Hermanni deS°Ypo- 

lito et Uerbetschoni in canendo. 

21. XII. kaL [Hainricus Hollo de Augusta civ., hic se(pultus) in ambitu iuxta 

portam.] 

24. IX. kaL [lohannes domicellus, fil. d' Ulr(ici) de Wolfgerstorf, se(pultus) 

ante sacristiam. D. Albertus Noethafft, vicedominus Superioris 
Babarie, ob., se(pultus) in capella b. Katherine, a. d. 1324.] 

25. VIII. kaL Hermannus domicellus de Chranperch, nepos d^ Gredrudis, ob., 

hic se(pultus), cuius anniv. celebretur, et eodem die abb* 
S*' Clare habet dare 2 <ll ^ f^.ibus pj.^ pitantia, ut supra habes 
VIL id. Februarii, ob. a. d. 1 339. 

26. VII. kaL [D* Offmia filia d' Ottonis de Pilichdorf ob., hic se(pulta).] 

27. VI. kal. Rugerus de Grrinczing ob., a quo habuimus unum vas vini pro 

1 "tl. reddituum. 

28. V.kaL Anniv. d^ Wichardi circa fr^^ celebretur, quia fuit fidelis amicus, 

sepultus in capella b. Nicolai ante altare, qui ob. sub a. d. 1352 
et testatus pro fri''"^^ ut sequetur: in suo anniv'° 2 tb. 0). pro pi- 
tancia et sacristie 60^., in anniv'° ux'^ d® Brigide et d^ Kathe- 
rine 2 41»)., sacristie 60»)., et dantur de hiis locis.*) 

29. IV. kal. [A. d. 1348 ob. p. rev. fr. Ulmannus, min'^ Austrie, hic se(pultus).] 

30. m. kaL [D* Gedrudis ux. d' Ottonis Hauzzonis ob. a. 1340, hic se(pulta).] 

31. IL kal. Sor. Agnes Puerstendorferinna de ordine penitentum ob., hic 

se(pulta), cuius anniv. tenemur celebrare, quia annuatim reci- 
pimus 1 4:1. ^. pro pitancia de domo d' Wichardi circa fr®^ vel 
sui filii d' lohannis. Porrigitur autem ista 4t). c). de una domo 
in strata Karinthianorum, quam inhabitat gener Herscheftlini. 
Peragi debet in vigilia corporis Christi et pitancia in die. 
[A.^) 1360] anniv. d*^ Kather(ine) Venatricis, que fuit ux. mag' 

*) Caetera desunt. ^) JSuic diei nota colore viridi apposita: D. Hadmarus de Swechent ob., hic 

se(pultus) radendo deleta est. c) Uncis inchtsa in margine alia manu temporis siibsequentis apjyosita sunt, 

^) Ux'^ Alberti I. recfis Eomanontm. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 179 

Andrce Venatoria |et") Margarete secunde ux'*J celebretur, 
quia testata est 1 <ll'. A. reddituum, magna amica fr""*. Si datur, 
ignoro, [difficultcr") datur ^/2 U. c).]. 

lUNIUS. 

1. kal. [D. Wernhardus Mezzenpeklie mag, curie, hic se(i)ultus).J 

2. IV. non. Anniv. d'' Mergardis Wilhalminne de curia Straminum celebretur. 

Disposuerat in suo testamento pro fr"""* onini aiino 1 11 ^., sed 
ignis destruxit. 5 tamen U. date sunt. Eciam fr'^'' habuerunt 
a predicta d* 10 marcas argenti. Magna m'' fr"'" semper fuit. 
Hainricus Wildperger nobilis homo et de familia de Meissawe 
dedit pro fi''''"s 6 n,. ^). hic se(pultus), minus 60«). 

6. VJII. id. D. Ulricus mil. de Ricendorf ob. [1307]''), cuius anniv, celebretur, 

quia testatus est pro fr'''"^ 30 ^ novorum denariorum, 

7. Vn. id. A.*^) d. 1353 ob. generosus d. et com. d. Chunradus dc Schawm- 

berch de Oert, hic sepultus ante altare trium regum, et habet 
ibi perpetuam missam et perpetuum lumen cum perpetuo an- 
niv'° sic dotato, Dedit fr'*'"^ vineam in Ungaria, que vendita 
est pro alia in Austria sita in Hoechenboert iuxta civitatem, 
de qua vinea dantur in suo anniv'° per 8 dies omni die 1 H. (?)., 
et omni die datur pitancia in mane et in sero et pro sacristia 
2 tb. ^. pro cera pro candelis, residuum de vinea datur pro 
opere. Dedit etiam pro lumine perpetuo 1 5 <ll. ^. sacriste et 
pro missa perpetua SO**) U>. c). Habuimus etiam equum magnum, 
qui venditus est pro 40 It. (^., [quas non recepimusj. 

8. VI. id. [D, Ulricus mil., fil. Pibronis, hic se(pultus) in capella b, K(athe- 

rine),J 

9. V. id. D. Nicolaus dictus mil. de AIs ob, a, d. 1307, a quo fr®^ in extremis 

habuerunt 24 marcas argenti, ideo eius anniv. celebretur. 

10. IV. id. [D. Sifridus de Chranichperch ob., hic se(pultus) ante capellam 

corporis Christi,] 

11. in. id. [A. d, 1360 ob, ill, et inclita d'^ d* Agnes de Chunigsveld^), quon- 

dam regina Ungarie, sor, d' Alberti ducis Austrie, a quo fr®^ 
omni anno habent de Regelprunn,J 

12. II. id. A. d. 1360 ob, d* Sigaevn consors d' lohannis prope fr®®, hic se- 

(pulta), et peragatur anniv,, sicut marito placet. [Anniv. fr*^ 
Hainrici Coquarii 1' celebretur.J 

14. XVIII. kal. [A. d. 1366 ob. fr. Christanus de Neunburga 1. Eius anniv. cele- 

bretur propter unam vineam, que a suis progenitoribus habe- 
tur, et peragantur 2 anniversarii: p'^ et m"^'* simul, sue sor* 
et sibi simul.J 

15. XVII. kal. Hac die petatur a mag* tercie regule ^/2 «tt). ^). ex parte Weipotonis 

pro pitancia fr'^"^, et cantetur missa pro defunctis. [Anniv. 
fr'^ Christani 1' celebretur.J Nota, quod in die s' Viti ob. Petrus 

*) Uiicis inclusa in margine alia manu temporia subsequeniis apposita sunt. ^) Numerus alia ?uojjm 

super linea suppletus. c) Vox colore rubro scripta. '^) Numerus colore rubro scriptus. 

1) Agnes ux. Andreae 111. Ungariae regis, filia Alberti I. regis Bomanorum, ob. III. id. Maii a. 1364. 

23* 180 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

procurator d"'"™ de Rappach, cui tenemur, quia recepimus ab eo 20 'tl. ^., 
dum adhuc viveret.*) 

18. XIV. kal. D"* Agnes dicta Voytinna ob., que pro fr'^"^ legavit lOli. ^., ut 

eius anniv. annis singulis celebretur. 

19. XIIL kal. [Pcrchtoldus de Muling ob., hic se(pultus).] 

20. XII. kal. [D'' Margaretha sor. d^ Friderici de Tiernavia ob., hic sep(ulta), 

a. d. 134 8.J 

21. X[. kaL D. Ulr(icus) de Pilichdorf, p. d* Chunradi. 

24. VIIL kal. Anniv. Petri scriptoris d' Wichardi prope fr**^ celebretur, a quo 
recepimus 20<U)(5)., et est hic se(pultus). [Hac^) die gardianus 
tenetur dare pitanciam ex parte d' Ulrici senioris circa fr®^, 
ut supra habetur in kaL Aprilis.] 

26. VI.kaL [Anniv.'=) d' Chunradi mag' hubarum celebretur.] 

27. V. kaL Anniv.*=) d' Hermanni'^) pleb^ de Hauschirchen celebretur, quia d* 

abb**) eodem die porrigit 1 'tl. ^. pro sacristia, et datur de 
claustro ibidem. 

28. IV. kal. [A. d. 1324 ob. nobilis puella Anna de Chranichperch^), se(pulta) 

in capella b. Katherine.] 
30. II. kaL [Ob. fr'^ Hainrici de Preysinge, quondam gardiani h. L, hic se(pulti) 
ante sacristiam, qui benefe'cit conventui.] 

lULIUS. 

1. kaL [D^ Elizabet ux. d' Wichardi circa fr*^^ ob. 1316.] 

2. VI. non. D* Chunigundis de Potenstain ob., hic se(pulta), cuius anniv. cele- 

bretur propter beneficia sor*^ sue d^ Elle.^) 

3. V.non. [D^ Elizabet ux. d^ Wichardi circa fr«^ ob. 1335.] 

4. IV.non. Anniv. d' Ruedolfi regis Bohemie celebretur, filii^) d' Alberti 

Romanorum regis, et abb" S^ Clare debet porrigere fr^^"^ illo 
die pro pitancia 1 11 1^ , de quo invenitur in festo Symonis et 
lude-), qui ob.^) a. d. 130 7. 

5. III. non. [D* Dyemuedis ux. d' Friderici Hauzzonis, hic sepulta, ubi mari- 

tus, ob. 1340. Stephanus procurator fr"™ ob., hic se(pultus), et 
ux. d^ Elizabet et sui pueri. Hedvigis ux. Herbordi super 
Statuam hic se(pulta), ob. 1353.] 

6. II. non. Katherina Senftinna ob., hic se(pulta), que fuit sor. fr^^ Hainrici 

dudum gardiani. Eius anniv. celebretur propter beneficia 
mariti sui Hainrici Senft, [in magna pestilentia dedit fr'*^"^ 
16 <tt. ^.]. Sor. Margareta Fuezzinna de tercio ordine ob., hic 
sepulta, cuius anniv. fr®^ tenentur celebrare, quia omni anno 
de Vischemund de uno molendino perpetuo porriguntur de 
tritico 16 metrete et de siligine 32 metrete semper in festo 
s^ Michahelis.^) De hoc est una bona littera. 
8. VIII. id. Hic peragatur anniv. pro aninia Wilhalmi Liewenberger'') et ux^^ sue Anne 
Schaerfenbergerinne, et si hoc non fieret, tunc conventus tenetur dare 

*) Sequitur locus rasus. ^) Uncis inclusa a Nicolao Toplarii scripta. c) Nota super loco 

raso scripta. ^) Noinen eadem manu supra lineam suppletum. ^) In margine eadem vianu notatum: 

Pilichdorf. ^) filius cod. 8) semper in festo b. Mich. in margine suppleta, ^) Nomen ex parte 

super loco raso scriptum. 

') Cf. infra lul. 19. ^) Oet. 28, p. 191. *) Oh. V. non. lulii a. 1307. I NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. \^\ 

^2 "tl oY ad S^"' Claram. De hoc habent litteram conventus. Anniv. d' 
Eberhardi de Tettcnho celebretur") semp^u- feria quinta ante Margaretlie 
de sero cum vigiliis et mane officio defunctorum et duabus missis lectis, 
quia conventus, si neglectus anniv. fuerit, tenetur suis heredibus darc 
15 florcnos. Actum a. d. 1442. 
9. VII. id. [Anniv. d' Chunradi Praitcnveldarii celebretur, hic se([)ulti).| 

11. V. id. [Domiccllus dc Sachsengange, fr. d' Chunradi, ob., hic se(i)ultus) 

in capella b. K(atherine).] 

12. IV. id. A. d. I ;};}() ob. ill. et inclita d" Elizabet^) secunda Romanorum 

regina, fundatrix capelle s' Ludvici ep' et confessoris, tumu- 
lata in choro ante altare inmcdiate, cuius dies anniv. solemp- 
niter peragatur; que testata est pro opere omnia clenodia 
sua, sed non sunt data. Habetur tamen pro opere passagium 
in Stain in Yerthofen et aliqua'') plura hic inferius [in civitate 
et in Margrafneusidl]. 

14. 11. id. A, d. 1349 ob. d* Gedrudis Hoesinna, magna m' et benefactrix 

fr"'", cuius anniv. celebretur, quia dedit fr'i^"s primo 60 <U. (). pro 
domo procuratricis, quam nunquam intravit; item vineam suam, 
que vendita est [pro'^) 74 il. ^). Eciam edificavit librariam mag- 
nam et quinque cameras iuxta lectorem et magnam partem 
infirmarie, que omnia disposuit fr. Hainricus Ratisponensis, 
gardianus loci.^) Numeri florenorum et Wienn. et grossorum 
et quod massas'') argenti sum oblitus, et ideo servcmus sibi 
fidem, sicut habemus respondere deo].*^) 

15. id. Ob. d' Rodolphi Romanorum regis^) celebretur. 

17. XVI. kal. Edla puella Uerbetschinne ob,, cuius anniv. celebretur, quia d* 

Uerbetschinna dedit fr"'"« 10 41. .). 

18. XV. kal. [Dietmarus fil. d' Gundacheri de Losenstain, hic se(pultus) in 

ecclesia n''. Fr, Griffo, fr. d' Wichardi et d' Ulr(ici) circa fr^% 
se(pultus) in capella b. lohannis, ubi p. et m''.] A. d, 1532 ol). d. 
Mathias de Losenstain, in ambitu prope refectorium sepultus. 

19. XIV. kal. D* Ella de Potenstain, maxima amatrix et bcnefactrix fr"'", ob. 

a. d. 1 339, cuius anniv. tenentur fr"^ celebrare solempniter cum 
candelis. vigiliis 9 leccionum et missa pro defunctis, quia, 
exceptis omnibus beneficiis qualitercumque nominatis, omni 
anno fr''^ recipiunt bonam summam elemosine de vinea sua et 
maxime de vestitu inferiori vel de lignis vel de pane, si kari- 
stia talis esset, sicut privilegium nominat lucide et aperte. 
Sor. Tueta ob., cuius anniv, tenentur fr^^ celebrare, quia lega- 
vit domum suam, quia vendita fuit pro 40 marcis, Item que- 
dam Macza, hic se(pulta), cuius anniv, celebretur, quia dedit 
fj,ibus j^(j valorem 20 ik ^. 

20. XIIL kal. A, d. 1358 ob. ser'""^ princeps d. Albertus*) dux Austrie, amicus 

et p, et benefactor ordinis Minorum fr""", cuius anniv. tenemur 
celebrare, 40^1. ^. testatus est, sed, quando dentur, ignoro, 

*) Sequitur exstinctum: si. ^) Seqtiitur locus rasus minor. *') Uncis inclusa a Kicolao Toplarii 

scripta. ^) Corrig.: quot marcas. ®) In margine manu saec. 15 notatnm: Nota: quero in conversione 

s. Pauli (lan. 25, p. 168). 

*) Filia laeobi II. Arragoniae regis, nx. Friderici III. regis Bomanoruvi. ^) Cf. suimi p. 167 

ad diem lan. ll. ») Oh. u. 1291. *) Albertns II., Claudns cognominatus. 182 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

I^ota: fr*'^ tenentur facere anniv. d® Elizabet Listinne et suc 
sor''^ d'^ Gisle Zendlinne, hic se(pultarum), in vigilia s* lacobi 
vel in festo, quia fr*^* eodem die percipiunt de S* Clara 3 'It. ^. 
pro pitancia, et illi denarii recipiuntur de una domo bona et 
secura ex opposito Merchlini Ruffi. Chunradi Pellificis, hic 
se(pulti), fr''^ receperunt duos pannos griseos malos pro 5 tl. c). 

21. XlLkal. Officium pro defunctis fr''^"^ et benefactoribus. [D^ Margareta ^) 
ux. Zolronis, filia d' Griffonis, ob., hic se(pulta) in capella 
b. K(atherine).] 

'22. Xl.kal. Otto Textor'^) ob., hic se(pultus), relicta sua peragit, credo, cum 
60 ^. sine officio. Quantum offerant, ignoro, tamen conser- 
vanda est propter futura. D^ Rikhardis de Pilichdorf') ob., 
se(pulta). 

23. X. kal. D. Symon sac. de Neunburga ob,, hic sepultus, cuius anniv. tenen- 

tur fr^® celebrare, quia dedit, quidquid habuit. Dedit enim 
unam vineam in monte Pusenperch, que vendita fuit pro 28 «tl. ^)., 
et lectos suos et quidquid in domo fuit, [quia testamentum fr' 
Hainrico, tunc gardiano, super animam suam commisit]. 

24. IX. kal. D^ Perchta Witinginna ob., hic se(pulta), magna m"" et benefactrix 

fr"", cuius anniv. celebretur, quia, si oppositum fieret, pec- 
caremus. Dedit enim fr^ Martino lectori, postea min'^", auream 
crucem, que adhuc est in sacristia. Dedit etiam casulam de 
sameto viridis'^) coloris cum cruce de angelis et ascensione 
et alba stola et raanipulo et^) humerali, quod post mortem 
predicti p** datum fuit in Stain. Ibi adhuc est cum perlis 
pulchre ornatum. Item dedit calicem chori. Testata etiam 
fuerat 2 11. <). omni anno de S" Clara pro anniv*°, que redempte 
sunt tempore fr'^ Hainrici^), dudum gardiani, nobis nolentibus, 
pro 1 6 It. ()., et credo, quod fr' Martino dedit pro libris, pro 
expensis et aliis beneficiis forte ad centum <tl. ^. Anniv. Ulr(ici) 
de Predio celebretur proxima feria VI. post festum b. lacobi, 
quia pro hoc recepimus 10 il c). De hoc relicta sua habet lite- 
ram conventus. 
27. VI. kal. [A. d. 1342 ob. d. Hainricus ^) eps. Laventinus, can. ecclesie Salcz- 
purgensis et doctor decretorum, se(pultus) ante altare b. Ka- 
ther(ine).] 

30. III. kal. D* Engla sor. Hosinne celebretur propter beneficia, sicuthabetur 

II. id. lulii. Sor. Alhaidis de Brunna ob., que testata est 1 <tl. ^). 
reddituum pro sacristia, que datur de una domo inter Piscatores. 

31. II. kal. [Michahel dictus Harber ob., hic se(pultus), cuius anniv. peragatur 

et ux'® Perchte, quia fr®^ receperunt 20 'tl.^).] 

AUGUSTUS. 

3. III. non. D* Katherina Oederinna, neptis d^ Witiginne, ob., hic se(pulta), 
cuius anniv. celebretur, quia recepimus 2 vasa vini pro lOtt.^).®) 

*) Supra lineam iterum suppletum : Textor. ^) In margine iterum notatum : Pilichdorf. ^) viridix 

cod. ^) Sequitur deletum: hua. ®) libris ^). iterum colore rubro appositum. 

') Ob. a. 1300; cf. infra ]J. 200. ^) Eatisponensis; cf. supra p. 165, n. 1. ^) II. Mer de ApoMa 

ob. a. 1342. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 183 

Hertlinus camerarius ducis Rudolfi ob. et ux. sua Katherina, 
hic se(pulti). Anniv. pcragatur, quando") relicte sue placet, 
quia somper aliquid dat, prout potest. 

4. II. non. [Wernherus officialis, civ. Ratisponensis, ob., hic se(pultus) iii 
ambitu. Tali die ob. Mangzzo Tewffenpech, cuius anniv. cele- 
bretur propter sua magna beneficia.) 

6. VIII. id. D* Gedrudis et d^ Katherine Chesslerinne sor'"" anniv. celebretur. 
lohannes fam. d* Wichardi ob. a. d. I.'i4(), hic scpultus, cui 
tenemur ad anniv. Testatus est 4 <[. reddituum dc una vinea, 
2 <tl. ^. omni anno pro pitancia in suo anniv''' et 2 U. similiter 
pro candelis vel pro cora pro festo virginis assumpcionis. 
Nescio, quando dantur. D. lohanncs circa fr''* deberet porri- 
gcre, scd non facit. 

8. VI. id. A. d. 1357 ob. d'' Anna pincerna de Dobra, quondam mag* curie 

d'' ducisse, cuius anniv. fr*** tenentur celebrare, quia ad con- 
silium sui confessoris fr'^ Hainrici, dudum'') gardiani, testata 
fuit pro fi-'^"s 28<ll. ()., que obtinuit post obitum suum cum ad- 
iutorio ser""' principis d' Albcrti ducis Austric, n' p'^. [Eadem 
d" dedit gardiano unum anulum cum smaragdo, qucm com- 
putavit dux Rucdolphus pro 12 florenis, cuius lapidem fecit 
poni ad calicem aureum d^ Ulrici circa fr'^^] 

9. V. id. Ulricus dictus Pentzo ob., hic se(pultus), cuius anniv. fr^* tenentur 

celebrare, quia dedit pro ecclcsia n^ nova, quando fuit in- 

cepta, 24 marcas argcnti. 
10. IV. id. D* Elizabet ux. Ekherlini ob., hic sepulta, cuius anniv. fr"^^ tc- 

nentur celcbrarc, quia testata fuit unam domum, que estima- 

batur pro 30 'tl. c)., scd in pestilencia fuit tantum vendita pro 

1 4 %. c). 
12, IL id. D* Offmia de Prunn, filia d' Ulr(ici) do Pilichdorf, ob., cuius 

anniv. cclebretur. Testata satis fuissct, scd nihil reccpimus. 

Altare iuxta conccllos^) fundavit in capclla b. K(atherine), sed 

non dotavit. Tamen mantcllum suum de samcto tcstata fuit 

pro fi''''"»^ quod fuit blavii coloris. Dc eo fecimus 2 tunicas 

pro dyac° et subdyac'', de perlis caliccm. 

14. XIX. kal. Katherina Chezzlerinna magna amica fr**"' et filia devota. [A. d. 

1366 ob. puella Chunigundis de Sunnberch, dicta Pergerinna, 
XIX. kaL Augusti, testata cst pro sacristia 2 'H. rcdituum supcr 
una vinea in Neunburga.] 

[Nota*^), quod fr*** tenentur celebrare anniv. d' Petri Colini, 
qui est cap. in curia Neunburgensi antc portam Scotorum, et 
suis progenitoribus cum vigiliis ct missa pro defunctis semper 
in vigilia assumptionis et sempcr, quamdiu vivit, cum scitu 
suo, quia pro hoc liberc dedit in magna necessitate 20il. «)., et 
sepelictur nobiscum, quando deo placet. Quamdiu est in vita, 
cantetur sibi missa, quc sue devocioni placet.] 

15. XVIIL kal. D^ Margareta Chrannestinna, maxima amatrix fr"". Vere sibi 

tenemur, acsi multum dedcrit, hic sc(pulta), [ex^) amore ordi- 

a) quando — potest siijyer loco raso scripta, ^) Super loco raso. «) Sic saepe cod. '') Not;i 

— placet a Nicoloo Toplarii scripta. «) ex aniore — eiiis anniv. postea colore ruhro suppleta. 184 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

nis tcnemur facere cius anniv. D*' Clara de Rauchenstain, 
consors d' Alberti, ob., hic sepulta in sepulchro d"'"™ de Pil- 
lichdorf]. 

16. XVII. kal. Chunradus mag. civium in Tuemprobst ob., cuius anniv. celebretur, 

(]uia dedit I 11. ^. [D. Hoednscho mil. Occeanus, se(pultus) sub 
altare Malczchastonis. Nota, quod fr''^ tenentur facere anniv. 
d' lohannis circa fr^® miP^ propter sua beneficia, sicut patet 
in registro*), et semper infra octavam assumpcionis virginis 
gloriose. Propter hoc fr^^ recipiunt 2 tl. »)., et porriguntur de 
Leupoltstorf de suis colonis, qui ob. a. d. 1380.] 

17. XVI. kal. Anniv. d® Perchte Snetzlinne celebretur. [D. Hermannus dictus 

Voegel, civ. de Augusta, ob., hic se(pultus) in capella b. K(a- 
therine).] 

18. XV. kal. Anniv. sor'* tercie regule laute et Margarete de Chranperch fr^^ 

tenentur celebrare, quia omni anno percipiunt 1 ■^. ^. de una 
vinea, que aliquando fuit iuvenis Chienarii, sicut in littera 
plus continetur, sed non pro nobis. Infra octavam assumpcionis 
tenentur fr®® facere anniv. cum vigiliis et missa defunctorum pro anima 
lohannis Waczgiesser et Katherine ux*^ sue, quia, si non fieret, tunc 
conventus oporteret porrigere 1 ^/2 ^) hbram pro °) ad hospitale. De hoc 
habent cives litteram cum sigillo conventus in consilio repositam. 

19. XlV.kal. Puella Elizabet Sebekchinna, sor. fr'^ Wolfhardi, ob., hic sepulta, 

cuius anniv. fr''^ tenentur celebrare, quia testata fuit 2 tb. red- 
dituum, que'') redempte sunt tempore fr'® Nicolai Toplarii pro 
1 4 tt). ^. 

20. XIII. kal. D* Katherina consors d' Ulrici circa fr'^^ hic se(pulta). [D. Hain- 

ricus domicellus, fil. d' Ottonis de Zelking.] 

21. XII. kal. Anniv. d*^ Katherine Tuersinne de Sunnberch celebretur, quia 

liabemus ab ea ornatum integrum aurifriger'^), sicut in registro 
sacristie invenitur. [Ob. a. d. 1337 d^ Anna com* de Chatzen- 
ellpoegen, hic se(pulta).] 

22. XI. kal. [Anniv. sor'^ lermle de tercio ordine celebretur singulis annis, 

quia fr*'^ omni anno recipiunt l 'tb. ^., quam mag* habet dare de 
domo, quam inhabitant.] 

24. IX. kal. Anniv. d' Sifridi de Weidnikkh et ux'** sue Wentle celebretur in 

vigilia b. Bartholomei, quia dedit bonam elemosinam fi-ii^us^ et 
de hoc habet litteram conventus. [D^ Alhaidis Schutburflinne, 
hic se(pulta). Anniv.®)] Anniv. nobilis d' lohannis Wuerfel cele- 
bretur circa festum s' Bartholomaei ante vel post in octo diebus, quia 
conventus recepit 16 tt. <3., que posite sunt super una domo in der Scheft- 
strass. Si autem secus per neghgentiam factum fuerit, tunc conventus 
obligatur dare hospitali ^/2 "U). ^. Actum a. d. 1440.^) 

25. VIII. kal. Anniv. d' Ortolfi de Puerchartstorf celebretur, quia fnit magnus 

amicus fr"™. Anniv. sor^^ Weintrudis et sor"^™ suarum cele- 
bretur, quia pro hoc dedit domum suam, vineam suam et quid- 
quid in domo habuit.'') 

^) iu i'egistro stqjer loco raso scriptum. ^) Sequitur exstinctuvi: litteram. ^) Cod, ^) Sequitur 

locus rasus minor. ^) Sequitur locus rasus maior. *') In margine eadem manu notatum: pena. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. Ib5 

26. VIL kal. Anniv. Leupoldi et ux'* eius Agnetis et filii sui celebretur, quia 

in pestilencia dedit fr'''"« 8 il. t). Anniv. Wichardi publici notarii 
et ux'* d® Elizabet celebretur, quia terapore fr'" Hainrici, 
dudum gardiani, qui fuit scriptor testamcnti sui, cesscrunt 
fr"''^^ ad 30 lb.c^. [Ob. ill™' d' d' Otakheri Bohemie regis 128:)^), 
cuius cor et interiora se(pulta) sunt in capella b. K(atherine).] 

27. VI. kal. D* Agnes Penckinna ob., cuius anniv. celebretur, quia dedit 

fj.ii.us valde bonam vineam, que*) vendita est pro 43 i\. c)., et 
perpetue l tt. ^. pro anniv'" de domo sua^'), et fuit maxima 
amatrix fr"'". Eciam tempore fr'^ Dietrici, p'« rev', ad alios 
conventus multum dedit.'^) Ob. d' Chunradi Hagarii celebretur 
proxima feria sexta ante festum b. Augustini, quia propter 
hoc ux. ipsius dedit conventui 5 marcas argcnti. Nota, quod 
anniv. coci Alberti de Neunburga ex partc claustri celebretur 
in vigilia b. Augustini, quia conventus tempore suo recepit 
ab eo 10%.^. 

28. V. kal. Anniv. d^ Elizabet de Zelking, que fuit avia istorum de Zelking, 

merito celebretur, quia fr®^ omni anno habent 3 <tb. ^. cum ^/2, 
sed Httera plus dicit, et dantur de hiis locis: de Rueprechtz- 
dorf et de Spannberch. Habuimus etiam ab ea 100 florenos, 
de quibus ego fr. Hainricus, dudum'') gardianus, adhuc inveni 
50 minus 1. 

29. IV. kal. ID'* Margar(eta) de Sunnberch ob., hic se(pulta) ante sacristiam 

iuxta aspersorium. A. d. 1395 ob. ser"""^ princeps d. dux Au- 
strie Albertus tercius.] 
SO. III. kah D* Agnes relicta^) mag' Friderici aurifabri ob., hic se(pulta), 
cuius anniv. celebretur, quia recepimus ab ea ^O'»). ^.') 

SEPTEMBER. 

1. kal. Anniv. Perchtoldi Welser et progenitorum suorum celebretur, 

quia est testatus pro fr'*"^^ 100 tb.^)., qui fuit fr. Reisenperger- 
inne d^ Elizabet. Anniv. Gedrudis Warthvelderinne celebretur, 
quia dedit vineam suam pro fr'**"^, que adhuc spectat pro opere 
n°, licet commutacio sit facta. Anniv. d® Alhaidis de Polnhaim 
et sor'^ sue d^ Chunigundis de Ternberch celebretur, quia 
dedit pro fr'''"» unam bonam vineam, que vendita fuit pro 
48 "tt).^. Perpetua missa est in Httera, sed a nullo promissa. 
Vendicio facta est de vinea tempore fr'^ Hainrici, dudum gar- 
diani. Anniv. Ludvici Mentler celebretur, quia fr^® omni anno 
recipiunt a relicta sua 1 <tl. ^). Anniv. lohannis de Prespurkch pera- 
gatur omni anno in crastino s' Egidii cum vigiliis et missa defunctorura. 

2. IV. non. Anniv. d* Wentle de Sternberch com% hic sepulte^), celebretur, 

quia fr^® receperunt 40 ^. ^. de suo testamento. 

*) que veiidlta est pro 43 'tt). ^). colore rubro in margine suppleta. *>) de domo sua in margine 

colore rubro scripta. c) Sequuntur deleta: Anniv. Ottonis Per et Elizabet uxis gue celebretur, quia fres 

omni anno recipiunt 1 tt. ^. pro pitancia, et quidam civ. Wienu. dictus Rossel, gener Michahelis Drescher, 
porrigit de una vinea. ^) Super loco raso scriptum, «) Suppletum pro exstincto: ux. ^ Sequitur 

locus rasus. Sequens nota raclendo exstincta. «) liic sepulte eadem vianu super linea suppletum, 

*) Occisi VII. kal. Septeuibris a. 1278. 

Neck. Patav. 24 186 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

3. IIL non. Anniv. d® Brigide Hinpergerinne celcbretur*) propter beneficia 

d« Witiginne, sicut in vigilia b. lacobi^) invenitur. 

4. IL non. [A. d. 1371 ob. Chunradus Peisser nobilis, non mil., de familia 

Chreigarii, hic se(pultus), a quo habuimus unum equum, pro 
quo habuimus 4 <tl. cum ^/2 et 32^. et unam sexagenam grosso- 
rum pro cera pro candelis magnis et parvis.] 

5. non. Anniv. d® Chunigundis Uelmaninne celebretur, quia legavit pro 

fj.ibus unam domum, que vendita fuit pro 36 marcis argenti. 

6. VIII. id. Anniv. Ulrici de Medlico et ux*^ sue Gisle peragatur, quia dede- 

runt nobis domum n'"" in Medlico, quorum fiL vocabatur fr. 
Chunradus de Etzkestorf. 

7. VII. id. Anniv. d^ Perchte et sui mariti, mag^ Chunradi Carpentarii pera- 

gatur, si placet, propter servitia filiorum suorum, fr*^ Hainrici, 
dudum'') gardiani Wienn.^), et fr'^ lohannis, dudum gardiani 
Prukensis et Goritzensis.'^) Anniv. Ulrici Puchser, hic sepulti, 
celebretur, propter testamentum relicte sue d^ Margar(ete) 
Seifridinne, [sicut habetur IV. kaL Octobris ^)]. 
9. V. id. [D. Fridericus de Magenpuech miL, se(pultus) ante chorum, et ux., 
ob. 1307.] 

10. IV. id. [Sifridus Schutburfl, hic se(pultus) in ambitu. A. d. 1380 ob. p. 

rev. fr. Purchardus, quondam min' Austrie, qui plurima volu- 
mina, videlicet 11, dedit pro libraria et aliqua pro sacristia''), 
calicem et ornatum simplicem.] 

11. III. id. Dietricus Sartor dedit fr'^"« l vas vini, quod valuit 7 'tl., ideo an- 

niv. peragatur. 

16. XVL kal. Sexta feria in quatuor temporibus celebretur anniv. Nicolai Teterl 

et Nicolai Schinpain, piscatorum, quia dederunt fr'^"® lO^tl. «S). 
De hoc habent litteram conventus. 

17. XV. kaL Anniv. d® Margarete de Leybuetz celebretur, quia d^ abb* S® Clare 

porrigit de Hautzendorf [omni anno 2^/2 'tl. t^. Anniv. d® Dyane 
ux'^ mag' Nicolai physici de Utino ob., hic se(pulte) in capella 
b. K(atherine), et Urssule, ux'® sue]. 

19. XIIL kaL [D. Otto de Weizzenberch ob., hic se(pultus) in capella b. K(athe- 

rine), a. 1334. D* Gedrudis de Prunn ob., hic se(pulta) in ca- 
pella b. K(atherine).] 

20. XIL kal. [Anniv. Eberhardi Castner celebretur, qui ob. a. d. 1371, qui 

testatus est fr'''"^ 100 <tl. ^. ita, quod^) singulis annis habent fa- 
cere anniv. suum et perpetuam missam omni die in n* ecclesia, 
et debet esse ultima missa super quodcumque altare ibidem. 
De hoc executores sui testamenti habent litteram conventus 
sigillo communitatis et gardiani munitam, ubi nos ligavimus 
cum fide n^ ista adinplere. Idem Eberhardus fuit pincerna 
d' ducis Leupoldi, sepultus ad Auginenses.^)] 

21. XL kaL Anniv, d' Ulrici de Chlingwerch, hic se(pulti), fr^^ tenentur cele- 

brare, quia ab ipso recepimus 30 marcas argenti. 

*) Sequitur deletum: celebrare. ^) Super loco raso scriptiim. ^) et Goritzensis in margine 

suppleium. <^) Sequilur deletum: ornRtum, ^) Seqiiitur deletum : Imnc, ^) Co9'n^. ; Augustinenses. 

') lul. 24, p. 182. *) Procul dubio auctoris huius neerologii, cxiius parentes ef frater igitur hoe 

Joco dicuntttr. *) Novembris potius, p. 191. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. ig? 22. X. kal. 23. IX. kal. 24. VIII. kal. 25. VII. kal. 26. VI. kal. 

27. V. kal. 28. IV. kal. 29. III. kal. 

30. II. kal. Anniv. d' Martini Talarii, qui fuit p. d® Elizabet Hailpokhinne, 
fi'*'^ tenentur celebrare proptertestamentum filie iam dicte, 
et illo die detur pitancia de 2 41). 4, sicut habetur in privl- 
legio suo et eciam IV. non. Maii. 

Anniv. d' Reinperti de Eberstorf solempniter celebretur, hic 
sepultus*), quia teatatus fuit f'r'''U8 loOtl. ^. et crucem bo- 
nam, diversis gemmis ornatam, et cuius crucifixus est to- 
taliter aureus. [Domicellus Caspar Prueschinch ob., hic 
sepultus in sepulchro p'^ sui in capella b. K(atherine). A. 
d. 1384 ob. Caspar domicellus, fil. d' Georii de Polnhaim, 
s(epultus) in capella s*^ Kath(erine).| 

Anniv. d° Elizabet Phafsteterinne celebretur, quia per filiam 
suam misit nobis unam togam cum perlis ornatam, qui 
fuerunt recepti ad ornatum n"'° bonum. Oretur et pro 
suis filiabus. [D* Tuetta de Rosenhaim, hic se(pulta) ante 
chorum.] A. d. 1445'') sabbato ante festum s' Michahelis ob. nobilis 
d. Georius de Rappach mil., qui fuit intimus specialissimusque fautor 
et amicus ordinis necnon precipue conventus "Wien. 

D. Scheneto de Lippa ob., hic se(pultus), cuius anniv. tenentur 
fr®^ celebrare, quia ab eo habuimus 30 marcas argenti. 
Anniv. d^ laute ux'^ d' Ulrici de Pilichdorf "^) celebretur, 
hic se(pulte), [ob. 1337]. [D* Perchta Uezmanina, m' fr''"», 
hic se(pulta), ob. a. d. 1328.] 

Anniv. Hainrici Senft celebretur, quia dedit fri'^"^ i 6 ■«). ^. et 
p s t h o c s u a r e 1 i c t a 1 II. ^. 

[D. Chunradus Mulinger, hic se(pultus), et sua ux.] A. d. 1426 
ob. ven^'^ conciv. Ulricus Herbart, qui dedit conventui in prompta pecunia 
80 tk. ^. in remedium anime sue, tali adiuncta condicione, quod conventus 
obligatur sibi et suis peragei-e anniv. circa festum s' Micha(helis) in octo 
diebus ante vel post cum vigiliis de sero et missa cantata de mane, 
et fr^^ tenentur legere 3 missas in septimana in remedium animarum 
suarum perpetue duraturas. Insuper tenemur accendere candelas circa 
ornatum feretrum tam in vigiliis quam in missa cantanda. 

Officium pro benefactoribus. Anniv. d" Chunigundis Hiern- 
prechin, que fuit magna amica et m'' fr"'", celebretur. [A. 
d. 1367 ob. fr. Nicolaus de civitate, dudum sacrista, cui 
fr^® tenentur ad anniv., quia, quidquid habuit, sacristie 
dedit et sacristiam in ornatu et monstrantiis etaliisorna- 
mentis multum decoravit.j 

[D" Petrissa de Zelking, de Liechtenstain de Nicolspurga, 
se(pulta) ante sacristiam, obiit M.'')] 

D" Chunigundis ux. d' Ulrici circa fr®** ob., hic se(pulta), cuius 
anniv. celebretur propter beneficia sui mariti, videlicet 
d' Ul(rici) predicti. [D. Hainricus Pibro ob., hic se(pultus) 
in capella b. K(atherine).] *) Corrig.: sepulti. ^) Correctum ex; 1437. desuut. c) Tn margine appositwn: Pilichdorf. ^) Caetera 

24* 
188 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. OCTOBER. 

1. kal. Anniv. d'^ Elizabet Ofnerinne celebretur, quia fr®^ omni anno 

habent 1 <U). ^. de mag=* tercii ordinis, et dant de vinea sua 
in Oetachrinn, et dicitur der Ger. 

2. VL non. [D^ Alhaidis filia d' Chunradi de Pilichdorf ^), hic se(pulta).| 

3. V. non. Anniv. d*' Elizabet ux'^ Hauzzonis, hic se(pulte), celebretur 

propter beneficia sui mariti, quia ab ipso habemus n*" 
magnam stupam et 9^. reddituum pro lampade corporis 
Christi. [A. d. 1 369 ob. ser*"* d* d* Margareta marchionissa 
senior de Tirolis, hic se(pulta) in choro n°.J 

4. IV. non. Fr. Chunradus sacrista, qui procuravit tabulam chori.^) 

[Anniv. d® Ofmie Altenburgerinne.] 

5. Ill.non. Officium pro hospitibus fr"™ fiat infra octavam b. Francisci. 

Anniv. fr'^ Hainrici Ratisponensis, quondam gardiani loci, 
celebretur et non inmerito, quia elemosinam Hosinne ipse 
nobis procuravit^) et parum postea moriebatur. Relicta 
d' Gundoldi, qui fuit civ. Neunburgensis ex parte claustri 
testatus fuit 1 <tl. <?). reddituum, quam sua relicta redemit 
pro 8<tl. »)., que nunc habet Wehingarus. Quod factum est 
tempore fr'^ Nicolai Toplarii, tunc gard(iani). 

6. II. non. [Anniv. fr'^ Ulr(ici) de Valbach, hic se(pulti).] 

7. non. [Anniv. lohannis scriptoris d' lacobi de Eslarn celebretur, quia 

recepimus ab eo 1 karratam de vino bono, quod computabatur 
pro 1 'tt. <)., et dilexit nos valde.] 
9. VIL id. Anniv. d^ Chunigundis, que fuit ux. d' Ulrici de Pilichdorf, cele- 
bretur propter ius montanum in Neunburga. Anniv. d^ Mar- 
garete Redlerinne celebretur, quia fr^^ singulis annis habent 
de domo d' Hainrici de Ratpach 2 <tb. o). minus 40 ^ 

10. VLid. Nota'^): a. d. 1359 ob. nobilis d* d* Margareta de Zelking, relicta 

d' Ottonis, magna m"" et amatrix fr"^"", in festo b. Cerbonis ep' 
et confessoris^), cuius anniv. fr^^ tenentur celebrare cum vigiliis 
et missa et visitacione sepulchri. Testata fuit 60 tl. o)., que 
post mortem debebant cedere fri'^"^ Sed ego fr. Hainricus, 
tunc'^) gardianus, in magna necessitate positus primo anno 
inscia d* expendi 30 "tl. ^) in vindemia et secundo anno pro 
pane et aliis necessariis alias 30. Habuimus etiam ab ea vasa 
argentea plura, que vendita sunt pro 37 <tl. ^. Dedit eciam gar- 
d(iano) fr' Hainrico, suo confessori, unum calicem, qui habe- 
bat in pondere 2 marcas argenti et 3 lotones, et ornatum pro 
sac% pro n'^ usibus et multa alia. 

11. V. id. D. Chueno quondam mag. monete, cuius anniv. celebretur [propter 

multa beneficia, que fr®^ ab eo perceperunt, et adhuc in qua- 
tuor festivitatibus b. virginis ex ordinatione sue pitancie mini- 
strantur]. D. Hainricus Malczchast, mag. camere d' ducis Al- *) In margine iterum notatum: Pilichdorf. ^) Praecedens nota colore rubro scripta. ^) Vox 

colore rubro scripta. d) Super loco raso. 

^) Gertmdis Hosinna a. 1349 obiit. Cf. supi-a p. 167 et p. 181 ad dies lan. 11 et lul 14. ^) Oct. 10. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 189 

bcrti*), ob. a. d. 1353, scpultus ante altare suum in capella 
b. Kather(ine), cuius anniv. solempniter celebretur, a quo fr^' 
habuerunt 200 «tl^., excepto calice, anpullis argenteis, mon- 
strancia, cappa dc sameto, ornatu pro sac® et quam piurimis 
aliis, quod eciam valuisset denarios. Et istis datis ad unum 
mensem ante mortom recommendavit se mihi fr' Hainrico, 
dudum gard(iano), et sacriste fr' Nicolao super animas n'"', 
sicut habemus rcspondere deo in novissimo die. Ita, gard(iane) 
p., ligo conscientiam vestram, quod ista servetis de missa, 
de vigiliis in suo anniv'° et de missa perpetua, sicut habetis 
deo respondere in novissimo die, vel quicumque succedet 
vobis, 

12. IV. id. Anniv. [XJlrici^) filii Michahelis Harber, hic sc(pulti)]. 

13. in. id. Anniv. d® puelle Elle, que fuit domicella regine, celebretur, que 

dedit pro frii^"» ^ q marcas argenti. 

14. II. id. D"* Gedrudis de Muling, hic se(pulta), cuius anniv. tenentur fr^* 

celebrare, quia legavit nobis 5 marcas argenti. 

15. id. D. Petrus eps. Marchopolensis, fr. n., qui ob. sub a. d. 1349, a quo 

fr®^ habuerunt bonam elemosinam, videlicet 43<tl.^., 12 vasa 
vini et unam bonam vineam in monte Chalichleiten iuxta 
Neunburgam, unam pulchram casulam de serico, duo paria 
libri missalis, item sua pontificalia, calicem'^), anulos, vasa 
argentea, item 16 modios siliginis, item 8 modios tritici, item 
5 modios avene, que omnia ego fr. Hainricus, dudum gard(ia- 
nus) Wienn., cum magno labore et tedio obtinui ab ep° Patav, 
d" Grotfrido^), et ideo fr*''* tenentur ad suum anniv. et ad mis- 
sam perpetuam, et committo gard(ianis) super animas eorum, 
quia predictus d. omnia, que habuit, dedit et commisit dispen- 
sacioni mee. 

16. XVIL kal. [A. d. 1369 ob. d* Elizabet Reysenpergerinna, hic se(pulta), cuius 

anniv. fr^® tenentur celebrare propter sua beneficia, quia re- 
ceperunt 80 tt. »). Wienn. et l 6 «tb. ^). sacristie pro lumine perpetuo 
ad chorum ante corpus Christi. A. d. 1374 ob. d'^ Dyemudis de 
Lamberkh, mag'' curie illustrissime d® ducisse Austrie, cuius 
anniv. fr®^ tenentur facere cum vigiliis et missa pro defunctis 
semper proxima sexta feria post festum s' Cholomanni mar- 
tiris^), quia sincerissimo corde fr®^ dilexit, velut multiplicibus 
promocionibus apud principes et maxime beneficiis persona- 
libus frequentius ostendit, in speciali ex suo testamento, de 
quo fr^^ bonas habent litteras, tenetur abb* ad S*"" Claram et 
perpetuo porrigere 2*1.^., de quibus ^/2 "tl. ^. debetur sacristie 
pro candelis ipsius anniv'', de residuis tenetur gardianus fr'^"^ 
facere consolaciones. Item antea dederat 50 tl). c). pro subsidio 
edificii, transitus sedium superiorum, item solempnem et 
pulchrum ornatum pro sacristia. Plurima beneficia et sub- 

*) Super linea suppletum. *>) Uncis inclusa haec alia mant super loco raso scripta, **) calicem 

— argentea in margine eadem manu suppleta. 

') A. 1342—1362 episcopo Pataviensi. ") Hoc festum est Oct. 13, quod sexta feria fnit a. 1374. 1 90 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

sidia, que contulit fri^»"» in communi et in speciali, nota 
sunt cleo.] 

18. XV. kaL A. 1361 ob. d. Reinpertus de Piliclidorf, dotator altaris iuxta 

concellos'*) ferreos in capella b. Katherine, cuius anniv. tenen- 
tur fr^* celebrare, quia dedit vineam, que vendita est pro 70 U. ^. 
minus l vel 2. Item testatus est domum suam in strata Pin- 
cernarum, que vendita est pro 40 11.^. Ab ipso etiam habetur'^) 
casula de sameto blavii coloris. [Anniv. Leupoldi Hierenprech 
celebretur, hic se(pulti). A. d. 1373, XIX. die mensis Octobris 
ob. nobilis d. Wilhelmus com. de Monteforti et d. Pregancie, 
hic se(pultus), a quo habuimus 4 equos et arma. Tres equi 
venditi sunt pro 41 "tl. et 23^)., sed quartus equus venditus est 
pro 9il ^. d° de Pergawe.] 

19. XIV. kal. Anniv. d^ Margarete Vulfenstorferinne celebretur, hic sepulte, 

que eciam habet perpetuam missam in altari corporis Christi, 
quia in necessitate dedit fr^^"® tres carratas de vino pro 2^ 
reddituum et 3 4 <tt. <^., et d. Wichardus tenebatur dare 2 <tb. ^. omni 
anno, que redempte sunt pro 20 4,1). ^. [tempore fr'^ Hainrici 
Ratisponensis, tunc gard(iani) Wien.]. Anniv. generosi com'^ d^ 
Wilhalmi de Monteforti celebretur, quia conventus recepit 70 'tl. ^., pro 
quibus emptum est pratum in Achau, et successores sui statuerunt 
lampadem super sepulchro suo in choro coram sacramento, et debet 
ardere die ac nocte. Insuper predicans debet pronunciare animas vide- 
licet ipsius et omnium progenitorum saltem in genere. Quod vero si 
per negligenciam secus factum aut actum fuerit, tunc heredes habent 
se intromittere de prato. Superfluam pecuniam dedit rev. p. fr. Petrus 
de Lambaco, lector Wienn., quia pratum fuit emptum pro 132 <tt. ^. 

20. XIII. kal. Anniv. Chunradi Podmer celebretur, quia dedit unam vineam, 

que vendita est pro 20 tl. e). Anniv. Elizabet Sellatricis, hic 
sepulte, celebretur, quia fr®^ habuerunt ab ea unum mantellum 
cum vario et unam tunicam et 7 tk c). 

21. XII. kal. Anniv. d^ Petrisse senioris, ux'^ d* Ulrici de Wolfkerstorf, tene- 

mur celebrare propter beneficia sue filie d^ Kather(ine) de 
Sunnberch, sicut infra habetur VI. kaL Decembris*^) circa nata- 
lem d' n' lesu Christi. [D^'^) Elizabet Schutbuerflinna, hic se- 
(pulta) in ambitu.] 

22. XI. kal. Anniv. d'' Yliane, que fuit consors Hainrici Hansgraf, celebretur, 

que fuit magna araatrix et benefactrix fr"'", hic se(pulta), et 
habet perpetuam missam. 

24. IX. kal. [Anniv. Perchtoldi Oeder et sue ux'^ K(atherine) peragatur, quia 

fj.e3 pj.Q jjQg (habent)'^) 2 carratas de vino, ob. 1352.] 

25. VIIL kaL Anniv. d' Chunradi dicti Chergl et ux'^ sue d^ Agnetis de Haewnes- 

dorf celebretur, quia in magna necessitate succurrerunt fr'^''^, 
quando fuit caristia vini, cum 6 vasis vini et 4 modiis tritici, 
que tunc extendebant se ad 30^.^. De hoc habent litteram 

conventus. 

* 

*) Sic saepius cod. ^) Sequitur etiam postea adiectum. <=) Pg^ {« nota correxit: lanuarii. 

**) Uncis inclusa a Nicolao Toplarii scripta. ^) habent supplevi. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. nn 

27. VI. kal. [Anniv. d^ Maigai'(ete) et sui maiiti Wichardi publici notarii 

celcbretur, quia fr^* habuerunt ab eis unam vineam, quam 
dcdcrunt pro opere, et unum peplum, pro quo habuimus 8 11. ^., 
pro vinea t 4 4;l. ^.")J A.nniv. Chonradi de Zwetla et Christine ux'^ sue 
ct Chunigundis m"'' sue et Anne ux'" sue sempcr peragatur cum vigiliis 
in die apostolorum Symonis ct lude et in crastino cum missa defuncto- 
rum valde solempniter propter sua multa bencficia. De hoc habent 
Hteram conventus. 

28. V.kal. A. d. 1313 ob. d* Elizabet, ser""* quondam Romanorum regina^), 

sepulta in Chunigsveld apud sor'^* S^ Clare, que fecit solempne 
testamentum. In suo anniv"° abb* S"^ Clare porrigit fr'''"^ 2 <Ui. ^., 
in anniv*° d' Alberti Romanorum regis ^), mariti sui, 2 'tt. »). 
fj.ibus pj.Q pitancia, in natali domini 3<tl.f)., et vocantur denarii 
offertorii, iii anniv'° d' Rudolfi filii sui, Bohemie regis^), 1 41. e)., 
et isti denarii dantur de hiis locis: de una domo Huenpaiminne 
in der Revellukhen 3 <ll. <)., item 2 <tl. <). de una domo in Antiquo 
foro Equorum, an dem Alten Rossmarcht, dudum Engelschal- 
chinne^) sun, item de domo in Novo foro dudum Maurpergerinne 
2 U. «)., item unter den Laeuben de cellario Gwantcheller dudum 
Petri Engelschalch 2 <tl. ^. [D. Albero de Alramstorf ob., hic 
se(pultus) ante sacristiam.] 

29. IV. kal. A. d. 1357 ob. d* Margareta Seifridinna, cuius anniv. tenentur 

celebrare, quia testata est fi-ii^ws ^ n o). reddituum, quas fr. 
suus Lucas hansgravius, tunc mag. civium, porrigere habet, 
2 de anniv'" suo, item 2 de anniv'° Ulrici Puechser quondam 
sui mariti.*) [Nihil datur.j 
31. II. kal. Anniv. d' Ulrici senioris prope fr^* celebretur et solempniter, 
quia testatus est pro fr'*^"^ 8 <ll., duas pro suo anniv*° pro 
pitancia, item 2 <tt>. c). pro pitancia in assumptione virginis 
gloriose, item in nativitate d' 3 <tl. (^. pro vestitu fr"™ et 1 ^tt. 
sacristie in festo b. Georii pro lampade, et tenemur ad per- 
petuara missam ad capellam b. lohannis, ubi est sepultus, et 
sui nepotes porrigunt, specialiter d. lohannes. [Predictus d. 
deberet porrigere fr''^"'' singulis annis conventui 'tl.^)., sacristie 
unam.] 

NOVEMBER. 

2. IV. non. [D^'') Katherina Christaninna ob., hic se(pulta) in ambitu, que fuit 
matertera procuratricis n^, a qua habuimus 20<tt. «). pro vinde- 
mia, et fr^^ ligaverunt se ad anniv. cum littera conventus.] 
Anniv. Eklini'^) pabulatoris et Gisle ux'% sue semper peragatur feria 
secunda post festum omnium s'"^"'". 

8. III. non. [D. Waltherus de Laubek et d. Fridericus, mil^^ Swevi, hic 
se(pulti).] 

*) pro vinea 14 <tk. ^. colore rubro scripta. ^) Hoc nomen ex parte super loco raso scriptum. 

c) Uncis inclusa a Nicolao Toplarii scripta. '') Sequitur p exstinctum. 

*) Ux. AlbeHi I. Romanm^im regis. *) Albeiim I. Romanmim rex, occisns kalendis Maii 

a. 1308. ') Rudolfus I. Bohemiae rex ob. V. non. Iuhi a. 1807. *) Cf. siqyra p. 186, Sept. 7. 192 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

4. II. non. [Fr^'' tenentur facere anniv. d^ Katherine Senftinne propter 
sua beneficia, que fecit fri^J^s yjjg^ cum marito Hainrico Senft. 
Pro hoc absque marito dedit lOtl. <?). et ipse IGtl. ^.] 

.5. non. [D* Chunigundis ux. d' lacobi de Eslarn ob. a. 1360, hic se- 

(pulta). Tenemur facere anniv., quia recepimus 3 vasa vini.] 

6. VIII. iil. |D* Clara Slintenbeininna ob., hic se(pulta). Anniv. Lienhardi 
Pollonis celebretur, quia recepimus 2 2<lb. (^)., et ideo tenemur 
sibi. Anniv. K(atherin)e ux'^ Pilczlini Piscatoris fr'^, ex 
cuius testamentohabet conventus 1 <tb. »3- et ex parte operis 
de domo sita super cimiterio n°, quam edifficavit mag. 
operis de novo, et habet gardianus dare pietanciam de 
p i s c i b u s d e ^/2 ■tl).] 

9.. V. id. [D. Otto deZelking de Schonnek, se(pultus) ante sacristiam.] 

10. IV. id. [Anniv. StephaniStroelercelebretur, quiaperannumetultra 

fr^^ab ipso receperunt omni septimana 1 ^. ^.] 

11. III. id. Anniv. Matze de Castro et m'** sue d^ Christine celebretur, 

quia testata fuit pro fi-ii^ws unam domum in cimiterio n°, 
et de hoc habent litteram conventus. 

[Nota, quod in festo b. Martini Georius Mansperger et Tho- 
mas Zystler habent porrigere omni anno unusquisque ex eis 
6 ^. c). de vinea sua in dem Metzleinsperg pro anima et anniv'° 
Elizabet pedisseque d^ Gedrudis de Chranperch, sed redempti 
sunt pro 6 <tt. tempore fr^* Leupoldi de Praysteten, tunc gar- 
dianus^) loci.] 
U. XVin. kaL A. d. 1351 ob. d'^ lohanna ducissa^), consors ill"' d* Alberti ducis 
Austrie, cuius anniv. celebretur, quia recepimus ab ea in testa- 
mento lO^a). ^. 

15. XVII. kal Anniv. d' Conradi cap' ad S*"" Margaretam, dicti Fuerter, hic se- 

(pulti), celebretur, quia dedit duos libros pro libraria n% [se(pul- 
tus) in capella b. K(atherine)]. 

16. XVI. kal. [In eodem festo^) heredes d^ Gedrudis de Chranperch habent 

porrigere 1 <tl. e). pro anniv'° in epiphania d' annotato.^) D^ Chu- 
nigundis, relicta d' Ottonis de Pilichdorf, m'' fr"'", hic se(pulta), 
ob. a. 1340.] 
18. XIV. kal. Anniv. Christine de Castro fr^^ tenentur celebrare, quia testata 
fuit unam vineam pro domo animarum^), de qua omni anno 
predicte sor®^ porrigere tenebantur fr'*^"^^ 1 <U). c5>., quam libram 
infra 16 annos numquam recepimus, et quia sepe dicte sor®^ 
colere non poterant, mag. operis, qui tunc erat, se de vinea 
intromisit, sed non minus ligamur anime ad anniv. peragendum. 

21. XL kal. Anniv. d' Chunradi de Ekkartzawe, hic se(pulti), tenentur fr"^^ cele- 

brare, quia testatus fuit pro fr'''"» 10 'tb ^). tempore fr'^ Hainrici, 
dudum gard(iani), et sacristie 3 <t1) ^. 

22. X. kal. Wernhardus dictus Steger, hic se(pultus), ob., cuius anniv. cele- 

bretur, quia ab ipso fr^^ perceperunt 16 taL ?). 

*) Corrig.: gardiani. 1>) Corrig.: dfi-^^'^. 

*) lohanna fdia Ulrici comitis de Pfirt ob. XVII. kal. DecemJ/ris a. 1351, *) Otmari abbatis. 

') Rudolfi de Chranichperch lan. 6, p. 167; cf. p. 175, April. 5. NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. [[);] 

23. IX. kal. D* Elizabet Dapifeni ob., hic se(pulta), cuius anniv. celebretur, 

(juia declit pro nobis unam bonam vineam sitam in Neunburga, 
que vendita fuit pro 28 II. ^. [D. Chunradua Ungnad, se(pultu8) 
in capella b. K(atherine).J 

24. VIU. kaL Anniv. fr'* 3Iartini, min'' Austrie, p'M'ev', dudum lectoris Wieniie, 

celebretur, quia procuravit magnam crucem in choro, vide- 
licet arborem Boneventure, que constat I 40 Ib. ^., exceptis aliis 
beneficiis, que fr''* per ipsum perceperunt, [sicut in anniv'° 
d*' Witiginne IX. kal. Augusti invenitur]. D. lohannes de Rat- 
pach ob., hic se(pultus), qui testatus est pro fr""^» [2 U. reddi- 
tuum in locis infra scriptis videlicet. D. Hermannus de Sunn- 
berch, se(pultus) in ambitu ante capellam corporis ChristiJ. 
Anniv. d' Uhici Zinkonis et progenitorum suorum semper peragatur cum 
vigiliis in die s** Katherine et in crastino cum missa defunctorum. De 
hoc habet litteram conventus. 

27. V. kal. Anniv. Gedrudis de Wolfkerstorf celebretur, hic se(pulte), a qua 
fr*'® habuerunt*) unam domum, que vendita est pro 1 8 'tt. ^. Hic 
peragatur anniv. Stephani de Harcna, dictus'') Surich, et Margarete et 
Anne, ux""" suarum, quia de hoc habent litteram cum sigillo conventus, 
et conventus recepit super hoc 1 2 tl. ^., et hoc fit semper tercia feria 
post Katherine. 

29. III. kal. [Fr. Valentinus predicator et confessarius civitatis, qui fecit fieri 
picturam in ambitu, se(pultus) sub libraria.] 

DECEMBER. 

1. kal. Anniv. Chunradi Cherglini et sue ux'® d^ Ofmie'') celebretur, 

quia testatus est una cum ux*' domum suam pro fr"^"» et suam 
vineam**), [destructa est, se(pultus) in capella b. K(atherine), 
ubi intratur.] Officium pro p''^"» et m''''"^ omnium fr"'" fiat 
ultima feriali die in ebdomada ante adventum d*. 

2. IV. non. |D^ Perchta Chetnerinna ob., hic se(pulta), a. d. 1 322 et Chunradus 

Chetner maritus eius, in eodem sepulchro sepultus, et tenemur 
ad anniv., quia omni anno recipimus 1 ih. f)., et porrigitur de 
domo Ulrici Sartoris de Welsa iuxta domum Wekherlini bis 
in anno semper ^/i 11. o)., et pitancia detur in festo b. Barbare 
virginis.®) Aliquid etiam porrigitur a suis heredibus.] 

3. III. noii. [Domicellus Georius, fil. Thetschani, ob., hic se(pultus) in sepul- 

chro de Rappach, cuius^) anniv. facimus in vigilia b. Georii 
martiris, eodem die p' suo et m'"'.] 

5. non. Anniv. Dietrici Schilicher de Neunburga et ux'^ eius d'^ Chuni- 

gundis, quia dederunt fr'''"» 1 tb ^). 

6. VIII. id. Anniv. d** Margarete procuratricis n^ celebretur, quia dedit fr'''"^ 

20 % S). Anniv. d® Chunigundis de curia camere celebretur, 
et d. de Ratpach illo die habet dare pitanciam de 1 4 j5. et 20 ^. 

7. VII. id. D* Chunigundis Volchmarinna de Gretz, hic se(pulta), cuius anniv. 

celebretur. [A. d. 1353 ob. nobilis d* Agnes de Lieckenstain, 
magna amica fr'"", se(pulta) ante aacristiam.] 

*) Sequentla super loco raso scripia. ^) Corrlg,: dicti. ^) d^ Ofmie super llnea suppletum. 

^) suam vineam deletxim. «) Vox colore rubro scripta. ^) cuius — m" colore rubro scripta. 

Neck. Patav. 25 194 NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 

8. VI. id. Mag. Chunr(adus) Carpentarius, hic se(pultus), [cuius anniv. cele- 

bretur propter servitia filiorum, videlicet gardiani Wienn. et 
Groriczensis]. Anniv. Martini Phefferbein celebretur, hic se- 
(pulti), quia dedit fr'»'"^ 1 'tl .^. Ob. a. d. 1360, et heredes 
habent litteram conventus, et peragatur feria V. post festum 
b. Nicolai. 

9. V. id. Anniv. d' Dyetegen de Chastln, ob. a. d. 1318, hic se(pultus), cuius 

anniv. celebretur, quia fr^^ ab eo 40 il c). receperunt. A. d. 1444 
et feria secunda post concepcionem virginis gloriose ob. d. Stephanus 
Wirsing et dictus d. testatus est conventui 32 U, quas conventus recepit 
in prompta pecunia, tali adiuncta condicione, quod fr®^ tenentur sibi 
peragere anniv. perpetuum in die obitus sui infra octo dies ante vel 
post concepcionem gloriose virginis de sero cum vigiliis et de mane 
cum officio defunctorum cum 12 accensis circa ornatum feretrum can- 
delis, et anniv. semper debet pronunciari dominica ante in ambone, 
sicut moris est. Quod si per negligenciam aut fraudulenciam secus 
actum fuerit, tunc conventus tenetur dare ad hospitale civium 1 <tl c). et 
adhuc supplere negligenciam. 
10. IV. id. [D. Albertus ^) eps. Ratisponensis ob., hic sepultus in choro fr"*^ 
sub cruce.] Anniv. d' Stephani Wiersing mil"'' celebretur, quia con- 
ventui testatus est 32 'tl. 

12. IL id. A. d. 1356 ob. com. Ulricus de Sternberch, cuius anniv. tenentur 

fr°* celebrare, quia dedit fi-i'»"» ^q <jt, ^^ gj^ jjj exequiis suis habui- 
mus duos equos, magnum et minorem, pro quibus habuimus 
50*1^. [Anniv. sor'® Clare Reichinne, abb^ S® Clare, celebretur, 
quamdiu vivit et eciam dum moritur, quia h^^ omni anno reci- 
piunt ab ea 1 <tl cS, quam perpetuabit, et quamcumque missam 
petit, illam habemus cantare.] 

13. id. Anniv. Chunradi scriptoris Pollonis celebretur, quia dedit fr'^"® 

simul 50 <tl A Anniv. d'' Elizabct Paumgartnerine celebretur, 
que ob. sub a. incarnacionis 1367, sepulta in capella b. K(athe- 
rino). [D^ Perchta de Chranperch, hic se(pulta). D' Hainrici 
de Rappach, hic sepultus^), obitus suus a. d. 1385 in die Lucie 
virginis.^)] 

Nota, quod omni anno feria quarta quatuor temporum peragitur 
anniv. d^'^"™ Margarete et Agnetis, ux"'" Symonis Wyzent de Neunwurga. 

14. XIX. kaL Anniv. d« Anne=^), filie regis Friderici*), abb**') S^ Clare'^), cuius 

anniv. celebretur, quia fr**^ ab ea perceperunt in magna necessi- 
tate 50 'tl ^, et illo die detur fr'''"^ pitancia. De hoc d® ad S*'" 
Claram habent litteram conventus, et peragatur anniv. mariti 
sui d' lohannis com'** de Goricio. [D. Colm(an)us, fundator ca- 
pelle s' Nicolai ante sacristiam, ob. 1301. Ob. Albertus, tunc 
gard(ianus) Wienn.] 

15. XVIII. kal. [Anniv. sor'* Chunigundis de Rappach, dudum abb® S^ Clare, cele- 

bretur, quia fr®^ omni anno recipiunt ab ea, quamdiu vivit, 
9 /5. ^. pro missis ad placitum suum cantandis et 3 /S. ^. pro 30 

*) Corrig,: sepulti. ^) Corrig.: abb^. ^) Sequitur deletum: ob. 

») De Pietengm 1247—1260. *) Dec. 13. ») Ob. a. 1343. *) IIl regis Romanwtm. \ NECROLOGIUM PATR. MINORUM CONVENTUALIUM AD S. CRUCEM VINDOBON. 195 

missis legendis et post suam mortem porrigit idem claustrum 
et hoc perpetue.] 

K XVn. kal. Anniv. d° Gerwirgis dicte Ilauslinna, maximu amatrix*) fr"'", ob. 
a. d. 1 333, hic se(pulta), cuius anniv. celebretur, quia edificavit 
nobis dormitorium superius et multa alia beneficia fecit, se- 
pulta anto capollam corporis Christi. 

17. XV!. kal. Anniv. d' Ottonis de Zelking celebretur, hic se(pulti), propter 
bcneficia sue relicte^), sicut liabotur supra V. kal. Augusti."'') 
[Anniv. d' Ulr(ici) de Gruenberch, se(pulti) in capella b. K(athe- 
rine). D. Dietricus pincerna de Dobra, sepultus ante sacristiam.] 

19. XIV. kal. Anniv. d* Dietrici Flusthardi'') peragatur singulis annis per duos 

dies consequenter, sicut in registro conventus invenitur in fine 
huius libri*^), et hoc cum vigiliis et missa. 

20. XUI. kaL Anniv. d' Piber sive Castoris [de Wald] et sue ux'« d« Gisle cele- 

bretur, hic se(pultorum), quia dederunt fri'>"s 20 «tl. ^.'^) Anniv. d' 
Friderici Hauzzonis et sue uxis celebretur, quia habuimus ab 
eo unum equum, qui venditus fuit pro 40 ■tt- ^., de quibus edi- 
ficavimus magnam stuppam in longa domo. Ab eodem habe- 
mus 9 ^. ^. reddituum pro lampade corporis Christi. 

21. XII. kal. Anniv. Ulrici Praeunreich, hic se(pulti) in cimiterio iuxta chorum, 

celebretur, quia relicta sua dat fri^^ws omni anno 1 tt ^., fri''us 
pro pitancia ter in anno semper 80 c). 
25. VIII. kal. A. d. 1327 in die natalis d' sub missa in galli cantu ob. d. Dietri- 
cus de Pilichdorf*^), marschalcus terre Austrie et amicus fr""" 
maximus, hic se(pultus) in capella b. Katherine virginis et mar- 
tiris, cuius capelle ipse fundator extitit. Dedit eciam fr''^"^ 
200 II c).. et ideo ipsius anniv. solempniter celebretur. Habet 
enim ibidem 2 missas perpetuas. Sic se fr*'^ ligaverunt. Ista 
die sor"^^ S^ Clare habent porrigere 3 tb '.). ex parte d^ Elizabet 
Romanorum regine, sicut in privilegio continetur, [et V. kal. 
Octobris') in festo Symonis et lude]. 

27. VI. kal. A. d. 1347 ob. d^ Katherina de Sunnberch, relicta d' Chraftonis de 

Sunnberch, maxima m"" et benefactrix fr""" Minorum in generaH 
et in speciali, cuius anniv. tenentur celebrare solempniter valde, 
quia uno anno dedit pro ecclesia n"' 72 tal. ante suam mortem ad 
1 annos vel plus, ut eius anniv., quamdiu viveret et etiam dum 
moritur, singulis annis celebretur, et habet perpetuam missam. 
Nota etiam, quod sepe dicta d* Katherina de Sunneberchs) 
sequenti estate dedit 30 # pro opere ecclesie n®, pro conventu 
30 et pro fr''"^s in speciali I 0, et post mortem petivit suffragia or- 
dinis sicut fr', exceptis beneficiis innumeris, ut premisi. [Dedit 
etiam sacristie ornatum integrum de sameto viridi"") coloris, or- 
natum cum perlis super solem, et crucem argenteam deauratam.] 

28. V. kal. Anniv. d^ Anne ux'^ d' Reinperti de Pilichdorf celebretur, quia 

dedit fr''>"^ 30 marcas argenti. D. Otto de Puerstendorf, fr. d* 

*) Corriff.: Hauslinne, maxime ainatricis. ^) Nomen in margine iteratum. ^) in fine huius 

libri colore rubro suppleta. ^) In margine alia manu notatum: vigilia. ^) de Pilichdorf in margine 

suppletum. ^) Corrig,: Novembris. e) Sunnebch cod. '') Co7-rig.: viridis. 

*) Elizabet. ^) Septembris potius, supra p. 385. 

25* 196 NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUxM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 

Wichardi ct d' Ulr(ici) circa fr^% ob., hic sepultus, cuius anniv. 
celebrctur. Testatus fuit 4 <tl b). reddituum, sed per multos 
annos nichil datum est. [Solum habemus V2 "^ ^•, ut in registro 
continetur.] Anniv. d'' Margar(ete), que fuit m'' d*"""™ dc Pilich- 
dorf, celebretur propter ius montanum in Neunburga. 

29. IV. kal. D. Hermannus de Chranperch ob. 

30. III. kal. D. Bernhardus Haeuzzo ob., cuius anniv. celebretur propter sua 

beneficia. NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUM 
AD S. CRUCEM YINDOBONAE. 

Sepultura principum iii choro fratruni Minoruni.-') 

Ante altare in choro inmediate sepulta est ser'"'^ d* d* Elizabet, consors d* Fri- 
derici Romanorum regis, filia regis Arrogonie ^), que ob. sub a. 1330 in festo b. Mar- 5 
gar(ete).'') ^) 

Infra gradum intra cancellos ferreos sepulta esf^) d^ Blanka ducissa Austrie, con- 
sors d' Ruedolfi ducis''), filia d' PhiUppi regis Francie, que ob. sub a. 1305.^) 

[Sepulchrum d® Agnetis com^ de Heunburch, que ob. 1295.]'') 

In eodem sepulchro d^ Margareta*) marchionissa de Tyrohs in Athaso, que ob. d 
sub a. 13G9. 

Sub cruce d. Albertus eps. Ratisponensis, qui ob. sub a. 1200*^) ^), IV. id. Decembris.'') 

[(A)nte altare trium regum'^)] est sepultura com'^ Chunradi de Schawnberch de 
Oert, qui ob. sub a. 1353. 

Sepultura aliorum nobiliuni ante sacristiani.'*) 15 

Inmediate ante ianuam sacristie hii sunt sepulti sub primo lapide, ubi littera A.^) 
D^ Petrissa de Liechtenstain de Nicolspurga 1318, 11. kal. Aprilis. 
D* Petrissa de Pergawe de Liechtenstain 1292. 

D* Agnes de Liechtenstain, [ob. 1353, ibidem*')] cum filia d^ Anna de Chranich- 
perch, que ob. sub a. 13[57, II. id. Februarii"^)]. 20 

Sub secundo lapide niarnioreo, ubi littera B, sepulti sunt hii'»): 

D^ Petrissa de Wolfgerstorf senior 1305, XII. kal. Novembris. 

D^ Petrissa iunior de Wolfgerstorf 1298, lY. id. Aprilis. 

D. lohannes de Wolfgerstorf 1301. 

D^ Katherina Tuersinna, consors d' Reinperti de Marchperga. 35 

D'' Katherina de Sunnberch, relicta d' Chrafftonis de Sunnberch, ob. 1347. 

D'^ lohanna relicta d' Reinperti Tuersonis de Sunnberch ob. 1360, VI. id. Maii. 

[D=^ Margareta de Zelking ob. 1359, VII. id. Octobris.]^) 

Sub tercio lapide marmoreo, ubi littera C, sepultus est*) 

d. Reinpertus de Eberstorf, ob. 1288. ' 30 

*) Hlc titulus colore rubro scriplus. ^) Ser/uitur locus rasus. ^) sep. est supra lineam suppletutn. 

^) Sequitur spatium vacuum. ^) Uncis inclusa super loco raso scripta. ^) Littera colore ruhro scripta. 

S) Sequitur nota erasa, 

1) lacoU II. 2) j„i j2; cf. supra f. 181. *) Cf. stipra p. 173, Mart. 19. *) Manltasch 

cognominata. ^) Cf. sitpra p. 194. n. 1. 35 NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 197 

Sub qiiarto lapide iiuiriiioreo suiit Iiii sepulti, ubi litter.i D*): 

D'' Margai'eta m'' d' Chraftonis de Sunberch, ob. 1300. 

D» Brigida m' d' Ileinperti de Liechtenvels. 

In quinto sepulchro sub lapido'') marmoreo sepultus est fr. Ilainricus de Prey- 
5 sing, confessor ducum Austrie, solempnis homo, ubi littera E''), ot sic est exspedita 
prima linea. 

Secuiula liuea lapiduiii^): 

inmediate iuxta murum sacristie esf) sepultura d' Chunradi Praitenveldarii mir% 
qui ob. i;?19. a. , ubi littera F*^), et sua ux. cum filia, que fuit ux. Haymonis oiv. 
10 Wienn., que ob. 1313, et aUa filia Gedrudis, que ob. 1340, ubi m'. 

In sccundo sepulchro d. Sifridus pincerna de Dobra, qui ob. 1313, ubi littera G.') 

In eodem sepulchro d"* Anna pincerna de Dobra, matertera sua, quondam mag'* 
curie d® lohanne ducisse, 1357, VI. id. Augusti. 

Tercium sepulchrum nescimus cum lapide marmorco, ubi littera H.') 
15 In quarto scpulchro d'' Agnes de Valchenberch, ubi littera I'^), 1300. 

In tercio ordine lapidum versus ianuam ambitus iuxta murum sacristie: 

d. Ulricus de Riczendorf mil., ob. 1307, ubi littera K.'^) 

In secundo sepulchro in eadem linea sub lapide marmoreo d. Otto de Zelking de 
Schoenek, ob. 1300, ubi littera L.'^) 
20 ^) In tercio sepulchro sub lapide albo d. Ruegerus de Hippelstorf, ob. 1313, sepultus 

sub httera M.'^) 

In eodem sepulchro d*^ Gerwirgis Prutzendorferinna, ob. 1300. 

In quarto sepulchro sub lapide marmoreo cum picario sculpto d. Albero de Al- 
ramstorf, ob. 1313. In eodem sepulchro ux. sua, ob. 1318. 
35 Ibidem due filie eorum Kather(ina) et Katherina. Hii omnes sepulti sunt, ubi 

littera N.'^) 

In quinto, ubi non lapis, inmediate iuxta concellos capelle s' Nicolai d. Colinus civ. 
Wienn., ob. 1301, sepultus, ubi littera O.'^) 

In eadem capella est sepultura d' Wichardi circa fr*^** et ob. 1352. 
30 Item due ux*^^ filii sui d' lohannis, Sigawn et Anna, ubi littera P.') 

In capella corporis Christi'') sepultura d' Wernhardi Hauzzonis^) et filii sui d' 
Friderici Hauzzonis. 

In capella s' lohannis'') est sepultura d' Ulrici circa fr"^ senioris et filii^) sui») d" 
Ottonis et ux'" eorundem et^) hoc sub lapide magno, ubi littera . .^) 
3i, Item in sepulchro iuxta murum sub fenestra sepultus est d. Uh'icus fil. senioris, 

ubi littera . .''), et d. Ulricus iunior circa fr'^^») 

In eadem capella iuxta ianuam fr. Griffo fr.') 

Isti sunt sepulti in capella b. Katherine virginis''): 

Sepultura d' Dietrici de Pilichdorf, marschalci terre'*), est ')inter altaria vide- 
40 licet b. Katherine et b. Georii, et est elevatum sepulchrum, quod est inter concellos, 
ubi littera A.*^) 

Ante altare b. Katherine inmediate iuxta murum est sepultus d. Petrus eps. Marcho- 
polensis, ordinis Minorum, ob, 1349, ubi littera B."") 

*) Hic fitulus colore ruhro scripius. ^) Praecedens huius notae pars llnea rubra supposlta 

45 distlncta. c) Littera colore ruhro scripta. ^) Supra locum rasum. ^) Fraecedit locus rasus 

maior. f) d' Wernhardi Hauzzonis super loeo raso scrqita. 8) Sequitur locus rasus parvus. 

•') Littera colore rubro scripta radendo deleta. ') Sequitur locus rasus viaior. ^) Praecedens 

nota colore rubro scripta. 1) Sequens huius notae pars super loco raso scripta. ™) ubi littera l> 

colore rubro scriptum. 198 NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 

Ante medium altaris b. Katherine sepultus est d. Hainricus ^) eps. Laventinensis, 
doctor decretorum et can. Saltzburgensis, ob. 1342, ubi littera C.*) 

Ante altare b. Georii sepultum est cor regis Otachri^), regis Bohemie, ubi littera D.*) 

Ante idem altare parum infra cor et interiora omnia com''^ Ulrici de Phannberch, 
ubi littera E.") ^ 

Sepultura d' Hainrici '')de Potendorf, filii d' Chunradi de Potendorf, ob. 1322, 
XIV. kal. Maii sub primo lapide fracto. 

Infra gradum '^)extra concellos d. de Werd in eodem sepulchro, ubi littera F.*) 

Sub '^) secundo lapide marmoreo parvo sepulta est d* Alhaidis de Polnheim et sor. 
sua d* Chunigundis de Ternberch, ob. 1300, ubi littera G.*) i» 

Sub tercio lapide inmediate iuxta altare due ux^^ d' Hainrici de Prunn, quarum 
una fuit de Losenstain, ubi littera H.^) 

In seciintlo ordine lapidum, ubi lapis non est, sed lateres: 

sepultus est com. Ulricus de Chaltzenelpogen, ob. 1294, ubi littera I.'^) 

•^^ln secundo sepulchro d. Hermannus de Chranperch senior cum ux^ d^ Gedrude i5 
et filio '')suo d° Hermanno de Chranperch, ubi littera K.'^) 

In tercio sepulchro sub lapide marmoreo ®)d. Otto com. de Sternberch, ob. 1341, 
V. kal. Septembris, ubi littera L.^) 

In eodem sepulchro com. Uh-icus de Sternberch, fil. fr'"* sui, ob. 1356. 

Sepulchrum d"™""^) de Pilichdorf, ubi forte XL corpora sunt sepulta, et omnia 20 
sub altari inmediate ante concellum, preter duo, videlicet d'' Offmie de Prunn, que fuit 
filia d' Ulr(ici) de Pilichdorf ^) et d' Reinperti, qui fuit fil. d' Reinperti et nepos d' Uh'ici 
de Pilichdorf. 

Ibidem d. Otto de Pilichdorf et ux. sua d''^ Chunigundis et iam nominatus d. Ulricus 
cum ux'' et filio d° Reinperto, ux^ d^ Anna, ubi littera M.^) 25 

In tercio ordine lapiduni: 

«)d. Eckko^) de Liechtenberch, ob. 1321, XV. kal. Aprilis, ubi littera N.^) sub primo 
lapide marmoreo. 

^)In eodom sepulchro sepultus est d. Albertus dictus Nothaft, ob. 1324, IX. kal. 
Ivmii, ubi littera N.^) 30 

Sub secundo lapide ^)d. loh(annes) de Gruenberch, fil. d' Ulrici, ob. 1331 in festo 
b. Kather(ine). In eodem sepulchro ^)d* Osanna m"" eius, ubi littera O.^) 

Sepultura d' Chunradi Hailpechonis, ubi littera P^), ob. 1344, II. non. Maii [iuxta 
altare Malczchastonis]. 

In quarto ordine Lapiduni iuxta scampnum''), ubi non est lapis, sed lateres, 35 
est sepultura d' Marchardi de Tuedenhoven, ob. 1329, III. kal. Aprilis, ubi littera Q.^) 

In secundo sepulchro, ubi non est lapis*'), sed lateres, d. Chunradus Locher, 
patruus d'' Elle de Potenstain, ob. 1318, VII. kal. Marci, ubi littera R.^) 

In tercio sepulchro sub lapide'') marmoreo, ubi littera S''), sepulta est d^ Ella de 
Potenstain et sue sor**^ et d^ Elizabet Hailpechinna, amatrices fr""", que*) ob. 1339, 40 
XIV. kal. lulii. Hailpechinna ob. 1343, IV. non. Maii. 

In quarto ordine lapidum sepultus est'') d. ')Bernherus advocatus de Staufen, ob. 
1 327, III. id. Septembris, ubi littera T.^) 

*) Littera colore rubro scripta. *>) Sequens huius notae pars super loco raso scripta, c) Sub 

— 1300 supra locum rasum scripta. ^) Praecedit locus rasus maior. ^) Sequ^ns huius notae 45 

pars linea rubra supposita distincta, *') Sequitur exstinctum iteraium : do»"'^"'. K) Sequens nota super 

loco raso scripta. ^) Praecedens huius notae pars linea rubra supposita distincta, ') Colore rubro 

super linea suppletum, 

') Cf. supi-a p, 182, lul. 27, *) Cf, supra p. 185, Aiuj, 26. ') OJcko dictus supra p. 172, Mart. 18. 

*) Ella scil; cf. supra p. 181, lul. 19 (non lun. 18), 50 NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 199 

In codem wepulcliro Ilerwigus Clirotendorfer mil., ob. 1350. 

Scpultura nobilis d' in secundo sepulchro sub laj^ide marmorco*) d' Nicolai de 
Robertis dc Tripoli de Regio civitate Lambardie, ob. in die pasce ^) ct sepultus in hal)itu 
fr"'" 1370, XIV. dic mensis Aprilis, ubi littera Y."^) 
5 In tercio sepulchro sub lapide") marmorco, ubi littera X''), scpultus est d. Ioh(an- 

nes)*^) de Tule de ducatu Oelrie, ob. 1342, III. non. Aprilis. 

Sepultura Maltzchastonis ") d' Ilainrici, mag' camere d' ducis Alberti'-), ob. 1353, 
ubi Uttera Y.'') 

Infru idem sepulchrum sepulti sunt aliqui custodcs: fr. Ulricus de Leizz, fr. 
10 Lambertus, fr. Dietricus, dudum min', fr. Rapoto de Anaso, confessor d' AU^erti 
ducis, Zy) 

Revertendo ad concellum antc altare b. Georii martiris sepultus d. Scheneko de 
Lippa, ob. 1318, VII. kal. Septembris, ubi Uttera A."') 

Sub sccundo lapidc iuxta scampnum est sepultura d' Ulrici de Chlingwerch, ob. 
15 1316, X. kal. Septembris. 

In eodein sepulchro'*) fil. suus d. Hainricus de Chlingberch, ob. 1303, XIII. kal. 
Septembris, ubi littera B.'') 

luxta*^) sepulchrum d^'""" de Pilichdorf est sepultura in secundo ordine lapidum 
d' Dietegen de Chastl de Babaria^), ob. 1313«), V. id. Decembris, ubi littera C') 
20 In secundo sepulchro, ubi littera D, sepultus est d. Chunradus dictus Harwune^), 

ob. 1319, Y. kal. Aprilis. 

In tercio sepulchro iuxta murum sepultura d"'^"'" de Chranichperch, d' Rue- 
dolfi et filii sui et d*^ Soffie, que fuit ux. d' Ruedolfi, sub lapide marmoreo, ubi 
littera E.'') 
25 In quarto ordine lapidum iuxta sepulchrum d"'^'"'' de Pilichdorf d. Marchardus de 

Hakenberch, ubi non est lapis, ubi invenitur littera C ^*), ob. XIII. kal. Aprilis. 

In secundo sepulchro sub lapidc marmoreo d. Chunradus Ungnad, ob. 1340, IX. kal. 
Decembris, ubi littera F.'') 

luxta scampnum, ubi non est lapis, d. Chunradus de Ekkartzawe, ob. 1340, XI. kal. 
30 Novembris *), ubi littera G.'') 

In eodem sepulchro d* Elizabet Pawngartnerinna 1300. 

[Ibidem d. Chadoldus de Paungarten, ob. 1300, YIII. id. Aprilis. 

In eodem sepulchro d. Fridericus Paungartner, ob. 1365, YI. id. ApriUs.J 

In quarto ordine lapidum iuxta altare Maltzchastonis sepultus est'') de Sachsen- 
35 gange, ubi littera H''), ob. 1360, Y. id. luUi. 

Sepulchrum d'' EUzabet SnetzUnne, ubi littera I**), ob. 1328, YII. kal. Septembris. 

Sepulchrum Chunradi Eysenpautel, ubi littera K^), ob. 1332. 

Sepulchrum domicelli Ottonis Ottenstainarii, ubi littera L.^) 

Sepulchrum d' Ulrici Prueschinch, ubi littera M^), ob. 1345, idibus Octobris. 
40 Sepulchrum d' Ottonis de Weizzenberch et sue ux'% ubi littera N.^) 

Sepulchrum d' Ulrici Greci de Chernebrunne, ob. III. id. Marci, ubi Uttera 0''), 
ibidem ux. et filia.') 

*) Praecedens huius notae pars linea rubra supposita distincta. ^) Littera colore ruhro scripta. 

f^) Nomen colore rubro appositum. ^) sepulchro — Chlingberch supra locum rasum scripta. «) luxta 

45 — Babaria su^yer loco raso scripta. f) i. e. Bavaria. S) Kecrolof/ium supra p. 194 afiert: 1318. 

^) Sequitur erasum: fr. d' Chunradi de Sachsengange. Sequens huius notae pnrs super loco raso scripta. 

^) Sequitur nota radendo deleta. 

') Ajml. 14. a. 1370. ^) Alberti II. chicis Austriae, Clcmdi cognominati. *) Hoerbunne 

dictns supra p. 174. *) Decemhris potius; cf. supru p. 192. 200 NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 

Iiifra giiidum capelle sunt hii sepulti post sepulturani et litterara Z*): 

Sepulchi-um in introitu capelle a sinistris iuxta murum capelle b. Ioh(ann)is ewan- 
(gelis)te et bapt(is)te, sepultus est Hermannus Voegell civ. de Augusta, ob. 1316 in die 
assumptionis Marie, ubi littera P.^') 

Inmediate iuxta idem sepulchrum sepultus est domicellus Pertschi ^) de Muling, ob. 5 
1329, XII. kal. lulii, ubi littera Q.") 

Chunradus de Muling cum ux'' d^ *=), uno die sepulti V. kal. Septembris ^) in 

eodem sepulchro. 

Sub lapide marmoreo, ubi littera R''), sepulta est d* Gerwirgis ux. d' Ottonis de 
Eslarn, ob. 1313, IV. non. Aprilis. lo 

Ibidem sepulta est d*^ Gerwirgis filia eius^), m'" fr'* Ulrici de Funfchirchen , ob. 
1329, IV. non. Aprilis. 

Sub lapide marmoreo iuxta scampnum®) sepulta est d* Volchmarinna de Gretz 

VII. id. Decembris et cum ea d* Chunigundis super Statuam filia^, ob. 1357 in festo 
circumcisionis.^) is 

Ibidem filia sua Pildunginna. 

In eodem sepulchro d^ Chunigundis de Eslarn, ux. d' lacobi de Eslarn, ob. 1360 
nonas Novembris. 

Ibidem filia eiusdem d^ Chunigundis, que fuit consors d* Christofori mil'® K, ob. 
1362«), IV. kal. Marci. 20 

Sepultura Zolronis. D^ Margareta ux. Zolronis, filia d' Griffonis, ob. XII. kal. Au- 
gusti 1300, ubi littera S^), et ibidem Bernhardus, dictus Zollr. 

Sepulchrum d^ Gedrudis de Tannberch, ob. in die s' Benedicti, XIV. kal. Marci *) 
1308, ubi littera T.'') 

Sepultura d' Uh-ici Pibronis, ubi littera G*^), ob. VI. id. lunii, et d' Hainrici Piber 25 
et Pilgrimi de civitate, ob. 1328. 

Sepulchrum d' Sibotonis de Mitterndorf, ob. 1329, IX. kal. Februarii. Ibidem d* 
EHzabet Scheurbekhlinna, ob. 1372, ubi littera V.*^) 

Sepultura d' Chunradi dicti Hager in sarcophago fr"^"" iuxta scampnura, ob. 1306, 

VIII. kal. Septembris, ubi littera V.'') Ibidem Werntzlinus Minnstral, ob. VIII. id. 30 
lanuarii.*") 

Sepultura d' Chunradi Chergl de Haewnestorf in medio sarkophago fr"'" et d^ 

Agnetis ux''' sue 1300'), ubi littera X.'') In eodem sarkophago medio sor. Margar(eta) 

Fuezzinna, ob.*^) 

In tercio sarcophago Hainricus Moeser ob. 1341 in festo s' Viti, ubi littera Y.^) 35 
Sepulchrum d' Chunradi Fuerter cap' apud S*"' Margaretam, ubi lapis marmoreus 

iuxta scampnum, ubi littera Z^), ob. 1300. In eodem sepulchro Albertus notarius d' de 

Hals, dictus lud, ob. 1330, II. id. Februarii. 

In secundo sepulchro sor. Paungartnerinna, sor. fr'** Oswaldi Paeungartnarii lectoris, 

ubi littera A.'') ^ 40 

Sepulchrum Chunradi Chergl, ob. 1360 kalendis Decembris, ubi littera B.'') 
In quarto sepulchro, ubi littera C''), sepultus est UMcus Pentzo, servitor d' Alberti 

ducis, ob. 1339. 

*) Hlc titulus colore rubro scriptus. ^) Littera colore 7mbro scripta, c) Spatium vacuum 

nomini supplendo relictum. ^) Colore rubro super linea scriptum pro iis, quae exstincta sunt. 45 

6) Sequitur exstinctum: ubi littera. ^ Colore rubro scriptum. S) Numerus ex parte colore rubro 

scriptus. '') Sequitur nota erasa. i) Post mille radendo deletum: littera. ^) Dies obitus non 

appositus est. 

') Perchtoldus supra p. 180 ad XIII. kciL lul. -) Odohris potius ; ef. supra p. 187. ') lan.l; 

cf. supra p. 166. *) Totius XIII. Jcal. April. supra p. 173. Dies s. Benedicti est Mart. 21. 50 NOTAE DE SEl'ULCRIS PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 201 

Sepultura (l*""™ sub testudino aute chorum ex opposito oroloii'): 

Sepulchrum d' Friderici Magcnpuoch, ob. 1307, V. id. Septembris, ubi littera D.'') 
Ibidem ux. sua d^ Gedrudis X. kal. Augusti. In eodem sepulchro fr. Ilainricus Ratis- 
poneiisis, quondam gardianus loci, ob. 1349 in fcsto b. Francisci. Ibidem fr. lacobus de 
5 Lincza, lector et confessor ducis Alberti.^) 

In secundo sepulchro d. Hainricus de Laubenbcrch, ob. IV. id. Maii 1301, ubi 
littera E.'') 

Tercium sepulchrum iuxta gradum ianue chori: sepultus est d. Ilainricus de Greifen- 
stain, ob. IV. non. Octobris, ubi littera F''), et d* Margareta de Greifenstain, ob. III. 
10 non. Marci. 

Sepultura d°'"'" de Rappach sub lapide marmoreo iuxta murum chori. Ob. d. Hain- 
ricus de Rappach senior IX. kal. Februarii '-) 1339, ubi littera G.'') 

Ibidem d'* Agnes ux. sua, ob. VH. kal. Februarii. 

In codem sepulchro Georius fil. d' Ortolfi Tetschonis, ob. IV.'') non. Decembris. 
15 In eodem sepulchro d* Katherina ux. d' Hainrici iunioris de Rappach, ob. XIX. kal. 

lanuarii*) 1358. 

Sepulchrum proximum iuxta sepulchrum de Rappach: sepulta est d^ Tueta de 
Losenhaim, ob. 1 286, ubi littera H.'') 

Sepultura d»™"' de Zelkiiig iii n» ecclesia"): 
20 D. Otto de Zelking antiquus ob. 1318, XVI. kal. Decembris, ubi littera 1.'^) 

In eodem sepulchro d* Elizabet ux. sua, ob. V. kal. Augusti 1300. 

Ibidem d. Hainricus de Zelking, ob. XIV. kal. Augusti. 

In eodem d. Stephanus de Zelking pleb. in Ruspach, ob. XIV. kal. Marci 1300. 

Ibidem d"' Wentla com''^ de Sternberch, ob. 1345, IV. non. Septembris. 
25 In eodem sepulchro d" Elizabet Dapifera, ob. 1345, IX. kal. Novembris. 

Ibidem d. Dietmarus fil. d' Gundachri de Losenstain, ob. XVI. kal. lulii. 

Sepultura nobiliuni et ignobilium in ambitu incipiendo ante capellam 
corporis Christi"^): 

Sepulchrum d*^ Gerwirgis Hauslinne, que fuit m' Dietrici Uerbetsch, ob. 1333, 
30 XVII. kal. Decembris, ubi littera K^), sub lapide marmoreo. 

Ibidem Chunradus Uerbetsch, VIII. id. Maii. 

In eodem sepulchro d"' Kather(ina) Uerbetschinna, ob. VIII. kal. Novembris. 

Sepulchrum d*^ Margar(ete), sor''^ Friderici de Tyernavia, ob. 1 348, ubi littera L.'') 

Ibidem d" Mechthildis Witzinna, idibus Aprilis ob. 
35 In eodem sepulchro d"^ Matza Witzinna, ob. XIV. kal. Aprilis, sub lapide marmoreo. 

Sub lapide marmoreo fracto fil. d' Herbordi super Statuam senioris, fr. Herbordus 
ordinis n'. 

Ibidem Hedwigis ux. filii sui Herbordi, ob. 1353, ubi littera M.'') 

Sepultura d' Nicolai Greci mil'^ de Als sub lapide albo, ubi littera N''), ob. 1307, 
40 V. id. lunii. 

Ibidem fil. suus d. Hainricus, ob. II. id. Aprilis. 

Sepulchrum d^ Elizabet*^) Phafsteterinne et filiarum suarum sub lapide marmoreo 
fracto, ob. VIII.'') kal. Septembris, ubi littera 0.'') 

In eodem sepulchro d'' Anna'^) Haintzmaninna de Schebnitz, ob. 1358. 
45 Ibidem d"' Margareta Lofflerinna, ux. lacobi Lofflarii, 1360, III. id. Maii. 

•^) Sic cod. Hic titulus colore rubro scrijjtus. **) Littera colore rnlro scripta. ^) Nomen 

super loco raso scriptum. ^) VIII. — litt. O snper loco raso scripta. 

') Alberti II. clticis Austriae. -) Martii potius, supra p. 170. ') IIT. stqmi p. J93. *) Februarii 
supra p. 168. 

Necr. Patav. 26 202 NOTAE DE SEPULCRIS PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 

Sepulchrum Penkinne d'' Gedrudis, ux'^ d' Meinhardi Pankonis, ob. 1291, VII. 
id. Maii. 

Ibidem d^ Agnes Pankinna, 1300, XVII. kal. Augusti, ubi littera P, sub albo 
lapide. 

Sepultura civium de Bulfenstorf sub lapide marmoreo, ubi littera Q. s 

Puelle Kather(ine), filie d* Hainrici de Curia piscium, ob. 1 307, VI. id. Augusti. 

Ibidem m'' sua d^ Katherina, ux. d' Hainrici, ob. 1310, IV. kal. Decembris. 

In eodem Perchta Listinna, ob. II. non. Maii. 

Item d* Elizabet Listinna. 

D* Gisla Zendlinna, ob. XIII. kal. luUi. lo 

Ibidem d^ Margar(eta) Bulfenstorfer(inna), sor. sua, ob. XIV. kal. Octobris. 

Sepulchrum Sifridi Huernpech et sor^^ ux'^ sue cum marito cum lapide marmoreo, 
ubi littera R.«) 

luxta idem sepulchrum, ubi non est lapis, sed lateres, sepultus loh(annes) notarius 
d® Kather(ine) ^) marchionisse de Brannburch, ob. in vigilia b. Kather(ine), ubi littera.'') i5 

Sepulchrum d*' Elizabet Reisenpergerinne, ob. 1369, XVIII. kal. Octobris, ubi littera.'') 

In eodem duo filii sui, quorum unus fuit fr. ordinis n'. 

Ibidem Perchtoldus Welser, fr. predicte d% ob. 1300, sub lapide albo cum me- 
diis rotis. 

In eodem sepulchro Wernherus officialis, civ. Ratisponensis, ob. 1309, II. non. Augusti. 20 

Sepulchrum d^ Elizabet SchutbuerfHnne, ob. XII. kal. Octobris, sub lapide albo, 
ubi littera.'') 

Ibidem d* Alhaidis Schutburflinna, ob. IX. kal. Augusti. 

Sepulchrum Ulr(ici) Chritzendorfer et sue ux'^ d® Chunigundis, ubi littera.'') 

Sepulchrum Ottonis Chochel et ux""* suarum Clare et Margar(ete), sub lapide albo, 25 
ubi littera.'') 

Sepulchrum d^ Perchte Neizzerinne, que fuit m'' Sighartinne, ubi non est lapis, 
sed lateres, ubi littera.^) 

Sepulchrum d^ Margar(ete), m"^ Pilgrimi Institoris, ob. XIV. kal. Februarii 1295, 
sub albo lapide, ubi littera.^) 30 

Sepulchrum d' Wernhardi Mezzenpekh, quondam mag* curie d' ducis, ob. kalendis 
lunii, ubi littera.^) 

Sepulchrum Martini Phefferwein, camerarii d' ducis Alberti, sub lapide marmoreo, 
ubi littera.^) 

Sepulchrum Leupoldi Coci et ux** sue Christine et filiarum, ubi littera.^') 35 

Sepulchrum d' Ulrici de Styra, ob. 1300, sub lapide albo, ubi littera.^) 

Ibidem ux. sua et fil. Mangso, ob. 1337. 

Sepulchrum ux^'' Richeri Schauflinger, d*^ Elizabet, ob. 1300. 

Ibidem p. suus sub magno lapide marmoreo, ubi littera.'') 

Sepulchrum mag^ lacobi, sartoris d^ lohanne ducisse ^), sub lapide marmoreo cum 40 
litteris sculptis, ob. 1356 IV. id. lunii, ubi littera.'') 

Sepulchrum sor'" Benedicte, procuratricis fr"''', ubi littera.^) 

Sub albo lapide sepulta est d** Perchta Ploytinna, ob. VIII. kal. Maii, ubi littera.'') 

Sepulchrum d^ Elizabet Chesslerinne et progenitorum, ubi littera.'^) 

Ibidem sor. Agnes'=) de Puerstendorf, ob. 1300. 45 

Sepulchrum d^' Pcrchte Witeginne et progenitorum, ob. 1 338, VIII. kal. lulii, ubi 
littera.'^) 

^) Littera colore ntbro scripta. b) Littera deest. c) Corr. ex Angnes. 

*) Potius Annae, filiae Alberti L regis Romanorum. ^) Ux'^ Alberti II. ducis Austriae. NOTAE DE SEPULCRIS PATllUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 203 

In eodcm sepulta*) est d"^ Gedrudis Hoesinna, ob. 1349, II. id. lulii. 

Sepulchrum d' Chunradi Chetner et ux'^ sue d^ Perchte, ob. 1322, ubi littera''), 
II. non. Decembris. 

Sepulchrum Michahelis Harber, ubi littera''), [sub lapide marmorco]. 
5 Ibidem Pcrchta ux, aua et") filiis et filiabus et aliis pueris. 

In ang-uh) sepulta est d'' Trauta et fil. eiu.s Chunradus Snabel, ubi littera.'') 

Sepulchrum d*^ Margar(otc) Chaysrinnc sub albo hipidc cum stelHs in acie, ubi 
littera.'^) Finis'') laterum ambitus antc capellam b. Kather(inc) et sepulchrorum ibidcm. 

Pro^) beneficiis S} de Ratpach et progenitorum suorum, sicut alia inveuiuntur in scriptis, liga- 
10 veruut se fr^s, ut sequetur, videlicet quod in quatuor temporibus semper fres habent cantare in feria 
VI. vigilias trium leccionum et in sabbato sequenti missam pro defuuctis cum nota et post vesperas 
visitare sepulchrum ibidem, ubi suum altare et perpetuam missam ibidem cum luminibus, sicut moris 
est, et perpetuum anniv. sacrista habet exspedireO pro sepulchro in mi.ssa et vigiliis et lampadem 
ardentem in nocte tantum. Hoc gratis non facit. 
15 AlbertusK) Chastenmaer, purger von Pazzaw, dez leichnam pangraben leyt hicz Sand Stephan. 

Item'>) pro anima d> Fridrici*) regis et Elizabeth consortis eius. 

Item (pro)') anima ducis Rudolfi-) et Blance consor(tis) eius. 

Item pro auima ducis Alberti senioris.') 

Item pro animabus ducum Alberti *) et Leupoldi ^) et omuium progeuitorum suorum.k) 
20 Item pro anima comis Chunradi de Schawnwerck, [hic se(pulti)]. 

Item pro anima Dyetrici de Pilichdorf et omnium progenitorum, [hic se(pultorum)]. 

Item pro anima Ottonis de Zelking senioris, Elizabet consor(tis) s(ue), [hic se(pultorum)]. 

Item pro anima Ottonis de Zelking iunioris, [hic se(pulti)]. 

Item pro anima d* Margarete^) de Zelking et Katherine de Zelking, [hic se(pultarum)]. 
25 Item pro anima Dymuedis de Lamberck. 

Item pro anima Katherine de Sunberck. 

Item pro anima Viviancz de Sunberck [et Perchte ux's sue]. 

Item pro anima d^ Elle de Potenstayn. 

Item pro anima d^ Haynrici de Dachsperik™), [hic se(pulti)]. 
30 Item pro anima d' Purckhardi de Ellerwach.i^) 

Item pro anima Barbare Chranipergerine. 

Item pro animabus do»'"'" Hermanni de Chraniperig et Hermanni. 

Item pro anima Gedrudis Chranipergerine. 

Item pro anima Petrisse Ottenstaynerinne. 
35 Item pro anima Chadoldi de Ekkartzaw senioris et Chuuigundis cousor(tis) s(ue) et omnium 

progenitorum suorum, [hic se(pultorum)]. 

Item pro anima Haynrici Malczchasteu et Wilhelmi filii sui, [hic se(pultorum)]. 

Item pro animabus do"""'" Weickhardi, Ulrici, lohannis"!) circa fres et omnium progenitorum 
suorum, [hic se(pultorum)]. 
40 Item d' Friderici Haeysonis, [hic se(pulti)].o) 

Item pro animabus dorum de Rappach, Haynrici senioris et Angnetis consor(tis) sue, [hic se(pul- 
torum)]. 

Item pro anima d' Haiurici de Rappach et Katheriue consor(tis) sue. 

Item pro anima Christofori de Rappach, [hic se(pulti)]. 
45 Itera pro anima de Poelhaym Geori, [hic se(pulti)]. 

Item pro anima d' lohanuis de Meysaw et Lewtoldi filii sui. 

Item pro anima d' Haynrici de Walse et pro anima Ulrici de Walse et omuium progeni(to- 
rum) suorum. a) Correctiim ex sepultus. *>) Littera deest. c) Lefje cum. ^') Fiiiis — iLidem in marglne 

50 colore ruhro scripta. ^) Ilaec nota in primo folio huius necrologii sola scripta. Cod. Sequitur 

locus rasus. S) Haec nota in tegumenti posterioris latere interiore scripta est. ^) Sequentia officia 

anniv'°'^<^^ continent. ') pro supplevi. ^) Sequitur spatium inter hanc et sequentes notas. ^) Mar- 

gareta cod. ") Corr. ex Dachsperig. ") lohannes cod. ") Sequitur inter hanc et sequentes notas 

spatium vacuum. 

55 >) Friderici III. regis Eomanorum. -) Rudolfi II. ducis Austriae, regis Bohemiae. ') Alberti II. 

dueis Austriae. *) AlbeHi III. ducis Austriae. ^) LeopoMi III. ducis Austriae. 

26* 204 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. Item pro anima d' de Cilia et omnium, qui decesseruut de geuealogia eorum. 

Item pro animabus omnium dorum (Je Petovia. 

Item pro aniraa d' Nicolai Wuerfel et omuium pro(genitorum) suoruni. 

Item pro anima d^ Dietrici Fluschart et prog(enitorum) suorum. 

Item pro anima lohanuisa) Stigelmayr. 

Item pro anima d' Stephani Suerich et omnium pro(genitorum) suorum. 

Item pro anima Mangsonis de Tewffenpach. 

Item pro animabus Katherine et Katherine, ux"'" Pilczini, et omnium pro(genitorum) suorum. 

Item pro anima Elizabeth, que fuit procuratrix fr"'". 

Item pro anima sor's Yermline de tercio ordiue. 

Itemb) pro anima Uelrici Flecht, Chunigundis ux's. 

Item jjro anima Alberti am Liechteusteg. 

Item pro auima lohannis Schoenchnecht.c) 10 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM 
AD S. CRUCEM YINDOBONAE. 

Sepultura principuni et aliorum nobilium incipiendo in choro fr""»^): A. d. 1330 ob. IV. id. lulii'') inclyta 
d'* d^Elizabet, secundaRomanorum 
regina^), filia d^ lacobi ill'^ regis 
Aragonie, fundatrix capelle s'Ludo- 2 
vici ep' et confessoris, sepulta ante 
altare in sepulchro elevato.'^) 15 

20 2) A. d. 1 305, XIV. kaL Marcig)^) ob. d^ Blanca, filia 
d' Philippi regis Francie et coniux Rudolfi*^) III. 
Austrie ducis')*), sepulta infra gradum in sepulchro 25 
cum concellis'') ferreis. I Sepulchrum d*^ Margarete^) marchionisse de Ty- 
rolis iuxta sepulchrum d^ regine ante crucem, que 
ob. suba. 1369, aqua habuimus in sua sepultura de sa- 
meto viridi""), quod suffecit pro dalmatica et subtili 30 
tantum et nihil plus. ^) lohannes cod. ^) Item — ux'^ aiq^ier loco raso scripta. ^) Sequitur nota erasa. 

^) Titulus colore rnhro sciiidus. ^) IV. id. lulii siqyer linea scriptum. f) Haec nota tota super 

loco raso scri^Ha. S) XIV. kaL Marei super linea suppletum. '') coniux Rudolfi alia manii super loco 

raso suppletum. i) ducis alia manu appositum. ^) Cod. ^) In margine manus posterior anno- 35 

iavit: vuelgariter Maultaschin. '") Haec vox super linea colore rubro suppleia. In margine colore ruhro 

annotatum ; virgulato duas tunicas. °) Insigne generis deletum et aliud su2>ra depictum. 

') Friderici III. Romanmim regis ux. ^) Praecedit insigne gentilitinm = Fig. 1. ') Aprilis 

supra p. 173. *) et Bohemiae regis. LIBER SErULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 205 


In^eodem sepulchro sepulta est d' Agnes 
com* de Heunnburcii sub lapide marmoreo, que 
ob. 1295. 
S e p u 1 c h r u m n o b i 1 i s d' c o m ' * \Vi l h e 1 m i d e M o n t e- 
forti et d' Pregancie, sepulti hic sub ianua chori''), s 
qui ob. sub a. 1373, XIX. die mensis Octobris, a quo 
habuimus in sua sepultura4equos, quorum unusfuit 
venditus pro 52 florenis, secundus pro 1 8 <U» ^) , |alii 
duo'') venditi sunt pro l^-tl^.], exceptis candelis et 
armis, ct omnia superhabundanter et honore dataio 
s u n t. Sub cruce sepultus est^) d. Albertus eps. Ratis- 
ponensis sub lapide marmoreo, qui ob. a. d. 123S'')^). 
IV. id. Decembris. 8epultura nobilium jiute sacristiam^): Ante altare trium regum in sopul- 
chro elevato^) sepultus est d. Chun- 
radus com. de Schaunberch de Oert, 9 
qui ob. a. d. 1353, YII. id. Maii.2) 
51 10 ■^i_r 
Sepulchrum fr'^ Hainrici de Preysing-') sub lapide mar- 20 
moreo primo ante aspersorium, ubi littera A''), a quo con- 
ventus habuit adhuc, quando vixit, plures libros pro n* lib- 
raria, sicut in inceptione librorum invenimus, et fuit p. rev. 
et sacristie reliquit et dedit 3 paria librorum missalium et'') 
1 bonum calicem de bono pondere intra et extra deauratum. 25 

^) Vox colore ruhro super Imea suppleta. ^>) Sequitur radendo deletum: quod, et alii duo venditi 

— 14 tb ^. alia manu postea suppleta sunt. ^) est colore rubro supcr linea suppleium. '^) XXXVllI 

alia manu iiostea siqip^letuvi. ^) Tiiulus colore ruhro scriptus. f) Praecedentia colore ruhro scripta. 

K) Manu saec. 15. suhnotatum: Ekcliartzaw. '>) Littera capitalis colore caeruleo scripta. i) Insigne 

gentilitium non colorihus depictum, quod Lind in editione sua praetermisit. •*) et — deauratum postea 30 

eadem manu suppleta. ') Alherhis de Fietengau oh. n. 1260. 
p, 180 diem 30. lunii et supra p. 197. "^) Potins VI L idus lunii; cf. supra p. 179. ') (/. supra 206 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
In secundo sepulcliro cum litteris sculptis sepulta 
est d^ Margareta^), m"^ d> Chraftonis de Sunnberch, ubi 
littera B-'^), cui tenemur propter beneficia d<^ Katherine 
de Sunberch. Ibidem sepulta est d* Brigida, m'" d' Reinperti 5 
Tuersonis de Lichtenvels, VII. id, Maii. In tertio sepulchro sepultus est d. Reinpertus de 
Eberstorf^), qui ob. a. d. 1288, ubi littera C''), a quo ha- 
buimus n*™ crucem magnam, cuius crucifixus <=) Ibidem duo pueruli'') d' Yiti de Eberstorff sepulti a. d. 1483, ibidem quidam puer 10 
di Wenuesch de Eberstorff. 

Sub quarto lapide marmoreo, ubi littera D*), se- 
pulti sunt hii: 

D^Petrissa senior de Wolfgerstorf, m' d® K(atherine) 
de Sunnberch, ob. 1305, XII. kal. Novembris. Anime 15 
eius tenemur propter beneficia filie d*' K(atherine). D^ Petrissa iunior de Wolfkerstorf ob. 1298, IV. id. Aprilis. 
D. lohannes de Wolfkerstorf ob. 1 301. 

D'^ Katherina de Marchpurga, consors d' Reinperti 
de Sunnberch, ob, 1337, XII. kal, Augusti^), a qua habe- 20 
mus integrum ornatum in sacristia. *) Littera colore rubro scripta. 
^) puerili cod. ^) Littera capitalis colore caeruleo scripta. <=) Locus rasus. 

^) Cf. snpra p. 197. 185 Aug. 29. '^) Cf. supra p. 196. 187 Sept. 23. ') Septemhr. supra p. 184, ef.p. 196. LIBEK SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 207 
D'' Katherina relicta d' Chraftonis de Sunnberch 
ob. 1 347^), m'" fr^"" maxima, a qua multa beneficia habe- 
mus, sicut in rogistro invenitur p'^ gard(iani), in prompta 
pecunia, ornatum de sameto cum perlis. ■^^D"^ lohanna relicta d' Reinperti Tuersonis de Sunnberch ob. 1366, id.'^) s 

Maii, a qua habuimus tria'') carrata dc vino. D^ Margareta de Zelking, consors d' Ottonis, m' 
fr^-^^ob. 1359, Vll.id. Octobris*), a qua [habuimus]'') 60tl. A 
et l calicem bonum, ornatum pro suo confessore pro 
sacristia et 2 tunicas de sameto, dalmaticam et sub- :o 
tilem et alia beneficia. ^^ln'^) quinto sepulchro inmediate ad ianuam sacri- 
stie sepulti sunt hii sub lapide marmoreo, ubi littera E"^): 

D^ Petrissa de Zelking de Liechtenstain de Nicols- 
purga, ob. 1318, II. kal. Aprilis. is 
19 1 


llllliiiliiiiii^liiii! 


1 


1 


11 iill 1 lli 11 


1 — 
l! 111 


^M 


NillMi 


^^ D* Petrissa de Pergawe de Liechtenstain, ob. 1292. 
D* Agnes.de Liechtenstain Ungara, m"^^) d' lohan- 
nis mag' curie d' ducis Alberti®), ob. 1353, VIII. id.'') 
Decembris. ^) tri cod. l>) Vox siiper linea manu aevi jiosterioris suppleta. c) in — marmoreo linea ntbra 20 

supposita distincta. ^) Littera colore caeruleo scrijHa. ^) m^ — curie super linea suppleta. 

*) Cf. supra p. 195 diem 27. Dec, p. 196. ') Praemissxim insigne gentilitium = Fig. 12. 

s) Potius 1360, VL id., supra p. 196, 177. *) Sic supra p. 196, 188 VI. id. Oct. ^) Praefixum 

insigne gentilitiu-m = Fig. 17, «) Alberti II. Austriae ducis. ^) VII. id. sup)ra p. 19.3, cf. p. 196. 208 LIBER SEPULCRORUxM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
D* Anna de Chranichperch, consors d' Sifridi de 
Chranichperch et filia d^ Agnetis de Liechtenstain, ob. 1357, II. id. Februarii. Ibidem d^ Katherina de Hakenberch, relicta d' Hainrici antiqui, ob. 
1374.") 5 

In secuiula liiiea lapiduni iuxta niurum sacristie sepultus est^): D. Chunradus Praitenveldarii*^) miL, qui ob. a. d. 
1319, ubi littera I"^), et ux. sua d*^ Margar(eta) cum filia 
d* Gertrude®), que fuit ux. Othonis^) Playmonis civ. 
Wienn., III. kal. Maii ob. 1340.^) lo 
In secundo sepulchro d. Sifridus pincerna deDobra, 
ubi littera H»), ob. 1313, XV. kal. Decembris. 

P 

! i 


11 


^ llill 
Ifl 


24 


ii 


lililiilil 11 


- 
\ lii 11 
1 


f 
\m 


f 

In eodem sepulchro d* Anna pincerna de Dobra^), 
sor. d' Friderici de Atzenpruk, quondam mag^* curie d^ 
lohanne^) ducisse Austrie, ob. 1357, VI. id. Augusti, a is 
qua recepimus de prompta pecunia 18tfc. 9). Tertium sepulchrum est mihi ignotum cum lapide marmoreo, ubi lit- 
tera G.-^) 

In quarto sepulchro sepulta est d^ Agnes de Valchenberch'), ob. 1300, 
IV. id. Augusti, ubi littera F."^) 20 

*) Manu saec. 15. subnotatum: Albrecht. '^) Hlc titulus colore rubro distinctus. <^) Cod. 

^) Littera colore rubro scripta. ®) Gertrudis cod. *) Nomen super linea suppletum. s) Littera 

colore caeruleo scripta. ^) Littera colore caeruleo scripta. Manu saec. 15. suppleium: Lewpolt. 1) Cf. supra p. 197, 178 III. kal. luuii. *) Cf. supra p. 183. 197. *) de Pilliehsd(yrf, ux. Rapo- 

tonis innioris de Falkenberg, qui VIL id. Nomnbris a. 1289 defunctus est. 25 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE, 209 
In tercio^) ordine lapidum, ubi^) non est lapis, 
sepultus est d. Ulricus de Riczendorf mil., ob. 1307, 
ubi littera P.^) In secundo sepulchro in eadem linea sub lapide 
marmoreo sepultus est d. Otto de Zelking de Schonnek, 5 
ob. V. id.|Novembris, ubi littera 0.*=) In tercio sepulchro sub lapide albo d. Rugerus de 
Hyppelsdorf,'ob. 1313, ubi littera N.<^) In eodem sepulchro d'' Gerwirgis Prutzendorferinna, ob. II. kal. lanuarii.*) 
In quarto sepulchro sub lapide marmoreo cum 10 
picario sculpto sepultus est d. Albero de Alramstorf 
V. kal. Decembris2) 1313, ubi littera M.^) In eodem sepulchro d* [Katherina]®) ^) ux. sua, ob. 1318. 

Ibidem*^) filia eorum Katherina.*^) 

In quinto sepulchro, ubi non est lapis, sed lateres inmediate ad 15 
concellos ferreos s' Nicolai sepultus d. Colinus*) civ. Wienn., ob. 1301, 
XIX. kal. Decembris, ubi littera L^), et d. Petrus sac, fil. suus, qui dedit 
adhuc vivens pro fri^'^^») *) In tercio colore rubro scriptum. ^) ubi — lapis super loco raso scripta. c) Littera colore 

rubro scripta. ^) Littera colore caeruleo scripta. ^) Nomen alia manu suppletum. ^) Sequitur 20 

locus rasus minor. S) Reliqua desunt. 

') Potius kakndis Februarii, cf. supra p. 169. *) Supra p. 191 V. kal. Nov. *) Hoc nomen 

deest supra p. 197, quam cf. ad hanc pag. *) Itap. 197, Colmannus supra p. 194, uhi ad XIX, kal. lan. 

Necr. Patav. 27 210 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
In capella b. Nicolai, ubi littera K'*): 

sepultus est'') d. "Wichardus circa fr®^, qui ob. a. d. 
1352, V. kal. Maii^), a'') quo habemus singulis annis 4 tt 
redituum et pro sacristia in speciali ^/2 'tt ^., sicut in 
registro invenitur. In eodem sepulchro fil. suus d. lohannes circa fr®^, qui ob.*^) 
Item due ux^^ filii sui d' lohannis, Sigaeun et Anna, sepulte sunt in 
eodem sepulchro ante altare b. Nicolai, ubi ipse. A. d. 1515 in die divi Benedicti ob. d» Margaretha Kauerin, m^ revi 
pis Theoderici Kaner, sacre theologie doctoris, minri Austrie ^), sepulta in 10 
ecclesia proppee) altare sorum apostolorum, cui propter beneficia plurima 
sui prefati filii tenemur. In capella b. lohannis sunt hii sepulti, videlicet ubi littera Q ^) 
sub lapide magno ante altare«): 

^)d. Ulricus senior circa fr'^^ ob. in vigilia omnium s°''"™ II. kal. Octobris. 15 

Ibidem sue ux^^, d^ Brigida ob. idibus*) Februarii. 

In eodem sepulchro fil. suus d. Otto de Purstendorf cum consorte sua d*. 

In eodem sepulchro due ux^^ d' Wichardi, d"* Elizabeth ob. kal. lulii 1316 
et d* Katherina ob. IV. non. lulii^) 1335. 

Ibidem (in) sepulchro tres ux^^ fr'^ sui, videlicet Katherina et Kath(e- 20 
rina) et Chunigundis. 

luxta idem sepulchrum sub lapide minori sub fenestra sepulti sunt: 

3)d.Ulr(icus)circa fr®« kal. Aprilis, fr. d' Wichardi, ob. 1 357, ubi littera R.'") 
Et due filie sue virgines Gedrudis et Agnes, item fil. tenellus lohannes. 

In eodem sepulchro d. Ulr(icus) filius predicti d\ ob. 1369, VI. kal. 25 
Februarii.^) 

Fr. Griffo, fr. d^ Wichardi, sepultus, ubi littera S^), ob.XVI. kal. lulii^) 1 348. 

A. d. 1517 ob. nobilis vir Georgius lordan, Austx-ie, Stirie, Carinthie 
atque Carniolis supremus vic. monete, qui cappellam divi lohannis fun- *) Sic titulus colore rubro distinctus. **) Vox colore rubro super linea scripta. ^) a quo — 30 

invenitur super loco raso scripta. ^) Sequentia desunt. ®) Cod. ^) Littera colore caeruleo scripta. 

s) Titulus colore rubro distinctus. ^) Littera colore rubro scripta. 

^) lunii supra p. 178. ^) Episcopi Marcopolitani. ') Praefixuminsigne gentilitium = Fig.29. 

*) II. id. supra p. 170. ^) Sup^-a p. 180 V. non. lul. *) Martii supra p. 1 71. ') XV. kal. Aug. supra p. 181. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 211 
davit atque missam perpetuam in eadem ordinavit cum 5 annivi'» ac 
ceteris concemensiis.«) De hoc vide lacius litteras fundacionum atque 
librum mortuorum. In capella b. Katherine sunt hii sepnlti ep', eoin*^ et alii nobiles 

utriusqne sexus''): 


36 
In sepulchro elevato, quod est inter ista duo alta- 
ria, videlicet b. Katherine et b. Georii, sepultus est d. 
Dietricus de Pilichdorf, marschalcus terre, fundator 
predicte capelle, qui ob. in die natalis d^ n* lesu Christi 
infra missam in galli cantu 1327.^) lo luxta altare b. Geori sub fenestra sepultum est 
cor regis Otachri^), Bohe(mie) regis, ob. 1278. Infra gradum sepultum est cor com'^ TJlrici de 
Phannberch^), qui ob. 1354, X. kal. Novembris. Ante altare b. Katherine inmediate sepultus est is 
d. Hainricus Laventinensis eps., doctor decretorum et 
can. ecclesie Salczpurgensis, ob, 1342, VI. kal. lulii^), ubi 
littera V.«) *) Cod, ^>) Titulus colore rubro distinctus. '') Littera colore rulro scripta. 

>) Cf. supra p. 195. 197. ^) Cf. supra p. 198. ') Augusti potius; cf. supra p. 182. 

27* 30 212 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
39 40 
41 
Sepultura d' Petri fr'' n\ ep' Marchopolensis, qui 
fuit suffraganeus d' Gotfridi ep' Patav., ob. 1 349^), X. kal. 
Octobris, ubi littera T. 
A. d. 1516 ob. d. Blasius Lazarin sepultus in capella dive Cliatarin^ 
ante altare b. Barbare, singularissimus fautor fri"". 
Appolonia, d' Hieronymi Leininger et Margarethe de Pibriach filia, 
\ -edicti di Blasii Lazarini relicta vidua, nupsit postea d° Marco Beck a 
Leopoldstorf etc. a. d. 1516 et ob. 5. die Augusti a. d. 1521. Sepulta est 
iuxta sepulturam di Blasii, prioris sui mariti. D. Marcus Beck a Leopoldstorf, eques auratus, iuris utriusque doctor lo 
et divi Ferdinandi Rom(anorum), Hung(arie) et Bohemiae etc. regis, archi- 
ducis Austri^ etc. consiliarius, cubicularius et Austri^ cancellarius, ob. 20. 
die Martii 1553. Sub primo lapide marmoreo fracto sepultus est 
d.*) Hainr(icus) de Potendorf, fil. d* Chunr(adi), ob. is 
1321, XIV. kal. Maii, ubi littera X.^)2) *) Vox ex parte super loco raso scripta, *>) Littera colore rubro scripta. 

^) Cf. supi-a p, 197. *) Supra p. 198 annus obitus 1322, LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 213 
In eodem sepulchro sepultus est d. Chunradus de 
Werd^), ob. VIII. kal. Deccmbris. Sub secundo lapide marmoreo sepulta est d* Al- 
haidis de Polnhaim et sor. sua Chunigundis de Tern- 
berch. Ambe mortue sunt in magna pestilentia in festo 5 
b. Egidii 1349, ubi littera Y.») [Sub eodem lapide sepultus est domicellus Caspar, fil. d' Georii de PoUn- 
haeim, qui ob. IX. kal. Septembris'') in festo b. Lini pape a. d. 1387.^)] 
Sub tercio lapide marmoreo in- 
mediate iuxta altare sepulte sunt 
due ux«^ d* Hainrici de Prunn, qua- 
rum una fuit filia d' Gundarchi'') de 
Losenstein, secunda filia^) d' de Ger- 
loz, ubi littera^) Z.f) 
10 Ex ali.a i>arte altaris iniuediate iuxta concellos, 
nbi littera A"), 

sepultus est d. Scheneco^) de Lippa, qui ob. I31S, YII. 
kal. Septembris, sub lapide marmoreo. 15 In secundo sepulchro sub lapide 
albo, ubi littera B*), sepultus est d. 
Ulricus de Chlingwerch, ob. 1312, 
X. kal. Septembris.*) 
*) Littera colore caeruleo scripta. ^) Vox deleta et in margine notatum: octobris. <=) Cod. ^) se- 

cunda filia super loco raso scripta. ^) ubi littera super loco raso scripta. ^) Litlera colore rubro scriptu. 

*) Praenomen deest suprap. 198. ^) Potius 1384; cf. supra p. 187 diem 23. Sept. *) Supra p. 187 25 
Scheneto, ubi ad VII. kal. Oct. Cf. p. 199. *) Ita supra p. 199, uhi a. 1316, supra p. 186 ad XI. kal. Oct. 214 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. In eodem sepulchro fil. suus d, Hainr(icus) de Chlingwerch, ob. 1303, 
XIII. kal. Septembris.^) 

In secundo ordine lapiduni, ubi littera C*): sepultus est com. Ulricus de Chatzenelpogen, ob. 1294. ^) 
Hic non est lapis, sed ad lateres. s 
In secundo sepulchro, ubi est lapis marmoreus, 
ubi littera D''), sepultus est d. Hermannus de Chran- 
perch, ob. 1337, V. id. Aprilis. Ibidem d. Hermannus fil. suus ob. 1 339, VIII. kal. Maii.^) 
*)In eodem sepulchro sepulta est d^ Gr^drudis^) relicta d' Hermanni de w 
Chranperch senioris mulier secunda,|ob. 1347, VII.^^) id. Februarii. In tercio sepulchro, ubi littera*^) E''), sepultus est 
d. Otto com. de Sternberch, ob. 1341, IX. kal.^) Sep- 
tembris. In eodem sepulchro com. Ulr(icus), fil. antedicti com'^, ob. 1356, IV. id. is 

Decembris.') 

A. d.6) 1303, XL die lanuarii ob. nobilis d. Chunradus deWedaw 
et sepultus ante sacristiam. A. d. 1324, XIII. die mensis Septembris 
strennuus et nobilis mil. Bernhardus de Wedaw etc. sepultus -ante 
sacristiam. 20 *) Titulus colore rubro distinctus. ^) Littera colore rubro scripta. ^) 2^umerus ex parte radendo 

correcius. ^) Manu saec. 16. adnotatum: non est lapis sub forma. ^) ^ae duae notae manu saec, 16. 

appositae, 

*) Cf. supra p. 199. *) Cf. supra p. 199. ^) lunii suprqjp. 178, cf.p. 198. *) Huic 

notae duo insignia gentilitia apposita sunt, et quidem unum (= Fig. 50) in margine sinistra, alterum 25 
(= Fig. 33) in decdera. *) Gertrudis ex gente de Pillichsdorf nata, cuius dotationem Alhertus II. 

Austriae dux a. 1347 confirmavit. *) V. kal. supra p. 198. ') Suprap, 194 ad II. id. Dec, cf. p. 198. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 215 Iii sepulchro ante altare, ubi littera*) F''), 

scpulta multa corpora d"''"'" de Pilichdorf ct consorcium eorundom et maxime 
sub altari et in sepulchro: 

*)D. Chunradus de Pilichdorf, p. aliorum, d' Alhaidis ux. d' Chunr(adi), 
cum filia Alhaide. 5 

D. Otto de Pilichdorf, ob. III. non. lanuarii et ux. eiusdem Chunigundis, 
ob. 1340, XVI. kal. Novembris^) et filia eorum d» Offmia, ob. VIIl. kal. Maii.») 

D' Ulrici de Pillichdorf, ob. 1332, V. non. Marci, et sue ux'^^, d* Chuni- 
gundis, ob. VI. id. Octobris*), et d* leuta, ob. VII. kal. Septembris^) 1337. 

'')D" Offmia filia d' Ulr(ici) de Pilichdorf, consors d' lohannis de Prunn, 10 
ob. VIII. kal. Maii.3) 

D. Reinpertus fil. d' Ulr(ici), ob. kal. Aprilis, et fil. d. Reinpertus, ob. 1361, 
XV. kal. Octobris.^) 

D* Anna ux. sua, ob. VI. kal. Decembris.**) 

D* Richardis de Pilichdorf, ob. XI. kal. Augusti. is D® Clare de Raeuchenstain, consortis d' Alberti, 
ob. XVIII. kal. Augusti.9) 
Hic*') nota de anniv'° d°'^'"° de Ellerbach, qui sunt 
nobiscum sepulti [ante"^) capellam s' Nicolai], et d. Pur- 
chardus de Ellerbach testatus est nobis 1 <feb. ^. ante mor- 20 
tem suam pro duobus anniv''^ peragendis in remedium 
anime sue et anime ux'^ sue d" Alhaidis et omnium pro- 
genitorum suorum, primam XVI. kal. Februarii, secun- 
dam VII. kal. Novembris. Hic nota de anniv''^ (jorum ^q Ellerbach, qui sunt nobiscum sepulti in 25 
capella s' Nicolai. Isti ergo ad capellam s® Catherine non pertinent. 
Sepulchrum d' Dietegne de Chastl de Babaria, ubi 
non est lapis, sed ad lateres, ob. 1313 ^*'), V. id. Decem- 
bris, ubi littera G.^) *) Titulus colore rubro distinctus. ^) Littera colore caeruleo scrijHa. '^) Haec nota postea 30 

deleta ent. ^) ante — Nicolai alia manu super loco raso apposita. ^) Littera colore rubro scripta. 

^) Praefixum insigm gentilitiuni = Fig. 33. *) Decembris supra p. 192. ') VII. kal. luti. 

supra p. 178, cf. p. 198. *) Supra p. 188 ad YIl. id. Oct. ") Oetobris potius supra p. 187. ') Prae- 

fixutn insigne gentilitium = Fig.44. '') Novemhris stip^'a p. 190. ') V. kal. ]a,n. p. 195. *) Sep- 

tembris p. 184. i") Ita p. 199. 35 216 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
Sepulchrum d' Chunr^adi) Harbunn^), ob. 1319 V. kal. 
Aprilis, ubi littera H.') Sepulchrum d°'^^'" de Chranichperch, ubi littera I^): 
d' Ruedolfi et ux^^ sue d'' Soffie, d' Rudolfi filii eorum 
et filie Anne, ob. IV. kal. lunii^) 1324. Iii tercio ordiiie lapidnm, ubi littera^) K''): 

3)sepultus est d. Ekko*) de Liechtenberch'^), ob. 1321, XV. kal. Aprilis. 
In eodem sepulchro d. Albertus dictus Noethaft, 
ob. 1324, IX. kal. lunii.^) In secundo sepulchro sepultus est d. lohannes de lo 
Gruenberch et sua m"" d^ Osanna, consors d' Ulrici^), ubi 
littera L.^) Sepultura d' Chunr(adi) Hailpekhonis*) iuxta altare 
Malczchastonis, ubi littera^) M.^) *) Littera colore caeruleo disiincta. ^) Liitera colore rubro scripta. «) Titulus colore rubro 15 

distinctus. ^) Manu saec. 15. supra linea appositum: non est lapis. ^) Manu saec. 15. appositum: 

sub quadrato marmoreo parvo. 

') Cf. supra p. 199, n. 3. ^) lulii potius, supra p. 180. ') Praemissum insigne gentilitium 

= Fig. 57. *) Okko in necrologio p. 172; cf. p. 198. *) Cf. p. 198. *) Ob. a. 1.344, cf. supra p. 177. 198. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 217 ^)Ad dextrum cornu altaris Malczchastonis, ubi littera N"), sepultus est 
d. Mathias-) de Sachsengang, f'r. d' Chunr(adi). 62 63 64 65 I 
') Ibidera d. Marchardus de Hakenberch XIII. kal."') 
Aprilis, et ibidem non est lapis, sed lateres. Sepulchrum d' Chunr(adi) Ungnad, ob. 1340, IX. 5 
kal. Decembris, sub lapide marmoreo, ubi littera 0.^) luxta scampnum, ubi non est lapis, sepultus est 
d. Chunr(adus) de Ekkartzawe, ob. XI. kal. Novembris*), 
ubi littera P^), 1340. Ibidem d. Chadoldus de Paungarten, ob. VIII. id. 10 
Aprilis. 

In eodem d. Fridericus de Paungarten, ob. 1365, 
VI. kal. Aprilis^), 

ibidem d^ Elizabet Paungartnerinna.^) Ibidemc) sepultus Dietericus mil. d^ ducis, dictus Enenchel, cum ux* 15 
sua d» Vronica dicta Mezzenpekhin, qui ob. 1336, III. id. Aprilis cum Sophia 
de Charlsperg, sore sua. *) Littera colore rubro scrijpta. ^) Littera colore caeruleo distincta. c) Haec nota manu saec. 16. suppleta, 

*) Praefixum insigne gentilitium = Fig. 47. *) Nomcn 3iathiae deest supra p. 181. 199 V. id. lul. 

*) Ita etiam supra p. 199; XV. kal. Maii supra p. 175. *) Cf. suprap. 199, n. 4. *) Pi-aemissum 20 

insigne gentilitium = Fig. 64. *) Cf. supra p. 199. ') Praefixum insigne gentilitium = Fig. 119. 

Necr. Patav. 28 218 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
In quarto ordine lapiduni, ubi littera'') (l^): Sepultus est d. Marchardus de Tuedenhofen, ob. 
1329, III. kal. Aprilis. In secundo sepulchro, ubi non est lapis, ubi lit- 
tera R'^), sepultus est d. Chunr(adus) Loher, patruus d® s 
Elle de Potenstaein, ob. 1318. VII. kal. Marci. i) luxta sepulchrum d« Elle de Potenstain sepulta est d'* Anna relicta 
d' Walder, mag^ curie d^ ducisse, a. d. 1386.*^) 

SepulchrumdeElle dePotenstain, ob. 1339, XV. kal. lulii^), maxima 
j^r frum^ g^ ^ ^ g^ habemus vineam bonam®) in Grintzing, ubi littera S.*') lo 

In eodem sepulchro sue sor^% d^ Chunigundis, ob. VI. non. lulii, et 
d* Dymuedis sor. [eiusj^, ob. XIII. kal. Marci^) 1338, Talerinna [nominej.s) 

Ibidem puella Elizabet Hailpekhinna, filia d^ Martini Talarii, que 
fuit mag^curie d^Iohanneducisse, ob. 1343, III. non.*) Maii, a qua habe- 
mus 8 <tfc reddituum super cellario vestium under der langen Lawben, is 

et videatur registrum. Penesiij altare si lacobi a dextris, ubi nou est lapis, sepultus est 
inclitus baro et strenuus miL, d. Wolfgaungus de Weching, ob. a. d. 1440. 
Ibidem sepultus d. Anthonius de Weching, ob. a. d. 1400. Sepulchrum d" Hainrici Malczchastonis "), mag' 20 
curie d^Alberti ducis, ubi littera T'^) ante altare, 
quod ipse fundavit, ob. V. id. Octobris 1 353, a quo 
fr^^ habuerunt 200«. «^, 32 florenos, 1 bonum cali- 
cem, 2 ampuUas argenteas, 1 monstranciara, 1 bo- 
num ornatum pro sac^, item aliam de serico et 1 25 
cappam solempnem de sameto haervaro, excepto 
equo') et armis, que omnia misit ad conventum ad- 
huc vivens. 

^) Tilulus colore ruhro distinctus. ^) Littera colore caeruleo disiincta. ^) Littera colore rubro 

scripta. ^) a. d. 1386 in margine eadem manu suppletura. ^) Sequitur exstinctum bonam. ^) eius 30 

super linea suppletum. s) uoraine supier linea alia manu suppletum. ^) Hae notae manu saec. 16. suppletae. 
') Sequens huius notae pars colore rubro scripta. 

^) Ita et supra p. 198; Aprilis sujpra p. 176, ntroque loco Locher dictus. ^) Cf. supra p. 198, n. 4. 
') Aprilis potius supra p. 173. *) IV. non. supra p. 177 et 198. ^) Cf. supra p. 188 diem 11. Oct., p. 199. 
LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 219 [Ibidem d. Hoduscho miles de Tunsik, ob. a. d. 1345, XVIII. ^) kal. Sep- 

tembris.l Sepulehrum d' Ottonis Ottenstainarii ad dex- 
trum cornu altaris, ubi non est lapis, ubi litteraV.*) 
Sepulchrum d' Chunr(adi) Eysenpaewtel, ob. 5 
1332 [XI. kal. lanuarii]^), ubi littera X.^^ Sepulchrum d^ Perchte^) Snetzlinne, ob. 1328, VII. kal. Septembris, 
ubi littera Y.*) 

In qninto ordine lapidnm, nbl littera Z*=): Sepultus est d. Bernherus advocatus de Staewffen 10 
ob. 11327, III. id. Septembris.*) 
In eodem sepulchro d. Herwigus Chroetendorfer 
mil., ob. 1350.5) Sepultura nobilis d' d' Nicolai de Robertis de Tri- 
poli de Regio civitate Lambardie, ob. in festo pasce, 15 
sepultus est in habitu fr"" Minorum 1370 tercio^) die 
mensis Aprilis, ubi littera A.^) *) Littera colore caeruleo scripta. ^) Littera colore ruhro diatincta, c) Titulus colore rubro scriptus. 

') XVII. kal. su^a p. 184. *) Februarii potius, supra p. 168. ') Elizabet stipra p. 199; ef. 

swpra p. 184 Aug. 17. *) Cf. supra p. 198. ') Cf. supra p. 199. *) XIV. potius; cf. snpra p. 199, n. 1. 20 

28* 220 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
Sepultura d' lohannis de Tule de ducatu Gelrie, 
ob. 1342, III. non. Aprilisi), ubi littera B.*) Confessores curie d' ducis, ubi littera^) C): 
sepulcrura custodum, fr^^ Ulr(ici) de Leizz, fr'^ Lamberti confessoris curie, 
fr'^ Rapotonis de Anaso et rev' p'^ fr'^ Dietrici, quondam min"^' Austrie.^) 5 Sepulchrum d' Ulrici Greci de Chernebrunn, ubi 
littera B"), et ux'^ d'^ Margarete, [ob.'^) IV. kal. lanuarii,]^) 
et filiarum suarum IV. id.'') Marti. 
Sepultura d' Ottonis de Weizzenberch, ob. XII. kal. 
Septembris 1300*), ubi littera E°), et ux*^ sue. 10 Sepulchrum d' Ulr(ici) Prueschinch, ob. VII. kal. 
Decembris^) 1300'), ubi littera F.^) 

Item filius eius Casparus, ob. IX. kal. Septembris.®) lufra graduni, ubi est finis capeile niagne, ubi littera^) G"=): 

sepultus^) est Hermannus Vogell civ.de Augusta, ob. 1316 in die assumptio- 15 
nis Marie.'') *) Littera colore rubro distincta. ^) Titulus colore rubro scriptus. «) Littera colore caeruleo 

scripta. ^) Uncis inclusa alia manu suj^pleta. ^) VII. kal. Decembris super loco raso scripta. 

^) Praecedens insigne gentililium depictum resectum est. 

1) Cf. supra p. 199. ^) Februarii swpra p. 168. ') III. id. supra p. 172 et 199. *) 1334 20 

supra p. 186 ad XIII. kal. Oct. *) 1345 id. Oct. supra p. 179. *) Odobris potius, supra p. 187. 

■^) Ita et supra p. 200; Aug. 17. (non. 15.) supra p. 184. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 221 79 mm 

iii» luxta idom sepulchrurn sepultus est domicellus 
Pertschi de Muling, ob. 1329, XII.i) kal. lulii, ubi lit- 
tera 11.") Ibidem Chunr(adu8) de Muling cum ux% sepulti uno die. 
Sepultura'^) 

Sepultura progenitorum super Statuam et de Eslarn'^) D" G-erbirgis ux. d' Ottonis de 82 
Eslarn, ob. 1313, IV. non. Aprilis, 
ubi littera K.'') 

Ibidem filia sua d* Gerwirgis^), m"" fr^^ Ulrici de Funfchirchen, ob. lo 
1329, IV. non. Aprilis. 
In eodem sepulchro d* Volchmarinna de Gretz, 
ob. VII. id. Decembris. *) Littera colore caeruleo scripta. ^) Nota ad hoc insigne gentilitium spectans deest. <=) Sequentia 

desunt. ^) Titulus colore rubro distinctus. ^) Littera colore caeruleo distincta. 15 *) Cf. supra p. 200, n. 1. *) Ux. Ulrici de Funfkirchen, mag' monetae Vindobonensis et deinde 

magi monetae Alberti II. dticis Austriae; cf. swpra p. 200. 222 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
Ibidem d" Chunigundis super Statuam, ob. 1357 
in festo circumcisionis, cui^) tenemur valde. Videatur 
registrum gard(iani). Ibidem filia sua Pildunginna. 

In eodem sepulchro ux. d* lacobi de Eslarn, d* Chunegundis, sua filia, 5 
(ob.) 1360, nonis Novembris.^) 
In eodem sepulchro filia d' lacobi de Eslarn, d* 
Katherina ux. d' Christofori mil'^, ob. IV. non. Marci 
1362. Sepulchrum Tzolronis d* Wernhardi^), ubi littera 0.^) 10 

Ibidem ux. sua d^ Margareta, filia d^ Griffonis, ob. XII. kal. lulii.*^)^) 
Sepulchrum d® Gedrudis de Tannberg, ob. in festo 
b. Benedicti XII. kal. Marci*) 1308, ubi littera N.'^) [Hic®) nota, quod ossa d' Chunr(adi) mil^* dicti 
Chergl et sue ux'^ d^ Agnetis, ob. VIII. kal. Octobris^), 15 
et ossa sor'^ Margarete Fuezzinne de S° Tiboldo trans- 
lata sunt ad pedes fr'^'" sepultorum in medio sarco- 
phago versus altare Malczchastonis, que ob. 1300, II. 
non. lulii, et tenemur utrisque. Videatur registrum, 
quare.] 20 a) cui — gard(iani) colore ruhro scripta. ^) Littera colore rubro scripta. ^) Vox super loco 

raso scripta. ^) Littera colore caeruleo distincta. ^) Haec nota ex parte super loco raso scripta 

est et in margine colore ruhro appositum : nota. *) Appositum in margine deoctera insigne gentilitium = Fig. 81. ^) Hoc nomen deest siipra p. 200. 

^) Augusti supra p. 182 et 200. *) Cf. supra p. 200, n. 4. *) Novembris supra p. 190. 25 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 223 
Sepulchrum d' Ulrici filii Pibronis, ob. YI. id. lunii, 
ubi littera M.") In eodem sepulchro d. Hainricus Pibro de Wald et ux. sua d^ Gisla, ob. 
XIII. kal. Decembris. 
92 93 Ibidem d. Siboto de Mitterndorf, ob. 1329, IX. kal. 5 
Februarii. 
Sepulchrum d® Elizabet Schaeur- ^^ 
bechinne, ob. 1372, ubi littera L.^) 

In eodem sepulchro d. Chunradus Hager^), ob. 1306, 
VIII. kal.^) Septembris. lo 
Ibidem Werntzlinus Minnstrol, VIII. id. lanuarii ob. a) Littera colore rubro distincta. ^) Littera colore caeruleo distincta. 

1) Maritus Adelheidis, BertJioldi EnnmJcelii filiae. *) Ita et supra p. 200; VI. kal. supra p. 185. 224 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S, CRUCEM VINDOBONAE. 
Ibidem d. Hainr(icu8) Moser, ob. in festo s' Viti 
martiris, a quo habuimus unum equum.*) 
Sepulchrum d' Chunradi Fuerter, cap' ad S*" Margaretam, ubi^') littera S. Ibidem Albertus notarius d' de Hals, dictus lud, 
ob. 1330, II. id. Februarii. 5 

Sepulchrum'^) Sepulchrum Chunradi Chergl, ob. kal. Decembris 1360. et ux^* sue d® 
Offmie, a quibus habuimus unam domum, que vendita est pro 50*1.^, ubi 
littera Q.^) 

Ulricus Pentzo sepultus est, ubi littera P.^), ob. 1339, IX. kal. Marci^) et 10 
est in introitu capelle b. K(atherine) a sinistro, a quo habuimus 10 marcas 
argenti, cum quibus denariis nova ecclesia est incepta, et fuit camerarius 
d' ducis Alberti^), pis jji^ 

Sepultura d'"'"" de Rappach, ubi littera T''): sub testudine ex opposito orologii sepultus est d. Hain- 15 
ricus senior de Rappach, ob. 1358^)3), XIX. kal. Fe- 
bruarii. 
In eodem sepulchro d^ Agnes ux. sua, ob. YII. kal. Februarii. 
Ibidem Georius fil. Tetschonis d^ Ortolphi, ob. III.*) 
non. Decembris. 20 *) equm cod. ^) ubi littera S colore rubro scripta, ^) Sequentia desunt. ^) lAttera 

colore rubro scripta. ^) Littera colore caeruleo distincta. ^ Titulus colore rubro scriptus. 8) Nume- 

ru8 ex parte super loco raso scriptus. 

^) X. kal. April. supra p. 173. ^) Alberti 11. Austriae ducis, Claudi cognominati. ^) Sup-a 

p. 168: 1385. Sed Jioc loco dictus est Henricus, qui obiit a. 1339, IX. ]cal. Mart., supra p. 201 falso 25 
IX. kal. Febr. *) Ita supiu p. 193; IV. non. p. 201. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 225 In eodem scpulchro d" Kathcrina de Roetenmann, ux. d' Ilainrici iunio- 
ris, ob. 1358, XIX. kal. lanuarii. 

[")In eodem sepulchro d. Hainricus dcRappach, qui fuit maritus d^Kathe- 
rine de Roetenmann, qui ob. sub a. ab incarnacione d' 1386.^) 

Sepulturam'') d' lohannis de Rappach et d' Ottonis filii d' Chuenonis, 5 
quondam mag' monete, et d^ Margarcte Redlerinne et d'' Chunigundis de 
curia camere invenies in fine libri.] 

D» Tueta de Losenhaim, ob. XIII. kal.^) Octobris, ob. 1296, ubi littera U.*=) 

•^)Sepulchrum d' Hainr(ici) de Greifenstain, ob. III. non.^) Octobris, ubi 
littera X«), et d** Margarete de Greifenstain, ob. III. kal.*) Marti.*^) 10 
Sepulchrum d'Hainrici deLaewbenberch, ob. 1301, 
IV. id. Maii, ubi littera Y.^) Sepultura d' Friderici de Magenpuech, ob. 1307, 
V. id. Septembris, ubi littera Z.*) 15 Ibidem d^ Gedrudis ux. sua, ob. X. kal. Augusti. 

A. d. 1338 ob. rev. p. fr. Martinus de Chremsa, minr Austrie, hic sepultus etc. 

A. d. 1355 ob. rev. p. fr. Sifridus de Velenpach, mini^ Austrie, sepultus in capella s' Anthoni. 

A. d. 1530, 28. mensis Augusti ob. rev™"s p. et d. Teodericus Kanner, ad aliquot annos eps. Nove 
Civitatis *) et per provinciam Austrie atque Moravie provincialis min^ et in hoc officio rexit 25 annos. 

Ibidem fr. Hainricus de Ratispona, quondam gard(ianus) loci, ob. 1349 20 
in festo b. Francisci. In eodem sepulchro fr. lacobus de Lintza, lector et 
confessor d' ducis Alberti''), p'^ n'. 

A. d. 1507 ob. rev. p. fr. Wolfgangus Puechler, sacre theologie lector famosus et provincie Austrie 
minr bene meritus, hic in capella s^ Katherine sepuHus prope mag"" Petrum Comam, 23. lanuarii ob. 

A. d. 1401 s) 14. die Marcii ob. rev. p. fr. Simon de Wienna, olim provincie Austrie min^, qui 25 
multa bona fecit pro conventu in oblacionibus ornamentorum et maxima moustrancia, infirmariam 
eciam pro infirmis disposuit ac alia plura bona fecit, sepultus in capella se Katherine. 

A. d. 1431 ob. rev. p. fr. lacobus de Clusis, min^ Austrie, sepultus in capella s^ Katherine ante 
altare b. Barbare. Vivat igitur deo.i^) 

Et ante istum fuit quidam rev. p,, videlicet fr. lohauues de Merano minr, qui plura bona in 30 
provincia fecit, utpote in monstranciis et ornamentis nobilissimis, sicuti clara luce et modo cernitur 
in Merano, Botzano et hic') Wienne, sed quia a quibusdam vexatus, ut fit, ordinem dimisit et ad 
Cartusienses se recepit in Seicz. *) Praecedit insigne gentiliiium — Fig, 96. ^) Maec nota colore ruhro scripta. ^) Littera colore 

caeruleo distincta. d) Jnsigne gentiliiium huic notae praefixum resectum est. ^) Littera colore rubro scrlpta. 35 
^ Cod, 8) Super linea scripium: 1398. ^) Sequitur signum crucis. ') hic super loco raso scriptum. 

1) 1385 supra p. 168 lan. 14, cf. p. 201. ^) VIII. kal. p. 187, cf. p. 201, ubi a. 1286. ') IV. non. 
p.201, *) III. non. ;?. 20i. ^) 1516— 1530. ") Gf. p. 201. 

Necr. Patav. 29 226 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 10 Sepultura minrorim Austrie^): 

sepulchrum p*^ rev' fr'^ Hainrici min''', qui rexit provinciam 20 annis, ob. 
!310 nonis Noverabris, et est medium sepulchrum. 

Fr. Albertus^) min'' ob. IV. kal. Maii"^) 1322, sepultus sub lapide iuxta 
murum sive ianuam. 

Rev. p. fr. Syboto, lector notabilis et min"" 14 annis, ob. 1335, sepultus 
sub primo lapide sub oroloio'') IX. kal. Maii. 

Fr. Chunradus de Chotwico min"^ ob. XIII. kal. lanuarii^) 1331, ubi ymago 
b. Katherine in tabula lignea. 

Item p. n. fr. Ulmannus sepultus est in sepulchro fr'^ Hainrici min'"', ob. 
IV. kal. Maii2) 1348. 

A. d. 1338 ob. rev. p, fr. Martinus, lector solempnissimus et min'', ob. VIII. 
kal. Novembris^) 1338, sepultus ubi fr. Chunradus min'^ in introitu chori de 
ambitu. 

Ob. fr'^ Sifridi de Velnpach, rev' min'"', ob. II. kal. Novembris 1355, is 
sepultus est ubi fr. Hainricus de Velsperch^), min. rev. 

A. d. 1 358, II.*) id. lanuarii ob. p. rev. fr. lohannes de Lintza, min'^ Austrie. 

A. d, 1380 ob. rev. p, fr, Chunradus de Wienna, quondam min'^ provincie 
Austrie et confessor curie d' ducis et sue consortis, d*' ducisse, sepultus in 
capella b. Antonii extra chorum in annunciacione virginis gloriose. ao 

A. d. 1380 ob. rev. p. fr, Purchardus, quondam min' Austrie, sepultus cum 
aliis min'^'^ sub oroloyo"^) ante*^) chorum sepultis ante chorum.s) 

A. d. 1431 ob, rev. p. fr, lacobus de Clusis, min'" Austrie, sepultus in capella s® Ka- 
(therin)e in sinistra parte, ubi tabula inpicta tumulum demonstrat. 

A. d, 1457 ob. rev. p. fr. lohannes de Tuelln, quondam min"^ Austrie, sepultus ante 25 
altare s^ Katherine in capella sub proprio lapide marmoreo XV. kal. Novembris. 

A. d. 1500 in die translacionis s*^ Clare ob. rev. ac egregius p. fr. Petrus Coma, 
primus arcium ac sacre theo(logi)e doctor, huius provincie ac min'' n. meritissimus, qui 
summopere conventum n^"" dilexit, hic sepultus in capella s'' Katherine. Vivat igitur deo ! Isti suut sepulti in ecelesia de doniinio de Zelking^): 

i')^. Otto de Zelking, ob. 1318, XVII.s) kal. Decembris. 
In eodem sepulchro d^ Elizab«t ux. sua, ob. V. kal. 
Augusti, filia d' de Capella. Ibidem d. Hainr(icus) de Zelking, ob. XIV. kal.*^) Augusti, 

Ibidem fr. suus d. Stephanus pleb. de Ruspach, ob. XIV.'') kal. Marci. 35 ^) Titulus colore rubro distinctus. 
IV. kal. Maii super loco raso scripta. 
f) ante — chorum colore rubro scripta. 
fixum resecium est. 

') Februar. p. 168. ^) lunii p. 178. ') Decembr. p. 193 
p. 201; XVI. kal. lan. p. 195. «) Ita p. 201, XIII. kal. Sept. p. 184. ^') Manu saec. 15. super linea supjd.: de Haimburga, ^) ob. 

^) i. e. orologio. ^) Velspch cod. sine signo abbreviationis. 

8) Sic iterum cod. ^) Insigne gentilitium huic notae prae- *) III. id. p. 167. 6) XVI. kal. 40 
') Ita p. 201, XV. kal. April. p. 172. I LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 227 
In eodem d'* Wentla com* de Sternberch, ob. 1345, 
IV, non. Soptembris. Ibidem d^ Elizabet Dapifera, ob. 1345, IX. kal. No- 
vembris.^) A. d. 1534 in vigilia Martini ob. rev. p. fr. Osbaldus Machlaydt, mag. provincialis Austrie, Welsii 5 
sepultus. 
Item ante altare s^ crucis ad cornu sinistrum sepultus est 
puerulus d' Alberti de EberstorfF 1466. Item in sepulchro elevato ante altare s^ Wolffgangi, quod 
adhuc vivens construi fecit rev. p. fr. Wolgangus^*) eps. Yppo- lo 
^ff nensis, maximus benefactor conventus n", ob. 1475, X. kal. Au- 
gusti et erat fr. ordinis ac pleb. ecclesie parochialis in Haymburg. Nobilis et strennuus eques auratus Bigileus de Batzeinstorff 
in Leuprechting ob. a. d. 1484 in profesto s' Georgii martyris, 
sepultus ante altare s*^ trinitatis in ecclesia. is *) Cod, Corrig.: Wolfgangus. 

*) Ita supra p. 201, Decembris necrol. p. 193. 29^ 228 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
Ibidem d. Dietmarus de Losenstain, fil. d^ Gun- 
dakhri, ob. XVI. kal. lulii.^) In capella corporis Christi et s^ Ludvici ep' et confessoris^): l'lllll l''lllll l'll'lll'll d. Wernherus^) Hauzzo, castellanus de Medlico, ob. III. 
kal. lanuarii a. d. 1309. 5 

Ibidem ux. sua d* Elisabet.'') D. Bernhcrus^) Hauzzo, fil. eius'^), Y. id. Marci 1322, 
Ibidem d. Fridericus Hauzzo mil."^) ob. IX. kal. Marci 1340. 
101 Sepultura nobilium et ignobilium ante eapellam corporis Christi 

in ambitu, ubi littera^) A^): 10 

sepulchrum d*^ Gerwirgis Haeuslinne, m'^'^ d' Dietrici 
Uerbetsch, ob. 1333, XVII. kal. Decembris*), cui^) tene- 
mur, quia edificavit nobis dormitorium superius et fuit 
Ibidem Chunr(adus) Uerbetsch VIII. id. Maii. 15 

In eodem sepulchro d'' Kather(ina) Uerbetschinna, ob. VIII. kal. No- 
vembris.-^) 
Sepulchrum d'' Margar(ete), sor'^ d' Friderici de 
Tiernavia, ob. 1348^), ubi littera B.8) ^) Tiiulus colore rubro scripius. ^) Nota super loco raso scripta. <=) filius eius super linea 20 

suppleium. ^) miles super linea suppletum. ^) Littera colore caeruleo distincta. ^) cui — Maii 

colore ruhro scripta. g) Littera colore rubro distincta. ') Ita p. 201, Augusti p. 181. ^) Bernhardusp. 196, Wernhardi j9. 197. 

*) Ita p. 201, lanuar. p. 195. ^) Cf. p. 201. ') Wernherusp. J72. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 229 Ibidem d» Mechthildis Wiczinna, ob. idibus Aprilis. In eodem d* Macza 
Wiczinna, ob. XIV. kal. Aprilis. 

Sepulchrum, ubi littera C*): 
Sepultus est fr. Herbordus, fil. d' Herbordi super 
Statuam, * 5 et ux. filii Herbordi, d* Hedwigis, que fuit filia Mawrerinne de Nova Civi- 
tate, ob. III. non. lulii 1353. 

Ibidem d* Gisla ux. Leupoldi super Statuam, ob. VI. id. Februarii. 111 
Sepultura Nicolai Greci de Als^), ubi littera D*), 
ob. 1307, V. id. lunii. 10 Ibidem fil. suus d. Hainr(icus), ob. II. id. Aprilis. 

Ibidem d. Siglat Grecus, [ob. IV. kal. Aprilis]. 

Sepulchrum d" Elizabet Phaffsteterinne et filiarum suarum, que ob. in 
pestilencia VIII. kal. Septembris, ubi littera E.'') 

In eodem sepulchro d^ Anna Haintzmaninna de Schebnitz, ob. 1358*^) is 
VIII. kal. Marci. 

Ibidem d* Margar(etha) Lofflerinna ux*^*^) lacobi Loeffler, ob. 1360, 
III. id. Maii. 
Sepultura d^ Gedrudis Penkinne, ubi littera F*), 
que fuit consors d' Meinhardi Pankonis, ob. 1291, VII. 20 
id. Maii.«) Ibidem d^ Agnes Penkinna, ob. 1 300, VII. ^) kal. Augusti, [a qua habuimus 
unam bonam vineam]. 

") Littera colore caeruleo distincta. •>) lAttera colore rubro distvncta, '^) Numerus ex jyarle 

«uper loco raso scriptus. d) Cod. ®) Sequitur locus rasus. 25 *) Eaee gens nomen de Hernals Vindobonae habuit. Ad hanc pag. vide praesertim p. 201. 202. 
2) XVII. p. 202, VI. kal. Sept.p. 185. 230 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. Sepulchrum d'''""'" de Bulvenstorf, ubi littera G*): 
puella Katherina, filia d' Hainrici de Curia piscium, ob. 1307, VI. id. Augusti. 
Ibidem m'' sua d* Kather(ina), ob. 1310, IV. kal. Decembris. 
Ibidem d^ Margareta Bulfenstorferinna, ob. XIV. kal. Octobris. 
D* Perchta Listinna, ob. 11.^) non. Maii. D** Elizabet Listinna. 5 

D^ Gisla Zendlinna XIII. kal. lulii ob. 
Sepulchrum Sifridi Huernpekh, ubi littera H.^) Ibidem d^ Kather(ina), sor. sue ux*^ 

Sepulchrum lohannis notarii d^ K.^) marchionisse, ubi littera I^), ob. in 
vigilia b. Kather(ine). lo 

Sepulchrum d*^ Elizabet Reysenpergerinne, ob. XVII. ^) kal. Octobris 1369, 
tenemur multum*^), ubi littera K.^) Ibidem filii sui iuvenes, fr®^ ordinis et 
seculares. 

In eodem fr. suus Perchtoldus "Welser, ob. IV.*) non. Septembris. 114 
Ibidem "Wernherus officialis, civ. Ratisponensis, i5 
ob. 1309, II. non. Augusti. A. d. 1440 secundo Septembris ob. nobilis et devotus mil.'^) lohannes Wuerfl, hic 
sepultus. 115 
Sepulchrum d® Elizabeth Schutbuerflinne, ob. 
XII. kal. Octobris. 20 Ibidem Alhaidis Schutbuerflinna, ob. IX. kal. Augusti, ubi littera L.*) 
De ista devota genelogiae) venerat area pro fri^us^ in qua sistat^) tota mouasteriae) cum 
aliquibus domibus et ceteris attinenciis et ortibus e) toti conventui circumgyrentibus.e) ^) Littera colore rubro disiincta. ^) lAttera colore caeruleo distincta. <=) tenemur multum 

colore ruhro scriptum. ^) milles cod. ^) Cod. 25 1) Ita p. 202, IIL non. p. 177. ^) Katherine p. 202. 

p. 189. *) Cf. necrol p. 185 kal. Sept. et p. 202. ») XVIII. p. 202, XVII. kal. Novembr. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 231 
Sepulchrum Ulrici Chritzendorfer et ux'" sue d^ Chunigundis, ubi lit- 
tera M.^) 

Sepulchrum Ottonis Chochel et ux"" suarum Margarete et Clare, ubi 
littera N°), a quibus fr®^ habent omni anno 2 tl. ^. Videatur registrura."^)^) 

Sepulchrum d® Perchte Neizzerinne, m'^'^ Sighartinne, ob., ubi littera 0. 5 
Sepulchrum d^ Margarete m"^'^ Pilgrimi Institoris, ob. XIY. kal. Februarii 
1295, ubi littera P.^) Sepulchrum.^) 
Sepulchrum d* Wernheri Mezzenpekch, mag' curie 
d' ducis, ob. kal. lunii, ubi littera R.*=) 10 *) Nota ad hoc insigne gentilitium spectans deest. •>) Littera colore caeruleo distincta. c) Littera 

colore rubro scripta. d) a quibus — registrum colore rubro scripta, ^) Manu saec. 15, appositum: 

Aeuwer. f) Sequitur locus rasus. 

') /. e. codex, necrologium ab Heinrico guardiano scriptum continetur. Ad hanc pag, vide p. 202. 232 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
Sepulchrum Martini Phefferwein, camerarii ducis 
Alberti^), ob. [a. d. 1 360, et anniv. peragatur feria quinta 
post festum b. Nicolai proxima]^), ubi littera S.*) Sepulchrum Leupoldi Coci et ux^^ sue d^ Christine et filiarum suarum 
Haymlinne et Kather(ine), ubi littera T.^) i 
Sepulchrum d' Ulrici de Styra^) et sue ux'^, ubi 
littera U.=') Ibidem fil. Mangs, qui ob. 1337. 

Sepulchrum d® Elizabet ux*^ Richeri, ob., ubi littera X.^) 

Ibidem p. Richeri, ob. 

Sepulchrum lacobi sartoris d® lohanne ducisse, ob. 1356, IV. id. lunii. :» 
Sepulchrum.'^) Sepulchrum d® Perchte Floytinne, ob. VIII. kal. 
Maii, ubi littera A.*) Sepulchrum sor'^ Benedicte, procuratricis fr"", ob., ubi littera B.^) Fr®^ 15. 
habent omni anno de S^ Clara 2 <&. 4^) 

Sepulchrum d^Elizabet Chesslerinne, ob. III. kal. lanuarii*), ubi littera Y.^) *) Littera colore caeruleo distincta. 
^) Fratres — 2 <tk. ^. colore rubro scripta. ^j) Littera colore rulro scripta. c) Sequentia desunt. 1) IL Austriae ducis. ^) Qf. p. 194 Dec. 8 et p. 202. ') Ob. a. 1300, cf. p. 202. *) Februarii 2» 
p. 168, cf. p. 202. LIBP:R SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 233 Ibidem sor. Agnes de Puerstendorf ob. Ab illa fr*' omni anno 1 tl. ^. de 
S. Clara.'^) 

Sepulchrum d* Perchte Witiginne, ob. YITI. kal. lulii ^) 1338, ubi littera 
Y.^) Tenemur multum.*^) 

Ibidem d* Brigida Himpergerinna, neptis sua, ob. 5 

Sepulchrum d'' Gedrudis Hosinne, ob. II. id. lulii 1349, ubi littera Y.'') 
Ab illa habuimus unam bonam vineam et QO ^. i).^) 
Sepultura Chunradi Chetner et ux'* sue d® Perchte, 
ob. 1322, II. non.2) Decembris*), ubi littera F.*') 10 Sepulchrum Michahelis Harber, ob. III. kal. lulii^), ubi littera G.^) 
Ibidem d* Perchta ux. sua, ob. in festo b. Agathe.*) Tenemur eis.^) 
Ibidem fr. Marchardus lector, ob. In eodem fr. suus fr. Chunradus, ob. 

Ulricus et Matza et alii pueri. 

In angulo iuxta scampnum d* Trauta et fil. suus Chunr(adus) Snabl, ob. 

YI. kal. Novembris 1307, ubi littera H.»') 15 

Et est finis lateris et sepulchrorum prime linee ambitus ante capellam 

b. Katherine.^) 
Incipit alia linea sepulchrornm, videlicet secunda versus anibitnm 
interiorem iuxta scampnum, ubi littera'') I^: Sepulchrum Perchtoldi Oeder, III. non. Augusti^) 20 
ob., et sue ux^^ d® Katherine, ob., que fuit neptis d'' 
Witiginne, a quibus habuimus 2 karratas vini.') Nota: quod plures sunt lapides in ambitu, in quibus littere non sunt 
sculpte, et a quibus nihil exspectatur nec pro sepultura, quia nullus scit, 
quales" fuerint, nec beneficia eorum inveni in n^Mibris mortuorum. Si autem 25 
fuerunt beneficia, querantur in registro alio, ibi invenitur, quantum et 
quid.^) 

Yolo etiam scire fr®^, quod omnes lapides non habentes litteras alphabeti 
vel alia signa, videlicet rosas vel stellas, vel non sunt scripti in hoc libro vel 
nominati, quod sub eisdem lapidibus possunt quemcumque volunt sepelire.^) 30 

») Ab illa — Clara minio scripta. ^) Littera colore rulro scripta, ^) Xen. multum minio 

scripta. ^) Ab illa — 60 'tt. ^. minio scripta. ^) Sequitur locus rasus. ^) Littera colore caeruleo 

scripta, In margine colore rubro notatum: lapis marmoreus est fractus, ubi fuit littera sculpta. 8) Ten. eis 

colore rubro scripta, ^) Haec nota colore rubro scripta. i) que — vini viinio scripta. 

1) Sic supra p. 202, IX. kal. Aug. p. 182. ^) Ita p. 203; IV. non. p. 193. ') II. kal. Aug. p. 182. 35 

*) Cy. p. 169, Febr, 5, p. 203. '') Anniv. eius IX, Jcal Nov. cekhrabatur, cf. p. 190. 

Necr. Patav. 30 234 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. Sepulchrum fr'* lacobi Parisiensis, confessoris d' ducis Alberti^), n' 
amatoris, et p'^ et m"^'^ et fr""" suorum. Merito debent suffragia pro ipso 
fieri et suis, quia n^™ portam pulchram edificavit et multa volumina pro 
liberaria^) dedit, exceptis ornatibus in sacristia, ob., ubi littera K.^) 

Item sub parvo lapide marmoreo fr. Fridericus de Neunburga, qui me- s 
ruit recommendari, ob., ubi littera.*=) 

Ibidem d* Margar(etha) Paeurinn, procuratrix fr^", ob. Ibidem d* 
Engla, sor. Hosinne, ob. 

Sepulchrum m"^'^ fr^^ Lamberti custodis Wienn., d^ Herlinnis. 

Sepulchrum d® Agnetis Straeicherinne, ubi littera L.*^) to 

Ibidem fr. suus fr. Nicolaus Yliane, ob.^) 

Sepulchrum fr*^ Valentini^), confessoris civitatis, ob., ubi littera M^), et 
m"" sua ibidem. 

In eodem sepulchro fr.Purchardus de Nova Civitate, ob., qui dedit conven- 
tui lOtt. ^). pro suo anniv'° peragendo, fuit. . .«) in Neunburga ex parte claustri.^) 15 

luxta inmediate est sepulchrum Katherine apud d^™ Hainr(icum) de 
concellaria et sue m"^'^ d® Elizabet et avie sue, puelle Affre, semper pera- 
gatur feria secunda proxima post dominicam ludica. Nihil datur'), N."^) 
Sepulchrum'^) de Egendorfer, ubi littera 0.^) Sepulchrum fr'^ Hainrici et fr'^ Christani lo-^^i-n, ob. VII. id. lunii, ubi 20 
littera P.^) 
Sepulchrum d' Ulrici Puez^), ob., ubi littera Q.'') 
Ibidem Margareta ux. sua, ob. Sepulchrum d' Alberti pleb' de Asparn, ubi littera R.'') 

Ibidem d. Symon sac, cap. apud S"™ Michaelem, ob. IX. kal. lulii, a quo 25 
habuimus unam vineam in monte Pusenperg sitam, que vendita est pro 28 "tt. ^. 

Sepulchrum d® Yrmle Weipotinne, ob. V. id. lanuarii, et Weipotonis, ubi 
littera S.^) 

Beneficia illarum inveniuntur in registro p'^ gardiani. 

Ibidem sor. Eysal, sor. Margar(etha) de Alpetawe. 30 

*) Cod. ^) Littera colore rubro scripta. ^) Littera deest. ^) Littera colore caeruleo scripta. 

*) Sequuntur duae noiae radendo fere deletae. ^) Nomen ex parte radendo deletum. S) Haec vox 

certe legi nequit. ^) fuit — claustri minio scrij^ta. •) Nihil datur colore rubro scriptum. ^) Sequitur 

spatium nomini supplendo reservatum. 1) Littera radendo fere deleta. ') Alberti II. Austriae ducis. 2) In necrologio et in notis de sepukhris deest. 35 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 235 Sor. Yerinla, licet non sit ibi sepulta, tamcn ornetur sepulchrum. 

Sepulchrum d" Katherine Venatricis, ubi littera T.*) 

Sepulchrum fr'^ Thome de Valchenstain, ubi littera U.'') 

Ibidem matertera sua, d'' Elizabeth Sellatrix. 

Sepulchrum lohannis famuli d' Wichardi circa fr®^, ubi littera X.^) Testa- 5 
tus est unam bonam vineam apud S"™ Vitum sitam. 

Ibidem Petrus scriptor d^ Wichardi circa fr^" cum suo fr*' d° Martino, 
cap° in Littore in capella virginis gloriose. 

In eodem sepulchro Hainricus famulus d' lohannis circa fr^\ 

In angulo Ella de Zelking, sor. tercii ordinis, cum m''" sua, [ob. XVIII. lo 
kal. lanuarii a. d. 1 373]. 

''^Sepulchrum iuxta angulum, ubi non est lapis, sepultus est d. Chun- 
r(adus) de Waidhofen^), p. d' Dietrici Fluschardi ^), ob. XV. kaL lunii, [pera- 
gatur propter beneficia filii sui].'') 
Ob, egregius Tomas Pircaimer in templo sepultus 1504. 15 D^ Katherina, m*' fr'^ Nicolai Toplarii, quondam gard(iani) loci. 
Ibidem Rugerus p. fr^^ Chunr(adi) Echeronis. [Sepulchrum Alberti mercatoris^), fr. fr^^ Symonis 
min"^^ Austrie, ob. in festo apostolorum Philippi et la- 
cobi, quod tunc erat in die dedicacionis ecclesie n® 20 
1390, ad cuius anniv. perpetuum peragendum se fr^^ 
obligaverunt propter multa beneficia conventui et pro- 
vincie exhibita]. 
Sepulchrum Ulr(ici) de Staed, ob. XVII. kal lunii 
1360.«) 25 Ibidem sepultus est Chunradus Peizzer.*) 

Et finis lateris ambitus versus ambitum interiorem.^) *) Littera colore caeruleo scripta. *>) Littera colore rubro scripta. °) Praecedit locus rasus 

unius notae. ^) Sequitur locus rasus unius notae. ^) Sequitur radendo deletum : ubi littera. ^) Nota 

colore rubro scripta. 30 

') Magister civium Vindohonae. *) Gens Flusshariorum, quaeex Vindobona in Austriam Superiorem 
transmigravit, saec. 17. evanuit. ') In necrologio et in notis de sepulchris deest. *) Ob. a. 1871, cf.p. 186. 

30* 236 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
lucipit tercium latus sepulchrorum yersus portam^); Sepulchrum d' Dietmari miP' de S° Loco, ob. 
XIII. kal. Februarii*>), Y.<=) [Fridericus Popo procurator d*'""'" S^ Clare et ux'* sue Margarete.] 

Sepulchrum Hainrici Alberti, ob. YI. non. Maii, ubi littera Z.^) Re- 5 
cepimus 8 <Ek. ^®) 

Sub lapide cum pisce sepultus est Stephanus procurator fr""' cum 
ux^ et filio, fr^ Mathia et filia, ob. III. non. lulii. 

luxta piscem Waltherus Grladiator^), ob. YI. non. lulii. Christina ux. 
sua, ob. YII. kal. lulii. Sacristia habet ab eodem singulis annis 6/S. ^.^ 10 

,.)2) 
A. 1356 des edeleu und hochgebornen fuersten und hertzogen Alberti '), herzogh zu Oesterreich, 
aussen von heylighen landt walfart kommen, starb ihr lieber kammerknegt, erbar Ottel von Velterren- 
dorff, 18 jahr trewer knegt, leicht hinder stein begraben, seiner seel gott gnadt. 

Sepulchrum Ottonis Textoris, ux'^ sue et puerorum suorum, ob. 
XI. kal. lulii*), [peragatur]. 15 133 
*) Nota colore rubro scripta. ^) Manu alia add.: fr'^. ^) Littera colore rubro scripta. 

^) lAttera colore caeruleo distincta. ^) Rec. 8 'tt). ^. colore rubro scripta. f) Sacristia — 6 (^. 

mirtio scripta. s) Nota ad hoc insigne gentilitium deest. *) In necrologio et in notis de sepulchris deest. 
') Alberti II. Austriae diicis. *) Augusti p. 182. *) Hoc insigne Lind in editione sua omisit. 20 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 237 Sepulchrum Sifridi pistoris^), ux'* et puerorum, ob. IV. non. Aprilis, 
ubi littera A"), cui multum tencmur.'') 

Ulricus pistor ante Portam Scotorum, ob., et 
Margar(ethe).^) Sepulchrum d**') , ob. IV. kal. Novembris 5 

1287, inmediate iuxta litteram B. 

136 
137 138 
Sepulchrum d'FridericiChneuzzer, ob. infesto 
omnium s""'"'" kaL Novembris, ubi littera B.<^) Sepulchrum d' Ruedolfi de Ranndek, ubi lit- 
tera C.*) 10 
et d* Marchardi de Monte Forti, ob. 1277. D. Marchardus de Monte Forti, ubi littera D*), *) Nota colore rubro scripta. t>) cui multum tenemur colore rubro scriptum. 

nomini supplendo reservatum. ^) Littera colore caeruleo distincta. 

*) Seidlinus pistor p. 175, Apr. 2. *) Cf. p. 175, Api: 20. ^) Sequitur spatium 15 238 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. et d. Wilhelmus*) Bransperch.^) 
D. Ulricus [Czirnasto]^)^), ob. IV. kal. Marti, ubi lit- 
tera E.<=) 
Hainricus Hollo de Augusta, ob. XI. kal. Maii^), ubi 
littera F.^) 5 
D. Ulricus W(il)dmann^)3), mil. 1305, ob, VI. id. la- 
nuarji. 143 
Sepultura Metensium Nicolai et Theobaldi, G.^^) *) Nomen super loco raso scriptum, **) Noraen alia manu super loco raso scriptum. ^) Littera 

colore rubro scripta. ^) Littera colore caeruleo distincia. «) Nomen ex parte deletum. 10 *) In necrologio et in notis de sepulchris deest, *) XU.k&l. l\xn. p. 178. ') Cf.p.l67, Ian.6. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 239 
Liebhardus^) civ. Salczpurgensis, kal. Novembris, 
ubi littera") H.'') D. Starchandus de Stadlawe'^) mil., ob. idus Maii 
1310, ubi littera L^) Ibidem ux. sua et filii et filie. 
D. Chunradus mil. de Hierzzenhof ^), ob. 1281, ubi 
littera K.'') [Ijbidem Hainricus dictus Heiligman.^)] 
D. Hainr(icus) de Holebrunn^), ob., ubi litteraL'^), et d. Albero de Ebental^), ob., XL kal. Aprilis 1266. 10 *) ubi littera colore rubro scripta. b) Littera colore caeruleo distincta. 

ruhro scripta. 

') In necrologio et in notis de sepulchris deest. *) Stalawe p. 178. c) Littera colore 
240 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
D. Ulricus dictus Speichwort^), ob. Y. kal. Marci, ubi 
littera M.^) Maii, Ibidem Liebhardus de Ratispona^), ob. XVI. kal. Hic est finis sepulchrorum tercie linee ambitus iuxta portam.^) 5 
Incipit quarta linea sepulchrorum versus ecclesiam^): D. Fridericus de Heppenheft^), ob. 1277, ubi lit- 
tera H^.") D. Fridericus de Chemburch^), ubi littera"^) 0*), 
et d. Chueno, mil^^, ob. 1276. 10 D.Hugo miniisdeRaduno^), ob. 1270, ubi littera*^) P.<>) ^) Littera colore caeruleo distincta, ^) Nota colore rubro scripta. 

d) ubi littera colore ruhro scripta. c) Littera colore rubro scripta. ^) In necrologio et in notis de sepulchris deest. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 241 Sepulchrum d® Katherine, matertere Elizabet, procuratricis n®, [ubi 
stella]''), a qua habuimus ^Oih.c).^) 

A. d. 1380 ob. Elizabet procuratrix n'' quondam IV. ^) kal. Aprilis, ubi 
stella, ibidem sepulta, a qua habuimus 100 "11.^. et ad plus.*^) 156' D. Ruepertus mil. de Puerstendorf^j, ob. X. kal. No- 5 
vembris, ob. 1282, ubi littera Q.**) D. Hainricus dictus Stegraif^), ob. 1303, III. id. De- 
cembris, ibidem. D. Wolfhardus mil.de Ynpruk^), ob. 1278, ubi lit- 
tera R^) lo AO d- 1516 in die si Sebastiaai ob. nobilis vir Wolffgangns Inprukher de Pergarten, sepultus 
in ecclesia. 
D. Albertus de Heben^), ob. 1277, ubi litteras) S.«) Ibidem rasor [ducis'')] Georius. *) ubi stella super loco raso scripta, *>) a qua — 20 'tt. ^. mmio scripta. c) ^ qua — plus 15 

minio scripta. In margine asterisous colore rubro depictus. ^) Littera colore caeruleo distincta. 

fi) Littera colore ruhro scripta. f) Haec nota ex parte super loco raso scripta. 8) ubi littera 
colore rubro scripta. ^) Vox super loco raso scripta. ') V. ka\.p.l74. 
Necr. Patav. ^) Deest in neerologio. 31 242 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
lacobus de Praunek^), camerarius ducisse, ubi lit- 
tera T.») Ibidem Chunradus dictus Vaschanch, rasor d' ducis Alberti''), ob. VIII. 
kal. Aprilis^), sepultus ubi'^) T.*^) Ab eodem habemus 2 ■tl. redituum super 
balnio suo iuxta domum d" de Schawnberkh, nunc vero d' ducis Leupoldi. 5 
160 161 162 

D. Ulricus pincerna de Haeuspach, ubi littera U.*) Ibidem d* Mechthildis^), ux. Cherwechonis de Etz- 
kestorf, ob. XII. kal. Marci, X.-^) D. Wulfingus de Hazlawe^), ob. 
ubi littera Y.^) ^), et fil. eius, 10 
D. Otho de Trauu^), Friderici') Rom(anorum) regis camerarius, ob. 
1329, XI. kal. Aprilis, ubi littera Z. ^) Littera colore caeruleo distincta. ]>) Ibidem — Alberti super loco raso scripta. c) gep. nbi 

colore rubro scriplum. ^) Littera colore rubro scripta, ^) Sjjatium diei supplendo reservatum. 

') Deest in necrologio et in notis de sepuleris. *) Maii p. 176. ') Friderici IIL 15 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 243 165 166 
Sepulchrum Chunradi Lonholtz*), ob. IV. id. lunii. 
ubi littera A*^), et p. eius. 
A. d. 1521 ob. nobilis et houesta virgo Magdalena de Forbacb, 
sepulta in ecclesia. 
Ibidem sepultus est sororius^) d' Petri ep^ Patav. 5 
Nobilis puella luedith, d^ Bernhardi Be- 
hem a Frideshaim in Lengenfeld et Mar- 
garethe a Blumneckh filiola, ob. in aula regia 
Viennae apud materteram suam Reginam ba- i^n 
ronissam ab Herberstain, natam a Blumneckh, 
VIII. id. Martii a. d. 1539 et in hoc templo 
sepulta est. 
10 
D. lohannes de Winterberch^), ob. IV. non. Augusti 
1280, ubi littera B.'=) Ibidem d" Mechthildis de Winterberch^), ob. V. id. Februarii. is ») lAttera colore caeruleo distincta. ^) sorerius cod. <>) Littera colore rubro tcripta. 

^) Deest in necrologio et in notis de sepulcris. 31 244 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
A. d. 1517 ob. nobilis d=* KuuigundiSjVillabachin, d' Friderici 
Taeorer ux. Ibiclein nainr(icus) Wildperger^), ob. IV. non. lunii. 
Sepultura d' Sifridi^)^), qui fuit scriba d' Otakhri 
regis Bohemie^) per Austriam, ob. XV. kal. Augusti, 5 
ubi littera C^) A. d. 1524 ob. nobilis Caspar Khrawat, nobiscum sepultus. 
A, 1496 ob. nobilis Wolfgangus Tuerner, sepultus infra lapides C et D. Puella Chunigundis de Sunnberch, ob. 1366, XIX. kal. Augusti^), [a qua 10 
sacristia habet 2 <tl. ^ reddituum], D.^) 
A. 1470 ob. nobilis lacobus Vischel, sepultus sub lapide BA) *) Nomen ex parte super loco raso scriptum, ^) lAtfera colore caeruleo distlncta. '^) Littera 

colore rubro scrlpta. ^) Sequitur locus rasus. ^) Cf. supra p. 179. ^) Deest in necrologio et in notis de sepulcris. ') Septembris p. 183- 1* LIBER SEPULCliORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 245 
Sepulchrum") d' *), ubi littera E.'') 
175 

A. 1510 ob. nobilis d* Magdalena de Trautmanstorf, sepulta 
in ecclesia prope aquam benedictam. 
A. d. 1485 ob. nobilis d. lohannes Kamerer, ubi littera F. Sepulchrum d^ Agnetis Spitzerinne, m"^'^ rev* p'^ fr'^ Conradi, quondam 
min''' provincie Austrie et confessoris curie, ob. VI. kal. Marci^), ubi littera G.^) lo 

^) Eadendo deletum. ^) Littera colore caeruleo distincta. *^) Sequitur locus rasus. ') Appositum insigne gentilitium = Fig. 173. Haec quatuor insignia absque notis necrologicis. 
"^) Aprilis p. 174. 246 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE, Ibidem mag. Chunradus Carpentarius, p. fr'^ Hainrici dudum gardiani 

Wienn., ob. YII. id.^) Decembris. 

In eodem d* Perchta, m' sua, ob. YII. id. Septembria, 

Ibidem Katherina Senftinna, sor. fr^^ Hainrici. ob. VI. non.-) lulii, 

et fr. Nicolaus sacrista, ob. IV. kaL Septembris^) 1367. 5 

Sepulchrum fr'^ lohannis sacriste*), ob. X. kal, Marci 1 342, ubi littera H.'') 
Ibidem puella Muetla, ancilla dilecta d** ducisse Austrie, 
Ibidem Offmia*) pedissequa d« Margar(ete) de Zelking cum filia, ob, 

II, kaL Septembris.'') 

Inmediate iuxta pilare sepultus est: 10 

lohannes scriptor d' lacobi de Eslarn, ob. nonis Septembris^), ubi lit- 

tera K,*) 

Ibidem fr. Otto de Starchenberch*), ob. V, kal. Marci [1378], 179 
A, d. 1493 ob. d. Nicolaus Prothkowicz, sepultus in medio 
ecclesie. 15 180 
Ibidem contheralis ^) eiusdem d'^ Cristina Stockcharnerin. Sepulchrum d^ Wolfhardi Pheffendorfer*) de 
ludenburga, ob,, ubi littera L.'') ^) Littera colore ruhro distincta. **) Sequitur locus rasus unius notae. 

ex parte scriptum. ^) Littera colore caeruleo distincta. c) Sic super loco raso 20 ») VI. id. p. 194. *) II, non, p. 180. 

notis de sepulcris. ') Octobris supra p. 188. ') Octobris p. 187. *) Deest in necrologio ct in LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 247 
A. d. 1521 ob. generosus d. Erannus de Stuebenberg, sepul- 
tus iu n» ecclesia circa altare 8« crucis. 
A. d. 1524 ob. nobilis vir Engelhardus de Czewicz. 184 
A. d. 1527 ob. strenuus mil. d. Philipus de Wixenstain, sepul- 
tus in ecclesia. 5 185 
A. d. 1513 undecima Aprilia ob. generosus d. d. loannes de 
Rappacb, singularissimus fautor fr"'", qui ex testamento vitrum 
in ecclesia dedit.'') *) Nota ex parte super loco raso scripta. 248 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. Ob. etiam generosus d. d. Christoferus de Rappach, gennanus prefati d" loannis, qui 100 ordinavit 
florenos pro vitro. 

Ob. etiam et duo filii prefati d' loannis de Rappach, videlicet Leopoldus et Christoferus , omnes 
sepulti cum suis maioribus in capella s* Christoferi. 
A. d. 1518 ob. generosa d* d* Magdalena, coniunx generosi 5 
di loannis de Rappach, nata de Tuefifenbach. A. d. 1514 ob. generosa d» d^ Elizabet de Rappach, coniunx 
generosi di Bernardini de Mainberg, sepulta circa altare corporis 
Christi. A. d. 1525 ultima die Marcii ob. generosus d, Georgius de lo 
Rottal, sepultus in n^ ecclesia ante altare corporis Christi. Ibidemque sepulta est generosa d» Margaretha de Rappach, 
ux. prefati d* de Rottal. Sepulcbrum strennui d» lodoci Hauser milisa)^ qui ob. a. 1478, sepultus in sepulchro elevato in 
medio ecclesie. *^ *) Vox super loco raso scripta. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 249 
Ibidem etiam sepultus est strennuus mil. d. Leopoldus Hauser, qui 
ob. a. d. 1497. Sepulchrum d'' Margarete Seifridinne, ob. IV. kal. Octobris') 1357, ubi 
littera M.^) 

Ibidem fil. suus Chunradus, commoratus in Grinczing.'') 
Ibidem! maritus suus Ulricus Puchser, ob. VII. id. 
Septembris. Sepulchrum lacobi Chrannesti^) et ux'^ sue d^ Mar- 
garete, ob. X. kal. Augusti, ubi littera N.'^) 
Sepultura d' Ottonis^), filii d' Chunonis, quondam lo 
mag* monete, ob. nonas Aprilis, ubi littera O.'') Ibidem d» Margar(eta)'^) Redlerinna, ob. IV. id.*) Octobris. 
D'^ Chunigundis de curia camere, ob. VIII. id. Decembris. ^) Litiera colore rubro distincta. ^) Nota colore rubro scripta. 

distincta, <^) Nomen siijier loco raso scriptum. c) Littera colore caeruleo 15 ') Novembris p. 191. 
*) N\l. idi. p. 188. 

Necr. Patav. *) Deest in necrdloyio et in notis de sepulcris. ^) Cf. p. 225. 

32 250 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
D.'') lohannes de Rappach, ob. VIII. kal. Novembris.^) 2)Sepulchrum d' Chuenonis, quondam mag' monete, qui fuit proavus 
d^ lohannis circa fr^% ob. VI. kal.^), ubi littera P.^) 

Sepulchrum d' Rugeri •=), ob. in festo b. Petronille virginis II. 

kal. Maii, ubi littera Q."^) s 

Sepulchrumd^MargareteChrannestinne, m^^^ n% ob. XVIII. kal. Augusti*), 
ubi littera S.<J) 

Ibidem gener suus Leupoldus Hyrnprech, ob. XIV. kal. Octobris^), et d* 
Chunigundis ux. sua, filia d^ Margarete, ob. IV. kal. Novembris. Item filie 
sue Margar(ete), Anne, Elizabet. Item filii sui lacobi Hyernprech. Item lo 
d^ Clare Slintenweininne, ob. II. non.*^) Novembris 1342. [0*= Margarete, ux^^ 
Wichardi publici notarii, ob. VI. kal. Octobris.'')] 

*) A. d. 1485 ob. generosus d. d. Cristophorus de Rappach, singularis fautor ordinis, vivat deo. 195 
Ob. generose d^ d^ loanne de Lambnicz , coniugis generosi 
di Cristophori de Rappacb.e) 15 ')D. Christoferus de Rappach, ob. 1394 kal. Novembris.') 
et d^ Chresencia^) de Tarantczsperck, ux. di Christoferi de Rappach, 
1422. *) D. Christoferus de Rappach, 1422 kal. Maii. ^) Vox super loco raso scripta. ^) Littera colore caeruleo distineta. ^) Spatium nomini 20 

gentilitio supplendo reservatum. ^) Littera colore rubro scripta. «) Nota super loco raso scripta. 

f) i. e. Cresceucia. 

') Decembris p. 193. ^) Praefixiim in signe gentilitium = Fig. 193. ') V. id. Octobris p. 188. 

^) Septembris p. 183. «) XV. kal. Novembris p. 190. «) VIII. id. p. 192. '') Novembris p. 191. 

*) Praeinittitur insigne gentiUtium = Fig. 187. ^) XIX. kal. Febr. 1393 (f Nov. 30) p. 168. 25 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 251 D. Georius de Rappach, nobilis et strenuus mil., ita quot inter alia sua exercicia milicie dimi- 
cavit cum alio bellicoso mile de Hyspaiiia Wienne coram principe duce Alberto et omui curia predicti 
d' et laudabiliter triunipbavit, qui a. d. 1440 VIII. kal. Octobris ob. feliciter. 

a)i) D. Georius de Polnheim, ob. XVI. kal. 
Octobris 1383, et d'' Clara ux. sua, nata Heu.s- ^■-'^ 
lerin de Bildeustain, que ob. V. nou. lulii 1379. 

D. Hermannus de Sunnberch ob., ubi littera T.^) 2)D. Martinus de Rappacb, ob. a. d. 1433. 

^)D. Sigismundus de Polhaim, a. d. 1428 kal. lanuarii. 
A. d. 1453 ob. nobilis d'* d* Walpurga, relicta d' Sigis- lo 
mundi de Polhaim. A. d. 1450 feria tercia post festum s' Francisci ob. d^ Dorothea Chrainchberrin*=), 
conthoralis d' Alb erchti de Ebersdorff, hic sepulta in ecclesia circa altare s® crucis. 
Sepulchrum d^ Sifridi de Chranichperch, ob. III. id. 
lunii*), ubi littera U.'^) is A. d. 1471 die 5. Octobris ob. strenuus mil. d. loannes de Buechaim. ^) Insigne gentilitium. coloribus non depicfum. ^) lAttera colore caeruleo distincta. ^) Cod. 

Corr.: Chranichpergerin. ^) Littera colore ruhro scripta. 

') Hoc insigne Lind in editione sua praetermisit. *) Praemittitur insigne gentilitium = Fig. 187. 

') Praepositum insigne gentilitium = Fig. 197. *) IV. id. lunii p. 179. Sifridus de Kranicliberg, 20 

maritus Annae de Lichtenstein, ob. a. 1342. 

32* 252 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. 
A. d. 1511 in die Barbare sanctissime ob. d* Barbara Grasserin, 
nata de Eynczing. A. d, 1514 in die nativitatis d' ob. nobilis Casper Grasser, 
fil. prefate d^ Barbare, sepultus cum m^e aute altare s' Bern- 
hardini. ^ Sepulchrum d^ Hadraari, ob. XIV. kal. Maii, X.«) D. Albertus fil. d* Philippi de 

littera Y.*=) .''), ob. IV. kal. Decerabris 1300, ubi 
Sepultura d^ Chadoldi de Ekkartzaw® senio- lo 
ris^), fundatoris capelle inn^^porta, cuius sepul- 
chrura est inter duo altaria, videlicet s* Thome 
apostoli et s' Sigismundi, situm. Ibidem sepulta d» 
Chunigundis'^), cousors eius. Ibidem sepultus est puer parvulus, fil. suus.*^) 15 

Ibidem sepultus est d. Ulricus de Ekkartzav^e^), fil. d' Ulrici de Ekkarcz- 

awe, qui fuit fr. d' Chadoldi senioris, qui ob. sub a. d. 1379 in crastino b. Do- 

rothee virginis et martiris. 

*) Littera colore caeriileo distincta, ^) Spatium nomini gentilitio supplendo reservatum. ^) Littera 

colore rubro scripta. ^) fil. suus colore rubro scripta. 20 

1) Ob. IIL kal. Novemhris 1340. (Cf. Lind l. c. p. 109.) Cf. p. 203. «) Cf. p. 168. ') Deest 

in necrologio et in notis de sepulcris. LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE, 253 Ibidera sepultus est nobilis baro ac strennuus mil. d. Leopoldus de Ekchertzaw, qui fuit specia- 
lissimus et sincerissimns amicus fautorque fr"'", mortuus a. d. 1443 in vigilia vigilie annuncciacionis 
virginis Marie semper benedicte festivitatis. 
A. d. 1534 uiense lanuarii 29. ob. quedam virgo Salome no- 
mine, filia generosi d^ Georgii ile Puechaim, quondam locura 5 
tenens, seiuilta ante altare b. Marie virginis circa tumulum pro- 
genio^) de Polhaim. Idem*') alia filia de Puechaim noraine Regina, quc ob. 22. mensis Augusti 1535, sepulta ante altare 
virginis Marie. 207 A. d. 1548 di Christiani Enenkel filius Caspar dictus et iuvenis 10 
16 annorum, dum literis operam uavaret. Wiennae in Danubio, 
cum lavaret incautius, misere periit 2. idus lulii 1548 et iu hoc 
templo prope capellam s* Ludwici ad gradus sepultus est. Hic nominantur beneficia'^) aliqua, que fr^* receperunt et recipiunt 
singulis annis, videlicet de d'* Chunigunde super Statuam, que testata fuit la 
S^kb. ^", de quibus remansit una iuxta domum Ohursenhaews, quam'^) vendit 
allecia, quam modo porigunt nobis fr®^ Carmelite. 

D. Otto de Pilichdorf, fr. d' Dietrici marschalci, ordinavit duo anniv**, 
unum in crastino epiphanie d'^), secundum in festo sM)tmari, pro quolibet 
festo 1 tl. ^. 20 

Officialis d' Ulrici Daxperch habet porrigere pleb° in Chranperch, ista 
sunt nota. 

Item proxima feria secunda post epiphaniam d' tenemur facere anniv. d' 
Rudolfi de Chranichperch^), quia abb* S'' Clare eodem die habet porrigere 'itl. <^. 

Nota, quod V. id. lanuarii fr«^ habent facere anniv. d'' Yermle Wei- 25 
potinne^) cum vigiliis et missa et visitacione sepulchri. Sepulchrum est iuxta 
locum predicacionis, ubi littera S, et mag"^ tercie regule habet porrigere 
10 sol. <^ pro pitancia et 60 4 pro officio, et illi denarii dantur de vinea 
earum in Monte Nucum. 

Ob. ser'"' principis d' Andree'') regis Ungarie celebretur et sue consortis 30 
d® Agnetis regine propter elemosinam, que porrigitur de Regelprunn, et 
hoc XIX. kaL Tanuarii.*) 

Eodem die*) vel sequenti est dies anniv'' d** Chunigundis de Ekkartzawe, 
sed primo peragitur in quadragesima vacante feria secunda post Remini- 
scere per octo dies cum vig(iliis) et missa omni die. 35 *) Cod. Corr.: progeniei. ^) Cod. Corr, 

dorrig. : quae. ^) d' Audree colore rubro scripta. item. ^) benef. Hs scriptuvi. d) Cod. *j III. non. lanuarii, cf. p. 167. *) Cf.i). 167, lan. 6. 3) Cf.}}. r6T. *) Februarii jj. 168. 254 LIBER SEPULCRORUM PATRUM MINORUM AD S. CRUCEM VINDOBONAE. Anniv. d" Katherinc de Rappach, que fuit consors d' Hainrici de Rap- 
pach, peragatur, quia ipse d. Hainricus eodem die porrigit 2 <tl. ^. pro pitancia 
et hoc XIX. kal, lanuarii.^) 

Roemischer, ungerischer und be- 
hamischer khunigelicher maiestett 
etc. ratt und landtundermarschalch 
in Osterreich under der Enns Am- 
brosy Wisendt zu Cranusegg und 
Eufemia Hagerin von Alanntsteig, 
sein hauszfraw, haben lassen machen 208 
got dem almechtigen und seiner 
10 gebenedeyten mueter junckhfrawen 

Maria zw gedechtnus und getreuer 
bewesung seiner pittern martter und ihres hertzlichen schmertzn das gemell vor im chor auf der rechten 
seytten bey dem cruci fix, da s man an dem heyllign charfreytag nach dem passion heraus in die khirchn 15 
legt zu bewesn christlicher andacht in danckperkhayt seines pittern leyden, martter und vergiessung 
seines roseufarben bluets zw begnadung unser sunden 1539. Actum Wienn den erstn ApprilHs^a 
etc. (15)39. 1) Februarii p. J68. MONUMENTA 

NECROLOGICA CANONIAE 

S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

* 

tyanonicorum regulani s. Augustini professorum canonia S. DorotJieae Vindohonae 
ah Alberto V. Austriae duce s. Augustini festo a. 1414 fundata ac dotata est. Cuius 
loco iam prius Albertus II. Ausiriae dux capellam s. Dorotheae virgini dicatatn construere 
coex)it, quani Rudolfus IV. Austriae dux, eius fdius, secundo reginiinis sui anno perfecit 
atque consecrandam curavit. Canonia vero ab Alberto V. Austriae duce, qui opus a patre 
inceptum ad finem perduxit, persuadente Andreu PlancJch, parocho in Gars eiusque can- 
cellario, fundata ac a. 1414 canonicis ex canonia in Dilrnstein vocatis tradita est. 
Structuram vero ac eius dotationem praememoratus Andreas PlancJcJt, ducis cancellarius, 
a. 1422 explevit, qui ideo fundator secundus appellari potest. 

1. Ex huius canoniae monumentis necrologicis primum ohtinet locum necrologium, 
quod codicis minoris forniae memhranacei, prius Dorotheer Archiv, G. II nr. 10, nunc 
Ladel Y nr. 24 signati, in tabidario canoniae Claustroneoburgensis asservati, 27 foliis 
praeter alia continetur, circiter a. 1440 inchoatum ac usque in saec. 17. variis lihrariorum 
manihus deductum. Codex vero duobus foliis, in quihus notae dieruni a II. Jcal. Septembris 
nsque ad XII. Jcal. Octobris scriptae erant, et ultiniis foliis, quae mensis Novembris De- 
cenibrisque notas continebant, excisis mutilus est. Quod necrologium hic primum vidgatur. 

Cum notis ab auctoris aliorumque lihrarioruni manibus saeculis singtdis descriptis 
opus navarim typis distinguendis , quae auctoris manu scripta erant, litteris maioribus, 
notas saec. 15. reliquas litteris maioribus uncis inclusis, ex sequentibus vero saec. 16. ineuntis 
tantum selectas litteris minutis exprimendas curavi. 

2. Huius canoniae annales codice minoris formae cJiartaceo saec. 15. cxeuntis et 16. 
ineuntis bibliotJiecae monasterii Gottwicensis 497 numero rubro, alias XV, Miscellanea 
signato, qui S. DorotJieae canonicum rcgidarem Jiahuisse videtur auctorem, praeter tahulas 
de electionihus pracpositorum aliaque ad historiam canoniarum S. DorotJieae et Rotten- 
mannianae spectantia continentur. Quia autem canonicorum nomina iuxta professionis 
seriem exhibentur , series 2^^'ofcssorum annales hi nominari possent, qui Jiic primum in 
lucem eduntur. Singulis canonicorum nominibus locus et annus ac obitus dies plerumque 
adiecti sunt. 

Manum auetoris saec. 15. exeuntis, quae professorum nomina usque ad a. 1503 
scripsit, litteris maioribus notasque librarii secundi manu saec. 16. ineuntis scriptas 
litteris discrevi minutis. 

Reverendissimo domino Friderico Pi/fl, praelato Claustroneoburgensi venerabiU, 
doctorihusque clarissimis, Vincentio Oscari Ludivig ac BertJioIdo CerniJc, amicis meis prae- 256 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

dilectis, pro necrologio domi utendi Ucentia henigne mihi concessa operihiisque mihi alias 
collatis multum me dehere lihenter hoc quoque loco profiteor. 

Eeverendissimo quoque domino Adalberto Dungel, ahhatl Gottwicensi venerahili, atque 
P. Carolomanno a Schilling, suhpriori quondam ac hihliothecae Gotfivicensis custodi memoria 
digno, qui annalium necrologicorum codice utendi licentiam mihi lihenter concesserunt, hic 
gratias ago dehitas. 

NECROLOGIUM 
CANONIAE S. DOROTHEAE yiNDOBONENSIS. 

lANUARIUS. 

1. kal. Ob. Nicolaus Newkuem et Clara ux. ipsius, vi(gilie) mi(nores).^) 

2. IV. non. Ob. d. Martinus senior prof. mon" b. virginis in Tirenst(ain). Ob. fr. Georius 

Goeldner dyac. prof. mon" b. virginis in Tirenst(ain). Ob. d. lohannes 
de Roesenberg prof. h. m. a. 1458. [Ob. fr. Bartholomeus pbr. prof. in 
Witignaw 1481.] 

3. III. non. Ob. d. Casijar Puff senior prof. in Neuburga a. 1502.») Ob. d. Thomas senior de Lenngen- 

feld in Timnstain prof. a. d. liiO^. Ob. d. Leopoldus Maydl prof. in Newburga. 

4. n. non. [Ob. d. Mcolaus Eysenekg pbr. de Meissaw, ma(iores) vi(gilie), in ambitu 

sepultus.] 

5. non. [Ob. d. Cristannus de Corona sac. prof. h. m.] 

6. VIII. id. Ob. fr. Caspar acc. prof. mon" in Witignaw.^) Ob. d. loannes Renner prof. ad 

S"™ Andream cis Traisam 1501. 

7. VII. id. [Ob. fr. lohannes cv. prof. mon" in Witingnaw. Ob. d. Mathias prof. mon" 

s^ Ypoliti.] Ob. d. leronimus V^ildsau prof. ad S"™ Ypolitum (15)30. 
[Ob. d. Udalricus prof. mon" s' Georii in Herczogenburga.] 
Ob. fr. Anshelmus pbr. prof. h. m. 
Ob. d. Petrus senior prof. in Nova Civitate. 
Ob. d. lohannes Hierschauer ad S"™ Ypolitum prof. 1528. 
[Ob. d. lohannes Puntz dec. mon" s^ Andree cis Traismam.] Ob. ser*""* 

Romanorum imperator electus d. Maximilianus I., dux Austrie, Stirie, Carinthie et 

Carniole etc, a. 1519.«^) 

13. id. Ob. d. Nicolaus sac. prof. in Tiernstayn. [Ob. d. lohannes Puencz prof. ad 

8""^ Ypolitum (14)92.] 

14. XIX. kal. [Ob. d. Georgius prof. mon" s^ Egidii in Witingaw.] Ob. d. Egidius sac. prof. 

in Herczoburga. Item Steffanus cv. in Tirnstain prof. 

15. XVIII. kal. Ob. d. Mcolaus Apafi mil. de Septem Castris, vi(gilie) ma(iores).'^) Ob. d. 

Mathias sac. prof. h. m. 1541. 

16. XVII. kal. Ob. d. Erhardus prof. mon" s* Ypoliti. 

17. XVI. kal. Ob. d. Andreas prof. h. m. [Ob. d. Laurencius iunior prof. mon" in Witignaw.] 

18. XV. kal. Ob. d. lohannes Rasculus de Olomuncz, vi(gilie) ma(iores). Ob. d. lohannes 

Chekch prof. mon'' s' Ypoliti. [Ob. d. Sigismundus Pruckner prof. in 
Newburga Claustrali.]^) 

19. XIV. kaL Ob. d. lohannes Oertel ex Newburga Claustrali. 

20. XIII. kaL Ob. d. lohannes in Tiernnstayn prof. 1514. 

21. XIL kaL Ob. parentes d^ Erhardi de Hainburga prof' h. m. a. 1444, vi(gilie) ma(io- 

res).*) [Ob. d. Ambrosius Stayner de Mueldorff prof. h. m. 1492.] Ob. 
d. Rudbertus senior prof. in Newburgo Claustrali. 

») Haec nota super loco raso scripta, ^) Sequitur locus rasus. *=) Nota colore ruhro scripta. 

^) Jn margine colore rubro: a. 8. 


VL id. 


9. 


V. id. 


10. 


IV. id. 


11. 


III. id. 


12. 


IL id. NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 257 

23. X. kal. [Ob. d. Conradus Petinensis eps. et ppos. mon" s' Andree cis Traisniam.^)] 

24, IX. kal. [Ob. d. Petrus sac. de Moravia, vi(gilie) mi(nores). Ob. d. Michael abb. 

in Witingnaw (14)76. Ob. fr. Thomas cv. prof. in Nova Civitate (14)88.] 

25. VIII. kal. [Ob. d. Augustinus pbr. et prof. mon" iii Witignaw. Ob. d. Vincencius sac. 

prof. in Hertzogburga. Ob. d, Thomas Lis.st quondam dec. in Neun- 
burga.j 

26. VII. kal. [Ob. d. Petrus prof. ad S""" Andream.]^) 

27. VI. kal. [Ob. d. Stephanus Gokatsch sac. prof. mon" s' Andree cis Treismam.]*) 

28. V. kal. Ob. fr. Erhardus pbr. prof. h. m. Ob. Matheus pbr. prof. mon" b. virginis 

in Newburga Chiustrali. [Ob. d. Pctrus Busnard'') de Septem Castris 
pbr. prof. h. m,]'') 

30. III. kal. Ob. d. Paulus in Tirnstain prof. a. 1510. Ob. d. O.swoldus ad S"™ Andream ppos. 

31, II. kal. Ob. fr, Thomas pbr. prof. mon" in Tyrnstain. [Ob. mag. Laurencius pleb. 

in Dobrica, vi(gilie) mi(nores).] 

FEBRUARIUS. 

1, kal. Ob. d. Ludovicus in Newburga prof. a. etc. 1512. Ob. fr. Steffanus Holfues cv. in Nova 

Civitate prof. Ob. d. Ioh(anne)s prof. in Witingaw. 

3, III. non. Ob. Uh'icus Schroet civ. Wienn., vi(gilie) ma(iores). [Ob. ven^'* p. d. Tho- 

mas^) ppos. in Hertzogburga]. 

4, IT. non. [Ob. d. Heinricus Saxo can. Quinqueecclesiensis, vi(gilie) mi(nores). Ob, 

d. Albertus pbr. prof. mon" s- Yppoliti (14)75.] Ob. d. Wolfgangus Hayden 
ppos. in Neuburga Claustrali') a. aetatis su^ 68. 

5, non. Ob. d. Hainricus prof. in Neuburgo Claustrali. 

7, VII. id. Ob. d. Thomas sac. prof. in 8° Yppolito 1502. 

8, VI. id. Ob. d. Egidius primus ppos. h, m. 1417.°) Ob. Georgius Edelpawer civ. Ypolensis, 

in ambitu mon" sepultus, Magdalena ux. eius, 1512, vigilie maiores. Ob. d. Nicolaus 
Viereckel ppos. moni' b. Marie virginis in Tirnnstain a. 1521. 

9, V. id. Ob. d. Michael Fascbang prof. in Hertzenburga. Ob. Seyfridus Puesch, pro quo habentur 

vigilie maiores dominica ante vel post festum s® Apolonie. Ob. Mauricius in Tiern- 
stain prof. 

11. III. id. Ob. d. Leopoldus sac. prof. mon" Newburge Claustralis. Ob. d. Gallus sac. 

prof. mon'* s' Egidii in Witingaw. 

12. II. id. Ob. d. Wolfgannusd) procurator ad S"™ Ypolitum. 

13. id. [Ob. Conradus Kastner de Elbangen cum ux^, vi(gilie) mi(nores).] Ob. d. 

Wolfgangus prof. ad S""» Ypolitum. 

14. XVI. kal. Ob. d. lohannes Speiser prof. mon" b. virginis in Newnburga Claustrali. Ob. d. Melchior 

prof. et pbr. mon" divi Yppoliti. Ob. d. lohannes Strauss pbr. mon'i in New- 
burga prof. 

15. XV. kal. Ob. d. lohannes de Dinkchelspul prof. in Tiernstain. Ob. fr. Thomas Sinthaymer dyac. 

prof. ad S"™ Ypolitum. 

16. XIV. kal. Ob. nobilis d* Barbara Schewrbekchin, sor. n., 1441, vi(gilie) mi(nores), 

Ob, parentes d* Pauli de Penczing n' mon" prof', vi(gilie ma)iores, 
[Ob. d. Paulus pbr. et pleb, in Herczogburga 1489.] Ob. mag. Matheus 
Dorun prof. in Newburgo Claustrali 1502. Ob. d. Bohuslaus abb. in Wittingaw.*) 
Ob, d. lohannes Peyhel ad S""» Ypolitum prof. 

17. XIII. kal. Ob. d. Conradus Payzz sac. Ob. fr. Sigismundus diac. prof. in Neuburga. Ob. d, 

Nicolaus de Eraerstorff prof. h. m. (1437). 

^) Nota super loco raso scrijHa. ^) Lectio incerta; cf. p. 270, 1.28. <>) Nota colore rubro 

scripta. <!) Cod. 

») 1448—1465. 2) Thomas Kasbauch ex Pulka 1468—1484. ') 1541—1551. *) Ob. a. 1506. 

Neck. Patav, 33 258 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

18. XII. kal. Ob. d. Andreas olim ppos. h. m. 1425.*) [Ob. d. Wolfgangus prof. mon" in 

Herczogenburga.] 

19. XI. kal. [Ob. Lienhardus Retwerger, in ambitu sepultus, Yi(gilie) mi(nores).] 

20. X. kal. Ob. d. Ioh(anne)s abb. mon" in Witignaw. Ob. fr. Nicolaus pbr. prof. mon" 

in Witignaw. Ob. d. Andreas senior prof. inon" in Rottenmann. 

21. JX. kal. [Ob. d. lohannes prof. mon" b. virginis Marie in Tirnnstain.] Ob. d. Arnoldus 

prof. in Nova Civitate etc. 

22. VIII. kal. Ob. d. lohannes Waycz prof. mon" b. virginis in Newnburga Claustrali. 

[Ob. d. lohannes Chugler prof. mon" s* Andree cis Traismam. Ob. d. 
Symon prof. mon" s' Floriani.] 

23. VII. kal. [Ob. d. lohannes Ratthoffer prof. in Hercogenburga. Ob. d. Thomas Naesl 

prof. in Neunburga. Ob. d. Wenzeslaus prof. in Witingaw. Ob. d. No- 
vellus prof. ibidem.] 

25. V. kal. [Ob. d. leronimus prof. mon" b. Marie virginis in Tirenstain.] 

26. IV. kal. [Ob. d. Symon senior prof. h. m. Hic scripsit libros cantuales, antiphonarii 

scilicet et gradualis etc, a. etc. (14)67. Ob. d. Paulus prof. h. m. 

a. 1500.] 

28. II. kal. [Ob. fr. Matliias pbr. de Witgenawe.] Ob. d. Caspar decretorum doctor a. d. etc. 
(15)32, vi(gilie) mi(nores). 

MARTIUS. 

1. kal. Ob. d. Martinus primus ppos. mon" in Tyrnstain 1424.*) [Ob. d. Ludwicus 

pbr. prof. mon" b. virginis in Tirnstain.] Ob. d. lohannes Hewtel pbr. prof. 
mon" b. virginis in Newburga Claustrali. Ob. d. loannes Mandl prof. ad S^^™ Ypolitum. 
Ob. d. Wolffgangus Hayder prof. ibidem. 

2. VI. non. [Ob. d. lohannes de Wienna prof. mon" b. virginis in Tiernstain. Ob. d. 

Erhardus Veirtager senior prof. mon" ad S""' Ypohtum.] 

3. V. non. Ob. nobilis d* Anna, ux. d' Pilgrini de Puechain, vi(gihe) ma(iores). Ob. 

d. lohannes de Noerlinga prof. h. m. [Ob. d. Alexius prof. h. m. Ob. 
d. Michael senior prof. mon" s' Andree a. (14)92]. 

4. IV. non. Ob. Nicolaus Busnart^), genitor d' Petri senioris n' conventualis, vi(gilie) 

mi(nores). [Ob. d. Cristannus senior de Newnburga Forensi prof. h. m. 
Ob. d. Thomas de Swabdorf cap. hospitalis in Perchtolsd(orf). Ob. d. 
lohannes Rekinger prof. in Neunburga Claustrali (14)87. Ob. d. lohannes 
Puecher prof. ibidem.] 

5. III. non. [Ob. lacobus Vogelsangk et Clara coniunx, parentes d' leronimi, et Hana 

vittricus eiusdem cum aliis ad intencionem dicti d' leronimi, vigilie 
maiores. Ob. d. Stephanus Phauser prof. mon" b. virginis in Tirenstain.] 
Ob. d. Andreas Moshaimer in Newburga prof. a. etc. (15)12. 

7. non. Ob. Chunradus Vorcheim, vi(gilie) mi(nores). [Ob. d. lohannes prof. mon" 

b. virginis in Newnburga Claustrali. Ob. d. Ludwicus ^) ppos. moh" 
Herczogburgensis.] D. Vitus prof. ad S"" Yppolitum. 

8. VIII. id. Commemoracio can°'^'"" in Kazimiria circa Cracoviam. Ob. d. Ludovicus 

prof. mon" s* Georii in Herczogenburga. [Ob. d. Gabriel prof. h. m. 
1500.] 

9. VII. id. Ob. d. lohannes sac. prof. mon" b. v(irginis) in Tirenstain. 

*) Nota colore rubro scripta. ^) Nomen super loco raso scriptum. 

*) Ludwieus Gossel 1457 — 1465. I 10. 


VI. id 


11. 


V. id. 


12. 


IV. id. NECROLOGIUM OANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 259 

Commemoracio can°'^"'" in Roer. [Ob. fr. Vitus subdiac. in Ilerczoburga prof.] 

[Ob. d. Cholomannus sac. prof. in Nova Civitate (14)92.]'') 

Ob. Syraon Coriarius et Kathcrina ux. ipsius.'') [Ob. d. doctor Augustinus 

de Elbing, iuris canonici professor, 1484. Ob. d. Cristofferus pbr. prof. 

h. m. D. Symon Dornl ex S" Yppolito. D. lohannes Odmulner prof. 

ibidem.] D. Sebastianus in Herczeburga prof. D. lohannes Friewirt ibidem prof. 

13. III. id. Ob. d. Michael senior prof. h. m. 1458. Ob. d. Michael prof. mon" s' Ypoliti. 

14. II. id. Ob. d. lohannes Holdel prof. mon" b. v(irginis) in Newnburga Claustrali. 

Ob. d. Petrus Puechcl prof. mon" s' Georii in Herczogenburga. Ob. d. 
Leonhardus pbr. h. m. prof. 1509. 

15. id. Ob. d. Andreas Pranpekch ppos.^) in Voraw a. etc. (14)53. [Ob. d. Nicolaus 

de Zitavia prof h. m. Ob. d. Pangracius prof. mon" s' Ypoliti.] 

16. XVII. kal. Ob. Andreas Schuestel mag. cellerariorum d' principis Austrie, et habet 

nobiscum plenam fraternitatem^), [et idco in eius anniv'° psalmus „Verba 
mea" et commendacio et quilibct sac"'" missam 1, et ultra hoc 7 misse 
in communi pro eo legantur, non sac''* unara quinquagenara cum collectis, 
sicut habentur in vigiliis, cv' 50 „Pater noster" et totidem „Ave Maria" 
et pr. una pauperi detur]. 

17. XVI. kal. Ob. mag. Nicolaus de Dinkchelspuhel, sacre theologie professor, a. d. 1433. 

Ob. d. Ekchardus prof. mon'' s' Georii in Herczogenburga. [Ob. d. lohan- 
nes Pawer de Espersdorff olim pleb. in Schoengrabern, vigilias maiores.] 

18. XV. kal. [Ob. parentes d' KiHani Heckman n' conventualis.] Ob. d. Augustinus in Nova 

Civitate prof. 1515. Ob. d. Henricus Lindawer ppos. in Tirnnstain a. 1521. 

19. XIV. kal. Ob. mag. lo(hannes) Gwerleich, decretorum doctor, vi(gilie) mi(nores). [Ob. 

d. Erhardus de Hainwurga prof h. m. Ob. d. lohannes de Welming 
prof. in Herczog(enburga).] Ob. mag. Matheus Dornn prof. in Neunburga 
Claustrali 1502. 

20. Xlir. kal. Ob. d. Martinus de Gurkhfeld pleb. in Tifer, vi(gilie) ma(iores). 

22. XI. kal. [Ob. fr. Ludwicus prof. in Tiernnstain (14)74 cv. Ob. d. Oswaldus ppos. 

ad S*"" Ypolitum (14)95.] 

23. X. kal. Ob. Bolfgangus inquilinus n. a. d. 1439, vi(gilie) ma(iores). Ob. d. Christcferus 

ad S^^ Ypolitum prof. 1514. Ob. d. Bernnhardus in Tirnnstain prof. a. 1522. 

24. IX.kal. [Ob. d. Thomas sac. prof. ad S""' Yppolitum (14)75.] 

25. VIII. kal. Ob. d. Leonardus sac. prof mon'' s' Egidii in Wytignaw. [Ob. d. Stephanus 

de Paden sac. prof. raon'' s" Andree cis Traismam. Ob. d. lohannes ppos.^) 
raon'' s® Marie virg(inis) in Tiernnstain. Ob. d. Gallus Haendl cellerarius 
Neunburgensis.] Ob. fr. Crux prof. in Witingaw. Ob. d. Ambrosius dec. in 
Tirnnstain a. 1506. Ob. d. Leonhardus Newmayr prof. in Newburga. 

26. VII. kal. [Ob. d. Nicolaus Wayner pbr. prof. in Glacz.] Ob. d. loannes pbr. prof. in Glatz. 

Ob. fr. Andreas cv. prof. h. m., bonus cocus fr"", 1524. 

27. VI. kal. Ob. d. Mathias Klingsler prof. in Newnburga Claustrali. [Ob. d. lacobus 

senior sac. prof. in Herczogenburga.] Ob. d. Sebastianus Fugs mon" s' Udal- 
rici extra muros Nove Civitatis ppos. a. etc. (15)19. 

28. V. kal. Ob. raag. Heinricus Kyczpuhel, auditor causarura sacri pallacii et pleb. in 

Ruspach, vi(gilie) rai(nores). Ob. d. Stephanus sac. prof. in Neuburga 
Claustrali. [Ob. d. Udalricus pbr. prof. in Wittingnaw.] D. lohannes Dyecz 
iu Herczoburga prof. 

^) Nota super loco raso scrlpta. ^) In margine notatum: vj(gilie) ma(iores) cum pausis. Com- 

mendacio habeatur. 

') 1432-1453. 2) 1431-1409. 

33* 9. 


V. id. 


10. 


IV. id. 


11. 


III. id. 260 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

30. III. kal. Ob. d. Fridericus Stauthaimer can. Frisingensis et pleb. in Haymburga, 

vi(gilie) rai(nores), [Ob. fr. Laurencius subdiac. prof. in Herczoburga.] 

31. II. kal. Ob. d. Ioh(anne)s Prawn prof. mon" b. v^irginis) in Tirenstain. 

APRILIS. 

1. kal. Ob. d. Cholomannus in Herczoburga prof. 1513. Ob. d. Petru.s senior m Tiernnstain 

prof. 1524. 

3. III. non. Ob. d. Caspar decretorum doctor, ppos. in S° Ypolito.^) Ob. d. Thomas prof. 

moni' b. v(irginis) in Tirnstain, schewbenmaister. Ob. veni's p. Bernhardus Zochman 
octogenarius, quondam ppos.'), a. (15)31 h. m. 

4. II. non. Ob. d. lohannes Daum prof. iu Herczenburga. 

6. VIII. id. [Ob. d. Erasmus senior in Tirnstay*) prof.] Ob. d. lohannes in Herczoburga 

dec. et prof. 1513. 

7. VII. id. [Ob. fr. Nycolaus pbr. de "Witgennaw. Ob. fr. Georgius cv. prof. mon" b. 

v(irginis) in Tirenst(ain).j 

8. VI. id. [Ob. d. leronimus Yoglsangk de Olmuentz prof. h. m., decretorum doctor.'') 

Ob. d. Erhardus prof. in Hertzogburga.] 
Ob. d. Achhacius in Neuburga Claustrali prof. (15)40. 
Ob. lacob Stadler, doleator n., 1508. Multa fecit bona. 
Ob. fr. lohannes cv. prof. mon" b. v(irginis) in Tirenst(ain). Ob. fr. Nicolaus 

cv. prof. mon" b. v(irginis) in Tirenstain. 

12. II. id. [Ob. fr, Nicolaus pbr. prof. in Witignaw (14)79. Ob. d. Thomas prof. mon" 

s' Ypoliti. Ob. d. lohannes pbr. Strazky prof. in Witingaw a. (14)94.] 

13. id, [Ob. d. Purkchardus Klainherr, in ambitu sepultus, vi(gilie) mi(nores). Ob. 

Paulus cv. prof. in Newburga Claustrali (14)92.] Ob. d. Georgius Khelbers- 
harder ad S""» Ypolitum. 

14. XVIII. kal. [Ob. d. Petrus prof. in S° YpoHto, olim ppos. in Marcz. Ob. fr. Udahicus 

de "Wienna acc. h. m. prof. (14)75.] Ob. d. lacobus organista prof. h. m. 
a. 1510. Ob. d. Leonhaidus Schabinger prof. in Tirenstain a. etc. (15)21. 

16. XVI. kal. Ob. mag. Cristannus Murator et Kath(erina) ux. eius, vi(gilie) mi(nores). 

[Ob. d. Symon senior prof. mon" b. virg(inis) in Neunburga Claustrali.] 

17. XV. kal. Ob. Katherina relicta Kuenradi Haynspekch, ma(iores) vigi(li)e. 

18. XIV. kal. [Ob. d. lacobus de Sweinfordia prof. h. m. a. 1462.] Ob. fr. Wolfgangus cv. 

prof. h. m. a. 1516. Ob. d. Cristofferus senior prof. in Glatz a. 1517. 

19. XIII. kal. Ob. mag. lodocus de Hailbrunna, sacre theologie professor, can. ecclesie 

s' Stephani, vi(gilie) mi(nores). 

21, XI. kal. [Ob. nobilis d. Bernhardus de Liechtestain 1417, vi(gilie) ma(iores).] 

22, X. kal. Ob. d. Erhardus prof. mon" b. v(irginis) in Claustrali Newnburga. [Ob. d. 

'Wolfg(angus) prof, mon'' s' Georii in Herczogenburga,] 

23, IX. kal. Ob. d. Michael can. ad S'^" Stephanum, vi(gilie) ma(iores). Ob. d. Petrus 

quondam prior in Wittignaw. [Ob. d, Nicolaus Hermanni prof. in Glatz 
a. (14)88.] Ob. d, Bartholomeus ppos.^) mon'^ divi Ypoliti 1515. 

24, VIII. kal. [Ob. d. Wolfg(angus) prof. mon'' b. virginis in Tirnnstain. Ob. Seyfridus 

Wintter de Perchtoldstorf, vi(gilie) mi(nores). Ob. d. Albertus de Perch- 
toldstorf prof. h. m. a. 1454. Ob. d. Symon senior prof. in Tirnnstain, 
Ob. d. Bilibaldus prof. in Herczogenburga.['') 

25, VII, kal. [Ob. d, Thomas Naesel de Neuburga Claustrali prof. a, gratie 1493.] 

*) Cod. — Corrig.: Tirnstayn. •*) Sequitur locus rasus. ^) Sequitur nota erasa, 

») 1439-1456. "^) 1503—1526. ^) 1508—1515. NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 261 

26. VI. kal. [Ob. d. Gregorius prof. mon" b. M(ari)o v^irginis) in Tiernstain. Ob. fr. 

Thomas cv. prof, mon" b. M(ari)e v(irginis) in Tirenstain. Ob. d. Os- 

waldus Rawscher, inquilinus n.] 
27 V. kal. Ob. d. Leotoldus prof. in Newnburg-a Clauatrali. [Ob. fr. Andreas cv. prof. 

in Wittingnaw.] 

28. IV. kal. Ob. d. Benedictus h. m. prof. 1508. 

29. ni. kal. [Ob. d. Philippus ppos.^) mon" s' Yppoliti a. d. 14G6.] Ob. d. Cristofferus de Laa 

quondam dec. h. m. prof. 1.527. 

30. II. kal. Ob. Cristannus Schelhaymer cum ux'', vi(gilie) ma(iores). 

MAIUS. 

1. kal. Ob. d. Augustinus prof. in Rotteninan 1502. 

2. VI. non. Ob. fr. Heinricus pbr. prof. mon" in Witignaw. [Ob. niag. Petrus Hiers 

prof. in Newburga Claustrali.] Ob. d. lohannes prof. in Tiemnstain 1504.^) 

3. V. non. [Ob. d. Wolfganus prof. in Herczogenburga.'^) Ob. d. lacobus Khrewss senior 

prof. mon" b. virginis in Tirnnstain, olim primus ppos. in Schraettental, 
1483.] Ob. d. lohannes Fuexmag, doctor utriusque iuris et eonsiliarius Maxi- 
miliani imperatoris, a. 1510. 

4. IV. non. [Ob. d. Marcus prof. in Newnburga Claustrali (14)75.] D. Martinus in Hertzoburga 

prof. Ob. d. Wolfg(ang)us Erlensaeutf ibidem prof. D. Leopoldus Schupel ibidem prof. 

5. III. non. Ob. d. Conradus pbr. prof. mon" b. virginis in Tiernstain. Ob. d. leorius 

Herwart de Hertzoburga a. 1510. Ob. d. Henricus prof. in Glacz a. 1521. 

6. II. non. D. Thomas Fosch de Hertzoburga a. 1510. 

7. non. Ob. d. Laurencius sac. prof. in Rottenmann (15)30. 

8. VIII. id. [Anniv. fr""» n°''"'" in Witingaw.] Ob. d. Sebastianus Lindhoffer in Newburga 

prof. (15)12. 

9. VII. id. [Ob. Bernhardus de Gerestorf mil.] 

10. VJ. id. Ob. nobilis d** Wilburgis de Daxperg in ecclesia n"^ sepulta a. d. 1434, 

vi(gilie) ma(iores). Ob. d. lohannes prof. mon'' s' Andree cis Traismam. 
[Ob. d. Wolfgangus Winczinger ad S"" Ypolitum prof.] 

11. V. id. Ob. d. Heinricus prof. in Witignaw. [Ob. d. lohannes prof. mon" in Her- 

czogenburga.] 

[Ob. d. Caspar Heckel prof. mon" b. v(irginis) in Newnburga Claustrali.] 

Ob. Sigismundus Murator de Olmuencz cum ux®, vi(gilie) mi(nores). [Ob. 
lorg Resch civ. in Perchtoldstorf, vi(gilie) ma(iores).] Ob. d. Stephanus 
Mayr prof. in Hertzogenburga a. 1511. 

Ob. d. Wolfgangus senior prof. in Hertzoburga. 

[Ob. d. Michael Purger prof. mon" s* Georii in Herczogenburga. Ob. d. 
lohannes Marquart prof. ad S"'° Yppolitum.^) Ob. d. Nicolaus senior in 
Wittingaw prof.] Ob. d. Pangratius prof. ad S""" Ypolitum (15)11. Ob. d. Con- 
radus liawr prof. in Neunburga Claustrali a. (15)19. Ob. d. leronimus prof. in Glacz. 

16. XVII. kal. Ob. lohannes ChoIIinger.*) Ob. d. Udalricus prof. mon" s' Andree penes 

Traismam. Ob. fr. lohannes cv. in Tirnstain a. 1516. 

17. XVI. kal. [Ob. d. Lasarus prof. in Newburga Claustrali.] 

18. XV. kal. [Ob. d. Petrus ppos. in Ror a. 1455.]«^) 

19. XIV. kal. Ob. d. Georius Spiegelperger prof. in Newuburga Claustrali. 

20. Xni. kal. [Ob. d. Andreas ppos.^) in Tirnstain (1 4)92.] Ob. d. Thomas de Leobenstarff h. m. 

prof. a. 1517. Hoc pronuncciamentum debet stare secundum XIV. kal. lunii etc. 

a) Haec nota super loco raso scripta. ^) luxta hanc notavi alia manus notavit: 1405. 

") Sequilur locus rasus. 

>) Pidlippus II. 1456—1466. -) 1471—1492. 12. 


IV. id. 


13. 


ni. id. 


14. 


n. id. 


15. 


id. 262 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

21. XII. kal. Ob. d. Wolfgangus Perkhman de Wienna prof. h. m. 1503. 

22. XI. kal. D. Franciscus Puchler olim huius sacrae aedis ppos.*) ob. 22. Maii a. 1554. 

23. X. kal. [Ob. d. Nicolaus pLr. et senior prof. mon" s* Andree cis Traismam (14)74.] 

24. IX. kal. [Ob. d. Sebastianus dec. h. m. 1489. D. Andreas senior in Herczeburgo prof.] 

Ob. fr. Andreas prof. ia Witingaw a. (15)11. 

25. VIII. kal. [Ob. d. lohannes de Stokstal dec. et senior prof. mon" s' Andree cis Treis- 

mam. Ob. d. lohannes sac. prof. in Witingnaw. Ob. d. Mathias sac. 
de Wittingnaw prof. ibidem.] Ob. fr. Alexius diac. ex Newburga Claustrali. 

26. VII. kal. Ob. fr. lohannes pbr. prof. in Wytignaw. Ob. d. Kilianus Hekman dec. h. m. 

a. 1505. 

27. VI. kal. Ob. d. lohannes Eyssner cellerarius in Neuburga Claustrali a. 1506. 

28. V. kal. Ob. d. Ambrosius de Maense prof. h. m. (15)37. 

30. III. kal. Ob. d. Eberhardus prof. h. m. a. d. 1465. [Ob. d. Altmannus dec. mon" in 
Hertzogburga.] Ob. d. Melchior prof. in Tirnnstain a. 1521. Ob. d. Wolfgangus 
prof. ibidem. 

lUNiUS. 

1. kal. Ob. fr. Michael pbr. prof. mon" s* Andree super Traism. Ob. d. Leonardus 

Raet prof. ad S""» Ypolitum a. 1516. Ob. d. Georius dec. prof. mon" divi Udalrici 
in Nova Civitate a. (15)23. 

2. IV. non. [Ob. d. Wolfg(angus) pbr. prof. mon" s' Andree iuxta Traysmam. Ob. d. 

Michael ppos. in Glatz, quondam mon" n' prof., (14)89. Ob. d. Laurentius 
de Septem Castris de opido Birthalben dec. h. m. a. etc. (14)95.] Ob. 
d. Wenczeslaus sac. in Glacz 1513.») 

3. III. non. Ob. fr. lohannes cv. cocus, prof. h. m., a. etc. ( 15)27. ») 

4. II. non. [Ob. Agnes Krefflin sor. n. a. d. 1 488, vigilie maiores. D. Yalentinus Dietel 

ex S° YppoHto 1 500.^)] 

5. non. Ob. d. Yirgihus senior prof. mon" s^ Georii in Herczogenburga 1440. 

6. VIII. id. Ob. nobilis d. Chunradus de Kreyg, et habet nobiscum plenam fraternitatem, 

a. 1446. Et ideo in eius anniv^° psalmi „Yerba mea" et commendacio 
et quilibet sac^'°^ missam unam, et ultra hoc 7 misse in communi pro 
60 legantur, non sac®^ unam quinquagenam cum collectis, sicut habentur 
in vigiliis, cv" 50 „Pater n(oster)" et totidem „Ave Maria" et pr. una 
pauperi detur.*^) Ob. d. Franciscus Feirabent in Nev^burga prof. 
[Ob. fr. Fridericus Heberler de Aichstet cv. a. 1487 prof. mon" n\] 
[Ob. d. Georgius ppos.^) mon" s' Yppoliti a. etc. 1474.] 
A. d. 1435 ob. d. Andreas Plankch pleb. in Gors, principis Austrie Adalberti 
quinti ^) canceUarius nostrique mon" fundator.'') [Ob. d. lohannes prof. 
in Herczogenburga. Ob. d. Ambrosius de Saltzpurga prof. h. m. (1 4)95.] 
11. IIL id. [Ob. d. Wilhelmus primus ppos. mon" s' Udalrici in Nova Civitate extra 
muros 1481. I). lohannes prof. in Tirnnstain a. 1498.] D. Augustinus 
prof. in Neuburgo Claustrali 1503. D. Vitus prof. in Witingaw a. 1521. 
13. id. Ob. fr. Stanislaus dyac. in Witigenaw. Ob. d. Sebastianus senior prof. in Neu- 

burga Claustrali. 
16. XVI. kal. Nota, quod proxima dominica post Yiti celebratur dedicacio capellarum 
in superiori et inferiori ambitu situatarum.*') Ob. d. loannes Kueglperger 
in Rotnman ppos. a. 1512.^) Ob. d. Sebastianus in Herczoburga prof. 1513. Ob. d. 

*) Sequitur in margine nota erasa. ^) In margine colore rubro: a. <=) Jti rnargine eadem 

manu notaium: vigilie maiores cum pausis et commendacione. ^) Nota colore rubro scripta. «) Prae- 

cedens nota colore rubro in margine scripta. ^) Nota super loco raso scripta. 

1) 1533—1552. 2) Georgius 1. Hensler 1466—1474. ^) Albertus rex Romanorum, V. dux 

Austriae, 1404—1439. 7. 


VII, id. 


8. 


VI. id. 


9. 


V. id. NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 263 

leronimus prof. in Tiernstain 1515. Ob. d. Paulus in Pertolsdorf, olim vic. , 1517, 
vi(gilie) b(ine^. D. Steftanus abb.*) in Witingaw. Ob. fr. Theophilus dyac. prof. in 
Tirnnstain a. (15)21. 

17. XV. kal. [Ob. d. Ileiiiricus sac. prof. raon" b. Marie v(irginis) in Tiernnstain. Ob. d. 

Martinus MeczcndorfFer cap. capelle s' Michaelis in Ybs''), vigilias.'')] 

18. XIV. kal. [Ob. d. Balthasar prof. in Newburga Chiustrali. Ob. fr. Wenczeslaus cv. 

de Wienna prof. h. m. (14)95.'')] 

19. Xm. kal. [Ob. d. lacobus sac. prof. mon'' s" M(ari)e in Tiernnstain (14)76. Ob. d. 

Nicolaus Grum ex Baidhoven prof. ad S"'" Ippolitum 1491.] Ob. d. Ma- 
theus Hayczer prof. h. m. 1504. 

20. Xn. kal. Ob. fr. Petrus sac. prof. mon'' in Witignaw. [Ob. fr. lohannes cv, prof. 

mon" b. virg^inis) in Tirnstain.] Ob. d. Nicolaus pbr. prof. in Glatz 1503. 
Fr. Laurencius in Herczeburga prof. 

21. XI. kal. Ob. d. Vitus h. ra. prof. 1521. D. Stepfauus Khulber ad S"™ Yppolitum prof. 

22. X. kaL Ob. d. Petrus sac. prof. mon" s' Ypoliti. Ob. d. Symon Poetel civ. Wienn. Nota: 

idem fuadavit anniv. cum onmibus vigiliis lectis, qui debet teneri infra octo dies 
ante vel post nativitatem lohannis baptiste, et mis.sa defunctorum cantata et tam 
sub vigiliis quam sub missa feretro aptato cum 12 candelis accensis. Idem anniv. 
debet insinnari tercia die antea testamentariis suis, ipsis autem defunctis heredibus 
dicti Poetel iuxta tenorem littere, quam habent a uobis etc. 

24. VIII. kal. Ob. fr. Leo sac. prof. mon" b. v(irginis) in Tiernstain. [Ob. d. Augustinus ^) 

eps. in Nova Civitate (14)95. Ob. d. lohannes ppos. Novepolensis a. 
d. 1497.] 

25. VII. kal. [Ob. d. Ilainricus Huelger olim pleb. in Stamhaym.] 

26. VI. kal. [Ob. d. Caspar Perman prof. in Newnburga Claustrali. Ob. d. Sigismundus 

Hibinger eiusdem mon" prof. 1477.'')] Ob. fr. Caspar cv. prof. h. m. 1508. 
Ob. d. lohannes Hechtl ppos.'') in Neunburga et fr. lohannes dyac. in Hercze- 
burga prof. 

27. V. kal. [Ob. d. Steffanus Hackel prof. ad 8'^'° Ypolitum.] 

28. IV. kal. [Ob. d'* Beatrix^^) ducissa Austrie a. 1414. Hec fuit ava d* Alberti regis 

Romanorum, Ungarie ac Bohemie etc. Ob. fr. lohannes prof. h. m. 1460.] 
Ob. d. Erhardus, licenciatus in decretis, prof. ad S"™ Yppolitum. 

29. III. kal. [Ob. d. Caspar Wenczel prof. in Newnburga Claustrali.] 

30. II. kal. [Ob. d. Pauhis prof. mon" b. v(irginis) in Tirenst(ain). Ob. d. Michael 

Angermuelner prof. in Neuburgo Claustrali.] Ob. fr. Laurencius Leb prof. 
ia Neuburga Claustrali. 

lULlUS. 

1. kal. Ob.d.Iohannes antiquus abb. inWitingaw. Ob.d.Nicolaus ppos.*)h.m. 1458.®) 

[Ob. d. lohannes de Weinczuerl prof. mon" b. M(ari)e v(irginis) in Tiren- 
stain a. 1462. Ob. d. Caspar Grassar prof. in Newnburga Claustrali.] 

2. VI. non. Ob. Hermanus Haesl, qui dedit nobis molendinum cum certis vineis. 

3. V. nou. Ob. d. Leonhardus de Schaerding prof. iu Tiernstayn 1-540. 

4. IV. uon. Ob. Georius aurifaber, qui dedit 15 tal. pro uno calice. [Ob. fr. Wenczes- 

laus pbr. prof. mon'' in Witigaw. Ob. d. Cristannus prof. mon" s' Ypoliti. 
Ob. d. Albanus prof. n' mon'' s« Dorothee de Egknfeld 1487]. Ob. fr. 
Yppolitus dyac. ad S"™ Ypolitum prof. 

*) abas cod. ^) Sequitiir locus rasus. c) Yqx colore rubro siqyer loco raso scripta. ^) Nota 

super loco raao scripta. e) Nota colore rubro scripla. 

1) Augustinus Kiehincier 1491— 1495. ^) 1415—1485. *) Ux. Alheiii III. ducis Austriae, 

filia Friderici IV. de Hohenzollern. *) 1428 — 1468. 264 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

5. III. Don. [Ob. fr. Gregorius pbr. prof. mon" b. v(irginis) in Tiernstain.] 

6. II. non. [Ob. sor. n., nobilis d^ Anna, relicta d' Leopoldi de Kreig, a. 1449, vi(gilie) 

ma(iores).] Ob. d. Michael Kroeral prof. in Newburga Claustrali 1506. 

7. non. Ob. d. loannes de Wittingaw a. 1510. 

8. VIII. id. Ob. d. Martinus Fuchs prof. iu Neunburga. Ob. d. Martinus Poetinger prof. ad S""» 

Andream 1526. 

9. VII. id. Ob. d. Rudbertus Prausuess prof. h. m. a. 1516. 

10. VI. id. Ob. d. Cristannus ppos.^) mon" s' Ypoliti 1439. 

11. V. id. [Ob. d. Symon de Styra prof. in Hercogenburga.J Ob. d, Philippus de Emers- 

torff prof. ad S"™ Andream. 

12. IV. id. [Ob. d. Andreas prof. mon" s^ Ypoliti et fr. Stephanus diac. prof. ibidem.] 

13. III. id. Hanns Alderman, Clara ux. , vi(gilie) mi(nores). [Ob. d. Conradus olim 

ppos.2) mon" s' Andree.] Ob. d. Cristofferus Eckhart prof. ibidem. 

14. II. id. [Ob. d. Wolfgangus sac. prof. in Newnburga Claustrali. Ob. d. Oswaldus 

senior in Herczoburg prof.] 

15. id. [Ob. fr. Petrus cv. prof. in Bitingaw. Ob. d. Wolfgangus prof. in Newnburga 

Claustrali. Ob. d. Conradus sac. prof. in Newnburga Claustrali 1495.] 

16. XVI. kal. [Ob. d. lohannes de Lincz sac. prof. in Newnburga Claustrali.] Ob. d. Blasius 

Oeder prof. ad S"" Ypolitum a. etc. (15)20. 

17. XV. kal. Ob. fr. lohannes cv. prof. h. m. 1436. [Ob. d. Petrus senior de Lindaw 

prof. h. m. (14)73. Ob. fr. Wolffgangus diac. prof. in Herczeburgo.] 

18. XIV. kal. Ob. parentes d' lohannis Tuerk fr'^ n' prof ', vi(gilie) ma(iores). Ob. d. Wolfi- 

gangus Moshamer in Newburga Claustrali prof. (15)13. 

19. XIII. kal. [Ob. d. Andreas prof. in Witignaw a. (14)85.]^) 

20. XIT. kal. Ob. d. Leopoldus dec. in Neuburga Claustrali prof. a. d. 1529. 

21. XI. kal. Ob. mag. Chunradus Sartor civ. Wienn., vigilie ma(iores). [Ob. fr. Wolf- 

gangus diac. prof. mon" s' Andree cis Traesm. Ob. d. Leonhardus dec. 
mon" in Hertzoburga.] 

22. X. kaL Ob. Hanns Nusl, p. d' Leonis, et Anna m"^ eius et Bolfgangus fr. eius cum 

ux'' sua et duobus liberis, videlicet filio et filia, vi(gilie) ma(iores). 
[Ob. d. Petrus sac. prof. mon" s^ Yppoliti. Ob. d. Andreas Raschel prof. 
mon" s' Yppoliti. Ob. d. Tiburcius sac. prof. in Newnburga Claustrali 
1495.] Ob. d. Gregorius prof. h. m. a. 1521. 

23. IX. kal. Anniv. d' ep' Patav.^), antecessorum, successorum quoque presulum ecclesie 

Patav. 

24. VIII. kaL Ob. d. Caspar prof. mon" s' Ypoliti. [Ob. d. Andreas prof. ad S»'" Yppo- 

litum a. (14)83. Ob. fr. Wolfgangus dyac. prof. in Neunburga.] Ob. d. 
Ambrosius Rosnstinngl cellarius'^) supremus in Neuburga Claustrali 25. die mensis 
lulii 1546. 

25. VII. kal. [Ob. parentes d^ Wolfg(angi) fr^^ n' de Laybaco 1446. Ob. fr. Martinus cv. 

prof. in Newnburga Claus(trali) (14)76.] Ob. d. Andreas Schopper de Hertzo- 
burga 1510. 

26. VI. kal [Ob. d. lohannes pbr. prof. in Newnburga Claustrali. Ob. d. Allexius pbr. 

prof. mon" in Voraw. Ob. d. Alexius Suess pbr. prof. mon" b. v(irginis) 
in Tirnnstayn.] 

27. V. kal. [Ob. d. Nicolaus quondam ppos. in Tirenstain.*) Ob. fr. Franciscus subdyac. 

de Ratispona prof. h. m. Ob. fr. leronimus cv. prof. h. m. (14)97. Ob. 

*) In margine inferiori noiatum: Iste liber est mon" s^ Doi"othee in Wienna. ^) Corr.: cellerarius. 

1) 1426—1439. 2) III. 1406—1410. ^) Leonardi de Layming 1424—1451. *) 1421—1431. 

Ob. a. 1438. NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 265 

d. lohanncs Kchamerer sac. prof. in Newnburga Claustrali 1495.] Ob. 
fr. loannes subdyac. prof. in Nova Civitate a. etc. 1501. Ob. d. loannes Haug prof. 
ad S"'" Ypolituui. Ob. d. Wolfgaugus Swabl prof. in Neunburga. 

28. IV. kal. [Ob. fr. Lucas cv. prof. h. m. (14)97. Ob. d. Laurencius sac. prof. in Newn- 

burga Claustrali 1495.] Ob. d. Martinus Tantstoter et d. Udalricus Lempekh, 
prof' ad S""' Ypolitun) 

29. IIL kal. |0b. fr. Petrus dyac. prof. h. m. (14)95.] 

30. II. kal. [Ob. d. Stcphanus NefF prof. mon" s' Andree. Ob. fr. Vitus subdyac. prof. 

in Nova Civitate (14)95.] Ob. d. Conradus pbr. prof. in Tirnstain a 1534. 

AUGUSTUS. 

1. kaL Ob. d. Balthasar de Poelan cap. in Perchtoldstorf. 

2. IV. non. Ob. fr. lacobus diac. in Witingaw. [Ob. mag. leronimus de Olomuecz, licen- 

ciatus in decretis, vi(gilie) mi(nores).] D. Eusebius Paldauff prof. ifi Tirnstain. 

4. IL non. [Ob. d. Matliias sac. prof. in Herczogwurga.*) Ob. d. Paulus pbr. prof. in 

Newburga Claustrali.'^)] Ob. d. Mauricius Wolff, bonus zelatoi-, h. m. prof., 1509. 

5. non. Ob. d. Andreas prof. mon'' b. virginis in Tiernstain. 

6. VIII. id. Ob. fr. Pangracius dyac. prof. mon" in Tirnstain. Ob. fr. Michael diac. prof. 

mon" b. v(irginis) in Newnburga Claustrali. Ob. d'' Magdalena Scheibel- 
biserinn, ux. Symonis Potel, vi(gilie) ma(iores). [Ob. d. Wolfg(angus) 
decretorum doctor, pbr. prof. mon'^ b. Y(irginis) in Newnburga Clau^strali). 
Ob. d. lohannes Rumplar in Herczeburgo prof.] Ob. Nicolaus Zeyner in- 
quilinus n. 1516. 

7. VII. id. [Ob. d. Petrus prof. in Herczogenburga. Ob. d. Thomas dec. in Newnburga 

Claustrali (14)95. Ob. d. Silvester et d. Michael Robel, ambo ex Tiernn- 
stain (14)95.] Ob. d. Conradus Lackharaer prof. in Newburgcr Claustrali, 

8. VI. id. Ob. d. Georgius prof. h. m. a. 1 459.*) Ob. d. Erhardus Grruetsch de Marhekga 

et amicus suus Udalricus Strewn de Enczestorf cum ux^, vigilie ma^iores) 
pro eis insimul. [Ob. mag. Sigismundus Steyrer et d. lacobus Payr pbr., 
prof' in S° Yppolito, a. d. 1495.] 

9. V. id. [Ob. d. Rupertus de Deysendorf prof. h. m. (14)83. Ob. d. Nicolaus de Ulma 

prof. in Newburgo Claustrali.] Ob. d. Philippus prof. in Newnburga Claustrali. 

10. IV. id. [Ob. d. Dyonisius prof. h. m. (14)97.] 

11. III. id. Ob. d. Georgius prof. mon" s* Andree cis Traismam. [Ob. fr. Conradus cv. 

prof. h. m. Ob. fr. lohannes prof. in Neuburgo Claustrali 1500.] Ob. d. 
Ambrosius prof. in W^itingaw. D. lacobus ppos.') mon" b. Marie virginis in Newburga 
Ciaustrali 1509. 

12. II. id. [Ob. d. lohannes Sokkauer sac. prof. mon" s* Andree cis Traismam. Ob. 

d. Marcus sac. in Grlacz prof. (14)95.] D. Aug(ustin)us Spiesler h. m. prof. 
a. 1521. 

13. id. [Ob. d. Nicolaus prof. in Glotz. Ob. d. Matheus sac. ibidem prof.] 

14. XIX. kaL Ob. d. Ambrosius prof. h. m. 1537. 

15. XVIII. kal. Ob. d. Sebastianus Steyer prof. h. m. Wienn. a. 1521. 

16. XVII. kal. [Ob. d. Martinus Busnart de Septem Castris h. m. prof. a. 1482. Ob. d. 

Rupertus Paungartner prof. in Neunburga.] Ob. d. Stanislaus de Schweydnicz 
Slesita h. m. prof. a. 1521. 

17. XVI. kal. [Ob. d. Paulus pi*of. mon'^ s' Andree circa Traesm. Ob. d. Petrus pbr. prof. 

in Newburga Claustrali.] Ob. d. Leonhardus Kuku h. m. prof. a. 1517. 

^) Nota super loco raso ncrlpta. 

') lacobus I. Pmnperl 1485—1509. 

Necb. Patav. 34 266 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

18. XV. kal. [Ob. d. lacobus prof. mon" s' Ypoliti. Ob. ven^'^ d. Marcus abb. in Witig- 

naw 1498.] 

19. XIV. kal. Ob. fr. Wilhelmus subdiac. prof. mon" b. v(irginis) in Newnburga Claustrali. 

[Ob. ser™"^ Romanorum imperator d. Fridericus tertius semper augustus, 
dux Austrie, Stirie, Carinthie et Carniole etc, a. 1493.'*)] 

20. XIII. kal. [Ob. d. Leopoldus pbr. prof. in Newburga Claustrali 1495.] 

22. XI. kal. [Ob. d. lohannes Scheibelbiser civ. Wienn., vi(gilie) mi(nores). Ob. d. Acha- 

cius Rarbach prof. mon" s' Ypoliti. Ob. d. Stephanus sac. prof. in Her- 
czogenburga.] Ob. d. Sebaldus Meysl de Weyr sacristanus ac senior h. m. 
prof. a. 1532. 

23. X. kal. Ob. d. Leonardus abb. Mellicensis. [Ob. fr. Thomas pbr. de S° Andrea. 

Ob. d. lohannes dec, sac prof. mon" in Herczo(genbur)ga. Ob. d. Bolf- 
gangus ppos. in Herczogenburga.^) Ob. fr. Thomas cv. prof. in Newnburga 
Claustrali. Ob. fr. Wolfgangus dyac. prof. in Newburga Claustrali (14)92.] 

24. IX. kal. Ob. fr. Georius diac prof. monasterii in Tirnstain. [Ob. fr. Wolfgangus diac 

prof. mon" s^ Andree cis Traismam. Ob. fr. Mathias pbr. de Lug prof. 
n* mon" 1490.^)] 

25. VIII. kal. [Ob. d. lohannes Aychinger dec in Herczenburga.] Ob. d. Georgius Eysner^) 

in Herczoburga ppos. 1513. Ob. d. Aug(ustiu)us Tiugler prof. in Newnburga Claustrali. 

26. VII. kal. Ob. d. Thomas prof. mon" s* Ypoliti. [Ob. d. Ludwicus Herczog prof. mon" 

b. v(irginis) in Newnburga Claustrali.] Ob. d. Simon Koberl sac. prof. in 
Newburga 1504. 

27. VI. kal. [Ob. d. Innocencius de Hoerding pbr. prof. h. m. Ob. fr. Stephanus Steger 

subdiac in Newnburga prof. (14)95. Ob. d. Simon Maendel prof. in 
S° Ypolito 1495.] Ob. d. loannes Felser prof. h. m. 1520. 

28. V. kal. Ob. fr. lacobus pbr. prof. mon" in Witingaw. Ob. d. lohannes pleb. in 

Gaden, vi(gilie) ma(iores). [Ob. d. Udalricus prof. in Newnburga Clau- 
strali (14)73.] Ob. d. Leopoldus prof. in Newburga Claustrali 1530. 

29. IV. kal. [Ob. fr. Nycolaus acc prof. in Wittingaw. Ob. d. Stepphanus de Crembs 

prof. in Herczog(enburga).] 

30. ni. kal. Ob. d. Martinus prof. mon" s' Ypoliti. [Ob. d. lacobus Vest prof. in New- 

burga Claustrali.] Hoc ^) die peragitur anniv. d' Ludovici ep^ Chiemensis ^), 
qui dictum episcopatum suum resignavit et se a. 1502 conventualem n^'^ fecit, per 
cuius ingressum multa nobis bona collata sunt, ita ut merito apud nos secundus 
fundator dici debeat. Idcirco ultra premium a deo in recompensacionem dictorum 
beneficiorum statuimus aunuatim pro refrigerio anime sue suorumque predecessorum 
in die s' Augustini completis vesperis vigiliasd) maiores cantatas „Placebo" circa 
feretrum, sequenti die psalmus „Verba mea"e) in capitulo et „Requiem"f) cum 
commendacioue solenni peragere, deinde officium de assumpcione virginis Marie 
in organiss) decantare ac quolibet sac*' unam missamii) et ultra hoc septem missasii) 
per alios extraneos saccs conductos pro eo legi, non sac^s unam quinquagenam i^) 
cum collectis debitis, cv°^ vei-o quiuquagintai) „Pater n(oster)" et totidem „Ave 
Maria"'') dici, iusimul prelatum illo die in perpetuam rei memoriam fi-ii^us in 
refectorio pietanciam'i) facere et in meliori vino, pane ac ferculis laucius providere 
iuxta fundacionis n^ litteras desuper confectas de conventualium omnium consensu 

a) Nota colore rubro scripta. '>) Sequitur locus rasus minor. <=) Haec nota colore rubro 

scripta. d) vigilias maiores cantatas „Placebo'' circa feretrum ex parte super loco raso atramento 

scrij)ta. ^) verba mea atramento scripta. f) Requiem atramento scrijpium. S) in organis atrumento 

scriptOi ^) Haec vox atramento scripta. ') quinquag. Pater n. atramento scripta. ^) Ave Maria 

airamento scripta. 

») 1465—1468. *) Georgius I. Eysner 1484—1313. ^) Ludivicus Ehner 1495—1502, quo 

anno resignavit. ob. a. 1516. NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 2G7 

futuris perpetuisque temporibus duraturas ordinavimus observandum, post obitum 
vero dicti p'^ memonitam peraccionem in dieui transmigracionis eiusdem trans- 
ferendum. Ob. d. p. K<>;idiu.s aput S"'" Udalricum in Nova Civitate ppos. 1512.») 

SEPTEMBEH. 

21. XI. kal. [Ob. d. Thomas Pokchsrukgor, vi(gilie) mifnores).] Ob. d. Sigismundus Khugl- 

perger b. m. prof., quoudam eiusdem loci ppos.'), a. 1508, qui sponte resignavit pre- 
laturam. Ob. d. Augustinus Stodler prof. ad S""» Ypolitum. 

22. X. kal. Ob. d. Hermannus Hesol 1433 cum ux'' et pucris. 

23. IX. kal. Ob. d. Couradus Stainacbpr in Newburga Claustrali prof. et quondam dec. (1.0)13. Ob. 

d. Bernhardinus in Newburga Claustrali prof. 1530. 

24. VIII. kal. Ob. d. Aug(ustin)us prof. in Tiei-nstain a. 1508. Ob. d. Udalricus prof. in Herczeburga. 

25. VII. kal. [Ob. d. Wenczeslaus Patav. ppos., in n* ecclesia sepultus, a. d. 1427, vi(gilie) 

minores.^)] 

26. VI. kal. [Ob. fr. Wolfgangus prof. in Tyrnstain subdyac. Ob. Stephanus Schern- 

haymer civ. Wienn. Ob. d. lohannes Stayger ad S"™ Andream cis Trays- 
mam prof.] Ob. d. loannes prof. in Witingawe. 

27. V. kal. Ob. mag. lohannes Zymerhaekpl in Newburga Claustrali, olym dec. et prof., a. etc. (15)13. 

28. IV. kal. [Ob. egregius doctor mag. lacobus de Wuklerstorf, sacre theologie professor, 

specialissimus fautor n' mon", 146G.| Ob. d. Martinus Hartlieb ex Rotten- 
mann nacione et ibidem prof. 1507. Ob. d. Gallus Weinwurm h. m. prof. 1521, Ob. 
d. Leopoldus b. m. prof. 1534. 

29. III. kal. Ob. d. Wolfgangus Wimber prof. in Tirnstain a. etc. (15)19. Nota"), quod egregius 

doctor d. lohannes Fuchsmag donavit monio s^ Dorothee decimam bladi et vini 
atque croci circa Gelestorff inalienabiliter iure perpetuo possidendam iuxta tenorem 
litterarum donatarum. 
80. II. kal. Ob. d. Georgius ppos. Newnburgensis^) a. 1442. Ob. d. Wolfgangus prof. 
mon" b. v(irginis) in Tirenst(ain). [Ob. d. Stephanus prof. mon" s' Yppoliti.] 
Ob. d. Eustahius senior prof. in Tiernstain.c) Hic peragatur anniv. doctovis*^) d^ 
lohannis Fuxmag cum vigiliis raaioribus legendis officioque defunctorum cantando 
ac quottidiana missa legenda. 

OCTOBER. 

1. kal. [Ob. d. Erasmus senior prof. mon" s' Yppoliti (14)76.] 

2. VI, non. [Ob. d. Gabriel pbr. prof. in Wittingaw 1495.] 

3. V. non. [Ob. lohannes Ziech notarius cancellarie, vi(gilie) mi(nores).]*) 

4. IV. non. [Ob. d. Martinus sac. et prof. in Wittingnaw.] ^) 

5. III. non. [Ob. d. lohannes ppos. Yppolitensis^) a. 1486.] Mag. Symon Knodel ex Newburga 

Claustrali 1509. 

6. II. non. [Ob. fr. lieinricus cv. prof. mon" s' Andree cis Traismam. Ob. d. Ambrosius 

can. et pbr. prof. mon" Newnburge Claustrali a. etc. 14GG. Ob. d. Nico- 
laus Gaemlach ad S""" Ypolitum prof.] 

7. non. Ob. d. Thomas prof. mon'' b. v(irginis) in Newnburga Clau(strali). Ob. d. 

Augustinus prof. in Witingaw. Ob. fr. lohannes prof. in Tiernstain. 

8. VIII. id. Ob. d. Gregorius sextus h. m. ppos.*) a. 1501. e) Ob, d. Michael Pluoemel de Corona senior 

n. a. 1515.1') 

9. VII. id. Ob. Katherina virgo de Corona, vi(gilie) mi(nores), 1432. 

^) Sequeniia duo folia evulsa sunt, quare dies a II. kal. Septembris usque ad XI. hal, Octobris plane 

desunt. ^) Haec nota stiper loco raso scripta. In margine colore ruhro: b. "^) Haec nota in margine 

adiecta est. ^) Sequilur locus rasus minor. '^) In margine colore rubro: b. Ax»to super loco 

raso scripia. s) Nota colore rubro scripta. ^) Nota ex parte super loco raso scripta. 

^) 1501—1503. *) 1418—1442. ») lohannes II. 1478-1486. *) 1478—1501. 

34* 268 NECROLOGIUM CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

10. VI, id. Ob. mag. Cristannus de Grecz Regine, doctor sacre theologie, ppos. in 

Bruenna, vi(gilie) nia(iores). Ob. fr. Augustinus subdiac. in Rottnmann 1518. 

11. V. id. D. CristofFerus Poendel prof. ad S"™ Andream 1526. 

12. IV. id. [Ob. d. Petrus Persing sac. prof. mon'' s' Andree cis Traismam. Ob. d. 

Georgius prof. mon" s' Ypoliti.] 

13. III. id. [Ob. d. Wolffganus'*) Fuellensakch 2, ppos. mon" s' Udalrici in Nova Civitate 

extra muros 1484.] 

14. II. id. Ob. d. Stephanus fundator mon" b. virginis in Tirenstain a. 1415. Ob. d. 

Bartholomeus prof. mon'' in Witingaw. [Ob. fr. Wolfgangus subdyac. prof. 
in Hertzoburga.] Ob. mag. lohannes Klopfelprunner dyac. prof. in Newnburga. 

15. id. Ob. d. Georius Talvogl prof. ad S"" Andream. 

16. XVII. kal. Ob. mag. Narcissus, sacre theologie professor, a. 1442, vi(gilie) mi(nores). 

[Ob. d. Martinus prof. mon'^ in Witingnaw. Ob. d. lohannes^) Medlinger 
prof. in Newburga Claustrali. Ob. d. lohannes Maerl pbr. prof. in Neu- 
burga Claustrali.] Ob. d. Wolfgangus h. m. prof. a. 1526. 

17. XVI. kal. [Ob. Hanns Kawffman civ. Wienn.]^) D. Martinus senior prof. in Neuburgo. 

Ob. d. Fabianus Aigner prof. ad S"""- Yjiolitum a. etc. (15)i:'0. 

18. XV. kal. Ob. fr. Clemens prof. ad Si™ Udalricum in Nova Civitate a. (15)21. Ob. d. Ambrosius 

pbr. et prof. iu Tirnstain a. ISSl.'') 

19. XIV. kal. Ob. d. Wolfgaugus ppos.'^) ad S"m Andreani 1538. 

20. XIII. kal. [Ob. Heinricus Phlenczel civ. Wienn., vi(gilie) mi(nores).] Ob. d. Valentinus 

de Medlico prof. ad S"ii' Ypolitum a. (150)5. 

21. xn. kal. [Ob. d. Wenczeslaus sac. prof. n^ mon". Ob. d. lohannes Subenburger pbr. 

prof. in Neuburga Claustrali.] Ob. d. lohannes Nosko sac. h. m. a. (15)21. 
Ob. mag. lohannes Planck, pleb. }irof. in Newnburga Claustrali, a. (15)21. 

22. XI. kal. [Parentes d' lohannis de Dinkchelspuhel cum aliis benefactoribus, vi(gilie) 

ma^ioree).] Ob. d. Sebastianus senior prof. in Tirnstayn 1540. 

23. X. kal. [Ob. d. Urbanus pbr. prof. in Neuburga Claustrali.] Ob. d. Andreas dec. prof. 

h. ra. 1541. 

24. IX. kal. [Ob. fr. Stephanus cv. de Chlemsmunster^), prof. h. m.°) Ob. d. Mathias 

Scheihenstockh prof. ad S""^ Andream.] 

25. VIII. kal. [Ob. d. Wolfg(angus) Tuensteter prof. mon'' ad S""' Ypolitum.] Ob. d. Lau- 

rentius procurator mon" s^ Dorothee a. 1529. 

26. VII. kal. [Ob. d. Tiboldus prof. mon" b. v(irginis) in Tirenst(ain).'=) Ob. d. Albertus ^) 

Romanorum, Ungarie ac Bohemie rex et dux Austrie nostrique mon" fun- 
dator, a. 1439, et peragitur anniv. unacum genitore suo duce Alberto IV. ^) 
Ob. d. lohannes Chrikh prof. S'' Marie in Newnburga Claustrali.] 

27. VI. kal. Ob. fr. Petrus^) prof. mon'' b. virginis in Newburga. [Ob. d. lohannes'') 

decretorum doctor, prof. in Newnburga Claustrali.] 

28. V. kal. Ob. d. doctor Udalricus Gebhart, iuris canonici doctor, 1540. 

29. IV. kal. Ob. d ^) b. virginis in Tirenstain 1455. [Ob. fr. lohannes prof. 

et 0] 

30. III. kal. [Ob. d. lohannes Tuerck n' mon'' prof. Ob. fr. Georgius cv. prof. h. m. 1481.] 

31. II. kal. Ob. d. Cristannus de Stain prof. mon'' b. virginis in Tirenstain. Ob. d. 

Matheus prof. mon'' s* Georii in Ilerczogenburg. [Ob. d. Georgius In- 
prugker prof. in Newburga Claustrah.] 

^) Cod. ^) Seqidtur locus rasus. <=) Js^ota super loco raso scripta. ^) Sequltur nota 

radendo deleta. e) Kortxen certe leiji nequit. ^) Ilaec legi nequeunt. 

, ») Albertus V. db. VI. kal. Novembris a. 1439. ^) Albertus IV. oh. a. 1404. ANNALES NECROLOGICI CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 269 ANNALES NECROLOGICI 
CANONIAE S.DOROTHEAE AaNDOBONENSIS. 

Sequuntur nomina omnium fr"'" vivorum et mortuorum a primo religioso mon'' 
s** Dorothee in Wienna usque in prescntera diem, quantum sciri potuit*): 
5 D. Andreas Planckh fundator mon'' s'' Dorothee in Wyenna ob. a. d. 1435 quinto 

yd. lunii. 

D. Ludowicus eps. ecclesie Kyemensis, qui dictum episcopatura suum resignavit et 
se a. d. 1502 conventualem nostrum fecit, per cuius ingressum multa nobis collata sunt, 
ita ut merito aput nos secundus fundator dici debeat et scribi. Ob. a. dominici.'') ^) 
10 D. Egidius primus'') ppos. mon" s^ Dorothee stabilivit se ibidem a. d. 1414. Ob. 

autem a. d. 1417 yd, Februarii. 

D. Anshelmus stabiUvit se ibidem a. d. 1414 et ob. quinto yd. lanuarii a. d.^) 
D. Andreas in Glacz*^), prof. et hospes in Tiernstain, postulatus fuit et confirraatus 
in secundura ppos"'" prefati raon'' a. d. 1421. Cessit iuri suo et resignavit prepositurara. 
15 Ob. autem a. d. 1425, XII. kal. Marcii. 

D. Erhardus de S° Ypolito stabilivit se in raon'° s® Dorothee a. d. 1414, unus de 
primis, et ob. a. d."^) 

D. lohannes de S" Ypolito, unus de primis, incorporavit se mon'° s^ Dorothee a. 
d. 1414. Ob. vero a. d. 1424, XVII. kal. Decembris. 
20 D. Michael de Oringaw in Frankonia, primus'') prof. mon" s"^ Dorothee, fecit pro- 

fessionem a. d. 1416 in die omniura s"'"'" et ob. a. d. 1448, III. yd. Marcii. 

D. lacobus fecit professionera a. d. 1416 in die s' Thorae apostoli. Hic apostatavit. 
D. Henricus de Haslach de Elsacia, tercius^) ppos. ad S*'" Doro(theam), fecit 
professionem a. d. 1417 in die s" Marthe. Ob. autem nonis Decembris a. d. 1428. 
25 D. lohannes Rechl de Argentina collegiatus fecit professionem a. d. 1417 in die 

s® Marthe. Ob. autem a. d. 1418, YI. kal. lanuarii. 

D. Syraon de Enczesdorff fecit profess(ionera) a. d. 1419 infra octavara pasce et 
ob. a. d. 1467, lY. kal. Marcii. 

D. Leo ex civitate Krerabs fecit professionera a. d. 1419 in die omnium s°'""'". 
30 Ob. Y. yd. Septembris a. d. 1443. 

D. Cristanus Schellnhamer de Newburga Forensi fecit prof(essionem) a. d. 1419 in 
die s' Thome apostoli. Ob. lY. non. Marcii a. d. 1467. 

D. lohannes Fister de N6rlinga fecit prof(essionem) a. d. 1421 et ob. a. d.*^) 
D. Nicolaus de Corona in Wurcia fecit prof(essionem) a. d. 1424 in die Thome 
35 apostoli, quartus'') ppos. ad S''^'" Doro(theara). Ob. kalendis lulii a. d. 1458. 

Fr. loliannes de Bavaria, primus mon'' s*' Doro(thee) cv., fecit professionem a. d. 
1425 in die palmarum et ob. lY. kal. lulii a. d. 1460. 

D. lacobus de Sweinfordia fecit profess(ioneni) a. d. 1425 in die Mathie apostoli. 
Ob. a. d. 1462, XIY. kal. Maii. 
40 D. Goswinus de Gelria fecit prof(essionem) a. d. 1425 in die omniura s°""". Ob. 

nonis Novembris a. d.^) *) Usqiie huc litteris rulris distinctum, ^) Annus et dies mortis desunt. <=) piimus ppos. 

in margine minio adnotatum. <^) Numerus deest. e) In margine minio notatum: secundus ppos. 

9 primus prof. in margine minio repetitum. g) tercius ppos. in margine minio repetitum. '') quartus 

45 ppos. in margine minio repetitum. 

1) Ludovicus Elmcr eps. Chiemensis a. M95—J502, ob. II. non. Decembris 1516. 270 ANNALES NECROLOGICI CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

D. Petrus de Liiidaw ^) pey Costniczer see fecit prof(essionem) a. d. 1425 in die 
omnium s""'™. Mortuus est autem a. d. 1 473, XV. kal. Augusti. 

D. loliannes de Norlinga in Tiernstaein primus prof., tandem ad 8="° Doroth(eam) 
stabilitus a. d. 1425. Ob. vero nonis Marcii a. d.") 

D. Wolfgangus de Wilhalmsburg fecit profess(ionem) a. d. 1423 in die Thome 5 
apostoli, priinus prior^) ad S'^™ Dorotheam. Ob. a. d.'"*) 

D. Allexius Stainhauf de S" Zenone, ibidem primus prof., tandem de licentia con- 
ventus ad S^'™ Doro(theam) a. d. 1427 stabilitus, ob. a. d. 1467. 

D. Stephanus de Lanczkrona, quintus ppos.*=) mon" s® Doro(thee) fecit prof(cssionem) 
a. d. 1430 circa octavam epiphanie d'. Hic fuit unus ex visitatoribus ad mon. Kyemse, lo 
ibidem stabilitus et in dec'^"* electus, tandem reversus ad suum locum S^ Dorothee re- 
incorporavit se ibidem sub hac forma: „Ego fr. Stephanus promitto obedientiam secun- 
dum regulam b. Augustini ep* vobis d° Nicolao h. m. s^ Dorothee ppos° et successoribus 
vestris canonice intrantibus pro eterna vita et centuplo". Ob. a. d. 1477 in kal. Decembris. 

D. Erhardus Grutsch de Haynburga fecit prof(essionem) a. d. 1431 dominica post 15 
omnium s""^"™. Ob. vero VI. yd. Augusti a. d. 1467. 

D. lacobus de Corona fecit prof(essionem) a. d. 1431 dominica post omnium s^"™, 
deinde stabilivit se in Tiernstain, ibidem professus et mortuus. 

D. Thomas de Zagrabia in Ungaria fecit prof(essionem) a. d. 1431 dominica post 
omnium s°''"™ et obiit VII. yd. Novembris a. d. 1444, fuit prior. 20 

Fr. Petrus cv. de Fullnegk, ibidem primus prof., tandem propter destruccionem 
sui mon" per hereticos et ad S'*'" Doro(theam) stabilitus, ob. a. d.'*) 

Fr. Erhardus de Medling cv. fecit prof(essionem) a. d. 1434 in die circumcisionis 
d' in absencia d' Nicolai ppos', qui tunc fuit in concilio Basiliensi, in hunc modum: 
„Ego fr. Erhardus promitto deo et domno Nicolao ppos° mon" s^ Doro(thee) obedientiam 25 
et stabilitatem" etc. ut infra in prima forraa professionis.^) Ob. a. d. 1447, VII. yd. 
Septembris. ' 

D. Petrus Busnart de Wirthalbm, alias^) de Septem Castris, fecit prof(essionem) 
a. d. 1435 in die Marg(arete) virginis. Ob. V. kal. Februarii a. d. 1490. 

D. Hainricus de Constancia in Chreuczlingn primus prof., de licentia sui conventus 30 
demum ad S^™ Dorotheam stabilitus a. d. 1435. Ob. autem a. d. 1436 pridie non. De- 
cembris. 

D. Nicolaus de villa Burgonis prope Coronam in Wurcia fecit prof(essionem) a. 
d. 1438 in die Petri et Pauli apostolorum, postea translatus ad Glacz et ibidem stabilitus. 
Ob. a. d.'-^) 35 

Fr. lohannes de S° Floriano fecit professionem a. d. 1438 in die Petri et Pauli. 
Ob. a. d. 1446, XV. kal. Augusti. 

D. Georius Walich, alias Chastner, de Elbangn in Suevia fecit prof(essionem) a. 
d. 1439 in die Andree. Ob. a. d. 1482 in Rotenmann ut hospes VII. kal. Februarii. 

Fr. Conradus cv. de Elwangn fecit prof(essionem) a. d. 1440 dominica secunda post 40 
pasca.^) Ob. III. yd. Augusti a. d. 1453. 

D. Cristannus de Ruffa Rippa (de Roderbach) in Wurcia fecit professionem a. d. 
1440 lohannis Waptiste. Ob. a. d.'"') 

D. lohannes lung de Rosnberg in Bohemia fecit prof(essionem) a. d. 1440 in die 
Mathei apostoli. Ob. a. d. 1458, IV. non. lanuarii. 45 

^) Numerus deest. ^) Minio in margine: primus prior 31. anno electus-. ^) In margine minio: 

quintus prepositus. ^) alias de Septein Castris super Unea eadem manu scripta. 

') Lindau ad lacum Brigantinum, viilgo Bodensee dictum. *) P. 271, l. 15 sqq. ^) April. 10. ANNALES NECROLOGICI CAN0NL\1<] S. DOROTHEAE VIND0I30NENSIS. 271 

D. loliannes lung de Dinckhlspuhl fecit professionem a. d. 1443. Sextiis prior et 
primus dcc. mon" s" Dorothee et primus ppos. in Rotenmann et demum ppos. in Frisaco 
et ibidem mortuus a. d.*) 

D. Albertus de PerchtolsdorfF fecit profe8s(ionem) a. d. 1443 et ob. a. d. 1454, 
5 VIII. kal. Maii. 

D. Ladislaus de Cremnicia fecit professionem a. d. 1443 et ob. a. d. 1472, XVII. 
kal. Novembris. 

D. Udahicus de Constancia primus in Kreiczlingn prof., tandem a. d. 1444 in crastino 
divisionis de consensu sui conventus ad S'"" Doro(theam) stabilitus, postea per viam 
10 compromissi pro secundo ppos° ad Rotenman electus, ibidem ob. a. d. 1475 die in- 
vencionis s" crucis, hoc est V. non. Maii. 

D. Wolfgangus de Laybaco fecit profess(ionem) a. d. 1445 in die Magdalene. 
Ob. a. d.'') 

Hii omnes precedentes fecerunt professionem secundum formam antiquorum statu- 
15 torum, que taUs fuit, ut sequitur: „Ego fr. N. promitto vobis et deo obedientiam et 
stabiHtatem sine omni proprietate et ppos° post vos, quem sanior pars congregacionis 
elegerit, ad communem vitam pro eterna vita et centuplo." 

Fr. Thomas de Haynburga fecit professionem a. d. 1448 in die s' Nicolai episcopi. 
Ob. a. d.«) 
20 Iste fr. et sequentes eum fecit et faciunt professionem secundum novam formam, 

que talis est; „Ego fr. N promitto deo et vobis stabilitatem et perpetuam continenciara, 
carenciam proprii et obedientiam secundum regulam beati Augustini ep' et successoribus 
vestris canonice instituendis pro eterna vita et centuplo." 

D. lohannes de Amberga, primus prof. domus Theotunicorum in Wienna, de sui 
25 provincialis licentia stabilitus fuit in mon'*' s^ Doro(thee) ibidem a. d. 1449 Siraonis et 
lude. Ob. vero.'') 

D. Wenczeslaus de Nova Civitate prope Olmuncz fecit prof(essionem) a. d. 1449 
Simonis et lude. Ob. autem.'^) 

D. Willielmus de Werdea (von Sw^ubischn Werd) fecit prof(essionem) a. d. 1450 
30 in die Philippi et lacobi. Hic fuit postulatus per d"™ imperatorem Fridericum tercium*^) 
pro primo ppos" ad Novam Civitatem ad castrura in dye purgk. Ob. a. d. 1481, 
III. yd. lunii. 

D. Conradus de Gruoningn in Swevia fecit prof(essionem) a. d. 1450 in die Philippi 
et lacobi, obiitque a. d. 1453, XVI. kal. Octobris. 
35 Fr. Andreas Prunnleiter de Kling prope Vekchlsdorff cv. fecit professionem a. d. 

1451 et fuit raissus ad Rotenraann cura primis fr'''"^^ ibidem stabilitus et a. d. 1485 per 
apoplexiam mortuus XV. kal. Augusti. 

D. Michael de Nissa fecit prof(essionem) a. d. 1452 assurapcionis Marie virginis. 
Ob. vero a. d.^) 
40 D. Nicolaus de Zittavia fecit prof(essionera) a. d. 1452 assumpcionis Marie virginis, 

prius prof. in Glacz, mortuusque est a. d.") 

D. Stephanus Tengk de Egenburga sac. sccularis fecit prof(essionem) a. d. 1452 
assumpcionis Marie semper virginis, tamen unus ex primis missus ad Rotenmann, ibidera 
stabilitus et demum a. d. 1483 defunctus XVIII. kal. Decembris. 
■** D. Hieronimus Voglsangk can. ccclesie kathodrahs in Olrauncz, doctor decretorum, 

mag. in artibus, baccalaureus in theologia, fecit professionem a. d. 1454 dominica Letare. 
Ob. a. d. VL yd. Aprilis 1467. 

») Numerus deest. ^) Annus ei dles obilus desuni. <=) Fridericum tercium eadem manu 

in marf/lne scripium. 272 ANNALES NECROLOGICI CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

D. lacobvis de Brunna sac. secularis fecit professionem a. d. 1455 in die Udalrici. 
Hic fuit ad Rotenman missus cum primis, ibidem stabilitus, circa a. d. 1489 mortuus 
VI. kal. lulii. 

D. Nicolaus de Posonia in Polonia fecit prof(essionem) 1455 in die Udalrici. Ob. 
a. d.-'') Kic pater, cuius anima deo vivat, multorum mon'"'""'" visitator in Bavaria et refor- .■> 
mator extitit, qui et doctissimus habitus est a doctoribus etc. 

D. Georius de Dincklspuehl fecit professionem a. d. 1455 in die Udalrici. Ob. YI. 
yd. Augusti a. d. 1459. 

D. lohannes Ucz de Weissenburga in Franconia fecit prof(essionem) a. d. 1456 
dominica Esto michi.^) Ob. XVI. kal. Octobris a. d. 1459. lo 

D. Servacius de Ungaria fecit prof(essionem) a. d. 1456 dominica Esto michi.^) 
Ob. a. d.^) 

D. lohannes Turck de Corona fecit professionem a. d. 1457 in die Thome apostoli. 
Ob. in. kal. Novembris a. d.^) 

D. Petrus Weinman de Swabach fecit professionem a. d. 1459 in die Michaelis. ts 
Ob. autem quarto die post omniura s°'^"°' a. d. 1481. 

D. Augustinus, prius lohannes dictus''), Aygner de Muldorff fecit professionem 
a. d. 1463 in epiphania d\ Hic fuit missus ad Rotenmann ad recentem aerem propter 
infirmitates suas, ibidem stabilitus et a. d. 1502 in die Philippi et lacobi ob., alias 
kalendis Maii. 20 

D. Mathias de Lug fecit prof(essionem) a. d. 1463 in epiphania d'. Ob. a. d. 1490, 
9. kal. Septembris. 

D. Albanus de Egknveldn fecit professionem a. d. 1463 in epiphania d' et ob. a. d. 1487. 

D. Gregorius Teyninger de Newnburga Forensi, sextus ppos."^) mon" s® Dorothee^), 
prof. est a. d. 1463 in epiphania d'. Ob. VIII. yd. Octobris a. d. 1501. 25 

D. Erasmus de Olmuncz fecit professionem a. d. 1463. Iste fuit missus ad patriara 
ibique mortuus a. d.^) 

D. Arabrosius Stayner de Muldorff fecit prof(essionem) a. d. 1464 in die Mathie 
apostoli. Ob. XII. kal. Pebruarii a. d. 1492. 

D. Hainricus Mung de Oring fecit prof(essionera) a. d. 1464 in die Mathie apostoli. 30 
Ob. a. d.^) 

D. Conradus de Grruensveldn fecit prof(essionera) a. d. 1465 circa festum epiphanie. 
Ob. a. d. 1507 quarto yd. Decembris. 

D. Sebastianus von der Weidn fecit prof(essionem) a. d. 1466 in die Clementis. 
Ob. IX. kal. lunii a. d. 1489. 35 

D. Rudbertus de Teysndorf fecit prof(essionera) a. d. 1466 in die Clementis. Ob. 
a. d. 1483, V. yd. Augusti in Rotenman ut hospes. 

D. Michael de Corona Bleiml fecit prof(essionera) a. d. 1466 in die Cleraentis. 
Ob. vero a. d.^) Optimus atque devotissimus p. et religiosus.*^) 

Fr. Lucas cv. ex Wienna fecit professionem a. d. 1466 Letare. Ob. a. d. 1495, io 
IV. kal. Augusti. 

D. Augustinus Haeringer Wienn. fecit prof(essionem) a. d. 1468. Demum intravit 
ordinem Charthusiensem. 

D. Kolomannus fecit prof(essionem) a. d. 1469 in die Stephani, tamen in Nova 
Civitate stabilitus. 45 

*) Annus et dies obitus desunt. ^) Numerus deest. ^) prius lohannes dictus eadem manu 

super linea scripta, ^) sextus prepositus minio in margine repetitum. ^) optimus atque devotissimus 

p. et religiosus mamt, posterioris temporis apposita. 

>) Feh: 7. ^-) 1478—1501. ANNALES NECROLOGICI CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 273 

D. Leonardus Kobl, a vulgo Kuku dictus, fecit professionem a, d. 14G9 in die Ste- 
phani. Ob. a. d.'') 

Fr. Ilieronimus cv. ex Tnhia fecit prof(e8sionem) a. d. HOO in epipliania d'. Ob. 
V. kal Augusti a. d. 1495. 
5 Fr. Stophanus cv. ex Krembsmuenster fecit prof^essionem) a. d. 1409. Ob. a. d."*) 

D. Kilianus Ilekman do Schillingstat fecit prof(essionem) a. d. 1409 in die Mathei 
apostoH. Ob. a. d. 1505, VIIl. kal. Maii. 

D. Franciscus de Ratispona subdyac. fecit prof(essionem) a. d. 1409 in die Mathei 
apostoli. Ob. V. kal. Augusti a. d."^) 
10 Fr. Greorius dc Ferg cv. fecit prof(essionem) a, d. 1409 in die Mathei apostoli. 

Ob. IIT. kal. Novembris a. d. 1481. 

D. Mauricius Wolf de lungstat fecit prof(e8sionem) a. d. 1471 dominica quarta post 
pasca.^) Ob. a. d.'') 

D. Martinus de Gusnart de Septem Castris fecit prof(e8sionem) a. d. 1472. Ob. 
15 vero a. d. 1482. 

D. Sigismundus Kuglperger de Franckhnmarckht, ante ingressum in rehgionem per 
biennium in sacerdocio constitutus, fecit professionem in die Magdalene a. d. 1473, tandem 
a. d. 1501 in septimum ppos"™^) ad S^"" Dorotheam electus et demum post biennium quasi 
preposituram resignavit obiitque a. d. 1508, XI. kal. Octobris, alias in die Mathei apostoli.^) 
20 D. Innocencius de Erding, qui lohannes professione nominabatur, fecit professionem 

a. d. 1473 in die Magdalene. Ob. a. d."*) 

D. Bernhardus Zaechman, qui Mathias ante professionem vocabatur, ex Nova Civi- 

tate ortus, fecit prof(essionem) a, d. 1474 in die Dorothee. Plic fuit postulatus in ppos""" 

Nove Civitatis, deinde post resignacionem prepositure mon" s^ Dorothee per d*^'" Sigis- 

35 mundum prefatum iste d. Bern(ard)us fuit postulatus pro ppos"'') mon" s® Dorothee. 

Ob. autem a. d.^) 

D. lohannes Ilunczdorffer ex Salczburga fecit prof(essionem) a. d. 1474 in die Doro- 
thee virginis. Hic fuit postulatus in ppos"™ Nove Civitatis ibique est mortuus a. d. 1497, 
VIII. kal. luHi. Udah-icus Wienn. ac. fecit prof(essionem) a. d. 1474 in die Doro(thee) 
30 et ob. a, d, 1475 XVIII, kah Maii. 

D, Ladislaus nacione Medlicensis, qui Wolfgangus ante professionem dicebatur, 
fecit prof(essionem) a. d. 1475 in die purificacionis Marie virginis obiitque a. d. 1509 in 
Poelan finaliter prof. 

D. Sebaldus Meysl ex Piscina fecit prof(essionem) a. d. 1477 in die penthecostes.*) 
35 Ob. vero a. d.'*) Mangnus'^) zelator observancie rehgionis.^) 

D. Cristofferus Arnolt de Recz sac. secularis fecit pro(fessionem) a. d. 1478 in die 
Michaelis et ob. in die Gregorii a, d. 1486. 

D. Georius Habich de Zwetl fecit professionem a. d. 1479 in die Mathei apostoli, 
deinde in Rottenman stabilitus et a. d.") 
40 D. Laurencius de Septem Castris fecit prof(essionem) a. d. 1479 in die Mathei. 

A. d. 1504 defunctus est nonis Septembris. 

D. Leonardus Haemerl ex Oedenburg et in Staencz prius prof. de licentia sui 
prelati et conventus se ad 8^"° Doroth(eam) stabilivit a. d. 1479 in die Dyonisii et a. 
d. 1509 mortuus est pridie yd. Marcii. 
45 D. Gabriel Teyniger ex Newnburga Forensi, fr"®) d' p'^ Gregorii Teiniger, fecit 

prof(essionem) a. d. 1479 assumpcionis Marie et ob. VIII. yd. Marcii a. d. 1500. 

^) Annus et dies obitus desunt. ^^) In margine minio: octavus ppos. c) Cod. '^) religione 

Cod.: Mangnus — religionis manu posteriore apposita. ^) Cod. Lege frater. 

1) Maii 12. -) 1501—1503. ^) Dies MatJmi apost. est Oct. 21, non Oct. 22. *) 3faii 25. 

Necr. Patav. 35 274 ANNALES NECROLOGICI CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 

D. Wolfg(ang)us Perckman Wicnn. fecit prof(cssionem) a. d. 1479 assumpcionis 
Marie virginis et ob. dominica ante Urbani a. d. 1 503, alias XI. kal. Maii. 

D. Benedictus Wyenn. fecit prof(essioneni) a. d. 1481 in die Augustini et a. d. 1508 
ob. quarto kal. Maii. 

Fr. Fridericus II;iberler de Aichstet cv. fecit prof(essionem) a. d. 1481 dominica 5 
Esto raichi^), ob. vero a. d. 1487, YII. yd. lunii. 

Fr. Andreas cv. ex Sirning fecit professionem a. d. 1481 dominica Esto michi.^) 
A. d.'^) dcfunctus est. 

Fr. Thomas ex Ried cv. fecit prof(essionem) a. d. 1482 dominica secunda post pasca. 
Ob. YI. yd. Novembris a. d. 1506. lo 

D. Augustinus ex Wienna fecit prof(essionem) a. d. 1484 die Magdalene. Obiit.'') 

Fr. Wenczeslaus cv. fecit professionem a. d. 1488 Michaelis die. Ob. autem die 
corporis Christi a. d. 1 495, alias XIY.'') kal. lulii. 

D. Cristofferus ex; Hoefelein prope Laa fecit prof(essionem) a. d. 1490 in die 
assumpcionis Marie semper virginis. Obiit.^) 15 

Fr. Stephanus cv. ex Padn fecit prof(essionem) a. d. 1490 in die assumpcionis Marie. 
Ob. a. d. 1510, XYI. kal. Decembris. 

D. Raphael Silesita fecit prof(essionera) a. d. 1484 in die Magdalene, intravit tan- 
dera ordinera Minorum, ubi et mortuus est. 

D. Thoraas de 8° Yito prope Padn fecit prof(essionem) a. d. 1491 in vigilia assump- 20 
cionis Marie. Ob.^) 

D. Egidius de Gaurnsdorflf fecit profess(ionera) a. d. 1491 in vigilia assurapcionis 
Marie, tandera in Nova Civitate stabilitus et deraura in ppos"™ electus ibidem. 

D. Leopoldus Reiifner ex Herczogburga, ante professionem Benedictus vocatus, 
fecit prof(essionem) a. d. 1492 dominica septuagesime.^) Ob.'*) 25 

D. Ambrosius Oeder ex Galign, ante professionem lohannes nominatus, fecit pro- 
fessionem a. d. 1492 dominica septuagesirae.^) Ob. Y. yd. lunii a. d. 1495. 

D. lohannes Felser de Teckndorff fecit prof(essionera) a. d. 1492 in die nativitatis 
Marie semper virginis. Ob.**) 

Fr. Petrus dyac.'^) de Geislhering fecit profess(ionem) a. d. 1492 in die nativitatis 30 
Marie v(irginis) obiitque a. d. 1499 pridie kal. Augusti. 

D. lacobus ex Prugk auf der Leittach, prius lohannes vocatus, fecit prof(essionem) 
a. d. 1493 dominica in quinquagesima.^) Ob. XYIII. kal. Maii a. d. 1510. 

D. Paulus de Eschnaw fecit prof(essionem) a. d. 1493 die inventionis s*^ crucis. 
Ob. in Nova Civitate a. d. 1 500, lY. kal. Maii. 35 

D. Dionisius Schefmuelner de Salina fecit prof(essionem) a. d. 1493 die invencionis 
s^ crucis. Ob. 1495 a. d., lY. yd. Augusti. 

D. Nicolaus Yiereckkl de Patavia fecit prof(essionem) a. d. 1493 die invencionis 
s® crucis, postea fuit postulatus in ppos'^" ad Schraetntal, brevi deinde tempore elapso 
resignavit preposituram predictara, in Tiernstain*) se stabilivit. 40 

Fr. Wolfg(ang)us ex Wienna cv. fecit prof(essionem) a. d. 1496 dominica secunda 
post pasca.^) Ob.^) 

D. Georius Mann de Kemnatn fecit prof(essionem) a. d. 1496 in die Thome apo- 
stoli. Ob.'') 

*) Annus et dies ohitus desunt. ^) Lege XV., cf. supra p. 263. lun. 18. fuit a. 1495 festum corporis 45 

Christi. ^) dyac eadem manu super lineu. 

1) Mart. 4. 2) Febr. 19. ») Mart. 1. *) Nicolaus II. ppos. Bilrnsiein 1512—1521. 

^) ApriJ. 17. ANNALES NECROLOGICI CANONIAE S. DOROTHEAE VINDOBONENSIS. 275 

D. Sebastianus Lengnprunnor do Ambsporg, antc i)rofessionem lohannes dictus, 
fecit prof(cssionem) a. d. 1496 in die Thome apostoli. Ob. autem a. d. 1504, VI. kal. 
Decembris. 

D. Ilieronymus Smidl de Spallt fecit i)rof(es8ionem) a. d. 149(5 iii die Thome 
5 apostoli, ante professionem Wolfg(ang)us nominatus, et ob.") 

D. Andreas Fuchs de Ilerczogburga fecit prof(cssionom) a. d. 1496 in die Thome 
apostoli. Ob.'') 

D. Ambrosius Pellificis'^) de Maense, prius Michacl dictus, fecit profcssionem a. d. 
1497 in vigilia lohannis waptiste.'^) Ob.^) 
10 D. Laurencius de laegerberg fecit prof(essionem) a. d. 1 497 in translacione s' Ruperti. 

Ob. a. d.'0 

D. Matheus Hayczer de Halstat, ante professionem Wolfg(ang)us vocatus, fecit 
prof(essionem) a. d. 1499 die vicesima tercia Marcii, fuit sac. secularis habundans. Ob. 
XIIL kal. lulii a. d. 1504. 
15 D. Rupertus Praitfues ex Salczburga fecit prof(essionem) a. d. 1503 dominica infra 

ascensionem d'^), primus prof. sub patre Sigismundo. Ob.'*) 

Fr. Caspar cv., qui ante professionem Wolfgangus vocabatur, ex Sweinpach natus, 
fecit prof(essionem) a. d. 1503 dominica infra ascensionem d'^), secundus prof. sub p'' Sigis- 
mundo. Hic fuit rasor pannorum et ob. a. d. 1508, sexto kal. lulii. 
20 Stanislaus de Sweidnicz fecit professionem a. d. 1503 die Magdalene, tercius et 

ultimus prof. sub patre Sigismundo, qui ob. a. d.^) 

D.ii) Martinus Schrepfer ex Grecz, prius prof. in Tiernstain, stabilivit se in monio s^ Dorothee 
iu Wienna a. d. 1505 die si Gereonis et habet locum post domuum Laurencium. Ob. Non^) ob., sed 
apostatavit ex ceuobio eodem. 
25 Fr. Augustinus Walner cler. de Czenickh fecit professionem a. d. 1506 in die s' Michaelis. Ob. 

eodem anno sabbato ante Leopoldi^) post meridiem circa octavam. 

Fr. Sebastianus Weinperger de Schaerding cler. fecit professionem a. d. 1506 in die s' Michaelis. 
Ob. eodem anno in die s' Lini, hora duodecima in nocte. 

Fr. Wolfgangus Aspeckh de Oetting fecit professionem a. d. 1505 in die s' Ruperti in quadra- 
30 gesima et ob.''') 

Fr, Gregorius de Pawmen, prius vocabatur Wolfgangus Vogler , fecit professionem a. d. 1507 in 
die s» Ruperti in quadragesima et ob.a^) 

a) Annus et dies obitus desiint. •') Corr.: Pellifex. <=) C'od, '^) Sequentia manu posteriore 

acripta. ^) Non — eodem altera manu apposita. 

35 ') Maii 28. «) Nov. 15. 35^ 

^/ ST. r.-|CKAdL-S 

Uj { 

l ANNALES NECROLOGICI 

FRATRUM MINORUM OBSERVANTIUM 

AD S. HIERONYMUM VINDOBONAE. 

jj ratrum Minorum s. Francisci regulam jirofessorum conventualium conventus ad 
SS. Theohaldum ac Bernhardinum extra moenia Vindohonae qnondam situs, iam dudum 
vigens, a lohanne Capistrano a Friderico III. Bomanorum imperatore in Germaniam 
a. 1451 vocato ac Vindohonam veniente in coenohium fratrum strictioris ohservantiae muta- 
tus, a. 1529 a Turcis exustus atque dirutus est, quare monachi domo carentes primum 
ad s. Nicolai ecdesiam, deinde ex hac domo ruinosa ad s. Hieromjmi ecclesiam contiguam 
translati sunt. 

Cuius conventus necrologium a. 1583 institutum codex maioris formae chartaceus in 
eiusdem hihliotheca repositus, nondum signatus, 26 foliis continet, in quo notae annalium 
modo descrijjtae necrologicae singulorum ohitus usque ad a. 1583 a lihrarii manu maxima 
cura inscriptae sunt, quae ex quodam necrologio antiquiore, nunc amisso aut latente, ex- 
scripta esse videntur. Et quidem fratrum ante a. 1479 defunctoruni anni diesque ohitus 
plerumque omissi, fratrum vero a. 1479 ac postea mortuorum anni tantum mortis indicati 
sunt. Qui annales necrologici hic primum ad annum 1510 usque puhliei fiunt iuris. 

P. lulio SmersceJc, huius conventus guardiano optime merito, quod codicem domi 
pertractandum mihi miserit, hic quoque gratias ago maximas. Initium et fundamentum novae plantulae provinciae Austriae fr"'" ordinis Minorum de obser- 
vantia. Extitit benedictae memorie vir ac zelautissimus fidei et religionis propugnator fr. loannes de 
Capistrano, eiusdem ordinis et fr"Hi de observantia famili^ cismontan^ vic. generalis atque inquisitor 
ferveutissimus her^tic^ pravitatis evangelic^que veritatis predicator celeberrimus. Hic devotissimus 
p. a. d. 1451 a fel(icis) rec(ordationis) Nicolao papa V. ad c§saream maiestatem apostolica legatione 5 
functus veuit ad Germaniam, ubi post innumera per eum bene gesta virtutum insignia in mirifica 
operatione atque prodigiis in propagatione religionis in certamiue contra hereticos presertim Hussitan^ 
perversitatis in congressu vivifici signi s^ crucis, quo contra Turcam s^vissimum hostem Christiani 
uominis triumphavit. tandem post finem laborum de a. d. 145*3 gloriosa morte defunctus est in Vilack *) 
oppido regni Hungariae, ubi in hunc diem miraculis coruscat. lo 

Cum autem p. ille colendus, cuius virtute illustrabatur orbis, ex mandato apostolicae sedis arduis 
fidei negotiis intentus filiorum, quos ad regularis vite observantiam in Christo genuerat, educationi 
non posset intendere, habens in societate sua duos excellentissimos viros atque sibi precordialissimos, 
quos secum adduxerat de Italia, quibus etiam pre aliis syncerius confidebat, videlicet frem Gabrielem 
Veronensem et frem Christophorum de Varisio, commisit eisdem illum laborem, quatenus fr^m regimiui 15 
diligenter inteuti hanc novellam plantationem sua salutari eruditione irrigarent. Quod sanctissimum 
opus quam vigilanter et sollicite, cum quantisque sudoribus postmodum adimplerint. docuit eventus 

') Villochy in Ungaria. ANNALES NECROL. FRATRUM MINORUM AD S. HIERONYMUM VINDOBON. 277 

potissimum in multiplicatione locorum et fr»»™ proviucie huius, quae tunc non tantuni Austriam et 
Bohemiam atque Poloniam comprchcndens auctoritate ai)ostolica in unam provinciam redacta erat. 
Successu vero temporum crescente numero locorum et IV"'" propter nimiam latitudinem in tres pro- 
vincias est divisa. Pr(^terea alter ex his duobus prenomiuatis p"'"», videlicet fr. Gabriel, preter labores 
5 maximos, quos in regendis fi-i''"» et provincia per plures annos animo indefesso sustinuit pro suae 
virtutis industria c^terisque gratiarum donis, quibus singuhiriter a d" extitit decoratus, etiam hiboribus 
fidei et ecclesiae ex obedientia apostolica saepe fuerit adhibitus, utpote inquisitionibus hereticorum, 
commissionibus cruciat^ contra eosdem her^ticos atque inimanissimos Turcas, reformationi pacis et 
concordiae inter principes Christianos et huiusmodi, quibus denium pro suis bene meritis in dies ad 

10 altiora evectus est, ut impleretur sermo propheticus, quem prefatus p. rev. fr. loannes de Capistrano 
quondam ei dixerat, quod videlicet esset futurus magnus in ecclesia dei. Nam ad promotionem ser""' 
d' Mathiae Ungariae regis, accedente etiam mandato apostolicae sedis, in episcopatum ecclesie Albe- 
nensis in Trausilvania assumptus est de a. d. 1472, deinde ab eadem po.stulatus Agriensis ecclesiae 
factus est episcopus, unde postmodum a. d. 1477, composita prius pace inter Romanum imperatorem 

15 et regem, primum etiam ad culmen cardinalatus magna cum gloria evasit, insignitus titulo s"»"'" Sergii 
et Bacchi. Postremo vocatus est a pontifice maxinio Sixto pape IV. ad resideudum in Urbe a. d. 1479, 
ubi tandem pro sua morum elegantia et integritate cum summa reverentia habitus est tam a clero 
quam a populo et iu cetu cardinalium nou vulgariter reputatus huius mortalis vitae decursu feliciter 
consummato migravit ad d""" a. d. 1486. 

20 Nomina quorundam, qui mortui sunt extra provinciam: 

Fr. Michael Siculus, senex p., qui fuit primus guard(ian)us, postea rediens ad Ungariam aliquotieus 

fuit vic. eiusdem provincie et ibi in pace quievit. Fr. Nicolaus senex ob. in Ungaria. Fr. Dionysius 

. de Ungaria, scriptor et cantor, ob. in Ungaria. Fr. Bernardiuus de Praga, quondam sac. secularium 

dictus d. Procopius, valens predicator, ob, in Ungaria. Fr. loan(nes) de Pruszia, optimus scriptor, qui 

25 et gradualia in loco Vienn. duo scripsit et postea ultra 60 volumina in Italia, presertim in provincia 
Bouoniae, ubi et defunctus est gustato laetali cibo. Fr. Augustinus de Weittstortf sac. , licentiatus 
iuris canonici, qui causa medendi in thermis Italiam intravit et ibidem vita decessit. Fr. Albertus de 
Prussia, vir optimns, Vienn^ et iu pluribus locis provinciae guardianus et de a. d. 1483, cum esset 
discretus provinci^ et mitteretur ad Urbem in capitulum s' Yppoliti, in itinere infirmitate correptus 

30 diem clausit extremum in loco insul^ laci a) Benaci sive de Garda. Fr. Calixtus de Neuburga sac, 
plurime sincerus et habilis ad raulta, scilicet scribendum, piaedicandum, manualiter laboraudum, qui, 
cum proficisceretur in societate rev' p'^ Christoffori Varisiensis lerosolymam, ibidem peste vitam finivit. 
Fr. Franciscus de Landtshueta, senex sac. et devot^ alacritatis, quem rev. p. Gabriel cardinalis, eps. 
Agriensis, singulari affectu complectens in confessorem et cap""" elegerat Agri^. defuuctus in loco luden- 

35 burgensi. Fr. Simon de Suevia sac. ibidem etiam ob. Fr. Hieronymus de Egenburga sac. ob. Assisii. 
Fr. Paulus de Ybs sac. devotus ob. in littore maris. Fr. Leonardus de Wels, qui fuerat guardianus 
ludenburgi et socius, discedens ad capitulum generale ob. Venetiis a. d. 1487. Fr. Ciemens de Ditmercia, 
nobilis p. Lipsensis, magnae scientie et litteratur^, aliquotiens guardianus Vienn. et Bruunae, ob. 
Brunne. Fr. Philippus de Saxonia, mag. artium, eius socius, vir purus et plurimum ^), aliquando 

40 guardianus Tudenburgensis et Brachla, demum Vratislavi^ ob. Fr. Raphael de Gorlitz, homo virgineae 
honestatis, bonus praedicator, aliquando guardianus S' Hypolythi '), qui cum ex capitulo Paradisi, ubi 
erant adhuc tres proviuci^ congregatae, iret ad suum guardianum Vratislaviensem, epidimia invasus 
ob. in Olmutz. Fr. Clemens de Legnitz, fervens predicator et aliquotiens guardianus, ibidem ob. Fr, 
Franciscus de Baudissim, pr^dicator et sagax in agendis, aliquando guardianus S^ Radegundis-) et 

45 Vrati.slaviae, ob. Vratislaviae. Fr. Franciscus de Welstaiu, vir nobilis et strenuus in s^culo mil. et 
inter curiales olim regis Ladislai non infim^ reputatiouis, sed in religione, humilitate ac c^teris vir 
multo praestantior, fuit in susceptione loci Pragensis, quem guardianus de Podiebrat dederat frii^^s^ 
cum pr^mitteretur, multa ab haereticis opprobria patienter sustinuit, factus deinde guardianus ibidem, 
in itinere a peste sublatus migravit ad d""". Fr. Hieronymus de Vratislaviec), sa,c. et pr^dicator ac 

50 pingendi gnarus, ob. Vratislaviae. Fr. Rogerius de Brunna, 1. devotissimus et imperturbabilis animi, 
coquus aliquando Vienu^ et germauus fr'8 lacobi de Bruna 1', etiam ibidem diu coqui, ob. Brunnae. 
Fr. Constantinus a Pelvitztumb, I. nobilis genere et virtute, hic martyrii desiderio flagrans petiit ob 

*) loci cod. ^) Spaiio vacuo relicto vox quaedam omissa est. c) Cod. Corr.: Vratislavia. 

') Hoc cocnobimn lyrimmdia sua a lohanne Capistrano a. 1455 cepit, qiii eius erectionis curam 
55 Gahrieli de Verona confratri suo commisit. Lites diuturnae ea ex causa cum canonia pervetusta S. Hip- 
polyti exortae sunt. ^) Claustrum s. Radegmidis in Katzelsdorf. 278 ANNALES NECROL. FRATRUM MINORUM AD S. HIERONYMUM VINDOBON. 

hoc a) in loco Graecensi, sed postmodum expulsis inde fi-ibus ob. in Slesia. Fr. Micbael de 

Neuburga Claustrali datus in societatem d" Bernardino epo Archadiensi, suflPraganeo Agriensi, ob. in 
Ungaria a. d. 1489. Fr. Archangelus de Aspang, aniator paupertatis, a. d. 1496 ob peregrinandum ad 
locum se Mariae de Angelis Camerini sepultus. Hic a puero innocens et mundus amore paupertatis 
nunquam usus carnibus nec piscibus tantae fuit aequanimitatis, ut nemo eum unquam aut irascentem 5 
aut ridentem vidit.^) Homo magnae devotionis et orationis, cum semel in Paradiso ') loco solus oraret 
in ecclesia, magnus hostis, orationis iuimicus, in specie equi super eum venit ipsum terrendo, sed mente 
ad deum refugiens, equus disparuit, postea ex devotione s""" locum Portiuncul^ visitans ob., quo mortuo 
facies sua pulchrior, quam ante in vita fuerat, apparuit. Fr. Christophorus de Monaco profectus ad 
capitulum generale electus coramissarius vicarii provinciae ob. Perusii 1514 in festo s' Bonaventurae, lo 
vir multum doctus, mag. Viennae, aliquando vic. provinciae, devotionis gratia, praedicationis facundia 
siugulariter pr^ditus, elegans gloriosusque tam clero quam populo provinciae utilis p. Fr. Egydius 
de Hallstatt, qui et Romam ad revi^™ pem vici""» generalem venit, ibi penitentia accepta redire dis- 
ponens mortuus est fuitque sac. Fr. loseph sac. de Athes, qui venit Romam ad generalissimum capitulum 
a. d. 1514, ibidem diem clausit extremum. Fr. Archangelus de Praunecken, cler. doctus in primitivis 15 
scientiis, ob. in Bononia ridendo, omnibus lachrimantibus, existens ibidem in studio, a. d. 1519. Nota^^): 
fr. Hypolytus de Kemptn intrando Italiam ob. Tridenti in loco s' Bernardini, zelosus bonus fr., a. d. 1533. 
Nota''): fr. Fran(cisc)us diu in provincia existens et incorporatus, patria illectus, ad propriam ivit, at 
penitentia ductus redire petens ob. Portiunculae a. 1541. 

Nomina fr"™ defunctorum provinciae Austri^: 20 

A. d. 1453 viguit magna pestis Viennae, et tunc mortui sunt in loco so">™ Theowaldi et Bernardini 
quasi 20 fr^s forte in 3 mensibus, incipiendo a mense Augusti. Primus mortuus dictus est fr. loanes 
de Bamberga. Fr. Alexander de Leibczk cler., vir valens et mag. artium, fr. Illuminatus de Neuburga 
cler., fr. loan(nes) de Colonia sac, p. senex et mag. noviorum^ fr. loan(nes) de Ungaria, sac. devotus, 
fr. luniperus de Bavaria 1., fr. lacobus de Neuburga cler., fr. Illuminatus 1., fr. Matthias de Saxonia 25 
cler. , fr. Gabriel de Rattnberga cler., fr. Laurentius de Septem Castris 1. infirmarius, fr. Thoraas de 
Ungaria sac. primus, fr. Thomas de Ungaria sac. secundus, fr. Thimotheus de Tuernsreutt, sac. devotus 
et contemplativus, fr. Gratianus, fr. Barnabas, fr. Clemens, cleri nov", fr. Thadeus de Carniola cler., 
fi-. Lucidus, fr. Fabianus, fr. Ruffinus, li uov'i, fr. Angelus de Austria, fr. Thoraas de Saxonia, fr. Henricus 
de Franconia cler. , fr. Concianus de Cilia cler. , fr. Gabriel de Augusta cler. nov., fr. Bartholom^us de 30 
Septem Castris, L procurator, fr. Bartholomeus de Saxonia, vir utilis et ibidem aliquando guardianus, 
fr. Dionysius de Neinkuerchn predicator, fr. Dionysius de Bavaria predicator, fr. Gregorius Schweitzer, 
ibidem aliquando guar(dian)us, fr. llluminatus de Lauffen cler., fr. lohannes de Suevia 1., fr. Mattheus 
de Cepusio cler., fr. Albertus de Vratislavia sac, fr. Arsenius de Septem Cai5tris cler., fr. Bartholomeus 
1. sartor, fr. loaunes de Tulna sac. ex conveutu, fr. Hieronymus de Schlesia cler., fr. Bernardus Bachinger, 35 
nobilis cler. nov., fr. loannes Geyslitzer 1,, fr. Angelus de Franconia, sac. doctus, aliquando guardianus, 
fr. Sylvester de Ingolstadt sac, fr. Stephanus de Ulreichskurchen cler., fr. Urbanus de Melico, fr. Thi- 
motheus de Ungaria sunt iuterfecti; fr. lacobus de Brunna L, cocus soUicitus, fr. luniperus de Krem- 
nitia L, procurator exemplaris et bonus, fr. Philippus de Nuernberga 1., socius eius, fr. loannes de 

Brunna cler., fr. Andreas de Puseill sac, fr. Alexius sac. de Austria, fr. Andreas de Lipto ^"^) 40 

sac, quandoque guardianus, fr. Thimotheus, germanus eius, etiam guardianus et predicator, fr. Alexander 
de Styria sac, guardianus, fr. Arsenius de Bavaria sac, fr. Augustinus de Rheno sac, fr. Baptista de 
Eatisbona sac , fr. Innocentius de Stain sac, fr. Augustinus de Schlesia sac, fr. Philippus 1. nov. 
Summa: 61. 

Anni subscribuntur, sed loca duntaxat, in quibus subierunt, posita sunt: 45 

Fr. Franc(isc)us de Neuburga cler. in loco Vienn., fr. Hieronymus de Hall sac, fr. loannes de 
Haedresz cler., fr. Nicolaus cocus L, fr. Georgius cler., fr. Ludovicus lutifigulus L, fr. Stephanus Stachl L 
in eodem loco. Summa: 7. 

In loco Noviburgensi 2): fr. Angelus de Spira cler. nov. in loco ibidem, fr. Pacificus de Ingelstatt 
cler., fr. Georgius de Ratisbona 1., fr. Ludovicus de Schlesia cler., fr. loannes de Ratisbona, qui fuerat 50 
sac. saecularis, devotus predicator et guardianus, a. d. 1454, fr. Ludovicus de Septem Castris 1., fr. Ludo- 

'"■) Spaiio vacuo relicto vox quaedam omissa est. ^) Cod. <=) Haec nota inferiori margini 

inscripta est. ^) Cod. 

^) Coenobium lioc ad h. virginem in Paradiso nunmipatum, in media Silva Vindobonensi constructum, 
a. 1529 a Turcis Solimanno duee Vindobonam obsidentibus solo aequatum est. *) In coenobio s. lacobo 55 

apostolo dedicato Claitstroneoburgi. ANNALES NECROL. FKATRUM MINOllUM AD S. HIERONYMUM VINDOBON. 27*,) 

vicus de Septem Castris cler., fr. Maiirus de Schlesia cler., fr. Nicolaus sartor 1., fr. Hieronymus de 
Frauconia, ibidem ffuar(dian)us, fr. Udalricus de Neuber<,'a sac, scriptor, fr. Nicolaus de Rheno sac. 
a Fulgenstatt'»), fr. Patl^ieius de Kgenburga cler., fr. Simou de Austria 1., barbitonsator, fr. Tbeowaldus 
pellifex 1., fr. loannes de Bavaria cler,, fr. luniperus cler., fr. Archangelus de Gorlitz, cler. purus et 
5 devotus et'') tertius in ordine, fr. Egidius de Francona 1. senex de tertia regula venit, fr. Gabriel de 
Ingolstat cler., fr. Lucas do Amstettn cler., fr. Egidius de Suevia 1. sartor, fr. Fabianus de Bavaria 1. 
sartor, fr. Marcus de Perewtt, dulcis conversationis predicator et pluribus locis guard(ian)us, fr. lacobus 
de Mocdling. sac. et p. venerabilis, saepe guardiauus jier plura loca, fr. Petrus de Mistlbach sac. activus, 
sepe^) guar(dian)us, fr. lacobus de Tachovia, sac. gloriosus, aliquando mag. nov'orum^ fr_ loannes de 

10 Carnovia, sac. maturus, sepe guard(ian)us in pluribus expertus, fr. Caspar de Franconia sac, vir coluni- 
bin§ simplicitatis, fr. Georgius de Krembs I. utilis in codem. Sunmia: 30. 

In loco Paradisi: fr. Andreas de Retz, nobilis p. et in provincia precipuus eutrupalos ad bonos 
mores, aliquando commissarius Vienn. et alibi guard(ian)us in loco Paradisi, fr. Marianus de Dorffeu, 
predicator habilis et bon^ dispositionis, fr. Mattliias de Somaria sac, fr. Sigismundus de larendorff sac, 

!,■) qui etiam fuit socius rev' p'8 Christophori Varisiensis ad Torram Sanctam et guard(ian)u8 Se Rade- 
gundis, dum edificaretur, fr. Theowaldus de Franconia I. in eodem loco. Summa: 5. 

In loco Entzerstorff'): fr. Germanus de Novo Foro, sae. devotissimus in loco primo, sepultus in 
loco Entzer.stortf, fr. Peregrinus de Herbipoli, sac. devotus, cognomcnto Debilis. fr. Donatus de Crudis 
predicator, episcopus, fr. Vitus de Landshueta sac, fr. Antoniu^ de Bavaria I. sartor. Summa: 5. 

20 In loco se Kadegundis^): fr. loannes de Walperspach, I. perutilis et procurator ibidem in loco 

se Radegundis, fr. Ruffinus de Nuernberga I., fervidus ad commune bonum hortulanus, fr. Udalricus 
carnifex 1., fidelis in commissis ibidem procurator, fr. Franc(isc)us, cler. bene doctus, fr. Florianus de 
Austria cler., fr. loseph de ludenburga 1. civilis, prudens et bonus, fr. loannes de Austria cler., fr. loannes 
de Rastatt I., fr. Wolffgangus de Hertzeburg sac, fi-. Angelus de Orling ibidem et alibi guard(ian)us 

25 aptusque ad multos bonos labores et voluntarius ad laborandum pro communi bono, fr. Lucas de Ybs, 
fr. loanninus de Lusatia sac, fr, Laurentius de Paden sac. saecularis, post admodum devotus et alacer 
dei servus, fr. Rogerius de Austria 1., fr. Caspar de Eystatt cler, zelosus, fr, Gregorius de Cepusio I. 
sartor, fr. Wilelmus de Styria 1. Summa: 17. 

In loco S' Hyppoliti'): fr. Paulus de Gubem sac, vir bonus, quandoque guardianus, fr. Paulus de 

30 Anaso 1., fr. Anselmus sac, scriptor, a Fulgenstatt'!), fr, Michael de Croatia, sac devotus, scriptor optimus 
aliarumque artium, scil(icet) pingendi, ferrum et ligna dolandi, peritus et ad laborandum i>ro communi 
bono promptissimus, fr. Ruffinus Hawg de Paden I., cocus bonus, qui fuerat olim ibidem ad thermas 
hospes plurimis gratus, ob. 1476, fr. Martinus de Schlesia sac ob. in termino loci, scil(icet) Ybs, cum 
rediret de partibus suis ibidem infirmatus. Summa: 6. 

35 In loco ludenburgensi *) : fr. Albertus de Ungaria c!er. iu loco ludenburgensi, fr. Bemardinus 

cijigulator I., fr. Caspar cler , fr. Franc(isc)us de Brabautia cler., fr, Udalricus de Waidhofen cler,, fr. 
Vitalis de Rustbach sac. Summa: 6. 

In loco Lankowitzensi ^) : fr. Frauc(isc)us de Ingelstatt, sac. et predicator, fr. Michael de Septem 
Castris, predicator doctus, qui mortem suam predixit, fr, Kilianus de Libera Civitate, predicator specia- 

40 liter ingeniosus, fr. Vitus de Rastatt sac, saecularium predicator sufficiens et conscientiosus , fr. Leo 

de Straubing sac, fr. lacobus de Hartperg 1. ob. in terminis in Leybnitz tempore pestis. Summa: 6. 

lu loco Gr^censi"): fr, Petrus de Kremnitia, vir bonus et multum placidus, ibidem et alibi 

guard(ian)us in loco Graecensi, fr. Philippus de Inspruck, sac et scriptor formalis et cantor bonus, 

fr, Federicus de Salice, predicator diligens et iucundus, fr. Bernardinus de Castouia sac, fr. Martinus 

45 de Schlesia, fr. Mockstus^) de Patavia, cler. precipue devotus, fr. Vincentius de Czwettel I., cocus sim- 
plicianus, fr. Wolffgangus Groetscher 1., nobilis quondam in armis exercitatus, fr. Paulus de Augusta I., 
olim calefactor imperatoris, fr. loannes de Wasserburg sac, cantor bonus et in choro sollicitus ex con- 
ventu, fr. Leonardus de Vienna, cler. antiquus cognomento Teufl, fr. loannes de Septem Castris, 1. pro- 
curator, fr. Wolffgangus de Gumplskuerchen, amator paupertatis. Summa: 13. 

60 In loco Lewbsensi'): fr, Valentinus sac, scriptor bonus, fr. Antonius de Mysna I. carpeutarius, 

fr. Hermanus de Lypctz, cler. doctus, fr. Florianus cler,, fr, Fabianus de Polonia cler., fr. Sebastianus 
de Polonia cler., fr. Matthias de Corona 1. sartor, fr. Sylvanus Schratt de Lews cler., fr, Bartholomeus 

a) Fulgt cod. •>) in et cod. ") g^ cod. '^) Fulg. cod. ^) Cod. Forsan leg.: Modestus, 

*) Claustrum Emersdorfense s. Mariae Magdalenae dedicatum ei'at. *) In Katzelsd(yrf. ') In 

55 coenobio ss. Maximiliano ct Bernliardino dedicato. *) In coenobio s. lohanni baptistae dedicato. 

*) Claustrum hoc s. Mariae de Gratiis dedicatum erat. ") Coenohium hoc extra muros eivitatis con- 

struetum s. Leonardo dedicatum erat. '') Coenobium in Langenlois s. Bcrnhardino Senensi dedi- 

catum erat. 280 ANNALES NECROL. FRATRUM MINORUM AD S. HIERONYMUM VINDOBON. 

de Tachonia cler., exultans inigravit a saeculo, fr. Gregorius de Neuburga cler., fr. Matthias de Ctzips 
1. sartor, fr. Christophus de Austvia 1. sartor, fr. Urbauus de Schlesia 1. sartor, fr. Blasius de Ingelstatt 
pr^dicator. Summa: 14. * 

In loco Egnburgensi '): fr. Leo de Voburg, sac. devotus, socius gratus rev^ pi^ Cristophori, in 
loco Egenburgensi, fr. Antonius sac, fr. Stephanus de Ingelstatt 1., fr. Paulus de Leypctz sac, fr. Ste- 5 
phanus sac, fr. Michael de Freinstatt, 1. gloriosus et ibidem procurator, fr. Alexandrinus de Cepusio 1. 
sartor, fr. Sebastianus de ludnburga 1., fr. Gratianus de Schlesia sac, fr. Bernardus de Ckuetzlpuchl 
cler. nov., fr. Protasius de Austria cler. Summa: 11. 

In loco Puppingensi: fr. Udalricus de Mitterdorff 1. sartor, fr. Laurentius de Velcklapruck, 1. labo- 
riosus et bonus hortulanus, isti duo iu loco Puppingensi. 10 

Fr^s a. d. 1479 defuncti sunt: fr. Bonaventura de Bavaria, predicator ferventissimus, tam populo 
quam clero acceptus, in guardianatu ob. Viennae, fuit vic provinciae primus post divisionem a. d. 1467. 
Fr. loaunes de Carnonia sac, fr. loannes de Septem Castris 1., fr. Vincentius ]., fr. Marcus de Pewrsz, 
fi'. Alexander de Styria, fr. Udalricus 1., fr. Christophorus cler., fr. lacobus 1., fr. Paulus de Suevia 1., 
fr. Hieronymus de Franconia, fr. Laurentius sac, fr. Vitus de Landtshueta sac, fr. Antonius 1. uov., i5 
fr. Wolffgangus 1., fr. Hieronymus sac, fr. Blasius sac et pr^dicator, fr. Rogerius 1., fr. Thimotheus de 
Lipto . . .a a) sac, fr. Bernardinus sac in Graetz, fr. Antonius de Brunna 1., fr. Andreas de Lipto . . ,^.^) 
Summa: 22. 

A. d. 1480: fr. Marcus vic generalis, fr. Thomas 1., fr. Henricus sac, fr. Theowaldus 1. nov., fr. Leo 
de Straubing sac. , fr. Dionysius sac jjraedicator, fr. Alexandrinus I., fr. Matthias de Sabaria sac, fr. 20 
Georgius cler. Viennae, fr. Vitus sac Summa: 10. 

A. d. 1481 : fr. Sebastianus de ludnburg I., fr. loannes 1. in Entzerstorff, fr. Caspar de Achstettn 
sac, fr. Wilelmus 1. S^ Radeguudis. Summa: 4. 

A. d. 1482: fr. loannes de Kremnitia 1., sartor Vienn. devotus, fr. Augustinus de Krembs sac, 
pi-oficiens pr^dicator in Entzerstorff, fr. Ignatius de Nuernberga sac in Paradiso, fr. Clemens de Fran- 25 
conia, bonus cantor, sac Viennae, fr. Fortunatus cler. in Paradiso, fr. Gabriel de Pfortzen sac. in Lews, 
fr. Sigismundus de Ungaria sac, fr. Antonius de Kreitznach sac , iuvenis praedicator in Entzerstorff, 
fr. Stephanus de Patavia 1., fr. Franciscus de Ried cler, Egenburge, fr. Richardus de S^ Ypolito, sac 
devotus, fr. Bonaventura cler. de Brixna, fr. Gabriel de Monaco cler. Noviburge, fr. Blasius de Schlesia 
sac Noviburge, fr. Bernardus de Czwettel sac. Lews, fr. loannes de Ratisbona sac Lews, fr. Oswaldus 30 
de Schlavonia sac. Lews, fr. Paulus de Ybs sac, fr. Philippus I. nov. Summa: 19. 

A. d. 1483: fr. lacobus de Bavaria, sac devotus, fr. Vitalis, scriptor Pupingensis, fr. Theowaldus 1., 
nov.Vienn., fr. Michael de Septem Castris, praedicator doctus, qui mortem suam predixit, Lanco- 
witzensis^), fr. Marcus de Basil^a, lector peritus ex conventu ad preces caesare^ maicstatis receptus, 
sac Gratzensis, fr. Thomas de Peretnitz, rectus in via et sufficiens pr^dicator Vienng, fr. Federicus--35 
de Graetz cler. nov. in Graetz, fr. Virgilius de Nova Civitate, filius mag' Arnoldi causidici, sac Puppin- 
gensis'), fr. loannes de Herbipoli sac, praedicator fervens et bonus ex conventu Graecensi, fr. Leo de 
Drosndorft', sac. stimulatus S» Radegundis, fr. Latzarus de Parrewtt sac, bonus rubricarius, Puppingensis, 
fr. Conradus de Ingelstatt cler. Pupingensis, fr. Egydius de Vienna 1., sartor Pupingensis, fr. Albertus 
de Francouia, sac doctus et mag. artium in Noviburg, fr. Angelus de Everding cler. in Pupping, fr. 40 
Hylarius de Kuerchschlag, reginae celi devotus pr^co et cancellarius , pr^dicator valens et optimus 
scripturarum interpres, in Puppiug iuxta pulpitum in choro est sepultus, fr. Simon de Bavaria 1. sartor 
in Puping. Summa: 17. 

A. d. 1484: fr. Gervasius de Bavaria sac, bonus ligator librorum, Viennae, fr. Greg(orius), carpen- 
tarius de Slesia I., in Paradiso, fr. Valentinus de Bavaria I., sartor senex et quandoque in societate 45 
b. loannis Capistrani, Viennae, fr. Vitus de Gaeblitz I., olim socius et coquus b. fris loannis de Capistrano, 
Viennae, fr. Franciscus de Bruuna sac. Vienu^, fr. Agapitus de Vienna sac S<= Radegundis, fr. Colomaunus 
1. Vienn^, fr. Theodoricus de Sueffring sac in Paradiso. Summa: 8. 

A. d. 1485: fr. loannes de Inglstatt sac, expeditus scriptor et laborator, s^pe guardianus, in 
Pupping, fr. Udalricus de Amberga sac. in Pupping, fr. Innocentius de Septem Castris cler. in Pupping, 50 
fr. Otto de Nova Civitate I., sartor Viennae, fr. luniperus de Mysna I. Vienne, fr. Andreas Stoeckl 1., 
fr. Michael de Styria 1., hortulanus Vienn^, fr. Anastasius de Anaso 1., utilis pr^cipue ligando libros 
provinciae S^ Radegundis, fr. Bonaventura de Graetz cler. in Paradiso. Summa: 9. 

a) Cod. 

1) Claustrum Eggenburgense s. Mariae de Candelariis dedicatum erat. ^) In Coenobio s. Mariae 55 

de Gratiis Lancovizii in Styria dedicato. ') Coenohium Puppingense in Austria Superiore s. Wolf- 

gango dedicatum erat. ANNALES NECROL. FRATRUM MINORUM AD 8. HIKRONYMUM VINDOBON. 281 

A. d. 1486: tV. Bernardiuus de Ingolstatt, zelantissimus religiouis, exeellentis doctrinae ac pr^- 
dicator etiam celeberrimus, qui Viennae ob. inter praedicaudum circa medium quadragesimae, aliquando 
vicarius provinciae, fr. Marcellus de Libera Civitate, sac. purusetsimplex, Vieun^, fr. Alexius deBavaria I., 
lapicida in Paradiso, fr. Thomas de Ctzwettel 1., sartor in Pupping. Summa: 4. 
.'> A. d. 1487: fr. Sigismundus de Saltzburgo sac. ludnburgensis, fr. Henricus de Corona I. carpentarius, 

fr. Stephanus de Septem Castris I. procurator, ambo Viennae, fr. Michael dc Wels sac. Noviburgio, 
fr. Hypolytus de Tulna, sac. bonus et religiosus et saepe guard(ian)us in Puping, fr. loannes de Suevia 
sac. cx proviucia Argentint^ Wienntj. Summa: (i. 

A. d. 1488: fr. Angelus de Kurchslag, columna provinciae, vir utique multe experienti^, qui pluries 

10 laudabiliter provinciam rexit in vicariatus officio et ob. in officio sui vicariatus vigilia apostolorum 
Philippi et lacobi, sepultus iu ecclesia iuxta pes supra scriptos Bonaventuram'^) et Bernardinum ''j de 
Ingolstatt, fuit quoque in Terra Sancta, Viennae. Fr. loannes Biberschneider I., civ. ibidem et fr">" 
patronus, postea aetatis suae a. 80. ordinem ingressus comparatis domibus pro loco S' Hypolyti vixit 
in ordine 23 annis satis bene. Fr. Dominicus sac, virtute silentii et orationis preditus, Vienn^, fr. Alexius 

15 de Nusdorff sac, quondam in seculo, sac. in senio ingressus, finivit laudabiliter Egnburge, fr. Pancratius 1. 
nov. Vienne. Summa: 5, 

A. d. 1489: fr. Fabianus de Ungaria, sac. anno superiori ad provinciani receptus est in generali 
eapitulo, confessor Viennae, fr. Innocentius I. Viennae, fr. Andreas confessor d^e Beatricis reginae 
Hungariae, plenus dieruni, vir magu^ perfectionis, frequenter in manu tenens opera Scoti ad legendum, 

20 cui d» regina fecit exequias maximo quondam apparatu et posuit in tumba duplici ante altare s' Theo- 
baldi, ut hodie cernitur, modo per reginam ad Ungariam devectus, Viennae. Fr. Bartholom^us de Retz 
sac, bonus cantor et rector, Viennae, fr. Andreas de Retz sac, predicator et vir utilis, Viennae, fr. 
Michael de Noviburga, cler. in Lews, fr. Daniel de Schlavonia 1. Vienn^, fr. Wolffgangus de Gumpels- 
kuerchen 1., fr. lacobus de Sclesia sac , fr. Romanus de Styria I., fr. Nicolaus de Picardia cler. , fr. 

25 Eusebius de Rattnbang sac, gratia loquendi famosus, fr. lacobus de Prussia, I. valde laboriosus, fr. 
Wolffgangus de Wels, cler. quondam conventualis, hii omnes Vienn^. Fr. Baptista de Anaso sac in 
Lancowitz. Summa: 15. 

A. d. 1490: fr. Gratianus 1. in Lancowitz, fr. Antonius de Anaso sac, bonus cantor, in Pupping, 
fr. Franciscus de Burgundia sac. in Ruedolphswerdt *), fr. loannes de Colonia sac in Puping, fr. Leonar- 

30 dus I. sartor Viennae, fr. Vincentius de Olmutz, optimus senex, Vienn^, fr. Felicianus 1., Vienn^, fr. 
loannes de Gmundtn sac, amator paupertatis et optimus confessor, fuit etiam in Terra Sancta, ob. in 
Kudolphswert, fr. Michel de Batavia sac Lancowitzensis, fr. Antonius de Ingelstatt sac, frequenter 
guard(ian)us, predicator bonus, Vienne. Summa: 10. 

A. d. 1491 : fr. Michael de Lusatia diac. caecutiens hausit aquas in dicto loco usque ad mortem, 

3!) Noviburgi, fr. Andreas de Septem Castris I. Radegundis, fr. Christoffus de Staintz sac, guar(dian)us 
ibidem, optimus iurista, predicator et confessor, in loco Pupingensi, fr. Thomas de Mylldorff 1., sartor 
iu Lews, fr. Petrus de Gettsche I. in Labaco, fr. Mattheus de Lintz sac, predic(ator), Viennae, fr. loannes 
de Septem Castris sac, amator virg(inis) glorios^, vir devotus et pacificus, S* Ypolythi, fr. Cyprianus 
sac, predic(ator) et confessor, Vienn^, fr, Remigius I., hortulanus, in Paradiso. Summa: 9, 

40 A. d. 1492: fr. Marcellinus de Vienna sac in Lews, fr. Colomannus sac in Labaco, fr. Wolffgangus 

de Schwatz I. in Pupping, fr. Urbanus 1. exemplaris vit^ et cum magna charitate pluribus annis servivit 
infirmis Vienn^, fr. loseph 1., bonus cocus, Viennae, fr. Clemens de Amberga sac, vir magnae humilitatis, 
predic(ator), quandoque lector fr»»" omnibus fri^ua acceptus, ob. socius vic" existens Vienne, fr, Chry- 
santhus sac Vienn^, fr. Benedictus 1. Vienn^, fr. Bernardus I. in Lews. Summa: 9. 

ift A, d. 1493: fr. Gregorius de Waidhoffen, devotus pr^dic(ator), sac, zelator altissimae paupertatis, 

vir bonae conscientiae, in omnibus obediens exemplarisque vitae, Vienne. Fr. lacobus de Lews, sac. 
devotissimus et humillimus, Egnburge, fr. Cesarius de Egra sac in Lews, fr. Mass^us de Franconia 1., 
sartor bonus, in Pupping. Summa: 4, 

A, d. 1494: fr. Conradus de Bavai'ia I. ludnburgensis, fr. Eusebius sac. bene doctus, gratia affabili- 

50 tatis praeditus, in Graetz, fr. Nicolaus sac. in Labaco ^), fr. Wolffgangus de Weittra sac, vir devotus, 
Egnburge, fr. Andreas de Lews circiter 100 annorum, vir devotissimus, unus de electis primis lapidibus 
angularibus provinciae, orationis gratia singulariter clarus et praeditus, in provincia nondum divisa 
vic, ubi omnia loca pedester visitavit, s^pius guar(dian)us, post miraculosam 10 dierum abstinentiam 
in sua infirmitate f^liciter obdormivit Vienn^. Fr. Marianus de Bavaria sac, sepius guard(ian)us et in 

55 activa") bouus, Vienn^, fr. Felix I,, primus defunctus in Velsperg, fr. Raphael de Schlesia sac, prius can, 

*) Bonaventure cod. ^) Bernardini cod, •=) Sc: vita. 

') Coenobium in Rudolfstvert in Carniola s. Leonardo dedicatum erat. ^t In coenobio s. Mariae 

in coelos assumptae Labaci dedicato in Carniola. 

Necr, Patav. 3G 282 ANNALES NECROL. FRATRUM MINORUM AD S. HIERONYMUM VINDOBON. 

regularis ad 8*«" Dorotheam Viennae, fr. Georgius de Amstetten sac. in Graetz, fr. Francus de Slavonia 
sac. Vienne senex, fr. Antonius de Septem Castris 1., fidelis laborator, Viennae, fr. Georgius Stachl L, 
socius quondani b. p's n' fri^ loannis de Capistrauo, ab initio provinciae, duni potuit, multa apud sedeni 
apostolicam obtinuit pro quiete locorum provinciae, feliciter in seuectute obdormivit S' Ypolythi. 
Sumnia: 12. s 

A. d. 141)5: fr. Seyfridus sac, vir utique devotus, frequenter guard(ian)us, in bona senectute 
decessit Viennae, fr. Otto de Prussia cler. Vien^, fr. Leopoldus de Francknweit LVienn^, fr. Leo de 
Leiptzk sac. ludenburgensis, fr. Albertus de Kreutzuach sac. Vienn., fr. Udalricus Scharrer, mag. artium, 
Viennae, fr. Mass(jus L, hortulanus in Velsperig, fr. Caspar de Schlavonia, predicator in Labaco, fr. 
Longinus de Pozonio L Vieunf , fr. Udahicus de Monaco 1. Vienn., fr. Marcus de Schlesia L. vir magnae lO 
devotionis et zelator paupertatis, multis annis cocus Vienn^, fr. Walthasar de Warthoffen, guar(dian)us 
ibidem et alibi pluries, novioium mag. bonus et devotus, in Lews, fr. Simon de Prawna sac. in Lews, fr. 
Panthaleon I. in Noviburgo, fr. Basilius de Entzerstorff cler. Radegundis, fr. Sigismundus de Prawna cler. 
Radegundis, fr. Benedictus de Lantzhueta cler. Viennae, fr. Eusebius 1. procurator Noviburgo, fr. Arse- 
uius de Vieuna nov., Noviburgo, fr. Vitus de Augusta 1. in Entzerstorf, fr. Osbaldus de Pulcka sac. is 
Noviburgo, fr. Michael de Monaco sac, predicator iu eodem, fr. Colomanus de Gainostorff cler. Novi- 
burgio, fr. Bemardus de Mysna sac. in Lews, fr. Augustinus de Hausleuthen 1. Vienn^, fr. Thomas de 
Freinstatt L, isti duo Vienn^, fr. Thad^us de Saltzburga L in Velsperg^;, fr. Virgilius de Patavia cler., 
fr. Francus de Vienna nov. cler., isti duo in Noviburgio, fr. Felicianus de Liutz nov. cler. ibidem, fr. 
Udalricus de Sitich nov. cler., fr, loannes de Bamberga sac in S° Hypolyto, fr. Laurentius de Sculknaw 20 
cler., fr. Ruffiuus 1. cocus in Egnburga, fr. Paulus de Wasserburg, sac. et predicator, Egnburgae, fr, Ludo- 
vicus de Scraetentall nov. cler. Egnburge, fr. Alexius uov. cler. Vienne, fr. Michael de Corniola cler. 
Vienne, fr. Dominicus 1. et cocus Radegundis, fr. Martinus de Sevelden sac in Paradlso, fr. Martinus de 
Prussia sac in Paradiso, fr. Urbanus de Vienna cler. in Paradiso, fr. Erasmus de Styra cler. nov. iu 
Paradiso, fr. Vincentius de Velknmark cler. nov. in Paradiso, fr. Thomas de Egnburga, qui in nivibus 25 
obrutus ob., 1. in Paradiso, fr, loannes de Stain cler. in Entzerstorff, fr. Faustinus de Suerndorff sac 
in Velsperg, fr. Anastasius de Kuerchslag 1. in Lews, fr. lacobus de Tulna 1. in Lews. Summa: 49. 

A. d. 1496: fr. Angelus de Schoenstain sac. in Entzerstorff, fr. Hylarius sac. ante celebratas pri- 
mitias ob. in Noviburgio, fr. Franciscus sac, sepe guardianu.s, mag. novioium ^t exemplaris vit§, Novi- 
burgio, fr. Erasmus de Austria sac in Labaco, fr. Alexander de Pozonio sac, mag. artium Coloniensis, ;io 
duabus vicibus fuit vic provinciae, predicator dulcis et devotu«, sepius guardianus, lector iuvenum, 
multum fideliter laboravit pro provincia, vir magn^ devotionis et exemplaris vitae, in Labaco, fr. Gallus L, 
qui ob. in Marpurga temi>ore vindemiarum, in Ivancowitz, fr. Stephanus de Vienna 1. Vienne, fr. Geoi'giiis 
de Muelldorff cler. nov. Vieunae. Summa: 8. 

A. d. 1497: fr. Severinus de Wels cler. in Puping, fr. Bernardinus de Batavia cler. Vieun§, fr. :<.i 
loseph de Anaso cler. nov., fr. Marcus de Vienna sac in S° Ypolito, fr. Wolffgangus de Landtsberg sac. 
in Lews, fr, Franciscus 1. pi-ocurator in Labaco, fr. Otto de Prussia, sac devotus, mortuus est in Wybach 
et sepultus in Reiffenberg, fr. Gregorius de Noerliug cler. in Stain, fr. Caspar de Athesi cler. in Stain, 
fr. Cyprianus cler. in Graetz. Sumraa: 10. 

A. d. 1498: fr. Valentinus de Septem Castris sac Vienn^, fr. Baptista de Turingia 1. sartor Vienn^, 411 
fr. Florianus I. sartor, qui fuit leprosus, Vienn§, fr. Vitus de Noviburga sac in Labaco, fr. Porphyrius 
sac, bonus p., sepe guard(ian)us in Noviburgio, fr. Liberius sac in Egenburge, fr. Georgius de Goldts- 
perg 1. S^ Radegundis, fr. Bartholom^us de Mysna sac in Stain, fr. Erhardus L iu Ruedolphswert. 
Summa: 9. 

A. d. 1499: fr. Cassianus de Libera Civitate sac in Labaco, fr. lustinus de Schlavonia sac. Egen- ^s 
burge, fr. Bernardinus de Styria, sac et confessor. ludenburge. Summa: 3. 

A. d. 1500: fr. Michael de Mellico L Vienne, fr. Hieronymus de Patavia sac, Viennae, fr. Beruardinus, 
fil. civis Prantstettner, mag. artium et uovio'^""', ob. Viennae, fr. Leopoldus I. in Graetz, fr. Petrus de 
Bavaria sac, sepe guardianus, bonus p., Vienn^, fr. Antonius de Weissnbach 1. Viennae, fr. Barnabas 
de Rein sac, bonus p., ob. Viennae, fr. Philippus de Schlavonia L, 12 annis captivus in Turcia, ut fertur, .=>n 
Egenburge. Summa: 8. 

A. d. 1501 : fr. Sebastianus de Styria, sac et confessarius gratus, sincerus p., in Graetz, fr. Alexander 
de Iglavia, cler. virtuosus, Viennae, fr. Procopius, virtuosus cler., Viennae, fr. Bernardus de Ingolstatt, 
1. utilis pro infirmis, in Graetz, fr. Erasmus 1. et cocus religiosus in Graetz, fr. Procopius de Iglavia, 
sac. exemplaris vitae, predicator devotus et bonus mag. nov'o™>n, oratione precipuus, in Graetz, fr. lodocus bb 
de Constantia cler. Vienn§, fr. Albertus de Prussia sac, bonus scriptor, honestus seuex devotus, Vienne. 
Summa: 8. 

*) Coenobium FeJdsberpense in Austria Inferiore s. Michaeli archangelo dedicatvm erat. ANNALES NECROL. FRATliUM MINORUM AD S. HIERONYMUM VINDOBON. 283 

\. d. 1502: fr. lacobus de Vienna sac. , bonus cantor, in Velsperg, fr. Matthias de Lews sac. in 
Egeuburga, fr. Martinus sac, cap. Clanhofter, in Labaco, fr. Bernardinus de Mistlbach, uiag. et bacca- 
Jaureus theologiae, guar(dian)us et pr^dicator, Vienuae, fr. Cyprianus cler. in Puping, fr. Antonius 1., 
faber et cocus, Neuburge, fr. Petrus de Suevia, devotarius maxinius, Egonburge, fr. Vincentius de Laa 
5 sac, iu curru descendens mortuus ad Viennam de Lews, fr. Bonaventura de Laa, mag. artium et 
nobilis olim officialis in Nova Civitate, predicator optimus ct confessarius populo et clero gratu.s, etiam 
guard(ian)us, Viennae, fr. Prosper 1. Viennae, fr. Petrus 1. sartor Vieunae, fr. Hypolytus de S° Hypolyto 
sac, saepe guard(ian)us et mag. nov'''"^""', vir bonae conscientiae et utilis et multoties diffinitor et 
optimus scriptor, Viennae, fr. Franciscus de Goettsche sac. in Graetz, fr. Basilius de Sacro Monte sac. 

10 et predicator gratus Lancowitz, fr. Angelus de Ingelstatt, sac. et doctor medicinarum, in Puping, fr. 
Stephanus de Bamberga, sac. et procurator saecularibus gratiosus, in Leus, fr. Oregorius de Mellico, 
sac. et procurator, in Paradiso. Suuuna: 17. 

A. d. 1503: fr. Cherubiuus de Saxonia, sac et guard(ian)us, unus de primis pibus receptus a b. 
. Capistrauo, regularis observantiae zelator, Radegundis, fr. Martinus de Crunna sac. in Lews, fr. Erhardua 

15 de Rackelspurga sac, saepe sacristauus, in eodem loco simul sepultus, fr. Augustinus Rutfus cum magna 
voce et vic. loci in Graetz, fr. lohannes de Horn I. in Lews, fr. Agapitus de Kaetzelstortf 1., infirmis 
tidelis, Radegundis, fr. Seyfridus de Brixina cler. in Lancowitz, fr. Cherubinus de Neuburga sac devotus 
et humilis p., saepe guard(ian)Lis et honesti^ vitae, Vienne, fr. Paulus de Bamberga, sac et guard(iau)u.s, 
bonus et sincerus p.. in Graetz, fr. Dionysius de Neukuerchen sac. Radegundis, fr. Ruffinus 1. et sartor 

^o in Puping, fr. Lucas 1. in Fridaw'), fr. Walthasar de Waidthoffen l. Viennae. Summa: 13. 

A. d. 1504: fr. Erasmus de ludenburga, sepe guardianus, in Graetz, fr. Cyprianus cler. nov. in 
Egenburga, fr. lacobus de Schlesia L, unus de primis fi-ibus^ Lews, fr. Dionysius de Libera Civitate cler. 
in Entzerstorff, fr. Pacificus de Guentznhausn saC, sacristanus, fr. fr's Porphyrii et lapicida, in Graetz, 
fr. Ludovicus de Tulna, sac et sacristanus, Vieunae, fr. Martinus de Amstettn 1. , antiquus fr. utilis, 

'■^■^ faber et devotus, olim procurator in 8° Ypolyto, Noviburge, fr. Erasmus de Ratisbona, cocus senex, in 
Graetz, fr. Andreas de Leibnitz 1. pi'ocurator Vieunae, fr. Christophorus L senex, sartor et devotus fr, de 
Ungaria, Radegundis, fr. loannes de Gubito sac S^ Radegundis, fr. Andreas de Nova Civitate sac. in 
Fridaw, fr. loannes sac de Franconia Viennae, fr. Leonardus de Schonstain sac conventualis, fr. fr»» 
Nicolai, in Graetz, fr. Virgilius de Bamberga sac in Graetz, fr. loannes de Franconia sac , fr. senex, 

■io Vienn^, fr. Matthias de Vienna sac in eodem loco, fr. Rupertus L, utilis pro librorum illigatione, oliui 
prefectus in Graetz, procer^ statur^, in eodem loco, fr. Bernardinus de Retz, pr^dicator et confessor, 
pluries guardianus, honeste vit^, Viennae, fr. Simon Petrus sac. de senioribus devotus in Velsperg. 
Summa: 20. 

A. d. 1505: fr. Hieronymus de Iglavia sac, pr^dicator et confessor, vir simplex et sincerus senex, 

35 Vienne, fr. Pangratius de Mysna, sac et fr. laboriosus, in Fridaw, fr. Andreas de Salice, sac et bonus 
iuvenis, Vienne*), fr. Caspar de Waidhoffen sac simplex Egenburge, fr. Clemens de Tulna 1. et pro- 
curator senex et probus in Graetz, fr. Antonius de Retz, sac. antiquus Se Radegundis, fr. Natzarius de 
Polonia, totus activus sac in Stain, fr. Paulus de Bamberga sac, legit nobis summam Vienne, senex p. 
et devotus, bouus confessor, saepe guardianus, Viennae, fr. Michael de Labaco sac, cap, olim d' Rauber, 

40 predicator, etiam guardianus in Ruedolfswerdt, fr. Caspar de Prussia L, expertus vir quoad confectionem 

medicinarum et optimus infirmarius, Vienn^, fr. Bevnardinus de Ellerspach sac in Labaco. Summa: 11. 

A. d. 1506: fr. Bernardus de Pruck sac in Lancowitz, fr. Bernardinus de Straustorff", sac in S" 

Hypolyto, fr. Erasmus de Septem Castris sac in Labaco, fr. Egydius de Augusta 1. in Egenburga, 

fr. Lucidus de Nusdorff', 1. sartor in Lews, fr. Benedictus de Corinthia, nobilis sac, praedicator apostolicus 

45 devotus, populo gratus, captus a Turcis, postea redemptus, fuit etiam in Terra Sancta, Egenburge, 
fr. Raphael sac, bonus hortulanus, vic loci, etiam guard(ian)us, iu Entzerstorff, fr. Petrus de Ganfoern, 
sfpius guardianus et vic loci, Vienne, fr. Eusebius de Horn sac Vienn^, fr. Christoftbrus de Lintz cler. 
in Puppiug, fr. Lucas de Weitneck sac in Lews, fr. Michael de Schlesia 1. sartor in Lews, fr. Damianus 
de Gmundt, magnus pinguis p., in Paradiso, fr. Patricius cler. Vienne, fr. Sigismundus de Lantzhueta, 

50 sac. et confessor, s§pius guardianus, in Lews. Summa: 15. 

A. d. 1507: fr. Andreas de Frisaco sac. cum magna voce in Lews, fr. Gallus antiquus L, bonus 
murator, in Lews, fr. Georgius de Fuessing sac in Graetz, fr. Wolffgangus de Stainkuerchen 1. pistor 
in peste in Paradiso, fr. Kylianus cler. in peste in Leus, fr. Leonardus I. antiquus, sacristanus bonus, 
Vienne, fr. Laurentius L sartor, nov. prof. Vienn^, fr. Andreas de Entzerstorff sac Ruedolffswerdt, fr. 

55 Martinus de Egenburga I. in Velsperg, fr. Maximilianus de S» Hypolyto, sac et predicator S^ Hypolyti, 
fr. Ottmarus de Pupping, I. coquus in Lancowitz, fr. Hypolytus de Witzperg sac in Lancowitz, fr. Vitalis 

') Coenobium in Fridau in Carniola s. Mariae de Coftceptione dedicatum erat. *) In coenohio 

ss. Theobaldo et Bernhardino dedicato. 284 ANNALES NECROL. FRATRUM MINORUM AD S. HIERONmUM VINDOBON. 

de Salice 1., portarius Vienn^, fr. Matthias de Roep,stain sac. Lancowitz, fr. Simon de Salice sac. in 
Lancowitz, fr. Alexander de Purgaw, sac. et guardianus, in Lancowitz, fr. Ludovicus , cler. simplex, 
Hbenter oravit Lancowitz, fr. Stephanus de Libera Civitate sac. Lancowitz, fr. Theowaldus de Wasser- 
burg, sac. et praedicator, in Graetz, fr. Vitalis de Mysna cler. in Graetz, fr. Rudolphus de Inspruck sac, 
fil. archiducis Sigismundi, in Graetz, fr. Andreas cler. in Pupping, fr. Erhardus 1. cocus in Pupping, 5 
fr. loannes de Schlesia \. sartor in Pupping, fr. Richardus de ludnburga, cler. simplex, in Graetz. 
Summa: 25, 

A. d. 1508: fr. loseph de Labaco 1. in Stain, fr. Angelus de Prussia, pluries guardianus et vic. loci, 
pr^dicator et confessor venerabilis senectutis, fuit quoque in Terra Sancta, S" Radeg(undis), fr. Maurus 
de Septem Castris sac, sacristanus Radegundis, fr. Simeon de Lintz sac. in Velsperg, fr. Bernardinus lo 
de Schwatz, cler. probus et devotissimus fi-. religiosis moribus, Viennae, fr. loannes de Oering sac, 
bonus p., in Paradiso, fr. Georgius Suttner 1. antiquus in Lews, fr. Altmanus 1., bonus hortulanus, Vienn^, 
fr. loannes de Oetting sac Vienn^, fr. Benceslaus cler., longo tempore ^grotavit Viennae, fr. Marcus de 
Landtshueta L, qui abscidit digitos, Se Radegundis, fr. Stephanus de Brixina, cler. simplex, ludenburge, 
fr. Valerianus I., obsequiosus circa iufirmos, in peste ob. ludnburge, fr. Christophorus Ernst de Graetz, is 
praedicator et confessor, quandoque guardianus, in Graetz, fr. Ambrosius de Tulna, sac. senex, unus de 
primis fri'''!^, Vienn^. Summa: 15. 

A. d. 1509: fr. Zacharias cler. sub incendio in altare summum confugiens periit in Paradiso, fr. 
Michael de Retz sac, bonus scriptor, senex p., saepius guardianus, in Eutzerstoi-ff, fr. Gabriel de Rue- 
bach, frequenter guardianus, bonus praedicator et regularis vitae zelator, in EntzerstorfF, fr. Raphael 20 
de Doerffn sac. in Graetz, fr. Adam, doctor theologiae, in senectute ad nos pervenit de conventualibusi 
debilis quidem, vitam tamen finivit laudabiliter Vienn^. Summa: 5. 

A. d. 1510: p. commissarius fr. Bernardinus i^rovinciae si Francisci Vienn§, fr. Gratianus 1. Vienng, 
fr. lacobus de Prussia . persona elegans , confessor multum expertus, iu guardianatu ob. in Gi^aetz, fr. 
luniperus 1. in Egenburge, fr. Udalricus de ludnburg, discretus ad capitulum, devotus precipue in corona 25 
bmae virginis Mariae, sac Viennae, fr. Lucas de Prussia, elegantissima persona, venerabili senectute ob. 
sac Vienn§ (aetatis annorum) ^) 72, fr. Hj^polytus de Landtsperg 1. et medicus Lancowitz, fr. Andreas de 
Salvelden sac, bonus scriptor et confessarius, in Graetz, fr. Paulinus de Gaeblitz parvus 1. in Graetz, fr. 
Richardus de Falknstain sac, guardianus, predicator et confessor, Vienne, fr. Udalricus de Nova Civitate 1., 
faber et serator bonus, quandoque infirmarius, in Noviburgio, fr. Christophorus 1., ad nos venit de tertia 3o 
regula, Vienn§, fr. loannes de Ybs sac et confessor in Lews, fr. Simon de Wels sac iuvenis in Graetz, 
fr. Antonius de Hartperg sac saecularis ad nos venit, quandoque guardianus bonus et admodum doctus 
p., Radegundis, fr. loachim de Traunstain sac, predicator, confessor, ut guardianus ob. in Labaco, 
fr. Theodorus de Argentina sac in Labaco, fr. Ignatius de Rattnberg sac iuvenis in Rudolffswert, 
fr. Paulus de Carniola 1., sartor in Labaco, fr. David de Ruedolffswert 1., sartor bonus, fr. obsequiosus 'if< 
in eodem loco Ruedolffswert, fr. Laurentius de Monaco sac, gravem et insolitam infirmitatem passus, 
bonus p., Viennf, fr. Wolffgangus de Campo liliorum sac in Stain, fr. Ludovicus de Schlavonia, sac. 
bonus ac fervens praedicator in utraque lingua, in Labaco, fr. Hieronymus de Gumplskuerchen sac. 
IDraedicator Vienn|, fr. Matthias de Croatia sac in Rudolphswert. Erat tuuc generalis infirmitas pecto- 
ralis hoc anno quasi pleures, qua fere omnes suprascripti fres ob. In capitulo tunc Vienn§ celebrato 40 
ultra nonaginta infirmabantur. Sumraa: 25. 

a) Deest. MONUMENTA NECROLOGICA 
MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE 

VINDOBONENSIUM. 

Sororum poenitentialium s. Augustini regulam professarum coenobii, quod saec. 13. 
ineunte Vindobonae ante Scotorum portam iam viguisse traditur, monumenta necrologica 
codiee 28.001 maioris formae membranaceo continentur, qui inter libros illustris domini 
lohannis comitis a Wilcseh in arce Kreuzenstein prope Korneuburg Austriae Inferioris 
sita reconditus est, cuius in folio primo nota adscripta est: Das puech gehort czu 
Sand Maria Magdalen vor Schottentor csu Wienn etc. 

1. Necrologium eiusdem coenobii codicis supra memorati foliis l—31a comprehensum 
circa a. 1452 scribi inchoatum variis librariorum manibus usque in saec. 16. medium 
deductum est. Paucae tantummodo notae, quae ex antiquiore quodam necrologio, nunc 
aut amisso aut latente, depromptae esse videntur, ab auctoris manu inscriptae sunt. 

2. Notae vero necrologicae annalium modo, obitus annis non adnotatis, conseriptae 
eiusdem codicis foliis 31 b — 34 a continentur et quidem in foliis 31 b — 32 a sorores ante 
a. 1452 mortuae, deinde praepositi, sacerdotes a confessionibus, claustri benefactores ex 
stirpe illustri Habsburgica, fundatores, alii benefactores denotantur. Alias notas ex vetu- 
stiore quodam libello necrologico exscriptas esse vero proximum est, aliae variis librariorum 
manibus additae sunt. In foliis 33a — 34a sorores ab a. 1452 — 1545 defunctae inscriptae 
sunt, quarum aliam partem librarius quidam a. 1464 litteris mandavit, aliam alterius 
scriptoris manus circa a. 1510 scripsit, reliquam vero partem diversi librarii annotarunt. 

Ut notas tum in necrologio (1) tum in notis necrologicis (2) a diversis singtdorum 
saeculorum librariis inscriptas distinguerem , notas ab auctoris cuiusque manii saec. 15. 
inscriptas litteris maioribus, reliquas saec. 15. litteris maioribus uncis inclusis, notas vero 
saec. 16. ineunte appositas tantum selectas typis minutis curavi exprimendas. 

3. Anniversariorum catalogum eiusdem codicis folia 35 a — 37 b complectuntur, quem 
a. circiter 1514 ab auctoris prima manu ex priore quodam catalogo descripttum atque a 
variis scriptorum manibus ulterius deductum esse censemus, quemque litteris minutis ex- 
primendum curavi. 

Quae monumenta necrologica usque adhuc inedita hic primum vulgantur. Quare 
illustri domino lohanni comiti u Wilcsek, qui hoc codice domi utendi licentiam animo 
prompto proclivoque mihi concessit, hic quoque gratias ago maximas. 286 NECROLOGIUM MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBONENSIUM. NECROLOGIUM MONIALIUM 
S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBONENSIUM. 

lANUARIUS. 

1. kal. [Sw. Katherina Lanczhuetterin. | 

2. IV. non. [Hern Hansn des techant ab dem Wogran.) 

6. VIII. id. [Herr Stephan von Melk im (14)96. jar.] 

7. VII. id. [Sw. Genofeva Feglin ain gewailte im (14)99. jar.j 

8. VI. id. [Sw. Kuenigund ist gestorben am freytag nach Valentini ep' ym (14)73. jar.] 

9. V. id. [Chunrad Seed, Kathrey sein hawsfraw. Sw. Lucia ain geweilte im 

(14)96. jar.]^) 

10. IV. id. Sw. Eufrosina 1539. 

11. III. id. [Sw. Appolonia Schobrin ain laysw. im (14)9f.jar.J 

12. II. id. Sw. Agatha Zehentnerin ain geweilte iin (150)7. jar. Sw. Sabina Gausserin ain geweilte 

im (15)32. jar. Sw. Warbara Hahenekerin ain geweilte im (15)35. 

13. id. Sw. Hiligart Kuersnerin im (15)30. jar. Sw. Monica laysw. im (15)32. jar. 
15. XVIII. kal. [Her Pernhartt uenser peichtvatter im (14)83. jar.] 

18. XV. kal. |Sw. Clara Speiserin von Passaw ist gestorben am suntag vor Sebastiantag 
ym (14)78. jar.] 

21. XILkal. [Sw. Anna die OberhofFerin.]'^) 

22. XI. kal. [Sw. Elspeth von Napurg. Fraw Barbara Moerlin von Stain im (14)98. jar.j 

23. X. kal. [Die fraw Holleneggerin ^) ist tod am mittichen vor sant Paultag ym 

(14)71. jar und ist albeg ir yartag zu sant Symon und Judetag. Maister 

Paul von Melck und techant hie zu Sand Stephan ist tod am samstag vor 

sant Paulustag^) ym (14)79. jar. Sw. Gerdrawtt Paelmin im (14)86. jar.] 

25. VIII. kal. [Sw. Engel. Fraw Margretha Porgerin von Mystelbach im (14)97. jar.<')] 

27. VI. kal. [Sw. Elspeth Mairin von Swaben ym (14)71. jar.] 

28. V. kaL [Sw. Erntrawtt Strasserin im (14)79. jar.] 
30. IIJ. kal. Sw. Felicitas Hawgin ain geweilte im (150)7. jar. 

FEBRUARIUS. 

1. kal. [Sw. Ursula Scharndarfferin. Peter Weinzuerl jartag.] 

2. IV. non. Ernntrawt von Salczpuerkch, die*^) zeit priorin gewessen ist. [Wolfhart 

dez Ziph jartag.] 

3. III. non. Anniv. p""" et m'"".*^) [Niclas der Raercholm und Katrey sein hawsfraw 

payder jartag.] 

4. n. non. [Fridels des Dyetrams jartag.| 

5. non. [Hansz Swerttfuerb ist tod ym (14)78. jar.] 

8. VI. id. [Sw. Annen der Chueczenmaistrin jartag.] 

9. V. id. [Herr Hainrich von Sant Polten jartag.] 

10. IV. id. [Ursula Herschefftlin. Katherina Floytin jartag.*)] ■) Sequitur 7iota radendo deleta: Chuenrad Seeld, Katherina sein hawsfraw, ier payder jartag. 
•>) Sequitur nota erasa, <=) 97. jar super loco raso scripta, ^) die — gewessen ist super loco raso 

scripta. e) J^ota colore rubro scripta. ^ jartar cod. 

*) Barbara dicta in Catalogo annivers. infra p. 294. *) I. e. lanuar. 24. NECROLOGIUM MONIALIUM 8. MARIAE MAGDALENAE YINDOBONENSIUM. 287 

14. XVI. kal. [Item her Hanss Weiiinger uenser peiclitvatter im (14)79. jar.] 

16. XIV. kal. [Katherina von HofF.] 

17. XIII. kal. Sw. Marina Fressin ain geweilte im (1.00)7. jar. Sw. Otilia") laysw. iin (15)45. jar. 

20. X. kal. Sw. Cordula Fluszharttin ain pfeweilte ini (150)7. ,jar. 

21. IX. kal. [Junckfraw Agnes Gailspeekin im (14)85. jar. Itoni maister Chuonrat Per- 

nawer uenser peichtvatter im (14)90. jar.| 

22. VIII. kal. Item junckfraw Sibilla Frieszhaimerin im (150)7. jar. 

23. VII. kal. Item sw. Margretha Tyeliu techanttin im (150)i). jar. 

24. VI. kal. [S\\\ Potenciana im (14)84. jar.] 

25. V. kal. [Valtteins des Raidels unsers schaffers und seiner hausfrawn jartag.] 

MARTIUS. 

3. V. non. [Item der alten frawn Elspeten der mayn priolin jartag.] 
5. III. non. Sw. Ursula^') Welczlin im (,15)41. jar. 

7. non. Item sw. Appolonia Hoflmaisterin im (15)38. jar. 

10, VI. id. [Maister Joerg Wuendiscli der schmid im (14)99. jar.J 
12. IV. id. [Dorothea Suebenpuergerin. Sw. Kathrina Wenigerin.J 

15. id. [Maister Michel Suchnschacz, dez jartag peget man albeg mit vigili und 

mit selampt und mit 6 messen.| Item sw. Dorothea laysw. im (150)5. jar. 

17. XVI. kal. [Sw. Perpetua Riettmuellnerin im (14)83. jar.J Sw. .Tuliana ain geweilte ira 

(150)8. jar. 

18. XV. kal. [Herr Mathias Weidner unser peichtvatter im (14)99. jar.| 

19. XIV. kal. [Sw. Annen der alten Oberhoefferin jartag. Sw. Elena.J 

20. XIII. kal. [Item herr Kastelen Kurcz uenser peichtvatter ist gestorben am samstag 

vor Benedicty im (14)73. jar.J 

21. XIL kal. [Sw. Annen der Taugenleichin jartag.J 

23. X. kah [Maister Hansz Kupherperger ist gestorben am eritag nach dem suntag 

Letare in der vasten im (14)77. jar und ist auch uenser peichtvatter 
gewesen. I Cyburg Floyttin. 

24. IX. kal. Benigna 1517. jar. Eugenia Schallauczerin techentin (15)38, jar. 

25. VIIL kal. [Sw. Elspeten der Mesrerin jartag. Sw. Agnes der Aemlangin jartag. 

8w. Gedraut.| 

26. VILkal. [Herr Andre von Melck im (14)98. jar.] 

27. VI. kal. [Sw. Flutin Margereta ist gestarben an dem heiligen oestertag^) im (14)67,] 

28. V. kaL [Sw. Fraud die alt suppriolin') jartag.J Herr Friderich von Droskirchen jartag. 

29. IV. kal. [Sw. Agada Klewstainnerin ist gestaerbenTyburcii undValeriani'^) im (14)67. 

Barbara Taencklin ist gestorben im (14)85. jar.J 
31. II. kal. |Item fraw Anna Trucksessin ist gestorben am freytag vor sant Ambrosiitag 
im (14)75. jar und ist gewesen in der osterwochen. Sw. Madalen Wein- 
schochin ist gestarben den erichtag vor sand Georii^) (14)67.1 

APKILIS. 

1. kal. Sw. Barbara Waxgiesserin ain geweilte ist verschaiden am antlasz abent im (150)7. jar. 

4. II. non. [Sw. Gedraut der Gerlozerin jartag.J Herr Cuonradt von Wuerczburg von Melk 

im (15)13, jar. Frau Constancia Pugklin maistriu im (15)33. jar. 

8. VI. id. Sw. Prigita ain geweilte 1523. 

*) Sw. Otilia super loco raso scriptuvi. ^) Sw. Ursnla super loco raso scriptum. '^) i. e. 

suppriorin. 

1) Pascha fuit a. 1473 die 29. (non 27.) Mart. *) /. e. Aiml. 14. *) I. c. April 21. 288 NECROLOGIUM MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBONENSIUM. 

10. IV. id. [Maister Andre Seidenperger nenser peichtvatter im (14)83. jar und die 
Ottin im (14)85. jar.] Karfreitag 1517. jar sw. Ewfemia Feglin. 

12. IL id. [Christein die Olerin und Katrey die Chrueglerin payder jartag.J 

13. id. [Maister Peter von Laa uenser peichtvatter im 1500. jar.) Sw. Clara laysw. 

1524. jar. 

14. XVIII. kal. [Her Niklaus unsers peichtigers jartag.j Sw. Justina ain laysw. 1519. 
16. XVI. kal. [Sw. Margret der Caeinrattin der Polin jartag.] 

18. XIV. kal. Sw. Regiua Tauttenhawserin von Memingen 1501. jar. 

19. XIII. kal. [Item sw. Felicitas Redleichin am ostertag im (14)89. jar.J 

20. XII. kal. Her Augustinus vou Melck 1517. jar. Sw. Martha ain laysw. (15)17. jar. 

21. XI. kal. [Sw. Gedrautten der Pariserin priorin jartag.J 

23. IX. kal. Maister Wolfgang Oedenfelder 1519 am asterabent. 

24. VIII. kal. [Sw. Beatrix. Maister Hanss Schoenman, der im 17. jar uenser peichtvatter 

gewesen ist, ist gestorben an sant Joergen im (14)89. jar.J 

25. VII. kal. Herr Benedic») Guster zu Melck im (150)1. jar. 
28. IV. kal. Item sw. Cinburg Pewrweckin im (150)1. jar. 

MAIUS. 

1. kal. [Hanns Arnstarffer und seiner hawsfrawn jartag.] 

3. V. non. [Fraw Barbara Stopplin im (14)96.] 

4. IV. non. | Sw. Agnes Phuntinaschen.] 

12. IV. id. Sw. Kuenigund aiu geweilte im (15)'27.jar. Hedwey Kherssinn. 

13. III. id. Sw. Ursula Engelhaimerin ain geweilte 1502. jar. Sw. Gerdrawt ain laysw. im (15)10. jar. 

Item maister Caspar Hochenwartner uenser peichtvater 1526. 

15. id. jLienhart prior von Maurwarch jartag 1432 ob. Sw. Margret von Mistel- 

wach der priorin jartag.J 

16. XVII. kal. [Sw. Agnes im Tumbproebst jartag.J 

18. XV. kal. [Sw. Cordula Hauserin jartag im (14)59. jar.J 

19. XIV. kal. Sw. Marina Striglin 1522. 

20. XIII. kal. Sw. Petronella ain laysw. ist verschaiden, da man zelt hat im (150)3. jar. 

21. XII. kal. Sw. Christein der Greiffin jartag. Fraw Margretha Ambrosin von Stain 1501. jar 

und ist dasselb jar ain freytag nach dem auffarttag gewesen. 

22. XI. kal. [Sw. Christein der Drescherin jartag.J 

23. X. kal. Sw. Pettemel laysw. im (15)28. jar. 

25. VIIL kal. [Sw. Ursula Pawngarttnerin ist gestorben im (14)71. jar.J 
28. V. kal. Sw. Anna Aglerin ist gestarben im (15)44. jar. 

31. II. kal. Sw. Ottilia Schadnerin. Sw. Hester Striglin 1519. 

lUNIUS. 

5. non. Her Hansen von Tirna und aller seiner voeder ^) sein jartag. 

6. VIIL id. [Sw. Barbara ain laysw. im (14)92, jar.J 

10. IV. id. [Sw. Benedicta Speiserin im (14)95. jar.J 

11. III. id. Sw. Kathrina Welchin im (150)8. jar. 

14. XVIII. kal. [Sw. Cordela Esepreinn ist gestarben des samstags vor sand Veitstag.J 

15. XVII. kal. [Sw. Elena Schadnerin.] 

19. XIII. kal. Her Veitt von Melk im (150)4. jar. 

23. IX. kal. Herr Hansz Resch von Kiczing und von Melck im (15)16. jar. 

26. VILkal. [Sw. Martha Peirstorfferin im (14)96. jar.J 

») Cod. 

') Gens dominorum de Tyrna monasterio ad S. Mariam Magdalenam multa contulit beneficia. NECROLOGIUM MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBONENSIDM. 2S9 

27. VI. kal. [Der Elspeten in der chirchen jartag.] 

29. V. kal. [Maister Ludweig Stainkircher uenser peichtvatter ira (14)71. jar. Sw. 

Margreth Puochcrin ist gestorbcn an sant Petcr und Paulus tag yra 
(14)76. jar.] 

lULIUS. 

1. kal. [Mainster'') Petren von Pirhenwart jartag.] 

G. II. noii. Sw. Crescencia ain geweilte ini (15)2G. jar. 

8. VIII. id. [Sw. Kathrey der Chaestnerin jartag.j 

9. VII. id. [Item fraw Margrett Fridreich Mullnerin meiner frawn swester ist gestorben 

am eritag nach sant Kyliantag im (14)71. jar.J 
12. IV. id. [ttem maister Chuonratt Vaeszler von Myndelhaim ist verschaidcn im 

(14)85. jar, lange jar unser peichtvatter gewesen.] 
15. id. [Fraw Barbara Hyerssin maistrin und sw. Scolastica sind gestorben an 

sant Alexi abent^) im (14)85. jar.] 
19. XIV. kal. [Sw. Agness von Ulm im (14)80. jar.] 
21. XII. kal. [Sw. Appollonia Wechin.] 

23. X. kal. [Sw. Martha ain hiysw. ym (14)85. jar.] 

30. III. kal. [Item Kathrina Nydingerin ain phruendnerin im (14)87. jar.] 
3L II. kal. [Sw. Madalcn Melerin ym (14)85. jar.] 

AUGUSTUS. 

3. in. non. Sw. Eufrosina 1519. 

4. II. non. [Sw. Ottilia Porttnerin ist gestorben ym (14)65. jar an sant Valentini tag.^)] 

Sw. Magdalena laysw. im (15)41. jar. 

5. non. Der hochirdig herr, her Hannss von Zisterstorfi abbt zu Melck 1504. jar. 

7. VII. id. [Sw. Margret der Goltsmidin jartag.] 

8. VI. id. [Sw. Anna der Gustrin jartag.] 

9. V. id. [Mainnstern^) Urban unser peichtiger jartag.] 

12. II. id. [Sw. Kathrina ain laysw. im 1497. jar. Sw. Constancia Hunczdorfferin im 

(14)98. jar.] 

13. id. [Kathrey der Mertin in dem Chelder jartag.] Sw. Febronia (15)10. jar. 

15. XVIIL kal. [Sw. Regina ain geweilte ist tod im (14)79. jar. Sw. Fronica Engelharttin 

ain geweilte im (14)88. jar.] 

16. XVII. kal. [Magdalen Poetlin jartag an freitag vor Bartholomei 75 <tb. Sw. Affra 

Siechmaistrin ist gestorben ym (14)65. jar.]^) 

17. XVI. kal. Sw. Agatha Kaeserin im (15)24. jar. 

18. XV. kal. Die fraw Gwaerlichinn uenser liebe fraw mueter 1536. 

19. XIV. kal. [Sw. Lucia Maellerin jartag 1435. ob.] 
21. XII. kal. Herr Paul Kellner zu Melk im (15)15. jar. 

24. IX. kal. Sw. Anna ain laysw. im (1.5)18. jar 

29. IV. kal. [Item Veytt Hynperger ist gestorben ym (14)73. jar etc.] 

30. III. kal. [Item sw. Prigida Zieglerin und kirchmaistrin ist gestorben ym (14)73. 

jar etc.] 

SEPTEMBER. 

1. kal. [Sw. Elspet der Sachsin jartag. Item sw. Hedweig ain laysw. im (14)80. jar.] 

3. III. non. [Item sw. Rosina Kaelssin ain geweilte im (14)88. jar. Hanns von Pres- 
purkch jartaeg.] 

*) Cod. Corrig.: Maister. ^) In margine: requiescat in pace; amen. 

*) Ob. XVII. kal. Aiigusti, qiiia festum s. Alexii XVI. kal. Augusti a. 1485 celehratim est. 
*) Translationis s. Valentini festum. 

Necr. Patav. 37 4. 


11. nor 


5. 


noi 


7. 


VII. id. 


8. 


VI. id. 


10. 


IV. id. 


11. 


III. id. 


13. 


. id. 290 NECROLOGIUM MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBONENSIUM. 

IL non. [Sw. Martha ain geweilte ist gestorben ym (14)65. jar.] 
non. Sw. Margreth Strahoferin novicz. 

Jacob Praws jartag. Sw. Margrett Liszkircherin. Lucia ain laysw. (15)21. jar. 

[Sw. Elspeth Stosserin von Salczburg im (14)83. jar.] 

[Sw. Walpurg Liebin im (14)57. jar.] Soffia von OeberstorfF. Perpetua Melerin 

(15)21. jar. Wolffgang a Sliibing im (15)22. 
Felicitas Awerin (15)21. jar. 

Her Hansen dez chorherren unsers peichtiger jartag. Juditt Striglin (15)21. jar. 
Barbara unser mairin 1515. jar. 

14. XVIII. kal. [Sw. Margret Chnewslinn jartag.] Sw. Cristina Weixlpawm ain laysw. 1508. jar. 

15. XVII. kaL Item herr Conrad Burckhardi im (15)21. jar peichtvatter. 

16. XVI. kaL [Sw. Rosa Schueczin im (14)73. jar. Sw. Kuengund der Chastnerin jartag.j 

17. XV. kal. [Sw. Barbara novicz von Nonpurg.] 

18. XIV. kal. [Swester Elspet der Chraechsnerin jartag. Item sw. Justina laysw. ist 

gestorben im (14)65. jar.] 

21. XI. kal. [Item es ist gestarben sw. Agnes Hochenleytterin in dem (14)62. jar.*)] 

Item sw. Fronica Nydingeriu 1504. jar. 

22. X. kal. [Item es ist gestarben sw. Petronella Dossin in dem (1 4)62.] 

24. VIII. kal. [Item sw. Dorothe aus der Lewsche ist gestorben im (14)62. jar.] 

27. V. kaL Herr Lienhart von Melk im (15)12. jar. 

28. IV. kal. Sw. Sabina Melerin im (15)15. jar. 

29. III. kal. [Item die Anastasia Wildin ain geweilte ist verschaiden im (14)65. jar. 

Sw. Monica Schobrin von Passaw ym (14)85. jar.] Fraw Radigund Joepplin^) 
maistrin 1520. 

30. IL kaL [Sw. Rosina Pleserin (14)67.] 

OCTOBER. 

3. V. non. Herr Michel von Melk im (15)40. jar. 

4. IV. non. [Sw. Margret die alt Guestrin jartag.] 

6. IL non. [Sw. Theodora ain laysw. im (14)87. jar.] 

7, non. [Sw. Anna Newstetterin. Sw. Ursula Wolffenreitterin im (14)82. jar.] 
9. VII. id. [Dez Wisent und seiner hausfrawn jartag.^)] 

12. IV. id. [Hanns Waldner im (14)87.] Koglerin 1538. 

13. III. id. [Sw. Agnes der Schaeczlin jartag.] 

17. XVI. kal. Her Ulreichs unsers peichtigers jartag. 

18. XV. kal. [Dez Peters mit der Pettcziech jartag.] 

19. XIV. kaL [Dorothea Radawnerin im (14)93.] 

20. XIII. kal. Item junckfraw Margretha Schifrin unser phruendnerin ist mit tod abgangen an 

sant Ursula abent im (15)14. jar. 

21. XIL kaL [Sw. Margret der Hegenmertin jartag.] 

23. X. kal. Sw. Beatrix Faeszlerin techanttin im (150)2. jar. Her Hanns Schmytpaur 1542. 

26. VII. kaL Sw. Hewdweyg ain laysw. (15)10. jar. 

27. VI. kal. [Sw. Walpuerkch.] 

28. V. kal. [Margretha Liepharttin ist gestorben im (14)80. jar. Chunraden unser diner 

jartag und seins vatter und muotter.] 

29. IV. kal. [Lienhart des Pollens und seiner hausfrawn jartag.] Sw. Monica ain laysw. 

im (150)1. jar. 

30. IIL kal. [Michels dez Vinkchen jartag.] 

31. IL kal. [Chunigund Wiltpreterin.] 

*) Nota ex "parte super loco raso scripta. ^) Nota radendo fere deleta. 

*) Necrol Claustroneoburgense (cf. p. 60 Sept. 29) nomen affert: Doepplin. NECROLOGIUM MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBONENSIUM. 291 

NOVEMBER. 

1. kal. Sw. Sophia ioi (15)41. yar. 

2. IV. non. [Michcls dez Raedlcrs jartag.] 

3. III. nou. [Sw. Magdalen der Taugenleichin jartag. Sw. Agatha Waechtlin im 

(14)87. jar.j 

4. II. uou. Niklas dez Ncchchum und Klar sein hawsfraw jartag. [Uh'eichs des Pirich- 

velder und seiner hawsfrawn jartag.] 

5. non. [Niklas Chamerschreiber und Dorothe sein hawsfraw. Sw. Ottilia Amp- 

stetterin ain geweilte im (14)87. jar.] 

6. VIIL id. [Ilerr Wolfgang Kcllner von Melk im (14)92. jar.] 
8. VI. id. |Sw. Anna die Wcidnerin.'')] 

10. IV. id. [Sw. Madalen Engelhaimcrin ym (14)72. jar etc.^)] 

11. III. id. [Ytcm dio erwirdig fraw Helena Hewttin fraw maistrin im (14)96. jar.j 

12. IL id. [Sw. Kathrey von Pazzaw jartag. Sw. Affra Nonhawserin ain geweilte im 

(14)87. jar.] 
15. XVII. kal. Sw. Affra ain laysw. 1511. jar. 

18. XIV. kal. [Sw. Barbara der Scheczlin jartaeg.] 

19. XIII. kal. Elspeth Puklin (15)23. 

21. XI. kah [Sw. Cresccncia Sulczpekin a. d. (14)67.] 

22. X. kal. [Maister Mathias Gruober unser peichtvatter im (14)90. jar.] Item sw. Clara 

aiu laysw. im (150)8. jar. Item sw. Scolastica Heynerin 1536. ain Laurentzerin. 
24. VIII. kal. [Sw. Barbara ain laysw. von Herczcnburg im (14)96. jar.] 

26. VI. kal. Sw. Marta im (15)42. jar.b) 

27. V. kal. Item die sw. Anastasia 1536. 

28. IV. kal. [Sw. Felicitas von Pruenn im (14)81. jar.] 

DECEMBER. 

3. III. non. [Herr Jacob von Melck im (14)96. jar. Sw. Ann der Stawderin jartag.] 

4. II. non. Sw. Eustochium Salczerin im (150)1. jar. 

6. VIII. id. Dy Byesing yartag. 32 tal. des Chellermaister jartag umb ein ewige mezz. 
8. VI. id. [Paul Geir jartag.] 

12. IL id. [Barbara Hanss Zellerin peckin ym (14)90. jar.] Balpurg 1516, ist s. Luciatag 

gebesen und sambstag.') 

13. id. Sw. Madalen Staedlmairin (15)16. jar. 

15. XVIII. kal. Sw. Sophia Feglin im (150)6. jar ain geweilte. 

16. XVII. kal. [Kathrina Mertt Ainfalt taschnerin ist gestorben im (14)79. jar.] Item sw. 

Rosina Eybenstainerin im (150)6. jar ain geweilte, 
21. XI. kal. [Her Jacobs von Sunnenbcrchs des korherrcn und scines vettcrs jartags.]^) 
27. VI. kal. Herr Jacob Klewber von Melek im (15)34. jar, 
^9. IV. kal. Sw. Elspet Engling im (15)49. jar. 

*) Sequitur locus rasus. ^) Xota super loco raso scripta. 

') Dies s. Lnciae est Dec. 13., qui a. 1516. fuit sahhatum. 37* 292 NOTAE NECROLOGICAE MONIALIUM S. MARIAE MAGDALP:NAE VINDOBON. NOTAE NECROLOGICAE MONIALIUM 
S. MARIAE MAGDALENAE YINDOBONENSIUM. 

Item daz seind die chlosterfrawn ze Sand Marian Magdalen etc.^): 

Sw. Hilt, sw. Yrengart, sw. Praittensewerin, sw. Grobornerin, sw. Zuernin, sw. We- 
nigna, sw. Anna Stawderin, sw. Golt, sw. die alt Geisel, sw. die jung Geisel, sw. die alt 5 
Chlar, sw. die jung Chlar, sw. Agnes die Gozlinn, die zwoe sw. die Gekmerynn, die zwoe 
sw. die Andreynn, die zwoe sw. die Wulczendorfferynn, die zwo sw. von Auspurkch, sw. 
die Vierduengyn, sw. die Symanyn, sw. die Stainpergerynn, sw. die Topplerinn, sw. die 
Stadlauerinn, sw. die Suennenbergerinn, sw. die Schraetenpergerinn, sw. Maechthilt die 
Hagnerinn, sw. Margret die Hansgraffin, sw. Margret im Stainhaus, sw. Gedraut von lo 
Tulm, sw. Elspet von La, sw. Christein die Swaenczinn, sw\ die Chrieglerinn, sw. die 
Chrannestinn, sw. die Swadarfferinn, sw. die Scharmuenczerinn, sw. Tuetel, sw. Gedraut 
die alt priorin, sw. Elspet die mayn priorin, die zwoe sw. die Gerlozerinn, die zwoe sw. 
die Oberhofferinn, sw. Agnes die Damlunginn, sw. Anna von Schotten, Katherina Floytin 
priorin, sw. Christein die Preinerinn, sw. Elspet von Newnwurch, sw. Fraud die sup- 15 
priorin, sw. Christein die Greiffinn, sw. Christein die Drescherinn, sw. Anna die Schuczen- 
maistrin, sw. Margret die Hegenmertinn, sw. Magdalen die Taugenleichinn, sw. Katrey 
von Pazzaw, sw. Elspett die Sachsinn, Lucia GozzetHn, sw. Anna die Chramerinn, sw. 
Margret die alt Gustrin, sw. Anna die Taugcnleichinn, sw. Gedraut die Pariserinn priorinn, 
sw. Elspet die Messrerin, sw. Elspet die Chraechsnerin, sw. Margret von Mistelwach 20 
priorinn, sw. Agnes in Tuembpropst, sw. Engel, die zwoe Chastnerin Kungund und 
Katrey, sw. Anna die Strauninn, sw. Agnes die Schaczlinn, sw. Margret Gamrauttin die 
priorin, sw. Margret die Goltsmidin, sw. Dorothea von Tirna ein novicz, sw^ Kathrey die 
Juedin ein novicz, sw. Barbara ein novicz. [Margret in der Chirchen und Elspet in der 
Chirchen. Kathrey die Mertin in dem Chalder, die dienerin Kathrey die alt Aidel, 25 
Anna die Rauscherinn. Tausent vierhundert und im 52. jar^): Sw. Margreth Karthauserin 
priorin ist gestorben an sant Thomastag de Aquina, sw. Dorothea Silberberginn umb 
s. Gregoiotag^), sw. Anna Newstetterin ist gestorben 8 tag nach sant Michelstag, sw. 
Gyburg Fleutin an sant Franciscustag, sw. Anna die Weydnerin an aller selen tag, sw. 
Ottilia Schadnerin an sant Petronelletag, sw. Helena Schadnerin an sant Vittstag, sw. so 
Beatrix an sant Georigentag, sw. Katherina Lanczhuotterin an sant Stephas achtund, 
sw. Barbara novicz von Nopurg an sant Lamperstag, sw. Walpurg Liebin am suntag 
octava^) nativitatis Marie, sw. Barbara novicz von Newpurg an s. Lampertentag, sw. 
Elsbeth Zaechinn laysw. an sant Plasitag, sw. Katherin von der Leitsch an sant Matheus 
ewangeliste tag, sw. Katherin von der Steirmarck an sant Urbanustag, sw. Claur an der 35 
mittichen an sant Mertintag ^), sw. Elsbeth Wysentinn an sant Urbanustag, sw. Clar von 
Braug an sant Veittztag, sw. Cordula von der Newenstat des mantag^) nach Gangolfi 
et Servaciitag, sw. Ursala novicz yn der ersten vastwochen, sw. Apolonia Wechingerin 
dcs montag vor sant Marie Magdalen angst, sw. Margret Lischircherin des phinstag vor 
nativitas Marie virginis, sw. Katherina Wenigerin des suntag Reminiscere *) in der andern 40 

^) Tiiulus lineis rubris subtus positis distinctus. ^) Annus incarnationis qua titulus colore rubro 

descriptus praeponitur sequenti monialium seriei, quae moniales pos/ea defunctos continet et seriem priorem 
continuat. <>) Cod. 

') InteUigendum octavae {Sept. 10). Octava s. Mariae a. 1452 ncni fuit dies dominica. ^) Dies 

s. Martini a. 1452 fuit sahbatum, non feria quarta. ') Fuit die Maii 15. a. 1452. *) Mart. 5. a. 1452. 45 NOTAE NECROLOGICAE MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBON. 293 

vastwochcn, sw. Dossinn Petionell, sw. Angiies Iloflewtterin, sw. Dorothech von Leitsch, 
sw. Anna Esenpreym.] ") Sw. Anastasia Wildin, sw. Ottilia ain laysw., sw. Martha, sw. Dorothea 
laysw., sw. Affra laysw., sw. Justina laysw., sw. Margretha Floyttiu, sw. Agatha Kleubenstainerin, sw. 
Crescencia Sulczpeckin, sw. Rosiiia Ploesserin, sw. Madaleu laysw., sw. Gordula Oesenpreym, sw. Elspett 

5 Mairin, sw. Ursula Pawngarttneriu, sw. Magdalena Engelhaimeriu, sw. Kosina Schueczin, sw. Kueniguud 
laysw., sw. Prigida laysw., sw. Margretha Puocherin, sw. Clara Speiserin, sw. Erntrawt Strasserin, sw. 
Kegina, sw. Hedweig laysw., sw. Agues laysw., sw. Felicitas von Pruenn, sw. Ursula Wolfenreitterin, 
sw. Perpetua Rietmuellnerin, sw. Potenciana, sw. EIss laysw., fraw Barbara Hierssin maistrin, sw. Sco- 
lastica, sw. Mouica Schobrin, Magdalena MClerin, sw. Martha hiysw., sw. Gerdrawt laysw., sw. Agatha 

10 Wechtlin, sw. Ottilia, sw. Affia, sw. Cecilia, sw. Theodora, laysw. sw. Fronica, sw. Rosina, sw. Felicitas 
Redlichin, sw. Benedicta Spefserin, sw. Appolonia laysw., sw. Barbara noviczlaysw. , sw. Lucia, sw. 
Martha, fraw Helena Hewttin maistrin, sw. Helena oder Barbara laysw., Kathtrina laysw., sw^Mar- 
gretha novicz, sw. Juliana, sw. Constaucia, sw. Genofeva Feglin, sw. Regina, sw. Cinburg, sw. Eustochium, 
sw. Ursula Englhaimerin, sw. Beatrix techanttin, sw. Frouica, sw. Monica laysw., sw. Petronella laysw., 

15 sw. Dorothea laysw. im (150)7. jar, sw. Sophia Fegliu, sw. Rosina Eybenstainerin, sw. .^gatha Zehentnerin, 
sw. Felicitas Hawgiu, sw. Marina Fressin, sw. Gordula Fluszharttin, sw. Barbara Waxgiesserin, sw. Ju- 
liana, sw. Kathriua Welchin, sw. Cristina ain laysw., sw. Clara auch ain laysw., sw. Margretha Tielin 
techanttin im 1509, jar an sand Mathias abent, sw. Gerdrawt ain laysw., sw. Febronia, sw. Affra ain 
laysw., sw. Anna aiu laysw., sw. Sabina Mclerin im (15)15. jar, sw. Walpurg, fraw Madaleua maisterin, 

20 sw. Benigna, sw. Eulemia, sw. Martha laysw., sw. Hester, sw. Justina laysw., sw. Eufrosina, sw. Colum- 
bina, mein liebe fraw Radigund Gepplin ^), sw. Lucia, sw. Perpetua, sw. Felicitas Awerin, sw. Sophia 
von Oeberstorff', sw. Judith Striglin, sw. Agnes laysw., sw. Marina Striglin, sw. Prigita, sw. Clara laysw., 
sw. Agatha, sw. Crescencia, sw. Kuenigund, sw. Peternel siechmaisterin aiu laysw. , sw. Hiligart, sw. 
Monica laysw., sw. Sabina, sw. Helena ain laysw., techantin Eugenia Schallauczeriu, Constancia Pugklin 

25 maistrin, Warbara Hahenekerinn im (15)35., sw. Anastasia im (15)36., sw. Appolonia im (15)38. jar ain 
layensw., Koglerin ain phruendnerin (15)38., sw. Hewdweyg ain layensw. im (15)40. jar, sw. Ursula 
Welczlin im (15)41. jar, sw. Magdalena ain layensw. (15)41. jar, sw. Sophia im (15)41. jar, sw. Marta im 
(1.5)42. jar, sw. Anna im (15)44. yar, sw. Otilia im (15)45. yar, sw. Elspet Engling, sw. Dorothea laysw. 

Item daz seind unser vater"^): item probst Gregorius, item probst Seifrid, item 

30 probst Johannes. Daz seind die peichtiger: item her Hans der chorher von Sand Stephan 
unser peichtiger, item her Ulreich unser peichtiger, item her Mert unser chapplan, item 
her Niklaus unser peichtiger, item herr Peter unser chapplan, item her Hans unser 
chapplan, [item unser lieber peichtvatter prueder Johannes von den Schotten, gott geb 
im alles guett, daz ist daz vittam eternam; amen. Der ist in unser pruederschafFt.] 

35 Item daz seind die, die ir stewer und hilff zue dem goczhaus gegeben 

habent''): Item chunich Fridreich^) item herczog Albrecht ^), item herczog Ott*), item 
herczog RudolfF^), item herczog Fridreich ''), item herczog Lewpolt.'') 

Daz sint unser stiffter etc."^): item der alt Fricdreich von Tirnach^), Hans sein 
sun, aber Hans sein sun, item Paul von Tirna, Andre von Tirna, Jacob von Tirna, item 

40 Hans von Arenstain, item Perchtolt der Welsser, item Perchtolt der Oder, item Perch- 
tolt der Chrannest, item der Leupolde, item Lienhart der Poll und sein hausfraw, item 
der "Wisent und sein hausfraw, item der Jacob von Sunwerkch und sein vetter, item 
der Riemer, item der Radler, item Peter mit der Pettcziech, item der alt Vetter, item 
der Yinkch, item Katrey von Grinczing, item die Speismaistrin, item die Silberpergerinn, 

40 item die Spieglin, item Valtein der Raidel unser schaffer und sein hausfraw, und pitt 
got umb zwo ellend sel. [Item fraw Gedrawtt von Perg. Item Petronella die Bladikin 

*) Seqitens huius nolae 2^ars a manu saeculi 16. apposita vioniales saeculi 15, ex prima parte com- 
prehendit. ^) Tilulus lineis ruhris suhtus positis distinctus. <^) Titulus in margine scriptus et lincis 

rubris insignitus. 

50 *) Cf. supra p. 290, n. 1. «) IJI. rex Rommiorum oh. a. 1330. ^) II. dux Austriae ob. a. 1358. 

*) dux Austriae ob. a. 1339. ^) IV. dux Austriae ob. a. 1365. •) dux Austriae ob. a. 1362. 

') III. dux Austriae ob. a. 1.386. *) Friderici I. de Tirna mag> civium et monetae Vindobonae in 
diplomatibus annis 1332—1352 saepe mentio fit. 294 CATALOGUS ANNIVERSAR. MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBON. 

hat dem chlostev gegeben in octava innocentum fuenfczig phunt phenning a. 1419. Seit 
gedechtig des Cuoratt Ledrer sell und Agnes und Katherein seiner hawsfrawen und 
ains Uh-eich Ledrer sel und aller seiner chinder sel, durch der allen willen hat man 
uns geben ain silbreins mustranczel uebergolt etc.] CATALOGUS ANNIVERSARIORUM 

MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE 

VINDOBONENSIUM. 

Die erber fraw Kathrina Mertt Ainfalt taschner saeling wittib, unser phruendnerin , hatt uens 
geben 500 <tb. <). im (14)78. jar, darumb wir dann mitsambt ander uenserm gelt gekauft haben den 
zehent zu Stetten und DreszdorfF. Also wellen wir ir von irm hawszwirtt saeling und allen irm lo 
geslaecht auch all uenser nachchoemen zu ewigen zeitten in uenserm goczhawsz alle jar zwen jartag 
halten, den ain in der quottember nagst vor weinnachten, den andern in der quottember nagst nach 
phingstveir des nachts mit gesungner langer vigilig und albeg 9 leczen und des morgens mit ainem 
gesungen selampt und zwo mesz daruendter sprechen lassen, albeg mit aufgerichter par uud prinunden 
steckkerczen nach loeblicher gewonhait uensevs goczhawsz, darum wir ir dann ain pesigelten prieif i5 
geben haben ym (14)78. jar, und den haben die weissen prueder und man schoU in albeg ansagen. 

Der frawn Barbara HoIIenegkerin '), uenser phruendnerin, jartag ist an sant Symou und Judetag 
mit gesuugner vigilig und ain requiem und 7 mess. Darum hat sy uenserm goczhawsz geben den 
zehent zu Ottental mit seiner zugehoerung. 

Der frawn Margretha muenczmaistrin , uenser phruendnerin , jartag ist in der wochen vor sant 29 
Symon und Judetag mit gelesner langer vigilig und ain Requiem. Darum hat sy uens geben das 
hawss zu Prunn und ettlich weingarten. 

Der frawn Anna Trucksaessin ^), uenser phruendnerin, jartag ist in der andern wochen nach 
ostern mit ainer gelesen vigilig und ainem Requiem. Darumb hat sy uens gescbaft anderthalb 
hundert tt. ^. Sy hat uns auch machen lassen unsers herren urstend, das pild, das zu den ostern auf 25 
dem altar stet, und hat uns geben das schwarcz meszgewand mit den guldein pluomen und ain silbrein 
monstraenczl. Das hat fraw Helena verkauft in notturften des goczhawss. 

Der Barbara Hansz Zellerin peckin, uenser phruendnerin, jartag ist an sant Lucia abent mit 
gelesner langer vigilig und ain Requiem. Darum hat sy uns geben das hawsz zu Hernnalss und 
ettlich weingartten. 30 

Des herrn Wenusch und frawu Barbara von Eberstorff vatter und muotter .jartag ist 14 (tag)^) 
nach ostern an ainem fueglichen tag mit gelesner vigilig und ain Requiem. Darum hat er uns nach- 
lassen auf der obgenantten peckin hawsz zu Alss 1 tk. <^., das wir jaerlich scholten geben haben mit- 
sambt dem andern dienst von hawss und der hoftstatt dapey. 

Des wolgepornen herren Fridreich von Schawnburg erczpischolflf zu Salczburg ') und seiner vor- 35 
fordern und nachkoemen, pischolffen daselbs, und aller glaubing seln jartag ist am phincztag nach 
sant Joergentag mit gesungner langer vigilig, ain Requiem und drey mesz. Darum geit man uens 
ausz seiner gnaden vogtey zu Haellen 12 <tb. A 

Des Andre Schoenprugner^) und alles seins geschlechts jartag ist alle manat, so sich der puch- 
staben im kalender anhebt, in derselben wochen an ainem fueglichen tag albeg mit gelesner vigilig 40 
und ain Requiem. Darum hat er uns geben das hawsz, stadel und gartten neben uenserm gartten. 

Des arczt maister Hannsen ausz der Selligenstattc)*) stift ist all wochen ain mesz und all 
quottember ain ampt von der heiligen drivaltigkait, Darum hat er uns geben 150 <tt. ^. 

^) tag supplevi. ^) Sequiiur locus rasus minor. c) g super loco raso scriptum. 

1) Cf. supra p. 286 lanuar. 2.9. ^) Cf. supra p. 287 Mart. 31. *) 1489—1494, quo anno IV. 45 

non. Octohis ohiit. *) Mag. medicinae et septem artium liberalium, qui etiam in mowo Gottwicensi 

et in ecclesia s. Stephani Vindobonae anniversaria fundavit, ob. a. 1494. CATALOGUS ANNIVP^RSAR. MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBON. 295 

Des maister Peter von Lfia, unsers peichtvatter, jartag und seins vatter und muotter und aller 
glaubing seln jartag ist am montag vor oder nach sant Merttentag mit langer gelesner vigilig, ain 
Rcquiem und zwo mesz, und hat uns geben 100 «11. i^., darumb wir kauft haben zwainczt jeuch acker 
ansserhalb Sand Uolreich gegeu der Schotten aecker. 

6 Des erwirdigen henen maister Hansen Socnman von Gerlingen, unsers peichtvatter, jartag ist 

an sand Joergentag mit langer gelesner vigilig und ain Requiem. Darumb hat er uns gelichen 183 <U). ^. 
und 50 Ungrisch guldein, die wir dieselb zeit angelegt haben zu unsers goczhawsz notturften und ain 
viertail weiugartten aufl' deni Griesz vor Stubentor. 

Des von Tierna ') und als scins geschlecht jartag ist mit gelesner vigilig und ain Requiem vor 
10 sant Bonifaciitag, und unser vorfordern haben uens gesagt, er hab die kirchen und kor gewelbt. 

Des Kellermaister und seiner hawsfrawn jartag ist zu sand Nyclastag vor und nach mit gesungner 
vigilig und ain Requiem und drey mesz. Der hat uens das taeglich ampt zu singen gestift. 

Des Giligmair jartag ist nach sant Bonifaciitag mit gelesner vigilig und ain Requiem. Darumb 
hat er uus geben ain jeuch weingartten gelegen an der uendter Hochenwartt. 

15 Des Symon Poettleins jartag ist am suntag vor sant Johannes gocztaufiertag mit gelesner vigilig 

und aiu Requiem. Darum hat er uns geben 100 «U;. ^. 

Des Wolfgang Oettlinger leinwatter und Barbara seiner hawsfrawn jartag ist in der wochen 
nach dem heiligen weiunachttag mit gesungner vigilig und ain Requiem. Darumb hat er uns geben 
zwen weingartten, ainer gelegen in den Ropolten gegen der Hochenwart ueber oberhalb des Gersthoff, 
20 der ander zu Praittensee am Hintterperg, genaut der Purkchel, und darczu 200 tb. 4 geschaft. 

Des Zwifeler ains priester jartag ist 14 tag vor oder nach sant Veytstag mit gelesner vigilig 
und ain Requiera und drey mesz. Darumb hat er uus geben ain halbs jeuch weingartten zu Praittensee 
in der JSidern Ried. 

Der Peruwinder jartag ist nach aller heiling tag, und singt 6 leczen und ain Requiem und drey 
25 mesz. Darumb hat sy uns geben ain halbs jeuch weingartten in dem Vodern Alssegk und haist in 
dem Durchlengel, und mer ain halbs jeuch weingartten gelegen hintter der Herrenalss im -\chland. 

Des Wiesing und seiner hawsfrawn jartag ist nach saut Nyclastag mit geleszner vigilig und 
ain Requiem. Darumb haben sy geben 32 <U'. 

Der Scheibenwiserin jartag der alten Pettlin ist am freytag vor sand Berthelmestag mit ge- 
30 sungner vigilig, ain Requiem und drey mesz. Unser vorfordern haben uns gesagt, wie sy in gar vil 
guocz hab getan und taegliche hilfF von ir gehabt haben. 

Des Suochenschacz ains priester jartag i.st nach Oculi in der vasten mit gelesuer vigil und ain 
Requiem. Darum hat er geben 24 <tl. ^)., als im tottenpuoch ^) geschriben stett. 

Der Dorothea Toerlin und irs geschlechts jartag ist im adventt an aim fueglichen tag mit 
35 gelesner vigilig und aiu Requiem. Darum hat sy uns gebeu ain halbs jeuch weingartten am Vordern 
Reyszperg, genant der Schwerumsueust. Wir haben kain priefF um den jartag geben. 

Der^) Dancklin jartag ist am suntag vor sand Margrethentag mit gelesner vigilig und ain 
Requiem. Darum scholt man uns geben 12 /?. c). 

Des») maister Uolreich Stedlmair jartag ist an Cholmastag vor oder nach mit gelesner vigilig 
40 und ain Requiem. Darum haben wir drew virtail weingartten in der Walgries. 

Des herr Nyclas uensers peichtvatter jartag ist an sand Maria Magdalentag abent mit gelesner 
vigilig und ain Requiem. Darumb hat er uns geben zu dem silbrein pild sand Nycla 50 W,. S). 

Des herren Seyfried^) Puesch^) und Ursula seiner hawsfrawn jartag ist zu sand Tyburcii und 
Valeriani tag mit vigilig und selampt und ettlich gesprocheu messen daruendter mit auszleytten. 
45 Man schol auch herr Frydreich und sein erben albeg ansagen, und so des geschlechts nit mer ist, 
so schol man den jartag dem kirohmaister zu Sand Stephan, der dieselb zeit ist, ansagn. Darumb 
haben wir ingenomen 100 'tt. «)., die wir dieselb zeit angelegt haben zu notturften uusers goczhauwsz 
a. d. 1514. jar. 

Doctor Veit Meler von Memingen jartag ist an sand Elspethentag, ym und seinem vatter und 
50 muetter uud all seiuem geslacht mit langer gelesner vigilig, ain Requiem und zwo mess. Daruiub 
hat er uns geben 100 gulden Reinisch auf einmall, aber do vor ettliche jar hat er uns peczainging 
geben, das gar woll mit ainander prinot 300 "tl. ^. 

*) B.aec nota lineis suhscriptis cancellata est. ^) Sequitur locus rasus minor. 

') Friderici I. de Tirna, mag' civium et monetae Vindobonac. *) Supra p. 287 Mart. 15. 296 CATALOGUS ANNIVERSAR. MONIALIUM S. MARIAE MAGDALENAE VINDOBON. 

Maister*) Wolfgang Oedeufelder, unsers peichtvaters, jartag ist zw s. Jorgentag mit ainer laugen 
vigilg gelesen, ain gesuugen selampt und 2 mesz darunder gelesen, und darnaeh sol man dem convent 
ain pitancz geben umb 2 il. jJ). So daz aber nit geschiecht, sol die oebrist dem peichtvatter geben 
2 tl. ^. Darumb hat er geben 200 <fel ^3- und noch mer. Wir haben den jartag albeg gehalten zw sand 
Wolfgangstag und zw sant Jorgentag haben wir im suenst vigilg gesprochen. 5 

Maister*) Caspar Hachenwarter, unsers peichtvatters, jartag ist 3 tag vor oder nach sant 
Augustinstag mit gelesner langer vigilg, ain selampt und 2 mesz, darunder und darnach ain ampt 
von imser frawn schidung. Darumb hat er uus geben 120 tl. ^. uud halben tail zwaier wisen. Der 
ander tail ist vormals unser gewesen. Wir haben awch etlich inainander geseczt pecher von im nach 
seim tad ererbt und suenst anders mer, das der jartag wol pezalt ist. Man sol awch dem convent 10 
ain pitancz geben wie von maister Wolfg(ang) uud von maister Pettern von Laa oder dem peicht- 
vatter 2 <tl. ^. 

*) Littera initi ilis II deest. ANNALES NECROLOGICI PATRUM 
PRAEDICATORUM VINDOBONENSIUM. 

±atruin Praedicafonim s. Dominici conventus a Leopoldo VI. Austriae ducc, ex 
Babenhergensium stirpe illustri exorto, ..Vindohonae a. 1226 fundati necrologia reccnsione 
nova tantum excepta his reperiri non possunt temporihus, quare vetustiora dcjyeriisse 
putantur. 

Recensio necrologii tanfum nova a. 1681 notis antiquiore ex lihello dex^romptis scrihi 
inchoata et variis lihrariorum manihus usque ad a. 1901 deducta in conventus cryptoporticu 
recondita ac lihro Higneo^ contenta nunc superest et tabulis ligneis maioribus memhranis 
inductis constat, quarum tabulae binae in armario parieti inserto fixae, quinque vero tabidae 
utrohique mohiles immissae sunt. De quibus latius disserui Neues Archiv XXXV, 732. 

Cum autem recensio haec, cui extremi iudicii imago praefixa est, notas inde ah 
a. 1410 necrologicas referens annalium modo instituta sit, annalium necrologicorum nomen 
ei imposui. Quod opus cum recentiore confici coeptum sit tempore, litteris imprimendum 
curavi minutis. 

P. Raimundo Glund, provinciali Praedicatorum conventus Vindohonensis venerahili, 
atque P. Romualdo Henz, bibliothecae custodi henemerito, qui hac recensione Vindobonae 
utendi Ucentiam mihi concesserunt, gratias ago debitas. Calendarium 

pie in d^ defunctorum p"™ et frum in et ex hoc conventu Viennensi tam filiorum quam assignatorum 

usque in praesens tempus. 
Horum mors beata videtur, quorum vita laudabilis fuit. S. Augustinus. 

5 1410. 2. lunii rev. p. Laurentius Leo. Fr. Hugo cardinalis. 19. Martii fr. Engelbertus acc. 7. Augusti 
fr. Martinus subdiac. 

1412. 18. lanuarii rev. p. Christianus. 6. Februarii rev. p. lacob de Aspern. 10. Martii rev. p. Otto 

subprior hic. 

1413. 17. Februarii fr. Fridericus Succus cv. 12. Mai rev. p. Gerochus. 17. lunii rev, p. Petrus Moser. 
10 1. Septembris rev. p. Leopoldus. Rev. p. Michael Sterngrein. 30. Novembris fr. Petrus Neuber cv. 

1414. 16. lanuarii rev. p. Starhardus. 1. Februarii rev. p. Colomannus. 15. Martii rev. p. Peregrinus. 

3. Mai fr. Rudivinus cv. 15. lulii fr. Erhardus subdiac. 

1415. 18. Martii rev. p. Otto et fr. Conradus nov. 22. Martii fr. Henricus cv. 27. Martii revi pres Wolf- 

gangus et Otto. 21. Aprilis fr. Nicolaus Klallner. 19. Decembris fr. Andreas de Grudin. 
15 1416. 24. Mai fr. Wernerus et 21. lulii fr. lonianus, cv'. 

1418. 15. Februarii fr. loannes Saxo diac. 16. Martii rev. p. Georgius. 11. Augusti fr. Conradus de 

Winchel. 

1419. 2. Martii rev. p. Wolfgangus. 8. Mai rev. p. Theodericus. 22. Mai rev. p. Fridericus Ipoltl Hyp- 

politauus, 1. Septembris rev. p. Volmarus Weingrien. 
20 1420. 19. lanuarii rev. p. Rudolphus, subprior hic, 10. Februarii fr, Fridericus de Ragiz, 27. Mai rev. 
p. Conradus Teutoniae prolis. 29. Octobris rev. p. Ortlibus. 
Necr. Patav, 38 298 ANNALES NECROLOGICI PATRUM PRAEDICATORUM VINDOBONENSIUM. 

1421. 23. luuii rev. p. Herbardus. 6. Novembris rev. p. Henricus Schlecht prior. 

1423. 13. Februarii rev. p. Kugerus. 18. Octobris fr. Couradus subdiac. 21. Decembris fr. Siegefridus 
de Arena. 

1425. 27. Februarii rev. p. AntoniDus. 27. Februarii fr. Albertus subdiac. 8. Maii fr. Henricus subdiac. 

16. Martii rev. p. Georgius. 28. Martii rev. p. Maurus. 5. Aprilis rev. p. Ulschalkus. 16. lunii 5 
rev. p. Georgius de S" Vito. 12. Septembris rev. p. Petrus Pockell. 

1426. 6. Mai fr. Sigardus cv. 26. Septembris fr. Nicolaus de Spira cv. 

1427. 8. Februarii rev. p. Henricus de Wolkenstain. 17. Aprilis rev. p. Godefridus. 24. lulii fr. loannes cv. 

1. Septembris rev. p. Henricus. 

1428. 22. lanuarii fr. Fridericus Schinberg. 15. Maii rev. p. Henricus Gali, Iqctor et prior. 2. lulii rev. lo 

p. Simon Sulzer. 

1429. 29. Mai rev. p. loaunes Sanderffer. 5. lunii rev. p. Reinbotus. 5. lunii rev. p. Theodoricus Hul- 

zinger. 5. lulii fr. Uldaricus^) acc. 17. Septembris fr. Dietmarus cv. 

1430. 9. Februarii fr. Henricus Schrems. 24. Martii rev. p. Georgiua de Haaburgo prior. 9. Maii fr. 

Tiannes») de Colonia diac. 15. lunii fr. Conradus cv. 1. Novembris rev. p. Eckardus. 15 

1431. 9. Februarii rev. p. Erhardus subprior. 13. Aprilis rev. p. loannes Polder. 13. Aprilis rev. p. 

Conradus Crembser. 6. luuii fr. Conradus cv. 14. lulii rev. p. lacobus de Vesperis, Teutoni§ 
provincialis. 15. lulii fr. lianso acc. 

1432. 16. Mai rev. p. .loannes Pollauer. 3. lulii fr. Ortolphus diac. 12. Augusti rev. p. Aegidius Knaul. 

1433. 24. lanuarii rev. p. Albertus. 31. Martii rev. p. Sixtus. 3. lunii rev. p. Ortolphus. 10. Augusti 20 

rev. p. Rupertus. 1. Decembris fr. Nicolaus diac. 

1434. 24. Februarii fres Henricus et Udalricus. 

1435. 14. Aprilis rev. p. Fridericus Prunster. 10. lunii fr. Georgius subdiac. 1. Augusti fr, Petrus Gebslo. 

4. Octobris revi pes Bertholdus et Sifridus. 

1436. 11. Mai fr. Ortolphus. 28. lulii rev. p. Bernardus. 2. Septembris rev. p. Udalricus. 2. Septembris 25 

fr. Wulffingus. 

1437. 24. Aprilis fr. Henricus de Aspern. 11. Octobris fr. Wernerus subdiac. Fr. Theodoricus. Fr. Hen- 

ricus Sculptoris. Fr. Dietmarus cv. 

1438. 12. Mai rev. p. Leopoldus. 20. Septembris fr. Nicolaus Vischel. 12. Decembris rev. p. Heide- 

ricus lector. 30 

1439. 28. Aprilis fr. Fridericus Saxo. 12. lunii fr. Bertholdus diac. 14. lulii rev. p. Albertus Struz 

25. Novembris fr. Rupertus cv. 15. Decembris rev. p. Erasmus. 

1440. 27. lanuarii rev. p. Udalricus. 29. Mai rev. p. Walterus. 19. lulii rev. p. loannes Razenstemer. 

27. lulii fr. Hertwigus. Fr. Henricus cv. 14. Decembris rev. p. Henricus Leng prior. 

1441. 11. Mai fr. Simon cv. 13. Augusti rev. p. Bitrolphus. Rev. p. Bernoldus. 35 

1442. 29. lunii rev. p. Hutbrandus.^) 29. Decembris rev. p. Georgius Faldrer, theologiae mag., iubilarius 

annorum 98. 30. Decembris fr. Benedictus uov. 

1443. 15. Septembris fr. liannes^^) Desteldorfer. 25. Septembris rev. p. Andreas Gaden lector, 7 vicibus 

prior. 20. Octobris rev. p. Otto Ploedner. 20. Decembris rev. p. Aegidius Gugken. 

1444. 30. lunii fr. Petrus cv. 13. Novembris rev. p. Georgius de Creuznah, sacrae theologiae bacca- 40 

laureus. 8. Decembris fr. Nicolaus Hell nov. 

1445. 20. Februarii fr. Georgius Sturbing. Kev. p. Alhardus. 11. Aprilis fr. Henricus cv. 4. Septembris 

rev. p. Henricus de Colouia mag. 26. Novembris fr. Sebaldus diac. 

1446. 3. Octobris fr. Matthias subdiac. 11. Octobris rev. p. Bernardus Truker. 

1447. 8. Aprilis rev. p. Leonardus Huntpel, theologiae professor et haereticae pravitatis iuqui.sitor. 45 

1449. 20. Aprilis rev. p. loannes Egnolf, lector proficuus conventui. 13. Octobris rev. p. Hubertus Leg, 

prior Tulnensis. 

1450. 5. Novembris rev. p. Erding. 25. Martii rev. i>. Nicolaus Fridland. 26. lunii fr. Petrus Ringlsteter 

cv. 8. Decembris rev. p. Nicinius Nicolai. 

1451. 18. Mai rev. p. Michael Werder. 13. lulii rev. p. loannes Raschel. 15. Novembris rev. p. Casparus 50 

ex nobili familia de Falkeustaiu, prior. 

1452. 31. Mai rev. p. Henricus Fuchs, mag. theologiae. 12. Octobris rev. p. loannes Baptista supprior. 

1453. 28. Octobris rev. p. Colomannus. 3. Novembris rev. p. Gervasius lector. 4. Novombris rev. p. 

Daniel de Buda. 

1454. 3. Septembris rev. p. loannes Veltsperger. 19. Octobris rev. p. Vitus Merbold. 1. Novembris 55 

d. Raymundus eps. Argentinensis hic prof.') 2. Novembris fi-. Georgius subdiac. *) Sic liber. ^) Verisimiliier corr.: Lutbrandus. 

1) Neque Gams, series episcoporum, neque Eubel, Hierarchia catholica hunc habet. ANNALES NECROLOGICI PATRUM PKAEDICATORUM VINDOBONENSIUM. 290 

1455. 18. lulii rev. p. Georgius de Rott, theologiae mag., prior. 7. Augusti rev. p. Conradus a Castro 

lector. 27. Septembris rev. p. Wolfgangus Niemannt. 

1456. 17. Mai rev. p. loannes Minichberger, prior iu Bulsano, hic fil. 

1457. 14. lanuarii rev. p. Udalricus Teurer. 8. Mai rev. p. Conradus Molitoris. 12. Augusti fr. Vitus 
5 et fr. Leo, acc'. 

14.59. 12. lanuarii rev. p. lacobus Celler. 10. Mai rev. p. Christianus Helbruner, primus h. c. bacca- 
laureus formatus. 1. lulii fr. Matthias Spiegl. 

1460. IG. Novembris admodura rev. p. loannes Schilt, rcgens studii. 26. Decembris fr. Matthias de Ponto. 

1461. 14. Septembris rev. p. Conradus Hebmhamer lector. 8. Decembris fr. Paulus Warth cv. 
10 1463. 8. Octobris rev. p. Albertus Loich. 12. Decembris fr. Christianus cv. 

1465. 8. Octobris fr. Michael ('egg diac. 12. Novembris rev. p. Eduardus. 

1466. 6. lunii fr. Udalricus Hupfer cv. 1. Augusti fr. Paulus Alitter subdiac. 

14()8. 1. Augusti fr. Vincentius et fr. Marcus, cv'. 3. Decembris rev. p. Albertus Haider. 

1470. 9. Februarii rev. p. Vincentius, prior in Tulna. 12. lunii rev. p. Leonardus Lazari lector. 31. lunii 
15 revi pes Marquardus et Andreas. 

1471. 12. Februarii rev. p. Sigismundus. 22. Mai rev. p. Willibaldus Waidmann. 

1472. 12. Martii rev. p. Thomas Derl, prior Tulnensis. 13. Mai rev. p. Sigismundus Krippl. 12. Aprilis 

rev. p. loannes Silber. 16. Novembris rev. p. Wenceslaus Topf 

1473. 29. Martii rev. p. Vincentius Stingl mag., vic. generalis conventus Teutonici, prof. hic. 24. Octobris 
20 fr. Henricus Sterz cv. Fr. lacobus Hamerlin. 

1475. 1. Martii rev. p. Michael Schnurer. 12. lulii ftes loannes Schloegl et fr. Adamus. 15. lulii rev. 

p. Ignatius Couverra. 

1476. 23. Septembris fr. Wolfgangus lungris. Rev. p. loannes Pols. 12. Septembris fr. Hermanuus de 

Rott diac. 24. Septembris fr. Simon acc. 17. Decembris fr. Constantius Elig cv. 
25 1479. 18. Februarii rev. p. loannes Alcher, confessarius Tulnensis. 20. Martii rev. p. Martinus Haerber. 
8. Mai rev. p. Wolfgangus. 
1480. 10. Oetobris fr. Conradus Ki.«senpfening acc. 18. Octobris fr. loannes Kaiser. 15. Novembris rev. 
p. Georgius mag., prior Rezensis. 20. Decembris fr. Martinus Preimell acc. 

1482. 3. Octobris fr. Henricus Kellner. 6. Octobris fr. Udalricus Spat cv. 12. Octobris rev. p. Luca 
30 Scharer. 

1483. 20. Octobris rev. p. Hieronymus Staiuer. 30. Octobris rev. p. Ludovicus Lomer. 15. Novembris 

rev. p. Georgius Naignkopf. 21. Novembris fr. Adam Cuper diac. Rev» pes Bitrolphus et 
p. Lucas. 11. Decembris fr. Udalricus Pluntwurt. 

1484. 2. Mai fr«s Wenceslaus et loannes, cvi, 31. lulii fr. Leopoldus Seltsam cv. 17. Septembris rev. 
.35 p. loannes Feltmaun. 18. Octobris rev. p. Pangratius, baccalaureus studii. 

1486. 7. lanuarii rev. p. Chrysostomus Haman, mag. et regens ac inquisitor haereseos. 11. Martii rev. 
p. Fridericus Passmann. 15. Mai fr. loannes Schlik cv. Fr. loannes Undangg. 13. lunii rev. 
p. Reginaldus, professor sacrae paginae. 29. lunii rev. p. Paulus Nider, mag. studii. Admodum 
rev. p. Leonardus, theologiae lector. 
40 1488. 6. Februarii rev. p. Andreas Hagenauer. 22. Mai rev. p. loannes de Hamburgo. 9. lulii rev. 
p. Martinus Crapinna prior. 24. Novembris fr. Bernardus cv. 24. Decembris rev. p. lacobus 
Stubach mag., prior hic, tamen prolis Teutonic^. 

1490. 25. lanuarii rev. p. loannes Fauster, prior in Tuln. 28. lanuarii rev. p. Wolfgangus Flaugring. 

21. Martii rev. p. Georgius Sumer. Rev. p. Georgius Lieb. 9. Augusti fr. Anselmus et fr. luni- 
45 perus. 15. Decembris fr. Sebastianus Spoegger. 

1491. 25. lanuarii rev. p. loannes Steer, theologiae lector. Rev. p. Conradus Schildner. 3. Martii rev. 

p. Patritius Rampl. 3. lulii rev. p. Krais, theologiae baccalaureus. 
1494. 22. lulii rev. p. Nicolaus Kraus. 13. Augusti rev. p. Leonardus. 15. Septembris fr. Bernardus 
Polschov. 18. Octobris rev. p. Petrus Tremel. 
50 1495. 22. lunii fr. Martinus Hold cv. 9. lulii fr. Georgius Prod acc. 

1496. 31. Maii rev. p. Erasmus Peer, theologiae lector. 28. lulii rev. p. loannes Rosa, prior hic. 31. Sep- 

tembris fr. Martinus Kracher cv. 14. Novembris rev. p. Griesser, prior in Roez. 

1497. 5. Augusti rev. p. Rupertus Catrer. 6. Augusti rev. p. Ambrosius Woland. 15. Septembris rev. 

p. Paulus Herg, theologiae lector. 16. Septembris rev. p. Casparus Scharer. 18. Septembris 
55 fr. Vitus Stumpf cv. 

1498. 8. lulii rev. p. Paulus Kurbis, prior hic. 2. Septembris rev. p. loannes Sachs. 

1499. 29. Martii Stephanus Sailer. 14. Septembris loannes Mair. 17. Novembris loaunes Grapler. 

1500. 17. Maii fr. Andreas Ritter diac. 10. lulii fr. Marcus Pinna subdiac. 20. lulii rev. p. loannes 

Leo lector. 26. Octobris rev. p. Udalericus Zegner, mag., prolis Teutonice, professor hic. 

38* 300 ANNALES NECROLOGICI PATRUM PRAEDICATORUM VINDOBONENSIUM. 

1501. 23. lanuaiii rev. p. loannes Perger. 16. lunii rev. p. Daniel Epper. 6. Septembris rev. p. loannes 

Sprinsel. 10. Octobris fr. loannes Kornhamer. 
1-502. 23. Martii rev. p. Vincentius Altenhofer. 23. Aprilis rev. p. Georgius Astell. 4. lanuarii rev. 

p. Sebastianus Spaeth. 20. lulii rev. p. Wolfgangus baccalaureus. 22. lulii rev. p. Stephanus. 

16. Octobris rev. p. Thomas Saudner. 5 

1503. 21. Aprilis fr. Stanislaus cv. 1. Maii fr. Sebastianus subdiac. 5. Maii fr. loannes Platzer. 18. lunii 

rev. p. Christiau Mayr. 

1505. 4. Februarii fr. loannes Lang. 18. Aprilis fr. loannes Saurtaig cv. 24. Octobris rev. p. loannes 

Harer. 

1506. 15. lanuarii rev. p. Petrus Frui, prior Tulnensis. 4. Aprilis rev. p. liberius*) Schwarz. 7. Augusti lo 

fr. Samuel Demel. 

1507. 15. Martii rev. p. Matthaeus Sadler. 8. lunii fr. Thomas Wolfel cv. 4. Septembris fr. Wernerus acc. 

21. Decembris rev. p. Leonardus. 

1509. 17. lunii fr. liacobusa) Prill cv. 19. lulii rev. p. Paulus Walner. 12. Septembris rev. p. Conradus 

Briner. 15 

1510. 29. lanuarii rev. p. Wolfgangus Nider. 29. Aprilis rev. p. loannes Wert regens. 13. Maii fr. loannes 

Talker cv. 26. lulii rev. p. Leo Teiss, mag. et prior. 9. Decembris rev. p. loannes Hemmer. 

1511. 5. Novembris rev. p. Alexius Luzel mag., prior hic et iuquisitor huius provinciae. 12. Decembris 

rev. p. Hugo de Hugoue. 

1512. 8. Februarii fr. loannes Koenig cv. 12. Aprilis rev. p. lacobus Lachner. 22. Aprilis rev. p. loannes 20 

Steirer. 18. Maii Wolfgangus Velser. 

1513. 20. Maii rev. p. lacobus Dienst baccalaureus. 30. Maii rev. p. Nicolaus Eger, theologiae lector, 

prior in Frisaco. 5. lunii rev. p. Martinus liiedmair. 23. Decembris rev. p. Dominicus Saur, 
theologiae lector. 
1515. 20. Februarii rev. p. Georgius de Laa. 10. lunii rev. p. Rupertus baccalaureus , prior Leobensis, 25 
Tulnensis et Viennae. 

1517. 18. Aprilis rev. p. Pangratius Kraus. 28. Maii fr. Georgius Heilig cv. 31. Maii fr. Bernardus 

GIoz cv. 

1518. 4. Augusti rev. p. Pruna, theologi^ lector, iubilaris 95 anuorum. 8. Augusti rev. p. Wornarius 

baccalaureus. 30 

1519. 1. lanuarii rev. p. Sigismundus Schrater. 15. Februarii rev. p. Dominicus Mau, concionator 

19 aunorum. 19. Decembris rev. p. Henricus Eisenhamer. 

1520. 5. Februarii rev. p. Matthias Freundorf. Rev. p. Erasmus Schultheis. 19. lunii rev. p. Barthocarus 

Iltsnik. 4. Augusti fr. Michael Mezger cv. Rev. p. lacobus lung. 3. Septembris fr. Helias 
Fleischmacher. 35 

*) Sic liber. NOTA NECROLOGICA 

DE DOCTORIBUS AC PROl ESSORIBUS 

UNIVERSITATIS VINDOBONENSIS 

A. 1436 MORTUIS. 

JVota haec codicis 4497 minoris formae chariacei in bibliotheca caesarea Vindo- 
bonensi reconditi folio 266" tractatibus dogmaticis inserta continetur, qui saec. 15. ineunte 
scribi inceptus est. Dc qua copiosius disserui Neues Archiv XXXV, 737. Quam litteris 
maioribus exscribendam curavi atque hic primo in lucem edidi. Explicit scribendo pariter et legendo in profesto s' Nicolai ^) scriptum huiusmodi et 
lectum in tertio libro sententiarum^) a. d. 1436, cuius libri prefati inchoavi leccionem feria 
secunda immediate post octavas pasce a. (14)36. Attamen invalescente pestilentia anno 
predicto videlicet (14)36 adeo, quod de certo die una sepeliuntur 70 funera ante") as- 
5 sumpcionis b. Virgine^) '^), tunc Wyenne constituto pluribusquc nobilibus suppositis uni- 
versitatis protunc et paulo ante defunctis videlicet profcssore sacre pagine mag" Petro 
Pirchenbart, in collegio ducis scniore regente ac lectore in theologia, preterea mag" 
Chuenrado Ileribst similiter doctore licet novo et non unius anni in theo(logia) et ordinis 
Predicatorum, sepulto in domo Predicatorum Wyenne. Ceterum mag. Urbanus de 

10 Mellico, ecclesie s' Stephani can. et in theo(logia) doctor, peste violentante vita fungi 
desiit aliis omissis tam mag'^, baccaleariis quam scolaribus, viris raoralissimis ac 
virtuosissimis, quorum felices cineres requiescant in pace. Postremo preceptis nature 
obtemperans debitumque eius persolvens mag. lohannes Staedlaer de Lanczhueta, bacca- 
larius formatus in theologia ac collegiatus in collegio ducis, epidimia tactus expiravit 

15 in loco prescripto summo collegio, duobus et scolaribus mag*"^"'" ibidem paucis inter- 
venientibus diebus ex post turbulentum mare presentis seculi exierunt''), quibus attentis 
universitas solenniter congregata in doct(oribus) et m(ag'^) conclusit, ut de ceteris vide- 
licet a tempore paulo ante assumpcionem Marie omnes actus scolastici, staciones pariter 
et consistoria universitatis penitus non fierent usque ad festum Cholomanni *) aut, si ex- 

20 pediat et videatur, per amplius huiusmodi actus suspenderentur. Quo concluso et habita 
plena videlicet vacacione recessi post reverentiam meam in aula statim ad partes nativas 
die videlicet dominica immediate ante"^) assumpcionis absentando me tredecim integris 
septimanis et die una. Postremo Wyennam redii feria tercia post'') Elizabeth') inveniens 

*) Sc: festum. ^) Corr.: virginis. ^) Corrig.: exeuntibus = mortuis. 

25 >) Dec. 5. *) Petri Lombardi. ^) Aug. ].5. *) Oct. 13. ") jvbr. 20. 302 NOTA NECROL. DE DOCTORIBUS AC PROFESSORIBUS UNIVERSITAT. VINDOBON. 

tantum quattuor collcgiatos presentes adhuc, cum quibus ego quintus, toto enim tempore 
a suspensione leccionum et post recessum meum dumtaxat unus mag"'"" collegio preerat 
omnibus aliis absentibus usque ad*) Cholomanni. In festo autem Katherine ^) congre- 
gabatur universitas in suppositis^) ac doctoribus ac mag'^ et pro tunc eligebantur primo 
omnes universitatis officiales ac eadem diC^) . . . et ex post continuabantur lecciones in 
omnibus facultatibus. 

*) Sc. festum. ^) Lectio incerta. <=) Folio resecto cetera legi nequeunt, 

1) Nov. 25. MONUMENTA NECROLOGICA 

MONASTEMI SCOTORUM 

VINDOBONENSIS. 

Alonasterii Scotorwn celeherrimi, quod a. 1158 Heinrieus I. dux Austriae, lasomirgott 
cognomine appellatus, monachis s. Benedicti regulam profUentihus, ex Hihernia atque Scotia 
ortis, Vindobonae fundavit, medii aevi necrologia nunc sane reperiri nequeunt (cf. Neues 
Archiv XXXV, 735). 

1. Nostris tantum exstat diehus exemplar a memoriae venerahilis viro P. Hieronymo 
Pesio, monacho MeUicensi, typis exscriptum (Scriptores rerum Austriacarum 1, 700 seqq.), 
quo ipse necrologium in coenohii Mariaecellensis nunc suhlati hihliotheca quondam con- 
servatum vidgavit. Cuius in prooemio auctor necrologii Scotorum codicem alterum in hihlio- 
theca caesarea Vindohonensi asservari, ut eum P. Bernardus Pezius germanus eius certa ex 
fama edocuit, mentionem infert. Sed iam ah auctore satis priore lohanne Raschio a. 
circiter 1584 Scotorum necrologium ex quodam codice eorum puhlici iuris factum est, cui 
editioni titulus: „Mortilogus capitidi Scotensis et anniversarii monasterialis calendarium 
defimctorum" praefigitur, quacum Pezii editionem fere totam congruere nemo nescit. 

Praeterea duae necrologii recensiones in huius coenohii tahidario conditae, altera 
saec. 17., altera saec. 18. confecta nunc exstant, quae mdlius fere momenti tamen censenda 
sunt, praesertim ciim ahhatum monasterii medio aevo defunctorum tantum nomina et qui- 
dem commemorationis causa ohitus dierum rdtione neutiquam hahita inscripta sunt, qua- 
propter illas plane neglexi atque Pezii editionem hic repetii. 

2. Notas quoque necrologicas saec. 15., circa a. 1468 descriptas, quas codex 405 
Scotorum hihliothecae Vindohonensis chartaceus, 55, G, 16 signaius, saec. 15. exeunte de- 
scriptus in foliis 99h — 101 a continet, hic primum exaratas addidi. 

3. Ohlationum et anniversariorum monasterii Scotorum liher codice maioris formae 
memhranaceo in eiusdem monasterii tahidario recondito continetur, qui ex parte vitiose 
„liher fundationum antiquiorum et henefactorum" inscriptus, saecido 15. exaratus est. 
Hic liher, qui Scrin. 103 Nr. 1 signatus est, medio saeculo 15. a plurihus lihrariis iussu 
lohannis Scotorum ahhatis compositiis paginis 35 — 51 privilegium Narcissi ad S. Stepha- 
num canonici notationesque comprehendit , quae anniversariorum fundationes hucusque 
factas descripserunt. Notationes vero praeprimis a Martino Scotorum ahhate aliisque 
lihrariis usque ad saectdi 15. exitum continuatae sunt. Quem lihrum quondam Georgius 
Zap)pert ex parte primus in luceni edidit (cf. Sitmngsherichte der Wiener Akademie der 
Wissensch. XIII, p. 97 — 118 „ tJher das Fragment eines Liher dativus") atque illum con- 
tinuationem cuiusdam lihri dativi saeculo 12. aut 13. exarati esse censuit, cuius fragmentum 
saecido 15. descriptum se investigasse professus est. At Carolus Uhlirs hanc editionem re 
ddigenter perpensa commentariis suis critieis (Gesch. der Stadt Wien II, 2, 592 n. 1) 
aggressus est atque eundem auctorem hoc fragmentum adidterasse asseverat. 

TJt lihrariorum diversorum manus in editione discernerem, quae primus lihrarius 
scripsit, litteris maiorihus, continuationes vero lihrariorum variorum sequentes litteris 
maiorihus uncis inclusis typis citravi exscrihendas. 304 NECROLOGIUM MONASTERII SCOTORUM VINDOBONENSIS. 

Necrohgium ipsuni liUeris minutis, notas vero necrologicas litteris maioribus ex- 
scrihendo distinguo. 

Viro clarissimo, doctori P. ATberto HiiU, hiUiothecae Scotorum custodi optime merito, 
hoc etiam loco gratias ago dehitas. 1. NECROLOGIUM 
MONASTERII SCOTORUM VINDOBONENSIS. 

lANUARIUS. 

1. kal. Leonardi m' Ulricensis in Augusta, qui scivit 70 scripturas fornaare et plures, 

6. VIII. id. Petri de Rosenhaym m* Mellicensis, qui bibliam metrice composuit, 1464. 

8. VI. id. Finani abbi^ n" 1195. Nicolai abb's Mariaecelleusis.') 

9. V. id. Sanctini abbis ni 1169. lohannis abbis S' Lamberti.^) 

12. II. id. Maximiliani I. caesaris.') 

13. id. Haynrici lohsamergot *), fuudatoris ni, et uxis anniv. 

14. XIX. kal. Haynrici ducis.^) Friderici regis Romanorum.') 

20. XIII. kal. Dominica ante conversionera Pauli anniv. Seyfridi de Piesten civ. Vienn., comis camerae 

in Schemniz, et Ursulae uxi», qui testati sunt monio 100 florenos. 
26. VII. kal. Ottonis imperatoris.') 
28. V. kal. Berhardi suffraganei Patav.*) 

31. II. kal. Hemmae reginae Bavariae.*) 

FEBRUARIUS. 

2. IV. nou. Conradi abbis Ulricensis Augustae. 

3. III. non. Ludovici caesaris.'") 

4. II. non. Alberti ducis Bavariae, can' et pbri ad Si^b Hypolitum. Item Mercardis martyrisatae 

in cemiterio hoc, 

7. VII. id. Anniv. Bernhardi de Haselau et Margaretae uxis de Ekhardsau, qui testati sunt monio 

domum Franauer ex opposito ecclesiae. 
13. id, Alberti abbi^ n' 1401. 

17. XIII. kal, Petri epi Neustadiensis ") in Austria. 
19, XI. kaL Anniv. Christanni milis de Daehenstain, Gibergis uxis et Beruhardi filii eorum. Pro his, 

sicut pro fundatore orabatur singulis concionibus per totum annum. 
24, VI. kal. Friderici abbis Mellicensis.^^) 

26. IV. kal. Leopoldi ducis Austriae '') filii Alberti regis. 

27. III. kal. lodoci abb's Mariaecelleusis.'*) 

MARTIUS. 

5. III. non. Pauli abbi» Lambacensis.''*) 

6. II. non. Angeli abb's Formbacensis.'") 

10, VI, id. Christiani de Daeheustain et Gilburg ux's alter anniv. 

12. IV. id. S"™ Gregorium patronum e. h. solenniter celebrat conventus. 

13. III. id. Erhardi de Stira abbi^ Gottwicensis.") Barbarae de Bucchaym. 

14. II, id, Nicolai Dinckelspuehel^*) doctoris theologiae, 

17. XVI. kal. Gregorii abbis ni 1202. 

18. XV. kal. Constantiae magae moni' s^e Magdalenae extra portam Scotorum Viennae. 

1) 1506—1514. 2) 1342—1358, ob. lan. 10. ^) Ob. a. 1519. *) 1141—1177. «) Quo 

pertineat, non constat. *) Fridericus III., 1314 — 1330, sed ob. lan. 13. '') Otto III. ob. a. 1002, 

sed lan. 23. *) Ob. 12. lan. 1526. ') Ux. Ludovici Germani ob. a. 876. ") Dies anniversarius 

ad quemquam regum aut imperatorum liuius nominis referri ncquit. *') Petrus Engelbert 1477 — 1491, 

^"^) Ob. 24. Febr. 1378. '») Ob. a. 1326, sed Febr. 28. »*) 1514—1518. '«) Ob. a. 1514, sed Mart. 6. 

1«) 1501—1513. i^) 1481—1489. >«) Ob. a. 1499. NECROLOGIUM MONASTERII SCOTORUM VINDOBONENSIS. 305 

19. XIV. kal. Benedicti abb'» Lunaelacensis ') reparatoris sui mon'*, qui in die s' Benedicti et natus, 

m., pbr. et abb. factus et niortuus est. 
23. X. kal. Eugeniae decae S»e Magdalenae. 

28. V. kal. Caesarii abb'». 

, p , A ■ APRILIS. 

5. id. Richi7/ae ducissae. 

16. XVI. kal. Friderici ducis Austriae.'^) 

17. XV. kal. Kiliani abb'8 Seitenstetensis.^) 

18. XIV. kal. Viti abb'» Eberspergensis in Bavaria.*) 

19. XIII. kal. Placidi abb'a n'."^) Blanchae ducissae. 

23. IX. kal. Bartholoiiiei ppos' ad S"'" Hypolitum.*) 

MAIUS. 

2. VI. non. Alberti caesai-is^) et Elisabethae ux's, de quibus datur nobis sal de Halstat. 
10. VI. id. lohannis abb'» Mellicensis.') 

13. III. id. Anniv. famulae n^e Mundolfing, quae aliquot 100 florenos nobis reliquit. 

14. IL id. Kunigundis de Mistelbach. 

21. XII. kal. Petri Caputii cardinalis. 

22. XI. kal. Donati abb's n' 1380. Sigonae abb^e S' Nicolai extra Portam Stubarum Viennae, 

24. IX. kal. Wilhelmi abb^s n^ 1439. 

25. VIII. kal. Michaelis comis a Maydburg, et debent 12 panes (herrenlaeubel) dari pauperibus et 

fi-ibus ferculum piscium. 

lUNIUS. 

1. kal. Anniv. lohannis Polzmacher doctoris, ppos' Briuneusis, qui legavit nobis bibliothecam 

suam, libros praesertim iuridicos, in membrana scriptos. 

6. VIII. id. Conradi caesaris.*) Alberti ducis.'") 

13. id, Stephani Kolb abb's n'.^') Leonhardi abb's Kremsmuensterensis.'*) 

16. XVI. kal. Friderici caesaris et Arnesti marcbionis Austriae.'') 

17. XV. kal. Arnesti archiducis Austriae et ducis Stiriae.**) 

23. IX. kal. Hainrici marchionis Austriae '^), qui s"'» Colomaunum ad Mellicum attulit. 

25. VII. kal. Pauli Meigsner, qui testatus (est) mon'o 100 florenos et crucem auream parvara. 

27. V. kal. Sebastiani abb'^ Eberspergensis. '") 

28. IV. kal. lohaunis abb'8 n'.'') 

29. III. kal. lohannis Keck doctoris et m' in Tegernsee. 

lULIUS. 

1, kal. Nicolai ppos' S»» Dorotheae Viennae. 

13. III. id. Matthiae abb'^ Gotwicensis '*) et Symonis abb's Salzburgeusis.'') 

15. id. Wilhelmi ducis Austriae.*") 
22. XI. kal. Stephani abb'8 Mellicensis.^') 

27. VI. kal, Leopoldi II. ducis Austriae et Stiriae.^") 

29. IV. kal. Martini abb's n* 1455, 

30. III. kal. Christianni abbis Mellicensis,") 

AUGUSTUS. 

1. kal. Rudolphi ducis Austriae."*) 

5. non. lohannis Stistersdorfer abbi» Mellicensis.**) 

') Ob. a. 1499 Mart. 21. ^) Fridericus I. dux Anstriae ob. a. 1198. ') Ob. a. 1501. 

*) Ob. u. 1512. De die obitus dissentiunt. ^) Ob. a. 1500. *) Ob. a. 1515. ') Albertiis I., oceisus 

a. 1.308, sed Mai. 1. *) lohannes IV. ob. a. 1474. De die obitus dissentiunt. ") Ob. a. 1039, sed lun. 4. 

"*) Dies anniv. ad nullum ducem referri potest. ") 1479 — 1482. '*) 1524 — 1526, sed ob. lun. 6. 

") Fridericus I. imp. (f 1190) et Ernestus marchio (f 1075), quorum tanien uterque ob. lun. 10. '*) Ob. 

a. 1424, sed lun. 10. '») Heinricus I. Austriae marchio ob. a. 1018. '") Ob. a. 1504. De die obitus 

dissentiunt. ") 1486—1500. •«) Ob. a. 1507, sed lul. 11. ") Ob. 1525, sed lul. 14. «o) qi, 

a. 1406, sed Iid. 11. ^i) Stephanus de Spanberg (Spancjcnberg) 1451—1453. *^) Ob. a. 1230. 

") 1433-1451. 24) IttidoJfus IV. ob. a. 1365, sed Itil. 27. ") 1497—1504. 

Necb. Patav, 39 306 NECROLOGIUM MONASTERII SCOTORUM VINDOBONENSIS. 

8. VI. id. Nicolai ex Respiz Austriaci mag>, primi ex Gennauis abbis et reformatoris n' 1428 

post Scotos. 
10. IV. id. Leopoldi ducis.') 
12. II. id. lacobi Paemperl pposi Neuburgensis. 

14. XIX. kal. Leopoldi ducis Austriae.*) 

16. XVII. kal. Leonhardi Kuku can» S^e Dorotheae. 

17. XVI. kal. Galli abbi^ n» 1486. lohannis abbis Mariaecellensis.') 

18. XV. kal. Doualdi abb" u' 1392. Friderici III. caesaris.*) 

21. XII. kal. Christophori abb's Mariaecellensis,*) 

22. XI. kal. Leonhardi abbi^ Mellicensis.^) 

23. X. kal. Sebastiani abbis Gotwicensis.') 

24. IX. kal. Haynrici caesaris.'') 

25. VIII. kal. Bertholdi de Mangen hubarum magi in Austria, magni fautoris n' et benefac- 

toris ni. 

29. IV. kal. Alberti ducis Austriae *), fundatoris carthusiae Gaemingensis. 

30. III. kal. Haynrici abbis ni 1343. 

SEPTEMBER. 

5. non. Thomae abbis Campi Liliorum.'*) 

8. VI. id. Benedicti Chelidonii abbi^ ni 1521. Est hac die patrocinium e. h. Rector et tota 
academia processionaliter et etiam U aliunde advenientes stationem habuerunt olim 
hic apud imaginem b. virginis, de cuius miraculis seorsum scribetur. 

12. II. id. Memoria occisorum. 

13. id. Alberti ducis Austriae.") 

14. XVIII. kal. Chunradi abbis ni 1541. 

15. XVII. kal. Ludovici abbis Mellicensis.i'^) 

16. XVI. kal. Mauricii abbi^ ni.>») 

22. X. kal. Wenceslai regis.'*) 

23. IX. kal. Hermanni Haesler et uxis, qui ad hoc dedit 200 florenos pro vinea Resinger. 

' OGTOBER. 

4. IV. non. Hermanni ducis Austriae.'^) 

5. III. nou. Hainrici caesaris.") 

6. II. non. B. Adalberonis a) epi Wirzburgensis, comis a Lambachi") et Scherding, fundatoris Lam- 

bacensis, ibi sepulti 1088. (Ob. 1090.) 
10. VI. id. Leouhardi Suss, qui erexit et decoravit altare s^e Crucis. 

12. IV. id. Leopoldi marchionis "), fundatoris Mellicensis. 

13. III. id. Matthiae de Znoym abbis Gotwicensis.'^) 

14. IL id. Alberti ducis Austriae.c) >») 

15. id. Wolffgangi abbi^ Mellicensis ^^), carthusiani in Axsbach. 

16. XVII. kal. Michaelis abbis ni 1527. 

17. XVI. kal. Wilhelmi abbi^ ni.»') 

18. XV. kal. Leopoldi ducis Bavariae ^*), filii s» Leopoldi. 

19. XIV. kal. lohannis abbi^ ui, ex Mellico postulati, et Audreae abbis Seitenstetensis. 
21. XII. kal. Haynrici ducis.^») 

24. IX. kal. lohannis abbi^ ni, theologiae professoris 1467. Leopoldi marchionis Stiriae.**) 

26. VII. kal. Martiui abbis ni 1418. 

27. VI. kal. Alberti caesaris '''*), ducis Austriae, regis Ungariae, pi^ Ladislai regis. 

*) Adalberti cod. ^) Laymbach cod. ^) JSx mortilogi lohannis Raschii editione expleium. 

1) Oh. a. 1344. 2) Quo pertineaf, non constat. ^) lohannes V. 1475—1486. *) Oh. a. 1493, 

sed Aug. 19. ^) Ob. 1524. «) Ob. 1433, sed Aug. 23. ^) 1507—1516. ^) Heinricus VII. 

ob. a. 1313. ») Albertus IIL oh. a. 1395. »«) Ob. 1499, sed Sept. 3. »') Alhertus IV. ob. a. 1404, 

sed Sept. 14. ^^) Ludovicus III. 1474 — 1480. '^) 1320—1337. '*) Wenzeslaus I. Bohemiae rex 

ob. a. 1253. '») Oh. 1250. '«) Heinricus III. ob. a. 1056. ") Liupoldus II. oh. a. 1096, sed 

Dec. 12. »») Oh. 1532. '») Cf. ad lun. 6. ") Wolfgangus I. Schaffenrath dictus 1483—1497. 

*') Forsan Guilelmus III. 1348—1349? ") Ob. a. 1141. ") Fort. fil. Alberti pimi, qui oh. a. 1327. 

Cf Decemb. 28. ^*) Ob. a. 1129. ") Alberttis II. oh. a. 1439. NOTAE NECROLOGICAE MONASTERII SCOTORUM VINDOBONENSTS. 307 

NOVEMBER. 

1. kal. Haynrici abbi^ Seitenstetensis, hic sepulti.') 

6. VIII. id. Leonhaidi abb'» n'.'^) 

8. VI. id. Alberti marchionis'), filii Leopoldi. 

9. V. id. Augustini abb's Mariaecellensis.*) 

12. II. id. lohannis Ernst anniv. Pro hoc dantur annuatim 3 floreni de domo iuxta waghaus, 

1 florenus ad sacristiam pro laboribus, 1 florenus pro missis, 1 florenus pro carnibus 
et panibus pauperibus distribuendis. Sed nunc sacristanus totum recipit pro con- 
ventu, quia etiam et nos m> pauperes sumus in d° licet sine defectu et mendicatione 
ex libro capitulari. 

17. XV. kal. Wilhelmi abbis ni.») 

18. XIV. kal. Sigismundi abb's Mellicensis.») 

21. XI. kal. Udalrici abbi« ni 1204. 

22. X. kal. Ladislai fiiii regis Alberti.'') 

28. IV. kal. Stephani ppos' S^e Dorotheae. 

29. III. kal. Symonis ppos' Neuburgensis. 

DEGEMBER. 

2. IV. non. Virgilii abb»» Salzburgensis.*) 

3. III. non. Philippi Mair et Elisabethae ux'b, pro quo aunivi" dedit nobis molendiuum auf der 

Blaich. 

7. VII. id. In Mellico s^e crucis miraculosae inventiouis hic apud Scotos Viennae. 
9. V. id. lohannis abbis Kremsminsteriensis.") 

10. IV. id, Friderici ducis Austriae.'") 

11. III. id. Tessilonis ducis Bavariae, m' in Kremsminster, quod fundavit.'^) 

25. VIII. kal. Nicolai abb's et reformatoris Mellicensis 1526. 

26. VII. kal. Laurentii abbJs Gotwicensis.*'') 

27. VI. kal Petri abbis Gotwicensis.'^) 

28. V. kaL Hainrici ducis Austriae.^*) 
31. II. kal. Leopoldi ducis Austriae.'^) 2. NOTAE NECROLOGICAE 
MONASTERII SCOTORUM VINDOBONENSIS. 

A. d. 1426 ob. abb. Nicolaus Mellicensis sub matutinali officio Wyenne et quando 
prima missa incipiebatur in die nativitatis d' (Dec. 25). Similiter et p. suus carnalis 
5 eadem nocte moriebatur, et ambo ducti sunt Medklicum et ibi sepulti. 

A. d. 1428 ob. abb. Nicolaus ^'^), primus reformator post discessum Scotorum in 
vigilia s' Laurencii, de Austria et de Respicz (Aug. 9). 

A. d. 1446 ob. d. lohannes abb.^'') de Uxenhusen de Swevia de Medliko, electus 
successor eius in vigilia s^ Luce (Oct. 17). 
10 A. d. 1464 ob. ven'"^ d. senior, quondam abb. Martinus^^) nominatus de Ungaria de 

Cypczsch, in die s*"^"™ martyrum Nazarii, Celsi, Yictoris et Innocencii (luL 28). 

») Ob. 1532. 2) 1475—1479. ^) Ob. a. 1137, sed Nov. 9. *) Ob. a. 1505. *) Ob. a. 1349. 

") 1504— 1529. "^) Ob. a. 1457 Nov. 23. ») Ob. a. 1502, sed Dec. 9. ^) Ob. 1524. ^o) Filius 

Alberti 11. ducis Austriae. Ob.l362. ^^) Annus quo obiit non constat. ^^) 1468— 1481. ^^) 1402— 1431, 

15 sedob.Dec. 24. ^*) Cf. ad Oct.21. ^^) Ob. a. 1194. ^^) Nicolaus III. 1418— 1428. ") lohan- 

nes V. 1428—1446. »') abbas a. 1446—1464. 

39* 308 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 

Item secuntur ceteri fr"^ post eos defuncti: Ladislaus prior de Ungaria Scolhi^), 
fr, Georgius de Slesia sac, fr. lodocus dyac. de Swevia, fr. Patricius sac. de Scocia, . 
fr. Haynricus sac. de Bawaria, fr. Herhardus cv. de Austria, fr. Clemens sac. de Slesia, 
fr. Leonardus sac. de Bawaria, fr. Martinus sac. de Mysna, ob. fr. lohannes de Lewcza 
de Ungaria sac, fr. Michael sac de Austria, fr. Georgius cv. primus de Moravia, fr. lo- 5 
hannes de Ratispona de Bawaria, fr. Otto sac de Bawaria. 

A. d. 1466 descripti sunt predicti defuncti fr*^^ vacante abbacia Scotorum Wyenne, 
sed deo dante nunc electus abb. lohannes de Lambaco consensit in eleccionem, mag. 
in theologia: fr. lohannes sacristanus de Swevia et de Byblingyn, Stephanus prior de 
Austria sac et de Wyenna mag. in artibus, fr. Silvester sac. de Austria, fr. Balthasar 10 
sac. de Bawaria, fr. Thomas cv. de Moravia, fr. Thomas sac. de Ungaria et scholavus^), 
fr, lohannes de Slesia sac, fr. Fridericus sac de Austria, sepultus in Pulka, fr. Con- 
radus sac de Bawaria. Inclusi autem sunt isti: fr. lohannes lapicida'^) cv. de Bavaria. 
Fr. lodocus sac de Franconia, fr. Placidus"^) de Slesia cv., fr. Symon de Austria sac. 

Infrascripti extra mon. sunt sepulti: fr. Michael cv. de Austria, fr. Wolffgangus sac 15 
de Austria, fr. Bernardus sac de Austria et de Wyenna, fr. Benedictus de Bavaria, factus 
abb. in Seytensteten ®) ^), fr.Vitus sac de Austria, fr. Andreas sac de Bavaria, fr. Augustinus 
de Franconia, fr. Nicolaus cv., fr. lohannes de Constancia et ibi abb. factus et leprosus, 
fr. Conradus de Uxenhusen sac et de Franconia, fr. Paulus de Ungaria et scholavus'') et 
sac et fr. Philippus sac de Bavaria. 20 

A. d. 1467 ob. p. prior Basilius ante professionem vocatus lohannes et eodem tem- 
pore in eadem pestilencia ob. fr. Petrus nov. de Novo dolio. 

A. d. 1468 ob. d. lohaunes abb. et mag. in theologia de Lambaco, item fr. lohannes 
in Pulka. Item a. d. tempore Mathye abb^^ 1468 ob. fr. lacobus cv. infra octavam nati- 
vitatis Marie (Sept. 8 — 15). Item ob. fr. Hainricus in die omnium animarum (Novemb. 2) 25 
in Monte Cassino prof. Item a. d.*') tempore Mathye abb'^ ob. fr. Anthonius sac sabbato 
in vigilia nativitatis d'. 3. LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSARIORUM 
MONASTERII SCOTORUM YINDOBONENSIS. 

In nomine domini; amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 30 
quadragesimo secundo, indictione quinta, die vero lune tredecima mensis Augusti hora 
vesperorum vel quasi sacro Basiliensi durante concilio Wienne in monasterio beate Marie 
virginis Scotorum ordinis s' Benedicti Patav. diocesis in edificio abbaciali in mei notarii 
publici et testium presencia subscriptorum venerandus in Christo p. et d., d. lohannes 
abb. eiusdem mon" suo et conventus sui nominibus litteras commissionis rev* in Christo 35 
p'^ et d', d' Leonardi Patav. ep' in favorem ipsorum datas et concessas ac venerabili 
et egregio arcium liberalium et sacre pagine professori, mag° Narcisso de Perching 
directas ibidem constituto presentavit, quas idem cum reverencia debita recepit huius- 
modi sub tenore: Leonardus dei gracia eps. Patav.^) egregio in Christo sincere dilecto 
mag° Narcisso de Perching sacre pagine doctori, ecclesie collegiate s' Stephani Wienne 40 
n® diocesis can°, salutem in domino. Sacra scriptura dilucidante omne, quod fit contra 
conscienciam, edificat ad gehennam^) timoratisque conscienciis subveniendum existit ac 

^) Lectio incerta. '') /. e. nntlonis slavicae. '^) Sequitur exstinctnm: fr, ^) Alia manus 

in margine notat: adhuc vivit in Speczl. ^) Seyczensteten cod. *) Annus incarnationis deest. 

B) iehennam cod. 45 

') Ob. 21. Scpf. 1441. 2) Leonhardzis a Layming 1424—1451. LIBER OBLATIONUM KT ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. ;J0<) 

boatius cst ibi tiinero culpam, ubi culpa non est, quam non agnoscere dclictum. Vencrabili 
itaquc ac devotis in Christo sincere dilcctis Tohanne abbate ^) totoque convcntu mon'' 
bcate Maric virginis alias Scotorum Wiennc eiusdcm n" diocesis nobis exponentibus 
didicimus, quod ipsi pro suarum conscienciarum informacione ac puritatc litteras sui 

5 mon" hincinde rcpositas diligenter conspexissent ibiquc invcnisscnt aliquas, cx quorum 
tenorc aliqua implonda esscnt obnoxii, que tamcn ab antecessoribus suis etiam tani diu, 
quo usque memoria huiusmodi so cxtcndcret, minime esscnt complcta ncque complcrentur, 
licet adhuc aliqua bona pro eisdem quamvis pauca in sua rcpperircnt potcstatc, et an 
execucio iuxta earundcm litterarum contincnciam perfccta existat aut bona ad mona- 

10 sterii ct fr"'" utilitatem forent deventa aut qualiter alicnata ipsis minime constarent, 
petcntes dcvota precum instancia sibi paterne supcr cisdcm consulerc, ac oportune nos 
itaque puritatem predictorum virorum in d" commendantes volcntesquc ipsos forc in 
animo ct conscicncia quictas, ut acccptum dco valeant reddere famulatum, de tuaque 
legalitate et pcritia plurimum confidentes. Tibi harum scrie littcrarum iniungimus ob- 

15 nixius exhortantcs, quatcnus supradictum monasterium n'" vice ac auctoritatc supradictisque 
litteris ac aliis tibi notificandis diligcnter inspectis et consideratis bonisquc adhuc occa- 
sione implendorum habitis et alienatis rccensitis ac pensatis, si que rationabiliter adhuc 
pretextu eorundem, quo ad anniv'''^ aut alia quecumquc fuerint fienda aut pcrficicnda 
ipsa implcri, si autem minus, quam ficri debuit aut debeat, facta sint atque fiant ea, 

20 sicuti tibi videbitur, ordines atque statuas condigne suppleri aliaque facias in hac re, 
que pro quietacione ac conscicnciarum sinccritate videris expedirc, dantes tibi nichilo- 
minus plenam facultatem ct auctoritatcm cum eisdem abbate et conventu, fratribus ac 
quolibct eorundem disponendi, declarandi eos supcr pcccatis ac dclictis, si que propterea 
commiserunt, absolvendi ac cum cis dispensandi, prout necessarium fucrit et oportunum, 

25 taliter agendo, ut ab omnium remuncratore recompensam reporlare a nobisque merito 
valeas commendari, super quo tuam conscicnciam oneramus. Datum Wiennc decima 
die mensis lunii a. ctc. (14)42. Post quarum quidem litterarum presentacioncm et re- 
cepcioncm, ut premittitur, factas prelibatus ven''^ p., d. lohannes abb. nominibus quibus 
supra dicto mag" Narcisso commissario instanter supplicavit, quatenus ad prescriptarum 

30 litterarum et in eis contentorum procedere velit execucionem iuxta commissam sibi facul- 
tatcm. Prcfatus igitur mag. Narcissus commissarius volens commissionem sibi in hac parte 
factam cxequi reverentcr litteris ipsius mon" predicti ac aliis sibi pcr prefatum dominum 
abb'''" exhibitis ostensis et notificatis cum maturitate et diligencia debita inspectis recensitis 
et pensatis super eisdem et in ipsis contentis auctoritate ut premittitur sibi tradita de iuris- 

35 peritorum consilio ordinavit, statuit ct de scripto recitavit in hunc, qui sequitur, modum : 

Primo lacobus de Krud ^) contulit 3 <tl. ^ reddituum pro missa perpetua in carnario. 

Idem contulit 6 "11. A reddituum pro suo anniv'", item 1 «tl. ^ pro lumine perpetuo in 

eodem, de quibus littera desuper confecta plenius relacionem facit. Sed quia de hiis 

in toto plus non habetur nisi due <tl. cum dimidia, ideo auctoritate prefata arbitratus cst, 

40 ordinavit ct statuit, ut pro 1 tt. perpetui census peragatur cius anniv. cum vigiliis trium 
leccionum et missa defunctorum cantatis ct dc rcliquis redditibus legatur in perpetuum 
una missa septimanatim ad apostolos, quod altare principaliter est in honore s' lacobi 
maioris consecratum, cuius singularis cultor ipse extitit littera testc, quia in eius honorem 
capellam in carnario a fundamento erexit et fundavit. Propterea in casu. quo missa 

45 pro nunc in carnario haberi solita deficcret, ipsa cadem missa de altari s' lacobi. quod 
est in ecclesia, transferatur in capellam carnarii ita sane, ut ad minus una missa per 
septimanam legatur in carnario perpetuis temporibus celebranda. 

') lohanncs V. 142S — 144G. '^) lacohus rfe Chrnt et Kalhcrina nx. eius a. 1322 hoe annir. 

ftindaverunt. 310 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 

Item d. Conradus Urwaetsch, quondam mag. hubarum in Austria, qui alias dicitur 
der Harmarkcht, cum sua coniuge Geisla nuncupata contulerunt ^) ad capellam s^ Georgii 
mon'° Scotorum annexa sine medio 4 <tb. cum dimidia ^. pro perpetua missa cum cantu 
et lumine perpetuis ibi habendis. Item iidem contulerunt pro suo anniv'° perpetuis 
temporibus celebrando cum suis oneribus dumtaxat 5 <tt. ^. cum dimidia iuxta tenorem s 
littere desuper confecte, in quibus quidem arbitratus est quam plura in eadem littera 
contenta non competere neque moribus neque rehgioni ipsorum fratrum predicti mona- 
sterii, ymmo nec animabus, pro quibus est collatum, ut clare patet Utteram ipsam intuenti. 
Verum quia de predictis redditibus in libro fundi adhuc inveniuntur 4 tl. ^. perpetui 
census, ideo arbitratus est, quod pro eisdem pecuniis celebretur anniv. eorundem cum lo 
vigiliis trium leccionum et missa defunctorum cantatis et insuper in suprafata capella 
septimanatim legatur una missa in memoriam eorum, qui et pro quibus fundaverunt. 

Item d. Conradus Urwaetsch, qui dicitur alias der Harmarkcht, filius supradicti, 
contulit^) mon'° beate Marie virginis Scotorum unum quartale vinee am Nuesperg site, 
de cuius proventibus in perpetuum statuit celebrari suum et sue uxoris Brigide anniv. is 
cum onere in littera descripto. Yerum quia ipsa vinea de suis fructibus non potest 
onus predictum supportare, idcirco arbitratus est, quod eius anniv. fiat per omnia sicut 
anniv. p*^ sui prefati, et quod in prenominata s^ Georgii capella habeatur missa in per- 
petuum qualibet septimana dumtaxat una in eorum memoriam ut immediate supra. 

Item Elizabeth dicta Metterin ^) contulit mon^° suprafato quandam domum, de cuius 20 
annuo censu ordinavit haberi cottidianam et perpetuam missam in capella s* Pauli eius- 
dem mon" annexis quibusdam oneribus iuxta tenorem littere desuper confecte. Item 
prefata Elizabeth contulit in peculium speciale d° Heinrico, quondam abb' Scotorum, 
quandam vineam an der Weissenleytten sitam. Sed quia domus prefata nescitur et 
vinea venit per ipsum d"™ Heinricum abb^™ in communem possessionem mon", cum pro- 25 
prietas in ipsum cadere non potuit de iure, que vinea annuatim solveret licet difficulter 
duas tt. S). prompte pecunie, idcirco arbitratus est pro remedio anime dicte d® et pro 
securitate conscienciarum tam abbatis quam fr'^'™ ipsius mon" sufficere, ut eius et sui 
mariti Conradi Metter anniv. perpetue celebretur modo et forma ut supra, ut sibi 
adiunctis tamen cuilibet misse anniversariali et principali quattuor aliis missis lectis in 30 
ipsorum memoriam, qui dederunt. 

Item Heinricus Senfft*) contulit mediam <tb. ^. perpetui census super domo, quam 
olym possedit vulgariter dictus Waicz, que ob originem est eciam fundi censualis mon" 
sepedicti, de qua qviidem media ■tt-. ordinavit lumen nocturnum perpetuum ad s' Martini 
capellam eiusdem mon". Sed quia redditus sunt minus sufficientes, ideo arbitratus est 35 
id ipsum divini cultus obsequium in aliud pietatis opus commutare, idcirco ordinavit atque 
statuit in ipsius, qui contulit, memoriam annuatim circa festum beati Martini, cuius ipse 
devotarius, ut pi^esumitur, extitit, per fr®^ ipsius mon" monachos missam pro defunctis 
in choro perpetuo decantari. 

Item d'* Macza relicta quondam d' Ulrici de Neuburg contulit ^) mon'° beate Marie 40 
virginis Scotorum 4 ■^h. cum dimidia ^. perpetui census fundi ante Portam Scotorum iuxta 
tenorem littere desuper habite, qui quidem redditus adhuc hodie quasi possidentur a 
predicto mon'°. Ideo ordinavit atque statuit, quod eius anniv. omnimode iuxta litteram 
eius peragatur videlicet cum vigiliis trium leccionum et missa defunctorum cantatis. 

Item Agnes relicta quondam Perwinder in suo testamento legavit predicto mon'° 45 
quandam vineam, sitam in Grinczing am Schenkemperg, cum suis iuribus et pertinenciis, 
cuius vinee summatim sunt quinque quartalia, de qua quidem vinea ac eius annuis pro- 

') Hoc anniv. a. 1324 fundatmn est. ^) Haec anniv^i fundatio a. 1330 facta est. ^) Elzhet 

vidua Chunradi dicti Meter a. 1340 diploma de hac fundatione dedit. *) Heinricns dictus Setnft a, 1331 

hoc anniv. fundavit. ^) Mats vidua Ulrici de Neicnburch a. 1315 hos redditus dotiavit. 50 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 311 

ventibus ordinavit in laudem omnipotentis dei ac gloriosc sue genitricis virginis Marie 
et suc anime salutem annuatim et scptimanatim decantari missam defunctorum feria 
secunda in capclla h" Katherine, ubi predicta d* est sc})ulta. Verum quia predicti mon'' 
fr®^ de communi consilio non ita acceptaverunt, idcirco auctoritate prefata ordinavit, 

5 quatenus iuxta consuetudincm hactenus inoUtam omni septimana lcgatur una missa pro 
defunctis et in reconpensam cantus celebretur anniv. eius cum vigiliis trium leccionum 
et missa defunctorum cantatis, sub qua quidem missa legantur aho quattuor in ipsius 
memoriam, in qualibet ipsarum imposita collecta pro cius nnima. 

Itcm quedam d", com" Wilburgis vocata dc Ilardcgg, dcdit in prompta pecunia 

10 100 tl". ^., ut videtur, ad fabricam mon'' predicti, dc quibus ordinavit anniv. quondam sui 
mariti Ottonis annuatim ])eragi iuxta omncm modum cclcbritatem ct clcmosinarum 
largicionem, sicut fundatoris d' Heinrici ducis Austrie ^) anniv. peragitur. Scd quia non 
constat hanc pecuniam in utilitatem mon" premissi^) et eciam ultra dimidium iusti precii 
mon. ipsum esse gravatum, ideo arbitratus est, hanc ordinacioncm corum consciencias, 

15 qui nunc sunt et qui post eos in perpetuum futuri sunt, non obligare. 

Item dictus Hierss, quondam civ. Wienn., legavit^) in tcstamento suo legali ac 
legittimo vineam quandam nuncupatam Pyber sitam in Attachrin ipsi prcfato mon'° 
pure proptcr deum in salutem animc sue et remedium ac sue uxoris dicte Hailken. ita 
tamen, ut de quatuor "11). proventuum dictc vinee anniv. corundem cclebrctur et de aliis 

20 quatuor infirmi fr°^ eiusdem mon" consolentur. Quapropter ordinavit et statuit, quod 
eorundem anniv. cum vigiliis trium leccionum ct missa dcfunctorum cantatis celcbretur 
in perpetuum. Voluit insuper, ut die annivcrsariali habeatur corum specialis memoria 
in capitulo, ubi omnes fr®^ solcnt ad orandum pro defunctis convenire ita sane, ut 
dicatur in eorum congregacione pro tunc, quod iam dictus Hirss pro sua speciali memoria 

25 quatuor <tt. ^ de supra dicta vinea ad infirmitorium ordinavit. 

Item perspectis per eundem mag""^' Narcissum diligencia, qua potuit ampliori. omni- 
bus ac singulis aliis litteris, in quibus divini nominis obsequia sunt ordinata, reperit et 
invenit, quod redditus, supcr quibus erant fundata, sunt partim alicnati et dc quibusdam 
vchementer presumitur, quod eorum ordinacio cum reddituum coUacione numquam sit 

30 execucioni demandata. Ideo auctoritate prcfata sibi, ut prescribitur, tradita ob sereni- 
tatem ac quietudincm conscienciarum presencium et futurorum fr"^"" eiusdem mon" decrevit, 
eas omnes et singulas nullius fore roboris aut momenti et ipsos fr"^ propter casdcm litteras 
penitus ad nichilum obligari. Item simili modo perspectis libris mortuorum a fr''^"^ fide 
dignis inventa sunt quam plura anniv'* antiquitus inscripta, de quibus penitus nichil 

35 habetur, quorum eciam aliqua non sunt celebrata a tanto tempore, quantum sc memoria 
hominum extendit, idcirco auctoritatc sibi commissa cum ipsis fr»^"» desuper dispcnsavit, 
ut in futurum ad eorum celebracioncm non sint obligati, quia tam ipsis, quam posteris 
eorum essct onerosa atque tediosa. Item quia presumitur, quod quam plures bene- 
factorum prcscriptorum ad divinum cultum contulerunt^ quibus ex nunc in spcciali nichil 

40 fiet, et ipsa bona, ut timctur, per negligcnciam predeccssorum sint alienata aut collapsa, 
ne igitur eorum bcncficencie ipsi tam abb. quam conventus et eorum successores vide- 
antur ingrati, ordinavit atque statuit, ut iuxta suorum meritorum exigenciam omnes 
collatores et bencfactores communium bonorum sint participes. Super et de quibus 
omnibus et singulis supradictus vcnerandus p., d. lohannes abb. nominibus supratactis 

45 requisivit mc notarium publicum subscriptum, ut sibi unum vel plura publicum seu 
publica conficerem instrumcntum seu instrumenta. Acta sunt hec anno, indiccione, 

*) premisse cod. 

') Heinricus II. „Iasomirgott", qui a. 1177 ob. *) Diploma de hoc legato ah eo idihus Decembris 

a. 1302 datum est. 3 1 2 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 

mcnse, die, hora et durante concilio quibus supra presentibus ibidem ven'' et egregio 
ac discretis viris d" lolianne Polczmacher decretorum doctore in facultate sacri iuris 
canonici studii Wienn. ordinarii, Andrea Gilberti de Frankfordia arcium liberalium mag" 
et Erasmo Sclode de Mulhusen baccalaureo in eisdem ac lohanne Tristram dicti d' 
lohannis abb^^ camerario, clericis Warmiensis, et laico dicte Patav. diocesis, testibus ad 5 
premissa vocatis pariter et rogatis. 

(S. N.) Et ego Nicolaus Gerlaci de Kuenigisberg civitate, Sambiensis (diocesis*)), 
publicus imperiali auctoritate notarius, quia dictis litterarum presentacioni earumque 
recepcioni ipsarum et in eis contentorum execucioni ordinacioni statutis et arbitramento 
omnibusque aliis et singulis premissis una cura prenominatis testibus interfui eaque sic lo 
fieri vidi et audivi, ideo presens publicum instrumentum manu mea scriptum exinde 
confeci et in hanc pubHcam formam redegi ac signo meo solito et consueto signavi 
requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. 

In nomine domini; amen. Nos lohannes abb. totusque conventus mon" beate 
Virginis alias Scotorum in Wienna, ut facilius atque cercius rememorari valeant n°'^"°' is 
carorum beneficia nobis gratuito exhibita, studuimus sub brevi stilo conscribere eorum 
donaciones, quas in honorem dei omnipotentis ac s® genitricis eius virginis Marie et 
suarum salutem animarum nobis nostroque mon'° exhibuerunt, eorum dumtaxat, quorum 
beneficia in kalendario istius libri non inveniuntur inserta nec eciam in litteris anni- 
versarialibus'') exarata, quorum multi de fr'^™ devocione confisi studuerunt communibus 20 
bonis contentari, nolentes humeros n°^ in speciali onerare per anniv^"™'" aut aliorura divini 
cultus obsequiorum perpetuam institucionem. Hortamur insuper in caritate Christi omnes 
successores n°^, ut pya devocione perraoti studeant sirailiter suorura benefactorura 
beneficia coramendare et in scriptis simili modo redigere, ut crebro ad ipsa conspicienda 
fj,es recurrant deum omnipotentem pro eisdem rogaturi, ne tara nos quara ipsi aput 25 
ipsum deum oranipotentem arguaraur ingratitudinis in futurum. Datum Wienne in raon'° 
predicto beate Marie virginis a. d. 1443 pridie ante epiphanias'') d^ n' lesu Christi. 

In prirais cupiraus omnium fr""" oracionibus coramendare ser""'" d""^ Albertum ^) 
dive meraorie Roraanorura'') semper augustura, Hungarie et Bohemie regem ac ducem 
Austrie quintum huius nominis, pariter cura sua coniuge Elyzabeth^) nuncupata, qui 30 
semper erga nos nostrumque raon. singularera gestarunt devocionem, quam in effectu 
magnifico ostendentes donaverunt eidem ob gloriose virginis Marie honorem ornatum 
plenura et perfectura ac preciosiorera quem habemus, puta casulam, dalmaticam et 
subtilem cura suis attinenciis et pallara altaris bruni coloris auro optirao intextas ac 
cappara preciosam eiusdem texture insertara quibusdara lapidibus preciosis. Itera con- 35 
tulerunt eidem gloriose virgini Marie monstranciam argenteam deauratam precellentis 
raagnitudinis cura rcliquiis de peplo eiusdem virginis inibi reconditis. Item contulerunt 
preciosara calicera cura duabus ampullis argenteis unacum duobus candelabris et nola 
siraihter argenteis. Et si quis prefati principis erga nos liberalitatera plenius voluerit 
cognoscere, studeat ipsius donaciones nobis concessas querere in litteris et privilegiis 40 
sub suo sigillo ac noraine roboratis. 

Item quidam d. noraine Berchtoldus de Mangen ^), mag. hubarum Austrie, edificavit 
nobis ex magna parte novum dormitorium in abside refectorii et alia quam plura bene- 
ficia, devotus deo nobis exhibuit consiliis et auxiliis mon" n' incrementum tam spirituale 
quam temporale procurando. Ob. autem XVIII. kal. Septembris, cuius anniv. grata 45 
consuetudine introductum tenemur peragere, ut alibi patet. 

a) Deest. 1») Cod. c) Sc. rfigem. 

^) Albcrtus II. Bomanorum rex ob. a. 1439. ^) Filia Sigismundi Romanorum regis, a. 1442 db. 

') Huius in diplomatibus annis 1425—1436 sacpius mentio fit. LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAU. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. ;U3 

Item quidain egregius sacrc theologic doctor et mag., Urbanus dc Melico nomine, 
legavit nobis ex singulari devocione soptem bona volumina, que sibi crant cariora. Idom 
doctor per quamplures annos ex sincera caritato gratis lcgit n" congrcgacioni in sacra 
thcologia; alias suam familiaritatem gratissimam cum consiliis nobis pro posse impercicndo. 
5 Ob. autem prcnominatus doctor V. yd. Augusti sepultusque cst in ccclesia s' Stephani, 
cuius ipsc can. crat et sac. 

Itcm quidam 1. cfr. n,, civ. Wienn., nomine Nicolaus Ncwngrucncr, cum sua ux" 
tcstati sunt nobis 24 11. <^ hoc tantum exigentcs, ut quilibet in futurum populo in ecclesia 
n^ predicaturus corum faceret mcncioncm oraciones populi pro cisdem morc solito inter- 
10 pellans. Ob. autem predicti III. yd. Augusti. 

Item quidam sac. nomine lohanncs, plcb. in Rcspicz, contulit ad structuram mon'' 
90 florenos et 26 marcas grossorum postulans in rcmedium anime suc communium 
oracionum sc fieri participcm. Ob. autem VIII. kai. Septembris. 

Item quidam 1. nominc iohanncs Pruggcl pellifex cum sua coniuge edificaverunt 
15 altare novum in abside dcxtra in honorc b. Marie virginis, s' lohannis cwangclistc et 
s** Katherine, ct ipsa coniunx post obitum mariti testata fuerat nobis domum propc chorum 
ecclesic n®. Verum quia cives nolcbant istam venirc in posscssionem mon", idco ordi- 
naverunt nobis dari 50 tt. ^. pro eadcm domo. Ob. autem ipse lohannes VI. yd. Sep- 
tembris, ubi cum ipso sua coniunx libro mortuorum est inscripta, 
20 Itcm quidam baro nomine Piligrimus de Buechaim testatus est nobis in duobus 

voluminibus Spcculum historiarum ^) ita tamen, ut pro 80 florcnis Melicensibus impignora- 
tum n° peculio redimcrcmus. Idcm testatus est insupcr quosdam alios libros parvos et 
mappam mundi. Ob. autem VIII. kal. Octobris. 

Item quidam 1. mcrcator nomine Ilermannus Ilaesil cum ux® sua nomine Margaretha 

25 contulcrunt nobis 200 II. e)-, de quibus emimus certos redditus in Maispirpam et unum 

pomcrium in Pulka et ^)^\ '). perpetui census in Praittenlee. Ob. autem ipse Hermannus 

IX. kal. Octobris. cuius anniv. ipsa die poragitur cantando, et ipsa ux. particcps est om- 

nium oracionum a nobis fiendarum. 

Item quidam 1. nomine Conradus Schmid de Pregancia cum sua coniuge Dorothea, 
30 qui in n" conventu habucrunt quendam filium nomine Melchior, contulerunt nobis 100 flo- 
rcnos Renenses et sunt libro mortuorum inscripti XIII. kal. Novcmbris. 

Item quidam civ. Wienn. nomine Petrus Sturm ^), cfr. n., construxit sccundam testu- 
dinem in ambitu circa portam versus curiam n'*"'. Idom contulit nobis 32 'tl. (5).; item 
fecit fieri ymaginem s' Nicolai in eius capella super altari, quam ipse suis in expensis 
35 fccit depingi, ubi iacet sepultus. Ob. autem kalendis Aprilis. 

Item quidam aurifaber nomine Petrus de Auln contulit nobis pro remedio anime 
sue calicem, quo cottidic utimur in summo altari. Idcm contulit in prompta pecunia 
20 florenos, qui pcr abb"'" Nicolaum in nccessitate cxpositi sunt pro communi bono 
patrie contra Hussitas patriam molestantes. 
40 Item quidam civ. Wicnn. lohannes Mosprunner ^) contulit pro suo anniv'" 20 il. 

prompte pccunie, quod pcragitur II. yd. Octobris. 

Item quidam doctor in iurc dictus lodocus Gossolt officialis in Salczburg contulit nobis 
duas summas s' Thome videlicet primam ct secundam sccunde. Ob. autem VI. kal. Octobris. 
Itcm quidam mag. arcium Nicolaus de Lauczg contulit nobis questiones commiines 
45 super secundo sentenciarum.*) Ob. autem VII. kal. Octobris. *) Loco numeri spatiiim vacuum praecedit. 

•) Sc. Vincentii Bellomcensis. '^) In libro diplomatum a. 1455 tiominatur. ') Eiusdem in 

diplomatibus annis 1385—1411 saepius mentio fd. *) Fort. questiones quas Nic. Eymericus scripsit de 

XXII articulis, 'in quibus magister (Petrus LombardusJ communiter non sustinetur, immo communis 
50 opinio tenet contrarium', cf. Wetzer-Welte IX 1920 sq. 

Necr. Patav. 40 314 LIBER OBLATTONUM ET ANNIYERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 

Itcm quedam sor. n^ dicta Margaretha Knechtlin de Neuburga Claustrali contulit 
in parata pecunia 12 florenos. Ob. autera VIII. kaL Augusti. 

Item quidam civ. Wienn. nomine Dietricus Hessz ^) contulit quosdam libellos 
diversarum facultatum fortassis in valore trium flor.enorum. Ob. autem VIII. kaL Sep- 
tembris. s 

Item quidam sac. contulit nobis summam Pysani^) rubeam. Ob. autem III. kaL 
Decembris. 

Item quedam d-'' dicta Elysabeth relicta Oswald Bauch, sor. n., testata est nobis 
domum auff der Renngassen, que solvit annuatim 10 U. J>., verum quod ab antiquo fuit 
fundi censualis solvens \2 ^. ^. Ob. autem pridie kaL Decembris. lo 

Item quondam egregius vir, mag. Nicolaus de Dinkelspuehel, doctor sacre theologie, 
magnus cooperator fuit reformacionis mon''''^"'" in Austria, n. autem amicus singularis et 
ideo in extremis pro suo memoriali testatus est nobis quaestiones communes sentenciarum ^) 
propria manu scriptas. Ob. autem ydibus Februarii (a. 1433). 

Item Greorius dictus Melkamer *) licet cum et pro suis beneficiis anniv. instituerit, is 
tamen quia multum supererogasse videtur, ideo placuit ad eius specialem commendacio- 
nem suas donaciones hic inserere. Isdem namque Georius contulit nobis septem vineas 
et duas d. in Perchtoltsdorff", item quatuor vineas ad Sanctum Vitum, item duas vineas, 
unam in monte Hohenbar, alteram in Alsekk cum vasis et vino unius anni; item cyphum 
argenteum et deauratum in valore 50 <l;li. 0.).^) Ob. autem IV. kaL Aprilis, et eius anniv. 20 
pro pluribus semper peragitur secunda feria pasche cum vigiliis novem leccionum de 
sero ante vesperas cantando invitatorium cum responsoriis et „Benedictus", cetera 
leguntur, et in crastino per fr''^ canitur missa pro eisdem cum candehs maioribus et 
minoribus erectis tam ad vigilias quam ad missam. 

Item ipsius memoria et sue ux'^ Barbare pariter et soceri sui Friderici de DorfPen 25 
fit in omnibus predicacionibus popularibus usque in finem seculi etc. Notandum tamen, 
quod quia cives in Perchtoltsdorff nolebant predictas duas domus venire in possessionem 
mon", quin ymmo cogebant nos ipsas domus vendere pro 126<tl. ^., que tamen pecunia 
ad mon" utilitatem est sine omni ambiguitate in pensa et expensa. 

Item quidam can. ecclesie Boleslaviensis nomine Mauricius de Zabiechlicz testatus 30 
est nobis breviarium valde bonum secundum rubricam^) secularium sac"™ predicte ecclesie. 
Ob. autem III. kaL Aprilis. 

Item quidam miL lacobus de Chrudt vulgariter dictus hic fundavit^) capellam in 
carnario et dotavit eam et pro suo anniv'° ac lumine in eadera capella contuHt pro 
oranibus annui census 10 <tt'., de quibus in instruraento plenius patet atque litteris. Sed 35 
quia de bona voluntate alias possessiones nobis donavit gratis omnino videhcet annui 
census 3 'II. 3 yS. 7 c).^ que habentur de certis fundis ante mon. Scotorum, prout hoc clare 
invenitur in quodara libro antiquo fundi, qui incipit ab a° d' 1334 vel citra. Ideo dignum 
est, ut deum pro eo studiosius exoreraus. Ob. autera VII. kal. Decerabris. 

Item quidara 1. Otto Weiss^')"^) nomine, civ. quondam Wienn., ob specialem ad n^"* 40 
ecclesiam devocionem contulit nobis vineas, quas habemus in Muro imacura vasis et vino 
unius anni pro perpetuo anniv'°, quod peragitur ab octonariis s' Stephani in ecclesia 
eadem, propter quod de eisdera vineis annuatim solvimus eis 2^/2 tl. ^. Ob. autem pridie 
yd. Augusti. 

*) <?). supplevi. ^) Weisss cod. ^^) Sic cod. 45 

^) In diplomatibtis annis 1440 et 1443 nommatur. ^) Bartholomaei de S. Concordio. *) Cf. 

p. 313 n. 4. *) Diploma de hae fundatione Leonardus prior Mauerbacensis vice lohannis Scoto^'um 

abbatis, qui tunc apud concilium Basileense moratus est, a. 1434 confecit et sigillavit. ^) Fiindatio 

a. 1322 facta est. *) Idem diplomata a. 1407 — 1411 saepius sigillavit. LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 315 

Item quidam sac. Stophanus dc Casschovia contulit ad infirmitorium unum lectum 
de phimis. Ob. autem III. non. Septembris. 

Item quidam 1. nomine lohannes Maroch edificavit altare, quod est in honore 
s' Alexii consecratum in dextra abside chori. Ob. autem VI, kal. Marcii. 
5 Item quidam doctor iuris canonici Hainricus Fleckil nomine, officialis ecclesie Salcz- 

burgensis. testatus est nobis 20 florenos in auro. Ob. autem III. yd. Octobris. 

Item quidem ven''^ d. nomine N. Studhaymer, can. I^risingensis et pleb. in Ilain- 
burga, contulit 20 11. o). Ob. autem IX. kul. lanuarii. 

Item quidam cfr. n. dictus N. Kummerbekk, dum viveret, solebat in maioribus 

10 sollempnitatibus anni scilicet pasce, penthecostes, nativitatis et assumpcionis b. virginis 

Marie ad refeccionem'*) fr"'" ofFerre panes semellinos magne quantitatis. Ob. autem.*^) 

[Item'^) d* N. Pocthn dedit speciales scilicet zinciber'') etc. in valore 2 «tt. ^). et ultra 
attinentia praecedentibus annis consimilia fecit. 

Item d. Thomas de Weitra dedit mon'" septem libros. 
15 Item Conradus Mutenhauser dedit tres scatulas confecti. 

Item Gebing et ux. eius Schellm dedit unum ortum et duo vexilla et ymagines 
trium regum in alabastro. 

Item Erasmus Kemseer unum ferculum de piscibus in valore 3 /5. {^.).^) 

Item Fridericus Althaimer ^) medicus contulit nobis calicem, libros scilicet: Bartholo- 
20 meum de naturis rerum ^), librum ewangeliorum et epistolarum. 

Item mag. Rudolfus de Heringin contulit bibliam in pergameno. 

Item Martinus de Croacia testatus est equum satis bonum. 

Item mag. lohannes Polczmacher ordinarius circa eleccionem d' Martini abbatis 
gratis nobis astitit et director fuit, quod alius iurista vix pro 10 florenis fecisset. 
25 Item Urbanus Pulner cfr. contulit nobis butirum et caseos in valore 2 "tt. 

Item Barbara sor. n., ux. Caspar Scharff, dedit nobis unam mensam valde bonam, 
item octo coclearia cum caudis deargentatis et unum manutergium. Omnia taxantur 
penes 5 florenos. Item unam crucem argenteam. 

Item Barbara leckelin sor. dedit 1 tt. ^. 
30 Item Conradus Muttenhauser cum fr® dedit pisces ad tria prandia et coclear argen- 

teum et aliquid misit reformari in thuribulo argenteo. 

Item Stephanus Lang de Brunna cum amicis dedit per plures annos multos pannos 
pro tunicis. 

Item Elizabet Winerin ux. lohannis famuli cellerarii propinavit pisces in valore 
35 quasi 3 /5. 

Item Erasmus Hartkircher dedit nobis unum banckale longura et bonum et tapetum 
ante altare maius. 

Item Anna Hoffkircherin dedit 48 tl. ^. absque quattuor*'), sed ut pro ea, viro eius 

necnon pro omnibus, de quibus illa pecunia venit, oremus, hoc tamen adiecto, quod 

40 si contigeret eam venire ad talem paupertatem, quod aliquid de predicta pecunia a 

nobis desideraret, quod ei libere et sine contradictione velimus de predicta pecunia 

subvenire. 

Item Anna Puesmerin dedit raon'° 7 ik ^. 

Item Nicolaus Purger^) edificavit scolaribus locum cantandi. 

45 *) Iteraiur: ad refeccionem. ^) Dies ob. desideratur, <=) ff(c Martinus abl. Scotorum ipsemet 

scribere coepit. ^) Cod. e) ^. supplevi. ^ Supjil.: deuariis. 

*) Mag, Fridericus Althaimer iam ante a. 1444 defunctus est, nam eo anno lohannes abb. Scotorum 
eius decessum ae anniv'^ fundationem testatus est. ^) Bartholomaeus Anglicus. ') Oiv. Wienn. 

annis 1428 — 1457 diplomata saepius sigillavit. 

40* 316 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERTI SCOTOR. VINDOBONENSIS. 

Item quedam pcrsona, que noluit nominari, testata est mon''' 6 florenos Ungaricales 
et 2 Renenses. 

Sciendum, quod Erasmus Ilacker cfr. n., civ. Wienn., tcstatus est nobis quandam 
vineam prope Ueteldorff" sitam ita, quod nos Martinus abb.') et conventus mon" Scotho- 
rum Wiennc attendentes prefati viri bonam voluntatem erga nos et^) n"" mon. pari con- s 
silio deliberavimus eidem vices in spiritualibus rependere et, prout desideravit, annuatim 
pcrpetuis temporibus pro eo et suis quatuor Requiem circa angarias per nos vel scolares 
n°^ cantare et semper ipsa die, qua unumquodque Requiem canitur, si saltem comode 
poterimus, alias quatuor missas pro eo et pro illis, pro quibus affectavit, legere, sin autem 
precedente vel sequente die. Et quia de premissis nulla littera confecta fuit, quia pre- lo 
nominatus Erasmus et eciam sui nobis simpliciter sunt confisi, ideoque propter successores 
n°^ hoc memoriale conscripsimus a. d. 1449 in vigilia epiphanie (lan. 5). Ob, autem supra- 
dictus cfr. n. anno precedenti tempore autumpnali, cuius anima requiescat in pace; amen.^) 

Item testamentarius lohannis Ernst scilicet lo(hannes) Meyers interpretatus est 
nobis illa per universalia, und suellen mes sprechen nach ir gewissen et duas missas, is 
et fit anniv. in octava s' Martini (Nov. 18). 

Item Stephanus pictor dedit unam crucem cum ovo strucionis. 

Item Margareta Kastnerin de Kremz dedit unam argenteam crucem in valore 
septem florenorum. 

Item Dorothea Puschingerin testata est mon'° 200 tt. ^. nullam obhgacionem specia- 20 
lem mon'° imponens, sperans suffragium sibi impendi oracionibus fr"'", cuius anima 
requiescat in pace. Quas 200 tl. debet exolvere Sigismundus Friczenstorffer in spatio 
20 annorum singulis annis 10 'll. (t^-)*') circa festum Michaehs (Sept. 29) incipiendo 
a. d. 1450. 

Item Niclas Cramhofer dedit unum ciphum argento circumdatum. 25 

Item Hainricus Hayden ^) cum ux*' sua dederunt priniam partem biblie magne et 
unum missale secundum rubricam n"™. 

Item p. fr'^ leronymi dedit 10 florenos Renenscs pro integro panno Spirensi. 

Item testamentarii p'^ fr'^ Stephani dedif^) 5 <[%. ad structuram. 

Item d. Conradus de Crey ^), mag. curie ser"' principis, ducis Austrie ac regis Roma- 30 
norum, testatus est mon'° 18 florenos in auro, cuius anima requiescat in pace, 

Item duo mag' de Pruna dederunt mon'° quinquaginta florenos et pecierunt, quod 
anniv. p'^ eorum et suorum progenitorum peragatur, quamdiu nobis placuerit circa festum 
Udalrici ep' (luli 4), quae peticio est facta a. d. etc, 1454. 

Item d. Cristannus de Thehenstain dedit lOOtl. ^). et picarium argenteum et unum 35 
nigrum ornatum damascenum et duas dalmaticas de sameto nigras et dedit ornatum 
rubrum sametum. 

Item quedam d" dicti Steyregerin dedit annulum 6 florenorum, ut post obitum 
peragantur et vigilie mortuorum et officium mortucrum videlicet „Requiem". 

Item quedam d*^ dicta Polhaymerin dedit mon'° 20 <U). c^. 40 

Item quidam sac. d, lohannes, predicator in Buda. dedit mon'° 50 florenos, sepultus 
in abside apostolorum. 

Item mag. lo(hannes) Reichwein dedit nobis 10 tal. <5). ad structuram. 

Item quedam virgo Anna de Olmuncz dedit 7 florenos nobis pro remedio anime sue. 

Item quidam Cristoff Thieler dedit nobis 10 florenos ad deaurandum ovum strucionis. 45 

*) Seqidtur delelum: 11' moiii'. ••) Hucusque 3Iariinus ahh. Scotorum scripsit. <^) <^ supplevi. 

d) Sic liher. 

') 1446 — 146 J. ^) Civ. Vindobonensis annis 1436—1450 diplomata saepius sigillavit. ') Summus 
camerarius et capitaneus Carinthiae annis 1440 — 1446 diplomata saepius sigillavit. LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 317 

Item quidam civ. nomine Steffan Glaser dedit ovum strucionis et idem unacum Niclas 
Purger fecerunt vitrum in choro, ubi idem cum coniuge depictus ct descriptus est. 

Item vitrum'') versus Pischendorffer solvcrunt Niclas Purgor ^). d. lohannes Oppen- 
beyler et mag. Caspar pictor, quorum quilibet iiabot suum signetum ibidem. 
5 Itcm Conrad Mottenhavvser misif") fiori vitrum versus refectorium in ambitu cum 

suo signo et nomine scripto. 

Item quidam piloator nomine Stoffan Sorgonfroy misit fieri vitrum in ambitu cum 
angelica salutaciono et signo suo. 

Itom quidam civ. nominc Veytt llinperger '^) misit vitrum fieri cum ymaginibus 
10 trium regum ibidem et cum signeto suo, sed mon. solvit mediam partem. 

Item Ilanns Scharffonberger ^), civ. Wienn., dealbavit choruni apostolorum et misit 

fieri vitrum ibidom cum clipeo suo et dealbavit capellam s' leorgii, ubi sepultus est, et 

dedit tres ymagines vidolicet b. Virginis, ymaginem s' leorgii et s' Karoli et domum in curia 

n" reformavit et fodit fontem in curia n"* ante domum et fecit vitrum ad S""" leorgium. 

15 Item quidam civ. nomine Albertus llofkircher dedit zwen seyden poelster. 

Itcni Barbara Zingin dodit duas cappas pro corporalibus in valoro 2 floronorum. 

Item schuesterknecht dodorunt \5ih.c). ad tabulam summi altaris. 

Item Erhart Pischendarffor misit fieri vitrum sine ymaginibus ad S""' leorgium. 

Item mag. Petrus Bachmuelner *) dedit decretum pro remedio anime sue. 
20 Itom mag. Nicolaus de Aulen dedit 5 florenos ex testamento unius alterius personae 

ad structuram. 

Item qucdam d* nomine Anna sor. illius Griesserin dedit nobis 5 'tt. A 

Itom quidam sac. d. Nicolaus Noesner "'*), olim pleb. in Hospitali, dedit 5 florenos 
in auro. 
25 Item quodam honesta d'* nomine Barbara lenckerin dedit mon'" 42 U. <}>. ot 6 florenos. 

Item vitrum ad apostolos cum angelica salutacione misit fieri quidam civ. nomine 
Michael Manestorffer. 

Item quedam honesta d'' nomine Barbara lencklerin dedit 10 florenos ad tabulam 
summi altaris. 
30 Item quidam sac. dedit mon'° 10 i\. (). , quas presentavit d, Michael Harrazer, cap. 

in cripta b. Stophani. 

Item quidam civ. nomine lacob Cingisser testatus est mon'" 14 4,1. <?). 

Item quedam honesta d* nomine Barbara Wirsingin testata est mon'" 50 4.1. ^. 

Item sororius fr'* Friderici dedit nobis bovem. 
35 Item Veyt Hindperger fecit vitrum in abside apostolorum cum suo clypeo. 

Item Niclas Purger misit fieri vitrum, ubi scolares canunt, cum ymaginibus Gregorio'^) 
et Benedicto"^) et solvit capitale s' Gregorii in inferiori choro. 

Item misit erigere vel construere altare s' Gregorii et decorare. 

Item quidam civ. nomine Wisint solvit capitale cum cruce in choro inferiori. 
40 Item Conrat Regespurger dedit 1 41. ^ ad supplondum in abside apostolorum. 

Item quidam nomine Riedor dedit pannum preciosum subtus corporale, et tunc 
custos ad S"'" Stephanum. 

Item vitrum in basilica solvorunt Conrat Mottenhawscr et Petrus Hentaler. 

Item Agnes Sturmyn testata est nobis 6 tl. ^., ut oremus pro ea. 

45 *) Sequitur deletum ad. ^) Sic codex hic et uUerius. *=) Corr.: Giegorii. <^) Corr.: Beiiedicti. 

') Civ. Vindobonensis, cuius in diplomatibus annis 1428—1457 saepius mentio fit. "^) Veit Hint- 

perger a. 1449 diploma sigillavit. *) Etiam mag. civium, annis 1421 — 1455 diplomata saepius sigillavit. 

*) Mag. iuris caw, annis 1437 — 1448 saepius diplomaia sigillavit. *) Cap. altaris s. Annae ad S. Steplia- 

num Vindobonae, cuius a. 1436 mentio fit. 
318 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. MONASTERII SCOTOR. VINDOBONENSIS. 

Subscripti d' decoraverunt altaria subscripta: 

Item altare textorum (dedit) cecha textorum. 

Iteni altare s^ Crucis Linhart Suees ') et dedit tres ornatus satis bonos*) et duas 
pallas et duo stagnea candelabra. 

Item d. lohannes dictus Gerst^) altare Omnium Sanctorum et dedit unam pallam illuc. 5 

Item Missendarffer altare s"' Anne et dedit 1 ornatum nigrum sameth. 

Item Motenhawser altare s' Bartholomei apostoli et dedit duos ornatus cum clippeis 
suis et unam pahxm. 

Item Erhart Sipeck ^) altare s' Benedicti et dedit preciosam paHam illuc. 

Item Rauster altare apostolorum Petri et P(auli) et dedit 2 preciosas pallas. Item 10 
idem misit'') fieri fenestram cum vitro ad S"" Petrum et Paulum et stalla ibidem. 

Item quidam honestus civ. nomine Conrad Regenspurger decoravit altare s* lohannis 
in apside apostolorum et dedit paUam satis bonam, sed omnino vult, quod sit occultum 
usque post mortem suam. 

Item quidam honestus civ. nomine lorig Coler decoravit altare s® Katherine. 15 

Item quidam honestus nomine Hanns Stumphf dedit pallam satis bonam. 

Item altare s' Martini decoraverunt Leonprost. 

Item honesta quedam d*^ nomine Ebnerin dedit mon'° 6 florenos pro remedio 
anime sue. 

Item der edel herr Wolfgang Missendorffer *) solvit stalla in abside s' Andree. 2» 

Item stalla in capella s' Nicolai solvit cecha b. virginis Marie. 

Item quedam nobihs d^ nomine *^) . . . . dedit ain roten tebich pro summo altari in 
valore 4 florenorum. 

Item quedam d^ dicta Schoelin dedit angelicam salutacionem et alabastrum pro 
summo altari. 25 

Item Balthasar p. n. dedif^) ymagines trium alabastrum pro summo altari. 

Item quidam civ. Wienn. nomine Niclas Kraumhofer ^) dedit nobis ciphum cum 
argento decoratum, pro cuius ux® sunt lecte 200 misse. 

Item quedam honesta muHer^) dedit eyn grueen ornat von sameth cum uno calice 
a. d. 148L 30 

Item quedam d'* dicta Pernnauerin dedit mon'° unum pacharium in valore 20 ih. «^, 
item 10 florenos Ungaricales. 

Item alia quedam dicta Andre Oelerin dedit unum cahcem adhuc vivens; item 
testata est nobis unum pacharium; item post mortem ipsius testamentarii eius*^) emerunt 
unam parvam campanam, item unam monstranciam argenteam de bonis ipsius. Oremus 35 
pro ea. 

Item Sigismundus Walczhofer testatus est nobis 100 fiorenos Ungaricales. Ob. feria 
3. pasce. Requiescat in pace. Item 32 fiorenos Ung(aricales). 

*) Sequitur delelum: cum clippe. ^) Sic cod. c) Sequitur spatium vacuum loco nominis desiderati, 

d) Sequitur deletum: dedit. ^) In margine notatum: lorig Sulczerin. ^) eus cod. 40 

*) Huius a. 1453 in diplomate mentio fit. ^) Eum iam pridie Jcal. Octohris a. 1457 obiisse 

Ladislaus rex in diplomate testatus est. ') Ndbilis, qui a. 1442 et 1448 diplomata sigillavit. 

*) Idem a. 1445 diploma sigillavit. ^) Musdeni a. 1453 in diplomate mentio fit. LIBER OBLATIONUM 

ET ANNIVERSARIORUM ECCLESIAE 

S. STEPHANI VINDOBONENSIS. 

xLcclesia s. Stephani Vindohonensis etsi una ex antiquissimis Austriae ecclesiis 
demum a. 1365 capitulo collegiato celeherrimo apud ecclesiam „Omnium Sanctorum" in arce, 
qiiod a Rndolfo IV. duce Austriae a. 1359 fundatum ac dotattim erat, huc translato ad 
ecclesiae coUegiatae dignitatem producta est. Capitulo fundato simul necrologium in calen- 
dario coaevo duahus dispositum columnis scrihi coepit, quod nunc in codice formae maximae 
memhranaceo tahularii capituli metropolituni Vindohonensis non signato folia 1 — 6 complet, 
in quo praeterea notae de capituli censihus ac reditihus percip)iendis, series canonicorum 
installatorum , capitidi statuta atquc privilegia continentur. Quia autem in necrologio 
plerumque notae de anniversariis fundatis atque ohlationihus occurrunt, didjitari nequit, 
quin p>ofms liher ohlationum et anniversariorum quam necrologium capitidi hahendus sit. 
De quo latius exposui Neues Archiv XXXV, 736 sqq. Qui liher hicprimum in lucem editur. 

Codex ipse, qui a variis lihrariorum manihus usque ad saeculi 16. exitum continuattis 
€st, a fundatore ipso iuxta capituli traditionem huic in ipsius primordiis donatus esse fertur. 

Manum auctoris saec. 14. primam litteris maiorihus latius dispositis, continuationes 
saec. 14. litteris maiorihus latius dispositis uncis inclusis, continuationes saec. 15. litteris 
maiorihus, continuationcs saec. 16. ineuntis, ex quihus ea tantum, quae magni momenti 
esse videntur, selegi, litteris minutis distinguendas curavi. 

lus fasque est, ut capitido metropoUtano Vindohoncnsi venerahili praecipueque p)raelato 
clarissimo, doctori Ferdinando Wimmer, tahidarii capituli custodi optimo, qtci codice Vindo- 
honae ufendi lihenter licentiam mihi permiserunt, hoc quoque loco gratias agam dehitas. Hic incipit tabula mortuorum, pro quorum salute nobis eternaliter est 
orandum et primo pro n° d° principe, d° duce Alberto ^), p^ n' fundatoris, qui 
a. d. 1358, XIII. kal. Augusti ob., r.^) [Item prefatus n. fundator, dux Rudol- 
fus^) ob. a. d. 1365 die 27. mensis lulii. Item dux Leupoldus^) occisus est a 
Swecensibus a. 1386 circa festum Margarete''). Item dux Albertus*), et fr. 
fundatoris, ob. a. d. 1395 die 29. mensis Augusti. 

*) Praecedens tituhis colore ruhro in folio priori codicis teynmoito agglutinato descriptus est. ^) Sub- 

sequentis temporis manus annolat: videlicet 7. (potius 9) die mensis lulii prope Sempach et iii Chunigsfeld 
sepultus. Item dux Albertus, fil. (potius nepos^ eiusdem Alberti, ortus 1377 vigilia Mathei evaugeliste ob. 27. 
mensis Octobris a. d. 1439. Hic fuit non solum maximus fautor, sed etiam amicissimus ac fidelissimus tocius 
cleri. Da Beatrix m"" eius ob. 10. die lunii 1414. 

') Alhertus II., Claudus cognominatus. *) Rudolfus IV. dux Austriae. ') Leopoldus III. 

*) Alhertus III. 320 LIBER OBT-ATIONUM ET ANNIVERSAR. ECCLESIAE S. STEPHANI VINDOBON. 

Nota, quod d. lohannes dictus de Praga, can. h. c., mortuus fuit sine testa- 
mento, nisi quod ante duos annos mortis sue fecit hanc ordinacionem, ad- 

duxit d"" lohannem cap"'" capelle dicte"*) capellam site ad s"™ Michahe- 

lem ad mag"'" Gcrhardum et tunc can"'" h. e. ct coram eodem dixit: ecce ad 
omnia bona mea cgo instituo d"'" lohannem meum verum ct legitimum succes- 
sorem, et hoc fatebatur mag. Grcrhardus se sic habere. Idem vero d. lohannes 
sic institutus pro maiore credulitate facti in presentia capituli produxit duos 
pbr°^ videlicet dictum Albcrtum plcb""" ad s""" Nicolauni apud Portam Stuba- 
rum ct d""" lohanncm cap"'" ad s'^'" Trinitatem, qui prcdictam ordinacioncm a 
d° lohanne dicto de Praga sic factam, se personaliter intcrfuisse et ab ore 
eiusdem prcmissa vcrba huiusmodi ordinacionis audivisse''); hanc ordinacio- 
nem d. Antonius tunc ppos. ct capitulum unanimiter tamquam tcstamentum 
legitimum approbaveruiit. Acta sunthec a. d. 1396 in sabato ante septuagcsi- 
mam (lan. 29) hora vesperorum in sacristia prope altare s' Stcphani ibidcm 
capitulo congrcgato presente d° lohanne instituto et duobus pbr'^ predictis.] 

Itcm d. Petrus de Muro, can. et cantor, qui ob. 1435, 13. die Marcii pretcr ea, que 
ibidem signata sunt, specialitcr testatus est unam vineam Rivoli sitam circa Maeurling 
cuidam pucro nomine Chunrado.'') 

lANUARIUS. 

2. IV. non. [Anniv. rclictc Chunradi in dcm Rotgesslein circa festum circum- 

cisionis (lan. 1) cum 1 tal. ^.]^) 

3. III. non. Officium s'' Genovcvc cum organis ct min^'^ d' Erhardi Schirl.'') Itcm anniv. 

d' Erhardi Schirl hic peragitur ^) cum pulsu minori, ob. 1419 feria 2. post 

nativitatem b. Virginis (Sept. 9). 
5. non. Itcm loannes Chramcr am Stcg habct ibi fraternitatem.*) 

8. VI. id. Stranginn testata est capitulo 32 <%. c). Anniv. d' Dyterici pbr' dcbet peragi 

infra octavas cpyphanie (lan. 7 — 13) cum 10 /5.^)^) 
10. IV. id. A. d. etc. (14)99 ob. mag. Georius can., qui testatus cst capitulo suam pr^"* 

videlicct 43 41). et 80 ()., et debet peragi anniv. ipsi cum 2^/2 tb. ^. Wienn. 

13. id. [D. Chunradus de Steutz can. pr^"".] 

14. XIX. kal. Itcm lacob von Sand Pernhart am Graben cin jartag mit \2 ^. cum pena, 

et habent litteram capituli. 
16. XVII. kal. Item Symon dc Gars Parchanter^) testatus est capitulo 2 tt. ^. reddituum 

super domo sua sita^); sua rclicta adhuc pcragit.*) 
19. XIV. kal. Hic moriebatur d. Ulricus Mustrer cantor a. 1426, tcstatus est pro anniv^° 

perpetuo suam pr^'" canonicalem cum partc deservita. A. d. 1514 ob. illo 

die veniis vir, d. Georgius Hager can. 

24. IX. kal. Hic agitur anniv. Kunigundis'') lanynn, unde capitulum habuit 65 ib., ob. 

quasi 1412, per mag"'^' N, de Dinckelspuechcl ad 3 tb. 

25. VIII. kal. Item anniv. Cristanni Kandler civ. peragitur ibi cum pena, ut littera. 
28. V. kal. Anniv. Sehlynn, que dedit capitulo 40 <tk. 4 1414, et habet litteram. 

") Sequuntur duae voces, quae certe legi nequeunt. ^) Supplendum videtur: Testati sunt. ^) lieliqua 
huius notae pars conditiones hereditarias continet. '') In margine posterioris temporis manus notat: Wirsing 

Ulricus porrigit. ^) In margine temporis suhsequenlis manus notat: Schirl. ^) Annotatur: vacat. 

8) Sic cod. h) Nomen super linea suppletum. 

') Pr. fuit 64 iti. c^i. ^) Testatus est capitulo 10 tl. ^. ') Eadem relicta redemit cum 32 <tti., 

quas recepit capitulum ad usus suos a. etc. (14)25 die Alexii confessoris (luli 17). LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. ECCLESIAE S. STEPHANI VINDOBON. 321 

29. IV. kal. Anniv. Georii Newer, civ. Wynn., testatus cst capitulo 40 11, prout in littera 

penali. 

30. III. kal. A. d. 1402 ob. d. lohanncs dictus Mayrhofcr, primus'') ecclesie n® 

ppos., dcmum factus eps. Gwcrcensis ^) (13)76. 

FEBRUARIUS. 

1. kal. Ilic ob. d. Erhardua Stradmer Stiriensis, can. h. c., a. etc. (14)28, testatus est 

capitulo pr^™ unacum descrvito pro anniv'° perpetuo etc. 

4. Il.non. 1411 ob. d. Petrus antiquus et fuit unus de primis can'% qui testatus est 
capitulo pro perpetuo anniv'° pr"*™ cum parte descrvita et 10 tt. ^. de 
propriis, et quia vixit ultra omnes primo institutos can°^, dicitur anti- 
quus et habuit in canonicatu 46 annos minus 40 dicbus. 

10. IV. id. [Hic agitur anniv. mag' Heinrici de Hassia sub pena, et ob. a. d. 

1397 et pcragitur dc vinca Reinhartinn, quod capitulum pro 
ipsius et mag' Hoinr(ici) de Oyta pccuniis comparavit vide- 
licet pro 65^1. (^.] Item mag. lohannes Gallici testatus est capitulo 
10 <tt). pro iuvaminc unius anniv". 
13. id. A. d. 1424 ob. mag. lacobus Berwardi, intcstatus cedit pro anniv'" suo corpus 

pr® cum parte deservita. 

23. VII. kal. Hic ob. mag. lohannes dc Gmunden can. a. etc. 1442, habet pr'"" pro anniv'". 

24. VI. kal. Hic mag. Bernnhardinus Widmayr de GunderstorfF, can. efc custos, moritur 1522. 

25. V. kal. [Anniv. Oertolfi Petzcichen, Diemuedis ux'^ eius de 8 tal. para- 

torum,] sed nunc habet redditus, scd adhuc sempcr pcragitur cum aho.'^) 

MARTIUS. 

6. II. non. Anniv. d' lohannis, pleb' in Naperstorff, peragitur ibi cum 2 tal. 

7. non. Hic mortuus est d. Stephanus Rocssler a. etc. (14)27. Testatus est pr*'" 

cum dcservito pro perpctuo anniv'°. 

8. VIII. id. Nota anniv. der Hermaninn Sneiderinn, ob. ibi, et peragitur cum pena 32 tk. «^ 

ad S'*'" leronimum, ut littera. 

11. V. id. Item"=) d. Stephanus octonarius ob. in die s' Gregorii (Mart. 12) et testatus 

est capitulo 36 tl. pro anniv'", ut ex tenore littere clarius constat, a. d. 
1404.2) 
13. IIl. id. Hic ob. d. Petrus de Muro, can. et cantor, et testatus est capitulo suam 
pr*"" et 20 tli. e). ct 1 quartalc vinee circa Praitensee post mortem sororis 
sue pro anniv'° perpetuo, item raagnum diurnale ad chorum pro can'^, 
item ornatum dc samedo viridis coloris, missalc specialc et calicem ad 
altare s® crucis in choro pro can''^ et eorum cap'^ ibidem celebrantibus, 
item rationale ad librariam capituli, itcm aliud missale pro ecclesia. 

16. XVII. kal. Hic erecta est ecclesia parrochialis in collcgiatam in honore 

Omnium Sanctorum et instituti sunt primi can' a. d. 1365, et 
cantabatur tunc dominica Oculi eodem die. 

17. XVI. kal. Hic ob. ven"^ vir, mag. Nicolaus de Dingkelspuechel, sacre theologie doctor 

ct can. h. e., a. etc. 1433 et habet pr*''' unius can' pro anniv'° perpctuo. 

*) Sequitur pars noiae, quae certe legi nequit. ^) Nota in margine inferiore saec. 14. apposita 

radendo paene deleta est. «^) Praecedit locus rasus maior. 

^) lohannes Mayrhofer, eps. Gureensis 1376 — 1402. ^) Testamentarii habent litteram cum pena. 
(Nota codicis hic et ulterius.) 

Neck. Patav. 41 322 LIBER OBLATIONUM ET ANNIVERSAR. ECCLESIAE S. STEPHANI VINDOBON. 

Mag. Thomas de Haselpach iunxit se vivens, dedit 23 fl(orenos) una 

cum pr. et deservito pro futuro cum consensu capituli. 
24. IX. kal [Anniv. mag^ Alberti^) dicti Steke, pleb' de Gors, phisici circa 

festum annunciacionis Marie de colonis in Asparn de iure.] 
26. VII. kal. D. Ruegerus can. k(apituli) h(uius). A. d. 1424 dominica Oculi ob. 

mag. Michahel Suchenschacz, sacre theologie professor, testatus est pro 

anniv"' perpetuo corpus pr'' unius anni cum parte deservita. Hic simul 

peragitur anniv. d' Thome Hadmar, dec' olim. 
31. II. kal. Item lohannes Chettner ob. feria quinta post ludica 1402 et testatus est 

capitulo ortum prope S"" Nycolaum pro anniv*" perpetuo.^) 

APRILIS. 

I. kal. Nota: die echter sullen hern Lienharten dem Schaur welenten official 

seligen begen ainen jartag umb die czeit, und wenn sie des nicht tun, 
so sind si dem capitel vervallen 12/?. c^. pro pena. 
5. non. Hic mortuus est mag. Primus Pernnecker can., et 84 anuorum erat, 1522. 

II. III. id. Anniv. d' lohannis Rewter. Hic simul peragitur anniv. d' loh(annis) Stren- 

berger, olim can\ Hic mortuus esfc mag. Thomas Wienner, olim can. et cantor 
capituli, 1514. 

16. XVI. kal. Hic ob. mag. Rupertus de Pruck, artium et sacre theo(logi)e doctor et 

can. etc, 1485.'') 

17. XV. kal. Loefflerinn ob., testata est 32 ih. capitulo. Anniv. eius 8 dies ante Georii 

vel 8 dies post (April 17 — Mai 1).^) 
21. Xr. kal. Hic ob. d. Georgius Hueber can. 1521, in cuius canonicatu successit mag. Thomas Vogl. 

23. IX. kal. Hic ob. d. Michel de Poelan, quondam can. h. e., a. d. etc. (14)49. 

24. VIII. kal. Hic peragitur anniv. Dorothee Schernhaimerin, que testata est capitulo 

80 tal., et peragendus, prout littera sonat. 

26. VI. kal. [Anniv. ducisse^) relicte d' ducis Ruedolfi n' fundatoris debet 
semper peragi per ebdomadarios officiantes feria secunda 
post dominicam Misericordia d', et sequenti feria tercia ob. 
Georius de Nycolspwrch, qui testatus est capitulo 32 <tb. ^. pro 
anniv'° ibidem peragendo.'') Hic nichil datur d° ppos° nec 
cap'®.] Rev""^^ presul d. Georgius de Sklavonia eps. Vienn. et administrator 
Petinensis ecclesie.*)