Internet Archive BookReader

Mördaren Pehr Viktor Göthes (född i Götheborg den 29 Mars 1840) sista och uppriktga Själfbekännelse öfver sitt å Mamsell Anna Sophia Forssberg (föd 1827) föröfvade mord samt Betraktelser under hans sista stunder, den 8 Januari 1862.