Skip to main content

Full text of "Nicephori Gregorae Byzantina historia: Graece et Latine"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| Dcinz.aoyGOOglC Dcinz.aoyGOOglC Dcinz.aoyGOOglC Dcinz.aoyGOOglC ^ 1 it COKPUS 

SCaOPTORUM HISTORIAE 
BYZANTINAE. 

\ 
EDITIO EMENDATIOB £T COPIOSIOR, 

k CONSILIO 

B. G. NI£BUHRII C. F. 

INATITUTA, 

OFBRA 

EIUSDKM NIEBnHBn, IMM. BEKKEBI, L SCHOPEKI, 
' ^-V ^ DINDORFIORUM ALIOBUMQU£ PBILOLOOOBUM 
4» ^ARATA. 


PARS XIX. 

NICEFHOanS GBE60RAS. 
VOLDHZN n. BONNAE 

lUFENSIS ED. WEB£ai 
HOSCCXXX. \^ DcinzeajyGOOglC 
:.cinzeaoyGoOglc NIGEP HORI GREGORAE 
BYZANTINA HISTORIA 

GAAECE £T LATINE 

CUM ANNOTATIONIBUS HIER. WOLFII, CAB. DUCAHGII, 
10. BOIVINl £T CL. CAFPEBONNERil. C U R A ■ 

LUDOVICI SCHOPENI. V L U H £ N U. BONNAE 

IHFENSIS £D. W£B£KI 
MUGCCXXX. QMl- Dcinz.aoyGOOglC NIKH^OPOY TOY rPHrOPA 
PJIMAIKHS ISTOPI^S 

Ao ro £ m. 

NICEPHORI GREGORAE 
BTZANTINAE HISTOR^IAE 

LIBER DnODECIMUS. ^ ARGUHENTUM. 
RmMR getUtnm narratio fiaior piwmillihtr. £artini eognitio queta 
lcdnjfrMi /natum ollatura lit, Divirtae iuMtitiae ratio el nunnm aequi- 
lai- nittoria, taefiu* iam ctlebTota, rurrum laudatur. Cum ipeeulo cnn- 
feritr. fViiwipibut nojime utilii. JValurae ipti praetelUm. Scriptorit 
sivre* i^ormal. Animmia carietat» ddeelat. JHutu* partit initium unde 
reptte»dttm (Cap. 1). Cbntocusenu* lURtaruni prineipvut loluli connifit. 
Mezii ^pacauci pemiciiMa CDiuilia, dolet cxiiniae, genu*, fortuna, malae 
krtci. CaiUocusenum ftorlalur oil eapeiienda imperii inngnia. Eunifenl 
calKimualur. Imperatrix Am» tertio luctui die in palatium te recipit. 
Jpocauco madenlc loatmei patriaTcka coiIiciUai profert a defimcto impt~ 
rotdre •m^lat. Tulclsm ct impmi adminittralivnem varii* rafionifiut gi>- 
Miliir (iti otTD^are (3). Canloeusenu* rctpondel.' adniinitlrafam o m 
renipiiAlicam etiam vioo impcralDrc,- cum gua temper coniunclfoime vixe- 
ril. Sua erga iilum merita eemtnemorat. IHiui crga le ieneuolentimn ct 
grolBm animum praedical. Impcrii cmuarlium cur eo tuperilile repudia- 
«eril. Cadiciltoi a patriareha proiatoi ad atiud tempat pertinuiiie. Tute- 
lon li imperii adminitlrationcja ipio iure pimei le reaidere. Reliquam eite, 
mt filiae laae et iuniorii imperatorii nupliae pcr^cianlur (3)- .rfpocaucut 
ct polriarcAa iinperalricipenuadent, ul amncni Ointacuseno auctoritatcm 
abropel. Prudcntium eeniecturae de Apocauco. Gmlaeuieni polenlia et 
«aderalio. ApocauciBirci infitmae, Animu» penenui. Imnuiiferata am- 
Mfio. Atx Kpibatarum el aUa eaittUa ab eo eittrueta, tn quoi uiui. (4). 
Mititci Cantacuseno palam favenl. In tolenni tacrammlo menlioneni einl 
fadiml, Unui atriclo gtadio in Apocaucum imUt. Imperatrix eum lui* 
Canlaeusenum tupplex orol. Ko coiupecto lumultut icdalui. Orolio, qua 
>Uc adcenarioTum iniprobitalem nolat, clementiam d cOMlanliam luam 
caaraendat. Demoilftenii dictum, a Gre^ora correctHm. Canlacuzmi et 
Apotauci dioeria inilitula, divtrii exital, et inccptil conuniienlet. Can- 
laevsenut ea uno daiRnandni, jnod poeem eccleiiae lurbori permiterit (5). 
Atetaaea» iaeepto non deiiitil, CBiil««iienu», Je m oplinw merttUBii 
yieifhmu Gregor. FO. IL 37 S70 NICEFBORI GBE60SAE 

p«rj«r* tonatvr, Pcrmmta Itx advtrta* htgrat^t, CUtdtuai Kammnanm 
caiiMM. C*iriaeMiniut imperatrieein tt patriareham prioolim contmut. 
Or«tio, fuoDi apud to* hahtdt. hnperaiTii c( patriarcka iatiarandum 
dcnl tt ocapfunt. Canlacuscnui mutla ct jiracclora racditatur. Patim 
hd\iqiit eonMJia at eo itdta. Propaaa erga iptum votaulai finilinionm 
popitlorttm (6). Canlocusmut m Afjrtot titrcitum edticit. lU tlbi rccoit- 
oUimlit, TkMcion Imtrat tt praetidiit msatt. nriunu .^mam adumtiu 
■tuf. :^eitiuflum tolraparum oariB /orlnna. Jnmriu*, hydiat et 
W pri^tpt, rtliqais petentior. Matia imperio patitur. Cantaetaetii 
anteitf jWeltMHBUf . Kimt atKlorilatent epptigttatam defetammt magttatn 
Blanem apparoX. Kodem ■ubentc domi rcmanct. ^clut AomanoruM 
potcntui. £uii imo^ guacdlim ttib Cantacuzcnd oilota, Spet betla ei- 
viti erttmclae (7). Impcralru aegratat. Apotatictit poenat metu n> co- 
ttcUum f^iialarum lc reeipit. Patriarcka pro co opud imperatricem 
ligit, Gmlacuzenut Bifzantium rcdit. PatriarcAoe inconttantiam moili- 
bttt Bcrbii oaiti^at. /uriuraniium daplat ab eo aecipit horretidit exticra- 
lionilnu conjbmatnin. iturtum urb« cfrreililur. MagTiam ptciatiae cim 
et iminil gtntrit vata erportat. Bamm rerum uiui. ^poeoHCHt, isa co- 
•tellb ihcliinii, Caittacuacno ■niul(a(. Huiui rupoRtum (8). .i^pocauci 
inolittonet delectac. Deprcftenti diffidentta ac fvga. CMuiltum de ixea- 
denilo tmpcrio. Arx £^ibalarum omniiui rebui ab eo inilructa. /mpe- 
ratorfi difamsAi iitAicitaa de ea aree et de eiui conifitare. Cantacuienun 
•ero poenilel, qaod illiui ijc eo tnBDdatit tian partierit. Patriarekae jn 
Ginlaeiucniim peifidia. Eiuldem offiria erga Apoeaactim; qutnt oilala 
jmpunilale er arce evacaf. Apocaticut Cmlaaiaeno obviam prodil. Im- 
peralorii hotwrei Auic dstaCf in Mtlntaliotufriii. Afulli «t ^poeauevm ni 
vincuia eonucial Aorlantur , icd fruitra (9). Reoerto Apocauto , palri~ 
areha vitae inililulum tnulot. /n CanrociKenum ipte guoTue conipirat. 
Imperii procuratorem te inttiiidt. jtpocauco vrbit praefecturam et aliai 
dignitate* ermfeit. Paclio dirit luratncntit Jirmola, ne Canlacuscnui iin- 
guam rccipiolur. Apoeauciii, Octacii Caeiarit eiemplo, nobHibiit earlam 
et eioilia ntgotia committil; bellum tibi iinnit oilminittniniluni, ilei ai- 
vertul Gintacusenum a palriarcha deiignatae (10). jFactionit Canlacu- 
zerianae nehilet a patriareha et ai Apocaueo petnnt, ne tecrn» ifuriu 
of atur. Bi ple&cm in eoi inetlant. NobiUiim fuga. J?onim dotnut eeer- 
Me, ftoiia ittrepla. Cantacuseni ffloeror et anxietot. Triitei nuncii ile 
Mulre in eareerem coniecla aluigue dometticit eladibut. tiri eontlantia, 
JAtterae ligiUo imperalorio tHunitae, per quai iptt in ordincm eogitur. 
AUa tx aha gravia ei nimciala. .^nimui inlcr Aai ungiuliai aneepi et 
fivetuaii». Mort intcnlala, niti le imperalorem lalutari patialur, Eo 
recniante oliut tlalim lalulandaii. Jtnperatrir per le^aloj o£l!cii admo- 
nita contumclioie reipondel (11). Cantacuienni imperii int^nia coadul 
iiiiluit , iom olim libi variit auguriii promiiia, Aetvm id die feito S. De- 
taetrii. Annae et loanni priui aeelamari iabet ^uam tibi. Dtjiincti im- 
perolorii tnaiulata niAiloniinui oiterool. Tertio poit die purpuram exuit. 
Tmn indt ul;ue ad taplam nr&em albil ceitifrui utitur. Caiitae eiui rct 
frei ah eo allatae. Patriarcha el Jpoeaaeui, nova Cantaciacni digiutatt 
imdila, ut te g^etiennl. Duae opud Ayianluioi faetianei divertiiiimae, 
Ccnlacii>em'oni analAcmale pcreuJii. IrritBla pfebii atidaeia, Cantaen- 
■eni cundalio. £iutilem eopiae militaret. Legationei iubinie ab eo Bg- 
tantium miiiae. I^iilulala aBguilatii plena. ftgaantH implacabilet ; aperle 
tt clam ezilium ei moliunlur- dfuUi e tuit illum ut deiidem el ignatvm 
deiervnl. Commeatuum inopia. Hiemt atperrima. lAtterae a B$ianliii 
inlerceplae (12J. /oitnnei Riliteoto^ui ^e non feito praeter morem a 
ftitriartha coronatur. Id italim poit imperatorit mortem maiere oppo- 
rolu Jferi voluerat Qmlacuscnvt, palriareAa preAitucrBt. iVoout impera- 
tor in aelAerea polalii aedicuia per foleanen wfoxwfnt deauo inavgura' fflSTORIAE BYZANTINAE XII. 1- 571 

ttr. HoMM et ImU* cltMiorAM taet^ur a fopiilo. laetm bt CvnfuaM- 
mMM pnbra. Cantaaueaae haee anaientit, idmui ■ eanere, dolor et grtt- 
«u morbmm. Kudem oiitui iitodeeauo poit dte, inter timilei plefru at- 
ri«— liWei. iVticlunu pTae»agia, gnoe eiM ■wljen* coIrailoteM osie- 
raeMTBMl (13). Gnitacuaouim m adtiertaB non fTangunt. Biur-nuneH* 
c — tM cBoee a Bfumtiu illwfitin'. ManacAoruRi intertientv poeeM petl^ 
•cjyHirireb .<b Orertiadtf pnaiorihu vm»ltM eon urfren eeeaJMliiin ««inl. 
FhaU neterieeU rqientine anctii bi* repultiu re iitfeetA diKcdit. £im 
frodigU rMo MpeadititT. Hettiln ultro eitnque «teanionet. Bttli eivi' 
In MoiB. fihM ewi freUb ezlenui CDnMralia faeta « CmtoeiuwM. Hwnu 
r (I4). ftace fpu ar m ta-bium pra^eeti 7%c»- 
!l Gnido ^rmentM. Haia» ex ^mema migratio ; uxa- 
TTt mmtMe. nanuu «luniM tn GmlacMenaii o^lneBi, CMtM ct frona dnri- 
pat «t mmicet vaat, Sinirtra augaria, Soljf oe Iimoe defeUu* H eo- 
ierer. ^riore* Rioe opprenae et ramit ejrnliie (15). De educendiM eor- 
■ere mhMm MBperolricit frenee .^vtnhit Bjaaatii tt CWIaotiseniani eer- 
tMt. ircK* pnulenlia et oliae eirtutef. £^ep'aM CanfaeiiMM operoM 
— o t . [4 Jratre» ei eoaeHiaeerit. Cantaciaeni», 7%euBlonieae iiHia- 
Jtmdm^ epc oUota pcr lillenu Jhrnodeni, DidgKOtitAam twori et ACanneS 
- ^ — M CKttodiendMii eommidit. Po^itlyluM initatval et miau*l. CAreke 
TribaUw perditellit; Strtanmiltae principafu potitut; CraU mH «elue«- 
' " - ■ ■ ■ ' " ' - .. ^ ciriifopelito- ^- X & (iiv Stj ftfx^ roirov nin^ayftffa npd hMy iyyig nov k. M. 63^ 
(roToi' xal nnT^xovTa iv 'kQfot^ XySam Tg n(>OT/f^ xo^^v /°c 1341 
iqtxtvv laniftimc ^fuT^ ijmSiSateaftiv filfih^. Til S' eS^clmp. lo. Pa- 
itXatvttQQV ^Sti SiiSiftty, &Tt imUTaniaiTi^ov TOVTOig fiaiuTTa p ^A 

SnafjjxoXovd-^xoTtg. twv (tiv yi^ nXiloTiav aiTol nap6vTig cevt^-V. 287 
xm/ Tt xal avTonrai yeyovofiiv. & Si ftij avTol naQivrtg Ttd-tu~ 
fit9v, xal Tavra S' j§ avToiv atiQtjS&s *f^iV napfiilij^/vCK avfi-S 
Ti&rTOxt Twv ntn^axoTwv' us (uxqov ij fiijSiv ijrrd) t^; nQori- 
Has tlvai T^ StvjlQav avr^ijiiiiv, xa\ olfial yt fiaXtara nav~ P- 354 

lOivr, onotta TOtg i<ft%^s ninQaxTai /^voif , i^tivat fiavS-dviiv 
Totg 0ovXofiivoi( tx t&v tlgijaofUvtov, fiaxp^ tivi fiii.Tiov ^ xarit 
naaar 2ioav xai jixaStjfUay HXaTiovixriV , onoaov agtT^s ngog 
xax/av iaTi r3 SidyoQov, xal ooov avTtj fiiv tois fieriovat nap^ 

1. '.'aae hnouqae annia retro centmn fere et ijiitnqiisginta gerta toot, ea 
raidecbn libri* qaiua potuimiu compendioBiMime primo Tolumina tradidimiu. 
^au Tero binc sequuntur, illa at longe diligentiori Btudio ioTeBttgata fii- 
iat iam espoiiemai. Etenim pleraqtte ipei pcr no* BndiTinu* ac Tidimn*. 
Qaemm Bntem ipii epectatorce non fuimu*, ea ab iie qni seueTunt ita ac 
cortte Bctxptmiu, at haec ptolo But nibilo minu* quam illB exptorata ha- 
bcanoi. ^o certe rie Btatuo; eiusmodi eise ea quae d«ncepe dictonia 
■MB, nt ez lia magi> qoam ei alii* omnibu* rebiu, quae aubaei^autis tem- 
ponbo» geBtse fuenuit , poiait quilibet intelligere , atque id quidem malto 
mefitiB qnam ex totJaB Porticaa Platonicaeqae Acadeouae praeceptie, qaaif- 
tOH iatexait Tirtutem inter et Titiom, quantumqae ila, qoi altwutrl dedid 572 NIGEPHORI GREGO&&E 

i.BL6S49x" ^^ jtp^fft^ov" SffOr J' ^ ^vrintaliw tb aipai.cQir Ixtfrtj. 

'■^ ^ xari yuQ avu}.vatv ix Jov xAovg tfg a^xv" aviivjaQ, ixti^tv 

B'|tr»ai, xa^unfp Jv atr^ aXtr tiI'I nlvitxi Tia yqivM, tov ixutt^ag 

axonovftivovc xal avijrrivonttf SQoftov, ag iiu aroi/tlutv oiovtt 

Xivtm' , Twv SXXor' SiXtog EvQlnov Hxtjv &/9ivTiav, t^c npo-5 

vo/a? lvTtv9tv ivifv&g aruyv&yai loif io/org, (B.) 'fi; )'dp ^v 

dtntlfto Tip ^oipio, onoTov av noit xai rt'| afiyyjjg tio oixilio fia- 

ifiaaa /tfXavt tov aiQa S^utj uv , «Tijrviog t(o> uv9gamivwv ifl~ 

pta&tti SottovvTiov nQay/tuTiov, ovdtig oviiv Tutr unavxiav, 

Corrf' tl »a\ xo^vif^g tii; rpi/of ufivi^onqov , Tovg oip^aXftovz 10 

itufpivyov tvgoi t^c Slt^g' fiaxQuv yaQ Tiva t^v avTOVOfiluv 

xut 10 a^fiov ix Ti^ooifiliav avTt] )^oQijyovaa Tutg ibiv Squv i^t— 

y . SSS lovTiov SiXXot' aXXttig aiqtatal Tt xai yviafiaig, xul ufia xutA 

TOf T^f int^ifvovg dyvolag fiv^ov t« i^fiirf^a Stuxv^t^vCoaa , 

arudfioig taeiTa xal nXaaityiiv &xQiffiai t« t&v S^iofilviav 3i~ 15 

Sioai iAjj ■ "va TOtg oJpiyovotg oTov uvzofvtTg vafto&tTai li Tfoi' 

hnttQti.i]kv3^oiiov tnaSXa yiyvoiio. ovtt yup oTg fioy^^ijQia yvaftije 

xn) TQonoiv ^XixiMTuig Siuy/yovtv thut , to yai^iiv axXoi-orov 

&noXavttv tig lAof uiptiyai SoxtV ovit oTg xaxonqaytTv l'ityiviio, 

&y{i.a<nov ia na^ttftivtiv xad^unal^ id Suxvov. aXXa TOiovTOVfSo 

iiSioat ytfa^-ijaai xa^novg iv uff^TOV xai HXiovog tupa, o?uf txa- 

tIqio avvi^i] aniT^tti Tag avXaxag. ^ovXoifitjv i' av ix t&v xa&' 

Xxaata &t(0Qiiv aXr&ttav ngog rfiivSog, xai Saiaioavvijv nQ^g aSi- 

18. tiayiyovtv em. BoW. pio 181^ yiyovtv. 19. o£ri ofg cod. TaL, 
Oo#' olB apogr. Pariam. 30. %a9a*ai tAi. cod, Vat. 

•QDt, MlatBTu iUi, hoc vero pemidomiD rit. Nani li ab extmno fine orA 
ad pnma usijue initia redeamui , liceliit inde (utriu»i)ue cuno in annalibus, 
tanuuam in tnbeUa minime fallid, inspecto et per qunedam quasi restigia 
Eunpi m<ire alteinBntii expiorBt«) divinae providentiae contilia pulcbre 
- inteiligere. (II-) In tantis enim renun humiairum tenebris, i|uibu« nec 
oiiacnriMima noi parei habet. nihil i|ueBa deprehendere, ne muiimo qui- 
dem capillo levitu, quod divinae iualitiae ocutoi fugiiL Niminira hae<i 
iafinitam qnatidBia libertateat et licentiHm aliBS Bliia honiinum Bnimis ac vo- 
lonlatibui, quidquid ii moliantiir, indulgtL Eadem per immaiiia ignonui' 
tiae profundum rei eonim gubemit : trutinae deinde ac landtiDi leveria re- 
mm geitanim exitui Uradit, ut eonim qui olim vixerint praemia, poateria 
propoaita, 1egi« cuiuidam natjvie vim obtineant. Nec enim, quorum aoi- 
nnu ac mores mili per omnem vitam fuerant, iii siacero gaudio id txtre- 
mum frui permittere videtur divina iustitia: nec, quibus adversa contige- 
nat, eorum «init lucluni gaudii expertem permanere. 8ed, nbi me«sii ac 
triturae tempua advenit, tales rependit utrisque fmctos, qualem utrique 
tementem fecerint. Kgo vero in unoqooque eventu veritatera cum meada- 
do , iustitiaffl com iuiuititia , huauuutaten cnm lupeibia tc fiata , paoper- HISTORIAE BYZANTraAE XII. 1, 573 

iJttP, xul it^a&T7];ia «poc iim^ifavSav xaJ vStftni, xoi mvlav a. C. 1341 
nqin nXovTOv, itai auimfjv titsxijftova ngi; X*^V ^oi»* xal yAwr- '"P- '": J^' 
«av ^c^nJLo^^ij/ioru Tf xai ftaxQov Ttva ^iovtiav r^v ati^^ovaE 
qiXvagiav xal dci^Kinagt^tTdaa; , o'iav ijti^iQct TTfv tmi&fii^ 

STrjg Hitr,i o oxoIjuijTO? itf&akfiog. ^SoTa yitff &v iv toiovtm Tijg 
^fCT^? yvftvaolto ufia i« T^c «^179«/«^ fj ytSmf ivaqytarl^uv 
Xitft0dvot liiv nifiiv, xal tlfia ni^iipavios ij ttattla tpiwXH^oiTo, 
iiA To fi^ i' ■^Tivaitvv a^iT^v tu^ Tto^^toTaTia xox/a; AvanaYCo-V 
vtiTTov 10 jittqwtav that Sia^tiavai. (F.) 'f/Mv fd^ ai\ xal yi^ 

Vi&vriifiXoTifitia9at nQog ri aidtqia, xol iuKvvuv, fi^ fiivotg 
*i.f,ffov l^iptTov fivtti ToTg oiQavoTg iparvaTg d^d^oyyoig d-(ov 
ictjYiTa^tti Soittv utl, ^Xl* i% &vti§q67iov xal yijv ^Xl^ xal 
oaTgtuTtv ufi v{uv f^ttvui St^tZci&ai Sotav &tov, xai lov Toaoi!- 
Tov ygrjfiaTog vnij^Ttg rj iaroifia xa&iataTttt j)fopt;}'u; Tor^ «v- 

ISd-pitfnOf;. r,g onoaov ioTiv Iv pli^ t6 }^Q^ifiov, dvSQiav it Ttuvp. 355 
naXtu nig nktttnoig lariv ti^tjftivov, xal tjfitv ft 7tQXi.uxtg av- 
Torc t| avtoaytiiov r^g yjlturiijf iftvijacu xa&6aov l^rjv, xol 
y^ttftftaat noXXaxij nTg ^fteil^oig lyxaTaaniTQat, xiuXvfia ^kiotcc 
nivTtav Syvo? oiiSt)g tyiyovti, avxi] y&^ avayiviuaxitv itSuaxu 

90 xa&antQ fit^Xiov Twv ttiioviiav fpYtov TOt^; xvxXovg ' xai Sta tav- 
vtjg 01 n(il.ai &av6vTtg OfitXovat roTg ^(oat ti xa) ati ytyvofttvoig, 
ug atX ntt^ovTtg, xal t^; olxtiag ixaaioi ittjyovnafKpdi^ttg,B 
xal ttri na^a tov jSlov twv jf^oTo^ xal ftij ntnov9tvai yfyavt 
a^iatv , uvafiiioatv xatvoTtgav iaiftavimg niog Ttjg laTOQiag Sij- 

f^fuov^yovarjg, avTti xttxittv dtl ^avXi^t ii' aiuvog iXtyXf^^ffs 

inteak cmn 6tTitj» , linguun maeiiificun et ftitilibii* Terbit Rdondanten 
cDn Terecando lilentio Teliia Eonteire , idemqne factti coroparatione oiten- 
dcn, qnale idhibeat exBmen perrigil diTinae IiuUUae ocului. FaciUima 
«Iin in eo qnui Tirtutii gjmnaiio et natani Teritatis declanita stabilietur, 
ct palam ootata improbitai eleTabitur: idmie eo ma^s, quod niillaTiitiU 
lita Nt. (III.) Nempe et terrae ipsi cmn 
n est, et oitendere, non eam eue caelomm 
'1 Toribni Dei eloriam e I, nt proeificet toli et Mtni noTim Mmper 
I T« ministra Hisloiia et largitrit homlid- 
ta euet in hac Tita ntilita*, ciim ab aaliqBiB 
a nobii ipsli laepenuniero; qooi 
» praedicire, itTe Kxipti* n~ '"^ 
cnim est, qnae Teluti libmm est , qnae Teluti libmm perrolntandaa 
. ^^ .. — 

luotidie Di U quotidie nomlDibas Inter- 
Huius divlaa qaadam Tirtale unaiquiiqse .-, et quidqaid nbl dam Tiveret boiu vel 
eprimit semper «t aetcniam argtdt im^U- 574 NICEPHORI GREGORAE 

A. u.6Sti xa! apn^ o^mfnRpvaa axak^tem m ilStaat aro/iaai itaqiM- 

^^ ° qttv hfioifoi nTg aufiaatv. owdj ftaivoftiyuy J/itij» vnri n^CTff 

xal Tvyov fiatah» yavffovftivovs nufitkijfpvTa -ruv av9tfwttwv 

Clvlovg fuv^toni^g Igya^Tai. t&v y&Q if&aomrtwv ra ad9ti 
oTov Ttya nAiKvv imattovaa hxv&urH xa&intq SiidoxaXogS 
naqaSvOftiv^ ngig t^v iffvx^v, xal ^q^a tas tt (pvattg ufttC- 
fiovaa Sttttijf Toiavnje naiSflag xai tr ^S^ qv9(t^flw}a, xaX 
t^ aawltiav ftiv awttoiig, ^ dtpqovwv S* i^a^oftivtj tf^lftovg' 
xa\ ovTtoal nw; Ix tov 9i]ftii3ovs n^ig ti •^ftefftuTtqov oXagfi&- 
&ttqfi6^aa noXittla(. tovg ftlv ydp uYad-ovg i^aigovaa toEeIO 

X>inalvotg, toig Si ^avlovf iv xaxiTijrog fioiga tid^tTaa, iva^ 
yiattttov ToTg iifityivots ytvtxat xdTont^ov. ag yd^ St' ixttvov 
aaiftatt^ag Xafi§dvovttg xif Ifiifdattg tiuv tov n^oaianav xpto- 
ftdTiov Tc jcal ax>]ftdTiov ol n^og aitb fiXinovTtg tnavog&ovatv 
Saov iifiXTdv , oStio i^nov xai St^ tijg imoffiai ToTg ftittovat» 15 
iyTi&trtu avvteig, xol ^9x>g ^9^fti^tai yvx^g, xal dx6XetaTov 
V. 289 ^XW'* 9vftoS xal ^nav^g xal Sialiijg dfttlffttal tt xal dvanXdttt- 

£rat nfSg^tb fiiXtiov , xai Xttv9'avor%a ipvatwg iXaTttaftata xaX 
avftnTWftata 9tfanivtTat na/tnoUo. ftaXXov Si xal xatomQOV 
noXkf^ xqataiottqov to t^; lOTOQtag ittxyvtat x^otftov. ^ ftivSti 
fd^ ftv^lag lt xol navToJandc tiSv uUot' culiUrtC ytvoftivtitv xal 
aaoytirofiivav &vifav vjioitixvvaa nqdl^ttg xal X6yovg aaipiati- 
favT^ tov fiiXtlovog Ix naQa9latwg fj^u Sttxvvttv ixkoy^v jt 

14> «iti «D. Bidv. pto tt^njy. 

tatao). Hmc Mt, qnae ImmoitaUtftt) virtatem nuuidBt, oec nt corpon ita 
illam A Tenuibus sioit ■bnmi. Hoec detiiqne eft, qii«« wicta homiues auo*- 
dam fartuna rutnqne inaai elatoi et [urentibai proxiiiiDt effidt moaerm- 
tiarea. Eoriun enim, ^ui Rnt« foenmt, cakmitates velut «ecurim quaodam 
intenlaiu, seaiim in anunoa obrepit, quaai msgistra quaedam latcns, eaque 
''~'*"U ratiane natarM paoktim mutat, morea iDCormat, hominei cx un' pradentibiis pradentct focit, cordato* es vecordibiu; et uc fetmoa 
ureatique vlta ad httmuinai dvilemqae cultuni totaa deducit rapablica*. 
Quippe dam et boaoi laadibua toUit , et improbia eum locum aui^t, qni 
improbitati oonTenit, •plendidiMimum poaterif ipeGuIam euitit. Qaemad- 
DMdum eoim qiu in •pecnlDm intaentor, ipiias ope certiorem asfeqaati co- 
gnitionem orit colorum ac tinsamentarum, Tultum qaaotum iii le eat finouot 
et efneadant, aic prorsai ii« qui ad hiiUiriBm accedunt iut«Uigentia iiuau- 
ditur, eomm morea componuntur, aninu, Tods, Titae prava mutatnr con- 
formaUo reaUtaitarque in meliui ; occulta denique naturae ritia et afiectio- 
nea quampiurimae tanantnr. Imuio hiitaria ctncaciori* loace atilitatis est, 
quam sit apecolum. Ille enim infinitai et plane direrMs acUones sermonei- 
que hominum, qui alii alias nati saiit ac decesnerunt, ob oculosHic ponit, 
ut cerliorem melioria contilii delectum cl coBDiiioneu ipsa coUatioae CacUe HISTORIAE BYZAWTINAE XU. 1. 573 

Mu fta&natv. ih Si KUTonTfOi', fiovofii^ fttv t^v tfifaatv, A. C. 134] 
aviufvS. di T^f Tov iyo(fuinoe tfl^.mno» txov t^v, ^^diii>s t* ^- ">• J^- 
i^mttiTn xal i^c akij9oiis liiaTijot SidaaxaXiag, fiaaiXtHaiV ovvF 
xoi &Q)(i»;at noXXov ttvoi a^iov av i} laroqta Ytyvoiio /ptjfia, jia~ 
Sfoivovaa pij f^ tf^oviiv , ft^d' lni Ttj naQovajj jvxj} &a^ 
^nvrtag wpoc to /^iaionfo)' ra xal Tv^awixdit^ov l^ayiiv rocp, 355 
Tfoaov, aXX' utl tdv jSaatltT tpvXuTriiv ftoyov n^oai^xorTa. o 
(Uv yvi^ yviiifijjg avS^adiiais SrjiiayioYovfuvos xai oxXox^aTovfit~ 
vog aytiat ftuXXov ij ayci , xal Aoxmv a^x"v tXa&i n^wtog 

Kttmio^ ino r&y rije xax/af tiS&v rvQawovftivoe. Siiagjiji 
^ftoviag ipiiaQ Stxatots roTf afxovat voftoig ixovai^ T"^f*V 
liSttve, ttai uantQ fti^^tov inijxoiov xal vi^Kui' iar^e/ inl~ 
aijg aQx^v xm! aqx^'^^0-* xaiu rhv ijfit^ov xoj av&gtinf^ ngf-B 
morraPovXfiai T^onov, nQdg ux^^ij rtval^r^Xov xui filftriatv itxv- 

^Tov nffofialXofttvoe loTg bqaiatv , tftywxo* t^ ont voftov xal 
ayaXfta t/av aqtTf,Q xot to t^; ^^/.^i aififioXoy ix tov f*aXXov 
tarioti nptuiov , ij loS r&v uXloni Sgxttv, aatfiHQ naqtx6~ 
fiao^. fitjSiy yap ruv iv ^itii ftoviftov ilvai xai ^ifituov, (iijSi 
Tof x^tjniSas in' uatpaXovg iaTayiu rijg rvx^g naiStvoftiyoq ix 

V)t^$ lato^ai, SiSit xai fifaxitav xaiqov ^onifv , qaara Svva- 
ftiv^v dvatffinttv anavra, xa9antQ ol roie xvfiovs iv r^ nal~C 
^ uva^QinTovris. qvtm xai tfvatats air^e vniqii^ov ij laro^a 
iK^i^av&g invfvxtt. ij fiiv ^u^ tov tlyat (tovov xvQia ylvtxat' eilubeat. Specnhvi Tero , miani ihnpliceiiKiM iBagineo eapteo* et Ulmii, 
([■i te ipioe «ontempUiilibDa a natarB insitus eit, Binorem sui participuii, 
hHd difficolter foilit, et recedit sGepe a Teri declaratione. Regilxii itac^n« 
et prindpiba* nagno neetimanda e>t hiitoriai quae ne elatiarii aniiiu siat 
■daoaet, aere proiperis in praeBcntia rebos freti mores iaoB ad y'm ty- 
naiiiciiaiqDe ingeninin deflectant, sed etun vitae aervent tenorem, qni iolm 
piudpee decet. Qui eDim aoimi impotentia quoiiiiOTerinm Bbri^tor, cn« 
fiditaubiu qnad tQTbalentaB mnltitudinl mancipBtai, non tam regit qnaiB 
ngitar; et quanqiuim imperentiB ipeciem gerit, tamen ipse magis quBin 
caeteri tjrraaiiica vitloTum impetio tacile opprimitur, Qni Tero Terum ha- 
Waa iiutae legmn potcatati moderandBB traditioa iponte, ac Telutl con- 
hian qooddam legea inter et iQbdiloa itat medini , \a aeque et imperara 
ttodet et parere, quateani ciTite est et hominem decet: ia latnentiboa io 
ipsnm dili^enter aemulandom atque tmltandum propoDit, viTam revera l«- 
gem et spirantetD imaginem TirtutlB: Ib denique dignltatii iiutgne eo Tsra 
nbi vindicat, qnod et magia et priu* sibi imperet qnam caeteria. Nihil 
<|Dippe in Tita ilabiie ac firmum esse , ncc solido fundamento niti fortunam, 
ib hutoria edoctni vel minimam temporis incliaationem eTtimeicit, qnaa 
OBUua tam facile potcst snbTertere, auBm talo» ii qat lodendo jaciunt. At- 
qae adeo natiirae ipii praestat ^acnter bittDria. Nam penes illam eit ..Citx^i^Ic 676 WCEPHORl GREGORAE 

A. M. 6S4d^ Si Ka) To eS tlytu nfoaTi97iaif' S toaovTov ixtlvov jSAnot-, 
° cffoc To y( ^Xinfiy tiw ^17 fiXinuv. (^,) T« ^17 TotaSru tiu»' t^ ' 

^iaioqtoii X^ijaffuov x&fti npij lo fQuifctv offa ^w! TWf fj/teritfow 
j^^avt ^t^^^vaiv nccp^ntiot, xai Jnj)^/(urce Ti^oaxiiylvat tois (ftio^ 
xuXois ivS^aat (leyaXa re x«i anovSaia<; uxo^; aiia, xal ftfy^S 
Xtjv ivvdfitva avviaiv ivrtEfireu Tor; oaoi nffOY^UTwv utl xaivo- 
il^iov tfinfi^lav awdytiv no&oSai. ifi^ti ydq nto^ ov/ ijtiov 
xuftoi t6 npay/ta X^"' '^"'^ "P^C Tid-ovg ^vd-fiiv xal fjdov^v ov 
fiixQttv , fttTiovTi avxyoTt^ov aip' tTi^iav ttg iifQa rwv Sij^YTjfta- 

EjMiv jioXvuiii xal itoixlXw xa&uTttQ loTg nXiotiai vvv [tiv nala-IO 
yfaiv tOTiv IvTvyxaviiv, vvv d' Ix ntXayuv ig vt,aovg xal inlvtta 
(ifTtivat , xa\ xtAvtiiiaiv ifi<piXo)rto^itv ifino^iaig, xul natra- 
yo^iv xaQnova^at ftux^av r^v w^iXtiav. (£.) 'Enii S' ixuvAg 
^fttv zu ftixQt xul ig T-^v JtXtvxriV ^AvS^ovlxov xov viov XiXixTat 
fiaaAiaig, xal^tov avuT], xovxoii avvaTfittVxag Si^oSixwitQov IS 

Ftt<ptjytTa9at xa ifi^/g. inuvaxiiov toIwv tov Xoyov tlg a^fiavlav, 
ftdXtt yi TOi T^ T^f laxoQiag oXia n^oa^xovauv awftait. 
r. 357 fi'. Tov yd^ roi fiaaiXiat ra Xoia&ia nviavxog txi na^ii xijv 
'^^Twv'03t}Y<iiv ftov^v xtjg navayvov &tOfti^xo^og, r&v ixtivov na^ 
^ttXjjq^Ag vtov 'loidvvtp' 6 fiiyag Sopiaxixog Kavxaxovl^^^vhg, so 
twaxov r^g r,Xixiae txog dftti^ovxa, xat avv yt uvx^ xov ftfx' ■ 
aixiv dStX^v M'j[a^^ xiv Sianaxtjv, txovg Zvxa xtidpxov, 

edicere ut simnt; haec Imiw nt aunnt pnet«rea tribnit Quae rei tanlo 
ilH slieri praestat, qnaulo viderc melios est qiwni liaud videre. (IV.) Haec 
et talia, ia quibiu hutoriae oliUtM poNta eit, impulere nw, yt et ipse Utle- 
vit mandarein ea eniniB, quae temporibus noitiu accidciunt, et ad ea quoe 
iam narrata aunt alia adderem in gratiam hominum curioaorum, magna «ci- 
licet et anditu digniuima, aptaque edwodam erudieadia iis, qtu aoTorum 
Bnemplorum cofjnitiouem comparare uique sibi cupiuDL Affect auteal' et 
mihi oihilo minu* ea rea fructum aliquein peculiarem, quatenus ad roorea 
compoWBdos prodest; item Tolujilatem lisud parTam, dum crebro niu ab 
•liis ad ilia reium genera mulla et diTeria commemarauda transfero. Qaod 
et naTiganlibui qsn veiut, quibus inodo occurrit ^clagus, modo ei pelago 
iniulae adeuntur et portas, el inunorEri variis locis pracet muitiplicis mei^ 
caturae gratia ; iCa ut regio nulla tit, ei qua illi magna einolumenta iion 
Golligent. (V.) At quooiam de iis rebua, quae ad iaaioiia usque Androaioi 
luortem gestae esaent, Htis a nobis dictum eat, nunc ab ra haud fuerit ea 
quae deiiicepa acciderunt aarrare fusius, ac superiuiibui conjungerc Re- 
vooanda ita(|ue oratio nostra sd continuam et aptam rerum Mciem, qua ni- 
hil inlegro historiae corpori coiiTeoientius est. 

2. Noodum imperator ultimom BpiriCum emiserat apud monasterium 
Hodegomm, castissimae Dei genitrici sacnmi, cum loanuem, eius Cliuni, 
qui tum nonum aetatii annnm eicedebat, nec non mluorem huius fratrem 
Michaelem despotam, annas naturo quatuor, Cantacuzenu* secum aaanm- HISTORIAE BYZANTINAE XH. S. 577 

31^ tA fioMtii^Kt ttjv Tax^tjv da^tyxf Tt xrI t^ nptatjxov- A. €.1341 
var ntQi aviiv So^tpQqiav avvfarijfTi, naaav TOtg fiaailtioig"'^ y. 
aayaXtiur nopiaafitvog Tiuvra/o^cy , itlaag fitj ti jid&jj twB 
iiax^wy i^ u^anovg, olaimXkdxig Iv xoig rotovroig avftpalm. 
5(B.) l4!iUg/w di Tw 'Ajiaxavxw , o noWaxig huj^u^aavrt ni^as 
ovx r,r %rfi fiiXiTTjg Xa^tTv , ixai vvv AfiAftv aix tvijv adrot!. 
miXdxis yiii} tlg inivoiav iXi}Xv&ii , yovtvaag Tiv flaaiXia xol 
afia uvT^ KavTaxov^ijviv , tii^t^ napaaf^itv to jSaaiXtiovni^t^ta-' 
aaa9atx^Tog, ^ j^ &tiii> tov fiatfiXiiag Kiovaravrlvto ja St-C 

Ktm&rr), ri 2v^idvrj] Tut noXvTpoKtoruTf^ xai ntt^anXijalip t^ 
trirtatw xfti t^ t^c ^iofttig Ifi^Qi&tidr tc xal ^^tittm. ittvog 
jvp Oftolmg ixtivip xul avT^; iv ToTg xaTottlyovaiv ^» intvo^iiai 
9« T^ JUft'^ xatdiXtiXa xol no^ov i§ig toT? anoffoig tv^tiv, 
oiiya ftiv xa^tvStav , tA nXtiina i^ iyt/riyoifoig, xai axfnroftivift 

iSii ftfytara loixtug xai ntfi ^t^imav, xal nXtiava xaiffhv ToXg 
n^t^taiv r\ Ttng Xivfoig &^ na^j^ofttvog. tl Si xal n^hg dX^d-ttavXt 
oftov Xfti aixatoaivipi iyjf^To Totg nfoit^ftaai , ftiya £r xXtog 
aiiog ToT; 'PtOftaltaviTvyj^avi nffdyfiaatv mv, vvv Si xai' ixttvov 
To>' 'Emduvpiov STffinoxXia aiXjjT^g ftiv ijv dya&bg, av&tfamog 

io3' om dYtt^og. ylvovg Yoff Toiv uS6^wvinu(fxon' lx*iov xal ntvi^ 
avniS-^attft^og vSw ftiv tovti^, vvv S' ixtivig ftia&ov Sutxo- 
tovfttwg SteitXtt t^ xffivov xdx t&v IXaxlffrojv fttit^oaiv iJQ^taft 
Toig Stanotatg dftoifiaS6v x^iifttvog, xal ndniv dvriSoigTd ^tl- 
^ana, n^Soiijg aaqi^g xa&taidfttvog , tXad^iv oix olSa nug tu, ne qnid inopuiBti nbito acdderst, ut illia temponbuB fere fit. (11.) At 
Alddna ApocODciis noii potent id negligere, quod aggresioi quidein B&epa 
trat, ail eiitam BJMm {wrducere nuiiquani potuerat. I> eaioi consiliuin ce- 
perat hand Mmel de poleatate iBperatoria, ubi imperBtorem chid Cantacu- 
xtmo occidinet , ■Itcii deferenda , uve deaputae Canatantino , imperaloria 
patrao, NTe Syrgiaiuu, Tiro remitiiiimo, qui et ipae Apocauco intelli- 
gtmia, grari indicio, aeerrimoqne ingenio proiimua fuit. Erat eoia 
Apocaucu», quemndmodum ille, rebua anguatiaumia aolera id qnod nud ea- 
set excogitan, «t iode expedire »e unde diffidUimum eaaet. Soinno nte- 
balar pwoe, bomo adlicet Tigilantisaimua , praeclara meditanti ac de nuud;- 
nda rebui delibenDti similia. Pliu deniqne temporia agaado dabat quuB 
diceado, Quibna ai eximjLi «ane dotibua ad veritaten iuatidamqne uaua 
foret, magnum ipie Romanuruai rcbui extitiaaet oniamentBm. BnimTcro, 
nt EpidMtriua ille Stjratocles, tibicen quidem erat bonua, vir antem bonua 
aunive emt. Nam a pueritia, cam ienobilia foret genav et in paupertato 
ednectua, locatJB modo liuic modo illi operia victitaTerat; eumque ab min^ 
Bot ad oMioreB Minim eradatimqae domino* peiTeniwet, qnoa omnea pe«- 
liaw ccmuQeraTit, manifoiUu nempe eonim proditor, in ipinm quoque fur- 576 raCEPHOia GRGGORAE 

i.H. 6849)(al ^C T^ ovToxpaTopunJr olKlar ■ m^tta^pd^aQt)! , ht' oX49^if 

mv ifSij xm^ay txiir tavTip TiiQiS-ttyat lo fiita{i,itav x^icito; vofil^ 
aavTt narTol^ ToTg ItfixHtf^ftam xmu xar n^mxla to> Oapio» 
htTja ytyta&at. xol vvv ftiv nffuwv xal &iiintvav ov fidi.a ■^fi&ttS 
SavTaxov^ijvoy , avviaiai* Tik i^^Qa imoS^aaaSai 'vTioS^ftata- 
fttjii yif ilyai Jjywv to X^fia xtuyot, ivayxrpi noUnxif tntyty- 
xavTOCTOv fiuaiX/ug, T^y no^qivqay Xaftnpwg vnoSvvra avfifiaat- 

BXivciK, avT^ftiv iti^iovrt t^ $lm, ixtlvov S' tv3vg anaiXaiayTog, 
'houvvT] Toi viM Kui r^ip ^aaikii. tlvat yuif SmXovv xal aifiS^a U> 
V.39I aywfxaiov t^ tov fiaatXioig Ix noillov axow^ ri xaXov ' iv' Sfta 
(tiv aijotg avySioixwv ra rijg fiaaiXtiag iiTjg nQw/ftaTa, Sfta S' 
htixavQog yivoio xfUTiaTog Ttjg TouTOfv ^o*^;. (ttjSi yaq tTt Xii- 
nta9tti tHv ilec^pa Tjj fiaaiXtl^ lipfSgtvoyTa , tov StaSiioftlvov 

CnaffOfta^ovvTog ig n^ovriTov avTixa. (jj.) Kal ^y vvv fiiv tavra 15 
X^Y""') vvvS' Ixiiva' vvv S' uvaat^iifotf xal &ip' tTiqov ytvo- 
(itvog ?r*pO{* xoJ ofia t^ fiaaiXiSt xoig y{vti xal Soij} «ffmixov- 
taf xax' avxov Sityti^wv, xai iajrvQtt/afitvog iJvat xip KavTOxov- 
^pw Sii fitXixijg aipoS^a xaTtaTiovSaafxivijs , tpyov natriaoftiv^ 
^ipovg Ig T^v vaTiffaittv ndvxag ^ftag, iavr^ ovroxpifTopa xa-20 

D ratri^cTaff^ai fiaaiUa. ravza Xiyuv xal xaxaaxtiial^ifitvog 
uvtatiat xal avToig S^ Toig xa&* aTfta zoviip n^aijxovxag xar' 
aiTov ' aig xal aix^vl^vvav nua^tTaav t^p ^aaiXiSa fttjSi xag 

tlm palBtiom nescio qna irte irrepaent, lu pen^ciem Romuiae, nt vidctur, 
et fi>rtana« et ^oriae, (lU.) Ille itaqae ntiu nuercadse *ibi impertto- 
riae poteatatis tempiia Um «deMe , onme* ire in fonoM ntachinBUonibt» 
Yariii , licat Phariiu ilie Proteui , conititait. Uodo igitQc CsntacnzenQm 
■ednla drcunubat et «dultlHitnr, ceinpeUebatqne id induendum rubroi cal- 
ceos. Quippe rem boud aovam fore, poitquam inperator toties necesii- 
talen iMpoMiiHet paltn iDdDCodi pnrpurMn, et ona iinperandi, aecnm qnl- 
dem dimi viveret; atotim anten ubie viTis exceasiuet, cam loanne filio ano 
oodemqaa iuaiori imperatoie: eipediiwe nintimin illud duplidter, ac re- 
teri'imperBt«ria pcopoaile pemeeeatarium fiiiwe; quo simul, o CaDlacu- 
■eiM, et ilii te oollegam in rranm adminiitradoae haberait, et ritae tnae 
poteBdMimam defenaorem. Nec enim eutitunim deinc^ qnenqaam, qui 
wperio clanGnlmn intidiatami euet, d i* atatim ac palam aodoi udacere- 
tnr, oni inocetaor eaeet fntnmi. (IV.) Bt modo quidem haec, inodo iHa 
die^tabat] et eodwi nirtna revolvBlMtur, et ex alia aliui existebat. Tum 
ipae limii cnn imperatrice in illum eos indtabat, qui genere et fartiinae 
■plendore eninebaut , illnd aneiwia: in eam <nr»m Canlacuienum enixe 
incuabera, nt, nt^ii omniboi eraitina die contraddati* , imperatoren ae et 
remm damiann constitueret, Haec cnm ^ceret affirmaretqae, eos etian 
in illun commovit, qaibnictin ent ilU cognatio. Adeoqne Id imperatrid mSTOBZAE BTZAimNAE Xa 3. 579 f 

Irviit na^iftwg ^ftifof JtaQ& tov tov ov^vyov Tufw dviaiu ta- A. C. 13il j t 
x^iovam, uUd /jtrd t^tij»> cvM; &ytiv<u nffoi lit^aalktia. ue^t^' ■■ 
(£.) lEv^ nar^tdfxr^g 'loiayi^g , ^noKaitiifi miS^ofitfog, 
avfyrot fit^JJor ix jov xoXifov Xa^av f aw^^xag ntQifxov, 2; oE 
SfiaaiXiig avr^ tc naJHM^xU "'^ ^(■''P "*?' uvtov tx noUov 
na^&tj» Intaxmtotg, mqljt av^ov xal naltav avtov , oni}- i 

tixa fiaxr,a6fttyog in^ti tm Svgfiavvj} nffog QtJjaXlav, &fnd~ l 

^ rfirj fuju T^C jov K^aXri avfifiuyjag imxtifovvjt t^v 'Pa- ' , 

fialm' rjytfiovlav. javja rolwv iit^XSui' lig jijv jiov xoiviSv i i 

10ii(>B}'^ttT(iii' inij^onixijv iiolxy}oiv ^auytiv tavjhv intiQaJO, St- y 

muov yiiif i^aaxev tlvai xal aifoSfa jwv iiyayxaiiav SXXtog, xu-F A 

9antQ aiufiajt rf/vx^ , ovzo) t^ ^aatXtla j^v ixxXijaiav aw^- ■ \ 

ip9at. filav yi^ ilvaiavajaaa' xal^fafjvafiifOjiQOiVJOvji. ,,intl '^ 

3i xai ravrl ji toi/ fiaaiXiutg ypdfifiaja jipi aoufKfiav iftoi j^g 

15Jt ml^vyov xai jwvviiotv aagimg avaji&^ai , nov Hxaiov (iptialv) 
iaiviav ^Sg xaja^^advft^aavtag afifXilattt Tuir aw^xwv, xal 
ovjoiat naq txovjag ffv/xwp^oat, xXvdo/vag ajtxftdpjovg inijjt-P- 359 
&^vat Toil; to»' 'fwftaloiv n^ayftaaiy, onoToi x^f Tor^ ayior/foi 
yiyiyijvjtti x^i^otg ii' afiXtiav xal ^advfilav jov njvixavTcc 

SO)iaT^ui{i;|;njortoc ^^Ev/ov; iyu Jolwy uvtiX^^ijiOfiai riHyxaivuv 

ofioS jjj fiaaOdSt n^ayftdtow iyia xol t^c I(W viav fiaaiXiots \ 

n^ooj-tjaoftat ffonijp/af." 

/'. Tavra naQa naaav dxtjxo^e nQoaSoxlai» 6 KavTaxov^iiV ' 

(iU|c JoidSt. ,,'Eftoi S' ov toiovtiov ISoxtt rd n^dyfiaja Stia^at \ 

iSXoytav iv r^ na^&vjt, ^mtog iftov xal avfinapivjoe VftTv, og 

iaama paniia««nt, nt ftd niariti tunulniD pkiniu noTeodiBleai Inctttiu noa 
abMilTerit, ud poK triduum •taUm io polatium le receperiL (V.) Ibi lo- 
aBiies patriArcba, iiuMleiite Apocaaco, edDOtai ■inn codicilliia recitaTit, 
tp^ni id canliaebalur, quod et patruircbae ipii et coaMrlibn* epiacopie ~! 

f^ierator, comngii et liberDitun caiua, iamprioem mandaTerat; tum ■cili' 
cet cum in The**aliam prafectiu eat, nt Syrgiannem b«lla per^equeretar, | 

OM acceptia a Crale anuliia Rmnaomn imperium inTadere iam iutiluerat ^* 

Hi* ille recitati* iu tutariam mnuD admiiiiatralioneai fxmabatar ■« intru- 
dere, loAnm enim niebat e*ae atioqui ao perquam neceuarium, perinde 
uiimara corporl e«a« coniunctaoi ; utmmque enim 
„ Cum Tero et codicilli eistent imperatorii inana 
; Uberonun aalutem mihi hand dnbie comiDEltunt, 
locordia noatra mandata iUa oeglisi, ac Tolenti- 
ictna Ramanae rei «ipeiindDci inopinatoi, qualra 
ont, Anenii, qni tom pa&iatcha erat, simplid- 
gitur reipublicae adimoutrationen cnm Anguita 
defcndam inoioria impcralorii." 
praeter omneo eMpect^onem nnditis , „ MiU 
libui liidigere rea in praeaenti hand lideatur, lu- 

,ilc ■ 580 KICEPHORI GREGORAE 

A. M. 6S49 xo! tdS ^aaiiJwi nsQtiyTog z&v mtv&v itpayftdmv ^ftijv itoi- 

^" ' xr,xfig aytiiiv «rtavruv ml pijrwr xal ino^^^Tm' xoinotii 

V.S92Jkf/v^, Yaaat ^' ovi' xai'P(Ofia(u)v oi TtXilovg, xol np^ ye na>T(in' 

17 /JccOTXiE avi»;, w; xwlia ftiv nvltav ^fttiv fKtfr<j} la&Td , xal 

CTtig Ititvov yvaift^g OTitirr' ^pnjro i^ tifilTt^a, xal h«w'5 
tS^O}v, tyiit nfm&vftwg OTtoaa fxelvio StSoyftlva ijv, koI fitiiiv 
av&ig S firj Sfdoffiivov T/V ixflvw' to yc fi^v ToXg ^aaiXixoTg ivSv— 
(laat xoaftijS^iyra (tt avft^aatXtvttv avxip xaTa t^v ixilvov anov— 
S^^v Kal ffovXfjatv , TOtJTO S' avdaftij npo? (^ovlrjfftw? iftoiyi ^v. 
T^ F aiTlav iv ror; t^; i^ij; xa^diag &aXafioig xaS^tvSiiv in6^~ 10 

O^ilTOv iv Tip naQOVTt Slxtttov tivai vOfiKfH. 8ri Si xal Tijv fHTik 
&dvaTi>v avTOV diolxtjatv xoi Intx^on^v iwv fiaaiXixwv xal Si]— 
[loaiwv nqayftaTWV ifiol nagi&tTO noXXuxig, xai tA tov vloC 
xa) fiaatXiaig 'Iomwov t^ ifiJj dvyaT^l n^otfivtjaTtvaaTO xtjSog, 
To « uUa, xai Siu tA ft^ xivSwiv Tiva na^xmfMi, xai Toff 15 
xoivor; xn) xa96Xov na^tiarpQ-a^jvat n^ayfiaat, ftd^Tvg ana^fy~ 

l&yqanTog^wa tj fiaatXig avTtj. (B.) 0a{tjv fiiv ovv , agtSto- 
T^niav Tifil T^g iavtov xoX^; notovfitvog ixtivog yvMftrig, Totov— 
Tos Jjv iftoi, q)aiijv S' av ftaXXov , ti XQV "^aXri&^ Xiyitv, we 
ovS' avT&g ovSafiij noTS iv/Xinov niivia S^wv xoJ Xiyotv vni^io 
Ttjg avTOV ^ijg, xal Ti^oitfiwv uii Tijg iftijg xai n^it9tig t^v 
ixtivov. xo! "va TuXXa nwvra naqtvrtg hog nov xai SvoTv 
V.^t^VT,a&wfttv' a^Ti tov ^aaiXiwg xai naiQog Mixa^X TtXtvi^aav- 

7. co yt ft^ em. Bolv. pn toc« fi^w. 

persdte 4c pcaei«ota me, qnl viva iniperatore pnbllcu rea ■dinitiiitnbun 
lere oinne«; quicam ille dicenda paciter tacenaBqae omnia cominunicabat. 
Nonint certe et plerique RanKmoruin , et pne cseteris Aagaita haec Ipmi 
nt reliquit in rebaa ident omnino cum illo aentirem, et noatra omDia ab ij- 
Udi voiuntate penderent; nt, qnidquid ilii viium esiet, alacriter exaeqirf 
aoleiem, ac runni nihil qnod 000 ilb viium eatet: et tamen, cam i« inagno- 
pere cuperet TcUetque me inslgnibus Impentariis ornstum cnm «4 impe- 
rare, ab ea re omnino volnntatem meam aUiomiiase. Cdoa rei cauaam 
•ab intimo pectore manere Bbdilam rectius pato hoc tempore. Quod auteni 
nihi rea tam iinperatortas qniun publicas poBt mortem suam adniiiiiatrandBa 
CTgBHendawrit saepeoamero, loannique unperafori fitia suo filiam mesiD 
de*tiDa*erit uiorem, tum ob alia , tum ne quid periculi tuborirelnr, atqoe 
in pemidem ra publicae totiusque imperii obreperet, testis eat oouii ct- 
ceptione maior Anna haec imperatrix. (II.) Possim quidem illnm dicere, 
cnm io me (atia foret, siiigalBrem quandam excellentis animi sui indotem 
re ipaa dedorasse. Itlud tamen arGrmaveiim potius, si renun oportet di- 
ccre, me Tlcissim haud destidsse unquBffl pro salute ipnui omniB faeera 
Bc dicere, vitaeqiie iHiu» meam aeniper postbnbuisse. Atque ut omiMJs 
CMteiis uuum aut ultcrnin afleramua exeiDplum : receiile adbuc imperalori* fflSTORIAE BYZAOTIHAE XII. 3. 681 

To^, nfis on6mjy i^imaxt ^aXaaoav XoyiofiSy, otieiptoui A.C. iSil 

jw* H^l fiaaAiiag n^oTiAffi^von' 'Fmfiaioig opxtoi' npoC Tot! /'«- ti?|' j 

aiXiia^ xai nunnov , xat onoaa t^v ixtlvov ipvjrr^y xatixkvaav 

^oAia Xvnrfi, xal onbi; nXiiv ifiov Ttip' navtmt i^r ovJfi; aiiia 

SnB^f^-oQoi iljt SiXii^ Koi V*OTf nmtovai]{ fiaxt^pla xui 

xttJvruwvtof ipQoy^ftaTOS ano^^^Tov ifd^ftaxov, xai oloy &va- 

^iwaq l^ifv^q, oix o^/iai Siiy na^' li^ooiy tt{ ftr,xog ixjtiytivH 

lui' Xoyov. ofitog tnftdij, 7r(i!i' Bv^vtiov uXuiyai, iiaSfug rui' 

intjQrr,ftivov xivdvyov, ^i/,tto ifvya{ ig t^* Ofinxijv xul Ta iv 

IDTavri; ifQOv^ia, xal tSit ft^ flkov fiovov ixilyi<t niOTOV, aXAu 

tai xQTjftdroty xal SandvijS nayToSan^g (jiuvTatv y&Q »u9dnu^, 

fj ia%tQ7jfiiyo; npo yi Tijg ^yijg ofiov xal xatd ryv fvy^v ixiT- 

rog), ov fiovov npof ttjv iviatoiauy ixiiv^ xtxiyoixa /_Qilav u^^o- 

■ vwgiyiJj, onoaa ftot ni^itiV ix nuti^tov xal n^oyoyofy Tiu^noXAuC 

ISx^f^fiUTa' oUu xai ndat^g lyofyt T^g dt^Tiug indf/_o>y aitog 

^•ifiuiv oTxo9ev iti /o^rff^v xai «ri^ Jwrflory twv fiiaS^otftd- 

TWy uvtvSta tfjy SanuyTjV. 6 •yu^ avtf^y n^oiifitvog t^v yfv}^,v 

iniff Ttjg ixtiyov ^'/rfi, r^g o nag ^ix taiiv uvtu^^iog xoafiog 

xal td Tow xoa/iov /^jfiata, axoXij y' uv aitwy ifiiodfir,v 

Sb/^^tidtoy xai xtr,ftdTO)y xat xtijvwv undvtisyv. (F.) Ku\ Ivu TiiD 

Tuty iv ftiaia xiydvviov avfijitiuftaTa xal Torj iwe ftaxqiav ixti- 

tut» SQoftiav xai ntQtSQOfiwv iS^STag xatd t^v tntatTtj mijioSoy 

ixtlvT,v naQiX&oifttV intiS^ (So^av oSto) ^tru) t^v fiaaiXiSa no- 

Xty i\uf» ftovog ijv avioxQdtwQ ovtoCj tuv ifiwv ovx intXaStto 

BdTte , qaem ille in cagitaUoniun aeitain inciderit , ubi ■tcraaMnta eogno- 
Tiuet, qoae impentot BTtu Komanii detulerat, ad im|>erii BHGceMiDnem 
pertiDetitia } <{uot illina anlmnm carBrum fiuctns inundarint; ut me excepto < 
nemo onuiium ipsi lunc affuerit dextcr conaolalor , qui labeatia animi veiut 
idininiculum fsrel, ec vaGiUanteoi constantiam trcana ope tustentaret, et 
qnaii zephjnia qnidam recTearet, hauJ puto longiori oratione acieotibua 
Tobis commtniorandum. At cum idem , vitato quad imminel>at periculo, 
priaaquam Gaperetnr Byiantium, in Thraciem ■itaque illic castella aufugia- 
■et, opuaqne tunc eiset non amico fideii solum, sed et pecunia et infiiuta 
MBiptu (oninibuB enim rebua iile ante et poat fugam plane dettitutu* eret), 
■on modo in nium illiua praeaentam ea omnia libeialiter efTudi, quae nilbi 
b bonii erant ^uamptunmt, a patribua meioribusque ad me transmiaaa, 
led et toti ezercilui, cuiu* eram ipse dux, de meo plenisiimos itipen(lio> 
nim inmptu* perpetuo sdppeditaTi. Qui enim ipaam animam, qaa nec to- 
laa orbij nec orbis totius opes bene peroiutenlur, pro illius lalute ultro 
tfTadiasem, haudquaquatn certe pecouiiB aut posaeasionibus aut rei pecua- 
liae peperciaaem. (III.) Atque nt Tarios aubaequutorum periculorum ca~ 
■oa et u septennl illo cuiriL-ulo ■udstos tante cantentiane cursus ac recur- 
M* omittamua; poatquam Dea visum est, ut capta imperii tede aoius reruiB 
pticetar, mb oblitiu e«t ille moorum erga ae amomm et ardeittianiiu Bta* 

,ilc S8i MCEPHORI GREGORAE 

H. estSn^hi ixttvoi' iftarfov xai ni&av Hi^ ndrras Tmffiqii xa9'* iav~ 

*■ ' riv XoYtOfiovg, uytgtwoiv Sw av anoSat^ pQaptXovu^tov iftof, 

Bxol Iml full^ov akXo riji fiaaiXflas ov/ ivpiaxt, ravn;;, jiy 

itvvtpov (pavat nZovVj xoivmvov iaviip xai fiamJJa not^a&at 

Sth (ittXa fiaxQog inoitXxo VnovSTj^. jiStizo yuQ , nq&rov fifv,5 

^a^to» Ixttvov ihv j&v Ht^aoiv fiaaiXia , tt ^a^atjcg fiiv 

V.S9SiKttvos uv, Spttff Jicl i^ low ZoinvQov ipiXlav oXai;o^;iarc 

zijc ^"Z^S ^^* ntQifi6i}T0V naQaiTtiad^at Smilvtxo Ba^vXwva 

Vxal ufta avtji t^v XaXdaliov xal M^Sav up;;i}v, il ZmnvQOv 

vyia navTTi &taaatTO ' aviog Si naiStlag av&^ion^ n^inovarj^ 10 

xai nat^tov PaaiXtlag r^o^iftog tuv Ixtlvov n^of &fiot^}jV T(S*> 

xoilttiv hif&tlri St^zt^og. intita ov joaovtov ifiov yt ^vtxa 

totav-f Yffaaxtv Iftoi StSovai ^pafitTa, Saov t^g avTOV avard- 

Ototg , xa\ &fta nalSwv xal avt^vyov, ^vro; tt xai TiXivT^aav- 

TOf auroS. (^.) 'Eyai S' ax^Qatov i&iXmv ifivXattttv lo t^glS 

V.Klift^g npJfi ixtivov tfiXtag itQnvhv , xa! fi^ Sox^v St* ?pMro So- 

$1;? oaa tjfiTv ianovSaarat SqSv, ov^ tiXoft^v ovSiv tiav anav- 

•tav , avTt ftiTfiov ovSiv, 'ov?'' ocra t^vtov fiitCpvog t/tt So^^av 

XafitTv ' aXX tfitiva TOfTcin' u^iawtoy a^ciro; ''/?' '"'' '^C SivQO. 

(E.) ^ Si vvv o aaiQttt^xi! iniTQomag nfffiTtlvn y(>afiftaTa,SO 

j^g Titi /pf/af ivtxa Tovti^ yt^lvfjVTai , xa\ oiSuft^ nigaiTi^ot. 

iStSlit yuQ o fiaatXtig, oTa noXXu tb avT&fiutov naQu naaay 

BlndytiT^ «QoaSoxtav^ fi^ avTog rt xivSvvtvajj xal avvyt avTu 

xal avTog iyii ovfinaQtav , ^ T^r 9iaSop\v atl na^tri&ti X^; (ia- 

iMt led tMBB M InuDo atqne cogiUtione conTertit atl invettigBnclnni pns- 
nuttdi, qao me posaet dlgne renianeniri. Cumque n!l imperBtorio npicA 
■ublimiui iriTeniret, in id enixe incnbuit, ut iBlteni collegam me impento- 
remque fsceret. Nun primo qDidem eum pudebat, poitqnam Darias ille 
rei PerMmm, homo barbarai, Zopyrom sic aoianMet, nt ind;^ta Illa 
Babylone ac tot« praeterea Cbaldaeorum Medoramque iiaperio carere, Zo- 

Eynni But«m Tidere omnibu) membrii lanum ardenlissims optauet; pude- 
at, inqaMa, hominem bumanioris diicipUiUM et paterni imperii alumnuB, 
Tictum ab illo videri le tn referenda gralia. Deinde aditebat, hiec mibi a 
■e praemia pariolTi non tam mei cauia, qnam ot slabititatem taam tne- 
retur, atnae ut rivo mortuoqne m liberi* lois «imul et coniugi cansaltnn 
cnet. (I'') Atego, quam Tolaptatem percipiebam ex amore erga illum 
mec, «am mibi sin<«ram serTare cupien*, oec quaecunque stadio &iMem, 

SlMiae et honoris videri cupiditate fecisae, nullnm «ive mediocre liTe ma- 
is splendidiunque prBemium acdpere Tolui ; sed iis omnibus vacuas et pn- 
nts ad hodiemum naque diem permand. (V.) Hi porro circa tutelam co- 
^efllj, qaos patriBrcbB nunc profert, ilHos non u^terioris tcmporis eausa 
■criptiannt. Verebatur sdlicet imperatoT, qualia multa praeter omnem 
opinioBem fartoitas canu invehit, ne et ipte pericUtaretnr , et ego quoqaa, 
Mua coma et «000«; coi ille et impern et wuuvBi omniDm retum iucces- HISTQRIAE MTZAm-INAE Xn. 3. 3S3 

txdiiag xal luy olxtltoir unttrxii»'. fiijdi yA^ thffi j&v Svtariaf, A. C. 134t 
fr ixtirta i^ aywvi rov 0aat\iwg xtvdvyevoyTos, ifti ^rru '^*'-'"u,'^ »*' 
ma^at. oerw yuQ «m^laip ^fiotv al ^/ai twytxix^avro , aig 
xal jtdrjos 'Ofiirras oftov xal IlvXaius ntftifavai( r^g ^fiiSv 
Sf[TTa4t^t avftmoftti. tl ya^ i]v itpuaAy f &ni6vTog tig &tTTa)./av 
vw ^aaiJJatg, iv Bv!^vi/a> fiivtiv ifii, oix av imox&nioy titiC 
tul naT(>iui/xin> koI mtv&ti«oiv nt^t ji YwaiK6s xa! naido)v xai 
fluatkixwv nQaYfidjioy. al.Xi rov TtpriKavja xaiQOv npog jijv 
loiavtiiv T« nQuYfiata niQiajamv tnivd.iiaavTog, ovTOtg itp' cS^i- 

tOafthia t& T^c JOtavTT}g imtQonijg ixiiv^ mvtxXtltTO t^ Xa^y^- 
o ii tir Tov fiaaikiiag 9dyaTvy &amQ ?(fftaiov tig ffikttQyittv, ag 
ioixty, lihjf^ (?£ ftioav ayti triftoattvlav t& niXat tov §aat-T> 
JJtog yqaftftata, ftijSaft^ t§ napovoji^ jiqoafjxovta /(«/«' wf 
/11^^ noXKwv iftol npos lavra StlaS^at twv Xoyan' , nf&g ftiQtt 

iS Tijg naQovatjg xQfiag ta jiQdyfiataawfodvvatjg. (g'.) 'Eftol yap, 
Iva To npoa^xov nlqag toTg ifioTg tntvfyxio Xiyoig , T«l avT« t^ 
Stiia dit^dvai Xtinttni HavXi^' oti ttiv i^ofioy titiXtxa, xal tijy 
nlattv ttt^ififxa' Xotnov unixtnat fioi o t^? iixatoavvtjg ot^ 
ifovog. og vni dvoTv o^i^ofiivog TOVTti»'} , t^g tt tnagonijg xai& 

SOiioixriattiig fpTjfii twv jSaaiXix&v n^ayfiatlov xoH ttjg tov v/ov 
fiaaiXUog inl t^ ifitj Svyatfi ftvtiaTtlag, t{ ftiv initQon^ xaX 
itoixtiaig t&v fiaaiXixioy nQoyftaTiov , xatii avvfxtiav ixti^ty &t\ 
Smpalyovaa, nfoatariy tti fiot. Xoiniv i* Sv ^tj xol t^ t^g rienf MBp«r cowHndaT<ratt precMrtin can ficrl hmd powet, itt, ri ta 
diicTuMD addDceretDr wlii* impentorii, Miperttea ego ei eo bello «ndo- 
nm. Tutt iliiiddeiii inter tto* wiiiiianmi ent eoiuuDctio , ut Oreitaruai 
■{■iil ^pUanuDqiie omnioB uuicitiMi coacordia noitra looge nipcrsret. 
Eteniim li, imperatore ia Thcualiam profecto, Byzantii remanere me li- 
ctiiuet, non epi*copi( certe opiu fuiMet, ddii patriardiB, noa inaiidBlJi, 
qDBc coniagi et liberis et reboi imperatoriii coniulerent. Sed ut illorum 
temporam oonditio eo rea Bddnierat, ita aerto ae definito iltias iptini tem- 
porur ipatio riuamodi totela fuit dmnoociipta. Naoc Tero ille imperatoria 
■ortea iu iDcro ponit, nimirum regnandi Bridos, attjue in medium pnbli- 
OBqoe in lucem profert Tetera quaedam imperatori* icripta, quae in prae- 
•CDti niliil ad rem «pectant Eoqne lit, ot mihi BdTerBaB ea non opu* rit 
loDfa oratione, cum ad alia me praeseiu neccMitas campellat. (VI.) Mihi 
enim, nt orationi meae finem imponam conTeDientem, illud D. Pauli ■uperert 
Qturpandum. Cnrmm conaammaTi, fideni aervaTl! in reiiqno r«>otita_ett Quae cum duabua rebu* definiatur, tQteta adlioet 
^ Bdminiatratiune imperalorioram negotiorum, ite ' 
■iiperatori filia mea ; tutela qiiidem et adminiitratio 
n^ ct coatinu poMestione ad me tranrienuit, it^ deKioDdenda inniorl 
tio impeni , perpetna inda 
it, et «dkne mUii iacai»- 

Gtioglc 6U MICEPHORI GREGOBAE 

A. H.6S49 Tbrv natSwv fty^tlas ^Sij v^HfSui." Sal iiti tovtoti « aviXa- 
•"**■ ' yos i\tfft xt Kttl iiAiao. 
P. 362 ^- '^ ^' ^tiixavxDS^ u/ut t^ naT^ia^xU ^QOaiaiy ISia Tjf 
^■^ffmiXlSi, ^ijK fitjStvos axovfiv ivimt&t twv «jio tow £a>^ 
Tax(»tJ?J7v(iC ;.f}'oju^>'((»' , xal afut r^g ruv ji^ayttATov tntXQonijsS 
&nix,ia9ai ■ttXimi napaxtlww^-o*. pfjtf^ yip «?w" ;[p(/av ?n t<m!- 
Tov, T^$ fiwciUSoi Oftw T^vtia Svvoftiyrig nSaiv tmorazttM 
nQaYftaatf na^adwaartvovTOS « x«l na^aanl^vtog ToC w»- 
T^iap;rov, xaT(l T^r «nXoi ioffriira» np^f paaiiiots IniTQontlav 
BovT^. TovTo l^(in> xa) mi9o>y iXavd^avtv oiovf xal ««««c rovff 10 
ccj^^/oiiCT^/^u Sijfas Twv ioy(0|U(5i' tuf ^v i-ixhV "^ V^Zff- ***- 
^fif^^ogifi S* olv xal vxtaJ}fiaivtv iftvS^oig toTg awtTwTi^ie 
jwv ioywv avTov xo! axtjftaTotv ro dA.XonQ6aaXh}v , t^ov ix^^n 
Xtiftwva xori 'Pmftalm o Svd^fcnnog, n^oaeiXtiipaie to Svvaa&ai. 
(B.) "0<fov fiiv yuff n^oa^v Kavraxov^i]V^ navTaxo&tv tA Svva^ 15 
Ca&ai, TO(TovTo>' l4noxavxijj nt^itiv aad-tvtlai' oaov, S' jiaa- 
xovx^ 10 povXia&ut xfipiaia Sgav, Toaovtov i^ KavTaxovl^rtVi^ 
ti ft^ ^iaiov nQUTTtiv fii}Siv onwffovv xoto t(uv oooi ^iupTip'} 
XtT^a Tfj TovTOv ^ioji xa&07ii.iCovai. Kaviaxov^vug yug, naqov 
ix ToiJ qfioTov xoxot'; qtotQa&ivxag avTOvg xa^OkUv , unovijTiSO 
t5 t^5 ovroxpoTop/off ntQi^aaa^ai axTJTagov, Tovro ^^v ow 
fiifiovXrjTai, «3.id T^v ovTtuv ixnXaytig dyvoifioavvijv oYxoi xa- 
l^Tifttivt aiomuv inl Svo xoi Tffttg nov Tof fifti^ag. o 9 j4noxav~ 
xof, nti^Wfitvog ftiv , oi Svvdfiivog Si xud-tXtTv KavTaxovZrivov, 

bnnt: reliqDam e«t, at liberDnmi naationuD coninnctia fttctis sponsBlilMU 
MDciatur." PoBt haec finito colloquio diiniui sunt ii qui cooTeoerwil. 

4. At ApocancuH cum patrlorcha &d Augustam ptivatira accodit pef- 
■nadctque, uC nihil eorum quae a Caatacazeuo dicta lint audiat, linulquA 
ut «i rerum adminiitrBtione prorsua interditat. Nec eoim illo Mnphu* 
opuB e«»e; qaantloquidein imperatiix ip»a cuni filio poiMt rerum tractara 
gubemaculB, coUega ae defeniore patriarcha, cui tutela iampridem ab un- 

CBratore delata fuiMet. Haec cuai diceret ac peraiaderet, non dedara- 
Ht quse et quat iaunania in uiimo eoDulia aleret , ijuasi in lilra ferai. Iia 
tamen qui inlelligentiores «ant inconsUntia illa in dictis atque in per- 
Kma retuienda adumbrabat saltein <t leTitM designabat, quas ille Romano 
imperio tetnpestates iJlatarus fbret, nbi nactua easet potestatem. (11.) Quaa- 
tum enim ubiquo poterat Cootacuzenua , tantum Apocaui^ deerat vinum: 
quantumque Apocaucua ad peelima quaeque erat procliri»,. taQtum ab- 
erat Cantacuzenus ab olla ti inferenda iii, qui maoum in ipsum riolentam 
armassent. Cum enim iiti fadllimum esaet manifesti gceleri* convictos o^ 

Srimere, et imperatoriae digniUtU insignia ndlo lalmre uaurpare, id qui- 
em lacere noluit: sed eonim iagratum animum vehementet admiratu» do- 
lu M continuit, atteroque aut tertio demum die silentium rupit. ApMSU- 
cuTcro, conatiu qnidem, led fiuitn, Cantacuzenum ie medio toU«Rt ^ 

O"^ BISTOBIAE BYZATfTINAE XII. 4. d8d 

Si' pontp &v%lnayo9 xgdTHnav tvpimt tot( avroS ioXt^Tg Xo- A. c l3tl 
■yiafiois, OfitK oix tXfiyi rii lavTOv iii^vexbis ivi^y&y. ixaiari- "u "[ .*' 
xoy yoiQ Tt x^i/*'* Sittvolag oftoltas jiiqivxt nXoviog xal 3a^a, 
TiuQ* tt^lar tivl Tigaayivoftiya , xad-antQ ^ fi^3~^, figyig So^ap 
Sxal mQiipavtiav l^ da^fiov yitovg i^krjXv^iai , avvtQ-/ovyiag xalE! 
jitQt^aXnovtos KarxaxovL,r,vi^ , XKi nXovtoy fi,i,Xtt noXiiv xa\ 
vjiig T^v tv/riv T^v iavtov avvtt&tolaag, rav xa9i^xovtog tv9is 
t^tatT) ifQoyTiftaTog , xol ivfayylSog iv xoTg xrfi ^XV^ &uXdfioig 
txdv^fitv tQiOTag , xui nu*t' ixtTdtv VnQartt , xal ndrta awtia- 

10 ijjtv oaa ytotQy ti Tr,g Toiavi^g XKxiag i^v fiXdar^y. (r.) BoaP-d63 
di xai avtijL ftovovovx^ ipo)yr,y ixnlftnavta XafinQuy id t&v aviav 
yt olxi&v oixoSofi^fiata , (li/Qi vvv t^v ixilvov xaxtav ixtQayi^ 
Smirta' Xtyot S^ rd tiov^Entfiaiuv (fQOvQtov' tnttO'' oaa ntQi 
ttixtX/og tr,g fiaatXfvovai^g liov noXtiav ijynQtv, oTov &n<fl^tov 

15 xa\ •yfi xai S^aXuaat] fttQitjofiiv^v txona d/oiTav, nvXag ydQ ixa- 
liQot&iv affiaty iti&eta nQog tt y^v xni nQog &dXaaaav ' 7va 
Staxofitvav ix S-aXdrTijs ^nttQog vno3ixaita, xal toivartlovB 
av9-ig tftvyana t^v ijnttQov ^ avvovaa xa}, oJttv tlntiv, vavJLo- 
Xowra tQi^Qt^g nuQct t^v oixiav ■ylvoito. naQunoftnog in* uni- 

SOffToti ffTOi/f/ov &aXditt}g &x<f* ^VS y^oov IlQiyxinov, ^ onoi 
irfi tvx^g &yoi i& nlQag ovioi'. tatriat yip xdxtT, xa! on);J)J-V,293 
nort xaitt^vytTv ifiovXtio, tfQOVQia xainvQyovg ovQavofi^xtig, 
oviw ftox^Qog ^rv dv^Q i^ dQx^g , xal ftiXiiag ixQVTtrtv iv ijjC 

18. tptvrovtu pro qu^on* pontam eu« obMmt Boir. 

anen 101001 enndemqqe potentudfflOin ndTeiMriBffl coiuillu luu bviin* 

lentu obitare comperiebat, bho tunen more uere non desinebat. Ineat 

eoim illad opibns pariter et hoDoribuB, nt cni indigno obrenerint, eiui 

Meotea Don uciu atque ebriet«a ex ana «ede dimoreant. Namque hic, 

cnn ad lioDorcs «t fortonaeBplendorem perreniuct , mignaqoe opum quao- 

oti'iinca de atalu uiimi decUnBvit, 

ictori infixoi fovit- Hinc ille nihil 

eioamadi mBlorum ■tirpem aleret. 

i«a paene voce inianae eubatructio- 

m iUiuB improbitatemapleodiditsimo 

eltigo caatellum, et quaecunf|ue ille 

jpitem quasi naturam babentia, ter- 

qne ilUfl addiderat a mari et a terra) 

il in portu , per inlidum efemeotonl 
«unque illuiD fuTtunae exituB voca- 
< Be volebBt reclpere, Caatella cae- 
Tir ille improbuB ipEo ■tatio) ioitio 
nt aiiino cogitatiooea. Quanquan 686 MCEPHORI GREGOKAE 

A.W.^4Sy'vxS*^*f^Sxa) S6im> fitarac, tl xai ^tjih avTuv aaivaa^at 

"■"■ ' 01 lieflvtn, Tov &tov (taralav jiaaav a^rov anmiS^v xa\ fiAi— 

Ti}V SuxvvvTOS, (uj tlg^atTai itqoiovaiv ijfiiv nXarvri^ov. 

D *'. T^f Si fr,fiTii ^vtiar,g tlc Snav ti aTQaTiWTixiv , xal 
Soot r&v avvtTWT^^oiv ix jiaaiav nuQ^aav tuv noXiwv, wf oixoi 5 
xa9iaag o KavtaKov^riVos ndi-Tiov TtQayfiuTwv amay_fTO, noXvg 
ayijniito &6^vfiog xaTu xt TtafQM^jfov xai ^Anaxaixov, xal tX 
ttvii nov T&v iv Ti).ii aiplaiv ihv o^oiypo»'*?. iTvat yuQ x<av afiTj— 
Xuvoiv t^aaxov, uipivTai xov nXovToSorrjv xal xoivov TQoipia Kav— 
TuxovV,iivov , xul avai^aziwTr,v ftaXXov tj OTpoTijyov, xal avv- ±o 

STuXainiuQiiv tiSoza xazti « zugvnulS^Qovs xal y^ttftiftfag arquTO- 
mStias uvzotg, Vnea^at (itfiijroaiv ivSfidai, xa\ vnh <p96vov 
xui ffuaxuvlag SiKp&oQoaiv, ^ ftu}.i.ov ufiad-iat naviog uya9ov, 
6n6aan6Xtig olStv wftXttv, xa\ (fo^tiv i/&Qovg , xai fiaatXtxoZ; 
inlSoaiv SiSovui nQuyftaatv. mazt *a\ tov &ilov nQOTi&ivzog tS 
tvuyyiXiov xaTu to nuXai xQaztjaav i&og, vnip uaifaXflag xal 
nloTiwg ofiwttv Ttuy paatXiwv , uvzol xai tov zrjg jJuaiXtiag ini- 
P.364Tpdnav KavTaxovI^Tjvov nfoaiTt'9eauv zovvofia. Szi S^ xui uvzt— 
iJyitv inijrtiQOVvjt zip 'Anoxavxw intnr,Srjai Tig l^anivijg S<(f ^("Jf» 
Ixtivo To 'Ofir,Qixov imtnwv, ul^u TOi alfia xiXatviv i()wr,afiia 
Ttt^l 10 '^i<fOQ. 10 S^ xu\ noXXot rwv aT^ariwTwv avfiq^ov^aay- 
Ttg dv^vfiov noXXov xa) fiorjg ivlnXr,auv t& (iuatXtta ' wg nt^i- 
SiiTg yivofiivovg ixtivovg Oftov rf] paatktSt olxTQOvg ixiiag yi- 

nullnm iode frnctam colliKere el eon6^t, eludeote idlieet Deo condlui 
Uliui ac molitionet , ut fiuini infra dedanibiiiio*. 

5- Manante Butpm fama per totnm exercitum, et ad eoi omoM, qoi « 
quacuaque urbe intelligentissimi aderant, aedenlem domi Cantacuzniuni 
ab rerum adminiatralione prorsoa le abstinere, tumultui ingen» adTersua 
et patriarcbam et Apocaucum, et ti qui ex ducibni conaiKii eorom fare- 
rent, accenditur. Negabant enim fieri posie, ut Cantacuzenum quiden 
ebliTiicerentnr , virum beoeiicentiBslinum , communem nltorem et parentem, 
nec tam ducem quam comuulitonem suum, qui aecom sub dio mediaque 
biemc bellicos laborea tolerare didiciaut, homioei autem leqneientur fu- 
riosoB, invidia et obtcuro odio contabeicentes ; hominei omnia booi igM' 
roi , quod aut urbibus prodesse , aut hoates terrere , ant re* impera'*"** 
poiiet in maiua provehere. Admoto itaque , aicut Teterl more re»P*™ eo^ 
aiviuo Evangelio, per quod iurarent defenauroi ■« iiiipi«torum vilam et 
fidem «ecvaturo» , addidere bi et Cantacnn™ nouien, imperii procuratoni. Cumque ad contndicendum aeerederetui Apocaucui, in enm ■tatam qni- 
dam irrvdt atriclo gladio, et lUud Hamericum adiedt, 

obacnro ferram hoc iam MDgiiine tinEec 
Cni qnldem miHtun muHi Bueoii maguo tomnltn et clamore aolaffl uaple- 
vemoti ita ut Augvitt et illi qni cam ea erant, meta «uniiuati, Cantacu- mSTORUE BTZAPmNAE XII. S. S87 

t4a9xu Kantuani^jvoS. o; yt xal nr,Siy ttjs <i<paiy vnoXoyiad- A. C. 1341 
t*aog xaxoyvwfioavyijs ii( ft^ov ^xtv tiSvg, xal oftov t^^^P*'"' ^*" 
o^^lptu TtQos yaXriVTjv l^capH TU Tov 9o^Pqv »a\ itXvSanias^ 
iulvov xvfiara, xal «?e tvSlav o jov xttftwvot ixtlvov yvi^os 
S/uTtaxerevtTO' xal ovo^ac t^ arofta avrov roiadt inl T^q Por- 
aiXiSo^f xai Scroi na^aav, i<f>&lyt»^o. (JB.) ,,To fiiv uvS^^o^' 
Ktvtus uJt^aSox^^TOis dvd-Qiiiiovg Svras avfitpo^aTs ivivyj(dvtiv, 
xai x^iv ^ fiovXtiaaa&at xal Ttguiat, jtaaj(iiv n tuv Siiviov, 
ov taaovT^ ipaltjv av iy^ tuv nua/avriov oat^ Tiav SpwvrtovC 
tOvjiu^X*'* '^'^^^Vt*"- ^" ^' SyXois o^aaovTug fio^^ov avToig 
tie txftvov nQOTigovg iftnlitTnv , uvaftipiafi^Tijliv iart t&v m~ 
moYTtin' ufiaQxrifta. ui ylvia^at toTq fiiv n^oTi^tg t3 nu^oi oS 
fiaXa avyyvdfii^g ftax^ag vtttpo^iov ' Totg Si yt StvTi^oig avy~ 
yviofttjg Tt nuffijC (u$ no^^WTUTa Xiav i^^lqtd-at avftfialvtiv, 
I5xai ufia t^v Ik t&v vofuov m^iyavug IfiXxia&at ImTlfiijaiv.V.iSS 
ofuag 9-toS Stxatwg IjtiotaTovvTog ToTg npdyfiaat, xai xaToXXtjXati 
voTg voa^ftaat twv npayfittTiov %& t^£ laTftlag InayovToe ifip- 
ftaxa , X9*^ ""^ ^ftag ixiTat t^v ftlfirjatv na^aniftnoyrag ovx ' 
a^uvarov xutH t&v afiafravoyTar ri rijg yvtoft^t Statrit/tTv o^ 
9ayi%6fitvov ' uXX' ayaXoyitpftivttvg rh rrjg JyS^^ionfvijg tpvatate 
&yijTov Si^T^v nottTa^tti xal t^v n^&i ^irovg Intrtfirjaiv . 
SXXac rt xttl o rov vnontntovTtt xola^tv i&iXotv ovx ixtTvov, 
oU' lavriv uSaitT, tijg av&^anivtjg m^iyavCig ua^tvilag xa-B 
Ttntufofttyog. oScTai S' tlaiy xal al T^s Tv)^g ftiTttfioXal , xal 
13. poK^ihr Goni. JSoit. 

seae BDMnUIiter ■nppBarent At !■', mshTolaitiae illontn nii!l« bibiU 
ratioae, in mediiiin ufico prodiit. Cuios Tultus ■imul ut affulsit, ex tu- 
■attn tempeatatitqae itliui Suctiba* tranquillitu Tediit, et illlui turbini* 
calieo in •erenitBtem Tent est. Tum ille d» apeniit, Btque ■pQd impe^ 
ntncem, ct toa qui tum aderant, hanc oratioDem habuit. (II.) „ Quod 
pneter opiaionem humanitui eccidat aliquid iia qui homiaei iunt, et pa- 
liantor ii iniuriam , qui nec meditati lunt primi , nec intulerunt, id quidem 
eeo non tom iis qui afliciuntnr, quam iis qui afiiciunt, crimini dandum 
Cum ■ntem ia foream primi labnntur, qui alii* foderunt, 
luntui: ita ut illii quidem Baua cssui naa 
mnl venia qaam longiiiime cadant, et le- 
nblieent oed cnm omnift Deusiuste mo- 
ienLa adhlbeat remedia , oportet et nos 
e uiimo iram m eoa qni deliqaerint sem- 
lortalem conditionem intaente*, poenaa ab 
le*. Alioqui in •ubimuam animadvertero 
I ■ed Bemet ipsam, bamanae videlicet tra,- 
Dtiiiae eri«tunt reitun viclMitudine*, qnae 588 , KICEPHORI GREGORAE 

A. H. GSiS^itaxa to ^Saiitov l"^ SXXav ttg £^Xov; ufttlfitmfff xal ^Q^ ^f- 
iUrat ndvTug r^v ujlxfia^xov roS XQoyov ipo^uv. fycay' ovv oE- 
Ttog i'xQ}v dti iiiaT(i.a , Sor' loixtvai Soxoi ftot nrofj&M tivl n^oc 
ii o^9iov tvfviog univ9vvofifvf^i ' o? iKiivo K^xTr^tai nXlov 
Vofiov, SntQ il Kai avTog ixixir,fi};v , ^fiUQTavov Sv. tov ftlvyaQS 
ti r(E j9/« /*<pof M Tt» tftTiQoa&tv fitiaxXivag , VnctTa r^v avT<^~ 
vofilav Ttjg rpvaimg avd-ig Ixilvm nuqdij/ot, oi n^ig ji S^9ioy 
tv9vg IxtTvog qxQOfitvog ttTQCfiiV ukX' u^^^oov tnl xa onia^tv 
(fi^irat xal SoviiTai, xui 9oqv^iTtov ul(ia ftuKq&v rtva yporov, 
t(og iipi xal fioi-ig fni t^v npoWpuv tjQ^fia t^; tv9vTi]Tog iKil^iO 
VTjg dvfkO^oi aTuatv. iyia S' vyio no}.i.oiv noXku/iS^tv notXuKig 
«AXot' KkXiag T^f clqr,vTiv iiiaovvrtov di&ovfitvog /<p' tvog iQcf- 
V.SSSSoftai Tonov, Tr,g n^og 9cov iXnlSog, x«i Tr,g avv^Swg oi» 
i^loTaa&ai S-ilo} TtQaotr^Tog ovS' ini ^qu/v. &X').d nitqa yivoftai 
na^dXiog xai otov rig n^ofiXrjg utivaxtog, T(tt>> fiaivofiiviav &ii iS 
xut' ifiov rr,g oiaaovv &aXurrr;g ^o&loiv xaTatpQOvofv. xqIxovq 
Si Tivag oTov ffintifvxoTag f/bi }■( kvkXio fidXa rot nXtiarovg xal 
navToSanoig , i^tfaftura S^nov Ttuv fiovXofiivoi» Ix ntXaYovg 
xai xXvSoivog oXxuSoiv i'$wnrnv xai ScOfiiTv roig xaXoig tavriiiv. 
SSv Sd rtvtg ivTiv9iv unoanaa9tTaai , avft^dv ovrwai noig, cirttQ 
roiv xaXioSiiov Quyirtmv , clte tov Scafiov XvS-ivTog , i^mKciXtoai 
ji^ig Tov; ncXaylovg xaTa^^dxTug xai xXvSotvag , ov T^g nlt^ag 
ovSi rijg tftijg iatt yvoifiijg rovyxXriftu , oKXd rjjg r&v inifiariov 
it^oifuvoigdfiovXiag." Tort (tiv ovv oSrmg tinovrog ixdvov, xart- 

I4. ylrofuxt em. Boiv. pro ytvofttvai. 

felicitatem ob aliis ad alioi facillime tranirerant , titnendaqne omnibui eat 
caeca temporia volubilitaa. Egu certe ila ■empcr milii ipst canito> ut si~ 
milem me ramo ccnaeain, qui f«lici imlDle assurgit et procerua aursum eri- 
gitur. At ii quidem itlud habet peculiare, quud ego li liabcrem, culpa 
noD Tacarem. Eum enlm u quii per vim in adveraam partem incliaet, 
deinde naturelem llbertatem reitituat, qod contlnuo Idcm atat crectug, led 
confeatim retrorBum fertur et agitatur, et aliquamdiu auras diverbrrat, do- 
tiec vix tandem ad priorm erectumqae statum Bensim redeat. Mihi vero, 

Siem multi hinc et inde, pacero exoii, alii aliaa subinde impellunt, ipes i» 
eo coltocata est: boc uno innitor; ac no tantillum quidem volo re^dere 
asolita Illa clementia. Sed mari obiecta rupei, et quidam iiuosi agger 
- ' - ■■ . t o -. ~ An- I alto hibemisque fluctibui volunt 

Quod li quoe indo ciiu avnlaae, 

MU niptiB fmiibiis, «eu nodo disio&to, in maris voraginea ac flactui de- 
'itae ■int, non rupem, non senteotiam meam, «ed nautamm iinprudentiBin 
1 cnlpa «He efiikiii eat." Bac tnm igitnr «b Ulo oratioae habiU, res HISTORIAE BYZAMTINAE XII. 6. 589 

tyroffaS^ Ta n^ayfiata. (n) Kal ■^ fiiv ^^fioad-iyovs ixilvov A.C. iMi 
aoqia , afjig lo jthvzdiov ixfiuv TuJc ftQiv ijia()^dvTii>v ^'"'«'rof '"'J' J^ j"' 
Xfina&ai, Xfytt xa! uTioipalvtTtti, iyti di lijv Ttttv dya9uv iv-C 
Sfiiiv iiiox{fir,aiv , xal av ttjV ttov ivarritag Ixovritiv xaitiuv, 
Son iiirQv Tikovg olfiai StTv ^tTutjtiv, &iX ix Tf^c uqxijs xai 
T% n^iijg lnifioKr,g luiv ji^aYfiaiuiv. ixttS-fvya^, ug ix n^- 
7^S «11 ^iir,g, dvuXufinnv «p/tTai Taiv iQWfiivaiv ^ dgtt^ xal 
^ xaxltt • KuxiTd^tv T^toTi awoqut dx^ifiw; joTg dafuXwg i&i- 
liocai xe^vtiv T^v Toiv Sqiunav nfoalfjtaiv, oti xal ft6vtis Tijg 
iOigXTig Ttar nffayfiuTOiv tivai xvQioig SiSoTui ToTg uvd-^UTfoig' TdS> 
ii T&i] npo; otiiq ovx iofiiv u7ioj^^r,TOi fftfiavai Aoj^oi * vvv (itv 
^g axonifuaTuxov r,v ' vvv J* t/; S fi^ ' xal vvv ftiv axgttiipvig 
To T^; Yvwfit}g ^ovXofitvov tig riXof lxixio(fr,xit ' vvv d' ovx dfii- 
yig' ttXXu fiifiixxui Tixai tuv d^ovXrjTinV dJanit/ at iiTig a^a^ 
15jx SmXiag ovx ii Sa^Sovg xui Kv^ov rovg Xiftivag, tnmt^ 
l^ovXtT' , dq-lxtio' uXXu Tig Ix jiov tantiiloiv fia^aS^^mv dvu^- 
^iig xfti vni()txxv^tig v^^atijg xal dyiQaxog Svtfiog, &mt^K 
iS ivid^ xal Xoxqv, §iuiov ig K^^ti^v avT^ ntnoltjtat thv 
mtuakow. ovtiag iftoi Soxtiv ovx ix tov t/^ov; xiiiv n^arTo- 
VffitTm tlvut pQ^Tiov i%ttu^jt\v dvS^uv ugttiiv xai xaxiav, dXH 
ix i^; fiovX^g xai n^oaiQiatoig. i^iarui S' Sfimg xdx twv i!^'}- 
OBfilrwv ivuQytati^av t^v tdv XtxSivtiov xa^novaSvt Svvttfiiv, 
intSd-tv y&ff uv tig &iipto fiiii^ov t^v dxoXov9~ijatv ixatl^iaStv 

19. to%tX coid. Boir, 

«■poaitae lant. (ni.) Caetenm ntBgni illiai ■■pientia DeinottheniB ^t 
((iMiand«tqae, es ereatn oltimo anteacta quaeque aeHtimari. Rgo vero et 
pCM*t»otiuiD Tironim bonitatem, et corum, qui contrariam vlvendi ratio- 
HB •eqauti snnt, maliUam, principio acautceptione ptima, non pcrfectione 
iudicandaai eue eiistimo. Nam inde tBn^uBm ex foiite ac radice apparere 
iadpit, boaae au malae liQt actionei. Itaque agentii cuiusque conailiuin \ 

i qm diligenter explcrare voluerint, faclle hinc perBpiciant, non datam 
(Me homiuibiu nisi rerom inchoanilarum puteetatem; evenlus autem nrcana 
ntione eo devolTi quo ignoramui; modo ad id quod maxime BpectaTimut, 
aodc ad aliud; et uptata uunc qoidem ex aoimi plane Bententia auccedere, 
sBDc ItA ot uun merum acddat id quod optatur; Bcd aliquid admixtum ha- 
twat quod minimo velimiu: ac li aliqui», cum ab Slcilia aolviaiet, non ad 
Sirdiniam aut ad portui Corsicos, quo volebat, appulerit; aed in proter' 
Tum aliqueni ac ferocem ventum inciderit , qui ab occiduis gurgitibiu erum- 
pcni et supenie tanquom ox insidiii et latebris effoaus, appellere ad Cre- 
tim coegent. Iddrco ndetur mihi aestimanda hominum aeu TirtuB, MH 
lulilia, nM tam ex rerum e:ventu, quam ex Tolantate et pro^osiUi. Verum 
a as , qoae postea dicam , vim eonim quae dixi licebit plauius percipere. 
Inle <aim meliua viderit quiTi» conBentientea uttinque conaecuUonea, pro- 690 MCEPHORI (^GORAE 

A. M. 6849 avvSiS^aftijxvTa* xottl ri avakoyov xa\ a^^oTTov. rati ftky j^p 
V 297^^''^''''^ '^ ^^^ ■ *"''' ^^ "t^taiv tti ^()/cc) T^r fWftfwvlav ax^- 

Vqoctov Jiuftnav tiX^ytaav. (^.) 'Eyvw(rr«( yap anacri, fiij pi>- 
vov'P(aftaloiq xai^^Xiiaiv , &).Xa xai ouoig tSvtai noXvttSlat k«1 
fiaff^K^oig ^vut avfili{fif}*t , fiixa nolug nifaortiTOS xaliixaio~6 
avvT]; TKr? ip/nrj ix^TjOaTO luv n^ayfiurwv 6 Kavraxov^rjvoe' 
fitra nolag i' ai t^q ftoxSTj^lag xal aSixfag o ^noxavxog. ijvio- 
F. XSavat S' ai ofiolmg, xal oaovg to^; SiavXovg xal t^ naXa^afiara 
fttrul^ TttJv TTJg xaxlas TiXxivon' op^tjaf*iviav, tlg oiov j& npti- 
yftaxa xaTfjrr^xft to n/pa$, loti ^foS SixaXpvTog xai id-Xo^lO 
9tiovvTog i% affavovg, xa\ uif^oyyois xai aianuaaig ipoivaTg 
&vttStSuaxovTog ananag , uya^^g nqoaiqlatoig u^/ug xal ni^ag 
n^oTi&^vat T&v olKtlom t^om, oTg n^hg ^ovX^attug iari xarA 
»05»" n(foxo)(}iiv aya&hv ro yia^iov. tl fifj ytlp Torc t&v Ifiwv 

BJtaiXTtuv xaivotpavCaig o Kaytaxovl^nvog ZmaanaTt naqtvtx^tii^ 
/tupuv Ixtlvoig rfj Tou &tov ixxXriala I^altjv nQOCtvtyxtiv xotA 
T^v fiuaiXlSa !i<wav xai ariof iStSaixti, xQaztaiog av fiaatXiotv 
iylvtzo , xal Sfta T& 'Paftalwv n^ayftaja fttybTijv av Sf avTOV 
lipi IniSoaiv &viXdfifiavf. vvv Si Sii xaxlav ttXXotv o^rtog o 
ji^tt^Tatog T^f tSv SXcov tSo^tv elvai ip9aQag. *• 

C s*. ^QYOig yt fiijv atJTOtg oqwv b j4n6xavxoi tig Tovvavxiov 
oiTtu tS, Trfi xaxlag VvtS^a ngoxotQovvra, xai xaxog ix tov npo- 
qiavovg iXtyxofttvog tlvat, ovx ij^v&Qla ToTgofiolotg imjidXXatv 
dil' xal TavTa tov naXat aofwv ^avftdliovtos dxovaiv itvog, 

poitioDO et con*enIcntik qnadam. Namqna et principiii extrema et eilre- 
mu principia p«rfectiisime reipondemt. (IV.) NDtain Tidellcet omnlbti*, 
non iQlum Romani* et Gtietna, aed et barbarii et aliis qniboacnnqae gea- 
tibui , qntuita quidem lenitate et iostitia Cantacuzenui in cerum umii sit 
initils, qoanta autem improbilate et iniustitia Apocaacus. Notum pariter, 
post quot repetitoi cursu», poit quot palaestricot nequiwiiniarum Telclii- 
num laltus , quem ad exitum ces pecdndae lint ; Deo arl>itco et pcaemia 
statuent« ex occuilo, mutisque et tacitii vodbnB omnea bomines admonente, 
nt opera (ua ordiantnr non ab alio principio ac foate, quun a bono consilio, 
u sibi ex sententia proTenice laboni sui fmctum veUnt. Itaqne niii Can- 
tacuzenus, noris persecntorum meocunt doctcinis utcunque abreptus, locum 
ds dediuet, sicuti Anna impecatcix, iaTehendee in Dei ecctesiam turbl- 
dissimae tempestatia, praestantissimus certe imperatorum fuiaaet, limulque 
Bccepisset Romana res nuiiimum ab eo incrementum. Nune >ero aliaram 
fcelece efTectum est, ot qoi mitissimoi ent pcrditiisse omnia Tidtretnc. 

6. Qusnqnam evcntn ipio videcet Apocaaeaa, cootra quam speiaTerat, 
cecidisse dbi frandes et insidias, ac mBnifeatae improbitatis argueretur, 
non tomen erubescebat eadem lemper attentare ; idque cum didicisset, mi- 
tatun eue quendam ex Tet«cibui upieiitibui , Dim ^od naTigasiet aUqui*, HISTOmAE BTZANTmAE Xn. 6. 591 

«ix ^* -JitnXuixi itg, aiX Sri nfnXtvia dl^. ovx inaiviT^v yuQ A. C. 1341 
tt^ TOtuvtrfv Mfit^ ToXftav o aotpos, ftnd yt S^nov&tv to nak- {^^ , 
lffl»S unartXr,aai Qavocfovs iv roTs &aXaTTlois ayS»atv , Is tov(D 
aftoAw; av9tg ififidlXttv xtvSvvovs. (£.) ^iov y&^, il fti] xi 

SaJJvr , ixtlvi^ tavS^l t(uv tow Kavraxov^i^ov fUfiVtjfUvtff Sta- 
^t&Vf ft^ fiovov Ttji nQog tOvTtiv ani^S^ilag dn{)^ia^at , £Uu 
Xft^nuz ofioXoytTv xug fteytatas , xa\ yXoiTTji xal ytiQ^ xal naot 
Tqonoig npo9vfiltti Tiv tvt^iTtjV u^tlfitaH-at , oTt n^tis joaov- 
Tov i^ tirtXovs dv^yaytv vy/os avTov, o Si ndvja Sixaia naQa- 

iOSgafi^ (ivqiovs UVT^ avvtTlS^ti xai avvtaxtvu^ Tois d-avuTin);, P. S67 
oiSi Toig xoiv fiaqfid^otv Ht^uiv aiSovfitvos vofiovs, oV tots 
ajia^taxois vo/iifiov tnuyovai xoXaaiv, fiiJTi tH ngig ^^^' tlviu\.S9B 
U/o>T(c T0I' ToiovTov fv;;apia[ov, /<^( n^^p tovcj-ov/ei^, ft^^t 
fi^v n(fi; Tovg qiiXiws. dXX^ txeiiv, lisiotxiv, ixTQi^^vai 'Po}- 

tSftalotv axaaav noXiv xai x^?'**' i xal uiTd T^g tov d-tov IxxXi}'- 
atasiFvyxt&i^aiTd n^dyftttTa, Si' i'xTtaiv olfiainaXttioTiQiav afia 
tad vnariifotvTwylvovs afia^TiifiuTiav. xalSui tovto awtxa^/d^B 
voutSra naqtiaif&aifT,vat xaxiag o^yava xal n^oifdatts, nJl^v ^i- 
Xa^/ias xn! do^; fiaTatag ovSiv ijrovaas to ivXoyov. dXX ig 

fOTo n^ttQOv !)ifrac tov^oj^ov ^ilft uvuxuffpiaftev, (r.) Svvoq&v 
yd^, lis iyw**i o KttVTaxov^i}voi , Sw maxevd^ojt ai&is 
■Anoxavxos ov n^uvfTlu ^oJlov; xal VvtSga xut' airoS, xal ovx 
lis fiaxffuv TjQtftTiaas inifiovXtjV Ix^aytiauv ofptTai ^ovov fitaTjjV 
xoTa T^s iavTOV xt^aXijs, iSla nuQ<tka§oiv ufta ffaatXlSiTivC 

ii*ttTfiid(fxrpr TOidSt fjjat. (^.) ,,Ta)v t^m aofuv oi /UQiiaTigot , qD«e pMt tot Dempe exhausta per inare infestua 
[tfi^^Bhi in eadem nirMu uicarreret. (11.) Cum enim debeiet Apocaacu^ 
ri Bon ampliiu aliquid praestare, at beneficionini Cantacuzeni memar, noa 
mIoh «Bni in euin odio parcere, led et maxinia* agere illi araliai, lin- 
(nqoe et nuuia et quori* ot&ai (eneie Tiniiii rmnuDerari bejieficnn), a quo 
•Met ex bumili ad eum foTtunae gradnm eTectui; omni tamen Tiolato iure, 
intwera* ipii mortea conflBbat hc moliebatur, ne Peraarum quidem, gentia 
tarlMrae, legea rereritua, qui hominibus iugratis legitiuoa poena* irTDgant; 
■egBiitqoe eum, qm talia sit, erga Deum ipium aut parentes aut amicoa 
gato uiimo (ore. 9ed nimirum oportuit omDea efDigi Romanorum urbca 
et pmiucua; ne, ut opinoc, vetera simul et recentia geatia delicta im^U' 
Bt« «aaenL Koqne pBimiaaum eat talia per scelus obrepece malomm in- 
■tramei»* «t cauaaa, nuUo alio iure quam ambilione et Tana gloria. S«d 
•ge iUac redeanua, Dnde iumIib deilexu oratio. (Ill) Cum, ut dixi, Can- 
tacBcenuB iMcUigeiet, non de(iner« Apocaucum doloi et inaidlai itiuera 
.1 et funeatiMJmaw coniuratioDm in capnt suum postpaulo eru- 

iceai et patriarcham privatlm conTeoit, et 

babiut. (IV.) „PcobaonuiplulosophoruiDprae- ptnraM pmmdecet, imperatriceai et patriarcham privatlm conTeoit 
uncBfwlMn " * 592 MCEPHORI GREGORAE 

i. M.68^Ta>'aiT/a teartlL tov aiiiv xqovov tv t^ B^Tbj ytviaSvt vnoxci- 

*" * fiivio Tdv ufttjxdvav tlval ifaat, tovtov i* ovTOii i'xovTog, 

o^X *>9^ *'f "*■ ^f"^ ytvoiTO ft^x^v^, ^ litQitftftiyJi «pof ^o 

TMvavTituntTa nap^/oiTO dQiiv uaffaXiaQ u nQOXtyii^iafiat. t6 

ftlv yap Twv xofVMf n^avofro^ai nfayftuTO>v anaviotv Vva /itB 

Hhrra avThv, xal navTiov imfuXttad^at t&v vntiteovron' Tfj paat~ 
Xtla av9^iunotv ft^ ^ifiliai; vn& t&v noXiftliov ffXunTtad^at , no- 
oav iXxtt n^ig ittvii iiavoiav, xal nuaav XoyiaftiSv vnoTttTVu 
qi^vTl3a' T^ <t* a^Tor; ixtivoi^, wv ngovtv&ijftat , im^oiXoig 
Xfx^ria&ai KttT& ttj^ iftttvrov fu^f, tovto 3i nay/uXtnov Sy 10 
iivayxa^n navzosv inoaruvTa fii tiov ZXXtov ^qovtISiov ftivtjc 
TTfi iftavTov ^otTJ; n^ovotia9at, xal Tij)' oixtlav aaifaXnav tx 

ERavTo; n^aYfiaTtvta&ai T(ionoif. Tovtov ii t^v 3iOQ&ii>aiv afi- 
giotv vftTv unjpx^ad-ai i/,^^v, il tu Sixata n^uTTttv iftovXta&t, 
oTg X^tog Snar avijnTai nuat Tp6naie Intfyta^at aaoTptnttv xal 15 
AnoxonTitv, tiit now xaTU Tt Tmv Tffg fiaaiXilag oftov xol T^g 
ixxXr,alag vnoif&otTO xaxlag ^XatTTTifta , a XvftavttTat nQofiatvov 
tig av^tjaiv xa) &t(iv u^Stjv a^aviti id xpuTo; ofiqioiv, vftttg 
Si ftox^foTg ivSfdai Xad^Qa xal (TV/v^ xoivoXoyovfttvot , xai 

VTOTg avToiv nopa^if^^oi; inofttvot loyoic, t^ dpiortp^ /«pi tij*' SO 
3t^iav inoxinTtiv intiyoftivoig ixontg ioUaTt. iniiTa tl ftiv 
tftov T^v V*'/ij*' t^aytiv tov ataftttTog ToTg imfiovXoig tjv wpfe 
fiovXr,atb}g fiovov , xal fi^ xaxd navrbg ixd^tt, tdiv te ^lXiav 
xai Ttuv txyoviitv, Th Tfjg aif&v avttt3tlag ^lifog , laiag fitv iai~ 

23. navrav conL BoIt. 
■tstituiuni conmria eodem tompora ddem rei ne^t betie poaie. Qaod 
:.. .li — g TJdeo quBcnuu a me pouit lascbuu adbiberi, qea duabaa rcbns iiiqae maidnie contnrii* diTisa cautiuime ponim eiEeqni t 
decrerl. Nam et toti publicae rei unom nia prospicere, etde oi 
qui hnic imperio lubiecd Bunt, lollicitUDi e»e, iie qnid detTimaali tcmere 
ab hortibuB BccipiaDt, id quidem umnea trahit ad te animi nerroi, omnca 
vindicat cogitatlone* et curas. At eoi ipioi Titae meae inudiari, qnibua 
cooiulo, id Vero graTiuimum cum sit, cogtt roe omni alla cara abiecta urd 
proTidere Mluti meae , et quoquo modo parare mihi «ecuritatem. Kioi aa- 
tem rei cmcndationem ambobus Tobii JDcnmbere opoctebat, liquae aequum 
erat ea facera Toluiuctia j Tobia inqaain , ad qnoi ea omnii cnra ipectat, 
quorum omne itndium in eo poni 
quid in imperiam umnl et ecdea m dam et crebro colloqueotee Muis inducti inawoiiibus, iia ultra ■ , ^,. — _. 

ampntare itudeant Tam Ter«, d ■mmam mihl oni eripofe Telleot inaidia- 
lorea mcl , neo eorum iniolentiuimua gladiua pcr ■micoa Dmaea, pcr MUueB 
■tirpem eiact peTTaKinit, quieaaem eea fdrtane, fiutaaie otiun non qw- HISTORIAE BTZAOTIKAE XH. 6. 593 

7<w Sv , Taoig 3* o£. ov yap ndvv ftoi tpatvsTai Slfuxh» oSSi A. C. I3il 
T9VTO, n^i3ovai T^v tavjov T15 ixiov yt tlvai ^x*}* > "^^""^taeoi, f 
xrijfitt xai miQaxara^xtp' oiaav, npiv nffog rov StanoTov yt-V.^^A 
rtaS^at tipf Ixaty, tiS^tAv, tf^aaarw Ji^ iftol na^ikd^, otao 

Sxia^ry &Tuqiove Tiuv naXtti Stxaar&v o\ aoif(OTC^oi ^mTtTa9ai xa- 
%t^ftfU}ayto , bnv at y,^^t% xa^' iavT&v iaT^artvaavTo. Sftoav 
^f tivai ncii; ioxiiT6 toiovtov, uamif av fl^Tig i^ aXi.oiaii^$ 
luy oAilov StafKoTijv d^aTiir^y Ipydaano. tl ii nQoginavTag 
5.^ipr ofiolmg Sia^aivoi xa Tt -t^g im§ovXTfi xCsv ftox9i]pwv xalB 

lOToti yt xivSvvov Tovftov , ftaviag ovx uv iXtx>9tfov ig Tiiog tT^ 
To atyav. tl S' &»ifidr}Xog- ftiv VftCav ^ jtQoQtffig iftol rtt^pijTat 
Itix^i vvv , vTtia/yiia&t i tn xal ttiv iift^^g avvTtiqriatv air^g 
To na^anav diaqivXaittv xaxlag Ttaatjg afti&txrov, xa! oaa xaTd 
T^; tfiijg Oftoiag (laivtTat rfvxi}g , ^TOiftog ai&ig iywT^v Jtvfit-y.fSS 

liTlgttv SifTi atfialvtiv Sitiani, xal Oftov rdg Ttn> fiaxaQiTov fiaai- 
JJivg m^i Tijg twv xoivwv n^yftaTUiv inti(fonijg Tt xal Sioix^-C 
atiag ivToXtis- tovto S' ovx alXug avaftfpiafi^iijTov av yivono 
nSaiv iifitv, n^\v tVo^xoy *i/iiV t^v vnoaxtaiv xaTaaiijaai, xaO^tt 
aoiXajrij xn! noUaxic iv laTg xuv av&^fonivatv TiffayfiaTOiv wfi- 

9D^iafftjTr)ataa> ttw9^i ylvta&at. tovto yii^ ifiol xaTa^ivytay aag>a- 
iig iv Tia naQovTi Soxii, xaTaato^iaai Svvufttvov naaav ifiijg. 
^lty^S vno^iav xnl Xoyiaftiov Tqixvftlav. ilvai yd^ xai fiordvipiD 
'Aaxkrimdiai tpaal ToTg Xvxoig ■9'avdaiftov , v<f* fjv raTg uXtuniSi 
nfoaiovaeug dyofiae xaSwSttv Tttfttariv, d oiv xal joTg dXoyoig 

«nen. Mitd cnim iim btuc ridctnr aniiiino parwnwii, nt aDimua ■watnui, 
caiDi eit doaiiniu alter, depMittrii vero dqb •uiiidb, produniu oKro et de- 
MraBot, uteqDun liberaTerit ia, qiu dominiu eit. Sia bociicet, protleit 
diqoia doceatqne me, cnr olim inilicei lapientiMiini YDlueriat eoa proiid 
ioKpnltiM, qni anam in «eiptoa deitram armavitaeDt. Ferinde enim illud 
rid^or «■•e quodammodo, ec u qoia peregrino miIo egrsMui alienum 
MUid[Hnm Tinculii eduierit, et fagitivum abiie luaserit. Quod ai ad omnei 
paritcr peitinent et iDndiae icelenitonui) hoounum, et periculom meum, 
BMniae crimea liaud effugerim, si peipetuo uleam. Si Tero Toluntatem 
*Tg> M rinceiam lincusque retinuiitis, eamque pollicemini Bervatum iri k 
*«bU in poitenuD expertem omaia mtdignitatii , aliesamqua ab dhuu moli- 
tione, qnae ait Balnti meae iofeeta, pointns denuo ego «nm veeUae pe^tio- 
UB ratioaaii tara nunc habere , Bimulqne mandatomm , quae diTU* unper»- 
tBT de imperii hoiuB tntela ct «dminiatratione uripiit Id antem nobia 
— ■>._. _.^ aKter «tabile et certum fnerit, oiai iureiuraudo pactio finiiata 
' idiiB paaaim et aBepe fieri Bolet in diaceptatianibua rerum 
, Perfugium eoim iliud tutuin mibi videtur in praBaenti, 
inHine par OBnilHia aoimi mei BUapictonibua, omiiibuB cnraium floctibiia 
«■ptiBendio. NMnpe et herbam teatanturme&i eiatare lupia mortiferam, 
irti qua mlpeBulia lato liceat obdonmKeT& Si igitiir el bnitia aaJnBjiti- - 594 KICEPHOEI GREGORAE 

A. H. 6&tatvfi^^avSv nwi ^ avayierj jiqo^ aoitiiqtav ylvtrat, Sfitivov iijttov 
toTq Xoyo) xai vio av/npvii Kixprifiivoii ■tjfiTv iv latg iniKtvivvoig 
nqayftaotv iyyvag ujratziTv, onoaai jipof t^ J«' o^kuv »aja~ 
, E qitvyovai niatuiaiv. afifnfjalfitjv d' av xai aijog Vfiag toTi na^v^ 
nXi)aloti , tl fifj ixavdi n^oQ MjtpaXtiav nlaxioJS ti1 n^ovntj^filvaS 
doKolfi- Iv yu^ i^ovaia ytvofttroQ tov lijs uvTOKfaTOQla; 7tt^tfia~ 
Xia9ai 10 aj(rifia, n^ogia/ajag ^rfjj tov fiaatXlmg ovjog nvoag, 
Zn xal 9bv jotg Svatv vUaiv ixilvov twv fiaaiXtliin' iviov avxie 
yevofitvog ^^ov^atg aT^aTumixaTg i]a(paXiattftr}V avra, ftifit~ 
vig dvTin(fdTTOVTog , iXXa navtwv vntmtjx^Ttin' r^ iiti, «d lO 
FTO^df Ttinoy&a ToTg na^' u^lav ivTvywat tivi ^aav^^, xai 
i^ifOTiQUtg xh t^; V"/^? ava^ifinXuvai tou ijpafzo; iftXrpop 
inttyoftivoig' uAl* tftetya TtSv Ttjg i^a^yijg npo9ia%tag o^btv ivrog. 
noXX^ ii i-^nov aatfiartQoy i^ovaia Koi nXovTog xal am^voftog 
ivyafttg fydftTjy &y9Qionov ijjXovaiv, ij mvta xal int^ovaioglS 
ilttiTtt. Tfp yu^ &xovaiia ^taliag ivttov iu ^9ii TVQayvovfiiva 
P.369Xtty9ttvtt iia [taK^ov tu? twv t^at&tv K^tatig rijg aXrjS^ttag xara- 
i//tvi6fttva, 'iv ftiv oiv ixtivo fitvoi t^ tov fiaaiXiiag rtXtVT^ 
Ttjg iftijg xad^a^aiijTo; 7i«(>aoTaTixov , xai ufta tijg vftmv itiXlag 
ayaiQtTiKiv , Sti na^uv Ik tov Qainov to Paatkuoy ntqitfaaa^^O 
o^ni xpctTOC, ovrt nin^^a ■totovTov ovSiv , ovTt fifflovXtvftai, 
«Ai* l'fiiiva ntifinay twv oqiav T^f tldjaftivr,g Ta^^tmg iviov, ix^- 
garov avvrriQfSv to f^nvovvTijg ^x^,s. ov yu^zoaovrov av9^i^ 
B noic &Qiaxuv tx^iva Stiv, Saov t^ t&v uSriXiM inoTiTf] &tu, ol 

bua IpM necMdt» qnudam ■alntu tnendae nrtes BOirK^ti qnanlii noi nia^ 
gio, qui ntione inritaqiie iDtellieenlia pollemua, postulare aequnni eit, re- 
buB aabiia ac nupectu nt nobii caTeatnr iis omnibus cautioniboa , quae 
fidem iuraartndo aanciunt. Referam autein Tobi» paria et ipae, si prae~ 
teritae re* ad fidei CDDfinnatioDem non aatis esse vtdeantur. Certe cnai 
penei me eaaet impeTatoriae poteatatiB induere iniignia, eitremDm spiritani 
lam exhalante impeiatore , tom tcilicet cnm palatlum, in qno cuin duobua 
defuncti fUiia Teriabar, praeaidio mufliebam niilitari, nemiDe obsiatente, 
opinibuB metu proaLrati*, noD idem mihi acddit etque illis, qui in theaau' 
rnm aliquem incidunt minime digid, et manu utraque geitiunt ardcDtem 
aDimi libidinem explere; *ed me intra prialini insdtuti limit«a continnL At 
' potentia et opes et quae lui iurii eit libertas, qua qais mente lit declarant 

mnlto eertina, qnam inops et mancipata alteri vita. Quorandam enim mo- 
res necesiitate tanqnam yi t^nnica oppreiri aliomm hominum opinioocm 
■ic &llunt, nt diu mendadum veritati praevaleat. Una igitur' rea haec 

Ct morton imperatoii* et meam iiitef|;ritatem aatti commendat, et tob U- 
at metu , quod facili labore potastatem mihi imperatoriam arrogare cnm 
posBem, nec tala admiii qtddqnaa nec cogitayi. sed omnino iDtra offidi 
consueti limites inoorrapta naiml BMderatiooe steti. Placendum enim pu- 
tari oon tam haBdnibua quam Deo, qui occnlta penplcH. lUi qiuppe testca HISTORIAE BTZANTINAE XH. 6. 595 

fdv yi^ xSnr 6ffajf*fyav i^ Toiftqiuvis xa&tarartat fiiQJVQte f*o~ A. C. 1841 
rtn, o£c xo! naquy-oylaaad^at l^imtv Mort, ti Tif ioi>s '^iuJlj* ( 
mxiag xu^no^g ToTq s^; ^(>«t^? mioil^at ax^fiaat Jt xal X(f^ 
/mai. &ti^ i' iv atiTor; n^h rav t^am loTe tijs xafilac xivij- 
Sftaatv iQtiJti td t$£ i^naatae iX*^, xal t6 fi^fti^ jfje 6f>"]i i* 
vvzaXs avyxfOTti twv Xoytaftwv TOie '&QX''Tg , tv&a X'^^" ■'vxC 
*X" ^'XVf'* xol ;if(i((i/ia KuJMTntiv, tt ti xaxlag iiaX nagaifai- 
nif9ai fiovXoiTO fiXaan^fta. itvxtfiovdi, Th rcaqhv , Sxalntf- 
<njC x&Tt/TW xaxlas vncpo/ijv. diov yStQ tijv iftijv ixtlvtp aliov- 
Wfiivove Ji^aoTTjTa xal dtxaioavvrpi SXjj yviafiji xol ;;itpl xal yXtivT^ 
awai^a9at npa^MTi TaT; iftats xa9^ftivove affiviiSae, vfuTg 
it , ,. uJlXii atomav &fittvov ^ttf to nav intTffifftavTae.'* (£.) 'O 
fttv ovv KavTaxovlitivoe ivTav&Oi xaraxXt^a; tov Xoyov Tovl^ 
dfi/tov, xal opKOVC jot); xkI Xafi^v nff6e Tt ■zije PaaiXldoe nffoe 
15 n Tov TTaTpiog;;!»!, /4i]jjv tA na(finav inCfiovXov fi^t i^aaat 
firjt flovXtvaaa&at , ivaaT&e l^^ft rov fi^ftaroe, (^.) iCalV.300 
ifV SXoe ii9ie i* mtfiaat^ r^e ixar^aTtiae xai tov nfo; ni- 
(ae ayttv t& n6Xat xaXwe fiovXtv^ivra. t& <t* i{V, ng&Tov fiiv 
itavoftai xrijftartn' npd; Snav ti ar^artwrixSv ' m xt Sa^tal 
SOxol jifti^m; xal tiov n^lv iifXrjftdrotv ixrtatie ix rwv oixiliovE 
j^^fiaitov a^OT&l^ T^ ita^xtiav txovaai ' jif^/iantn' y&^ Ti;vi- 
xavra xal Totttvr^g SanAvrje lanaviijt r^ fiaaiXtx& n^aviTa' 
(fffira ^xoTpaTf&i xorii rav n/pi^ ixd-puv' tuv of fiiv imtl- 
&tno ndXat xol T&g 'Paftaiav ii^ow aviStfv oniaat nQii 

ciiitniit eOTnm dimbuuit que palam finot, et RBqtt*Ddo pDwoiit decipl, d 

ipn* Titia nia imagiiM et cotore Tirtalu obtent. Dcdb tcto ipfii UU», qid 

Mtiooes antecedimt, motibiu cordl* eiamiids iiu rutigia imprimit, et 

iiislitiu tribimal in ipiia fig;it cogitatianom radidbtu, uM tintni et ape- 

cic celari aoa pote*t , li quis inde lat>oret leoe tmdere improlutBtia foetna. 

AHcra rea est id qnod nmic accidlt. Bat antem iUnd nimmae improbitatia. 

Voe enim cum oporteret, meam reTcritos demcodam et aeqoitatcm , offlBl 

■Isdio manuqne et iingoa navsre mihi operam qaietoa, omniaqiie wllicitii- 

lere Mtiui eit, ac rem omoem Deo 

orationii carai, datoque et iccepta 

eiurando , nihll omnino fectnroe ant 

nienna et foraa eiit. (VI.) Iamqa« 

et iia fiaem imponere pararet, qna« 

utem illai posacBdoiMa oraniboa co- 

t larfltionea , «t pecnnlae ian oUb 

le eium pennria tnm temporia fiacw 

ir hi mmptii») ; cxpcditione* deinda 

normn alil piidmn adorti erant dirl- 

proTiiidaa, qnotqnot ob ooaloa po- 596 NICEPHORl GREGOBAE 

A. M. 68ti o<p9aXfi£f ixtlvoig Vxttvro niXng Sfta xal x^f"^ ' <*! ^' ^" «a^- 
axtvg ToS Xjjortvtivriaa» ^3i] 3ia j^f ToiJ fiaaii,^ag aXfviSto* le- 

VXtVTriv. (Z.) 'jfxov d' ovr^ xaJ ypufiftaTa XuS^^a itoXXa noX~ 
Xaxo&tv, ix jt Hxafvdvav xai T^i^aXX&v txjt QtJjaXmv xai. 
JIiXonow^alo)v AujlvaVf xriv aifiuv «;ior«j^v vnta/yointva.S 
; Afftaxofttvoi Yu^ dil t^ avrov fJtyaXon^tntt Jt xai tv^tviT Sia- 
^lati z^; yvuft^i, txovjtittvj^ n^ojiQOvvJO aspag Jt aijovg nffo- 
iidavai xal niXtig t(!; iavj&v txiivot. xai },v tv fciXhj] Xomov 
n 370ni()ii(uv , Onavja 'Foif*aloig vTt^xoa ntn^axlvof oTg ftiv ivf,v 

ixovji nQoaxo^iiv , vofioig Sihova9ai ifiXiag ' oTg Si n^og fiov- tO 
iTjatag uv&laToad-ai , tovTOvg S' ohXbiv xai fta^g Tfj x^latt 
xagaxioQtTv. 
A. H.6S50 5*. MfTu fiivTOi T*is ToJf ^AifxtovQOV tniToXdg S^ag tg 

jf Q^aKtjv t* Bvtftvjiov m^l rd fie96^ia x&v Jt MvaiSv xui 'iW 
fiaio>v mffiq>avoig xajtm^aJoniSivai , SvoTv ^vtxW § /«p, Sil- 15 
aavtosli4Xt^av3Qov, tov toiv Mvauv fiaaiXtwg, lac n^if dra- 
rtwaaa&tti xal xvQwaat anovSag ' ^ noXifti^ t^v jCiv n^ayfia- * 
Tav ImTffitfiat x^latv. ov /up r^v tixig tig QitjaXovg jt xai T^- 
fiaXXoig ^iorra; xajiniv difiTvai xt,v lovtav ftdxijV, fSojitg 

Cjivd xtpavvov iyyv^^iv xaid jtjg &piix^; inaioiQovfievov, SS^tvSO 
xal xard ri Jijg Yviufttjg fiovXofuvov jdg SiuXvang Quaxa xata- 
n^a^dfttvog m^itfii jug &paKixdg noXtig xui /upa; ntQtaxonmv, 
xai uvttXSYOvg noiovfitvog avrar; luf ^pov^u; txtiStv axQi KttX- 
XtovnoXtiitg ' i'v9a S^ xai yaviix^y ^xtjxoti Svva/uv nafinXri^ 
Sl. rS >dd. BoiT. buitur AcBTnBDuni, TribBllQTDin , TtieualDruni et LBtinoruin PelopaDnesio- 
nun: qui m omne* d obsequeDtei fore psUicebBntur. MBgoifico eniin et 
generoso ilUus Boimo delectati idtro ae luasque urbe* dedere illi decreve- 
rttaL Atque iile meditBbstur omnia deincepi ciri:uineundo RomanBe pote- 
alBlJ Bubiiccre , et eo« quidem legitimo BmicitiBe foedere sibi coociliare, qui 
■e in fidem uni ullro cODferre malient; qoibui vero Bnimui euet reii- 
•teodi, cum ii* bello et armis deceniere, 

7. CBeterum orlo Arcluro profecUu Bjrientio in Thraciam drca My- 
•omm et HomBnorum caufinia palam caitmmetatoi est, duabua de cauxisi 
•nt aniDi perterrito Alexandro , Mysoram rege, antiqua reooiatum et con- 
firmatUB iri foedera; aut rem totam permissum iri armonim iudicio. Ne- 
qne enim par erat, in TheiBBlorum, aut Triballorum fiae* ingredi, relicto 
poat te illiuB exercitu , qui fulminis cuiusdBm inslar impendeoi de propin- 
qoo mioatunu essst Thraciae. ReconciliatioDe itaquB ex Boimi teuteDtiB 
et nuUo Msotio facta, circomire inde coepit Tbraciae urbet et proTinciai, 
«maia uculii perluitnndo, et praeaidiis, prout aecesBe erat, muDiendo, 
iUino iisque Cuiiu^Ua ; quo et rerHnmi iutbIcid exeidluin iMuaeioussi- HISTORIAE BYZAHTmAE XII. 7. 597 

mr Tlfpawr i^ Haluq tig Ei^m;v fifXXovaay Sta^ahttv tn) A. C. 1341 
Hor^p/f» T^f 0pBjM;5 »01 rwv ^c jaitj) 'PiofiaiKtav. ^twpwv ""'"lie^i* 
xoktfin' , yavKQyfivtrjo? ku) tov TotovToy Syonog onSAov tvoi^ 
Tiyog, orofta i^/iovp. (B.) Ets ywp auTffan/ag iJiaipfS^t/ffijc V. 301 
5r^f rurt- HtqaGv «p/5?i *"? avbni^ta nov jiiqI tovtiov ii^^xitftty 
TtXaxvriQOv , ZXi.01 SXXa tw»' napaAiW St^axov Tr,Q jlalui' 
nv^ oi unayovoi tov /qovov Qiovtog tSiaSt^^dfitvoi , oi fiiv SiH tn!- 
vtarr xal tfintiii/av nolifiiieriv lig fiiT^v ■n^oxtxoiplvai TfjV tov 
vXr,Qftv dtaSox^y intTf^uyjaav oi di vio&poTijTt Siavotag TorcB 
lOovfTi fzoUg Ivifttivav. tial S' oi' xul Ttuv ovtidv TcXitag ttfffmii- 
naav. TovrQ>v joivvv undvrtov iaxv^iregog 6 li4fioii^ iytyovtt, 
anovSij xal joXfi'^ j^^aitfttvog vni$ Tovg uXXovg, .AvSlag '/Si^ 
xai 'Iioviag ouTo; JJc ^ytfiwv vuvtixov « atoXov Tijr &dXaa- 
attv tfmfjiX^xf xul ifoftf^ig tv fi^axti fi^ ort tatg iv Aiyal^ 
15yr,<jotg tytvtTo 9a}.utTaxQaTiiiv, aXXik xal Ei^otvai, xal IltXo- 
jKOwr^iotg , KQr,al tc xat Padlotg, xal ttuatjT^ ix &iTTaXiag^'3H 
S/,^i BvtaYilov na^aXiw. jovtovg ya^ iciiayTug onoTt fiovXatro 
ravOToXoiv rt tS^ov xal ^o^ovg irr^alovg avvfiyf fidXa roi ^pi- 
9atTag ^ avt&v. (r.) Oltog olv ix noXXov, t^g tou Kuv- 
SDtoxox^vov ^fJjg ftttA xfoTiov xal vftvotv fiaxQWV St& Jiamjs 
noQtvofiiyjig y^g xai 9ttXuTT^g, ipoai^f tytyivtt ndw roi 
atfoS^a Sianvqog , xa\ tpiXiuv Ttjpfjafty av&vi/Qfioy Jni^cAaToB 
Sia filov navtig avrai ti xul naial StaSij-oig avrov. xal fiiv- 
Tot xai TotavTtjV «vi^v tig riXog Ttr^Q^xtv, iSav olftai oiS^ 6 

■mn Iniectam iri ex Aua b BuropBm BudieTBt, ThraciBe infestum , pio- 

nnciUqne et urbibiu, quai Romaui iltie habereot; pnefectum HUtem et 

(incem eaie illioi cIbmIb qaendBm, nomine Amur. (IJ.) In latnpiBB enim 

diiijo Peturum imperio , nt alicubi faiini de tui disBerentM lupra diii- 

■ui, atii alias lortiti iDnt mBritima» Asiae reeionei. Qubb ctun nepotes 

pore accepissent, aTii induBtriB bub et rd nell>- 

hereditBB illa nuuorem in modum ampUantnri 

ix sna retlnuerant; alii denique etiam auuun 

Kcidenmt. Hos onnee AmuriuB poteatia «npe- 

diae praeesiet et lonlRe, naT«1ibu» copiii mara 

potitoi eruit breri metuendns, ii~~ ' ''" u, et Peloponnenii, et Creteoiibua, et 
igioni , quee a Tbenalia ByzBntiuffl uBone ex- 
qiiotie* libitom ewet, navibni adTcctiu oiripia- I mnlto plau .. . 
s orbem pengrarerat , BrdentiMimo •: 69S NICEPHOBI GREGORAE 

A.H.6S50na; ulXafipv naQ4Sti^af aidv. )(al Tovro in^^iinap rjtt&v ut 

' xaiA T^ a^fiiTTQvawv xf^av onpiff^tts, t^c &hi9-tlai ovk iTt- 

jpo^oSaai , aaiptjriovat Tor^ naatv If tox^i/?/;. vvv 6i fiivov %& 

Ct^ jiaffo<&aji X9f^ "^ff^ airov n^oatjxov ti3i6vTt( SataXiLa^Of^td^a. 
(^.) Tov ya^ fiaat^ios jiktvT^aavzos ^iij, xoi f^^fitii dtaio-S 
0^iiaTjg, ag fiaaxavta jvQawtj^fvTtg xaiv Ttjg fiaaiXintjg yiQOV- 
alag tvtot t^v TOti Kavraxov^voS KaS-iXtTv incxil^aav do^av, 
aaT^amxQv Tii-og owioc lytyovtt Ttl^pi;; &vftov xal fitalag o^yijs' 
xal afta nc^nokXotv IfinX^aag veSv to t(u>' SftvQvaltov Intvttov 

DtfteXXt r^v TaxiaTtjv , ug^giafiiv, JStafiaivtiv inl xax^ xuiv uxfft lO 
Sv^vriov &Qa»ixSvx^^^ xal jioXnav. Tavra Intid^ nigiXt$- 
^ivrjaov uxrfxoivat avvtntTtrfoxit Kavjaxov^ijv^ , Sta anovdijc 
lytyovtt ftax^ag n^nf/ttvTi, TOf tomvtov ti^ raxiojfjv Avaxatil- 
aut aToXov. o S^ xal S-arTov t} Xoyog ttnttv lytyovti, ^aov ^ 
xaTA JovXo»' itanizov xtXtvovrog, roTg tov KavTaxov^tjvoS 15 
fpdfif*ttaiv vntl^avTog xal vntvSovTog rav fia^^a^txov qiQOvtifta- 

Eto£ Ixflvov. TOVTO fifyu ftiv , xoX ftttx^av rtva ijxti xoftP^v r^v 
txnXijXtv raXg r&v uxovovTom i/mxaTg, tirtg 3' avjo roTg Ift^^g 
rov avdfog iniq Tov Aa»Taxovti;vov ntn^ayftlvotg npog tpiXlav 
itlyfiaat naQt%tTutltiv i&iXti, noXXooTJjfiOQiov av ro flftaxviuTOviO 
Hvai XoyiaatJO. (£.) 'Eyii di xal nfis to nuXai rijg 'Piiftijg 
x^To; ixtivo T^v vovv av^tyxa , xai uvtfiv^aSijv, oniiig nQoa- 

Vrayfia 'iv jort 'Pioftuixiv , naaav imno^tvofttvov yijv TC xal 
&ttXaTTaVf xarinXijTTtv anavTag, xal r^ Siti fuxfoS xdi Htno- 

19. «(of tpiUas iti/fitt codI. Boir. 
Tit, qoalem n«c tdta ratro antiquitaa alibi (nt opinor) oitcndit. Qaod not 
(juidem iufra bqo loco accurata omnibui decUrabimiia , ita qoaeque oam- 
turi, Qt DimquHm a vero defleniri «imui. Nunc autem, atti id qnod ad 
piaeieni inititutam pcrtinet do co dixerimui, ad alis TeDiemni. (IV.) Mot- 
too iam imperatore, famaque diipena , cruciatoa bvidia quosdam ex 
yalaUoia aenBtoribu» Cantacuzeni auctoritatem conari FTertere , furore illa - 
qnodam Batrapico Tiolentaque ira peratus fuerat; atatimque imple*(rat 
■laxima .aarium copia porUun Smjnroaeorum , quamprimum (ut dijii) tra- 
lectnnia, Thracomqoe nriiea et agn» ByzeDlium uque afnicturu*. Id cna 
CwitaciuenQa circa ClieTMiwnun caio leaciTiaset, omai diligentia miwiB le- 
gatii proTitUt, ot datiia illiiw Impetaa quam celenime iDhiberetur. Quod 
^uidan dict« dtiufl perfectDn eat. FadlinB euiin quam iubenti donuno 
Mrme, Cantacaxeni predbni ce«dt «c parait baTbancns ille apiritua. Id 
qnidem magnum, et audiBntiam animis plurimum moTet ndmirBtionit. Te- 
rum id d quis Telit cuia alili conferre emoris BignificatiDmbu*, qnas Cao- 
tncQzeno idem postea dodit, minimDm cecte ac levisdmatn esse iudicabitar. 
(V.) Bgo TKO ioter haec ad veterem rd Romanae potentiam anlmum re- 
tuli) ac tempera illa snm recordatuB, qmbua unnm papnli Romanl edictun, 
t«tra et nari peragratia, mortalea omDet pocdlebat, et paeoe eianimabit HISTORIAE BTZAMTICfAE XIL 8. 599 

dwffiiatwlnoUi' xttl ovr* ^Aola xaT* Evfii^Q ftixtl*ay ixlvtt ^t- A.C. 1341 
f«C, otfrf ■tolvanlov oJSic' dil' anaw to ui-nn^Ttov t^C^hleoLl 
^Mnrofdoi' Ix/^UTO avfcmiotav' xal KiXi^ ftiv Sii Bidvviag 
SoxJlos inoftvtTO, xal &Qo^ Sia T^g liaktas ofiotiag- xai ue 
Situ tptXias SavQ0(*UT9* Tijs 'EXlttSog iovrtg tiav tt Hava^- 
cBiWr r,aav 9taTal xal TaTg h 'Ohiftnln xad-taravTo t(rpa(T)]-F.372 
^ixaZg atfftttTt}i.aataig av9afuXkof xul iXoytadftTjv xkt' tftavTiv, V. 30Z 
ag xai vvv iqi' ^fciov toiovtoi' ti avvt^aiviv av, tinoftnav ix 
fitaav Ta T17? ovyj/yamg UTt^^Xkaxjo ani^fiuTa, Zau xaTu tov 
VtBLmrTaMOvt,ip'i^ avviaxivaatv'Anoxavxog. iliv. 

ri'. AvTO&i 4* axtixaiiig, on ri voarjfta 11 Ivtaxipfiev^wjjB 
T^ paaiXISt, xai Sti t^v aw^3'i] xaxoT^ontav 'Anoxavxog uva- 
%aivti>v nnfdQaTal te xai ipo^r]&eig ant3pa npig to Toiv 'Em- 
fiuTuiv ifpovpiov, xtti iQtiov, iug natiiiaQynjg vatp Ixttvov T&g 
ISi^; fiaaiXJSog 'Avvrig axoag iiaTaQinon' ov navtiat xal Stofit- 
rof, T^v fiiv n^oao) no^ituv inta/tv' aiiog S' ig Bvl^vTtov 
T«;;HrTo Inav^tf xa! i^ ftiv fiaatXtSa fmio tt xai ^Srj tov 
ivmcf,rpa*Tog &n^XXayfttv^v «ipe voa^ftaiog' TovSinaT^ia^xt^C 
ttta Xafi^ fiaXaxoig tkTi Xoyotg i^g aiTOv aftixpongtTittag xa- 
909^^aT0, xai Sii^ttToaaSta, onoaa Sf%i&g niag Ini^^unl^ovia 
7jV T^v Tt tixoXlav T&v i^onav xal to tr,g YVtofiiig afiifiaiov ' 
xai onto; n^ig iavTOV aiaaio^oiv, xal noXtftia ifj yXmTTTi Sta- 
lifaiTOfitvog ?^a, ^ ftaXXov o roTg litotg fiaxofitvog Xoyotg 

mtta: aec Aaia in Euro^wni gladiam dtafringebat, nee ^dfiim BniopB In 
AaiaM; aed quaBCunque mfeiua fuerant, coucordi foedGreiungebuitor; et 
Cilix (juidem per fiithjiDiaiii inermis Tadebat, et itidem Tlirai per ItaliBm: 
SaoroiBatae vero, per Graeciam quasi faederatam euntei, et Fanathe- 
aaeoruia spectatores aderant, et curulibus in ludis, qui quadriennio quoque 
eiennle Oljrmpiae celebrabantur , de pabua certabant. Turo cogitavi me- 
oni tadte, umile eliqulil noitrs aetate exatiturum fuisse, ti de medio pe- 
■itua aublata fuiuent ■emiua omnium turbarum , quae adTeniU Cantacuz^ 
BBOi Apocauciu ■uicitaTit. Eito. 

8. Sed eum illic Cantacuzeaiu andiTiaaet, imperatricem Aiuiain mor- 
bo eoe eorrcptam, et Apocaucom ad tuum illud perTeniwimum iiigenium 
rediijfe, deprebenaumqne ad caatellum Epibatarum prBe meta aufugiaae{ 
pilriirclum aut«n imperetrida aurea pro illo indeainenter obtundere, ac 
^redbu* Eatigare; eiercitum ultra teadentem inbibuit: ipie autem Uyfast- 
tiiHi quaa citiaaime rediit. Ac Aoguslam quidem couTaleicentem, et morbo 
illo, qoo fuerat correpta, leratam offendit. PatriarchaiB autea aeparalia 
ceneidt, iUioa ptuilhui animnm moUibua dictia caatigaTit, eaqae comm»- 
■Ofarit, qnibiu farilitatem mortim in illo, et leritatem ingeoii adte ac uni- 
teter pentriiigeret. Etun nempe, coi secum eoMt contentio, caiua factn 
Infue adTenarwitiir, «ot qui ipae potiui cum aoia palam dictia pagaaretv 600 MGEPHORI GREGORAE 

A. M. esso ig Toiftqtavlg , axoX^ y' ay £Uw; araci^artas xal ftaxbttt- 

nvovg akX^Xoig Tttltttuv tii*hfto(fQoiivyipi iX&^v «aTaafaarov, 

(B.) 'Efftita x«) itvriQOv; inl rotg n^arl^oig txiivoig uxfirijotv 

S^xovg. Kul 0$, ^x /tiaov Tioftnav itoittaSvi jSovXofttrog vjtonror 

&nav, "va ftij xi nud^ Stiviv ana^ InioQxiav ifim^a&ttgf ov (i6-5 

vov ifftvai n^oa^xovra o/itufioxtv opxov, aiX(i xal og dijftoaloig 

Eavifaaiv ti&iarat' xal &^&g Inl rovroi; nQovrtivt xad'' lavTov 

rag fityiarag oftov xal tf^ixiuSitg, tl ipevSofttvog ohag Inl Toit; 

Xtyofiivoig &Xolt]. (f ■) Tuv S^ roiovitov inl roiavrt] xaraata- 

au ftvvtviy^9ivrtav , r^y xayjaxiiv uv9ig I4^ti rov aattog 6 Kav- 10 

taxov^^vog, tjvv noXX^ ri^v oito^iv xQtiftartay na^aaxtvf} xal 

oaa nQog Staqtug^iXorlftovg %wv nQoaUmi fttXXorrotv alrtfnav- 

F,373roSanfiiy iSntZv Oftov xal n^ta^ivxiuv xul noXtiav naqiaxtvaaro' 

tninXa ifijfti xai xXalvag 'IraXixug t^ i^lov, xat oaa irega fia- 

x$ov ro tfiXoriftov ixpvat x&v xtt^irwv. (^.) "0 yt ft^yl4n6xav- 15 

yof ig rd ifQovfiov avtav itvyxXtia&tig , urrl xow ftdXXov ata/v- 

vea&eu xal i^vO-gi^v Inl rij avxov &vttvSptji xat yvvatxtuSti Siulrr], 

o Si rovvayriov irtrvifwro rt xal of(fvog undaijg fttaru Sut^tt 

^Tjfiara, xai avrt^ Kavxaxov^vov Kurifilftiftxo ufiovUav, Sxi 

Bft^ xal ttirog r^v Ofiolav ^roifidaaro n(f6voiuv iavx^, 'iv' IviO 

xut^tg uvdyxrig xkI ifo^tni TOioiirov troi n^og datpdXitav tpffOv- 

T.303fiov xataifivyiiy. (£.) 'O S' uxovoiv, xal xT,g ixtlvov xarayt- 

Xwv tvt}9ilag, TOiKvra; dvrtn^t rag unoxqlattg. ,pv Xid-otg", 

qtfjai, „xul nXlv9oig iytax^v Iftijv XHxBjuv datfttX^iuv kyvtam 

aliii diuidentiboa ilqne infer la pngnaatibDi handqQiqQoni pemiifnnira 
eue, nt in concordiam redirent, s^itlonibuique ■bstiuerent. (H.) NoTum 
deinde iusiurandum, praeter iUud «uperiua, eiegit. At hic Toleni ooineoi 
■uBpiciDDem tollere, ne quid graTiiis paterotur periurii semel conTlctQa, non 
ucerdotum modo insiurantlam , aed et illud, quod laicia aoienne eat, iura- 
vit: «eque exiecratiooibus in id niaKinui atque horrendii deTovlt, ai ullate- 
naa mendai in iia quae diiiaiet BTgaeretur. (III.) Hia ita conatitntia, ite- 
nm Urbe quem celerrime , egreaaua eat CantacuKenua, magua inatructiu 
domeatjcae pecaniae ri, earumque renuii, <iuu eompanitae esient ad con- 
ciUandoa mnneribui obTioa qnoaque, populoe, iul>ea, lentoa. Supellectilia 
inteUigo et Tette» Italicu ei luu, et qnaecuaqne alia plurimom ad con- 
dliandan gratiaai valent (IV.) Ait Apoeaucoa caatellD auo inclusna, tan- 
tom aberat ut uudore afficeretuT enibeaceretqne anan illnd miniaie virile 
■c prorfoa foemineum vitae inatitatam: etiam animla ioflabatur, et vocea 
omiui «rrogantiae plenaa iactabat, et Cantacuzenam ipium inscittae argue- 
Iwt, quod non et ipse aibi cautione simili proiidiMet, ut in eitremia an- 
KOBtlia periculoriaque temporibus tale haberet perfugium ac praetidium *a- 
latia. (V.) At ille haec audiena honinii atoliditatem irridebat, et eini- 
Boti ddnt d rMpooaa. »Nan lapidiboa aut latcrculii meam nluteiB mu- HISTORIAE ByZAKTINAE XU. 8. 601 

SA, ovi* itp* cvTOi (iiKpoT^ xai ifitvi&Mr Iftol TtQttTtiia&ai ntA LC. 1341 
TotavTijv ^fiuTitni TiQoift^uv xaityt^Tt^ia cK^Krro' aXi^ t^ ^P"~'"u^T*' 
Ofiir^ To5 ^&w( tyxuffnQOVVTt iajvixws qi(fov(fior ^«y ad^o-C 
wtcTW x€ti Sfxvgav &a<fcA^ aQ&rov ftfv Tug n^g &t^ iva/t'' 
SftafiijT^ovs iXjiiittSs )'«' ^^' iif^tv dxt'i^aTov ivva/nV tv9ti 
ftivia ytw^ttvfttvtig Ttjs YVfOfttjg T^ Ttiiv air,i.on' inoBTfi &tifi , rf 
T^^ atTtptxXelas &fia^vtov aii iiaftlvti fiXuaTuvov , ft^9' ijhov 
ntijiftlvQv T^v Ttrv x^f/rTOvo; e^fttjvtvaovTa x^tatv , {Uijic IDm- 
Tonttg xtii ^tjfioa^ivovg yi.(oTTav uP^av xaX ftaktt XaftJiQiog j4t-0 
lOTixi^vaav * oU* avTOfidTtog iia t^? TUf npB/^uTon' wtojlov^/af 
iwi ft&njg T^ &avfta ftovovov}^ KtjQVTTov Ttjg ohovftivrjg, iv ftiv 
yif Tftts T&v n^oaxaliftiiv ifQovQwv xal tiv^uiftaiaiv T^v^aTg xkI 
fiXtMxifmg TajFv lo vtQTivov wio9v^<rxti ttjS (up«f lip^ftiQOv ^or 
T^v ^i^v. lyti ii rdc tuv uv&Qtuntav ifrvxdg iftavTip xart- 
ISmo^uoa ^povpia xal Ttvfryovg tiaftTiXtjS-fis Tt xa\ dtjipakitg, lig^ 
oSg ififiifilijKa tfi^btv avxog t^v iftavTov V*/^- "«1 o (^iv tlka- 
Tuv tv dJJ.OTifi<i) aioftUTi Cjjv t^ tou iijStvTog Xifti ywx^V t^v 
i' ifi^v yfvxriv ovx iv dki.oTQloig aioftaatv, diX iv dXXffTQiaig 
awrpiix,^ ^ji* '"'^ VfX^^t- H^H ydQ aaftUTOtv , dXXd ifiv/mv 
SOtmtt^^uy avTo; iQiuniis, xal tfm/ds to^; iQainds tvTvxfaa' 
xaX TQonov HitQOv iffipv);ovs Tdg t&» nkilaTiav tiiitQa)ra ^frvjittg, 
TtuovTovg ifiavT^ xaTtaxtvaxa nvffyovg iyiit,' xaX ovTta fitTu nd-^ 
arfi yaXrpitis xai ^iitvtjs, xai iiya Ttv&v liMi&kiiiav, Tag andv' 
Tmv xtifl<^fiat avv yt &tiS iia^latis xaX yvtofttte' xal oviwg 

X. ovi' i<p' em. BoiT. pro «v i' tip', 7> ft^fr' corr.Boir. pcofMfr', 

niMdaa Duhi eiM dud , nec talibiu verbomin praeitigiia esTe orationia 
■deo exiguia atque fallacibui. Sed in monim 
M pro iouDortili pntetidio, finaiMtoiBque an- 
wrtM; toai robnr Inde illibstam. His fretns, 
icit, mentem excolo. HiiK ilU perennii inihi 
■pectat meliora dedantnnuu , neo Platonii ant 
am et exinue Atticani ; led ipH per »e solo re- 
I orbi paene in^cit. Qui enim praeudionim et 
tu delectantuc , ii» floi deliciarum Buarum dto 
ind diutnmem. Bgo vero animoi mihl concU 
propognacula nnmeroaa , eademque firmiaiinm. 
jd. Ac Plato qoidem alieno in corpore TiTero 
le antem aoimae id obtigit, ut in alieni* noa 

I amaloiei nei lacrataa lam efiecique, ot ua- 
imi plurimorum. Biuunodt arce» compa- 602 raCEPHORI GREGORAE 

L U.^50&vatftcacTaxaT0(f9ovv ftfftt},iTi}xa TQonata. o i' Igi^e ateivTur 
^" Xeyofiifon' Sfta xwl S^uiftiyav aoip&s iia^YQa^^ati t^v /to^rv- 
ftav" jHX' fiiv ^avraxov^ijvdf toiwtos </(Cf tov^ T^onovf 
^Tvj^avfv SiVf Xdi rotavro ^w xal Tt^drTWv 3ajii.ti. 
P.S74 ^', '^(3 S* ixiiiSf Inuvftfii, XcrtTOfffp(aTt^v a<ft^a6fuvogS 
XtiaaTa. l^nixavxot f&p iKtTvoi o navra Stivig tlg Inlvoiav xal 
noXtiTQontiTaToe , iniiS^ avyxvxr,aag anavTa, "va Thv ^^royTa 
naqanQOvaafitvog avT&g inifi^ r^g agxijs , {ont^ dij xal Toi/ii- 
pvxoi vvxrw$ xal Xf]aTai noiovaiv, oi n^ort^ov t^ iv aixtu SiaQ- 
nA^ftv ^XPrTtg tiyf^wg , ngiv av xi iv aiTij xaTaa^iawai tfwg^ lO 
^Xiyx^ > xaTfYV(oa9t] ftiv , oiStv J' S^iov ttg ifioipijv jijg av- 
Btov xaxlag An^Xavat «Q<ig ixtivov, oftug ttirig vgi' .avrov Tt 
aiaxw^-iis xal Silaag, ft^ t6 ftax^oSvftov l^i noit &no§^fipag 
Tbi vofcw T^g Sixijg ^QrjOrjrat xar' aviov, ^/^tTO 'ka9'Qa ifvyag, 
uig ktQ^xtifitv, ttg To T^f^ov^ioi- ruiv 'Eniparwv ovnoai niog }.ty6- 15 
fttvov unfQ aviS; ix 7ioX).oS noXXoTg &VTfftiQtv avaXo' fiaaiv iv 
TOtg naQakioig tu/v nQoaoitliav tov Bv^avitov, fitXQor fiiv, not~ 
Cxli.ov Si , xal Saifiovlag ^^ftipo»' te xai Svofia/ov. tig yiiQ 
in//og r^XHg i^ aai^ftov yivovg aQ&tig ipQovtjfia taytv, onoTov 
&v xai 01 ftt&vovTtg. tovtiQonoltjat yuQ «no^cwoyroc lOv fiaai-Vt 
T.30(iUiuf iniyuQT^aat xaiSi r^g fiuaiXiiag avio'; * tl Si fi^ Svri]- 
&tlri, xaraipvytTv yodv ttg to ^povfiio»' toSto, xai ilvat noXi- 
fiiog T^ x^T^oam. (B.) Zvv^yayt S' tv tovroig fi^ fiovov 
Xt/i]fidiwv navToSaniSv xaJ narTolaiv awQoig, uki.^ xai aiiov 

tnero. Sed Droceuni ipie temporia upientl testimonio cam dicta tum facta 
diiudicabit Ac taJis qnidem haciuque inonbDi fucret CanUcuzenui: U- 
lia et dicere et ficere noo deunebat. 

9. Ego vero iUuc ledeo, lingola ac miDutiora expoiitunu. Apocaacni 
igitur ille ia ucogiUado ■oleniBUOiui ic Tenotinimu*, dum oawia pertur- 
bat, Dt (umoiato renun adnuDiitro ipse renim potiatur (quod et eUractoru 
nocta Eaciunt, et latfonei, quibua non facile e>t ea rapeie quae in domo 
•DDt, nisi eutincto prius lumine, si qood ibi ut), deprebeniDi qiudcm ert 
et condemnatua i nibil autem ib illo Ticiidm paatua eU pro nuL^ae «um 
ktrocitate. Com lamen Mumet ipiDm poderet, ac veieietur,» iUe, abiecta 
tandem patienlla, It^tima animadiarHooe in Ipaom uteietur, aofucerat dam 
(ntdixlngia) inarcem, qaaB Epibatdn Tocant, mazima ■nm|>ta laapriden 
ft 10 ex«tnictan Mib Urbe, in Daittiiu oni BDgnttam quidem iliam, at mal- 
lipliceai, et mirifica mnnitam, nee expogiMtu facilem. Scilicet ei ignobiU 
ceOMV ad fmnmiim foitanae giadiim erectua ebiii bominii ipiritum gcre- 
Eat Hoituo Nqoidem iBpwntoie ••mniaTerat te imperaloiiam potettatem 
lavaanrum; decreveratqne, A Tiribna deficeretor, Eonfugere ad illam arcem 
ac bellum eum IUo gerwe qui impeiatnra* UxVL (II.) Itaque iUuc CoSge- 
nt TBiioB ao laultJpUcit peoonlae BMcroai iiaaw «t Ecomenti et Tiai plnii- HISTORIAE BTZAKTINAE XII. 9. 603 

Mmi ohrov JiX^Svs , xai Siptin' nayToi(ov taQlxt] , xal namv SXX^f i.C.iSti 
if^vlm, Stv ir XQ^^f xaS-imayitu «(^powiot" SSaza rt f^^V \ithii 
•pKftv H^a&a Jft* vnow/tav Airyaa. nt^} ov 6i} xal nply ono^o-D 
v^v naqi&yta iftt»ai thv fiaatkla' ,,lSoti , gtan^ inpifv ftava- 
Svwxi ntfipafiptT pov T&g amiis ti if^ovQioV tovtI, nQoxiiQVT~ 
Tov viftTv t}[v Mifivxov amarlav rt.Kal xattOTQOntav tov Stifia~ 
/tlvov"' dittHtXtvaaa^l xt Tifi SavTaxov^i]vS , avtd fiiv xa9-t- 
JLu> , xul n^c T^ fiaaiXixov inavaaoKraa&ai nQVTavtTov toii IvS 
ovTw awtjd-Qoiirfiivovg adlxtag aoiQOvg t&v /^^biikv' avthv 
V)ii tpQovgaTg xai itafiotg xaSvno^aXtTv , ftfj noXiv Ixf^^u xii- 
(lAva xanl t&v t^; ^aatXifag nQayftdtav xaiQOv Xafiofitvog 6^i. P.375 
oUa T^ nffdiif Tt xttl ^ftiQia xavTav&a yfifjadfitvog o Kavtamv- 
^rp^og tXtt9iv iavt^ ti xal tatg noXtai fitydX^v taftttvadfttvog 
fiXafitjv. uatt xal dvovijta ft^aftiXifitvog vuTtpov tnl r^ xaxo- 
iSfiovXiit tavTOv Toi' paaiXla XafinQwg in\ ivaiv iftaxdgi^ tov- 
tmg. dXX^ ydQ tXa^ to noixlXov twv vno9(atiav ig Toaovtov 
rifiag naQtve/xiav. inttvniov Totvw. (F.) 0vy6vTt y&q tigto^ 
if^ovQtov tM 'Anoxavxif, ovx ^ftiXtt XQvifa fttjvvuiv xal yQatpiav 
xarpiap;rt7( bvt^, xa\ dvaxaXovfttvog, xal Tat xazd tov Kav- 
SOToxov^rov avftfiovXtvon' Tt ImfiovXig xdl avftfiovXtvSfttvog 
vn' avroS , xal afia tdg t^; ^aatXliog avxvd vnopvttio» dxo&g, 
xol T^ ftiv Kanaxov^ijviv StafidiXoni dtlf tov i' tindxavxov 
ftaxifoig toTg tnaivoig iialQon'. ^oora roiwv yvraixtiav iianaTij- 

6. ntvtl eoL fioir. pra vovtot 

MM, ct cdiuqncawdl pQlmenta nlo CDndIt&; daidqD« omniDin renm, qnM 
hnwiiiibin nMCMtrlM MDt, iM«ii»>»m copiun. Aqiia* eti«in eitriiueciM 
hgce pc» cDfricaloc btrodDieraL De qoo pnetereDDtem iilac, anteqoui 

■ — ' ' '-rnntdunMOt ,.Bcce, enuMa pacDOToce meaB aures ■ 

pnenoncint nobia deliteaceotein inUis coodi- 
rsnm ingeiiiiui " : tODi praecepiMe Cantaen- 
unoliretDr, atqoe in fiicnm reicrret pecaniks 
;aactrTat(ut ip«Dm autem Apocancnm in cn- 
aberet, ne nmpta tandeni occacione procel- 
ertnm eniptnram. 8cd lenitate et demcntin 
I Don uiimadverdt, qnanlum aibi ipii et nr- 
aa igitor, cua lUiua luae impmdeBtiBe ii»> 
iratorem ob haoc duo ad aatra toUebat. Sed 
etatc cffectDm cst, Dt eousqne digredcreiour. 
in illam arcem anfDgisset ApocancDi, tam el 
« et per litteraa ngnificare liaDd cnnctanter: 
tacozeno nt stmat moncre, et ab eo monerlt 
tDo pDlsare , et Caotacnieanm ^idcm caln- 
y> "■«■"mi. taadibtu extotlve. eic moliebri 

,ilc . 604 MCEPHORI GBEGORAE ' 

A. H. 6S50'^'*C ajtXiitita, xai n^hi ti^v lavjov ftt^aQfiiaag fiovXtiaty, 
'"^ ^^ ndvj' ^Sffa T^t fttXtTWf4tya. xaJ afta xo»' [tiv Kanaxov^rivhy ir- 
xiftiog 71 fonfftmi tov BvllfiVTlov , <p^ixti)SiaidTOig ToZg Sgitoig 
IftmSioaag Tdg n^og u^t^v nloTttg, Kal inaffaauftfyog fuVTtp 
T^f naXttftvaiOTaTag (i()Kf, ti ft^ azl^yoi StaiffffoyTiitg onoaaS 
airM n^og fiovX^atoig arj Xlyta&ai xoi nqaTTia&at xiuy fiaat- 
Xtlotv itvtxa npayfiuToiv, ko! d ft^ fiuxoiio JoTg aiTi^ fiaxofti- 

jyvoig' Tdy S' 'Anixavxov tiaxaXtUai fiaatXtxiog hatmjftaafiiyaig 
imaToXaig , ftiiXa noiX-^v vnujxvovfthaig aviiS t^ TifiTiV xal 
navTog dtiytjailav iyxX^ftuTog. [J.') jinalfoviog toIwv ixiO 
Bv^avitov tig T(if QQaxwag noAftc itp Kaviaxov^iiv^ , vn^v- 
rijatv i^i^v 'Anoxavxog lov ifQovQiov, xal unopug lov 'innov 

EnQoatxivtjai, fiaaiXixf,v anovt/ftui avTiy Tf,v Tiftr,v. tovto yuQ 
xal nQO yB aviov ntnoiijxaaiv axoni tovti^ nuvTtg , oaoi yivovg 
ffvtxu nQoa^xov a.tiiip, offoi it t^; avyxk?]Tov loydStc xal oaoilS 
■twv fiiT' ixilvovg , tiTt wg iniTQoni^ T^s fiuatXtlag , itTt aig inl 
rijg avTOv povX^Qtoig OQ&VTtg l^^QT^filvov to ^aaiXtiov ax^- 
niQOv, xul vnonTivovTig ig tSjv vaitQulay ^aatXtxotg iaTttXfii~ 
vov ow^ataS-ai naQoa^ftoig, tl ^ovXoftivia yf tir} uviia ■ nuviug 

VyuQ vntnXTiylvai t^ Sitt, xui vntlxtiv iaa loviifi xui ^uatXtT.tO 
(£.) 2vvtixoXov3T,at ftivxoi o lAnoxavxog uxqi xui ^ijXv/lQlug 
aiiip, fidXa ntQtdfijg Tt xul fioyovoi nQ& noiiov laiufitvov 
fiXinioy t^v xlvdvvov tavzov. avxvol yuff ot to»" KayTaxovl^T,vov 
InoTQVVOVTts r,aav, awtiX^ifivui TovTor, x«i iiafiiov nqonift- 

■impKcitatB fadlllnie decepta, et la lentaitiain nuua addacta, cogitata omnia 
exiequebatur. Atque ille eodcm tempore CiDtacuzenDm honorifice ezlra 
ByzaDtinm praaeauitur, poBtquam Uemendia iuTomentia praestitaa ei can-- 
tiooea firmavit, lunesUeiima aibi imprecatua, A potiiaima aibi nou fatun 
eaaent, quaecunque ilte ad imperil admtniatraUanem ipectantia dici «ut 
fieri Tellet, nec iu eiiet Tepugnaturug, Ifa illuin oppugnaturi forent: Apo- 
oucum vero BTceaait munili« aigillo ioiperatoTio litteria, quae hoaorea el 
■nuuno* et omnia culpae impunitateai polttcebantiir. (IV.) Canttcanno 
itaque, cum eicedena Byzantio ad urbei Tbraciae pToficiaceTel.ur , egrea- 
■o* CKitello Apocaucua occurrit, deailieuique ei equo adorat, atque ita ho- 
norea ri imperatorioi dGfert. Quoa et ante huuc ei invito tribuebant aUl 
onuiea, qui co|jnBtione eum contingnbant, qnique inter aenatorea lectiaiimi 
erant, nt et ii qui inferiorem ^radum obtinebant; leu quod ille imperii 
pmcuTator foret , ten quod ab eiua arbilrio aceptrum pendere impertitorium 
viderent, ac ■uipicarentur, eum imperatorii* inautum msignibut cooapectiun 
iii poitridie, «i coUibitum eaael; omnea eoim melu proslratoi ewe, eiqua 
penude Btque imperatori puere. (V.) Caet^um Apocaucaa Selybriant 
oaqne etun proaeqaattu eat , metu exanimi* , et periculum ante pede* qunai 
podtam intnena. Ersnt eaim plurimi qni CBntacuKeoum hortarenttir, ut 
conptehendDrrt hoininem i et Tuctuti dedocaret DidynMtichoni. Non eaim HISTORIAE BTZANTINAE XIL 10. 605 

ifitu is ^iivftottixoy. ov yu^ tXuy^yty, taav lyf^tT&v tuv A.C. 1341 
nfay/tuim' xanrov , iXtjXvS^dig Ig Bv^vrior. jaSt' ttpa nal wff""!*"?^' ?"' 
im avfHfnarov TiavTtg ^viyxttaav , ?tus iv Xf90'v */oi li &^fafta,P.376 
T^» ovffor yaX-^vifv Toii iijfioafoig Stanj^aei nQayfiaatv. o Si^-^ 

5td tfiXav&Qanav tc xal IXaqhv ijxuna fieta9ftvai fiovX6fttvog 
na^fx^uo Ti}v ixttvuv naQatviaiv. ndvta ydp 1^5 toS ^«mI 
j:**poff ^<p*«( , xal narr' iKti&iv tXfyi diotxiTa9ai , xai fifj ii- 
*tw&cu xiXia^ijrai f*t}5iv, o ft^ ixii^iv ttijovvt/voiafilrav' fii^ 9* 
tm tivai Ttw advrattav firjiir, S firi iKti9ir tJjj untyvwafiAiov. 

10 ('. Ovjat jotwv ljcti9ev &naXv&t}g 6 'Anoxttvxog Ifiov tcB 
avtoi ^xtr tg 10 Bvl^vriov, xal 6 Tungtd^jnjs idiov ei&ig fit- 
jtaxtvaatr iavtttv xal ilaijav , xal yXbitJav, xai yrtofttjr, xal 
^9ag /| 1(^01' n^g jh STjfiojtxiottqor ' xa) H^ag H^ U^ov lijv 
mnir^v Ir Toft fiaatXiioig xa&wTia^ inTj^ujo. ev9a nawvxiog Jt 

15xal nar^fiifiot l»*' yt J'p 'Anoxavxt}) xa9^fitvog inl r^; /SaaiXi- 
do; jois SoXoig atg i^^anrov Inl <p9o^a avrtjy^Qtt xal avjog 
Kavjaxovl^ov , xal SXatv Stjfioattov avyyyatair avia^ttt Xafi-^ 
np^ xo! avj^g jug n^yug. xai ^v to fiiv a/^fta T^p ^axrtjQlag 
Kc) 10V ivSvftajog «po? 6 ^*^p " j^ Si yvtofit} xul Torf ?p)^<f 

iOovSir rofnftov. (fi.) £a! n^ata ftiv tavt&v ^vrl fiaaiXfaig xt- 
y^t^at&vrfXtr aiijox^djo^a ' toi' S' 'Anixavxov SiotxtjifiV xa! ayo- 
faroftov xa! inlj^onov Bv^vjtov le xal johi tinh t^ Bv^dvJtov 
voXtw Sfia xal rf,aiar naawv, xat ^titair xal uno^Q^JOiv Sta-U 
roftia. xai inl Jovtoig S6yfta ^r xal Afi^tftafia xoivov fi dftfoTr, 

m ent, qnintum ille in repnbliu excitatonia euet inMndinm, ■b' 
|u« BynnuiUD ■dvsniBMt, Idcirco qoul ex oompoiito oi 


Soundiu praedBin in iBanibDi hkbaret, ut prMientein relpa- 
Mmm coaaervtret. At ille, ne miDimnm ijaidein Toleni re- 
cedere ab illa aua hamaaltal« mitique iDgeiiio, eoram reiiciebat adhorta- 
tiMm. Oania emm a mana Dei pcndcre, omnia ab ilto diclilnbat adtnini- 
«rari, nee pOBM perfici quidquam, quod noo illi easet comprobatuoi , «t 
Tidanai omoi* poaae perfici, qnae ab illo non improbarentur. 

10. Sic igitnr dimiMua inde Apocaucoa Byztintium venit. Qaem abt 
vidit patriarcba , «tatim et vitam et lingoam et •ententiam et mores trana- 
talit ■ aacTia ad profana , temploqae valere iuMO , aedem in palatlo semel 
•tabilem fiiit, Ibi tota* aoctes et diea cam Apocauco Augoitae Btaideiu 
dalii niffraigabatur, quoi lUi in Cantacnzeni eiitium nedebant, et publlca- 
nm tortmniai fodiebat ipie qnoque fontea lucolento*. Ac tIt ille bacnlo 
qridca et vertiinento tenai lacerdotem Mpiebat : animo antem et operibiw 
cias nihil modnati ioorat, nihil iuiti. (U.) Primo itaque dominiim ae omni- 
«■ TcraA TK* impwatoria iiutituit: Apocaucnm Tero admioistmm et aD- 
diltn et pTBcfectum tam Byunlii, quam nrbiimi iniulammque omninm Bt- 
nntio ntbditamin; dicendomm deniqae ac taceudonim dispenaatorem. Ad 
kcc tega cfe rcminnii docntc, berrcBdi* ionBentia Mibauo, Intcr tmboa 606 NICEPHOEU GREGORAE 

i. H. 6850 Spxoi; l^^ttefiivov (p^tiitai , ptidafiij nort KavTaxoiiJ^tjvdv 

100.10 ilaSi^ftu&at , xay aaffar J ^tzavotav ivStStixiii , x«v ijyAo»' 

fitaiTtiSti sie t§ ovfavov, (r.) TaSia ^<fotiqtav i36xti Taat- 

, TijSevftara. ijaav i' mg aX^9Ss t^{ tov lAaoxavKOV SttvitijTog. 

divti^onoXtiat yuf tv9vs {mg ti^ai) ^aoiktlav, ^c i* noUovS 

Effnif/taTfitaic ^yeyvrttfffw JJi;m; Twi io/dT/tiuc t^ V^JtS " lanuS^ 

laTq Tbiv nai.af ^lfihov lazo^aii ivSiuT^i^utv ^v ra /taXtaia , ii 

fiv^/iijv T}Xtv 'Oxra^lov Kataapoe tou Avyovarov , xaX npif 

p, 877 ^xtrrOf itl)j*0T6»f ar^e t^v fil/iijaiv, xal yip xaMrvo;^ fUTHt 

10 xa&tktTv tov T^s ^cftovlaf iftSQOv 'Avruviov Ufxa SXtoiiUT^a tO 
T^ jiiyvjitta , ovx aiXoig ivoftiatv &vv!Uv&vvot aviox^aTujt t^c 
oAijS agx^iS xaTaoT^vai, Jj tA Tijg fiovkije otiyxXijrixov a^iafta 
avyxa9'tkan', Bd^tv avyj^oiQiov ixtlvoif TovkazTOv ixa^novxo t6 
ftit^v ad. Th ii riv, avToig ftiv Iv Tjj^Pdftfi xa9iifiivovs Taf 
.Bdlxag Tarc noXtai Siavifitiv, xal tkc yt t&v imT(jona» iiQx^qfi-H 
aiag, &ant^ &nh Sif^v xal Svvdfttai av9-tvTix^e' itiT&v Si 
T&v Tt ^ntipatixuv xai vavTix&v Swufifotv txovra t^v ^ytfio- 
viav TOic *?(H nokifioii ivaax<AtTa9ai , xal St& T^C «atitov 
y.SOBtakainm^as ri iTakatna^v navraxid^ev oTov vit^^ixoii ntQi- 
noitTv rfj avyxk^T^ xal toTe nokirixoTs ngayfiaaiv ovx tlSiviuSO 
Swaftivaiv ixtivav, w$ o twv OT^aTimixav Swufutav iyx^ar^s 
C^itata T&9 Zkav ;(RpovTai t^ x^aTOg. {^,) TavTtjv ohv Im- 
fiovktos xal avvtiws xal o 'Anaxavxog ii.^kv&tue r^v oSov, xai 
Tois ftiv ivyivtTs anavtas xaTtxaxevaadfiivos To T^; fiovk^s Sij- 

convenlt, ne nnqiuun redperetnr Caotacueoiw, qnMitoBTU pocfdtenteH h 
«wnificatunia euet; bc ne quidem «i aliqois de Melo Angolai intcTTeiuret. 
(III.) Ba videbuitur utriucque esse inititutB: cerera anteB iethuc abAp»- 
cauci lolertia proficiicebantur. Sonniavent enim •tatim, ati dixinui, i»~ 
peratariaui dignilatem, cniui pridcm imoginea quaadam ac vetut Mmina uii- 
ruo infiierat. Et cunt iam olim in TGt«nuii tuttoriis Tenatissiinua fbret, \o 
memoriam illt venerat Octaviu* Caesar Auguitus, eumque imitandom libi 
tacite propoiuerat. Ktenim iUe aublato cum Cteopatra Ae^ptia Afltoaio, 
ioaidiature et imperii aemulo, non nlitei putavit aupremum omnium rernm 
dotulaum exstitunim se ease, quam li senatoriam Cunae dignJcalem ever- 
tiseet. Quamobrem minima auctoritatis parte >enBtonbua concesaa, maiiai* 
ipse aemper fruebatur. Id autem erat, ut ii quidem Romae sedenles iura 
urbibus dareot, et magistratua tanquain e solio publicaque anctaritste lege- 
rcot: ipse nutem terrestribus ac naTalibui copiis praefeotoi exterais beUia 
occupareturi et moles^ii omnibus sibi nni suaceptis, pararet undique, f»- 
ninli iustar, lenatui ac reipublicae tranquillitatem t cum UU banil tnlelli(;e- 
reot, eum qui exerdtibBs praeesset, faciUime poese unrpare doniiiwtum 
omuium rerun. (IV.) Hlam igitur viam Apocancus iniidiiise et caute ipse 
quoque ingreasua efiecit , nt wnitM nobilu lonueri MUkhuie a HISTOWAE BTZAMTINAE XU. 10. 607 

9tw iuMxtTw u^twfta, avrir S*'h vmjQlvoiv ox^ftarif ftftti t&v A.C. t341 

xecrd Tt yr,ii xol &dXaaaav , anav mqmouiv uiiTOts Ta d9vQV~ 
fiay, tXa&tv vnoyuQlov^ anavTa^ ovTiaaX noitjaAftivos' aijoig 
Sftiv Tovf yfva xal So^i^ nQoSx^vrag iiQirraTs Tiat IgOfiQaTs IyhXiI-D 
att^, iem9axtQ ToZg fiavSpaig ol ^ovxoAot T& d-Q^ftaTa' tov; 
J virtQOQiov^ rijg naTftlav jiaiovftivog nokiios. tovs yt fiijv ntgl 
T^ fiaaiX/Sa navras xai naaag xQtjftaarv uSgorlQaig ittQifX^iiv 
^ftv T,Si} xoj ^tQtv ov fiovav T^y fiaatXlSa Ka&dntQ avS^dnoSov, 
lOoUu xoi airiv xaTQioQXflv, oi roaovrov TuTg &Dmtlttig tl^ano' 
%iifievav, Sffov vnonr^aaovra to ixtlvov Stfaar^Qiov. S&tv ovSivlS 
tjw xtav SQiOftiviav, S f*^ t^; tc^oi' fiovXrjaui)^ xal yXiimig 
^TtjTO. (E.) £?p Towro Tolwv Tw/ije T(5r pqaiXixSiv ^if t^^i;- 
xoTwv nQayfiaTfav , nart' ISQuyto ra xaXixiarara. SantQyAQ 
15 fl Tof xXtig T^f &vo> fiaaiXtlag 6 nar^idQX'}? txixnjTO iv X^Q"'*» 
ovT» /it^alag vniaxvtTto Tdg aiavlovg avriSoatig xai utJia Ttt 
Tbri' novwv tnaSXa, cl Kavraxov^vav avtXoi Tig (paQftdxoig Stj^ 
X^t^qIois, ^ SoXiQaTg Tiaiv ImoQxtaig xal foijTttatg SaifiovixaTg,^ 
$ or^ avSwtid^tltj Tpona. o ii r&v Tt ivBv^vtli^ xalndajj no- 
301a Tov Kanaxov^rjvov qitXwv xal avyytvdiv Tovg ta^ovrag iv 
KoQig iTl&tro ftolQa, xal fiaaiXixwg IvataTiftaantvag initnoXlls 
dAitfint, T&v ftiv KavTttxov^^vbv T^g intTQOtcijg t&v fiaaiXixwv 
xa&atQOvaas nQayfidTO» xeX &^&r tv /tiSvitoTttx^ xa^irdtu 

15. tt Boiv. pro ■/& 

ncuHit, ipie Hitcn eiercitibn* praeflMretor; ijaa Milicet Telat funnlai, 
cMcniU belUi tem mariqae Gfmflictatua, onini BolUcitadiae illoi leToret. 
E« ratiafw aniTerioi potestati «aae nec opinantea «ubieeit; cum ipioa illM,^ 
tpd genere et rortanae «plendoie eminebant, cBiceribuB «jaibnsdaiii obscurie 
lodada^ qnemadmaduin «tabulia pecara bubolci aolent, Blioi Butem patria 
Brbe eiolBre cogeret. Ii< ccrte omnibus , qui circa AuguBtam uu viri gm 
-'--e euent, multa pecunia ciccuniTentis, reget^at iam poBsidebatque ut 
ipium patriarcliBin, non tam adu- 
■■m itreiiaitatem veritum. Itaqua 
intate et Toce penderet, (V.) Cuni 
Lio dereniiiet, Kumma cum acer- 
1, qnoii caelestii regni claTes iii 
t praemia labonim lem^iterna af- 
igituliuet, aea mortiferu Tenenie, 
wdgiii, iea quocumque alio modo 
nizeai, qnotquot leu Byzantii ioa 
ntemptiMimoa habebat, et Utteraa 

Siae Cantaouzeuo quidem inpeiil 
idjmoticbi otioiura tanqtv^ In 608 mCEPHOBI GBEGORAE 

^p g.gorparov t^v tox/otjji' iaaviuidfiy;ai wpos to Bv^vuov. 

g la'. Oi /tiv oiv Iv Bv^atxlijt XoYuSts ituv tov KartaKOv^tj- 
vov qtlXtiiv »al avfytvmi , xoX avv aviotg iviai rwy SXXiog nQoat]- 
xovTO»', SilaavTti /i^ xai' Svi^a ovXXofi^uvofttvot Tijg iavrSivS 
V,807&vSglas aru^ia nd&iam, awa&Qolional rt n^og tvot Ttvos o7- 
xov xal xotvoXoyi}adfitvoi n^to^tvovrai n^g tt tov waT^dQjrrpf 
xai lav Idnoxavxov nt^X tav /t^ na&tXv ri t&v qitifii^fUvtov 

CStivuv " fiijSf yaf uv uv^ta&ui na^aXoyiot ovTiaal nios aytwii 
ri n^lv i^daai na&^V jovs S^ uitoxQivaa&ai fitv ovSiv n^(10 
ttirovs' n^fiipavTas S* &vA nav ii BvI^uvtiov dvaatTaai t^v 
ZxXov Sii Twv S^ftdpx<»v» "al uvaipXl^ai t^v uXoyov xbI I^to- 
ftiivTov Tov S^ftov ipo^dv Kar' avtwv Ta^ot;, xal ^iifiai, xal 
XtifonXi]9hi xf^fiaSiois toTs npoarvxovai, [B.) Towto S^ noptl 

Dnaaav iXniSa fiXinovits IxtTvoi, toH nX-fiSovs ijiij ffv^/ovTOfiS 
im' avTot}; xqtu noxaftois ^ai Oft^vtj fttXtaaOtv xal x*'f*^(fia 
ntXdyovs xvfiaTU , SQttftovits avtftoxXtvaav filav tv&vs Tuy 
Ik noXXov xtxXtuJfttvoiv Tofi rtixovs nvXiov * xaxtlQ^tv t^iovrts 
wxavTO anavtts u^Xa^tTs, xat vniff t^ijxorra nov tw a^id^fiav 
vnd^X^vTis. Tijv ftiv avv tani^av ixilvr,v, xa\ afta t^ ^^f^;20 
^lfil^av &X9' StlXtjs oTfiias, iv tvtrivt x^^CV ^'*'*' ^**^ Bvl^viiov 

Ei}iXlaario Ti^oatTTtiwv , m^ifilvovTts 'iaias ix Bv^vriov nfuov 
riva xai n^as ilp^vjv ^XinovTu Xoyov. tnti Si T^v tt TUV alxitov 
aiifviSiov xa&ai^taiv aiftov ^xt}»6iiaav, xai dnaYCOY^ xctl S^- 

ctTO«r« ioberait; «Kdtan ■ntcoi, qaem ille iibi habebat addictoa, qoam 
cplerrime Byuntiaai ngredi impenreat. 

II. Amici itaque cognatiqoe, qaoa CantacuzenuB lectiBumoi Bitzantii 
faabcbit, et ciun bia noDnalli eonim qui alia neceuitudine eum attingebant, 
metuentet, ne singuli comprehenii fortibua Tiris indigna paterentur, con- 
TeniuDt in uniua cuiuaduii aedei. Ibl cotloquuntur iuter ae, niiuaque ad 

SaliiarchBm et Apocaucum legatione paitulant, ne eonun malonun, quae 
ima iam nnnciaverit, ulluoi tibi infemur: nec enim eos eMe se, qui citTK 
nllam rationem indignum iliquid, antequam fecerint, pasauri lint. At illi Dcinz.aoyGOOglC HISTOaiAE BYZAPmNAE XIL 11. 609 

ftvoetv Tuv oixilan' , xal narTaitjmtv tu rSr ihtlStav ivavtiw- A.C. 1341 
Tcna, u^antQ IxiTQ-tv nX^^Qtat %uii r,vlait ufiKvovvTat ^5 ■^'- £,ol1 
ivnuxityw , nMTaxa lo na^c<^o/ov t^c cqiSiv avxw ^av/tu^- 
xtg Tc xai oSvgofttvot mnqioQai. fos Si tavza IStiy xal axovaat 
Sriv Kavraxov^viv , ntQtaXytjaal ti jijv i)n!X^v xal iax^iav 
ytvia&ai tyyvi, xa\ XQixVftlav i^ uxo^las fiaxqa» avaXafittv >lo-P.379 
'pofioiv, ixjtXtitrofHVOV t^v aianlav zov n^ayfiato;. (r.) Ovjiat 
ti npfuiov ^gi/tTiat ti^a, xai dtvrt^ov ave^^ayj] tov ti^ot^ou 
Ko3^i9 )/uXtnioTepov. ijxt ydg ti; ^5 t^v voTtQaiav ajy{XXav lijw 
|0i* T^5 /njTpoC aTiftov xu^-ti^^^iv xai zf,v juv oixbi*' airijg xa- 
9aif}taiVf xa\ t^v tr,c nifiovalag anacn;^ ifijfuvatv ' xai lig noX-B 
Hsl Tuv yvnalav , avtixpivofiivot xad-' ^fti^av xal aftunovfitvot 
ta ixtlvTjg xqrjfiaTa, nuaav ISlav Imofilvovai novav. oiSiv oiv 
&avfiaatov , il ngog t^v toiavTjjv avfupo^av ovx ani^^r,l^t tj]V 
IS^X^v, ovd' i^iari] Tttie Xoyiafioig ixtivog , aXXandrv &avfia~ 
«uoTtfov, n&g naidtlav ilvai xvpiov TOVTa ^vvvtvoijxaig ina- 
ntivaaTO n^bg toig trjg xa^ttQlag iovXovg, xai Sittiktat totg 
EliMC Sttvaig wg aSdfiag iyxadTtfuv. y&p xaip^c iiXXa ^n' &X-C 
Xtug^fU^atip' ^fti^a in^vTXtitdtm' Stn-fZvxvfiata. (^.) Ovnoi 
SOovjfB' na^,X&ov ■tjftifai, xai tjxiTis ix Svt/avTiav ^fi^uv avtia 
fiaaiXiKoie ivaiatjfiaafiiva ygafifiata, ai^Top ftir 01x01 xa&tjftt- 
vov ijqififiv initdtTOvta, xal fiijS OTiovv ivi^yitv rov Xainov 
t&v fiaaiXix&v' tovg di aT^aTiWTag ig Bvtdvriov tfjV Taxlattjv 
hmviiyat. xSntiTa iyoiTOtv iTt^at iiyyiXlai , ^daxovaat t^vD 

JcxpeniUinsia, Uiu inde tiibcni* BTehnntnr, et DldyiDoUchDin perreninnt, 
■inotca plurimum et caini illiua aui iiuolentisai coni|Ucrente(. Quae limul 
Cantacaienoi vidit atqne audivit , dolorem animo cepit acerbiisimnni, neo 
longe a lacrymia abfuit , et rei noTilate percnlia* , maximoB curarum ae- 
«tu ez consilii inapia concepit. (111.) Nondum primui ille reaederat flu' 
ctoiS cnm aitcr enipit multo Tiolentiur. Tenit emm quidaoi poatridie nun- 
ciBila,Biatrcin in carcerem indigne coniectam eiae : domnm eiusdem exciaami 

— '- 1 facultatea publicBtast a multia ncceiMciorum per omue tonnen- 

' {i qnaa ea habiuMet pecuiiiai. Noa 
icceptn vitam ia non abmperit, neo 
■ierit. Sed multo admirabilius, quod 
n intelligena cum fortiuimii quibu*- 
rit, et rebna qaantunilibet edTcnia 
Tempore emm procedente alii el 
irreDiebuit (IV.) Non multi ei eo 

Ctio vcnieM litteras aSert •isiUa 
domi aedere et ab imperii aomi- 
'' la vero qnam cderriina 
li advoUb*ut; adempta 

,ilc 610 NICEPHOW GREGORAE 

. H. 6850 atpidQtatv xal Sioyan^v t&v o^tov /oipAov nqhg fiaravaovc iv~ 

•■^ 10 QQftinQvQ xa\ uyo^alavg, nai oaot juiv avyxlviwv Tr,v yXaiooav 

&faatTav f^iinXiaav ^oAiora xut' IkcIvov. iS^ht yHq xal fipa- 

fitta ji^ovTld^tVTO fiij Ti ixtlyov X^^Q^ ftova t0f( Saot nXclovs 

xai (itH^ovg i^rfvrXovv xax' Ixtlvov T&q XoiSo^lag, aU^ xnl T(-5 

V.308ftal xal ioiat xal Ti^^tfiaaftol Ycp&v, xav aXuvg rig tjv, xav 

Kayqw xal axaaavijg ajio^v o n^o; TOiavrag ll^aaxwv Xotio^las 
T^y yXaiTtav. (E.) TaCS^ o^tiiv xal &xoiiav ixtivos vvv 'fiiv 
ivtxa^Tifti T^ avy^&ti jifaoT^ij xal TatSn/f Ti)o<fl[tov xa\ ^li- 
xuaTiSog ovai]S iiqoSot^s ix tov ^^arov ytvia&ai oix tfx^' *^10 
i' ia^i^TO T^v Sidvoiav, xai Tois Xoyicftovg m^l yt rh hoiijtIov 
iToXayTtitTO. oi> •yu^ iii^a t^ riavyiav dxlvSwov, ovS' tavT^, 
oSte t^tov fiaaiXiatg vt^ liaavyri tio IlaXaioXoy^, ovtb ToTg 

Vtfs aiTiiv awiQafiovaiv tiyiviaiy avS^atv ix Bv^avTtov, ^Si] 
yif xoxfrvoi noXiiv fiiv iv t^ xa^Slif T^lifovTfg i'^ Sv ijux^vdti- 15 
aav t6v 9vfioy, StSi^jig S' m ftuiAov xal ig to ftiXXov m^i t3 
^y, n^oifavi) Tiiv aifayip' iniattov a^T^ , tl ft^ fiaatXixwg vnh 
aifoiv dvayoQiv&tli], avTov yA(f ft^ tovto &tX^aavTos, tTtgov 
i^ avToiv na^iaxtvua^tu irpc^TOvro. fiijSi yi^ that Towrow X*^ 
P. SSOplg f?5 T^f Tuv 'PiOfialwv aarrjffiay ayvatfituTt^y frtpov TwyiO 
aadvriay ngayfta xal Siavuijfia. (s*,) Elg S^ Toiotirovs yfiftSi-- 
rag 3'OQv^iov xrI ntQiaraaiwv IftntTrrwxori tu KavTaxov^tjvS 
Sfiwg oi^ ovrotg ivSovvai vivofiujTai nQortQOV StTv, nfilv ig 
Bvtfi^vTtov andofi ntaofiipori anovSjj npdc avdftvtjaiv ai^tc 

i. nvtjUBiBv oonL Baiv. 
eI(uprMdis, diricaqae mm openrit* et drcinofoTaneii liominibni, ae ri 
qol alii de jxtUuTie plebeis Budaceu advemu tam lin^am maxiine «xacni»- 
•eat. 11« eniai, qii plura et graTiore in euni nialedicta caDgeuiMent, mer- 
cedei proponetwitur acprBetniaj non lolnoi praedia istius; eed et honorea 
«t dignitatca , et aditus ed mnnera, etai piscator esset, etii menun rut li- 
{^neinqne ipeun redoleret it, qai lioguain in eiuunodi convitiia exerdta- 
bMimaiB batieret- (V.) Haec ille com el Tideret et andiret, roodo in lcni- 
tate aua conitsM perteTorabat, eamque ntpote alumnam et aequalem niu) 
nMi potent facile prodere: modo tnihebat 11110)00) io diTerta tecuDu^oe 
•xpendebat, qnidDaoi bota optimnm foret. Quieecei^ enim nec totam «ibl 
mebat eaae, Bec inperalori* fiUo loanni Palaeologo, nec nobilitati, qaae 
BTiantio egreMa ad ae cooflaiterat lun «nim et nobUee illi, ir«m alen- 
tw ai^o (raviaoiMm ob iniuriam qua affecti fuerant, ac magia adbnc do 
Tita Ma la fbtaram tatliciti , Bortem m praeaentem intentabant , niai a M 
Hlataretur Inperator. Eo quippe detrectanle, prauto ad eam rem fatd- 
ram aliqaai ex ipmai neque Tcro alind rei coniiliiTe ewe ad aalntem Ro- 
Mmonim efficadua, qoam quod meditareiitur. (VI,) In telibtu torbaraio 
•c premeniHui uodlqae aegatlomm tempeatatibni Teruibator CantBcozaiui. 
8oa ae ho ^niden oetedaB •xl«tla»vit , nUl legatla qum cderrime Bj- HISTORIAE BYZANTIWAE XU. 12. 611 

Zi^rm xofilaat T^y ^aaiXlia ■tuy tt xov fiaaiJJag avr^xSv ixil^ A. C 1341 
rw, xai Saa darivros i*tSvm nijiQaxiv avrt; ^vv yt riuv «py' ^ieol.l 
ovT^ tvyevmv o^xafimrjQia , qi6^ov xn! ^qIxijs iMtazSi, twvB 
Ifiolmv tj^ofttva xaTaaraatisv. aX^ xai ovtot tov n^uynaxos 

SjiyovoTog r,warat nUov avr^ yt oiSiv, ^ fiXaaipijfitas xol 
Sias ufta^ag vpqtiav Ixiivov iXXdliaa&ai xijs n^ainiioi. 

ifi'. Tuvt' 3pa xal fiiaa&tig ji i^g fiaait.tlas nt^iC/aywratC 
oipfioXa, ov rovjo fiovXofitvog, iS^ iltytv , oidi n^o&tafilav 
Jtra naXat fuXmjS-iTaav yf^X'!^ Tti.wv. aXX' uantQ ol tov tx ftt- 

Wl-fvXov atXdymis ^larta iftvyontg xXvSwva nXg Xiftlaiv a^fiK/ttv 
tb; oXxdiag IjitfyovTCU, ovtu xal avjos, Siaqwyttv ov Svvd- 
ftns Tor ntpiatmna fflatov xlvSwov SXXws, oig its Xifiiva iivSt 
i^ fiaaiXixriv xaxlifVYt no^ifvqav' oJJuaj zov 9iov ni^ahovrogU 
tfjov nuXat ngoo>Qiafi(vov , xax p^lifovg otrrui avfifioXois oi 

ISaorv rvipXoTs xal aaafiat npoavaqiotvovfuvov , x&v avtog IStt- 
Ua n^og t^ iyytl^atv , fivat^^ia 3-iov ytvwaxiiv ov fiuXa Sv-Y.3CS 
vofitrog. Iva rf" ix noiXSv Ivlwv ftvtia&ufitv, ngurov ftiv ^****. 
(B.) 'Bft4pa S^ ^, xa^ ijviarijs fiaaikilag ni^iiCfaaato aifiS 
jSola, iy jj t& t^C fiv^/ttig r,yttO t^^ft^^lov rov &tiov ftagrv- 

SO.W- n^mdrttt S' ivayo^fo9ai riXtvtaTov TotJroy oftov Tflp.sai 
m^py^ fiaaiXtxaig, fAird ye r^v r^g fiaaiXlSos^^wriS tiqnjfilav 
uu Tou Tovn;; viov fiaaiX/oig 'Iiamrvov. iftiftvijto yif &il rijs 
10V &av6vTog fiaaiXiae ifAlag, xal riov ixiSvov mqi rrjs §aai- 

17. In ng. apognf lu Pir. ■imotBtBm, UImu xoiXijiMiov aroijt&t ly. 

TuUnm mum iapmtricem Aniwn prioa commanefBceret ■wnditorom il- 
kra imucntorii , oBiniiimqDn pactioatUB impcntorii, oBmimiiqDn pactioatuD, qnai eo mortao sd uodlBm ici- 

mcte Btatum coonitaeiidum «pectantea, terribllibiii (rvoieDdiaque exaecra- 

nibnt ipM firmaTerBL Sed ueqne iic ageodo phu effedt, quun ot plenK 

niliMDB planitra leiutati* laae praeDia lialKreL 

12, QoamebreD cotctue ille inaignie indnit imperstorta. Id antea (ot 

ifw lidMit) nec voleni fecit, nec eo nt r«m animD fixam et longo ante 

" "' ' D exMqneretar. Sed velnt li, qni flnetnm fu{[iant ab alto decur- 

omiu feitioBtione properant, it» 

ircomitanda periculi vim, adjHir- 

1 cmfn^t: Ueo, opinor, pndeni 

in caedi aut obecani lignii prM- 

redi reformidaret, impBr Tidellcet 

it qnaedam es moitu com- 

^ , ^oa autem die ille imperii 

rtyrii memoria celabrBbatnr. lubet 
em cnm coniuge, qnam imperatrid 
acclamatnm. RMordBbatni etiiin 
el iUioi de imperio i ~ ~ Atque at c 
CnO Qoa 612 NICEPHORI GREGORAE 

i. H. 68SO Xtlag mv9r,xSv iKkaS^lv^at ov ftdXci l^ovXcio ' £Ul* tug IxiCvw 

° **' Tovc txtlvov n^oviiS^ii. jivpyov ya^ fktytv tavTov jtpoff ixtivov 

Tov fittaiXAog t^xoSofiTfl&at nQog iaipai.intv t^; tov jiatibg fiaat- 

BUiag' naptl Toaouiov olv iJvai tw noiji iil i^f aOipaXtlag axlv~ 
ivvi T( xai fit^aioTCQa, naQ&aov avjhv ia^rtigoTt^v, (F.) "OS^tvS 
xal fttrili TQhtjv avS^ig ij(tiQav ^fitttfji zijv iaS-tjia, St& t^v tov 
d-av&rtag fiaaiXimg hratfiov XvnriV, tx rijg noQtpvQag Ig xi Xtv- 
xin/, w( tid^taro vnig fiaatXiag ni^l zag Xvnag aiinotiTv' xa* 
SiriQXtatv Ixtt&tv XtvxoXg tvdvfiaat x^iofitvog, ?(Off xal r^ ^aai~ 
Xidu noXiv tXiJiv avtaxQaid»^ avafiffiafirittytog tytyovti ■ttlg oXt;c 10 

^Pwftaitav aQyr,g. xiftoi t^v ahlav dianOQovvtt X^iiuv Vvtxa 
noittv &JU*Qlvato rovzo • nQoizov fttv rip ^lXa ^aaiXit jtXtvz^- 
aavtt Slxatov Ixzirvig SfXi]fta ' Stvzt^ov 8ia t^v xatontv im- 
Spafiovaav zijg fi^^ig ttXtvztiv' xol zfflzov, tntid^ ro^C avv 
avzipftaxQov vnoftivovrag iiupa zov xlvivvov fttza zijs ziav dvay- IS 
xaibiv tvSiiag, iiTv txgivt xijv noXvxtXij xwv fiaaiXixwv IvSvfti- 

Ttzo)v SandvTiV Ixiivoig fiaXXav ^ iavzia uvaXovv. *d.XXu yitQ aizbg 
ftiv i^anivrig ivtvxfuv ^iala xal dvtttywrtaiij xm xai^u xal zoTg 
nifdyftaaiv ovroi x& xaz' avzov rt Si(i)xi,aara xa\ zaTg xov 
&av6vioe paatXliag avv9^xatg xa&oaov iqixziv d^ifi^pijffc x^SO 
aiSdi. i/^-) 'H S' oftoif/vp^og SvvMpis ixiivtj, dxovaaaa rijv 

Kroiv fiaatXixbiv nagaat]fioiv ixtlvov nt^i^aXriV, dvtntjStjai rt vfi' 
^Sov^g xai, fttft^voimv uant^ fiifttiaaftfvti Sidd-tatv, n^dg zt^u- 

S. fitpaiotifa «m. Boif. pro &Ptpminifti. 

facik obtiTiicebBtor. Immo nt illi, ita et iprina oecentriu primu tri- 
baeliat. Propugniculun eoim aiebat u ab impiralore aedificatum ad 
cniBerTaDdum imperium eiua filio; cui proindetanlo tutiua ac stabiliui fn- 
turum e««et imperium, «laaato ipie potentior euet exititurna. (III.) Itar- 
le purpurea erat, in albam, propter aegritudinem ei de- 
morte, poK tertiam itatim diem mntaiit (qm nos ab 
per olMer*atQB in Inctu) et veititiua ab eo tenpore albia 
* eit, dnnec T<^a* urbe ctpta totius Romanae ditionii 
idTertante evBsit. Cuius rei cauiam idicitand mihi re- 
ilid de cauia factitaiw : nrimum quidem, nt defuncto int- 
> iaita penolTereti deinoe propter mttria *ase mortem, 
icidit: tertio denique, quod eoa, qui ■ecnm ersuit, TJderet 
m peouria labonnte*, in maximiR periculiB Teraari, adeo- 
. macnificum Totis imperatoriae Bumptum impendere ia 
1 sibi reaerTare. Sed enim ipse, cum ofTendluet statim 
e tempora ac negotia, ila ot aaiB rebua cooinluit, et d»- 
nundata, qua maxima potuit reTereulia, proBeqnntiu ect. 
I iUi Bc paeue gemelli, ubi istnm accejMre inMgaiba* im- 
« M, euiliuAt prw *oluptat« , et formliHiB quari ritum HISTORIAE BTZAKTINAE XII. J2. 6iS 

TMf)7 fiaxxtlav txhu -ra ^^. atpo^ft^ yuQ ilX^^tpvia tA nQoyfta, A, C. 1341 
itdi itxatatfta ftiyiaiM ilg to ipttvtfmQ ufivvtad-ai, xal ru '"'^''^^^ f^' 
iTfi ^pv^s aJio^qtira d^QOXfxrifiaTa Tia^jjata^ftiyr} xal axgaToig 
ijptvajj ifj yXtoTip l; tu; tuv SXiay i7tuvT}.fiv axoag, xal ^f- 
Sxouovy ftiy toviov; ^(i^tu; axonovftfyovg ix noUov T^r ixtlvwv 
ir^ljtifj xaxlur, iv ana^ydvoig tTt xai yuku^t xvorfOQOVftlvijvV 
(jidffTV^a fa^ tlvai xui x^qvxa Sian(yvaiov jmv nQOTiptov ino/^a- 
Ofiwy id vvv nai^uyftivav , ji^ii ivTiX^ Tiva ngotvexS^tv tvv io- 
xov wpf) dvtvSoiuaTiog ^ifij xal ttJia^axaXvTiTtos n(i«; SianavSov 
Wmu ax^^xTOv ixivTiat id n^dyftaTa ftu}rjjv. (JS.) Jiai },v iStTv 
tls Jfvo /iolffas axio^iv Ti> tHv 'Ptnftalutv yivog unav xttTti jidaav 
nokiv xal /(upav* (!'; Tt To awtTOV xul davvttoV itg Tt toP.332 
xXovT^ xai So^ji Sia<fiqov xul to IvSiis ' tiQ tc to nutSttu{ 
tvjtvovs Tfof ifiov xul 10 Tiaarig nuiSiiug navrfAtuf viugS^iov' 
15h; tc to tfitfQOV xul Ttzaffiivov xui to S^pov xai aiaatuiSis 

xttl tuftoxa^ig' xal Tet ftiv ptXTlia nivTa npig txiTvov fitrt^Qvtj-y -tiO. 
xoTa ' Ttt Si XttQia ndvru nQ&g rovg iv jBv^uvr^ru. ot yd^ fivu 
xai jikttvTia xul So^ iwv noXXCov vntQi/ovrtg , oixovc uqiivTtgB 
xai ywajxas xal naiSag , tlg ixiivov oXr) nQO&iatt iffv/ijg iQQvri~ 
iOouv, xal avrwv Sij rwv ^iXiutwv rf^v vntQOQiov nQotXofitvot 
Slanav , xol fiiXTiov Tjyr^aafitvoi ov)' txftvia SvaivytTv, 7} fUiA 
Tovrotv rqvtfuv ' oJfiat ro rov jivaxuQaiSog Xiyovrtf , lu; XQtTa- 
oov tra iflXov xtxi^adat noXkiav u§iov, vinoXXoiig aitovs fttj- 

aMakntc* ad iMCGhuidDin lotolenUr Tertiuitiir. Eun enim occanonem 
nacti sc ntiancm palam Dbustendi maxunaio, libenimaque et incoQtinenti 
toga* onniom auribui obtrudendi morbum nnimi Tetemn atque arcBnun), 
— j__^__. ^^ ^^^ pridem istiuB improbitatem perspeiiuent , in 
I adliuc deliteiceatem et qnaai lactentem (te«tem eiiim 
turii ac praeconem tere Tocalem Bcceisiaee id, quod tny- 
B •ctom et in lucem perfectn partu tandem Bllquando editum foret) 
'moi nec dabie nec latenter ImplacBbilu intemeciDiijiie belli anctorei eiiito- 
im in duaa partea Tidere erat per omne* et 
lomanum cEniit, et binc qaidem mpienti»* 
hinc hominea opibui et dignitate eminentea, 
diBdpUoBe alnmnoB, iade alienoB ab omal 
I qoi aani ac moderati eaaent, illine eoa qid 
t' aangiune gauderent : et optimos quidem 
«■simos autem omnes ByEantinii. Qul enim 
reliqnoa ant^bant, ii relictis focis, coniu^bus, 
I oonTolabaDt, Titam iacundiBsimii rebus cari- 
pati iifiquB satiuB dncenteB, ijuam cum illis 
, Anachanid'u usarpantea, mebus ease uuum 
ndiun, qoam ouUiaa pretu multoi. (VC.) Oo- ..Googlc 614 MCEPHOm GREGORAE 

A,M.eBSO3iV0S. (^.) "^fiv Tolyvv tvfinti , ^rnaJMi m&ovrrts ltvf~ 
C^."'"'*' f>ax&Xovs ffafiftuTiin' SUTttft-aov oi Sv^vriot n^iid^t 
xaid ituaav ijmfx^av xa2 nii.iv , avd&tfta xal vnfo^tafto^ 
ntftlx»^^ navTiov, 000« ^jAoi &fkovaiv tlvai 10S Kavraxov^- 
vov ' xa\ ufta nuv ji,Tt iijfiOTtxiv Iptd-i^ovta xajtli juv nilov-5 
Bimv xaX Tov fiavavmv Sx^ov xard juv 36^*] xal yivtt n^ov- 
xivJW»' Vva %iLv ovjoit ixovJtav ix ftiaov Ytvofiimtv , Ev/fpw; 

I>avJol xijg upXVi iyx^ajtTz xaiaajoat, ft^Siv od-tvovv arrlnai,o» 
vifOQWfitvoi. xai fiivjoi xoi yiyovtv ivj^&tr fttylajtf Ka\ aoXvti- 
i^f ^o^&navjaxJj JSr 'Fotftanfwr iv figax^ n^yfidjiav, «"«vlO 
oiStis iv fiifttxti nagaaj^aai Svvajai Xiyog. (Z.) '0 fiir olv 
Karraxov^vbg oiSir intStl^aaS^at ^d^aoe i/3ovltJO , oiiS^ tnt~ 
XtiQtt n(id; oiSir j&r andvriav anovSrjg 0^11»', oTa iptXovai noittv 
01 joiovToig iYXfff^vvjtg xai npog toiaSja ntXdyi] avrAa$-irTtg- 

BdX}^ tfttvtr ^av/og fitT& rijf tnofiinjg avT^ ajgajiug, eJxtyu^lS 

. • onXijag, Juir ftir Xlav dglaTiitv xol p^fifi aioftajoi xa\ ^x^g 

avSfl^ xal ntf^a Siaift^irxiav , Sx^i xal ig Stax'Xlovg inniag' 

oV xai To ovr aviip 9-ariir noXXi^ JifuiuJt^or ^aar ^yovfttroi, 

r} nXiiv avJoS ^fjV £/p( fiiat Jtvog jijg ^fii^ag. 01 filv oir XoydJftg 

Ftoiovtoi xal joaovjoi Jov a^t^ftov ^aav avjip' 01 Si fitj' «JTOtifSO 
raTjifiivoi iig roaoviot. (H.) 'Exttvog ftiv ovr iitnQtafievtJo 
Ttp^t Joig Bvl^vjiavg ja n^g tl^^njv avxvSt, xai jSr fiaaiXixwr 
jov avi^ov jipi fiaaJJSa drtfilfirt]axe Sia&i}x£/r xal irroXoiv, 
ag ixtivog iji ^v avjjj SttJi^tJO, tuqI jt x^Sovg tov viav fiaai- itaqoe n&cU, ^dmd eipetdiuit pridem, prMfolM Byiaiidni per 
omnei et proviacii* et ciTitate* itudcoloi mittebant litteranun, anatheBiB 
Bt interdicta contineatiiun adversiu eoi, qoi amici eMeat CBntameno, 
nnulque et plebem omnem in diritea iiritantium, et merccnuiam multi- 
tndiaem !a eos qni digaitate et genere eminebant: at ■ublatii de medio iie 
qd telef erant, fadle ipai renim dominBtom inmlereot, niliil qnacumijue 
ei part« coatrariom »u*p«Gtamqae hibltari. Et certe maiima inde ac mul- 
tipieK uniterue rei RomMiM dadei brevi exorla etl, qualem paacii ei- 
pnmcre nnlla pouit oialio, (VII.) CanUenxeaai Ten> nuU» re andaceai 
*fl oitendere, nihil eggredi Tolebat, qood opene pretiiim eeeet, nt aolent 
li qoi talia inceptant, et in eoo reraa Metu CMBpiilM Mmt; oed qoieto* 
cnm «M eiercito manebaL Hobebat enim aimtorumi eonun in^aam qol 
langD fortiuimi eoent et rDbnre tam animi qnam corporii eipenentiaqua 
prMttarent, ad dno eqnitom nuilia; qoibiii multa praettabiliai videbator 
mori cum eo , qaam «ne eo vel nntm taBtum diem Tirerc, Tot itaqae ae 
talea erant lecU militei. Qoi antem Mcondum ab illii locnm obtinerent, 
bia totidem erant. (VIII.) bte iptor freqaentet de pace legadooea ad 
BjTDUitinoi mittebat, et AqgnKam commaaefadebat lupreaiM Tdantitit 
et nandatmun imperatoria oouiuEio Mii, q<uo ■!> Ulo odnoc Tivento acco- mSTORIAE BYZAimNAE XO. 12, 615 

U^ xol iitnpoji^g Tov Karraxov^tjvw &X9^ ^C itiftttowTtjg a. C. 1341 
^itxiag TOti viov. ftrfSi y&f X9V"'" ttiazfvttr uXXoz^totf avfifiov-^P-^- J^" 
Zmc, xui navra n^ig t^v oixtlav onoviSufyvair t^taiv , xai Saajf,^^ 
f^y T«(;)fJoi)]v arttTQ^pat divawai T^y noKai xaTaaraatr, xal 
5 Sla avXk^fiSr,r ilnitv tu i^f fiuaiXiiag npa;/iara. (0.) 'if W 
ToutvTt} Toii avS^og ^fit^ox^g ov« lnuJ.a^t lovg Bv^vriovg' aUd 
Toiruvrior i%iftt]Vf n^o<; uyvniQ^)i.r,xay d^Qaaog xc xai unovoiav. 
ovii yuf Stu qrttSdi rav Ofio^vXtar u.i(iuTiitr tbvi' i'q>aaxor <pa- 
axttr ixttvov, uJU' uig h anoYvwati Tfjg tavzov $u^; avrata&frra, 

Wxttl g>art^ais ftiv Snla jiaXlftia xar' Ixtlvov dujrtxwg avyx^orov-B 
oir, tx Tt &aXttrTrjg Iftov xtti jjnil^ov, riXiaid a<ftair trijv ovr^ 
^(ffftttv , ojtx* ovStfttag Xa^^alas <ftlSta&ttt ftri^avr,i, oaam 
tia ipa^ttxiitr xal yoijrtiHJr xal oaai Si' u^ftttTog. (^I.) 'Extiroi 
S* tig &tor oXoaxt^ois ava&tlg Tug i}.n{Sag ifitviv f,av/;}j xari- 

iSj^tav tri t6 iuvtov xura j;w^ai' ar^aTomSa, xai Tuvra nuw St- 
^•mvra ftuj^g xal axvXojv TioXifttxwv , xal nktlovc txovra ro^gC 
xitXovviag rwv olKfjrofoiv tov Bv^vrfov ivorf roig n!lf/ovf 
xarapvvTa; avTOv ^aOvftluv Xttl yvoifir}S vQfd^^ottjia , xai afta 
lag TD tixig vjionTfvaavrag xlvSwov atfwv Tf avrwv xal avrov, 

tOoXxta^i anoSqavrag ix(T9tv ig Bv^avrlovg. ln{i.tnt yu^ ijdtj xal 
ra anla a<fikg xara aX^Qag, Ig ftlvov rh JtSvfiortlxav noU- 
X»'Or avyxXfta&ivTag fitT^ Tiolilbw rwv vnol,vyio»v. ^vniTfOvToV. 311 
yoff avroTg ra r^g rvxtje oftoS xal t^; u^n;. S, te y&f ^^Ei/iuy^D 

S. vt» cod. Reg. 

fbwt, d« ■fGnitato Imdorii impentodt ae de tutelk CuituiiMiW defe- 
reodA, qooad idoncBni aetBtcm pupitluB etti^uet; tiec eDim credeadun 
"lidine nlacrltec «uidpennt, 
uiiTemim pronaa imperium 
nae Byuuitioium haud mol- 
tn modiim fnrereiit effecit. 
D dvium, 

. (X.)'At iUeapemu 
itiiieb*ti;(ne odhuc int 
ia hoetilin Tebemeut-.— _ 
Dtinie. Quo brtuB «rt, «t 
iHBtea, MmdqM, nt vefl- 
inde ad Bysantios tnMfn- 
niltitudiiie d«fidd>rat, aoii» 
. indnsoa. AdrerM qi^p* 616 NICEPHORI GBEGORAE 

A. H. 6850f7nfp ffOT^, lye/avtt fiapvg xnl ndw roi oipiifa 0vrt)fiQ iai- 
tf{^v th 0apog' xal n^o; yt Totv y^afift&xtav onoaa ii^og n 
viv K^dX^v Sep^lag xal t^X^avdgov, rov tuv Mvaiov Aqxriyov, 
Ka\ ngas oiovadi}noTi avftfia/Ja^ IVtica intfmt, navra ^XlaxorJO 
jrpSff Tuiy Bv^rtlwv, fqWfiQTz %a\ ^ftt^oaxoaotg SiuXafiovTumS 
ri xvxXta npoc « y^C xai &aXdTit;g. 

B !•/■', "O yt ft^v naTQiaQX^g fttl^va t^v dixatwaiv i^g fiaaiXt- 

xijs tniTQOTiijg fi^/aviofttvog tatir^ taTHfit dia. niuri;; anoviije 

V.3&i'Iatttvytiv t6v naiSu toS ^aaiXfag, ov ni^ifiitvag, Siu to U/^vqv 

T^C tfiatbtg, oSj-* ^Xixlav avjov , ovt' tniaijftor ^fttgar tiv& 10 
Tov tviavTOv. ivuTij ya^ tnl dixa ttvy^tv ovaa to0 votfi^pfov, 
iv^ ji paaAixav aiTto ntQiTf9ttxt artfpag, a^fi^o'i.6g Tig tpu- 
vaixal fidXauvioQTog, r6 yt rjxov tJg avT^v. xuUoi tovto ipov~ 
XtTO ftiv ntgiipaviaitQor o KavTaxovCiivig xaraaiTiaai fttrSi 
rhv rou fiaaiXiotg 9dvaior li&vg' IxwXvi 3* airag im^ov}.iagX5 

Bxol ftaka avv Sokw. (B.) KjiTii ftivrot Ttfv toS dtxtfifiqlov 
maQTfp^ xai tlxoatiir , ntpl SuX^v mpiav, Qnon ripi ytvi&^kiov 
nav^yvQiv ioifTdi^Ofiiv Tov aiOTtjfog Xqiotov , artfiifiaat Touior 
x&r T(j! Toi' naXariov Al&tqiia oixlaxi^ ' S&tv xai of n^i avrov 
paaiXitg iliud-tiaav Tr,y TOiavitjv ^fii^av nQOxvnrtiv , u&goi^o-iO 
fiivovTOV nX^^vg Toiv Bvljuviloiv, xal narrig toS ai^uTOv, 
xai urvfivQvvTotv aviovg tv/_aXg Tt xai fitprjftiaig -itaYiolaig xu- 

CT0)9tv, xai* tixivarov ndXai &^idfi^ov 'Putftalotr, ^iinv 
o rov Sf^fiov xdrui^tv t^tjxovfttvog x^oto; xo! 0-aQvfiog ovx fv- 

coDttantJwaie ingTaveicen*, aiperrimk tain foit: et pneterei qoaacaiiMia« 
ille litterDis nre ad Cralem SerTiae, sive ad Aleundnim Myaonim pnn- 
cipeni, aive ad alioi quoilibet arceMendoruin auiilionun cania mittebat, 
omnei tntercipiebantur a Byzantiis, qui cuocta circum a terra et a maH 
ciutodibua atijue explaraliiribuj tenebaot. 

13. At patriarcha, quo Tideretuc meliori inre tntelam imperatoriaiQ 
■ibi QtTDgaaiB, omiii diligeotia loannem defuncU imperatoria filiiua coraaa~ 
vit, non exipectata prae aviditate oec aetate iltius, oec aliqua aiini die 
iiuienioci. nant ia coronam {mperatoiiam illiua capiti impoiuit NDTcmbrii 
die itii. qoae diea ex le atinime inm^ii aut «oleiuui ett. At id ipium to- 
Inerat Cantauazenu* aplendidiore appaiato celebrare poit obitom ititim 
impentorii ; aed hic iniidioae ct maxjmam per frandem impedieraL (II.) 
Verom die Decembria iht. circa Teipecaia , cum •olenne oataiiom Chiiati 
SalTatorii celebranmi, euodein in Aetbecea quoqoe palatli aedicnla ■nao- 
EuraTit ; uude et ii, qui illum anteceuerant, im|i«ratoTea aoliti erant eadem 
oie proapectare B^Eanliorum congregatam mnltitudioem totumqDe exerd- 
tnm, qui ei Toti» et omoi laetacum acclamatJanDBi geoere ex loferiori loco 
eoa protequebaatur, ad reterta Iriumphi Rooiaiii exemplom. Erat attten 
planina acatieiiiluit qtMSi tnm oiebat infira populua, iHaatcn nc Hoifilu .,c;c,c,gic HISTOIIUE BTZAiniNAE Xn. 13. 617 

fyt&n> 1x01' rov fiaatXiag Ax^ffm6v rt xal ifiiy^ • &%Xdi mrtxt- A- C. 1S41 - 
xpoTO xal rorc Kora rtm Kavraxov^Tvov xol 2/ia Toif t^S /"J-^^taMl. 1*' 
T^o$ ecvTiw XotdofittiSf Xiav waatf alax^ats xal ov nnw Toc 
aMf^ovof ojco^s «£/(«; ^ vnoxRotTOfTov ^noxavxov xal ava- 
ifXfywToe iinifiais aJ(iOT^aip xal inoax^tat r^y joiavrijv toS 
nX^&ovs offt^r. {jr.) Kal^v aii^xoo( tovtoiv anJvron' ij tovD 
KarTUxov^fpmv fi^rtjg, iioftwi^^iov olxovaa [teia^ t^; fiaai- 
liAm B^Jl^;, {K^^a ri Zd-^oiOfta tov J^/(Ov xutcI noTa/*oi( 
owf^Qtt xal owcx^Tttto, xu! fiivrot xal r^ xa^Siav aif&S^ay.Zti 
^hik^ntro, xal tntvaynoit ix ^dS^ovs aviitifintVj aanig xa~ 
jnovc ^JUpov^ TC xa! OfityXuStig , xa\ noJlil^ r^v tvSov rijg 
WX*lS nixfflav roTs nafoxa^fitvoie ayyAXovrae. fti^iVfifiivTjK 
•/i^ Trpf ifrv)^ nQ6{ ri r^v ayoQijrav ixiivtiv r&v TjuSo^iuv 
oxo^»' xoi Stvakoyit/a^ijrti nghg rlviav Tavra S^aftarovffytivai, 
iS^^ig xal n^iT^ira SovXov fioi^ay lyfivrtM ji^oi avxiiv , xalSfia 
rrpt fiVTjfirpi dvaf{^ovaaig.ragix ^^((fovg rvyjag xal t^ i^; ^lt- 
ximiSos tvSaifiQvlag iiv&og ux^i yriQiitS na^afittvay dx^^arov xal 
axfia^oVf xal naQari&fTaa ixttva ndvtaig rati vvv uvrmdXoig xalF 
iJSox^oig rov XQOvov fOQaig , q^iQtiv ovx iJxtV dXXA nXrjytlaTjC 
%a^SQwg rfjv xaffSlav , ligv^aov ijQdnij rh awfia fiaQttav xal 
vniaxvovfilvijv tata&ai oi tov ^lov ri ni^ag oix ilg fiax^v, 
{J^ 'Enioruaijg rotyapovv xal rijg r&v qidiwv navtjyvQtiog (itrd A.C. 13^ 
Svoxai Sixu ^fiifagf xal rov fiiv fiaaiXius oftolotg avd^is nQO- ^^j 
tmnortot avw9tVf roB Si S^ftov xurw^tv ra; oftoiag tvfjjfiiag 

ni erg« inpcnitareio itadU BlgniGcalia; «ed et conTi^, tam in Caniaca- 
MDm qoun ia ilUui mtreiD, admixta erBnt; foediuimt illa certe, nec 
«kiis nnribna digna: Tcutilante Apocauco et incendente (naioribua largi- 
tiaolboa u proouBUi impeton plebii. (III.) Bn vero ooinia aodiebat ipu 

Eae CantocuEeDi matet, quae tiun intra nBlam palatii aurcerem habita- 
; qoo torrenti* inatar confiuebat et glumerabatUT collecta popolt tnrbs. 
Ac rane iliini cor TehementiBainio dolore pnngebatur, gemluuque edeliat 
ahiitinine , qui fumi uutar turbidi ac nebuloai amaritndinem, quae pluTimB 
amno ilUui inerat, asudentibu» indicabant Partim enim conTitiii iIUb ia- 
tojcrandii, qoae andiebat, animum adTerlens, et a quibna iitae tragoediae 
■Xerentur aecum reputans, ab iis nempe, qiii heri ac nudiuitertiu* man- 
opionun imtar ei fuisient, partlm memoriam repeteni lUae iode iwque & 
poeriUa fortooae felicitatiique illiui libi coaeTae, cuins fioi illibatui ac Tutu* ad aenectntem uii|ue permanaerat, componensque 
ilGa adrmia atque inopinatii TicUiitudinibui temporis, miniroe id ferro 
pntcrat. Corda Itaque graviter Tulnerato , corpni in dlflidlem morbnm in- 
cidit, qui finem Tltae hnud longe abeue pollicebatur. (IV.) Cum itaqus 
et LBminiun wlenae poit duodecim diea aarenlwet, atque imperator ilidem 
deonnm proipectaret , popului antem cx Inferiori lcco similibua et accla- 
Met^wnu Grcgor. Fol. IL 40 ^ 618 NICEPHOia GREGORAE 

A. M, 6850 xal loiSoptag aZ&ig iToxi/oTovvTtM' , ^xeno ^ Ko»%rucov^i}V^ w- 
'"p^MS*?" "^"^ ^*^ itofion^fiov i^Qiftfiivi] xal ImUlt^afifvt] , xal na- 
rv TOt atfoiQ&q a^oixiafiivt; rijg ttaijju aiSaifiovlag xa\ JoS»;ff 
ixtlviig. 1^9^ y&Q fUK^iv »p3 T^f zc5v «TaXn//ywv ^/wi to Kjjv 
oiTO^^ijSafftt. itiaaaa yAq olfiai ^ 'V^jrfj /*4 "P^^f ^*" *'3»5 
iftoion' ai&is IftJthji i.oiSo^t&v T^ixvfi/av, avvnnaXt] te npdf 
ittVT^^v xal Jigoane^^dyri tov aoiftaTog. to f ojiojg avyxiXfo^t]xe 

HiaSta ytvladiu S^ibg , npoiovreg Igovfttf nXttTvrtQOv , inro/a^d- 
fUvoi xa&oaov i)fttv Ifpixrov, (£.) 'AX)^ inttvo fitxgov (it naqi- 
i^ftt. fiiTa ya(f Trv Tov ^aatX^g tthevi^v, oi noXXoiv ^fitffwv 10 
IttTttti yivoftivwv, ovSi T^g twv n^ayftuTwv ovnot avyxvatag 
tlg ywg Ix^aytlatjg, aXX' iv mSitiiv tTi xal fiti.{ratg xvofo^ov- 
(tiv^g, avvifiti xoff' B^ryowf Tp tow Jovraxotf^Tjvoi! fit]T^\, t5 
fffov Soxttv dya j^tTgag tvayyiktov ttXi]<f>vTuy £XXo t&v ndvTOiv 

CoiSiv yeygafifiivov otfay, ^ nttvTt] ^ dXXalwaig Tiig Se^tag tov iS 
wpiaTOv", xa\ TOvTOX^aoTg n xa\ ngig anav xdXXog r]axt](ilvoig 
y^dfxftaatv Ofialoig ttt\ navTaxtj • Stano^tTa&al Te xa9' iavT^v, 
nwg ttgov fiayyiXiov ov (ttjSiv ftJ^Saft^ twv tvayytXtxwv itxe 
^tjTWv, aXX& fiix^Si Twv Tw 9tU^ jdtt0iS tl^rjfttvoiv. tovto &<fv- 

Unvia&etaa Stt]yttro ngog ivlovg tSv ifiXwv ' xahot 9eTov t(f«axiv9fi 
tlvM x^i]afi(iS-^fia , jftti ni^ag n^oavaffwvttv twv ku&' avr^v 
ngayftdjwv evxXelg Te xu! ndw x^aiov. to S' fjv ov toiovtov ' 
ifiwg tayev ovt(i> TavTl, (5'.) *Ev fiiv S^ tovto atjftttov ?*, S 
n^ottvifiivtjatv ^ vnvotv xal vvxt&v Tr^v t^s ftfyttXijg TavT^al 

natianllM» et coQTitil* ittvMnt, iacebat In carcera exuiioiie Cantacnzena, 
proiecta ab]ue oblivioni tradita, et a (iritUna felidUte auoque illo iplendore 
qnam longiMiaie ablegata. Eteniin ritam paulo ante tubanuu sonam ab- 
nipit. Verita qaippe anima, nt opinor, ne In limilem Tecrderet convitio- 
nun aeitnm , contraxit se in aemet, et prin«quem id eveniret, e corpoie 
«mpit. Quomodo autem liaec fieri Deua pemiiRcrit, fudua infra declara- 
bimui , quentnm licebit nabis coniectare. (V.) Sed me illud paene prae- 
teriit. Faudi diebni poet imperatorii obitnm elapiia, cnm rerum pertur- 
batio nondum in lucem erupiaaet, sed concepta tantummodo e««et ac de- 
liberata, Canlacazeiu mater vi«a est aibi in u>mnia , aumpto ia manu» sa- 
(ToianGto Evaagelio, nibil omnino videre ineo acriptnm, praeter illaveiba: 
„haec mutatio dtutbae altiulmi": idrjuc aureia ■amnjaijue elegaatia eiara- 
tia litterii, a capite ad calcem ubique limlliler: ■ecumque agitare, quo- 
modo iiber ille, cuiu sacrum esset Evangelium , ne verbum quidem uapiam 
eTangelicom eihiberet, sed paucula illa Davidii prophetae. Id cum ex- 
perrecta es»et, anucis t^aibuidam eiposutt: et quidem divinum alebat easo 
oracolnm, ac praedid sibi glorioaos optimotqne exltna reram «uanun. U 
Utem non tale erat. Tameo baec ita se habuervnt. (VI.) Unom qddem 
illud oaen liiit, qno nagnae illiaa ct iliuatristimaD domua everdo in soBiUa HBTORIAE BTZANTINAE Xn. 13. 619 

Kti jtt^tpayovs ohtlag xa9atQtatv. StvrtQov S ' ix iwxtui' (ih> A. C. IS 
xslavri, fi^ i^ vjtrov yt ftir, alA' ^ ^p^tfpfftft»? yarraff^a "Jj^' j 
9ta9iv iyitpyiiii:, fla>96g /ap roTs eiyiyeia xal io^n fttYuXt] ffv-B 
^Sot npoaianoie, £x9' ^"^ ^S ft^af nov ySxrac m>ySiawxTt- 
Sffvttr Totg oaot /(>f/ac oiao^i^norot')' n^oaiaaiv &««, ijj Kav- 
ttBam^prjj TOvTO /idXtara navrwv n^oa^v, Srt xai ftaXiaia ndv- 
TMr So^ xal Ttt^ufovtli} nifotxovaj], xal ^ovXa» xal ano^^^^ziM 
n^ottmjxvla ^atsiXix&r. Tijs <!*! toiavitis ixo/iivtj xal vvv avvt}- 
9tiag, xttl no^QUi wxiwv yivOft{yt;g Ttjt o/ttXlae , tSotfv aiTJi^V. 31S 
100X0001' R^^ Tbtv dvQwv uqi', vifnjXov lov tivpyov ttjq oixlagV 
9iaoaa9ai rt t^v aiX^^vtjv &vlayovaav &fjrt tov op/^vroc xaX 
TTfi &^ag ixii&tv xmaatoxaaaa&cu. ro yap m^lyttov ix nt^" 
ingoifijs xoti oixtlov inavaXafifiavovatt xvxXov , xai ig ttTQayos- 
ror av&tg r^ ■^Xlip xit&iaTaftirri ro ^tvTtpov tjSTj axtjftaTiaftov, 
15 ix^vvxTOVS ov fidka l^ovXtTO naqlx^tv t^ yfi r^c aiyaQ, n^iv 
ig ftiatjv dtptxlaS^iu r^ rvxra TtjvixavTit rhv j^^qovov. (Z.) OvnoF.SSfi 
ii aidatiig jt xai axitl/ttag ^ovtra , xal ofta qiqovTlSav oilaa 
Tm fiM.&rtiitv TtX^ptjg, tvonXov innla ■ti^laTtu , xdTio9iv Tt 
Unuva Tov nvfyov xai Ti^ S^QaTi atjfitiovfitvov ro rov nv^yoti 
Kftlyi&og' die ixnXayrival Tt atnrv tia vdtpviSlt^ xal un^oaSox^T^ 
Tw fdafttnoe xal avar^afiiaav ixnifiifiai rovg xa^^ovTu; r&v 
tv aa^if roiavtji roiavTa fttjxaviifttvov/xai dxovaofiivove, orov 
xd^ xai S&tv ixtivip ravra SqTiv nqoartrayftivov «iij. inti ii^ 
ri(v Tttxdmp' naXtvSffOft^aavrag qtdvatftijitva r&v navrotv iaifa- 

Uteram rero et ipBam denocte, non BDtera 
iiijiuii obtulit, clarum manLfeitamqiM) D>ten~ 
ittribni pertonis rooB eat, ut ad mediu ui- 
a quibus quacamque de cauia convemun- 
irat, utpote qoae dignitate lupra omne* et 
niiliiaque et arcanis imiieratiiriia praeerat. 
tunc quDi|ue, et ad multant noctem collo- 
pii pro roribui itare, et ab eicelaa aediam 
lorizuntem receni exsurgcbat, contemptari, 
eret Nam cnm circuli iui periseam con- 
I secunda quadratura easet ad solem, aero- 

^racbebat illo tempore, quam ad mediam 
Cum in hunc modum Cantacuzena iUic 
de futurii masaopere esset lollicita, arma- 
I, Bc mngnituainen torris basta medentem. 
ipectu t^rita coDTertit se retro, mittitque 
[ui tam alieno tempore talla moHretur, ae 
et a ^nibni ei esiet inperatum. Cum au- 
urent, aeminan a le coiiipectim, nec Tiam 

,ilc 620 mCEPHORI GREGORAE 

A.H. eSSOxineu, fitiS^ tlvat na^foSm' oiStftUv, onod-ai thiti}Td yt i^ £/- ' 
vois xal tnn6tttii dvSgdoi, vuv &VQoh' anaaan' xixXttfffi^va*, 
ijSij KatttnXaYijvai rt aii^ xal , n^g &iXag Iwolttg avivtyxov- 
(T(u> T^ ftavtevfta, X&njjs nXjjoS^vat xal Saxffvay Yfv(a9ai lyyvc 

C iS^, 'EyiA S' Ixttat Indviiftt, t^ KavtaKOv^rjvS y&(f oSTtS 
n^ie naavTtt n}»' ^x^ xaTty}jvix.^at ^^ia twv Sttv&v aw- 
tjvtx^f f^tt npbs ov( tvQiant awtxtes xrt* avrov ovaxfva^o- 
ftiyovgXaS-Qafag xal £Uot' aXXa; InifiovXdg dnTjyoQtvxivai, dXi^ 
iaidvai tmv ISliov Z^itiy Irtii, SxluvtTg t^c nQig &tiv li.nlSas 
ofioltos dtl qwiiaTTOPK * xal ypayovrt fttv uil xal Sioftlvt^ i^ lO 
yuv oix TfV oiSafir) , xvQia^^ai onoaa nt^iwv o (iaaiXtvg ivtrtk- 

VXeto ntgi yi aitov, S3iX& twv Bvl^vTlatv ovJ' £x^otf roiv Xiyo~ 
ftivwv dxoviiv &tkovtiov litaW, Sn ftr) xo) Tot^f dyydi.ovg oiv ^Tf- 
fil^ xai xovQa noftntvovrmv In' dyoqug xai StOfioTg xal ti^ 
xiaTg avYxXttivTwv , t<^ Si oi Sid yXtaTnjg iyiviTO XotSo^ttylS 
oiStvi T&v aauvTonf. ov ft^v ovSi tov^ iv t^ S^ti t^ jiS^lfi Sia^ 
nff6iorTag iiftTjj xol dax^att fitalTag tlqrpnig dni)tlov ylvta&cu. 

K&XXii xal TotSrwy iX^owtov, SnQaxzog tSo^tv ^ anovS^. tA ftiv- 
voixQ^fuiTa, xo} ti' tt KtifiijXiov ^v dftipotiQotg Ix noXXov Ttd^ 
aav^Oftivov, navttt dvdXoiTat n^og ii &XXa t&v xoivoiv xal20 
n^og T&g t&v ar^atiuTwy xQtlag. (B.) K^ifa yt ft^v ov/vol 
Ttu)" tijg 'O^iOTtttSog nfovxSvTiov, iTaififav ntnonjx&Ttg, avvt- 
^OTO nt^tX&&vTt KavTaxov^rpi^ Tag TVvXag dvot^at, n^lv ai- 
P. iS7a&ia9-ai tovc Tv^w^aavrae StjftiTag, xai ypdfifiaTu tntft^v nllan «««, qna BdTenIi «t eqDitibtu pateret ■occmd* (chnMi qdppe omoM 
porta*), tam vero iUe pefcvIiMk eit, et illad praeMfiam aliter inteipretaU 
totam u Iriatltiae tradidit, nec longe a ladjmii abhiiL 

14. At non Cantacuxeiu amniua (eeo enitn illuc redeo) tanti* calaod- 
tatitm QucUbu» Oemeraui eat, nec inaldiae tlbe perpetuae et aliat aliae, 
qua« in Be clancolam atrtii comperlebat, effecere ut deiponderet, aed intra 
•uos limitea iteUt immolui, speaque in Deo defiias coastaotiialme habolt, 
nec deiiit uni|aam per litterat petere ac rogare, oC quaecomque imperator, 
dum viTeret, de ipio MaadansBet, coofirmarentur. Comqoe interim po- 
pulus BprzanUuas ne aaribus quidem primoribus dlcta acdperet, quin imo 
et DUiicios ignominia aifectos ac detonsoa per fomm traduceret Tincolisqne 
et carceribus coirceret) tamen buius liogua nemini couTidsbatur. 8ed nec 
hamioes illos, Tirlute ac diacli^ina praestantaa, cpi montam Atho incole- 
rent, sequestroa pacis recusaliat. Atque iUi qaidem TenerUDt; aed nitul 
dJIigens eorum studinm dlecit. Porro et pecoaiae, et al qua utriaqnc longo 
onte rccondita aupdlax erat, lum In alic* uius impendebanliir, tnm iu ea 
quae militibui necesmia erant. (U.) At clant pleriqne Orestiadia primo- 
re« con^ira^one facta, conititaemnt oberraoti Cantacazeoo portaa Teclo- 
der^ anteqoam plebdi, qnl Qnraimice dominabantDr, ean r» perdpercatt HISTORIAE BYZANTINAE XII. 14. 621 

^Sij xaXovnt^ nvid*> , TiTy Taxtanjp IX&orta Xafitfv inov^l A. C, IS4a 
trw ytoXtv. xai S( tv&ic ifiayaar&s i6v rt OTpaT&r wnlmt xu'^^' '*' ?*' 

' vj , n ' i «■ « .( . « c Ueol.l 

T©r ^yycloi' Itouyripf, to llafi^tkov noKljrvtov o/vqwaavTa (u;V.314 

K^off^xft, lujiftvTa ^»11' jn*^ '0(p«maJa Sufirp/voaio avv \n- 

Sjuvmr {TyHrra o/Jo^xoira. (r.) Aal ^^ (n>i'f>li;ito9orcin' Of-uv 

^i Tecff S;f*ay loiJ na(ia^(tA>rTOC T^^O^taxt&St nozafiov, /«^bfrB 

TiTVutavTa tStrnfp ^ auro/ft^TOV y^wt r^5 yvxr^; ixiivtjs /i«ia 

nolrc ' xal o nozaftoi Ixttvog, wantp aTa9^aiv tlXijipac antt- 

hmrtog &tov, iy^tUvoiv ijv Kui aifoSQa ii}.tiftfivfovTa avvi- 

10 Xamnov vnig Tig ^X^**! ^<^ ^tvftaTu ' SoTt Snoffo* n(>dc Sidjja- 

eai ^Tiu Tot( Tov KavTaxovfyivov OT^Tt£ftaatv. ^ftifag otv ^y- 

yma StartTQUf&at ntQi a^Tov oJnc iXlyag, ovu Tkijytv o xffn^y ' 

iXX.* Hjv iavT^ t/jv Oftolav Sttptxot; awrrjfiSv AyptoTijTa. &nti- C 

fqxoTOf J* i^i xal aitaXXafivTog ixtT9-t*, S,Ti x*'f"^ h t^v 

tivVTt^alav tkwpa xol q noTo^o; ii^lfia iKilrtjZ v/ftiTa T^g 

Spftaii Ti xal aYfiottjTa^. T^f S^ rotavrtjg nfi^ag Sig ^S^ yi- 

vofitr^f, xal Ttiv noiafiiav QtvfidTo/v t^&te ig t^v Oftolav ixtl- 

npr iaia^^ijYWftfvav vnt^ipavlav, ^viaaav otfi, fi^ tx Tivog 

riXflS, ^XX' ix 9ttOTii}ag n^ovolac ^vai xh ivavTliofta, ^araJt 

Wftiv TM nayra fttToaxtval^ffvaijg om] fiovkotto, xal vvv 3' avrt- 

nfOTTOva^g fidXa nrc tov favroxov^yov n^otfitvSig iff/fi^^fta- 

etv- ug intadvt xai t^ Toit' atotxiioiv tv&ig ayayaictiiaiv noXX^ 

Tw 9vfi^ ^iovaav, &ant^ ala&avoftiva>v ipytl^ofiivov TOv St- 

anoTOv, xol awtmXaft^avofiiviov , (u; SoiXate lixog, xoi Sti- 

SSxrvvTiMtv tftnQUXTOv r^v n^og roi' SianoTiiv Ttfi^v StH T^g /Jla- 

tt iu littcn» mi ewa mbenuit, hDrtuitea nt qoni celemme adesset, or* 
bcM naUo lobore capturus. Qle igitur motu cDnfeitini ceitris sxercilunt 
iaitiuit, lokiuiique Angelo nmnihvit, at muralo pront ptu: eret Piunphilt 
eppidalo, qiumprimam OreiUidem veniret cum equitibui proxime octo- 
giDta. (Ui.y CuiD autem illi ad rijiii fluTii Oreetisdem pneterlluentia 
conTeiUMent , tcmpeitaB violentiMiroa per illam ooctem quaii spoate cocrta 
Mi; flitviiu Tere, ac i! leiunm baberet aliquem ireti nuininii, laevire ac 
■iJliim lupra ripa« exundare coeptt, ita ut Cantacuzeni copiae traiicere 
■n poeaent. Itaqae diei nou pauci in proiima circa illum Buvinm con- 
■wpti Miit, tempeatate haud quieacente , led eandeia libl violentiam per- 
pKoo relinenl«. Tandeoi re ileipenitB mm iude abiisaet CanUieuzenns, 
poeten die teoipeMa* >BeTiro detut, et pBaJalim fluvins proterriam iltam 
ae ferodan reraiBt. Facto bia pericglo, cnm ftnmeii eedem itetnm toiaore 
anradaaaet, lero denique cognitum eat, nba caan (diquo eu moraa obiedaa, 
iid providentis divina; quae omnia GidUlme qnocMqne vellet traducerei, 
ac DOK olMiateret ■pertiuime ChntacoMni coeplia: etque inde fieri, ut et 
ipa tla&B eleaentB magno irarun aeatu ferventia IndigiMreolur, qnasl 
intaai dorainBai aentireat, eiqae qnateoiui fMBuloi deoent (rfMecuudtLcenl, 622 NfCEPHORI GBEGORAE 

i. H. 6850 jiTovenjf o^ft^e xol fidXa tw a(p6SQtt fiialas £rTaiioS6afag. 

g(z/.) 'Entx9^nis S' olv ixaT/Qtod^tv hioTi , vvv fiiv ln ^idv- 
ftoTtfyov uvif Tuv tn^aTuaimv, **>* S' l'^'0(tartuiSog xol t&v 
Tti^t^ noXixyliav^ noll^y (iiv ixitSev Iv^ait \tlttv T,Xavvov, tcoX- 
i.^v i' ivTtv&tv liidijf vUijv ii _xai rtkog iniS^iTvai Tji anovdi], S 
oix fjv ovStTig^ xai' olStxiQov ' oU^ iSiiaxov av^rvTa. ai Si 

Fnoltig iip9-ti^vT0 Sirpitxois v<p' tavrwv ^g/fia xai xaru fuxifiv ' 
xal ^v, (5( toixt, ^ovXt](ta d-tiov xul tp^tpos &vio9tv xoQoid^^aa, 
IxTQifi^vat xal YVftr(o9ijvat rus niUis xffVh^^'"' '""' SaSijg xai 
la^tws ix %T)S ififvXlov Tatmtrl aTaatotg. (£.) T^g yt fi^vtO 
ifKfvllov ftd}p]S «ol aXXwfvXov to IguUuTTov xal vn^^or o 
Kavraxov^tpris iiiTat/Dv rf,v fiiv na^o^afi^ xalnv^ti^, t^ 
P. 388 3i ^i^fij} Tt *^porc xaX y^^ti ytifiiuvog ti.tytv loixirat ' xal tlvai 
ji vni^ixo^ &aTiQOV npd( &driQOV fiuXa noXv. T^v fiiv ya^ 
Tiio^tv ifwl^iv tlvat xal nf oiT9^'xaif ivSvfiuTov iaa^ai xaX mi- 15 
qog tvnoQia ■ xul ai t^v ^ta&tv iniiaoSiov &tQfttiv ivSvfidTon 
« vifaigiaiai xal dvifuov nyoarc towc J' ivSo9tv Tixrofiivovs 
TtvQtTovs i'i iyxaTiav Svafiaxov tlvai xul fidka dvanayfiviaTov 
X^Vf^- (?■) Ot Si Siu tSv Kartaxov^vov H^oqiotoi xa} Stafita- 

Brai, xal Saot XAri&dio>s iv rais TtoXtai tu ixtlvov SiertXavv f>po-CO 
vi^vTtg, fitritoQoi tais iXnlatv ^aav i'aQos imailovTos, tvfitv^ 
xaTuaTijaia&al aipiai t^ tvx^. dXX' uQa tiaav fiuraia rd t&v 
iXntitiiv. big ydQ jnl ftavSQofioXov rd ixtivov SiTjVtxuis ixiuQti. 

■aunqna erga iUua obaervMitiain re dgmficareDt, illa acilicet noxio Impetu 
violentJMiiiiaqDe remuiiermtiDiie. (IV.) tlliinqDe igitDr interdDm eicur- 
rente», nnnc Bliqui ez Didjinoticbo militci, nunc ex Qreitiade TidniBqDe 
oppidalii, mulUm iode bac praedam, multafflqae binc UIdc abigebant, Nen- 
tri Butem poteraut TiDcere, attjoe ita finem coDtentioni impoDere: led frn- 
■tra quidem iiulabant «ibi Dlrinqne, Urbei antem perpetuo confidebantur 
> le inTicem ■enum atooe paulatim. Et erat (ut Tidetur) placltum Deo 
ac caeteiti decreto ■ancilnm , ut orbei attererentai , pecuniiique et honora 
et dignilatifl gndu per civilfs iUos motos ipoliarentur. (V.) Bt Cantaca- 
zenui quidem dTilebellum ciun extemo comparan*, expendauqne, qDantnm 
Blterum ab altero dittaret et excederetui: cdTile quidem beUum frigori ca- 
loriquB febridtantium ; beUum vero exterouB calori aeativo Crigoriqae 
bibono nnule ca^e ^ctitabati alteram neape ex hia ab altero mullan 
eicedL Prigoii eaim liieiut, qood extemam eat, facile cMe Te«tinKn(i»> 
nin acce*Mone atque i^iM copia mederif miiui calorem aeatatii, Dtpot« 

extemoia atque adTentituia, aubtracti* TMtimefiti* ac per vr-- 

tenperari powe i febre^ sutem , ntpote iatriniecn^ ex ipnr laa, rem esae indomltam stque inductabileni. (VI.) li porro, qin propter 
CantacuicoDin aut eiulabant, aut ia fiaculia erant, quiqne in urbiDua ta- 
cit« iUi faTebant, iiinquam omnca, Tsre appelente, ipe erigebantui be- 
■^guoris in poctenim fortnnae. Sed erant vatiae illonim apea. HUu ewm 
na, nt Tolgo taaai de IdADdraboia, qaolidie In peiu prooedebant HISTORIAE BTZAMTINAE XH. 15. 628 

M*. *£itayaxTiov Si ^pa/i t^v Si^am^ Tvcf eaif>6m^ f4- A.C. 13tt 
nno toZq oxovovai ri «S^f. ©HToalov/x^E fthf y&Q, ««i^ ''*<'»''"£|e'^ f* 
tU^t axtf ^TifVftevog tov jioTOftov noi.tiav, ijv ialTQoneg o n^tcf- V.SUt 
TOtn^dTto^ QtoScoQogo SvvaSrp>6i' %^g Si t-uv 2i^^MV TioXica^, 
Sroi Tuhi uxQt^TCQtarovnoktoig noXijrvliov , 6 tbv &av6vTos fiaai- 
JJwg l^ddtXifog, F^f* oliiQfiiviog' og nQo TtTTu^iov xal ttxoiTiv 
itiuv fitTOjitftitTog yf^^fws i| jfpfuvlag tlg Bv^uvrioy vno itjgiy 
Tov itax^og dSikip^g, lijg ^aaiXlSog SiiXaS^ xal fitiTifos 'AvSqo- 
v&cov %ov ^awtkiiuSy owt^vy^ TJj tw KavToxov%7iVQv i^aSii.ip^,. 
lOxai jioXvv avTij avvoixrjUag }^q6vov &itaig Stlfitivt' &avovai]f 
S' inlvTjg, avvt^oYii t^ tov ^v^tuwov QvyaTf), i^i]g xalna/- 
Swv iytyovtt nuT^^Q. ijv S' &ti t^ waTQloi Tdv Ifipfuvkov ^p»)- 
ffiuia jrQiufievog. (B.) ^to; ovv VQfiaiov t^v iov xai^ou xal E 
iiQayfiuTiav avyxvaiv tvptjiiwg xal XtjfifidTiov nQo^aatv xatiaxt 
ISiu fxf t Tov SjtyTOXOV^Jjvov xinQ^a Tt xal la; nQosoSovg, xal 
^vyi] ftv^la fiowv , xdl navTotoiv uXXinv a/Aa( xTijvoJv, xai 
ttdvia i%a^-^i6aag nXtToTa xp^ftuTOiv itcaQnovTO paXivTta. 
nuvTag Si xovg vno i^v iitnQon^v uvtov nXovalovg oXTlaig xa&v- 
nofidXXon', ug i7tv afiaifQovig S^^nov Tta KavTaxwfyivsa, aiiTovg 
Kfiiv Iv if^vQatg tJxt' rdg Si irtpuiv ovaiag ij^ot^v oXoig x((aivV-9t9 
«rfiof iuvii^. ndna fiiv lolwv onoau o /povof ixtivog titxt t& 
ittvu, QiiSiov ovx uv tirj Sii^iivai. tvia S' iv Totg Xfyta&at ftfX- 
Xovatv aXXu uXXo&t xuiaanti^ovTO^ Vf*^> ^S^ffTO* S^nov xat 
Tuv Xtmofiivcov intv&tv Tor; povXoftivoig xuTaaToxci^o9ai. 

15. 8«d repetepda [wilo altiiu lemB upondo, vt claiiora aDditoribiH 

fiuit, qaae ■equunlui. Kteaim Theualoiucaa et caeteria. circum nibibui, 

■d Stc^monem luqoe flmiutn, ^raepoaitui eritt ThMdonis SynadenUB pro- 

taMrat4ir: Serrliifl Tero , et oDuiibui Chriitopolin uaque oppidis, defDDcd 

iaiper«t»rii coiuabrinui Guido AnneniuB ; qui quataor at vi^nti ab hisc- 

Fclca BDnti Byzantiuni arceuitui (arcessiverat aulem euni patcia aui aorai, 

Anguita eadem el Andionici imperatDris mater) Cantacuieni coniobiiaan(' 

aiarem duxit; et per tempui diutuinuni , quo illam «ecum halHiit, liberia 

S^gianBis liliBin lecum mtitrimanio iuniit, es 

atria autem AEmeniorum religione perMveraTit> 

: rerum perturbaticnem , quaii donnm foTtunao 

iciendi occaiionam, quidquid habriwt illic ^ra«- 

icunenua, detkieb^ nec non iofinitabouin luga, 

1, confliitoqUB ei iis omnibua arsento, mani- 

iveiat. Idam qnotqnot in provinna, curpra»- 

}i in crinicn adducebat, ut nimiruin Cantacu- 

K» qoidem in cuitodiam dabat^ eorum autern 

n coBcervabat. Sed calaniitatei, quas tempora 

■it onuie* perceiuere. Qnarumdam «ero apar- 

adtaiui, ut qiulibet laala inde poMdt «»4grm ..Gooj^lc J 624 NICEPHOBI GBEGOHAE 

A. H. 6850(r.) JI^otAtifivat fUvm iwl nQmff^tmaSm Twr Toiovrm' evy 
^^^ntntTniutui ar,ftiTa xax&v to « SUm xal imaxSjrian' ^Xiov 
xal Sfta uArjyrji n^i yt owT^f fidXa toi aif6S^a fttYianjw, ntffl 
^Swv Vv &(HfOTi(fai ipijfil tov Toltinji' ' xal npiv oXo»' (£a/(^ 
waZov l^^xttv xQ^yov t; j&xQtpis, iH^av av9is ovvtnfJtTwxti yi~S 
ria&ai at}.^vtji txT^nfitv, tuqI xhv Tav^ov ytvofilvov aatf&g toS 
^Uov, ^TTbi (ikv ixtivfji, SaxTvhav d* oiv i3 xal avr^v. at 
« oSv TotJioi», xui al tx jtav ntpl to twv tftoar^^w «0*7 yo- 

Cvivtotv x^ftarwv, fitydXwv nfoavaipiuvijate Torf fia&vrigov jSX^ 
novatv iytyovtt Stiviav, (jJ.) ^Jivzitfov Si, Ti t^; StvS^OTOftiai, lO 
nt^\ yip jiv iS^oxiov, tv&vg fitra liv alyoxfQwv, Totl tjXlov 
yivoftivoVf vvxrmfi andar,i dvipiin' atwntiadatji nvoijs, xaTt^- 
^dyt] nX^S-OS X'°y°S ov ifo^roV vqi' o£ xttTa^apvvS^^vTO tA t^S 
paaiXtvovaTjs tStv noXiiav &7iavTa SivS^u, xal oaa tiov npoo- 

Dariiaiv air^g, roauvrtjv t^ nruatv vniuTijaav , &r9' ^fiipafiS 
ytvoftivijSt xttl T& wxTiQivov iffiijvtvadariC Stivov, iSttv ^ivov 
9iatta , xXdSov navToq dnot^ifaviafiiva tH fiiaa x&v SivS^ittv 
xcM ax6Xortil riatv iotxora xa! 'S^uXotq vtx^T^. 
V.816 t^, 'Entl Si xol ntfi r^s fioaiXlSos EQi^vr,i t^i Kavraxov- 
^v^S, xai twv SvoTv avrrjs diiX^wv , noXig ■^fiTv Sarat n^oTov-SO 
atv 6 XSyoe, TM ftiytaxa tats TtaQovaatg avft^aXXafiivav rvxatq 
ToS x(f^yov xoJ vno&^iatatv, ig rb n^f^rt^v !)f)W( tov Xojw ^ifft 
inavaimfii/mfiiv. ci^c yti^ StOftiovs airoie ^^ TtiTjaiov S^ove 'Po- 

8. t* vA>] xnv COR. Bmt* pro sov. ■titen tnm SIa, tum edipaU loliB et luuae nmiil. Bt lia«c quidem prior 
ncddit longe muim&; utraque ftutem orca idem lodi&ci ngDum, nempe 
Sa^ttarium. Necdum aemestre totam penittii ezierat, eom uia runu tc- 
ddit lunae ecUpiii, aole Taurum eTidenter ingreaio; minor quidem haee 
quem iila; led et ipia qualuoTdedm aalteni digitorum. Et boc igitur, et 
Goloret qui circa luoiintinam defecdonem Tiai lunt, magnamm calunitatum 
praeiagia altiui ioipidenlibui habita aunL (IV.) Alterum item dgnnm 
niit ariMCUffl exddinm. Statim enim port CapriMmum, com lol in Aqaa- 
rio cMCt, aileate onini Teatomai fktu, efluia eit nocto lUTiuai copia non 
tolerabilla. Quo ooere oppreiaae omoe* prindpia vrbia arbofee, et qune- 
conqne erant anb urbe, tantam dedere Kragem, at die orto ac iwclDrnam 
dadem indlcante, noTon obiiceretur oculia •pectaculnm; Btediae Tidelicet 
uboreo omidbvi rsmia orbatae, et pali* qoibiudm ac OMCtuia Ugnia ri- 
milea. 

16. Sed qnoDiam et de inperatrice Irene Cantacosena, et de dnobn* 
ilBoa fratriboa , freqoena a nobii habebitor mcntio , eo quod illomm opeia 
Id proMsnti tempomm condldone propocitoqne argameoto plurimum emi- 
cnlt, Illue lam revertamDT, oode noatra deflexlt oralio. Tenebateoi iam- mSTORIAE BYZAimNAE XIJ. 16. 625 

iianji '^^oigiov t^£ T&h AlS^^mt ftoftjg l* noXlov, xtJLtwiii A.C. 1342 
m fiaaiXiotg 'Avddovixov lov piov, in' fyxX^ftau xa&oanuaueg.?' , j 
i^t Jfi KarTaxovljtpiov tov ^aatkiwg iv JiSvftOTtlxia ta tqvS-Q&V.^d 
vKO&T,aafttym} nldiXa, xaliijg Jio^ifilag xt'Qog txaTipatd^iv Tiaga- 

Saxfva^fitvtjg , Iqig lyivtxo ntq\ aq>wy, onozigfff t*iqtt nQori^^ 
ffroiT* av jtjg ^Qxrijg i^iX6vzt ovftfkaxtvg ly^tiv xarii ^acfpov 
n^artaTovg. (£.) HoiiXwv Toiyaqovv ftiTo^ •/ivofiivtav Spofiwv 
xol Xoytav, xal StStoTotv ixilvon, ft^ Stafd&v uUa^anTai StaftA, 
mvtpori^m' latag StivoTiQa , xal fjijStrtfifi fiffialag IxorTtov (tt-B 

Ui^ 3-a^^tiv, 17 fiaaiXlg ^Q^yij, noX}>^ nXovrovaa njv avvtatv 
mi iyxtvotttv xai roaovT^ vtxuaa TJj Ttav ipqtv&v iv rtug ^ov- 
hug j|vTi;T(, oaov Iv ywatti rip x^iirti T^f yvdatotg xal zfj 
Twp ^aiv affftovla, jidrra xaXaig t^v TaxloTfjv Sii^eTO. <p^6- 
v^fttt Y&if avToifvtg tc xal a^TO/alxtvrov lintTv xtxTtjftivri ift- 

ISn^oxToy na^ttyt t^ ov^v;^ xai ^aatittxai fttytaTr}v tv TOia^raig 
ytvoftivta Tafc ntqtOT&atat t^ imxovQlav' xal ti ftij to navC 
BVTu x^g fiaaiXilag oSt^ xi/(((>((rTai xQaTog, aXX' ovv xal fiaXa 
S^ov aif6i^a yt to nXttajov fitpog ' vvv fitv X6yotg Inaytayotg 
eara^fOTrvQovaa ntirraixira fqov^fiara t&v aftgi) t6v fiaaiXta avy- 

tlytrwv xal tfOjov iX^dwr' vvv S' aip&6vif /tiq) xiv iv l^ofla 
avrixSijftov uvroTg yfyovira nQoitftivTj nXoSiav, ^ ftaXXov rSt 
xwv fttydXar ixtlvwv nlovTiOT' nt(iiXtui>&iyTa Xtttf/ava , xaS-AO 
nfotavatv ^ftiv ira^taTt^ov nivra XtXiitrat ' vvv S' imv anaofi 
SfjaftoSaa itnovSfj, xal Si' tavr^g alr^ ^ffialag na^aaxoftivjj 

1. 'Afii^iiav coni. B<ut. 

pridan fiDcttw praximum Rhodope monti caitellnm Aaderonnn monute^, 

Mpentoria AadrDidci iiiniorii iuuD , ob criiim mueitatii. Statim vera 

UqiM Didjmoticlu CantatniEcnui iinperBtar pedea purpura inclurit, cnn 

atniiqiie instraeretur muins hoitilia, certamen e»titit de lU, ntra pari nrior 

cvcere ipM* educerel, muimo faturoi adrersua alteram auillio. (U.) Mul- 

t*e itaqUB concunationei, nnlta coUoquia iDtercessemnt. At cum illi vere- 

rcntnr, ue Tincula Tincnlia mutorent, iBviora fortawe gravioribuB, nec tuto 

pMaeat altwntri parti confidere, Irene Angnita, mutto iudido et lolertia 

foUeiu, ac tantnm in coniultationibni aagacitate, quantum intelltgentiae vi 

mulieribui praestaii*, brevi omnia praeclare 

e intitam ac naturalem njrtita, maritum impe- 

rimiua rircomstabant , efficaci maximoque lu- 

lon totam anctoritatem imperatoriam, at sane 

largita eit. ]pia qnippe nnnc blaDdioribaa 

at eornm , quoa imperator habebat Becnm co- 

largB manu opei efiiiDdens esilii tocia*, ant 

ffl reliquiai (quae ooinia planius poatea a no- 

I aaltea featinatioile adToIana , et per aemet 626 NICEFHORI GREGOIUE . 

L V. eSSOtoTg aitXifxiTs v&s iyYva(, tdxuTra laayijxt , fitd-* ttan^guiTove 
i^ avl^vYip ^aetXti fittXa xaS^^ &^ay «(foaayayovaa, Yvrjaiovfxitl 
dofaJ-tiS tniKOVQOvg. (r.) 'Eail S' Ix Swadrjvov, Ss itjnKOVTa 
&taaaiovlxr]i iTitTQ^ntvt , y^uftfiaxa itfoha avjrva , 8uytlqona 

&r^y Taxlartiv avioy Siafimnti Ig MataSoviav iyxpai^ &tiiaa-& 
Koylxtjg i» tav quotov ytvia&ai ■ iJvai yaQ naQeaxtvaafiivov i^ 
Ixiivov zovri Xad-Qaieug anovSatg ix noXkov ' Std S^ zavia xal 
&e/itvog , T^v dtSv^onixov inizgoTt^v napaSovg Et^-^vjj Tfj av- 
0ytp xai fiaatXlSi ai)v tdStXyi^ Mavov^X i^ 'Aaikv, uiflxtx' tv- 
9^ xal luxvgov r^ if^ovgiov, o JloXiatvXw omiia^ofttvoy no-lO 

F^at n(iaf &aXaiTav vvv avrog t^ olxtlag Sandvtjg avviai^oaT» 
V.3l7na$d idf tov Niarov ix^oXdg ' og noTUfiuv tuv iv Q^dxt} (it~ 
•yiOTog Ix T&v tov ^lfiov ifiav ^jffw(ity»g dnomvti to ^tiS-fov 
l(Td Tov Aiyaiov mXuyovg x^uaTuSa. {Jl) ^A^tt S' ilg nipag 
^xovTtg T^? olxoSoftiag, aqiixyiiaS^ai nXijaiov ijfitXXt xat X^iXTjglS 
o TQifiuXXog' os ngiv vip' ^yt/tovi TtXoiv t^ twv Tqi^oXXuv 
Qtjyl, Si' altlag otaaSijTivag i« Stafid Tijg inoruyijg Q^iug, of- 
P. dSlxtiay xartatrjatv d^x^ iavrip SiQfmftftiTt^v, vntgyiqitXor ipQov- 
(fiov, xai onoaa ntQi Sr^fiova tov noTo^ov dxQi xal ig'Aiiifl- 
noXiv tari j^dip/a. Sid ■yd^ t^v tuv 'Pufialav tftifvXtov aruaiv^ 
xoXaxtvofitvog vn' dfupoTv roiv fttqoTv , fo^tQog rig xalndw 
TOi Svotnixtigijtog rt^ K^uXjj St^fiiag tyivtro' xal ^v oitwai 
nwg dnoXavwv tov x^ovov , xiy tolig r&y SXXon SvoTvx^ftaatv 

15. ^xofcos coni. Boir. 

ipnm fiimu cantione* fimtribDa afFemii, rediit qnam celerriiDe, eot con- 
iugi imperBtori tempore DpportuniBHinKi lecum adducea», linceroi et minima 
•Dipectos defeiuores. (III.) Cum Biitem Syiudeni, qoi tum ThessalonieaB 
praeerat, freqnentei litterae afferrentur, Cantacuzenum hartantea, nt quant- 
primum ia Macedoniam transiret, TheualuaicBiD sub poteitatem luam fa- 
dli labore redactunu: eue enim iliud ituopridem a M occultii moUtionibua 

SrBeparatam: ob eam cauiam, cum uxori luae trenae imperatrici, et eiua 
ratri Mtuiueli A«ani, Didyraolichi praefecturani tradidiHaet, cupide statim . 
pro6ciicitur , et caitellum munit, quod Poljitylum olim nuncupaUim in ma- 
ritima ora nuriisime ipae propriia aumptibui reatjtuerat , iuxt» NeaU oitia, 
qui maxintui Thraciae fluviua ei HaeoM )»ont« erunpena undam in maria 
Ac^ei littuaevomit (IV.) Vix ea aediScatio ad finem perducebatur, cum 
el Chreles Triballus prope affutnrus fuil. Hic com aatea imperio Tribal- 
lonun rrgU paruisaet , neicio qaas ob cauiaa fidei viacula sbruperat, et 

Cprium sibi imperium fecerat; in Strummitiam nempe, caitelluni ad nn- 
Oique eductmn, et quaecumqua circa Strymonem fluvlum oppida Am- 
phipolin nsqoB lita aant. Etenim proptei civile Romanorua beUum, cam 
otraeque Ulum putci adularentur, loimidandua Crali Serviae el expugoUa 
diffidlliinaB CTaaerat, Sic ill« temponun coadltione fruebatur, forlaaatau HISTOIUAE BTZAI4TINAE XU. 16. 627 

Bvrdc evtvxSh', aax t^q tuv YuTovun' ivan^aylas litav tviai- k. C 1312 
fmSay xapnovfitvoi, avvvo&¥ 6' ofno? JVt xal o^ fiaka ^**""- P™; ?" ' 
moi' T^ itg TOvfi7iQoa9tv fiaaiXixTj» tvxXtiav noiovfttvog tiwB 
Karraxov^vov , qiti.og that xal avfifiaj(oi avT^ StiTttvtTO. od-tv 
SxBi iTiiiifi fiifir,adfttvot tovq Iv &efftonvXais T^iaxoalovi ix i^; 
^JtaqTrfQ, tijf tov Ei^%ov ndlai napaqivXdnoyTtts Stodov, n^o- 
»aTfi3^r,qitaay oi toi; BvtfivTiQig nQoaxtlfitvot zu RC^i T17V X^i- 
arovjioXty oTivi, xal avv IniftiXita fi^ ndw toi l^^^Qvfi^f^^yjj 
xaS^fttvoi na^tgmXaTTOV vvxtinQ ufta xai fitd-' ^fiiqav, wg a^a-C 
lOToy iyTtv&-ty Tdl paaiXtXM toC KaYtaxovt,iivov OTQaT^ ylvta^at, 
iififtr]yv9fig xul Xpfljjc ^xt X^tOTovnuXtoie ^iOTa, X^<ipa 
aTQaxttuiix^v Inuyofnyog ov fitx^uv, ovyipy^aonr Tt xal, Toyt 
ifc iwafiiy ^xov , Qoitav aoijjffwy onioonorc t^ ^aatXttT^vle 
StaauXovtKtp' nd^oSov. (£.) Tmyitav i' ovTtag ixovTOrv, 01 
\S(Uv ivanoXftif9lyTtq}fluy iv JtSvftoTtlxi^ fttJa T^e fiaatXtSoeD 
S^i^r^g xal TuStXtpov MavovijX tow jitt&v tvonXot OTpawdi- 
Ttu xal limits nX^ov ij ntvTuxoaiot ' OTffaTfjyol ii ivo fttv, 
Mavov^X tt o Tap^^avfKUTiIC, tuv avyytvoiv vnd^x^ ^'S '4* 
paaiXtt, xal rtwpyiOi o Oaxgaaijg' xal fttT' aiiTO^g XTt^oi ivo. 
90tav anavTWv T^v xuQTt^tay, xal Tjjfv ?»(>! Taf ivonXtovQ fidxag 
avilfiay xal iftntiglav, rj TSiv xa^' %maTa n^d^^tittv fxapTvpta 
n^iovTog Tov Xoyov iit^ti aaifiaTaTa. ovc yt fiifv ^aaiXevs B 
ixofilyovg tlxt, nifig ijv &f^ytia&ai fttXXofitv vne^6^iov ixaTffo- 
TtiaVf ^aav nX^y t&v oaot Togoi; ufta xai aiftvi&yatg xal toiov- b KUonim iofortmuU, et bx vidnonun caiunitatc propriam felicitat«in velot 
firBetnn paxapieoi. Ideni tuDeD cum imperandi gloriam, qutte Cantaca- 
> poatli&clDtuni eMet, co^taret etiamnum, et non omuno luipectam kabere deAi»et, amici^am illiui ac aocietatem stadioae unbiebat Cum 

itaijae Bjiantinanim partium fantorea, imitati trecantM illoi Lacedaemo~ 

aioa, qui TbEnDopylM, qna traiuiturui eiat Xerxea, olim defenderant, 

vidaaa Cliriatopoli aoguitiai occupaMent, nec omnino indiligenter cnito- 

direot, Doctd limal atque interdia sflizi, ila ut impeiaton CaDtacuzeno 

ufitiu illac praeclniu* foret, arceuitiu et Chielee praxime CbriatopoliD 

*enit, maninii militaai noa paTram adduceas; operam Tidelicet suam colla- 

t fadlia eaaet imperatori ad urbem Tbeaaa- 

Mt qaidem ita la habebant. Qui Tero Di- 

1« et eiuB fratre Haouele Aaane relicti fiie- 

■upra qDingentoi erant: duces autem dno; 

]ui cognatione iunctus erat ioiperatori, et 

>■ alii duo. Quorum omDinm conitantiam, 

et BXDerientiam, wngula renim geatanun 

oria, lucDlenler oalcndent. Qdoi vero le- 

I nlterioria expeditisniat II eniit, pneter 628 NICEPH. GREG. HIST. BYZANT. XH: 16. 

A. IL 6850 TOiC iKrj^iXoig_ tx^wno fititai, rwv fxiv hiyaStov hinitov ot!/ ^- 

^? j^jTOWS^ iJmtj^Aioc t&v 3i my/yfVfiiv, ml v&v a.Xk<ai; liyev&v &v-' 

Imp. lo. Pa-^(>bii', xaX &fta OTtocotTtjs a<poiv &i^aTti(ag T,aav , ig t6 lyyiara 

laeol. 1 ^.jjjj, ntvTaxoalotv aviJYov Tbv uQi&ftSv. uiv ixxpnot narruv *n^p- 

Vxav ftaiuoTa o7 n ivo tov ^aatXibtg vUXg, MiXTd-uTog xa\ Ma-S 

vov^i.' xa) jUCT* avToiif o,tc t^; fiaatkldog S^r^vtjg aStXifhg 

^oiawrjs o IdaStv xal o ToB fiaaAio)g n^mtSuitXifog 'loiawtjg o 

^yyiXog. &v aadvToiv i^ iv ToTg SttvoTsfityaXoif/v)flav, k«1 on6aa 

Xttffog tal yviiftrig IvtStl^arro fttyaloipvovg Tpya xai T^ixata, h 

Totg xa3^mvai Toitoig n^offalvoiv o i^yog StjXiiatt xa9' ¥xaaTa. lo illai qui ucqIku et fiindiB kc talibai tella emloui ferientibiu utebintw, le~ 
ctonun qoidem eqDitnm noD aunat quun duo miliia ; cognati tuteffl, aliiqae 
notnleB, ct omDe famulilium ipiomm, quingeatorum proxime numerum ex- 

B^ebint^ Inler quos muime eminebant primum duo imperatoris filii, 
attbaena et Mannel : deinde Irenea Auguttae frater loannea Aaiui et im- 
C^atoria consobrinui loannea Angelui. Quoram omnium animum in pericu- 
magnum et fortem, etre«manu vel consUia praeclarcgeetna, et trupaea 
Ipaa bellica, iiM "'e'll«tip' loco infira declarabinnis. Dcinz.aoyGOOglC NIKH0OPOY TOY TFHTOPA 
PilMAlKHS I2T0PIAS 

A ro £ JT. 

NICEPHORI GREGORAE 
BYZANTINAE HISTORIAE 

LIBER DECIHUS TERTIUS. ARGUMENT UM. 

•iMtopolitaiitu tmgtutiat ut eea 
tmtr an etatvr. Oblata ci auxUia « Chrelei fuem Mjpecluffi t 
dpit; taor dtmiltil. Bhenlina in dediltonetn aceepta, Theitaltmitam irs 
cuKtatar, tuo niore, Meteaici coMtellattt ei deditur. Parergom d» oeco- 
MMu Mnt titgUgenda. Hem de Occationi* effigte. Sjpuutemu et alii Gm- 
tonseM /avaitei, ThetiaUntiea per ledilitmem puld, Oynaccoetutrum «S 
ndpnaU. Ginilo ^rmeniatnit Theitaloniteiae* ornwi adiuvat, Qastit 
fijjBatma , Jpotaueo duce , Theualoiiicam appuUa. Catttaeuacitvt Gy- 
■acMMdntm utmie progreiiut eum Synadentt collDfuilwr. Bie «uniiMi 
a ntat «t Oli iattdiattir (Cap. 1). Ssnadeni haidiae depreheiutte, T^ 
m u H a » {■ eutri». CiinhiDiaanu diipertoi siilalei co^l. Jeie nMtrueta 
'~ ectat, ttioi ^uo^ue irnlruenlem , nt eongrciti nen «ulett- 

1 el compoiifB recedit ail TribaUot, exletit magii quaat 
I tuit eonfitut. Vbinam pemoetarit. Legatot ab eo ad Crtt- 
Itm proenuMoi homo Triballut comprehendit et tid Apotaueam dedudl. 
De Liberio TribaUoi cur nioieiui ad eiiis miitia, Erercilum trmueunteM 
fMtici laeenuat. Liberiiu Cantacmemim hoipitto exeipil, Hia koipitt 
•BM pretioia ilono dtit, GcneruRi eidem -poUicetvr atanuelefn filium, 
Owli ptr littertu eomnundatut Seopiam vemt, ad Asiioa fiianen. Tole- 
roHt tte tp itio conteatu* iUie cinn £rercitii nittiilil. G-ateai pottridi» 
wp cnit . JMnae latulatfDnei. Diipar utriiii^tie m^-nif!ceiitH) (3). 
fiaamii» apad TVtfroUoi Oinlacuxemu manieril. Qvae et ouam graeia 
mililet petpeni «int. Quinam faetUta mala toterooerint. ifaiitae in iii 
* ' '' I juAre (nnillantur. Gmililionci Oali otlafae a Bytantiit, ptiideTet. Venena ah iiideia ctam nmmitta. Parerron 
dt MitMridate. Iiuidiae varitu, Omnet irritae, Quam ob caMam ^eut 
1*1 perieula averterit, Cantacuxentu, iniuriartiM imtncinor, ^ug^ae e( feroi oliMM ok MUH «tlTectB oerilotii ittnliw» pro/itettir. ^uaiia i 630 inCEPHOW GBEGORAE 

tamdare «M vititperar« decmicrit. Qmid Mtatdere, fiad ptnuaden I»- 
ctnifrxi otpiat. £ipedil<o cqpla adcenui Snrku. itforbiM TWboUoniB, 
Mt ni/'ecla «loniini redtlur (3). Amvriiu mtdta kieme fleUetponliini troij- 
eU, CbMtaememrm goaeiiluru*. JKttyntotuAmn aufue progreililur. JreneH 
f w p eratf i cm noa odit, ne doloreni conipeelu au^eot. ^ere et oeAeiaeB* 
amicf detiileritM* verbii declorol. iWra m iomiRe baTbare huniinula*. 
Vlri prima lauM tribuenda, Cmtactismo aa Amtuio. Qtdd amieitiam 
concitiel. £iut ttim muiico concenlu coinparotto. .^muriui, de amieo mI- 
lieitti*, oUata ab Irene cibaria ac veitimenta repudiat. £andem i» md»- 
mot Mgiatiat adduclam lolotur. flieme emreituM in^ettanle, donun» 
redif. Monuelii TarcAaoiatae cfofium. Vt Cantaaaeno quaeiito et t«- 
ffento DidBmolickmn recernit aniiac imperatrici jgTaliiitmui adoeneril (4). 
AUera ad Serrbat Cmtacuzeni espedilio irrita. Didymotiehiim ut^ut 
tTatuire eum non tinit Tri6alloruni limidito». Ad Cralem incilut redit. 
Comitem tccinn ducit /oannem .^iaiieni, itiinuR Chreti tradere arcem Me~ 
temici. Ltgatl Btrrkoeemei, Crale itiiquat tauditionrt proponeale, eum 
Qinlacuseno ctam ofunt. Hic BerrluKam ex pado inereditur. Crali» 
iacoMlantta. Afetior ex eo Canlaouieni foTtuna. TribaUui dolet te elu- 
tum. Poclifninm mcmor frellum tndieere non audel (5). ioonnet Angt~ 
lut fierrAoeam ad Canlocuxenuai DCnil, nenaliiie rebut praeclore ad~ 
tniniitrotii. Siu» provinciae anle jtngeti adnenlum ttalut perturbalittv- 
inut. Colatanaruai illic dominantiiim viret Iuni detililalae. i^R^elu*, 
starima T^ettalid principalui porte reciq>erala, Jetolot, Locrot el Acar- 
Mtnat tubegit. ^itnam retetlem eepil. Quibutdam ui occidcret luaden- 
ti&ut, tam dare in cutlodiam maluit (6). Qmfaettzenut I^ettalonican 
dolo aggrettut : irrito eonatu, diteedit. fijisanlioruni al iViarum elottit 
raimtrota ad Tleitalonicentcm porfum appulia. Duz elattit jtpoeaueut: 
Canlaeuxenum abcuntem pertequitur, Fluviui traitctu di^eilit. Tribal- 
lorum duo ffliltid in iniidiii eoUoealo. Imperator in magna* anguilia» 
ttdduetui. Vt indieato tandem Irantitu toluua euaterit. ^pocauci limi- 
^itoi (7). .^pocaucui viribta tuit merito diffitut atixillum ptlit a Crale. 
iUunil Jlutiii oilia, ne illac poinl legalio ad .^inuriunt milti. Ex Cinta- 
cuzeno tciicilolur , quid de te iptt ttoluol. Canf acueenui cum veriit ca- 
at^at. Faftellara narral de avi et atictf e. Sumplut oeilinial, guoruin 
magniltidine o&rulum landem odoertarium tuecumfrere necetie lil. GrO' 
fulatiir libi Hetialiea auiilia in opporttoiian temput reteniala. Puntttot 
exitui praedieit Apocaueo, line obiluro , live Tkeitabmicae manturo, Mi- 
nalur te Penica attxitia eiui exemplo accilurum. Afala enumeral, qu»- 
r«m cautam ,^itiie oft iUiu* amiilionem. ^nimum durum et immftem er- 
pnArat. AdmoMt divinac iuititiae , quae tc maniTettft iadieiii prodat. 
A^om denifue iu6ct mattiraTe, C^mta tn more clom deportata, legatoi 
oil ^muritim. mittit (8). Apoeavei responium ; ctiiui duoe parlei : prfmo, 
dc mendocii crfmfne; allero, de urceiiitii barbari*. Elu* viri mei 
pemertui. Vt lenlola per cjercilum iirbe Bcrrhoea, ipie TAeitalonicae 
monteril; nrro^ani idem et timidui. So^ltarinm ttimmillit, gni Coa- 
taaaenum noctu oecidat. Sogittariui ter /ruilra rem ogcrettut vettiam 
petit ae dfmillifur, ^pocaucui perfcula impendeRlfa celen faga praeoer- 
fitur, iniciit TAeiialonfcenifiiii. ^eriuc apud coi relfofi foede et impune 
graiiantur (9). Claiiii Perricn, duce Amurio, mtdtii aacifriu fempeifate 
amiiiit, ad £uioeani primum, deinde prope Thettalonicam appellftur. 
Pertae praedatum in TTiballonim finei ereimt. Ginlacuscnui, finrboeae 
wU* cum commiiia Afanueli fiUo, indolfi eximiae adoleiccntf , con/inl tc 
ad Amttritaa. Thtitidonittntium rei jalde oiuvilaf. J^inlum et pa>- 
pemm ftudia coRlraria. Tertia factio, duoiut ilfii peior. Dfvilei ia pro- 
difionii erimea cocanltn-. Paupcret am6iliMi, ^ ct celotae, ut tUiit tA- 
PlebtTU iufimam libi aditatguHt, l'i, rapinit et taedibmt grat- 
n-_.-. — _.■ ■-- .... jSBmadim ipet im'(Be. ..tfnwiiit 

■ ■■ - ' O" HISTORIAE BTZAIiTINAE XUI. 1. 631 , !t dtditiontm estptctare. Saluta cbriduue, miUtei Jmufiatd 

tiS ^BKHm Ttdeunt, atit cum diice Cmriactuinuiin itqmntvr. Qutnt Amit- 
tim p i uU m iato partin ttrio rtprtkettiit. Vttrpit iimcttt Mpiu «rbe* 
nraaae totUatattnn tunt (10). Grtgorat tion limpUctm Itiitoriam teri- 
UL RtM toto erbt gatat qtiateaut ad Bipatititiai ptTtintant. Bjpiatitii 
■rtw edebnlot. Dt BaiUio TVapanttttii imptTatore. Vt Aunt uwr «t- 
Am ftttieem Byaaitium TcUgaverit. Vt nooun «■(■ totUugtm a patra 
Jmdromico immioTt petierit. Ltgatiotiit moTat. Afortuo tnter Juiec An- 
tnmti T CBBtaciuwitKi mulierit poftnloEa ntgltiit. FamiUat CamtieitM 
>M Bra tmft v um apud Traptsantiot. Ad toi Ttgendoi Miehaii Cmnnenii* 
> nrttttfur. Senalorct Trapeiunlini nunntani Ttrum ribi vindicant 
. > frtteiKZtm. Jdottiieittem Csnineinm Aonoriflcfl oc^unt. Moi pr^ 
«■I eiportatitm in cuilodtain incliuiuitl, IVpuIo non pro&ante, renipubl»- 
cMi a^ifiriitrnnl. ScAoIarii, ^oTtan natuitu eEapti, reiieunt cum aio- 
lcK««<« Wirtnrlft jUio. JVv^eiuiiten imadimt. Mvtnarioi pimimU. 
Himiepa imuor in lunn ^wut ScAoIariot cimteninit. Hi iUidkoelea 
la nt ie tdnetmm rn «etio coUocanl, jidotttctni in etatodiam dolur. Scko- 
leripr — tum Mithaele pMlionei. iSbnmifeni aurtimtai nmiitnii: prti>- 
rifii ■■!!» Qtiaai tanen tnti^am potteo recti|ierat (11). Itri fntmel^ 
tariat itiopia Byiatttiiem aUaequt urtei laboront. fiut tnali eauiae duoe. 
~ " ' " ■ ' Ijatini mercalurit dedili, praeicrlin 0»- 

''' it conitiluere toleont. Caphat tirbi» 
t virei. GenuentiuM incoionim /o- 
flmlio ■ttlerinil. Scjrtbanm prinetpt 
i vrbe exeedere. CMittnnaeet oitidel.- Con- 
t dadibut afficitur. Bomanae tirbei inleriw, 
ttlitit comBteotibut intercltuae, odoecto ex Aiia fmmento tiutenlantuf. 
JVapea*Hlii in lUttinot oecolai nieviunl (12), Bella el civilei motiu per 
lotiBM fere orbtm. Dioinat prwidenUae eatuiKa. Spinula el Serloriui 
Htnam tsaeti- Dneet ec plebe ereali. Atg^ti iniperium tUi>inim , H 
/rtftnni di i oordti» MiJitalnnt. JUaiirt iit ^'ipaniam irnun|wnt. Bri- 
tBHu ja GoIIiam. Aiiiu prinripti, ts Scjrtftii oriundi, inter le praelian- 
tm. hatita fijtderati in piratieai nrtaruni naoe* claHen arnianl. Ad 
Siittnimtortim yi rtun qipelfaMt ^rcem copiunt, Wnintaa deinde pr»- 
Ment (13). 
b'. ./j^ovTof i* ijit) Tov ta^og, «pa? o fiaaiXivg Kartit- A. 11,6850 
wi^ijric ix t&¥ Tov N4mov noia/tov Ix^oXmn, xug tvoyyvfitm' ^.c. 134S 
iqti; Toig ra anv^ t^c XpiOTOvnoXiag nagaipvldrtoyiag , dii^V- '•>■ J"*" 
^i Sxtfag TQv offwi t^c olxiSag iiipl^aat ivydfttig * ftaxfOTf^a p_ 992* 
Sfilr xol imnivif jrqTiaufiivos rfj noQtl^ Sict r&g SvejriaQlag tS*^' 3*8 
n ntTQ&v xal ipa^dyfm' xal t&v ix rrjg XixfiVS ^**'»^f divS^mv 
WfJ axar&Civ ' Sitfil^aot S' ovv , xal xaiiaT^aTontStvot nt^/B 

1- fiTenDte porro lun vere, CanttcDienuslniperator, ab Nerti flaTtl ostila 

Clectns, relicdtque ad iBeTam iU qni Chriitopolitanu fauce* ciutodie- 
t, raai copiu per IptDni Terticein montu traninuait : longiori quidea ac 
difficiU oiQi itiDer« propter biqDitateni locorum, qnne et Mxii aapera et 

mitngaaa erant et Iminiuentiii lilTBe arboribui dumitqr' ' ■" 

tnwutit taneni tt castrainetatD* eit "-- """ 652 MICEPHOai GBEGORAE 

L. H. 6850 Kov vii iKit^Xam rwv <DiX^na», tr&a naXat B^ovnf xal K&f- 

• aiog titoX^tjaay ^Oxra^lw Kalaupi. (B.) ^ianunavovri i' ai- 

Tod^t T^v OTQaTi&v TiQoailX&tv aix^ xai o X^i]g, tyyvdfttvoe 

narm jti t& xaz& fioiXfiaiv &aftivog ixTtXttv, 6 Si ifCkov fUr 

J^piv avTor ^tytfiovi.ta&ai' Tijg fiivTOt avftftaxlag aviijs }(Qtlaw5 

C^xiata txtiv iv t0 na^ovTi. "Sflyvtvou /u^ uvxiiv yXmTTfi ftiv 
luoXoytTv avTif qiiXlav iia xoy IvtaTuiTa ffofiav t&v onXanf 
T^v ii yviiftjjv ilvai fmlmqov xa\ xa^aSoKovvTa aafprj xal av- 
■toSldaxTa tije fiuxf]g oy/ia9ai ta TiXt}. o^iv Xiyois >tal avToe 
j(pt]aafttvog ngbg avrov tpiX/av fiax^av inayytXXo/iivoti, inl no^-10 
Xa^g Tt Siiiotaufitvog Taig ^filQaig, tlra dniXvat yalqovra tc 
xul yittova xtf^iatov^ tow Xoinov xal avTov inayytXXifttvov tJrai, 

D(F.) ^vToc Si fiiif(f6v ixtt&tv n^o^&g WXc Ka^* ofioXoyiav 
tf^ovQiov 'PtvTivav xaXovfiivov. Slov S' iXlytav Ivtbg -^fiff&y 
V,9S3iniovTa nt^iaT^atoniSivaai tA t^g OiaaaXovixijg tti^^ xall5 
nefiiifotJiaat tto nXij&ti t&v SnXcnv xat r^ ^'"/'71 '<">' avS^wv, xal 
tni^biaat fitv Tov Tavir,g IniTQontvovTa tiiag ZvvaStp^bv, xal 
Saoi Tovr^fj TW^rd anmiSdZovTtg ^aav vni^ aviov, xaTanXrjl^ai 
S* ixTov alifviSlov Toiig TuvavTta xut' avtov ^^ovovnag' 6 i' 
^fti^av ^g iiftiQag nuQuxQovofttvog ('rpi/fe ^hv x?6vov JvTnvJ^aSO 
tta^Tifitvog, ov OTpuTiaTtxbv , olXX' VSiov Tfonov aviov xitl 

'Bavv^S^ xitVTav&a ttXoiv. firjSi fdp i9iXav oilttif bfiiifivXov alfta 

T.SlS/co/itvor Tof; otxiioig 9tdaaad-ai oif9aXfioig &val/taxTov i^^nt 

m^at TfSnaiov. Sib xal nt^fiivav ixd9^io r^ jwr QiaaeAori- 

Bnitai olim et Cbmiim cnm Oct«Tio CaMare pnelimii coiiterneniiit. (II,) 
Hlic exercitum luum cBficienti Cbrelef occumt ■pondettiDe le , qaldqnid 
bte iuMerit, Inbenter eztequutunim. At liie tiniciun quldan bi^re eim 
Tolle le significat, non tomea eini anxilio libi in prMaentia opna eue olla- 
tonu. Intelligebat eoim, eum lingua quidem amici^ain pcoEteii ob in- 
•tanUi belti metum ; enimi autem dubiuD] pendere ; exipectantem Tidelicet, 
qnoad cerUun eiploratumqua pugnae «xitum intoeretur. Qnocirc» Terbi* 
npud eum luui et ipie magiiam profltentibui smidliam, cum eum multot 
per diei comiter et bGni^e tractaviwet, dimiiit po«tea gandentcm, ac boni 
m poatemm vicini ofEicia functurum aese poUicentem. (III.) Ipae aotM 
non longe inde progreuu» castellum, cui B.hentlna Domen ett, la dedi- 
tlonem accipit. Unde cum deberet diacedere, atqne intia pBwnaiiiwM diei 
TkeHalonicae moenia obaidere et tam armonun copia qnam bonuMUD ro- 
bore drcumTallare ; ac 8;nedenum quidetu illiui nrbii tnnc pncfcctum, eo*- 
que qni ciun iilo aibi faverent, coufinnare; eos vero, qui contra Mutkeiit, 
ex tmprOTJM perccUeTo: ipte nibilomlnu* procnuljnanao quotidie tempna 
ibi terebat otionu, non mililarem, sed >uum tum quoqne uailatDm morem 
ntinen*. Cnm enim omnino nollet dviam languinem effumun proDriia tI- 
d«ra ocdIIi, tropMum conititucre incmeotum meiUtabatiir: Moebatqae HISTOMAE BTZANTINAE XIII. 1. 635 

xiwTaaiitAtpofloy itm^awv xai vaoitnovSovnQitioatay. (ttTa^ A.C. 1348 
i' Spofs cIiU xa^* ofioXoyla* *«i ihMtXaitian) nayv tim t^o^iv xar''^' J^'Y'~ 
ivaf*axpt q/povptoy, Bvi^iTloii rtdXai TjQoaxiffiitW xal xov 
i^ 0a«jJJdog Hp^rijs ASfXifiv 'Ifi>dvn}v Inh^oitov aiiov xara-C 

SliHoMnif iia fttiJTjjg ^dtj ntnobixai rd; Svvafivg Sytiv Inl 
BtaaaXovlxfjv. {^.) jiXX' ^ tou /^vov Ta/Arri; ^o$d fifaSv- 
t^ra ji^affiaTotv o^x oJSt iftXiTv. ifioi )'d(> rdn' ^/guqunv ixtl- 
rovg noiXdxtt injitt &avftdl^n', xal t&v dvSgiayronoiiiiv onoaoi 
T^c ^povixJjg mQi63ovro rdxoi ftiftiTa^at Sia t% t^x*^? i^Aov- 

XOrtt uvdga noiovair imaS^og^dXuxQov fiiv wi inlnav, oi ndw 
S' uvaxpakartlay , aJlAJ fihunov n^oia^rofttvov Xdaiov xai xu-D 
/ttp' ixtt^tv fiaxf&v xa9tiftirov. xu.XXa yd^ iyrig aotpoi^ ^ovr,g 
hhiavxai ^tar^f ivtav9a' xai javtijv Sf^ laiQ juv jFQmfidjMv 
^oju fiifiiTa&ai divavjai Patful^ ' iS^tv my&aat oinoat ntas 

Ufcn-tMTt rofto&talag iix6ya, xai uvtxXdXrixov x^^xa nSaiv dii 
Siaviftovatv, olg i§Qa9vfiijft{roy juv ploy uvvttv ovx taziv aiSwg, 
ftavovavxi ^oHivJtg, wg xuT^ntv iovai jqix&v ow na^f^it Xa^fjvK 
EaiQog, aXX.' oXia&ov xui unoTvxlav jov no^ovfitvov fiaxp&r, 
J^S t(tn(}oa9iag ^St] tdv xQ^vov >la;9^c na(fi^^vi}xviag xot SXwg 

VlaaijyogtvKvlag &nav tA UfiAXwfttvoy. (E.) Kavjav&a jolvw 
ovjomI t^ fipaSvj^Tog ixtlyijg ixjiivofiivtjg , vntmrevd^ ftiv 6 
Snaiijvog ji paaiXtwg ififov&y ' inanrev&iiaav S' ot nt^l ai- 
T«r aaamg aj^tiiJiu , xal Srrop t^( BtaaaXaybaig id txxQi- P 
12. xa9npmv apogr. Pu. 

Uw eupectwH, qnoad TheiMloiiEunwa d«dartat le ipoDta et ex pacto, 
Mta IbrtMM conpoM. Interin tainen in deditianem eccepit et Melenici 
nBdui prarM* UqDe ei^onMta diflieile cutelium', Byxentinii pridrm ad- 
dkl«B I coi can iBperetncis Lmmi fntrem loenoefli praepoutDm reliqaio- 
•M, eopaa Tbewehinicam voruu ducere inmt parBbit. (IV.) Venm enim- 
Twe niMdiNime teaperi* fiaga canctatiora In rebtu gerenwt (nvore faaud 
Mlet. Koqae adalrataa nm aaaieannMro plctorea to italaariao illo*, (lai 
wttT BM coBvertenila nae tenperu lapmm arte eipriMra cna volant, ho- 
■JDeni effinKDDt, ocdpill qoides ex omot paite glabroi nec omidno tamfn 
calr» capilei aed froiitem iiImitaM et conuu ei ea promiaiiorea eiluben- 
toi. Nam et alil» com ekcellant, hic ipaam voeeM tantu» oon aMeqnun- 
tw, qoam <pda coloram fueo «xprimere mi^e poannt, ideo mutam >ic 
fame legi* imaginem proponuat, et praeconem ttcitom perpetuo exhibent 
nt amnilm, qnoa viUm Bgere deiidiDiam non padet; praedicantqne clara 
paeoe voce, poet terfa euntiboa non praebitnram e»e Occaiionein capilloe 
mripieodaa, aed labricum, et mBgnain a Toto aberratloneiii, ubl anterior 
*B*a aeniel elapaa fiierit, et id de qao certabatnr omne iam prortui dene- 
(nerit. (V.) Tam qnoqae Igitiir cum rei ktiigiori cunGtatione dilata faia- 
M , inddit in ■■•picionem Sjmadenua foTeDdarom Cantacuseni partlam : 
iaddcnmt at onmea qol cnm eo militea aiant , et lactiaaini qnique Tbeaaa- 
VUefhm» Gngn. FM. U. 41 i 634 mCEPHOKI GREGORAE 

1. H. 6850T01' , xal xtirtttat xax* mntov o i^ftoq ^aySaJwi, xa\ ytvmu 
^oyog avjrriig i% ofioipvXai' ^iipuiv iv tiayS^ovffij xal noJi.vat'- 
9Q(ijia n6Xti. x(t} rax' ^* aitos rf i(p9t{iftn o SwaSijvos xnt 
avv yt ait^ ndms of raviu ^povotimc aijiff , tl /t^ jav t^; 
3i6Xtios filav xtt^Aovxts JtvXdv ils fh n^ t^; niXttos xaTaOf-S 
tftiytaav ffovfiov, o rwaixoxanpov fiiv wpds Tuiv ij^fwp/o»' 
P.SMxoXfiVai, inixtt Si QtaaaXovlx^g aiaSiovs Siaxoalovs. ($*-) Kai 
^v tS njs aigas x^ixavTa ncp! rti;Tov ^ipovg dpx^S- ^*" ^* 
ivdt^f jx Si^fav xal o 'A^iiivios V^f* Is OtaaaXavixtjV , noU^y 
inayofttvos Svvofttv mfaTitoTixTiV , xai &yi(^tuwvtv omv ilxostO 
th T^s noXttos ^povijfia, xaTtvtjvCYfiivov vni tuv uvi^ nt^OTuv- 
lav xivSvvbtv. lovttav S' ovTas l/6vtQtv, xatinXtvat xal o vae> 
Tucoc ^x Bv^vriov aToXog napa to twv QtaaaXovixioiV inivtior, 

Bvavaf>/ov ixtovtiXi^iov t6v j^noxavxov xal nXiov ij ntvTijxovTa 
TfMjfiuv onXtt Xttl Svvttfiiv, wantp l§ ttiiofittTOV uvfinarrax&nrv iS 
ttvTtaai Tuv npayft&Tiov In' ivSaiftovla QtaaaXovixT,s. {Z^^ji^s 
S' ix T^s ar^aiontSiias ixtl*r,s ijSt} xai o paaiXtvs ^xt na^ 
T^ FwoixoxoiTrpov, xal ^vforai rijj n 2wa3ip>^ xai Tori; ofitp* 

CavTor yvytiai rwv GtaaaXovixia/v mpaTiajToiv. xonoXoyr,aaft4- 
vuv Si n^s iXX^Xovg oneaa tixdg, intiS^ ifttfta^xti li Xt-SO 
Xfvtc^ov 6 SwaS^vof , trxtvt} fiiv Tiva xtfvaH tt xai apyv^, Xi- 
&ais xai fiapydpois oftov nt(fit]v9^iafiiva , iniyipofttvov tSv 0a- 
atXia, x9Vf*dtav S' ovSiv, onoaa (rrporjwrai; ttaiv hfoSia nt}&- 
Xfpa nQog iiavofif,v xnl il^i^ii' tuv iniTtjStitav , npvftvav n lanietnriaiD, In qao* p«piilo Tdwinmtluime conciUto, iiitigiia fit dTilibiu 
g^ili caedca in floreaJ et freqaeotuuma dTit«te. Atque ipae tortaiM 
(jyiudennt occnbaiasct, et cnni eo oiODe* qui iiadem putibui itadebaat, 
nid DU ez portii eflruta in nn^n confiigiuent, qu>e, uit« uibea) litn, 
Gjaaecocaitrnm ab incolii DDDCnpatur et abest a llieualmiiea docentM 
■iMiu. (V-) Bd pom tuDc initium fera Hetatia. Statim vera et ipae 
Serrliia TbetMlonicaB Tenit Guido Anneaiacui, magna* Mciun Bdduceai 
copiaa, roboraTittine, nlpat ent, dnum aDimo*, quai pericuia uodiipe 
impendcDtia fregerant. Haec cum ita ae halMrent, appalit etBjuntuw 
duaia nd portam TbaaMlenicanMm , duce Alexio Apocauco, trireniDB 
^ua qaaa qaiDqugtnta, arnii co^que iDatnicta , rebui <joa ' 
«ednctia ad TneaMlonicae felidtateD. (VH.) Deanuii et ipa «OM intet M qaaatin 

■wi, TOM qMde« a , 

diatjncta, port^ ab iBpentorei uliil antem • 
litibaa ^atata nint congiula, ad dirtribatiow 
MceaMnaiam. QaaiMbrtn iiddbtiit ilBco, «t • 
HISTORIAE SnmmAE XIU. 2. 68d 

ira! T^.fn^ttp' ti&v? fttit^wn , l( &niyvtatm xiv v3- l^C IStt 
laSow nbtnvtu fiUiftoy trTfarit vn' Mila^ rwr &v»fKa(<n, xa)'"?:''^ J^" 
ufMtt y^tufonC MtJ X9VP^'"^ '^"^ n/ttSc vmitrj^atant itSiSiviag,'^ ,330 
inotitu Ir^pa ntd tfv)^& nf^ n>£ <4nowavx(n> itifltJt» Mfxnovxo. 

SxbJ ^ xw^a^iojrMi' j^ halfitv xa) tSpar ^);Tat>>, ir § ttv QSan 
ovntktj^^ ttiibt^ iiai*inv nttpaittii} r^ liittoxtwxy. ofnt)( j^ 
^^un); xal aarmtoe ^ t^ pnufiijv '&*{. 

ff. 6/|pov; ftiv oiv tvitOTr,xii xai^o;, xtti B Svvai^vis^ C. 1342 
Qioitoqos Ijii^ovXtvtarJttifiu^ittitf val afta ^o^ffog tlvu nav ^t^i o 

10 10 Ti^ fiaatXiia^ tnfatoniSov ijr, xal vnoiplat xol q^tiqj^oi xar*P.395 
uUijXo»' xal ^i* uilATjila;', Mii ai/K^apro; Sitoaftla. ijiij yuq 
xn} >f T^$ Tov j4iiaxavxov crr^ariaf nu^tddxwTo tyoSos. xal 
jax' ar n^yuQog Tovto ^ii «Jj;? t^ fiaaiUT Tijnxavra xai Tt- 
Xarraro; t}kiog, tl fi^ tdv nQOfavov( avTov vni^ IXnlSa natjov 

\Si &ilii r^tlXtXQ xivdvvov. tovtov yuQ Ix film^g V*/^ff inixaXttia-^ 
fnvot, xai Sfia &a^^f:Tv tavTtp jiapaxaXtadfitvos , ti avaixXi;Tf- 
xjv lag adXmyyat hfXivatv avaxQovaaa9ai ' xai trwf^ftt Ti 
inQaiimixov niifl avjhv ti&ig, oaoi ft^ it' aaS-ivtittv Xtenodv- 
Tais allot ttlXotg Iv toaavTj] mQmtaivrtg avyxiatt yvftvol itt- 

tDeniif^aav SXloi SXXoai. (B.) '£nil yt ft^v o ^aaiXiig IS^tiito 
xt(ii ovidi' T^; Sw&fttoie TOjXc nXtTarov xal fitkTtatov u9^qoi-0 
^fttvov , tl; Tal^tie Si^tfti xttl gidXayYaS , xal tiltatttv t^fTt 
tiSt^ihv xai t5 eiiawftov xlqag' t& fitoa x^g fdXayyog oi to- 
tnvTov dg ^d9o{, Saov lig ftijxoe Ixtilvav XtnTiTttfov , SiAt^ a ttram omiiliiB psmrik In dtipcndoaMB Isbl, 
unqne «t hoiwnin) praaiinaoitHii comuipit qoaa 
b ApocMico TcatiUMuit Bratqae «x eo tata* !■ 
qaaenndoqtM Mipora, qDo iUuiB fkdllbiiB aHn- 

I ApocuKo Tinctain tndneti A«eo ille TsciUobet Mmper hu- 

' ' 'ntM. 

e cettivam tenpnt. «litiebilit atqne estreaiiu it-r- ■ — - 

licala praMer apen einiiem Denc cxeoilcMt. Qnea ille es nwino com 
caa inniicccct. aeqae Ipce coiifidere incriccet, receptal tatnu caoera ia>* 
penrit; et oeNfluere nllitec «d «nm ctalim omnec, praetwqiuiin ii_q«i in 
tnla tr«pidBtloiM in latronec alii alioc cum Incidicceitl, ob tmbadlUlateai 
rirlMi dtaperci faerant ^i alio nudi. (II.) Itaqm imperator masiMm opli- 
Mnat copiaiw* maRim partam dret ae flomaratam Tidaia, tn ordioca 
•tacMrtee diTidit; iD.daxtnUB dmctrwaqne corDa dictdbnit; medlam ph»- 
lw|«» OBn Um tn piofiudBm qoam In iongnB ot "C"^™ CKtendit, pr»* 

,;lc 68« NICEPHORI GREGORAE 

A. H. SiBOi^kiymii^iav' itai tovtoic iataT^aas trr^nf^^ :*Fw^»vtft' t^ 

^ "^ *^y^-t}.w, Kol aaoi aiToi xafanU^aioi t^v tc noUiuan Rffpav x(d 

r^ tov yivwg ^oot»' (•/yivnra j x^y t(5v ivayviwv^atato mft- 

"D^ilvav vpoSw. m-xaa^tidtttTa /tiv yap tx ^driffw tm) o '^mi- 

xatixo?. tlg x*'^'*^ (^' ofioat tirat aqiaiv oi ftdka iri)^ , tovsS 

«*pi Tov fiaaiUa filinoiv oniiTUf noXvv Tor ip tff fmj^9vftow 

nviovTug koI afia r^v xlwx^v i'§ iHoyrdftiat MQtfm^ i'^o»taf 

unfiivai, {r^-^O&fv it(;ifia avat^utftig anjju awTtTayftivos xijf 

Inl TpijSwlAotlff o fiaaiXtve, rov n^tii'ilov xayov to ifiifiaffrjtoV' 

V.SSSi^fov n^ofXofitvog, Ttoc yaff ukXojvkiav Ivifiig Yafttv noX}.uxigto 

t^v ix iti^iatuasit}( txovaiot' xuTuifvy^ ifvaiiMtjtixotTigav niog 

V .3i\y'*ofiivtiv n^ig olxTov, vifitaiv 'laioi StStoat' Srinov S^tioti^av 

xal av^Qamipijv ulSbi' rj qvaiv uTto^Qi^TOV txit rtvu, mi&tiv 

Tois nXilatovg onfuOAOTc Svva/tivtjr, tovg npoi)«Tv/^xoT«ff ol- 

xTil^iv, Ztav o piog avtotg ig tavavtla x.otqTjari , xal fi^ iv rip 15 

tfdvvov/tivi^ Ttjg Tvxrig uaiiktvtovg txjl ^af u§^ug x^mSug. to 

B J' ofiofvXov, anul^ tov dxoiog uno^^ayiv, uvri*tatov wg j& 

noXXu xa^iatazat n^og opj^»" xal /vatv tSfiatog avyytvwg. 

(//.) SnovStj tclwv T^v nQoaot Stafius noQiluv ixtt noti ntgi 

VOvgoQOvg, o£c ^ xaxan^uyia 'Putftuliitv u^tXofiivTj noQiaxtTOSO 

TpifiaXXoJg, tf/V irvxta naaav riiXiaato, ixiTvo tii jitioviSav 

vov SnuQTiutov , ToS tv QtpftonvXaig, n^og Toif olxtlovg uvrt- 

QOT^Offwg if&^ty^ufitvog' ,,StuTt SttnvffOOifitv, Iva iv ftSov a^iatti- 

pter hominam paadUtem; duota "u pncGcit loannen) Angduni «MqD« 
omnm, qai pronmi tom la IwBicae eipcrieotia, tura cofputione enuit. 
Deinde hoitinm ■dTentam immotus eupectat. Aciem caim ex kdveno in- 
■trnelMt et Apooauciu: nwiain «atem com illii oouierere non Bdmodum 
widebct, cum videiet eoa, qui imperatorem armati circunMtabant, bellico 
■rdore pleBDa et eo redactoe deipentioae, at ad eifuadeniitun a pazali euent. (III.) Paatatim ilaque coaveniu imperator ad TribaUoe 
toitructa acie leM redpiebnt, malo evideod preefereni nulum incertum. 
Ad extenu enim qulMun ^entea qui ia "'■■"■'*" epaate «ua coofage~ n Gonditiunem pluniauffl ■ 
cordiBm ex verecuadia exdlandBm i cum illae nationea * 
at diviium iadignatioaeai , et enMinationen bouinum , ijuae vim <]uandam 
ucaBam Iwbet penoBdendi pleneqDe neado quopiodo, ut eoram, qui aate* 
floruerint, Biaereantur; tum rideueet, cum relat* eit retro fortaoa, n«c 
giadnm ioTidiae obooxiam immota tenuit, teaenriMis talii male folta. Cirea 
■Dtem, obi aemel fu abruptam eit, implacabilet ut phirimum eiiriont, ia 
iram ac mrium oaedem eSdn. (IV.) Celerrime itaque apatium interiectam 
cumlranaGurriuet, circa ferme lUoa finei, qoo* adTem fortuiM ademploe 
Romaiua ad Tribalka truiatnlent, per totam cammonHu eet noctem, illad 
Leonidae Spartanl, qui ad Themopjlaa pugnafit, apud familiaree aaoo 
nHirpaM, coBTerio TertMnun ordioe. „AdeMa hlcooenemiu, nt inOroo HKTORUE BYZAJSTDiAE XIII. 2. 637 

mfiu^. rg yf /i^» iaxt^alu nlftnu voi>g jhv KQoktiv St0lag A, C, ISti 

tmi nfog ohtror xn^aotTa; Sao» ^nif, drafivija&iwra rov rdfy 
ip9ptm{nav nQay/tdTon' anlarov xnl a/ii^alov ■ koI w^ u^^ilovc 

5«u ^xnrra iQiOfiivai tyit ravrl T&sftF^iovg xa#' ^ no^vcrm* 
nl ■«( ;;^ »fpl r(i!i' xaxonpttj^ovvruv ontuanorc fiovXfa^cu rovg 
<vnpa}-ovrra$ «rf ti jrpoffj;»^ xal /pjjffrd, Jf^i^ra; rovf u^o-D 
«Tff roloroff r^f '^XIi ""* ^fe T(5y uXl.or' SiXwg l^x^fitva» ' 
avfiifOQbiv JMfivfiv^ovg, tain n^ttyfidiiov atl avftfvis ^i uxpoff- 

loJuxi^or niQag fiaXlov ixivra)v, tj jo n^oadoxtofitvov , xai ro 
uxvxig fiuXXov rj to tmxvyjq. u.X}.a r<c rtor uyy_iara 'Pufiafoig 
xtpr diaiTuv noiovfihwv i*tt TQijlaXXiSv , n(/oXnyJaag rtvug Twy 
ohalotr na^A jijv oiov, /iiQOVTui xoig nQiaffiis , Kui aifug t^vE 
ra/Jar^ itafit^t roJ 'jinoxavxa Smgov naSavfitvaV xai oxoqytjv 

15ofio5 xe^ ipiXoiiiQoavvt}V noXX^v tv^i}vwg dii rovro fttxaxldr^tv 
ti&vg xal oxVf"^ ""' iflattav ixtTvog l* TQi^aXXahi Ig xa rwv 
Ptaftntbav ij^. (£■) Tovrov d' aviws avvtvtx9ivTog , ^v xig 
r&v ivS6%wv TQi^aXXiav , rijg /i/iQug fjyifiovevMv xnl ux^iac ixtl- 
vrfi, ./iipiQiog ovofta. Tovxta ipiXla ng r^ ix naXaiov nf/og fia-V 

XOod^a' ^c o fiaaiXtvg ial xai^v vvv tlg dvofiv^aiv iiiv i'ntfiijJtv 
tiSig aixia iti^ictv xal Xiyovg, onolovg xal offov; i; /,^t(a xul o 
xat^g dnffxti * xai itfia awxa%afitvog witvt t^v inl rov Kqu- ■ 
Xtjv Stffiiagj anXtiijv rt inuyofttvog Tov olxtTov aTQaxhv , &ti^ 

prutdQUBDf." Ac poBtera i^iudeDi die mitlit aaBinprimna ad Craltn 8er- 

tiae, qui cuiw illiui (ragici cenjgrem eum udant, ac mUericordiBm ilU 

MOTeant, ijiiateDua par est, rerum tiumuiBrum inS<Jelilst« et fiogitiwima 

CDiiilitiODe ei cammeinDratB, iDcertum quippe bc miiiime determinBtum 

c«e, ad ()uai TiciuiEudine* illae aiiit perveaturae; et oportere ia miseros 

pncliven ac benignam eue eorum Toluntatem, quurum rei •eciuidae linti 

eiUaiewcndDB neBipe inopinatDi fortunae ictua et alternanUum caaannt la- 

bjrinthoi; cum id rebua lemper a nalura inait, ut exitum potiua impro- 

nnuB hab«ant, qnaiu eum qm ait prueTiaiu, et infelicem potiu* quafn feli- 

ean. Sed uou« ex iia Tribatlis, qui Komania iUic proxinii degebant, cua 

in inaidiis iuita viam coUocaaiet quoidam cx ault , legatua comprehcndlt, 

eoiqiie ad Apocauciun quam celerrime deducit, deaideratiauinum muima. 

I caritatem et huinanitatea) aactus, Tri' 

e Bbdicato, atatini le ad Romanom morem 

inii fuit Erat auteni apud TribaUoB vir 

ra^praefectua , nDDiine Liberiua; C|UOCtun 

Eius iate tum opportuue meaiiiiit, ata- 

im daret, et onitioaem baberct , qualcm et 

Simulque eo valeie iaaaa, ad Craleai 

idem aecuin adducena ptopriaB BurdliuDi 698 ISICEFHOai GBEGOBA£ 

H. 6850 ii xol iS^Xois iXalffi Til xm' airiy htiTQ^ipag, noXig ya^ ait^- 
p «,yna««;;J*«' ire^pnjro Toii av^itwSovt ixXw xal &y(fonuMv, 
Xd&Qtt xal XoftTipiiis ituu^^tfUvuv SXXod^tv aXktm', mia jUMFnf- 
ftaxtt tt xai avaj^fiata, xol j^v ovfayiar luepwr^id^/uf Mtiffo- 
ftivotv xul iSJv ffxtvofiof titv tvta iia(}Katftv. tit niUSTTO }«lp toA-5 
fi&ai {tfavat^ ylvitat Sitv^, 

"Orav 6i' tx^^fai nrott; iftflfitiTai xi^vig. 

B '($'•) ^Ud npiv ^ftlQas ZXtjg hiiv ivvaai, anevaas h Jt^ 

fii^oS vnrjvtiiotv avt^ naffA tiJ*' oiiv, xal /«pl xoJ yvwftj] xid 

naajj n^o&dati itiiotadfuvos Ttje ^X^S, xal j^' ^ftipaig av-iO 

Xvatg^vtaag, &vhavai Tf xol Xiyoig Av{^qoiat «fAavS^qano- 

tiijoig, A^vfiiag ftax^g ififi^&iai ^itS^tatg ntffiavTlovftevov if06~ 

vtjfta. S ye ft^v fiaiTtXevg iJ»- iyivra xal aiiflc ^yrigii^R^oif^f- 

vog tqinov ^fttlfltti ti xol Sa^ftiXiaTtpov i^ wv int<pipfTo Xi- 

C^oKoXX^Toni aiavoiv aiTi^ xal apyvfwftuTiav avttxaplfyto, xollS 

Y.33S&fta tiv vtia Mavov^ intffYiXXito iiiattv ini Svyatpi yaftfifiv, 

ti ndvta /?o)j^0UE tfinov avt^ xal Td npig tiv K^uXtiv Stp- 

piag t£oSa &iitj, itaXXiutTrig a^T^f xaTOoraf. h ii nafina 

&cuifttyog ^S^ xal tiv tov ^aatXiiog v&v , xai t^c tc tnavdvv- 

ajjg rw ij^tt xaptt&g tt xai &aTti&iiiTog xul afta Tijs ayxtvolagsa 

V&avftJiiaiv, S» noXX^ tivi ftiTpig tovtijv lnXovTi]as npiafivTi- 

pav ij xaTcl t^v jijg ^Xtxlag ixfi^v, aipiSpa tt vaip^a$^ t^ 

Xiy^ xal ftJiXa toi uafttvog vntSixtTo ti xaH uvTtnrffyHXtTO 

navra naw nffo&^ftag nfiuaattv tSt xaTit yvwfttiv, xal il Siai 

Dm BaUm et apBl Inoertae Bau rea cammUteni. Inttabat cnlin 3li ooini 
ei parte freqneni Tilinm et niiticaiiDnuii homianm coUuvie*, qui chm et 
apcrte, bino atque illinc, iparain) et canfntim adotiebaator, etextremaDi 
Bciem caedere ao ■arcinai aliquaa diripere caDalMnuir. BtMum grafia 
muJta (ut bii Tcrbia utar) andentibu* occurniat, 

Hottile li qdi iu aoluni bferat pedem. 
(TI.) Sed priusqaam diei unins ilsr euet canfectum, fNtinaa* Libertua 
obriam ilU Tenit, manoqne et Toluatale at omoi oordia afTectu «alatatum, 
ac dlebai aliquat continuii hoBpitio exceplum , recreavit, et Tcrbi* hnmn- 
nioribui aninium eiui confinDavit, inKentis de>perattoni« graTiammii flucti- 
bns oppreuum. At imperalcr maKnincentia ct ipae cum eo certana, ita ut 
poterat, pai pari reCerebat, ac oe gemmata illa argenteaque lupellectill, 
quam lecum geitabat, laigiui remunerabatur. Quin et filium luum M»- 
nuelem dsturom ae illi gener^t poUicitui eit, >i ilbi omni modo luccurre- 
ret, et adllum ad Cralem Serriae aperiret, ac reconcitiatoria officio funge- 
retur. Hic vero praesentem lam intuenl imperatori* (ilium, gratiamque et 
urbanitatem, quae in iiliui moribua etucebat, ac solBrtiam Nmul adiiuratua, 
ijua ille «enUiori quam pro illo aetatis flore cumula^snme iiulructug ei-at, 
id iibi promitti venementer ^tIru est, ac iubentinatme conaensit, viciuim- 
qoe ae, qiAeeuuqm Ue doNderarat, 1^:0101 snimi «horitate fMturum pd- UISTOKIAE BTZAiyriNAE XIII. 2. 639 

xtrSvrovg ftaxfo^t .tt xal im^pttkkov -ih fiiytSvs xtxTijfihws A.C. 1341 
v^imau&at. (Z.) Ka\ fii» Sij fie/ialoig xai aag:aX4at votg wpis'"*- '"■ ^ 
xiw K^uJ^v avjov yfu/tfiaatv iipodtaa^&rti, xai naQanofiJio^s 
TOv$ wro/p{urra£ 7ia^tiXi]f6ti , ntrKxaiSixaxali^ avfinOiraixtvE 
Sl( xo Twv Sxonitmf mptxvtTad^at noXlx»toy ' ov iwv x^aantSwy 
anrtTui napa^^tav 6 naTafto( jf^toi, t^ i^r t&v ovtqwt^ 
Srpvftori ^iffvvfitvoe ' oi oix ovTto ftiyiaro^ &v Ix ntjy&v tvSif, 
oUL* ftZv tg ri xdzavrts Ittff, xai nXttaroie ouUoif nOTUftoit xal 
Xtiftu^^otg To ^fta xonmvfttvos, xal ig BafSd^iov (ttTari&i- 

10 fttrog ToSvOfia , ivioTt xal vavcinopoe ivttt)ro€ xad-laxaTbu. P 
(H.) 'Evrav&u Sfl xaraXvaaatv ixav6f jig tSo^tv tlvat o /(5- 
pof, d&vfiia fia&tta xal novta ftaxqif fiifiatntaftivov T^tvlaat 
oTQaTov, tl xttl ^xtaru ndvv rtXloti, akX' oiv oiSi n&vv toi 
i^TTO*' ^ xAias. ti yaQ xal ^Siv r^ tiiivuvti ndvra Ttvvi &^ov 

15 ^vai yaaiv , aXk' otv xal aiftai riiog t6 yt dUa^ilo<f ayta^at 
veoftaai, n^oatpiiai S' oniaaSTpioTOvv , rjSv ri xal fiXdv&^ionovY.39S 
ivoft^TO. t6 yuQ iv ogots vni^ofiots anri^Triftivovg ToaovTOv, 
xol Toh oixtiav SvTttg ixS^ftovs ov fidXa i^iXovTag, tvat^iatv iv~ 
i^uat nifiTvjriTv, xai xaTayotylois oioiaS^rtai l^tvta9ijvat, Sftoio» 

^fjV, want^ av il ix vavayiov fttydXov xul xXvSwvog dnfoaSo~ 
x^a npoataxrjx^ai avvifir} Tuftivi Ttvl. Tit y&Q fioOx^ftuTuSte 
f,9oe ixiivo xal o^tiov, xai ri j^s yXtojTrjS xal yvdft^g iaai-B 
Sartaf Tt xa! fid^fiuQov, ^ j^s Siait^e lifmxaUa xaX hanovSoe 

6. 'Alpt BpogT' Par. 

fidtiM c«t, ettt oportent gnrltdBa et U>ng« intilnB adlrs pericala. 

(VII.) Hniaa firmk et certa comniendBtione , per litten* tkd CrBlem Krt- 

pttB, qaMi qaodsn Tiatico mamln* intperator, et niffiincnti comitum toiin 

(tipetiu, decinia qainto poit dle ad Scopiorum oppidulum perreoiti Gnlo* 

Mraa praeteElibitnr Axiu». Qiii QoTiTu ab iiidem montibua emmpeni, » 

^bui et Strfmon, non nb ipaia quidem «titim fontibuB itft nugnui eit; 

■M per dedite flnena , et niBi cno) *lils tam fluviiB quam torrentibiu mul- 

tii inidu comnmmcanB , proprio nomine in BardBrium mutato, Rliqutndo 

et alicnbi DBTigablliB exiitit. (Vllt.) Ibi oim nibititiuent, Iooib idoaeoa 

BngDie ac labore multo confectni , bo- 

Bne , at laltem lund omiuno male. Sl 

lanit qnilibet, et hia qaoque dulce tum 

jtibui Tegerentiir, tametii peregrinii, 

iKtd enim rixtemo In tola tam longe \ 

i extoirea, in bonunea pioa iniddiuent, 

qne , perinde erat ac A maapo ez iiaih- 

appellere dBtnm enet. Kbtum tdll- 

it , et tam ia linguB qoam in ingeido 

ir foodontl ac paoifid coBrictiu beoo- 640 mCEFHORI GREGORAE 

l. U. 6850 ix^Ttxtv (vtv(n, fioXa rot tv avuyxtje na^ifav^aa xatfip, ri 

" *** ndvv ^^ajrh j^g ti^ftlas nww TOf nojLilnnilaffioi' i^Cint mift~ 

ifavwi. (@<) 'EiTOV&u yt /j^v xar^ yfii^uit uv9i]fitgow xaxu— 

lcXvXoia T<ly 0aatkia lvtvyt*v is tu MSttQu luv T(fifiuXXiin' 

fttTu Tr)v vaTtfiulav j<p K^}.j] ytyirtfiat , xal uanoo^ov; laigQ 

Citfoa^xorras ^UijloiE amSovvat ^aatXixug ixdit^ov ixari^f^, 
jial /u(iiai /afiToc, xa! ooa tixos iv q^ilojifilais xal 91^07^0- 
avvaig toiavraie dXXuSaaS^ai , tl xai /ti; ofiotug IxaTii/io&iv ftt- 
yuXan^aitaiv. /ap/^iat /itv j^u^ 6 fiuaAtvg tip Tt K^tti,j} xai t^ 
o^^PH noXvTtXij Ttva xtift^lia Tuiv avTov ihjaav^wv ' &vti31~ 10 
Juoi J' o £(i(i2^CTw T(/!a(K%f( T^ (Jx^Ta, xal ufia voftag , xal 

Biiuhag, xal xaxaywyia, xal oaa nfog tA C^y ^vtii' JniT^Jfia 
Tip Tov fiaatXiwg aiguT^ , yXtaxfSig fitv xa\ aftix^ojt^tniog , xo! 
xuT^ To ff^vTpofioi' i'$vs. taxt i' ovv oftotg oSito Tovit, 

B y'. Kai ^v 6 xaifog Ttjvixavia nt^\ Ttl; Tot! *Si^tavoe Iniro- 15 
^ 2nf ' xal itXttfiTpiiaXov tvTUv9oT tov iloinov owtJldvri fiavai top 
ni,via SitiQnf/t x^6vov' iv ^ noXX^g o tovtov iTT^aTo; ntmlfit- 
Tai dvayt^tloQ, xaid xt i^v dtatiav, xal hnoaa 8tt loTg iv dX" 
Xoiptu Tov fllov avvovat jrg. ivitta y&f nit^fttvoi y^ijftdiwv ol 
P.a99nA(riTT0i nar^* vqilaiavTo t& yjjXtn<oiaiu. oaoie fiiv ovv St]9fe30 
t6 nuayttv va^Qx* xuttiag, Svtnta^TtftjTog ^v o Toaoc* xui o 
Xtifiwv txtivog rov plov av)rvo6g Antpityxtv. oTg H avvi^ifov f,v 
Ix noUov T^ liTov T^f Siulirjg, xaX 16 yi xaii iitilg nAXai JSnu^ 
riuiug txtivovg ufxiia$ut fta^j] xai SiSaii, xal nfoaiaXaaiwftT- 

Tolentia, qnae pr—«Mt< iMMMitats ofiukent; quo tempora Tel nuainw 
, laetitia ita anioiiiD rccc«at, nt longe Bkiima Tideator. O^-) lUic ea die 
—'-'•'•'' "B divereatiu Mt impentur. Postridi- '- TriballiaDi Cralem cDUTeoit. Salutatlo inter Dtruoique re^o nare facte. 
Munera ctiani inTiceot oblata, et quaecnaque in illia reTereotiae alqne aino- 
rie «igni&caliooibua ultro citroque dari •olent; nan taioeu peri utriiujue na- 
gnificentia, Largitiir eiuia imperator et Crali et «ui coniugi aumptuoum 
qaandam de thesanrii tnii ■upeUectilem ; repooit autem Cralea et impe- 
ratori quod congneret, et ■imul imperatorii exercitui pabula, et coena- 
tionea, et diTer>ori* et quaecunque ad Tictum neceasaria Minti parc« ta- 
nea et ■ordide, et ano more. Caeterum ita baec le habucnuil. 

3- Erat autcs illud annt tempui, quo Urion eioriiur. Atque ut InvTi 
complectar, decem ex eo oioniao meneea ia ii« lod* conMimp«it Per id 
teoipui maxinii* incommodi* coallictatua eet eKerdtu*, tum m Tlctu, tun 
tn lu omnibue, quomm indigent ii, qui alieno in talD Titam degunt Pe- 
cuniae enim penuria coacti ^eriqne extrema quaeque perferebant, Qui- 
cuuque igitar duriaria Titae iiuoleutea erant, li* locua tu tolerabilia Tide- 
batur; ci hieow iUa frequente* extulit. Qui Tero tanui Tictu ntl iampri- 
dem ^dioeiBiit, eti ot Spartui ilU vcterM, pau at aqiu natcMi u^ HISTOWAE BYZANTINAE XIII. 3. 641 

o9tti ToTg onXoie vixreaif xa) fit$^' ^fiifav, xovrov; o^ ftdXa A.C. ISti 

• To^ uUovc inoltt ToXaaia^v, atflat filo^ ^r uruAa/ntupoc. B 
oSm QaSmj tj avr^d^tioi nal xoSifoy xal ov aifiSfa ixliiww 

iioTi xa\ ti Tis, Ix npo9^toie iya^^f uiffnjitiyof , j&v a^tozov 
SbiTO piov , &Ta)i.uljta^ay uv tlval o! tv9if Tov JLoinov fitoy Tt 
antiy uriadvvoy xol rfiovip' &9dvaxov Iv dviju^ xtaad-ataf»- 
fmi, (B.) 'Eyw 6' IvTuv^oT xrfi taroflat yiydfttvos ifiovXo- 
fiT^y ItittoftiQtaTifay Tir^ notr^aua^ai t^ dqitiyr^atv , xai Jij/oj-C 

iOpflag ixd^tlvai tw ^aatHwg, af Tt n^lg rdv fpu/ijv nfno/ijTOt 
*tu ac npaff Toy olxtZoy aTfaxiy tv xaipoTg ToTg &y^xovat, xal 
2( n^ig aiTiv ixttvoi. ittv y&g wg t& noXXd xul n^ii|iin Xdyovg 
ntl Xvyoig nfd^ttg nanax^ nuQt^x^' ' f*V ftovo» ou Vv/^c 
dnrtc oftifoTt^a xal tije Iv avT^ xaioixovatjg fvtifitjg xal yvio~ 

IBotMf avTayytXoi x^^xtg, xdyTiv9iv x^vat aafftaxigay t^ twv 
unogovftlvoiv ngoaioauv xal n^ayfiaTuv ylvta&ai StjXoiai» ituD 
Twv TOiovTOiv ' diXSi, xal Zti aKiay-gafpla t/c iaii tiuv n^ulfcof 
o Xiyoe ' xai w.Tbn' fiiv ovTOf •^yiTrat ' xovtov S' avtai xaTontv 
t^yiat. dXJr intiSrinif offiofuvivSovg t^ nXilovi fflfti T^e avy- 

IDygaf^e iv ruTe Stjfifffoglate xutaxQWftivovg , Sid Ti ftdXiata 
*ano)v iv Tavxaie txttv TijV T^g ^ijTopix^c ivSt(xwa&ui Svvaftiv 
W" tS t^; ogciiic aoiplag ifiXitiftoy, dtg avfi^alvtiv tvttvS^iv Ti 
xuQtfyov fiiT^v ToS f^yov xa^tatatt&ai, T^v ftiarjv ^fxttg fia^^K 
iHjuv ixgivafiiv Stiv, inaviTlov Toiyagovv ono&tv tf{ TavTa iii- 

9. S^^oflcif em. Boitr. pro StifitffOflti*. 
nol, lahoresque nacta et mtsrdiu belltccn toteniTeranl, «o« noa Itn tna- 
Ctlmit DMJa illB, <{Dae aoli exUrni inaolentia sffert. Sed udh Tita mole- 
^anun plena alui ent, iii iDDleitiae expen videbatur. Adeo coniuetudo 
ipw prDnam qoiddam et lere eat, et minime laboriaiam. QDapropter A 
<|<ii* [audenti cogitatione iuductas optimum Titae genna eligat, facile el 
rtatin fuerit Titam ISboris atque bcummodi experlfm de caetero agere, 
ttTslaptatxn mortelt iii corpore parare sibi inmortalcn]. (II.J Hac ego 
>■) parte hirtoriae aingula veluti exponere minutiDi, eaique referre oratio- 
na, tjnaa Imperator com apud Cralem habuit, tum apnd auum exercttum, 
pront occaaio tulit ; et cbs ctiam, quaa illi com eo. ConTeuit enim mail- 
■«) et bcUi dlcta et dictii facta pauim annecU; uon hIuid qoia utrumque 
iliuij aninu Imago latenti»qne in eo Toluntali* et cogitationia genuinui Te- 
lotl Buiiciui eat; atque hinc nielcre aportet certiorem persouarum et re- 
nu, de qtiibui agitur, notitiam: Tenim etiam quia in dictii adttmbntio 
quaedan) factorum ett: et illa quidem praeire, haec autem pone aequl ao- 
Iwt Sed qnta Tidemua qaosdam maxlma opmi parte abuti ad conclonea, 
^od iD eia maxiiue Iocub ait oalentundae diceuui faculta^ et eruditioniB 
MUtioni; nnde fit, ut ipBa re maiu» ODandoqne eiiatat id, qnod est eitnt 
'Wf idfjrco TiitJ H" nobia Tiam tcncimaiia caae ceuaitlmua. liedeamiu ita.^ 642 NICEPHORI GREGORAE 

*'i*H ^^^^if*"' C^'^ ^*"' y^ "' /^«'"^^5 T^ ^piOljj (TOr^off xul 

ixfinv imfiovXaiv alXu doloi; Mlov; awl^Qamov , koI /tv- 
(i/ov; ^(t ^roiovs i^T,^TVQv xaz' uvzov. vifmovm lotvw ig fitv 

Fnifttpavig npiafittg anayytJitvvTa; itt^l jt x^Jov; oaa i^tiri, xols 
dvoTv at^iawv TipotiSviatav ^aaiXitof ?vtxa, onoT^pa «Qoa&ti-' 
TatfiovXono Si]h)vr, 7J ^/tr^iov tovti»'! ^ctu lijf fyttjg StiXaSij, 
^ T^v dvrov xtfiaX^ ^q»lorra tov awfiarog iv Bv!^dntov fnj- 

' £tv niiX^aotvta Tti/intiv wf ru^tara • ^^iiv xi yap tmzintv ei^g 
oirr^ T^ Tt 9vyaTipa rijg fiaatXiSog, vvfisftpi inl T^ Ixtirovio 
P.400yuiSl, «ul Sfia r^v xwv fifylfi XQiarovnoXme ixttS^tv ;i;cn(>/w*' 
xal nSXttav fyy^atpov mpionjra ' ag yivta&ai ftiav Xotriov UQXV* 
avT^ awij^fi Ttpf ix ^aXftariag «ai 'IXXvifiSogf xal oaa fitra^ 
T&v n^ig ¥10 To? 'loviov xiXnov ifmvtt nXtVQ&v , S)r^ 0tXlnnatv 
xai X^arovn&Xttttg. (^.) Kal id fiiv t^; n^a^ttag xal npo- 15 
^mv^ tottxir' i]V. a Si xpv^a avjfva xal noXvTf}ttna n^atnifi- 
ntro tpd^axtt, onoaa t& &uviatftov tly,tv i^tpwXtvov , o£vtc 

Bxal Svaxa^ri^iiTov , Mi&QiSdrov rtvig iSttttt tft^iavt$ov d^i- 
&fitTi>' S( r^ i« IIaipXa}^vittg ix(ov &(fX^i oxiaij SioL KoXxfSog 
xai jia^xijg «al rav Kavxaataiv o^aiv i^xof*lyr}, xa\ na^aX-SO 
iUiTTffVffa Tdveiiy xut Mtutariv , Sir,xti fiixtf* '(<'' h 2xv&as roic 
ittmpiavg, xai itoX^iOf xitjadfttyog r^v ndXai 'Paftattav ixft^, 
xtu StSiiiie ft^ ^v aXoMtftog r^ Ilofun^v ytK^jiai /HpJ xai tv/jj, 

q«e Qlqc Dnd« dlgrean tiuiHU. (DI.) [nteiiin dun impantor apvd &Blem 
, eoaunonttu ct cius convictu utitur, ausquBio Bjzaatii ceuant ■truere illi 
iDiidiois. Sed alios ex alil» doloB coiuuunt, et iiinumiTu mortes con&uit 
ei quotidie. MittuDt ieitur palam quiden legatos, ^ul de affiniute (\Wf 
Gunque oportet lignilicent petantque, ut, duabus de imperatore conditioiu- 
bus oblatu, utriuu eligere malit declaret: hu vinctuin iUum Tivumque tra- 
dere; mu illius caput corpore abfduum ■ine ulls cunctatione Bjriantluai 
qUBni ceierriine mittere: veaturam enim snbinde imperatricis liiiam iatiu* 
^lio despondendam uxorem , simulque omnium illinc usque CbristopoliR lo- 
comm urbiumquo pote*tatem seriplis consignatain , ita nt tmum deincepi 
«t contiuHum ei fuUimm lit imperium a Dauuatia et Jlljrico, et omni iUo 
cileriore trsctn, qiu lonici maris orientalem oram aUingit, ad Philippca 
usque et CbriatopoUo. (IV.) Ac talia qnidem erant, quae per legationem 
et apert« agebautur. Quao vero clam Tcnena mittebantur, crebra ac mul- 
tiplicia, eaqu pestem acrem ntque dif&ctlem celantia, ut siagula perceo- 
Bereotnr, opus esset Mithridate illo, qui cum a Paphlagonia usque posdde- 
ret imperium, qnod per Colchidem Lazicamaue, et Cancaseoa montes, nl- 
tra Tanaiu ^ Maeotidem porrigebatur, et ad Scythaa usque occiduos pet- 
tingebat, et infeiiM* aibl ncisaet vigentes tnm RomBUorum Tirea, timeret- 
qoo BB Tirua c*|ieretDi virtuto ac brtuna Pompeii , TeaaiB omnia evplon- mSTOaiAK BYZAKriMAE XIU. 3. 643 

M&anum tiui^StO ^a^ftuxav, xal ndnar i^r,TH ti nffdxunov A. C. 1342 
xai %a}tvzaxm tie t^v XQtuoii] tov j9/ov ttnuUaj^t-. oroiyvr IxtT- ^^i.j* 
««; iToXfM xa^' iavTov, ioSt' ^^tov ijiaiKu^ ol Bv^moiC 
mra loS fiumXiwi, t*^t fuiStwoe ruy it}XfjTt]$iwv yttQfiiixoni, 
ift^Tt ftijitfttSe ifaiofitrot ■tm intpovXwv , onoam xt toI^ n&Ka* 
tSft^itt dttwotf T^f xaxiar xal onooat T0(£ vvv Stel t^v toiaS- 
i^ txtvtroijvTut X^*^"^- (-^O Qtfftaaat S' &v Tif, SMof uJiavr' 
aviadw i}A^(To n xa) SnQaxra ^v, tov ^tov tov avS^ gm-It 
lirTOVTOi aatt9^ xal nuvTiav o^voiTeifov ' o^x tlS' onoTtQov , ttTi 
Ui^ aStxav xataSixijv, ^v oJ BvlfivTtot xa&dnd^ iyf^fioavTO 
xat' ttviov, xai £c i^filatat noKvuS&v xal notxlkoiv ^QTifta- 
THv, 2 n^off^ tinjp igt^ftiv tmnoit, ftaxfiiSvftov vncyio)^ 
«n;r^(iioav -iTjrovfxAw n^S ^uaavov yvtoftfjg, ni^l ^v t6 x^tj- 
^tov Sxav T^; ^tlaq Talcnrcvfrai Slxris • (J3'' 8n fittXima n6v~& 
t5TW avTo; vfiifi^fttvos ovtc ^^v av9vfif*^v if ri natfir, oSt* 
t/f To ft&Xov tjntOLtt, jfOTov iirox ^aiv S^pa t^Jtta^ ' «U* ^y^* 
ino ftaXarta t^g twv ifigtl^yttgv xal noXiftovVTWV aotttj^las 
SiitcvTa T^6nov, xu^oaa ipiXiu dlStaaiv uxfaiifv^s. (;'.) Kal "v' 
ix noXX&v fi^Tpia naqa&ufitv ivTav&oii toca{iTr,v !?;;< t^ t&vV 
lOsaxwr uftv^aTlav , wn' iv toaovtoig avvttX7]fifiivot xiv3vroi(, 
nl olov tinur tv ^ov fitjlvd^taftivog yatn^l, fttfmfjaS^a* t^ tt- 
^€1 na^iKtXtvito n^wtor fiir jirviig trj; fiaaiXliog iv Taf; UgaTt 
ipvaSiati, Stiiitfov Si toS tavTJje vUwe, xal TqlTov aitoS 
18. ipilta 8i3»eir aiufiuipr:^ am. Bolv. pro ^iU^ ttdnotr miat- 

mt, ct odnuiun effieadwinnili pTaMeotlMmQiDqiia pkravent, qao polKt 
ritus, nbi neeetM CMct, abfumpeia. Qaod llle igitur >n ae ipsum «uin* 
[•cnt, id Byiuitiiii «odulii et streatie in imperatorem oioliebiiiitar , nullis 
■ec Tcnenia oec iiuidii* parceotes, quMConque live aodtjui scelenim ftrl^ 
£cra iaveoiweat, UTe ooatna aetatii bominei ia riatmodi nsam eicogitai' 
■cH. (V.) Id Tcro miretuT aliquii, quo pacto omnia itatim deprehende- 
rcotiir H irrita ^erGnt, Deo hoimnem iiueanm et hii omiiibaa altiorem 
Mmate. Utmni itatBun neicia: au ii^astam Mntentism, qua eom By- 
tanlji condemDsvaruit, et DnltipUcii ac Tariae iofinltaeque pecnniae mal- 
ctalianeai , iiiniina cob patienlia ab eo eioeptam , cennerit Deoi Bnlficere 
•d ei^orandam liomioia nentem , drca qnam totom dinnaa iuatitiae ver< 
Mtnr eumen; an quod ibe maximia coDtnmeliii affectui nec nJciiceretar 
KatiB, nec ia poiteram minaretac altionem (doiorem forta«>e tadtum aer- 
>iM, doaec expleret), aed eorum «aluli in primii, qoi ipBOm ininria «flt- 
oebaBt ac bcUo p«rMqaebantar, omni modo provideiet, (loaDtum ■iacera 
Mddtia piaeatBre fHitaiMet. (VI.) Et nt de maltii pauca q^uaedam hie 
nMdaMia, adeo iniuriarum crat immemor, at periculu tot circuitueaiaa, 
ct in ipaia, ut ita dicam, Orci TiMerilniB demeraa*, aacerdotcm iuMerit 
wiamii loano in caotibiu prinuua quidea) Ajui&b ivperatfida, dBindo 

,ilc 644 MCEPHOBl GBEGOaAE 

1. U. 6850/tfTcl T^f ofio^vym fiaaiX^og Eliff,vi]s • xal tavxtt if iXkm^ 

uv imuaittu muI yjj, xal fitjd' iiLei&ifoy aJpa iwdticmg unir' 

P.4olffn^. ov ftovov 6' , uiUu xal Snovntp uv (tUa/^ nama}nj it' 

' tiif>^fittv T^e fty^ft^s T^ olxdJBV i])ja^y ori^a ivvaa&at ifi^t- 

a&ttif xuxiT n^oriyiTaS-tti rijg ffaaiXiSo^ ^m^C TtKvOfUt xai nfigS 

yt Tov toiJtjjc vi^oic ftt&' unuatjf ix&evt yviafti\$ xal n^aiffi- 

atiite' &anii> &Qaxal n^of ^it(uXov( rc xcu@iTTttXoieTOv'!>4yyt- 

Xnv uitoaT&XovTt'I(ituw7j, maS^ ixovTOtv aQXtivavTiav, lien^oiiov- 

tte ifiovfttv nXuTvit^ov , n^ii^ov yfyovt iiaxtXivta&at Tt xoJ 

BntttfOYY^Xtiv toiItov yi Svtxm ftdXiaxa ndvtctv, xal /117 nfOTffoy 10 

(tt&i(*ui p ii^\v uiiiir TtXtaimt^u xit TOiitSt »po aavToe taayYtl- 

Xaa^ai Iquv ita^ayytkftaTo. ttattai ii nttvrme h n uxftflie, 

oe av ivTv/^n I|t;ii;Ouc t^ n^e nxihv &tanlafittTt , lovsa Tt xai 

Saa TOvTOif nQoaTi&Ttatv ofioia, Tfj fiaaiXtl^ 'Ptofiaiiav naaav 

vlfinv aiiu xal tiXufitiav iiH filov xtXtvon'. (Z.) Tov^' ixa-ts 

Cviv lyayf [tovov xal &nox^iiiv ijyijfMtti, t&v ttXXuv onoaa tt)» 

ofioluv TQv ?j9vve tvyirtiav 1^*1 aiommftivotv , Snavrae nddw, 

ole voo xot ^for^aiote (liiiariv ontMlovv, ^ttoriQf n^vola iioi- 

xtTa^ai Tu nuvia, xal ft^iufi^ xatd to aiiOfittTov ifiQta&ai, 

fir/i' dno Tvypie Tivoe, /"JTE fitjiiv tSv anavxw ttt^ov, fttjtta 

TfjV Tovtov n^/ie T)])' fiaatXtvovaav niXiv uvaifiaKtov tiaoiov 

xal TTfV tSr fiuaiXixwv ttvriXijypiv d-Qoviav, ovrtv fiax^oiie xol 

DnoXvtiitie xdi 9avdiOv q>dvatyiiiovae vtvtXTjXoii xivivvove ' dXX* 

«vT^ fiiv upaififyt t^e ftOix^ae xu^Ttgiue, ndot S' av IXniitav 

filii illia); tertio denlqae lui cDaingiiqae nu AagiuUe Iranc*; idqae 
in ■licna didDoe ic terra cuu eaKt, nec libertt quidem ■piritu frvi ponctt 
neqae ibi ■olam, icd et quacanque praeteraa (anai nomen hoaorifici prae- 
cunii caauaendiitione cirGumftuTi powe iperabat, illic Aanie imperatridM 
et filil eia« nomen proeira omni studio *c Toluntate iubebaL Sic ad Acto- 
loa TbciMloique loannem AnKelum cum mittcret, illis Tolentibn* prBefntu- 
runt; quemadnioduin infra dlceniai fuiius; nU ei fuit potiai, quam ut iu- 
bcret praeuipereUjue ittud naxiaie: nec priui eum diminit, qoam ille aut' 
mudi niaoddia re ipaa eiequuturum ae ante umnia protiiuMct. Atque baea 
qoivia expluratiMintc percipiet, reecriftun ipuiai uaetna; n< 
lam, led ct quaecnnque alia hia (unilia addit, iubena e imperium omni bonore ct reverentia colere. (VII.) 
Unuin ago illod puto auQicere ac utia eau (caeteri* omiMtt, quae geae- 
roaam ii^olam panter srguunt) ad periaadendum omnibua, ^ui nwntii et 
pmdentiae noa Nnt oniaino expertea, diviniori pruTideDtia omnia gubeniari, 
non antem volri tcmece; atqua ut nihil aliud, ita aec iilnd caaa factan 
fuiaie, nt Cautacuccnaa uac laaguine principem urbem intraret et aoU» 
Imperatario potirctur, pericali« tanti* et t«n multiplicibtu «anltatia, ipao- 
que, ut ita oicam, triumphato mortia liminei acd fuiise illud ipii qnidem 
CaiiUcuseno diuuinue patieotiae mercedcm; Kliii v<n ipu bMwe cuifir- HISTORIAE BYZANTINAE XIII. 3. 645 

a jr^ilthmii, oTs'^ yvdanri j^v t&v diivwP xa^Tt^luv ntQug A.C. 1341 
lirfwis ixitstu^t vmaxfiTrai. (H.) El yu^ niyzu xa&' ff""™ ""^^' j*' 
pOvXif^l^iv uftjyfiad^aif oiioaa nfKpaxrat /tir in/{ioiXa xui* 
mrov toTg ix^^^i ""^ onoaoi fAias vnoxfiiraif Tiumay i' 

SvKfpn^t npo; t^( Sroi9tx ipt ttif/ovfitvof itiias, diititt ftr, ri; 
^fiUa^ fu yfdtftjitti n^ie ^ov aviQa ftaxfSe ruv oaot j-vfivd-E 
anw ^rtgot j^Xtuiri;; noiovrrcii tT,v T^y tv yi tiTi na^ovTi yivofii^ 
iw av^yfaifix^ aifriyriOiv ijfuv yt naQaitXjjaiatg. it yu^ ti; Tuiv 
il^tf9tv Tov ri Toidit ovyyqdiptiv iaroii yvfivaalov, xa9dnt^ tiq 

V^EkXayoiixiig xol uno^c ad'ko9iTtiSj l&tiiOt axontiy, Si/xtoi 
ftir Toct SHovf iQyfj xal 9vfiw aT^aTTiyavfiivovi xal yQ&ifoy~ 
tag nttfi& ToaovToy nd^ovg ixilvovs ov ftdXa ixrog, na^iaavV 
iX^9ttag ovi' oXoti tfityt ixtoi. (@.) Ov yap XiktbptTat fiot 
xirv nanwv waniQ oviiv x&v inatvovfiivtav , ovtw( ovii t&r 

^tptfOftimy ovSiy, tXrt x«l tovt^ aaiftag ur&Qtonm yi ovti ^fid^ 
t^iu, hVi xtttii yvtof*J}V xai ^ovXijaiv, (iVf xbt' uyroiav, tf- 
if Kttl T^g Tov /^dvov tt xtti t&v dyajvatav fiitt^ftlvra n^affid- 
tttv ipopag. navtatv ya^ tovtoiv ftora td xatct yvoifitjv xal 0tfv-P-ifS 
Xtjatr lyti t& XQdtog tuv ^ftoyon xul tHr tnairotv. oaa 6i fio^- 

SDo^C 'o Y* ioxiTy avToftatois xal Xoyiav Ttar n^oaijxortior T^g tv- 
/q; txtit, Kttl rvr ftir ti iviaiftor /0^17/ovaijc to"; ytvoftiroie 
iX^ i^ia xal i^ofioig aaxhois, rvv ii tt,i: tii^tlttg anonXavt^ 
otie, ttal ngof xgtjftyo^s oitjyovftiv^f oftov xal axaniXovs uTonri- 
fiaimr, xaX n^uyfittTa &(/^yay ftiard xal ittx(/van> fiaxg&y n^o- 

15. Tovxf tn. Boir. pro tosto. 
■attonein ; u« lidalicet, quibni malm foititer tolntantibai adauii nma glo- 
iMMnm exituin apMiilBt. (VIII.) Quod «i onuiia aigiilatim pernenaeainuat 
tfttK et iniaiid et amid^ae aimulatorea insiilloae adTcnua eiun nachioad 
ant; qBibua tamen onmibiu ■Itiorem eam prmeatitit dtTina ioM dextra) 
verear, oe me Kudii erga illam lumii sccoaet aliquii tix iie qni ImsnaiD, ud 
Mc, eieTcent in conacribvoda tenponin noatrorum biatoria. Bnimfero 
•i qna extra iUan bialoriconm palaeatram oooaUlDtuf, taociiiam agoootbetM 
•BiiDia a« pngnae arbiter iacomtptaa, apectara Tclit, *idebit eerte Blioa 
iiae aaimoqne obaequi tanqnam daci^ atque ita acriliere, ut quenadmo- 
dam «gs Doa Muuino abniai a Teritat« , nc «L ipai ab onni proriui af- 
fecta Doii aiflt alicDi. (IX.) htibi enim ut DiUI eonua quae laadaDtur, 
ita nec eorum quae vituperaDtar quidqoam omittetur, ai qidd ab iate ut- 
pote hoiiuiie peccKtom ciNutet, sive coniilio ac voluntate, uve per igno- 
laatian, dvs lemporum ac Deceaaitatis t\ coeente. Bx his quippe uuini- 
bo* e* Mla mMiine laudandi aut fitapcranda aunt, qoBe Don um ccnuilia 
■c ToliiBtata fituit. Quae Tcro acciduDt fluente, quantnm quideni videtur, 
lenere et citr> le^em certm fortuna (nempe haec modo felidtateni larf!|a 
mann et profnae impertitar; modo a recta via aberrante* in praecepa agit 
ikp/t in Ko(Hiloa lomeritatla, faceatitqtie iia negotia luctua ac iMisrnaiun 646 NICEPHORl GREGOHAE 

A. M. SSSOSt^ovffijf , otg xaxon^aytiv nQog t^c iyo£a^( r& n£na irpow/oc 
^'^ ^^ ■^vtvofto^fnjTOi, Tuvra d' ovr' &y cemi; ^nuvoAjv hwv yt tJyai, 
0V&' oXoiTxt^ug tais tHv iffiyofifviav ^yiayt ^tltjv fUQhtv. oi 
yiiQ npag»; ft&Uav aiTog oftoXtty^aift* Sv ravr* tlvai toS 
dQoivTog, ^q)OQavttvttdiXoyov{flicfett^ai)tvxfig, ^ tiynt-S 
fiovovatjg, ^ )mlvixag avfupoQSv od ftdXa tiifttvag untfatoXttv 
V.SiBaiffovfi^vtjg xaS-* wv latfytjai dvafievmg, wg yoSv &tnnpivioT0Vi 
S ft^ xoia npoS^taiv yvtifitis ivioxifuT, mtiOi axttTtjyop^v 

Coiofiai 8thi, S ftii xard npoalptaiv ^ni/cr. (/.) ^tixS^ivxof^iioi- 
j'ci^ov>', tSf 3i& Tiyy iuovaiiv tt xal ano yviift^g ixttvriv VaifTt- tO 
gtav, md t& fti) iS-fXtiv oft^vta&ai tovg roti XvnovvTag, oidi 
/t^Xif' X*'^'"' axfjaiv, vTpitftlav avtS tQv xtvSvvav xartmtjatw 
o Slxitiog itvta&tv tt9Xo9^iTt]g iv toaovr^ ;;fi/«3v( xal xkiiiavt t&v 
xaxiav, itix^^attai navriag nXarvripov xati x^^P"* Vf^ ytv»- 

Dftevoig, tov Xoyov n^fialvovrog, xal Snaig iv iari^otg avfat4- iS 
rmaxt tovti^ navxa xavavriwtaTa , tr/ptTv fiovXofifvoig rd T^f 
lOTO^lag uXr,9ig Tavnjoi, xai «i^ai roiig ravtji ovviaofiivovg 
T^ ^poiw, xai Kax' iftnad^tiav ijvTiyaovi' fti^te tainalvimi xiA 
dvxftatog Tov ivS^ag, ft^9' Saa r^g tvavilag ifiXatrtfjat ^/^rjg, 
t^algtiv T^ Xoyia vOftD^iv ^ftag tov XQf^ infttjXixtifoV uU.'30 
a^TiTf (S; ttvxtv t/ovaa rijv dX^S-uav dnfrffovfiivoig Tnoxtvttv, 

Bxal ftlttv ttvSt Tijy &if(i.ftav fxaxi^ad-iv ndvrag xa^ovad-tu, 
awop&vxag tlxig te xa) fiaXa Toij: ani^ftttatv apfiirtov jtaxiTitw 
iiv ri ytii^iov * oJg fttv i% a,ya9^g nfoat^latoig o^ft&ad-at iv^, 

Sena, qiuw esM tnfelioe* twdt «nnipotentia providentiae decretain), qna« 
qnan n fortnnn nmt, «n ego nec Madnverim men qaidem ipaate, ■«<{iw 
omiuno retDleriB in eu rei, iiDnB Tttoperaii debent. Bn enim non tnn ani, 
qni ngit, Dpera eue dixerin , quun temamriuBi qoendam roTtnnae imp«- 
II faventis, «bu Mnni c ' " ' ...... ai»a hoatili animo invadiL Qnemadmodnm igitnr corona ninine doiundinn 
illud pulo , qtiod praeter lentenliam praeclwe aeciderit , Ita oec damnan- 
dnm illod cen«eo, quod praater valuntateni male •ncoeaieriL (X.) Poet- 
qoam itaque oMcnderimni , patientla iila vDlnntaria tc deliberata, et aa 
qnod nlciid eoe noUet qni tom moleati erant, bctuai smc, ot in tanta cala- 
nitatum tem^tate tantiaque BnetilHM loitui ac oaeleitii praenioran di*- 
poMator pencnlii depului traiiqnllam com •■■eia)>erett oatendeniu ntl- 
qae fniini «no loco , procedeiite hoc opere , qwnian pacto adverdMina al 
onnia poitbac tccidenat, Teritaten hiitorkan retinere copientea, ac p*r- qoocnaqne affectu docto* laprB modon dictii oiaggerare ea, qnaa in Ulo 
bonioe vel bade et admiralione difoa exttiterunt, vet «b radlce coatraria 
|HilIulBnioti aed uriMi veritalea, proot aa kaboit, expoaeadbw credaot, 
et anan qnandam atrioque omoei utilitateil ponapiant, coaMntaiiean vi- 
d«nt«a et caafnient«B ■eatinilMia aegeti aeqiii} et Ui, qni a boao pro- HISTOWAE BTZANTINAE Xni. 3. 647 

vfaSir ' oTg 3' t^ ^i uvnfialvtt ftot^ae rd /t/ipti) xal /io;{r9^^f A. C. 1342 
tDo^uHwy uvd^onJJfyrai npic «)»' t^e aXt}9f{tte tv^tijra , ^»*^ iJ|Jl2* 
Tu; i' ai Toimaniov Sijiav. o9iP d^ xal inavaxiiov xov Xoyot. 
(Li.) *0 yu^ lot fiaaiXtvgf Tftaxovru nov judrac ^ni^ag loftt-F 
Sl^x^ T^ K(^j] fitTd yt T^v lis avTdr xa^oSov^ TtXtvroirTos /^ H. ^| 
t^ ToS ^l^ovg ixtlvov , xol a^/fifUvov nv <f&tvoiti»^ov , xal lnd. 11 
TM> uftn&oni uxfiat/ovoSiy xai ftovavov)(t xoiig T^vytjiJjfag ^Q'"^ 
t^ jXtoTTg TtQaitakoVftlvoiv , ■rjxt fitxa tc Tcijr otxtUitv ivvafttav, 
ttu ftfog yt ftanptp TcXtiovwv i&v ix StpfiJag ojiXiov, inl %t(» 

gtKolM' Si^^^ , ai^^ativ iXnlt^v avTf^v ufiaxtjt} , OvXXaftfittvor-V.4o3 
TW fain; ivdo9tv avxrair ji^oSoTav , hnaaoi &eQft6itpov tovt^4 
MfoaixiirTo , Kul fiaXa faSiar tijv tiaodov x^vtfa Yi/aifioviig 
ijojYy&XorTO. uXXu tov d-fov xuvTav^ii aaffiog Taig tdvtov pov- 
Xr^aatv ttvTin^uTTovTog, Sn^axTog Ti ^v tj anovti^ xu) ftu- 

i^iaiog oxXog 17 naaa nuQaaxtv^. nQiv ydp avTor nt^aTQttTont- 
Ittaavia rij noXtt noXifiiavg X''^'^! intvtyitttv, viaijftu Ti Qit- 
viamov trax^nTti t^ tnQaToniSia riav TQi^ukXurr ■ tiTi trjg zmv9 
aiatfvX&v UTaftuvtov xal uqitiiovg ^Qioatatg, tir' uXXTjg ^ijaa- 
fiinig alTiag , ovx olS' on^TtQOV. naa^g oiv ufiijXffyo^otjg xul 

mXffo! xoi yvtift^g laT^ixijg npo; ti nu9-og, avxvol xad-' ^fiiQuv 
aatmiv vixQol xaritiwrTOVTO ' xal intiS^ ^QajrvTaTbtv ivTog 
^tQW» vniQ Tovg jjjfHoDC o ^acoTOff i^vtyxt tow filov, jcol 
Mkt&Mt inl Tovtotg i^aytiv ^nilyao n xal iatffyikXtTo , uQuvttgC 

ponto orn Amint, boiu ertnire; lu rero, qui ando pdara pngnuit i»- 
ccperinl et ab ea pute, qaa imustitia armatar adTenus rcctuin ac veri- 
tateai, iia inqDain adveraa omnia Bccidere. 8ed et inde reTDcanda eat ora- 
tio noatra. (XI.) Vix trigiata dies cam Crale poit Bdventom «uum oom- 
BorataB imperator, abeante iam illa aeitate antumnoqiie ineunte, vigenti' 
bw vitibus ac Tindwiiitorei clara pnene voce BdTocandbus, venit cura 

Xet suia proprna, et ei SerTia longe piuribui, ad Serrhaa orbem, 
labore captum iri eam a se iperani , conspirantibn* intui fbrtauO 
profitoribo* non pRuci*, iii videlicet, qui Itti TenementiiiB studebant, fli- 
dUimaiaqiie ingressuin miHls ctim litterii promittebant. Vernm Deo ilHo 
qnoque huiuB voluntsti eridenter advernBnte, conatus ilte irritns fult, et 
iBane impedlmentoni totos belli apparatus eTttitJt. ' Ante enim auam infesto 
aerdta propius admoto arbem circumiediuet, morbus quidam letbalisTri- 
billaron castri* infligitur : iive intemperani et Immoderatui uTaram eauk, 
Bve alia qaaecDnque causa praeccBiitiet Utrum certe stBtuam iteirio. 
CoB itaque nibil advertua boc malum neo manui' nec ingeniom nlMiicDruid 
vakret, irequentes quoUdie mortnl defodiebantur. Qais i(;i(ur mort intrs 
pancisslmoB dlea stutulerat ex vita homines plus quam miltc, ac ptureB prae^ 
lem eflara properabat miiubBtarque ; Botia quam celenliM castiis re- 648 NICEPHOAI GREGORAE 

1, B. €851 T^y Tcij^intpi tTtttrrjxor ixttS^sv axaviit, aTiaYy&Xoms via Kfdiri 

ri Jlfupic uvS^QOinivov no^ov avfinanaxds dviniyrffta %m 

eTQeiT&. 

V.327 y^ Tovjwr i' oEiai i)r6vzwVf iniiS^ ntu o Tov ^d^ivonii- 

"pov xai^og ipji ItAivTa, xal ^aSiov ovnoi fiavd-artiv ToTg<f>i-S 

Xois^v, onmi fx^t Ttt ffaaii^ag , ir OXoT^ia y^ owSiaiTOiftirov 

pa^fid^Oig xaX "^iyoig ijd^fOi, StSnxt fiir S^ jifuiTog l4/toif o 

^^V(> ^ jivSmv apxfjy^e» ooor iv Tofff xapSiag 9uii.atioig 

A. C. 1343 tlfaXni liv tov jiaaiXimg ttfoiTa. )^ti^wrog ya^ TiSfj fiteovvTog, 

'^eoLg'"'"'' &aXdaaijg oftov xal ui^og noXXiir i/^vTOtr Tr,v &Ta%iar xol 10 

Sovy/yatv , aiv itoXXip Tip ar^aTip Siafiig lir 'EXXtiairnrTiav noQ- 

^fiir il^tti fiuka Tir q-iXov &t^fiws. xai intiSij ^iiSiov ovx 

t]v avr^ fi^l' 6^9-ttXftoT; olxtloig ixfTrov 9^tttaaa9ai , fitjit fia- 

&tTr iv inaig Tv/aig ixtlrog Ttpnxavi' ^r ' ixiaXvi yap li noXi 

ToS ifwxovg, xul Sfia /ieuv TiirucavTa xttitrtx^iTaa xajvt Sieffi-lS 

Xig anoptvTor inoiti xaX SifiuTor Trfr ig ixttrov oSor' iX&iav 

T.^Oi^avxtj na^tar^ajoniStvat nt^l Tii tov diSvf*OTtixov n^odartta, 

xai SovXtxr,r rira ntnofiifwg txtT9iv Ef^i^vr] t^ fiaaiXtSt n^oax^~ 

ytjaiv, tu9'giog SiirvxTtptvi re xal Sitjfti^ivtv iyxuQrtQiav r^ r^; 

/H^tpy^f fu^; ixtln}( axXt]fiTt}Tt, xal ror ftXov unuria ^tj~SO 

Tbiv , xdx fiiatjg dnoHXatafuvog Tijg ^X^g' xai noXXd nfig 

j^g fiaaiXiSog xuXovfitvog «; Si^ ixtlrtf xi nafunav iX^iTr 

Bovx ^vH/tro, (B.) „ JToAiic yop" «ipoffxtv „oftftaaipXiif/oiSatei>viin' 

Sax^ovauv inl r^ paatXiT, roaovrov dttoSijfiovvn ^{fuvov iv 

oiXoqtvXtar yt^\, xuX tixiaia aiufii>s iyrioafiivfi yjj. uvTog rtfs 

di«re inJe omnei, Crali miii nniid&turi clidem, quae eierdtui dtn uUiib 
«b bominibuB bellnm acciilerat. 

4. Haec cum ita m hnbercnt, et Iptlus Butumni tempore nox eiennte, 
faclle band euet imperatori* amidi ditcere, qao ioco illiu* rei etient, can- 
victum alicao in lolo babcntii com bonuuibus, quDnim tiBrbui eswnt ac pe- 
regrini moret; oitendit primua Amuriiu ille Pena, Iiydonim dux, quaDtum 
in intimo corde amorem imperatori* foTeret. M«dia enim iam bieme, cum 
ewet plurimum tum in mari tum in a&v perturbationi* Rtque cunfusionia, 
maguii cum copiia traiecto HeUeaponti Iretii , amicum nium uuie ifuaeri- 
tabat. Bt qnia ipsi fadle lura erat vd eum oculia auia inlueri, *el diicere, 
qnke tum eiDt eaiet fortnoa (tiam vii frigori* obatabat, et praeterea ef- 
fiuae tum largiua nivea itet *S illnm interdndebant atque iovinai effide- 
baot), tacite procreKna drca Didvnwlicbi ■uburtna caitnmetatua ett, 
•t aa-^ quadam iiide ■alotatioiie aa Irenea Hnperatricem nuaaa, iieetea 
dieaque totoe manebat Mb dle, hit>enkae a*peritati* patie~ abAiwuta 
biu eaim," reqtiireu, alque ex blimo pectore laci^ma* deoa; MepiuM)iie 
" I iUin* venire conipectuni haua •«''"'' "' ^" " ' (II.).* HISTORIAE BYZAHTINAE XIU. ♦. 649 

jup Sia^aftitpi av npfiff T«f naQOvaac Tw/uf ixtlytjs ISiav, xotJ A. C. 1343 
rif nt^taxQvaoQ x^v ^aatXtxijV oJxfav T^ayitMSiae jt xal oi)oxij- P" ^".'f*' 
TMrp ^cv avfiqiofus' xal afta avTi;*', tivit tov na^tt/tv&i/ou- 
a$utf nfii ful^s ava^iJito to^; &(}^vovg. ov ^tta^ia; ovv o 
iBa^uv xM^h^ ovSi Xiyo}v , aX}.u daxQvav fiuxQwr. Ifi^Qi^lg y**Q^ 
%i naS^, xal Sffifitlag (*iv xoftl^iv Soxii ftot Tug tf}.tyftovag, 
tftfiVT^ffWi S' indyttv ftov t^ ^xfi ™^C tt^aTJJ^ag ■ Intl loy 
inmfD^ivTa ftov rfj xa^Si^ xdi.XiaTOv ifCkov 0\intty ovx ^yu, 
ToTq fiaaiJuxots ar^UToniSotg mgixvxXovfttvov it xat iyxaXXwni- 

Viijifitvov" (r.) Kai ovx tXtyt ftiv TCivia Tjj yXtanj}, oix taaa/t 
Ht^ Afw)rijv. &XXa ftttx^ Tivt fitil^v TO nu&og tvdov aviovD 
Ttfv ^i^;^v inv^oXn xal txttitv , tig IfKpaviart^ov TioXlax''] 
vfOMvaav StC^uv t^v laTO^lav avTo^ iaxvpltfiftai. avTOng od 
Paf^a^ov 6 PaQ^aQog il/^t tdv T^onav, aU* ijfttQoi' xal naiStlag 

15 EiJLjprix^g To na^urtav i/o(ifvov. tj yu^ ofiotortjg t(uv T^ontitf, V. 323 
dft^ Ti nXiov, &XX' oiv 'OqiaTaig Iftov xai IlvXddais aatp&g 
danoitt' 01 ftiv yA^ ofiotf-vXoi , xa^ utftuTiav avyytvtxiav , xul 
vofuav xai ftaS^ftdron' fuxta/tixoTtg oftav Ttuv avTohr ' o Si /Sd^B 
pa^v t/fiiv rrjv fivtatv , xal §a^§u^otg ij&tai Ti xul viftotg avv- 

KTt&^aftftivog , xcd uXXoffvXia j^qiifttvog foivfj xal yXiorrjj xal 
Sialtj], xul noXXaXg ftiv S-aXdaaaig , noUor; S' S^at tc xul 
fdfoyl^t KarTuxov^vov SiiaTdftivog , &fitxTov c^f navTi] riv 
fiiov avTw xal dyvCtTa xaX aiXoifvXoV ipali}v S' av xal i» 

16. aa^ie fooL BoiT. 22. qidfiey^i em. Bdit.' pro ydXofit. 

Ttro et ipM disnimpar, n pCBwentein illiua fortiuiwn intneer, tngoediu- 
^ iUaa et inopiiiatu ben ralajiiitatei, ^uae iiDperatoriam domuiu andiquo 
drmntant. Et iUaia aimal tantum Bbent ut consDlcr, nt mBiori luctu in- 
*™^— ' Non igitnr Tiaitandi nimc tempni , tei uberrime flendi. GraTl* 
cnim hic dolor, qni et acrci adnraTere luihi^timulo* et Tiolentai anuuo meo 
fioa Tidetnr mibiicere ; quDniam haud datur eum , cuiua impreHam Kero Dcinz.aoyGOOglC 650 NICEPHORI GREGORAE 

L H. 6B51 ?;r^p(if>> rtrayfilvov fiolqa' ws ftaxfoT; T«n Jia TavTaTOtCfi^ 
gTgoig TovTor) TiaQAavvEiy ixtivovg flg Jloj-av qnXlttq , »at nvJid 
TO vncpfSaXXov t^; O^iQ/ttjg Tf,v tovtov /loilAoi' xixtf,a&tti a^^iaiv, 
$ T^v Ixtlvatv. (^.) £^ J^ Tif JCavraxovJli;»'^ /a^f^^/tfro; to 
itav Tr,i ^iXtIovos ahlag TOVTiot (pigiiiv avart&tltj, aiixr,antvS 
av Is To ngog>ttvig t^v ^X^d^fidv. ' u/i^oi/^i; /ap fi' ns tovtI 
jiafffXpiTO Tayadiiv, ovStva av a/oli}, oarig xal fttfi<pta9ai fiov- 
XotTO. *" T(C tf' ixtlfov x«ff«na| tovt' viifaiQotj} TayaSov, Sri 
P. iOSfittQfitt^o* taxt To y/vof xal ^xHTia orjyt*^, ovitva av olfiat 

axoiij zcuv navtiov, oartg ovx imnxios ftlfcipano, Tr)v ]'ap t^; 10 
y^'/,f,g Oftuvotav ti xal avyj-tvttuv ov/l to yivog, uXX jj Tijg 
yvwfttjg Sttxwai TOVTOitig. log ytip Iv Totg ftovaixoTg ogyavoig, 
oaa iv avXoTg xu\ XvQuig xal xi9u^utg xul TVftnuvoig , ovx ^ 
Twy Tomov i^yvTi^g rfjv tijg ufiiioviug driftiov^tT avfttfavlay , 
uXX* 57 T%g (foiv^g iftfttXyg OfiotoTijg, xav uXk^Xtav no^pw nov 15 
Br^v Tonix^v Tv/maiv ^ovia 9(aiv iw T^g yi(avf,g rtXiaiov^u, 
oSroj S^ TO napKTiXijffiov StlxwTui xuv ruXg itov uvS-Qtono^v ifv- 
^"'ij *"•' uXXoq^vXovg ixovrtg Tv/otat rug low yiyovg xprjTiTdag, 
xav ftv^iaig opoif yf,g xai 9ttXuTrr,g uXXr,Xii)v airi/aiyrai. (E.) Bt~ 
§uiuriQu S' firroi 10^; tl^tjftivoig l/Jyyva, onoau nQoTovTt ti!i20 
Xoyi^ XtXC^trut ntQl toi' fiuQjluQovTavSt 10 yivog xal ov tov t^o- 
jfov avSgog' oTov J^ xux^rvo. nXiTfnayu^ rijg ^uaiX/Sog EiQ^- 
C rr,g ix JtSvftoTtixov ntftnovarjg, onaaa itg Tpoy^v intrr',Stta, xul 
oaa iv ivSvfiaat, xul oaa wxTtQirijg axlnr,g unonXijQOvvTa 
XQtlttv TT,y Tov /fi/(t^/ov ^/ovf unoaa^tTv iSvvavro TtpiixavTaSS 

tun aDiiin dicere. Eoqae 6t, at longo iate iDterrallo illos ntione tunl- 

citiae tranuerit, et dns magis qnBm illorum affectns ad Buminuia ferro- 

ria gradum perrenerit. (IV.) Quod li qtiii Cantscuzeno blaDdiens in enn 

con&«t quidqnid meUoris cauaae tnit, veritatein ia manifeaia iniuria afE- 

cial. Amoobus lane d quis haac tribuat landem, carebit reprebensione. 

Si Tero allquii totam alleri eripiat, eo qnod buiisniB nnere fuerit ac 

qui non illum merito re- 

itio non e^ cenere eeBti- 

as. QuemadiDodum Mtm 

: tympanis , non locoram 

modiilata coiMensio, etai 

tanlundeui quoijuB depre- 

gentibus diTeniB generis 

itent terrae ac mtris ia- 

fiimior conatabit ex iis, 

o , genere qnidem at ooii 

Didymoticbo imperatrix 

tld Teslitum pertinerait, 

iMTienteffl tosi temporii HI5T0BIAE BTZArmNAE XIII. 4. 651 

^ftvrrjra^ oiSiv ovSaftij n^ooiS^ajo' ilX* tipiiait' tJpai o»- A.C. 1343 

niiiori] ngoirrenjx^Tog Tov iptXov, Stdyfiy iv eJnad^itatg airov. 
xtd d fiiv IvTiV a'iftaai ^XV^ /Jai^avra trx>}v^v Iv Tavi/j fuO 
Saxtpm^aTfTv , ^ Sv fiot tovto itu^afiv&tov tiynig nQoq 'Mn^iv 
T^C iv xuQila (fXoyA^ xal tov n^og riv (pCkov fwvioj ro^ou. 
inti J* auwfiaTog 17 -^x^ yevoftivij xTjXiaiv aifiaTWV ovx avan£- 
ifv^at , ovx op(3 t/c fiijxay^ fitXzlwvyivoiT^ av Ifioi Toiv m(t- 
vgfiva&v fii vvv iSvvCiv anaWaTiovaa, (c; .) ^Ekvnti yag xol 
VtxafuSfj awttagHTrt ftij ftovov rb roS fiaaiXiiog na9'0i aiiov, 
«Ijl' ov/ T^rrov xttl tu TTjg fiaaiUSog datiQva , xut^ rig nolv-fi 
ftfvff^ffc riwy6vag &^vova7]g Tt xai aviufiivijg fiuXa ntx^&g ntqi 
ToS av^vyov xa\ fiauiXiiiig, xui a^iSqa adijftovovmjg , xal Sfia 
navrajrod^tv ig /^u^^ov; luSwftivijg fiax^oigf lov xad-dna!^ xal 
laavri! yt tA Cfjv unoyv&vai. oVt( j-ap ix Bv^vriov no\{(uat, ftt- 
7pi npoav\i(i)v JiSvftoTtl/ov ov}r»iig Ttiff iqi63ovg noiovfttvot, fu- 
xpoS xal Tf(/4fH$ ifiiu^VTO Tovrows xa&^a&af o,Tt Xifiog 
(ttra r&v avvtx&v xal noXvnXoxav int^ovXwv ^^aXfncunpo^p 
noAlifi ruv t^ta^tv noXifuog fyi, art miviartog xal ofi6aTiyogy,s33 
^inaDx*^ avTog' o" rt qiQov(}ol xal ^fitQoaxonoi Twv Bv^avriay, 
Ta frtSfd rt ndvra xal rag na^6Sovg SiaXaxorrtg, IfinoStiv iyl- 
yvovTO fidXtt yt i9tXovajj St' orwvd^noTi Xd&^a ftavS^dvtiv ni^l 
Tov fiaaiXiaig. (Z.) Ilafiftv&tTro toAw roiaivTtjs Tv;[ijcTpB-P.4o6 


brtaaa dnriuiin& conflictorEtnr, vtvere «e !ot«r«a molliuKule. „At iiltan 

GDqDiebBt) ai liceret ■nimie uDguine tingere tentoriam, itqae io eo me 

ipectaiidDm pn>pcinere, iUtMtre hoc mihi sorBtJtua euet , qoo fluumani, queie 

trdet in corae, vivumque uuci deiideriom pnlan oiteiiderem. Qnoniam 

utem aniau, incorporea com sit, nuila ranguiuB labe resperM est, non 

video qoanam praeterea meliori arte eos dolorei, qnibui nunc opprimor, 

powiai l«*are. (Vl.) Angebant eniin eum ac vehemeoter contnrbabgLnt, 

' icrymae imperatricii non mi- 

t lamentabatur et acerbiaiima 

e quo erat TBlde anxiB. Tam 

qtiae eaiQ aic n omnl part« 

'orani abiieeret Nam ct ho- 

jo lubinde eicarrHitM luoe- 

famet , cnm inildiis continuia 

ga erat importunlor, qnippe 

irea ac ipeculatore* By«an- 

rtiti aditu, obstabant eidem, 

■cisdtaretar; Id ^nod tamen 

im Ainorina in tnlu fortunae ,ilc 652 NICEPHORI GREGORAE 

A. H. GSSlyt^Stttig avvovaaf avr^, xai vnia/firro ndajj \fn:/rfi Ti^9vftta 

" Tii xar« -piiifi^v uTiayd^' vntjQeifta&ai , xav Sfji xal Savarov 

vnofitvuv avTOV. tml S' 17 yopd tou y^tifnovoq Ixtlvov n-xrtop xal 

■ /«9' Tifiiqav ttH jrpof lo uxfiaioitQov nQOvxoitrc, xai «vAm- 
aiov xiioi hiS-fi t6 rou atgot fiuStafia, xal Sfia jrolAr; xal avv-5 
tx^STtg ImvifttTO f&o^i* rbv Htfaixov m^arov , tjv^rovx*'- 

'Bftmvog tiixTtv &x/t'i] xal nQog •/tTmv avoYxatav i] uTtogta , xal 
ft^&^' iavrip ft^Ti T0& <fti.oig tv yt rip na^oyit fiotjd-tTr aviiTi Qa~ 
Siov tjv, iftnoSiav laTUfitvoy T^inois uno^^f^jotg rov 9tiov 0ovX^ 
fiaTO;^ oixaSi Tov Ei^r,anoviov Sta^ug tnavrjti. (H.) Tr^g ^17 10 
TOiatJnjS Toii Hipaov anovS?iS lig Towro tAov; iXr^Xvdvias , Stv- 
■itpos o T& noXiftia xQuiiaios, xal rmv iv ^iSvfmtttym xaia- 

CXtitp9ivriov aiQuitjyiov {us ilfiriKHfitv) tlf, Mavovf^X & Taqya- 
■vfKOTtjs , of S^ xa&' alfia npoa^xwv t^ ^aaiXiX xai ^^<ou(oc 
ns ^v b SivriQ, xai tm navia ytvraioQ, xai ytiQa xa) yvwft^vlS 
Xtti aiuftUTog uvuS()Ofa]v , xai noXXaig fiiv ivu9X^aas fidyuig no- 
XtfiiKuTg, noXXuTs S' tyxaQTfQi^aug nXrjyaig, xfutiaios yfyovt 
ri ig nfTgav noXtfttxriv' Si' a S^ xui aTQaTr,yog twv iv jJiSv- 

J>ftoiftx(p Svvufitiav nQog tou (iaaiXiwg xaTaXii(p9fig 1/«;^ T(ff 
^v Torc ixfi Ttjvixavia xal yQrjaiiav IXnlSusv d^auvQog' ovto;20 
oSv fiovog &u$^r,aag liwg ini f^r»iOtv f^^n toB ^uaiXiiag, 
mftip&tlg Ix JiSvftaritxov npfif t^c paaiXtSos E/p^vt;s ' ov yap 
^v ijQtfifTv dyvoovatv onoi xo rtjg fiaaiXttov ivyrjg Tt xai avfiifo- 
^ug ftmTv TQayi^SixJjg lxtxo)Q^xtt nQuyfta' Si' ov noXXovg rt 

tragoediu, promittebat^jne, eueqDDtunua ae omni itudio qaidqaid illi Timn 
foret, etsi mors euet ipK aubeunda. Veium quia hiemia iliiu* tib diu od- 
ctuque TehementiuB semper ingraTcacebat ac Rpem interim Mrenioiu cael! 
int^i:1udetiat, simulque eiercitum Persicum fcequens et contlnua qnsedani 
luet depascetratur, qnam et Meviuimum fngua pariebat, et ipia quoque 
Tenim ad Tictum neceusrianim penuria; ac neque ribi Deqne emids facila 
ble poterat in praoKiati opitulari, obstante imaa volontate, arcanii oesdo 
quibuB rationibua, dommn traiecto HeUesponto leereuns eat. (Vlli.) Citm 
U fuiaiet eiitua Perticae illius expeditionu; proximiu Cantacnieno rei bet- 
licae gloria es ducibn* Didymoticbi relicti* unui (ut diidmn*) Manuet 
Tarchaiuotet , imperatorli cagnatus, vir heroibiu «milia ac pet omnia 
■trfnous; manu, consilio et corporia proceritate prBeMaua; qui bdli<aa 
laboribns exerdUtna, et multa Tulner« conitantisnme perpeMua, aummam 
Id re militari comparaverat experlendam, ideoqne ab impwatore praefectiia 
iis capiia , qnae Didymodcbi erant , animae cninadan iiutar ac vclut JMnae 
■pd theaaurna iia ease Tidebatnr: ia, iuiinaiD, ■olai tum animo oonfiius 
qaaeaitum envit imperatiHrem, Didymoticho «mUMU eb Irene imperatrice. 
Quieacere eium baud poterant, qoamdiu ignwatori euent, quo fortoue m 
tragicMt utitadicam, calamitatia rea imperaloria proeeuiaaenti propter HISTORIAE BTZAWTINAE XIU. 5. 653 

inp^Ji^xaai (iix&ovi xo] fila^ xa] i'%* asvrXktii ifuXXw. Siu d^ A.C. 1343 
i&S wros 'T^y tv&tiav xataXrnbiiy in) t« tviayvfta avodluig ■" j j-oi 2*' 
iuT&tat jrfoifitiros xal UQig X'''^^ na^ttfiuXi.6f*et'0S vxfitjXaxalE 
tconi^tvza, !ios vntQ^aX^ ri Sffog Toy AXftov tka&ty tlgr^ 
STQtfiaXXaip iKniTiTtoxiog yijv ud^iaos ttaxoiv. tv&u toi' ^aaAla 
i^Tfiag Tt xai tv^fav , xai oaa tixog wftiXrjxug , tuyjaTa inavf,- 
tiv lig j4t3vftoTn/_ov , dyyiXiag xoftil^tiiv ToTg it aXXoig xal fid- 
liOTu navratv ElQijVfi %ji fiuaiXiSi a<foS(ta uXr^d-ttg xa\ (txami-V 
Xtitovg, xai Soiag waniQ «9' ^l/(ii fidXa xaoftlvoiq V,l(fv^og rig 

Kuvaif/v^ioig, xai Tavza fxiv tovtov ta/t lov T^inoy. 

t, HQOg 3^ dQ)(pfi{vov rug Svvufieig avS-ig dvaXafiwv oP-407 
paaiXtvg r^ytv lnX ttjv RoAtv ^i^qwVj xal oaa niQt\ tlai <f^ov- 
fiia xu) nv^tafiaTU fiixQi OiXinnoiv. xuniiSij ntT(iav TtQoadyoiv 
ir ToFf ofiolotg r^y UTvyjifiaaiv , ifinoSutv oig totxtv laTUfiivov 

iitoS &tiov ^ovXrjftaTog , tSo^^tv uvi(^ Stafiaivttv il Svvaito fifyfit 
xol Ig i4i3vftattixov , Toig ftuXa nod-ovrrttg iypSfuvag xt xal 
if^iaifiiyag. intl Si ToTg nipJ avtoy imxovgotg Tt x«i avfifid- 
jntg TQifiaXXotg, dxr,xooai no}.X-^ elvat t^c ifpiSQtvovaay tiu^B 
iyttniotv Svvofiiv niQl tu ngoam UTtvd Trjg XQiaTOvniXttag , av- 

V)9iaraa9^ai avvi^atvt nQog to Soyftu Siu StiXiuv xui Siog, xo) 
SXXag fiXaxixiotiQoig oiai xaX t^; vmQoqiovg oS afoSQa uya- 
■KMt» ixaiQuttiag , aniaia unr^Xatrtv uv^tg ig Tug t&v Tqi- 
fiaiXiov vofidg xai uvTog, &xoiv %t xai (idXa nXtiarovg inayofit- 
mg XttTu xuQSiag tovs T^g Xinijg uv9^Qaxag, Si^ xi fiij xaTitC 

qMffl multu bborei, multa gravia et IniquH eihaiuerHnt, et adhac exhau- 
■tnri crBnt. ReUcto igitur ob metani recto trunlte , ■inittram Tenui per 
«Tia coDtendere Brdui^ue «c dtQidUbus lods Bpplicare ae perrexit, doneo 
Haeao iDonlc superato, in Triballorom terrun iDaeiuB furtim deiaptus e«t; 
ijoaesitamquB imperatorero iuTenit, et cum eo, quantitm por erat, coUoquu- 
Uu celerrime inde Uidymotichuni rediit, habens quae nnnciaret tum aliis, 
tun omnluai maiime imperatrid Irenae, Tera Bdmodum et minimc fucatat 
u talis ailveoiena , qualia i!s qui nimio aoiis aidore torrentur Zephyri auT» 
relrigeratrix. Kt haec quidelu ita ae habuerunt. 

5. Vere autem ineunte coactai iterum copiaa imperator duzit ad Sei- 
ikBB orbem, et quaecunque drcum occorrunt Philippoa uaqne caatella ac 
prooDgnBcalB. At ubi tentata. res eat pari infeUcitate, obatante niminim 
diTiBo numine, riaum eat ipai traneire, li poaset, Didymoticham usque, ut 
eos B quiboa vehementissime deaiderabatur videret, et ab iis Tiaeretur. 
8ed qnia TribaUi , qao» lecun liebebat sodos bc foederatoa, audicntes mi- 
gnsm esM bostinio manum in insidiis coUocatam spud Ctiiistopolitaaai fau- 
ces , nltra tturia oppOBitBs , eius voluntati obBtlterunt tinuditate ac metn i 
ttm et bUbs igoBTiores esseut et loDginuuis expeditionibus nou admadum 
caodereQt; idcirco regieuua est itenun u) TribaUomm finca, inTitus qni- 
4em et ploiiinas doloria tacoa auo ipse cordi idiuOTent , eo quod nusime ei 654 NICEPHORI GREGOOAE 

A.Ji.C^lyvtuftrjV iTinov0tv avtip ri npaYfiata anarfSv. ntnotijrai (*£»• 
T0( T^ uyaxii^^otv f*ix9t *«• ^C nohv rij» STQOVftfthyiv , xat 
oaa inixtivu y,tiiQlu i]V avaninrafiiva ri xa! ina^kaTa' iv^^a Hj 
xtti Tor KQokrjv ^ipfiia; tuc inavXiii noKio^ai rtioQ wv0atvt». 
{B.") Elg S' i}v f,Sti xmv avxui inoftiviav xai o ^oay ^wdyvt}^. S 
o ya^ nQ& ^^a/iog imxQomvwv i^v MtXtvixov tf^ovQtov , ivro- 

^XuTg vvv ^aaiXixaig T^ X^iki] naQaStSoixtag n(}6g 0aatXia &q<t- 
xiTO, xai SitiiXtt awwv avxia , avax^vovvTt xitag t<5 raiv Tqi- 
fiuXXiav ^ffiovi. (r.) 'Eiw/t S' a^iyftivt} zijvucuvTa xax n&~ 
Xtws St^^olag n^tafitla t^ K^uXjj , Xoyovg ntpi tav untjru xo- 10 
ftlijjvaa xai ^tjroSaa fta9^tTv ixQi^&g, & xarit yv(ofti]v iaitv. 
anriTtt 6* vnijxoov t^v noXiv tovtoi ytvia&ai xal vnoytl^iov , xji 

Eux^onoXti fp^ovQav TqtfiaXX&v iftfiaXoyTi, n^iv uv uxovaiaiv 
uiioiv noXifiov voftoig iiavSqanoSlariTat xi xal Sia^nuat] xai no- 
Xiv mi otxtag ufia xal yvvai^i xal xixvotg. xotg fiivxoi JtQt- is 
a^tvovai xaxanXtcyttai n^og trjV jmv Xtyoftiviov lft^Ql9^tiay xal 
anotofiittv tSol^t ^iXxiov iUi^fa xotvoXoyijaaaQ-ai r^ (iaaiXtt 
P-^SKavxaxovl^tjv^ , xa! Sovva* Xufin^ag tag iyyvag, tl povXoitO 
ti}v taxtattjv Xa&iav na^iaA&^iiv xai Xa^tiv ^not^Tl i^r noXiv 
aixog. tJvai yop ftaviwSovg y>v)r^s xal ■j-vfofir,g, aiQtta^ai n^oSO 
xov Tiftiiiov xi fiuQ^aQov , xai n^otift^v Tr,g OfiogivXov t^v uXX6- 
^vX6v tt xai v69^oy rjytfiovtav. xoixotv ovTot avaxfvaa9^ivxotv 
xai xv^aid^iyxaiy npiv ala&ia&ui xoig Tgi^aXXovg, Xoyoig una~ 

^xtiXoTg xtai (ttttotQiaavxtg t^v tov K^aXt) Siuvoiuv oi ix Bt^^otac 
nffia^ttg in' oixov Sivt)rti}Qtjaav , unayyiXXovttg totg ly Bt^-^ 

ex lantvtia r«« (Dccedebaiit. Rediit tameD retro ad urbein oiqiie Slraai- 
nitxain, et quaecunque iltac npeTUi alque equitabilia loca 10111; obi et 
Cralei Serviae tani forte diTeraabatur, (II.) lam autem illum leqDebatur 
et loannes quoque Aaauei. ^ic enim panlo ante praeejrat Alalenid caitelbi. 
Mox GBiQ illuii imperatorit iuiau Cbreli tradidisset, contuterat «e ad impe- 
, TriballDruin regi* canlubeiDali , comes adhaerebat. (I"*) SJ Forta ev tempore adTeDerat ex urbe Berrhoea iegstio, actura cnm 
de iU rebn«, quae ab eo petebaotur, et quidnam decreTiaaet ■ciacitatura (uu- 
gefiter. Petebat autsm ille, ut urbem in bdb polestate et maiui haberet, 
ac Triballicum praetidium in arcem iDtrodDceret , aiitequam pec lim et 
balli iure urbem, domo*, mulierea liberoique in ■erritutein redigeret at- 
qlie diriperet At legatis, dictonun dnritla et aeerbitate perculaii, meliu* 
Tinuui eat dam cum CaDtacuzeno ioipcratore coiloqui, ac fidein ei auun 
oinni Ckutionc adatringeie, li in urbem furtim et quam celerrime aeae in- 
tromiltere eamque ipae nuUo labore capere vellet. £«se enim animt ac 
turenUa, barbariejii humanitali praeferre, geudlimie extemaBi 
1 ita coinpoaitii , ao priusquain Triballi per- 
cipereut cvnidtutia, Cralia animo captioili qnibutdam ycrbis niapenao, le- 
gati BerrbueeaMa domum leverti Miia dvibua rcnuiKiaiit et dura Ct«lia HISTOMAE BYZANTINAE XIII. 5. 655 

^ota T^ Tt Toiv Tov K^akti Xiyiav fiaQvttjja xoi u( Jyaj^ii- A. C. 1343 
tt^img avToX avv&i^xas aitOKQaioQixug Mnotr,vTat n^of /!«<»- ^g^*» 
Ua, Tou xiuqom ax^jidaAvTog t^v totavtrjv na^ax^^fia ialvoiav. 
(J.) B^x^''*' fitti TOUTO napipx^ieioav ^ft^^at, xal xu; olxdagV.SSt 
Se fiaatXtie Svvd/*ns avaXa^uv inl mtijyiaia Sijd^tv t^^tt , xai 
ni^itovg aviatoiQ rivos xal ^amuvrig ^aatXtxijg. xai fih d^C 
tKKU T^fTi Ixii^ev Tifti^ai naQ7,X^ov, xai t^c noqtlav initaxi- 
tttS aifiSga uTaXainwQOv tvQe rijv eig Bi^qoiav iiaoSov, aiiv 
> xurv tioXXfi Tij it^3v(iln xul Tidovii xul vntiaig to i^ XByofit- 

Vlnv vjioSi^afilvav Ttut' Bt^QOiiotv /tQat. xovto yuQ 'iv jiQuyfia ov 
ofiifoti^ii fi^iXttus fiaxpSg xal yuX^VTjs ufta yfyovtv atttov, 
a^aXXuyttat tdiv tov JS^dX^ x"9^*' ^*' tuvt^. &tov d' 151' ndvD 
TWf To xQTi^a, rov tu ivaxt^tj noiovvtoi ^iidia, xui Toivavttov 
av onott fioiXotto, xai oltniaiv id^tXot TpiJno*^, (E.) 'Enti yuQ 

i^ttd-iitial ti jtai tyvia autfwg tbv puaiXia mQupQovovfitv6v tt xul 
i^Qiififuvov ry* uiy Iv iXntaiv ixuto SoyJ^Q xai atoqyrig d^uiv~ 
o^at , fitrid^tti rt rr^v yviift^v t^^'^ xal aviu£ xai iQaafibv Ix 
i^f ftvijftjji ylvta&atixiiv yt ilvui idiiiov riuv re fiiXtrijS^ivTav xul 
»if>it>S-lvtw» iv riTi uifartt rrjgolxitag xuQdtug ffovXtvti]Qi((i rov& 

Viimivroi XQOvov nQog dftoi^iiv St' aiibv ayaSSv xal nQog Im- 
fiovXolS Tiiog dnija/oXit tbv vovv, xat oXog n^bg Bv^avtiovg ^ 
vna^^tarr, xai nQbg rag ixttd^tv jJQifia xa&tXx6fiivos vnoaxlatig. 
(s'.) 'AXX' ucntQ navtaxtw lA r^g ur&Qumlv^gfitXiiijg ■^TTwfiiva 
xAoi Tov&tiov fiovXTinarog, wSttag InixQatiatiQa xuvTav&a vvv 

Rtpoira, et pftcU, qaaecoeenle nMeuitate, cnm id con«ilii ip«« re« ata- 
fis uiiDO siiggunsset, ipsl ciud imperatore auBpte auctorilAle feceraat. 
(IV.) Panci inile efnuxucant dies, cum imperaUir aoM copiaa Becuni da- 
ctoi egrcditur, TenaluiD aciljcet ambulatumque, regio quodam relaxetiani» 
Miique gcnere; necdum trlbus ex eo diebus elapsii, accelerato idneni, fa- 
dtliDHini ad Berrhoeam urbem aditum ofTendit, excipieiitlbus eum maKimo 
Kodia Berrboeennbns ac aupinia, ut atunt, manibua- Endem emra utri»- 
qye res msguam umul et utilitatem et tranquiUitatem affercbst ; qaoaiam 
eaden via utrinue muiibui Cralis elabebaatur. Atque illud aaoe opui Dd 
Rat, fadlia eihibenti» ea quae difliciiia aunt, et cootrarium qnotiea iuTat 
et qiubua vult modii efGcientii. (V.) Btenim Cralea, cum videiet eiplo- 
ntwaqne baberet, deapici et contuueUoie baberi impfflatorem ab iia, a qui' 
W tperaverat >e bomane nc benigne exceptnm iri, mutaTit et ipse ■tatim 
Mstentiam, alttae e memoria ercidere ultro paaiui eat, quae propter illum 
btna procedenle tempore vicitsim libi io poalenun proniaerat, et ln BTcan(L 
eotdit curia decrererat: coepitque applicare animum ad parandas insidiu 
tMoMDe ad Byzantios vergere, ac promisus, quae illinc Teniebant, paola- 
tia allid. (VI.) Sed ut in oronl re consilia humana dinnae Tolntett aub- 
Bduubir, ila Vaat quoque illic viceie ea quoe ab iii, quarum ecat pefku- 

Googlc 656 NICEPHORI GREGORAE 

\. H.665f lytyivft, u (iiji^ S7.ti)goviSafi7J n^oaiSoxaTOToTg xtvSwivovoi, fttjd' 
" pltti xapiiav dv0t] &vt}T^v. Tip (liv ytip fiairiXti ijdirrrov ti xol 
li.fv&^Qiov druiinivtvxivai infiXS^iv 6if/i, xal j&v xar' avxov 
Tt^ayftaTiov Kpjjijy vo(tlaat Tovri xal xuTtttnaaiv hqiottjV ' t& tSi 
Tiov TgifiaXXtiiv wff/jiyi^ St" ^pj^c TioitXijS^at rd avfi^uv, xatS 
fiiTa(iii.i^ ftuKQia T^v ^x^v xuTar-^xtiv, ot' Iv /fQOtv t/,mv ftt- 
&ijxfv vji' AfiovXiag tov (laxQtov d^aavfdiv yfvTjaofiivov airtov, 
V.M^xaja xt itXovTOV «p/^C oftov xai /ptj^tutiav xai itfofilaq twv ^jM- 
^TjC daff/Ojtav. (Z.) 'E^ovXtio (liv ovv noXiftov aqaa&at xut' 
avTOv , xal ftaxf}! u^^ai ntQtifavovg. SiSimg S* ai, ftijn^htVi 
a&htjaiv nqwTOi /loq^aag ttVT&g t&v l(tu)(toaft{viov 3;vTinpdT~ 
TOVTt nffoipavoig ivTv^ iw #(/w, xavTtvS-fv iJTTtjg ayioviafta 
yivtiTai (liya xai ufia r^j i^ dv&piaTioiv /XtvTjg xXijQov/qg ii9ig, 
Jiinla/w \'g yt to itaqov , aiyuiai XoYiaftoTg Sa-nttviov r^y tfw/^v. 
if&ti jrlp ixaTlqirrv fttTii^ di' Z^xi&v ^f^amd^iTaa av(tifwvla, 15 
fttjSiiiqov fiijSiTi^i^ noTi ylvtaS-ai xoiXvfia n()og tiiTv/Jav rjVTi- 
raovv unuXXuytTaiv dXX^^Xbiv, dXk' /ftfi^vttv ToTg davkoig OQOig 
dfl Tfjg ifiXiag, xal oti^/ufitTv lar; tiuv Bvl^avTimv vntjxootg «o- 
Xtatv, oTio ffovXoivTa nffoaxoi^tTv onwanoTf, vvv fiiv xa&' ofto- 
\oylav, yvv S' tx noXtoqxlag IxaTlqiov uXXtj SXXtg , IftnoSoivVi 
CovSevhg oiScvl xa^taT&Ti. tuvtij toi xal Sii fivx&v ix^wpt aioh- 
nije T^ avfifi&v ov fiuXa l&^tov. 
' ^ f. 'Ev Sti TOVTOig tjxtv Ix QtTtdXlag xai o tov ^aaiXiiag 
15. Ita eon. BoIt. pn> ^t(iaiiD6iXam npfiavitu. 

laiD, ouUatenu» praevUn faenmt, nec hamanain in nicnteai nnquBia Tene- 
rant. !■ qnippe cveatui fuit, ut iniperatar quidem ■uaTiuime ac libere 
tandem reapiraret, illudqne sibi rerum Recundanun initium ec primnm ve- 
luti fundamentura eiae duceret: TriballDrum autem rex illud factum irsice~ 
retur, ac poenitentia tabeBceret, quod iguem in manibua habuerat psr iia~ 
prudentiam dinilaiaaet, magnorum cmolnnientorum occasionem futnnim aibi, 
■ire imperiuni et pecunUrias reditu« augcre, aiTe aecuritatero aibi in poBt«- 
rum plenam pararc voluiaaet. (VII.) Uullum igltur yolebat cum eo ■ni- 
cipere, atqne aperto Marte eum invadere. Mox Teritns, ne, li iurntum 
foedas prior ipie Tiolaret, in numen infeitnm aperto incurreret, eoqne da- 
di* magnae exenpliun fieret, riiuque hominum atatim exciperetur, continuit 
H in praesen* , et tacltis cogitatianibus animum connumpalt. Conrenerat 
enim inter utrumi^ue pactiane iureiurando confirmata , ne unquam aiter al- 
teri obstaret, meliorit culuacunque fortunae causa discedenti ab altero, aed 
ut intra inTioiatoB aniicitiae linei maneretur seniper, iisque urbibui, qiiae 
Byiantinae ditionii eaaent, liceret ad utrum Tcllent ae adinngere qaomodo- 
canque, BiTe valaittaria deditione, aiTe postqUBm ab ■Iterutru obaeiiae fuia- 
«ent, ita ut •lia alii cederet, neutro alteri obitante. Iddrco ille id qnod 
acdderat ailentiv presait non libena. 

6, Inlerea ex TheMalia adTonit et uipcratoria conHbriniw loaniiea HISTORIAE BYZANTINAE XIII. 6. 657 

^HunSdSfXqMC , tnniag inoYo/ttvog @HTalbn' TOtlc iplaTovg, A. C. 1M3 

jnlfiaTOS xal ii Ttg tiri xqtlaq tfftoi; inixovQ^tywv tu x^driara. 
e^iofiayor yag rfiii xai uvtos ixi^aajo dvvaftiv, aif* ov Jip nv 

SfiaaiXiag inffiq^ Coyfiaji npSf njv roiavjTjv upx^, "* t^ 
K^Xt} awovjos ly o^oig joiv Tpt/JaUdjv, dig avtoj^^to nov itt- 
Idpofttv. (B.) TaxittJtt yap amthv ixftat n(fig av£fp ^yaytS 
xi GtJjaXdiv ngdyftara , iu^QWyija xai xdfivovjtt St" ulX^Xdjv 
rar; ava()/Jatg ttijr ijnay, ^ toTg l» noJl^ov xaTao/ovoiv ovTtl 

iOKaJtXdvoig. tig ydg TQvqijV xal noToi' ^St] Juv dnoyovtm' ixxv- 
lm9frrinv, ftdku daStvwg ta/t jd xaj* avroig, ^g (itjS^ avji- 
xdXovg fV' ilvtu Svvaa&ai , ft^ ori fttyuXaig Svvuftmrv, aU,*F 
ocSi roTg nuQaantoft^voig ^^{ftu xa\ Sit^fTjywfUvotg oixo&tv fii- 
ptoi. (r.) Toiovjoig joiwv o ^AyytXog avftfiefiTjxtag nQuyfttujiVi^P. ilQ 

iSdrijf Sfiv6g ja noJJftia, jd rt nXtXaja jijg GtjraXiag olxilav 
KXtv dfX^ 'f"' ^^" nnp*S'wv AhaXovg jt vnr^yuytjo xat 
jtoxqoig rovg 'Ot^Xag. t^t S' hfiov xul ]Axuqvaviav unattav tov 
j^orov yaQovvrog, vnoxif^itn' n^irtQov axOtv xaX rijv Tavrrig 
^ftovlSu^wav , JT^v rov npo iraiv iJSt} avyy&v Jt9vt}x6joe 

^TOYTov KttfuXXrivlag avljoyov , mg dvotji^ia xa\ ntgl jovjov Sit*~ 
itt^ovJtg il(}riXiifttv. ijv uvtXtTv ti&ignaqtuivvovivioi' fi-rjSi yii^V 
^$tft^ativ uvj^g To tf iXafxov, Siii ftax^tav tjSi} riuv /povcov iv r^ 
^fmj^arrfifix^iv,' dkX^ wtnttq uv&^uxtg dp^i^oig rialv ifttftaXivov~ 

jUgdiii, ■ecnm Bddacti* Tbeualonnn eqwtiboi lectiMimli , felicem iUnn 
cvcntum gntutatnniB, et li quid BDxilliaBe exigerettu', ncenlBia openm 
BavitiiruB. lain enlm haud contenuientlas et ipae vires sibi compariTerat, 
ei qao \a illara provintiBm miasu» iverat iuuu imperatori*, apuil Cralem 
adlinc In TribailDrDm finibui commorantis; ttt alicubi supra tradidimua, 
(II.) Profectua quippe illuc celerrime TheMalorum rebus incrementum at- 
tolit, fractl* et iBborantibus, non minas pet ipsoa indigenaa principe len- 
limo corentei, quam per CatalBuos, ^ui iam pridem iliic dominabantut. In 
hjium enim ac putaudi licentlam lapaia nepotlbus, multum debilltBtBe erant 
UUiram vires, ita ut contendere iam baud poasent, non cum viribua ma^Ia 
BoJDm, aed De cum iia quldem partibua, quBe domi paulatlm ab inviceni 
diveUebantur atquB distraliebautur. (111.) In hunc rerum itatum cum in- 
cidisset loaones Ajigelus, vir bellicosIuimDa , mexinia TheBialiae paite pcH 
lilui fuBTBt: tum idcm atatim ultra progresaua Aetolos LocroBqua Ozo^aa 
•ubegerat QDin et totam quoque AcarnaDiam procedente tempore inva- 
•crat, comprehensa prlus AcarnBnum principe Anna, uiore illlua Cephal' 
knum eonuus, qui muitia iam ante annls Interlerat; nt aupra dliimua, de 
ea Ipaa re disseivntes. Quam quidem foeiuinam ut Btatim occideret, non- 
DulU inBligabant: nec enlm quieturam essB IlJam imperondi libidiuem, quao 
taato iBH) tempore infixa esaet Bniino illius : «ed quemadmodum ignja in pa- 658 NICEPHOW GBEGORAE 

A. BL eSSlTtg ayvoovnat XdS^^a t^ SXr/V ia9^lovTtg, iitx9'S ^*' *h v^g 

""•" u9tt^^cnSa<aat ri fitfii;v6g r^s qiXoyos' otra S^ xai avi^v ijit- 

iQtvattv Ig uil TuTg jrjg l^ovalug tXnlat, filxQtg av avvt^a-' 

^OfUvt] ToTi ^diatv iic^ov u^u vitQU^ioafttvov tu ax^nr^a tTjS uq- 

C^^g. avjtig Si tovtojv UJioivTUV ri T^g avyyfvilag n^oTifi^oagS 
dvofiod^iitiiov SIkUiov zov fiiv uvatpovviog iiftlaaTn "^((fovg' 

. iy uSiafiM tf' ovv nQoalia^t iijgtTa&at lavxijv gitjo^^ii' ?cm 
fi^ napujiXijatov avQ-ig it S^uar,, xa9unip urt npij 'AvS^ovt- 
xov Tov ^aaiXiwg iv @K!oaXovii(Tj fitiivix^tTaa XQOvoi vaii^ov 
^X^TO Xu&Qa qivyovaa tig iijv ruv 'Axu^vdvav av&ig aQx^iV. 10 

DoAXd Tavia ftiv iv ror? i^rjg SiaQitiaie^ov aipijyijaofttQ^tt. vvv S' 
ixttat Inivtifti. 
^■^ 4^. jivttXafiiiiv Y^Q o fiaatXtig Tug iavrov Swuftftg, xccl 
ufta Toig ix Bt^qolag laTQttioXoyijftivovg , ^i n^og -[«£ tuv 
@taaaX.ovixiav inayytXlag, xQvipa yttQ Ixit&tv ¥vtot toviw Sit- 15 
fii]VvaavTO, tt 3-uno9 ^ t&Jv ovita ptfiavXtvftivoiv aiadia&ai 
tiiv SfifUiv Xoi tni- T& Ttlxi}, ^aSiav tvQtTv St' aiioiv T^y ig 
T^v noXtv napoJo>'. iuiv fs fi^v tjvoi i^v im^ovXriv QvtTaav ig 

Vjag Tov Sijftov ifttiQtag xalnQog Svfioig onXofiwxavg uvaipXt' 
^aaav anaviat xaitt Tt tuv ini^ovXtov xat aurov. Sio Stj xul^O 
dnQaxiovaag dvtiXijifug lag ivriv&tv iXntSag iii\ St^Qoiuv tv- 
T^-UiQvg dvttXwQtTv inouTio Sid anovSf/g. (B.) 'Enl loviotg yap 
tml o Bv^vitog xaiinXtvat (ttojIoc ig to. xCuy QtaaaXovixiaiy 
IntvitoVf vaivttQXfv ^yfitv 'AXC^iav to»* 'Anoxttvxov xal * leii abitnuiu ignoratar et fomitem latcnter exedit, dbnec forentem flsiii- 
mBiD sarsum ventiiet; ita et ipsam in ipein doiuinandt temper intentam 
fore, (juamdiu vivis annuinerata altenini suo aceptro oniatani Bdapecture ea- 
set At ills cognationii iui, quod non lege ted natura nititar, prius liiacfl 
oninibus liabeiis, gladiura ab eius caede abstinuit, ac ipsam m custodift 
vinculit liberam servari iusait; ne quid tale it«rum comraitteret, quale lam 
antea, cum ab Andronico imperatore Tfaessalanicam translata clam altquan- 
to post in pruvinciam suam Acarnaniam rursus aufugit. 6ed haec quideu 
fusiu* infrLi exponemus. Nunc vero illuc redeo. 

7. Imperator, cum et luas copias et conscriptos Berrhoeae tnilites coe- 
^Bset, contulit se Theaaalunlcam , ii* promissis inductua, ijuae sibi inda 
afferebantur. Clam enira illinc quidBm isti signilicaTerant , si antequam 
pD^ulna es quae raeditati esaent persenrisset, aa moros ipse progrederetur, 
facilem eonim opcra futnnun illi in urbcm ingresium. At hic cum reniMet, 
accapit manasie ad plebeias factiones huiui coniurationis auram, et omnium 
animos pugnaci quoaam furore inflamraavisse , tum in coninratot, tum in 
CantBcuzenum ipaom. QuBmobrem, tpe illlnc quoqae irrita, Berrhoeam 
diligentissiine regtessut ett. (H.) Statira enim ab hii appulit et Bjian- 
tiiu ctoMia ad THessalonicenacm portun , ^raefectuin habeiu AJeiinm Apo- HISTORIAE BYZAISTINAE XIII. 7. 659 

ivKtfuv fidXa nQX}.r,v. ^oav y^Q 'Pttifiiuxal fity v^tg nilc/ott( ^ X C. 1343 
mn^xorra' HiQO^ai di, xarcl avfifiax^av inofifvai, ^*'" *"* u~(.i «'" 
^mn. T^ yovv xaru &taaaXovi>njV n^uiffiaTa Siad-{(itvog rv^^- 
fit^* o 'Anoxavxos UC IfiovXtro , xitl afia. xa&anXloai xai rr^ci- 
Soxwtaaftfvo? ig it,v iaxt^alav ^v it cvpfy iv QtaaaXovixjj Sv-B 
■Kfuv ai^Tioixix^v xai ^y tnayofiivos ^xfv avios o/ii^X6v it 
jta) ulXofvXov vaviac^ , iip> di& ytjg ini Bi^^oiav imtaxvvtiv 
tMdvfiTi^ noQtlitv, ti' nag Swtjd^tlt} xaiaXafittv nt^l t^v tuv 
fttia^ Bt^^oias xai 0faaaXoTixi}g ^iovjog Tioiafiov Stdfiaair 

lOnr loS fiaoiXluig oi^atov, iviav&a ya^ &viativ ^tio fiaXtotn 
%fy^r,g a)'wviafta xai x^onaiov tvonXav, xaiaxCQfiaita&{yta/viaae 
iSv noXtfiiwv, xoi iwv fiiv itaffdvtotv ^iSjj, loiy S' ttt Siaflai-C 
vonoiv, iw» 9i nafSi to X^i^C tijg Sta^iatag lonjxotaiv. 
(r.) TiTi yt ftf,v paaiktX xattanovSaaftlvr,v noiovfilvi^ liiv ava- 

iS/ti^aiy ovSi i^v n^iaoi no^tiav Sftox^ov xt xal duaXainiDQOv 
li^Tv i^tyivfio. 10V yd^ lot noiufiov ijxtaS'' onoi fiovXofiivoig 
ui] loTg uti Staffaivuv i&iXovai nQoaijvig navtax^ xai ^daifiov 
napt/oftivov x6 ^tiQ-^ov, aXX* iv fi^axtat r&natg , xai Toviof; 
ovx ig nfiovmov xtiftivoig Stw av fit} fiovXofiivm navri Siaflai-iy 

Viyttr , uXX' uYvoiaiQig <uf ti1 noXJlu xu\ tioUt^v inixgvy/iv txov- 
aa, ov ftovav iv xtift&vog it xa* i^^ioff (tt^Bif, OTn^ylxa SayiiXl- 
ffwpoT t/u 1Q x^diog r tiSv iSdiojv ipvatg, ^anitt/avad ti xul 
xaiaxXvtfivaa'iii tl3-iaftiva fti^tj itjg ytjg, aXXa xbi &iifti ii xal 
f^ivoniuqto , iyiSQttv inoir,aavio n«pa i&g ini &ttJtt}a lov no- 

^tafiov SioxiXioi nov lov d^iSftov onXiiat idv TfjfPaXXiav , iv9a^ 

aaana, et d&tbIci copiai lange maxinias. Knmt qnippe Romsnae qnidcm 

naTca plarea quam qainqBBginta ; auxUiarea antein ex Peraide duae et ii- 

ginti, Rebus igitur TheaiBloniceDBium eo Ipto die proat liboit ordinaUa, 

pMtera die Apocancas, cum el eu qoai TlieaMJoiiicae invenenit copiaa, 

et iDai qnas claaae lecum addnient tam domestJcaa quam externaa, anna»- 

Mt et iiutniiiaaet, BerrhoeBm terreatri itlnere quam celerrime proGciid 

aecum coustituit, li forte imperatoris eiercitum aiaeqoi poaaet in tranRittt 

mna fluTii, qui Berrhoeun inter ac ThewalDnicam^fluit. lllic cnim maxime 

pnlabat partum in Bibi andadae praemium ac tropaeum militare, hoatibne 

: et hia quidem iam traicctis; iUis vero adhuo 

propter ripaa tranaeundi causa stanljlius. (III.) 

lae indB proHperet, Taconni labore atque difB- 

Nam cnm Sumen baud semper nec quacunque 

ac petrium le eabibeat, aea angustis in locis, 

e cupienti obriu, sed ignotis plerisqne et ab- 

! Bc vere, quo tempore maior exuberat aquBmm 

B et innndare terrsrom psrte*; scd et aestale 

rii ripa dno circitcT millia Tnballonim inaidius 

,ilc 660 MCEPHOBI GREGORAE 

A. VL $^i fttthna Smpatvuv InlSo^og ^r o fiaaiXtis KUTii t^v in&voSw 
ofiov x^ aiQUTip, wg uv i^tt(<j)r^g ^Yvoov&i tuqI lijv Siafiaatv 
intHmtaQVTfg tiiQiflo^nv OTTflwai TQonatov iv fiptt^iT. TovT-otjf 
yf ft^v ot nQoSQoftoi Tuy ar^aTKmiaf tw ^aaiXitaq na^^ia- 
&tv ^eatTofitvoi avToi rt anfyvioxiaav xal ftuitQiiv Tiji' SttXlavS 

V.334Tarf Paaii.iKttti; Svvafttaiv ififit/iX^xtaav. (J.) Ka! Tiix' av tv 
Fixiivto T^s wQag i<p&t{^0VTO , fitiu^ Svoiv arqaToiv naXtfdiav cS^ 
iv SiXTvfi^ awiiXijfifiivoif xat afta tov noTttfiov TtjV OTQaTOtn- 
Sttav xal T^iv wftiXoftivfjV naqaTa^^iv xbilvovTOf , tt fiij &tbg ix 
T8tj a/^tShv ttnQoaS6xr,Tov iyjKQlattTo Tijf inlxovgov yt^Q'* ' o? t^ 10 
fiiv npoadoxiofttva roUoxi; anQaxia rl9i]ai, Tot; Si fttiSafi^ 
nqaaSoxri$^tiai Stiiuv xaQli^ttti Tijv i^l""' l^^toxavxot ftlv yop 
StiXJa fiax^^ T^v OQftijv avt/ftlTtaiv tovrov * ^vi^ Si Ttg twv 

P-iliiyXWQlwr, &QTt Tf,v TQi^aXXoiv SiaSfftti n^ovoft%v, i^x^v «vto- 
fteXog TtjfixavTU tiTi fiaaiXii, St^ttv inayytXXoftivog hiQuv t^; 15 
iyviMiaftivtii Stdfiaaiv, tl SayjtXtaT/^avc to^s ftia&ovs ditoXdfiot. 
inl S^ TOiOVTOis Tia fiaatXti Tijs Siafiuatas ytvo/tiv^Sr ixnXtt- 
yivTis ixti&tvQi T^ifiaXXoi to tov nftayftttTos naQuSo^ov ^jrovTo 
T^ Tayiarr^ avu Ti\v jrwQav iiXXos itXXoS^i StttaxiSaa&ivrtg. 
B V- Ovra) Si xaxuv dnaSij npo? Bi^Qoitty Siaata&adai tokSO 
fiaaiXiujinoxttvxos ctxtjxaiis oftov T(Tt aiQttT^ avx ivifiaXtv (tu; 
tifr,(uv') tv9v; t/f Tiyv noXtfiiav, iXX' vifTJxt t^s oQfttjS- Ix yAq 
Tov ifaviQov noXtfittv xai tWindSr}v nouTa&at tSis ftd^as npo; 
17> l»l O^ coir. Boiv. pro intiS^. 

u fecere, qaa mAdme parU eum cuid «zerdtn redeant«m tniectDnnn pn- 
t*bant; ut derepente in iptmn nev opinantem circa tramitum impetu fa- 
cto, tropaeum illustre breri coiulituerent. Ho« vero impeTatoriorum mi^ 
litum praecunorea conipicati pracul et ipn animum deipooderant , et pa- 
vorii muittun exercitai iniecerMit (IV.^ Ac farta«ifl ilU i^aa hora profli- 

SU fuiueat, inter hoitiles duoa eiercitus qnaii iMra retia coinprehenii, 
miae ipso obatante, qno minui aut caatrametarentur, aut aciem rite ii^- 
atruerent; niri Deui derepente et ex imjiroTiio manum iili* commodaiiet 
adiuliicera: Deu« iuquam, qui et saepe infecta reddit ea, quorun) uiainnia 
crat exipectatio, et iii, quae miiiime praeviaa fuerant, Becundas eiitua lar- 
gitnr. Nam Apocaucus quidcm timioitate Bumma luum ipie impetum ro- 
prenit. Vir aulem quidaiu ex illiua loci incolia 'rriballorum ^raedatioDi- 
bot nup«r elipaui ultro tum ad imperatorem tranafugit, promlsitque, ladi- 
caturum le ei aliam ab ea qoae nota erat per flumen Tiam, u ribi mercea 
daretnr paulo pinguior. Hii conditioiubui tranamiiao imperatorii eier- 
catu , percuUi rei miraculo Triballi iade abeunt celerTimB , alii alio per 
ttm regionem diiperri. 

8. Ubi Apocancui iHMfom imperatorem Beirboeaai ueqae eTUiMe 
cnm exerdtu acc^it,'ncn itatim, ut diximus, irrupit b koiUcnw, led 
impehun remiut. Apezto eoiin Maite pugnare et conuumu Gtua bdlicoM HISTORIAE BTZAUTINAE XIII. 8. 661 

fiajitiw tnparoy oi ftaka iSvi^^ti , nXi]9vi fttv Xxtav /iv^loy av- k.C. 184S 
Tic, uno xiaTTTis S* i^ y^v hnfii ftatyipie^-iilvov tit itXeTaTOV. ^^"'''"ti^' «"" 
ttatmakxiae Tr^og 9ov KQuXrfV n^ta^iliAv , '^Qt&tOftivov jjdri xal 
«vtftv ((u^ itH^luTai) xuTu fiaaAiuq, Ixd^zo ftiv TitQifityoniC 
iavftfiayMov ixiT&tv OTQirTOv ' wjiiff^aTTt 6i xul to tov noiafioS 
viofia , -T^trjQtiQ iipiaT&Q xari 9uXuTTav , onoi xau^ anonTvti 
To ptid^^ov Ixttvog, fttjnov Xa9uv o fiaatXiig uxdTtov ixntftifijj 
jrpic lo» aaT^ttJtriV l4ftotip , avftfiu/Jav tth&r. tnttxa Tiifttfiag 
r,fiaia riv jlaaiXia, o,ri /JovXotto Squv niQi iavTov , avyxixXti'- 

Vtaftivoirt ovTwal nuvTa/^o&ty xal ftiXXtnv ig t^v iuTipaiav no-D 
liOQxtTa&ai. (fi.) '0 d' «tntxf/vaTO, avvTj&tg ovx tlvai n^ie 
jnXtfiiovg noXffiloig l^ayyiXXtiv aTQttTr,yixa fivaTr,Qta. ofiios intt- 
S^xtQ aot i^ uXuiv tig t6 aTQttTtjyiav &va'§twg navv aavrov na^t- 
Xr^XvSoTt aTQttTKaTaeijg ifinti^iag otg no^^uiTdzat §aSi^iv ^nt- 

ISToi, fiv9ov iym aot ovx ufiovaov tyfnyt nQioTOV' intiTa xal n*fl 
uv ij^v fit TuX->i&ij aot ovx inoxQVif/Oftai , "va aaificTtgov tl- 
iiitig miTog, Sofi> ntQiifqovrjTixoig ^o/ov lyui re(i! tov oyxov t^(V.335 
OT;g vKtQTjifavlttg , xai oniog ool fiiv rl) aov xaTaXtlntrv t9iovP.413 
i&iXa xovTav9a, ifioi di Tovftov. iSiov ii aol fiiv dtl Ti ^ai- 

SOP"» ToTg ^fitvStaiV Ifiol Si Tfj ipvaft ttq dXtj&ilttg. 'Av^q Tig 

Toiv ui^fQiiavoQvtd^tav ivog noTt ytvofitvog iyxQUT^g ^ptto avtav, 

tti olg iaxt XayiafioTg. a S' untxflvato ' ov tu ifid at j^^ioy, at 

wr9^amt, diiqtvvav oniog X;^tt, aXX' Sndi; ^u ta au, t^ Jiyif iyu 

92. Ivl olt corr. BoiT. pro Ivlois. 

nillte praeliam conierere non BdmDdniD aadcbat: lanltitiiduiem qDidem 
iUe Kcani iofinitim habcas, aed qoae ab remia uutxima cx parte lero in 
teiram tranalata fuent. Miiaa itaque ad Cralcm legatioos, qui et ipae 
aa, ut dictum e«t , imperatcri iratui erat, auxiliarei illinc copiaB tjuietua 
enpectabat. Venmi et fluvii oitia mnnierat trireoiibus a mari obiectu, qua 
pBTta decurreiu amnii aquai io mare eTomit; ne forte imperator, cymba 
■d ntrapam Amuriura fartira miaiB, auiilium ab ea peteret. Deinde ad 
iKperatorein miait qni interrogarent, quidnam ipu de se (tatuerct, ita ex 
omi parte drcumTeotos et poitridie obiidionem pBiBUruB. (11.) At iUe, 
„ Don lolent ", ait , „ hoitei boitibui belli TuigBre myateria. Quia tamen a 
MUbna ad suauDom belli muoui homo indignisumus evectus e«, eo()ue fit ut 
■b eipcrieDtia militari quam longiariaie absii, fabalam ^bi noa iUepidan 
pimbo primum : tleinde et ad interrogata tua non disiimulata veritate r»> 
■^debo, quo clarin» ipie intElligai, quam deBpectui mibi fnerit luper- 
biae tuae fantus, et quomodo Tellm io eo quoqae tuum quidem libi morem 
leliaqaere, meum autem mibi. Bst autem mos tnua, ut mendado gaudeai: 
■eu, ut reritato. Hoino quidam, cum aliquando BTem cepiuet, adsdta- 
baOir er ea, qnaeiiBin ewent eiui cogitatioae». At illa, non, ioquit, neceiM 
eN tibi, o bomo, exploraie nieae rea quDmodo »e habeant, aed quoraodo bo 
liaUtarae wU toae. Nan «i diTinaiidi facultatc polleo, dicsn tiU de om 663 NICEPHORI GREGORAE 

i. V. €S5l ftavtixif , IgS aot ne^l IfiavTOv ftiv fixuna, mgl aov 8i ftu- 
IjXiOTa. toTz f*if yt^Q ^('>>' av^Qtoaav oloivoaxujioig Tl/yTjv u^-gai- 
^iv f^ i^9ojy inl ri iaufuvov avftfiairu TtbXXdxig iid it xa- 
^/Jpap o^rwv xal nri^uo; xal xkayyfjg, ovx ijiinar tlnttv 
i( r&aifaXig nayiayw irfi ro^riuy dtavoiug «no axoyaaftov iia~S 
aii^iv l^ixvovfiivijg r^f x^ivovaav ^f/^tpov. iyii 3' o^vig &v ovx 
&nb xad-iS^ag xa\ mrfaiusg xa\ xi.ayyT,g dvd^Qov va fiiXXov 
ivttyivmaxtiv aat doiaoj, n^g ttvdYxag aiS^Xovg re xal fi^ aaw 
CaaqifTg avviod^^at, akXa tfutvijivja xtiX-ri xal Xiyiav tvap&^ov 
Svvaftiv. &xovfyovv. tl fiiv anoXvaai fu n^9vfitj9^flr,g, onaTgUl 
aot TtSv^^tiai ' tl ii x^anu* i&iXoig, oix av ipS^voig tc^i^- 
xvjttv &^7}voiv T^v yvvcMia. inX^y^ ir,v ttxotjV a .dtrf)^ ' xa! in}- 
nofti xa&' iavTov, fuylanjv ixaTiQw^tv o^Sv j^v tfifi^iQ^eiav 
ToS naff' iXniSa itivov. Sfifag iv ixXoyij ivoiv ytvifitvog aipvxToiv 
Kttxoiv Tii xovtfiji^ov o ToXalnia^g SXtTo, xal XvaivnTi £^15 
Dxi^i na^aaxtov tv9ig iS^^riVtt tov naTia xtlptvov. tov fiv&ov 
•toiwv ovTotg VyovTog, axavt xal 8i' ov o ftvdvg ttfTjTai X6yov. 
'Entl Toiv orQaTiwTixiiiv iv ntipif yiy^vrjfiai niiXai TtQayfiiTtov, 
Sg yt xal avTJ; ola&a, oiia xal oarjv t^v rifu^-^aiov ttVTig i.tl 
iandvtiv noifj Twv/{n;^«rwv nt^i Tt rijv inofiivrp' aot ravTix^vSO 
ivvuftiv nt^t xt rag nt^xag ipaXayyag, xai ini rovToig Zau t« 
%uvaXlaxtig xal Zaa ig ati avaXmatig , avxvtt ntgl avfiiraxfae 
nQtafitv6fitvog ji^Js t^»' iiytfiova twv T^i0aXXwv ' xa! firj npoc 
yt ftovov ixtivov (/wv tow xgiovg to fiiaiov iaifnXtari^av niftnttv 
T15V St^iav, /iij Si n^6g yt Stjnov fifi' ixtivoy t^v ^tfioviSagS 

Ipift quidem minime; de te ftDtem TeriuiDte. Atei hominibni ii, qni * 
Cuces iuat,~ futaTonim Bclentiam ei Bvibas uepe coilignnt; ex illarum ■< it aede, ralaln, aliiaB clangoie. 
no et ubiqne oerta asBequI meu4 eorum liaud pcasit. Kgo vero , *TiB quBo 
•um , non tibi ex aede , aut confuBo dangore , ea quse rutura lont aabo 
cogDOKenda, ob«curae et incertae neteuitatia legibuB te implicanB, sed 
Tocale 01 et diatinctum articulU oratioaem adbibebo. Audi igitur. Si ma 
dimiBeris, tuui morictur filiuB; aia retinuerii, mortuem uxorem ttatim I»- 
gebii. Hii bomo auditii perculBua e«t; et *ecum ancepB deliberabat, gn- 
viuimam videiu utriniiue calamitatem praeter spem Bibi impendeie. Tamen 
eam ei duobus ineTitabilibua malis alterum ip» esiet eligendum, illud mi> 
■er elegit, quod erat leTiuB , ac diroiua avi, iacentem Btibito (ilium Iniit. 
Ac fabula quidem ita te habet. Accipe iam, auorBum fabulae Bententta per- 
tineat. Quia reimilitaria u«Dm habeo iampridcm, nt tpse iciB; non ignoro, 
qnantos ipBe diurnoa sumptua faciaa, tum in copiai nBTales, quao te m- 
qoantur, tum in pedestrea legianea: ac praeterea, quantum impendas ac 
■emper impensum* sii pecuaiee in illi* legationibus , qnas petendi auxilii 
catua ad Triballanim pnneipem freqnentes mittii; coactut non «otum mo- 
■an UU pngulon mittee, atqnc ipil deiwle reginM dw aiorii aod pra*- mSTORlAE BYZAOTINAE XIII. 8. 663 

oi^vfgr, ^Ai* ini TOVTOts S-ojitvttv ^tTv xal /^^fiam m^i^Q- A. C. 1343 
)na9tu ToTg iKttUT^ nfixj^xovai tio» toT^ ^yiftoat na^uivyor-^P-^ ^ 
attviwxiav TpifiaJJ^wv' u nKrro at Tfyi TaylaTrpi &ntt^^viiyai'^ 
fiiaaoyTm xal fidla TOt nQoSvftovfitvof, Ti 3' Ifta oi^roiuSa, 

i^ n m^ ifti dnjvtxtis Svvttfn^ xai QtTTaXla fiiK^ov naaa, 
iMvfiv 6' olftai et t^v &tTTaXatriV "nnav ^Uxr}, xal Saip' t);» 
Tijr ifUTttQiuv m^ttto; ixtivos nfig t& noHftitt, xal oTifog fia~ 
i^wv xai noixtkutv noXiftiav dalv u^Xijral. TavTtt 6' ohiot xa- 
j^atfof TiQoatitTuj^tiv iyiu fify.fi xal ig to»- t^? /{if/a; Kaifo>-,p.4i4 

Kha Svotv oiSlit^ov tw* iw avftft^vTan' o()w[o ytvofitvoV /<ijti 
ju^ Iv dXXoTQta Tfjy ilunav Sn^axTov x^l^ovras IvtTyai ianavuv 
imnovs tv oi xaiff^, firjTt Tovg ■^(inigovs Sr,ovv uygois xal 
TH5 uftnAovc i> ^f*V ^o^ xapwov xa&iattixvias a^ndl^ovTas iia- 
f&ti^tiv ■ oTa ^iXti ToTs at^ttxoiiidois avfiffaiviiv <uff t<1 n^Ad 

ISjitt Tijj' drifiOTixt,v ivttq//av. ^ ywQ Ttuc Totovxiov ^idv^ loij; 
liiv t/Mat ^filav na^fy^ xal ^doTti li fifyttna • toTs i' «p-B 
na^tvai ftixff^ jio}.Xaxis i} itiSiv &yf}atv, aXX^ as ^nos timTv, 

Xtikia ftiv t' ISi^v' , vnt^iarpf S' oix ISltjvt. 
nvx' ovv ifiol ftiv, aiQaTiiaxtxttTs iiintiQtaie avvTt^Qafififvif, 

^TifottSivat Vntiai' ool J' o*. ^ii ao\ fiiv iv 10% aap^pyoiff T;^vV.336 
SiLijy laxvv ntQiflviTai SanavwrTt TtXtvrav tig &fii}zavittv, xal 

S. TOvg fsaoTf» Mifoa^ovTtte tSv ToTe ififoat «p. conl. BoiT. 
tnt mliquld cicidiise putat. Ego ad Tpt^allmv iiibiutelligo Tivdt- 
3. £ «avTd ai cod. VBt, Snavn tti apogr. Par. 16. tote i' 
ifxainai pro «o^e B' dt»ai,ovtue, ot aimot. BoIt. 

tOM iiDbitioM ftdoliri , >c pecaniij drcomTenirfl tiiigiilo* qoosqoe nvotm- 
nriM et «lieDlai eonim optimatiiini , qiu plDrimiuD pounnt apad pntKupe* 
TribtUorDm. ^uae omiiie te, tjDamvia promptiMimum , cedere *c dwiatera 
iocepto protiniH cogent Exerutus autem mei innt, primum eae vires, quio 
■e peq>etoa comitantur, tom etiam tota fere Theualia. Atqni luduite tA 
^Qr, quBotua TbesialDnun eqnitatD*, quaatumaue tlle io remilitari lu< 
«t eiperientiae, et quotaodo «it longii ac multipliribuj bellta exerdtttaa. 
Mi tgo copiai domi ledere, quoad Deceutu urgeret, imperaTeram; ne 
ei dnobua, quorum Deutntm expediebat, alterum existcret: neque enim par 
«M extenio in lolo versantei propriii eumptitius Tictitare, alieuo tcmpore) 
Kqne ab illis igros noslroi Tastari , ac dderi vltes maturo iam fructu di- 
Tc^tti; nt fieri ab exercitibus lulet, populari plerumque Ilcentia. Enrum 
tjup^ rerum direptio dominiE iiuidem damno est ic plnrimum nocet i diri- 
pieolibiu autem parum aut iiihil affert Dtilitatia'; immo, ut ita dicanit 

Labra rigat: mediu icd oon rigat ore palatnm. 
Bmc Mnt, qoae mibi nitilarii dlaciplinae alnmno praeTidere eiti tiU m- 
1m ainive. Cnin ifj^itur totai vires in ea impeodai, qnae «i re 101»»« 
W, reliqaan ait, Bt in nmmat tuHUa aagiuitiai addiiGarc, et pMOidania 

ok 664 NKXPHQfU GREGOKAE 

BSIt^ tiuy x^ftura» infiflar xtyovv ti{ nffalStig xoMn^ayovaai , 

qSi* antifilav tov azqaxrfftTv tfiol S^ ifUfti^laig awTt&pafiftirtf 
aT^aTtjyiKutg tijv toiy jfg^ftuTtay iyStiav n^gtdn' tvnoQlav noitt- 
a9ai ;;p»jff«uc xal nXovTov xatoQ&wftutiay totAo; ivStlxwa&ta. 
tovTOiv S' ovttag i/oytatVf t\ftttat 6-q aoi Xoac&v to tov ft^&oVtS 
tl fiiv yag aniiwv n^og to t^; danav^g noJlv/ovv fttv , avovijTOf 
Si, xdl ufta ngog rovf inioviai ix tui- noXiftatv xivSvvtivg, na- 

DXtvSfOfitTv T^y ta/Jartjv i&tX^atiag ig Bv!^dvTtov oixaSt , avfi- 
^ri<piff Si' unoyvaatv t^ uvayxfi xQijaafuyof, ftaxff&y ftiy iqtX^- 
attg toy y&oita " alax^iv yd^ faaiy 'Ofi^^lSat, jq 

StjQov Tt ftivttv xtvtov Tt vtta^at, 
xa) ngig yi ^ftitoaj] tig n6Xtig, ag iniiav aiTog &3ioyi]Tl xa- 
&i^tiv iXnl^ti). tl Si ri ft^ totovtoig niqintntmxixat xivSvvoig 
ofiov xal orilStai tpvXaTT^fitvog naqufiivtiv iri (fiXovtixo(r,g, ovx 

Eav tp&dvotg fitT&. tov yfXiitTa offXtrv fiax^iv xul tijv xnpaX^lS 
&tfiatgoifttyog , xa\ ^iaiiog ovtojg dno^Qt]yvig tijvtfvx^v, inii- 
Suv xvxXot9itaa ^ noXig, to aov vvv o^ftijt^Qioy , fx tt y^g xal 
d-aXutnjg fttTu noXXdiv imovTog iftov twv Svvuftttnv, Inl tor 
tttitov T^itj/rjTat at tijv o^'^. MtianiftipOfiiu y&^ ov QtTtaXt- • 
x^v ftovov "nnoy, xal oaa ixtT^tv ar^atontSu , dXXu aov ytSO 

PSvtxa xui Htgatxdg i'^ 'Aalag Svvufitig, ail ydp ^Stj tovt' int- 
n^axttg npaitog, xa9'' ofiotfvXtav St' ifti JltQaixipi iXuaag Sv- 
vttfiiy. To d' Ix Tcuf aftotwy tov uSiK^aayr' ufivvta&ai, il fiiv 

infinitBtem exbauriaB io lei male cennru, propter taam in re niilittii i»- 
peritiam. Mihi Tero, in quo imperandi usus cum aetate adolevit, peca- 
niarum penoria in reruin bene gerandarum opportuDitatem ceuura ett, ao 
proiperia me succeuilMiB tandem ditabiL Quae cum ita unt, conieqQetur 
profecto illud, <]Uod in fabula est. Si enim ad lumpUu profasot, at tninime 
atiiea, «imulque ad impendenUci ex bellis pericula reapexms, eoque By- 
xantium rererti quam celcrTime volueria, auctotein pcae deiperatiooe ae- 
— ' j Deceautatein, nuoimui ecit de te riiua; turpe eoiffl ewe Uomeridae aaatoa nec 
didilant. Ac pfMterea ncbea , qnaa ego obeundo nuilo ut ipeni labore 
ei no in illa pericula ■imul ac probra io- n poteru fi daa; tam videlieet cum urbi, tunm nanc perfDgium, undique circumieaM, 
nrgente me magnia cum copiia tem ac mari , in te , qui mnlorum auctor 
fuerii , iram omnem vertet. Arceasam nempe noo Theisalicum modo equi- 
tatamj et qnidquid iliinc copiarum eat; leu tui quideo: . » ■ . ex Aaia vire». lam euim tu commieiiti id primui, qnl Peraican n HISTORIAE BTZANTINAE XUI. 8. 665 

mt^pAtiTov eTnu xQhotg a^hg, &9wos ty^, xol npfif oiSrtB»' *■ ''' *^ 
^T fm^Tviflai' roS 0^^x1x01^x6x05 Xafifidvot Toiv fiameaivivTmv, \tt6Lt' 
J i' ik ifxX^ftatog Xoyav avuytt^ Tovf^ov ji^ayfia, &Qa aoi Xo~ 
y{^9vi, mjXixav xal ocov tuv iyxXijfianov vjttvdwov «li aav- 
Sriv bitx^x"^ 19'tXovxijg, xaza Ti fi-^Hv iStxovvToq onXa to-P.415 
iFTOra xivwv &atp&v ivufii^ xal oftoipviMv , xal aiyTo/v atpttSiov 
ji^fiaTotv, »ttliiaaav'Poifialuv yijv diatpS-tlfotv, xai vtag xa~ 
^^<av , xni ftiaafiaTom IfimnXat itpdj xal noXvrpORO); Tori; 
Moif iftJtaqotv<ar , xa\ jiiiaTjg noXi&v tdyivtiae ht fiiaov jtoiiev, 

lOxai nivTu ipvgiip' Svw xnl xAto) xvx&y xal iiaaTQ^^uv ■ "va tt 
yivrfttti; "va ai> ftovagxog xoTaaTfjt , fitlfyatv ij xuTi ai xal TffV 
rv^Piv zf/V a^v latfidiltav nQayfiaai. %^g anovoittg' Santg av liB 
fsfitig Tfuf yivoftlvwv InoTtT^g Sixatog i{v, xal ndvra Sioixa» 
vpo( Th p{i.jiov, oU' &xvpiQvrjTOv ilxt t^ nav xaX nXrjfifiAij 

ISriJi' ipoQa», Kai Tirirr' ovSi jiQog icig ift^ tpvy&g xo) Tv/of 
aitiSiav avvlauag oriov*' tig Svatomiat» iSvv^dijg Xaffttv , Znag 
TOiif itiv ipikovg, xal noXXdf iqitOMVTag ¥ftotyt xd^'Tttg, ag 
soXtftlovg ll^iiinXiat xar' ifiov li ftaviaSig Tijg yviifttie' Todc 
S' ix^i/ovg xal Svafitvtig, itfi* &v ftot Tt^oarjxt ndaxtiv ftaXXovC 

lOxaxuf, (ftXovg ai Ttjg Six^g nXdariyytg tSti^av dxpifiiig- xal ov 
v/iirt^g xXvSorv lig nv&ftivag xaT^vtyxt avft^opwv , vniQTi^v 
xapaSo^iog Vfiiav fntnQaxtt ^fof. xalvvv, titg oQiig , iftol ftl» 
l^ovfiag Snand yt Xf^Q^r "«' X'^^"^' 5«" )"* ^*^- <fi> ^' oXovg 

nnre i|Me wl iadica*, iiiooccni certa ego, et eoncenae Tcniae teitimoidiiiii 
■cdpio ab Ipni obtrectatoribtu. Quod si &ctDm Ulud meum in crimen ad- 
dncM, iaiB tibi cogitandimi ett, quot et quanlis crimiQibui te obnoxiun 
altni fecerii, cam tot in me iiinocenteni infidelium promiacue oc ciTium 
'(RBB DOTiilJ, com Dulli aomptui pepercisU, cum totam Romanorum ditio- 
■cm TutaTisti, templa eTcrtisti, socra omoi icetere violasti, cum in di- 
Tina multifariain et petulantiwinie bacchatua ea, cum ooinis nobilitatis Te- 
aeraadain conitiem de medio luitulisti, cum omnia nullo diicrimine s itonam miacuifti atque inTertJiti; qua consilio? nimirum ut tu lolua 
rerum potirere, maiora t« bc tua conditione Bffectons. Froh dementiaml 
qaui nuUui faret arbiter iustus, a quo adspieeretur quodcunque tit, a quo 
unnia qnani optime adminiatrarentur ; sed uniTeraa nullo rectore, nuila 
lege irent. Ac ne quidero ad mea exilla measque calunitatea cum respica- 
irt, erudiri ad Teiecundlaui potuisti, cogitando quaniodo eos qaidem, qui 
ailii «atici erant ac pluriQiuin mihi debebant, animi sui furor in me tan- 
qnam ho*te« arnlBTerit: inimlcai Butem, et eoi, a quibus laedi me aoquius 
tnt, amlcos mihi diTinae luititiae lauces Teros ac certo* probaTerint; et 
miFiit Testei ille M«tag in profundoi calemitatum fiuctus merserat, eum 
Deus praetei omnem opinionem Tobis attiarem effecerit. Et nunc, nt vides, 
nilu qnidem iiionia flata praspero eunt, ot porro ibunt Deo iuTBiite. Tu 
iiicepbmvi Cregor, f^oL II. 43 

'"»8lc 66Q inCEPHOBI GREGORAE 

i. U. 68S1 ai^Xftnct^ /(Hj^anmt oapoie, i&> t' ifi&n JtjiLaJ^ [ttS'' Ze» 
'^^ljToii; fiaaiiiKoTs iyijv nQVTavilois xal oaa nSmv ivytviat vu- 
y.Sai/tnvifuvtt n^Ttpa/ag a^ay/ia Xt^ar^iim', ovSiv nXiov xanQ- 
^oTf, ^ Tov JI>}viX6nr,g vtfalvtig iaiov' Zv navt^^Qiav vipatvA- 
(ttvov th oxoro? uviXvt t% xaxomv wxi&q. ' i^Xov ovv Sv iv~S 
■ztv&tv tfj] xaJ roT( /tixpA ifQovovaiv, wg vfttv fiiv iStxttvam 
^xiara avXXafijSdytiv i&lXft tii &iTov' aStxovftiva S' ^totya 
xal fxaXtt fidXiaxa. xai Slov vftu^, aqioaiovftfyave t^v tx &fOv 
vifitom, 10 T^f 'SpJ^C inlaxtcy arafiUvTOV, VftTy S' ^QtftiTv ovx 
Ktig ftv^ftijv ovS' itf/i Tioy xffiymv i'p^iiat. "Ofiotf il fi^ -iy Tip av- fO 
rlxa iftvyiov avTis o^X^iaj} , xaxoSaiftovia Sl n; avfiawioc xaTiH 
Xiifav axpi xai Ig ij3S6fii}v ■^ftiQav SiaxapjigtTv iyayxaatt , fyya 
Xoyi»y o^ti noiXm xpaxaiitt^. (T.) Tavr' tinwv rovs ftin 
irpiafltts aq[>^xc noQtvtadat' uviis S' &xaTiov xaxtaxtvaxwe 
Xd^ga Si' »fta^,s xaT^^vtyxtv &Xkax6&^ty tig &dXaTTay, axw-tS 
Viiovf Bt^Qoiag Sitxovaay i^xovta xai txaThy, Si' ol t^v xaJJ- 
aovaav intate^xti nftta^tlay roy t^$ jdvSias oaTQdnr,v jiftov^. 
A. C 1343 ^i ^y 5 xaiQie TijyixavTa noQa t«c tow xwos ^aiTolttC- 

'*p''4ifi ^'" '^"^*''^"^'^*' ^^ "2'' wp/o/Sfwv ix Bt^^oiaf, 'Anixavxof 

Siaxtjxoihs, tiEyii S' oix uy no^' OftoXoyriOai/ti voBvy tlvat xaliO 
■ fiij naw nffoarjxov ToTg OTQaTtiyiTv aiQovfiivois (t'<pv) '^ ^tiSt- 
a&ai, oTt ftij xal ftaXiaTd aiptatv undvTiov ilvat tiSv &vay»aio- 
TarcOT'. SvoTv ydp ovtoiv nQuyftdToiy, aX^^ilas xal ^ivSovs, 

vero conmmptli pectiiilanm iGwrtt, meunni nempe, pneter id omne qiiod 
priocipum kcrariii inerat et qaidquld apud nobilei omnei repotitum UtrO' 
nibiia rapieodam dediali, nibil nlind niri Pendape* teJBm teiiuiiti, qnam 
tota die daboratam ■eqnentii DoctiB ombra rclexeiMt. Patet itaqne lode 
cuivi* etian mediocrii iogenii lioinini, miDima Deum velle adeue Tobia in~' 
f iuriam fadeulJba*; mihi aotem, qui iniuria affet^a tam, alTuturum eaae 

naxime. Bt tamen cum cporteat tob, diTinam indignationem rcTcritoa, 
fororem animi impoteotem reprimere, nifailo ma^ia Tobia Tenit io menteB, 
tandem ut aliquando quieecada. At nid atatlm ipie faeiti*ui abeai, «i t» 
■iiiiater aliqnia geaiui, tecum habitaiu, ad aeptimaiu uique diem dnTBre 
et aanore bic cogat, videbb aaoe graTioni mnlto dictia facta." (III.) Haec 
bquutm lentoa dimiiiL Ipae parari naTkulam et rfaedae impotitara clao- 
calitm alia de parte in oiare deporlari curaTit , qnod Berrboea diitat cen- 
tua et aeiaginta ttadila: atque ita misit legatoa, I.ydiae latrajiam Ama- 
rium arceanturoa, Krat autem ferme illud tempui, quo Canta ontur. 

9. BeTereii BerrhoeB legatia, Apocaocui, ubi renunciata aadlit, „Ego 
Tero," inqoit, „aaoqaam ho« dederim degenerii anlml ewe, ac non oniuno 
dignam eo, qui eiendUbua praent, mentiri aliquando, Quin illnd per- 
neceaaarium ene dlxerim , ct omninm quidem maxime imperatori. Cnm 
eaim doae rea unt , Teritaa et meadacium , unopi ex utiaque re emoliwen- fflSTOfOAB BYMMTINAE XIII. 9. 667 

7r IS ifUforffiin' no^l^zai K/i^d^o^o tnfitti]yis , xaS-* oaSTt^ov A.C. 1343 

fWCra^xai oaoig rS ^^ ndrnj rov fiiov xonanixiv nQayfiaTtit~1i 
»01 iSmr ay tiTj to ifitvdovg ntiyiig a[uxi6v ti xal afiaip^ t^» 
tjiuna* Tti^Tv , oTg oiiff*ia n^oatart fiiov qiQovjlg, na^iv^vi- 
X^ Tf/e a).t]9'tlae ntiS-ovoa. ofg y &hi9ivaaai ftiv IvfoTt Sia- 
miwtvixai Rolw amdyS^ave xal aTfaTontia ntW anoXia^at, 
^adftlvoig d' o).7pt ax^ifv^ j(/aQlaaa9at aiarri^lav jiov oix 
ir aToniag iXawoi , nf& rov avft^ifiorrog yitiiovg aiQtTa&^ai ro 

lOii^aj^aTa ^haiTOV j^g SXijS^ag; lyu) yap fivQtaxig av iXolfnjv,C 
iSov fUTu ToS y^tvSta&ai, ni^iv xai n6Xiie ofiov xal arpuju- 
xcia, Tttvytfivjij &Xi]9fi^ nfig ^dQa^Qov anwXtiag iXavvtiv 
anav9' fxtuv, uwnoitjdjov y&Q orroc xal ^v-vtriov ro5 tj/ivSovg, 
ariperi jov Jitvri^ /^Qiafttvoy , oitojt XQt^^^a, ftifSiv aXXo ye Sq^», 

15^ aiwji^v riva xal ftiSih r^e dX^^^ovg oiaiag HQivffiaTtita&af 
xa9dniQ S^nttv xai oaa j&v xeifitjXiiav noXvrtXiaTtQd Jt xoIti-D 
fumtQa Toff tjmtai vvv ftiv xaXvnTtJtu tw avfnp^Qovjog «i-V,833 
veuL, yvv S' SantQ ivaxaXvirji^Qia dviiv ToTg twv dy&Qiiniov 
i^^alftoTe jov laov litari jQiaov. (Sot* tnS Sixattog o KavTO- 

Xxmi^ijvog t^ yQeup^ Ifioi toS ifitiStaSat, &g yt oJfiai, nQoajQi- 
^iTtu, tov XvaiTiXove wg fiaXiajtt noiovfttvig t^v nQivoiav. iyii 
yiQ iXanwfia av ijyijaafiTjv , ti ft-^ toiovto; f¥^v ' xdxiiviff S 
ai, ti ircQaTrffov noitty i^ovXtio nQSyfta , jot' dv fttXoiSoQftv 
i^Qitiy, £rc fi^ ovjto ToTg av& x*'^9'''t ^^?c f* nQayfuttjt nQoai6yta,B 

toBi pcrdpit ioipentor, prout vldet !n banc Tel iUaia psrteni necMntate 
IwpwntJi iDdinarfl ntiUtatein. Ac philoiophonjiD auideni , et eorDm qni 
liUe Mdetati iwn omnino attident, proprium fuerit iingaaiD sb onmi moi- 
dad« alicoam et aiocerBm •errare, cum nulta «it iis Titae cura, quae ut 
lecedant a Teritate penuadeat At ii, quibui, mvera dicant, metu* eat, ne 
■nirerMi ciTitatei ac totoB exercitu* perdant, mentientibns autem ajiei est 
btcgram omniom salutem TJndicaiidi, quo non ill! amentiae peryeniant , ai 
petnicioaam Teritalem ntili nwndado priatein habeaat? Eiumrero ego cen- 
tie« maluerim , u posaim , Bientiendo serf are et urbea et exerdtoa , qnain 
•enata veritate Dmnla a^nte peuaniilBre. Cnm enlm re et nibttantia ca- 
reat mcndadum, hoc qui ntatur, eum iieceoe eat, quando otitiir, nihil alind 
mri id agere , ut ■ubstaotia TerUatia «U^tio quodam ac parclore nan pre- 
«atnr; queniadmadum in BupeUectifi> quae BUinjituouaiima innt ac pre^o- 
Miima, ea a dominii nunc abBcooduntur, qpia ita expedit; nunc homiann 
ooiUb, Tclut novae nuptae poiito flaoimeolo, posaunt eandem ob causam 
ipectanda oSerri, Non luite itaque CantacuEenu* crimen mihi mendacii 
(it qoidem pnto) innrit: mibi intjuam, qui utilitadt potiuimam rationem 
babeo. Immo ego me nunorii aeiUinandani pntarem, si eiuunodi non esiem. 
iHe aoten, ai id qnod imperatoris erat faDcre Toluiuet, tuoc mihi dabuit 
cnTitian, cont TMcbat me nao Bggredl ea, quaeexieqni tam tadle ct 668 ISICEPHOM GREGORAE 

A. H. d^i^Efii i' lx£vo ttdXiata nuvjiav inal^tt 9^avfid^iv ixthav, ni5e 
"^y.-raiir' intlytTVt Sonv, oTg ornSitfov ixtinmi; ffioi loiiopiTTui, 
ttiv paQ0a(tixTiV (p^fti xoi dlXoy.fioy avftfia/Jav. tl yii^ iv uXkn- 
r^ioig nxalafiaani ISlav uaipuXituv ifxtofilmr aviog tnoQ/aaTo 
xal Ty Smi TCt fiot ntn^ayftiva fiiitia^xi , no^tiv ovx ^/p^>',5 
oiSi fiifiiTa&ai. 10 y&^ fiiftttaS-ai 9>iAovfTo; iortv, oi fiiaovv— 
To;, xal 9avfiu^omg fiaXkov fj Tpiyavxog. a^tig ■yu^ a fiia^ 

BS^uv ixipvxfj? ijitlytTai, tov ffi»^Ofiivov navrog ix noStov itmt- 
fiivov. tl Si' yi.iuTtrj fiiv XoiSoftttTui tovToig ofg ifii jigdtjovta 
fi}Jnti , ^(lyo/j S' ov)' onoig ovx inoantvSn tf,v ft/fiijaiv , SlX&tO 
xcc! ngoatniSatjjtXaitjai , Sijliov log o^x ori fiiaoiv Xoido^tirai, 
«11' Sn ftfj nQbiTog avxog imnguyti Svuxf^ahfi' &att SvoTr 
• oniri^ov xud-' ttiQov ifni<fia9ilri , xa) 9iiii^ia loiiro SixaiiaQ 
uxoXov&^iajj , xal oftoliag &fiiforlQoig Jj t& tr,g initifi^irtotg ij tA 

Ctjjg avyyviafti;g Igi' o/ioiotg totgn^dY/iaaiv itfjtttti." (B.) 'ExiT-t5 
yos fiiy oiv rawi' tlt'ii, cq^S^a r^f iavtov xataiptvSo/itvog 
ipvatiag, xai m&avoxrixi yXiuxxrig tiiv t&v nfUyfidtotvvnQxXi- 
nxQiv uX^&fiav. fS^og yu^ avxm SiriVtxig tovtI , xai nolli^t; 
TOVT^ ntQiifavwg ivfXaXkiiintaaxo , txtpa ftiv x^ fXiaxt^ n^otfi- 
ffiv, ttt^a S' iv tfi Siuvoia xaJ.vnxtiv , xal fiujrofiivrpf Sii-30 

Vxvvfiv tfj yXiuitri xHiv Xoyta/tbiv rijv fttXlxriv. nollu /liv ovv x&v- 
tav9a t^ yXiatrj! &qaavvofitvog totg ?p/o/c ^1^';;(to. a^oc 
fiiv ydq Siu dtog iv GtaoaX.ovUj] nuQifttivf t^» di at(>axidv 

13. Tonia et i£*olov^^ em. B^t. pro 1011191 ^ dMloa&ij^au. 

promptDm meL lain Tero emn nt nnrer hoc maxiine iodDcor, qaod ea ft- 
cere moUtnr, ijuae mihl ut probra iniolenter obiiciC: arniorum dico cuin 
barbaria et alienigenis societatem. Nam si iu alienlt ruinia laudum laa- 
Tum ttabililatem collocaTit, et rerera odio illi tunt ea quse geui, afTectare 
at4]iie imitari haud oportebat. Imltari quipae amnntia ett, nou nveruntii, 
et mui magis qui admiretar, qnam eiua qui vituperet. Nemo enim quaa 
rei odit, eai vere et ex auinta, cum omnit via abeat, facere itudEt. Quod 
n ea, qnae per me Geri xidet, tiogaa quidem ille criminatur, re aaUm ipw 
Oan Mlam itoa abhorret ab imitondo, mA et iniuper cumulum addit: eri- 
dent eat cnm, non quia oderit, criminari; aed quin primui haud fecent, 
ideo moleite ferre. UtracuDque igitnt ia onum e nobi* lex lata fuerit, ea 
in alterum ctiem merito cadst necette est, et ex similibua faclb aimilen 
utrinque consequi repreheiuionem aut Teniam." (11-) Haec aunt, quae iUe 
dixit, de auaindale admodum mentieni, ac temonit probabilltate rerumTe- 
ritatem obacuran*. Mo* enlm bic illi p«rpeluuB fuit: eoque le ^alam uepe 
tanquam omamenta aliquo TenditaTit, quod aliud ore proDunciaret, aliod 
in animo occullum baberet, et pngnire cum llngua consiiia eiut et cogita- 
tiones appareret. Multam igitur tum qnoqae audtclam verbia profeuni 
factia redargaebatiir. Nam ipw qaidan Thewaloaicae maoatt prae ■Ktni IHSTORIAE BYZANTINAE XIII. 9. 669 

«fv taiatjfitov iyi naQuSoig inl B^^^oiav Vmfnl/i, jiagayyfiXag A.C. 1S43 
u/pi igiuiy imt 7iaQuilif§uvTae iavToiig ^fUQaJy T15» Ta/Jaitjv "? "^ a''' 
inunlvat, ov yag ifiaaovtag ti ytwaXav aqiag i7ct7io/i(jn ' tiov 
yup afi^ttvwvtv iJoxd tovt cnrt^' dXk' oaov ft^ ^ojga3T,vai 

Bi^ tovTov dttXiav joig TiXtiariHg. idv yd^ xoi &Quaovg avSQlnE 
nd Tolfijj noXtfiix^ awoixtTv oiSa/iij JSvvafiivoVf n<5g av av- 
lof, fiiMCffor ftiv iv rjj ykwTTjj 10 9Qa,aog t)tb)v , fiaxpoTiQav 
i' iv TJ] ^XP ^^1* StiXlav, yf/Vfiv(i)fi{voig ^iffaiv 1] aviog noS-' 
aiuXtfifitv , ij ntlaiitv uXXovg; &uttov fttnuv tov awftaTog 

iOaao^tjywftivTiV 9'tuauiTO tt,v ifn>/j,v , ij av^Qrjywfitvov noX4fiov 
nuTayov unXmv uxovatitv. (/'.) 'En^ roiwv ntJiu^QijataaftlrjiY 
fta/il Tov noXifiiov oix irr,v xuTtpydaua&ui , ngbg to; iv x^tpfj 
awT,9-tig uv&tg tfiXtrfn (iijxuviig xa! Toig XuSgaiov; 66Xovg. 
xaatiSii yt ^xtjKuii t^v (iuaiXiiaQ otxluv tivai nufii t5 Tfi/og r^g 

ISaiXniig tvSav' uip' */( li^iovra xhv PaaiXia ncpl fiiaag nov rvxTug 
fttfiovoifiivov Tt xal iktfvXuKTOv utg ta noXXu ntftateontiv ix 
Tuv inuX^fov, ti inioifv t^in9tv ul ruv uvTinuXoiv ivvufitig xaIP.418 
•«wf S* iyqr,yoQattOQ t/oitv 01 t^v noXtv VvSod^tv q^qavqovvTtg, 
Zaot T( Tug xuTu fiiar,v Tijf noXiv tvonXoi ntpi^taav uYviHg xaiv.389 
ioSaoi ndvTu nvpyov xai nav tjfttnvQytov SiaXuyxdvovTtg ^atvats 
dlXfnaXXriXotg tu wxTt^rvft naQtficT^ovvTO 3tuaTr,ftaza' noXXov 
tirog in^iuTo ftia&ov juiv tvifivmg t/avTtav T^g lo^ix^; tuixtiatoig 
7ro Tivuj xol T»vio>' tlg Bi^^oiuv niftif/ag xbtu td XtXij^g 

4. p4 Bolr. pro fioi. 

nBeTThoeBm muit; prawepit- 
:■ oatentBHent, ut redirent qaBin celcr- 

. ali^uid prseclari faeereDt, eoi iiuBerat; qui nullo 

nodo fieri id poMC exiBtiniDbat; sed at ne a plen*que tiraiditBB eiui de- 

prehcnderetnr. Enimvero Bi nulla esse potest Biro^antiee cum fortitudine 

et bellica magnanimitate societB>; quomodo ille, cui tanlum inlingua uro- 

^^ae erat, in Boimo tnteni timiditatii multo plui, nudatii eosibui BUt 

■[we interfuisaet, ant aliU ut iateresgent pA^BUaaisBetV Citius profecto erum' 

disset, quam in bellL confltctu sonitum audiisset 

tir aperto Maite hostem profligare haud poterat, 

I* aKes et obscaro* dolos respeiiu Kt cum au- 

1 laxta muros sitam in orbe eaie, eaque ■olitom 

loctei lolum, ac plerumque incustoditum , at cir- 

lis, exploraretqne, nam extrioiecus hostiam^ co- 

giiantia uibem inta* custodirent sive ii, qai per 

inbnlabant et vias circumibant, sive ii, qui tur- 

am aortiti, crebri» clamoribus sese routuo com- 

illa mctiebautur; magna mercede quendam con' 

m habeot ad tractandum arcaro dexteritatem , et 670 tnCEPHpRI GREGORAE 

i. H. GSSiitag^ttU vvxra^ ^iotra Ttje ohlae t5f fiaaiXia xui^tav (iakt^ 

B^'' "'' **^***'5j ""^ >Ktp«;tp5^a a/olvf^ Siik t&v inuX%twv iiixnt- 
a^vTa nffos TO tn^axomiav unadTJ t^v aanr^lav na^ltsaxsS^at. 
T^f mlvw &pag fXijXvSvlai, Iv ji zlv §aaii.ia t&i iiwS-on /p^- 
0^-«! yfyovt ni^iTiatfff na^u %6 Tti/osii}; n6i.t(i)g, T^li fifv tv-5 
diig o loS^iijc IxtTvog httvtTO tS TfiSov Tp!ff S' uTvxanr w(pl 
t^v &noaToXtiV loS ^Aovf ^SaviTO, vd^xtji otovtl Tryof ^/tnf- 

CSovarjq na^ax^fi'* ^^ X*'ip'* "^ xaia }^;( vtx^hv rd /?Ao£ 
Qmjoiai^g. T^g /t/viot toC td^ov vtvQug Iv t^ rp'»?) Qaytlatig 
ittlqa, benXri^ftxaX Sht\i}ip9lna tov Hr&Qwnov afiaii^ nqoa-to 
ttvat Tt T^ ^aaiXiT xal t&v ti SoXov fiayyiTkat m^tna&tog 
xal 5 ntpi 717»' Taatv xov to|ov avftn^TiTatxt Ti^ag, itvTo( (liv 
ovv avfyvtiftijs xv/biv inaQtvtTO. (J.) '0 S^Anoxavxog, hq&v 

Hov TaxtTav iovacev t^v ix tw*' TpifiaXXav avxia avftftaxov Svva- 
fiiv, ^gifta nQof &7iOYVuatig lx<oQti'Tfj Yva-firj. iStSht y&p, fiij 15 
ttltfvlStov fiaaiXtis tA 0tTTaXix& fmaniftxpdfuvoe SnXa n^og 
Toi); laxaxovg uia]j xivSvvovg «vtov tu OT^aTtvftaTa. ov fttza 
noUuf ovi' ixtt9tv lag ^fti^ag ava^tvyvvtiv ixiXevt rd Tt uXXa 
xal (tiXtad^ oTi xai ^ifif} nuvrag up» intno^ivtTO , t^ tqv 

Bllt^ixov oroXov fia^tTav SiaYytXXovaa tfoSov, ^y xai navrigao 
ivifttfy &uvdTOV ipo^i^oixl^uv. Sih xa\ xiffuSfj fipa/ilag t^ Qta- 
aaXorixj} iyStaTexQKpmg xui uhxhg TjfttQag ^xixo avv iXiyaig 
vavaiv unonXt^aag, xal jttVTaig Ta^^vavTOvaaig log ftaXiaTu. 
vnimrevxiig y&q ^v, xRi fniXa xati axoniv, ws aia&^atiag 

Mnn Krrbocam clancDliuii tiaAt, praecepltqiie, Dt cani domo egrewnnu 
enet nocta iinperator, d mortiferum tuIiid* infligeret; ac itatiin prupugna- 
cnlii lapiuB per funem ad caitra iUaesoa ac mIvub aete redperet. Ciun 
ilaque advenuiet hora, atque imperator Miiitam initB moenia ambalalionem 
repeteret, ter «tatim Migittariua arcum tetendil; ter leiuit in iaculando 
talb ebernwe le , cum iilico manus quaii quadam torpore obriguisiet te- 
lumqae in terram velnt tnortuum Droieciuet. Fenmt autem cum tertio ei- 
periretur, ruptum arcoa Dervuin; >(upore daadeac metu correptum homi- 
uem ad imperatorem primo mane AOceiaiMe, dolumquo ei cum ma^na miiiid 
commotione patefedMe, et quod acmderat in teadeudo arcu prodlgium. Ipae 
Itaque impetrata venia abiit. {IV.) Apocaucui vero, cum *ideret nun con- 
tinao adeue sibi auiiliareB a TriballiB copiaa, paulatioi ad dEaperalionem 
anino Terg^t. Verebatur enim, ne BtBtim iinpecator accitia TbeEBBlomm 
■rndi in eitremum diicnmen addnceret ipaiua eiercilum. Nonmultis itaque 
poat diebn* caatra moTcri iuBsit, tam ob alia, tum maxime quia reccoB ad 
onuieB fama perTenerat, Infcsliasimum nunciana Peraicae clnBBii adventum, 
quem ille peina lettao extimeicebat. Perpaucia iuitur et ipac dicbus Tbe*' 
aalonicae oooBumptiB, paDculiB cuia navibua, et iliiB qnidem expeditisiin^, 
in Bltuni delatoa abSt Etenim auspicatuB erat, optima oerte coniectDra,' HISTORIAE BTZANTmAEXm. 10. 671 

jfipe/t^S JivA T^v ffoXnr Toti ^oj^oir jt xal T^? yt toS S^aaftov A.C.134S 
fiAlniqf dvorv t\piTtti&6.Ti^ov ^ yu^ xa9-^ur owro»' '«'''s'"^^'»*' 
Qtooai.ovtxiai Inimv^p rt »ai xoaitinfot lijs ngoadoxa/ifvjjsV 
wAtofxfai , ij ^idoao9at avyanoTiXiTy oiT^ t(i; tc TQi^^ttf nd~ 

5ni( xul Sfta tiJi' aw fi a^t^ vavaToX^aaaai' IlfffaiK^v Svva^ 
ftar fttd^' Oftoiag T^f yvwfiije ' S jUtitjijf Tuiv SXXav iyoftil^v tivat 
xantop iavT^f xal xivdvvim' fiti^ytay (itOTSv. t6,ii ya^ itXij- 
9os ir TaTz ifvyaXf ifmoSiov ov fiocfov' xal n^oi yt to Sv- 
vttfttv uXX6qivXov tnoftivijv f/(iv ^ tptvyovra Svvafiiv uXXfjv, 

Klj^lfay ftiv avTip, ff[Xt}v Si xal OfimpvXov laTs ijiOfiivai( avTtpP,il9 
Jb^ixoSg TovToi; vavaty, oftoiov tXoYt^TO, &tnuQ liv ttTts 
Tow f^ta9tv avaaofitVv Ttjg oixla; lnity6fttvog iftn^Oftiv VvSo9^(v 
ixtiv ovT^ viptlitTtv aiT^g, anovSatOTl^av tiv& t^v InttmvQtav 
tmia ntag juXXot^Ii^ nv^l ftTixfyifttvog, tovt* itlv anayr' iv 

ISvw mtXXafitev ^xno Xd9^a fvytov, (uc ^fiTy yt SeS^Xtarai. 
(£) "Omeu ftlv ovv af^nayal jt xa\ avSifanoSiafioi ToTg ivano-B 
lufd^ciinv iylvoyn HlQaaig ixtt xaTii tmv tvatflav, xal oaat 
sord rwv UQ&y ^toh/ui xaT^ ro agftidig iToXfitoyTO, ^^iov 
mx av «ij Sit^Uvat, fiovXofiivoig iip' trt^a xfifnttv tov Xoyoo 

ViTmi S^ftov ^fiTy. Yaaot S* oiv o\ nadovrtg , jcal offoi Tui' TOtov- 
wv ov (taXa niipvxttaty &daiTs &noavXav tlxaaftoie xa| wi' /■ 
Tt^&trrou i^fifiaXXitv xal & ftfj Tt^tttvittt, „ -|. 

('. Bf^a^tTat na^^l^oy fiftfqat xal 17 rovrunj T&yJbqoavQ 
4. piaaa»9at pootnn eit pro piavtv^ia, at obMiTst Bair. 

dMBdtimere ewufagaiB iDedlUri MariMent U , qoi la nrbe «rant, im- 

ra> kllenuu ereotaruai «••«: &nt enini ipsum & TheiMloiuceDiibua reten- 

tan iri, propntBUoreiii ac partidpeni fatoniBi iwniDeirtl* obudiooia, ant 

€«■ eo cpactana id migTKre tam ooines triremei , tnin lUui PerHnim ch^ 

M«, que ipeom Miianta erat eodem conailioi qnod qnidem malomin omnl- 

M paTiMimiu dncebat libi , et maximiB periciilis plenum. Nun et mol- 

««t hBod mediocre, et praeterea clauem ezter- 

I claaMun fngeret, eibi quidem inimictun, and- 

abcbat Peraarum clanl, atque duidem gentiai 

atnr, nt li qua featinaiM arcere aedibni eiter- 

xornm Mien* ac pmdeiu lnGenderet, bto tI- 

remedto advenoa exteram igncm ezcmtato. 

oomplexna daa, nt dliliHM, anAieit (V.) At 

gnHatl lint In Chitillanoa, tnm Aripiendo, 

redigendo , qna aodacin et qMB intanpenmter 

I (nerit nob» comsieniorare, orationla noatna 

u. Norant certe it, qui paMi nnt, et qnicniH 

in mdei, ut coniecturam dc ib eapare, atqna 

non Ttderint coUigere haod HMdnt. 

icctla uaTslea PeraanBn oopiae adTodM niBt, 

CitXii^lr 672 NICEPHOM GREGORAE 

A. M. 6851 KarinXtvat Hvofug, Ig fyyiara SvaxoattM vtuiv am<pi^fftvTi to 
ifkri^oiHa xbI vava(>)^v y;(Wffo to»' t^c ^vSlag au%qanr,v 
i/j«owp" oC oix tlg ri tSv OtaadKoviiUmv itiivttov xmu^at lov 
OTohiv aiprixtv, akX' iSta» avtog tnotriaaio vavata9/lov , axa^ 
Sioti; QtaaaXovlxijf anfyw ovx ^rtov i'i^»ovTa. ov ftTjV naav-S 
ras X-fbsv T^( 'Aatag il^tnXtvatv ' uUu T^taxoaiaig ftiv Tatg n»- 
])aats dv^x^ ' vavuyla Si /pijaf^fvo; xara tov avaxkovv, ay^ia~ 
T^pftw T&v ^nofXTion' n]viXttvTa ^ivauvTiav nvtvftdTOtv, av%6e 
ftiv air rais ti^riftlvats ixxonia&iig uxinv ttg Evfioiav i^MUiXt, 
xai TOVTatg an' aXXr,Xtov (u; ra noXXik SuaxtSuafthaig ' al S' 10 
UXXat xar* iiXXa iii^tj Saaw^aav t^c Ev^cuntjg, oaai ^jjr' iv 
P.4!0TaM; uxzaTg avttTgi^ijaav , frjTt xvftaai Stayavftayriaaaai xa- 
T^vix&fiaav avTavS^oi. ^ovXtvoftlvov S' ixit&iv inlav/vaigrfftt- 
^aig i'i Evfiolag nti^rf Sid &tTTaXlag Uvai ig Bi^qoiuv , avTo&i 
T&g vaSg KuruipXi^tivTa n^oTtftov, i^^iiiat ftiv ^ tSv xvftaTwvlS 
v^Qig i^fii' ftaXaxiuTt^ov i' l^ anoytliDv n^oa^aXttv Ti^^xo Tatg 
iarloig Td nvtvfta. Sd^ty xal apantg ixti&tv ri9Qola&ijaav ig 
ov StSfjXiixafttv vavoTtt&ftov , T^; QtaaaXovixiuiv noXtuig iiy- 
BJ^oTR. (5.) 0( ftiv olv nXttovg, Ttjv Ixay^v unoXtnuvTtg ypow- 
(fiv TaTg vavatv, Ini Xtlav tv&vg &^fi^attv, xai tu nXtlii) T&v3Si 
TQiffuXXoTg vntmovTwv /di^/uv ixdxwaav ftuXiOTtt, av^^novg 
xal fioaxijftuTa avvaQnd^vTtg i^ dyQuv, xal oixlag nv^noXovv- 
Ttg, xai noXXoTg tov noXiftiov alStj^ov xaTayi^ovTtg dvuvTftyia- 
viatov, ttai yt fi^v vavd^x^ toi' OToXav xaTu /faqav ftiivavTi 

S. Satixov tm- B(nT> pro inixiov. 

qntua pTOxinM dnceatanim naviam naineroiD «iplenteB, daceAmorio, Lydiae 
■atrapa: qni clauem euud non ad TheHalonicenBem porUun appulit, sed 
piopnejn aibi ip<e atationem paiBvit , non minua Kiaginla (tadus a Tbea- 
Mlouica diit£ntem. Ati|ui ilTe cuDt Aaia decederet, non cum eo DaTium 
nnnero , led cnm t^Jtia trecenti» Mlrerat Facto autem inlec naTigaDdum 
Mufragio, cnm Mperiure* ab Arcto anrae ingrninent, ipie quidem in Eu- 
boeam vi abreptns eratcum illia, quaa diii, navibui, iiaque maxima ex parte 
Bb inTiceiD diiperiii. Aliae vero ad aliaa Buropne oras aalvae evaaetant, 
eiceptii iia, quae aut in littora iUiaerant, ant iniquis fluctibna conflictatae 
ipiia cum bomlnibo* demersae fiiennL Camque ille multoa diei deliberoa- 
■et, an ei Euboea pv Theualiam pedestri itinere, navibuB ante incenaie, 
Berrboeam libi euadun (brrt, deferbuerat tandem fluctunm insolentia, coe- 
peratqne aura clementior Telia adajiirare a terra. Indq itaqne cum aolvi»- 
•eut, ad eam, quam diiimiu, itationem convenerant proiuiie Tbewalonicaai. 
(11.) Relicto igitnr praeudio, qnantum ad cnatodieodaa nave« satis erat, ad 
praedam ■tatini bona para egrcMi aunt, et pleraque TribBllorum ditlanis 
loca maiime afOiiemnt, homioes ac pecera ei agrii abigenlca, atque etiam 
multia gladium ha^tilein impune int«ntaate*. Cum autem ibi Peraicae clu- HISTORIAE BYZAWXmAE Xltt la 673 

^ ptrA 0^x^ xal V pnaikt^i Ix Bt^lae, ruf IxiX it(fayy.iTa>v A,c. ^943 

i^ rov tiftjfiov naqakl.aTXoiv f xa! (iij-nkt firfdi luv n^aiiov dv-C 
^|<ni( ibvXoy ^y ror? nnp^Mui;, n^ia^vTixiiV iv rjj tfwxfj tr,y ov- 

Snoty t^oaxt xai ufia i5 nuTQl af6g lutg vjif^o^iois xai vjiai- 
d^f aTQaTontStiaii ttaxQii avyxaxona^,attg ng&g Xofin^iirY.Sil 
Tijg irt^aTi;Ytxf/( i(*niip{tts yfYVfiyaaiae aaxijaty- »al 6t' avr&yi 
rw Tovrl tify tt,q TOfatirije nokmtg o ^aaikivs xal Trar^p* intni- 
aitvKMi tmTponijy, ^ xpi^nic xal ^i^a t^djf ai-i(u rij; Ix Tatv j(fi- U 

lOpofbtv ^£ Tu; fitXjiovg rii/ac xatiarrj ftira^oX^g, ovrd) To/nrv 
ii.^iiiyix Si^^oiag o fiaatXtvg, xai afttfi xovg xrfi QtaaaXovixrje 
uy^g Ttp TT,g Jlt^atxr^g ivvaf*iu>g lyTtTv/TiXwg ^ytftovt, xal 
danaaii/tfvog %A lixita, ntQt Ttoy nqaxritav Sfupat xaru aqiag 
i^ovltvoyro. (F.) Xoff yt fif)V Qtitaaloytxtvat , rti/uv inog 

)iaxr(xkua9tiat fttT& ruv aoifiviwv xal fiovxoXlmv, avToTg n iatt- 
nxt^iiTO rd intTr,dtta xul toig dX6}-otg ^doig /iXof ovx r,v' fiK 
iil xttl xa9-* ^(t^QaY SXXa in' uXXoig ininTov, xal t6 ivTiv9-tv 
tvataitg vooiTv naQtaxtva^ ron a/(ia* vy' wy &}r9ofiivoig awi- 
Pam aTaatd^tv Xaftn^aig ToTg noXiTatg. oTg /tiy yup xri)V«i$ 

tiT,aav tty^biv, ax9ta9at ivijv, t&v ayfwv Sjjovfiiyatv alg 6' 
■7&IU noiftvliay, xal ^vyif fiouv, xal onaaa imv ax&atfo^y 

. ^foiy, &vtaa9at avyl§atvt xal otiTorj;, avzw tt &tcufiivotg tlxijV 
<f9iifofuva xal u^^oUg t^c in' avTorc iXniiag &v^axovaae 
ovTuv, oTg S' J7>lixiurif ^v ij mvia xai to xoufio*' tov fftov T^ 

' 10. /mttfoi^g Bdv. pro pnajlal^. 

M d«i nibatJtisHt, Tcnit id euin pauto poat et iinperatoi Berrhoea egree- 
M, BaodatA Maaueli filio reruin ndminiBttatioDe. Qui cua letaU rix ephe- 
hw eicederet, nec dun nalae prima lanugine fiarerent, lenilem in UiioM 
■fthit pradentia», et simul cum patie langinquae ac Bubdialia mllitiae mala 
''hi perpeMHB praedaro uw ad imperondi diBciplinun exercitataa erat; at- 
^ nb id ipenin ei imperator ao paty illiui urbis rej^imen crediderat , qoae 
>f* hicleniu fondamentum ac radix fuerat fortunau ia meliui motenaae. 
\W itai]u« inde e:>ceKiBset impeiator, et clrca TtiesEaloiiicae campos Per- 
'■'1 eierataa ducem offendiBset, eumque ut par erat Balutaiiet, ambo quid 
'i^ opua foret iiitcr le deliberamnt. (IIl.) ThcB«alon>centeo aatem, cun 
(<^bai atqne •mentia intra mun» condasi, et ipal rerum neeeaaarlarua 
pcMiia labocabant, et beatiia deerat, tjuo alerentur. Quae cum freqaentei 
*P<>lidie caderent, et teter inde odor atrem-cormpistet, hinc faclum eat, ut 
'^>i (nree aegre ferrent, aperta seditio oriretur. Quibua enim ruri pos- 
■'MiuiKa ennt, iia agros Tastari graTe erat, Sed et qui pecudnm gregea, 
(t bouB inga, et iumenta alia (juai:libet habebant, ii i(Uoqne moleatia afii- 
(''hiiitar, com et' illaruro renuD iacere eonfuBam sfragem, et iub* de itUs 
f** •innl oioaea inlermaTi viderent. , Quibua autem coaeva paupert*a ino- ..Ciooglc 674 NICEPHOW GREGORAE 

'^ vtosTigiov avv^xfiti^ ra^ip/bi»' xal dv^fitov, xai xard Ttuv nlov- 
a/w -^ Paaxavia j&v itp&aXfi&v hctvno, xai vi fiavucov ■^mtFio 
atfiS^a T^5 yvufiijg. {J.) Toviiav 9* ovTiog Siri^nlvav tt- 
iiXfjf xai i^ijTi ftoiqa rig bvtoTi; tni^ixo av^tfitTtadtjg , Sixaia-S 
F.HlOvvije n/pi xal aStxiag ovSlv Incitovaa, ^U' ayoit4vi} qaSlfog 
na&aitt^ ojti.ov toTg &ytiv'i&&ovatv , Snoi t6 ati&uStg vtptjyttTtu 
tt}syv£ft^(, ln\ nov^^i^ T&v <fi&ovovfiivwv. ovii yip ovtovq/u^ 
^OvAh'»)' o7Siv o Sijfiof ovTog, ovTt vifioig avS^uv naXuiwv, xi 
^jv iv TaTg fiifii.oig i/iv%orv, xaxtJ^tv Ta nolirrxtl ^^/«^ornov lO 
n^Ay/iaia, xul TuTg t&v atonmv xiv^ftaaiv V^itav nffog ji ^- 

BSatfiovvoftod^iTOVVTOiv&tl' dXX* , wantQ &ttXiiTTi}g xvfiaTa nS- 
aiv dyQtaivovai nvtvfiaaiv cr/f^uf intixovTa-T&g Svarvxfie xa- 
ToSvovat tuv oXxiiSotv oiTdvSQOvg, oSjtag oZtoi Tiig twv tMtti- 
(toviiiv otx/ag ix pd&^wv dvarqinovTtg Th noXlfttov uxpaTuc 15 
xard TTjg t&v d&Xiotv xttfaXrig iniifiiqovat %ifog diptiSwg xai }fiv 
yt Xoyif oiStvt. (E.) IltnXttaftlvtjg ovv a^liog tlg tiv SijfiOP 
fvtlajjg (pfifitjg, wg ToTg nXovr^ xttl dyfoTg xai fioaxtjftaci fipl~ 

C&ovaiv dvuniTdaat t^; Tijg noXttSig nvXag xfjMfa fitXtnj&itii 
t^ PuaiXtt KuvTaxov^T,yi^ ti/v Ijrifttav ov tft^ovatv, tlg uvTtnn-Hi 
Xov loTtjaav fioT^av ot nXovrov xal S&^g iiftifuvoi nivijrtg, xal 
T^ ivu^^tjatv Tov iv6ftuTog tov ^aaiXiwg 'Itodwov tw IlaXattt- 
Xoyov fttTa rijg fitjT^og inl ftitjtjg t* Sia^^^SriV vftvtmv tijg no- 
Itwg xal &fia Zi]Xmdg aifag avrot)( lntiv6fia^v, 6v6ftttm 

Itmnt, %itgatt» re anlnnn acribiu (timiilii nrgento, ij tnrbanuD et IiibdI- 
tnum noTonuD capiditate ferrebuit, et ocaioium matignitatem in divitea 
intendebant, et fucorem aaimi lui gealiebaut exercere. (IV.) Hii ita bl- 
fariam divina, eUam teitia qnaedam factio acceuit, plebia coUuvie*, qnae 
de iure aut iniuria nibit qnidqoam audit; aed ftcile tanquam inatnimentra 
■ qOBtibet Toleote trabitur, quotnnqae anisu praeit perricacia, in P*i>i- 
aem eorum quibus inridetur. Nequei enim eiuamodi hominea luam libidi- 
neB dominam feire ponunt, neque conttttataa nb aatiqaia legea; qui vi- 
tam ia librii peipetuam habent, atque Inde reipabiiciu ordinando et pn- . 
Tomm affectaiim Biotii* cofrigendo honinum felicitati sefnper coainluDti 
■ed, veloti raaria flactoa cuilibet vento Mevienti hcile otMequcBtes infelicia 
aarigi* ipti* ciui horainibui mergnnt, rie iati diritan domoa fanditn* erec- 
tente* hoelilein gladkiB bi miteranim capot foede «4 impotenter aine mlla r>- 
tioiie incotlaat. (V.) Cum itaquo fama recen* coaficta *d populum ihom- 
■et, M* qid apibua et agri* et re pemaria abundarent, damnonim impa- 
tiente*, decreriiie dam nrbii portu inpenitoti CuitamzeiMi iperire, ii 
panpcn:*, qoi opam et Kloriae appetentea erant , ex adverto iiuurreienint, 
et tam loanni* PaleeDlogi imperttorii quan illiu* matri* nomen in nedia 
urbe dmre et apwte cel«l>raniDt, iid«Dqite te Zelotaa nuncupanint, tpodo- HISTORIAE BYXANrmAE XHI. 10. 675 

jrftiOToS; T^ Jf]S xaxlag vnidtaiv ntQmtTtovtti , xa\ it^ ajftor A-C. 1843 
df tn>ii(iaj^iav txaXovr, xtifdChi irofftiM IXnlat Toig "9^* ^~]itoii 
ftitif naga&^mg. (S*,) OSrta J^ ofc' Jlffwtp fiiafov xarm-l> 
ax^^mnog HYtv^atog ttg t^ niXiv, S^o^fiog StvA ndnag 9i}- 
SftiTat im/aiQ{afy¥ &TaxT0e, xal ndrrtg d&^ooi t&v olxiiSv ei9i)g 
(^;rAiiTO; xal t&v t^>&t» noXtnfwv aiTol nixpdn^t roi^ ahm- 
aioig lytnrro, toy n h Totg olxtatg nXovTov &f7tayfia Xjjar^ 
xi^ xttdwTOfttvoi xo) avTwy Zaotg ^ycnt^^arov &^iSwg uno-ti 
^tiTTorttg, xal noXiTomh' alftaTW xifOTijfiag xtvmntg Ir ratg 

iOniaxtiatg Tr,g n6Xtag. t6 yt ftt{» txxfiTOV, xal SaOir T^g xoiltVf V.9tt 
Stptg vniiQxtv, tlg tovto xaxoSatfioviae ^Xd&i} 3id yt 5^ Th T^£ 
aialag tviaifiov. TtnfTon' 8* o! ftiv 9avaTov Slmjv tioaav av- 
9rjti^ir Toij; Tjjg SijftoToi^g naQovoiag OQftaTg' Stv S* tvvno- 
jfiiaig tTi To Tijg Tii;pjc txttto (ttXXov (nXilovg J* ihat Ttav ia^ 

l&laneorwi' owlntnTtv aySg), Tovrote S' iaxvS-gomaxiatv ivijr oi~F 
xov^Tr, ifvXaTtofitvotg u; r^ noXX^ Ti y' iv &yof)atg xai 9t&~ 
Tfwis na^Qijaid^aS^at, (Z,)Kal rdx^ &v irt^v^xiaat vniS(ovg, 
tt ft^ Ttvtg ix fiaaiXtag t^ai&tv iXniStg tlanoQtviftivai nwg avt^- 
^urw&v Tt n^ig rd (vi/a;/dv xal ri Xoyi^fttvov t^c ^HnS 

K»ifie xi vT,qior avtxaXovno. fi6vat y^^ avrai ftox&ovvrmv ioy- 
(UFTO Ttffnovaa T^vixavta xffrptig Xoyiafi&v, xalnQog yi, tpQOV-T.^i 
Tiiar tig &n6yvioaiv &Xia&alvttv xivivrtvovaaiv , nQaog qtuvat 
xal Ttrog &n6^r ti^vfttag I^^^o;. d ya^ xal vi iptvSoe ofto- 
atrfov irloTt yatronat xtxnjfttvat , iXJJ' oti' toiovtu nug iliw- 

•ii MHpe Doinlidbiu Bahim praporftoiii TdmtM, ct pMwM In sasiUinii md- 
T«cutiat, pand cDohiiiieiiti apa aniniun illiua acuaoUa. (VI.) Cnin iglbi 
ilaia ortieni qoad Tebemeni qiddani ventui iiDpetun fediaet, tnBiiiltai per 
nwwm dTitatem vagabatnr inorAnatna , ot cuucti freqneiitea domibiu ata- 
Hm aidebantor, laeTiebantqDe t»ti in dlTitea cradenua qnaa ipie foria 
i— in«n» hoitia. Nam et opea, qnfte in domibiii eaaent, latronnm moTO d(- 
tipiebant, et qnDBcnnqae dmtiun offendiiaent, eoa foMitiime hgulnbant, 
n ia iirbu plateia ciTilem aBngninem large effnieque lianriebaDt. Lectiinaii 
cnta ciTiiun et qnotqaot erant in nrbe conspectioret, in ea mala indde- 
nit, eo qood bonis abnndarent, Ei hii porro alii BlaUm popolaria inaa'- 
■ite inpetu poenas dedenait Quornm Butem adbnc incertum erat qnae- 
aam fhtnra eaiet fortuna (et ii quidein deprebeoili plures erant), ii* triari' 
tiaii Tolta prBeferentibDa donii manradnm erat, taTendumque, ne qnid In 
fora Biit thcBtria psulo andaciu* pniloquereotnr. (Vlt.) Atque ilu prae 
'awtu fortaasb eiBiiimUi ewent, niEi eoe epea quaedam furis ab fmpcratore 
ulTeiil^fiteB ad couBdendnm «rexiiaent, eonunqne iudidnm ad lanitBtem 
rerocMMnt. Ebb enim aolae iocundnm Tidebantnr eo tempore laborantia 
ntionis adminicnlnm: atqne hic leni» quaai Zephjma •omm cnroa deapo- 
ntioni prorimaa leTabat, ct quendnm Teluti odorem aecoritatia ipiraOBt. 
Bta) odm ipea illae Tidentnr aliqnando aodan habere )iieiidadinn , at ea 676 mCEPHOiU GREGORAE 

A. M. 6SS1 JloTOilfv inttpvKiaav ati xtci jiqoTvnbv09at , iia9antl} ix.ytttS- 
" vuv na^tovaat naQ^yoQOi mjtTwaut; i^ advf*(a( V/v/aT;, tuc 

Bi^f ipf^tios tfavtaalag irvUijnrofaf t^^ovffai. ^Ud jofiivnd- 
oxtiv ix Stndo}r^i aw(/ug roTg TakatnwQOtg iXClfmzo xai nafijv' 
10 Si T&v iXnlSav n^ofttjS-es axid rii ^v r)do*^s xat SuttvMt S 
awaiyofifin} nro^" oTg ro ftiv dta^^iTv &$^f6ov ivtari nupiw^ 
10 Si fiivtiv oX(a£ ovx ^vtait. (H.) T^ ftiv ya^ t&v Ihpaaiv 
^tftovt nt^taxQonontSixttv iSoxtt t^ noXiv Vx Tt yijg xai &»- 
XaTVtjs, xal oilov lo r^g nohofixtag in&ytiv ix tw nafaxgijfta 

C^latov, xal fti^ TQl^ttv iiov/j^ xa^r/fttvovg to»' xpovov, t0yoiglO 
irov Ttt TT/g fia/tjg Iv pQuyiT x^vta&at tu zt aiXa xttl fta- 
"kia&^ OTI x«l avfifia/ov avvf^atvt rfj f^w^tv ^St} yl9ta9at no~ 
Xto^la xai TrjV i'vSoStv uvatfi.tyoftivriv nov olxrjT&^tav tTiuaiv, 
tiT/ Si fiaatXti rovz' ovSttfii} avvtSoxttf tov fiugTv^a rifiuvTt 
^ijft^TifoV Kol ttXXtog S' oix ^ito XQV*^' "^V^ 'CX^oS uvtovIS 

Dr^y ntfiovalttv ix Tijg t&v noho^xovftivmv tfatvta&at avfttpoQa; * 
uXX' unii^tixoTag otpi Tovg araaiatrcAg tm t£ Xifiia xal t,^ t^c 
noXtopxtag uvdyx^ xa^' ofioXoylav na^aSwativ atfdg Tt avroif 
Kol T^v noXiv. (&.") 'Enti Si T^taxov9r^(tl^fni na^t^xrjxojag iv- 
Tuvd^a xQovov Tu xuid yvwfttjv ovx tvoSa io}^uTO, Tt^v fttv aX- tO 
Xriv Svvafttv dtfltiai Sntnovrtov o ^dffiapog oixaJf unilvat, tov 
uvunkovv Sid Tr,g 0^axtuas xtXtvattg na^aXiov noteta^af St~ 

ESiuis Vatog fttj nav tig tti xQtiug ngoiovatv dvdyxrj TOvtijt n^oayi- 
vijTtti a^wv iittxiaxtXiovg S' dnoXt^dftevog ftovovg xuTiaxt lo^* 

•emper ilkmin vJ* «t, nt iBtiiumodi iinaginw offeruit et propoaant, ec 
^pquBiD coDHlBtrices Ubanti ei doperadone aniaio adaint ie ^roplnquo, 
apcciebu* uempe tis quae appetitiii iiuuDt adiuvantibuB. At intenm miieris 
' "■ id retinquBbatur, id lupererat, nt eorum mtla quam per n continuBrentur. Spei autem Uloe pniTidentea aihil aliud erBnt, nisi toIo- 
ptatis umbra qOBedain et ventUB coactua io retJB; quomm ea eat natara, at 
BtaUm perfluaut omaiexparte, manere autem plena nequeant, (VJIL) Bt- 
«nim PeTaarum quidem dncL placebBt, obaideri nrbem tem b lerra qDBm ■ 
mari, ac totJs statim viribQB oppugnationi incmnbi, nec teri tcmpna nil 
ageiida; quia, si ageretuF, brovi poterat armii decerai; idqiie eo ma^a, 
quod a^atriiiam euet externae obsidionii ea quae intus acceniacnt d- 
viiun MidiUo. Impcratori autem minioie id placeEat, Martyrem coleali De- Aiioqui vero haud putsbat oport«re, quaatum robore praeBtaiflt, 
.. .."nm calamitate oatendere, aea BeditioaoB IIIob faioe taadem et pre- 
obaidiDne fracioi ei pacto se atqoe urbem eaie dediluros, (IX.) • Poitijuaw aatem iriginta diebui illic elapiii res ex Bcatentia luceedera 
liaud videbantar, reliqaaa qoidem Tiro man impositaa dni btrbaros domum 
remittit iubetqae, ntper maritimam Thradae oram reaavigent; veritos, ne 

E' 'ocedente tcmpDre aliqua necetritaa incumberet, -adeoque lui opuafoFet. 
eiectn autem faabito , mi duataiat bominum luilliE peaea le retiotiil. Ea HISTORUE BTZANTINAE Xm. 11. 677 

tovT^. ovf fmtyofitvog In' aTtXiazoig &nalpoini avyaa^i Tats A. C. 1343 
Halai T^ fiaaiXti, noi.i,a f*iv itaTtiQmrtvo/ityog r^f avrov n«(M jJ^Jj^S*" 
liStT» Sttaidaiuwlag , itoiXii Si (tf/iq)6fitvog , Zji fiijStfg nor' 
tixiog avTii' itaffii t&v ia ititoTaTa nao/ovTiov Si' ovzov tv Tfj 

Ssol»i- aXX' tJxTOS oJxTOV avTUQOvat (tiKgov Tivof S^ios iJvP 
^ yt Tta wtftXifiio noXX^v Tiva Tifv HvttYxtpi Imifi^iftevav ' «V 
Hml ifriai TtXfVTnv tlg to n^txpavis uipitSti r^r tov oixTOV Tovit 
txtawfilav, xai fi^ayttav fitv tiva i^v tov XvaiTiXovg naptxo- 
ftln^v Sixrjaiv, ftti^va Si t^v ^7]filuv tlg Totftipavig itQo^tvwaa*. 

B(/.) 'EfiioftaToi ftiv oHiv iovrtg Ixlt&ev t« nipl X^itnomioXiv 
non^i Sitfitiaav mtvtt- x&xtt&iv av&ig (iff rfiu fiXlag HO(ia;u-P.498 
fitroi Ttuv ivTavS^a SiiitTaftiviav &ntntigilivto noXtwv, xal t« 
fiir ip9ivoaot^ov iv TovToig iTtXttSja. i Si /Ufii^ tov avftipvovgk. M. 6S52 
Xaittov Tag ixftSig avtyaXxevt tfri/pvg. 

U ta. 'HfttTg 3* inttSij ftij ftovoitStj t^v iiTTOflav Ix&^vaiB 
*^^/|U(d-a, ftfjSi ftivotg ituoitv aaxoUav TOTg 'PtoftauioTg nap^ 
Xm^at n^yfiaaiv, aXX' ivta/ov xui na^t^ihtti, r^g /p«b$ 
o^itnoTf aweXttvvovmjg lig iij» ivayxtjv, tfxog ttvat x&vtav&a 
loaiov ^Yoifit9a, tdv jijg n^xttfiivtjg tiQfiov vno&futwg tg Tijv 

^intpaittv vntffS^tftlvovg , xa&ii xai noXXu/^ ntnot^xaftiv np6- 
Ttpor, tip' ttt^tt xal T^fitQOV TQ^ai Toy Xoyov, xaxtivtav ftt-C 
T^^ (tvr,o9^vai , hnotsa xord Toy ovr^v iv &XXotg t&vtai nt- 
'puxTcu /^rov ' fi SoxiT fttv nmg aXX^Tpia Sii t6 toiv lonatv 
wtf6ftov ' toTt S' SfiOig xa^' tTigov J^inov olxita xal nuw 

■MDO dac»« imparatomn ipe ifita idgrantem MmitatDa Mt, nraKa*in 
>Uai fUMntitiasDB animum iocatiu, mnlta etiaEii iiiL-utBn*, qond ntfa 
amvttM»»et miaeratioilloram, qniin arbe prapler enm extrema pitereiw 
^; •«1 ■dBcrlcordia * qtiaedHm parri momenti repalitMt 4ud, quae con- 
na^aa cucrntilitateeraTemquaRdam neceMitatem afferret. „Jtaf)t", ue- 
te Hle, „Dt in Kpertan^damnm cndBtitBtem evailat ea qnae nominatur mW 
■sicenlia, ac po^tquam atiUtalii opirdoiKm brevem attaUt, damnam cn- 
dcDtcr maina imporlet." (X.) Inde igitar profecti septimo die Cliriatopo- 
fiMw fances noUo labore pertr«nrierQnt : atqoe illiiic rurBUB qoaai per foo- 
dmtum •olflJD eontee nrbe* m in regione diuidentes BDlIicitabent. Atqne 
Wnams qdicm iatcrea abiit. ISemi autem ex m coepit inKeniti frigo- 
tn •tinalos recndcrc. 

U. Sed ma qnoniaiD simpfican edere hislonam haDdqaaqvim institd- 
W, neqne totam uaii Romanorum rebu* operam dare, venim et nonnnn- 
^nailtra eicnrrerc, nciuique ipsa res tn eam nos neceHitatem addux»' 
^i opporluDum hoe laoo deioceps Brbitramor, praescntis ■rgumeati coif- 
^Mu lerie in craatlnum dllata, at alibi saepe etiam ante« fecimu, Doatram 
'KM& oratieoem olio coavertere, ct ea oamlB breviter commeoMrMe, qoae 
po idem tempna eesti sunt spud alias gentcs: qaae ctai, proptar inter- 
^■^ repoania , nbciu rideotnr qnodommodo , nuit tamen tfia nliene affi- J67fi NXCEPHOBI GBEGOBAE 

A. H. SSSttaTg'Patttt!afaii &<fifff,atat KOtvanSrm. if yd(f m PaatXtiitvm 
noili; t^Tt) xoivi; r^? oAijf ttaiir otxavftiytji latXv iaHa xal 
mafiv nffVTaviTov ' xal xo^VT^t (liv da^l/iXSg nHaav xotg 5acuu 

D)((fthv Yiw^YOvm S' avijj xa&dnt^ itanoivji nSaa yij Tt xal 
&dXaaoa xal navrti avtftof kuI o^wfttv navTax69tv t^v aiTO~ B 
mtftn&tv iovaav a^S^vwe ivTov&a ^^'t^i^voz xa\ &i^ovg , ^^ig 
Ti xal qid-tvonwgov ' xal vavcnokovaiv tls Tavnjv bXxdSte n xal 
T^^ftff &tl, xa^n&v ftiv andvratv &yovaat yovie, Ttyvav ti 
navToian&v noixA/taztt, navra yaff ooa naatv ixaaraxov yht- 
jat ttTtQntj ToTc Mtxnjfttnoie tlvai ioxtt nmi, xttl ^QOVtiv oiiiv lO 
P< 424 ovSaftij yewtttov ivvavTat , nglv &v Ig ^i ft^ tovto xvu otxov- 
fttvixhv Tijf noXtai &iatQov ntQtfiXtmov Tiva noivaaivxat xijv 
inlitiSiy- it' 8 i^ xal ^fi^s ras ToiavTae dvayxaiifttQ^a miti^ 
a^at nafftxigofi&St ^*'<* ft^ *^ t(5i> ivhTt xai iviaxo9tv avftfiat- 
virTon» ovfaaaftdTOv i^tta t^ tc fiaaiXaiovaj} twv noktoiv xal 15 
jots ivtav^a n^yftaat, (ir\ nfoytvaaxoftfva toTs invyjravtdw 
V.344r^ lato^la ftiXXovat, ivaffatd Rtoc xol <paQayyiai>} fdvai tei 

Bftfta^SA fftifiti TOv X6yov Soxjj *al ftaxQos Ttvos tvx^mhv 
itoftfvtt. (JB.) Ka\ ftiv iij XtKtiov ^ftiv nQitt^v , on6au Tqo- 

■ «t^owTlois xartt joStov avvtntnTiintt tov x^ovov, fitti yuQ tiv^ 
KoftvijvbvWXi^iOv, tiv ttitX^tiovvtAviQOvixov Tov yijQttiov fia- 
aiXias 'Fioftttlatv tov IlttXaioXiyou , BaalXtioe o viis ^^' ^av 
TQantKfiWTlotv ifftftovlav iiait%ttfttvos ^ftt v6&ov tov viov 

CfiaaiXitos 'AviQovUov tou UaXatoXoyov &vytttlQa Et^vijv ' ^ 

hUtMiaB "^tae coniaasta. Ip«a qnippa hkcc domnatiis 

ttt totJo* pB«ae dixertm orbii doniiaUiini ac pr^ftMibaai. 

le Diui eM,, abnnde nippedital; et illi 

re, ct omaei Tenli i&mulantur: Tide- 

undiqiMTiin frtiiBeoti ntagnam, hieme,«ealate, vere, 

( «t ad eam nibcm perpetuD lUTigw^ ooerariM ii«Te> ac tri- 

raMi, oaaia fhictmiii MMra «l qiuniitilibet artinm iaventa apportantea. 

Qaaecaiique enim ■'"r'!'* io lom* unoiaBisqua liaM, ea iagrata poateno- 

jr^Mu eaae qoodanimwa Ti dun tur, ao mhil geaeton upwtt, aoteiiDam in 

BBgno et aaiTerui geolibiu ezpouto hdaMO orbi* theatro «jaram ali<|«od 

■in «pectwuluffl exlilbuariiit. Hiao fit, at Ma "T~~" eMOrMMwe laccre 

cogamar , ne li ea , qnae mumm praebaennt car aliqnaado et cwtis io lo- 

d* qnidBiM rtgiaia arU at hiuG ioipario aoadeMt) praecogaiita hand alBt 

Ui, qui m buM hMori«M tocideat , trdua et «t it* dtcain coafngoia , et 

acomto iadicii eiamiae iBCtiMre Tideantar iUwiecta nanmtioaii interTBlla. 

(II.) Ac primam qnidem de Ib reboa dictori aunMW, ({um TrapoBUDtiia per 

illud tempua aocHerwiL Aleido CMaBeno, Andrenid •eniana PalaeoMsi 

RonMngcWB impwatoiia nepotl ex aorore, Baailio* filiDi harea ■nctxaiit 10 

Trapejnintia ioneriaB. 1« oxoiem dniit Ireneo, filtam iuaiorii AndroBid 

PBlaeelo^ ■pmBB, nec dta cob ob viiJJi ot liae litMcia deoeeiib Al hMO HBTpRIAE BYZAPmNAE Xm. 11.' 670 

xol fipBj^ Tiva avftfiifiitM^i X9^^* ItAtvTijaa Snaif, aywaa A.C 1843 

T^ Sr&llUTtaw , ^ fffw; Xa^qalav Ift/ywio Kotnjr BaalX.uos, 
iftoS roTs ttml tnjnlots vUaiy ufiU Ti in^tafievno Xttl Swtt- 

Sgo* SrS^a oi niftgi^vat Tbir naf& Bv^rT/oig ytru xal Jo'£jj 
R^v^dniu*', S; UT aQi( fiov}.T,atiuQ Tt ^ t^ fiaaiXtf nal nuTffl 
mal xoTu x^r avToS SiaTtX^at] ^ovl^atv r^v ufx^v Sioutwv TiurTt 
TffonttfivvTiutr. oinoi Tolrvr l^ 'Axa^virov inartXtjkvd^ota lov 
fiaaHJa ev^ovai toTs nQla^tair f3o§c fitlranas xaii X^C*" 

tOmift^tcu toig IffovrTOs ixifrio t^v Tt uifilir aip&v x«l lor t^c 
iifl^uiiS T^nov, (F,) 'End Si rov x^orov ;i;(»poviTOf r^ Bv- 
^imiifi xai o fiuaiktis imSiSTjftiinws ovx lis fmxdar fiiv airis 
itt&r^MU, TTpi ii T&)f iijfioaioir tfqovriSa aQayfiarmr yriitfiijBt 
T^S fiaaiXlSos jiwTjs IwarrTis o Karxaieov^r,vis iivyxirt Sioi- 

t&xwv, fifyas Sir Xti Softiaxuuts , n^os fiir i^c ruv Tqaai!j>w^ 
Ttmr ^tftoviSos Ki^rrjs T^» ^'fyr^atv Imrivuv owx ft}^ tv9vs, 
bU* if' iri^as ii^lntTo axljf/tis. o^uv yuf ro Sn^^otyog inl 
MoXkitT^ Twr Tffoiu^vniarr yrtifiijs avrfixt, fifj nff&e uaarriar 
Hrai ri{r yviofirpi avirjs aTtQYOfiivrjr. vi/tog yi^ ixtivoig olov 

Ui^vxra Swofitros, ftiii^ vn' avStrhs ixovalois roiv anavTOirF 
ytrur 2(i/«r^ai fiovXia9ai, nX-^v r&v oaot ih yiros ix KofArjr&r 
xaiiaani XxovTts. Si& 3^ Tavia xal t^v Taiiijs no^ ' ovSiv 9i- 
foros uiir,aai in\ r^v ixtiroyr ^ytfioviav zir Toi» n^or(r^tvTi]~ 
xiios^ 'AXt^iov ninoftiptr iSAqidr Mi/a^l rir Kofiv^ror, nt^ 

tSxov T« V§ xai nE>T^xoyia tij] ytvofttrTjy ^ovia T^Sr] rip' ^Xtxiar. ntw potita Mnliar«si qnideni iUam, enm qna hibaBnt Builini d 
MB cooauctudineiD , Bytuitimii exnlatuni miserat una cum duobua eiua 
fiSu inluiti)»*; per legiUiw autem poitulaTcrat, nt iibi alter maritiu mit- 
loretar, qui inter Byuulioi gcnere et spleiicLorc (ortunM cwneret, et m- 
pcntori ac patii acceptaa fmet, Trapeiuntijqoe imperium ex Av» acDteo- 
lia pergeret ■dminiitrare. Cum i^tor legati aonduu ex Acaraania cerer- 
rm eeee imperatorem comperlueot, tlanm eit iia (ul>uitere, atque \A eua 
■attere <|nl ■num adventum et adTentue rationem nunciarMit. (UI-) Pro- 
cedcote tempor* ipw imperator Dyianliani adTeiut, oec mullo pott Titk 
hnctiu eM: publicanun antem renim cuiun, Anuae imperaUicU untu, loai^ 
net Cantacuzenua , inagnui tuin ifuoque domeaticui, auitjnere es eo coepit. 
Atqae hic Matim imperatrid* Irenea petitioni aoonere baud potnit ; Teram 
id atiaa cuna miimnm apputit. Cum enin Tiapezuntiorum animoi TacU- 
kre «aiima ei parte anim^dTerteret , wiil omoibu* piacere du« nuUieria 
eoiiiUam intellent. Lex quippe e*t apvd eo* paeoe ioTi^laluiii , ae ab 
It eniuacanqDe atirpia homjne gubeiuari ae nltro patJBinuT, oisi qui ■{> 
le orinodiu ait. Quapropter illiuB poatulatii pro nllulo habitie, rer 
iUnc miait Aleui praemortui {ratrem, Michaelem ComiieauB, qui -glc 6E0 NICEPHORI GREGORAE 

4. M. 6858 (^.) Tw» yi ft^y ixiT avyxiijruiiov ol fiaXtata nuvTav hx^ov— 

p^^rtgdtAit 36^tig SyKov xal nXavxov Svvafttv iip* fu^ov iT^f~- 

novro fiovXtvfia. ^va yAp avTOii la^ uitiag tVtj riji a^x^g kuto^ 

XtTa&m xal ayav %al ipiQciv TixtT nQdyftaxa ojit] to ^ovXoftnov 

inoTl&^rfliv , 'iv l* tSv voStov BaaAtiov jS^KfofV 7iQoa.iJioiovrTa S 

^rtiV tlg t6 T^ff ffftfiovlaQ n^6axijfia. i9tv tig ri t^c Tpant- 

B^ovvTog Inlvtiov xaTatttnXevxota Tbv Kofxvtjyov ^taaafitvotg xA 

ftiv ptfiovXtVfttvtt i^av ig npovnroir tv9vg ov ftuXaiioxtt, tva 

ft^ ffioqa^^mv ifinoStav o dijftog yinjTai, aififtaxov tjmv xal 

T^v ipn avyxttTanmXtvitvTav t^ Kofivtjv^ Svotv jiaTtvixiav lo 

vttav ivvafitv &Xi.' iv x£ avr/xa Iw yi raig &yt]xovaaig it/tcu; 

if^fttvot npoc 10 ixil &QX'''>* iv^yayov. ytvoftir^g i' iant- 

puff, avTd>' ftiv tig Iv ti^xrfj t(u naXartio xojtxXttaav' twv i* 

CairtS ngoaxtiftivav o/X&t*', oaoi ft^ i^aoftw iitaio^^aav ig tile 

T^Tj^tig, ol; ftiv xaraxtxoip^ai f oTg S' ig StaftfOT^piov napa-' 15 

3itnifiq)9iti ytyivriTfti. avrhv S' ah ig rijv vaXiqalav iiuji6vuo¥ 

V.346Tbj htTOfiltt ip^ov^Tv intn6ftiftiaaji , i^S T&v ov/xXTiTtxiov ftiv 

ixtlvojv ipttTpiag iinu^/ovrtt xal avTOV, ^x""^ ^^ ^^ '^^" o^^o)af 

nag wvoftaafilviav uiiftviiav TtjvixavTa intTQon^V 6tv Siaxoalovg 

^lyyvQ Sii/it aiailovg ^ Tpantl^ovvTiiav ft^T^noXig. Tovrtav 8 'SO 

qSto) iiantn^ayfiivon' , vn& ivoTv ^ T^twv itaxt*TO avyxXtjTixSv 

tH ixti n^ayftaTa , nXtjfiftiXwg fiiv xai Xd&^a , tov i^ftov ay>t<n 

XoiSopovftfvov xal txrdaiv iytipttv Siit ftiXiTtj^ ^vrof Si^ 

iMtTo i' oiv. ■ {E.) 'Entl Si Totg t6v xlvSvvov iiai^aiv iv^vav 

Urin U «I lenatoribni, qnl omohltai maxiiiie ilUc et dignltate et opfbaa 

CiiHebBnt, iliud cDMilil cepenint. Ut eDim impane KUDinajn poteitatem 
idibrio lisbere pooent, nc rea aniiiei ferre et agere pro llbidine, infan- 
tem ex spurib fiaiilii liberii DniUQ expetero m ffiinulaniiit, cui tituhim in- 
perii deterrent. Itaque cum &d portom Trapezantii appulaam Comneni na- 
vim conipicati eMent, ea quae decreta fueranC palam quidera et itatim ex*e- 
qoi noa plncait; ne, ai deprehenderenlur, populus impedimento ei*H, tuid- 
barem babiturua etiam illam manDio, quee duabus Latini* na*iba> una cum 
MistiaEle Camneoo advecta fuerat. Sed illum e Tci^gio («t par erat) Vny- 
norifice exceplum in patatium dedacunt. Veipere autem eandem in aulam 
tanquam in carcerem includiuit. Et turba Tero, qua erat itipatai, qui- 
cunque ad triremes sese haud recepere, ii partim caeai, partim in cutto- 
dias dati. Ipsum Michaelem postera die mari impoaitum Kunucho cnito- 
diendom mittunt, qui et ipse cuid illia ieDBtoribu« «odetatem coiverat, et 
lia qno* Limnios rocant tam tem[<tiri* praeerat ; qui Iocdb Trapeiunte diatat 
doceoU* fere atadiis. His ita perpetrati*, a dnobu* ibi aut iribu* tenato' 
ribu* retpnbliea adroiniitrabatur , perperam quidem et ctanciilum, popolo 
ImI* convltiante et ■editionem meditantc; BdmiDistrabatur tamen. (V.) 
PoftqtUD TWD ii qai ex tuc pwdodo lalvi «ruenot (enof autoiti «t fi^ 

,Jc mSTOiUAE BTZANTINAE XIII. 11. 681 

(jtms S' ^aav t&v T/oX(tp/iw) t^ Btf^mov Inaviivat {wv^tj, a. c. 1343 
xa&aatQ ix mXujw; xal xAvttMvof ig Xififra Ttvii tcal yoi^wjv,'"*' '"■ ^"" 
t^r r,v oTiff uv Svv7]9tTiy ToTg diioxTai: ixfivois ufivvaad^ai S 
Tfpnu. iio Tijv ffamklSaZiiwav X&-/oiixa\ vaoaxiotoiy vjitX96v~ 

ijti aavToloi; ineiaav iovvai atpiaiv tl^ Tijv tw TQajtt^vr- 
zltev riyffioviav TDf Tov Kofivijvov JHi^utjX vtoi', fhoaiov TTjri- 
XBrrw Ti^ff ^Xixiag SyovTa xd&rov. /no&ov toIwv TptFc ^utivi- 
ni; tlXr,<f6Tai T^ifiifti^, xal tovtov ififit^XrjxoTag , SixaTaiovg 
ifiov Tuv T^ant^vviiav xaiu^ai Xifiiva tjviinimoixtv. inii SiV 

lOnfj; onXa Ixiya^xtaav ivSoS^iv o» viiaTi^laavTtg nQOTtQOV, 
Bnm; iytyavtt Tov Srjftov xar' avraV xal Sfta xai ^ jiaTlvoiv 
ipaStv onXtaaftivt} Swaftig xu; n avXa^ tSjs noXto^g avtfioxXev^ 
oav Ti xal ^vy oiStvl novto tmv tc avrinaXav Tuyiara iyxfa- 
th'; iytyiivfiaav xal TOif afaiv oiauav lariv uq Siijlfnuxtiaav, 

1S(^.) 7^5 ovv r,Ytftovlag oStio; ti Tiv tow KoftvTjvoS naTSa 
si^AtjXvSviaf , xal t&v ig Tovro tanovSax^TOiv SxoXagiav tA 
fiiyaiTa ijS^ Svvaftivtov, Tiaig twv ToXft^9^ivTWV nffiv xari ff^cuvP.tiS 
lyirno ttvTij. Tuiv ftiv yu^ alTimv oi npdirot xul ^o|jj xai a|i(t'- 
fwxi Svo xvpakix^v Tt ISaaav TtfttOQiav xal Tag oiaiag aip^ 

lOf^ai. Zaoi S' ixiivwv StVTi^av xai tqIttjv tlxov Tijv Twgiv, to^- 
»( S' vnt^oQiov axiTv xaTeif/^tptaro SiatTuv SiA ^iov. (Z.)l4XXu 
Kpiv oXovf TptTff i^xiiv iviavToig, Tijg &ex^s xal o vtog txfii- 
^tjTai ^ytfttiv, iv y&g ovSivl noitjatifttvog t^v twv n^ia^vTipom B 
baimtv SxoXtt^iav natfaivtatv tjXi^ ^Xtxa rttffntf xal vmTt^l- 

3. xoit Biia*vat Ixtlvovt coni. Boir. 
■■Ei Sdiolarioniin) Byuntium reTerri ■nnt, tuiqnaiB bX pdago ct nnri* 
•ota ia portnBi abqaepi ac tranqiullBDi ■tationem, ia id aouni iucabueront, 
M uectorea Illoe quacDnau« poMent Tatioue alcitcereotur. Annam itaquQ 
MpcTatricem didii pronauiaqae omnlbu* induxere, ut libl MicbaSlii Co- filium, qui tum aetati* annum vigeaimuin agebat, TiBpezuntia impe- 
rio paeficieadnm daret. Tribua igitur LaUuia triremibus mercede con- 
dDctii, iuTeueia imponnnt ac decimo paat die ad purtani urbia Tra{ieiuatii 
■Ptwilunt. Tum ad arma eantibui rerum ooTarum anctDribua, aeditio ad- 
Tcrni eoa facta a populo. Simul foris adTenieaa Latlnorum manus armata 
uriHi partai perriuupuat, «atimqae et nutlo labore potiuatur adTeraario- ron; nonnulU edam ci eornm bonii diripiunt. (VI.J Sic igitoi deToluta 
td CoBUieni filium Doteitata, com Scholaru , qui id nBTaTeraut, filurimum 
iui aucturitate pollerent, ea quae Buperiori lempore in eoi cominiua fae- 
nat, ia booc taodnai vindieata aunt. Inter coniniatos qui duo iplendoro 
bitanae et dignitate emiuebaat, capitia poeaaa eipeuderaat ac bonu apo- 
iitti nmt. (tui Teia aecuadum ac tertiam ab illia gradnm obtinebant, ii 
■BBc* perpetuo exulare iuaai. (VU.) Scd et ipae aunia aondnm totia tii- 
ln> elapii* exlurbaliir aoiio novua.priBcepa. NihiU emm factia aeniorum 
SdwUnanuu conailiu, aeqnalia aequalUHU gaudebat; at^^ue ita tHTeailitar 
Sittphana Grtgar. F»l. II. 44 682 NICEPHORI GREGOUAE 

A. H. 6B5S^(ii^ ovnucr} rixtoJ^ xal fitS^^ f,[tf^tty j^fpaTgxttl naTois aii^ 

■ ati^ov iaxoXa!^, xal avXjjTQiin xal Spjnjaiflai iiirfln mra- 

aAyahbiv x«i Toif Tjytfiovixwg 9r,aavQoiii tmv TQanK/orrtioiy 

uruXlaxofv Iv roTg TOiovTOig' ws uyavaKT^aavTag loiV — /0'«- 

p/ott; (itTaTtlfni>ua9al Tt tov nui/pa tov vtov fjyifiovoQ tx xaivS 

C^ifiritav JHi/a^l tIv KoftvTiVov (tttjrt yuQ xtti o xaTfyotv aviov 
ixtoniag Ixii nportHiltiinjKwc) )(«i «viJy fih ToTg fjtftovixoTg 
iyxaS^tSQvaaad^ai Sffovoig, 10»" Si vitoTt^ar^v iiafimv ig t^v 
luv Bv^aviliov txn/fitfjai ij-qovquv. (H.) TtjV yi fitjv Tjytfto- 
vlttv ovTot dia^iaauftivus o KofirriViii Mi/a^i., jjv 71 aXui fttv o 10 
naTTip ix itaSn/i,g tl/t TiQoyovixr,g , ixtlvov S' unaXXuiuviog, 
'AX^taq h xovrov SttSi^uTO uStXqog, xai fut' txttvor, w; ^i 

l^ t}^r,xttfitv , rfia Toiv fUTtt^v SvoTv fitiQuxlav tig tovTOV xattXTj- 
Xv9^lvai "^wlS^uiitv , tni^aivtv tfp' 0?? ofitafioxti. t& Si ffv ai 
avfiifKnvlai xu) Tu oQxwfiOTr^Qta , oaa yt TOtg S/qXuQiots, aitloig 15 
vauQiaai Tijg ffytfiaviag avtiTi xal Svvafttv twv iiXXiuv avyxXii- 
TiXbiv xtxttiftivotg ftil^o xui ^■ffiovixf,v , ovvt^tto' a/r,fitt fiiv 
aitig StaofuCfiv f,ytfiovlag' t&v S' oaa nQaaataO^tti fifXXoi nav- 

Brbty tlvai nQofiovXfVTiLg xai Siarofiiug atfag, xo,i pijrtuv xaj 
y.^inoQQT)Ton' iniyvuifiovag xai fit^amnug. (0.) Tov Si /(tovovSO 
qiovTog, intiSif tf,v atfoiv uvt^aStiuv o,Tt S^ftog tfiiati xal 
To a<fiaiv uvTixi/fitvov Toiv unoXutXoTiav fiigog tfg to Svvaa9ai 
ijSt] n{iov;r(upf I , t^v tov S^ftov npo; Ixiivovg unijf9ttav X/ov 
ialxovQOV, t^iig te xal araatig ivttfvofitvut fitta^ iQie a» noctafl diesane Inxai et compotBtiontbat liccntiui imlalgebat; 
cum tiblcinit et Mltatndbus libidintbttDr, >c Trapeiuntiorum prindDum 
aerarium in eos uiui exbauriebot Hinc factum est, ut iiidigiiRti Schularii 
ioniaria prindpia patrem MicbiielemComneaum ab Limniis arcosurent^iDippo 
et Eunuchui, a quo ille detinebatar, praeraortuu* erat) eunniue in Kilia im- 
peratoriv collocaient; petulantcm vero iuTenem in Byzantinam castodiaia 
vindum able|;Rrent, (VIII.) At Michael Comnenis, accepta in boDc no- 
duia poteitate (ijDBe pridem ad ipiiua patrem trantmiua ■ maiuribui iiie- 
rat , eo autem mortuo perreaenit ed Aiexium friitrem ; *c tandem ad iitam, 
nt diiimu* , iuvcncaliB duobui interiectii, devoluta fderat), ea (|nae iuraye- 
rat implerit; pactionei dico et lancita iardurando cum Schidariii foeder*, 
qui ut imperaret effeceranl, el muorcm quam caeteri iienatom ■ummaoKiae 
Buctoritatem obtinebant. ConTenerat porro, Dt iniignia quiilein poteatatia 
Ipse retineret ; eorum Tero onnium , quae in poiterum f^reii<ta euent, ipd 

Sraeniiiei nc diipeniatorei forent. et rerum live palam sire «ecreto agitan- 
amm arbitri atque auctons. (IX.) Pracedente autem tempore, quia «t 
populuB illnrom oderat arrogantiam, et eorum qoi peHerant factio ipsi* con~ 
traria poteni iam evaierat, adinvante populi io ScholarioH itdio, ortae Inler 
atroiqoe rixae ac diMeHiionea in eam neceidtateB eot adduiervnt, Ht Mi- HISTORIAE BTZAIOINAE XUI. 12. 683 

£i«^X(i$ ijyoy ixazi^g Sita^i i^f TOt! Koftvrirov Mixa^X ((vto> A, C. 1S43 
KfiatoQtx^g t^ovalag' x&nw&tv fvy^fiuiyfv aiior Iv ^t^wltf "''-'"iljj' 3 
xl/w li T^c ^tfioylag mnjntpa, /iijJivo; iftnoS^rjj l^ovalfV 
TM' JNtTi) yy(j^t;v xa9iaTttft{vov. xal xavra /i^y t^J^ m; taxtv. 

S ijT'. 'Er SiTO^t^ tif x^irtft ajtdvig inlttjt altov Bv^ttvtiovgP-W 
Ti w! vWiTTa; twi' ^v t^ 6ifaxtj'Pa>fiauciiy noXfMr. t&vyu^ 
TM 'Pvtftaliav ToTg iftipvXloig ntpionuifiiyoty noXiftoig, avxvug 
wMovfuroi Tug hpidovg ol t% 'Aalag uSuug ftov^^toi xal Tfi^ptaiv 
tg 1171- Q^uxtjv mgatoifievoi Tovffxoi^ xal (tBiXiaTa iv uxfifj tov 

Htf/isv, Tiis Tt xiopag Irtnffta^aaav xalT& XT-^nj ^Xavrov, Hv 
ifag tt xai yvrcuxag ^vif^anodiT/irto f xal navt' Inolovv td /u- 
Xixmuia' ug iolxijtir it xal aytugp{tov ivttv9tv xaroAji^i^-B 
nuT^v/^v. fiia fiiv ovv uviii n^o(faaig'Pi^a{oig ytrtiui TfA 
X^ioS. Stvrifa 3i xal fttl^dtv, Sn xul { Ixtov Eiitlrov niv~ 

lSi«ir xaiit xh ttot9hg iviavoiog xuTiovaa cnonofinlu i^ alTlag 
ixaiaaio Tijait xul uvtij. (B.) "Eati ^uttrarr tui' ix Ftv- 
roiag anoixo( niXig, ^ n^hg Tviv iyxfKftan' xaAtirai Katf ug, 
wl tov nQog tf MauiiiSt Boaniqov ifiuxoalovs xul xiXiovgC 
axaiiovg SUxovaa, aa^h t& tviawfia %w Ev^ttvov n6vTov xii- 

lUfilni xXtvffi, Stig n^ag &(fxiovg noitia&ai lov urankovv \9ikoi, 
wcj Tw Tt fiSftior noXov xal t^v 'EXlxijv txftv n^o iif^dXftwr, 
&tiogy&(i toTg j^aitroig, xal fidhaia loTg ix rtvyovag, ift- 
mptx^ T& nXtuna xal &aXant^ ffl^ nffoaia3.ainwctTa9ai , xuX 
tug Twr X9^patO>v n^aodovg tior « xoivtav xal idtiar iritv&tr 
MS* CMUwai tMtutatcm iDiDniMB aft qmaqDUB otwtaret, qoo aiaot qoidrU cx wateuUa bcere pouot. At- 
qM hmec ita fenne te hibuenuit. 

12. Badem tempert«t« B;zuitiDin et pleraeque io Thnda Romano- 
raa nrbM rei fnimeotariae inopia Uborabant Tord enim, dum dvilibua 
ME* Rofliaiu dislriagdiaDtar, ireqDentei ex Asla incuniones iadebaDt, et 
(m moaeribaa aife udiiu remoram ordioi* navibus, quun triremibai im- 

Ce ia Tbraciam adTecti, rigeDtlbuA praiMertim legedbu*, agrOB incende- 
C, iniBenta abigebBDt, Tiro* muliereaque id aerritulem redi^ebant, omus 
doiiqae acerblMlnui perpetrabant; sic ut agri UewrCi et inculti reDUDerent. 
Priaia baec igitur ratio eutitit, car fxme lUmani ureerentur. AlUra auteM 
etgtaTior, quod fruinenta illa, quae aolebaDt ab EuKlno panto quotannia 
•MBcare, haud renerant. Cuiua quidem rd causa haec fuit. (II.) Fun- 
daU e«t • Latinis Genueniibua colunia, quam accolae Capbaa nancupsntj 
dutatooe a Maeotico Boiporo mcco ■tadiii, lita propter iinistrum Uuxini 
pooti latua, u quia septentriDnem TeraDi naTigare ac borealem potum et 
UeficeD bobere ob oculoi Tellt. Cum eniai omiieB LdtiDi, ac praewrtim 
Coiuefuea , vitani nt plurimom ognnt mercatuTae et DaTigatioDDm laboribua 
TtutMBt ■tqoe iodo pecuDiais cugant tam pubUcam qoam priTBtun, cam- 684 mCEPHORI GREGORAE 

A. IL 6i53noifl^a9iu, Siffia Tovrl xoivor Ix noUov xajfanj xal V^to/ia 
pT^ atpwy noXirtin t« ftfytaia QKftkovv , anovias xal ^iXiag av*~ 
il&^to&at npo£ TOv; to!)' na^aS^akaaaloiv noXeay ijytfiofag, an6~ 
aai Xiftivfi uya,&o\ nt^ixXv^ovai rt xa\ n^oaxXvfyvat , xai ay4- 
fiwv ov diilaai xXvdtoyag. avapea^oftifoit ytt^ tg tov; wvt69tS 
r6novs xaraigtiy, xal tdz i/inoQixai /ff/u; iiSorai rc xai Xafi- 
fidvav, o^ npoTEpof tSo%f ^iiStly atfiatv tlyat, npiv ^Aou; y/- 
vta9ai, ols ruiy o^ftijrijfiav ^ytftoaiy thai avftninitoxt. fo^tms 
tolwv na^fyja&ai vntayvovfitvot , xa9' onoa^v xa) t^av to 0vv- 
\.3ij9t3fia yivoiTo ixari^titd^ty ru^tv, xu! y^Qtioti&y unavza/od^tv Xti 
y-^anavTiav tlaxofii!^orTag n^oxt&lyai xai' l^^ovalay uiviiaSat joiig 
povXaftivQvq , xai ovTtag inl ^rjroTi ra avyxt/taqtjXoQ Stx^fttym 
xaraytoyia xtti vofiAs inavXtwv nqoq rt iavruiy aytytiqovai xa~ 
S-iS^ag Tt xal ofxtjof^c, xai oaa fiQog vnoSojrijv ano/qtLvz' av 
^fl T&v d,ytirylfiiov. (P.) Kaxa S^ lovrov tov rqonov ov noX~ 15 
XoTg xtatv txtai nq6rt^ov xui t) ^rj9tTaa naXiq ^xia^i} Totg ix 
^riwovug jiarivoig, nQoatXijXvd^oai n^oTt^iov tw xwv ^xv^iijy 
ijytft6vi xul T^ irSotrifiov tiXtjfaaiv ixtid^tv. ijxiaxd yi fi^v c5ff 
lyii Ti^fit(ioy xtlyttvg oftttv xai fttyid-ttvg iv9vg txriaxai l§ up/^g, 
dXXa zdtpQ^ xai axuXoift fiqayyv xiva ^joipov OQiaavxtg dxtlxt-30 
axov ipxovv uvxoV ij^ifta S' tntita xai xuri j8po;i[tS n{iO(o>Ta{ 
Tov jTQovov Xi9ovg tx rt yijg xal d^aXdrrtig xoftl^VTtg olxiag 
V( TC n^UTo; xtti fiTJKog i^xoSofiovv, nQog noXiv t6v di(}a Tor 
Cgpo^y dvatfiqoyrig' ug iv PQajr^tl Tb! )^q6vto nXtiovog ^ xaTSt ' 
11. TOiis jSovlo/uvoie Gaoi. Bnr, 
■niini pridem adto ac decreto eonim relpublicM MluberriiiH) caotnM eiti 
Qt foedera et amicttiM iungant cnm rcctoribaa esnin urbiuia n qnucanqDe caoiDitfdi ct »b iccestn ventorum ■ecnri portua GlrcumfuiiB tsI 
allabnitiiiui nurit Buctibui BUmint. Nam cum ad ea loca «ppellere mer- 
ceiqa« lUic dando acdpieadoqne oiutare eoi neceue lit, non priu» !d facila 
eaie putavemnt, quam h amicoi aibi facerent eoa pTiocipea, quibni oppor- 
tunae iltae ■tatianea propriae abtigiuenL Ubi itaque promiverunt, Tectiga- 
lia te iolutonii, quanta et qualis ntrinque conrenerlt, et ea qu*e unii aiat, 
undecimqae advecta, libere emendl copiui cuilibet facturoi, atque ita cer- 
tie legibtis datam licentiam acceperant , divenoria et tabemaa BediGcant, 
ubi «edere ipu poasint et habitare, et apothecu capiendi» nerdbuB parea 
habere- (III.) Ii bunc modum et illa, quam diximua, nrbs ant« annoa ddh 
multoa faodata eit n Latinii Gennenubui, poilquam nempe Scjitharuai du- 
cem cDOVeniifBent, et facultatem ab eo accepissent. Non tamen et mnrla et 
ma^itudine, ut nunc le habet, ita atatim ab inltlo fiuidata eit Sed breve 
quoddam agri ■□atium foiaa et tbUo cum definiiBseitt , babitavere iHic afai- 
qne murii. Peoetentim deinde et psotatim, procedente tempore, lapidiba* 
terra ac msri convectia, in latnm et longum sedificanint, tccta ipia in al- 
tum attoUentea; lie Dt furtim phw Bpatii quam aibi datnn fuerat breri teu- fflSTORIAE BTZANTINAE XIII. 12. 686 

xi» 3o9^{yra xartl zo XA^9hg 3if£^aa&at Tunov. n^ffdati 3* A.C. 1343 
clnur nXttormv Vu xal fiiil^vtini , T^jjfptfef d^9iy twv *^'^<*^'" "'t. j* 3 
fyftinav uvayxa^vatig *ai xmv np^ t^v n^uatv ml ayoQav 
M^uS^fft/vw (uy/ur, iwptj;i;wpor/p(wf hlS^tyto rois tuiv axoXo~ 
5«M' TC xdl Tafi^o)!' ^iKaf, xaJ ta-^mv vmtl^mv x^^ntSaf, 
/m^f u» iXnlSon laayytXlav i/avaaq * xal Qvrai Bfux^ov inl 
ofiix^p ii&4vTtQ nSXty ixvguis Tov ttiyJaftaToq f}rovaav xazt-Ji 
ai^fyiamo' (S; iv fiffiai(^ lifv i&v Ivoixovrrojv &a'puXlia9 ^i^ 
KiTa^ttt , xal fi^ *u;;tpwp vip^ oTtovS^^noxt t/iiv noXio^xita9at. 
V>{iJ.) Tia i^ xotovji^ n^otig^fiaii to^c ^axlvovg inaqd^lnag 
nqig To vnt^nzixi&it^ov av^fiv awipatvt t^ aifiuv avtiav avf- 
ytvij i^q ai&aittas xr}Xi5a ' lig ix lov (iiRfivoi ^Stf xai Tori; xani 
avrf,&-ttav nfoaiovai SxvS^aig xug tknoxftlatig SiSovai. H^ti roi- 
rw&QoavztQov Xiyov anoSoig ivl xtvi xmv iv z^ ayo^a Sxv&wvS 
Uti; Kuf T(l &via xtxTiifUnav ^azlvsav fiiomt ninXijxtai n^g 
tov Sxu9ov. 6 S' tvdvs avtiXt ^tytt tov nahavra' xai &6pv- 
fog irttvStv avA Ttjv uyoQav SttaxlSamat navv toi nXtXmog. 
(£.) TovTO nq^g uia ytvofttvov t^ Ttuy Sxv&mv u^/rjyii l^yrjq 
^tn^yt* nXriqti xa\ &vfiov ffaQffagixov fttaxov ' nt(fi<ff6vr,atv 
Ojv^ favTOV Tr,r fitylaxtiv tlvai t^ n^uyfia ti^&rj, ngog fiiatjw 
«wioti T^»- T,ytftovlav xa\ imx^ttiav ytyovlg ' xa\ nifi^ag ^nail- 
IttTiM^at T(w olxtlov Tonov T^y Ta//<mjw ixfXtvt TotSp jtaxl- 
rovg. 01 Si nQhg onXa xia^,aavTtg , xal Tifv noXtv iaipaXiaafit- 
w«, Tffayiat Xoyotq xal vnt^tfdvoig Tovff nqfofitig iniaifitfiav. 
Srovio n^og iaxaTtjv i^tfttjvt Tor 2xvdT,v i^y^r fn ' xa) fioT^v 
1. roKon Boir. pro i^oxov. IS. sote Btnr. pro rqe. 
pore occopaTerint. Plant vero etmaiora ledUicik eratrueDdi oaaw (qnail 
BportaUe urcinu et res ad rcndendom emendumque propoiitae eiigerent 
■^ne cogerent) IbHantiii et Tallonim ambitum latiiu pnrrexenmt, et ea ie- 
ccront mororum tundamenta, quae tmiat BHauid pollicerentur: at<]na ita 
t*tiit parva incrementa addenilo urbem munitionibui finiiaTenint; itft nt 
lut in tnto cuet habitantium hIui , nec facile ab ullo obiideri pouenC 
(IV.) Bo ■Dcceuu aaimi Latinonnn uc elatl «unt, nt arrogantia, qnam illi 
Ubem insenitam atioqoi habrnt, malDrcm in modum aucta, iam iinaai npS' 
lim de loco ScTthia de more adeuntibul reaponaa redderent. Itaque cum 
iantcatiui nni eorum Scytharum, qui in foro erant, reipuDdiuet nnua ex 
UtUii Bereatoribni, eom Sc^tba atimulo percotit. Ille eum, aquo per- 
oumi fuerat, gladio interiinit. Tumultui indo plorimoi fornm perraea- 
tv. (V.) Ba To aodila Scytharom princepi ira perdtui et Bpirita batba- 
iW pleaua (oam mazimo aui contemptn factuoi eue duxit, ut in medio aao 
Wfiio mediaque ditiane faciaua illud perpetraretnr) ad Latlnoi aittit, qoi 
nDeaot factuere coa quamprimum ab illo loco, ntpote ano. At tlli ad 
*m esnt, mBnitaque nrbe ipgatos aepore ac luperbe alloquntl dimittont. 
U T«n Scjiiiain TdiemenUaaixu iia deauo efferat. Scythanim itaque par< 686 mCEPHORI GREGOBAE 

V.as"^^^ ^n' SXX^ avxy^ nf/^i jtaXio^xSav aixwv. (;'.)L^Xil' ixtXvot 
T^f intti.%ui fv3o9ty xttTuq^^u^arrfg uyipdat xiti ZnXoig xul 
nSot (iti/mnifiaaiv nttjfioXois noXXa tiov ^Smi&ixiov xaityiXatv 
fifXuv. S.XXa( tt xal 9'aXaTroxpatavvtig avioi , xa) t^v T(5v5 
imttjitiioy a<p9ovlav tx d-aXdaaijg iaxoftil^ifitvot , ntif\ iXax^- 
OTOV T&Q Tuv Zini9oiv itpodovg Tc xal ntqiatQatontStvaHt ixl~ 
&tvTO ' teai t6 yt ftt^lpv, Sri TQtriQeai nXtlatatg ntqinXlavtfg TC 
Bxal naqanXlovttg naaav t^ twv Sxv&uv naQaXtav ivo t& 
XaXtniuraTtt aifiat nQov^ivavv ' 'iv fiir, oti ftijSafiij xaTal^iiv iiw 10 
faptiffwv oXxiiiwv oiS' ^vmovv avvtxii^v «yopSj xa) nQO- 
attag tvtxa' S aq>oSqa ixfivovg tXvnti, t6,ti lUpirTtvov iv6- 

\.3ttv7iTov txavTae xal to tvStov Svtniv6r,tov' StvTt^v S', Sri xul 
Twv vt&v txjnjSttivTtg ivloji xai ivtaxov noXXr,v ix t^c Sxv^t- 
xrjg xaTfiYov t^ Xtiav Ig rSg t^i^Qtig' lag &ntaTpu<p9-ai ta t^g 1$ 
CnoXiofxiag xai noXto^xtTad^ai fiaXXov tov; 2xv3'us Soxttv, ij 
noXiapxeTv. (Z.) 'Ev S^ toTg TOtovroi; ^axpov /(«rugv Tpi^o- 
fUvov Tov /^orov, oiVov te andvtt Tag'Pu>fta/oni nitfyaSoi no- 
Xtig xal Zaa i&v To^^ifnTni)' ISwSifian ix ttjg MaUttTiSog xai 
tmv tyyiata noTaftmv avrr,vlx&ri. TittTTi ftivtot 9av(tdt,ttr, ono- » 
cois fi^ SiaaiafioTai mog to XoyiXpfarov tijs ^x^g, onoi; ano- 
xXfta9tl<n}g ovTinai t^g Svat^iv anonoftniag , lftiXr,afv iv9vg 
Dt^ npovoif aiTonofiniag tTiffag dvti^irai 9vpav. 'IiDvta yug 
xtti 0ifvyia xal nfig yt Bt9vvia, xat oaov inixttra xaigov 

tea lc^t; tnm tUani itatiD adiaDgit, dm CMut alioi lapet aliM ti&tttn 

nriieni obMMuro*. (VI.) At hi mnnito intronuffl *aUo nrii amiaqoet M 

fawBefltia cuiiuqaeBMHli miaulibiu , Scythica tela pronaa irtiddMot. Ad 

luec, miia marii inperio pgtiebaotur, ei remm necetMi ' - - - 

•itn inae conpanbaut, idcirco Scjthanun impetam ei 

dtoa auoiiBi ndebaiiti et qnod niBiiu eat, triremibni 

Scytlwmm Mriiiman oram rircu 

•tian euune niaiinaii exhibabuii 

ac vendeaai caiua pitiebanlor naTcm ■Hnm coerariam} qnod iitM <\ 

*alde angebat, qaibui minime utile ewet id, quo BbuiidBrent, ac oioime pe- 

ral>ile id, qoo egerent: deinde quia natibui euilienlei aliquaiido et earlia 

In locia maltnm praedae ex 8c;thia agebant in Irireme*; ita ut obddionii 

ordo inTerteretnr et magia obeideri Scytiuie Tiderentur, quam obtidere. 

(VU.) In lu* cam enot nmllBm t«mpuj conMUiptun, coepere Interim R«- 

iMuiaa nrlm labonre inopia rraineirij et eoraia dbarior "' 

dila ex Maeotide *idiilw]iie flurii* aRenuilnr. Caeteni 

iDDe iudicinm e«t, mirari poMint, ()iionodo interduds ii 

•ent, coBneatibai curarerit «tatin ProridentiB, ot *ia alia paieTct (i 

adTeliendo. looia euiia et Pbrygia, ac prMterea KlkyBia, et vroran ..i.,Goog[c HISTORIAE BTZAimNAG XIII. 13. 687 

Xt~ff( Ilifatxal yta(fYoSai, noi.iy Ixo((^yow iTjr/xavra T^f orroi' A.C. 1343 
Toir 7ioiU0(, xttl '*fn)}p^^ayovijaf ^ 9iiu auXiv oviaig ttr/^pfwJ» "T^J^' i* " 
Xn'f- (H-) Trt" yt P^i" ■^aitvatTiV xaza SxxS^ ixtlvr,v av&u- 
itutv tlg roSv ot T^antlimmot fiaiXofitvot xal Stlaavzt^, /i^B 

Srel xaz' ttijiih zt viartfhwatv Sftoiov xal ot na(iu a<fas nQoa- 
otxoSvjtg o/io/bjf u^uttvoi , jngtazurttg ai^viiSiov roig fiiv 
nitiovg t^yov uaiifr,vuv '^lqovg " Oii; Si ntgi}.tiii,^r,yKi ov/tTii- 
xjojxi , TOvTOig ii zuntivoTt^ov xixpr,a9tti T^ant%ovvz(ovg Sta- 
jiyavi Tov XoiTiov. xai zavta ftiv tf,Si nt] i'a}(tv. 

10 ly', "S^aai^ 3i ^f^fiaftazog xatu zovtov ro>' xptfvoi' xaiP.430 
jcarrov ztrog Soyfiazog ix &tov xuza nuatig ofiov xvQiit&tvzog 
zf( Qixovfiir^g , ^tfX"^ ^^ ""^ i^ova/ag, xni tiiTKi itjftoxgazlat 
«oi apiazoxgajliit , avyxt/va&at azaaiaaStiaas lg>' tavzag xal 
x^ ifKf.vXiovg ava^^iniaSdaag fiu/ag, oviiv ovdufiij ay^tSow 

15tVJXii7fxat ftiqog, S fi^ zov zotoizov nu^anot.Aavxtt Sttvov, 
ii xai ftfi xarit ziiv taov ir,nov&^tv ZQonov, tg yt z6 fttS/tv xa\ 
tjrw. xfi/taza yuQ tlvat zavza &tov ndvzug 9-ii}zovg Xoyia/tovgB 
viu^fiulvovja , li /4iJ nov ztg i^ lixaaiag zivog aioyu!^6fitvOg tpa- 
pxii jMtkiuiiiSttaav xuxia Tf,v yr,v, xuX itvaonoiots Jtai xunr^tv- 

Vi^iXaav xr^XXat, xa9uf6v zt xal nda^g /«/«ipnovf ifipQi9tlug 
vn^Tt^y /u(fiaua9ut fiovXi}9ivzQg zavzt] nzt^ov, Iv' lXtv9i- 
fiov xal ftiiiufov xni ti^T,vi}g infd nojt uvanvivaij tt^nvoTt]za, 
tvroftlag xui itxatoavnjg ayoftivtj xaviat xal ajtt9ftaig, (C) £ui C 

qaidqoid altni cm proTiociu Penimm manibnt coEtnr, multnn fnidMiiti 
■rbibiu tam suppeditarnnt, qou lemiuiimei in hunc modum ruriut ctelo- 
Mi* dextnk erexit bc roboraTit. (VIII.) Ebdi La^noruoi contunineiam id- 
Tcim Scjtbfts cum Trepezuatli animo reputassent, vererenturque, ne in ae 
Bmle aliquid inceptarent il Lltini. qoi et ipsis pariter Ticini habitabant, 
drcunuiaUint lubito, ac ulerosquc filadiii conciduiit. Qui vero «uperatitea 
iade CTUere, eu« bumiAorBi poitea experti lunt Tnp«zunUi. Kt haee 
qniden ita se habueruot. 

13. Quail autem coaititntun euet divinitna eo tempore, et generaU 
nBJnii decreto lancituro adTersni omnei psriter grates , ut et imperia et 
pMestites et omnea tam democratiae quam ariitocraliae turbarcntur, inte- 
Riiui «editioniSni agitataa ac bellorum ciTilium auaai Sabeliis Tentilatae; 
Baila part uspiim ferme reUcta e*t, quae illam calsinitatem , n non ntiqua 
ei leqno, at plos tninusve participaTerit, Ea enim Dei decrela sunt, qoae 
WDera hnmanam ralionem supergrediuntur ; nisi quis forte cnniectnra ali- 
qu ductus Deum dicat Toluiue vitiia inveteratis laboranti et maculi* qui- bmdMtpcnitos insidendbus corrupto orbi largiri puriorem et omni terrena 
■ole altioreni pennam, nt UlMsr excelsuaque , et pacis recreata* amoeiutate, 
■'qiiitttisque et iuititiae praeceptjs ac regulis obtemperans, tandem ali- 
quodo rei^iraret. (U.) Ac ^rimo quidem LaUui Genutotes Tusum illum, 


688 NICEPHORI GREGORAE 

i.K.esSSnQSiToy fiiy oi Ir rtnbvajfj jt6Xet ^atTyot Tov^ ixtTnr, Sv 
tis Dovxos dfrffuYOY tn /laxAili;; diUo' npd yt SvoTv xorf ivtuv- 
Toty, ovaTKVTfg iQTltog ^ijlatray, ixnoXifiW&^mov Xd&^u xor' 
avToS ngog t&v m^l SnlvovXav xu! ^fprtupiov tvytvwv ' of t^c 
i^ovalas inttXTjfjfiivav Tovl^v, t^; nd^fuf fjtuff^ciay «yf wtuf, 5 
Ditii»' itifiOT&v ait ini [*fya Svvofttwg iXrjXv&vTa» liSovjiav t^ 

y.S^TOvjtov <^9/^v xal TVQavvufoTtQov ijifi] riui' di]fioalwv anroftf- 
vtjv n^ayftdTWV, avyxw^tj&ivTts ytip ai&i; IvTog yivia&at rtv~ 
VQvag ftttfiioTtQOV ayovTug 0(ov, toTs ii P9"Xy ftfr^daaot 
Taxtaia nuXivi^oftttv iioKii ig x^v npir vnt^tiqiavlav xoi T^ylO 
jv^uwixhv ixiTvov Tv^oi'. od^iv avardvTav In* avtoig av9ts to0 
S^fiov , Jtjg 7i6Xfiits dyiwiatt^ov vvy i%m9vvvtat ' xal yivtTUt 
Edovg fjipog, Jw n^iv na^anXffltos , i^ tvttXmv xa) avros T&g 
J^X"^ ^xKii' Tov ^^vov; * ug av ivdiSftiov avvr^ofpov fxorv dtl 
T^now yivovg xijXtSu xal t(<c ^x ytyiaitog JV^ag iv j$ ftetgltptS 
xal ngoaijvtt tov <pgov^fiatog i^tlStj ti5y Xoyiaftuv tc)c x^ijmSas, 

P.43l(F,) HXXd xttl Toi' toiv Aiyvntlav fittaXXd^avtos -^yiftovos tis 
noXXd T^f dgx^v toTg naiai SttXovat ajitaidliuy naXitv ngog &X~ 
Xf,Xovg TjSt] x^ovov ytyivTjTat' mg xul t& j&v jiiyvnjiiov imo^- 
QtTy xai Ig to daStviart^ov ivriv&iv dtl ^viXativia9ai ngdyftata. 9) 
{J.) Nai fifiv xul oi nf(>i i^vl^TXavTa jov iani^ov jilflvig n 
xai Muvgovaitov oi nXtiovg, l/ivvifiav ixtTvov jiv ndXat Toy Sa^ 
B/,>]Sivioy ftiftijoi/ftivot jiwg, nXrjS^ti fttyaXwv Swafttwv jhv Va- 
ittgcuov itantfjotoifuvot j^xi^' ^'>*i> t**' Evgianfpi oixoSat 
30. >iil add. Bair. 

qnem ab Ipio ligone ad Dnds dlgniUUm dnolini uit« annia eTexerant, oon- 
■piratioae facta mox eiiciunt, nobilibiu Tidelicet in eam claiD iutigatia r 
Spinula et Sertorio ; qni, Tuzo renuD polito, eiecti ei urlie per ■ 
igDominiain fueraut, ob eam nempe cauram , quia popuiui 
tum pcrrniiiae ad magnam polfatiam et pnblicaa rei 
ab iii Bdmiiustrari Tideret. PoTriy illi ipu in nrbem r 
lege ut modeiUui le gererent, mediacricate haud diu 8< 
■talim luperbiam ■uuiuque illum tyramiicum faatuai recurrere maiuenint. 
Quapropter oonspininte in sos rursum populo, maiDre cum ignominia Dun« 
quoque e civitate exiguntur, creaturque bux alter, «uperiori limili*, hn- 
Biili et ipae loco naCuaj ut ii domeati<am generii labem et natalium ■uonuu 
cunditiooem animo reputana nihil cogitet, quod noa moderBtione et animt 
maniuetudine taoquam fund[imenC« nilatur. (lU.) Item ei i^uo Aegypti»- 
rum princapi deceuit, «ni iiberi imperium in mQlt« parttti iBmpndem 
Inter as diicordantj eoque St, ut Aegyptioruin re« dilaluntiir atque inde 
raant in peiua. (IV.) Quin et ii LJbyae populi , qui drca occidamu Atlan- 
tem habitant, «t pierique Maurorum, Telerem illum Hannibalem Carthagi- 
maucai baciara iouUlit in>gtu« ctuacvpiia Culitaiiiua fieUua Inieccn; HISTORIAE BTZAKTIMAE XUI. 13. 689 

^nat TtSr 'Itni«yii)V iia fi«XV^ yhortai, xal TioXffiai; noklfiovq A. C. 1343 
anuntoms Im fittysvg (iui^avai niyai utl. (£.) Kti\ B^tV' EieoL3*~ 
TBToi i' ofiolSs, vavitxaig Svvufxiai diafiaiyavTtg Ig t^v KiXTuiy 
TiitiiQoy , fif/dl.ovg avyx^\ovat nolffiovg. (5'.) "£11 ft^v tA 
i^&aeoi' ixiTro jlvog, o? x^r '^aavQltav x<il M^Say xal jf2(^C 
auv, xal oaa Mxtiva Twv i&voiv , ndXut nokiiv ijSt] /povov xtt~ 
T/axov y^v xttl to t^s aiStvTlai Saiav ixtlvwv x^dxog, vvv tle 
liaifofovs itai.v9ivTtg UQ/ag avjrvit xat' akkrjXiitv anXi^ovtaij 
nuii ftfya xanvov xai if Ao}'oc lyiQtTv 17 zoiTOtv X^ig vnia/yiiTat 
lOiir ix -tijg /'(t/ijc (fovov. (Z.) 'A^tt Si xitX awd(fOfif,v tu t&v 
StaKfo^iM»v jdaxtvav no»}aufitvoi y/vti xartt tmv Ht^ixSv t^^O 
laav vtSiv , oaat mi^aTixov Tiva fiiov xal Xijorfifxov uvafUTQoSv- 
Tig Xtjil^yTai T&g ixtivotv oXxaSag Xt xal Tpir,feis, oaat xot' 
Ifinopav uviovaal ie xal xaxiovaat t^v &d},axtav unaaav xa<i 
^l^ofitxag xofil^vxui ^r^iiag. twv yt fi^v ttgtjfttvtov vto/y flg 
htii xal tfxoaiv ^v u^t^fiog uviiuti. KvnQiot S' riaav avTo* 
ttl 'PoSiot, SalafilvuU tc xai Ovtveriuv, xai Sani n^ig xt Il&nna 
ml ffxxovaf avvfjiattv. nuaai S' ofioS na^a zov Tijg*2fi^^vr,gS 
^/aSfvrjg xaTanfn}.tv)cvTai lifiiva «IXov j| i<f6Sov xal o nag^ 
JDiov hfttva qiffovgiov ?,v Ht^atxov. xal aq,iaifiiv ^v xaid yvia- 
ftip', (U? t^ aaipalovg op/tijTij^/ov av^vit intx9{ovatv txtT9iv 
h xfyr fitaoytiov uvmSttv tx tuv na^aXliav ^^ifia tH fiu^^uQov 
x&v. Tu yf ftf^v n^dyfiata ^xiara xara yytaftr^v ^v n^ojiru^ovvTa. 

rtanoc cum HUpaniB Bnropam incolendbiu praetiuitiir, ■bjua bIib ex iliU 
bcll» necteatca in inaiora quotidie certnmiDa descendant. (V.} BritBnni 
qwqne nmiUter nKTslibai copiiiin GalliBm traiiciente» beUa conflant, ea- 
qoe ingentia. (VI-) Ad haec Sc^tharDm illud genua , qnod AMjrionim, 
Hcdorum, PersBmm et nltcrioTum gentiiim ditionem iampridem octupBTli 
«I Muie aoctoritati* robnr apnd eoidem oblinet, nunc in mnlta imperiB di>- 
tncti, BrrDa ia te invicem qnotidie movent; nunBtarqne eontin diicordia 
■tgnia caedea , iDagnam belti incendinm, fumnm videlioet et flsmmBm late 
(paraDmn. (VII.) Naper denique concuna facto diversB Latinorum ge- 
MTB adveraua Per^arum nave» proceaierunt ; eomm inquBm Peraamm, qtd 
piraiidm et latmiium vitam aequuti diripinnt onerariaa illornm oave* ac tri- 
■taiei ; qaotquot nempe mercandi causa per lotum nare eundo ac redeundo 
Tuialia quaeque advehunt. liiarum porro, Cjaoi dixi, Latinomm clasiia 
Mvibu* Mpteoi et viglnti conitabat: erantque illne Rhodiae, Cyprtae, Sa- 
liWBiae et Venetae; praetei eas, quae a Pspa et aGenuensibas Inslructaa 
miTenerant. Kae cum ad portum Smjirnaeornm dcrepente omnea ■imul 
■ppnlne eisent, primo impetu caitellum Perslcum ceperuDt, quod eat iuxlk 
Tonnm. Et ipaU quidem in lUiiiDO erat inde, tonquam ab «tatioae tnliuinia, 
cnbru bcere exonnionea, ac paulBtim ab ora maritima retro in nediter- 
muaD compellere quidquid iUie euet btrbBrotuu. Kea vero iptae miuoM 
nNaUotia NocodBbant. DcinzeajyGOOglC NIKHOOPOY TOY rPHTOFA 

PSiMAIKHS ISTOPIAS 
A ro s u. 

NICEPHORI GREGORAE 
BYZANTINAE HISTORIAE 

LIBER DECIMUS QUARTDS. w ARGUMBNTUH. 

CanUmaaiat, ewai Avnmo CArutnpolifanai fauct* tTttMgrtnat, op- 
pjrfa loUicitarc eotutituit. Peritborio fnutra cppugnato, Dtdymotiehvm 
aiit, Ibi le et Mo* refielt. /rmas ufori graliot af^ ab rei pnmlarc 
ge'tat. Eiui mvUerii •treniuta* et «olerlia. BytatOU Amurio peeuniam 
'•ffervnt, vt Jomtm redeat. Ilit, re evm Cantacuxeao cmnmunieata, pe- 
caHiBin aecipit. /n Aiiam traiieit, bretii rediturvM (Ca|i. 1). Terrce *t na- 
ril agitatio viotenia. Oadei ex grandine; item ex lcrrae nolu. De exnn- 
datione. De terrae motu iterum. Aerei AageU eapat tnelinaliini. Urbit 
limuiaeTMm ei«w*iim e mamt ttatnae iaipertttoriae. Qiud ca ret porteu- 
4ere alta liL Ttatplam S. Sophiae orienlCM vemu dehiteit (2). Apo- 
caucui, rebui luii dfj^tui, patriareham rt loannem Gabalam nbi man- 
eipare itotiut. Patriarc&cie /amiUam numerotont omot et ditat. Ipium, 
■t i^futam, calcBM el tabitribeHdi morem anitet, AOTiatar. De Kovaa 
Bomae pricUegii* iiioerit: item ie auetoritatt patriareliaU, quam ait 110- 
ximam nunc eue, Palriartha nbroi ealceol reeuiat, Cnetera adnltltt; 
ambitioiui et imprudeni, SattrdotU «t tmperii dioeriae fuiMionei. Vtri- 
uique pateitati* habitu» iiipar. AUera aiterom gudtesM iunet, loaane» 
palriarcka le et tmperitum perdidil, Chriitum imitari pontffei debtt, La»- 
data ah Ateiandro Uagno DiogtnU modeMa. Fhietui ambitionii. Apa- 
caxeiu loatmi Gabalat fiUam tuam de^oniurtan le promiltilt quid oicu- 
«M> ab eo paetui, Btnim adminiitTationem eidem eomntittit. Ipte eam 
patrianka et iuniort imptratare iVriatJht» abU. Scetai maximum medi- 
tatmr. Annae imptralTid» «mm eoeca. j^iee tBonei (3). Coiitacuxcaat 
CboMleaaai «I CmtianopDlfn in ieditionem aeeipit. Idomililae gemu et 
naria fortuna. Vt per tatronaia aKtaeadiu eeaierit. Sodetai ab eo inita 
enm Cantaetaeno. Ilribui maiortm m madiim oactit ifenDlieac if^puta- 
ftf imignia a BjsantUi sUata ocopit. Cantacinena nuiduiliir. Hie uera 
«e<w Comotenomm itrbe egreiiiii apud Moiinopoliit autraaietalar, Ob- 
dormitcit amoeitiiiimo in loco: nU rct viiu et audiiu mir^ilei ei eblalae, 
UumitiUu impaTatim apprwKre fettimal. CanUmifenmi eum iwt m wa- NICEPH. GREG. HIST. BTZAIST. XTV. 691 

fMt «i^rMfMa addttctu*. Twffluttimriai «t huqnam pa^nam «ommittiL 
Jrwufreri ien^da mIoiu tvadil. IloiUbia tandem toaeta reeedere, Di- 
rffBMKJhrm abit (4). /Ipocmteu*, eppertiauim oteaiionem Mctw appri- 
wemdi Onifaciieent, btUum apparat. iJidjnnalichuni cxercitu in/erte pclit. 
i^dimt eaittUiim olnidtt. Canlacusenum multi e niii detetimt. ReO- 
fnmt tatnBpaliDB pottidata. Iptiut rGipoBta. jfniJraniciM Polaeologwf, . 
Jpocaati gener , flicviam tranmando lubmergilaT, ApocaaetiM a loatma 
Gabala i^ad imperalricem Jtmam aetuiatur. Bytantivm rtdit, Imp«- 
ntntem placot, Vrbit mmot rcflcit (5). Cladei ti gratidiite. De tta- 
tara grandiiiit. Cratido farorit divini inilrumentum (6). £celeiiae ntais 
emmiam gravittima. De Maualianii et Bogvmitii in mettte Jlko. com- 
fixktatit. Eim aumtit amoeaitatet. Alkei ferotiam Xerxae dotatiit. Vai 
wirtali fatet. Deprehtntonim ilUe haertlicortim Moinina. Eonimdem 
degmMa imptmi Tmw Synodiee eomprclitnta. KonuH inoiiacAortiM dili- 
fcalia et »diiM, Haereliei vsrtii poeait etiertiti. Quidam fagm elapm rt- 
tipimat «e m magnai vrbet. Picoi Martioi imitantw (7). Quaade et eM* 
(irtgmrat ab ai£t «ecetterit. Zenoni* pkUoKiphi apophthegma, ImperS 
tt weleMM perttaiatio maiima. felcrn pkilaiophi non Tiiabamtttr inler 
W, wn paeu lcMpore. Bjinnlini thtologi nec t* ipio belU aatu alter- 
Mri dttimuat, fiariolit et titu gentrii Aoininitirt fidei kabita. GaUva 
mitnlogta imperatriti placeatia proedieil. Gregora* areemtur, nt «Mi 
e* diiptitet. jittTohgomm pTatdittionei vtmat eue arguU ex PtoleaiBeo 
4 & Sanlio: ttcai ei CkiMaeorttm veriibta. Fatiim toUit. iVoeirfsii- 
ttnt o^oecil. Uarioh r^ftitata, Jagutta» oditm n «e Moeet. Jd rcB 
niil (8). Cabala*, nelH jtpoamci, mtotuuticam kabitam indait, S. So- 
fUme lemplirm , aMylum olim inoiololuai ; a GuAala et « paMaixia lcMa- 
nfm, ^niiriu*, in nraciom reeerraJ, JJjnontnim ii*^e «■■> Cnitami' 
KM profredilur. Vrbit adtpectu obttupelcil. Hmei nmraruni cwtMlec. 
Jpeeamci diffideidia, CsntocuienM et .^niuriut dfomtlilam itebellatiMi 
cnal, JbManai «rbe* nttiadenteM. luxta PeTilkoriam eoitrametantw. Sfo- 
*ililBe Mdocia. £i«Nlem circtimBenli conjlemafio. Acrii pnifna. Cadit 
Wimitilui. KiM nilite* omnei /ere cneii (9). Apoeaaci taedet qtiando, 
iti, et a «iiihii pcrpelnila *il. iUiui ■siiVlat,- -tlipaloret; immmlerata 
■abitio. Varcer ab ea acdiflcotut; quem adjintm. Reerum deiptratio. 
ChuittnR miilax. ^pocaucut impnulent, itipalorifriu in atrio relictii, or- 
te» iagremtii. A Uaule el ab aUii nobiUbta interimilur. l>ociimeiUa eir 
M eoentu empitnda. Inltrtmpti caput abiciitum ; tvmnia muri finligio 
n^tailar. Caedii auelorei , oliiguc vincuUi loUiti , partimtiir tnler is 
cutodiom arcii. Kebui oil toleronaani afrridionem necenariit lieitilMnllia'. 
Gkaria accijnunt a Oalataeii, fui cl promiitit eot eonfirmanl, ImptTO- 
trix Galntaeoi aditu arrii prohibet Obietii, in fflariniai angtttHat od- 
'Klt, de paee agvnt. Apoeauci vror etiliia Gatmulot armat Augmttao 
permiem. Bi areem expagnant. Obviol quoique iugrnlont. j^wctacuIiiM 
■iteroiile. Arae iptae lauguint reiptnae. Contigui monaileTii dirtptio. 
CBewniM copita per urtrm cireuRlata. Sicortomm ef ipiiiit .^ufnitae 
i«hiffloni|gi. Cadaoera icpelire oix tanilem permtitiim. Jtforlvf Apoeamei 
fiim Tktttalonicam tradere Cantoeuiena ttatiiil. ^reem oeeupat, Impetm 
pteU* •f^imitur (10). fiatatsei ignobilii genert; «t ad optUetaiam prr- 
vcneril. TAenalonicoe prae/biluri deinde, Jpocauto flUtim luam ti tub- 
mgamlt, eiitilur. Ad CantaeMcntini defieit. Solvmaimi getieri armit ad- 
iueatur. Mortuo Apoeaueo enm Aima imperatnte reconeiliatii* matorci 
opiM ei Atia aretmit. Ik Gintiicusenianoi Meott. Penat, praeda et 
■Mtico d^rBudati) etni eccidiMl. Ai GmtacwntHM Iroiueiml (11). Dcinz.aoyGOOglC 692 NICEPHOW GREGORAE 

^*!**!^* B*. J^XX^ jaSTtt (tlv vmi^ov h roTg n^oa^xovai Tonotg 

k. C. 1344 iel^triw iiapxforipOF. wk i' inaviivat ^fttv avoYXtttov &v «iij, 

Imp. (o. ^-onoffty i/f Tuvra jiQorj^^STjfiiv xal Snrj Tor Tipiv f,(iits xttTtXv- 

f.^aafiiv Xoj-ov. ^r J' 17 jnql Ttl T^fXpiCTTOvnJilfU^trrfvd ToviCar- 

V.3SOi(j(xov^ijrov Sid^aaii ofiov t^ 5^^ovp, Tip tcu)' Ht^a&v Ixtlvi^S 

aaT^djtji. iittfiavTt y^^ tSoti nttqav it^oauyttv Tutc itoy.tat , xal 

ols ftiv XK^' ofioXoylttv naqaiiSovui 01 990; uJTO^f 2?f^oyTu; 

Bnpd; /Scvl^ffnDS cr>; t,^ Ixtlvov /f'p)> Tiiif n^oaijMvriov yi^aiv 

^^tovv * oTg ii Toivavtlov , TOtiiofC 1^^ xovvavTtov, {B.') Mf9'* 

^fti^t oSv ivaXafiiiiv tSis Svvufuig ijytv tjil t^v niXiv, ^ iTcfi-lQ 

^oQtov ovofta. iiv Sff xul ittqtai^aTomStvaavxti , iml xdxttvot 

naXtftttv lyvaaav, InoXio^xow, intl S' intTioXXaTs xdftvavrt^ 

CruTf f,ft/(fuis laiffairov oiSiv, uniiaxTOS Xomiv dva^iv^as txiT- 

9tv ovSi ftia T&v aXXiov tti n^adytiv ^tpoiXijtut ' aXX' oAai^ 

^vfuis ijXavviv tnl JiSvftoTUXpv, avx dya&iv xiv TaTg iXXais t7- 15 

»0* K^lvttS olotvov tiiV &niytvxtav ti9ie l^ dlfxf,s ixtlvT,s t^c 

niXtoiS. (r.) Avt6&tv Tolwv Xaftn^dis avXt^ofitvot , xal t^c 

fitHC^as ixtlvjjs xul Ininovov SialTtjs tfjV dvaXoyov dXXaitofttvot 

HSvftjjSlav tt xai ^^atiovtjv, ^^ot-^ov; tt ixtlvovs ^tSvftoril/jov 

T^C noXtws xal ufta atqattoivus xui atquttjyovs tats n^iatnjxov- 30 

aats fjfttl^tto St%iuatat xu\ tftXoif^oavvais ' xut n^o yt nuvttov 

Ei^^vf] tij ^uaiXiSt noXXois uno yXiatrijg tovs ix i/n^/^C untSlSov 

Xftqtatrj^tovs, lov tt ixa^jtqrfit ftaxQwv o^ou xal noixCXotv &vta~ 

ll. 1*4 cod. Vot, on ■pogr. Far. 

1. Sed faaec qaiiJem infra iai> qa«eqa« lorii fiisiui (ncpoiientar. Nobii 
Tero Dunc neceMe e«t illuc regredi, unda Bd hiec digreui ■umui, et nbi 
aDperiaria nurationii curaum intemjpunui. Brat autem nubii aermo da 
Cantacuzeai et Peraid illiua utrapae Amurii tranaitu per ChriitDpolitanaa 
uigustiai. Tnnigrewc igitnr imperatori vituui cat oppida «ollicitare; et 
ea quidem, qoae voluntaria dediUone in illiui nunum concedere ultro mal- 
lent, meritii pneiniia atficere: quae autem lecus factura esieot, cum iis 
seciu agere. (II-) Quambbren poit aliquot diea coactaa copiai ad urbem 
ducit, cni Perithorio nomen eit. Eam primo ciTCDmaidet: inox illia ad bel- 
lum Mae acaoecntjbua, oppugnat. Sed quia multis ibi diebua exactia la- 
bora euiduo nU profecerat, motia inde caatria deinceps nihil egit , nec cac- 
terarum urbiam ullam ag^i^i voluit, aed Didjmoticbum laxii habenis con- 
tendit, etiam in aliiaratua augurit eaae non boni, quod ab illa urbe primo 
alatim conata repulsua forat. (III.) Confeatim itaque splendide hoapitio 
«xcipiuntur: diuturnani illom et molestam vitae auateritatem pari hilantata 
et iucunda aiiinii relantione matanti Did;moUchi urbia cuitodibua, item 
■BilitibuB et dudbuB, qDB par est conutate et homanilate, Cantacozeaa* gra- 
bim «e exhibet: ia pnmla Irenae impcratrici maximas gratiaa Ungua et ex 
Bnimo periolTit, quod dinlwnai M mnltipUcea aammoaa iu illia qul {nter- HBTORIAE BYZAimNAE XIV. L JpflS 

(fi* If T^ Tup /icra^ fnyuXttni ixihav npay/iiton' jAiStaat xal A. C. 1S44 
&f litStl^tno yt*valotv ttyioviav , tv tt povXat^ ***' ■^*^<"f "'"'' "iBeoL s"' 
loJw; xal fiuXixlois loj-oic» ''' wf o^ot; UT^UTiffovg Te xaiP.433 
vipMrKUTac &vi^^torw^rt xa! npo; ro ivvm/oTc^v iiuvlmaaS-iu 

iwaftmtva^' n^ fiiv &timiiovira, n^ i* iXtyxovaa' xalnijfiiv 
ToT; o|v(l^<!]nMC toIv TT^ayjuuTan' ixf/votv noixtkait fitxtt^oXuie 
T^ T^C olxtlae uvTm&iiaa itavolag o^i^ra, h^ J' olxovo/ii- 
xiq intitQuxTOvca Taig ix Bvl^avrtov Xu&fa xal av/va n^oatov-U 
oatg uXkoT' uXXoig TfSy Is ^tBvfi^rti^ov OTQauiatoiv oftov xa)V.35l 

Kat^attjYiav vnoa/Jatal te xal ioXi^oTg fttjxavrjftuai , xul Xuft- 
spwc uvunwaa xivSwcvovta nlnttiv ffQOvnfiuza, fiuXiata Si 
Too dffaaTtjQlov xal Ttjs uy/jvolui ovt^v o occr^anijc j4(ioiQ l^t- 
xlu^ij Tt9avftaxi!>g , iniiStj yi ifttfia&tixti TavTi;v ovaaf uhito- 
Tunp', av9Qomlvias tlntiv, Trfi Siufiovijg xui avatdaitos tov tt 

ISnpaiov xal t^tSvftotifyjov .TT,g noXttag xai Si' ait&v Ttjg twvC 
olwr tio fiaaiXti nQayfidtatv iv aaqiuXti xatatttaattog. xal Tavra 
fii» Tovior taxt thv TQonov ' xal o x^ififth' iv xovtotg IrtXtvta. 
{^■) Hpog S* iQ/Oftivov ol fiiv Bvt^vttot ruv X^otqixSv 
xuiu /Jidvfiortlxov noX^fiav xal Xoxmv anoatdvTtg, iiti t^s ^"^ 

fDlIipaiK^S iwufitias, n^os irtQa naXiv ixiaQOW fiovXtvfiara. 
uu i^ /?£lnoy tSo^tv t?val aiftat, xfll*^^'^ uip9ovlf xffi^O 
xt^uXtiXv9oaiv 'Aftovf , toi' craTpanijv xal ^tfiiva t^; Jlf^ix^C 
iwafttag, miiJai xaToXinivta QQoinp' xal ^lXtov tffotrae oj^ 
vaSt nQos 'Aalav T&xiara laav^xuv. (£.) TS.S Si xoiavtat ino- 

MBMcnt mgaoiiMi negolloniiii flgctibno conitanlu^e MctuUuet; qiu^d 
I*'tai uiiataB pneititiMet rebni difBdlibni; deliberenao tcilicet; omiiia 
C<om dona lei^;ieQdo; moUibD* dictio confiraiMulo al^ue ia nieliarein ipen 
wgcado duceo paritu et militM ; u nnnc qoideqi blaodiendo , inuic incre- 
P*Mo; nuDC ceteiibiM et varilo teBiporam lUonm TidwitudiiAiw ingeidl 
'ai fittdaB rim cnponendo; nnoc Mpicntei occuncndo ■acbinatiooiban 
'alodi et poUidtUioidbDi, quM ed tentandoa Didjmollcbi ■Uitea et dncea 
■Gu lUBe Bjiantio clam et crabre Tcniuentt deniqoe aainia* TaciUanle* 
*cngie releraiido. Haxiaie Mtem dni ■trcnnilaleai et ooleitiaai ataptut 
....... ■ nliu- ) eit Amarina, pMtaoam accepit unam hanc, quantom n 
■uh riribo* pneatari powet, effMUBe, at et militeo et ipaa uiba DMymo- 
lufaiaa conitantea in fide nanerent, cademquc opera ut imperatori negutia 
•mhi in toto CMcat collocata. Et haec quidcm ita se habnerunti atuus 
ia>ma liicma abUt. f IV.) Vere IncDnte Bjzantii eb oppugnan^ per la- 
l^iN^ida et tmidiao Didjrjnoticbo abatincQtei, metu Pcnicarim «trinm, qiHM 
iliic vant, ad ajia ac coniilia caDierteranL Et hoc qaidcin oplimum illia 
^1 ot, mBgaa pecaniae ri claa circDDTenire Amurinm, ■atrapam et du- 
MBpenic! eKcidtni, d(|ae perkuadcre, nt relicta Thrada, amiciique eC 
aBoribua dinuoua, iu Aaiam abiret qnaBprimum ac di"""" iCTertereUir. 694 NICEPHOHI GREGORAC 

A. H. 6S52 oyjtatt^ htdvw itl^mm Kayraxov^ijv^, f?o|E rae tomvTas im- 
'"''■ ^* yo/of hifaig »ajaao<f(ifatj9ut ffaSvtipaiS. „x^fiaTa /ap lig Si- 

Bxd," ^oi, „yAtaStiiv intxtiva afiS-ftoy ^tvovra Totg Bvt^vrloig 
ixStSmiclaiv , a<jitai fttv ^ijfita ficylazri yivtrt-i xai ia^ivna n^c 
ru noXtftixd ' ^ifiiv Si Xafiovatv ia/vg nftoailStToi ftaXa K^atlaTij 5 
n^^Ti Ttje xoiv^g Tavitjal ^w/»;ff xXvSiiviov" tovtow toIvw tis 
TOVTO (itXiTtjg UvTutv xal npof yt futX,6v<av Inl TOtlTOtc Mqw*, 
■ xa\ afia n^oaTtQ-iftiv^g xat t^j tow Jli^ixoS TtxXatna^lag ttT^a- 
Tov , oJtota xal Saij Stuyovatv Iv uXXoTQlf yfj, xal ftijdiv tls tt£- 

VTafxi] Toao^ov ar^TOV xtXTt}fiivj] Staiiav, f>;i;cTO Staffae tletO 
l/taiav aaTgdxr;g jifioi^ fura T^g Svv&fitug, tnayytiXdfttvoe 
iXty^ SaTt^v tjilKovQog laxv^oTtQog KttVTUxov^iivip ^nav^l»*'. 
P.43i ^. KaTilt St TovTov rhv /qovov t^afaiol rtvtg ivi^^wyiamf 
Karii BvIjavTlov xal xwv ovtov npoaarfiW atiafiol xal fi^aoftol 
dvXaTTioi, xttl &g ix mT^ofioXov dvftav nXrj^ovg t^^{ifT,aav xaT&lS 
%&v T^f y%g xa^nwv }idXtt^t ' &g ixttva rijg y^afijg avftmatTv ' 
^tvatta9at ipyov iXa/ag, xal Tcl ntSla (t^ noif,aai ^ffwaiv ov- 
xijv TC (trl xaQnoifOQT,aai xal yiw^ftttTa iv TuTg dfinfXoig oix 
tJvai ' IxXiniiv Tt dnh ^^(aaiag ngo^aTa xai fi^ vndff^^ai ^ou£ 

Blni ipdTvag. aq%aa9ttt ftlvrot avvl§ij zovg ToiovTovg anafioigiO 
xui xlotwc Tijg y^g Iv (ttai^ nov r^ ip&^ivoaii^o , apri Tov i^X/ov 
ta TOt! axDQnlov nqooifita naQaXXdTtovTog. Kut t^v fitv nQiaifiv 
^ftiffor Sig iilvaiSt t^v y^v i &tig' oviia yt ftijv t^^Qi&uig, tag 
iaioyv&vai Toiig nXtlaiovg tS tf,v vnh Stovg' ohliug ti xaiaxe- 

(V.) Qdu iile palUcitatione* qaDm Cantacutcoo indicutct, placDlt oiBcht- 
■MiioiiMB illain occoltiori nadiiaBtione elndere. „ BteabD," iaquit, „ «i Uy- 
■antil ■opra decea Piilliun luainani nucDrravcrint, duDnnm erit illud Ipua 
— rimon, etmtnni mutto virinm ad bellum gerendum iDpererit. Nobii «d- 
lcm, n icceperimBi, Tirei longe maiiniBe accedent ad aualinendDm coniina- 
Du huiui lielli aealDm." In hane illi cugitationem cum renisaent, ac maiura 
inniper alia repDtasmot, accedentibui niuuI Pereici exerdtua aeruninifl, 
tpialeg et quaotu ii patiunlDr, qui exterao in lolo degunt; praeaertim nbi 
Dihil inest, quo ali pouit tanta multitndo: atnit utrapaAmuriut et in Aiiam 
coB copiii traiedt, poUidtDi Caatacaceno reditDniai ae brevi Talidioribaa 

2. Per illod tcmpDi ainiitri qnidam proniperDDt in BjuntinB et ia 
Bjuntii laburbia t«rrae moto* ac maria efferTeicentia aeatui, ruitqDe, 
taaaoaai ex bali«t« TialeDtimraa, grandinii imber in fructui terrae; ita ut 
iDaa ScrCptnrae ^pte caderet: meotitam eue opui oliTae, et arra non 
feci«M eacan, fioum uon attoliaie fructum, et noo fDiue gBrmina in Tioeii : 
defeciaae ab eaca otu, et nun foiwe Ik>tu in praeMpibua. Accidere bd- 
tem primDB illi tenae motas et illae agitationei BDtuauio fere nedio, con 
aiA initja Scorpii praelersredcretDr. Ac primo quidem die bis Deu» tcnram 
«glUTitt idqae taitfa riiMati«, nt pleriqBe prae metD olDtem de^erareoL HISTORIAE BYZANTINAE XIV. 2. 695 

«I> tytjSrH xal ru nXttna tSr rov Bv^yrlav xaxuv. Sfijii- a. c 1344 
Ittr it gifayftovs nai x^ntov m^fiiXovs ovH /itfir^a9ai XP'^- '"ittoi.3 
nmrrtg yu^ fiix^ov xajt§^{ipr)aar Sxtf» x^tjntSim' ' tig Svan^iiaa-C 
An> ifivtad^at nSaav tkyviuv Tor; naqiovat, aio^ijior i^^tfifiirm 
Sri» imv^r iQnntatr. (B.) 'ExxfjrvTai iJ' oftov xal to i^c 3-(i- 
lan^g ^69-ior (tff no^^andtw t^f y^fqaov ' xal fiuXia^ * Sn^ nfr- 
rf«I xcii inn^Xaiof ^r fj yi^, fifxQ' *"' ^f ^f"'* CjaSiovg. avrt^- 
ijlauit d tritt xai iviajrov Twr axattiar , Sffa n^h^ Tor^ Xifiiat 
tti ToTc S^oig ntt^a\(otg, xai avrfypnf/tr ir r^ /tHJOfiti^' xalD' 

IO)d«An;ac di xat&iXvat y_io^St avToTi urS^uai xai noiftrtoig xai • ■ 
^fvytai, naXtrSffoftovrTOS yt fi^r rov fo^tov fit^' ixaror nfif 
Tac tnir^9ng xai xtTayfttrag tivas, rjr tSiTr tXio{ t& auyta fti- 
OTo xol i/^tar rtxfiiir. (F.) AYa&riair ftivtoi tov toioitov 
ytria^tu tpttai tirafftov xal aiiafwv fiixffi ./ivaifiayjag, xai /9(>a/v 

ISn Xt^^ttn^aov inixttya' tjxiOTa S' oir tir Taor yt tqanoV 
kU' waat^ l^ 6^fii]tt}ftov xal ^i^C Ttrig ap^ofifrov tov Bvfyr-S 
tlov ^fffta xui miTt) ^Qajrd nfoiorta tl irSiSorai xal v^tifi(- 
yvi 0ailt^pvaar Kazd t^ &raXoyor aii tati i<fit%^g naQaniftnttr 
3?»^g xal noXtai t^v tov xXdrov avrd^tiar' na^fitTreu S' 

tta/pi xal oviov yt Tor digovs iip* ^ftfya xal wxrJ, ftttl^ tt xal 
iXoTTu T^r aia9riair naQi)r6ftiray. {J.) Sati ftirtoi ntptoSoW.^35 
Xforai^ Tov xatomr fiaSt^noi ^9iyoniiQov ix tijs avTijg 
MWviw; ^fiiffas oftoiot naXtr ifl^afitroi t^r y^r avrttuQaTior 
ttxtti i9ofvfiitvr Oftafiol' ae tx tijs rar TOiovtiar aiiaftSr avr- 

M et doBHa ceadenmt, «t Baxiiaa pm ■Ktrartm Bjriaiitiiionis. Tlne»- 
nm ■ntem w>cerii> et bortonnn eepta ne qDidem conuBemorMi opottet* 
Ka eun fenM ooinio > fnodMneoti* pronita sunt; ka nt praetereuntibD* 
^ OMiee aditD difBdle* oxiiterent, nideribui inde «ruiiii accrvatim !»• 
Miboi. (11.) TuB etiam liniui iniirii SoctDi in lerram procnl effaaaa eat, 
>k ■uime, qoB piannm et «qnitabile wlum erat, ad decem niqne itadiaj 
«tNcnm aHcnnde prapulit parra naTigia, qoae idlicet in portubua erant 
aSiwne oria Baritimii, confregiUiDe in meditemiieo ; ac plunmos cam ipiia 
tui ■oainibDa quam gn^bua et iumentia agroa aulunenit. Recnmnta 
*it<* flactu aliqoanto poat ad (alitain deBnitnmqne nlTODai, onuiia *idero 
nt liMo plena et pieciliM nortoi*. (Ilf.) Kt dua qoidciB tremorit ac ter- 
'ae MtOB aeiHinn ad Ljd»adiiam oaque dicnot perreniaae, et paolo albm 
ChtuaaeMw: at nequaquaB ennden in modnm. Sed a Bjriantio taaqoaB 
*i> na Mde et radice cum incepi«Mt, «endm ac panlatia progrediendo 
naUmt , ot lenlna uuoe proportloiie eaoten •gitatiooii aaao tonorem od 
XGtoaea nibe«|ae altenorea trananiilue; ita antam daraato ad ipaoB naqao 
*W >tem din noctaqae , nt mado Buoren modo mliioteai aai aeiuHim prae- 
^^ct. (IV.) BniiBTero revolnto insequentii aatunni tempore, eadem pa- 
'i'er die itenun exorti Mmile* tremorea ternun cuncuMerunt ac tnrba*e- 
'M; adoo nt coatiDna ilia agitotiona ea, qnae columnao Itteriiiae impOBla 696 NICEPHORI GRI^GORAB 

Tt.eS5it/ff(fS Tov t' hl rov iiXtv9^mTov Ki6vos iy ayytluiip rtZ tTx/,fiaTt 

'"*'' ^^ yaheovy ayApidvra xal ofta rov rov n^ofiipaaiKevxuioi Xla- 

Xutok&yov rfj fifa tmrayoivia&lvrag rip fiiv ini Qari^ov riSv 

Bu^oiv xtxXfa&mi r^v xi^oA^, T^ 3i n^i noSwv l^^if&ui rov iv 
ZfC*'' ^Vi ^oXitag ajrrifAariafiov' cu; tlxaaftoXg riatv imvS^tv ivS 
ro/oc Tiftt; diva\i%aftivoig ivloig anonk^uv&ai , fii[ tig fiuxp&v 
rtjg rav JlaXtuoiAyiov avrox^aToqiag i'ata9ai rijv xaraazpoip^v. 
CE.) Kunl rovtaig ro n^ontnovd^hgrrfi nitag a\f/llSos tov ttfi tov 
&tQv 2o<pfu( vtii xaTUTiovovfitvov f}av^ na^t^^ywro fiuUof 

Cuti, xal noXy.u( ixitS-ey tfnjftStav xal nXlr&mv xuri^^mrt, fitzt/tiO 
rijg navrtXovg nriiatag' niQt r/g ^fiTv xarA xioquv tovaiv ino~ 
X^iovriog XtXi^trai, vvv 5' inavaxrioy rov Xoyov xa\ Sitffijriov, 
iaa Iv Ttydc tov xif^^o^ ^^^^ avvtntnrtoxti ytvia&ai rotg Bv~ 
^uvTfoig. 
V.353 /. 'Entl y&p jinoxavx^i ru xaid yvwfiTjv oix ivoSa xarirov iS 
PaaiXioig ifiuSi^v ' aXX' ixtlyi^ ftiv ix rov t^; anoyviiatotg fiv- 
&0V St^^iuig uvi^utvty ^fifta itl nQuyfiara xal &yi^^(iwvro ngic 
ro tv&aQaiaTtgov tovii^ S' ovrt tu xuTa &dkuTiav iXnliag 
nuQtTxt &tt^^ovaag, ovTt Tor<; xut' ijnit^v St^iov ti xa9iaTaxo 
avfipoXov if' iri^ag li^intTo ftij/avdg. tyvo) yd^ npo^ifiaafiotg io 

S y t^av xalnffoaoSiov nodoig v7itX9tiy rov rt nargiiipx^v xul Sfia 

riv ra^aXav 'Iwdwtjv ■ og yXtoTToSatSaXov rivu nfog rf,g yw- 

P.iSfifftOis xtrjadfuyog tvaTOfiluv ftdXa rat nt&avog iSoxti roTg &xov~ 

ovat, roTg te &XXotg xal Soot r^v ^uatXiiov avvtxfiiTovv avy- 

Mt, (tatiM i«rea ugelico habltu, nec non rimnlacruni llliDi Pabeokgi, 
qai nenMidw ImMraverBt, Tiolentiae ccueriut, et illi quidem cipnt in ■!- 
I«nim biunenuB locUnctuai ut ; huic ftut«m ad pedea proToluta sit aa, qain 
tubelxt in mai^bu*, figura urbis. NounuUi itaijue coniectMteB et quaedam 
iode praaMgia capiente* non longo paat eversum iri dixere Pnlieologo- 
rum imperatoriuu tuctocitUem. (V.) Ad biec ea, quae ad orieDtcm vergit, 
teaipU UDctae Sophiae teitudo, laboTius ea parte qiu iaro atfecta erat, 
paalatia lam magii ac magi* btiicebat; atque inde calcuU et laterculi fre- 
qnentea decidebant, quoad tota tandem procubaiti qua de re infirB abanda 
•uo loco dicturi aumua. Nnnc autem reTucanda inde oratio, et quidquid 
per illud teapui Bji&ntiia aeoriim acciderit, nairandum. 

3, Quia Apocauco in iis, quae ad*enu» imneratocan rBoliebator, ex 
aententia noo succedebat, led Cautacuieoi quioem re* ex profuadiauma 
deeperatione conunode emergebont paiilatim et aucti* viribua aniiBiiin A 
■ddebant; illi autem oeque a mad ipe* uUa lati* fida aflulgebat, neqna rea 
a terra ita le babebaat, nt ex iii bonum omea capeie poiaet: ad aliM 
owchiaatioaM meatem •ppulll^ DeireTit enim hoiwnun amplilicatioiie et 
oblatii re^tibai dMumvenire patiiarcham nmul et loaanem Gabalam; qni 
cum a natura accepiMct artificioMun quandan diomdi (acultatem , eloqueii< 
tlaiiMua Tidebatar audientibiw, tom «liia, lum nazime iia, qaibui priuci^ mSTORIAE BYZAnrmAE XIV. a. 697 

Mkijtow xal ^Dvl^n (B.) IlolloTs rolyvr Tof naTpi^Q^^v mi- -1. f. 1344 
xioBfttrot vU<n xai xtjdtctuTs xal anoy6yoig, xa) nJL^5« ouji- °'{^^'', a" 
}miaf ROVToJan^;, Tifiate aiXatg aXXovg fmtu^laai, xal xo>- 
ftm imSooeaiv tSnofov xaTam^aaf Tdv fiiov avroTg, ^img 

itxtna ijitv&u Tifiuv na^tv^xac JJj nnT^iofi/ix^ ^i' avTiv nt~ 
fiwa^. a! di ^ioav, fi^' iv inoY^afpaTg, ftTjj' iv xaX-inxqa x(-B 
ifai.f,q ijtta&at toTq nnXiuor; i&iafioTg, fi^^' vnoSrifiaat ToTg 
BfmSoig txt Ki/_^a&ai, aiX' i(}v&foTg ftiv avxoTg' SriQocoTg di 
xni x&^ooTg t^ xaXvTiTfav vqidaftaitt xtxoafiTja^^ai' j^Qiiftim d' 

tOiR' voM.vQlvia Ttl( T&y imaxoXiov xal ^fniipiafidTiav iy^^a^dxTttv 
huOTiftaoliiLg, (£.) Sa\ xh tvXoyov t^; tdxiag nQoatmipiQii/v t^ 
xairoToftia xb) nffod-tQoneiotv tifaaxtv wg „ndXai ixpfjr xtxv^S-C 
o9<u tovtI to iixaloifta Tfi t^; ^aaiXtvovatjg xtHv noXtom iitxXii~ 
ala, ure naawv ojiaaat vip' ijXiov niXtigtlaiv int^txovarjg xaxd 

1St( tifyt&og xai noXfTiiag ^yivtiav, xol n^og yt trt KonaiavTiv^ 
Tu fttjiiXtj} ^otftXtT Titxlaavxt toktiiv, xa\ xo xije'P(aft7jg a^ltofia 
fuxi Ttjs ^aaiXilag tvxav&oT ftiTtvtjvox^Ti , xal &Tjj ixxXrjaf^ 
na^iaxtv ixiZ n^oviftta , avvrjxoXovStjat xol tovto xol fttTi]vi~0 
Z^ nfi^ javTijy wg Td tix6g, tl Si joTg ixti&tv ^ftiXtjTiu im- 

lonmnoif xal diaioxoig iv&dit t&v &^6voiv , tI nQig Vnog ^fiTy 
Tr^fu^; ov yafi voftov xotg ii/ay^voig tlvai /^iuy, & Tor; yo- 
vtSmv l» nt^tntTilag rivog 7itnXt]ftftiX^Tai , uXXA Jioe9wff(vV,354 
ftSXXov Tor$ Svio yivta&at xdTot&iv, wanif ^tvftaxog uvot^^ 
^^og in' aya9^ tw filov' I^tval yt fi^v xal oTg n^og fiovX^ 

coanftoriani et cnria conatibat. (II.) Qnom itaqne mnllis Ub«ri«, «fBnl- 
ba, nepotUHU, et niuneroga onuiu geBeiia cognatione preiueretar undiijue 
;MiitTcfa&, ad honoie» alii alioi provecti et praediii mtBti ad opulcntiui 
pcneDernnt. Moi et novai pcopter eom honoiis acceMoaBs eicogitBvit, 
qnbu pftbwchBlii apei decoraretnr. Bae aatem eiant : ne , quanLom ad 
■Atcri^tiooea et ad ca|i'itja tegmen, maiorum tnstitotum retineret, neve iia- 
d«B quibua antea calceia uteretur, sed ut rubri illi «uidem eiMDt; infulam 
iDten Serico aoreoque teitu haberet ornatam; epistolaa vero et decceta 
nlarii hyarintbioi litteria consignaret. (lU.') Cui navae rei apecioMm ra- 
tisDem praetendons, ac velut praeparaUanem adhibeDa, diclitaAat, pridem 
id iuria attribui debuiase principia nibis ecclesiae, ntpote qaae omnibua, 
qootquot Mib aole eueat, urtiibua nugnltudine et impeiii nobilitBt« ante- 
cejleret. ,,Inw vero," aiebat, nfundBta ab imperatoreCooitantinoMagno ea 
vrtie, traiudatiaque ad eam cum imperio iprini Romae honoiibui, eiiam ea, 
VueRomuiae ecdeoiBe Goncewerat^privilegiaiUDnl tranrieruDt etad iitam, 
Uptr eat, tnuilala fueniDt. Ea » ab aequentlbaa epwcopis et huiuica 
PDotifiGiae ledia ■ueceuoriboi neglecta lunt, qoid iitnd aa noa bodiema 
dief Nec eium oportet legia Inatar obtinere apud poateroa, ri quid a ma- 
Mbna temere peccatnm fuerit: led potina ■operiora emeodari per poite- 
rim, qnaii per qnoidam rivoa, publicae Dtilitatii cwua ad fobtem reEur- 
Sk^umt Gngtir. FoU tL 45 698 mCEPHORI GBEGOBAE 

a.M. eSStacus «*' amo^Kv yk^ai, xol xhv x^ivoy^ watttp %x vavTOfiartm 
^aafiHg lU tovro avvi)Maavrtt ivy^Q jlt jiffayfiara , fiovovovxi 
aviAafijJuyorta nag fj/ttv xai fiula tvoia ngoxu9iaiwvTa jr^g 
fttXiitjf ^fifSv ravTTjai tH -n^olfua, rj (pgaauTO} Tig ifiol nagtX- 
&iav , noTog XQ^^^i *^^** tXg ravTb aftfpoTiga avvtvcx^eyra , fia-S 
aiXtlav afta xa) itcxXr,alaV xul jiarQtug/rpi Sfta xa) lov rwv 
¥ iijftoaiav xtjSofihov ngayftdiav fiuatlUiog ^^pn^ovaov fiaatXl3a 
npof *V xb) Tavro ^i^ai xailu; IvSiulTtifitt ^ xal olxov ival 
Tov a^^v h Tttirm xa9laraa9at, to ffaaiXtxbv nttXaTiov' xal 
riv ftiv inoaio^nv ti»6vtt^fni)rtjg, r^v di OfiftaTog' xal riv ftiv 10 
avrl fiiv fittaiX^tog rotg nQiyftaat yivtaSut Tor$ noXirtxoTg, «*t1 
ii naighg rifi raiTtjg iqtfuvt^ naiSi r^ vii^ §aatX^' T^r S' 
vnilxtiv Saa xa) ijYtftivi XV^ari^ xal fiavif iwoftfv^ atil^iv r^ 
P-tST ugx^v ampaXoig, oaa xa) xvfifQvtjiiig , xa&dmg bXxditt nXtjftft^ 
Xttic iqi^ vyguTg TttXavtcvOfiivt^v 3-aXttnt}g dyxdXaig. tl H TOvralS 
r^t ^x" "'^i oviiv vnorgfyu rftfviog rHi tlQtjftiva, rl xaXvu 
xal nttftaa^fioig xttl riat TixfiriQtoig fiaaiXtxotg axiotioig ntog xt- 
Xe^aS^at jipof r^ Tuiv ovTtag uXi]9&v fii0aluatv;" (^J.) Ovtm 
Bftiv 04V li^vixoTg fiuXXov t} yoijTivovaiv uXXiag vnf^/oftfyoc Xo~ 
yoig xal to nadtjttxbv rijg rov naTgia^x^v &iantviav "t/fvxijg o 90 
*An&xttvxog TaAila ^iv daftivotg ngoe^xaaSw intntixit' rb H 
t&v iffvd^gdiv niiiXuiv vvv ftiv ^xiara ii& rb r^g xarv^n/roc 
&fdaog ' x'^^*''^'*^ i* iipi tov xfotov , iid rbv rHv ivoTv l&i- 

1. ht Boiv. pn> i£. 5- tts xttixo Boir. pro tlg tovi'. 19. int^ 
20fMvae con. Boir. pro vnttcxoiuwoe- 

rentes. Volentt certe cnQibet videre sit, ipia hiec tenpora, rebni qoHf 
■ponte iD eum atatUQi dedoetia, nobiKiin) paene qDodBmmiido (xmipirare, ae 
vituii ad ea qoae meditMnur fticiLUmiai velut ■temere. Sin Diioui, prodeit 
aliquia doceatque noe, ccquodnam temput haac duo in unam cotleacere Ti> 
dent, imperium et ecclesiam: patriarcbam autem et imperatricem orbataa 
coniu^, a qno reipublicaa cura auttiaeretur , beoe in uaam atqne idem 
hojpitium conTenire, eandeoiane ntriqne domum eodem tenpere eus, pa- 
latium imperatorium ; atque iltum qnidem animie inatar liabere; banc Tero 
corporii : illum et impfnlcria Tice hi repoblica fungi , et parentia toco eaM 
ortia illiua Slio, iniiiori imperatori; hanc Tero obtemperare, tanquam opti- 
mo rectori , ac tanqnan ei , qoi aolns poadt impcrinn baud doble lerTar^ 
nt naTim gtibemator in humida maria gremio temere BoctnaBlem. Qnod A 
haee ita le babent, nec meodacium ullum in ontionem meaiD IrrepHt, qoidid 
«t iaiignia et aliqnam impentoriae dignitatii potam niuTMa quoqaomodo 
aduibratam, ad Teritati« tantae coDbmationemf " (IV.) Sic Apoonooa 
homioem ^ctia aggreiMu ironida maci* qnam alioqul hUadbaa, et patriar- 
diaeaBimn», qna moTeri poteiat , bbnde aflGdcni, ut itla qiudeai *Ha fa- 
dle adnutteret peronatit; nan antem, nt rabroi qnoijue oalceo*; qnoa illo 
negarit ae acceptoram in praeMoti proptw DOvao rei inMdeDtiam i at pro- HISTORIAE BYZAJmNAE XIV. 8. 609 

afiow , inafytli.aG&at tinaifddtXToy not^ fafaS^ai xal t^ Tp/Tov. A. C. 13U 
T^ yap ii<7tXtixrtx& t^g vnt^rjipavla; oi to T^f (S^ai oi^f*^^">v f"^ 3 
jutJaaffiaai Svyatai, fSara fiivtav tiaiv^atvaai ftaliXoy *al <p^6-C 
nw iy^ifat axXtifo* ttva xal Svaxa^ti^TOV ' lotl di ;i;povo« 
b^toytn^, hfiaXiai mag r/St] xal to tijg ixnX^^iag Ixtlnjg duna- 
yaad-ai xai [la^alvta&ai &^daog, ^^lfta xaX xatSi fuxqiiv ififuXt~ 
TTiMaijg Torc tSv ivtvyxavovttoy Sy/tai dii t6 awt/^ig to5 ow* 
SiaiTua&at, Tovtay ftiv ovv ivixa toiv Svotv &^xta^,vat xat- 
rotofttjftaai ftivoig iv r^ nafoyii, tov tpltov fxtttai^iad^ivtog ig 

iOTttvTiioy ftij iniat^aai nfottQCV iS^tX^aayta, xa) Yvona t^vD 
Twv n^OTipav irTUv9^a Sittvoiav , Iv r^ fitTfflij} tov ij9ovs'iaTa~ 
ad^ai, xa\ fii\ xivtXv naTtqiav OQia ' uXX' ^ra ytvofttvov So^Tig, 
noXXijv imiptpofiiv^ T^v ttoi^lav, ttyiaytfiov tlvat to5 ^mov 
ToTg ifinat^y i&^ovai, fiixpi tov, avfupipovTog ^| avTiav iva^ 

15 yiag t&v npayfiuTa>y auip^ tov XQovoy avfipovXov iajr^xiraf avv- 
Uvai ftfv wg (ftlStaS^ai ;r^ovov xoi tvxth ^X^V^i fV Svvt}9ijvai& 
S' avv ovSi fiixfdv Tiva t^v iv Siivotg aaqittXtittv taviiu noqlaa- 
a&ai, uXX ig atixfta^tovg xai ftaXa navroSanovg xaxoiv avvia- 
aS^vtti jJvd^ovf, (£.) T6 yiff t^; imaxojiijg d^lojfta xal tA 

gOi/w^iiiv Spx^iv, Tov xfaTlarov (ti^ovg tGv ivt^ xoafti^ avUi]~ 
fiiip' anavTiav tliiiTv , a<p6Sifa TOt ftfyiarov xai niQifavig tlSoai 
ToTg Td? d^loTag nixKai avvtatTovai tuv noXirtiwv voftoS^iraigV 
xa3i.ug ^«v fSoie, to t^s dv&^fumivtjg yvtifitjg tjniXaTTOfUyoig 

etAeata tmitm tempore, obi dmlnii illla relDi aaanetniii eHet, etiem ter- 
tias bai« admiihrnm le promiut. Quam enim faitiu moveret indigaa- 
tioneni, eam tantnm ibeMe, ut praematura fesliaatio pouet placare, nt etiam 
iDeenderet nalt« maeii , et fadllime inTidiam acerbam et vix tolerabllen 
eonfbret; tempote autem labentc, etiam navitatia iiliua-biolentiam leiuter 
uun qaadtmmoao evaneacere ac deleri, >en(im «cilicet et ^aulatim hominnm 
oculia ex praemeditauone et awidua ritaa consueladine inBinuatam. Ea- 
propter duobna iliii novii pnTilegiia contentnm eue le in praeaenti dixit, 
tertii acceptione io ^itemm dilata. Nec Ka(e<;|uam id faceret animom ad- 
Tertere Toluit, coguitoque melorum auper ea re inititoto, pentare in maimi 
Bioderatione, conetitutowine n patribus terminoc aon moTerei aed intemp*- 
•tiTa pronua sloria Telot captiTUa doci malnit, Btque obnoxia* OMe b p»- 
■tenun Tolenti euilibet iUodere; donec, teoipare certiorii cooiilii anctoro, ouid nlile euet ei ipta rerum evidentia edoctua , occanone et fortana n 
aeiate oti debaiue le iotelligereti lecuritatem aotem *ibi in periculii oe 
minimaiB qaidem parare pouet ; led in ' caecoi et multiplicea Galamitatnm 
Hactiu delaberetar. (V.) BpttMpaleni enim digoltatem et Imperinm io aiu- 
nuj, qnae par* eat (ut onuiia complectar) toliui mandi optima, ■<•«:•"•>•• 
qaiddam attiue illnatre eue cum icirent ii legialatorei, qni pr*»» 
qoondamreapablicaa coDstitveninti bonnm ii~ ' — ' — * 700 NICEPHORI GREGORA.E 

K. H. 6852ft'oX((r^or xal imaipaXi; , &aniQ Siafiia Tivt x^ ranEtror/pM tov 
a/^riftaTog xoXu^iv r% twCTC ''^ ^^ytffoff» "ro ^^ rJ lor iJ-p«- 

V.SSStrouc tixdXaffrov utiuq fti^T} Tig iy/iri}Tul rfii, Jt«l np^c rr- 
(lawiSog ino^iatv l%rtittAay (iiyuXiav a^%^ lotg noXtnxoTs Ji^a- 

P.^Syftaat TUf xaxtuv. rov Jf Trjg fiaijikciag Syxov aioftuTiitv fify xais 
Sriftoulfiiv apxnr n^ayftaTtof , rivtovog fiipovg ^ xar ixtivo' 
SnXuv Si xai ffrponwnxwv &0(fv^<av nf^tfiijSXtjaS^ai Svrafitv, xol 
TOtSroif r3 Tov fityfSovQ ixtlvov xar« rA (?x^c Xitnoftivov av- 
Taviaovv, ai yu^anXaTxai ftovoiiSeig noXiTctat ^nara 7i(>o; £io- 
jifav ixT^l/ovatv, ig^fUa xov fiotjS^TiaovTog' ftiyvvftfvai J^nfo;lo 
xal dvaxc^arrvfitvttt fteTQiiiit^ov i£ imxlvSvror t/_ovat, &aTi- 
B(iow d-awpov Ini^QiovvvvTog xai «►■tj-t/porTOC, Sra»' *?f xaxlu^ 
txionli^ijTai fiuqad^^oy, xttl TV^avriSog iro/XovvTig StaaaXtvaal 
tivtg T^ Xoyt%oftivoy &aQi>j3oi. o3^fy ixiTro fiiv Xvaiv xai aTo^lav 
tiaayti ro ftiQog xai dvaT^inttv SiSwai y^ii^av f,Qifia Toig ^c- 15 
fitXlovg TJjg tiTa^tag tlg t'Sa<fog , ^v fi^ Tig inlax^' t6 S' avio- 
ipvu xai acToytdppiToy t/« r^v /«p'»" ">•' x^idrovog xa\ »i- 
Ca/iof Ttg dTi/viSg ivaQfiiviog BXto riu ^lio xa^/orarai. (s'.) /iiov 
TOiya^ovv xai naT(iuQxr,v rovro*-! torc it9iaftiraig vofiiftoig fft- 
fiivttv , xai ft^ aaXtvttv oQovg avv Xopii niiXai xtififvovg' o SiiO 
xaxo^ovXia /Qiifitvog XiXjjQ^tv ufia lavT^ xn! t& 'Prufialtav dno- 
XaXixtug n^uyfiuta, aifiatv Iv fi^u/tt nuvroSunwy imrtvaag 
MXvSatvttg avfi<poQ&v. xa/roi (/ ^ofit^og xal ni^lfiXtnT&s Tig fia- 

■ 22. htij^CKi cMu> BoiT. 

twtarae Inbricae aU|ae infinnu contalere, et humiUare babita quul Tii^- 
cido qtiodun coeicere eiui cDiiditioni* MDplitadiaein, neiudacia eflraeiiia 
alicai tanqaam ebrietai eccederet, et ad tymioidein provecta magiwruoi 
Malonm cauu publicia rebui existerct. ftegiae autem potettati* iuperium 
corpora ac civium [ortuuBs volueruDt; qaae par* eet ignobilior 
.... , ^ji^j^ qutm ilift; at amiorum et «trepitui miiilarii robore Tallatur, ac per haee 
■up^t id , quod sibi ad magnitudiaera illam deeat. Nimlrum ea imperia, 
qaM rimpUda et aniatmodi 10111, fadllime raant io peiu*, qaia alieno — deetitata •UDt: comBixtk aulem et inTicem contemperata minui pericli- 
uutor, •Itero aherrun carroboraata «tque arigente, qaotie* hoc vel illad 
pnlMapi in Titiun rertor et rallone tjranoicia quibuidam tumullibui onota 
pertarMtnr. Itaqoe illad qiudem ad dlMolutiooemJegnm et licentlam Ter- 

E't, et ordiou boni fuodameDta amatteiuim erertere, niii aliqui* inhibeat: 
« Tero netiTum et aiiapte eicultnm quendam habet gratiae eicellentiori* 
fiorea, ac toti mundo omamentum eiiitit mniiino aptun et congnieiia, (VI.) 
Cum itaque et hnno patriarcfaam oporteret iotra Teteria initituti fine* ma- 
nere, ac non (ermiooe pridem beae conititatoa rerellere; tamen qiiia malo 
conmlio unu eet, iiudeD* et «e et Romaoaoi imperiom slmul perdidit, mal- 
tipliduo) calaimtatam fluctibua brevi tenpore aoperiDdnctis. Atqui u me- HISTORIAE BTZANTINAJE XIV. 3. 701 

aAkvCt» (iVai xal Spxovmv ovr^ n^; fiovXrioms r,v, l( t^ a. c. 1844 
OCKi^pa fiXintiv tSti rovT^ X^iariiv , xal tiJv ivdo^ov d3o^iaif"^ ^"^f^ 
ixtirov ftifuTa^ai , ov fiaXiata xai t^v tlmva tff^tiv t^ t^c ifoo-D 
TUUQ vtv6fuaTai frfnjfia. tl yu^ 'jiXiiavS^oc ixtTiios o fti^ug, o 
Sxod'* oXti<; (itxQOV jijs liiaiagHaaas, ti ^ioytvovg a\Savfuvos 
tfiaxapit^iv tvTtXls xal dntQiTTOV, fiaXXov ^ tov T^f iaviov fia- 
atXtiag oyxov xai nXovTov' noUiu uv drittov guov Toviovl flaai- 
Xii; Tt xal Sgxovxt; Iftaxuptl^ov , ti ov fijv tlxiva ihaxTat ^i-E 
^tiv, TOi^TOV To uivifov xal ktiov Ttje 3iattr,( uci ditiOiti fti- 

10 fiovfitvoi. uXXa ftfjv n^ig ivuvTlovf omianoii ai^n^lit/as xava- 
»05 T^ tva/jniova xai fitXilaii\v xaTuaiaaiv t^s aiTorOfiiag 
ixtlrr^g, av fih TV/tTv ini&vfttt , nt^trpaviog ixnijcnatttv ' ot S' 
ti/t , nt^tifuviaTtQOv oftov »a\ aviov avvtxTtimwxtv , avti fiiy 
Staiioim} xai nuighg iuvi^ nQoq-avoig xataair,aag avSifano- 

ISSoV unl Si nt^ipXimov So^g, aSo%lag xXrfqovxov Xaftji(jaf.p 
OvTiii ftaxfuv Imav^tiat naviu/ov t^v aa^tav ib &yar ipiXoTt- 
fttia^ai , xni n^o; vnat&^^ov na^i^uyti ftaviav ij lijg i^ovalag 
av&iiStia. (^.) Toviov ftiv S^ ovv ovitii ^aaza t-^v yvtiftTpt 
l^avSganoSiaufttvog l^noxavxog Inl i6v rafiaXttv 'ludvvijv 

tOXombv n^oaijyt i&g ftrjjfav&g xal lAg iJ^iiittg xaiv SoXu/v' xaip.439 

tig ifwaTxa tiJc 9vyaTiga xaTtyyvua&at ftiTtot^Iaag Spxot( ijvdy- 

xaai T« ^t^ovXtvfiiva xvqovv xal niaiova9at TOwro»", tt XoTg 

. aviav xad^uTia^ fiovXrifiuaiv tmaS^ai fiov%.oiTO, Ta Si t)v , onoaot 

Twv tiytv&v xui niQt^Xinio)v Tf,v Sotav li if,g ovyxX^iov aXrj- 

tui et luipid H ftb Imperatoribai et principilHii Tolebat, debebst td Ser- 
Tatorem ChnBtiim reipicere, et illioi glorioiun obiicuritateni imitari; prae- 
■ertim cum elus imagioem credatur digniCaa pontificia exhibere. Si enim 
Alexaader ille Magnus, qui per totam fere Asiani perrupit, Tenerabatar ac 
Eugii fortunatum praeJicabat tenue illiid et nulla re superfluenl TiTcndi ge- 
nua, quo ut«batur Diogenea , ijuaiii imperii gui faiitun) atijue opulentlam : 
multo potiori iure feHcem iatum imperaCorea et principci praedicaTiiaent, il 
cuius imagu crHt coDatitutui, illius in vitae institutione iDodeBtiam «t fiu- 

Salitatem coDitanler eC perpetuo esset imitatua. Verum enimTero, cum 
lam honcitam et optime Eonslitutam auctoritatEm ad contrariaa rcguLu 
neacio qoomodo detnrsisaet, eo aperte excidit, qtiod BMequi concupiacebat. 
Idudo etiam eo quod habebat excidit apertiui ; qui cum dominus et pat«r 
foret, mancipium ipse w palam fccit, et pro conspicua sloria insignem lu- 
cratua eat iguomiDiam. TBntum ubique poat ae infeticitatii trabit nimia 
sloriae cnpiditai: ita io apertum furorem iniuilen* potentia evadit. (VII.) 
Eius igllur voluntato facllllmc aibi mancipata, Apocaucus ad loannem Ga~ 
balam deinde dolos ODWea, omnei fraudum mactiba» conTertit; atque el 
fillam «uaro deipooiurum le promitUt. Tum ea exspectatione sDspennun 
Mruanudo cogit dcliberat» coDfirmare «t saDcire, li Toluutati tuae omnina 
riiMqni Tctit. U <uil«n erat , ai eoa , qui nebilUate et foituatte •plendon ..Googlc 702 laCEPHORI GB£GORA£ 

A, H. BSSifovat fir,fia, nftvzac fyof n<i(' ^*'^ StOftoti xa! q^povfyaT; lyxXtltit, 

" Siiovi SXi.ais ahlati xa9vnofiaXXovTtt i^ avioa/iSlov zav m^a- 

'BviaTtqov ifonov. (Hi^) ToiStiijv d' ovt(a Qvivimv , xaltfy' t&v 

\,S5$ 8T,ftool(i/v air^ fth iiotxijatv li&vs iyyti^Rlti Ti^ayfiitwV avros 

i' a^ag Ix Bv^vriov avv yi naT^tup/j] xal r^ fiaaiXti IlaXato-S 

Xiyip TUj^iaru ix,iu^n n^of Hii^iv3-ov , nQOfftiatv fiiv oig inX 

JtavraxwCjjvtly ixaTQttTivav thv fiaaiX^a' r^ i' iXtjd-ti^ Svotv 

jiQuyfiarK&fitvaq &ttTipov, tj tw rdiv 'EnifittTwv , ti dvvi}&t(fi, 

CovYxXtiattf ff^ov^lo) fila tio paaiXti i^f 9vyttTiQa iovvai yaftov 

X(*— ^vuXXayuTi, ^ rov yt StiitQOv iXuvVoni nXovv t^ fittOtXtTlO 

JCuvTUXOvl^vip ii' aiiiSv norc antiaaa^ai, j^^fiov xal Xlov 

uXXtt^afiivwv affwv l( diijvtxrj Tiva xXiJQOv, (0.) Tavd-* opiSat 

ftax^uv roTg awtTtOTiQOis ixjiXi]^iv Ivtnolti, xa\ ^evXXoyiaiov 

iSoxtirh TiQuyfttt, Ttais r^ ftttvidSti r^; yvtifit^i ^^wa jiQoSt- 

DSwttvta rtjv riZv iiQayfiuTwv ffftftovlav nuvri<tv aTiilnaro, tv-15 

fXio^tToa xttS^una^ vni I^Xorvniag xal firfStviig rwv tiqutto- 

fiivwv ttla9^uvfa9ui &iXovaa' aXXA xa&untQ ^a aTT,Xiav'HQa^ 

xXtlw rfiS Toaavtiic unuXtltts Xtt&iarttftirtjs , ovtoi diaxiifi^vij, 

^v yaQ iv iXitiat loC ifwro; mi^ovTog *** a« filov rovyriv&tv 

SXvnov V^tiv, xui ffQovriSos anttarjg rh nuQdnuv antiXXafftivor. 20 

V^XV 7^9 anatSayiayrjXov Syovaa filov , xal orl/iv oi (tiiXa xoXa- 

EJjttf nQOfttXtr^aaaa, ^XaS^t aoXXtixis alxftdXuTOf &)tax^tTaa, xo- IC, aHaiitinog coni. Boir. 11. In cod. VbL ipatiiuB quiamia 
litterHinni e*t ini«r rvaiitie et xfoStSmaiia. Nofflea ftdd. Boit. 
19. NonnaUk ia ood. Vu. Uc dwuol. conapicoi oDrita ■abMlliR implerent, (iagulatim omnea conliceret in vincnla, 
et 1d custodiu daret, alio» aliia criminibui atxaiatot ex tempore con&dJB, 

Crout futuruDi CMet probabilioi. (VIU.) Quae can ita proceuiiient, po- 
licaium eiiam rerum ■dmiaistraUonem ei «tatim tradit. Ipso aulem pro- 
fodui Bjztintio cum patriRrcba et imperatore ralaeulogo Perinthum qnaa 
celeirime cooleiiditi ipecie quidem ui eiercitom in expeditionem adverana 
Caatacuzeoum edncerett ra autem vem duonjm alterum conatunii, aut in 
Epibatarum, si poaaet, oaatello includere imperatorem, «ique pci vim fiiiani 
auam noplum daie, aut Baltem ciun imperBloie Cantecuzeno per hoi tan- 
dem aiiquando lic Iraiuigere, nt facU pemutationti Chium et Lesbum per' 
|ietu! doniinii iure powiUendM acciperet. (IX.) Haec cum viderent ii, qni 
intelligentiorai eraut, vehemencer obatupeacebant, [iec raUone ulla coUicere 
poleranl, quidnam eaaet, quod Anna imperatrix rerum gubeinacula funoM 
nnimo prodidiMct, penituaque a ae removiaKt, lelot^piae aemel affectu ob- 
caecata, et quid agerotur percipere omnino noleni ; aed perinde affecta, ac 
•i ultra Berculia columnaa pemlciea illa veiiaretar. Venerat enrm In apcni, 
cupidine peraoadeate, fore nt vitam deincepa ageret moleitiae atqae omaia 
jn^raoa curae expertem. Animui quippe nuUa diadpliua excnltua, nnlla 
l>racawdiutione nd cwtlgandoa oouloi ^aditua, iu aaepfi iinpnident (oit, HISTORIAE BTZANTINAE XIV. 4. 703 

9^daiQ Xdipvpav dnQoiTints lav-rify tls SxaXxov i/tfiaXovffa n6Xt- A. C. 1844 
fiOP Xoyiafim' aifttrtla MxaXvfifiivoip , xoi Tt^iv xaXutg i^f ""^^"^^ «'' 
ftlai iipoiov xi filaiov aia9&j9at, ^/cro ^filjWcni; Xaffmaa 
mifxiiiag vno/*v^fittTa. 
5 d". 'Ey^ J* lyrav^t KSMtnv fitftv^oofttti , ;i;()oy<iy /i^^TdvP.Mo 
odrdc avvirtx9ivT0( , aaqrtjvtlas i' t^yixa fiii^ovfis SvmS-iv «o- 
&IV ^^x^f o<pt{i.orTog. ('opof yop iTtiaTavrog ^di], rig ohittts 
o ^aaiXttiQ iwdfttis avvuyayiiiv an^ti npdf TO^f iit6itivtt 'Fo^ 
iinrig lov opovg ttiXatvag xal tu Jxiftre n^i^ anoxqoiaav vofi^ 

10 uvantnrafiiva jitSltt. nfoadytav ii xal mT^dv rivtt TttTg iKti no- 
lnTiv ilXt KU&' ofioXoylttv n6Xtti Svo, T^ vt Kofionpr^v aal 
ii,v r^aTiavov KtAovftivtti. (£.) ^v9a i^ xai i6 n^of Mof*i-B 
itXov yfyavtv ixtTvo oiftnrafitt ' S; Stfvi^g Tig ytvofitvog t^ a<fa- 
vwv yovkov iv fit^f&ns IIttT(ftfiaXuv xal Mvauv XjiaTQixiv 

iSix fttiqaxlov Kttd'^ iTtti^ttv '^Xixtfuxida filov Syitv nfotr^ftjrtu, 
tvtiffa n J^ xai Xoxovs xaTaaxwa^ifttvoi aiifvlSiov intft^t 
Tofc jittfioiiai Tov Si^^QOV. TqtaxovTovTin S' Sqti ytvSfitvet /f V.867 
T^ avd-Qtitmxtixi^ov Jx tov d^^itSSovg Ixtivov tov filov &XXd^a-C 
fftf«* tyvaxt. xbI dij a^tX^Xvd-tig tvi tivi Twy ivSitiov 'Pia- 

iOfttt/oiv ftiad-oiS SiOKovtTa&ai Tlxaxtv iaviiy. hcttT' hXlyov ^lov- 
xoq jirpovov , T^ SwXtlav W amlnttXO TOVTriv xo] if lA nifi- 
Tt^a r^( XjjaTtittg ijiaXivS^(ii;atv ^&tj , xai noiXfyi ^^(fta xaX 
xatA fiixQov nQoaiTiufiadfiaos X^^S'* ^ftnQaxTov tStixvu t6 T^ff «t coin i^ M ia qQMidtun Mnionin Kmnonini qiHui IiHniiem pogfum t«' 
Bwre ODnicciwrt, ciptiTns fdrtini KbdoMrctar, kc Yelut pmedM e«Mt, !>•• 
qee hMtitii imprtMionii nolBntiui ■cotiret, mu ncceptu bUndieoti* flaB- 

4. Uic ego etiwn illod GoinmenMrkba, qnod eodem qddem l«apora ao- 
cidit: (ed mniorii perapicaitaUi cnusa nltiiii alicunde repcli debet. Vete 
enim iun ineunte catctii copiii, imperator in ooa tractua, <ja) •nntiihra 
mDnten Rhudopen, profectni eit, et sd eoi campM, <{oi ad putw nbwido 
illic Dalent; ac Donuitul ioUii^taUi illiui eliam regionis orbiboi, dou ia 
deditionem accepit, alteiim Comotenam , allcram GtratiBnDpolia anocnpn^ 
tam. (IL) Ibi rea illa per Mvmltilam geata ■ceidit, Hic duplex qnodant- 
Bodo et obicurin parrntibut natu> in Patribalorum ac MyMroB ooofiido 
latrocinarl iam inne ab adolescenlia instituerat, •odetatc cnm uqoafibn* inita, doloaque «t iniidias ■trnens repeatinum traoMuntibna exidnm Otto- 
lerat. Deinds cum trigeiimum aetalia annnm vii ■Ui|;i*Mt, a feriao illo 
nora ad hunuuiioria «itne eenu* traniferra m decreverat, et ad oobileB 
qneodam EonMuian cum acc«ui«Mt, operam ei aoaB ad ■erriUa niidrieria 
locaTerat. Idem breri tempora dapw> et illam aerTituUB «bdicarat, et 
ad priatbam latrodnandi consuetudinem recnrrerat{ mnllMnqne Mn^ ae 
paiuiidBi awoiun cob tibi aoctaTiHet, animi ani aiidaoiam te declaturera^ .Ciooglc 704 MCEPHOm GBEGOR&E 

A. U. 6S5Si/nij^f Sqam^^tov, vvv ftiv TttTs Stefttif j&y MmtSv iftnlmm 
" ' pfSontp xt^avvhi ix lov alqiviSlov, wv ii Tttt( -zov Kavzaxov!^t}- 
vov npoafio,7,i.wv x^<fa dvva/turi, vvv St rtlts liav Bvtp.vttaiv Xfjt- 
^ofttvoi i% itfoSriv xfa^tti. (F.) Jthag i^ oftof, fiij awtX9vv- 
Ttg 0( npo; avTOv xaxovfttvoi xaxtu; Kttxiv ytu&vfjfia Sia^9-ti~5 
qwat, n^oatXuaag, avfifta/oi inoonovSog xai Sovhtg i^tXovriis 
tVXtTO Xfyta9al Tt xttl tJvat KttyTaxov^r^vov TOtJ paotXiati ' TtXtjv 
ovx uffTE xal owtTvat, xai on^ noQivtoSai fiovXono ItntoQa*' 
P.44tJXX' avTOVOfiia jrpiifitvov xgvipa xttra t^v avfifvu avv^9uav 
ToTi txtivov nQoapdiXtiv IxS^poTi, Inl xi^Siatv tttvvoB n xollO 
Soot Sfjf yt aiTm ftia^ov XrjaT^ixov aTqaTtvta&ttt SXovto, (^S) 
'Enti yt fi^v Tov xQovov ;[topo{!>TOf offoi Tuir ntnjKiw ai/ioxa- 
ptTg Ktti av&aSttg avxii iTvy/avov, oXlyoi Kaiti noXXovg xai noX- 
Xol xaz' aXiyov; »9got^ofitvoi , xaTa avfitfioiviav ttvziZ ^^oat^ 

3fv^aav tx Tt Tgi^aXXaiv xal JHvawv, xai ocroi fti%ofiaQpapQV 15 
inl TOVTOis ^wov SiaiTav, big inixtivu nov Tiiiv Sia/jXliov tm- 
XixTwv tnniuni tlvat , oV 9vfiov nviovrts navTis upiVxov t^v 
a^wv ttvtCiv fiuXXov yv/^v ^ tovtdv xaTanQola^ai SiTajrvgC^ovTo' 
luf &nox^ijvat Xotnov xal nQ&s uviinaXov tjSt] xa&iaTaa&ai fio^ 
^av, ^ ur fiovXoiTO fiinti Tije ififvXlov 'Puifiaimv Ha/rn' avfi-90 
yioila Tijs StanoTixijg u^iu; ot £v^>tio< nifinovaiv uvTiff, xol 

CXud^^a xBTu Tov ^aaiXiu)g onXU^vat SavTOxov^jjvov. ixtT9tv olv 
xttiqoifvXaxCav o jyioftnCXug utl SiiiiXn , xal Tijv ini9tatv iv 
ftv/aig Tijg xa^Sittg iKvo^o^tt, xoJ dvtxvxXtf Torc XoytafioTg. 

Modo MjMrom fiaibns iiutar fulmloit derepente tnddendo, modo Bd Cui' 
t&cQieni copiu furtim ippellendD, modo io BjzanUnorum ■gros pracdandl 
cauM inipetuin Caciendo. (III') Veritui tsmen, ne coDTenirEnt ii, quoi af- 
flictBbat, ac Ticinum hoc mnlDm male perdcrent, admotis cairtris malnit 
, imperBtorii Cintacuzeni aociui foederatus ac minisler voluntariui did eC 
eaie; non ita tamen, ut comes ei auiduus foret et qDacuiiijue ire fulenlem 
•eqneretur, >ed ut llber et lui iuria furtlm atque ingilo more illiui hoite* 
invaderet; lucri ■cilicet cauia, tum aui ipaiui pruprii, tum eorum, qui prae' 
donuffl atipendia accepturi lecum iponte militHrenl. (IV.) Procedente ten- 
pore, qnotqnot ex pauperibus wnguinarii ac feroces erant, pauct ad multot 
multique ad piiuco» aggregati , ad illum ex compucto confluiere , tam Tri' 
balli, qutun M;^si, et quicunijue alii praelerea barbaria commistl vivebaiit; 
habcbatque e<|uitea lectoi lupra bit iiiillet alqua ii omnea apiritu Martio 
pleni iuam ipsoniro vitam potins quam ilium proditnroi ae asaeverabant ; 
ita nt delnce|ii satia Tirium euet ad certandum aequo iam Marte, in illo 
ciTili Romanorum bello, cum utracanqne parte vellet. Quamobreoi ei io- 
■Ignia despoticae dignitatii Byeanm miaemnt, eumque in impentoren 
CaotacuKenum danculum armantnt, Ex eu autem Momitilaa opportnDun 
tempai perpetuo captabst, et ioiidiaa lub pectore iutiino partuiieuat, ati]ue filSTORIAE BTZAWriNAE XIW. 4. 705 

(£,) !^/pii J' h KXfi!] T^c ^Qii^S xa^ujTecftlvrii (Sfa?, 8h to A. C.1344 
noixAov T^ff ;i;lo»)ff Tos ntJiuda^ xoafitt, xai xav liiai ^^«- u i 3*' 
fiutfvriiiy divSfttav ol nkixufioi (laa tiav av^(b)v Tii; Tbii' uf^pfu- 
nw» £^»5 ^yAKOVTOi, viatv x^p^Ofttvot ti^ifiiy xaX %Sovr,v j^ 
Sif/vxij , xai ufta ;kiXSv ij yij ngoatjv^ xol voft^r avTogmaJoTfdXo-I} 
yoiQ tf.aoig, ^So%t xal T<p fiuoiXti KavTOXOV^ii*^ nt^l Moaivov- 
ffoAti', f|iovrt ifo/ioT^vcuv T^c Tiol^fwjf, mfgaiT^ai to *rrpor&- 
TitSov, xurTav3-a jHpJ tw»' Ji^axiiiav ^ovXtvaaaSvi, to ti 2>jla 
xtu an(ii£ UTiavT^trai Jf^ttuv Tor; L^noxovxov xaivozigois povXtv- 

lOfiaat xoi Targ Ixar^ttJtlaig. ($'.) ^ivSqif yt ft^v ivrvxtHv iv-R 
tavdvi nov avvipti, xXaSov^ txovzi fiaXu tift^xcig, xalilxtjv 
qavat d^oifov pa^tiav ftiv jfi yjj T^v axiuv iftJia^t)(OfiivovQ , Ift- 
jioSwv Si ntoi xal xaTg vatQfioJMtg tou 7ii.lov'xa&iaxaftivovs, 
xal aqiaipovftivovs t6 xativ avrSv. vno Si T^ SivSg^ "VTV '^'fi 

ISavi^vl^, yo^Sv Jivu noiovftivj] np SSau, otJTor fiivroi Siav- 
yffi, w^ xaX xh xov SivSfov xuUoc ff(tf( anoftaTiOftirtjv avi^vP 
«o*' ovT^ T^» innyffatp^, xal Svo ftius xtvof ft^g Soxtiv 
that ^vta^ai SivSqa ' xo ftiv Svoi, xo npos ^fiui &vlaxW xh 
S^ inu yjjv uiwQovfttvov. vnh S^ xoixif fi^axi xataxXlvato fia-V.SSS 

KatXevg iaviiv tlg Snvov ixQiln^, xai Sfta iSSxti qiiaviig aoffd- 
tiitg axovttv, ,,*yt(pat," ktyova^g, „0 xaS-tvSav, xal ivaaxa ix 
xuiv vtxQurv, xal intifavati aoi o Xi/taiog" ' tvdvg xi Stttf^rffo- 
^,aavTa, ^jtXr^v tyjitvxa Xoyiaft&v uvaaiijvai' xulxtg ixtT nugo/vp.m 

1. ^eiviis corr. Ktav. pro tfg^vijs. 18. itvtu Boiv, pooenduiD pn- 
tat post xa^' uit^. BivSfi« en. Beiv. pro SivSiiov, 

in uiuna Tolatobat. (V.) Adulto iam rere, qamD .herbanini Tuietate ceni^ 
vestiuntar, quum A flores et reTiTiicentiiim arbonim comae oculoa tioK»- 
nam atlicinat ac noTam anuno delectatioaem Toluptatemcjue pariunt, nec 
non et lellut beaigaum Blimentum et fiuapte proTenientem brutia anlmanti- 
bu« putum largilur; vifum est CantacDxeno imper^ri, Coiootenoruin op- 
pido egredi, et drca Motiiiopolin caEtrametari , etc|ue ibi quae agenda es- 
■ent ■latuero, tum alia, tum quamodo oporteret novis Apocauci inceptii 
ct expeditionibua occurrere. (Vl.) lllic Ibrte ad arborein appulit, loagia 
adoKKluni mnis ditTuBam; qui tecli olicuiui instar proruntlani unibram tor- 
rae ofTuntlebaiit, oimio autem soUs ardori oppaaebaDt su quodammodo, ac 
ne ureret efficiebaat. Sub arbore rons Bcaluriebikt, lalientis aquae conce- 
ptaculum: «deu quidem ille peUucidus, ut arboris pukbriluOinem vel ipsa 
sola imaco eiijiriDieret, duaeque ab eadem radice puUulare arborc* vide- 

silia. Sob eo tegmine imperator, corpore paaiulum reclinato, dormire coe- 
pit, et simul vocem inctrtum unde eibi Tiiusest audire damantem: nE^- 
pergiscere qui donuis, et eisurge a mortuig, et Cbristus tibi praelacebit"! 
lum SBbito expergefactaiu turresisie, tacitit oi^taUonibut aettuautcm ; ab- 706 . mCEFHOBI GBEGORAE * 

L esSiaffftdnM Stiftiov^g Xvpap tt ^p/ioaatTO t^tattijits xa}, oTov 
ntO-ttv BjtavTttf ov^fir ^tc' ccvtov, atf^a avtxfo^aajo. xoi ^ 
xi lovSafutJoC ,,S,vSq(Q icfir,ah') <A liaSt rip SMq^ xal tjjSt ig 
axia npoatoixoits arixvwg, naQ&aov vvv ftiv S^ag fitT^xovite 
ffatvia^, Saov S' ovnia aa^/ag imSpaftovatjs ai^r^aia&t n^ogS 

BftttQaaftov 11 xal^p9^0Qttv, Sivqo Sif xul^oifitv , xai lyr^vtpufitp 
Tfl vtazriXi, nqiv xov Q-avutav uvzijg MOTOQy^ad&tti'* (Z.) T^c 
iil ntuvxtiv fta&wv o SiofiiT{i.ug ix twv tjftiQoaxoniov Siut^ifiipf, 
XYi'taTa nov noiovftivog litnlTijStg tug SiatpijSas xul qnXlav 
vnox^iv6fttvog , i'yva n^iv u9-^oiadTjvai tb aT^aTtvfta , xal nfiviO 
ti Sfufitt Tov fiuailiu fiad^tiv, Ini&lad^ui oi Tiklotg iiffovii- 
OToSvTi. Iv TOVToig ovTtav toiyapovv Toii' n^yftuTiov ixtlvoig, 

Gxol rov f^Xlov T^; ^fti^ag ^Sij tovg ftSTal^ napaUaTToyio; Spo- 
fiovg, ujyAlfTui Mo^iTAa; onXlti]* m^farov inay6fitvag xa\ 
iXatg ^viuig iXavviav ig tb tou ^ttaiXitas oTpaTonfJov. tovto 15 
naira; ix tov nufajrfijfia loyiaftoig t&pavai tc xal avvtxvxtjat 
Tov TC puaikiiag xal Saotg ^v yt aiTi^ na^ttvut ■tetvynjxev, 
unagaaxtvoig 'xal toCtotg, xal nuw p^axioiv, xuJ t^g '^X^i 

D ovTfo Xafutffws iXawovarig xal avvot9ovai]g iv aTivip xofiiijj t^g 
ufos tS n^ayfta, xo} fitjSifilav ovS' o&tvovv ixovatjg Siaqvyf,vtli 
xu) &n6SQaaiv. Tor^ tt y&f/ ^nnotg &va t^ n6av SitaxtSaaftiroie 
vifita&ttt ttag ttwififuvt * xai ufta t^s aT(fdTiug t& ftiv i'u ni^ 
ttjv KofioTTivwv n6Xiv &niQifitQlftvus Ta; ayo^&s ni^fiti, t^ 
ni/is XQ^""' oivtwfuvot' to S' H^iov ovk iv anavS^ n^g fiuat- 

qne ibi piusena qaidan dtharoedi» et Ijrain ■ptavH ■octmta, et pnUa 
fidibiu ita cednit, ut attentoa omaei libi facereL Rrant aulein qaae ca- 
ndmt buiuacfowdL „0 to«," inquit, „niort«let, baic arbori et huic proi- 
U« anbrae (iHitea; qnatenna nempB in aetatit flore eese Tldemini duuc, 
nox Mtea, aU iBipOItDautn tempna ingroerit, maTceKetii atqae ad iateri- 
tum redigeaini; buc apte, fjcaM Indalgsanai, sc iuveotutem, utequan 
ei «on innltet, in ddiciia inancainQi." (VII.) Cav ibi impentoiem com- 
morari e ipecidatoribuB didiciiMt Howtila* , qoi proiine et ipie coaaalto 
«ertaliatui aniidlVnK|oe uawlabat) decrerit, piuuqnaB eierdtDa enet 
canpegatM, imperatorem Doadum goaMm eiua bbulae, quae afebatnr, ac 
■il lale metuentan adoriri. Cun iiUi itaque eo in atata «oae ree eieent, 
aoUi cutan \»m neridien pmetergre»», anndatac, Homltilain cum eieidta 
Teaife armia inelnicto, et laxia aid iaiperatoria caatia halMaii contendere. 
Id omaea derepenle eminoa {lerculit cA coaturi>B*it, tum ipiiui imperatoria, 
tnm omfdam ilMium, qoi c«n eo foite aderant, inparati et ipri et peipaud { 
fortwia tan sperte rea acUgente et compellent* in ean temporia aaguuiam, 
neque allnn qdacnnqoe ex parte effa^om aat receptom praebeote. Nan 
Bt equl p«r beriMm diapeni tun forte pascrtiant{ et ainal ei lailitnn ta~ 
niero ali! qnidea) adlrac in nrbe CoaMteaoiura secuii fera cimuaibnnt, ea 
quae tuul eoMnl entyUtanteai qiU utea egreM enol, tb iia niiiiae pro- fflSTOFOAE BTZAHTINAE XIV. 4. 707 

Ma nQot-otav lnoitTTO miiTa&ai t^v &<fi%n, Stt liij nffofia&orrts A.C. I84ft 
To avftfidy • iXX' ^pfyta xitl xata a/o^v iTm^vovtO. (H.yOfttoe "^^g ~ 
tli d'to» Q ftaaiXtvg uvaTtiyag Tug X^'9'^S ^/"* '">'i ^ff* ttvr^B, 
Xttx ruy ivovTiov wg iv^v onXiadfttvot iftdxono, vovn^oim- 
Sj^nog txaaiog 'im^ulvontg Itoiov, ilxa aahtlffiav xal na^a~ 
xu^iotg, xal tiv adijv xat* iip9aXftoig laTttfuvov Snixfvg fiX£- 
novttg. xal ijv ISiiv fiuXa uyxtm^oifovg xal ovx iv agovoia TiyiF 
las Sul^Siovs xal iu^^iXdans trjg fiuxtjg xad-iatafiivag ' &1X& 
tfv^Sriv aXXovg aXXoig ^^gi;pevfitvovg. S9tv xai iXfyoi fidXa, 

tOTi^ig fidXa noXXoiv tv&tv x&xtT^tv xvxXo^fitvoi, xaTi]xovTl^avx6 
Tf xal '^vimntov. (6.) ^O ii paaiXtiig, tov Vimov nta&vtog ix 
TwvnXijywr, ix y^g on6aov ivijx toTg imovaiv iftdxtto , VwgToiv 
vnaammoiv tlg na^Xdaag dnifi^ tov ^nnov, xal t^ ftiv fia-V.i!^ j 
mXti 9*7^ nofl^aSw t^v aotttjglttv tSlSov avtig H noXXdg 

ISnoXXax^ it^ufiivos T(l{' nX^dg xatijvix^^, fi^a^v ti xal dSgc^ 
vig iftnviiov ' uc ntQiif^vyiS-lvta toTi noXtftioig iaav&ig olov 
uvafitiavai. ^ 3i fi^fii} t^v xaylati]V dvd naaav iXriXv9vTu t^ 
ntgi/iaqov ^vdyxaatv £Uovc la' SXXoig ^ofj tt xui S^ofti^ ano~ 
fdSag xal dfnivtdtttovg Ig inixov^iav tt Uvat T^y tov paaiXtiog 

ViatgaTov xal Sfta toig noXtfiiovg iniaot dnaXXdTtta^i. Tou Sijlt 
ToioiJToti Staataaaftivog o ^aaiXtig vni^ Sjtaaav ngoaSaxtav xiv-V.3S9 
Svrav Tt xal cvftjttitiftatog Sgdg fiit* oi noXi n^og ^iSvftd- 
TUyjav untiai. xa\ Tovra ftiv Tovroy UJX* tiv xg6nov' xol %i 
ta^ iv Tovioif ittXtvta. 

lulebatDr, nt iter ad u&pentorem acceleramit, st qnl lllad «TMrtnm pra^ 

cognitum noa hkbernit i led hi pedetentin ac lento inoedebaot. (VIII.) At- 

tameii iiiiperat«r, «ubbtis ad caeluiD manibo*, «t ii qiioi •ecom babebat^ 

atreptis prout Kcuit Bnnis, qaae tnm >uppeIebBat, coimcciud qniaqae teBMre 

eqao absqot tnba nulloque ordille pngaarunt, inorlein ob ocaloa poaitui '' 

intacDtca. Et »ne videre erat valde Inttabilem ac non proTidentia aliqua 

cDtutitotaib ordincm poKnac, in emptioDibui excorrioaibuare fadendis, i«d 

promiicue alios cum atiia coofligenteai eoqoe fiebat, M paumuiini ab tat- 

neroiiuimii hinc atque iade drcniaclaai telii obmerentor et caderent. 

QX.) Ati^ae ipae impeiator, lapao ex TDlneriboa equo, pedea com iBgnie»> 

tdxis qoibuaque pro virili dimicabat, quoad proTectui amugeroim UBOi 

equo deacendit, ac imperatori quidem nt faga Niati coiunleret dedit; ipao 

■atem.mnltia toto eorpore TDlneribua excepu*, oomiit aemiaitlmM ao paaw 

Rspiraiu ; lic ut ab hoitibiu contemptni poatea quri reriierit. Iiiterim 

boia, tolam brevi regionem perragata , coegit et UBperatoria iMfitM alioa 

mper aUoH cnm clamore ac trepidalione disperaoa inDrdinatowjae aaxilin 

subire, et hostei aimul retrocedere. Ab eo pencalo et caau imperator prM> 

ter ipem omnem Ber*Btaa, motia uon loogo poat caatrii, Didymoticbiun pro- 

AdBdtur. Gt ea (|wdem ita «e babaeruat ; atque in hia Tcr eaimL ..Ciooglc 708 NICEPHOfU GREGORAE 

A. H. 688t t'. Qiffovg S' &QX^fttrov }io7,Xij xrI fiu^td Tif iinjffxo^t 

A C 1344 ""P"™**'^ "^^^ ^Anuxavxay, in\ J tSvfiii ft/ov anUvai /ma noi.- 

Jbip-Io. Hf-il(tiv jojy Svvmicaiv, insi yuq is fiuvoy 10 /itSvfiutit/Qv o Kana- 

' Qiiov^tjvog ntta t^; Svvafiiois xan;>T^xti , nuaa S' unr,v ovfi/iu- 

jj/of lhii( navxa/o&iv (o,T£ yaff Mvadv u^yi^hg jilfiavSQOSS 

Bv^avrloig Ix noi.Xov avviftd/H " j6v rt aaiQdntjv j4fioii^ uv- 

J>9tikxtv o Twv jduiivoiv xctT^ SftvQVTiS tninXovg' xa\ ufta T^i- 

j?aUoi tov ixiivov Siffmvxtg vniJQX"* a7ftaTog^, zavia Srj narta 

avviSaiv 'jin6xavxog, u^ag ix Ihi^lvd^ov ndaaig Svvufiiat Bv~ 

^aviloi; xal G^qxixaigf naQtaiffaiojtiSivatv inl ^iSvfi6lfixov. 10 

(£.) Kal jigoiiu fiiv int/ti^ei ioXoig xal fitj/JivuTg iXtTv ro xav 

Hv&lov (f^ov^iov , ovimat noig bvofta!fifttvov xal tiuqu lug 

S/^ag ISgvftivov "E^^ov tov notuftov, iovto aiuSiovg iyyig 

'Roy3o'^xovia Siixov ^iSvftaxti/ov , xui ytyavog i^iiniov , ixnoX~ 

Xov KarraxQv^TfVog dvtiXijip^g o ^uaiiMg noiXuTg x^fidiavlS 

Sandvaii m/y^mai T£ xanl nXiTaiov uviivat ninfu/i rov uifog, 

xdl Sant^ iavtov lUfiuTov tJ/tv IxtTS^tv avta, xai Xuftngaig 

■^aq^aXifyio luTg q^^ov^aTg, rovia xolwv ntQiaiQaionfStvaug 

uinoxavxog SXaig fnoilto^xcr/f^ff/. (T.) Tov S' iv ^iSvftiy' 

Jii/^ aiffttiov 16 nXfTaiov, t^v it riSv naXtftiiav fiaffiTuy o^oiv-j^ 

P.444T£f ftpoSov xal ufta Toy tvSoy Xifthv noXifMiov Tjyovfitvoi /figova, 

xal ngog yt tov; taviaiv tnnoxiftovg ^)n;xaoif£ o^ov Tor; "nnaig 

a&^Sov ig liinuxavxov T,vtOftoX7jxoTag , S^aafiip xt ^/ft^tjavTO 

xal aiiol xai t^ toji' naXffiliav nQaat^Qv^aav aiQaian(Sip, 

13. 'Ep^v «m. BdiT. pro Evqov. 

5, IocDDt« SMtat« iogeiM qaidam «t gnv]* Hpparatui occopatnm te- 
aebat Apocsucum, mBgniB cum c^iit Dtdymotichum aggredi meditantca. 
Bteflim quia in eam lalan) urbem Cantacuzenui aeae et copios iubi contule- 
rat, oniniB BUt«m praeclaia erat omni ex parte ■pes auxiliurum; (nam etMy- 
•uruiu priucepa Aleiander Byzantinia pridem Bocium le adlunxerat, et sa- 
(rapain Amuriura retrahebaL L^tinae clasBia ad tJmjrDani nrbem appulsuj; 
Tnballi vero et ipai ^uoque illiuB Banguinem BiUebant;} haec omnia Apo- 
caucuB cum videret, prefectus Perintho cum omnibua copiia Ujzantinia et 
TliraciiB Didymotidium iafesto eierciiu petit. (11.) Ac primum quidem 
conatur doiig et machinis capere caBteilom Pjthium (ita ferme nominatur), 
Mtuu ad Uebri fiumlni* ripas, octoginta fere BtadiiB eb urbe Did^moticho 
diBtaoB: quod mina collapaam iampridem Cantacuzenua imperator magnia 
•omptibua inttauraverat, Btque cx eo tanquam auum Bcrariuiii egregio prae- 
■idio SmiaTerat. lllud igilur circamseaaum Apocaucus (otia viriboi appugaa' 
bat. (ni.) At interim DidymDticheusis cxercitua maximB pars, com et ho- 
•tium vicea TaltdisBimaB viderent adventare, et Bimul famem, qaae intua 
«rat, quolibet peiorem hoste ducerent, eudirentque etiam agasonee buob 
cum c<jui* ad Apocaucum tepcule tianafugiaao , fiigam el ipu capeaaenteB fflSTORUE BTZAOTTNAE 3HV. 5. -709 

Totj &iQovg Iv £xfiaTg ovto^ ijSi] lov alrov. xal ^ h (tH ftula A.C. 1344 
^otnjraig tu fiaoiXiag ««piOTttffttH npaj-fiaTa, xa! aSaav »^''**'»' "bie(jJ4 
Srd-^omlvbti anoattofttva aioT^ovaav siQoadontav. (/i.)'Ev ioiov~B 
rotg 8' ovTi Tcp fiaaiXtt joTg iiivoTg jiQaatxl&iTO xa\ rj t3v ofta 
Bairio ax^aTUoTOiv oftov xal aTQarr,yQi» xoX avfyivuv inl&iaig. 
idin ya^ nfoaiovTfS fxaaroi di& rov xai^w xal Toig ifftariaTa^ 
xivSvvovg an^Tovv oi /tiv jilapov, o! Si ^ijftvov, ol Si XioV 
akXot 8 ' uXXa Tt /wp/a xai ti^oaoSoiv tvnOQfag , TiCog ftiv iv If- 
yvuig iyyf)d<fotg' Eit S' iytc^aTifg xad^una^ Tr,g Elijc yivotio-fia^C 

lOaiXtlag, ijitTfXi} xal ri Iv iyyiaig laijy^-tXfiiva xad^iatitad^ai. 
fttjSiya^ in' aS^^Xoig IXnlaiv ovTia Staxvfitvtiv ti $^y, iv 6<p8ixX-V.ZS3 
ftoig ^Sjj t&v xivSivwv tffrcuiwv, ofta&ai %^v toC ^tXTioTov 
oflat ftoT^av iS^a&ai, &t.X' Ivl/vfov tlrai ti ^ifiaiov, o5 jtQi&- 
fttvog av Tig viv 9'dvaTOy &vtitl^&ovov yovv ttjv tuv ni^tXtt- 

iSf^irtoiv rff^ifov ^oi xa(tnova$-at. (E.) Totat/Tu ye ft^v onai- 
TovaiY ixtlvoif nQog oiSiv oiSaftij yt ivSiSovai injin i^ fiaat-D 
Xit, ffaaxovTi , ft^ Svvaa&ai TokX^TQia ft^tt vvv vntaxvtXa&ai, 
ftr^Tt fiijv fttrd -yt Ttfv t^c avTOxparo^/a; dvT[Xr,^tv, tt yivotTO, 
n^fta^ai ToTg ovx iv Xoyip ^ijToSatv. vvv ftiv y&Q tb napanav 

SOvnap/liv oXXiT^ia, noXioffxovfiivum Tt xai !lf,v iaipaXoig ftrf- 
Safti} JTO» avy/a^ovfilviav' xal Trfif S" av ?npoy a^^^rfia Tpo- 
noi-* ndvTiav yuq ti&vt' itvat t&v vnttxovTwv t^ fiaatXtla tbB 
TTig paatXtiag n^d-yftaTa' riHv ^aaiXaiovTiav S' ov. olg oiiv nqog 
fioiX^atatg tii} uv Toig na^ovra; avvSitrtyxiTv ^fiTv Tttv xtvSiviav 

■d cwtra hoitiain conflaunt, aestaU et adaltu iam fnig;ibiis. Krantqno 
lea imperatorii in eas adductfte anguitiaa, quae vix essent tolerabilcs, at- 
qae emnem humanltui ■alutis ipem eicludercnt. (IV.) Ad illa pericul<i, ia 
quibui Tersalutur impeiator, acceaiit etiam eoruin qui cum ipsc erant, tam 
nilituBi quam ducain, ac neceMarlonua importuoa Mllidtaiio. Pri*at;m 
eoim Dniuquiique adeuntei, propter ipsum rerum itatmn et imininentia ps' 
ricuta, petebant tibi bi Lesbon , Lemnum illi; alii Cbium, alii deniqua 
loca alia; et unde rem aibi facerent; atque at interim quidem «cripto sibi 
UTeretur; ■iinul autem atque rerum pQtitumi es«et, ut promisM, quao 
cautioae firmata eueat, implerentur. Neque euim, dtnn »equuntur spet 
incerlaa, aleam vitae lubire, periculia iam ob oculoa poiitii, optinium vi- 
deri aibi: led pignui aliquad Grmum ease debere, pro quo mortem aliqoia 
' pactuB eoruui aaltem, qui «uperatilet futuri esicnt, luffragium mereretur 
ninime ioridionun. (V.) Haec cum ilU eiigerent, imperator nibil prorsua 
iia concedere decrevit. Aiebat enim, baua ^osae ae, quae aliena easfnl, 
G in praeient! polliceri, aive iuprema poteatata sibi (ai quando poaaet) proraoa ease, cnm ipsi obsitlerentur, necdum aibi «ecuris Tivere licerct'; 
KG tum rursoa fore aliena alio modo. Btenim rea imperii omnes non impe- 
rautiuiD ene, «ed eoium ODUuum, qoi imperio «Dbiocti dnt. Qoi itaqoe oo- ..Ciooglc 710 filCEPHORI GREGORAE 

A. Bl.fiSSSAiavlovc, owx Sf u/u^ijOttijUEi' oiS^ aito), tt niQiytv&jSw/i- 
rono, (1^1 ovx afieiif/ao&ai roTs ttv^xovai T^noig, onoaa rav 
i^' tifiTv oTg d' ov f zovzoi( i' ovk £y iroT* ivox^^ffuifuv, 
ononfoy I^onr* aviQav, ttrt n(}oi rAt twv noi^filoiy inayyt- 
^Xlag aizi^oXiTv, £xt xa^ft^yovs oixoi no^^io fiyta^at §t%.m», 5 
xttt TaSza fiiy lovToy «r/c rdy iq&noy. (;'.) JC^ovov ii nt^ 
X^y noXiopelay ovjjTOv r^t^Oftlvov , xa\ ntgl &viaiig atrxpXovftd- 
vttv TftW vhay Iv t^ tiuv noltftiiav at^Tonii^, ^io^t rta inl 
&vyaT(fl Tov 'Anomtvxov yafifi^^ 'jivipovlxt^ t^ HaKatokoyt^, 
&nxtpv^tiog Tt Svtxa xal qidoTi/iiag 3fia vtwTtgi^ovaijg , dnoiv-iO 
amlvai iiay^^aa&at nav to tov noTafiw nXuto; ixtlvov. alXSt 
P.445ffpl»' niaov iiafi^rat tow nOTaftov t6 qoS^tav, vu^xji tiv\ ntiti~ 
&tig vTti y/v}rovg, wg ^oaiiv, Santf Tig Sifnixot yi^og, Ig 
Toig jiSv viarotv nv&^fiivag vtx^og xaTtv^vtXTai, ngdii] ftiv oSv 
avnj ylrfovt d-Qavaig 'Anoxavxif Ttjg iolSijg xal afia nQoava- 15 
^tonjai; T^g inl t^ yilqia fttTafioX^g xaX xaTaOT^o^ijg. (Z.)Atv- 
Ttffoy i' inl TOVTif awattnTiuxtt tio 'Anoxavxi^ ivaTv}i^r,fta Toit. 
Bo rafiaXSg laawiig , ix noXXav ^it] atjftiiwy ala36ftivosj4n6- 
xavxov napaXoYilfiftfvov, xttv l^ napaxpovia&ai mag Siixyvna 
T^ ^tuora ^ovXta&at t^ »'(>d? ovt^»' Tov xriiovg iyyvtjv, Xu&pa^ 
ti^oatuv "Avrj] ftipvii TJj ^aaiXiit, lag^noxavxog ftiXtTi^ , ftt- 
jtvtf/xon' ^g Tb iavTOv ffQOvQtoy fiaaiXia t&v a&y viov> iiei toS 
mtT^id^X'"' ov^£bi t^ tavrov &vyaTfl. xftiay ovy ix Ibtfftv- 

blKum Tolnerint in pTM«£nti camcnlo periclitari, nec Ipv qaldoi, al tm- 
qDam cTaserimnt supeiiorea, eot quanlum in nabia erit digne rcmtmertri 
oegligemni. Qui BDlem noluerint, iii eqiiidem haud unquani ancceiinierim, 
utiumlitiet elegerint, «iTe tioaUuQi promiuia iadacti trtntfugere; aire dood 
aedentM telia procut abaiitere. Et haec quidem ita se h^erunt (VI.) 
Cum in obaidiMie multnm temporii tereretur, atque in hostium caitrii in- 
Tcaea relaxaodo aniBM operaai darent; Tiium est Andronico Ptilseologa, 
qoi Api»cauci geoer erat, tum aeatut refrigerandi causa, tnm iutenilit cu- 
ioadam gloriolae atudio, exutis Testjbna, totnm illud flnmen, i|uam latiaiime 
patet, tranmsre, Sed sntMuain ■nperauet medioc BuTii Tortices, membrii 
torpore quodam ex frigore (ut Tidetur) alligads, ^uasi inaoimatum oliquod ^ 
ponduB, mortnui in ioia aquarura delatus est. Pnmnm hoc fuit Apocaoco 
lartunae tuIous, primumque illud praesagium eistilit, quo mutatum iri in _ 
peiu* et funditas eversnm iri illins fortuaaia «pparuarit (VII.) Sed et al' 
terum illud praeteres inrortuniDm d acddit. loaDnes Gabalas, mullis iam 
argumentis cam persendsset cavinari Apocaucnro, qui ludificaiido ostende~ 
ret satis, minime Telle se fillam suam lati detponsam; claiiculum ad imp«- 
ratricem Annam accedit eique indicat, habere io animo Apocaamm, tranf 
ferre ia propriaai arcem bDiDs fitinm imperatorero, atque ei fiUam snMn 
patritrdiae mterreotu uxoreoi dare. »Neceiae est itaqae (inquil), ot it- mSTOMAE BTZANTINAE XIV. fi. 711 . 

ria9tu gixrviM ln6{. (ffi) 05 «l^ff^Aroc iw^f , ?'"e"**''-'"teld! 4"" 
001' ala&6fuyos t^ inifiwX^ o 'Anoxavxog jj-ra na(M/p^/iaO 
xaTBjlfXvxtu; t^»* nohopxlav ixiivify qi^vat Tov j^iimuru x/ih 
fifoniy, Jie^^f t?C JBti^'>Tioy T^ Ta/i(rn;r. fSo|<v 01')' Jnuyidrr^ 
Rpir ata}pnn>f4lvoit ofifiaai t^v ^aaiUda &taLaaa9-tti, x^fiaat 
iiafiaXti9iai mgaX&tty t^v 7vvatxiDPiVit'> Iv jj To fidXiaraiv- 
vafitvoy ^ THVixavTa, xui a^a Tiyv 9tpa7itlav anaaav, SnjD 
Tijr ntrroxfaTOpix^y olxiav inX^pov. 3 J^ idy^iaxa mn^ax^i, xol 

10 Ji' aiT&v xa) fiaatXiSi ta xuXXiati n xa) xifiuoTata t&v xiifnj- 
JJav n^oaolauv,inayyttX^iitvoQ , t^e n()0[/faf ov^i; (tv/o fv- 
io^ag, xa) antvaaew^rvQioatv m$-ie xal uvinX^putaiv, titlnov 
xov fitYoXov tt/)p»i( tijs noXtas rtS^pavafitvov vno Tbiv Ofio/iuvV.SSl 
^AtinTai, xal S tl nov Tuy f^tn^iv iXtjXofiiviov Svo ngottt- 

iS)riafiatar, toS tt naXai t^-tij: noXiaf olxiat^ avyxmoixoSofaj-Bi 
&^o( ofioS ToTe fityaXoig tti^tai xai oSnf^ ofitlaf, iiH tiv 
toS Kartaxov^jjvov xal tijs IxtiStv noXioffxlaz tfofiov, nph( av- 
ipoftnxtg S^s avti( aP^uQev {^ati^<a , ntql tit j;t A17 toiv fie- 
ytatav xol d^avfiaalorv xaqjpav, &p^afiivog aao twv »pi Toti na- 

SOXvt/oo nvXm', xal ntQiAaaae Sx^ tav xtivalw tyyuna iia t^f 
2^<n> n^s ?a. 

^. reyovivai i* iv to^toif toi( X9^^'S avfmtntata xal /o- P. ilS 
ilu^iTC tfoif&v ovm;^ xal ^ayiaJav, tije InmoXal/iva^e ^it} nt^l 
tu 'Pafialav nfayfiata &iOfit}viag avfifioXov ovaar Kai to^tijv, 

h» PcHntlui qnBmpiiiiiiin srccau, uiteqtuai rdibiM pnwda Indiuai liL" 
(Vni.) Id ciua «Utim «Mct perfectom, teoNt Apooncua pal«factu eM« 
iBudia*, atque illico itatuit, loliitB illa obsidione, B^aatiain quun celei^ 
rioN redire, bc ita periculmii immineiit «iiteveitere. ReTeno itaque Tiium 
Mt, nntequuii ocnlia pudore MiSa«i« iaperatricen adipicerM, magoa p«i;n- . 
«nae vi «arcnBTenire aulicu mulierw, quariia Mtaimi tuac erat auctaritaa, 
e( omDe aimul fiunulitiiun, qiiod inpenterian donnuB tmptereL Quod cam 
;iia •i»nin<i diligentia fecuaet, ac p«r itUa etian inperatrici prami<iucA, dicBatioDen recept. Tnn fmtimna ouudit de boto ct reMrcivit, 
inia ten -■■ • qndoDid terrae ■kotibui in macna 
maiMUMt: item qnidqidd in diwou nrl»* miro bamn euet el neglectum aUatoran ae polciiOTriBa et pretioainina de auia theMurit nMinera, priaii- 
_. ...__., .. Tnn l ■■ - "- ■ - ■" 

: item qnidqidd in diwou nurii sxtriiuecu dicundiicti* ; quorum 
alter iampriden a fandatore «imul cnm mnpio mun conditua fuerat; alte- 
nim tMTiaiine , CaDtacnseai fntuiaeque ab eo riuidioDli netu, ad Tiri alti- 
(udiDai exterioi ipM «itruxerat, dro maunarmn admiraUtiamiae foa- 
nniB aepidioen), ductaqne initio ab ii« portia, qnae annt aata palatiumi 
ad Anreu proiine portu per terrao auroran Teraui dicamduxerat. 

6. Sa pi»TO tempettate etiam aTBndiiiia continmia et Tiol«titin'imua 
iober csftitU, qoi et ipae fnroria iUtuI, Romanonim rdxw iam iacumbmf . 712 HICEPHORI GRE60RAE 

A. M. '6858 xai ofov t( nvQ Ijii nvfl iiQOinmvr,vtffnl*rp>. noXvxovv yiip xeru 

• " « TWj- aajaxttavxui twv yt ^hav^tvh&o.t xS ^Xa^oj %aqn&V 

iwi' yi •(tTtV dfinlXcov , Torittw rf^ xal n(frTti)v /idlffnrw , tuc /(ijdi 

BTot-; EjifiTu ^^fiovov; uva^t&vai dvvaa9ai. (B.) EXSlvai yip 
oJftai nuvrag, ug oix OTt xal xad-' uiv ivan^nTti ro Tijgxai.a^gS 
paifitt xagn&f, ToTt ^ovoi' xal tovtov; (tovovg Imv^Xoi xal fia- 
Qolvtt, &X'i.u xtti Tik ni^t"^ afta, xai ig noXilv rov xQoror o fich- 
^aoftog Im^oaxtrat nuvra, &an*^ ala^att rtvi Stotxovftiviav 
xol Ttov (fvTmv, xal rhr tov xatvov Stanorov 9v(ioy Ka&ujid^ 
iKnXfiTtOfiivom , xtti vTih Stovg avarAXofiivtav , xai avt^g «no^- \ti 

C^rjYWftivoiv T^f tfiioyovov ^/^f. Xi9-ff ftiv ydp vn' ir9qii>nl~ 
VTjq nXrffivro; ytiQog unlov xai ft^Xov xki por^og xai twv rotoi- 
Torv, rh ftiv nXtjfiv jQaxfia fttv txfi, vtie^vrai S' ijxiara' 
%b ytiTovov* S' oftag ovrt nXijyrjg Tivog jja9ero , ovr' intniv&tt 
<f&o^av, xai lavra rov fiiv nX^TToyrog Xid-ov rgaxiog Tt ohoeIS 
xat o^vT^Ta; nt^i avrbv Siaifo^ovg rt xai nXtlarag ujag ixovrog, 

Dt^C W/al«^i7C ijxiara Tovroiv ovSiv ylvta&ai ya^ rriv y_uXuC/av, 
Zrav TTig avayovai]g xanviaSovg xarot&iv ava^fituatotg ini tiI 
ftmiaqori^a Sittxplvrirai Siii &ipfttig tvSttav ^ UTfi<iSr,g airijg 
&vuxvfig. Ixiivtjg yuq Sici xovqiorijra qit^Ofiir^g ftirfiapoTtfiav, 20 
vnoXelntrat Sia ^u^oq uvrr) ne^i roi' ^fia^v lonoi', tv&a noilv- 
TtXiartqov rh V^;;oc 01 tov ai^og ruftttvovat xoXnoi, raiv ftiv 
yip fxari^otS^iv Toniav o fiiv avu t^ xvxX^ 9"*?^ ^"^ nt^ 

9- t£v cor. Boir. pro tuv, 

tii, Indinnin fnit, ct Unauim ip)Is igncfn npervenlt. Etenlm illnd lata 
diffuBum est niatuni, tum in spicBa et in alioa frictua, tnm omniain mBriina 
la riteB, ita ul ne postea quideia reTiviscere potuerint. (II-) Norunt quippe 
(nt opinorj omnei , eiDBmadi eiae grandinis corpuB , ut r|U0tiei et quae in~ 
Tadit, non modo tunc neque ea aola per eam ei«linguantur et marcescant, 
ledetiam ea, quae circa sunt; et ad roultum usque teinpua ab illa tabe omnia 
depaici: qaaai ipsao ctiam plantas Bensu aliqua regereutuT, et cominuaia 
domini iram peniiui eihorreacerent, ac prae metn contrabereiit «e animBa- 
que ipsam vitaiem ebrumperent. Atqui *i Jiominis manu pynim , aut po- 
roam, aut uTa, aut eiusmodi aliquia fructua lapide percuisua fuerit, id qnod 
percuuum eat, vulneratur quidem, looritur vero ininime; id antem quod 
vicinum est neque ictum ullatenus lentit, neque ideo comunpitur: tametii 
aapcr ait et acumina ctrca se fortassii habeat varia acplariniB tapis ille, qni . 
peraitit ; grando autem his oranibus promii careat. Fit enim toties graodo, 
quoliei ab eihalatione , initir fumi ab imia ad altion a«ceodente, lecer- 
nitur ob calorii penuriam homidus vapor. Nun cum illi, eo aaod levior 
«H, altias fentiir; Uc, quia tnt gTavior, media in regioae iaci(idit; ubl 
frieua abundintius reconditani lervant linuosi airis tractui. HeEioaain ealB 
Qtnnqne adiMentiom altera, quae luperior ett, caeleiti* gloU tuibiiM et HISTORIAE BTZAINTINAE XIV. 6. 713 

«T^oq<jj Tov ovgaylov tSVftntQtSnwfitw^ atiftatot vifSv ^xiaTU A.C. 1344 
TtoittaS^at ivvajtti ovaraaiv o tf' oy ntpi/tionpof ,■ xai «viof "^i|j^l'4*' 
Sia 10 Tiuv ijXiaKwv uvaxi,uaKi}v 1'vxoyo» Sia^^lav, ^xtata TiaifB 
oii avtos av Svvri^tlii vitfov^ miaxamv notitad^ai' los tijs (xct~ 
5tipa9iv ftdxijQ Ig to Mn^uxiot^v ovtimI TtXtvrwajjt, laxvog Xaft- 
nfiis Ttrag uwfl)ji//iy Xtinia&at tyttv lvTav9oT to ^fwyfifiv , xaX 
vtfftav T^ Tiiiy iyguiv uvdXoyov nijXixoTip:! avataatv ijSt} noilF- 
a^at. wv fitTafiaXXofiivc^ , ofifi^ov flvtadai n^oTt^ov, oiovd 
aw&Xifiofi4vov Toii n/po;, xai ftt}xht fitjSafiij ivvaftivov <p{pttvV.Ail 

ViTijv lfip^9^Hav ToB wypov. aXX' inttSav tt; o/i/Jpoy otJrw JfK-V.368 
Xv9f} To ix rov viffovg vyfov, fiiaiOTi^ar ixovrog ijiij t^v Wp- 
fitjv Tow nt^ii/ovTog, xai navTaxo^tv &VTmt^itaTafiivov, xal fila 
ntfi Tufiiaa ^vtXavvovrog, /uXa^a ylvtTat, jtXlyS^ov ttvog avfi- 
nlkT,aiv ftiftavfiivtjg , ^ tlmtv, xal itjfttov^vmjg Ttjg (fvatlos, 

15 i^ ayicoQy^Totv xal fitTftoQtiiv nriyav xa\ ^ivfiiiTtov. tci Si TOtavTa 
BVftnTiufiuTU andvia fitvrav iv &ifftt nov yfyvta^at ita t^vB 
fi^/vTt^a Tofl Tfci ui^i lyKafttfovvTog vyfttv ' SatfitXiartqu J ' 
iv luqog (SpM Tt xttl y9ivoniii^ov, utt naftunXijaliag nmg Tt{V 
fiiaTpt 9iQovg xal j(ti(i6ivog xiv^av tiXtjifoion' , xal &i^fitig ivno- 

fOglttv ofioiJ xal ryporjjTop IvTtv&tv iy^ivrav, fi t^iv xdXa^v, wc 
tl^xnfttv, la/^H xaTttaxtva^iv, (/*.) 'Ex yovv vSatog ovtoi T^f 
jnaXuljiiig Tr\v yivtatv ipwfoijg, yawov OTOt/tlov xal Sta^qiovTog,C 
xoniiTa att^iav xaJ ^vJUo)' xal giXoy&v uaaauiv t^v pXafitp^ noUij» 

conTenione ipta qnoqne circiunBcta, nobiuin glomentionem racere minime 
potett: tltent ■ntem ad terram vergens, eadanque refractorum ■olii radio- 
nm iatenaioDe liqneacena , nubem et ipsa conBare minime ntique velet. 
Reitat ergo, nt, cum ila ad nibilum recijat ea quae otrinqne fit pugna, ba- 
beat illic frigui unde vim tnaignem aaiumat, ac nubem ^ro hnmorii ^aanli- 
tate conficere iam poMit. Mutato in nubem humore, eiiatit primum imberi 
qiuii compieMO aere, ct hiunoris sraTitatem ferre omnino imn reciuan(«> 
Foitquam autem in imbrem itn leioTatiu eit iUe nutnum humoi; tum vero, 
qoia ambiens aer Tehementiorem iam calorem habet, et clrcum undique pie- 
wit, Tique in medium coropelllt, fit grando, laterculi cuiuBdam coagmen- 
tatioaem natura (ut ita dicam) inutantc, et Telut fabricante, illis fontibna 
et canalibua, qoi in media aerii regiune natiTi omipendontur. Atque id 
qnidein aeataU raio acddit, humorii in aere permanentii penuria; Tere nu- 
tem et aatumno plurimum; quia nempe illae tempe»tate« aettatem inter et 
hiemem medium locum pariter obtinent, afBuenlemqne inde caloria ■imul 
et hnmorii habnet copiam; qDae duae rea, ut iam dixtmui, ad conflandam 
Cnndinem Talent. (III.) Itaque cum in hanc modum grando originem du- 
cat ab aqna, quod eleraentum eit molle atqnefluiduffl, dunde nnlt» gni- 

SktpiMiu Ortgpr. FA 11. 46 

D,,-..ci.,Goog\c 714 NIC3EPH0W GREGORAE 

A- U. 6852 1^ (*^^tf^ XQaTaiaxigay notoioijt, nws o& &iOfii)vlae ar ttij aa- 
^* yoSc tu tK twY TOtoviav ; 

D J^. ^XAd yuQ Saa yt ix nolXivy tiuv ngig ^ftSg t^; toS 
&tov fptXav&^iunov xa\ iixatag iQy^s arjftttwv t(favtaufitroi rijSi 
rfj tato^lif avwifKvafilv ii xai avwtpavovftiv , tl tfjv rifdv i^ii^, 5 
fttYoiXu fttv Titog io^titv av JoTg it vvy o^ioaiv Miav&' ofiov xai 
voTc fjitn' lniv^ofUvois , xai 0^« ft^Tta n^lv. ofiwg ^v «v na)Q 
fiofMjTfi, il ft^ nwaiv, oii' ovv oTq 17 tw* nfayftuzmv ivii9(ixt 

EntT^a avvtaiv, xai oS; ij lijS ^X^i ivXuflita ninttxi, tuTs y^a- 
fiar? tnoftivovg , xv^lov nutStiav iJvai vofiii^itv xui Toiv avvtfu-lO 
^wv xai hftr^Kinv xijXiSatv iari/iiay riva, tl fi^ xai ra t^; ^x- 
xXijala; vavdyia n^aaiti$-iro, xui riov nakai xoiftr]9irT{av axav- 
SaXiav &^ti-/tvtTg ofiolios intifvovto xrj^ii, fiaxQovg oXiQ-^ovc 
V*>f?E iniifi^ovaat xaJ ^uaia npoc &nioXfitts nv9fUvag xaia- 
P.i^^aTnii^Qvaat. (B.) IdXXa rovttov tvia xai r^fiTv xat' tniroft^vlS 
ivtavS^a XtXi^frai. Ttdvra yiiiQ Ofiov Sii^tivai, n^og aXXT/V da/fi- 
Xovftivoig nfuyfiartiav , ^uSiov ovx av ti'fj, fiiyiaTOv Tt ov tQ- 
yov xdl fttyiarrji Siofitvov n^ayftuttlag. xai nq&rov ftiv iv- 
Ta59a- »tla&io dir,yrifia twc niQi r^v Z4&(0 to opof iv lowTOiff 
iaXioxoriov roTg jrQovois MaaaaXiaviJiv xai BoyofilXtov, (F.) TmXO 

Br< }-«p uXXa 10 oQog o^JiS-tog &avfid^ta&ai Siiov ilvai daxtifiot, 

Sti ri nQog &iQa xlxQutai ndw toi tiipvws xai Srt noXX^ rivt 

V.363xal navtoSanfj t^ x^oj] xoafitTtat, xui afoSQa tfAoTiftiog ttjuXv 

Vvit qnaiD vel lapldu t«1 tmt^ Tel flwniHBe ODDCt dunnoni aflent, qaidiil 
furori Dei manifeito attribaoatut u, qiMe inde acciduntf 

7. Sedenim qaaecnQque ex mullla piae ac iustae adTeraui no* Dei irt- 
candiae sicna undiifue coflccta huic bUtoriae inte^uinus, ac peiro iot«ie- 
inm, ai vita nobii dctor, ea omnia Biinol, tam iii qui nunc legaot, qinua 
iii quibui poitea occurrent, magna Tideri qoidem poiaint, et qualia hac- 
tenui nulla. Tolerabilia tamen quodammodo iatbaec fuiMent, a non omni- 
bui, at ii( aaltem, qaibus prudentiam ipie rcrum unii indidis«et, ac miau 
canta pariter ct religioia persaaiiBBet (id quod aacria ■cripluHi consequeni 
wt), eam euc diTintm caid^tionem, et qUBndsm veluti coBlitarum ct coae- 
varum nobi) macularum medicinam; tolerabilia, inquam, itla fuisicnt, nisi et 
eccleiiae Daarragia ad ea mala acceuissent, et lopitarum pridem offenuo- 
Dum rediTivae denuo excitstae fuissent pestes, funegtissimam animabus pec- 
nidem allaturae, ac fadllime eai in batathnim exitii demertarae. (11.) Ho- 
rum quaedam a ngbia quoque compendiose boc loco dicentur. Omnia enim 
dmtil percensere, cum iu aliarum rerum tmctalione veraemur, ficile baud 
fuerit. Maxima quippe ea et permagni operis rea est. Ac primum quidem 
dicturi sumui de MaiMliBnia et Bogomilia, qni illis temporibus circa moiv- 
tem Atbo deprehenii innt. (lU-) Alioqni tcto mons Athos admirationa 
di^os eue mihi Tidetur; tum quia afiris temperie fruitur plane felicij tora 
qoia berbanun ti bo TBrietBte multa amatat eonun, qui ibi TeraaDtiir, aet)- HISTORIAE BTZAIfriNAE XIV. 7. 715 

binv^aaTov ruiv lyrvyxav&vtotv jfi* <^a^otv St%^ovjui, xal A,C.1344 
noU^ «wffis n^ofittXXixat riiv T^s x^ptf/HOS ■^ifor^ • xa) Qtt nav- {^^^' *'' 
tvj^o^tv &antQ ix 9^aavQ<uv j6,tt tSnvovv rijt oSftije xal to 
To5 uv^vg tvxfovv xal xaS^a^Tf li nXtTarov OfiiXtT raTe ^Xlov 
Sixjiai' iivSftal Ti noXvti6(ai xofi^ xal' aXatj xal XtifioivaiC 
noixlXovs, tpya xtigwv av&^anivcov , nXoviit ' xui ydvit nav- 
xoiiov i^vtd-tav nt^i^^x^'^"* ' "'<' '^fV'^ (iAtxT&v IxiT nt^n^tyti 
Ta av^ , xal ^f^fta tov a^QU nififioftptt. xal t/^^ccu; Tif ni- 
nXos ivTtvS^tv vfpaivttat ^ivof ixtT avftftiyiji, oix i]^0{ tupa 

WltovT] , uXX' iv &navti xai^tu xal X^^^Vt ofto^vYovvto; utl tov 
tuiv ttaaa^otv w^wv xiJxlon n^og ofiaiav t^v X^^'" ""' ^Jof^^D 
t&v ttv9^(iinivo>v ttia&Jitr}^ltav ' xal fidXtaS-' 5x' ix ftlaov ToiJ 
aXaovi; xai Tbtv ipvtuv ixtlvmv of&Qiog i) t^? dtjSivos ^x^aaau 
fiovaaeij avvuSoi ToTi ixit fiova^ovaiv tlntiv xal avwftvoT tov 

15 xvpfov. ixti yi^ xuxtivi} xai xi9uQav inl at^&ovg ¥v9-t6v tiva, 
xal t//aXi^piov iftqivtov, xal ftovaix^v iva^ftoviov, j§ avioa;;^- 
Sloo ntgiaaXnS^ovaav xovg dxovovtag ndw tot ififttXaig. xul Hfia^ 
TtrjYaTg ttvtoifvoiv vSaxaiv o X^^Q"! aQStxui re xul ntfiavxXiTtat 
jioXXaig. ^vttxig dnofiXvl^ovtig &XXo&tv uXXot ftvpiav yivovtui 

tiniuSfg nrff&v, xal iXX^^Xoig ■^ffifta xul Xa^pa, xXfntovttg diantQ 

Tdr S^fiov, xotvovvxat xi Qtvfia, olov inltrjStgxai avTol aia- 

ntantg , xat rtvog natSilag ala^avoittvoig oftotiag dvxmoiovfii- 

rot, xal Sid6vTtg ii^aiuv fiaxpuv toTg ixti ftovaaraig , a^opv- 

14- nvvftvol BcHT. pro ttvwitvit Au,ue U 

lociu ponoribQi ■olii radiu ut plmimuin intereat: et mnltiplidum MDorDm 
coBu tegitur; et umbus abundat et pratii, hoininum mana exoultii; et 
oDni aTiom gencre pecsoiuit. IIUc apum eiamina tsrcum flores Toiitant, et 
leni ■attirra per aecem pBsaim aiuriDurtint. Quibug ex cebut inter ae com- 
Biixtis efCicitur minis qaidam Toluptatia conteitui; ooa vere duntAxat, «ed 
et quoTis tempore, conBpiraDtibus perpetua Tidsaitudine quatuor ai peatatilnia, ad eandem (unoenitalem eandemque aemper exhibendam bomi- 
nnm leniibnB Toluptatem; ac tum maiime, cum medio ez saltu et ab illi* 
■liMribus resonans mBtuUaus luaciniae cantos Telut admodulatur iis, qui illio 
■olitarii TiTant, Deumque Dna cum iis coUaudat. Gestat enim et illa in sinn 
dlbaram quandam entheam, ingenitumque pujterlum, et muucam haimo- 
inae pleoani, quae eos, a quibus auditur, spte Bdmodum et numerose, idqua 
ei temporo, circumBonat. Idem porro locua natlTaram aquarum fontibua 
anhi* rifatui et drcumfluit; riTique atii aliunde scaturientes ex innumeris 
foDlibiu naicantiir, paulatimqae ct clam, suam qoasi cursum furando, in- 
vicem aquas commDaictuiti silenteB ipii quoqiw tanquun contDlto, et di- 
sctpliaam quandam, ac si iis ineiset sensus, ipii etiam profeasi; nempe ut 
eiut loci awoBchit, ^tsm miUo tuimiltu peitarbatam «xigentJbus, potetta- 

,ilc 716 NICEPHOW GREGORAE 

i. H, SSSipov filov &i'vovra(, t& JiTtp& rijg ti}^; ^i<^X^ wpof 9i3» ira- 

t^v ov^aviov iy yf, ftnUrai l9'&ovai itoXixihv , xal «pof yt i^» 
yoQtjylav ruv iJg r^txfijv itavjolav imTijSiimc ixovjon' «<f9ovo» 
oixo^^tv oixadt rov ujiavTa x^ovov no^H^Tai ' xal Sfia&aXaaarjS 
P.449^ax^n aieifiavoviat , nolifjv iig ix xvxXov xofii^vaij rijv /u^i» 
avTip, jta^A TOiTOvro»' ftij v-ijqov iivai xa9aaa^ avrd avy/iaQOvaij, 
na^oaov iaS^fi^ rivi ff^ avv novi^ xa^nova9ai xai rf,v t^oi xto- 
fi^vrjv tlg ft^xos afia xai itkdros ijiivtfov SiSotai. xaX anXiag Ttav~ 
ra/oQ^tv Ixtt ru r^g u^tTT,g avyxQOTiTTat fviaQiafiaTa n^og rt 10 
r^g (fvatoig Tz^og ti Ttjg Ttav oixovvrav uaxijatotg, ov yvvaiwv 
'RoXbig ixti XvvavXiu, xai axoXaarov ofifia, xai x^iiwaa xofifita^ 
rixti, xui oaa r^v u^yalav tov Ztfttog ofiiXiav ixtivijv tlg iyxai- 
vitov TtviL awuyii jiavilyvpiv xal fiaxpov xvxtoivog xoi xlvJtuvo; 
xhv piov ifimjiXrjOiv' ovd' Ifinopiai iiiftoaioi, xalayopai, xaliS 
ayopavoftoif xai Sixaarixu ^ftuTa, xul yXtumjg iiiidii'iig, xal 
■tvtf-og uai SifQOv &tani!^tav tu Tr,g oQ{^tu>g vofiifia, ovii Sov- 
CXiia xtti ixv&trr!u fufii^ii riv fiiov ixtt' aXX' loTjyoQia , xui fte- 
TQioTtjg tpQov^fiatog , xul ^9vvg atfivorrig, xtil Hixaioavv^g ti- 
yivtia axtjvofiarti x«i ntQi/oQtvii tov /(upov ^xficov, x«l otraao 
T^i" iv&tov iv yjj St^ftiQVQytX ttoXittlav, xat t^v ovtiag iv tfwjnj 
^iXoaoflav tQyu^tTUi. oi nXovTog ixttxai Sttnivr) XQrj/idtiov xal 
fiXaxtvovaa d^Qvifjig ifiituXttivirai' «Al' unttv'iaTiv uXtjS^wg at- 

S. r« xal cem. BoIt. 
Um integnim fatlint, «ipplices votomm p«nnu «d DeDm trani]aiile attol- 
lendL Quippe ad iDlUudiaem et quiet«m msxime habilet reddit moni ill« 
eo8, qui caelestem in terrtiTitAe Tationem ineredi Telint, ac iia omnis gene- 
tit alimenta pcrpetao et affatim auppeditat domi nata. 8«d et mari maena 
coronatur, qaod ei multum Dndiqae allert TCDustatii, ac eo tantum insumsi 
omnino fieii dod sinit, ut pouit per iithmum interiectum fadli labore &u- 
ctom percipere etiam ex terra; qnae in iongnm simal ac latam porro ex- 
cutrit ac difFonditnr. IUdc, ano Terbo, omni ex parte MnSannt ea, qaae 
Tirtutem eicetlentem areuDnt, aiTe lod nafuram ipectea, «ive bsbitaatlum 
institutDm. NDsqnam ioi muliercalarun contDbemia; nuiqaam ocoloa in- 
tcmperana et effoeminalDB fuci nitor; <t quaecunque Tcteiem illam Titaa 
conauetudinem , quae cum Sen>ente olim fait, quodam Telutl encaenioniB 
feato renoTant, ac magua confuuone, magniH (urbarun Suctibtra vitam im- 
plent. Nuaquam ibi Tenalea in publico mercea; nQsquam fara, aut acdilea, 
«ut iudicum tribunalia, aut liogoae venditalio, aut de caruli aalla fattiw, 
iura pn> libidine iuterpretana, Non illic vilae conditio in aerTitatem atqae 
Imperiiun berile diriia eat. Sed et loqnendi aequa liliertM, et animi mo- 
deralio, et momm boneitai, et iuatiljae ingennltaa locum illam pro Iheitro 
babent, et choro vdnti luitnmt, eaeqne omoea Tlrtutea, quae caeleatcu in 
terra Tenun ordioem pariimt, ac Teram in aoimoa pbiloiophitm invehnnL 
Non ibi opet ac pccunitfii lamptiia; noii ibi aoeon Inzutia ragokt: aed to- HISTORIAE BYZANTINAE XIV. 7. 717 

ov Tt xal ii.tv9lftov ^^aq, xui Ig tiI t^; «^T^f Jnixro(ia A. C. 1344 
tvJov, xai T^v Ja^tQV jqonov cu; iX7}9wg ^pftoofi^vov nqtg \l^^ Hvov (^.) Jl&aav fiiv ywp arro^urwf f/nirvxBi o;i;bi^05D 

f xcn«$ anoffiuv^ti xa< anta&tTtai xaxiav, naaav d' ilanoittxai ' 
itlaoix/^teu u(tTr,v' na^i loaovTOV zt fiXixaXog , na^oaor farl 
luaonovTj^g. xal TotiTo noJlat n^oavnfttivtjal ti xoJ nQ0i9^&int- 
aiv, ov j;(A«r4 xal ^w^^Tixof; o(i}'u>'Oi; Tifflv, iXk' f()/oi; ororB 
iftflwjpig xa\ Sia ndatjg yijg xal &aXaaatjS lo XT/ffvy/ta tov xa- 
Xov na^aniftnitv xa! t^ri/nv SvvafiiviHS. St^'^ov yug ixtlvov tov 

lOxoJUu To fiup^a^ov xal uyi^oiyoy <f-g6vijfia , oaiXyaTvov ufia xai 
Xfvtpdv xaru Tf,g %&v okiav ffvatoig, xui tu tnoixtTa navta xai- 
mofttiv iniuqifitvov , Intl xal JoS opovg Tovrovt tov iaS-ftixov 
alyiva Sio^^ag fUTtttxotxtlov xul fitrtaxtva^ riv x^tfor nfogV 
viiaor, xai Tug rintt^omx&c if' iypuTg Siffiifia^ jiag &aXutTr,s 

IBuYxaXttig, xal rrjtirjv rov ^ntt^iaj^v iSilxrv ar^aTov, in\ tov 
mmi^ftov &tdTQOV T^g oixovftivrjs ntQiffaviog i'ir,Xty^t, xal 
Bpoc T& iv^QtitnixdTtQOV tov Tvi;pov ro nXtTaiov un^XXa^t, 
xat Si' ixflvov nurzag iSlSu%f ^aaiXiag , xai ai^ujijyoig , xal 
mtT^anag, to t^; o^^og uxai^ov ano^^imovTag fiiTQiiuitpa 

ioSrptov tfQortTv, ourt^; i$ UQxr,g ij qniaiq iQyaairiQiov avroP>450 
xuiinxtvuKtr &QtTt}g , xul Ruriu; ?Xxti npd; t^otiag avoi&tv 
toviov , fiT, fiorov Zaoig tov ti]I; &Qiif,g xai jijg ^avxlug 
ixtCrrjg ontuanoii yiuaaad^ai /lAirof i^tyirtio, uXXa xtu Saotg 
14> ^tnifiauxat] Savttfitis npplet Bmt. tom Titae inttitntuin, honeatnm re ipift «t Ubcrale, (tndtaK «d Mcrarla Vtr- 
totu per{pt, et Dorica plane harmania caax bono et pulchro congruit. (IV.) 
Ooincm mim Idcds ille Buapte i]uodainmodo amandat procul atque expellit 
improbitstem ; virtutem antem omnfm adiciacit et ad se intromlttit, tamrgue 
ot amans recti, qnam pravi Inimicns. Idqae idem ille moni pridem nntea 
dedaraTit ac praenonciavit, non labrii aut ullo alio Tocii organo, led ope- 
ribai qoari animatii, qaae per omnem poaaent terrae et maria orbem pul- 
dri rectique prscconinm ditTunderc ac praedicare. Xerxae enim illitu ve- 
teri* barbarum et ferocem nnimum, qui iu ipsnm rerum nBtunm libidinem 
et Usciviam snani exercebat, atnue in tanlnm elatus erat, ut elementa omnia 
noTando mntaret, quum eius ipaiui montit iathmo perloiao terram in mare 
conTertiiBct, tocumque in innilae fortnam redFgiiaet; cum terreatrea copiaa 
permare (ransmisisset, effecisBPtque, utnaTalia viderctur ii eiercilus, qui 
erat terrestria , illius, inquem, Xerxae auperbiam in totiul orbia freqaentit- 
aimo thealro splendidisginie arguit, et eiua fastnm maxima ex parte ad mo- 
rau htunHniorem rcdunt, ac per eum omnea et reges et duces et tatrapa* 
nperciiium intempeatiTum nbiicere el moderatiorem animum induere docuit. 
Aaeo montem illam ab initio natura ipsa ofGdnam Tirtutia etae Toluit, et 
omnes iampridem ad amorem eins nllidt; non eoa solam, quiba* contigit 
Tirtutii et tT«ii({BiUitatia illliu md atcimque guttue, venua ot •oti qnl ftma ,ilc 718 NICEPHORI GREGORAE 

A. H. 6852 3i' uxo^e T& ixtT fia$-tTv avrf^t} /ptjaTu * Soif xal Td!* &tl xal 

ftfy,(>i vvv iir}*txi5s olxrjaunoiy avci ntfifio^rovg ftiv xa9itnrf- • 

Baiv, oaot xa9a(/6v ri xai &xan^lfVTOv , xai ^^avlov navrif 
aiiiyi^ xol ii.fv9^i^ov, (i( xiXof jh zfjq ^pcr^; iitTii.taav mvtt}- 
(fovvTfe yiiiqyiov i%oOTqttxl(/u S' ai ixttdiv x«l oXais ^fpalvS 
il^iXavvti xui anoiQtXTai t^ tcuv vnoxqn&v xal ^tfi^Xtov avvoi-' 
«r,oiv. (£.) Kal tu fiiv uQyatoTtga SiTjyovfiivwv lariv tTi^iov 
axoviiv a^agxas, ly^ Si tu vtuail SiTjyr,(iOftai , •(& nf^l tSv 

Ci((i^ra ipr,fti 'loKt^tp xal to»' jiaqiaaiu rttu^iov, xai Scoi nt^l 
Ttiv aqwv fnaqav iffuxxtvoav v^dnil^v, Soa tfij xui ^oin^alio 
n^S SiSaaxaXuiv tu fivau^a fsvaTaywyovfiivoi SSyfiaTa' Xti tc 
Ta nt^X Motaiu iSv ^bty^dqiov xal 'laaux xal ^a^iS xal 'Imfi, 
xai Saoi ^tfi^Xovg iyavTte ndftnav xai yXiirtug xai yviafittf xa\ 
XtT^n^S Ivlfiaai fitXUaTiav avS^av , xal ntQipo^TOV Tr^v uQtTijV, 

J)7ii^iaTi}.Xiiv ijiovfjftvaatTO t^» ivSiftvxov inoroiav xai uaififtav 15 
T^f %f/v}^i, napanXtjalo); ToTg Taipois, oVtu VvSov ftax^ag dno- 
fyvTtc SvaioSlai tituvio xai xgvau le^ t^ta xaofiovvTai. vno- 
Jt!o>Tai yu^ xai avToi xai a/Jjfia xal ovofta pii.T(aTO» avSQ&v, 
xal Ti/f i^iT^v iniaTjfiiav, xa9dntQ o\ iv toTq SQdftaaiv'OqiaTttt 
xoi IlvXdSat xai ©tjatT; xal IliXonts, Iva tov iov xaia niv &xt-30 
^aioTiQUV TJjg aqiuiv aviiuv i^tfiovvTtf xaxtas Xuv^dvaiaiv. (s^.) 

E Efvai yt ftijv rd ixtlvaiv ftvauQu xai uxd9agTa Soyfiaia, qitjaiv 6 
tlg To Toh' Bv^viimv tt^ov xoftia&tis avviSfiov tyyqaifoi Trji 

«t «ii^tlonii «cceperDDt eiiu lod raceII«ntiaiD i cuiu» n est natDra , ut ex 
iii, qui ad hodiernuiD diem ibi habitaraat, celebraliasiiDOB illai reddat, qui 
unverun et incorniptaia, laliiqoe proisui puram et iamiuneiD, ■ervare ad 
eitremDin ■egetem nttutii pentiterunt: runus vero eiulnre inde inbeRt, 
totlique eiigat viribu^ Brceati[ne hoipilii conaortio hyuocritai at4]ue im- 
pioi. (V.) Et ea quidem , quae antjqulura Hunt, abunile ab aliii narrata 
andire est. Elgo vero ea taatum caniiiemorabo , tjuae recenttoragnnt; illa 
nempe de loBepho Ccetenai, liarisBaeo<]ue Georgio, caeterisque omnibus, 
' m toed' ' ■ ' ..... e accunibendo bacchati fuerant, utpote di- 
■dpuli aboaunandii inttituUa niy*terii>qne initiati a praeceptoribua : tam illa 
praeterea de pictora IMoie, de Iraaco, DaTide, lobo, et quicunque alli lin- cua, aentenUa, et maHD profaDi com eaient, optiinoruiu et virtutia fama 
lUuatriuDi virorum noPiiaibDa latentero in animo deiuenLiam atque impieta- 
tem male et frauduleDter velabant; aepnlcrorum ingtar, quae telerriaium 
intu» odorem ipiranlia g7P«o anroqne eitrinBecus ornantur. Induunt enint 
]pii quoque «pecieni et nomea aiuictiuinunum iiaminum, et rirtutia laude in- 
ngnium, ot illi scenia agitati Orcstae et Pyladae, et Theeei, et Pelopet, 
auo maliEnilatia *uae virua occull« cvomendo purioribua qnibusqne adipcr- 
e abominanda ao impura tcatatur eue dosniata To- HISTORIAE BTZANTINAE XIV. 7. 719 

avitav uatfiiiits Tofiog n^hs rS* ^totfi^wv Tov u^w; &v8^wr, tu k. C. 1344 
TtuXXu, oau fiijd' axo^ ao}(fQOvfiv ai^ovfiimar ^^^iiv tlrai ^ii-fl^ t'^ 
iia , xal ort jag d^tiag Xd9-(>a avvT^lfiovtis xaTaxaiovaiv tixovag' 
nal oTt xd Tov SiSaaxiiXov aifivvvovTis mr^ov toT{ id^Ofiaatv 
Suutmy im^^ttivovat' XBi Sn i^v traafxnv xal &iiav olxovOfitavF 
ttiSufiTJ n^aUvTai' xttioa' H^QtjT' ufiilvii}. T/yop nA*/(u KaiB-V.3fl5 
Xtyuv HtT xal xuTafiittiviiv TUf TW tvatfiviv uxous, i^iiv ix tov 
Tofiov ■woii fiovXofttvois fittvd^avfiv aaifiaTiQQV S; nuvra Sit^- 
i(ur Jia^iQTjSijv T^v aipuiv arijXiTtvn itax/uv, xotg naT^tag/i- 

lOxor; iYyty^Ufifiivoz xuiSt^i. iZ.') Tovi yop Ka&a^oig xut aifitv- 
iiTg ovx tic t{Xoq Xa^tTv iSwr,dTiattv oi^d-aXfioiiQ t&V IxttfiXo- 
3-iii)v dvS()oiv, xa! fiovM ^wvriov 9tip " SantQ oiSi Toig xutfapafP.451 
jf/V ytvaTtxrjV xtxiijftfvovs Xtt&iTv av Svv7}9^iir} jrori avrttva- 
XQa&lv dtpiv&iav ftfXiTi , oiSi t^v offypijffiv noXX^i ft&XXov po- 

ISSoig fiiYvvfttviv ri SvaoSfiov, S&iVf ota §ia!ia nvql, Tif 9iiiff 
ii>iX(ff i^ tttVTmv ^/^v ixnvqatvaavTtg inl Cijrijoiv uxgi^tari- 
^av tTgdnovTo Toir xaxov , ^p/^a xai xaT& {i^a}n> xvviffiTmt 
Sixtpr dn]rvivavTtg Ix tuv T^f xaxiag nu^afviiSiov nje ^l^av tv~B 
^tiv • xal ivpovTtg taTiv 0E5 ftiv alg npoaTjxi nqo^xavro Tifiot- 

90^laig, JoTj S' tvg wg noppwruTio naXufiaig unuaaig IxiT^-tv 

iafiXaaav. r,attv S' ot' xaJ Xa&irrts ixtT9tv dniS^aaav, npiv tj 

rtX^titS txnvarov x^v xaxiav ftvfa^at ' oV Sii xal n^hg niXtig fit- 

Tt^^VTfXtauv QtaaaXovixr,v xat BijiQOiav, xai ^ xari naaut» anuv 

15. SvaoSfiov em. BoiT. pro SvaaSov. 

aHatiu a MiMtimniU liri*, moDUm UlDm incolentibu; tom ob aBa, qoM 
Be KiiribaB qmdMi fadle feraat U, ijdI Mbrii rinti tum qiiia danculDm con- 
laniM et incendaat inagtnea ■acrounctas) BUtgiatrique Drinam ita Tcne- 
nntor, nt aaU etiem daptbDi irrorent, diThiamque iacainationem mininia 
■dmittnnt. Reliqna taccri melini eat. Quonum enim phita ennmeTare ne- 
ceeee ett, et plaa aorei pollui; cum ea poMit qnilibet ex ipM Tomo explo- 
latioa percipere, qni ■ingoU perceniendo eorum aperte notat improbita- 
tcm , patriarchidi codicibiii insertuit (VU.) Niminun ilii puroi et since- 
toe ocutoB bomiDum Dei amantiMimorum , ct uni Deo illic Tiventiun), faller« 
ad extrenam noo potueruot; quemadmodum nec illofl, qni integrum hnbent 
gortandi ■eninm, fallere unquam ponit temperatum mclle abiinthium; odo- 
nim autoD mullo minua, immiitum roii* aUqiiid, qaod male aleat. DtTino 
itaque seto, tanqUBm igne violentiiiimo, influnmatia eorum aniiais, de ilU 
peate diligentiui anquirere coepenint, ■ensim ac pedetentim Tenatorum in- 
■tar Teitig«ntes , «icubi pouent ei agnatia fruticibus radiceai ipiam depr*- 
bendere. Ea porro deprehenia, Kuat quoa ad legitimam Bupplicinm tradi- 
ierunt: oonnnllos , quam loneiaaime inde nblegatoa, omuibua (nt dicitor) 
nngulii exegerunt. ruere etiam qui clani inde aurugerint, anteuaam eo-' 
nia omnino comperta es«et nequitU ; iique ed urbea couflnxere Tbeaaalo- 
nicam *t Benlweam, et ad cam, quaa eupremuffl in caeterai ooinea inpa- .Googlc 720 mCEPHOBI GREGOKAE 

A.K.eSSiVaxf ri x^Aio(. tr&a Sil ftvofilvot^ aftani oJfiat vivafuarai, 
**QXO(v^f tatiag tSv narjaxo^^tv t^c oixavfilvr,i ftiiXiaTa naa&v 
vna^yavaTfi ahj^^, xal afia TtoXvyXotaaav xa! nakvfi.ifuvi; tfiavrfi 
xa! yvwfjiji ininoXalfivatjg , avaxiuaat fiiv %},v tavtwv xaxlav, 
fiifi^aaaS^ai Si Ttuv opviStav ror; SfvoxoXdnzag, oV loTs S(vS^at5 
mQintTofitvoi , xuX oiloy TOif ^iifiifiai lov <ploiov niQix^ovorits, 
Jtoi lo vyiaTvov naqaT^lxovzts unav, fiorm Tiy aa^qta xak atar,- 
n^Ti ^r^oK/^vffi mQixa9^[itvoi fiiqti , xuxiTro anovvrain^oe ^d~ 
&og xoii.tt{vavTig. 
D ff. 'Entl yi ftijv fitri tov fiaaiXto); $^avaTOv npo; IfttfvXiov 10 
OTuaiv T« 'Potfiaimv ^jfp&j) n^oeyfiaTtt, xai waniQ iv xctttf^y '"*i 
vvxtI ti» nuvTtt ^orpog^v, lig ftijS* ^tntfotg , t& 9(fvXXovftevov, 
Znoi q^i^otTO Tig Svvaaftai Ttxftui^ta&ai , xai navr' uvo) Tt xal 
xttKO finaninTOvra , na(/ii ToaovTOV ix rov avvtyyvg bi^ti t* 
xai [tui.a z(uv iXni^aftlvuiv ixuoTOig inolei rh inixivSvvov, na^o- 15 
aov no^^iii xa\ dvaiXniaTov TuaipaXig' (iv ya^ Si/oatuairi ifaal 
tov fiiv nuYxaxov Tvy/avttv tifir,g, tov Si xui oTUoaovv fUTixovTa 
P.4£Jxo5 piXxiovog SQTjVtov nuaxttv u%ia xul T^ayixHiv anoXavtiv 
T&v avfUfo^&v') T&v xgaTiaroiv tivai xuftol tov r,avxiovl'So^e fiiov 
tXia&ai, Tuv fiaaiiuxiov aiftfiivii) 9tuT^iiiv. tov ya^ l^i&iXovTO^ fo 
xal fiiixV* avtinaXov uvtaTtarTog ovx ovrog, nuvaua&at th vt- 
fiifitvov T^; xaxlag ip^dijv. o9tv inttS^ ToTg aXXoig! naQaivovvri 
^'- 366juoi Toic mi9ofiivovg'^xiaT* txfv ivijv, to xot' Iftaviov inoiovv 
avTos. 96(ivfiov ftiv y&Q i% il^vr,g ^uSiov xr! jtiTg quvXoiu- diuoai Tersareatar et rarii taiQ 

quitiun obumbrare , et ei atibui iniltari p 

Tolitapdo, omnemque ex omai parte cortlcem roitris tundeudo, quidquid u- 

niim e>t praetereuiit , «t ei lolum parti incuinbuot diutiu», quae Titiou e*t 

K pntrida, eaqus altiua excaTata Fencuntur. 

8. Mortao imperatore, cum res RomanoTUia in bellun civile inddiwent, 
et omoia tanqnom mmbo ac nocte ita caligarent, ut quo quiaque veberetur 
ne ex aitrii quidem, ut aiant, coniici pouet; rebuique omnibut lursum deor- 
Mim euntibui, tam ricinuin easet tainquo exspeciarEtur exitium, tjuaa ab- 
erat ac despecabatar lalus; (Eteiiim ferunt iu discurdiis peuimo cuique ho- 
norem obTenire; euOi auMm, qui quoquomodo ad meliora inclinat, luctuO' 
riuima pati ac trsgica* percipere calaiaitatea;) ea propter el mihi optimun 
«Me TiiuiQ eat trBiiquillam TJtani eli^ere, ab ■ulici* theatrii abaiiteado. 
Sablato eaim mali irritamenlo , rematnqae iia, quae txintentiaiam pugnaa 
■cccndunt, etiam ipaiui mali progrewioDeni ceuare «iitima*!. Cum ila- 
itoe horl«ndo slios Demiaem qui crederet invenire potuiweni , lA feci, quod 
in me erat. Tumultum neaipe ex pace efficere eUam vUiuitnia et infimaa HISTOMAE BIZAOTINAE XIV. 8- 721 

TWf xa} piroxaov Syovai fifov nottTn • ix ii &a^fim iJ^tn]yf h. C. 1344 
oiii ToTs atfAd^a avvtToTs fiuXa Tot tvoior. to fiiy yoQ ttvTovo-f':Y*' 
fila ifvaiws uytTof { Si (pvaig Bltoxxov xai uviufiakov oifioXo-J^ 
Yijrai tJvai' To Si natStlif koX avviati fiifiovXiVfifytj xui aiurp^oai 
SXoyiafioT^ oiaxl^nai, o&tv lo ftiv xa\ tu; oix ofou; avanXaTTtt 
yi^ifuans, iifudia no^l^ov rar; ^aj^aiC tq Si xul raf ovauf 
ixrffivtiy mipttTtti, xaS-UTit^ iuT^bg ffp3 T^f fiXuaT^g iv ijj pf^^c 
Tf/y &tQamlav Te^ufttvog. (B.) 'Eftol fiiv ovv Std « Tutira 
pti.Tiov loi' T,av)^ioy tia^t plov iXia&ai, xai ufia fiffivJjftfv^ x&~ 

lOxtrro To Zi^yiavog tov aoffiw, ontog tv avfiitoali^ fiaH^ui , xu» 
uiXwy ao<f&y iniStixrixoig JoTg Ix BafivXiuvog ofuXovvTo>v np^ 
a^iaiv , fiovog ttviig laiwaa, xal Trjv ahiav Toiy n^ia^toiv l^o- 
fiivioy r^f aiom^s, •*'* txoiiv inayytXXtiv tm ^aatXiT aatfig tiD 
fftpi avTov ' „no^ev9ivTtg &nayyf{Xaif/* 'fjoiv, ,,iStiv iv 'A&r(- 

IBviug uv&^ionoy, aiamuv tv avftnoalM Svvufttvov." (rV) OvTOt Sif 
ntn^aymg xai avrhg tta^tav uiantQ ix axoniag atfoSqu larTupiXo- 
vtixovyrag TOVf ixaTt^ii>9tv avafitydaavTag xXvSoivag tx TS Tiuv 
Sijftoaliav tx T( Twv itffwy t^; ixxXtjalag nfttyftdio}v, oarig 
Xdffji Th ftti^ov, xal Slxriv okxuStav SvoTv iv fiiai^ nXjjfifitXois xaiB 

lOdidxTOig ayofiiviov, xai tftqoftlvoiv ifaqav Ttva xai xivtjaiv dxv- 
fii^vfiTOv tt xal uXoYov xai dvoiftaXov, xal o"av noitTto aviofia- 
Tov * tig (ttT& Tov ^i^ SvvttO&at ftrjSi ^ovXta&at fiot}9tTy niQi- 
muTWnivaig uXXr^Xotg- uXX' oftolatg iavroTg tt xni uXXrfXoig ig 

9. xttxtlvo BoiT. pro xdxtlvip. II- t* BmT. pn Ir. 16. ix ule 
tnomas sdd. BoiT. 

plcU* bonniubai ladle ert; «z ttimtilUi TBro pacein, ne pnideatiMinui qui' 
OMi valde pnmptuni. Altennn qaippe liberriiiKi nBturui impctu ferlurt 
aalarmD porro inoriliaitciin quIddMa eiie conitat et inseijuale: alterum aa- 
tem ecrto Miimi iudido et upientibui coniiliii regttar. Itaque itlad quidemt 
U occaiionem discordiii prttebeat, caaiw comminiscitar etiam eai, quse 
nallae aunt: utud Tero eDtm eai, qnae «ubiunt, reddere couatar; velut 
nedicas, mii morbo, aotequam creacat, in ipM radlce medicam adhibet ma- 
nutB. (II') Mihi igitur tranquiUam Titain rligeie aatiu* viium eat, et illa 
cogttanli, et Img limDl Zeuonia illiu* «apientii leminiacenti; ani celebri !■ 
codTino, con anibitioae caeteri philoaopu apud legatoa BebyloaiDa diipn- 
lareat, eilebu ipie ■olui, et lilentii caotun ■oicitantibua legati*, at habe- 
rent aliqoid de eo certi, quod regi rcnDnciarent i „Abite," ioquit, „ac re- 
MUiciate, Tidiaie Toa Athenia eum haminem, qui ulere in conTiTio poseet.'* 
(Ili.) Idea ego cum feciuem, praspiciebam tanuuam e specula eos, qul 
utriaque cfferTescebsnt, tam ciTilium quam ccclesiaiticorum negotionuD 
Ooctas, Bcerrime ioter se-cerlaDtes, ecquis superior evaderet; atque in me- 
dio duaa Tchiti naves, nuUa lege, duIIo ordioe euotes, sed impetD quodam 
Btotoqne temertuio, caeco et inaequali abreptaa, qualem efBat casus; ut 
nec poM^it, nec vellent epitulari lilu bTicem drcuffiTentia ; aed pariter et 722 NICEPHQEI GREGORAE 

i. U. 6852 TOVfiffiavig i*(or yt tivai tov tijyaTO» o).e9^^ov ofifotv n^affia- 
TtvfaSai ' wff T^* Tuv ivTtv9fv uvTixpvs xvftaTWV fiifiijaiv no- 
Ffv^ovfUnp' flvai uquy naviay_6i^iv ti; 'OlvfiTiovg ttal Kavxdaovs, 
xai ti 11 Tmv o^iav vntQvliptXov tl ian «al fify^i xa) ig ai&^ 
pog (poita ytiTOr^fiaia, (^.) Kahoi xal j4^val(uv Totg ndXatS 
aotfoTg ovx £ilXor/ noTC araaid^iv, »al YXmTToSaidaXov fidxrjv 
iytlqnv, Kat nv§ dnh OTOftUTog dxo&g IvoxXeiv unavrfoaag in^ti, 
tj OTt Tfov t^w ^OQi^iav Tt xtti itoXifiiav ixS^^ftatv ndfinav \aap 
P.^Zainr^Xaytifvoi. Toti ya^ xot nQ&g Siafotiovg uiQlanav ifdla^ag 
&qav dyt Tcl 'fjl^^iuv ayK^a^iu SoyfiuTu , vvv fiin 'Enatov^tliav, 10 
vvv SiUv9uyoQii{av , xoi oaoi tw ;fpovw t^v fiv^fiijv nuQlSoaav 
aifS^ovov Twv t^v t^; tqiSog ya^r^fluv nuQiyafiivuiv. iviuv9a Si 
fivfla}v Mo&iv Tt xui i^io^tv Stjfion/iov iTii^Qeovrwv SvQvflotv 
xai TQayixoiv avftipoQoiv, fitKjOva tov SXkoig uvu^Qini^fiivov Tuiv 
Soyfidriiiv ffiXtnov noXtfiov, xai to t?c 9'toXoyiag atfivlv iv Taig 15 
. l&&yvia.Zg xaXivSovfitvov xul ivoyXovfttvov vnh T^ff t&v naXufivaliov 
xol 0a^auiiirv fpdXayyog, xai tV tiytg dvTimtXoi HlaxxafiaToi, 
Koi Sffoi Si& Tvv ^f^ovoy ^uv iiptxrixoi, T^Tt Srj xXjjSooi n xul 
(p^ftaig, xui ci' noi Ttg infiiiytv iyyaoTQlfiv&og xai Bdxyt] xal 
Ooi^oXiiiiTog , &QU nuai Xufin(fd ng dvuiSijv vnfiQyt XriQttv, otgio 
Czu xai td TiQopr^atTui, xai Tii xai tu yiVT^anai. (£.) TWtoi; 
S^ ^a^^^aag ^xt xdx twv KiXTixaiv tt xai Faiarntwv fiuQd^ 
&QWV Tig aoip&g nul ov ao^&g dvijQ ruXaiijg, noXXu tuv ftijnta 
12. «<n V ndd. BoiT. 

■ibl ipn* nngulae, et ■Itera alteri pahni atqae idtrc estreomiD exi^Din mo^ 
tircatar, ■ar^atiamqne inde cmBm Buctuam molem ndere euet camtom 
oadiqae in Olynipocum et CBucuoram ipeciem, ct li qaia moa» eliiu nuln- 
but altior exsargit , et ad «etherii uique canGma peTtiagit, (IV.) Atqni 
fTiuui aapientibuB , qul Atlieaii vixere, naaquam Biiaa eltercBn et *eit>o- 
'---' -• - a obviea qouqoe Bures' linguae Terberibue fuacti erant. Tum quippe io diTcrsa BectBrum agminft iciiaoi Giaecoi dit' 
■idere tempai (erebat, modo Bpicnreornm , modo Py thagareorum , et qni- 
cnnque alii poMeria memoriam amplBni prodidere earum reruDi, quae con- 
teotionis materiam praebereat. At hic cum inSniti, tam domi quam forii, 
tomultui publtci affluereot tragicaeque cBlamilatea, maio* TentJlari alio 
ntodo Tidebam opiaionum belliim, ac theologiae maiestatem in Tiis proteri 
ktqne Tcxtrl ab aceleratorum [pBlamitartiio] Phariiaeorumque coetu. Qaod 
M qai illU adTerMbantur Msccabaei, aat «^uicuaque ip«o tempore «OBdente 
Ephectici erant, apud eoB prog^noBticia qoibuecunque TocibuB et Terbu lo- 
cu> erat; et ncobi esiet uto engattrtm^thai altquii, liTe Maenai, •Ito 
PjrthomaM, omaibns iplendida erat occauo impudenter harioland), haec at- 
qoe haec fi^Uciter ceunra eaee; hBecatqne haec eiie eTtotura. (V.) Hia 
&etai B Celticia GaUicUqoe buathni pcodiit et GbUub quIdBmt aapieu mSTORIAE BTZAKTEVAE XIV. 8. 723 

yirofid-av SmTiififurtg n^QtiSivfu it^h^ tiof fiiTHo^6n>, xal Saa A. C. 1944 
iTrjs xaS-^^^XTjvttgmTtQaftivtii (tlrosiifeUvtt, ruTt oAJo xai J|jo{_4 
«pi tS» *P<ofittixat» n^aYfiaxaty , Snoi aafws n^fi-^atrat' xiilV.867 
i^ Tt9rr^fiat piv ig T^v vmiQaiav 6 KatiTaxov!^v6g ' otx^atrat 
6i' unav avTinaXov xul noXifiiov yim;, a(f\v oAo>' l^^xttv lviav-l> 
Tor. TOvTov mg l^ ov^avitov ivtiyav iifoaayofttvov vni t&v o/tO' 
ifvXiov jlaTlviitv 17 ^aatiXg &taattfiiv}} Tt xal &»ovoaaa , ^nitT* 
ivtfffw^v i&&ovaa jie rwv Xtyofiiviov ahlai fttTantftnTov 
noifiTat xafti, xol ov ^uXa id^iJ.orta, 7vu awiils iwv ktyoftir- 

10*0»»' &S&caaTOS th]v x^ir^e. onoaa fiiv aw IxiSvoi Hi^tt, fii- 
fiaia Tu na^ik Ttav dari^v ivdiixvifttvat ntngtoftiva, HxaiQOV H- 
vat xud-' Vxaara injYtTa^ai voft^. U&n J* i^ mv npof avai^taivS 
ttvTii ixtivov nt^avus uvrtia^tyxa ftiTffia. (;'.) „Eai n^taiov 
o IlToXtfidtos o nttw ^t^ahf, me ovx Sxavra Tor; av&^ionotg vno 

l^Ttvos &vta9^tv uvttYXtig avftfiatvtiv oVtad^aix^^, "«l HrftnTa yU 
Ttadut xa^' tifittiffiinpi TtvaTiyiyvofitva' «11' avrijv ftiv t^v 
Tia» ov^vitav xlvtiaiv i| alavac STptwroy xort^ yivtatv &iiav xalV 
Ta|iv unoTCiUrad-ai ' t^v yt ft^v tuv iniytlav vn6 fiatto; ftiv 
itoixtiadut, avfttpvif' ji TQinofttviv ti xal ^lov i-i(ovat}g dil' 

toVnta^tU yt ft^v onwanort xal rijv avta^tv ahlav, xardt avfifii- 
fi^tds, otr (t^v ug inlnav uv&ffwnoi( xataXtjtir^v ' noi-vj^ovv ftiv 
yoff tyttv T^v Svvafitv diii tov o^^oc ^Xtov xal atX^v^ nf&g t& 
iniytia xata ttvag Xoyovg xa^oi.ixiari^ovg , naatv oTg vov ttai 

idoB BC mininB Mpitui, qni multa, <]Me Dondaoi iiiiiiiniiiil. ■ngimiil m «z 
iMteorii uieretwt, et qnidqnid filo 6ao Uiit illa, quui Graed ntxfnnivtfv 
Toantg tnm nlift, tna ne Romanii rebaa, qddwun certo fntacna eueti tc 
■oritnnnn qnidcm poatridie CantacDsennm ; nbitanm auteni onutoB ndTer- 
raiionia luwtJonH|ne miiltitndinem, uiteqiiam tntus nnnoi etapBBB euet. 
Enm, laiiqaau nb axe caelerti miuum, et a Latinii gefitiUlx» ad m addu- 
dum, cnm Tidliiet imperatrix, aadiriiMtqne; ac deinde Tellet eonim, qnae 
ab iilo dicta erant, ntiooem inTestigBre, me ipinm qnoqae arceMit, non 
■deo Tolentem; ut com iitint dicta intelleiiMem , indei fotem ioeoTtnptnt. 
QuMcnnqne l^tur ille diipotaTit, ot finna esM oatendei^et ea, qoae ab ailria 
deteraiinata ewent , ■ingula conmicmaiHm ab re eue exiatima. Ex iia nu- 
lcni, quae ego ot illum refntarem aperte proloqantu* anin, referam oon multa. 
(VI.) „Ag primoqnidem nugDai ille Ptolemaeiu affirmat, non omnia, qaae 
oonuniba* acddnnt, ad caeieitem aliqaam neceautatem refeni oportere, nec 
fatali qnadam lege immntabilia eue ea, quae fiunt; aed ipoa quideni caele- 
(t>« corpora ita a Deo creata eue et ardioata, ut eamm motna ab aetemo 
immntabilia ait conititntBei qnae autem terreilria Bunt, horam motum a na- 
lim i;abeniari, malaUliiatem inutam habeota et parpelaam itutabilitBtfm : 
acce&e tamen ntcuoqne elia« caniae ni|ieriaria eoooanum, eami^ue ali- 
qnando, noo inmen in wuTennm, ab henuoibua powe intelUgi. Eteoim lato 
qaideB pcr aircm ^iiffutm eue uGa et limae Tim In terreetria, generaU- 
boa quUnMdaB raliouDui, apod eoe osmu ooaatat, qni iogeiiii at proden- 724 NICEPHORI GBEGORAE 

1. BL 685C tpQov^aiag niTfOri avftgicavov av ti'^. rds jff n^ yin9haXoyixcie 
n ^ijtioni^ttz xa) oaa nof * ivlwv yvdifathyftXxm ntfl r^g ix&arav 
liiOT^onov ovYXfuaKag, tovto i' o/Xov tlvat ftaXa loi aifoi^n 
fittvaiov xal fiox^v av^wiov xal &xaiukfiTiTOv xtxrijftivov ti 
tiifog ov IlioXtfial^ fiovov Tm naw Soxovv iarir, a)Jia xai t^S 
ni &tTa noU^ BaaAtliff^ rovroif S^ xal ra XoXialtuv Svrtx^g 
B avvititt, 

M^ T& niXw^itt fiirQa yat)js (ipaiixSrrav) vni o^v ip^va 

fldkXov 
ov fA^ aJ.tj9ilij( iv x^ovl ioTi ipvtov^ 

fttjii fiir^i fiir^ov ^cX/ov , xavovag avvu^^oUtag • 10 

&iSUf pOttX^ (fl^trai jtar^ig ov^ Tvtxir aov, 
ft^v^g foi^v laaov atl r^i/it t^yi^ diva-^mig. 
C aari^iov nQojioqtvfta aiS-iv /uqiv ovx iXoxtv&rj. 
aiS^^iDg 6pvi&(i)v rapaog niarOf ornor' aXij&ijs ' 
ov &vat6iv anXuY^iiiy 1* S&Ofittf rdS' i9^^fiaxa nuna, 15 
ifirtopix^g unarijf arri^tyfiara ' ifwyi aii rttvra, 
(liXXar tiatfii^g itQov nupdSiiaov uvolftir, 
T> trd-' &qtrti aoipitj ri xal tvvofiitj avvdyovrtu, 
^ij S' uv xttl aXX^g ^iiSior, iVrig dvaiQtTv l9iXoi r^v mn^afii- 
tnjV, ^ yu^ i^ ardyxtjg 01 Xijarai XT,arivovaiv , i^ dvuyxTfg S' av 90 
V.363xaJ roftaS^irtjg tov Xtjar^ rifno(iiTTai , fid/trai Xoinov ^ jit- 

8. oi fiiiiia Y^e codi. fioiv. 9. aXii8. ipvtiv iv j&ovl cod. Tat. 
II. tviitpifitat eod. Vu. idcoiqiM add. Ulov uto wm^s. 18. ^yi^ 
Ptelliu, tiffor cod. VkU 15- «'oro^t Sjiienoi, uiide Baii'. z'i9o' 
fMi, rt TOfwl cod. VaL 

tiae eipertM Don mnt, At DitaUom «idertim obMrrttionein, et qDBecDnqiio 
« BoiinaII!i pnmondiatur de pecnliari tin^lorum corpDrum constitadone, 
id rera neiotina e«aa futiliaumnm, laboru iDfinili, et eiiuu incompretieno, 
non adi ridetur Ptotemaeo , led et in divim* venatiaaimo Baulio. Hia au- 
twi et illa CbBldaeorum proreu^ «ufltagantDr: 

Ne nati meaninm orlni lub pectore Terte* 9 
Terr» etenim Teri caret arbore. 
MultipUci fruttra aolem ratiaae.lBboraa 
MeUn: hand illnn propter te aetoina Tolontaa 
Patri* agit. Lnnam rapidua une torijDeat ana; 
filat naoijaam quidquid fatali lege moretnr. 
Sidera ne tibi nata toii Tel praeria rebu* 
Ire pote*. Pudi BTium fnge cndere pennia. 
Eita et hartupicium , ludaa ; mala fraudii avarae 
Praeaiilia. Haee fuge, qd aacroi Pietatie in bortoa 
TenJdia , obi Tirtoi , h» et aapieatia florcnt. 
FacHe aDtcfo et alloani fnerit Tolenti cniqne fatum t^ere. Nan li latranea 
ei iMceHiUte latcoaaaotari runuaqne v neceaaitate legiilalor poena afB- HISTORIAE CYZAKTINAE XIV. 8. 725 

n(W/i/i^ T^ itfn^iOftivfi , xaX if ^wj-ot; t^ avayKtj' ftaxfJS ^i A.C.1344 
m^noi tf^opi xa! JiVOii yiyiomti. tifS^uQTai u^a t5 T^? „f_linp, Io. Pa- 
xfiDftinjg SzQtnioy, xal SioixtTiai nivTU xaiu 9n'ar nforom»', B 
Snios ttv ixaojoig iffrlv ivityo^ivov" {Z^ Tavja St} xai Zoa 
SnaoanXrjOia n^hg fffioiv tl^ij^lva Imaio/iifTi tt Tof r»Xdiiiv 
xttl ufi^^oyyow fjKWf r^v j^XfuiTav ixfirog anf,H tov ovrtiflov. 

^XX' ovx jii^tlSj) Hyafiifivori ^vtSari 9vfi^. 
we ya^ aTiiv9^(ftg tcaXufnjv Siid^aftov ir,y lijg fiaaiXiSos ^X^Vt 
xal xoioy ioytv, o<f^a itXiaa^ xai^ov jiQoiavioi, tl xal ifioQ 

10 lxtfiv9ovoa x^po^i^ Siu loig naqonag iiitlxw lo n^aaaov.^ 
S,Ti yuQ av^f) ixttvos naTQiiuitjs i;v avi^ xai ofioyXoiiiag' ru x 
ixtlvia nttpQoOfiiya xaia vovv tn^(i/ff ixtlvrj Kui aifoi^a xa9 
ijiov^ , xai uxo^g avTiip9tyyoftivt}g ^xiaia nuviiov iiitTO nffog 
lavra. ofiag Xaxfv oviat lavia ' xal nQfiitrj iig ^v aun; n^oipa- 

liaig, ib if,g Ifirig txtivtjg ^ovxlag awtxig diax6if/uaa xal ft^vi~ 
Jo; iyxatogv^aa onigfiaia luig ir,g xa^ilag av'ku%i i^g fiaaiXl-^'^^ 
dog xat' iftov ' itvripa di xai rtXtviala , ^v ngaiovrig Iv loie 
xa&^xovat i6noig iQOvfttv, tH fitta^ iitff^aafitvoi nqoiiQOV., 
(H.) 'AXX& Tovra ftiv ig loSi Xix&ivia apxiJV oVoftai Svotv 

Vitvtxa ' ivog ftiv, oit ngdg avayxaioti^ag ir,fH^ov ^ftag vno^A 
Ofig o Xoyog av^iixti, nQog ag xal o Tou Xoyov ftaXiaia xai i^g 
t^ a^XV! "^S-iattog nlvtt axanog' Stvri^ov S', St( noXXA noXXiSy 
tiQ^xoToy xal aya/yiaaftiyai' inif Tijg vno9iata>g , ag iv^v, ovB 

nt ktrpDBOt, nttat, nt fato fatniB pugnet, et n«ceu!tai DceeMltati ; pagnH 
aoten iUiui frnctiM exiitit perniciei atqoa iiiteritiii naturae. Boit itaqiM 
Cati inmntabilitu, et oainia a divina prvTidenlia adminiitrantor, prout oo}- 
qne aolet contiagere." (VII.) Haec et talia a nobia dtiputata bomini Gollo 
M obainuere, atque ille obmotoicefu exceMit e coocilio. 

At Don aetiQO aninw tulit Atride* AgaDiemnon. 
Qoaedaa Cfuni Telall iciotiUae animua) imperatricia tanquam «tipalam per- 
VBMTa; arcanaaaque Iram lerraTit, donec •cilicet tampore procedeote ex~ 
pleret, qnamTia linguae tuno temfersTerit, Toltamque hilarem, eonim qui 
aderant grada, induerit. Nam rir ille et populaHa erat ipsiua, et eodem 
qno Ula aermone utebatur; et oa, qnao ille dixerat, iati optatiMima erant 
et Talde placcntia ; ac nuoime haec eas anrea deiideraTerat , quae hij re- 
Iragarentur. Atqui haec ita ae habuerunt, ac prima baec fuit occamo, quaa 
meae illiua traoqoiUitallB caraom interroperit, alque irarom in me lemiBa 
«■uma imperatrici* altiua inliicriL Alteram ac poilreaiaa «ao kico infra 
Bobiicicmna, ubi ea, qoae interaedio tempore accidennt, narraTeriMMa. 
(VUI-) Haec vero, quae faacteau* dicta aunt, aniliccre puto duplici de can- 
aa: primnm qoia no* oratio noatra hodie retralut ad arguflkonlini na|^ ae- 
ceuarinm, ad qaod maxime et narratio ipaa et intentio prima operi* diri- 
fitor tan^m ad acopnv; deiode qaia, qDum multi molta dixeriDt, et cer- 
tatin de uadem lUi* rebaa qnantum in ao erat egerioti uon puto eaa ipaaa 726 NICEPHORI GREGORAE 

i. v.e^fittKpSi' otftat Sy tti juiw ^fietfyw St^ota^ailSym' iU.' tSc ^» 

■" npo<t9^*riZ fiigti , xai xpirix^C nvoc t^^ov , xal rovruW |tw- 

e^Qvtjx^Tiinr , il xal_ fi^ux^ ioxttnag, aXX' fthv Toy yt Xaoy 

SvnjBtaS^iu T^onoy i?c t^v SXrj^tias hd^ttav. Jioncp JxfTo* 

hiavirlov. g 

C d^'- '£»*! Tf&p o 'Ait6ifmntoi Ig ^v9oig wpic toS rafluXS xa- 

«ftjH^^i-ai ivaivxrjftUTon' napttuvSvvtvat ftiv, dvivr^t t' olv 

xal ig T^v np}»> &(ptxtio tiSotiav, &i yt «('(njrai, it Siv Xomov 

avxov aftwiirai naaag xtxlv)}Xt ftrij^avag' &ig, ft^ ret fttBja 

tiuv Sttv&v inoai^, Stiaag avibg ig riv ftfytarov jijs lov &tovlO 

Soiflag xaTtnttptvYit vitiv. tv$-a ftttd av/y&v Ttva XQ^*"*! ^aX- 

^of xal noixAu^ ^xavon- xag xaO'' iavroS aaiiXig, xa) Stiaag 

DavS-tg, (t^ Kuxtt9iv dLvdgjiaaTog il^aTiivijg ytvofiivog ig Ta!3xd~ 

qovg xol ^o^ovf dioftonjjgiun' ^'fVi xdxiTvo JitiTv iyYivijjai zov- 

Jut TO aoitj^tov , ontff aXkotg aviig xtKi^axa nXiioai, to/jo-15 

V.SS&vaSixov i^ ttvdyxisg imlSv i}/r,fitt. if3^daag yd^ arnog xaJoXlkvxt 

■trpi JOiavnpi &avXov ix noUov, ruv n^oaifvytav a^yalav daifi- 

Xtiav, ivSiSovTog xal avrov lov roy narpia(>;i;txdt- Stinovjog 9f6- 

Eroy. SiS xai avzol 7t(fog ia^^jag ivtntmiixtiaav &jifiiag xol 

nt^tayii>ydg xaxoSalfiovag , oig ti^rjatjat. JoTg ydq T(l d^tta npo-U 

ifaviog ovTtoal niQiq\Qovr,jaTg ttxig iv iaydjoig toiavjag iniivai 

jiatig, lig naiSayiDyittv Tov ^iov , S^ttmixiaTiifov niitg xaTaatiX- 

lud 13 ^*" '^ ^ftmStg jr,g jiy^g la/vovaav. (B.) 'AX).d yup iaqog 

A.C.lS^majuvjog iv jovjotg , j^v^EXK^ajiovtov fitjd noXKfjg h aaj^u^ 

hD\t. lo. Pa- 

*" p''«6 '" ^^^ *••"■ P" «'^*»- 

lon^rcm Um a nobi* oratioaem deiideran: Md iita accenionio Hut iodi- 
ciilM cuiuidam Hiflragii initar cootribata, etii eiigua videantur, eaodctt 
lamen habitura vim ad TeriCatem decUreodBm. 

9. Cum Apocaocoi exitio prope demersiu fniMet a Gabala, mox timen 
MwniMet, et in priorem grauae et huuoris locum reititutui e»et, nt iam 
dizimoi, omneni dNocep*, quo eom alcliceretar, lapidem movit eo uwjue, 
donec Teritui iUe, ne extrema pateretiir, in maximuro S. Sophiae templuat 
confu^t. Ibi oliqQBiiidiu commorBtna mulla* ac TBiiai minaa cum auuiret 
In *e lactatai, ac runua Tereretur, ne inde lubito abreptui io tartara tsi 
nutodiarum tenebraa coniiceretor, atqne idem aibt poculum hauriendum aet, quod aiii» ipse pluribu» miicuerat, monaaticum coeeiite neceaiitale ha- 

* '' iim induit. Prior enim ipia «utnterBt aijlum illud loogo ante, profuco- 

1 vetai praeiidium, ipao qooqu obaecoodanle patriaroha, Quaic , ipil ia Bummaa ipwminiaa ac vidtritBdinea calamitoaaa ii 
nint, at piMt«a dicetur. Qui eoim diTina tam aperte contemnoDt, eoa a»- 
qniun eat doBmodi poena* tandem aliquando aubite, ot homanum («fiaa hia 
exampU* emdiatnr, qnae eCficaciMea quandam *!■ habent ad comprimco- 
dan tortonae lerodain. (il.) Sedeniui «obi inteiaa *<t adTeniaaet, Ann- HKTORIAE BTZANTINAE XIV. 9, 727 

nifc 'Aftoi^ T^c jiaiay^s Svruftiag ntfataaafitvof ijxtv if ^tSv- h. C. 134S 
ftojtixov • x&Kitd-o' al9-ts ^xt ftfta (iaai'Uiot uy^^i xal Is Bv^v- "J^e^^"' 
xiov, ^/a; TC tvna xul mlfuf tt dloi. intl yi firjV iXijXvS^tt 
xax avfifih^ov tov ^iuar^/jazo; vvv fiiv lajttfitvogf vvv ii 
SJJtfiioiv iaxonii xai avvttia^a, tioXX-^ ti; aiihv ovv^/f xaTo- 
nJlijli; tov rt fiiyl^ovg t^; noXtotg xai xov iGv iti/Jiuv vrfnvt^ 
xai xdXXovf, tii it Kui zr^g t&v n^Qi'i Tu<f^otv Savfiaa^s ofxo- 
iofir,g, nai Tiji Twv npoTtiX'afidt(i>v aTdaidg Tt xal rd^tws i&ttv~ 
ftafy S' fte^ov Tpono», xoi on(o( aix fjv lal liav inaX%titiv , wg 

lOfito^E nTs fuyiiXats tf Kui noXvav&^mnois noXiai , 7iXf,9os dv- 
Sffiiiv uXXu jiXf,v bXiyiav ^gtjfuiv idoxti tu Tf^; noXtftiK^s 
ttitua^S nafaaxtv^s "^i Svvuftttos, u yuQ Anoxuvxos, ftuXXov 
tf,v ivSo&tv offif,v SfSws ToS SjjfiOTixov nX^^ovg, *] Tf,v tuivC 
f^S^tv noXifiitov lifoSov, HSttav ovx iSiSov Tor? fiovXofUrois inl 

iSji Tttxos unaotv uvitvat, uXX* oXs fiuXtoT' ip-d^Qn tHiv onXtTCh' 
xa! Xnniwv. tovto»' /up Tovs ftiv tvSov uvitvovs latriat ^Xaxaf 
jiav nvXiav ' tais Si nf^iilvai Siawxtigtvovtas ta ti tilxrj xal 
naaav ivSov nooattftaytt tfjv noAiv. {£.') Ovnm T^rra^if; ^fii-iy 
fttt naptXtjXv&taav, xat u^as o paaiXiis anf,ei fitTa tov l4ftoip, 

aoxutunoXtfii^aiav t^ MofiiiiXa, n^as ftiya Svvufifws xut^ fi^^jifi 
n^oiovtt xa\ xti^avftivt^ noXtig xoi ;i;(u^o; 'Poiftuixdg dtL xul T& 
top tv Tovtais ijtXtvTa. Sift^aai}; 3i T^vToSon^ ta opof ttjg 
Tt 'FQtftatxijs oftov xal JltQOixijs Swuftias , tv nu^aaxtvatg o 
SlafiiTlXas ifv Tov noXi^ov. ^x^ y^Q ''^"'i noXftSv^ iavt^ Eai^ 

1101 latnpft , traiecto magDu cum coipii Aalaticii Helleaponto DidymDtl- 
«hnm tenit, Btque inde rvnu* cihd imperatore ByzanUum uiqae progreuua 
cat, et fiaaidi itudiD, et urbu, li oporterct, lollidtaDdae causa. Cdid ita- 
qoe leniiMt, et iuito ipatio interiecto, modo *lan« modo circumeunda, 
■pecaiaretur et ocuUh luitraret , maioreiu in inodum olwtupeacebat, tum ur- 
bu magnitudiaem intuena, tum aititudinem murorum-et pulchritndineiD, tuiB 
■dmirabilea circumductorum fouarum «ubitmctlDne*, lum denique lituiii 
tptaiD et ordinem propugnacularuoi. Idcm rumu admlrabator, quod in anil»- 
nie moenibu* noa nppareret ea hominum fre<[uentia, quae lolet eise in uf> 
Inbiu magnia et magno ciTium numere refertia; Md paucii demptis, omid 
belfica apparatn omiiiqne prteiidio deititutD* muru* TtdeTetur. Nimiruni 
ApocMCUs, inteatino* plebii motui mseia Teritua, quam DiteriMmm hoatiuin 
inpreanoiiea , liceDliam non dabat vulenti cuique murum adicendere; led 
iia duDtaiat peditum equitumque, quibua maxime confidebat. Eonun eniin 
«tioa intug ponarum cuatDdes conatitnerat, ut insomnei eicubarent; aliia 
nt noenia nocta drcumircnt, nec non totani iDlui urbem perluitrarent, prae- 
oepent. (Ul.) Nondum diei quaUior effluxerant, quum iniperalor caitri* 
~ ''■ profcctiu eat cum Amurio, debeUaturui Mouiitilam, qui ad ma^an Pftulattm 
debat. j potefltiain pcrTeoerBtt urbecque et terraa Homanaa qootidie inTa^ 

Atque inter haec Tcr abiil. TnoigrcMia Ubodopeo mDatein Ro- 

' Perudi Tiribui, coepit bBlluB appararc Mumitilai, Uabebat 728 NICEPHORI GREGORAE 

I. H. fi8539fiiti> TE tcai ilfpi^b^iof, nai ooa Itp^ txdri^ xal peta^ noXt- 

£/*"<* " ""^ Xbiiilu , xai OT^TtvfiaTa tjinacu ttTraQwv inixttva 
jrtXtttSbn'- {■^•) ©^powc <S' riSij fttaovyrog, xui xr,Q yr,i ty uxftati 
wTiKppfOVOTjc rov olrov , itlc dvvafiti^ uytiXtjifwg anuaag o fiaai- 
itic iyyvg nov Tov IlfQid^oQtovjtaQeaTpaToniStvat, xai lig tu-S 
^iy mXffiix^y Siixoafttt rt xul avyhaiTt aifSi. tjSt] Si xui oMo- 
ftnl^g, oQfi^t^^toy i)fVQov iaviov ro IIiQiS^oQtoy xuTuaTTjad- 

Vfitvo(f t^^it noXXutg zt nttpQayfifvog Tatg Svvifttat xaX nXidn-t 
txTtTviffOftdvog T^ &Quatt. oiSi ydp oiSiv ovTf /tixQoy owr' uytv- 
vig vnoXoyiXiaS^at ^y avTto jitQi tavTov' uXX' &imt(f Iv xtfiaiVi 
TTjy ylxi]V ^ti'17 xui n^b t^( ntij/ug txwv Ttin' TioXtftloiVf ovria fia- 
xQ^ Tip 9Qttau Qtwv ig fUaovg i^Xuvyt Tovf noXtfilovg. (£.)'^ ^^ 
P. ^l^uaiXtvg xuTit fiimmov T&y noXtfifiay ittviiy xaTu Toiy 'p0fiui- 
xwv Svyufitoiv iwvTu^^dfitvog r^ tifoSoy xal Tor Sffoftov fxa^ 
jiQti To5 MofiiTtXov. Tug 3i IlfQaixiiig Swdfiti;, noXXdg Ttvug IS 
ovaaCf itg wxQifi^ ntQirjXuat xvxXoV/ o>g iy fifaif, xa&antQ iti 
y.XIOtipxTJjxulSixTvii), avyxXfia^vui MofinlXav fiiTd niaTjg ttvToS 
jijg Svvttfiemg. inii 3i xttl ToTg tcuv aaXnlyyav Tt xai t&v TVfi- 
Ttdyiav xQOTOig avvuvixtgvuTO xai ^ Tof; fiuQ^dQOig ■f,^ai ruv 

hlliQaaiv ntQi Toiig noXifiovg ^XixiiuTig xXujy^ , noXvg t( uvdso 
Tidvra TOf ;;citpov ^xirvov SoQvffog ^v xui noXXiiv i'i uitQoaSo- 
XTjTov Tip MofiniXn t^v xurdnX^^iv ivinattt xai nQo rijg ntiQag, 
xul rh yuvQov ixtivo aqodQu xal fitTiiaQov tSQavt ^Qiyt}fia. 
(5'.) Kai "vu tSs iv fiiaia Tw/a; xai dyytarQofovg tXixug tov 
noXiftov naQfX9iOfitv , tuv "nntuy tidis unofiuvTtg 01 nXeiovg^ 

eoim tnnc in ditiom uii iiib«i Xanthiam sc Perithoriutn, et qaaecunqaa 
■ive ntrinque adiacent, live iDtrriecti swA, Diunicipia ac loca; et e<iuituni 
nltra quatuor miUia, (IV-) Media inm «eitate, cura frogea malurae cuBnt, 
iinperator copiii omnibtw •ecum asiamplii cutnntetatu* tM iuxt» Peritho- 
tium, luoiqua aoie directa initruiit et ordiosTit. Iim aalem Momitila*, 
cum in urbe Perithorio pne«idium dbi firmum coulituiuet, mifcna ■tipe- 
tai hominum minu «t OMtoribiu ■nimia iofUtus, prodierat. lijihil enim. 

Errom, nihil htiniile de hi ■perare ei «uccurrcbBt; «ed qoBim Tictoriam 
■ , ante factum pugnae periculom, haberet praa maoibni, medioi in ho- 
■tea ruit plenui audaciae. (V.) At imperator, ■dvenot hoitioai fhintem 
■e et Roaunas legiones cum collocaiiet, impetum atqoe incanionem Mumi- 
tilaa •astinebat Penlcas antem virei, qnae namcmaae erant, ia orbem 
kccorate undiqoe eiplicoit, ut in medio , lanqoaM carcere aat Tetibni, Itlo< 
mtilai cnm emni ■ao exardtn includeretar. StatiB Tero ■tqoe tubarun et 
tympanornm «ono mi(ta eat illa harbari* Persarua mDribna fanillaria io 
bello Tociferalio, plorimiu per omnem illum locum tomaltn* exatitit, et Mo- 
■nitilam , anteqaaa tentatam e«aat praellnm , de impranao vefaementer per- 
cnlit, afdmamaiw illum elatum et ineolenlem fregit. (VI.) Atqna ut eoa 
cMiu, qoi meaii ioterccaiefe, et ceiere* alttfoantia pugoaa coBTordonea HISTORIAE BTZAOTINAE XIV. 10. 729 

i^f nt^aae^e Sv^afUUf h tS%oig onam; ^aav »ax& xvxjlof A. r. 1346 
mpMnrctvnf. ot S' iv ftdai^ ar^tfpSfitvoi , xa^dru^ ftoyiolnyts^f^^^^' 
oYfioi, Smx&^i xai Siaifvytt» T^f t&v Jlt^awv ov» tSvymmC 
^dXayya. ivtxitvza yafi ti9iii ol tov paaikdaQ haittq, invfth 

Sxord fiiiioaov ajiavt&VTti , yvv Si xttT& viirov avxvoTg voTg SS- 
paat neUovTts. xaJ iniiSil tiJv toS Mofiutkov n&aav Innov Iv 
jjpa/f inxfaiXfi9iaiv o! Jli^ai nt^mtl^avTtg ffiXtai vtxpiv Inot^ 
aavTO, nt^l Xomiv nfbs nt^g Iftdxorro md iv X^f^^ o Tui-O 
XfftOi fy. xal ovf (1At( if&vai , fttjSiva Tijs Mofinlkov tfaal iv- 

VtvifiKiii Iv Tor? Sniloic 'i.t\ttif9at , fnjSi ifvy&Sa Xa&irta ytvi- 
00-01 Tivd' aiX' ttVT6v Tt ^fyovf t^v MofurtXav xol Sfta 
naoav &(fSi}v aviov ytvia^ttt t^v OTfaTt&y, nX^v iXfyaiv, Saat 
^orfTEf idXwaav, 

t, TiiTaQt; fina^ naQ^X&ov rjfttqai xai o tiinoxavxog 2f P.iSS 

ISBvl^vTi^ n^&S Tuiy Siaftluiy, IvTo; tov nQog dyla%ovTa fjXtov 
naXaiov naXajiov, fiiT^ fiiatiftfiflay ^Stj ttj; ^Xtax^; ytvoftiyrtt 
dxTtvog, laifaxtal tc xal ovrdf xal axdrov; xal X^^g o noXig 
IxiTvog vn^X9t fiv/ovg iv fi^aytt, fiTjStvig T&fv ftoMfoiv ijrv^ta- 
ftdxiay ixtlyiav awa^aftivov , nt^l & fiax^dg ti ufijjlojxu Sand- B 

lOfOf xal ntql a th nXtiOToy &nt]axoXtt tov filov. ri S' Snoif, 
i^v Ip/o/iai r^ayiartQOV. (fi.) 'Entl y&Q lis fttydXiav nQttyftd- 
Twr ^o^fiovg xa) StoixVfatii IvifiaXiy iavjiv, xai nailXov; Jxr»'-V.5T1 
0azo , oaoi Jt ti tijg "^vxtjs l^aaxaivov vyfios xal Saot na96v- 
rtg xaxSis vn' avToS xai^ ^^rovf dftivtta&ot, Siovs ntffi^u 

OidttaMM, ^eriqi» Pemnin, cu ab eqtib deMlnuwnt, drcanstatere io 
etbfn wuTerri cum «rcubtw. Bi vero la Medio Mrtuantea , tHiquui ■pil Modo deoiii B tcrgo hailiB impeUentes. Ubl oinneia Momitilae equitaUw 
heri tempore innuinerii confiiuffl telie PerBae deleTerant, conflirere exinde 
pedita com pcditibiu, foitqae in iprii iam manibDi tota beili fortuna. Ut 
pancii abfolram, neminem ferant ex Mcmitilae militibua iDperBtitem in ai^ 
nia naniiiae , neone eonim quemqnam fuga clam evaiirae, sed et ipanm 
tracidatna eaae .Momitilam , et omnem aimul illiaa exercitum iutemacIoiM 
Mae deletum, pauciisioiis , qoi TiTi capti fuerint, exceptii. 

10. Blapaii ex eo diebui qDatuar caeiai et ipie Bjrsantil Apocaucnt 
ab iii qni in Tinculi* erant, intra Tetui palatinm, quod ad orientem vergit, 
traiMgreaao iain neridiem aole; noctiique et oblirionii peniUarimoi receanu 
nlnto intraTit magnua ille et praepotena vlr, neqne nllam a anxUio fiiit 
nagnonim iUorom praeiidiomm , in quae et imnenaoe fecerat aumptua , et 
naxinan vltae partem iatentam habuerat. Id quomodo acdderit, pTotiinu 
«ipoaam apcrtioi. (II.) Cum ille le in magnorum DcgotiornD tnmnltiii at- 
que adminiitrationei intniiiaiet, et plnrimoa fediaet libi infenioa; aaot- 
qnet Bonipe nve fortniMe ilUoa altiori inTidcbaiit, dre ab eo uunria BQectl 

Nieephona Gregor. fol. 11. 47 , 
c^l'-' 730 NICEPHOW 6REG0RAE 

A. U. SSSS WKitaff xai ftt^* ^fti(fav fitarot' ug neXX^ ftir Sia remrtt mpl 
(jttwrif So^ifQ^lav t/,tty hnXit&v xai tnniiav, on^n t«c t^c n6- 
X€a( niQioSivtu nXaifiug, noXXatg Si xai rijv oixlav xaxuij^a- 
XTor Vx^y Svrdftiatv, ohor' oixoi ita^a9at /_^tia jig iirj lar- 
S^i' xd} m^arriSog fiiXtrag Ir xaffS/if tfAptiv ftir ix noXXov,6 
vvv 6i xai ftdXa fiuXiina, ort nuvrag tov; S64^ xal yivti n^oC- 
D;ifOyEac f^< Stafiwxag, xai t,v avS^g, og artu^at pXiipaqov ijv 
avria, uXX^ navTtg iStSiiaav, manip ndXat Sv^axovaiai ^to- 
rvaiov i6r 2ixtXiag Tvfawov. (r*.) 'O&ir oxfQOV Tira TivfYav 
rar VvSor vov naXaiov naXaz/ov &noXtiufttvog xaiaaxtvd^r lO 
P.^ljvioitti nqog (laXa noXv tov uifog to S\fng druyovta, xal oixi- 
axovg iv our^ noXXovg fiir, xioQtifia i' Vxaarov txoria fi^xovs 
Sfta xttl nXuTOvg ovSiv ov{>^ia; fiaXXov' t6v yt ft^r Ijii tiSp 
indX^totv ntQlS^ofiov ovx taai9iv aXX* ZSta&tv tlvai iXfjXofti- 
vor' aVtior S' "va ndrtag hnoaovg ixiXrog tl^t Staftwtag , xallS 
Saovg 't^eiv Std (ttXitTjg (?/(, avvuyay^ xaX avyxXtlaag irrig 
pijSfftlav avt^ftirrjv oiTOig iuarf nvXtjv, Si' ^g ar tig tlaiXS-Ot 
Btj xal i^iX&oi ' iXXd Xi9oig xal tiTdvi^ ntQiqiffd^ag unaaae 
wantf ir tuq^io ^viag xaii/tj. (/t.) 'Entl Si rAof tJ/t id t^e 
^ivtjg ixiSrtig olxoSofiiag xul tStt r(iwv ■^ftiQiSr fiiia^ lovg St-9D 
afttaiag oftov avyxXna^vat ndrxag ivtog, xu&dntQ ttg X^^g 
^QOVQtov $ xotvov noXvdvSffior , tig dn6yroiaiv tjxov ot Siofiiot 
nQoipavri T^f nuQOvaijg ^anjg xai nv xoivoS loig ndaiv ^Xiov ' 

occailonem nldMeodi qoaeriubuif ! din nacfaqDa timDru plcnni ob«mb>t» 
atqoe «aai ob cuuan nialtoi idrca bo habflbBt itipatoreB, tam peditot, qnain 
e(]Ditea, qnotiea arbi* plalca* circuniret; niiigm* idem pnieaidiia muaitaa 
onuit aedea iUiiu, cum donu ledere eum aliqua ueceHita* cogcbat. Ac tj- 
noDidia quidea invadeodae cooiUia ald>at io corde iampridem ; tom auton 
Iwige piurimum, cum Mn raiDei 'liactoa teoeret, qui dignttate at genero 
pTantabaot, oeque nllai euet, qni oculoi contra attallere ■aderet, lad 
oiDDea exlimeicereat, nt DUmSyracnaaiu J>ioayiium,SiciliBetyraaniiDi. (Hl.) 
Qaaproplei io Teteri palatio muaitam qoaodao) tDrrim, prae caeterU de- 
leclam, deerevit ita eiaedificare, nt in mallam altiUidinem eTaberetur, cd- 
JolBeqoo iueaient plurimae, paterent anteai aiogolae, tam in longan qoam 
io latom, 000 plna orgyiai crepdo Tero aea ambnladD illa, qnae mnronuB 
fiutigia ambit, non intut aed eitrinBecna eatet drcumducta{ eo «dlicet, nt 
lU omoibni, qooi iUa ant nnctoa tenebat, ant in Tincula coniicere medi- 
tabatnr, coactii iotiu atque conclnua , oiillam pateotem pDriaa lelinqoeret, 
per quam aliqoia in^ire aat agredi ooaaet; aed lapidibui cuootaa et ^pao 
obitraeret, atqne ita qnaai *iTOi iUoe Be^eliiet. (IV.) Poittfuam itaquo 
nbfotntom «at aedificinm illnd noTi geoeria, com oporteret tndaiun Intm 
eoa, quiin rineulla eruit, iDdodi omne* (imnt, taoquam in aicem OUiTii, 
ant aepnlchium allqnod eommuae, inddeie illi in apeitam vitae praoaeotia 
ooayBWiiaqm omnibu loda deapwWiooem, rabiitque, abioDto ani ifioma HISTORIAE BTZAKTINAEXIV.lO. 731 

xal 0<p&i avrSv atpuS^aaan' ini t3 Tia^a^oiiwzt^oi' TOtJf rijf A.C. 1345 
Ttlpfijf Kvfiwg &ya^^lmiiv la^ti, ical npif f^tuiraf (?c tov '^poxti'- P'_^" f"" 
^tfoy ifi^tjdiivat Tuqioir, dvorv iQyuaaa^ai 9-dTitfoy' ^^lifHC 
Tor tv^awov iiaxff*loa(ifvovg t^v tov /?A>v atfiatv avToTg iXtv- 
S^^lay noglaaaS-tti' ^ T^f ^vitpnoi Tiqtnovra &avaTov ana% Ixil- 
aaat fiax^uir tov Xoinov itivaiv amji.kdxO^ai. ttg xiiiuQag ftiv 
i^ rwv tiytvtaTi^otv ra roioviov Sia^i^tjx&g ^avXiv/ta nt^t- 
riffat nfofiairtiv ovx ix^i^ StiVf atg ft^ JicnvoTOV <piogtt9-tli] yt-O 
wfiivov. ri yd(f roi nqoifavig r&v iXnlSaiv dvaf^gtiafi^j^Tovg 

IDTivai vnfTl9it rofi imoaxiatig, im^tiQ^aaaiv ^ittv afia ndvrag 
avXXTiJTto^ag Toiig StafiaTag , xa) fi^ nQOfitXfjTi^aavrag , ig ri 
xotyoY rijg iXtvS^tQlag aTuSiov. (E.) Elat&ig ovv'Anoxavx(^ av" 
Xvort^v ivStjfitiv ixtt, xat fiaXiaia vvv imTaxovovii n^bg tov^ 
yov loig lixTOvag' iniiS^ xal ^ TtXtvrala nafijv ^ftifa, xa?*B 

15 §* tig ni^ug tSii nqotvfxS^vui ro ffovXtvfia, ?jxtfti&^' vnvov xal 
r^nt^v oipofttvog, t^c rr,g "iivr^g ci^xT^; rtXtvittiav oixoSo- 
ftlav xal Toi' dvtvStS lijg oXijg dnaQriafiiv vnoS^iatoig. xal 
tntiS^ xard tov; r^g ^ftl^ag Ixtlrrj^ vnvovg {ivStxdrrf S* ^f lav- 
vlov) Siqvfiol rivtg ig ovttQtov dy^iatv aiiiv i^ttpo^ijaav , oTa 

SOfiJUr noXXuxig iv roTg TOiovroi; n^oavaqiwvtTv ro Saiftovtov, o 
fiiv avTio acoTrifflag ttxtv iXnfSag, ov fttfAtXiTrfxiv' o S' tl)^ev ti^V 
rov( infjQiijfiivovs uiiip xtvSvvovg a^viiQa rd iipoSia, rovto Si 
xai plkrio¥ tig aaniitflav ilvai xlxQixi ri xal iii.tro. tb S' ^v, 
i^ naifu rug tov naXariov ixtlvav nvAac d^rta Toi); Jo^{po-V,372 

10. ^£iii' tm. BoW. pro ^uv. 

cora, ■leam oouwm aadnciai iMcre, et ■nteqouo Tivi pantum In tamiiluin 
deunderentar, daorum alterom Dftnre, itque ant tyraano tracidato pBriira 
ubi ipiis libertatem, autTirili lemel murte oppedta, giBfiuimi* in poste- 
Tum semmnii liberari. Id consilium cam iater se commaniouseDt quatuor 
ex nobilioribui , ultra progredi doo pUcuit, ne divulgaretur. Etenun ip» 
fotDri evidentia inaaife»tam fidem faciebat, nbi rem aggreui CMent, futu- 
TDS iia adiutorea in eo libertatii certamine eos omnea, qui vincti tenerentur, 
qouqDam haud praemeditatoi, (V,) Cum igitar «oleret Apocaucua illue 
■aepiu* ire, ac tunc naiiDie fal>roa ad opui urgeret; ubi sDpremiu diei af- 
foit, quo oportebat ad exitum perdaci ea quae deiiberatn eraat, veoit poat 
■amnum et mensam adipectarui, oempe iiagulaiii illiui carceris ultioiBm 
exaediGcationeo) et abiolatam totiua operia coiuummationem. Bt quia per 
•OKnuB ilta die (erat auteoi andedma lanii^ pavorea eum quidam ab atro~ 
abas ■omniia eicitati peTtarbareraat , qualia aotBt saepe numen iis caiibui 
porteata praemittere, id qnidem, qnod apem aUquam ulutia aiferebat, non 
providit, qund autem ipai ad impcndentia pericnu breriorem Tiam mnni»' 
Dat, illud sibi ad aalutem melin* eise duxit adeoque [vaetant Brat porro 
iUad, ■■t«Uile* dua et aimigcroi omnea hbiqI esdnM illiui palatii alria 732 NICEPHORI GREGORAE 

A. M. 6863 pous oJJrov xnl vnaanuiTa; opoii navra? ptS'* tvos Tiwic *?C 
<r3 To2 9)ilor(;;v^/ioTOf &^utqov iltiiimt, ttvxta ydp hofuat, /i^i' 

AJtXor^i^wv HJWff xa) StjfioTwt ^vfiftiXfTijd-cTaav ' Hrat yuQ fttyi- 
att}v taig 7iii.aic ua(pai.fiay roig itlxtiovg Ixtlvovg vnaaniaTdg.s 
avTotg igaaaofifvog Toig aoifovg Iv jfj navovfiyta avTtav t^v 
TOVTOV Siavoiav iaifr,Xty, "va quov ftaWov twv ai.XoT(iliav aiiThg 
iavTia xavaair,ajj Tltv xlvSvvov. (5'.) Eiatovroq oiv >«! op- 
%aft{vov ToTg oixoSofioig 3iaX{y(a9ai jwpi tuv n^axrloiv, ronpoff- 

Brvprov PaovX nQmvog afinaaag QonaXov (jir^Si yap ntt^tTvatlQ 
^ifog ovSh iKtt roTg Siaftkig) xtti n^og t& ftaviKtiitgov Tt xal 
iv&ovati53tg tov ^dov; iX9tuv inh dlovg xa\ unoyvwaio>g itt^ 
S^aftt KaT' uiiTOv, TOiiiSt ipS^tj^iifitvog. „totg noit aov TfjV unij- 
Vtiav 57 Tunlytia piaxovaa rov fjXlov XafinHg SiaxupTiQ^att pXi- 
novoa; Vciig noTi &tToi Ki^avvoi xai n(iriatiJQ£g iv uf^/pi t^ 0^15 
Ka9tvSr,aovai TafiiivovTtg x6Xuaiv; aXX' tupa iroi vvv, aXiT^fftt, 

OSvoTv &uitQOv' ^ avv ifiol tw ^J.i(;i TipSi avyKaiuSvvat n^og 
^St,v i^fiiQoV ^ aovyi S^avovTog tXfv9{Q0ig fiXtnfiv, ti /iov- 
iofUv^ yt vrf 9fiTi, jlXifuQoig Xivxtig roivTtvS^tv r^filqug ifti 
^voQuv." ravr* lltyt xal ufia tfifiqiS-taTiQio pqayjovi xaitvty-Vi 
Xiiiv ro fonaXov t^v ixtlvov ■ytwttfwg inuia^t xiifaX^v. xai^lct 
ftiy ovv ovx tyfvtTO Ttg txtlvio xoit nXiyf^ ■ Quptlar^g S' ovv t^g 

D XttXvntfag, yvftrjj Xoiniv nttfiiot» inijiouTO ifj xtipaXfj to^; i^ai- 
^rjaoftivovg T^g u9Q6ag Ixilvi^g xai atyviStov ntQiaiuatoig. aXX* 

30. {vvopy* aboodtt, nt BaiT. obMrrBt. 

servBre ; ipinm Tero cam ono aliquo ingredi ai DperiB crati ipetUcnlom. 
Ita quippe nec intui ab iU imniioece libi iiuidina credimt; oec forU, ab 
slienis focie ■eo a populo meditatoi : maximam eiiim itDre pro fbribu* prae~ 
■idium, luoi ilku itipBtorei. Sic ilie, qui compceheadit ■■pienles in Bitu- 
tia eoroni, maiteoi ittiut ■nbTertit; quo fadliai ip*e ■ibi, et mngis quani 
quiTi» extruieua, pericolam conflaret. (VI.) Cum itaque eMet ipgreMUi, 
ac de iis quae agenda ment coepiuet colloqui cum architectia, jirinus 
Raiil, arrepto qucm for^ obColit fuste (oec enim allus suppetebat illic Ttn- 
ctia gladiui) furioaum quendam et fanaticom ioiluenB moreu prae inrtn oc 
deeperatione in eum irruit tiaec Todferani. „Quoo9que tanilem immani- 
totem tuam fai alma ■olia tdspicere perstabit? Quoutque diTinum fulmen 
et ignei turbtne», ia aethere consopiti, lupplicium tuum resemibnntV Sed 
tibi, o MeluB, duonuD altenim iam neceiium ei>t, ut aut mecum hac ho- 
diema luce mortem oppetai; aot morluo te, liberii eiinde ocoli* Intaear, 
ai Deua Telit, candido* diea." Haec ait, et limul Talendori brachio claTara 
inolitiii illiu* caput ftrenue percuBBit. Non tamen lethale itatiai Tulnua in- 
flictum e»t. Cum aotem capitia legmen e*eet excuiaum, ille nodato iam ca- 
pite oberraiu coa tnctaaiabat, qoi •« ab aabit* ilia repeatiiuque clade libc- HISTOWAE BYZANrmAE XIV. lO- 733 

(5* xi na^dnftv oiStig, nX^v Mf, Je tv9vs avftnXtuiiis np A.C. IMS 
'^ttOvk laati « xui iitaltjo ' xo) ^y ti&ia^oq iv aftfpoHQOig fia-f' .' ?'" 
K^i(, onort^og av avikot xhv VTt^ov jiQOit^o;. oikX' ovdiitfog 
ov3tTi^t^ tUvSwov irtyxetv I3vviq9i]. xovioiv 3' ovrtu; i/&vioiv, 
6<[^os T^g Tmv IluXatoXo^-oiv atigug iS^^oov T^ jiaoxavxip ini- 
K^Sa, T& naganX-^ata Xfyaiv xal iQoiv tm nQOtl^t^, xai ufia 
alkog, xal tai rovToig.i'rt(fog' »al ovrto, (JWtXovn quvai^B 
fiialtag IxtTng ani^ftj^t T^v y/vxfiy , ajiuarig t^Tiftog fioTf&iiug, 
o jtavia xfftfftaTa na^u navra Sanavuv tov §lov vtiiq tov /t^ 

mffiala /_QT,aaa9tti rtXtVTfj. (Z.) "RaS-i yuQ ug ioixiv iavrbv, 
&tttv ft/v aipai^div jtjv TiQuvoiav, av&^tmtlvuig di n^oaa^Twv 
htivolaig tt xai anovS&aftatjt Tijg xuQovat^g tow fi{ov Sittytoyijg 
«d ivixvga. xal Sidi tovto jovg £l2ov; SiafiiiXXuv xal xud^ii^yvvg F 
xnl Tftig ixtlvotv aifaifttvfttvog plovg inl aaS^QoTg 9ifitXloig Ixt- 

l&%i&u T& T^s ISlag aatfuXilag oxv^tuftaTa' nuQanXriOiov noiiSv, 
SantQ av iJ nptjaiiJQttg tx ytiTivmv u^nu^oiv fir,Stv aiitp n^oa~ 
iixortag avioxiifla iijv iavTOV n^tpavoig vipfjiAtv oixlav. Sii 
xai nafttftv&wv ftiv ij txtivov yiyovt itXtKiii loTg it Siu ntviav 
ftix txovaiv St^ jc^ijao^^iat tfa^ftuxtf n$Sg Tug tmovattg ofioitog 

SOtov X9^*^ Tv/of xal xr,i/ag xul 0^; tiftaig luiv xaxoig vn' av-f.4Sl 
ToS n^uTiofiirav txSlxriaiv &edaaa9'ttt ^iV, n^h &noyviiati atpSg 
StSotxoTag tv ti ntnov^ivai iSv u^iftliotv ' xai ofia naiStVTTj- 
piov, ig 10 aiaffQov roiig &QttavriQovs av9iXxo», xal oTg li 
iioXftiiia 'ivv oiSfvi Sitt loXfiiiiui, xai ravia ftiv Tovrov taj^t 

nrent. Scd ent omaina nalliu, tmo «Ecepta, qpi, cooiertia itatim cain 
lUula manibui, feriebat fimul et fericWur. Et ni Quidem megDo uterqoa 
uai certabant, ntet alteium interficeret prior. Seq neuter aJlcri pericu- 
hai inferre poterat. Haec cam ita k haberent, de Palaeologonim catena 
•Iter itatim la Apocaucum irruit, eadem ferme ac primus dicendo facicndo- 
qne, et confeatim aliua, ataue eUam aliui. Ita, ut paucii ibialvBm, vio- 
leota ille morte Titam abrupit, omni auxilio destitutas, qui omni sumptu per 
omncm Titam coraverat, ne violentum exitum ■ortiretur. (VII.) Non eui- 
niad*eTlerat icilicet, divinam a ae toll! praTidentiam ; in haminum autera 
coBiUiia ac diligentia poni vitae huiua tuendae cettissimam ntionem. Qnam- 
«brem EOm alios crimmaretur , et Tinculia caerceret, et fortunis apulturet, 
•alntli luaa praesidia vilioiia fiindamentii impaiiebat: periiiiie ille Bgens, 
■c a iene non luo, aed ex vicinig rapto, «uam ipse damuin propria aiaau 
•DCCcnderEL Itaque illius mors ■olatium quidem m fuiC, quibun ob iuopiBra 
■lihil lupererat, quo laiiqiuuD remedio uterentur adTeriuj teoiporum furta- 
Dam et calamitatM, aeqae ut antea lubeunteB; item iia, qiu viadicata illiiu 
Bwlefacta videre cupiebant, auteqnam defperstione auctore nefas ipii aliquod 
wuciperent: documentum vero exilitit, quo audaciores, et ii qui nollo metu 
dci«reiti ea tentant, quae iuteatata eaie oportet, ad ii ' 734 NICEPHORI GREGORAE 

H. 6853t(i>' Tg^Tiov, (H.) IIff{y yt fifjV aia&Tjaiv tov S^dfiaiog iyynl- 

" jjfffftH Toif t^<a, Stafii nuna xal KXoioig oJ Siafmitti pjjgavric 

Y.3it3tig T^v 70V TtrtoftaTog &lav fitiu naarig ini%i9^tov ^Savrji, oi 

fiiiov Siaxoalwv viiaQxovTtg' wp iTg rig axtnu^vi^ rcxrovtx^ (£/- 

<fos y&tf ijxiaTa 7ia(fT,v) Ttnj Xoinov t^v xtipaXfiv u^t^ofitvog ai&-5 

fiaro; Ijii x^g inuXl^tcag taiijaiv, Sait xaiaqittvie yivia9ai t& 

S^iifta xai nuai Toig t^it)9^tv f,Si] naqu tSl Tt^ noTUfttiShv fla- 

([{ovai Srjfioig ' wa3'' oaot fiiv avrt^ xaTu ytvog ^ xud'' tTiu^tlav 

Ctliv nqooTixovTtg firixlxi novtiv uv^wza , nuarig rtXiwg afit- 

a9tlaT,g Tov ifp' IxfTi^v iXniSog' Saoi S' &ntx9<tig tiyov aZ nqhgiO 

ixtXvov , Tat;'iot;f S' l^Quia^at Tag Siavolag, xal avftfiayiSv t^io- 

&fv uSibig ToTg i'vSo9{v vntQ TT,g xoiyr,g iXev&cgiag ijyiitviaftivoig. 

tntiTa SttXovxtg tavTovg cig Ta^cig xal fio/^ag r^v riav tivX&v 

Voftov xni ijittX^tav SiiXaj^av ^Xax^v, (&.) Miyiaxov S' oftwg 

inj,p;(i aifiaiv ifinoSiov ttg t^ r^g naQaS6'iov TUVTtjal awTij- 15 

p/af avvTt;^i}TixfjV tavriov Sivaft.iv ^ Tt T&v w(J0? To ^ iivay- 

xalwv andrig xai ij riov ^nXwv Tt ku\ rwv ufiwrriQlutv fitXwv 

ivStiu. oi yu^ il/ov o9-cv tx rov naQaxtftjfiit ^iiaza KOftiaovTai 

T(l T^c /p(/of , unQoaS6xT]Tov a/i9iaadaiig t^s m^iaidacwg xo 

nQay9iv. ofiwg rrig wxiag intovar,g ixtlvr,g, xui nuvrftiv ixilvavtO 

E iv l^Xtj xai T^ixvftla Xoyiaftwv vnttQxivrwv fitylinri , r,xt rQifiQr,g 

ix Twv raXatov ncfi filaag nov vvxrag, cx tov nuQuXlov tcI- 

Xovf xoftltfivaa Toirotg £piov xat otvov, xal oaa ri i^s £faf 

carentnr. Et hiec qnid«ni in bnac modain g««t& rant. (VIII.) Cft«t«rutn 
nnteqnBHi forii qaitquani tngOMliBni illun peneruitiet, iDpIii amnibat et 
vinculi* et catemi , maxln» cub Tolaptate ad cadnerii ■pectaculum accar- 
rers ii <]Ut in carcere ersnt, haud niinus duceatii. Ei cjnibw nnus (iibrili 
bkI» (etenlni ensi* aullai praeito erat) uput, ab reliquU menibriB Bbads- Dcinz.aoyGOOglC HISTOMAE BTZAOTINAE XIV. 10. 735 

avrtxi^t* Vltrhp iSiiSifiix, Kal &fta inayytXtt^ xai ^tXtiy9QtS- 1. C 1316 
novgXoYOvg, xtt&' vnittQOV ^ovXoiyn S^^y' iiTt fUyny aipov-^^J': a*' 
fifyoif xofil^tv Is T^ vatt^alay ZjiXa Kat fi&J] noXifua- f"r' 
mT9ty ancuUarT«T9a( St<i iiog, Si^aa^at n^o^vfjutg ig xo Iv 
Sioi^ raXmov atpwr aiT&» fppov^iov, xai nSaav mQiaoi^aaa^aiV 
aipiaiv umfaXttav. ToSr' tln&VTig inav^taav oixaSt, /pijoioc 
iXniStts ftiv ToTg ividg Tfl/ovg naiaXinoyTts > ovx tlg /jtiiatov S' 
tHv nipa( iX^Xv9via(. niftffiaaa yap ^ ^aaiXig ^Arva. (ov y&^ 
iXtX^^Att xi ytyovog) anif^al^i rc xul avt^^ahiat t^v t<poS6r ri 

lOxaJ Toy tujnXow Ttjs xpvfia fitXXovaijg Imivttt .AttTivae^g ig T^y 
vcTtifutttv Svyafitfos, (/.) Tovro n^is iniyvioaiv ^ayt Tot^P.4£2 
Ttij^fftis ixtivovs- ovTt yA^ inXov ^v aipiaiy ovSiv ipvXaxT^Qiov, 
ovT* aanis , ovTt r^oc, o^Tt fiiXog oiSiy aftvrt^ptav' teal 
nfog yt lo JtT^g afitXt]9iv ix noXXov Su^^inyos 7^ xu TtXtiaru 

tSftiftj Tov Tt ntfiinaiov xal Tiav ina}.%tonr, T^v ftiv olr vvxiu nu- 
aav ixtlntr oSiias In' iXniatv &ft<fia^tjii)alfiots iriog itiy_ovs tii- 
Xiattno, idg Tt nvXag ifivXAiiovTtg xal tiI te^ m^uovTtg. 
itoi&tr S' ug tlSor av^tpaxa xal fySaior o/Xor, nafiu lor ytiiora^ 
avrtortag inn6Spoftor &iag iirtxa, xal ijxiaia avfifta/Jag riaii- 

SOroaoSv, i^ wryt TjXntxaatV (uovto yaf, inii ftiajjTiis vnijp/t lotg 
SXois a/tSov Bv^n{ois'An6xavxog , anaviag ij^av iv9vs, aia- 
aiaaavtag xaru imv aqyoyTom xa\ fiuaiXliav , unaXXaiavtog or 
ug Tvffttrvor iSiSitaav) wg olv ?itpa uv9' iti^ior iia^otv xal 

qndqoid cibonuD ilUot taaip«ta& idqidtu coiMedalMti h«n promiiuanM 
«t bMigaa T«riM, DtnBliHt illi becM MUeat. K tt&m niMere ibi m- 
tioa dDcemt, alJitiUD iri pottridie anm ipna et tela hoatiiia: 110 inde o' 
D Bigrare doiiinarent, eo«M aiacclter in pra '" -- . . iBwn redierunt, bona ipe iii relieta qai iatn n 
qnae nd boniun exitnu non pervenit. Siqoidaai imperalrii Anna, miMia 
hoaiuiibas (nec eolm eam id quod acdderat latoit) praeGluwqne adito, ad* 
Tentum inbibuit BppnlsDniqDe illins Litinoruia manui, qnae clancolum af- 
fntur* erat pMtridie. (X.) Ea rM obieuoi IIIm ad detperatienem oompu- 
lit. Quippe nec arma iia erant, quibus protegereiHar , ooc dypcDB, oeo 
•rcQB, nec nlinm ad Tioi propnlsandMi lelum. Ac prBclerM neglectM pri- 
dcB mnniB biabat pleriiqoe in ptrtiba* circomductM Bmbolationii et Bnm- 
MoraM propagnacalomin. Totam ilaque illam aoct«n dnUa spe iatra m«- 
ram auDMre, portM cmtodientes et noenia circnneODlM. Mane autem, 
«bi plebeiam [aecem atqae coUnTiem oonspleati nint , ad iricinum Uippo- 
dronuu Tisendi atndio, ac noo (nt ipenrervnt) fereodi nltiiiB anxilii cbom, 
conllDeatcB; (etenim ■rbitrabBnlur, eo qood omnlbne fere Briontini* odio 
liiiBset ApocaiMM, TMtnrM statim omnM, seditione adrerMiB magoatM et 
' • 'Aeo,qnMiinttyr*MiiMDielaeraot,sabUto,)nbiitBqa«aU«d ..Citx^i^Ic 736 NICEPHORI GREGORAE 

M. 6653ov xord yvtSfitjv ix^^Q" i'^ SQWfUva, m^\ SmXXofwv &ittKaw 

" *QTor5 X%o>9tv Trpoc t^c fiaaiXldos lovotvZiyrtjg. xul tdx' a» iyi~ 

yftjo n xnariv Ixilvoti, tl ft^ Tives Satftorlov xfXfulvxt fiaaxa- 

vla, &XX' Ixff^v, ^stoixev, Iv &tofitp'/ag xat(ioTs fiijSiy Arok- 

V.374/I1JIOV nagoff&fivat t&v i9efi(iav. laxi Si ovvas. {lA.) 'H tovS 

lAjioxa%ixov ywil, xi ivSiaifiov nQOQ t^c ffaaiXlSos^Aw^s Xa- 

Ttfimaa, nfoaxaXtUat nav to raafiavXixhy, xaX x^ftdjav yo^- 

ylif Saif/iXtarifa aii&tt, lus rft^Qtis ai&Tjfugov aq^ifiivovs anav- 

las, ZnXa S' ixtT9tv avtiXij^pOTas xal /9A^ ndvia, niQitXtikv- 

9ivM jioXto^teovvTas li tov nojlaT^t' Ixtlvov tfQovqiov, Itas iia~ 10 

jnji^iTBVTO? r/fiijSbv voig ivTog &vtXtTv, xois fiiv wf dvS(0- 

tfivavS/ lois S' ag avS^ofovoiQ S^^nov&tv oftoqiffavas xal ofto- 

tniyovs. n^is S'^ toiovtovs q>6vovs &yopatiiiv xai aavviiav av- 

SdpiSv onXlaaaa St^ias ixilvi] x^rjfidxoiv a^^atg (&s tlQ^xtt- 

fitv) Stliiwatai xa! oivov xQat^QOiv noXXoiv ifiipoqtTad^at SiSaaiv 15 

&^^viiis, Iv' ovTioal ToB xB^Koyroc ixardvTts Xoyioftov ftat- 

voftivutv Sixriv xo>(faai «^is tus twv dv^paTiani atpayds. inti S' 

oStu rnvT' tlxt xoi o tov rjXiov S^oftos ^Stj Tct fuaijftfifrvi 

jiaQ^XXaTTt vtfiiiftaTa , SfafiovTts ixiivoi xvxXif rb ipgovptov 

mQihTijaav anav , aanlat xal SnXoig anaat ntfp^ayftivot , xolSO 

T&nav fiiXos ixtjfioXov tv xt^oTv ntQupiQOVTig, xui Soa &vpas ava- 

(lOxXevovaiv opyava xal xaTaatlovat Tti^^ xal dnoaniaai X/- 

dw; ix &tfiAiani ' wv Oi fiiv tu ^iXij niftnovtts t^a&ev xaTtl obatitiwet genii Blicniiu iUBli iDTidia, fortuM «liqiiid boai ipns exatitiMtt. 
8ed DiminiBi oportuit, io illia fororia diTioi temporitMU, ■ihil ■celerit io- 
teDtatnin OBUtti. Ee* ■Dtea it» ae babuit. (XI-) Apocaaci mor, ab ioi- pentrice Abdb UceatiBm cna impetraMct, GasmulicBm aoinem turbaB ad- 
'. pinguioribu* pecDoiae urgitiooiboi penniadet, ut cuncti trirend- 
e reScti^ lomptiaqiM iade amua et telia iguBeCDnque ioeaient, pa- latii illioi arcem obridiDDe cingaiit, quoad facta irruptione eM tniddeot, 
qui intu* Tenentur, nulli aetati paTCBndo) boi, ut bomicidaa ; illoi, at Lo- 
■DiridBrom butorea alqne cantobenuileB. Ad eiuunodi caedem cun iIIb ho- 
minum ciTCumfonneonim et Btalidorum dextrsa arniariiaet liberali, ut diti- 
vua, pecuniae erogatiofM ; muitii eliam rioi poculia profuie eoi ingarcitat, 
Bt in nunc modum recta ratione excamt farentium inslar ad lioaiinea iugu- 
laodOB ruereot. Cum in eo rea estent, aolis cunu meridianum ii D pnelereante, nicre illi et tolam uodiqiie arcem drcumriatere, cljpei* 
WiDliqae oBnubua intfructi, et ooitie nuBrilium telorom geaai mBniboa dr- 
oDnferenteB, eaqne onaia initrnmenU, quBo ant ad portarm repagnla coa- 
TeHeDd^ aut ad miiroe qnatiendoa, ant Bd Upidea e tnndameDtia emoTendM 
Takat Ei hia bIU quidea forii laagiwm tdorun rin ac dauam Telali nn- jyGooglc HISTORIAE BTZAMTINAE XIV. la 737 

nJJ-Svc »1^ Stxti» pa^iiM vefSv ««rroff TOtlc ttSttf tSp indl^ 4. C. 184S , 
|(wv mijXaattr jx Tov naQax^tjfiai, ftijiiv o&iwvy ^ovra; SnXov, i^toii 
^ ifvXaxn^Qioy , ^ it' wv S^wit%a,l ti; tov imovja nalJfiUiv. 
ciiiTd i»fto}rXtvT^Qta^tgovTigZifyava, n^oaiovttf ^u&tv t((P.463 
STt Tttjr^ ifolXaxAtiv Suuqvxtov xai to; mXaQ OLVtfioyXevov' (u£ 
Ivnam} p^ytlif xai^ov Qon^, 7to)ii.av noXXaxo&iv tuv tiaiiorv 
ivotx^ttam', nuvias afStivtla^JjvaiTois mXtfiiovg. (JB.yHv 
Torc iStt^ Toj; /ih uSXlovi txtfvovs dfitSws Sivaigovfitvovg xai 
ii^h^ uSr,v tn Tmv x^tg niftno/ttvove Stoftaiv' Tovi St ip&vov 
tQtrviovTiK avSQaq ixtlvovs tls noXvtiStTg xal noixAot; aifay&g 
XQOif*lvovg ToTs yiftoi |i}v noU^ xa\ fiavtioSu Tipl jfj (S/i(!n7nB 
xai fia^fiafix^ Tfj &fitiavTijTi, yvftvoi fiiv olv aantSav ol TaXa- 
vf$ SvTts ixitvot xai aonXoi, xal ^xiOTtt Sta^ivyitv Tdr na^vTa 

SwdfttVOt xlvSvvOV , 01 ftiv ^Sl} lx6nTOVT0 , Ot S' t^txioVTO IftV' 

ISfovTfi avrSvo xai avvTgiis xal xartl nXij&os, xal Siit TtSv ftt- 
aovotxatv xaTa^ftovtig tg t^v ixofttvijv t^c Ntag fiovT,v Sitfitfft- 
fyvto Tt Toc ^f/afi tix&vas iiit' aXXov ipvXttxrtj^lov navtis it-C 
fov ' 0* S' tvtxti^t^vto Ta Inl t^c &tltts TpanS^t t&v (tvaTtf- 
f A»' itffH axtvtj, Svamt^ativ olofttvot Toiii uvaiStTg ixtivovs xal 

iOftaviiaStis XjjaTiis Sii tmv Totoviatf ' o! S' ^fxaXt^rto rtjv Tt 
&tiav T^antfyi» xttl t6v vn6 Tatkji imXiaxov • o! Si yvftvoifti-' 
roi TiXtov l&tXovTaiT^ iftaTianQh noSiav i^tnTOw, oi6fitvot 
iia T^s yvfivfuatas n^s o1kt6» n ftaXaitcv Tdv ipovixiv txttviov^^ 

tl. fVfitnifttvoi Btiv. pro yvfewiifMnu 

bem Udcnbs repnlere IUm «mae» derepente, ijtii matmi» In propngnacQ- 
lU ■tabeDt, aniue nadccaiqiH deititotoe, tem iU oDlbiu corpo* protefiUWi 
qoMB illi* qaibna ingnieiu lu)«Ut pn^Dleatiir. Alii Tero tonnenta ■nrelis 
•dmoTebaot , propiDiaue accedentei pa«Mm et maroa pcrfediebant, et por- 
tas Tectibua labetBctatiant ; ita ut iDomcnto temporii, patefaGte eiln nultie 
in locii aditu , niiivern proniu hoitee imiperint. (Xll.) lam videre cral, 
infortanBtot quldem illos effiue interiaii , et ab hMtcmia Tincnlla ad tuDO- 
lum tranBfeni: iiloB aatem Muguinaiioe Tiroa ad maltaa Taiiauiie bomiiHnn 
caede* gladiii uti, cum immani et fiiriali quadam cnidelitate barlwricaqa* 
Kcentia. Deitituti itaque clypM* miaerrimi ilU, com et inenMi eai«Dt, ot 
{•raeKna pedculum effugore minine poiaent, partim lam caodebantnr, par- 
tim in fn^an effnndebantor bini tenuqne, «t catcrTatiB, ac per interiectoe 
{«lietea in contl^nam donuun, qnod ett Neae monaaterium, delabebantnri 
dlTinui^ne imagiQei inter se pro alio omoi Mcro phjlacterio partieboutnr 
M 11. j;_: ^ imporila apprehendeban" '~ ra^ per ea iotectum iri pndorem proterris illia et furibnndia latronibu. AU 
ampiectebantur ct menwm ipMm racroMuictam et nibiectam )>amm. Qol- 
dam deoique nudati proran* Teitimenta ante pedea nllro iadebant, arbl- 
trati, ri nudarentar, mDllitum iri miaericordia cradelcm iUomm monm, qid 7Sa NICEPHCMU GBEGORAJE 

1. M. 6858T^ffo»>; aUia9fnm tctag tfyi xotv^ *${ fvatwf yvitvmtv * ml 

" o/io ftifStfUav Tov loinov itf&ifaat» vnoifiiag iiniTv, tdv xpv- 

ffT«T9«u tiruc» KahaQoq Iv aqilat viftiafia, ftfji' aXXo twv n^;»^ 

Ttov tJioe x^ovc £S«>f ^(iv QvSlv, iiival ya^ ai fi^ jt^OftiX&- 

r^SiTaat nigtaraaas Imvaiug itQog ro axtvSmov akXetg £)LAaf 5 

aiToa/fiiatftv , aiTotfva SiSaaieviXov tijv mQuaiaftfvriv avdyxij» 

. EXaftpdvovatv , Srav aifpvlSto; ^avaror ilg un6yv(uaiv aipSt ant- 

V.375kavvri plov. {IF.) jiXXi t^v avaiSij xal ^ptwitj twv avSQo- 

ifivoiv Ixtlvfov i^ft^v ftaXdrrctv o^u; u^av ovx tJ/tv ovtt dd- 

X(}va Toiv naaxovTOiv , oSt' ^3vs iXtuvov , ovS-' o hpog ixtivos 10 

Tonof , iv ta awTTjQlas Svtxa xaTtnttpivytaav at xaXatna^t ' 

aXX& iixijv Ufflotv ini fit^ov TijvixavTa xal ovtoi £^ o^dcvi »6- 

Vafi<a ndvTtt i^ovio, xal fvaxtf aift&Tov intS&tv to d'(Ibi' 

tfiajnov tSatfQg ' itxovat rt &tiat xal tntTiXa, xai Sau rijf 

&ttas ftvaraf/biytai axtv^ na^^v, dafiivat Snavta xal aStwg i^lS 

Qtnrovvti Tt xal inj^ndfyvto' rdd-* Ifidtta x&v avfi^ftfvmv ol 

nuvToXftol tt xai dvatStti ixttvot, nXovalwv atftdTav nX^^, tjj 

&t{a Xaftpdvovtts inttt^ow tpanf^, noig &v Swalftijv iSax^vrl 

P.i6ixaTaXfyttv tdi ^f^vmv ftax^wv xal Saxgvwv S^ta, iaa in\ tvS 

&tiov tffifvovg TOTE TTjv iXtttv^ T^ayf^Stav ixtivijv fiafffia^txuetO 

xal dafitvioe xo^fiyitv i^iyfvtto; iiS-t ^v uvtl fitXavog flg Sd- 

K^a tiv xdXuftov fidntovtt y^dtptiv xal Sttjytta&ai tijg t69-' 

^fU^e 11^1^ avfifOQt^ iva^fatttiov, ug Sxaata' nfnffaxzai. ovtm 

14. e&oHH bubtn pro ■JWras porftn tU BoIt. 

fortBMe r«T«ritari CMMit coamiiwBi aataran «cnlii inblectBni; tnni etiam 
nt nalla MDpUo* reUnqnentiir rUio MUpicuidi de ■«, qnui CneaBreDni ali- 
qDod muniMa, «nt iliud <)uid(|uun pcelia «liqao dignoni occnltantibw. Ptu- 
nixun Mioi TWBt inopia*ta cnlaaitaa ad Miiifercaila ex tcaipore alia aliii 
conrilia, <)nibiit m ipaaa defondant a pericalia, magiitrRni habentea ipnm 
necenitatefn argenten, cnm eoa TepeaHna nion ad vitae dewientlonan com- 
pellit. (Xlll.) At ioedentem et immanem hoaucidarum illonia) riolentiam 
Bollin nec lacrymae ■fBictomm potennt, nee habitua miierabilis , nec aa- 
cer ille lecna, ad quem iafUicea M lalatia tnendae cansa confiigenat. Sed 
Tictimtram iiwtar ■Bpcr altari et lu qwique tunc foede maclabantur, et aan- 
prinii riri ■uantea inde paTimenta Mcn tIn<ebaot; et Mn«tae imaginea, 
•t nipdlex, et quecnnqae adennt vaaa, Mcria mjateriia aaiignata, omnia 
fadte M impvne diBiitnebaafair ac diripiebantnr. Quin et caeaonun retti- 
meota nndice* iUl et inTcncMdl, cnon lareo plena nimentee, diTino al- 
tari imponebont. Sed quomodo ego aiccis aculii namra poaiim lactuori*- 
^ma et nberifaoi lacrjmi* digna, qoae illi tHoo lacn ia boIo, tragoediam 
illam mitenbllem adornanlea, alamtcr et barban decignarantl Utinam 
lacrymia pro ntnmento ati Uceret, nt calamo iatiucto deicriberem illina 
diei oalouutatem , ditncidinaque eiponenn Mt^la nt gwta «001! Ita etiim HISTORIAE BTZANTINAE XIV. 10. 739 

yuQ «y offtai lax^attv HjinvTas hi rov ^uaTOV &iQ(ii5f'f o^xtov ^- C. 1845 
xul mtluyx*'f>y q^voiKoiv iftn\'i\a9^ivtaq. ofiotg tlxfv o^ai ravTi, {J|ed,4^' 
xat ru ftiv uUo nX^9os , Saov ix rov a^Q<paxos ojrkov xara no~B 
roftovg avy^Qti, las xaXv^aix&v ixit (iQvatpvztav rjvS^anoSl- 
B^vro Tt xul diijpna^y aStwf' xal ttvTag 5' ovv fUTct xmv no- 
VTudan Taq &vQag dvttftoxi-ivonig xe xal SittfUQt^Ofitvot lOTe 
XttftaiTvnttoig n(}oiniyov, aatXytlag [ila9(0fttt, oi S' ikinuSttg ixtl- 
vai xul qivov itviovTig SySpig, ruiv ttvjigtjfi^vutv Ttlc xtifaXag 
tari S' luv Xai rag X^i^ag ixxffivovrtg , ne^irftaav imStixvvfttvol 

lort r& rr/S xaxlag ayog, lig ^xjiXtj^iv roiv oQitinwv xal Siog, xalC 
xuattv dyvtttv tfinmXoivTtg uv&Qantvotv alftdriov rt xal aaqxuv. 
(_I^.) Kttl ^v fiiv &(>^vtav xal Suxffvon S^ia tu SQiifitva xu\ 
^iuTijov avAatov rfj ^ttaiXevovirj] ttt^vi} r&v n6Xto)v * oiStig S* 
irolfia TOtg o^toftivoig ^ Tof; vtxf/oTg ixtlvotg imSaxtfvaat xal 

ISartvayft&w &noSovrut , o?t( tic Twv iftkiav, avTtTigr&vavyyt- . 
vwv, ovtt (liv ohSt)g twv uXXatg gilXoixiov i/ovTmv xuQStav. tg>t-D 
Sgot ya^ 6if9aXfiol naQttno^tviftivot awTj^a^ov rt xul r& 
ifiartu nt^tSvovitg tnutov log int^ovXovg xul Sevrtd-irovg "j^wrf 
■ttj fiaaiXlSi. ndvta yu(} ?pi tixfqoavvri Xaftn^d rtg xui riffifitg S^ 

20^1To; ixttvp Tii Sfiifitva, xul ndw toi a^6S^a xaT& yviofiijg iv- 
r^iprifta' c5( ivitv&tv xo) Siii ftax^ avayfi9ivtttg to^; ntQi- 
aiiXXtiv xaTtt rbv ir&ifionivov xal ifvatt nqlnorta vofiov id-i-R 
lorTdf, hnoaoi xatSi yivog xa\ fnXiav roTg xtifiivoig ngaaijxoy, 
20. yvafoiv codL B^t. 

o^DOr expretsain Iri facilDiM b qnocmiqDa lacrymanini nbenioism viai, 
oauubot DuericaTdi* et DBtnrali hnnnitatu ■Biun irabntii. Atqni haec ita 
•e babneruat. Et Tcliqna qnidem omaia moHitndo Infimamn bominnm, qoi 
tarreaiii inttar conflaebant , degentinm tU ■mnachamm cellalu espilabant 
■i: nallo metu diripiebant, et ipsBi campoBtibni rerulMi forei partiti libi- 
dinii pretium ad lapanaris port&bant. EnimTtTo imnBnei vtri, et iBnf^i- 
nem ■pirantea, interemptorum homiirain capita, quomndam et niaaut ab~ 
•cisias circumferendD, abominandum acetas ostentabant, ■tuporem et metnni 
{nuratibiu quibuaqne incatieote», et omnea viai cmoribui camibaaqne ho- 
manii inplentei. (XIV.) Eh^ant aane ea qaae perpetTBbantnr lamentiB «i 
bcrjal* oigidatima ; dinmiqne illad fnit buic arbiom principi ■pectaculnm. 
NeBMi tBmen ea intaendo flere , nemo illos qui mortai ertint lugere aadebat, 
■nt gemitum edere, riTe amica*, BiTe cognatione ianctns, *en qailil>et aliaa 
animo ad miMricordiam aliaode propeiwo. Oculi enim eXploratore* obnm- 
Iwlabant; U vero abripidHmtDr, et vasdmentit detractia feriebantnr, nt insldialarea et Annae imperatrid adTerBantes. Quae eoiin tum fiebant, ea 
OTUiia ipri Runmnm gandiom, Toluptalem inenarrabilem , et qnalM marime 
TidriMt driiciaa aHenbBnL Itaque magiM posthac aietn cohlbitl qniennqae ■ortaoB , quibnicum cognBtione ant amicilta iunctJ fuiuent , ■epeUra pm 
genlimi et oatiiraa inte <:Dpiebant, abcUnaere ab iis ooDtinuo, ne naa ao- 740 KICEFHORl GBEGOIUE 

A. M. 68S3un^Hr^at ToJtotv aKaaji anwS^, (t^ fttiu Tov Jnonf;fi& T^C 
ftovX^atas xal zotc ofiolotf duvot; m^miawot. Toiavia yu^ 
tfaoxm tlvai ra t^ §aai\l6i ineJoXfLlvu, xol £jua urii^ovf mct^ 
9v3Mrt7ii ^tfivtag z^ofiiv ifviois xal 1}i^9vat yivfaS^ai. aUd 
TOVTO fth' ovx itt)Ja&ti , irian' Trjv Toii 3.aov xpavyijv xattijvS 
Fivtivd^iv XotSogiuv t}; vug ixtht}; Kvtvp/xovtom uwuq , xal t^ 
uvafvantvov ovx axlvSwov Sv^ffov. Sto xai iftXo&ioiv Vrtoi, Slt- 
Xluv inoxQOVOUfitvot nuaav, uXXai uXXof uXXo&t t^; fiovijs ivt- 
Xofttvot xatoipvl^uv. ju S' Inl zovTOi; nniv uxovtiv SiuQxlojt- 
ffov aXXiiiv Sit'^t6vTon'. (JE.) 'Entl S' o ix t^; nqozl^g av0- 10 
P.465yoti nQ&io^'Anoxav»ov vlog inli^onos f)v Ti^wxavra &taaaXovl- 
V.376XI7C xal tov to5 nai^o^ ^ovpv uK^xot, t^v Yvtiftijv evSig ig 
KavTitxov^riviv [iiTa^tivtu xixpixt Sitv, xal &fia avftqii^tiv tls 
tgyov avT^ Tii jtfi yviafitjf n^otvtYxttv, o9tv xai tqohov Xom&t' 
i^Tti, it' oS &iaaaXov{xi}V Siv avTip napaSott], npoatTuii/iau- IS 
(ttvof ovv 6n6aov txx^rov ^v t^; &taauXov{x^s riv HdijvaZov 
ftifitiTat JltialatfiaTov xal Tigi' 0«TffaXoi'ix^a»' ^tifjovTat axf£- 
BnoXiv, Tr* ixtT3^tv ug i^ o^fiijTtj^lov z^g KeffaXf,g xaraT^ixtop 
xal T& jtav T^f TioXtoig ix tov ^datov a&fia xaToaxjj. aXX' oiSiv 
T^S ToiavTtis anuvaro inivolag. ai /ap TQayixai x^Qtg tou no-SO 
T^of 1 fiSXXov 1] avTov , Ta; na^ovatig mfitfavas uvrixgovov 
Tvjira;. iio xal JvoTv ^fttffuv fifial^ xt^pvyftaTog ytvofUvov Srf- 
ftoTixov , narTts Intl^i&iov xajti noTOfiovs inl t^v ux^oaoXtv, 
jcoJ ov ttfSztfov ixtSd-tv initmjaav, npiv r^v SxgAnoXtv hato- 

hun a voto ■bemur«nt, Md in ■imileni calaiaitatein ip«i aooqiM inddcrent. 
En enioi ini[ieratricii muMUta eaM dictitabatnr, qnae et Id mara inaepultoa 
illoa pr<did iuaaiuet, praedae nvibua ac ^acibna futuroa. Venmtanien id 
perfectnm oon eat, cmn papnU cUmorem et cooTitia hinc profeeta , et bdc- 
geatem non lina pericolo tumultum, quidam ad illius aarea retuliuent. 
Quamobrem et hominea aliqai religioai, omni oieta eicuMo, aiiua alium bac 
Ulac pec totum monBiterinm lublatM humBvere. Quae vero inde couiequnta 
■unt, ab aliia tradita ptenioa accipi powant. (XV.) luteriQi primai Apo- 
cand ex prima uxore filiui, com 1 beiBalonicBe praecHet et violentam pa- 
tiia Bortem raicnTiaiet, nnimum ad Cantacuzenum itatim transffrenclum 
mU e««e iudicaTit; aimnlque expedire credidit, id quod in auimo hatieret, 
re Ipaa pcaeatare. Bx eo itoqoe coepit medilarl, qua raUone Theuaiooi- 
caa illi tiaditnriu foret. Lecdisimoi igituc quoaqaeTheaiBloaicenaium ao- 
cioi albi adiunrit, et, Athenieiuem illom imitatiu Piuatratum, arcem urbia Sioque avitattt cn>T^ ><' 
uclum percepit. TragicB enlm patria , potiua nuam ipMu*, fata pcaeatO' 
' - '-^ n nanifeate repellebnnt. Ita(|ue bidaum tiitm promul^aio po- 
0, ad nrGcn omnca uodanui uwtsi accuiranti nec pnua iude tem fortuoam b HISTORIAE BTZANTINAE Xiy. 11. 741 

Xiopxijirm, xal roig tvSov noX^/iOV vSfioie &vSpanoShaa^cu, xal i. C. 1345 
lOT' ToS lAnoxai&xw vUa aiv xoTi &(itp* atnhv 5/y« Aa;fpijff«/J^^V^ . ~ 
rovc uru naaag tu; T^p n6\nDg nXuTi/u; Ttc!}tt*tyxttv umjvcufC 
tk; ^on^fr; ovTun' utifoXug , tlg txnXi^^n' rwf Zftota flov- 
iUvo/^yon'. 

ta, 'AW Ixttro /(ixpofi (it naQfS^Oftt, t^ tov BaTdi^i} Si^D 
XaS^ Itiiuyyov ' S; xal avjig aarjfiov yivovg vnu^ymv nkovato^ 
t^ unoyQaq^ixSiv lytyovu ifinopiiav, SXXag tg (KAAbit' TCt;^ ftmmr, 
xat naQaXXiimiv utl tSv tvTtXiari^av Tdff fiiiZfivg. Sgrt Si xal 

IOtij»' jijg &taoaXovlxjjg tntTQontlav );^ftttai fiaxfoTg wwjow/itj-ot 
nr^df T^; fiaaiXiSog ixiTat niftmzttt 'Awrig. ov ftdXa Si avxyo9 
^ivTos jjrptS»)»» npiv x^v xtpSatvovaay n^^av i/i^fiS^ttnipavS 
dg ifiovXtTO Sian^ttSaa&at, ixiT^m ixfidXXtTai , tov 'Anoxttvxov 
StdSoxov xov viiv unoattiXavrog' ov T^v ToS S^ftov ^o^df nit~ 

15 pavdXaifia ^i^ovg J^aaafiivijv ftixpta StSijXuxafttv nffoTfpov, 
(B.) Ouro; o^v o BariiT^i;;, lig alaxvnjg Xoyov rS n^Syfta &i~ 
fitvog, xai Xvnrfi fttaiog ytyoviog, ■nqoat^^rj x^ Kawiueav~ _^ 

t,rjvio' xal of>ft>]T^0iovi6ri}s Gpaxtxijg ntpi<ndatoig l^on'^^ov-y.iO& M f- 
^fOf ovM;;fr; IxtT&tv inoitiTO T&g ixSqoftdg' xai^v Ig r& fii- ti^^^ 

WXiaia ipofiiQigTt xai oXt^pog ngmpttvtjg oTg inf,ti xal xa$-' &ii 
wnXtCfio, VLTt Svvttfttv tyuv av/ytiv i^Aaiag , ijv Ix Tfolag i^tj- 
Tt^xuTi ninofiifiv o aaT^dnijg SovXvfiav , fafipqog inl &vyaTfl 
nQo fipaxiog aii^ xaiaardg. (T.) "Ewc fiiv olvAnixavxos J^fJ^ 
9tQfiog r,v xai fidXa lot a<p6SQtt Bv^vjloig Xvnrjfog o BaTdT^g,^ 

18- Ttttnattmt conl. Ducaag. 24. &tiifius coni. BotT. 
«baUtnnt, maia et arcem eitpagiient, eteorom, qui iotui liDt, belll iora 
polJtntnr. DemBia ApocBud tiliD, cihii iis qao* Mcnra habebat, tnddBta, 
per oiBnc* arbii platea* crudeliter drctmtfeiiint infeUdn caeionioi capta 
*d eot territando*, qni similia noliantnT. 

11. ^d me illnd pBene fugit, qoDd de loBnne Bntatie nuTBndun eratt 
qui et ipBe cnm ignobilii genere caaet, diras ex BpogTBphid^ negotiadoai- 
bni eTBierat, aliu ei flJiia «ubinde autcipiendo, et ab humilioribuB ad malo- 
re* ecmpcr txanieando. NoTisaime Ipdui TheMBJonicae praefectnran ma- 

Ea pecuniae li redemerat , atijue illuc ab imperatrlM Aiina niNoa fiierat. 
:c loogo poit tempore elapio, ciun qDaettuouai peram oondom ot toIo- 
bat fraTidam effeciBiet, inde erat eiectua, aobrogante Apocaiica filiun ■onmi 

!|Qem etipanm impetoa plebis, nt psnlo ante dixinuai fem> alwunpsit (U.) 
d Batalse* pTDbroBom Bibi duierat, et dolore perdtn* ad Caatxcuienun , - 

deaciTerat; tom pro perfngio habens ditioniiThracicBB caitellum, continiiia 
inde eicnrBionibu» factia, maxime metuendui eTBierat. Nam qnoi anoia 
■iggrediebatDr, iu certain peraidem aflerebat, magni* ei Aiia viribuB ad- 
tatns; quai petenti InBi ab urbe Trata mittebat ^lymKnnuB latMpa, oun 
000 ille paulo ante, data io niBtriaonium fiKa, BfBoitatun iunxerat. (lU.) 
Quandia itoqoB *ixit Apocaucui, Bcerrinna hoilia ac pennDleatua Byzut- 

,;lc 742 NICEPHORI GBEGORAE 

^. M.685Sj'ia T^ Tov *A«oxa^xov «uXSu. STjXtti^ Xitl x^ d^tfHn* T^g 
imr^aijs an(/9(u; Siaxtffitvog n^og airiv. inti S' 'ArtQxuvxot 
ftiy t^ uii&pwjKiiv tjv, &Y(uyta/ja l^itpovg yivoftivos , xuliSnBv- 
^nioig avS^ig d^i^fiOfiqav xu\ S^aaT^giov initixwg ^otro; 
qQonjfiU, yQoift/iuia ttfoha av)(yii. jipof t^c fiuoiXlSoSj^yyi^gS 
V,S77 ttvria , ftaxQbiv Sw^twv xa) a^tQtftiiwy inayytXlut KOftl^ovra , tl 

C/iovXoixo SiuSoxos iX&iiv xaTaarijvai xai fiovX^g xul TQonwy xol 
SoXwv KavTttxov^ov. Tavta Tr^v ixtlyov Siuvoiav tS-Quvat, xul 
vi}v yvwfii^v fiti^vtyxtv " xul tov xuiqov xu&ant^ hax^uxov fttra- 
ntaovTOS, nXtia t^v ovftftu/JSu Svvaftiv ix Hi^awv fitTtnfft- 10 
mro * xal avxvik xarar^^&ir i<}}jov xal Xxat t^c t^ KavTUXOV- 
Kv^V n^oat^^v^xvias xcu^a; xai n6Xtts, xal t& twv Bv^vTtav 
i'3iti9t ^uaTU ifQovtty, t^v ivtaTwaav dvttyxr,y StaStS^uaxttv 

D^^Aor^ra;. (A.) 14XX' oiS' jfvjos t^s TomvT^e oiyuTO anovSils- 

iati y&(f Kayraxov^tjvos Tijy SittaT^oqi^v xa} fitiu&tatv Tffi xov 15 

BuTUT^tj Stax/jxoi yvwftijs, Tdjriaia awiaiuXty tls id, ff^ovQta 

ndvTus xuQnovs &ftov toH; av9Qtuaois xal toZs fioaxr^fittaiy, 

] intinuiy, t>s cv^(T« t&s Tf/S iniOQxias ixTiatis nQog tov iniOQ- 

« xovftivov ^cov' <as ivMn&tv iX&6vTU fttid itjg HtQaix^s Svvd- 

fttws BaTuT^riv iQ^ftoig n ivrvyxdviiv olxr,ToQiay TaTs ji^tu^aiclO 

Bxal Tafc nouts avtv fioaxijftUTay , xul Xiftw Sid tuvtu nii^fti- 
ifovg indytffS-ai XIIqous. Tuvia nuQii ids inayyiXluS xal tus 
inpQt9itS ixttyas iXnlSas &taaaftivois Tor; fiaqliuqois uy_^9k- 

8> PoK io}.»f BoiT. esddiue putat xoS '^xokoviiov lurrc! cov. 

tiDii BKttlzM fult, ott lobrogRtiiin Tideiicct Apocaari filiDm et iileniptan 
•it» praefectnram iptimet Apocnuco iofenMi*. Ubi autem A^ocaucu», ferro 
' intereinptnB, e vivi* eiceujt, cum iDtligerent ByzBDtini tito acri et eHt 
cuioa Bniniui euet nd quidlibet BudcDduni prooiptiuiaiuB, frequeiil«i ad il- 
lua Annae inpemtrida litterae perlatae suDt, per quas magna ei munera 
■nagoaeque digBilatea promittebantur, si vellet et cousilioruoi et morum et 
fraadnm ■uccenor Apocanco exUtere. E« illiua uiimum fregere. liaque PeiMnim auiiliaj crebri* incnrsionibui Tsitat et incendit regioDea«t urbes, 
qnae ad CuUacuzennm desciverant ; et facillime csi impellit, li nrgeiitem 
neceBulatem effugere Telint, ut Bvzantionun partei •e^uanlur. (IV.) Sed 
nec ip«e fmctom uUum ei hac molitione percepit. Ubi cnim perTersBm ct 
■utatam Batatiae >eateiitiBm CBnlacuzeaDs sudiTit, itatim fructas onuiei 
CDin hombibus bc bealii* co£^t intra casteUa; tnm illum diiit luitornn 
perinriarum poeoas numini penurtU ofTeaao. Batatxes itaque, Perucis cum 
copits moi BdTCaiens, tbcubs cultoribus legiones et sine besdis pascua in- 
Tcait; atqne hinc factnm, utPersae, quo« dncebat, fame laborareot Quod 
cnffl barbari Doiitn promian, contra nberrimaa iUaa spea, pati m nderent. HISTORIAE ByZAHTINAE XIV. 11. 748 

e9^rat TE t^wfivETO xoii tatoxrthtHrt tovjop Is Kanaxov^- ^ C. 1345 
roy t^ raxltyTtp' ftna&^vai rijv yviafiijv oftov tfj zf'l/^- ^"^^'^UmU^ 
i^ pQvXTj^tTui xoJ jif jiQatnat napa/Qijfta' xux tow ifnyov Kui 
n^unovg ig t3 dt^i6v u xo! tvfttviait(ov xa t^c wJ^ijijf f^^u 
5r^ KavTttxov!^^, roaovion' ix,^poh> aitovtixl olov t^ avroftdaov 
fuvm xaTainptipoftivmv. 

Mgn tnleTHDt; Utoqae occiw, anlmim ititim et viki ad Cuiticazmitn 
tmutnleruDt. Qaod obi semel dccretnm, cootinuo et perfectnm eat; cm- 
pcniDtqne ab sdTeru infestsqne fortank neliM iun et feliciai ire Cutacn- 
»ni te>, tot liHtibu* ooUo Iftbore et ■oapte qtuui cDnfectJa, Dcinz.aoyGOOglC NIKH0OPOT TOY rPHFOPA 

PJIMAIKHS ISTOPIAS 

Ao ro £ m. 

NICEPHORI GREGORAE 

BTZANTINAE HISTORIAE 

LIB£R DECIMUS QUINTUS. ARGUMBNTUM. 
Craht, Itomatti* iittidaaibia, mvaltteit. Vritt maltaiiitteadU, Ser- 
rhat iptat ad deditioatm iiMgit. Jlonuinura ■« itnptratorem pronmeiat. 
Jmperivm eim fitio partitur. Quaniam tt ttmpore Cantaeuseiuu Tkra- 
ciat parttm tetmtril. Thraeia Pmanaa imurnonibut erebrit cattata. 
CairfaeuMiu inojiia: ileiR Bjizanttnorvm. Arma imperatrix pettimt ret 
adminutrat. Sacrii imagintAiu non parat. Divitei eeiat. Ex ipio S. 
Sophiat templa abreptai m viaetda coniicit, Galataei profugoi eicipiimt. 
jtiyU lui veliulMnmunt I ttptid omnu gentei laactum et iiuiioJiitiiiit : m 
Giriitiarut aegleetmn. Everta eceteiiae dogtnata. Ob eai eauiat tm' 
plwn tubita ndna deformatum (Cap. 1). Templum taaetae Sopkiae, qua 
parte trientem ipeelat, coUapio hemiiphacrio dehiieit. Eiut etadit no- 
^ituds verbil ampUficata. GviuM eoncurtut el complonitio. /pionnn 
Mibiliura, ae inprimii foeminarum in crportaniit rudtribut pia itdulitat. 
Subttruiia ab imptTatore Andronico fandamenia rtdnam tiitunt. Bei B^ 
MOtMnae italai miterrimtii. Laecdaemonii poit Leuctricam, Romaiii pait 
Catmeniem ptignam, muUeribut aurvm interdiierc. Byzantiai etir veiti- 
bui pidUi piunra utl eoeperint. Deui haminum morbit lenie nedelur, Fa- 
eiliut aed^eat, guain dulruit (S). Imperantiunt cuipae txetitantar, rcmni 
eautit ad arcanain Dei proeidentiam relatii. Canlacuseniu lumiuin lup- 
plei et abiectut in epittvli). jUuUum tifti el rei;>ublieae ob/uit eunelando. 
Quetnvfli cirai mojinie imitari debuerit. Gregorat epittolam tiut aelectam 
pralolunu, gud fide eam eibibiitaTit «it, docef . Kpiilola ad patriareham, 
Ser^la fuit rubrit lilleTit, ipriui Qinlaeuieiii monu. Recita lunt, quat 
ad rem nuniu perfineiant. Caetera omatiul tnunciata (3). Patriarcha 
minm-e tandem fanlu retpondet. Sete et Canlacusenum parlim ejmiat, 
furtim damnal. Hebiti lapiii luccurrcndum ceniel. FUceni luodendo .^ii- 
wim offendit. Auini in Gmtaeuienum el /renen odium, cs xeloiypia no* 
tum; font malorunt omnium. PatriarcAae lamen et toliui cutiae Hjpan- 
tnute graoioT ^om Antiae eufpa (4). Cinliieusetiu) Selybriam in da- 
ditinKn aetipit. Orettiadt oi Hientolsmitano patriartia eonmalttr, 8g- NICEPH. GREG. 'H16T. BTZAIST. XV. 745 

■ontimi elaitdtttimu moUtimtiut mtalar tmtadgre. Bjfrcamm, Bitkpuat 
•atrapain, geTtenoi oittiimit. Atma ^aoque Penita autitia arcMift. Bor~ 
bari occiti praedat Bgiint. Captiuvrwn ingtm itantnu, Aaiaiu Augu- 
ttae duna et inifflilia. Pertae BomanDt. viae tociot ae ductt dari t^ 
fnutra poitalant, Pace eum Caniaeiatao facta domiaa rcdMuit. De o»- 
tteta, qui tuperioTe anno appameTat ( Sj. Nohitet Genu exaeli, elattt 
imttmeta, Ckium improvko adsnuntur. ■k> te et nuirnia mm ttremie de- 
fcndunt. Cininietitu inleraliiii dtdunt ^nottibut. Ideia tt Phoeattnttt 
/asiuRl. Phaetolatnt imptratoriat triremn annal. Duai LoliiMmm navM 
copil. Galataei, ta re effeiui, ab advebcndo fnimento ttattm aitliiient. 
Beccplit rcbui tuit, redmnl in gratiam cam Bymantiit. naoolalum mt- 
■u terrcnl , qui ideirco tlipalOTei circa *e kaiere coeitur (6). Augvtla 
imptacabilii ; patriarcham diguitate tpoUare ttatuit , tdqne ptT Palamitat, 
eb rtteitiam Tomam itli infcHiet. Palamatn iampridtm corcere inettMerat. 
Qnainain ob cdiua*. Eadcm adoeriut palriarcham adiutore trfilur. Ua- 
gnae inde rixat ct dogmaticac aitcTcalionei. CregoTai patrimrch^i inter 
et Palamam arbiter cotittitutui, IVnia) opinionet damnot. Auguttam •/- 
fendit. Scntentiam leripto tTadere iabctur. Ka oceatione data , nooot 
doctortt refellit, Gregorii yaaianzeni verba opponil: ileta BaiiUi Magni, 
Aon ideo rc{>rcAeMA*<iu< , fuoJ uidoriani de adoenaTiit non reportiieerft. 
Jmmi eoailantiae etTcligioitii ergo laudandut, Egulalurut fortatte ^ aiti 
Caidacu=enui Byiantium interea cepiiiet ij). Cum Hlaceolalo clam agi- 
tuT de iatroducendo in urlcoi CanlociHeno. FAaceoIalui, aueto tlipato- 
rum luonm lunnero, ren aggTeditur, Cantaeuienian urget. Diem ctm- 
dieit, Vrbit poriat noetu reieral, CaiUacuseni incruentut ingTctiut, Pa- 
latio erclmut in prcximo dioerialur, jtnnut et diti eaptae ab eo urbit. 
jtuguila, infirmii viribut, ferax et tontumax ! Galalaeot auxilio voeot. 
Aequinimat pacii conditionei pTeteme reipuit. Galataeonim trircmei duai 
tMppetiai ei Dcnitrat. Repelluntur. Conlacusenui olleram el tcrtion le- 
g-alioBem mamll millere, ^uam wim facere, Eaidtm leg^al , gia tiennta 
oate ad eum miisi vcntrant. lubit mcminlite, quae luai praediierit. Le- 
gaii re infeeta redtunl. Ginlanuieai mira demenlio. Mifilel, eo inicio^ 
palolium oppugnant, Marilimam parttm eapiunt. Btoocttutur. Ampoe 
maiielat. Legatio tupcrba, Kxlremum diicrimen. Pacem obtatam vix 
tamdtm accipit (8). Quicunque in palulio vineli lenejiantur, fiieri omnei 
rfiaiiiit, lolo palriareAo excipta, euiu ret olluii repelunlm'. filiui opMl 
Anaam amctarilat tumma. Palamai, ob rodoi opinionei, non quia Can- 
tocuseno faoeret , in vincuto coniectui. Ut palriarcha Auguttam a te 
aUtmametit, Ut kaee wfneritu eum eiun nilamitii eonipiraril. I^iteopi» 
ditt indicilur aif abrog^ondam palriarchae di^itolcm. inlerim ..fitnii oe- 
gtvtat. Conealcieil. Viem epiienpii rnrtum inijicil. Toietlai, per guac - 
o/ficii admonttur, a coi^aioTc oblatai, rumpit. Ipium, minacibmt verbit 
toTTtptum, domo exigit. Patriarcha oiieni ef tnoudilui damnotur. Sgmo- 
dum menia lumpluDm et intniodetli riiui exeipiiint. Ba ipia noete By- 
caatfum eapluiR. Canlacu>enu>, ne aul Annac eaulliui filia incommadtt, 
pmlatio cedil, Domleitium liii oonitiluit circa AlcxU tricUnium. QuoImi 
le erga palriarcham gtiitrit. Kum monailerio primum incWit; ileiiuis 
IHdsmotichum abltgat. Ba omnio Gregorat aliit relinjuit accuratiiii «or- 
mrfo. Iptt ad propoiitum redit (9). Quibui artibut Palamitae Aimam 
timul et Oinlaruzenum li&i mancipaDerint. JPatamal , cum le ipium non 
p*Met, palriorcham /ecil Iiirforum, Moncmioiiae cpiwopu» elecfum. Auiut 
cr|ra Palamom merita, Kpitcopi plerique patriareham lumuln iubent aua- 
tkeina cue, baud impune, Ut umdccunipie in eundem ab orthodoxil icri- 
pli et Byxantium mitii anathematiimi .fuerint (10). Cuntacuxenul tt Iti- 
derui miifuam ti6i operam ad lummoi honortl adipiiecndai praettamt, 
Cirr iUe ilerum inau^atul. Cur ea ret non in S. Sophiat ttmpto, ted 
ta Blathementi , ctiebrata ilt. Duanaa imperalorum el Irium AuguttOr. 
Nieepkamt Grtgor. lot, 11, 48 ^ 748 NICEPHORI GhEGC«lAE 

mM teiHia. PBmpa ejuaiiM*. Solemi» « palalia pmpteta». Spatae. 
Statmea H fietilia viua. GtTium ■iaaaratua «t remtaa» «itreae ia dio- 
dttaatit ae wtttimenti*. Tantae htopiae eaata Suplej. Peeumat ab iit 
9» aeraHam exhauterant Caalaeuxtnui aoa r^etit; iaeettiim^utnm le- 
ttitate, an IrmMilala. Sttonm ^tlidata <f aaertlat hI tluteriL KiiuJUia 
HeUna loamd Palaeologo wuht fUl. Itidonu patriardia proamiciatum 
a dectttore *iw fn CanlacuKiaKt aniUiematitmum ttbrogat. Hitum et 
iadignatiotiem mooet, qvi rtMW, ct oUm aiiolcat. Epiicopet eligit ru' 
4et et fiu(*c(of, Palamoi Tkettalonicae epitaopui Ob to erdinatui eiuiee 
MfMt iagretta pTohibttur. Gregora* ccdMiofticarBm rerum fuaoTem ex- 
potitiaaem aliit retiaquit (IS). A. C.1945 9>(i'>'l'' Tari; 'Ptu/iMrxarc xnr* ^lA^Xd»' xni (rt' aXXi|Xttn> oiafftaf, 

Inp. la.Pa-x((j xaifdv fZyui Xoj^it^o/j^vti) n^ooijxo^ra fiuXiOTtt javiov avxov 

P.'4g7Tg nAiovE^^a xui du^uf t^? tv;(i;; t^ xpuntrmi'. dioxaixaS^d- 

nfp 92d£ ^n,^fi xai imvifitio 4itjrfxwi t^ Ttfoaio n6Xtig xal /(0-5 

ffa('Paifial(av SovXovfiivog , fiTfSivo; oviof, Zt(^ uv ut&toiaa^ai 

Bjj Tar; TotavTCci; avTov yi o^fiaiQ, Bv^vrioig fiiv ydf noXXi^ di' 

^.^SHiq^latwg ftuXXov r^v, xa\ aiumwat xal ixXaXovai , ngoSiSoa&ai 

01 l'fy,^t XpiarovnaXnag unayra , r^ Kuvxanov^ipria nfoaytv^a&ai 

tcrriaaa^at. Kaviaxovt^TiVw St tavro fiiv a^ovXijTOv o)lw; ^v ' 10 

ntqianiitftlvfff d ' ofioii i; ras ix riov ofiorpvXiiiv fia^a^ xaifOf 

vTugfia/tTv oix ivTiv. did S^ juiiia xal nX^v QiaaaXwliirfi 

SiTtuvta f^Xff* OTHfuiv X^iaTovitoXtws ixtfv^ ttditvXwvTixi' (1(9' 

Cuv xal 2t(i^oir vnap/fi ji fiiya tt xai d^avfidaiov Harv , Xiftw 

xal noXio^xia fiux^u nifoSo&fv xaS-' ofioXoylav, SvoTv uftijj^voislS 

ix^^oT;. {B.) 'Evttv9tv o K^iiXr}; fitl^v iuvzav xataaius 

Kui SaifHXtaxi^av iavi^ no^ilfifitvoe t^v if^v (^tro fuff ovSi 

ruv fti/fi Bvtfi.VTiov Xtmofttvav 'Fntftatois av^^tiv oiSiv apiJc 

1. l^rali aoten Tiiballonim priDcipi, leditiaDibu iia, {[aibui Rontsnl Inter 
■e et sdTeTMu le iaviceat (aeviebaat, ad delidu abntenti, latii oondiim 
erat. Neope i* opportDnum illud cuplditad •nae tempun et donum forta- 
nae etae ducebit lange maiimum. PenadeJMt igitur Bammae iiialar, et 
condncntet ponulabatur tubigebBtque obTiat qUBt(|US Romanorum urbet et 
KOgionea} qDoil nemo ettet, cui illoi impetot reprimere TacBret. Kyeanti- 
liit enim , et tacttia et coo6tentibBa , optatint multo er«t omua ilK Cbritto- 
polin Dtqne prodi, guam CantacuieDO acquiri. Cantacnzeno autem odumdo 
anidem DDlents id fobat; ciTilibut ttmen bellit diatracto propugiiare Don 
bcebBt Ea propter omnia ab itto, TbeMalonica eiceptn, Chriitopolin ua- 
qae «Dbacta aant. At(|De io iit ipiae etiam Serrhae, magnB illa at praectan 
ciTitat, fame et longa obiidione, duobui tane malettitaimia botlibDt, ad 
deditionem oompuUae. (U.^ Ex eo Cralet lupn le ipiDui evectni lumptiH- 
qn« inde gTandiori aiipercilio (niliil qaippe comm , qnae B^zantiDm utque 
' luperetant , Tiribui niia et Miprainae potenati rettitunun aibiUa- mSTOBIAE BYZAIOTNAE XV. 1. 747 

s^p httivov ^(t>/(]}f Tt. xol ^fwvix^y ^f/^) §aatXla 'Patfiaiaiv^- '■ 6853 
iavxiv dr^yi^ivas, t^v TC fidffiafov ilanav ig tu 'Pafiaimv 4. q*. 1345 
^/iiufitv ^^ xal xcdvnr^a xo) nuauie otoXaTg 3itta-^(*oig, 6n6~^?- '"-^" 
o(u T^ fttyaXj} TitiTj] yi n^oo^xomiv ipxflt fiff^arwt t/g^attT^ j} 
Stc xal ji^f^nt/ft fitx^i xal ig ifit. ^iti iixalnQog jhvvihv TrjvV.iS& 
oXilv ijytftoviav Ivtlfian' iftal t^ fiiv u^^tiv na^laxtf xaiit t^ 
ii9-iafiiva toTg T^i^aiiXaig, jf,g Ijc tc xoXnav tov 'lavlov xal 
m ^OTQav Tov noiitfiov fify,9t t^g twv Snonlm' niXiiog, ^g xai 
jioTttftog j^iog Uvto&lv na^tv fifytarog x&thoi na^ayittviijv ^t- 

XQftovlag ' iavrw i' ai jCiv ixtt9tv 'PioftaiK&v xupuv xai nSXtiov, 
xajtt jfpi tt3-iafiivi]v 'Pwftalois ilanav, u}fqt xa\ Ig ji mfl Xqi- 
tnavnoXtv rav nafoiufv mivu. jd yt fi^v Ix Tfov joiovjov ote-B 
viav uxQi StjXvfi^lag xa) ^i^ov nuvj^ ilxiv tjii] Kavtttxav^i]- 
»Ac vnoztiQia , nX^v Xt^^ov^aov. (r.) Htfaixai ii Svviftttg, 

15^ j4aiug it^ EXXijgtioviov nuauv oifttv iiant(aiovfttvat , xa&d- 
ntp i^ oixtluni Ig oixtlag vaftag xai inavXtig, av)v&( inoiovvjo ■ 
rvKia^ xai ftt&' ^ftifav jug &i3pi<iStig lipoSovg xaja jaiv &Qff- 
-xtxiiiv n&Xfiov, 9VV fiiv avjovoftia x^iofitvoi XjjojQixfj, vvv Si 
trvfiftttxtiv nQaanoiavfitvoi Kavjaxov^ijvip. Sntog S' u^a ijv, iv6-C 

goaow al noXug xal fidXa nov^^ioe tlxov 'Piofialotg naai x^ nfd- 
ynajtt. ovjt yag vnoljoyltav, avjt naifiviiov oiSiv JoTg jaXatnia- 
foii Q^a^lv iX&iinJO, oSjt ^oiav uqoj^qiov avSiig, St' lov 01 
ytia^ol J&g T^f '/f,g uvaftaxXtiavztg aiXaxug j^v ^fUfijaiav 
xo! uvayfotav ixTtoffOjivtai Saa/tov i^ yaajgi, x&VJtv^tv itmi- 

SO. m« B(dr. pro Kolau 

twtnr) RomuiQiii unperatoraB ipM h proaondCTit, et TJrendi geDU a bar- 
barico mi Roiiiuuim morein traiutulit, tiarBque et omoiba*, qane magnl 
boiiu iiDperii propria tant, intiKnibui palam uiiu eet, et ad hoc n«iiue 
tempu utitur. lam vero et cum filio totum imperinm partitui illi qDidem, 
nt ■ecuadum Triballanim initituta inperaret, ea regione ccMit, quae ab 
lonio unu et Utro flumioe ad Scopiomm naque urbem pertinet; quam pro- 
Tintiam maxioiui fluTtu* tamm alicnode praeterlabitur Axiui: libi vero 
P""iff"" re^ones et urbei, Romanii initituti* regendaa, illinc uiqne nd 
Chrittopolitanai raucea TeBcrTaTiL Qune eutcm ab iUi< «nguatiii aa nrbe* 
Dique Seljbriam et Dercuin occurmnt, ea iain omnia Cantacuzenui tobege- 
tat, CherioneM excepta. (III.) At Perue ei Aaia per Helleipontum qna- 
Gonqne tempeitate , tanqnam ab suiB ad Bnw poweMiones et (edes adTectl, 
■loctQ atque interdlu , ferarom initar civitatet Thradae idoriebantnr: nunc 
latronuni licentiB utendo; nunc le Cantacuieu copiu noziliariis «imulaodo* 
Suie Qt ut erat, laborabant nrbea, et cum omnibui Bomania pesiime age- 
batur. Nibil enim iumentorum, nihil pecorum miienimis Thncibui Teliqni 
ent; nihil ex bnbu* aratoribus; qnorum opera agiicolae, pemipto terrae 
CTMUO, 9Q0ti£«nam ot neceMUuun pannt fnncibu* Tectigu. Cum ittqun 

.--,ilc 748 NICEPHORl GHEGORAE 

&. H. 6S53^ov Tf xajiiXt^tifi/iivijg i^? }^$ xal &v9'Qwtav ip^^fiovTiarTa- 

-' Qnaai, xal ro oXov tiaiiy &^QimSovi , uno^fa xQr^fidxoii' ifiiiau^ 

fiiv ixttvaii tiv fiaaikiit KavTttxov^viv , m^iiii^ta Q^iimjv 

IfidaTi^s J* w/ ^Tiov xai Bvl^avriovg, TJfc /iaaiXlSog^^vvriQ xal- 

^iov ovJtV nepi i^v ittiv n^ayfiUTmv fuXcTav oiT* tlSvlag o^' 5 

IS^tXovatis StoUrjaiv' aXX^ aifaiQOVfiivtjq fiiv rov Tiav Uqwv ^- 

x&vtav xoOfiov &vi3ijv, xai ov fiiv txjioiovfiivtjg , Sv Si /tovtla 

KnagaTiiftnovaJig ' n^orpuisn fiiv Sia t^v ig tu xoiva x^eiav , zi 

Si nXtTaTOv tlg taviijs YSiov xi(>Sog, {J.) Tavia S' ^pj^ai;»- 

/i/mj ovSi Tov xuxovQyiiv ania/iTO Tovg ivSo^ovg, xaJ 0001 tO 

y^Qr^fiuitiiv olxtiiov ntpiovafa TiQOv-/eiv iSoxovv. Si' u S^ xai ig ri 

fiiya xai nt^i^otjTov Uqov Tr^g jov 9tov ^otpfag, aavXov TtaXat 

«aroyi/y^f xextTjfiivov Tiqovofua, xaTatftvyonag &niontj}v iftv 

V&nt]vuig, xul ndaaig anttv&ovv ytQOiv lig tiqxjrjv xai X»J^C 

&nav <furai tfpovgioV cuf uvayxaa&ivTug ijSi} Xoinov Toi-g ra- tS 

\.37QXamioQovg {itfevQtiixov /«p tlval ^aai t^v uvdyxt^v) ig ro rou 

raXaiov xaratfevyiiv tf^ovpiov, T^c ntqiaTiiaetiis TOvto fitjxa- 

vtjaaiiivijg i^ o^ro/(«ro« (fqovQiov o/vfiov xai ie^av Ttvu uyxv- 

pBc xai uavXov oviwg vaTUfvytiV. xatioi xol ^aQfiaQoig xal 

"EXXtjai, xu) nuaij yfj xal ^uXuacrri, xai tiuaaig ^ytfiovixaTg ^ 

V.HBBi^ovalaig, tld-iafilyov dil St" atiavog oXkiov xui anXuy/ymv roi- 

avra xtxTr,a9at Selyfiara. XqiaitavoTg S* olaiv tifiTv , xai vvv 

fttiXiOTa /Qfi^ovat ir,g Ifiolag tiqhg &tov ivyydvtiv avfi^aylag, 

5. fMlft^v tm. Bon. pro fitltiuv. '• U. xifiovoi^ Boiv. pro xo- 
fov^lif. 

tx eo terra inculta remaDsiuet, et colonis omnino vacuB, ac pronos (ut 
ita dicam) fera, Cantacuzenum iiupcrBtoreiD , regionea itlas circumeantem, 
DOn mediocri» flagellabat pecuniae inopia; nec uiinor Byzancioa, ciub im- 
peratrii Aniia niliil circa rerum edminigtrationem opportune «tatuere aat 
posset But vellet ; led aacrarum imBEinum ornamenta licentiui detraberet, :t alia venderet, alia ad anrificem mitteret; specie quidem, ut in aaai po- 
blicoa impenderet; at maiima ei parte, ut in rem nuam converteret. (IV.) 
Haec porro cum faceret, ne tum quidem ab vexandia iia abstinebat, qui-il^ ' 
lostrioreB erant, aut rei familiaris copia abundare videbantur. Quocirca et 
eoai qui ad magnum celeberrimumque S. Sophiae templuni, inviolati iomdiu 
perfugii privilegii» ornatum , confugisaent , avellebant heu crudeliter ac to- 
tia viribu* in carcerem et in quBmlibet (ut ita dlcam) Oblivii arcem detm- 
debant. Coacti itaque miseri (etenim ingenioBUm quidilam es^e neceasita- 
teai ferunt) ad Galataeum castellum confugiebant , ipsa videlicet calamitat« 
•uapte illud sibi providcnte, praeaidiiim firuium et aacram quandam anco- 
ram etintlolBtum vere perfugium. Atqui et barbarU et Graecis, et omni 
terrae ac mari, et omnibua imperiiB ab onini aevo moris fuit, nt miiericor- 
diae et affectua talia apud se baberent exempla. A nobis vero, qui et Chri- 
•tianl Bamtu, et Dunc maxiiDe aimtli ntuuinis aiuilio iodigemua, illud inter* HISTORIAE BTZAWTINAE XV. 2. 749 

inctpijral tt Mii nap«l/l»roi, (E.) Ov ftovov di, oXX' uan^ A.C. 1345 
xiiXio Qayivioi xu\ SSyftaxa T^f ixx^rjoiag avatti^ajnai, *oi'°P| '"i" ?'"' 
9tTot natf^av xavovtq avyxfxvviat xal nmea^iui. St^ u d^ xal 
avji Tov vaov Jo «liXXog ijx^OiTJiQlaaiai , «ul ig ti tda(pog i'^~B 
iQtmai ' SiixrvvTog Qviiaai nfo^affuf vov 9-iov xal Sid xwv g>ai~ 
voftfvwv T^v ttSv otJiw naffavofnrv/tiviDV vitt^^oXiiV , xal oTor 
xf/V (liXXovoav n^avaq-bivovinog xu\ untiXovrtog iy.SlxrfOiv. xai 
poi iSoxti Sia lovT tivtv attoftov xa\ ai^ixXovriOtiiig y^g ytytvr,- 
g9at ti iitt&og tavtl. 

10 ^. 'Eantga fiiv yu^ ijv ^J»? xal ovQuvbg «^^piof, ntp/ novC 
li fiiaa tijg rvxiig, oTt ituai (tiv uy&Quiniov oq&aXfioig ^uStig 
Xtpra^utovaa xlgvTjOt tovg vnvavs ^ tijg wxibg aiainij , n^bg d' 
ipdug wxtc^tvag uXtxr^ovtg tug te Tn/pvyaf xivtTv xal tHg ift- 
(fvtovg auXni-jyag uvoiytif iftfiiXuis fttXitwai , xal tTjvixavta rti- 

15 nxioxtv 17 ftia tCiv ui^tqimv tfuvai rtttuQtnv urfjlSiuv, r, TiQog ijXiov 
iria^^vta fiXinovaa, avvt^tXmaaau rt xul av/xud^iXovau iuvzjj 
MEi Saov vit^QtiSiv 8 tntxd&tjto iifitarpal^iov ' xat avvTit^aituiO j 
fti» ri x^nxofitva xuiJXri tav fi^fiatog' avvtitfiinTai.S' tuv 
&tiii>v ixiivwv xoaftog ilxuvwv ' tj Si Sii nuvtmv rjxovau X^V*^ 

SOtafifarui tu/^ , xadujii^ uv&ag iv uy^ip xat ^oSov iv Xttftiovi, 
onor' «xp!$ xal KUfmi] iif udoXTjrog u&qoov Imd^uftoi. sj 3i tais 
U(fovg Ixtivavg xiovag mqnXiciovaii tt xu\ noixiXXovaa xui vi- 
xwaoc ti ufitXXwfitvov unav (DtiSiov Xu%tviixii navTunaatv i^- 
fvt} T« xai tafiiaiai , Xfnioii/Ta fttfiijaaftinj ifiTiflSuv. no»7j- 

uiquam ruptia retinBcnlia, et lp*a 
Mcra Patrum prBocripta confun- 
causBm ipiB templi pulcbritudo 
itsiD i(a u{>nificante , ct evidenti- 
et eiusmodi impietaB , futuranique 
:! unde et factiun puto, utcitra 
Bcciderct. 

ereno, cum lilentium ipinm cnini- 
rimit «oporem alUBsimum ; cuni et 
igenltiis buccinas modulate innare 
lo paene dixerim aemutiB, unus, 
trBheni et CBdem ruina involveni, 
im fulciebant : atque ita deleta 
recondilB; deletui eit ucramin 
usa brevi evanuit, veluU flos ia 
ita Tcl improTiaa eruca itatim in- 
I veiticbat ac diitinguebat, oiiin« 
ura, effuu omniuo el deleta est, 
e* autem, et conveutua, et qu«* 750 RICEPHORl GREGORAE 

A. K. 6853jv^»f ii xai ^rawl/ou xa! 2/(iUai ow^5*(f ^«r, Xoyaeattt xai 
ifQalf nawvxiol rt xal nanifitoioi , Ti^hg &^>wvlav fia^fyxav 

P.470»^ attovSijv vn ixTik^^^no^. xaJ vfiy to nayx&afuov ^iatitov, t4 
ndatji yXdtrtjs Jt^nviv atfrffiifia , o ndo^g axoijc yXvxis &6pv- 
pog, AofaTovtarijXt&iafia, xai ar^Xtj rie oh» tfi,\f/vjn>^ it' al- 5 
^fgoe notovfitvri r^v r^aytfHav, »al ndaiji y^g ngoxaXovftlmj 
Sux^a, xal wani^ arofta iia rijs i^otptjg &V(o Sidqaaa nt^t- 
^avwg ^Xltjf xal &arQdai T^y &Stxiav n^oaayytXXti , xol to^; ov- 

\.3SO^avoiig ftovovovf^ n^oaxaXwftivjj ftd^tv^ag Ixuva ifj rSt roiv 
'Bnpoqrtjroi* nipidSti n^ig xvdiov „vtol ftrjr^og ftov iftaxiaavro iO 
fil ' inura^dv ftt , ir^avftdrtadv (it ' xal 17 vnt(frigiavia r&v ftt- 
aovvrav fit avtpti 3i& narrog." (B.) TovravS' oSrtoavpfii- 
firjxorav, t^g 9>^/"7f toiS^tv fvitatjg xai ava nuaav SiaSo^tt- 
a^gr^v noXtv, 0o^ xa) ^p^voff ^ytl^tro fttCion', rj xar' ixffvov 
TovndXat, hn6xt NafiovyoSov&ao^ ojiaav^toi, a^rjv t^aviffa-lS 
CjioStadfttvo{ 'Jt(fovattX^ft, oftov xai li tov 2oXoftwvrttov vt^ 
xa^tTXt rt xai &g>^(/t}rai xXtog. ixivovvro rotwv aixlat naaat 
xaX dyopal xaX d-tarQa, xai ndyrtg tnl r^f &tav roS nu^ovf 
dd^^iov i^^td^tov ' xai ovSiig ^v, Sr^ nQoiQyiatriQov frtpov ^v TcBf 
andvrotv, S rrjg anovSijg &naaxoXijaat ravnjg &v Svvt}9tlt]. nt^i-XO 
ardvrtg oiv xal dnoXo^vQdfitvot Tidvrtg, on6aov tixog, ^niaa 
xv^avTtg t^tipopovv rrjv vX^v r&v l^itJttojV md ^v oiStig riSv 
Hundvrwv rtoig aivvrtX^g' oiS' ^v txti SiaxQivtiv lAwiatov Ix 
ntvijrtov, oiS* t^ &S6totv tvSo^ov, ovS' tx Stamrov SovXov, oi 

SS. KV9a»TCs Bolr. pro x^ipiivrtf. 
■otebBnt haberi illic diebaa et Doctibus perpefuia di»l«ctic*e theolo^caeqae 
diipntationei, itDdiam aaDm in nlcntiDai pne abipore Tertcnint, Gt Ddiic 
IheBtran) iUud DniverMt orbi coaunune, iacandui omnis liBgaae Bemo, dal- 
ciMimaai Buribui quibuilibet munnur, inidipecUini aditat i^ectoculam, et 
quaedam velut colunma rniiniata tragaediam medio aere exhibet, totiuaque 
orbi* Iftcrjmai ciet; et ore quasi per culmen lupemB didacto, aoli ct aitris 
Indignum faauiu palam annuDciat; caelam demque taaUun non teateiB ad' 
vocat, et prophetica illaDeo occinit: „filii BBtrii meae pDgnaTenint con^ 
tra me: percoHerunt m«, vulnerarenint me; et laperbia eorum, qui ode- 
runt me, adacendit iemper.* (U.) Id cam ita accidiMet, nianaat« itBtim 
fiona, et per tot«n aibem mane diiaeminata, mtdor et damor et luctUB ex- 
litatui eat, quam olim «latitit, cum Awyriui Nabucbodonoior, Sol)'m& Tan- 
ditui everM, SalomDnici qooque templi ma^ificentiaoi dirait atqae iuatulit. 
Omnla itaqne et tecta et fura et tbeatra deierebantnr, omnitHi» ad iliioa 
dBdia ipectBcalam confeitim Bccarreatibn*; et Bemo erat, cui atiud qntd- ?,uam curae impeuiioria eaiet, quod ab officio illo powet avocarc. Circam- 
uil igitur et lameatati omnei, quantnm par erat, oioi indinato corport 
laterfem et radera exportabfuit; nec tnn qaiiquam e\ omtutwi erat inuna- lentati omnei, quantnm par erat, oioi indinato corpore 
n exportabfuit; nec tnn qaiiquam e\ omtutwi erat inu — 
nec iIh divitem a paBpere diKecoecei , nec illuitrcjn ab obicnra ^ HISTORIAE BX2AJST1KAE XV. 2. Wl 

fttrrur oid' fx Pawavaojv nytvij. oUcl n^g filav latgt]( d»t~ A.C. 184& 
xi^vatQ ndvTwv ^ n^od^ftstt {jijXou <pQfiv. noXv yt ft^v twr "*~^ieol.fi"' 
ipwv 7] Tciw ywaixwv vnfp(^o> t?( lotipj^ov anovdif. utt j^dp ev- 
na&iatt^QV n(fi; iaxQvaiv jo yivog tpo^iai, nXovaloig Xomov 
SroTg Sux^vai ^aivovaat rd( tt nXlT&ovg nal ntt^ag Ixilvas laiiTa E 
intT^ovv xoi; iSftoig, ovSaftti m^Xdfiit^av IvSvftdtoiv inav&^a 
^poytt^iTat , ^tiywfAiyav xal xovttng nKtj^ovfiiviav wiii w i^c 
noXvftiyovg Itttlvrjg vXi;$ vno tt ttje il^ &XXr,Xuv xai ii* &Xk^)MV 
awtxovs tt Kol ay;;«rrpoyow m^ipofas, tJittv uv tig jiijyug 

10 itfitvat iux^iav ti;v ^Xtjv litipa^aiiftfyrjV ixitvTjv ' oSx<a xatii no- 
To^ov; lxii(}tt tott idxQva naamv iieii /vVeiKwy, tvSo^av oftov 
xal uio^mVf xal ofircir fiaxgoTg uvtfilywto &g^yoig o ^Xog ixtl-V 
vav xal ^ anovdfj , ^aatuvTig ovSifiiSg ivv^&tiatig SiaKoif/ai tiw 
S^ftov *o! Tijv avvifrtiav, iqt' oXoig iyyvg -nov wx^ftfpotg t^mi- 

ISxorra. (F.) 'EXiyito ftivtot 7ip3s twv noXXoiv, tS? *i /j^ npov- 
ndQZ*** avviffaivt t«s n^dg Vm xfiijnTiag xal t& iptiafiata, onoaa 
n^hg 'AvS^ovixov tov fiaaiXiag ndXmi avi^xoSofiiivtm nuw tm 
giiXoxifiwg, xuv noXXanXdaiov iytyivu xi nnZfta xal Toiv yiPA7i 
avtitiM ^v Tiv. xa\ xavta fttv TOvToy taxi t&v T^onoV x«l ti 

tO0i^S iv TovTOj; IxiXtvta. {J.) Kaxuv S' Sntxax^ jig oSx* 

rjV, ovt' T^Xnl^xQ' uXV if' iti^otg VxfQU Sii}vtxme inf^tt, 

xol inl To /_itgov tfvlit xal nQov^aivt. ij n y&^ yij navtdnaaiv 

dnHv aanoqog tt xal dyiwpyJfroc iXtintto " tmv t' hutfjSiltav 

6. «fpl lann^uv cod. BoIt. 

•wnni ■ donuno, neo Dobilem ab opeib meiceaaiiU. 8ed In eimdem ar- 
dorie inpetnm omniam jnritcr Toluatw ceale«cebat. Mnliennn teroen le- 
dulita* malto muor qaam hominnm in naTanda oper& falt Etenlm illM, 
«tpote ■exn ad nberem UcrjmerDm Tim projieniiore, largo donuB fleta 
latere* ao Upidea ilios retpergebuit; humeru deiode ImDonebBnt, neati- Tera «pidebBt tom confiun UJa 

aliU BO alioa per manos tTBnsUUo. DixiMe* m ... 

batar, Ucrymaruia footibua Katurire: adeo tuoc torrentium Instar ibant 
omninai itBaa erant illic mnlieium, illuitrium limul et ignobilium, lacr^maei 
adeo iogenti lucta mixtua erat iUarum xelna et ofticiosa diligeotia; riquideni 
illM Curaai et coadnuoB laborea nulla potutt molliliea intenumpere, per- 
pctoia fenne toi^inta diebua et Doctiboa. (lU.) Caetenun ■ piertaquo dicd- 
tabatur, iriai MienlciD Temia occnrriaaent foodamenta et moles, quaa iam- 
pridem imperator Andionicua magaifice admodum ■nbstmierat, futuraa 
moit* maioram rninam, atqne illad Talnaa inaanabiU eutituruin fuiue. Porra 
haec Ita ae hidniernnt; ao in iii aeataa consumpta eat. C'V.) Malomni bd- 
tem ramiawo iwUa neqoe erat, neque aperabatur; aed perpetuo alia es alik 
aOlnebant, IngfaTeacebaatqne et praTeDebantur in peiua. Nam et terra ae- 
Kinibn omniiw paene fraudabatuc « et inculta remanebat ; et remn td -A- ..Googlc 752 KICEPHOW GREGORAE 

i. M. |I853/ii(K()u Ti; IxtnoXttl^B an&vi^ Siu tuc jCh' SX},ot* SXXtov n«il(- 
" "^fiiwr itfodovi' xtti Sfia ;;pi;/iatw»' 7i6^og TjV oiSiig ovdaiAo9iv, 
tivit Tofi; ntvr,air ino^aat Si^ t^yacla^ ^fJTivooovv , ovit Toff 
&Qyovatv, o9'(v ^torov riva SaafioXoyovvTt; aQyv^Xoy^,aovai. 
xttl T,v iiStTv KivovfUrag T&g noXtig, x«! zovg fiir ig aXXoSoTi^^v^ 
piioiKavviag , Toig JS' iv anojvdatt fUronag. (E.') Kdi ^axtr- 
datftovtot piv nuXai /_pvoofopttv T«p ywaiKag ^navaav, xal Sfia 

Co( rd Tr^s nuXai Fwftrg; diootovviig d^lwfia , ^,fflafittal tt kuI 
i^Yfiaai it;fioa/oig kuI &aaXtvToti IxuTtqof oJ fiiv Suk io iv 
V.aSljrftijrrpoJff ino Or,f{a!iav atflat yivoftfvov ntt&og , onoiid^fu-lO 
jtpoS Trjv nuot/.v ikh^v onimx^)- axftT,v jijg Snd^T^g 'EnofUt- 
Vfoviag ixiivog , BonoTttQ/uv TijnxavTa ' ot Si it'jivvi0ttv jhv 
KaffxlSoviov , InoTt nipl Tt Kavvatov ntSlov xa! jiiftlSiov wo- 
Tttftiv ToTg xaT& 'Fotftaiun' ftaKQoTg ixilvotg x^onatoig TtXivTttTav 

Ptove' inidtig xtA avyxXtfbag -trjv ftvQiiQt&ftoviK(ivr,v'Pi>>fiaUiiv\S 
KttTrfftiviamo aTQttTiiv ug TOig nXovaioig ixtivoig a7fiaat fiatf^- 
vai Ti itoTufiov Ti ^o&iov xal, Svev vSarog, ttiftuTuiv i'xitv Svta- 
&iv ilvat SoxiTv TttS nijytlff. (5'.) Nvv S' &aniQ ?| ivog Tivog av- 
TOftuTOV xr}^vjfiBtiog , StadffaftovTog untiaag noXtig Ptaftaltiiv, 
ftrjTt ft7]Siva ivSffiiiv fttjTt yvvaixtiiv (xtjSiftlav XafinQQtf0Qiiv,9Si 
iXX' o/toat nttvTug tXfy&at fttXaivais ia3^,ai ^vvtniTtrioxti xt- 

KxpV'^^'i ovg fiiv XvnTig ivixa npoiJTtaQ^aatjg ana^ , otg Si rfiil 
T<); Koivag xoi Srjfiottiovs xi~(ik; rc xai tivftfioQug zcuv ofiotfvXtiiV 
fie ft^ n6Xit xal noXtTiia Ttt'Foifta(tiiv ioixivai nQdyftaTa, uXX' 

13. Jlovpnov did pro Ktm^niov volt Boir. 
ctnin MeeHuianun mspiain qatuidam inopiHiii iadnxerut hostiuin aKuali»- 
ram incarrione*; nec parsndae alioonde pecunlae ntio utla apanperibu* ex- 
cogitari pot«ra.t, quamcnnqae illi artem eKercarent: nec erat nafpiatibiu, 
ODde corrogata aliqua itipe pecuahiincoi^reat; et urbea videie erat dei»- 
latas, yiia peregre abenntibuB, aliii dumi deipsTata salute reniRiientibui. 
(V.) Olim quidem Lacedaemonii mulieribua eilixervnt, utgcstare auram de~ 
ainerent ; nec aoM ii, qui veteria Katnae imperima actnifniatrabant; consullit 
utriqua et decretii publicii , iiBque iiiconcDuis : ifli propter Ijeuctris acce- 
jitam n 'niebauia cladem, cim) roburSpartae militare U>tum fera exciaum eat 
virtute illiuB Epatninaadae , qui tum JJoeotis impembat : hi Ycn>, eo qiiod 
Huuubal Cartbaginieniia ia Canneoai agra, apud Aufidum flomen, fflogai* iUia, qDa» de Komania reportaTerat, victoriia novisaima adieota, coactaa h 
umua locam icaumerabilea Romaaonim copiaa ita pruBi^avit, ut Ikr^ cm- 
ore tinctia fiuctjbua , non ai aquae tti e «M>pimii fonubuB derivari arooil 
videretot. (VI.) Nunc vero, quaai edicto aiiqua totai Romanorain arbe* 
«uapte pervagato, lic uiu venit, ut nullua vir, nBlla muller vaate candente, 
•ed omnei pulla ntereutiir; alii dolore aliguo ieinel praecepto, alii CDmma- 
nem ac publiram vicem et iuorum civium inrortunia dolenleB; ita ut noQ ci- 
ntftti rave publicae iimile etBet Kouianum imperiuiu, led obicara quaedam HBTOHIAE BTZAMTINAE XV. 3. 7S3 

ifMv^tt nva xafivovTon' iTSaXa tlvai, xai no^^(a9lv ftovovod A.C. t34S 
n^oawuiponnvyra di.X^kais z^r ?v3av t^j V**/^? gikiyftovilv, oaijv y^gie 
Ixacrr^ iaipiXSe xo^i-/ttv ov X^ytt tS xaxoSaiftov vvv t^; 'Pfo- 
ftaiavrvx']?' na^anX^atojg twv iuTfdiv Ixtlvoic > iftayovrog rovP 
S&toS TOTg xotyotg te xal iSiuijivai Pafialav nga^ftaoi jfy/ la^ , 
T(fivovaa]f S(xt}w, ot ft^ T^ p^vrurj} xai awaifiotjwtr] x^/^yrai 
KttVTfjff/^, S»/i^T^ ftakaxiDTtqa n xa) Siik /*ax^ov imiovfiivtf 
toif /f ovov T17V uttTfy ' S noXXfp S^ tov iiqotI^ov SoxiZ Troig avta- 
poTipm, oi owitTat ToTg nXtlaioig Toig &tlovs xai oly.ovof4ixois 

lOi^S Jtqoyoias T^otiovg, onoTf xaiQOv l&fXot SiSovai ftuavolag 
ToTg Tu ftfyara afxu^zuvovaiv. avd^^otnoig fitv yii^ tioXXio faorP-i7i 
Tug oixtlag iaxlv aixoSoftiag xa&ai^tiv, ij xil^iv &eip Si, qn- 
'lav&^UJiiff yt ovTi, TayJaxTii' fiiv Tr^v olxoSofi^v xal avaiaaiv, 
xai &(irTov ij loyoCi Toiv yivoftivwv noi^a&af Tijr Siytxa&ul- 

15 ^taiv Siu fiax^ov Tt tov xqovov xai ^gaSvT^^av tog ri noXXi, 
xttl ftdXa ftoXig' fiorovovjfi Sitxyvvxt Tnpttpavug, ixuit^ov tifat, 
To fifv avT^ xuTU ^ovXijaiv, tq Si xut' dft^6iet/a' t^,!* ufiov- 
XtjTOv*** xai o nQog Stoq&aaiv t/_ti x^uTiarov avftfiovXov uiti» 
xal aviAftayov rhv xoo jf^ov^ou SlavXov^ 

90 /. Tkvt' ivvobiv xai avTog ovTt vai&QOTijva m^l Ttl noX4- A. M. 6854 
fita xal &qi0.ttuv w(pJ xrjy ivtaxwaay Ttt^laTaaty tyoi xaTayi- j^ ^' jaig 
rtiaxtiv To5 ^aatXiwg KuvTaxQvt,riyov, ovtt ^jjXoTvniav.xtti xoiovbiip. lo. Pa- 
ani^avTov ^^wtjg aizitta9ai, xu) «xaTaUoxTOV ^^paf alAig'**"''^ 
fivOTixotT^fove Ttyug x^; n^ovolag Tf/onovg' 1) tH ndtru xaXA[V.3Si 

18. NoDDuUm denint. Vide Notu. 
dsQlacrtk luce carentiam eau videreotor, qnBe e longiaqiio mbi inTiCMn 
qnui pnedicBrent inlimiun animi doloreiii; eum nempe, qaem unicuiqaa nan 
nednit cnmulat« eihibere praeseiu RoniBnorum infelicitu. Nimlrum publj- 
ca et privatja Ramanomm rebua diTina iustjda aic ferme medetur, ut ilU 
Bedici , qoi non praeaentiBiimo cfGcaciMimoque cauterio utuntur, aed lo- 
niore, et curationem in lon^m ductaro. latDa autem multo quam iUud mi^ 
Uitius videtnr; nen inlelligenlibui pleriiqae divina et benigna Providen- 
tiM coMilia, quaado illa poenhendi spatium iis larcitur, qui gravLuime de- 
liqQeriat. Etenim honiinibua qatdem multo faciliua esl propria aediGci* 
wMTuece, quBmcenitruere: S«o autem, utpote clemuitdoii, rerum aedifi- 
ati« et GoagMeotatio celcTrime ac dlcto ciliui, eversio aonniai longo tem- 
pore, et ot plurimont ientiiw, aegreque admodum portlcitur. Niminmi ille 
taatum non epvte ostendil, Bltenm quidem se volente, HlteTum vero partim 
voleate, partim oolente fieri **' qood ad emendBltaiiem optimum babet 
«auiliariuin et adiatorem, morem Ipaam luiigi tempori«. 

3. Haec et ipie mticum reputans nec socurdiae In bello gerendo, nec 
riapticitatii in iilo rerum at^ nimiaa Canlactizenunv Imperalijrem aiuim 
danuare, nec zekitniiam Annae et odium implBcabile oausari; wd occul- 
liora quwdaiB ProndeutlRe consilia , <jaae omnia recte admioiMxant crimi* -glc 754 NICEPHOBI GBEGORAK 

A. H. 6854 jioixovffa rug t» uiAoif ^ftciQTijfiiimz ahlae tai^oTg iv iTtifois 
Xufin^&S &noSlSwai, Ytio^flag ftifiovpiyt] jlo^nvc* ^ xol aiiij 

Cjtjv Tur on:p/iai(Kv xara^oX^v iv £jlAot; Tjj yij jiotovfUn} xat- 
ffoT( iv hipoig rgvy^ to^C xa^noig. (B,) Ji^ $ii Tovra xaX 
fivija^vai (jiug rivoc avimtp&ovtos Toiv iniaToi.wy KuvraxovJ^tj-5 
ytm, yivofiivoig rjfiTv iviuv&ot Ttjg 3itiyf,ato}Q , it^oi povXr,aioii 
ylvtTOi' at iiiATOvTO aioiytjvrai ftoi fiif^Qivvv, a^! ft<vra noX- 
lai TtvtQ ovaat irai avvtxtTg ai xiftnofttvat n^oi avTOv Bvfyv 
jioig , Sri TtoXX^v Tiva t^v vnojtraotv t^xov xal afiixf^^iTiJJ 

J>Ttya T^v na^axX^aiv ' i^v diay$t}yo^r,aayTi aTQUJtjyixiiiffov 10 
Tfijtav xparaiori^ay tioi^aaaSat xaX anovSatOTlQav rijy loti 
aySvot xgiaiv, xal /iij ftutr,v ovTOi T^lfitiv ziy/govov, xui qD^f/- 
^v fiiv iavTov, qi&ii^iiv Si r j 'Pinfiultov ov Siov nfayfiara, tus 
xa} ig yiw maovja riitj fojxir' iXnO^iv QaSlojg ini r&v il&taftiviay 
P.ilSxfftjnlStav iar^^tiy ixiiv ya^ avrov , uni^ ifiovXtro, n^g a^lS 
j^ai&tt^a Tr,v ftlfttjaiv iyatfigtiv rwv (pywy, l/4Xi^iov tou Kofivt]- 
yov StjXaSii xal roiv tiQi airoS (wv ^ o|vrt;; tv/tptiic Bv^v- 
•tioig uiptlXtTO, npotnjxoiTcii; tfvXaTTta&ttt tijv riav noXtfiioiy inl- 
votav xa\ ri Ttjg iifoSov ^Taxog) xui fivgta tv SXXoif &XXa t&v 
Tt ofUitfvXmv xbI uXXoifvXiay, nuQaTiXtjai/iig xal fitltjiaiv iyrerv- 20 
Xti*6twv £ULor' uXXwg aXXoiy titfiajuatai (itaitav xn) ivaavtayity- 

Bvamxartiffon' fiaXa TtffttyfiaTmv, (f.) 'Oftiag itiii roTg tijg nfo- 
volas dRo^^^roi; niXdyeat to twv roiourcnv Xoyorv iniufr,xttfity 
mtnfog, ^igt t^v vnoa/fiotv ujioiuftfv, fitSg rirof Tiiit' KavTa- 

tSbm allo bnpore adniuii alio mercedein UDplMn r^cndit ; agncnltnraa 
■eram ii^Uta, quM et ip*a, alio Umpore nuuidatiB terni« Mininibua, «Hd 
coUigit fractD*. (II.) Qaapropter bac in parte biitoriae libet •electani DMin 
cx (^tacnEeiu epiitolii citn inTidiam prafeire: qaaa ideo hactcnua osiiii- 
■ina (quMvii ille multaa et continnu ad BjiauUDa miaerit), quia nimiaB 
ijiiaadaa humililatem et iDdicnaa obaecrBtionea contiDebaot; cum ille ooa- 
•et, ai (nt imperatorem decnit) rigtUna fuiaaet, maiori atreoDitole ac dlll- 
Centia totam coDtrorertiam dinmera, dod aaten ita tempna fniitra terare, 
BiBDlque et >e ipaum et RomaaDm imperioin, onm minime oporleret, adeo 
■CDidare, ut iam in ^ua prolapgom non ■inret initituTDm ae nnquam fa- 
cile piioribna veatigiis. Potuit eaim ille, ii roluinet, antiqiiiDra quaedaM 
•ibi ad inutanduin fecta propoiiere, Aleiii nempe Comneni, et eonim, qui 
iprnM BDteDaaaare (quomm acria Tirtui Bgnantiis facile prRilpuit, fie ho- 
Blium coiuUia velentUemque impreHioDii oppartune praecaTereot) et inft- 
idta divenaque tam populariuBi loanim qtnm nteraonim hominnm exao- 

Sla, qui in liinilibui atque etiam in meioribui negatiorum turluilentoniu 
ifliGiriaramquo moleatlia )iliaa alitar venitl auDt. (III.) Verum qoia ar- 
cano PnvridMitiae profando oarum renw cauia* et ratioDea, veluti cvmbua 
allqnam, permiaiinua; age, proraiamn BbaolvMnn*, ac Doam tx lonporibuB HtSTORUE BTZAm-INAE XV. 3. 755 

tatv^it)^ fiax^fiv ig Bv^avrlovs InuTToiM» iKnijira/AtW fiin}(ti]v, A.C. 1346 
TOt! n fii^xovg vfaigov^itvot tA nX^ara, tdv i7m/&oSs *"•'*'«•* tii 5 ' 
xal S(ia vi ixaXXig xwv Xt^ttin' n^ fiiv fiix^hv vm^tlSovHi xt nal 
ivtytl^oTttg , roB tiaiftnovi (Svfxa tiuy aieovotiv fukX&yxiav, nff 

51* iwrTts, rfid j^y tJJc SX^tlas iya^tati^av i£y leyo/i/wwC 
i^Xioaiyt (^.) „07a9-a", qttjaly, ^affiaiatt Sianoxa naTpwftX"* 
t^v ifiXlav, inoatjy Ividu^dft^ nfoc ai xal r^v aijvTift^, xal 
onaaot BOt xaTct yhos n^oa^Koy 5ar,v it anMiSfi» tla^fy/epta, 
xp3f njy 9aTQia^xixf(r ivax^^al 9t ntemnf,v, pijw (ti}itfiiSi 

iOytyOftivijf ftv^fttis oiSivl T&y imaxontoy xal npiaftvTi^av iv TaTg 
najQiatixixaTs ^^ij^op/atf iti^X aov , fi^t' av ^ftiov tiaaya~J> 
foYtiav tr^v ftv^ftijv iifii x^v a^, uvaftiplXtXToy tv^xiTOV Ti^ 
^aaytor^v, dipavil^ riTift7iftivt]V xiw( ^aipa xal fta&t/a. Sftus 
tifaS-a, on6aovgTt}vixaSTa SitpfTXijxaftti' vni^ tijs a^cxoi(aivove 

ISxifi^St ndvttov &v9iaxaftivo)v ftixQov, xal xvQawixijy xoXo^v- 
xtov ixftvtgr ^ftwv x^v anovS^fyf. ola&a i' aS xal fttTi ri ytvd- 
a9ai, troaai( ivixvxeg m^iaxdotttt nqhg- xov 'Anoxavxav, x&g fia- 
aiXixag vnopvTxovTog axois, xal of^fvtl tuv S-pivaiv at ml9ov-^ 
xa( xa&iXiTv. wv andvxiav Ka9ai^iTi]( vntjpj^ov avT^, fti}}(av^- 

Kfiaaiy dv&iarig ftrjyay^fiara xal tXen&XtBtv iXtn&Xti(, xai ttVQ^ 
yog aoi yivofitvog k^uii<txo( xal S^fftiXtog &atityTo(. ^tov ovv 
xal ai ToT( ofiaiaig ^ftu( &fit0ta9at, ai Si xal n^oatniSmln- 
Xtvaio rH x^^"^"^ xa9' ^fiwv. Str}9ijvcU at XC^ rotvw Tov 
9ttm, ftij nofanXtjaiov xvxtTv ixthov xptxov. xa\ tl ftiv tl( n^ 

Cratkciiceni ■dBjnntiM «^■(oU* nc affeiaDini, nt et pleraqne taedii tI- 
tMidl gntla reddamu, et ta<reiuutM dictioiM, lOodD Baditoram et decori ipnua CBUM fuldami leidter ct erigamna, modo ad Temm veritatem evi- 
MnlitH dederandam intactaa rdbquafaui. (IV. } „S<n» (inquit) Baiieti*«im« 
domiDe patriarcha, qaam «tndiotatn me et tnl et dignitatis tUM et eoiuoi 
omiiiaiB, qoi te cognatione attingerent , semper geMorim ; et qoantaiB diU- 

Seotiae eoiitalerim , at tn ad patriarchalem noDorem Gveberere , cwii WiIIm 
B te ^To epiBcopni, aiTs preibjrter, mentionem in ferendia aofftagiia eli- 
«ndoqM patrlaroha ioieciMot, nec ipia tai nonnnado, quam magM et pco- 
ninda caBeine ad illam UBqoe dieia digaati ruecant, ontroTerBia caruiaMt. 
Scia tamen, quaotOB faonolia tid caQia iatMira tom B«(tinaerimua, OBnibaa 
fenne icfragwtibiu, ac iimIiuiii iHnd ■todiam tyrannicnm TOcilaollbni. Scia 
nnnu etqnantia, ^oitqaam patriircha renunciatUB ei, negodia implimWa 
fMrio, obtondenta laipetatona auiu Apocaoco , atque nt to de grada deu- 
ceret Bablnde «nadente. Ea ego omnia compreari, iBacbiMtionM macbina' 
ttonlbfu, TtrM TiriliBaopponendo, ac me itnum tibi propBgoaculum nani- 
tiBaiman fundamentiuiqDe iiioonoaatam praebcDdo. Cnm itaqne pariiiM pa- 
ria refeni oporterat, tn dm imaiua cumalatos peaiiaie reiDunerataa e«. an- 
perMt igitnr, ot Deim logM, ne eam ivdicein experiare tui Hiuilem. Qnod 

,ilc 756 NICEPHORI GRECORAE 

L.M.E654pav luv n^Sif^oy avvffiovXtveg /ilv i^oi rli JoxoSrra /(njord, 
ptv^iaxtg d' ovv ivaavaoxtTOvvra xn! /iy mi&ufuvov , Sv xifu 

V. 383 n^iifaiTU' ^ o^ Kud-' ijfiMV Tr/g xaxfag zavitig avaxiv^. vvv 6' 
ovdiva aot Xiyov tvjigaipiiatajov olfiui %i}.ii<p9ai , jiQug unoi^o- 
yiav Toiv ovTw SgaifUvoiv lovTi. uTia^ yuf utiHQtjxon 7iarianaat& 
T^v npos iftt Tov kotnov avftiftoviav , i| oliffiiag n^otfumtng, 

P.474ovJ^vc( nf^t twv anofiaivovTwv ivTtv^fv ToTg Piitftaloiv nffo.yfiaai 
Svaytfiiuv jionTaSai Xo}'Of n^^ovnxa;, El ovv 6^i yovv, fttTii 
Trjv nttQav z^f &nof!dattDg x(xi twv iv oipti dirivixtt xaxwv , flg 
10 TtjS fi^vr^g anojiXiifiais xaXov, owl^ig /liv lo xaTuktiftfia twv 10 
'Putialwv, awi^ig Si aavTor, xai fiaaiXiu TOf viov, fUTu i% ftri~ 
TQOS lai ^aaiXiliog^Avvrig, tl Si ToTg ofioloig tVi dikng ififtivtiv, 
^fitTg fiiv ov» i&iiovTal fiovXrj9i{}}fiiv uv nOTt ytvia^ai Tf,g ot- 
Bxflat TVXfji xai l^tor,g ni/oioiai' aoi d* laTut fitTdfitXog uvovtj- 
vog, ula^rvvoftiviit xal xirSvvwovTi nt(ti tu fiiyionti avv yt Stjis 
TOtc ravTa aoi avfi^ovXfvofiivoig. "Oftwfii di aot Tifv uyluv xul 
^wuQ/ix^v T^taSa, tov i'va 9tov , (i>c ovit l^vTog tov ftaxaQiTOV 
fiaaiXiwg, ovtt &av6viog , ftifttXiTrixa ovtt fitfioiXfVfiat S$av 
1WV andvTWv ovSiv, o ftfj xaTayvWfi^v JjV ixtlviii, twv fiaat- 
Xeliiiv 'ivtxa n^ayftdtwv SriXaSi} , ovTt fir,v xatSi T^g ixfivov bv-sq 
Cljoyov, ovt' uv xuiu tov vlov fiaaiXiwg xdxtivwv vUwg' ov9^ 
tjv dntdiSow ftfi& Tov tov fiuoiXlaS^ &dvaiov paaiKtKr,v iftoiyt 
Vtft^v, iv TuTg vuavTijaiai tjSv oJxtloiv dno/iuvtts "anwv , t^c 
S. elztP "Id. coi. Vat. 5< ozMpiixon pio datifijxms, at BoiT. 
aimotat 
ri, bcto priui mei pericnlo, ea quidem laasiiieB mihi, qone tu optinia cen-' 
■n!i«a«, m« vero impBlienteni et minime Budientcm dicto offemlitaea, fuiiMt 
ceite alitjuis tuae in oos iiiiquae molicionia practextua. Nunc vero nulla, 
ajHiior, tibi plBusibilis ralio relicta est, si ad ea quae fecisti defeDdenda »g- 
grediare. Abiecta eiiim ieotel, nullo praetextu, oniui mecum iu p^istenim 
camuactioQB, nullam deinde corani, nullam rationein bebuisti eonim malo' 
nUB, ijQae in Romanum imperium inde redundarent. At si sero saltem, ipso 
erentu et coatinuo mBlornm conspectu edoctus, ad pacis bona respicias, ler- 
vabU etiainnum et Romsnorum qiiod BUpcrest, et t« ipsum , et iuniorem im- 
peratorem cum malre Anna imperatrice. Sln Telis in eodem lemper insti- 
tato perstare, nobis mne, ut furtuoam oc vitam iiostram uKro pradBmus, 
nunquam volentibus accidet : te aotem nequwquani poeiiiteblt, pudore af- 
fectum, al in oiBximlB periclitautem , cum iis qoi eadem tecum senaeriut. 
Eao vero iacrosaDctain almamqueTfiaitatem, l>eumunicam,iuro, me necvivo 
Divae memoriae imperatore, itec eodem mortuo, meditatum esse aiil con- 
■tJtwsBe quldqoam facere, guod non iUi probatum fiiiBsct, quantum icilicet 
ad imperatoria negolia attinuerit: non (}aidem advenuB illius eoniugem; 
neqoe etiam adversos ioniorem imperatoren, aorum filium : neque bonorem 
illiun, <|uem milii post imperstoris mortem proprii* euuia dEBilientM obvii 
quiqoe tribaebaiit, ie •exiteatia mea uibi unipiam, laa propiio quodiD U- HISTORIAE BTZANTEVAE XV. 3. 757 

Iftijt ixvYXt^t Yytafttjs, aXXu rig i3t6T(}mof fxthav offt^. ly<o ii A.C. 1S4S 
nttvt' tSQioy &ti ftft& XTji o'ixo9-ty danuvtj^, Saa avyr^fijaiv '^X*i^^\ ^*^ 
T^5 TOvTtav Cw^f j J"!' aaifttXtia; afiaiv vi^^ytv uKQonoXii. Oi 
Toiwv aiam^anv fls tAo? xijv 9tia,v oib/iiu Sixijv, TOffaiJrijff /livlt 
S^aytiaiji xur' tftov Ktxl Tuiy aiy ifioi T^g aiixiag i^ vfiiov , to- * 
aovTiav dt xt&iviory aifiuTioy, Toaovttiiv di ■/tvofiivav *ai yivofid- 
vwv dia T^v vfttT^pav xaxiav lifoSiav fiagfia^ite^, Toaovtoiv S' 
ai/jiaXiaJiav rvxtiof nal fitd-' fi^fQav dnayofiivmV uXXA taxtiav 
xal unoxffbiaav xai xaS-' ifiiav ijiotativ t^» ixSix^atv, &ajftQ 

loSijia xal xaii twp aXXtov, ovg j^ov ^itpovg, ifiov atummvTog, 
Intnpd/Ji t6 d'fTov wpo 6<p9tiXf*oiv vfioiv, Vf ' vfttii Totg iwf «l-E 
Xfitv xaxoTg jiaidtv9tit}Tt. tl fiivrot TO€avti}v i&^hpatt St' ifti 
Ttjv ^QUoSiav iv T^ V^vj^fj xata ndvToiv anXoig XQiaTiuvuv, xal 
atSilQOV fiivjiavriig axXtjQoii^av ixTr^aaa&t Ti}v xaftStav , iftiSai 

15 St naaa xal olxtog Hnag xad-dna^ ^H^V ^^ anXayxymv , ftd^ 
Tvg taTOJ n^Siov ftiv 6 li navTu fiXiitoiv dxoifiijTog oyS-al/io? 
Tow &IOV' SfVTtftov S' , ^ Tu narta fiiaxovaa Tav yi) XafindgP 
f,Xiov, log t6 y' ifihv navTuaaai filqog anoXtXoyfiftat, xa\ nXtt&- 
■vtav oi Sioftat Xoytov. "jintofiat 3* ovy xai TtSv aiuv yovdTtop 

SOandffrj n^o&iatt if/vjr^g, xa! n^hg Thv ujtdvToiv oQKiQni ai noni~ 
t*iv , f^ xaTOxv^aavTi yivoiio aot Tijy ^fttri^av tavTtiv y^aipijv 
X^d^g ixSovvat Qo^toig xai utpavtiag ms&fiiat xaXvtfiai. iXXi 
xoivbiacu qiiXoig xat avyytviai, xoivoiattt avvttoTg dvS^daiV "va 
ivoTr &dTtqov, ti Tu avvolaoyra avftfiavXtvaaai ntl9^ta9ai f^^fijf^P.lTS 

9. vfttv cffl. BoiT. pTo ^fiav. SO. Tow >(iii]iov coni. BoIt. 
loraiQ nMtu, delstum fuiase. EninverD, nibil Don flKiqTiovia lempora, nwla 
ctiam impeiisii, qno coMervari eomm tiU et wlutis prBcndium iis maiiiii 
pouet. Noa aemper itaqae, opinor, divina tacebit iuBtitia, cum Teilra in 
me et meos tniqnilsi eo ^roruperit ; cum ■auguinla tantuni «nuaum ait; eam 
(«t factae sint, atf[ue etiamnum tiant cuipa Teetra, tiarbaricaa incnnianeai 
cum detiii|ue lot caplivi uoctu pariter «t iulnTdiu ebducantar. Sed celeres 
a vobia et parei meritia poena* penequetur, uti niniiraai a caetei^a, quoa 
tacente me, tub oculia Tettris . ut vot alienia cladibua erudiremini , diviDum 
nomen ferra absumpiit. Quotl li mei causs tantam animo adversua omnei 
ChriatianoR alilia immanitatelD, et qoavis ferro rigidiora corda geritii, omnia 
autem et moderatio et miBericordiB aemel omnino e viscfribua etHuxit, teslii 
eMo primuin quidem iile, a quo omnia penpiciuntur, pervif;il l>el ocnlusi 
deiode fax ipsa solis. terrestrium oninium altrix; mc, quod ad me attinebat, 
defenaionem neam obnnde prubavisse, nec ratiooibus mihi pluribus opua 
eiat. Omni igitor animi voluntate geniia tua aniplectar, et per omnium re- 
nm eonditorem obiecro te, ne negligentia tua acddat, ut haec noitn epi- 
■tola oblivinne aut alto ailentiD nierita obruatur; sed ut cum intimis ac ne- 
ccasarii* (uis, cnm viris intelligentibus eem communicca. Ita qoippe daorum 
klterum fDtdmm e^ Qt ant meliori* coDulii auctorci, quoa fequare, habeaat 758 NICEPHOfil GREGORAE 

A. M- 6854 5 fia^zvQiS yovv i&v yivofiirar « xal Anofiatvorttin' il^ avTOi'.** 
(E.) 'ExiTvos fii» olv i^&QoT^ « xal oixnoxii^oie dt ft^nog in- 
■tiivae ytfoftftaai t^v InanoXiiv, xol noXXfj t^ m^ii^v iiijatv 
afiai(fonQUiela tw ijQ^ovt x^^^afttvoi , Iva t^ a»^^ tov filaov 
tixa, thv XIyov ivTBv9d nov xaTtnavatv. fifiUtg Si , Tayoy-S 
y.d&ixaiQjtqa T^£ nrpo^/acuiC ixetd^tv ifavtadfitvot , t^v nifoa^xovaav 
^i&iftt&a d^kmatv ivravd^ot. 

B ^. T^ yi ft^ naT^idpxfi Tfivra 0x17x00^1 , ou/ 0'1'av xaT& 
Toh' nfiiv ntfinofiivwv, TOiavttp' xuvTavd^a tijv o^puv ijtidtl^aTO' 
lAX' i; Th aiaipQOvtaTtqov tt}V Sid^taiv Tijg ^x^i{ vno tq!)' tov 10 
/^ovov xvfidTia» mniittfiivo^ Tq&ttiv TOtdSi Tivd dnt<fd^lyiaTO. 
(B.) ,^fUfojlfai{(<ptiatv)tlx6T<i>{ dv ti^ iiuTifi^iii, KuvTaxov- 
£17»^ Ti xdftoi, dvS-pamlvas iiavt^iTift nf/i; ti;*' nadovaav anov- 

Ciifr, xal (trjiiv V7]nj}.6Ttt}ov iwotiv 0ov)iti9tToiv , at il ftrj xuv 
li jiji £vio3'iv avvattXaft^avomQOvolai , ftariuos nuaa xa&unaSiS 
^ntiv Ttov av&ftanotv anovi^. o9-tv mfji, fujd ftux^uv xal ifi- 
ftvrigay t^ ntTqav , Ti Siov ftav&dviiv dfx^fit&a, Stt Svaxff^t 
t| Twv ttq^aXftttiiav iail it6^9wait. 6 ftiv yd^ lif tivfiaaiXia Mi- 
Xa^X liv IIuJ.ttioX6yov tijv (iv^ftijy dvtvtyxtuv l/tfy^UTo Tr/V tte 
liv Tov lAtvTijaavToe flaaiXiwe vl6v diixlav xal Tf,v tov /3u- so 

DfftXf/ov x^Tovc TVfttwix^vdvTtXtpf/iv' xul ^iXttov tj xat' ixtt" 
vov tl( Tttv TOiavitjv xal uvT^c iX^Xvd^ivat fitffavi^ftivos iyx^9^~ 
atv, aitie ftiv inovXtae xal fittd Ttvtov dnuitjX&v xal atao- 
^iaftivwv n^oifidatwv , to ^uaCXnov nt^i^waaa&at x^dtof fitpoi- 

8. pM Z f ft^v xaif. r. dxTpwdt, ut obtemlt BMv. 
*nt Mltca eonira , qoM geruator qaa«qae •ccMuot, ip^ tcstei eiditant,'' 
(V.) Robd* Ille Utteris el pTopria manu cum eplBtolsm longini produxUtet, 
ct moltu io ■npplicandn puailli aiuuu sigoiticalionem dediacet, ut medio ex- 
tmnai reapoRdieret, oratianeni ibi rerma conaluut. Noa vero qnae ad pTa». 
■ena iiwtitutum Buutiiie pertinebant, ind« excerpaimua, ct eocum eipDritiiH 
oem hoc ioco, ita ut conveDiaiu ent, edtdimua, 

4. Uii patciucba BudilJa, 0011 «odem bita baa Utteru excepit, ijiio 
•opcriocei; led luadente ilUut tempoiu pectiirbatioiK, animi itii aententiam 
ftd qeliorem fnigeai mocaTit, et aic fenue loquutDs eat. (II.) „Ajnl>abua,'' 
inqmt, „merito qaitpiam ■uccenaeat et Cantacuseno et mibi, qui noa, ut 
bnmanum erat, in praeaenti nenrtio gouimu*, ac oon altioia quaedam co> 
gitue Tnluimui ; ioanem videUcet eiae omuem omnino bominum dilige» 
uam , oiai et caelea^t adiit Providentia, Unde St, ot ■ero, post loagam et 
•cerbam expecientiam , qoid eipediat tum intelligere incipiaiuut, cum dif- 
fidle e>t noBtria mcderi errsli». Etenim liic, cum ad iiDperat«rem MicbaS- 
l«m Palaeologum aoimum retuliiaet, eum, quod imperatoria defuncti fiUnai 
BffedfMt iniuria, ac ijrannice in aummam poteatatem inruiuet, improbt- 
«it; et honeatina qnam iUe eadem af^gredi Tolent, ribi qnldem lubdole , cn- 
ptaMiaqaibaadkmet cemnMBtitiii nOOBibu* aliegatif, io^wntoriam ■actori- MSTORIAE ETZANTINAE XV. 4. W9 

jMtai • rhv Si roS Ttrtlwnjxoioc vlav ^aaikios lilijy/foi yafi~ a. C. 1846 

xoiorfftov f<76(( xal ^fit^ov^ xal n^aiji fi/ftiffitoi iatpo^iov fx"^ 
Tov noSa, ov xma ^oC%t]aiv &iiav ovn Svto;, (^ Totxt, avvf-B 
5nnT(ux« xifil itffite' Intaq^aluTe Stavoia; tov vovv ayayitvj xal 
ttoUfUov iaxo^hv Tor^ Ixthov joiovroig finvX^fiaat xaxaaT^vai, 
ivaftvtjaSiyra rijg toS Ti}vixavTa viaTfiaftxtvovTOf^A^tviov vm~ 
d-^Tijroc' ii' i}v, mg ^fiiv yt vtrSfivtat , imo^xlat noixlXat re 
xal iffiKiiStig n^vfiijaa», xal tu t^; Tdr* iStxiag ini tA fifyi-T.iJG 

iOoTov ngoxtxap^xft' ui ixtTd^tv riji 100 #(ov a^S^uc lxxav9tl- 
a^S^y^S, ri ftfytara xaia'Pwfialwv fiXaaTf,aai Kaxi, xai fta- 
KQOvg mtxoSaiftaviug lyt^S^rat xaict rtuy KOtvuiy n^ayftatoiv KaX 
fiialovg xXvSotvag ax$i xal i( Tijv r^ftt^op. ^inr}vyaq, w{ tl 
^aav ^ywv Ix^vos toti ^X^v &v&laiaTO loTf ixtlvov niQ\ t^s 

li ptuTiXtiai fiovXivftaai n xtU nqayfuusiv, ^xior' S,v SrfHov To-B 
ffavTa xaT^ 'Pafta/av fxfxv^o T(t StivA. S^ty t^ totc n^oo^xov- 
aav ftiv ^t^amiav, ijxiaxa Si ytvoft4vi]V, Iv toT( vvv xai^oTe 
xal nqdyfiaatv imSiixwa^ai ^iXonr airit, xal noXvv rtva rhv 
Tvtpov xal rfyi o^i^v imav^Oftivovi 9(fi^s Xoyiaftovg, aado^ 

3DJi(fo&/ati ^XTS ^S rov xari tov KavTaxov^fjvaS Siavianjv n6~ 
Xifiov, XafmQoe tivo; Sij^tv nifotpdatoit ^on* iifiSta npic SifytQ- 
Otv , rd Tt &XXa xal Sma; ix rov nufax^fta nifhf vne^ml/iavC 
^ove ittVT&v ftfTtaxwaat, xai &[ta xdv rais rutv alx^av inuiTO-T.SSS 
Xvv imai]fiaaiais To aiSv^&ie SoyXim intinaTo, &yatffov/avos 

tatcai amnre, moriui anton iinpentorii fillnin genBmin et iaperii rd^ 
CMMrem Bamin^ dccrerit: id qd*d iiNdu fortaue beoigDiiuque, et ex- 
Ita OBnein repreheoaioiwm pontina eraL Bed quia alia, utTidetnr, Dt& 
Talniitaa fuit, eo factnin eit, ut et ipaf ad incaiitaa cogltadone* »^om ap- 
pelJersBi, et liiice illiiii coniiliia lioitem ma acerilmDm oppeaerem, com Ai- 
•enii, qui patriarcba illia tamporibui fuit, locordlam Boimo repatauem, ftx 
qnam eflectum, meo ^4em ludicio, ut in varia borrendaque periuria ire* 
lor, et ea quae tun exititit iniurla progredereturlongiMime; ita ut, nununa 
cra*] iia accenw, maxima inde in Hmnanoe puilnlariiit mala, magnaeqiM 
Si rempubiicam caUmitatea el Tiolenti ed twdieman iMqoe diem flucuia pto- 
nperint. Putabam enim, ai it, anine acri et rivido praedilua, iUiiu titno 
de imperio inradaido canailHa malkJonibatque obidtiuet, miDime uiiqtte tot 
■ata redundaturs in Romanoa fuiue. Medicinam igitur, qaaatnm eppor- 
tnna qnidem eiat, aed neutiquam facCa eat, cum ip«e hoc tempore atque hoo 
reram stata Tcllem adhibere, et oogitatioQu animo alerem plenai fa«tua et 
srronotiae, omai atudio ad perMquendum bello CantacuaeDum ereximet 

roaai Tideiicet qnasdam cauau, quibua tanquam irritamentia uterer, tum 
habena , tum maxime , qaod iugenium auum ille ad auperbiam repenta 
tndnxiaaet, ac in propriia epiatelia obugnandia uaitBtam iubditii ma|tB 

,ilc 760 NICEPHOai GREGORAE 

k.U. SSSiayrixfVf^yyrjt zijs fiamXiSof xaiiov lavTtjg viov mjy Tffffity- 
vixtiv I^ovalar. Sto xttl nmqayafuy &f4tfito nXiov ovdir, ^ naaar 
iKtQhl/ai'P(o/tai'wy SpSijv ioxvv , xal fify_^i ^ifttXSwy avTiHv xa~ 

l>&tXtir, iXil nov x^o^&y H-nidiuv ToTg npdyfiaat XikiiTtTai ^ti~ 
jiv^ov, ToTg yug av&^ianlvaiq avaQtiunt zo Tt&v inivoiatg t^ ufiot^S 
Wof li zoiuvTag xuTtvrjvixd^at xtj^ag ovdiy dntiKog on ft^ 
xal T^ &tlfu ftiiXa n^ioa^xov axoni^, ;i;aii>'Oi' ftiv inmStnt aa(f^ 
" TJi T&y uv&Qan(v(ov Xoytafiuy aiS^aiiiit , iiSuaxaXlav S' fva^y^ 

Sia Trfi Tuiy npayftuTO/v nti^ac ntpupuvwg TOtg iipt^ijg aiiZai na~ 

E (fttnffinovn ' wg ^fitv Tu ztjs na^otftlug uvrixfvg avft^uivtiv ixtl- 10 
rtjg, 17 Xtt^ijXo; (^tyovarig) im&Vftiuaaaa xtQuTOtv xoi ro wta 
nQoaaniiiXtatr. im&vfituaavTtg yaq xal aixot Jd|i}; xai zvxfjS 
fjtl^vog, xal xaipiv i/iiy txoripoi So^avTtg ixTttvui Toiig twv 

. 'Ptafiaitoy Zffovg , xai taiy ovTtov t^i<fTi]ftty xax nXovaiwv niytj- 
-ftg-, . xu| ivS6'ia>y aSotoi ■/tytv^ftt9a, u tolyvv ^/^^f rjtTy xa) 15 

VSiavotTad'itt xal S^uy vniif tov xotvjj avft<jii$ovTO( , nQiv 1} na- 
0-tTv, iifji yovv, fttta rj na&fiv, a^tov xal Stuvotia^^ut xui S^uf 
"ra fifj xaltwv uhiair ixelvwv ufttr jrti^ovg, olg f4tT& to nitij- 
yijrai t^c tiui' xa&ijxoyTwv n^oaylvta&ui tnfiaiv aiadtjaiv.'* 
(r.) Tcwra StavoijS^fig xal ip^ty^dftivog 6 najpiii^xi;g XoyoigiO 
ni^urwTi^oig vnfitt xal ini}rti'^ti ntl^tiv avv&iaS^ut xai Ti,v (iu- 
T.A77 aiXiSa^Avyar, tlyui yop itfaaxt piktioy, ixavtug Kuvtuxovtijv^ 
anttaafiivdvs f t^v xftiitm fioT^av xaffnova&tu , Tt^iv ufat^f- 4 per ifaua le- 

'BHHinhtat. No- 

■olet: Caoielum 

fti cum amplio' 

triqtia Roniinoa 

tnm eraui, Ae- 

rilea et inj^lurii, 

I pub1lca« utili- 

UtiB CBUsa, Bntequam lapai essemua, eft Mro taltem, ac (loaltiuam lapai «u- 

■nna, facere aequum esC ac providere : ne et piscatoribui illia stnltiares ene 

' videamnr, quibua quae facienda fuerint aeutire tunc subit, cuin inflicta est 

Sta^a." (III-) Haec patriarcha cnm et animo agitasset et ere pronunciuset, 
ictis ad penniadeadum accommodatioribus Annam subibit, eiqne ut sen- 
tentlaeiuae accederet persuaJere conabatur. Satiui n-impe esse dictilabat, 
pace cujB CantacuEeno iponte facta , pazti» potiri melioris , quam ubi ab HBTORIAE BtZAimNAE XV. 4. 761 

Sltnttq Satana ov/ ixivTog firjSi tfjg DMxhrt]; iSaxffvri xXi^ A. C. 1846 
fov^pM/g ilrai ivraa&at. nifig TitSta Svaxifdfaaa Xlar { fiaot- ^Lgi^c 
Mf hilfiovXor IxdXti jiv avii^wXov, xal Slai( naXafMis nd^^ 
7I0V T&v i^dvXfiCiv iii&u rhv &rd'^omor. aSrt] axariaXuv A^x^ 
Sxai xmaajaais nQiazr} xoz^ tov naT^iaQj^ov t^ fiaaiXiSi xa&l-9 
aTaiat, {/t-) W9' nv yap to T^f Ijfjatvnlac ovr^v KaTiayt no- 
&Dq, S xKTtl TttS §aatX4iai KarriaarD^ipniv »al t^s fiaaiXtSof 
Eilf^tji fJ; To Sa^fiiX^artQor i9feif/ir, ovS' unQoii waiy oiSa/ti} 
noT* T,vtlxtTO }.6yov axoviir vnfp initvwv avfifiaTix6v. ^AX' ^ 

lOaiTJi Sioaiv^g t^ote Kal %lvov Ivr^yijfta, XoiSoQiag arniaae xal 
fiXaaqttjfiiag uaffirovg xar' Ixtlviov xal Xfytiv atl, xal XtyivTott 
SXXim' ttxoitiv. TovTO nffiipavij xai xaTaStjXov n/n^/( naaiv hO 

• fiqaxtt tiji SXtfi xaxias t^v ^i^av, S&tv xal 17 xijg iftifvXiov ftd* 
Xi]g ipXaaxriat nQoipaai;, xal onoji tlg riXog na^tftttvt Sanar&aa 

ISxai g>&ti^ovaa ri^Pwfiaiwv nq^fioja. ^v rf' 17 t^; fiaaiXiSof 
jiwT,g ^loivno; xul ;ifai(i/xaxos yvwfii\, xa&unif ^fiTr ir ToTg 
&tiwi{qw noXXaxtg «('(m^tki Xoyaig' ^; t^v 'Pwftaio)v ^Uagaio 
n^S^Xwg tiSaiftoviar aSrti, xal Si' f,v xuiv oXon' nQoS6iigJ> 
nfayftdrwv iytvtro. (£.) Oi xoaovTOV S' olfiai vifiwi^tj S,r xig 

aOavi^, ft^ Swti&tlari StafiXii^at xa! Siax^tvat xh xfftTTTOv ani 
■tov xti&avog, fwatid xt wajj xiU aXXoipvXov T(}o^g xai Sial~f' 
Tijc TiXixtwTtSi, xai u^a ft^ SvvafUvfj navrdxaaiv avavipf/at xov 
xii( I^TjXoivniae nd9avg , oaovavTwxi naT^id^xU ""^ 0v/xil]]T^V.3S6 
ndarj xai yt^ovai^ •loaaiTji, x^ na^aXoyi^ xavxjj xu&dntQ dr~ 

iantia omnia pblat* euent, ne n&iiiium qutdem poiM putem dne lacrymU 
propriam habcte. At Anna imperatrii moleate admodom hoec ferena enm, 
qni ■auoc cMct, ioNdiatocem vocitare, et totii TJribM lioniiiieiB conipectii 
•uo procol amoTece. Bt baec fait origo ac primnm fundan " ~~*~ , qnM ABnem inter et patriarcham iDtorceiiit. (I^-) B" 1"° "">■ ^*" 
lotypia tenebator, qnam illa affectionem malam in Cantacuienum impfr- 
ntorem et imperatricem Irenen impeodio alebat, ne primia quidera Bori- 
bn* aadire aa^oam giutinDenit Teriium uHum de recondlieoda cnm iii grft- et BMiedicta et foeda in eoa probra Mbinde iacere, snt alio* audire mala- 
diceDtei. Id evidentem et manifeatam omnibus brevi cffecittoliuj mali pri- 
mam radicem, quae et cirili bello originem dediiEet, et ad eitremom naqno 
ptfrstitiMet lem Romanam atterere atque labefactare. Nimirum es ecat An- 
nae imperatrici* zelotvpia et malignitas, uti iioa aupra iBepe diximut , quam 
iUa Romaoae felidtati palam praetnlit , et cuiu* eipleDdae cansa totnn im- 
perium piodidit (V.) Dlinua tamen, opiDor, nliqnu ei aucceiueat, ntpote 

Jnae meliora diatioguere et aeceTnere e peioribni noo potuerit; cum et mii- 
er esaat, et edncatione ac Tivendi genere peregrino per omnen •atatan 
Initituta eaiet, rimulque haud poaaet omniiu) a zeTotypiae labe ad lanitaten 
anergere; qnam et ipii patriarchae, et curioe omni, et tot ■enatoribaa, qo) 
IVwqNiorut Grtgor. Vol. II. 49 

c^lt 762 MICEPHOia GBEGORAE 

i.K.€S5iSfdnoia naSvftiyoii l^ovat^f teipay t* ava^^Tifnu icaothmi 
£xal npig ^"'^ i.tt96rctts i&ti»rtcis ^tqiTJvttt xtvSwov, xa\ xotvhf 
&XX^hni yivio&at Svtnvj^fta ml vati^toy. dUd -ravra (tiv ir 
rotiTOis ^v ' xai ^ Twv t^; ^aaiUSog 'jivrtj^ xaTct tov -nttXQii^ 
jm) axttvSiXon' npoqiaaig ix Totovron' amv9^^oiv &va^^atlfya&tttS 
jiQig al$-iflit{ ^Xoyttt ^axf W^y apx^v, 
P-478 i'. 'O Si Kavraxovtfivig , mtoyvoig t^v ivrtv&er tt^^v^, 
izfyag intxti^ijat ilfivttv aD^axa? Iwotav %t xol nQ&'^m'. xa\ 
nH&Tov ftiv OTttvitag tlU StjlvfiQla* x«#' ofioXoftav, iv ^ xai 
nv^yov tig axifoJtiXwg aaipoliiav mxoSofi^ato jtaw toi ixvf^. 10 
tntiT' amd)v tlt ^O^tattaSa xaX avinj9^Q0ix^ to^ Tf xard Q^A- 
XT/V imaxoitovs f xal oaoi ^wydStg ix Bv^vrlov ftv6fUvot avfi~ 
na^aav avT^, fiaaiXix^ ntqtxt^at T^xtifiaX^xaivlavj xard 
BtJ naXai xcxpan^x^ Toi^ fiaaiXtvatv t&og, t§ roia^rt] nttrt;- 
y^tfti StaxovTjaaftivov tov xaiv '^ltifoaoXvftojv naT^ia^xav. Yxvj^iS 
Y&Q xai a^ig fitT& riov ix Bv^vtfov ^rvydSoiv ixti njvatavTa 
na^uv. infiTa xQaTai^Ti^ov int^tTO Bv^vriov iXtiv juig xfv^ 
avaxtvatg xa) imfiovXatg, (B.) ^ib xal xiv t^; BtSwlag aUr- 
r^dm^v^Y^xavov, fitylaxatg Sot^tatg xt xa\ vnoaxtatat x^g fiaai- 
XiSog^wyjg o^wv vnoxXivitv axiittofitvov , xa) &fta avyvo6iv,10 
Ciog xit fiiytatu atp^Xtu Svvaxut nuaav ^v &v o&roc imfidXfjxtU 
Sff^v xaT& Bvl^ttVTlav iyxtl^fiaiv, ytliwv te &v iyyvxaxog xol 
xfi Swdftti Toig xax' ovtoi' ^S^ Jlt^ixoig vntifai^wv aarpdnag, 
xSv dvayxalav ivofuatv, dyuyia9iu yuft^Qhv inl' Tjj &vyaTffl 

Teluli mBodpift poteited HK iiuuiienti adeo obieqnBti nint, nt ■iBam ela«- 
uodi iacerent, et nttro in unmn oames diMrimen iqipnideDtea inciderent, 
nbiqae ioTicem commune iafortunium atque nanfirairium exiiterent 8ed 
haec quidem eo erant redacta; aemenque illud foit oSeDdonum, qnae An- 
naiD intcf ac pstriarchtm exortae MiDt; et ab luice Bdntillia ducio bitio, 
nd aethera neqne veatilatum eit inceudiom. 

5> CantaeuBeuua Tero, «biecta pacia inde habendae ape, alia coepit et 
coniilia et ftkcta animo den^are. Ac primo ^nidem coin accderawet, Se- 
hbciam in deditioaem iccepit; in qna et turrim, tatandae arda caoM, ma- 
nitiMimam entnuit. pMnde Oreitiadem profectus , conTocatiaqne Thra- 
dae epifcopli, et iia OMuibas, qoi B^untio egretd apad Ipmm ei ' ' 
erant, Imperatorian capiti diadeoM imponit, recepto iam inde ai .. 
prindpun more, miniitro illiua .celdiratioaia HieroMljrmonin patri 

Forte enin et ipte tuoc cnm iia, qoi Byaantlo ezolaliant, iUic adera.. 

eo etuxiua iacu1>alt ad capiendm dandeatinii moIiUonibua et liwidii* Bj-. 
lantium. (11.) Quamobrem et Bitl^iae ■atrapam Hyrconam cnm ad in- 
peranidB Annae dona et proaiiMa maxina «nino Indinantem Tideret, li- 
mulqne intelligeret, poi«e enm, qnaecunqne ipte adTerani Bjaantioa ewat 
ooDRtanu, madme rabefactare, quod ia et proiimna eaiet Tidon*, «t po- 
teotia PerdoDo lam iUiu teoq^orii ■atnipM antriret, neceaw ew ilbt dwdt inSTORIAE BTZAJiaiNAE XV. 6. 768 

SLxfif, n^Xat mvn ^oSrra oir o^f^ xal ^AJywrt t^ A.C.1846 
x69ifi, nai itffig roie taxajovc iXAaat xnivvmit, d /*)j i^s ^^"-''XmI.S** 
ftir^e btnvx^g ■/(vano, aifoSQwi awtiloCwo. ovf&f^ nov ■tSnr 
dmnav , us no^^wjuia mv Siatriti/xevtn' , ndyv roi ylag i^a^iii 
BxaX tiuiQoaiinttv vijg x^^s xal ylvovg ^Satftovoe , JfaOTTjy ix 
ttoinje ytvh&at t^; &cd^£, Svifa na^^iixma xoJ fidpfia^. 
tumuSri Toi)f ntpl V"/^? *wpa rhv Kavraxov^iv ay&vai tiiog 
maStoSfOfiOvvra , xoif4c (JfW ^9i}, x^aTotSTtpov imd-ia&eu 
T^ ^Ttjatt. ith MtJ wv fiiv leSi tfic av/tftaxias vnoaalvav iX^ 

10 nlat, vvv Si rate aauJkaTc itt^Sta xa9taiav (^ yaff lii nXwmv 
iltjloM^ fiaSiv xul aip6S^a noixtAri, xo) fttyaXip/ txiov apx^R 
ivjiat^, xai noXX^ nt^i0tfii.t}fUvog Svvofitv SnXatv xal arpa- 
i&v Htffaix^) oix tig ftax^v yt iTtTvxtjxu zov no9ovft^vov, 
xai Tos T^i fiaaiXiSog ^Awijg anovSag ei&ig &niinaTO. xal ^vP.479 

tSlvTfv&tv gw^tpic itg xal St/taxog Kavraxov^^g. (T.) jix9^t-Y.3S7 
a9ftaa yt fiiiv i} paaiXig jiwa t^ ytyovoTt xal dnoyvovaa t&v 
imii9tv iXnlSwv iip' tTiffag iTgintTo ' xai ddipa t^v laxltntjv Sa- 
if/iXJoTtffa niff^^aaa Totg ntQi OiXaStX^lav oaTfonatg Kaffag xol 
AvSoiig aw^9^tat, xol 'Jtavag, xaX Zaot tuv Inniav ^aav ixt!- 

K&tv.intXtxTotllt^&v. xa\ xd taff iv TO^TOig ijiXtvta. (^.) ^AqTtfi 

Si toS ^Xiov rif 9-t^ivag noiovfiivov t(ior^» Iov 'EiX^anov~ A.C. 1345 
TO» 17 Jlipaixtl SiantQOHitaafiiv^ Svvafug atJrj; , dgH^ ^[liUatfac^l^' g 
^Yiora nov t&v dfft^fiiv dviupiQOvaa , Xttav MvaStv Ta ix^ 
9tv axfft xal ig hv^niov ininoQtvofiin] ndvra ntnoirjTtti, fttf- 

cam genemm adfnnMn, MtrU fili» in matriinainiim •! data, Id Umpridcn 
Tcbcmoitar cnpieiiti et ardnntiMitBe Dptanti , «t uti vlrmiM amatA potlra- 
toi, cotrctDa p«ricula iUatmiin m atiodter ii^UntL Nec eaim par eral^ 
eom , <jni tam procul degent, tenerae admudom Teanataeqne et natalibna 
clarae rirgiue amatorem cMe oz wda aaditione, Timn barMmm et aetat* 
prevectum. Cm itaqna CuitaicaMDum Tidcret in eertameii Tilae tnm d^ 
•ccodentem, adeaMHM teo^rai c^atimarit incnmbendi vebemeiitiw peti- 
ticid. Nnaoigitnr aiuUionim ape demaleena, nuic ttfrifieana auoii (eteoia 
ad mtminat opea emerMrat, et Imperium hmge Borentitdmam maximDmqiw 
ia Ama habeaat, magna armenim exerdtnnmtjDe PeMicDnim eopia drcoa- 
Mptm ) Toti compoe brcTi factna «M , ■tatimque Aniiae imperatrid HciMa- 
t«n reaoaciaTit. Metneadtu inde ac praeTalena ««m coepit Cantacnzeniu. 
0n.) At imperaltlx Anna, ciiro id qaod actam erU aegre ferret, et qoid- 
quid apd. inde afliiberat abiediaet, alio m cooTertit, et muaeribua (]iiam- 
primam ad eoe Mtrapai, qai apnd Pliiladdphiam Teriabaatur, pio^oribw 
miarii, Caraa, Ljdoe et loau coDTocaTit, et quidqiiid lectomm ibi.eqot- 
lom Peiaamm euet. Atque interea Ter efllnxit. (IV.) Sole antcm receos 
ab aetfiTo ■olttitlo leie conTertente , Perdcae iilae Tirei , qnu aex ferm* 
bealniim miUiboi conitabant, traiecto Hdleipoato, MjHmm praodam omidt 
inde Bjiantiaai oaqne perTadendo effeeere, nuUo diacrindae, ntrinecnnqH* J 764 NIGEPHORI GBEGORAE 

k. H. GSSiih 8tax(}hw>oa, morfyat ^ijtih itwthi av^tyrlas' &^* V»*' 

Ca^td^ftAy vjnfjpalyovtt itX^dtt tiay alxfmharoty xo) nSv Xaipi^iar 
Ixdvav jtffh T&w ToS Bv^aniov Ttixuiy l6yTtt ijiiUoayio f^noX- 
^^e ^C df^iiatott xal ^Xo9i^o0v>>)fp ^l/dnrtu n(^ T^i 0aOtXlfoeS 
'iiwijs t ft^Sa/ttj T&y nffaaao/ttvon' tiia9ttvtt}&at fiovXofth^s, 
fttji' olxToy yovv Ttva fitfaxtiy Xa/tfiavovatjc ontaaovv tw (ttyA^ 
lou n6Aovg ixUvov xaJ T^g xoiv^c t<Pv af/^aXtuTan' xQavy^t, 

D^ /(^XP' Toi)' al&tflon' a^8iav ayaftpo/iivr] fiiKfov naoav t^ 
nXtjTTey atio^ Bv^yrlo/y xal nayrag ^dnyxa^ o^idvXftoielO 
iiftiyat iax^my mffos * xa} ft£ktrt$^ oTt dixtjv oQfta&oiv &Xvatn 
Mtftivove ix Tov TQax^Xm' xoftttftvrtg Toi)^ &9'Xiove ai,fid^a- 
fot na^ T&e T^S n6Xtue nvXae avxyais taTe fiuaTt%tv hiaioy, 
tnXtjTTOv, irlT^tmntov , noXvrttXfiyTov npdatws tvtxa. i/p' v?; 
^(AixTOf ifttvs Th naplEnav avr^ , xai want^ tntrT^ipoiaa tote 15 

BfiyofUvots. STt y&^ olftai aiXiipvXos ovaa, xal &fta tijv.T^s 
yvioft.rjS ^tv axXtjfotffav Ix tfivatois ia)rtpevia , naatv oftotms 
IjX&lTo 'Potftatois xal xkt^ naaTjS SqSiiv ixtoQti tvxtjS- (B.) 'Enil 
i' ixttviav ^tjToivTov tois i"^ '^"^S noXiftlovg a^vtas, xaJ ifft- 
ft&vas iaofiivQVS Ttjg bSov xal tijs ft&XTIS > iTT()airi(uTaf 'PaftaioivVi 
noXX-^ Tif ijv iaio^ta xal aniyi;, xal ov8* tts t^ tov BvHavrlov 

Vf^ovfav aqxtaitv ^ovTO Tot}; iv onXotg TtpitxavTa nafovTtts, 
&vaaT^iipavTts ndvra n iSf^ioaav Tot tov Bvt^vriov n^odartM 

8. Kol add. BoIt. 21, ov8' tlg em. Bolr. pro oiSilg. 

dldoaii eraent m, qa>e ocenrrebuit, et eandem (muiiiiii] locri fidendl caitM 
ratioDem bRbente*. Poitqutun aotera oaini numeru nwiiorem capdTonuQ et 
mannbiaitun Tim lecom timheDtea pro maris Bjzaatioii coniedere, ab im- 
peratrice AiinB hnrnaninime et perbealgoe excepti annt, nolente acilicet eo- 
rnm quae gerebanlnc aeiuum Qllnni acapere, ac ne minimaiii qnidem nia»- 
ricoTdiam capiente magnBe ilUna ctadi» et commuaia captivonmi Todfera- 
tionia, quae ad caeli'uiqtie cooTeia ferebatar et omniom ferme Byuntio- 
rum aurea feriebat, omneaqae oculoa cogebat lacrymarum fontibus acato- 
rire; tum maxime qnnm catenii tanquam monilibui obtorlo collo, mberoa 
bartari ad urUa portB* deducerent, et Terberibua crebria fnircnt, caede- 
reot, Tnberarent, ut grandi dunde pecunia eoa Tenondareot. Haec inter 
omnino illa immiMricora manebat, et iia, qoae fierent, tanqnan delidia fhil 
Tidebatur. Nimimm peregrioa cuid euet, timnlque animam a natura acc»- 
plaaet indolii dnrloria , omnibua pariter infensa erat Romanta , et in qnoa- 
libet, cuinEcnnque condilioniaes»ent, graMabauir. (V.) S-" '"- "-- 1 militei dari eibl peterent, qtil adversiu hostea pracitori Tiaeqne et 

^ 'ituri forent, et norum magna qnaedam etaet pe ' ' 

le ad Bjaantinm qnidem tataaduin aatia fnturi « pDgnae ducea exatituri forent, et horum magna qnaedam etaet penurla at- 
qne pandtaa, ae ne ad Bjaantinm qnidem tataaaum aati* fnturi eiae rido- 
rentur il, qni tom In armii erant, coaverai rctro omnia Sdjbriam wqiM Bf- HISTORIAE BTZANTINAE XV. 6. 766 

pix9' ^V^vfiQlag, xdiKtT vnuadftcvoi t^ KavTiatOv^^ xai S&ffa^ C. 1346 
n^^S^ixtltov Xafiittii, in^aa thcoi , Stinf^aiw&riOay oixaSt, Sleol.s"" 
fi^^t ^fjSh luv jfof <>> iA^&ijoa* xal nav jovvaytlov Si/aaame, 
xai Toffto ftfv Tovtov toxt T&v T(f6aov. (s*.) JTp(J yt fi^ tb6 
S^rtavTou TOVTOV , xut' avToi Tov^Slffluvoi t&z Inaokag, ^9|aToP.480 
^aivts&at St^iaq iv oi^v^, jrtpl t^ xttfa^v t^c "EUiwjf T& 
itffSra ' httid^iv 'Ijil T^v ^/oStaxov oatjfii^at notovfiivot Ttjv no- 
fitiav ^xt nt(i tA T&t) Tov Uovtoc , Stiti koI Ti( ^Uov nffQitag 
tTvx* TiprixavTa ylYvtc^ai, xuxtt SitXv^Tj. xal ilvai 'Fwftalav 

lOxalTOVTO ■^oTt n^offmm» tdo^tv tjxurra nAwxfiarhs oiav6g. 

^, ToTq i' ix rtyvovag vno Tov^ tov v/ov Sovxig i^a-y.dSS 
e^ttatv ixilvoii jiaTivatg SiaT^ tov TQinov TvpawtxuiTt^ov, 
tuff ti^^xnfttv,^ initS^ nJ.o^T(^ xal So^ twv noU.&v Siafi^tiv 
ivr^v, aS^tov Tt xal aytvvig ISoxit, nlofijTiTV tnl fiaxifov ovTtaal 

ISfilov T^tfftiv uTiiXiSdt Tt xal aviatlovg, ^tv T^i^^ug xata- 
axtvttauvTiQ iyyvg nov Tgiixovra ig Xlov tifv vijaov t^alfpvrji 
xaTinkivaav, fiJiSaf*^ tiav XiW tov TOtovtov n^otrfviavcituiv hil- 
nlow. »7 ySlQ av Ig t& Sai/JiUatiQov iaxoftiadfitvoi T&ntT^^StiaC 
SvadXanol jrtuc fl fiakl.ov aruAuTot tI naqunav ffyrtf iTvyxa^ 

SOvor. St{Kov Si' xal yuq Viag tu n^oatvy^^na Oiplaiv iv^ lig ano- 
Tpon^v Tov Xt[iov, &a^^ttXtwjt^ov Totg noXtfttoig &v&tmavTO, 
xol avxva Ttuv TivXwv lntx9iovTtg mi/voiig Tmv jiaTlvcav ItC- 
Tfwaxov Tt »al txTttvov. (B.) Tijg Si noXiopK/ac txitivofttvtit 

nntn luburbia TattsTere: atqas ibi paee cain CaatactiEeno factk, iinincri- 
buqoe ,Bb eo, <)uae et qaot par erat , acceptis , doiDam traiecere, niliil m>- 
nun, qnDrain cauaa arcesati erant, aed iltB plaoe euequuti. Et liaac qni- 
dem in hunc modum gesta «ont. (VI.) Anno luperiore, in ipao Orioub 
om, coeperat cometes ensii ipecie in caelo apperere, circa Helicei caput 
primo, atqae iade ad Zodiacum quotidie iter flecteie, doneu ad Leonia p«- 
■tremam jparlem accaderet, nbi et boI ip*e tum Teriabatur, ibique eTane- 
iceret. Et eaie illud qaoqae Tiaum eit miniiDe fauatum rei Romanae aucn- 
riom. 

6. Interim ii Latioi, qai Tuzi iUiua noTi Dudi edicto Genua exacti fufr- 
not, eo quod lyrannico eateut (at diximua) ingenio, cum et opibua ct'd[- 
fnitate multnm a vulgo diitarent, indecoruni et ignari uiimi eue duiere, 
ritam crTBbundam taudiu trabere, urbe et domo carentei. Instmclia itaque 
triciota ferme triremibua, ad iAiulam Qiium repente appuleniiit. Neque 
km.w. ^.^. ..._....„ Qyj uiio nodo praeaeoHre. AJioqui ■■-"■"• n"»^ omnitw hoatibua inexpngaabiles cxititiaieiit. Nec dubium. Etenim qnanidin 
ad pelleadun famem ea habaere, qnae fon obtuliuet, hoati confideitiua re- 
■atebant, «rebriique eitra portai eropUoaiboa factia, multoa Latinonun et 
Tvlnenbaiit et ooculebanL ^ (U.) At can eb«dio terra puiter et mari in 766 mCEPHORI GREGORAE 

A. H. 6854 isii j^f xal &aXaTTi]g , koJ naa^s iyx^9tv anoAtia^aijg ^ta- 

j^&iv aaoTtoftniag nai naatjg on^on' iauiov^iag , vd rt xfat&Sij 

ndrta JnAinc xb) o Jnfiii iiipi^mav tvrhg ^Si/anaii^Ti n 

xal ^X^i ofiov roTg afiftaaiv iSandva, fiaajltfav jt xal nigtt- 

Xavyan' ig jh ^^^/ovoi'. Sd-iv &noyv6vttg ol Jlioi na^{Soao»i 

JovTo^C vnoonivSovg totg noXtfttotg. Tow 0) toto^ov dvarvj^^ 

Efiatog f^ov xal 0oixa^g, ol n^g rg na^ttXl^ r^g 'lonflaeoi- 

xovTTtg, ytyfvifvTai , xaTaiii^auvTwv acpiat t&h noXifilon' i£9ie 

fitT& TiJ»' xSv Xlom SXo)atv. xoi to #/poff iv tovtoi^ ^f^tvra. 

A. H. 6855 (r.) O&ivanto^ow S^ Iniytvofiivov fiaaikiM&g x^t^^itg xaxa-ia 

axtvuadfittog h OaxnAdtog tig itcSlxtjatv Sfj&tv t&v Xim l^i- 

If.^lnXtvat, T&v ndw fiiv nXovaiuiv vniqx'^» '^Xt^ ^' <"')' ^* ^ 

S&^ov, dXX' onolagxai nffiv ol47i6xavxoc jpaoT^^ioc S* Sfihig, 

xal Stivig 6fii\r,aai noix0.oig n^dyfiaaiv. intl xolwv na^anXiwP 

■tov Tov Alyaiov avx^va Tfitjgovg fttag &vayofiivt}S naXtfiiagiB 

initvx^y, xai afia fityhttjg oXxdSog ofiotdvovs, ngi toO T«- 

vtiiov hfUvog in' ayxv^wv aoXtvovtjrjg , onXiadfttvog Suvavfti- 

Bxfjai ti xal ttXtv il^ufa, noXXoiig (tiv tuv noXtfilum Iv tf vav- 

ftaxla KVflvag, i'att d' ov; xal c^t^C Toh' olxtion dnofiaXtiv' 

tovt' <dax6vtjv tt xa\ ^tfftiav a<f&v aitav ot hf totg VaXdtov vo- SO 

filaayvtg tniaxov t^ ixttS^iv ig Bv^vttov attonofotiav tv~ 

^9ig, oix SXXo&iv no9tv oZaav ti^v toidvSi %otg Bv^vtioig ifi- 

nop/av ttSitis, ^ na^d apiai xtSjS^ai, ^ ti txtiv ttv ^ xaJ 

lifi^ iuauvSwtvitv tt^vdvat. oi /t^ &XX' ini tavtotg xal ttt^a 

lon^iu tnheretDT, oiniiiMjae tode ape* intordiua enet eiternoroai con> 
meiUiDia ct cniuicaaquB Bnnonun auiilii; eo* neceuMia quaeqae defidB- 
buit; obrepeiiique intiu faines graMabatur, animasque et corpora aimnl fla- 
gelUndo Btque ad extremani iDopiam redigendo iU>Bumebat. Omni itaqoo 
^ie abiecta, dedunt le hoatibna Chii ex pactione. Sed et Phocaeeaaes, 
maritiaain loniae oram occolentee, in candem calamitatem incideruDt, ho- 
alvim daiae po)t Ohium captam ad eoa itatim.appulaa. Haec dum gerercn- 
tur, acataa etfluxiL (DI.) InMqunto BUtuDuio, imperatoriiB trireDubui in- 
•tructia, Pbaceolatoa Cbio* nlturua in altum dsferto):: vir admodum divca, 
Don tamen illuitiia; duidem riddicet condilionia, cuiui Butea Apocaficuat 
at idem •trcnnna., et quibiucunque Degariii tractBndii natus, Hic Aegad 
naria ftncei praetertectoa aolrenlem e portu offendit onam ei boetilibDa 
triremibDt; Item mBzimam ex eadem gent« nsTim oDerariam, ante Tene- 
diiim |K)rtum iactii «ncorii fluctaanlelD. Aiina ■rripiti HBTale pnefiDH 
cooient) et moltia boatiDm ocdaia, nonmiUii elJDB •noniB andaiia, nlrwn- 
que comprebendit. Id mM proiwo limol et damiio eaiB arbitrati Galatad 
•tatim ab frnmeoto Bjzaatiiim adTehendo abitiiien^ haad igniri noit aJiunda 
Byzandii iitiuimodi mercem RdTcnire { led peoea ■« «•§«, nt mit iUi ftd- 
Ihd victasi paruent, aat bme nori pericfitanntBr. Qn^ et >li« iBHipcr HISTOaiAE BYZANTIWAE XV. 7. 767 

nqoatfsfxttv ^nf Aow Staitt. &w o& ififfuy ih fiiaiof ot Bv^w A. C. 1846 
T«M dvfUfUfot Tttf « yavg intiyytiXayTo iaoiovvui xal waffoc^^Pj '*!'?''. 
OWuTiffat l^filay, onoaa xuv n^ayfiaiay tv rt Tjj vavfiaxla xa\C 
fttrd. T^v vavftaxlotv lini^ytai. xal btljoizogQ a\ xouxvTat 7t(foS- 
Bfitjaav anovittl, {J.) ^Hv S' o/iote nf^iSfiji o 0aiaa)JidToi , xal 
^fifui liuka avvia}pifiivoQ ftax^tQ, ontiAuc xaT' avtov Siax^~ ' 
fvnSmav avjrva rotv ^axlvotv r^; naJLa^yajOTuiac ' az avay~ 
xaa&ivTa if^ovf&v juqI aviov t^Hv onlmK^v, onoTt rijs olxtagl> 
t^Uvai fioiXotio f xal onoaovg xal oitoi ro^( ntl/maTovs netotio. 

lOxol TavTB filv toCtov (dxt Thv Ttjimv' xa\ id y9iviaufov iv 
TOVTOtC ^TcXt^Ta. 

^. Il^ift^v S* oix Iv^v ovSafi^ J^i i^y^i hitlvijs t^ fiaat-K 
USa, oiS* iiffi xev x^i^ov fiaXdmiv OKaariovv xal afitrvvtiv 
T^ gAoya, Jjv 17 Totl aai^ia^x'**' ^ovXij irpoc T^f txtivijg aviiifit 

IS^X^Vf nanutvovvTpg xa) ntlS-ttv (u; tV^itjTai np^ fifax^og) tni' 
Xttqwnog , antlaaaS^at Kavtaxovt^vi^ , xa\ ^tfiafav tl^vijv 
avv9ia&ai, n^\v ig iaxaTiiiS iXi&^ rit 'Faftaliov iXriXv&ivaiV-iSt 
n^ayftttTU, txitvov fUv imttxwg av^fitvov , riftav S' vjto^tiv- 
Ton^ ^avxJ} xai fta^aivopivotv &t\, xa\ t( ri /j^ ilvat xtvtwtvav- 

tO.TUv a^Si]V ;;(it()crr. Tavr;; TOi.xa} ftAlTog ij^^i^ tv Tj ^fwxH 
avxvug tnl avxvag, xol oUa; StjnovS^iv in' SXXag, ntfl roS 
nOg »a\ tIvi rponif ^jiaTa xa^Xtt tov S-^ovov t6v naTfmfXV' 
xai ^v ovStfitav ruv . aXXav ivfav awaiftttri^av , ^ tovs ntfi\ 

SD. soi Bolr. pr» r/. 

gnTiB nunabwitur. Qaae cam airodim «Ment, qoan nt fcne poMtnt Bj- 
mrtji, iddrco oaTcs le iis Teddiuroi promiwre, damiiumque onuie ditM- 
hitiiros , quodcun((ae illi aire iii praelio uTe poit praelium paui fuiuenL 
Hia GOiMlitioaibiu in coacoTdiBin rediUim eiL (IV,) Erat tanuiii Phaceo- 
Utu* niultam uixiaa, et franuimo iaet.u tenebatQr, diriMina quaeqDe d 
Laliai* ideatidcm denuoaantibaa', ita ut ille praeiidii cauaa miUtei drca 
M habere cogeretur, qaaadocuiuiiw doine Teilet exire, quatiet^ne et qaa- 
CDBqne ambnJareL Et haec quidem ita «e hebueiunt : otque tn bi« ejuit * 

7. At imperBtricia ira aonqaam qoieacelMt, nec leraebatur nlla modo 
■■t tandem aliquaDdo exBtinguetiatur flamma illa, quam eiui Bnimo subdi- 
derat rausiliaoi a patriarcha datum; qui, at modo diximua, monnerat et 
pemiadere ilii conatua erat, ut com Cautacuzeno rediret in gratiam, ac pn~ 
«em fiiBun fiwcret, antequam rw RomaiiHe calus in exU«mum adduceretur, 
illo quidett mnltum inraleacente , oabia autem senaim dilalieDtibua , et qno- 
tidio fatiKentitnu magia, et.ad nihilnm pronu* redigi peiiclitantibo*. B» 
{Nnipter omu illa mbuide artea aiumo Teisare, alia atqne ntia agitare con- 
■iia, aacepa qoo pacto et qna ratione patriarcham pontificali •ede delicera 
ftcalliBM poaaet. Nildl pona « oauilbus efficaciua ei ocGvrreb^t, qnam d 768 mCEPHORl GREGORAE 

li.B855Tiv HaXttftai' aiMuLaaa&^al n xal C(fai xat' ixtlvov Xa(aiQm( 

^is ti x^uTuioTtQOf &v&ob}Jocu , noiUi^ fx noXXov xor' ixthmi 
TfiifovTas Iv T^ V^XIJ ^V*- ^otoTovcav OQft^ Sii t^v tov to- 
f*ov xaTaXvtnv, (£.} 'E^jil i' tivxty Iv fta %6n> Ivrhq ^aaiXtttov 
cipxr^ iiaftiov ix noXXov xaT^;(avffa HaXufta», (of ^^v VfioiytS 
oiW^ai ijv, ^(u T^v ii Kavraxov^ipiiv ixilvov ifiklav' u{ii Tct 
nn&g ixc/vijg Sfiu xal tov vUmg i6^hiv ntfi(p9lvTa fiaaiXixwi 

Civataijfiaafi^ra yqafifiaTa n^os TO^q iv Tt^^^ t^ ZqnfiQvaf- 
Co>^a; uvd^ag , 3ii v^ t(uv ioyftUTtav xaivoTOftlav , ^v ig t;;*' 
Tov ^(ov Tiaptiatvtyx^ o^toc ixxlijatav xvxitavoc xal ^aXtjg iO 
ijfX^^oiat Tuvr^r fiaxfoH' n^og unav ^Si} t^ yviofifjv ntffUfo- 
vag fititp/tyxt lo dvrlnaXov, xal awt^^ xaTa xov nai^ia(>/ot' 
x^;;^Ta(TO^T^, xai naaav eife^tinv iovt^ ;i[R(i^iai, i^v tt 
nc$i Ttt doyfiUTa yviiffrjv ixtlrov xv^ovaa xal Tuig ixtivov )Mft- 

VnQwg aYOfiivt] ^ovXaTg , xa^onfp ohcaSog ioTto», onin fiiaioglS 
Tig xai ^aydttiog aviftav xaTa^^tvatit SifOfiog, &va9^{v no&tv ^ 
y-SSOa^xtixuv axpOT^ifuv xata^^aytlg. (f.) ^iSntQ, uantp nvXtjg 
noXtwg avti^lag iJSt} Toig noXtfihig ntQupavois, doyftatiav xol 
v6fuav avidr,v tlacxtovTO xXvSiovig, xal na^tjaiav al&ig tlxOV 
tiaoYWYal xaivofptuviiSv , xal &6^^oe avA naaav iifoha riiv nS-Vi 
Xtv, uvTiff&tyyofiiviiiv Intaxonatv xaX nfftafivTli/tov , xal Saot fia- 

^9t{itg Sia tp^tvig ixapnoihito iti$ TTJg aoqitag aSXaxitf. xol ftu- 
Xui Sitt TKvia xo) i'ifiStg avtqivovTo avvcxcTg xaT* dXX^^Xiov xal 
Si' &XX^Xoiv ' xai ^ vntQi}(pavla T^g xaxlug inl fiiyiaiav in/Mivs 

nbi Palunae ■ecUtore* adinn^eret, «oiqae adTenos patriaTcham maiori n- 
bore pejam amiaret, mallam iimpridem in eum alentei ammo maievolov' 
tiam propter Tomi lui dsmnatJooem. CU.) Cum igitar Palamam TinetoiB 
In qaodam patatii carcere teneret iamdudnm, eo quod, ut milii quidem vi' 
debatar, ■tadiosui ewet ille Cantacuzeni; ut autem eae lilterae dedarant, 
qnae , sigillo imperatorio munltae , ab ea et ua« filio ad mopti) Atho mo~ 
nachDs miuae sunt propter noTB dogmata, qaae ille in Dei ecdetiam in- 
veierat, turbarum exinoe plenam tempeitatumque maumarum; animnm 
npcrte Btatim tranilulit ad contrariam omoino aentenUani, eoqoe edTenna 
patriarcham ■dintore usa eit, et omnem Ipri favorem indulsit; ita ut et 
dna de Uieologia opiniones confirmaret, et ipiiui coniiliii pala 
tanqoan Tclum in navi, cum ab eitrema Arcto rentui slicun 
riolentua rapiduiqae incnrrit. (DI.) Itaque, quaii nrbi* porta 
tuMtibua pubLice patebcta, intani dogmatum et inititutorum fluctoa efibM 
irmmpebant, et impunitateo runum habebant nova opinionum commentaj 
■c lotam nrbem tumultui perTSigabatur, reclamantiboa epiKopl* et aacer- 
dotibva, et quicnnqne Mpientiam animo alliut infiiam fruebantur; pugnas- 
qne inde et coatiuuae attercationM ultro dtroque eioiiebantQT i improbit»- HBTORIAE BYZAHTINAE XV. 7. 7«» 

Sn^ trfl xtqDO^i]!'. {J^ Tovtatv i' otJZbic IxirTm, noUd A. C. 1347 
nt^l z^g ifi^ mom^g 17 fiaaii.ig vn^fx^v aftifiafiTjToSaa, xal i^g ^°.' g*~ 
^^^£ Jta /itXhtjg Inoi^te ntiifSa&ai yyiuftrjg. xal fu xai fi^ fitni- 
Xofttrov ald-ig x^tT^ H^ooMttX^Ttti , xui oUv nva jvcu/fora TiiwF 
6 «dT^C T( ''(■1 TOv naTpia^o«( ncpi tov JlaXafta giikmfiixiat' ' 6votv 
ir yiu txmam ^U^ov ntTtfaxirai ' ll fiiv ya^ Ofioffuty ixtlrjj 
xarA rav Tttagta^jfiv yivalfiijv, ^ti « Tawnjc ivxtTv xal y?a- 
ciUxwr unoXiXavxivai jpipirAiv, fttn^ov t^ ifiX6xifiov xtxTtjftl' 
rwV il rf' Qvv, avaviiacaaS-at vvv «ai rtfv r^Xif^V ^t(ft$4*'i~ 

lOxviav tjSti dut Tov raXdrijV ixttvov ftJjvty ^v nojlai xa&dnt^P.tSA 
putfior iyxtt&id^aaaa loTg Tijg ynixrjg avrtt^gti 9iAdfioig, xaX 
rtdr&' Ofiov Td x^XtnwT^^a xa^' ^fitur iti^x^rtt. (B.) Hfoat- 
Iqitii^OTa; owkrI xa&laarTttg nfoatmovaa xal aTtaXiati^ig tA 
n^Sfta n^ig ■^fiag x^attfiivt! toi; Xoyoig t^ tov IlaXafia n^ot- 

iSxofii^ xatvo^iitvlae^ xal iniiSfj ntt&ofilvovg ovx tvQtaxtv , iXX' 
iajrvQoig twv naT Qliav dvrtxofitvovg S^uv xttl voftwr, xaX SsaB 
Twv ovroStxwv tiat na^aSoatwv tjyQaipa naQtt^iXfiaTa, xol &fM 
xix^va Tov ^tiov ngaift^ovtag iToHUw * ttiig ivayytXKf>tTo (Xi- 
yovTog) vni^^a Ttjg ixthov dtSaaxttXlag, ilvat dvd9tfta, xav 

lO^ Tiiw oiQttvliav Ttg &yyiXwr' fit]3i y&Q tivat ngog iifiiav, uUo 
n ^(ov n^ntfiav {nttQaTtl/^ittv ydq ur fi'17 tovt! , £amg Sv S 
T(£ Tjj aptmtpa xti^i t^ it^tur unoxomttr ifiovXenf) ttXX& nuvta 
xdrot Qortovnas n^o; avTor ft6vor ^Xintty' dyQtalyovatt iidtjC 

li» taUm iiuolentiB caput altiua eKctniii attollebat. (IV.) Haec cam Ita 
*e haberetit, mullun nlentiuni ineiiin iniperatrici dobitBtionein a&erebBt, 
erBti|Oe illi prapoiitam, ut quid Mntlrem ciploraret. Quamobrem me, ta- 
metii DDllm, ileniio arceuit, ut io iis litibni, quai de PBlsmB cum patriar-^ 
cba habebat, iudex eiaem et quaBi noona quaedam: duorum illa alt^rum 
facere in Bnima hBbeiu ; ai quidem adveriui patriarcham cum tlla conspira- 
rem , turo ut ego propitiaui ipgam experirer , et imperBtoiiis beneficiia co- 
mularer perquBiQ honoHficii ; lin minus, ut propter Galiuffl illnm in me olim 
conceptB ira, et temporia Ispsu ism obsoleta, hodie auicitaretur; qusm ilUi 
ianipndem, Telut aram aninii penetralibuB inlixam, religiose BerrBbat; ouud 
denique in me Bcerbitstii genere saeTiretur. (V.) Praesentem itaque le- 
dentcBque alloqnuta me, et mollioribu* verbii initio mecam nia, novai illaa 
Palamae opinioneg protalit Mox ubi repQgnantes noa offendit, et maiorHin 
praeBcriptis inatitutiique pertinaciter inhseientes, iiique omnibus praece- 

ftii, quae Bynodis tiadita eiient et icripta exitarent, limulque illa Divi 
auli veiba proferentcB, iubentia eum anathema esse, qiu piaeterquam IpM 
docuisaet, evangelizatnrDa forct, etianui caeteBtinm Angelorum unnt ii ea- 
■et; nec cnim oEBcU uoatri esae, aliud quidqnam Deo anteferre; perinde 
quippe iOnd sit, ac li qnii liniitia mana dextram amputare cupiat; led 
OBnitxu iafra tuibitia, iu eum ulnin lntueri oportere: lum Toro illa in me 770 SICEpnOBI GREGORAE 

lia&' Srt xol Toig na^axad^/iivovc vntixovrTa^ tlxt xul a<f6- 
i(fa Imx^aBnag xoXaxixiaTtpoy T^nov. iio xal xoKutS ftiv 
i^lu , x^ttTtQOf d' iai (tvSov t'itXi.tv, efy^cufov t^ ift^v dncu- 
Tovro yviofitjv iv tu uvtUa, u; av fit^ioTtifov &vtiX4yfiv (j(ai«>5 

Doi TavT«;c Ofioif^ovft. ($'.) Kal tovi' ^otiv, o tal t^ tfi^v 
ftf o; ara/xaf jaai avii^^^atfav ^nyxt YXaarav, ivlon xal ivia~ 
XoS ftttXa zai aif66fa yfwalms i«^ t^ &tfifXi'<j> rrjg ifSoftiytjg ei- 
atfitlag "matf^-ai Tia^vovnog loig tiffoaiovTttg , xa) fii]i* Sxff* 
ariyftijg taig Tt]viKavt' ijimoXa^vaaig xaivoipojylaig iyxUvfa>,10 
fitfivTiftivovg idv fvayyAix&v Tt xal wioaToXixuy nafoiviaiwV 

Exal ocra o fifyag Iv 3'foXoyla V^tjy^piog, ig jig ofiolag ifinemo)- 
xug ntpiffTuvti; i^ff IxxX-^lag, Sii^uaiv ' „r,fi^ Q.{yo>v) oJ xal 
ftiXP' '^S Tvyovatjg xtqalag xui ypofiftijg tov nvtvfiarog i^ ux^i- 
/!«av iXxorttg ovno» Sti^afifd^a (ov yip oaiov) oiH i^ tia- 15 
Xhrag ti^a^tig tixij anoviaa9^vai Tor^ avayQmliaat , xal ju^f i 
lov xa^YTog fiv^fij} iiama&rjvai ' iXk' "v' tjftiTg ^u/in' vmftw^ 
V.391^aia xal nai(fn!/iaia tijg iwv oftoiotv, t'i noTt avftniaoi xaifoef 

Viiaaxitptaie' SoJt icl ^^y iftvyttv , t& S' aiif^a&tti, oTov xa- 
voat tia\ xal jvxoig, JoTg ti^XttfioSoev inifttvai natfttitlyftttat '"to 
xo} Saa oftoUag o ftfyag BaaiXitog h t$ ntfl ttlartnig t^aunii 
i.6y<f, q>flita9vu ttapatvaiv xai t&v ovoftaTW ^ ^tjftaTiav ixihw, 
5 Xi^t ftiv ovx iftyiftTtti i^ &tiif yiftt^ , iidvoiav ft fi^v ai- 

efiimri riM eatf ct nniltaffl [raa mrtiirire; Uqa« eo m&xime, qaoi qnl ■»- 
ddebairt ei «ccuiBrBnt, et inunodica adolatJone Bppluiderent Idcirco 

Pimittitqne «nperbe , additqoe baud moUia iatsa, 
meam at •ententiam confciOm ■cripto trBderem effla^tuu, qao poMent fir- 
nuuB contradicere ii, qni cum t» lentirent. (VL) At4]ue illnd Tidelicet db- 
cearitatis fuit, c|nod et rae ipaum ad contradicendntn impulit, cnin obvioa 
qnoaqne, ut relislonis ribi traditae fundamenti* iiuiiterent magno aoimo 
noDnunqnam et aiicubi hortarer, aU\ae ut ne puncto quidem tcuni ad eaa, 
qnae tnm glitcebant, opioionum noritalea dectinuent, led ut evangeliOM 
et apoitolicaa admoiutiouea reminiscerentur, et quse magnui tbeolog^ do~ 
ctor GtegoriD* diMeruit, cum in «milia religionia temjiora incidiuet. „Noa 
(inqnit) cum accoratam Spiritns dilisentiam ad quemiibet apicem, ad quam- 
kbet Yirgalan tiahamua, nqnquam dBderimna (neque enim faa est) vel in 
irinlmii actU receiMeodii, Bonunque memoria ad praeienB ntque tempna 
coQienranda, temere daborsMe eos, qni tcrijMenmt; led eo nt noi Itabere- 
mua monimenta et docnmeuta, qnibus in rimilinm rerum tractatione, n nn- 
qiuun incideret oocaiio, utecemuc : ita nt praeterita eiempla tanquam regu- 
las et archet^po* nobi* proponendo, baec quidem fugereniui, illa Tero eli- 
" it qnae pariber magnna Baiilius dispatavit in es, quam dePide acripsit, oratione ; parcendum monen* iis quoque aominibus et verbis, quae 
in sacca Scriptura diserta qnidem «t «ipcesse iwd «xstant, tIoi antem nm HISTORIAE BTZAPiTINAE XV. 7. 771 

■nj»' ixUtnpf jtpi iyKtiftivriv tfj y^arp^ Siaau^i, (Z.) 'HmiQ ^ A. C. 1647 
oi itmrv joi ^^iov tlvai Joxtf dvvaa&ai awo^Sv AaifaXias jS S(- "^JoLg 
XBuov, E^Tif iv Xififvi xb) yaXi^v^ xa9^fUvoe -^ovjfi t&v iv ffe-F.484 
Xaftt x^fiaoi xal mnvfiMi 7f^oaTal.amt>Qo6nav oif^oig rod; n6- 
ivwf ^tra^iv i^&oi, ovi' av xb ^lmov %ov xtifitqlov ^piy^q, 
^TiS &(/« &ifove /?ovlotTo K^iveir onurov xai Saw oStw xal ti 
«C aytuvatv roiavrotv &7itipog £*, ^mtt' i'^ rjovxiai OQfitafitvof 
x^lvtt Tot); ttYtiai fiaxQoXi ivad^XovWK vnt^ T^f tti.ii^lag. n^^B 
jpi^ov yuf ^ti np6g XoiSo^lag Tsjv yXottrav, oti ft^ nixtixi Tiff 

loJpwi' xa\ Hyoiv, fojSi ri si^v r^g v&tris litl^amaf jiffhg -r^ 
sta^oSam' *)avxtav xa\ ov nQog t^v roTt fliav na^afUTQ&v j&v 
nfaffiarav xul XSyav -ri riXri , lug^oixiv' ovx tlSiyai Swdfit- 
vog, tSf oi Ttjv avTTJv j^ci zd^iv xal Sivuftiv ^oivog xai ^avxlag 
itatgig, xal Xffoivos xa\ &it)Ovg, xal nffoe yt fn Xifiivog xolc 

15 SaaiOYitov tAvSmos- ^StiXov y&Q Siljnav lote SXoig, log dftii- 
fioftivtji r^e Ttav aytivmv S^ag awavaiQttrai xa\ fj t^c ono- 
fi^ftog axgi^jjg ftaQTVQla xal t^ spoff^xoy Tor; n^yfiaai St- 
xdiov. o S' avtog fioi Soxtt xa\ id artqiavova&ai TotJ^ ndXai Trje 
iXti&flag ftd^patg avaigttv , Sri ndvra tiv r^g A^X^fug &rv- 

tOaavttg SlOvXov •t'T« ntntlxaai TOtlff Twpawotif, o^Te ft^ ntl- 
oamg oix dvfttov rilg atfSv xifpaXag, ovSi rov nafovTog fiuxttoeO 
l^iyxav jKov. xovTtav 8' ouTag ^;i;o'«(nv, ofxot»' oiS* tfti Xoi- 
Softag vnev&wttv ^tiaS^at ilxmov, Sn xolai^ ^tu^v jfxioni 
4. xvfutat Boir. pro xvitatmt. ipum retiii«nt, que ScnptDrae inect. (VU.) QneiDadBioiiaB antem non 
omaifKi Tidetor ille «80001 vxun poMe tadidiun, oid, ctm in porta ac tnn- 
qrfUitate ipse plarida sedeat, e'onitD laboni Tetit expendore, tpa pel»^ t MeriMiiiiif venUs conflictentnr , nec de hibenii fngorie t . 
mii Tdit, qoae et qnuitB dt, uitiTo tempore iadlcare; ita nec ille, qid 
eiDnnodi certBnunani eipen antehac ei ipio nioi tranqaillitatu sina pro- 
deat, iudicatnrus de iii, qni labore* pro veritate maiimos pertnlerint Eat 
emm UUai liogna ad crimiaandam prona, eo quod ageado diceadoque Doa 
peranueria , nec plenam TictoriaiD nportaTerii. Nimirura ille praesenli 
tmnqiullitate, non itlonim temporam imqaitate, faetorum dictorumque eii- 
tua metitur; nec potest intctligere, non eandem eue ratioaem et apporta- 
iptatem oertaminia et pladdae quietia, biemis et aestati», portui demqae et 
nerieatjnm pelagi fluctaum. BnimVKo proraiB aunifeatum est, mutato 
conteadoonm tempore, iacorroptnin quoque de oTenta tettimoidam et con- 
Tenieaa rebos iudidum tolii. Idem certe (nt mihi Tidetar) illi* martyribiu, a ii totnm palientiae canrlcnlum coafeciateDt, nec tyrannos ad c 

dm compnlerint, neo ii* incrednlia capat praedderint, dcc vitam Tiolento 
fato ademerlnt Haec cnm ita le faabeant, nec me aeqanm eit repreheit' 
Hon« digonm Tideri, qood qnae recbe dii«im, ea illl, qnM coatrariiim 77S EaCEPHORI GREGORAB 

i. H. 685S nfattKa Ti t^s >^j<>i? Ixttrtig inl&erov ' ttkX' Ixtlvj) fiffiqtia9ai 

'"^ ^ Sinaiov ft&XXo*, Si( fiot xaXiSi tinont ^xiffra nintunai. liM 

ftiv yug Xoymv iyii ttvptos' i&v Sk n^£%tmv 17 Svvaottvovaa 

Kxtlf- nitatjg S' vatQTt^ov XaiSaqtai tt^ai xh ^17 xaTu yvatftip> 
&ttu Kttl ngii 10 fi^riarov gtt^oftivTjv oqftijy unuvt&v. oi Y^S 
ni^ ivttXXtaS^a* xarA xwv xijs aXri&tlag ly^S^piiv a Tr,g tlff^vijs 
mt^tvii Xoyog' itXX' ^ft^^rii Tt Ij&tt xal nfaiiaig yXwTTr,s ay- 
xeAatg avToTg nf/oaiivai. (H.) Ov ftfft^pta&ai Toivvv, Sri ju^ 
&mvfid^tv u^tov ftuXXov, Sti na(>ov ^fiVv ix tov p^ffrow aiyaatjg 
yXiintjg fiaaikiK^v wfifviiav nQiaa^ai, fiaxQov to ipiX6Tiftov TUviO 

Vjia^iTfov vniajprovfiivtjv , ovii xXovovftfrtjv Siavoiav ixitfaafitS^a, 
XBJ ufia Tiiv ifoiv Tijg d&iafiivtjg ig jit j(^aifia Tal^twg ivSov 
ifitivttfuv, ^xi]'(>cvov avntj^ovntg x6 ^goyijfia Trjg ^fvjftls. oi 
y&H ToaovTov uv&Qwitoig uQlaxw Ix^lvttfitv Stiv , taov t^ t&v 
iit^mv Inomt} 9^t^. 01 ftiv y&^ Tmv Spaftivwv ig joift^vig xo- IS 
9unavTttt ftdffTVfftg ftoitov, oSg xai ntt^ttXoyisaa&at X^taw 
ivioTf , ti' Ttg Toiig tjJc xaxiag xafnoig totg jijg aQetijg vnozi- 
P.485^m 0)r^ftaaiTt xoi yj^iifittai. 9^t^g S' iv avioig npo ttov i'gy9v 
TOtg xijg xapSiag xtv^fiaatv t^tiSit Ta xijg il^traatmg fx^Vt ""^ ^^ 
0^fta TTjg Sixtjg iv airitig avyxpoTt* t&v Xoyioftiarv xmXg u^x^Sg ' 90 
tv&a )rto^a» oix i'}rtt oyj^fta xa\ xf^l*'* ttaXvntUv, tiTi xexiag 
ixtt naqaffvta&ttt fiovXotro fiXuatJnitt. (@.) Thvruv S' o£m 
OVft^tfitjx^TWV , oVxot Xoiniv xa9rifi4voig Tr,v xaTa^^fn^ta&tiauv 
"S.iEAriftiav i^ofiav vvxioiQ xa) fte$'' ijftipav infiti xupaSoxtTv. xal Ta/' 

B «v tig f'(»/ov Tn xot^' if/tiiiv fttXtriifttva ngav^uiviv , tl fttj K«v- V^ 

Mntiebftt, n<ni [lertilMeiiin vera ei 
■Bilii rectfl diceati taudqasqnaai crediderit. 
penei ine eat; facta ipia pendent er idmiq praepotenti. Bgo t 
kage repreheiuione ebinm, qneteaiu non tucoeiiit mihi ex aantenuB, nec 
prout aniou) ad optima propenao copiebam. Non enlm , nt veritatis hoitea 
pugnii iiupetaiaiu , paci* ratio auadet; aed ut blandis moribui et mitibDe 
alloquiia eoa ambiamue. (VIJI.) Non e»t igitar criminandi, sed sdmiraodl 
potiut locua, qaod cum ex facili poiseaiua solo silentio imperatoriam bene- 
Tolenliun redinere, praetnla magnifica proponenlem, tamen et mentem im- 
motam retlnuimas , et aimul intra conauetj ofGcii limitea perititlmiu iucoF- 
Tupta ■nimi moderalioDe. Placendum enim exiatimavimus non tam homint- 
bo*, quMnDeo, qui occulta perapiclt. 1111 quippe teatei existunt eoiwn 
dnntanat, quae palam fiunt, et aliquando posiunt decipi, ai qui fructun iiD- 
prDtHtatla obvolvent ipecie et colore Tirtotia. Deu* Tere illii ipaii, qnl 
actione* antecednnt, motibua cordis ejcaminis aui Teitigia imprimit, et lU- 
•liliafl tribonal in ipiia fi^t co^tationnm iBdicibni, ubi apecie et fuco c»- 
lari non poteit, u quis ilTlc adnaaci Telit improbitatU foetna. (IX.) Haec 
oun ita accidiiaent, domi ddacepa ledendo, quoad exilii damnaremur, iMtn 
puiloT fA intndin exap«ctabuiDi. Bt ad eiitaH fortaiiif peidiictB OMCiit HKTORIAE BTZAimNAE XV. 8. 773 

Ahw^Tv^ fUTttti Bv^m»r eAtlV iffyntn * S S^ xal X^iop e1)u) a. C. 1347 

1}'. 'End yi(f, wg t^9^/uv ^^xStre, TvofAoii Itxnv (pfmi~C 
fAv OvyxiX(ilf*}T0it ttp OttxtaXuT^, t^ t&v ^axtvwv Stii zijv 
^it^yeyowtav axaaiiuXov n^6<paaiy itdtoji av&aSitav, nfoat- 
X^Xv^ivai aw^ rivas rovjal, oJs XaS^fa iatfoha yifoftfiaTa 
ix KavTttxav^Tjvov , fnjxav^aaad^ai Tiva t^onov, S; &v ^uSlav 
mi^af}Tal ol ti}v Is Bv^vtiov tYaoSov * 0^; iitaYytiJat /^axf al 
OvvfnJiixovto j:^/«(>T<of &fia xaJ tiftwv' tovrotg ovv nQoatKrjXi^- 

to9wn xal n^oefxaiqtattfiivotg avxov, xal dvaxaXvifiaai r^ xoivP 
fitXtToftivtirv Svvttfitv, avvd^aattnl atfiai xai amhg imjyyiXXtn 
nuaij /«pl WM anovS]]. (B.) ^l Sij Xotnov hi^av TtXtlot ifl 
nQorii}^ Swdfiti npoafiX^tpoig {iv i^ovala yip ^v out^, nfoe 
T^g fiamXiSos n^rtfov rb avpuxoi^^xog itXijipiii, Sia i^ npott- 

iSXrniftinjv t&v Aaxlvtim nfiipaoiv, onoo^v av eonopoli} if^fiv 
tttvTw noqitfa&ai) ZXog tw t^o>y tylyvtTO. nupd yu^ ix6vT<av% 
tSr cwvftSoTtav Ta^ia^fxov xai arpaTrjYov (f^ovjlSa Xafi(av ^|/ov 
ftn} nidi Saa SiaTQt^^ Sxtt x^^vov rQifiiiv t^ anovSifv, &XX' 
tig rS Tov ^^yov x^dXaav IfifittXtiv , xa\ iv fiQaxfT fitTi rijc 

MivoAatjg laxvog tiv SXov avtt^t^iat xivSvvoV xal fidXtma vvv, 
ifftlfitas ivTtndXtav SnXotv fittXQag inmoXa^ovans ijSt] t^ n6Xti.V.4S6 
fttjvvu Toiwv T(p fiaaiXti KavTuxov^vw rijv oXtjv T^f lyxffV' 
amg TtpoQ^tatv, oi ndw roi n6^^os tov Bv^vriov r&g Siar^tfiug 
noiovfiivtf' xal ofm taXtvtt, anovSH na^iXdaarra avv inAixiotg 

ea, quae in nos deliberata faerBnt, niri bt«rim accid!««et, ut ByMnttl 6ia> 
tecoseaui potiretnr; qnod et ipeom pluiiuv atatim expoaitari «imu. 

8. PhaceaUto, ut aapra dbumiu, Latinorum pnita^am, ob DOTiBiimBin 
iUaiii ofleiuioneffl, perlimeicenti , aimatos circn n *fleUite< habere puinu- 
mai faeret. Qood cum ita ea«et, Rliqui eum adeunt, quitni clam b Can- 
tBcaieno litterae renoaat, ac in iii magnse pecuniBrum simul et hoaonm 


la CBtio eicogitBCetur , qua faciiii ei in arbem iogteMni 
un, Hil igtum accedunt: eum libi «ocinm adiuogunt; coih ii aui ratiooem aperiant: atqne eos ipse omni apera et iludio adintuiuni 
■e pollicetar. (II.) Etiode prioii Mtdlitum turbae alia ampliDie adiectn 
(pottfat enim iUe, data semel ab imperatrice lioenUa ob illani qaam dixl- it adinDgere sibi cnitode* , quot ei conunodnm f utoinm ei- 
■et) totn* ia exKCutione nogatii eiBt, Volentiboa ergo coninraUa ducia eC 
praefecti muoere mcepto Buctor fuit, ne in eu reo, qnae loo^Dria norae 
eMeot, op«n Inrameretnr; ttA ot in id, qnod capnt erat, atatun Incnmbe- 
retn, et totn qnBmprinam alea cnm ea qnae aderat hondnnm mann iacere- 
tnrf pneaertim cnm mBgna iam eMet amntoran in orbe pBncita*. Qotn- 
obnn CBotacnceDO Inperatori, non longisiime ab nrbe commocanti , totam 
indicat Muoepti negotii nUionan; et aimnl iubet paoda cnm equitilKU, iia- 774 mCEPHOBI GftEGORAE 

A. M. 6855 iX/)a»ic Jnmtkro', wi ft^ KtnoupwQoy toT; &m9hots ThSgSfki 
™^ " ylvotto , n£p! Tcl li/j^ T^c noXias l(- Qtjr^ Tiva t<m^(av ^atixots 

Bnovly lifiS^ivciK, xa^aSmeovvia %^v tnSoS^iv avafiax^fa'v twv 
mihZv, (r.) W(iTi Sk m^\ xQianpi ^JiaK^v xije wxroc yevo/ti^ 
vije , iv ^ Ttjg Sgag ftdkiara tiav Xt av^^wntitv oi nXtTaxoi, T(t(5 
((Tn«^/ov; afiivvvovrtg SitSai, Tjj xGv vnvtav ^ffiovif xi xuv 
V.3S3^^t<pafo>v litStSoaat ardSiov, teal naaaixiJQ noXtas ai odol nav- 
x6e i^fitav ixovaiv S/loi>, fieianifuiixat xovs xt ovvtii&xas x&ti 
Bv^xlav Inniiav xal afta x&v avyytvav xovs oinnoxdxovs, 

Cxal Inl xovxoig x^v nil^x^v ixttvjiv ydXttyya, ^v tig «^XoxawlO 
xal if^fotfwv ilQ^tutfitv tlvai rrfltv avxif ' £vv oTe anaai, nlfJovs 
Twr tKaxov yevofiivois, is nwlfp' aniiSiy , ^ ;i;^(r(/a xaX^xat, 
ravT^ Ti avffiox^euat xa\ afia ixtT9^a> a((%afiiVQS naaas oftolois 
&vtnixaat, Siiwv o;;pi Toiv fiaailtiwv tyyvs. {^.) Tw fUvxot 
Tl^^S ivxie ytvofttvos xoi o fiaat)ievs (ttxu xiav olxtlav Snkm', 15 

Di^fiaxos ifttfwXlov navxdnaai xa9^a^dv ti xal uftiyij xijs nfovotae 
T^v tiaoSov SittXJiftjadatjs, ^gifta xt xal |vv yt avijxovai} xdia 
nttfffiti /tixV ""^ ^( ^"'S paatkilovs nvlas, av/u^ovtn;; ^Sij T^e 
tki. x^nud^ xtxXtiaftivas xt ^^tv ftvxus xai ufia inl x&v tndJi~ 
itwv ^QOvi/iv id^tavo xal on).a notJftia, iid n63a Tt avtX<of}ti xaltt 
&vtCit6ywt, xui avtl x^^axos SXXov xal axQaToniSav is Toif 
«vnxfv Twv fiaatXtlwv vxfMi}6<povs oiicov; axtjvwaai Tt i^ avxiv 

KaxtSlov xixdtxt StTv xtjvtxavTa xgl 5,jt x^ nottTv Smaxi\pttadvt. 

11. «lc/ovs powit pro xltloaiv, obKrrante BoK S2. PaaiXttiav_ 
Boiv. pro fiaailietv. 

qne Mlsctu, ne 14 qqiad Bgebatyr sdTmuii deprehcndeTeiiti diJiaentar pn>> 
'grtdi, st.caiidict0 T«^ere arciin urtne muroa tsoita grkda buidkri, otqiie 
ewpMtare, qnokd portae, revnlii* introrsaiii clMutrit, pBlefierent. (10.) 
Mocte itiqne, circitef prinun li^jliMn, quo muiine tempore henuaea ple- 
riqit«, Doctnnua bcibn* ezitiiKtij, ocuIm Baoe KHnno regcndoi commit- 
tant, cnm omidno dvibai ncaw ■uot urbii viae omne* , arcesiit UId tua 
•qnitet BjrzeatiiuM, qnotqnot coiuGii eren(, tom eoi cognatoron, qnibna- 
itiiliar- ■ - '- - qnea ad cnttodiam et praeudiun datoa liabuiMe enm circa «e diiimaa. Can 
liM omniboi, qai quidem plai quam CMitam erant, ad illam portam aliit, 
qnu Aarea Tocator, eamque reasrat; et inde dncto initio onuiea pariter re- 
clodit, nd ipaum prope palatium. (IV.) Imperator in urbem com sai* co- 
j^ia btmmiMiu ( hnDc antem eiu* ingreMDm divioa proTideaUa saii^aiiua 
onidno pnram et eipertem serTaTit) pedetentim et conpoaite ad palatd ua- 
que poftaa profreditnr, Uluceacente lan aurora, Eu offendit dauMi: u- 
mnl ■amnia in noenibui atantea pn^ngnatorea aimaquB infeita conBpidt. 
Quamabren cMtim redit, et dgna convertit Tum pre aliia qmbDacmiaaa 
aggeribna et cartri* illaa, qnaa « regiMM palitii «tae annt, altai aeaea 
tx tcnpore aligit, ac iu Ui inteiin dTTeiaant et quod faclo opnt idt coo- HISTOBIAE BmmTNAE XV. 8. 77« 

^ S* S tft§^ov&Qto( Tijpmmma %if(T>pt ^nfpw To6 ^<avt tTovg, A. C. 1347 
xal ftir ffamXtdg Kanaxav^dg iv twtoie ^v. (£) '■ffJ« Sied^S 
fiaeiXif ^Arva , t^i &XQon6\tta>i TaCrTjg iyrqc avpiXtio&ttiJa, xol 
spd 6<f&aXnQv hf}&aa t^ lavr^g <mot> J^ TAtvrioaav tJe isifa- 
Si^t ovd' oSra turafiav&Mttv fyvm ri 8iav itj/i fovv, xal 
«wfint ft^S'' ZnXiM tinofflay Inig xiKT^ft4vt] , fi^rt vTfaruinoivV 
tj^&oi tig ^tfovf&v inox^v ' i)Xd jUfiJiovaa x^vipa rov rt iij > 
ftov ifp^i^ Toiv Bvl^anlaiv xurd tov fiaaiXiiae, ftt^Xmv tint^ 
Stov T((C aifwv iftninXfSv &xodg' xoi ofta Aarivixae ar^riiat&ii 

10 ix raXdrov litrtnfftniro ^dXayyag, xai Saa ig fitXuv xa) frtf- 
Xanjft&rasv &vrin&Xtav A^iUaoviri x^tlav. ^rjrovvrl yt ft^v t^ 
fiaaiXtT Kavraxov^ijv^, iiiirat r^ aaiQinoXiv fttr' i^if^tjf 
OKvaa», il fioiXtHTO xotrtaviTv rt rijg ^aaiXtlag ndr^ xal fttr&P.iW! 
Ti])> ^rTar , xoi ^tta&ai ftttA tov v!^; iv Sataaiv , on6aa t»- 

tSfi^ aiv aUoTTt xal x6afUfi tfl^ti oflai fiaatKix&g, iv rt riijr^ 
ftlaig xa\ avamaatai xaX m^HQaig xal Zaa fttr& roS nffnorrog 
fnwto X6yov (lOitwTip' xa) yip tlvat To^Tp t^ rijg yvtofi^g If 
iffX^g nfSd^tatv) xai ftij ftdnjv ovnt ■t^lfittv rhvxQovov, xal rhv 
Ix T^( aXtaanog nt^iftivttv nif6ii]Xov xlvSvvov' ^ H rijv ^xdB 

fO 2xv&Siv ttnttv avrtHioB ^ijatv , S^ftal rt nXvvttv toitg ayytXtU' 

9^^f ixiXevtv ix roS ttlxovg xol ftiji' Stxifoig lial nffoalta&at 

t& Xtyifitva, (s^.) 'Apti Si t^; tanl^ag iXt]Xv9v/ag, xal ntffl 

X^x^o» Agiig toiv ivd^^antav aaxoXovfiiviav , xatinXevaav ig al- 

16. KvandttOi tm. Bnr. pro Sfta attiatat. 

ridmre iWaiL &atdiei lUe Febniuii Urtia* uni lexiei milledmi ootin- 
£ent««hid auInqiHigndMt qainti. Et impentor qnidem CeiiticaEenDi tn 
co enL (V.) liDpentrix vero Aniim, intn il]«in arcem ooDcliua, cnm mmm 
labqta paUa Tlderet li idluli» recldiMe, ne dc ^dtm Toiebet mto mI- 
tanbtdBgere qaid eape^reti tametd Dec «nnDiam lotiM cepian faaberet, 
nec ■IlitnB tatu ad praendiam i eed miuii dam hMninlbM et popnhni 
Bjraaatiitni in impetatoren inttig^U, magnifica videlicet promiiM aarilnu 
bgaren*; et Laluionm mifittim cohortM ualata arceMebat, tdonimqvo et 
■achiiwriim qnantam ad b^cua unim Mti* rutonm eMet. Qnia etiam Im- perauwi CkatacneDO poetdand, Dt Brccm ■ponte et oim booa cratia tnd«- 
ret, •! partlri cam ao Imperinm, etiam victa, et praelre com nUo ToUet !■ 
Qi ownilMu rebaa, onae lioiiorem com reTereotia et onhn eoninBctnn da 
fro impentoria digutato afierrent) nempe in aochuntioidbai, et qBotlea 
■aa aaniiitendnm aut Mdeadom «iMt ; ant obicnnqne ratioid coiiMitaiiena 
bret(eteaimidipea««iUabimtiofiiiMepropodbun)t Id inqnam poetolantl 
Cantnenseao, Muilqne ne ita tempoa frubn tereret, nere pencolam ab ob* 
lidioiM BYideater Immineu enpectaret rofanti, ilU SCTthicom, nt dnot, 
reaponmm dabat, et probiia lentoe permidi ex moro inbebat, ac na pri- 
noribae qnldeB aariboo dleta adndtti dnebaL (VI.) Primo VMpere, can 
bo^oea lacanLi aoc«nd«idia vaotat, Golttaoae trircMM dua exp«ilita% 778 NIGEPHOBIGaEGOHLE 

QUtfaTimTaiy it titti SnXov uia%inx&Vf dvo& &&ttQOV iv v^ Sia-- 
nf£Saa&eu ^owai, ^ v^ fiaodlS* ov^^a/ovf taia&at , to3 
nXtjfWfiaTog SXiw jtofiiaiXdvvTOf iv^g , ^naiatTt xalxR^f*"^ 
ffiy ofuyo avya^ftaaayTas atiaytiy «vrijy. aUd r^ ininXovv al-5 
O&Ofitvot a<f&v 0( m(j\ thv foncucov^ijvdv U^S; tt am^Xaaaiv 
TifV TaxiaTijv, T^|a naXXA TtiQtar^aavTtt , xal Ttjv ixifoTtoXiv 
tia&tv Tias ir ^vXaxjj iaoiahjo, t^ hiav^ intvtyiiSrTtg otqw- 

Dftdv. (Z.) Oi fiiv ovv SXXot nants, noXiopXttV ig t^ vaTigaUar 
ai^ov/iiyot, xal t^v Ttjs vlxtjc XQlaiv toTs SnXois incT^intit, oi 10 
(t&Xa yi Tot &ffeaT& t^ fiaaiX^ Kavraxov^ijvi^ nffo9vfit!a9at 
V-SSiiSitiovv. &XX& Tbv aiT^ avv^d^ TffSnov xivTav&aTij^ovvTi, xol 
XfOQis a^BToc ifiipvXlov tA xaT& yvtiftijv TtXttv oiofiivi^ fiiXTiav 
thai, xal itVTi^av xul t^Iti^v infitt nifoittv n^afitiav, xol «va- 

Eftifty^axti» Tu nfoTCfa , Z^tv Tc ^^£uto xal onot 'ninOftVTat, 15 
xai Snois Is TOtoviov Tuvrl xaTTfvix&^ t6 nlf}as, is onoror avThs 
&ti n^ovXiyi TE xai SiiftafTv^zo , x^g\a tt xal is.nffovnTov, xaX 
y^iqiav xol nfftafitviftevoe. n^axaXtoofttvos ovv t^v twv 0t- 
Ximtotv aQXt^Tjjv, xal Saoi |vi' yt oiTi^ nfi dvorv nov TOty 
iviavioiv nffiaficis n(ibs Ttjs fiaaiXiSos ^wrjS inifttp&Tjaav Ig jJt- 20 

VSvfi^Ttixov SvTiavTii, Sii^^tt ToidSt. (H.) „IIdXai fth o xv- 
qtog, ifaraxT&v inl t^ ^amjftiv^ tiuv 'lovSaltov Xa^, oS; nQ&~ 
TiQov Sii Mwaias Tov voftov dtSovs duftafri^iTO, Xiyioy' n^Aa- 
txt odfavi xai XaX^au ' xol axov^rw yij Q^ftaTa ix ttT6ftaT6s -,_B pleuae, ad Uttn» app«UiiDtiiT; daoram «ItmB 

.bctnru, iiTei onnubo* CDpiit in krcem iutrodoelj», tmperatricem ■diutn' 
rac^ liTB «•iiden, cnai Ubens riiDDl et peconia attreptam, iUinc abdDctDrae. 
6ed iUeram sdTentiim odarati ii, qui,cirea Canta£nienuni erant, muldi ar- 
cabne drcniafepto edita, eoi itadm abigonti Btqueinde «Mra arcem, idfr- 
■ea imUttim uaoa adniMa, eicubiiB agere iadpinat. <vn.) Ac bIII quidem 
omnea poatridie in obfldionem incumbi, et Tictoriam armonmi iudicio yei- 
Mittt volebant. Imperatori autem CBntBoQienODMi admodom placmre ride- 
batnr id, qnod IIU Gu'^iebant. BnimTero huic, aunm nerem tna qno4|De r»> 
tiiientl, et abaqne dTiuin aaiigtiine perficere ea quae decreriMet satiua dn- 
cenU, Tiaom ert alteram et tettiam uiitere hganoiwm, et anteacta in ne- 
Boriam rerocare, onde icilicet Mepiaeent, et quomun reridiMent; atqufl 
nt eo tAnden dedncta eeaent, qao ip«e pcnefoerat, danquc et |»lam taa 
itteria qnam legalJDnibiu teatatna foerat. Arcearito itaqiie PluUppomia 
pontifice, et iia DmnibuB, qni cmn lUo droiter Uenniam ante legati ab ioH 
peratrice ABna Teoerant, tnm cum ipee DidyiMtJdu Temretor, in bmw 
modum diBaerit. (VIU.) HOlim lodaeia, po^iio diledo, Deu* iratna; qboi 
per BfoyBen lam antea, enm legem traderet, teetee advacaTerat hla Ter- 
blat Attende CMlum, etloqnar{ etandiat tem *<rba •■ ore neo i bmJm HISTORIAE BTZAJNTINAE XV. 8- 777 

fiov ' Tois avTois xuxl ToTf HJyy^ig twv v(nf(}ov nafafiaatav A. C. 1347 
Sitf^a^TVQaTO , ii<i 'Haoitov Uyav • Sxovt oi^avi, leal Ivfmllfiv*'"^^: ?"' 

- ^y?" *'''>^S ty^vv^aa xal vitnoaa, airol di fif ^Q^hijoav' xai 

Tii «^f. 10V aitav S^ T^oimv xal aviig lyii T^fif^Ov, £^K£npoiT-P<4S8 
6 xaXiaitfitvoQ fiaQtVQas tiSv TtaXitt (toi npof vfiiig Xt/5^i.vT0)v 
Mii Si' vft&v nqhg^Avvav Ttjv paaiXtSa, avafivJjaat tuv tl^fii' 
yav aQTimg ixpiva Sttv, xal npiafitig vftag iftol Tiffog ixtlvijg ToTe 
nifitf&lvTag nqhfittg tovs avTOv( ixtlvfi jifog tfioS vvv ^Stj ntfi- 
y^yai. latiTidvTug, Sit nptafifvaovrtg ^xtTt , Saa vfiTv f?nov 

10 anayYtiktti xJj ^aaiXlSi' lug o 9tog, Sixaiog &v, xal iixata xp/- 
vttv oiSt, xai avv Sixj] ti!s tuiv npayfiaTUV inofidafts noifiaS^af B 
S Toiwv a^vtj&tg z^ 9t^ noittv ToTg Ti dStxovotv ofiov xa\ uSi- 
xavfidroig, tovto xai vvv IXni^ xanl Tor; vvv Sifia&at ngd- 
yftaai. xal Ti Sftnpog tlSoiag ndvia Stt%tivat xa9' !xaaia; lait 

ISyop tog, oi fidvTig wv, npovXtyov t^v t&v ifioiv InifiovXon' <p9v- 
^uv xal Tjjy ift-ijv ig Bv^vitov TavTi}V tiaoSov uXXu n^og ihv 
T^C Sixtjg Kpoqov xat dxolfitjiov iqtd^aifiiiv dtpoqaiv , xaxtiviff 
n^aava^iiuv lu; tftol nqog vftwv intvTjvtyfiivug uSlxotg imtixiogC 
avftipogdg, ijXm^ov Tt xai nqovXtybv Tt!; Ix^dactg iv vftXv «xpoo- 

SOTar^. Sid Stj TauTa ftoi xa\ uiioxqttaitqov tSo^tv, vfiag xul ovx 
iiiqovg Siaftapivpaa9at xal nQtafitig iianfft^at tf, ^aaiXiSt, 
Ivu avviiqantg lu ngoiiqa lotg naQOvai xal ta yt nQOtiQtifilva 
fUTui liav ix^datwv nufatvio^it Toig ^? Sixtjg alSiTd&ai &q6- 

paitea, qnoiD Kqiientu aeTi d«1icta nrgncret, per laaTam tettatns ettt ADdi _ 
caelum, et anribus perdpe tein: filioi genui et exaltavi; ttm ■ntem B|>re- ' 
venint ne, etc, Bodeoi modo et ipse vos hodie lestes adbibeo, *c eoroni, 
qoae oliin vobis dixi, qoaeve impeiatrici Anoae per vos significavi, commo- 
nefaciendoB eue nunc demum puto ; et legatoa ib ea ad me tunc missos ad 
fam iam naoc mittere decrevi. Meminittis ceite ea, quee, cum leguti ad 
a>e venistis , vobis mandavi nt imperatrici lenunciaretis : Deum «citicet in- 
■tnm esse ; proinde et iusta esse illius iudida ; et lerum eventus ab eo iusto 
ordiuarlt quod soleret igitnr Deus rependere tam iis, qui iniuriBm infer- 
tent, qoam iis, qui paterentor, id et la praeBentibus negatiis eihibitum iri 
•peraie me. Quid parro necesse est a me siugula commemorari vobis, haad 
■esdenlibuB? Scitis quippe, me, non qnia vaticinandi peritus forem, vobia 
praedLiiase et meorum inaidiatomm tristes exilus, et bunc meum in urben 
IngrestDm: sed quia ad eiploratoiem et insoiunem divinaa luBtitiae oculuin - 
respicerem, et calamitates, quas nuhi per summam iniuiiam infercbatis, illi 
relinquerem ulcisceadaB , ideo et spem aluitse , et vobis Budientibun futuros 
renin exitas praeniindBue. Ea proptei melius factumm esse me exisd- 
niBTi, li non allos, sed votmet ipsos testBrer, legatMque ad imperatricem 
mitterem, at priora mm praesentibus et praedicta cum eventis componendo 
eam hortemini, ut InstitaaB tribunal veieatui, bc ne nltraDeo pugnet, neu 
iVtceiiWui Cr^of. VoU 11. 60 

,ilc 778 NICEPHORI GREGORAE 

A. M. 6855 vwi , xol ^117 atQatTlQia 0-toftttX'Ty, xai 9kv x^laa> Sacalav nn- 

' * _ (luu^ai avyxtiy , xui Torc £ Jvvutoi; ovt&htI n^oSfjXiiii Intxfiffi'*, 

in' oXi&(f<^ i&v TC nalSav xal tavjrjf. iytti yag rijg avr^g f/o- 

ftai ■yyto/ir,i atl' xal Svvifttvoq onXoi^ xol Svvdfitmv o^ov rfj 

axtfon6i.ti ^i^Hfcuffaff^'»* to^c ivSov anavrag Iv p^ayiT r^»- 9i-5 

Xrfliv ovx t/fii cvviiSovaav." {©.) Tavi' tlniav n^ovntfintv iti~ 

ETOVf. 01 Si dvitl&ovrig xai ndvra avviiQavxli rt xal unayytl- 

XavTif avia^tv xai i^ d^X^iQ '^vvtj rjj fiaaiXlSi ijwaav ovSiv 

nXlov, ^ ^jin^iq nXttova xaxiav dvaifXix&tTaav iSovrig xari- 

nXdyriadv « xu! ««/(upijtFMi-, iml Si Tav&' b fiaatXtvq ^jmjxoh, 10 

x«l wf T^c avT^Q uti axXjjgoTrjTOi 17 ^aaiXig ^STai tyvto, xui t^v 

avT^v ot Tavttjs Xoyoi fiiid Ttjg yviiifitjg TriQovat /SapvDjta, xol 

y.395ovSiv Tbiv n^otipitiv div^fiaioiv na(tiaxiv awi^ to XvaiTtXovv 

FdnXavdif ISttv, w^fiTjat fiiv tu Trpfura noXifiov voftiff xai noXioq- 

xt^ Sovvat T^v ToB nQayfiaTog ix^aaiv " tTttixa tnh/iv ul9ig, 15 

xai 7ipo£ T^v dfttlrova t^£ npuoiijTo; ^'^Jf*?*' to T(u>' nQuxrimv 

avtriStto fiovXivfia, (7.) !^XX' otx ^(ieoxi iovto Tori; dfif' av- 

10V aiQutitaraig xui aTQurriyoTg. oS^tv rijg vaitQalag Iniovcnjg 

Iv naQa^iari^ xurd aqiug uviovg ouiol TioiouvTai avv9^xag, 

P.^9 afifylStov im&iad-ui T^ dxQonoXti , 7i^\y aia&la»atThv ^aatXia.SO 

xai Sii fiixtfiv voiiQov ^ xuid fnajjftfiQlag ilrat lov ^liov, tw» 

aijftfltm' aQ&lvrotv , xvxXtp nt^iaruyrtg ot ftiv ToTg txijjSoXoig 

?/p(5vT0 (iiXtaiv ' of S' tv x^^oTv dvtiXt}fifiivoi nv(f xal ifQvydvuni 

tfaxiXXovg vfijyav t^v nQog t^ Ttftfvtt Ttuv BXaytQvaiv Tr,g 

8. "Anrg em. BoiT. pro sfut. 

iustam Dei iudiciDni confundere cmutiir, nea deniqae ea, qoae moiora rant 
quam ut perfici poisint, iti libenrum et »ui ip*iua peruiciem aic palam ag- 
gredlatur. Ego enim in eadem uaque persto «ententia; et cum poisim armia 
•c viribm brcvi tam arcii, quam eonun omnium, qai in arce lunt, (iDtiri, ta- 
men Toluntate ab ea conailic abhoneo." (IX.) Haec fatus eoi dimitUt. Ilii 
kbenot; omnia iu niium confenmt, et a capite uaque repetita imperatrid 
renunclant: nihil autem proficiunt; led ubi eam maiori furore inflammatam 
TideDt, percnlu receduct. Quod poatquam imperator accepit, et Augustam 
ia duritie libi eonitare, eandeoique cam in dictia quam in anlmo acerbit». 
tem letiiiere dididt, neque ulla piiarum cladiumeSectum esae, ot quid ex- 
pediret cerlo perapiceret ; itatim qiudem rei eventum )>elli le^bu* et ob~ 
aidioni peimittere voluitj moi se iterum coutinuit, et felicioribui clemeotiaa 
conBiliU quid agere oporteret atatuendum relicjuiL (X.) Id iis, quoi iecum 
baliebat, militibug et ducibui non placuit FusCcra igitur die clanculnm ipai 
ioter ae arcem derepente adoriri, antequam imperator sendat, conitituoiit: 
■0 pauJD post meridieffl lablatis signis circumfusi alii teli* miaailibus rem 
a^nt; alu ignem manibui praetendentei et Tirgultorum fosciculo* eam ar~ 
cu portam ■acceadaat, quae ad Blacheriuriun teniplnai speGtat; atatunque HISTORIAJB BYZANTINAE XV. 8. 779 

&ti/a}i6iidie nvlijv xa! Sfta th^^^" '^^ n}.^9og Twr on\iTa». A.C. 1347 

ajftiTiuTui Tufiwv oZjnjtopo»' ovaiag ii^pnaaav, ov X^iiv tjiB 
Tijg ^XaitTOvatii Jxt/»jc oQfiriQ ivivooW aXi.^ tfiiXXoy ijiSi] 7Ui~ 
SguaSat xai twv uviiit^^w Ttfi axQonoXiui^ fttgiHv xal oitov ixiTtrt 
XafiTiQijig zo noXifiiov nv^ iviyxiiv, xa\ tux' av aXaiatots t^yov 
ofiod xat rfvfog xaxttva tyip^tTO napaxptjf^a, tl fi^ xixiaXvxe 
Ttiir^ag o ^aaiXii; to trji op/iij? v7itQ0aXXo». xol laSro ftiv TJjSi 
iiTj taxff. {I-^-} 'H 3i fiuatXig '"Avya Iv Toig ftiyiaioig rdJi' gio-C 

It^piav TTjf wxta nuaav ixtivtjv SttivtYxiv, Sfia d' &o n^iMxaXiaa-' 
fiivi} Totl£ aftf' a^TtTV nifji titiv nQaxitwv avvSitaxinTtTO ' xa\ 
xotvif awidoxu ipTjtflaftaTi , nlfnf/aa&at St^i&v , oix inl toTc 
^fiaQTr,fUvoig at)yyvtafiT,v t^ijitrv (afiixponQtnig ytip Ixtivj] vtv&ftt- 
OTw TOvTO xai fjxiaia tvSaifiov, axX^QoiijTt xal ofQvi' ovvTtTi}- 

15j(vi'a; jrvwfiTii) uXX' inuyytyJag ivo^xtwg ntpi fUYaXtov xai ^iviavji 
nqayftuTtav , int^tfavlit xtxofiif/tvfiivag ftaxpa, oniaat ^r 
yt toTg ubiQiav ftaxQav iniavQoftivoig ^TjT^fiaaiv &XXotg xal t3 
filv fiovaiffxtTv un-^iovv, TO Si avvaQXfv antXfyavTO. xaj ?ra ^^ 
iv fiixQotg fiax^ov avaXIoxtoftiv Xoyav, daTO)rr,aaaa Tuy ixal^iM 

SOixcirutv iXniStov, xai Stlaaaa ftri, inl |v(iov Tmv nqayfiaTiav aiia~ 
^ovftiviav aiiii, xai oxovro; rov £rvtoxov^vov napunoXijratE 
nQig Twy ttXXatv, oaot ngog avTtjg intnov&ttaav Tcl av^xtaTa, 
wQog Tag ifiXavS-Qianovg vivtvxi Toti ^aaiXlag evftfiaaiig, awaff- 
Xttr ofta xol ntfotSQt^itv. 

brampit •nnata nraltitDdo. Capttt In hnnc modinn mRritinM aidt pttrt«, di- 
reptiMfDe habitatonnn fBcultatiSiu , nDnduni miUtcB impetaa ilium noziun 
nitere itatuebant; led erant tamiam ofipugnaturi auperioiem qooque mrda 
partem, tatonique illuc aperte trBDBlaturi Qainmam hustilem. Ac fortasio 
otMidionis ■imul et ignia vim etjam illa pars «tatim eiperta «atet, niii iin- ■llaDa nocteiu maxiina trepiJatione traduxiL Priioo autem mane, conTOcatii 
iia quos babebat ■ecum, coepll quid agendum esiel coaiultare; tnm de com- 
muui omnium lententia viBUoi e<t, eoi mittere qui dexttam iungerent, ao 
Don modu delictorum feniam non pelere (iil enim, quia illiui animo duritlea 
et faitua penitna inolevcrant, indignum eue dusit et minime decorum) led 
etiam inagna quaedam et inaudila iurato promittenda stipuiari multo cnm 
faatu; ac praeter alia pDitiilata inaolentiae plen* totam anctoritatem le- 
petere, partiri rero nolle. Ae ne in parvia longiua immoremur, cum iotem- 
pentJTae illae ape* irritae fuiasent, verereturque illa, ne in praedpiti coD- 
■titutia iam rebu» roI^ etiam invito Cantacuteno aliorum manu periret, quot- 
quot ab ea Kraviui aliquid paasi fuerant, ad beiugoa* imperatoria coaditin- 
nea deaceBdit, nt coUegam quidem eum patetetui, ipaa tamen prwcederet. 780 NICEPHORI GREGORAE 

A. H. 6855 &'. Kai ttvoix9^ivTm> ijStj tia» fiaoAtimv , iXtxlmn xmA 

p ^i^nX^Svi Oi Slcfiiot , Saot TCTiurfv ytYOv^Ttov xal oaot Ttav ul- 

V.396Xtoi ix^vTtM'. ftovif S' 'Jta&wri t0 naiQiu^jrji, x^f «J/ct^ t/wc 

l^ma&ivitf t^Uvai oix iv^v' niQi o5 x«l SiaXafiiii^ iftilonaz 

tyia, TiQiv iviav&ot KaitXtjXv^^rai tou Xoyov, xai uxovTag ^ftHg S 

B6 tuiv &Xi.(av atfoS^a jia^hvgiv tiQfiog. (B.) 'Eiojov yap jiwa, 

1] fiaaikt( TTjv tuvTijg n^og Kavraxov^Tjvov i^i7io}.ifnijat yvwfitjv, 

avvf^ia TC ttfta xaJ ^riiiroTttiw ix{yQy]To tQ jiaTpiap/ij TOtSr^ 

ffvfifiovXia n^ig a navia xQvifa Tt xal ig tovftfavig SQtofitva 

tjv ■ xai vvv fiiv avTi} lijg ixtivov yviift^g oXoff/tpwf *5^pi»fro, 10 

vvv Si tijt iavTTig l^aqiiufitrov tiytv ixtivuv ' xal avvt}.ovTi yu- 

vai, ^QovTjfia 'iv afnfoiiqoig t,v iv-unaat, ToTg jt ukXoig S^- 

XttS'^ xtti oT; o IlaXaftSg iSoyfiiiTtl^ x«i>-oT^pOi£ xat d^d^tai 

Cnaw T^ xov &tov ixxX^aia. xai SiTyfia toS Xoyov aaifig, 3 ToTg 

rov f,av)rtov iv "^&^ riji op« ^iov aaxovaiv tnifintv avit] y^ofi- 15 

(lata |tic yt tio naTQia^xd ''«r« ^f*^ HaXafta " r« Tt olttTa 

TotJTijc ifTifii xai 00« TuvTJig vthg 'IwuWT;g o paatXtiig vn' av- 

jTJg nfioaraTiofitvog tyqaiftv' oTg tr.te uJl^a ivtyty^anTO xaX 

S^ xui big ^Ktaia xQ^t*'*" vofiD^tiv , tiqxraTg xal ^poi^^ar; ivfyfi-' 

Jyad^at TlaXafiSv Stii yt St[ to KaviaxovXjiivia jf,v yroifiriv il&t-iO 

aS-tti, Sit fi^ (Tt« To |vv ot'^Efi xoafim m^itunu &iOT^i(aii 

axriariav StSaaxttv ttntiQUXig antiQiav iafiov, kot* «li^iw» Sii- 

aTttfiivojv (tJVai yap yjjffi tkc fiiv vntQXtifiivag xa\ vor,Tdg ' lug 

S' vftiftivtts xdi o^RT^) xal TOiouia «tto §Xttaqiifiovvia avy- 9. km Itaqne aperti* pklatii |>ortis, magno aginiiie effasi raere ii, qui 
▼incti «Dteft tcnebanhii, qnotquot sive aobilea iitc Lteriua cuiuscunque con- 
dltionia erant. Uoi pBtriarcbac loanni, su> tum dignitale dciecto, exire 
Don licuit: de qoo, antequam nostra oratio huc proees«iaset , quaedam di- 
cere debuimui ; caeterarum aotem rerum seriea ab eo argutnenlfl noa inri- 
toB longissime abdnxit. (II.) Imperatrlx Anna, ei quo aniniua) boatilem ia 
Cantacuienum induerat, hoc ipso patriarcba, ad ea oninia, quae aive claai 
uve palam agerentur, adiutore aimul et fidiisiino consiliario usa fuerat: et 
nodo quidMn baec ex iatius, modo iate ex buius scntentia totus pendebat: 
■tqae, at pancis abuilTani, aaus utrique animus erat, tum in omnibui alu* 
rebuB, tnm adrersui ea dogmata, quae Palamaa nora et inusitata in aoA- 
ctam D« ecclesiam inTehebat. Jd certo indicjo coiutat : nempe ex litteria, 
qnai contra Palamam siTe Anna ipta cam patriarcha, sive matjis iassa loan- 
nes imperntor, ad montiaAtho mouacboB scripsit: quibui litteria tum alia 
inerant, tum ne qnis Tinculis custodiiiique ideo Fajainam coErceri eiisti- 
naret, quod is anunum ad Canlacuzenum adiecisht; aed quod tden, im- 
modeste hnc illnc Tagando, Divinitatura aetemarum, eai-omque inter ae dta- 
sidentium (eliaa enim tupereminentes et intelligibiles, aliaa humiliorca Tiai- 
bileaque ease dlctitat) infinite infinitum exuaea doceret existere, et tdla 

■ ■■ - ' o~ HISTOMAE BYZAimNAE XV. 9. 781 

fitt xaX T«p(»n«f nj*" TOw 9«>v ixxXijalav, (T.) ^nTfi.H yt ftfjv A.C. 13i7 
^ TOiuvtij na(i' ufi^mifot^ an/dd^aa avftmiOM xoJ oftoif^oavvt], '*\l^^\ b ~ 
via Tt naz^ia^XU ^V^aS^ xal %ij flaaiXlSi, «plv Ji' ux^i^ov? )'tP. ^l 
T^f ntlgag dnoYvorTa Tor naT(ii((^/)jv r^c tcuv xofvtuv atinrjpiag 
Sn^ayftaTiav S^^aaSat nagantiv avrfj zd avvolaovTa, xal fiov- 
Xtvtify xa^iaraa&at nt^l ^vvaXXaytuv xal anovS&v n^hQ tov 
KavraitovJ^Tivov. uqi' ov Si TOiavrijv iyvo> avftfpigov fiaSltfivV .i^l 
oSov , na^mxgijfta xn5'' iavrov aal t^v fiaaiXlSu /^tftfivf. xmB 
xovt' ^v "p/^ wii xaTdXvaig nqtari] avfinvola^ ti xai ofiaipfotJv- 

lOr^g' fxffytjs , xal voaijfia, ft^Ti fidXayfia fii]Siv ft^Tt xaTaSt~ 
Qfiovg ovSivag na^aStxofietov. naaav fxtv ovv ixttd^tv ij fiaaMf 
lalvaiav aTQ{>pQvaa xara t^? tov naTQiaQyw xa^aiQiatwg, xal 
narxag i<p' iavtiji xvXlovad ic xal avaxvxXovaa Xoyiafioig, o^ 
Siv urvaifitaTt^ov ivtftaxtv i^ t^v lotavTTjy n^'i&iaiv , nXi^v tov 

XSioyftdTOiv ixtiviuv, atv i£ oXTjg dntmS-ttTO ngoTtQOV Tijg ifivx^g,C 
xttl u9tafuin> ipiavSv Tor$ nt^i rbv IlttXttftuv xoivuv^aaca ipt- 
Xavg fuvT^ xaiain^traadat, xa) avfiftaxots atpiat /(Hjaoff^at 
9't^fiOT'QOig xar' avTOV. (.^0 IlffWTOV ftiv ovv an^oiVov oig Iv 
tlffXTfi Tu orx^ avYxtxXtia9at xoStov inbaTTtv intiTa avvo~ 

SOSovg iniaxomov vvxiap xal fitd'' ^fit^av ^d^^oi^ t( xal unXtljt 
xar' avTOV. t^v yovv iart^alav o^taaftlrtf nori n^ig T^ ixtl-J> 
rov xa9u{ptaiv &&goia&T,vai to^c fnim^nov; intay^tv 17 vH^ 
ixiivij , qiXtyfiovf^v tiu Xaifiip Stivt,v imvtyxovaa, Advajov dnti- 
Xwaav ndw xat aipoS^a uitpviSiov. xa} ^aav ivrtv&tv ax^t t^cSv 

qoaedam BXMcnndi profereodo Dei ecduiun confnoderet ac pertorbaret. 
jnl.) Et ea qirideni ToluatAtDm ooneeorio et coocordia non priiu — *--' 
uler, pRtcitrchun dico et imperBtriccm , Tigere de^!t, quam ille, p n expcrientiBm deaperata reipnblicBC «»lDte,coepenl hnic es raadere, 

qDae profutafB cuent, Boctorque exatiterit gr«tiie reconciliandBe et pada 
cam CBnticuieno fBCieadae. Ex qao Butetn utilini eue itatajt eam 10401 
Tiam, ex te repente in le ipaum <]D(M)ug impeiatricem «xacetbiTit Bt baee 
fnit malii origo ac prima labea, quae cDniunOioiiem illaa conccrdiHnqne dio' 
•olTeret: hoc fuit vulnui, qood nec fomenta nec ligamina nlla admitteret. 
Angnita Igitiir omnei ci eo ariei animo Teraaroi ot patriBrcbae pontiGca- 
ttuti abrDgaret, omnia •ecom rolTere ac rerolTere coiiiilin; deniqoe ad id, 
qaod aibi propoiitum erat, nihil inTcnire efiicadua, qnam «i opioionnm il- , , qaaa impeniiBume antoa repodiarat, ciun PbIb- 

e sectatoritHia demum psrticepB facta, amicoa eoa aibi redderet, et ipiis 
adiutoriboa uteretor Bd*enat iatum acerrimii. (IV.) Primum igitor domo, 
lani]uam carcere, ita eum includi iubel, ut a nemiae adiri poirit: tum pon~ 
tificum coetua diu noctuiue in eondem coeit et initiBBt; tandem eplacopia 
edicit, ut poitridie conTeuiant ad eum Eradu deiiciendum. "' 
ram nox^attvlit, indtfcta in faucei graTi infliEiniatiDne , q 
- -" u miaabator. Atqae inde nM|u« per tiiduum mortis torreroi Ulan 782 NICEPHOBI GREGORAE 

i. H. 6S55tj^{(ia!r o! tov daviiTOV fi^/Jai xt'x>aS>Tic xal t6 T^; ^'jif^ri»- 

" • ' puTiovTtc loyi^o/ttvo»". t5 yup ipS 5^€0W ^ox^fS^^i»' ^ir(i)!«y ?« 

T« i^c T*lttna/«f Qpy^S ^Aj; x«i lov t^? ywajxif &n^uXXfTO 

Eoilc^por, nX^v offoi' t^v aTinX^ iv toiovToig a^gwn^iftaai.Tt 
Kttl jifdyfiaaiy ifivtSQoig l^iayqutfti, fitittfitXtlug xai^of fiairo- 5 
ftlvt} ^xH Tiu^t/ofuvoy. tmi Si ^ Ttidgn] Qaovu n IniTt^axti 
xul ini^axeiv na^taxtvaas , to^c npoT^()ovs uv9-ig &nxuiffzo 
xarii Tov naTQiuQ/ov r^onovg, xa\ ig rtk n^oifga imai.ivdQ6fifi 
fiovXivftaTa, i'5 fitra^ napt^^vi^aav Tffii^ai , xa\ tt^v vaTtquki» 

Vav&ig oQiaafifvi} Tovg imax6novs Inl zoTg oftoloig InijaTTtyiO 
ul&ig id^fC/ta&tti. (£.) !!^^ti Si tov fiXioo TTJg Yijg int^tcvr 
iparTog, anovSfj Tuxvyag tjKtv uvifj fiovaStKov xa! ■tjovymv Sfoiy 
piov ^f^p, ro avvTi^^tg tfontovrt avyyozt^ov ttxovitv t&; ftvau- 
xof Tav Xoyiafiioy i'iayo^tvatig avTtjg. xai JAtov iyy.H^f^ifav 
fXtyiv avT^ , n(io TfHv Sv^uiv ti^tTv avtofiHTWS i^tovra avToy 15 
iQ&f/iahfQOV , iyvcaiv SoTig o ^y;ae tr>] , xai arav /ruQiv. la yx 
P.492/i^v iyytyqttfifiiva iiyt nffWTOv fiiv S(>xotfc ippiKiiStig xuTa tov 
jtvtvfiaTtKov ixtirov uvSi/be xal xoXuatarv dtiviov ttntAag, Saat 
^/fj Kul atoftaTi fiaK^av inuft^ovai xal dipopijTOV t^v 3qtfivTi}~ 
va, ti flovXtj&iit] Siii StiXittv , ^ Si' oiovi^TivaTffonov, avOTii^iO 
ilfM xat «jxicria iS^tXtjaiu iovrai t^ ^aaiXiSt ti}*' JAtov, tiitita 
larqvft id Tov X6yov n^aaamov tg t»)v ^aaiXiSa ' xai ^v ^ tow 
liyoft^viov Svvttfiig TOUtvTtj. „tl firj naiaj] fiuyofiivri xai noXtftov 

'Biyti^vaa xaTU tui' itfaiv r^g iKKXijaiagSoyfiuTtav, ovx uv ^9a- 
voig ip&tl^ovaa t^v aijv av&tvxluy xal tov i^c oixtiag ^ogt]CX5 

t^GBiiuteterDDt, et eiai iadiaQm pertmbarunt. EteDiin penaTnwtiutea 
Dfi clcinentiB cchibebat adbae aDpremae ine (ela, et malierii differebat 
exitium ; atqae ad piKniteiidum aDimo furenti ipatitun largit* hii taDlum 
InconuDodii et dtfficultalibiii levltcr ailumbrabat poenam reserratam. Cnn 
. ■uiem quartua dies aegram confirmaaiet et erexiMet, ■uum illum prioren 
•nimom in patriarcbam denao recepit, et ad priora ranu* coDdia rediit. 
Sm intoBceMerant die», cum episcopis itemm edicit, ut iiadem de rebua 
BCtori poatridie conreniant. (V.} Sole receua orto, ad eam propere ho- 
cnrrit Tir monaaticae et tranquiUiori Titae addictus ; cui illa aubinde ad •• 
Teotitanli arcana coDicieatiae aperiie conioeTerat. Hic tabeilam porri^t, 
■itqne ae, iununo mane egreaium, eam ant« fore» ceau ofleBdiMe: neaar« 
autem, aquo et qUDrsum iacta Bsaet In cb quae legebantar, haec erant. 
Prioio horrendae exiecrationea in virum illtun leligioium, et pocnamm pM- 
Tinimarum denunciationei (earuio idlicet, quae et animae et corpuri diu- 
tumi ac intolerandi doloiia aciem acnium affemnt) ■) metn ille aut qnacun-' 
•|ue alia ralione deterritua •upprimeret hc tradere imperatrici eam tBl>cl- 
lam recuiBret. Deinde ad ipaain imperatiicem oralio conTertebatai ; et 
haec fenoe crat tib Tcrbomm. „ Niii deMeria pugnare et bellum inferre 
iacroaanctii ecdeuae dognuUii iion poteria lasere, qiun et tuoui auctorito- HISTORIAE BTZAMTINAE XV. 9. 783 

SiiSfor oir^ «««r^ Srmtovtfyouaa xa\ i^qHtlyovaa." nvzav ai- A. C.1347 
T^xoaC ij fiaaikis ytyowta i^aXimjvf rs x((i o^vziQny avf^6r,ot, '°\^^^\\^ 
XoiiofOVfiivij affoSQa taySQi, xu\ aiHiiMJaa tu ftfyiara td* 8ii- 
vCarv^ tl Twr fiaaiXflwy Iviov if&ii^ Tov Xoinov. xantiTa iia^- 
S^r,^ttaa T^,v ifXrov ^v noXXi^ rip &vfitp jov nQoxtlfitvoy fftt 
xaid Tov naTQiuQyov monov ' xui avvfxuXci tov; Iniaxonovi, 
xul Saot TTfi rov HaXofia tpaTQlag v!tT,Qyov, Xt,^av r,yriaafilvti tuQ 
fjxovaftiva. (;'.) "O^tv unixXilovTo fiiv at nvXui ifuv fiuaiXiliav 
anaaiv , oaoi t^ naTQiug/jj avyriyogovvTt( thv ' untxXiftTO S' o 

10naT(fiuQXr,( uvToi na^^Tjalag aniaT,^ xai T^f iq r^v avvo5ovy.S9B 
ix(iyi}V Twv iniaxonmv unttVTr,attos. xal oSitog lQr,/it] /(Uj0«7((vo* 
ilxt] xa^ai^taiv tyy^aipov inoir^aano xor* uviov, St oiSiv 
tTt^ov uiTiov , ^ Srt TovHaXufiav ofiov tuTq avzov xuivo^wviaisO 
dva&ifiUTi xu&vnifiaXXt, xal tov vniQ ixiivov xajiXvi rofiov 

ISvaifQoytviaiv iTi^oig Tofiotg. ixtlvtjv ftiv ovv r^v f,fii()av Iv tov- 
Toig ^ ^aatXis &vriXiaxvTa mgl Svatv tjXIov '^^f&aav na^tTid^tt 
THunt^v xoi /XiS&vTa avfiniata totg Ig Tf,v Toi! noT^iap/ov xa- 
&al^iv aywvtaafiivoig ' xal yfXwTtg xivtg ov fiuXa tiax^ftovie 
xal yaQft6avva SiTjyfjfittTa navTa^^o^tv t^v tvwxiav ixtlvtjv avvt- 

SOxQQTQvv Tt xa\ l&iantvov. o^ri Si ntfi T^ig Ttuv oQvl$oni ^ocB 
T^f w»!t5c y(VOftivr,g ixtivijg , ndvra ig joivuvtiov tm i^ff X"^ 
fSg ixtivijs uvrlaTqanTui. lanlQug yikQ tjvXlauTO ayaXXlaatg, xal 
tig ri nQwt xXav^ftos. xul lavTa fiiv roBrov iaxf to* TQonor. 
(Z.) Tip Si §aaiXti KuvTaxov^tivi^ ,' Twv ^aatXtliov irroe /(VO- 

5. gd Boir. corr. pro itij. 
taa UbefacUa, et taae ipu gloriaa exitiom coafle* stqne moliare.*' Hia iat- 
pentrii audldB, ■tomachBri et acutioribui exclamationibuf in hominem 
aeerbe inTehi, eique graviwimas poenu minari, u unquam m polatio poit- 
bac ccroatur. Tabella deinde nipta magno cum spirilu, ea quam institue- 
rat Tia patriarclitm aggredi pergit: ac ea qnae audierat floccifaciena epi- 
•copoB convocat, et quotquot raUmicae factionjs erant. (VI ) Praecluje- 
bantur itsque palatii forea illia ooiniLiua, qui patriarchae defenuonem lus- 
cipereDt: eratque ipai patriarcbae praecisa omnii dicendi Ucentia, et ad 
illiua ijoadi epiicopoi iuterdiotnt acceasuj. Ita lententiam in eum absen- 
tem et inaudiium acripsere, nnUom aliam ob caasam, nisi quod PalBmam 
■imal et ipaius nova dogmata anatbeuiate perculiaaet, et scriptum pro eo 
Tnmum poaterioribus Tomia rescidiiiet. In hii consumpto illo die, imperB:- 
trix circa ■uiii occaaum suuiptuoiam mensam apponit, et epulum dat lauUa- 
■imam ii», qui, nt patriarcha digaitate ipDliaretur, operam navaTerenti ac 
risus quidum non adeo modesti et fabeltae feativae undecunque conviTiom 
iliud adornBrtint et permuljierunt. At iUa ipsa nocte, circa galUdniam, 
omuia ea laetilia in moerorcm Teraa eat. VGapcre enim demorata est eiul- 
tetio, et ad matuUnum fletiw. Bt haec qaidem ita se habuerunt. (Vn.) Int- peratori BUtciu CantacuzcDO, paUtium qaidem ita se habuerunt. (VU.) Int- 
1 ingcesM) locaa miuime UoDeua erat. 784 MCEPHORI GREGORAE 

.4. H. 6855 /(/ftij, 7tQoaijKO}y Tono; ^xtoxa t/v ii( naTanoy^iV ' xal Tavia fi^na 

' ^° firjSi jfje; ffv^vyov na^aiSinjg, aU.' i» ^iivftOTtixi^ Siat^ifioioTii 

F¥ti, oTg ftiv y&^ agfiOTTOvaav i)fuv ivijv otx^fiaot Slanav fiaat- 

Xit, TavTa jtpoxaifyovaav oJx i%iaTr,atv Ziwav -njv paatXlSa 

^v yt Tfti niiiS\ xal fiaail.tt 'Iiauwrj, ovS' iftnoSiiiv tyiySvu Tr)i'5 

nQOiigav <k[u( iv tovzois i'ziiy avunavaiv ' aiX' Samg a<plat 

Tmv fiaaiXixwv jigoiTiioty H^txf/coQrixu Xaftn^wf iv te xa&iSgais 

xai liip^fiiaig, ovxoi xav zaTg oix^aeaiv imn^axtt. auThg S' iv 

V.iQZToti ^tQt Tov'j4Xt^lov Tov ndXat fUyioTOv T^ixXivov igiirtioii fiaX- 

Xov i} olx^fiaaiv tlTnTv SiSwxt ^i^om ohitiy taviov, (H.) 'Itndv- lO 

yi}v yt fi-^v Toy ■naT^tuQjrrjy , Slafuov n;wxavra na^ovra TOte 

fiaaiXtiaig tVQUhi, oiSi fita; ^^iaiat ngoaaYOQtvatas. ttaifTtjv 

ytip avToS xaiacrTu^iTa, xai &tQfiiv i£ oC/^f noXifiiov , ovx' 

eu T( dQ&v t?/^i, lijs xapSiag ^xuna n^odvftovfiivifg ofiaXiv npv- 

Tavtvtiv ovSiy ' ovt' av toiC aviov xaxorc xax& nQoari&ivat xi-ii 

BxQixtv iiiQa StTy nX^v oTt jaTg rov IlaXafia niiSofitvog ttatj- 

y^aiat TJj zt Tijg inlaxonijs xa&atQ^ct nQoatnijyt xtt9aiQtatv 

xal Sfia Iv Ttj Tov &tiov BaaiXciov ftovij n^oaTtTax<ig &ntvi/9'^- 

vai Tiias if JiSvftOTiixov ixti&ev i%iQiaTOv fin' oXiyov avTov 

intnifitfti. (0.) l^i -tavti ftiv , ISiag xal noXvTtXeaiiQag Sto-SO 

fitva nQayftartiag , xt^aXaiioSios natg ^ftttg xa) atfiSQa TOi nt- 

Cifnafiivmg ovrwai dii^tXijXv&ti/ttv , nXtiaiaig aXXais Sti^iirat 

Xoyoig af9ovo)iiffotg t^ inod-iatis y^Tiai; nagaxw^ovvTtg, 

xal aUoi' aXXatg itl navTU/fl^^^v tlg fva TtvA avyxtxQoiijftivov 

17. Poit xu9ittiiiatt BmTino exdditM Tidetnr ti}v v^t itfao^v^f 

in qno habitaret; idigas, etn noiiilaiii adcMet ttxoi, «ed ndbac DidTinotichl 
copiaianretuc. In qua eniai aedium parte Tersaii impentoren c«nTeiueiu 
ent, ab ea imperBtriceai Anoaiu liaad moTtt, quBo cum filio lo«aoe impo- 
ratoreiblhabitare occupHTerati neque impediil, quD miuos ii ledem illic ut 
■ntea habereo^ 8ed at imperatoTui praerogatlTis aperte iii ceiierat, taoi 
ia seariooibni aaam in acclamadDnibni , it& et in ipHs hebitatiooibui cetiit. 
Ipse vero ad illai, qnae drca maiimum A^ui Teterii tdcUiiium occumint, 
ruinaa potiu* quam aedea te contulit et^^itatnm iTit (VIJl.) loannem 
nutem patriaTcbam, qui tum in palatiD ^nctua adstabat, obTium cam h«' 
buiMet, nulla allocutiDlle dicnatui eit. Ei enim, qui se pereequi iaititiii»- 
•et, et ab iomo hoatia acemmui exatitiscet, aec polerat benefacere, voliin- 
tate minime propenia ad benigoe consulendum ; iiec illiui malji alia «ddera 
mala Tiaum est ; niti quod tuadenti Palamae olxequataa epiicopalem digni- 
tatem ilerato illi adanut, et cum in DiTi Baiilii moDaiterium interim tnn>- 
ferri eum iuBtiurt, Uidymotichnm inde paulo pott exulatum mitiL (IX..} lit 
baec quidem, tametai peculiari Cuiioritjuu e^posilicne egebant, luauDetim 
qaodamaiodo noi ieiiiniutque percurTimui; aliii Tidelioet bene mullii, ad 
cnndem finem qnatidie et aadetniiqae teadentibu*, eadem arguui«at« copio- KSTORIAE BTZANTINAE XV. 10. 785 

2;rtiaatg S^ifioii to w/paf ■ oT; ivrvyj^ivtiy xi lori f^irrii ro^ A-C. 1947 
fiovio/i^yoig xal Spa li noXv)row rt Kal noixtXov i&v ^""^^" "ueoLfi 
aiQiV ixQifi{aTt^ov ixftay9av(fv. TQVtmi i' o^jmi ijrovrwv , f^4- 
artu Xamov tnavioSm i&v t^? tuTOQlaQ ^pXv ixilvav txtaSat nd- 
Biiv ofiotwi; tt^&v, KHXfl^Ev T^c T(3v eg^c atpiiy^atws &Qx^altatf 
Tu nJnlw awto/ilag ilvtxa t<5v ftiTal^, xul Saa nktlaTOig oDJkots 
Idin Tt Ma*it}fto«/a IotIv tl^riftha, na^aXiftmivovTttg. 

i. *£nfi yip rors wt(rl tw' iflaXttftuv To anovia^ftcvov anavTt 
jjr, ^ii avviarav xai inoiv.aSaftiTv Taq affdv avTiav xaivo<po)vlag, ' 

10 no^^w&iv Tt xa\ lyyv&iv, i'nn$-^ vno^^iorTa ftiv n^og to uio- 
IjottQOV Tu ifuv BvT^fXvrloiv na^tov n^wyfittia , ri ii tov Kavra- 
wut^i^vov n^s xii intH^aTlart^ov &vt6vTtt, ^t^yvav ftiv Ig n^O^ 
nrov aviol-. xkI Xaftn^dis iS-funivov Tr/V fiaaiUSa, Sia re t&v 
avTjj n^oatffxuiaftivtav aqyivrotv xa\ Zaov t^ fiaaGittov InXtj^ov 

iSywanctitvZTiv nXi}9o( , ?va Sii awayanifyftivtjv f;[oi/v ayiaiv av- 
TrjV Sfia Toi^ ^<p' O^TiJv Snatnv t7;piv f&^ tvgivuis vaoj^ia- 
(ttVv xal &vaftoyXtvaat QRoTa Yvtofiag iv&Qdinfov, tov novtj^tnif. 49i 
na^a9^-ovTog nvtvfttaos' Xi9^a Si y^aq^aTg ml voXvT^inoig 
ftijyavafs "toi KavraifovliipfM avvtx^isitvv , ni^piit^iv xal avTot' 

SOis Tds oixtiag xaivoipmvlas fii^iXxovTis Tt xal a^fiol^oftivoi. Sii 
xai T»Ts ngoSiSovaiv avTal aVv^Qyovv ta x^ujiara is '^tjv tov 
KttVTttxov^ipiov n^og Bv^dvTiov ^aoSov. xai ovTOiai Xomov i^av- 
iganoSiaaftivoig ixiivav tjjv yviifif}v Snaaav ftixqov n t^ xia- 
Xvov unav tvofti^TO, xal (t&yis ftt^a, tfl^tai xai dyuv KavTa-B 

um explicandB relinqaeDtet; «d qao* Tolenti cuiqne fBcilKmnn] eit acce- 
dere, nt ex iis remm copiB et *arictai ciiniulatiaa percipiatur. Quae cum 
ita aint, llcebit iata nobi*, ad iuititDtum Terenii, eandcm illam runai per- 
aeqai aeiiem bisuiriae, et eafnm quae leqnuta «unt ordiri inde uarTatlonem ; 
ita tamen nt pieraque inteiiecta , ct ijnaecunque ab alili dve priTalini liv* 
publice comnieniDTala lunt, compendii cansa omittBmui. 

10- Cum amnino «tnileTent Palamae «ectat«re« nora conmenta njqne 
■tabilirs et exttniere, atqne id nnum lam e louginquD qnam e pToiimo ap«- 
ctarent} iidenique rei BjZBDtiomm ruere io peiui, Cantacuzenum Tero ma- 

Cac nagii inrateicere eniniadTerter«ntj ADuam quitlem ImperalriceD pa- 
et claTe, tum ipsi per se, tnm per Tiroi prtnclpcB illi msxiitie coaina- 
ctDB, ac per omnem aulicarum mulierum tarbam, Baulabantur; ut et eam, 
et eoa omne«, qui ad eam «e adiunxtrant, coDciliBTent «ibi adiutorei: erat 
eniin ipais pTomptum , inatigaDte malo genia , circnmTCDire et labefaclare 
bominnm mentes: clanculam Butem «criptii TariiiqDe artibas Cantacuieno 
hrebant , qno Tidelicet ipiuiD quoqne ad noTa' dogmata e langinquo tiabe- 
rent atque rormarent. Itaque et prodiloribus operam ip«i impendwimBm 
DaTabant, ut Caatacuzenui Byziintium ingTcdcretur. Atque ita poTTO man- 
ripata libi penitui iUiDB Toluntate, leve iaci eiwe Tidebolur quidquid obita- 
bat, ct Canlacniennn quoqnoTeraui pro libitu fcrre atqne agere, p ^ -glc 78© MCEMIOW GREGOHAE 

A.M. GSSSxov^vdv (7; unai' To afftat fiov}.6fitrop , utp* qZ ri fiuaO^o* i^ 
Tu iyiti.is m^tfCuia9ai ^vt^^^ij x^tfcog. (B.) ^do^a» ovy if 
vois ISiovg Tcu HaXafiS T^onovg uvtiatftiiiTaTo» SvoTy aift^aij(i- 
vat d'a,iiqov' tJ iavtov , tt 6vv7}&t/tj, rot; jiaTQiu^x"''*'^ lyut~ 
^tS^aat &Qov6is , ^ yovv T^t (faTQla^ to yt StvTiqov tva oyft-S 
vovv' ijitiSTptig avTip fiiv r^Kiara xttTu axojiov Ixoi^ lo n^ayiM, 

CuyTnatvt^y.tTv 'laiSia^ov i^tyivfTO, og Movtfifiaaiae ftiv itf/ijip^am 
jitjoTt^ov tntiTa 5iu TO lati %ov UaXafia xai uiiSv aX/mita9iu 
xatvofwvlaii ita&ji^r,Tttl t« xai tt^q li^aq uifiaQioTat xoivtaylas' 
dt' Sf S^ xal ^TQiuQx^vaavra vvv zo Ttjs ixxkr,aius liSvg 1^10 
^a^ avaTtjfta, (f.) Kal njKuroy ftiv tiuv iniaxaniuv ot n},tlovf 
ig ro Tuv &tiav aiioaToXaiv aS-fotaO^ivTig T^fitvog, StvTtqav S* 

D Ig TTfir ISttqidrov tdv 9(lov jiQOiTOnu^TV^og ftovifv, aiaav t% 'la^ 
SotQOV xal uaoi ofdfffovtg tliv uvad-ifiuTt xuvovixio xa&vni- 
fiaXXov, xal Sftu t^v ifn^ipov vnoYQaipais ISiaig xv^aavzts Ttu^-lS 
^r,ijia aq>latv iTiinufiiptiaav, if' oTs u/9ta&(yxfs oifoSga Tiv 
fiaaikims 3vftov o%vvovai xax' iwtwv. )iuvftv9tv xotg fiiv na^a- 
3-t(i}fiTa9-at "^ovi^atvt, xu"^ IvSoiav uSa\ois .xu&iaraadiu', xa| 
fvnS^v aS ulifvlSiov unaaoif Tor^ S' vntQOQtotg yivta&at T^g 

RfttyuXijs n6Xldi>s, oTs ftiv ixapaiv , -oTg S' ov. (^J.) KaiT& inlSO 

vovTats tatt Snii^ovftivaiv hitfoiv movtiv nloivKpoy" oniag ftiv 

^Xkog uXXo9t Stti}itafr,qttv UTcavTis, xul unt^^lifr^aav fttTa i^s' 

7ia^Qr,aims Kul T(uv iXl-^X/iiV ^niog S' ai Ttu>' navTUxii 9uXuaar,s 

V.40OTf xui yf,s oQSoSoiaiv ig Bvljfiviiav av/vd laiipoiTa y^ufiftaTa, 

U pleBiHhmm anctorltatcm impenloriam iBdalt, nx ab iii mBgnnia pnta- 
batuT>. (II.) Ac Palamai quidei& sic Htauiebat, coadncere adniiidum ratio- 
nibai suis, duonun alt^cum effici; nt aut le i|i8uia, ai ponet, ledi pitriar- 
cbaii imponeret; aut quemvis saltem e suii KctHtoribua. Quia i^tur ip«i 

Sro le agenti mrnime ex seDteatia lUcGedebat, idcirco Isidorum promoTen- 
uiD duxit. Hic Mooembatiae electua ant«bnc episcopas mox novorum Pb- 
lamMi errorom cum et ipae cootictus fuiuet, deiectus digaitate fuerat, et 
B sacra commuaioae aegregatuB. E!adem auac patriarchatum obliaente, Bcis- 
■um eit itatim ecclesiae corpui. (1^'-) Atque epiHcopi plecli]ue, cum ia 
MDctorum Apostolurum aedem primum, duade in Divi Stephaui Protomar- 
tviia monasterium conveniaaent, canoaico anatliemate Isidonim, et quot^uot 
illi Bsaentireotur, percuiermit. Seiade deuretum, proprili lubtcriptioaibua 
Gonfirmatom , confideater illis minenuit. Quod illi Begre admodum feienlea 
'impcratorii aaimum ia hoi stimuiant ; eoque factum , ut horum alii deipice- runtur, et ei iilostribu» obicuri, ex opuientjs iaupca sta^ e^ 
magaa urlie exularent, voieatea quidun, noaaulli inviti. (IV.) Quae deiiide 
geita lunt, ea ab alii* narrata fuaiui accipcre eit: ut nempe umnes aliua 
alk diiperii «nt et eiecU, aua cum dicendi libcrtate Buiii|ue illii dimina- 
tiunibui; ut ruriua ab orthodoiia, ubique maris et twraium deeentibua, 
ft<^u«at«* litterae Byzuttiuin vcfltitariot, leli diiini plenaet quae PoUaam HISTORIAE BYZAPmNAE XV. 11. 787 

^Xov ^ta9 /uarii , nt^tifaviT napanifinovrwv uva&^ftaTi JTdla- A. C. 1347 
ft5v lifioS xal laldta^ov, xa\ oooi Ofi6<fQortg Ix x* jivrioyjav '^^'^' ?*" 
<P!fi} Kal HXt^avSQ^av xal ufta TQunttowrlav iTuaxonitrv xuiF 
K^SfjriQaty' tx ji Kvn^lav ofiov xa\'Boilwv xui oq9o3o^iw 
SnQodmkwV « T* Mva&v *a\ TpifiaXXaiv, xal oaoi ToTf twv 
&tiwvnaiiQ<av oqoig Iftfiivtiv ftaxQu naQtiX7';<piaav t&tofiip, xai 
ffijiiv T( vtwttQov Si)[ta9ai na^' oviiyos i^y anuvKoVf xav &y- 
ytXav 1(5 1"% oilfavov xoftt^ji. 

la , Hfttii 6' If tooovTov tjxn^O' tov naQcvtx3^vai XaS^iTvF.ASS 

IOt^ noXvtiitt xai noixtXij} tiir» vno&iatwv, wa9' w na^crrai So- 
xiTv thai Tu xatQiiotfQa. tu H lativ, onag tt ixdttQOS txatiQifi 
XOQijy^ xn! T«^/a tov S^itufiatog ixQi'}aaTO ' Kartaxov^iiviS fiiv 

■ *hj(StaQog t^g natQtaQxlag, ^ttvtaxovfyjvhg S* TaiSwQio t^g ffa- 
otXttag ro StvjiQov. fj y&Q Iv JiSvfiotitxi^ tiqW avayoQtvaig ti 

\5tii.tiov tytiv ^xiata tSoxtt toTg JlaXaftltaig. (A) rtyovivat StB 
Tu lotdvia miftnintwxt xatH tav tv HXayJ.Qvaig &iTov vtiov, th 
y&Q &uvfta T^$ olxovftivrjg txiTvo , Ta ftiya Xiyu xai ntQifi&ijtov 
T^C Tov &tov Soiflaq tifitvoi , arp' ov to fiiQog txtivo xa9f,Qi}^ 
rat, nQof t8 ^Qttov qitv untvtxS^iv, fiaxQdy tira jf,v utoQlu}' 

SOiTfrt Toutvvuig ioQtatg SittxovtTaSvt xai nart^-^-vQiair, fiij ovv 
nQog roffoiJro»' oJtof uno^^^Qiuv nl^^o; 7iviyr,Quv ti yiiiQlnv tSi- 
xtt xn) uttQnig, toS yuQ Sj]fioalov fi^ftatog txttvov ftfixog uvu-C 
%oyov ^X^iy Anaitovfiivov tiS tc vifitt xui itXutti, tip' ov %ovg 
4. uil ante defroda£. add. Boir. 

■imiil et tHiloriim, et amnt* tonta fantorea, apertU exBecrationibiu prom- 
queban^ur, ab Ai4iocheDiibaB dico, et Atexahdrinij, TrapezonUiBque tgfn 
cpiicopu qaam preib^terii; item i^Cypriii, IthDdiiiiiue, et orttiuduxia ad' 
Uceatibo*; nec ii6n ^ljnt, «t Triballja, et quicuDrfuo aaikctOTuiDPatruni in- 
haerere praesoriptlg , ac oibH qDtdqueun nari «b ijuocunque.Bilataa) adoilt- 
ttre, T<d ai id ab AJigelo afferietui, ttodito iam mds Butiquitui more ia- 
stitneraot 

11. Sed iHM ai^mnentorum copia et varietate eo uiqne «eiuim abropti 
snmos, ut ca omiua aiot, quae potioni Tidentui' eutitiue; nempe uhalter 
allerum auctorem habuerit at architectum dignitatia, CDDtacuzeiMm quidem 
liidorUB patriarcbicie , iBidorum vero CantgcuzeniM imperatoriBe, lecundo 
delatae. Qune enioi celebratio Didymoliclii peracta fuer&t, ea Palamitia 
complela minime vidvbatur. (11.) latbaec vero in templo Blachemensi per- 
fecta est- Etenlm lllud orbis miraculum, inagnum inquam lilud et omnium 
Bennone celebratissimum 8. Sophiae templuia, ex quo pars eiua evarMi erat, 
«0 redactom ( prob dolor 1 ) , ut nuld easet uiui , miDime erat opportuaum 
eiusnodi festis ac celebritatibuB Bppsrandis. Hoc vero tantani mul^tndi- 
Dem GBpere heud poterat; adeoque arctior lccus et insuavior videbatur. 
Nam cum pubUcns iUe Euggestui, cui imperatorios ttu^onos imponl oporte- 
bat , eam Migeret longitudioem , qnao et Bltitudmi et latitudiiii icBpoude- 788 mCEPHORI GREGORAE 

A. H. 6S56fitt<)ty.txoig tHti rtSyjvai &^ovovg, ^^v ixariqoi^e» X^v n^oa^ 

^^ xoma» t/tti iv^vyw^lav xal roi>g roB &tpantvTixov tdyfiaTog, 

6n6rt Sir,atitv tSf tlvai fi^a)ri Xomov to Xtmofiivov rov vtoi 

jipo? VTioSoxfjV Siaffo^uiv oy}.itiv. o^ug lcpaftD.Xott ttp fteyfmifi 

&ti^ Ixtlv^ TifUvtt tfuv nuvtiav ovtog oiStvog, o StvTt(Kt i^S 

t},/i^ ' ^&fiy^V! iSoit nXovg tlg trjv x^(av avXog, (T.) Kairjaavol 

' Tovg fiacft}.i»ovg trjvixavta &'q6vovs nAijpavvTf; hitlvovf SvoTv 

tt fiaffiJJav ofuitw/iwv ofto^^oavvri kkI ufta /StiOtXlStg tptTg, 

"Avva Tt xal Et^TfVtj ^ Kavtaxovl^rjV^ (ttta t^g dvyat^g Ei.i- 

vijg. tovtiov d* ovico Ttrtktaftivmv , nt^i StxaTijv &^v nov T^clO 

jt^mnjg xal thtoaxr^g tov fiatov "jiniav tvSv; mi^uvttg , tug tt- 

Xov, fittiSi taiv fiaatXixwv ivSvftutoiv Ixiivav ^xov ig to nitXa- 

V,401t«)v. xttxtZ T^f avv^di] mnonjxStK ififuvttav ttfi' mf^Xov toC 

p-^ftatag ilta xut^iaav, xal t^UJu!^v aapetiS^iaav , ijil nirre 

f.iSSS-Qovmv ttv9tg xu&iaa*Ttg. (iJ.) ToattvTjj Si nivln xaTii/^tTO t^15 

PttaOAta njvixavttt, (Enjt' ovSiv ^v xihv r^vpUiav xal iiaio}ft&Tfav 

ixiT x^oovv tj a^/yvQovv • aX}.' ivia fiiv xumri^tva, tAS' uXla 

ndvra xi^aftiu xai oatffaxiva. l^ wv i%iatt avviivat toig oaot 

fK^ uSa^g Twy toiovto)v xal nt(fl rCrv uXXtog oipitXofiivtov, 6n6aa 

(t^ xutii r6 tixog TiXiTaQ^tti ^vi^mtvt, Tijt t^; ivStlttg ptalia TCurJO 

T^Tt rvqawovftivoiv ngayftdrav xui Xoywv xat iyxtiptifidtimr. idi 

■ ByiiQ Xiyiiv, Sti xai r& (iaatXix^ Trjg toQtijg ixiivr,g SiaSrjfiatu Tt 

xal ntfiliX^ftttTa, uig inl To nXtTatov, /^aov fiiv ifyov t^v ipav- 

raalav xal 7U9-wv S^d^tv noXvrift^rmv' r& 3' ^v ixtiva fiiv 

nk, neeeue etiui erat ntrinqoe ■pBtiuin sati* BmplDm dlBconia palere ad 
•edenduiA, obi opoi futurum eaaet ; ita nt templl relique para anguador iam 
font, qnam nt posiet capere TariBm homioDm nultitudinem. Tamen com 
ex «minbiu templii nnlliua etaet, quod maximo illi poiiet aetfuiparari , n]~ 
t«ro hoc Tclut lubsidiario nti nece«»e Tiaum eat. (III.) Erant aut«m ii, qni 
■cdilia ilia imperatoria tnnc tehebant, cognomlnes et locii dno inipeTato- 
re>; ilem tres imperBtrices, Anna et Ireoe CantacuEena cum Glia HeleniJ 
Qaas cum ita essent, primo et vigesimo Meii die, circa dedmam horam, 
cODMensis Btalim equis, ita ut ersnt, cnm imperatoriis illis insignlbus, to- 
■ere ad palatium. Gumiiue ibi de more spectandos se ei alto auggeiUi 
•xlubaissent, mox descenaemnt, ac mensa apposita, ruriut in qiiinque se- 
dilibus consedere. (IV.) Tanla porro tunc laborabat inopia palatinm, nt 
In lancibas et pocnlis nihil ibi esaet anrei aut argentd; aed stannea quidem 
nonnulla, caetera Tero oouiiB fictilia et testacea essent. Bz bii quilibet, 
canun renim uon mdis, eaetera qooque aliunde requiiita, nec ita ut par 
erat perfecta (t^Tannica qni|>pe inopiae Ti in factii, in dictis, in conailiis, 
tum temporia dominante) facileinteUi ' ■ " 

omitto, ot et ipsa in ea solennitate • 
paite, auri qnidem spcciem haberent HISTORIAE BYZANTIKAE XV. 11. 789 

ini tn^ovg, iaotra y_^aog- htiy^^iol^ft ii^hq t^ t&v ctxvt/q»' A. C. 1347 
ivlo/tt x9tla¥ • TOVT-a S' ^ viknry, navtoSanijv ixoviiav XQOtikv^^^Q''' 
npo; To Stavyli. ^aay i' ttv xal tntopaSt]* fiattv tvxotrfilav txon- 
Tt; &X^9^t^vaav Xl&ot noXvTtXtt( xal fia^-agtav (TTiXnvonjf, 
Stwx untttiaaa juq oy/(iS' ovTiog f^^tt x«i a^oSqtt tafifj xal xn-C 
xr,vfy9i} Til T^S UQ/alai IxitvJig tvSaifiovittg ri xal Xaf*nf6r7)ros 
tii)v'PtDfitt'ixtuv nQayfittTotv' tigvvv yt ftTjS* uvtv ata^/ruvriQtyttv 
■^fiug ixii9ivat rijv xuv toioviuv atfriftiaiv. (E.) Ahittt S' ?;aav 
t^g TOia^Tijg xajaipo^ag rt xai xaxoSaifiovlag ' n^turr} fiiv, 17 

lO ziav tfttpvXiiiiv tJTttaiaiv ifo^a rt xal avy^rvaig ' jj ^aaXTj fiiv ^ twv 
tivnov tjv yiQTifimixuv tlooSwv avaT((ont] ' ^naTtj S* 17 Tij; ovx 
ovai;; SuTtdvTjS tVQtaig xttl inivota' Stvti^a Si xal rtXtvTala,J> 
t5 tfiXa^-v^ov Ttxal x^vao/tavig rijg yvcoftijg Ttjg Tt ^aaiXiSog 
Klvt-rfi xai 'AXtitov Toi' 'AnoxavxM)' oTg { tov et^aTtvtaS^at 

15 xptia xaT^ Tov }CttVTttxov!^i]vov , ng6<paaiv na^ac/avtm nXovTitv 
xaxoT^oitmg , ZXatg i%ttVTXffv imvivorfTai xt^aX t& Ix noXXoS ToTg 
PaaiXixoig taftnioig irttd^attv^iafiiva noXvTtX^ xtifi^Xia. jipoo- 
notovfitvoi yHq Ir/(p0ic nin^uaxftv Ta ftiv tt^Tiov oiiol xtw'E 
ixXoyjjv iaiftTtQ/^ono Xd&^a' t^ S^ avtoi «avTor^ ininpairxov, 

SOnurv toi ivtavov, xoj onota fiovXoftlvig aqiiaiv fjV, t^v n^aOiv 
noiovfitvoi. i]v S' ofitiig xai t^initijotg Ti yivofiivov , tig avToTg 
ivloTt IxXaXovfitvov ^v ' Vv* tl tvxoi na^tiXtjtptiig t^v fitaiXtitnr 
apx^v Ig BvCuvTiov tlatXi;Xvd-mg Kttvtaxovlitjvdg , ft-^ tlval ol 
XfPifdTwv tvno^lav, Si* uv T»Tg ^ytfiSatv its/vg kot' ix^^iov 

■Urait antein li^A. corio, qaalia noQDnnqnaiii Inaarantur ad coflsTionin 
nium; baec vitro, omuigenii coioribus perlacente. Brat tamen slicubi, sed 
•panii^ linceiB* pretioiaram iapidaoi nitor, et ii, qui oculoi noa decipe- 
rct, mivgaritarDm fulgor. Adeo dilapn erat penitusqne exitincta et pes- 
■uindata fttni illB rci Ronianae fortuna et magni6ciintia, ut ne minc qui- 
deiD ilne pndore eanin) remm narrationem edere poialmua. (V.) Cur no- 
tem adeo rea perdilae et ai^Qictae eHsent, liae causae erent. Prima, cin- 
Uum disaidiorum tomultua et caeca pertnrbatio ; cui facillimniD fuit et id qnod 
lei pccuniariae eraC effundere, et eos sumptus coiuminisci atque eicogitare, 
qai nulli erant. Altcra, eademqne uUtma, avaritia et euri smore fnrena 
■nimui Annae imperatridt Alexiiqne Apocanci; quibua belli Cantacnieno 
Snferendi necessitas occasionem praebens perperam ditescendi ideo exco- 
gitata est, ut pienis manibna pretiosas illas gazas haurirent, quae in impe~ ratoriia tlnaanria iamprideni erant repoaitae. Aliis e 
te* noonulla, delectu habito, in reui suam con*ertebant: quaedam ipn sibl 
Tili admodum pretiD , et ut libitum emt, vendebant Id tamen et consulto 
fiebat, ut ab ipsii temere aliquando vnlgalum : ne videlicet Cantacuieao, 
ri forte [■ ByxantiuiB ingressus reriim potiretnr, parata esset copia pecu- 
nianun, imde et prindpibna virea ad debellandoi bostea BuppetDOt, et OI^ 

,;lc 790 NICEPHOM GREGORAE 

k.W.G^^ni^iylviTcu xol xoafiog z^ &^};^ iijfuovQytZrai' ayaXoykrY&g 
piXtiit fiiti) narri ru x^^fiuTa, xal fiuXiuru nttvrwv ratg ^iftovt- 
xaig UQxats , onofav Stjnov Toff nuai ^tuois ij luy ytt^wv aift- 
nr^ig %i xal aQfioy(a. {5'.) "OS^tv iX9-ovzi tm KarraxovJ^vy^ 
navt' ijv navtajiaat Kixiviitfilva la fiaaiXdjiv TUfiitia' xal nJ^jjvS 
u^Qog xal xovKog kuI Tbiv 'Enatovptlo/r elnity arofiuv, trtf*iTai 
nXiov ovdtv tv avroTg, Siov ovy ^rit^aur xul Ao^tTv 2 ^(i- l* T^f 

V.^ ^amXiSog^Avvrfi tig rag riSy paatUxiav ivt^ytiwv utayxatag Sa~ 
ndvug' « S' Ix r\uy tiI Stjfilata xartSr,Soxi}tioy , xaxt&iv ;ro^ 
oafiivoiv T^* Totj nXovtiTy tino^iav, xux niv^otv nttw roi yi-JO 
j-oroibiy ti^iipvTig nXovaiav • o Si oiotn^ naf^SQafitv anafta ' 
ti&^ , log ifiol SaxiT, rp avfifpvtZ xol avviqo<ftt n^aoTijri xaV- 
rav&a x^iiftfvog ' 11^', lu; twv ni.tlaTotv ixQattt Xoyog , Stt- 
Xlag Tt uvvmx^filvog TQonaig i^ ofiofvov; Tivog iytXiiae xiA 
Bjifiu StSiAg aSox^tov riva aiaatv, tu TtTUQayfitvwv ttvrip TiSvlS 

V.^SiTgayfidiwv xa! ttvtofidXotv arnov. (Z.) ToaovTov yuQ untr- 
aytiQ Tow priSttt St' o^Xov ytv{a9ut twv oaotg, r^ xatg^ npop 
a^nay^vx^ijaufitroig avfiftu/M , iiavtifiaaSat %wtntnTdxii tm 
rt avTov xa\ li tuv ixoXov&rjauvio» uvi^ nQuyftata , olxlag 
TE xui uyQovg S^XuSrj, xal oOff ;;pvtroc xal ftaQyafog xai Xi^otSO 
CnoXvrtXiTg aviroixoSofiovai xai avwipatvovaty ' uart xr! iq-tiXoP 
&noSofrat n^og riav i,Qnax6Tu)V avtiXriefota fiiv ro olKtTov anav 
if^&iiQOv Totg fWQiovg vnOfitfttvr,xoat Si' avid>' xivSvrovg, npaa- 
anoSovvat S' ai xal z^ toi; nivoig uvdXoya tna9Xtt oiftaiv, o 

7. £ lad. B<iiT. 
nuneats imperii ccoflanttir : pertioere eDim pecnnlae rationein sd qiiemlit>et 
fltatom; oiBxinie ven> ad principatiu i»niervaDdoi, ad anoB ita tv habet, 
ut ad DniiDant«in compactio et coagmeotaUo nervorum. (VI.) Offendtt ita- 
que CantacuE«nui tbetauroi impcrBtciiQm dmnes oainino eihauatoi, nibilqaa 
in iii praeler inane et pulTcrem et Epicureai (nt ita dicam) atoatoi. Cum 
igitur quaertre et accipere oportcret partim ab imperatrice Adim, ad n»> 
«eMarias funcUonum imperatorianun impeniai, partini ab iis, qui reiDpubli- 
cam depeculati fuiuent, et magna aibi uide opnm vi parata ex inopibua di- 
tiuimi statim eTaiisaent; illeiilentio omnia prBel«ribsl: aiTe, ut nuhi *ide- 
tur, ausm illam ingenitam coalitamque lcnilatem in eo quoque retineret; 
aive, ut plerique dictitabant, lifflidia moribui praepediretur, naturali qn»- 
dam animi hamilitate; et quia, turbidii adbuc rebuii et nondum ordinatia, 
improTlsani aliquam icditionem extimesceret. (Vll.) Tantum Dempe ab- 
erat, at molestiii easet alU eorum, qni tcmpore uii ad rapiendum opportuno 
partiti inter «e fuiuent cuin ipiiua propriaa facaltatea, tam eornm, qui eum 
•eqDoU erant; domoa nempe et praedia, et quaecuoque auro ac awrgaritia 

EretiotiaTe lapidibiii aen compinguntur, mhi conleiunlur; ut immo, «un de- 
eret, primo quidem rem omnem familiarem, ab iii ijBi diripitiaBaDt repeU- 
tam, reatitaere iii| qiupericula pro t infiiiita olniiMot, deiade etprunla HISTCMttAE .BTZANriNM: XV. 12. 791 

ii 9vf , o3sot xaTa^fwr iKihiw Txaaiog iani^q, ^p nEfpnv- ^ c, 1347 
Tuctws' «Wa Kol SinttiToviJtv tauifia, tui. xatttpo&Btv ^StTOj'"'?-'''- J*" 
tnil Ji((fvx^«(i(vo>w; Jv Tor; viml&^otf xa\ ni.co-fefUrovg fg uX~ 
XoT^iag &v^ai vjiiQuaQa, ■intiSnyi.M Tt9^t\i, 4? ^amct, atptaivD 
SavTog IttvT&v Atl T^ Tuiv 7fa9*i(iaiiav raiionjTO?, wowtp Tiff 
fipa/Jtvz^f xal i^wyofliKHjc /i^tJos iffrn/itvof xol vl(t(ov ijttati^ 
iavrw rt xai rotg &X}.oti t^v tov fflov ^oji^t xol t^v Toiv v^^tmv 
ji^fuaiv ^f^&tv oStwi ixt^fiviov xai unofptfdTTiavxaxias Tug 
T^ Slxatpv aoipitpftlvag t^g x^iams 'yXtirTas. uXXa Kt^i fiiv zov 

10 ti Ti xai Qig iti^oig tu TOiavtbtz^ /Cairaxov^vrp t-i^(f{a9ai Tt B 
xai mnQdx^ut XQivtiv jiu^li^fit ToTg TjjSt TJj laTOQla xaTu t3 
tixog ivTvyydvovat , mi avvunTHV tvipvug Swafilvoig TuTg u^ 
^aig Tfiiv n^aYfidTUv ri TfXt] , xai na^i^tTofytv , aartiptip' fvog 
Tirog aiafiMog, t^Y aXXtiXovyJav xal avatoi/iav twv xqiu fiigog 

tSxai xa9' iKuartt ntn^a^iivoiV rt xul XtXiyftivi/tv. iya) i' ixtiat 
Indvtifii. (H.) 'Efidiftt) yiiQ fttra t^v dvayoftvaiy xal aTtft}ipo-V 
fiav txtiv^v rjfiiqa naQJjv ' xai 6 aviig tv BXayi^vaig (^f ^('0; 
yoo; fttTu Tov fi^fiarog xai Toiv Siip^iav txtivav rovg rt fia- 
aiXiag o/iov xul rdg ^uaiXiSag' xal rd vifttfta r^g twv vtav fiaat- 

aoXiiav n^oittXiiio av^vyiag, 'latttwov ipijftl Xtti'EXiv7}g, Tov ftl» 
i^xaiS ixairovg ovios, rtjg St SvoTv vjto^tff^xvlag Ik&v Ixc/vov. 

t^. '£n«l Si otQatSg xai Sjjftog uitag ^a)raX\i rt xal TaP.498 
ftDJiOVTa fiuXXov ^ T^ na^ona iStiiti diXttiatrjQia , Si^ t6 ^x- 
& tis xtexme tS 

pro laboriboi digna penoWwe; ne curaret qiiidea), tibi illonin nniuqdiqiw 
Toperi diveriatnruB euct: Bed et repoacenteB increpftret, et clunitaatibna 
indi^aretnr, et pemoclantes anb dio bc circnm dienas forea errebundos 
negiigereb Nimirum iia leie ille tanquam eiempUr propODebat, qni eadem 
ct ipie patcretar; Tclut aliquit diipentator eut libripena, qnl itaDt medica 
«X aequo aibi et aliie fortunBn lea proBperain Bea iniqusm distribuat, prae- 
ciais ila radicitua et occluaii iii lingui», quae eiaminiB iutll Bequitatem per- 
peram iDterpreteutur. Sed otrum illa recte Decoe CBntacoxeouB itatnerit 
atquB fecerit, illiB relintjua iudtcandDm, qai Iianc bistorJam eo modo legnnt, 
qtn oportet; qulqne iattia rerum cum extremia commode componere, et, 
t«nquam ia uuo corpore, rerum particuJBtim ac ■igillatim gcstamm dicta- 
nim*e cohaereatiam et aeriem facta comparatione obaervaie posiunt. Ego 
Tcro illuc ledeo. (VIU.) Septimo post celebcatiooein iUam et «oiennem dis' 
«leDiati* iatpodyoDem die , templufn idem Blacheinease , eodem ■DggMtv et 
Us quae diximuB Bedilibns, imperatorea Bimui et imperalnGeB excepn; atqoa 
ibi iuniorum principum coaiunclio rite perfecta est, loBoniB ioqnam et Ho- 
lcnae: iltiu* qnidem aedecim annos nalJ} buiuB autem bieniuo iunioriB. 

12. Sed quia omniB et eiercitnB et populus molestin afGciebantor, ac 
fiitura magla qoam praeMntia Terebaotar iudida, «o quod a loanae, ute- ..Googlc 792 MGEPHOm Glt£G(mE 

h. BL 6855 xtx^^iu xai aifoi^la^ai i^g j&v XfitavcaiSn' xoivbnlag Tr^dt rov 

** jiaipjap/itioavroc 'Iiauwov, x^f ifKpvXlov aruaiofq StfTt xti&i~ 

OTanivr,s, ti lig tc Kavzaxov^^v&v tag ^aatXia xal li jig ILt-, 

Xafiuv ftiii tift faiftai tig ifOivaivlmv jiQoafta&ar fioiloiTO , .¥y- 

Y^aifov o naTQm^x^4wv t^wc 'hjiSot^oir ^ff' Sfiffwrog nvafltfl^S 

Bxu$ , Sit^ijX&£ avyxot^^aiv j ^. xu) ^v t&v anavxiov oidtig ^ 

^Qtaxi Tt xal nifoatidStKTO ' oXi.' vKijvifiia navrdauaiv idoxu, 

xc(l afiHiff^OTt^a naotj; axm^f xa\ )iXivrig xal ftvxTijpos a^ia fta- 

T,4(9xpov^ xal fitxQov d(ia Xlytiv , ^v oviiig io fi^ y&as t^ XtYOfuva 

ijv, xal Sftoia &ant^ av tl' zi; ofifoj xis o^ns TikUas u^ij^t;- 10 

(livos TOt^f Tuv oifdv.Xniflv TO»' ^TiQOV jttjnipwfiiybvs laT^ivfiv 

Ciaim)nittTo. raXs y« ^^» oiftvoTiQots Tavta rf^ ri loii tvayytXiov 

SiA yXwTttjs 1JV, ,,T^Xi (ifaaxovai) o^uiTOV, vmx^iTu, T^i- ioxhv 

Ix rov oqid^ttXftov aov, xal zott tb xafipos t» iv t^ ofd-aXfti^ tov 

iuSAipiiv aov" ' xai-av ini Tovtais ono#a yt toviois ofioaTO(Xa. 15 

ffiiov ya(f avzov {^foaxav) avyyviafi^v iavT^ t^v ful^of ^ijnTv 

ij^ SinXoTg xai noXiojiXots Tori; iyxXrjfiaaiv , 6 ii Tovf ovdiv av- 

ToS dtofiivovg divaidias ovtwai &t(}ttntvtiv ^^iov, tov; fi^ ndw 

DXtnfovs, tlntiv, o niiw Xtn^hs, xai tovs fiix^iis StOftivovQ jca- 

&^tt(fatwg fvaov xai nijXov fitatis , xata toiis xoi^ovs, oVt^SO 

fioQpi^ig iyxaXtvSavvTOi" TOioiTOis ftiv Sfj xa) ftti^ai toviiav at 

noXi.ai xai StuffOQoi yXSiaaat t&v iijvixavia na(f6vT0)v Ixtt nQOS 

O^dv Jnfio^Evov axufiftaai' xul avvSva xai aivTQits fx Siaattj- 

ftatos ttd^QOitflfitvot difjnoqovv uXXriXois tu yt Toiavta xoivov- 

fttvoi xai T^f dvuiSiiav XoiSoQOvvitg ixtlvov Xd&Qa xnl vn'S5 

Imc patrUrch», paulo poit acceiuum ciTile bBUum, abiciHiu etwt et exdn- 
ans Christiana commuiuone, quisquis sive CantacuzenDm ut impeatorem et- 
*et agnituriu, lire PaUmam et ipaiui lectatore* in GOmmuDionem SMet ad- 
miuurua; ideo Iiidorui, qui tum patriarcha erat, ambone conscenio, acri- 
ptam redtaTlt absalDtianemj quam^emo omnium fuit qoi pfobaret et ad- 
mitteret: Red Inania prorius ea, et unibra quaiis futiliora, nsuque et aanna 
digniuima Tidebantur. Quin illud paene diierim , neminem fuiue, cui ea 
qnae dicebantur risum non moTerint, perindeque habita aint, ac li quii, 
atroque oculo -penitus orbatni, eos qtu altera capti euent aaaaturum se pro- 
mitleret. GraTiuribua certe viris illa evancelii in ore erant: „liiice primum, 
htpacrita, trabem de oculo tuo : et tunc fettucam, quae e«C in ocuto fratria 
wt" ; aliaqiie addebantur hii affinia, nQui cnim ( aiebant illi ) doplici* et 
moltiplicii criniinis rtui eget ipie ampUori abiolnUone, ia ita impudena est, 
nt eoi, qui nihil ipao indigeot, curandat «uicipial, tton omnloo lepcoioa, nt 
ita dicam, omnino ipae leproius, et «o«, qui parro labore pouinl purgari, 
«ordibu» ipie et luto coopertus, ^rcorum mstar, aui in coGHo TolutaDtur." 
Talibna eum, Immo et acerbioribus , dicteriia multae et Tariae eorum qoi 
tOm aderuit Unguae iucMiebant; binique et temi ex interrallo coeuotea de 
bia inter m aBbigebaiit «t coUoqoebaatur, iitiua impudentiaffi claacaliua at HISTOWAE BYZANTINAE XV. 12. 795 

j j^a. ^B.) ^Hami 9* oV xal txxtxakvnf^lvwt tg nQoinny iiot- a. c. 1347 
dogovKTO TurlQi , /itiSiy vytig fi^xt J^utri, fi^Tf XaXoSrTi, fi^i^f- '"■ ?■" 
^i- i(u Toxt na^im Tijg fof/ag, ft^T' i; Toimiv tow /porov. jUtrilB 
ya^ figajrvv Tiva yj^ovor, StSi to Trfi avtov ^ay-ijrat xoivcuvtag 
Stov; «).tlovs T&v ljiiax6j«av xal nQta§VT{^» , nl^^o; ayo^aXor 
iaviw &iaawTas &9^^otaas TOtovtmv t^v ixxXtjalav uvri TwF.499 
p«j'/tT(i»v IvinX^atr, imaxonovs axtStaaag xai itqtafivTi(f0VQ hi- 
fovg, tuaTitp ot ftv&oi nailai Tovg ana^Toilc xal av9^ijfuptvoiis 
yiyarTug, xai ovTot xaT& T% tiatfitiag Sifia9<av Xoy/wv onXlaag 

lOnilfriTra avviSQta. (f\)^£niiia d'iiJantvtiv ^SAw Xvjtovfitror Trjg 
i&v naT^iaQXix&r &noTV)^ag Q-^ovfov Tov ITaXttftav, SiSdaxaXov 
it ovTu ToS &iuaov xai Tijg (paTQtug xal ot tuv ti|ifu/(uT[iji' ai'- 
TfOf xal TOVTOf ^n/ffxonov ^((((lOTOMr @((ra'aXovix&>v' orxalB 
&morTa ft^it Ttvig TiTVf;i]xfvat ^ivlag npog Tuiv ixti ^fini- 

15 nToixf noXiitui', xal ufta T^r uno Sxv^wv no^^ioStv liXtjipoia 
^tjatr , ttntiv, xuS-uiag ri KvXtuviior Syog i^ aviaiv tvSvg ina~ 
rihttt iXj}Xafiivov laiv t:^; noXfiag uy^uiv xai nQoaaTtlunf, n^viv- 
Toc ytria^ai nvXwv xal nqiv iy^-vg lXi]Xv9ivaiTiixovg, (^^.yAXXA 
Tavi! (tiv ni^otg xaiaXtXotnoiug ^fiug, oV nQayftuTtlav tlg ft^- 

90x0? iiiav ntnoltjvTat nav&-' onoaa TOtg txxXriOiaaitxoig avfi^i~C 
^tjxi Toit Soyftaair, x^tuiv , a ifj tarogtu xtifttXatioSutg nmg ti- 
^^a&at nQoa^xov, ijdi} Sii^iirat xaiA xor ava noti nu^aXtXtift- 
fiivov tidftir. 

13. of en. BoiT. pro tL eiut, itve tuac <ive pOsteB. Nempe !■ paulo poit, quia pterique epiicopo- 
inin ab eo divulii defeceraot, plebeiBin collnvieni thiaio luo adscnbeiidBiii 
coegit j et iitiainiadi homineiin eonim, qni defecerant, locum auffecit. Ita 
eccletiBm factii tx temporc epiicopis et ■acerdotibm novii implevit; qualea 
fabulaiitur fuisse aatoa illai et uniui diei Gigantas ; et Docforum iadoctorum 
coetus tjuamplunmoa in reiigianem armaTit. ([II-) Solari deinde Palamam 
staluit, moeatum et pAtriarcnaii aede excluium >e dolentem; solari, inquara, 
Toluit gregii et >ailBlitii macistram auaeque dignitatJi tuctorem. Eum 
- e The» ■ ■ ■ .■-.-.- , . ... itaque TtieiiaJunicensem enifcopum eligit. At liic profectui iituc n 
■jnlio qaidem ab eius urbis civibui excipitur: ud e longinquo Scyttiicum, 
nt uunt, reaponium accipit, et tanijUBmCyloneum «liquod piacolum ab ipsi* 
•tatim eiundem nrbia agris luburbiisque, nondum portaa ingresBos, et ante- 
quam ad ip30> muro» propius ■cceasiiBet, eiectus redit. (IV.) Verum hnec 
no» alii« relinquerii oportet; iis videiicet, qul ea omnia', unae tum ad do- 
ctrinam ecciegiaBticam pertinentia acciderunt, delegere aibi fuBins tractanda. 
Qnae autem summatim dici hittoriae conveniens eat, ea iam percuiieote 
wmt, et ■eriei, qoam nos lupra interruplmus, continuand». JViccpftoTHt Gregor, t^ol. II. 51 

Googlc NIKH0OPOY TOY rPHTOPA 

PJIMAIKHS ISTOPIAS 

A r o s le. 

NICEPHORI GREGORAE- 
BYZANTINAE HISTORIAE 

LIBER DECIMUS SEXTUS. ARGUMENTUM. 

Cantoctiseniu totam T&radani, Utica eitepta, Triballta onracM/ere 
MaeedoHiam iam tuia jraiiidcAat: iptam Berrhotam pavio ;iett Mpit. 
TbtiaaUnuea neutn' pareAot. Hina urbit itattti pcrlurfatuuniut. Zelo- 
tarum ticcntiii. Medtat urtit tilu. Ut a Cantatnxen» obieita tt ad de- 
dilimein compuUa lit. loamtt et Monuel Aiantl crcanlnr (eiailocrato- 
ff. Prier MxoTtm ifxcit Maii Jpecauci ^Uam , ^ndrmieo Palaeolog» 
primum nuptam. ^ocnii luipeetui domum cum luore dimitltlur. Cra- 
vii peitiletilia. Andrinicai , Canlacuicni iiberOTum natu minimui, marr- 
tur (Cap. 1). MoIIAdcim, CaHdicuieni JUiui natu maximui, TAraciae ur~ 
bibui a palre praefcclui, ab Aiane auuncul» privatim eDnveNilDr. Mo- 
nei lua ct fralrii merila erga Conlaciucnuin isclat: quem mortiBi tiiiulj 
nm tonttdert queritur, MoKAoeum ad deftclionem Aorlalur. MotlAaeuf 
Ttipondtt, id ipfunt cvpert le. Imminenliim ptrititlerum metu, tt patrii 
excmplo, futuram deftttiontm «fciual. .^cunculo aditilare rem aggrtdi- 
tuT. Oreitiadii areem eecupat. .tfnimai iiii cimciliat (2). CanloctnentM 
oiuiii* tt cansilii inopi. Uiorem /reneti ad fiUitm le^t. Hic obviam 
malri procedit. Irene eum fruilrata Ortitiadrm clam ingrcditur, Mat- 
thaeu* 00 reoemii matr«m •alutat. Oite^uium poUieetur. RogatfUt 14 
melH lifreret. Malrii eralio. Quantam apud filium vlm babuerit. Iren» 
Byzaatium redit. FUii Androriici morlem lu^el ^3). Dmlacuscniii Didf- 
molicAum prq/teiieifiir, ul motui camponat ab uxore iam icpitoi. loannet 
patriareha, ne rebtu nooif /aueat, fijiHinliuni inife Irani/crlur. UeritKr 
non longo poit, Eiul tlegium. Provincia Mallhaeo Qin(acu;eno atlt- 
gnaia a patrt. Canlatuacni imperatorii eratio ad fiiiitm. Reditui fn lu^ 
•em (4). Gregwdi, de le ipio diclumi, doett quemobrem id nunefatiat. 
Ea dictre, quae princtpibu* haad placeanl, periculonim eil. ^onmilaili 
oure* eerilale o^cndunttn-. Idcirto «it le mults •nfifurum. D« Canta- 
cii*eno , antejuam ii renim polirettir , pratclatai ifm conceperat. £un- 
ttem, na ipe itceeptni, errore iifterara itatuit. Dicendi libtrtai guantuM 
Ct gwhM Hi rettM liientia praetlet. £a andtiOK votet , ri et ojtportMitM HICEPH. GREG. HIST. BTZANT. XVI. 1. 79S 

mJal, «t micUia aKUte^ttrit, CaiUaetami et Grt/^ae tTtbra coKoTitta. 
Patnm dogmata fuo ituAo ijuibMt oerbit ab hot dtfaaa, Coatrariafa- 
etia CuBtacmtanm in GTegoratn inUigat. Hic inperatareni confldeiitiia 
ttt-ffidt, nim Ml*a iraieenlem, led Imilate Hadriana limiUm. Irenen a((>t, 
^Iii morte agiietam. Kam laortem poetiam eorrvptorum dagmatum tt$a 
tifltrmat *t periuadtt. Ha portei tuai Augattae patroeinit Tohorat, In- 
donu et atii Palamitae Irenea a Oregara coaantur atienart. Ab ea mala 
aecepli Cantacusenum orccaiunt. Conf ociuenu* , tumullum verittu, By- 
«mttiiai ttalim venlt. Grtgoram hortaitir, ul lileal. Idem etiam tuaiUt 
Jtidorai. Qiiem Cregorat variorum tTTorum .aeevtat. Itidori eanonet mu- 
miei teu hgmnadiat igni damnanlur. Imquendi libertat rcddita iit, guiAitt 
<iifsm;ita fntrat. Coacordia lumpliuio eonvivlo tancita. Palamai, Didif- 
MalicAa oceitut, litei renMat, CantBCvieno ailiiitioiite. Negat Gregoriu 
moea diiputatlone oput eiie. PaUanam Tedargtiit. Ittm Cnnlaciuenum. 
AtteHtatorem quendam obinTgat. Scripta leiltmonta pro^ern o iUanw 
»n eiiril. Coneiiium dimittittir (5). CoMlaciiienM Chitem effeii admo- 
«et. iVon auifiCui*. ficllum paral. .tfmuriui, cum eopui mare Inmnu^ 
Airui , Smymatam LatinoTum arcem tt tipurnatam. "MiitHi leto oee&tM 
coifit. Canfacuxeniim a iuteepto bello tret laatae dettrrtnt! nempt moM 
Amuriif renum moriiu; el GoIalaeiMiim rebellio (6). Penae praeitsaet 
I» 'nbMciam ei Atia tToiieiunt. Bqnittt eiretttaieeta Biajntae iirbi IwHi 
^Muriant. Ailitei ulteriui pergunl. JUallAaeu* Canlocuieniu eum ponw 
maRU hit oeeurrit, Barbari ilomanoi eonipicati guiif ej^eritil. .^erii ptt- 
pna. . .UotlAaei ilreaiiilai. iEiueifrm in Aoite* temere, imieeti periculnm. 
Barbari intemeeiitae dtleti. Fraeelarae tpet ex ■Uiulrj victorid. Kqat' 
ttrt praedonum agmtn ab ipto imperatore jHirtim eoetttm, parlim praeia tiepta fiuum et ibipemaa (7). a, ±&9 ftlv o^ &^axixm xiXitw ovitftltt, nX^ T^g no- A. H. 6055 
paUov MrjStlas, iXfi.tmto, toS /r^ Ig vnoraytiv xuraaT^vtu T<p ^' }xij 
Ktmaxov^rjVip fi^A z-^v Ig Sv^mor ^ooSor t» nul rd T^^linp. lo.Cu- 
avTOXQazogiKijg uvayo^ivattog iiiTti.^g, Iv H JHaittSovla, '(<'*'n "° 
SaXXwv iiTTjxovaS/v tw iwI' Tgi^aXXwv ^tftovi , Bf^^oia fiiv xa}V.40t 
aij^ fttr' iXfyov tuv vjnixotov avTov iytjovu, avftftaxlag uvtv 
iai ftax^iv iw/;;«v ov Svvaftivfj ngi; fittQflapiiiijv xal iatfiovoyP.SO!} 
fia/Tjv, tpvyaSog ixft9tv fttTa%i> ytvoftlvov tov TtjvixavTa imTQo^ 
ntvovTos MarovfiX, row tov 0aotXiag vtw. QtaaaXovlxtj i* ovx 
lO^fKTxei' oidivl Ti^oapvtivtti, ft^Tf t^ KavTaxov^i]Vta , fi^Tt ft^ 
T^ xuiv T^i^aXX^ 7jytft&vi. (B.) ^'Tac»; yap ix no^^ov xaTtX- 

i, Urbiom Thraciae, exceptaMede*, qnae msritimft ett, iiqIIi iun era^ 
qme Ctntscuzeno aon pareret, ei qao Bjzantiuin ingreuua et litn »a\en- 
niore imperalor declaratui faerat. lu Maccdoaia aotein cnm caeterac ian 
ubactae a Triballorum principe erant, tum ipu qaoque Berrhoea pnulo 

Kit in eiui ditionenj conceiiit Auxiliii eoim deilitula non poterat dia 
rbaricae et perUnaci onpugnBtioni reaiitere. Atque interea fu^itivua inde 
cesiit ia. qui tum tempDru praefecti munere fungebatur, Manuel, imperatoria 
&Uui. Thessalonicae vero neutruni placebat, neque CantacuKeno iubmittera 
■e, neqae TribBUarnm prioripi. CU.) Muupe uun uibeoi aeditio iampriden 798 NlCEPHORl GREGORAE 

A. M. 6S55/IV adjr,y ' xal ZtjXoniSi' ovzmal jiiag Cnonaafitvtov &&(>oiafta 
" tuiy aX}M» iti^dTivt' xol ^v npJf oiSifilav t&v iiai.fcci&v zipf 

B/iiftT]aiv &yafpl(fovaa. ovit yHf ugtaroxpaTtx^ ti; jjv, onaiav 
ToTg nalai jivxov^og jiaxtSaifiovlotQ avvtiv jtgoaertTiixti ' otit 
Ti$ itiftox^artxij , xa&ancp zSv I4&7jvatiav tj n^iiiTt} Ti v.a\ t}V^ 
Ix xir^utfiiXosv tlg icxa^Xovg incn^uYit KXnaSivi]^' oirO-' tjv 
Ti ZdXcvxo{ roTg 'Em!^i(f>v^loii ^dkqoT; i^Qa^cvat xai ^v Tote 
iv 2ixcXi^ Xaf(ir6a{ 6 KaTavaTos ' ovrt ti; vjio SvoTv ^ nXuo- 

Cvfov cls7v Ti XQa^-tTaa xuivoTtQO* tJSog, onoTal rtvcg r^aav ^ tc 
Kvn^low xol ijv y T^ naXai 'Ptofijl r^v S^fiov, xaxa ruv vnuTi- lO 
xoSv diySQiHv axaaidaavxag, xaiaax^^aaa&^at Xcycrai ' uXX* ixXo- 
X^uxla %iyti Tis xai (nW ipiffoi av xai uyoi ro avio^aTOV. &^a~ 
avTtQOi yuQ rtvcg, iii tt^TOXt'Qoxovr,Tov av&cvtiag a&^oiofia avX- 
kiyivrts, niiauv cxiT xaruTQlxovatv fikixtav , x^f rc noXcuis ix- 

ItS-^fiay<i>)'ovvxtg ro»' S^rXov npof ro flovX^ficvov xal rav nXovrotV- t5 
Ttt»' aqittiffovfitvoi rug oiaiag, x^ff&nls xt avroi xai fitjStvl 
Tmv tioi^^fv vnft^at xtXtvovrci fiyeftovotv, u7.Xa tovt' t7vai xu- 
vova xal voftov xoTq uiXoig , ohcq uv txelvoi( Soititv. (T'.')a yf 
H^v &i/ttxixrj Mijiltia , tj Svrtxoiii^av rc f/H Bv^vxlov xf,v &(- 
atv xa\ nphQ t^u ax^ia tou Ev^civov xcificn} noviov (naSloviVi 

KivTtv&tv infxfi fiixQoy ri Ttr^ttxoaiaiv infxtiva, n^ti IXlyov «no- 

V.^OSin^aT^ffaira, xai xa^' iavT^v ycvoftivtj, noXXa ficv iS^aat xoc^ 

Sv^nltov Stiyi, nXiTaru 6' intn6v9ti' riXoi Si noXiopxT/d^iTaa 

occnpaTent, «t eoniin, qn! Zelotae nomiiubBntnr, factio caeteria praeeratt 
iaque erat atiituB, qui ad millaiii Tererri poiaet reiptiblicae formBni. Nec 
enim ariitocraticua U erat, qualero Lycurgiia oliiD apuii LaceilBenioniDt wf 
BtituitJ neque deiaocraticiu, qualia Atheiiis primum fuerat, et delnde ei~ 
atitit, paBlquam Clistbenea ex quatuor Iribubus deceni eETectt; nec iiimilii 
ei, cuiu« auctor Zaleucus epud Locras Epizephjrio* ; neqoe ei, cuiua In Si- 
cilia CtiBrondas CatanaeoB; neque una aliquB reipublicae funna recentior, 
conflata ei duabu* aut pluribui inter se commixtis, qualli fuit et apud Cj- 
prioi, et ea quaa in veteri Roma dicitur plelM constitui*ie, teditione ao- 
vertut coniularei virot mota; led inuiitatUB qnidani penes multiludiDcm 
dominatuB et ii, quem casus temere ferret ageretque. Quidam enim auda- 
tioret, cum Bo<^etatem poteitatis priTBta auctoritate coivissent, in Dmneai 
ibl Betatem gTaBiabaotur, plebem qnidem, quaecunque erat in civitate, man- 
cipatam libidini auae habentei; eoi autem, qui opulentiorei esient, fortonli 
ipolianteB ; slmulnue et ipal licentia eiiultabiLit, et sliis auctores erant, ut 
extemomm prmcipum nuUi se snbinitterent, sed ea omnei \ege ac regula 
nterentur, quae iptit plicuisBet. (III.) At Mcdea, urbi Tbraciae, quae 
magiB qutm Byzantium ad occidentem vergil, et Ponli EuTini eitcemital! 
■diacet, itadiisque hinc diatat ptulo plus quadringentis , cum haud diu re- 
bellaBset, et seorsum sola steliBset, multa gravia adversua Byzantios pa- 
travit; plnrima item perpeua eit. Obietta deoum CaDtacuEeOD ae ex HISTORUE BTZAMTNAE XVI. 1. 797 

x^tntSiMtv iavt^v KmnaKovl^K^ xa^* ^olo^/ax. xui Tavia A. C. 1347 
fi^ tffit nti taxi, (J.') StjiaaToic^dro f is i^ inljovTOts vai Tov^^^^l 
fiaaiX^g oi dvo t^; /JaaAidog Elffrin^i laj^tt^oTSvtjyTai aStXtpoi, 
'lotavyr^g xai MavovijX , xal Totg Ttp roiovr^ n^oa^xovaiv u^ta-V 
SfiuTi ita^aa^fioig , tv Tt xaXijngaig xal VTtoSijftaaiv Sfia , xt- 
mafnpriat, toy aTf^g, q 'Jaayrtjg, blif^ voTifor ig tI> Tuni 
'Emflatwy uatar tf^ov^tov Tfi 'AXt^iov tov 'Anoxavxov ^yuTffi 
trvyt^vyt]' ^ aw^xijxtt n^titttoy o JlaXatoXoyog AvSpofixog , Sy 
Tiyty^yat xaiik tov ncpi AiSvfxaitixoy xal 'ASpiurovnoXiy TtoTuftby 

iOaywit^o) nov SiS^Xwxaftty. fi^a)fvy S' ixtT SiaitifiipoTa ^foyoy 
tmi9-' ixovia nQsmntftm ■tav '/cDMivijy avy yt ttj yia ov^v^^P-601 
Xttfut^iig { n(*9^t^ii ig ih T^g T^atuyovn^Xiag tyyiaTa ip^vqioy, 
T^y T&v AS^Xtoy Xfyw ftoy^y. tv&^a t^; laiw olx^atiay inavXtig 
«al xtmg dygoig Ix iroUov n^bg KayTaxoviirjvov xtKX^Qo>iai tov 

ISfiaatX^oic. iStSlti yufi ixtttti; ft^ ^fK^uati^fvof ixtTvog li twv 
EniPaiitty if^ovQiay fttiH jwy /fitifiaTWV ixiT&tv i^^ofiaroy lav- 
trj» noiijatjitti. (E.) KaiA tovto* ftlvtoi tov /^oVoy ySaTjfiaB 
Toff dv9^nois Iviax^i fitt^i xal Xotft&Stg, iff%dfitvoy dnh 
2xv9i5y xal MuiiaitSog xaX i&v tov Tavai&og ixfloXwy ^po; 

ioS^uxa&iaTafiirov, xai St^fxtaiv &nttyitt lor iviavTov ixiiyoy, 
fuittflttTvov xul Siaip9tTifoy uaaviwg ftivtpi ig Tdxpifiig Tijy na^d- 
Xiov Qixovfifyijv , noXtig oftov xal /bipag, lug it ijfitilQag xuX 
Zaut xaT& ib avvixis it^xovaiv u;(pt FaStllfiar it xal aTijXuv 
"^HifUiAilav. Stviiqov 3' liti6yiog ^iovg ftttifir} xal ig tcIc TovC 

25 Alyalov v^aovg. tnuia xa\ 'FoSloiv fjrliaio, xal Kva^iav ofiolotg, 

pMtioiie dedldit. Et baM qaldem iU fenno m habaBniat. (IV.) CruiH 
(ur dunde ab impcralore >eDutocratorB« duo Ir«ae« iinpenbid* ftatrei, 
loMUiea et Uuiuel , et UUu dignitatu inugnibui , capitia tegioine •imul i( 
calceia, deMnntDT. HDnim olter, lonaoM Tidelicet, paulo put ad cutel- 
hw Smbaflkn profectiu Aiesii AjMcaad fiiiun uxoreni dudt, AadnHiioa 
PolMologo ■aletiac Duptaoi, qiiem io co fluvia, qui Didjmo^cham ot B«- 
driutopaiui prutorflnit, ■ufibcaton eHO aDpra oLumiu. Ibi loumce ali- 
(paiiti«p«r coaBontua wt. Mox etim locnu Tolenteoi inde, cum nora nit- 
|>to,adproBimtaBTiai«iiopoli culelliin iMgiiifice protoquirta eeti ■teritun Dempe Adelonim , nbi et domoi et agro* m iampridcm Cautacnso- 
MM imperator aMigiMTerat. Verobatiurqnippe iHa, De Kpibataium caatoUo 
liBnl et pecnniii Dotituo geiwr oobi iode wndaro cogeret. (V.) Ea tempo- 
■tato norlHU qiuaBm gnTia et peiljlene Iwmiiiea inraaiti ducto ob Scjrtnia 
ot Mteottde TanaidiMiue oatiia inilio, rocento adlmc Tete, amnuiqne iUnm 
perpetaam doraTit, perradena et cuTanpen* adam praodM ■tfitinan 
t«mw OTMD, urbei limMl et agroe, tom iMwlro*, 1«m ooo omaea, qi4 conll- 
•enti tnctu ad GadM neque et Horcnlio colomnaa pertinent. Anao anten 
Mqaeote etian ad Aegad iMria inmlBi trwuiit. Oeude et RhodiM attt- 798 NICEPHORI GaEGORAE 

K. H. eaSSxal Saoi rafSlXag vfftotrai v^aovg. intvifUTO ii To nu^g Int- 
ariz apSifag xni YwaZiae, nXottrA»'; xal niv*}Xag , Ytj^aiovs xal 
viovg , xa\ anXwg tiatTv, ovStftiug ov^' ^Xtxlag ovrc tv;[i;; ltptl~ 
dtto. ixtvavvro S* oltiai TiUtazat tia^dnai Jitiv oixTjTOQwy anuif~ 
TOty fiiag ^fU^ug, ij xalSvoTv IvloTt, fttjStvug fii;Sivl fioijd-iivS 
jySvyafiivov, fitiTt Sij twv ytiTovowtotv , fi^Tt fi^v twv xwTa fi- 
>«; xal xa^' aj/ta n^oarixoyTmv ocStvog. ov filvovg ye ft^v av~ 
9pian<ivg t& nu&og ovTtoff) SuTiXti fiaoTO^v ' AXXtt xal tt n xai* 
o7xov tig T& noUt) Tor; &v&^iinoig ixtlvaig awi^rj n xal awti- 
Ku T&y til.Xo)r ^dtav' tevvag iftifii xai 'innovg xaX ofvld-iaviO 
navioFa yivtj, xal (Y rivtg iv Tofe twv oiVioi' ■tofyoig oixovvng 
tTV)rov ft&tg. at}fi^a 3i tov TotovSt voariftaTog ^v i!^av9ovvta, 
I E xai Tot! &9^(f6ov nQoSgofia &avdTov ixtivov , oYxwStjg Tt txtf/vafg 
Tt; ntgl TOf aifx&g tuv fit}qGv xol T&v ^^axiivoiv xal Sfm a*- 
fiatuSr,s <p96tj- a Tovc avaxf^ivws ai&^fif^ov iviott, xa>l5 
&t]fiivovg ^ fiaid^vTag, tov tiagovTog dn^t Tu/MTa fiiov. OTf Sij 
xaVAvS^ivtxog , o tSvvHwv tov fiuaiXiwg vttattifog, iTtdr^xtt, 
P.502 /f. TiSv fiivToi n^ayfidTfov ht TO^TOtg Svrotv , fSa^t t^ 
jiaAv 'Itattwji, ToTg ntQl v^v ^S^tttvoinohv xc^^/oic u^t Tig 
SiaTfi^ug noiovfiiv^, Thv aStXtfiSonv iSi^ na^iKtppiTt Mot-xo 
^nTov {og xad-' ^Xixtav nfoExttv Tuv fiaaiXiug naiSiav t&v Tt 
iv @cuxij niXtoiv t^v innqon^ tt^g tov rot^ ttal fiaaiXitog 
ixXijfuaaTo njvuuxvTa, xal o! avftfiifitixiv iv toJtm ^wieVu t^ 
Otl^, xal xwtfftaloig ji^ijijaffi^iu xoTg adToi;;) wv uu xaQSittg av- 

(it , et Cjrpriot , et qnlciniqiie ctetsnu ui«aUf colunt. AbiamebAt At«m 
BtMB ilU vitiM aequa et Rinlleres, opulento» et ioopes, Moiorei et iuiuoreii 
uno rerbo, nulli nec aetati nec cooditioni psroebat. DemiiB pleraeqne lii- 
bitatoribui Miunno exbkoriebajitur uno iie , interdDm biduo; cutn nemo <*u- 
qnun tffarre aaiUium pouet, live vicintu, lire genere et jmgnine coa- 
iuDCtaB. Nec rero bominee roIoi morbus ille UH[ue llaceUuKi wd etei 

nalin «nimilin cob hominibui DlenunqDe degerent et nalntarenti cUMt 
. lam, et eqww, et caloeqaemo^ ariom geoen { ipKw etlaa mnree, ri qni 
forte iu iomonm parietibBa latitabnnt. Bigna auten mali eBiDentia, et 

-~"' " '" ' . ^ . . .■.-^ cniruB brachionimqM 

i qnee eoe, qm correpti 
n~, •(•u «m fai agrie Hadtiani»- 
rcmiiecua renaMtar, BimtUiaBnm Depat«a nmm libuit priTatiia CMi- 
•cuim, Hio imperatorie liberoram nata maxinHU arbiboi Tbraciae prae< 
lectns B petre tum fberat. Cain aateai aoddit, at in eandcn cum nTna- 
colo loeu dtTeairet, «t iiedca olerqM Tenadeaibaa atereQtsr. liboit ib- HISTORIAE BTZANTINAE XVI. 2. 799 

laxtg dvXafUvovai Xoyn(t&¥ Ixtlvrf xomScaaSw ' xtii &$^d(uros A. 0. 1347 
tktU foiait. (_B.) „Ei fiiv tvxijv", yjjoi»-, „Tirii xai TVfavnvaav^"^^^^^ 
atTfpfitft^rijv Toi^ av&pioTfois t^ npuyfiara nfmaptvnv oitad^aiB 
vrtiaiaot, 17 r^ avToftaTa Stdanevtuv Tr,v i&v nqaffiUTiav h&i~ 
Snp' uTixfia^i» Tira xui ixvfi^QvtjTov iffQta9at nXovv , atwnfv 
Tt ufifiwv leo! Tiv T^i nm^taftfvtii aS^Xov m^ifi4rtir filtov. tl 
ii tiQoai^hti xttl fiavXtj rd ^91' ^ftiy w^ Inl t^ nXiToTOV iioixtt- 
eS^ut SiSmui, tov yuQiv, na^lv ^ftSt ix tov ^tioTov xaffnmy- 
a^ai To ^v ixtviSvvws , iSAovTits fifiTv avToti nuvroSun&vC 

10 Tti(finX4xnv ilxTva ifofiaiv; ola^ay&^, 10; fiv^lovi fv Tij £ntfo~ 
ffa inprrX^Kafitv fi6y&Qvq ftiT& ftax^a» xai itavioSanS» t&v 
xtvdiviav, bniaoi Suvdxov ytltovts intgtvxtaav, t^ 0^ naTfil 
nt^inoiovfttvoi tb &»lvdwov' u; Stvttpa tlvut T(i Jioaxttv^tav 
iyxdfua , xal tiTivK 'O^iatai xui HvXudat Thv fiux^h» iftntnXt{~ 

ISJruTEf a/bwa tfiiXaSiXtflas vnoSttyfiaTa» , ti tig t(1 ^fiht^a ToTglt 
ixtlvta» urti%£t&lliiv iS-Q>ii. xai ^v 17 toi}; roiovtovs uti xord 
T0« aov fiiixttvotfiitt] naTQig Siaryftoiig xai 9tt»uT0Vs''Awa ^ yJ«- 
etX};, n^oaianov &Xr,&tlas tywiaav ovS' ^viivoSv n^ofidXXtaSw 
Swafiivt] n^aifaatv xar' uviov. nuQ* ^g iyti n xn) ovftog aStX^ 

107^ MavovtjX noU^; iSttd/itS-a Xu9Qa ftt^' S^xo}» navTolotV 
yQaip^, ^fiTv TC xtijfidtiav ofiov xui x^fidTiav nqoa&Sovs inay- 
ytXXofiivTis xai Sifta ToTg xa&ti^fiivois yovtvaiv iXtv&t^ ijXiov.K 
iXX^ ■^fittg yt , Tovg T^g Stxris oi^tiv i&iXovtts Sqovovs, iv iaa- 
Xtvtois txtiv oQOis iQriQiiafilvovs Todg n6das ix(fivafiev SiTv, xal 

15/1^ SiSl ipavXittfiov uYa&iv Sajvtxtts nra; t^ avvtiSiTt ftdett- 

«|iNM AMmi, arcaiik anunl coglUU cam hoo coBonudcara. Prlor Itaqiw 
•MiMH haac oratioDem haMut. (11.) „ 8i fortoDam ■liqiiam ac tjraaal^ 
cua Uli lcfem eaie itatnit, qaao vd prudetil«i hoauniuB rei gobernet, rd, 
pannuiB fortnito cand habBnia, inc«rtO qiMHlam «t temeratio caraa f«ra- 
tnr, ailere CMte •atiat «it, «tifnoton fatalii oecMeitatia decretam ex^o- 
ctara. Sin rea noctiae Tdantat« et conulio pletnmque adminiatraMar, qnor- 
Muno*, quibua fodUiBom e«t ritam agcre omnii pericnli ezpertem, ollra' 
iftt nobie multiplicee inetiu, Talaii letia qaaedam, nectimiiif Sdi qoipp* 
im iufinitoa laborea, cnm magni* nuiltiaqD« et proKimla morti periculi* oao- 
inoclffi, wrhaaeime, nt patit tM ■ecaritatem redimerenuu. Ilaqae et g*- 
■dlomm JoTia Ubtfanim , et qootquot naqiiam Oreatae ot PylMao cail- 
tatia Cratemao enm^e iongu MMcnlanim aetatea ImpleTentnt, mloor pw 
fecto lau* fnerit, il qnia Telit cam iUomm rcbai noitraa confem. Haae 

Etci tno pericttla, hat mortea Aona Impentrii , nnUo ooIm^ nnllo probft- 
i praetem m infcnaa, perpetw luqne conBabat. Ego Taro et frat«r 
■CM Manud molta* ab e» litUnw dam accepimiM; por qoaa illa, qnOTia 
InreiiiTBndo interpodto, powewienaa aoUa peconiariooqae roditu*, parenll- 
bna Teio Tinctia Ubcrtatem poUicebatDr. Sed noo luetitiao tribooal roTe-' 
nri et iotia Hmitea iamotoa fixa tenen Tottipa moluimiU) qnam Tilioria 800 NIC£PH0R1 GBEGOEAE 

L IL eSSSyac npo^Nry. t^ y&if iiu r^ i/iavTQti aunjflity at fttra ro3 
'"p aa'^"*' "9"^'^^"' "ur^is (icSydp j^y ui.Xi]r InaS^a Xfyiti' avYy£- 
Miav, ^ T&y xtvivvaiv ^vn^ux^x^iy le xai na^anoXuvttr ivvffiat- 
viv) of*oioi' r/V , &a7ttQ av tl iftavtoy ayt' tfiavxw nQOtdlSoKv, 
xal Tovfiov ixwv nuQiTxov alfta xuTu ytjs xivova&ai iiu TOvfiovS 
ttntTv a^mi ovTus tl( oiviyfiaToi Xoyov r^y ivrai&tv urlqtQov 
i'>vot«i', xa\ Xvarv aix tvQtaxov oiSiftlav , waTt xaS-' tv yi xt 

BnaQaXoylaaaSat Tag t&v Toit Urytaftwv x^ijnTtu;. & yovv ovTiaat 
noic iifvhx%ufttiv avTiii iy t^u tint naporri ^i; S^ar, vvv t^v na~ 
Ti\ta Tor aov xdTa oov xai Tijs aijs Oftov avyytvilas andaijs OQoi lo 
V.4(n3tipaxaTa' rai ftjjv^ xal xaru nuvTOV, anXoic tlntir, onoootc 
Tot;( fiaxQOvs ixttvovs TtT^j^xtv ttSXovs ipafilTv , argaTiWTats 
xul arpaTttyots, oTg ftiy to^; vntqo^lovs ixtiravs, oTs 3i tov; 
xdT* o?xov, xal oTs TUf tv itafiomjplots xaxtoatts. oi yuQ a~ 
nXovr In^cxf « «oic TaXuiniupotc- ioh ^vijrix&fi ndd-os, ov S' 15 

C^ni jSfaxvr rtva Tov /porov, oTt ftfj navToJctnof xai nmxlXav, 
xdni (taxpoTs irTtTOftivor tov /^vov Tof; S^ots. ovrm yaXtnSt 
ftiv, oTs i&tXeyTus W^i tavTois xa^ijxafttv ndd^tat ToTt ' x<At- 
nattQU 6' oTs itxovrts rvr nffhs tov aov nnrfoc vm^Xfi9^fter 
&va^iias 7}ft&r. vni^ yit^ iXtv&t^lus tvSaiftovoi tQfyovTts Sov-ta 
Xtlav iXu&ofitv aXXal^dfttvot xaxoSaiftova tuv ftax^oiv ixtiywr 
nivuiv xal Sfuftoiv. ovf yiip (oc inifiavXovs atfoS^ovs t^s rjfttTi- 

Hfas iiftvyoftt» ^oiJjs, TOtiTOv; Stan^Tas fiHXa toi aafuros ^fiiii 
6 aog ixtxfifOTov^xu HttT^^i ' aantif ar ti intTtiSis oviio Toig 
noU.ois ^/(«fe vnifiivOfity novovg, 'iva iu Ttar SuoKOVTtnv g/fijSS 

anolmenti gratm p«rp«tucM coiuciantiM ■tiinnUu timorate. EaiiOTero u- 
IbIu mcae caiua teqoa et patreoi tuum prodeie (nt boc loco ■ilom et aliaa 
cogaationem, quae p«riculonim locui et pardceiu erat) perinde ilhid (uit, 
■c d aei caiua me iii*(un prodidiwcm, et aaiiguuii* loei conKrTMidi •tudi* 
MBiim ■aapHiiea ultro effadiuem. Adeo uuunodi co^tationem BeoigniUi 
"iflliff WBe atatuebam ; adeo nulla a me ■olutio repenebatur , quae conu- 
lioramM«n»i firaiM ratioaet vel BiiDimnm L^bctaret. At ea, qaao per 
iUad l«nipiu cavi «(o ne admittereiii, eo ipia nuoc ia te et io totam cogoa- 
tionem tiun ndee o pKtr« too admiaaa eiae: iiumo et io onuie* proTMO' 
wli(«« ae duces, qni luagiMs iUoB laboie* «fce foria dve domi decumxantt 
«tqne in eoe ipaM, qni carcerii ■ernxuiu pertoleie. Non enini limplex fuit 
ea, qnaa tnm inciiUt mieeris calamitao, onqna io Imve tenpm duirmvit; »ed 
multiptex et TOria, et in looauai tempona ipnlium difiiua. QuamobreiB 
e(H gTBTia fuece ea mala, qoibua ipii noi altia Uim iuiedniaa, giaTiork 
taxieii illa ■uDt,quibat dubc iaviti a piurente too et iDdigni «ubiidmor. Nam 
Wii beat* pro Ubeitale certabamns, miseiam ■erritutem diutinii illi* Ubo- 
nbu curaibuaqae impnidentea pemntavimiu. Qno* OHmpe ut lalulii noitrao . 
inaidiatores acerrimoa viLaluimus, eo« nobia pareni tuue domino^ volena et 
iibeiu de^iiiinTerat. QuhiI vero noe lot laborH coomiIIo partuliMomua, ut 
eoium, qui no^ peraequebantur, gladio^ iugulie nuttria dtiu^ quam ilii TeU HISTOaiAE BIGUNFQtAE-XVI. 2. 601 

95.TTat f it«t& T^v ixtl^w». fiovXijaiytoti ^/teriiffiii- XaiftoTg A.C.1347 
n^oau^ttiatfifv , xui "va nu^d TOffovr«i> jta^fioitQa t&v iiwYtMur taciia.1^ 
Tu juv uftoi^v xaftnuNTftS^fte i&i] , na^uttov TOTt ftiyMjUiftf 
tiduifiovtQ T,ftioV To tjiufuvov tfioanov ' vvr Si xa^ xai T^v iXitl- 
SSav yXvittia( tfvQtti. 6 aoe ^ftwi' ix tov n^(t<f(novs «f^^TOi na-£ 
rijp. ^vai Yoff juv an^viav ojftat ftT/S^a, of^ttv ivixmftt ^4^^ 
Xta9-at dvvniTO, fti} &avaTOV iivafTe^itovv ■ei&iis liindvxani 
^fiwv inaiftta n(>u; t^( ^aatXlios^wiiz-, oXs iTptov&tm ^/(mu 
i^,v fttrd yi T^v jov aov naTfoc uaaXXuY^v. qii^t to/wv, fuc 

iO^ftuv avjwv ^fut; ia^ttv xv^ioi, ytwaiov ti Hqaaat 7i(fo&vit^- 
&IITI, TaTj; iftats vni^ aov xal ^ftdv nti96fitvoe avftfiovXatf, Ty* 
OVTOKXf Rcof viv viaxifov Ka\ uxltu xlvivvov anojtpsvawi&at iiv~7 
v^^iiftfv, ft(ffos fup tije SXij; wff^e v^XofMroe olxtiav afoitif 
mpinoi^aaa9ai nfo9vfiTi&T{ri ^aaiXtiaV, ^iavTi ftiv in^xovauv 

ISt^ oip nazfi, ttUvtavn H,- iii6tfanov iaoft(npi ou tov ^v 
xatatfvYtov aa^aXi^, dvoTv fdg ivrai&ai ^fttv Vatat &axt^v , ^ 
t^ aw^aav ik faaifi^MS xataxi^aadtu Tv/ijr, ^ tu*' Tot! 
mtfovToe oBtjiXdxS^ut jTiv Taxlati}v fihv dvaxtffotv oT^mivtZij-P.SCA 
xivttt, ft6vois tJvai qiotfriTiv ixilvoie oJftai , oTs ovx Sxa^ q>aivt- 

SOt» ovSi atpoS^a xax63uifiov, fta^n^as t^s oiaxvvt,g iiufilov 
T&s tov TiXiov Ktxiija&ai aiyus" uXX.'6 ftivlilaiiv^IuniyvTjsToiuv- 
3i tivu Sttif^i triv avftfiovXriv RfO£ tov uitXifiSwv Maj&aiov, 
iaviia Tt xumlvia xal avyytviat xal qttXois nfOftvdfitvo( t« ditivSv~ 
wv. (r.) n^os Sv o ditXq>iSoSsMttj9aiae TJfttl^TO tdSt. i,*dyoi 
2. MnoaBndittjuv B«dT. f ro ntfooai^^ 

kot ■dinoTerefwi*, ktque nt «md pcrdpereaMU demuni mercedaiit qnae iptia 
fupe ecrniimU ao eatet aoerbior, qnod illi* quidem lemporibui prBedwM 
•pea cupidiuiem nMtnun aletMUit; Dnuc nro ipouB qaoqne ipet mayiHi* 
BMn Muwn tuu» uobii pnter aperte ecipuit. Neminem enim pnto cMe, qnl 
liigaoribiH firmii cavere nobii poisit, non coiatBiW eue Annam impen- 
trioen, nt oiruie* cita norte ■tatim pniiiamnr, c|ui parenti tuo ■npentitea 
luUiri Minnu, Age igilnr, qnamdiu ■umiu nostri iuru, praedamm facinua 
owcipe, meieqne loi et mei oanaa coniiliia obie^nere, qno noa tnrpe «t igno- 
bile peiicnlom iic prepnlaemn*. Totin* imperii parle abtata, propriua tilM 
panra imperinai ewtare, qnod pateoti qnidem tno, duoi i* vidnrai eit, 
_v.._._. — __ _-^--|| nurtTO^ pMDliare «it et firmnm tiln aalDli* praeai- 
■ iMoi* iade f uturum eit , nt nut (ecMri laluta- 
. . , . . ant praeeeotis ritae cala^tatibn* qnam celer- 
Amb liberoBBr; aiubo* intereaae tolerabile iis dnntaxat eue exiatimo, qnl 
Ma ingratin illoa ct Biterrimnm palaot , «olem luibere ignoininiae ■nse te- 
*tea parMMna." Haec leaniiea Annea Matthaeo aorDria ■nae filio in bunc n et illina , item cognatomm et «miearnm • 
irfTqrifiTW (UL) Uatthaeua rera «s •orore nepoa hia illam aoepiti „li- 804 mCEPiJpRI «REGQRAE 

A. M. €855 ToT; aiwoTi aii mQufroiXi^fiai- ififtQK vixmf xai fit9'* ^fiifav, 
^b! p&.TiaTi' xtti oiaAf^ xioyllt^uv itttiytay alravTviaiivro^tii 
'MifhQitt» DKxldi xttl ^pufitoioy ntpukTiXvdvitti awftxovf oSra 
rijir Ift^y xofiiUav nayioSaiioi xvxXovaiv ati J^o^oi Xoyioftwv, 
&aiUQ vf,aov ipapHitg rivig xal^pi^Qits, ^6pw yiftovaui xaiS 
•ip^vTldaa/ /iefxpvvi aV t^( ftpXevmjQ ^ift'v, amit^ ^ UfaSov 
SljjaT^f «^; , xax&yovatti ^gtvat fiv^fiat 7ipo^>avovgt xaxodaifio- 

Cvtaq. 1% <uv uiTvaq fiiv X/uv trtari , xai tu; IvrtS&tv vnofUvfiv 
aXpiiovag ' Tlxjtiv d ' ijxiaTa JVcffii , xal aaaaxtval/ta&at nog 
TO XvnoSv, vyiQfWfiiv^ TOv{ narp/ov; T^f -ytv^ttog vofiov^ , oflO 
ftrii' ig T& n^tpav^ avyyiaqovat dtxaia nuTQaaiv vUag avTivofiit- 
9tTttv, ttttt ani noXkdxiQ iyiiu td tta6^^r,Tov fitniktfS^fig ^finUv 
T^v ftaifvaopivifV ifttog oix iljpiy YXuTrav. aiDpftftw) yuQ n^o^ 
V.iOifpdii itdyttv TO Tijg xaqStag tfifi^vov Tovf Tovovg <v9v( nopc- 

Dilvtio T^e ^(tfiijg, KttS^intQ in& vd^xijg tiv^ tvSwttaTtvovtnjg IS 
aipodpSg ntdavftivtj , Tt^g tov noTp&g aMov( dijktxir^ * xal fioi 
tA t^s Y^toftijg ig ri ftijSfv aid^ig iy,tti^i , xtd xairirtp^tro ^^- 
axa. ti-owntpi &}.Xa» oioivif^nrorc npayfttiTiav 6 Xiyog^v, i(ol 
ijxitna ntfi to ^v o nag r/fiTv ixivSmivtro tfipog, napit ToaovTov 
rift&tjaa av, napoaov ft^ OTtrTUv noXXwv ovdiv avTog SiutfiQHvlD 
i^fttti , aXk' ti xai avvtaiv t^o* ix tfvanag ovniwi xtxo^j-^i- 

&V1JV, ug Si3k fifyt&of al&tdtiov ^avttv SoxtTv avriftav , xuioi- 
favtaig Tiai l^tvoSojr^a&at aKijVttTg, QtiaTtt av tytoff iflpa» vn{- 
^%a Taujr,v toI; tuv tov nai^ o£ pavXtiftttTiw noal, vvv S' o^, 

Atu U me Mmper drciuiuUnt netna nocta piriter et interdia, o bone ; et 
qtraudiDodiim illoe PerBiram naTalea copiae Eretrivn olim ArtenuilumQne 
orcumwlobuit, ita aiiimum meum Bulta di*ersaqne oogttationna agmuM 
imdlqae oboident, qoui iumilam onerariBe aliquao iMTe* ac triremeo toR»- 
run plenae ot cucanun graTtHimanim , quBe piratioe Telutt impetu appol* 
•ae advehant doIuo praeMgia evidentit lofelicitatia, Parturio itaqoe, et 
eoo qoi inde oriuntUT doloree perfero; parere autea, et id qood Migit ol- 
eutere hand pouum, pBtriaa raTerittta naturae legea, qnae nec in iii quidem, 
auae lunt m*ntfeito inatk, filioo pareatibni adienan ainunt. Ac tibl tgiu- ■epeaamero arcaoum itlud aperire volui i obaecundantem *ero Ungnani 
e babai. Btonim illi, ■tatun atque cordia foetwn odncMO in lacea 
iocepent, nerm qaaai reiolutii impetnm renittebat, oi» eam patri* r*- 
Tenatia, Totuti torpor aliqoii praeTaieoa, graviter conatriotam bab«ret> 
Atqae ita nihi, quae aoimo agitavenm, ad mhilum ruraoa reddebant, ot 
fBGiUime wibTert^iantur. QumI u de aliio qnibuaciuiqao rebni ageretnr, 
ac non totnm illud pwicnhim , in quo mmui , ad Titam pertinerot , eo lllad 
magia DcgleiiMem, qnod dod odnai a oaeteria pleriique Dihil diotare a» 
«xiltimem; led etM inteUlgentian a natora ita compaiatam lubercm, ut m- 
goiUidioe ma aetbereoe uei attiiig«ro et caeleatibaa labemocalia hoepM «s- 
cipi Tiderctar, &idUiine ean ego pateinae anctoritati* podibu* ■nluMiaaui. MSTORIAE BYZAOTINAE XYL 2. 803 

%v xa\ avjog 7ilqrw/p«i p^^amfiat XSi(f, a»v xa&dnt^ rmi 9v- ^ C- 13ff 

iiuti^ nuat <flXov ard-^ionatiji.tfft, xnl tioXkol nolilMCt;, v»6 
lAv a9QAav niftinairro>v xtvivvav , tifii puoOjttov , £axt(f rtriff 
Sy^ovgar, vptl^avro ivrufttr^ Sxovrtg ftiv, arayjettiotg 3i, 
ovxovY tthidfiaais Vfiotfltts ^vSlx^ ndrtwt alzt^TO &v, tl xat 
avxdt, vn^ t&r ofiolatv IXawofitns ^ofitov, ig r^ tvr ttfv9'^ar 
vnoitjftiTajr arrlhjtf/tr xaia<ptvp)iftt. ttmuor fag ar noioli} Tif 
irrav&ot, tu toAivv' tila^O^fitvof , iSant^ Sv tl yiiftCivt fityl-P.SCiS 

lOaja ni^tntaiar ir ntJ^ei ftia^ xai xvfittaiy,-ir «r? TTJg phidias 
mftfiur -aixw9i-7mg ^uyilaijs J|^F airf- aAvHog inti}.t]ftfi4v%p 
Ttrof itanovriovg ftiv V/^iv xivSvvovg,- i^ttv 3' Bfiwf ofiav xal 
vif iXniias tw ^ aiai^Avftfvag , cSemp ini Xtnrov itraf xai 
S^axrdiovg vtf^ftftTog, o S' dtpetitiv. navrdaaatv tavxtr^^nv- 

tS 9fthtv vne^^/Joig vSujotv l9fXovr^g iavT&v nofanfftnj]. toItio 
ii napan}ir,i^ins tyyta^ lcv tlvat Jo^c» toiS; Soot 'xaX&g ■t^totavxaB 
PovXovTat xgivtiv, r& jvp t^ i^vovs Ttr»S &rAyxris int&vra 
ittvik avyyvwftip' aat^ Tor; nda/ovai vlfitt. oTg 3' dni yvt&fnjf^ 
illas (!f Tu$ Twv SHvmv IftntnTtiv Vnnat Xttfivffir&ovg , fttyuXij 

tOris xo^ffftTTat vifttatg, nttf' oTs axoX^ tu ToiovTa ^tXoxifi&ttpor 
ax£nTtad-at. iyto S' ^va ti xal ffa^vTtfov ip^fy^oifiat , oiH t% 
jutTptxijs vaiQ^^ior Yvioftijs-^r tvQfaxm toot/. airos yu0 fiot Toig 
jotavTovs n^oi^uyffmptitn TQiaovg iv utvT^, onoTt amfAu&tisO 
xai avTot ino tiOv mftaidnov xtvivvwv ds tovto npo^^ 

At nDM, Dt ct ipM plaidori ntx onUone, mMdun Tclnti porta a te, <]in 
aacDBdim a patn loatm apiid nu i^oea, pBlefkcta, qaoDiun Tita oauubu 
boaiiiUlNi* car« «rt, ct nalti ««eiw, BDlntis peticolia dtciuiwUntibiu, ■u- 
prenani bdnemit poteetatem, qo»^ aaleiii prteiidiuin; nolentaa qnidem 
llli, aed cogeate necearilstei imd inra oaniiia aacMnaeat mihi aliqoia, ai et d pDrporeoa ^ 

^ro. Nam qiii hoc reram itata noht Id coaunittere, pennde is fadat. 
H medio b mari tempeatUe iiwxiai& flacmxitqae circDDiTeiitna, fracta eUaB 
haec tDter ca«a aliqno Mfi , oom pcaeito d dt tabub , qaa arrepU narla 
qiddeai pcricala patiatiir, at tpem aalotit, Telot tenm aUqao araoeu £!• 
pendenten, retiiMat, laae tamea amniaa •alDlia oblitoa in profoodoa uaa- 

^ — altCD •• immittatt qDod qndem aeqni* rcram aeatimatortbai 

e Tideator. Quae aSim euamltatea occolta qiiadain 

nr, aae illia, ^ patiantBr, eioaiatiMiem cerlam tri- 

baDnt. Qni Tero in nala, tanqDam in labviiiitlMM, •deaa prudenoqne iDd- 
derit, «nm graTi* mHiet iDpreBMrio apod iUoa, qnUiaa iita ■todiMriiu Ta- 
eat espendere. WU Tora, ut et atiqald dicam lolidiiu, noa naltom id ■ 
palemo inttitQto Tidetnr aUiorrere. Ipte enim aubi haac morem in ae prae- 
•cslprit, tw onm la qDoqne, droqmilintibM paricoUe oosipuUBa, ab iU> «04 «ICEHIORI' GBEGORAE ^ 

yil.GS^T!S cpft^axije (iaftiXtttii , &ant^ th ufifiahiai utifitfQXiV ac 

lad. 15 y0y y^ iton d^uit^v iXni^fty Jffw^iu' /toi Rfof ■€»! narpoe ?^f»r 

rcM* ij ydff, cu; fiiftijattfMror rfji' tv unoffotg tvttogtav alroi, rpv 

vXo¥ inaiv4<j.MV uv nw? ifti- { tl Xoiio^tTa&ai ftof inixuffoifj, 

t>)i&9vt &v aviog iavrw iti^tfavmg XotioQOVfiivos f} J/U»'* 0>S ft^i' 6 
tjpi* nap' ovSiaiy 'EkXavaSiKtiig rh aw^xlxw^jpcig ifxoi jije iy- 
Xti^atwg iTtt^iivai. " (^.) ^avx'- liauv xol avrog jiiv fti» 
9lTov ^vJia^^f fty nafriyytiXt t^v ^Yffti^rjaiv, ml rotg ixaarafrov 
arpartavaig ofiiXiTv ra tixiLa ' aitog Si r^ rijg 'O^tariujoe 
xaxtiXtjgibtg- axponoXm oXtjv hct0tv (ujfv^tov rf/i^noXiv, xui n^; 10 
tfya nu^taittvfii^ro f inS^fneywywv te xal ftaXamit nai Xofoig 
i^tovfttvog.rit ar^arontdat 
P.506 y'. Tavr\ ovtt rjv aii»vom ^^fiiTv J<S nazfi, aXX* aSv- 
' fiimt iKoaxoXiTr, jiaj avvw^xtiv av/ju ro ^fUfvfttvov r^g ^w- 
Xijg, ntuloi Siavtifiafifvijt tsT; ^^i- vi&Jt- rag tiviXiv&fyovg TOvtS 
.fiiov TvfiOi, rip ti yofififf^i IlaXaioXoy^ rag tov fytaAtiov xpa- 
Tov; iia3ox,ag- ith xul aid^ftt^v iiiivat nuvv roi nfo^vftov- 
ftevog, Sfioig intZxiv irt , xal ivtxaQriffti r^ t^; yviafi^g fiovXtv- 
rtjff^. xai fiivroi xkI ^«rra ^ioila toi i^ar^v Uoxti, SvoHit 

BiV yi T0< iff^ ix Tov jia^axffjjfia, ovtc yiiff tivtv BnXotv ix Sv-io 
^Kvr^ n^ig yvm(ij}v livai i&a^^ti, ToTcT^f f>iAoTi/i^a£ a^ri Sta- 
mixoftivrfv &Xftaig' ovrt fttS'' SnXiov ui ixtt Satpaivtin xai ar^a- 
TOniSwv, ixfi^vai yuQ uv ovrwai /luUov n^g ai&t^lovg ifXoyag 
og iv anoSia xu3-eviovaag tri rug iv rfj yvxfj rov nuviaxov yi- 

5. Ioi3o(. ^ ^^1] ftSHov deeit, nt obiervat Boir. 
Imperii iDiignia, tanqiMm ad fortuiue peifugiam procaiuL QaaaMbrfm _____.. . _ _. . . .1 fortasse Ule me UudaTe~ 

lit; aat «i ad conTiliandBin aggrcdiBtur, sibi ipie tmlam impmdena magia 
conTitiabitHT qDam buU-i nec quU id aunii facrim, licebit ta apud ulluot 
iiutum iudicem poenai a me expetere." (IV.) Haec loquutu* aTimculo prae- 
npit, utaeciun hoic motitioni (trnendae incainbat, et cum militibua, qvft- 
cuuqae ocaorreriiit, ac prout par foerit, coUoquator. Ipae Oreitiadis orc* 
occopata, totam inde uitiem monlt; tom captaodo beneroLeatiam, et blaadia Terbia eierdtaa nbi derinciendo, ad opaa ae aeciogiL 

S. Hia pater anditia neqnaqnam qaieecere, aed totum ae mMrDfi dare) 
idfaqne iram aam «ulHnde (nmpTimare et concoqnere ea ratione, qood lU 
bari* «i« terTilem fortanae oooditioiiem, geoero anten Palseidogo imperU 
■ucceHionem iampridcm aMignaieet. Itaque ea ipia &a egredi ralde cn~ 
piena tameD le Gonttniut, et 16000 tacite deliberare pentitiL Nentmm 
certe ei placebat «tatim facere. Neqae eoim une anuia Byxautio exire, et 
in ipeo ambitionii aeata fluotnantem «nimom adoriri) oac runni oim armia 
«lerdtibiMqae illuo cooferre >e anddiat. Ita enim aopitoa adhoc, «t Tolut 
aob cinere laientea, in animo adoleaoeBtii motaa fiuiatum iii nagi*, <)D**i HISTetlUE BSZitlfVlNAfi XVI. 3. 806 

TiJ»' ^aaiXlSa, fia^tiaig Tt yfitofiivrpi xais Ttjg mjvlanog At>)Lq£iC 
y«i «/(« «Ixovoftii^v ig .tA fiaXiata- ovaay i'x rt ■mi^a{ xal ifv- 
Boiwg, xa\ fiakaxMti^vi rtiruq ^Oy ti^ x^avfu , .xai ^Atd; ilTiitv 
fir^T^ntoi^ TM nai^t xoftltnv tldvutv- Xojwf. j^iotdn;; TO/Mf^Tic^ 
T^C, tnttS^ Ttt^i HufiipiXoy iytyovti t^v noXt¥ , %^oi ananri- 
oiv aviog ijiOQfvno ftdXa Ttda^^Tjniu^ Tijt /tijTQOz, nai Sfia Ixft- 
yofitvoQ xaTu Ti]v Tto^tlav, n^iv ig 'OQt<JTia3a iitfntia^^ai tijv ^^-D 
lOT/pa, «^bf nov itgoxaztiXri(fivai, xal zbv Tijg ^t^tbig^ji^^Qa&m 
nvSlad^ai Oxonov. 17 Si- Toig-lxtlvov aoipoig naQax^ovaufilvri 
JS^ftovg IXad-tv Ivtltg 'O^aTidSog naffuanfoovaa, n^lv aiaSi- 
a9ai zbvviov. (F.) 'EniHi natfii rijv o3o* MaT&atag ^titjxoaP.SO? 
ibiq&fia, xai fia&VT^gaig ^yvai aaipug tijg ^tjTiflg xaraaoift- 

15 aS^tig inivoittig , Ig Tijv iari^iav xal cwrdf t^ 'OpfaTidSi Intit- 
d^fiiixt , xal Tfi tt fii]tQ\ tr^y n^a^xovaav &nf3Uov nfoaxJmj- 
aiv xal Sfta n^g anav th xiktvofifvov vnta^tfro na^txuy vatl~ 
xo>Ta fitvriv, tt dlag Snav il^fXotto tijg ixtivov ipvjpjg, /itjTi;^ 
Tf ovira xal ^fwjrrjv xaXCii tldvta d^i^antvttv afHft^qtnCig roilar- 

tOTfvofiivriV tino SfiXlag, xoi ipofii^ ttvaaaoftiwiv xov ftiXXovrotB 
yvwfiijv viov ^XoftijtO^g avviata». ij di (taXa fiaaiXtx^ nQoa-Y.ilO 
ttnovaa xal fttti rtvog imttxOvi fifyaXonptntiai i»%iaaaftlvfi 
rim viov raSt itl^tiatv. (^.) ,'Eym (^Mjfflv) m nat, rfpi napoi- 
nCav , r^ ift Tt .Ai0^ , ffaaxovaa»,if{fft xatvav , inaiviH fiiv, 

8. aiths BoiT. pr» DJr^;. 

<l«miiia ad cBefam naqae lentilRta, •ffectibn dnolMi* «nitMtioiie et mebi per- 
tnrbBMs. (11.) Demnra ei Estiai viMun eat Irenen miltere imperatHcMi, 
qaaa marier allae mentia, eademqoe ad rea tracUBdis cam aaturs aaB tam 
iptii osu mlre hBbilis, moiBbaa quibiisdam et ad penaadendam accommoda- 
tu, mBtemii deniqne dictia filiurn aggredi ana omalDOi marime Bmebat Ita- 
que haec egreditur. lUe matri , cam eBiet apad arbem PBmDhilum, obrian 

Krocedit magna fiduda, feitinalque eam, antequam Oreatiadem perrenerit, 
I ipsa itinere alicul» foria deprehen^am conTenire, et Tiae caaaam lonn 
ab art>e iciBcitari. At illa , huiui feilinatioDein catlide fru<ttrata, furtim in 
nrbem Oreitiadem, antei|nam lilius aeniiiaset, irrep«erat. (III.) Hattliaeus, 
paitqnam in via id qood acciderat audiilt, ac ae occoltiDribaB matria coif 
■iliia circumveutum oerto co^ovit, poitridie et ipae Orestiadera tenit; ma- 
trera, at par est, lalutat: Bimul le, quidquid illa iusserit, dicto aadicntem 
fbre pollicetnr, mo^ ornnera sibi inetam ex animo revdlat; matrem qulppa 
eam esae , quae animiim timore luspenium , et futuri terrore concuaaam lilii 
Bmantiiaini mentem, firmBre optine sriret. Haec Tero fitium, benigna qua- 
dam maiestBte exceptm, prorBus regie alloquitur, et hanc liabet orationeiB. 
GV.) „Bgo," inqan, „iiifiii, proTwbiun fUnd : aMiper Africa aliqnid fert 806 NiaEPRlOBI GttEGO{tA£ 

W*i ^ffiafia, ntifl yiiQ oXi]g yfjt xal 9^a\amj; ano3tnfdf9at 

Cn^OitijmVf ^ ii mpi /tot^i ^ifii^e tu Coyfia ^ijvtjXE, ftixfoS 
■niioe ftfQW(.<u;ari( (cvi^;, nal /iialap i)rovai]e z^r ftl/*r,aiy nfoe 
«5»- T^c ZXjjc j^c dftaioiefaTiav, ^iflwje f*** 7«C "7 xaivoTrigB 
^tay Tt.fioveus tttfaxOfioQtfois iStaif OQtK/tzai xai tigie yt ni 
v&v ixi^tv 3ii fiijxoi oJov anavimg aaffakoft^fiivotv if tu ^fii^ 
ii^a ^9^ nfttyfiaTiov SXXioVf iiioTpontav Tiva xixTi\f*{vwv, ttnoaa 

Dgtv/^^T» fpvtTai nd^ik Tjj OtT^^u xat av^fiifi^ ixttvfj yf,. Tije ii 
ndat]g yife ^ Kaivoitjf fia^uafi^ xal )^6f} xal /aqu xni XtlnjjlO 
tttfHjii xov fiiov iiijvtKiig, xai io^j) xat diollif, xal v&ai^ xaX 
vfttia, xal S^avaTifi xal ^fj, xai dnXfSg tinth', d^tTJj xnl xaxt^, 
xai T^not; xal dXXoii^tai navtolaig Tt xoi ^iiQov unav Acn^ 
vttvaaig. xai &mvfta ftiv, n&g xaig xaivoxoitaig javiaig Sfifio 
luxi^a^at ioxii, xoi na/^< tu; Tojy &v&^ntov Yvioftag, xni Totg 15 

Sfitv dv9tlv itl ioxtif Kai Toilg T^g tv/ij; ndiag ixaoTar in^ 
iaifaXoSe iftlitiv ' Torc H fttjiiv xtxT^aS^ai pifiaiov ftijtS' da^a- 
Xig. p^ax^ ya^ Tt£ &^a noXkaxig xul fila ^on^ iiamriftaTog 
X^viKov ftaapdlXti nffhg Toivarrlav Snav, xal ^iaTit noXi.d xo^v 
iardvat ioxovvTav tlg tiafpog' xal «v nfig vntQif,<favov ivloTttO 
i^Xfp' dvdytt t& Wfavij, &avfta H, n&g dfityig ovdiv oH' ai- 
JOTtkig tSv dndvTuv tvQlaxtTai navTunaaiv oiiafiijf ov&* S 

Vtw &ya9&v, 0v^' S Tu)> tfavXotv flvai vo/tltflvaiv avQ-gtitnoi' 
HIm td a^X^Xav iijjvtxoie noXiftia xal fia)r6fuva avyrQOfov 

noTi, laado qoirltm, Md non Bbwlnte, qounec abMlnta eit du pnmm- 
ciad Motentia. Eteoim de nniveno terrae et maiis orbe cnm id dici opoi- 
t«rct, de eola Ubya prontiociatiim eat ; quae pai« cum eiifaa ait, totiua oi^ 
Ina rMBpnUicam fix repraeMDlat. IUb neinpa reium noTarnm afBuentia, 
qnae Lioyae tribiutiiT, ad Bolat pertiaet animBlium moDatr<j«onim fomaa, 
«t remB aliamm apeciea, ad uostraa proTinciaa propter longiaquitatem ra- 
liu* eomneanliam, pecnliare antem aliquid in se lutbenLiuu, ^ila nablB 
inco^ta in iUa dnra et inmani regione naacuntur. Totius Toro oibi* no- 
Titateasitn^.Tiriditate, faudio, tristitia, gloria, inramia, morbo, sanitate, 
Tita, morte, atqae, ut paucia BbsaWam, lirtule, fitio, mntationibDa deni- 
qne ac omnigenu et iafiuiiis *arialionibut, rea IwmBnas naqoe distinguunt. 
St minUD sane, quod cnm tot no*a Edca bic orbii nariat, Dtrumqoe tamea 
oi inesae credatur, ataue i(a hominnn mente* deludat, ut a£is semper Do- 
rtn, et fortnnae vestigia atabili fnndamento quiBque figore Tideaiuri aliia 
aihil Grmi habcre, nibil ccrti. Fngax enim bora laepe et momentum teoi- 
poria multa, quao stare TidebantuT, onntaa in ooatrarium Terlunt et ad 
terram afBigant: atqne ad aummam Cortunae splendorem obscnra quandoqua 
«T^unL Munn Tero, quoowdo nihil uaqnan siacertin, nihil ab onuii parta 
pcrfMton iaTeaiatur eorun omaium , qaae scn bona aen mala esse homiae* 
■ilutnntiirl «ad lea, aibi inTicen aaleniBm ininicae at pugnontM, Tehit HISTOMAE B3fZAKT7NAE XVI. 9. 807 

nuK ^X^t *4^ fi^^if^Vt ""' /''''''*' ^^'^ov T(>^ .r^ ^ ^uC n^o- A.C. 1347 
trtyxovaav ftTjr^^a 7tf}dia)^aar itaX rd r^i' SamfvSor tj^ftitv nfhs tiien.1 
SXXi^Xa xixTtjftiva ^ivag Tivus ^v uv^qtiitov &vh y^vfrfj Tog 
anovSuQ' xal ovTt ^lov ukvjtov oyrii na^' ovityl tuv uititv\/it» 
So^iHfitVf ovTt T^VTtjjv navtdnuaiv uTt^n^' uXX' tlvai ov^/Jo/Mt P. 506 
xut Xintjv ultluv x''^^''^ , xui alfiijTi^u Xvn^g x^Q^- '^a.VTUnh 
tlveu av^tfvu ntng , xal tptUTijixoio/iijfiivu Torc nQuffiuaiv, ^ 
jitiQu 'ivj'xiuifii avvtlvat Tuts avvtntTifuig Vv/orf * t6 Si fif/i9Ti 
xttl aiiix^oTTiTas Tovrot; StSovat, Tovro S' oJftui Sfincm9tv ag _ 
10 7u noXXi Twv itf' ^fiTv vnA^x**^ ^*'- "^ 7^9 fttydXoie itplttiu 
jigaYfidToni ZSaatv iyxvfiiaufv, uvdyxi] toijt^i xal fitydXovg vtft- 
araaS^at ttuv xivSvviav Taig xXvStovus ' t^ Si fiqajivjl^ots ivSiai-V 
Taa&ui voftl^ui UTtox^iav , tovt^ Si xui fitTQttajiQctis xtx^- 
a&ui Tuis Xvnuis tou fi/ov x^tiov, §uaiki(a totwv iv Tots tov 
15 fiiov TiQuYfiaat ftiyitnov tlvui X9V(*'* voftl^ttu Tv)p]S xal, "h* 
iTncOf t6 xtfuTitrrov tijs tvSaiftovlas vifms. *6 Si fiix^is Tiaiv 
i^okots o^l^a&ul Ti^ Tov §lov xijv tvno((tav, xa\ T^tfitavotfoeitv, 
Mii ixavov tJvcu o i^ (fivau 76 &vayxaiov fiovov xtifi^tat , xovtq 
Si xuxoSaiftov ffolvtTtu, xai TOiiTiav tvSst oTs o nXtXmosoj^tC 
SOxaTupazai. ^ S' ixuT igois rats fiiois iv nttff yivta&ai TtTvxt)- 
xtv, aqj^ta&at fiuXXov oItos ij fiaaiXtinv tXou* av olfiai ftuXa 
nfodvftws, xal nivijTu fiuXXov Tfifittv ^lov , jj os fivfiais nift- 
vvoixi^Tfu Solats xalx^W'"'"' ^ S' ovv, XtYiTfa «( naiftX^uv, 
na s*^iiavS^S ixfivos ftifas, fiixQiS 'IvStav Tu z^c £vpc^V.4U 

19. Svt O0OIB i*l' oonL Boit. 
eoalescant, et oniui qnMi matrii iuid e^taiu ia lacem proGteaotar: etM» 
qnae odium implaciibila inter ae exerceot, iauiitata quiedam foeden in 
hominuiD anioiis feriant; ac neqne vitam triititiae immunem culquam con- 
tingere videamus, nec Criititiam iucunditatii prorsus expertem; led eaw 
toleat et Uetitiae origo triatitia, et nircu* triatiUae mater laetitia. Et haee 
quidem eise rebui insita quodammodo stqae iiifiia intelligentiorei qoiqiw 
fdunt, ex|>erientia oempe edocti. At ut illa ipM Tel augeaotur Tel mi- 
uuantur, id ego cxislimo penea noi eue ut plurimam. Qui enim m In 
iDagna* negotiorum undas ratial inoiergere , eum neceiae est magn« lub- 
ire periculunun fluctui : cui vero minoribua interesse latis fuerit, eoia opor- 
tct moderatioribui afBci vitie moleiliia. Regia certe difjnitas in bac vita 
inailaiam esse fortunae danain existiaiatur, et summus, si fas dicere, fuli- 
rilatis cumulus. Cantra pauds obolis metiri copism omnem rei fiiaiiliaris, 
et Teste uti trita, et satls babeie id quod naturae lotBi res necesiarias aup- 
peditat, id et miserum Tidetur, et eorum uiium, quae Tutgi maxima para 
detestantur. Qui vera atrauique Tilae condiCionem eipertus e*t, i> multo 
1it>entiiu pareat quam impeTet, et vilam trahere inupem malit, quam qiiao 
ioliaiti^ hooorlbua opibuaque stlpata lit. SIu minus, prodeat aliqai* do- 
ccat4|ne uoa, quooiodd AlexaiuUi illo Magnus, cuiua auspi«iis aima £urep» »08 NICEPHC«II GHEGORAE 

L It 6855 jit]^ Stagt^Alui oftl« ,, tov tittX^ toC Mioyimvs nt9oy, xal njv 
j^Su^^btytTuv tttnif^a&at ft&}.Xov iaSiJTa noS-ttv pftoXoytif ^ tjjr 
T^ oAijs 'Aaitef rt xal Ev^iunrig (jjnr «^;;^»', xeti To* BafivXia~ 
rit» Mr>'ei' niQtpffiX^a&at itXovnr' SS-tv xai z6 noXvzif^^a- 
OTbnnjc yt&iv jdagtli^ xal Ui^aaig SvtiQOP tSti^iv ilvai aaipwgi 
x&g donovaag tvda/uovac Tv'/^ac rov filov, oiSiv y&p ovrio ftiator 
vnoipiag nai «Tziaj/ag , '.w( paaiXtla xai Svvaortvovaa jrtig, m 
fiiv yoL^ fiaaiXtvta&ai ntoq itxi/r,i(tv, Xva fiovov o^oc SfSit, t6v 
'BfiaaiXitt' yatriv S' av,_ovS' avrov, tl tu Sixaia ipiXiiiitiv, 
SoTis noT* av ^, t9-iXtt, xal Tr)v Xaxovaav ftotpav axl^yeiv tov 10 
fiiov, ^ Si fiaaAt^tiv t^taTiv, ovzog fttxa tuv iftifaviuv i^^^iSv 
TiXttovf fxti xai Tov; Xffvqta T&g nXttovg avaxivAfyvTag Tiuv tm- 
pavX&v. oix ixvr,a<i) S* tlmtv, dig xa\ avTovs tUl SiSitv, on^ 
Cot ffvXaxiav lyfivai to^iv airi^, xai mQltaTi Tqiftttv aii , xai 
Tavtai^tov, To Sii Xtyofttyov, fioaxtiv fitov. Tavr' tvvoiov, iptX- 15 
FTart, ntt&ov ftijTQog tvvoovifTjg povXuTg, xal //^ yviifiats iziQtiiv 
ovftifi^iad^ai StSov, oV npof tv Sij ftivov t5 olxttov axonovvitg 
avvotaov nQoawnttta xivi xixQ^vxat aot, ftixQig av xo jtotXofitvlv 
mftai Kax(OQ9o)x6Ttg ovrorc, fnttxa xal aoi x^v xov ^ov aytSia- 
aiMivinipoiXwg anaXXay^V fii]Si nuQanX^ia xl^fi xotg Sii/ixiaigiO 
P.509^^djv T& ^ftittga. nuQoaov yop ixttviov xai ^fiwv xo avvuyov ttg 
ift6votuv ^v xmv anttvitov fitxu x^ l^iiXtjv oiSiv fitra'^, naQii 
roaovTov tjftwv xs xal oov xo t^v TOv oRfiaxog Vviaaiv SiiaTdv 
T&v andvTOtv taxtv ovSiv /utb|v. xi ya^ av tii] xi ntiaai Swd- 

vi IndtBin otqae peaetrinint , vile Diogenli doliua babltare, et eintdeni 
llcetft veste indai , optattua libi esie confeBsiii ait, qium Anae et EhropBQ 
lotius imperium powitJere, et BabyloniiB divitiis cumuUri; quBTum eaaam 
abimdantia Dario et Persii oitendit, meram eue iDmniutn ea, quae coadi- 
tionem ntae beatiorem facere existlmanlur. Enimvero nibil eit ita (lupi- 
cioiui et dinidentiae plenum, ut principatai et poteltai lumma. Nam quem 
alteri aubditum eue fortnna voluit, ii unum duntaxat pertimescit, iin|>era- 
torem videlicet; aed ne bunc qaidem (aoiim dicere), li lura, quicunque tau- 
dem ille lit, velit aervare, et ea quae confJgit tibi fortuna contenCiii vivat. 
At cui unperare datum eit, ii praeter apertoi hoit«*, complurei alioi ha- 
bet, qui muttas ei clanculum tniidiai itniant. Nec verebor illud affirmare, 
tiaeri ab eo scniper etiam ipioi itipatorei; ita ut ei perpetuo contremiiceii- 
diUD et Tantalea, ut aiunt , vita aj^enda lit. Haec cogitani, mi tili , bene- 
Tolae matrii coniitiis parelo, ct alionim lentenliae cave ne accedai, qui, ad 
propriam utilitatem omnia rererentea, te ipM tanquam larva quadam utuo- 
toT, quoad, ubi ex lententia aibi lucceiaerit, ipsi deinde tibi per fran- 
dem exitium afferaut repentiflum : nec aic fere eoniulai lebui Qostrii , _Qt il 
qui nos periequuti lunt. Nam coorta semel tempestate, nlhit omnino inter 
nos illoiqae erat, qnod in concordiam reduceret. Sqnguinis autem viocii- 
lupi, quo nM teaiiu innguuar, mtiil eat quod dinoWat. Qna enim quMao GDSTOBIAE BT2AimNA£ XVI. S. 609 

fttvoT tmldyx''^ tpiatas vn' oXXi^Xwt' n xol ^i' AXX^Xav ^^jw* A.C. 1347 
o&m ' Sn 'x^v ani^^tjtov tniftni^v pivos oliiv o ^jftvi^eas ^'^- £!„)( 
Tof; nal xal iiafiarrlvots StOfioti; Ij t/ r&v igi* ^X^ xol S^i 
ndvTiav ^iiyfvotj* &riots yortvoiv^Tr, aov ftij na^^mejagB 
B vvv yi tovt' taTm S ftt ftuXtot* t/Siaav /ttT& tov aov Koidya n»- 
T^df cff iiv9fiivas Sdov , Sn av yi rjfi&v ivixa toWtovc t^fi- 
ifias iv oiavt^ X&ytOftovg. ti i' SXXo Tiav ndvTOtv tnj d-avdjoo 
Kcartoe fov^oi ntK^^TifOv, ^ rixvav xaTainfo^f xol rixviav 
iya&wv ' uv 17 ftv^ft^ xal uovtj tovtoic iTjftuHigytT nvoijv xai 

IOtS &dXXttv Ix nt^tavalai ytq^ta* TJj ^xfii dvdftttvov i' d 
fiaiXtt fttx^hv, ftixQtg av xxl aijis liitvoiv yfvjj noT^ff ' xdl t^tcO 
ii& T^5 nf/pag iiajj xaXiut, onStnpi 01 rtxSvjti toI» tptXj^ov rijv 
yXiya fi6a*ovatv iv (tiaoig rai( anXdyxvoie vni^ juv rtxviav. vvv 
ydf ovx txoi , tlat jrgtjaaftivT] X6yois ntiS^itv &v at iwalfttjv Tc- 

ISXiioi, nQhr I4f ri^ tohr Xtyoftiviiiv at mtfov d^Tx9ai, JM^^ i^ 
mt^iijjS idx^a ftrj'^^, ftTjSi fi6x9av iv X^9j} noi^ffjjC roaa^- 
TtlC oioino^ias, oft6ai}v iy^ itavvoat xoJ awTtft^v Tuxtov ^ 
xnTi^ ndvra tH^/amov aviffa n^ojt&vftrjfttu iid ai, 7m i^nav ftijD 
Oiavjiv uJiXfid^TOtg mffifidXj}f xtvivvotg, xal xanvhv tfe6yiav 

fOdg nvg ifiniajjg, xal axt&v <fivXittj6fitvoe vnorfiiag, iv di^Xif 
/t&XovTog if6^ov xaXiviovfttvrjv , tig x^ftvoig anoj6fiovg ntqt- 
tfavoig awa&^afig atixjov ixovr) (o tov axovalov nddwg iojl 
pax^ XaXmioTtQov , onoTov xal '^ftTv riv cSo^n/ /pOTO* i^tyi- 
VCTO ndoxfv ixtivov iXttvvOfiivoig, &g yt ola^a) xal tv ittfvyov 

ntioiw pcnnkderi pouit cogMiu TifCeiibtM, ut m iDViwni dilicennti 
otioTaDi BTcaDun compactioaea) ■olua nofit, qni ea iDter m irraptia qiiibu*- 
«•n flt adaiBuUiciU vuicnlia colBgaTitV Ant qoid nobit parcnliDiu tai* Mb 
«ola «t caelo ausTe eue paaiit abaente t«T Att^ Iimc awxime lea eiti 
qaa« in« nunc tno com patre viTaai ad tamalnin ndigit, qaod Litanim, qoaa 
■niaio BiuUti, cogitationam noi ipn caosa fuerinu*. ficqaid pom alliid 
parentibui niDrte amni acertau* eue pouit, praetet ininuii libwonai, ct 
•orniR quidem bonorum; qoorum Td aola recordatio eflkit, (li U TivAnt, 
ct eoium animae viridUgimum florem largiturf Ta vero panUiper, >1 vii, 
CMpecta, qooad pater ipae »i». Tum eipertua probe sciei, quanlwn nib 
imii TiaceribDa flanjmani atat parentum in liberoa aaior. Mibi eerta Tarbl 
Donc deaunt, quibui id ponim tibi penita* penuadece, aotequam lp«a_«o- 
nun qoae dico eipeiientiam nactus lii. At ta malri* lacrjmM ne deipicet 
Dec te huiua loogi itjnerla otpiU obUTio, <|aod effi tia cauaa dtin* qitOTii 
hoiniQe expodito caoficere et Bccclerare Bta<tui ne adlicat telpann caeci* Darknlia {rretirea, et fannm fogieM in igacoi iiK«der«*, pericaliqaa n 
WaiD caTena, qaae in incerto futuri meta Tertefatar, in anraptB to pn 
dpitia pdem aiqae ultto an(t«rei; coiuMiodi ■BslnmloBgegraTlDi cit qaaa 
quee DDlMtiboi Bccidunt, qualiB noi, ot sd», pei illaa aaxenMUH voiatl portuliDuii ) ne dcuMqua mu, quam twn tf ugi, nwrtia tecam particepa pTO' 
Nieepbonu Gitgor. VeL II. £2 810 inCEPHOBI GBEGORAE 

L ILfiSSS^T^T* ^uKtTov, TOVTOV o^ (Tol ^ui ut ntog na^amXaSaat /lot 

^"—y/i^^Du. 0?!; ftiv yip dxovafuis ¥saai ti 3iiva, avfyvw/ttj Tig 

ttai&tv ot'xT^ avyKtx^afiivt) avv^axitXov^tti'. oJg S* iZ idtaf 

VAltafiovXla; avfi^alvti Ti^y&f ivo^iTtiv xoxa»' tttvror; , Toaovrov 

vtfitaaaS-ul aipioiv tlxog, oaov ovti zoi( iXt^aovras xttxaXiftm-S 

rwaiv iavToTi SiJ» ye X6y^ xm xqinovci, M Si ftoi noXXa Twr 

naAai npos ftiaov ayu( vnoStiyfiUTKV , onoaa itgo( lovg ofialavg 

Vat tp6fiove ivayovai, xai '%iv yt toCg aXXoig, Sn xai Magxiov 

ixtfvov, tiv X^ naXai atQUTTjy^aama 'Pufttj inrti, isnaovSt 

ta fiijT^e ta(fi}Xt Sax^a, u; fivfiate iqi' mv attffavtaJa&aiVi 

iXQV" xaXvifd-ivta XtSiov fioXutg &avi}y Svarv/ue, aXXdt taXtjd'^ 

ittQl yt XttvS^og ixtlvov fiad^v t^v ufitlvta xqhiv ItXoio &v* 

n&atfe ySi^ ixfXvoq aTfOxXtlaue lavTov hmXoySaq, xal &vqav ov^ 

Stfilav avyyviofiije tuTs imovaaie xataXti.ttJime iXnlatv , avTor 

P.SlOiavT^ xai^yo^oy ix tov avviyyve ilxt, xol woXla T«rf ToB ffwv- 15 

tiSotoe axr,vaTs aiXi^Ofitvd oi na^aniTtijyt xirtffa. t&gyap nXtt- 

atag 'Paifialotv /wp«f xal noXtig &aiTov tj Xoyog uftXifitvog 

Ttig fiiv toTg ivavttotg i/a^fauto, x&g S' iiTjvSganoSiaato xa* 

Katiaxalfi xtt^ov ij tag Q^fi«g'j4Xi^avSfos. xai J(ii louro MaQ-' 

xiog tvtXnig ijxiata ^v, ovSi na^Sov olwff tig nlaxiv tlyov xaXgtSi 

'PntftalQtv y/mxaTg al Maqxlov avvd-iatig' oi Tt'Potftatcav av no- 

KXifiioi tpQixioStaiv opxoig avT^v n^oxaTtiXijtpoxte, intixa fityav iS 

&a$^vovg taig olxtlaig ^fifitfiajrtixoTtg Svvafitaiv intn^a/eaav ' 

Sg fi^axi xt na^ax^ovaaa9-ai Siu xti fttjx^ie Si^ae Sdx^a tXa~ 

19. JUapwoc BoiT., fUfndifios Bpagr. Far. 
ptM fe qiiodiininodo fiM^MD. Sane qoibu* nolentibiM ctlMnitu «aperrenit, 
MM niMetreaift qaaedam, miierationl coniDncta. Quibua autem tesieritata 
Mia acddit, Bt malornm fonte* aibi ipn« foderent, iis iadignari eo migia 
*e<|oum eat, qaod ne eoB quidem aibi relinqaant, qni iura et merito miaer- 
tnn aiot. Quod si mihi laalta in mediam proferaa retemm exempla, qnaa 
te ad limile* canM metoendoi compellant, alque inter caetera id, quoa da 
Martio illo, qui Bomae olim belliim intulit, narratur; ei nempe matria !■' 
crymaa in ttntDm frandi fuiue, ot a qnibns coronari eom oportebat, ab iia 
denuaelBa lapidum frandine obratoa infeliciaaime obierlt: poitquam de 
iUovera andiverit, melior^ certe aententiam amplecteris. Pr«edderat ul^ 
ille omnem defeiuioaem: noUam ubi ia poitenim apem reniae reliqaeraL 
Aderat Igitvr ioimet ipto ■ocusator, et in elo* conseietitia itimutl plnrea itt' 
flxi penitM insidebant, Fleroeque agTo* et urbea Romani* ciun ndeffliaaet, 
Idi^nB aumma celetitate, partni itoitibna conceMerat, partim diripaerat, et peiaa, qnam Thebai Alexander, vaatarent. Iddroo a - , -. i neqae illiua pactioai 
babebaiH id fldeai ■cqairMidam. 
dia IwaiBeDda primnm obitrinie 

Itaqne Ule propter matria laeiTMM cunt a primnm obitrinieranl ; deinde ania riribni adiutnn ei Im- 
eabcennt. HISTORIAE BTZAWTIKAE XVL 8. 811 

9*r ti^ TOtlc* hxdiws iXt9-f«vg o>Xta9i}xti(. aii i* ovrt fiXi^fjv A. c. f347 
ToTg 'Pmtiaivni ovStftlav itix^o^^tg n^uyfiaaiy, ow*' S^xotg ovd^at^^^^' 
ilaiAiovatavToy n^oxarlanjaae. Tavra yiip unuvTa nffoxaTiiXtj- 
qivta Xaftnpwg ^ rvi ^f^V^ a^finog aytxafuotv avTij tmovd^ ' (Jp 
BtJyai aoi /tijSiv IftnoSmv rwr aTtavttav latg /iijT^txaif napaivi-0 
atat ntlS-ta&ai. "Enity oqSi xai de taov ftiv ^gaxvTrjioe ^ 
'fioftakiv d^x^ awtaTdAt], fl( Saov H ntvlag riTo^tiitDV i^ 
fvi] jfQ^yfiaTa' otg ftijiSi Xiynp &a^^iy tptiitiiT^e r&v uxovaofti- 
wop- atSove. Sftue i"^ iv6e yl Tov STjktuata aoi rfonov. taaat ftiy 

19^^ T&y 'FoiftatQni xal fiu^pi^iay o! nXttarat r&y nXovtoy r^ 
irifi avYxvtritiig xa) Tuiy iio/yfiajv ixilvotv, onoaof toT{ aoTgyo-l} 
Vfvoiv inr,px^y fifiTv, IV Ti /pva^ xal dfyvpa xal Xl&oiv xal 
fta^dpwv noXviiXita, tr rt nolfiyaie xaJ 0ovxoXlotg xttl ftVQidat 
navToliav &ptfiftajiaf xal potnajfiaioiv. taaai Si xal Ttov noft- 

ISimototv 01 nXilove i^ Ttui' ^fttifftay nXij^f tino9^&v, ctVTori; 
ix yije navToSanoTf •yeyvrjftaatv vRf(>f|f/^>TO, xnl t& Tt»/iiiTa 
igiiva, onoaa fiffSovTa xo(ii3ij ToTg iiijatoig xa^molj: n xal 9tj- 
oavQoTg iaiiroxwtfoiivTO. rije Si »a&* ^fiioav ixdtmjv rpaiti^eS 
r^v atp&oviav xal noXvriXftav , iXXA xai ravTijv , oagt fitrtTxov 

SOixcfvjjg xal napanfXavoy, ^oaffii' anavife, Td n SXXa xal wg 
itvd' «/pi xaLle ri tov JfxaTov ftipog ixffvi}g ar^xiiy t& r^e fia- 
atXixrjg ^fiTv r^anf^tje Svvarai r^fupQv, ovitvg aa&tv&e fOX*^ 
xai ig roaoviov f'^pEi xai xarer^vtxTai Svaivxiag tu Ptafiafiav 
tipayfiuTa npotpavwg ' lug i^tVyat axont^ at , yXvxvratt , xt xa- 

SSTuXfXoiniig lu naiplxal roTg yt ufttp' tivrov Ofiev xai a^ avtip,¥ 

qaantalDtD Titni eutt eliuiue, 1d oltiam intlft Impnldeiu delapani eit, 'Hi 
Tcro occ detrimeoti quidquani rei Romanae Rttoliiti, oec te ullii iuTBmentia 
prMpediviili. Iita enim omnia plane uite*erUt et inbibuit adventui mn 
cclentaa; ita nt nihil quidquim tibi obalet, qnominni matris exliortalioiiibiit 
pireas. Vide* praeterea, qunm in anga«tniD cootracta huini imperii magiil- 
tndo, qno iiiopiae redacta «t Romana rea. Vereor equidem dicere, nt aa- 
4ientium pudori parcim. Tamen id tibi una re declaratN). Nonot Romo- 
nomm ei barbaromm plerique, quantae nobia parenliboa tnia opea, anta 
CDnfuaioneni temporum et calamitoiBm iliam fu^am , in auro fuerint, in ar- 
gento, in gemmia et marcaritia pretiaaiasiinii, m gregibus et annentit, d»- 
niqoe in infinita quorumiibet altilium pecoruiaqoe vi. Norunt atiam plu- 
rimi «I iii, qui hic adiunt, quot apothecaa omni genere earum rerum , quaa 
*"" gifit>'ti redoudantrs; quae horrea, annnii Enictibua et acertii graTidft 
et coarctata, habaerimo*, lam de lautitia et magnifit^tia meoue qnod- 
dbnae, qui eiui partictpes nobiscum fuerunt, ii idnnt cum alia , tum neo 
md decimam partem priatiaae illins magnificentiae poue progredi eos luiit- 
plna, qoi in mensam loiperatoriam hodie a oobii fiimt; naqDe eo delulitatae, 
e« catanitatia lapiae sunt ac (lemenae iialiam re* Bomanae. Potei oBnc, 
dnlciaiine, espendere, quid et patri , M lii, qnoa Mcam ac clrca ae babet, 812 MICEPHOBI GRCGORA.E 

1. H. 6S55T/ff»* Sv jI^mc aiths Ut^ np^ tino^tay atj rt nai toti ^ 
ifi^i ai OTf ariturai£. Ovrt ya^ &yti> onXbnr xut (n(M^Tian)i&n> 
SwdfUii» Svyaxhv fiaaiXilav avvtaTaa^aif xaJ fi^iarmt^tx 
vtotTifiaftov' o$U 2^/ittT(dv av(t>, r6 yt //ci^ (ftiir»', SnHa 
xa) (TT^aTiamx^ t/xdc S.&^oS^9ai Suvdfuis. tti^aTiaiuv yi^S 
Svtv ivioit fttydXa xai xa9'' aviiv iaj^ovra ndvTtf taqfft r^ 
P.SllX^"^' xal 3idai]S iXtnoXiutt fttBja. n^iv yi^ aia&iadtu xo^q 
V.413 nif/cws , iv^taxtTai noUoxic (fSitat nffoStSoftiyt] toTs noXtjtiois 
^ n6Xie Siit xpvaiy. ola9a S' av xi! oaot 'x xwy axqaToniSoiy 
xoXs &yaiiaiv oj;Jlos fttTtt ttiySvyiov fatXM, fllTi nakifioty napor- 10 
xotv, ft^xt ftiaHuv SiSaftivinv avToTi. oTg yu^ a^l^a&ai xov pta» 
Iv T^ fiia9ov OTQaxivta&tti inttait imiioif avdyiti] xal Tiv fUv 
noXtfiov noXXi^ xije il^njs ^ua&at fitXxiu, x^ S' tlQtpnjv jioX- 
BXoi XP^Xmioxiifov tov no^uov XC^/*"' ^ h'" /^P niXfftos o^ 
T(p ftia&^ xttl fitalae i^nuyijs xa&iaiuTai afiatv mxtoSt «9* 16 
&v &if&oyla xf}an{!jr,s u/t^/^ov n^ii&tiat ' tl^yt} Si tovyavTiov 
^tp^ovoe xal xav ovxiav Sandvt} xa&iaxajai. ai S' ufi^oiiqt^ 
iaxtdnftivos iv T^ uvxlxa oix av <p9dvois ifi&tigiitv ataviiv, ^ 
fiaalXtiov atavi^ nt^motovfityas x(}wjos. 'B.v yovv iftoi nti^t- 
a&M &A}]i, Tij fiuXXov 1] ad auviov naS^ovaj} ftf]ifl, iftol laSO 
Ca&n^oaayd9ov, fif/axv nifftftiivfts > ^as av t^ lax^*!* h tov 
aov inavtovaa nati^a, $vi> t^ Sifafiov tlvai at, xol xH xijs 
tino^fas ixtiS-tv iy fttydXj] aot noi^aitifiaindofti]9tia," (£.) Tkvt* 
13. ip&av. ip^. ototiT., ^ ftaXlov aapplendum cat, obaerTBiitc BoiiJM. 
leliaqacni, qiudnsm leonDm ipae tandein hBbitunu ■!>, qDod et tibi et 
taia militiba» «it ■■tJa. Nec enim line anuia militaribufque copiia coo- 
■titueie imperiam aibi qiiia4)aam potest, praeieitua «i id pei mtm rea quae- 
rat: uec, qood maiua eit, aima militaresque copiae rideotur parari puMe 
aiue pecuniau Nemo acilicet hoc Dcscit, ipaum per ae aurum multa uae mi- 
litibua poaae, immo nuuoreni quam tornientum ullun) inurale vim babere: et 
compertum aaBp« eat, urbem propter aurum, autequam plerique aeuitaaeot, 
uullo Isbore boatibu» proditam fuiaae. Scia denique, quantuu moleatiae et 
pericularum ab exerdtibua ledundet ia ducei, cuui nec beUum ^eritui, nec 
atipendiA peraolTuntur. Nam qoi rem rortunamque omoem «ibi in alipeBdii* 
positom eaae iatelligunt, eoa neceaae eat et beUum mntto malla qnam pa- 
cem, et pacem multo quam bellum pMorem arbitiari. Ba aiquidem bellniB 
non aolum accipiendi ■lipeoOti, aed etpraedae per vim agendae occauo fil, 
unde et paiabiuum epularum cupia alBuiL Contra pai eurum ctiam, qnae 
quia parta habet, eCuaio quaedam eat. Tu Tero utraque re, militibua etpe- 
cnnia acilicet, atatim deaUtnta* Cacere ood poteria, quio le iptnoi peroaa 
potiua, quam imperatomm tibi Buctoritatem ■tteraa. Mihi Igitur cr«dera 
ai vclia, quae et mater lum , et te diligo nagia, quam tate ipae te, tnaa 
niihi i«a Gommittito, paoiiiperqne eiapecta quoad celcrrime ad pareotctD 
tnnm reveraa, et ut aecuTua aia effi«dan>, et ut opulentu* aTadaa nnuna 
deiude cun prarideau." (V.) Haec loquuta impentrix Ireae aaimBin fiUi HISTORIAE BYZANTINAE XVL 4. 81« 

Aiovaa xai t^ tov viaS (taiu^aaa ymtifttiv ^ PaaA)^ EIq^vt}, A. C. 1847 
xtti otfiSQt* raVs oJxtloti iiti96(ttntv Stf^aaa i.6yoii, xai jSile^"'^^^!*' 
Tta^d-' , onoaa ini TO^TO»f xgttoy^ ov fidi.a avXfoTg Ttti! ^(ligaif 
xaXai^-Siun^tt^uftiiti , -tdxiffTt If Bv^dmov Inavjjtt • x&mtv&u 
5t^ zott vUiag ftffttt9i]xvTa rtXfVTfjy j4v3qovImov Xlav i<f* hca- ■ 
vaTg iniv9riOfv rjfifqaig, jjoJ muia ftiv -rjjii jnj itpiQtTO. 

6'. MiTu di T«5 Tow 'Aftxtoiqini lniT6i.&g Squs Ix Bv^dv^ *• M. 6856 
tAw) paatXt^s ffxtv ig JiSvftiTei/ov , tJVftfiilSaaotv xal ^noxa-p 
taiFT^atov ov; { fiuaiXlg, tof tt^Tai^ £^ijvi] ^(W|$ohc t^S^ 

tOxttTtwuaaaa. xal ti^&tov ftiv ixii$-tv Thv narpiup;^ ixfitffXtf-V.Sll 
xtog lauvyijv Iv ToTg Ev^avrlov uqytloig Siafiiov ininofKpH ' 
^govQiTaS-at, Iva ftif roTs ixtT viwTfpiatioTg awagufttvos xdl ai- 
Tof (tiYlarrfi xaX SvaiffxTov toTg Stjfioalotg yivijrai ngdyfittai 
/Sla^ijS uiTiag. tg xai ftixqhv inifiioig ivTav&tt iTiXtvrtjai, 

ISnirTt tul t^xorrtt y^yofcJc lyyigni}' nar^iug/fvaag fiiv ntqt 
itov tA TfaaugtaxoiSfxu' li^aag Si fterA r^* xttSal^tatv p^^ofV.ilt 
iUa, tiv Si avff^ ri[ti fiiv ^Xtxlav ov ndw tvfirixrjg ' r^ Si Tofi B 
npotnunov Uiav nuw tvapr^ftiDv' tijv tc ^'lcuTTai' ^ujIvioi' 
^d»' iv TM Xiytiv xul xav6viov ixxXi\aittaTix&v xa! vi/tan', Saot 

tOxard rag Sixag txvTjXarovai tcie uvaipvofiivttg iv Tor; noXnixoTg 
n^ayfiaatv vno^lattav , nuw TOi ^axrjftivog ix viov. Tijgyt fi^v 
'EXX»;vixrig naidtfag ov nuw rot atfoiqa fttriayt, nXfyi ^oaov 
Sx^ia SuKTvXro ytvatta9ai, uvtnXr,Qov S^ Sftwg rb iKtT9tv IXXaiigC 
V ^^i fiaitiig o^vTijc. oSrb) y^ ^tpv^g rt xaX ftT^ftoiv ^, as 

nolliTit, e( dtdo BDdienfon pranat effecit Itaqae, cnni «t cBet«ra omnta, 
quM praeterea initabaDt, intra non multo* diei praecUre ordinuMt, By- 
Eantinai qnan diligentlsdme rediit: obi Aadronld filu tai compertd iateritii, 
dkbni luxit onplnribua. Et haec quidem Ita ferme procedeSuit. 

4. Poit ATcturi ortnm imperator , B^zBntlo egresmi , Didyoioticltan 
«enit; ut eos tnmuUus, nuo» ab imperatrice Irene iam aopiUis foiiM dixi- 
nns, coinpanrret, et rea la melioreai statum Terteret. Hinc autem iilalnta ' 
ooinia loaiineui patriarchun decit, et Byzantiuis, nt in palatio Tiactat otr 
stodlretar, miaiij ne et ipie favena noria rabiu, qiiaa illic debantur, ma:ri- 
mnm et intolerandum reipublicae detrimentan anerret. At hic, non loo- 
gam ex eo in vita ecmmorotuB, ibi dcceuit, auiaque rerme et ■ezaginta 
■nnoB natus, qnatuordeciin circiter patriaTcluca aiguitatc potitna, et decimo 
poM eiangurationem menae mortDui. Erat pcrro vir illa atatura non adeo 
proccra ; Taltiu CDDfonnaliMie [daiie bonetta ac KberaU ) Item Ungua In di- 
cendo eipedtla. In •acric caDonibnB et in le^bua, qoae ad foreiwca^Gaaau 
pertincnt et qaotidianoa dvllium oefrotioram catiu eiplorant, vartatiadmna 
fam inde ab adoletceatla fidt, At idcm Graaclt litteri* ncn admodnm crat 
Iiutractn»; tcd extremo tantam dicito etm attigcrat. Uuig antem defecton 
«ia naturac cxeallcat lapplebat udole eoigi meBoriaqne adeo prMttabat, 814 NICEPHORI GREGORA£ 

K.U. S^3ivtta9tti Ifyfiv &nd ax^ftans, taa nori n^oavtYftotid , i*fy,^i 
xal ts ituaTtifta dvoTw xal Tpiiuv ia^uXus WQv/y. dta ii) toSto 
xSx tSv ^itwv ■y^atpi5v lfiayt^/jtvo{ tu Tari: iieuarttis -raiy to^tav 
le iiiaaxaXfav joTs ^^QOiafUvoi; S/^ot; xacalAijila iriftoafa 
VSt^U ndn' ^a orSfiaTOi djiojuSijv, maniQ dno §i^Xlov , fif]-s 
fafi^ TtOTi fijjjt /XwTTi^; hiaxov iiu Xr,&ijv d)i^oa<paXovg yivo- 
fiirrii, ft^Tt T^c iiavolag vaJt^tl^oiaTig Kajdj^v ruy Xeyofiivoiv 
ji^ioiov d\X* , wantf iv UQfiovia tiai Xvpa, avvTixovrjav ii 
t4 jidw rot tigtvit xai &mtiaft{yov ufHfotv. (B.) Tovzuty J' 
ovJwe i/fiyjav, Uiu na^tiXijipLii a poaiXivs ixtT jdv vlAy, X6yonlO 
' T< }iti9oT xal najQixwv dfiiaaoig na^viatmy , Xoyiaftwy Tt ixii- 
Evoni vni^ttfiov , oaiaot TiXr,Qtti jwv {UfXXorrbnr ^aav ifofitiiv, 
infttjji xal ufia t^( 'Pwftutwy fiYifiovlttg d7ioTtfi6fitvo( fii^oe 
^yiTa9tti iid fiiov napttxtv, oiovil Jiya aaTpaniK^v xai avt6vo- 
ftw fiytftovittv , n^6e TC t^ datfaXwq xai ^iSalae xui &fta TWVtS 
iTtomivaftivwy tf6^wv tuc no^^wjihw Siiiwa StajtXtTv. ri H ^v, 
fi^xoe ftiv , Saov ji ix ^tSvfioztixov nffog uvffiov l^itpv^ov dnti- 
tAtyov , Sxp' nov tuv jijg XpiaritvnoXtws tyyiaja npoaartltov' 
Fe2po; i*, Saov t^ Ik &aXuTTTie tls Sdv^tiav dviav xo jioXijryiov, 
xa\ Saa fitxQov inixiiva xtTjat /(tt^/n. jiagaailfiott yi fi^viaSso 
ptyi^wif avfifidXoie »txf^a3^ai inijQtmy , Saa fiaaiXeiug fiiv tl- 
aiviJTTw, ditwfiuTani 1' undvrotv oUttn' inixtiya' na^rjyytXiJ 
Tf, xa&dntp tlxAva xa\ difo0fi^v nva fitltfivoe tfvat vofilljuv 
Tov^ iSowo/ac." {r.)f,Solfiitiyd(nxifviue," jpijcri)', „Sp/omj xal , fideliUrqne recitaret. QD&mobTem nalta lingnlis diefaaa 
featii coDTenieolia, ad populi congregati multitndineni erndiendtm, com ex 
ucrii Bcriptmii excerperet, amnia continenti oratiDDc publiaa ■ic proDun- 
ciabat, qaBu de icripto; nt nec lingua vitio memoriBs uspiam titubaret, 
ne^m progTeani oratiomt meni tardtuB auequeretur ea, quae dicebantur; 
■ed, qoaai in lymphonia ant in lyra, apte prorsni et aeijaabiliter ambaa 
condnerent. (II.) Baec com ita te haberent , filium illic imperalor priva- 
tim confeaiti rationnm vi et pateniit ■dmonitionibna alliorem facit iie 
■Dapidonibas, qoae futnri metu pleuae eum angebent: •iraul Romani impa- 
Tii partem redaam, legendaDi ei qaaradiu Ticturui rit airigaat, quui «atra- 
^cum qnendam et nemini tat>ditiini principatam; nempe nt tulior iuu et 
firmior ab iia, qnae fannidabat, periculis qnam longiuime deincepa TiTereL 
Falebat porro ea proviada, In longnm qnidera , a Didjmoticho zephymn 
veTHM aa Cliriitapi^taiu pnumc auburbia } in iatum autem , a nari ad 
appidnlnm Xanthiam, M paolo all«rin(. Sed et iii iniignibai mueitatit nli 
pcrmiut, qnae inpreBio quideai imperio cMent inferiora, t^terii vero qni- 
iKiieDnque altioradigiutatibiii| prmecepitqoe, ut illnd imaginem qoari el oc- 
— 1 _^ ducefBt maiorif potealati*. (1II.> bTiM eaiffl," laiiiut, „u HISTORIAE BYZAWTINAE XVL 4. 815 

Em' yi Tfl itQoa^xova^ nQoroi^ Tmiji t^ fiitfia x&v vn^xim A. C. i«7 
^Mixffvvii n([u.YfiUTa, itiUTat jijnou itaJ jut/^ovo; no*' ^J-^/^of /oc'"'?,' '°'*i?''" 
InuXTjuftiviff TiQfiQ ih aftdvov SyttV xal Sfca oTg aqiopiiv ntffi-V-5l3 
yivetui n^g ai, xal ToTg yt aoig oniuanore ifiXovaiv iyxaXXamC- 
S^^ai n^oTt^ftaai, xat rovtoig i* av pt^aiag Xti,ibfitxat xr». 
o^ai npoaSoxlug ini aoi, Saat x^g iya^g tfXtfiig &jio^^iovaat 
fitov nQOftvwnai aifiaiv liSaifiova, oidiftfu ya^ i^^f'9vfti}fiivtjB 
xa) arartaYiiiviaTos d^ti^ Xafin^uiv u^iovTai yt^wv, bnoaa nt^t~ 
^aytTg fit/afitvti artipuvovg, tnil xai avrtaiv uvS^og xal yviuftijw 

ia^ytftoviXTiv owr' m(iiSt ovjt ftavtixot tivtg x^lnoitg, iT rivie 
tJtv X9^<^i(>tatfif(tvot , xoTi noXXotg ovTioal n^omjfialvtiv Svvav 
rat, lag ^ ini Tf,g X^t^aS ««' ''^* xoipdh' avaXofinovaa nti^a t&v 
rt Xoyoiv xal nQa\toiv. noXXotg yai} j| intiQlag o qtavTaanxhg 
Yovg fuydXag vnorl&riai nXuzTwv lirrvxlag re xai (tttxa^tirtiragj C 

ISxo^antp at fyyf^dtfxav xttqtt roif rvaovg roig xtjioftaat, nal- 
(otwot xKTw lo ISovAofftvov rr,s i^ji^ff. 57 3* ix r&r n^ayftdtop 
ntti/a , oTov iftymxog 3t8daxaXog xad-anafiivti', ftiyav ivrid^i 
vovv, xol aiuffqoviartqov ttg &gfiov/av nffoitixwai plov riv $v^ 
&Q03nov. 'Eyio ii at xol tppayfiHv oiorti ttva ri^fti r^; ^trifiat 

KipXV^ ""' inixpaTtlug, u? t^ttvttl aot, iixtjv nQofiXijrog &rai^ 
iityftivto, rdff olov i^ dxavovg ntXdyovg raiv TQtfiaXXSv Tfixv^D 
fiiag aiuvTip fiiv dfpopftdg XafinQoiv iti6vai TQonalav, roTs ^' V.416 
ijfttri^oig ua</dXtiuv n^dyftaatv. 1% utv ni^iiarai aoi fidXioTa xol 
o aoXig rtuv inaivuv iaftog ix xov xoivov ruiv '^Pcoftaiaiv yirwQ, 

ttpientrrimperea, etea, qn&decet, pradentia modiCBin banc praTiadain Bil- 
miDUtrcB, LcebiC fortBsse, mBioiU Bli(|U8Ddi) impeiii potjto, tjas rei proi 
veliere in meliua, limulque ib, qui intueDtur ia te, et hoDoies tuot solent 
ntcunque sibi gratulmi, spea iD te certas , bono scilicet foiite deriiBtas, et 
beat«m vitam spondentes, integram erit coUocare. Quue enini Tirtus otioM 
«st et nibik habet cum quo luctetur , ea piaemiis magniGcia <t iUuitiibaa 
palmis non donatur. Nioiiruni tiooiinis iatelligentiam , et animum illum inl- 
perio dignara, Dev visio uUa, nec va^ni tripodes, ai consulantur, ita po- 
palis decUraDt, ut ea, quae in usu et occasiunibus elncet, dictorum fact»- 
iDmque ezperienlia. Ac multis quidem, qiiia sunt reium nides, animua 
tmsginuiB plenuB BiagnBs obiicit, aed fictaa, felicitates et beatitudine*, nt 
pictorum maiiu* ad ribitum ludeutea quidlibet coloribua exprimunt. Usul 
■atem rarum, veluti magister vivua, multum iatelligeDtiae iofuDdit, et ho- 
IBiD«B in Tita aapientec im^tuenda cautjores praestaL Ego Tero Dostri loH 
parli Doatraeqne ditionU murum qua^ quendam statuo te, ut poaus,_ rapil 
iaaCar constitutus adTersua Suctua es Tribalii* taoquam ex iinmaai pro- 
fnado clferTescentes , tibi quidem trupaeoram iUustriam occasionem pa- f*tan habere, nobU aatem aecnritatem praeitare. Binc &et iDprimis, 
1 tjbi ab onuu BMnanpnun geoere Uudum tegea tnbaataT, 1 816 mCEPHOW GREGORAE 

A. M. GSSSxoivov ToTf SXoig ;|ra(iI;ofi/v(d jovrl jiya^iv. Ty ffwi yop 17 
Tw» ^cfiovixoiv tvyivtia npa^iw* Iv jjj vnijxSoni yvwfif) To T^ 

E/fiof y;H. ew yop ndaxome lao&lovg SiSoaal atpiat jiftds' xa- 
xan^wyovnes H ^f^^ ^" hxvovn jtav rovvavjlov, laTg navjo- 
ianait rov ^tov tv/(M£ ^uaju avval}.oiovfiivoi, Ovx ayvooi S's 
iyayt, wg iYxaXiTv xb jijg xd^noi ^fi; ^ftTv Sx^^ph ""^^ ^ aru- 
iayfiiv aoi na^^X^^nts t^^poovvij; o^a ooi niXdyti avfitpoQoiv 
inavjXwfttv. IxiTva ydg aoi na^fyofitv ixiiv /afla , onoaa Sii]~ 
vtxag ji noXifitov Ini^oaxirai nvg, xal Baa ov^ ^ttov roiv fit^' 

■ vijiii^av xa\ wxTwp SjflvvJiDv lattv iSi/biy, ^ ^ ^/.tiji^. a j^d^lO 
ail xaTaTp^omc &Jfi^^ riva npdjiovaiv i^fiiav Ix ftiv &a- 
XttJJTis, al XjiaJi/txtti juiv l'^ 'Aaiag Svvdfitig JltQamv, tx S' 
^ntlQov rwv Tfi^aXXiSv ai qtavefal xul Xaf^urovoai xaji rb 
VWtxii IxSffOfial xai aj^ajontStiai , raujd aoi xXr,qov na^tax^- 
xivai yiyoviv r,ytfiovla( ^fiug , unavajov fidx^v fiuXXov tlTuTv xal 16 
xivSvvov vnig xKfiaXijs aioi^ovfuvov , olovti riva Xl&ov Taxra- 
P. 514Jlfioy, 1] Siavofi^v n^0fii}9i}. xal Slxaia fiiv nuvjtng tajai aai 
ra Xtyofuva, Jjv ravja nqoipiQuv i&ik^g W"'^ "^ f*dXa yt fi^ 
Idaifitt. ovSiy&d, xatntQ l^iXovai xo! noXXH axtnjofiivoig, ^fiTv 
nttQlarat fiifog aot ak^v tov So&ivjog frtffov avjiSiSayai. 'O^^IO 
yiiff tag tlg arivbv KOftiSfj tu 'Po^futiwv iXi^Xajai Jipdyfiaja, xal 
S^arog rig fiixQov xal Sijpitiirfijc ^fitv 5»t1 ndvjwv ^ jijg Qptixjjs 

B^nXwTOt ftov^ yij' n6Xtis S' 6Xiyat m^l avjr,v yivove Siuaiu- 

Illad b omnM benefidnm MnfereD^. Etenlia renini a prindpibiu gMlaram 
Klori» ab animis nibditorum Maum omne pretiom revera wrtilur. Neinpe 
£i, quBmdiu ipuibeoe est, dirinos prindpibnB bonorea impertiri Mliat. Ubl 
•QtMD male rem gemnt, coiitrBHa proriua ftcere baad Terentar, qoa¥i* 
fbrtnnae mntationa eoi fadUime matante. Illud Tero non ignoro, querl poua 
te de Dotni, tiDi Id gratifieemur, quod minime gratiun eeie debeat, et to- 
hptatU pittalam dantet BemmDamm marla in t« tota i^ndamuB. Kqni- 
drai eB per noi loca hBbltnnu ei, qnae iltmma hootilia qootidie depopulR- 
tar; qnae din et Doctn grMwuitiboa barbarie non minua petent, quam do- 
•tne re^oDea. Qjib> enim teTraa pervadendo inTiat u deaertu boere hBnd 
desinun^ b maii qnidem, piiBticae ex Aiia Pwwiom copiae, a terra «uteiB 
■pertae dandeatiDaeque Tnballonun iacnruODeB et infeiti eierdtoa, eaa 
noB tibi poBiIdeDdaa a««tgnatnus; qua« aetwnam oertamen et perionlnm ca- 
piti, quasl l^taleDB) al^od Mium, imDendeo* Terlni dixerit, qnani pro- 
videoiia Bnlnd benefidum. Et emnt qnioem omniiio lurtae expoitdatioDea 
taae, it iata nobia oUicere Tolnerii ; mederi aatem non adinodum fedle erit. 
Nec cpim Dobla, quamTis oupiBntibua et multnm MUicitii, alind pBratom 
erit, qnod in locom eorum, quae data fuerint, aubilituamnB. Videa qnippe 
in BunuUBB aD^astiaB adductDai esse Romanum imperiumi et loTiam paenB 
Bc fenua noliu pro onuiibua pUwe ■olom Thraciao regionm ; tarbeo «u- HISTOBIAE BYZANTINAt: XVI. 4- 81? 

fyvai Xtl^ava fioXis 'PafMiktiv, Hxa nffoaattlotv xal atxtu xai A.C. 1H7 
tiov hfftiXonivon nQt>9v^m rff ivxocr/i/av nQXaat^, xol nffi^^^"-^'^' 
yt fiaxpoig iiaiv o^oie xul duttrr^niujtv aoix^roi; aXX^Xar Sit- 
ai^Xtuai ' xa9antf iv ^iaKQi^ xtdlig xal naftnXt}9it xaXdftjj fitvA 
5 9'ipog xal S^jinavov auo^aSig Sfta xal tva^l9ft^T0i tn:dj(vts, 
iS yag t^ twv tWw dQi9fifTv iQafipSlav, ^v^jntr' dXX^Xm 
mXvxovg tn^tyxt mutJig' tag tiStoXoig y£ zuriv foiiiiytu fiaXXttv 
oixTiJOQCini , ^ oix^oiftitv. oSrtti ^txmj/ttJc Jj;ti id xa9' ^&eC 
jtfd^fittTa vvv, xul ovTotg ^ ruv Ifi&v Siioxi&v ifttpvXmg xai Sva~ 

Vinaqafiv9i^og trfaoig ot) (tovov fityltrrag totg tfovXtrtiqoig naQ^ 
axtv d^/as itg i9ia[iav ira^iag oftov xal T^jii^ii^TOf, iXXA 
ndw tot atf^S^a xa\ rijv x&v HXkoifiXfOv ix9(uv xa9* •^ft^ ini^~ 
^taat Svvafuv. -*!£f n69tv SXXo9iv ftiyag xa9' '^fi&v o TffiflaXXbg 
iytjlovti ' Sg xa9unt(f najaftog nXiffifiv^iaag , xal fiax^oTg iia-U 

iSaj^ftfUH Toi^f oixtlovg ini^^ug ofov;, tc! fttv Ttjg 'Pioftaitov ijyt- 
ftavlag naftnXi}9ta» ^Stj ^o9loig xajixXvat, tu S' unuiUr xaEO- 
KXvativi SnaaQi9ft^roig yaif Siatn^ftttat y^g ^ftuv dtftardfttvog 
TOffavnjv iiXtjtft ToXftav xai Svvafttv, wf xal jijv ^fttxi^a* ^Stj 
avvixtos xaTat^ixttv Td tovtov or^Ttfnt^a, xol fitjitvog xa~ 

20Avo>TOC l^ ItfoSov Xr^a9ai, xa\ t^v t&v IniSo^tMtlStov ifiofovs 
ig tdg fiftitiqas ?x^tv titag uxo&g naqaniftntiV xai tavra fttjSiv 
fijjSttftij T( nXioy ynvaior^tog yvtifiafia nffog yt to vix^v noft- 
XOfiivoe, ^ r&g 'Potftttiwv tvxag oixiiav ti9ifttvos tv^ovXtaf xalY.tlB 
dvvafttv, '^ntiTu ttva ftt <hu ^pvx^v tx^*» ^ tfiXtatt, ^ nolots 

tem, qnBe geneTis Roinuii T«liqiiiaB conierrent, pHacisnmaB circnmitare, 
■nburbiis «t ipiu, Teatibolisque ad uTbinoi DriiBluiB reqniiilii, deititutaa) 
lODgiliquis pmeterea finibuR, et Taatis aolitudinibua interiectia, a se inviceni 
distantes; ijuales patentiBsimci in campa numcioaiasimaque alipnla, poat nwa- 
■em et faiceo , apanae et numerabifea apicae. Omitto intestinam tra^e- 
diam, quam dvium aibi invicem iafestonun diacorilia exbibuit; qua factun 
eat, ut habitatonim potiua umniacra nunc quam habitatorea eaM videantur. 
Adeo rea nostrae tn prae»enti afBictae ■□nt; adeo dvilea illi et implacabi- 
le« tumultaa, ab inimicis meia excitalj, dod «olum nnRxiinBm ii«, qui n«qui»- 
rea erant, oppoTtunitatem^dederunt, ut Ucendae et contumaciae aaauescerent, 
*ed et eiteinorum in noa hoaUum poteotiam plane canflrmamnt. Undenam 
•citicet, nisi inde, Triballoain Doa tantua crerisMt; qui fluvii iottarexnn- 
dana, et lioiite* auos longe praetergresaua, effuaia fluctibua parten imperil 
Romani iam imindaTlt, partein inundaturum se mioitatiir} Nimimm ille, 
lonao terrae interraUo a nobia diviaut, eo audaciae proceaiit, eaa vira* 
collegit, nt noatios agros Llins exerdtos perpetuo incursent et aubiti^ ir- 
rupiionibus Ta^eot impune; telornm autem stridoiem ad nostraa aures b- 
cile perfent, nulla alia le forten ae in Tinceudo exhibena, oiu qnad ax 
Homaaoium calamitatibus conaiiium capit etvires. Qnem mibi interea *ea- 
sam ease eiistiinaa, ini fili, qaibu dularia iKuibna paten>QiB pectiii «1011 818 mCEPHQBI GREGOHAE 

i.Ti.€SS6oSvyS» $r9^al* iivQiioUTa^ jijv twp naTQix&i' anXuyx^'^ 
'■*• * avfinTi^tv, onoii at ^pw/JoiJ^ow ovtto xal t^y ^X^t* tnd t(5* 

P/itV,6yT(ity &^^votitvov <p60aiv opai» Kaii ^ovktian ava^/jn 
iJMna ivMftat ' aikX' wOTit^ noXJLoTf jtat xtttvxkw^iyog &vrmu- 
lots ^iiptaiv , itv&thioval tt xa\ &VTijftQianwaiv ixdaroig )i(>oc5 
iavTdi, nfdf oidtv Tuv BOtdvTiaV anoxXtvuy t^ia fttTa xivog ti- 
yvavf Xofiafiov, oJoi uv iipoSia tii} xtxT^eS^ai txavog tg x*"^^"* 
XttTdyttv tvXfyttvoVf xal Totovtvv ^tfv^ov; xvfidTwv Swdfitvov 
aaox^ovtaSw ; Tifog ftiv y&^ Tag Tov fiaxaqiTov puatkioiQ btti- 
P.SlStw xa\ ^Olov xaTu t^ tixo( ivToX&s «no/M/ntin- t^ ixtivovtQi 
jitttdl Toy fiaaikttov dvayxd^Ofiat jii^iJtoitTaQ-at xi.^^y ' n^g J* 
av Tug lv6gxovg inaf/tiJag, ag TOig ^vv yt Ifiol Stwxofiiyoig xol 
MvSwtiovatv tnquTTOv vit* avdymig iyi), t^v ntQl y)/vxij! uyt^ 
vt^fttvog noXvftox^ov IxtTvov Siavi.ov , xol xaTaqitvyoiy utg- tig 
tf^ov^&v &taymittv ti;v t&v fittatXixav avfi^ilotv dvtik^tv, ttl- 15 
9-iS avayxa^ofial ([(fiat Stavtfttiv Ta Xfmiftiva tuv ^aaiXixwy /((h- 

B^iiov, ov ftdia aiv ^Soi^. TavT' e2r iwoovvTl ooi, ipikTaTt, 
ff(Qtivytrvaion tixog, t" ti ft^ xaTu ^ovX^atv titj nafaxofiil^fit' 
vov vni Toiv ttil ToTg &v9^wnlvoi( iq^tS^tvovTiev n^uyfittaiv Ina- 
X^oiy. fi^ yiQ vSv n^wTov £(i/«r^ai oiov StiSt ai t^ tov filov90 
iva/iptXTOv TttiTtjv ivax^lftiay. aU* del nc^i/optvti Tdv&pwniva 
ndv^* oftottog, xai ndarfi inlmjg xaTo^x^TTai Tvxig xal r,Xixiag. 

C^o fiiv olv Xvntjg &d-mov diavvaai to>' ^lov, tovto S' uSvyaTOV 
tJviu vofit^, xal Tfj( dv^fomivTjg iu$ no^^coTaTa q^atatg' Th 3i 
TdnUvTa Sttjvixiiie i^ aS^Xov Snvu ntiQaa&ai ^iqttv ytwttlo)(,i5 

ccDMf , cam te futari inetu adeo taTbBtma et Baimo fractum ndeo, adaliM 
Hutem pouani exiententia recreare; led multia ipie quaii drcaiiueptai iii~ 
feiti* gladiis, <{ai m« ancipitem diBtrshiuit et unguli ad «e rerocaut, (guo me 
vertam nescio, nec qoidijoam nuhi luccurrlt boui consilii, quod viam n)ibi 
iaitru*t ad aliqaem portum , aaimadi fluctuum tumultibus repetleadii pa- 
cem? Com eaim, at par «tt, ad iUlus Diti eC amici imperBtnri* manilata 
leapicio, imperatcriam bereditateiB cosor eiui liiio propriam nserere. Ciim 
antem animnn ad iila refero, qnae, impellente neceiiitate, i.urato prooiiai 
S», qu ■•£■») siule* periclitabantur, qoo tempore certunen illud capitis la- 
baaioNMimum alM*i, et ad imperii inii^;iua capeueada tanqaam ad praeii- 
diDm neceoMriam confugi; tum runui iu cogor, id quod imperantibui ad- 
bno reftat Urritorii, haud nuitum laetiu disiribuere. Haec ai cogitei, fili 
~ '' ' , fortiter feraa oportet, qoidquid tibi eae moleitiHe, quae per- 
' ' ■ •■ - ■ .—..._. ! _.^ -"— . CaTO calm put«a toi cauM ounc primDm noici iniquas illai 
lumnM. Seniper m omaia biunaaa circuauistuut) in omnem fteque et oob- 
ditJDnem et aetatem ininltaBt. Hoo tu IJbi perauadea* Geri non poue, ut 
*ita ab' miai moleitiB iauuunis traniigatur, Md ab humana conditione lon- 
CiMime td ab«M«i ot iagiiMatia ei itnpcoriao mata ugiu aiiimo fsne, et HISTORIiE BTZAHTIKAJE XVI. 5. $19 

Tijy Tai| vavTiiXoRft(^.i''fo£fifovM'fiiQyi}TtAiV, td9to d* Av- A.C t847 
i^iri nQOfjT,xov vovv i'xovat, xal ftahara toft «p/oiV nohTuceui "Jlattl 
wTjprJMvffi tov Sn<nnrm fiinv, ayajt^T&v T^d av lii] la t^; XvnijQ 
inlaT,q uvRX»pR«^ai Tori; tp^^hovai , xal (t^ nXtoilixiifv i^ 
S^lpa, opui fiiv ya^ , w; n^Xi/ow fiiv &it to dvaTv)[is im^^iTD 
ToU riftctf^oti xa9&ntQ Ix X^/ov Stivug ImTt&ltnvay nfdyfiom ' 
To ^' fS3aiftov afod^a jot OTiavtov xal xovzo S* od' /t6viftov, 
a3iXi'Slin}v av&au?vdxtOja fitt^aivofiivov' oiftai, tov ^iav nai~ 
4iv/ta tou^' ^tv S^aarixtkaTov ftaka inuyovrog, %a fti} fifyn 

10 ipQovaifnv , vnifTfQBt^ Jtji tov &r^Tov (fviftus dvaXoyt^ofttvoi.Bi 
iiA ifi TovJO ■xai Aiaiun^ nui.at jt^ 0Qvy\ jiiv 9t(iv ov^ vSujt 
voiif^tv Inf/ti j^ yijv, &}.ia Saxgvgt, (fVQuiXsavfa Tiiaaat jiv Sv~ 
&Qionov" (J.) Tavi' lixiav o fiaatXtvg j6v ftiv «to» af^xt» 
hit tZv So9ivta ftviaSw xkr^QOV' avjbg $i t«;i;i) jit ixit&tv, d>s 

IBiSvvajo, Ka&tajufttvog n^oryftaTa -j^ Ig Bvl^iivjtov iitoQivtto. 

t'. 'Efioi S' IvravSoi ytvo^lvi^ j^g tojoQluQ imaxtqiaXaioi-V.Si^ 
eaaS^ai tnttaiv, Saa /ioi Siii ji t&v noXX&v na^tiTat iaiip&dvov, ' 
oTg nQOvgyov ToJf ytljovag yivtTat niftfca&at , ntfl aipuv avTuhr 
atfnjyoiftivovg ra ptkjtara ' fiaaxaviav tiSoji naaiv aya9oig tm- 

90 ^vofitvijv , ^ Tijv tfvatv ttYtiaTQaTtvoftiviiv txti jaig aXti&tlmts 
Sti]vixdig. SXXag xt xai t^c xaxiag iv ana^avTng tJt xat yaXa^U 
xqvnjofiiyijg , xal j^v ayad-fjv t&v nqafftujmi nQoaSoxlav jimg 
npofiaXXofiirojv , SifVKJOv ^Kigra (^ev tnofiiytjv ivjav^a TtirvB 
Xoyofv JTjv /Qtiav o xQo^og. vvvS' intiS^ tu Jt jwv (oSivav i^- 

5. iiiapiv 8i codL BoIt. 
aanticiia in eo Brlem iinitari, \6 Tero haminam eiM iotelligentiiim; eonun- 
qoe inprimii , quornm tata vita in dTitatibui regeiKlis occupata ait. Quod 
ri tristia laetis temperarentnr Beqnabiliter, nec peiora praeTalerent, ^n- 
dendum eaiet iata aorte. Verum nos calaniitoaa loulta tanquam ex iiiaidiil 
enuupere et nostria rebua ingruere, proapera autem rara admodum Tidemui 
STeoire, eaque non pennBnere, sed flori» iDstar breTi marcescere : Deo opl- 
oor ef&caciasioiam iUam nobis disciplmam adbibente, ne efferamns ipai noa, 
mortali conditione altiora affectantea. £a propter et Aesopo Pbrygio tdiin 
Tidebatur , non aqua sed lacrymis dilutam fuisse eam terram , qua hominen 
SeuB foTmaiaet." (IV.) Haec ioquatus imperator filiom ad assignatas poa- 
sesstones capeBiendas diiniiit. Ipse rebua illic, ut poQiit, dlligeDl«r ordi- 
lutis, ByzanCiam disceasit. 

5. £fo vero in bac parte hiatoriae ea aumma^oi repetan, qnae a me 
omisaa aunt inTidiae metu; qua fit, ut pleriaue proni sint ad obtrectandum 
proiimo , praeclara de le ipao narranti. Sciebam Tidelicet inTidiam, cuiu* 
natnTa veritad «emper adTeraatur, boma omnibui inhaeteicere. Alioqui 
Te», com lBl«ret adhuo in cunis et qnasi in utero malum, isque esaetrfr- 
nn ilatu*, qui bonam etiamnum spem oSerret, mioime lllis tcmporibiu 
uneaa etat bwTiUbiiia dicaodi iMceintM. Nnus antem , mm tt id quod 820 ' NIGEPHOBI GBEG^RAE 

.1. H. 6856 ^t^n ""^ tt^n^ow i-/tl^vm %hv im^eh^ o» X&v Ivayxlvtt mttih- 

^^ * ^^fZ npftyftdrat' xoTtl t^s akijd^tlag, xal diog fi^ tow fitiXov- 

TOg avd^^toTioig Snaaiv it uS^Xia Ktifitvov, r^g xdjoi tfin\^fifi&» 

TtXtihfj fitTtt^ X?V'"'V*^'"'"' I fiplr^ifaXaig^DvvivotixtvatTOve Xo^ 

yovg irjg ovftifo^Sg, aj^o^Tai ■nTs iaoftivoig Tafti , Snug TtS 

Cn^Btivix^ijftev ToTg ztjg ixxXi}tjlag ovTO) Ta(fttTTOfiivi]S n^dyftuct 

xui anoig Tu fiaaAtt n^oawvTtg Soov liv ^Xov ivt3ti^dfit9a, 

&faYxatov ^ftiv i^fi^fKjrai, §Qaxi» Tw» JtDiXMi awiXavTag tt- 

ntXv, (B.) "Aqx.ovat fiiv ycip ra f/Stara Xfyttv 'fni/xijov; tJviu 

&xlvivvov, nffhg ■Si id T^ojf^ tol &vTtSow , xal ijxtara xuT&lO 

f.5i7yv<uftt}Vf d^ftv T^v yXwTTav, ivan^iaodtv fiiv tufiaxitv uxo- 

Xov9tiv T^ &KQoaaiv, n^oxtiffov i' tig Xoido^iag Tfjv dtanofyv- 

yAl&aav yXbhTttv xa9-' tavTOV, xai ngoe yt nQoyu^oTiqav ^g Tifuo- 

Qiag T^v xttft Soxtt fiot na^' ovStvog ayvfiita9aii ii6 u»t J(l|- 

Uim fiovXofiiva rfjV na^^oiav xai ri J^ot^oi' ixttvov tov 1^^-15 

Xov iiSilvai nipltOTi, ftij noXXoartifiiQtov Ttjg SXijf Xtyotv &X^- 

B9-tiag fitjSi noXXooTijftSiftov -r^tvSovg So%ia xaTaXifindvttv. wpo- 

^fiivog viv xal Toig t^* dX^uav Iviori Tpa/iiov Sva^x"* VY"^ 

ftivovg, onoT* ti YtwaTov txoi n^og oyxov ^ r^f a^trijt iniSti%ig, 

xai ftdXia9^ oniTt nigl iavrov Ttg u^f]ytTo9at tA Xi^ova fiov-fo 

AotTO} xal tl ftv^Hini lj(oi 9taaaftivo}v fta^Tv^ag i^&aXftoi)g, txav 

ufftavlif T& nXtTara na^Tjfti. (/*.) 'Efioi ydp XafinQuv lo/i;x<!n 

C^iXittV ix naUov n^bg ^aoiXia, xaX n^lv ig Tdg ^aaiktiovg dva- 

partariebBtnr in Ineem eruperit, «t magnmn a ■cintilUi Socendiam in Te- 
rilatem ab ■dTEraR parte eidletar, pericnluiDqDe rit, ne nobis inteiim (ot 
eit omniboi moitsliDQB incertum quid cuiqne futnmm sit) terreitris buiua 
vitae entum nactli, antequam iitiufl mBli cBnau bene aniro*dTertwimai, 
]|[norent piwteri rea nottm; quem videlicet me in illii pertarbatae eccl»- 
•iie negotiii (tcMerim; at coDTenerim imperatorem , et quantnoi prae rao 
eelum tulerim; ideo necesaarium nobis riium est panca de mnltia compen- 
dloic narrare. (11.) Nemo eat, opinor, qui icnoret, minime periculosum eue, 
ea di<n a lubditii, quae imperantibas iucundiiiima aint. At iidem, cnm ad 
cxaaperandoa oflendendosque animoa , et ea qoae minime placeant dlcenda, 
liD^nam aconnt, tnm T«ro conaequeni e«t, ut perquam aegre audientian 
•ibi fadaot; pronam antem ad conritia herilem lioguBm pioniorwiqae ad 

Soenaa mMinm nanciacaiitar. Voleoti ilaqne mibi ea, qnae Uberiu* ajne 
Icta niot, et leli illiua mei spectatum ardorem exponere, metncndam «*t, 
oe cnm totiiia veritalie rii minimam partem dedaraTero , Tidear (tUi iw 
mlnimBni qoidem parten oniMMe. Qaamobran et illoa rereritoa, oni rerl- 
tatem noiunuiqaam eraTero et andita aaperam eue ■tatauot, cnn ^iqidd in 
•e genanwnm rt amuMiu habet Tirtntia o«(entatio, ac tam pneaertiro, cno 
d* •• tp»o aliqma praeolara narrat, ofad ille tettea hal>eat apMUtomB iona- 
nMratnUan ocnioa; plenqne rilentla Tolen» pnetereo. (III.) HiU ceita, 
«d magnt iaa oUm cnm imperatore foiaMt uuoitis, utteqnam ia id 1»* 

,Jc mSTORIA? BTZAimiV^ Xn. 6. B21 

fitfiijniMU vix^V, ' ii» Tc wtSf T$£ npflfnjrof T{i{n)(r; xa] Saa'A. C. 1847 

^yg ^fipfurilf (Znf itMiya^Qi;; Iw/j^oii-t /idili(rra jiuvTwr, Ivatai 
aurhv aitlxa t^; fictaiXixJli i}ovaiag ljuAti^fi4»ov r^» j^svvat- 
Sfitia; oio(ii*(ff TtoXtQQxtav , ^y qi Tijs anixtifUviis ifaifftaq TCA- 
j^ts novlf^EOf dfftpXfyov xai J0vi6 noi Toy /tox^ovvjwv lityi-D 
Afuiiv lyepftTo xttJuXv/Mt rt^yiv, xai ^^onldiMt- oi.ia&afvav 
cf; &n6^woi9 xtvdwtvovviir affaos n( xnj gtfton ^^oavvrii 
ffyvffos ' oiotiivift ■ xtt^am^ xo ta^ iXev&tflav xiSv x^'lf^ 

iOrtipiuv tais ■^XiaxatC ^Ta^ na^txtiai, etiitttc Mtv^tpdmi t^c 
*aTi)^oiatii vntQ Ttttv dtbm' Soji^drar Xvjtt]f tv^aiiv x&fif. 
(^.) 'Entl S' ag m^^wtuiai t^; tfi^s ^i^V dnoitifiov yvti/t*isK 
iiuqiav atPTOi-, xal to xSiv tiytvaiv ixilvov iXaiSiav dv9ovv iv- 
iittiirifia /la^Oivifitvov jt fttl jfj jtjg ifuvjtug /lolQag xaxl^ 

IS TJagaxoipavv tt xal xa&oaia^ ^TJto/ifvov, fifKjtaJOv ISol^ty tlvttl 
(loi, rus Juv tf[rriat»v uXXai SiXXot^ nuffaiuxfaiftjxojt tit^t^avus, 
onootti T^y TiHy dvayxatiay no^Ojuv txovavr tvSttar, inl ri n^- 
filQ^ii oftoat jrfi tov ^iXov xtxuifi}xfvai ^x^s, ajQajintSa ydp, P 
wf tlntiv , Xoyio/tav navtoSanuv xui noixlXav, ^' ^t/iovt Zfi- 

SOC^iw Tov xptijTayos Iv i/iai SitjvtxiSi avfXQOTOv/itvtt , 9avdxov 
yifiovattv tlfai t^v ivrav9ot oiwx^v vntTi&tvto , oufiaros /liv 
taaitjxiata, V^/^C /' /"7^ ""^ /tdXa fn^aja, /ttjdi ySifaif^t- 
mdvui StiXlat, cdaxlaTov voa^/taTos, ti tiv tov ^Xov &t]aavQiv 
difunia /laxQu &oXafttiuv, /itjS' av dyvoth ^fids, tov iv T(pP-518 

peratoriani dignltatcni euet eTcctai, mihl iaqaam ad in^anlam Ulud mita 
reipicienti , et ad alia omnta , quae eiimia lanB illi Tiro r natura inenuit, 

Saidam Tcluti bonae spet flon» animuin maiime recreBbant; cum hoc mibt 
icile penuaderem, eum, itatim atuue renun potituma euet, reli^ioneni 
oppreuam liberalnrum eue ea l>dli fiamma, quam coatrariae factionu Tvl- 
chinei improbiwime Tcntilaluat. Bratque iilud mihi laborantii enimi grd- 
tum quaii diTersorium , curaruiDqne ad de>peretioDem Tergentiam aDlamen, 
sephyro leni et iucundo heud abaimile. Palabun «111061, qnemadmodum 
Ter biberois nubibUB liberat lolia radioi, ita et me liberatam iri eo moe- 
rore, qaem pni lacriB dogmatia «DicepiMem, (IV.) Poitquam autem ani- 
■nadTerti CantacozenQm longiMime ab lenteQtia mea recedere, et praBclaraa 
illw Epei , qaBB miU florum initar icBe obtulerant, marceacere, ac partk 
odTenae malignitati senel omnino Tictaa cedere; optinuun eue duxi alia* 
petitionea aliia plane relinquere, eai nempe qDae ad comparandam rerum 
neceaiariaTum copiem pertincrent, io eem autem curam incnmttere me, quae 
amici animae coaBuleret. Cogitationei quippe muldplicca et Tariae in aot- 
ma meo, Telut'legionea quaedam, iBudabilioris zeli anipiciU glomerabantur 
perpetno, atqne hoe loco silentium, si minuB forte corpori, animae cert« 
BtortiferumpnwBas csbb submonebant : nec enimdiatarBab ignaTia,qui mor- 
bu turpiMunns Bst , alto tilentio ■epoltum seli thesaunim ; neqoe etiam «2S KlCEPBORl GBEGORAE 

L H. 6S5S T^s SttXla^ uxirt^ x^vnr^fwov n69-ow vtiv d.fad^v ijxiffja iv^ 
^^* ^ vaa^M avvtitiv fiiv r^i d-igv jia^fiafas u^^iiav. ^ jwp «(jo- 
^aaiig Srjd^iv tvXoyovg vmQ itiUrtg TtXaTttiv litj-ld^&ovTt , jov 
ili*olfii]TOv oio(t(v<ii i.av9uyHV iy^aXftuv tov 9iov, XiXi]9^i n^a- 
ipavoii avrbC iavxov umXXiii xoi xft^' iavTov aTpaTtvofiivosS 
artixqvg. roaovtov yig 4ia<piqfiv Ig Trjv ^rav KQtlTTdtos /tot^p 

Boiofmi T^v ita^^atuv ivTavQ-a t^; atimijs, oa^ tuv ix y^s 
fpvofiivjav itTiiaa a^ov rh al^i^tov /itTtwpi^i fftas roig xa^noie 
■tmv if XoTg uoXaotg Tijg firirQQS y^t rafiitvofi^vwv. intTvoi jifji 
yAg 'Xo! n^o ytvatag oafpijaiv rt xal ogt^aX/tov iart&ai Xoft- 10 
3iQtos, xalji;«p/&»»Ta^j'* oy^, xal xlftf/Kitg ayidov ajida^g dnd- 
aaig atadriatat yivovTot dyaXfia' TOtSTOtt' Si ov» tvnQoaoSov o! 
nXtiaroi Toig aid^^aioiv , ovS' iXapdy rt xal aXi^Tiov »apa/^/J» 

CnfiooaYOvat rotg xptjl^ovai rrjV lavruiv q^ogav , ti^X' Sli)»- Slijs ag 
T.419xd noUcl i^tfivTtjTog rt xa! SvawSiag a<f6S()a anotflvaav, uiXo^g 19 
« xni oTg fi^ tlvai na^^tjalav ofiov Tors xai^oTg inirai, TOii- 
TOig S^nov xal tvjifO(^aiaT0v nva xtiifav unoXoylag tlg dniSQo- 
mv Xtinta&at , pqaytTg Tivag ndrtoig ») fiijSivag tlvai roig dvrt- 
fovvrag olfiai. fi^Tt y(tp na^^tjaiuv, ijg 3-tfiiXiog aaiiaTog nfo«- 

JiX^ifvTa yivtTUt ifiXia, ruit' n^oatjxovrwv no^fa xui^Sv, fitfttVi 
xaiQOvg na^^rfOfag TOittVTtjg Hvtv ivtiXig i| Svvaa&ai S^Sv. 
thai yd^ xal Tia^^tjalav tptXlag Xto^ig dftav^oV xuj av xatQov, 
ttfiyotv ixtivoiv Xunifitvov, ntQaivtiv ftij Svvaa&aijdiv Stavtoiv 

ne*dre nos, non poage unorem bonl, si timiditatit in tenebria ilelitcMeret, 
•incerac Adei ventatem cagDoicere. Nimirum <|ui pervigilem Dei oculum 
eperans falll poise speciiisum Telit timidiCati auae praetextuni nblendere, 
u sibi Ip» imprudens manirestum exitium moiintui , et in >e ipsum palam 
arma conTertaL Quippe in eiuaniodi caaibua tanto excellentiorem ease exi- 
t&aa Tocem sUentio, quanto tx iis rebus, quae a lerra gignuntur, illae, 
quae fructua suoi ail caeli lumen attollunt, praestantiores Eunt iis, quae ter- 
rae matria in ainu reconduntur. Illae sdlicet udoratiua adspecUiioque aiilen- 
dide paacDnt etiani ante custatum, et tactui blandiuntur, et omai ferme vo- 
]uptate onmes seniua oblectant. Harum vero pleraeque aec facilem aditu, 
Dec iucundum, nec uuaritudinis expertem, fructum auum sta^m cupientl- 
bns exhibent; sed totum ut plurimum acrem et ^aveoleoteni. Ac iu qui- 
iem, quos illa djccadi libertate uti tenpori ip«i minus conaentaneum eit, 
probabilem excosatioDem relinqui, ad quam confugiant, pauciasimi erunt 
opinor, aut polius nulli , qui iniilientur. Nec enim dicendi libertai, cuiui 
est fundamentiun inconcussum ea quae antecessit limicilia, abique oppoc- 
tuno tempore, nec lempus apportunnm absque illa dicendi libsrtate pot- 
fst cjuidquam perfecti efficerei si quidem ipsa dicendi libertas, si atisit 
siniGitiH, lete quiddam et futile est; t«mporu autem opportuoitw , duplid 
iUe aoxilio destitata, nilul quidquam conun, qoae opua lunt, poteat per- mSrCORIAE BmimNAE XVl S. 6fl6 

nTttt ^iXlagxttl ofiiXlag, iiOTtov ^vai Hoxu, aiian^ ^"^?*»^ tacM. 1"' 
0&ai tovs tio» uvayxalbni ig r^y jfQitav xai^o^. (E,'} "O^oK 
ofiiXiag tt/txa xal vvv tjvxvi xaXovtnt t^ /iaaiXfT avxvA ■xal 
Saii^ /ioi qipiTav Ig avTov m^ajv, St* ov$iv xi JtSv navrotv Vtl- 
poy ifii t^s v^odvfiiai tig rijv anovSr,v iytt^ovpTjg, ei j^^^ %i 
T-^C xa^dlag araxaXvTiJtiv uno^QijJOv ivjavQol xal /iij na(>i*- 
Kfovta&ai T^y &X^d^fiov, ^tov fi^ xa&v(ptivai , o7; &v it' lifi- 
otwg ttij , naji^OJV OQia xirovaiv, Ixxonovg uvjttauytiv xaivo-^ 

tO^atviag, aXX' tfifilvtiv toF; StSofiivoig Soyfiaat na^airtiv uaif»- 
Xwg. xai-7jv ovSiv, o fiij noifuv xai Xlyiav vn^Qxov iyoi, navrtK 
ianig ytyvofiivog, xal niivja xaXmv xir&r, vvv ftiv tov xoXaxt^ 
xiujt^v jQonov xal Xoyoig xal ypdfifiaai ttffog avjov ivdiixvvfts- 
ros, "v' ovTioai naig To ^&og n^oit^ov TtS^aaaiiSaag olijov npig 

15 10 ffovtofttvov ayfiiiiv ntiSoftivov ' vvv J* iXfyx'"* *<»• V^Pf^C 
avT^ vioS^pOTTiTa &viiSify}v , xul oaa'Pwfiaiovg itmSi xaTal^if/t-^-Sl^ 
jai n(/oXiywv Sti tk joiavza J^g ixxXtjalag vaidyia. „otg ftiv 
yw^ J&v ti xtifiirior najQiiav {tipaaxov) vofilfiiitv ovStfiia ToJtfiu* 
jui nu^d^aaig, tvSgoftov ftiv t^» to5 filov qio^iv npie tvSaf 

iOfioviav, li/XTiiSa Si j^v juv iniffytXfiiviav Tor; Sixuioig ig xi 
fiAXov anoxujdajuaiv tlvat ' oTg Si ToTg ti xttfiivoig ovx ^niJat 
doyftaaiv inio&ai tuv naji^v, joijois S' av^xtaja fiiv tH tovB 
fiiov ntQixto^tTv naXttiaftaTa , xa) fidXa TaTg ntfoai^Aftatii ivay- 

16. 'PioitaCovt ein> Boir. pro 'Papatote. 

ficere. Nobii tBro, qoi cum ilio fidenter agere CDimieHema*, p«> Teteri» 
amlcitiae rsmiliaritatiaque iure, ebaardijm Tidebatur, silentio noctro ncgligl 
opportunilBtem ea faciendi, quae esient Dccesaaria. (V.) Quamobrem col^ 
loquendi gcatla cum subinde me etiamnain arceueret iniperator, aubinde et 
ipae me sd eum conferebaai ; nallaai aliam ob cauatim mea me Toliutate ad 
eain operam navandam impellente, li cordia arcaiia aperire nec fraudem ve- 
■itati facere bic oportet, nisi quia □aiebam cedere iu, qui termino* a pa- 
tribuB constitutoa moTere. etabinrda noTaruia opiaionum commentn intro' 
duccie itnderent: atque ut enm hortarer, in inatitutii sibi triditii finniter 
nt perseTeraret Nibit ilaque non feci, niliil non dixi, ot me in omne» 
IbmiM Tectl, et lapldem omnem moTi; nanc blandioribua cam eoTerbia lit- 
teriaqae agendo, ut ipiiui morem primo maniuefacerem, deinde iUnm habe- 
rem Tolunlati meae otiaeqaentera ; nuno redarguendo et animi socordiam ipil 
ciprobrando, et quidqvid maloram in RomanDi mvaiuTum ob illa eccleaiae 
naufragia euel, praedicendu. ^Etenim," aiebam, „quiWei amaioribusbene 
conitilutai ne mmimum quidem audent egredi, IIi ut huiui vltae curiua fe- 
liciter procedit, et apei futuri melior proralsiam iuitii mcrcedem apond^ 
Qui vero lapientibui parentum decretis nolunt inhaerere, ii Graviaiimia vi- 
taeaeruBuui cooDictantui, et loceptorum talea eiitui ip lia ccutlugiiDt, quk- ..Googlc 8M MeEPHOEft GREGORAE 

L H. 6856t/n t&f n^Kixoiilvav Ttl fA^ * &vtj)iiarm)s ^i xai Sw&juSik 
fiaiiXav T(lc fttxu xitv fiioy xauiyayiie dnavrav" (ff.) 'j^ti di 
Hai Tijy uvTixciftinpi ipaTplavl^iyoow lyxttn{vr,v iTi^oi&tv, Xor- 
^ptt TE *al ngoqiavSs aitov dttjii^ovzas, iio^lat /ttiifavT^ 
raxlmrj* vatv&vvov. tStSUaavya^, tHfiai, ju^ t^ zo^ ijfitvl^auS 
^fiXov nv^if xa&dntQ alSti^og, infii noTt ftaXax^^^i ti*a&iim- 

CfOf yivijTai n^ig nti&iii, xal SXtjV fittafiaXutv t^ tuv Sixivav 
lai^ovXov dij^av avavopfia^. dtit xaJ iq zo jia^aPoXwTtQOV fiaXr- 
htv ixti^iv T&v ifiov xal uvio; dvif^aXxivov T^imv , xat utftiSi- 
ett^av ^Ji} Tor; n^hg avtav iiJyxoig Ix^^f^Vi SvoTv Svtxw ^lo 
f&g aiSfa9ivTa naioitv to tou xaX& Tiqg ixjtXriaiae noXIftov 
filtuov, 17 xufii Tov BvljayTiov Taji^icrTn noitiv ^vayxAaSai J£op(- 

Datov, fttjSi y&f avtxriv tlvai fioi, tifv t&v Soyftmav xatvoit^- 
ftlav 6<f&aXftoT{ o^av tvatffiiy aX^ovftivotg, oJlX' ^» &Qa z« X*yo- 
fttva fiaTaiag oxXog , xal inivovv dv^wta. oStt yag ovSi figaxi 15 
Tijg nqo&iatag ixilvT,g ixtivog tvSovvai n^ofi^at ' alaxvvfiv yiff 
ivifiifyv tlvai 01 T^y tov T^onov fttTa9tatv, xai T^f t^£ 'o|^£ 
V, 420p«To/?oi^ , ^ tifv iaxiiv aitog i% dqxfii yaffiaifitvog Ttjg oXijg 
ftdXtCta ndvTtov iitoSEy ino&^mg «(Viof* owr' ifiol u Stiviv 

Kindytiv, ndyv TOi XotSo^ovvTi Tt xai ;;Xiva^o>Ti, ovr' oixo&tvVi 
avthg fiffioiXtvTat, ovtt Sww^otJwai^' &XXwv naQtv^cxtat. dXX' 
fjv uni Tov iaov ftoi SiaXtyofttvog, futd t^; aw^&ovg n^uiT^Tog 
&ti, aant^ ol /117 Swdftfvoi Toiig ivuvriovg dfivvtn&iu' t^v fti- 
fttjoiv, olftat, nqog jiS^tavov fiatoxotg dvdywv Tof a^ox^uTofa, 

lea Blnime Tdint; ac iidem poit Titain ad intulerabiliora et detperatiorft 
nalk appellunt." (VI.) NoviiMme et contrariaro faclionem ei altera parte 
inotare intelleni, ctanculunque et palam euro iiiitigare, ut me exilio statim 
Dulctaret. Verebnnlur quippe, ut opinor, ae zell illius noitri igne^ Tclut 
ferrnm, tandem aliquando mollltui, prapenslDT ad credendum mihi eKiiteret, 
et totam laqueorum Ulorum fraudem niutatus eludcret. Idcirco et ipse ex- 
inde nieiini agendi retionem in proiectiorem audBciani Terti , et libenus iam 
ipium coepl arguere, dnabui de caniia. Quippe aut illum pudore Bireclum 
belli ecclesiac illati Tiolentiam repreuurum; aut certe coactuoi iri Byxan- 
tio qnamprinium etiam me expellere : nec enim tolerablle mihi eue opinio- 
Dam novitates intueri oculii religiosii. Sed erant ea, quae dicebam, ina- 
nii molestia, et frugtre laborabam. Nam neqoe ille tgI miuimum remittera 
de KOD illo proposito sCatuit; luips eiqnidem esie ducebat, mutere institu- 
tnm, et ea opinlone ilcsiilere, qua ipse ab inltio eonfinnata, totiua contro- 
Teriiae onus omninm inaxime auctor exitidaMvideretur; ae(|ue etiam inme, 
Biulta exprobrantem irridentemque, aat priv^tim ipie graviu* animadver- 
tere decrevit, nut aliii ImpeUentibui ceaait; led aequo et pari mecum iiir« 
tuque diiputare peirexit, ■olita.lenitate, utii, qui adTeraBrioa nlcisci non 
powaatj HadriaDum imperatoiem felidter, ut loibi videtur, isutalua, qnl tnSTOSIAE BTZAMTINAE XVI. S. 825 

oe avz^ ifiXovttitag mri 3uuptpofiiiw fJhtpta^tnv tdv <fiXoa^ ,\. c. 134t 
you, i^v anoxittyto' f o 3i oiSoftij jiaffoiivvivo , iXX* htxa^^f-^"'*^ 
rfytt i& (uAi}(ltfi Tov if&ovg, Snii roS taov SuuptffSptvog. 3t6g 
K&vtav&a (iSiXov o fiaaiXiii l9aVftu^fro n^ig rSp na^mn 
Siii T« Tov ^SmiS fjfttQOVf ^nif iyilt Sii ri tov ^Xov ^fioiiits. 
(Z.) Tovrotv S' ot!T(i)( ix^vrwv, xal ovtw xo>^9v<>^s t^C j^ 
ngayfidroiv TixtCi oii' ovrtot tjv ^j^ xaSrjfitvov tflfjttv ifti' 
SXX' iiva<pi^ow xa2 ^o/oUov, xal ftttnjg f]artr6 ftov t^c 
nagSlag r6 nd9og' xal xdigov r^g ift^g i^^^row it^oS^iatugP.&SO 

10 DiS'0*' Ti, xplv vnj X<£m}e ne&div, Stdfaxivai. tov 3i x^fivov /of- 
^ovvros ig ri tov ^tyonupa ai^ag, inti3tj t^* ^'toiX^ 3iA 
Max&aiev r&v vi^, ui iTift^tti, 3itt anovS^g uffanita&at ig ^t- 
3v[t6rtixov ^v, 7ra 3^ Xvno^fttvov ix^vov xa^a/ai^ov/wvoc Ttic 
vijg fiaaiXiSos Slf^vtjf inayjOUas df ?^ov iyiyj], rovTOV fytti 

iSr^ xixt^iv dya&hv ^pjadfttvos f^ftaiov, xal roTg axoaovftivoisB 
tmeixwsftoi nffoa^xovra, npoatifti xttr* t3tavEl^vi]rji fiaaiXt3t, 
xal Sfttt lov rt i^^Xov 3ijXov rlSiifu rh tpiJyov xaX tovc yt vnif 
tvatfitttts av&^axas &vax€A.vwria t^; ift^S xa^3tas, x&ai vli^ 
xai oi^u^DVTi T^ Tov natShs t^ xa^tav t/uc ^axoXjjftlvfjv niv- 

30^(1 T^; ixtlvov TcXwr^c oJtu^aTOv i^ooxoy <7vai t^ rav 
3oyftd%otv xardXvaiV ^g 6 ixthov ntni^if iv3talrt]fta fitpaiov nt~ 
jtffaX^ T^ xaif3lav fuyhrijv toTs xaxorc t3i3wxtt ^on^v ttgC 
T^v rijs xaxitts inl3oaiv. ravr* tiami xai nXtUa jots d^fthois 
uxoXov^a naftvtlfas ix t^£ yffO^^S ^^ov f xari j&s iXnlSas 

19. ^azf>^tl*tvji coiu. Boiv. 
PhftToriaDm philosophnm MCDm altercanteB ocdden cum pouet, Deqnidem 
iraicebatar, led io morum mBOiuetadiiie peneTerabat, et cum eo tanqoBiB 
cum aeqnoli rixabatDr. Eb piopter hic quoque imperBUirem ii qni aderant 
admirabanturmagii, quod esaet mid iogenio, qnam me, quod zelum anioio- 
■um praeferrem. (VII.) Haec cnm tta eHent, et iu huuc modum re» auo- 
cederent, nec tom quidem potui quietua ■edere ct patienter ferrei led ae- 
gre tuli et ladignatOB lum, et iodmum pcctuidolor attigit; atque oppor- 
tanum ex eo tempui captavi, ut antequam Dkoerori ■uccuiuberem , auqiuA 
praposito meo dignam naTarem. Tempore itaque procedente, anb autumni 
finem, cum (ut lUximus) imperator Matthaei filii cania Didymotichum ire 
featinaret, triitem Tidelicet eum coniolatarui , ct imperatricii Ireuea pro- 
miua perfectunii ; illnd ego tempoi in lacco deputuu, et mihi ad ca, quae Talde opportDQum ratui, imperatricem lienen pri*mlim coDTe- 
Dio; zeli fervorem declaro, et animum retigionii amore inflammatnm aperio. 

ndebam, cauiain eiu» mortis veriisimam eaae aEErmo dogmatum corruptio- 
nem. cnt pater defuncti firmam «edem tuo in corde &iuet, ac proinde 
maiimDm improbit pondiu ad aceleris incremenlam addiditaet. Staec lo- 
qautua, cum et plura his affiuia ex lacn Scriptma iataraeruiafem, Eadlina 
WJecpfeon» Gr<^. Fol. 11. 53 826 mCEPHORI GBEGORAE 

1. H. 68560^1^ liuMiUtiv. ^xjifvcwf ya^ oiaayn^, xai JSuaafUiti fiij 

'""•^ nip&og Inl niv3-a nQOoldfiji Tiafo^voftivov &tt)Sj ^vy^xai tA- 

^i xol KQaTitnog ^v loS Xoaiov r&t( ifwTe avrtjyogoe Xifoie, 

Ijxuija Tc iniTS-iv ti.tfft hnSo^ovaa xol axkij^Tiffois xoig ^t 

lKxi.t]aiae Xvxov; ^aXXoma axiifif*aaiv. Ivrui&a' Toifibv h n&-5 

Daatg ?xino yhaaamt ovofia, a^fta mtltx6voc fiiK^S nTe 
SXots mioYvaaS^iv xal ^ioTa, itifiv tle tQyov iXS^tTv, iXniljo- 
fuvov. rovra raTg oSwutfihiatg vni^ i^c hacXTiaSae ^xatg ^Silae 
uvanM^e Tiwc ?So^tv ?«p xa) ylvxie dTjatarQog emp^avvtHf 
jwl oiSi no^^a x^V^^^ rivuv r(v IXn^tay, oiS' ¥ti ftfya ntT- 10 
aai xai fiaatXia Xainhv, avftfiaxovaijt ^St] rfj aXtj&tla xa\ §a- 

^aiXlSoe, (H.) Tovt' Ovx rjv avtxra SiafioXi^ xal rotg dyy^ioig 
ovTov* iXXii S^ofv^oe atfag ^yxaXI^eto- xol fiv^ltm d-avdrtm 
.fy ipoiftixtari(ov. Sio xo) lif o£ 'iv aS^oil^ofUvot avartjfta ndvrtg, 
oniaot v^ novtjpSe tftxr^ae r&e t&v iv Bv^vrti^ ipqowuaiif- 16 
^JW dUXa)rov nQOtS^ag, xal n^o yt rovToiv o rhvapa^ta^X*' 
xiv Vjfwv *Ia(SiaQog &Q6voy, nQoajjtaav ElQtjvti xtj jiaaiXiSi, noX- 

VX^v iftov SQ&vrtg rjj yXoirrt] xaraSQoft^v, xai noXXug xaiaxiov- 
rtg XoiSoQiag, xal t^v ift^ unoatlta^iu nii&uv imyuQOVvrte 
T. 421 oXoff/c^cii; ofuXlav. intl Si naXXd fiay^auvrte ^waav ftiv o^-XS 
Siv, ifXavvovxo S' ovx avtv ftift^inv ixiT^tv fiaxQwv, yqoftftara 
ig fiaatXia r^v rSrv dnofidvrtav ?;|;0)^a S^Xataiv niftnovaiv, 
dJS^oSvTfC dififitvov Saa oi dvd ^''■^'^S Vxvxtv tvra S^fioaioni 

• 1. ft^ «dd. Boir. 18. ^fKallittii tat. Boiv. pro ^yMrU/fcro. 

qiMiii ipenTerun illini pBnnori. Prndeni qnippe mnlier, Terita iw Deo 
exacerbato nlluni ei alio luclum acciperet, intellexit atatini, et md> verbis 
ficerrimc deinde patrocinata eit: nec desiit ex eo inMCtari ct aceibioribua 
dic^B lupoi ccclesiae inceisere. Coepit deinde nieum nomen in omnium 
ore Teriari, perfecta re, qnae ab omoibu» ferme deaperata erat, etprius- 
(^uam perfecta eaiet, minime fieri powe videbatur. Id animis Ticem eccle- 
■lae dolentibua initar Teris fuit, BuaTisaimam aurim adjplrantia ; isTolupta- 
tia therauros dulcia babitua e«t; nec lauge a boaa ■liqoa spe al>eram, nec 
dcinceps uduum erat, imperatorem quoque flectere, cum iam ipsa ipipera' 
trli nobiscum pra Teritate pugnaret. (Vui.) Ba diabolo et aQgelis eiua 
tolerabilia haua fuerunt; sed eos trepidatio inTBsit, et quaTii morte gra- 
rioi id iia visum eit. CoitioDe itaque facta, quicunque pravo de grege 
paitiU bter le fiieruit Byzantinorum monasteriorum praefecturas , et ante 
boa la, qui patrlarchalem sedem tenebat, Iiidorus, ad imperatric^ Irencn 
■ccedunt, et lingua ia me •criter ioTecti mullts me probris cooperiunt, ei- 

3ne, Dt ab orooi proraus mecum consuetndine abstineat, persuadere contea- 
unt Sed cum illi magno labora non modo nibil coasequuti eiscnt, led et 
inde noa ilne multis reprehensionibu* eiacti eaient, litteras ad imperatO' 
nm mittaiit , ea quae acdderant ligiuficautea j poatalanlque, nt omiasia ne- HISTOHIAE BTZAHTIKAE XVL 5. a&at , ' oaSiv Bon^mrva So^v, xnSvvevovav X& xalpia, xal Soa ".''J; LC. 1347 

a&at , ' a^Siv ^o^^miTa JoSjj, xnSvvevova^ X& xal^a, xal Soa "^co^i" 
int rovroig ax&kovdti' ^ rto oxon^' %i rt &XK» Sr^aSif xtuP.SSl 
Zaoig 7a$ naXanvaiOT&iag iftol jf^ouajuttvalxias Anttvat ovx ^, 
6(6.) 'fli Sti Kkl «pfif T^ «w^ tiid^ SiaiaQax&^i fttxgd « A.C. t34S 
%iSv Saa oi &vi ;;erpa; ^ Tiffixavzw ntifqontxizt jaxtora ig ^'j^.g ' 
Bvl^vTtov iSaxti T&v avayxtttiav no^taSnt, ov tooovtov oti-B 
ardaiwg Vvtxa xmv xatyofonoiv, Saav xov (tij &o(iv^ovg iyt^ 
&ev Iniyupiatitiv tJ fttylax^ti niXtt xuv BvtfKvxliav. iiqiiyfUv^ J* 

10?p)'oy ^v oiSiv olitvog ntftiujrJifterQv , ^ ^vv yt xy nai^a^y^ 
^taXt^ n^$ fit nnionjfiirotg nti&tty mt^aad-at, ftax^ xtvi 
&Covxa aianfi, ft^Safiij xaVg xijs &T6nov ipakivfyos xatva^avtatc 
0V]ni& StaiJiiSopotifitvov ftax^av «a^jptv pox^, 0^; o^td^ St»- 
•tF6pftv Ko) Slai£ Ta^dtxitt yXiitxttts xal x^^'^ iXevd^i^oigO 

16^(i)( fiax$6s. (T.y£if Si noXXavixit ^ivxaty ivxmaXwv X^ 
^v ft&taia- Xtytn xaX fiXaa^ftHr o naxtftd^j^tjg £9' ^fiv 
^X/fXexo nQO^ttvwg, od ftovov Sr* nXijd^ &t6xt[XQiv Anu^eaus 
iiiel^S -iipfiftihiv r^? 9^ag o^vJnf , axTbjxuv ftiv, o^ttiwvSi 
mlivovatiovy ilo1§^tTF iSoxa Svv yc x^Hakttfta, dUul xj| Sv 

tatSfu: To«c ftiv *i<a9-6xas in' IxxX^atas &vo)9v T^aSixoAg xvvJ> 
uyloiv iiSta9m Sftvovg ig xwfovis i^^up9at xaxtSixa^, ii^oth' 
alav /JovkoftivoigTtv^ xal^a^XdTtij /^aft^a9at nagtxAfitvag' ow- 
T^ S' olxtlovc SpT* mnoi^iH&s, &i6nov ydrat ■yaax^igixYom 
fiXaaifi*ifta ,xovxovs drx' hctifon' nfoahaJiiv ^tta9w iv ok 

gfiCSa, qDM plDrfaw flt cMUbnf cndipUskpne mulbi» tneenntt ^- 
aantium advofst, eonun glorum In extiaDiin.di«fri>ica BddaetBin -dtfeiiMi- 
, n flt._ , . _ 

_ __. Uii alia Kddont proporito «iio eoaMnlMeB, Mwe e» prMMttist qune 
Aria criiniuibu* in ne eooflcti* am cenbant (Ix.) lUe , tXU&m nt ha«c 
•ndivit, pertDrbahu,iii,q«aetam in ' ' . > ■■ 

ByiBnlium Tenire qDom eelenime , 
Tu, quam ne inde InrltBe tn ai'~' — 
nibil ei ex omnibui pTini f " 
coaarentnr nilhi (wnDBder 

hvrda opiniones identidem Tellieaai megne sdlameBto eafem iie, aiti 
htot carpere, Hnguiaque eceTrjmia et ore libero iiiMctaii, ma^Da Tolupta* 
caeU (X.) PoBtquam antem, nnlti* ilfa diepatatioiribua bebitia, Tane et 
^pia dicere petrtarcham lacnlenter ofteodiaiia, om ■dnn qoia ille mul- 
titudinem diviQitatum infiniteinflnitleiHfaatBntiBdiTiiiainferiannD, iacr»- 
taram quidem, at TiiitHliam, et lubileiitia carentlom , atBtaere «um Pa- 
lania Tidebatur, sed etieiD qood auctonim tiyiuoa de Tiinitate, iem inda 
aatiqnitua cantari in eccletla «olitoa, priTata IpM anatoritate tenebna da- 
mnaTerat, data Tolenti culqne licentia eoaln i^em aut in mareproiiciendi) 
(aosTcro proprioa, qaoa nuper condidiMet, ttolidi, at ita dicam, Tcatria 
batu impioe, lUonua loco cantari ituaenU( ia qoibu* Ihm iatec caetera 628 NICEPHORI GREGQRAB 

L M. 6856 Tt( TC SXXa fffi^r fy^ xaiwsod t^ ovvUty X9^^> ^* ^itvi!- 
*■*■* „ffi<Sy wo xaS-' bwttJi' A^o- iri^f tay that tcv^lwg d-t&V 9(au 

xard ri mniXoyttrf &antp Kai ar9^not xttTii X^f" "'<>' "<*' 
JlovvTai Jhov xnl ^to/' xa! rj tov avfiTiif/uafiaTOi axomfuira-S 
mv, fi^ j^ ovalttv, akXti t^v x^; ovalaf htitv^ am^^a^vtay 
Ivtfffnav tn T^ na^9-lvov xai &ti}j6xov awa^tiua^ai Ma^las' 
&fit&titTor y&^ ttvai xbI cwtnlaT^otfov xtkt<i>( Tuiy natSi ytjv jify 
Vttvalay ixtlvi^v, iv toT^ uvta nov Tonoiz o^iipftiyfjy ' noUui' «Sr 
ixfi ^vivTiav , ws eY^Tttt, xalnoixAay i^ uvTmdXov.Xiyon', xaiiO 
fiixQoS Ttj; SXi;g ixtivTjS iyrav&ot xaivotOfiri9ilat}S wxr^, ia^ 
fif) tSl TTis vTioS^iatias SiXag ^tft^aitv a ffaaiXtis ^vyfvitf , lat- 
Swpov filv ixthov Tovs vtovt xavivas aifavtfas io&^Va* RfMit- 
Tira/H nvfft' naj^r^aid^a&tti i^ al&is Toig tlad^SToe it S>^ 
P.fiSSlaiov. Tovtotv i* oStu wyraafffiiviay xol avfttwpm^tn»y,iS 
ifoeittft noXvTtX^s W^' tittptxofiC^TO , atjfttHiy hfutififoovvt^ 
vol awtaTiaaQ-iyTts ovTa toTs paaiXivaty avtaft]fUv, iXniaantf 
is T^ iatf^alttv xal fiaaii*xats xv^tn&TfataSlu Yfdfiftttai ri 
avfnfavtid^iyra, as fi^ iftif/^oXa Tct yiyvifievu t¥^ ToZe ajtav~ 
wxij daXdrtijg xol y^s vniQ t&v naTftaiv t^; tvatfitias Soyftd-9D 
Bno»F uyTixOfityats ffiOtr ixxXtjafttiS. (I^.) l/iXX' oix tff fiaxfiv 
tA t^s avfiipioyttts ixtlvtjs oili naatv ijpiaxt toT( tx r^f ayxi~ 
xtifiivijs yat^las fii^aia aa^aftivtty diX' dvayxtjy ndo^yov 
t^ fiaoiXttf fuidntfiTtrof xal. JhiXafiav ig t^v t&v StSoyfiiyuy o mt, naniobttutiwi, utA quuidun nlwUiitiM expcrtMB 
p«r M «MrgteB Dennif^prie did d«berei poutiiMie tamon , etiam ip«ani 
MbetMliuai hnmnnit ft.^nin ilrriiliTin prmnittrntr i neiBpeBnalogice,queni- 
ndBodnm et liofflinei filii M tt Dii p«c gntiun Tocnntur: et, qoae con- 
dwioiua MnnM cmt, non itiihetwiitiMi i mA iUbb a tubetanlia Bbuduan 
«MCfiaB,«anM*aVirpMDdceiutrice&lariaaGc«piue} eiuimodi quippe 
«•M MdkrtantiajM ipMn, nt parikipari non pOMct, et ab recum terreitnum 
canpromaali«iia«Het,a]icnbiaciBcet in niperioribu* locii conititotami 
■nhii itaqM ilUc, ntdiiimnt, Tariieque diiputationibuB habitia, et tota nmpta, iinpetatef, nbi 
ter Snitnm iri intelleiit, laidori nUni norof CeDouef i^ deleri, ac lo- 
qoMdi Ubettatea redpece eoa, qid aotM liabuinent, iuuit. His its ordi- 
natb et ""■"■» aaMHM cMipwbalii, anaiptuoM nobi* menia, lignnm con- 
cotdiM, appoaita eit. Ac uc UBa com imperatoribni epolati wirrBiimna, 
aperairtM [«ladpii edicto confirBatnn iri poitridie m, de qiubn* coaTene- 
ratt ne ab ecclariie Dei, nbiqH marit et terranun patiia reliponti dogmata 
defendMtibua, Tocarentnr in dubiua m, qoae tum fiebant. (XI.) At pa- 
ctna illnd nac din , nee na omnibnt, qui contrariae fBctiouia erant , ratua 
MM placnit. Bninrero necesaitalem UDperatori adhibaere, ipsum quoque 
PalaMM accaaaMdi, ad contnltandnn de iia rebm , qoM decretae eawat{ HISTORIAE BTZANTINAE XVL & 829 

micIlFdw fiovk^v, ft^ 9S^fiot, ag nt^^ttifttvog, imiiv &ytt' A.C. 1848 
9>JU^, T^»- Tow fi^9m> Tov ^ttikoS fuftovfieros "Ejk»' ftfiy^^F^^^^ 
^v T^ TiQaTwdei Tov fitjXov fUylffTTjV noJlai faaiv v^mf/ai ora- 
«|{U£ (fiX6yu xai ftuxfjv t^ Tiiw &tt!iv awti^t^, Sti ft^ i; zijpC 
SxoivijV intiyjiv t&v t^£ QhtSog ydftav Tpanii^ Jmd^^ xol 
«vTij. Si& S^ TavTa fitTmtfiTTTos ix /ItSvfioTtlxov xaJ HaXafiii 
ie Bvl^dvTiov Tiixitna ylvnai. xal iva tuv ftiai^ tov tfo^aiov 
x4ftv napA^, npis TOt); mit' j/ioti xa! avros tfiotaq, ftaXXov 
S' tlmtV oixtnitfov xari tcui' t^c iieKXijalag Soyft&Tiav, no)J~ 

tOftovg onXf^tTUi. xal IntiS^ Tdv &yiavtt &VftoS xai xamSoitagD 
nvliM liajiti ftaxQag, iftov ftijS^va na^tSffov ^oyrof aififta^ov, 
nXijv ftivov 9tov , xa^ant^ xai ti Toi)^ nqSTqna SiaXiyovg, ad- 
Ti( nf o'; yt toTs aUo(( xa! aviov paoikta, t£ t^; tax^oe xt^xt- 
Aoiav, x^uricrroi' f^t avftfia)rov, a fiiv oiv iftol tc xdaalvoig l» 

ISn^ooifiloisXtXitX^^ai, ftTjStftt&i ig tijv naQttvaay i^y^aivtj^rra 
ZptffS &vu}'icyiy, aitOTtJj na^Tp^jjfin* xixqlxafttv St^, tu S' iyt-K 
i^e ifyjai oStoi, (/B.) JU^ Xff^^^* tfoaiani tytoyt thai itvtiQOV 
(Ti iittXnywv xoX xq6to>v iai yXdmje ftaxlfiav iftol, tl fiifiatot 
fiivovaiy ai T^g nQOTi(fag intlvtig SiaXiiius xaTatnaatii, ri 8\ 

tOix^va nanditttCi XiXvTot xoi ig mig 1^^; i^QinTai Qvaxag, 
viS' oSra ftot ndXiv SrvTiQtov Stl m^tjT^attiv Tt xal eMoStt^iov. 
ti y&Q S nfi pQaxtog paatXti t( xal naTQiaffxjl SiSoxTut, vvrF 
&Qaxvlory XiXvTcu TQonav, ntug &v tja xal JZaAo^^ nifl tSiv 

De U tnmaltam, Tclnt dMpcctns, intervcnta loo exdtarct, QIub fsbala At- 
tiea decantBtam DiKordiam imitaturui, ijuae pomi prodigiD niaximaiB ledi- 
t»pit namniaiD et pagnan fn coocilto Ueonun ideo oUn ■ccendiMe didtort 
qntt >d comniaae ulnd et iniptialeTbetidi* coariTiam vocata baod fiuieeL 
Qanmobrem Didymoticbo aiceidtBi Bynntiam accnrcit et Palamat. At- 
qne at bstidii vitandi cania ea OButtam, qnae ioteriectA ttnpore aodd»- 
inat, actingit ctiam ille le ad beUem mibi, immo (ot oongmeatins lo^nar) 
■acrii eecleaiae dogmatla infercndnm. Camque in certameti descendiatet, 
inj|ent«m spiritmn et aHignBm arrogandam piae w fenmi , ego qnidcm ne- 
mmem bAbebem, qnl i^hi adciset nc lUccutTeret, Deo ezcepto, «cat nec 
fai Illa dinutationa, qoae habita tridao ente (iierat} iite antem, praeter 
cieteros, iptum quoque imperBtorem, in quo mauna roborii ent, acerri'- 
mam habebat propugnatorem. (tuae igilnr ego et illi praefati ■omni, eo, 
qoia ad praeseatem narrationem noD iteceBnrio pertiBent, Mlentio praeler- 
mittcnda iudico. Quae vero 1010018 inat, ea fneront doMwdi. (XII.) Nd- 
gabam mihi opui eaae altera diaputatiooe et pagnadB Qngaae atrepitu, b1 
Kabitia meuerent ea, qnae priori Aaputatione coiwtitata ftiiuaitt. Sin illa 
omuno aboUta et oUiTionis flDctibna mena «Mcnt, ne dc qiudcm nhi no- 
Tii qoaestionibaa argDmentatiodlMnTe opaa eaae. 81 «im qoae paulo ^te 
ImperatoTi et patriarchne placncTHit, ea imbc i;dnt telae aianearnm Miluta 
■unt, qaomodo ea, qnae Palamai iladcsi de rebo* ■tabiet, nncen HM ■■- ..Googlc 6S0 NICEHIOBI C^GORAE 

!■ H. 6656airSv ntkgtt^iTcu , niara tt mi avaftipatflifTtJTUi ^fi^f txonm 
qiatitlTi, ^ &Qtt xai avToe ftoi ^vfttjitinitlv iaayyfk},oao, npo( a d^ 
xal nH^Ofiivoig vftTv 2;r^^ijr, T^ fttyi^it jjjg a^lug nXtSnw 
vfi&v XtiTtofuvog, xui ofia t^ rSv T^ontav aidoixal otftvii^t 
mH j6 hStig rt xnl vtftifUvov 1* noiXuiv nolldxig ivStSiixus ;S 
P.SS3(7f.) Upd; antf o IlaKaftug, „ovS' IfiaV*, q/tjol, „Stukl^itDv S& 
xol xpin;^/<iiv SXkuiv, uirag ttki^oji xa itQog Sixalttiaiv xal uatfd- 
Tatav tyy^tufa t&v iftol XaX^&irtttv omoaaoit n^g 'Imavvov 
Tov Rai^ufi/ov xai juiv JOTt trwiSQivovTay iniax&aii>9 ixtlvif 
rfj^laftaTtt." nptg ant(f fftol jatdvSi nouta&ai Triv vxotpoffiivlO 
Xflivintnrtv. „tlftiv Sij xaifti/_Qt xal IgrC^g vn6 tov SfSgax^Toe 
B txtivov To xvf oc t^X^v ixuva, xal ftii ovx dg ftax^uv iri^otg Stor- 
aiatttrTitl Tt xax ^d&Qtav dvafttftaxXtvtai aTt^QQti^is yQitftfutot 
xa! ^tflaftaat , aoi ftiv laotg, tl xal ftti Tjj dkti&iia, vo naffd- 
nav tlxt rh tvXoyov, tl S' avT^ yt S^ov t^ StSffaxoTi , fttralS 
nXuovtav ^ nfojtQOV avd^ig t&v Iniaxinav avaxtifHtfUv^, xal jd 
iy Tor^ ifnjtfhfiaaiv ixiivoig noXv/miv T^g dTonlag aatf&g ^wco»- 
^ox^it , niaaig QonoSg rijg ^/pje yQdftftart yQOftfia, xaX y/^ipi- 
CofiaTt ifi^iitfta, ntQitaxififtivoig Tt xa) vOftiftoigTd Xtav &ntQl~ 
axfTid TE xal fitjSitftij hort vofttfta, rtXiug dvirQini Tt xai Sftago 
Ovyfviiifii}vrijg ayvolug t^^fiaiv Tt xal oaotxtjg u(i^; oixt^iarti- 
aav So^g oftoiing ovx tiftAii K^t&v, nov Slxaiov lo t^e uXi]9-t{ag 
na^if/oftovjag ^ais i^ T^f xaxiac Ixotra; n^avaa^oi axii^ ;" 
V.4S3(7^.) i^XX' fftoiyt lu nflv fit^tuoxtQa luv variQtov SoxttyQaft- 
15. tmi^ cm. Uoiv. pro aiio. 
Ugoae fidei eue TidebuDtai, li forte coaoeMunin m miU Ula proniMrit, 
ile quibua tos Bntea mihi bimbbiUi; CDm ip>e dignitatla ampUtudine to- 
1>!a multom infsrior ait; lioaeitate autcm et monin graritMe looge ab- 
ewe , longe •upfTBri wm k TObb , taepe et oiultU argumeatia oitcaderitV 
(XJli.) Ad btec Palamaa, „neG mihi", inqoit, ^lilx dimatationibni opua 
eit, Bui«Te iadidia, Gnm adeonun, qaae qaoquomoda (uxi, probatiouedi 
Eonfinaationeatque acripta uapetraTerin decxeta a loamie patnarcba et ab 
lia, qni cum illo Iudd ■edebaot, epiwopii." Kgo Tero baec wibiaci. hM ea d»- 
creta ie, qoi fecera^ ad eztranHim rata haboiuet, ri non «aden paulo poit 
firmioribua alii* acriptia ac decrelii labefactata et fmidiluB cootuIm laia- 
Knt, tiU quidem fortaaie, elainon Teritati, probabilia rado ■ufiragaretor. 
Qnod ai ipie qni fecerat, re cortn e|Hic«pU plaribna, qaan qoot entea 
conTcnerant, denuo eumioata, etmoltiplid decTetorumiiiorTuaTiUo perape- 
clo, ODUii atudio in id incubnit, ut et •criptum scripto, et dccretum de- 
creto, drcaniapectiique et legitimia couitilatianibua inconudentaa et ni- 
nime legitimae proreui rcaciadcret; li ignorantiae niae veaiam cum a no- 
bia, tum ab iia omnibui, qui e Tera opinioue baud receaiitaent, petere non 
dubitavit; quid iamcauiae eat, cur, reritatii tuiaine omiwo, intcnebria er- 
roriapolarilibeU?" (\IV.) „At auhi pnoradaaeta Tkleatur etae poaterio- BISTCOaAE BTZAJTOTiyAE XVL & 8S1 

ftdzm «?ww," yijolv o ^otriittlff, ti» l&fovSiaSt^^wg xa\ otj^ A. C. 1S4S 
ftaxog vip Ilakafia &ifftig ano^virtf/ivifuvog. „tl yip 5 jearA.'"''' '"■*?"" 
Xvaa, ipr^atv dit6aTt}1.og , JiuXir oinoSo/tdi , lut^afidr^ lftav~J> 
%hv avvtn^fu." nf6g Sv ifiol toiiSi, jipiy t7g iH^ag IftffiffXif- 
Sitiveu Tuiv dvji^^'^aton' , av&iaruv nTvxtpK ToTg Uxd^tiantiat-. 
Xti^fiara ' ,,tl aapafiiiTijv avtdv l9i}Lot rig x^lvtiv, & ^aaiXtS, 
Sxt &0av6fitvov avTov iif' avTOv , mXX^v tftol xal ovjat ip^ftl 
To ti)i6g na^iyti t^v avfifia/Jav, avyxaTaXiovTai y&Q aoTip fttT& 
ttSv voTtQov M yi Tip T^inif xaJ tb n^h httTva ^tplafiaia, tlK 

SOf^ TVffawoirj t^v uX^&tiav avriTtviov afttfyini} Th ipnSot, aiXA 
jtiff^ Sixaioavvtjg imxoiQm^aa Xoftn^wg zi Slov xoQtffofij 
Wtg T(l TOtuvTa xpivtiv xal qv&fiBjuv n^o9vftovf(lvaig yXaTTatf 
xa\ fiaKq&v Sii Tavr' Iv fi^ayit npayftdTom amj^LXayftivoie *^ 
T^ftt^v avyxfoTilaS-m Sixaat^^ia ncpl tuv tov IlaXafia naft- 

XSnaXXon tc xa\ naixlXiov l^ vaa^xvi xatvofpiavi&v, ti Si noXvT^ 
nov Ti T^s Xi^9r,g xol T^g dyvotag voatjfta, ToTg t£v avd-^iimmV 
tvSvvaoTtvov Smvoiatg, ntt^fXxot jiv ■^tft6iiix XoyiOfi&v tag r& 
noXXi n^of dndiiig xff^ftvoig ix nffootftltav ' tov Si xf^'"' t*^^ 
Tfjg ntl^ag xd ntngayftiya yvfivd^vroe, ri iX^9t{ag ^vaxo- 

309a/gtTat xpaTog xal Ttt viifrj tov iptiSovg xal xijg dnaTi^g Ix 
fttaov X«finQ&g IXavvtTai, oix Sv ttt} Toiv &ntix6rotv tovtI xal 
Sfia Tuv ti9iafiivo>v tog no^^wTdrot fiaSi^ov Tq&ntiv, ti xal nra- 
tqtd^Xrjv TuXij9i( ^yvoijxoia nQOTe(fOv, Si& t^v Tijg aofftpittaeP.Bm 
T&v •ytYQOfifilvbiv inix^ipiv, imovaa fieii T^g apfioTTOvaijg ntt- 

SS^ag ij T^ S^dfitva ^vxf^v^ yvfiva^ovaa •yvuatg intjviif&ov Tl 

libu* firmiora," cxtlpit ioipcrftfair, PalamBehaentBiitiadefeaBor ■cerotfer- 
ndo*. „SieDin<|iiaad«Btnui (iaqDitApoBtolas)iteniin baec aedifico, prM- 
Taricatorem ma eonetitixi.*' Quem ego, ■nteqaaM ad ■liiB re>paii^ane* tran^ 
iret, no coatra aTguaiefitatiu lum. „8i qnie eo le praeTBTicatoTem Telit ia- 
dlcare, o unperator, quod Ipte ■ ■emet ipao liolatn* (iierit, mnltiim mihl vd 
fle qnoque (■urim dicere) probabiliB ratlo patrodmtur. Sotnmtnr ooippe 
tb eo oiia aUqae latione, umul cam potterioribnB, etiim priora illa o»- 
creta, ri Teiitatem oontrario flatu band opprimat mendaciam : ai foni iiud- 
tiae adiit, nndeii, qnl baec aettiiHBre et apte definire eupiunt, ■eqnam 
■enteDtiam fadle ttaurisnt. Ita, breri tempore magnJB negotiia libnati, 
DOTB hodle indicia de multia et TBriis Palamae commentiB de inlegro coo- 
■titaamuB. 8in abllTio et igooraotia, quod marbi eeonB multijdex «it, ho- 
minam animia penitua iiuidentea, moderatricem rationem inilio plerumqne 
ia errari* praecipitia trabunt, t«mpore autem et experieoUa id qaod ■ctnn 
■it corrigentibna, Teritatia tib illuBtratur, mendaciiqne et erroris nnbila 
plane e medio peUuntur, mirum baud fuerit, nec ab nsitato more longii- 
rimeabeat, si patrlarchem, qai initio, qaod ea quae 9cri[>ta crant obBcn- 
riora ea*eat, veritatem non viderat, Bubgeqaeiu experientia et reram eo- 
gnido (qa&e ope temporia corrigit ea, qoae acta BUnt) lapaum erexerit) et ..Googlc 882 raCEPHOia GItEGORA.e 

L H. 6856x1«! orfJ^/j/wirZpftivWWaffW Soyfuajl tt nai y^ofifiaoiv. tntm 

'"''* * li TOIf IIpOI^pOIJ XO^UnO^ TW» SoO nf((fTK(U HKOI I^ TOW J»- 

xa/ott Sldas pOTrijr, Spa /*^ xo5-' »vtov trjv ^fnjq>ov tytl^s t&v 
Vyoftaiy t&v aiov, *a\ taTs I6icus itnats yfvfj nt^mtt^e iv fit/a- 
Xd. otf&f Ixttva iu n^&tu tov Jla^kafta fitfiaiiMtavitg iiflaxo-S 
7101 Y^ofifAaTa, oint xai xavi itdniov 'BiOftaUov lyy^atfovz i'^ 
•tfxav Toftavs xai noXvTfOTid Tira t& rfnjipla^aTa- ii' wv t^ 
atmrltf nvfl na^ntftilMv , tX tnts iStv, oTe nifo( fiovl^attae li^ 
Tov Kavtaxov^vov ot ^aatkia tt Sixta^at xcu X^iaziavbv &nQ- 
iiai.itv iv vai^Qois 4' uxovtiav ainwv iyxgatij yeyoviTa TtuflO 
<^§aaiXtlav ax^ntfwv xal &^6viitv Slcu; &vrffOffaiov §aaAta qiia- 
rais, (tix^& Tiifv olxtlorv ixtlviav &ffuv ifdovtlaavTts. dmvt&i 
n^attijtt, xat& t&s a&s Slxag, tuv imaxonav ^iflafWJa x&v- 
tav&a x^atolt} xal fitfiaiott^a tHv iatiffm ^tj, ty^ fiiv ovx Sf 
cinot^' ai S' avzbs &^ini!>s SiSc^ , Sm; /lOftr T(t t^C xaTo- 15 
JAtijf ntfupavag. SvoTv ya^ Vaott* av &&ttffw, d mn^ Sixato- 
avvj]S n^avivii Tovf T^f dixijg ^voxaf. ^ yoQ xavtav9-a nifo- 
t>xi(i6ttff' u» &tli!fitv Tu nifoiia, xaTu t^ a^ in' ixtlvotg x^latV 
xai fitfiaiovtat komav o xuTa 'Paftaitav ixipavovfuvog ixtid-fv 
uva&tfiaiiafioe Siu ai, xui ofia XvcTal aot th t^£ fiaaiXtfae lajrv-ao 
^iv Iv ^Qay^it a^ tfi tvatpilit ' ^ tiav nQoi^av &9tiovfiiviitv, 
3iA ti tije awaQtiayiie xal t^; unan;^ tyxX^fia, aoi fiiv xvgov- 
tat tA t^c fiaaiXtlae x^dios ie t^ a&ioov fttT& t^; tvatfitiag ' 
XvoiTai S' at tov HaXafta xaivoipioviai , xa&antf o t^c ^oJLu- 
8. dlS^t BoiT. pro 9Hmi. 11 promu 
ne lcgun tnanun mfiingia ia te ipmin Tertai, et propria » 
i}>M Inwarii. Qai eoin «piicupi ^riora illa Falaaiae icripta coafirmaruat, 
ii Miani BcriptM TomM et vsria m omnes Romaaoa edidere decreta, per 
c|itBe ■empiteiso igni daTorebantur, u iiiii esteiit, quibn* Cantacuienaa (te 
ipaom acilicet) et laperatoren egaofci , et CtuiiUaaiuu appcUaii piacerett 
iideniqae te poBtnodnm , cnin invitia ii* fceptro et 10110 potitoH ea*ea , im- 
poralorMn oua voce, auU illu euecratioaibua parvi fictii, Tciiiiiiciaruiit. SI 
igitor, at tn atatoislJ, priora epiKoporuB) decreta etiam t^c valeant , et po- 
ii fimuora aint, cgo qaidein nolim dicere; tu vero ipae baud dn- 
to 001, qaorsum illa interdicta aperte evadaoL Duorum euiiii al- m atJMBna in Romano* tnl odio tnde pronanciatuB, et ■ 
Tubur cum verae pietatU laude evaneicet ) aut ii*, quae prlora luat, nibili 
factu, proptcr obreptioiua et frandia crimen, tibi ijuidem imperatoria au- 
ctoritaa et pietatia iaui iUibata «Merito»! Palauiae nQlcm couiMal», ve- ..Googlc fflSTORIAE BYZAWTINAE XVL 6. 838 

ytieim^f awijtrma 3i Tti JfiHnSra rljs ^xxiijc/ac fiffftj «po? A.C. 1848 
oiiovoiav xa! lip^viji'. ti d' ad&tvziKSs ovjtoaiv ixtT fih tit*'"^^;'^!"" 
vlmiv jqTz n^rifltug 6lSws, inav&oTSi toTs vavffois, TvpayyS^E 
TO nqSiYfia xai xavofas nanas vntfifiaSvov &tlovs xal av9Qomt~^'^^ 
Brovs, xat tl ffofit^ov aoi xd iftntatTv tis X^CS ^^ov C^^^oc »»• 
fid^jat, &Qa 001 XoiHOv ixXofJ^ff^at toi>c Ivriv&tv ^ifiovt, 
Inolai xal oaoi, naTSde it ll)rf>nt xa\ nXthrtjv avy/lvtmv, jtalF 
xpo /E ndyim ^x^v xoJ ow/ia' on' tfj ftiv tiI ixti itSiTraat 
xoXatn^fia, T^ J^ (tvqlois inoxitaS^ai xal noixlXoie avftnlntu 

lOvoa^ftaui." ('£•) T^wf J^ naijaKaSTjfitvttv xoXaMiav ivos tivos 
T17V ^^^v T^ &fxuvi nXn^&v avftnik^avroe Tf xal dvTfm^v- 
TOf , (uf Ttl ^iiata }Jytiv /,Qioiv fiaatJieuai, fiax^if xiv^&tie xai 
vntff^as T^ ^Xif xAaxtlav ti ivtxaXow ixilvif xat Ofuxqa- 
Xoytaf V^X^Ci ""^ ^** Tovrotc fnon' &v. atyijs totvw ytvofti-^-SiS 

ISmje iv lovtote, xai ftijiiv ^^ o ILtXaftas &vtt^9fyyta&at, 
ftaftv^as ^|/o0 avyxogijS^vai nofayttv y^faq^as tls txtixtiatv 
t&v altiA xatvo^anbiv. iftoS S' unotfftnofiivov xal tijv t^e 
twavttje oftoiittita n^ 6; ^tftiov xai Safi&Xiov xai Ntati^ov, 
xal Saoi tas oixtlas at(}taiis ix tuv &tbav yga^&v Kaxotgonus 

Xtavnatuv Intxtlnmiv, &niyovtos, o aviXoyos ^ft&v SuXvtto. intl 
S' ixttd^tv fiaxffiv inmoXu^pvta fiXinttv injitt ftoi Tov tije xaxo-B 
Sol^lae ^Aftvfiov , &(iav i* avvttv to* *' ftij tfy^ tftn^axtSv tKfiat 

IS. Taurvnic] faijn^iJOMac rel diftaatat 9AA. Boiv. 22. Inma. 
mpogr. Par. le^tor : i^iowti tn r^ naXaif itan^iia ai/^o* i $ if, 

lnfi CbilBnes tuirii, erertnntnr; eccleaiie vero parle* iliiiuncUe concordiA 
et p>ce lociBntur. Sio edeo imperiocui lictoriam Iribuia, illic quidcm prio- 
ribu decretis, hic uitAm poiterioribui, tyruinicum prufecto illud cst et 
legibos omnibui tam diTinia quam humaniB contrsrium. Si igitur l«rribil« 
«Me eslBtiniBi in duuidj Dei nfenti* iocidere, iam oportet repalw, qnae 
et qonlia lode pericnU ifflpendeaat, liberai babenti numenwBmqoe cogna- 
tiooen , ct qnM pmecipunD e*t, ■nimam et corpni ) ex quiboa hBoc Bfr- 
luit mpplidn Bempitenm, iUud infiDitia Tariiiqne morbisl otniaxiiun eil." 
(XV.) CDm autem ■Hideutlom BduUtoram unui cubito meum Intua proo- 
riiBet , et plBcenUB principibaa dim oportwo moauiaBOt, mB^u tnm lelo 
perdtOB et effeTTeacene naubtioaem ilu et pnuUoa animam obieci, ct quaa- 
cnnqne bis «uafeqnen^a «gnt. Silentio ibi focto, Palamaa, qui oibil pote- 
nt leponere , poatalare coent , ut pcmutteretur aibi , ad auamm «^inio- 
Dum confiraMtionem ex ScrlpturiB teatimonia piodocere. Repu^nte Be, 
atque eiempla afferenl« Ani, SabeUii, Nettorii, eonupque omnium, qi^ 
auaa opiniones ex tacriB Scripturia perperam confira~~~ '---''-' ' — Dcinz.aoyGOOglC S34 NICEPHORI GHEGORAB 

A. K. 685B nop^B» ISvymo avft/ittyjttv. mI Tovra fiit mGmr l'ifxt jdv t^ 
^■^ 7I0V Kttl o xcifKay iv TOVTOi? itii.tita. 

C s'. Z4ftt Si tov ^Uov ni^ T^onu; ycyOfiirov lif iar,fugt- 
y&g, xal t<w xpioiJ Torj ftati^oie x^patH i«s toI» ^wwvtow 9v^ag 
li To T^c ^ffpag cS^of Xafm^&^ Sittyolfavtoq , Ti^fafitiQ n^J£5 
Tdv T^ij9(().>lor o lSaaii,iv; dmataXKti, tov; ofxov? xal Ta( fri»'- 
^TpittQ iyaftv^aovtag xal T^y JKci^v ^X^Iovrac Tta^x^aaty, 
htiX S' intivog f^ovijfia (liyitnov Ix xwv awfyfiy t^onalwy uvu- 
Xtjipdi SntQaxtav anilvttt tv9ie i*&tve Tijy n^ia^iiav, Squs o 
paaiktvq i^^t tov Bv^ttvtlov , fttaoSvtog ^dr; rov ^^of, atqato- 10 
li\of^ab»y tt tx ttjf ©^itiwjf t^»- Jwinup^rotKrav dvvafttv x«t* txil- 
vov xui T^f qilkov l/iftoi^ it '■^oias (tftamfctfifitvot fut& Sv- 
vafiaov Iltqaix&v. h (liv olv fiaaiitig i^Sofiatoe »c JiSvfioitt- 
/ov &ij>ixvttTtti. (B.) Tm S' 'Aftoii^ ^QOtxoit nXiTaTav ofttXov 
nti^xoh' Tf xal lamxwy Svyufttoty f9o|t , n^iy ie O^aKijy xttl 15 
,V.4253Iax(^oWai' Siafialytiv, SxovTt Sian^£§aa9itt xal nfS^^^ov i^t- 
Xffv , ti Siycuto , ti iv Sfiv^vyj tfqoi^tov t&v ^atlvwv , fSf ff^ 
hQfta^v ini^og aitov xaTttXtXtififtivr,v t^v n^TQiov yijv avxyA 
xttTttTQlxovTtg o\!Tot Xfjl^vTttl Tc xttl Tu to/aTa SfHvrts tpt*^ 
P.5t6viu»Tai Tfti»i Stivwv. T^ yap ^aTivixr^ Itfgifv ovSinov' ^Qtp^-Vt 
• auv tjXmatv tv Spoig fttivtti, xaipbv i^Uvai xai xtttaT^jftiy ijfo»- 
(ntv. iS^tv n^afXaattg n^ovxaXtiTO n^og n6i.tfioy. oi Si na^a- 
X^fta tug navonXlag avaXa^ovrtg tlg fiuxtjy i^^taav, ovx ijttov 

S. hiitvta.1 Ad hanc lomm in mg. eiiudeni aporr. biec snnotmta 
■unt: fiKbtttitt xov xfatoyfatpov to ijiuov, xsitf itffov ftifOVS 
axav rd <pvJiXov tvifii^t} ay^aftfiarov. een affem noo potnit. Bt hiec qtudeoi Ita h hibaeRiott tc bltam In 
hiM cxiTit. 

6. Coin hI Beqninoctialem flemm attlgiMet, ct «oai porta*, nd «x[4i- 
candan latiii* diem, \oapt cornibaB Ariei aperiret, legatoi impenlor ad 
Tribalhm mimt, qui foedenim ec pBctionein comaioneracerent ct fidei tio- BttBleraiit, irritam leeationem fieenere atatim iiuMt. Itaqne impwatorBy- 
cantio ep^aani, medio Jam vere, tau Dtcopiaa, qniie in ThrBcia enrnt, 
■dvemw ittum cogeret , tom nt amknBi Amnriam et Tirea com eo Penicoa 
«I Ana arcaaMrat, Mptimo poat dle INd^mDtiGhDm ptrveniL (II.) Am«- 
rina, Maxima peditam ei]aitnnqiie coacta auildtadiae, conatituit, aoteqaaia 
Ib Thradam ac Macedooiara traiuiret, ri expagnare et fundituB exBcinaerey 
•i poaaet, caitellam illnd, qnodLstiniSmjniaeluibebaut; neii patriam, (jaa« 
iato abeante ort>a reliaqauiatar, ciebria iucurBionibuB Tastante*, graTiari- 
ma quaeque perjielrarent. Latioam enlm arrogantiam proevidebat non tem- 
perataram *iiii eaae, aic nt oblata •amel oxeondi excorrendique opportani- 
tate, •niB se tinibua contineret. Admotia itaque copiiB, ad pugnam eoa pro- 
vocat. Ui atatim UTeptii umia pognatom exeuot, viribua qod mintia quam KSTORIAE BTZAMTINAE XVI. 7. 835 

T^ Smnifitt 3ti^oSvu(r $ ^ Tuv SnXwr XttfmpoT^n. intl H A.C 1848 
ssAv; Tf xo! iiarta/o9ei o iwi' Iltqaoimr ivvdftmy t^^ti nolt- ^^ 2 
^of, xni avxifilAtnv ov tiaJM ISvvavio, inl noSa tc avtx(aQOW 
ttiaX^oig xal t^ miXag ia^aliaafttvoi tou f^tv^/ou toT; «xi^B 
SfioXois ix Tuv ruxiav tfiaxovio fftktaf St' &» xaiflav nXtiY&i- 
log '^fioi^f ix Tov na^u/^fia yfx^f! ytvia&ai i^fuiimiimv, 
Sf 01 n^a^o)TE( itfiXtifong zijg tt fidx>}S on^fff^ot Toii; 
atpariiuttttg naftxfXtoorto xai airov Ig t^ outot tpoffdSiiv ^n^- 
)»». (r.) TovTov rf' ovT» xtxat^ijxoTog , h l^inatg tlvtu tip 

lOfiaatXit ^^atvt, t^g n nifoaSoxtaftivt]g lxu9^tv He^atx^g Xt~ 
Xtiftft/v^ avftfiaxlai xoJ ^a ^Aov fttfiavtjv ait^ SiA ^imiC 
nj^ffotToc evwHiv iari^fUvf^. 'iv ftiv S^ tovto t^; xatiX Tft- 
^aXkoiv ixat^tt&tg ifmoiuv iyeyovtt t^ fiaaiXtT. StStt^ ii, 
10 xtnii tuv vtifqwv ivaxipliav ovr^ ntfi t^; 9ti/tvig tov ^X&ni 

15Tpona; v6aijtta, Tue tt uXj^Sovag Jfifttlag inuyov ait^ xal 
tijv Tov fiaS^v vnoKJjmov iXtv&cplav tt xdi ^aatiivt{v, xai 
Sfut tig twv iatfSv inayyiSJag vd ftdXa toi n^o£ to tviXnt xa- 
&a^uig d^ffol^&at avy)(ugoSv Ix tov avvtjyvg. xal tgltov inlO 
tohoti, { t&v iv Torc lajlaTov Aaxlvoiv xatik BvJjatrtliov j| 

KovStfxiSg nffoydatag inuvdataaii;, ^ (letSt t^ 'iiQlimiog inito- 
XHg ev9ig ntnoltjtai t^; S^ifX^ ' ^^9^ ^? (iix^ov vattQov npot^*^ 
TE( i^ovfuv nXatvti^tt t^ yXdttj]. *vv d' ixttvo inavoX^tfioftM. 

X. ^(>Tt Tov ^Uov tHg 9tQtvoLg tQonikg na^ukXdtxonog,% 
Ih^aix^ xig Svvoftig, i^ aitovofiov xal Ijjorpix^? uXXtj &}.Xo- 
SSffn- ^9-^oiaftiyt] x^oyijg xal StattJig, ig OQttxt^v i^ Idalag m- 

■pleadojre luiMnu) freU. Sed PenicDrnm militain migu andeamqiiB tI 
ingrtiente, ocoIm cootra attoUere noQ audent, pedem turpiter refenint, et 
ob«tructii cutelti portis , tti«ilibn« az nnN lelU pngnnra incipiiint) luda 
lethali Tulnere Bccepto, Amiuini mortauB r^MiilA oolubitnT. Qaem Dece*> 
Hrii ini uceptDio, Terocatis n pngnn milltllnM, domum reportaDt. (UI.) b 
cnm fuiatet buiu* belU esita*, locidit inpentor io Inctum , ut qoi Hmoi A 
Penida, quae iilinc iiteraTcrat, uiiliia deatitaoMtur, et e<s qui dwol»- 
rem er«a »m beneTolentiam lota TiU coaBerraverat, aa^ oTbaretnr. PnmB 
ca reafait, quM impeTatoria inTriballoe expeditieni obadterifAlteramor- 
bua, qui Mdem circa aaittitiam acaliTnm ia TCDea inTaait, didorea acrea af- 
fereni, et libenm incadoiili fBcnltatem ■apprimeDi, ita nt ex medicnrBm 
proniiMe apa» aoa Bdmpdum laeta aut cortB coatinnD coiligeretur. Tertinm 
impedimeatam accetrit, rebeUio ab Latinia Galataeii Bdrenus Byzantioa 
nuUo pTBeteitn c«epta i qone ab Orioaia ortu itatiu initium habnit. De ea, 
iwdani pro^rean, afemua infirn fuiiua. Nunc vero lUnd TeKtmam. 

7. Btatim po«t BestiTum Hilititium Persariun mBuui, qui alii aliunda 
ci liccoUa et latnoiiiio in nnuu conTCDeTuit, traUcJDnt ex Aaia b Tbra- 8«a mCEPHORI GREGOHAE 

L H. 6S56 ToAjTOt T^ Sia^aatv. xnl imtS^f^ntff hn&aa ^ttSMVn^ fyyie 
vn^Q/t xwQia nutrt xa&dna^ doiittjTov tlvai tswlfiatvty Igijfiiey 
Siu yt T^ avvtxttg twv ix&qiiy tfoSmi?, th Sio a/^l^txat fioi- 

V.SSt^ae' Kui tav ftiy tnnfav ^ fdkaY^, lis SiaKoalovg »ai ;riiUovc 
Tov apid]kov ttvafpigovaa, Inl ra oaa nt^l Bi^vtfv tial /bt^/aS 
TOi); S^ofiovg oXaiq ^Xavvt TaT; ijv/ai; * ij Si ntt^tn} Svvafiig, iu 
Slg inxuKoalav tvfyinav uvS^wv avyxttfiivi] xal avtt], SvTinaif- 
fav nfnairjrat t^ OQft-^v. avvi^atn yi^ (■tr^ t^v rt ^PoSimpf 
To o^i, meI Saa* m^\ JiSvfioTnyvv ovaai TvyxAvovat noXtif, 
t^ vnt^t^iiav iqitfiirt] tiJt tipoSov Itfi' oaa inixtira lurKU /to- 10 

V.426p/(( nottta&af Sm MaTSaliff t^ tov fiaatktag vi^ t^v Innfo- 
Bmyf, ws ^viaTlQia SiillrjjiTat , taicTiinttif oi ftdJiaTot Stvtxriv 
ivofih^ xax' i^ovaiav inoy^l itoi^aaa^t t^ t% Xtias ix^ 
&fy iaaiu TotS; Iltpaag iaayoty^. gdSiovS' ipiiaTa ovix/iivtjg 
T^ff r^Ttavovn^ktwg , iv ^ Tovioyi ttjvixaSTa Ko^ifVat ^^15 
/Sanrt, OT^aTov Toii; fiuQpa^atg avriTiaXof napax^fta tiwoffa- 
•/^v, ix Tww ivuvTiov T(fiaxoaiovg ttmtag AvtiXtiqtwg, xal ni^ix^ 
Ttwa ipaXayya, fitydXi}r ip^uptvat Si' u^dTW jnaqiiov t^ SqSfiif 
Ct^ Ta/tinjra, ;u^ Xd9r] ipvyavaa fitTi T^f Xtiag ^ ijjorpix^ Sv- 
tiafiig. Tonav Toiya^ovv ^viv;pJr itttTijStiSTiiTi, Si' ov t^v ava-so 
OTQOip^ 01 pd^fiaQoi Sgnv ivofiHfiVTO, t^f h iiptSgtlav iviav9a 
ntTfoltjTiu xal Toiv tvl^iiiv iviovg n^vncfinev lig xaTaaxonrV 
&if' ofvntfil TTjv Xtiav daxoXita&at ni^^ai tiov T^g aTfaTontSilaf 
Iti Tovg paQ^d^ovg dxoviuv d^iaTonoitta^ai fietQiatg inii^tnt 
%mig aTfaTtioias, intl Si aiptatv ovx ^v tvfia^ig vSatog tvna^Tv, 25 

dan. ridem , qida loca amnia mari tidai oh DODtiniiai lioitiam irtnptio- 
DM *aiu ct habitatoribtu Taciia occarrebant, bipartito m diitribaQnt: «t 
«^oratria qiudcfli cohon, qaic nriUe et dncentonnn eqnitiuB erat, in «grM 
Buynae om ciraniuMtoa laiia babanis iBTaUtur; pedettrii antcMi , qona 
•s bii aeplingentit bonunilmi expeditia conilabat, magii occaaon venua 
Iwp w iatonem fadt. Nempe bi, RbodoM monte et oppidia, ooae circa Pi- 
dyBoticboB rita *nat. ad denmm relMtl*, in nlteriorem regionem, Id eat 
Uudcidiceo.iTnnnpant, eni, BtaiipradktwD eat, MatthaMU impemtoriafiliua 
piaMrat. Hic Penaa onni licentia et nnllo lebore praedam inde impnn* 
aTertere iMn tolerandDn ratua, cnm fodle haud eeeet ei Mila GratiaiMpoll, 
uU ipae tnn forte leraabatar, cogere exercitom ddiellan^ barbnrio pa- 
rem, ez Ha qd aderaat treceotoi eqnitee et pede«tnn cobortcn mwt; ac 
ue iBtronom agmen aeee cnm praeda nbito proripia^ magno itineria ctm- 
peodio eursom per inTiB accelerat. Locnm Tero opjiortuDiun naetH, qna 
rcdituri hoitea pntabantiir, luo* ibi In inridm ponU; tnm qnoedam etpcdi~ 
toe apeculatum praenilttit. Ex quibtu cna aadiTiiMt, in praeda ageoda 
■dhuc occupatoa eaee barbaroa et a caMrii loiifie abene; nulitet nioi mo- 
dice iubet prandere. At ilU, quia non babebaat, ande ■quam hanrirent nd fflSTOBIAE BTfZAKTmAE XVL % «37 

%9t¥ vSfeommfvove t^ ivAfx^v toTat na^aftv^tTa^at t^g ipi- A.C. 1848 
ems, tatpi ij n tov dQoftov xaXaimo^la xa! ri yXfyoy t^g <^a^F^^^'' 
^nyxtv, avTol (liv m^l t^ twv Snhm' fylyom Xf^^^^t f^ noUO 
«^ff ^fiifttg liatTQi iiaxagTi^aayTtg ' Mar&aTog di OTfaTijYtop 
5»/{ To^tig Stfifftt T^ Svvafiiv xal TotJc fth 'um^ag tg xe ti it- 
itir xui Xaiiy iiafu^iadfttiios xt^ag vqi' r,yfft6ai Totg ttfiarote 
ig Tti Titfv axQtmi rd nf^r jta^tvi§a\i (tlaa, To^id^ote xa! avTo 
na^aSovg oTe t& noXifita x^Tlaroig tivui TiTvj^xtv ' avrig ii B 
•t&v irtjiiiov ivlovg fxtav nifft^ii, npbg tihfwxlav xal ^'^fttit Ijil' 

iO ialSty Sitfiltfon' Tug fdXayyag. (B.) T^g 5' fifti^ag ig to nXior 
^ xaid ftta*ififilflav iJvai tiv ^Xtov yivofiivtjg, oi fid^^uqai 7ioX~ 
Xtsv iitayofuvoi no^Qta&tv nafftitlxrvvto Xiluv. iyyvTtgor i' ^iij 
ytvo/ttfoi xaTUfXdy^aav fUv Tf,v twv 'Fwfiaiur &taadfttvot 
OiifaTtir, TJi T&v oxXmv XaftnffOTtjit iiaXdfiJiavffaV xar«9fo-F 

15 njaav i' aZ, ov ndw noXXijv Ivwcfoijxdnc ovaav avnjv. tio^ 
olYSfttivav, Tifv Xttar hnlaw iuxXmorTO^ ftix^hv , d&^oovgiif' 
ivig iaiaftivOvs avtovg j^ xwv 'Paftaliav ivfiiaTwg itfoSar 
iiaxaQxtQ&v. iiA toi); iiUtfi^ on^rotJS To|^raf n^iti^ oyuv ai- 
T&v Ig T^v oiffayla» &ivTft na^ayytkXovai vvv ftkr InixtTa&at, 

Xiyvv S* dnoymQtTv ix fttTufioXijg xai fpvyoftaxiTv , xaTu to aiftat* 
oig Td noUd dio&og, xal ovxvd tovto iq&vrag i^anai^v xulP.528 
imtaqattttv ti^v tSv 'Fafiatiav td^iv, (/'.) Twc fiinot 'Fat- 
ftatav aofivtq&e iniovmiv, xal twv aaXniyKtSiv dvttx^ovofttvwv 
Tu iwdXtov, i7ti]XttXatdy n tv^e ol nt^aat xal ftttii ftax^ov 

tSTivos S^fdaevg ovTor; avvt^^^ywrto , avvaaniaftie tis tu n^uta 

RatingiieadaBi niim, aaua et comii defatigatio, et illiiu t«inpe*tttl* ■rdor 
■ttulerat, axtai* expedieadia operam dice cocpuunt, et maxioiem diei pu- 
Mattnaeiu Butein, impBratoria officio fungen», o bartem in ordiDei diKtribnil) eqnitibua dextrum et uniitnim comu auignat, 
praefectii iii, qoi Tirtnte praeitabant: pedite* inter ntiumqne extremun 
Medioi locat, et iii ductbiM regeodDi tradit, qui bcUiGoiiaraiii luot. Ipie, 
' '- ■ ■- liuLtcf"' ■ ■' cnB aliqnot equitibaa circnmTeGtai , milltei iuW con&dere, et ot furtes m 
Mteoduit liactatar. (U.) Sole lam nltra meri^em progreua, apparent bar* 
bari procol, muhuB praedae wcuoi ageutea. Moi obi propiui acceuere, 
Roaiano* militea amionuu ipleDdore collucentea coiupicati obitupeacuut 
primo; deiDdequii animadTcrtuDt non multoa eiae, deapectui babeat. Forro 
optimnm iia eue *iium eat, praedam a tcrgo non longe lelinqitere, uiw 
aotem onuiei atare copfertoi, atqne ita Romanorum impreuionem fortiter 
KutiDere. Ilaque eipeditiuimii ^■gittarioium, b exlremo agmiiie primm 
coUocatia, praecipiunt, ut nunc ioitent, nunc conTcrsi pedeiu referant ac 
fo^wodo pugneot «uo noie; tum ut id crebro faciant, atque it> Romanam 
■aem iudificBndo perturbent. (111.) Rooianii igitur mngno animo invaden- 
tibat, ac belli ■ignnm dantibua tubia, ■tatiin et ipai Penae clamorem tol- 
loM, et cUM noatria ferociaaiiDe conhigunt: initio quidein ilU deiwua, ot ..Ciooglc 886 mCEFHOai GHEGORAE 

VydXaiyyog' xal Sfia ri ivdrvpay xtSy Inaiiov, nu^ifttvor t^in^iv 
»wi tSy IXafpfwv Ixflvtap xov^mi , Tttf "^yM ^oQvfitta&ai. 
MaTS-atos S* o UTpar^yit TitQtiiti» Xiyoig Tt ivt^^tatviie n^gs 
To (v9a^u^i$ay xoig aixtlovs xal TOtt 9\ifioithoi( «tJ nftoaiiar 
naQtfio^^tt ftl^Miv. Xmna (ttlCpvos Stoft^vijv t^c fioij^tlai t^ 
OT^uu&v ^wvtvorptws le ti T^g TiX/ttjg napa^oXtaTi^ov tavriv 
fitnaxivaat , xa\ jipofi ftiaovg iftpSkkti Tovg noXtftlovg ^v yt 

Cxotg aftif' avTov , vtavixuztQOV Tffintir ftaXXov ^ n^oftij^itrtt- 10 
foV xai SXjpi tv9ie IxXovrjai Tt xal Siiatiat Ttjv ixiivtar tfdr- 
Xayya, Toig fkh xatA fihiimov inavr&YTag ytwalas xaxapaX- 
%wv tt xa\ avftnarwv Toig S' 3XXovg npog &vttvSQaii xaTaxXtlw 
&ftt]y_avtav ag IvTtv&iv &va^^tM9irtag'Piiifittlovg tiToXfnart^v 
Ig Tovg xivd^vovg Tiwg napafidXXtaSni, xal roig itttTA-nQoawam i6 
y.iSH&navrag Siw^ttaS^al rt xal tpovtvttv tvpliarwg, AXXA noXXoig Ti>- 

Hvag xat avvi^ttg Sit^cXawun' iv r^ fa/j] rtiig S^ftovg a<nQa- 
Tijyig MarS^og , xa\ nXiXtna ruv xiTrrovrwv noXtfihov afiftatra 
avftnarwv, ii.u&^t toS tnnttv ntaorrog ig y^y Ix^itftig xttl &nh 
yijg fta)r6/tivog roTg iniovaiv. ^v&a S^ noXvg o &yuiv ixariQW&tvVi 
awiarti, Twr fiiv noXi/iiwv dnoxitlviiv intiyoftivwr, inir Si'Pa^ 
ftalwv uvri/Ofiivwv ftdXa yiwalwg xa\ rug iuvToir ^i^ toC 
OTQaTtjyov n^oSiSivTwv ^/dg' Ftaf TnTTOV nuQiV^&irtog ine- 

EjJof xari xQdrog ^lavrt xiTniav Toiig noXtfiiovg' wg ftijSi Xf- 
itiipS-ai, ig /ovv dnayycXt! r^ 'Aata ri nddvg. (J.) To9nM6 

4. Ta£on£v coni. BoiT. Vide Notas. 
videbator, conrertia cNpeiB agmen acieaqne icceiiD dlflicilHma, ita ot pri- 
mo Inipetu pedestrem Komanorum uhalangem petniperint ; cum et ainittTsa 
slaeeuuites, illis, quoi diii, expeditii Bagittanitcfliiniiiprementibiu, aninio 
pertorbarentnr. Matthaeus vero dui circumeondo auorum animos dictia 
aogebat et conRrrnabat, ac iia partibnB, quae maxime laborabant, sderat 
oaqDc Bubaidio. Alaiori deinde auTilio exercitum indieere anioitdTertena 

firoiecliorem audaciam indult, et bqo cum globo in medioi hoatca irmmfqt, 
Dvenilias certe ille qnam cautius. Ita «tatim Drotnrbat et diiiicit totam 
aclem, iib qul fronte adrerM incurrerent Tiriiitar proBtratis obtritiai^oe; 
aliia autem imbelli Btupore oppresBiB. Ea re Ramani confinnati Bcnora 
iam auimo periculis sese otTerunt, et obTioi qnoBque ttreone diflturbant at 
ocddunt. Jnter haec Matthacus, datii mnltlpbci contentoqne corsa per pn- 
gnam fertur ac plorima rtientium hostinm corpora proculcat, eqno in ter- 
ram lepso repente excuiius, pedcB cum oecurrentibua quibusque congredi 
cogitnr, Ibi acriter ntrimque ccrtari cocptum, hostibus quiden "' '-■ — ficerc gestientibus, RomaniB auten acerrime propugnantibni , et auaa pro 
ulate imperatoris snimas nltro p?oiidentibus, donec cquua est admotn: 

qna ille consoenBo, hoates elTiiM perseqnutus itacecldrt, u' '' 

*m, ^ai cladem illam Asiae nuocuu.vt. (IV.) Bttaam illM HISTORIAE BYZAMTIKAE XVl 7. 839 

'Pattitloig tSo^t* aya^^g olavog xal fiaK^&v iXnlScav nfoolfiioy. A. C.1848 
Ti f*iv y&Q tmovaay S(^aa9ai, n^h ^ nQoaSoxraai, xat ^"o-"*^^^''' 
KQOvaaa&ui xtjv Toi»' noXtfilav ifodov, fiaii^ip uvi x^ataioiifor, 
^ noJ^ifilwv ^KWpa»' avTov Tiya xaTadQttfiovra ar^aaa&ai t(&~ 
Snaiov. o^ yop Ig vnt(/opiovg itiar^axtiaQ TtuQaaxtvd^a&ai fit- 
fiiXttt^rai, tovtoi; d^ xal niprTut; t( fiala xal ao/^apug 6nXl-V 
^a&ui uvayiuuov, xui navta 7t$6g t6 dvtvStig xal ^tXoTifiotiQov 
tx TioXXoS Tov jr^ovov TtXttv, St' tv uXkoTQla yij noma9ai fiiX- 
Xtniai Ta; vnai&pov; OTQaTOntdtlag' oig xai tlvixiatv, fihqiog 

lOfifv Tig mtTai Vnaivog, &avfia 3' ov, xiav na^ado%<av ovitvog 
ntnpayfiivov , aXi.' ir6g tSv oaa tuv nfoadoxwft^voiv ^v. otg 
S' oixoi xaSTjfiivotg unqoaSax^TOtg To noXlfUOV Xntiai nvp^ d^av- 
fiaatov , tl fiif ^tj/iice^rtv t& ^. d ii ytwaitog xcd tv9-ufawgP.539 
ivTaycitviaafiiroig /iitu ndw fiiXQug xut t^c nqooTvyfiVttrig Sv- 

IS vdfitiog ytvoiTO anoi^ovaaa&ai, ToiiTO i' ^ii} xa\ &^avfid^a&ut 
Sgio)'. ti il xai oStid xaTaT^niiaaaS^M yivoiTO , ug fii]ii tivq- 
ifOQov XtXii^^ai, To iii Xtyofttvov, toSio i' ixttvmv fiax^^ tivi 
fiiXxiov. (£.) Kui ^ fiiv nt^xii tuv IltQaCiv ixtlvi] Svvaftis ig 
TOVTO TVXTjg iX^laTOi xal ^qiAvnnai. r^; S' Innixrjg xartfniv o 

SOfiaaiXtvg i^ 'O^taTidSog r^v Siw^tv xaxianovSuafiivjjy fitTw x*-^ 
Xiav Injiiiav atnoiJjxdif, inttSrjnt^ ^cwfTcixTOi; ix t^; Xtiag 
dvu^vyvvovatv ivTtT^yjjxt , Toi>c fiiv Tpiaxoo/ovf wdivr^xura; 
tvT^Xfifog i'ffyov dnitprpit '^Ufovg ' oJg Si no^ta&^iv uia9ia^t 
^wrjvix&Tj %^g ^d/ijf, ToiJTOif Si qivy^ t^v aiuT^(/iav Si;^a Ttjg 

SSXtiag no(t%ta&at i^tyiveto anoQuat xai aawraxToi;. 

riDm esie vijDm ett, et mftgiue apei praeludiDni. Scilioet insrtieDlan exd- 
pere, priuaquaoi praeviileria, et repeUere bottium inpetuoi, TirtDi est anlta 
naior, quam «i quis fitcta in hostitem Bsraia excunione tropaeDm itatuaC 
A quibuB emm praemeditatii bellum ■dveriui extenu geates apparatDr, 
eof cumulate et ipleadide initrnctoi esse neceue est, et omuift ad plenun 
longo ante dtligenter libi comparaMe; nt quiboB extemo in lolo aub ^o 
caitrametandDm ait: et ii quiuem, «ivincant, inediocrem laudem conw 
quunlur; nec minuoi cum nibil praGter opinionem, verum id ijBod praevi- 
■um erat, gestum ab iia fuerit. Quibua vero doini ledeDiJbDB, nec opina- 
tii, boitilis flamma supervenit, minun aiai ii vita mulcleotur. Qood ai ii- 
dem atrenue audacterque pugnando, parva admodum el fortuita boioiDUia 
menDa, bostem repuleriut, id,quidem iam admiratione dignum. At ai itA 
debellaveriDt, ut nec iguifer, quod tdunt, reiictui lit, id vero longe pra»- 
cUriuimum est. (V.) Ac pedestrii quidem illa Perstmim maoiu eum ni- 
tum lortita et in huuc modDm deleta eit. Equitatum «utem ipie impeiator 
ab urbe OieUiade cum equitlbu» mille celeriter perHeaDutua, ct dI la a 

Sraedn recipiebant inordinato* nactui, trecentos ^ui audacter occDrrenmt 
irro delevit. Caeteri, cum e looginquo pugnam illaiB Mnuiieat, prMdk 
■auMa , palante* diapersI^De fiiga aaluti coniuIueruBt. 

Googlc NIKH0OPOY TOY rPHrOPA 

PSIMAIKHS ISTOPIAS 

A o ro s iz. 

NICEPHORI GREGORAE 

BTZANTINAE HISTORIAE 

I.IB£R DECIM0S SEPTIUUS. ARGUMENTUH. 
De btU» a hatimt Onlaiam mata. QuHataam orfihu li opdcnti po- 
tentetqiie evaterint. Claiiem a Cnntactisni» coiutrui eur aef^e fcraitt. 
Caedet oi ii* peTpetralae. Bgtantii paeii cmtdi , tidemque ■t{)trnu ; tn- 
Miriat poticntn- fenmt. SabUii publieae prtiettdia a prineipiha negteetm. 
LatiRt viribtu praecalentt*. Iiuta cum iTnpcratoribui faedcra apcrte vi»- 
tant. Piicatoriem uavimper latroeimttta capiunt. Hotniiiei oceiditnt. Bd- 
lun ctoM apparaut. Naeale muniunt. Portac Bjtaatii daudtmtur. Orta 
inter Latimu diindio, legati dc pace ad imperatricem ircncn ocniunt. Eo- 
nm pwtiilata imqaa et laperba. henti reipontum. Bjriantii omnet bcfliini 
dcpotctmt (Cap. 1). GBialaci pracincditati SjfBoRtiM inparaloJ adorim' 
tur. Oram maritimam incenditt eatfant. Jli^t navei, ad ftaeii oitia 
noetu iledaetae a Bjiiaatinii naoarchii , t« tvtiira eimlmit. IMiqaae igm 
abiumptae, Mteram orom Hdem Latitii incenAmt. Ciwtctlinn iuim am- 
pUfleant et fimnjinrt. SyiantiBm cl ncRie* ek^to* oppugnaat, Repttkmtmr. 
F\ttimentaria* rt onerariot nitcrctpfBnlt imde rertMi iKcetMrianim inapia 

rByiantiM. irene in^ieratrir MoMicli jUio beUinn forii adminiitraii- 
commiHit. Hie lubwrbana ftoititm aediiicia ineeaifit. Aftlifet et mm- 
eii a Cantaeuteno vtiiti fijrMmtionun onimot coi^/lrminit (S). Galofaeo- 
nim ipei deeepfae. Hodo ecntHia. Bjnmta urbit ingent ctrmiht*. MI^ 
twi poiicilai. Oclum ordor. Galolaei eoptw rfomettictt et aliimile ocet- 
ti* inttnutiitimi, Bgxantiot faeiU rtptHmit. Macltinam inrenlein naei 
tepontmt. Ea arbit mure admota, acerrimam pugaam eOMmillMnt. JIM- 
ti* MiorMn aminit eonttemati recedMBt. Jntegaam domam redeant, mor- 
tiwit clom lepelinnt. Pace pcr le^atot pelita , nee inqiclrata , tcfC ail M- 
lum diutBmiiit poranl (3). CantaaueMit (Qretliade^ refermt bcUom 
ttrra et mori ^iporal. .JiloDcata eoncioae, AfMntio* ntgUgentiae ar- 
guit! petimiam ia liaiitm conlntui iiitei. Pccinna promittilnr. lagmtt 
o m i iiuB i onlor. JSiaclionet. Latini taat noBtt tuMnctml. JuiHia et pa- 
tit orfrtlro* arceuunl. RhoiUonaB legati de poee: le^alione irrita dotmim 
redamt, Gelatatonm pretiotam MpelleettleM, gnonmilaM ctioM weret NICEPH. GEEG. inST. BTZAM'. XVU.l. 841 

■ae (itffM, rogaH fMNnM)wrtait. BgaantU ciMUta mdi^nambut dat- 
•on nufnuml. Ob$idait et «tnientur (4). Bjfianlu e portu in alluin 
provehmtvr ,* rudai plerifM et iitestTcitatt. Bortnm naDOU oiuTariam m- 
eendmt. Latiiuirum onria dd^«rativ. Oaaia cedendum tnc ttatiamt, 
Soba KOParclmi r^ragatur. Ibtlructa niortin cJoiie Bgtantinam exrpeetat, 
coiui&m ex re taptum* (5). Terra et mon ad pUfnam itur. Qtuit By 
aaatinae elani oVuait. Qiio ordMic nooM proccncnnt. ffelotiir tri«rar- 
charum culpa. fitrzonlii onmet laftila mclu ^crcuiri; tn tnarfl detHnmt. 
Clade» fnaiima. iuiluni Cci iudictum. I>al(nonim naearcAui rei miro- 
ckIo oitlujKteil. yatui* naeibiupotitur. BipanHtia» ^atnt tdt«ra pnra 
tn condcm ealatnitatcin incidit. TWrolnui» copiorum trcpidolia no» tni- 
Mor. I^tinorum aefuitoi el clcmmlia (6). Lalini eaiteUi obtidio *otuta. 
(MriileiittKm .f^a el pavar. Ziotiin «ictoria moilerate uiii paecM pelimt. 
Ijtgati ofr urbc Genua mitri veniunt. £onnn inlertientii Griualaai, qwat- 
quam victaret, iidquat padt Uget tuieunl. Jmperatorit, in nnMnoi «»• 
^attiM adducti, amnu /ortit tt «mctM (7). a'. Tov ftivTttt fiaaA.tai iv tofs roiovroic StrxoXotr/j^yov, A. H. 68S6 
fta/yiv XKiti Bv^vttw %oXi h JoWxow jiativwf Rfnoii;x&ai i'j?',34g 
avfinitnomai , altlay fiiv Ififin^ ztva ttai cdnp^mtHioy ^xioTalmp.in.Citn- 
ixovoiy iYKaXttp oCiiftlar' StStiat i' o^^nmr Xaott nv Ttii»'.,''/^* 
6Bv^avT(my ravTixov x&rtv^iv xol xSv xarA aifiSg &9^oiCof*t-C 
fioy iZ iftnof{as <ii6^v Siftair. (B.) Aitol yS^ i^ i^X^i oXfya 
Tfva xal ifttviLa ntft Tdv Tonoy oIx^juctTa tivyx^(ft)9^&ixts ovor^- 
aaa&ai , Vaiiia fka^v tov /pevov x^ofovvng Ini ftfya Jo|t]; -n D 
xu) dwdfitti}( dva^dyzts. lav fa^ fiaaOMav , mififiSiv ovTiaat 

lOnio;, oxaaia^VTWV xot* &K}.'^Xoiy vnig t^C ^tXV() xaitioy'Fo)-P.S3o 
fiaixuiv ivTtv9tv tifayfidtotv xa^a^nofthnav koI aifoiSfa noy^ 
foi; StttTidtfitvmy, oStoi lad^^a xal SoUuts vTiifx^fiivoi vvv ftiv 
TOvaSi, vvv Si TovaSt, xal iniaxvovfttvot avftfiaxlav ntt^ix^iv 
xai onXiov xal onXtTav ivnoQlav Ix T( }^£xal ^wlarrt;;, ^o- 

iS^ov ft^ ftovov Tijv T(3y Bv^iavTliav evnoqlav xol /iix^ov Rwrov 
T^y ^x ffuAaTn;; nfiaoSov naQtX6f*ivoi, aUcl xol Si^a ruv J);- 

1. Inip«rator« In hU occapito, Latiid Gklatad BjcuUb facDaai lnfenintt 
Bon qaod cBrtam aut ipecioiMii nUam couqQeieiidi c«iuud haberent{ led 
fortaue Teriti, ne Byikntbnim ra nBDtica incrementDni acdperet, atqna 
iude «tiam intmionerentijT vectigalia, qua« tpii pri*atlm ex metcatnri* co- 
gebant. (11.) Nimiram iia parraa quudam «t rilei tabemai conttniere 
pcrmiMnm inltio faeTat. Tempore autem {icocedente ad ma^am splendo- 
rem magaamque potenUam leniim perTenerant Nam forta ita incidlt, nt 
principea inter w de imperio certareat) turbataque ob id Romana re «t 
graTiirime lal>orant«, iati clan ac dolosis artibua modo hi» modo illo* aab- 
enndo, et aaiilinm datnroa amoTumque et militum magnam Tim terra et 
mati ■nbmiMOtoa a« promittendo, non modo Byzaotioram ope* et omnem 
feniie ex mari proTentnm, aed «t nnUa publiconun negotiotnm generat 
Sieephortu Gregor. Fi4.IL 64 . 

. . .... ^-. . ^,;lc 842 mCEPHpBI GREGC%AE 

A. VL 6S56 fioalar aolvtiSmg fx^rra it^affiixm nowAoir ■xo^ltju nXi &p~ 

'"^"^ bX'*"'^ ^ff^^ovtlois TovjiXvvtov ag ivrtvS^tv r^v pir Ixtlvm Ix 

iiM ipi^ie» tniuiov ytvta&ai nqomiov dtaxoalwv ^tara xt\id~ 

itnv, T^v 3k Bv^vrttm' fita xal fiolig Tfiaxorta. dia S^ Tavra 

(ifyitkavj[oifttvol TC xal t^; t&v BvCavrtiav aa^tvttag ^fti^avS 

i| ^ftl^ag xaTOfx.^fUvoi olxtag it iiioQofovg xal r^tatQoipovg 

avlaraaaVf xal nXttovog av ixtihjfifttvot n^hg to avawigT&~ 

noii nv^fyovg tt loxoSofiow dvaayiayiovtatoy xtxt^ftivovg to 

CSi/tog xtti »fia Tfi^Tj xui nt^ifloXovg fiaxQ&y t^ tv^j^ioQtav i/flV- 

vag SXXovg in" aXkotg avxvovg ntQi^Xavyov ' xai rtpog y^ ''" ^^ 

tutpQOvg xal o}(v^iifiaia in' «^0^1; xal oaa nokiftioig 6vat7tt~ 

Xttp7]TOv dntiXovai t^ na^oSov &^Ttov. (F,)^^!» H xai vav~ 

nxdv awlaTaad-at ^oiff/i&iyTog tov ffaaiXfac Kavraxov^^yov 

3ta T^c avxv&g Toiy IlfQiJtx&y Swofttiav hfoSovg xax t^c ^ataQ 

T>igt&faxijv'vvxTaf xal ftt^' fjfti^ay Sta^doHg, xal ofta TOvg ix 15 

&tiXttTTi]e oixoyofuxiiTffov TQonov xov^iaavTog tpogovg ^ovXofti- 

V.^XSyotg xatalQttv (ig tov iSv Bvl^avrtotv Xifilva, o fiaktaTa ToTg 

jiaTtvoig r}v utl fiotjdvvv xal xQaTittoTiffov ttvtoti to Svvttadiu 

Sttjvtxwg ipyai^oftivov, vnovoiav taxoy ftaka &^aattay, xal tStt- 

aav ft^ &aXaTToxQ«Ttiaayitiiv Potftalow vno^^vitaa t] avT&viO 

ivvofttg ftiTik rijg ist) xtfSovg linoQtag av^^ajj rdxtaia 'Pay 

ftalovg. Si ftiXiaTa ix tov naQax^fjfta xal avytyyvg ^9Qave 

Ej^v ixtlvaiv yn>x^v f ^ Ttjg Xtov nQ^tpaaig ^. iStSttaav fttQ, ftif 

nfi fiQttxiog tn rtiv oftoipvkav imfiovktog uftXoftivoiv KaTo^ 

1. «orailMi em. Boir. fto votxUav. 15. iiafattig «m. B«v. pn 

iiaetaiiiiS' ^ 

ptiiici|>Din aerariit ""g"»^ pecnolu conluB ftffereotia, Mmlm id m tnn*- 

tolerint; aic ot qnotBDoii ipii es Tcobgntilnia ducentoniKi ferme millinn) 

•nmnun coUigerent; Byuntii vix atqne aesre triginta mtlli* conficereat. 

Ra Propter ■nimis elati, et Byzantionun imbedllii Tiribu* qnotidie magio 

ioinltaatee, aedei duonim et trium talralatoTnm eutruuDt : tam maiari apa- 

tio pec adTerinm cliTuni occnpato, tuite* aedificant arduiB et expngnata 

diffiaha; muroaqDe et Tallomm ■epla alia atque nlia late drcumdncnDti 

fbiraa praeterca et monitionea moliontnc, et quaecuuque aditnm hoitibua 

diffidlem miDari MileDt. (III.) Demmu con iaperator Cantacuienua da»- Mm lutnieTe decreriMet, ob crebrOBPenicaniM copiarum ic 
^ue az Aaia ia Tbcaciam nocturnaa dianmaqiie traniTeetiDOU ; idemqa« 
lu, qni ad BjHuitinu» pocttm appellere Telleat, tribntmrmn nanticonun 
onui pmdeati ratioae ■inniaMt, cauMnodi cooaiKo plarimun Mmper JUatiai 
pcofeceraat et potentiam anam In diM aaienflt, anapicioaeffl babaera ii fca- 
TJMlmam, timneruatqne, ne Bjsantiia marl* imperio potilia, ani* Teco ipM- 
lun viribne cnm lucn occadone dilabenlilMH, cm Bomana angeretai. Qnaa 
wtem pmecjpua ntio itatim et propiore motn eoram aoinoa percnlit, ea fuit 
CUm inaola. VefdMntnc KaliMt, ne iitam, qnan paolo ante popobie* ad HISTOBUE BTZANTINAE XVH. 1. 845 

nXtvaag o TfSc 'Ptiiftaluv miXoe oji^f ovn^ iqiAriTai, nply A.C.I348 
ttXyi^irai ij» t?f ovYt^qviaif rt^Ktcunt^v ifftcfaavxa /povo^'?^^']?'^ 
ctvr^. S**»- «ItAxc xo#' riftl^o* ftaxis ^wnomq^aav &Uasi7^ 
SXXatg, olSh xixrtjfthiti ia^yfiv xo) tin^iaomor, ifovovc r« 
5 Bv^at^^W ^p}vt[o^(voi, tcfvfaftirri nq&rov, lxicixaXvftf4ivo>(^ 
J* jnnTa xoi nX^» axtjvijg xal npoaomttov, (^.) To^mv S' 
oStO) ifoiftfvanr , Id^Aoxo^iptTv ISokovv BvCaniot' rovro fiiv Kai 
tlftprtvttv i&&ovTtC TQVTO ii Kal T17V o^Mi oiTW |v»oovyTi; 
Aa^lvtiav, noXvtiSii rivattal notictXtjv tov Xfovov tovtoi; Int- 

lOviYx6vTO(, ix ToS nt^ttfQ0V7]TiKw( SiaTld^ta^ai Toig KarA StaSo- 
X^ T&y iQX'"^ IntiXi^ftivovg ix naXatov ig Saa noXnite^v t< 
xai oixovofitx^ txti nfivaiat' Tmt VTtijimiov oftoS xol twv Stjfto^ 
akav nqayftaToV oix o7S' SvTtva T^Smv ixt/vois ^xiOTa fiovXo-y-S3l 
ftivoig tiSlvat, &g Toig fit^atwg xal aaipaXag fitovv id^iXovrag, 

iSxal ifofiiQoit ftiv tivat Torp ix^^Tg, noSttvoig Si roTg iflXoig 
&tl, ov/ Srai' iv iy9ttX(ioTg ^g/ijrai t^ Siivtl naqaaxtvd^ta&ai 
Xpi^i St* Svtjatv ovStfttav tx^i tH anoiSaafta, iiXi n&^^ia- 
&tv uc) fttXirav, rlva rtx^ wfoopair^ xai rlva ifvX&TTta&at, 
xa\ ai riva n^altoStu xal oixtiova&at n(>d; naf aaxtv^, iuv 

SOft^of ftiv ndfiaTiv ^ /pt^a, fttXXii Si tov xfivov fiotrTog xalB 
navToSanag xal narro/ac vUxoi^OC toK; ^V^unoiC tq( iv/ac 
oiSi awiivat navrdnaat, rtn xal Sa^ Stxaioain] nffig aSttclav 
ovyxfftvoftftni Staifl^u , xf^f^arcxwv rt aZ nqoaiiwv n^ft^9tia 
xai StfXotv xiijais nfit Aft&tiav to6tov' Jti xt aoXiruiav «U 

per iiuidiu abttotluent , RoinaDa dutla appalaa ndperet, Iiec ratii Ipit 
tcmporii htberent ad eam fimiorititia praendm cnatodiBndant, Belli itaqna 
gereDdi caaaaa aliaa ex «Uia qnotiiUe nectelMdt, aec Talidaa noc apecioaaat 
ot Bjnntioniin caedea, dam primO) ddnde MKrte dtra acenam et larTaa 
perpetrabant. (I^-) Haec cum ila fiereot, BvUDtii ■pante abaardaiaae 
Tidebantur, partim qaia pacem rolebant, par^ qnia anam infimdtateni 
peiapiciebanti quan eia multiplicem et variam iiMe temporia lapana attnle- 
rat, eo quod ii, qui principatam en iBcccMione tam^n teoebant, eaa cnraa 
Deglexiaaent, qaae priTatonim reboa et fnt>llcae DtllitBti politica prorldentia 
oecaiioiDiciaqiiB ntioaibai confDlnnk Meinpe h\ neicio quomodo nolaerant 
InteUigere, eoa qui tranquilU ac aecnrlTiTere Telint, atqne ab hostibna qai- 
dem metui, ab amicii aatem perpetuo diligi, Deceaae eB*e, dod qaando eb- 
Teraatai ocuUi periculan iDitmere le, cum nuUam habet ntilitatem ilHi' 
gentia; aed longo ante UBqoe «ecuiD medhari, ecqaaenam praerideri, ec- 
qnaenam praecaTcri oporteat 1 tum etiam qnid apparatoa canaa adariacendum 
■dqniraiduiiiTe ait eorum , quae nanl oondum quideni annt, aed procedeDt« 
ttttpere, nultiplicetqae et Tarios hominilini caaut teiente, ^rofntura anntl 
MlDerant, inquam, haec ii intelligere , nec qoid et qiuuitnm luatitia iDinalJ- .Googlc 844 NICEPHORI GREGORAE 

A.lf. 6S56vof(fai xal xarovic S^^tnitc Jixaimjp/iuv o^ov xai fiotAtvTif- 
'■^ * p/wi' npoff «oraS^fn/TO»' xal ovyxtxof*4voy filov. Sftwov y&^ fif 

Ctft], Soni^ av itrig ntt(fa^oiXXtiv ^ovXono xai &twfiTv, offov h 
ntXdytt Jia^/pH xaiuc o/oxi^o^At/ rowf t^c aviv oidxm' xal 
n6^^<o navtos JtQOfiTj&vvs toti noUor; Ixtivoig xai avTjfifQOisS 
xvftaaiv intTirjiwarii' oTg noXXio d^nov ^(Xriov av^v oixoi xa9r}- 
ftivov; aSoiiTv xal fiiaiTv na^^^oiav tfiov xal noXtiixtjV tiy^ 
vtiaVf ij zoBOVTQig xivSvvaig napa^uXXta&ai xal TOffotirt; iia~ 
Kvfiivtiv aypoouvij tS Ctjv, (£.) "O fiiv ovv 'Pinfiafovg txfv, a^ 

H-XOyrag iiptlXovrag ilvai, ix9^''i "^ovro ^ativoig n^oayfyovtna-lO 
fiXofUvoig xai fitia&iTaiv tvztvS^tv ixiTot Stoi n^ovoiav olxovo- 
fux^v xal ataoifiafiivriv anovdrjv. anavra ya^ na^taxtvaatat 
aifim lafin^wg, attog xal SnXa xal x^^^ftata xai ravnx^ 36- 
vafiig t^g xwv Bv^vtIiov iiijrfxiSg int^i/nvaa. (5'.) "O^tv 
intX xa\ vvv oiSiv aiioTg iftnoioiv tvofii^jo dttXanox^atitvi^ 

KfiovXi]9^tT0i , xai Stxattvt^Qtov iSiov tavtoTg xaTaat^aua9at to* 
avyjva tov JZovtov, nQ^g ipavf^iotiQav ijSrj na^aanorSTjaiv xal 

' a^itrjaiv tuv nuXai yevofiivinv aifiaiv tg tov; Pwfiaioiv §aai- 
Xitgo^xav xa\ vofiiiiv t^f^^iy^aav' xal rt fiovij^fg dxdttov Xrj- 
at^ixiov onXitiiiv ifinX^aavttg Tt yvxrof xai n^&g ItQov xai^ 
avyiva rhv Sianovtiov avanXtvaavttg ftiav ttva Potftatx^v 
y-iSOuXittStt xariaxov, noXXiav txtt rtjvacavra SixTvotg yj/oifitviav ig 

Vix^voiv Zypav, xal ^igiovg fpj-o* Toig nXtlarovg intnoiT,xtaav, 
(Z.) ^QTi S' ^Xiov ig avaToXOg tXr}Xv96Tog, xai to t^e wxtoc 

9. 'Pmfitiloet M. Boir. pra "Piaiialots. 
dlcionim ac deliberatioiraiii ordo Titoe incertae «t coafiuiQni* plenao. Fer- inde ein« fuerit, ac *i quia conparatioDe inatitnta antiaiue velit, qnaDtuin 
in mari navta optinio gubcrnaculo Initncta potlor *it ea , qoae sine clan, 
•ioe ulla reram providone, aeituautibiii aiperi*qDe flacttbua iiuiliat. Pro- feet« bomiidboa illis melios multo fuiMet donu ledere IngloriU, fiduciunqna 
et pnbllcae iadi daritatem odiMe, quam tanti* periculis obiicere m, tanta- 
qiH temeritate Titam quaii aleam ladere, (V.) Quod igitnr habere oporte- 
bat Romanoi, ad quos priucipatua pertinebat, id Latini illii ademptum et 
•d le tranilatum adepti nint ■edula et cauta pro*iiiane aolertiqnB dili- 
gentia. Omnia enim hii iplendide parata erant, frumentum, arma, pecn- 
aia, et DBTale* copise, eaeque Mmper Talidiore* quun Byzantinae. (Vl.}Hi 
ItaquB, cum et boc tempore nibil •ibi obitare cr&derent, maria imperio po- 
tiri et Ponti faocea Telnt luai imideTe ac !n iii decimaa percipere Tolonti- 
bna, ad npertiorem iam erumpoDt Tiolationem contemptionemque iuranen- 
tomm ac Mgum, qnibiM ipai ae RoiMniB hnpcratoribui olim obdrinxerant; 
ct miuB remonim ordinb c^aiban praedonibni BrmaUs implent noctn; tom 
Bd FaDum et ad Ponti faacei provecti Romanam quandam oaTiculam oom- 
prelkeDdnnt, in qna multi piicationis cauM retibui utebantar; ac pIeroBqa« 
ferro inlerimnat. (^^0 ^^ leceoa orto ct illini Doctia indignum fkdoiH HISTORIAE BTZAHTTNAE XVH, 1. 845 Tioy ixiii^v avy^9t] « xal dnjcix^ iidfiuair xoifUaavjts , iqi' 
Soi.as r)f(i^ai x^tT^ nov xa\ Wnopuc jip3f Snlm Xi}.7}9aTug na^ 
ftanvAfyvio rai z^i^^tai xal fityfaxais vaval xi ohiiovjfweP.SSi 
nt^Uip^aTToy tnlvuo», Tu; rov Bvl^avilov nvXag xal oItoi avy- 
•xXflaanTts ixd^TivTO fittlw^oi, nqi^ Ti)v aStjXiav tov ftfXXoy- 
10? dmfiXinovTtf. (H.) 'Afi^ipoUa^ di fttTa^ leal Si/fiaraaiai 

10 iv Tfj Kui- ^aTlvotv fiovX^ yivoftivijc, JIh oi)t i9iX6vTav, oTg 
IS tftnoQiag xiil vavTixov fiiov to nXovrtiv ntQi^v, aqiiftfvovs iv 
Tg TijS ft^V'^? dviatt nwXtiv rt xal &yo^d^tiv, xal x^( ovtoi 
Tpvtpwaijs daxoXiae ig tt,v xt^Suivovaav n^gar oXoaxtQos ixxi-B 
yovr t6 ijnXorifior, ZnXoig xa\ fidxaig IrSiaT^ifitiv , i^ oiv xd- 

tSvttvxuaiaTa roTg nQon^fifvots ij^nana ntttitata&at Slog , ntviav 
StlXaSTJ xat ddol^lur xal 10»» n«pi to ^fjv xivSvrov xal, il /pi) to- 
Xi]9^iaTtfov tfdvui, toi; ^iov fttjviaavTog laoig Sid i^y ovTta nf/o- 
^aytj nu^aanovSjjaiv xul n^ig Tot^s txi^hag dxa^itntav, xi» 
xov ytvovg tXt&^or navxtX^ , ^xov ftird av/rdg xivag -^fifyae 

tO ig El^^vijV xiiv ^aaiXiSa ni/faffiig ixttS^iv , nrj fiiv iavioig fttft-C 
^fitvoi, niy Si nXavwftivag xai dvtS^vTovg tthlug ngo^ukXofit' 
vot xa) l^j]rovvitg oniog no9-' iavxoig d&mnv». xov ya^ fiuai- 
Itaig dnoSt]ftovvro( , w(y<pi]fttv, xai nt^t dtSvft&TfiTrov Siarql- 
0ovTog, ig EifT,vi]v r^f fiaaiXlSa xt,v xiJiv iv Bvt/avrit^ Siifity- 

SSaltav n^uyfiditiiv Stoixr^aiv xal ^goviiSa nQOtvr]vf/&ai ^ftai- 

BTzantiii declarante, Ijctu une dignutn illad tUddi est) pugnd taai«n et 
bello minioie. Verutn ubi Latinui iiioenibu» clsuio* cantiuere bg aDimBd'' 
vertn-uDt, et intenniiaa illa Bjiandum Teniendi Buitlua perpetnaque con- 
■Qetudine, trei totoi circiter qnataorque die* bellum clam apperare, luum- 
qne triremibiH et maxiiniB navibu» obitniere naTale, clauiU et ipn uibie 
portis, in incertum fuluri exitum intenti ic nupensi tedebant. (Vni.|) In- 
terim apud Latinos deliberantea GontroveiEia et diMcnsio exstilJt. Nimirum 
qnibns ex mercatura nauticiique nef^otils opulentia veniebat, ii vendendi 
enieDdique ctim ea quam pax tribait licentia, et totnm iu quaestuoaun pe- 
nm tam amoenae occupationii itudiura effundendi finem facere, annisqUB 
et bello opErsm dare nalebsut; unde metus esset, ne mala conaequerentnr 
■apra dictis bonis maxirae contrsria, egesta* nompe et dedecui, et salatia 
disciiroen, et ipse, sl verius loquendum esset, totius ^encris interitu* ; Dco 
tcilicet, ob apertam illam foederii TioUtionem et anuuum in bominea bene 
meritos ingratum, fortosae irato. Idcirco Teoere tnde poat aJiqnot die* ie- 
gati fld Irenen imperatiicein, qui partim suos calpabant, partiro vaga qna»< 
dam et minime sutida prsetexebant, icse utcnnque pnrgare laborantea. in- 
peratoie enim, ut diximas, absente et drca Didymotichum Tcrsante, ad 
tieaan impeiaUicem pDblicunun in uibe reium «dminiitiatio et cun d»- ^ 846 NIGEPHORI GBEGORAE 

A. H. 6856 nTioxty. (@.) ^(1 oiv ig avf^v ijxoi' o! ji^iafiiig, rdx* av Xa~ 
Ti^ovwf i^ioav tr,y avyy/a^aa xai &viXtj^m> xai uvaviiuoiv 
tm npiv qitkatm Mt^xonos , ^ (lij xal Ta twi' vioiTt^i^oytoiw 
S}(Xoiv ixii 7i^oaiji9taav ^j^ftaTU. j& di ^aav, XvaatT^v TOv 
VttviufoS Tia^aBKtv^y Bvl^nfov;, xal otra t^$ oftolag i'§t]^ti-5 
■tfu anovolaq. tuv avTrptoog ^ fiaaiX\z El^^v^ ytyowta nt^ifttt- 
vat ixiXivat, ftix^ii &y St3t YtfafifiaTuy ijjXtoaaau t^ fiaaiXtiTi 
T^; inod^iaiwg, ixii&tv Ti xv^oi d(^ijTiu t&v n^ax&rjaofttvav. 
E(J.) 'OS^tv iii xal ixxX^iatav aw&t^iv Ig t^ voTc^afay. xal 
intiSij na^rjaav anavris, Sffot tc Toiv avyxXijrixuv xol oaoi TOvlO 
^^nlwv iriftov avvtTioTCifoi tivai iSixovv, iffovXtvsiO xal tijv 
ixtttrrov yviifttjv i^^Tu ^a^frv, onmpoy §ovXotvxo, ft^xU ''^ 
7mv n^ayftdxtgv imT^intty x^iaiv, tj &t(tiyov( lii oaXa t^v xqo- 
jilfav Siyitv tlff^y^v. xal ^ ovSiis, oe ft^ atpoS^ivt^ov xaztanov- 
Viaaftirtjy tfatvt yvfSftijs o^f*Vv if fi ftaxiaSui, ix noUov yig 15 
jioXJ.dw Svtxa toTt ^aTivoig Sji;^/uvoi, xal ^rovrri; xaiQiv 
iiftvvaodvi, xai Slftfi olofuvoi ^^ilms ofanity aiToif xal am^ 
jgiyftiv ivtfdxov ilxip' , i0imv amtyTts dnoXiyofttvot t^ auav~ 
i&St >"'' i^OTjxis ne xai noXvfto^os diatafita ^Tffiuriav ^v. 
P-533 jf, Tavia fut9ovTfS 01 ^axTvoi , intl iti fttXitt]S ifx"" ^''^ 
nXtiaTOV j& nfayfta xal n^os ii]ft6aiov tliov ijir] ^vtiaav j^ 
xaxittv ^as, naffaxgjjfta awiaxtvaaftivovs lifi^av xal n^oijTot" 
fiaafiivovs aifas avTois fis fpya noXiftov, TQi^gtis yii^ ig fiii~ 
jpjv tvQis ixTiu xal ftov^^tts nafaioXXovs nqavifaivov, onXu it 

lapu erat. (IX.) Lecill, con ad hsoc TenisBeiit, inpetreta furtaue ve- 
_i !i!.. . _— ...... — !-!.:-^ domunirodiJMeut, niucliuulU- tadiou iMvunua renua itadioMe poBtuliita wUedueDL Paatulabant auteu, 
ut DtTBlem npparatuiii fijrzantii ■olTereut, et alia limiBa demeoliae. Qubo 
cum ipM pernlreaeiaperatriiaadiTUiet, lecBtMiuuit exapecIarc,quoad, 
ubiper litterai id, de quo agebatori imperaton ■iguificauet, Mciperctab eo 
retpoaium, quo es qnae faclura esaet coDfinnatenbir. (X.) Itaque et con- 
doDein poit^a die conTocat; et cum oinnei, tum viri teoaturii, tum qni- 
cuuquB loter ciTee BjuatiDos inteltigentiuiiiu eue TidebBntur, tn unum 
coDTeniMeat, coasDltat et uaiuicniuique (enteotiBm acitcitatui, ulrum iUi 
Teliot; tvaiDraauie ladicio rem pennittere, ui potitii armia pacem ut aoieB 
•erTan. NuUds aatem fuit, qui dod Bd uma pTomptiorcn onimi impetuin 
ngaiflcaret. Latiiiii quippe multaa ob cauaB» lampridem iDfensi , et ulci< 
aceii^ ocuiioDaO) aocupBnteB; tum •iBol foturum arbitrati, Dt focile om 
delereot, bd fictilium in>tar coDtarereDt, clBmsbant oniuei, pacemque repu- 
lUabant, slo ut diuoiia ijUaedBm ac muttiplex confiuio tocubi Budtretur. 

S. Hi> LatiDi luteUectii, quia re» longo aute praemeditati fueraut, ■n- 
debaatque publicBm ia lucero mnaBviMe iam mala coniilia, repenle «e in- 
■tructoB preepBTBtoaque ad gercDduui bellum oitenitiuit, TriremeH enim 
OGto et nwnoiw quuu pluriaiai iu esii«dituio«m eduouot) taBuujuo et oauii* HISTORIAE BTZAKTINAE XVILs. 847 

uai fifi.fl navToTa. xal ^/>>ro( xceI Ttaad^an' Ivrig ^fttpav xaxa- A- C. 1348 
tiXtvauvtti SXt] dwdfui xaitl Bv^vrtfav, Zrrwy djia^aaxtvuv^'^^^'' 
lii, naaav ifimjiQaat i^v napaUav, ndn TOi a<f>6d^ /injr^B 
avaav ^Xtav nanoiatv Kal oiiuwv , Saat zii ifinoQix&g vno6(~ 
fi;[0)Tai XQ^^^S- Ifintn^Siat 3i xal twv Bv^avrtav viwv Saai xa- 
jiovaai vtmarl ftttii i&s ifinoqtag ^Tvyov ^ti in* dyxvffoiv aa~ 
Itvovaiu xal Saat ig ytjv tiXniaftivat ^aav xal n(>a yt ToiTwv 
Zaat xwv j^^iav xAivatt tov fiaaiKltes S^n ivavnijyovvto. 
xaTtaxtvd^owa ftiv ya^ ' ovna i' ^g &dXttaaav tip^aav xa-C 

10 S^tXxva^tiaai. (B.) lUvrt Si tuv fttytartav ova£v , Satuxatvai 
t/vyxaTaaxtvufyrtat , al fiiv T^ttq avv fTi(/aie ftor^^tatv ovx 
6Xtyatg, intl dn^Qxiaftlvai ig rd dvtvitig iTVXPV eilaat, rSxTtoQ 
xa^iXxvad-tTaai n^og twv vavd^xwv 3id rijv TOv noXtfttov nvfjog 
twoiav avrjx^aav nt^l t^ tov jrorajuov ixffoXdg, tv&^a xal 

15T0V nop&fiov tb ni^ag lailv. IxtV y&(f l^ dvTutt^undattog Tuiy 
iva nt^uTWV ToC t( noTafiov xul Tot! Q-aXantov xoXnov noXXfjD 
avaaw^ofiivTf ^dftftog t( xal JXig iKaTiQ0)9tv xal dno9tvovaa 
%i OTifta, xa\ ftoXtg OTtv^v Ttva xal ivafyfioXov a^icraa iti- 
Xtiav fid&ovg , Satp' J^ xaTa^^/w i nOTa/id; ^S dvdyxrjg ^^jw- 

SOOiVi ixaT{^w9tv ih nav tvQog afiuiov oi fiovov fttydXaig xaTa-- 
Xttnti T^t^qtatv, dVXdi xal ocra Slx^x' av urj xa\ xtvd t&v 
nXotwv, Std T^v Tov IninoXd^vrog vSarog j?^a;(vnjTa, xai 
■tavTa Svani^ivxov olftai av x^v SioSov i/ot lig rd noXXd- at S' B 
fn^tti Svo fitT& xal TOfv iyxuivi^ofiivwv ix naXat^TijTog tnl ro 

9. oSnia BoiT. pro oSi;fo. 
seneru t«Ia eipediunt Bt quldem Intra die« (mataor toQi Tlnbni Bjtmih 
tto« etiamiiuiii imparatM daue ailorti totam mcendnnt marilimain orom, 
omni lignorum genere et aedificlia refertiiaunam, ua sdUcet, aaae capiendia 
mercatoniiii rebu* idonea Rmt, loceodunt item ex Byzan^nis naTibus eaa 
OHiDea, quae recena Bdvectae erant, et cnm onere aUhuc in aiicorii it»- 
bant fluctuantei; tum illBB etiam, quae In temm tractae fuennt, etaato 
hai, qnotqnot trireme* iusau imperatori» tum aedificabantur. Nam tam qol- 
dem coiutruebantar, nondum autem tractae erant in mare. (IL) At «i 
qainque manmia, quot novae erant aedificatae, trea cum aliia moneriboa 
lum pauda, quod ita iuatructae ttient, ut uibil deeiset, aoctu a nanrdiia 
propter hoetllii ignii auipicionem tractae in mare, ad oa fluvii deductaa 
■aot, ubi et fretom deiinit. Ulic enim ^eminorum oitiorum concunu, flo' 
«ii et maTiui ainui, magna areaae et limi utrinque accnmaiata via oatia ol>' 
atndt, BC \is anguitum qnendam et penetrata difliciiem aditum relinquiti 
quantain nempe curreni floTiua libi ipie neceiaario rumpit, Tola vero 
Utrinqne latitudo non niodo mBgDii trircmitnu iaiperria remanet, lad et bt- 
remci qnaecuDque, et vacuB etiam aBTigia, proptei aqaae iDpetnatantii pau' 
dtateui illac (ut opinor) difficalter plenunque trauueriot. Reliifuaa Tero 
daB*,«t eai, quae Tetuatate labomntei noTalwitar io neBB», hostUia Qudbb r 848 KICEPHORI GREGORAE 

A. U. 6856/?ATfOV noXifitov nvQig f^v oftov ToT( ^ltyoft/yoig SaaaiT 
1 ixi(yf] yty(vr)yiai r^ ^ftipf- (f"0 ^V^^y ^' ovv ot noX/fUot fnX- 
V.SSiX^iOamg , iml ye udilae anua^S, onrfoTif i^avXovJO, a^foS^a 
UTfikavov, anovtjzl dia^dmg lnntnQuai xa! xr(V nlqav anaaav 
Ofioiias nafdXtov. nvivfia di xaxa Tvx>]v da' Sqxiov ^tvaavS 
0ipoiQOTt^ov aoXXoi) [tiv xal Jaxioi ivinXtfat tT,v twk Bv\^av- 
jiav noXtv xaavoS, nXtlovog H ^V* *aqSlav i^g Xvn^g, oaip/ 
ftlax^vr)g &' oftov xai ^filag ngdta/ovatv avXaxtg. xai i^v ISttv 
av&rifttg&v T&v liu auvTa xoafiov Tffi noXiois tv fiqaxtt ftu^aiv&~ 

hfitvov Tt xai SttXffva n^xiiXovfavov avrtTiiJv otp^aXfiwv. (^.) Oi 10 
fiovovSi, ii^Xfi xal xa^f^xiifiuTa nXttara xu! aavliag nanolag. 
V.^jf^otTOiftaaufitvoi no^^ot^tv, iv zo^Tfii T(iv;(^dvov tu TtlxV ^^" 
n^oti^wv nai/fxfictXovttg S^wv, noXXov tdvc idgii'iavto lonoti 
n^og titiv fttttia^oti^iaV av Sri atvXoig nvxvofs xal noXvnXoxotg 
SiaatavQiuaavtig tt xal naQtxrtivatrTig ig t^lyayov ax^fta, xallS 
ia' uvtoig aaviSag iXaaavtlg « xal n^oatiXwaavxtg Six^v indX- 

C^tonr xal al9iQio>v nt^tnuiwv , ttta anovS^ Kal noXvxttQiif nu~ 
aav Tr,v xvxXi^ niQnuf^tvovai ^jwpav, avS^tg oftov xal yvvaT- 
Ktg, oXag vvxtug uvnvovg StaTtXovvTcg xai ftrjSiv tmv ^fttfiav 
Staiftqovaag Suxvivttg ig ti;v xattanovSaaftivriv i^aatav lxtt~SO 
vrjv, (£.) 'Ev tovvo av/ya\ nQoafioXal xaja twv nvXav T^g no- 
Xiwg iyivovTO, xal ftdXiara xuTa twv ligrjfttvdiv viwv, ag, ug 
ii^T,xtifttv , ol vavap/ot xa&tkxvaavttg tig aaifdXtiav r^yayov tt 

Itxai^Qovqikv niQlavtagiaT^aav. dfivvoftivan S' tv^watwg Toiv 
S. fuU.^a«vttt Boiv. pro fi^aatrt. H, 3t, it fApijK- BoW. pro 

Ss tif IJK. 

sbiniopiit illa dU otim caeterU oinnibDi, qoM crenuta raat. (I"-) Nibil 
it«que hoate* cunctaU, qoondo oinai fniebaiitDr et quuitaconque voUbaot 
licentia, nullo labore traiiivehDntur, et tDtBiu quaque oppoiitam orBiD in- 
cenduDt. Ac tuac forte riolentior ab Arctoingjueni ventuB cuni urbem oiulta 
et rapido fuoio, tDm m^ori dolora civium corda implevit; quantus videlicet 
i* eit, qoem dedsciu sinnl et damnom pariunt. Et videre erat uoa die si- 
terioron ooineai ortua omatiuii ataUm deletumj ita ut honunum saniorum 
ocnlja lacTjcaae derentur. (IV.) Nec vero illi hoc «olum; «ed et pali* 
quamplaiimia et omnia generia aiMribua Joogo ante provisii nunc demum 
liltra priatinot limitei moeais promovent, et multum Boatii per editiora oc' 
capant; enmque locum crebiii et multipUcibua palta obvalluit, ac tnangu- 
larem ia formam extendont) tom uipome tabuUu impingunt, ac propugna- 
' ■ - ' ^ anibulationum inatar affigunt. Summa dsinde dilifen- tia et molta niBnu totum circumquaqne territorium foiia cingunt, 
ct foemijiBG, totia noctibua vigiiantes} atuue, ut opus acculerent, duIIudi 
■loctia ac dici diicrimen BtataunL (V.) Crebria inlenai oppugnationibus eul- 
licitatae Bjxanlii portae , et praeaertim iUae naves , quBB a navarchiB Bub- 
duvlaa Mqu« ln tutum roceptw et praewdio muuitoB dixuDu*. Sed ti;iun> .Googk HISTORIAE BTZAJSTINAE: XVa 2. 849; 

Bv^ayttotr, i^ntfovano nairraj^^ti' xai An^taay t^ «v/ttira A. C. 1843 
jiXiTaTa XafiovTis' nX^y ou &aXaTtoxQaT^aavTi(, WS IfiovXovto^^^^'*' 
tt xai itdXat ifirixavaivTO , ov fiivov naaat ixtigovvto r&i f£ 
*£XXi}an6vT0V xaiutQfiv it Bv^dvTtov intiyoftiva; fpogTtjyoig vtjas, 
BaXXa xai oaai rf,v ationoftnfav ixS(.u^ov ix toG Ev^ilvov, ndaat 
Intaijt itgyov tov tVtrnXov xal H^^vS^anodS^avTo' tof Irrtv&tv 
tmdvtv iyytvia&ttt tij noXtt ohov xal Ttui' £XXus ixovTiov Inis 
vijditayv. (s'.) 'H 3i fiaaiXis El^^vt] , lov n^dyftttTOS aifviSlov 
avftninTWxiTOt avTf, xal Ttuv nqoaoStav anoxixXtujftivoiv nav- 

lOxopjoSiy, aT^ttTiioTat ftiv oXiyovt ix iwv nuQUTvxovTOtr Sovau 
rip vi^ MavovtiX, jmr^on^ T^vixavTu yt ovri laiv BvXttrrdav, 
ntqiilvai T^v noXiv IxtXtvt xol naQaS-a^^vvttv tag ^tau tov 
o/Xov tlt ttftvVttV nttQua&at ii itamQatovfiivov xal jfaT«iT^SF 
■taiv noXffiiwv naXtcet , dn^oaSoxtjTOvs xai altpvitSiovs noiovftt- 

15 vov tat i^odovt- S i^ vvktw^ xa! ftt&^ rifilQav noiwv ixiTvos 
txaiv Saa Ttl/ovt Ixtot ^aav avToTs n^oavXiu xal olxTffia^a tiqos 
xttTttywyfy Twv i^ iftnoQiat. avrij 3i avxvi^ Tui>' Bvlftvtiiav tovt 
n^ixovTttt fttTttntftnoftiyri X&yoit oftov xal /^tJTttTs iXniatv 
ev^vfioti^ovg xa&ttJTa, xul tfitfiatav ti» n^oSv f lov aip&v , xal 

20^«o«e T^v y^X^i" tiQyu^TO npoc tcv noXifiov. (Z.) "HSt} Sip.5S5 
xutt flaaiXias iiii>9iv ftaav OT^ariwrni anogtiSts oAiloi SXXo9tv 
is Bv^uviiov Kttl Xoyot naQafiv^ovfttvoi Bvl^fivTlovs xal napa- 
xtXtvofitvot , fttj ntntaxos oXtas xt7',aaa9at tfffovtifiu n^bs njv 
UTtQotrSoKrjtias inivfx^titiav tavTipii avtttfo^dv ftr,di yi^ uvtit- oaerariu navea, qune ab UeUespoato BjzaDtium advenire feitiaarent; led 
et quaecunqiie ei Ponto Euxiao frumeiituin ndveherent, eas pariter Offlnes 
portus Bcceuu arcebuit diripiebanttjue ; factnmque Jnde, ut fnunenti et 
■tiarum reruni necuMriarum inopia in urbe eiisteret. (VI.) Imperatrix 
BDt«io Irenc, cui iiiluil neeotium repeiTtinum scciderat, cum ex omni parte 
(wnmeatuB eaient intcrclusi, paucis militibus, qui forte aderant, ManneU 
filio urU tum praefeclo Iraditia, iubet Bjrzantium circumirE, et ad bostem 

Eropulaondum animoi quanlum fieri poterit mulliludini addere: tum e^an 
eto traiecto periculum faccre et hoBtium urbem improviao ac dcrepent* 
adoriri ; quod me diu nocluque agitani omnia Incendit, quae illi entra mu- 
rum auburbia et aediGciababvbant, receptandU aercibua desUiiaia. Ipu 
Tero ByzantJorDni primoTes arccMit, vcrbu et bona ape recreit animos eo- 
rum, et alacrlorea ad beilum suscipiendum reddit. (VII,) lam auleiu ct 
foria alii aliuude Bpariim militea Bjzantium ab imperatore miaai veuiebant; 
necnon il nuncii, qui Byzanliua Eolarentur, hortarcnlurque , ne proplei im- 
pTOTuaiu Ulam cladeai •lU illatam «oimia pnitBiu coDudereot : nec cnim fieH ,ilc 850 NlCEPHORl GREGORAE 

A. H. 6856iri^a* to» T^f JAffjf tifp^y i<f9vii.ftiy If tAos xtt&ivSijaai, ral 
•"''■ * ioa<xvTi]r aiy^ nu^tX9iT» u5ix/av. xai lavra fiiv t^Sl nf] ia/_t • 
xbI jb 9ifos iv tovtoig htXivTa. 
fiRi7 /. 09ivo7t(ii>ov i' &^yofilyw, intl fiij xaxik x&g iXnlSai 
luJ.2 ^/w(*" jittThoii ji TiQSyfia " ivofii^y y&^, fttjd* fi; SXijf ntPTt-5 
y-iS^xalStxa ^^r^atv opxfodv loic Bv^avriovg Ttf^laSov, ytvoftirovg 
vttxfi^tig xal xwv i^io&tv tlw&OTWv iTtiT^Stlaiv 7iapa*0(tifya&ttt 
anoxtxXnafiivovg , aXi.H. unoyvdativ airlKaftdXa, xalnqioTovg 
Sti}aia9at anovSwv, xal avaxaXiaaa^ai aqtdg ig tijv n^iv ^i- 
CXittV intl oiv avTovg ti ia^iav ovx iniaT^ttfOfiivovg xai ajfio 
t^ fiaaiXiSa Et^rriV zoTg Bvfyvrloig oftwf^ova yivoftivtjv xaj' 
ixtlvav JtXiwg, xal onXiiag avviax&aav, xaX &fivvT^gta m^l 
TO^S nvp}W( lOTwaav, ig zt Ttig mifo^oXovg ftijxavSig Sil^ 
tmovS^ SiaviaTaftivrp' , oaai fittQt] nift.nwai Xl&av tyyvg jtxal 
na^fw, Si' biv iH Tt aff&y noXifiioi ovvtT^ifiovro ofxoi xaXoaaiH 
tSv fLtylaxiav oXxdSavn^oTnx^ftaxog Slxi^ a<fiai nqoi^ifiXtjVTo, 
OtgT&vavxia jwv Xoyiaft&v xug avXaxag trt/tvov ijST], xf^**"^ 
iata^ai jiv noXtftov olt)&lvTig. Sth xa\ n^talJtiag nlftnovat ndf- 
taxji, avftftttxittv aiTovvTtg, oS^tv fiXla atpiai n^oaiSoxun xi^ 
OfioifQoavvt] n^bg xoi^yov. (£.) "0 yt fi^v tav Bv^vtIwv xv-JO 
xHo; xal 6 xov Ttixovg mqi^okog, (ityiaxog uv xol fttfyiaxt^g Si6- 
Sfttvog tfvXttxijg, uvaXoyov ovx «?/« axpuxov, Sftwg noXX^g ytvoftir- 
y^g i| anuvxiov n^o&vftiag, otiXu navTU n(iog uyoQav t^itfi^ovTo 
jtol iTiniu ndvxtg, jtxTovlg Tt av xal axvTOTSfiot xai yuXxtig xal 

poMe, Qt Tindel luUtiae ocdIiu perpetuo donnire m tantan ■llentio pra«- 
terire inioriam rastiiKret, Bt haec quidem ita ferme le Ikabaenuit; et m- 
•taa in bi> cooanmpta ert. 

3. Lieanle autoinno Latini quia ip«U ex KntenUa non inccedebBt (*p»- 
nTerant quippe, ne ad quiodeciniuni quidem dieni dDrBturoi eue Byzaa* 
tio*, moeaibos clan*oa et foris importari iolitiB commeatibas intercfiBDS; 
•ed deapentDTDa atatim , primoeque ut pu fieret et ut in concordiam r«- 
diretnr rogaturoB), poatquMn iitos viderunt iocoeplo hind deaistere, et ad- 
Tersn* ae Ireaeo unperatricew cnm Byzantiis ofonino cuiupirare, et militea 
Gogere, ettda ad propnltaodum hoftem cirea turre* diiponero, et Dnni atu- 
dio apparandis luchini* incuBbec«, qaaa ■ive cominni live eminn* «axiH 
lum grana poadera torqnerent, qnil>ua et domi bo(tca «t maxitnae navca, 
quaa ilU propngnBcnlonnn iaitac aibi obtendi«i>cnt, coutererentur ; direr- 
■am plane cooailiomm viam iniro coepenut, diuturnum fore bellum illud 
arbitrali. IUqa« et legatos ill«c mittont, uodecouqwi amicitin et aodetaa 
' a apersrctar. (IL) At Bjsantiii, cam orlHa circuitoi mn- rique aBlntu* auiimns foret, et maximo pneiidto indlcmt, 

■uilitum fireqnentia , que lod c«parilat«m aequaret, Tamen adeo ingeaa 

erat oamiam irdor, wiu luiiTeEU, e^ii offlues mdacelwuUir b (otub. HIST(miAE BTZAMTINAE XVH. 3. 851 

^V;(uXxoTvno< nttircf h oaXoig ^av. lia TJytiv xovqtai xal (Kono- A.C. 134S 

'SF ^Ji; xal d^aXdTjrfi tati^ByiO. iXk& xai lovkoi n()^; 10» Stmw- 

T&v imXlCfivxo tt xa\ T^r Siiihi tig Ta^oiv xai fitk&v i§Qv&ftl^P.536 
5 ^ovTO /^f/uv , t^t aji^Sox^Tov nt^iaxdaias ndvrag flg fiiav 
awtXawova^g a^o9v(iiav. (7".) 01 3i u^anvoi (ttTiit{fi%l>artO 
ftiv ix Xlov Tf<^^ ti(av xa\ onUra; av/yovq. iixov d' teijote xal 
Saat xot' iftno^iav txSijfioi toiStoi; twv fiiylariav tiaav oXxdSts. 
xa\ ^v tionXoiaTOS o;;Xo; aiplai noXv; ^Sij xul Sif9ova tu Im- 
- lOT^Stia, xol no^/|UOV tpavai XaftnQ&v igyaaT^fiov ^ TOiSni»' jdo- 
X» ndjlic " wffK &a^^r,awvTf( ^^1/ ju^ ^tSvoi' rovc t^u&tv ix juc-D 
Ttupoo /JuXlfty tmxti^ovvrag a<pas anax^avta^ai ev/ipu;, oXAcl 
*al xaTci &dXaTrav, Sio (tiv tuv fttylarav oXxuStav unoXt^ifi^ 
vot, TitiQO^oXa xal aiTol a<piaiv in^axijaav ftiy^avijftaTa , Si* 

15 £y tfiaXXov Taf ^fttT^^ag nti^a^oXovg fttjyavui;- ig ii T17V toI^ 
TOtv ftilt^oi xaX Tfltijv, xi^a/uf xal doxov( fitydXovg, toig ftiv 
OQ^lovi, -loiie S' tyxaQatovf xal uyxiiiftdXovs , dno ftlatjs r^e 
rtwg ig r^v niiia^av xtna&^ftsvoi, npdc t^ infniXoitffot n^tovaag G_ 
bftttXoie dtl xui t6 nXiov ^jifovoas fteiia^ov /tfx^i.noXXov tov 

SOa/poc, aatt xttl vni^ Tditilxt} rwv Bvl^viiufv inalqta&ai, ea^ 
viai T£ nvxrarc nt^iaq^iy^avrts xal xvxX^ noXiv tov vaiv fttyt' 
ma>v uanlSmy ip^y^t^v ntQi94fttvoi , xaJ noUoi}$ on6aot lah' 
ftdXiara iniXtXTuv onXtToiv ^aav ififiitXovTtg , Tavrijv oftov Tai^sV.iSi 
na^tttjni^ffatg ivvta Tfjf^^tan t^ rilxti n^oa^yayov, nvf xa\l> 

Omnu item fabri, lutAre*, aers fUtorea malleatoreiqDe in amis erant ; ut 
figak)! taccBoi ct fouoies, qm tanc mer^e cum coepiHent, iam «t remos 
Uactabant, et maru periculum faciebant. Sed et >ervi a domiaii arma- 
baiittir, et eonmi mauua arcuum gagittaraiiique nram docebaatur. Quipptt 
(mproTiu temporum cDnditio ouine* paiiter ad conapirandam compellebat. 
(111.) Latini ex altera parte triramem unam Chio arceMiverant, ac Dumero- 
aam militum maaom. Advenerant edam mtiifDBe eomm navea onerariae, 
(juaecuaqae ad meicatoram profectae fberaot, erantqae ipsia maguae iam 
M iiutructiaumu copiae; deuiqDe affluebBnt rebus neceMariis) ut eonun 
orba ipleodida qaaedam belli ofliciiia e»M videretur. Auimia itaque ■octi 
aoD ■iodo «oa faole repeUebant, qoi fori* ac Miperiori de kwu ipioa teHa 
■liceMerenti Md et mari, •etectia daalnia maxio^ ODerarlia, mUeiUa vpA 
qiMqae taraieiita cum impoiuiaieot, baUista* DOttraa UpMibua appttebant) 
ia lertia auteiB , quae duabui illii maior erat , antointe et magnafl trabea, 
aliae erectse, aliae tratureraati et aequalei, a media navi ad proram dit- 
poiilae , •eiwim altollebantur , et maxima sui parte lubHmes medio ia aire 

Gdebant; ita nt Bupra BjMntinoa muros evehertjitur. Uas tabulis cre- 
inodiqne drcumplectuntur , ct (lensam clypeorum sepeo) in orbem prae- 
tCMhiDt I tam plnriBiis Ivctiuimleqae oiilitilHii intromiaui , iiaTim «im aa- 
vaa ■ubNdlaciH trireaiibus uuio Bdmovent, igncBi et cniamwqiie (eiMria 852 mCEPHOBI GREGORAE 

A.H. flS57|i'i^ adyra , 3oo re w^ylfia/fi. k«1 oo« rdi» twj/ffoiwy, «al *^^ 
° norra ^ititw <tx«-'>] #ar«rou pt^' ivvxi^v Syovrig, (^.} T^j 

(wv it^oafiol.Jjg ytvoftiyrig fiaXa fiagtfag xal JoSctv i/uvarfi avav~ 
vaftoyiaiov, (Lpwortuf oftoig ^f*vvono ot Bv^yiiot tx t« rtui- 
fViloi' Ttixiuv x«x laic iif/^Xotigon' oixmv ««1 unAtD^ t^Aiti', 5 
Xaoi&iy %t xai r^u^M', xtii fx ifii>' fntil£c(tii' ccvriiiy, l(f' uv 0I 
BtciiotoI xo! al leXi/iaKig xwv jiatlvoiv anijtu^ijiro * oig ylvia&ai 
T^ fia/rpi ij^mxijv tivu, xaTOL axofta xal Ix yiiqmv fuiuffijf aifi¥- 
dovaav Ijiii^g. xa< i^i' littv VKfoStaai fiiv jftiftt^iijatv iomog tuv 
Ti /t^fiaiiwv }.i&foy li «Xi^i^og xal Tuiy fitXioy <[ifOfiiriuv xtiKclO 
T^C jtazivix^g ixfivtjg tpttlayyog, avxvoig d ' ixi av)ryotg jitniov- 
lag, xal uXilov; in' uXXoig u/toiffaSvv uyofitvovg xai q)i^Oftivovg 
avyvdi, iyi\ ftiv tfuvTuy vtx^^g , uvu di vtx^wv ^vrag' ru; 
V3' ianlSag ixttvug xal rov; 9vQtoiig uqaaaofiivovg rt Koi avv-' 
iQi^ofilvovg v;io Bvliavjloiv av/vu, xaSdniQ axtvtj xtQafiioig. 15 
xal fiiv j&v latafiivotv fTt ^aiivoty, o^tv S^o9ty tov n^ 
aovia i^a^^ufiivog xai fttx^ov utfilxvaag, tv3ig xai avtog nt- 
auiy IStiio ToiJ utftXxiaovtog' h &' ffirj fitXXoty iXvvuv ini roS 
iuttaai^uftatog xatt^^r/Ywto , xal n^ijvijc lip' Zv crXxfi> tni- 
nitv 6 J' av&tatufityog ^Qaxvv iira x^oi-ov tntivy/avt ftiviO 
ovStvog wv ifitio xai iip' aniQ iantvitv IXiiniio S' ovStvog 
F.537T(tn', Saa Quatov inuyovatv Sdijv, xai ^v o uyiov noXvuirig xul 
noXvfioqtfog , xai naXX^ jig ixaiifuid^tv 17 (ftXotiftia xui ih tli~ 
%oXfiOV, oix oaiig ntdiato&tlt] , iXX' oaiig ini^ TW xaXov d'a- 

S. &YOvtis em. Boi*. pro ayoyras^ 
tela, «lid cominai alia emlnui ferientia, etonuiia fere noTti* initnimeDta 
(ecDin portantei. (IV.) QaainvU porro primai JRipelui acerrimui fuerit, 
Ut nee ■uitiaeri poue videretur, ■trenue tameu propuloavere Bjzantii, tum 
ei interioii mnro, tum ex allioribus acdiliciii; uno verlM intriniecui, ei- 
triuecua, ex ipiiioiuronim jiinuii, quilim mali icalacque Latinorom iapetne 
lopendebant; adea ut heroici quaedam pugna emteret, ciim utrinqu« in 
<M, conKitii manibui, et neglecta prorius iilutii cura pu^aretur. Ac vi- 
dere erat nivibui hibcroia parem lapidum telorumque vim ruere io iUud l^a- 
tinoTuni agmen effuiam, et crel>roi in ae invicem cadere, et ei ■liis ■lioa 
Ticiwim ferri agique identidem pro vivi* mortuoi , ac pro inorbiis TivDB t 
clypMM autem et langiora acuta aubinde caufringi conterique a BjianlJis, 
tanquam figuli vaia. Quicunque e fjBlinii Bdhuc stabant, comm ■lioa, poat- 
quam tapnun alioinde locium arripuerat, et paululum de medio traieiat, 
•tatim et ip*e delapiui eo egebat, aquo tralieretur; aliue iamiam tractunu 
tabulato amigebatur, pronuiqua ia eum, quem traheru pararet, curruebat: 
aliuB denique, cum restitiiset paulisper, nibil ijUDd cuperet, quodre obtinera 
* '■ ' ' ' ihilqnodprae _.»-... fesUnaret, aMequebatur; tiihil qnadpraeseatemmoitemaSenet,effn{!i«bBt: 
.... .. !ii!.._ p^om variaac moltiplex farmai magnautrinque conteutioii' 

> certabaHus roo otri •■Iri cvadereut, ■ed utri pn Iwide 01 HISTORIAE BraAMTINAE XVD. 3. 85« 

'y vtTtai , njU/iTTovf xaraffaXttit' noXc^^c- (E.) *B»m1 ^i t^C ^(it~ *- C 

pa^ KXiKovtn;;^^; xa) Tob' noXe/(/ai>- «nc^TfiMcoTon', ii&thlnt- ^ 
XtXofTi/rat Toij£ Tf xai' ^xloy^ ixilvovg onXhag axtdov anavjttg 
avToTg ^Atai xaJ o^rar? uanhi xai oo» jtfOTtixlafiaTa tjoar 
SavToTg xa! ffgayftaX, xul StiadvTav , ftij xai tlanijiS^aavTtg 0(B 
£v(|((vno( xal avri])- ^jp aSTavJ^ot' «lciwi t^v o^xtiJa, Ton' J* 
jv Tar^ tfiri^i itfttVfiaTiitg Toiig TtXiiarovg IgyAatavTai, Tcirt 
n^ftv^aia Skxvauv *a\ lag TQU^Qiig t}g avfiftaxiav jfjg intt~ 
f«rf^g avyxaXlaavTtg, atpoi^a -^iTfjftivoi xai tSiJSax^/tfrot ttnrit~ 

tOaav ftiv, tjxiajd yt fifiv Ttp oltulta npoaiayjiv ix tow tvd^iog i.t~ 
fiivi' uXXu fifx^ig ^Xiov SvvTog ntXuytoi, zig oixtittg uvttKot- 
XtvaavTtg vavg, zoig ohtlovg avyiariXkov vtxgoig xal Tpov-C 
fiaiiag avtXufi fittvov tl xai Id-t^ntvov. ianfffttg i' , ot* ovxiti 
^iiStov ^v toTg tvTog fgov^iov na^axf^fta TrjV t&v oixiiutv a^- 

tSa^iad-ai qi9octt9, xul 9-6^^ov a^iai ytviad-ttitivii, xal x^av- 
y^r fiaviuS^ nafitaniaovaav ttg to if Qov^ov ttt^S^ai xal itt- 
Xlav tuig^ ^X"'! '^** 'Xtino^lvmv uvSq&v Ifinonjaai, t^a raiv o?- 
xttiav oi/tmi xtttrjx^aav' xul &u^favttg ixti toig vixffovg f/avx^Ji 
Tw olxttt^ n^oafaxov ijStj Xifiivi , StiXta rt noXXjj Tdc ^x^S tov 

KXompS ytvofttvoi Slafiioi xal naw toi aipoS^a St' iipiatwg fitt^a 
fiaxgSg ffiv tfjg fiaxVS «naliap/» Ti^iftivol tt Sfia xal ngoaSo- 
xuvTtg. (s'.) i411' 6if/i Tuff iXnlSag uncinjv ovaag fitfia^xo- 
tig tntfinov fiiv jif/tafiiiav V3ii(f tif^vtjg Ig fiaaiXia, avvijyor 
d' ovv xttl avftftdxovg onXiTag ix Ti Tiiiv oixtlav xal tiSi' S^» 

isS^note tpiXav xal avyytvSv xa! anoTvj-^^civomp T^f (?p^vjj5 
18. Nari^x&iiacn' em. Boiv. pra ximjpiiiin'. 
cambereDt, pluribui ante liostibus pn»tcKtii. (V.) Die iiin IndiiiBt« Ihk 
•tei tpe deiecti, quod lectiuiiuos ilioi militea una cun telia, clypeli, pro- 
pngnacutii, et oninibui nianitionib<u, qulbui prutecti fuersot, amiiissent; 
cum et metui e«set, ue Uyiantii, facta irmptione, navira ooerarian ipiit 
cuiB homiaibui coinprehBnderGiit, ao eornm, qiii in triremibiu erant, pleroa- 
que «ulnerarent; funei conTelluot, et coDTocatii triremibiu, quae libi ad 
n&vim abducendam «ubaidio lint, fiBcti admodum et lacrjtDabuiidi abeuoL 
Non tanien ad luum ilatim portum appeUunti wd mque donec boI ocddat 
!□ alto comuMrati, iactia aDCorii, mottDoi coUigiuit, «t receptoi Tnloent' 
toi curant. Vespere, cum eoa, qui ia caitcUo euent, auomm cladem ttatin 
penenUre, tomultumque inde oriri, furionimTe uUum clamaceni in castel- 
lum peuetrare, ac relictonim ibi hominum animU pertarbationem metumquB 
nfferre, vix iam faciie erat, extra finct auos deferuotuc, ac mortuoi «epo- 
Uunt Deroom anlnri» tiaore grBri oppreuii, ad portum luum applicant, 
sb armis di*cedi vehementiaume cupientei, diaccMumque iri spBrantet. 
(VI.) Taudem ubi ipea maa deceptaa vident, legatoa ad imperatorem mit- 
tont, qni de pace agant; iidemqne nibilominui Buxiliarea copiai copiitt, 
tOM «b iiua, tam UQdecDnqus ab OBudi et c«xnatia. Paca non impetrala. 854 NICEPHOBI GBEGORAE 

A. M. 6857 f 7; ;;(K>vi(uTf pov tjSrj naptffxtvd^vra noXiftov , x^ftarA Tt&a»- 
° ' pid^fiovftttmi xal avvnafff^orrti' oiii Xiyovf ofiac ow^dvvc 

iff^o^ uijdlvai rjfi&ow fitmovq. 
P.538 J*. ^pii di xov <p$-ivonw(ov fianvnoi dftxvcttat xal fia- 
■ Bilttlp ii BvZdvTtov, mpaiov K inayopitvoi ^nfipiwnjv xais 
ttfia vavnr{yri<nita ^la ffa^ajyAAA»', j& ftiv iX S^ovg ^St} Xfttf- 
^ivta, rd S* ?ri ttfiviftiva, tfi^tv xal 7}&^^tto vavmj- 
ywv xa\ rtxiovm nXijS^og &nav tg ti wtpl T^y tow BtfSojT&tf 
innoSpofiOv vtw^iov. &ypi ya^ t/vMfftiy xaxmg fiovXtvtmfUvoi Bv- 
B ^uvTioi ntpl T^f t^oi tfixiuv avaxivTJv twv vtay ' xal -^ toII q&d- JQ 
aavTog ndSvvg unfiX^ avvttiinl^ovg intnoi^xtt n^og tr^v tuv 
SQtaftivmv i^g inavo^S^aaiv. (B.) T^ S' vtttf^ia TotJs Bi*- 
^niovg ig ixxXijaiav xaXiaag dvfftfftvtjaxiv , Stt „tSlv ivtarti- 
xiav Smiuv Tovtiav vfitTg ndvtag vfiTv avtoTg aftioi, xal oix SX- 
Xog twv ndrtmv ovSi/g. ftifivTjad-t y&^ , onaig rov ni^ai x^^o* IS 
ivtttvd^oT avvtXijXv&ottg inrDyilXaa&t ndvztg, x(?^fiatd « xal 
Conla awtiatvtyxtTv oi'xo9tv, Sid t^v xiav fiaaiXixdiv ntfvravtion' 
andvtv, nqig xataaxtv^ xal avaraaiv vavtix^g Swdfitias' ^rtt 
n ToTg fiiv ^lXoig S>fiev no^tivoi, ToTg S' lx9-^oTg ipofit^ol' tntit' 
oixaSt naatv dvaxwp-^aaaiv oix iftlkrjaev ovSevl nt^l ovSev6f 30 
Siv inrjYytCXaad-t S^av inl t^ ayav airwv uxfiXlftia ' dXX* oS- 
^at Ttvtg toi>g iftttipovg Xoyovg dipog x6Xnotg dd^Xoig i^aTitvtjS 
Sit/tt^iaavTO. vvv ohv npd ilfd-aXftwv xtffttra pXinoyitg a 
J^nQov^ivijatv i^^iV ^ TtfT* e^iXita axti/faa9t, tt StX S^^v, inl 

benom dlntaniiiu appftnnt; pflettniu dlinimerant et coDtribaaat! neqne ta* 
larim Tocibut pftrcont Mlitae UTOgBntlBe ^eoia. 

4. Medio «tBtim uitamno ByEUitiDm ■dvealeni impffBtor tetr ei t rei 
copiai lecam addoeit : linral navalia ligni coaTcbi iobet, (jnee in mraite p»t~ 
tim iain erant cmm, partim ujhac caedeluntur : con*enitqoe omoii fabro- 
ram et opcrarlorom lorba in illnd nsTale , ijuod eit Bpud Byzantinam Bip- 
podrmnm. Sere emiB tandeni intellexeruit BjzanUi, fedue se impraden- t«r, enm extrm maroB iMTea fBbricandBi c 

terrore ad errata corriceoda caatiorea in fai . . , , 

dle, canTo««tia ad conSoowi ByuDtiia , „Praeaeatiam," inquit, „malonim a Gorriceoda caatiorea in fotaram eTBBorant. (II.) Potteni Bceeptae t 
i. (II.) Poi Iprimet pronna TobiB Micloreo eXBtitlitlt, md alina qoiiqaam ei offinilMia. 
Meminirtii caiM, qaid «ono «aperlore, boc eoden loco coogMcall, proini- 
■aritli; Dcnpe ad apparandam coiutilaeiHlaaam ebaMn pecDDiam voa at 
ama, propter principaUa aerarii peaatlaa, ie donw qaeiDque contribato- 
roa, nt et •nrida eari et kortibaa ■etutodt eweaiDa. DNnde domnm omnea 
cmn obiiaHtit , nendii! Teatnn cane firit , qnidqaau facere eanim rerua, 

ria propriae Dtilllati* canm hctorot to* promUtaetlti ted Terba Teatra 
Ignotot aMt tnetni BUrBe itatlm dittalenmt. At nuno, ctim ob ocolot 
ponta iDtaemiai ea, qnae iUorum taDponun DegUgeatia iioliit inTexit, ia HISTOBI&E BTZA]!mNAE Xmi. 855 

l^irfov lotn&y tSv xox&v iaxaft^rav xol val(f xtipal^e ^fitf ala- A- C. 1348 
(tovftivuv if To ^ituiv Tt xal wpvxrmi. o^it foQ, wg hi xoii; ^^^2*^ 
imS^aliMTTtoif noXtat, xal /taXma naauv tjj 0am3JSt tavTj] 
iwv n&ktlov , Sv tS &dXaTtOKfaTtTy afiAi^Ta/ T'C t&v noXtfiilM, 
STiv ntffi Tov ^ tv&v( intx^fiaat xivSvvov ,-^v (t^ tiq iSApK 
n^Ofav^ lXni94^v fiiov fia^via/ftova xal TarTdXtiov oTov ol- 
Xa%aa$-m , xai ^tjftm&^vai [iiy jr^tifiaTtav xal olxi&v , ^fitia~ 
9^vat ii yvvautwy xai natStav avT&v. dvntv y&if I't/w^<" ^^ 
rt^v, 1] T^( xi^aXijs ^ Tiih' Toioviav aTlQta^at 2^vTo xoJ 

10 aoXXaiikovv liv T^ff nixfiag xpaz^^a xifv^v yvxnip afia xal 
fu&* ^fii^av aiTit iaviip, ipift ovv Tdv vfihtgov ifioi ii]XovvV-S39 
fiij xaTO»^0t]T« T^nov, 7m Yvio xal airig, ti T^e ngoTipae 
xnTfyvaiTt ofitXtlas. AvdXoyov ydq ioTiv, log xu^djttQ noifiivt 
narti, ti ft^ t& nQofiata trtta9at fiovXoiTO, dXX' dvTifialvoi koI 

tST^y ivavtiav oStvtiv i9iXai, ovx aStjXov Hv tri}, ue Saov ovx 
^Sf] Tt^r^lcTCci , KptifivoTg xoi ^apaj^gi xai Xvxoii xtpimaiyra, 
ovTid xtti ^aaiXtvai xai ^ftfioaiv avSpwv, i^v ftij avvSfOfta ^ tA 
Twv vntiKOWv, AXt^ dvTi^alvri xai &vTmfaTrt}, ov no^^a y' SvB 
f7cv iXid-^av xal Sttv&v twv ia^UTiav." (F.) Tovtav ati^xooi V. 436 

VtytffovoTtg Bv^uvrtoi ovx/rt nXtlw avvti^tiv titav t6v fiaaiXia' 
&XX^ AvaatdvTte ftia ^avfj ndvite antinavTo (iiv T^v Ton' ^a- 
livwv tiQ^vijv, Katfyvwaav S' taviove itje "f'* &titXtlae, ina^ 
ytXiag Tt iSoaav, i&tXovide avyttaipiffity ti( iffdrov ifOQav tA 
nfjoaivTa, xdl naiSae ttVTois d S4ot xtfVf^^'"'' diXdtrta^ai 

ibM Mttein articolo, p«ricnlh ian IiiiUntibai, et capiti cnoi iitdenta qoR* 
duB ct iiieTitabili neceuitate impendeotibus, qoid tob facere oporteat oco- 
ridente. Videtli quippe ia mu-itiinii dTitadbuB, atqne in hae muime nr- 
hivm prindpe, li quii ei hostibu* imperiuin niBrii inTBdat, ilatun cuiqna 
bnmiDere prBeMos Titae periculum; nid qnii plane Telit liberam Titam ee- 
nunnoBa et 1'Bntalea qaadBia permutare , pecuniisqne et praediia , imnM 
itiorlbn« et liberis ipiu multfin. Duorum enim altenim cauequatnr □»- 
it BUt vita, ant iii rebiu tIvu* apolietur, et copioaiun ribi diu ne poGuIun) fallii ipM mieceat. Agednm, vestram oubi ■ 
oe pigeat, nt eC ipM inteUinffl, nnD voi pnoiia Mgiig< 
Nam qneniBdmodim ovee, 2 paftorcffl •eqni detrecteot. Teneator ti, contrBrian Tian ire Teliot, aoii dnbium eM qnia itatlB pert- 
tnrae (iut, in pnecipitia et TOfagine* aot in medio* lnpoa deUpeae; paii 
ntione «i inperatoriDua dudbuTO aiibdk) baud obMqoantnr, ai repugneot, 
li obhictentur, ab eiitio et nltiaia calamitatibiu omi toDfe certe aMuerint." 
011.) Hia ByEautii aoditii plura addere imperatofcn Gand paad coiwir- 
gnnt; pacem cim Latinia una DHne* toc* repodiantt (nam illaffl priorcM 
B«^i^entiam damnaot, puliicentnrqne ae, quidquid habeant, id omae ultro 
fn Tirill caotributuroe, vel n libHwi pnblicae ntilitotiji couaa mutoH p»- 856 lyiCEPHOBI GREGORAE 

L M. 6857xo/>^£ w(f>t'i.tttte TvfXtt. xal Tovro ftiv TOtiTtn' fifjrt Tdv rponoy, 

f.Ka) unijilXaiTotTO th "^^ <'^'u fmtnot. noU^ j/ n; iyrivff-tv 
Itpatvtza negl T^f SnXicrtv 17 ftXmifiia, xnl ^|tu;! n$ ^ ^ imovdi} 
«f^/ TE xaTutTxeviJi' vtwv xa) niTQO^oXoiv fii]xavtifta7oiv fuyd- 
lav Tt xai (a*q&v »ca\ [ua^oifiopiKoS ar^axov, oaat n is t&(S 
vavTiKAe Swdfttti xal Saoi Ig t&( ni!lix&g a^xtaavat q>aXayya(. 
t9ty XQfjfiajtav ovx ovrbir tlf x^v dandvtpr, InQttTTfra irpos Bo- 

Ji^avTiatv, ivia ftiv naff' ixivToiy , t& di nXtTaTu nu^ii atfii^a 
&xivTtav. ^tnlftnovra Sl xal ot T^f &^axtxfie apyVfoXoy^aovTtg 
n6ltig xai /io^ai T^f xoiv^f xnl Avayxaiai Tavtrjal xptiof ti- 10 
vtxa. (^.) 'Evfui yt fi^,v ol jiattvoi X&v Saat n^OTit/Jafiaios 
Slx^v lXxttSt( Tov oixtiav inX^/ffovv Xiftlva xaxaywftiva( tc 
MalSvoftiva( o^aivTtg vno tui' Bvt^vrlay ntT(}ofi6Xav fit]xavv~ 
fidTmv Tu/taTa niaag ixtt&tv b)( no^qtatttTta fiti^tyxav * xal 

K^y Xoiniv t« ivTiaXifiivt Ttl/ri aipiav fiar^&tlas xa\ axinr^s nav~\S 
vanaatv tgtjfta. Sfl-tv i'nffinov fttv Iv rtwova, tntftnov i* l» 
'Pod^ ToOff ^ Porli^ttav ixiXS^tv &\ovia( ^ tov( tiJ»' e/pijwji* 
vqtaptvaovTa(. rivvova ftiv olv iSlov( ^owoti 9^oQvfiov( *al 
ytlTOva( fidya( untinaTo nfftnttv §orjS-ttav, 'FoSioi S' ixnifi- 
novotv iv9i( fiiav Tpi^pi; ftiT& tuv t^i' tff^vi]y nptafitvaov-io 
T&n" oi xoXXii ftiv tJn6nt(, inil iXrjXvS^aai, noXAa S' axi;- 

Fxo<Jr($, Toiv anovSa^ftivoiv ^yvaav ovSiv , uTt ovx inayytiXtt~ 
fttvoi ft-^Ti Tov Xr]<p9ivT0( iv t^ ftixTI '^iov TfifV nffOTiewv 
OQiotv inixtiva ft^Te t^c ytvoftivrjt &}.Xi}( vni atpuiy ^fiia( 
&n6Soaiv. o9tv xal an^taav avStg ig 'PoSov SnfaxTOi' nX^v35 

cama oport«sL Et haec qDidem ita le habueniDt, ct ad nia qoliqiie Ha- 
ceuerant, Migna deinde et anibitiaaa contentiooe bellain appnriri coe- 
ptum: atqoe in conatraeDdli naviboi, in miiiUibus tonnentia maioriboi mi- 
noribaiqae fabricandis, Jn legionibui denique acu naTalibot teu tcrreabi- 
bni mercenario milile complendiB, acre ■tuJinm eiititil. Pecnnia itaqae ad 
Jioi •umpUi* defidente, eiigebantor a ByzaoUii quaednm volenlibaB, pln- 
rima valde invitia. Mittebantnr itemper urbe» etagroiTbraciic, qni pecu- 
niain in commonei illoi necenariosqae oaiu cDrroearent. (tV.) Latinivero 
■liquot onerariai, quae valli initar portnm eoruin implebant, poitqDain B;- 
zanUomm balliitii ■ubmergi et confHngi Tidenint, «mnea quamprimum inila 
tranilalere. Bx ilto autefli eoruio inoenia, qua portuu rupicimit, indefenaa 
proniu et nuda erant. Miaemnt itaqne Gennom, et ad insalam Bbodnnt 
qoi Tcl anillia Tel legatoa pacia ■uctorea eutituTOi inde accirent, Ae Ge- 
nna quldem, eo qnad propriis motib«a vidoiMiae bellii laboraret, mittera 
Wixilia recuMTiL Rhodii Tero unun ituim tnremem mittunt cuni legatia 
de pace acturi^. Hi com Teuiucnt, multa dixere, multa item audiTere: 
eorum autem, quie facere itudebant, nihil perfeceraotj qoandD nequeid 
loci, qnod uttra priitinoi limitea in bello occnpBTerant, rettitotoro^ eue ae 
' pellicdMDtar, neqoe damoi quidqDam a ae illati rcMrtarM. RlwdaBi Hft> HISTOBIAE BTZAWTINAE XVH. 5. 857 

Srt noUil twv aclvrikaip xaftt}Xlu>y xa) ;;pi;;tar(iw ol tp nte ra- A. C. 1848 
XuTQV lv9ffttvtitrjj'Podla j^i^^ti ie 'Podor ii' aifiiy tatftJtitv,^"'^^^' 
dtSiitts ntfl TM ftiXXovToc. ^oav d^ oixal /tffoucac ^ti taTias 
ii^i9ino itot ri tov ftiXi.ovxos SitjXov, (£.) 'Eati yt ft^ i^P.5tO 
Sti ip Bvlfivxlt^ xul aUa/^ vitvmjyovfttvai T^iijfwif avviaxivu- 
c$T]aav ^iStj t^ ffaaiXti, fitytiXat ftir iwia, ftov^^iis ii xal 
ii^^tis nXtlovs, noUui di xttl idv iv Bvl^vriia jtXovalttv ipiko- 
TifiOTtfov fls Ttwpyov SittTt&ivtis Xtf»j3ovs tnpaTiatTidac xal 
oxuTfa awtaxtvaaavTO Tt xal i^aaXiaav i^ oixiiag iamtvijs, 

10 fttTaJiiftJtTOt flvovTttt xal oaai xar' aXila; raiv vjnjx6anf ^aav 

noXtiov ttw ai ^u^v xoiftov Xafifiavoftivat rvKTOtff aaii^taav ig 

jiv r&v BvO»VTio)v Xifiiva, ftoXis Xav^avovaiu rag jiaTivixii;B 

Tfi^lftis, aX Sirjvtxdis imTti^ovatti xal i^ufaqivXttTTOvatti no^<d- 

- &tv IxwXvow- Tov tianXow ixtlxiitv, lui^qiOL iiawxTlftvovaai 

13 lov ^ttiju/pior xfovov ixtivov. Ivrav&a yap ri vavtixov ixtivo Jit- A. C. 1349 
Xayiov uti dtiJtvOJiOiffa&ai tt xai ufiatOJiOitTad^at xoJ "^^tvdttv^^^a ' 
01 T^nj^af/ai ^ayxa^v * iiis avftfialvtiv tvttv&tv , jioXioffxiS-' 
o&tti ftiv Bv^vTiovs ix &aXuTTi)S ini jiaTiviav, noXto^xtiaSat 
d' ui i^ ^atlfov jIutIvovs vni 'Poiftaliov, xal iSvtti iasftlovs t^ 

VtixuTi^wv ixuTifiovs xttl vjt' akX^Xwv aUij^ovC 

t, ^fTi ii Tov ta^os ijiiXdfuiovtos , xal tSv ti &y^tav^,i37 
nvtvfiuTOJV T^ x^ifii^iav ixilvijv avXt^ttxipi tQttfmftiviov is Ti 
xttS^tvitiv , xal ftaxfus ofiov T^^ yaXtjvtjs inixto^a^fnia^S foTs 

- xvftaaiv, ijitl nuvta r,v tx tt /^; xai ^aXuTTi;? anrjQitafiiva 

SS xa! oviiv twv is fta/ijv &v7}x6vta>v inirtjitioiv XoTs Bv^vtioig 

qae redeont iDfect» re< niii aaoA mnlta ex pretioM ■npellecttU et ex the* 
Muria , RbodUe triremi futun metu impotits, Galataei Rhodam per eoa nit- 
Miuiit. Fuere eUam qui uxorei liberoique impouiednt, quid futaroai eeeet 
incerti. (V.) Cum vero eaa triramea, quae ByzanUi et alibi conitnictas 
erant, paistw iani haberet iinperator, ma^nai quidem noTem, monera aa- 
tem ac Diremea piure*, et Byuuilinorum diTitum nulti, navata ambitiosiu* 
Opera, mililATea lemboi et naviculaa comparaewnt «c propiiis aumptibua 
armaviwent, arceisit&e etiam eae oiHnea, quae in aliii impeiii urbibue erant. 
Harum aliae, oblata octasiooe, noctu Byzan^nnm in portum evatere, poit- 

3UBm Latinas triremes aegre fefelli»eiit, quae puoetuo ■pecnlante* inii' 
inntesque e longiiiquo, et biberao illo tenpore aub dio pernoctaiitea, tb 
ingieuo eai accebant. Ibi eoim nauticai illas copiaa ia alto lemper flu- 
ctuantea et coeoare, et pranderB, et dormire tnremium praefecti cOKe- 
bant. Hincfiebat, utmari quidem BjiantiiaLBtiDii, tecra autemLatini 
a BjzantiiB obaiderenhiT { ac uc nlnqno ab utriaqoe et « M inTicent bi 
atque illi vincti tenerentor. 

5. Vere *t«tim affulgente, nbi aaperiorea Teoli aua Ula hiberaa libila 
■apivemiit et augaa in maii tianqnillitaa eiatitit, Byzantii, perfecto omnj 
terreatii niTaliqne apparatu , nuUa re ad bellnm &eGe*aaiia deficiente, iw- 
Sie^hon* Gregar. VoLlL 55 858 mCEPHORI GREGORAE 

A.U.e&S7iXflntTo, na^Kevefftrto n^g d,va/<(iaf^ iwniqw9n a! T^t^- 
^ ^ ^C , ix tt v&v inbt Bv^ftyttov fiffii vm^luv xol hi ovnc^ 

l>i^9i]tar il^*6vt( raoatad^fiov , npoc ov i^ avtoaxtHov ^ta- 
o9ttm Toi^ vavu^xoiq iv a^j^aXg t^ (^o^X^li xatanttptvyivat ^vfi- 
ntitTWiti, naftl tHf tov notoftov irilttdrl ixfioXaif tv&a xaJ toS 
i^ ^aXattlov x/(i(tfC ivcmttvixat ax^v. lu ftiv ovv ix Bv^v~ 
tlov ntpi itHijv JV^F ixnUvaaaat, Slov Kaipav ttva dovvut 
fVfivaaia ftixffa yovv , xol ttv9aftiiX^aaa9^ai n^T«(io>> n^^cal- 
^l^JLac, xal n(ripa»> T^ci^Eff/o; ffoi^o^uod^oi xa^' «avraf' fitiH 
yop t7ya« ndvtag Iv aw^S-ti^ ^aXdtt^g xal xtuniiC} ali* &no-iO 
fyvjag Tois nXtlovg itvi^otofiiat Jt xai aiummnjg ' al ii (loi^ov 
nffofiaaai <r/tt^(ri tAg xunag, oi ftiXa aiv tuIci xal xooftip 
atffattfftxi^, aU.' Iv iKMfila th nXitarov, xol tHpotwyowra» 
T^i' ti^talav Ttoto^ftevai, xal tov tv&iog na^tt^ofxhniv, (B.) Enti 
V. H\ ii xai vii^ no^i' ^Si) xal aviat na^ Tdv ^yiaXhv ^avaf-lS 
ftovaai nffi tuv t^W tov £v^vr/ov tttyiav, in^ei i^ anoytiwv 
nvevfiattov &6^ffoe rarc vavai xal SiatafdTtitv iSoxti fitx^ov, 
ntgi Si StvTi(fav ^Xux^v xijg wxTig ^xiv Bi.jj anovS^ ff^o? 
aiT&s ^ n^g xataaxon^ ixntfiqiS^iiaa n^d p^ayjioi ra/Dvav- 
%ovaa tqt^^g , ^aTtvtxtpi oXxdSa fitYiaitjv ^jyAJliwpa nX^^t-*» 
aiv totioig i^ 'EiX^anivTov avafOfUwiv ' xol Sftu o! vavaQxo* 

BnoU^ T^ S^a^fomnt Torc tc va^ai; xal ImpdTaig, totg fth 
inl T^v il^iff/f»', ToTgS' Ini t& SnXa Xfff^f ia^ftaivov Tg adX- * 

IS. aiv tiiit (o. B<nT. pro nvtdifu 

TMpmabcn in altnB puut ab atraqiM loca; iMa[M«tabIi* nanKba^ 
qnu intra «rtMiB 111111, ct ab illa (jtun Hpr» awDoraviaKu (tatieiM, «0 
ooaM coacti ex improviM nawdii aub Initiaai ImIU Mofogertnl; ab oiHIb 
dicn flaminic , et ib olliiM Mnna Ceratlni raceMO. Kt eu qaidcn naTea, 
qoM ByMotio profcctae aiib Teapcnun in eltan delatae cnnt, debeltant aal- 
tcB aliqnaDtatnai temparia aodicae nit eicrdtatioDi doM, nc prinnm inter 
M decertaM, et rwiigationia pcricniom Mparatin {■Mrc Nec cnim marl 
MBDM remieqne aHnererant , sed iignationcM pleriqae UgoiMMqne reda)^ 
but At Ulac paainlnm progreaMe rcmM inbibcot, ooa admadnm zott- 
' » ant militari ordiiie, Md temere maxiaiaB pattem inaeqaaBter mlgantM, et a recto cnm alMrraiitcf. (li.) Cnm Tero noi lam adewet ct 
hae inxta littw anta orleatalM Bjsantii aiarM conatitiMeat, Tcnti tnn 
eoorti B lerra tnmoltum apad bbtm feceront ac paalnlam cm pertnibara 
Tlil ■nnt. At ■ecaadam drdter noctia Tigiliain trireau» expedita, qoaa 
paab ante •peculatam micM fMrat, (amma fe«tinati«ae accedit, nuodatqaa 
ma ii mam Latlnomm onerariam idcaia Telia ab HeliMponto profectBa ad- 
Tcnire. Statia itBqne UTRrcbl Mafna cnn fidacia nanti* ac TectMibn», 
UiU nt nmigcDt, Ua atMpaaHataimB, inflatia daidcli dantiigBiiM. Dl- HISTCffllAE BYZANTINAE XVn.6. 859 

nnfft. anovdtttinfop ftiv ovv %av tKxXmni mifjaafupot tdjwrta A. C IW 
T^ oXxdSa nfiftat6t0.ovii , xa\ tit» o&6n{v xa^&xtn' ^*A«uoy.''?^^*?*' 
f d' oix VTt^Kove iSt n^&ta, &i.Xa ^a/t;; ^KTfTO xol noXlfiov, 
inil 3i tce ft filkii xaxdi nXij9os mtnaxiSty iit^tody aipiat, xaX 
6ntfiify Tor; oJiXlTais ^OTnjSiSai ifovtvuv Ofa;, ivMoaaw jt Smy~ 
TH Koi Xf'?'*^ uftyoy tle olxior na^axaXwnt^, iiX' wam 
jijf naQaxX^aiois ovSiv ijul f^daavrte X»ioi ru» ravT&r htC 
T^C T^^^ovf T^ Tt oXxaSa vfumovai xal Toti; f»3ov mtav- 
Tttc iftntnQiaai, xal { qiXoi tj^iTO n^dftos ini noXX^ t^ wxrl, 

10 (r.) ToiuTanr i' AaxoXovftfvwy nttfl Tavra, xajA aipac a&ro^s 
i0ovXt6ovTO o! jiaiT»ot, noXXi^y rifixvfiiay !)|romc XoYtaftmy 
xol Tois iaxatov( Kivivyovs Ofwv airay ftoyovoi n^h i<p&aX- 
fi&y taxofiivove o^&vtis. ot fUy ttiv SXXai navrtg aaifaXiaTt^yJi 
tlyat i^ifdfiyto, xaraXinovTai irjv 9aXaTxay ipvXatTtty tA 

15 if^ovfftov • ftijSi j-clp Svvaa^at Si' oXiyavSpiav n^ig Svo fit^l^ 
a&aiftuxas, ofiov xati aifwv imovaas ix « y^( xdi 9aXdT- 
Tt]S' S'UTTOV fttVT&y ixarlQon ^noTv/tTv, ^ fitas xtvo( tifit- 
vovs nii^a&^at, fiovos 3' o vava^os fUT& ina9ieov xal ytv^ 
valav Tow T^f V^^^C naffam^(taTi>( ■tats ndvrm uvxtXtyt ^f/^ 

tO^ot;. xaTaaxlfaa9ai yd.^ vfaaxt xai narafvSyai tov 'jPai^aiVov V. 43S 
ai^Xov noXX^v anti^lay , dvafOfiivov xt xai xuxaifoyxos TJj n^o-B 
Tt^al^ ft^ xaxet vofiovs arfaT^ixois, xu^ oi no^^ai SiA Tovra 
XQijarfSy tlvat iXnlSwv. i^s yovv nXtlovos fioiqas , ftuXXay Si 
Tov nayTo( x^aTOV( iv Tjj &aXdTTp xtifiivov , ilvai tgiaaxt SlTv 

95ivTav9a , d ft^ xfiv ndaav, t^ yow nXilova 9tTvat onovS^y, 

Bgentiore iUqite urigBtione pnyoe& onerariun qnun celeciina dreui- 
TcniuDt, et coDtnhi Tela impennt. At illi pftreie initio nolnnt, Mdpa- 
gnun nc bellani tnenDL Mox iidein denib ondique telii obcnti, caai lic»- 
ret mililibai facta ircnptione mm braddire, oedunt inriti, et mtnnt tan- 
deodo niferioordiun Bxpoicniit. Sed eo* nihil iila inrit lupplicttio i riqid- 
den DMitae nliqnot do triteBl oaemriun incendere occnpant, et qmdqnid 
konianm Intni entt cooibamnt, ila nt RsmBt «d nultaai noctam [wr Mm 
■araum rablata relnierit. <I1I.) Dom iad in liia oocnpantor, Latini Int«r 
■• dcIilMrant, magno GDrarnn «eatn flactaante*, et extremam •alntiaaonn 
diacrimen tantam non ob oculo* poritam intoeDtaa. Alii itaqae omnw tn- 
tina eate itatnebant mari «xoedera «t cMtellon tntari: ae« enim poaae m 
praehoninnm pandtate ia dno bella&tralu, tecraiimnl mariqne infeatat 
pucnnm qnippe •drantn otnmqne potiw, qnam alteram Mcandam finra. 
BoTaa naTarDbna conatanti ae gcamMa ai^nu praeaentia omnium ad*er- . 
•Btui ««t •tatMitii^t aidn>dTenaa enim a •• et improbatam [nii*e inpa- 
ritiam RMnaaae riaaria, qaae auperiori die aaqaaqoam aecnndum miUtRMm 
iegem et MilriMet et ad portum appriM eoMti ea propter non longa a m»- 
Mii fpe ■beMa ••. Cnm iKitnr viriam maxiaM pan aut omne* potioa *l- 
m ia mari ritao «««11, in •o nldwt epoitaro, ri non «mae, at potiarinmn 860 inCEPHORI GREGORAE 

A. U. 6857 (J.) 'O&tw fieydXae ftiv Irvta Tpt^^i;, novri^tte Sk nktlajvf, 
'*^'* imXinmi iftTiX^aag Qnka(t&yfin> tmvTW» , x«l TQnjfdQjrovt im~ 
. Vmi^a; tov; ftdka ^fArrov;, xa) ftixfthv tov Xifiivog nQofiag, 
^tnajo nt^ifiivwv iv raSti zav %av Bvi^avrloiv inlnXovv, Jvofv 
Ti/fov iv v^ itanqa^aaS^at S-aTifOV' tl fiiv xaTivoftovgo^o^S 
mQan^yixoie tntovrae tn' ovtov, n^vfivav t% x^waao^ai xal 
TOJv vi&v iianjd^ffavTag ivrog yivio&ai tov iffov^lov nXtjatov 
«OTUTOC tld'ovv, ofioat xP^QiTv ig Tovg noXtfiiovg, 
F.54S s'. 'EthI i' ^ftiQag ytvofiinjg ofii/X&Sig ti xaia^Qiov i» nt~ 
Xdyovg nvtvfta j6 &a§^tTv aqi^^tt xois Bv^vTlovg, ivd^apaiaTt- 10 
pof o Tuv jtaTtviav lylyviTO vavag/og. avv^iaav 3' ofiiag t^oi9tv 
(Uv at nt^Kol T&v 'Pwfialtov tpakuyyig fttra noX7Mv xai fityd- 
Xiav QvQiiav xa\ navToSaniuv tpgvyuywv, oaa rpotffj rip nvgl 
xa&loTarai nQo/ngog ' nQovrfalviTO St xal o axaXog riSrj xafi- 

Btttidv t^v iov £v^avT/ov §aQtlav uxQav, i'v9a niQyoi Tt ^volS 
uvi^xoSofiijnat Xi&mv XtvxSv xal unt%tafilvwv tg t^ rijg up/to- 
»"/05 tvipvtg, xal Sfia j^i^fitjTQiov tov fiixQTVQog "SQVTai ttg^v. 
tSo^i 3' avzor; inl(iox9'og rj xafinij Sia Tug txti ytvofiivag .&t\ 
^aXaniavg VXixdg tc xal olov Ttvag Xa^vQiv&ovg, KftTil Tijr 
nag' lEXilt/oi)' dSofilvrjv SxvXXav xal Xd^v^Stv, ^v ixtTvot xeiT(l20 
Tiv noQ&fthv tlval q>uaiv , og firri^ TOtl tc '/TaXixov 'Pi;}'/i>u xnl 

Ct^C 2ixtXixr,g xtiTai Mia^vtjg. tafptjXi S' ttiTovg tg tcI fidXiaia 
roTt xal To ftii dvdXoyov ^xttv Iv JoTg tov vtfSv xotXufiaot xdza 

8. laTinTOE mu Boir. pro iarutas. 

■to^iun ponen. (IV.) lUqae Sle trireBiM nagnu novdi , et monerM 
qwuDjriuniDM, nintanini arinatorain delectu complet; trierarchM pradcit 
pramtantiiiiimoi ; tom pan]o Qltra poTtum progreuui, Byuntionini BdveiH 
tna InttroctAade illicitat eiBpectaiu, duoraiDille alteriim factaroi: lieoa 
qnideiD Mcnndum belLicae artU praecepta procedare adTeriBa ■eTide«t,pup- 
^im retroactunii, relictiique naTibo* in caatellnm proumam Introitnnu} 
•in ipiQai, ad pDgaani prMitoraa. 

6. Die ciorto Debaloiui qQidam Tentni ■ mari ingrait. Ka rea nt 
BjrKanUie liduciam adeoit, ita Uatioonun naTWcho ai^moa addidit. Coa- 
venerant tamen eztrinsecn* pedeMr«* Roaanonn coborte* cnm dypdo 
mnltia et mngnia , item cnm omni fomltnm geaere, quotqaot «cilicet prom^ta 
igni* outrimenta nuit. ApparriiBt aotem et daaria , quae boreale tam dr- 
comTebebatnr Byzantii promontorinm ; obi tDrree doae aedificalw Mut U- 
pide albo, ad condnnun aolidae atracturae apeciedi expoUlo 1 quo etiMB loca 
lemphim divo Demetrio poiitnn occorTit. Viana vero ipiii ioiqinu blc fl«- 
ZD> ob eoi, qni illic MBper e: ' ' ' * • • 

bTrinthoa; qnide* illaa a Gra«_.. __ .,.. .. 

ille freto, qnod eat intar Italicnm Rbegium etSiculamMta 
4ioant Obfiiitutei HKTORIAEBTZAimNAE XVH. 6. 8S1 

T^ rfiJlfiftO¥- titf^ ^«O^t ToFc ijil &iHaTTttir afl vmtnoXovmv A.C fSIS 
tqtnffta yiyta&vU %t xol eiVai tow wloti xaX 9ifi&iog "^^Vrog. ^ ^ ^ 
(B.) ^itm ai» «ari fihamoii av^aavTag nig T^it]puQ)lmQ Tig 
taSf amnQfifovt rals tkv JioXi/iiar» vaval xai dnli iiivtjg t^c 
6tTgwTi]g ixxX^^at d^iag avToiis, oi Si Tijg n^o^xottnjg iitittjmt- 
KOTig yviiatiag, ftiav jtapa ftiav KafiinavTtg t^ Sk^ow ixtbnjv 
infipittvov. ngwTt] (tiv ovv 17 vava^;!;)^ iititewTO, OJfiX^ xa-D 
Tiovoa xai pta^fiirtj ftdXa nX^aiop Tiv aXovv nouTa&ai T^g 
yifg' xal fitT' iKtiv^v ia' ovgag tTi^v itKijv 6pfia$ov xal att~ 

tOgag ixoftlvag &kXTikiav ig ft^xog- n^ftvav « n^^ag SXXijg i)^ 
fiivr}v xa\ oSTiog aftoifiaSiv unaaag xai na^XX&% tTi^v hl- 
Hag i^Qrtjfiirag xaj aToip]S6v niog nXtovaag, Va>g ii^ia;p>v 
Tiu aiyiaXip tiu ix .Siafch^ov xai xar* tvd^ttavToS ^nTirunw V. 439 
xiifiina ipQOVQiov, Anfy_ovaai t^; y^g ^fiinXl&qov fittoy. ti fiiv 

IS ovv »uvtav9a yivofitvai t^ n^io^ag inl ftiTionov Toig ^atiyoig 
^OTaaav, ntfiftivooaai t^v &fav T^p n^aafiaX^q, iv av alftai 
^ytv 7] To yt §^rtov , rf/i^ dtaxmlfaaat tSv ■au^&Xiov ^xiiVov P-543 
nXovv nQOv/(a(fovv oftoiag Sx^i t^c ia^^uTiSs Tov na^fiov, Snif 
StjXttSij xal T^; £Ua; tl^^ifttv ^araa&ai, x&xiiS^tv ifiov Tatg 

X SXXaig inavanfhffaaai t6v iainXovr iv TcE^ci xut& tiov noilt- 
ftiwv inoiovvTO, xal oSTmg (v av olftai t^tv, rvv Si uXX' tTi^av 
6 duiftiav HSmxtv twoiav xal StiXittv ' xai fitTTpieyxiv &9f6o¥ 
xal ntqiiaTT,atv ig tovvuvtIov Tug Toiv xav/ip/iaTuv xa} antiXiSv 

9. iTlfav] Boi*. ^detar hio afiqtiid deewe. 14. ZXOA. oimtimaat 
Sw rd xUtlio» inl tlTHfaiv qly. 

ne Tim nan babenntt qoae re* iU, qnt naTlbBi mare qootidie percarmnt, 
fiilciinealiiin eu« «olet et fintuuimtnii nBTiealioiiii fuaduieiitiiBi. (II.) De- 
bebuit oerte trierarcU ita nsTei collacare , ot abrargis in frantem pron* 
Tel primo ad»pectn boitem pecterrereDt. At ii, mente alieiieti, lingnlM in- 
ter necten^to promoatarinm oetendebant. Prima conipietebatur naTia prao- 
toria, lentAe ipum morena et proxiDe oram littoria naTigare Mgna tI 
eoDtendaiu. Tum eltera et altera a tergo inlribant; eerie ({nBdaai et t«- 
lati catena cohaerentea iUae inter *e longum in tractum , Mn^lae ringnl»- 
nm pnpploi prora condageDtei : et ric omne*, inTiccm altemiiqae aliae es 
•Hia neiae, conliDeati qoodam ordine aaTisantes procedebaDt; donec ad 
Kttna illad , ifood eat e recione Latini caitelli eiqae rectii liiteu oppoaitnr, 
«ppnUae lant, miDiia leniiingeri ■patio a terra diatantea. Qnod ri illic «al- 
tent proraa Latini* Ib froDtem ebieciaaent, atqne ila oonfligeDdi tefnpna os- 
^iectaiMnt, bene opinor babidiiet. Imo ei littorali ilU naTigatiane itoa Ii^ 
tetropta proceomaaent mDili raodo naqne ad entremam freti , nbi vtddicat 
et eltBB oavea itellMe diximna, atqae illiiw cnm caeterii rererue coDtn 
boatem aerrato ordine provectae einnt, beoe ric qnoqne (opitior) habaiuet. 
8ed aliam Deos mentem paTora iniecto aUalit, et repente *icea mata*it 
vtnHqne eoran dictU ac minU fbitwia eutut Goatnrioi dedit. (III.) Naai 

"jc 862 NtCEPHORI GREGORAE 

■a&ymlcaaS-at , oi S' vn^Tpofiot jiipo/tevoi , /tijSmii ovrMrpar- 
vovToet ff^t ^lifove yvftvm&inoef ju^ri fiHnme ^* a£roie 
SicfofioXiv^inoe, t<ptvyoy tmartfe t rw xttTwnfiaftuTut' tJSai~ 
frrje oiviv6 ti xb) ovn^te ixmjS&n^ l^ ovSeiA mafHf *m&& 
*^f moxufiiwtie ^aXdtT^s ' wr oi fiiv JiaMj];t9^iu tii^Teff, f/- 
mwTte T(( SnXa, (tilkte Is pj*' Htntmov ' o! Si nltkme t^ ^tfU 

CTahf ^nXtn xotiS^ovto. xal ^v iiilv 9lafia ilfttviv, doTfalfovTtte 
h> Tif fiv9^ TOV( ipofitQmt *al ftiTttugovg ixtlvove onXhae, 81- 
Kijv lx9vi>ni xal xaQxlvaw, xal alX^^av ixoftlvove inqYi xaJW 
ivaSvvat ft^ iwaftivove, oUtl Tofmvo/tirovg ig n^ vorff o/ov 
vni T^e tvxije imt&To^e^ airoif Tots lavT&v iatTVftiiriv tat' 
tt&ttt IxSvatv. o0r<0c &vttvifOve ri &itiutv noaiTove md^tove, 
xa\ nal^tuv ivOTvyie rd r\^mx& ittxvoti ^^v^ftura to 0toB 

1>KmtnttJpta&ttt, (^.) 'Entl yig nfi T^e faxriet vvxrcuf xollS 
fit9^ fiftl^av &A eTfoTtvofttvoi noXXip t^ T^e yXiomje vfiqS^urrt 
xaxSt t&v Bv^/Kvrlav XVQ^ '"'^ i^aviov , n&VTav noltfitotv 
HiQtM' ovTOi T& /f/f ma , xal n^oifioH iiik T&e ^f^^e oaviiav 
xbI avmrtlmv oXae Avhftaov olxtaet xa! ZXae ovaiae ^vi^ano^ 
iB^tno , x&v Tor; TOiovmc nf oanjiUuxRur t^; affix^; iiviqtiae 90 
riv ^yxav txttvov, tXti3m' xifntai xal fiv&oie &vXaTTioig vvv iv- 
Brov^rr^ ytwaiae &i%f/avTte iXniiag &9^6ov xal Tow ^nit- 
faratov xiv vytfhv xol vnofipvxiov uXlatiafitvoi filov, t^ y&Q 
^ofii^xdn Tov avvttioToe fiflSnvTae txovtte Xoytaftoiie , xui 

qvM eportetMt herolce, ■icut prciid«erBiit, pugnare; u oontra trepMi, M- 
Bine OMi«te«te, ouUo nec stncto gle^o oec vibnto iii M* telo, wnl b 
tagtm OBnee ax tabokitia Inni ■tatin temiqDe foede et «odAim f bt ecti w 
ln ome deHliebuit. Ac ii aaideni, qai nare didioennl, Bliiectie smi* MKre 
in teriMi eTadelMiit. Plenqne anten nnMriw pondcre depriBebMtnr. Bt 
ndere orat (miMnn me •pectMoliun) in gorgite pelpitenl^ tarritiUM 
illo« et erro^ntia elalM bellatorM , piedan MMroninqae nHkr lilM ia- II teiuQier iDhureiitM, at energere luad poeeMt, Hd io p 
diem B foTtoDa TeMmreDtnr, ^Kibaa Mnviratoribvi Hi* qnhin ipd do- 
tori. AdM ftcta ioiarift aoctorM iniDrine es firtibae inbeUM leddlti adM 
IterDid ipiritni boe ipM, qnod m ad*er«u Dewa ooDtanadM erigoHt, Ib- 
felida eiiitnnt fwtonBs Indibria. (IV.) NinimB ii, qoia ante pDgnan 
din nodoque, liDgua contaoMliadMina ridiua papiUiwpa Bjnntinia lid- 
Inn inferMtM, qoovie boMe pdora perpetnTeriDt, tabD)amaH)De M pal»' 
nn ad dawia uaan conparaDdoriin noaiiM totM et doMW ererteraM at 
opM diripaerant, u ia ^araiodi Isdnoribai a^tM il)M MartiM ian Um 
MfieanpMraDt; idM praeter o^sleiMn flactibu nariniaqDe gargitibH ab- 
Mrpti praedanu iUic ap» «nbito Mpelivannit, atqoe ex erbe boe taftMtri 
in hanudam et in profuodM aqnu tnndati lont. DdictoroB qnippe coo- 
wienlla oppreMon nenten babebaat, ot popillarM iUm (ot par oat) ysv HISTOIUUE BTZAMTJNAE Xm6. 86S 

ivafU(tnfm6fit*oi it^He» hc^i»» h^anxav, ai(Voaa, xa) ia- A.C 1840 

xot AxQOOfitltTq nfie xty^He joif n6iite, nai ufca Jt&fmafit~ 
inf¥ T^ imwmi le ni£ «^ ts KQtTjtoti iXn/dae, cipyof; Tofs^ 
STtjftxttvra fiawdvvontt, S" ^(jtt/r atfiaty oiptXoe ^,,ftij Aat 
Xpt^y iy foTe SaXoie tu? x^at&g avixtn iXniSite, i}V /tii nap^ 
to itxato» fitr& t^c tov titnffttw tv9vjt{Tot' ft6voi$ y&if Tof; oip 
ilxjj d^fiivoie To Jvfi^froi' t^c ^/fi^ aatfaXue iqtlitrai z» 
xaX re S^a^^aq iv Tit^iaxAaam uxXortfToi' f^iffi. xa) j^tip tl xajf 

Mibii' uUoTp&tfi' T^ TOtavTa yivofttim iQv uSixtjfidxwv tv9vytiai 
jt(m( Tov xofvov iianoTOV &tov , noXXi^ /tuUoy il oftaifvXov fl^i^P-SM 
x& aiixovfttvov. (£.} TJ Jj ^A^oi' ixttvo 9iafta fiXinav o i&v 
jiaxhuiv vavaQ/fit n6^o&iv to ftiv nfurov ii^no^ttTo xa9* 
lavriv, xttt Tiva iv6fti^v tlvat vn6xQtaiv xal i^afiaTOvq^lav' 

IS Xnttxa Pyvw &ioft^vlav that xi nqayfta aaip^ ' xal ^av/i} aapo- 
MXtvoa^tiv$ i^miv rd xrj; ^tftovtioe nX^^afia nfoptt na- 
fuyyttXag tniaQ-iu xal t&e SXXae Tpi^(i{(( xax6jiiv. inil i' /jL-V.440 
#(OT' xtfct; T(l$ 'Foi^oixdc T^ nafdnav aipt TifiTiffte , ivaJStjaa-S 
/itvos ilXxt ti ndaag ii^ifta xai vniatftiptv SyiM ie ti t&vjiax{~ 

tOvoiv inlvttoV nX^ Saat ii^^ie Ti xa) fiov^(fi( xai Xiftfioi nl^ 
&Ove {Vexa iiaiifaaai tijv SXioaiv vxt^lQiot t&v xivivviav iyi- 
vovto. (s'.) Tovrun' t' i( tovto Tv/ijf xanvc;(^iaan'j iipai* 
vovxo IninXiovaai ^i^ xoJ oaai na fit j&e ixfioXae, we ttfijxti- 
fttv, VaravTo ndului tojI ;n>Tapoi! Tpi^^i; (ttytatm fiiv tfftTe,C 

cca mUenbilefqQe htrjmaa reiiilni«cebuit(ir. QuuBobrai at Buiibnt >d 
snnk tracUnda quarf flbriU, et psdibDs ad mvmmIiuii oorpu* fHiUaotOna 
torpebMt. AoiiM anten fracto ao Tobiento bem aptnn bwid ^tenuti 
ipao tvm etitn edoeti, cna lii nihil prodcnt, iHra opoctere in arnua beawi 
■pem collocaiL ntri aeqnitu idiit cont recU pletMia ratiooe coainnctB. 
Qnae enin iuale facta lunt, ea sola aoimi robnr fimitm inateatBnt, e( Sda< 
«Itni circniiutaAtibni periculii inconcuBMiB fadnnt. Nam li eiiMnodi tn« 
inriaa, etian nUeBigeuls factaii comniDoiB omnian doalDM Deoe nlciaoitnr, 
BMlto nagla, ri rit riuidem gentia id, qnod iiiinriam paamm eat, (V.) At 
rri loaoleiitiaio e longinqoo •nlmadTertena LBlinonun navarchui ainbigera 
priBM ■MHBi, et quaiMBm eaaeid rimulatiooem fabnlaeqoe actioDom putaret 
Minde agDOfcere foTorem eaia lUiim eridentem ireti naminiB. Tnni eoa, 
ooi praetoriam oavlm complebBnt, pladde nt remigarent horteliia, progr»- 
aitar, aeqiii tnsria et aliia b tergo bnreiiHbos. Poatqaan advaiiit, et peni* 
tna vtcnaa nBvea RomaiiaB offeDdtt , religataB onnea •eiwim tfBbeHB et ad 
Latinonun nBTBle Bddnceoa rerertitar, exceptie iia trireffiiboa, moneribnB 
et lenMa, qni prae mnltitadlM aDtequam capereotor tag» elapri eitre pe- 
ricnlon iam erant. (VL) Cum hae in eam calBmitatem inoidissant, ceme< 
bontor aubeuntea lam et eae triremes , qoae pridem , ot diximoa , ad OBtia 
Rnvii at^iaat, ■nilnne qudem tre«i ninorea Bulen loage plniinae. Bt« 

,ilc 864 raCEPHOIlI GREGORAE 

&. H. 6857 fittovi 3i na/iJtXti9iT(, inii Si xttra (tiatjy ya^fitrtu j^ so^av 
"*"' * iQ^fiovg avifi&y iXxofiirai ilSov vno twv jtoltftlon' i&e o/MifV' 
Xovst^as, tmjaav ajajic^ Jitl va^iqj TtiStjd^iZitti xai ftij Svwu- 
fiivat fi^rt n(6aa> fi^T^ oniaa nauujd^at lipjiXoSy, i<MC toTs 
Bfttiioig Ta£; aXXait ntQilnmTov xal avra* xaKoTf. ^f yiif} iitSvi 
tvSve xal jovjtav &nav ih nXti^ayfia , T^i^pop/ovc oftiA xol 
vavrae, xaxi xcfal^C ie d^dXatrav nlmovrat tov oftoiov toTc 

Vs^ontaov&6ai zqonov , nijiv ij ytyvfivtaftivov &twitta9at %iqoi 
xat R(iiv noXtfttae ula&ia&at nvoc antiXoiatie fioijg, (2.) ^it- 
vtifiato i' oftoliee ri T^C SttXiae ixiivi}g Siiviv xai oaoi napi 10 
xiv ttiyiaXav xal nie nv^tme tjaav iarwjte. fttarti ya^ ^v 
Snavia SxXav TtavToSanwv , oi ft&vov to t' tvSov nvXoiv tnik 
Sffa Tttiy ixrbe, aXXtJl xai ii xktu tk; inuX^fie nXrjSoe avS^&v 

^upi9fitiv ndvra vixwv rjV Siv ov%t auXnf^tnije tivjie, ovttn 
xvfifiuXov, oct' oiiiv onoaa iio)9cv tv noXiftoie tv&aqaove nor- IS 
^ffr^^iarof ytvta&at na^iaxlijTixu, l^^f ftuKpug tivo; juv Iv 
xovtoie jifpf^a/juan', o^x oli' ono&tv xai oniae, lntnXavt]9tiai]e 
tloie ttai Sia»tfti]&iifft]e vae 'Paftaiotv 'ifivxue. aXXa nX^ toS 
iarttnvtTv HvTixfve tlvat nuntt iSoxovv vtx^' trvvaSovfiivai 
fi fif,v vn' dXX^Xon' Iv Tfl npic lo hSo* tfmy^ awintntov nlO 

Fxat awtnuiovv uXXi]Xove, xal Tavia xai aitwv toiv noX^lav 
ioTt]xotoiv , xai &totftivo>v aTtvae, xal atpoS^ nqhg th tov J^o- 
ftatoe ixntnXijyfUvwv nu^uio%ov &aTi xai Oov axi^T^v ixtl~ 
irove vno T^c ftf/uXtje tiivp-iut ixtitn]e, tuv Si xal riXiow tviot 
jo^e naaxovtae, xal OT^rut nuQcxiXivovto , xa! a^ue avtove^ 

medlo in catiu, tkqm bomiiubu* tiabi ab hostlbui nianuii dbtci ubi tI- 
deruot, ■tetere quaii torpcdine sliiiua conitrictae, ut nsc pTO^di ullia 

Kiuent, oec Tela retronum dare, oonee ipaae io liniilia inala incidcruat. 
am et quidquid in iUis boDunum fuit, eoi omoci fidtre erat confeitini, 
triecarohos parlter et nautas, voivi in oaput , rueulea in iiidi4, eodeu modo 
ktqueeos, qni idemantepain fuerant, antequam Dudatum enseni adapicerent, 
snt clamoreui ultum hoalium minacem andirent. (Vll.) PerTadebat Butem 
pariler ille terror et eoi omDoa, qui iuita Uttus ac turies «tabant. Ennt 
coiiu omnia omoi hominiua gencre plenat oec modo iutra portoi et eitra, 
•ed et aummiR in moenibui muititudo erat quovii numero maiar; in q<n 
Dec tubiceii quifqium, oec rvmbBtum ullum erat, nequa qotdquam eorum, 
•fuae nolent in bello praeaentia animi Tobur exdtare. Scilicet earun rerum, 
quae tum utile* fuiaieiit, magna qnaedam oblivioRomBUorum animOB, neacia 
unde et quomodo, invaterat et conruperat; ac reepiratione eicepta mortui 
plane omnea Mae videbaDtuc, trndenteB BliuB alium, dam in inl«riock fu- 
giunt, proddebantquo et le iavicem protcretieDt; idque cum baitca ipM 
■tsTeot intcntiqua BpectareDt, et ad rei miraculum Talde obBtnpeicerent; 
ita ut quoB ob maenuai iilam aucccuum euultaro opoctuit, ex iiE nonnnlli 
«iunitwMM iUoi niaeracentur, et itoie inbennt, obleatncentorque, ut ia EISTOBIAE BTZAimNAEXVU.7. 865 

tixtflfta' t!}( iaifumwJfwg i^Ami ravnjal ot>fi<po^St xa} /t^ A. C. I8< 
ftaTip/ovziojiQoiidovai&ctfOT^, iuiiioinos f*fiitv6s. ovzms uvx>- ^^a 
nif^ijTOV tA iTJg avfifogS^ Ixtivrie tta&og , wtl fi^iii' )MTalt~P.5i& 
jtomd; Tbiy iip' oftoloie nalai nuQaStiyfidxoty , afn)JMa&at ^a- 

fi iiuf rovzbi na^azt^iiianv. 

^. 'j41.Xi y&^ il; rovTo Tvxtjs Toy aT6}.ov avnXa^irra fiXi-^VAit. 
noTTfg <K no^fdt^»' noXiOQxtTv &q>' vyi^Xov to jSv uiaTlvotv 
«f^oiqiov iimtfi<p9^ivtts OTQaTtonai Bvl^arjlon' tc »al Saot xar^ 
avfifta;^tav ixX^STjaav @paxtt afta xal Jli^aai, ^'^ddts oi 

tOftflovf Twv j^t&v , ToTf cfioloii xoi oviot Stivois ntQiinmtov, 
teai Qvptoig ixtlvovf xal onXa xai ftijxav^ftaTa KajaXiftndvovTte 
lupBoyov ajiapditg Ji xal ao^yraxTOi, fiijitvis onog Tov nol^C 
ftiov n xal &y^tav yqv^vjog ' xai- ov n^ort^o» tffiijoav, npiv 
anovS'^ jhv nojaftov StafidvJtg iXtv&iQi6v ri dvtninvtvxtaav 

15 ^dij. (jB.) T^f fiivToi &toftriv{as javnjal jd{ olr/a; aXXot aX- 
Xae tii9ivj6 Tt xttl iynjtpi^ovTO, lyui S' tTiQoif javjae dnaift- 
&fttTv dfti( Tov X6yov iip' Ijt^a jQi^iofitti' jovto fiovov n^oa- 
9iig, we t! &(aavJtQOv laas ol jiaTlvoi joxt Sitjl^ivxo, xal 
T^ nnpd nQoaSoxiav niaav fuylajiff inttg&ivjig tvTv^ftaji loi^-D 

Kjtol Bw&wr/owf ytvyovrag xai va' dXX^Xatv dxXtoig xuTana- 
jovfiirovg S/p* miXoiv iSiotxov, oXiyov dv iSir,at nXij&og Ixti 
Siatpd^aQ^at navjotom xaX navjoSan&v dv^Qunon'. dXX' iniax* 
xvgioSTOv 9vfi&vavjov, xkI fiijQia a<f5g ti&ig inintlxii <pQO~ 
vtTv, xai ft^ TttS uX^oT^/«; Ti;/as iSia vofti^iv iavTdiy eurv/if- 

ilU clade a alnistro aliquo genio imiDiMa ipioi mi iniiereret , nere ita te- 
mere vitam proderent, nemine persequente. Adeo miiluni illud modum omnein 
excesierat; adeo eorum, quae unqiiBm in pari CBasa accidenint, oibU erat, 
qaod cum lito collatum fac^ie po»»et contendere. 

7. Cum claasem eo compulsam Tiderent ii, qui ad Latinorum castellam 
e longioquo ac auperiori de loco oppugnandum miwi fuerant, Byzantinl 
mitltei, et quicunque aoxilio rocati luerBnt Tbracea ac Persae, ad tria bo~ 
minum millia, eodem et ipsi terrare perculii, relictia et clypeis et armis et 
machinia, patantei inoTdinatiijue fugerunt, cum nemo eiget, qui hosme ant 
ntrox quidquam loutiret: nec priua aubitilere, quam fluiio celerrime tro- 
iecto littere reipirare coeperint. (11.) Ac illius quidem furarii diviai cau- 
sas alii alias proponebant atquc statuebant. Ego vera eas aliii enumeraiw 
das relinqnam , orationemque ad alia conTerlam. Unum tamen boc addo, 
tl forte BUilBclores Latlni tunc exititissent, et icaiimo illo improTisoque suc- 
cessQ elati fugientes Byzantias, et a ic invicem foediMiine procnlcatua, ad 
portas ns<|ue persequutl essent, parum abfuturum fulase, quin lllic peuitus 
profligaretur Tarlorum et omois ^enerii homlnum muttitudo. Sed iram suam 
Deus Gontinuit La^noaque Indoxit, ut Tictoria noderBtu utcrentur, ac non 
alioram adTersoa casus rei a ae beoe gestae frnclum patarent, qui ad tro- ..Gopglc 866 NICEPHORI GREGORAE 

L H. 6857 /MR'a, ftt}9if lc ri na^a^ofoy tovto Tf jnwoi' Shag tnnAw Uat~ 

^vtYxirTtm f'9/oy ij avvttiv fttjxunifittf iXi.' &9v^f» aa^-^Ap 

Stov T^f ard-fomlvrpf iiuamtoe anovS^» xal yfXana aa^ t^ 

%&9 ftvfoi^Hf^vtTv iff' iuvTO^ ovx 6xyovyttin' if^v. dti xaX 

nif*ypantz ti9if 2f ^aatkta x^r n^OT^pav tti9ig oftoiwg i^-S 

Tow i}(iijyr)v, il xal ftij itf' ofioitug laTf avftipotviais. {P.^IAXX' 

ovnoi TiTjaffic SXai na^Mov hat&iv -^(il^, xai xajinXtvatw 

Vif t6 Ttw FalaTov gipovf/tov ix rtttovaq TaxvvaVTOvaa fdat 

Tp*)J(W7S, nphfifis ayovoa roig ndntt JiUaovrac uaftivae , S 

nfoc j3ovl^a«itc a/ij Bv^nloii. xaTttivaai (tiv, oooy StfkaSi^Vi 

TO^C olxtitnts naftx^ttXayTif o^ov; 01 j4aTiroi nafaxaTiaxoy toS 

Tuv 'P(o/talmv T^nov ' ano^ovvcu Si xat ^r in^ayov BvijavTioie 

P.Sie^tlftiar is Ti ivtydfic xttl uft» npoad-ivras xH/^""* "7^ 

T^g n^oTf^ag tig^v^g inip rui f xiXiadas' xal S^xovg intiTa 

Sovvat ipffixoiStaTdTovs vnlf Tov fttjxhi n^ig Toi>s oftoiovg im~ 15 

«/J^vot rioiTfptaftovs' AXXilt fttftrtjfttvovs twv nag' IXniSa 

avftnimiaxiTorv aifiai fttt^iiott^ovs tlvai tov Xomov. inil S' 

ik9ovai Xttxfirois t^ fifya Tovto xal na^a naaav fyrioaTat n^ir- 

BSoxlarTwv ifioifvkatv tvTvxtjfta, ftlaoiq Ttytyovfrai Svoiv^vrt- 

niTtTiixii xal z^r alir^^iiv ixtivrp' ttgrinjv napaaxivdaai noi^-90 

aaa&ai , hnoiav xal IliXonowtjaiovs inl jivTaXxiSov nuXai nfig 

Hii/aas avr9^(a9at axovofttv, Sdt r^; vavTixrjs TiSir 'A^tjvaiiav 

Svvdfinu; ir TOic TOH /pijvoic nnttifavias &aXaTTOX(/aToirTwr. 

V.442(^.) Tovziui' S* ovTOi T^vtjvfyftirwr, oix txftre Sttv fiaoiXfie, 

paeam innd Iniperatum nihil pronw iiec sulitaru opene, nec «olertij ma- 
chinnmeati contuiiiHHt : sed opas Dei e»e atatnerent, honwiun diligentiim 
fotileai declarantia , et earam, qui *e tpioi magni6ce efferre non dubitaot, 
aTrogantiaoi merum eue mimom oetmdeadi, HiMrunt ita<^ue itatiai ad 
imperatorem, qui pacem itidem ut aotea, Md noD iiaden condi^aniboi, de- 
nuo expoicerent. (III.) Nandam toti qnatuor ex eo dies efflaxerant, com 
triremii nna expedita, ad Galataeum caitellara appoka, legatoa ab urbo 
Geoua advexil, ijui B<rEanliDrnm volantati per omuia altro (•tiifacerenti e rcatitaerent quidem quidquid Latinl, propriia limitibna propa 
agro fiamana occnpaiaent; deinde rt^penderent *d pieaam, qaidnaid < 
Bysanriia iatuliMent, peFsolutisque iniuper pkiquam ceatum nilUbai, pa- 1 priatiaam impetrarent: iurarifDt deoiqae horribiiiuimum iuuuruidanl, 
•e nunquam ad eiuimadi noTas re« molieodM abdactum iri; aed eorum m»* 
Bores, qnae libi praeter >pem eTeniaoeiit, moderatiarei fare in poitenim. 
Cum autem ii legali adveaiueiit, niBgnotque illaa et iuopinntoa accepitient 
■aonim auccessua, tuin quoque interpoiinere *e, et at pax illa tarpii fierrt 
caravere; qualeai et Peloponncnioa, Antalcida reenaote, pridem cam Per- 
■iii pepigiaae accepimai, claaaem TeriloiAthenienaiDin, qul marit tnai aperta 
potiebaDtur. (IV.) Haeo onai ita acridiViait, impentor nec (HtaoM iui- mSrOBIAE BYZANTINAE 3CVU. 7. 867 

&vEait7naxdis ii& ^jmc iyvwftoaifip' , &noyviiaH 9wvm t&v A. C. 1S49 
XoYiOftoiv Tic iiylai xal to xrfi Y""f*^i «foroc, fir' *'c «wi>-^|^2i!a'" 
piwi' la/aji^i tuv n^aYnaifov iXt}Xmfilvav. 8, te /cip vovrix^f C 
axoko^i xpvfiara ndna /tuegM awiXwy, vn' ix^f^^^C iytyivw 
5$ t' ^lnlc Tbrv injatwv nfoaiSm, tl fti^ ti nav, iXk* obv Ti 
nXiSaTov Ixximnrat >i/fOC. 

tpliUti inccnmbeaduiii , nec idM dstpcntiool imadi reginea udniiqBa ro- 
bor pTodeadum cbm ceiuDit, qaod !n siminiM MgnitiM addnctaa re« t»- 
•cnt. Nan «tclauii, qntB pocuaiu obkmb fwme eiliBiueiat, in iiMtiiiai 
potcBtata ent; et «pM uuioonuii reditimni, liiioa ainiiiiio, «t siBzkiaez 
partepraedM ent. Dcinz.aoyGOOglC NIKH0OPOY TOY TPHrOPA 
PJIMAIKHS ISTOPIAS 

A o ro £ IH. 

NICEPHOHI GHEGORAE 

BYZANTINAE HISTORIAE 

LlfiER DECIMUS OCTAVDS. ARGUMENTUH. 

Caala«i*mun n;* ndtienae nonfranrmt. Cltuim reparat, VecU- 
galia impoiita auget ; nooa imponit. Itiiori pftlWarcJkae faUa praedietiii, 
trutitio, Buirbta, obittu. De eltf^mdo cnu nicceuorc 4tUberattir. ^■'^ 
tem patriarcham Palamitae voluerint. CoUudu ex Atho monte arecmtiir. 
Cre^orai Uantfi tiit , largitionibui , promiMii» fnatra tentatiii. £ti'am 
pafriarcAalem digmtatem ohlatam repadiat. Imperatorem ef Avguitam 
offidi admonct. CaUiatui ettr promotai. Eiia viri ialaimamtal , tn ipiM 
mortuoi laevientii. Contacuscni politica pradtntia. Coniilium de co- 
gcnda *j;naifo. Polainiie ter^^tierfatiDnet. Epiicopi nmtiin jiatriorchillt 
JHaiiiiJiiniinn) acnuaRt. Fariorum criininum ai eo vieiMim iieciuaNltir. 

Feniam dant st aceipiunt (Cap. 1). Canfacuienu» T^cMalonicam ofrit, 
f aJaeolo^um g^enertim ci urbi pra^ecfunu. Cloafil Fcncta Genuitit iitfe- 
ita Bgfontiiim advenit. Genuttimim arro^nnlta. Pontiu £urinut Bgratt- 
tiit et Venctii per illoi clautue. Quacnom cauiae Fenetot eoepcrint Ga- 
latae obndiiMicm cito deserere. Canlacuxeniu admodul» loetue JUifianltum 
reijit- Concilium cotwocart co/ritat. Palamae fiducia, hmiorii Andn- 
nici et Iiidori patriarchae commemoratio in lacrit jier errorem ontitta. 
flominum tcrmonei rfc ea re. iSrror patlntoitum correcfut. TVircmct Fe- 
vetae gaatuordecim Ponti £uTini/aiicet obndent. Bellinn Latinorum in- 
teniecinum. Cafaloni locioi «: fen«<ii adiun^nl (S). Hirtoriae Dogmo' 
iicae exordium. Gencralii concilii convecotio diu promitia. Palamoe 
ouctoritat. Kintdcm fnalac arta, pubUctim iudidum vietiumtii. Quolc 
totulem coitcilium Aaicri pianierif. ^iot cf cuiut notoe epiicopi odeiM 
■twi (3). Gre^orae a/tud Cantactucman aratio. Orotionit M^'ta: £r- 
pottubitto et aerii reprehatno, Sirnodtu dici non debet , 7uaej'It pratter 
eedetiattieai re^ulat. Palamae docfrina gua* clodet im/iartavcrit iH, 
fin primi eam d^endcrunt , nempe Canfacuzeno et eitu matri. Qtuu Am- 
fiae .^uf^iutoe. Quat Canfaeufeno rurnu; cui mort jUii praciuni(tata e> 

- " " ■ ' " adAortalionei. Haeretici difficillime eorripi 

m. Pateraa bomita», Jan ai eratari» affittm. NICEFH. GBEG. HIST. BTZAKT. XVIII. 1. 869 

Jmiea ohttttatio. Cantaeiaenut ainUgMI ntpondet, Grtgorae Mrfrw 
txaecrbalitr. Coacta tynodo ulciici mm ttatmt. GTtgoras pro rtU- 
giont pugnatumt hdbituia monariicinn induit, Vttae antieae remmeiat 
(i). Slane diei, kiAendo toneilio ■nditti, ficquenta ortbodoxi ad Gre- 
goratn eonvtnitmt. Illuitriorvm liogia; ac pTiTnvmmelropotitartim Kphca 
ct Gani. Car praettr hot imut tantum cpiicopiu affacrit , nempe 7^'u>. 
Qvat buiu* partet fuerint. Laut Dexii. Laut AthanatH. Laut ditdpu- 
liirum Gregerae. Cacterorum lociomm commcndalio. Gregorat aVcuni- 
ttantei aUoguilur. Suoram viret eerbii eitemiat. Prineipit iniquitatem 
amplificat. Leonidae iSpartant apophthegma ad praacju inrtittitum ae- 
eemmodat. Orthodoxii in aulam eum Gregora euatibut paisim aeclamatur. 
Mtitti le ad iUoi adivngvnt (5). Palonutif m interiore auta tpulantibul, 
Gregorat et loeii cnluitontur. Per atrium diiperti diu utpcclont. Polo- 
■uloe poll cpulai in Mczii tridinium trinueuiil. JUic iRter le priniuin con- 
•utfont t deinde et orthodoii introdueuKtar. Coneilii auipicandi ratio ah 
hii praeieripta. Canlactuemu perpiexit et ambiguit verbii iurat. Eian 
advernit orlhodozoi iniquitai man^eiia (6). Grcgorat , antcquam acto- 
rum tgnodicorum fuiiorem narrationcm ordlatur, negat le omnia potta 
^gillatim penequi ; actate debitcm ; capitii morbo et afiii malii nffUctumi 
anli'^a tenmuin vigore ifeilitutuni. Fictum olim a le Barlaamum glo- 
riatur. Variai (ucutratione» tuoi enumerot. JVum; nbi ofttlBre querttur 
Mnecftitit ineommoda; adotnaTiorvm viotc^tiam; Aominuro iudicia, vet 
ambigua , oel 'mcta comipla. Cantacuienui antca laudatui cur in hao 
hitloriac parte vituperetur, Ubi de Deo agitur , nefai mentiri aut diiii- 
Muiore. Cam imperatore, iietut eam aequali, diiputart quando lieeat 
{7). Comiocata tj/nodo Canlaciaenut orniiDnein habet , cuiiu Aaec tummit 
ett ! Idololatriam et kaercia a DitAolo invcclat. Ko impetlente prodiiiM 
fiarlaanHim , cl Aeindipiiim , et caeteroi idem cum Bartaamo tentientet. 
fWufiim le deincqit leveriorem quam antcafuerit. Impcratorii munui et 
parlei. Qua tentnitia Barlaamtu dontnatui tit, eadem iilot fuooue il*' 
Dnori, Deniqut aeqaim te Mtritgiw fore iureiwrimdo ratcrponto pro- 
nitttt (8). a'. 'udiXov fth laas Sv Ttvog ^, jomvti^ mXiytt avfi^QSe *■ M- 6858 
aioittjtov avvuXijfifiiyov, T^r Taj^lar^v anti^xiyui ' jlaati.iiSom ^^ q 1350 
i* amtyontiny iv Toij: joiovnig oi ftSXa tyijr. uXX^ wontQ ^i>Imp.lo.CBn- 
Ta~s na^aTd^iai iSv jtoXiftiav 6 argaTijyig rd mnovijx^ra xolo 
STfai6ftiva fiiffi] Ttji qiaXayyoe ToTe ivaxX^TixoTg io>v aaXnlyyiavV.Sil 
oSx ia Sta^^Tffwa^al %i xai TtXtus ixovtat xoTg -noXtfiloig naQiu. 
axofiivovg ta xgattj t^g vlxijg uaayo^tvttv, ovTia xal ovro; oix 
tig anoyviuatis TfiXiifit xal ^^ariivrjv aia}rvvijs ftiar^V aXXA vvy 
ftiv SriQa iy* itit/ois intvouv SuzGMimv imxti^fiaiaV vvv 

l. AUiu feitUM, tanta calimitata pn«tcr opinioMm oppre«nif, anlflm 
■tatim dcipoDditMt. At impentoi iwqDaqiiBm iattr haec daiperabatf ttA 
«inanadnHioaM dov, ia praelUi OMaereDdU, labonntM at inclinataa |iart«> 
«lerdtaa, dato iMeptai ■ism, 000 aiiut pamim{M, nec patitnr intefian 
luntUMH fictoriam attro delereiilea animo pruraD* conddere( ita bk quo- 
qoe iHiB deapcratiooe BUt turpl ignavia relangueKcliat ; aed modo con«ilia 
uia ei aliiB «iceptabiAi nodo Mt lUTei, ^oaa iampridiwi in navaUlwa i»- 670 . mCEPHORI GBEGCmAE 

A. H. S&SSii TBC n ytvtovXmjfifvag Ix naXaioS ra» VMa»r na^fXxvcaf int- 

n xat»&; Kattaxiva^ nXtlovs x«i /ittifivg twi- wpiv, ^tiXai* *at)- 
mffrjaiiiiav avj^iaz i'i o(iatic icofti^(ti»o>y oX]] mtovdfj. intl H 
Koi xiflfio^rtitv iv Tovzoi( i'3it, o" rt tsvv^9tig (popoi n^hz aS^S 
ttVTiyovro xal afta xaivoi rivtg If^ fTi(/oi( tTtgoi infvoovrto, 
rrjS avdyxtjs t^v tvnoglav rSv tis ravra iv^fttjftuTiav ^Sma 
iiptVQtaxoiiar,q, (B.) '£v xovxoti S' ovruf r&v itQaYftariov voaif 

C^a^ila xa) o jiaT^ta^x^ig 'lalduipog aXiaxtrat. 17 Si ^v yaargit 
xivfoaii Siiivtxlif Uftu xal noXv^ftt^og , naa^g Xti(fi( xal rixvje 10 
larfn^iS dnQttXTOvatjg ivTav9a, xaitoi Ttjv yt apxfiV o^ ftdXa 
9^uavrfQav avTtj t^v tipoiov ?Stiitv' aXX' ^(/ifta xai xnrw ftt- 
xpi» x«l ^iiSriv lintTv iatxa^idl^tv iSoxti , uaat^ nafi^avaa riii 
rav noXXdiv iXnlSag, tjv yup ano Xvntjg iaxrfXvTu rug uifoffiut 
V.443(o noXif riiog ixffdrft Xdyog), ^i; tx aiumiiifilw)g aiayrvvtji tlxtlS 

Di^)' n(f6ipaatr. ^v yuQ roTg oixtlois ivilQOts n^alxom uv&^uh- 
no(' xal tovt' ftfyov tyav unavrotv ntjoiatdfttvo* xal X^yury xol 
nf/ayftdruiv iv9ovaiaaftov dtvofte^ * - xo! TovToif Strjvixoig iy- 
xakXioni^lAtvog tilitvStro ftiv npoipavuig, oix fjaxvvtro Si' 
aXX' ^v biauvTO>g r^ ri fiaaiXti xai roTg aXXoig oiomI nQotpTjTfiagK 
TfCdif xal 9tonrtia; &vo>&tv anuYYiXXwv ' ftt9' uiv ^v xal 17 ToS 
nifav raXariKOv tpgovpiov xaraai^of^, .f,v nQoStSfTx9ai Stt- 

Krtivfru TovTftil n^og9fov fitfiuiotg xa't waipttXSig' ug 9-a^gr,aavra 
xal rov fiaaiX4t!t ial r^ t*^X'I^ rax^viu, npiy Ttl^ t^p tov 

ponlM «nnt, io loare tnhebat, reGdebtttjae , ct &d vrfeotea neMMitk- 
tam •cconmodabnt; item tUiu novsi conitroebat, eaiqne [liure* ac maiares 
flQvn antea, navalibn* ti^ii crebro et omni dili^ntia ex monte coDTcctU. 
QDoDiam vero Mcunia in hb opaa tnt, Mlitoram vectigaliDiB modua BDctui ; 
tDin noTB (jDBeDam lubiade inatitota, cQm ad eai res fadle eicagitondaa n»- 
ceaaitaa ipia plurimum valeret. (II.) la fuit Terum statua , cum laidorai 

tiatriareha gra*i oiorbo corripitar. Brat Batea illud Tentria proflQTiDn 
age BC dlutumam , adTerana qaod nec manna nec an medicQrnm qDidqaam 
Cerat: tametai primo Bccsiau oon admodum violentoB invBierat hic mor- 
; aadaeDBinetpBDlatimatqae (nt itadicam)pedetentimprocedera Tlaoa 
fberat, et hooiinam esapectBtionem qoBii lodificatat. KoimTero, nt plerlqua 
Biehant, Datua erat ex triititia, qaam tacitoa podor pepareraL SdlicH vir 
iUe propriii lomaiii faiteotaa onni& £cta et faetB inde amplci^tar, divi- 
Bon eum afSatan TocaiMi bia perpeiao gloriabatar) et Mlam mentiri niUl 
eam pudebat. Qain et imperatori paiitor, et alii* qinbaalibet, qaaedan 
qaari Tnticioia et obtataa dirinitni virioM* referebai) in qaibaa foit etOk- 
laticl Latinoran CMtelli , In adTerao littore poaili , eiddiMi ; qood tlH bF- 
firnabat certe et coDitanter praenandatum a Deo fuiaae. Itaqne hb con- 
fim ioiperUer, uleqnwo rtwim pronoa InatnictM lubant, pagaui w mSTOaiAE BTZANTINAE XVm. 1. 871 

miXm napatntfv^r ^apnVfu. Imi «vf oiVio; t^ yt fttBfivt iti~ A. C. 1350 
QH i^s ntyimtjf &noAtlaz ixilviis &oitv oJroj^ yir/aS^iu t&oi "aai 4"" 
'Ptofmloif xal dvtiSl^jo itpo( anuniay, ovx tixtr iarioaiv 
&f9^aXftoif op^v oi>TE (t^v avToy fiaaiXia, ovri tuv aXXa» 8001 
5^r^i»(i>( ^aav liljojfoi' akXSt xajtditxo n^of nv&ftimf UlafP 
alaxvy^g. xai oSjoiXoinov voa^aaf ini /iax^tiv, xal ovtw da- 
na*r\9tiatiq jtjq ndoy ovalaf aixav, r^g na^ovaijs fitjimr} tfo^f. 
(f.) "Entua iptjipoy nQ0Ji9'tftiya)v uXXwy , os ay fitj' ixtifov 
Tov ^pDvoV SittSoxQf yivijJiu, noUij tis ijy anovS^ xal Jianv-- 

lOfoC Tofc Tov JTaXo^a &ittait>Jtuf, ftijSiva nOJi n^fiXijSijvai, 
Sf fiij nX^xjijs xo! ndffoivos ii'^ xol naatis xal nayTola^ nat' 
Htias is Joaoviov Hfioi^St S<n>v 01 &nA axanuytjs oftoS »al Ai-P.648 
)UXXj}S iy/i jijs (Spac onailjlaTTO^Tt; iloxoTov Tt xai 9i)fioiSts 
t]9os otxaSt ififiavatv' Iv' ivjavSv ^^arov tVr} aifiai Siiaxt&y 

15 anavjiav aijiv xajuajtiaat fioifvjaiov xaja t&v tiatfitiv aifov- 
ftivoty xal T^ Tov iZa^cc^u xoivatvias anix,ia9at naaav anov- 
i^y notovftivav, SXXwv oiv aihtvs n^ofiaXXofiiviov , fttjaaifi- 
il/aa9ai ntl9ovaiv oSiot Jiuv roS HaXafia ipiXuv f| '!ti9oivos 
tva, JoSvofitt KdJLXiajov' ^ n^s anrivtiav i^ avoias S-fta xaX 

SO Hnoyoias ^gftia^at r^y ifvatv nuvjiiiv (tuXtata itvyi^ifi^xti , xolB 
thttt ftijSiv ftijSafims t^ axonif xal t^ anovSf^ vmy n^oaxtxX^ 
xojwy anaSovjtt. (^.) II(/iv yt ft^v tiwtov Uvcti, ISi^ ifii xol 
av)rv& naqaXttfifittvovatv in^ii fiaatXti Tt xai fiaaiXiSt 9tatttlaie 
xttTJiUatc ntfuivat' xat x(/^ftdjiin' inayyAUue xal ^doijtfftat^ 

celenviL Ciub igitar ille fuacftiiuinM clsdii >iictar prmecipQaa Rniiuuu* 
fiuM« idderatar , omiiibu» eiprobrantibiw , ood audebat fiiia dcuGs eut im- 

rtoreoi, kot iiitellig«ntie praeilitam queaqaam adapectaie ; «ed in profoil- 
refecan^ae Mue receuui eemet ipiom abdebat. Quamobiem diuturoa 
iude aegritadine coafcctui, pHtquam intima ipiiai aulxtantia mcri>o coft- 
•ompta eat, ez luc vita eiceuit. (UI.) Mox delibBratioae ab aliia iiuti- 
tuta , qoiaaam eia« ledem ac dignitateD exceptunu eseet, magao et iuBaio- 
■wto ■tadio a Palamitii certatoffl, ae qab promoveretur, aiai qui perco»- 
•or et temalentna foret, omaiiqaa ernditioau perinde expeia, ut illi, qoi % 
ligone et bidenle ndt-TeeperaB redeante* iracundan et ferinom qacodaa 
■Mrem doma» refcrunt. Id tbio ag^aat, nt iia ftcilllmmn etiet qneTia 
penecntore Mcriarem ilian oppanera iia, qui pie et raclo de Deo lenHrent, 
et acommuidaae PatanuM peoittw abhorrerent. Alii* itaque aUom propo- 
Bentibni , horum •aaaa ox moota Atho arccMitar «aua «x Palamae amidi» 
nomiae Callietaa. Huic ob Teeordtan ac den«ntian ingeniiun ent omidniB 
Immitiadnma. Qnamobrem eorum, a quibai Tocabator, propoeito nc rtn- 
dio omnino conTaniebat. (IV.) TaoMi auteqaam ia adTciuaeet, Tinm eet 
Inpeiatori et Au^tae privatim ac ■aeplni me accire, et ooud adnlaliDnis 
|«Beie, (Uqna •tiam pecaBitBam pollioUtioiM bidUm. Ag ii qnidett Banati 872 mCEPHORI GREGORAB 

A. H. 6358 u<fd^vote twv yt aXXotv xa\ a %&¥ If filio xaXui' xal Jifi/ay rpvr 

qX^Ts &v Cti; ifAodo^oit xai* tipfffiv nttQuaB-al (it ntl&uv xal 
aytiv i( TQ aipiai fiovlofitvov wv t^ fiiv ijSti i/o^yttio, xa d* 
l/icJliUv, ^oiTO ywp Si* ivog ifioS yt ti^g , ti jiv^g >ior' Sff* 
tltv , ical 0X7} SiaiTmvTo, nuvjat tjiQOvq , onoaoi uv&iajavjotS 
TtQoq onoaa t^ JlaXafiu fikaaqitiftiTjai xaiv& kkI txtpvXa JSi- 
yfiaja , ngoau^taS^ai. uXX' ^aav uga navjw! uv^paxf; o* jiop 
Iknidoir Ixiiyoig &rjaavQot, j6 fu^ avtvStie ifti jwv uvayKalorv 

Dxal y jui.^d'ovi ixXoy^ \^govg tjiei^'' ^tTa&ai tu XtYifitva. 
(E.) '0 d' aTtuvToiv ftuXiaja jijv iXn/^ovaav yvcu^ujjr ^orijpwro 10 
xai awaxtxfuaS^al atfiai Si' avjo jtva ijJ^ov^v Tar; iknlai* inoUtf 
10 jTjt naxfia^xtiag a^lutfia ^V S Siiativ uviixa fidXa fioi Inijy^ 
yiiXovjo, Jtjs XStlaq SiioSovfiiyijg a<foSg6jt(fov xut joS xat- 
Qov TiQOKaXovfUvov jur tt^oajTjaofitrov unaQaijr,ja. T,xoviv yt 

B/ii;v i^ ifiov jaruvjtiijaja jtdvja. ti^jov ftivyaf xa9T]tij6fiT,vl5 
ofiaXaig niog avjiav ntqX lav ^fiXv vniaxvovvio, nuig ovx oxvovat 
V.Hiroig avJoT; lyxfi^ovvits , S noXXdxis tinovat xai unojv/fivaiv 
axQipias iyviaxivai Xvftninjiaxt» , a; nrjXov xal xovtwg avSiv 
iftol SiaiftQtiv SoxtT Tu joiavja, xa} lovia vvv, ojt Tflajtoif 
ttfvTjaie dnuiJtTjui. ag yug Iv xuxoT; ivrv/_tTv Svaivxijfta fii-tO 
yiojov , WJU( iv xaxoTi aJo^trv tdjv tvjv/ijfiujosv Jo x(fuji/' 

Vojov. intita iXtyov, wg fiaaiXtvaiv ovai Jfjjwv ^i^ t» xad^ 
xovja v6fitfiu ixovti naqaStdyiiv oftov xal juiv iiQbJv jf,Q tov 

•ant BBCtere me, et ad ea quae vellent adduccre, liberali largitione cam 
allanmi rerum, Uim eanim praeaertini , quae, quia palchrae lunt ac pretio- 
aae, animiB gloriae cupidia plurimum blandiri possunt. Quanim rerUDi aliaa 
iam dabantur, aliae postea datae fuiaaenL Putabaiit videlicet mea aniin 
opera atatim Bdlunctum iri ipaii reliiiuDa omnes, quicnnque ii forent, et 
UDicunque de|;erent, qui uovam et inaolentem blasphcm! Palamae doctrlnui 
loipugnarent. Quaa autem iUi apes conceperant, eae non aurum aed palea* 
erant. Nam quod rebus neceMnriia non carerem, et veritatem uitropro- 
fitarer, idcirco mihi facile penuadebeia vana eiae et frivola quae illi loque- 
rentur. (V.) Sedeorum snimum empectatione •uapemum una re« inaxiine 
confirmabat, ac ipaoruni ■pci quadam voluptate admista blandiebatur. Ba 
etat patriarcbalia dignitas, quam inibt itatim coUaturoi ta iidem pronutte- 
bant, cum et neceuitaa gravior incuiuberet; et ut aJiquia uae ulla cUDCta- 
tione ei moiieri pcaeficeretur, rea ipsa flagt(aret. Tamen ii ei me con- 
traria plane omnia audiveruot. Ac primum quLdem nper m rebui, qaa« 
nihi promitlebant, eoa leniter obturgabam, quod ipMu non jiiferet eadem 
TnraiiB tentare, quae cum frnitra taepe diiiaaent, cvidentmimum foret, 
miumodi rea apad me nihilun luto ac pulvere differre ; praeaertim hoc lem- 
pore, cum exigeretur tldei abiuratio. Eoimvero ticnt inter improbo* felj- 
cem eiae maxima caset iiifeliatas, ita apud eosdem honoribna carere maxi- 
BVD-Hae felicitatem. Aiebam praet«rea aon daiiere principea, qnae sapieii- 
IM ceoatituto eifoot, «& uUro tiusgredit et HcnaaiMwa McleaiMPd HISTORIAE BTZANTINAE XVm. 1. 875 

^fiaov; tj xoi-imtwg ftujittmvaijg xal vipaigovcijs itjv xoti x^a- taciu.4 
rov( &olkyttav ' aiX' larffoTi; ftSXlav ylyyia&ai nilyv nQoSifini^ 
xai ufia xakainaii tav u&lafiiav adXotv xal Ixj^OTiah' , ti yt P. 549 
BfiovXofiiyoig tiatfitiy itti. lo fiiy ya^ &^iov d-^ijvtoy fiaxftaiy xal 
ig tA fiAXov fiv^fnjs Ix tiay i'^iy6vtav np^f ditfx^tidy t* xal 
S^Qiv dvaTQtxovaije oXon/fptSc (iw yap (uf tyymafiiviii ijSi} fil~ 
fivi}a9ai tffi didiov ifloyog ixtlrrfi, ^ xoXg ovzot fitovaiv ^tU 
ilijiai) * To rf* vfiyovaag yliiaaag dnaiTtTtiSv « vvy ovTwy tuw 

IOtc ytrriaofifyiav &v9gfiirwy txoi^mv xai &fta ifv)r^e dx^gaToy 
ti^Qoavvtjy , ^v /xij TAnraiaiy aloieiv axovofitv &7iovivifi^9ai.R 
(5'.) OvTU zolwv r,fi&v daOYvovg, inti xfiv tjdtj p^ff^tra l^ Z4&a- 
WC S(fovg ijxorra i)i!t] it^faTat, tvdig xal /11} ndw toi atpoi^a 
nfo9vfiovfifvaiv tum iniax&nwv t^c Tbag au^Ofifvtje ina^x^ag,' 

15(/c naTQtdffX'}* nfo^dXXtTai, ii* oiiiv ^tiqov iniantvaag rijv 
ovTov n^ofioX^, ^ Sti nfig iiotyftiy S^iaTa o dr^f imgivxn 
xal Spyaror ^ npof Tiftm^tag diTav9(ainovg xa) 9i]pi(iiti( Jij-C 
fioalaiy undyraiy dnavS^foinStt^y, ndaije ydf wv natitlag i^vt- 
log fidXa toi Ixt^^tt npig tA xoXd^iv xal v^gl^Hv dafftytag 

iOxal n^yttTt xti^i xal fiaxTtjgla nXi^TTtn, daylrt^ 9vftip, xal 
Xoyotg alax^oTg xal aqioSQa dndiovai ^ ntpitxtiTO a/rjfiaTt, 
xol ovTiyof ^^tro t7vat Tpofii/ioc Spovf , xal ^ffrivo; nvtVfiaTt- 
x^C noXatlag. ev (Uvoy ii, dVA xal ov( hiiXatfi xal ov; iilio~ 

eiiiMUIa iato more esclndcre, nt n«c BoJentio olla, nec esaniinia intet^ 
poriti ■everitu poteetatea iMolenteii coirceret. QnlDino oportere eoi, 
•i Tiiigiari eHcnt, meiUeoa et CMtigUorea praai[ili*rimM exuetere errorain 
BG depr>nt<oDum Mcria legibUB contrarianiM. Nan illud (|nidem deplo- 
rBmlum, raemoriaque apad poiteroa odlouMima ac probroiiwima dignua 
ett (at nUnm Bimmia MmpiterDai, quai Ila, qni aic Tirunt dettioata*, 
CDgitare licet ut iam ilecreta*); hoc Tero laudem et conunendationcm exiglt 
ab bomiDibui piia, qni nnoc Tirunt, qoiTe nnquam Ttcturi eunt; et liii- 
ceram meretur aoimi voluptatem, qualem acTo immortali repoiitam ewo 
credinus. (Vf.) Sic ille ■ueceiwi deiperato a oobia diiceaiit, Deiiide bo- 
■inem lupra memoratum , qni iam ex Atho Bonta advenerat , conapicato*, 
confeatim nec admodum cupientiboa epitcopia eioa proTinciae, quae tuno 
aalTa reatabat, patciardiam eli^endum prapooit. Eum Tcro non aliam ob 
caoaam promoTcre feitinaTit, niii quia ad excreendam peraecutionem opti- 

me a natura comparatna Tir illa poenarum atrocium et J ' — •.~-t-~- 

Meotnm erat quolibet camiGce inbumaniM. Quippe omn 
pera, propeniiiaimui erat td lupplida decemmda et ad 
Terecundia infireadam; itcm ad ferieodum mnnn et bacalo, iracnndia ef- 
fraeni, aermonibui focdii et miniiae coDTenientibna aiTe habitui, quem 
induerat, live monti et Initilnto reUgieeo, cnina ae alnmnum ^oriabatar. 
Qiiiaimo homiDea pioa , quoa anktabat a( peraeqMbatnr , qnurum miHrefl 
iViecpkorM Gregof. Vol. II. 36 , 874 NIGEPHOm GBEGORAE 

l,M. 68S8xn> tiaifl^i, Siov iXaii' hftm xal il^ dvJjOxovraf xal naoji 

'"^^jjj-Blawtn^/p, Si nal ^td<pav; i^^tipS^at ixtUvt. xa} ^y tYx^tjfia 

ijt^» ai9is zovil n^og iiftaffias tu Xoinov jug oftoiag, olg t^ 

y^ x^ajttv tf/yo» ^v loif joiovjovs, xafiTtjOfUyoig t^ t^? yv- 

anos oftoioitjji, ig JoaovToy xujti j!]; fvatjltiag ■tjv^'rj9^ loji JuS 

X^i^^' ■^XavvovJo yag d^tiSwg, oi Torf 0^0«; ififtdvtir tfiXovtt- 

Kxovvjcg j^g itaj^iov vofiodtaiag , oiximv, nokiiav, U^&v, ayta- 

yifioi dtafio}rt)fioig i^yovjo iv/_t^&s' anfilai JoTg aX^ois ^«jfvT- 

xovro fui^vg Tio* tQyoiv , oaoi Sht jov fifi tiI uvrptiata nuaxtiv 

^9ovs xP^f*aainoXvniSiat S^d-tv xotvievutov j^v tvalfiiiccv txfw-10 

«Toy. (2.) Kal ^v javju ifpodia i^ Toii §uaik{wg yviift^s, 

K^mta&at,^ovXofiivi}g, aptajd, SvoTv yd^ovxoiv, St uiv ovg 

Fay fiovXaivjo nqoaayta^ai iyxfifovat jotv ^tftaviov ol nXiiovg, 

3 fifv imtixtiag tJ^t aT,fitiov , iavxia tvifii ' Xlyto S^ jii nti&fiv' 

S 3* &ai}vfias, riu naJ^iuQXj] xal jotg nf()l riv HaXafiav ivttl-lS 

iov, xtt&diTitQ dvifiois hXxaSog o96yt}v. Xav&avfiv ya^ Joig nXtl- 

OJOvs ntif/wfitvos , ovt' aviof oXoa/tQiSs tipa Tanl, ovu Sfl- 

fioaiois y^aipaTg nafftixt JovvSoaifiov. eii 3i S^aaiv aAjotS avx 

P. 650 uvd-iaxajo, avjixQvs uvofta^ijr,j6v jiva vofiov is tJ iifav aitus 

Ixttgl^ji aifiatv &ant^ xai 01 Xaxdvotv iv x^tia ytvifttvot ^n-IO 
V. 446 xa aviadlv no9tv inavjXovai Siajos ^ dipavovs. tXtyt yup, wj 
oic Ta taa <p94yya>vjai ij le TOv ap/ovioc ^ovXtjais xal 17 to!*' 
ix JvxijS Sfoifiivav xf*^ > f^^d tov tv ^^vyxtiftivov n^os rijv lov 
11. Kot ^v «m. Boir. pro iv ^v, 

tan oportdiat hoM et dtl et oniubDi eernmBiB eaect«nim, tiiiepottM 

Sroilci iubetMt. Quod ri qui iMtiirae HmiUtudine cemmoti operam de- 
iweiit, vt iUonim corpora bumo teiterentar , aoram iUud crimen ■imiU 
poena mrsum luebatnr. Ueque «deo tunc p«oc cauu adTernu religioaam 
mraloerat. Nain qui manere inlra termiuoi tmlila« a niBioribui ditd- 
plinAe abitinaueot, ii nne miiericordia tactis, urbibu*, templii exijgebtft- 
tur, et facile a (juolibet comprebeori ia fincula raipiebsntur, Alii* Teritia 
iw eitrema patcrentur, otqoe idcirco civilitatis colore Tenatili uiauB 
doctrinam occultaatibui, mioBe intendebantur ipsia Boppliciii grBTiorei. 
(VII.) Atone baec grata uilMidiB erant imperatori , animum luum diim- 
mnlanti. Nam com duae re« (int, qDarun ope plecique prinmpei cooiDtal 
ubi mandpara quoi volunt, earum Blteram, qnae bwigaitsti* ipedem 
praefert et in penuadendo poiita ett, aibi tribuebat; alleraa, cai inert 
tiota cradetitatii , patriarchae et Falamitia, ut Tenti* vela, pcrmittebaL 
Fleroique scilicet lallere cupieai, nec ipie pronoa Ula factitAbat, nec It- 
centii publida decretii conccMi fieri permittebat. At idem, <]uia facien- 
tibua non ol>dstebat, tadta quaai la^e lata, quidlibet impune perpetraodl 
Teniam iia prorBo* dabat: Dt ii, qui oUribui indip;ent, aquae riTom alt- 
cunde ei occulto ac ■uperiori de loco deducunt. Sic enim atatuebat, quo- 
tiea Toluntai prindpia et cenu» quptidianarDm catio iden •oadeceot, a d aaaa t - HISTORIAE BYZANTINAE XVIIl. 1. 875 

S^(qrrog fio4Xr}atv, T^rc avfnp/fta&at xal tov ^QXOVTti y^^tj to"; A.C. 1350 
evTdiffl qnQOfi^oig ' Sr«r rf * ftijov fti» tA npuy/,iaTa S^ofiov /?o-'^' ^°*^" 
il^V' ^ripor S' 71 Tov ^iftovog fiovXijaig, toti ;|;p^ T<iv/i^<r^B 
xoxfrvov napar^^ovTa tjj rijg ai&tvTiKijg fiovXi^aBOig xpif^ ftt^ 
BXov ij TM Twy xtiftiviav xavoytov t^« ovftip^QtaQ^ai, ri fiiv y&^ 
ifftfioviag, t6 ii SovXilag tlvai mjftgov &Tonov oiv SovXtvtn 
ixovra, m tu t^c •^•tftoviag ivitrai OH^nT^a. it& S^ Tuvia^ 
ftiKQa T&y uXXwv tf^oyTiaag, ini^aiyt Saa aiTffi rt xai XlaXitftZ 
itpdg ^ovX^atwg ^y. fiia /ap ^v avr^ xal Tor; oft^l rdv JlaXa-C 

lOfiSv ^ fiovXtjaig, (H.) JtStiog S' oftug nal Tag twv nXtimtav 
XoiSopiag, aV xav TaTg &j>opaTg ayfSip' iKaXtvSovyro , T^tv^r- 
vaihy xai filatov iyxttXovaai tijg nioTiotg, fitkrtoy Ivofiiatv tJvai 
01, xo) avvoSov avyx^orijaai Si& T(3f inl Gffixijg imaxotuov 
n^oiovTog tov xqovov, xai SitSai ig a^MJiTov Ta xaivo^avij toS 

X&HttXofia fiTJ ttlaxfSg ^jrtiv SoyfiaTa' o>g £v tig noXXoig ynofiittjg 
xai SiaaxiSyttfiivTjg t^g T&VTOiovtiay iyxXTjfiaTioy XoiSopiag, ^D 
&niar^Tat navTttnaai ^ xaivoTOfiia T^f nioTtag, ^ to yt Stvtt,' 
^ov T[Ttov Xvjifj, ft^ npig tva avtov Atl xiyoofiivay Twy SXwv 
yXaaa&v, SXX' ig nXtlaTovg fjStj fitQi^Oftiviav. aXXik tovto yt 

ta^via Tor liaka^ikv , ^xiOTa na^^tjaid^&ai Toig t^g aitov xa- 
xiag iXiyxo^g fiovXofitvov, iXX' inifiovXaig i^ xal SiafioXatg 
atp96yyoig %& twv Siayyfi&y txtiviav tiS^ Si' SXXwv, xal fidXiata 
Tftw iv i^vaiatg, x^ifa innOki^. Sth xol a^a^aaia&(ityQg uUaB ' Sa opportmdtu acooauMda priimpU nhmtiti, tiitlM prfndpaa SAvn 
iMMiai rarniii «raan coDcann lai» atiiiTvei cnm antrai klio i«* tnv»- 
rcnt, alio priodpU Toluatu, tanc oportere eandeB, caetaria reboi negk^U, atiiiTvei cnm antrai alio re* t 
..""fiuA penea qnem iceptnuD imperatariuni foret, eum nltra ^Bnoicain vblentamqne oppreraionem criminabaiitar , Mtini libi foTe cre- 
didit, proGedent« tenpore concilium cogi , epijcopia qiu in Thrscia cuent 
convocatii; atiiuBiliic pelam dedarari, DDvaai illam doctrinam, ijuam P«> 
laaiBj inTcxiuet, non eue praTam ac roedam ; nt obiectomm crimmnm ca- 
Inmiuaaa refDtadone latiua diSiiu ac divulgata, vd pronma hand credare- 
tar innoTotam fuiMc Fida doctrinam, *el •alteoi minn* iati dolendiim cMet, 
can OBDian lingaac non unum cum perpetao petitDrae . led deiiicepa •« 
advarau* plarimos exaerlurae eueaL Venmi' id qmdeni Palamam ang^at, 
ntpote qni malitiam auam paJam redargiU miDime Tcllet, aed iniifiU^rt 
■ordU obtrectatioiiibus cum per aKoa, tum per prindpea, Taria •applirio- 
nm gWMra cbutculun decemere caperet. I^aamobrem oli» ex atiu prae* 876 NICEPHORI GREGORAE 

A.H. SSSSlii' SXXoic ^xcTft iftvym, vvv pi» ({(A^ftyov, rvt 8* Jxf79a> 
f^; &taatti.oyliit]V ntpl wv nXuTvtigor tlp^nai n^oiovaiv. fiiae 
8* txttvo Inavak^Ofiai. (&.) IIq\v yaf oXove fttjA t^v x^'9'*~ 
tovtav T^its naffiiyat /i^y<t;, xwy imaxiaiov avvifii} pa/^Mu 

Vnie nXibjTOVS t^s naTftap/iinjf xoiyiavlae, Saoi 8iO(iVi'fitroi5 
lia^yytXov ttvai aaif-^ MaaaaXiavov avid>' xal t&v Iv ji&otvt 
tl/ti npi it&y ov fid).a ov/vtu v ipavfq&Q aXovTmv Hva ' nt^l ntv 
&vwti^a nov T^c lato^iaf xal r,fiiie d^xojte ia/tiv. iati 8i xol 
ttvtie dv&iatafuvoe ila^v, i^ dvrindXov qiav, ^noftoalav Kul 
&VTiyxiL^fiaTa xatd Tovteiv ixttOTOV, riv fiiv TVft^a^X^"! ^"^ '^ 
xay, Tov Si notfvtiae, riv 8i BoyofilXaw lu^iatots, '^^v 8itoS 
P. 651 T^v itffOMvvtjv &VIOV 8i86vai xol dmftnoXiiv tlf &v8qas ftaXa tot 
e^iSffa ttlaxiffTovs , xal HXXove SXXav , xal yiyovt ax^a/ta ftixfi 
xal if itoXvv Ttva X9^*^> ftiooc o fiaaiXtve xaTaartte Xntiaiv 
iXXi^Xaie dtftTvat tttyxX^^fittta, Xd&fa xtt9vipiytas ae xut' dXXtj- 15 
Xuv f^if&e xal Xoiia^tas ^^tyxav ipavi^ue, ^va fti) n^wi^xtf 
xal Tovto yiyi]tai toTe xar' avtur iiuyijvtyftiyois ntgl nlatiae 

Bnof* fift&y iyxX^fiaaiv, ovtio toIvw iv xaxor; xoxoic xa\ ai- 
oXfi&t aU^Xoi; aniiadftivoi Iw^ttrav dXX^Xoie Xotniv, ^ftigay 
t^ ^fttQtts ini^ovXus xa$-' itfiav &XXae in SXXas m^^uaTOvrisiO 

tt XOl ivVT^iftlVOI. 

1. H. 6859 ^, ^Af/xi 8i TtSv gi&tyonuQlyuv rov ^Xlov Tponuv iv n^ 

y' jjg^potg avXi^ftivav Tov fVovf, Tpojpwf xai ftov^peaiv Sffaf ix 

CBv^vriov 6 ^aaiXtie Kavrttxov^tiyie oftov t^ ini &vyaT(i (IX.} Nondim trM toti pott patriarchaa 
eum p)er{(|(ie epiwoparuiB ab eiw canuniuiione ftvnlei Mceuerant, quot^DoC 
•ralicat innto deouacievtruit HuMlUnnm eam re ipia e«H, *a amim es- 
■litiMe ex ilUe, qui eDte •ano« noa Ita mollo* in moote Atho aanifeets 
deprehend fniMentt de qoibiu et ooi lopra in hac biitoria dt«ruima>. 
At Ule repagnabat, et inramenta inTameDti* oppoaebat, atque illii HOsyGo 
crimlna nrinm obiectabat, hanc de effiMUi lepnlchrii, illum atapri, alian 
de Bogomiliana haereri, «liam quod lacerdotiDm Teodidiuet et hoiainibaa 
lorpiMimi* nandinaiMt, aUnm denique alio crimine accu«an*. Com aotcm 
•chumi ob oam cauum eidtatuni longo tempore durauet, iiipeiMtor me- 
dinm m iatcfpmuit, eiique penuaiit, ut libi inricem crimina oblecta con- 
donarent, deserti* clanculum litibui et accaHtionibuB , quu aperte *oice- 
piMent, oe ad crimina, qoae illi* de Flde a ool»* obiiciebantur, irtbBee 
qnoqae accederent. 8ic itaiiae ooaoordia, ot ioter maloi, nalo et tur- 
pilOT deincepi inila, recoaciluti (unt, DOTawjoo ex oo quotidta intidiu 
adTomu uoa itruere et componere coepcraot. 

2. lan conrer«o ad •utumDile aauaiaoataum enri ' '~ 

itor CutKnMwt) B iaferator CutKOMwt, triraubo* • HISTORIAE BTOANTINAE XVHL 2. 917 

faftfiffp IIai.aioX6ffff t{! fiaoiUT ^x^i ie &iacakoftKtjv , S^x^n 1. C. 1850 
i«r xataar^^amt ovr^v. nul rtivixaSra xaThXmiav ig Bv^itrJ'^^^^^' 
itov Btvtxixal T(>i^^ic t^tXi xa} Tpiaxorra xard tov raXaTatmi 
^nov^lttv z&r rtvvov'iT6v , fiaxtjs Tt ap^dvttav avjuv Ik noXXoSO 
Sxal innXovvTiov atflarr unioXeiavi toTc ya^ TOi rfyvmftiaie tov- 
TOffflv, lnaf9t^i T^ xanl Bv^avrluv ixiiv^ aa^f^ n^oTC^^ 
fioTt T^; id6lSov vavfiaxtaf ixtiviji, oixixi xaS^anoTs rSvat ti}i> 
fwmfitpi ivijy iXX* iveitfonoXtTv inrfii tiJv t^c S^ijc ^Xiottng 
^t/toviav. xal iiatnpiTtifii^6fitwt nfWTOv riv ESpnop n&rtov, 

10 iiii ja ixiT9iv x/f^i; , oi /tivow Bv^mTtotf InhaTTOV ^ytfioviS 
tmf ^t] xai noXX^ t^ &^ti ^tovTte, tbi^Hrffai t^; SlauiTi- 
ioe utti Taydiios, 1'n n Xi^divos xai oaa tSv Sxv9Sv vnip 
Tor *TaTQOv naQaX/ag tati 2«*p'<* fKfaAiovrac ittno^tita^ai, 
nX^ ij Sni) m l^ avTtSv t& Ivioaiftop titj ' iXXA xai Baimxoie 

ISavTO^f T^f ixti^iy in^Xawov ifinoplae, ftiXirtp' XxBrtii Saov 

oviiaoi xal Tpi^fiffi avxfais tAv aix^" '■>■' I^vtov avftiXtt&tv- ^- ^^ 
Ttg xar^ T^ Tov Zaqaniioz h(f6* xataaTf,aat itxaitvT^ffiov 
TVfawixi» xal filatov , tX Tiyfc tltv fiovlifttvoi jiv Ev^ttvop 
n6vT0V tlanXtiv Tt xai ixnXdv. (B.) Tovro xaJ Tfavra; filv Tjfi- 

t!t9iat npo; Tupa/^y Xoyiaft&v , oXi 9ak&TTi0i £iib( ioTiv o fiioQ' 
jidvToiv ii fittXiara Btvtrixoit, XfVf"*"^ ^* ^ vaval ftaxffots 
Ttxfi fiiiQois nXtovBCTOvvtas. tXnlaawTis olv xal fiaaiXia iriift- 
ftajnav iitiv xai xoivwyov t?c toS^oVj fin ii& tiJv ^TTay ixilvtfPK 

li. Tiuw] xijt conl. BoW. 17. xarcl vd ea. B«*. pn koI ni, idcsi- 
qoe TQlt oiTsli/aavTig. 

ribiM MMcenda, •olrlt Bjntntio, PaliMlofaB InpcntaTeqi enadenqiM 
fenonn lecan ThetHkaictm dacei», otque rin* nrbu pHadpem «an 
coiMdtutnni. Bo tempore B^untiun adTenenot trinnee VciwtM tne 
«t triginta, nt Genaitanm, qni nnmi bellan indixennt et Venetis exi- 
tiam ninabaptar , G«l*Ucnm cutelluia oppognarent. Quippe iMi Gcanitaa, 
elati friTale illo ntDcetM lunlis pngnae, qnam «am ByuDtiii pann me- 
nonbilam eenerant, Um animo luo minime modenbaatnr , nd tottm 
inori* impeTTum HmniabaDt. Ac primo Pontam EiudnDm , nt q 
aibi Tifldicentea , non Mkm Byiantiit imperioeo faetu d~~'~~ 
inter^cfbant, ne drcam Maeotideoi et Tan ' ~ 
Mt reliqaun Se^thtrnn marltinum on 
camTeclinegotiarentur, niil ubi lieentiim a ae » , 
toi ipMe eorundem kcoran commerrio arcebant; et i«m fera ne^talnntar, 
phmmia triremiboi Ponti faacca obitden, ntqiie ia Sanpidia fano tyttn- 
nicum Tioleatamqtie portoriain imponere ii<, qui intn rti extn EaTln«m 
commcatnri euent. (li.) Eia ro IrritaTit ac perturbaTit anlmde aan ^onm 
omQinm, qnonm Tita omnii meritima eaaet, tam muime Venetornm, qai peca- 
nliiet aaTibui lunge ■upeTiom eraat. Igitath), cam et impcntorein liBbi- 
tnroa te NGium adioUireaique ioMeptl toi iperaraiit, ntpoteob ■ * ar» KICEPHORI GREGOHAE 

i. H. 6859 xal Ti^ l* ttj( ^rn;s tttaxvvfjv ^pt&ia/t&oy xal B^ii' npoc i^ 

y^ XttT' avruv, rptw (w; tipTifav) oaka xal jfi^fffis £Y<mte 

xascl mfuv, liu\ S' ov&' o fiaaiXtvs aaQtjy, ovn xi^ xaif^ 

ovfiftaxia x^o^at Mjv {tlvttt yitt} ntfft idf tov jiQxrm^ov aw~ 

i§wvt TOVTov introXug , o& vtioi tt xatit^^TiYwviai fioAiaraS 

nXciirrot xa) V^X"? uTUfilivjov ijdJi nqojqf/fiv ).vnii%oiiQ iv toXg 

vnat&^oig diarvxrtQtvovTOtg iv &oXuTii} xai onXotg), ^fti^aig /9^a- 

Cxfai iifyvtoaral aiptaiv iyieaQT fQriauai, ntiQay dx^ofioXtaftwy no- 

Xtfiixwv i6vTas xal Xa^ivra;, oixaiSt uaoaXtTv ' xal ftaXiara 

Sh xal T0i^^ue tr/paf invdvvjo ava^tiaag tjSii ix rtwoiag 10 

xaju T( EvfiBiag xal K^Jfjg xal aaai BiytTixoT; vn^xovov Tort. 

jtaaaQtaxaiStxa ya^ ovaiHv xoiv rtmiovitixiov , ui avtwaai tuv 

V. 447 BtvtJixwv ai XQi^^ttg ovvixXttaav tv AvXiSi xai 'ii^tia jotg xoA- 

noig joig iyyig Evfiaiag, ai ftiv Sixa iuXaaav uvtavS^of ai Si 

Ytjijja^tg Xa&ovaat tiv xlvSwov ttpvyov. attat joivw at t/tt(»-15 

Qti, aStiai Xttfiofttrat iia jfjv j&v BivutxSv iKaj^ajttav, noX- 

iijr ivtnohw jatg Btvtjtxatc v^aoig tiJ* fiXafiijv. Sio S^ aaovSjj 

noXXfj xal n^a^Vfiia aninXtvoav nffog ixSixtjalv tt xai uftvvav. 

A.C. 1351 xal tavza ftiv Jovtov &JXt rov t^anov. (F.) "'^pit Si xoti fjkiiyv 

'"•jJ^l^^piTd jponAg uvtos ;i;«/«piw(C xol t&v avta^xjixuv dntjXXayft4~iO 

Etov ytiJ0V7](iuxmv f taavijxtv o ^aaiXtvg ix &taaaXovixt;g , i'v~ 

9ovg oXog i^' ^Sov^g. &nf]XXd)^&ai y^Q ^Sij vtvoftunai ot ^o- 

pam aao^^TOni, xal imj^T^adui xa9iinai ijS^ nutnjg vno^iagt 

14. xats en. Bi^t. pro z£v. 

tUd«ra et tgnoiBiiiiuii cUdi comaiictain iisdem intam, arala (ut dbi) ot 
trifefnibui ioitructi, oppugnitum illoa Tenenmt. Quoniain autem oec iB' 
pentor atlerBt, nec temput opportunnm erit, lic ut ipiia adiumento ewe 
poMCt (nam haec inb Arctun orlum geil< ■unt, cum et pturlmi imbres 
nubibui effunduntnr, et frigu* inmixlicum iam ingraeiu afBlgit eoi, qui m 
Bnnia lub dJD, idque ia mari, pernoctant), vimat eit ipsis pauculo* diea 
permuiere, ac potlqDam levibus pugui* Tirei ultro dlroque tentatae fuis- 
tent, dooiDm retro naTieare: conue maiimo, quod audicrant ooTaa trir»> 
met ab Genua pro&clsd lam io Euboeam eC id Cretam abjue in caeterai 
inialai, qnae Venetis tunc {farebant. Ktenin ex naTiba* c^uatuardecim Ge- 
nuitidi , qna* Venetae triremea , oum buc venirent , duobui ■inubui Aulide 
H Oreo luxla Euboeam concluaerant, decem cum ip«ii bomioibui captM 
fuerant; reliquae quatuor furtin elapfae pericalum eflueerant. Atque bae 
qaatDor, per abBentiam Venetanin alio bello occupatarum, inMlai VeD«- 
lomo impune infettobant. Itaque hi magna diligentia et alacritate ad ul- babuere. (111.) Ciun auteoi aol, ab biberDD tropico converiDa, aiitarctici 

Kli vjdDiam deteruiuet, The«»alonica rediit imperalor, gaudiu quau 
, Bphato*. Putabti TideiiGet iun *• arGania terroribua liberatam aoln- mSTORIAE BTZAMTINAE XVm. 2. S79 

ht no8&r Ytvofiivov tov ti^ iiaSox^ t^s ficutiXiiat roTe vUirtr A.C. 1951 
itStiSi aiT&y nafian^fxnii» xddtioiro;. xal toT; n^y^amy *^<w^^i"|*7*" 
mfthat li^^yijv tc xol &a^dXtiarf tov Xoinov nfis ij» inl votry 
iJxt T&v imaxonm mn^aaad-at avimdov, ini^ twv tov iZo- 
SXa^ ioyftdTtov, Si^$ ^ax6Xt}To. ^xt yi^ ^itj ual o IlaXafiat ixF 
QtaaaXoytittit ic Bv^vtiov, naviotttis avenTtpoi/tivog iXntai^ 
^ora Koi $v* oiitvl niv^ Ta xaxd fiovXijaiv adr^ inayfiiXafti~ 
vov imTtXiTv, xnl d ftvfla twv Sijfiaalav tt}} n^ayftaTtav iv9iX- > 
xovra xvfiaTtt, (^.) IMtj ii Tijg ^ftipas iytarrixvlttt , iv J tiu 

lOTiiii' T^ fftytiXt} Tov ^cov ixxXifaia vfi7](ftTovftiv(av tva, tn* Sft.- 
0OSVOS ava^ttVTa, t&v ftiv tiatfiurv fiaaiXimv xal naT^iafxav V.SSS 
ttvaKt]^TTiiv T&s fivi^fiag, tov i' iat^wv &va&iftari napanifi- 
ntiv Koi iffaTs aitovioig , yiyovi ti Tt^iaTiav unqoaAoKr[tov. OE- 
■atjtjTtft y&Q xaT& X^^ipf na^aavfiv ovTaalntas rov rt viov fia~ 

lSaiXio)f'j4vifovlxov Tovvofia xal Sfta to tov naTgidf)xov'IaiSto- 
fov. S xai tja^&t oitevog Vio^tv f7yat toTc ^^itws aToxafyifiivots 
xav yivoftlviiiv xai tft^ftiviov SXXot' SXXiog nQoyftdTwv. fttfii 
yaQ tJvai &i^ (^ai) itioyftivov, cus toix»', in' ixKXtjafas vftvtT- B 
a9ai ft^Tt T^v fiaaiXia, n^&Tov T^f tov HaXafttk noXv&tov 

90iiXdrt;v ftiTtaiplaana nffig vnip&iatis xal ivtl^iittaTOV XtXoi^ 
noTa xai iii6^eiTov , ft^Tt Tiv 'laliat^ov , n^Tov tlatvtyxivTa 
roTs naT(i(a^;rixorf &t&Kois avr^v xal ir,ftoal<f ivaxri^^iavTa 
Xoyots afta xttl n^dyftaoty' ios yt xal ^fttv i»mxl^ia nov t^s bua(|iie oroni nspicionB, poitqaui ■ eonipecta removinet sam *iram, 
qui ne impeiii iDcceaaianem liberii «aii tato IrinHuitteret obitabit. ItaqOB 
pacata tc tecuni omniK arbltritD*, in eo deincepi totu* fuit, ut quod 
aninu sieditebatur, coacto eplBCoponim condllo, doctrintm PtianiM tue- 
Rtor. Quippe et ipH Ptlamai Theeialonica ByienliuiD iam venecBt, 
aaauaa ape inOatue. Nam quae ii vellet , ea ae Canlacnienui fadllime et 
nalto bbore, qOBntamvig iufiniti* publiconun negotianim flnctibui diitra- 
ctom, eiaecuturum eue promiientt. (IV.) Ac iam diea adent, in i]aa 
oportebat anom ex ma^ae eccleiiae miniBtris, caaioeoso ambone, piotan 
imperBtonim et patriarchamm memoriBm publico praeconio commendare, 
impioe auteni enecrari ac diris devovere, cum improvisom qaiddam et 
prodigii ■iniile accidit. Nam iileatto et oblivione neicio quomodo prae- 
teritam eit imperatorii Andronid innioria nomen ; item liidori pBtriaTchBe; 
qiied manifestnm omen eaae <riBum eit iU, qui fortuita et aliat aliter coo- 
tiDgcntia acute interpretontur. Btenim apparet, iaquiebaDt, aon placaisia 
Deo celebrari in ecclena nec eum imperatoreni , qol PalamBc, Deo* mul' 
toB Btatuenda, errorem Drimoi UilBlionibu» •OBtentaMet, ae neque eiaml- 
IWDdnm neqae corrigendam earBTiuet; nec illum iHdoTum, qni primua 
can ipaam errorem , in patnarchal«n aedem illatum , dictiR pariter et fa- 
ctiB publice pcomalgaatet: qaemadnodiim buo loco a oobU in bao hiitoria 880 NICEPHCH» GBEGOR&E 

A. H. 6S59 iojo^tag h nte mc^xovn d/cAiinrcii xitioii. i«A i' t( rijv 

Xvntjv ufopijTdy rc t3o£l xo) ov pdXa avvnanjov, J/xdtof ihat 
T^ fiaciktX vtvofiunai Kmrtauovi^in^ , r^r iiptS^g xvfuax^v ^(- 
(fttv &9'foia9t}vul Tt Tov Xaiv avSte nai fiitrjv t^v Tov 6v6(Aa~S 
Toc ixtivov ftv(a9at iva^Qtiaiv. xui Tavta (iiv jfiSl nt; taj^t' 
xn) x^tf*^ h rovioi( ittXivra. (£.) Vpri Si rw rjWov toie 

P^Qivoie ufitlffovTOt xvxXove, xal TJj y^ i* t^; vcuf /Xoi;; tiuv9^ 
Moi noixii.ov :ioig jrQiiftaat iaTOvgyovviog yiiuiva , xaJ SMfa 
nuvTa nf o; avafiiiaaiv tc xul navtoliav yivtatv xa^ji&v uf>96y- 10 
yois odXniy^ a^oaxaXovfUvov , xaiini.tvaaf ig Tovg tov Bv^v- 
rlov Xifiivag Btvtjwai T^t^ftig Tiaaa^tg xal Hxa. ai 5^ tov toS 
Ei^itivov nivTOV Stal^aavTtg av/ivit Tag ix IHaiwiiSug rt xot 
Xtpauivog xal tOv txit^tv' xariovaag jpiifluv i^ ifino^lag VaXti- 

KTtxig r^i^iftig ruv rtwovirmv ^vtXdfifiavov. uajtovSov yu^ in' iS 
&kX^Xovg riwg r^v ftux^v &tfiivovg o6x ^v ii^ifiktv, oi vvxraQ, 
ov fu9' ^fiigav, ovS* ini fi^axv T^f utfag' aXi^a nuvTug lo- 
V. 448 novg xo) Xiftivag Sit^tvvnv , xa) naat TQonotg itci/jtpiTv, u^tr 
av tVri rijv &XXt]Xo>v S^oivTug ip9o^av vnt(jTtqovg tov Xoinov xa- 
&larua9uu tiX^tpooi Si xal avfiftaylag Ix KartXavav xu) iIv-20 
fyevrlofv, iyxoTovvrwv aiflai xu\ aviHv SiHi Tu fp&uaavTu nrul- 

Fafiara, liniTiaTiffov t^; ^«/^C ^nTOVia xai tov no^uov, xutk 
ndvTair Sfta x'^'^* "'"^ Xtfiiviav xal noXttav, xal Snomtff 
£v tltv rtrvovitav yivog, uaxiTwg 6ft*ufttvot. 

•opn expoiitaiD ea(. Cum lulca pottridl* Imperatrix Anuft, principis ie- 
foncti uxur, dolorem iatolerabilon sudita bk re coDccpintet, ct auaplcioni 
locui euG Tideretar, ceniuit CuitacuEenu* inperator, die Dominica pro- 
sine Mquutu.~a congreguidum ruriui popalum, et uiiias Andronici nouien 
provlBmindum. Atque hiec it> ferae ae nabufiront. Kt iu hii tiioms deaiiL 
(V.) Vere ineuate, cum mI ■eqaiDOCtiaii) prMtervectos oovo ^unine, 
velut florida et Teraicolori veate, terram obtexeret, omneiviue arborea m*- 
citaret, et ad omnifjenos fnictui produceadoi oiutU Tucibus provocaret, 
io Bjriantinos portui Venetae triremei quHtuardecim delatae lunL Atqua 
hae , Foiiti Uuxini faucibu* circamcluai* , Galatica* Genuitaruoi trireine*, 
ab mercatu redeuntea ex Maeotide et Clier*aae, nliiiqus iUiu* Irartua lo- 
cii, ooniprebeadebinL Nimirum iDtarneciau bello libi invicein iadicto, 
Doc noctu nec interdiu, ne horie qaidem aiomeoto, t|uiG4cere poteranti 
•ed omneni locuai, omne* pvrtui pencnilabantur, tentabauti|ue unioja, ut 
conflato libi invicein exitio luperivrea In poaterum ovaderent. Cuai «utem 
et Catelanoa aucius *ibi Veneti ■diuuiiueat, et Byzaiilio*, ipwra i]uoqua 
Genumi ob Buperiore* cladei iDfeniva , faciliu* ex eo illi* fui( pugnam et 
bellum ioire, ui oniaeu et locun et purtuta et UTilaleiB, et quauiiaqiH» 
Uaiiuiiica natb re*i(lent, efliMa Irrucatibu*. ..Googlc H1S1DRIAE BYZANTaTAE XVm. 3. §81 

/, 'Etai i' ^ jtttptunieD^ tSv onlati fiiyav ti iaia9ui t^A. C 1351 
nSXtftof htoYyAXiTtiu , xal ic nltlova iittQx^oYTa x^*ov , Tovf'"^'"'*^ 
S* ixttlvovt, 1] TovvayTlav , ovtt ^p/d^fra xafnovriK tHi nQo- P, fisi 
yituva' TiXtvTwai J' te tu fidhara to xparof VniTat Ttjs i(fl- 
SotfC, ipift (tix^hv lniax6vTtt ivTuv&a tov Xoyov toi' S^ofiov 
lg>' Jriftt TffiifHOfitv, oTg tu fiiiXtaia nttp^xoXov9t}x6rti i( tAo;, 
{vr fi Tar? nfoaijxovaaic Iniaiaalttis , uxfifiij t^v nti^av ilXr,- 
^ttfitv, war' tx^iv oifiiyovoif aaqiaX^ xa> fi/flaia t(« t^c ^fijj^-B 
0(id£ nu^an^ntii'. ttntp j^a^ Ti Toiv onuvTcin' Vti^ov, xal tovio 

10 d' Jc T^ /tuXiara RurTfii/ tldivat Ttxv/jixl fioi, t^; jifpoyix^; atl 
JiJaaxotiaijc /i« T(ii>' ^r /?/^ ntgiiSov n^ayftaTtov, ntnuafiivov 
Sfia xol StSoyftivov ^vai joig anaaiv, dXtj&tlaf t/ta&tti -Stiv 
nfo yt noa^Tav T^y laTOf/av, ^tfiovixov ti xfa^ro; f/Aij^ivrav 
«(rj^^dfv, anovov SiSaaxaXlav ivolytiv ToTe dil imovatv arS^d-C 

ISaiv, want^ i| tt(ixiTvno)v t&v tp&uadvnav, rd t' u^iXi/ia xap- 
nova^at ,nifiqiavue xal oaa tpavXifyftivae iitXijpiiiaaTo x^puff 
xoi Tv;raf unurnov oXoaxtfwf untxta^ai, oI( uv n^o; fiovXij- 
aeuc i filtov aiftiad^tu tov{ xfi/rTov;- tlvui Si Toif Tr^g ixMkij- 
aiag xfft&vag Kul xXvSwvus , ovg^ twv u^x&vtiov anXoTta xal 

SOij Tov af;!«v untt^la Toii u&Xhit nfov^ivijat 'Pwfialoig, ^w— 
anax^tviiav tO!^ tov naXafta xatvogiotvbue xol datfihi Soyftaai ' 
xa&dntQ tA xovifa Twv aKtv&v, intiSiiv noro/i/oi; l^vvanax^iv- 
Td QoSioig ngie ud^ove xal anx^apTovc Jffji^aTid; xataf^/ipi;- 
Toi, ^opr/aif xai ntifuis SXXot' SXXaie ^tffvvfttva. nt^l wv noX- 

3. Vane <]aon(un ipM arnMnui appBiabu bdliun boc mu;nam ao 
diohitaDiii fon poUicetar, ludem Tero aut reprebeaiiuDem BDn laceptae 
TM Bereotar; led ceniurM aoctorite* tum demam firma ett, com re* ad 
•xitan perdnctae laiU; age, oratiooii ciiraaiii, hac loco paDliiper ab- 
raptam, ad aliai rei cooTertamus; quai ^uia noa ipsi in primia ea, qoa 
par erat, diligeatis awjue aiuqauti inmiii et accurata cogiutiane perca- 
pimm, iddrco earum veram ac ccrtam nariaUonem facile ad poeteroa 
txaiumittcmu». Eleniin *i sliud auidqnaia, illud omDinm maiine ada, atqne 
ipao qnotidianenim rerum uia adoctu* lum , ita omne* nbi penuadere ao 
•tatuere , veritatia potiiMBMm rationem e«ae debere in Hietona ; qnae iam 
inde antiquitai robui et auctaritaleai nacta futurii inbinde bominibn* 
facileffl diidplinam propoaiti ut ab tu, qoiaateceaserunt, Tehiti qoibnadam 
■rdietypis, ntilia autnentnr ; qose Mtem ■iniitra et infiuista, Ila ae ODmiiM 
abstineant, ai Telint bene ac beate TiTere. Snat salem «oe rea (de qai- 
bua dietuiuin me profit«or') eudeuai^cae tempeitatea sc proeellae, qass 
niaeru Hontania Intulere prindpe* Incauti et impeiandl rudes, noTis Pala- 
nae opinlnnibus et impia doctrina abrepU; perinde ac Taia lericula, quso 
flumineis Tortidbua correptu, et ad qusalibet orai temere et fmtaito de- 
Tolota, vadti ct rupibui modo bi* nodo illie aUias franguntnr. Qua qui~ 88i raCEPHOBI GREGORAB 

A. IL flB59 Xot ftoi noXidiat npooAijXv^ine tav ^crg xal cmiau xol 
xa^a^i/trfti plov xai nttnmi if^Si^ov iiaXofinimw Stvrt^ 
xl&tadm T^iUa (ti "^viaS^oav anavxa Ktvivytvovatje Ttjg ti~ 

Eatfiiiag' IxtiivQ-^ •fd^ Haati lyioxt npo; TSXXa, ii& tftUm 
Xa^lfl/i(¥OV( htovt Toff y^ufiotTac &tf^oy^y yiltum;; na^Soy, S 
uyatlq>9oyov tlyat Sod^ataS^au &y iao)e nfif iyitay, Zaot tfiUat^ 
joiavTtue iiTtiayzai xai ^XXto; Aax&ifyaii ^xtty ntifixaat np^ 
XoiSoqlttV (w Si &t6s ti KtfSwtvopiyov , TSkla ntt^aig^xpv- 
tae n^s aixov ftavov fiXfnHy, nuTQtoy tlvui Siyfta ti tcal na- 
V. 55S payYiXfta. (B.) Tov yd^ toi paaiXioig TtTri^v ^Stj huy Inay- 10 
yiUats fttTiiopi^ovTOi , oTg lytTvy/avt oftiXiav , ois pai'i.oiTO xa- 
^ohx^» tivyoSov avyxQOTi^aat , iv }j, xor^ t£ x^T^oar nutfitoy 
itfof, na^ttyat Soxti xal Tot^; ixavto&tv t^; t^Korftfvtje na- 
V. 449 T^aQXttf xa! laiaxoaovs, fttTliOQOv ^v to nil^^; iXmat X9V~ 

atai( alot^ovfttvov. apti S' intS^fir^oat ix &tcaaJ.ovlxT^; o JTa- 15 
Xafia(, <uf ti^tui, i'r*()a orS'' itffwv ^vitl^fi Tt xaJ ^vyf^ 
^ajTTi axffiftUTa. lat yag tptov, xal ti' ti Toiy xovifotl^av, aara- 

YittX xai qnStiiis uvffti^ navti avftiftQttai , ovTia »a\ ovroc »a9u- 
no^ ailovra r^ Svaaifiila iffi Tt Koi tiftqi fiaXa QuSiiag riv fia- 
aiXia nfie To fiovXofttvov. tiSiiieoiv, lue xadJmtQ WKtiQiai xaiXt 
yXtxv^l fiXafitliav xijv tov i;Jl/ov XaftnASa avftPalvit ylYvia&ai, 
ttttl tije Jav i^SuXfimv &a&tvtiae avnut- &TaXalnD>goy tXty/ov, 
oStoi xal TTiv Toiv SoyftaTiny aitim aaS^OTijTa ftuXXov av fiXu- 
13- Bioi cod. Botr. 

dcm de re rlri niulti, viTtiita, lapicntla, Tilae inlegiitafe et orthodana 
, fidei •inceritate illu*trea, M«pia> me conven«nint, «t nt religioni peri- 
«litanti uetera omniB posthaberen , enixe hortati annt. Qnippe io atiii 
rehui, si quando *cri|itDre* aliqDid dijiinialent , ac noDnalla, Dt nmicia 
gratificentar , ■ilencio praetereant, id quidem fortaiM invidia caritunin 
oonilonatuaique iri ab lii, qui iitiuimodi amicitiii obnoiii ct ad convi- 
tianduio miaime natura lu* proclirea faturi *int: ubi autem periculum ad 
I>euin pertineat, tum noi dcbere, caetcrii rebu* neglectia, hunc unum 
Mipicere; fttqne Qlud «Me dogtna et praec«ptum a pareatibu* tradltam. 
(Il<) Cnm imperttoT qaartum iam annum eM, qtiorum coniuctudine ntebatur, 
pro«i«ia Hupeadertt, velle ae dictitana geamle condliam convocare, cui 
lotiaserbi* patriarchae et epircopi ■ingalimors maionim iDtere —c nt, pen- 
debat tuIciu eiipectatione, et in apem bonan erigebatur, falauiai vero, 
qoi (ot dtnmu*) TheaMloaica naviinme adTeaerat, alie ex «liia excogi- 
labat et machinabatiir. Nam uuemadmodnm lana, vel ai qua re( levior, 
initabili* en et qaolibet venUi facile abripitar, ita hic ^uoqnc imperato- 
rem , lemri errore implicatum, agebat ferebatque ad arbitrium loam. At- 
^ue ut veipertilioaibDii et noctuii «oli* lumen noxium eit, et qoam debilea 
■iDt Mfum avium oculi racils arguit, ita hic, quoniam iciebat dogmatan 
■oorum pravitati advwiaturuffl magi*, quam adlsmBnto fiatanim «■•« pabli- HISTORIAE BTZAJmNAE Xm 3- «88 

^cy ^ SfA^tif XQhie ii}/toTA^( xol ^mrpix^ itar^^, A.C. 18S1 

mvtfiovXtvi ^{Xziov thai tuayimXi xal xo)M.ataiv aU«*f ^low-'"^,^!^" 
XHiaai joii amnaparanonifove, jtpoq)daiai Jiai x^aiftaov, C 
oViMf «aXoL xol 7ovl4a>'^; xttl Stroi xar' tx^ov. jiag y&^ o %2i 
SifaihA n^uaaav fuaiT z& (p&i, xa\ ovx tQynai n^be x& iftii, tva 
ftii qiavf^otdf Ta t^s xaxiag Vffya avrav. {F.) T^ ii, to fiix 
SvTix^vf oviotal xai inagaxaXvnTws tuv ftaxQuiv txilvwv inay- 
jreXiur xatay/tvaaa&tti , ovx aytvBvvov livai TaTg ziuv nXtiaTWV 
tioxfi yviufiaig, ovit Xoiifo^iv ttiodMlaig yXiiaaatg avaXorroVlt 

10 10 St axtuv tiva a/^iSiaaavTUS avvoSov n^oTtQOv, nfoipdataiv 
tntira nayTotaattti, onofat Tori^ ivvaaitvovai ^aata xal xmi 
fiovXfjaiv <j>{^VTat, xoHu^iy, tovto At z^v v^Qtoit axoXaoTov 
xlvtjatv ^Qoittv, olftai, xai aftfiXvxi^av noiir»'. ix irj Tomivtwf 
aq)(,&v xa\ ontqftdTiav noviiq&v &^%aftivoii novjj^a ^trtjvixS^ 

I5yiyvta9m xiU& ji tlxie Tu yfdifyia , xal ^Sivavatv SQog, xaTuB 
T^v naqoiftlav, ttxtiv litytvtxo fivv. xuntii^ 0Qaxtjg inixuva 
nXflav ovx r^ inaqj^ia 'FiOftaioii, ftivovg Toif &gaxixoig tv9^e 
fieianiftntTai iniax6novf, xal TOtSTon' ovx anavras, aXX' Saovs 
xol olovs avX}.t}7noQtts jfiS ^ovX^aia>s ^Xniatv I^hVj o^ nXilave 

SOh^^/iw 'ow Svo xal lixoatv Svras' xa) rovTtov ii rois nXtiove 
iarrl vwv tl^aa&ivTuv &itxas oaitav ixttvav dvi^&v '^ifiatvtv 
Aiai, xal tA }(ttQ&y^aipa Tr)S &ot^tlas i6vias t^ JJaXaft^' &vV 
01 ftiv T&v 1% lipdT^ov xal axandnje vn^fxov oaiaXXaTTOVTW» oipi 
4. oZaie em. Boir. pn otae, 

cnm indiciDm et mi,gnBm ■pectatonun freqnenUim, iddreo exiliii Bliisqn* 
aniiiMulTerHOiiibu* epprimi eoa, qui contn obsiturcnt, melina eue dicelMt, 
quibwdBm niui rBtianibDB, qualei olim InliBna ct octeriB Inliani limt- 
Lbna BuppetebBDt. Etenim omDii qui male agit odit lucem , et non TDoit 
ad lacem, ut dd manifcatentnr mBla opera eiuB. (111.) Caetcnim bi ita pa- 
Ism ct aperte magaifica illa promiuB fBllerentar, plurimorum Ixuninum lo^ 
diciii obnoiium id et obtrectationt expoBitum videbatur. Qnod ai imagi- 
nem ellquam ctmalii failuitam priiaum Bdumbrarent , deinde qnibnilibet 
lalioniba* allatiB, quale* prindplbuB in promptu Buot et ad libitum oecur- 
nnit, poenas adTer*arii« irrogarent, id Tidelic«t etlraensm iiiBalentiae im- 
petum poaae frBOgere ac retuadere. , Ab bi* prlnciplJB exorm, atqne bi* 
■talii Bemiiubui iacliB, maloB quoque, ut par erat, labori* «ui ffnctiuper- cepere, et ut fcrtur proTerbio, moatem partnrientea morcm pepereruntr 
(juoniam itaqne, praetei Thiaciam, nulla ampliua Bamania proTiiii^ 
inpeieTat, aaloa Ttiraciae epitcopai ilalim arceMit Cantacnzeau* ; , led qoot ct qualeB consilii nii adlutoret habitnnim teM 

BperBbaL Krantautem non plnre* qnam duo etTiginti; atqne eamm ple- 

lotqoe coDBtabat intmiot «tte in locum hominum «BnctJHimorum , pei in- 

' inriam eipultoium; eatdemqae Falamae cTroribui propria mann Bubicri- 

piiate; quonim aiii plane agreatea erEiat, nt qui ab antro et ligone lutt 684 NICEPHOai GREGORAE 

1. N. 6S59 rijg ^^lpac Kol jutflic aviXi^fyt» tUiiotv t& tSv •yqann&Tm 
OTOtyiXa • ot ii t&v x9ii xnJ nfiriijv U^wnXm , xov yit^w.TV~ 
nt/oif »akiriovfi4irar u( T(i noUd, xa) ^i;jjv ffH&y nfottatvty- 

P. 556 xo>T(in' fif zof fia9(iov, nX^y nw af^»»(»ra( (?mu avvTl9io9at 
T<ff ivaatfitt Ilakafia. 5 

T. 450 J*. To^TiDi' tt' ovTcof f/^vrtur, npoff{ilf;Xvdiu; IJ/a t^ /7(i- 
atXiT T^ TC oSirav ^/trv ^x naXaiov iftliav ix n^otftiiiO' dt^tfv 
iyiA, xol 5(i»j* T^ nQ^foiav vnig TJj( airov aotovftat Tifi^g xal 
ifw}^(, xal ci'ti ngof Staftovfjv xal avoritatv iXrj fiiov xa\ nal- 
iiav aitov. tJiHZa n^ds lXfy/_ovs ixtipriua to^; avy^SttC, vn/p 10 
n T^f xoii^; iin' ixxXt^tur tip^vtic xal tiatfitlttf aYii>vt^6ntvo(, 
Gm' Sqoi^ ftivttv Tor; nax^ioii avi^, xai ^^ nijiuv vni^ Tii 
iaxafmiva, ftr}3' oStios uftaQiai xal &ai(ivotg &vSqaat t& t^c 
^■toXoyitie ngodtS&mt ftvax^pia, ii uyta ror^r xvai, xu) to^C 
ftapYafirag ToTg /o/poif. (B.) Td zi otv ix tijg 9iiag ypaf^g 15 
xal z^ ^ftirtpa avviifwv, „Tld(fa(", tifaaxov, „n^ ifQtvuv t1; 
tI aiprjxlag lyti^tig xard t^c nioTtiag; tI Tohg fitjdi tu iv noatv 
DWd^Tdf &tohiytiv naqaaxtv&i^ig ; tI t^v Xakavrjg olMioftiTv 
intlyj], Tu nfd; Hnaffitafiov ovx iyav; tI nfig oi(>aviv avi- 
WTaa9at, nt^&v; Ti xfQOTOvtTg xuTi tuv anXovaTipavtini-Vi 
X&v &toXoyovg ai9^ftip6v, xal noiiTg Xojiom ufia9&v Tvgavvi- 
xaavviS^ia; tI ToTg Apajrvhig ivStafitTv n^odvftctg Toig ia9t~ 
mv em. ideni pro 

D redire (olili enent, bc -nx priiDK lilteranidi elementa articalite 
_.. . « didieiuent; alii non ita prideoi tncrilecia «dmixraat, et le In 
lupanaribw Idcntidcm volataTcrant ; nec, ut ad eom dif[niwti* gradnn 
eTaherentDr, aliud quitlquam contulcrant, niH profeMionem eini haercMO*, 
quaoi impiu* Palamas in»titulMCt. 

4. Haec cum ita le haberent, ego imperalorem priratloi ooBTeoi ; uit- 
dtii« noitram Tctcrcm in ipw omlionle Hordio comniciDoraTi i quanto 
BoUidtudine dipiitati et animte eiue, et diutumae cun ipiiui tam libero- 
rnn coiuerTatiDni pioTideTem, comnMmefeci : dcinde ad cuarguendom lolito 
nore deaceadi, pro oommuni eccieaiemm pace et pro orthodoia fide pra- 
pngaMw; eomijue bortatui ■ani, ot maneret intn termiooa a patribna 
coiutitatob, atqae at ne preefixam metam traniiliret, nen homlnitnii tdeo 
Inparitia et laTerecuadia theologiae ■yateria proderet, lancta ciniboa, 
«t porda nargaritai. (II.) Ilaque ••ora* •cflpturea cum mea ipiiua or»- 
tianecoanecteBB„QuidagliV (InqaiebMi) „Ubi ueiutaaf Quidcnbronca 
Iitoa adTenD* nligionem Miicitaiy Car de Deo diapotare eoa permittla, 
qui ne TDlntiaiimB qaideai et paMim obvia iatelliguntV Qaid CliBttnae 
torrim mouriii , deititutui rclMii ad eam BhMlTcndam neccuariUV Quid 
Tolarfl in caelum cupia pcdui Tiatorf Cur intra uniua dloi ipatiun theo- 
logo* institui), qui aniniBB (implioea Dcrrertant. et indocti* doctoribo* 
Kcitia GoiiGilia cDgia lyrBoalca ¥ Quid unbeciUo* iUaquetre «nunBniiB ro- HISTORIAE BTZAMTINAE XVin.4. 885 

vmtif/nvs, we d^ T( (ifya xai pamXotiv ^ifyoy 3ft5»; tI a/fJitt- A-C. 1351 
fyif iiaXtmxuv m^xtov &va3oani, xaS^datQ ai fiv^oi wtlAai "^— ^'^ e° 
roieYfyawras; tI Ttjs aijf xoiaaitag ixjtvfa^tig r^v ^Xoya; t/B 
roTi natai yta^fii OTfyayfiiSr xal niv9ot( uajdxvag; r/ x2^(W 
Sixiiiy avToTi xttjakiljtei{ T^y tov n^iOTiuTO^o; &(fdv; TlTQi/foXove 
x«< xaMittf uxotv9-ar ^idZj) rijy yijv avTorc avaT^Xtiv, xal 8u- 
x(fva>y aXfiijv Ti}XixavT^v ; i/ ivarvxlag xal Xvnag, liSoy tv9v~ 
ftlttV xttl JoSor; /irrJffffijTi Sii 9njio( t? kii) 5t))T^»' (lajffC 7^5- 
0»'. tfofit^av Th iftntattv tlg X^tgas ^»v IjiStToc. Eini nuf SX- P. 557 

lOXtu ftiv at jtTrdfftity ^itj ijdiv inayyfXItti, Irtpa i' ai ta T&^; 
xaS^oXix^v fiiv yuQ ncROMjx/rai avvtitfv xa riji atjg inayyiXias 
^v, RaT^ti(i;i;d!i' aattVTav xal imaxoTiav nhj^ivJaV vvv i' ovH 
ftifiMV Tmif txvi} ftttaialiovaa» cxtita^i fiovXtvj^^litv. xol 
n^iv fiiv IXnliav Yjrvrf itoff^waiuc x&v rov BaXaftd xaivo^ta- 

15 vt&v -ifioaKov Tue ixtlvav ^nu^ ' v^ H Tv^ttvyixiv offSi ai fiij- B 
fttt ntt^axtvd^via aov iv yiiiylif, xtt^dntf Iv mniXala Xjjmav. V. 451 
RtuC y^if ^t) av avvoiog, %uv &tiia» t^c ixxXvfoiai xavivtov xnl 
^taftuv VRf^opfOf oiaa; xardvttf /ttp ix fttja^gSc xttXtia9tu 
^Hninraxi TOti TCxrOMxoti xal xo(>«ii xavivttg. taantp cAv t^ 

20T(XT0»ix^ xa*^i'i nXttTVTifttv iXft* t^* X9^^* ttvdyx^, xazi 
naattv y^v tc xol tfiulaooai' , xai Smjnt^ av ihv ivoixoSvrtf &v- 
&ffoiiot' ToT; ii rav uv&ffwnam •^fiovlttts fti^ixds rnmc xalC 

tibtis itiidet, tc si Utud iHBgntiiB et iiupentore diKnDm f*diiiu litf Cv 
BBiamni dialectlcHva nberati proTentam repente «ffandb, iit fnbnlee olia 
GigantMf Cnr ipie inpplicii tui flamniRm accendi»? Cur inipiriamm et 
Umealsram neMei» lilwru Niia coacerTU f Cur eo* voleni inclltaif her»- 
dca nnledictioDi* pmlatne ndTena* primum homineml Cor cotpi tarr»a 
Mi tribuloa et Beranunmm ■pinugerminare, et tantam lacrymamm aBft- 
ritiem pertnriref Cnr infortuoigi et dolon», cam laetitia&i et *plead«rea 
facile litf Memento mortalem te eue et obnaiias morti natnnm lOTli- 
tnm.. Terribile cat in manui Dei Tivcntii incidere. lam illod velim dica% 
qnid sit quod p«r ■nnoi lotoi quataar alia promiserii, alia ipio exilu pra»- 
atesf Btenim taom ilind pramiwum fuit, coacl 
In qnam conTocarentur oinnes patriarchae et 
eitcmporarism cogis, ea ne minoria quideoi al 
praeaentit. Antehac ■pe« ■■!(«■ adumbratae, 
opiDtoonm correctione, illarum animoi nlebaat 
ranaicnm tiibnnal tute ip*e In aogulo , ct velul 
connituii. Nam quae a sacrta cccleuae legul: 
eat, an ea lyaodu* ei«e uUo modo pottitf i 
Betaphorice diclae cooBtat a fabrili Tulgartqi 
igitor neceue cit, ot reeula hbrilia uaum lat 
M mari, Dmnibut habitatu Tegiouibu^ acoomni 
nt, atqtH nt iu dicam ■"■""'t* et ■ultiplicea , DcinzeajyGOOglC 886 NICEPHORI GBEGORAE 

L H. 6859oroy antfftarat&s xal ita<f6^0vq tlniTi' ' ovtoi xal nteT^S intXij- 
glaS xaviat xai ror? noXnixoTc voftoi; xaS^ttijxiatlQav ^x^ai 
avayxti r^ /(it/av, xa) SQ/tty rwr aq/Qvruv , xai ^ytia&at rwv 
^tfiovar, ai 9i roivarxlov 3pSv i9ilowa fiXijitav didia ftij 
IvavTifyvfttvd aoi ra S^tufttva flvrjTat, xal rov OKOJtov Jiavtdna-S 

llatv «rtlndka. iitil xai aixoiofiog xal rixTiav, Sv fiti xa^htf xa\ 
araS-fi^ xaJ rots roiovjoic X^^*'^'^ xavoai» , ovx i!( ftaxQ&v r^v 
xa^al^tatv tioi Sv iwv Sqwfilvtnv , rtw t^c Hgftovlag xpthovf 
oiiaft^ r^v iniaraaiv rtav t^wv i9wartos. infi rolwv xal a^ 
%oTs rrjS ixxXrjalas xuvaatv oi/ ^njj, i'a&i xaraXvSrjaoftffOS vno 10 
%^g txxkijalas , ^ ftHXXov vn& tov t^c ixxXtjalag fjyovftlvov 3-tov, 
xai tl fiii aitlxa fttJLXa, aXX' ovv oii' ils fiaXa fittxpdv. 0?a&a 

E/a^ (5; t^ n^fSroc Svoi^n' ff^otrrurt;; ytvofttvo? r^t rov IlaXafi3 
dvaatfittaf ofiov rjj fti]rQi roi TOffo^Tov 9vi)vfiov rfj ixxXijaia 
xartairis aXrios. dio xai fttjvtaarros tov ^cov, rije iiSatfioviag IS 
xai S6^i}g ixtlvi}g yvftvhg xaTt\tlif9i}Z aifviSiov, xai yiyovag ti- 
&ie vmqoqiog jtargiSog ufta xal yirovg. xnl 17 ftiv alj fi^rt}^ at- 
a/iaitjv iriat rov fiiov rtXeVJ^v , Xifi^ xai \fw/tt ianavtj^fliia 
xat aov Tov ^^Tarov r^v ari^atv nix^iv ivrdrpiov iviyxaftivn' 

Fov Si jioXXovQ xa\ noixiXovg dvafitr^^^aitg fiiov nXdvovg xaxd rc20 
GpriKt;v xal JMaxtJov/ay xal T^i^ttXXoig, HfQatxoTg i'ntija xal 
aar^anixoTe vn' dvuyxTiQ ¥Swl rt xal Soyfiaei xtxotvdytjxas , laS 
xai roaovTQv ntQi r6 yivog iyvtoftova Karaar^vai xal <mxtw 

7. z^ro Goid. Pmt. , ant j^ttat et miks Ooup. 

ntbnt; ita etiaiii iKceua eit eccleriu^cinui regnIaniDi et legmn dTiliin 

tuum ad uniTeno* pertinere, nt ct imperataribui uDperent, et prteporitU 

praeeiat. Tu Tero, qoia contrariuoi viderii velle ncere, ▼ereor ne ea, 

qiue fntara «unt, contraria tibi acddant et acopo tuo plane oppoiita. 

Moippe fticbitectna et faber, nisi perpendicnlo et amuui Blitaiiae aimilibni 

regnlii utantur, ruera ea, qoae fecerint, videbant nou lango poit, propterea 

quod operum «tructura ad ■olidae coagnieiitatiDnii legea uon exacta ait. 

Quaniaoi igitnr Ipte quoque ecdeiiajticai regulai non Bequeria, tciat te 

ab eccletia, Tel potiai a Deo, qui ecclcaiee praeat, lubTeraiun iri, A 

c poat longiiiinuu mora*. BCenim (nt ada) primua ta, 

■lamae ioipietati patradnatai, huini tantae, qoa ecdeda 

tieni) cauaa eiititiid. Itaque Dea irato, fortunit et ho- filii abaentiam patia, qnae inDrienti peraccrba eiae de- 
ttae eiitu poenat dedit Tn Tero mnltot et Tarioa via- 
tirsdam, per Macedoniam, per Tribaiba emengaa, Per- 
ipammque iQttituta et dogmata coactut pRrtlalpare, aic 

oblito* et , dc t«, caat •aiee a Deo dereiuGtaB, tb •■af HISTORIAE BYZAOTINAE XVUI. 4. 887 xorrdc &XXiT(ioy, tyxaxaktKfQ^tvta m r^ 9toS, &rTt xui .K.C.1351 
TO^C 7(5)' al/jiaXaiotn 'Ptatialoty vvcfoig xal jwv *" wlaw^^ffw-^^^j^e"* 
fi^6yTiOf fl^ffpuiy ta aufiara avftnaTttv, xal ayaXy^Tue iniffa- 
vtvtn, xai ftTjdi rijv tu nayta fioaxovauy ^Xiov ^Xoya aUtt-P.SSi 
5 a9ai , ftijSi rois al^t^lovs toS d-toS xiQavyopoXovt nQt^aTijgttS, 
cuc <D t^tos, SuXiuy, lntXtly>tt ftt itiffovfttyov Th t^S J^povix^; 
tutftolov Tu;^; nuvra xa^' i'ya , oaa it' &ydyKt}y at ntnqaxi- 
ym xai oaa ntnoy&iyat "^vvc^^v^xtt , ittvii xai xaTaqaQ oftoTt- 
fta , Sta Tov^ ftv^lovs x^f*^'"*^ "<*' xXvSuyas , tay nfo^ivoi av- 

10 Toc £tf yt Tfl fiijT^i KUT&irijs rg jow 9^tov ixxXijaia, jiyyjj ii r^ 
fiaaiXiSt t/ Tdv naytay STi^Of ^ t« roiaika rijc ^aviXtiusB 
xa&iaitjxiv ttiVta IxntatTv ; Yaaai ya^ anavrts , tui oftov li Ttfif 
Tov naXaftii Svaalpnav iar^^t^c xal av&tiftt^v rijy avStvTtav 
&naXtoXtM , Ttjs ilx^( ft^ uvaaxoftivt}i ivrav&a paxQo9vptiv xai 

iSvntQTi^ia^at navTunaaiv. '^Enttra r^s fiaatXtxijt i^ttvaia( xal 
nffis ai faTtytx^timjf oif/i, inttS^ t^£ tov &tov natStiof ixXa- 
9ofttyog xctl avrhs, xaX riov IlaXaftixiav ixtivav ai9ig &vrix&- 
fUyog iOYftartav, naaav aittav iSiiovg avrip roiig fiiv t^ia&ttvC 
ruv lni9K0ntxwy leal nuarig i^ovaiag &Qovo}v aSixoig xal |if /■ 

K ouStvi Xoyif , Toig S' avrttaaynv, tu ^(«poj^^af a T^f aat^tias 
anairovfiivovg oftov xai iiSoyrag nr(ioTtpoi' ' o7a9a ag ytXog lav 
Hyatyt 'nfoli.fy6v aot x«J iiCfiuptvQoftijv atl, wg ov» ATifitif}t}~V,iSt 
Tog unaXXdiitis 9mv ux9o(tiyov , aXX& Xvntj&^jj nt^i t(1 ^A* 
WTa, ^t]ftiu>&ti{ T&y naiiofV Vva tuv aiuv; ovH yd(f ttntixSe 

12. aluor enS. Bolt, ■ 19. xai miinit H-] pnd conL BoiT. pra ao/. niMcicordU sUenuiii exhibuiati, ot et RomaBoniiD ctptlToi 
H Inbatiun adbnc ngicntiuiii corpora caluna, et 1111« nllo dolorio •coHt 
pedibui labiecu protererei , nec boU* nveritu* laceiD ooDinm rerain eltri- 
ceoi, nec fulninii mcto, ut pu erat, dBlerritui. Deflcieot me brerM 
leaipoiis ugaitiBe, omuift et liiiguia uarwitem, qoae te Nbegit necoii- 
taa bcen et pati gravia et eueuvtioni prouma; eo ijnad tua et matria 
ttue opera tot procGllia ac Ductibu* eccieiia Dei obiecta estet. lam Tera 
ecqua praeter hanc cauia alia eislilit , cor Addb Aognala principatn exci- 
dcret? Qna die efrorea PalamBe coofirs«Tit, eadem illam omnee Miunt 
auctoritate 101 ipollatam. Nempe eo caiD ^viuB iottitia pitientiun ao 
dilatiaoem nullani admisiL Deinde impavtoria poleBtale etiaa ad t« aera 
tnuBlata, diTinae caitigationi* ip«e qnoque obbtoi, et illa Palamae do* 
gmata ruMiD amplexu, lioentiaB ei int^ram dedlBti, alioa inlicte et 
nalla ratioue opiBcopalibna •edibna et qaocimqDe digiutatle frado oitar- 
bandl , alio* in lUorum loeon introdaceiMi , qui doctnmm impian propria 
naao tenal' logall coneignanaot. Sda me , amlci alfido fiinctan , pra*' 
diiiaie tibi ac Beai|ier denunciaTi««e, non aUtnnun ta inpnne Deo ofleiHO* 
Md tiHiirfflm iri in iia rabna, quM ifriTi'rHi* eneiit} oaum TideUcet ex 88S NICEPHORI GREGORAE 

i. H. 6859 ^x Toiy tpd-aaivTOv ux^ifiij fit Tbif iftnfoa^tv ylrtaSm thtaatijVf 
'"'•*_«« xa!ij(p()Jwc, 000* T^c &a(fitla( ti fi(jt9-6e ianv, tid^ra. 
fi^ajris nagt}.^Xv&t /povo; xai ntTgav rct nQOti^tifiiva tiX^iftt' 
xceI vtfaitQog aoi Tcijp na/3wv fuxgii voa^aag &nfjl9't. Kal 7va 
tiv filaip naQ^&ai, vijg ofiolai iyifiiva «IjiS^i/oc, ola9a jio-5 
Xtv, a»i ISi^ xal i^fioalif aot naQatywv ovx ^gfftijaa, rijs tw- 
aitijg unfyia^a^ Svaatfftiae, tVa ft^ yti^av o filog ail aoi y{v7i~ 

Btoi. otiTttt TtQu^ ai (fiXixwe SitKtlfttjv, xa) ovxut K^dofttvof Stt- 
ttkovv. ai> 3i ov» r,fiAtig T&vamtiiaTa dQSv xal ftiXizaf &X- 
7.ai in' uXXais awri&iig naii t^£ tvatfftla^, uf ?i<o Vadiliftav 10 
ual-jitXavTixoS ntXuyovc fiiffv&iaftfytDV Ttuv ix 9-tov at>t xctru 
niSas yivafilvtav fiaailyuv rt xal artamSiatm. T^inos yaf , 
xai TOVTO nfovalaf iail &toS, xtaXvttv Tot'$ ufta^xavovtae fiv~ 
ptaic hxav&u nXT^yaTs, nQiv xvpo/^rai rby t^c fttXXavaijf £t- 

VSiov xoXdatois xXijgQv Ixttyov, itgoavXia yiig xal no^vila xoilS 
aySgaifovwv tpya diufio>]xov ngos unavtmv x^v v0piv tiX^ti, 
Twv Tc Sgmvxwv ufta xai nua/ivttoy, xal nuatv aXXois, ots 
ixovaxhv iltit] uv ylvia&af xai ovx ixiXaarov i'xuv lols Spia- 
Civ i'nttat aavtunaai xi awtiSis. nii^rtei yiig (Sf tu noXXi 
^iyovs Sixt}v avxh Til twv iQywv aiaxi/i, aiSol tiuv av&gunl-n 
If.SSdvwv oyitwv xai twv uxoift^ttuv tov 9tov iqi&aXfimV xul lafiir 
noUov; Ix fittafttXtias fiiXtiovs tuiv ati atafifovovvtwv g>avfv- 
va;' tH Si xwv Svaaifi&y aig&Jtwv iyxX^ftttXU, ftiyiaxa nuvtiev 

Itberii «miifannn. Neqne Teca minnn hm , ri futnru rea «x iii, qnae aiH 
tBceMuacnl, acnte coniicerein, cum et impietatia megDitndo peoita* mihl 
penpecta euet. Tempuii ei co breTe effiuxerat, et exitan praedicU b»- 
Duerant, Eitenim libBronmi tuoram nata mlnioiD*, coic aliquentnlniD ■•- 
gratuiet, <lcce««iL Atque ut ea, qnae intercenenint , id eandem Teritk- 
tem pertiaenUe, omittani; icii mriai nunquam ne deetitiue pcivatim ac 
publux hortBri te, ut ab eiuMDodi impietate abstjnere*, oe peioren quo- 
IJdie Titae canditiooeai Bipcriieria. Adea bene eram erga te afTecta*, 
adea tu mibi eurae cru. Te vero baud pigebat contraria omaia &cere, 
ct alia ex aUi* moliri adTeriQ* icligioiicm; ac >i flaEtlla et poenae, qnaa 
Deu* tibi praeieatei infligebat, ultraGadeiet ulu* Annticum niBre dener- 
ne eTinuiuent. Rcilicet hoc quaque genui diTinae proridciitiae eit : pee-- 
catoTu infinili* plagis caercere, Bateqaam leinpitema luppliciff addtctl 
deetinataai *ibi hereditatem acdpiant Quae enim i«crilcgiia, itaprii, et 
homicidii* ineit atrocitas, e« ab iii, qni tcI agunt tbI patiaalur, ct ab 
aliis omoibna, qul remaudiunt, diffamari MJet: iwc iii, qui petpetrarint, 
conicicatiam ■tlnuli* Tacuani babere datum c*t. Ijita qai^a eam ftagitik 
nt plurimum initar cladii fodiont, lubennte TerecaadiB, quae boioifiaia 
adapectain et perri^iBe Dei ocuto* ferre non petuL Bt iBBltM qiddeiB 
•cimui ex pociuteatia meliorei eruiMe ili ipili, qui leaper fmei ac mo- 
4««i CiuMeiit At baeretiiu wnria oinen, cwa oianiuBi graTiwuDiUB a^ HISTC«tUAE BTZAMTINAE XVIU. 4- 889 

iftafniftdTa* irra, x^aXvfiftifn Xaxt »["( fo t^; xaxtas /pw- A. a 1S51 
§ia, x»l uSi}Kov &e Ta woXAtl aQXe aQU.oXq xaX Svar&itiaprov,^''^^^ 
xai Sva9i^mievT0t', Srt y^ipix^ n^ipt^/tivon' Q^aiiov xoxtT- 
&ty, ht T^c ivanlae SijlaSii fth^tSog, tl xal fiij Ofioliog oTc td 
B^atfitTv Vi^aittv fitfiivTjxev inl TaT( rSv nat^wv 9tfitUtiiv x^-B 
ffibi. ^th r&v aktaxoiilvav ivlevz a^l^aiv 6 &toi rij Kaxftt avn~ 
^tl^n, iiVe Si& natdtlUv ai.kotv, iirt xal SiSi ri uavvervv 
txttv xaffSiav xal ^xiffia Siop^ova9-at Svvaa&at, tirt xal Si* 
dtfKfortqa. ov y&f lafiiv r& tov $-tov xplvttv avi^i^tvv^a xqI- 

lO/iora. oJs S' ivfitvais t/u Sii naXaiorl^orv ;i;p»f(iidrijra n^aitatv, 
^ 3i' fTtpittTa onoaa rfi ixtfvov ao^ n^vola av^grtjTai, tov- 
TOv; S* tftnoSloie aavToSanoTs xal notxAoif ^^Krriif ljufytTai,C 
tSc fl^xtifiiv, T^e ag^aiXofiivijg ixtlvr^ o^fiVii fitH^ov ^ xaTct 
nar/^a qiiXortxvav nQay/ia not&v. *0 Sij xant aov l^vwevirjxa 

IS S(fwvTa ftiv ixtTvov, at Si natStfae ixttvt}i rh na^dnav oix al- 
a&uv6fitvov. S S^ xo) ftiaiiv fioi rtftvti rifv Ka^Slitv, uq)6^T0v 
T^ iSvv^v la&yov, StSiiri fiij Xfarij^s ^W^f txiT9^tv &xa9-l- 
XTOV, xardi aw xal naiStav t&v a&v xivu&ivrit, S}a9^ov ^a-D 
nlv^C S^ataai nantXii. M^ S^ zovc rav xoJmxwv Xiyovs, Sn 

SOr^ T^C ^'Jlurn;; ^Ain xaTa^^oijTcvovoi t^ rijf &Koi}( nffo^ifa, 
Twv ifiwv n^rifi^v fiovXav. oi ftlv yu^ wSivovai novov xal Xi- 
nag ftuxQug' ol S' Ifioi xvovaiv uXi]9ivovai]S tvyffoavvi}s xa^ 
noig. X6yoi fiiv y&^ aof&v ag fimxtvrQa, fijat tic tuv »«- i •cderia colorem occaltara i[iTol*it qnoduisia^o, ot oenlMnil^ pleniiiiqiM 
fagiat, ct tam CDgnita ^aBm curata dillicile (it; ^ropterea <|nad MriptiUM 
•■crae tetljmonia ab illia qaoqns prDfenintor, qui MUiaa doetrinaB oppu- 
gnaot; tametsi noa eodem modo ab iti acdpiuatllr, Btqu kb ortkodoxia, 
qaomm religio finOB el incoucuua patriae fidu faudBBaiUi* inaitiliir. Id- 
drcA Deui uonDulloi crrora implicatos mori io error* perButtit) aen nt 
»lii eruiliantur, ttra quia illi cor Inbent intellecta dealitntum, adeoqna 
Gorrigi non poMnot; seo ob ntruEDque. Etenim Dri lodida inicmUlnlift 
~t Doitrum eit diiudicare, Qaibni aDtem Deu* propmai D*t ob t i^rui recte facta , ant ab aliai cau|M , prout uoa tapienti proTidentiM 
TiMim foerit, eo* (ut dirimni) multi« Tiriiaane incommoilii oblatit, «b illo 
•rrore, qnem aeqBuntnr, studet aTertere ploaquam patenw Iwoitate. i 
que illnm quidem tecum ■ica<ere,teip«im Tore eiua diadpliiue anlinm m 1 acdpere aaimadTcrti. Qoae rei niilu medium cor Teluti adadit, do- 
loremque affert iotoleiBbllem, metuenti, oe iode iu taimt et in liberorum 
toanun caput eETuiia exhanidaque implacabilia irae calidbus, fnnditoi Bta- 
tiu omuei pereatia. At tu oe adulatonim Tcrba ideo meia pnefenui quod 
ii linguae «uae melle Hnrium tuarum limea fasdnaDt. lUa enim labwem et 
dolore* longoa partuTiunt: mea autem Teraa delectationla frustibnB enibe- 
nnt. 8«ilicet sapientiuB •ermaiies ( at aliquii velwnmi •■pleiitaiii dixiQ 
Sktpkonu Ongor. yoL IL 67 r , 890 mCEPHOBI GBEGOaAE 

L H. 6899^ aofSf ' SiX* oiitoi wipiat tiah, o? tk; tvicJfiovae ytO)^ 

*"*•* jjjwof Tw^jfflfi." (r.) 'Efiol fiiy olr ravra flnifvTt vyiif oiiiv 

V. 453 ^ ixt/yov m>9ia9ai ytyiytjtal xi '^vfSffofiov toic Qi}9tiaiv, aliUl 

exolua rwa ^^naja, Siavolas xadiini^ uffvrjatiftiv^s &t<!fioi( 

xo) vo^ovc SixtttoavvTjg xal aXrj9iiac. iml otv tl( nvQ Tt tdo|a5 

iaiytty xal Suevvto &tj^tviiv uvfftovc , riixiiTTa ixtl9tv an^k- 

pXayfiat, fttjSiv nXiov uvvaag, ij iov( Ixtivov dvfioic na^X^va^ 

xuTtl Tov i^ vyiatvovja rovtifi ^d^ftaxa a^oayovroc Ifiov. tSoi 

yitp wSlvT,aty &Sixlav , avvilafit navov , xol (Vcxc SiSiftotis xaX 

iQinXac xHc *ax* iftov fiAiras. lira StSiiuc, ft^ oix txo)v SnwcSO 

xal S9iv uQ^dfuvof &ftvvta9^al fit zov uvtoS II(/0fiJ]9{a So^ji 

jiv iavTOV &tpantviiy dvftiv (ovie yig ^[(Uft/oic xal iftniXoiat 

P> S60 nal vkaic noXviiSiai 7tQoai]Xwa&ai ptfiovXrjftai niinau , ovA* 

oaac Tf xal oVac ffaaiXtTc xoffsyovai Ttftac tc xal iSiac t^c iftfjC 

IXtv&i^ittC dXXd^aaSat ijviaxofitjv , oH ftijv oiSi aXoirov Jjj ti- 15 

vof T^v i^ti^v dftil\fma&ai Tiav Xoyotv' Tovra yaf tlai Si tuv 

oftvvonat paai3^tc tiHv vjitpeoiav o^f ^^oiraf, ^i;/iiovms ix 

TO^^atnov), le jijv avra fttXtrafiivtjv jloino>' dt^ffT^at rd ^fii- 

Bn^a aivoSov Xjjarfix^v. (^.) Kai IntiS^niQ tig TiXdav o 

&i>i}Q i^fiyfi riatc xaxlav, xal fidiata tu riiir aya&div ^ftivti 

tkniStav ijSt] iiixti, dnQuxtta fioi Xomoy ic Ta oixoi ntQitiOT^- 

xti ytyvia&ai, roiv X&yiav dntyviaxori. ytvofiivoic S' in ifiav- 

tov avxvoic xttl dXXtnaXX^Xoic ntQutvTXtTa9at ftt xvfiaat Xoyt~ 

tbat\M »1iimiu, qolbiu borea nrgentar. (Ntai etlUl pnagnnt qnideoi:) >t 
ra ipu b«atae ntu fnndum evcolunt.'' (III.) Haec cam dixuum, naUum 
U eo reapoaram nccepi viro rapiBnte dignam, ant ii* que dixiucni con- 
■iMitinmiii I eed uAlpu* qoasduD Toce*, eina awntji indice», (jaae Teri- 
tate repwUata im faeqne omne qDodiimiiDdo abdicuut QaoniHm igitni 
■lU vi«u •om iunan openm luiDere, celerrime iode abii, nibil liliad 
«MMqiratU, dri qoed dn> animtun exacerbiTi in me ipnm, i|iti remedia 
<i Mlntaiit obtaliMem. Bcce eoim paitariit iniaititiam, can«epit Uborem, 
et connlia in meam pemidem alia nt^a alia peperit. Ddnde Terilui, 
ae irae Mae ideo temperare Tiderctnr, qnia non haberet, nnde et «jniboa 
mdli •mun ma Prometbeam, id eat tntelarem Genium, nldici inaperet 
(qnlppe e^ nwiqDam addnd potui, ot ant agrie, ant vloeii, aut variii re- 
■na genenbni, aumum lutberem af&ram; neqne uuqnam digiutatibni aut 

Seaoidia fortnnb, mntcnBqne priBdpe* la^nntur, libertatem meam na- 
t, nlloTe pretio Inceanuai oicendi nofea permntare ■nitinnii Btqai 
hae rei iniit, qnilHii a&mptia priacep* aoitqae bdUitte oldidtiir eoi, qpoa 
odit bomlneaprintoi), ddnc^ ad arbitrium illiniSynodi, quam nmUem 
latrodnio medltabatar, noetra oania rcf»re ■tatoit. (IV.) Cnm itaqne 
■d ■ommam tcdua ilUo* viri impnUtaa eramperet, et qnod boaao apd 
■otda fderat, Id iam omne Inane eaae Tideretor, rotabat ot domi ddncepe, 
rii l e ct o diapotandi itudio, otioRU maoerem. Tom ■ntem me uebri et al- 
mi ro t lt a tl oa tt m llMtaa obnMre coopwwK, ijnalei «niida sde JaBammi- mSTORIAE BTZATITINAE XVin. 5. 891 

eftSr Swi^^xtv, o7a xaT& tojv 9^t(fft<ttfyay yKxS» ji t^g Ik- A.C. 1851 
tlXtialas rixTH vavayia, «« «pdffuuaty i^ ut9Qfanonr, Ta/ttai^^^^' 
ti[¥ X<Sair inayytilofuyov , ^xicia iwafi^y^ Xafi^y iai vovr.C 
$9n> Ofioat /difiriV tc to>' St' u9X^atae tyyotxa S^dyaTov, t^s 
Btov xaiffov nt^iardctoig tig toBt' uvdyx^g T,ftag mfifJ.avyov(rtjf 
iva xal nXi/ovg vnd^x°*^^S tTfffoi, oTs fiax(}by xal didnvfor 
^Xoy iy anXdy)ryiov xvofo^ovfnvov txi f*v/iu ntfi^Xnovaiy, ov~ 
HtH Xttifiv n^og inlitt^iv itiyiytro axovai na^^ijaidaaad-at x^ 
iXi^&tiay, vvv yavv mant^ ifigiavtixal Stjfioali^ iftol Xpt}adfti~Ji 

lOyoi naffuitlyftati , n^ig laoy xat ttvTol tijs tvat^tlag atfag uv- 
Tov; int^Qtaaavtis aTadio8QOfti}aoiai iluvXoy. xax Sij n^ooiftlon 
Xoiniy , Ttuv ti^tav xal ftovaSixaiv uvS^wy xal avv^&atv fttta~ 
niftifidftfvog , th axiftfta tovti^ xoivovfttu' xal ufta t^v t< oto- 
X^ in' ovTov n^ig to ftovaSixoy xai avthg, wg tia9't ytvtaxtat, 

IStiwg ijftft^a axfjfta' xul tov ^oinov yt inifyytiXdfiyjv , ^v ft^ oB 
naif^ ^ftug una/ydyj} toS filov xaifibs, xal t^v SlatTav wg ttxdq 
fttTU&tTvai , tfjv t&y fiaaiXtltiiv ftataiuv Siatpi^i^v tt ufta xcti 
na^gijalav oXoaj^tqiug &noTtva'idfttJ'ov. xaJ TatJta ftiv ig ToSe^xf 
XUff^xti. 

fO i. !^(in Si xal tijg ■^ftiffog ivtatJjxviag , Iv j/ n^g toig^- ^i 
vnip tiiat^tiag dyiuvagix^iiv^ftagxa^affiiigdnoSitti&at, nQoitag ' 
Hti ovaijg, nplv T&g Tiiiv ijXiaxiiiv lig yjjv ixxv^ijvai XuftndSmr 
airyus, fttx^ tov iiaftatiov nffoxwf/ag bffdi xatd nXJj^vg iov- 
Tag TjfiTv ttvS^ag XayaSas , xa\ tavttov toig nXiiovg dax^ati fio- 

tSvaStxfj SuiXdftnoviac oV tCiy olxtiaiv ix noXiUw Siwx^ivTtg,B 

tb nuGragift aedeiiae Mlent iadaocre. Nalliua qnippe kb hoaupibu r»- 
ne£uni Boimo aeo oecarrebBt, qnod Mtutia eipediendae Tiaai mlU cele- 
rem ■pooderct. Decre* 1 itaque meinet marti pr« relipone defeodeuda of- 
ferre, ipta tempoTDm conditione in eaa me engiutiu compellcDte : nt cob 
«lii praetereB complurei eeient, qiiibui mocauin et udentem selum inti'- 
Mo corde conceptum foTentibo* DonduiB *e occa*io obtutiMet piodenndt Iit 
locem et profitendu palam *erit*ti«, il nnnc Baltom Telati coaa[^aB 
pabllcainqDe eiemplaiD me intaenlea le ipso* confiriDireiit, et in iden ve- 
rae Fldei curriculum ipei quoqae dacaiderent. Ac initio •tadn rinm 
qaendHm, iicerdotem et religioHin , eundemqiie anicuoi , aroein>i maum 
cam eo coniiliumcommunico: umulque Teitem muto, et habitam moaatticwnt 
nt rnori* eat, ab eo accipio: profiteorque me b poiteram, ni«l baecipm 
«ccauD ex hac vita me eiimeret , etiam mutato TiTendi genere iaanem an- 
ke freqacotatiooem et licentiam omniDo abdicatnraia. Bt hftec quidem 

6. Aderat diea, qaa noa oportebat iniro apertum certamen pro fide 
Mthodoia. Mane waa diei, antequam terra eolii lnee rircnmfunderetnri 
capite eitra ccUulam paulalum exierlo, video ad me freausatei adTcntan 
«iiM lectiaaimoa, pleroaiine moaatticae ritM ditdpUoa lUutrea; qoi aida 

Jc 893 NIGEPHORI GREGORAE 

L.lL6B59xal SUos £X)Lo^i 3taejift(}{mi , <nivip xol &nttfixXtiTin' Tfio- 
axov fiior, Ktti TovTov ^xiorct qiofiwv intiKkaffilwy ' &iX' ot fii» 
id !J[i^ (Si' it IntJi&v^fmav itivuir xal <(»> tv InayytXlais fj ntT- 
fa T^ac hl9izo nifKpffonit ipoav iv T^ ^/f ' oi ^^ xal T^r 
ixo^v ^vavXoy ^otrcc twv xa9^ ^ftipav )Mio(/iwv it xa) dnit-S 
luv. TiBuv S* oi xol ftaXXov *] tfiaxavroinj SitjwxSiis &ff»i}atv, 
iv oheiaxoii ^Qaxtoi» iyxtxXttafUvoi navxdnaai, Ttdvrixwft ftiv 

Ct^' nXtlovi (tlfftt Tov (ilov, ri*ov d' Sfiwf iji^ x«l ti XtTnow 
Tt9v^'iifUvoi xal TiXti /la^Tv^x^ t6v SXov xoafi^orrts plov- 
&v iviov( fopdiijv iaxoftiZofitvovt iip' ixiQiav iStiiv ii& yfjgaetO 
fia9i Uax^aa tt xal tov ^^Xov Ttd^avfiaxa t^ a<poS^Qv. 
(B.) 'EaX Toixoti xa) 6 twv 'Etptaltiiv Siln^tntv &^X'9vT7]e ' av^^ 
nt)tafiiTtii fiiv, iySotjxotniv y&ff ^Srj nag^XXaTTiv tros r^c ijXi- 

DxiaSt i^^atftivoe Si tus <f(fivas xai tA aia9^t]T^^ia navra, xaX 
(laXa fiSXXov ^ xard vtaviaxov. ia^vd^i S' avt^ xaX xiaftiov 15 
■7^0; xol fXioTTiji ^arpotpoe ^x'^ ^«' ipiXoao<pia avfav^&it- 
ea atfrQ', Saij « xa9' tBU.ijfa? xal oaij Tijs ^tlag avX^f. 
{T.) Kal afia naf^x, ^ rd nt^ ti ofog Ti Favos JCOif/a intxi- 

Erpanrtii Silntiv nvfVfittVixwg xai tov IxtT noiftaivtiv aifxitfati- 
xae xXiiifov xaX Xaiv Tov ^eov^ noXiav fiiv inuyifttvoi rpixa, no- 90 
X^v 3i q>ffivti(itt ' xal Saov Tov f%(0 tpatvofuvov av&^unav tl^t 
{vrTfnjKOTa, TOffovzoy avJ^ovrra toi' ff^ ipatvoftivov. intffi- 
fios yS^ T^C Imaxon^s, Stit Tb ftiattv novi}lfaiv ixxktjaias xaX 

■edibtu Unipriden pal(i, et alliia alio dUpeiu, inopein et omiua «olatii 
«apertefli nt«iB tranebent, nec eam quidem meta IiberBio. Ibbio Tero 
qudam ex lii •Biao circuaiferebuit iawAima eonun malorDm , quae Tel 
iam pertnlenot, rel prawua tantnm et OMinadata iioDdnm re ipia eiperll 
faerant. QuDruDdam aurea circumaanaliaat coDTilila ct miaia aootidio ia- 
datia. Eraot ctiam , qai in naitera eiercitatioae aania plua tilginta exa- 
ctia, angnatia ceDDlaram parietibua poutD* inclou, poatqDam Miori vitaa 
aaaa parte nartiu fulaMnt, reUqna iam paite morituri, et gloiiMO fioe, 
nempe martyiio, lotam retro vitam omaturi aderaat; qDomm noDiiiilloa, 
longo leniD debilei, aliorum maaiboa (uboixDa ac geitato* cMMpicalua, 
illaciymaTi equiilcm, ct Tebementem eorom leium adniiratui 10». (II.) Kml- 
Debat piaetares Epbesioruin anti«tei: grandaevus quidem illet nam octo- 
geumum Betalii aooam iam excedebat: animi autcm et omoium Maaauai 
Ti£ore plnaquam iuTcaili praeditui. Fulgebaot quoque in oo boneata 
Tiutna ipedea, liii£Da tnm TolubiUa, tnm plaue Tocalii; ad hacc pbiloaa- 
plua pToEaoa ^riler e( aacra, cna qua ia adole*erat. (UI.) Aderat aiawl 
b, coi apiritoalia adminiitntio locMwn Gano moati drcumectoiuB , «le- 
riqiM et popnli ChiiatiaDi cura paatoiaUa cum pontificaii anctoritate codi- 
miaaa fult; Tir, nt acnili canitie, ita et aeoiU pmdentia; in qoo qDaDtnm lior at latena Tifeacebat. QiiippQ epiacopatn iamprideiB do ct ia ob «n HISTOMAE BYZAKTIISAE XVItt 6. 89« 

XwfiWf ^vvctvXlaf, tx noXhtv ytyovfut, naaj] tuv dvayxatm ov- A. C. 1351 
9tup^T(ff <niyox<i>if{a ianavwv Stttlktt t^ iavtav ^cn^t'. (z/.) T'3>' (!|1^ 5" 
j^c ;(^v hffwv Imaxinav Saoi rov laov ijiattv ^Xov xal Tfonoi' P, 56Z 
ovSivl yt ig ToSt ^ftninrwxtv i)^iXtiqi9at. Taif yap aipiav ixxXt}~ 
Salatc na^ttotf&a^ivriiiv, hniaot uyv^Tai xa\ fiavavaiuStig xa! Sv- 
S^S &vTtx^g ui/idrimr, Vitit arjjvat nin^axrat offug n(f0fti}9tiac 
aJiaai]( wg no^^ondrut. tuv S^ nov ri aiiftara, fi^ iyxagri^^aai B 
vjj amivu rtov ayayxalav SiSvvtifiiva, xal oaat Tavri; SvanQaytat V. 465 
xa&unt^ ofioipvtts rtvtg riyai xai x^pff inovrat, naarjs axXtiQ6rt}~ 

10to£ IqioSia Xafin^wi IfiXxofiivat, xal uXX' in' uXXotc dviXovaai 
xaxias noXvitSii xal noXvrgona ^o&ta, npoe th; aiwvlovg ixtt- 
vac xal (taxaQlag axtiviic fitrifixloOijaav. na^v S' ovv artl noiU 
X(in> xox T^e tAvrto/tiag ina^xlag o Tv^ov inlaxonog' avinfC 
avvahg xa\ noXiiv ix ipvatiag TQiifav riv tg ra Slnata trjXov, 

ISx^nl rtav rije tvat^tlag x^niSiat ftdXa uxXivijg avrog rt iardfit' 
vog xol aXXovg int^Qoiwvtiv wv ixavog, oviof iv /Jlioi» txfav 
r& ndXat t^ i^v tiivrt6xtiav nar^iaQx^xf^S Si/novii ytyovora 
ipTjtftaftara xui yQdftfiara xava r^g tov J7aXa/(a Svaaifitlag, 
xa! Sifta ini aroftarog ijSt] t^v ixttvov xijffvrrav yvtifiijv xal 

^S^iXijaiv, aid^aiffiTfj} xal aii&e fjxoXoiO^ti ntfo&iati ^/^f TorcD 
^ioic &vSifdaiv , ove i^ ioii^iv^e n^ie r^v ^fitriffav oixiav 
tf^ftty tlptixSrie &9(fotl^a&ai. (£.) Swfitaav Si xa\ riSv tX- 
Xoylfitav dvS^iav xal aotf&y ovx oXlyot, nttpQaynivot xaAio; Torj; 
ix rioy &i{(ov on^oi; yfafuv xdx rwv ifatyoftiviav ii&iSiv tv&dg 

canuiDi qnla mtloniB ' concilla et pMtllentiaai cathedrt* odlMet, anni 
rerum neceasariarum peauria afilictai Titaia luaiD *eoun) coiuiunebBt. 
(IV.) Quod ad caeteroa episcopoa attinet , qui enodem telnm et moreoi le- 
qol ioiUtuenuit, eorum nullm BOpentca ad ooc usqae tempua manuL Mun 
cntn in eomni eccleuai drcumforaneum et illiberale hoaiinum ceaua ac n 
ipia *ui MDguuiuiB irrepnHent, biuc factum eat, ut illt loagiuine ab oniU 
huBanae prOTideatiae ope ablegarentnr. Qnorum corpora, cun Utlerar* 
non poBient rerum neceaaariarura inopiam ac caetera* niiaeriaa, onao 
ean velut cofnata qnaadan faia et infortunia comitante*, omne aoitenta- 
tia ioitrumentum ■ecQm trabunt, et alioa ex aliia malom» oainigenun fliH 
ctua luperingerunt, ad Bempitemaa illaa et beataa aedei mi^aTere. Aderat 
tanien uoui pro multii ex AntiochenaproTincia, epiacopaa Tjrl) Tir intel* 
tigens, qn! inutam a oatura emonm luaij ardentiiiimum animo aleret, ao 
in Tcrae Fidei fuqdementis cam ipae immotoa peritaret, tum alioa poiaet 
conGnnare. Hic prae manibus babeni Tetera patriarchae Aotiochent de- 
orets, et Uttcraa ab eo adTcno) Palamae impietatem acriptas, nec noa 
einsdem aententiam ac Toluntatem tItb Toce annunciani, ipn quoque nltra 
aeiiuebalur viro» illoa sancUiMmos, qaos mane ad iKMtram domum conDu- 
siue ditimua. (V,) CooTenere etiam hominai doctrina et eruditione inii- 
goea noo pand , aacria ■cripturia velnt aniatura qnadam cgregia luatfuotii 

,;lc 894 NICEPHOHI GREGORAK 

A.H. 6S59ov^a/t^ rol)( vttt^ tvatfitlas xamjXtianv loiKortg iySvag' ^t- 

B^v Tor^ vnt^ ivatfiiltts aySiatr oidufiij iptv3oftivi}v l);(ov t^v xJl^- 
0M>, xnl Sfia ]A&aviatog, &&^avaala^ nX^pfff I/ckv tov; ^0}'i- 
eftois, (y.) 'Eiii rovTOis xai o tuv ^/jtijf tta^tt x°9°S fia9i]-S 
X&y, xo) olriytg Vit afplatv itpoljtjattv , rov aiiov ayaviaofit- 
roi T^ Stiaaxaki^ Sg6fiOv. otv rh nqo^ roiiQ vni^ tiaifielac xtv^ 
Sivovg n^oSvfiov rt xal ivytvi; xui r^v fynQaxrov tiSoxfftii- 

Vatv Ixavoig SiSiiytvat SoxSi fioi roic iv txtlvm rip fiaprvffix^ 
araSli^ nt^npavtis iyuivttS xai t« immna^^tjaittafttvarTjQy^iar-Vi 
it^C atfivu nttXalafiara. (Z.) Kai "va rovg akXovg laaia, ovf 
ovniii xai r^fif^ov ig oif/iv Itvai nt^ittarTjXti ftoi , ita^noXXoVQ 
Tt Syra; xal nuvras uXX^Xoig aftiXXwftlvavg z^v aQtriiv xai 
r^v piov , xal z^; ivSov xaru &tov uyaXftarofpogovfitvtjs npa- 
P. 663 9-tatiae airuyytXov x^^xa t^v tow ijS-ovs tvaxr,ftoavvtjv airo-XS 
ftuTots g>dvai nffofittXXofitvovsroTs oaoi ^iv yt avvtatt xal ntpivot^ 
aoifji ^ttopovotv' inti r& rijt &Qttg rjSi] ivtiar^xti , iv ^ jtnl 
T^v ^5 r« fiaalXtia ivSijfilav rjfiiov ylyvta^at ISti, ot fiiv nqov- 
yovrts uQfrf} xa) avvtati rots aXXoiS t& ntt0axXt]Tix& row ayw- 
vo( niQitattXni^av , &amq iv orqarantSi^. (H.) *Eyu) Si ntQi-fO 
fiXt^ufitvos unavtas „^ fiiv n(Jo9vfifa x&v avvfXt]Xv9orav'*, 

h^iptjv, „ovx uytwr,s' tj Si naifuTa^is aa&tv^St r^r rov ffaai- 
Xtus xttl /^iiQtt xat yviifit}v fiiiXa &vr'fnttXQX fj^outra. fia$vrt^r 

qnl ipM atitiin habitD minlme Tidebintar id fidei orthodoxM defenaione al- 
lun &Budem admiignri ; nempe Deriui , qui litteranim et virtutia iaude w 
taa quidem lemper illdstrii ^it; at io hisco religLonia certamimbaa TGrum 
MM inam ODmen ostendit Jtem Ath&nBUDi , totu« re ipM in mediiations 
ImmartBlitBti*. (VI.) Snbibat deinde choras discipalDrum inearum , et 
qaotqnot pmeterea iatornm diacipoli erant, idem cum magiilra itadium 
decurEuri. Quornm anljnam tn BabeundiB pro religione pericuiia prom' 

Stam Bc genero«nm, et efficaoem Tere virtutem, Balii (ot mihi Tidetnr) 
eclaranint prHeclarae illaa Inclaliones, qaibui se in MartyTii palsettra 
exercuertint , el bonesta linguae certamina ab ila ingenue et audacter sus- 
cepta. (VJI.) Omitto alioi quam plDrimos, qnos u*que ad hunc dSem ne 
Tidere qmdem mihi contigit: omnea eiatdem Tirtutis eiuadcmque iiiatitutl 
nemuloii omnea impruaam animo piam «entcDtiam morum honeatate expri- 
nentea, Buique ipsiua quodammodo indicem prae ae ferentea, iit facile « 
Tiris prudentibnB pernpiceTenltir. Tandem cum initaret hora, qua noB in 
palalium ire oportebat, ii qui virtnte et intelligentia praeBtabant, dato 
Tcluti militlba* ligno , alioa ciere ad pngnam coeperunt. (VIII.) Ego toto 
uniTeraoa circnmapicien* „eorvm (inquam) qui hac conrencmnt aTdor sBna 
haud ignaTUs; Bed Tires ad inenndaia pugnam infirmae. Etenin uriDdpta 
potratiam nnal et Tolontatem kdtarMtianB babtt4irae Bunt. Nilul «rtem, ffiSTORIAE BTZANTINAE XVIU. 5. 696 

i* o7/ieu Tb>r Jidvttof Vn^v tJyou ovSiv ToTg VTHjxaatq, ^ naXl- k,C. 1851 
Hi»v xtxTija^at a<platv autots tov Ttjv avroxfciropa ^t9'i*ovvv-^?lJ^c'^ 
fitvov iiva(ttv paaiXiti, Vait yip dg /iij ft6vov airis iavthv, 
Sii (iii xai oT( t&Q nahxiivaiotitag tyxaXtT» iftlkofttv ^ntTe 
Sivaaiptlag, ^(itv ;[(ipoiovfr iixaoTus' xal Sfta tatg tia^w 
ajiti}.ats f)ft&v xataafttiv ntiQutai to tp^ovrifia xai ti tvyivie 
ngoavfiatAXtiv na^doT^fia t^g V^/^ff. xai orpciTi;)^^; yik^ ^o-C 
9o'g xal xvfitqvTjTaiq ti tdi ^aXuTtia Tjoxrjftivoig, i}V ftrjti ^fi- 
ttaxog o xttiqos xai rit jTVt£fiata ^ xai Sfiu Toig atp&v iva^&g 

iO &VTi7tgatrt} aoiflafiaat, ftitaioi uftipoTv fi anovi^, xai ftot Ini 
ykiatttig lYij rb jitwvlSii naXai t^ SnaQtidij] ^r,9iv nfo; tovg 
^v yt avttp atQttTtvaaftivovg xard Ilt^&v' onitt itjkaSi) ig V, 456 
ta Ttt^i OtttaXlav Tifint] ytvofiivog, xai ru; ixtt ivajpa^tag 
xai ta tvtSQa ngotiXtjq)^, lxd&t]to ivti^tvatv tt Sfta xal ntgi-D 

iSftivwv xwXitiv tti Iltpauv JrnAa xa) t^v Si^tov npog 'EiXdSa 
iiufiaaiv. incid^ ySig xat^ notafto^g ti Tur noXtfiliav ixtivog 
iiiga otpaTSntSa ini^^lorra, ig ngointov ngovtpmtti tt xal 
ttVf^pfuvwt &avatov tovg olxttovg' xal ,,3ivic dgior^aaifitv Sv- 
Sgtg", IXtytv, ,'tva iv &Sov Stmv^atofitv'^ • Sh dij xal Tptaxiaiot 

ioSvttg avtoi, ftvpiovg dviXovttg, ai&tjfii^ov tvxXfag xal avrol 
xattxSnijaav. tovr' ovv ixttvo xai airog vnaXXd^ag (tiXQov,K 
itSti, ngig toig nagovtag tifaaxov, dStXipoi, thv Vayatov 
danaafiiv dnoiiafiiv uXXtjXois, 'Iva iv uiov Stinv^aoifttv' Jj 
fiSAXov iv nagaStiaov ^vv yt &t^ Tof d&Xjjtixiv igtiaufiiv nS- 

BWD ijnidcm Hidicio , gnTiuf accider« labdids potext, qaun «i hoft«n hft- 
'beant prindpem ■uum, ■uiuidb poteitat« armBtiini. Porra hic, ot ridetli, 
Don moda «e ipanm, led et illg>, quoi gravUiiniornra errarum debeortu 
accuMrc, iDdic«a DobU coiHtituit; idemqua, terroribu* «liDiide inicetii, 
conatuf Ubefactare couitantiam Dostrsm, et generosum animi impetnm ma- 
ture reprimere. At ai strenuia ducibu*, li rei uanticae uni peritia gnbor- 
oatoribu^ , nec temporia opportunitai , nec venti obtecundent , led eonn 
■rtibna aperte adTeraentur, inania erit utrDrumqns diligcntit. DUIu qul- 
deffl libet uaurpaie illud Leonidae Spartan! dictum, qno illoa qui ODn oo ' 

BdTersni Pcraai militabuit illoqnutua eat; quando ThcMalica T«mpa ia- 
freuua, occupati* eorum loconim angualiis et latebrii, bosti iiiiidiabatiir, 
nMnebatque -illic obatitorua Pertamm armii , et Xenem adita GrMdaa 
prohibituruii. Nimirom nbi hoBtilea copia» Tidit torrentium flaminum mora 
ingmere, atatim lociot iuos, at ad certam mortem nierent, bortari coopit 
et contirmnre, diiitque, „o lodi, hic prandeamna, ut eamus coenatum apod 
inferai." Eaqne ipM di« , innumeiii boatiboH caesii, viri illi namero tre- 
centi gloriooam mortcm oppetiTernnL Id ipium quoque ego paulolum mu- 
tata orBtione, o fratrei, inquaiD adatantibDi, extremum n<ibii Tsle tnfieam 
dicamua, ut euDUi coenataii apud inforoi; immo ut Peo iuraota dafw- ..Googlc 698 laCEPHOBI GBEGORAE 

i. H. 6&59 Sa , omj jh ^Ai t^e ^Soytjg ix^^axop ilrat xaJ &8tJiSoxoti Sf9i~ 
pSdyfii9a. oiSi yop ov3i ana^tg ^ftiy unuUulfii' oJfiai th i^r 
S/p* xbI is TiJ» tSffwja/a»'." (0.) irfniowos yt fiijy «v/vol rdi»' 
ofxuiiv ixni;Jb>fTt(, &vS^S OftoS Ktti yvyaTxts^ ivfTj/iOie ^^oS- 
nffinow •^fiug Wts tfUvaXs. ■^aat S' oVxa) nuvra; tfopovs ano-i 
afiaafitvot, ^u^^ovvtts Snovzo , &af*& ntffn^/onts tyd^tv xal 
iV^tv, avySvo xai aiy%fftts' «rri S* o§ xal xacu nl^^o;, xot 
nXi/ov; ^l noiovvTfc ^/Jiuy' napanl^atov aanfq av tijig noTO- 
P- 664 ^(Sy Twv ftfylarwy, l| Sfov; vt/jiarov ^tjyyvftfyos , ov loiOvtog 

ftiy vnafxoiv ix nijyoiy fv&is, is Si %o xaiaytis iuv, xaluKKotSiO 
tVi /ufta^^oig Koi ^va%t rh ^ivfia xoiyovfttyos , inl ToaoSiov 
av^tt fxtyiSmis, ms "al yavalnoffo» ^g tu noXXi xttStaiaaQ^ttt. 
ovrto xuTuSt^Xos ttnat/iy utuftt^ xal ylais xnl yi^ovai, xal uv- 
Sffuat xtti yvyat%\y, 17 tov naXofiyatov 36]'ftajo; vjtTJ^^f xaxla. 
B c'. j4fTt Si nf^l &Qay ttjg r,ftiqus xa9iCTttftiyi}y SivTiqarlS 
Inis xai ^fitis Tuy fiaOiXfloty yiyy6f*f3'a ' xdl Ttvts T(oy ntktxv- 
tpoqoty oftov xal ^a^Sov/fay , Ttjs ivSoTi^as tov puaAius l&uSts 
SvTCf, •^fiug &fttaufttvoi ni^^ia^tv , anovSfj nifas ijfiug uflxov- 
TO, Tifv Tt TiQoodoy SivaaTiXXovTts xaJ avrov m^l t^v avltiow 
m^tftiyoyTae ^av^fu^v xiXtvovTts ' uaxoXiTa9at ytiQ ^Ji; Tov j?a-20 
CatXia ntql 3-fqantlay Twd KaTtanovSaafiivtjv t&v NatfQaloiv 
ixt/vav xttl vioiv SoYftatiatiiiv , 5aot tc ntffl a^us iniaxonoi xal 
Saot nqtafivTfffot , xol n&aav anXws ^ntXv ixtlyypi rjXaUttV flvat 

8. iitSs coi^ Boir. 

ctimi bbon atUstico podcn la Panduo figuKu, M mel Tohiptatia boor- 
inptan et pereone eeie lUclicimiw. Neqne cnia poi pato luque n<^ onutl- 
Bua diem lore Npentite*." (IX.) Cum Mt«m abireoiDi, pMiim Tiri et 
natierea domibtu ■ute pieuliebtnt, et noa fuuUo accluiMiiaaibui proieqae- 
baatur. &aot etiun , qni omid motu excauo andactu oomitareotur, binc 
alqne hinc crebro circumcnnantea, blni et teroi ; immo alicubi denao agmi- 
tie cDaQaentcB, ot noitrornm nnmern* labiiide angeretur; itidem fere at 
maximDo fluTiaBT qui ex altiHimo moate enimpeiii non ab ip*i* qaidea 
fontibns tantoi repcnte exuittt, led per prooum Upina com aliia torreo- 
, tibni et tivii Dndai comniunicat, bc tanaem in eum modum excreadt, nt 

et plGrisque ia lociB navigabibi fiat. Adeo dogmatii nefaodi impietaa omni- 
bua promiacue, iateoibuaj seoibui, Tiri», foeminii, BTiden* erat, 

6. Circiter boram diei lecuDdam palatium ingredimar. Ibi lictomai 
et apparitorDffl nonnnlli, eorum nempe qui in interiore Impeiatorii doM 
Teraaatur, procul noi conipicati, cniB festinationeoccnnniot, ulteriai pro- 
gredi Tetanl, atque illic drca veatibulum qaietoi itare et eupectare iobent ; 
qnippe iam imperatorem Mdulo operam dare, utoorpui euraieot ilU Naii- 
raei: illi icilicet nori do^atiitae, eomaDqne aodi «piaoopi, preibjteri, et 
omnia proiaua eiuacemodi turba: conuare aoteoi eam corponim contianem HISTORIAE BYZAWTINAE Xm 6. 897 

8i i& ti|c 9iifanttat iKityijs ovx aftp^alay xol f^cnip ol^ i.C. 1851 
wof ^ /«^ uv Tifte ^ffOf ava//<OM$ xal avrtA, xol ^^««'«'w^J^g 
JxaS.iwno* ^U' tii(o/liu, xai t^onfilai noltrrtXfr; , xol £v9o- 
^>iat, xal axfuionoo/a; ^arcit u^bwtf n^\v wiiQ T^r ofi/Jlorra 
^/^''^dai Tug tov ijX/oi> av/oc , napaaxEvao^aaa/ TC xal xa^- V, 457 
xftid^ficrat ikimv ImftiXois xaJ uvivdtois, xal w^ ToTe ovioi Yaojf/t-" 
tfifiiyoti uyloif i» fiaatXiag ijt/ftOTit nQie iliovr,v ' Iva t^v 091/- 
aiv tliodvTav lyiiv9^iv, uig toixiv, tltj dviiXij^Sat tov f^tfto- 
vixov xu&aqaiv, tvnXumoTtifov avTto ni(f ini &tomtlai avajv~ 

Uiaovftitov, d-a^^aXtWTt^6v Tt xal uSiiaztffOV , d>g &n& ax^mffQv, 
^ifiujTtitiv xu\ unoStaKtvtiv to^; Xoyovg Tor; itp^fiifftng ij^rv,E 
ijKiaru dwofiivotg dno xoiXlag ipoiviTr, uXXd fiovaig lyxixvipom 
xal oiovtt n^aantnuTToXtvfilvQig Taig jtaTptotg ^i^Xoig , xai Tar; 
ixti&tv i'ir,pTijftiving tlvui, xaS^uniQ aSaftantvaig dtl ati^aTg, 

i&voftod^ialuig SoyftaTixaTg. (B.) liai Tavra fiiv tovtov laxt lov 
Tpo'nov ' xal ^/(1^; SXXog uXXa3-t Ttjg fiaaiXttov Ixttvtjg avXtjg, 
»aT& av^vytag tivug xal StxaSag , ix SiaaT^fiaTog r,i}ifta xal 
Pttdi}y axtSvafttvoi ntftmuTi^ ix^iofit^a, xa&antQ ol iv I4xu- ¥.565 
Stjfila naXai SoixifaTtKot' n^v t} Sti tA &fTa T^g ixxXijatag ^fuv 

ioinl OTOfiUTog ^aav SoyfiuTtt. ^auv S' oVxal wc iiv^tr in* av- 
ToaxfStov ixuS^ijVTO, ovk inl noTOfioig BafivXoivos , nQog'Aa- 
avffluv no^qa naTfflSog alxfiaXaTOi dnayofitvof dlX^ lal yijg 
&XXoi^tae, lintTv, uXXoTffloig Soyfioat ^ffTfl&at xal mjoaKw^v 

9. Kos coDi, BoIt. 

BOD ambTOiiB aat caele»ti nectare; alioqol enim futaroi utoc limilesilt, 

Si exMDgu» viTont imaiortaleique vocantur; «ed laulU et sQmptuona 
plbos, et Tino fragrante, et meracia patioDibui, et bibmidi certamini- 
boa: qcae quidem omnia ante lolii ortum apparata et mulco srtificio ela- 
borala fuiueDt, ut aihil deeuet ad Taluptalein, qnain lanai» illia abdoni- 
lubiu ab imperatcre adhlberi par euet: nimirum ut ii, menti» acie (olito 
hoc more repurgata, et ad accipienda* diTinitui viiiones in iDeliorem liabi- 
tnai rcfarmata, coDfideatius deinceps et Becurius , quasi sceptro potiti, le- 
f ea ferre , et nobia vitibui bomunculia luaa focEj eminus posaent intorque' 
re; oobii, inquam, qui Eolia Patrum librii proni incubantei, et Telut arfixi, 
Tocea e Tentre elicere minime didiciaaerauB, aed itlorum dogmaticis legibaa, 
Teluti nodi» quibuadam adanuintinia, obitricti penderemui. (11.) Et baee 

Suidem ita *e babaeraot. Noi vero alli alio per imperatoriae domua atriuai 
iipcru , et qoaii ia claue* et decuriai per interTalla distributi , tran- 
quilte et lento gradu ambulBbunu*, qnemadmodon olim in Acadenua So- 
GiBtid anditorca; nisi quod nobia diTioa eccleaiae dogmata io ore erant. 
Qaidam etiam ia aedibna fortuito et temere oblatii considebant, non iUi 
ouidem laper flamioa Babylopia, in Aasyriaui longe a patria captivi ab- 
oucti I at iidem tamen ia tcm qoodammodo percgrina eain vim ■atnlurii 898 NICEPRORI GBEGORAE 

i. SBS9 araYXM9i}ai/aroi. dii xal a^ov ntQifi^ronts ti noXi iitn- 
" ^ nl^xtifttv Ttjg '^fifyag vnat&^Qoi, Sfta t^ r^klto xo! TaTg &(pn'aS'c 
ixilrui; axftuTg jifs ai9tQlag xaft/vov qiKtyofUvot , tvSar vSv 
^ttOQJjTixmv Ixfivav tvoixovfifvotv &vSpiov fivurixiaTt^ov. (r.)Iil(^ 
Ti ii TW fjUrtv 7«pi aTa^tqtiv axqipoi^ ytvoftivov t^v ftfOr,fi-S 
fifiav, Inl Tov j4}.i^{oi naXai t^ fiaaAtt Softrj&ivTa fitt^taav 
TflxXtvov ■ i'v9^a tf^ nqoKiiftivotv twt fiad-Qav, ol a^xitptii xal 
Coi n^tapvtiQoi mivf,iauv ufta tm §acii.ti, avvdiaaxtyjofiivoi, 
jtpJv -^fiai itaiivat, ta nukat noXXaxii ftfJ.tTijd^ivTa Tt xal ov- 
axtvaad^ivTa fiovktvfiata xaS'' ^fiiuv, ru; «> inl xaiqov vvvVt 
tlg itiptti aytiv ^ij avror; tvnaojg tt xa\ cuf av xaTc naqovaiv 
&KQoattuz dyvoriOflij, XaS^ovta ozi ^v SoXip nin^axtal Tt xal 
dtSpaftatitv^yijxai noXvtttt, tlarjfifitv S' ovv o^i xa\ ^fitTc, 
ItTuiv dvptOQiav xa}.tadvte)v. xal o PaaiXiis iv9i)gT^ evayytXli^ 
napaxiifiifif npoaxivr,aiv unovi/ftas flpaxiTav, ^fiwv yt t"vixtt, 15 
noJ.Au noXXuxis lug tijf 9tttt{ xal otxovfitvixrjg ixttji avvoSov 
npoit9^vai n^tt^fig unttiTovvtwv, xata ttjv ixtT tov Ton 0aat~ 
Xiwg xtttaataaiv , xui Towy S^xovg ftvia&at xal tvv iq>' ^ftwv ' 
«nfira aitis Tt ixu9iat xai ufia ofiov toTs &XXoig xa&ta^ijvttt 
K nifaltpi^pttto Xttt fjiiug. (z/.) Atytiv S' kq%u^tvoi naptfiiyw90 
Tor; Xtyofiivoii xui ofxooc Sifanaafiivove tnrig xal alvtyfittJto- 
ittf, Inapatfiiyot no>( tavT^ xal Tixvoie oXt9(fov , i! t^ ivl fti- 
fu n(f6a9oiJO T^v yvwfiTp' onoaovoSv. xal ^v, dt tSti^tv inl 
%. Sfta «a. Boir, pro dva. 

qaaa illoi cogeret peregrint dogaiata ■mpleell et •dorartt. Itaqae illlc 
magnHm diei ^Brtein e^apectando coniampainius, idque lub dio, sole et 
«Bttatii ardanbm torrefacti; cuiu interea praedari illi contempiatorea mj- 
■llco coavirio leae iatua saDctiuiine oblectarent. (III-) Demum hora ipM meridiana, com aolii fervor m^ximiu eat, in tricliniam ah Aleiio impera- 
tare quondam ex«truc(om trangemit, atque iiluc, praeparatis iam ■uMel- 
lii(, poatilicei et preibyteri una cum imperatoro conTeniant, delibcraturi 
inler le, antequaia noi iiiiroducemur, quomodo ea, quae iampridem ani- 
mo medilarentur et BdTeriam noa itrueTent, oblala tandem occaaione, fa- 
cile ad eiitum perductari eBBentj ita ntmox alTuturi anditores non intclli- 
gerent, dolum eum e«e muilis ennrB fabricatum et artifirioie compoiilum. 
Tandem et no« quoque, a ianitoribui vocati, introivimu*. Tum Btatim im- 
ncrator appositum evangelium brevi adoratlone proaequutua nt, n ' ' *' 
lice* - "' - "- - —•- ----■. a opera ■atiifactunit. Nam at Bacraiancti lexti concilii jienera- 
lii acta cihiberentur , prout cautum eaiet conititutlone princlpii illo tem- 
pore imperaaliB , et ut nanc qnoqne praeaenlibui nobia inraretUT, etiam at- 
qae eUam petieramat. Deinde et ipie ledit, et no* etiam almul cun 
aliia aedere laiiiL (IV.) Atquo ille luqui eiorsai oiatloiu mae inter- 
pcrebat iuramenta qaaedam vaga et perplexa, ilbi ipil et lil>erii Baia eii- 
.- ■ , >_ ^ quDvi^ m«do alteri paiti fiveiett Braiitqaaeio* HISTORIAE BTZAOTESAE XVm. 6. 699 

T(5r tffm, itX^fipttxa tA if&fyyi(*eva' xol n&^ fthf inf' T^ A.C 1851 
IlalafiS tA Taa nr&tv ig afx*iSi "«' r^KTaq xa\ /*t#* ^(ilpair^^J^^^ 
n^ovQyiairtpav Tioy ufSt Xf'P*^S noiovfif*ot itjfioaifov t^ avxov 
bfHklav , xa\ Tavia ov^^dnTmv xad-' ^fttor xal avaxfvd^toi' Sl-V 
Sxrva, xafiol Xoyixais ftaxofiyoc ^^la xt» iijftoal^ fiiaioxtpoy ^ 
xax* aixiv tlia%y HaXaftuy; il ohy t& r,fiht^o» y^Xnf/t fti^og 
ix^yos, i^ T^Y yytifitiy i^Kia^' vJiia/yoTxo n^oaxi^fC&ai , riwp- 
Xfjffe ftiy &noXioXiyiu S' ofttos jiin^axi t^v ^avrou V'"/^! ''f 
llgiuS^v Toy naXai x^y filfnjaiy Hviix^i dytytyxwy , oc nQOtpt}- V. 458 

10 TOXT^vov nQofiXijfta xaxiat t^v opxav nmoitjxai, il Si n^ig oiH- 
TtQoy fiXintiP iyjjy xoTy fttfoiy T^y tdv opxov iiavoiav, dXX* 
iao^Qoaa in' dfitfoiy xd t^s yyiaftijs IxQifiaxa xdXarxa, xaTs d' P. 666 
ifiiofioaftivotc ^xia&^ vatigov ivifttivtv , ug ipyois titiTStv €ti~ 
TOTs, xantjXtvafc Inl &idr^ov xoaovxitv d;v dixtpi, xde t^C 

ISlniapxiaf ovx uv noxt XoiSoqtag ixfvyoi, iuvioy tnio^xov ov- 
&aii}tToy nm^axtog. (£.) 'Euvtov yuQ t^v tov IliiXafia Xoyi- 
^ofttvog ijTxay, tnux' ISmv, ug oix iptio, xaid xpctTOf Tor; 
tifiiii^tg r^xxtuftivoy Xiyoig, mfvftvav xi iy [liat] nopiin tx^ov-B 
aaio xttl qI^q t^v dXuntxi}y tv&vg t^v d^xtix^ fttxtyiSv, 

tOxai uilog oXof j| aiXov xa&loTato, fiiixiu xaS-txiig flvai Sv- 
vdfuvog, uXXd fiodiv xd! untiXuv, tl ft^ aiyip^fify' fttjSi yd^ 
dvixta^at im oXxmf irtog Tmv twrov, Xiyiiv ftiv jJovXofiiyay 
rifidv, aviov i' uxovtir ^xHjra StxofiivoV xaddaiQ avihg ix- dicU, Dt re ip«a patuit, dilemmata. Eci]tiTd 'porro minuii, ubl ille iun 
inde ab inltio cani Palama plane cDnipirabat, et eini coninetuiliiieiD tantl 
fiiciebat, ut eam diu noctuque publiGlH oegotjU urgentibui ■ntehaberet, et 
Gum eo dolos con«ueret, ac retia nobi* tenderet; ideoique tam priralii 
quani publicii lennonibui meciim lic lolitua euet pugnare, Dt ipto etiaoi 
Falama Tialentioc esae Tideretur? Itaque iUo, cum promittebat le erga 
•IteraiD partem propeiuo animo haud fare, li noi solo* reapexit, non 
peieravit quidem, at animam anam perdidit, BntJijuDm illum Heroileu) 
proriui imitatui; qni , prophetam cum ocdderet, Eceleri «uo insiurBDdura 
praetexebat. Quoa si neutrain pBrtem reipicere mena inriiiurandi potuit, 
•ed aequa lance saipeiuui affectui pareiQ ae utritque praebere decre*erBt, 
itque ille deinde inratis noD itetit (id quod re ipna declaravit, com in thea- 
tro illo freqnentiMinio compit iuria aequital