Skip to main content

Full text of "Nordisk tidsskrift for oldkyndighed"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 


■ k .' 'u^. 5 /,-•-•• / - // 


/ .^:;V 

I " <' • ■ 

• • * 1 


. • • p ' ' J sftotm xmntift fct £)IM9nbigl^eb/ ubgiott tet kongelige 9iott)if!e £)lb|!nft*@elfrab* • ''-''"'.ni ■ I IR- ■ • ■ 


Sr^ft (»o« S. Z>. £Iot«f, SSog: og StobetcpKrr. 

18S8. ^otm xmntift fcv £)Ibf9nbiglpeb/ ubøitttt 


9lott)t{!e ^lb{Irift«@elf!ab. 2(ntet iiBinb. \ i ^ v.^ i^ L- • l— I u J I ■ / ; 

\ .«. ./- / 

\ / ^ •■ . ^-■* • • ' / Sr^ft M S. S). Clt)téf, SSoø' og ^lobetrpHer. 

18S3. Snbl()ott) af anbet Sinb^ 

(SIbe 
1* ^emætfninger om be SSenetianeme 3ent tt(ffret>ne Sleifcc 
. i 9lorben, af C. C. 3<«(>rtmann, Øapitatnlteutenant * 1. 

2. SBemcerfntngei: om banfPe og norji^e @tebnat>ned Opnnbclfe 
o^^cttiann^ t)eb U« UI. peterfen, !Kedtflrator t ©e^etme- 
2CrdS|it)ct 35. 

3. Dm be @ngelf7ed J^anbel og garb paa 3d(anb i bet 15bc 
2Car$unbrebe/ i\at meb ^enfpn tit 6oIumbué'6 dtcife bertil 
i 2(aret 1477 09 ^ané SBeretntngec bcéangQaenbe$ t>eb Sinn 
tRagtitifen, ^rofeéroc 09 @e^etmesKrc^ioac . • . • 112. 

4. £)m Dpbagetfen af ^ong JCnub ben J^etltøed ^eliqutcc i 
Dbenfe/ af C Paludan stU&Uer, 2Cbiunct ocb ^at^ebraU 
ffoten fammeflebé 193. 

5. SBemcerfntnger om ©tebnaone i 9lormanbtet / af S^egiflrator 
Vt. tn. Peterfen, focanUbtdcbe oeb en Sorcfporgfcl tii 
6el{fabet af ^r. TiWQufit le Prevofl t SRouen • • • . 224. 

6. SRuneftenen i @eødae/ @!n'oeIfe til $r. 9)rofcéfot X)ebe( 
Bimonfen fra iS. C. røerlnnff, D))erbtbliot^c!ar og ^ro^ 
feéfor . 242. 

7. efterretninger om fitnbne norbiffe Dlbfager; famt om flørrc 
^tnbedmærfer fra Dlbtiben og fDlibbelatberen 

2)anmar{ 169. 

©jceUanb 172, 247. 

sOiøen ^ . . . . 257. 

Sornbolm — 

Caalanb 262. 

gijen 1«2, 262. 

SpUanb 264^ 

©(eémg 273. 

©éerrig 

SBteKng 276. 

©faane. 304. 

Strøerne 309. 

3«anb ^ 311. ©ibe 

Qrtnlanb 313. 

SuKam^oabé Zxftitt 314. 

-' JfreberiW^aaW ©ifWct 324. 

gtlTttiflrtfet« Cillrict 329. 

eoht^aaH jDiftrict 331. 

enffertopptnS ^iftvict 334. 

^otfldnøborg« ^iftvict — 

9locbgr«ti{anb 335. 

(SfrimotfFe Olbfager 341. 

S9bfr(anb (Stambord) 279. 

Setøien 343. 

& 2(nbce fortete Sibrad* 

a. Dm ©abetlb/ 09 be ipbffe )Drb ©abebaére/ &abinU, ' 

®abe(am og ©abelonKgtlbe / af ^. C« H^ngbife , 

Gogneprafl til Gøebord 09 (BiUtUit 352. 

K. fHaat ^olbtcø SraavaOoflaeet? oeb 3« i^. 33re&6borff, 

Cectoc oeb CSorøe Ycabcmte 359. 

c SberHøere Øemorrfntnger om Stonq Stnnh ben ^entgeS 

gjenopbaøebe Steltquier i Obenfe 363. 

Vnm. (Sftemtnmdeme om S^i^llfin^ltndet paa Geip^obeté ^øhtt i 
Xaret 1833 ere, for at otnbe pørre ^(abd tii be ar4|(to(ogtfPc 
Stbroø/ \atft\it ubøtone. I \ rv-gMMasa — u ■ -H SSenwrf ningev o\jer bc 2)enetianerne 3cni' 
tiIiTret)ne sKeifer i Snorben; af d. a. 

3ct^ttmann, Coplfainfteutenant. // ett permit d9 douter d9 la de'cfiuverle dg VAmérique par leg f reret 2eno. 

Daru, 

SUi npefie ttnberf^gdf^t t (Bt^nlåti^ \^xn% , *meb temmelig 
Sif^eb, at ^at)e gobtgjoct 9tidti3{)eben af ben af Cggere fcemfatte 
^aafianb/ at Æpflen ojl for Jtap Skruet atbrig fjac t)oecet foto^ 
nifereC af 3^Icenberne; men at bertmob bet l^ele grønCanbjIe Sifpe« 
bemme ^ac (tgget t)e{!en for bette Sorbjerg. @tørre 93té()eb^ cnb 
ben bet nu ()atoed, Dil iffun funne opnaaeé^ enten t>eb at ftnbe 

I 

1)ibtil ufjhtbte jD(b{{ctftet, benne ®ag angaaenbe^ etter t)eb t)tbere 
£)pbage(fe ber mudgen funbe gbe pberligere £)p(p6ninger i @agem 
^iint fpne^ alMt^ utcenfellgt^ naar m^n betragter^ meb ^t)or megen 
Slib og £)m^pggeng()eb faa mange gjæDe SRænb i be ftbfie to 
Xarbunbreber ^aoe gjort bette @mne til ©jenflanb for bere6 
SorfEninger. «^t>ab Dibere £)pbage(fe angaaer^ ba fpneft ogfaa 
t^ertil at \}øere ttbet ^aah , naar man ot)ert)eier be S3an{Ielig()ebeC/ 
Gapitatn (Sxaa\) \jox ^avt at befcempe^ og naar man beéuben 
af ^and SBefbrioelfe erfarer, ()t>orlunbe bi^fc S3anf!ellgbeber fpne6 
altib di tiltage berDeb / at Sidbroeen mere og mere beboeffer ^ele 
£anbet/ og faalebed nøber betd tpnbe SSefolfning til at brage tt( 
83e{i!pften, ^oor bog Si^brccen ligelebeS ibeligen tiltager^ meben^ 
£)lbtibés9Rinbeémoer!erne aftage. 

@taae t)t altfaa nu ipaa \ifi ^unft, at ber er liben @anb« 
fpnligl^eb for at er^olbe mere Sp$ i ©agen, men at bette fnarere 

O 3 benne 2(f^anbling er, ot>ereené|temmenbe meb ttalienjl @prog« 
Brug, og ifølge flere Øi^ribenterd Sieempel, t ^!eltallet dttb brugt 
9laonet 5eno, men berimob i gleertattet 3ent. 

9lorbi1ff SibSJrrift for Ol^pnbigOeb , S. S^ I 2 €. (E. 3<^f^^f*^^«"- f Om Senierneé 9teifer i 9Iort>e«. 

for gftcrfommcrne \>\l »orbe fuagere, faa er bet Dlffnof nu bet 
ønfleligfle Stb6pun!t at fee alle gortibcn^ og 97utibend efterret« 
ninger ^erom famfebe t et fluttet .Ideelt, 09 bet "oilbf tillige t)oere 
bet rigtigfie S)iMif til nøie at unberføge ben ®rab af 2:rot)cer* 
big^eb/ biéfc forffjellige ©fterretningrr tt>er for (tg fortjene. 

2)e gamle tétanbffe ©agaer bære bereé Sib«alber6 ^ræg, og 
tre berfor ofte mer!e og tDetpbige, t)iflnof ogfaa flunbom Drange, 
fom S^Ige af Datiben^ SD?ange( paa jtunbf!ab ; men Urebe(ig[)eb 
fan man neppe beifplbe etter miétoenfe bere6 forfattere for. ](nber» 
Ubeé er bet meb Gouréforftrifterne^ bem @rfebtf!op tOa((£en^ctpf> 
lob famte i 93egpnbe(fen af bet 16be 3(ar^unbrebe ; t^i ^er er bet 
let mufigt, at øøfarenbe t JBergen (laoe, for at behage ®tor« 
manben ^ tillabt f7g at git)e ^orfrifter for en ©eilabd^ ber \>at 
bem aCbefeé ubefjenbt, ba ingen ^at)be bret)et ben i et Xir^unbrebe« 
Denne SRi^tante ubjlræffer (tg enbog til ^vav :&etee (5()orograpbie, 
for ^t>i(fet t)igtige HH^tM ^aaltbeligfyeb ingen fulbfommen ®xh 
fer^eb ^at)e$, og bet er ]o uncegteligt et befpnberligt ©ammenfløb 
of £)mfi«nbtg{)eber^ at netop S3tfpen6 Sogeb fra SSrateblib/ hm 
SRanb fom bcbfl maatte fjenbe Panbet^ 3nbbe(ing og SSeflanb« 
btU/ og fom felt) ^at)be ført £D(}bpgben6 tttibfætning til 93efl« 
bpgben tmob ®f roellingerne , at netop benne 9)?anb fhtlbe txere 
tommen fra ®rønlanb til Strøerne og ber ^a\>e nebflret^et benne 
6^rograp^te^ fom berpaa t et 2(ar()unbrebe efter at dolonien 
t>ar forfounben ffulbe t)oere \>U\>m l[)enltggenbe, inbtil @r!ebt« 
ffoppen begpnbte at famle efterretninger. 2>ené Ubførligf)eb, 
bend Ct>ereen$f(emmelfe i flere <^enfeenber meb Sagaerne, famt 
ben )Dmj}csnbigl)eb^ at ben fpneé at Dcere oi»erfat fra S^lanbfl^^ 
giver ben imiblertib en ^øi SSærb , og ba bet er Dift, at Sproget, 
faat>el i 6ouréforfIrtfterne fom t S^orograp^ien , boerer ^rcrg af 
en tibligere Sibéalber enb SSalcf enborpt^ , fan man altfaa neppe 
Doere berettiget til at forfafie bered S3ibnedbprb, enbifjønbt be 
maae anfeed fom mtnbre paaltbelige enb Sagaerne. SStfl er bet, 
at Samlingen af bidfe Z)ccumenter blev, tt^rtimob SBalcfenborp^d 
^etiftgt, mlblebenbe tflebenføt t^eilebrnbe, ba be bibragte, faat^el e. ff. ^{^t)rt\nat\ti. Om Seniertie« SReifer i Ulorben. 3 

(am fem dfterfommeme^ bftt urigtigt Sattfé om ben forbum6 
Go(otiie^ Seliggtnbeb ipaa jDfifpfleii/ en Stonfe bcr i 276 Tløt 
vat fmbtr|!rnbe/ og efter ben 2ib t)ebb(et) at Doere faa frembers 
flenbe, ot i ®(anbinat)t|fe eitteratur«@et|fabé ®f rifter for 1324 
enbnu anførte^: ««jt(angen af be gamte Sagaer maatte for 
93a((fetiborpb t)cere forflaaetigere enb be ere bet for o9^ og/ t)ac 
bet b^nd SRening/ at bet gamle ®røn(anb< JDflerbpgbe laai ipaa 
Sanbeté efifige Jtpfl/ faa er ggger« (ebet t)i(b og (ar t)iCbfebet 
anbre V* 

@anf{e anbcrtebeé forbo(ber bet fTg berimob meb en Sfter« 
xetnmg om (Rorben/ ber ei var eft af betteé egne Jtitber/ og fom 
maaf^ee netop berfor t f?n Sib b(et> ffienfet faa meget flørre 
SEitttb; jeg mener SSenefianerne 3ettt6 Steifer, bt)i(fe 6(et)e be< 
ffenbtgiorte omtrent 170 2far efter ben Sib/ be angit)e6 at Deere 
foretagne* Sen Xtttib, man fljenfebe bette SScerf , i^a^U en (øiff 
befvnberHg Snbffpbelfe paa ben Sorefiitting , man gjorbe f!g om 
Ørønfdnb; ben bragte jrobieE^er ti( at antage 8anbet Deb jtap 
%att>ti for en Sbt, og for 3^nierneé jrtolan&, og fom gølge 
betaf antog b^n atter {abrabor^jlpjten for ®røntanbl SDfHpjl; 
bertMb opflob ben t @øfarten6 ^ijlørie mcerfelige Sting , ot f)an 
ipac |Ine forfPjedige dleifer forbifcitebe og faae bet ianb, fom f)Qn 
antog f)an gif at unberføge^ enbffjønbt biéfe Sanbe, Sabrabor og 
Ørønlanb/ afbege 20° fra btttanben i Coengbe^ og bet aUene 
forbi b<nt troebe i^aa en ita(ten|I SortoeQing. Senne !Si(bfare(fe 
uat faa Arunbfeeflet/ at ben tffe^ opbagebeé/ enbfljønbt anbre 
engel^ Øøfarenbe^ faa Var eftei^^ befeitebe be farome 6teber, 
t>tbenbe bem paa tabrabor^Jtplten/ og ben mebførte^ at ®rønlanb 
i over to TCarbunbreber, paa aUt .®(ober og &aatt, afbilbebe^ fom 
gjcnnemflaarct af et inbbitbt Srobi6ber:i@tr(ebe. 

Bet ffger Srobi^bev fe(0/ at b^n (anbebe paa Apfien af 
SobMbor (btMlfet lebebe £øDenørn tit, i Sibenffaberneé QHflaH 
@(rifter for 1786/ at txWitii, at S^obiéber« ®trcebe ei tmr i 
Qrøntonb) men man ima erinbre^ at Z)attiés®trcebet ei bengang 
DOC opbogct/ og at Srobilber an\aai Sabrabor og ®rønCanb for I 

4 C. S. 3af;rtmann. Cm ^mtxnti SKecfct i Slor&en* 

rn i 6ct (øfienbe JSnjt. ©fterot 2)at)t6 f)a\>ht funbet, at ©rønlanb 
og Sabcabor \>axi ahfliitt Deb et @trcebe, antcge6 Srobié^erd 
©trccbe at Dccre et fmallecc 3nb(øb fra 5Kocb^aDet tit Saffiné^ 
Sugten, 09 falbteé becfoc jlngustum Froblsher i\\ 9Bobfcetntng 
. af Fretum Davis, bmlfet JfU tpbfligfl fee6 af Cottieliue XOytt$ 
»;^ff^/ i ^aret 1597, i ?øtt)en ubgione Sillceg til be ^tofomaijfc 
Satilec, ()\)or Æaartet oucr biéfeggne gobtgjer ben g(ib, IjDormeb 
gocfatteren ()ar jluberet olie, bengang npejle, engeljle SReifer, og 
iffun ! faa *!^enfeenbe er bteuen mlblebet, oeb at troe i^aa 3?* 
nierne^ Srtélanb^ og beVimob et ipaa bered @røn(anb. 

25a J^Da[fangjl og gifferi bleoe gr^tjerSgrene , ber beffjoefc 
tigebe •^unbreber af ®fibe i be norbllge gart)anbe , inbbentebe* 
2ib efter anben flere (efterretninger om bero; men beelS be 
pl^pft|!e £)m|lcenbig(^eber, fom i biéfe, garoanbe frembringe optifEe 
SBebragerier, ber gjøre getltagelfer faare unb{!p(belige , beel^ be 
bat)cerenbe @øfarenbeé SITJangel ipaa Æunbflab , gjorbe : at mange 
af biéfe efterretninger lebebe fra ©anb^eben, og ff abte inbbilbte 
J&er, fom ÆnFf^uifen (uben Smol gorDanjIning af Ægis-ey), 
25u6/ etc 3mtblcrttb faaeé felD i bette Sibdpunft albrig bet faa« 
falbt« gridlanb / og bet ^ar faalebeé forfounbet af ^aarterne, alle« 
rebe førenb ben. alminbelig bleone Jtunb{!ab om SRaaben, at fiinbe 
ftn Scengbe (ilføed, f)at)be fat en^t)er Søfarenbe tflanb til, meb 
92øiagttg^eb at fjenbe ftn paat)cerenbe 9^lab6; tfri l)cn)eb ere 
@øfdarterne bleDne renfebe for be geil^ fom l()at>be tnbfneget ftg 
i bem, og t)i ()at)e nu faaet 93t<^eb om, at ber i 9{orbbat)et, 
mellem @uropa og 2rmeri!a, @p:> for ^ølarctrf len /. ftnbeé bt>er!en 
færre eller flere &er enb be , fom anføre^ t be 6 til 700 
TLcx gamle @agaer 1« $ié^eben ^erom troer jeg er ttl{lroe!!elig, 
for at funne antage^ at en()t)er efterretning om SDcr, af ben 
@tørrelfe cA be'^aDe t)oeret beboebt/ IS^mlfe t SRellemtiben f!ulbe 
bære opfiaaebe og atter > forfDunbne/ naar ben ei (iøtter ftg T^aa 
beioiiétige 2)ata, ergabeL 

*) iDen enefte Unbtagelfc gjøre ®unbiørn«»@Rarene, ^m§ ailcærelfc 
3ff n ei (far tiSabt at overbetnfe ftg om t ben n^ere Sib. (E. ۥ S^f)ttmMn. Om S^nianed dieifer 1 92orben. 5 

®om <n Sølge f)txa^ ^tt Senietne^ {Retfer, mibt t bet forri^ 
2(ac^unbrebe, atminbeligen anfeete fom fabelagtige, enbrøønbt man 
bengang et befab faa mange S3eDtfec berfor fom nu. 2)enne SJ{es 
ning b(et9 førfi rpllet af jor(?et/ fom t ftn, 1784 ubfomne, 
tt®t{å)iå)tt bec @ntbe(fungen in !)locbcn" anfører @runbe fot 
gietferne« 2@gt^eb; £gserø ^elber tt( famme !92enlng t ftt hu 
fjenbte, 1792 ubfomne, ^rtt^ftrtft; og enbelig føgte ben enbnu 
le&enbe 6arbtna( ^nvla, t»eb fine^ 1808 og 1818 Ublomne 
@f rifter: Dissertazione intorno ai vtaggi e tcoperte setten- 
trion: di Nicolb e jintonio FraL Zeni^ og Di Marco 
Polo e degli aUri ViaggitoH Feneziara piu Æustrij at fcette 
benne 2@gt^eb ubenfor a( ZmU 2)eniie SJtening beelte enbDtbere 
3ac|>/ 33uacf>e/ )XialU Scutt/ tValcSenaer etc, og flige 
SSibneSbprb t)^t)e naturligDitd maattet rnrfe i^^xa ben Siograp^ie, 
^txi ^e Icl Koquette fenefi, t Biographie universelle , ^ar 
ubfaftet af bidfe SSenetianere. Desuagtet DODec ieg at befirtbe 
Unnt Stening, og oX antage: 

1) JDet ^av a(t)rig e]ti|)etet noget jtiolan^^ men ^tt, 
^tv unt>er ^ztu VZavn er afbilbet ipdct ^ctiierneø Eaart« 
er ^^'^r^erne. 

2) SDette K4att er fammenbraget efter 6<)gn/ imtt 
et af nogen Q<^mcit(^, ^er fel\> t flere Tiax ^t>be i)e# 
foret bettc 5<»^>p«wbi 

3) igil^orien om Senierneø }letfer, fornemmelig 
^en SDeel beraf/ fom angaaer Hicofo^ ev faa opf^lbt 
met> jjabel/ at ^tn. tFFe i mtnbfle tTTaa^e ^an gixie (Dp» 
l/aning om tlorbenø batxerenbe ttilfianb^ 

4) ØaoreligM^^trien fom Baartet ete f>øi(i fanbfynlig 
fammen fatte af Hicolb 5^no ben 3Jj^gre, ifølge {)e (Efterret* 
ninger, fom \)av^^ naatt 3talien f^eront/ i Vfiioun af bet 
16be ?(atl>uttbrebe, bet 'LxX)Q}px\n^t, X>a man ber Fom til IGCunb« 
f?ab om, og fif 3ntereøfe for X>H forf\?utibne (Bx^nlanW 

£)en før(ie ^aalianb er aUerebe gobtgjort af SSuad^e, (Sgjer^ 
øg ^Mi S3vun, mcb @runbø^, bcm jeg ^er (igefaa (ibc Dit iglens 6 €• C 3<t&rtmann. Om Senierneé fRdfit i Siorben. 

tage fom^niernfé Sieifer \tlr>, htx aøtrcbe ftnbeé afflreDtic of faa 
inange Sotfattere* 

Seg titføter iffun uogle, tUbreld et IJ^ibtit gjorte, S3emcerC« 
ninger oDec ®ienflanben. £)m 3benttteten af ^anmarf , 92orge^ 
@oecrig og øfoc(anb fan et (eoned nogen 2:t)to(/ ba t!!e aUmt 
beced^vgienftbtge Seliggen^eb^ (Sontour og mange ®teber€ 9lat)ne/ 
tmn- enbog bered egne (attnfle 9lat)ne f(ar(igen betiife bette. Vf 
be 6 (SruM^er: ®ron(anb, 3^an\ {)et(anb/ S^^^røeme og JEDrten« 
øertiey gjentjenber man ggenn&Dnene ipaa be 3/ fom enbe« paa 
2anb, ())>ortmob be 2 ftbfle : Fær-eyar og Orkn*ejar et ftnbeé, 

m 

ba be t)o»t pctvH DanfEelige at ttalientfere/ eUer at opfatte og 
beuare for 3ta(ieneme« Sta\>mt Oroniandia er t>e( anbragt paa 
et urigtigt @teb/ ^t>or albeted intet Sanb ftnbed, men at Engrone- 
lånt paa jtaartet, ber beéuben falbed Gronlandia 1 2Cntonio 3eno6 
IBejfrtDetfe, foarer tit bet nutxsrenbe @ren(anb^ i^ifer betd gorm 
meb faa megen Sefiemtbeb/ at jeg et fatter, bt>orIuttbe ugggers ei 
ISieblit funbe t\>vo\t ^mm, og troe M at uøere Sanbet biinflbe 
i5afftnd<S3ugtett/ 9t>or man iøDrigt nu peeb, at ber et er nogen 
2iame6 £)e (il* £)m 3é(anbe Sbentitet t^tbner iffe aKene 9lat)net 
Islanda, men enbDibere 9lat>nene paa S3ifpefoeberne, Scalodin og 
Olensis; at netop btdfe fioenbe (RoDne ere faa fjenbelige, og at be 
Høeflen futbfomment ligne be latinfft ^^aone paa Øtæbeme/ tp« 
ber paa ai efterretningerne ere bragne af geiflfige Xilber. J^et^ 
(anb er t>el faibt Estland; men h^di er^ette en ringe Smfcet* 
nmg af 9{atmet i bet ttalienfie @progd Tianb, et mere afvigenbe 
enb ^anntt Jpet(anb fra be øvrige bidfe Sbtxé 9la^m ti( ftu 
fljeaige Siber: 4>iaCttanb/ ^eoltatanb, ^ettonb^ Betkinb eg @bet« 
tanb/ beeEtS gjenfjenbed ^er en pta flor 9)f«ngbe ^arme, at man 
funbe frille« tit at troe, at bette r>ar ben ^eet, Æaartet« 3futor 
fortrindtttté bat»be f jenbt« SKan igienfjenber faatebe« Cledere fom 
Slueetibal« Sumbercouit fom i^umburg^ S^^ah, St. Magnus 
fom @t. 9{agnu$ Sai, Scaluogi fom ScaUorøap* Bristund fom 
daffa ®Wtb^ Itlant fpm geflar, Lonibi^ fom ?am^nef«. (l.f[.S<^t)Ttmmt\. Om 3enifrne< dicifcr t SiorAf it« 7 

Onlefort fom jDitta Sirr(^ oø Oloford fMn £>ii)ffSirt^ ^ £)g« 
faa mrbførec $(acfrtii$ni af 6t. fØfognUB og ØcaUotiKiy )mki 
S>9(tl>eii, iflebfQfoc poa Seftflbtn, at man et (an antage Stavnene 
coyimbe efter et anbet jtaart/ men fnarete Mfbetme ifølgt 
mrnibtfine UHAgn* 

Snig om biftfe ()>un(tfc moa mon natttrlidt^tté foge SHrfeiM 
ntm tme((em ^et(anb og ®(ot(anb, og bette ^ac Sg^ gjorte 
men, fom bet forefommet mig^ Hbet tilfreb^^enbe. i^an for« 
mobtf at SlatHiet Contanis (unbe betegne (Sontinent, og at ^etr 
Dcb igien (unbe for(laae5 8Rainlanb> ben {lorfie af JOrtenøeine; 
jt9 bcvkm^ anfeec bet fom nbenfDc al St^iof, at 9^a»net betegnet 
Sdt^nef« (fbrbum Katenet)/ bet nottttgiie 6^ire i €5(ot(anb, en 
9rot>lnbl^ bt(, fom @kaagaajfen beøiibnet, i SKtbbefolberen %Mt 
VLfdim ben norfb Jtrone. Det etiefle Ståon ieg bettmob ftnber 
at ^e nogen 8tg6eb meb SDrtenterne er Podalida, et uligt meb 
betif^mottia^ &rtettøerneéJ^t>eb9e, eOec meb ^^entlonb (fbrbum 
PeiisBd), 9}atmet ^ bet€Sunb^ fomab|(itter bem fra (Satt^efl. 
Cgfoa foarer Podalida forfaaoibt tit 9omonta^ ba ben er af» 
6ilbft fom en flovre )!De, omgioet af enbeel minbte JEDer. JDette er 
tmtbler^fb iffe ganf(e tilfrebéfttttenbe/ og JCr^øcme og Sottøerne crt 
aCtfoi be enefte @rup|>er, bem SdKanb (an forefitae, meb minbre man 
Dtfbe antage, ol en @omanb, bcr i ^ere 2(ar IE^at>be gienftemfiretfet 
92ocb(KnKf / fiulbe txere forb(et>en utnbenbe om Sitoæretfen af 
IDrfenøernf og Seerøerne, eg bertmob bftt)e (jenbt og aflagt et 
fenete forfiNmbet Sanb, om bvi(f<t poa ben anben Gibe atte Cof 
tibe 9l^en^ Øeboere t>are forblevne a\\>tM ttt)ibenbe; bette 
focefommer mig faa ufanbfpnitgt , at bet (an erdcered for 
bf ffemt umuHgn @iør man ber^fier SSammenrigninger mcfy 
SR^\mt og S3e(iggenl^eb^ faa ftttber man^ at Frisland t((un (an 
tHere S<itrøerne, ba ^(ippen Monaco paa ben fpblige @ptbfe tutep 
fiKirer tU tTTiinfetfO SSeltggen^eb imob Seerøerne, ba 9}at)nene 
Sudejo coifo^ Streme og Andeford nøbt>enbigen maae onfeeé 

*) gttt^ etter gjorb ^^ fbrbum fiM^t (itirb). 8 €• €. S^^ttmantt* Om Seniernei Sleifer i Storbett. 

analoøe meb @tiberøe Øttnb/ Gtreinøe «g Znhaftv, 09 enbdig ba 
ben dbfotuie 9togra|>^t{Ie SeHg^enbeb af Srtélottb fDarrr bebre ti( 
Særøerneé/ enb Ut er £ilfce(bet meb næfleit alle be $un!ter paa 
Jtoartet, om^ b^ Sbenbitet ingen 2t)it)t fan f)a\>ti. Srt6(anb^ 
Spbenbe (igger nemd'g paa ^cerøerned Srebe, @tot(anb6 9lorbbu( 
ligger bertmob 2^, øg aUe ^unfter i ®røn(anb, S^Ianb;. ^et« 
lanb^ 9lorge øg Danmar! ømtrent 6^ for norbttg; (tgelebed 
ligger Si^(anb6 Dftf^txt (igefaa meget SJefien for 9}æ6fet fom %ctts 
øemed SJeflbut b^ortmob 36(anb er aflagt 10° og Qap. %attHl 
20° i £øengbe nomnere 9}øe«fet eiA i SSirfeligbeb« 2)et Mt 
faafebe6 bet @teb/ fom 7(ntonto 3^0^ ber fjenbte (igefaa (ibt tit 
Sri^lanb fom Di^ ifølge Srøberen^ S3efh:tt)e(fe fnarefl maatte 
'træffe, ba b^n føgte ^am. SnbDibere ffgeS, at Sfttanb (J^et(anb) 
ligget imettem bet øg 9lørge, b^itfet er Si(foe(bet meb %Qnøhnt, 

09 enbetig anføre^ Sn^t<>nb ubtrpHefigen fom b^nbørenbe unber 
fRorge6 Aonge^ øg ba øi af %aagaafen meb S3e{iemtbeb Dibe^ 
at if!e anbre S^er^ enb be nu befjenbte / Dåre i benne (Sategørie« 
faa maa bet f)a\)t øoeret Seerøerne* 

^Dab bet anbet ^nnft angaaet/ ba er bet for bet førfie 
neppe troligt/ at en fpnbtg Øømanb ^øbe funnet giøe @teberne 
en faa nrigtig inbbprbe^ SBeliggen^b^ at f. d. ^tfanb^ f)\)otfta 
tåan (an fee JiDrfenøeme, ber (igge teet unber Apfien af efotfanb, 
^ ere afbifbebe fom (iggenbe toet unber S^orge^ (angt fra @!ot^ 
. (anb/ øg uben lEDer i SRettemrummet«' @amme %eil ftnber ber^ 
tmob @teb/ mere eller minbre, t aUt be i bet 16be 2(arbunbrebe 
ubfomne Øøfaort/ ^øilfet røber^ at ^mUxnt^ Saavt i faa ^en« 
. feenbe er en (Sopie. IBi (jenbe af Saubnamabogen meb fiørf(c 
Sf^øiagttg^eb 3^lanb€ fBeflaubbele i bet 13be 2(arbunbrebe, og øibe 
at biéfe ba øare be famme fom nu; b^o^^^unbe funbe ba en 
®ømanb/ fom ^aøbe øp^oCbt ffg ber i faa (ang Sib/ afbtlbe bet 
fom et 2(r(^ipe( af flere betpbetige JEDer? $øor(ebe6 funbe ijan 
forbliue uDibenbe om aUt Seflonbbeleneø og nat^ntigen ^at>nened 
norbifEe 9^abne/ øg berimob iff un lau at fjcnbe be (attnffe c* ۥ S^^rtmanm Om 3enUrne< diecfer i 92orben. 9 

fHaunt poa SUm og brn^ tt)fnbe Sirpefoeber? S^xUM funbe 
^att gtr)e ben en Socni/ ber^ enbfEjenbt tTIalte Srutt^ t ffn Précta 
de la géographi'e universelle ^ fatbec ben: ^,bonney å Vex- 
eeptton de la parlie Nord Ouest" ^ bog i Øanbl^ (tgner 
ligefaa meget 'et()oert anbet &Uht font SotanbØ? ^wxU\^ funbe 
Ion afbiibe et Safitanb i 9l£) for 3l(anb^ paa tioilfet f^an M 
^Mi tneret/ meben« t>t t>ibe at ber i ben Stetntng intet SajKanb 
ftnbeé/ men iffun IG^n Son Sffapen? S^\)OtitM funbe f^an 
enbelig fyim txetet iKia Sctrø^n^^/ og beéuogtet afbilbe btOfe fom 
em flor SOt, meb nogU omltggenbe^oCmel £)et Ht Aaart 
toter bet umt6f|enbe(igtle 9)t(eg af at tKere fammenfat af en 
SRanb/ ber et ISK(t)be txeret paa @teberne, og et tjenbte 9lorben$ 
@prog eUer bete ^iflorie^ ba ®agaer og Gour^forfErifter bet)tfe, 
at man ^r i 9^orben ben Stb ^at)be meget rigtigere S8egreber 
om 2anbened inbbprbe^ S3e(tggen^eb / og faalebef f* @p. t)ibfle/ 
at en £inie fra Sergen, tmeUcm ^etlanb og gcereeme/ føtte 
omtrent IS SRtit Spb om 3«(anb. Æaartet bcerer TCarétadet 
1380/ et Stbépunft, tit ^t>ilfet SurCa f^ax beoiift, at 9}icoI5 og 
7(ntonto 3<no begge \>axt i StaKen, .bbitfet altfaa gobtgjør, at 
tt tffe p^a ©tebeme fe(o ^at>e fammenfat ftaartet, og ber uar Det 
ligefaa libt ba fom nu 2(n(ebntng til, for en forfatter af et &09 
taatt, at ubgioe bet for celbre enb bet Dtrfelig Dar. 6nbe(ig er 
ben for^otb^Dife Sttgtigbeb i 2(flægntngen af Z^anmarf og 9lorge 
netop et IBet)ii6 for, at Aaartet ei er tegnet 1380, men i SRtbten 
af bet 16be Varbunbrebe. 3ur(a anfører fe(t>, at i ^ene^etto 
23ot^one8, TiaxlåS^, i SSenebig ubfomne /«o/ario ftnbe$9?orge 
og @røn(anb faare urigtigt aflagte, bt'orom ftben mere* 2)en 
forbretme @rfebif!o^ af Upfala, (Diane Xfla^nno (Eot^uø, ubgat) 
1539 i a$enebig et Aaart ot)er be 3 ffanbinat>if!e Stiger, bet jeg 
et fjenber, ba bet fpned totDtfomt, om noget Spemplar beraf 
mere er til, men fom bijhiof, tittigemeb be i Tfnttoerpen ub* 
lomne ^aart, naDnligen (Drteliufea, bat)e Dceret be førfie ber 
gat)e en faa rigtig ^remjlitting af br^fe Sanbe, en Aunbflab, 
t)ti\iUxi S^nierne umuligen funbe t)at>t fovffaffet ftg poa noget* N ^ 10 c (E. Sa^rimann* Qm Seniemeé dteifcr i 9^or^en• 

(øm^elfi af U af Wm befale ®uhn: Snélonb^ C^tonb og 
(Brønfanb* 

Jjyixih bet Sabetogti^ t ^tfiortm an^acnn, ba tneb man 
mppe/ b^r mon f!al begpnbe at affløre bet^ eftecrom bet {^de 
er et Sm benif. 3fø(ge be«^ 1^8/ af !Btc. 3eno jtfit. ^$ 
aRarcoUnt ttbgtom {BePrtMlfe meb itoart/ (hilbe 9ltco(6 3«tto etic 
^a))e tiltraabt Stetf^n (hap efter ben meb @kiluefeme ben 24 
Vttguji 1361 llttttebt Srib/ og TbUMio Mre fulgt b^un fmete, 
ifø(de Sret)^ fom ban i SSenebtg mebtog fra SBrobeten t Srtélonb. 
Sftftge Jtaartet fEuKe be berimob atterebe i 1380 bat>e txtret b^ 
t Sleiben. SRan feev beraf, foaoelfbm af be fefgenbe S3re9e ^ at 
ctt Sorbinbelff fanbt @t^ nteSem Sndlonb og Senebtg, fyntttt 
r>il ogfaa nøbfoger tit at troe, at S^i^Ianb taaa f^aiH tjæret et 
af be i bet øDrtge 92orben bengang hetienibtt ®teber , men . bettt 
t>ibe \>i meb St«b«b Mr tffe £tifæ(bet^ og b^ot ringe er bog teft 
@anbfpn(igbeben for, at bet i btn 2ib twrfelig fhtCbe tntre mti> 
Mgt/ fri Sotreeme at firioe fiere Sret>e, fom rigtigen hmbe 
naat S^nebig? 7(ntager man enbog^ at bette t>eb ^iU^kat, 
eSer )»eb ^onblenbe, ot>er Snglonb og 89r&gge^ t>ar muHgt , faa 
tiUaber ^nxlcA egen Zib6regmng ei nogen foa tangfem SBefoc 
bring« 3føtge bfm Ian nemlig yiktilb ei b^t^e fortabt SSenebig 
førenb i 1390 / og t 1406 er bet t)i^ ot Xntonio allereDe mir 
bøb; af ben meltemliggenbe 2ib fEat 7(ntonio b<n>^ tilbragt 14 
TCar t %tM(ai^: f^t er attfoa ne|tpe 2 Zat tilbage^ i b^Ce 
92tcol6 f^at giort f?tt Sleife bib/ b^r giort ftn forfie glimrenbe 
(Sampagne og erobret griélanb^ og b^r fotfPoffet efterretninger 
berom tit Tfntonio i Senebig / ber paa ftn ®ibe i famme Xib4« 
rum flaVf^aot forberebet ffg tit en faaban Steife^ f(al b<n>t fores 
taget benne/ ber ifølge IBeffriMtfen tyor tang og fbrbunben meb 
mange garer^ ffal bat)e funbet gri^fanb/ fbt txtre t^enbt berfra 
bjtm tit SBenebig/ og ffal \xttt bøb ber* Gnbog nu t>i(bc bette 
tKun ^re tit !!Rutigbebeme> og bog ffger 2vxla om benne 9ieg» 
ning: ,,Co$é mirahilmente tutte Vepocke si accordanoV €• C. Sa^rtmamt« Om ^tnittntt SRtifer i Siorben« 11 

■s 1^ 

2)ee et tmiMcrttb iMsi fligt Ørm, l^oilh ^on t)i( hau 
f)M i ^ænbertif, (it 9hc* SnioytfTi. ^ar fitmt SSeretnfnsen; 
ifMge brø ^ar b<nt altfaa ogfaa onfétt |!ne Tlax^tal, f)t)i(te nrppe 
(imne ^ope manglet i en Gorrefponbance mellem %ctT9nnt og 
Senebtg/ og en enfeU SeH i faa ^enfeenbe maatte jo opbageé, 
ha ber txirt flere Sret^e« 2)a biéfr VarOtaC ere ibentijle meb 
beui/ tU I^Ute Surto meb futbf ommen SM(^eb''^av gobtgiort^ at 
SScøbcene vare i ^talten, faa beotfec betCe^ at S9rer>ene fra Sri6s 
(onb enten »are apocrpp^Kfle ^ ellec at be otbrig dat^ t>«ret til, 
Sorbiiial 3urla l^t faalebe« betMifi, at gikoHb 3fno6 gortoraing 
wat fa!9i btt ftMm nu tilbage at bet)ife ^ijiorif(/ at 6arbina(tn# 
i^fpot^fe/ at {Xeifen et foretaget fenere^ ri ^flier ^ofbet ®t{f« 
2)en fbrnemjle Xutorttet for JBrøbreneé Hlhn et ben berømte 
Carlo ?eno6 ttiotiH, beflrevet omfioenbeltgen af t^an^ @ønneføn 
O^copo Z^no, ber Tiav 1481 bebe fom SBiffop i $abua/ men fom 
bengang, Xar 1458/ t)ar fBl^ af Seltce og 83eUuno« 6nb^ 
pjønbf bet er albeleg utømfeltgt/ at benne a!Ianb fhtlbe ^a))e 
ooertC irøibetibe om Qlicolbg og Vntontol ®}erntnger og 6ret>e/ 
faafremt btSfe thire mere enb Opfptnb/ ^an fom, febt Håt 1417/ 
tiøboenbigen maa t^wt fjenbt bereg 99øttt/ faa flrber ^an bog t 
2)ebt€attonen til 9at>e ^mé IL, om ftn Samilte : ^,S^t, bellige 
gaber^ benne Samilie ubmoecfebe f?g flebfe fortrinligt t>eb et 2(ffom/ 
bet fom iBorgere gjorbe flg ^ctberligt befjenbt«/ og erbt>ert>ebe fig 
SBerømmelfe baabe t og ubenfor bereg geebrenelanb/ baabe i 
$teb og Arig/ af boilfé mange fom Tfnførere til 8anbé og SSanbS 
\fiioit er^\)ert»et So^brenetanbet fcerbeleO t>igttge Sorbele'% uben meb 
et enefie IDrb at berøre bme mcerfelige £)))bagelfer* 

figefaa libet næDneg nogenfom^elft af Sarlog Srøbre, (|t)erfen 
i IS)ang Set)netgbef(rit)elfe/ ber bog er pberfl fulbflcenbig , ei pellet 
i ben, 7(ar 1418, af &eonatbo (Binftiniani om ^am Ifiolbte 
SRinbetale, ^t)ori tt)ertimob meb be fiærfejle Xræt ub^oet>cg ^ang 
gaberg og bang egne SSebriftet^ og blot tilføieg: ,,6f xi\\ jeg tale 
om ^ng Vmtk, ei pellet om ^n6 (Rtttpaarøtenbe'^ etc 12 (£. 2. 3a(;rrmann. Om 3enierm*é Sieifer ( 9Jorben. 

2t^\xn feeø af Set)netdiyef{cit>e(fen^ at be }0 @øb{7enbe maae 
t)fiece føbte i et fort Stb^rum^ og ba Sabecen gtftebe ftg 1326, 
fan altfaa [flkoVo ^mo, fom ben ælbfle fdtjohn, antpgeé at txere 
føbt omtrent 1328; efter at f^a\>t \7ceret i be t)enetian|!e Ttnnas 
(er anført fom een af be rlgefle patricier, fom S3a(g()erre Deb to 
SogeDaCg/ og fom StepubUfené 2(mbaéfabeur^ ftnbe6 ^an ben 
26 92ot>ember 1388 fom een af be @pnbict/ ber fEulbe mobtage 
2Eret>ifo i. 

1) jDette er ^arbinat 3utla$ SDtening, i^oilfen ieg imtbtertib iftgem 
tunbe troer at txrre rigtig« »^oab ^an nemlig ftnber i ben oenetianfCe 
«£>iflorie fra 1365 til 1388 om 9{icol6 3eno, tittagger ban altfammen 
^Iten i *&i|torien, enbffjønbt ban tttttge anfører^ at et SØ^anufcript^ U 
Compidøglio Veneto af/@irolamo ^apeUari^ fom enbnu ftnbeé i ^t. 
CKarco SSibliot^e^ ubDifer, at ber i J379 cnbDibere fanbteé 2 2Cnbre, 
fom bare SRaonet 9^icol6 3eno/ i Scncbig, b^orfor benne abftittelfeéoifs 
6etegneé fom: Nicold quondatn Ser Dracone. »^otbcnbe mig l^erttl^ 
pttbcr jeg i ben »enettanif c - *|>iflorie alle 3 sRicol6 3eni, nemlig: 

1) t>ar i 1349 ©efanbt t)Oé ®ultanen5 t>ar i 1356, 1361 og 
]365tblanbt be 41 SQalgberrer oeb SSalgene af iDogerne iDotftno, (Selft 
og Sornaro; oar 1367 fenbt for at afbente $aoen fra SHarfeiUe* 

2) førte i 1379 en ©ålet unber iBictoc $tfanod og @arlo 3enog 
^ommanbo» 

3) STicolo 3eno, quondam Ser Dracone , foreJommer ei i ben 
»enetianfPe «&ijlorie førenb i Zatet 1382, ba banS SBrober ©nrlo 3eno 
^9be rebbet 9{epu6l{fen, bt'oroeb SamtlienS 2(nfeelfe bæoebed faalebeø, 
at @arlo bleo ©ouoerneur af 9legropont/ ^axco @efanbt boi Jtongen 
af Sicilien og 9tito\o boé •hertugen af gerrara^ berefter oar ^n 
famme 3Car SBalgberre oeb ^ogen a){oroftnié SSalg* 13S8 ben l4be' 
^December mobtog ban fom øpnbicué og ^rooenbitor Staben ^reoifo« 

S^laar^ fom Surla anfører, et gammelt |>aanbffrift noconer 9'licol6 
3éno iblanbt SJencbtgé rigefte SSorgere, antager jeg, Qt bette t^ar ben 
celbfle, 92r, 1, ba ban oeb @ornarod S^alg 1365 benaoncé SRtcolo Seno 
U grande, |oorimob 9)ietro jDraconc efterlob fine ti S3øm i ftor 
-trang. 

IDen, fom førte ©aleien unber @arlo.3enoé 6ommanbo, fan ei 
baoe oceret f)ati^ «lbfte IBrober, gamilienS «&ooeb, 9licol6; en faa c. €• ia^rmantt* Om geniernrf JRéifer t {Rorteti. 13 

@fter bm Sib/ oltfaa ba ^an Dar over 60 Tfoc gammet/ 
tt bet at ^an fCal f)(m faaet 89JI ti( at reifc. C^ftcr at Doere 
fhdnbet pqa S<)^ecrne ftnber ^an biéfe ^ærjebe af en fremmeb^ 
Sptfft^ Zid)mi, Jg>erre af Podanda 09 Sorano, fjtjoraf ^litt^ 
tffun laae^ ©agretfe fra grWanb« J^m« griéUmb i!fe \)at 
Seerøerne/ faa ere altfaa ailt bidfe Sanbe gaaebe uttber meb'bct; 
er bet bertmob ^axettnt, fom ber ingen 2:t>it>( fan tcere om. 
faa et ^iflorten falft, ba (tgnenbe Sanbe ei ere til, et t^^Uft^ 
bengang bare tt(/ og ba titg itrig, fom ben omt^Ue, imcttem 
3icf)mi og Jtongen af jJlorge, fda meget mtnbre funbe fi'nbe ©teb, 
fom 9}orge netop paa ben Sib ingen jtonge f)aDbe/ men var 
rcgjeret af 2>ronning 9)?argaret^a. SorfferS formening , at 
3id>mi turbe »(ere .^cnrp ^inclar^ 3ar(en af ©rfenoerne, er 
afbele« ugrunbet, ba benne ?Wanb,/'ber r 1380 t)ar fortenet af 
^ong ^aagen mcb bette 3ar(ebømme/ t)av faat)el 1388 fom 
1S89 unberf!ret>et / fom norff ^{tgéraab^ }(nerfjenbe(fen af @rif 
of Pommern fom 3iiget6 fanbe TTrmng/ altfaa ei rebellerebe tmob^ 
dronen, (igefaa (tbt fom man fan antage^ at ^and 3ar(ebømme/ 
^Doruhber J^etfanb ^ørte, imiblertib b(et) ubpfpnbret^ uben at ben 
banffe .l^i^orie ffu(be berøre bet,* faa meget meer fom man igien 
\ 1397 ffitber,^at BifEop' Oonae af JiSrfenøerne unbertegnebe, i 
Kalmar/ (Srif af Rommerne Jtroning<$2fct/ ()t>i(fet t)ibner om 
JiDerne« uafbrubté ^orbinbelfe meb ST^oberlanbet« 

Sjp\>ab 2fngrebet ^aa 36(anb angaaer, ba. foruben ^oob ber 
forf)en er fagt om SffesatilOflerelfen af faaoel bet ubeboebe Gris- 
landa fom be anbre 7 JDer, bem 92ico(b 3^no flal ^aoe ()oerjet/ 
maa enbnu bemærfeé/ at Sélanb^ 2fnna(er fra bette Sibépunft ttnberorbnet fRoilz fpiUebe bertmob tit 'famme Z\\> iDonato oc) dietro 
3eno, ber begge bleoe fanøebe i ©(aget oeb Vota ben 29 9)2at J379. 

@nt)t)er ^toiot oar ^oiott, nadr 3urta baobe mebbeett oé benne 
tatrige gamitieé ©tamtoote noget futbjlænt-igere ; mig forefommcr bet 
fom ubenfor at ^Soiol^ at ben ftbft om^anblebe SRicol^ 3eno t)oerfeii 
bar Oftret ifitgmanben eller C^manben, ^genffaber, uben boilfe ban 
ei funbe ubføre ben barn tilffrcone Sieife. ' 14 €• €• 3a^rtmaitn. Om Bettimieé SReifer i SIorDe n. 

ft< attfoc fuEbfloesMgc ti(, of et (ignmbe Tfngrei/ 09 TfnCcegget 
af rn.SJorg fem bm^ 3cno |Ea( f)<xiM an(agt paa £)en Bres, 
funbe ber Doeret focbtgnnet meb Sauébeb. 6nbe(ig erc 9}at)mfif 
paa be 7 S&ec albeted tffe tiocbifle, totn moae t)«re fammenfattr 
af en meb be norbjlle Sprog ølhtM^ ubcfjenbt forfatter. 

SReb^enfptt ti( Steifrn tt( Engrovélani {paa SaatUt Gron- 
lanrfta) ba b(erer ben tpbrtig meb ^ele gteflen ^^rorg af Sabef« 
Safllanb ec a(be(e6 i!!e til t ben af 3<no angbne Stetntng^ og 
neppe pi( man meb lEflrup troe, at bet t ®røn(anb f^at epfteret 
jtlofke ubenfor SSifpebømmet ®arbe/ eKer ben t^Ianbfte Jtolonie. 
Tit benne ei f^ax ligget t)rb @ae(e ^amM Sanb eller i ©ccreébp 
Øunb, men enten fort C)ft eder SBefi for jtap San>e(/ er otfi, 
og man funbe altfaa aCbrig fra 3^(anb' flpre 9lorb etter norbUg 
for at femme, bib/ men maatte nøbDenbigen fipre t)efl(ig. ^t>ab 
bet ilbfprubenbe S3jerg og ben barroe Xilbe angoaer, ()))ormeb man 
narmebe ^ufet, fogte Wta^m og bret) €pbené frugter ipaa 74^ 
S9rebe, ba hit)ø^tt benne 2>eeC af 4)tfi<'(^t'n \>tl ingen @jens 
briDelfe; ben er altfor tpbeltg et ret fornuftigt Ubvalg af &Uiu$ 
SPIagnud'd Sabler om 9}orben, nat)n(tgen om 3^(anb.og ^efla^ 
^t)orimob ben iffe omtaler bet, fom bengang i SBenebig maa ^at>e 
forefommet utroligt^ og fom ^kolh ^tno berfor aUerførfi maatte 
(at>e anfett, nemfig at f^an, peb i 3u(i SRaaneb at 9pre 9}orb 
paa fra 3^(anb/ (yai^be. funbet uafbrubt Sag uben 'minb|tc (Rat. 

dn po^enbe SSeiønning for fine fiore gortjenefler maa ben 
65aarige Denetianfle patricier l^u funbet i at t>orbe flagen til 
Øtibber af Sprø 3ic(^mi! 

^Mh Ttntonio Qmoi SSebrifter angaaer, ba flinge Wt 
minbre fabelagtigt , og f)axi fan et gjere« anfbardg for be frté^ 
(anbjle Siflered Ubfagn om Estotiland og Jhogeo, men f)\>a\> ben 
nu forfounbne S)e Icarta angaaer, meb famt jtong 2)eba(ud af 
@tottanb og f^an^ Gøn 3<arué/ ba gobtgjøre bi^fe ^awi, at 
f)an ei nøie nof ^ai: fjenbt ben norbifh S)?pt()o{pgie, for beraf at 
imtt 6tof tit ftne SortcrOinger. ^t>or(ebe6 ^an meb Gourfen 
9tS) <bet et: føbénbe pfat meb 09 SJinb) naaer @pb^uffen ۥ C Sa^rtmotm. Om Senterned IRetfer i 9iorben. iS 

of Srønlanb, er et let at fbrjlaae. Da fertil nøbt)enbigt)ti6 ubfer« 
bte«, at b<tn maatte Alkme fra 9lpe Sunblanb^ for IS)t)i((et ba 
ogfaa l^carta er hifotn ottfeet^ faat>et af 3ur(a font af aUt anbre 
SleifenS gorfcegtere* iDe f^wt imtblertib ot>erfeet, at 3eno*f^ 
feilebe meb gob Stttb f 6 2)age ret SBeft fra Icariay en Sing bet er 
a(be(eé umuligt at giøre fra ^{pe Sunblanb. Sourferne SSefl i 
6 £age eg 912) t 3 S^age, tW. meb^ gob SSinb. antpbe Scartal 
9tabé, ODereenéjlcntmenbe nteb Jtaartet/ øjlen for ben paafontmcnbe 
9(ab6^ %Q:p Trin (S^nt^el)/ og faalebeé tiax ogfaa benne IDe 
iffun ^a«t 2!fft)oere(fe i benne SortceØing. SDtcerfeltg er berimob 
{^orffartngen om Sorbjerget og J^aDnen Trin. - ^aa RaaxUi finbeé 
nemlig i ®ren(anb forbjerget Af og gjorben Juer netOD ber, 
^t)or forbjerget Af-Hvarf maa ^at>e (igget, naar ben gamle Sflbpgb 
antage6 at bat>e tueret bet nært^oerenbe Sulianeébaabd iDiflrict^ 
og unber benne Joi^ubfcetntng ft)arer Ra'p Trin ti( ^^erjoffénoeé!/ 
og iE>a\>nen Trin ti( ben ^^^an^^a'oxC* , ben 3t)ar SSarbfen om^ 
taler t ffhe SouréfbrfFrifter fom (tggenbe tmedem i^erjolfénæé og 
S^^atf, og fom ten af Chtropceeme meejl føgte t ®rønlanb. 

3 bettf $un!t fbarer altfor B^no^ Jtaart bebre enb noget 
anbft tit JDlbtibenS SSeflf toeffer ^ og bet er^ meb ^'enfpn tii 
®røn(attb9 Sonftguration / rigtigere enb noget beffenbt Jtaart ub« 
fommet før bet løbe 2far^thtbrebe* JDette t)ilbe rxere et t)tgtigt 
93et)tt6 for ftaartet« og Sleifen« 2@gtbeb , faafremt 9}ico(o 3enø 
jun. et i 1558 ^at)be ()at»t anbre Tfutoriteter at aflcegge ®røn? 
lanb efter enb be bengang gjcengfe Sanbfaar^ Tit ^an imtblertib 
l^t^ fanbfimd'gen t^ax \mt flige berigtigenbe munbtlige Sfterret« 
ntngrr, og at ^an . ganfle t)i{i ^ar ^t)t minbre bef jeobt« fhiftttge 
JtUber, bertit ^nber man Cet ®por. Iba ^an t>ar en faaban 
JDptfer af ®eograpbien, at ^an^ Sanbémoenb enbog anfaae ^am 
fmi )Datiben6 flørfle ®eograpl^ , faa er intet fanbfpnligere enb 
9iX ^an, for at erbotbe ^p(p6ninger om QtorbeU/ ^ar ()ent>ehbt 
ffg tit be (øiere cat()oI|{e ®eifi(ige^ ber netop ben Sib Dåre 
firiMitrterebf , «g gaoebe tit Italien , ^t>or^en be. moae ^ bragt 18 €. €. 3^f)^^<w^^""* ^«^ 3^"'^^"^* JReifet i SJIorben. 

bec ()ibtil altib anferteé fom 2futoritet for biéfe JReifer« JSgt^eb, 
ingfiitunbc cc bet, ha be ei inbe^olbeé i ben 1559 ubfomne j(le 
Ub^atoe af 2ben Se/l. ©crimob ere bi^fe cptacine' gnnffe fiilb« 
(lænbiaen meb berc« glimrenbe Sfilbringcc of (Sjlotifanb« Stlg^ 
bomme i bm 1574 ubfomne 3bie Ubgn^e, ^t)i(ffn (tbjle 5)«l of 
Jg)iilonen man bcrimob fanbt for gobt at ubclabe 1 4be Ubgat>e, 
1583, efterfom grobi^^cr i benne SUfcUemtib ^a\)be foretaget fine 
SReifer, og, fom man t)eeb/ ubon at finbe @u(b. ^ 

Sfterfom 9lamu(To bøbe ben lObe Sulii 1557 2, 09 ba ()an 
bféuben anbenilebé figer, at ingen fan bejlribe (5olumbu6'é JRet 
fom førjle Dpbager of 2(menca , og at tjcin berfoc miSunber ©e^ 
nua at t)ar>t frembragt en flig €en , faa feeé , at ()an ingen« 
lunbe er en 2(utoritet for IReifen« 26gtbeb; tDeriimob ^obtgjør' 
bette, at ber til &an6 Sib ei i SSenebig t)are iDocumenter til, 
fom beuifte ben, ba en faa flittig og ubmarfet gorjfer, ()\>em 
tillige, fom ©ecretair i Siraabet, aile Æilber t)are faa titgjoenges 
lige, ei t)ilbe §a\)e labet bi«fe ubenpttebe. (Snbeltg %ax giamii« 
ffo fe(\) meb megen SSerommelfe omtalt (Satarino B^no , og , ifelge 
Ijrjab a^t (Sfribenter ^at)e anført, beflaget, ei at f)aDe funnet 
fc-ffaffe ftg et ©vemplar af benneé 3?eife i ^erpen, ber Max ble« 
ten faa fjetben, at ben ti( ^and Sib tf fe t)ar at opbrbe i SJene« 
big. Denne SRening ublebed af 9tamufto'6 iDrb, ^t>i(fe rpbe 
faalebeé : Cosi la fortuna ci fosse stata favorevole a far- 
ne venire nelle mani il viaggio del magnijico Mr. Catha-^ 
rino Zeno il Cavalier , vhefu il primo ambasciatore, ch*an- 
dano in delta provinzia al signore Ussiimcassano ; ma la 

') 3eg troer imiblertib iffe, meb ben engelffe gotfatter, i bet gor* 
fat ot ubgiDe bent for S»amu|io'é SBoerfj be erc i Ubgaoen of J574 
ubtrpffeltgen anførte fom et ZxViot^, ventelig of Ubgioeren Commafo 
(Bitinrt, i gorening meb anbre 9?eifer; ^eriblanbt ^erberfteine i Stud^ 
'lanb, ^oortU gortalen førft er 1!ret>en t^ien 1559, og fom attfaa et 
funbe ^aDe t7ftrct optagen i ifte Utgaue, ber famme Hat ubfom t S3e: 

nebig. — *) Camus, Memoirc sur la CoUection des grands ei 
des petits Voyagcs. €. €. 2^l)rtmcinti. Dm Senierueé Sveifer i 9Iorten. i9 

4 

fon^hezza del tempo , auvegne che fossa sfampalo , ha 
fat to trr, che Vliabbiame smarriio, b. ?• 93t tjare l)flbi9f liof 
tit at faac ben førfte 2(mbn«fabfur ^oS U«fun()afan i ^frfien, 
bm æt^te fRibber ^ftr Qatartno 3'noé Oieifec i^oenbe , \xi\x orb^ 
ret:) nien.ben (ange %\\>, uagtet. bm Max trpft/ ^at gjort ai m 
^a^e miflet ben. 

^ert er egentlig ingen 97?ening^ ba Ut, at S3ogen t)ar trpft/^ 
et gjcirbe bet t)anf!e(igere at tabe ben for en @am(er font Slamu« 
fto, bcr ba maatte ()ar)e tilføiet ben mærfelige Dmflænbig^eb/ 
at ^ané tabte @]i;emp(ar ^at>be t>ceret bet ftbfle^ cg intet anbet 
at opbrioe^ en Æing, ber meb Jpenfpn tit ©tcb, Sib og ®jens 
flanb er atbeUd utrolig* £)gfaa er Gonflructionen , naar ®cet$ 
ningen f^ulbe tageé i benne 8J?rning., neppe rigtige efterfom 
,,auvegne ehe fossa stampata'* ba burbe ()ar)e fluttet benne, 
goranbreé berimob auvegne til avanti, o : uac^tct til f^reti^^ 
faa er 6on|lructianen rigtig , ber er fulbfommcn SRening i @cet« 
ntngen^ og t)et en albeleé forfliellig fra ben ^ibtil antagne« 
^en Dii nemlig ba m^zxz, at ben lange %\\i, inben Stamufto^ 
f^et S3cer! !om i Srpffen^ l)ar fort)olbt at ^oin tmiblertib ^at 
tntflet SOIanufcriptet til ^ma^ Steife / og en flig ^ttring bar faa 
meget rimeligere^ fom benne Srpfning bitfetigen t>ar unberfaflet 
færegne ©jenDorbigbeber. Ber giueé nemlig UbgoDer af Ifle ©eet 
fra 1550. 1554, 1563. 1588, 1613; af 2ben Deel fra 1559. 
1564, 1574, 1583 ; af 3bie Deel fra 1556, 1^65, 1606. Tfarfagen 
tit at 3bie Deel er ubfommen førenb 2ben Deel , forflarer @iuntt 
i en Sortale til benne berDeb, at Siamufto bebe og at ^an^ 
Srpfferie berefter broenbte, og netop benne Deel inbel)olber 3fa« 
mupoé ot)enfor anførte Ublabelfe. Sør man nu i et, efter gor» 
fatterend Døb trpft SJær! antage en faa rmge, og, fom mig 
fpne^. faa fanbfpnlig Srpffeil, faa beroer \iin utrolige ^aa* 
flanb, at Satarino 3^nod a3e{!ri))elfe over ^ané i 1473 foretagne 
Steife flulbe ^aoe Doeret trp(t og bog et at opbrive t SSembig, 
allene paa Slicolo 3<?noé SSibneébprb, ben SKanb, ber felt) var 
()an6 ©ønneføntf Søn, og fom t)i {trap ville fee aUerebe i 2(aret 

2* 1533 at f)aue \jceret anfat ()oé Gatarinod egen @øn dietro, Oi^ 
ber at f)at)e bejfjæftiget ftg mtop meb at famle fli^e (Jfterretnins 
ger. Sctte focefommer mig utroligt, ja ()øi|! mi^tornfeligt , og 
\)ax tgjen lebet mig ipaa en anben Sormobning, ben jeg imibter^ 
ttb iffun fremfører fom en blot (Sletning. 2)et er nemlig Mfl 
ufanbfpnligt / at en faa om^i;gge(ig Samler fom 9?amufto vivVet 
Ug ffulbe bortfa(le et faa moerfeligt ©frifl, fom!)an felD erfjen^ 
ber 3fno« JReifebeffriwlfe for at baue Doeret, bbab enten bet t)ar 
trt>ft etter ffret^et; Dar bet SRanufcript / og l)an f)at>be miflet bet, 
faa Ditbe bet neppe Dære falbet bam fDcert at erbolbe bet tgjen 
fra famrae Silbe, bet \>entclig fyiv tjoerct ?Wic. 3eno. S^g fcr^ 
mober berfor, at l)an ei vi(^e f^arx benne 9ieife i ftn @am(ing, 
og ar aUerebe ^an bar næret ^idtroe tit 9}ic. 3^no« @fterret: 
ntnget om ^ané gorfcebre, efterretninger / ber erbt>en>ebe benne 
folgenbe £)mbemme af grancefco ^atriji : ,,soptn tutti gli' 
?fOjnifii mnravtgfioso StoticOy** en faa ot)erbre\)fn Sloe^ fer 
biftorij! Æunbffab, at ben f^ne« at grænbfe til Sronie, S^ntil 
funbe bedubcn 9tamufto f)a\}e enbnu flere @runbe ; aU^rebe i 1533/ 
ba ?»ic. 3*no ©ar 18 2fttr gammelt var ban bo^ fin Sebftefa* 
ber dietro ^tno, bengang Stepubtifené Tfmbaéfabeur i Gom 
{tantinopet f}cé (Sultan €oliman I. Sblanbt mange onbre fjetbne 
SSøger og ^aanbflrifter / fom Ijan fjøbte ber, befanbtc^ ogfaa 
SWanufcriptet af darlo 3eno6 ?et)net; bette bat)be nemlig txrret 
i jtong SWat^ia« doroinu^'« Sibliotfief , fom biet) bortfort, ba 
Sorterne oMrfuømmebe og plpnbrebe Ungarn, og Dar faalebeé fom« 
roet til 6on|lantinopel , b»or bet falbt t 9Jic. 3'no6 ^ænber; 
Mti anfører «^terontmo 2)tDiaco i iDebicationen til datarino 
3eno, Wcoloé ®øn, af ftn 1S91 ubgiDne italienffe £>t)erfættelfe 
af 83cerfet. ffiel er f^fi 'i noget umuligt, men fclfomt maatit 
bet altib forefomme, at 9}ic. 3^no ffulbe f)a\>t et faa befpnberligt 
^elb til at ODerfomme aØe moerfelige 9^apirer b^né Samilie ans 
goaenbe; b^ nu enbog Stamufto 1!fe troet bet flogt, at pttre no« 
genfombelll faaban gorunbrtng om en 9Ranb i 3^nod @tiaing, 
faa troer jeg bog t ovenanførte ban6 9ttring dt ftnbt @por til. d. e. 3af)vnuann. Om Seiiierncé didUv i fJiovbuu 21 

(it f^an (i hat Ijayyt jlor ffiiUib til gmoé Sroet)cerbi^()eb». Xt 
t>mmÆm'm^ ()ar ^erffet ^ g(cr^ i SSenebig, fce« af en bet 
i 1576 ubfommen aSog : Jyi^ole piu famose del Mondo, 
discritte da Tiiomaso Po.cavchi da Castiglione (e inta- 
gliate da Gerolamo PonoJ. <J)fnne So^ omtaCer ei allene 
englnnb, ©fotlanb, 3rUnb, .^ebriberne, JE&rffiwvrne og 5pe(* 
(anb-, men ogfaa 3«l*inb , omJjmtfen £)e figeé, at ben af nogle 
fatbeé : Isola perdttta ipaa ©runb af b?n« lange graflanb. Se« 
ffrbelfrn or?er benne JDe er efter Qlmi SWagnug, men Jtaartet 
bero\)er er en Gopie af 3*ni«rne6. 

Smibiertib anføre« beri intet(!eb« biéfe fReifenbe/ ligefaa libt 
font beri berøre« griéfanb etter bercé øvrige D^bagelfer, uagtet 
SSogen ubeluffenbe f)anb(er om ©er, og enbpPjønbt ben, iføfge 
gortalen , er en meget forøget 2ben Ubga\>e. 4)eraf fee« meb 
a3ePemtf)eb, ai forfatteren f)ar anfeet 3^«iefne« SJeifer og £)p» 
bagelfer for opbigtebe, og ifhm for 36Ianb, om t)^i« SilDcerelfe 
inn Mr ot)ert9bet, ()ar foretruffet 9lic 3«no jttu, Saart for 
Slau« SSRagnué'«. 

(5nb flere (Srunbe funbe bibrage til at gjøre benne Sdit^ 
ntng; Ut)tben()eben om ©rønlanb »ar I Stalien faa jlor i bet 15be 
3(ar{)unbrebe, at man af ben patjelige Sutte af 1448 feer, at 
bet pavelige Sancettie funbe troc, ai (S()rijlenbommen bengang 
()at>be Doeret inbført ber t 600 Hax , og man fan et oente, at bet 
forfDui^bne Sifpebøtttme ffulbe vætfe flørre Opftgt ber enb i 9Jors 
ben , f)t>or Sngen fpneé at (jave befpmret pg f)erom igjennem 
^ele 2(ar^unbrebet , fjvilfet tffuii fan unbjfplbe« meb ben ©pæn« 
ting Union« 5 krigene frembragte, gørft ba ben aanbrige SSJaU 
cfenborpf) maatte fra ben jlørre ^fucplab« brage (tg tilbage til fit 
erfebijfoppelige ©oebe/ lebebe« Deb \)am Dpmærffomf)eben bib, og 
bet er ^øijl fanbfpnligt ai ^an fra 2ronb{)iem ei a\iim l)ar til 

*) 2)et oilbc »ære intereéfant at fee benne (Jatarino 3enoé 9?oife- 
beftrivelfe fritiff unberfø^t af en Oricntalift for at erfare, ^jvoroibt 
ben i fft ©etail er fulbfommen paalibelig. — ^) ?{t gdfrocrne ei om- 
tale«, er ew ®runb mere tit ai troc, at bc ffulle forjlaac« »eb gri«tanb. 22 €. €. 3^0rti«attn. Om Senierneé SReifer i SRor&en. 

Stalien mebbragt mange papirer benne Sag ongaoenbe, men 
at f)an enbt^lbere ^ar ber t)a!t £)pmoer!fom^eb for et, tfoer i @pb» 
boen^.lDre^ faa felfomt Sactum fom bet, at et S3tfpebemnie \>at 
hitntt fraffaacet 6()ri|len()eben af Sfin« ^øifl fanbfpntigen ^ib$ 
røre bc gfterretninger , fom ftnbeé i Oacob 'Si^^^^te Schondia 
fra SSalcfenborp^ felt?^/ ^mlfet be{lpr!e6 berDeb/ at ben bec am 
gtt)ne S3rebe af SSarbee^uud er meget nøiagtlg^ og ^offtionerne 

') 3 bet efantinaoiffe Sittcratur^eelfeabé ©frifter for 1824 fin^ 
leé famme fWening fremfat^ famt terboé anført 3 af be bcé 3iegleT 

* for Q^rønlanbé iSDflfpfl angione 6 ^ojtttoner, meb Silførenbe/ at ^enne 
gorfatter i ^er ^ele t«gct meget neiagtigen later ^ijften begpnbc 
»eb 60**, og forfølger ben inbtil 7^^, lopggenbe ^oibfcrfcn omtrent 
mibtoeié paa 67*^. ^etU er imiblertib ingenlunbe Stlfj^lbet? Ziegler 
laber nemlig , ooereenéflemmenbe meb iDatitené ^øi{l urigtig« IBegre- 
Ut, (IJrøntanb begpnbe J** 3lovt for og ittun ^" 23fjl for SSarbee^ 
^uuS. '^an laber bet ftræffe ©pb efter inbtit bet af gabot opbagebe 
og benæonte ?anb Baccalaos (gabrabor), tbi b^n flger: Inde conti- 
nuatur littori terræ Baccallaos , og ei fom bane JDoerfætter: Sac« 
cattaoé »eb ben fpbligfte ©pibfe af 2anbet. iDa ^ap Saroel ligger 
|>aa S3reben af Sabrabor, faa er benne Soorbinat ble&en rigtig, enb? 
fCjønbt TCngioelfen af gorbii.belfen meb Saccallaoé iøorigt er falfC. 
©et af 3icgl«/ fom meUemliggenbe ^unU, antagne Iluethsark be= 
jlemmer ban ifølge SBaIcfenborpbé, ogfaa af bam anførte Siotice, at 
• bet fra ©øen af ffnlbe funne feeé ligetit igen meb Hekel-Jol (©nee- 
fielbé Søfelen). ^a f)an oeb Sélanb bar anfort bette 9)unft fom lig= 
genbe paa 6?" 9la5re^e og 25" £5(1 ^ængbe, faa anoifer ^an 4>oibffln:s 
fen 67« 9ia3rebe og 22" Cft goengbe, bet er: ban aflægger bet omtrent 
20 SKiil oe^enfor ©neefjelbé ^cUUn, ii\)iiUi for een meb ganbene i 
Slorben ubcfjenbt fKanb uar en meget rimelig ©lutning. 25i oibe ber= 
imob nu, at ©neefjelbé 3*>fetcn ligger paa 64« 46' S^Srebc omtrent 
1 05 $0?iil fra be ret i SJefl berfra , paa ©rønlanbé ^^(l , liggenbe : ©frame 
©er, og oi funne meb ftor Sfimeligbeb antage, at benne ^pft intet= 
ftebé er ©neefjelbé Søfeten nærmere enb 55 fUniiU Ziegler bar faalc^ 
be« ei anben gortjencftc af ©rønlanb« ©eograpbie enb ben , at baoe 

« rigttgen angioet Sanbet for at txcre en •C>ali)oe, og fom en ©aaban 
oar bet altiD bcfjenbt iblanbt 9lorbené ©øfarenbe, men ei iblanbt ©p.- 
bene OJeograpber. Æ^^.^ ff. € 3af;rrinann. Om Sencerneé Oieifer i SRorben. 23 

i @røn(anb, naDnfigen nf ^r^ib^rffn , flemme meb SBaIcfen* 
bor|>W ^ppot(>efe om ©jlbpgben, ^tjortmob m nu ftf (Bxacd)^ 
aSeife temmeCig t)l|l fuitne flutfe , ox ber iffe paa benne Srebe^ 
67®/ finbeå et faabant ubmoerfct gorbjerq, meb minbce man r)iC 
antage, at ()e(e Aotonien f!u(be ^aue ligget ipK\(k Æpflen imeUem 
67« og Q6^ 18' SlBrebe, altfaa notbligere enb 3«Ianb. 

jDette mobftge^ af ade o6 ttlf)«Knbe!omne efterretninger fra 
Sortiben^ pg flrtber beéuben imob aUe be SSeretninger , fom ^aue« 
om 2(f(lanben tmeUem Spgberne. 2)et et faalebeé rimeligt^ at 
man i SRibten af bet 16be Var^unbrebe (^aDbe i 3^^Iitn for^ 
t>tcTebe Segreber^ faaoeC om bet forfvunbne ®røn(nnb/ fom om 
be tibtigere berfra til Vmertfa foretagne 9ieifer^ i^aa bette ©runb^ 
f(of antager jeg, at 9lic. 3«to ubarbeibebe ben SReife, f)ari lob 
fine gorfæbre foretage (ig, og at ^an wb UbarbeibeCfen af Æaar* 
tet ti(bee(6 afbenpttebe ælbre Æaart/ nat)n(igen ()onanb|!e, ()\>crom 
abffiflige of 9}a\)nene Dibne, famt b^ab SRpgter 0(j (5fterretnin» 
Q^9x , ber, mee|l tgjennem geifilige jtiiber, funbe om bi^fe ^gne 
bat>e naaet Stalien. 

Unægteligt er «l£>iflorten fammenfat meb megen Æ(egt, men 
bog inbe()o(ber ben Utrolig^eber. Wlan fan faa(ebe6 fpørge : ^t)or; 
af erfarebe 9Jic. ^tno jun., at JTntonio tilbragte 14 2far i Jri«* 
Unh, ba berom i!!e tale6, ^Derfen i bet ftbfle b^lt S3reD, eUer 
i bet, fBrubltpffe (rettere fagt ^ot>eb og J^ale) af et SSrei) , f)vors 
eftet 3ntet mere fanbte^, og ()Oori b«m ftger iffun at bi^t>e for« 
anbret nogle foroefbebe Ubtrpf, og @titen, men et 3nbl)0lbet? 
S3ar bet af S3ret)eneé ^aia, faa funbe jo, fom ovenfor er an$ 
mcerfet/ et nogen geil af 10 2Car i ?(ngit)elfen af JReifen« ©pofe 
ftnbe @teb« ®aalebeé er bet ei ^eller at formobe , at man i en 
Samilie fom Senierneé, ()r)oraf iffe minbre enb 3'/ Sacopo, 9Ji» 
colo og dietro, fifoit \ 4Tt 2Carbunbrebe , ubga\)e '©frifter om 
bere^ Sorfcebre6 Sebrtfter', lob S3ernene faae Seiligf)<^b tU at 

*) iDette flemmet maabeligt meb" ben oenetianffe 23ejf ebcnbeb > fom 
3urla omtaler (Ju sempro singolare costume dai Vcneli il non cer- 

car plausi, ed ostcntar loto mcriti), og ben ^an troerat tunne am 

I I 

fønbecrioe ^s\m\l\ti7ivå)'\\)n , iiUx at man bet fob €!rifter,.fcø 
Vntoniod S3ef!rir)dfe oDer 9?orbfn/ (^rnligge i ODec et Tiaxfnm 
brebr, o^ nrtop i brn Sib, ba (So(umbu<'6 {lort £>pbage(r< Ub(tf 
A( rpmcerffomhob imob SSrflctt/ uben at offrntliggjore bem; tt 
man niaatte ba^c fjcnbt bere6 3nb()0(b/ bfDifrr ben jDm|l«nbi#/ 
at 92ico(o t>feb, f)t)ab ^an t)at øbelagt^ f)MUt f)an, fflo S^ 
bcngang , finere itf un Punbe t>ibe af ftne %otQtlhvté Ubfagn. ^^ 
nu imiblrrtib 9}ico(b o^faa Dirfrftg font Sam ebetagt bettr M 
egen (Stamfaberé , Hutcmeé, fl^aif, faa tnbfr eé bog ei , ^rlfM 
han ogfaa {fiUbf ^at>e f unnet øbelægge flerr af {Brrt>fne / ba Ml< 
jo Dåre f{ret)ne ti( 6at(0/ ben (oengflfeMnbe og meefl anfertf if 
iBrøbrene , f^vié birecte £)efcenbentrr førfl ubbøbe et Vat^untrf^ 
fenere/ nemlig i Varet 1653. Vntager man enbog, atfjtlti^ 
miliuTivdfmt funbe f)at)e »ceret M ben orlbUe ?tnie, faawrW 
enbnu (igcfaa libt fatbft i ^anbcrne paa ben pngre 9tkt{h,^ 
nebflammrbe fra 7(ntonio , t)\>ii celbre SBroberé 9ltcol«6 Xf^ 
førjl ubbøbe i Ttaret 1756. 

Surta føger S3e\)ii« for griétanbé Sitbcereffe beri, atTi^^ 
ffulbe ()ave feet bet , nemlig S^lænbere (3(^cIbvall^ og 111^* 
vctlt> , J^elge« ©ønner) i 1285, ^ol^aitneø SdolviiØ/ *" 
^oraf, i 1476, Xofiimbuø i 1477, 5fobiøl>er i 1578/ •« 
mrtlt)Oiia&o i 1588. 

S^Mh 3^(oenberne6 £)pbage(fe angaaer, ba Met) afXonj^n' 

• 

i 9?ori]e ben faafnfbte llan^e»7Jolf ubfenbt, for at føg«<<* 
2?fftcn opbaget Panb , men fanbt bet i!fe. I>et , 3^^«fl^ 
ba\)e fcet, ei Dæret paa, Ijar altfaa maafPee »ceret et SWM^'^ 
bi§fe ofte nf ^øfarenbe paa bi^fe Breder ere Het>ne tagne f^ 
i?anb. ^aalfbeé formeente i^^^^^ P^^ P" 9J^»ff Wfl> itin^ertO^ 
at i)å\)t feet J&en ^iifl, ber bog i!fe er til, og fowi mfln •*' 
trent bar aflaat paa famme ^lab« fom grtélanb. 

4)t)ab '^ol}iint\e& ©cioloiio angaaer, ba finbeé fjante 
onfcrt af XVytfiiet, ber troebe ipaa S^nierne« SBeretnin^ ^i^' 

flioe fom ^lellu} 2Carfag tit at jenterne ( faa lang Stib ^olbt bercl j^f 
fccb4fié fiifiW ffinlt for 58erbcu ! t €. Sa^rtmann. Om 3enii»rne5 rUtiUv i JKorbrn. 23 

« 

i Srønfanb, naDnllgen nf j^tjibfaffn , fterame meb ?EBal(ffn» 
&or)»()« S^^\>otf)f\e om ©(tbp^ben. feDorimob r)i nu ttf (Bvaalyt^ 
Wdfe Mnmelig t)i(l funne flutte , nt ber i!fe ipaa benne JBrebe, 
67°, finbe« et faabanf ubmoerfct Sorbjerfl, meb minbre man tit 
nntage, ot ^ele ^oroncen jfulbe ()a\)e ligget paa Æp|len imeUem 
67'>og 65^ 18' WBrebe, altfaa norbrigere enb Sélanb, 

2)ette mobftge« af atte o« tiI()isnbe(omne efterretninger fra 
Sortiben, pg flrtber beéuben imob alle be Beretninger, fom t)(t\)it 
om Xfltanben traeUem Spgberne, £)et et faalebe« rimeligt, at 
man i !9{ibten af bet 16be 2(ar^unbrebe ^aDbe i ^talten for^ 
t)in:ebe Begreber , faatteC cm bet forfDunbne ®rønlanb , fom om 
be tiMigere berfra til Vmerifa foretagne 9ietfer^ paa bette @runb$ 
flof antager jeg, at Wic. 3eno ubarbeibebe ben JReife, l)an lob 
Pw gorfæbre foretage ffg, og at ^an \>eb Ubarbeibelfen af Æaar^ 
t«t tilbceW afbenpttebe ælbre Æaart , naonligen ^ollanbffe , l)t>orcm 
^^ffillige af 9lar)nene Dibne, famt l)t)ab Stpgter Oij 6fterretnin$ 
ft'f/ bcr, meeji tgiennem geijilige jtilber, funbe om bi«fe ffgne 
^^^e naaet Stalien. 

Unægteligt er i^iflorien fammenfat meb megen itlegt, men 
^^ inbe()olber ben Utroltg()eber. 9Wan fan faalebeé fpørge : ()Vor; 
<»f erfarebe Wic. ^tnojfm.y at Jfntonio tilbragte 14 Hat i Jri^^ 
lanb, ba ^erom iffe tale«, &t)er!en i bet ftbfle ^ele Sre\), eller 
» H JBrubjlpffe (rettere fagt ^ot)eb og Sj^alt) af et S5re\) , t)uors 
♦flrt Sntet mere fanbte« , og ()t)ori tj^n ftger iffun at l)a\>t for^ 
<^ttbret nogle foroelbebe Ubtrpf, og ©tilen^ men ei 3nb()olbet? 
85ac bet af Sret)ene6 X>ata, faa funbe jo, fom ouenfor er an« 
w«rfet, et nogen geil af 10 Vat i 2Cngit)elfen af SReifen« gpofe 
føbe ©teb, ©aalebeé er bet ei l)eller at formobe , at man i en 
Sflmilie fom 3enierne6, ^t)oraf iffe minbre enb 3', Sacopo, 9Ji» 
colo og 9^ietro, ^»er i jpt 2Car^unbrebe , ubga\)e '©frifter om 
^M gorfoebreé Bebrtfter', lob SSernene faae ?filigl)eb til at O ©ette flemmet maabeligt meb' ben oenetianfPe SSejf ebcn^eb > fom 

3tttla omtalec (fu $empro singolare costume dei Vcneli il nan cer- 

car plausi, ed ostcntar loto mcritt) , og ben ^an troerat funne m^ 
I fønbecrioe ^i\n\\{\tiTlvå)'mt , iiUt at man bet (ob ®fnfter,/fom 
Xntonioé S5effri\)e{fe ot)er 9?orbcn, fecnligge i od« et Tlavfyun^ 
brebf, og nflop i ben Sib, ba (5o(umbu6'^ (lore ©pbiigelfe Icbebe 
al DpmcerffomlKb Imob SSeflen, uben at offentliggjore beni; at 
man maatte ftavc fjenbt bereé Snb^olb/ beDifer ben £)m(tcenbi9f)eb^ 
at 9licolo Deeb, fcuab ()an f^ac øbelagt, f)Dltfet f)an, felt) Sarn 
ben^ang , fencre i?f un funbc ulbc af fine gorcetbre« Ubfa^^n. ^avbe 
nu imiblcrtib 9licoI6 ogfaa tJirfelig fom SSain ebelagt bette {)an6 
egen ©tamfaber6, Tfntonto«, IBcecf, faa inbfeeé bog ei , f)t}ortebe« 
^ott ogfaa |fufbf ^aue funnet øbetægge flere af S3ret)ene , ba bi^fe 
jo Dåre |fret)ne til (Satlo, ben loengjlletjenbe 09 meeft anfeete af 
fBrebrene / ^t)ié birecte ©efcenbentrr førjl ubbebe et 2(arl)unbrebe 
fenere, nemlig i Tfaret 1653. 3fntager man enbog, at l)(U ga« 
roifies2(rd;it)ct funbe f)am t)ceret t}oé ben oplbfte ?inie^ faa Dar bet 
enbnu ligefaa libt falbet i ^anbcrne paa ben j?ngre 9licolo, ber 
nebflammebe fra 2fntonio, l!)\?l« ælbre SSroberé 9licoloé Tfffom 
førfl ubbøbe i Haut 1756. 

3urla føger Se\)ii6 for griélanbé SilDcereffe beri, at 2fnbre 
fEulbe l)ax>t feet bet, nemlig Séloenbere (2i^cIbl•an^ og tf>ors 
x>al^ , .!g)elged Sønner) i 1285, Joi}annee Sciolvue, en 
^olae, i 1476, Xolumbuø i 1477, 5iobi6l>er i 1578, 09 
matooiiat>o i 1588. 

^Mb 3«l(jenberne6 Cpbagelfe angaaer, ba bleD af Æong @rif 
i 5Jlorge ben faafalbte ^antetHolf ubfenbt, for at føge et i 
S3eften opbaget ?anb , men fanbt bet iffe. I>et , Sélcejiberne 
ftave feet, ei Doeret paa, Ijar altfaa maajfee ^Doeret et Si^fKlb, ba 
bi«fe ofte af ©efarenbe paa bi^fe SSre^er ere blct>ne tagne for 
?anb. ©aalebeé formeente i^^^U paa fin SReife mob llin^enou? 
at l)atje feet £>en 25n(i, ber bog iffe er til, og fom man om* 
trent l)ar aflaat paa famme ^labé fom griélanb. 

^Dab 3oI;>aniicø ©ciolvuø ongaaer, ba fi'nbe« l)an iffun 
anfcrt af Wytfiiet, ber troebe paa Senierne« Seretning om 

giue fom tfjelltg 3(arfag til at jenterne i faa lang Sfib ^olbt bcre« SJor^ 
fæbrtg Steiff ffjutt fer 2Jerbcn ! (!• €. "^(iijttmdnn. Om Senf^meé Øieifer i 9Ior&e«. 25 

griélanb« Silt)oewlfe, og (igeé om feam : ,,flt ()an t ?(aret 1476 
ffiUtie ti( f)im Sib? af SKorge, ®røti(anb Oij griélanb, 09 eftec 
ttt Dcere trængt inb i ,J<\etum Boreale,** unbec fcloe 9Jorb5 
poIacsGirften , blcD bra^t tU Haboratorb 8anb cg Ks(oiilan' 
(Ihi:*^ 3 benne ot)frflabiJfe Slotice fee« (et, at bec er ligefaa 
libt noget a3et>ii« for at 3o()anne« ©ciolou« ()ar feet griéJnnb/ 
fem ot ()an f)ar feet 9lorge. 4>^otIunbe grobié^er antog ®røn> 
lanb for grlélanb, er ovenfor »iifl, og at SWalbonabo« f)ele 9ieife 
er et 2)igt, er noffom befjenbt og beuiifl, altfaa er nu iffun til« 
bage «t t)ife^ ^t)ab Columbtie falbte griéfanb. 3 en 9lotice 
opMaret af Sønnen gemanbo, t gaberené £fbnet«beffri\)elfe/ 
anfører benne , ot ^atje I gebruar 1477 beføgt ©en ICile; ft^Yi 
ftger at ben« fpblige 5>eel ligger paa 73° 9JSrebe og et "^^(^ 63°/ 
fem 2(nbi:e f^ar>e (agt; at ben (igger meget t)e{ingere enb 9to(o$ 
mæué'« l(le SWeribian, at ben er faa jlor fom ffngtanb, og at 
gngtoénbere/ if^c t>c fra 25rt(lol, ()anb(e berpaa^ at ^at>ft 
ei t>ar froéfet, ba (jon wr ber, og at bet ber fan jiige og falbc26, 
gat>ne* ©nbelig ftger ()an : bettc er bet fanbe %xU, fyoor« 
,om ptoloniæue taCer, m^xiX>z 'Cly^x^ IraCbe bet 5Hø(anb* 

Uagtet ben opgit^ne S3e(tggen^eb albeteé if!e fuarer meb ben 
af 3enierne6 griélanb/ faa antager øurfa bet bog for at Dcere 
bette / ifoerbeleél^eb "^(k^ ©runb af «!g)anbe(en meb @ng(anb / f)t)iU 
!m %m ftger man beeb (efter 3^no) bret^eé fra griélanb, ^tjor« 
imob man tffe »eeb bette om 3élanb {quale si sa della Fris- 
landdy e s*ign6ra deW Islafida). 2)og netop bet SWobfatte 
er æUfcelbet. 

3 ^arfluj^ta Ijle Deel fifnbe« et gammelt 25igl førenbe 
Siteten : The true processe of the Libeel of English policie 

§ 

eshorting all England to keepe the sea enviroii. ^ert 
fijennemga?>eé gorbolbene meb alle 8anbe, farat be ©jenflanbe/ 
bt)ornub be ^anble, og fige« ba p« 201: 
Of Island te write is litle liede , 
Saoe of Stock-fish ; Yet forsoolh in decd 
Offt of Urisiowc^ and costes mnn/f ojic , 26 S. C. Sa^tfmann, Cm 3«ni«tneé Dieifer t SJorbe«. 

Me« have practised by ftedle and by stoiie 
Thider w ar de 8 within a lit le wlitle, 
' JVithtn twelue Yere, aiid without perill 
Gpn and come, as men were wont of old 
Of Scarborough unto the coates cold, 
' ''ind nowe so fele skippes this Yere there ware , 
That moch losse for unfreyght they bare : 
Island might not make hem to bee fraught 
Unto the Hawys: thus much harme they caught. 
2)ette o(be(eiS umidtænfelige iDigt/ f{cet>et/ fom anbre ^ixnh 
ter beri gobtgjøre^ mibt i bet 16be 2(ar()unbrebe / bet)tfec tpbelu 
%zn, At man bengan^/ ligefaa (ibt i Sngtanb^ fom t bet ^tik 
øt>rige Slorben, mbfte af et Sriélanb eller «^anbe( berpaa. Det 
gobtgiør enbtjibere, at ben ®e, Golumbu« ^ar beføgt^ ^ar Doerel 
S^Ianb; man feer, at ^an ^ar anfeet bette for ^tofomæud'^ 
Z^\xU, at be fpblig« ©øfarenbe iben Sib ^ar>e falbt bet gri<j 
(anb/ og at man ta(minbe(igf)eb ^ar ()at)t bet rigtige SSegreb: al 
36(anbé epbftbe Xaat paa 63^ Srebe. Snbelig afgit>er Digtei 
enbnu et JBetti.i« for '^at)ifen« Slitagen i bet 15be 2farl)unbrebe, 
0^ ben« Snbflpbelfe paa ©fibéfarten i 9?orben, ()t)tlfet »el ogfa« 
l)ar fort)olbt/ at garten fra @nglanb ()erpaa l)ar opl)ørt/ ba ^acf« 
lupt i (Tn gortale, sl698/ figer, at man af ()ané SSog Dil er« 
fare be mcerfeltgfle Sing , og beriblanbt ai $8ri|io( ^ar baDl 
^anbel ipaa 9torge og ^rlanb , ^t)il!et Difer at ben , ba ^an {! ret>. 
ei Icenger fanbt ®teb. SWan feer ()er tpbeligen/ at Srlanb er er 
Srpffetl for 36lanb, ba gart fra Sriflol i^aa Srlanb Del olbrif 
^ar funnet regne« iblanbt SR()erfelig()eberne. 

©aalebe« anfører ogfaa 3of>n S)ce, at granciffanermuni 
len VlUola^ ^e Hinnc , fonr i 1360 bereijle 5Worben . og firet 
en SBog berom: Inventio Fortundtay tiltraabte fin 9{eife frc 
^at)nen S!tnne (nu jtlngé Spnn) i 9?orfol!f ()t)orfra ber meb al: 
minbelig SBinb »ar 14 £)age« ©eilab« til Sélanb, I^jmWUX Jiaa 
beene of many yeeres a very common and usual tråde,*' 
<$nbbibere anfører ^m, at r>eb Vcteri Sbn^arb Ille«2bet, 4be og €. €. S^h^tmantt. Om Senferneé JKeifer ( SRorben. 27 

31te %\t t)arr gijfane i fSladci^ i Sloifolf fiita^ne for Æons 
genS atminbi^Iige S^jenejle , ipcia ®runb af berf^ ^ariM paa 
S^lanb* 

@aoIebe« finbe6 ogfaa onfort poa tHavtin JBtl;aim5, 2fac 
1492, forfcjrbiQebe ®(obué : ,,3n bn Snfel 35<anbt fengt mann 
ben @to(!fifb/ ben mann in unfer 8aanbt bringt." 

3øt)ri9t funbe 3urla ogfaa bo6 ita(ien|fe gorfattere f)a'ot 
funbet aSemfer for gnglanb« J^anbel ipaa S^lanb. povcacc^i 
ba Cafltg(tOne figer nemlig : // ?nare agghiacciato (fove é 
l^Islandoy alle quale v'anno la state ogni afino i mer- 
c^nti inglesi, per pescare e per comperar pescu 

Surla'é t)ibere SSeuifer grunbe ffg i^aci, ai ^iaiid?i'o ftp« 

^f^Qtapbiffe TiWoi^, forfcerbiget 1436 , og '$xa tHauroe Map- 

pa^nondo, fulbført 1459, ffulbe bevibne, ai 3enterneS Opba* 

fi'Jfe tjor befjenbt i SSenebig Icenge førenb 9li(0lb 3^no jun, 

bragte ben for ?pfet; men bi6fe Set)ifer ere grunbfalffe. Sf^lge 

Surfa« egen betaitterebe gorflaring b^r SSiancbi'« 7be Saart en 

©e L/iVe«, en. anben StUanda, og 9lorb for benne en anben 

H liørre, ferenbe 9lai)nene Slockfis og Novercha. Sj^MUn 

St^t^cb ftnbeø b^ri meb S^nierneé Æaart, og b^^b 9iime(igbeb 

bft^e€ ber for, at ©en Stoclfia jfulbe betegne nogen nu et txU 

w^enb« Se? Wlaa man iffe netop efter goranførte troe, at 

bette betegner S^lftnb ? SKaatte man ei troe bette, enbog oro , 

9l«4t)i[!et griélanb felD b«^be jiaaet t>eb en lille S)e teet unber 

?Rotge, faalebeø fom ^ixxia pag. 18 anfører, albeUS i SWobfcct« 

t^^^a af {jant fulbjlcenbige gorfCaring oDer Jtaartet- pag, 335? 

Std 5i)fauro6 Mappamondo ftnbe« copieret b^^ ^ixxia; et S&ie« 

^^^ berpaa t>il bembne, at bon albrig b^^t feet etter fjenbt 3^"** 

wttei fiaart, og b^^^b fan ©en Opilant) betjife for gri6lanb« ' 

2Ht)cerelfe, ipaa et i ben ®rab feitagtigt 5taart, at Danmar! er 

QfWlbet berpaa fom en ©e? ^aa bet iffe meget rimeligere 

««tagc« at |!uUe betegne gærøerne, om b^i^ Siltjoerelfe bog in? 

8*.n Suiol funbe baoe^j men fom t>ilbe mangle^ naar bettc 9la\jn 

ffulbf gj^ibe for bet iittaginaire gri^anb ? 28 €• €• 3<^1)ttmant\. Om Senievneé Sieifer i ØJorbf n. 

Serirøob nnfører ^mla felD, at i bet of 25eniavt>o 6iC« 
vanO/ t 1511 > ubgbne Mappamondoy finbf« ©renlanb fom 
en ^alDøe; ligeUbeé pnbcé 3 JDer paa 93rebcn af 09 S3eften for 
®|orbrittAnien og 3i^(anb, men 9{at)n(t S^i^Ionb ftnbeé intet 
@tebd/ (igefaa Itbt fom nogen S^e meb ben S3e(iggen()eb fom 3^' 
nierne an\jife benne. Sc'origt ftnbeé (^erpaa Staonene : Efigio- 
velant , Grue f dart t og I slant. 

9{(ieflen bet fnmme ftnbeø paa Senetetto 25or^otle6 i 
1526^ ubfomne, ot)enfor omtalte, Isolario, men fulbjlcenbi« 
gere, \aa ot JJabrabor t>ife« fammenfeangenbe meb ben npe 83er« 
ben, ©rentonb berimob unber 9?at)n af l'K/tgrovelujit fom en 
S^al\)ez, ^en^ørenbe tit ben gamle SJerben, og anfører ^ixxla bet 
fom bet førfie Srempel paa, at be norbfige cg øfllige 5tp{!er af 
©rønlanb f)a\)e Doeret aflagte i et Mappamondo, f)i>i(tet nem« 
tig finber ©teb, ba be Difeé begrænbfebe ucb bet af mig ovenfor 
omtatte inbefluttebe J^atj : Mare cotf^clatitm, SniibUrtib ans 
fører f)an, fom jeg allerebe tibligere l^ar bemærfet, at 5Worge og 
©rønlanb ere flet tegnebe f)er, og at ©røntanb ligger langt fra 
fin fanbe ^lab«; bette er meget fanbt, men %OKxt\m af 4)«It)øe 
1^ bet imiblertib, og bete urigtige Senggen()eb {)ibrører fra, at 
bet er anfeet fom en Seel af 9?orge, (iggenbe 9?orb for bette j 
ben ligeotjerfor liggenbe 2!)ecl af 9Jorge felD fører ber bet befpns 
berlige 9iat)n Cotlia orientahy mebend en £)e i S&flerføen faU 
be« Gottia. Tfarfagen til benne geograp()i(!e 2lnomalie fiinbe« 
M porcacct>i t>a (Ca/liglicne, bt)or pag. 9 Salen er om 
g)en ®ot()lanb, om b^ilfen (tgeé: b: delta Gotlandia che 
vvol dir: buona terra (benche Gruntlandia la dicano 
non rettamente alcvni^ i quali delta terra prima Set- 
tentrionale a questa non fanno differeritiaj. 2(ltfaa t)eb 
at confunbere ©rønlanb meb ©otlanb \jax man i @pben falbet 

*) £)gfaa i ben l)erDarenbe Ubga»e frd 1547 ffnbeé |)aoen5 S5reee 
af 5tc Simfi 1521, og la Signoria di Venezia* s ^JdDilegiwm af 6te 
SWart« 1626. e. d. 3»i()rtrti(win. Om 3enievneé SJeifer i JJJorben. 29 

biint Gottia, 09 ben ^rot)inb6 i 9lorgf, man ontog at (193« 

teet øjlen bcrfor, Gottia orientale, 

2)a biéf^ 2(utcrer imiblmib nepp? iiunne antaget at f)ar)e 

ba\}t ben Vbgang til efterretningerne om S^nierne^ fom Stamu^ 
fto, faa tjener bette netop til Semié for, at Wcofo S^no t)ax 
lilbeel^ fammenfat ftt ^aart efter be Æaart, fom i t^ané Sib 
\)ace gjængfcy og ottfaa meb næjlenbe famme geiL .^erttl ^ørte 
fomemmettgen at aflægge all? be norblige Sanbe, om ^t)ié ilulbe 
man gjorbe ffg be o))erbret)nefle Segreber, paa meget for fjme 
Steber, famt ot aflcegge ^etlanb fjeelt over unber 9lorgej tl)i 
faa feilagtigen ftnbeé bet enbnu afbilbet paa H, af ben celbre 
M«"/ for(l ! bet 17be Jfar^unbrebe , til Aong 6l)riflian IV 
forfærbiget Staatt, ber opbeuareé i bet kongelige ©øfaarts^rd)it>/ 
HU ben af £tturi^ ^etle^ict, 1567 ubgitjne, i ^jø6enl)at)n 
tfpfte, og til J^err J^an« <S!ot>gaarb bebicerebe ©tprmanbé Sog, 
to: at fto @fube«noe« til ^ettanb iffun er 19 9J?iil (Di? 
Ncen er 45) , ^Dorimob be øtjrige £)iflancer langiS norjfe Si^i 
frn ere rigtige* Sil at bruge 9latjnet griélanb tjat 3^no faare 
t^ funnet (ebe^ / beel6 ba t>t af Solumbu^ \)ibe , at S^lanb gi! t 
Spben ogfaa unber bette 5Wat)n, beeW ba engeljle (Sofarenbe 
tnbnu i aSegpnbelfen af bet 17be TCarftunbrebe falbte g«røerne 
Petris Islanda^ , etter Fer ns Land (fee Jg)all« Keifer t pur# 
^^'^ Pilgrims) , l)\)ilfet afgiver: gri^lanb, meb meget minbre 
£^ni|!rit)ning enb ben italienerne fom oftefl tillobe ftg meb nor« 
^iife Wawe. 

^oab ^wia anfører af anbre S^f^ttere, fom ^at)e flreuet 
^'Rt Sti^lanb / ubgiør ei noget 83emi^, men en logi|{ Qirfel, t^t 
^i^fe Sorfattere : Qamxto, WioUtti. ^xttixwQ, WTetrcator, 
Cluvcrio m. gi« let)ebe alle efter 9iicolo geno jun., og af« 
Vt^ l)am fom bet Sl)ema, l)Uortil nogle af bem enbDibere felt) 
toe Variationer. (Raar £)rteliu« i ftne fenere Ubgat)er ffger, 
«t bet er bleDet feet igjen , og falbet ajeft^gnglanb / faa forponer 

') Ogfaa \>aa gammel ©anff falbteé biéfe ®er goerøiélanb. 30 C. €. 3a^rtmAnn. Om 3<nterneé Sietfer t Siorbttu 

^ ttbfn ZDtt>( bfcveb Srobt^^ré ovenfor fbrfUtnbe Scttfagdfc 
af ^b()uffrn af ®renlanb. 9Iaar 6(ut>fno ftgct, at Øm ttt 
^n« Xtb j^n^ørte unbcr brn en^etfPe Jtttne, faa mebftfrr b<n 
jo 3^nirnie , meb minbre niikn antager 9}orbfn faa Moctrt fK 
i^iflortf , at etaterne ffuQe »are fbrb(et>ne uoibenbe oni (vob bet 
ene bat^be afjlaaet tt( ben anben. 9}aar DuMty gaorc foss 
t>tbt t ben pbpfif^e ScffnT>e(fe, ox ^n angttHC aXi«mi<nnigeB, 
famt at ben afoiger fra ben ^^^ ootrøerne, og at ban ongtBet 
£rmperaturen at t)ære meget (a^ere enb paa bet (angt necbligccf 
liggenbe S^Ianb, faa fan man t>e( et nægte, ox (^ané JBog foc^ 
tjener ftt %it)n: Arcano del MarCy men man ttnbrr6 owc« 
at 3ur(a ben>eb bar Punnet labc ffg forlebe til at Mfle ublebe 
9}at)net Sridlanb af Srbet: frpfe (freeze), en StpmoCogte, bet 
tngenimtbe paéfer for be ?anbe, bet i 93ir!e(tgbebett føre bettc 
9}atm. 9taar ;Qatt^ran^ bertmob ftger: at JDen albdg bor 
txtret ti(^ efterfom engelffe, bodanbffe, banfle og franfle 6øf(b 
renbe ba maatte haæ fjenbt ben, faa er bette en pofitt)> @anN 
beb, og et fom 3uf(a ftger: altra falttitåy b^nlNt beéiiben 
maatte afgjøre« t>eb anbre Set)tfer enb en ^aéfu« af la Ytlot* 
tin ter es grand Dictionnaire géographique ^ l^rfxittn oibeteS 
er ubfEret>en ifølge 3^niemeé Jtaart. 9}aar enbelig 3vr(a be« 
mcerfer, at en TRetfe fra €trccbet af ©ibraltar^ naar man for* 
floge^ Deflen om 3r(anb/ et Punbe enbe meb Sftbbntb paa %ctt* 
øerne, men maattt føre langt t>e{tttgere, ba t)il bet Mrte tmer» 
fløbtgt at mobftge benne ^aaflanb for f^t)emfom^e(|l ber bar bet 
minbfle SBegreb om Søfarten, ^t)i« Ceie ere ^øijl forf!i«rlltge fra 
be paa Sanbrt. 

3urla6 øDrtge S3et)ifer befiaae bert , at 3'nirrne< @tamtar>le, 
affattet af marco Sårbare, og inbført i Tom. VII af ban« 
Discendense patrhie^ fEret)en i 1536, aOerebe berører ^u 
eme« Seife. ^ert)eb bemcerfe«: bette SJcerf er et SWanufcript, 
attfaa er bet umuligt at be(lemme, naar ^t>er 2frti!el beri er af. 
fattet, eller af ^vcm* S«>milieme 3'no og SBarbaro uare beflxg* €. C. S^^rtmann. Dm 3«nierneé Diecfer i SJJorben. 31 

ubt, og faa nøte SSenner^ at 9}tc. 3^noé SScer! er bebiceret tt( 
iDaniel 23atbato^ ^atriarfen of JTquHeja, Srobec til SRarco.- 

ZUmbe 1536 »ar 9lic. 3«no 21 2(ar gammel , ()at)be »æret ' 
Deb @efanbtf(abet i Qon^taniimipH , Dac S>^ml(ien6 @tambo(ber^ 
og tunbe t)et oltfaa t)oere anfoctroet at {Etiue bene Stamtavle. 
Sen flttttge 8iamufto maatte jo (løiflfanbfpnligen/ Ii9efaat>e( fom 
SSarbaro^ Dcece bleven nnbcrrettet om en faabon Steife^ ba f)an 
t)ac bet om Gatanno 3^no^. Snbelig inbebolber benne forte Tlxt 
tifel boé SBatbaro allerebe {lore 7(fbigelfec fra 3<nod Sortoelling, 
efterfom ben om 2(ntonio anferer fjan^ jDpbagelfec til Hav 1390/ 
oltfaa noget fenere^ men bog i et Tiat, ba benne enbnu r>at i 
S3enebig^ og ba ben f7ger, at i)an ,,si porth nel continente 
fl^Kstofilanda, nelV America &ett€ntrionale^*\, altfaa meb 
beflemte Drb giDer f)am prioriteten i Cpbagelfen frem for 6o« 
lumbué og aSefpuciud, en Sing, ^Dortil enb i(!e 9}ic. 3eno for« 
brijlet ftg. 

«^t)ab enbeligen (^arbinal 3urla6 ftbfle S3et)ii6 angaaer^ nem« 
lig 3^tio^ og S3arbaro6 Siefpectabilitet og SroDoecbigbeb , ba laber 
benne ®runb ftg bebfl igienbrioe txb ))or egen Z\H Stempler, 
ba t>i l)at>e feet en oibenffabelig 9letfe foretagen i^aa en mægtig 
og oplpfl SRegjeringé S3ePo{{ning, ()t>orfra alle be CbferDattoner^ 
fom befjenbtgjorbeé^ t>dre apocrppbiff e ^ og ba vi t et anbet Sanb 
t)a\)e feet et anfeet t)iben{!abeligt @e(f!a6 faare en 97?anb til ftt 
Organ ^ og ()oebre f)am meb ftn ©ulbmebaille , for en 9leife/ b^i^ 
Dibenffabeltge Seel var albeleé opbigtet^ og ^vorom SortoeUingen 
er minbre gobt fammenfat/ enb 3^no6. 

gnbffjønbt jeg ()ar føgt di igjcnbilve Garbinal ^VixlcA SBe» 
vifer for benne Steifed 3@gtbeb. faa bar bog @tubiet af ^an6 

') .2)et er ^oljl ufanbføntit^t, 'at bette Vittxxjt ffulbc oære brugt i 
153f». >D. SRartiri gernanbej ^e *ClcKvavKttz, fom meb jlørfte glib 
!)ar unberføgt bette^ fanbt ^(XMwtt 2(mcrica føtfte ®ang tn)ft i (Biav- 
canoø ©fograpbte, ubgiven i Safel 1529; man forfkob ifølge »herrer« 
bengang @9b.-2Cmerifa berunber, og førft fencrc fom man ipaa betS?ene 
meb at ffielne imellem iRorb? og ^r)bs2Cmenca. 32 €. €. 3a()rtmanii. Dm 3enierncé 9ieifer i gjoiten* 

83cer!ec nøbombig^n maattct inbgpbe mig ben flørfie Vgtelfe for 
ben Slib 09 9{øiagtigbeb / f)t)ormeb t)an ^at famlet og mebbedt 
SSerben @ftcrcf tninger , f)m(!e man ei funbe ftnbe uben aUene i 
SJenebig, og fom neppe tjilbe b«»« ^»cet tilgjoengefige for en 
SHe»3taliener. 3cg baaber at bat>e ubtrpft, unber min 9Rob(t'' 
gelfe, benne 2Cgte(fe faaDel f)erfor, fom for ben rolige Sone, bet 
i en t)oi ®rab ubmcer!ec darbinalen« ©frift, og fom gjøt btt 
faare forffjelligt fra f)t)ab man fenefl bat fect offentliggjort ort» 
benne ©jenjlanb, i ^err Saron ^c Waltfctirteto S5re\> til S^ttt 
t>e ia Tioqnette, inbført i les yJlnnahs des Foj/ag&s. ^eC^ 
85ret)eté 3nb()olb, men ifcer ben goragt, b^n fiifler paa ©nfetterx 
ter ei bplber tiat\^ ^ppot()efe , gjør bet ouerflebigt at befoare bet^ 
Seg^aaber, at benne berømte ?oerbe felt) lil inbrømme bette, nao^ 
ban / for at l)Olbe mig til ^an6 egne Ubtrpf , .^bar faaet ?eilig()et^ 
til at gjore fig befjenbt meb ben olbnorbijfe J^iflorie, for beraf^ 
at bebømme , bDoroibt bet er fanbt , at 5Worbené SSeboere Dar^ 
2(mericaé førffe Dpbagere." Snbtil ba er band ^ppotfjefe mjl«^ 
nof et Sct)ii6 mere for , at bet ei er fra ©pben , man fan D^nte 
£>plpéhinger om Olbnorbrn.^ 

2)et er iøt)rigC b^i|l mærfeligt, at bet 2far, ba 9?icolo ge« 
no {fulbe l)a\)e tiltraabt ftn Steife, netop er ibenti|!t meb bet, 
bt)ort be berpgtebe 93ictualle<S3røbre begpnbte en Sc^^b ^er t 9?or? 
ben, ber ^at>be flor Cig^eb meb ben , S^no beffri^er band 
Sorfcebre at bAt)e breDet. ^a\>i altfaa til ben Sib t)ir(cltgen et 
^ar ajenetianere befaret , i^aa faaban SJ?aabe , 5Worbené gart>anbe, 
faa bfn()0^te be fanbfpnligDiid til benne, af alle %uioneré ©ocm 
tprere fammenfatte, S3anbe. 

O »Serunber for|laaer jeg ingenlunbe fra be bert>ærcnbe , for ben 
-libdolber faa meget rigere, og faa meget bebre conferoerebc IBibUo- 
tbefer« Seg troer toertimob , at bet for Sf^orben« ^iftorie »ilbe i>are 
af pbcrfte SStgttgbeb , naar en bertil f orfoattigt ubruflet SOJanb , otibe 
anoenbe ftn frafttgfte Ktbec til en neie ©jennemføgning af SSattcancté 
»ibliotbef. €• €. S^^i^^tnann. Om 3enierneé IKeifer i Siorben. S3 

7(i(er(be tibttgere tjat man gjettet paa, at ben grønlanb^ 
Jtolonte funbe r)oeret goaet unber Deb Ubplpnbring af Sictualie^ 
JBtøbtene« Ht Datibend @ørøoere ^aDe ^at>t 2(bgang til (Srøm 
tanb/ ftnbe6 befrcefcet t Dlami Wla^nué ®oi^u$ Ilistoria de 
gentibus septentrionalibus y ^\?or ()an pgcc 6ap. IX : <«93t 
»tUe nu uir« SSeien fra <S)at)nen Vestrabord^ i^aa S^Ianb tt( 
ben l|)øie flippe Huilsark, ber liggec i {)at>et/ mibt paa @eU 
labfen til Gruntland. ^aa benne Jtlippe ftnbed en 2(ct @øs 
t8t)ece^ fom betjene ftg af @fibe af Sæber ^ og paa bered Søfare 
tee efterflræbe be «!^anblenbe6 @!lbe/ bem be øbelægge^ itte t>eb 
atboce (amme fra oDen^ men ibet be gjennembore Jtjølene uben« 
fca* 3eg ^ar felt) feet i Tiaui 1505 t^enbe faabanne fmaae £(e< 
betj!ibe/ ber tHire ophængte til @fue ooer ben t>e{llige Snbgang 
til Aac^ebralfirfen t £)p6loe/ fom uar Rediget .!g)aloarb. £)i6fe 
tMe f!al ^aagen^ ber regjerebe bette Stige/ ^a\>t er^t>eroet paa 
(t @etog/ ^an engang foretog til Æpjleme af Gruntlandf og 
Soj). XI : ^^^ foregaaenbe Sapitel ()at)e Di talt om ben ^øie Alippe 
Huitsark , ber laae mibt imellem S^lanb og @rønlanb / bog er 
^(t t)i|i itu oDerPøbigt at omtale ben tgjen noget Dibtløftigere« 
Snttcent i 3(aret 1494. boebe ipaa ben 2 temmelig befjenbte ®ø* 
Wece Ptning og Portl>ort^ fom tiUigemeb ^ele bered 6om» 
plot Date Deb et meget {Icengt (Sbift af be norbiffe konger blevne 
bnblpjie af bet menneflelige @amfunb / ipaa @runb af bered af« 
Mge.SiøDcrier/ ber anfaaed for foragtelige og neboærbigenbe 
^^ Olle Stiger og be^oebnebe Solt. %ta bette .@teb begif be nu 
^^ jtiænbigfie !S2idg jerninger imob 3(lle og Sn()t)er/ ber befei« 
lebe gart)anbene nær oeb bem eller fjernt fra bem^" 

*) SorgJÆoed føger man bette 9^at)n paa alle anbre ^aart, enbog 
POtt bet fom finbed i ben 1567 ubgione £Dt>erfættclfe of Olaud !Wag» 
^u<i man ftnber bet i{!un paa Seuierned 5taart! 9ltc. 3enoiun. bat 
bet Deb gjoonet Votrabor gobtgjort , at <)an oirfeltg ^aobe Un^tUt 
*tt« titøærenbe «ilb«r. 


Dgfoa f)C^ ^urdf)a« Vol. III. p. 620 ftnbeé anført : Ptmnus 
and Pothorse have inhabited Island certayne Yeere and 
sometimes have gone to sea and have had their tråde in 
Gronelandy etc. 2)enne 9Jotice ftg«« ot bare funbcn, tiUiges 
meb 3t)ac aSere« Gfiorograpl^ie / i^aa gærøerne , nebi!ret)en i en 
gammel Stegningé^SSog. ^t)or (tbet befjenbte gærøerne enbnu 
ben SEib (1625) i}a\>t Dceret, fan jlutte« beraf, at ^urd^a« til» 
føter : at be (igge imellem @!ot(anb og S^Icmb. 

gfterfora ét>itfelt>t anfører , at ^ong 3of)anneé JTar 1485 
tog bemelbte ^innincf og ^pc!t)or(l i |tn Solb, for at praffc 
Srtbpttec meb Sribptter, faa fpneé bet tngentunbe urimeligt^ at 
@røntanb i bet 15be 2(ar^unbrebe fan ^a\)e tjent be talrige gri« 
bpttere/ fom ba ftxermebe i 9}orben^ ^a^oe, til Ali(flugt6f{eb^ og 
faalebed txsre bleDet bem bebre befjenbt enb £)atibeng ®eograp^er. 
^^ort}ibt 3^nierne funbe ()aDe ^en^ørt fertil/ H'mx naturligDiié 
faameget mere en blot ©jetning/ fom bere^ grænbe et omtaler^ 
^t)orlebeé 2(ntonie t)enbte tilbage til SSenebig; er bette ffeet tiU 
føeé, og meb ?et)ningerne af be 2be tjenetianffe ©fibSbefoetnin* 
ger, ba »are bereé Sebrifter r)iilnof ei i 170 Tiav forbletone en 
^emmelig^eb i SSenebig , meb minbre £)eeUagerne ffulbe alle ^at)e 
l)a\)t faare rxtgtige ®runbe til at tie bermeb. £)Der^or)ebet er bet 
faare paafatbenbe^ at S^niecne^ i bereé S3reDe, enbffjønbt biéfe 
fFuUe Dcere fkemt til ben fælleél Scebrene|lab ^ bog et ^at>e txerbi« 
get nogen af bered SRebfølgere at ncet)ne bem. 

©iéfe betragtninger ()a\)e tnbgpbet mig ben fajie £)t)erbe« 
t)iiéning/ at B^nterned 9ieifer/ i bet minbfle i alle $ot>«b{{pf3 
ferne , ere opbigtebe. S^g føler mig ooertpbet om , at ber l^er» 
for maatte funbe ffnbeé enbnu fulbpoenbigere SeDifer; men beeld 
ere be ()ert)oerenbe litteraire Silber^ beelé min gortrolig^eb meb 
benne S)eel af litteraturen / for ufulbftcenbige til/ at jeg ffulbe 
funne let)ére flere Dplpéninger ^erom* 3eg er blet)en foranlebiget 
til at offentliggiøre mine 2(nf!uelfer bert)eb/ at enbffjønbt megen 
glib og i?løgt er bleocn an^jenbt paa at gobtgjøre 9teifern(6 ,pfiia f 6 Qonflantinci>ri. i anbre Søvn. ©iooarf" 
2Cntonio l| 3acopo r i^antfn , fanget 1453 
lH•^ (Jonflantinopelé -^ SWovino Sacopo , 

i 1481 J^iflorirf1!rt)orr. xtejia fl. m. 
uomc ^nnli col6 ^n'nd. ©iooan ^orebono 
intet Wom. .Gorlo $8ettore t 1653. potanno 

i I I 

{(^atatino 

i \ I 


i \ Ibli* 

1 

itonic 3cno. 9J. 9D?. ^Jeterfen- Cm fcnnjle ofl norjie ©tebSnoDne. 35 . 

3@gtf)eb, foa tjat bog Sngrø^ mere enb alb^M ODerflabetigt/ 
fbcføgt at befæmpe benne, efter min Sormemng , urigtige Xnffuelfe. 
I)e mange citerebe 3^nierne6 ^iot^t^aH i%ovf)oi\> bringe 
mig tit at t>ebf)cefte et S3rub(lpffe af Samitiend (3iamta\>U, ber 
tillige ubt)ifer, l)\>ovUM ben ryat befoogret meb be groe{!e Æeifere 
og ©op&ierne af ^erften. Snb jf jønbt ^øijl ufulbilænbig , e^ ben 
tog fulbjlcenbigere enb ^ixtM Ubtog, og, fom jeg troer, tiU 
(hoe!!e(ig til at Deilebe Sæferen. S5em»rf ninger om baniTe og nor jTe <But$^ 
natJneé Dprinbetfe og Jorf låring; t?cb 

91* SSSi. ^eterfen, SReflijlrator i @e^eime;2lrc^bet. 

^Can ftnber næppe noget ^iflorijl (Sfrift, ber enten inblabec 
(tg i betaillerebe Unberføgelfer etter mebbeler en ubførlig SSejIris 
t>elfe o))er et Eanb og bet6 @teber, uben at forfatteren f)at føgt 
at mebbele ftne Scefere en gorflaring beelé ot)er {onbeté^ bee(6 
ot)er be enfelte @teber^ Stabne* SRen ba benne SRaterie ^ibtiC 
futt ^ar Doeret libet t()eereti|f be()anblet, faa f)at>t be f[e{le Socfats 
tere (abet bet beroe t)eb, at mebbele en faaban gorflaring mere 
efter en alminbelig Sølelfe af @anbfpnligf)eb, enb efter alminbe^ 
(tge Siegler ; ^berDeb er unberttben enbog i felt)e .i^ifiorien abffiUige 
Dtlblebenbe Sorflartnger tnbf omne« iDette , faat)el fom bet bunfle 
i Srøaterien, ber jujl t)eb ffn Dunfel^eb wtbt SSegjerlig^ben 
efter at t)inbe Ælarf)eb/ beuægebe mi§ til fom et S^tføg at frem* 
ftitte nogle alminbelige SSemærfninger om @tcbdnat)ned £)prim 
og ben S^emgangémaabe, fom t)eb bere^ gorflaring rimeligt)iié 
bør følgeé« £iéfe 93emcerfninger gjøre ingen Sorbring i^aa at 
txere fulbfiænbige/ etter at treere mebbeelte I ben meefi fulbénbte 
Sorm^ etter ct)er^ot>eb enbog altib at tære rigtige; til gulbficens o* 36 9}» !D?* ^etnfett. Om ban{7e og nor{Te 6tebénaDn^ 

btgllieb forbred tn (xngere og fleerftbigere 2)refte(fe af forfljeQigc 
forfattere; ti( 2(nt)enbe(fen ipaa aUt be en!e(te eUer bog be r)ig» 
tigiie Siffælbf/ mere ubflrafte Unberføgelfer cg @ammen(ignim 
ger meb anbre Sprogø enb ber paa biafe S3(abe funbe anfiiUeé; 
ofte er enbelig !!)?aterien faa bunfel^ at bet er ingen @tam at 
bat)e fnubUt ber^ ()t)or (angt bpgtigere STOoenb iffe funbe unbgaae 
at fløbe an« 

2)et tør t)e( qntaged^ at ingen nu mere tmUt om/ at(tgf» 
fom ©tebénaDnene, i bet minbfte be, ()Dié gorftaring er o« ben 
vigtigjle og tidige ben ^unf (efle , gi! otoer ti( cé fra Dore gæbre, 
faa fan bered JBetpbning ogfaa fun oplpfed af Dore gæbreé (^prog. 
Sit en faaban Sorflaring ()ører altfaa, at man fra 9^aDnet6 nu« 
tcerenbe Sorm gaaer tilbage i Siben til ben ælbre, berfra/ti( ben 
enbnu celbre^ ogi enbelig til ben ælbfie befjenbte. !Raar man 
iffe er i ©tanb berttl , faa er gortlaringen ot)er et @tebé 5Rat)n 
(l)Did ifff bette er fra ben npere Sib og altfaa af bet nuDoerenbe 
@prog forflarligt) ofte intet anbet/ enb en lød og tom ©idnin^. 
Jtcmmer mtin berimob tilfibfl tilbage til ben idlanbffe eller rettere 
olbnorbifle gorm, faa angit)er benne fceb))anlig ligefrem Drbetd 
SSetpbning* SReb gorfæt fger jeg jufl ben olbnorbijle S^rm; 
il)x i()t)0rpel ben nur^cerenbe télanbffe Sprogart/ fom ben lettef{ 
tilgængelige/ naturligDiid altib bør raabfpørged/ faa t)il bog benne 
alene iffe t)cere tilfiroeffelig til at oplpfe be celbfle @tebénat)ne 
ipaa .9lorbend Safllanb ; nogle olbnorbifle IDrb ere i benne gaaet 
tabte/ anbre ^at)e foranbret S3etpbning; ber maa altfaa føge^, 
•øg ber fpørged ncermeft fun om , ()Dilfen gorm og SSetpbninq 
£)rbet ^at)be i bet gammelnorbifle @prog eller ben ot>er b^le 
9lorben talte ban|!e Sunge« Tit bend £)ialefter ipaa gafllanbet 
Dart temmelig forfljellige fra fenere Sdlanbf!/ I^ar faaDel Hail 
fom Si^^ ttTcsttufett lejligbebdDiid oplpfi; iblanbt beafSibfl« 
ncetinte anførte @]cempler paa £)x\>, fom enbnu ere til i,2)ialefs 
terne i be tre norbifle Stiger/ men berimob enten ere forft)unbne 
efler f)a\>t er()Olbt en anben SSetpbning paa Sdlanb/ forefomme 9^. S)?, ^ftevfen. Om banftt og norf!e 6reb5nat)ne. ^ S7 

ogfaa nogU/ fom Debfomme Doc STJatecieS og benne Dor pppers 
lige jSpro^fpnbige cg 2(rci;)oeo(og t)i(be filUxt, l)\)\^ bet ^at)be Dcerct 
^and ^enftgt at ubDifU netop benne ®jen(!anb/ funne ()at)e. for* 
øget bem ^eb mange flere ^ t()i uben 2:t)it)( ligger ber i be nor* 
bijfe Sttgeré ®tebénaDne mange ælbgamle ban|!e^ nor|!e cg ft)ens 
jfe £)rb jfjulte/ber nu mangle J benne eller i}im ZiaUtt, men 
fom engang mciai ()a)>e t)oeret alminbelige i ben gamle banjfe 
Xunge^ ha man ellert iffe fan forflare ftg, ^t^orlebe« be ffulbe 
Dcere blet^ne optagne tiiprogeté celbfle , ofte i ftg felt) ubetpbelige 
og libet mærfelige 9?at7ne. SRan betragte f« Sp. blot be mange 
S?a\)ne paa banjle ©er^ fom Holm, i^'uur, Lygh, Fjoii, 
Hvedn, Gjol, LjutU-ø, Færa-ø, Fen-ø, Logn-ø, Væn-ø, 
Sok-ø, Stryii, Wrysn , Sughæiulæ, /Oiidæiagliæ o. fl. be^L , 
af ()mlfe nogle enbnu ^at)e en befjenbt SSetpbning, b^ilfet uben 
2t}it)l engang maa l)a\)e tjæret S^ilfcelbet meb bem alle. SSel fan 
ofte Sorflaringen af flere faabanne dlamt nu fpneø ^eel bunfel^ 
men be rige ^jælpemibler , fom alle beflægtebe @prog frembpbe, 
©ammentigningen imellem be celbre og pngre ^a\)m, ha flun« 
bum et pngre £)rb af famme SSetpbning ftnbe6 fat'i|leben for et 
celbre^ og ligncnbe Unberføgelfer Dille bog rimeligt)ii6/ naar Op* 
m()erffom()eben forfi ret er bleven ^enoenbt ipaa benne ©jenflanb, 
bringe ^orflaringen t be {{e{le Silfcelbe til en f)di ®rab af @anb? 
fpnligbeb. 6n faaban Unberføgelfer SRaal er imiblertib faa fjernt 
H Nt/ <t.t ^i ^^^ Hot pege ^en bertil^ uben at forefætte o« 
at flræbe berefter. 

øeloe ben banffe Sunge og ben6 ^iaUtttt, forfaabtbt be 
ftnbe6 opbebarebe t enbnu tilDcerenbe @progminbcémoerfer/ t)tl(e 
bog iffe t)ære tilflrceffelige til at oplpfe be alleroelbfie @tebé$ 
nat>ne^ ber giveé een/ eller maaf^ee tvenbe^ enbnu ælbre^ om 
man faa ml falbe bem/ forsobin{!e @prog{!ammer/ ginfl og 
AeltifE/ i)\>\lU, unber ben Sorubfcetning/ at ginner og Jteltet 

') ?• (Sx» bar, 8øt) paa SSræer; ekra, 2r9erjorb; kjor (kjar), en 
Øu9$ lég, et St«; Hm, ^alf; hdfn (hamn), en ©rorgang/ eUerl 
en t&aott (IDaiiff 4,ireratm*ti^« fpr 18:^1. 9lx. 37.) É 38 32. >D}. ^erf OL Cm ^anjf e 09 ncrjfe 6tcbéaatBe. 

aUngSbfti &Mnæsnt keUn iftt ter taM af €igtr. S^^f^ 
term til be fyumlfirmt Xnnuttfningec til Knjtiiiig« (Ai«z- 
3Ia^. S?r- 20, c— i, FoL)^ Tlaft (om bet gL iictb. Bfi. 
Cpt. e. 114). Æeijer (i Swca fw 1831, 13 ^.), e. p. 
booe afletfbe bcnurrfet, at obftflige norbtfle Steb^natne emai 
Pet tffe eflet fan paa m mrget ttnmgrn SSoobe lobe fig eplcfe 
af bet ClbnøcbtPe, eg at fint beraf t%rre et fseregoit 9<«9r 
bet netop lignet bet lapp:|k 6;^^^ 9laf f. (^ bemmfiir, 
at €améø bat !Ra9n af S)?anbéna!met Samr, bet et tet U^ 
piffe 9}aticnalnat»n Sabme tUn Same, poa fomme Stmaki, 
fom Finor (Simt) et bet ftnflr, Gaotr (Sete) bet gotifb, c^ 
Saxi (Sart) bet \a^fi; JDen J^oeen ^ebbet i bd gamle ^rtt^ 
Hredn, ^ilfet Crb f^ned albele^ loppifl, t^i da, fsotiel feo 
hT eflet Tn fotan en anben &ivlj;ib , at t^ppige i^ i brtte 
€ptog, fem t Smloppiff uoda, en Sjetb, af ^ml^rt iDi^ S^m 
maeifu ^ fjoet 9lmL (Sn\n (onf. et e. 293) fctnjnr 
ligelebcS tSL b«€a af loppifE oodn« og 9^j9net poa ben botoir 
fb Sngt blioet ba foa meget betpbningéfolbere , naot mon hts 
Uain, Qt Soppetd eg Sinnet^ J^coebfcebe en Sib lang «ar 
netop nmbt omfting benne. Xf be fimiife Spteg, Mbtlmt 
StofE, fpneø tillige be mange anbce €tfbecd !Rat»e i !Rciben, 
fom iffe ete netbiffe , at moattf fDtflatcé ; f. 6^ Fabtr, 
(S9n)/ Hledr (Sejte), ]^otn t 9l9fge, o. beiL Jpt)C folet 
egfoa bet tunngne i ^o^^nngen ooet ^n af fjdn, XbffifleQe, 
^^, eoet iidfta af Fæ-alster, foffgnoienbe; faobonne Ub* 
lebninget ete fpt fon^ge til at Mte crgte oeb faa crlbgoab 
!Rjxme; eflet 0!>et Sfaone af skan, Saif; Mr bet ba, mAi 
nun nel fperge, tigete betpoa, enb anbte f>retinfet i (Rccbcn, 
eg maatte Sanbet iffe fnotete bebbe Sotflanb eflet neget ligs 
nenbe, enb tObeS m^b fe[9e £tbet poa et ^loboft^ ? Sl^en af 

M SanHpsligrre et Bfaane, eftet fnsfb^ Scna cgUttaleSa^ .. 
eateo ost befUEgtet meb, elet bet fnnce finn bet fiaøel i bet feblige ^.^li.^tUvUn. Om banpfe og norpPe ©teWnatw* 39 

faabanne ftnfle eller lapplfle Drb ftnbed beruben Zmi mange 
flere ^ enb t)eb føtfle SDjefafi fpnc6 at t)oere Stlfælbet/ ba mange 
faabanne forefomme i @teber, ber nu ere albeUé ubetpbelige/ 
1)\)'\IU man flet iffe ænbfer eU«r fan falbe i^^aa at cenbfej f. Qj:, 
Hodm-ø, ?anbébpen ^øjme ijeb Obenfe, ()m« føc(ie 25eel i 
gormen ^ar megen 2igbeb meb Ilvedn, og f)mé (Jnbelfe i)e( til> 
fjenbegitjer, at ©gnen ber om!ring engang f)ac toceret en rainbce 
S> Deb ©iben af ben (lørre £)bin6sø/ Obenfe. 

SSenbe Di o« fra feft>e 5torben imob ©pben og SSejlen,. 
faa fløbe t)i ipaa anbre @progjlammec ^ ber ere nætbefloegtebe 
meb beti olbnorbiffe; og betoenfer man, at be gottffe golfinb^ 
»anbcebe tgjennem 9lorbtp|llanb , at be tibligfte 9?iger fliftebe« 
^er , at 2(falceren berfra fenere ubbrebte ftg c\)tt be notbiffe 
Sanbe, at længere ^en i 2!iben ibclig ^anbel og S3anbel fanbt 
@teb imeQem SSinblanb / ©aplanb / S3ritannien og 9lorben , at 
fJlorbboerne beelé Deb enfelte ^æctoge/ beel6 Deb længere S5ejtb» 

fora norbUge 9'iorge forcfommenbe Skaun (fenere ogfaa ØPogn) , og 
M i flere ©ammenfætninger forefommenbe GFaan eller Qfaanc, 
fom i Bfaanet7tgen i ^erbelanb^ SkaneyjaQall , en iDeel af Zii» 
taléfjelbene (Snge Saarbfené ^a^a , SCap. 6), Scanjngliafn i 
SBaarfel)erreb Itgeooerfor SKan (Langeh, Script. Vil. 527), .Kongené 
@foo Skanorshaffuc i SSaag^crrcb i gt)n (ber næoneé 1518)5 og oHe 
faabanne maac ba tøjen forflareé af Cappijf. ©eijer (anf. @t. @. 316) 
bemærfcr, at be gamle 8apper (ginner) falbte' ©oerrig etter forben, 
bet oil'ftge bereé eget 8anb, skadesi suolo, og forklarer bette faales 
be«: suolo betpber ffi, skadesi er (SJen. ?)lur. af et nu ubefjenbt Orb, 
mem, i gøløe Cappiffené ©rug at inbfættc d for bet norbijfe n, ris 
meltgotié bet famme, fom skansl, af 9lom. @ing. skadn, ^oilfet ba 
efter lappiff Ubtale, er bet iélanbffe skan, ekavn, ikaun, og ben 
f^lé gorbinbelfe blioer ba netop ben famme, fom i Skåney, Scanzia 
insula etter Scania trisula. «&oié i)it er rigtigt ^ fom ©eijer mener 
(anf. @t. ©♦ 311), at !3crPcn t bet foenfge Sloélagen er fommet af 
lappiff jargn , en gjorb etter ftørrc @ø , faa ^ar man beri et an; 
bet ©rempel paa faabanne oibt otjer sjfforben ubbrebte lappijfe Matine, 
tbi bette f^ne^ atter at txere bet famme, fom ©tebénaonet Hjarkina 
etter Serfin paa >Doorefielb (Øoerred Gaga, ^aip. 68)« 40 SI. 90?. ?5eterfen. Dm banjle 03 norjTe ©tebénatne. 

bflfc ^et for en £)ef( Met?e fom ^ifmme; faa ec bet mblpfenbe, 
at bec tU en fulbflcenbig cg tilfrebéflidenbe Sorffartng af be 
notbifle @tebénaDne tidige focbreé SSetragtning'af be betpbeligfle 
i b^(e 9{orbtp{I(anb og Snglanb, og at førjl en øammenfliOing 
af aUe, fra ben f)ilt beflægtebe. Sprogæt ^entebe, ()inanben'% 
nenbe 92aDne, fan git>e benne Unberføgelfe en Jtlar^eb^ fom ben 
uben en faaban albrtg Dit funne er()o(be* Wlm ^at>e nu tillige 
be flat)if!e @prog meget ti(f«(IeS meb . be gotifle , faa ubt)iber Xje* 
ben ftg enbnu mere, og bet rjtfer ffg ba, at rtian i!fe fan flutte 
ben; tf fe t)ife ben« Øcmmen^oeng, uben Deb at føfge ben til fine 
pberjle ?eb i be gotijle ©prog t)eb bet forte ^a\). Sigcfom ik 
ba f. 6f. forben bctragtebe Doereenéjlemmelfen imellem Ut lap« 
pijle ©prog og 5Ra\)net HIei&r, ?ejre, faalebe« fomme t)i nu 
til, tillige at otjerDeje, om i!fe betfe £)rb er bet famme, fom 
møfog. hlei{>ra, Selt/ eller bet, for at bruge @rimm« S3eteg« 
nelfe (Deutfc^e (Sramm. 3bie 2), @. 433), m!)d. glét, og bet 
flaDifle kl jet, ^i^tt^. 

SSille t)t imiblertib inbffrcenfe Dor SSetragtning for bet førfie 
til be norbifle ©prog, faa maae Di ^er atter føge at befhmme/ 
^t)ilfen Sremgang6maabe Di ^at)e at følge, og l)Dab Di Del f)a^ 
at iagttage, for iffe at fare Dilb i ©iéningcrneé mangfolbige Sr« 
øange* 6t Digtigt {)joelpemibbel frembpber ftg ba flrap i hm 
2fnalogi , ber ftnbe« imellem forffjeUige , langt fra ^inanben lig« 
genbe ©teber, og man bør, troer jeg/ {lebfe tDiDle paa .Stigtig* 
beben af en Sorflartng, til bt)ilfen man iffe fan fremDife SRa« 
gen eller enbog flere tilfDarenbe Sjcempler fra anbre 6gne. 3 
benne .^enfeenbe fafle be norffe, og, Dilbe man ubDibe SSetragt« 
ningen, tillige be fDen|!e, og banffe 9laDne gjenjtbig 2p« paa l;in« 
anben. 9Rån Dil enbog ftnbe, at be fDenf!e og norffe ofte tigge 
nærmere Deb ben cetbfle, oprinbelige gorm, enb be banffe ^ og jeg 
f)av berfor, uben at funne brage ^ele 9}orben inb i SSetragtnim 
gen, til Oplpéning mebtaget enfelte @pempler fra 92orge, ba 
Srem{!illingen uben bette næppe Dilbe funne er^olbe nogen Slau 
beb. <^aalebe6 er ha f« @p. Hrossanes i Storge (Hkr. III. SJi. S)?* ^eterfen* Om &anjT< og norjTe ©tet)Snat>ne* 41 

412) alUM ti(ft)atenbt til Ilrossanes ($agrn .l^agenfené 
Saga / Æap« 306) / (en«re Horsnes {AnnaL Esrom, ^oé 
Langeb. I. 248), nu ^orfen« i Sonmat! (^)t)ilfen JBp ogfaa% 
fører en $e{l t ftt @egl); og beggeé Ublebning af bet gamte 
Srb i§orø beflprfe« atter af anbre ^a\)m, i ^t>ilfe bet npere 
©eb <§e(l af famme Setpbning focefommer. • (Saalebeé tjener ^ 
Laufeyjar etter ?øDø i Worge (^agen »^agenf^ ©♦ Aap, 27)'^ 
bannet af £)rbet H^v, tit at b^frcefte, atbet banfle Brumøvæ, 
Srum()ø)e (nu S3romaa) / og maaflee Barløsæ , funne f^o»t 
?lla\>n af £)rbene brum og bar, ber begge Ilgelebeø betpbe Set) 
etter SBtabe* 3 Ramnes, JRamnce« ^roe(legjetb i 5Worge (Hkr. 
III. 424) ftnbeé famme SSegpnbetfe fom i bet banjle Ramløsæ 
(Saxo, lib. 14 ®. 252), og Setpbnmgen er t)e( i begge ben 
famme j ba ©(utningen af ^bet førfie, et 9lceé/ er et i ©proget 
befjenbt £)rb/ faa maa S3egpnbe(fen Ram (igeUbeé f^Mt DOKet 

• 

et felt)jloenbtgt'£)rb meb bejlemt Setpbning. 2)et famme gjcelbec 
om Aranes og Aristad i ^attanb (^agen ^agetif. @* Xap. 
285, Saxo, lib. 14. @* 252), fammenflittet meb Aranachæ i 
Sjoettanb, ber noet>neé i et Sipfom fra- 1171 (ThorkeL Di- 
plom^. I.). £ige(ebeé fan ]j65 i Ljdbhiis, Sobefe, fammenitg« 
neé meb Ljuth-ø, JEpø t)eb Småborg; Rond i Raiidatsund, 
, JRannefunb paa gifler, meb Raiidar-<5s, Æjøbflaben Stanber«; 
maajfeé ogfaa Njartherum, 5Jlcerum t ©jætthnb (Sul>ni6 25anm» 
^. VIL 311), meb Njar5ey, Slcerø i giummebaten (Hkr. I. 
43), 0. f* fl* gUre ©teber i Spttanb bære SlaDnet é^t>cing; 
be ^at)e beivé ti(ft)arenbe i bet norfSe Hefrfng (©t)erre^ ©agn, 
Raip. 28), og (unne ba næppe, fom nogU Ditte, ^aDe J^enfpn 
til et ber forben Dcerenbe ^of etter SempeL Jarlsey , nu ©jeréø ^ 
etter Seréø , Deb Sønéberg ,(Hkr. I. 59.) ft)arer Sogflat) for SSog« 
flat) til Jarlsæ , nu 3e(« i ©ønberjpttanb [Langeb. Script. VII. 
521)/ og begge angit)e en Dprinbelfe til Segpnbelfen of flere 
@teb$nat)ne ipaa (Bjer, 3er, 3e(, fom man ettere t)anf!e(ig 
ftulbe fodbe i^aa, og ^t)i6 ©ptbtg^eb man enbnu minbre uben faa« 
bonne gpempler (unbe gobtgjøre* SSeb at famle og oplpfe en flor 42 SR. 3K* ^eterfen. Om banjTe og norff e ©te&énoDne. 

!0?oengbe af faabonne @teb6nat)ne / pli man ha cgfaa ftnbe , at 
ben 5treb^ af alminbelige Segwber, inbcnfoc ^wlfcn be j)o(befig, 
er (angt fnoet)rere/ enb man eUeré |Iulbe tcoc. £)gfaa t)eb Ttfteb« 
»ingen frembpbec 3(na(ogien (ignenbe £)plpéninger« Stgefom 92aDa 
net paa Zam Ya51a (^ngtingef. Aap« 51) fpneé bannet af vad, 
et S3abe|leb/ paa- ©aarben Berdla (Eigla $ap. 1) af bard, 
en Aant / faatebe^ er / analog bermeb , 9lat)net paa @aatben 
Brynla bannet af brun^ Srpn; bette 9^at)n {frioe^ t norffe ib'u 
ptomer fira 1440 tt( 1450 fnart Brynla, Bronlæ, fnartBryllæ, 
og i famme jDipIom paa begge SRaaber; berueb erf)Olber man ba 
en fanbfpnlig Sorflarmg paa 9}at)net af Sanbébpen SSrpUe i ^gtt* 
^eben af £)benfe/ ()t)t((en man ellert forgcet)eé t)i(be føge. 

^ette Uber cé atter til en anben S3emcer!ntng : Vt man 
maa ant)enbe ben (ept!a(f!e Aunbjfab i bet Ctbnorbifle og bets 
2)taCe!ter til @tebdnat)neS gorflaring/ er faa atminbelig antaget 
og af (ig felt) faa inblpfenbe, at 9løbt)enbigf)eben beraf iffe be^)ø9 
t)er at ubt>if(e6; men benne Aunbffab er enbnu iCfe tilflrceffelig^ 
man maa ogfaa (et>enbe fjenbe og opfatte be £)t)ergangSrooe^ fom 
Slib efter anben f)a\>e funbet @teb i @proget. 2)iéfe ere bee(6 
be famme alminbelige SoDe., fom følgeé oueralt t)eb £)rbd £)t)er$ 
gang fra ben ene @progperiobe til ben anben , men beelé ogfaa 
anbre mere fceregne for @tebénat>nene ^ ber af atte £)rb uben 
SmDt ^at)e ttnbergaaet ben flørfie og meefl afmgenbe Soranbring« 
Spmærffom^eben maa f}n ^ent)enbeS paa £)rbformen; ()Dtd man 
f. Qf* ftnber bet gam(e QtaDn Abethued, og ab ben (^iflori^e 
SSej intet fan er^olbe tit betS £)pCp6ning^ faa t)i( man næppe 
f)au anben S3ej(ebning tit bete Sorflaring, enb be gamle gor« 
mer^ unber ^Di(fe bet forefommer; bet taber (tg opCøfel Abe- 
thued, og fan ba f)a)yt |tn Dprinbelfe af 9lat)net Api, £)be^ 
og (Snbetfen Z^ih, eUer i Abeth-ved, etter, f)\)\^ benne gorm 
fCuIbe forefomme, Abethe-ved, ébéta vi5r, 3(bbebf!ot)en / 
og bet afgjørenbe (igger ^er ene og alene i Soergangen af ben 
gamle ©enitiDform, og ben 2oet)ning/ fom af benne ftnbeS i 
dla\)tHt ^m ade faabanne SSeflemmetfer funne fun ubbrage^ 92. 9)?. 95eterfen. Om banff e dø nor|Te ^^tebéiiaone. 43 

af m <lor 2)?oengbe ©jrempUr ipaa befjenbfe (RaDne^ ()t)ort>eb ttU 
lige ben i be tiorbijfe ©prog ^)erjfenbe 6jenbommeli9f)cb (Icbfe 
maa tage6 i SSetragtning ; benne maa ()0é Sorfleren Doere Ut^enbe 
abflra^etft/ og Deb gjentagen SBeffueife (igefom gaaet .o\)er til 
Søtelfe og ^orhemmelfe af bU for ^Dert af-be norbifle @prog 
fceregne^ om ^an enb t!!e ot)era(t ec i @tanb ti( at ubtrpffe 
bette fom en af. gocfianben flatt opfattet og af benne (et fatte« 
lig Slegel« 83eb benne Solelfe af bet almtnbelige og bet ejen« 
bommelige^ hU rette og bet falfle bil man bel ofte nebeé til at 
bliDe jlaaenbe^ men fulbf ommen Alar()eb mnbeé bog albrig^ føc 
man er I @tanb til at opfatte og ubtale (tn formening fom en 
af en {ioc 9Rcengbe Spempler ublebet Soerefætning. 

JDet blider ba ogfaa^ f)\>\iUt allerebe forben et antpbet/ aU 
beleé nøbbehbigt/ felt) i benne {lenfeenbe^ at gaae tilbage til@teb6« 
nat)nened celbre ^otm, naar man nogenlunbe tcenfer at fomme 
eftec bere6 SSetpbning« @frir)emaaben af benne ec rigtig not 
faare baflenbe og ufhbig/ og Deb en uregelmæéftg 9let{{cit)ning 
tft og ofte fort}irret; men be oelbre og c^lbfle gormer ligge bog 
altib ben fanbe Sprinbelfe nærmere^ enbbenpere; be @amle 
f)a\>t bog fra førfi af fiebfe tænft ftg noget beb barnet, og ub« 
trpft bette efter ben Sib^ @!rit)emaabe ; benne er ^eller iffe faa 
forvirret, fom ben beb førjle ©jefafl fpne«, og ber forbre« !un 
til at forfiaae ben^ at man fcetter ftg inb i be ®amleé Wlaaht 
øg iffe bringer ftne npe Soreflillinger eller 9tet{Irit)ningdgrunbs 
fletninger meb ftg til en SSetragtning, ^Dor be flet ingen SScerb 
f)a\)i*y ©tubium af felt>e ©proget og analogien t)ille berfor i be 
aUerflefie Silfælbe bliDe ben Æpnbige en gob Sebetraab mibt igien« 
mm ben gort^irring/ fom paa mange @teber er umiéfjenbelig. 
2)en Sibépunft , inbenfor f)mlUn ©teb^naunene fremtræbe i bere« 
tenejle Sormer^ fan i 2(lminbeligb^b antageé at ftræfte ftg inbtil 
Tlax 1300; benne blioer berfor ifær at unberføge; i STOnngel af 
gorraer fra benne Sib fan man bog ogfaa , meb fornøben gor« 
figttgf)eb, flutte ftg til eteb6nabne« opcinbelige ©fiffelfe fra be 
gormer be l^atje inbtil l^enimbb ISOO; men fra ben Sib a^ bClxj^ 36 SR. !D;. ^eterfcn. Om &an{7e og norfTe @tebénat)ne« 

bigfytb forbreé en (xngere og {Teerftbtdrre 2)røfte(fe af forfljeOtdc 
forfattere ; tit 2(nt>enbe(fen paa alle be enfelte eUer bog be \>\%* 
ttgfle ZU^ctlht, mere ubflrafte Unberfogetfer og Sammenttgnm* 
gec meb anbre Sprogø enb ber paa bt6fe SSlabe funbe anfliøed; 
ofte er enbelig Srøaterten faa bunfet^ at bet er ingen @fam at 
^at)f fnuMet ber^ ^t^or (angt bpgtigete SJIænb iffe funbe unbgaae 
at {lebe an« 

£et tør De( (jntaged^ at ingen nu mere tmUx om/ atttge« 
fom @tebéna\)nene/ i bet minbfte be^ ijVx^ ^orffaring er oé ben 
\)igtig{ie og tiUige ben bunflefle/ gi! oDer ti( od fra uore Sæbre^ 
faa fan bered SSetpbning ogfaa fun optpfed af t)ore Søbred @prog. 
Sit en faaban Sotft^i^ing ^^^^^ alt^aa, at man fra 9}aDnet6 nu* 
ocerenbe Sorm gaaer tilbage i Siben tit ben ælbre^ berfra/ttt ben 
enbnu ætbre/ og| enbelig tit ben ælbfle befjenbte. 9}aar man 
iffe er i ©tanb berttt / faa er gorftaringen oDer et ©teb« ^a))n 
{f)\)\^ ifft bette er fra ben npere Sib og attfaa af bet nuDoerenbe 
€prog forftartigt) ofte intet anbet / enb en tød og tom ©idntnj. 
jtommer man berimob titfibfl titbage tit ben iétanbffe etter rettere 
olbnorbijle gorm, faa angioer benne foebt)antig ligefrem £)rbetd 
Betpbning« SReb gorfcet (tger jeg ju|l ben otbnorbijfe gorm; 
t^i i()t)orpet ben nut»ærenbe iétanbffe Sprogart/ fom ben tettefl 
tilgængelige/ naturligoiid attib bør raabfpørged/ faa t)il bog benne 
alene iffe t)cere tilflroeffetig tit at oplpfe be ælbfle @tebénat)ne 
i^aa .9}orbend gajltanb ; nogle olbnorbiffe iDrb ere i benne gaaet 
tabte/ anbre ^at)e foranbret SSetpbning; ber maa attfaa fege^, 
4)g ber fpørged nærmefi fun om , ()t)ilffn gorm og S3etpbnin<) 
Orbet f)at)be i bet gammetnorbiffe @prog eller ben oi>er b^te 
9{orben talte banffe Sunge. 2(t bend £)iatefter j^aa gafitanbet 
\)axt temmelig forjfjellige fra fenere Sélanbjf/ ^ar faattel Haft 
fom Si^^ tnagttufett tejtigbebdoiid optpfl; ihlanhi beaf@tbfl< 
næt^nte anførte Gpempter ipaa £)xh, fom enbnu ere tit i,2>ialefs 
terne i be tre norbiffe Stiger, men berimob enten ere forfounbne 
etter f)Mt er(iotbt en anben SSetpbntng paa Sdlanb/ forefomme 3J. S0?» ^etevfen- Om banftt oj norf!e StebSnnDne . ' 87 

c^faa nogle/ fom t)rb!ommi Dor SRaterie^/ og benne t)or ppprrs 
lige jSprogfpnbige cg Tfrc^ceolog t)i(be ftffert ^ ^t)id bet ^at)be Dcecct 
^an6 ^enftgt at ubt)tf(e netop bfnne ©jenflanb/ funne ()at)e for* 
øget bem jneb mange flere ^ t()t uben 2t)it)( (tgger ber i be nor« 
bt{!e Sttgeré @tebénat)ne mange ælbgamle banfle^ norffe og ft>ens 
ffe £)rb jljulte/ ber nu mangle i benne eUer ()tin £)ia(eft/ men 
fom engang maae ^at)e t)ceret alminbed'ge i ben gamle banjfe 
Xunge/ ha man eUerd iffe tan forflare (tg, ()t?or(ebe^ be f!u(be 
t)cere b(et)ne optagne t liprogeté celbfle , ofte i ftg fe(t) ubetpbetige 
og tibei mcerfelige 9?aDne. SRan betragte f. Qj:. blot be mange 
9tat)ne paa ban|!e S^er, fom Holm, A<'uur, Ljgli, Fjoii, 
Hvedn, Gjol, LjutU-ø, Færa-ø, Fen-ø, Logii-ø, Væn-ø, 
Sok-ø, Stryii, Wrysii, Sughæiulæ,/Oudælag]iæ 0. fl^be^L^ 
af (^t)i(fe nog(e enbnu ^at}e en befjenbt SSetpbning, b^ilfrt uben 
Stjbt engang maa f^ar^e Doeret S^itfælbet meb bem alle. SSel fan 
ofte S^t!(aringen af flere faabanne Staone nu fpne^ ^eet bunfel/ 
inen be rige .j^joelpemibler , fora alle bejlcegtebe Sprog frembpbe^ 
Sammenligningen imellem be oelbre og pngre dlwm, ha {iun^ 
bum et pngre £)rb af famme SSetpbning ftnbe^ fat't|leben for et 
celbre, og ligncnbe Unberfegelfer Dille bog rimeligDiié/ naar jDp* 
mcerffom^eben for|i ret er bleoen ^euDenbt ipaa benne ®jenflanb, 
bringe ^orflaringen i be flefle Silfælbe til en ^øj ®rab af @anb? 
fpnlig^eb. <Sn faaban Unberføgelfe6 9Raal er imiblertib faa fjernt 
H Mt/ at t)i ^er blot pege l^en bertil, uben at forefcette o< 
at {Ircebe berefter. 

Øeloe ben banffe Sunge og bend £)ialeher^ forfaabibt be 
ftnbe^ opbe\)arebe t enbnu tilDoerenbe @progminbcémoerfer/ Dille 
bog iffe toere tilflrceffelige til at oplpfe be allerælbfle @tebé$ 
naune; ber giDeé een, eller maaffee tDenbe, enbnu (Zlhxt, om 
man faa Dil falbe bem, forsobin{!e @prog|!amroer/ ginfC og 
JteltifE/ ()Dil!e, unber ben Sorubfætning, at Sinner og Jteltet 

') ?• @r. bar, 8eD paa Sræer? ekra, Tfgerjorb; kjor (kjar), rn 
8uff; Hg, et Ztoii Um, ^al!s hofn (hamn), en ©roeégong, eHerl 
en t&aott (IDatifV Hiteratiirti^« for IQM, 9Rr. 37.) 38 91. ?B?» ^eterfen. Om banjle og norjie ©tebénaDne* 

oare be norbifle iariM ælbile S3ebcece/ t)eb Sor!!dringen af be 
aderælbfle (StebdnaDne betler i!!e ber tabeé af (Sigte, forfat« 
teren ti( be b^^n^i^i^^^ne 2(nmoer!ntnget: til Knytlinga (Arnæ- 
Magn. gir. 20y e— i, Fol.)/ 2lajl (om bet gi. norb. ®pr. 
£)pr* @. 114)/ (Beijcr (i Swea for 1831, 13 ^.) , o. fl. 
bat)e aUercbe bemcecfet/ at abffiUige norbifle @tebdnat)ne enten 
jlet tf!e eUer !un ipaa en meget tt)ungen Wlaabe (abe ftc) oplpfe 
af bet Slbnocbiffe, og at flere beraf bære et færegent ^tæ%, 
ber netop ligner bet lappijfe ©progl JRajf f. (Sp. bemarfec, 
at ©améø bar 5Raun af 5)Wanb6nat)net Såmr, ber er bet lap« 
pt{!e 9lattonalnaDn Sabmc eller Same, paa famme $!Raabe/ 
fom Finnr (ginn) er bet ftnife, Gautr (®øte) bet gotijfe, og 
Sa^^i (Sape), bet fapijfe; S>m .^»een bobber i bef gamle ®prog 
Hvedii, ^Dilfet Drb fpneé albele^ lappijf, t^i dn, faat)el fom 
hv eller VU foran en anben ©clulpb, ere bpppige Jpb i bette 
©prog/ fom i ginlappijl uodn, en gjorb, af b^^ilfet £)tb fi)en 
maaffee b^«^ faaet 9lat>n. ©eijer (anf. ©t. @. 293) forflarer 
UgelebeS t6l. boin af lappif! uodn, og ^a\>mt paa ben botnts 
fle SSugt bltt)er ba faa meget betpbningéfulbere , naar man be$ 
teender/ at Sapperd og ginneré ^oDebfæbe en SSib lang tmc 
netop runbt omfring benne. 7(f be ftnnif!e ©prog, DebbltDer 
9la{{/ fpned tillige be mange anbre ©tebcré 9^at)ne i 9Zorben/ 
fom if !e ere norbijBe , at maattc forflare« ; f. (Jp. Falstr, Fjon 
(gpn), Hledr (Sejre), Jotn i 9lorge, o. be«l. ^uo føler i!!e 
ogfaa bet toungne i gorf låringen ot)er gpn af fjon, 2(bf!illelfe/ 
^ab/ o\)er galfler af Fæ-alster, foægncerenbe; faabanne Ub« 
lebninger ere for (unfligé ttl at t)oere ægte t)eb fda ælbgamle 
giaDne; eller ot)er ©faane af skan, S3arf; t)ar bet ba, maa 
man t)el fpørge, rigere l)txTpaa, enb anbre ^rouinfer i giorben, 
og maatte Sanbet i!!t fnarere b^^be S3ar!lanb eller noget ligs 
nenbe, enb falbeg meb feltte Crbet paa et ^robuft^ ? SWen af 

' ) ©anbfpnligere er SFaane , efter fin albfte gorm og Ubtale Skav ., 
enten ncer beflffgtet meb, eller bet famme fom M faauel i bet ft)blige 91. ^. ^ererfen. Cm banjTe og norffe 6tet)5nat^wr S9 

faabanne ftnffe eUer (appijle £)rb ftnbed becuben Zwl mange 
flere / enb t)eb førfie S)Ufa^ fpnc6 at Doere Stlfcelbet/ ba mange 
faabanne forcfomme i @teber/ ber nu ere a(beUd ubetpbeltge^ 
IpilU man flet i!!e ænbfer eUer fan falbe ipaa at ænbfe; f. ^p. 
Hodm-ø, Janbébpen ^l^øjme t)eb Obenfe, ^Di« føcfte Seel i 
gormen ^ar megen gig^eb meb Ilvedn, og f)m« gnbelfe t)el iiU 
fjenbegiDer, at (Jgnen ber omfring engang l}av Doeret en rainbre 
Si t>eb Siben af ben jlørre Cbinésø, Obenfe. 

9Senbe Dt o« fra fefije 5tocben imob (Spben og SSejlcn,. 
faa jløbe »i ipaa anbre ©progjtammer , ber ere nærbejloegtebe 
meb beti oIbnorbt{!e; og betænfer man, at be gotiffe ^olf inb^ 
Danbrebe tgjennem 5Rorbtpjf lanb / ot be tibligjle 8?lger jWftebe« 
^er, at JCfatoeren berfra fenere ubbrebte fig ODcr be norbij!e 
Sanbe, at længere ^en t SSiben ibclig .^anbet og SSanbel fanbt 
@teb imellem 93inb(anb/ @ap(anb/ S3rttannien og 9lorben, at 
9?orbboerne beeW t)eb enfelte J^ærtoge, beeW t)eb (cengere JBeftb* 

fora norblige Sfiorge forefommenbe Skaan (fenere ogfao GPogn), og 
bet i flere Sammenfatninger forefommenbe &aan eller Qfaanc, 
fom i Bfaanet^igen i ^^ørbelanb^ SkaneyjaQall , en 2)eel af Si^ 
baléfjelbcne (3nge SSaarbfené ©aga, SCap. 6), Scanynghalii i 
S5aarfet)erreb ligeoDcrfor SKan (Langeb, Script. VII. 527)^ \Kongen8 
©foD Skanørshaffuc i S5aagt)crreb i g^n (ber næoneé 1518)5 og aHe 
faabanne maae ba igjen forflareé af CappifP, ©eijer (anf. @t. @. 316) 
bemærEcr, at be gomle Sapper (ginner) falbte ©oerrig eller forben, 
bet oil ftge bere« eget 8anb, økadesi suolo, og forHarer bette faale* 
be«; suolo betpber S>, skadesi er ®en. 9)lur. af et nu ubefjcnbt Orb, 
mm, i gølge Cappiffené SSrug at inbfætte d for bet norbijfe n, ris 
meltgotié bet famme^ fom skansi, af 9lom. @tng. skadn, ^oillet ba 
efter lappijf VihtaU, er bet iélanbfCe skan, skavn^ skaun, og ben 
^elé gorbinbelfe blioer ba netop ben famme, fom i Skåney, Scanzia 
insula eller Scania irisula. «^oié bet er rigtigt^ fom Oeijer mener 
(anf. @t. ©♦ 311), at CJcrPcn t bet foenffe 9?oélagen er fomraet af 
lappifC jargn , en gjorb eUcr flørre ©ø , faa ^ar man beri et an- 
bet (Sjcempel paa faabanne oibt ooer S^iorben ubbrebte lappiffe ^a\>ne, 
tbi bette fpnel atter at txsre bet famme, fom Stebénaonet Hjarkina 
etter Serftn paa IDoorefielb (Soerred Gaga, ^ap. 6S). 40 92. ^. $e(erfen. Dm banjle og norjTe Qubinatnt. 

M\t (rr for en Deel 6(et>e fom l^iemme; \aa er bet tnblpfenbe, 
at ber tt( en fulbflænbtg og ttlfreb6(li((enbe Sorffartng af be 
notbtfle €tebénat)ne tidige forbreé SSetragtning'af be betpbetigflt 
i ^(e 9lorbtpP(anb og @ng(anb^ og at førfl en ©ammenfltOing 
af aOe, fra ben b'(e bejloegtebe øprogæt ^entebe, ^tnanben'Ctg« 
nenbe 9}aDne, fan git)e benne Unberføgelfe en Stlaxf)ib, fom ben 
uben en faaban albrig t>i( funne er()o(be. !!Ren ^at>e nu tillige 
be flat)i{le @prog meget titfcefleé meb.be gotifle, faa ubDibec St\u 
ben jtg enbnu mm, og bet t)ifer fig ha, at man t!!e fan flutte 
ben; tf fe t)ife bend ^cmmen^æng, uben Deb at føfg? ben tit ftne 
pberfie Seb t be gotifle @|)rog t>eb bet fcrte J^aD. Sigefom tn 
ba f. Sp. forben betragtrbe £)i)ereené|lemmelfen imellem bet lap* 
pi^e @prog og !Rat)net Hlei5r, {fjre, faaUbe6 femme t)i nu 
tit, tidige at ot)er))eie/ om tf fe bette Srb er bet fnmme^ fom 
mefog. hlei^ra, Selt, eder M, for at bruge @rimmé S9eteg« 
nelfe (Deutfc^e ®ramm. 3bie Sb. @. 433)^ mbd. glét, og bet 
flaDt^e kl jet, Jg^ptte. 

SSide r>\ imibtertib tnbffccenfe t)or S3etragtning for bet førfie 
tit be norbtffe €prog, faa maat Di ^er atter føge at befhmme/ 
^t)tlfen Sremgang6maabe t)i ^at>e at følge ^ og b^b m t>e( fynt 
at iagttage/ for tf fe at fare t)i(b i @iéningcrneé mangfolbige 2t^ 
^ange. 6t t)igtigt ^joelpemibbel frembpber ffg ba flrap i ben 
JTnatogi / ber finbe^ tmedem forfljedige , (angt fra (^inanben lig« 
genbe @teber^ og man bør, troer jeg/ flebfe tDiDle paa Rigtig« 
^eben af en Sorftaring, tit bt>tlfen man iffe fan fremt>ife 2Ra^ 
gen eder enbog flere titft)arenbe 6):emp(er fra anbre @gne. 3 
benne Jg^enfeenbe f afie be norffe , og , totlbe man ubt>ibe SSetragt« 
ningeU/ tidige be fDenffe/ og banffe 9}at)ne gjenftbig Sp6 paa ^in^ 
anben. SSån t)i( enbog ftnbe^ at be ft)enfEe og norffe ofte tigge 
nærmere Deb ben gtihftt, oprinbelige gorm, enb be banffe; og jeg 
IS)ar berfor/ uben at funne brage ^ete 92orben inb i Setragtnim 
gen^ tit Dptp^ning mebtaget enfette Stempler fra 92orge/ ba 
Sremflidingen uben bette næppe t>i(be funne erbotbe nogen Jttar* 
t^eb. ^aatebeé er ha f« @r« Hrossanes t 9{orge (Hkn HI. 91. ?9?» ^cferfen* Cm banjT« 09 nor|Te ©te&énaDiie. 41 

412) QlbeUé ti(ft)arenb< ti( Hrossanes (.^agen J^agenfené 
Cagtt ^ Sap. 306) / fencre Horsnes {AnnaL Esrom. ^0« 
Langeb. I. 248), nu ^^^^^N« i Danmot! (()t)itfen 58p o^\aa% 
(erec en ^eji t ftt @?gl); og beggeé Ublebning af bet gamle 
£)rb tjore bejlprfeé atter af anbre SlaDtte, i ^Dilfe bet npere 
©rb ^eft af famme JBetpbning forefommer. • ©aalcbe« tjener 
Lanfeyjar eller 8øt)ø i Worge (^agen ^agenf. @. Æap. 27)'^ 
bannet af £)rbet £.^x>/ ti( at b^fræfte, atbet ban|!e Brumøvæ, 
Srum^øje (nu SSromaa) / og maaflee , Barløsæ , f unne fjatyt 
^a\>n af £)cbene brum og bar, ber begge (IgeUbeé betpbe Søt) 
eller 85labe. 3 Ramnes, 5Ramnce6 ^roejlegjeJb i 9lorge (Hkn 
III. 424) ftnbed famme SSegpnbelfe fom i bet banfle Ramløsæ 
(Saxo, lib. 14. ©« 252), og Setpbningen er t)el i begge beit 
famme j ba (Slutningen af bet førjle, et ^oté, er et i ©proget 
befjenbt £)vh, faa maa S3egpnbe(fen Ram (igelebeé \)a^t DOiret 
et fe(t>{icenbtgt'£)rb meb beflemt SSetpbning. Set famme giælber 
cm Åranes og Aristad i ^allanb (.^agen ^agenf. @* Jtap. 
285, Saxo, lib. 14. ®. 252), fammenfiittet meb Aranachæ i 
©jcettanb, ber nce^neé i et Diplom fra- 1171 (Thorkel. Di- 
plom. I.). £igelebe6 fan ijod i Ljdbhiis, Sobefe, fammenltg« 
neé meb Ljuth-ø, Jgpø t}eb Faaborg; Rond i Randarsund, 
, Stannefunb ipaa Sijler, meb Randar-ds, Æjøbflaben Stanber«; 
maa{!eé ogfaa Njartherum, 9}oerum i @jællanb (Sulerne £)anm« 
^. VIL 311)/ meb NjarSey, 5?flerø i giummebalen (Hkr. I. 
43) , 0. f. fl* glere ©teber i Spttanb boere SUccomX é^vring ; 
be ^at)e bei*eé tilfoarenbe i bet norf^e Hefring (@t)erred @agQ, 
Æap. 28)/ og funne ba næppe , fom nogle M\\iz, ^ccot <^enfpn 
til et ber forben t)oerenbe ^of eller Sempel. Jarlsey , nu ©jeréø 
eller Seréø, Deb 2øn«berg .(Hkr. I. 59.) foarer Sogjiat) for Sog* 
Pat) til Jarlsæ, nu 3elé i ©ønberjpUanb {Langeb. Script. VII. 
521)/ og begge angit^e en £)prinbelfe til S3egpnbelfen af flere > 
@tebéna\)ne i^aoL (Bjet/ 3et/ 3el, fom man elleré t)anj!elig 
fCulbe folbe T^(k(k, og ^Dié ©plbig^eb man enbnu minbre uben faa« 
bonne @i;empler funbe gobtgjøre* S3eb at famle og oplpfe en flor /i 92at)net at ftnbe D(btbdminber, fom a(brii) 6at>e Doeret tiL og 
bert)eb er^otbe en SXigbom af faabanne, ber fee ub fom fjoerne^ 
fulbe Xorii/ men fom rpflebe ipaa &v\t'\H(r\é @oIb fip\H fra t)in« 
anben fom (øfe ^(tonec. 2)et fan faa(ebc6 , fom flere af vore S^U 
(loriefErit)ere ^aoe Ditlet, t^oere i ftg fe(r> rimeligt nof, at bet i 
@tcb6nat)neé SSegpnbelfe forefommcnbe Hin^, og f%imme6 6m 
be(fe *tiig. faafom i 9tingf!cb/ SRinge^ Stingfjebing / ^iørrtng/ 
6jerring/ f)aue ^enfpn tit ben t>eb 2f)inget flagne Somrtng, og 
i ben f)øjcfle £)(b f)av bcr fanbrvniigmid ogfaa txb et()t>ert faabant 
ret bctpbeligt €tfb t^«erct et ^ongefæbe; men bet er aUtget>e( 
albelcé nøbDenbigt at prøDe etbt)ert enfelt S^teté ^at>n, og t>rb 
en (Saban nøjere SSetragtning forft>inber^ be^t»fierre/ altfor ofte 
ben antagne S3ctpbning; hctU fpned Sliing i!!i' at f^a^yi bennt, 
bee(« ftnbee bet jlet iffe oprinbelig i ^a\>viit SBeb Svingfieb t 
SjceUanb f. Gv. uiftr ben gamle Sorm^ IIriiig8ia5ir (Kny ti. 
Rap. 25), at £)rbet 9ling mrfedg forefom ^eri i D(btiben, men 
bet famme 9laDn ftnbed ogfaa hniibt i 9{orge og paa S^lanb^ 
())>or bet bef(6 efter ©anbfpnligheb^ bee(é mcb afgjort SUté^eb 
maa forf(are6 af SKanbénaonet Dtingj ber mangler altfaa cnbnu 
analoge gpempler paa, at man i £)(btiben opfalbtc et @teb efter 
©omringen, ligefom man t)av flere faabanne paa, at bet dot 
Silfælbet meb £)rbet Æ^ing* etaben JRingfjøbtng« ælbre 5Ra\?n 
Mat Rængkøpuig, Ræniiiikoping f^Lnnf^eb. Scrij)t. V. 538)/ 
og gaae \>i enbnu længer titbage, faa ()ebber ben t Kii^ll. (itap. 
33) Ragii»rR9ta(^ir, meb bet ubtrpffelige 2!iUceg ^ at @Denb 
Ulffend (etter ejlribfen«) SScn JRagnar (SRegner) bocbe ber; bette 
bejtemte ()i(loriffe gpempef t>ifer, fom bet fpne«, meb ftøjepe 
Smbend, at bft nuDoerenbe £)rb Sting t ®teb6na\>ned SBegpnbelfe 
ogfaa fan t)at)e ffn Sprinbelfe fra STOanbénaDnet Stegnet , og 
enf)t)er Slutning fra et faabant 9lat)né nuDoerenbe Sorm b(it>ec 
berDeb albeleé intetffgenbe. -^t>ab @nbelfen #trtg angaaer, faa fan 
benne l)ar)e meget forffjettig Cprinbclfe; t 9faDnet Hjørring ev 
hiXi fommeh af fUtig, ba bet gamle Stabn er Jorungr, og ^er* 
t>eb fan ba ()\)crfen toenfeé paa ©omring eder 2;()ing|le'b ; i mange ØJ. so?, ^eferfen. Cm Danffe 09 norffe ©rebénatne. 51 

nubre af /enge c fler (igtienbe. 9la«r ?anb«tpen JRinge t gpn I «(bre 
2)ofumentcr ffrbe« Kæng, Ræiiigc, Kæthing, Kædiiige^^ 
fiia fan bermcb joeDnfece« «i7ra Ko:lnven«;a»*^og onbre^ i f)\>\iU 
bet finbc« en (igmnbe iDwrgang^ men bet t)l(be Dåre for ^ajlig 
fluttet, f)mé man r>Ube af Ra>tliin.^ formobe^ at ,£)rbet $^ing 
raa i bette @teb« ?Rat)n (tli betegner i SKibten af Drb nemlig 
tntet onbet enb ft eder bet" Møbe d). Det nieeft trceffenbe Qv* 
empeC paa, btK>r fort)t(benbe Snbelfen nuc^, «ring fan tiære^ 
gtDer tmiblertib @tebet @jørring oé: bet f!rioe6 nu fnart ^jer« 
rinb, fnart ©jørring eller ©førings og efter ben ftbjle Cfritje« 
maabe ^t>e nbgte Dittet ublebe bet af @ø o«) Sitng, og beeaf 
flutut, at bfr fammeflebé f)ay>ht tjæret et anfeefigt S(^ing|feb; i 
Knytl. (Jtap 46) bebber bet at Sævarenda, ligefrem ot>erfat : 
\)eb @øend Snbe , WiiUt er ret paéfenbe til bet6 S3e(iggen^eb toeb 
. @nben af ©jørrinb €0; fenere falbe« bet Sjorapndæ^. ^^^Ø 
nut)cerenbe rette 9?at)n t)i( altfaa Doere ®jørinb, bannet af (Sje« 
formen af Srbet @ø : ©iør , og af »inb , foni jiaaer for gnbe 
(^ræjjofttionen er, fom fctbDanlig, bortfalben); bet er f)i(lurifE 
bffienbt/ at @ftebef Dar en Aong^gaarb^ men at benne t)ar tii 
i ^ebenolb / at ben Dat et Jtongefcebe- og f)abbe et f)eben{t Sbing* 
fleb^ berom ftger øjenfpnligen nof 9}a\}net flet iffe noget. SRtn< 
bre t)igttge tre natur(igt>it^ Si>t!(aringer ^ fom iffe f)at>é noget ^i« 
fiorilf Slefuftat til Sormaat, faatebed fom be npé anførte; men 
ogfaa ber^ {)Uor ben blotte SSibetpfl \>\i ti(freb6flitteé , bør t)i9noe 
en alminbeltg Vnalogi, fom ligger nær og er ftffeC/ foretrceffeé 
for en fjernere og ujtffer. Unber for {Keflcn lige Dmflcenbig« 
f>eber t>il bet f. @p. tXEte rimeligere , at for! lare 9?at>ne fom Sle^« 
t^, 9}<;dbp af Orbet 9{oed/ enb af StiToegeorbet ncejl, Mlfen 
ftbfte Sorfl^tnndff'i^ubfcetter.at Snbbpggerne t en noerliggenbe ftørre 
S3p ^a\)€ gtt>et en faaban QloefiesSp 9lat>n / fom man t)anffeHg 
t>iC lunne oplpfe t>eb flere lignenbe @teb«nat)ne. De t)er anførte 

*) (Sfter ileerbeF« »cjfr. ooer aiingc ©ogn, ®. r-2. — *) Lan- 
geh. Script. VIL 8, — ») fortet i I^an^eft. Ser i j^t. VII, if,;iil. i 62 9B. SO?, ^eterfen. Om banjlc og ncrpfe ©teWnaftne. 

6r^mp(er funbe fbrøgeé meb man g^ ft^re , men nUcrebe bt^f^ fumic 
\>tl »ære JBorgen fot/ at J^ijlocifcrctt ogfaa ipaa ftn SWaobe bør ' 
trtt)U, ligefom a^at^ematifcren , inbtil ^an faaer Srom i ^ctm 
beme, og at ben ^i(lorif!e ©ranjfning maa ffribe (angfom frem, 
©Iribt for ©fribt, prøwnbe ^ver funben ®teen^ fom fpne« at 
ptt«fe t ben ®runbt)Olb , ber ff al Coeggeé , cg for ©jebli!! et glem« 
menbe bet ^)øk SWaal/ ber Del maa fptbe gantoficn og opflamme 
fjertet til Segejjlring , for at SWobet fan flprfe« til Ub^olben^b, 
men tffe orotaage gorjlanben. ©teen og Seer og ^alf og tufenbe 
ottbre SRaterialier ere i og for (tg felt) ubetpbelige, og bog te« . 
fiemme bere6 ®ob^cb SSpgningfn^ S^arigf)eb og SBoerb ; ferfl naac 
Qlt bette et , fom bet ffal Dcere , funne be trat>le Tfrbejbere meb 
9lcligl)eb begpnbe jpaa SBpgningen felo, og naar l)t)er t)ar gjort 
fft, meb Srpgbeb ^oeoe bereé fætteé ?o\)fang i ben b*>«f»fbe Jgxil. 
Tit et^Dert ©teb« lof»ile J5^ffaffen^^b maa ia^f^ i Setra^t^ 
ning tjeb ©tben af ben ^ifloriffe Xunblfab. er af.ffg felt) foa 
inMi^fenbe, at bet ^er er no! at berøre bet. S)enne SSefCaffen« 
^b fon t)el t Xiberne^ Søb f)ar>9 foranbret ftg faare meget; men 
fom ofteft ere bog be gamle 9{at)ne tagne af faa beflemte og ht* 
tpbeltge Sofaliteter^ at bi^fe enbnu meget lang Sib efter \>\llt 
ieftnbed at t)oere be famme; f)t)or bette iffe er Silfcelbet,. troebet 
naturligt)ité ^ifloriené eller golfrfagneté SSeretning om foregaaebe 
(ofale goranbringer tflebenfor SScfFuelfen af felt)e ©tcbet paa nær^ 
Dærenbe Sib. ^t)orlebe6 en længf! forft)unben £)lbé eienbommelige 
ttbfeenbe af bet øt)ebe S3lif fan erfjenbeé af bet nut)oerenbe^ berom 
fan man ot)erbet)ire ftg t)eb at folge 93ebel » ©imonfen paa ^and 
SSanbring en ©ommeraften i Dbenfe Omegn ' ; b^orlebe« t>eb 
enfelte ©teber 9}at)n og @gn fiemme meb ^inanben / fee< noefleti 
beb ^t)ert ©teb, f)t)or enten felt)e ggnen eller ©oeregenbeber t>eb 
benne f)a\>e git)et 2(nlebning til 9lat>mt; faalebeé fif f« Sp. 2)as 
(um beb £)^nfe (egentlig Sal^etm , lig t« Zf)alf)nm) ftt 9lat>n 
Qf 2)alcn^ ^t)ort bet ligger; angtVr S3enæmtelfen en SWøUe^ faa 

*) X)cbclsSimonfene Sornruiner, i ^. @. li fgg. 92.^9)?. ^eterfen. Om banfle oø norfTe @tebdnat)ne. 53 

forubfcetted en bet nu etter ferlen voerenbe betpbelig Va, og man 
beb9t>er ba !un et S)ieb(i( at bctrngte Sanbébpen J(t>embrup i 
Spn/ for at oi^ertpbe fig om Ouerefnéflemmelfen tmeøem @gn og 
9lat)n: ben anfeeltge Tla er ber^ o^ Qlaonet angtt>er^ at een eUet 
flere 9)7øUer laae oeb famme (K^æniæiliorp, Ug bet i 9}orge 
fæbt>an(tge Kvæniæfoss , af ^ucern / en SanbmøUe ^ ; o. f. fr» 
&mt)enbt t>t(be bet berimob \>ctfU grunbet Zmi om 3bentiteten 
af np^anførte Sjorændæ cg @jerring , t^ry'ié ber ingen @ø fanb^ 
M t^ @tebet^ eller ingen nogenlunbe paalibelig efterretning 
f)ar>M, at en faaban ber b^^be t>æret^ etter ^r>lø 6tebet loa i 
9Stbten af @øen, o. f. t?. Vit faabant er oDerbot)eb faa ftmpett 
og naturligt, at bet er nof/ at minbe Soeferen om SBalter ®cott6 
uforlignelige Clbgranfler og band Sorflaring af 9}at>net Qnic- 
kensbog af en ®rcedart , ber if !e fanbted en Sierbingt)ei i jDnu 
frebé r>eb fe(oe Stebet/ tit een ®ang for atte fra ben atoorlige Um 
berføgelfe at ubeluffe Sorflaringer ^ ber bære @tof tif battet 
i-ffg felt). 

9iaåt man efter biéfe alminbclige S3emoer!ninger t>il gaae 
ot>ec til at betragte i bet enfeUe @tebénat)nened S3e|lanbbele og 
bi6fe6 Sorbinbelfe^ faa t)i\t man bee(6 en grammatifalfC, beeld en 
ItVtM^ tlnberføgelfe.at anflitte. SiefuUatet af begge maa oel t)eb 
3(nt>enbelfen ipaa eengang Doere (e^nbe^ men t)eb ^remflittingen 
maa ber nøbr>enbig begpnbe^ meb een nf bem / cg bet er ba rime« 
ligt/ dt man t)n, ligefom ettere mcb Sproget/ førfi gjør ftg 
bef jenbt meb fBog{lat)(cere og Sormlære« 

Setragter man ba be af bet olbnorbiffe @prog oprunbne 
®tebdnaone og bereé iDoergang fra ben oclbjle Sib igjennem 9Rib« 
belalberen inbtil ben npere^ faa ftnber man, fom forben er be« 
moerfet/ i famme beelé be i S^proget foebt}an(ige £)Dergange/ bet 
flltfaaxere regelmcrdffge etter i bet minbfte labe f?g b^nføre tit een 
eder anben 2(na(ogi/ beeld anbre / ber ere fremfomne oeb en 
ftieMM Ubtale/ t bet*be tit og ofte gif igjennem SoKetd STOunb/ 

O ^aflagcre norffe Orbfamling. 54 SJ. SO?* ^eterfeti. Om t>anf?e 53 novfle Øf^^é^rtl>^e• 

09 fom bcrfor hiet fpne« at \>«ve Silfcelbet« SJcerP. SmrØfin 
begge bi^fe (aber ber ffg bog næppe brage nogen ganffe beflemt 
(Branbfe, tbi ogfaa be ftb(lomtal(e goranbringer baw tilft>arenbe i 
onbre jDrb af @proget/ fom bpppigen ere brugte t menig 9Ranb5 
ZaU, og.bert)eb bitmt ligofom rtlbele« uf jenbelige ^ 

2(ngaaenbe be ferjte regdmceéftge Doergange fan jeg l^enDife 
t'ii mit ®frtft om be norbi|fe @prog unber bere6 Ubt>tf(mg, bt>or 
t bet minb{}e be Dtgttglie t>iUe ffnbcé, og tfn t>i( bet berfor tNerc 
ttlflneff eligt , \>th nogle gpempler at opfpfe bere« Tfnvenbelfe i 
®teb#nat>ne. X>t ere to @(agé : beeld SBogfla^ctKrgange , beelé 
!Bøinttig6foranbringer. 

2}eb Sog|lat>oDergangené troeter gbrffjeflen imcffem begge 
©prog (©an|f og 9Jorj!) tpbeiig frem. £)anjfen t)at ijtebrnfor 
Stjéipbene enfelte SSofaler, tflebenfor baarbe ^onfonanter bløbe. 
3 begge ©prog er 4, ^mé bette engang, fom man formober^ 
^ar ()aft Ubtalen av, efterbaanbcn gaaet c\>n t'xi aa; æ tit 0, 
0. f. t).; btfrimob fuater iél. au til ncrjf on, banff o, f. 5^ 
Anrar, norff Cure, banff JB^r, ligefom haugr, norf! ^oug* 
banjf J^eg, ^øt), ^ø\- 8igffaa foarer i«f. ei til norff ej, 
banjl e, f. ©r. eift, norj! 6jb, banff gb, og iéL ey tit nor^ 
ftj, banj! 0, f. gp. Ctbct cy, banf! S), norfF S^j i giat)««-^ 
JDJeren (Eyjavatn). 3(tterebe heraf t)itle . Sprogfpnbige flrar f!jont(» ^' 
ot £)tb(ibcn6 Ubtate af ei og ey iffe tjar »æret een^, og m*^*^* 
vttbe t)eb en ubferligere Betragtning of be oelbfle ©teb^navti- ^ 
Sorm let funne orjertpbe (tg om bet grunbebe i Hafie ©emce^^ 

') S^ogle faa (SxempUv paa faobanne Trb, ter funnc fammenilt't^ 
meb be Cfteb«naone, ber ffben ffuUe anføre«, ere: l^at^ilan^a, fc^^ 
wentruffet ^lalincr, @tuef)uu« (enerne iDanm. ^i|l. X. 997)^ m • "* 
Tikudagr (SRittwocbe) , efterbaanben i gi. 9tcxft gaaet o»er til XU^f^ '' 
tltefe«, tnøgc' eller YXløf^agi fainfelt)e, gaaet ooer tit f^mfu 11^ 
boor et mere befjenbt JDrb b^r fortrcrngt bet oprinbeltge ; foftfoin, f^ 
Irqet af gi. b. felfen ell. felt>fxn, fjoflben feet, iét« ojaldsén el^^ 
(:jaldsé5r, bopr en mere bvFjcnbt Sntclfe er traabt iftctcnfor et (?c^ ^ 
Trb , l:rié Sctvbniiig n'.an itfc tngtc a?i«rfe lit. 9?. ^. ^eferfen. Om ^anfFe 09 noijte ©reWnnDne. 56 

nttiger om bfit olbnorbiffe Ubtafe^ for|fjcUig fra ben nut^oefenbe 

té(anb|fe(frfmfamtbandKortrat(ei Vejledning til det oldnord. 

ell. gi. U\. Sprotr , @. 1 . 7) , en SremfliHing , htt grunbet ftg V^^ 

tnangeaartg ®ranf(ning t aUe norbiff e iDialefter , og f}\)iltm gorfat« 

teten felt) meb Slette anfaae for een af øfne uigtigjle Dpbagclfer. 

Stgetebe^ btlbe man / &\)td faa tnbui!(ebe Unberfegc (fer f)(x f unbe 

fremflitte« ubforCig, af be ælbjle befjenbte <Sceb6nat)ne ot)ert9be6 

om/ at ben banjle Dtaleft, faa (angt man fjcnber ben tilbage t 

Siben / ^ar l^aft flere Sgen^eber^ ^Dorveb ben f!l(te ftg fra ben 

iMarthflt ; f« @p« at ben bet , f)\>ot SSofdlen o i jDrbeté S^o^h* 

ftat>e(fe i 36(anb|Ien . t>eb SSejningen gaaet obet tiC a, ogfaa l^ac 

baft benne SSotal a fom oprinbelig i StæDneformen ; og at ben 

øt>et^0Deb t benne og flere ^enfeenbet bøjebe ftg obet imob be 

o(bt9f(e^@ptogartet/ uben bog nogenftnbe at ^abe baft tilfceUe^ 

meb bem be ^obebfjenbetegn/ f)t)ort)(b be olbtpfle og o(bnorbiffe 

@progattet abffideé fom fotfCjeOige ®rene af een @tamme. 

Spempfet paa banffe Aonfonantouergange ere : bet ftaarbe k gaaet 

otoet tit bet Møbe g, og bette attet tit j, fom i Ekeby, Kgby, 

^jbp; bet ^aatbe p tit bet btøbe b, fom i Gnipa, ®nibe; bet 

Mobe g etter gli til v, (f^arenbe til nurjær. j), fom i Snbelfen 

-haiigr, S^t. -hangar, -bøgb, -bøghæ eICet -oghæ, how (fom 

Tiile<^]øw, Langeb. Script. VII. 98)/ -øwæ, -øwc, Jpøj/ 

^eje; bet blobe 5 ettet dh, th, tit j, fom i KadberudU, 

Jtajerøb {Laageh. Script. VII. SQ), Hethninge, Jg^ejninge 

(fft. 16)« SBangfolbtge Dmbptninger af 5lonfonan(et finbe i begge 

©prog @teb/ fnatt nætmete, fnart fjetnetej f, @F. rm og Im, 

fom i Ørme- etlet Ermelund, Stmetunb; fu og mn, fom t 

l>rafn, Dramn, ^wraf ubmbet Drammen; dd og II, fom t 

^abbingbaten og i^altingbaten / tig 9labnet i^aa ben be! jenbte £) 

^ 83«tteren/ Kvaddinsey, Kållansø; kj og Ij, fom i Kjoaar- 

^»Tt, Sjøfer)i! (:Rraft6 Sejlr, ot)er ?Rorge, 4 £).SiU«gger.o. 

®* 947). X^ftroilationet ete tjpppige^ fora i Ar^æ^ikogh, Tit* 

^«fBot) {Langeb. Script. 1. 245); Thorstorp , Saajhup ; 

J^ir8thorp,^39flrup (fft. Vil. 4. 54.). gor at abf!iHe etarjel* 52 92. ^. ^eterfen. Out banjlc dø tiorffe BubSmi^nt. 

@]t:emp(er funbe fbrøgeé meb matiij« flere , men nUerebe biéfe f unne 
\)tl t)oere fBorgen for, at ^tflorifcreit ogfaa pna ftn Wciabt bøc ' 
tt)it)U/ (igefom ^at()ematifccen ^ inbtit f)m faaer 2!roen i ^cen« 
berne^ og at ben ^ijloriffe @rnn{!ntng maa ffribe (angfom freni/ 
@Crtbt for @!ribt^ prøoenbe ^t)er funben ©teen^ font fpneé at 
|)aéfe t ben ®runbt>o(b/ ber ffal (oeggeé, cg for SbUbl'ifUt gtem^ 
menbe bet ^øje Wicial, ber Det maa fpfbe. Santoften og opflamme 
J^iertet til JBegejjlring ^ for at SKobet fan Pprfeé til Ubl)0lben^fb/ 
men tffe omtaage Sorffanben. @teen og Seer og ^al! og tufenbe 
onbre SBatertalier ere i og for ffg felt> iibetpbelige, og bog U^ . 
fif mme bered @ob^cb Spgning^né S[^arigf)eb og S?oerb ; førfl naar 
alt bette et , fom bet jfal tjcere , funne be tralle Xrbejberc meb 
SRolig^eb begpnbe paa SSpgningen felD, og naar l)t)er l)ar gjort 
f!t/ meb Srpgbeb ()cet)e bered foedeé Solfang i ben b^ælDcbe é^aU 
Ht et^Dert ©tebd lofale ^tfta^txif)ib maa ta^i^ i SSetragt« 
nittg tjeb ©iben af ben ^iflorijfe Æunb(!ab, er af.fig felt) faa 
mbtpfenbe, at bet ^er er nof at berøre bet. Senne SSefCaffen* 
^eb fan Det t Siberned ?øb f)a\>e foranbret ftg faare meget; men 
fom oftejl ere bog be gamle ?WaDne tagne af faa bejlemte og be» 
tpbelige gofaliteter, at bidfe enbnu meget lang Sib efter Ditte 
beftnbeS at Dære be famrae; l)Dor bette iffe er SJilfælbet,. troebet 
naturligDiid ^iflorien« eUer goffrfagnet« Seretning om foregaaebe 
(olale goranbringer tflebenfor BcfPuelfen af felDe ©tebet paa ncer* 
Dærenbe Sib. JÉ)Dorlebeé en Icengji forfDunben £)lb« ejenbommelige 
Ubfeenbe af bet øDebe 25lif fan erfjenbeé af bet nuDoerenbe^ berom 
fan man oDerbeDife ftg Deb at følge Sebel » (Simonfen v^a f^ani 
Sanbring en ©ommeraften i Dbenfe Dmegn * ; ()Dorlebe« Deb 
enfelte ©tebcr 9?aDn og ©gn |!emme meb l)inanben, fee« næfteti 
Deb ()Dert (SM, ^oor enten felDe ggnen eller ©oeregenbeber ueb 
benne f)a\)e giDet JTnlebning til WaDnet; faalebe« fif f* gp, ©a* 
lum Deb Dfrenfe (egentlig 2)al^etm . lig t ^f)alf)9m) ftt WaDti 
tif Salon, ()Dori bet ligger; angfDer 8fn»Dnelfen en STOøUe, faa 

m 

O Vcbcl-'Simonfenø SSonjruiner', i ^. ©♦ ii fgg. 5>J. 99?. ^3i:t<rfen, Om bonjle og norjTe ©teMnaDne. 67 

Sief. Saxa; fitabanne ^dt)e bf r for i bf red npefle Sorm i TUmins 

beligbeb ogfaa ganfle tabt (Snbelfen (øaptorp for Saxa{>orp). 

£)d bette er li^fUbjt^ ofte Silfælbet meb be lignenbe Sjef. i ^Ittts 

tallet/ foarenbe tU be t^L paa -a, f. 6p* t Thiuthæbyers (b« 

(* ]^jii5æbjærgs) Ilæreth, tiu Spbergd S^z^ntb {Qul}m, \\ 

486), fom t>ilbe ft>are tU xéL ]^jo5abjarga hera5, ^t>ié bet 1^06 

S^Ifttiberne^forefom^ ligefaa Aieburgh (af Aiaborg), Aale- 

holm, nu ZMotQ, 2(a((^o(m {Langeb. Script. I. 126. 130)« 

3 nngr>i{li{{ J^enfeenbe tnærfelige ere tfcer faabanne^ fom 

&aoe be^olbt ^ntaUeté 6jef. paa -r, faafom be forben anførte 

Sjorændæ, Ar-us, it)i biéfe mfe, at benne Sjeform t)irfettg 

engang f^ t^ceret alminbeltg i feCve 2)anmac!/ Itgefom man 

^^Ua af bend frnere SorfDinben maa flutte, at faabanne @te» 

^rt Statme ere albgamle. 

jDa Dort Sprog tibltg tahu Sor6o(b6enbclferne/ faa at biéfe 
ontoge famme Itbfeenbe^ fom Woeoneformen , faa fan om be 
øt>tigf fun bemcerfeé/ at be oprinbelig maae ocere forefomne (angt 
^PPpigcre, enb be fenere gcrrmer nu (abe od focmebe. £et nat 
w^oilig en owr ^le fRorben , og ligetebeé i Æpjf lanb * alminbelig 
®^U8/ ot banne ©teberé 5RaDne t)eb en ^orbinbelfe af Watne« 
^^^♦Cmebet forubfat gorbolbdorb, faa at man »eb felDe 9}at)net 
"^^tpfte ben Sting, Stebet laa i, paa cUer veb, faafom åHaugi\ 
^^"^ ^ejen, at Vatiii, t>eb ©øen. ©enere bottfalbt gor()Olb«. 
^^^^t, og 5Ratmeorbet, ber naturligmi« (lob i ben *af|id, gor« 

^) Sanbened 9tar)m, bemarCer CBrimm (iOeutfc^e ®ramm. ni. 

420-421), betegnebe« i ben albfle Zit> t>eb golfenaonene, ber ba 

f<^tteé i i>at 9)(ur., fom in VraHkon, into Westseaxum (iblanbt 

8^'^^nferne, til JBeftfojcernei bf^<3'f ^^^^ »i *>«( fnbnu i nogle S^laone 

^'^ tUfpnelttbenbe 2Cflcb«enbetfe paa =ett, fom gronCen. ©proggram 

^^^ maae afgjare , om tWe ben bpppiøe og , fom bet fpneS , elleri 

'^fotfxarltge ælbgamle @nbelfe paa -yn , -in , fom i å 5opty n , i Bjorg- 

^*** eller Bjorgyn , jer en lignenbe Sæwiing af en gammel ^at ?)lur. 

•^<i -UH , -yn , for -nm , faa at SBet^bningen egentlig er ; paa Slof« 

^^^, imellem Sjergene. (3f. i bet følgenbe ©tebdnaonienbelfen helm 

^^ bene goranbringer). 58 9^. SJi. ^eterfen. Om botilTe 03 norjTe ^?te^é^at>nf• 

()0(béorbet flprebe^ bU\> aUm tilbage. 3 fRorge^ fornemmelig i 
bet6 inbre 8anb{(aber^ ftnber man flere @pemp(er paa faabAim« 
Øteb^nat)ne, ber ^ft\)e bortfajlet §or()olbéorbet , og bog beljolb^ 
ben Æafu«, fom bctte' flprebej f. Qv* ?om i ®ubbranb«ba!en (a -^ 
l<)m), ^aar^e (at hoH), ^ouge (at han^i) ^ 9tet mcerfrlig^ 
Dilbe bet Dåre/ tj\)\é, efter tt)et(auffø Semærfntng (i Ubg. <t 
Vatnsdælas. 0« 63. 2(nmO/ bet famme er Si(f<c(bet meb boifc. 
fte QMb^mxmt, fom JEDrum^ 93tum^ Softum t SpUanb, faa m 
biéfe ligefrem foarebe ti( t6L å eyrnm ^ å veiim , å toptunv 
Soruben be fTmpIere SBogflaDODergange foregaae enbnu mon^ 
niibre goranbrtnger^ fom nceppe otte fmtne ()enføre6 tt( beflemC: 
8teg(er. @aabanne ere be^ ber fremfomme/ bee(é Deb at botC 
fafle^ bee(6 t)eb at famme ntræf fe ^ bee(6 »eb at omfcette enM^ 
Sog(lat)er og ©tauelfer, 9iog(e ©pempler ere.: JBegpnbelfen hot^ 
falber, fom i A.warlhaéha , SSartot) (Øul^tti, %. 714); Sfor«^ 
eUcr @fornbo(m i SDore s SRommerige , f orf)fn ogfaa Kornaholrwi 
(Hkr. V. Æap. 78). £)en ubetonebe SSofat bortfalbjir, fon» 
Diisæthorp, D^rup; OIcfatliorp, JDlflrup {Lange b. Scr\j;^ 
V. 549. VU. 12). Sen ubetonebe ®tat)crfe bortfalber, fom 
Saghebroli, @abro; Saghcby, ©aabp; Øgcthorp , jE&rup (fC^ 
V. 241. 249). Sammentræf ning ffeer t)eb at bortfare ,^ 
b(øb Æonfonant meb ben fofgenbe ubetonebe ^otai, fom t 9lat)n^ 
ber begpnbe mrb (Dn6$ for vD t>tMø/ (Cn^boj paa ©améø^ jDn^-* 
i IRorge)/ Hg £)n«bag for ©bcnébag 5 ligcfaa i Koderslef , 9loer<^ 
leD; Ødelstad, £)I|leb; Ødcrslev, Sbttlt^; Aghælby, Vt>Ibe 
(fjl. VU. fortet, og ®. 122. 523); benne goranbring er megei 
alminbelig. 9Ran feer let^ at ber^ Deb nogen lEDDelfe t at opfattr 
faabanne DDergange^ ogfaa fra nuDcerenbe gormer mrb SttmeCtgs 
f^b fan flutieé tilbage til/ f^Dorlebe^ be oelbre bat)e txEret. 9Ren 
{lorre blt\)er gorDirringen , naat @ammentrcefningen foregaaer 

^) @aaoga Forøe, a Vanginom, a Vazendanom (b. f, f. bet for« 
\)tn anførte at SæTarcnda), a Sanrini, a Volinu, a Stanglioin, 
a Sandom (norffe iDiptomer fra 1400-1436) 0. f. o. SR. ©?• ^eterfen. Om banflfe 09 norjfe Ctebéwatne. 59 

mtb ff(t)e bm betcnebe &taMU, ber ba fammmfmæftcr mtb ben 
ttbftombe/ fiia dt ^ot)ebt)o!a(frne tf fe mere blive be fammf/ 09 
ber af &rbrt6 oprinbelige Sorm fun bnt>ec nogle itonfonontec HU 
bage; eder naat Aonfonanter/ ber tffe ere bejlægtebe, ombptteé; 
etter naac enlelte &ta\}t{^n, W\i S^etpbniug man enten iffe ^o; 
bemoerfet etter iffe befpmret f7g oni/ ombptte^ meb anhtt, ber 
glt>e en f^tti anben SRening, etter ber ot)er^ot>eb foretaget (ignenbe 
IDmb^tninger^ ()r)ort)eb bet etter be oprinbeiige fefDftænbige jDrb 
bCtt>e a(be(e$ ufjenbelige; og alt bette b[it>er enbelig faa megef 
mere fon^ilbenbe/ fom ^rot)inf7a(bia(efterne foretage flige %exan* 
brincier ()\)er paa fin , mere etter minbre fceregne S!)?aabe* 2)a fan 
Sbentiteten of jDrbene ofte flet iffe bet^ife« grammatif al jf , rarfi 
fun ^ifloriff. ~9log(e Spempler ere: Sælieimr ettcv Sæimr i 
Slorge (Flki*. I. 116) er gaaet ot>er til Gem (nut>. SarWberg)^ 
og (t«)efaa bet befjenbte Alofler @em i Spttanb^ for^. Sææm, 
Seem, og oprinbeltg Sæbc^m, Sohtfni, @ø()iem (Øul)!!!/ IV. 
102^ jf. 3iagaar^ om Sf)P/ @. 237); timeligt)ii« er ba ogfaa 
Scincehæreth, ^ømme^erreb i Øjoettanb paa felt)famme røaobe 
^'Jnnet af Sæheinæhæreth (Sæheimaheraft) , onalog meb 
Sniorummæhæreth af Smorh^m {Lan^eb. Script. -VII. 
^^7. 530 meb tilfeør. 3(nni.). 8igefom i ©faone l^ummernp 
*^ bleuet til Tomarp, faa ombptte« ogfaa i Danmarf Tura- 
"*^tborp og Tiimmorp, Sonetliorp, Sonnerup, og Sonorp, 
U*>benip og.Ubborp (fft. 34 og 39. 32 og 36), og i jlc«^ 
^*SBe SSlapm Jardenip, Janip, Jarp; Tarup', Tarp. As- 
"«« biet) til 2l6feiiø, ^t>ort>eb ©nbelfen Hae er blewn ufjen» 
*^^^^9; Hrogsanes til Horsanes og igorfenø; »ogen«6 4 
Sl>n til Sogenfe; VaaUncze paa galfler til Vaalfe^ ogØottf(^ 
®^^t)til Øot)fe (Sah (Palutxjfi ot>er STOøn, IT. 47), 6Fot)# 
^^fe til GFcrfe (Jjangeb. Script. VII. 15* 526). ?)aa 
®^w()olm betpber fcavoPer @t. 2auren« Æitfe , men tly« 
^^^tePer fammejleb« er férbrejet af Xlilam etter @t. Wifolaj 
**^tfe (©PougadrD oDer Bornholm, @. 238). 3 Spflanb for» 
*®ft«« Anstath til 7lnb(l^ Skastelli til ØFa^c {Langeb. 56 91. SO?, ^eterfen. Dm batijTe og iiorjle ©teDénabne. 

firne^ inbffpbf^ h, fptn i Awedehøre, Ti\)ihøu (fjl. 65.) i 
År^s, Århus (2(ar()uué). Wlm tU bidf^ Oi) mangfolbige (tg« 
nenbe Soranbring^r fomme enbnu £)t>crgangene i f)r)nt @progé 
foeregne minbre X)l<ildUv, f. @]r. SorfljeUen imettem Saxbøve 
og bet jpfle SavshyveM t^^iiUt ait, naat bet be()øng |Iu(be ub« 
ttfUé/ maatte b(tDe ®jen|!anb for en egen TCfbanbling. 

83eb 83øintngen fomme ifær tt>cnbe Sorbolbéformcc i S3e« 
tragtning: 9}oeDnes og Sjeform i begge jtal, be ftbile formcbeCfi 
@tebénat>n;é @ammenfoetntng. S3egge ere oprinbetig regelmøeé« 
ffge og o»ereené{lemmenbe meb ben berfEenbe Sorfljel imeUem 3^« 
lanhfl og gammel 2)an{! : 9?oet>neformen t @nta(Iet mangler bet 
HU Sormmærfe^ og er i SlertaUet bannet fom afben td(. ©jern 
{ianbéform/ eder meb anbre £)rb ^nbelfen -r er bortfiitben/ og 
Snbelferne -ar og -ir ere gaaebe ot>er til so ^ o; bette er atmtn« 
beltgt/ og til iél. haugr fDarer ba f* (Sv» b. hø^li, til Sleert. 
W* hangar, i ©jenflanbéf. hauga, b. h^ghæ (f)\)oraf fenere 
øwe); til idl. Haraldsstabir b. Haraldstathæ (^arrefleb/ 
Langeb. Scri[}t. II. 610)/ o« f. \>. S^^uben ben fcebDanlige 
Steform paa s forefommer ^ppptg Sjeformen paa æ, t^eb en lig« 
nenbe Coergang ftjarenbe til iél. -ar, bt)ilfen ^nbelfe meget ofte 
Dejlebertil at beftemme ^Ratinel« Dprinbelfe; faafom i Anundæ- 
løf, 5fnunblef, nu 3fnneref i ©faane, altfaa oprinbelig Qie^ 
form af 9lat)net Onundr, b. TCnunbj faa og i Asmundæthorp, 
fenere Asmundstorp {Langet. Script. HL 562), nu 2f«« 
roinberup i ©joellanb , Thorihæthorp (b. er ]^or5a^f)orp), 
Sigrithækøping (Sireføping) , Gunniidæryth, Skuldelefe*^ 

e. f. t)., dlle foarenbe til i^l. (Jjef. paa -ar af ^erfonénattnene 
Wmunb, a^orb/ ©igrib, ®ux\t)\lb, ©ftilb. JTnbre ejeformer 
forefomme ubeti s, forbi be fwre til be i«l. paa en JBofal, 

f. e^ i Saxæhaghæ (®ajc^« ^at)e), af gRanbénattnet Saxi, t 

- *) -^^ie paa «0?oréø = ^ebe, ^»or Jtejfcr Otto meb fine ^avet, efter 
©agnet, tia\>^t |in Sejr. C^orI«ci«e om »^ebenolbé^øie , i ©fanb. 
eitteraturf. ©fr. for 1809, ©. 13 j. — «) 3)i«fe anføre« i 6n()me 
©anm. »&ift. X, 865. 6J7. Langel, Script. III. 535. I. 81. m. 9R. ^etttitti. Cm danfTe dø norffe @rebénai>ne. 61 

3« ^3); Baldnrshagi, Sate (Friftfijdfss. Aap. 1, og Kraft, 
lV. •792); Fredriksvoll, grii«tH>rb (:eiraft, V. 182). 

2)et foregaaenbe \)\\et aOerrbe tt(bee(0 ^ at bec ogfaa t>eb QM« 

btl^vt af @tebénaDne ete foregaarbe faabanne Soranbringer/ at 

nMn fun t>eb at gaoe tilbage ttC be celbjie Socmer fan erfjcnbe 

bm oprinbeCtgc Setpbning. @aalrbe6 rr ogfaa @(utningm af 

9)<tfm«t jDbenfp tommen af Orbet !I>, ba ben ælb|!e Soi^m et 

(rtinsey* (Hkr. i. 9); men bette et itfe, ^wltet man Deb 

føT^e 3B)iefa(t maatte troe, Silfælbet meb ®(utningen af 9)?a(msø/ 

tt)'t b^c et £)\>ergangm følgenbe : S^Ioenberne talbte Stebet Malm* 

liaugar, tit ^btd ®ifn|lanbéf. Malmliait^a ft>aret gf. b. Malm- 

øghæ, fenete Malniøwe, enbelig SRafmø/ f)\)HU atte i!!e etf 

f^morte, men Dtrtefig forefcmmenbe gormer. ^aa Cignenbe 

9){aobe er øwe (^øje) gaaet otoet til E> i Ledøwe, nu iihø i 

SjttQanb {TMngeb. Script. VIF. 60); ja enbog ti( 2(a i Bnimm- 

»w«, nu Øromaa (fjl. 119); gnbelfen »iwgc i ©»aninge igpn 

« fwbrejet af »vig, Svanéewich (ffl. 523); og icffe er i 8tn« 

^^t fommet afftøff/ Linløsæ, meni Sanbelfeaf »i^alø, Ljiin- 

g^hals, begge paa Sangefanb (fft« 524)« 

Siet inteteøfant et bet ogfaa at betragte, I^DKtet l^øjjl fot« 
ffitQtgt ttbfrenbe eet og famme 9}at)n l^ar faaet i be tt^enbe @øs 
frtfprog, bet banfPe og norffe, ifoer formebeljl ben veb ©nbeCfen 
frregaofbe gotanbrtng/ STOan t)i( f. Qv* t)eb, førjle ©jefajl ffnbf 
^ Ubet rimeligt/ at bet norffe 2((t)eé^oug et bet famme, fom 
bonf jjjcfe, men bet førfte fuatet bog ligefrem tit iél. ftlvis- 
^angr (Hkr. I. 144) , og t»b ben (tmplefle Doergang fremforø« 
^'1^ Qf bette !Rar>n bet banfEe Ølishøne (for Olvisliøve, \%U 
^Mshaugar, JE2)(0er^ «&øie), ()t)i(!et et bet gamU Slaon paa 
^ni beb ben ^ettige !!Hargrete6 Sprfelfe befjenbte Sanbdbp JG^Cfe 
^Agle t)eb Ajøge; £)t>etgangen fra Olishøve til J!Z)(fe ftnbe^ i 
"'syø, ©Ifle«. Det et i jK)jne faCbenbe, ^mtten gorffjet bet 

') eUer, om raan Oit/ af ve (édinsve, Knytl. ^op. 53), — *) 
^c om bette @teb Vdri Olai Chron. og Ann. i Langeb, Script« 

^' 121. J78» II. 523, V. 302 , Og ponto,ppi^rtnø 2(nnal. I. 442. €2 92. 9R. ikrctfoL Cn tonph e§ Berjfe ^ er imrBfn bet necPr å^cn% eg bm tqnPr Ciibfllc #(^ eHer 
«e (l^i 9S«gft«Kt é tofc fil ^ffecmm £(»frt rlTcr, cftrr bet 

UOcrlonff rr, fimbt int§ er trfinibt, bm mtfte M 06, 
b(c (hur unbcrfA^ft be bonft €trbéBa9iic m tbncrtif Bmog^ 
niag, Mb t ftt ^téfrift øm bet banfe @prog t 4>«rtngb«inmet 
@lfåoig at ftff CofCffii^firininfCfni hnfUnn be flcfiNgfle og eurige 
bonfie S^aone 1. Gftrt bm bc( gbnc S^iMming ferføgr^ l^ m 
ligiinibe em banfle Strb^natmc i Klmhtbdigbrb ; men bet er foa 
langtfra, at benne fan Him fufb^cmbig, at So^^^tteren enfrr 
ben fnn betragtet fem en Sejlebning, t>eb hfM ^ifflp ber fan 
{lutte« tit anbre Silfalbe , £)rb og £)rbfbrbinbetrer , fom fyn iHt 
fortfomme. 

@tfbénaDne funne beeld htftaat af eet feto^flenbigt jDrbi 
fom (D^^e, tTaFPe, 23otg/ betl« Dcrre bannebe t)eb Tfficbnind 
efier @ammenfoetntng. Se ftbfie følge gprogeté almtnbett^* 
Stegter. SSeb @ammenrcrtningen er brrfcr ben ftbfle £)re( ^^ 
betragte fom J^oveborbet . til ^Dtlfet bm fer^e, inbe^olbenbe t^ 
nøjere SBejlemmelfe , er føjet t)eb S3øjningen. Setpbntngen ^^ 
begge @ammenrætntngené S)e(e fan Dcere bejfi forffjeaig. 

Seromrlig ofte faaer Sammenfortningen tttfpnelabenbe tl^ 
fecnbe af en }(flebntnj, t bet bet oprtnbelig febftcenbige jDrb t>^ 
ben ffjøbe^tofe Ubtale f)(tx faaet Ubfcenbe af en Snb^lfe; SSlaw^ 
maa ba føreé tilbage til ftne Støbber. JDog forefommer ogfa^^ 
ffjønt noget fjelbnere / t)irf elig 2ip[ebntng, bDorpaa nogle ^pempl^ 
allerebe ere anførte; faalebeé fommrr nemlig af barft, Jtan^ 
Ber5la; af bnin, Srpn, Br^nla; af cgg, ^ant, Eggja; (^ 

*) ©enere er ubfommet et oigtigt Sibrag af 3. G. Stro^tmantØ" 
3)robe einer etpmologifc^ -- ^tft. Unterfu(^. hhtx bie Sebeut, ber t>x{9 
namen im »^erjogtb. @4(edrøig, gten^burg 1833, inbe^olbenbe ur^ 
berfegelfer om (Jnbelfen -torp, Ogfaa af |)rof. ilarfen, 0. %, ^^ 
en!eUe interetfante IBeniffrfninger mebbeette 2((meenbeben/ boilfe i^^ 
bog iffe futbftoenbigen b^v funnot benptte, ba naroffrenbe 2lfbanbUi*^ 
aUerebe for tongere litib ffben bar oceret. ubarbe jbet. % ^. '^lieterfen* Om bonfTe og norfYe 9ubéttat>ne. 50 

^^b fr(r>e bm betcnebe &iaMU, bet ba fammenfinoeUcc mcb ben 
ubetonebe, fa« ot JE)owbt)ofalfrne iffe roere Hit>e be fammt / og 
ber af £)rbetd oprinbdige Sorm fun b(tt)et nogfe Jtonfonantec HU 
bage; eUec naav StenfomnUx, ber iffe ere bejlægtebf, ombptteé; 
^fter naar entette &ta\)t{\n, l)\)\i $9e(pbniug man enten iffe fjot 
bemcerfet etter iffe befpmret f7g orø/ ombptte^ meb onbre, bet 
dtt>f en beeC anben Stening ^ eOer ber ot>erbooeb foretageé (ignenbe 
dnbptnlnger, boort>eb bet eder be oprinbelige fe()){lotnbtge jDrb 
hlxJH a(be(eé ufjenbelige; og alt bette Mloer enbedg faa megef 
mere fort)i(benbe , fom ^roDinf7a(bla(ef terne foretage flige Soran« 
bringer boet ipaa ftn , mere etter minbre fceregne S)?aabe. 2>a fan 
Sbmiteten af £)rbene ofte flet iffe beoifed grammatif alfl / mefi 
'uii ^iflorifl. ~^?Rog(e Stempler ere: Sælieimr etter Sæimr i 
9*crge (fikr. I. 116) er gaaet ooer til Øctti (nuo. SarWberg)^ 
®d iigefaa bet befjenbte jlIo(ler øem i Sptfanb, forb. Sææm, 
Soern, og oprinbeiig Sæhem, Soht'ni, ©øbjem (Øuf)tn/ IV. 
i02, jf* 3iasaart) om SbP/ ®« 237); rimeCigoiié er ba ogfaa 
^emæhæreth, Sømmeberreb i ©jccttanb paci relofamme 9)?aabe 
^'^unet af Sæheinæhæreth (Sæhelmaheraft) , analog meb 
Sniorummæhæreth af Sraorhém {Langeb, Script. - VII. 
^27. 530 meb tilbør. Xnm.). Sigefom i Sfaane 'f uramenip 
♦t bleoet til Tomarp, faa ombptte« ogfaa i ©anmarf Tiim- 
»Betliorp og Turamorp, Sonethorp, ©onnerup, og Sonorp, 
Ubberup og.Ubborp (ffl. 34 og 39. 32 og 36), og i flc«* 
^^ffe majDnt Jardenip, Janip, Jarp; Tarup', Tarp. As- 
iiei b((t> til 2(6feitø^ l^ooroeb @nbelfen Xlcts ér bleoen ufjen« 
^H\ Hrossanes til Horsanes og ^orfenø; I&ogetta^e i 
Spn tit SSogenfe; VaaHdticze ipa^x galfler til Vaaffe/ ogSottf^ 
. ®iibtil Sot>fc ®(i\^ (Palut>an o\>er SWon, IT. 47), ePor# 
^«fe til eForfe (Langeh. Script. VII. 15* 526), ^aa 
Sotnbolm betpber tavoFer @t. gauren« Æitfe , men Viy* 
^'fttefet faramefleb« er férbrejet af Hilnue etter (St. Wifolaf 
*Me (ØPougaarb ooet JSombolrø/ @. 238). 3 Spflanb for» 
hrtel Anstath til 2liit(l^ Skastclli til SPa^o {Langeb. 6é 9^« ^* Vctfrff n. Dmbanffeesiiotfte6feMnafHif. 

iaiMt^m &yv i 6;«rllanb, Sjur, Sjbøræ, SjThoræ, vrb 
b€ f99 ^§ft (Lartgeb. Script. VII. 66. 113), rre fulb-- 
tmmu CHbeP^tter ti( br tpfr {Ramif Dreieichen, Siebenei- 
chen, «fb bc tre, fpo (^ge^. 

De mrfiaanibf Crb, ^mlfe ogfaa fcrbtKinfig ubgjørr ben 
ffbfb 2)erl af bf fammrnfattf , ^nbum ojfaa banne S9rg9n« 
Mfm / tu tfitr S^navnrtfer paa Øteb i Tflminbcftg^f b rffrr paa 
Utit af aSanb o«) ianb, eøer be ^aoe ^cnfpn tU @t€beté Sf^ 
bcf (ff 09 Sorrtagftibrr , fom brrmrb flaae i S^inbelfe. iDe 
ere becW a(mfenfor{laar(i ^c , fom Ha, 0^, tlixra, i^^ovtt, 
Zm^c, lunt, SPoto^ marP', 5)al,,t§^j^ »7, 6tab/ 
o* f. t)., beeW anbre f)rb af famme Sefpbning, men fom enten 
i bet fffbDanfige Sprog forrfomme øalbnere , eder !un cre tl( i 
Øprogfté ^iaUtUx, eder ere faa foranbrebe^ at bcreé Srtyb« 
tiing beløber en nøjere SorfCarlng. 

9}at)ne paa Vante ere f« @r.: 

8(obmunbingen / Ubfebet af en Siorb, 0. (igm ubtrpffet 
ogfaa beb iDrbet YtXinte, BL mynni, oflebt af muiinr, en 
SRunb$ norfC ligelebeé tlliiibe eUer HTi titte. @remp(er: 9t9* 
minbe , Qtor^minbe , Ajerteminbe (Ajertingeminbe) ; ®aatbeii 
{Dlinne eOer SRinbe t>eb 9J?unbinden af SSormen i @fb^lb ^d^ 
fleglelb i (Rorge (Hkr. III. 329). 

ttbløbet af en Slob ubtrpfM beb (De, fotbrejet il^ttuø^ 
itu 6% ^ norfC ^0. Srempler : alene , fom Oos {Langeb* 
Script. VII. 56) ; Var^uué , forb. Ards (Kristnis. ®. 26/ 
Xac 986) , (oé ©apo (llb. 10. S. 189. Iib. 14. S. 282) 
Arutium, ligefom fenere Anis {Langeb. Script. VIL 519^ 
^ fL Ct.)*; Randards, Randrus, SRanber« (Knytl. Jtap» 

^) 3f« (Primms iDeutf^e dtec^tSattertb. G« 795. — *) »pen« 
«Cb|le IBeUggenb^b oac omtrent en b^lo Otttt norbligere, enb nu, oeb 
6Mib4bpen Mbjetd. Vaen, fom bec ffgtet til i 9taimet, et ben, ter 
nbn»tindet fta labpfe, og Isbet ig{enncm iB^^en^ ben of nogle 9t9ere 
«ntdgne S<^rf Uring af ttaonet, af Vare OCare>bntt<)/ ^ ba urigtig. $• SK. ^etttftn. Om tanftt oø norf?i @eeb<nat>ne. 61 

ei63); Baldarshag], KaU (Frift^jdfss. jtap. 1, og Kraft, 
IV. 792) j FredriksFoll, grii«»otb (Kraft. V. J82). 

)Det foregaaenbe ))ifer allerebe tilbeel« ^ ot ber ogfaa t>fb QM« 

bflfm af @tfb^n<n)ne ere forrgaaebe faabatine Soranbringer , at 

vm tun t)eb at ^aae tiCboge tt( bt (clbjie Sormrr fan erfjmbf 

bm oprtnbeltge SBftpbnmg. 6iaa(ebfd re ogfaa Slutningen af 

9}a»nft Dbenfe femmen af Orbet S>, ba ben ælbfle gorm er 

Oftinseyi (Ukr. i. 9); men bette et iffe, ^^»ilfet man »eb 

fn^eS)jefa{l maatte troe. Silfoelbet meb ®(utnmgen af SRalmsø. 

tt}i bet er £)t>ergang«n følgenbe : Sdlænbcrne falbte Stebet Mtf Im* 

iiaugar, tiC ^t)té ®ienflanbdf. MRlinliaii^a (barer gf. b. Malm- 

ø^hæ, fenere Malmøwe, enbelig Wlaime , f)\>HU atle iffe ere 

fe(t>g]orte/ men t)trfe(ig forefemmenbe permer, ^aa (ignenbe 

SWaabe er øwe (^øje) gaaet ot>er til S) i Ledowe, nu ixhø i 

GjaØanb {Langeb. Script. VIf. 60); ja enbog tit Tia i Bnimm- 

ørwae, nu Øromaa (f(i. 119); Snbetfen sttige I ØMntngeigpn 

er farbrejet af fVtg, Svanæwich (ffi. 523); og icffe er i i'm* 

betfe fommet af«C^fe/ Linløsæ, meni Sanbelfeaf >|>al9/ Ljiin- 

gæhals, begge poa Sangelanb (f|l« 524)« 

9tet tntereéfant er bet ogfaa at betragte^ ^oilfet ^øjfl for« 
ffiefltgt ttbfeenbe eet og famme 97at)n [)at faaet i be tt>enbe 6ø» 
fterfprog/ bet banfPe og norfte^ ifcer formebelfl ben veb SnbeCfen 
foregaaebe Soranbring/ 9)?an Di( f. @p« t)eb. førfie )|&jefafl ftnbe 
bet libet rimeligt/ at bet norffe 2((Deél^oug er bet famme, fom 
bonfE S)(fe, men bet førfie fuarer bog ligefrem ti( itU OItis- 
haii^ (Hkr. I. 144), og t^b ben ftmplefle £)t>ergang fremfonn 
mer af bette 97at>n bet banffe Ølishøne (for Olvisliøve, ié(* 
Olvishaugar, J!D())eré ^øje), ^m(!et er bet gamCe 9lat)n paa 
ben t^eb ben |Kfl<d^ 9){argreted Sprfelfe befjenbte Sanbébp &(fe 
magte tieb Ajøge; £)t>ergangen fra Oiishøve tit fi)(fe finbe« i 
Olsjø, £)(fie'. 2)et er i fUiim fatbenbe, ()t)i(!en SorfljeC ber 

') etter / om man Dit/ af ve (65in8ve, Knytl. ^ap* 53), — *) 
&et om bette €$teb Petri Olai Chron. og Ann. i Langeb, Script« 
!♦ 121. 178. II. 523, V. 302, Og pontctppibanø UnnaU I. 442, 68 SR* 9)?. ^eferfett. Om ^auff e 09 norf?e ©tebénaDiie. 

■» 

©wrrig, ttot|f toug, (5)cemplet : ©u^m forffrtrer {Langeb. 
Script. VIL 587.) 5?aDnet paa Løgliahæreth i @)»Canb af 
f6pcn Løghæ , Søt)e , font liggec Deb Sii^fø / faa at bmifb a(t^ 
frta ubtr^tW: tjeb @Ofn; Logriim, globen Rougen (Fornald- 
arg. 11. 6); jf. atnnts, qnæ vovatnr La^hæ, (iDOWf Lagh— 
æholm, Ifal^otm ^ar ^aMXtiLav^eb. Script. YIF. 529. S35) 5 
^ppplg fcwfomme 5Rat)ne/ fom Løgetlivct, ?øj(t)fb (fll. 15- 
28); i gpn nævnet: ^Jiilde Løgetwedt oc Steenstrnppe^' 
1529) ', b<r rimeligt)!!« f)ar)e Wa\)n cf en wb benr tnrmibe Sø 5 
men famme 9lat)n funbc bog ogfaa fremfomme af jDrbet iék« 
Urt, a?ce)Ct (føg), ié(. lankr, gi. lokereU. ioker(We8tgøtal.)* 
^Dilfen IBetpbning ()ar Saafe eller Søfen , forb« å Låku i S)«rf^ 
Stommertge 1 ? 

Snbnu fan bemcerfe« ben i enfefte banfte, men ifftt t 
norffe €4eb«nftt)ne (^pppige ©nbelfe -und , ber fenere et blewi 
til lin^, ^en^/ tzn, m. 6r benne bet famme, fom ben !<{• 
7(f{ebdflat)elfe -und , eller er bet rimeligere at ublebe ben af b«t 
tél. und, ^ilbeDoelb. SBøtge? faa at f. @r* Ulfunb«6lt) og 
Siorb i Qtorbfiorb, 9iefunb, nu 9iøb\>en/ ®ogn og %\tii^ i 
9tomdbal^/ oprinbelig betegne U(uet)oelbrt, dtcettetxrlbet, eOcr bCB 
Ailbe, ®trøm eller Sjorb, i ()t)t6 9^cer^eb ber fanbM faabanne 
S)pr6 ^uler. ^aa famme SRaabe Dilbe ba Borgund, tSorguttb, 
Sorren i 9}orge/ og bet eendlpbenbe BurgTiiind, Screen, ni 8 
teb SKøn {Langeb. Script. VII. 532) betpbe et ©teb meb en 
Sorg Deb en Æitbe eller Deb S^<mt\ og Sombolm (Borgandar- 
hdlmr eller Borgundalioimr) maatte i faa galb ^enføred (^il, 
og l^t)er(»n fbrflare« af Æt)inbenat>net Sorgunb ^ etter S^lfet Sut* 
gunber, @t anbet @pempel et Ekund , Seginbø i Simfforben 
{Langeb. Script. VII. 582), og anafog ^crmeb bat Sat>inb, 

>) Hkr. V. ^ap.'Zl7—2l8,7XvaU,.h 470, 5alfen, @. 34. — ») 
iDi«fe næDne« ^O« Braft, V. 222. 223. 155. — ») Torfæi Series, 6. 
76. Zt s^aonene SBorgunb i SfJorge og JSBornl^olra ere of famme Op« 
rinbelfe, b^r a:orfo?ué aUcrcbe bemarfft. 9I.^.$eterfen. Dm banjTe oø noifle ®teMnaDne. 63 

T«^, Cab/ Ve5ill (efter ben g(. b. meb ®proget< £)t)crgangé(ot>e 

Aemmenbe S<>i^ni), o. f. t). Sigelebeø aflebe6 af 8kar5, &taat, 

^^ skerfta, og beraf ^arttc. skerbandi, ber fenere b(eo tU efjertu; 

^f hli5 rime(igt)ti^ at li'da (ber ba er famme £>tb fom g(ibe)« 

^d (traf 9>arttc. Ubandi , ^celbnmg , efraaning , (t)oraf Li5- 

■•itliå-nes, ?inbf6nce< i fRorge; o. f. r>. 

Ogfaa Sittcegdorb funne føjeé t'ii 9}at>neorbet ; be fiaae foran 
^tter bag bette^ ofte^ mob ©progeté fæbDanlige Srug, bet ffbjle; 
^^ fiaae frit eUer banne en ®animen(ltUing^ ba egentlig Øain» 
'**^of«tning i bette Silfælbe ej fan finbe Steb. 

jDprinbelig fFuIbe Deb faabanne SiQoegdorb ogfaa finbeé ^or« 
^oibfbeining, men i banffe 9laDne er benne meget tiblig Hu 
^^ti ufjenbeltgi; ftnbe^ ben t faabanne, ba maa bet toere et 
'^Fsierenbf SSet^ité ipaa bt<fe 9lat>ne« f)oje 3eibe. 

QaaM bet eneflnaenbe Drb, fom €ammenfcetningené ftb|le 

ee ( fatte« t £)(btiben meget ofte i gleertattet , ba bet t>ar be 

'^•^re toeb ^inanben liggenbe Bjerge , .^øje/ SSabejleber, Stræ« 

^l>tter , o* beét. / ber , i bet be befiemte @tebeté Seffaffenbeb og 

^^ate bet Aarafteri^ifie Deb famme , gat)e 2(n(ebnmg tU 9IaD« 

^•t*. SWan træffer berfor ogfaa iffad en t)eb et SEolorb ganjle 

^«Nit 3Cngit>e(fe < HntaUH af flige SofaCiteter; faalebe« er f. 

^p. Qtaonet ttt>et> i ©unb«b«fr«b i gpn fremfommet t)eb en 

^iammentrcefning af Twjwath, be to SSabeflei^er^ bannet af 

^«tgL b. Sntetfjøn af Salorbet tO/ twy, two {Langeb. ScripU 

^l. 624) ; t>eb Stpborg ftnbed ogfaa Tfaen 'vCvet>a& ; (igefom 

'^KQ ^er ^r 3ntet!jønnet af Salorbet to , faa ftnbed ogfaa bet 

«ftre I Trywath, Sreoab (fjl. 561). 3ntere«fant tjilbe bet 

^«re at unberføge, ^i^or\)ibt be b^ttige Sal, tre^ fpt), nt finbe« 

f<Dm f^xflfxibf X faabanne StebdnaDne : ^aa SRøn bar man 

^^fefeøjene (PaCut)dtf, I. 109), fom tittigemeb Watnet paa 

^> 3 t^ftt 6tebénaone er ben brrimob alminbelig, fom i llån- 
^^ere, 5um l^ø^tn Ufer$ Hombérg, 3tim |>o^cn ^tvQi {an ^en) 
'^^»henUaden , o. lign. ((Brimmø )D. (S^camm. lU, 422-423)« 

^> en. • 70 gi. 9)?. ^eterfeti. Cm batt(f e oø norfTe @tebéitat)ttf. 

anførte Hegnætlis^affuel , J^mbégabl ; Ilisargafl Mb Øen 
^iitø i ^Qtxf^btn af Sergen (Laiidn. P. I. jtap. 4). 

^v^vf eOer ^S^fvf, formobentUg idL livarf, af atliTerfi, 
f^^tlttt oftere forefommer fom 9}at)n paa Steber, t^Joot St^pn 
gier m 2)reintn9 eUer S3enbing, fom Ilvarf, ben norbMfUige 
99tit af efotCanb / Ilvarfnes oeb Sergen i 9}orge ; bfttt fUta^ 
mer meb SSeliggen^eben af Tlworf , Hwyrf (Ilyorf) , nn ^^^ørt»e 
t Gftpptng«* eaer £)bé()erreb {Langeb. Script. VIL 25. 28. 
36.)/ og af ^emgaarben Hrerringe i fyn (FlTcrfin^e?); 
1475 nceoned lliiyrfnisganrd i^a Stooftnge: er betle 9twm 
nmafke bet famme^ fom bet norfie Ilvarfnes ^ 

igove^ og ^^ft>e, Sorbjerg. téL hofu5, i^oi>eb, ogberaf 
hoAi , Socbierg , t. t>ofr. @pemp(er : Xnub«^t>eb i Spn ; 
Øen Thærhøfthæ milltm &\Manb og SRøen (ffi. 532); 
Stevenhoft, etei>n«bot»eb (fft. III. 280). &aa og Xla^ft, 
^<tlB, 0. (tgn./anDrnbte efter {igbeben.tmeØem biéfe Eegem^Ie 
og jDefene af Sanbet. Hf ^al^ og bet beraf nflebte helsfngi, 
en Tfrt befugt/ forftarer man oet ogfaa, meb 3(|re og ®etier, 
rimelige dlar^nene ^etftngborg og i^elftngør. 

. Sttt moerfeftge er be ©teb«nat»ne , i ^inlfe &tav , Øtof, 
6tatis, iéL stafr, stokkr, stoiig, eder anbre af famme Sbt» 
tpbntng forefomme; be fpned at l^at>e 4>'nfpn til noget frem« 
Itaaenbe effer fremragenbe eder tt( oprej(!e @rcenbfe)Ke(f, foafom 
Staféni^r , €tat>anger ; - S tokkhdimr , etof^clm \ Sién^olt 
og (ign. i^a Sétanb. 2i( faabanne funne ba ogfaa ^enfoteé: 
Øtaut/ Staver (€taffuer)/ tét. staur, @tang, Q^mtt, 
fo* stor, norff Staur. @remp(er: at Stauri, eftet Sams 
meningen ben fpbcjllige ©pibfe af Semem (Olafss. Trygg- 
ras. i FormnanHas. II. &<!cp. 243) / Og ben (Irap bert)eb lig« 
genbe Slobærthorp {Langeb. Script. YII. 541); Stauæbj, 
Stafftterbp eder €^taurbp t)eb J^inbégaDt t Spn, og Stauærbj, 

') @tebet ^ar jeg ej funnet finbe; (an bet ootte bet famme, fom bet i 
4nn^ø S3ePnoelfe over benne fib {^. 39) omtalte »^rfe etter •^afe? fRi 90?» ^tutim. Om banjTe ojj tiorjf e ©tebénoDne. 71 

@tat)ref>9 (Øer @taur(p*|>aa Salfier (ffl. 523. 625). Sp^^v, 
Spttr, ^t)ormeb fan jceDnfore^ té(. spjor, Cppb/ spfra, op« 
rinbefid en fptbé øtage, et @ptic; benne 6nbe(fe ^at man nu 
fcebriinitg \m (ibet forflaact/ at man ^ac ombpttet ben meb et 
gaiiffe anbft Drb; f. ©ic. Egespoor etter Egespiiry Egesp^T, 
nu egit^bjerg (fjl, 7. 9. 10). Sit famme «ra«fe af Begreber 
f)øret maaffee ogfaa bet' forl^en anførte 'H^el, famt £,7ftet etter 
Aifler i 9lorge, i«r. y«slr, not|! Sjofler, gpjfer, nu en Ztt 
@tang/ fom bruget t>eb SifFert; faa og Tiaa (i faa %alb forrøet 
(tgt ^a a3raa), ie(* r^^ en @tang^ foenfl rå (tit)Oraf råmarke, 
®rænbfe|fjcl). gnbelig fan mcerW X^r, xiU taur, fv.torn*; 
tf)i bet banfte 5>)^c fan t>c( iffe tjcere anbet, enb en gorbrejetfe 
()eraf; bette forefommer i £)n6bjergs2)pr^ ben ^ejefle Saffe fen« 
bcr paa Øaméo (Ilf>ura om @améø/ 6. 30) j maaffee ogfoa 
^øgjlør^ fom man eU^rd forflarer af Søgflebør^ ^ar ftn IDprtm 
belfe l^eraf (Søgens tør), ^oilfet t)eb 9lat)net6 (r(b(le Sorm ma^ 
afgiøre6« 

Øv, t^vt, fenere rcre, en tat) fanbig @trahbbreb/ I6L 

aiir, groft ©anb/ (}t>oraf aflebt eyri; i S^p (2(agaatb/ ©♦ 

249) brugeé enbnu fSbt i famme SSetpbntng af @maa{lene etter 

groft ®ruu6« @om @nbe(fe er bette jDrb befjenbt nof , fom i 

.!^e(ftngør, S>ragør; men bet er ogfaa hUM mere ufjenbeltgt t>eb 

at goae o\)er tilteve, fomtSnesor, @nefere {Langeb, Script. 

VII. 10)/ og i ben npefle Sib ofte b(et)et forblanbet meb *e; 

bet finbe« ogfaa fom Begpnbelfe af SlaDnet, fom Orbek (flfc 

523). 3 fRorge er af aur, i S(t. aurar, bannet mange Øtebé« 

nMm, fom Aurar, nu Dure i S?orbfjorb (Kraft, V. 226),j 

og til bette foarer uben ^\>M ben banffe Snbelfe «cure t i^^\h$ 

cutt, jRøboure, forfFiettig fra »ovve, t<^vte, forsien øfræ, ber 

ongiDer {BeHggen^eben og tet fjenbed faa SRobfætntngen nethræ,. 

fte^re. 

») Sodcrtorn , llkr. I, H6, if. (B^eijer i Swca for I8SJ, 13 4>* 

e. 272. ^ 72 JR. SK. ^eterfeti* Oin bnnjTe 03 norfie SfeWnat^n?. 

929^anførte @nbelfe er, fom forcflaaenbe t^tfer/ forfFjeUid 
fra S>tM et Øtø/ idi« eyra, og (if J^unfjønnet/ men ofte ere 
t>el begge £)rb b(et)ne blanbebe/ ^Dilfet faa meget lettere funbe 
fCee/ fom man ogfaa \>ih @teb6angiDc(fen unberttben giør Sot« 
flUl ifiaa S^ret og Heppeii etter £.appeti; f. dp. ©lobtep t»eb 
a3efler^a))et ^ 

Soruben bet fcebDanttgeXunge^ TCanqe om en fmat Sonb« 
fl»mme(/ foretommer ogfaa: SDrt^g^ forben dragli, draw, Itge< 
frem aflebt af at brage. Stempler: ^raoet etter SSejtebraMt, 
ben fmatte Sanbilrimmel/ fom forbtnber 2;()p^o(m meb 2:()p (21ai 
Saatt) om S^P/ @. 212. 214), og £)rag«baf i S()p (f(l. @. 
147); 2)raj:^o(m/ forben Drawsholm^i £)bdberreb; formobentlig 
ogfaa faabanne, fom Draubj , Draabp {Lajigeb. Script. VII. 
126). £j^/ iS^, fenere li^ UU og norfC eid. Sicempler: 
forenet meb foregaaenbe ftnbcd bet i Drag8ei6 ipaa @tat(anb<t i 
!Rorge (Ilkr. I. 263) ; ba man i notffe Slaune ffnber' .£)t)er$ 
gangen $eib tit A, f. gp. ©aarben SKorfreib, nu STOørfrt (»vaft/ 
IV. 774)/ faa er bet rtme((gDit6 famme 6nbe(fe/ fom i gL 2>* 
(frbeé y og fenere $et, #et>/ fom Wirky, SSirfet, Eky, 6geb 
{Langeb. Script VII. 538}/ ()t)ort)eb bog ^uert enfett @teb6 
lofale S3efEaffen^eb maa tage^ i SSetragtntng. ®aQ»d tii Ub* 
firttfning/ fom tii S^bme taged <i^enfpn \>eh £)rbet Fith, £e^^/ 
itu fit, en feb 6ng|iroe!ning. 6;;emp(er: Fitli, nu Sebb/ i 
Saarfe^erreb (ffi. 527) ; Æongégaarben å Fitjum , nu gibjf/ 
paa S&en @torb i 92orge (Kigia , Aap« 36). 

éØj / %it. J^oje / meb Soranbringerne høgh , øgh , høw, 
set* øghæ, øwæ, oje, af HL liaiigr, S(t. haugar, er atte^ 
rebe for()en anfort. Sor Ooergangen^ @fp(b fan enbnu bemcer« 
feS.Aasoie, nu ^fpfleb etter Dfieb ((Dluffenø Qottectan.). ^ertU 
f)øvn uben Zmi ogfaa ^ammenfcctningen <!^øjbp/ forben IIø- 
weby, fom fuarer til i^I. haugab^^r, Spm ipaa ^øjene (()DiIfeC 
man ettere funbe ubfebe af SHittceg^orbet ^øj) / famt be eneflaaenbe 
9lat)ne IIowc , nu fnart ,^øve , fnart ^øpe , og Øghæ , <§eiget 

O øee 23oefeno S3eftr. ooer »^clffngør/ €5. 6-7. 92. rø. ^ererfen* £)m ban|Te og iiorffe @tet)énaDnf « 73 

{Laiigeb. Script. VII. 30. 118. 525). 2)en t 5Worge armtm 
beligf Sortn i^ug^ $\)Ou%z, forefommer fj^I^'" ^ ^^nfi^ 9latme; 
bog anfjøter @u()m (ffl. 571« 2(nm. 154)af (t2)(p(omfral324 
Kiiikæoiigliæ, ()t)id Snbdfe ^f(ec al (Sanbfpnlig^eb erbetfamtoe^ 
fom houghæ, ^Doraf ba ogfaa fendre ec banmt owe, ow, f* 
6j:. i Topsowe, 2cpé()oie^ @u()m ()enfører bet meb Sott>l tU 
t. avk, Sng/ ^tter til 93etbet at øge (forøge)^ begge iDeCe t>i|l 
not meb tninbce ®runb« jDgf^a Sormen tgl^c (jyfC yvt) fovi» 
fommer; f. 6^ SD(fig()e, iEDIfe t)eb Xjode (Øut^mø JDanm. 4)ifL 
XIII. 329); 9iingi\)e eOer fRxn^m i 92øct>ang%tteb t SpOanb, 
attngé J^øje. 

.2(f famme IBctpbmng er Kell, 'B.uVi, g(t. :aoUe/ TiMVit, 
téL koUr, @pibé/ Sop, norff AoU. 6pemp(er:.Koile, Jtutten 
t @(aane (Langeb. Script. I. 155) / egentlig «i^øjene^ en tef 
padfenbe S3enæbne(fe paa bette @teb; Jtolbp paa @am^ø (XI?tira 
@. 56)/ 0. f. t>. ^erfra maa inan \)él abfCiUe bet #FoU/ Sit. 
fFoUe^ font forefommer t 9}at)ne paa @maa()o(me/ fom JtarK« 
fol, 9iønfefoaene, fmaae {)olme t>eb @am«ø (f{i. @. 3); t^i 
bette f^v fin Dprtnbelfe fra tél. kalfr, £a(t>, en olminbelig SBe« 
iittonelfe paa en lille ^olm, fom ligger t)eb en jiørre, faafom 
©trpnøfal© (Langeb. Senilt V. 242. 2(nm.). 

@aa og igoU, ig^a, fenere it>tlb, $ilt>, %it. iguKe, 
tgylle, Ml. holi og hvoil, en ^øj, angelf. hyll, (bet eng. 
hiil); i Salefarlten , efter S^re, enbnu hol meb famme fBetpb« 
ning. 9iimeligt3ti6 ^ører ijKrttl ben norfte Snbelfe nolb/ tOU 
SjTCtnpler: Othæiishyile (.-hærethøg -bro), nu Onftlb (Lan- 
geb. Script. VII. 569. 2fnm. 129. 6t>enb 2lagefcn, ®.60); 
og paa famme SOtaabe maa @apilb oprinbelig ia\>t^ ^ebt Saxa- 
hvoU , @0]ce« Jg)øj; SKprolb i Worbfjorb , for()en 5K9rarl[>oel 
(»raft/ IV. 913). @om Segpnbelfe: Hwolatath, ^olfleb 
{Langeb. Script. V. 542); Holæbec, »^olbef, oprinbelig 
Ilolabekkr, SSæffen t)eb ^øjene^, o. f. fl. 

M jinn tlTaginifcne Cptegnelfer Tpaa en Stejfe til SeUtnge, i 
g^Dcrup« sKag. f. »»ejfeiagtt. III. 16. Langeh. Script« VII. 527 > 1 74 SJ. g)?* ^ererfert* Dm bonfFe og norffe ØfeMnaDiie* 

Soruben bet odninbeltge ^ietQ, xM. bjarg, ()t)id %Untat 
bjorg tmtb(ertib ofU, fora i Wat)nct SSibor^ (Vebjorg) for« 
((anbed meb £)rb«t S3org / fore! omme ogfaa : jammet , \M. 
hamar, Jtdpp«/ @teenmdéfe M ®teber of bette 9}at)n ftnbf6 f. 
Sx* X ©jcellanb/ ©faane^ og ofte i 9?orge (Ilnmnviitlæ, Lan- 
geh. Script. III. 501). ^oXX>, i«I, hal^r, no!fom befjenbt of 
i^ore AæmpeDifer ^ og ofminbeligt i 9?at>ne, fora ^a(b^ ^M^ 
ud*« Btnb, t6(. kinti, ben ffraa @ibe af SSjerget, fom SSpeti 
Jtttnbbp og bert>eb (tggenbe £inb^o(m i J^orndi^erreb i @}ce(Ianb/ 
og piere @tebénat)tte Kiiiii i 9Jorge. 

gotuben Ccbet iDal focofommcr i famme SQet^bning: Vem, 
xtU hvamr, en (iKe 2)aC; f. Qv* t^It. Ilvammæ, nu SBemb 
etter SSem {Langeb. Script. VII. 518), og JBambe i Olorge. 
Uben 2:t)it)( ogfaa lijue^ "^y^, té(. kj<^8; anatog meb Ajo« 
fiirfpéfel paa Sélanb fpned i bet minbfie at Dcere bannet 9Iatme 
fom jtjufetp (Kjdsorb^r), nu jtpdbp paa Sorn^olm (QPoUf 
gaar^, @. 264)^ alt\aa i Setpbning (tg Si^aihp. 

Sbt ISipppige 9lat>ne paa Sfot> (skogli, i«(« skdgr) ere 
t>igttge, forbi be Dife Sanbete i £)(btiben f!ot}begroebe @troe!ntnger. 
Sjftttil f)en ogfaa: with, gct. witliæ, fenere #et), tt^e, sbe, 
$t, t«I. viar, @fot), SJeb (Langeb. Script. VII. 572* Tfnm* 
198). Stempler: Bjarnwithæ, Bjernwithæ, Beriiwethe, 
nu 93jemebe (aSjørneP^oD); Starwithæ, nu @terrebe ((^ star, 
©toergrce« (f(l. 12. 124. 117); Marwiith, SR^ircebe, Won^e- 
weih, SSangebe^ Agawith, Ttnmht, GresAnith, ®roefe (fft. 
118« 44. 541. 62)/ Holswitli, ^olfe, fom næt)ned 1448. 
^o(t^ «0(t, SU. *i>oUe^ i«(. holt; fom Ebelholt, Ores- 
holte (fft. 50); bet gamle norffe Jtongefæbe lloltar, nu ^olte ' 

if. nt« hulæbæc i ®taam , fil* 528 , og Ilolæhek, •^ulTebef paa 
galftet, f|t. 526« 

O @fter (Btimm (S>. ®ranim» III. 378) beflsgtet meb flaDtfC 
kamen, Jooraf Øtebénaonet Jtamin« — *) €Jee om betle Orb Vt^tU 
€imonfene JBorgruiner, % .&. @. 8—0. 92« ^. ^etf rfeti* Cm banfYe oø norffe ©tebéitatne. 75 

(Hkr. i. 59> eigetebel 3{tt8, glt txx\t, xtU hris, 5tratfbt>; 
f* (Sp* bet for^rn dnfecte Jtartfe, o. m. (ign. 

9laDne paa SSarfet og 6nge ece: tT7atF, Sttv^natPe/ W. 
mork, oprinbeCig en meb @fot) begroet Stroefning; fom Eghe-- 
markæ, egeroacf (Langeb. Script. VII. 29). Akær, S(t. 
akræ, M. akur, 3(ser; fom Toisakræ, STol^ager (fft* 30), 
Æong^gaarbeti Akærsburgh (f|l* 530). Volt)^ Su« veltf, HU 
ToUr, gu. Telllr, flH Wlaxt, nocff ogfaa SSaUe; fom Scpggei 
t)elbe, Xrpggeé SRorter. Srembele^ be binanben (igncnbe (SnbeCfet 
TianQtv, 2Cttget^ VattQ, Vctn^e, itn^e , og fenere #iiig^ 
nnqe, i^U éngr, v^ngr, vaug, vciigi, eiigi; oprinbftig be* 
tegnet angr en Snbflroenf ning ^ faafom et fnoeucrt @troebe i 
$at>et, en inb^gnet SKacf ; i 9{orge fcebDanItgiaanger/ #anger^ 
fom t Stafaan^er, @tat)anger; i ^anmnr! er Y)ang alminbe* 
(igeré/ fom SSang @ogn og @iiarben SRøgeloang i Zf)p, men 
tfcrr (Snbelfen dn^t,. f. 6^ Jalångr, fcnere Jalenge, nu 3el* 
(inge (Knytl. Stai^. 95« Langet, Script. 1. 158); Beldringae, 
fom man maa formobiv fBa(ber^ @ngc; Ilithuiiigæ, nu {>eis 
nHige, fom 6ul^m mener, ^ebtn6 Snge; Kothwengæ {Lan- 
geb. Script. YII. 8. 526). £)oerbor)eb ftnbié benne @nbe(fe 
meget ofte focbunben meb (sCbgamU 9)erfondnat>ne. 'Z)et egentligt 
jDrb paa Sng er berimob Math, %U. niathæ, fenere en Wla^ 
S(t SRoe, beilemt ^atn, af t^Catmå, $artic. måS, og SiU. 
måSr, flaaet; f. Si?. Østermath, ben øflte fSla; ^inbema i 
Spn; Matliælund^ Cgfaa fan mcerfié : jC^/ Sly^ t6L fléi, 
en fuur @ng/ fom Fio, nu ^iJ^ Xl^ongeb, Script. YII. 518. 
564); famt norP $1^^ jcebn fUlaxt, xtl. fla. 

2)et atminbelige S9egreb af SUJofe ubtrpf fed ogfaa t)eb : kjær, 
g(t kjæræ, t6(. kjorr, Jljcer^; fom Kyæræ, ^jer; Otæra- 
kjær, jDbberéfjer; Kjæræby, Æjerbp i Kørbp ©ogn (fjl. 517. 
560. 18). Øoor, Sif^V/ t«r. saur, sor, 2)pnb, norjl ©ør, 

*) €5ee om bette Orb 6u{>m i Langeb. Script. VII, 575. 2tnm* 
247. — •) Øec flt. @. 661. Xnm, 13. 2 .. 76 9?. 9)?« ^tttxUn. £)m banffe og norf7e ®eeMrtat>ne* 

fo. sor, cUer sorii^; font &oct, @ort; et @teb falbet ®B9t 
i @!oDbof)erreb i Spn; i Slorge @ørbø, o. (ign. Vf famme Se^ 
tpbtting €11^0/ €u^^e, 16L anddi, font Suddaf>orp, Sad- 
thorp, øuberup (Knytl. ^ap. 25. Laiz^e^. Script. VII. 521)* 
Srbene mdr og inar^ meb bnet 2(f{ebninger , fpneé ofte forbton« 
bebe; af m(Sr, SWofegrunb. aflebc« myri, norjl Xnyvt^ SWofe, 
men ogfaa mæri, 9Røre; afinar, angelf. mere, ^aD^ t S^p 
enbnu \Xlav , S^a\>, €tranb (fom i Wlaxtet\>), oflebeé mæri; 
©progunberføgelfec I Sorbinbelfe meb bet ioMt mooé ba t)eb 
l^oert enfett €teb afgiøre, t)y>iltm £)prinbe(fe ber er rimetigfl; 
Gpemplec ere: Sanbff abet S7?øre t 9lorge^ ^od be ®am(e Mæri; 
Sanbébpen 99?øre eUec SRaare i Spn; SRacfiranb. SBeb SiSIceg 
af fBogfiaDrt -n fpneé enbetig at t)cere bannet morn, mærn^ 
t^Doraf 9{at)ne^ fom Mærii, nu SRebm i ©joeUanb {Langet. 
Script. VII. 6) nmerigtjii« maae forflare«. 

2)ee(d afene, beelé fom StUceg til et anbet Steb^naDn fore« 
femmer temmelig ofte Voor^ Vove, ote; f* @]c. SSoor eUer 
£)r<e J((ofler; Woræby, Dure« etter jDrebp^ So^feflebet fbrXjøb« 
(laben @a]c!jøbtng; Toi^ingæ wore, Lathbu.^voræ, Skogby 
oræ , Norræ og Syndræ ^oræ paa Sangelanb , Rugthwet 
oræ, Aleme cum Aleme oræ, Nfløs woræ^, Topsøwæ 
ore. ©ibfhnførte foretommer i Siimfrønnifen^ og tTTolbed!^ 
(ar t |tn Ubgat>e af benne aUerebe beelé bemcerfet^ ot benne iim 
beCfe ^aaer fom Stttceg ti( et anbet &Ubéna\>n, beelé anført for« 
fljett^e SReninger om bend SBetpbning, (uoribUnbt af 9Rot^6 

*) Westgøtal. Ind. unber Drbet sorgata. @cé ogfaa Thorlacii 
Antiqv« bor. spec. VII. @. 75. — *) 3f. @bbQé Mornaland, «Kd^ 
ren) Pomærn, Pommern. SSitloeget af n, ^t)orpaa atterebe ftcre @r< 
empler ere fore!omne, fom tor, torn; sor, sdrn, ffnbed uben ^ou 
onbrtng i SBetpbmngen / langt neb i Sliben; f. (Sx* Draltoorn for 
Drakor^ Ysorn for Isdr, Hbxin t)eb Stf^fjorb (Langeb^ Script. VII. 
103. 121). — ') Sii^me ;Danm. ^iffc. Vn. 695. Langeb, Seript, 
Vn. 540. jDtplom fra 1135 t Thorkel, Diplom. I« og Script. VII. 
524; 526. 530. 536. g?« ^. ^eterfen. Om ban|?e og ttorfYe @tebénat)nf* 77 

DrWog: «Dk/ en Cfmjegit/ en Cibcn 8unb"^ famt bet tUfw« 
renbe @teb 6oé Øtipo, nemns Top8hjorg.icnm , bet fpnc« at 
befroefte SRot^ S^r^lAring. ^erimob taler ba fun ben £)m« 
flænbig^eb/ at man itfe t anbre norbi^e Dtafefter ftnber neget 
faabant £)rb meb 83etpbntng af €fo\) etter Sunb. Zt jDcbet 
^Derfen er M famme/ fom or, ore (anr, eyri) jetter iffe^ 
fom norfE Ure (nr5) ^ fpneé at \xeve flavt noP; om felgenbe 
Sormobntng maa Jtpnbigere bømme : 2)a ben ælbfie gorm t banfCe 
€teb^nat)ne er wor, woræ, faa fpneé bet ncermefi at ligne M. 
ror (vara, varra^), g(. b* var, g(t. varir, htt, fom befjenbt/ 
betpber en ixhe, men ogfaa et Sanbingéfteb ^ faabel fom ben 
Surf/ @(ibet6 Stiøl banner efter ftg paa €øen ; bi^fe Setpbninger 
forene ffg altfaa i ben af en <?trimmeC/ et langflraft ©tpffe of 
en t^i^ Stng, en.@tribe 8anb etter S3anb. X>nu beflprfeé af 
norjl Vaav etter X)orr/ ber f)ar netop famme SBetpbning/ fom 
\éU vor, nemttg Suren efter @!iHfio(en og/n af Stene (agt 
S3ro ub i Stranben^* ^bid benne gormobntng er rigtige foa 
t>t(be Vor t)cere bet famme ^ fom var, ber ftnbed t S3egpnbe(fen 
af abffiflfge @teb«nat)ne^ fom Warhcrg, Warnæs, Warwith, 
Sarbe {Langeb. Script. VII. 531. 530)/ og faabanne bttbt 
ba betpbe SSjerget, 9?<e«fet etter ®fo»en/ fom laa nærmeft ueb 

») Langeb. Script. VII, 572. tnm, 178. Og »ibenjf. ©elff* Orbb. 

*) ©ee vor og voru i Ind. til Njala øg Kristnis. — •) ^nUagero 

9lox^9 Orbf. gor at bet i!!e f!al fone« befijnberligt , at et Orb, ber 

^etpbcr en ^(zhe, oigfaa fan betegne en ^trimmet 3orb^ ntaa bemcrr* 

'ed at iuft faabanne Orb , ber betegne IDele af Segemet etter menne« 

ffeligf .^anblingcr, ofte gjenflnbe« i ©tebCnaone^ Ubtrpffenc for bi^fe 

^^^ SUn^ ^øre tit be ætbfte i ett)Dert @prog. @aalebed betpber Vang, 

^aabe en SJang og en itiab (Ihre); kinn baabe ©iben af et Sjerg 

*ft en Jtinbj et ©fjæc er beflorgtet meb at ffiære^ o. f. o. — (Bvimm 

(R-echtsaltertli« @, 541. 2Cnm.) i)ax ogfaa gjort benne Semærfning^ 

^d anfører fom ^icempter: Qalls brén, fjalls dxl, fjalls bak, ijallø 

"^^ {^vi)n, ©fulber^ SI\)q, ^(z\t), ^unbérficf/ ^afeenelnbogcn. — 

^«t!elig er ogfaa gormen vor { banffe Slaone , fom Gasevor , ®aa9i 

^^"^ » i JCjarreberreb oeb eimfjorben (efter Jtottet ^o5 Langeb,) 78 92. 9)}. Veff rfen. Om ^ani¥e 09 norffe ©tebénaone. 

{aiibindlfbbff ^ ~ Som Xittoeg ttl H @tcMnaim forrfemmrr 
ogfaa jang/ en @aarbd Si(()øring/ t6I« fån^, fem Tnbberp 
et Tubborp fang, Fælle et Fælle fang (f^. 45, 70); {amt 
torp, WiiUt fiben 1!a( anførte. 

<St trrbte Ølag« 9}at>tte ere \acMnnt, fom ^t>f Jg^fpn ti( 
etthM iDp^yvfnitiQ 09 Seboelfe. Sba m faabon i 
Xlmmbfligbeb begpnbte meb at bottrpbbe @fo», benux^ poa 
mfcUf aabne @tfber at opføre S^piitt og ^egn, berpoa at iib> 
t>tbe faabanne tU Sanb^bper, Sorge og @tæber; famt mbettg at 
mbrette Øub^bprfelfen og til benne at tnbt)te b^fltge Steber^ ot 
oMT^otbf Stetdpleje og at raabflaae om bet alminbeligt SSebfte, 
faa bAt>e faabanne Slagne fæbDanlig ^enfpn fertil eOer tU Up 
tienbe Snbrrtninger. SjreropUc ere: 

-rotli, -ruth, ft^b/ ftub, et np opbprfet Øtpffe ganb^ 
HU ij65r, et aabent eteb i en @eot), berefter SSar! t 2((miii« 
bettg^^eb« €om @nbetre meget alminbettg. 2>ee(6 ene, beelé fom 
Staceg tit et anbet 9}aDn ogfaa Uuthe, Itythe, Ttube, Hy 
{f)e$ Tftmuen befi. SKpen); f. @p. Ruthe, Kiidliæ, Rytb«; 
HildegUtheruthe {Langeb. Script. YII. 26. 67. 54. 249), 
Wixlefmthe, SSiger^Ievrp ; HU riida, ft>. ruda , rydja, et 
€Steb, fom l^b {Rpbning er gjort fHffet ttC @æb (Ihre Gloss.)« 

-tweith, stveb^ øtvebe, a(mtnbe(igt i £)anmarf, 9}orft^ 
og @t>errig. fBlan ubteber bet af angelf. thwilan, thweotan^ 
at fficere itu; i 93e|lergøtlanb twet, i !Rorge j^væit, ft^&.1^ 
egfoa Tvedda, i @(e«t}ig t\^iet, if. ptatt. Swete, Xwtete, ef^ 
@ibet)ej'. 2(t jDrbet {[^ar txeret alminbeligt i 2)anmarf, fre^ 

>) SXan fammenUgne bermeb f, &x* SSrliggen^eben af Siejten, 9to^ 
ret og X)orna;e paa Saaftnge ( jtortet i illln^e SBeftr. ooer benne Q)^ 
— So anbre £>rb ^aoe enbnu 8tg^eb meb bet anførte : i6t. ver , fons- 
i fiskiver, angelf. n^ere, were3 Ooergangen ^erfra tU Saarer muttgr 
ba ben ffnbe« i Tcr, IDpncoaar; og iél. vågr, Yogr, en SJig^ meb 
famme Overgang fora i vogr, Sot (etter »oer i eaar). — *) Lan-^ 
geh Script. 111. 7. og 572. Xnm. 194, — ») IPerUuff om bet 
banfte 6pr. i @(eéoig. Ihre Gloss. 9lor1te IDtplcmer, f. (Sr* bo< 
Subm (XII. 406)' inaBdhall {iwridi. 92. ^. ^eterff n* Cm banffe og iiorfTe ©tebdnotnc • 73 

Claugeb. Script VIL 30- 118. 525). Den i dlovgt armin* 

^^i|)fSorm ibotig^ «l>ottge, forefommer fjælbrn i banfle 9laDne; 

^^d anfmr @uf)m (ffl. 57h Znm. 154)af ftiDip(omfral324 

^itikæoiigliæ, ()t>id Snbflfe efter al SanbfpnCid^^eb ec bet famftic« 

f^tti houghæ, ^Doraf ha ogfna fenere ec bannet owe, ow, f, 

^P* i Topsowe, 2c|)é()eie; @u6m ()enferer bet meb St)tt>l tU 

^ €tu^ Sng^ >etter til IBerbet at øge (forøge), begge Dele t>i(l 

ftoC mrb mtnbce (Srunb. £)gfaa Sormen igl^t (jpfl yvt) fore« 

^ov^mer; f. @^ S)(fig(K/ lEDIfe t>eb Ajoge (Øul^mø Danm. J^i% 

>^in. 329); 9lingit>e eOer Stingpoe i 92ørtKing%rreb i SpQanb, 

2(f famme Sctpbning er XHcU, BuU, glt. BoUø/ ^^uUe, 
^^l. kollr, @pibé, Sop, norfi JtoU. g^rempler: Kolle, XuUen 
' @(aane {Langeb. Script I. 155)/ egentlig ^øjene, en ret 
P<^€f(nbe {8encet>ne(fe if^aci bette @teb; Aolbp paa ®am^ø (Xi;tira 
^« 56) / 0. f. D. J^erfra maa man of I abfliUe bet #FoU / %{U 
'^cUe^ fom forekommer i 9lat)ne part @maa()Olme, fom JtarW« 
*^l, JRønfefoCene , fmaae ^olme wb @ara«ø (fjl. @. 3); t^i 
^•tte ^r (tn Oprinbelfe fra i«L kalfr, Æalt>, en alminbelig JBe» 
^onmrlfe poa en lide Jg>olm, fom ligger Deb en (iørre/ faafom 
^trpaøfolt) (Langeb. Script V. 242* 7(nm.). 

Qaa og ^oU^ ig^U^ fenere tvU^, nlt>, %IU ^uUe, 
^J^Oe, t^l. holl og hvoll, en Jjfei, angelf. hjll, (bet eng. 
^^111); t Dalefarlien/ efter Sf^tt, enbnu hol meb famme iSetpb^ 
^<% Stimeligmi« ^ører IS^rtil ben norfEe gnbelfe #0(6, #oL 
®JJ«npler: Othænshylle (-hæretli og -bro), nu Dnfilb (Lrwi- 
^eb. Script VII. 569. 2tnm- 129. 6t)cn^ 2lagefen, ®.60); 
^d paa famme 9Kaabe maa <Sapilb oprinbelig ()a))e^ ^ebt Saxa- 
kvoli, ©ape« J^øj; SRprolb i Slorbfjorb , forben SKprar^oel 
^^faft/' IV. 913). @ora Segpnbelfe: Hwolstath, ^oljleb 
^^ngeb. Script V. 542); Ilolæbec, *^olbef/ oprinbelig 
^'^Ubekkr, S«ffm »eb ^øjeneS o. f. fl. 

*> 5inn tHagittifcne Optegnelfer Tpaa en Slejfe til 3ettinge, i 
^Ocrup« SKag. f. 2»fjfetagtt III. 16. Langeb. Script VII. 527 > 80 92. SSt. ^eterfen. Cm banfTe oø norffe 6uMnat)ne* 

hagnad, m Snb^yegniitg (t. ©e^egO^ f- 6f* Ny-Ilcynelh, 
Gamle -Ileghneth, Hee ^nxihso o g; Jnæta Mæthtelfar, Hæg- 
næzholm^ b« f. Hægnædsholm , ^inbé&olm/ Hægiiæthsgavl, 
i&inbégatJl {Lafigeb. Script. VIL 16* 27. 630)- 

<Baat^/ (Bjo^t^e^ W. garftr, ®aarb, ^er%i, ®ioerbf/ 
norft (Bav , ®i<frbe og ®aarb^ jf. g(. b. en (Baar, ®j(erbf/ 
^egii (giimfrennifen 8J. 3937, om 2)anemrfO^ £)en opttm 
brrtge Srtpbning er ubflrafc iffe b(ot tt( en ®aarb t 2C(minbe< 
Ugbcb/ men ogfaa til etf^Dert S3orm, og £)rbri bruge6 berfbr 
ogfaa om Soeflninger og @(otte; fom Skiwægarclhæ, &fm 
^utté {Langeb. Script/ VII. 518). 

tuii/ fenere #tcn, olbnorb. tiin, en fnbftegnet SJ?«tfj 
SRarfen narmefl t)eb®oarbfn($!:often); ®aar6; JBo; norffXuW/ 
Con* iDen oprmbelige SBetpbning nf @icerbe ftnbré enbnu i 
t. Zann , ben fibflapebte t eng. town , -don. 3Roer!e(tg er ben 
i' banffe og flere norbifle Stebénabne alminbeltge Sorm Mm, 
ber Difer (^en tt( bet olbnorb. Sit. timir, og faafebe« befrcefrrr; 
Qt iDrbet tun, ber nu t Sélanbffen er et ^ntetfjøn^orb, I iDlb« 
tiben ^ar t)(éret af ^i^onf jønnet ; man ftnber ogfaa i i^aanb{!rtftet 
Sigtiinir, 0. lign. fom SSariant for Sigtiin. gpemplfr: Tiinff, 
l^wraf Tunæhærelh [Langeb. Script. VII. 112); «lo|lettt 
eifilbétline; ©aarben Laufliin, Jeften etter geuften i JDwf^ 
jRommerige (Ilkr. V. 5tap. 156). 

tomt, Coft, Xuft/ t«t. toft, norf! Soft, Suft, aé^ 
f>Iab9/- S3pggep(abd. 3 SRibbelalberen , og ofte enbnu, i %ii'' 
fom Astoftæ, 2Ca«tofte {Langeb. Script. VII. 30), SSittr^* 
tofte t gpn, o» f. D.' 

So , fom 6nbe(fe meget alminbelig , ft)arenbe ixl i6I. btt^'» 
g(t. bu8ir, 83ob, Sræ^ptte (t. Sube, eng. booth), t(^l fa^^ 
banne »are be forlle (imp(e JBoHger, ber ftben ubtibebeé tit r** 
SBp. ®cebt)anrig i gU., fom Falsterbothæ; gal|lerbo; Walle?-' 

') €Jom brfjenbt t. øartein ogfaa flaulft goro* (©u^me iDamf»*' 
*ifk. IV. 567). 9^. 9)?* ^eterfen* Cm banfTe cø norff e @(e.b Jnat>nc. &1 

bothæ, 93a(6o; Faurebothe, Saucbo; Nødæbotliæ, 97ebe(o 
{Langeb. Script. I. 135- VU. 8. 18. 109). 

Soreflaaenbe er ba for|fje((tgt fra g(. b. bo, bu, 830/ M. 
bu, og bu, by, SSp/ M. b^r (af at biia), e((er bær (af at 
biSa), af f)miUt ftbfie er bannet nortt 25^* S)en førfie Se^ 
tpbning ()fraf Dar en en felt ®aarb^ bet, naar ben var anfeetig/ 
Ialbte6 a5albi^r eKer a&albær, 2(betgaarb, 4^ot>ebgaarb / ftben 
en SSp i 2riniinbeng()eb. @;renip(er: Thiærbu, Latlibu, Ge- 
tacsbu (jpaa %<Hf9x), Kælbu (jpaa Wien), Bninbi, fBrønb^p 
(©éplomer fra 1135 og 1138 i Thorkel. Diplom. I.) ^ 

Kot^, grt. &ei^t, iél. kot, en JgJptte «/ nor jf 5lot(ftaat); 
i banffe 9{at>ne nu ofte forbrejet^ fom Koldekothe (^ptterne 
paa ^øjcn), nu Sottefotte (Langeb. Script. VII. 31) »• 

?{ant), norff 9tanb/ 9?aanb/ en Siffer^ptte^ té(. Raun, 
Slt.rouu, eU. ranur, tt S}\x\x^ {Tj. SRan ttbleber beraf fBegpnbelfen 
i 9lQt>net Stanberé. %tx^\9\i\ff, fra be norf!c yiccom ipaa @øen 
Itoud, Randarsuud 0. (ign./ t^(. hroiiu, rann, ®øen (?). . 

^boi, gu. S3ø(e, fenere <b^(, sb^He, ibe(^ t«(. b(5,l et 
Cti^ffe Sorb/ l^en^ørenbe ti( en Janbébp^ fofn en etter flere op» 
&9rfebe4; IBoItg, fSopcef; n'orjt S3ol/ SU* fBø(er. 2(Immbe(igt; 
<>fte foranbret tU ibcC^ fom Nybølæ, Nybbyl, 5lebel, ø. Mi. 

IDorp/ S(t« Sorpe^ fenere *trup^ $tvx\\> , *vi\p, og. meb 
foregaaenbe @ieform paa sd / ^f?tup/ téC^orp, Sanb^bp. £)rbet 
t^orp betegner^ efter Sbba^ et 7(tlta( af tre (en Srop^ Srup); 
ftbcti falbced fqa(ebe< be $ufe etter IBoI , fom fra XbeCgoarben 
«ller Xbelbpen af bpggebe« ube paa SRarfen; enbeCig ?attbé(>p i 

' ) 3 nogle af btéfe er (Snbetfen -by tåbelig , i anbre fpned ifleben« 

f^^ famme at ftaae bu^ berpaa San m^n imtblertib fjalben Ube i trpfte 

^^plomer, ba Ubgioerne ofte enten ^at)e ot>erfeet etter tffe belemret ffg 

^"^ Sorbetten iraeUem »^aanbff rifterne« u og gjennemftrøgne u, b. e. 

^» og^berfor ogfaa baoe tabet bette oftrpffe fpm et u. — «) Lan- 

ffe6. Script. 1. 168. 2(ttm. — ») ffiogjlaoooergangen beri er ben fatnme, 

'^^^ i bet norffe Orb Jtobbe etter ^otte (et ©(ag« sKalfcEar). — *) 

®*« Subme »emærfninger i ban« iDanm. |)ift. X. 625. 

^O'fWf! aibjffrift for Drbfonbiø^fb, 2. S5. 6 76 fH. 9)?, ^eeerfett. Cm bnnfTe og nor{?e @tebéitat>ne* 

fo«. 8or, (tter sorn^; fom @ooc^ Sorø; et &Uh (afbet @øør 
t @fot>6o^erreb i Spn; i 9torge (Sørbø^ o« (ign. 2(f famnte SSf? 
tpbninj @ttbe, 6ubt>e, 16L saddi, fom Suddaf>orp, Sad- 
thorp, Øuberup (Kny ti. Rap. 25. Langeb. Script. \IL 521). 
Crbene mdr 09 inar^ meb bete« TCPebnin^er , fpne^ ofte forbfam 
bebe; af mcSr, SWofegrunb, ojlebe« myri, nocfl tTTj^tre^ SRofe, 
men ogfaa mæri, 9Røre; afmar, angelf. inere^ J^at), i S^p 
etibnu Itlar, J^t), €tranb (fom i SRartørD), oflebeé mæri; 
Ciprogunberføgetffc t Sorbtnbetfe meb bet Sofnte maaé ba Deb 
bt>ect enfelt Steb afgjøre^ t)^ilfm Oprinbelfe ber er rimettgfi; 
(Spempter ere: Sanbffabet SRøre i ^lorge^ ^od be ®Am(e Mæri; 
£anbdbpen Wleu etter 9Raare i Spn ; ^arflranb. Seb SEtUceg 

af Sogfiauet -n fpneé enbettg at Doere bannet morii, mærn^, 

_ _ • 

btH)raf 9{aDne, fom Mærii, nu Srøe()m i ©jæUanb {Langeb. 
Script. Yll. 6) rime(igt>iié maae forflare«. 

£ee(d alene ^ beelé fom 2tttoeg tiC et anbet @teb6nat)n fort« 
femmer temmelig ofte Vcot/ Vove, ote; f. Qj:. 93oor eOec 
£)r<ie JCtofier; Woræby, £)ure« etter iDrebp^ £odfeflebet for Jtiøb« 
{{aben ©apfjøbing; Toi^ingæ wore, Lathbu.^vorae, SIcogbj 
oræ, Norræ og Syndræ woræ påa Sangelanb , Rugtliwet 
orae, Aleme cum Aieme oræ, Nfløs woræ^, Topsøwæ 
ore. @ib{lanførte forefommer i 9i|mfrønntfen/ og tlToIbecj^ 
bar t ftn Ubgat>e af benne aUerebe bee(6 bemcerfet^ at benne Sn« 
belfe flaaer fom Sittceg tit et anbet 6tebénat>n/ beeld anført fbr» 

f^ietttge SReninger om bend fBetpbning, b^oribtanbt af ffflot^ 

-^ ' _^ , 

*) Westgøtal. Ind. unber Orbet sorgata. @cé ogfaa Thorlacii 
Antiqv. bor. spec. VII. 0, 75. — *) 3f. @bbaé Mornaland, SRå^is 
ten} Poraærn, Pommern. Æittæget af n, ^»otpaa atterebe flere (St* 
empler ere forefomne, fom tor, tom; sur, sorn, ftnbeé nben gør* 
anbring i SBetpbntngen , tangt neb i Skiben ; f. dv* DrakoOrn for 
Drakdr5 Ysorn for Isor, g)ren t)cb Sfefjorb [hangeh. Script« VII* 
103. 12J). — *) Submø JDanm. ^ift. VII. 695. Langéb. Script. 
Vn. 540. jDtptom fra 1135 i Thorkel, Diplom« I, og Script VII. 
524; 526. 530. 536. t 

I 92. ^. Vtttt{tti. Dm ban|7e oø norfTe QubinaMt. 77 

£^^: tJOtt, en effmegn, rn (iben 8unb'% famt bet tUfba« 
rmbf €rcb ^oé 6$A)rO/ ncmna Topshjorgia/m , ber fpncé at 
brfraftf 9Rotbé Sof^(<ifing. ^erimob taler ba fun ben jDm« 
itoenbig^eb, at mon iffe i anbre norbifPe 2)ia(eftet ftnbrr neget 
faabont jDrb meb SeCpbntng af efot) eOer Sunb« Zt Orbet 
(t^fffeii rt bet r^mme, fom or, ore (anr, eyri) ^eUer ittt, 
fora ttorf! Ure (nrft) ^ fpneé at txere ftort nof; em fe(genbe 
Sormobning maa jtt^nbigere bemme : 2)a ben ctlbftt S^nn i banflc 
€tebtoawie er >vor, woræ, faa fpneé bet ncermrfl at figne téL 
vor (ftra, varm 2), ql. b, var, gft. varir, ber^ fom befjenbt/ 
^tpbrr rn Sæbe, men ogfaa et 2anbingé{leb , faabet fem ben 
StnV/ @!ibet6 Æje( banner efter ftg ipaa ^øen ; bilfe iBetpbninger 
forene |7g altfaa t ben af en S^trtmmer, et langfhaft 6tpffe af 
fli Vi6 Sing, en.@tribe 8anb etter SSonb. Dette befiprM af 
norjt X)aar etter t)otr, ber l^ar netop famme IBetpbning, fom 
M. Tor, nem(ig %utm efter @!ibétjo(en og en af Stene lagt 
Sro ttb i @rranben3« ^M benne Sormobning er rigtig/ foa 
iHfbeVor txere bet famme ^ fom var, ber finbed i fBegpnbelfen 
<^f A^IKttige @tebdnaDne, fom Warherg, Warnæg, Warwith^ 
Sarbe {Langel. Script. Vri. 531. 530) , og faabanne Dffbt 
^ Mibe SB jerget , 9}ir<fet etter @fot»en , fom Ua noerme^ »eb 

'} Langeb. Script. VIL 572. 2Cnm. 178. Og Siben?. @e(fe* Orbb. 
') 6ee vor 03 voro i lod. tt( Njfiia og KrUtois. — *) t^aUaøero 
Koife Crbf* gor at bet ifte ffat fpne< befpnberligt/ at et Crb, ber 
^<^ en (abe, ogfaa fan betegne en €$trimmel 3orb, maa benart* 
^^> at taft faabanne Crb , ber betegne 2)eU af Segemet etter menne« 
l^% •^nblingcr, ofte gjenfinbee i Gtebenaone^ Ubtrpffene for tiéfe 
^^ 2ing bere tit be otltfte i t^tboert @prog. Øaatebe« betpber Vang, 
^^ en Sang 09 en Jtiab (Ihre); kinn baabe 6tben af et Sjerg 
^ ni Jtinbj et @fj2r er beflagtet meb at ftionre, o, f. d. — (Bvimm 
(^^tsalterth« &. 541. 2Cnm.) bar ogfaa gjort benne Øentcerfntng, 
^ ttQføter fom Chrempler: fjalls brUn, Qallt 6x1, fjallg bak, Qalla 
"^(Srpn^ ehttber, Stpg, 9tarfe), *&unb<r6cf/ ita^elnbogen. ^ 
9ar(eUø er ogfaa gormen vor i banfEe 9taoae , fom Gacevor , (Baais 
^^' i Jtfffrreberreb oeb eim^orben (efter itortet be( Lamf^eb,) 78 92. 9)?. $eterfen. £>m baniYe oø itorffe @eebéttat)nf. 

2anbtti96(lfbf t ^ — Som Stffced <U et Sitcbénaun forefomme 
ogfaa jang^ en ®aartd ^iii)exin^, t6(. fang, fom Tubbor 
et Tubborp fang, Fa Ile et Fælle fang (ffl. 45. 70); fair 
torp, ^\>i(fet ftbm ftai onfere^. 

^t trrbie €S(ag« 9^at>ne ere faabanne, fom f^onot J^enfpn S 
®tcbet< iDpbytFnins og 25eboe(fe. 2)a en faabait 
JUminbeligbeb begpnbte meb at bottrpbbe @foi9, berncefl pa 
enteUe aabne @teber at opføre ^ptttv og ^egn ^ berpaa at isft 
t)ibe faabanne til iimHbpn, SBorge og @tcebec; farot mbelig at 
mbrette ®ub«bprfelfen og tit benne at inbbie f)9Ui^i @teber^ at 
m>er^o(be Stetdplfie og at taabflaae om bet a(minbe(igf SBeb^^ 
faa ^at)e faabanne ^a\>nt fcebuanlig ^enfpn \)txiU ettec Hi tip 
nenbe Snbrctninger« (Sj:tmpUt ere: 

-roth, -ruth, $v^b , tvu^, et np opbprfet ©tpffe ganb*/ 
ilt. rjd&r, et aabent eteb t en ®to\>, berefter SSarf t 7((min« 
belig^eb« eom @nbe(fe meget alminbeCtg. jDeetø ene, beel< fom 
Staæg tit et anbet 9lapn ogfaa Uuthe, Hythe, Ttube^ Hy 
(H 2(tmuen befl. Stpen); f. @p. KuHie, Kudliæ, Rytbæ; 
Hildegtatheruthe {Langeb. Scri])t« YII. 26. 57. 54. 249), 
Wixlefrutbe , aSiger6Iet)rp ; M. rii5a, fo* nida , rydja, et 
€!teb/ fom iKb {Rpbning er gjort fKffet tit @oeb (Ihre Gloaa.)« 

-tweitli, stm^, øtvebe, atminbetigt i )£)anmarf, ^ftwgt 
og @Perrtg. fBlan ubteber bet af angelf. tliwUan, tbweotan^ 
at {{jcere itu; i SSeflergotlanb twet, i 9lorge f>væit, fiveiti 
ogfoa Tvedda, i @teét>ig twiet, jf. ptatt. Swete, Swiete, m 
@ibet)e)>; 2(t jDrbet ^ar t)ceret atminbeligt i £)anmarf, frel 

>) SXan faminenUgne bermeb f. (Sj:, SBeltga^nbeben af Øejlen, tto« 
ret og X)ornaro paa Saaftnge (Jtortet i dun^é S3efh. ooer benne A). 
— So anbre Crb ^aoe enbnu Slg^eb meb bf t anførte : UU ver , føm 
i fiskiver, angetf. M^ere, ivrere 5 Ooergangen ^erfra tit SBaater mutlg, 
ba ben flnbeø i ver, iD^neoaar; og Ul. vågr, vogr, en 8tg, n^eb 
famme Ooergang fom i vogr, SSor (eller JQoer i ©aar). r- *) J^»- 
geh. Script. VII. 7. Og 572. Knm. 194. — ») lOfriauf om bet 
banffe 6pr* i @teét)ig. Ihre Glosfi. 9^or{te ^Diplomer, f. dt* JM 

Subm (XII. 408)' iiiapdhall {»wrifli. 9}. 9D?. $eeerfen. Om banfTe oø nor|7e (StebénaDne. 79 
^dfoa af XcernjH^ifeii om Sangbeen Stire og SBibrit SBcrCanbfni^ 

3 bolbev 6<r, aSe iDannerfondcn« SScrnb I 
op unbec biéff grønne 2uctf« 

^I^cn t)ax mangen ®ang urigtig antaget bet for Soi^^ol^tbet 
^^b , l^oormeb bet t!(e flaaer t nogen gorbinbetfe. 6jremp(er t 
%t><b i X^p; 2t)ebe, Thwut, ipaa Saalanb (Langeb. Script. 
^11.541); 9}affet^)>eb i £)b6(|erreb; Brægnæthvæt, SBregent« 
^^bj cd^noi^iifm Nestwciih, 9}efit)eb Jtloficr (Jtong (Srifé 9>ri« 
^^l€gtum for famme 1140 i Thorkel, Diplom. I.); faa og ti(i 
b«^W forbrejjt og forblanbet meb Crbet @teb: Triiethweth, 
Slconethweth, Løgetliwet, 8øjtt)eb, Ilagethuet^ *?)oeb/ Sun- 
•J^rgthwet, Øønber(leb/ Bjerslhwet (Bjargsthved), 83jerg» 
^^li, Koining8th\ict, Æongjleb {Lnngeb. Script. VIL 22. 
^3. 18. 250. 21. 35. 114). Tit 9^lt)net JTDeb ogfaa fan t»ttre 
^•afommet t>eb en Gommentroefning af Twywad er forlen 
^•'mfltrfet. 

* Xf at brpbe fommer Zvet, S3rub, @jcnnimbrub^ M. 

^^ot, t>eb en befjenbt jDorrgang ncer beflcegtet nicb braiit, m 

^^iitt, banet SSej. Qt af be mccjl trceffenbe gjcempfer er ©tebet 

'^^clbrot i S^n, ber ^vor Sallings, SSaag« og Dbenfe«$erreb 

Tl^be fammen/ b^id (ctale SBeffaffcnb^b ganfle {lemmer meb 9lat)«. 

^^H Setpbning/ nemlig et ®iennemtrub imellem <i^oje og en 

^^tigjennem flrommenbe 7ia meb et SSnbefleb (i«l, brot, SJabe« 

Tt<b Otter en 2ta). 8igelcbe« Brodc, 23rafl^e^ norfi SSroate, 

*^ Sfotjjlpffe^ fom er afbrænbt til 3fgerlanb, af at braate, €it 

^Pbbe Sræer bort (altfaa oprinbclig famme jDrb, fom en SSraabt/ 

^^wmeb ^ør brpbe«); f. 6jc. Broile, JBraabe; Br^dæ, IBrcbe 

il>urfgeb. Script. VIL 11.67). 

^^Se, ^(tvc ^ olbncrb. hngi, en inbbegnet $labd^ ifær 
^'^l ®r««jiamu P^a Sam^ø enbnu et ®j«rbe {X,l)iiv<t, ©.21). 
^t forefommer ofte i ®aarbc6 9Jat»ne^ fem Jamme^a^ej i 
^^»•.qe Salber^tKige , o. f, \>. ^craf SSetbet at b«9W (fil. f»* 
*^^ hægna, norff at f)(Qque), og beraf atter gL b. liegua^, ftt« 84 g{. g}}, ^ererfen. Om DanfYe 09 norfVr 6t(Mtiai>tte. 

2(f atrara, tage t>arey obCebeé firre 9imittisftf 09 {RatM 
morb/ fom at varna, Doerne, 9}at)neorb Scrni/ at Tarfta, 
vogte / tg 9lat>nrorb varfta, en 83arbe, var5r (ver5r , ¥or8r, 
urftr), S9et)og(ntng , ogfaa ®joerbe, *&egn/ Sotni/ gl» b« Y>ar# 
^ft/ Vor^/ gL fo. varf>er, Tærf)er, nu vård ^ 9Keb bttfc 
£>rb fan ioetnføted t. U)&rtt>, U)er^ og Wettev , af ^(fe 
bl ftrfle fcebDanlig forefomme t SSetpbning af m S>, bet ffbffe 
bctigié om en^Der fri aoben groe^beoo]:en $(abé t en 6foo^. 
ig^eraf forffareé cimefigfl bee(é Slutningen af Øtebtoatne inm 
wertlie, tvæt^, bee(6 SegpnbeCfen paa word. (fpewpUt: 
Toktfwerthe, 2!0]n)erb ; Bakswerthe, SSagfocrrb; Wordbor^h 
i 83cnbé(Kmb t Spn iLangeb. Script. Yll. 124. 103. 523); 
og meb 3(flebOenbr(fen dn^ (eUecångr?) WorthungeUer Worth- 
yiig, (iDoraf SSorbingborg 3. 

2(nbre Snbelfer f)a\>t ^cnfpn tt( SBeftbbelfe etter (ittfrn* 
telfe t>eb 2(rt> , Xjøb , 0. be«(« fertil f}9xt : 

-lef, -leve, fenere lUv , di^v, ølt. Qtn benne Snbelff/ 
fom ogfaa ftnbeO i atte meb Dort @prog be|I«gtebe ^iaUUtt, 
(^ar man ^aft meget forftjeUige Steninger; efter nogle er Ørbet 
tenbifl/ efter anbre fapif!; efter nogfe betpber bet 2ot> af Srctec 
etter en beborffet/ bebpgget ^lahi {Hvibe, Hhe), efter anbre et 
®raofieb, fBrob (nor^ 8ete) 0. f. d. @uf>fit og tDetlauff 
benfore bet/ uben XoiW rettefl, tiC té(. Jeifd, Sfterlobenftat 
2(n)egobl; etter ti( %lt. leifar, 8oer>mnger. iDet er ba beflce^t 
meb at (oet>ne (g(. fo. leva); og SBetpbningen af leifb, brti 

') f. dt- qU t). Strandworth (6ut)mø iDanm. ^ift. XII. 37) 
beraf Ogfaa t)or^net (Orkneyf nga«* Ind. unber vordr), — •) ©. norb 
beutfcbe •&e(benfage, oué y. ^. a)2uUerd €Jagabib(. II. 193. t>. (?. Han 
8. 306* — *) Vur9iiiigaborg (ICnjtl. ^ap, 130); ttr6« OrtAtfi 
etter oppidum Worthyngum (Saxo, lib. 14/ @. 314. lib. 15^ 
372% Om S3orbingbergd TinlctQ fom S^øfaflning mob SJenberne u 
Salbemar ben ferfte , eg om famme fom Æongefæbe unber fS 
mat 2(tterbag tmob >&anfeaterne , fee (S. H. 33aben iDen banjfe f 
te« ^i(t. i 2(fb. i g«bc. SuUur^iH. U. 278. 299. gj* ?0?. ^eterfen. Om Danjle 09 norffe (SreMnatne. 85 

om Sorbejenbom / ep(9fe6 fornemnifh'g beraf, nt ogfaa ar?er, 
7(rt) ^ oprmbenfl Utphtt Sorb , fafl Gjenbom , bernæfi beb SRanb^ 
(SftfrCabmffab^« Sogflat)oi>crgan9rn er ogfaa flmpel fra t^L 
lelf5, g(. b. og fD, Jefd, femre lef, (ig dyg, Dpb, for dygd, 
o. (tgit. aXen ogfaa ben orlbfle Sntaif^form leif ftnbré, f. Sr* 
t 92at»net paa J^øgneé @t>oerb Dalusieif. Sjccmpler: kniiiing- 
lef, 3orbfgobé^ fom tU^ører Aongeti; Sigridhlef; Agnslef, 
Sfun^et); Haræslef , J^aarØCcti ; Tliniggcleve, 2rpgge(et> {Lan- 
geb. Script. VIL 530. 529. 523. 524); FloTelof, g(ot>re r 
Sto {7iAQaatt>, @. 237); Harslef, ^Me i^aa fBorn^oIm 
(QFottgaatt)^ @. 237). 

-køp, t^i^b, iU. kaiip, et Xjøb; e( St^ffe t)eb Æjøb er< 
l)o(bt 3orb/ i famme SSetpbning, fom £)rbet (^ar i Sot^ubtrpHet 
etuff eUer ®oerf jøb 2. Spempler: Tydhækøp, Xtfjøb; Ols- 
U\i, jDlaféfjøb eKer e)(\>e«!jøb {Langeb. Script. VU. 61* 
Øul)m, X. 225); JDprefjøb i Jtjøben&aDn, 0. f. ». 

(Sn gantte anben SRenmg ^ar bette £)rb t kopiiig, #Fj^f 

^tng^ t«(« kanpångr, jtjøbfiab, oprinbe(tg bet @teb/ ^Mr bec 

bretoe« -^anbel , Jtjøbmænb« ®amlingé(leb , etter ^ fom (5. £# 

Saben enbnu beftemtere ubtrpffer bet. en fra be foeae« SDlar« 

^'1^/ ti( at ^anbte og panblé paa, ubtagen aSang; bet ombptte« 

^^ifor ogfaa meb kauptun; bod 2((muen fige« ogfaa itjøbingen 

'tter ^jøb jleben iiben 83ebføje(fe af dlamtt, Itgefom ^0« ©norrt 

^^^ Og ofte kanpéngr {laaer alene for 2()ronb^em eøet en an« 

^ bftpbeCig ig>anbelilab 3. 

S3i fomme enbnu til en Ætadfe af SBegreber ^ fom i €tebés 
"^bnene ubtrpMe« , faabanne nemlig , fom ^aue .^enfpn til offent« 
%* religtøfe eller borgerlige Sttbretninger i JDlbtiben/ een af be 

') Cee hangeh. Script. \1I. 561. 570. B«{)mø ©anm.^ «&ift. I. 
*^^* Tlnm. (Dtntisrø ©olféfagen^ 348. Knm. Werlanff om bet b. 
«PtOQ i ©teéo. 26 og (Dtttscn ffl. 142. Westgotal. Ind. unbcr leva, 
*'^®*' » o, fl. — •) eee Langeb. Script. VIL 588. 2Cnm. 606. VI, 
^^^* ^nm. h. — •) Ikr€ Glosg., (B. H* 2^)rt^c»^ Hf^. i jjæbrcl, 
^^^^tUtbiH. U. 14-15. I 86 9?. 9K. ?Jeterfen, Cm bnnjle og nor(Te©teMmiDnf» 

iiioecfetig{tf af aUt* ^tt, f)^ot t>t ^aDe foxf\at 06 at betragte 
StMnannrnt i lingDiflifl ^enfeenbe/ berøre Dt fun M\t, for 
ogfaa at ^enoenbe £)pnicer!fom^eben berpaa; Drbene t o§ for ffg 
be^ør)e fun (tben £)p(9éning/ men SnbretntngernefelO/ bereélDp« 
femfi/ Ubbrebetfe t .l^ebenolb og 9Ribbe(a(beren / 09 be 8(et>nmger/ 
fom beraf enbnu ftnbe« , afgii^ @tof tit en forregen antifDariP 
7(f^anb(tng. ^an ftnber ba^ for at anfere nogle SpempCer i^a 
faabanne £)rb r @teb^nat>ne / angit>et bet @teb , ^ f)Wt offentlige 
S^rfamltnger ^olbte«^ t>eb Crbene Xitig og Lovbjerg (føgbjerg); 
f« 6^ Stng s Kettinge i Øjællanb; Søgbjerg, Sii;ig|lebet for ben 
fpbof!(tge )Deet af SRøn (Parut)an I. 104). S)et gamte £)f« 
ferPeb ontpbe« t)eb Vi , \%L ve ^ ; f. gp. fom Slutning of 
SJotmet ! bet forben anførte Obinsve, Obenfe; men ifcer bpppid 
fom S3egpnbe(fe/ foafom t S3iborg (Vebjorg, be (^ettige fSierge 
etrer ^øje), SSibp, SSi^oCm^ 0. f. t>. Ht man t (^fiortfC fyx» 
feenbe maa am)enbe megen %^x^\<^W^(^ t>eb et faabant 9}atm9 
Sforflartng/ t>i( bet foregaaenbe allerebe l^at>e t>ttfl; @a):o næt^ner 
et Viby, nmwerenbe SJibp t)eb SWarfef i«borg ^ t jtong SSalbemart 
Sorbebog fatbe« bette Øteb Withby«, \i\>\\ht er nu bet rette? 
S^fær maa man t>e( abffiUe \)i i een og Vie t to ®taperfer^ eg 
nøie unberføge jDprtnbetfen ti( bet ftbfle; bet fan mu(ig t>érre @je« 
formen af ve (vea) , men bet fan ogfaa t)«re fommet ttf vi5e, 
Gjeformen af vi5r (viftar); bette er f. gp. Silfærbet meb ?Rat>» 
net Withemose, nu fBiemofe i Saarfe^erreb {Langeb. Script. 
VII. 527). 2)et t^benfCe Sempet eder ©aarbeU/ Deb ^t>t(fen et 
faabant jlob, ubtrpfte« t)eb Drbet t§of, igot), !«« hof; i 
9{orge flnbe« tfoer en {tor 9J?ængbe ®aarbe^ falbte <l£)ot>e etter 
^at>e (at hofi), ber gjerne tidige ^a^st tmbre jD(btibé((et)ninger; 
be t)igtig(le i ©anmarf ^ar t)et)eI#Stmonfett onført'. Mf 

^ ■ - 1- 

O |)aa Cappiff bctiober vi ogfaa 6foo (Fant Medkat. ©• 13)^ 
bDilfet ntaaffee bør anmarfe«^ ba be ælbfle Offerfteber anlagbe« i 
©fooe. — «) Saxo lib* J4. 0. 353. 354, Langeh. Script VII. 

520. — ») Om Orbene ^of, »&irb^ ©aarb (kongen« (Saarb) X>c« 
^^IsGimoiifeno SSorgruiner^ 2 ^. ®. 5-6. 54-55. t!i. 9J^. ^fterfen. Om banjlc 03 iiorjTe Bubimmt. 87 

fnmm? SSetpbnIng er ^ov<^e , ^atqe , ié(. horgar, Xfgub^ 
oUere (eCer Jg)øjeoe. paa f)t)ilfe be »are optejjle); bHU jDrb pn» 
te« rimeligtjti« i 9la\)net Hargæhæreth, ^arrel!>emb t Spttan^ 
Langeb. Script. VIL 564)^ ogi Jporgjeni/ .ig)e(9enæ« (Kraft 
V. ^79-180) 0. rign. i Worge^ Det er b*tter if!e ufiinbfpm 
ttgt/ at Drbet bidt, jDfiinj/ foref emmer t 9lat)ne paa @øcr 
cCter Aitber^ WilUt meneé at t>oere St(foe(bet meb fSiaa* etter 
jBIufilbe ipaa fSJlm (PaCuban, @. 110). SQztiii femmer enbnu 
ten bete eiam(ir||af J^eje^ ®rat}|ieber og anbre Øteenfætntnger^ 
fem ubtrpffeø Deb jDrbene haiigr, kuml, dys {JOye, Z)^9, 
EDacø)/ »Otte, Ticer etter Tt^r (hreyrr), o. fl. 

€fu(be man fertil maaflee egfaa funne henføre bet Led, 
HeO/ ber forefemmer, bee(« fem @(utning, bee(6 fem SSegpn« 
telfe af abffttttge @teb€nar)ne ? faa at bet nem(tg fearebe tit id{;. 
Iei5, gerfamling, lei&ar[)fng2, j)ft fbrtjenet i bet ntinbile u 
feiftorifl J^enfenbe a( Opraærf fem^b , &r)ort)ibt bet er bette Drb> 
etter m. lei&, SJej, hli5 (lid, lyd, led), et geb (guffe) , hli& 
(tid, li), 8t, ©tben af et »jerg etter en J&øj, etter leftja (gt. 
t. ledde), ?eer ((Brittime 2% ®ramm. IIL 380), ber ftnbe« 
I faabanne @teb6nat)ne, fem Lethøwæ, Le5øwæ, nu Siber i 
@joettanb {Langeb. Script. VIL 111. 60), eg em anbrejDm^s 
flcenbtg^eber funrn optpfe, at man meb Siette fan forffare et 
faabant dtcim fem Jeibertingé&ejen^ 

@iøe(bnere ferefemmer ho, h(tct, em ^ié Sprinbetfe eg 
Setpbntng SWentngerne ejre beelte. SRan fjav antaget: bet fer en 
gammel fapiff etter angelfE, @nbe(fe, ber egfaa t>at bit^m an* 
t>enbt i h(fnfk 9lat)ne/ eg forflaret bet af hoo, <l^uu^, etter af 
lio, @fo\); f. 6)Ci t !RaDnene Sgebe, i^immerWO/ ben ftore 

*) Horgr, gtt. hurgar, er af »ftanf.; »&unf. horga, en fBafPej i 
et norff ©iplem fra Xacet 1381 foref oramer a horghinu i Hanglis 
sokn a Æikium (@ger)., l^oor Orbet ba ftaaer.fom 3ntetf. — ^} iiU 
lci8, ^ett. laet, SSonbeting , anføres i Langeb. Script. VII. 613,. 
fem 2(nm. tit &tebdnat>net Lætæs paa Saalanb ; fee ogfaa em leidar- 
^ing Vidalin yfir fornyrM logli. IiJ. i Félagsrit, IV.261-282> ri 86 9}. ^. ^eterfen. Om bnnfTe cg nor|Te ©tebdnattif* 

moerfeltgfte af atfe* ^er^ ^Dor r>x ^aDe fbrefat o9 at betragte 
&tMna\)Mm i (ingDifllfl .^enfeenbe/ berøre t>t fun ttéfe, for 
ogfaa at ^etiDenbe £)pniorr!fom^eben berpaa; Crbene t og for (tg 
be^øt)e !un (tben £)p(9énind/ men SnbretningernefetO/ bereéjDp^ 
fomØ/ Ubbrebelfe i J^ebenolb 09 SRibbelalberen , 09 be Sæi^nmgrr/ 
fom beraf enbnu ftnbe^ , af9tt>e @tof tt( en fceregen anti!t>ari^ 
TCf^anbltng. SRan ftnber ba^ for at anføre nogle Qv^mpin paa 
faabanne jDrb i^ @teb<nat)ne / angiDet bet ®teb , ^ ^r>ot offentlige 
S^rfamlinger f)OlbM, t>eb Crbene Citig 09 fLovbjevq {iB^b]tt%)i 
f* Qt. Stn9«3eKin9e i ØjceUanb; Søgbjerg^ Sii;i9(lebet for ben 
fpboltltge Deel af !D?øn (Paludan I. 104). 2)et gamle £)f^ 
ferjleb antpbeé t)eb Vi , t«L ve * ; f, 6f. fom Slutning of 
9}aimet i bet forben anførte Obinsvc, Obenfe; men tfoer bpppifl 
fom SSegpnbeCfe^ foafom i SSiborg (Vebjorg, be \fi^\%(t Sjerge 
eUer ^øje)^ SSibp, S3i()o(m/ 0. f. t>. 3(t man t ^ifiorift i^em 
feenbe maa anDenbe megen ^orftgtig^eb t>cb et faabant 9lai>n6 
Sorflartng/ t>i( bet fore9Aaenbe aUerebe f)at>e t^ttftj ®a):o noet)mr 
el Viby, nuDcerenbe SSibp t>eb !!J?arfef teborg/ t Aong S3a(bemacé 
Sorbebog falbe« bette ^X^\i Withby«, b^ttfet er nu bet rette? 
3fott ntaa man t>e( abfltde X)i t een og Vie t to ®tat>e(rer/ og 
nøje unberføge £)prinbe(fen W\ bet ftbfte; bet fan multg t>^e Sje« 
formen af ve (vea) , men bet fan ogfaa Ⱦre fommet af vifte, 
©jeformen of viftr (viftar); bette er f. ©p. Sitfoetbet meb 9lat>* 
net Withemose, nu aSieraofe i Sanrfe()erreb {Langeb. Script. 
VIL 527). Det ^ebenfEe Sempet eder ©aarben^ Deb ^t^Hfen et 
faabant jlob^ ubtrpfte« t)eb Drbct igof, igot)/ \^U hof; i 
9{orge ffnbee tfcer en f{or 9)?ængbe ©aarbe, fatbte ^ot>e eQer 
^aaDe (at hofi), ber gierne tiUtge bar^e tmbre £)(bttbé((er>ninger; 
be t)igtigjle t ©anmarf ^ar Vet)el# Simonfen anført'. 3(f O ^(ii<k Sapptjf bctpber vi ogfaa @foD (Fant Medkat. &. \Z), 
bt>t(!et ntaaffee bør anmærfeé, ba be ælbfle £)ffer|teber antagbeé i 
©fooe. — *) Saxo lib. 14, @. 353. 354, Langeh. Script VII. 
520. — ») Om JDrbene *&of, »&irb^ ©aarb (Æottgen« ®aarb} X)c« 
^h ©iiwoiifeno borgruiner ^ 7 ^. ®. 5-6, 54-5G. 9?. fSft. ^eeerfen. Om baiijlc 03 iiorjTe Bubinamt. 87 

famm? 95etpbning er i^orcje, ^<itge, iél. horgar, Xfgub** 
oltere (etter ^9jette, i^m t)\)\[U be D(tre oprejfle); bHU iDrb ftm 
be^ nmetigtju« t (Waunet Hargæhæreth, ^arrel!>erreb i Spffan^ 
Langeb, Script. VII. 564)^ eqi^ov^Um, ^efgenad (Uraft 
V. 1^79-180) 0. tign. i Slorge^ J>et er jetter iffe ufanbfpn« 
ttgt/ at Srbet bl6t, £)fi*inj/ forefommer i 9lat)ne i^aa @øcr 
etter Atlber, ()m(!et mened at Doece XiCfcetbet meb SSfaa^ etter 
S3(ufi(be i^aa $D?øn (Pafu^an, @. 110). fertil tommer enbnu 
ten bete 6amKt%af J^eje ^ ®rat>(leber og anbre @teenfoetntnger^ 
fom ubtrpfM t)eb Drben« haiigr, kuml, dys {l^ye, S)^e, 
JOaae)', Koue, Tleer etter ^^r (hreyrr), 0. fl. 

Sfutbe man fertil maaflee ogfaa funne henføre bet Led, 
SLt^, ber forefommer^ bee(6 font &l\xtn'm^, bee(6 fom SSegpn« 
betfe af abfftttige @tebdnaDne I faa at bet nemlig foarebe tit \M.. 
leift, gorfamling, leiftarjifng^. ^n fbrtfener i bet mtnbftt i< 
bi(h>rt{f ^enfenbe ai Opraarffom^b, ()Vort)ibt M er bette Srb> 
etter m. Iei5, SSej, hlift (lid, lyd, led), et geb (Suffe) , hlfiV 
(tid, li), ei, ©tben af et »jcrg etter en ^øj, etter leftja (gf. 
t. ledde), geer ((Brimme 2X ©rarnm. III. 380), ber ftnbe« 
i faabanne @teb<nat)ne, fom Lethøwæ, Le5øwæ, nu Sibø t 
Sjcettanb {Langeb. Script. VII. 111. 60), og om anbre Dm^: 
floenbtg^eber funne opfpfe^ at man meb Slette fan forffare et 
faabant SlaDn fom ?eibertingé()øKne> 

@iøe(bnere forefommer ho, Ijcta, om ^ié Cprinbelfe og 
Setpbning SWeningerne ejie beeltf. Wlan ijax antaget bet for en 
gammel fapiff etter angelff, @nbe(fe, ber ogfaa t>ar Ut\>m an^ 
t>enbt t hcfnfk 9lat)ne, og forflaret bet af hoo, ^uu^, etter af 
lio, ®fot)5 f. 6]Ci t ?RaDnene Sgei^o, ^immerdbo, ben (lore 

^) Horgr, glt. hurgar, er af «&anf#; *&unf. horga, en ^af!e5 i 
et norfC iDiptom fra Hatet 1381 forefommer a horghinu i Hauglis 
sokn a Æikiam (@ger)., ^Dor Orbet ba ftaaer.fom 3ntetf. — *) iSU 
lci5, ^ott. laet, SSonbeting , anfereé i Langeb, Script. VII. 613^, 
fom 3(nm. til ®teb«naonet Lætæs paa 8aalanb ; fcc ogfaa om leiJ^ar-- 
^ing r idalin y fir forny rM logli. IiJ. i Félagsrit, IV.261-262. 88 gj* 3)?. ?Jeterfen. Om fcanfte og norpfe ©teWnaunf. 

toipwnffe @foD Sfarn^o, fem be I^anfh owrfatte Samuit^ 
Sernjfown'. 2)et ber berfor fccmcerfe«/ ot Drbet ogfaa er oBf* 
norbttt ; bce(« ftnbc« nemlig i 9locb(n jDtbet lié t Setpbning af 
et gat)/ en ®amiin%, foarenbe til t. %au, f. 6r. 5f"gW, 
et æingCat) (Hkr. II. 331 , cg fenere ofte t ncrffe Diplomit; 
©ubur^em« Singf)0, gøfene Z\nq,f^o, o. f. t>.)/ og bette (len^øm 
ta til ben 5tla«fe of SBegreber, fom r>\ t)cx np« l^aw omtalt; 
beetd forefommer jDrbct ho, fom 9}at>n |Hia en @fot), ^m(fft 
^^nføce« tit t«L hå, gfterflet«gtce«, norjf ^aa eUer ^; f. fc 
éilva, quos dicitur lio (ocb Ilælghemark paa Sangelonb, 
Langeb. Script. VII. 525). glere epempfec ere : Wor^a eg 
6enber^aa t S^p; Erixho, nu @ccit^ø t)eb gtebericia {\f* 
\. 559)2. 

Snbelig fan enbnu bemcecfeé ben meget atmtnbelige gnbeffe 
-løsæ, 4^fe, (luttbum forbrejet itlfe, ber iffe Ian tenføre« (il 
nogen af be foregaaenbe, berfom ber \>eb famme nbtrpKe« en 
SRanget ipaa noget« Sor benne gorflaring tater nogte lignrnbe 
norfe og iétonbfPe @tebénat>ne, fom Angleysa i iRorge (Illir. 
V. &aip. 127)/ og Vei5iley8a, Yatnlejsa paa 3«lanb/ ft»i*« 
fpne^ bannebe albele^ fom anbre gamle @ammenf<ctninger øeb 
famme Snbetfe: rætløsa, io\)løit)9b, klædaløsa, SRangetp«^ 
Jtlæber/ o« lign* Wlm benne gorf (åring et utiffhoefPelig og cf^^ 
urimelig. Det fpne6 for bet førfie i 3((minbe(igbeb at t>ffre be^ 
fpnberligt/ at bencetjne et @teb efter en Sing, fom ej ber pnbe*^ 
eg er bemoe|l ganfPe urimeligt , mat førfie iDeel af .9}at>net ^^ 
en SManb« 9lat>n, fom ©rim, @Cag (2C«rag), ba ber t)eb 5Raofi^^ 

*) tDerlanff om bet banffc ^pr. i @(e«o. €J. 22. Panifen o^ 
©proget paa ben j^ffe »&a!t>ø, i sniorb. aibøffr. for JDlbf. I. 27 1 "^ 
272. — *) Uoifl er bet forben (®. 58.) anførte Awartheh^ ^ 
bet fan loefeg fom Awarthe-a, b. e. na, og et ba bet famme foii^ 
amnis Aworthe {Langeb. Script. VII. 97); men eftet ben fener^ 
gorm ISartOD at flutte maatte tet f)cbbe Awarthe-lia, b. e, haa'^ 
iéU hå^ og oar ed i faa galb et af be cclbfte ©amling«.- etter aing^^ 
ftebet i>eb Jtiøbenbavn« 3}. 9i)^. qSftf rfen. Om banjlc og itorjTe ©tebénatxrif. 87 

f'^»^in? aSetpbning er ^orge^ ^<itge, W. horgar, Iffgubt* 
<»Itere (etter ^^^jene, paa f)t)i(fe be Dnre optejlle); bette jDrb pm 
^^^ rimeligtJii« i WiWnet Hargæhæreth, ^artel!>erreb i Spttanb 
J^€Mngeb. Script. VII. 664), og i Jg)orgiem ^ Jj)ør9enoe« (Urafl 
V^. ^79-180) 0. rign, i Worge^ £>et er better iefe ufanbfpn* 
^^dt/ at Drbet bl<St, Sfriitg/ forefommer i 9lat)ne paa Søer 
(Hev JtiCber, fi\>\lUt mene« at Doere Silfcelbet meb fBfaas eOer 
93(u!t(be i^a 9Røn (PAfu^an, @. 110). i^er(U fommer enbnu 
^en beU 6am(ttil||tAf ^^ / ®tat)fteber og anbrt Steenrcetntnger^ 
rom ubtrp!fe6 Deb Crbene han^, kuml, dys {^ye, S)^9/ 
2C>iia»)/ Koue, Ticer effer H^v (hreyrr), o. fl, 

€fu(be man fertil maaflee ogfaa funne ^enfore bet Led, 

K.eb, ber forefommer^ bee(« fom @rutning/ beelé fom SSegpn« 

betfe af abftiøtge @tebénat>ne ? faa at bet nemlig foarebe tit id{. 

leift, gorfamling, leidar{)fng^. Det fbrtjener i bet mtnbjle i: 

fetPotijI ^enfenbe al Opmarf fom^eb / b^orDibt bet er bette Qvh 

^tter m. leift, Sef, hli5 (lid, lyd, led), et geb (?ueee) , hl{5 

CHd, li), 8i, ©tben af et »jcrg etter en S^d'i, etter leftja (gC. 

t» ledde), ?eer {(Bvimme 2% Sramm. III. 380)/ ber ftnbe« 

^ faabanne €iteb6nat)ne/ fom Lethøwæ, Le&øwæ, nu Ciber t 

^iættanb {Langeb. Script. VII. 111.60), og om anbrejDm* 

ft^ttbig^eber funne opfpfe^ at man meb 3?ette fan forffare et 

Uabattt 5fla\jn fom 8eibertingébejene> 

SjøeCbnere forefommer ho, l)<ta, om fyoi^ £)prinbe(fe og 

^'t^bning 2Weningerne e,re bterte. STOan ftar antaget bet for en 

d^Oimet faj;i|f etter attge(|{ , @nbe(fe , ber ogfaa t)ar b(et)en an« 

^bt i bonfb 9lat)ne/ og forftaret bet af hoo, ^nuf, etter af 

^^^y ®fot); f. g]Ci t 9iat)nen< Séebo, J^immerWO/ ben jlore 

^) Horgr, g(t. horgar, er af »ftanf.; »^unf. horga, en iBatUi i 
*^ tiofft SDiptom fra Xaret 1381 forefommer a horghinu i Ilaiiglis 
•^Vn a Æikium (@ger>, ^oor Crbet ba jlaaer.fom Sntetf. — ''J i«U 
*^^^, bott. laet, aSonbeting, anførcS i Langeh. Script. VII. 613,. 
^**i 3(nm. til ©tebénaonet Lætæs paa gaalanb ; fee ogfaa om lei^ar-- 
^^wig VidaUn yfif fornyr5i logb. W. i Félagsrit, IV.261-262. 


90 gj. SSm. ^eterfen. Dm bnnfPe 09 not|Te (gteMnnDiif. 

]De f)ec anførte S3fnoe\)neirer ere tun cnfeCte Sjcemplrr, rnbog 
!un be nCmtnbeligfle ^ Stgefcm r>i r)cb btife ^at)e forføgt at op» 
Ipf? ben TæbDanlig ftbfle )Dee( af @teb<nat)nette^ faalebeé forføge 
\>i nu ogfaa at famle ncgKe alminbettge SJemcecfningec øm fom« 
me6 før^e S)eeL 93eb benne ubtrpffe^/ fotuben be aKetebe am 
førte SSegreber^ bee(6 en eder anben @gen{(ab t)eb @tebet, bee(6 
et ^robuft^ beefé et ^erfonénat^n ^ og enbnu anbre mere cg 
minbre tiCfcetbige Dmflænbigbeber. 

Setiggen^eben efter SSerbenéfanten ubtrpf!e6 Deb fRønt^* 
®ønbre< , o« f. t). ; bctte be^øpebe næppe at notDneS , mat 9h 
bidfe SSeflemmelfer unbertibcn Dåre bteDne noget ufjenbeltge. 6ao< 
lebe« er aSejl, Dejlce, HeDet til Ves eder Viø; fjb^, øfhe, tit 
Øø; S5øber, fønbre, til S^f. gigefom ØfnDemaaben SJefgo* 
t^cr f)0« ?roibbe(alberend ©fcibenter er alminbetig for SSeflgot^t, 
og S3i6^p paa ©uHanb fan ^aDe 9laDn of ftn Settggen^eb pa<t 
/SJejlfiben af ®en, fnalebeé fan bet famme tjcere Stilfælbet Wf^ 
flere ©teber i Danmarf ; f. ©r. bet gamle @Ict SBiiborg pa<^ 
@am6ø, af fBeboerne enbnu falbet SBejlborg (X^wraø ®amf«r 
©. 58. 60. 61). ?Raar Seltggenf)eben af ©tebet ftemmer berinrt>^ 
faa er bet fbrfigtigt, at foretræffe benne Ublebning, for be n ^t 
ve, ber fcebDanlig antager gormen Vi, for at man iffe f^*^ 
^enfcette et gammelt £)ffer(leb ber, ^Dor intet ^or Dccret. Cw^* 

€f(erløfe/ Vcderløsæ eller Værløsæ, Vrezløse (b. e. Vredslwe^ « 
Bauløse, SBaoelfe^ Tifløsæ , Stioelfc , Benløse, Arløse , Xarlff^ ' 
Thersløse, Njløse, S'libløfe, Miætliæløse, SØJarløfe^ (ift MjaNi* 
iiin(li9{orge^ Snge IBaarbf. @. ^ap. 13), Fnrændæløie eller Farth^'^ 
løse, garringløfe^ alle^ faaoel fom ownjlaaen^e^ tagne of 3c*^" 
bøgerne i Langeh, Script. 111. 

*) 9logle flere ere: SBro; Dofræ, 2)ooer (i SRorge og i Si9^ ^ 
Dyngæ, Æ)9ne (fom Hemingsdy ngæ) ; Dyr, JDør, sbet; Egg;Fio» 5 
Fo, gaa; Flyngæ; Fron; Glen, Glænæ; GorfTus, ®ttrre9 Grin* » 
Eidc, ide, ^ebe; Jørfi, ^^me, »&jerm5 ^iil, ^iel; ^eieif, ^^ ^ 
Kyngæj IhoWe ; SJJalmC^anb); SKøl^ fKal; Orræj Rothne, atøn«*'^ 
^{pne} Salr, ®aU Skot, Skod$ Snede, Snøde; Stcfn, @taUli ' 
Stræths; Saud^ 6øb; Tcig, teg; o. f, 0. 9?. 9D7. $eterf<n* Om banJTc og nor(T< 8tf^^nat)n^ 89 

it^e fan ubtrpfM, at brt manglrbe benne S)?anb/ men tt>otrtt 

^ob, dt SRanben ejrbe @tebet; (tgefaa naar Snbelfen #Icfe 

b^tCré efter en anben SBpd 9lat)n/ fom Ilærdingæ løsæ, ^er* 

^^Slcfe/ ba bec t>eb benne Sorbinbelfe lig^fai (ibet fan ubtrpffc6, 

^t ben fetfie Sp iffe fanbtei t>eb ben famme tiUtggenbe ^(et 

Sotb* Gul^m^ angit^ec ogfaa en anben t flere Sttfcelbe rimelig 

Sotftortng/ t bet (an ubfeber benne Snbelfe af at (efe, tnblefe/ 

foa at iBetpbnin^en bCrt) inbtojl ®obé, aUfoa omtrent bet famme/ 

fom bet fort)en anførte £)rb Jtjeb« Z)en (iec{{e SSanpeCiglSieb t>eb 

r<iabanne (Rot^ne fremfcmmer imiblertib beraf^ at bere6 fBegpn« 

^Ife ofte rr meget bunfel^ og man maa aCifaa t)eb et(yt)ert enfelt 

^am paa eengang unberføge baabe SSegpnbelfen cg Slutningen/ 

famt bet Si'i^tiolb / i l^Dilfet be f unne flaae tft (inanbem £)et 

faare a(minbe(ige 9tat)n 3orb(ofe f. @p. ffrtoe« flabig t ben ælbre 

Stib Jnrløsæ, mebené £)rbet Socb paa famme Sib^ ja enbog i 

fonune Cofument, fhioeé iort; bet er ba rimeligere / at fbcflare 

^et ttf giamn Sure «/ faa at SReningen er Surt« ®ob« , enb af 

Socb^ faa at SReningen Uet)/ at @tebet (at)be SSangcIpaa Sbrb; 

M* Grimlosæ, Slauløsafe (^oø ©apo Slaglosia) / Stenløsæ 

^Bft Stenslø.«!. 2)et oftere forefommenbe 93anb(efe ffrtDe« lige* 

(fbtS^abig Huannløsæ (ogfaa i ^aDebuUen fca 1186 i Pon- 

^^I>p. Orig. Hafn. ®. 7) / ba berimob Dtbet SSanb efter ben 

*tiH Ubtate \lu\x^ vadn; bet turbe berfcr maaffee rettefl uMebe6 

^f hvonn, hvann, norff jQDann , TTngelifa (fom befjenbt Dope 

^<^t Angelica, Archangelica og Angelica gjlvestris oilbt 

^^ i Santnarf)/ men i faa galb fan DifhtoC iffe SRangelen 

^^, men ttxcrtimob &t)erf{ebig^eben af benne ^(ante ^De giDet 

^tebft gflatjn 5 jf. Yamløsæ, Tholløsæ (af i«L f)oll , ©ran^ gpr?)«* 

^) Ltmgeb. Script. VII. 583« TCw^, 4')5^ ^oor Linløsæ, einbelff/ 

^^Care* af lin, linum, og løsæ, redimere. — *J iDettc ^am forcfoms 

^** f* (Sfyu Jo« enbnt/ XIII. 187, 204. 226./ famt i bet forben anførte 

^■•^thorp. — ») glere ($j:emptcr ere: Helløsæ, ^eU9\e, Quara- 

^^^, jtoanbløfe, Haweløs«, Ugerløse, Uggetøfe, Undløse, Ram- 

^^^9 Gcerløse, <9iertøfe/ UIm«, UOélfe, Syengeløs«, Ssrkæløs«, 92 9i. ^. ^^eterfen. Cm ban^tt oø nor{7e Qithénawt. 

5«Ser, faw, iSL fa^r, fmuf; f. Qip. Fayræbodliæ, goiir 
(cgmttig be fagre Sober) t Sfippingé ^erreb t SjffUonb, fa 
falbet formrbelfl ben ^iønnt Ubftgt (Langet, Script. VII. 1 
27 1). Dighær, brflcmt cHghræ, iDter^ t6L di^r, tp! efl 
af flor Smfrrbé; f. @r« Di^hærne», Sierne^ t>rb S^abor 
Simtf^ t 2^; Di^ræhowæth t ©iadanb (2(agaar^ om £f| 
@. 181. l^w^e^. Script. VIL 623. 527); Dignrmuli, Z)tgi 
mulen t>cb S^ronb^jem (@t>frreé @aga^ Aap. 28). S^xi fi 
ogfiia ^nføTf^ 93(fFrti>r(frr / fom ubtrpffeé Dfb 9}at>nforb, 
^t>tlfe nogle ti(bee(6 forben ere anførte; fom: 21^e(^ fammfi 
truffet ?II/ 'M. a5all, ben fomemfle^ t^tgttgffe £)ee[^ (tgrfom 
Xbelgabe efter Xfgabe^ ^otKbgabe; 7tbe(t>ej eder Hi^], Sanbeoe 
Vbelbp, 0. Itgn.; ^al^ , ber ubtrpffer en €fraantttg, i^L hall 
ogfaa Stffctg^orb; Logn, forbrefet fLx\nX> for £ngti^ tM. lo^ 
Stnblitl^eb, altfaa mobfat bet forl^en anførte ^en^/, Vit(b^ 
f. ejtr. Lo^nø, gunbø [Langeb. Script VII. 564); Zim^ 
@ir. LimafjorAr, etmfjorben, af %lt. iimar, @rene. SSeb tf 
fKOtge anbre jDrb ubtrpffe« iDtnbené ^ufen efter S^a\>fté Smf 
eSer ttgnenbe tpb, f. @i:. Ilvin, t 9{orge ogfaa foranbret < 
Kvin; Ymr, ^t)oraf JDm«ø, faat>et i Danmarf, fom i 9}org 
Ranst, g(. b. 9løft^ o. fl. be«(« 

9}dtme paa Sorbarter og anbre SRtnerafier ere afminbefi^ 
fem Leerholtæ, Sandbyerghe {hangeb. Script. VII. 5^ 
67); i SRommertge i 9{orge 2faen Leira , Leinies, LeiniTellf 
Gaa og &tetn, og af famme SSetpbning S^i^^ m^^ So^oi 
brtngerm Stene« ^ S^in««; fomt (5r7^/ t^f. gijiSt, ^t (gL 
griez, Srmtf); f. Sr. Grjthæthorp, ®rpberup (ffl. 526] 
®rpben<rt, en ^ Jtftnt poa @améø; Greothæim, Grjdakei 
@røtten (Grjdttun) o. lign. t 9torge. > 

9}at)ne tagne af ^lanUx, fom J^eéfefø, SStrf^Im, V|b 
einb^ofm, @gNm, Sttfbø (af 7(bifb), Sogø^^ »dgenot« (SSi 

M 3f. S^^^ Ulagnufenø Cptegnelfer paa en Slejfe til ^eUingi 
i 9t9erup< fteifetagtt. m. 22. — *) af Srugten Sog/ efter et eag« 
bet fortoflc« ^ PAItt^an II. 156-157. % SK. Veferfen. Om banflt 09 nor|¥e 6tebénat)ne. 93 

genfr)/ Qfkhitt^ {®ttlmbot% i Spn) o. f. t>. cre Itgefrbed almtn* 
beltge. Øaabanne 9la\)nt tfotc paa Srceec ftnbe^ ogfaa ofte at 
ttbgjøre bet ^e(e 9Iaun; f. @|;. å Æikiuni, fenece a Ækom, 
l&Uv, m 6gec t 9}orge, altfaa egentlig @tebet paa 6gene^ t>eb 
Sgenej (tgefaa Espæ, ^fpe^ egentlig t>eb Sfpetrceerne (Langeb. 
Seript. VII. 526). 9{ot{len (igefaa ()ppptge ere 9iat>ne paa 
ttttet effer anbre minbre ^(antec, ()r>i((e ba ogfaa l^at)e (ibt mange 
, Soronbringec; raafom: Sregtte, foranbrettit^regett/I&retttte, 
Stenn; f. Qf. SBregentDeb af Sregne og 2t)ebj Bregentwb 
(ffn; BtennsSDeb/ en Ublob/ ^ørenbe tt( Slinge 9^r«flegaacb i 
Sptt/ ^r>td enMte £)ere l|^at)e 9}at)nene Sibfelbanfe, SScennsSEoebtf 
Sjerg og SBregne^oIm (&eetbecf> om Stinge, ®. 68. 71); if* 
Srenn^olt/ Srennbofm/ 0. (ign. / ber uben SotDl ^ar>e famme 
Oprinbelfe. Ljun^, tynq er foranbret til 3uitg , O^n, fixim, 
^Otttj f. gyr. Jungshovæth; Lyiiiigby, Sumbp t %pn {Lan- 
get: Script. YII. 527. 525)^ eombjerre t Spn^ Somborggaarb 
^ 2^9 ^ SRangen ®ang angiDcc @tebdnat»net iffe ^lantm \i[\}, 
^^ Hot ben« Ubfeenbe; f. 6p. ®raarpg, en af Wloni S(iinuv, 
i^ ^t ^a\}n af ®anbtibfe (flippopliaé rhamnoides) , fom 
^rer ber i 9)?ængbe og gtDer ggnen et graaligt Ubfeenbe (Pa« 
luban om 9};øn / II. 30). @n nøjagtig Aunbpob om be blanbt 
almuen goengfe $[antenat>ne og t^ebfommenbe Cteber« Io!a(e 
S<f!affen()eb M uben St)it)( ofte (ebe tit en rigtig Sorftaring; 
fotn Spempfer, ber -bog !un ere ^ormobninger / ncet)ne« Sællæ- 
^^^^ Gettebierg^ af selja, S3tbie; Saweby, (Saahi^, af saga, 
^ Smart*; Haffrebyergh, af »itb S^a)>vt; Draslebiærgb, 
^f 2)ro<feI (Prunus Padus); silva Næpelderyth, maapee af 
%^Ibegrot«(Orobu8 liiberosua); Skæblngæ, ®fiet>inge, maa< 
freof skaef (Sc^itO/ en cetbre gorm for sæf, @it> {Ihre Gloss.) ^^ 
^(t^oeb^ fan bet næppe omtDiDle«, at mange Srtt>ietnaDne paa 

*) Ji^n ftnbel i fo, 3øn(øping, og fan ba nmetigottø ogfaa fore« 
'^W»e i bonffe ^at>nt* — «) 3f. Sagones i Helgakr. Uundingah. 
'• 6tr. 38. — •) ©e albre gormer af be ^er anfwte 9tat>ne finbe« 
» l^angeb. Script. VII. 523. 120. 16. 121. 13, 92 9}. ^. V^terfen. Dm &anff e og noiile ©tcbénatne. 

5ager, fat)r. téU fagur, fmu!; f. ^r. Favræhodliæ, goutbo 
(egentlig be f»»gte Sober) i ^fipping« J^erreb i ©jæUanb, faa« 
falbet formebcljl ben \tienm Ubfigt {Langeh, Script. VII. 17. 
27M* Dighær, bejlemt dighræ, Ibiet , m. digiir, tp! ctlfc 
af {!or £)mfreb<; f. @r. Dighærnes, 2)terneé \)tb Saaborg; 
derm« i S?)p; Digræhowæth t ©jæUanb (7laQaav^ om 2^9, 
@. 181. iaw^e^. Script. VII. 523.527); Digurmiili, J)lg«. 
mulm Dcb S^ronb()Km (©»erre« ©aga , Aap. 28). Sp^i;t\l fon 
ogfiW Idenføre« JBefFrtwCfer, fom ubtrpffe« Deb Watoneotb, flf 
f)\)xtU nogle titbwlé forben cre anførte; fom: 21t>e(^ fflwrant* 
truffet ?!l, t«I. a&all, ben fornemfie, t)igtigjle 35eel, figefom i 
2(belgabe etter Jfrgabe, .^owbgabe; 2rbelt>ei etter 7H\>eu Sanbewj; 
Tfbelbp, 0. lign.; igalb/ ber ubtrpffer en ©fraanrng, tit. hallr, 
ogfiia Sittagéorb; Logn, forbrejet £Mn^ fot Httgn^ 161. logn, 
aSinb|lilH, altfaa mobfat bet forf)en onferte VcnN, Vin^; 
f. gp. Lognø, Cunbø {Langeb, Script. VII. 564); fiim, f. 
gp. LimaQorftr, gimfjorben, af gft. limar, ©rene* SSeb flb 
pittige onbre Drb ubtrpffe« l6inbené Sufen etter ^at>eté Srufm 
eller lignenbe ?pb, f. gp. Ilvin, i 5?orge ogfaa foranbret ill 
Rrin; Ymr, ^Doraf Dm-^ø/ faaDet f Danmarf, fom i Slorgf/ 
Kaust, gl. b« JRøjl, 0. fl. beét. 

Wdtjne paa Sorbartcr og anbre SKtneratler ere ofminbellgf; 
fem LeerJioItæ, Sandbyerghe {Laitgeb. Script. VIL 55. 
67),* I IRommerige i 9lorge 2faen Leira , Leirnes, Leirurellir. 
©fla og Qteen, og af famme Setpbning S^ittt meb goro«* 
bringerne gCené«, glin«*; famt (Bxyt>, m. grj(St, gr^^t (gl. t. 
griez, ®rtttt«); f- dv* Grythæthorp, Orpberup (ffl. 526); 
©rpbence«, en døj JMtnt paa @améø; Greothæim, Grydaker, 
©røtten (Grjdttun) o. lign. i 9lorge. ' 

9?ar)ne tagne af ^(anter, fom J^eéfefø, f8itff)0lm, Tife, 
ginb^otm, ggNm. e^ilbø (af Jtbifb), SSogø^, Sogenceé (»o^ 

M 3f. Sinn mrtgnufcnø Dptegnelfet paa en Svejfe til ^eainge, 
i SlDerup« »ejfeiaøtt. IH. 22. — *) of grugten »og , efter et ©ag«, 
ber fortætte« ^o^ Ipaln^an H- 156-157. . ■» 9!« ^.^ttttUn. Om banjTe 03 norffe ®ubimi>m. 95 

i ben befjenbte gortcetting om ftong @njo i 6rt( af Rommerne 
Sx9mUi @(gm (@(dbpret) fpnee (igelebré at nccDned i Ælkuor, 
Silenøve ipaa %al9<t^. 

Sa Siffertet;^ne gat)e 7(n(ebntng ti( mange jtjebflctber^ Tins 
^^, faa ftnbeé ogfaa £)x\>, fom ^at)e J^enfpn becti(/ t felt^e 
@tebet6 ma\>ni fom Zalbov^; @ejce({!jør, for Skelfiskor (Lan- 
^e6. Script. I. 126). ®aa og i anbre øtcbdnat^ne; fomrSlpn« 
bertorg Deb fironborgj ©fatøøj paa SWøn; SKuffol i SIJ^p, af 
aUttélingec (2lagaatb, @. 196); ©oinø Deb SWibbelfart, af 
SBwfDin. 

Sn anben 3(n(ebning tU @tebétKi\)ne gi)t) t ben ce(b{ie Stb 
®etøt)eriet/ finere J^anbel og ©fibéfart i 3(ImmbeHg^eb, 2»ange 
6tebet boere berfoc 5Rat)n af @!ibe , og r>ife tillige ()ijl og t^t, 
ot @ej(abé forbum ^ar funbet Steb ber^ ^t)or ben nu ec umulig. 
Siogle Spempter ere: Scypetorp (Skipa[)orp)^ efter ^atigebe? 
mm. ©fibet i SpUanb {Lungeb. Script. I. 384); Snække- 
thorp, ©nefferup i gaarbrup (Farthethorp?) ®ogn (f(l. VIL 
^26); Xogaa og Gamie-Køghæ (fft. 113); i^aa SRøn @nee^ 
teke, Subfene etter SBuftnge^ og Æogfebp^ for Jtog^ufebp (Pa* 
I«ban I. 181. 187), af ©neCfe, \U. siiekkja, SBufe, iéf. 
I>us8a, og Æog etter JCogge, xtU kuggi. 

!røeh atterbpppigji beflaaer SBegpnbelfen af fammenfatte @teb6« 
n«^t)ne af et ^erfonénaDU/ ()t)i(!et nu ofte enten er gaaet af 
^^H, etter &ar unbergaaet faa {lore goranbringer ^ at bet6 op« 
^ittbelige gorm iffe (etteltg gjenfjenbeé. !Rce{len ubeluffenbe ftn^ 
^, fom &\x\)m^ atterebe ^ar bemærfet faabanne 9lat)ne foran 
Snbetftme rod, bothe, um, lef, torp, etter i 7((mtnbe(igb^b 
fotan atte bem / fom ()at)e ^enfpn til SBeboelfe , og be betegne 
^< fet|le SBeboere af @teberne. @n nogenlunbe fulbficenbig Ub« 
rifling af Jaobanne @teb^nat)ne6 jDprinbetfe, ifcer naor^ben tiUige 
oinfattebé @teber i bet norbtige Spfltanb , Dttbe førø^it t>igtige 

*) 6ee hai^geh. Script. VII. 585. 2(nm. 542. if. (Eeijer Svea 
^Jtei hafd. L 80.. — *) Langeh, Script. VII. 574. 2(nm. 23 K 94 92. 9)?. ^eterfen. Om ban|¥e og ncrfVe €ffebénat>tie. 

plantet ftnbed i abfliUige @tebdnat)ne^ ^t>ot \>anfttiiQlt bet enb 
fan )>ære/ nu at angtDe meb ®iffer()eb> naac faabant te ZiU 
fcelbets @]cenip(er T^aa faabanne ere Snobber, 2)0C/ @iec (Mja- 
grum satiyam); ^um, «l^om (Spergula arTensis) ; norflSoS 
(Angelica sylves tris). 

SRange @teber ^at)e 9tat)n efter Dt(be og tamme Dpr,* 
Sagten paa be ferfie og be flbfie^ £)pbrcet ^at^e ba fæbtninlig 
gioet 2(n(ebntngen ; f. 6p. Kaliindæburgh (^Langeb. Script. 
YIL 526)/ ()06 @apo I7/^&« Kalunda, aUfaa af AaaUtnbe/ 
analog meb Æaa\)i! i Sifleleen i 9lorge; Sranefjer; Aragetoq^ 
(Grarup); .l&erte6()otm , .^jort^olm (9ti(;m XIV. 442); og ui 
^ønftnge af J^end; ©ceftnge af ®ceé. IDgfaa der fan 9lat»nrt 
t)oere forbrejet/ etter betd Setpbning iffe ben atrotnbeltge; f. S^ 
Svinæburgh, ©Denbbqrg^; Dyrså, frnere Djnrsæ, i SpUdst 
iffe af 2)9r i 3((minbe(tg^eb , men af bet^ færegne Setpbning 
SlceO/ ié(. d^r, j^Dllfet befrcefteé af bet nærttggenbe Ræiiæholms- 
>vath'2, og i gorbmbctfe ^ermeb fan ogfaa 92at)net ipaoL SBjfni 
©renaa, forben Grinliøgh', forflare« af iec gren, en 8l<m* 
^\xU* Det Dttbe t>ære intereéfant , om bet af @tebdnaDne fimbe 
op(pfed / at abff ittige t>t(be £)9r , ber nu iffe ftnbeé i 2)anroatf/ 
dat)e op^olbt fig ber i Olbtiben * $ 9^at>nene JBjørn og Ulo fwe^ 
fomme ofte, men be funne ogfaa txere 3Ranbéna\)ne , og xa^<'^ 
(tffert ^enforeé bertit, naar ©nbelfen er rud, leve, torp, ^* 
lign.; befiemtere antpbed berimob £)prenaDnet i faabanne, foix' 
Bjærnæwith, sylva ursina^ JBjørnefjær ©foD^j SBcewrct* 
noet)ne^ i Bjauærskogshæreth, (igefom bette iDpr ogfaa omtalte 

^) ®ee om bette «Rat)n ^egtrupø SSejfr. ooer benne Jtjobflab. ^ 
«) Hkr. III. 443. Saxo, @ 206. 2.77. 314. Langeb, Script V- 
301-302? jf. OJInffene eottect. — »J La«g-c6. Script. V. 303. £>»«"** 
' flaaenbe gorflanng ffplber jeg KafF. 9laonet {frioeé bog ogfaa Griø^' 
høgh , og maatte ba forflareé af grind (norff ©ren), en 3nbbegmiiØ* 
*) ©ee X)et)eI»6iinonfen6 Ubf. ooer S'lational^ifk. 9tt. l 2). 2 4^' 
®. 65-66, om SfJaone paa ®fot>e og iDpr, fem forefomme i Øteb^* 
naone. — ») iDctte bo« Saxo, ©.316. Qn^m VIL 235. 91. 3)?. ^ererfein Dm banfle og norjie ©teMnaone. 97 

Od af hella, @teen!(tppr, WiiUt maafltt er Sttfoetbet Deb ^tU 
ftenæé i SpKanD , og .^eUe ^)at)n« dlafU , en ^pttt af SBen« 
tlint. «6^t^, ^ar^. J^ecb, ejef. ^arbe^ forfortet S^otv$, 
%ett*: Ilerthalof, Ilerdlof, ^arUf i Sfaane (f(t. III. 573)5 
W (amme SJ^aabe Harthæsyssel t SpUanb/ og faabanne^ fom 
Hacrthinge, Ilar&enge, Jperringe ^ Ommec , ^mbtx, &mb», 
tm»: Imberdorp , 'Smbrup (fji. VII. 58). @art og Ongp, 
Snge^ og Dnøil^/ Sngel, gngel»: lugæstopht, gngeétofte; 
lii^elstorpti @ngel|}rup (ffl. 5(0. 37). liettl/ Jtebit/ £je(D, 
^idt , £ei(s: Kiciilstorp (ffl. 538); men faabanne fom jtjetbp 
(uttne ogfaa efter £)m(lcenbtg()eberne ublebed af £)rbet R'iibe, 
kelda. 2iol^, Æutte. : Coltorp, Butterup (fjl. 523). Krtf 
(Hevii, forfortet ejef. «riés : Cristiærnstorp, jtri|lrup (fjl. 
519). £eif, gef, ejef. 8ee«.: Lefsthorp, ?ee|lrup (fjl. 527). 
<i>laf, jDref, fammentr. gjef. JE>Ws, faa og Ulf, famt Ulfac^ 
Uføec^ fainmentr. ffjef. Ut«s , og Øt>cr / fammentr. ®jef. ©r«^', 
0. lid«. : Olafslhorp, S&lflrup; Ulfstorp, Ul(trup; L'lværs- 
lef, U(«let>; Øthcrslev , 2>r«rer) (f|t. 540. 26. 526. 43). 
^^Gttar, giegmr. Slæng«, JRing«, SRejer««: Stingfjøbing ; 
Sfjer« (JRegner« SSflgtbob), en ^oj paa SWøn (PalutJati/ 1. 
172). Ølbille, (Sih'iU, @ibe» : øiberub paa Saalanb ueb @U 
biW^øj (fee Xrojele gfterrctn. 2 ^. @. 19). Qi^av, Siger. 
Sitt, ©effr, ogfaa gjef, @ler6$, @jer«», @cer«» og (Sp8« : 
SigUerslef efler Sjærsløf, ©igorélet), ©ejer^løvj Sygærs- 
thopp, (g^étofte {hangeb. Script. VII. 3. 4. 538). ©aa 
oaX)iFar, aSiger, (Sjef. SSige«, SSier«: Vigesløf , a3ier«te\) (fjl* 
102). Signe, fammentr. @ejh : Sighnehus, €5ein^uø (fjl. 
3). Sigmunt) , Sjef. ©igmunbe etter ©igmunber , fammentr. 
Simmer: Sygmundebole, Gimmerbøtte paa ?angelanb (fjl. 
524). Ø^lve (€alt)e), ©pltje, t)eb 2C6ftmilfltiott ®ølle», 
lottes- Silveruth, Søtterøb; Syalværstath , ©øttefteb, og 

^) %b S3eg)^nbelfen af faabanne ^tebénaone fan bog ogfaa jæon« 
f««ee t. ^art, ^ar«, ^oxi, en t(et næjlen uigjcnnerntrængelig ©fo» 
t^«ttgee gilorb. u. b. |)elbenfage, ©. 306)» 

^lotbijl Sibéffrift for Dlb^^>«^fi}Of^ » 2. 85. T 98 9}. 9)?. Veterfcn. Om bonfTe 09 nor(Ve C^teMitaone* 

rimeligt^iid faabanne fom ^olyn^, SeØingt/ for SjlT-enge Cff 
lll. 623). tl^ingcli eUet a^^inøeW, ej^f. »(^engelfi, fawi 
mrntr. 2()engé(e : Thængiistori) poa (aolanb (ftt. 541); ]^eiø9 
illstadr, S()ingcl{lab t «!^abe(anb i ^ct^t; Tengslemarlcae 
Theslemarke (fff. VI. 204. 191. VII. 36, f)\>ot alCfoa &tre 
gen otwr e er glemt). tC^orfél^Sroge^Sruel^Sroel: Thrmm- 
welstorp, 2ro?ljlrup (fibftanf. @t. 541). X)aleii^ (Volundr), 
efef. fi3a(enbe^ forfortet SBaUen«: Valendcryth, S^aOenrab Cfl^« 
21). @aa og Vemttt1^/ @ief. SSemunbe/ forfortet Semmen^/ 
SBemmef : Vcmuiidhø^, 83emmen()øg i @!aane ; Vjnmndencø^ 
S3emmen<rt ipaa SaafTnge; Væmuiidelef, Vimundebol (ff^* 
528. 531 meb tit^orenbe 3fnmær!ninger* Sut^m, X. 726. 62S*> 

^) 9ta\>net |»engill forekommer f. ©j:. i Fornaldars. II. 9. — *) 
jDa 9^erfonénaDne forefomme faa ofte i ©teberé Staone , faa benfortte* 
en gortegnelfe eoer nogle flere faabanne meb nogle af begoranbrinøe^f/ 
be ontage; fom: 2Cgne, 2Cgn (2(un«0 5 2Clf (2Cl«»)i 3(mleb (2(roelO* 
3Craunb (JCmunbe--/ JCmmenO; 2(n (iCn); 2(nbfetil (2(nfel:); Xnunb 
(2(nunbe*, 2(nnc05 W, Ohe , ©be; 2(rej 2Crenb (3(rnO» 2(rne; ^fl 
2(roe, 3(rf {Htxes, XrtO; 2(fa, 2fafe5 2l«gaut, Wgut,2(égub; HéQ^t, 
(SiQtt (Kis, &',); ^tte;2(ube$fi3eéfe;S3oaer,S3oire; S3ram (S3rant>v 
S3rangO; ©rejbe, SBrebe (IBrcbéO; ©rober; Srufej IBør; a)ici^' 
IDofe (SDufe, 5Dø«0; 2)9re5 QbUi ejnar, Sner 5 Siften, (g|t^«^ 
©fJen; (grling (euing); @llilb; ©»ertj gaber; giWe (|>anf.) 5 golf ^' 
golfer; grenbej ®efn(?), ©efben , @ef jon (?), (Sjef. ©efnes, ®jen^) 
©elber, ®eUxt ((BjeUO; (3)eft; ®løber; ©raoe; ©regere, ©rei^ 
©rimulf (®ummel')s ©rip, ©rep; ©ube5 ©ubmunb , ©ubma 
(©ummeO; ©ubreb, ©unbreb. (©unbéO ; ®viU,c ; ©unbe; ^a 
t>an, »^alben« «&ebm (*^ebn-/ ^ejn-, ogfaa 3ebin); »^pmcr, «&i 
wer; 3b; 3on; 3uta, »&unf. (Sub--, SpbO; 3ø«, 3e« (3a« 
^mt 3e«fo; JCabe, SCaie, Jtaj; JCalf (baller) 5 ^lep, ^lip> JCr 
5trage (^unf,); 8auge, 8age, Caoe (8au05 fijuber, gpberj 8um 
eumb; e^ffe) aXagge (*&unf.) ; føeagnué, 9)2ogené 7 fO^ar, fai< 
SWargrete, SKerete, aXerte; S'Jaree; Otar (Uter); 9)abe, 9)aie, 
9alne,9)aae; |)ri6i(, 9>regel (9)rejt) $ 9iaon ; atetbar, 9eeber(»ee 
9tep; ditng; 9{0; 92ut9 9>tøgnt>alb,9{agnt)alb, a^aoalb (9eolbO;^ 
©anber, for Xlejranber; ©are? ©igrib, ©ireb (®ireO; ©igoalb 
DOlb, ©e»el; ©fjolb cg ©fulbj 6meb (^meé-, ©me->; ©iiej 92. 9)1* Veterfen. Om bonfYe og norfi« @teMnat>ne. .99 

(SnbnvL mere £)pmcerffom^eb fortjene be Steber, ber tnbe« 

fatte 9lat)ne paa Worbené gamle ®uber, fom Dbin, S^or, S^nr 

CSir), grej (grø, gro), greja, Salber, IBrage, o. f. »., eUec 

fel\>e ben almtnbeHge SSenæonelfe 2(6 etter @ub. 2)et blotte 

9lat>n (eber til at unberføge, om ber orb vebfommenbe (SUb 

ftnbed mere enb bette, fom bet)ifer, at ber forbum ^ar Doeret et 

Dffetfleb^ om i^ifiorie etter &a^n t)eeb noget om bette, om ber 

fammefieb^ fanbteé nogen ()ettig £t(be, @e, Sunb, o* bedL 

92og(i Cpempler ipaa faabanne 9iat)ne ere : Othiusthorp i @jcr(« 

lanb (3iil[>m , VII. 630), Sbenfe t gpn , Cnébjerg paa Qam^ø, 

Dndilb t Spttanb, £)n6ø t Sorgefpéfel i Ølorgt, £)t^tn«(anb 

eller Sndlanb i @ogn; 2:i)orup og S^or^lunbemagle t SiManb, 

S^orbjerg, en fdatU i £)n6b jerg @ogn paa Qaméø, SoHlef i 

Dnft(bi)erreb t Spttanb; æii^fø, Sii^føager, Spfirup, Spdtofte I 

@ioeUanb; grørup i gpn; Salberébrønb og Salberup t @joel« 

litnb, Salberéleben og S9alber6(øbe i @le6t>ig, Saiberébage t 

9torgei; Sragened, S3ragnOté fammefleb«; ®ubumlunb i ®\otU 

lanb , efter 2(nalogt meb bet ()i(ioriff befjenbte 2(fgubétempe( 

@ubum etter @ubbeim^ i SSeflergøtlanb , at forflare fom Go5- 

heimaluiidr; ligefaa t gpn Gulhum-(bæreth) , nu @ubme 

{Uingeb. Script. VII. 523), b. e. Gobheimar, famtAsum-, 

^^ Xafum^ (J^erreb), b. e. Asaheimar, o. f. t>. SSeb gorfla« 

ringen af faabanne 9}at)ne og ben6 ^i|!ori{!e 2(nt>enbelfe maa 

"»«; Sonne, ©onc, ©une; Øote, ©obej'Øtcfncri ©tig; ©trange; 
6t>ane; @oegber5 ©oenb (®oen«s , ©mnn-); ©oerhr (©oerfcnéO;. 
6^be(Sydo), @ibe (©ibbO; SSabbej Sage; a^oralf (a^orel* , Sor* 
^^^)\ a^orbjørn, flfcorbern (SorbenO; Sboritbj Sl^orjlen, Soften; 
%OQb (2:runb0 9 ZoU (SaageO ; ZI90U , Sule (ZoU , ^ul--)? S:6nne, 
2^«nne(aunbc=) ; a:orer , SSure 5 3:o|lc ? a:ote (SKob-) 5 SSr^ggoc, Ær^gge ; 
^ume (JommeOi Spge (SøiéOi Uffe,Ubbe5 SSagn (SSogn^, »ogcnO; 
»alber (JBotteréO? SJitte; Sinter; »bo, 3be («&unf,). 

M Uliinterø ^ircbengefd). oon iDdnera. u. 9l9tto* I. 3» 97. 5"«" 
^flniifen Lex. mythol. unber 6|>inn, Jdr, 0. f» 0. — *) Sff. 8Jff'^l«Kt 
®»*l)iem, forben en Jtj^bfkab, og, fom Sfottgaarb (©. 24y-2')0> 
wener, forbum et alminbeligt Dfferfkeb for aSornbolm. 

7* 98 3J* SK* q3f(erfen. Cm banff e oj norjTe 6tfb«iiaf>Wf* 

rimerigt)!!« fnabottne fom ^olyiig, ©øKinge^ for Sylr-enge (f(f» 
111. 523). Xf^tngcli etter S^ingelé, gjef. a^iengelfi, fam» 
mentr. S^fng^Ie : Thængilstorp paa ?aa(anb (f(l. 541); ^eing>- 
illstadr, S()ingfl{}ab t ^abclanb t !Rorge; Teiigsleraarkæ, 
Theslemarke (f|l. VI. 204. 191. VII. 36, ^t)or altfaa ©tre* 
gen otjcr e tr glemt). i;f>ort*éI^Srogel,Stue(, Stoel: Thni- 
welstorp, aro?I(lcup (fibflanf. @t. 541). t>alenD(V6lundr), 
Cjef. aSarenbe, forfortet SBatten*: Valenderyth, a?attenrøb ([(!♦ 
21). Qaa og Vemttn^/ @jef. SSemunbe/ forfortet SSrmmem/ 
SSemme«: Vemuiidhøg, S3emmen()øg i @faam ; Vymondencs, 
SSemmettoed paa Saaftnge; Væmundelef, Vimundebol (f^. 
528. 531 meb til^erenbe JTnmærfninger. 6ul>m, X. 726. 6252> 

^) 9tat)net J»engill forefommer f. @)c. i Fomaldars. II. 9. — *) 
2)a ^^erfoninaDne forefomme faa ofte i @teberé 9laone / faa benfætted 
en Sortfgnelfe ooer nogle flere faabanne meb nogle af beSoranbringer, 
it ontagej fom: 2Cgne, 2Cgn (2(unéO 5 2(lf (2fl80 5 3Cmleb (3(mel05 
ICraunb (2Cmunbe.-, ^Cmme nO ; 2(n (iBn); 2(ntfetil (3(nfetO; 2tnunb 
Wnunbes, 2Cnnc05 2Cpi, Obe, flibe; 2Crej 2Crenb (2Crns)5 2(rne; og 
. 2(rt>e^ 2(rf (^Crre^-, ^r^Os ^fa, 2(afe ^ 2Cdgaut , 2(«gut , 2(égub ; 2(éger, 
C^éger (2C^ , @éO ; 2(tte ; 2(ube9 S3eéfe ; SSoUer , IBoUe; S3ram (SBranb^ 
SBrangO; SSrejbe, IBrebc (SSrebéO; S3rober; SSrufej »ør; iDiriCj 
SDofe (>Dufe, jDo«--); 2)p«» ©t^bej ©jnor, Sner; (giflen, (gflen, 
ffillen? Erling ((SUing); @ffilb; Soertjgaber^ gtffe (|>anf.) j golfar, 
golfer; grenbej ®efn(?), ©efoen , ®ef}on (?), (@ief. ©efne* , ©jern); 
©elber, ©etti^t (©je»0; ©eft^ ©løber; ©raoe; ©regere, ©ret<; 
©rimulf (©ummelOs ©rip, ©rep; ©ubej ©ubmunb ^ ©ubmanb 
(©ummeO; ©ubreb, ©unbreb. (©unbéO ; ©uUe ; ©unbe; «&alf< 
ban, t^alben^ «&ebin (*^ebn-/ ^^ejn-, ogfaa 3ebin); «£)9mer, «f>tm< 
mer; 36; Son; Suta, »&unf. (3ub.-, SpbO; 3o«, 3e« (3a«0f - 
«&unf. 3elfa; Jtabe, j^afe, ^aj; Jtalf (^(xVLt--)'^ itlep, 5Cltp$ ^afe,^« 
jtrdge (^unf.); 8auge, Sage/eaoe (CauO) Sjuber, gpber^ Sumber,.«i« 
8umb; S^ffe^ a){agge (*&unf.) ; fØtagnué, !lD2ogené 9 ^ox, SRaatf^ 
SKorgrete, SJJerete, 2Rerte; SJaroe; Otar (Uter); 9)abe, S)aie, ^aj 
$)alne,3)aUe; 9)rt6il, 9)regel(9)rejt.)5 diaon; ateibar, 9teber (Keer<s) 
9tep; ditng; 9{o; Slut) 9tøgnt>alb,9{agnt)alb, Staoalb (9eolbO;Ctom 
€kinber, for 3(leyanber; ©axe; ©igrib, ©ireb (®ireO; ©ig»alb, 
t)olb, ©etel; ©fiolb og ®fulb; ©meb (^meé-, ©me-); ©nej ©01 
9J. iD?* ^eterfeii. Om DaiijTe 03 norflfe ©tebénoDne • lOL 

t>ærbii)6eb , njrn (fiftebe foeb^anfig 9^ai>n , og bcr opflobe mange 

m;e 9?at)ne efter ÆIo(lere, Sifpefoebec cg anbre faabanne SnbrcU 

niiii^er > font fremflobe ueb Æriflcnbommen. @n nogenlunbe fulb& 

{Icenbtg £)t>erfigt ot>et btéfe i Sanbrté forf!jc((ige @gne uilbe tillige 

gme en Ubfigt o\>er bete bat)flerenbe SSeffiiffcnfieb *. ©teber op« 

falbte« efter SRarie eller »or grue og abjfiUigc .lg)elgene, efter 

^toflei;, aSun!^ Slonne, ^annif^ ^ape(, efter be J^ofpitaler og 

anbte mitbe Stiftelfer/ bcr foebt^nnlig uare inbDiebe tit en S^^X^in^ 

0. f. fl.; f. •€>:. SRariager^ SWaribo; St. Sargene @ø, sSBjerg 

0. bc«I. ubenfor ^iøben()Ot)n, SRoéfilbe og næjlen en()i)er bctpbeltg 

^i<ybftab5 .StojietJIoD, ^ørenbe tit Spejtdb;^ Stofler paa SKøn 

(Paludan I. 264); Miinkæbothæ, SWuufebo i gpn (^Tjangeb, 

Script. VII. 523); Capellæ eder Sapflegoarbe i ejceUanb (ffl. 

65. :126)5 Spitelc Closter t)fb gunb (f(l. III. 499> 2flle 

faabanne ere i. 2C(minbeligf)eb UiU at for(!aae. £^cg finbc« ogfaa 

^^iit af bi^fe forDanfPebe t>eb ben fenere Ubtatc, faafom: ®pitat, 

®Pitct (Jppfpital) er efter en fcebMnlig Duergang b(ct>et tit 

Spejt/f. (Jf, Spejrsb^ part S»øn, for&en ©pitflébu (Pc:(u# 

^^^ I. 300. 309. 50iX 3 9laonet paa bet et Sifpefcebe tiU 

^wenbe ®obØ er Sij!pp«» gaaet ouer tit 25iø eltcr Tbz']^, uct 

^^03 tit Vis ; f. (5f. Si«gaarb og S?i^gaarb ^ famt ©cjjlorp 

(St^torp. a3t{fcpétorp) t Sbp. SSiflrupgaarb t)eb Stoéfilbe, {Bié* 

^orup i gpn/ ffii^ganrb eller Siégaarb T^aa ©am^ø (Lrr?/ged. 

Script. III, 358. (Dliiffcno goUcctan. og Zl)Uta om ©améø, 

®* 33 34). ^ert)eb fan ogfaa bemærf:^ ben SRaabe/ paa builfen 

SBunfene T^aa 8atin ubtrpf te eller oDecfatte banjle ©tebénatjn : 

9to«filbe (Hrékkelda) fora ba iffe mere af 5Wat)nct Sto, men 

^f lat. rosa; &lo\tmt SSitfføl (YithskyuæJ), et gtebéna^n 

^er forefemmer baobe i ©faane, ©jæltanb og SpUanb^ ft! bet 

f^^Uibelige ^x\\}n Vitæ sehola; Slojlcret ®m (Iloom, Oom, 

f^fmobentiig bet famme fom i ©aarbcn a Hæm i ^^orge) ot)cr* 

*) €fee ogfaa f)€rom <B. H. 23a^e^^ W« ^^- J'^- føQ* om 5tiob- 102 9J. 3)?. ^>euvUn* Om baniTc 03 nor|T<: StebénaiMte. 
i » 

fntteé Deb Ckara insulay Lygiim ctl^r Lognin t^eb Locus det 
(Langeb, Script. IV. 575), 0. f. fl.j flt ber fra flige SSunffj 
bfnævnelfer intet bør flutt<eé tit @tcb«na\>nc6 r)irfe(ige Setpbning, 
er inblpfenbe. 

©nbeltg f)at)e unbertiben foeregne, jlunbum i)e]\t wbetpbelige, 
^i|lori|fe £)m|loenbi3f)eber 09 S5e9it)cn()eber git)ct TTnlebning til 
en!eUe ©teberé 9?a\jne; SvnneDig paa gnafanb ^prtcetteé flt 
f)rtt)e 9Jo\)n flf Æong ffialbemar« Sagt (Stjancn, font b(et) lagt 
()er, naar f)an ffjlebe bib fra SSorbingborg '. SJaarnct »eb SSor; 
bingborg falbteé (Baafert i ^fnlfbning af Æong aSalbfrnflr« 
©potteorb tit ^anfejlceberne*. l^rirt^ebal ipM Sf)9^ofm ff«l 
^a\)e 5?at)tt efter en i8egit)enl^eb / ber fortcetteé ubførtig af Hctf 
(jrtrtt^ 3; Æt)inbe^erreb i ®ønbf)erberanb i S^orge fif 9la\)n efter 
et geltjlag, ba fun 6nfer btet)e ber tilbage *. Val, fom Se« 
gpnbelfe af et ©teb^na^n, er flunbum f ommct of SJal , SSoIplob*/ 
fom Valbrynd , cadaverum vel stragis puteus^. Slbf^f* 
ipaa bet Woe6, ()t)or ?Ree6nce« S3p i ©étofte ©ogn ipaa Jaalfli^^ 
ligger, finbe« en ^øj, falbet Sx>en^e5^øj (@ucennes^øD ' 
tbi/ ftgec en gammel SSeretning, fra 2frilb6tib inbtil benne B^^ 
(1624) l^ar bet ganjfe ©ogn l)olbt Sagt Deb aSagtf^enbe V^^ 
bette ©teb, at ©fibe i gejbetib iffe ber jfulbe tnbfa|!e JTrift*' 
folf « ; ba en faaban SJagtfoenb ogfaa T(>aci gi. X>* falbeéUen S^^^^ 
ffult^e ba tffe Kurebiger ^aa Sornf)olm fnarere ^at>e g?at?i^ 
fjeraf, enb enten beraf, at be tjare anlagte imob jturerne, efl^'^' 
fom QPoitgaart)^ uil, af SWanbénatjnet Æure. gignenbe P^^ 
tinbelfc ^atje 9la\)ne fom ^atiiil)øj, en Saffe paa éam^^' 
lLct)6l)øj t)eb fRørmg i Db6(>erreb , 0. f. t>. 5fnbre WaDne« PV^ 
rinbelfe angiDer J5>Jfto^»^w : bet nu forft)unbne 9lat)n iaMxbf^^^ 
tjeb SRingjleb (Knytl. Æap. 92) frem (lob, ba ^nub Javarb mP^ 

') ^rojcle (Jfterretn. 2 ^. @» 26. — «) paln^fl^ om ajJan ^ 

.237, if. eill>m, XIII. 754. — ») aScffr. om Zi)^, @* 235. ^ 

*) Halfss. ^ap. 4* — *) .Sojro, lib. 7. ©. 133* — «) ZvofclB ^' 

terretn. 2 »^. ©. 25. ®ee iøorigt om faali.anne JBagtbolb (5. '^ 

»a^en• 2Cf^anbl. IL 7-8. - ^) Sorn^olm« S5effr. e. 803-708- 9^ SK. $eterf<n. Dm banffe 09 nor|Tf ©teDénaune. 103 

bebe« paa bette @teb; @frat(a|!jar pna ©en jtarmcn i JRcga* 

lanb !a(bte« faa efter Sejbraanbcii ©Dinb ^elba (llkr. I. 268). 

af i«l. skralt! , et onbt fflcefen. gller 09 faabanne Waone, meb 

mete etter minbre ©anbfp^ligbeb, af fencre gor(!ere, f^enfore« (il 

^iftortfC befjenbte $erfoner: ilnubé()otoeb Deb O^pborg ^ar^ tfet^ 

(Bvam, 9lat)n efter ben fra 23enben flammrnbe ^rin6 Ænub 

^ciWaDfetii iRalMa Deb Dbenfe^ efter Y)et)e(#€imotifett6 gor» 

mobtiing, efter ben norjie Sart ^alf Xrnefcn, fom falbt i gpn; 

Sglasgnge ipaa !Rern()o(m/ fom ØFou^aav^ fbrmober (C 

292), af ben befjenbte eiob^Sgil. «&)>ab jtrltiffen meb ^enf^n 

til 9aa(ibe(td^eben af flige QVatntef Sorflarmg tan f)a\)e at iag!< 

^^9^j (igger ubenfbr benne 2ff^nb(ing6 .®rotnbfer, ber fun ()ar 

^ft tU ^enftgt at betragte bent i Iingr)ijlifl^sgeograftfI Jg)enfecnbe; 

^ foaban Unberføgelfe ntaa gaae forub/ og t etl^t)ett enfeft StU 

Mbe vet enbog onif)pgge(igere an\t\M, enb bet f)tv bar tceret 

wurigt, men ben er og brit>er bog jtebfe et SBibbcl til en langt 

W«i?e ^enftgt: 6tebft« SigtigJ^ebfantifoarip^biPorij! J5)enfeenbe. 

Sfjønbt betragtningen ^eraf. tigger tibenfor tort forefatte 

^<^a[, t)t( bet bog t^ære paéfenbe, tt( @tutning at anfere et 

9«^^ SpempCer i^a ben 3(nt)enbelfe , ber fan og maa gjece« af 

^' ^ ffg fe(o tørre og , fom bet beb fer jle jDjef ajl fpne« , ufrugt« 

t<tre (ingtjijlfffe Unberføgetfer. 

Sor at forflaffe ffg jtunbflab om @teb6naDne« rette SSetpbs 
nitt^ og JE&t)e(fe t at forflare bem , maa man ubDibe fin fBe« 
^^^dtning tt( 9la\)nene c\>tx ^ete 9{orbrn og tKgrcenbfenbe Sanbe, 
^9 r>3m(e benne Setragtning i biéfe {)ot)ebmomenter; ffuUe beri« 
***^ f)ifloritfe fltefuttater meb nogentonbe ®iffer^eb ubbrageø, 
^^ ttiaa man, ubruflet meb benne atmtnbetige ^unbffab, fcefle 
f^ iQpmærffom^^eb ipaa et enfett @trøg af bette tlUt f)iint Sanb< 
^^ anfee noget/ ber'maaflee er ^^øjfl ubetpbeligt, for meget, 
*'*^ f)eUer tffe owrfee noget; og man t>i( ba finbe, at en ©am« 
^^"8 of ®teb«nat)ne paa eet ®trøg fan gitje et faa ftffert ^ijloriff 
^^fuitat, fom bet er muligt at er()0lbe/ imebcn« ^wrt enfett 
''^bn for ffg intet fan U\)i\t, forbi bet gonfle tilforlbig fan 104 9i. 9}i. "ijiererfen. Dm DanfTe ocj norjTe i£feWnat>ne. 

tære cpfommct. Unberføgelfen om Ti^aUvent Ubbrebelfe i 9lpr> 
trn er een af te t»igtig|ie og intereéfantefle fra ^fUnolb; pa^ 
itiangfolbige ©tebcc finber man ©UbénaDite, fom ben Sag i 
JDag Dtbne beiom. S}i fcefle t)or £)pmcerffcmt)eb paa et faabont^ 
jDbenfe i Spn. S)et focubfoette^ ta fom noget, brr nnbenfleb^ 
ti(|lroe!(e(ig er oplpj!/ at ftnfCe og feltiffe So(fefIag beboebe i bei 
niinb(!e en Deel af 3pUanb og bete j^er; lEDerne Qamie og 
^(eéø beboebeé af faabanne golf/ ber i (Sbbaerne !albe6 3otnei 
og 2((fer. 2(ferne, en gottjf ^erffciflamme, ber bprfebe be tes 
fjenbte gamle ©uber^ £)btn/ 2:()or, o* f. d.^ bcog tit ^otUim^ 
og Ubbrebetfen af ben Seere/ be bragbe meb ftg, begpnbte meb en 
Aamp mob f)\m oprinbetige Solfeflag, l)\>\ltm efterbaanben enbrc 
ftg/ bee[ø t)eb Unbertt>lnge(fe af be !un t>eb raa (egemltg fraft 
ubmærfobe S^tner, beelé Deb frebelig Sorening meb be felti^e^ 
mere futtioerebe S^tf; 2!^or jlreb meb Scettemeerne paa S^Uée^^ 
()i>ortmob .l^Ier/ ber aUerebe før ^ffernel 2!nbt>anbring maa bat>c 
ubt)ibet (tt ^errebømme ti( benne SD, er()o(bt et S3eføg afZ\(tnt, 
og ligetebe« gjæftebe bem i 2(«gaarb '^, STOen ^»or føge t>i bette W> 
gaarb/ Åsgardr, Åsaheimar eller Gobheimar? Uncegtelig ber# 
boor ©uberne (b. e. ©ubefolfet, bi6fe ©uberé I5pr!ere) bengfln«! 
opH^t . ftg : altfaa fan bet i!!e t)cere ^iint }(dgaarb or>re w^ 
2)unafIoben; fra bette funbe Dbin umuligen ftge« at brage øjler;? 
pcta til ®plfe i ©oerrig^; men et anbet langt nærmere ^f^ 
^lééø/ faalebed fom ogfaa @norre tpbelig angit)er bet/ i Spn t 
SDmegnen af nuDcerenbe £)benfe. 3u|l ^er ftnbe t)i enbnu mm^ 
S)?inber om^ at bette ©teb ^ar Doeret et af £)lbtiben6 \)\%t'\%P 
©pebet for 2(feme« J^prfelfe: J!anb«bpen ?(afum minber o«, fom 
for()en er bemcerfet/ om et Asaheimr; £)bind 9}at>n ligger tp^ 
belig nol I Obenfe/ Oftinsey; Tpaa en ® i for[)ent)oerenbe ?Re^' 
bp()ot)ebé 00 ftnber man en flore og lille 7Lt^ovelunt> , og Xx^ 
øjlenfor benne en lille Jg)olm, falbet, fom Ve^e(•Øimonf(P^^ 

») IlarbarSsljdS, ©tn 35-37. — 2) Lokaglepsa, famt Brag^ 
r«5ar, ^ap, 55, — *) Gyifaginniiig, ^q:^. 2., YngUngas, Stap. ^ ^^» 3S. ^Il^eterfen. Om banfFe 09 iiorjTf v2tet)énaone. t03 

^ P«(J bette @teb; (Sfrrttta|!jar poa ©en itarmen i fRcyu 

'^"^ ftUbte« faa efter ©eibmaitbcii euinb ^elba (Ilkr. I. 268). 

^' '^^ skratti, et onbt SSOefen. eUer 0^ faabanne Stawie, meb 

'^*f«e|(er minbre ©anbfpnligfteb, af fenere gotifere, l)#nfore6 tit 

^'Porr'P bcfjenbte 9)erfonfr: ilnubéf)ot>fb ueb 9Jpborg ^ar, ifelge 

^'^^im/ 9lar>tt efter ben fra JBenben (lammfnbe ^.rine Jtni!b 

*^ri*(aofen; ÆatDaa oeb Dbenfe, efter V(t>e(f Simoftfettø gor» 

^^^bning, efter ben norj!e Sart Jlalf TCrnefcn, fom fatbt i gpn; 

Ss^asgngc ipaa SSern^olm, fom SPougaav^ formober (6. 

292), flf be« befjenbte »tobsegit. ^wb ilrltiffen raeb ^enfp« 

^^i ^aatibetigl^eben af flige 9latnie^ gor!(artng (an ()a\>e at iagh 

^^9^/ Cigger ubenfor benne 2(f^nb(tng6 ©rombfer, ber fun l)at 

^ft tit ^enfigt at betragfe bem i Ungt)i|li|l^5geograftjl ^enfecnbe; 

*n faaban Unberfegelfe maa gaae forub/ og i et^vrtt etrfett S{;i(> 

ftttbe Det enbog om()pgge(igere anfliUe^, enb bet ^er t^av tæret 

>nu(tgt, men ben er og bfioer bog flebfe et S7?ibbc( tit en (nngt 

^•jtie ^enftgt : Stebetd SSigtig^eb t antift)ari{7sbif^ori|! J^enfeenbe. 

@fiønbt SSetragtningen ^era^ tigger ubenfor Dort forefatte 

^aaif t>i( bet bog t^ære padfenbe, tit @tutning at anføre et 

9ar @^empter paa ben }(nt)enbe(fe , ber fan og maa gjøre^ af 

^* i (tg fe(t) tørre og , fora bet beb førfie ® jefojl fpne« , ufrugt* 

^«w (ingt)i(lfile Unberføgeffer. 

gor ot forffaffe fTg jtunbjfab om @teb6naune6 rette »etpbs 

"*"9 Og ©Detfe i at forftare bem , maa mon ubDibe ftn SBe» 

^''^^fltning tit 9?a\3nene ot)er f)eU SJorben og titgranbfenbe ganbe, 

^d r«tm(e benne {Betragtning t t)iéfe .^ot)ebmomenter^ |7utte beri« 

^^^ ^i(h)rt|fe JRefuftater meb nogenfunbe ØiWer^eb ubbrage«, 

^^ »tioa mati, ubruflet meb benne afminbelige Jtunbffab, foefle 

y^ Cpmcerffom^eb paa et enfelt Strøg af bette ell^r f)\\M ?anb, 

*"• anfee noget/ .ber'maa|lee er (^øjfl ubetpbeligt, for meget, 

^^tt jetter iffe o\>erfee noget j og man t>\i ba ffnbe, at en ©am* 

*^a of etebénaDne i^aa eet Strøg (an gtt>e et faa ffffert ^i(lori|B 

^♦riiCtat/ fom bet er muligt at er^^olbe, imebcn« ^oert en(e(t 

^^^ for ftg intet fan Um\t, forbi bet gon^e tilfwlbig fan^ 106 SR* 90?. ?J?terferi. Om banlTe 09 norjTe ©teS)«not>ne. 

en JBp/ ben falbteé berfoc Brynla, SSrptte ; ber, t)^ox JJjebf 
oIb6 m^tiglle ©tebec yyave , Ingbeé ogfaa SWibbelafberen« Bocj 
cUcc rettere /bi^fe fremjlobe af en ^ø^bingé ®aarb, bet otteri 
i ^ebenolb fanbteé t 9?arf)eben af Dfferjlebet ; til ot befræ 
aSigtig^eben of ©tebet SSellinge tjener berfor ogfaa meget t 
£)m{!()enbtg^eb^ at man t>eb famme enbnu ftnber SSorrebp (Sorgt 
@aarb og Skøtte ^ ()t)or ?cet)ninger af ben gamte S3org enbnufi 
bed i SJoIbdgaarb; ipaa SWarbejen/ fom fører fra benne SBøtte 
SBrpde^ (igge mærfetige ^øje (af bet @(agd, fom man eØ( 
falber @uf!ertop6f)øje) , tre paa ben ene og fitre ipaa ben anb 
@ibe af SSejenj \>aci en SKar! ncevmere Srptte enbnu en $( 
i ^Dtlfen ber jfal Doere funbet @raDf ruffer, ©txcrb^ 0. lign 
oppe t>eb SBellinge ^irfe ligge enbelig nogle ^øje, fom 3(lmu 
falber ^olagrel)øje 5 alt bf tte mfer^ at benne ffgn fortjener« 
nøjere antift)ari|f Unberfogelfe. ^aa ben anben ©ibe af Dben 
^enimob 2(afum til fiøbe t>i paa Sraugbe^ l)\)Ld celbre 9lat)n 
Frawithæ (b. e. Fråviftæ ; ecclesia Frautica^ Lange 
Script. I. 309; 1572 enbnu Frawede*), gro« eller Jri 
(greje) ©fbw; ogfaa l)er ftnbe« en mcerfelig ^ilbe, ^olefilb 
ber »eb @t. ^an«bag« Siber beføgeé eller beføgte« af 2(lmuen' 
og fanbfpnligt>iié t)il ber ogfaa I benne @gn t>oere anbre £)lbtib) 
(ætminger. S3i ftnbe altfaa ^er i en fort jDmfreb« ©teber fon 
lebe, §Dor baabr £)bin og S^or og grej og Balber blew bprfeb 
en Samling af be fornem|le af S^orbi'n« gamle ®uber; cg b 
bn>tfenbe ligger iffe ber i eet eller anbet 5Wat)n, men fortrinlig 
ben ^efe ©amling ; bet enfelte 9Jat)n f unbe Dcere tilfoelbigt , N 
^ele ©amling fan umuligen txere bet. "^an \å\ ^eraf i ^ 
binbelfe meb l^t)ab bir er befjenbt om (^gnend forbumd SBe^fl 
fen^eb ^ funne banne ftg en temmelig tpbelig goreflilHng om b( 
ælbgamle egentlige £)binéø , og be toeb benne anlagte garn 

*) 8igefom graugbegaarb falbeé 1509 Frawitgaard. — *) ^ 
ogfaa jtun iUagnufenø Optegnelfcr paa en ^t\\t til 3eUinge# 
Stioerup« Otejfeiagtt III. 160. — ») ®ee ^)erom X)et)ehSiiiioiii* 
Sorgtuinev, 1 «&. 6, 12-15* 5, SR. 3)?. ^eterfen. CrøtnnjTe o<)nor|Te©fe&éiiaDne. 107 

Subetoliger, en ©træfning^ ber meb ?Rcttf funbe fnlbc« Asa- 
heiraar, farat fra bette ^ODebfcebe/ fom bet efter ntte ()i|lorij!e 
09 lofafe SSIb'neébprb l)ar Doe.ret, fdrfølge 2(falærend Ubbrebetfe 
Dibere, ©fjønt ber paa bi6fe Stabe i!fe fan leDfteé en ubfcrrtig 
Sremllitting af benne Unberføgelfe, faa funne maaffee bog føt« 
genbe ©runbjlrøg t)oeffe 89II ()o6 en eller anben 8oefer til nøjere 
at betragte benne eller ^iin ©gn , ber f)n f un næune^ , fom Dps 
ni«rffomf)eb tjcerb, 3fntager man nemlig 2tferneé Snbuanbring 
at t)ære jleet , fom ©norred gbba figcr , fra graflanb (granfen) 
til ©arlanb (^oljleen) og berfra til gjejbgotfanb (Spllanb), faa 
finber man 5Winbet om JCfalæren« Ubbrebelfe l)er befaret i be 
jleSijiglfe ©tebénatjne 2Bon«bef, 3fa(lrup^ og bet norbligere SDBon« 
filb/ m. p. gra .^aberélet) gjorb tilbøb ftg ba en pa«fenbe 
Ct)er9ang til gpn otter SDerne 2farø og SSaagøj ben førfle vifer 
N til 2Cborreminbe/ i l)\)\é 9?a\)n ligger en 83org tjeb Ubløbtt 
<^f ^n gjorb eller Tla, og l)\>ot ber ogfaa enbnu ftnbe« Slbtib«^ 
l«t)nirrger; ben anben ttifer til 2téne« (2f6fcn«), ^A?ort)eb 5J!()orø 
%er. .^erfra fan man følge ben rimelige SSej ab be i Dtbs 
tibclt mee(l beboebe- Øteber , meben« bet øvrige uben St)i\)t laa 
uWjenbt, bebceffet meb ©f otte 5 nemlig forbi ©amtofte (Sam* 
meltofte) og @øbp til Æjøng meb Æilber^ Cfferfteber og ^ebenjfe 
8wbf)øje, og gfemløfe meb ftn 9{une|!een^ lang« meb £)benfe 
5tft op til 85etlinge, Sbenfe Sp og be ©teber omfring benne, 
N tti alt ^atte ncettnet. ^erfra, fom fra J^ottebfæbet, gif 
Saftningen aabenbar norbpaa til ^int anbet SeJbringe og Soa« 
l^rup i l«unbel[)erreb/ og fra bette ^unft tog ben berpaa, at 
llutte efter Dlbtibéloettningerne t ©anbager og Oulbbjerg ©ogne^ 
^m til SSogcnfe. SWob ?Worbo|l er Ubbrebelfen enbnu tpbes 
%te tit J^inbébolm, l)tti« 9fattn (J^egneb«l)olm) antpber en tiblig 
85eboelfe^ mobfat ©fottegnen, og tttenbe SSibper^ føpen Sorup, 
*^ for^enttærenbe Sor6lunbegaarb meb bere« Sfferjleber og ©ratt« 
We bære enbnu tpbelig SJibne om , at be gamle ®uber bprfebeé 
^. ^m,l (om et gat(.tne(t æifindcbol notOpoc, at hmt ^t>^s 
'<K ^iitit ®«ret>(rirt. ^m Sieflfanten ec Ubbrebrlfen wl 108 91. 5)?. ^V'^^'rf^n* Om banjTe og nor|Te ©teWnaone. 

rimeligfl jleet fra TTéfen« af mob 9lorb ODer Satélet) («?alber«(et)?), 
ber ()ac et ^ebenjf 2(Ucc, S3lbp og S^amborg (®amnie(6org) mob 
SRIbbelfart; ben gamle ^jobflab Sonéøre, Stoec^Ur) meb ftn 
^æmpegrao, ef(ec t)^[é ^am SSøcnene enbnu (,tibe 9{an!e" i 
Spn/ famt bet norbligere 2^aacup/ i)Dor bec uben Zr)M ^b SK^ 
Ied()at>e t>ar et S3i!ingebo(^ ece ogfaa hat, faaDel fom 9laMtit 
^inbégat)!^ 9)?inbec om en tibdgere 93eboe(fe. Sceferen maa fdD 
fca 2(afumf)erreb / ubenom 9?pborg/ b^id 9{aon oabenbar nof 
t)ifec et ftlblgere 2fnlæg/ ooer grørup (Fratorp) og ®ubrnf« 
berreb (GoSheimahera?)) følge Ti\ai(zan til Æaafinge (S^orf 
@nge); bet er nemlig ^ec t('!e min «!^enftgt at ubt>i!(e alt bettci 
(Ine enfelte iDele, ()t>orti( ber ()ører en 8ofal!unbjfab , jeg iUt 
befibber , men !un at gjøre opmoeilfom poa , b^or meget bet lab« 
ftg op!(are Deb SSetragtning af be gamle 92ar>ne/ og ()m(f<t 
?p^ ber otjer^oDebet funbe ubbrebeé oDer Silflanben i fyhtM\K 
naat man for 25anmarf, eller enbnu bebre for l)ele Slorbe«/ 
erbolbt en &t)erftgt ot)er oKe be ^teber^ ^Dor faabanne SHinbec 
fanbte^ eller finbeé, iffe fom et eller anbet moerfeligt 9)unft/ 
men fom flere i ()inanben gribenbe Slinge ^ ber alle ttlfamin<n 
ubgjøre een fammenf)oengenbe ^jeber 

Jigefom man r>eb bc npéanførte 9lat)ne, Obenfe, 3{afum/ 
85elbringe^ graugbe lebte6 til et for Dlbbijlorieit »igtigt SefulMl/ 
faalebeé \3il gccferen lettelig ffjønne , at ber fra lignenbe SlflW« 
funne ^ente6 mangfolbige Dplpéninger om SRibbelalbt-ren. 4^oilN 
ajigbom frembpbe iffe i benne ^enfeenbe be enten enbnu tilMf* 
renbe eller for iffe meget lang 3!ib (Tben forfuunbne Slagne |)iifl 
®aber, ©traber, ^labfer, ©aarbe, o. f. t>. i Dore ^iøb|l«ber. 
Setragter man een af bi6fe unber ert tilligemeb bene nærmet 
£)megn; laber man 9{at)nene troebe i bereé behørige gorbinbelf< 
meb be ^ijlprijfe efterretninger og ©agn^ ba Dil man t)«w^ 
©tanb til bettteb at banne ftg et temmelig lignenbe og-liwl'd^ 
©illebe af Spen i ben5 Spfomjl/ ben6 9?oeving og J^anbel/ fii»"' 
er^olbe Æunbjfab om btn6 uigtigjte SWænb. Sage Di Æjøben()a»« 9J. 9)?. ^Jeterfen. OrøtanjTc 09nor|Te©teMiioDne. 107 

®ubfboltger, en Stroefning, ber meb fRHU funbe falbfé Asn- 
'*^iraar, famt fra bette Jpouebfcebe ^ fom bet efter otte ^ijlonffe 
^d lofde Sibne^bprb l)ar Doeret, forfølge 2(faIoeren« Ubbrebelfe 
^t^ere« ©fjønt ber paa biéfe Slabc i!fe fan Ur>mi en ubførlig 
rrniftiffing af benne Unberføgelfe, faa funne maaffee bog føC« 
ubr ©runbflrøg Doeffe Sp|l bo^ en eder anben Soefer tU nøjere 
betragte benne etter f)iin Q^n, ber ^er fun næ))ne^/ fom Dp« 
«r!fom()eb Dcerb, JTntager man nemlig 3(ferne« SnbMnbring 
ctc Dære fCeet, fom Snorre« @bba flger, fra graflanb (Jranfen) 
til Sarlanb (J^oljleen) og berfra tit JRejbgotfanb (3ptt«inb), faa 
fiiibfc man SWinbet om TTfalcerené Ubbrebelfe ^er bewaret i be 
1le«)jig|!e @teb6nat3ne 5Bon«be!, Tfaflrup, og bet norbllgere 5Bott* 
pib; m. p. gra J^aberétet) gjorb titbøb ftg ba en pa«fenbe 
Stwrgang tit gpn otjer JDerne 2farø og Saagø; ben førfte \>ifer 
^ til Tfborreminbe/ i f)\)\é 5Wa\)n ligger en 25org Deb Ubtøbtt 
^f tn gjorb etter Tta, og ^t)or ber ogfaa enbnu ftnbe« Dlbtib^^ 
'»bninger; ben anben \jifer til 2téne6 (2féffné), ^t^ortjeb S^orø 
%tr. J^erfra fan man følge ben rimelige SSef ab be t £)lbs 
%tt meejl beboebe* ©teber , meben« bet øvrige uben St)i\)l laa 
ttbefjenbt, bebceffet meb @fot)e; nemlig forbt ©amtofte (®ams 
heltofte) og @øbp til Æjøng meb ^ilber^ Cfferjleber og ^ebenffe 
®tat)^øje, og glemføfe meb ffn JRunejleen/ lang« meb £)benfe 
'fft op til Settinge, Dbenfe SBp og be ©teber omfring benne, 
fom \>\ alt f)a\>t ncet)net. ^erfra, fom fra i^oDebfcebet, gi! 
^ftningen aabenbar norbpaa til f)int anbet S3elbringe og Soa^s 
ftnip t Junbe^erreb, og fra bette ^unft tog ben berpaa, ot 
ffutte efter Dlbtibéloetoningerne t Sanbager og Oulbbjerg Sogne, 
^♦jen til Sogenfe. SWob ?Worbo|l er Ubbrebelfen enbnu tpbe? 
^'9we til J^inbébolm, ^)pi6 9lat)n (Jpegnebé&olm) antpber en tibltg 
^'^oelfe^ mobfat Sfotjegnen, og t\>enbe SSibper^ SSpen Sorup, 
'** for^ent)ærenbe Sorélunbegaarb meb bereé Sfferjleber og ©rar)« 
Me boere enbnu tpbelig SJibne om , at be gamle ®uber bprfebeé 
^^ foawl fora et gai^melt SSif ingebol norbpaa, at bere« Spr» 
^'^* ^Ibebe ®ørøt)eriet. ^aa SBejlfanten er Ubbrebelfen uel 110 9}. 9)?. ^eterfen. Cm DnnfTe oø norfVe &tebénaDne. 

£){}crgQbe^ t)eb ()t>i6 @nbe S^fierport banner SSpénd ®vetnh\t, øg 
taftt t>i IS)ecfra tgjen S3(t!fet ^en poa (^øjre @tbe af fBiemebce« 
gabe (fenece Æjøbmangergabe)/ faa mober t)ort £)je næppe anbft 
enb en!e(te ^ufe og ®aarbe meb fiore Aaa((^at>ec ^ og af biéfe 
fremtage tgjen be «!pufe og S3ober^ fem 9}eberIoenberne fra @(ø< 
ningen l^at)e opført i ben efter brm falbte @rønnegabe< ^ut 
SSejen fra 93imme({Iaftet neb mob @tranben (®ammef @tranb) 
ftnbe Di i J^pflenfircebe {Sp&\xiå)m{tta^t) be tp|{e ^eberfoenbe 
meb bered S3obcr/ og t Aompagniftrcebe fee Dt aUerebe abfFiØige 
af ^anfeaterne opførte 9aff)u\t. «I^Dor ubetpbetig er nu &mt 
gaben/ og ^oilfen 2&b(ing6 (KaDn inbflutter ben iUt, nemlig 
@6b.ern @naceé; cg ncbe Deb ©tranben^ ^Dor rimeligDiid @mU 
a3ot()es^afn er M ®U\>, f)m S3pen6 føtfle ^ptter bim xt\ft, 
bDilfe 9)?inber ftnbe Di i(fe ()er om f)an€ enbnu ^ertigere %x^ 
(tngbrober/ SSiffop 2(bfa(on! 2>et er no( at nceDne bette; t £(([<* 
ren« Sanfer \>\l ba af (tg felD banne ftg en ()eel 9?ceffe af gore» 
fliUinger om tette ®tebé 2)?oer!e(ig^eb og htt^ mangfolbige Dn^ 
piftelfer. Dg for iffe at gaae bpbere inb i en ©filbring, fo«i» 
Di bog iffe ^er funne fulbrnbe/ maa bet Doere no! at erinbc^ 
goeferen om, at ^a^nt, fom gargejlrcebe , S?anbfun|}en , ^attr^ 
funbet/ J8remer.()oImen / o. f. d. ligelebe« giDe 3bee om, beiC^ 
()Dorlebe6 85pen Dar bejfaffen , beel6 ()Dilfe gremmebe ber, ^f^ 
f)anb(ebe; famt at en enbnu flørre 2J?ængbe fra be fenere SibeTx 
fom ©finbergabe^ garoergabe, ©ilfegabe, JBabjlueflrttbe/ *Io^ 
flerflræbe, ©altboberne, ©mebiegabe, ?aré s 85 jørndfhrcebe (eft<^ 
gaéfe fiSjørnfen), ©aarbene ^iUgaarben^ SRofengaarben, ffiiiti^ 
gaarbeU/ o. f. fr. ere (igefaa tpbelige SBinber om S3pen6 gtfW^ 
Doept, mærfeligjle Snbretninger, fortrintigfte 83orgere og be %e^^ 
anbringer / ben efter^aanben t)av unbergaaet« S3ilbe bet iffe vctt ^ 
fortjenjingt/ Deb Doce minbre ^jøb(lceber, om ()DiIfe Sj\%mf^ 
ftger od faa (ibet^ <\i famle og fammenfliHe^ faa Dibt muligt/ * 
et ret leDenbe SBittebe alle be mærfelige 9JaDne, ber paa een ell^*' 
anben SWaabe Dife SBpcn« gorfatning i gortiben og inbe^olt>« 9J. 90*. i^eteifen. Oin t>anfTir Ofl norjTe 6tebénaD«e. 111 

dlinbtt Af ben6 briftigfle SBorgcre , for at iffe bet, bet maaflee 
tibnu Iet)er t ©ubbmé @rinbring/ men betragtet meb Stgrgpl« 
»ig^eb of ben pngre ®tcegt/ gan|!e og albeled |IaI ODergtt)eé ti( 
forgtemmelfe. 

3 bet jeg flutter ncert)oerenbe 2(ff)anbnng føler jeg (et^enbe, 

)t>or mangelfulbe biéfe SSemærfninger ere; om mangt et enfclt 

)amme(t ^a\}n funne 9J?eningerne tære meget beelte , og mangen 

tpnbtgere Scefer M maa{!ee fi'nbe, ai jeg i!fe ^c^r truffet bet 

rette; be forandringer, fom ®teb6nat)nene efter^aanben ^at>e 

unbergaaet, funne fremfatte« mcb langt jlerre gulbflcenbig^eb ^ ; 

j<9 beber berfor ficeferen at betragte bidfe 85eracer!ninger fun fom 

et 8ibrag til at oplpfe en i ftg felD bunfel SRaterie, ber Del iff; 

^At nogen inbgribenbe SSirfning \iaa SSibenf!aberne i 3(iminbe« 

llgl^b/ men fom bog i bijlorij! J^enfeenbe fortjener at betragte«, 

for at i!fe SJiibfarelfer ffuUe toebblioe at forplante ftg fra @frift 

til Sfrift og tilfibp faae Ubfeenbe af paalibelige jtjenbégjerninger, 

09 for at be €^teber^ om ^ml!e <$i(iorien tier, funne erl^olbe ben 

SpIpSning, ber tilfommer alt, i l)t)ilfet noget af t)ore gcebreé 

Sfftb og ii)acih laber ftg tilfpne* 

') (Sn faaban moerfelig £)t>ergang, bet er mebbeelt mig of ^r« 
Studios. jur. Bnn^fen, er ben fra holt, glt« holtæ, til ^elte, 
fom i Lerholtæ, eller, fom bet ogfaa firioeé, Leroltæ, til Ceerette; 
faa meget ntarfeligere, fom bet gamle 9^aon ogfaa b^r f)ax antaget 
Ubfeenbe af et ganffe anbet banff £)rb, af b^ilfct man let funbe fri 
P^« til ot ublebe S^aenef^ 112 

£>m be €n(jetjTeé ^anbet og Joftb m 
3f(anb i ti(t l5be 5(ar^unbvebe/ tf« 

' mel) ^enfi;n tit iJetumbue'é formeentlige 9leife 
tcrtil i ?(aret 1477, og l)mé SSeretniHgec tiif 
migaaente; t)et) 5i»i^ 9)tagnufen. 
avS^itff i bet 15be 2far^unbrebe brog ©enuefercn (S()ri(lopJfr 
(Solumbué gjennem en flor J)eel af (Juropa , . meb Sorjla^ til for« 
ffjellige ^offcr om at fege npe ?anbe »cflen for ©uropa, wm 
ble\) aft)ii(t/ ba f)an6 STOeninger og gor()aabn'm9er anfaae« for 
urimelige. 9Jeppe ^ar bette gorflag Dceret ubef jenbt feer i ?anbft 
paa ben 2!ib , ha l)an ogfaa \>at i @nglanb , og frémfatte bet bet 
for Stegjeringen. De iélanbjBe ®aga|!rit)ere ^»i\)be atterebe l(Wg« 
forl^en be|fret)et Tfmericaé Dpbagclfe og SBetoelfe førjl i bet Ilt* 
Xir^unbrebe af S^loenbere og 9iorbmoenb/ ja enbog ben Saaéi 
fom biéfe ©ofarcre (Iprebe ber^cn. ©n buelig banf! ©totem«* 
nifler , l)\)em bléfe gfterretninger l:»at>b« tjceret befjenbtf/ Dllt>* 
uben Z'oi'ol meb ®(oebe l)at)e taget imob (!olumbu6'é 3or{Iaø^ 
og faalebeé fat Danraar! t Seftbbelfe af be u^pre gorbele, for^ 
i ben aib^alber maatte flpbe af ^in SSerbenébeeW Sgjeijffnbelf^r- 
afbenpttet paa en flogere og menneffcligere SWaabc, enb ©pc*- 
nierne brugte i at unbertt>in9e ben og anoenbe ben6 ^fattf, — ' 
Orenlanb« Dpbagelfe i^aa np og ©rf)Den)elfe. til 2)anmarf rae^ 
biéfe6 mange ga\)n(ige Solger ^ Dåre t)irfelig Srugter af Aunb^afr^ 
l)entet fra gamle iélanb|fe ©agaer^ l)t?ié Sror)ærbiql)eb af din ^ 
?anb« faattelfom ogfaa TTmericaé, famt bere« Snboaanere«, Sr^ 
|!affen()eb er i be npere STiber befræftet ipaa ben nfeejl jnblpfenl^^ 
2Waabe. " 

©aalfbeg ffrett jeg allerebe for 20 2far fiben'^ ba jeg »r^ 
l)at>be en bunfcl 2(ne(fe om^ at (Solumbud muelig i @ngl<att> 

M 3 en lille Kf^anbling ;,om »&olbergé ^aarbe ibom oocr SfJorben* 
Olbfager og gamle ^iftorieé ©tubium" i Ht^tne 1813, S3. K ©. ii^* 9}. ^. ^etei'fen. Din ban^i oø norffe 6teb<nat)ne. 111 

IDlitibet af ben6 briftigfie SBorgere , for at iffe bet, bet maafltt 
fiibntt (et>er i ©ubbené Srinbcing, men betragtet meb Sigegpl« 
big^eb af ben pngre @(cegt/ ganfle og albeleé |Ia( omgiueé ti( 
SocgUmmelfe. 

3 bet jeg flutter ncert)oerenbe 7(fbanb(ing fø(er jeg (et>enbe, 
^w mange(fu(be bi6fe SBemætfntnger ere; om mangt et enfclt 
gQinmeU 9}aDn funne S)?eningerne t)oere meget beelte / og mangen 
fpnbigrre Scefer Dit maaf!ee ftnbe, at jeg i!!e (^ar truffet bet 
i^ettf; be Soran^ringer , fom ®tebénai>nene efter()aanben l)at>z 
unbfrgaaet, funne fremfa;tte6 mcb (angt {lerre Sulbflænbig^eb ^ i 
jfg b«ber berfor Sceferen at betragte bidfe SBemoerfninger fun fom 
ft Sibrag ti( at oplpfe en i ftg fe(t) bunfel 9)?aterte, ber Det iff; 
N nogen inbgribenbe S3trfning paa 9Siben{!aberne i }((mlnbe« 
h¥^, men fom bog i bijlorij! ^enfeenbe fortjener at betragte«, 
fot ot iffe ajilbfarelfer jfuUe tjebHiue at forplante |ig fra ©frift 
til Sfrift og tilfibjl faae Ubfeenbe af paalibelige Jtjenbégjerninger, 
H for at be ^teber, om ^mlfe ^iflorien tier, funne erf)olbe ten 
Splp^ning, ber tilfommer aft, t t)\)iiUt noget af t)ore gcebreé 
8«rb og 2)aab (aber ftg tilfpne* 

*) @n faaban ntoerfeUg ODergang, bet er ntebbeelt mig of ^r« 
Studiog. jiur. BnuM'en, er ben fra holt, glt. holtæ, til -el te, 
fom i LerhoUæ, etter, fom bet ogfaa ffrtDei, Leroltæ, til Seerelte; 
f«« weøet mærfeligere, fom bet gamle ^am ogfaa ber b^^r ontaget 
Wl>feenbc af et ganffe anbet banjf Drb, af f)m\Ut man let funbe fri 
^^ til ot ublebe 8^a»nef* 112 

Om be €n(jet)Teé ^anbel og ^(tvb pa 
3f(anb i ba l5be 5(ar^unbveber H" 

• met ^enfi;n tit dotumbué'é formeentlige 9vc 
tcrtil i 2(aret 1477, 09 Ijmé aSemninger b< 
angaaente; \)et) 5^^^^ 9)tac)nufen. 
awibii t bet 15be 2(ar()unbrebe brog @enuefmn Sf)ri{}op 
6olumbu6 gjennem en jlor Deel af gurcpa , meb Sorflaj tit ( 
ffjelligc .?)offec om at føge npe ?vinbe Deflen for guropa, n 
blei) af\)ii(l/ ba f)an$ STOeninger og gorfjaabninger anfaae* | 
ucimettge. 5Reppe tjat bette gorflag Dceret ubef jenbt bet i ?ani 
ipaa ben 2!ib ^ ba ()an ogfaa Dar i @ng(anb , og frémfatte bet t 
for SRegieringen. ©e iélanbjBe @a9ajfri\)cre ^»it)be atterebe (an 
forben bejfreuet 2fmericaé Dpbagclfe 09 Setoelfe førft i bet IJ 
Xirbunbrebe af S^fcenbere og 9Jorbmoenb, ja enbog ben Sact 
fom biéfe »gøfarfce jlprebe berf^cn. 6n buelig banf! (Staten: 
niflec / f)\)m biéfe gfterretninger l^aDb« Dceret befjenbte, \)ll 
uben Zwi meb ©læbe tjam taget imob 6olumbu6'« Jorfla 
og faalebeé fat Sanmar! i Sepbbelfe af be ubpre gorbele, fo 
i ben Stbdrtlber maatte flpbe af &in SSerbenébeelé 3gjenftnbe!| 
afbenpttet paa en f logere og mennejfcligere 5IKaabe, enb @p 
nierne brugte t at unbertDtnge ben og ant)enbe bene @fatte« - 
®rønlanb« Dpbagelfe i^aa np og 6rl)Dert)elfe til Sanmarf m 
bidféd mange gat)nlige golger, t>are Dirfelig grugter af JtunbfCa 
l)entet fra gamle t6lanbffe Sagaer ^ l)\?ié Srotjoerbig^eb af j|i 
?anb« faatjelfom ogfaa TTmcrica«, famt bereé Snboaanere« , ff 
jfaffen^eb er i be npere STiber befræftet ipaa ben nfeejl tnWpfen 
aWaabe. " 

©aalebeS ffret) jeg atterebe for 20 TTar (tben^ ba jeg ! 
l)at>be en bunfcl Ht\el\e om^ at (Solumbud muelig t Sngld 

M 3 en Ittte 2Cf^anbting ;«om «&olbergé baarbe iOom ooet 9lcxU 
Olbfager og gamle ^iftories ©tubium" i 2(tbene 1813, S. I. 6. r Scnn 9)?agnufett. Om De Sngel|!eé S;>ant>t\ \>(ia ^élan^ 1 13 

Attik f}a\>t (lørt etter (oefl noget af be' gamle t6(anbf!e Qftttuu 

vtnget om 7(merka, men bcrimob albeleé ingen om bet/ at 

6o(umbu6 r^lD t)irfe(i9 nogenftnbe ()at)be befegt 3d(anb, bt)i(fet 

bet bog nu fbrefommec mig at SopitainsSieutenant S^^^ftmann^ 

t ftt ()er or>enfoc inbrpffebe 7(f^anb(ing om be 3^nierne tUffrcDne 

Sieifer i 9}ocben/ l^ar tiljlræHeligen op(p|l og bet)ii|l. Da bog 

m^iaffee t(!e aUe (hap t)iUe ^plbe benne SRening, ec bet iffe 

ouerfiebigt at unbecfløtte ()in for o^ npe og intereéfante ^ijiorijfe 

£>|)bagelfe meb flete ©runbe, og fertil t)i( jeg ba iffe for min 

j&ee( focfømme at bibrage en ringe @fien». 

)Da fe(t> en 3ui1a ^ar bencegtet ben ^iftoriffe Xienbégjer* 
ning: at @nge(émoenbene bret)e ^anbel paa S^anb i bet 15be 
'SCttdunbrebe (iKb ^mlfen Seiligbeb 6o(umbué, fra @ng(anb af^ 
tunbr teføge Sanbet; fee ooenfor @. 25)/ tiUaber jeg mig at an* 
fote ber enb flere og fulbftornbigere S3et>irer berfor enb bem fom Sapit* 
3a(irtnionn atterebe (@. 26-27) ^)ar paaberaabt ftg, mejl af 
^U tnbrnlanbfle , famt og tilbeetd brittifte Jtilber , tfær af au« 
^mi^t 2)ip(omer« . 

3^(anba ^anbe(é()i{lorie 6at>ed tun fcerfliU paa Srp! i et 
ttfu(b|loenbtgt eei(ig^eb6f(rift af afg* ©tiftamtmanb iD(ar> ^u* 
P^nfen^ 2)eri berette« b(ot (@. 12) følgenbe om ben ælbre, 
f<^<t folbte engel|le Jpanbeldpertobe i Sanbet : ,.Sra Zaut 1400 
f^^ beSngelfle« ^nbet, ^t>tUen be ^at)be ført i Sanbet i bet 
14br Tiatfymbubt, jDoer^aanb. 2)enne Dar i Sørfiningen taa$ 
lelig; 5eteé $anbe(éDarer vare gobe, og ^riferne anfaae« i!!e for 
'^^illigC/ men bet iNirebe if!e (cenge; ^anbelen b(et> t)Olbfom/ og 
utrolige Sorurettelfer bleDe i bøief^e @rab af biéfe %ott ubøt)ebe; 
^an, ^ipnbren^ Dprør og' @lag«maale lebfagcbe famme^ ^\>ilh 
^^^tf monge SWenneffcr veb 8it)et." ^aa flige SSolbfom^eber op* 

^) 5tortfattet Unberretning om ben iélanbfPe »&anbelé gørclfe fra 

^^^ 874 til 1788 0. f. 0. 'iJCbb. 1798. 8. (71 ® J JDerweb maa jeonfiire« 

^^^n ^ic^fenfi Ubfafl til en iélanbf! ^anbeWbiJlorie i ben 3bte Ubgaoe 

^^ *&olberg« ©. bg 9t. g. o. t>. Øtat (©orø 1762/ 4) €5, 366-381 lif« 

^- 370-372). 
^<>ifblff SJibeffrift for Dlt>f onbioOeb , 2. ©. 8 114 gtmi irøaønufen. Om be Snøel{f(< J£)anbei poa 3£kui(. 

rrgtirr en 2(iiiii(rr!ning enfrlte Sjrempfer fra Haxtw 1433, 1468 
og 1490/ famt abfliaigf ^rre fra brc 16be Xarf^imbrebc. 

3 J^orxbfagcn befræftré m^no! bmne fortfattrbe Unbmit^ 
ntng af 3^(anbé og Z)anmarf6 gamle Tlnnain o§ SSreoPato/ 
fem bog !un inbe(^o(be faare libeti Splpéntng ^om, »cbio» 
menbe bet 14be Xacbunbrebe. 9}ogIe bertil ijiørenbe SReroeatir, 
fem angaae bet om^^anblebe lobe, anfører jeg ^ fereMig i 
ibronologtp jDrben. 

(Samle ^nbfretyne Tlnnain melbe, nogle t»eb Xoret 1411 
anbre t)eb 1413/ at Aong @ri! af Pommern aflerebe ba ^ åé* 
gtt>et en %CTetbnin^ for 3<Ianb/ (^Mrt ^an alvorlig fécM å 
J^anbel meb anbre engelfEe Sefarenbe enb bem, roeb (^inlfe m» 
ber r>at \)ant iii at f)anhlt, ber oe( m( ftge meb onbie £)ib: fw 
fer()en f^avht er^t^erort (K>né fceregne SiOabelfe ti( 4>anbel|ii 
3é(anb. 1411 ommelbe uubghme Unnain, at fymM bre»rf 
meb engelfEe JtjøbmanbéfEibe paa SSerøorbene. Cn enjrif 
Ajøbmanb/ ber falbteé fRidfoxb, foreoifle 1413 S^s/i^htniS^ 
lanh et Bepai eUer SiUobelfeébret) fra £)anroarfé Jtonge/ o# 
banblebe frit ifølge beraf. {)an mebtog fra £anbet 5 ai§0^ 
Søfot!/ fem i 1412 tnire anfomne bertil i en SSoob fra ^ 
brittifE gifEerfartøi. Wlan ftnber eØeré Spor til faabonne S^ 
f(ere< £anbinger/ J^anbel eUer ^Ipt^un^tt i be Hat paa taaittC^ 
forfljeUige janter« 1413 talte man b?r i alt 30 flige Sfit^' 
^aa lamme Sib anfom og engelfk Jj^anMéftiht, bMnbloabt ^ 
allene til. Sefimannø; eet af bem tilførte Aongen af SngloiiØ 
felD og meb(HiDbe ban^ fBret) til {anbet« iTmrigbebet og ppperfi^ 
SRflrnb/ (^ri fykn begjerebe StQabelfe for ^onø Ubfenbinge t^ 
Unberfaatter til nbtf)'mhxtt JljøtmanbfEab i betø ^tmt. 3 S*<P^ 
ntttgen ntøbte bi^fe fremmebe ^anbUnbe en Z)eel Sanfelig^rbft"^ 
men til 6lu(ningrn fif be bog bereé 93iIIte frem/ og ben ftf^^ 
lebeé ba begpnbte eller fernprbe J^ntel tmrcbe i mere enb Ni^=^ 
anbet ^unbrebe Var brrefter. 2)et farome Hat finbeé og 
Srif at I^WH protegeret imob be GngelfEeé Siffert og {kmbd 
S^lottb / uben fnm« fpeciefle SiUobelfe / i en eiriMffr til Stnn ^oønitfen. Cm be (SnoeljTeé ^anbel ^^a ^Uanb. 115 

4^nirt! 5 (af (Dtlfm @«(ben iflerebe forroengfl ^r mebbetlt ft 
ttbbrag). S^an fohtQrbe ben famme Afage^ famt paatalte ub^ 
ø^ebe S3o(broni^eb(r 1415. &ammt (Sommrr (1415) loa« 
6 engelfle ^anbr(d|{ibe aOtene i ^at>nen ^at>nefjorb. @rt af 
b^m . fragtebeé af Jtongené lBc()n6manb ouer 3<(anb/ SJtgfud 
Smføn {)o(m, for 60 {otflec ter Sif! og en flor 2)ee( 6øl\>i 
penge, l^iN)rmeb ^an ftlx> afreifle tit SngCanb. )Den 28 9^00. 
r X ubfiæbte «^enrtf ben 5te et So^^ub foc bet notfie Var mob 
ftne Unberfaatteré Sif^rt eQer %att paa S^Ianb paa anbce 9Raa« 

- ^, enb bet fra gammet Sib ()at>be funbet @teb. 3 be notft 
POQføfgrnbe Var tiltog bog faabanne brittif(e %iflliu etter S^an^ 
^ttfEibe« Vntat meget betpbelig; t^t paa Sfjoertorébag (ben 13be 
l^ttt efter ben ba brugelige ju(ian|fe 6a(enber) t Varet 1419^ 
Mt^e, t en uf^pre af @neefog tebfaget jDrfan^ fom !un Darebe 
^ttent 3 Stmer , tffe minbre enb 25 engelffe @fibe ^, af f^t^itfe 
®obfft og SSragene opbret>e ^ifl og ^er paa Jtplletne, pien fylt 
S)?anbfFabet omfom i ^at^eté Selger« 3He beéminbre anfom 
^ffiSige engelfle ^anbetéflibe tit {anbet i ben paafetgenbe @om» 

, ^^r, efter ^tmb man feer af et Sittabetfe^breD , ubfloebt af Aon» 
ften« Cefating^manb Vmftnn S()or{leinføn ^ i .l^at^nefjorb SRars 
fttete« 2)ag (ben 20 3uCt)/ for be ^anbrenbe, fom ba op« 
^l%t ftg ber i ^a\)nm, tit at briDe Aje^manbj!ab famt ub* 
^uftegifFere/ baobe paa. SSeflmannøeme og ot)era(t paa ^ete Sanbet. 
^eg fpneé SiP^rt^^Sittabetfen fun at f)a\>i Doeret brflemt til at 
ftielbe eet Var fra ^atc. 9log(e af SSritterne opf)o(bt ftg og i iianbet 
Sinteren oDer. Jtort forben ^a^be ben famme {ebndmanb^ tit« 
^^d<meb Sanbet^ Saugmoenb og anbre beti Digttgfie SRcrnb, vm* 
^Wegnet en Joreflitting og Vnføgning til gongen, ubgit)ett paa 

^) 2)rtte 2(ar antager jeg fom bet rigtige efter S^lanbé gamte enbnu 
1^* ubgione Jtnnaler, fom;Ubtrp«eUg melbe, at ©fiærtoAbag, efter 
'^^^Hbff Stegning, \>a inbfalbt paa førfte @ommerbag. jDette fimbe 
^**^U«ng »otte Silfalbet 1418, b»iJf«t Zat be trp!te 2Cnnaler foretr««e, 
^ ben 27be «»art« foarebe til førfle ^aaftebag. — ») 3Ke giffer« 
^*be, eftfc ©tiftamtmanb €ftepbenfen« gorf låring /. c. 
' 8* 116 Stnn ^apufem Dm t>e Snøelff eé ^nbe( paa 3^atib* 

Sanb^tmget t>eb SDmaa. Ifie 3u(i/ ^wtA be befooerf ftg 
ot)er Aongené Sorbub mob Ublcenbinge^ ^nbf( t S^Ionb/ 
bt>ortil 3nbb99gfrne bog maatte anfee ffg at t)ære nøbfagebe, ba 
bereé ^agt meb 9legiertngfn (af 1262 og 1302), f^wreftrr 
6 AjøbmanbéfEibe fra 9^orge aarltg ffulbe forfpne Sanbet mrb 
9{øbt)enbig^ebét>aret/ aCbele^ iffe r>av bU\)tn ODer^oIbt^ 2)e ans 
føgte b^rfor om at maatte frcmbeteé b^nble meb uben(anb|b 
Ajøbmænb/ fom tilførte Sanbet, ^t)ab bet be^øt)ebe. iDer^o^ 
inbberettebe be, at be ^aDbe labet affhaffe SRanbfCabet af for« 
f^jettige (fremmebe) %\flniag,Ut, fom l|)at>be røvet t Sanbet og 
ubøt)rt anbre SKn^t^id^^^^t. 2>enne SorefiiUtng fpned tffe at 
t)Otte 6(et)en tagen i Setragtntng af Stegjertngen , men tt>erttmob 
ubtrpWelfg afjlaaet. 

£)et ec t!fe ufanbfpnitgt , at @nge(ømoenbene, forbmifrbe 
ot>cr bet ot)enme(bte uf^pre Soi^Ind, f^be næret 9Rt6tanfe em, at 
biéfe mange @ftbe meb bered ^(e Sefoetntnger og ®ob6 tffe tKire 
forltfte uben SSo(bfom()eber eder nægtet ^je(p fra JSDbrtg^end 
etler Snbbpggerned @tbe. S3i{l er bet ot)er^oDeb, at abfEiØige af 
be @ng(cenbere, fom anløb Sanbet bet ncefh 2(ar, 1420, tibøt>ebe 
ber (maaffee tit 4>^n for be npdommelbte faa fafbte Xffira^ 
felfer, eUfer og formebelji bem nægtet i!^anbe(dtiUabe(fe) bet^beltge 
Sienbtlig(^eber. ^aa SSedfefieb toge be SefalingSmanben , effer, 
fom b^n f albte ftg , jtongend Ubfenbing og GapeØan / {)anned 
^autfen tit Sange, men ombragte ^and gutbmcegtig eøet Sogeb 
3:ibefe SBetfer. SSeb 9?orbtanbet« Æpjler, t ©fagef jorben , tan» 
bebe SRanbjFjiibet af 3 @fibe t futb @tagorben meb Zrompefrr 
og P9t)enbe Saner« £)e bræbte ber en Aongelig @mbebémanb 

3obn 3be, rimettgt)iid en banff SRanb, mi^banbtebe ^otumé 

— 

;■) Jpnt^l bat oel 2tarfagen ifcec ooret ben, at jtongen af 92orge t 
ben Z\h paaftob at oonre, fom bet fpned uben noget SnbfEub i *^ans 
Deten, retmaSfig (gier af én fjerbe ©eet af boer nor^ 3<tanbéforer, 
boilfet ha oifino! maatte afffralfe mange Jtjøbmornb fra en faaban 
^anbel. ©eéuben ertagbe«, mefl i S3ergen; fom r«nge baobe Sneret tit 
ben iétanbffe »^anbet, en iff e ubeti^belig $otb af bebertilinbførte Barer. gtnn SKagnnfen. Oui De S-iigeljTcé S;)i\nbd paa ^élauD. ' 117 

Sifpef!o(6 Scr))a(tev i S3t|{op)9ené egen 9?(srt>cere(fe , og e^^ebe 
bréuben Slan og onbre SRtégjerninger. @et eUet flere engelfle 
&ibe, unbec Xnføcfel af 3b^n SKorrié og 9Jam(in Sirrington, 
^nblebe t>a og paa 9Se^mann^erne^ ^t)or be bog ranebe 9 Eæfler af 
^ongené @to(ftfi. Si)orUi) 2(rnefon , fom brog ub af Sanbet / for 
at forebrage £ongen Sanbet^ Sefuæringer og Sønner (formo« 
bemltg be i 1419 Ifriftlig ubtrpfte)^ bU\} i @een omfalben af et 
engeipE bet)cebnet Sartøt; f)an afflog Del 2(ngrebet^ men {lap meb 
9leb berfra^ før|l tiC Særøerne og ffben tU 9lorge. 3 bet felt): 
famme Xar flagebe Sjftl^tlanH Snbbpggere i 9{orge til Æong 
@ri! ot>er @nge(|{nioenbeneé t forrige 2(ac begpnbte ubeføiebe 
4)anbel fammefleb^ , til €fabe for Æongen^ Snbtcegter« 3 Stiget^ 
baooerenbe fort>irrebe Xilfianb og u^elbige Arig meb J^ot{tenerne 
TKir gongen t!!e iflanb til at af^jelpe jlige flager, enb minbre 
til at beffptte bet fjernere og mere txergeløfe 3^lanb. 1422 be? 
npttebebeengeljfe J^anblenbe fig ^eraf, unbet bet $aa|£ub^ at bem eller 
beced 2anbdmoenb meb Uret biet) nægtet Sillabelfe til ^jøbs 
manb^PEab i Sanbet; 9!an)lin SBecf og 3o(;n $ercp oDerfaIbt paa 
np SSedfefleb/ brcebte en ber Dcerenbe Setjent^ i)t)enibe {lal if)iet 
meb iDotfe paa £ir!egaarben / og øbeta^be £ongégaarbeit meb ben 
l)erDærenbe Airfe. 1423 l^cergebe bsittif^e <SørøDere 9{orblanbet, 
ifær Slaféfjorben^ broenbte Æirferne paa Stiéø og ^ufeDig. cq 
ligelebe^ ben enefie £ir(e paa @rim^øA fem tigger l)ent)eb 12 
bon^e 9Rile norben for £anbet/ borttoge £tr!erneé^al!e^ ^D^eéfe^ 
flæber og ()ellige S3øger« 3 bidfe @gne røDebe be en utallig 
SRængbe af ^ornftxeg og S^ar^ ja toge enbog mange 9}2enne{Eer, 
faaDel SBojcne fom S3ørn/ til gange, famt førte bem til et @lagé 
Xrælbom ub af Sanbet, fom berpeb faae nb til at blioe blottet for 
golf. Seéfejleb o»erfalbte« trebie (Sang af mere enb 50 SSxb-- 
nebe. ^aa een eller flere jEDer l)at>be be Sil^olbélieber , l)i»il!e be 
omgat>e meb gorf!anbéninger. ^aa famme 9Raabe ffutle be og 
l)at)e faret frem \iaa gærøeme. 1424 inbtoge og plpnbrebe 
engel^nwenbenc Segfejleb fjerbe ©ang, og bortførte berfra blanbt 
anbet 6 Sæjler ©tofpff/ bræbte en t)lé Xnberé ©(fen, famt 118 Si«w SDIagnufen. Om be gngcIjTe« ^anbcl pao 3éfan>, 

aarebe cUer fangfbe mange anbre of Æongcn6^ !9?oenb« $ot)é&$ 
mænbene berfoc ticcDnc6 3o^n ^ercp/ Sof)n $aéba( og Zi}omai 
£)a(e. £)e toge bet 63aarbcné ^oroaUer 2((bert tU S^nge, og 
tilfeiebe Jtongené SBetjcnt ^eter So()nføn meec enb 20 @aar i 
Æirfen og paa ^irtegaacben ; berfra og fra £)megnen bortførte 
be meget ®obé. ^ørøt)eren So^n ©elbp (anbebe i S^tmUt 
Stjotum paa 9{orb(anbet , tog en formuenbe 9J?anb SSranb ^qU 
borføn paa SSarb tit S^nge. men gat) ^am tgjen frt^ efterår 
ban f)at)be ub(ø(l ftg meb 4 £oefter tør SifF. SBeflmannøernr 
^ærgebeé t}eb en (tUe Ærig; man fluttebe bec et @(agd ^reb, 
men brøb ben tgien. Sritterne foretoge og Selbttog paa g[a|Uanbrt/ 
for at forfølge ©mbebémænbene. SSeb ©øirbaié Æirfe ipaa @w> 
berlanbet toge be en f)ee( S)ee( J^cfle^ ab|!i(Iige SJaaben/ Stxxcb/ 
SBøéfer og ^arnijJer. 2)et noef^e TTar 1425 fortfatte gngelj!* 
mænbene biéfe gjenbtligf)eber unber ^ercp6 Xnførfet; paa Se(t* 
mannøerne bemoegtigebe be ftg be fongelige SSefaltngémoenb J^annr^ 
^aulfm og Saltbafar t?an Damme, og førte bem fora gan^'^ 
tic Snglanb. 5 , bette Hat ftgcø be at ()aoe bræbt abffittige ^f 
gongen« ©mbebémcenb og Unberfaatter i ?anbet, faaoel Jrent^ 
mebe (©anffe, giorjfe eUcr Spbffe) fom inbføbte S^lanberr ^ 
meb en ()en(tgtélø6 ©rufom&eb f)inbrebe bidfe ©ørøoere al J^ari^ 
bel og Sifferi, øbelagbe ©fibe og gi jferebjf aber , famt gjorbe^ 
efter illagfjfrifter« Ubtrp!*, ,,alt bet £)nbe be funbe." 3 b^^ 
famme 3Car ubgat) ellert ^ong @ri! paa 2fgger«^uu6, crastino 
beati Johatinis ante portani latiiiam^ faaoet en alminbelid 
gororbnmg, fom en ffiefaling fil Sæmmereren i Sergen , om <»* 
tiltal« alle bem ,. fom berefler , uben kongelig SiUabelfe , feiU^^ 
paa ^ettelanb (^elgel^nb) , ginmarfen , 3«lanb og anbre Slig«^* 
g)rot)inbfer, gra benne Jtib er uben St^iDl et Sret), fommbnu 
l)at)e«, paci ^lattpbjf, ffreDet i 3«lanb, uben 3Car«ul, tilÆotid 
©rif fra en ©tep^an ©d^ettenborp^ , fom beri beflaget ftg c^^^ 
be gngelffe« aSolbfom()eber / ber formobentlig fnart maaiU lebe ^•^ 
ot be t}ilbe unberfafle ftg ^ele Sanbet. Sinn STOagniifem Oan be (giigeljleé J£)anbel paa 3éfanb. 119 

^aa ben fdt)famme Xib f:)a^t eUerø fftferlig ablfitttgc (Stif 

d^f^mænb brrt)et en frebrlig J^anbrl paa t)iéfe @trber i 3^(anb, 

ffient 2(nna(i|lerne iffe melbe bercni/ fom noget ba f()ebt)anli9t, 

i)^i(!et be ifte anfaae for padfenbe eUer nøbt>rnbtgt at optegne. 

2^i( en faaban Soi^binbelfed Sælger maa bet t)e( regne&, ot 2€* 

lanb i benne ^eciobe pf jtne SBijlopper fra @ng(anb^ f. gp. 

Sobn Sobnfon, S3if(op af J^olum. £)t)erbo))eb fpne6 be Sm 

d^Iffed 9iøt)erier t (anbet at b<t^^ opbert eUer aftaget for en 2tb 

i Tlaut 1426/ tbi ba ftnbe t>t bet antegnet ^ at benne 9lation6 

•Riebmoenb ene^ eller »ceflen ene, t>are i SBeftbbelfe af £anbet6 

^anbeC, foc f)\>\^ @!p(b be ba f!uUe t^a^it t)a\)t en x27?oengbe 

@ttbe i S^irten, faa at bet maatte ocere bem om at gjere at 

^fffaffe bere< Sonbémanbé Stan og SSotbfombeber paa ^pfierne. 

3 bette gfteraar før(l i September aWaaneb (feria 3 ante 

fiatioitatem b. Mariæ) biet) eller« et marfeligt Sing«t>ibtt« 

^H^i \ Sergen om be Sngeljfeé £)t}erfalb, ^xah, ^(pnbringer 

Og (o\)(9fe ^anbel paa S^lanb i be foregaaenbe Tiax, af l^jMiiUi 

^^t o\>en{!aaenb€ tilbeelé er ubbraget. S3o(bdnuenbene ftge6 bet 

<it bat)e t>oeret fra ^\xVi, $or!, Senn (Spnn) og anbre engeiffe 

StceberU 2)ette TLat afreifie ben næonte Sijfop meb et af 

^>^tttemed @!tbe til @ng(anb, og fom tilbage 1427; b^n tog igjen 

^^^t ipaa fammé 3Kaabe 1428 / men fom fnart tilbage* ^m 

feneé ot b^tJe forlabt ganbet og ©tiftet for beflanbig, men 

^fflaaet »ifpebemmet til en £onb«manb af ftg Sobn ©iUiamfon 

(Vjlhj^lmssoii) I 1429. 1430 ftf ©falbolt ©tift ligelebe« en 

^«ffop, fom jibft fom fra gnglanb , nemlig Sobn ©errtffen, 

^9 faa falbet Jonas Jerechinu S}m ijd'otiZ forben Dceret grfe* 

^»ffop i Upfal/ inbfat bertil, men paa en ulot^ltg SKaabe, af 

■^ong erif af 9)ommern, b^ort)eb ftor SRi«fornøielfe t>afte« i 

^trig, ifcw hOL ben npe grfebijfop fnart gjorbe (fg ffplbig i 

^) jDet ooenommclbte cngelije »^anbeléforbub af 28''5'lor>cmber 1415 
^^«^ iffljr ubfarbiget til Snbbpøgernc af Conbon , Ceune , Sernemutb 
^*atmotttb) ^a Sollon. 118 ginn ^Blagnufen. Om be gngeljTe« ^onbel pao fféfanh 

oarebe eder fan^ebe mange anbre af Æcngenf !!7?oenb. {^ooéb« 
nicenbenf fierfoc ncctjncé 3ol)n ^ercp/ 3o()n ^aébal og a^omaé 
2)ale« £)e toge ber @aatbené Soroatter Tiihnt til S^nge, og 
tilfeiebe Jtongené Setjent ^eter 3o()nføn meec enb 20 @aar i 
Æirfen og v^a ^irtegaacben ; berfra og fra £)megnen 6ortføilr 
be meget @ob6. €ørøt)eren 3o()n <SeIbp (anbebe t ^embet 
Stjotum ipaa 9{otbIanbet , tog en formuenbe Sy?anb S3ranb S^aU 
borføn ipaa SSarb tit S^nge. men gat) ^am tgjen fri, efterår 
ban f)at)be ub(ø(i ftg meb 4 Soefler tør Siff. SSeflmannoerne 
^cergebe6 Deb en lille Ærig; man fluttebe bec et @lag$ Sreb< 
men brøb ben igien. Sritcerne foretoge og S^lbttog paa Sa{ilanbet, 
for at forfølge ©mbebémænbene. S3eb ©øirbai« Æirfe pao @itt» 
berlanbet toge be en l)eel S)eel ^l^cfte, abffillige S^aaben/ Stxietb/ 
JBøéfer og ,!g)arnijfer. 2)et næ(Je Tfar 1425 fortfatte gngelff^ 
moenbene biéfe gjenbtligf)eber unber ^ercp« Xnførfetj ipaa Seft* 
mannøerne bemoegtigebe be (tg be fongelige Sefalingémoenb ^ann^ 
*Paulfm og Saltf)afar t?an 2)amme, og førte bem fora Sttnj*«^ 
til Snglanb. 3 , bette Hav figc« be at l)aoe bræbt abjfillige af 
^ongené (Smbebémcenb og Unberfaatter i 8anbet, faawl Jrerft^ 
mebe (Danif e , 5Ror|!e etter Spbjfe) fom inbføbte S^lænbere ; 
meb en ()en(tgtélø6 ©rufom^eb f)inbrebe bidfe ©ørøDere al .l^ari^ 
bel og gijferi, øbelagbe ©fibe og gifferebjfaber , famt gjorbe^ 
efter illagc|!rifter« Ubtrp!', ,,alt bet Onbe be funbe." 3 bet 
famme 3(ar ubgat) ellert ^ong @rif paa 2fgger«^uu6, crastmo 
beati Johannis ante portam latinam^ faaDet en QlrainMtd 
gororbning, fom en Sefaling fil Sæmmereren i Sergen , om «^ 
tiltale alle bem ,. fom berefter , uben kongelig Sittabelfe , feiU^* 
^aa Jg)eaelanb (^tgel^nb) , ginmarfen , 3^lanb og anbre Slig*^* 
^rot)inbfec. gra benne Sib er uben SbiPl et SBret), fommbnu 
\im%, paa 9)lattpb|f, ffreDet i 3«lonb, uben 3far6lal, tilÆotid 
©rif fra en ©tep^an @d)ellenborp^ , fom beri beflaget ftg ^*>'* 
be gngelffe« aSolbfom()eber , ber formobentlig fnart maatte lebe ^•^ 
at be Pilbe unberfafle ftg ^ele Canbet. bi t §inn SKagnufen* Øm be (SngelfTeé ^nnbel paa 3élanb. il9 

^M ben fett)famnie Slib ^at)e eUeré fffferlig abtfiUtge @n$ 

grtfEmccnb breDet en fcebelig ^anbrt paa t)i«fe ©teber i S^fanb, 

ffiønt 2(nna(iflerne iffe melbe beroni/ fom noget ha fcebDanligt, 

t)t}Ufet be if^e anfaae for paéfenbe etter nøbt)enbtgt at optegne. 

Zii en faaban gorblnbetfeé S^^d^i^ ^^^^ bet De( regneå^ ot S^s 

lanb i benne ^eriobe fif fine SBIjfopper fra ©nglanb^ f. Qx* 

So^n Sobnfon, SSiffop af ^o(um. £)t)er^ot)eb fpneé be Qn* 

gelf!ed 9iøt)ertev t (anbet at f)a\>t op{)ert eUer aftaget for en Stb 

i 2(aret 1426 , tbt ba ftnbe ^ t)t bet antegnet , at benne 9latton6 

Ajebmcenb ene^ eller »cefien ene, t>are i Seftbbelfe af Sanbet^ 

r^ ^hnM, for f)M @!p(b be ba f!uUe b^^f ()o^^t en xSffoengbe 

*f @fibe i Sorten/ faa at bet maattt t>oere bem om at gjere at 

i dfP^ffe bereé Sanbémoenb« 9ian og S3o(bfombeber paa ^pjierne. 

3 bftte gfteraar før(l i @e|rtember SRaaneb Cferta 3 ante 

; natioitatem b. Mariæ) biet) ettere et mcerfeligt SingéDibn« 

fi^ft i SSergen om be 6ngerj!e« Cuerfalb, 2)rab, ^Ijnbringer 

H louføfe ^anbeC paa 3^tanb i be foregaaenbe Ticx, af Ij^oxiUt 

^'t ot>en{!aaenbe tilbeelé er ubbraget. 93o(bdmxenbene fige$ bet 

^^ hoxii t>fleret fra .^utt, ?)or!, genn (?pnn) og anbre engeijfe 

StoeberU 2)ette Xar afreijie ben nceDnte Siffop meb et af 

^i^itteme« @!ibe til @ng(anb, og fom tilbage 1427 j ^an tog igjen 

^^'^t paa famme 3Kaabe 1428/ men fom fnart tilbage^ ^an 

f9«ed at b«^« forlabt ganbet og Stiftet for befJanbig, men 

^fffanet SBifpebømmet til en gonbémanb af ftg Sobn ©ittiamfon 

(ViUijålmssoii) i 1429. 1430 fif ©falbolt ©tift ligelebe« en 

S5iff op , fom pbfl fom fra ©nglanb , nemlig Sob« ©errif fen, 

^Sfaa falbet Jonas Jerechinu S^an i^aMU forben Dceret grfe« 

tiPop i Upfal/ tnbfat bertil, men paa en ulot>lig SWaabe, af 

Sotig grif af Pommern, bt>ort)eb jlor STOiéfornøielfe »afte« i 

Sorrig, tfcet ha ben npe grfebijfop fnart gjorbe f!g f!plbig i 

^) J)<t ooenommelbte cngeljte »^anbeléforbub af 28' 9lot)cmber 1415 
^^'^ ifoet ubfarbiget til Snbbpggerne af Conbon , Ceune , Sernemutb 
(Sarmoutb) cg SBojlon. 120 §inn ^Kogniifen. Cm be gnge ffTeg ^^anbel paa 3fé(ai*. 

.focfCjeØige Sorbrpbe (frr ^ bt}orfor ^on 1421 Hrt) afTat fra ftt 
f}9it Stnbebe. Sra @ng(anb futgte to ^rcefiet meb ^am, af 
^m(!e ben ene t 3^Iaqb fnart flog ftq til ^anbelen , og oenbte 
tilbage tt( @ng(anb meb en f åbning @tofftf(. SifCoppen ^a\)be 
og meb ftg iffe minbre enb 30 %elQ9\\>mht, fom ffgeé ot fyM 
octret 3<^(cenbere, og grorbe ftg^ (igefom ^n fe(t>/ f^lbige i 
mange SJoIbfom^^bec , ^oorfor og en fceOeé ttnbergang , oeb 
en £)p|lanb af Snbbpggerne , t Ttaxd 1433 , tilftbfl bCety bereé fob. 
J^an6 SoUega 3o^n SBiUiamfon oar forftgtigere og ^etbtgere ; bog for« 
foarebe ^ån-, aØerebe t 2(aret 1431, nog[e af fine Eanb^mornb, 
unber Vnføcfel af SBifliam SBeØ og Sbmunb ®mttl^ , mob 3nbs 
bpggerned lot)(ige Socf^lgetfer ; be fremmebe maatte ^gte tit 4>^ 
(um^ £)om(ir!e, ^ooc Sifloppen, efter Airfen« 9iet,'er«(mbe 
bem for at txere freb()eØige. JS)tMrtgbeben , etter be S<>i^nfitrmele, 
Dtlbe ba føge Srfiatning for libt @fabe, etter og Bøber for hts 
gaaet Uret / i @nge(«mænbene6 €!ib og @obé , f^r)'\itm SBifBoppen 
ogfaa t berel 9{at)n maatte (ooe; bog fjebte f)(m, paa J^olum 
2)om(irM SSegne (enten t)irfeng etter pro formå), bft ^aloe 
af bere« ©ftb meb 4 Xnfere, for 12 Jcejler tor %\fl, men 
er^olbt bet ^a(t>e @fib fom ®a\>t, ^oorfor $an erflcerebe at te 
frit maatte bringe Saften til @nglanb unber Domfirfen«, fom 
@(ibeté 6ier^, Seflpttrlfe« @t formeligt Document b(et> ub« 
færbtget ^erom paa <^o(um , ben 14be €eptbr« 9}pere etter 
minbre fttfre efterretninger t>itte at be bert)(erenbe @ngelfm(rnb 
vare be fpgtige 8et>ninger af en talrig S^^^/ font bU\> flaaet t en 
^efttg Sræfiitng, t>eb ben faa!a(bte SRanftabe $ ^øi i @!agrs 
fiorben , af 3nbbpggeme , fom {loge (^enoeb 80 af bem i^jet ; Thi 
tebningen fertil angtt>e6 at ^at)e tjæret Stan, SSolbtoegter og 
onbre gorbrpbelfer ubøoebe af be gremmebe. 9{og(e f)enf9tt 
(minbre fanbfpn(ig) benne S3egtoenf)eb ti( Haxet 1434* 3 bette 
Tiat (1431) bleoe mange Afager forebragte ipaa Sanbétinget ooer 
ubenlanbjle/ ifær engefffe og tpbf(e «!^.anb(enbe« %oxf)eU>, i bet 
be, mob £ot}eneé 93pbcnbe, toge S3inter(eic etter £)p^o(b t Sanbet, ^nn 9}?agnufen. Dm be SnøellTeé J^anbel paa 3félanb. 121 

^rfbr bet^ fi)t)tig^ (?) meb 2e^n6manben/ 3t)ar SStgfudføn 
'(J^oftn) i Spibfrn, ubgat> et gorbub berimob.poa Sanbétinget* 

3 bet fetttfamme Xac (1431) flogebe ^ong @ri! for Æon^ 
of Snglanbé ®efanbt Dr. SQSiUiam øprcen og Sobn (^tié) 
Øremmecébp ooer ben floce @fabe^.^an^ Unberfaatter ^at>be for« 
aarfaget be £MnfEe og 9lorf!e D'eb forbuben J^anbet og ^(pns 
bringer i ^e (fbfie 20 2(ar, (auraa fra 1411) ipaa 3^(anb og 
fbre of aitgetl @fat[anbe og S>tt , i tfoxiUn Stb be , blanbt 
onbet/ ba^be ^inbretben foebt)an(ige ^ftbéfart fra S3ergen tt( 
3^(anb/ bt)orfor Jtongen fotbrebe en efabe^M^olbelfe af tf fe 
mmbre enb 40080 ^Jpbffe @terlmg". 3 bet ot>ennoet)nte Sibdiob 
mon Xong 6rtf bog mange ®ange ^t>e fremført (ignenbe flager 
fet Aongen af Snglanb feb/ tbt t>t t)ibe af brtttijle Hiitt at 
fibfhicet>nte b^c (fbrubrn 1418) ubftæbt aIt}or(ige $orbub bertmob 
tU ftne Unberfaatter f 2(arene 1420 , 1425 , 1429 , 1430. £)og 
er bet t)e( muligt at mange engelle ®fibe^ fom i oDenmetbte 
^eriobe ^nblebe ipaa S^lanb^ ba^^ t)oeret forfpnebe meb fcerffiUe 
2;iUa^elfedbret)e enten fra Snglanb^^ eUer JCanmarfé og 9lorgeé 
Xonge, etter ogfaa begge tittige^ ^t)i(fet Di om enfeUe Silfcetbe^ 
fom ovenfor bemærfet/ t)ibe meb titflroeffetig SSi^^eb. $ine 
@tribigbeber b(et>e ettere afgjorte Deb et %^x{\^ meUem Stigerne/ 
fluttet I Æattunbborg ben 28be £)ctober 1432/ bt>orDeb Jtongen 
af Snglanb (Deb ftne Sefulbmcegtigebe Sitbber atobert Sfotbrod^ og 
Dr. @|)reen) loDebe at flraffe bem af ftne Unberfaatter , fom ^aobe 
begaoet 9ian etter gjort anben @f abe ipaa S^Ianb og flere iSteber/ 
famt tilbageleDere atte berfra bortførte Singer/ fom og ffulbe 
faae fulb ^rflatning for berets Xjenefie« gorbubet mob engelle 
Unberfaatteré «^anbe( |)aa be før forbubne norbtfle £anbe og ^at)ne 
btet) enbelig i^aa 9I9 fat i Æroft. Sractaten b(et) forfeglet (etter 
ratificeret) i Xjøben^aon ben 24be 2)ecbr. f« X 

S)enne Sractat/ b^t^ ftbflmelbte S3e(iemme(fer £ong .ipenrif 
6te inbff^rpeb^ ftne Unberfaatter Drb et almtnbrligt Sorbub af 28be 
3(prt( 1433/ fpne^ t)ir!e(tg at txere hirotn ot)er()olbt fra engelfl 
®ibe/ meb ^enfpn ti( fremtibig gorebpggelfe af Cngel^mænbened 124 Sittn ^ngnufen* Cm De ^ngelffe^ ^anDel |>aa Sféfon^. 

UM betioeDttte So(b feed ot bat)€ ubgjort ommnt 6! ^rooat 
af SSarecneé SSoecbt elUc Seløb>« Se(^némanben fi! bm bi| 
!un meb Srøeie , o^ mange nocgtebe a(beU6 at betale ben. S)«ni 
Sbo^teifføn DebbUt) imtb(ectib ftne Socbringer paa ÆongenØ SegM/ 
og tnbbret) bens meb ©troengb^b. {)t>ttfe(b beretter« at i^ 
manben t?ir!e(tg føgte at forbinbre al enge({{ ^anbet i ,iavSM, 
bDocfor be enge(f{e jSjøbmoenb og Søfol! fatte ftg op mob ^ 
{loge ^am tbjel/ pfpnbrebe Jtongend @aarb/ toge beraf Sten^ 
aarlige @fat og Sef)némanben6 ÆUnobier og ®ob^ , fatte faa ^ 
paa @aarben, røoebe og brøenbte ettere t Sanbet og gjorbe 0» 
berfaatterne (lor @!abe. ^e idlanb^e Tfnnaltfier^ fortætte fy-- 
t)ebfagen faaUbeé : 3 «!^at)nen og Sif(erp(abfen fRif i @ntt^t\^ 
@p^fet ^o^be @nge(6mcenbene, mefi ^jemmebørenbe t Sonbon 0$ 
SSrifiot/ flor SBebrtft og ^anbel« famt opbolbt øg ber i fbc 
SRoengbe* Sormobenttig ^ai^be be , en Dag t Sommeren 1467^ *) 3eg pnbet benne 3lfgift iWe føt nogenjlebS ubtr^felig 
enb i JCong IDlufé S^^orbning angaaenbe Sfélanbdfareme af 1582 
(ot)erfat paa Satin af l£orfsud og forbanfCet af $aué). iDer cttm^ 
bog kongerne SKagnud (fanbronttgoits @meCé) og »^afonil (ben ^[M 
alhxt Vnorbmnger (ogfaa fra bet I4be 2(arbunbrebe)« — ') 3% ^ 
poUné Islands Arhækur 2 iD. @. 54, 62, .69. — ») 2Car«alIet 
1468 antages berimob fom »ijl af ginn So^nfcn i Hist eccl W- 
IL 235 efter et ©tplom i ©fat^olté @tifté 2Crc6io, 2)og troer 'n «* 
2Cnnarerne5 og ^oitfelb« 2Carétal er bet rigtige, »iftnof fee »i af ^ 
SDiplomer at a?jern Æborleifføn leoebe ;iirébag efter ?)aaff engen , ^ 
ben 7be 2tpril 1467, ba ban opbolbt ffg paa ffn »^ooebgaarb Sat«** 
fiorb, i)\)ctfxa ban fort efter bar reift til ©fagcfjorb« ©pSfel, jwr 
ban befanbt ftg (paa @jafarborg) ^ønbagen for ben b^ttige 93ift^ 
3ond iDag, altfaa ben 21be i famme ^aaneb. SSiørn maa W^^ 
ucere reijl til ©neefielbénce« ©péfcl, famt fanbfonlig»ii§ oare Mf»<* 
ombragt i en af be paafølgenbc SKai, 3uni etter 3uli SWaanebet/ ^^ 
grebagen næft før ben fenere gruebag, altfaa ben Ifte 2Cuguft/ **' 
boeroebe Oløf Coptébatter og benbeé @øn Sbortcif ^jømføn en ^' 
rebéretébom ooer 2Crnbjørn ©æbjørnføn, for begaaet Bian, i 8ebtod 
meb anbre, fom angioeé et ba at ocrre i Sanbet (maafSee be flpøt^^' 
^ngetdmænb) fra SBiørn Siborletfføn, i ^neefjelbénoeS ^péfel, faa ^ — \ 

Stnn 0}?agnufen. Om be Snøeljle 8 JfxinDel paa ^éiatib. 125 

to gc^ndmanben t>entebeé bib , opfagt Staab og faiti{et ^olf ti( et for« 

Mriigt jDprøt/ tbt ba ot)erfaIbt be mebtxebnet^aanbbitm CQt^anétaU 

rigt Sølge (bec \>H ttlbee(6 beflob af 3nbfebte ber ipaa ®tebet). 3 et 

ncrbertØ &t)erfa(b broebte be SBjorn fr(t) og 7 af b^né S^Ige« 

tPfnbe; 20 anbre unbfom meb t^an^ ^uflru £)(øf, men bere6 

Søn, Xborleif SSjørnføn / hU\> tagen tit Sange. Sngelémoenbene 

^cfolgte eUecd firap be S^PStenbe, men maotte t>enbe tilbage for« ' 

siebetfi en paafalbenbe tp! Saage. 2Cf Sorbittretfe f!ge6 @eiec$ 

ombeme at f)ar>t bugget ben falbne Sebnébot}bing i forfCjeUige 

Stpffer og fenbt biéfe ti( b<m6 @n!e. 3tte beéminbre førgebe 

1^ ba flrap for at faae ftn @øn cebbet fra Sjenberned SBoCb^ 

og ttbløfle f)am meb en flor @um $enge. Oløf t>ac en fjelben 

Jtone\ t)i{lnøf^ fom dbnflian ben Ifle (bec efter golfefagnet og 

fbU ^aDe funnet (ibe benbe foerbeled t>eO !a(bte b^be: apectabilis 

midier j_ en b^rftg og anfeettg Æoinbe; bog ubmæcfebe b^n fig 

ifftc t)eb en opbøiet @inbé|lpr!e. 2)a f)ttitt^ og SBjørn Zf^ou 

leiffond @øn / 2(rne SSjørnføn , faibt fom ung Wlanb i Jtongend 

Arig6tjenefie i bet for benne ulpf!e(ige @(dg 1471 ipaa SSrunfes 

bjerget ubenfor @tofbo(m, og bun i ftn Snfeflanb ftt efterret« 

tting berom/ fpurgte f)\xn atterfør|l^ om benbeé @øn; inbti( J^an 

faibt, f)a\>bt t)i(i ftg tapper t ®trtben; ba bette @pørg€maa( b(et> 

Noet, foarebe ^un: ^^&aa er bet gobt; ba min Søn er falben 

^^ TStt , ffal jeg iKe beflage mig t>ibere ot)er b^nd 2)øb." 

^ ftged og at bun / ba ^tnM !0?anbé miébanblebie Stig Met> 

^be tiffenbt/ ertCoerebf/ et at fluffe foetbe nogen Staare ot>er 

N)/ men nof førge for , at \^xi iffe flulbe falbe ubceDnet. 

<^Htfe(b beretter: at 6nge(émoenbene bebanbtebe ifebnémanbenø 

meb ul^ørt Snbumanitet, og Ditbe iffe (abe bet fomme tit ^» Sittalte biet) bømt fra Cioet. iDet mcfk ooerbeDifcnbe SDocument 
^^ Sjøtn« 3)øb i bette fammc %ox et bog bet efter b^w ajfatt'ebe 
originale ©ftftebret), fom enbnu foroarcé bet i ben 2(rnæmagnaanffe 
^'Pfemfamllng , bateret i SJatnéfjovb, ben ifte SKanbog i SSinteren, 
<^%a mibt i October SKaaneb, 1467. 3 bf t ©falboltffe ©iplommaa 
\HtX\^ en ©frit>efeil txere inbløben. 124 Siitn ^ngnufen* Om t)e Orngelff eé ^anbel paa Sféiooi 

UM benæDttte Sotb fefd at bat>e ubgjort ommnt 6 ^rocn 
af SSar^cne^ SSæcbt ettec S3eløb>« Se(|n6manben fi! bm ^ 
!un meb Srøøie ^ o^ mange nocgtebe albtM at betale ben. Sin 
S^orteifføn DebbUt) imibCecttb ftne gocbringer paa ^ongené Segn 
og inbbret) bem meb @tcoengbeb. ^I^oitfetb beretter, at i^ 
manben t)ir!e(ig føgte at forf)inbre at enge(|{ ^anbel i .£an^n 
bt)orfor be engelffe jSjøbmænb og @øfol! fatte ftg op mob ^ 
floge l)am tbiet/ pfpnbrebe Jtongend ®aarb/ toge beraf Sonø 
aarltge &at og Se^némanben^ Alenobier og ®c\>$, fatte faaSA 
paa @aarben, røuebe og brænbte ellert t Sanbet og gjorbe tl» 
berfaatterne flor @fabe. 2)e télanbf(e Jtnnatifier^ fortceUr ^ 
t)ebfagen faalebeé : 3 *&at)nen og Si?^<^plabfen 9{tf t @ntffi^ 
©pifet ^o^be @nge(dmænbene, me|l (^jemmebørenbe t {onbonc^ 
SSrifiot, flor iBebrtft og ^anbel, famt op()o(bt øg bet i f« 
SRoengbe* gormobentlig ^aDbe be , en Sag t Sommeren 1467V 

*) Seg pnber benne Jlfgift iffe før nogcnfteb« ubtri^Relig m^ 
enb i Jtong IDlufé J^ororbntng angaaenbe Sétanbdfareme af W 
(ooetfat paa Satin af SSotfsud og forbanfEet af $aué). iDer ctttø^ 
bog kongerne SKagnué (fanbrpnltgoiié @mefé) og *&afonil (ben @jetk<) 
albre ^Cnorbninger (ogfaa fra bet I4be Karbunbrebe). — *> 3% ^ 
polin« Islands Arhækur 2 iD. ©. 54, 62, .69. — ^) HaxitM 
1468 antageé bcrimob fom »ijl af Sinn So^nfen i Hist. eccl /»^ 
II. 235 efter et ©iplom i ©falbotté @ttfté 2Crcbit). 2)og troer jeij flt 
2Cnnalerneg og »^oitfelbé 2Carétal er bet rigtige. SSiftno! fee m af t» 
diplomer at S?jørn Zf)cxieifføn leoebe a:irébag efter ?)aaffeHgen , «** 
ben 7be 2tpril 1467, ba ban opbolbt ftg paa ffn »^ooebgaarb l&o^ 
fiorb, i)\>oifta ban fort efter bar reifk til @!agcfiorbé ©péfel, P^ 
f^an befanbt ffg {paa @jafarborg) ^ønbagen for ben b^l^id^ ^^ 
3oni iHag, altfaa ben 2lbe i famme 9}{aaneb. SSjørn maa U^^ 
oære reift til ©neefjelbénaé ©péfel, famt fanbfpnligoiié oære WfW" 
ombragt i en af be paafølgenbc SKai , jjuni eller 3uli ?Kaanebet, ft' 
grebagen næ|l før ben fenere gruebag, altfaa ben Ifte 2(ugufti ^'' 
boeroebe Dløf Soptsbatter og benbeé @øn Æborlcif ^jømføn en ^ 
rebéretébom ooer 2(rnb}ørn ©æbjørnføn, for begaaet éRan, i ^^ 
meb anbre, fom angioed ei ba at txrre i &anbet (maa^ee be fl9d'^ 
Q^ngeldmænb) fra SBiørn Sborleifføn, i ©neefjelbén^ @96fe(, faa ^ inn !D?agnufen. Om be (Sngeijle j {xinbd paa ^éiattb* 125 

I te^ndmanben t>ent(beé btb / oplagt Staab og famlet Solf tt( et for« 
irtigtlDprør/ tbt ba ot)erfalbt be mebtKebnet^aanb^am og^an^taU 
|f SeCge (bec t)e( tilbee(é bejlob af 3nbfebte ber poa @tebet). 3 et 
lecbtriff jDDecfalb brcebte be fBjorn fe(t> og 7 af f)ani %øi^u 
tnbe; 20 anbre unbfom meb t}ani J^uflru jD(øf/ men bereé 
Søn, Xborleif Sjørnføn > b(et> tagen til Sange* (Sngelémænbene 
»falgte ettere firap be ^ii^^tmbt, men mootte t)enbe ^(bage for« 
Mlbelfi en paafalbenbe tp! Saage. 7(f S^i^btttrelfe f!ge6 @etecs 
hibecne at f)ar>t bugget ben fa(bne Sebnéboobtng i focfijellige 
ESlpHec og fenbt btdfe ti( b<tn^ &ife. 3He beéminbre førgebe 
jmt ba flrair for at faae fin @øn rebbet fra SKnbertteé SSolb^ 
Dg tibtøfie t^am meb en flor @um $enge. Oløf t)ar en fieiben 
Sone', t>t{lnof/ fom Sf^riftian ben Ifle (ber efter Sotfefagnet og 
fol^oe fumiet Ctbe benbe fcerbeleé t)e() falbte (^be: spectabilis 
mdierj en l^erlig og anfeetig Xotnbe; bog ubmærfebe tjun fig 
iftt Deb en opbøiet @inb6|lprfe. 2)a ^enbe« og SBjørn Sbor« 
Mfpnié Øøn , Tiim SBiørnføn , fa(bt fom ung Wlanh t Jtongend 
tHøleienefle i bet for benne ulpffeltge @(ag 1471 ipaa S3runfe» 
Htrget ubenfor @tofbo(m/ og IS^un i ftn Snfeflanb ft( Sfterret« 
^1 berom, fpurgte bun atterføcfl^ om benbeé @9n, inbtil b^ 
fttfbt, f^a\>bt t>ifl ftg tapper t @trtben; ba bette ®pørgémaa( b(et> 
Hm, foarebe ^un: ^^Qaa er bet gobt; ba min Søn er falben 
Meb TStt , fla( jeg iffe befCage mig t>ibere ODer ^fxxA )Døb." 
hx f?ge« og at bun / ba ^enbee !!}?anbé mtØfK^nblebe Eiig b(et) 
^be ttffenbt, erflcerebe^ ei ai flutte fcelbe nogen Saare ooer 
NR/ men no( førge for , at ^n iffe fCutbe falbe u()6et>net. 
^tfelb beretter: at @nge(émoenbene bebanbtebe llfebndmanbenø 
tiigmeb u^ørt 3nbumanitet, og t>i(be iffe labe bet fomme tit 

bfn aittalte bleo bømt fra Cioet. iDet mefk ooerbeuifcnbe 2)ocument 
^ Sjwn« SDøb i bette famme 2(ar er bog bet efter ^^wa affattebc 
•rtgmale ©Kftebret), fom enbnu foreorc« ber i ben JCrnopmagnotanffe 
^tomfamttng, bateret i SJatnéfjorb, ben Ifke sRanbag i Sinteren, 
«%a mibt i October SWaoneb, 1467. 3 bet ©falboltffe ©iplommaa 
Wøelig en Øfrioefeil »ære inbløben. 126 Sinn ^agnufen. Om ^e iSnøelffeé J^anbd paa 2lé(an^ 

Sorbett/ men førte bet meb ftg tit &txH, og bret>e oQe^amibe 
@pot bermeb. @aafnart ben un^e X^orleif t>or ubføfi , tog ^ 
SRobec en ^anbferroer! eder Sttngebrpnje paa unber ftn Jtaobe, 
og trog meb ^am for at famle %eil til aahtn jtamp mob SRanbf 
braberne. 3 benne @trib b(et>()un ogfaa ^elbtg* Sre engelfft 
@!ibe b(et)e tagne og enbeel af bereé SRanbflab ombragt* 50 
Sngeldmænb ftgeé ()un bertmob at f)a\>e f^jenfet StDet^ men ^(H 
bem fom Singer en Xtb (ang. 1468 reifle ^un ub af ianbH, 
og nnbrog ftn Digttge @ag for itongen^ fom firaj:/ i et ooM 
Bret) , titfenbt S^Canb^ npe !Sebn6f)øt)bing , Stibber 2^or(etf Tlxtfn, 
etflærebe alle be engelfle og irffe SfRænb for frcbløfe, fom Ottliie 
36(anb uben at funne foremfe ^an$ fongeHge Sidabelfe bcttlL 
2)eéuben (ob kongen 4 engelfie @!ibe fra Sonbon 09 S3rtftoI m 
l^olbe og feqr)eflrere t £)refunb, tit ©obtgjørelfe for ^ané egtt 
famt 2f)or(etfføn$ @nfe6 og SSørnØ Ubte SSfabe^ ()Oonmob bm 
engelfie Stegjering arrefierebe atte Æjebmænb fra ^anfefiabctit/ 
fom opf)olbt ftg i Sonbon / meb bered Sfibe og ®ob< , ba ¥å 
^at)be bem mt6tæn!t for at f)a\)t foraarfaget ben banfk Øff*^ 
firering/ muelig for berr)ebr at ubeluffe engelle Unberfaattft fi<i 
ben tdfanbfle 4)anbe( og fe(t> fcrtte f!g i S3eftbbe(fe af ben. Sifbul 
datibe Aong 6(^ri|lian felD ben flørfle Stet tit . 9{epre<fa(ier fftl 
@ng(anb/ ba bete Æonge i en Sractat meb Sanmari ^ fltttttt t 
.^amborg ben 3bie £)cto6er 1465/ f)ci\)U f)øitibe(ig forpligtet P( 
tit at afbol^e ftne Unberfaatter fra al u(ot)tig ^anbeC i 3^1iii^ 
i^an erlloerebe og offentlige at f^an t)a\)\>t foretaget l^iin @Kl^ 
fhation ipaa egen ^aanb / famt forbrebe af @ng(anb Straf fl^ 
gorbrpberne , 03 anben @ati«faction , meb ben grflccring , ot »UU' 
tnbtit ben t)ar erbolbt^ (abe opbringe alle @!ibe fom ti(t|i^ 
Bonbon« og SrifloW SSorgere , etter ^at)be noget bem tildørm^^* 

• 

@obd tnben S^orbe. Æong Qhvath ben 4be opfplbte itfe 6^^^' 
flian« billige S3egjering* @n ^rig ubbrøb ba mellem Sanm^^ 
og ^glanb / men førte« neppe alt)orlig , uben oeb forf^iellige i^* 
bptterier, fra nogen af ©iberne^ og ofbrøbeé enbog flere ®aii4* 
fra 1469 af Deb formelige SSaabenflil^anbe paa to ]((ir. Z)^^ Sinii SRognnfen. Om be Sngellleé {)anb(( paa Sfélan^. 127 

ffvé S^anMm meøem Stigerne t S'tbettben foc bet mefie at 
tMgaaet fm gamle ®ang. Qn enbrlig greb hU\> bog føcft 
jbttrt tt( aRaadtnd^t 1474^ ^t)ort)eb aUt gorbolb mellem attgerae 
(joBt J^anfe^oebeme) b(et>e fatte paa ben gam(e S^^. De fornpebeé 
utopHelig/ for faat>ibt {)anbe(en paa 3^1anb t^bfom, Deb Srac« 
m, f^m for 2 Xaré ætb^ af 1476, 1478 og 1480* 

Xflerebe i Haut 1474 finbe Di eOerd, at forfljeUtge engelfie 

Xjebmoenb/ tfoer fra J^uQ og S9ri|io(, atter bret>e Jpanbet paa 

SNonb/ t^i ba, og t bet følgenbe, 1475, ftixUt be (efter en Jtlage 

|ca SifEop .l^ané i Sergen) (^aDe tilføiet en ^anfeatijl Æiebmanb, 

i^mt^ SRenif, ab^tUig @!abe* Sifpen« A(age hU\> uh* 

Mgrt 1476 og oi funne neppe tDioU paa, at be fe(\>famme 

tjebmcmb fra Scijlol t betce o^ bet følgenbe Var foctfatte bere« 

itobfEe J^anbeL 9{etop 1477 ffgeé (§o(umbu6 (efter ^tnib 

Mrtmann ovenfor @. 25 ^ar op(pfl) at txere anfomhien til Ziit 

Hkr SriSlanb , en &e , (igefaa ^or fom Snglanb , ^t>i6 fpbligfie 

Dttl efter cetbre Seretninger laa paa 63^ !RØrebe. Xt benne 

Ibre Sit, ^Mrpaa ,«@nge(émcenbene, tf«r be fra Sriflol", ba 

tett J^anbel, t)ar ingen anben enb Sélanb/ berom fan, bee(6 

<fto bet af 3A()rtmann oplpjie , beelé efter bet ^erot>enfor beDifle, 

i>Sm St)iD( Doere. fertil fommer ben Dmfloenbig^eb , at be en« 

^ {ærbe, Cigefra Seba af (bt)i« S^^^I^^ing faavet TCbam af 

Btnnen og Sapo @rammaticué, fom S^I^nb« egen Sanb^ama 

Ifere bet« gorfattere, (ige til bet 16be 2(ar()unbrebe ogfaa an* 

^), anfaae S^tonb for at Dorre be @am(e« Site, Sple etter 

^tae, faa at Solumbud t>e( ^ar ^ert benne Sencevnelfe i felDe 

^(anb* J^t)ab ben af @o(umbu6 formeentfig anfatte Srebe^ 

B^ 73^ angaaer, troer j^g at bette Sat enten af ^an« Søn er 

^^ nrtgttg (fffl, maafFee for 64 eller 63| (fom (ette|l funbe 

^ og tidige jufl er bet rigtige) i, etter og at bet fenere er feiU 

V^ft eøer feiltrpft af anbre, ^Dilfet bag(tg (Srfaring, tføer Mb 

') 3 ben Sib brugte man atminbelig romerffe Sol; et ut^beligt 
^^tlUJ (63i) funbe ba let tøfeé for LXXIII (73). 128 %inn 9J?asnuren. Om De SnøeljYeé ^anM paa ^éfont. 

2a( , altfor l^ppptg t>ifec at f unne inbtcceffe. ^oor bm celbre 
dolumbué ftget, at be npete gat>e £anbety f^t>xttn f^on feto m«b 
be ®amle og be bcitttfEe Særbe nceDnec SiU/ Staon af Sn^anb/ 
fan f^n becDeb t^am ftgtet tit S^nterne^ Sieifec og onbre fttge t 
band 2tb i £)mtob t>ærenbe gfterretntnger. SRuettgt cc bc t og, 
at f)an er b(et)en fortebet ()erttt af be brittifEe (ifoer fbt^ og 
norbenge(fle) @9fo(!d @prog , tbi naar be i (^tn Xib ffulbe fetle tU 
SE^tanb, og bteoe fpurgte f)\)ovf)tn be tmre beftemte, pletebe be at 
foare : for Island (nu Iceland) , men bertmob , paa Ut 
©pørgdroaat/ bt>or be tom fra: fra' eøer fro'' Island, ^mlfrt 
tetteltg i begge SttfæCbe funbe i Ubtaten nærme ftg tit Frisland. 
jDet er eØerd befjenbt, ^t>ortebed tpbffe og engetfb @øfarenbe ofle^ 
rebe i SRibbetatberen gat>e Sanbe og @teber anbre ^a\>m, rsb 
bem rettelig tilforn. @pitdbergen falbte be f. dj:. ©rønlonb/ 
Studtanb fØIofcoDien / @uerrig &m\>m, ®^t09bm, Sergen fRoc 
barn, 9tortf)berne , Wlalme @ltenbogen, Jtjøben^Dn 6openf|agm 
o« f. t>* @nb (ettere funbe ba S^Ianb t Srittemed baglige SMt | 
blit)e til S^idlanb. 3(llerebe ^Crngrtm So^nfen meente, at W^ \ 
belalberend ©eograp^erd griélanb fun beilob i en S^rbreielfc af i 
S^ianb; fee bane Crytnogæa^ @. 119« Det bar beduben, faawl ' 
i @panien felt), fom eller6, Doeret ben alminbettge JRening/ at 
bet 2()u(e/ b)>octil (Solumbué fom, intet anbet Sant oar cnb 
S^Unb*. 

2)et fpneé bog fom Golumbud ^ar fjenbt 92at)net 3^UbA^ 
og betd Setpbning , men at tyin et ret bat Diaet erf jenbe ^ 

M Ogfaa fray (for /rom), fom Xlmuen i 8)orffbire enbnu ubtaU* 
Drbet. — ®) ThiÉ land, thus mentioned a8 Thule, is generai^ 
supposed to have been Iceland. Washington Irving-, Life &J 
Columbus, ^oL I. pag, 69, 3 bcn ber inbn)ffebe Ooerfotttelfe ^^ 
gernanbo 6olomboé Ubbrag ommelbeé ettere if!e 9laonet Sriélan^. ^ 
npere Skiber baoe og $ontanué, ©aéfenbué, ^ettariué, *^^nerod mat^ 
flere ©eograpber antoget Sélanb for Z\)ViU. — ') Jorben ffrco m^* 
i @ngelff Canbeté 9ta\)n paa benne SDJaabe {Island, Ysland), ^ 
Iceland, Ugefom is, ise i ©progeté OlbfErifter erbetfamme fom t^ 
nu brugelige ice. Sfnn SRagniifeii. Cm be Sngeipfi^é JC>anbeI paa gélnnb* 129 

Ganb^eb eder d)iuncteri|ti{{e SB^tpbning , ha f)an font ti( SDen i 
Sebrudc fSXaamb, ubmat tnoerfe ti( nogen ^^, ha ^a^n hn» 
omfrtng ei oar frodfet.' Set tv ettere meget mcerfeligt meb 
4)enrpn tir benne b«n« Dptegn^ffe, at et nut^entijf ©iptom, 
ttbgit)et tiblig i Wlaxt^ SRaaneb 1477 paa @runb i S)efjorben paa 
3*Cattb« 9?orblanb/bet)ifer ben famme £)m(lcenbig()eb6 @anbf)eb 
Dfb ét @(ag^ Sing^Dibne af en talrig SocfamCing, meb ben ubtrp!« 
fed'ge SSemcerfning : at ber ba a(be(ed ingen @nee faaeø paa 
Sorben (j[)å var snjolaus jorft)^. 

@f(erd t)ebb(et) ben engelfle ,!^anbe( paa S^fanb ba og (cenge 
berefter. Æong.gbMrb ben 4be ubgaD f. Qp, gicentfec bertil 1478 
og 1483. S^Iænberne t)ebb(et)e af og ti( at flage ot)er @nge(émoenbene^ 
og be Spbff e« fafle £)pbo(b i Sanbet , f. Qj:. paa ^onbétinget 1480. 

Aong ^an^ (ot)ebe t jtn i^aanbfceflning 1483/ ei at Dille 
tiffiebe^ at nogen ^jøbmanb af ^anfeflæberne feitebe til 3^(anb« 
2)o9 ubbrøb t famme Ttav en farlig jDpftanb mob fRaahet i 
i^amborg/ b^o^^it TUmumi forførere angaDe bet fom en ^ODeb« 
oocfag, at hft lob en flor S)7oengbe ^orn ubføre tit S^tanb/ 
b^orDeb ©prttb opflob i ©tåben felt) for be gattige. Uben SEt)it)t 
t>cbb(et)e bog tidige be @ngel{7e bered .^anbet paa ^élanh, men i 

^) )Det fortjener' maafCee at bemccrfeé, at S)2agnud @iolfføn t 2(aret 
U77 Dor asiffop til ©falbott JDenni 9)ralat i)ar)U, fra 1470 af, 
»ttwt ihUh i Jttojlerct paa ^eUjafeU, bet ®teb bt>ot be albftc Qtf: 
tettetninger om Orwtanb ogSSinlanb m. p, Sanbei 2Cmericaoare bleone 
ffrettie; og fanbfpnligmié blet>e meb Om^pggetigbeb be»arebe, ba-bet 
wtop Dat ben fclDfamme @gn/ l)i?orfra t)ine Sanbe« mærfDarbigjle Op« 
Nere ubuanbrebe* aSiffop SKagnué f)at uben Z\>ir>l nøie fjenbt bine 
^teccetninøer , b»iS Snb^elb ooer^oDeb paa ben a:ib (fem fencre) »ar 
ftlmtnbclig befjenbt i 3«tanb. Zt eolumba«, fom atterebe 1474 pønfebc 
Pfla ben »efllige gart, i S^lanb bar føgt og ert)olbt faabonnettnberretninget 
Nben noeontc SBitfop, fan albete« iffe forefemme oé ufanbfpnligt« 
Golumbué anfom til 3élanb6 fpbUge 2)eel, b^o^ ^oalfjorben (ellec 
fi^alfjarbareyri) paa be Sibet uar ben inejl beføgtc ^am, og »i 
^^^< at ben naonte S3t{fop netop i bet Soraac eUer @ommer Diftterebr 
^Wfgncn« ^irf er. 

aiWflfrift for Dlbfonblg^eb , ?♦ 85. ^ » 130 Sinn 9)iadBaiai. Om bt Cntrfff fé J^anbel |>aa 2f<(an^ 

Hont 14 So erftxit^i %tng ^^ai$ bem en fcrmeltg Sttx% fors 
nubel^ bnti ^zib^ltizii. ^sn ubfnibte ba mob bcm to Sø« 
cttpttoimr, fem aSLtrt^t (ovbe e^et fij t hn &ag^ Skiber t QfjtU 
ftiott bm Ifif^ 2ib , ^^b ^xsn ^ing og ^nf^orp (eder ^ir« 
ff^if; ifr. o:?ni^or €. 33, 34), ^n for^ætmte r>ax \>fl bm 
J>ilJrie 9Mnm^, fem i Xarme 1473. 1481. 1482 og 1483 
^be tKTr^t ^cng«né Sf^nibe^bing o«>fr S^Ianb, Itgefom f)an og 
eØei^ tidige ftgfS at ba^ bitt Sorbøebuué t S<>rlrning. Sog 
ftilbe i;i i!fe €pcr tiC at tenne ^etnb^manb i næfl paafelgenbr 
Tfar b^r'opbcCbt ftg i Sanbft, b^or b^n^ Sulbmægtige ubferte 
febnéfcrr>a(tningm paa b^n6 Srgne. 3 Varet 1489 feeé en 
2)iberi! Rining atter at fungere bet fom ?e^n6b^t)bing . men . 
ban menrd af nogle at f^a^yt r>ffret en ^(ægtning af ben ^exp 
ncewte. Zmm ge^némanb (ber ogfaa fbreflob 8?aibeef)uu6 8fM 
pufclicerebe ipaa S^Canb« ?anb^ting^~t 2faret 1490. ben Jreb«* 
tractat fom \>az MeDen fluttet i ^jøbenbaon 1489, famt ratificmt 
af ^ong ^an« i ^jebenbatjn, , gabiani og ®cbajl, <Bng (20 3«n.) 
1490 og af englanbé ^onge ^cnri! 7 i gonbon ben 2 SRaji f. X/ 
bt)ori gølgenbe ubtrpfferig bejlemttie«: <<^ongen af Snglanb^ 
Unberfaatter . ^jøbmcenb og gijfere. maa frit feile til 3«lanb od 
berunbet tigge, fjøbe og fcefge, uben gor^inbring, mob at be, ^ 
ben ^abn, bbor be anfomme. erlægge bere« Solb og fcebbanli^^ 
JRettigbeb. 2)og er man fommet obereen« berom, at be gngelf^^ 
bbert fpoenbe 2far derefter, til ebig 2ib, |!utte anføge om rM? 
Sittabflfe bo^ Æongen af Danmar! og 9?orge om at feile berti^^ 
Jot en bejlanbig ©rfjenbelfe« ©fplb" {ut recognoscant %f^ 
perpetuum). 3 3fnlebning beraf fa(!fatte Sibeti! Rining fomnt^ 
3(ar t gorening meb begge S^Icmb« Jfaugmænb, ab|fiflige Sf^ 
flemmelfer bebfommenbe ^anbelen ber i Sanbet , i en Tfnorbningr' 
faCbet 9^ining9 2)om/ bboti bet h\CLn\it anbet bobber: at engel^^ 
SJfcenb, efter ben pblle grebétractat, maae feire til 3«lanb met^ 
ret og ufbigelig <l^anbe( , men at be og be tpbffe Æjøbmænb {la^ 
j^ofbe greb nteb ^inanben bber i ftne t)iéfe«lg)abne; be maatte bog^ 
tWe uben 5løbbenbigb^l>/ op^olbe (Tg I ?anbet SSinteren obec o* f. b- gtnn 9)2agnufem Om be (iniHflté ^anbel paa ^€lan\>. 131 

Denne be @nge(f!cé J^anbeléfri^eb i £anbet Debt^arcbe til bU 15be 
Xar^unbrebeé @nbe^ oq ben berom b^nblcnbe Sractat fornpebe^ 
fenete t Sonbon , ben 30te Suni 1523 / af ^ong 6()riflian ben 
Zn\>m, f!iønt benne Sornpolfe iffe funbe ^a)}e nogen foibinbenbe 
Sttaft, for DanntiUfd mrfdige Siegjering/ ()t)l(fen kongen/ fom 
bortflpgtet eUec forbreoet af fR'i^it, ta ()aDbe maattct gioe <Siip 
paa, Ht t)ife, f)\>otUbté ettere ben engel|!e ^anbel bret9e6 bec i 
Sanbet t bet 16be 2(ar^unbrebe , intti( bm, mob bete Slutning/ 
næfien albete^ opf)ørte, t)eb(onimec (f!e Dort Sot^niaaL Seg be« 
ntcerfecfun^ at bet (et(igl)ebémd berettet af 2rnnali|!erne^ at b^n^eb 
1618 telob be @ng(I{!e J^anblenb^é og @efol!é 2(nta[, blot t 
i§a\)nen ^aDnefjorb, til mere enb 300 (eller enbog/ efter iélanb|{ 
SRegning. til 360)« 

2(f bet Soenanførte Dit bet t)el ettere treere tlatt, at 6ggert 

i Staffen og S3jarne ^ooelfen (t bereé Steife gjennem Sélanb/ II« 

r 372) daDe Slet bm, at bet fornemmelig \>at gnglænberne/ fom 

z\ ire\)e ben iélanbjfe ^anbel i bet 16be 2(ar6unbrebe / bog paa bm 

i 2)?aabe , f^m be bcmccrfe ipaa et anbel @teb (IL 1036) «at be 

r (lUnbertiben/^aobe gri^eb bertil^ b^orimob ^anbelen unbertiben 

«^o;c bem reent forbubcn formebelfl een og anben Ufreb be gjorbe 

i^ $?anbet/' man fan og' lægge til: formebelfl bere^ SSægring 

fr*^ et erlægge ben anorbnebe Solb« 

3eg er feltJ i Srfibbelfe af en litte SWembran/ fom atter* 
/fr'^tejl inbebolber et uben ^mt origfnalt ©ocument fra bet ISbe 
^^rf)unbrebe« ferjie J^celtote (bollfet ©friften« Seffaffenbeb og t)ifer), 
"^*tilig en officiel greblpéning, fremfagt af en iélanbf! ©Drig« 
ftebéperfon, enten ben Debfommenbe Saugmanb .etter ©péfelmanb, 
*^^ Segpnbelfen af Jg)anbelg* etter SWarf cbétiben , mettem (5ngel6j 
"»»nb og S^lænbere^ paa ffie|lmannøHnc» (5n faaban faafalbet 
griSasetning ttCav greblpéning fremfagbeé etter oploejle« forbum 

^ I LI ■ ■ ' 'I ' 

^) Sn meget »betæggenbe peftagttg ©pgbom, fombærgebe 3élanb i 
®^n\mercn 1493, og i be følgenbe 2Car (1494, 1495) fige« ot f)ar)t 
»«tet overført af et engelfC Btib til »gaonefiorb i en ftoc 9)aKe af 
^^^at JClabe. i 132 Sinn gKagnufen. Dm be €4i9elff e« Jg)a(tbel poa 3«Ian^ 

' i S«(anb t)eb Singc 09 onbre golfeforfamtmger, naar man anfaoe 
bet for fornøbent; ogfaa ^eb private SRøbec etter ®ammen!orafter, 
^r)or bet befrpgtebe«, at greben formebeljl be STOebenbe« Uenig^eb 
funbe forjlprreé ; naar ogfaa jlige beUigebe« Deb en ^øitibelig greb« 
Ipéning, r)ebtagen af famtlige SilflebeDoerenbe, paobrog ben6X)t)erj 
træbelfe grebøbrpberen en meget baarbere ©traf, enb ben fora 
f)an eUeré, for tilføiebe gornærmelfer , efter SoDen ^at)bf burbet 
libe^ Tit bette i 2((minbe(tg^eb f)ar i 3!^(anb pietet at jlee ^ 
5tjøbi!cet3ncr (SKarfeber) etter ben faafatbebe J^anbeWtib« Segpm 
belfe/ rainbe« jeg iffe at bat>e («(l i noget ©frtft/ enbffjønt bet 
etter6 beretteé, at en ^øittbeltg etter offentlig fBefienbtgjørelfe 
{solennis proclamatio) ^ fatbet kaupsetniiig, fanbt @teb wb 
{lige Seiligf)eber* ^erom ()ebber bet i en fort Unberretning eder 
Vnbragenbé om ben i6(anbf!e <l^anbe(6 og @øfart4 ætbre og n^rre 
iBeflaffenbeb , t)eb SSiflop ®ubbranb S()or(a!fen , bateret 24 %n- ' 
1613/ og ODerfat (fom bet fpne« fra 25an|l) ipaa iaxxn, af Simi 
So^nfen^ : ^^gor at iffe enbtjer, efter Sebag, funbe forbpre pne 
^anbeléoarer/ ere biéfe« ^rifer forejfreune af »ore celbfte 8ow^ 
og Iffe attene bet>acebe blanbt Sanbeté Snbbpggere^ men enbo| 

>) ©ec f^ @):» Gragiis Ubg. 2 ©. @« 168 (jfr. 165 o, f.) n 
Sonébogcné S}?annbelge ]9be @aptte(. Z\\ be farflommelbte gotfefor« 
famlinger fpneé »iJnoE ^iøbjlæonet etter SKarfebet at b^oe ^dxt, )!i«i^ 
bet neppe ubtrt)ffelig benregncS til bem i 3«tanfcé gamle gojoe. Sanbet 
Ibabbe et better nogen ^jebjlæber, og faalebeS ingen egentlige Sorw« 
''2)erimob inbffjperpeé SorDe- etter søjacfcbéfreben bpppig i ben norbije 
SDZibbetalberé mæcfeltgfle @tabérettec; fee f* (&t> ^ofeiiviitgee U^' 
gaoe af be banjfe ©. 114, 134„ 166, 510, 568. ^tteré er bet be- 
fjenbt^ at bele ^jøbftcebeté JBpggcgrunb forben regnebeé til ben foafalbte 
S3pfreb. @n gammel iélanbjf JreblpSningis Jormular fan læfeé i ban^ 
Ooerfattelfe i p. Æ. WiiUere @aga = SBibliotbef I. 46-48, ifr. 2o^* 
4il be npeflc Siber plelebe ^errebéretterne i S^lanb at fættcé oeb ^ 
beitibelig gorf pnbelfe etter fort Snblebningétale, efter en oié gormul<»^' 
falbet {»togactning (Stngfætning) ; paa farame SWaab« bar n»^* 
bannet Orbene griSasetnfng , kaupsetnfng 0. flt — *) HUt. e(^^^' 
hland., Z* III. p. 420-422* tin sroagttttfett. Om be €nøel|leé ^attbel paa ^Hanb. 133 

ytnhtt og paabubne i £)Derefn«!omfi og £)mrcetntng meb be 
(mmebe; ^eraf fommec ben ^eitibeltge og aarlige ^roctamation 

falbeé kaupsetning, og bm Signing" (eUjpc tiUige mbbpcbe^ 
tcbermg/ ^quatio)\^af S^anM^Mv^v, fom ffulbe Doere ^edig 

ubrpbeltg foc be @øfavenbe^ jber fom til mi)\)it ^am, faa 
ingen funbe anberlebe^ fiebe eUer fælge ^ enb fnalebed/ fom ben 
nme Sorfpnbetfe tnbe(|0(bt. Z)ette forflobe Jtongerne, førft be 
9lorge og ftben be af 2)anmacf/ tt({lroe!!eKg ryti, i bet be 
ftæftebe benne 93ebtægt/ eUer rettere ben af fBrugen flabfællebf 
)D" tit en faaban kaupsetnfng, fom ben nu om^anbtebe, 
me^ ^er^ er f(art not af ben i Dort Document mbe(|0(bte 
rt6be|iemmelfe \faa inben« og ubenlanbfCe Sarer. fertil ^ørec 
t og, f)\>ab ^a\xi SSibatin beretter i f)ané uubgir)ne 2(f^anbling 
t a^atf, &te og JEDrtug", at-t ben Xtb, ba .l^amborgerne 
nbUbe paa S^Ianb/ pCetebe tnf)^t €p^fe(manb/ faafnart.et 
tnbeléflib t)ar anfommet til en ^a^n / fom iaa^ i ^an^ CSpdfet^ 
inbftnbe ftg ber, og unber^anble famt accorbere meb t>ebfom« 
nbe Æjøbmanb/ om be ^^rifer ti( b\>UU f)an fCuibe fæfge en« 
r af ^am inbført IBarefort. 2)enne faa(ebed faflfatte Zaj:t 
(pt^bte ^p^felmanben offentlig , og en faaban ^anbling falbte6 

8etja kauplii {ordtnare comme rcia , modum ponere 
ntnerciis)* ^^Tlt bette pg pleiebe at ffee entr før /i ben Sib 
gelømænbene me|l ^anblebe i Sanbet, \)tfer ncert^ærenbe 2)ocu« 
til/ l)\)\^ nu mangtenbe Sitel uben Zt>'M f^at tæret: Kanp- 
tning, ^\>i(!et Srb Di ftnbe at være bleoet forbanfCet t)eb 
iebfætning*"* Sil £)plp6ning af biéfe Unberretningcr og @agen 
> ot>erf)o\)eb maae t>i ei unblabe at ubuifte fortelig ^in SSava^ 
^« (o\)f)i(loriffe ®cunbt)0(b. S^tanb« ©a^aer Dife at grijlaten« 
^olbte @ober (goSar) etter ^erreb6f)ø\)binger b^^^be Snbfeenbe 
b Sremmebeé ^anbel i ganbet , og fatte SEojrt T(iaa bere« 9Jarer, 
t Del rettere, foranflaltebe en faaban affattet* £)en cclbjle 

' ) ^e «KaønuS ^etilfens ©amling af gororbninger og aabne Sceoe 
3«lanb, ubgiDne of kongerne af ben OlbehborgfPe ©tamme, IL 165. 134 giittt ?10?a8mifeii. Om be €«8eljleé ^anDet paa géJnnb. 

8ot>b09/ ©caagrtafen^ foref!rc\) omtrent 1121 (i 2ffbe(ln9fn om 
©!ibe6 SSe^anbling, 3bic ^np., Ubg. II. 403); at tre aWoenb 
ilulbe ubncet)ne6 eder bej!i!!e« i et^Dert J^erreb, for at bePemme 
Jg)anbelépriferne paa bi6fe SSnreartif fer , (ber ba Del anfaae« fom 
be nøbrjenbigfte for ?anbet): 1. SWeef (eUer Sornwarer), 2. ioiu 
reber, 3. Sømmer, 4. 23o)t:^ og 6. STjære, af etftoert '@flb« 
Sabtting ^, ^Dorfor ?ot)en fnpfatte en meget betpbeCig SKurft for 
ben af Snbbpggerne, fom fjebte noget af flige 25arer otter Sapten. 
3Da ber netop regelmoeéftg tjare tre @ober i etf)Dert ^erreb , er bet 
fanbfpnligt/ at be felt) fom ofte|l fta\)e paataget ftg ^in rigtige 
aajrationSbeftlOling . ^t)l(!et ogfaa Sagaerne, fom fagt, t forefom« 
nienbe Silfælbe bcfroefte^, ®ette ?ot)|!eb er tffe bicttet optegnet 
i be fener« fongelige gotje (Sernfiben. etter Sonébogen), men fpnf^ 
bog (efter ©ubbranb S()crlaffen6 ottennæDnte ffiibneébprb, fom 09 
befrcefle« af bet t^et ombanbleb« ©ocument) tit at ttære bleoet 
taget til gølge fom en Sebfægt etter loDbfemlet 83rug. £)og Un 
bet Doere , og er »el fanbfpnligfl , at gpéfelmanben etter anbre 
SSebfommenbe i ncerDoerenbe Sllfælbe," og otterbotieb fiben gonbet 
fom unber fængeligt J^errebemme , har paa Snbbpggerneé SSeg«^ 
tinget meb be ^anblenbe om S^arepriferne , og berefter proclnmeret 
bem i ben ^øitibelig fremfagte <j^}øbfoetning" t>eb SMatfebft* 
SBegpnbelfe^ 6n faaban, mcb ben tilftørenbe <,gceblpéning", inbe» 

M ♦&t)orfor benne, nu i Sétanb albeleé iffe føgte JBareartifel ta an^ 
faae$ for ib^ift nøboenbig, opU)feé nærmere i bet g^lgenbe. — *) 2)^3 
nioa bet bemærEeé, ot bet ^cbber foran i ©apitlet« S^eg^nbelfe: ot 
Cooene (forben ?) l)at>be beftemt, at man iffe maattc fjøbe øfllanbff^ 
IBarer (austrænan Tarning) bprere, enb be ubnæPnte JKajcotion** 
tn«nb beflemte. «&ine Ubtn;f. betegne uben Smol SJareriteé Oprinbelf^ 
etter a:ranéport fra 9'iorge , famt oel tittige iOanmarf , @oerrig ett^'^ 
jBfterføen operftooeb. @enere l)ar man, tilbeelé urigtig, brugt bem ot» 
otte ubenlanbfPe SJarcr. ^ ^) @ee f. (Sx* ©turlunga@aga, 3 SogS 1^ 
(Sap., om ©norre ©turleføné a:a):ation af fiirFcnøeren Zi^oxUl if^^' 
, jlungS SWeeloarer. glerc faabanne, meft ælbre, @?;empler anføre^ ^' 
(ifrf(6fen f 2(nmoerfningerne til ©unløg Ormetungcé @aga., @. 25-2^« Smn SOJagnufeit. Dm be Sngelfleé ^anbel paa ^ålant>. 135 

^oIbe6 i ben oDenommelbte Srøembran fra bet 15be-2(or^unbrebei. 
Secenb jeg mebbeUc bette rncec(r)oerbige ^ibinbtit olbeleé ubefjenbte 
TUt^ptU, f)at jeg funbet bet fornebent at unberfege nærmere 
ben Zib, \faa ^Dillen bet er ubflcebt« Haxtt funne t)i \>ti itU 
nteb fulbfommen @tffer()eb bejiemme/ men felgenbe ncermere 
Ubt>if(tng af S3e9tt>en()eberne ))eb ben enge(|Ie' J^anbel ipaa SSefls 
mannøe ))U gjøre bet ^etfl fanbfpnligt/ at S^^eblpéningen ber er 
b(et>en førfi fremfagt i Varet 1413^ eder 1419/ i et af be ber« 
imeOem ))cerenbe 2(ar/ elfer og i 1426* 

^) (gttcré tnbei5)0lbe biéfe ^erøamentél>tabe' abff iUigc Sittæg meb en 
onben og n^ere ^aanb , bejtaaenbe of forffiellfge ^ycerptcr cg Optegn 
mlfet* SReberft paa ben førfte ®ibe jlaaer benne fialoe Gtrop^e af 
Sbbabtgtet «&aoamaal: 

dbrigdara yin 2C(btig man faaer 

fær ma5r aldregi trofaflere S3en 

en mannyit jnikit. ;nb megen S^'^ft^^n^* 

¥aa benne og ben føtgenbe &ihe, famt enbDtbere i 8 @olummer paa 
2 fmaae doartblobe llaae meb fmaae og tætte SBogftaoer en {O^cengbe 
latinjfe og iélortbfte ©entcnser, famt abjfiaige olbnorbifCe og t^bffe 
8e»|leber unber benne otminbelige S^ttel : Annotationes ex marginibus 
^^gUterii Thorvardi legiferi, quæ non transtuli m meum legi- 

9terium. iDenne Saugmanb IS^oroarb (@rUnbføn) tiltraabte ftt (Sms 
^^be fibft i bet I5be TCarfeunbrebe, og bate i sRorge 1513; Zf CoDs 
aberne anfører* jeg bette, f^m cUcrg finbeé i ben iélanbffe GrågåM 
iSJigéiobe 112 ^ap,, Ubg, II/ 166), ba 'bet netop Ban ^enføre« Hl 
4>o»ebbocumenteté Oplosning : j&at eru log i Noregi ok å alla 
<lanska tdnga,* ef iua5r ^yrmir eigi griduin, at så er ntlægr 
fytit eudilångan Noreg ok fyrigort londuiu siiiuin ok lausafé ok 
^ftl aldregi aiban i land koma 3: iDet gjelber fom tot) i 9{orge 
^9 tttleoegne l{)oor banff Sungcmaal tatcé, at ben SJlanb, fom ei ooers 
Wbet looiig grebtpéning (eUer grebétøfte) , ffal oære lanbflpgttg fra 
We gjorge, ^aocjorbrubt fine fajle og lofe ©ienbommc, famt atbrig 
f^<i« StiUabelfe til at »enbe tilbage til ganbet. — *) iDet maa bog 
^«mcer!eé beroeb, at enfelte (men fom bet fpncé minbre paalibelige) C^j;« 
'Waret af be gamle 2fnnater henføre noget af bet til 1411, fom 
^* '»rige tiUfltjge 1413. 136 ^tttn ^agnufett* Om be (Sngelffeé {)aRbd paa 3éIan^• 

^aanbfEcifut^ S3ef!affenlS)eb \)\\it, fom fagt/ at ben om^anbtebc 
JDeel beraf er fra bet 15be 2Car()unbrebed før|le ^ælDte. gra 
betteé S3egpnbe(fe tii 1413 ^ar neppe nogen engelff ^anbel 
af S3etpben()eb funbet @teb ipaa @ønber(anbet. £)ette feed af be 
gamt^ næflen famtibige TinndUté SSeretningeré Ubtrp! om be 
(€5* 114) i Jtort()eb ommelbte fiSegioen^eber : <^141'3 fom et ^ms 
Uiéftib fra SngCanb til S^Ianb^ ben. fom førte bet ^eb JRic^acb« 
og f)a\)bt (Rorgee Æonge« SSret) ,,(fff '^^^9« Sittabelfe)" til at feiki 
f)an^ Stige og ber frit brit)e ^anbeL ^an gtf i Sanb fca ftl 
©fib øfler Tpaa t>eb .^orn/ reb berfra tit @!a(^o(t og berpaa 
tilbage tit iJDefjelbene (imdir Eyjafjoil)/ ()t)or t)an gi! omborb paa 
(tt ®f ib / ()t)ormeb t)axi feilebe tit ^at)nef jorb > enbffjønt mon 
fja'SSk ant>i|l ^am jDreba!^ «^at)n ^ ^Ditfen ()an bog iffe ^ttbr atM 
(øbe* Slange fjøbte 93arer af ^am nebe t)eb'@unbene/ men 
mange t)ife" (forftanbige) ^^SRcenb fpnte6 iffe gobt berom." ^^5 m* 
gel|!e @tibe fom (etterø) tit ^éianh, fom alle (øbe inb tit Seft^ 
mannøerne. 2)?eb bem anfom SreDe fra Æongen af gnglanb'tU 
3((muen og ailt be bebjle (ppperjle) SKcenb i Janbet ^ fom an» 
broge berpaa at fri ^anbct f!u(be titflebeé \)ané Unberfaatter/ 
ifær bem/ bec t>are ipaa bet @fib/ fom tilbørte bam felt>. Sør^ 
talte man om SSergenø J^anbel (Bjorgvinar kaup^), ()t}Ocpaa *) 3 be Sliber iiViot> S^eGJerlngen in^tn anbre iCjøbmænb at 
paa Sétanb, enb bem fom enten oare bofattc i Sergen , etter i bet 
mtnbjle paa ^ilbagereifen berfra anløb benne fBr), før ber at erM^ 
Un itongen tilfomm'enbe aiolb og SJettigbeb, og fælge Uabningen, if«« 
naar ben (fom ba meft par Silfætbet) beflcb af ©toffiff. 3 etagen ooet 
G^ngetémo^nbeneé uberetttgebe «£)anbel 1425 bebber bet faatebel: ^ 
iffe engang be 3nbføbte maatu fetle ti( 3^lanb, uben farbeleé fom 
gelig $iU[abe(fe {licentiå) og ei b^ll^er maatte be / ber ^aobe ben, f*^^ 
©tofjiff til noget anber ©teb- enb til SBergen^^ ba ber »ar et aip^ 
beligt ©tapelfteb for ben S?Jarefort, ligefom Salaié ear bet fot ttlb 
iquia'ihi est generalis stapula de Stokfisk, sicut Calisiæ dela^^>* 
IDctmaa bemærfeS, beroeb at @nglanbé ^onge i ben aib ogfaa paaff^b 
at pare berettiget til granferige« ^rone, om boilfen en blobiø $^9 
H førte«. giflrt SKagnufcn. Om be Snøelffeé ^^anbel \>ci(i 3é(aii^ 131 

Smt bf gngWf!i?é 4)anber«fribeb i ganbet t)ebt)arcbe tit bet 15be 
hrfjunbXfM @nbeS og ben berom f)anb(cnbe Sractat focnpebc^ 
fmtxi i Jonbon , ben 30te 3uni 1623 , af ^ong 6&ri|lian ben 
Jfnben, Jfjønt benne gornp.ife iffe funbe fjaDe nogen foibinbenbe 
^wft/ for Diinmatfé oirfclige Stegiering, f)Diffen gongen, fora 
Jorfflpgtet eder forbreoet af SRIget, ba ^aobe maattct gioe ©tip 
P(^(i* Xt t>ife, ()Dortebed rtterd ben engelffe J^anbel bret)e6 ber i 
fonbet t bet 16be Xar^unbrebe , inbtil ben^ mob bet« Sfutning^ 
n«ften albeleé opfjørte, Debfommer jf!e Dort gormaal. 3eg bes 
niæcffrfun, at bet (ei(igf)eb6m6 berette« af 2tnnalij!erne, at f)enwb ^ 
^^18 telob be gngUjfe J^onblenbe« og ©efol!« Xntcil, blot i 
•&a\3nen ^aDnefjorb, tit roere enb 300 (eller enbog, efter i«lanb|l 
Siegning, til 360). 

2(f bet Ovenanførte Dit bet Del eller« t?oere flart, at 6gg<rt 
£>laf(en og Sjarne ?)ot)elfen (i bere« JReife gjennem 3«lanb/ II. 
^72) ^aoe Siet b»'ri, at bet fornemmelig »ar gnglænberne/ fora 
^<^et)r ben iélanbfTe ^anbel i bet 15be 7(ar()unbrebe / bog ipaa ben 
SWaabe , fom be bcmærfe paa et anbet @teb (II. 1036) «at be 
uUwbertibcn l)aube gri&eb bertil, ^Dorimob .^anbelen unbertiben 
«^ar bem recnt forbubcn formebeljl een og anben Ufreb be gjorbe 
u^ ?anbet/' man fan og 'lægge til: formebeljl bere« SSoegring 
f"^*^ at erlægge ben anorbnebe Solb* 

3eg er feie^ i Srfibbelfe of en lille dJltttibxan, fom aller« 

/forteji inbel^olber et uben SDitjl origtnalt 25ocument fra bet 16be 

*^f$unbrebe« førjle ^æltjte (l)Oil!et ©friften« a5ef!affen()eb og Difer), 

**'*^ng en officiel greblp«ning, fremfagt af en i6lanb|l ©Drig* 

^^^^perfon, enten ben »ebfommenbe Saugmanb .eller (Spéfelmanb, 

*^ SSegpnbelfen of .i^anbel«* eller SJ?arf cbétiben , mellem (5ngel«s 

^*nb og 3«loenbere, paa ffiejimannøtrne, ©n faaban faafalbet 

^^'i&asetnuig eller greblp6ning fremfagbe« eller oploepe« forbura . 

^ <Sn meget øbelcrggenbc peftagttg @pgtom , fom l)ærgebe 3élanb i 
^^tnmercn 1493, og i be følgenbe 'Kar (1494, 1495) ftge« at 5at)c 
**^et overført af et cngelff 8fib til ^aonefjorb i en por 9)aefe af 


136 Stnn ^aønufett* Cm it €nge{f(eé ^onbd paa ^ikni^ 

^aanbflciftetS 93e{Iaffen^eb Difer, fomfagt/ at ben om^anMebe 
2)ee( becaf er fra bet 15be 3(ar()unbrebeé førfle $oe(t)te« Srd 
bette6 S3egpnbe(fe til 1413 ()ar neppe nogen engelfE ^anbeC 
af Setpben(;eb funbet i^teb ipaa @enber(anbet. £)ette fee^ af be 
gamt^ nceflen famtibige UnndUt^ SSeretningrré Ubtrpf om ^ 
(@« 114) i Jtort^eb ommetbte 83egit>en()eber : ^^413 !om et J^an» 
bf(é{!ib fra SngCanb til S^lanb^ ben. fom førte bet ^eb 9tic(|acb^ 
og ^at)be giorge« Æonge« Sreo „(I^^PliS* Siaabetfe)" tit at. feilf i 
|)and Siige og ber frit brit)e ^anbeL .^an gig t Sanb fra piC 
@fib øfler paa t>eb S^oxn, reb berfra tit @!a(^o(t og berpaa 
tilbage tit ^ef jetbene (undir Eyjafjoil), l[)t)or b^n gi! omborb paa 
ftt @fib/ ^Dormeb f)axi feiUbe tit J^ai^nefjorb > enbff jent . maa 
^a'SSi an\)i(l i)am jEDreba!6 ^a\)n, ()oitfen f)an bog i!f e -t)t(be ait^ 
(øbe. SRange (jøbte 93arer af f)am nebe t^eb-øunbene, men 
mange t)ife" (forftanbige) ^^SRcenb fpnte6 iffe gobt berom." <,5 e»» 
gelfte @!i&eiom (eUer6) ti[ ^élanb, fom alle (øbe inb tit ^tp 
mannøerne* 9}?eb bem an!om SSreue fra kongen af 6ngtan5 tU 
2(tmuen og aUt be bebjle (ppperjle) SKcenb i ?anbet/ fom an* 
broge berpaa at fri ^anbct |!u(be tilflebeé f)an^ Unberfaatter/ 
ifcet bent/ ber tåre T(>aa bet @fib/ fom tilhørte b^nn felt). Sør^ 
talte man om SSergen^ ^anbel (Bjor^vinar kaupi),^t}Ocpaa 

^) 3 be Siber tillob 9?egjeringen ingen anbre Jljøbmcenb at ()anb(e 
paa 3élanb^ enb bem fom enten oare bofatte i IBergen^ eller i bet 
mtnbfte paa ^ilbagereifen berfra anli^b benne S39, for ber at erMe 
ben itongen tilfomm'enbe Slolb øg SHetttgbeb/ og fælge Kabningen^ \\^ 
naar ben (fom ba meft t)ar Sitfælbet) bejlob af ©toffijf, 3 flagen o»et 
^ngetémo^nbeneé uberetttgebe {»anbel 1426 berber bet faalebeé: at 
iffe engang be Snbfobte maatte feile til 3^lanb, ubcn farbeleé ion* 
øelig S^iUabelfe (Hcentid) og ei beller maattc be / ber baobe ben, f^^ 
©tof fiff til noget anbet ©teb. enb til Sergen ^ ba ber Dar et almi«** 
beligt ©tapclfteb for ben S?Jarefort, ligefom (Salaié t>ar bet fot Ulb 
{quia'ibi est generalis stapula de Stokfisk, sicut Calisiæ delano)* 
IDctmaa bemoerfeé, beroeb at @nglanbé ^onge i ben aib ogfaa paap^ 
at Doere berettiget til gvanferige« ^rone, om b^ilfen en blobiø $^9 ' &m ai^aøttttfeti. Cm be €itdel|le« JpanM paa ^[^(aitb* 133 nmitt 09 paabubne i iDoerefnéfotnfl og jDmfcetntng tneb bf 

Sremmebe; b^raf fommer ben bo^itibeHgr og aarlige ^roclamation 

^^ !a(be6 kanpsetni'ng, og ben Signtng" (eUec ttUtge tnbbpcbe$ 

Sitcbermg/ æquatio) ^,af <IE>anbe(6t)areC/ fom f!u(be oære beStg 

Og ubrpbeltg foc be @øfavenbe/ bec fom tit mt)m ^won, faa 

at ingen funbe anberfebe« fiebe eller fcelge^ enb faafebe^/ fom ben 

r<imme Sotfpnbelfe inbebolbt. 2)ette fbrflobe Aongeroe, før{{ bt 

.Af 9lorge og ftben be af Z>anmar{/ tt(|lrcef(e(ig t>el, i bet be 

befroeftebe benne aSebtægt/ tUn rettere ben af iBrugen fiabf(e|icbf 

2ot>." 3Cc en faaban kaupsetnfng, fom ben nu ombanbtebe, 

ntftieé b^r, er flart not af ben i vort Document tnbebotbte 

9rUbe|lemme(fe i^aa inben« og ubenlanb^e Såter, fertil ^øret 

^<t og, b^ab $au( SSibaltn beretter i f)an^ uubgit)ne TCfbonbting 

^m ^,9Rarf^ S)re og &rtug", at t ben Sib, ba damborgerne 

batiMebe paa S^Ianb^ pteiebe tn^\>tt epéfermanb/ faafnart.it 

^nbe(6ffib Dor anfommet tit en ^a^n / fom laaz i f^an^ Cpdfet^ 

<lt inbftnbe f?g ber, og unberbanbfe famt accorbere meb t)ebfom« 

tnetibe Xjebmanb^ om be ^rifer tit bt>i(fe b^^n f!u(be fælge em 

bt>«c af 1)am inbført IBarefort* 2)enne faatebeé fafifatte 2:a^ 

forfi^t^bte ^p^felfnanben offentlig , og en faaban ^anbting f atbteé 

^t aetja kaupiu (prdinare comme/da , modum ponere 

'^^nmerciis). ^,7it bette pg pleiebe at ffe e enb før , . i ben 2ib 

^••fieiemttnbene mejl b^nblebe i ganbet, \)ifer noertjoerenbe SDocu« 

^^^, t)r>x^ nu mangtenbe Sitel uben SuitJt f^av tjceret: Kaup- 

®^*nfng, b^itfet Drb r>\ ftnbe at tcere bleget forbanjlet t)eb 

«<*io|bf«tning»". Sit £)pfp«ning af bi«fe Unberrctningcr og ©agen 

'f'^ oiwboveb maae »i ei unbtabe at ubDifte fortelig b«" ^ctva^ 

^•^n« iot)biftoriffe ffirunbDolb. 3«tanb« ©a^aer t)ife at grijlaten« 

^^^*aibte ©ober (^oSar) eller ^emb«t)ø\)bin^er l}(i\)U Snbfecnbe 

**^.*^ Sremmebe« ^anbel i ganbet , og fatte SEapt j(^aa bere« SJarer, 

•*^«t t)e( rettere, foranpaltebe en faaban affattet. 25en celbfte 

^ > ©ee S)Jagnu« iCetilfené Samling af gororbningcr og aabne S3re»e. 
^^ 5I«lanb, ttbgione af kongerne af ben Olbenborgfee ©tamme, IL 165. 138 Sittn 9}7ngmifem Outbe(£ngelfred ^attbelpaa^f^fan^* 

(igefom bet oijenfor (@. 115) er berørte ftt Æongené ?f ^ndmanb owr 
l)tU S^Ianb 2(rnfinn a:t)or(leinføn> tillob t)iéfe (fremmebe) ^an* 
betémænb (kauplyr)^) at fjøbe og fælge ipaa SSejImonnøerm^ og 
l)tU £anbet , uben nogen Stltale af £)t)rig()eben / faa og at bme 
<!^at)ftf!ene / meb bertiC antagne Sif^^i^^/ V^c^ ^t 2(ard Sib. Si 
funne neppe tt)it)(e paa^ at biéfe «^anbc(ém(enb ()aoe ^ørt til eC 
()ee(t @elf{ab (eller 2(ntal) af faabanne, ^\)il!e t)t af et anbeC 
originalt $ergament6biplom mbe at txere i Sommeren 1419 anfomss 
met til 93ef!mannøerne (rimeligDiid paa abf!illige @fibe) , nemlig 
JRaflin Sirington. Sol^n effrarbb < 2boma^ Gabfel , %tUS 
aSanflit og Stid^arb ^lebel, Æjøbmoenb . famt fR, ^lebel, Ko^ 
bert Sulinton , SJic^arb Srittenton , Sobn SBad^felb (SD3aEepcll)?)^ 
3o(|n ©atrep, Sob.n Surblep og Slid^arb ©tofelep, ^anbeWbe* 
tjente. £)i6fe gol! breDe i bemelbte Sommer (rime'ligmi« pa« 
@runb af $!e^ndmanben6 ot)enmelbte eller anben lignenbe SillA^ 
belfe) Jpanbel paa ©erne (t)eb ()oil!et ^jøbjloettneé Segpnbelfr 
ben famme, eller lignenbe S^eblpéntng og ^føbfætning fom beit 
ODenommelbte Del fan »ære bleuen affattet eller fremfagt) opførte 
i{)ufe ber^ og fortfotte enbog i famme bereé paabegpnbte ^anbeC 

*) 2)enne rige ^øubing (3øn afben mægtige gc^némanb og Caug- 
manb, Sborflein ^iulffen), om b^em gépotin eUeré \)av mcbbeett ab* 
fKUigc Oplpdninger, ommelbeé itU fom Sebnémanb (hirdstjdri) af 
nogen mig befjenbt gorfatter. :3 en gorejliUing tit ^ong @ri! flf 
|)ommern, af J4l9 (fee ooenfor®. 115-16.) falber ban |ig: y5ar for- 
eldra hirdmann (@bcr^ gorælbreé »hofbetjent). — «) |)aa bet @tet) 
of ©iptomet, b^or biéfc gremmebe nærmere ommelbeé, er bet næfl^^ 
ulcefeligt eUer rettere uforflaaeligt. — ') 2(t ben engelfPe »^anbel Di^- 
felig er blcoen fortfat paa SJejf mannøerne , fom elleré paa ganbet^ 
flejle »^aone, fra 1413, fee oi og of fl^origbebené ooenommelbte gor^ 
fliaing til ^ong Qtit af 14i9, i^\)oxi bet ubtrpffelig bebber: „SSiba«^' 
»æret nøbte fil at fjøbflaae oneb ubentanbjfe SKcenb, fom baoe feil^ 
bib til 8a^^et, og frebelig breoet b^r en retffaffen ^anbel." ©ett« 
i^ocument er ubfotrfciget af |>elge ©tprføn (fom ba oar ©p8f«:lraati* 
paa SJejln; annøerne) tiUigemeb 8ebnémanben, Caugmænbene og 2^ 
♦ anbrc af ^otanbé fcrnemftc !Kænb „paa famtlige Snbbpggereé 8Jegne.* N ^ Siin SKagnufeit« Om be €ngetj?eé J£)atibel paa gélnitb. 139 

i Sintmiben. 3 næjte goraar 1420/ paatatte nemlig ^cfge 

Øtprføtt, (gpéfelmanbpaa jBeflmannøerne^, tyttirtemeb Jpr. Jpanne« 

faulføn, paa gongen« SJegne (efter f)an« Sejlutning^ om at afs 

ffaffe Q( faaban 2(bfærb frembe(eé) bette bered Sorf^olb, t ^m(!en 

3fnlebning be gremmebe tjel nøbte« til at ubfærbige en gorpligtelfe 

til be ncet)nte Smbebdmcenb/ fem enbnu f)at)e6 i £)rigtna(/ ba« 

teret i^aa 2Se(lmanncre Sordbagen (fxSrsdaginii) ncrtl for Si« 

burtii Sag (altfaa ben 4be Xpril) 1420, f)t)ort)eb bt forbanbt 

h ti(/ unber gortabelfe af 8tt) og @obé, at møbe paa famme 

3fdr« ganbéting , for ber at forfare ot>enme(btc bere« gor()Olb. 

?)enne gorpHgteffe ^aDe t>i(t iffe attc af bem eftcrfommet eg be 

TOobtoiUlge af bem ^aue imiblertib rimeh'gDié faaet gor(?oerfning / t>eb 

bered i goraaret fra ©nglanb anfomne ©ftbe og SWanbffab. 2)en 

or>enmelbte ^age beretter nemlig, at i Hmt 1420 f)at)e fRmiin 

Sirrington (Diflnof ben n9«noet)nte, ber fpned at ^aw Doeret ben 

frtnemjte af ^ine engelffe ^jøbmænb) og Sobn 5Worri« (en i 

*) 5 et anbet, ogfaa i^ibinbtil opbevaret originalt ^Jergomcntébis 
?>lom af 1420 fatber ^an fig eet)némanb (clTec »^ctjctémanb, hir5- 
**Jrfri) oDer .^Slanbé ©enbers og ©ftertanb (sunnan og austan å Is- 
Jandi). aiiUige meb ^an« eget Sfiaon foref ommer og t)and@ottegaé Wen 
-^^ibl fot SSep og. s^torb = Canbet) nemlig Æ^orftein •f>eliningføn (5or- 
■teinn Helmingsson (,,hir6stjdrar") i en goreftilling fra bem, famt 
^anbeté iBiffopper og faugmænb, meb ftere af bete ^øobinger, tit 
•^^n% Qnt, i)ateret paa SélanbS ganbétJjing (St)in9t?aUe) Octava 
*• Joh, Baptistæ, (ben Ifte SuU) 1420. iDiéfe to Set)némænb t)a»e 
^^^PP« bibinbtil oæret nogen af Sélanbé '|>iftoi:ifere bcfjcnbte i berimob 
^*^« nogle af bem gjættet og anbre antaget, at *f>anneé Sflpflab, 
'^^ hm til eanbet J4'20, og reifte berfca 1423, oar get)némanb, men 
^'Ibelpé ingen ^)iftorijf hjemmel baoeé derfor, ba t)t)erEcn be gamle 2(ns 
^alet eller famtibige J)iplomer (^oori ^ané ^am bog forefommer) be^ 
'^^ttc bet minbjle berom. «&an fpneé at »ære f ommen bertil i gamilie« 
*"'^igi?enber , l)Dorom mere i bet galgenbe. Sépotin t)av, i Stegijtret 
^^^ Séianbé 2(arbøger (^l)at>n 1833) ©. 44, fremfat ben ©iéning, at 
v^^ muelig loat ibentifB meb ^anneé §)aulføn, men bette l)ar albeleé 
^ * ^æret Æilfcélbet, ba ben fibjlnæontc ubtw)Efelig naoner l)am i fin 

^3c ooer ©ngelémæubeneé gremf«rb paa Sétanb. Æ 140 Sinn QRagnufeit* Cm be Snøelfleé {>dnb(( paa 3l(anb<i^ 

bet f!bfinoet)hte Zax^ Gotnmer np(ig anf ommen , maafbe tts 
©fibéfører) ra?b bereé ©talbbrøbre ranet 9 Ccejlet giff ttf jton^ 
gend Sntrabec fra SSejimannøe , beføbenbe 4iC 130 SRatfS 
JBcecbte Jfr. ot)enfoc@*117. Sormobentng ^at)e f)\m @ngeKm(enl> 
funbet ftg fotnærmebe t)eb be bem focfpnbte Xruflec om be baar» 
bejle ®traffe , betragtet benne 2(bfoerb fom fienbtlig , eder enbo^ 
firibénbe mob en forben git)rn XiKabetfe/ og fø(gr(tg fe(t>, ba be 
fff 9)?agten t <!^oenbe, t)tUet t)ife ftg fom ben bem 'angribenbe 
£)t)rig()ebd Sjenber. iDe nøiebed itU meb bet ommelbte Stan^ 
men bemægtigebe ftg faa at ftge ^e(e 83eflmannøe, t^t fra bentte 
Stb begpnbte bet bered %oxt)ol\>, fom {!Ubre6 faalebed i J^antKØ 
9>aulføn« Ælage (jet)nfør oDenfor @. 117, 137) : .t'^aa ®en opbpgge 
be «i^ufe^ opretfe flore ZtiU, opgrat)e Sorben^ ftf!e^ benptte ftg 
ber af alt, fom om bet Dar bereé Sienbom; be b^erfen føgte om 
eUer ftf nogenftnbe Sidabelfe ^ectt( af jtongend Smbebémomb/ 
men ^tiU\)inge ftg bered Sp^olb ber, og tlUabe tffe at Aongrnd 
etter Ttnbreé gijl ubføred ber fra Sbm, førenb be t)a\}t (abet 
bered ®fib efter gorgobtbefinbenbe." Serpaa følger en (fing 
jtfage ot>er forffjeUige gorbrpbelfer, begaaebe af be paa W* 
mannøe Doerenbe @nge(dmcenbj 9}ico(aud Sa(dtunn/ fom ^ox^' 
tt)jelflaget Sibefe SSeffer , og cnb før ranet en flor SWcengbi 
giff fra Songend Setjent Ole 9JicoIaudføn ^ , op()orbt ftg blanbt 
bem, fom bered TTnfører, ligefom og anbre flere , ber ^at)be gjort 
ftg ffplbige i abf!iUige af be ot)enfor noeunte. gorbrpbelfer, fflWt 
fcengflet og bortført til ^nglanb ben næt)nte S)la^ 9?icolauéføn/ 
Tfbam Sacobføn, QUxut SU'fføn o. fl. De engelffe ©jetning** 
maenb noeuncd : Sobn ^erfp, Sbomad Sorf, Sbomad 2)ale, Sl^\ 
4^arb 2rgitonn, må). Sobb, ^enrif Sawtrp^ fRxd), fRafntp 
og Sobn ^adbair^. . Derfor retfie ba Æongend 85efaling«tn<e* 

') iDettf feed allerebe at Ⱦre fCect i ?Caret 1420; fce ooenfor @. U^* 
•^ ^l gor anbrc dtan og morbcrijfe fooerfalb beffplbeé ellerd (Jngcl^ 
mænbene 5obn ^pffl^); SWobert SBeilon og ST^omad (Sratborn. ^*" 
fibjlnat>ntc jtal, blanbt anbet, ba»e ranet 400 gijfe fra engoflebeH^^ S'm a)?dønttfeit; Om be engelfleé {)attbel paa ^élattb* 137 

^^elémcenbene aihtM xtU t>i(be tnbCabe f?g« Derefter fjebte 

^(t)fr(af3nbb9§gerne)^ font ()an beb(l f unbe , efter ftne2SDner"^« 

2fllfrfanbf9n(ig|l ftnber jeg bet at txstiT/ at ncertxsrenbe ^jebfctt« 

Aittg^ forenet roeb en ()eitibe(tg Sreblj^ning^ førfl er b(et)en af« 

fattet og opCoefl t>eb benne 2ei(tg()eb af Debfommenbe @p«fe(manb/ 

^fiter at .|>anbe(en tmr b(et>en tiUabt af JDurig^eben. De engelfle 

•{)anbe(6Pibe / fons i ben Stb fore i;^aa 36(anb/ pletebe at t>ctre 

ftcetft bemanbebe/ faa at bet ba begpnbenbe Jtiebf}æDne, ^t>ortt( 

Alle JiDerne^ og mange af S<>|l(anbet6 Snbbpggere f^a\>t {Itentmet, 

bar aben Z\>tt>I t^oeret meget tatrtgt. 2(t J^anbelen paa 83e|l« 

niannøerne fira bette Zat af, er blt^m fortfat af be @nge(|fe (ige 

tU 1419 (og (nb (ængere), fan man M flutte af ben i 1425 

^6 ^nfied $au(føn affattebe jl(age ot>er be engclffe ^anblenbe, 

bt)ott S^genbe forefommer : ^^Der er en ffie »eb 36Unb fom 

ta^e< SSeftmannøe/ fom fu(bf ommen tilhører kongen df 9}orge 

iQtb otte dietttgbeber , faa at ingen anben t)ar noget ber" (at bu 

fftCe) ^^enb 9lorgel jtonge/ ^aa ben er et bebre gi|ferie/ enb 

eQet« nogen{ieb< t 3^(anb. ^aa benne ]!De 6aDe be @nge(fCe 

fatet ^Dert Tiat, jfben &in Ifabelige ©etCabd begpnbte." Det maa 

bog bemoerfeø beroeb^ at ^(agen tffe ommetber noget t>i(i Tiat 

fac 1420, 6r ben engelffe ^anbet ber bUt>en fortfat fra 1414 tit 

^■418 ^ac ben I be Xar gaaet upaatalt for (tg og ne'ppe oaret 

^'^faget af SSolbfora^ber mob Stibbpggerne. 3 2Caret 1419 ift 

^* *nbnu af et originalt pergament« Diplom af 20 3uli f- X 

) 2)et er at beftage, at be ooenflaaenbe, faaDelfom og abfCtllige perc 

"ettetninget, om @ngel«mænbeneé ^anbel paa Sélanb i bet lObe 

*^^%imbrebe, iffe ^aoe oæret ©épolin bePjcnbte »eb Ubarbcibclfcn af 

^^^<inbS ZaxbøQet, til beilfe ^art mcb flor glib og. ^pnbi9{)eb ftac 

^Ift alt mærfoærbtgt fra famtlige i)am trlgiængetige iCilbcr , fom 

^^obo ere flere, enb man efter ^ans ©tiUing og affonbr^bc Op^olbéjleb 

^*^b« forraobe. »^an ^ar blanbt anbet manglet en fulbflotnbig 2Cf« 

^^^ft af :55élanW pelbfte 2(nnaler , men bette @aon oil nu fnatt blioe 

^j^pet meb bered Ubgioelfe oeb ben 2(rn(emagn(ean{{e @ommié{tou< 

^»wforg. 142 Sinn Wagnufen. Cm be gtiflelff eS ^antel paa Sf^Iatt^ 

tit ©n^lanb« \^(a^«n flutter faalebeé, 1426, fom om ^efe S^s 
lanb, C|) ifccr SKeftmannoerne , ba Mat unberfaflet ©nQeréroan* 
bcneé aSolbéberrcbømme. Sfr, otjmfor @. 118* Sen bleD tnb» 
fliuct af Jpanneé ^aulføn 1425 tit gnglanb« fRaab etter ?)«? 
lament (nobili consilio Angliæj 09 famme6 giige« TLbmml 
(ama/allo A,) ^fitu^en af 'Cireter (Duci Ejsenst^J, famt 
uubcrfe.^t 09 bcfrocftet »eb et ^(agS Singétjibne i Sergen af 
7 hot be Ulf 18 ilcrhei liiy Ji^stitiatius^ Og 13 Siaabmænb (con- 
snles) bf jfiffebe bertif af 9lorge« SRigéraab, ()t)il!et alt biet) u5j 
fcerbigct unber <£taben6 @eg[, Sirébagen nceil før SRariæ gøbs 
'tel^bag (bon 8be @i ptember) i fibflmelbte TTar, gtter« fan man 
ei bære noijen 2oi\)l berom, at 23ej!mannøerne meneé Deb ben Se' 
(etter ©er^)^ ()i)Ufe anbre ^ojler af benne ^fage omtale fora 6ri* 
gel^mcenbeneé SilfTugtéjleb / ^oilfet be befcfejlebe, ffjønt bet af 
Staturen t)ar utilgjoengeligt formebelft Ætipper og^at), if«c ba 
bet ei funbe angribeé fra S^l^mb, fom i!!e ()at)be anbre gartøier 
enb fmaae Saabe. o* f. D* Sfr* ovenfor @. 118. 

Hi ben oDennceDnte ^(age er forfattet af ^anneé (etter 3i>^ 
()anneg) ^lUiIføn i ^an6 og en anben fornem SKanb6 SJaon^ 

^) %t flagen er inbgioen til ben engetffc »Regiering, »ifer bene ^^^ 
gorm , faaoelfom Dg ben oeb^cengte 2(tteflation h teg ian ilU fmbe nogen 
@por til, at ben et flilet til bet norjfe éRigéraab, og \^qx ei pettet feet 
noget @oar fra bet paa benne itlage. iOettc bemærfcé raeb »^enfptt 
til'Sinn So^nfené Hist. eccl. hl. IV. 162 0. f*, ^Dcr ben om^anbUJ/ 
efter en benpttet og ^aferpe mebbeelt2(ffPrift of2(rnc SKannufen, web benne 
tilføicbe SBemærf ning i Slejcten : Est hæc relatio directa ad Senator 
regni Norvegici, cujus responsum eidem affixum est. Seø 9*'^ 
oceret faa belbig at (unne benptte begge Original ^ iDocumenterne / paa 
?)ergament meb oeb^ængenbe ©egl i Soyaftri^!, og pnbet beni; P^* 
en!('lte ænXfeit, n«c , at (lemme eocreen« meb ben tcplte ^jenratt, 
fom bog nu xtU fan fomme til SKangeé ^untjfab, ba- bet mejle «f 
Cplaget af ben iDetl, l^oori ben tnbet)olbel , forlængjl er øbelagt "O^ 
en ulDffelig 3lbebranb. — *) SJeftmannec (Vestman naey ar; bejtaaer 
Del af forffjettige i©er, men fun een af bem er beboet; be øwige «** 
fmda og ubeboebe. ^ §m 9)?aflnufen* Om be Sngeljle« ^aitbel paa ^élanb. 139 ^/i iSlnfrnlben. 3 nocfte goraar 1420/ paatafte iifmtig J^efge 

^tptføn, Spéfefmanbpaa a3eflmanneerne^ t[Uij)?meb ^r. Jpanne« 

JiJttfrM, paa gongen« SSegne (ffur ()an« SB^jlutning^ om at af» 

fl^Jffe a( faobon 2(bfoerb frembele«) bette bere« gorf)oIb, i ftwlfm 

2fn(e5nln9 be gremmebe t>ti nøbte« til Qt ubfærbige en gorpligtelfe 

^'^ be noeonte SmbebØmcenb;, fom enbnu ^at)e6 i Driginaf^ ba« 

I teret paa 9Je|iiTwnnøe Sortbagen ([)<Sp8daginn) ncrtl for Si« 

^ttrtii Dag (aUfaa ben 4be Jfpril) 1420, ()t)ort)eb be forbanbt 

Rg ti(, unbet gortabeCfe af £tD og @obé, at mebe paa famme 

'far« ?anbéting , for ber at forfr)are ot)enmetbtc bere« gor^olb. 

^^nne gorpligteffe ^aoe d{(1 iffe atte af bem eftcrfommet og be 

tnobtDjflige af bem ^at?e imibtertib rimeligt)i« faaet gor|lcprfning , t)eb 

^f^^t i goraaret fra ©nglanb anfomne Sfibe og SWanbffab. ®en 

^^timelbte ^fage beretter nemlig, at i 2(aret 1420 ()a\)e gtawlin 

Slirtington (Diflnof ben np^noeonte, ber fpncS at ^aw Doeret ben 

fotnemlle af ^ine engeljfe Æjøbmænb) og Sohn SWorrié (en i 

*) 3 et'anbet, ogfaa l^tbinbtil opbevaret originalt 9}cr9omcntébia 

P^otn af 14:20 falber ^on fig 8c{)némanb (eUer t&euetémanb, hirS- 

■*j€5ri) o»er ^élanbl ©enbers og iS&ftertanb (sunnan og austan å Is- 

^^^ndi), Sillige mcb ^ané eget ^ar>n forefommer og t)ané ©otlegaé (uben 

^^iol ^r SSep og. SfJorb = ganbet) nemlig Æ^orilein »^elmingføn (I>or- 

•*einn Helming^sson (,^hir6stjrfrar") i en gorcftiUing fra bem, famt 

^Qiibeté JBi|f opper og Saugmoenb, meb flere af bet« ^øobinger, til 

■^Ojig @piø^ -bateret paa SélanbS Canbét^tng (SfcingDalle) Octava 

s ■^- fok, Baptistæ, (ben Ijle^SuU) 1420, iDiéfe to Ce^inémænb t^aoe 

^Ppt l^ibinbtil oæret nogen af Sélanbé '^iftorifere bcfjenbte 5 berimob 

^*^^e nogle af tern gjættet og onbre antaget; at »^anneé Qflpftab, 

***** ifom til Sanbet 1420, og reifte berfra 1423, uar 8et)némanb, men 

°ele« ingen ^)ijl.orijf ig^jemmel l)at>eé t)erfor', ba l)Oerfcn be gamle Tins 

^*ct eller famtibige SDiplomer (l)oori feané S^iaon tog forefommer) be^ 

^te tet minbfte berom. ^an fpneé at »ære fommen bertil i gamilie« 

**Ugoenber, ^oorom mere i bet gelgenbe, ©épotin ^ar, i Slegijtret 

^'^ 3élanbl 2(arbøger {^t)am 1833) ©. 44, fremfat ben ©isning, at 

7^^ muelig oar ibentiff meb ^anneé §)autføn, men bette t)ar albeleé 

^* ^«ret ailfoelbet, ba ben fib(lnæt)nte ubtwjKelig haoncr t)am i fin 

^9« ober ^ngetémoinbeneé gremfærb paa Sélanb. 142 Sinn ^llognufen. Dm be gtigeljTeé Jg)anbd paa 3éla«»<. 

tU (Jn^Ianb, ^(agen flutter faatcbeé, 142S, font om 6«le S*: 
lanh, oq ifcer 23?(lmannøerne^ ba \)ac unberfajtct ©nael^m««- 
bcneé SSolbéberrcbomme. Sfc- otjenfor ®. 118. X)m biet) inl^s 
gluct af J^anneé ^aulfon 1425 tit ©nglanb^ fRaah cttec ?)r3 
lament (nohili consilio Angliæj 09 fammeS SRigeé Xbmiral 
(amarallo J,) JpatUijen af Ujcetec (Duci Exensi^), faml 
unberføqt 09 befrocftet t)cb et (Ela^é SingéDibne i Sergen df 
'jhoibeinns iicrhenn', Jikstitiatius^ Og 13 SRaabmænb (co»- 
6-.'//eA) bff!iffebe bertK af 9torge« SRigéraab/ ()ml!et att biet) ul>- 
foerbigct unbcr ® tabene @egl, Sirébagen ncejl før SKariæ 5^l>* 
T'etébag (ben 8be Orptember) i ftbjlmelbtc TTar^ gUer« fan mn 
ci bare nogen Z'oM berom / at SSeflmannoerne nieneé oeb ben 2)e 
(eller ©er^), f)i)ilfe anbre ^ofler af benne ^lage omtale fom 6ti» 
gel^mænbeneé Silflugtgjleb , ^Dilfet be befcfeflebe, ffjønt bet af 
9Jaturen Dar nttlgjoengeligt formebeljl flipper og^at), ifcer ba 
bet ei !unbe angribeé fra S^l^^nb, fom iffe ()ODbe anbre gartøief 
enb fmaae Saabe. o* f. t). 3fr. ovenfor @. 118. 

2(t ben ot)ennoet)nte ^lage er forfattet af .l^anneé (eller S(J^ 
f)anneg) ^aulfon i ^an6 og en anben forftem SKanbé Sfat)«/ 

M 2(t flagen er inbgioen til ben engeljfe sRegjcring, t>ifer bene W 
gorm, faaoelfom -og ben ocbl)flen3te 2(ttejlation 1 -ji^g !an iffe finbe nogen 
©por til, at ben er ftilet tit bet norffe éWigéraab, 09 i)ar ei pellet feet 
noget @oar fra bet paa benne ..Rtage. >Dette bemærfeé meb »^enf^tt 
tit'ginn So^nfcné Hist. eccl. Isl. IV. 162 0. f., l^oor ben om^anbleS/ 
efter en (^enpttet 09 Soeferne mebbeelt2(fffrift af 2(rne 9)?aønufen, mebtenn« 
tilføiebe SBem^rf ning i Se):ten : Est hæc relatio directa ad Senatu^ 
regni Norvegicl, cujus responsum eidem affixum est, 3eg 9*'^ 
»æret faa ^clbig at funne benytte begge Original s 2)ocumenterne / JW« 
?)cr^ament meb t)cb]S)æn9enbe ©egl i Sopaftrpf , 09 pnber bent/ V^^ 
enfcltc Ærpf feil^ nær , at flemme et)creeng meb ben trpfte -©jenpatt/ 
fom bog nu iffe fan fomme til 2)2angeé iCunljfab, ba« bet mefte tff 
IDplaget af ben jDetl, l^oori ben tnbef)olbeé , forlængft er øbelagt »*^ 
en utoffelig Slbebranb. — *) SJeftmannøc (Vestmannaeyar; bejlaae« 
Del af forffjellige S&er, men fun een af bem er beboet; be ot)riøe ^** 
fmda og ubeboebe. ^ ' giitn 3)?flønuff n. Cm t)e SnøeljTeé ^at\M pno Sélanb. 143 

tjlfe bene ^ti( o^ Sntftofb; benne nceuncg !un eengong i ben, 
Itet meb 3?øbcnat?nft SSaltljnjar, uben nogen tilføjet ^(ngiuelfe af 
iM eller Sejliliing, men af 2fnna(erne erfare Dl, at bet »ar 
imi Ccllega i 2ef)né^oi?bin3ébøTnmet c»cr ^^lanb, SBalt^'ajac 
wn Skamme. 55e (jaube faa' jlor Tfnbecl i biéfe S5e9it>en()eber 
ODfr()o»eb^ at jeg ^^^^ anfeer bet for otjcrflebigt at mebbele ()er 
nogle tilbeel^ noppe forf)en befjcnbtgjorte Unberretninger ^m bereé 
5or6o(b til S^lanb og til f)inanbfn inbbprbeé. ^annt« ^aulføn 
(hhauvcs Pauli) wvc oprinbclig, fom \)i alt Dibe, en ©eijtlig, 
^on^ grif af femmerne ipofsflapfllan, fanbfpnli9\)ild, af be 
9«mlf 2(nnalcré Ubtrp! at bømme, rn £anf! af gøbfeL ^axC 
HcD ubfetibt af^ ^eng gri! til S^lanb i liax<t 1419, cg fom 
bfrtil (ct)er SiTgcn) i €^elf!ab nieb ben banjfc (allerebe 1415) 
foc ^olumé Stift ubnoeunte Siffop Sol^n Sooeføn. 831(1 et 
bet, at l)an ba ingenlunbe »ae bejfiffet tii kongen« ^oDebémanb 
'ttfr ?cf)némanb, men Ijaube fra f)am en ODerorbentlig gulbmagt, 
uben Zm{ mejl angaaenbe ^ettgcfager, Dclogfaa t)ebfommenbc' at 
'8ort)a(tnin9 af 8anbeté Sntrabct. 2(f aut^entjffe diplomer er* 
f^ret)!, at to af be for()en\)ærenbe S3efaling«mocnb , ?frne Clafføn' 
.^ 83igf^8 SDarfønXfom. for 4 2far fiben mx bortreifl til 6ngs 
r lanb) ba |!plbte gongen pore Summer ^cnge, for ^t)i6 Snb« 
i' Wt)elfe ^anne6' ^aulføn tilbeel« ffulbe førge; ben førflmelbte 
|. WBbte ^am, fom ubreijl fra fanbet, i aSergen, og.afgjorbe, 
: ittbtil Diberc , fin ©ag i bet følgcnbe Xir meb ^ong @rif felD, 
■ ^^orimob ^anneg ^aOtføn (tilligemeb ben otjenforS. 118 nceDnte 
Stfpftati @c{)elbenborf) , ba- (1420) formaaebe SJigfu« St)arføtt« 
^%Vi, i^aa 83røitarf)olt i S^lanb, til at ODergioe alt bere^ 
f«llp« ®obé i ^ongcné 2Jolb, men forpligte ftg til at tnbftnbe 
'''9 perfonlig ^o^'^am o. f. t).i 2)ette funne t)t tffe. l)er ubmfle 
'^K'^mere, men bemætfe fun: at 4)anneé ^aulføn forlob S^lanb 

*) ©et bar rtmeligmié txsrct i 2Cnlebning of benne, for SSebfoms 
*'%f, meget Digttge ©ag at Sigfué 5oarfjøné, eHer ^ané ^uftru 
®ubtibes ©Poger, ^anneé S^pjleb reifte til Sélanb 1420, og op^olbt 
h ber til 1423. 3fr» oeenfor ©. 139 2(nm* 142 Sintt 9}?ii(jnufen. Dm be giigeljTcé J&anbd paa 2fSlan»* 

til (Jn^lanb, ^U\o^m (luttcc faalebe«, 142S, fom om (i<le 3*^ 
(anb. Ol) ifoec 2??ilmanncerne , ba \)at unberfajtct gngeWmcnt^^ 
bcneé S3olbéf)errcbomme. 3fr. ovenfor @. 118^ 5>fn biet) inl>* 
giuct af ^anneé ^aulfon 1425 tit gnglanbé SRaob etter ?)ar* 
lament (nobili coiisilio Angliæj 09 fammeé SRigeg Xbmiraf 
(amaraUo A.) S}txi\x^m af Ujcetec (Duci Ejsenst^J, \mt 
unbcrføj^t 09 bffræftet t)cb et ^(a^« SingéDibne i Sergen df 
'ihoibcniNS tiCihernt, Jit'Stitiarius^ Og 13 Slaobmcenb (co/*- 
6v//e.s) bf j!tffebe bertll af Slorge« SRigéraab/ ()t)il!et alt ble» ub» 
fcerbivjct unber <St»ibcng ©egL Sirébagen næ(t før SRariæ Jøbs 
'telébag (bon 8be (September) i fibftmelbte Hat. ©tterø fan man 
ci bare no^en 2t>ir)l berom, at 93e(lmanneernc nieneé oeb ben©r" 
(etter SJer^), l)i)iife anbre ^ojier af benne ^lage omtale fom 6n» 
gelémænbeneé Silflugt^jleb, ^oilfet be befcfeftebe, ffjønt bet af 
9faturen Dar utilgjoengeligt formebelfl flipper og J^ao, iforc ba 
bet ei funbc angribe« fra S^l^^nb, fom i!!e ^at)be anbre gartøief 
enb fmaae Saabe. o* f. »♦ 3fr* ovenfor @. 118. 

^t ben oDennoeunte ^lage er forfattet af J^anneé (etter Stf* 
f)anneé) ^aulfen i ^ané og en anben forftem SKanbé SJaW/ 

^) Zt flagen er inbgtocn til ben engelffe »Hegiering, Difer bene ^ele 
gorm , faa»elfom -og ben oebibænste 2(tte|lation i teg fan iff e finbe nogen 
©por til, at bert et ftitet til bet norjfe éWlgéraab, og l^ar ei |)eaer feet 
noget @oar fra bet paa benne -SClage. JDette bemærfcé meb »^enf?« 
tir ginn So^nfené Hist. eccl. Ul. IV. 162 0. f,, l^oor ben ombanble*/ 
efter en benpttet og 8æferne mebbeelt2(fffrift af2CrneSKagnufen, meb benne 
titf«iebe SBemærf ning i a!ej:ten : Est kæc relatio directa ad Senatiot 
regni ISorvegici, cujus responsum eidem affixum est. Seø 1*'^ 
Doeret faa belbig at funne benytte begge £)rigtnaUiDocumenterne/ 1^«^ 
?)er^ament meb ocb][)ængenbe ©egl i JBopaftriof , og pnber bem, pfl* 
enfeltc Ærpf feil^ nær , ai ftemme oocreené meb ben trpftc -©jenpart/ 
fom bog nu iffe fan fomme tit SOjangeS iCuntffab, ba- bet mefte «f 
Cplaget af ben iDetl, l^oori ben inbet)olbeé , forlængll er øbelQGt vt^ 
en utoffelig ^Ibebranb. — *) SJeftmonnøc (Vestmatinaeyar; bejtaaet 
t)el af forftjettige i©er, men fun een af bem er beboet; be «»rifle e^^ 
fmda og itbeboebe« i' ginn S)?flømifen. £)m t)e SngeljTeé J^nntel pna Séfatit). 143 

\)ife ben« Øtir Ojj Sntfjolb; benn? nceuneø fun ecngong i bcH/ 
tbt meb 2?ebcnat»nct SSalib^ijar , ubni nogen tilfeiet ^(ngiuetfe af 
Sitel etter Sejliliing, men af TTnnalernc erfare M'x, at'bet t)ar 
M Ccttega i 8e{)nél)ot»bm9ébømmet cDcr Sélanb, a5aUf)ajar 
Mn 2)amme. 2!>e fjaubc faa' j!or ^fnbecl i biéfe a5e9it>enf)eber 
o))frf)ooeb/ qX Ka iffe anfcer bet for oDcrfløbjgt at mebbele ()er 
nogle tilbeelé noppe for()on befjcnbtgjorte Unberretninger ^m bere6 
SorWb til 3^lanb og til f)inanbfn inbbprbe^. ^annt^ ^aulføn 
(Johau7jes Pavli) t>ar oprinbdig, fom vi alt Dibe, en ©eijllig^ 
^otijj grif af femmerne ipofsgapellan, fanbfpnligt)il6, Uf be 
giimle 2(nnaler« Ubtrp! c^i bomme, en S^anf! af gøbfeL ^an* 
Hco ubfetibt af^ ^ong (Siif til S^lanb i limx 1419, og fom 
Wl (ot)er SBiTg^n) i Celffab meb ben banjfc (allerebe 1415) 
for ^olumé etift ubnæwUc 85i(!op 3ol)n Soocføn. S3i|l et 
^, Qt ^an ba ingenlunbc t>ar bejfiffet til kongen« .5ot)ebémanb 
»Cfr 8c[)n6manb, mm l)a\)be fra ^am en ODerorbentlig gulbmagt, 
«bfn Suit)l mef! angaaenbe ^ettgcfager, Delogfaa wbfommenbc at 
'Sortjaltning af ganbeté Sntrabct. 2(f autf^entjlfe Diplomer er» 
f^r?t)t, at to af be forl)en\)oerenbe Sefalingémocnb , 2(rne Clafføn' 
Jg Sigf^6 S\3arrøn"(fom. for 4 2(ar fiben »ar bortreijl til gng* 
janb) ba pplbte gongen jlore ©ummer ^enge, for f)Di6 Snb« 
Wt)elfe ^anne6' ^aulføn tilbeel« ffulbe førge; ben førflmelbte 
*^bte ^am, fom ubreijl fra fanbet, i Sergen^ og.afgjorbe, 
wbtil t)ibere , fin ®ag i bet følgcnbe Xir meb ^ong @rif fel», 
^^orimob Jpanneø ^aOtføn (tilligemeb ben ot)enfor ^. 118 næ\)nte 
^tepf)an @c{)f Ibenborf) , ba- (1420) formaaebe SBigfu« 3t)arføn« 
^%\x, paa Srøitarfcolt i Sélanb, til at o\)ergiDe alt bere^ 
f«llf« @obé i kongen« a^olb, men forpligte ftg til ai inbftnbe 
Pfl perfonlig ^oé'l)am o» f. t).i JDette funne t)i iffe. l)er ubmfle 
'^^'^mere, men bemcerfe fun: at Aanneé ^aulføn forlob S^lanb 

*) 5)et bat timeligmié tweret i Xnlebning of benne, fct SSebfoms 
*'%, .meget eigtige @ag at Stgfué 5t?arføné, eller ^anS ^uftcu 
®ubtibeg ©poget, ^anneé S^pjleb reifte til 3élanb 1420, og op^olbt 
h bet til 1423- 3ft» ovenfor @, 139 2(nm* 144 guui QJofstiffn. Øm be &i|eiff e< JgKiiibel paa 3<lattb. 

1421 rg^fom tiltoge 1422, ha tanbM SSefvcttfe og %wMU 
aing af ^cn^m txkr Mnmi etorrbrogft ti( ^am i %MHfUb roc^ 
bm ei>raiian>iite SaUha§2r »an £)ainiiic^. £t ^m9 bog bfgge 
at baM rrif bort brrfra t famme dftrroor, f^i 1423 tom b< 
igini ti( SdQbet mrb Sengmé SSefattng {mandato) , fom bni 
tttmrfttr Jtlogt nbtrpffrr fig, fom, Monbt anbet, ^ gaaet nb 
IMA at affaff« ben nigeifr i^anbel i 3<(anb. 2>a tNitff aOrrrbf 
atfftfli^f ^^farenbr fra 4>ufl ^g ^nn anPomne bcrttt^. Sr^ 
manbrnf f^ntte firar »rb 9iR^<ftibfr Bnb ti( bem, eg tnbfalbte 
brm til ff W(9U "^Oi fffebfrt^ (Séiuberg ^ql ^jafannréfet i Jtiofr 
^Sp^ffl)/ \fWiX\\\ be gotx bem frtt Sribe. YbfiQigc @nge(€m<enb 
fom ber, nat>nlig Sbcma^ 2>a{f. Stobert Sorne og J^enrt! Ku« 
pijliiir. I>fr forfpnbte Sebn^manbem brm bet fongrlige S^^bub 
mob at brit>e ^nbf( t 3^(anb, unber Sortabelfe af 2it» 09 
@obé. (fngdémænbme poabrradbte ftg brrt^ egen jtongré 2H' 
(abflfe og Vnbffaftng, ^bUfen be (ot>ebf atotfe febn^mcmbrnc 
@t. 4>^n6^Ag, naar be ba mlbe fomme ttC ben ^abn^ ^bor be 
op^olbt ftg. Z>eti (oDebe Soreoiéntng fEete bog iffe^ men berimeb 
bet £)t)erfa(b paa SBeéfefleb af 50 SScebnebe^ fom aW n betort 
obenfor g. 117, unber Jfnførfer af So^n ^erq?, JRaiolin 85e<f 
og S^oma6 S3ea. ^anne« 9au(fon unbfom, X\\ S^^, nub 
92ob og neppe. Sngelémænbene fortfatte berpoa ttfarflprtet \nA 
J^anbel , ffjont mange af Séicenberne abløbe bet fongettge Sotbub; 
anbre (obe ftg becimob fProemme af Gngelémcenbeneé Srufler og 
S3o(bfom^eber (i bet be ranebe 93arer fra be U\)iUtge) etter (otfe 
af bereé Softer og gobe SSarer (flcerft J!Z)( og ^ombårer m. nt.) 
tit ben forbubne J^anbef. 9{og(e tbange^ bog fertil af btrfeltg 
9teb og aabenbar gare for at omfomme af jungen 3 be f9l< 
genbe to 2(ar er be( benne SjwiniX breben "^ql^ (ignenbe SRaabe, 
uagtet aC SJ?obflanb af be tDenbe Se^nØmcenb/ fom ettere, af 

*) ^qM 2^(nat)n f^iocé og: af eUer oan iDam, oatt bcr >Dam etter 
oan >Damen. — *) gormobentUg beelé tit ^^aonefjorb oeb SBeéfr^b 
(føm feiure i flagen ubtrpffeltg noeoneé) beeté fil ^^oalfjorbeni »^atMi 
(•froalfjarbareore etter IBubar^øfbe i ^iofen)« TLnnaittm, feed tf fe at ^at)e t)ceret pnbcte af 3($(cenberne^ mmbfi 
ffbfti Soraaret 1425/ ba bere^ %oi^i\\)(nU ubøDebe groDc S3oIb« 
fombebec mob ^elgafcQd ^(ofler, f)t)U!ct be^ tiUl^emeb Airfen 
opbtøbe 09 fijøbe en SRanb i^jel paa Airfcgaarben. 2)enne @jer$ 
ning opDafte (ioc S<»^^i(tre(fe mob bcm t ^cle £anbft* £m 
famme @ommer focetoge begge Sc^némænbme bet ot>enfoc be^ 
ffret>ne ulpffeltge Sog mob be @nge(|!e paa SSefimannøetne/ fom 
enbteé meb bereé Sangenffab og SSortførdfe til @ng(anb. @ftec 
7(nfom{len bertit flap be fri^ og ba f!re\) Jpanneé ^autføn bet'/ 
i beggeé ^ci\>n ben titmelbte Alage. S^an fpneé bereftec at ba\)t 
t)enbt tilbage til 2>anmarf, uben 2!t)it)l bøift uenig meb.be 6n» 
gef^moenb bec bat)be taget ()am tit S^nge, ()t?ocimob SSalt^^a^at 
rycin £)amme fpned at ^aDe forligt ffg meb bem^ ba ^an t)enbte 
titbage tit S^tanb i gotaaret 1426/ meb et engcljf gfib, 
b(et) antagen af 3é(oenbernr fom bereé 83efa(ingémanb/ og r)enbte 
om @fteraaret tilbage tit @nglarib meb bet famme @fib^. Sfr« 
etter« otjerffor ©.118/ 142. ©aalebeé fee Di at ogfaa i bette fibjlmelbte 
Tlat er engelfB ^anbet blei^en offentlig breDen paa 93e{lmannøe 
roeb-ffiorigbebené fulbtomne Sillabelfe. Unber flige gorf)olb i}at 
og fun en iélanbff JDwig^ebéperfon^ funnet offentlig fremfige'en 
faaban alminbelig S3ef jenbtgjørelfe / fom ben før ommelbte Kanp' 
Hetm'n^, for SSejlmanit øerne og 3^lanb6 gaftlanbé Snbbpggere, 
ber følgelig ncermeji maa b^nføreé til eet af Xirene 1413/ 1419 
elier 1426. Dette 2)ocument er i mange .!E)enfeenber faa m«r» 
feligt/ <it jeg iffe tager i SSetoenfning at mebbele bet i)9t, baabe 
i Srtginal og Qoerfcettelfe / mebtilføiebe oplpfenbe 2(nmoerfninger: 

^) iDette feeé aabenbart af Ubtroffene: Civitas Bergcnsis, quam 
vocant hic Nortberne. — ^) i&Dcrfeii om t^am , eller bane (SoUcga 
.g>anneé 9)aulføn/ bar jeg jibcn funnet opfpore nogen fenere efterrets 
ninger. 3 2(aret 1427 onfafte ^ong (Srif en eller flere awbre Sebngs 
manb , i bcreé ©teb, ooer 3étanb. — ») gorwobentlig @péfetmanben 
poa Seftmannøe, og naonlig b«;i oDenommelbte »^elge ©tijrføn. (@fulbe 
^an %a\ic »æret en SSrober tit 9)rajftcn Sogc ©tprføn , fom oar Return 
©tifté Officialts i 2tarene 1410 tit I4l4?) 

«Rorbiflf Sfbeffcift for Dlb!»nbi(il)f b , 2. 83. 10 146 ginn 9}7odnufen. Ombe^ngelffeé^anbeli^aSJIaiiC 

,,N. N. set h6r i dag dlmeiinilejs^a kaupst^fou i mill 
um {)eirra eiiigelskra ok fslenzkra maDiia, sem hér er 
komiiir mtM^ goc^iiin fri&i ok rétium kaupskap, ok å mill 
lim f)eirra fsleiizkra* manna ok eyfa^tra, sem hér tiIj 
sinn kanpskap gjora. Set ek hér |)e88a kaupstefn 
fymt me5 frlTii ok Iagagri5um, hvårir vid abra, sto c 
hver nb njalfrd^r sins rat^aiifti , hva5 sem hann seir e^ 
kaiipir. CiiltUng å skreift: IIII marka iiskr ok fimm mark 
vftr \)\\ J (hiUf) fjrtrfta, Vætt I C (hundrat) ef eigi sem 
lim glldfnglna. Lag d varningi : IIII stikur klæ5is <^ 
XX, meft J)vcrbreitt* gott varnings klæ&i fyrir hundrai 
f|rfrnr stikur lérepts ok XX, meft tvibreitt, fyrir hund 
rat; VI tunnur mallz fyrir hundrat; IIII tunnur yarinng 
mjols fyrir C; III tunnur me5 hveiti, IIII tunnur bjdr 
fyrir hundrat; tunna smjors fyrir hundrat, med lireia 
ok kidrt; tunna vfns fyrir klént hundrat; tunna bik 
fyrir LXXX fiska, tunna hråtjbru fyri LX; jarnfat fyri 
huudrat, ok teHtt ur IIII €; hunångs åtti^ngr fyrir X^ 
flska ; I^Sis dttungr fyrir XV ' fiska ; IIj fisk morl 
veghi i goSum eirkotlum; eindubla5ir^ svartaskor fjt 
IIII fiska; konuskf^r fyri III fiska; varnmgs akiæM upp 
XXX fiska; alin i borft-vifii ok drum fyri V fiska; salt 
étti\flgr fyri V fiska; vaxmork fyrir IIII fiska; undir ^ 
hcsta jdrn fyri XX fiska, en hufur ok hnifa e^a aiiua 
amåkram sé eptir {)vi sem sjalfum semr. 

Minni ek d alla, bædi almiigafdlk innan af laitda 
ok 8V0 hér eyja-mennina, at |)ér gjorit |)eim eigi slang 
eSr dmak upp fré f)vi sem vokumerki er upp set* 
nema f)eir vil\ sjalfir lofa allt. , 

- *) (gUer |)ribreitt?Vabbrcmerct)» 5)ette £)cb jfal betegne, at ^ 
folflte 5CI«be ffulbe t)ære 2 eUet 3 TiUn brcbt. ®e trpf te Béalåg (Séia^^ 
SanbboloDe, IlrapiJsey 1^75, 8) ommclbe.©. 89 yarningslil«^ 
^ribreitt a: ^anbeléflæbe of trebobbftt »rebbe; bette ©frift f^ 
^øtltg tranget tit en fritiø Ubgooe, et oprtnbelig meget gamm^^ §im«m 9)2a9nufen. Cmt)e(£ngel(7eé{)ont)elpaa2fé(anb« 147 

^aa Dfln|!» „(3eg) W. 5W. fætter ^er i 2)ag et olminbetigt 

Siø&{7o^t)ne (Snarfeb) mellem be engelfFe og iélanbf!e fDlotnb, fom 

^eircfomnemeb gob Sceb og retflaffent Æjøbmnnbé|!ab ^ og imettem 

be i^Canbffe ^oenb og £E)boere, fom ^ec DiUe bcme bereé ^anM. 

Søtfi ffftter jeg bette jtjøbflcet)ne / meb (S3etinge(fe af) Steb og 

MtQ @i!!erbeb/ meUcm ben ene og ben anbm, faa at tnfyow 

fulbf ommen fan raabe for fit, {)t)ab enten tjan fæfger eder f jober« 

jBurbecingen ipaa @to!ftjf»: af gilfc P«« 2, 2X eller ba og 

1| ^unb bør 80 "S ubgjøre (fo|le) et ^unbrebe^, I)t)ie SSebfom« 

menbc if!e eneé inbbpcbeé om SSurbecingen. $cié paa (ubenlanbjle) 

Sacer : 48 TlUn^ of gobt og fulbf ommen brebt* ^anberøflcébe for 

<t <l&unbcebe; 48 TiUn Soerreb^ af bobbetf Scebe^, for et ^tm? 

brebe; 6 Sønber SWalt« for et Jg)unbrebe; 4 Sonber ^anbel«* 

STOfPl for et ^unbrebe^; 3 Sønbec Jg)t)ebe8, 4 Sønber ©l^ for 

^t '5)unbrebe; 1 Senbe reent og j!jært.@røør for et ^unbcebe^^^; 

1 STenbe 23iin for et fnapt (liUe) ^unbrebe^j 1 Sønbe 85eg for 

80 SifEei^; 1 Sønbe raa Sjoere for 60 gijfei'*; et gab Setn. 

Nri tælle« 400 ©tpffer; for et ^unbrebe^^j 1 Otting ^onning 

fw 16 gi|Iei«5 1 Dtting 2ran for 15 giffei^. et l)alt)t ^unb 

«f*obberfiebler, efter SBoegt/ for 2,J gij!^^; et ^ar forte (JceberO 

®*oe for 4gi|fe^8; et ^ar itttnbeffoe for 3 giffe««; ft J5)anbeW$ 

Sfppe^o fpr 30 gijfe; en Xlen Sømmer, i Srcebetømraer og 

('^ft) Xirer, for 6 giffe^i; en £)tting@alt. 5%\fti^^; et^alM ' 

*urtb Sor/ 4 gijfe23; ^ejtejloe af 3etn til 5 M« , 20 gifle^*; 

^^^^ , ^niDeoganbrefmaaeÆtamttdre, efter f^lleé £)t>ereen«fomji. 

3(g paaminber aKe, faaDel VlmueéfolP inbe fra ganbet^v fom 
bi«fe S2)er« Snbbpggere, at 3 t!!e foraarfager be (gremmebe) nogtt 
utebe eller Uro< lige fra ben Sib af ba Sagtfanen^^ er blewn opfat, 
^^^ minbte be fel» tillabe alt fllgt. 

^* oni()anbler be i 3élanb gjclbenbe JBareprifet m. m., ifær efter 2Rib5 

^lalberené 8ot>e og SJebtægter, fom ber eiibnu tilbeelS fetgcé. — *) 

*"^tte unberlige Orb er rimcltøDiié en iélanbifcrenbe gfterlicjning af 

^*^ft,*léraænbeneé o eller one douhht, et 3)or (fom paéfcr fvttnmenjr 

'"^ '^fo 0. f. t>.) $eim rettarfkr CTk«t at lielmiDgi «eni h^r em van 
Tktir meh oi^em c9a Teriam. 

Sto ok ei^ tihur minni ek kavpmennina, at fier" :^ 
hafi Thii9T stiknr ok retta msiinf , å olln {iti sem lo^F^-^ 
skipa, STO øem er å smjori^ Tini eda bj6r, in jol! e^^ /) 
'malti, honan^ é^ fj^m, sto at en^nn hafi fals e^ ^j 
■tHt tiA annann i smiim kanp^kap ; hver f»at gjorir jz — Jst 
Titandi er sekr bæM xVS konuo«4<>niinn , sem hann he~7=S9/ 
atolit olh-u jafamikln, ok 8to ånftt kaopit, en ^^=. irø 
T^tt ainn eptir domi, aem srikinn Tar. 

For5iim9t nu, féMr menn! allan Tondskap ok \vW ør, 
npp8tejt ei^a oroa, deihir ok drafl^yrM, heldr ft^ h^^'cr 
annara vin, at T^lalanra, 

ok'holdnm sto gri5, 
ok ^mlan landsina %SS^ 
ok 8ifi5 1 pOn frih !" 

1) 2t( en \aoJban Sutbermg, Cpu cllec StMilnation af &tcf* 
fift, fom gplbtg I^nhtitnau, ixire/ t bet 15be Xarbunbrrt^^ 
Dtdfe eebfocne Sragire befEtffebe i Scrgrn, bm ha bcfaUbe ^ta^ 
pe(p(ab6 for S^Ianbø og 9torb(anbrne6 gifEr^Mnbe L €f e f. 6^* 
»ergrné ^rroilfgirr af 1444 (i 9)au«'« gamle 'norffc goror^^ 
njfiget, e. 262). 

2) 3 ttptve Siber ba\)e 3^(ænbenie i 7((rotnbe(tgbeb^ antaget ^ 
gilb gij! (tørret Sorlf , Stotpff) for at Deie 2 S* ^twb ett*^ 

«t ^unbrcbe (C) ber betpber, funbe, t)eb férjle ©iefafl^ fp«^ 

* 

at t»ttre tDblfomt. 3 2((mtnbe(igheb betegner bet nu. ItgefotH ^ 
be«lbfle Siber, et flort Jpunbrebe (120) TtUn; bert)eb nieft«*** 
oprtnbelig Tilm af mrfellgt Sabmel, ber ciUercbe fra 3W^1^^ 
føtjle aSeboflfe af, (igetll bet 14be (Ml og Segpnbelfen af ^^ 
16be) JTarbunbrebe brugteé ber, fom ganbet« røcjl gjangfe ^^^ 
bel6t)are, beregnet til 6 ©re for b»er "Mlen, noor bet twr t^t ^ 
ubrugt, ijlebenfor ^enqe, fee Grågås i ^jøbebalfen« 82be <S^^ 
Sonfbogen« «. ». 6. Capitel. 3 bet 15be 3farl^un»«^^^ 
%in n ^agnufen. Om b< (gngcffleé {)anbei paa !34ian&* 149 

.£)e ^ fosn t^c fonioKme^ meb Dtlif c Uer ©jerttmg , tyi^ ■. 
Slet til dt fortre bobbelt Srjlatning berfor. 

®aå erinbrer ieg og tf fe miribre Xjøbmoenbem berom, at 

be f>ruge rigtig Zlm og an bet ret ^aai tit Xtt/ efter £ot)ene^ 

Spbenbe, fom tf(sr paa Qmøt, 33iin etter &(/ SReet etter 

9SaCt , .l^onning etter Sjttre, faa at ingen be()anbler en anben 

meb galft^eb etter @t)ig i ftn <^nbeL Sq\>o fom gjør bet meb 

fulbt Sorfoet, ^ar forbrubt ligefaa meget mob Xongebømmet 

fom om ^an ^at)be {IjaaUt Singaf famme SSærbie, ^tM)r()pé jtjobet 

bKoer ugptbigt/ o^Srflatning titttge pbe^ ben, fom Dar b(et>en bebraget. 

Saber od nu; 3 gobe SRænb! fCpe at Onbflab og ii^/ 

Spleb etter Urotig^eber, Xroetter og (ød Sale, ^Dorimob enf^t)ec 

tnere ten anbend SSen, uben at @t)ig; 

pnber Snig^b^ 
og gammet £anbdffleb, 
og fibber i &ubé %ttt> r 

fpne^ bog bet tdCanbffe SSabmeld ©angbar^eb poa benne og anben 
^A^be, meb ^enfpn tit uben(anb|! J^nbet, at t)at>e ganffe tabt 
hf Og en faafatbet gitb St(! fom nu tit at hlm SRaatefloffen 
for be«, anfat til SSoerbie af en ^alo Xlen, ligefom man enbnu 
fiiw-'. i Sdlanb/ i t>i«fe 3(rter af inbenlanbjfe beregninger^ 
Saaleteé anjlaaed i ncerWrenbe Bocument mange SJareartifler 
^il Sifte, men iffe jlen, faa at et ^unbrebe f)er^ ligefom t be 
Pl^cte bahffe" Sapter, t)el funbe t«nfe6 at burbe ubtrpffe 120 
(<^ ftort ^unbrebe) ®tpffer af gitb og gangbar ©toffffl/ fom 
%mbe tit S8aftd for 2)atibené ()e(e idtanb{!e JpanbeL SSeb 
wættnere Unberføgelfe af ^cifen paa benne SBareartifel, faatjelfom 
#tttige flere, ftnbe Di bog at et (port) ^unbrebe (etter 120) 
^len SSabmel, men iffe et faabant 2fnta( af gilbe gifCe, mene« 
^- i* ««t\)oerenbe Document, 6n aSæt ubgjør ^er (efter 3Ribbeltar^ 
^\ ^ * for iStpffet) 40 gifCe in natura (etter 20 Xten ^abmel 
^^ P<ia ?anb«biid), og neto^ benne *^rii« etter Seregning ftnbed an« 
*1 f^'^t i gaiibboloDme« 17be Gapitel (2r. ©• 42) , famt i famtlige 150 SinihiO^iigmifem Dm t>e €n<)el{feS ^anbel poa 3é(anb« 

banfE s t€(anbfe {Kmbef^tarter, fbrfaat^itt be fe(g^ en Itgnenbe 
dtegnfitiaabe. Set er \aaUbti umufigt ot 40 %iflt (en Sctt)/ 
efter Dor Xapt« ubtrpffeCtge I5e|lemnte(fe, fhttbe fode 120 Sifn 
f)et maa fbljelig mened at et {lort ^unbrebe TUtit Sabmet poa 
{anb^iid, effer en geb og gtCb Jtoe« Sctrbte/ ^t)orefter faa meget 
eller« beregne« t 36(anb« ctlbftt Soæ (fee Sraagaafend Jt* SB. 
85 (Sop., 3on«b. fpb« 6te kapitel), i^eraf £)rbet kn^ldi, 
(jtogifbe, en Aoe< S?<rrb; Sraag. Ubg. I. 504), ^mlfet S}å 
man i npere Stber fyit f6rh>a!(et tt( bet nu almtnbeltg brugte 
kviiiai, ber fæbwnCig forbanjW fom £lt)iCbe, Sfr. ©»"«' 
bjernfen« ®rc«farium ttl Grågås @. 38, 45. gn «oe« 9)tié 
i $enge næt>ne be gamle t6(anb|Ee 2o))e tffe; t-en Optegnrlfe 
or)er ^^rlfer i 5Rorge fra en gammel ?ot)beg , bo« 9>au« {% 
gor. @. 1041). pnbe« antegnet : ,,gn «åe er 3 '?ob ©ølt)/' © 
.^itogilbc" falbte« j Slorge et K>*rlag (en Æoe« bejlemte aSorrbie); 
beraf bet npere ^.Æjørlag**. Sil et jtjørlag Durberebe« og (& 
1044) fep %mt, albele« (tgefom i S^tanb til et Xogilbe (frr 
aRalfefaar). Sil bet 18be 2(arbunbrebe , famt enbnu i t)t«fe Sereg« 
ninger,lmraue«i3«(anbetraafalbet^unbrebe (bejlaaenbe af20S^O 
ifKna ianHmi til 8 Sob @e(t) (4 @pecter eller 8 9{ig«banfl>a((r 
r« @.)* 4^eraf maa bet folge, at Sngelémoenbene tyi\>t betalt 
©tofftjJen fep ®ange faa bprt fom ben« ^ri« anfatte« i bfn 
paafølgenbe SKonopolbanbel« STairter (fra 161 9 til 1776) , nemlig 
20 2Clen (ipaa 5Janb«t)iié for SScetten eller 5 ?i«punb , altfaa 80 
3[len for ©fippunbet. Sapten af 1776 faflfatte en »etaling flf 
7 9vbr, 18 f. for ©fippunbet af beb(!e ©lag« StoffiJ!, fom 
ubgjcr for aScetten 1 Kbr. 76| 5. efter ben ^ib« 6ourant«9lfg* 
ning; altfaa mere enb 50 Ulm \>aa Sanbéoii« efter ^engeberegning 
(tbi ba gjclbte ©pecien 1 9?br. 12 g. (Jourant). i?fter at Zavttm 
og 9)?onopo(bAnbe(en opboeDebe«, men ben faafatbte gribanbel inb< 
førte« (t)ebgororbn. afl3 3uni 1787), pege gijf epriferne faa b^it 
at et ©f^ ©tofftfl i 3«lanb 1792 blev fiøbt for 24 SRbr.bfln? 
Gourant etter (al JRbr. 24 % for ©pecien) 23| JRbr. ©pecir«- 
Siflepriferne t>are faalebe«, ben ®ang mere enb trebobbelt bprcre %inn SDiagnufen« Cm ^i (£ttge(|feé ^anbel \><ia ;^él<inD. 151 

mb 1776/ etter paa ^anbéDiié, efter ben gielbenbe Seregningé^ 
moabe, mere enb to(D @ange bitrere enb be tre ^anbel^tajrteré 
Seflemmelfe t)ar. 'Sioermere £)p(9énlnger ()erom (efter gor^olbet 
^l SKeelprtferne) \)ii finbe« i ben følgenbe 7be ^Cnmærfning. 
SifCeprifen i Séfanb oar alt^aa t!fe ncer faa ^ei t 1413 fom t 
1792/ fijønt ben' i bet førflmetbte Tlat \>av ulige (leiere enb i 
htt f)9U paaføfgenbe Stb6rum tiC 1788. @to!ftf! maa oi>erf)Ot)eb 
i ^in Stb (1413-19) ^at)e flaaet i en meget ^øt ^riié i guropa^ 
^\>'\iUt man og t)et fan begribe / ba bet forbum ot>er()aanb$ ^ore 
@tlbeftfferie t>eb be flaanffe Apfier ba begpnbte flcerft at aftage^ 
meji be ft(bigere faa r^igtige Sif^^^^nfer t>eb 2!erreneut)e o. f« t). 
joaré a(be(e$ ubefjenbte/ b^orimob ben b(om|trenbe £at{)Olict^me ba 
ogfaa t bele Slorben, Spbfltanb og Storbritannien forbrebe et 
ubpre {lort forbrug af S<)ftefpifer/ ()t)oraf @to!ftfI ubgjorbe en 
af be betpbe(ig(le . og me|l føgte. 2)en i ^enfeenbe' fertil t)igtige 
norffe ^anbeC t)ar meft t .l^anfeftceberneé S^ctnhtt, og JBritterne 
^at)be ingen fpnbertig Snbflpbetfe berpaa. 9{orgeé Xonger føgte^ 

• 

fort efter 3«lanb« Unberf ajlelfe / at ubi?(uffe atte gremmebe fra 
bet$ S^anbd, og 'bet (|^!febeé bem temmettg t)e{ til ^ent>eb 1410/ 
ba ben faa t)igtige giffe^anbet ifcer (offebe €nge(émcenbene til 
Siferie og ^iøbmanbflab ))eb bet6 ^pfler, @nart (agbe J^anfe? 
ateme SWcerfe fertil /, og føgte ba af atte ^rcefter at fortrænge 
@ngel6moenbene bnfta, f)t)orot>er Mobige geiber (it opflobe/ men 
be ftf bog iffe ret £))}er(aanb bn, førenb i bet 16be 7(arbun« 
brebe ; førjl i bet 17be (1616) maatte be felt) t>ige for be Danjfe 
(lompagnieré prit)ilegerebe SRonopot* J^anbel. 7(t biéfe^ i gor^olb 
til ^riferne 1413526/ betalte ©tofftffen meget ringe ^ fan t)i|lnof 
iffe blot ti(|{rir)e6 urimelig S3inbefpge/ men ogfaa be i be nce|l^ 
foregaaenbe 200 2(ar meget foranbrebe alminbelige ^^anbelé^^on^ 
iuncturer. 3fr. berefter 2(nm. 7. 2)e øorige ^rifer/ fom an^ 
føreé i oDenfiaaenbe ^jøbfcetning/ fiinber jeg bet ogfaa Umagen 
Dcerbt at fammenligne meb be tre af Stegjeringen foreflret)ne 
Sapter/ af 1619/ 1684 og 1702/ for gnebanbelen fbet 17be 
og 18be Var^unbrebe / af \)\>i{U ben ftbflmelbte gielbte til 1776 152 girm 5)?a9nufen- Dm be SngeljTeS Jg)anbe! paci géloitb* 

ba be normale glf!eprifec afffaffebeé, men foronbrcbe« til ^Jenge. 
Sen ba fatte fibfle Sart Darcbe !un libet ot>ec 10 Vat, l!)t)oreftet aUt 
Sartbejlemmdfer opbøcte. .^in Sammenligning er i forjliefligt 
^enfeenbec belcerenbe faaoel for ten iélanbjfe, fom b^n engelle, 
norfie og banfle JpanbcISsJ^iftorte; ben bliDer enb meet tnteredfant 
for 9Zorbbocrne i be Sitfcelbe, ()t)or man (fra 1413 eller 1419) 
fan gaae 300 7(ar tilbage i Siben og bog tiaige 200 til 350 
(eHer enbog, til t)0re 2)age, 480) 2lax fremab; ba inbbefatter bet 
^ele fammenlignebe Sibérum i bet minb{{e 660 (fom let funne 
t alt bringe« til 712) 2far. 

3) ^Mb b^r mene« t)eb Originalen« stika, fan fpne« at i»«re 
noget tt)etpbigt/ ba £)rbet nu i 2(lminbelig()eb bldnbt SilanH 
SAbbpggere betegner faat)el et JTlenmaal (en SWaalejlof af een efler 
flere 2{len« Scengbe), fom bet Zo\, ber efter SWaal ^olber en 
3(len. 3 ^alborfen« og SRa j!« Srbbog bobber bet : ,,Rtika , re- 
gula bicubitalisy en 2flen/ ogfaa en ?ineal." gorfatlerené 
SO?ening bar DijJnof ben^ at Orbet betegnebe en SWaalejlof, ellet 
et Xlenmaal, fom mbbefattebe to 2(len. Jg)øi(l befpnberligt er bet, ^i 
følgenbe So^^^^nng Icefe« i Xmefen«, elleré af @rid)fen ppperlig 
reDiberebe t«lanbffe JRettergang (@. S25): ,,et ©lag« SWoal, 
,,8tika falbet, omtrent en ^oi\> VUn efter be Siber« SKaabe" (i 
bet 12te 2tarl)unbrebe); ^^bet er Icenge fiben fommet af Snig/ 
<<men 5Rat)net bruge« enbnu for at betegne en 2flen ." ginn Sobnff« 
mobfagbe benne Sorflarjng (1. c. I. 304)/ og antog meb SRette/ 
at en stika forben l)a\)be ubgjort to HUn, (Fjønt bette €lag« 
SWaal i l)an« Sib forloengji t?ar gaaet af ©rug. Sog ^ar don 
iffe beroeb taget ^enfpn til JE)ODebbei>ifet i Grågås, Sjøbebalfen« 
82be 6ap. (Ubg. I. 497). iDa bet forefommcr mig at bet« fibfle 
Ubtrpf er bleDet miéforjlaaet af forffjellige Icerbe gortolfere, (^n« 
fætter jeg bet l)er efter Originalen : ^,5at er mælt at nu soolo 
meiin mæla va5mål ok lérept ok klæM oli, rae^ stikiim 
{leim, er jamlångar eru X sem kvar&i XX, så er merc5r 
er å kirkjuvegg å ^fngvélli, ok skal leggja fiumalfin^ 
fyri hvorja stiku." ^da 2)anf(: ;,®et er fagt (\)ebtflget) at " \ giitn SKaflniifen. Om be Sflgelff eS Jj^anbel ^<\<x 3élan&. 153 

nu (6ecef(er) {fa( man maaU SSabmet cg fæmber og a( @(ag$ 
Jt(flebe meb ben STOaaleficv! , ^t)ocaf 10 2((eR rt)ace tit 20. af bet 
Xlenmaal, fom er anbragt "^o^^ £ir!et)ceggen paa 2f)tngDaUe" 
(6Dor 2(U()inget eder bet atminbelige ganbéting ^o(bteé) , ^,og bør 
^nian lægge STommelfinJeren for (foran) en()t)er 2Clen"* ®i«fe 
ftbfle £)rb ^ar $aul SSibalin (i ()an^ enbnu t!!e ubgi^ne jurtbijl: 
acd^oeologtfEe 2(f()anb{ing ooer £)rb^e alin og medalma5r) føgt 
at for!(are faaUbe^ (bog uben at paa{laae bet meb S3té()eb) : at 
k(wi 7((en "^^Ql 2(Uf)inget6 gomU 2((enmaa( ^ar Dceret en f)a(t) 
Somme fortere enb en ^a(t) stika, o. f^t). 7(f famme !!7?ening er 
@raagaafen$ (ærbe Soerfcetter^ fom f)er ubtrpffer ftg faalebed^ 
t>eb en ubferlig DmflciDning , paa Satin : ^Jnter metiendum 
singulæ regulæ spatium pollicare adjiciatur*\ 3eg troer 
berimob, at @raagaafen^ Ubtrp! fun fEutte betegne ben 9J?aabe^ 
^borpaa ben SRaaUnbe burbe boere ftg ab ^ i bet {jan nemlig 
flulbe ()olbe Sommelftngeren for Snben af ()Der maalt Tden^ 
faalebed fotA, ^\ enbnu fee enf)t)er retf!affen flæbes eller Scerreb^» 
(rcemmer at gjøre^ ))eb ben famme S^cretning. ^ette befræfte^ 
faa tKl af et gammelt og bog ubtrpCfeltgt ^i{lori|I S3ibnedbprb/ 
fom af npere So\)e« S3i{Iop $auld @aga fortæller nemlig i bet - 
9be 6ap* (Ubg. ©. 188-190): ^,3 SSIIfop ^aulé 25age, ba 
@i«fur ^aUføn forejlob 8augmanb«embebe(" (fra 1181 til 1200)/ 
gi! en faa fior Uretfcerbigl)eb i 2>Mm^ meb ^enfpn til %en» 
maal , faat)el blanbt ubenlanbjie fom i^lcmbfle SJiøenb / at bet et 
fpnte^ at burbe taAled længer j la gat) S3i{!op ^aul bet 9{aab, 
at man {Eulbe bruge be SRaafefioffe (stikur), fom oare to 3(le<t 
Unge; Sol^ ^d^^^^ meget berpaa, og antoge gorflaget; SSiRoppen 
unberfiøttebeé beduben ^eri af mange anbre ^øt)binger/ ©i^fur 

og ^ané @ønner (o. f. t).) « * • ^d ^^t biet) ba ans 

taget fom en ?o\), ber og jlebfe ftben er bleoen ot)erl)olbt"» SSi 
maatte l)eraf funne jlutte, at bet omf)anblebe Soofleb i!!e er 
blet>et tnbført/^ i @raagaafen (fom et faafalbet nymæli), førenb 
ffbjl t bet 12te 3(ar()unbrebe , l)t3i« bet iffe og t)ar tcenfeligt : at 
bete fanbe Stening Dar brn, di bet gamle 2((enmaal/ eller ben U 

u 154 %m 9)^)8nufen. Om be (£nøe((?ed ^anbel paa 3é(an^• 

^a(t)e stika, ll)r)tl(rn Øtaogaaren tiøabet at maatU bruget tiUige 
meb bet npe SKaaC, efcec Stfloppend^ Staab bCet> fuCbf ommen af^ 
ffaffet t)eb et SoDbub. Srøuelig t)ar ®runben til Soronbringen 
ben, at (oDmaéftgt SSabmel (Grågås Kanpab. 82 @ap.) netop 
f(u(be l)a\)t 2 Xtene etter en @ti!a*é Srebbe, faa at bette bobs 
bcCte 2((enmaa( bebfl troebed at forefomme aUt Stribig^yeber i hm 
^enfeenbe. Serfom SSiffop ^auC eftec Sinn So^nfené Stening 
t)ir!e(ig \>at føcfle Dpftnber af ben tdlanbjfe siika, er bet itH 
ufanbfpnligt at ^an , fom f}a^ht op()o(bt ftg ea Sib (ang i @ng« 
(anb/ ()ar berDeb trittet t t}idfe 9)7aabec inbføre bet enge(f{e Vlem 
maa(, fom bolber enten ben egentlige £11 (3 S^b 9 Sommer 
banf!) etter ben noget minbre Yard (paa 3 Sob); i al Sa(b fyxt 
tet inbførte Qiifa^^aai Doerrt bobbelt faa langt fom ben oefbfle 
tdlanbfle 2((en, b^id @terre(fe \>i neppe t)tbe meb fulbfommen 83id()rb, 
fEjønt \>\ maae formobe, at ben omtrent l^at foaret tit ben barn« 
borgfie Vlm, ha benne, fra uminbelige Siber af, ^ar tXEret aU 
minbelig brugt i ^ilaiib. $au( tiUraabte @fa[(|o(té SSifpefloI 
1195, fom bet fpne«, efter at Janbétingei Dar forbi. 3 eet af 
dårene fra 1196 tit 1200 maa ^an ba t)a\>t gjort bet oDenom* 
melbte 2ot)for|Iag. 2)erfom bet , efter at baoe faaet Sot>6!raft, 
førfl ba er inbført i ©raagaafen , maatte @c^Iegerø SD^ening : at 
benS fongcttge Sobep, fom mangler bet ^ele C^apitct, ^t>ori ioti 
flebet inbebotbeé, er cetbre enb ben 9Ragnæan|fe, bect>eb t>inbe en 
btgtig SBefræftelfe. 3* al galb er bet Diji nof at en ZUn, mm 
tffe en stika, tigger til ©runb for 93abmet?td etter rettere (A 
fige (efter Srbet: ^Icebemaalet«) oprinbelige ^rii«be|lemmetfe ibe 
t6tanb|!e ?ot)e, og at Drbet stika !un forefommer fjcetben i 
S^lanbd «tb(le Cooe etter ©agaer. Se^uben mfer SSigjlob«^ 
120be 6ap. (Ubg. II. 197), fom b^nbler om STOaal og JB^dt , 
((amt er titfcette« for begge ^wjebsCSobice«), og t)\)ori hm ti^ 
nceunc«, at bete Sejlemmelfer ere celbre enb ben otjennæDnte o» 
be faafalbte ®tlfer6 Snbføretfe og ©plbigdeb. 2)et anbet'JjH^^^* 
bet)ii« for en ®t\taé rette 8oengbe, er Sonébogené ubtrpffet*3^ 
Drb i «jøbebatfen« 26be (Sapitet : ,,J>et {2»aal) ffat ubgjøre «^ 155 Smn ^ngntifen* Om be (SngdfTeé ^anbel paa ^élanfr. 

€ttra / font ^olber to 2(Cen ^ Kgefom bet f)ax Dceret tilforn" (eder : ' 

fra gammel Sib); stika skal su vera, at tvær ålnir gori 

stiku, sem yerit hefr at fornu. ^ermeb {lemme Bdalog 

ot)ereen6 i 34 6a^ (Xr. ®. 103)/ blot mcb Ubelabelfe af be 

to ftb|le £)rb. 1 2((en ftge^ .famme(}eb6 at burbe {)o(be 20 Som« 

mer. @nbe(tg anføre^ ber bet ooenmetbte 6teb af ®raagaafen 

(uben at benne citeret); tog meb Ube(abe(fe af be omtmftebe 

IDrb: ,tOk sical leg^ja f)nmalfiiigr fyri hvorja stiku" t)ifts 

tto!/ efter gorfatterené ©fjonnenbe, fom ODerfløbige, faa at ^an 

bert gan|!e f)ar t)cer?t af min S)7entng. <^ert)eb troer jeg dt ^at)e 

fat bet ubenfor a( 2!\)it)I^ at Xaptend stika betegner to af be 

forbum brugelige i6(anbf(e TlUn , fom ei bleDe afffaffebe t)eb trøgen 

2ot) førenb »eb Sapten af 30 5!Rai 1776, jfjønt 2(fffaffe(fett 

neppe funbe falbef futbfommen, førenb efter ^ublicationen af 

ben fceregne Socorbning om fBlaai og 93cegt i S^Ianb/ af 18 

3«w 1784. 3 9lorge Dar oOerebe ben banffe (eder fi^KanbjIe) 

7((en forloengfl bUocn inbført fom alminbefigt Wlaai, Deb Qf)tu 

flian ben Sbied Sororbning af 1541« S^r)a\> £)rbet6 jDprinbe(fe 

og førffe Setpbning angaaer ^ar So^n Staffen ftffert JRet i bet« 

Sortlaring i @(oéfariét tit Hungrvaka, at bet er en TCfcenbrtng 

af stikl, stjaki, endeel, ®to!, og betegner egentlig en STOaafeffol. 

3 9iorge ()ar man, i bet minbjle i bet 13be 2far()unbrebe« ?ot>e, 

fim Drbet stika i SSetpbning af en STOaalejtof, ligefom Qtif^e 

ber enbnu betpber en Sartjeffof m. m. ; bette £)cb betegner 

i Sanjf en (iben tpnb @tof , famt foarer tit bet enget. og ()otr. 

stick, foenffe ØtiÆa^ tpbjfe ©ticCet, etecCe. 3ff en tignenbe Cp* 

tmbetfe er t)el bet engeljfe ^ard^ en SWaaleflof m. m*, be» 

llcegtet meb bet tpb|!e (Bertc, (Bert/ Wåvt, (Batte (^o(I. gård 

fpcnjIsgot^ill'éa/Y/a, gerta\ ber betpber en ®ren / Æjcp, @to!^ 

. ©tiffe , tbi netop bette Orb {Qert) betegner i granfen en SKaateftof 

'ttert)ijigjhtat for Sorbetter ©runbe (ligefom 7lutt?e/ i anbre tpb|!e 

^fl^e, f\)arenbe tit bet engeljle rody fom og betpber en SDJaaté^of 

^* r* t)«) ^OidUM møbfé ^er atter bet norbiffe stika og bet en» 

B^^fte yard, forø eettétpbige Orb. 158 Sinn ^agnufen. Om De Sngelffeé JS)anbeI paa 3«(aai. 

2$./ omtrent be gamle Sot)eé$nt5. 3fr.Vnm.& Sfter SH^onbcIenS 
Snbførelfe (fra 1788 af) f)at)e Rjøbmænbene alminbeCigll giwt 
noget tninbre eub ben bet anførte engelfle $rtid, 4 Sønbet 9Rre( 
(a 240 ®) for 1 ^tW %ifl', fom netop bliwt 1 Sb. for 
aSætten eUer 80 W (40 gijfe etter 20 »en), altfaa 6 Sønbet 
SO^eel fot et ^unbrebe paa SanbéDi6), foarenbe ti( ben t Bualog 
føtfi anføtte S3e{!emme(fe. £)og ^at)e be.enfette @attge (fom 
1792) gtt>et 6 Sønber 9Ree( for @!tppunbet, fom o)»erfltger bel 
ftbjlanførte ^riid meb ^, men benne Speculation mebførte og It 
et betpbeltgt Sub. 

8) ^rtfen for en Sønbe J^Debe hiim (dt\aa 40 »en. .4>oerMi 
i be trpCte Biialog etter nogen af 3é(anb6 ^re <l^anbcKtaj;tff 
noet>ne6 J^t)ebe etter ^t)ebemee(. 

9) Jper regnet en Sønbe for 30 Ulm (etter 60 gifb IM 
eanb6mie; eftet npere SSeregning). ^aa Sil faflfatte 3<Mi 
gamle £ot)e ingen ^rifer; be Sormuenbe brpggebe i be cettifb 
Siber felo , faa at uet !un (tbet inbførtcd. 2)et td(. Drb bjdr 
er bet famme fom engelffe beer (tpb|{ Siet o. f. t).)* @tt 
beraf anflaaed i Bnalog fra 20 HL til 60 %L (efter forfljel 
JBeregntng). Sapten af 1619 : ,,1 Sønbe gobt ©fiCingéøt TOl 
a80 SiPe {alt\aa bøiefl 40 »en); 1 Sønbe bcbbett ^S>i 50 a 5^. - 
gi|!e; 1 gab (pbf! ©I 1 JE)unbrebe og 20 (til 30) g^^^ ©ec*^ 
tmob noimt^ og anfcette^ biéfe £D(forter t Saptetne 168^ ' 
og 1702: 

1 Sønbe 4 SaUré S)l, meb Sroeet/ t)øiefi 1 ^unbrebe 55 SifEr* 
1 Sønbe 3 2)a(er$ SDl * 1 25 

1 Sønbe 6 ^avH S)l meb Sroeet s 80 

1 g)ot ©fittingéøl (6 9»* 2)1) » I 

10) ©mør fan henregne« tit beSJarer, fom i fenere 2i^ ■ 
ncejien flet iffe fyixx pietet at inbføteé ^i( S^lanb. ©om befreii^ ^ 
inbføre« nu (fra i^ottanb, ,!g)ol(ieen o. f. D.) meget €knøt tit 
gnglanb, men ubføre§ bog (tilbeeW bertil) fra Srlanb. S^ 
Sønbe ©mør tajrere^ i Bualog tit 2 4)unbc^be »en (ottfo« 
bobbett faa bprt fom ovenanført). 2)og ommelbet £anbbo(o9eit v*f Sinn 9);aøttufen. Om be ^nselfTeé ^anbel paa ^élnnb. 159 

^oe(bre$rii6 ipaa ®ommér<Smør/ 1 %en (2 Stfle) for ^unbet. 
^ipUrne nceDne iffe ©mør fom StibførfeléDare / men ben af 1619 
fom UbførfeWartifel til en ^rii« af et ^unbrebe (120 gijfe) for 
*«tten (etter ^ Sønbe); 1684 anfcette« en gørlng (10 U) ©mør 
^^^ 16 og 1702 til 16 gijfe* 

11) fyt er jeg albeUé if!e (iffer om Sriginalené STOening meb 
'^'%n til Orbet klent, fom bog fpne« at maatte ()enføre« til 
^UJj^^be. @t lille .l^unbrebe er i S^lanbf! bet famme fom 
B^. eller 100 ^ 09 betegner ba t)el &er ligefaa mange 2tlen 

2^ jPEe* STOan fan og gjcette, at et faabont .^unbrebe (klént 

' 16) funbe betegne Si|Ie [in natura)^ mobfat bet gamle 
^' iiuibrebe/ ber betpbebe 2C(en. SlimeligDiié meneé b^r ung 
'-• k franjl SSin, eller alminbelig 5tir!euin. 1 ^ot ()eraf 
% ' ^bim'O f«tte« 1619. 1684 og 1702 til 5 gijle til 4 

{ Bualog anfoetteé 1 Stønbe S3eg netop til bet bobbelte, 
^ Xlen. 1619 næ^ne« l)Derfen 8eg eUer Sjoerej 1684 
la forefommer iffe Debet S5eeg. @ee 2fnm. 13. 
i Sønbe raa Sjære anjlaaeé i ^anbbolouen til bet bobbelte 
P aienj mibbeltpnb Sjoere i Sopten 1684 og 1702 fra 
nbtebe 20 W til 1 ^* 40 Sm tpf Sjære fra 1 S^. 
$>. 10 g. , 

Ben SWaabe, at fælge 3ern i gabe, er for længll gaaet af 

i J^anbel6t)erbenen^ ^t>orimob man t>el fcelger ©taal i 

\* ©ibfi i bet 43be ;2(arbunbrebe folgte man ©taal i faa< 

%(ii;>il faalebee forefommer 1 faat staal I glenéborgé 

^et af 1264, og i JÉ^o^«^^^^«"* ®tab«ret af 1292 et 

^fatt", af j)t)ilfe 6 9)ennin9e jlulbe fuare« i Solb (3lofen* 

%.:. } tanjf e @aarb«» og ©taburetter @. 421, 492)« ^t)or 

• Jbert af be 400 ©tpffer, font ffulbe funne tæUeé i ^uert 

»^'^.burbe r)oere, fan jeg iffe fige. aRuelig l)ar)e be været af 

^^ 6lflg«, ()t)ilfe Bualog (i 28 Gap.) fatbe 2(a«munbe etter £)«* 

"*«wbe (åsmundar) , og &t)oraf een i^aa et ^alut ^unb (merkr- 

^»mundr) ber uurbere« til 1 Xlen* C«munb.-3«n falbeé en 


fe 158 Sinn røadnttfen. Om be SngelfTeé ^anM paa ^ilaai* 

2 f./ omtrent begamUSoDeé^ni^. Sfr.'2(nm.6* Sfter Srt^onbdenS 
Snbførelfe (fro 1788 af) l)at>t Sjøbmænbene alminbedgfl giwt 
tioget ntinbre enb ben bet anførte engelfle ^rité^ 4 Sønber 9^re( 
(a 240 ®) for'l ®tB giff; fom netop blber 1 Sb. for 
aScetten etter 80 W (40 gijfe etter 20 Xlen), attfaa 6 Sønber 
SReel for et ^ttnbrebe paa SanbéDté), ft^arenbe tii ben i Bualog 
førfi anførte S3e|iemme(fe. £)og f)at)e be.enfette ©ange (fom 
1792) gbet 6 Sønber SReet for ®!ippunbet/ fom ot^erfliger ben 
ftbflanførte ^riid meb ^, men benne Speculation mebførte og ba 
et betpbeltgt Sub. 

8) ^rifen for en Sønbe .^»ebe bliuer aWaa 40 Ultn. ^wrfen 
i be trpfte Biialog etter nogen af 3^(anbd ftre <!^anbel6taj;tec 
ncet)ne6 ^Debe etter $t)ebemeet. 

9) S^fv regnee en Stønbe for 30 2((en> (etter 60 gi^ poa 
Sanbdt)tié; efter npere SSeregning). ^aa S&t faftfatte 3é(anb6 
gamle Sot)e ingen ^rifer; be gormuenbe brpggebe i be atbPt 
Siber felD, faa at uet !un ttbet inbførtc6. £)et iéL £)rb bjdr 
er bet famme fom engelffe beer (tpbfl ^tet o. f. t>.)* @n Sønbf 
beraf anflaae^ i Bualo^ fra 20 2((. til 60 TiL (efter forffjettig 
aSeregning). Sajrten af 1619 : ,,1 Sønbe gobt @!itting«øl 70 
a80 gifle (aUfaa bøiefl 40 TtUn); 1 Sonbe bcbbett jZ)( 50 a 55 
gijBej 1 gab tpbf! £)t 1 4)unbrcbe og 20 (til 30) gi(!e^ Sin* 
tmob noe))ned og anfoette^ biéfe S&lforter i Sapterne 1684 
og 1702: 

1 Sønbe 4 2)aleré Sil, meb Srceet/ f)øiefi 1 J^unbrebe 55 gi|Ee. 
1 Sønbe 3 £)alerd lEDl - 1 25 

1 æønbe 6 ORarfé £)l meb Sroeet ^ 80 

1 9ot ©fitting6øl (6 g». ®l) * I 

10) @mør fan ^enregneé tit be.SSarer, fom i fenere 2!ibec 
ncejten jlet iffe (^at^e pietet at inbføreé til S^lanb. ^m beffenbt 
inbføreé nu (fra S^oUanb, ^olfieen o. f. t).) meget Cknør tit 
gnglanb, men ubføreé bog (tilbeeW bertil) fra Srlanb* 6n 
Xønbe @mør tapereé i Biialog til 2 ^unbi^be 7(len (altfoa 
bobbelt fda bprtfom ot)enanført). 2)og ommelber SanbbotoiKn §inn SD?a8«ufen. Cm be SngelpfeS ^anbel paa 3éIonb; 159 

enoelbre^tiié poa Sommers Smør, 1 ZUn (2 Sijfe) for ^unbet. 
Sarterne nættne tffe ©mør fom 3tibførfeI6t)are , men ben af 1619 
[om UbførfeWartifel til en ^riié af et ^unbrebe (120 gijf«) foc 
SScetten (etter ^Senbe); 1684 anfætte« en goring (10 S) ©mør 
til 15 03 1702 til 16 gi|fe* 

11) J^er er jeg albele6 i!!e ftffer om £)rigina(end $9?ening meb 
J^enfpn til £)rbet klent, fom bog fpned at maatte ()enføre^ til 
^unbrebe. @t lille .!g)unbrebe er i 3dlanb{{ bet famme fom 
tiiititt eller 100/ og betegner ba t)el l^er ligefaa mange 2(len 
eller gifle, fBlan fan og gjoette, at et faabont ^unbrebe (klént 
hundrad) funbe betegne gifle (^m natura)^ mobfat bet gamle 

m 

flore J^unbrebe^ ber betpbebe 2C(en. Stimeligmié meneé ber ung 
og ^t)tb franjf SSin^ eller alminbelig Æirfeuin. 1 $ot ^eraf 
(«2»e«fer)iitt'0 fatte« 1619. 1684 og 1702 til 5 gi|!e til 4 
a S gifle- . 

12) 3 Biialog anfcette« 1 Sønbe Seg netop til bet bobbelte, 
eller 80 Xlen. 1619 ncet>neé l)t)er!en SSeg eller Sjoerej 1684 
og 1702 forefommer iffe Drbet Seeg. @ee 2fnm. 13. 

13) 1 Xønbe raa Sjcere an|Iaae« i Sfanbbolooen til bet bobbelte 
eaer 60 3(leni mibbeltpnb Sicere I Xapten 1684 og 1702 fra 
1 ^unbrebe 20 giji til 1 ^. 40 g,; tp! æjoere fra 1 -Jg). 
til 1 Jg)* 10 g. , 

14) Sen SJ?aabe/ at fælge 3ern i gabe, er for Icengfl gaaet af 
93rug i tl^anbeléoerbenen/ ^oorimob man tel fcelger @taal t 
2)unfe. ©ibjl i bet ,13be ^Jlarbunbrebe folgte man ©taal i faa« 
falbte gabe; faalebeé forefommer 1 faat »taal i glenéborg« 
etabéret af 1264 . og i ^aberélebené ©taburet af 1292 et 
..Staalfatt", af ^liU 6 penninge flulbe foare6 i Stolb (Kofem 
t)tnged banf!e @aarb6s og ©tabéretter ©. 421 / 492)* J^oor 
(lort ^oert af be 400 ©tpffer, font {fulbe funne tæUed i ^uert 
gab/ burbe t^ære, fan jeg iffe ftge« SKuelig t}ave be Dceret af 
bet ©lag«, l)t>ilfe Bualog (i 28 Gap.) falbe 2(a«munbe etter Dé:: 
munbe (åsmundar), og ^ooraf een i^aa et 1)alr>t ^unb (merkr- 
åsimundr) ber vurbered til 1 3(len* £)6munbs3ern falbeé en 166 ^nn ^agnufen. Om be Sngelf^ed ^anbel paa^élan^ 

t)t$ (taa) 2(rt af brtte SD7etaI i SotbruØer fra d^rifltan ben 4bré Sib* 
S bet forubfatte Silfcetbe f)ac et faabant gab inbe^otbt 200 % 
3ecn, ^tjorpaa ^rifm ba, for S^lanb, ^ar.txieret foerbele« biUig. 
2)et !an bemærfed/ at i ben ot>enme(bte J^aberélebcnd @tab6rft 
ncerjne^ hundret c/im/) (Slumper ?) Serrt, ^uoraf 6 penninge 
foarte« i Solbj en npere ©Derfatter bar fortolfet b;ro »eb jx-- 
ferne Sidgel, tt>omit bie @d)iffe befejtiget werben" (SRofenmnge 
1. c. 0. 421, 472, 635)* ©raagaafen ommelber teint jåni 
etter 3ern i fmaae tpnbe ©tænger, blanbt-be for S^Ianb gjængfe 
J^anbe(ét)arer« @^at)e( ben fom 3on6bogen og Bualog om« 
melbe felliijani (renfet 3ern) , b^oraf 80 ^ jfutbe gjeJbe 6 
SSrer (36 Wen), og blåstrjarn, raat 3ern, SSætten til 6 2)rer 
(30v2{len). SKeneé ben førjimelbte ^er, mlbe 8ot)ene« 9)rifer 
for 200 ^ beløbe (tg til 90 Xlen^ 1619 fætte« en gering 
(10 %) 3ern til 10 a 11 giffe, 1684 (gobt ©tangjem) 12 til 
14 gi|fe, 1702, 10 til 12 gi|!e. . 

15) «!^onning bøtte, inben @u!!er fom t SSrug i Suropa, til 
be meget gangbare SSarer, og faa(ebe6 i 3élanb til be fem SSore^ 
artifler, fom ber jfulbe Durbere« til ©alg af be o»enommelbte 
Sapationémcenb. efter Song ^aagen^ JRettebob (ubipn 2>atum) 
tnbført i 3onébogfn (efter Sjobebalfen« 26be (lai(>.) jfulbe Sergen« 
2(ff (et SRaalef nr , ' ber bi^c f^aret til en Stting eller itutting) 
brugeé i 3^lanb til S7?aa(ing af Sran og J^onning. Biialog t)Urberer 
en Dtting ^ohning tit 30 ^len (og bog ipaa et anbet ©teb, rime« 
ligt)ii3 fra en forffjellig 2ib, 5 % eller potter for ben famroe 
^rii«) ; ben i Sjøbfoetningen anfatte ?)rii^ ubgjor Del fun ^ Deel 
beraf. 25og er bet umjl om en Dtting (åttuiigr) ber betpber ^ 
af en Sønbe, eller et SWaalefar for 8 SRarfer (merkur) of fip* 
benbe SSarer, ba ben netop Dilbe ft)are til en ban{! Autting v^a 
4 potter (fee SRolbec^« banffe Drbbog 1833, I. 627; efter nn 
gjelbenbe loDligt Sranmaat bør en Æutting bolbe 8 potter). 3 
Sapterne næoneg b^^tfen J^onning, @u!fcr eller ©prop. 

16) SEran er, foruben gifE, ben enefie i noeruccrenbe ^iøbfcrt? 
ning ommelbte iétanbfle S3arearti!el« 83i|ino! l)ørte og biéfe tPenbe ^tnn 3);aønufen. Om be £nge I |leé ^attbel paa Sfélanb. 161 

tii SSeflmanneemeé t>tgttg{le og nce{{en enefie J^anhM^atn, men 
bog ^a\>9 Snbbpggerne fra S^tanbd Safifanb fiebfe pietet at bringe 
en 2)ee( af bereé ^robuf ter , fom U(b , SceUe , o. f. t). tit SSefi« 
mannøerneé J^anbeléfleb* £)m Sngetémænbene ^at)e betalt Sranen 
foc^otbémceéftg ^øit, funne Di tf fe be|lemt f7ge^ ba m itfe nei« ' 
agtig mbe, f^Mb f)n mened t)eb en £)(ting. @ee 3(nm. 15* 
SReneé ^ Sønbe (eder 15 potter) berDeb / ODerfligcr bog ben af 
bem giDne 9)riié ben i Biialog (13 Qap. &, 39) fajlfatte: 20 SKarfer 
eUer 10 9)otter for ^ giffe. 2)erimob fee« Sapten af 1619 
at Durbere Srancn (Sønben tit ^20 potter) minbfl for 1 ^un« 
bcebe 60 g. etter 180 giff 05 Dttingen følgelig for 22.} giff. 
9)nfen fatted (ibet ringere 1684 og 1702. 

17) Bualog (32 Sap. @. 92) (pned, \lmt utpbetig. at om« 
metbe ben famme $ri;é fom gammel SSurbering. Sonébogen 
foceflret)/ i Æjøbeb« 6tt Qap., at npe £obberfjebl^r ffutbe Dur* 
bece« af 6 STOoenb , 3 fra \)m ?)art« @ibe» SEapten af 1619 
forbrer t)el bet bobbelte, 6 til 7 gijlej 1684 og 1702, 7 tit 
8 gijJe* . 

18) Bdalog nænner ifff noget ubenlanbfl @fotøi« £)erimob 
anfcettee i Sapterne et $ar gobe (banjfe) SRanbéflo 1619 tit 
30 a 33 gi|fe, 1 ,^ar ..jemcne" til 12 a 13 gi|!e, 1684 og 
1702 1 ^ar af fmurt £«ber 45 til 50 gi|fe (bebre ©fotøi 
efter aSærb). 

19) S a^Ften 1619. 1 9)ar gobe Æmnbejlo 20 til 22 gijfej 
1 ^ac gemene 10 til 11; 1684 og 1702 1 ^ar af fmurt 
gceber 40 til 45 (bebre ©fotøi efter SScerb)« 

20) @t faabant ttlbent ^fpi^i etter Dceffen brugteé becl6 til 
@enge, beelé til £Dlnbefabler , famt \)ar fcebDanlig\)iié prpbet meb 
forJCiettige garder og inbi)(CDebe gigurer. BCialog omtaler a\>i 
ffittige jlige, faaoel iélanbjfe fom ubmlantjfe/ til 40, 100, 
120 til J60 giffeé ^rlié, famt bemærfer, at be enb bprere 
burbe Durbere« af ^pnbige* 6n norjf Optcgmlfe (i^aiié gi. 
91. g. ©• 1041) tapmr et ,.jlet 3(a!loe6e" til et Æjørlag og et 

~ mothifl Z'tt>mift for D(beonbtgl»et> . 2, fd. H 16E2 Stnn 9)?døntifen. Dm be QcngeffTfé {xtnbef paa ^iiMb. 

„tcoget" til 2 (eftf jr iéCanbf! JRfQiting 240 til 480 %\fb). 3 
be bottflM^lanbPe Sarter fbrefomme be iffe* 

21) 2(n9it)etren af bettf Stømmerd S3(f{afffn^b er t>el for ut^s 
belig til nogen nøtagtig @amnien(igning meb ftlbigere Xtberd 
9ri[er. 1 Sien af forfljeOigt Sømmer anfcetteé t Sanbbolooen 
fra 1 til 6 Vlen (2 til 12 gifEe). ^cr mene« fbrmobentlig m 
Sømmerflof^ tjenlig til at fauge SSrebber eller Tfarer af, eflet« 
blitzer )>iflnot Sømmeret ufbrf)olb6mceéftg bprt* mob be npere 
Sapter^ fom 1619/ ^Dor ber f. Sjr. anføreé: liben Hoxt, 6 
Vlen lang^ 6 a 7 Si?^/ fior 2(are^ 10 Vlen lang, 12 a 
14 gi|!e 0. f. t). 

22) @alt finber jeg i!!e cmmelbt i be trpfte' Béalo^. SMarI' 
berne ^at^e forben felt> t)irfet Salt af ^aooanbet, eQer og af 
Sang, "^^ mange @teber. 1 Sønbe @alt (f)er 40 Stfle) an« 
fætte« i Sapten of 1619 til 50 a 55 S-, 1684 og 1702 fronff 
60 til 70 (fpanff 95 til 110) o. f^ t). 

23) ^enne ^anbeléactifel anfaaed (fom ot)enmelbt 6. 134) i 
bet 12te ' 2(ar^unbrebe for en af be allernøbmnbigfle for S^anb, 
(t)ortil i^Mbaarfagen vel r>ar ben ba t>eb * ®ei{l(igf)eben tnbførte 
®fif/ at en SRoengbe SSoplpé (ifcer ^qlol be mange ^elligbage og 
^elgenfefier, t>eb SDteéfer/ Eiigbegoengelfer o. f. t).) maatte branbe« 
i en^t>er Air! e , efter Jtir!elot)enf« ubtrpffelige S3efaltng. Cfn ftec 
SRcengbe SSop maa faalebe« i ben f at^olff e Sib t>€ere blet)et tnb* 
ført til S^lanb/ ^t)or man xxa, Deb CSubétjeneflen, me^ nøteS 
meb Scellelp« crf Sanbet« egen S^^embringelfe; ^Skaagaafen an* 
fcetter (i Ajøbeb. 85 i^a.^. Ubg. T. 504) et efaalpunb Sor til 
en JSDre, altfaa et \^Mt 9)unb til 3 2(len eller 6 ^\^t\ 3ott€s 
bogen (i jtføbeb. 6 ^oc^^i forbobbler ^x\\m t>eb at tairere et 
$alr>t 9unb for en S)re; Biialog følger ben (i 32 6ap. 0. 94 
jfr/33, €. 98, Siflcegget @. 121). Sajrten af 1619 fa^ 
fcetter bog ben engelfCMélanbfte $rii« 6 til 7 $. for \ ^itnb, 
1684 og 1702 (gult) 8 a 9 g. 3 ben (tbjle Sart af 1776 
forfDittber benne forben faa vigtige Vrtifel ganfFe. Sinto 9)7aøttaren. Om M €n&elf!eé pantet paa ^éfaiib. 163 

24) X>t ttpltt Biialo^ ommelbe iffe S^t^tflo, \m bog i 3és 
Imb ere uunbDoerltge ; 1619 og 1702 gielbte en ©ang (4 6(0 
tii en ^efl) af inbførte ^eflefto 5 ti( 5^ Si|(e. 1684 6 StfFt 
(i t)Ot aert 4 giflfe)* * 

25) jDrbet vokiimerkt' ()ar jeg oDerfat Deb 93agtfanej bet fan 
og forflareé t)eb SSagtmoerfe. SanbfpnftgDiié tjat bet t)ceret eit 
Sane (ifr/ ooenfor @« 141) / opfat enten a) t)eb SRatfebétiben« 
Seglpnbetfe^ (oprinbeltg et e(ag6 ¥t)eit>bi(t) ^ Weid^lyiit>, eC 
helligt og 2;ort>et eUec Srøactebet beff jermenbe 2;egn) bt>oct>eb , bet 
maa bemcerM/ at Vlmuen i SngUnb tmbertiben falber SRot« 
febéttben JFakCy Wakes, eUet b) f)m Hftm, t>eb SBagt» etter 
Saagettben6 Segpnbelfe« 

Sittceg tU 2(nm. 3, @« 153 154. @d)(ege( f)at netop ^eroni/ 
(imtfet iegføc ODerfaae, ubt)tfCet|inmebniin oDereenéftemmenbe SRe« 
ntng/ t3nbI*tU Grågås, @. XL, famt antaget at en stika [;)o(btto 
TCten. 3eg maa og nu b^nvife tU øoembjørnfond SSemcerfningec 
i SBoecfet« ®(olfactum @. 19. 79. )Det t>tt t)if{not inblpfe ()ei:'af / at ^ni^elémeenbene i bet 15be 
Tfot^unbrebeé føcfle ^abbeet ga^e S^tccnbccne temmelig l^øie 
f>rtfer ifcer for Stt(en> ben ha mgtigfle Ubførf((6arti!e( ; at be 
tttttge brdgtf bem gobe SSaret/ er fanbfpntigt. £ette bet)ibned 
og af ®ubbranb Xborlaffen / og flere. @ric^fen ^ar ba t>i{lnof (/. c. 
@. 372) Slet tit at antage at ,,ben engeffle .l^anbel" (focfaat^ibt ben 
tKir frebetig og utt)ungen) J ben Xib f)at Dceret fafl mere forbeetagtig for 
^^SiUibet. enb nogen afteanbrefremmebe Stationere, og bet baabe for> 
««mebe(fi be enge(|!e SJarerd ®obbeb og (ette Æjøb. faa og for« 
^mebetp ben $riie fom benne 92ation fremfor be anbre fatte 
^^paa be i6(anbf!eJBar(r/' 2)og flutter f)an tidige . iffe ufanb« 
fpnlig, at Sngettænberne ogfaa ipaa bereé @ibe ^at)e funbet bem » 
Det berueb.^ ^Dab ^an ^er mener t)eb ,,be Sngclffe" forflarer ^an 
foatebeé paa et anbet €teb (@. 370)/ i bet ^an tiUige be« 
tragter bere« «!^anbe( i S^Ianb i bet I5be og 16be 2(ar()unbrebe 
blot fom en nceflen uaf brubt gortfættelfe fra £)(btib cg Sortib : ^ • \ 164 Stnn iJS^agnufen* Om be SngelfTeé {)Anbe( paa 3é(an^ 

„Unbec SlaDn af be gngeljfe befatter jeg tilTige Scloenbece, 
„©fotter 09 tilgroenbfenbe S6er6 Snbbpggere* 25ere« JE)anbe( paa 
,3^anb er Diéfelig faa gamrtiet fom Sanbet« aSebpggerfe« 2)en 
^,er ufeitbarlig foraarfaget betDeb, at Sélanb/ fflotoibt man Deeb, 
„atterferfl er bUt)et opbaget af bi«fe Slationer, faa og ben>eb at 
^^nogle iblanbt 3«{oenberneé ferfle ©tamfcebre tjare fomne fra 
^^Storbritannien og omliggenbe Sanbe." @nb nptttgere og frebet 
Itgece for Sanbet f)at>be SSrittert^e« ^nbe( Diflno! tjæret, ()Di« 
, tfCe @rit af Pommern og be S3ergenf!e SKonopoIifier meb SRagt 
llKiDbe føgt at ^inbre ben, ba bog bidfe, ibelig ubplpnbrebe af be 
'faafalbte SSictualiebrebre , tngenlunbe fe(t> Dåre i @tanb til at 
fo^^fpne S^Ianb meb be forfle 9?øbt)enbig^)eb6t)arer, og faalebe« 
forbøbe anbre ben ^anbe(, fom be felt) unblobe at brtt>e; t>eb en 
faa upoIitifE og befpotifl gremgangémaabe tabted og forgif ©røn« 
(anb« europæifPe 6o(onte afbele«, og S^Ianb Dilbe maaffee f)om 
barn famme Qticthm, f)\>x$ if!e brittifle ^jøbmcenb boT, ttoH 
bine gorbub , bat)be forfpnet bet meb be ubenCanbjf e SSarer , fom 
Solfet bebøDebe til ftn SilDoerelfeé gortfcettelfe* ^aa ben anben 
®tbe (eeb bet bog meget t)eb anbre IBritteré S7o(bfombeber 
(bt)i(!e jeg b^t: fun b^r funnet fremffilU eenftbig, ba jeg Ufc 
(fenber noget Sorft>ar fra be Tfnftagebcé €ibe), Dt^lnof tt(bee(6 
foranlebtgebe peb f)im ba faa urimelige <^anbe(«rorbub ; men 
ogfaa fenere, t (^bnflian ben Ifte« Sib/ t)eb Stegjeringend bi(i 
lige Arat) af jfplbige ^ar)neafgifter« Sib og 9^(abé tiOabt o« 
' iiU at unberføge bette tntereéfante 2@mne nærmere^ men Sor« 
fatteren/ fom føler ffg fremmeb t .&anbe(6))erbenen , t)t( meb 
®(cebe mobtage enbt)er ncermere £)p(péning eller SSertgtigetfe af 
ban6 3fnf(uelfer eder ^Beregninger i ncerocerenbe (iUe 2(fbanbltng/ 
fom eu meb 3«lanb« J^anbel og Snbretninger fpnbig SBanb 
maattt bebage at mebbele i}Cim eller 2!ib^f!ciftet6 Scefere. 3 
ot>en{laaenbe }(nmcerfninger bat)e Di allcne betragtet t)ort Sejt« 
S)ocument fom en Æjøbfcetning eller SSeflemmelfe for WlatUh^ 
priferne. fOteb ^enfpn til bet« anben J^o))eb?@gén{fab/ fom ginn 9D?rt8nufen. Om t>e Snøelff eé S;^ai\t>cl paa 3éIan^. 165 

^rebfpdning/ \>\i jeg ^er 6emcer!e: at en faaban 2(ct Deb JII9 
2ei(i9E)eb , i bet feratenbe ^Car&unbrebe« førjle Jg)alDbeel , unbertiben 
fee« at ^De ()ar)t foerbere« ^cnfpn til @tribi9f)eberne mettem be 
©ngerffc og be ©anjle eder 9?orffe i 3«Ianb , famt felDe 3^ 
lænbeme/ ^t)tlfet man ifcer feer af forffjellige ©teber I 5Mqgett 
of 1425, ()t)on bet foregitje« at ©ngeWmoenbene« SSolbfora&ebec 
ere ubøttebe in treugis, 1420; tn treugis positis ab utra- 
qu€ par fe (efter ffeet grebtpéning etter grebéløfte fra begge 
©iber)/ 1422; treugis- datis^ 1425, o« f. M. 3 famme^ 

I 

3(ar^unbrebeé fenere ^ot{\>tt bUD en faaban Si^eb(|;dning if«r 
forfpnbt/for at forebygge ©ttibigbeber mettem ©ritterne og ^an? 
featerne, fom bet f. ©p. ^ebber i en 5Mage af 1476: „post* 
firmat as treugas inter Anglicos et cQmmunitates Hanstø^ 
et sopitis utrinque littbus." @nbelig maa jeg iffe unblabe 
at bemcerfe: at ben fitte !9?embran, b^ori nærDcerenbe greb« 
(péningéi og Æjøbfoetningé^S^rmiHar inbebolbed, er mig ODer? 
labt af S^v„ ^ajior* ®iéle 3pbnfen i 3^l<itib, for^entjoerenbe 
Gonrector Deb J^olum« ©fole, fom l)a\>U faaet ben meb ftn 
ofgangne 6t)igerfaberd , ben (ærbe Slector «!^a(ban Sinarfend 
efterlabte ipaanb{Inftfam(ing. 2)en er t)i{hiof eet af be moert 
txerbigfte og mefi aut(renti|!e 9Set>tfer for @nge(6moenbene6 
«l^anbel i^aa 3^Ianb i bet 15be Tfarbunbrebe , fom , om hm enb 
t ftg felD iffe ^at tjcerct meget t>igtig, bog fortjener at erin« 
bre6 af ^ijlorien, ^»ié ben (efter b^ab jeg otjenfor ©. 127 0. 
f« bar føgt at tibotf(e) ()ar ført 6o(umbué tit ^Uanb (i 2(aret 
1477, om enb ei tittlge, efter l)\>ah jeg nu feer i bet tpbffe og 
banffe GonDerfationé s 8eyicon , 1464), for ber at unberrette« om. 
^tfloriend S3et)tbne(fe om bctt tirfelige S^itDoerelfe af betpbelige 
JB&er og et jlort gapranb i SJejien' (til ^t)i« fpblige ©træf« 
ninger man f. 6r. funbe fipre i ©pbDcji fra Sr^^nb, til b^Jlff« 

^ *) -SKoltc S3run bar formobct at eo(umbti8, oUcrébe i Italien bar 
faaet noget at oibe om be gamle 9{orbboerd pteifor tit Hmcxica {Hist. 
de Geograph., ed, 2 p. 395, 499), ^en ftoce Optager funbe og 
førfk oære bleuen opmarf fom berpaa oeb 2Cbam af SBremend bef jenbte, 168 Stnn QJ^aonnfen. Dm ht énøelffe« {>anl>e( paa Jilasib. 

"25, 127, 128. 3 benne engrtpe OMrfettteCfe af Vbnwalenft 
fiMifX, ^ ]eg eOec«, tU mm Sornnbring, fimbet to betpbefige 
Xfbigetfec fra 6o(umbu6'^ 92otice, faatebe« fom ben er mebbeeft 
' elev nbbcaget af be bebfle npefle gorfottece , biefe nemlig: a) X» 
giM atetfen« Xac ^c at iMtre 1467/ tftebenfoc at fooMl SRottc 
fknn {Jfrécis de la Geogr. univ. 1, 397) fom tX^ae^mslM 
9t9tn9 i ben florre Searbeibelfe af Life of Columbuej pii 
(bce @teber, fom 1 Some @. 69 og 4 Zome 6. 224^, x^ 
tq^fftltg fcette bet fom 1477, \jio\iUi ^m\a og 3<K^rtmantt ogfoa 
tooe antaget for bet ctgttge. Sormobentlig er bet f ua en Srpf« 
feiM*Sanation af bttn 7(ngioe(fe, at nogle npe forfattere (ettbog 
Ctl {cefebøger for @fo(er), uben at mrlbe bere^ J^iemmet, on^ 
fm Varet ^r eoCombuO'O Cpt^otb i S^tanb fom 146 1 (fee 
oiMnf« @* 165). %{nt Srunbe ttCraabe oi^ot at fbretrsnr 
1477 , ligefom )eg (^tbtnbtil i!!e ^ar ^ot Xntebntng tt( oabef, 
men fulbe ^tnt 1467 tffe, mob S^rmobning, txrre en 
eflet Xr^eS , maa jeg bemerrte : at brt otbe^ meb (^iØori^ 
at mange engetfk €øfarenbe og ^anMenbe fra IBrt|lo( t bette 
frlDfomme 3Car beføgte S^(anb6 ^^er, fee ooenfot @« 124, 
12& Dog maae ib\ t a( Salb ^abe at Golumbud t!!e i (^tin 
Zib , om WiUn SS. 3n)tng (I, 18) ftger : at @9rør>erie noe^ro 
%U» anfeet for lorrftgt (jnraey was almost legUhnathsedi^ 
%n beeltaget t be af IBritteme ba begaaebe Sotbfombeber mob 

SWflrnbeme^. St !unne oe( ellert meb temmelig @i!!er^b erfient 

■ ■■■■■ » 

M Vt SBS. Srotng feb ^ar iotnH ftg 2Caret 1477, men tffe 1467 

ener 1464 inblpffr og af \^axii nKrrfettae Ubtrp! (I, 69) : at Gobm* 

bvO ^Obe foretaget ffg en Sfetfe tit 9^orben, paa ben 2ib, ba (oil 

gorfot at forfoge Opbagetfet i Seflen, oar norroeb at mobne« t bonl Cftnb {while the design of attemtfdmg the discovery m tke 
WOM maturmg in the mind of Columbus, he made a vogage tm 
, the notih of Europa), ^aa (t anbrt Gteb (I, 66) boobe fiinme 
Sorf. forben bemorrfet, at bint forfat aflerebeoar fattet 1474. 3fr. ber 
ooenfbr e. 129. — *) 3étanbé -^tflorie t ben fib^e 5tng neOem IDam 
narf og 'Saglanb fan oiftnof opoife abfPilltge motfeltge ^araOelér tSL 
bet 15bt 2(arbnnbrebeO ber om^nbtebe Segtoen^ber. Dertil Ufut f. Sittn ^aimftn. Om be engelf^eé ^anDei paa ^6lM^ 167 

be. Wlcmb , font tKire ben npe SJetbmé før({e £)pbagerr , men ' 
at bet og t^at t>ii{i ben ub^betige ^eit, fom (ttnge troebe^ at 
burbe aUene npbe 2@ren berfor, ben 83ei/ b^Orpaa ban funbe 
fortfcette og fulbbprbe bereé IDpbagelfer, paa en faoban Sffaobt/ 
at 3orbf (oben b^ett>eb \>ip ftg t en np ® f if felfe , og Wtmmfk* 
vecbenen efterbaanben , fijenf i et forbolb^mft^ftg faare Htt 
23bdrum , oDergt! til m np Xilfionb og Seveorben , faat)el i lu 
gemltg fom i aanbeltg ^enfeenbe. (Sfterat alt bet £)t>en{laaenbe \>ax fttwt 09 fat t Xrptfeciet/ 
(om^teg/ fom tmtblettib b<tt>be fortfat mine SBeliræbelfer for at 
funne fee og Ictfe Sernanbo Solombod oDenfoc (@« 25) om« 
melbte 93iograpbie af b<tné berømte S^ber , t>eb en liteiter SSen^ gobe 
ttnbetretnin^ til 5tunbff ab om^ at en fulbflcenbtg engelfE £)t>er* 
fcettelfe beraf tnbe^olbteé i bet fiore og fofibare Solio:!93oerf: 
^ CoUection of Voyages and Travels y some natp flrst 
printed frbm original Ma^nuseripts , other naw flrst 
publiahed in English; Vol % London 17 é4. 2)er l«fed i 
9be Gapitel af The Hiatory of the life and actions of Æ- 
miral Christopher Columbus y ibritten by his own son. Di 
Fernando Columbus ($3cerfet$ @ibe 486) S^^berend egen tit 
ombanblebe 9}otice/ inbcirflet oeb be faafalbte Xnførelfedtegn foran 
bt>er £mie, faa at ben tpbelig fan fEjelneø fra €onnend Xilfott« 
ninger eller Semcertninger. jDen f?ger ba 2(meri!ad Spbager feld 
ubtrpf felig , ot ^an bat Diieret t 2bule eller «3«la"b", meb bttfe 
Otb: tJ sail*d myself beyond Thule ^ Iseland"; , . • . 
,,at the, time I was there'* 0. ft D. ^aa Qf)xi^ipi)n^ egen 
Srøebbelelfe følger benne SSemærfning af gernanbo : ^.Øanb^eben 
et at bet Zf)nU, fom ^tolomceu^ taler om^ ligger ber, b^or f^an 
ffger , men at bet lalbe« Frizeland af be Wperc". 3eg inbfeet 
nu iffe rettere^ enb <at t)or kommentator t}el oibfle at b^n^ S^ber 
l[)at)be antaget S^Ianb for t>iéfé gamle gorfattered Sbule , b^oroeb 
@ønnett bog. Dil oplpfe at $tolomæu9> meb ftt Z^rxU, iffe 
l&at>be meent ^iint 2anb, men gri«lanb- 3fr^ l^er ownfor ©♦ '' 170 3Intiqt)ariiTe €fterretiimgtr, S)anm(trf. $oi)tb{tpff(t n tn Inngnglig giitFant, in paa bm Hvirftt @ibt 
n inbflaanR, og f<ta Ubfantttne forfpntt mcb to E>9tnn, Ipnd 
giingc nt mixaqU. ^aa ^ourbflptftt et, paa tfon af btt* 
6tbrr tDtnbe cg fat ntbm 3 XilfatningtT i Sonn »f Snewt' 
bfabi. Sit gele @tp(!t tr ootclogt mtb tt ®IagØ Siligcanci 
Vcbtibt, it^aatnit af fint Zcaabr, fom tt« ubatbribtbe t fnaat 
{Ringe og i Stttbct. Xf faabannt Xcaabe eie ogfaa et 9in 
Z>rageftgur(T baimebe, gimfft i btn Sotm fom be bet fiiibté |hm 
©ulbbcactealfc og noglt €niplftt fca 9}orben« $'t)"il>oni< ftb^ 
^etiobt; famt ligetene« toenbe Stangtpgutet- 3 ffte af ffllo* 
bent E)aDe, focuben StIigranesiSunbtn, Dcetet inbfattebt i ^oert 
fire Stene; be onbte tre tjavt uaiet albclet opfplbte meb Stene, 
fyoit Xnlal SnbfatningtTne uboife ^at baret 22 i b'itft tre lUi 
fammen. ^aa aRibtftpHet en Itgelebeé Snbfotntngec ti( Gtntc 
nnbiogte, nemlig: etn i ^Ont $ietnc, en tctEontet i SRibMt S(nt(()i>ar(ffe €fterretninger/ SDanmart 171 

og unbec benne en Øammenfoetning af 4 @tene/ bet f^aiH 
bannet en Sug( ; enbt)ibere feeé i Gentrum 09 fom .^ODebpcpbelfe 
to runbe 3nbfatnmger af | Xontmed Siameter« 3 ^^t af 
biéfe (hl eftec ©tgenbe b^De ftbbet nogei, bec faae ub font et 
^inl; bog et benne 9)7ebbe(e(fe t!fe fra ftHet S^aanb, og bet 
fyne« (tgefoa timetigt / at et ® (agé f^øne ® (aéfiuéfet , fom oftere 
tre funbne i b^benfle ®rat)bote ^ f)a\>^ ixsret onbtagte i bt6fe 3nb« 
fatninget* 3 Socbtnbelfe meb bette ®u(bfmp!fe fanbte^ 8 $etUt 
af tpf foni®pita( opDunben ®u(btraab og 7 meb £){Ienet fotf 
fpnebe bp}antinf!e ®ttCbmpntet, fom fotmobentltg t)a\>t txeret am 
bragte tmeUem ^ptra(petUrne^ faa at ber Del i bet mmbfle maae 
baoe Doeret 8 faabonne, men maaffee flere faat)e( !!Rpntet fom 
@pira(per(er. Z)en oetbjle af be erbolbte flRpnter er 1) p{act# 
t>tuø VaUntiniatiM (2(ar 425-455 , fee Bami M. R. D. 
9lr. 3). Sr«mbe(e< 2) 3u({u8 tnajottanue (457-461 fee 
Eckhel Mus. Vindeb. 9lt. 5) , bt>Hf en SRpnt , fom fatte« i bet 
XongL SRpntcabtnet tf9(ge jtongelig SlefoCutton er afgiven tt( 
famme^ 3-4) ieo I. (457-474, Ramt Af. R. D. 9lr, 3). 
5) Scno (474 -49i /. c. ^u 1). 6-7) »najlapiie I. (491- 
518 /. c. 9lr« 11)« .i^eraf fljonne« at ®mptfet, ber i fft 
@(agd er ubmæctet og fofibart, ttmeligDit« er fra bet. 6te eller 
7bf 2Carbunbrebe* b) 6n @pira( • ®u(bring af en meget tpC 
i^unben ®u(btraab/ bejlaaenbe af 5 £)mgange, fmuft 3(rbeibe. 
2)et be(e @mpffe i gorbtnbelfe meb @ptra(per(erne , SRpnterne 
og 9tingen Deier 12^ Sob/ 9lmgen atlene 2^ Sob/ og SSærbten 
for famme er'gobtgjort* 

Stge(ebe6 fortjener blanbt be tU SRufeet inbfomne @ager, 
fom nu (unne ilKnføreø tt( noget totfi Stnbefleb, i^zt fcerfEilt at 
omtaUé: 6t Jttrft^^SSahbfar/ forejlittenbe en Stptter ttl Sjft^ i 
en 2)ragt/ ber t>ibner om boi 2@(be; Slptteren er iført et @(ag6 
Jtofte meb <!^cttte; ipaa 2(rmen ()ar b^n et langagtigt fpibfl 
Sfjotb meb en 6fio(bbut(et paa SRibtenj gobbebcefningen er 
langagtig fpibé , og ©porerne ere uben Sj^'ivil , blot meb en fpib^ 
9>ig. Soi^mobentiig %<kx SKpttecen ffuSet forefh'Ue en Sc^er, t^i 170 Slmiqoartffe Sfttrretiiinger, ^anniorf. i^oBebilptttl fi: tn laiigngitg Siicfant, btr paa btn mittfie @ibe 
n inbPaactn, og poa Ubtantmit fDrfptitt nitb to £i^emt, bwå 
fRtngt ttt anbtagtt. ^aa S^owi^^tttt ei, pna ^vtt af bttt 
Sibtt toenbt og for ntbtn 3 SStlfcEtninget i gorm af £(øVfr> 
(iab(. X)(t f)ttt €tpt!e ir overlagt mcb tt @Iag« Siligranti 
Xcbttbt, bt{laambe af fint Xraabt, fDOi txi ubarbetbtbe i fma« 
Stiligt og i Sttibcc. ^f faabannt Xtaabt ttt ogfaa et 9a( 
SragtftguTtt bannebt, gan^ t btn gorm fom bc btr finbt« fat 
@nIbbcaeteatrT og nog(e Sntptltc fra Qlotbtnø J^tbtnbomS fTbflt 
^triobt; famt ligelibeS totnbe ©longtftguwt. 3 firt af Æla» 
brat dast, foTUbtn Siligtratit^Sunbtnf Dsrtt inbfattebt t fyortt 
ftrt @tttttj bt anbre ttt base octrtt albtlté op^Ibtt mtb Qttm, 
fjvi« XntaC 3nbfatntngetnt ubuift fjcx Vttttt 22 i bitff tc( fil> 
rammen, ^aa 3Ribi|lpFftt ett ligtltbeS Snbfatningtr til €tei» 
anbragte, nemlig: etn i ^uctt J^jerne, en tceEanttt i SHiUnt, 3{ntiqi>artfFe ^ftmttnitiitv , ^anmavf. 171 

og unbcc benne en éammenfætning af 4 @tene, bet ^aM 
bomiet en Sugt ; enbt)ibere fee^ i Centrum og fom ^^ooebprpbelfe 
to runbe Snbfatnmgec af | Xommed diameter« 3 l^t>et af 
biif^ fht efter ©igenbe ^at)e ftbbet nogets ber faae ub font et 
^ivd; bog er benne SDtebbelelfe iffe fra ftffer S^aanb, og bet 
fyneiS (tgefaa rimeCtgt/ at et ®(ag6 flørre ©(aé^uéfet/ fom oftere 
ere funbne t (^ebenffe ®tax>f)dit, f)a\>t Doeret anbragte i bi^fe 3nb« 
fatninger* 3 Sorbtnbelfe meb betle ®u(bfmp(!e fanbte^ 8 ^nUt 
af tpf fom @ptra( opt>unben ®u(btraab og 7 meb SS|fener for« 
fpnebe bpsantinfCe GuCbmpnter, fom formobentHg ^aDe txeret am 
bragte tmeUem ^ptra(per(erne^ faa at ber Del i bet mmb|le maae 
l^aoe t)oeret 8 foabann^z men maajfee flere faat)e( !D2pnter fom 
@ptralper(er. JDen oelbfle af be er(|o(bte SSpnter et 1) ptacM 
ttuø Y)a(enttntanue (2(ar 425-455 , fee i?amt M. R. D. 
Wr. 3)* gwmbele« 2) Ouliue ma;otlatiuø (457-461 fee 
Eckhel Mus. Vindeh. 9lr.5), (joUfen SRpnt, fom fatte6 i bet 
. JtongL SRpntcabmet ifotge Xongelig StefoCution er afgtoen tU 
famme* 3-4) ieo I. (457-474, Ramt Af. Æ. D. Wr* 3). 
6) Setio (474- 49i /. c. Sflr* 1)* 6-7) atiaflafuio I. (491- 
518 L c\ !nr« 11)« ^eraf ffjonnee at Smpffet, bet i fit 
@Iagd er ubmoertet og fofibart, rime(igt}iid et fra bet ^ 6te eUet 
7be 2(arbunbrebe« b) 6n @pira( * ©ulbring af en meget v^l 
Dunben ®u(btraab/ beflaaenbe af 5 £)mgange, fmuft Tfrbetbe« 
2>et be(e ©mpffe i gorbtnbelfe meb @ptra{per(erne , SRpnteme 
og Stingen oeter 12^ Sob, 9iingen attene 2^ Sob, og S3cerbten 
for famme et'gobtgjort. 

Stgelebed fortjener blanbt be tt( SRufeet tnbtomne @aget, 
fom tf fe funne JfKnføte^ tt( noget oiji Sinbefleb, ^et fcerfEUt at 
omtaUé: @t Jtirfe,$S3ahbfar, foreftiUenbe en Slptter tit {)e|l i 
en Z)ragt , ber oibner om boi 2@(be ; Stptteren er ifort et @(ag6 
Aofte meb ^cette; i^olcl 2(rmen ^ar ^an et langagtigt fpibfl 
@fjo(b meb en ®tio(bbuffe( i^aa SRibten; gobbebcefningen et 
(ongagtig fpib^/ og ©porerne ere uben ^\\xl, b(ot meb en fptb« 
9ig* Sormobentltg fyvc Stptteren ffuQet forrflitte en Sceger, t^i 172 2lnti<|t)arii?e (gfterretnitifler/ Sjit^^n^• 

Deb @abe(fnappcn er ^ængt ^n S^avz eKer et 2)aabpr , ' og h^mg 
Slptteren er anbragt, flaaenbe paa «l^e{!^né SRpg, en liOle 3<^ft^' 
,^uhb ; fra Sagbelen af fejlen op til SJfanben« ?Ra!!e gaaer ^n 
4>anf/ f)\>oxi Aarret ^ar funnet bcere«. SSanbet bU\> mbbeft>^* 
ot>en rt SRanbend ^ot>eb / og ubbelbted af ^eflen^ SRunb. iS^ 
fptbd ttlbagebøirt S^at, ber tidige tjener fom Saqg, famrnog^Ce 
jtjeber, ber ere anbragte fom Sommer , fpneé at Doere npere StC^ 
fcetninger*, (Om bette @lag« Aar jfr. 1 85. ®-' 202 o. f.> ; 
bet forærebe« af Somfru tTTarcusfcn. 

S jø benbat) iia 2Imt. Smørum iS^ry., TbaUtmv 

®0fln. ©aarbbruger ITTogcne ^an^en i fiSaUerup fanbt Deb a* 
oprpbbe en 2(jferob i (tn ^t>e , ipaa f)mlUt ®teb i cett>«'e 
Siber en ^erregaarb j{a( ^aDe flaaet, et SSroncesJ^aanbtag tti 
en ©affet etter £nit>, gan|!e bannet i gorm af en antif .l^ermr; 
foroDen en t)elubarbeibet bacc^antiff gigur, fom om S^aaxH \fO!f^ 
en Atanbd af SSebbenbe og om Sit)et en gefion af SStinbmeblabr ; 
i ben ene ^aanb / fom ()an bolber ipaa Stpggen , ^ar ^an ei^ 
2)rue!lafe. ^aa ben ftirfantebe gorlccngelfe af ^erme$gtgure^ 
fee« en meget ubflibt Snbffrift, af ()t)i(!en bog følgenbe engel^* 
Drb enbnu funne feeé: SELDEN . . . IS A . WY .... ' 
^aa ben anben 6ibe ^ar ligelebeé »æret en Snbffrift/ af (imlfr>* 
enbnu minbre er fpnlig. Xf Æniuen etter ©hffelen, fora b^^ 
t)aret af 3ern, er enbnu ben Deel tilbage', fom ^int txeret inbf(x^ 
i Sfaftet. ^tiU ®(p!fe er mærfoærbigt/ forbi bet oplpfer e 
gelltagelfe bo^ en berømt engelfl gorfatter^ og befrceftec nogf 
erfaringer/ fom man i ben fenere Sfib \^at gjort om (tgncnb' 
SJtplfer« 3 Thomas Pennants Tour in Scotland an 
Vayage to the Hebrides omtafeS et albele« lignenbe Sronce^^^ 
JBittebe, ^MxiUi gorfatteren anfeer for en 8e\>ning fra gjomerae^ 
JEib. Sgfaa i SKufeet i itjobenbaDn ftnbe« forub nogle af^benn^ 
TCrt, ^»orom man ^ar pttret forffjettige gormobninger, ja enb^ 
ogfaa benregnet bem til Sboler, inbtil man for faa 3far ffbet« 
ifa^ SDlanb fanbt et lignenbe, Deb^ bt>ilfet 3emgaffelen ec betHiret^ 
ter faalebed oplpfer bidfe @tpf(eré S3e{iemmelfe , og ai be ei Sfnd^barifft €finr«nlnger/ ©jffOanb. 173 

iaxtt tira Cet« Zlbn, man t>ibtit ^m tiaagt btm- S>tn ta%tlfU 
^nft^ft brfmftrr bft rommti inbftnbtf« af Sognrprajlni , ^. 
®'ift«ptoo|t CngelljnrtPt. 

€>ni^cuin ^r^. , Sm^tum^vtt eogn. 3 ti ^eU 
'»(brt CrnKbeUn , fanbt ®aarbmant> JLara peterfen, Ubi 
fCpttet pod Smetuntntbcrt ST^dct, titbtcK 3 ffob unbii; £}wr> 
■ffabtn, btilt pattt i txt bdp&dig Bpbbf i ^oitn6 fonbw ©ib», 
») €n itbnwReet Jtniu of JBton« frn bm (tcbrnftt Sib mtb wl 
utxirbcibcbt / ubgraotbf Bttattt: paa btn fni €ib( of Slabtt. 
^•t focte ©(flft t)at Bottft paa pttt ettbtr omounbtt mib 
tpnbt @u(bblil, ^DDcaf tn SttI ec lilba^r. {laanbtastt tnbtt jT^ 
< tn oMl fRtng , ^uoti Ijanjt to ogfaa paa btn tru @tbc 
Ub^awbt iBronctfiptItt af langngttg nff|Im ttftatittt gi^nn. 
M Scdamtnlcc of to anbti ØconttEnitH. c) 2o mfgrt finiiae 
bnbc ovalt ERitijt af Scoitct i S^itn af Ztmtin^t, foifpntbt 
ttxb €Stribr{iratttOjimbmnbeiED(t'ntr, t)mn fflingt ter anbragte, 
Z>ere< Sannelfe fec< af btit ^t ttlfettbe 3(fbtIbRtng i fulb €tettrlft. ^) Cs (iae Sionu.fRind, alMti nf rammt Sorm. fem be 
^ oinit« at ^a»( Btertt brugte til ^aacti, af fnoet Mrbfibe 
'»eb ombøfebe Snber , brr gribe i f)inanbcn. v) ign anben iiff{ttn 
^t entice>!Rttig, btr i gormm gan^e Itgntr be i 9I«r^ben 
*f CSlogelf« funbne toflbate @ulbringe, fom opbtvarte i btt 
••»8L anufeum Uf- »■ 1- ©■ 182). JDi«[( Winflt «e tvbe> 174 9(nriqt)ari|le Sftemtntnøer, QfHtUMb. 

Cige fffterltgntttget af ^erre empffet/ og ^t»e fatibfpiKig mti 
txetft fbrføerbtgrbe tit et Itbrt fdatn, eOfrt maaflet Mtef inlka^r^i 
paa et (tbet 3bo( eder IBiUebe af Xræ eller anben'fRaterte/ fnii ^ 
fortæret, f) G^n fmn! SBronce ^ 9}aa( og g) @n faatatbet SutubKA 

S^mnte ig*^^*/ JloeeFil^e 75yt* SSeb at grat)e i p^* 
Aiø^manb Ø^ten :8ord>9 $ar>e fanbte6 en meget ftin ØuCfr« 
Stngering for en 9}onne. ^aa %ovfibm er t op^øtet Tithdbt 
anbragt et jDøbntngef)ODeb , og unber bette to forelagte Sent« 
£)ette ^axti er ()t)tbt emaideret^ men Scenberne og et 9ar af 
bf mefi fremflaaenbe Sele ^ar man bertmob" (abet be^olbe (SvtU 
bete Sart)e. 9ltngen fe(t) er bannet af et tpnbt paa 9)Iibten øf« 
M^t @u(bbaanb , fom ^ar Dceret cg ttlbeelé enbnu er fort ematf^ 
teret/ faaCebe^ at blot en meget fttn Stribe t SRtbten og (tgelebc^ 
een t>eb ()Der af Gtberne fee6 af ®u(bet. SRingen er faa ItØe, tft 
man neppe fan antage ^ at nogen t)oren ^erfon af atmtnbetø 
Søtttg^eb fan f)m baaret ben^ men i bet ()øie|te et fBam poø 
12 tit 14 Var. Vrbeibet er fad fortrinligt, at bet l^en(^ører tit 
bet a(ler{!iønne(le man fan frem\)ife fra SRibbetatberen/ fetb bts 
(enere. {Ringen fPjcnfebeé af $r. Jtjøbmanb 75oxd^, og in^ 
fenbte« af ^r. ^ftor 3af>(e tit ^t^ebftrup og Stpng* 

e^timie ^r^* / tgerøl^t) @ogn. 3 en ^onfle liae 6tee» 
fifte, af en 2((en6 Sængbe, paa WlatUn t>eb SrttØentp/ bet 
tigger ^ SRiit fra {eire og tæt t>eb ben fra benne SSpe gaaenbe 
Zat^ Ubløb i Sfefiorben, fanbted, titligemeb Seen af et So«/ 
føtgenbe @ager: 1) Qn S3ronce$5tnib, 3 S. tang, meget tig« 
nenbe en 9tage(nit>; ben l^ar et brebt ubflaaet fptrotformigt J^aonbtag« 
bet t>enber tmob Sggen^ fom er uforboanttgt ^ ba en faabon 
®pirat eøerd ipaa flige Ænit}e pteier at benbe mob Stpggen. ' 2) 
6n ttben ^incette af Aobber^ 1^ SS- tang. 3) (In bobbHt 
Jtnap af ufæbbantig @f iffetfe , i bet ben ubt)enbig enbec ftg i en 
1| Z. lang €pibé/ fom er prpbet mrb breiebv Sirater« 4) Cn 
!Raat af Jtobber, 2 S. I, runb tmob Spibfen^ og furfontet 
mob ben anben Snbe. 5) Srubflptte af et titte @augbtab tf 
Oronce/ ber ^or poeret inbfat t Zrce; Soenbeme feeé tpbelfg; 9(niiqtari(7( Sfremtnfnøer, Qictttanb. 175 

^ k gommflt Ørut. ^r. &brr{l % tg^eg^/CEuItberg, 

'^'>) pere Ootige f^at fimbet ®agec af btéfe forffieffigt QilAgé i 

^ortinbeTfe, tiatgnneb minbre SBrrn i Urner, bar pttret ben 

^ttnobning/ qt be rimelig f)a\)t l^ert tt( et Srueittimmer6 &pt^ 

^^thin; at ^aaUn nemlig b^t txeret inbfat i et Zrct? 

Ji^ttfit (berfbt fiirtantet foreDen) , faa at ben aUtnt f^at weret 

^ntg( fom en €9!^ tt( meb ben at bnnne ^uøet; pincetten 

&av ba rimeligtHié Dceret ant>enbt fom en Sang tit at fatte og 

*ibctff!fe Sraaben meb/ naar ben t>ar (luffen igfennem bet meb 

S^oaUn bbrebe J^nU Set et bøifl troligt, at be @amle funne, 

føreiib be fanbt ipaa at gtbe 9}aalen et S)ie, f)Ci\>t brugt benne 

"Rmplere SRaabe at fpe paa, ben famme fom enbnu Øf omagere 

^d <uibre gtot>ere teberarbeibere betjene fig af. 3 ben fjernt 

Olbtft bntgteé meget Spre^uber tit jtlcebning^fipffer, og mon 

f^<^v fhnbet fragmenter af faabanne @ftnbf(ceber/ fammenfpebe 

^^<b meget tpnbe {oeberfhimle , ber l^aDe txeret brugte iflebenflDr 

%«aab. Sit benne ®pning ^ar man fiffert betjent ftg af faa« 

^wie giaate* iDi«fe ©ager inbfenbte« fra ^rctjlen/ S^v. Krog^ 

^> ^r. *rig«raab &d)i(t>^ tit SBognce«. 

1Cl)um igtb, og Cogn. SBpen S^une bar antiqt)arifl 
^^(t)cerbigll)eb Deb ben tcet-Deb famme bettggenbe fBatberéJ^øi, 
^^ efter Sagnet en jtcempe teb 9(at)n SSatber flat pcere be« 
d^ben^ ttgefom ^and jtone Siune i enmihbre Deb Giben af 
^tiiime txerenbe J^øt. ^aa SSpenS fD?ar! tigger en anben S^ti, 
^ er af betpbetigt Dmfang og ^)oe\)er ftg omtrent SO gob 
^^ Sorbflaben , omgiDen af flere minbre ^oie og forfljettige 
^ttenpoetnfnger , berlbtanbt to Tfltere etter Offerfleber, beftaaenbt 
^f «tt ttfypre {tor €!teen/ fpm ^Diter paa tre minbre^ famt fire 
^brt eteenby«. ' 3 ben fpbtige Aant af ben fierre ^01 i en 
^^bbe af to Sob fanbt @aarbmanb Oetiø pe^evfen Deb ®ta\h 
^^^ en 2>eel Urner ^ fom bog for bet mefie |hap ()enfmutbrebe. 
^bm i bttfe laae btanbt anbet føtgenbe £)tbfager : 1) Sn (Efter« 
^^Mttg df en af £)tbttbené fcebiKintige Sronce^Saggerter af famme 
^Dlftal. ^anbtoget et fore^iOet at vare af bet Gtag«, gjennem 176 9(nt(qt>artf!e^ ^ftemtmttøer/ @;(eaanb. 

.(t)tUe ®rebfpibfen gaaer cg et faflntttet paa Snbeti af famme« Set 
^iU BtptU, af ^t)U!et ^er Debfete« en Vfbtlbnlngi fulb @tetce(fe: 

er !un 1| Somme langt^ og 
meb ^enfpn tU benne ubetpbeltge 
@tørre(fe at anfee for en |lor SjeU 
benbeb« 2)en fan et ^aDe t)oeret ant)enbt fom Siebff ab / men maa b»tM 
^at>t en fpmbolifl Setpbntng , og tjener tt( at bevife at anbre Jtgnenbe 
ogfaa maae ^aDe ()aDt famme SSeflemmelfe. 2) Qn o\>al Sting af 
IBronce, fom t)it feeé afbitbet i fulb @tørre(fe« S)en et fmuft 

ot)ertru!len meb oebe( fRnf, 
fom faCber t bet ©rønlige; 
af £)anne(fe meget (ig« 
nenbe be flore og moéftM/ 
af bt)i(fe man ^ar funbet 
flere af ®ulb (jDf.@.173 

■ 

famtS3.1«®.182),nien 
meget tpnb og fun af to 
Sommeré ©jennemfnit/ 
faa at ben er for ftor ti( 
en Singer og for lide ti( en 2(rm , men ^ac rimeltgbité > (Igefom 
anbre af famme Hxt, tjæret anbragt i^aa et 3boU 3) ffn *ni» 
af SBroi^ce, 4^ SE. lang, meb^aanbtag, fom til begge Siber enber 
ftg i et @(ag6 f rumme ^^orn, mellem ^r>i(fe en jfap ubgaaer, 
og meb et frumt S3lab / ber fun f)at @g til ben ene @ibe. Qaæni paa 
bette fom paa J^aanbtaget ere enfelte 3it^^ter ubgra\>erebe« 4) Sce 
IBconce^JtniDe af fo^bDanligt @lag« meb ^aanbtag ombøtet i Slange* 
form. 6) SragmentafetlBrOncesøaugblab. 6) ©ep bobbefte Jtnappe 
eller 9{itter af S3ronce/ af f)\>\iU ifcer ben eneé ubt)enbige Soetflabe er 
fmuft ubjiret meb breiebe parallele Ærebfe. 7> So SSroncesØIaale, pir« 
ftbebe foroDen cg runbe mob ©pibfen. 8) 6n Smalmeifel of 
Slint^ 5^ S. lang, l)\)\é @g b^^t^ ^^ ubfæbtanlig Silfltbntng/ i 
bet ben er lige Tpaa ben ene €ibe, men berimob meget frummet 
paa ben anben; frembeled en flab ©teenfile^ en ^intfntt) og en 
glint^effe. 3 een af be ot>enmelbte mtnbre ^øie, i ben fpblige ^NdqDartlTe (Efferretntnøer/ @j(SØanb* 177 

Stbe ne)^e to Sob unber 2[orb{Iorpen / fanbt .l^uu^manb ^^W^ 
XlM^tn, foruben abfltUige anbce Dlbfagcr, 14 Urner af im, 
flaaenbe ipaoL flabe @tene / aUe fplbte tneb brænbte S3een ; ct)ei; 
cn^t>er af bent {Cia^ flabe Sune^ og omfring Urnen t)are 
ttgelebed f(abe @tene anbragte* Det gi! IjW, fom bet faa ofte 
et Si(f(e(bet t)eb ^øied UbgraDning, at 2(rbeiberne iffe iagttage 
ben fornøbne S<)rftgtig()eb^ at labe Urnerne ^enjiaae nogle Sinter 
ubfatte for Suftend $aat)ir!ning / inbtK ben fcebDanlig af Sugtig()eb 
giennetntrængte Seermadfe funbe fcefle ftg« 2)erfor gi! be aUe i @tp!!er 
paa een ncer ^ fom er meget oel confert)eret* £)enne er 8 2!. ^ei, og ^ac 
en 3 X* ()oi ^M, fom er meget fmadere enb SBugen^ og en 
ufceboanlig breb ^(nnl, ber er (igefaa tang fom .l^atfen« Urnen 
er, ubarbeibct ipack fri <^aanb af en £eerma6fe, b^ori feeé ®(im« 
mer. 3 ^øien6 SRibte fanbtc^ et af flore Aampeflene inbfattet 
®raD!ammer af benimob 3 3((en6 ^øibe. Dberliggeren fpnteé 
at t)cere nebfalben* ®rav!ammeret t)ar bannet meb ai £)mbpg< 
geltgbeb/ tbi SrøeKemrummet af be flore €tene t)ar ubfplbt meb 
Seer og Pabe S^if^v fom en 9)7uur* 3 bette fanbted en ^ro« 
beerfteen af Jort @!iffer albele^ af famme 3nbretning fom flere 
for^K« funbne (fee »• 1* Tab. IV. Fig. 56). famt to glint* 
bit)>e* ©ra^etid øflHge Snbe er et enbnu unberføgt^ forbi en 
meget flor @teen bebce(!er famme. £)et bemoer!ebe6 at ^øien6 
©runblag bejlaaer af (utter Sampejlene. — 3 en SMofe imellem 
2bune og €!a(flrup fanbt ®aarbmanb <D(e 3Jtterfen jen 
2)eet SSronce 9 @ager / af b^i(!e t)i b^r t)iUe not^m: et ^M^ 
fm9!!e af 83ronce/ runbagtigt ot)entil/ men aabent unber* 
neben og buult inbuenbig/ beflemt tit at ubfplbed meb noget« 
piraterne -tefiaae af flraaliggenbe Snbfnit. Snberne gribe i bin* 
anben / og en Deel af ben ene @nbe er inbrettet tit at tage^ 
ttb/ for at {Ringen !unbe aftaget og paafceggeé. grembeted en^ibula 
of SSronce/ bejlaaenbe af to ninbe ®!it)er^ fom ere forbunbne 
meb en Soite, bboroDer ber er lagt en yt(i(ki, ber t>eb et SDie er 
bef<eflet tit fBøtten og tjener fom Som. 2(ae bi^fe titbeetd b^if^ ^^^^ 
ftorbiff Siblflrift for Dlbf un^taf)^^ r 2. S. 12 17S jUntcqDartffe Sfterretnittger/ (B}(tflant>. 

felige £)(bragcr , ttdigemeb en Deel flere minbte beti^belige fom mt 
funbne i nogle af be anbce (Sta\)t)øk, er()olbte6 fra be for|Iiellige 
Sinbere, og inbfenbte^ af $roe{|en til @nolbe(øD og 2:()une, $r. 
^rot)jl 0» S^reitfen. 

Ttamf^c ^vb. , KirFefyv ©ogn. ^aa ®()m SBpe« 38«! 

Itggec en ©rau^øt, ()t)ort man Deb @rat)ning focefanbt et @teen$ 

gtat)!ammer af fæbDanlig Hxi, men fom ^en()ører til be fløtte; 

bet ec af oDal Sotm, 22 S^b langt og fca bet meb fmaoe 

@tene ublagte ®ult> inbtil Softet/ fom banned af {loce Ooec« 

^ liggerflme ^ ec nu 9 S^b \ men ®ult>etd $labé er ei meb SSié^eb at 

beflemme* Smellem be {tore ©tene^ fom banne SSceggene/ ece 

fleffe.be/ men ei til()ugne minbre @tene tnblagte^ ()t)il!e bonne 

et @lag6 fSRuur imellem be (lore^ og for()inbre at be iffe funm 

tpffe^ til @iben« Snbgangen er igjennem en vfleenfat @dng/ 

fom er luffetv^Deb en "^(xsk @nben fiaaenbe @tecn af 5 £lt>arte(cd 

Sængbe« Dentin ®ang er 18 S^b lang, men fun af 3 %^^ 

. ^øibe^ faa ^\ man maatte frpbe bertnb* @^at)e( i ©an^en fom 

i felDe ®rat)en/ ifoer t>eb Snbgangen^ laae en Deel 9)?ulbiorb, 

fom biet) ubfaflet* S bctte ®rat)fammer fanbted i Sorbinb# 

meb nogle SSeen , fom Deb Unberføgelfe af J^r. ^rof. ft\å)xx^i 

befanbte6 at Doere beelS af en mufCulød og flcerf bpgget gammel 

SKanb "^Q^^i omtrent 6 gob« ^øibe , beelé af et fruentimmer af 

^ent>eb 5 gobé <^øibe : a) 6t ®rat)!ar af brænbt Seer, ubar* 

beibet paa fri ^aanb , "^o^Oi 9)7ibten omgiuct af en Ærebé af ub^ 

ffaarne Si^^^er, og foroucn af en ligelcbe« i bettjaabe gcer inb« 

flaaren bobbelt SRanb. b) 11 ^iler^ en ^uutmeifél og 6 @maU 

meiéler af glint. c) 2 glintfnlt)e. d) 3 bjerteformige ^iil* 

fpibfer af glint af 2^, 1^ og 1 Somme« Ccengbe; ben jlørjb, 

fom er ubmcerfet conferueret, ^ar "^o^fx itanterne fine Ubtafningen 

e) &n glintfleffe, fom man i £)Ibtiben b^t begpnbt at tilhugge 

og tilbanne til en.treftbet ?)liirpibé af ben Xct, b^oraf man.^ar 

flere i' aRufeet, Sdte fj^bne €tpffe toifer tpbeltg , btJortil man 

•l;ar anDenbt be glintfTeffer, fom ^pppig ftnbe« i @rfti)^eie (jof* 

IB- 1. <£. 431, Tab. III. Fig. 29). f) G?n glintfleffe, fom 9Int(qf>ari{7e Sfterretnittøer, QjaUanb. 179 

fpmiS poa b«n etie Sibi al txete nbfitHn, mm bettmob i^aa be 

to £)t>ecftber at iHsre ub^^ugget; famt 15. anbre fierre 09 minbre 

SlintfitUtu g) @t 9l(bj!ab af S3een, 4 æ« (., bannet albeU« 

fom en 8ttnt»@ma(meire^ meb Unbtage(fe at bet ^ac en runb 

£)t>etf!be; af benne Wlaietit fjenber man forub intet (ignenbt 

@tpf!e« h) Scagmenter af en SSronce « 2)aggfrt« i) @n Jg^age 

of Sronce^ 2 S. I, forosen bcebere^ ubacbeibet meb 3iratec; 

ben ^ar formobentltg ^øtt til et ®e()oeng. k) @n flot: yiaal af 

SBronce^ S^ S. (•/ fom foroDen ^i en tunb^ f!ab Ænap/ (^t)ors 

unbec en Ubbugning, ^i^ori et SDit er anbragt« 1) Sre fmaae 

Stifter fRat), af bt>i((e bet ene fpned at ooere tilbanifet tit en 

9)ette« m) @n langagtig ^erte af famme SRaterie^ famt nogte 

9ec(er af S3een, fom i!fe ere breiebe^ battet er ualminbcttgt« 

£)<n flerfie Deel af bi6fe ©ager inbfenbteé ttUigemeb to Xegt 

mnger af ^eien inbt)enbig og uboenbig/ af ^errebéfogben ^t« 

Hlufyme; be unbet 1 og m anførte @ager af ^u ^afior 3a^(e 

tU .Jg^oebfhu]) og S^png. 

Voltbotg ^rt«/ Tt^e @ogm Stcct Deb 8øbebufet twb 

{Rpegaatb fanbt en Sonbebreng i Aanten af ©toften Deb £anbes 

t>eien fra 9ioe^ti(be til greberiffunb/ inbfluttebe i en^ fom bet 

fpne« ^a fri J^aanb forfcerbiget Urne af fortagtigt brcenbt Seer, 

følgenbe ®ager: a) 6t STOetalfar af bet Giagd fom man an« 

tager for at ^at>e t)ceret brugte fom b<sngenbe ®rat)far; bet er 

tunbt og af 4 Sommer^ 2)iameter ; uboenbig paa 83unben ftnbei 

inbgratKbe ^ir^ter i Sorm af fjai\)t Qicfeiflag. b) 6t minbre 

SRetalfar i famme ®mag af 3^ Somme6 2)iameter/ b^id Sunb 

er gjennembrubt i Straaler, fom ubgaae fr^ SRibten nf« ^aa 

begge Aar ftnbei paa ben øtnre Æant flabe S>m, giennem bt)ilfe 

Øtoaber inbfEiebe« til bermeb at fafibolbe Saag« 2)iéfe to ^Sar 

t>are b^le; be følgenbe @ager berimob beelø forflibte^ beeld føn» 

berbrubte* c) Gn delt af Sronce mib £)ffen; ben fpnee at 

t>oere miélpftet t>eb Støbningen og ei at t)a\>e tceret i S3rug« d) 

gragmenter af. en f^ml Sronce^^aløting/ fønberbrubte og fqm« 

12* 180 QdiriqDAriffe (iftnvttmnQfx ^ &)<itUani. 

mtnbatiUU i £)lbtibetu e) @n )Dfe( Sr<>d*i>mt<< ^ fenbcrtn^ 
og forflibte Sroncefagrt/ nemlig af Stat fom eiminatmte 4, af 
6e(tf 10/ Jtnbe 11, @t)cerb 13 , DopfiMr tU Stxrrb fio bccbc 
Tfrmring«/ fom (^at)e Doeret inbrettebe tt( at btnbe fammm mtb 
Baanb/ 6, fmatfe 7, %ibulait 11 , StpKer ^ørnibe tU et@ftig$ 
®aug(/ bec mbfatte« i 2:roe, 140; frembe(e6 3 tUbee(6 fammnu 
banfebe Sronce«Jtnappe eller 9}itnag(et/ famt abfttfltge (terre og 
minbre Jtlumper t jDlbttben fammenfmeltet Sronce« Xtte btSfe 
Sager/ ber famtlige ere af flSronce og aderebe i Olbtibfti eten« 
fpnlig bef^emte til at omftnelted , fpne^ at ^at>f ixeret en SRetaU 
arbeiber« SRetaUSorraab, eOev at txsre famlebe af en ^anMenbe 
t ben Sib bette ^etal ^(it>U en fiøi' SScerbt. Samtltge @ager, 
fom tiUigemeb et (iØe StpHe af Urnen tnbfenbteé af Sogneprallen 
fbr gtpe SRenig^eb/ ^r« matl)ie;fen, t>eb {)r« Cand. XO. £» 
Bc^oueboø/ t)Og 9^ 9, og SRetaOetd SSoerbt/ meb et XtUceg/ 
gobtgiorbeé Stnberen* iDette gunb i)ar Sig^eb meb er fora for 
faa Var ftben gjorbe« t)eb £)(beø(c^e (fee 83. 1» ®. 21 8) ^ ^wri 
bog fanbte^ (angt flere l)dt @tp!!er, 

SSeb ^Cnlofgningen af ^at>nen t ^elfhtgoer traf man et @teb/ 
^t)or ber t ælbre Siber f^at t)oeret en 3(f(ebérenbe fra Staben, 
ber ()ar fort ub t bet fatte lOanb, paa en fafl og f)aaxh @teen$ 
ma6fe , fom maatte fproengeé« 3 benne ^at>be forfCjellige Sager 
famlet ftg, bt)t(!e feeé ftbbenbe i ben, faafom 2)prebeen, Anoppe^ 
naale, ^ibeflilfe, @ia^, 9J?uur|}een pg enfeKe SfiQempntcr fra 
CE^rtilian ben 4be« og S^ebertf hm Sbied Stib, fa enbog fenere. 
Cenne Sec^notit^^, til ^t)t(fen ifcer oploft 3ern fpned at ^r>e 
gim ](nlcbning^ t)ifer^ i ^uor fort Sib unber egne !8etingelfer 
tn Steenma^fe fan banne ffg« 6t ubmcerfet ^roDeflpffe iah 
fenbte Jjfx. Statdraab og 2)eputeret i ®eneraUSo(bfammeret og 
Sommerce»6oUegiet fLel)mann, fom ogfaa ^ar gtoet en {Beret« 
ning berom t jDfen« 3(t« 1831 , S. 906. SWufeet tnir aCerebe 
tlbttgere i fBeftbbelfe af nogle, bog minbre c^aractedfltfCe Stpffer, 5lnri(|Darif?e (gfremtninfler, ©;«flan^ 181 

fom t)are mbfcnbu af S^t. Sufttt^raab ^nu^feit/ batnecenbe 
SBpefogeb i j)e(f!ngøer« 

iCiFiØb Sogn« Skb @rat)ninget i 9lutnerne af ©utre 
@tot^ fom b(et> øbeiagt t ®ret)ené Srtbe/ l^ac <l^r. Sorflvaab 
2^jØriifeit paa SSatbemarélunb funbet abjlidtge iffe umærfetige 
®ager fra Wlibbelaibnm , fom f)an"f)ar inbfenbt/ beriManbt 
iuin>ne t)t tfoec : a) Xrceet af en $iil fra SRtbb«(a(beren meb b«t 
til famme ^ørenbe og ,t ^eti jDbben mobfatte @nbe inbfiøbte 
SfpeflpHe, af ^m((et IS^ec fee« en 2(fbt(bntng i fulb 6tøctelfe: 
bet mfed ^er ubbrubt af Sræet / for at man fan fee 
ben ll)enftgtdmædftge Dannelfe«^ ber er gben btéfe 
fblptft^fUv, nemlig at be til ade fire Stber 
gaae ub i Vrme , ber ere afflumpebe for 6nben 
og afflaoren (ige meb Sroeet« j^HU, ber bog 
(K(iff«trfu(b|l(enbigt^ er 14 a£« Ungt; bet fanbteé 
t @(ot^grat)en, 2(f anbre Stpffer, fom ere 
fulbftænbigere / feer man/ at bidfe SBIpeflpffer 
ant>enbte^ i meget |lore og (ange ^Ue^ ^oitfe be ^a\)e tjent 
tU at gioe en beflemtere SRetning* 2)a man ^ibtil fun ^ar funbet 
faabonne i SSorggraDe^ ^a^e be muelig Dceret S3ranbpi(e. 

»trfeir^D @ogn» Sa man for en Deet Tfar jtben DiCbe 
ti(r>eiebrtnge en SSanblebning fra @fot)røb og @bberøb Søer^ fom 
ligge i 3lttbe«@!or), til ©umpebaW STOøtte, fanbte« abf^iCtge 
Dlbfager af Steen, af ^oitfe ifoer følgenbe ubmcerfe ftg: a) dn 
Stilt, et af %lix\t, fom ^r buget og runbagtig imob ben Snbe, 
l^Dor.SBanen etter« pteier at t)cere. b) 2!o baabformebe 6teen$ 
^amre. c) So t)oet>erf!ptte(formige SRebffaber/ fom f)a\>€ øyer 
tit @(tb i»aa be flabe Siber, og et trebie (ignenbe, ber iffe er 
fulbenbt , ba Sorbpbningen om jtanten enbnu iffe er inb^uggen« 
d) (&n fh)MS)jerteformig ^iilfpib« eUer Sanbfefpibe af SCint, af 
Sorm fom iB. 1« Tab. III. Fig. 32, ben fiørfle man ^ibtiC 
fjenber, 3^ £• (./ ijiebenfor at be fcebDanlige fun ere af 1 
iii 1^ Somroeé Soengbe; foroerebe« of S^v. @tubent £)* S* 
Quneltu 
i '• 182 3(nttqDari|Te afMvttninittr W^ 

m 

gor to 2Car fiben fanbteé paa ©torøen en Sronce* Jammer «f anfeelL ~^ 
®tørrc(fe^ 15 Sommer (ang/ og bet me|l ubmærfebe Xrbeibi^ 
famt fortrinlig \>tl befaret. S>^9 iDanmtfe fee6 af ^o6fetel 
Ttfbnbtting : 
SfortiC enber ben ttg i «n ^attjrunb @g^ fom bog t!fe er farp 
fieben, og bagtit i en titfpibfet/ runb breiet 5tnapL Sfoft^utt^^ 
er forlænget tit begge ©iber, og af l.J Somme« J)iameter^ 
faa at ©taftet ^ar ^at)t en be()orfg SpffeCfe, paéfen'be tit en fa« 
ft)cer jammer, ber Deier 7 ^^ 9)aa ©iberne ere paroffct meb 
(Sggen meb et ©tempet ©pirarjirater neiagtlgen inbflaaebe, 
^intfe gribe i ^inanben^ Ctgefom ogfaa Slamme^irater og anbre 
Striber* ^aa flere onbre ©teber ere Itgetebe« Sirater anbragte; 
aUe i famme ©mag fom be ber ftnbe« paa ben ^benjfe Sibé 
cetbre SSronce s ©ager* Denm IS^r^ammer, bec er ben ilørfle 
man fienber^ formobe« at ()at>e Doeret brugt af en Vnfører. 
Xt)enbe (tgnenbe/ men bog ei foa flore og pragtfutbe, bet^are«, 
ben ene i $a{lor S3ru§eHi ©amting i Søberup t ©faane^ og 
ben anben, fom i 3(aret 1802 fanbte« t)eb Slofent^at ncrr 3of» 
tenberg t ©leflen, og er dfbilbet I SBftfdfiing« J^eibnifc^e TllUu 
tl)ftmer ©d)lef!en« 2te« 4)eft, I SRufeet i 5Bre«lau, men begge 
biéfe ere betpbelig minbre enb ben ^er omtalte, ben {laanfb af 
11 Sommer« og ben fleftfFe af 9 Sommef« Sæhgbe* 2>ettf 
mcerfelige ©tpffe inbfenbte« af ®out>erneuren ODer Spen, J^« 
X* S^* $rinb« C^rtflian jve&etiF fra S^u ^oHtegermePir SXnttqDarifTeSftfrrermnøer/ $pen. 183 

®tet)e of peter6^qrff. £)m bet« ginbcjleb baDe \}\ Deb €5ogne» 
P^^ajJen ttC *rog«bøae 09 ^fggcrn«* ; Jg)r. ig. 3. C l^itu^fene 
^^«rebt>t(Iig^cb mobtnget fefgenbe nølere Unberrrtnin g : SmeUem 
^^Sd^raoeé SotØeb og Qlerrebp .^a(d gaacr en SBugt af itattegat 
t»i|> { 5en notbCige Deel «f gpen, fom ,begrænbfeé af jtlinte, 
Skorte s giæraae og Jtrog«bøUe €ogne. Jer 1782 beelte SSugten 
f^9 ftrap I 2 Tbmtj, ^Doraf ben e(l(ige naaebe op forbi jtrog^* 
^^tle Xitti, ben fpbtjejllige op forbi 9læraae« og Ætinte» jtirfen 
^ Tlatn 178i2 b(et) ^iin øflllge SSugt inbbæmmet efter goran« 
ffoltning af ®ret) 3oad)im ©obfc^^e g»oU!e , fom ba etebe gin» 
f^liborg og jtførup, og er nu for flerjle 3)e(en ubtøtret. 3 
^nbløbet tic benne laae ftre fmaae^^nien b^itliggenbe S)er, meUem 
^^Ufe Doemmngeme fatte«/ norbdgfl: 2(f!øe (1682 næ^ne« ben 
"^^fetøe) 1060 2Hen fra ganbetj berefter, i en Xfjlanb af 627 
^l«ii/ ©torøe; og 121 Tilm fra benne SKettemøe/ ipaa WilHn 
^ ^M benæt>ne6 ^rmenoed ; enbelig , 300 TlUn fra SJ^effeniøen/ 
hittet, fom ligger 250 HUn fra jtjørup 8anb. 3 cetbre Sibet 
^te ber enbnu i 9lorb og 9?orbojl flere ®er, f)\)HU aOferebe 
^782 laat fom S(infer i bet (argere 8anb. 9^a ben norbtigfte 
^pnt af ©torøen, ligeooerfor Hftøt, omtrent 50 @!ribt fra 
^tranbbrebben fanbte« bm inbfenbte Six^cimmn Deb at tage 3orb 
^U DMiningen. ®tebet er eet of be lat)ere ipaa ij&en; førenb 
**ian begpnbte at afgraDe, fan Sorbbunben« ^øibe omtrent f)a\>t 
^>jetet 3 2t(e«, og Øtebet; f)t)or 2)]cb«n^nieren fanbte«, omtrent 1 
V(en ot)er ^at)flaben. Set Sorbtag, ()Dori ben fanbteé, beflaaer 
Af fortagttg 3orb/ Smaafl^ne og @tranb{Ia(ler« $t)erfen i^aa 
bette &UJ> eUer anbenfiebé paa S&erne ftnbe« nogen &va\>l)m , og 
datnte %cit ^t>e fbrftffret/ at ber ingen ^at)e t>ceret^ uagtet 
^Snm ifttt ttorbenfor biéfe Sin hat t>oeret færbeleø rig paa 
®rat)^øie, fpm bog nu noejlen atle ere forflprrebe* Uagtet om^ 
^I^Mflig gfterforffning / efterat ®]:?)ammeren par fommen for 
®*8«/ fanbte« bog intet mere ipaa ©tebet ^aa 3(j!øe fanbteé 
*^«iw» 17SS2 en fulb|lcenbig JBeenrab af et STOenneffe , ber ()at)be 
^^ ^etoiring prpbet meb abfliUige ^mUt omtring M^ovebet, og I / 184 9(nttqt)an{f e (gfrerretninser/ gpeiu 

I 

WKt iMfc tmnf ft eiMtrb omttent 1^ VUn ^ langt 2 
I SSetal begge )DeIe t>are, t>ibe6 i!fe. Sitngen fldl Mei 
ot>etUt)eret ®ret) 3Roltfe> men €t)æcbet formobebe be 
fra dmlfe {Beretningen b<it)(d, at Xrbeiberne bot>be beb' 
be fiobe t ben Scrmening at %^^rX t)ar af @ø(t>« 
Sing iHia famme S)e tnire funbne, troebe be ogfaa, » 
at Ttrbeibéfoifene bat>be bolbt bet fPjuIt^ ba be beflanbi; 
at finbe @u(b og ®øtD. IBeb åt graDe bpbt i J^ 
roettem SiOee og SDIfUcmee^ b^or 6(ufen nu {iaaer^ ^ 
famme Sib ligelebeé en mennef(e(tg Seenrab. 

^aaø i§t^., Xiieriip Sogn. S @mebten i 
opbet)arebe6 , fom SSebet @tmonfen bemcerfer i ftt € 
* ®tet)en6 geibe & 60/ en jtugte til en meget flor u 
jtanon / ber efter lagnet {fat txsre ubfPubt t € 
Øjmebjeq 1535. 2)en er af Sern^ og Deter 64 
jtugler/ fom finbe^. fyaa SRarfeme omfring i>eb JS^pnebr« 
rørenbe fra famme ®(ag , ere foebuanUg fun af 8 S^ 
inbfenbte« df Sljt. pDerretéfs^rociirator jrite i S^abor 
feer (fetaf/ at man i ben SEib, i bet minbfle til nogte 
%QX \i^^X 3em!ug(er. iDet moa (at>e t)oeret \jn\i befDoerl 
64 ff ige ge(bt!anoner meb ftg^ men bog maa anmærfe«^ a 
(ettere-/ beeté t)eb be nfeget faa ftanoner man bat)be/ be 
be c^Ibre Jtanoner t>e( i 2((minbc(ig(|ebt)aretaegct (ange, mei 

s 

(enten af Stinge / eller af Stænger / ber fammenf)()(bte6 m< 
og befare iffe af benSpffetfefcm t)ore nuDcerenbe fløbte 3ei 

Øpen&borg 21mt. (Bu^me ^tx>. og® 

9)Mntng i een af @tam^ufet S3robo(mé ^oDmarfer^ (2 
fatbet/ gjorbeé t goraaret et betpbeligt gunb af ®u(bft 
\fix tKift megen jDpmætffombeb* SSeb £)pgraDningen 
af 49 Gtpffer^ og er eet af be rtgefle/ fom ere gi 
DUorben/ fTbm bet ftbfle ©ulbborn i (Sbrifiian ben 6te4 
funbet; SSergten af bi^fe @ager ubgjor ti(famm?n ifl 
mb 8*^. 7 Sob 2| jQt). eUer omtrent 1120 Specie« < SIntiqt)qrif)Pe Sfrerrrttiinser , gpen. 185 

tntti'ba flere @tp!fer -beftnbeé at txere af Sicctntm eOet felr» 

blanbet ®u(b , er aSærbten natucltgDiié noget minbre enb ben 

ot>enanferte @umnia. S3t baDe fegt at gioe ipa^ oebføiebe 5tob» 

brrplabe Tab. I. en SorefliUing af be forfCieaige Øager^ fom 

bette gunb bejlaaer af^ men inben t>t gaae ouer ti( SSetragtntng 

<^r be enfeUe S)e(e, troe t)t af burbe forub|!i((e nog(e Semoerfs 

ningrr om / ^t)oc(ebeé t)i tro^ at bette gun^ / fom et ^eelt be< 

Jagtet, tør anfeeé, og ^t)i(!en ]((ber be funbne Øager iW^ztt. 

Sunbet tnbe^olber if!e aQene meget fojlbare @tpffer t fulbfom* 

itieQ ®tanb^ men ogfaa mange enfelte S^^agmenter af omtrent 

f<)mme Vrt ^ ber ^aDe ))ceret ttu()uggebe t*£)(btiben og ti(bee(6 

F^mmenbetebe ; bet bUt)er beraf !(art at biéfe Øager maae be* 

^Agted t!fe adene fom en rig Srøanbd ^rpbelfer^ men fom ^ané 

Sorraob af oebelt 9Reta( , (jpm ()and Xoflbarbeber og ^and $enge. 

Sen Xtb/ til ^t)i(fen Di troe meb ®runb at funne henregne 

^iife @ager^ gaaer forub for norbtffe proegebe !!Rpnterd SBrug, 

i SKangel af ^Dilfe man^ naar Sptningerne i!(e funbe ubjeune^z 

(om befjenbt betjente f?g af STOetaUer efter SSce^t. J^Dab enb 

>^ete befiprtec bette, er at man blanbt @agerne feb fanbt en 

SSorre. 9}aar man tager ^enfpn ti( ben foranbrebe SScerbi af 

SDletatterne efter Smericaé iDpbage(fe, ba t>i( man førfi rigtig 

Viønne/ b^or betpbelig en Siigbom bi^fe @ager ubgjorbe t jD(b> 

ttben. Sor at beflemme 7((beren, til W^Wm @agerne genbøre, 

^oe x\ iHe at ftnbe nbgen ftffrere Sebetraab, enb at bolbe oé 

til be Srøpnter/ fom ()at)e t)oeret gorbittebe for be i ^unbet inbe« 

(otbte @u(bbracteater/ og tiUige tage J^enfpn til^ ()t)ab man Deeb 

Om et anbet Sunb af (ignenbe ^ager. ^ (Sn()t)er SRpntfjenber Dit 

^( fee, at JBracteaterne Fig. 4 og 5 ere @fter(igninger af 

^pnter^ prorgebe af 6on|lantin ben ^tored noermefie &fterfø(# 

^^^, altfaa af SRpnter fra SRibten af bet 4be 3(ar(|unbrebe. 

5^^a Fig. S Itnbe« felo bet ^alt)e af Snbflriften at Doere (ige 

^^dn af jtfifer 6on|lan«'é , Gon(lantin ben Ctore« Øøn«, 

^4^'liteir, dtji« f«bt>anlige Snbjlrift er: D(ominu8) N(o8ter) 186 9Intcqt>artfle (ifttttttninitt , ^ffttu 

CONS TANS P(iu8) F(elix) AVG(n«to») , ^MCttf b* 
f!b{le iCeel^ mtop faalebeé forfortet og placfrrt; fom bm efC^ 
feeé paa benne jleifer« SKpnt^r, er copieret meb TANS F f 
AVG. gt 85et)ii« for at biéfe Øoger rimelig ere crlbte mb bcT 
6te 2(ar()unbrebe , fan (igelebeC f^mui af SR9nteme> t bet omi^ 
omtrent t>eb iteifer 2(nailaftu«'6 Sib, nemlig 2fac 500, forl^ 
ben S3rug at fcrefliae be b^^antinjf e Jteifere , f)\>vB SUtyntec (er 
ere tagne tit 9J?pnf!er, i ^roftl, men nceficn uben ttnbtogelfé 
forefllUcbe b^m en face famt meb <!^ie(m og anbre ^t^beifct 
enb bet Siabembaanb, fom ftnbed paa bi^fe @tpffer. SigefMi 
biéfe ®u(bbracteater ere efterligninger af be (Hbre, faalebeé ^ 
man ogfaa nogle ber ere efterligninger af be noget fenece ^ 
{antinffe SDtpnter meb ^ooeberne foreflittebe .en fac9* 9la> 
funbe fpneé at bet \>at Dot>eligt at llutte faalebeé efter nagk 
®tpffer/ fom muelfgen funbe t}am \>mtt gamle, ba be blfM 
neblagte; men @ammenli^inger meb anbre lignenbe £)lbf(t§cr/ 
i Sorbinbelfe meb ^Ditfe 97?pntev ere funbne , befrcefte ot^enmHMi 
gormobning. 3 2(aret 1823 biet) nemlig t>eb SRulfum, t 9lflet> 
()eben af IBremen , x en SorDemofe funbet et ®ulb^al6baanb qU 
bele6 af famme Snbretning fom be ber inbel^olbe« i bette %m^, 
ja enbog meb inbflaaebe ganffe lignenbe Sirater. Seb bette @tpf!e 
fanbte^ fem bpjantinjle ©ulbmpnter, fom aHe Mtt forfpnebe 
meb Øflener. iOen oelbfle af bem et af 93alentintanué ben 
Søtfte, fom regjerebe fra 364 til 375, ben pngf{e af 7(na|la|ht< 
ben Sørfle/ fom regjerebe fra 491 til 518. 5ttm i een S^m 
feenbe et bette @mpffe forjIjeHigt fra be t)eb 83ro^o(m ftmbne, 
nemlig at bet er inbDenbig ^uult. i bet man ^at føgt ot fpore 
SRetal/ og ^t)ab l)er peier 2 'S^ 29 Sob, ^at)be man bet føgt ot 
ttlPeiebringe meb 7^ Sob. Denne SSefparelfe af SRetal et fceb* 
Danlig en libt fenere efterligning af bet celbre, og naat man 
tegnet at bet et mebgaaet nogen Sib , inben man efterlignebe 
noget allerebe tilDoerenbe, faa fpneé bet rimeligt, at man ^enfmt 
be i Sptn funbne @aget tit bet 5te 2(ar(iunbtebe eftet QfyAp 1 

•■ 
t 

»I 184 2Intiqt)avi(Te Sftcvvetninger/ gpeit. 

ncec Deb benne et St)oerb omtrent 1^ 7([en .(angt* 7(f ^mlfet 
SRetal begge 2)fle Dåre, \>\M iffe. SJingen |fal t>are HeDen 
ot)etlet>eret @r?t) SWoltfe, men ^t>(crbft formobebe be ®amle, 
fra ^mlfe Seretningen f)a\)f«, nt ^Trfceiberne ()ODbe be^olbt^ ba 
be jlobe i ben gormening at gcejlet t)ar af @ø(t)* Ttt gere 
Sting paa famme £)e Dåre funbne, troebe be ogfaa^ men titttge 
nt 2(rbeibéfolfene baobe bolbt bet ffjult/ ba be beflanbig ^aabebe 
at ftnbe @u(b og @e(t). 93eb at grat)e bpbt i ^a^grunben 
mellem SiUøe og ^eilcmee, ()t)or Slufen nu {!aaer^ f&nbteø paa 
famme Sib ligelebeé en menneffelig SSeenrab. 

X>aaQ ^tt>., Xnenip €ogn. 3 ©mebien i Suerup 
opbeDarebeø , fom SSebel (Simonfen bemcerfer i ftt €fcift om 
®ret)en6 geibe @. 60 / en Æugle til en meget (lor ufceboanlig 
itanon , ber efter Sagnet ffal t)oere ubffubt i Slaget wb 
S&pnebjerg 1535. Den er af Sern,' og ueter 64 9r* XH 
jtugler^ fom finbc^ paa SWarferne omfring Deb ©pnebjng/ ^i^ 
tørenbe fra famme @lag, ere foebuanlig !un af 8 S^d SSægt; 
inbfenbte« df Sj^t. pDerr^tés^rocttrator 5^iJ^ i gaaborg. SKan 
feer ^raf/ at man i ben Sib, i bet minb|te til nogle kanoner, 
^ar ^aDt 3ern!ugler. Det maa Ij^aDe Dceret ^eelt befoærligt at føre 
64 ^ige gelbtfanoner meb ftg, men bog maa anmærfeé^ at bet Mto 
lettere / becl6 Deb be nfeget faa kanoner man ^aDbe/ beel6 Deb at 
be celbre ^Ranoner Del i 2(lminbelig^ebDare\nrgct lange / men fmebebe/ 
(enten af SRinge , eller af Stænger , ber fammenbi^lbteé meb Stinge)/ 
og beDare i!fe af benffpffelfefom Dore nuDcerenbe fiobte Setnfanoner, 

©pert&borc; ilmt. (5lt^me ér^. og'epgn. aseb 
^løtning i een af @tamf)ufet S3robolmé J^oDmarfer^ (Snemcerfet 
falbet, gjorbed i goraaret et betpbeligt gunb af @ulbfager, fora 
^ar Daft megen X)pmoetffombcb* SSeb £)pgraDningen be|!ob bet 
of 49 ©tpffer^ og er eet af be rtgefle, fom erc gjorte ^r i 
giorben, (Tb^n bet (Tbpe ©ulbborn i Cbriffian ben 6te« 2ib bleD 
funbet; S3ocgten af biéfe ©ager ubgjor tilfamm?n ifPe minbre 
enb 8 '^. 7 gob 2^ £ID« eller omtrent 1120 Spedeé^ Ducatei; i2Inttqt)qn{fe Sfrerretninger ^ %i^m* 185 

minrba flere QtptUt -UfinM at t)cere af @(cctrum etlet feltb 
blanbet ®u[b , ec 93cerbien naturligt)!!^ noget mtnbre enb ben 
ot>enanførte Summa« 93t baoe fegt at git)e paa »ebføiebe 5tob» 
berplabe Tab. 1. en Sorefiitting af be forfljeUige øager^ . fom 
bette Sunb beflaaer af, men inben t)t gaae ouer ti( SSetragtntng 
af be enfelte Se(e, troe t)t af burbe forubffiffe nogle SSemæcfs 
ninget om / ()t)oc(ebed t)i tco^ at bette gunb / fom et <&ee(t be» 
tragtet , bør anfeed , og ^Dilfen 2(lber be funbne @ager tilføre« 
gunbet tnbe|S)o(ber t!!e attene meget foflbare @tpffer i fulbfom« 
men @tanb/ men ogfaa mange enfelte fragmenter af omtrent 
famme Xrt / ber ^aDe ))ceret ttubuggebe t*£)(btiben og ti(bee(6 
fammenbøiebe; bet blit)er beraf flart at bidfe @ager maae be« 
tragtet tffe adene fom en rig 9J2anbd ^rpbelfer^ men fom f)ané 
Sorraab af oebelt SRetat, |pm ()an6 Aoflbarbeber og ^and $enge. 
2)cn Slib/ tit ()t)i(fen \>\ troe meb ®runb at funne ()enregne 
bi^f« @aiger/ gaaer forub for norbifle prægebe SU^pnterd S3rug/ 
i SRangel af f)mlU man, naar SSptningerne tffe funbe ubjer)neø/ 
fom befjenbt betjente (tg af * SJtetatler efter S3ce^t* ^Dab enb 
mere be(lpr(er bette ^ er at man blanbt @agerne fe(o fanbt en 
Sarre. 9{aar man tager ^enfpn til ben foranbrebe SScerbi af 
SRetaderne efter 2(mertcad £)pbage(fe/ ba M man før(l rigtig 
fEjønne/ b^or betpbelig en Siigbom biéfe @ager ubgjorbe t jD(b» 
tiben. Sot at beflemme Hlbmn, til bt>i(ten Sagerne ^en^^øre^ 
troe t)i tffe at ftnbe nbgen ftffrere Sebetraab^ enb at b^lbe 06 
tit be Srøpnter/ fom b^De t}oeret Sorbidebe for be i gunbet inbe« 
()otbte ®u(bbracteater/ og tittige tage J^enfpn ti(/ ^Dab man Deeb 
om . et anbet gunb af (ignenbe ^ager. ^ (Sn()\}er 2)}pntf jenber M 
Ut fee/ at SSracteaterne Fig. 4 og 5 ere Sfterligninger af 
SRpnter^ prcegebe af (Eonjlantin ben Storeé ncermefle SfterføU 
gere/ attfaa af SD?pnter fra SRibten af bet 4be ]Car^unbrebe* 
^aa Fig. 5 ftnbe« felo bet ^aloe af Snbjiriften at tooere (ige 
taget af 5tfifer (Sonflan«'« , 6on(iantin ben Store« Søn«/ 
SBpntef/ ^m« foebt)anlige Snbjfrift er: D(ominU8) N(o8ter) 188 9(ntiqt>artf!e Sfrerretninøec/ SpetL 

9Rtbterbe(en et præget tneb et @tempe( mert foin en SXynt nb ] 
fom en 93racteat. ^ fKibten f)av man anbragt en ^rif fem 
Centrum , ^uorfra man ijat beflemt be ^rebfe , ber omgiDe W^ 
terflpffet, ^t>t(!e ere inbflaaebe meb fmaoe @tempCer^ fom man 
^at fipttet. ^aa ben prægebe 2)eet ftnbed en Sprfte^ Sc9f^ 
HUebe meb blottet <l^ot)eb; omfring J^aaret et iDiabem$f)ecir^ 
baanb/ ^Dorfra to Saanb nebl^oenge bag tiL SRan feer £)Mr^ 
beten af en Stapipe , fom er befæfl; t paa €fu(beren meb et runbC 
@poenbe. £)mfring bette S3rp|lbtttebe ftnbed en Snbfhrtft meb ^^ 
cetbre SRuner , fom mibt oDer 4)0^'bet er beelt Deb tre 6trflccr^ 
(^t)ori ^uncter. dtunerne ere af ben famme Xrt^ fom be 
ftnbed paa bet ene ©ulb^orn^ paa nogle Siunefiene t SBtefing 
i 9{orge^ famt meb nogen 93artatton paa Sffonumentet 
aiutbwett i Sumfrieéf^ire (jof. Archæologia Scotica Vol. IV 
Plate XIV) og flere @teber; (igefom ogfaa be famme forefonsB« 
i^^Qi flere ®u(bbracteater^ fom bog (|at)e SorefliQinger, ber mire 
ligne Fig. 1 og 2 enb benne. 

2(f Fig. 5 fanbteé to Sjremptarer atbele^ (tge , be ere mffrf 
tpnbere enb ben foregaaenbe og prægebe fom Bracteater^ wb&% 
faa at fBagftben er %\x\x\, og formebetfl SRetatteté Sfpnb^ et 
banner nogen Cige gtabe^ men ^ar trpffet ftg op t be paa S^ 
ftben reCtef tnerenbe 2)e(e. 2)en er, fom bemcerfet, (igefom bm 
foregaaenbe / en @ftetltgning af bp^antinfPe SRpnter* S^tefKl* 
(ingen er to Sprfteré SSrpflbiQeber t)eb @tben af l^inanben; 6e 
^aDe 2>iabembaanb og Aapper, fom ere føeffebe t)eb ninbe Spctnbct 
tt(-@(u(brene. £)t>er og tmeOein biéfe to Ørpfibilleber ftnbe< (i 
Srtquetra Sigur^ bannet af tre ^alDmaaner, faalebeé fom bmm 
oftere forefommer paa Sårbarerne^ SSpnter og Sf^ontinieirtff. 
Cmjlriften befiaaer for ben ^atDe £)ee( af en for o< ufcrfrlii 
Snbflrift, I b^ilfen btanbt romerfte 83ogflat>er er inbbtanbet to' 
bariffe (Sl^aracterer. 2>en anben @tbe af SnbfEriften, fom (t 
^ee( copieret efter be tpjanttnffe, bat)e m atterrbe omta(t* tlo^'t 
a( @fterføgen ^at)e \a bog i!!e funbet npgen SRpnt meb fooffM 
forbunbne <!^ot)ebeV/ efter ^t)i(fen ben btrecte ec copteret 9(tiHqDari{7e (ifttmtninitt , %9tn. 189 

Fi^. 6 ubmcrtfer f?g t>eb taa Soreiliainget^ ber faa at ffge 

^<me Dt>ergangen medem to forfFiettige Spper^ nemlig be meb 

Slangfrog 2)rQger, og be meb en 9tptter paa et bornet ^pr« 

3 TlibUn fbreftiOeé b^c et 2)pc, ber (igner en ^efl. 83cb ben« 

Giber finbe« to Sug(ebot>eber; ooec ben« ^ot>eb en Sigur^ ber 

formobentltg' flai betpbe en «!^a(t)maane , og unber ben en 6ir!e( 

niffb en ^ctf t^ bec nme(tgt)tté betpber @o(en« 3 SRibten af 

SBracteaten et et Centrum/ bg om Aanteti er meb et @tempeO 

bet et fipttet/ b^^t^niaaneformtge pirater meb fiffer i inbflaaebe« 

Z>a bet felDfamme @tempel ftnbeé brugt til at inbjiaae Sirater 

poa nogle af be t bette Sunb tnbebotbte Sragment^r af ®u(bringe/ 

vm benne fBracteat tncre forfcerbtget paa famme @teb og Sib fom biéfe« 

Fig. 7 ftulbe tjene til at git)e et S3egreb om be tre anfees 

liglif fulbflctnbige @tpffer t t}tU Sunbet* $er maa man neie 

'«gge SWoerfe til, ^t benne iffun er forejliaet i l)alr> ©terrelfe, 

b^cimob alle be øt>rtge @tp!!er ere t)i{le i bered naturlige @tors 

reife. S3eb at bemcerfe bettt, \>\l man {fjenne/ b^o^ {^ore og 

M|toe btdfe ' Kinge ere. 9ietop benne betpbelige Xpftelfe l)(it 

toaret bem i bete« oprinbelige Sorm, faa at man l^tt ftCfrere 

hu fee faabanne Slinge«, Snbretning og S3rug , enb ipaa anbre 

t^nbere ©tpffer^ ber af Stnbeme ere gft>ne oilfaarlige SBøininger* 

8rb af pret>e, ^Dorlebe« bi«fe Slinge bebjl funne bruge«, t)il 

non fnart Dt)erbet)ife ftg om, at be f)a\>i txeret ^aléfmpffer* 

tttu bar man ogfaa antaget om anbre af famme Hxt, fom 

førfien ere funbne , bt'ilfe t)i nærmere ftixUt omtale« $t)er Sting 

hmner omtrent f af en'Sirfel. 2(abntngen/ naat be toge« ub 

h bitianben , et |lot no! til at man fan faae é^ai\zn inb i 

fnmne, og naat ba Snberne blet>e lagte oDer binanben og be 

inaae Gfaober anbragte, ba bat>be bet fftU Ubfcenb« af/ at ben/ 

^ bat bem/ l^ø!t>\>t to meget anfeelige ®u(bringe om <^alfen/ 

^ nibmt prægtigete enb be Dtrfelig ere/ t bet ben maéftoere 

^1 aVibtagbe« foram Soruben en 2)eel fragmenter fjenbe t)t 

^ Cretøplet paa / at faabanne fojlbare ®ulbbal«ringe af benne 

^^ og Sttbtetning ete funbne ^et i Slorben« 3 2(aret 1771 
ISS 9inti<|t>art{7e <£fterretnittøer/ Spen. 

SRIbterbelm et præget meb et Stempel mert fom en SRpnt enb 
fom en SSracteat. ^ 2)?ibten f)at man anbragt en ^rtf fem 
(Sentrum^ ^oorfra man {)ar beflemt be Ærebfe, ber omgir>e SBibs 
terflpffet/ ^t)t(!e ere inbflaaebe meb fmaoe @temp(er/ fom man 
f)dx fipttet. ^aa ben prcegebe Seet ftnbeé en Spi^fieé SrpP< 
HQebe meb blottet J^ot)eb; omfring ^aaret et £)iabems9erle> 
baanb/ ()Oorfra to S3aanb neb(^ttnge bag ti(. 97?an feer jDt>cts 
beten af en Stappc , fom er befoeflf t ipaa @fu(beren meb et runbt 
(Spcenbe. Smfring bette SSrpflbiUebe ftnbe6 en SnbfFrtft meb be 
oelbre Stuner , fom mibt oDer ^ot>ebet er beett t)eb tre QittUt, 
()t)ori ^uncter. 9{unetne ere af ben famme Tlxt, fom be bet 
ftnbed paa bet ene @u(b()orn , ipaa nogle Stunefiene i S3U!ing og 
i Storge^ famt meb nogen SBariation ipaa SRonumentet t>eb 
Slutbweir i 2)umfrie«f()ire (jof. Archæologia Scotica Vol. IV 
Plate XIV) og flere @teber; (igefom ogfaa be famme fotefomme 
paa flere ®u(bbracteater , fom bog f)a\)e SorefliUinger^ ber mere 
ligne Fig. 1 og 2 enb benne. 

2Cf Fig. 5 fanbteé to ^jcemptarer a(be(e6 (ige / be ere meget 
tpnbere enb ben foregaaenbe og prægebe fom SBracteater^ nemlig 
foa at fiSagftben er i)u\xl, og formebe(|i SRetattcté Sfpnb^eb ei 
banner nogen (ige Slabe^ men t)at trpffet ftg op i be paa Sor« 
ftben reCief txcrenbe £)ele. S)en er^ fom bemoerfet/ (igefom ben 
foregaaenbe , en efterligning af bpjantinffe 9)?pnter* S^re^l* 
(ingen er to Sprfteré S3rp|lbiUeber t}eb @iben af ^inanben; be 
f)a\>i 2)iabembaanb og aftapper ^ fom ere foe(!ebe t>eb runbe @pænbec 
t{(-@fu(brene. £)t}er og imettem biéfe to S3rp{lbi(leber ftnbe« en 
Sriquetra Sigur / bonnet af tre <l^a(t)maanec , faalebed fom benne 
oftere forefommer paa SSarbarerneé SRpnter og fD?onumenter. 
jDmjIriften befiaaer for ben ^afoe 2)ee( af en for o6 u(oefe(ig 
Snbffrift, I ()t)ilfen blanbt romerfJe 85og|la»er er tnbb(anbet bar« 
barifie (SJiaracterer. 2)en anben @ibe af Snbjfriften, forø er 
^ee( copieret efter be bp^antinfle^ ^at>e Di aQerebe omta(t. Uagtet 
a( Sfterføgen f)a\)e \>i bog i!!e funbet npgen !0{pnt meb faolrbié 
forbunbne J^ODebeV/ efter ^Dillen ben birecte er copieret f&ntiqtati^t Sfterrelntnøer/ Spett« 191 

m beelé inbflaaeb^/ beelé tnbgrat)et(be* ^JDe ere glatte paa ben 

6it>e , fom ei t)i(be btiDe fpnlig ^ naar be brugte^ fom ^al^baanb* 

2)enne Sormobning be|!prfed ogfaa berDeb, at bet Deb SRuIfum 

funbne ^alébaanb netop er af famme Spffelfe/ og ^ar a(bele6 

\mmt ^xtaUt fom be bec forefomme paa nogte af Sragmem 

terne. Fig. 11 ec Del megft tpnb for ben ovenomtalte S3efiem« 

nelfe/ men tbiantxt be Si^agmenter^ fom \)it iffe ere afbilbebe/ 

finbe^ et anbet @tp!fe af famme Spffelfe^ ber er forfpnet meb 

£)mbetning for Snben^ og ubgiør ben l^al^x £)ee( af en faaban 

føring fu(b{lænbtgi ogfaa ftnbed JDete af ben anben <l^a(t>part/ 

fu Qt man iffe fan twU om , at man f)at i)a\>t tpnbe S^ai^s 

ringe af famme 3nbretning fom be ovenomtalte meget tpffe og 

noefiDe« 

Figg. 12 og 13 ere to futbflænbige Øptralringe^ af f)\)Hh 
ben ene fpned at f)a\>i vceret brugt om J^aanbfebet/ ben anben 
ttbmmob en gtng^^nng. 9)?angfo(btge erfaringer \)i\e, at benne 
Socm dar vceret meget pnbet og er brugt i en lang Stoeffe af 
^/ b^ortit een af J^oDebaarfagerne formobentlig bar vceret ben^ 
pingen var beqvemmere, for at funne afbugge Stpffer faalebed 
^ bog bet tilbageblevne funbe anvenbe^ efter (tn førfie SSe^em« 
M\t S3eb FIg. 12 er bet iffe albefed afgjort/ om ei ftimme 
t* veb STrpt faaet ben ovale Sorm. S^av ben været runb , bør 
^Q. anfee^ for et 2(cmbaanb; men man er i ben fenere Sib 
^toen opmærffom paa, at en {lor IDeel ovale Stinge upaatvivlelt^ 
(fabe været brugte om Jg)aanblebet/ og at Snbretningen iffe f)at 
*«tet ben fom nu anvenbeé til flige 9)rpbelfer, men at JRingnie 
^^ af ben f unflige @meb blevne (agte om «&aanblebct / og berfom 
8«teren blev febere, funbe be vel ubvibfé nogets men forbleve 
(Herd ftbbenbe* Wan f)at om Xrmpiber i^aa @feletter funbet 
f^banne Stinge veb <^aanblebene / faa at bere^ Seflemmelfe et 
^^n omtvivle^* SRange minbre cultiverebe Stationer bruge enbnu 
'^nge paa benne SRaabe« Unbertiben vare be inbvenbig ubbulebe/ 
4 formobentlig ubfplbte meb neget bløbt/ faafom Søi eller Ulb/ 
btt)eb alt Srpf unbgiffe«. 190 9Inttqt>ariffe ^ftemintttøer/ gpeiu 

fanbteé i @øberman(anb tit oryait @u(bnnge og en maéflty (Sults 
{)al6cing netop af benne ^otm 09 Snbtetntng, felo mcb tHVik 
fmaae tofe 9{inge eller Sfaaber; bidfe Xoflbar^Kb^ betMcc« i 
fiRufeet t ^iodtjcim. 3 £un|imufeet t Xjøbenf^ai^n ftnbcS ti 
t>eb SSolbro noer £)benfe funbne forbøtebe (Saih^tttt, htx f^ 
ubgiort en foabon J^aléring; et trebte @i;empel ec bent>eb SRulfnn 
funbne ®ulbring/ fom nu opbet>ateé i @øttingen; i^a famne 
ere Siratet tubflaaebe^ ber netop ere af famme Seffaffen^^b fM 
be paa ©ulbbcacteaten Fig. 6 og i^aa nogle af be f^n funbæ 
Scagmenter« Sen i @ptelé 2(r(()it> gtone Vfbilbning Difer, it 
benne Sting ecaf famme Snbretntng^ menbenecber iffe forefUllft 
fdalebed fom man ^c baaret hm om J^alfen. Det fjerbe fre» 
bpbe be ^er funbne tre @tpffer ; ben ene af btéfe ec flørrt nk 
be tO/ og mn, uagtet ©fpberingene fatteé, 2 ^ 29 2ob/ bc 
to mtnbre Deie 1 ^ 13 Sob 3.^ £lt). og 1 ^ 13 ioh ^ £^ 
IBeb ben ene af biéfe er anbragt en ItUe @ulbtraab / fom er oib> 
t>tflet v^a et @teb bag til/ ()ttor ben ei mlbe funne feeé. Derføm 
man antager , at en^t>er af be minbre ©ulbringe ^ulbe ^tfSM 
t>ceret ^rpbelfer af 3 fBlaxH SJægt, tnir'bet (et mueligt, at Ol 
lille Deel af benne 9}oegt funbe t>eb S<>'Af^^^ni"9^n ^^^ 0^ 
tabt/ fom @ulbfmeben ba ^r^ for netop at leDere ben faS^ 
jlfltnbige SSfltgt / fupplerct t>eb' ben lille omoiflebe @tilbtraab» 
2)ette Silloeg er ogfaa anbragt paa et @teb/ ^Dor bett>eb S3rugeH tttt 
mlbe bliDe fpnlrgt. SSi mOe ber UmcttU, at bet er oé befjenb^ 
at ber t SJ^ufeet i €t. ^^eterdborg ftnbe« nogle ®uIbl[Kil^nj^ 
fom ^ar>e jig^eb meb btdfe. Zt man i £)lbtiben / t!fe alle« t 
Storben/ men ogfaa i anbre Sanbe har bri^gt fojlbare @mp(fer 
af benne Titt, fee Dt af be arfacibiffe £ongerd 9Rpnter , ber lUtfUn 
alle t)ife oé en Spr|le/ ber er prpbet meb en fpiral ^aUring. 

Flgg. 8/ 9/ 10 og 11 ere Sragmentec af fierre Stpffrf/ 
af l^uggebe i £)lbtiben. @aat)ibt i>i funne f^jønne / ^ue be en Øosg 
t^Bxt til gtinge af famme S3ef!affen()eb , fom be np6 btftxtwi, 
men af en noget giirligere Ubarbett^ing. XUe biéfe @tp!fer ert 
fcrefiillebe i fulb Størrelfe/ men ttlbeel« forbøiebe. dtrateme paa be« 9(nti<|t>arifYe Sftemtninger/ So^n* 19^ 

ere beelé mbflaaeb^z beefé tnbgrat)etebe* ^£e ere glatte paa ben 
@tbe/ fom ei Dttbe blioe fpnlig/ naar be brugte6 fem ^a(6baanb« 
2>enne Sormobning be|tpr!ed ogfaa berDeb^ at bet Deb !0?ulfum 
fitnbne ^alébaanb netop er ai famme Spffelfe, og l)ax albM 
famme ^xvaUv fom be bet: forefomme ipaa nogl« af Sragmen« 
tecne* Fig. 11 er Det meget tpnb for ben ovenomtalte lBe{lem< 
metfø/ men tbianbt be gi^ngmenter^ fom f)iv if!e ere afbUbebe/ 
finbed et anbet @tpf!e af famme Spffetfe^ ber er forfpnet meb 
£)inbøtntng for ^nben^ og ubgjer ben \)al\)^ £)ee( af en faaban 
^aldring futbfloenbtg^ ogfaa ftnbed jDete af ben anben ^alDpart/ 
fod at man tf fe fan tmDte om , at man l)ax f)a\>t tpnbe Sj^ai^s 
ringe af famme ^nbretning fom be ovenomtalte meget tpffe og 
moøftve« 

Figg. 12 og 13 ere to fulbfiænbige @pira(ringe^ af ^Ditfe 
ben ene fpneé at ^ave vceret brugt om J^aanbfebet^ ben anben 
er berimob en Singerring. S)?angfo(btge erfaringer vife^ at benne 
gform t)at været meget pnbet og er brugt i en tang Siceffe af 
Tlac, b^orttt een af ^ovebaarfagerne formobentlig t^ax vceret ben^ 
(tt. ingen var beqvemmere^ for at funne aff)ugge €tpffer faalebed 
at bog bet tilbageblevne funbe anvenbe<$ efter ftn førfte SBefiem^ 
melfe« SSeb Fig. 12 er bet tf fe albefed afgjort/ om ei {timme 
(oc veb STrpf faaet ben ovale Sorm* $ar ben vceret runb / bør 
ben. anfeed for et 2(cmbaanb; men man er i ben fenere Sib 
bleven opmærffom paa, at en flor iDeet ovale SRinge upaatvivlelig 
^ve vceret brugte om J^aanblebet/ og at Snbretningen iffe f)at 
vceret ben fom nu anvénbed til flige ^rpbelfer, men at Siingine 
ere af ben funflige @meb blevne lagte om ^^aanblebct^ og berfom 
Scereren blev febere^ funbe be vel ubvibeé nogets men forbleve 
eJterd ftbbenbe. S)!an ^ar om 2(rmpiber ipaa @feletter funbet 
faabanne Slinge veb «^aanblebene / faa at bereé Seftemmelfe et 
fan omtvivleé. SRange minbre cultiverebe Stationer bruge enbnu 
gitnge paa benne Sy?aabe« Unbertiben vare be inbvenbig ubbulebe^ 
øg formobentlig ubfplbte meb noget bløbt/ faafom Sløi eller Ulb/ 
bvorveb alt Srpt unbgitfed* 192 SlntiqDariffe Sfterretntttøer/ Spen. 

Fi|^. 14 ec en Vtt Slinge / af ^mlfe mon (av funbet Sptin 
piarer / (igefom bette ar@u(b/ i!!e adene t 9}orben/ men ogfft 
i @ng(anb og flere ?anbe. {Beflemt at angtt>e, f)t>orti( brti 
@(agé Stinge ()aDe t)oeret brugte , t>ot>e t)t t!(e. 2)et er muelic 
at be b'^oe t)ceret brugte om .^aanbtebet; beg (at>e nogle aptagr^ 
at be (elltge STmge^ t)eb ^xi\\\z @b aflagbed, omtrent t>are t 
benne Sorm. 

Fig. 15 l|)at)e t>i (abet fliffe, for at mfe, (t)or(ebe6 tti 
l^uggebe Simge oftere ere funbne fammenbøtebe og ^oengte i ^t)c< 
anbre, aOene for at bruget fem S3eta(ing<mibbe(. 

Fig. 16 er en 9iing fom er inbDenbtg buut ubbanfet, fo 
qX ben er conrnp ubab; ben er temmelig ma6fto, men man b^' 
bog t)eb at arbeibe ben faaUbed gtDet ben Ubfecnbe af ox Mn 
meget anfeetigere enb ben Dirfelig er« 

Fig. 17 er et fammenlobbet ©tpffe^ buult inbt>enbtg c 
gjennemboret t fSRibten meb en ()uu( Qplinber. £et paffer a 
beleé i foranforte 9?ing/ (igefom ®u(bet6 Sart)e i begge bt4 
Stpffer ogfaa er ot>ereen9{lemmenbe« Som en (ed Sormobmn 
funbé man pttre^ at biéfe @tpf!cr %oMt ubgjort SSeflaget poa r 
pr«egttg @tat), faalebed at en 9{agre bar gaaet tgjennem ^xfixt 
beren og befceftet benne ot)enpaa 9{ingen. 

Fig. 18 er en fulbflænbig Sibula af ben fæbtKintige 3nt 
retning/ nem(ig meb en SSugt^ og faa at 9}aalen, (vort>eb be 
befceflebed / b(ei> inb(agt unber en Søi(e. 2>en er t ^enfeenl 
tt( Siraterne |tmpe(/ og afbiger fra bem fom ere ubgirebe on 
ffaHfC Vrbeibe. 

$aa Sracteatemencer, fomopbeDareéi 2(ntiqr)itetsSRufeetd ^oi 
@am(ing af faabanne^ ere biéfe forffjeaige @agec inb(emmebe 
5tun(imufeet / Deb \fM Snfpecteurd, «l^r« Suflitéraab @peng 
lete , S9erfb))iaigbeb t)i b(et>e fatte t @tanb ti( at mebbe(e ubffi 
(tgere S3eflrit>e(fer famt 2(fbi(bninger af btdfe ®jenflanbe* * \ «■ ' 11 » ' o. 

193 Om Opbagelfen af ^ong j^nub ben ^tU 
ligeé 9?dictuier i Dbenfe* sif e- ^a; 

luban^SWiSUer, "aibjunct* 73 aa af 2)anmar!6 Æjebfloebitt t)i(be funne maale ftg meb £)benfe 
i 2(ntaIIet og IBetpbe(ig()eben af intfrcéfante £epningec fra ^oxs 
txbm, f)t)ié man i(!e^ ifcec i bet 18be 2(ar()iinbrebc / meb en 
beflagelrg 9iingeagt for be SRonumenter, Scebrene betragtebe meb 
3&rbebi9()eb , f)aube øbelagt ben (lerfie jt)ee( af bem^ for at gjøre 
.^labd for en npere £ib6. Sorbringer. ©raabrøbre jttrfe6 @f j«bne 
et befjenbt/ og i!(e meget bebre er bet i antiqDari|{ J^enfi^enbe 
goaet @t. Anubd , . ^Did talrige og interedfante SRonumentec 
netflen alle b(et)e tilintetgjotte t)eb ben faafatbte Stejlauratton/ 
fom b(et) foretaget i SD?ibten af forrige 2(ar()unbrebe / og' fom 
gaD Airfen fit nUbærenbe Ubfeenbe, ber Del i 3((minbe(ig^eb 
gjcetber for fljent/ men bo^ i ©runben fun (ibet paffer tit ben 
@mag/ ()t)ori SSpgningen oprinbeltg er opført« Smiblertib l)a\)t 
bog enPelte Sebningec oDerteoet benne IDmfatfatring^ og af Jbem 
ece ingen mtierfetigere^ enb Aong £nub ben {)eatged jReliquier/ 
ber i ^01 @rab f)Woz JtfaD ifaa ben alminbfltge Sntereéfe^ fa^et 
for bered Zl^n, fom for ben ^nbflpbelfe/ be ()at)e ()at?t paa bet 
banfle goKd @!joebne« Det er t bet minbjle ncerocerenbe $or« 
fatter6 Coerbetøiiéntng , at jtong £nub6 Sanonifation og |Dp$ 
^etelfe tt( SanmarM patron og førfte $e(gen ^ar ooéret af 
^rre SBigttg^eb/ enb bet alminbelig antaget, for fBefce^elfen af 
bet €at()o(f!e ^ierarfie i Srøibbelalberen og aUfaa for Sf^rijlem 
bommene 9iobfæ(lelfe ()er i £anb^t/ forfaat)ibt benne i l)m Sib 
nøboenbig Dar bunben ti( ®eifl(ig()eben$ £)oer(;errebømme. 

Didfe Sleliquier ere nu atter^ fomne for iDagend Spd^ og 
bet er i^enftgten meb be føtgenbe S3(abe, at git)e en SBeretning 
om bered noertxsrenbe Silflanb/ og at^bebife^ at Ut, man nu ^ar 
funbet, t9trfe(ig ec be fanbe åbninger af ^Kn Xonge og ^elgen« 

mottift SiblUrift for DtbfønMøbeb 2 ». iS 194 ^(dnbMi^&Utu Om jtnub lH;n Jptiiiiti gtdiqmer. 

Ct a(mtnbe(igt Ckign ()at>be oHfrebe (ortige betegnet brt 
CSteb i Øt Jtnub6 Jttrfe, l^t>oc benne Jtongeg Setmtnger fhtfbe 
txrre tnbmurebe/ ba. Jttrf et)cergen ^ for at erfare, btM>rt>ibt ©agnet 
tHir fanbt eOer i!fe^ ben 24be San. 1833 (ob brpbe S^ul poa 
ben inbre @ibe af Jtirfené ø{{(tge SRuur^ noget Gpb for TiU 
teret. Den førfie Xabning (ebte tt( et tomt Stum of omtrent 
5 3((en« iDpbbe og 2 Vlend SSrebe i fetue SRuren. Dette fStm 
bæffebe6 af en S^^ctMnq, ber t)ar gjennembrubt paa SRibtcn, 
tgieitnem bt)i(^^t ^u( man bemeerfebe et ubeforflet &tpttt Zutt 
fom b^tt^be umibbelbart ot>en ot>er bet. fBlan aabnebe ba fDtnmi 
et 9ar Ultn boiere oppe, og fanbt btvoth en 9}tf(^e ^ fom tMt 
luHrt meb en SRuur af ^ @teen« ZpffeCfe. 2)et er aabenbort, 
At begge biéfe Slum engang i)Q»t ubgjort een en^jie Sorbpbmag 
i jttrfemuren/ fom man f)ax.ahfl\lt Deb ben omtalte Sj^^Ktt^m^ 
Snbe i fRtfd^en fanbt man, fotuben et ^aptr fra 1696 S to 
langagtige Sroefa6fer, fom fiobe t en t)erttca( @ttDtng poa Qn* 
berne Deb ®tben af btnanben, bt>t(te ba bleoe ubtagne og f^ 
flpttebe tiC bet t)tttingbof{fe IBegrat)e(fe««6apeL J^er b(et> bil 
ene Jtt^e^ ber ^abbe Ubfeenbe af en ^affaéfe af gprretroe, 9^ 
luffet, og beri fbrefanbte« et efrttn/ fom ^ar nomnere ffttf 
beffrtDe^. Z>e Seen , ftfæber , o. f. t>. , fom begge Xifttm 
tnbe^orbt, Caae, ifølge biSfe« @ttatng i 9ltfd^en, famlebe i en 
uorbentltg S^éb i ben ene @nbe. 3 Sapedet flobe jttflerne unbcr 
iaa$ , tnbtil jtirf ené Snfpecteurer foranflaltebe en ' Spnéforrétntni 
otyer bem optaget af S^g^ben t @tift6øi)rigbeben^ Ctyertxnetfe, 
ben 26 3an. 1833; ligefom og, at be S3een, ber fanbte6 i X» 

') *&erpaa ftob folgenbe Ser^ : 

2(ar Øejrten «&unbrebe \ti og batofemftnbøttoe 
iDen een og S^oenbe September man 'mon ffrtoe 
S3Iet) e^anct 5Cnub Aonged IBeen og @t 2(lbant meb 
*&er fatte tnb tgjen paa bereé gamle 6teb. 
efreoet famme 2tb i *&aft. — SRa| ^eberføn 8to#o4 
SKebtjener ber tit J^irfen. ^(xx ben Sib oar • • « Øttftamtmoiib 
2)oct. 2:bomaé IB. * . . og 9Xag iD. . * . |itti#. ^aitalb^nsWiUtt. Om Stnnb ben ^effcøej Steitquier. 195 

fieme et ^at Dage brrefter , hint unberfeste 09 fpeciftcerebe af 
ettftpb9ftcu6, 3ufltteraab @albbranb. SScb brnm Srilig^b fanbe 
man t ben ene Jtifle en Kap $aptr meb et SSeré^ tnblagt t>eb 
®rat)enØ forrige Vabning. Derefter bleD bet t)ttting^offle Qaptl 
otter tiflaafet og Jtifierne b^nflobe nu tilbørffebe unber JttrfesSn^ 
fpKttonen« ®eg{, tnbttt 6ttftet6 ©ouoerneur^ ^ane Jtgl. 4>ei^eb 
9>rinbé Qfjti^ian, M i ftn 9{ært>(tre(fe en np Unberføgelfe af 
{Keltquierne foretage ben 24be Sunt 1833, (^»orDeb/ foruben 
Cttftamtmanben/ Jttrfené Snfpecteurer og SSpfogeben/ ogfaa ^r* 
9rof. og iSebetmeard^itmr Sinn SRagnufen fom SfRebCem arSom« 
mi6f!onen for jDlbfageré iDpbet)aring , (igefom og ^u Gonfe« 
rent^roab 6d^(ege( fra itjebenbat)n, famt en Deet SReblemmer 
af t^en« @ttft« Utteraire ®eff(ab Dåre tt(f!ebe« Tiit b(eD Deb 
bemie Setligbeb nnberføgt meb ben flørfle 9{øtagtig^eb/ og en 
2>ee( af bet i Jttf(eme forefunbne Støt, tiUtgemeb noget erf Jtiø 
femeé Seflag, oDerleDeret @ebetmeard)h)aren tit nærmere ttnber^ 
føgetfe af 6ommt«f!onen og iDpbet)aring i -SRnfeet for jDlbfager. 
JDeeefter Jb(et>e Jtiflerne otter unber Airfe^Snfpectionend %tu 
fegttiig tnbfatte i bet omtalte QapH, f)^^t be enbnu ere* 

8lefu(tatet af bi6fe og af Soi^f* egne gjentagne Unberføgelfet 
er føfgénbe : Den førfie jtifle , ben fom nbtoge« af ben onrtottt 
Sprretrcreé Jta6fe , og fem »ben al Zwl inbe()o(ber 5tong ^nub« 
8teCi<|ttier, er en langogttg Siirfant^ t}m^ øDerfte Deel fra alle 
6tber gaaer firaa tnbab, faa at Jtt|len« Saag, ber mangler, 
moa l^t>e Dorret minbre, enb SBunben. jtifien er 2 ZUn, 9 
Xommer, & imitv tang, 15 Som., 5 8tn. breb, og ben mttcale 
betl af '®tbeme %^ Sommer bei ; bet fCraa inbabgaaenbe @tpf f e 

>) )Dette løb Taalebe<: 

Zil Ciftereommerne , fom btéfe Jtifier ffnbe, 
' 6f al bette f^reoet ftaae tii et fanbfarbtgt a){inbe : 
«&iin er Jtong itnubé og ben ®t. Idbané S3ø(tg blev, 
t&er funbne og igien b^i^ inbfat^ ba man fCreo 
Var efter (Sbrifii fBQrb bet fepten «^unbrebe, 
<&aU>femfuib^ og feie ; ^ bem ingen Ufreb fSee ! — tft« 196 ^alubam^uUtt. Dm 5tnub ben J^ettiøe« Siclciimcr. 

er 6 Sommrt brrbt, i (obret .^øtbe 5 Xonimet / faa at Jti^enS 
f)9U i^øtbe ubenpaa — be 4 Sommer (ange SSeen , ^tH>caf fm 
be tre ftnbe^ , iffe mebcegnebe — er 20 Sommer; Jtt^en et af Seg, 
men ben t)at engang t>æret beflaaet meb et tpnbt SXetol? Beflag, 
ISfDoraf ftnbeé t!!e ubetpbedge Se^ninger paa ben ene &ibe og 
ben ene @tbe. SSaabe Siberne og @nbeme beflaaé forft af es 
lige SRanb, ber ipaa @tberne er 1 Som./ paa @nbeme 1 Som./ 
6 Sinter breb, l^oorpaa ber enbnu finbed Seoninger af et tfM 
SSeflag/ faaoibt ffjenneé af forgptbt bobber/ meb meget we 
3nbgrat>eringer / fom nof ffuQe foreflide S3(omfhr* 3nb«fK 
benne fRanb og langø mrb ben er en @t{imé, 1 Som., 4 Sis. 
breb, ber forbinber ben meb Splbntngen/ og (^oerpaa fiobe^ i( 
glat SSeflag. Slibningen er flab, 10 Som«, 5 Kim ^^ pti 
@tbeme 2 Tilen, 4 Som.> 9 ixn. , paa /Snbeme 9 Senu, 9 
£in. fang , og (igger 9 Stnier bpbere enb ben i^erfle Simk 
^aa ben ene, @nbe ^ar bet ff raa Sag et Seflag af t^nbt SRecal 
1 Som. brebt/ meb inbgrat)erebe Slofetter af bebre Vrbeibe, ciÉ 
$B(om|Ierne paa SRanbend SSrflag. ^aa famme gnbe er S|0» 
ningen^gjennembrubt ,af et ftirfantrt S^ul, omtrent 2^ Som« 
langt og brebt/ og Seflaget paa Stanben ()ar f^ betpbeltgf {fi* 
ntnger Dg f ienbeltge @por ^ af SRetaC s 3nbfatninger til Øtete, 
fom nu iffe ftnbeø« !!Rtbt paa ten ene @ibe6 Splbntng fuM 
6por af en cirfelrunb $(abe meb en Siameter af 11^ Somnif^ 
^t)orfor ber I ben øDerfle og neberfie ®eftmd ftnbe6 to Snbfmt 
^aa begge ©iber- af benne ^labe, maafke ogfaa mibec beti 
Dtfe enfeUe @ttfter og Øpor, at Splbntngen ^ar fynt et SlMf 
Stflag/ ber ^ar t)(eret tnbbee(t i Stuiti meb StrCeCbitet 0Mr^ 
ftre paa l^oer @ibe af flaben. 3 nogle af biøfe Slum ftnbii 
foage @por af mennefCelige Sigurer, om 6t)id IDmcibé be enfeKe 
@tifter// ^t)ormeb be baoe Doeret paa^oeftebe, bo^ intet ten. 

■ 

') S8eb @por for^aaeé ber og fcembeted iRe Seomnger, men fat« 
banne gorahbringer i ^ttaUttS eUer Sræeté Ubfeente, fom be u 
forfounbne ©ele baoe eftcrlabt Jig* — .«) iDer finbe« boerfen ber elir , 
nogetfteb^ paa begge 5tt|terne 6por af Øplbébner. ^liidan^^RAaer. pm Snnh ben {>eUi8ei {Reliquier* 197 

£)et Stum , (^oor @porme tre f jrnbi ligfl , tnbtagcr Spl^ntngené 
bfle Sjette , cg %cx en S3rebe af omtrrttt 4^ Som. ; brn berft 
t>«renbe gtguc l^ox ()at)t et J^oocb of 1 Xommeé {cengbe, og 
en Jtrop «f omtcrnt 1^ i^oorblfltngbe, riler maafCee (ibt minbre« 
)Dm runbe ^(abe fpttrl cX t)ife, at bette {^t Doeret Jtijlfnl gor* 
fibe. SoCbningen i^aa bm anben Cibe, ^trørpaa er et runbt 
^u( af omtrent 1 SEomme^ iDiameter, t)ar ligelebeé ^at>t et 
9Retal«fBrfIag, bt>oraf ber enbnu ixb enfelte af Stifterne ^otnge 
fragmenter; ben b«tt ogfaa Dcrret inbbeelt, faambt be foage @por 
i»ife, t 9 9ium af famme gorbolb, fem be i^^i ben ferfie @ibe^ 
Gnbeme ^at^e ingen Spor af 3nbbe(inger , JBuer eUer Sigurer. 
Soruben et temmelig {iort, noget teffabiget Zti^i^t meb inb« 
tNtMbe Sigurer af JDrne, et ^ar minbre 9^uber og en (ang fmat 
nmb 9ube meb et guult S3omu(b6tei6 S3etrat, tittigemeb eC 
Øtpfte rebt og blaat d)angeant»farDet , tpnbt @i(fetøi/ fanbtel i 
btmie 5tifle felgenbe SRennefEebeen : 1) af cranium: os^occi- 
fitiå / bet t>en|ire 08 bregmaiis b'^It meb et t>eb^ttngenbe 
Ctptfe af bet fie'itt, et tøfl Stpffe af bet ^eire os bregmatis, 
98 f rontis {pars orbitafis mang(er)/ af os temporum pars 
petrosa , 2 dentes canini og 2 dentes molares / 2) af col" 
lum: atlas, epistrophens (i Gtpffer); 3) af truncus: da- 
vkula destera, ben forrefie iDeel af fcegge scapulæ tiUigemeb 
acromion (Stefien mangter), et ®tp!(e af prima costa la- 
terts desteri, ftre Sragmenter af costcPy eet vertebra dorsi^ 
to rertébræ iumbares , begge ossa innominata, os sa- 
crumy et S^agment af et vertebra; 4) af extremitates su- 
periores: os humeri deæterumj 13.1 Somme langt, ra- 
dias af t^enflce 6ibe (benne radius palfer albelel til en ulna 
i ben anben Jtijle) 9 2ora., 7 £in. lang; S) -af estremitates 

• ') ©en l«rbe ab. JBirc^erob, fem 1696 unberf^gte JCiflen, figer i 
9loten (267) til ban« Ubgaoe af ^tnotb i Beft^aUni Monument9 
cimbriea 4 Some p. 1438, at ber paa Jtiften« ©iber 3ntct fanMcé, 
ber ftmbe oife, boab Ornamenter be baoe bat>t. 2)e ooenfor beffteone 
@por rre bog f jenbeltge , enbfPjonbt !un Toage. 198 ')5alul)am9)7uaer. Om ^ntiD Den ^ediøeé Sieliqmer. 

inferiores: brgge ossa femoris 18 Som., 3 Sin. fange / 1 
iibia 15 Som^ 9 Sin. (ang, 1 Jibula, 2ealcanea, 1 os^ra- 
galus, 6 Sragmenter af o&*5a metatarai eUec metacarjn; 
6) 9 fmaae. Si^agroentec af ufjenbetige SBeen; 7) 3 fmaae Staffer 
forbrcenble iBeen. Deéuben rt (i((e StpfEe SXøgelfe. 

£)en nnDett jttfle ec 2 2(len, 9 Som.; 9 eim lang, 15 
Som., 3 Sin. breb, 12 Som.« 10 Sin. ^ei, men ben øDctflr 
Slanb mangler. £)en ec en langagtig Siic^^nt af 6eg, cg ^ 
intet ff raa Zag , fem ben ferfie Jti|le , men bet fabe Saag er 
øtenfpnligt langt pngre og af gpr. ^berfi i^a @tbeme og (&h 
berne er en (ige Stanb/ 4 Zomme brcb; tnbenfor benne cg (ang$ 
meb ben følger en anX>tn 9{anb/ ber er 1 Som. breb^ ()alt)run^ 
ligger noget bpbere, enb ben føcfle^ cg feer ub fom om ben bor 
fammenfncet af to ulige tpffe @nore. SSegge btdfe Stanbe ftnbel 
i^a ben neberjie 2)ee( og begge Snberne , baabe af Aiflené 6tber 
og (Snbeflpf f er , men iffe paa ben øt)erfle Æant; berimob finb^ 
paa ben øDerfle Jtant af ben ene @tbe en SRanb , ber ligner ni 
9iab afoeplenbe fmaa og {lore (langagtige) ferler tmeOem te 
Sifler. ^acL begge €iber og begge gnber , men !un (ang6 bet 
nebrrfle @tpHe afben anben 9lanb, ligger en tte^ie, beret 
omtrent 7 Sinier breb og ganfte ligner ben bePret>ne $erleranb 
paa ben ene @ibed øt)er|le Jtant, !un at ben er noget fmalere. 
%t er tnbflaaret i @geplan!erne, i!(e paabeftet. SBegge 6nf 
berne cg ben ene @ibe er t)eb dolonner^ ber ganffe ligne ben 
anUn Sianb, tnbbeelt i Stum, ber bafM af dirfelbuer; Mb 
14 faabanne balt> opbøiebe , fnoebe cg af 9^lanfer ubf(aarne 6(n 
lonner/(t)oraf be to pberfie ligge tæt op til Stanben, er @ibeii 
beelt t 13 9Itfd)er, bt>er af gnberne t>eb 3 6olonnec t 2 9}i> 
fd^er« kolonnerne ere faalebe^ fnoebe , at @noeningeme i^a^i 
()t)er anben gaae til famme @ibe, i^clcl be nær'mefie til mobfat; 
J^ODeberne af Solonneme/ ber boere (Snberne af SBueme, beØaoe 
af 3 i^aOL (}t)eranbre horisontalt ^Dtlenbe glaber, 6t)oraf ben nii^ 
ter|ie er libt brebere, enb be anbre, alle 3 ere ttlfammen omtrent 
1 Sonu, 1 Sin. maalte t mticat Sletnings bog jHe eené poJ ^Inbans^&aa. Dm &nnb ben ^eKigeé EReliquier. 199 

ode Solonmrne; efafterne paa be flefle af biéfe ere 6 Som./ 
1 8iti / men altfaa jetter tf!e ganffe eend paa alle; faa(ebc6 foc» 
^olber bet |tg pgfpA meb Sobflpffecne^ bec befiaae af 2 paa bnt« 
anben bt)Uenbc jg^ori^ontale Sliber ^ titfammen omtrent 8 Sim i 
t>ertical Sletntng^ af t)\>\{U ben unberfie er noget (cenger enb 
ben øoerile. Snittet er temmelig reent og Jtanterpe befiemte* 
92if(^erned Srebe er tmettem dolonnemeé ®!after fOr bet mef!e 
S 5tom./ 5 Sin./ tmeOem 4)ot>eberne 2 Som«, 8 Eim; bere6 
J^tbe er 9 Som«/ 8 Sin. 2)ette gjælber bog !un om ®iben; 
f()t paa 6nbeme ere Sor^olbene noget anbertebe^z tbet (Solom 
neme ere fortere og ^aat (cengere fra binanben^ bt>oft)eb 9}t« 
fdi^ne bfiDe laDere og brebere« SSunben af bi6fe er flab og 
bftpaa ftnbeé (jenbelige Spor af paabeftebe SfRenneflebiUebcr af 
9tffta(/ men fom nu ere forfounbne ttUigemeb l^oab anbet WlttaU 
8ef[ag giflen f)at f)a\)t , paa meget faa fragmenter nær« 2>f 
fiifelte Stifter, fom enbnu ftnbed, git>e ingen SorefliUing om 
Stguremetf jDmribé; berimpb ere Sporene af enfette ^\^)xxn 
enbnu temmelig tpbelige. SSiUebet i ben mibterfle 92ifc^e ^^^^ 
Siben ^r upaatt>it>(e(igt forejlittet S^^riflué, ba ber ^ar Doeret 
en ®(orie om 4)ot>ebet; meb benne er ^ooebet omtrent 1 Som«/ 
9 Sin«; Jtroppen 4 @ange faa tang. 2)en noermefle gigur6 
4)ot>eb er 1 Som./ 2 Sin«/ Aroppen neppe 7 ^ooeblængber ^ 
foalfbe« ogfaa omtrent be af be øt)rige/ bt>i^ Spor enbnu ere 
fjenbeCtge« 2)en femte fra Gb^tfii %v^^^ ^aanb bobber en Stat) 
ellet et St>oerb i ^aanben ; 2(Ue fpne6 be at b^^'e ^at>t (ange 
JMcrber« Den anben Sibe ^ar ogfaa t)ceret tnbbeelt / men UDiii * 
i^ bt'or mange 9lum . og benne 3nbbe(ing Ifiar f un t)ceiret i !Be» ' 
flaget/ t!!r inbffaaret t $tanfen* £)gfaa %^x fpne^ figurer at 
I^De meret tnbfatte« 9léber|i ^c^a begge Siber ftnbeé to 3em< 
framper« 3 benne Jtifie fanbtel en 9>nbe og et Stnnebflcebe 
meb Srpnbfec famt bet ot)enfor omtalte 9^apir; be^uben fø(genbe 
Been : 1) et Stpffe af cranium bejlaaenbe af os frohtis^ 
08sa bregmatis og os occipitisy M fammen^ængenbe / men 
befobtget; os temporum sinistrum i S<»^6tnbetfe meb et Stpffe • • 200 JpaluDan; Gufler. Om ÆnuD t>tn ^eatøeé Steliqnter. 

of processus hasilaris ossis occtpitis; masiUa inferioTy 
^DOl^af mangler ben bagefie Z)ee( poa ||øtre Sibe, ben 14 
2ænber;'5 vertebræ colli; begge claviculæ ; os stemt i to 
©tptter {processus ensiformis mangler); 18 costæ; 7 ver- ' 
tebræ dorsi; 3 vertebræ lumbares; os sacrum; bet bøi^e 
o« innominatum ; 2) af extremitates superiores: ulna \ 
til ^øire @tbe/ radius til t>enflre Sibe; 3) af estremitatet ; 
inferiores: tibia tt( ^øire Sibe^ 15 2om.^ 4 £tn* (ang, 2 
fibulæ^ os femoris Xxi ttenjlre gibe 18 2oro./ 7 8in,/ i 
patella y 1 calcaneum^ 2 astragali, 8 o««ii metatarsi, 6 
fBeen af prima phalans digitorum pedis , 2 Stpffer of 
phalanges digit orum, 3 mtnbre S^agmenter af famme« Si'^ 
uben bidfe Seen fanbted i famme Jttfie felgenbe^ fom gmlb 
padfe til SSenene i ben førfle Xifle ; 1 tibia, 1 fibula, 1 ulnSf 
i clavicuh, 1 vert^bra dorsi, 4 Sragmentec af famme, 3 
phalanges digitorum, 6 fragmenter a^ costæ, be^uben 3 
fragmenter af ufjenbe(tge S8een^« 

II. 
2>a ber ingen 3nfcription nu ffnbe^ i^a Jtifieme, (igefM 
(ibet fom t efler uben paa 9Iif(^en , b^or be ^obe , ber må 
@if!er(^eb funbe lære, bt)em be i bem fiinbne JBeeti tymot till^ 
fan man fun t)eb £)t>en>etelfe af ^ifiori|fe ^Beretninger og @ai» 
menftiHing af £)m{lcenbig^eberne tomme til nogenlunbt HtHHfå 
f)nom. Den ene ^ifi^ gjoelber for at txfre bet @friin, 1^ ^) SRan untffplbe benne 2(ngii)elfe af enfelte fmaa Dtnftambigbebet 
t^eb Jtiflerne og bereé Snb^olb/ fom jo er ben tntfU 9{aabe, fno^tpw 
man fan fatte en i aXibbelalberenS Aunflbiftorie fonbig SSonb iftonl 
til at bcbømme ben @titl, b^ori Tlrbetbet er ubført og htn Xlber, 
boorttt bet bør benføreé; botlfet oilbe oonre af megen Sn^eife mel 
^enfpn til ^anmarfé Gultur^tf^Qrte i fRibbetalberen ; ja naatfcf 
enbpg til anb^e Sanbe^i men ba t>i i^e Qieb @tfferbeb fi^nne oibe, 
boab bet oeb en faaban Unberføgelfe egentlig Bommer an |iaa, (aBf 
pi bfHere ptøet gjpe fpr meget , enb for librt Cptatlingen af Se» 
nene ^r af S^igtigbeb xfor at beflemme boQ be %fbøbf (ooe P9P((^ 
bpiK^ finere pii pife ffg« ^Inban^^fier. Om Stnn^ btn ^iøeé 9ieii<|ttten 201 

Aong Jtnttb tm J^rØigeé {Rettquiet neblagbci t»eb ^6 CanonU 
fatton: at bm Dtrfeltg rt bet/ fEa( bet Sølgenbe t>ifc; t)t (oobe 
e^\aa at giere bet fanbrpnligt, at bet anbet efcttn gjemmec 
2eT>ningerne af Xongend Srober SBeiiebift« 

@fterat Aong Jtnub og ^ané Srober Senebift t>ace broebte i 
et. Vibam mtU i £)t>tn\t ben lObe 3u(i 1086/ nebgratMbe 
be ®et(ilij« <S5fggeé Sitg ^t)er paa ftt @teb i famme Jttrfe og 
be meb bem fatbne @tribéinorab i ben norboefllige Snbe af 
Saabenbufet. Spet ^loHebt SBrøbrene« Sern i 8 Zat og 9 ^aa* 
nebec. altfaa tit f)in i SpriC efler SRat 1095; t^t manæebttte 
bffiemt, ^t)cr((enge efter lØIorbet Segraoelfen gi! for ftg. X>a 
btr imtblrctib ubbrebte ftg Stpgter om otbunberttge JBegmen^ebee 
t»^ Æongend iSxar>, og ba^ £anbetd ulpffeltge Stfflanb gar> biøfe 
Slpgter ©tpcfe, bCeoe ^n^ SBeen optagne, nebla^te t en @teen« 
fi^e/ og {^enfatte i en aahm SegraDelfe {crypta) i ben enbnu 
ttte ganffe fctrbtge Jttrfe, ber ftben bar I^an6 fRaon^. S3eb 
benne SetHg^eb bUt)e.be unberfafiebe en Stbprøoe, t bit ber fire 
@ange hU)y (a^t 3(b paa Senene, men fom efter be famttbtge 
étribenterd S3eretntng fhap ubfluffebe^ uben at befEabige bem« 
93fb famme £etltg^eb fCutte ogfaa Seonmgeme af fBenebift ocere 
^flpttebe ttC ben npe Airfe* Jtort berpaa> bøbe Xong jD(uf 
funger og @rt! Stegob fulgte ^am i Stegjertngen ; benne be» 
t)trfebe ftn SBrober Anub6 Sanontfation l^o4 ^auen ^afd^ajtd ben 
Ttnben, og foretog berpaa ben befjenbte^øtttbeltge @frtn(ceggei[fe 
ben 19be Xprit 1101« ^elgenjlrinet b(eD ba ^enfat paa 3((teret 
i @t* Anub« Atrfe^. gra nu af omtaCe« @f rine( fierfl efter 

- -- - 

*) IDet fan if!e unbre p8 at 2@lnotb fatter @t. StmH Jttrfe 
^fituiliea australis," enbffjønbt @t. 3(tbani Æirfe ,laae Sbft, etter i 
bet b^e{te 9{orboft for ben; t^t be øamte 9iorbboer antage 9torb i ' 
SHorboft, og 6t. ^nubd Jttrfe maatte ba ligge Øpb etter bog næften 
69b for @t. 2(tbam. — ^) «&er føtgeg 8angebe(d Konjectur ttl TfSU 
notb (SciV- XXXV. p« 389 i 3 ItSom. af Script R, D. mensæ vi- 
ialit convivii spectandua superponitur ; bette fræoer nemlig bet fore^ 
gaaenbe omnilnu ejus patrocinia requirentibus , ber elleré tffe bat aoc 9kU«tan SDKUke. £>n; fyutt Mi ^Migei SBcfiqn«. rtcnnaizemr . iw. ,iaat: sur tn nniili«; tm 22be Somni 
airS!^ ve: 9icc:rns0c!!rr J*' c: Save. ikJ^ ILxcffiié ^iige 6be, 
«e(u: 1 tni: Qzstie Tilin. Z>t: vaz ta radnu ttttx og u|btt 
mtt Jil na. !L*rnDrItr o^ ^t. loufttif;, tai tlR) (at ^uo tft 
ver Srmttc^^ciin- ^0;. JLimr. Btfc te fl^te (kbm iwiit 
•Bnc. rftrrun-. nur. tn. intc: rr Siob^ntmU mtb m fut 
fttitaXinu exr Jtnuiaf ou. niaf SnibiininM 5>iti ven a 
VMAtt^ Itneffmarli. r ncn. icntaarr : SDct mmø^ et tai tBe 
Unn- tr^m&; J:s«c: fiittrr 0:. tirr a*' , tcfcmt ingen of Ir 
S^tumrr. w. wa: jniref ion: d: ssrmMiuic JUtet til as 
ltsm(ft2r ør. taaa Z^5adr!t: : mr m tur et afmiotaliøt 
S^ajd; j: ta- tin vru: . ^nfnnnm; litt; XUecct. JDctir 
Æiådri* tXLiAt. t^xsitto: Bk' ur Dir IMOr Sotmbet 1696 f» 
4nititr»». R lm^rru«r:!. te: ^: nab. £;. Somté 4>flgen|biin^ 
t» IHAoi i6niA: iu»e: . m: fidnwmcc 3un: ntettt Jni 
Sfini>ia Ml*. i^nnrK SiUarrli. ti. a: xati Sicoven uabm, SSn 

i»: K ."Mk: u. 4' Suøc: jBunMc Stet »c tt (onnne Ki^ jiø«r j frftrrr ii, ri, ru: Mtt. 2Xtr T«r ^mattere: i Jtido, 
lA ifr. VAVb nB:drimt t. Srft trerr: ^crtattrrf noør oataaet %cti 
VsneT; imerc fe rv. im fm. ^ttxaCsact ecrrtter feer ifte lii^aRt 

* Sfcr. i&aibt rfir *ntXM Jirrrcszik; — ^ giu aie Ml > I^B 
w. :«(Mr: ;7ro h JEfctoAtfc j^ V>:9:\ . JNftotuioié åion. Cmér. 
^ ^A. > «.a*i A. »»n i'-^-t biR tft: ti. fiomi : Ittdtn^g 
'fcr. taWKCT*. .^; Xitnt. aoii. Xir ovr 3ccBBt. JDetii r labtt 
tsni. *c!* VR V ». ^BTUttfr. nx Jrt: -nrfwr fø». Af eaifc, 
*r iiw. «9»mjrt ^pnttnNr tbo. W»p:. :ani::^ tøtstcr. JBoutt/ 
*rau ^rmuKOh. ftmtamr ^ »acnah, ft.- inr -alttac mur an: 
fffc fr. »awia. 15. noDr »:i»t4t;): ur. »wra, T>aftaacWi i^rili^Sb 
*w« 3Hj«i: mn, Rc: n« j«.,. >j^,^ ^j,^^. ^^^ |j^ ^^gn^ 

»or tart: w? «r iznferM^ern. tfif>,. ^^ Æimr .Han i^faa, 

■. . -«: :teir 061a,: ^feidiu lui«. wt^ac: ti: 4- »itd«Jt 
$altiJ>an;^uaer. Dm Stnnb Den S^tttiqti didiqiiier. 203 

^anfh i farome StiHhig, foim t»i nu \kb ben fib^e Zabnxn^ 
fyifot fdnbet^. 2>nigang, og fom bet fpnré famme iDag/ ha be 
Mcoe ubtagne, b(rt>e bt atter inbinurcbe ipaa famme Strb, og i 
famme Stifltng, fom mon forefjubt htm, og fra htn 2!ib inbtti 
ben 24 Sanuac 1833 fynt be ^mfiaaet urette faavibt man uth, 
t bet mmbpe fc alhtifi tngrn S^'tanbrfng foretaget meb Jtiflemc 
fe(t> eOer bere« etiOig i SRi\d)tn^. Om Siben eg SKaaben, 
I^Mrpaa be cre beret>ebe bereé ^^ixlbtlftt, ^at man fnn Sormob« 
Singer. fBircf^erob antager et Snbbrub og Spoerte enten 1582 
eOec 1649 t Snfebning af Steparationer Deb Jtirfen, og t>i( tffe 
iribe af, at bet ffulbr tMsre fbet paa S&or'g^bS Soranflaltntng. 
Sniblertib er bette €ib{te moafee bog bet troeligfie. Gfter at 
JSfteme tMre tnbmnrebe 1582, funbe be nmuligt foa arbelef 
pQ^reé nben at SBuren for Stifc^en moacte gan^ nebbrpbeé i 
(hl bete J^Qibe og SBrebe; tbi Jtifteme tunne iffc ^aDe flaaet an« 

^) Otorfeligt er bet, at Sir^nob , fom fete fbre^b benne Hm 

berføgelfe, enten eeb ^^ufommelfei^ eller Øfrioesgetl, angtt>er Xarene 

1694 og 1698. 3Ct bet rette Xar er 1696, oife be i Stiften og Jtijten 

fnnbne papirer, tiOigemeb en 9totitl i 6t itnnb< Sxxhi 9ttqp9aH 

|)rotocot fra 2Carenc 1681-1703. p^ 225. — «) ElogUm St. Ca- 

mmU RegU H Martyris i Script. Rer. Dan. 3 Som. p. 321 Og 322. 

HUioria Martyrisatiomiå SL CrnnuH regis famme €t. p* 323 — 25. 

ÆUuftki Monaeki Histaria orhu, vitæ et poMsioniå SL Canuti 

Rfigi* Dmuæ fra 6ap. XXVII, inbtti Qroben , famme Bt p. 365- 

390. Anptltnga €Saga« t £)lbiiorb. @agaer, 1 1 te JBb. paa fU 6teber. OUi 

Warwui Faati Daniei p. 29. Pontani Rerum Danie. Hiåtoria p. 

199. Sird^b« 9toter til ban< Ubgaoe af ^Slnotb i 4 Som. af IBep 

pbalenS Motivs. Cimbr. p. 1378-1440 paa flere 6tebffr. €ktmme6 

itong JCnnb ben •^IKgeé ^ftotit i 3t)erfenS Idmeennpttige Gamlinger 

28 2)eel p. 227-311. *&t)or itnptlinga iffe fan foreneé meb Wnotb 

og be to anbre famtibige Sfrifter, ere biéfei (Efterretninger fbretn^e; 

tigefom ogfaa bere< Sibéangioelfer, og ben l^ibdregning, fom Sanges 

hd efter bem opstiler, cre antagne for alene rigtige. jDe Skret^ 

Qinger om JCnubé 2)eb og (Sanonifatton / famt om band 5ti|le og dtc^ 

IMcr, anbre goifattere mebbele, ere ene ofte af be anforte Ailber. 2D4 fJatatan.'^Dfiler. Om Staab bm ^Oisti fltt i p lff . cÉ^nfiM i 9ttf(fm ciA fuIcM, fen bt foMit iS33; w« m 
oMg SSncm ^ Mrm tiSnffrt fior cfkir SiMnMrt, naam 
trr bog b^ mMi§t epcc bfrof tiliay, 09 etiM toi fnf 

mrfm cvnair t Jtirfra. £m »ifbe wct jatfr bifpabiffiji, 
en iffr Sm falbe (iw tonsifrt M, øg i fu %ttb foribc M 
iffr Mfw nøgni {MmiffigfKb. 

9m tt hrtrt fMtait St^glc ^ vMnH fig, fane «i 
bfffffl fløctf bcvof, at Strgfmngni, fm ingmlmbf Mr ligfgplb^ 
Mb figr Or«9nm >, tffe fmmfhltfbe nøgm QiArcfigflfe , bcifl 
bfcof , tt Sin^rreb mttt tibffe bnvm; tbi nm fon mfb &t^ 
M^ antage, tt ^ ^ar ffenbt ethvert &iga, ber ongif Ct 
Jtteitb< Srav. 2>efiAcii tinbe bet eabba ttte Kece foa nfabi 
fpitfigt, at 6ant<Ietfii !Riett jtoo«, fem fe(v nv tilfffbe eg eftit 
fm$ Sefoling SapeOet btiv nebbrnbt eg jti^en flettet, bor 
lobet lit berttage, bvob ber fimbe fym negen SntenSfe fer ^ 
^ortfectte eOer Ctbgroiibfenie, ubea at non brrfiDr be^wr tf 
beV^Ibe j^om fer negen ttlet^Itg fknftgt bermeb. ^ ^ M 
SUftmn tnbmnre nben at betegne Stebet meb en SnbfMfk elit 
paa onben ^adSbt, fon bet fnn fynt bcrret fyin$ fRentng, st 
be for S^nnttben fPnIbe ^oae nrørte eg ufrete, eller at bet i «1 
^b maatte beree poa SUfflttbet, em be engang tgim folbc 
femme for 2>agené tpé. iDet er ba i!!e t eg fer ftg felt» nri> 
meUgt, at fym fync berttaget Wt, ^oob ber funbe ^nt nt^a 
bibenflabeng Sntereéfe, ligefem mon je egfaa nu ^or bertt^rt 
abfftOigt af be foa Set^ntnger , for at unberføge eg epbe^re brt. 

Zi beb farome Seilig^eb enfrlte ^tpffer f. Qx. be øtrW/ 
^tn6 SnbfJtningrr enbnu finbe^, funne »otre berttagne af Xr« 
béibeme uneb ^n€ Sibenbe eg SiOte, fan naturligmi5 gfene 
borre, (igefom et eg anbet Stpffe fan tKtre bertfemmet affenbe 

■) 2>en lob faalebeé ben, bet baobe forfegt et 3nbbrub i itocg 
«&anfef 9cao t ®raabrebrr Siixtt, ^aaxU flraffe, fom Bir^rrcb fer.- 
tclifr i ffn Dhtertatw epigtolarU de deperditit aniiquU. SbåniW 
tKbL M. p. 414. VobdHttiaSåller* C« Stntib ben J£>eiKgeé Sieliquier 206 

føt 1582^; Ciui ^tbctrec jti^emcé f^U Xfflabniiig nippe fca 
et Qkooran, og bet foomeget minbre, fom ogfaa ben i &U 
StnuH StifU fiunbne ZahU, bec beg fun fan f^au I^Dt t)tben$ 
^abcligt Scerb, tw fbrfounbm 1696. ^pntii fcmm(r enbnu 
ten macfeligc SSecetntng af Stcc^erob^« at fyin t^r>bt feet en 
XfPctft af Jlifiett« 6pitapbium , ^cm ^rofeéfoc Qt^t. 3- Sunb, 
ber b9bf 1672, fbrftfftebe at (kim taget efter £)rtginals3nfcrtp< 
tionen (ex ipsa aulographa tabula) fom ^n felD (^aobe feet; 
men benne 2unb et fotft fobt 1596 ^ / attfaa 14 Var efter at 
{Rieié ^ooS lob Xijlen inbnmre. flaben meb @pitapbiet moa 
oltfoa traeOem 1596 og 1672 ^at>e ixnet ubra for @rat>cn; 
mrn tMr ben borttaget fra Aiflrn paa en cU>t)(ig SKoabe« ba 
|cibe @jemtng<nianben ftffert forget for at gjore ben ufjcnbeCtg, 
li ben io ellert upoatiHOtelig maatte Mtffe £)pmctrtfoni(^eb* 

£unb bøbe fom fagt 1672 og ha Strc^erob felo iffe ^be 
frct 9taben, maa ben uben Soiot tHrrt fbrfotmben tuben ^n 
bcgpnbte at intere^fn:^ ftg for btdfe @ager; bette fpneé at t>ife, 
at Aiftené fXpnbrtng maa tnrre albre enb 1678/ tU (^mlfet Zat 
noaflee eUeré ben SiUabelfe, fom ben SRfin^erfle ®efanbt 3i(« 
\oUi er^olbt til at fee Aong Anub6 Steltquier og mebtage beraf 

^) ØJ^an ertntre (t>ortebfi ^riftfti ^ooelføn, ben ftbfle 9)rtor ttl 
6t. Jtnubd Jt(o|ler^ ((ager ooer ^Epoener fe(t> af ®etffc(igf. 9U 
lyaniCe aXagajin 2 Sobu p. 68-73. — *) 3 ben anførte 9tote tU 
Srlnotbé 6ap. XXXIV. ~ *) Statua koMrU ereeta Gpmuuio 
Otkinieuåi cura et ccUitmo Georgii Hannæi anno 1692 » quam 
j^tea emuummavit et omnibus visendum nunc exkibet Ltturentiu$ 
Imja, Philoå. P. , Hauniæ MDCCXXV p. 42« Su^m ftger (*&t^ 
df ID« Som. 5 p. 70 9lota): ,<Ubt Cflténingen af bUfe 9laone (be 17 
5t(emperd paa Aobbertaolen t Jtiflen) ^t aben Soiot ^roDften &yd: 
fHan Soban 8unb^ fom 1582 afftrto bem efter Xaolen, begaaet en 
2>eet Seit." 2>ette et urigtigt; t^i 8unb oar i!fe |)roofl, iffe engang 
fobt 1562, og af^eo iffe Zar>lett, men Spitap^tet. SStrc^erob felo 
begaaer ben famme Jeil i 5tong itnubé •^ifbrie^ 3oerf. alm. @am(. 
28bc ^eel p. 306 i men ber fan iffe txne nogen Soiot om , at be 
Sibøbeflemmelfer, ^^atua Honoré etc," angioer, ere rigtige« 206 ^alntans^Mtr. Om Stnnb ben J^tUiQté fM^tt. 

Iltmb ^n DUbe'/ (unbe ^m 3(n(ebtitn9 tt( at t^tnf 9tt ben / mb^ 
fijønbt bet rtgttgnot t!!e er befjenbt/ at benne SiØabelfe for$ 
aatfagebe Sratienø 3(abntng. 

III. 
Hf bet DDenfor Vnføtte er bet altfaa tnbrpfenbe, at TUt 
foromer an paa at unberfege^ om ben 1582 fitnbne Jtt^e Db 
feltg t)ar ben / (^tH>ri Jtong Jtnubtf Steliquier bCet)e neblagte llOt 
og om ben, fBtrd^erob fanbt 1696/ er ben famme fom ben fra 
1582 : fan bette bet>ife6 , eOer i bet mtn^^e bringe6 til en ^ 
• Orab af Sanbfpnltg^eb/ ba er bet faa fUUtt, fom bet efter 6(u 
gen6 Slatur Jan txere^ at ben nu af Jttcfenutren ubtagne At{it 
et bet rette .l^elgenflrttn; t^t ber er albeleé ingen Zr>M em, at 
benne er ben famme fom ben fra 1696/ IS^t>iIfet iblanbt (oM 
fan fee< beraf , at en !Bef{cit)eIfe ot^er be af fBird^erbb funbm 
Jti^er^ opteg,ttet efter benneé 2(ngtt>elfer før bereé Unberføgelfe/ 
b(et) Deb' øpn^forretntngen ben 26be Sanuar 1833 befunbei 
albeleø ooereen6flemmenbe meb bere6 nmxerenbe Zflflanb« 

Cm Jtifiené £)pbage(fe 1582 fjenber man (^ibttC fun trpfite 
iBeretntnger^ og maaffee f^at ber b^Uer albrtg enfieret noget ' 
Gfriftligt berom^ tbet minbfie neppe anbet enb priuate £)pteg> 
netfer^; tbt SapeOet« 9lebbrpbe(fe og Atflen« Unberføgelfe hU» 
foretaget i Jtant6(eren !Rte(« Aaafeé fRøerocerelfe; efter Sanbetø 
baDoerenbe forfatning maa en Srbre af l^am f)a\>t txrret fnXb* 
f ommen ti(flræ!(e(tg/ og en officiel 3nbberetntng oar utiøboenbig/ 
ba ben 10 maatu ocere ftiUt til Jtant^Ceren / fom ^er fe(o oar 
nærtxerenbe. Unberføge t>i altfaa be trpfte beretninger , faa 
ftnbe oi/ at iD(e SBorm er ben focfie/ fom omtaler Sagen t 
Fa8ti\Danici i. i.. 6. 9. p. 29« ^an6 £)rb maae anfeeS for 
aVbiM paatibelige; t^i f^aix maotte bebre enb nogen 3(nben fumie 
tjenbe @anb(^eben , oeb ftne gorbinbetfer im\> bem / ber oare iflonb 

*) 8angeb* «. R. D. 3bte aome p. 397. — •) ^oerfen i Øe* 
beime t aCrcbioet eSer i Obenfe Si^eØ 2(r(btt)er finbeo 9toget om benne 
ttnberføgelfe* ^(kMbMi^itUf. Om Atuø btn ^eOigcé 9ielt<)itier. 207 

tU^at (abe ben optpfe, oø fom i anbce Xi(f<»(be fisa fraftigt utu 
ber^ttebe b<^tt« antiqtKirtØCe Unberføgrlfec , nat)n(tg JftaafM Sfteci 
manb/ Griflen Sriié. Z)e6uben ec ber i fyin^ Sftetcetnmg om 
Spttap^tet 09 Snbfhioten paa ben i Jtifien funbne Aobbrctat>(e 
faabanne 7(fbtgelf(t fra TSinetlf, at f^m aabenbac itfe fan baoe 
afbenpttet benne ^ men maa anben{ieb6 fra bat)e fjrnbt bt^f^ 3nbs 
gifter *• _ goruben SBorm 09^ fom bet.fpne6, uafbfltngigt af 
f)am, ^ar ^ontanuS, i Rerum Danic. Hist. p. 199 meb» 
beelt en fBeretntng om bun jDpbageCfe, men fom fpnc< fauN 
menfat af en W, ufulbiiorabtg SD^ebbelelfe og af 2S(not(^« £)rb« 
3mtb(crtib fan bane Sortoeaing tffe forfade« blot forbi ben tffe 
t eet og a(t fiemmer meb SBorm«; tbi benne ^ar ligefaatibet fom 
9ontantt« felo feet Jttfien« VU^ b^b fcnere Øfribenter ^t)e 
om benne Øag^ er bentet fra bi^fe to forfattere; SReurflué i 
9loferne tt( 3S(notb/ 0^ Øuanntng i Chronologia Dan. p. 
102 beraabe f!g paa SBorm; @tepbaniu6 t 9lotcrne tit f)ané 
ttbgat>e af Øapo p* 222 paa ^ontan,; Sangebef ^ ^ontopptban 
og ®uf)m anføre aUt b\i\t, og bt>ab Stlfoetninger etter %et<m$ 
bringer, ber titftte« f. Qv. i 2)« ZtU 3 2ome p. 444 etter 6 
Some p. 586 og fo(g., fortjene ingen jDpmærf fombeb / ba be 
beelé flsibe imob SBormd og ^^ontant iBmtntnger, uben at ber 
er tilføtet/ ^t)oraf be ere øfte, bee(6 aabenbar tffun ere SDKéfbri 
^oaelfer af bt«fe to forfattere« JDrb« iBirdl)erob ftger^ , at bet 
MT JtantéCeren 9lte(« Staa^, ber bengang opbolbt f?g paa &U 

Jtnub« Jt(o|ler, fom (ob Atiien fiptte. 2)ette funbe ^an 

■ 

*) jDog fan ban tffe baoe baot Origmalerne feio fer ftg; tbi ban 
corrfgerer te paa Aobbertaolen latfte 9iaone efter 2$(notb* 9R(rrf eltge 
ere iot>rtgt ban« £)rb : ne penitus oblitereiur et pereat ; bette funbe 
ban tffe baoe fagt, berfom ban enten baobe en offtctel 3nbberetning 
for flg/ etter berfom Srtnbringen om Unberføgelfen 1582 baobe beroet 
paa mere, enb boab yrioate t>ibfte becom« 2)ette befh^rfer ben ooenfoc 
pttrebe gormobmng, at ber atbrig bar ert{leret nogen 3nbberetnrøg 
til 9tegiertngen ) tbi i faa gatb baobe SBorm uben Z^wl fjenbt ben* — 
«) SSe^b* 4 Som« p. 1489* 208 <)}alndan;'3};uacr. Dm ^ai> ixn ^dligcé Sltltqaitr. 

meget gobc m\>t 09 (k^ii foctttflcc bet aSbHté htfUmti tn antage 
brt altfaa fer Sanb^eb. 

^olbe T)t oé altfaa tit SBormé og kontant Sletning/ ba 
ftnbe ry'i, at bet (ibet, be mcbbete om SUfUn, femmer meget 
gobt meb ben famttbigt 26(not^é pocttfEe SSefhii^Cfe af @t. 
Jtnubd ^e(genffr(in. 9)ontan ftgec paa bet anførte @teb : 

Othiniæ cum anno MDLXXXII. die XXII. lanuarU 
Chorué ut vocant ecrlesiæ J), Canuti mstaurareiur^y rf- 
perla est tumba cuprea^ auro obductd^ gemmisque atfne 
alHs omamentis pretioais affabre elaborata, in qua re- 
conditum fuit Canuti regis ae martyris eceleton; Wf 
not^ befbber Sj;>tlQtnfttinn faalebe^' : 

Osaibus arca sacris, insigni eehemåte facia 
conficitur^ puro, nitido^ fulvoqve metallo, 
CcBrulceiSy croceis, pulchre decorata lapHUa. 
Og ifCiA et anbet ©teb^ : 

. • nitent fulvi nune omamenta metaUi 

Cum serico gemmis ,croceo pretiosa decoris. 
a^ati feer at bt6fe f8ejlrtt>e(fer pa«fe nti tit (^Deronbre; t^t M 
er f un meget fenere Sorfattere , ber af 3@(not^6 jDrb ^at>e jluttet, 
at Jtifien t)ar af pure ©ulb^* 

2)et Spitap^ium/ fom baabe ^ontan og SBonii/ ber fbi» 
rejlen tt!e bef(rtt>er Xi^ttn, berette at ^at)e {iaæt paa ben 158% 
tpber faalebeé: 

lam coelo tutusy summo cum rege Canutus, 

Martyr -in aurata Res atque reconditur arca, 

^) )Det fpneS fom om |)ontan ^er jabec stiften flnbeé i Stidttå 
iSboc« SSorm figer, at bet oar oeb 9lebbr9betfe af ttdaptl, og2it> 
(berobf at bette Q^apel bat oeb J^trfené fobUge &\Ui ber fanbteé be» 
gang enbnu 6por paa JStrtemuren af bette Qapti, i^ilU enbnu hn 

m 

iDag ibag ere fpntige« IBt foretrotRe SBorm og SBircberob, forbi bc 
funbe iHbe bebre fflteffeeb enb |)ontan. — «) S. R. D, 3 Zcm* p. 385.- 
'•) 3btb^ p. 3614 — *) 6tt(imé gorbebringer t ben banjTe # 
ftorie p. 150^ 9^fll^<ln;gMøe^ Øm ^tib ben ^efliøeé 9iriiqiiier. 209 

Æ^i pro juåtMæ faeiis accisus inique, 
Ut Christum vita, »ic morte fatetur in ipsa^ 
Traditus a proprio åicut Jfeua ipse tninisfro, 
ISt petiena polutn telorum pertulit ictumy 
låoncea nec ne latus ut Chriati perforat ejué, 
Sju9 ut anto kaeram sanguia aacer efluit aram 
Spiritibusque aaeris moriens sociatur in aatria. 
htXU tt, (KM cnMte ubetpbrlige Vfbigrtfer nwc, brt famme 
T^m bft , bet f ftet bet 6fb|}e 4)a(mbifrtft af 2@rnotb btet) \CLt |Kia 
4>tl£mfi(tttet ijtOl, imebrnS be anbre UbgaDrt af 3@(tiot^, 09 
*^t>tiiig betl/ SBorm benpttebe^y ubdabe ben næfifTbfle ixxAu 
't be fpttett jtoempet^ 9tat)ne paa ben i jti|len 1582 fiinbne 
fto()6ettat)(e iefe ftemme meb htm, fom 3g(notb opgh)er i bet 
^9be 6aptte( ^ bet)tfev (un / at 2at>(en ^at Dæret maabeltgt (ceft 
^^82; men tittige, ot ben ^at tjæret ræfl ^f 6n/ bet ttfe 
*feiibte 3einot^. 

St( man befnagtet bencegte^ at ben 15d2 funbne Jtifte ec 

^^%i fKRime^ fom ben, ^bod Jtongend 93een n(b(agbe6 t)eb ^an6 

Qcmenifation , brmoa man antage , at ben rette Atfle et for« 

T^>imbm og at en anben eftergjort 'a(6e(e6 (ignenbe er ^énfat i 

^«né@teb; tbt ben^ man fanbt 1582/ ubgao fig jo for ben 

^^Wr* S)ette er (^ft utroligt/ \cl ncefien umufigt: til ^oilfe 

%iber DfCbe man t)e[ b^nføre en faaban £)mb9tntng? 2)og t)e( 

^^ til be cat^olfCe ? Z)a l^aobe SRunfene t 6t. Anubé 5t(o{ler 

<^<ttt(enbart a( for ftor 3ntere«fe af at oaage ot)er bereé ftørjle 

'^t/ ia ben oigtigfte ØrunbDoIb fbr bere6 ÆfoflerO S^o^ H 

' ^fceCfe/ tt( at en faaban Sorbptntng fan tænfeS. Set fan tf fe 

^(f jleet ueb ben enefie Seidgbeb/ man b^rt^eb maaflee funbe 

. ^^fe i^aa, nemlfg ba SBenebiftinecne t 6()cifltan ben SørfleO 

%ib bCeM forbreone fra Xtofleret og regulære (S^or^errer inbfatte 

^) SBorm anmorfer ubtr^ffeltg / at 2SInot^ if!e b^r benne 8tnie« 
^Qii faR beraf {lutte/ baabe at SQBorm iffe \j<kt fjenbt'^&aanbffriftet 
^^ bet nebetlanbffe Jtlofler ©offl/ bet eftet Sangebef« ©om et bet 
^•b^U^ og at benne 8ime »jirfelig ]S)at flaaet ^<x(x itijlen. 
^l^iff Si^^ffrift for Olbe^nbia^eb / 2 B. 1^ 210 ^alitbatti^uOer. Om £mib ben ^M%ti 9ieli<|tiier. 

t bcri^ Buh, eder ha M\t aiUt maotte t>igjr foc ffint unbtr 
Xong ^anfed Sledjfring. ^rc funne Dt meb 6t!(l?r()(b ontage 
Xau<(^eb<n foc et fdt\>M paa, at Singeti t!!e ec f(e(t; t^t ^M 
mtUtm partierne t>ac faa fioct, at be upaatt>tt>(r(tg. ogfoa i bettr 
3!i(fct(be/ fom meb 4)en(pii tiC. bered et>rige ](bfcerb ^at)be (t 
tmagent S>it meb- ^inonbeu/ og ba iDom(^errerne atter moatfe 
t>ige, nøbted be tit at tt(bagegit)e aQe £(o|ieretd XUnobter; tfioti 
UM (an mon ba troe, at SRunfene ffuipi (M^oe tabet f?g fere 
bag Spfet meb ^enfpn tiC bet Digtigfle Stpffe ? <$)at>be be niæcfit 
ttroab, ba ^aDbe be upaatt>it)(eltg fat ^tmmet og 3orb i Se» 
Mgetfe, og ber maatte ba ftffert Mre fommen nogen efterretning 
berom tiC Dore Xtber. SRunfene i bette £(o|ler blet>e iffe foo 
bregne Deb deformationen , og ben ftbfle $rior 6(^riPen ^oiMlfm, 
ber Dar en retfCaffen og agtet SRanb, refignerebe far^ 1572; 
men SRunfe og $rior f)Q\>t ftffert ogfaa efter Steformationni/ 
af en meget naturlig ^^ietet t>aaget ot)er be 9te(iquier, ber fiM 
(flenge ^o»ht txeret ®jen(lanb for bere6 Silbebelfe^ og ^eri ^w 
be upaatmDlelig funbet 9legjertngen$ SD7cb(K>(b^ t()i Dor Xnnb 
iHe længer «i^e(gen, faa ^at>be ^an bog Dceret £onge« iDMo 
^ot)ebet er en Sot^ptning enbnu minbre tcen(e(ig efter 9ieftf> 
mationen, enb for ben. iDette funbe !un txere fFeet Mb c( 
®rat>ranj men ^t)or(ebed fan man troe, at ®ierning6manbm 
ffulbe ^abe eftergjort en faaban Xifie ? og af ^t>ab ®runb f(u(be 
^an ()abe gjort bet. Aiflen flob tnbmuret i JtapeUeté VtterM 
enten Dilbe attfaa 3nbbrubet Iffe Mibe bemcerfet, eOer, berfon 
bet ffeete , \>Hht en Sorbptning bcere albeled unpttig ; t^i en to 
berføgelfe maatte jo {Irap \>x\t, at bet t>ar en eftergjort Jtijb. 

^) SBirc^erob ffger t ben ooenfor anførte 9lota (oi 8angebe( Sone 
S. p. 389 8ac€llum enim iUud, in quo illa area erat, quæ cup- 
»ulam hane -^ eondebati, destruehatur (neml. 1582), bette ftemnet 
ogfaa meb SSormdJDrb : arcula inventa eat Othmiæ annoBåDhWW 
22 Januar, eum^ — saeellum, in quo positus erat (se. Kanutui) 
immutaretun faatebed funbe SBorm iffe tale, berfom stiften (aobe 
ftaaet i^a "KlUxet for TCM jøine. ^inbant^Man. Om ^iiub ben ^tUiité dielcquien . 211 

Tit 9Iogen , ber \)av berettiget berttf / flu(be ^a\)t labet ben 
borttage, er a(be(ed utroeltgt; tbi f)X>oxfot f(u(be man bå efter 
^Reformationen ^a\>t benfat en anben Xx^z, ber ganf^e Dar inb« 
rettet paa at fere ^ublicitm bag £pfet? iDette maatu be^uben 
bat>e wret 5(anté(eren 9tie(6 Xaa^ bef jenbt. 

Stgefaa t>i|i f^neé bet, at hm Xifle, fom fBtrtberob fanbt 
1696, og fom nu atter er femmen for Sagen, er ben famme 
fom ben fra 1582. 3(t $ontan fatber benne tumba cuprea 
auro obducta , tan iffe bringe o< i Z^M ; tbi ba ^ontan f!ret) 
bftte et b^It^t 3(arbunbrebe efter at Jtiften t>ar inbmuret , og bet, 
fom bet fpne«; efter ufulbficenbige (efterretninger, faa tan man 
itte T^aa^aat, at Orbene fun bør forflaaed om en Jtifle af ma6f!Dt 
jtobber; be funne tDertimob paéf; meget gobt tit ben Sroefifle, 
9xté}txcb f<ftibt, ba ben ot>era(t f)at f)a^t et IBeflag af tpnbt 
Wtital , ber af abf^iøige af be enbnu bet)arebe £etyninger at {lutte 
»jrtetig b^r Doeret forg^tbt Jtobber* ^^ontAnd anbre jDrb (lemme 
'ganffe meb kf^ah ber enbnu Dar frelfl af 5(i|len 1696 og 1833 ; 
tbi t)e( ere be JapiUi pretioai\" ^an omtaler, nu borte, men 
at be engang bAt>e Doeret ber, Dife be Set>ninger og ®por af 
3nbfatntngerne , fom enbnu ere ganffe fjenbetige« ®aa(ebe6fom 
jtiflen fra 1696 og 1833 ^ax feet ub , ba ben enbnu ^r 
ufhbt meb aViz ffne Sigurer , 9^(aber , 93uerne , f unbe bet gierne 
.ffgeé om ben, at ben t)ar .^pretioais omamentia affabre 
elaborata." 

2)et alminbetige Sagn maa i bettf Sitfcelbe anfeed fof en 
fiffer Seiteber* Tit ene Sagnet lebte Jtirfetxergrn t)eb SRurend 
Xabning 1833, funne \>l beftemt forfTffre; Sitd^erob (?ger^ at 
bet fun af et a(minbe(igt S!agn \>ax bef jenbt , b^or Æong ^nubé 
jtifte , ber bengang iffe fan f)a\>i Dccret forflaaet om anbet , enb 

■ 

')'«&0é Sqngebef L. R. D. 3 Some p. 386 inciderunt operarii 
in loeum illum muri orientalis post altare summutn , ubi nou 
nisi ex relationibus antiquis fama erat. S, Canuti reliquias in- 
sertaå yuisse. - ^ 

14* 212 VoluDatt; dutter. Om Ænub den J^ttti^i dieicqttier. 

om ben fra 1582/ tKir intxnuret; paa bette @(eb lob ^ Xir> 
femuren aabne / og fanbt ha fine iti^er. ^ac Sagnet efter 1S6 
2(ard Soi^t^^ nu lebet ret, ^t>or(ebeé fEuIbe bet ba t>ar< fomnet 
poa SSilbfpor imeaem 15S2 og 1696. et Sib^nim af fnap te 
SRenneffe 8 }(tbere ? t^i l^ec fommer naturttgmtd tffe Ojenrnm^ 
fnttd^Xlberen, men (inMM 2et>ettb t Setragtntng: en Ht^ 
fjerbltnbétpDeaarig 3nb)>aaner i Sbenfe be(^9T>ec blot at (aM lø 
en (igefaa gammel S^bec , faa fan Cfagnet Mre f ommen i t» 
Slægter fra 1582 tnbtil 1696, og fan ba neppe fyxot friirt 
betpbetigt { at angt)>e bet Cteb i £irfen, t^wt Aifien bUo uib> 
muret 1582. SStlbe man aUtget>eC anfee en S't^tagelfe for mulige 
ba maatte man ogfaa antage , at £)bcnfe 3nbt>aaner< t betfoctt 
Xtbérum af 114 Hat bAt)be ganfCe glemt, ^t>or Jttflen Dar bUtxs 
' af, ftben ben ftbfl bleo funben , at bet fom t)eb et @lagé tom 
menft>cergelfe Dar blevet til et alminbeligt @agn , at ben |lob pM 
bet @ttb, ()t>or SBtrc^erob føgte ben, og enbelig^ at bet fvXtt 
ttctffe ftg faa mbunberligt , al ber i^aa bet @teb / fom @agart 
{lumpebe til at betegne, {lobe to £ifier/.^t>ororo intet SRennrfb 
Dtbfle ringefie SSefleeb, og fom t)are faolebed befhfhe, tit becifft 
engang opfom.SmDl ^od ben loerbe S3irc^erob om, at ben ew 
jo t>ar ®t. J(nubé. Sn faaban Sorubfoetning i»ilbe bog nrre i 
(»piefie @rab ufanbfpnlig. 

2)idfe kombinationer gjøre bet noeflcn t>rfl, at ben 1696 
og altfaa ogfaa hm nu funbne jtifle er Jtong Jtnub^ retteø 
gen^riin, og bette beflyrfe^ enb mere t>eb en umtbbelbar &m 
menltgning af bene nut)cerenbe Silflanb meb bet^ fain(i% 
€fribenter berette om J(ongen6 Ganontfotion. 

a»an fammenligne engong ben SoteJllUittg om iti|lm, 38^ 
not^«, openfor anførte Stb give, meb Im Seffcipelfe, \>\im 
mebbeelt, og man \>\i f"/ ^)Wt gobt HU ^kemmet, tiaat nwa* 
Dil gjøre SJolb paa 2®lnott)« SDrb; i<x nj\ ^toe tnbij, at en \^ 
boméfri gortolfning ^ T«l^ ttafl)æn^\^ ^\ tTit)\)(t 5Jijtihtft o« w 
«i|le, iffe fan fi«^« ^^^^^ ** ^♦^cxx, ^x(^ «^\ ^^^?xi?tvfttt ^ 
prpbet meb 'Sirater af puU gj? «uv ^^ ^^^ ^^«t et««*' ifafmns'!BiAlitT. Om *nnD ben ^eflifl?« JReliqnfen 213 

^f iffrt egr^a l^ar toem SUfælbet mrb brt, t)i ^at>e for JEDme« 

^emfffl er bet oofifnbart, at bftte iffc fan txcre nogen af min« 

^It^ (iigftfie. @t ?iig af ben ®terre(fe, fom SSenene ubt)ife, 

F€^»f iffe ^at>e tigget i ben noget ot)er 2 VUn (ange Xifle; btffec 

iWe funbe 5((fleberne , ber finbté i ben / ^atoe ^o(bt f7g faa[ebe€, 

be iNtre nu fra ^tmb SEib , man Di( , berfom et Stig ^at)be opløft 

ffs iblanbt bem; ba maatte Sorraabneffen ogfaa f}ar>t angrebet 

bem. £)et er altfaa iffnn ben Tffbobe« Been, ber ere neblagte 

i bftine jtifte, ^i»i(!e fo(ge(ig maae terre optagne af t)an$ førfie 

9tc»i be funne ba'tffe Dære anbre, enb Qt Jtnub«; tbet minbffe 

^»b« H Sntet om en ,,Elevatw" eller .^Tranalatio" af nogen 

ocn^m Xfbøb ^ f)Vorom Salen {)er fan t)are. 2ftt tet ubDorteé og 

tubtwrteé Deb X'ifttn tHfer ogfaa, at ben iffe fan t^ære en Siig« 

^iffe, nTen maa antage< for et ^eCgenfCriin; t^t ben ^v øiem 

f9n(igt tirret faa glimrenbe, at ben fun fan ^at)e txeret befiemt 

^if ttt ubfttfleø for HUt^ JDine« Sn Aunflbiflorifer fan ene be« 

^me ben Øtiil, (^twri Xrbeibet paa itifleh er forfoerbigety og 

''Ht>i(fen ^fdobe i Jtunflen« J^iftorie bet bør ^enføreé; imib* 

^^tb tidabf t)i eé et ^ar SSemoerfninger , ber ^at)e paatrcengt 

h beb £)t)ert»eielfen af be famtibige @fribenterd Beretninger« 

^^jfee t)t( 9}ogen tmt>(e paa^ at en faaban Xifle, fom benne 

*•<! ()at>e twtret efter be getmjnger og Spor af bereé. tibligere 

^(Iftanb, ber enbnu ftnbeé paa ben, funbe forfcerbige« i £)an« 

"'^^tl I Begpnbetfen af bet 12te Xuf)unbrebe, etter at be Ælotber, 

(^^ finbe6 i ben/ funne ^enføreé ti( faa ()øi en 7((ber. fertil 

fwitc \\, at bet er ^øifl fanbfpn(igt, ja nceflen t>ifi, at ab^ittigt 

^f ^rpbeCferne paa 6t. ffnub6 jtifle Dåre italienfl etter fnarere 

S^^fl Xrbeibe« X>tKU, fom man atterebe maatte formobe afben 

^i«»bte floerfe ©amfoetfel i ^iin Sib imettem be norbiffe Canbe 

^ Aunfterne^ baDoerenbe ^iem, (Sonflantinopel ^ blider enbnu *3 3 faa Salb oar @t, Jtnubd itirfe iffe ben enefte i iDanmarf, 
^ * SJlibbelatbercn b«»be 9)t9belfet af geaff 2(rbeibe h om SRoeéfitbc 
^'''tufe oibf »i bet meb ©eflemtbebj tc^K »iffop @t)enb, bet reiffe 214 ^alub<in^9){u(ler. Dm ^nitb betv^eai^eé 9\elti(uter. 

mere fanbrpnngt/ naax man httotnUx, at i bet minbfle en Sed 
af be Aoftbar^eber / ^t)ormeb @frinet hU\> prpbet^ t>are fenbte 
^ettit af J(ong £nub6, 6n(e Qbtla eUec 2(be(a^ fom efter bon« 
iDab Dar b(et>en gift meb <!^ertug Steger af Vpulien og Galoi 
brien; {a bet beretteé enbog^ at J(i(len blet> gjort af bidfe $q^ 
belfer ^ ^t)i(fet Drt i!!e fan for(laae6 anberlebeé, enb at man inb« 
rettebe 2rcet>cer!et faalebeé^ at bet paéfebe tit be ot>erfenbte jDc» 
namenter. Xil biéfe troe ^i ha, at be gu(e og btaae Ottnt og 
br mange mennefletige %i^mn bør ()enregneé; beouenfor angivne 
Sor^olb t)eb biéfe fpneé ogfaa at røbe en bannet Aunftner. Cm 
3ta(ien eder ®ræ!en[anb ere biéfe jDrnamenteré ^iem, fan ene 
jtunflbiflorien afgjøre; men neppe fan bet Gitfetøt, fom fo 
ogfaa oar iblanbt Steliquierne^ ^rpbetfer^ t>cere fommet anbetfleb^ 
fra enb fra ®rcefen(anb. SRan erinbre, at bet førfte @iIfefabrtK 
ubenfor bette Sanb Mer) anlagt 1130 i Palermo af græfCe Xr^ 
bf ibere , fem Jtong Koger ^at>be ført bertit fra 2(tf)en / dorint^ 
og anbre groelle ®toEter^ ; berncefl betænfe man be neapolitanff^ 

i 6(utntngen af Otuf »fungere Stegienng, altfaa fort f^r jtnnb^ 
Øfrintoggelfe, fenbte fra Øonjlantinopel 9te(iquier og forffjeUige Dr^ 
nameiiter biem tt( (tn J(trfe. &a%o l'ite S3og. 

') ^Inotb (Sap. XXXIV &^ R. D. 3 S, p. 385. Ethcla eju^ 
(^Kanuti) hactenus — eonjunx nobiliaaima, jam ultra haUæter-' 
minos Rogerii Appulcnaium Ducis illasirUsimi ihalami comes tj^ 
feeta — quem præaentia non poterat, munerihus transmissia ic— 
eeniibua honoraret. Unde ex collatia et conaervatis, Jlegia {Ericip 
imperio et rever endt ejuadcm aedia (ae. OthinicB^ pontifteia Hutt^ 
baldi conailio aimul et adminiculo : 

oaaihus arca øaeria etc, ; nu føtger bet ooenfor anførte fSni" 
eaaUUi OQ'Hiat. Mart. S. Kanut i ibid. p. 225« Regina^ Etkelif' 
— audiena aanciitatem et canonizacionem prioria mariti, miai^ 
magna pro omacione rcliquiarum ejua. Unde ex conailio Erie^ 
Egot -et Epiacopi Hubaldi facta eat archa pro oaaibua ejua, — *^ 
diigttgnof feuUe be {tctUanffe 2(raber aUerebe ftben bet 9be Tiax^w^ 
btfbe bat>e forarbeibet ©ilfen; men fra bem fan bet ©ilfetii, bnr 
»ar i et. ^nub« 5tijle, iffe oære fommet j tbi boorlebe« bet enbe^ 
forboCber ffg meb benne ©ag , maa benne Snbufhie t>«re gaaet txi^ ^ntmtif^Mtv. Cm 5(niil). ben J^ttti^ti didiquier* 215 

^tavmanneti. Oppige Gamfotrffl mrb Sræfenronb* 6r t>or Xifte 

DirF«(ig ®t« Snubé ^rlgmffiiin/ bafunbe ber maafltt mbog.txtre 

ti €rtffr(tgt StpPfe imrffem ^rpb^Ifrme, nemlig bet ODenfor om« 

tftf t€ Zrppf. Dette t^ifer nemlig i l^wt of fine 2(fbelingec gigurec 

af £me; bi6fe fpne« at txfre tppifle SorefiiKinger^ ifPe t>i(faar(igt 

MCfite jDrnamenter; bertirere be forfEjrOige iBtOeber for een<for» 

Ktide, be ligne gan^e ben romerffe JSDrn^ raa(ebe6 fom man feer 

ben poa be aCmtnbelige VfbiCbninger^ ; men ttfe ben, be occiben« 

tatffe romerfh Aeifere i SDtibbelalberen brugte; t^i be ete enfelte 

^9 f^ ingen itrone efler ®(orie om {)ot)ebet« fRaar man nn 

^etonfer ben nøie Sorbinbelfe tmeOem ben Slægt, Xbete Mb 

®tflfrmaal tnir f ommen inb 1/ og Jteifer{I(egten t Gonflantts 

*^®W*, ^t)or let felD ueb fRormannerneé 5trige meb ®ræfeme 

^^ffrr af ben feiferlige ®arberobe funne racere fomne t t)int^ 

SSe(ba, og enbeftg, at be græffe jteifere anbragte 3E6rnen overalt 

P«a bere« JMoeber, €5fo, ^ejiebæffener, SJelte o. f D.S fa« « 

^'t maafhe iCfe enbba faa meget ufanbfpntigt, at bette Seppe 

^d<^ng bat tilført ^offet i (SonjlantinopeL Z)og er alt bette 

^utt Sormobning ; ber ubforbrebc« ard)æoIogifIe og ^eralbifCe jtunb« 

ffaber for at f7ge noget paalibeligt ^erom* !D?en i^Dor om alting ' 

^ # forrf ommer bet o6 t)ift , at ber paa og i &t. jtnubé J^elgens 

9t\xn fyix t)(eret tta(ie*n{f og gr«f{ 3(rbeibe, og at be faa (ev« 

'^^nger^ ber ere tilbage af be £)rnamenter , ben nu funbne jttfle 

^^<^ti^ f)at l)a\>t, ibet minbjle itte mobfTge bette. 

9!tunht paø, @tcttien Uenge før jtnubd (Sanontfation , ftben JCong fltoger 

*^tt Deb g^æffe 2Crbeibere funbe bringe ben i (Sang igjen. . 

*J ©ingerne ere ubSrcbte, ,i«e ubftrafte, ibet ©tagfierene ba»e en 

^'tticqi ©tittinq. — «) Øiobert ©uifcarbé ©atter .Retene , altfaa .&ertug 

^•det« ©øfter, oar gift meb iteifer SWicbael 5)uca«*« ©øn ©onftantin. — 

^^ ^et er befjenbt, at Wobert ©uifcarb gjorbe et meget rigt »ptte 

^'^ iDurajjo^ bwr 2(le]ciu« OFomnenu« felo meb SKøie rebbebe 8ioet* 

^•'^eong er fifJert ogfaa en iDeel af ben Ceiferlige »agage fatbet i 

^^tnannerne* «&cenber. — *) Codinus de offieitB de officialihu% 
eeeleaiæ et aulæ CoMtantmopolitanæ. ^aa flere ©teber« 216 ^aluians^iiUjtu Om Stmb ben ^tUi^ti SUlufua. 

Snbnu er bet (t Gpørg^moal, fom i(fe (an fortigooff, 
mmlig: ()t)or(rM bet for(^o(brc ftg mrb ben 2(fbilbnittg af St 
JInube jtifle , bf r finbeé tbUnbt be af 9t9rup fein SiOfltg til 
t^ané og 3(bt(bgaarbé antiquari^e fRtift i 2(ar(^nu6 Cttft mrb; 
bf rite SRonumentet fra Cbenfe/ og ffl>exaf ogfoa ti (Ib^enpbr 
opbet)are« t bet Jtg(. Sff ufoeum ? if)i flai benne Segning Mece n 
t)trfeltg 7(fbttbning, faa b^t>e .baabe Sirc^etob 1696 og M n 
faret m(b/ og faa maa Rimten r>\bt, (^t)ab bet er for en tift, 
ber nu er (ommen for Spfet; t^t om man enb wt ftaHH no^fu 
meget i^a en maobelig Jtunfineré Stegning, t)ifer ben flpgtigfb 
Gammenligntng / at ben umuligt (an forefKfle Mr ittØe« 3Rn 
abffiUige £)m|{cenbigbebrr bringe oé til at ^olbc ben for et $^ 
ta(ie|i9!(e, fabriferet efter TSinott^ SBefhioetfe of &U JtsmW 
^elgrnffriin. 93i (unne i!!e inblabe 06 poa at unberfoge, m 
ben Jtiile/ Xegningm Difer, eder ben i bet %ou%a(unht Ufum 
ftNirer bebØ tit bet ettet)te eder tøMt 7(ar(^unbrebe6 @mag; wa 
ti gjøre opmttr(fom poa, at be enefie. dj^araften^iffe SotefiU 
(inger paa Segningen ere Snfcriptionen og 2Sbe(fi«nene/ ja brt 
feer enbog ub fom om all \>at anlagt paa at faoe bi^fe to 9Xo* 
menter anbragte ret ioiefalbenbe; men biéfe ere netop bet SnrffCr 
Aunftneren (unbe meb Sié(;eb Dibe af 3S(notb at txere anbragt 
piia 6t Jtnub6 Jtifle ; Jtronen og be anbre pirater ere obiM^ 
faabanne^ fom f)an gan|!e naturligt maatte falbe i^aa at anbrin^^ 
paa et Fottgeftst S^ei^tnflv'm , naar ^an t)ar i So^Iegenbeb m^ 
a% faae Sorftben ubfplbt. ^ertit (ommer , ai 3nbpriften er Vn 
famme/ fom ben, ber ftnbré i be celbre Ubgaoer af 2Slno((^ 
men iffe ben fom t>ir(f (tg flob "^aa jtijten / ibet \|^x mangler bft* 
notflf?b|le 8inie/ fom ben bebfie Gobe); af 2S(notb ^ar, og fcoi 
t)i i a\ Salb meb S?ié^cb Dibe at b^De |laart i^aa ben l^S^ 
funbne Aifle« SSar a\i\aa brnne ben rette, faa er Segningen ncrgtr '• 

*) 3). %i\. 3 aom. p. 444 pger, at 1582 bleo "Jtiflen« W«' 
Ugning toget" iDenne (gfterretnirij^, fom-b»er(en SSorm, fontaiw* 
eUrr 93ir(^»rob bar, Dilbe fun fortjene Sittro, berfoin bene Jtilte vo^ 
angiven; men ba bette tf fe er ^Stlfftlbet/ og ba bette 6teb, \m ^ SIolBtaiiifnaaer. Dm Jtnub ben {)eaiøe< dicliquier. 217 

^isbrrc mon Mubm, at S^nip ^r (tn Srøning^ fra bm aai* 

^o^gfb 8i^p 3ra< fBir(b(rob$ ØamUng af obrnfriflr Wom* 

n^ntn, bm((t benrn« Brebcc Sacob Øircberob, bcr bebe 1687/ 

f^t» iat»bt aftegnet og fhiffit^ foa blit>tc bet b^ifl Fanbfpnltgt/ 

tt (pitap^iet {oa Segningcn ec opfhreiirt if(f efter jDrigtnaUSn« 

r^iytkmett, men efter en Ubgat^e af 3S(nocb/ fem er celbrf^ 

^^ 1687 , altfaa efter env l^Wit ben noi|iftbfle Stnte mangler. 

Z>c<ubm fienbte'bm treble iBrober/ 2b<>niaé SSircberob, benne 

^^ling; bAObe b^n altfaa anfeet Xegningcn for en t>irfflig Vf« 

^i'bning af bet rette gfriin/ eQrr f^a^t f^an cnbog blot ifh 

^i^ff meb SSeflemtbeb, at ben ei tKir M, faa maatte nøboenbig 

^^W UonereeniØcmmelfr meb bet Gfriin/ ban fanbt 1696, i»g 

f^ni ^n u^en SSetenfning antog for bet rettr, b^^^ ^^^t b^ni 

^'^falbenbe. aRaafCee gioer SBeretningrn om be i 9iom i bet 

^7bf Tfarbunbrebe forfarbtgebe Xobberflif oorr 6t. Jtnubé 9Sar» 

^rbøb og 9{eliquier nogrt 8pd i benne @ag. Sn banfi SRanb, 

^^{lian 9)apngf , fom bengang oar goaet ot)er til Qatbolici^men 

^ opbofbt ftg i atom. oprettebe et Sapet ti( &t. XnuM Hu 

^8 lob forfotrbtge to Jtobberfltf ot)er bon« 2)ob. 2>i<fe fjenbte 

^ti:cberob, ber. f?ger ganffe beftemt, at be ture forfærbigebe efter 

^biotbé eef(n\>e[fe3« @aa(ebed ligger ba ben Sotmobning 

^t^ nott, at Sateh Bircberob b^r forfcerbiget ftn Xegning, fom 

^^ io ttte funbe fammenligne meb Xiftenfelt), efter et af biéfe 

*obbere*. 

*^«^ iD* 3ftl. bar om ©t.. Jtnub« 5Cifle, er fulbt af beoliStige SOtl«* 
^^*1l«aelfer og Udgtlgbebet , maa man anfee benne gortæHing fer als 
^U« upttallbelig. 

*i iDet dxtmplat, ber |inbeé i ^ufcut, er meget pngre, ftttKet 

^f *&aaé* — *) Sb. IBtrcberobé Distert. de deperd. antip>. JDdni« 

**^* ifitbliotbef IV. p. 414. — •) 3 9«ote 263. til ban« ttbgaoe af 

^'^otb »ejlpb. Mon, Cimbr. Som. 4 p. 1436, — *) 6lulbe ber 

^^. Iblanbt SBiffop 3enj S3tr(berobé (aanbffreone 2(nmaEtfntnger tit 

^•''^ monutnenta Othiniensia , bet efter S'lprup gjerameé paa bet 

^^* »ibUotbef i ben Zf^otftt SRanufcriptfamling 9^0. 1426, finbe« 

^^t Mnf om/ boab ban anfeer benne Segntng for? 
2118 ^lubatt ; 9)?&aer. OmftnUb ben ^eOiøe^ OieiiquUr 

@c bet ^aaUM t)i|t, at 5Ci|len n €t. JtnubØ mrfelige S^t\ 
gmffciin^ faa fan bet betler iffe httm\>M, at be i ben fitnbi 
IBeen ere benne Xonge6. 3 be catbo(ffe Stber t^are Sieliquirti 
Af a(t for {loc SBigttgb'b ti( at en jDmbptning meb anbre 
tcenfeé . SSet Dac OtedqutetpDerte bengang iffe ualminbeligt; m «^n 
berneb , ellec t>eb ®at)e af @t« Jtnub6 SRunfe ttt anbre 5ttofl^ re 
eller Jttrf er / funne f un enf e(te @tpf f er Dcere bortf onine : (Snb -vtu 
minbre fan en Sorbptntng bat)e funbet Gteb efter Stefomtatton^ si ; 
tbt iffe at tale om^ at be famme @rttnbe^ ber bet)ife 5tift^ii€ 
Sbentitet/ ogfaa bemfe SBenene« , faa er bet aabenbart^ at om 
man bengang f)av f)a\>t nogen Sntere^f^ for bH\t, ha f)at t>et 
futi Dåret forfaaDtbt be t>are en Aongeé, iffe forbi be bAt>be til* 
børt en J^elgen ; man fan ait\aa f nn bat>e t>orret betænf t ipact at 
bet>are htm, men iffe f^a\>t fat nogen ^^rité paa at eie b«m. 
JJ)ertit fommer ben moerfelige jDmfloenbigbeb/ at ber i ben vie 
Jtifle ftnbe^ tre S^agmenter af fbrbrænbte $Been; tbi bi6ft fundne 
iffe bibrøre uben fra ben 3(b , bt>ormeb jtong jtnubd fBeen bCeve 
prøt^ebe t)eb bereé førfte £)ptage(fe og ^enffptnlng til &t. XnvtW 
5tirfe: De t)ife tiOige^ at benne 3(bprøt)e iffe ganffe bar f)C^^ 
bet Ubfatb^ be famtibige 6fribenter. berette. S3i(be man trv^ 
wnbe, at netop bi«fe Øpor af 3tbprøt)en \>ottU SRiétanfe, fbrti 
man maa antage, at be ®ei{l(ige ))t(be batye bortffaffet faa fartid^ 
SSibner tmob $røt>end $aa(ibe(ig(^eb , faa foare \>\ bettiC / ^^ 
®iift(igbeben upaatt)it)U(ig iffe minbre enb Soif^t f^at anf^ 
Jtnub for t)irfe(ig ^tl^m, og attfaa troet ipaa Steliquieme« S^^^ 
ligbeb, at ben attfaa meb &mb9gge(ig()eb t)i( b^^^ bet>are]t enb^^ 
nof faa litte Deel af en faaban ©fat. Set SBebragerie^ f^** 
jo nøbt)enbig maa babe funbet @tcb r^eb benne StbprøM, taot>* 
bet>ifer iffe bette; tbi ben, ber t)ilbe paaflaae, at en pia fr^^' 
nøboenbig røbebe , at ben , fom benpttebe ffg af et faabant SRibb*^ 
for at o»erbet)ife Jolfet om en etter anben ©cetning, Iffe f*^ 
tHir ot)erbeDii|i om bend ©anbbeb, b^n maatte ogfaa poaØ^^^' 
at ben cat^olfte ©eifliigbeb i 3J{ibbe(alberen / ber jo t>eb utatf ^^^ 
Eeiligbeber tilttob f!g faabanne fromme S3ebragerier , feto iMe. ^^ WnbWf^&Utr. £>m ^nub ^en {)eflC8e« gieliqtiter. 219 

tntt, (t)ab bt iQKU , ^i bf alcfha if fe 6at>r beelt berr« Sibéalbrr« 

2rn|belfn^ eøet mcb anbre £)rb, ot be ba))be funbet bet ISx^xt 

mebr^'é g)unrt / I^Dorfra be^ f((t> uben for {Betxrgcircn^ funbe flpre 

^mm. sDtm bette t)il ingen meb S)}tbbe(a(beren og ben6 2!æn< 

^nnaabf beCtcnbt SRanb (Kia^aae. £)g nat^nlig t>fb 3(b)>ra))en 

^ bet inblpfenbe^ at IB€t»tb{l(^(n om Sebrageriet iHe nebt>enbig 

fonibfiettet aSontro; t^i 3(bpr9Mn/^m et(|t>rft jDrbal^ beron 

P<^ &Dfcbftnt6ntttgeti om SorO^nt (« umibbdbare ^nbgttben t alle 

S'tcmiePeUtMt« gor^otb meb StCffbefoettelfe af ^^t aReaem*2(ar« 

r^S^/ Denne goreffiQing . ber er c^araftertfliff for STOibbeCaU 

^en, maa nøbMibtg 9«t|lltg^ben ^at)e beelt meb Soffet, uagtet 

^ tillob ftg Bebragerie oeb 3(nr>enbeircn af 3lbprøt)en; tbi ben 

^oebe poa Siben« ()ele 6tt(tttrtil|{anb / og xaoi^XXt txrre almtn« 

^Itg gicribenbe paa bette Srin af 9}{ennef[eli))et< Ubt>if(ii^g ; men 

^ Seifllige tMire ifte af anbet SSalm/ enb bereS eamtibtge^ 

^ maatte bele be alminbeltge 7(n|fuelfer meb bem. 

^aoe be altfaa enb iffe anfeet ben enftlte 3lbpret)e fom et 

SIttbbel tic at ftnbe Sanblf^eben i bet enfelte Silfoelbe, foa bar>e 

^ bog anfeet benne fSeDiiémaabe fom et ^enf!gtémoréf7gt SRibbel 

^^ at beforfir Solfet i ben iDoerbet)tt6ning , be feh norrebe. gra 

^miie @pn6punft troe mx. at be @elfl(igeé 2(bf(erb tyeb Jtong 

Smib« efriiniceggelfe bør bebømmeé. 2)e ^at>e feli» troet paa 

^< J^eHig^eb/. men funne iffe \i<m anfeet SBebrageriet meb 

S^øt^n for anbet, enb et efter Sibenø SRoral ttUabeligt, t 

H feto uffplbigt SRibbel til at bibringe golfet bereø £)t>erbe> 

•"••»mg* Deraf følger , at be beUer iffe funne b«^« «"^^t 

^ miølpffebe 9røt)e for et aSeDiié imob Jtongen« i^eKig^eb; 

^ fotbreenbte JBeen maatte for bem Doere af ligefaa flor SSig« 

^'dbeb, fom be ube jf abigebe , og be~^at>e upaat))it)letig gjort ffg 

^^^^T>iKigbebé « Øf rupier ot>er at bortffaffe noget af be ^eUtge 

^^inger, ber jo JbeØuben meget let funbe ffjuleø i itijlen. 

(Snbnu tilføte Di, uben bog at Icegge nogen SScegt berpaa, 
^ 9)tinorit;me i 5tiøben(Hit)n i fenere Siber forebifte Jtong Jtnub« 
^^tbeen meb to Zeenber, og beøuben ftre anbre af ^an« Sttns 220 ^nbanxiDNUIfr. Dm Xnab ben J^M%tt 9teltqiikr. 

brri; mm ^{^^ fgeen fa\>iir6 mtop tManbt bnn, ^ fhMi 
boinc Jtiflr. £)gfaa onbcc t>tlt af ^all< 9trlNyatfr iMøf alinbc 
t bf catbolfb Stber fMnne nb af Jti^fn*. 

Dm oabrn jti^ gtMc mfrc Vnlfbiiiii§ tt( ZMM 09 lMttb# 
og m tilfbiac, at m om bm tfft tamc fMfKrni§f iwif, cb^ 
fumfige Sormobiitiigrc. 2>fn moa tMtre iQbmuft 1682 tili§tf^ 
ntb Aeng Jhnib«; fbt SSitcbcrob fonbf bm Mb llabccfigilfi** 
1696; mm i^nhn SBkvm efffr 9onMnt< emtoffr bm/ IMd^ 
ion imAimib iffe mibct o<; tbi ffiorai« 4>mfigC mcb fm gg -^ 
cftBtng om et Jtnnbt jti^ var hm at opfyfr ZiMngBOigr^K 
af SnbfCnftm |Mia Jtobbmaolm , og bet er fim Iriligbfblwii 
ban omtolct SFitapbiet og tilfoirf nogCt crttitk 
angaambc bc mfb jtosgm falbm CtiibémenM Slawir: 
baobe tngm Valfbntng ttt at omtale bmm Jtifk, om 
hnA XilMrrlff ttte . b^t tNmt b^m nbffjrabt. CkuMti fic^ 
bolbfr bet ftg ogfaa meb ^^tAni Seretniiig, bet beOiÉbm er 
bm 9}atttr, at mon tffe fon flutte noget af f^ané 2anOb«b. 

Da Jttften hUn funben 1696, antog Bircbcrob', o§ 
bMi be SiCfMetMtcmbe'^, at bm inbebofbt Semiingeraf af 6C^ 
Kfbona« og &t. £)€r>aflb, tombe ^eCgme, fyoH Bem jtanø 
Annb fort for fm 2>ob b^Dbc labet bringe bntif fra CagrMÉ^y 
mm b^n antog bet ubm at beoifr bet. Songebef * ttnofcr pn ^ 
at bet mfelig fhilbe Mre biéfe {^(geneg Cfttin, f»rbt bit M^ 
er rimeligt, at Jtnub fulbe baM faaet becei b^e @irletter. 

Vt ftmgebef b^ gob Srunb for ftn SEoM, fotefww r^ 
ogfaa 06; tbt bet er aabenbart, ot bet Sfelet, b^rtil le ■* '; eu^mi ^. af Sb. 5 Z. p. 76. — *) iDdmf(be SibU 2. 2 p- 
134 cj 13*3 t gortfgnelfen oser be 9{o(€fi(be SKinonterO 6ainUiig »f 
gleOqmer. — ») 3 9lotfn (21 1) tit »notb 6ap. XXVin p, 1«^ 
i Mon, Chmhr. 4 Som. — *) ©ettf »ife be I Jti(ten og 9tif4f* M*^ 
fKiptrrt. — •) leinotb Gap. XXIX. p. 372 i S. R. D. S So«. ^'' 
«loria MartgrisuiL h. K. Reg^ ibid, p. 324. BUgimm S, IT. lf*S' 
et BåarL ibid. p. 321. — •) 3 »oten [g) til»lB0tb6a^XXVU». 
S*. jR. J9. 3 æom. p. 369. ^alubaui^&Utt. Om Stnnb beu ^taitti Sleliqiiier. 221 

forffunbne S9f(n (M ^9tt, engang maa f^au txeret omtrent 

fuCbflanbigt t Xifbmg noac man tit bet, ber enbnu ec betNiret, 

t<K99er (tkib bec Mb faa lang en Sib< SorCob og be forffjeUtge 

Omflytntngtr nøboenbtg maa t^oece focfounbet. 2)ni jDmflam 

^<d^b, at bec i benne jtifle. finbe« SBeen af to férfjcaige efe> 

tetter^ fpneé M attaU for fBird^ecob« SRening; bog tm man 

titgenCuttbf beraf flutte, at Benene i begge @frtnene ere af tre 

9}V(enb; t^t be i bet anbet ®(ritn^ ber iHe l^ere ^ot)ebmanben 

til , paéfe ftt(b!ommen til Jtong JCnub« iBefn t bet ftrjle Qft'm, 

t Ubfrenb«, eSterreCfe^ fom l£^ire til Denflre o. f. t). 6fu(bf 

^ nu ontageé, at ber i bet anbet ®!rtin fanbteé SBeen af en 

ttfbie Xfbøb^ ba maatte man ogfaa paaflaae, at f^xin^ 8een 

^^ albeleé lignet Jtong Xnubé , og at af bem netop be ere 

f^fDunbni/ fom ftnbeé ib{anbt benneé Kfltquter/ men faabannt 

^^^^Kurcbt, ber famteé M Jtongen. 2)ecte r>ilbt norflen \>ctxt et 

SSibunber , og t>t antage ber for, at be omtaUe Seen eet JtongenI, 

^^Ue Deb be forfljeUige CmflpCninger ere fomne oDer i ben anben 

•Kifie. 2>ette funbe oeb ben eStitttng, Aiflerne (^iDbe t yii\6)tn, 

f^Rieget (ettere fCee, fom begge fanbteé 1696 uben £aag, og 

Slitc^erob feCv ftger/ at beb benne 2ei(tg(^eb fatbt nogle af Bet 

^tu ttb, og b(et>e atter inblagte« $uor (et fan man ba tffe 

^t>t taget frt(/ tfoer ba SBenene t begge Jtifierne (igne ^Deranbrc 

faa mrget og be beéuben bengang iffe fpned at ^at>e Dceret unber« 

^ftebe tn noiagttg anatomifl! Unberføgelfe^ 

Seb Unberfegelfen ben 24 3unt 1833 loerte ogfaa en om* 
^9dse(ig' Sammenligning af f)\)n iKifleé SSeen, at ber itU er eet 
^mU, fom io fan (Mt>e tilført b(ot to @fe(etter. 

Sit man be^uagtet fjolht ftg til fBi;c(^erob« SRening, faa 
niQd m^n forubfottte, at ben Sne af be to ^etgene er ganfk 
^fbtinben/ meben« ^e(e ben 7(nben er b(et)en titbage, (^oilfet 
'''^^»fommer o« temmelig ufanbfptttigti. 

*^ ) Smtblcrtib bor bet iffe fortteé , at ifølge 8egenben om et. eu^ 

^*** poaftob acellilbe iDomflrfe, at eic ben i)eU &U Oéoalb {heati 

*^^4i.Regi9 et Martyriw corpnå apud no9 mtegralitcr Sangeb, S22 ^alubattt^RuUer. £>m Stnub »en J^igit 9M(< 

Z>(tnoefl riinbre man , at becfom bMfc S3wn ttt 
nctDnte ^etgencd« ba maae be t)oere ot»fr.400 Tfoc celbre 
€St. Jtnubé; men be (^aue fnarere etfciffere 99 pngre ttbi 
og enbelig ((^Qtjl bet albeleé itfe rimeligt/ at be f(u(be ihi 
fipttebe fra bm Jticf e / ber tmr tnbt>tec bem / tbet mtnbfie 
bem / (^Dftn iBenene t Jtiflen i at S<^b maatte antageé at 1 
mmltg ®t. TCfbonu« , for at (^foette« t en anbcn Jg^elgené 
t(|i fSiU Xlbant Jtirle {lob (ige inbtU 1642. 

6r bet tf te Øt. Xlbant fUer et. £)«ba(b« SBeen, 
be tfte t)c( (Ktt>e ti((^rt anbre^ enb 5tong Jtnub^ Srob 
nebift; t^i ben Xfbebe tan iffe fra Øegpnbetfen af l^m 
i bette Cfriin, baabe formebelfi bet6 Øtørretfe og forbi 
berne f)at>e (^(bt ffg faa gbbt; (K^né SSeen ()at)e altfaa iki 
tagne af ben forfie Srat), og bette ^ar^ faaoibt man oeel 
bceret 2ilfce(bet , meb 2(nbre enb iBenebtfte ^ ber^ tbet 
efter Xnptlinga Gagaé i ffg feU> rimetige {Beretning ^ U 
tagne og ()ettibe(igt btfatte t)eb famme SetUg^eb fom S9n 
jDa Jtiften er tnbmuret meb ®t« JtnubO/ maa man fbrmi 
1682 ^aoe oib|l/ at ben 2(fbobe paa^een etter anbett 
^obbe flaaet i gorb'inbelfe meb Xongen/ og uben SoiDt (^ai 
bengang feto fagt bet« (Sr ben Senebiftd^ ba er bet iffe 
(^ntigt/ at ben \jat Dceret inbfat I bet famme Gapel 
man 1582 fanbt St. Jtnubd JS>e(genflriin , maa|(ee i fel 
teret, ba bette jo iffe f|e(bent'{leete meb fornemme 9< 
£itg; og ba man m^a \)m funbet ben Deb famme i 
fom JtottgenS. 

Det forefomnter o< ogfaa , at be ot>enfor 6e{(ret>ne Se 
og CSpor af bene jDrnamenter robe famme Smag og 3((b 
ben forfie ftifle. 

Seript 3bie Som. p. Hio) $ men benne SBeretntng, fom KfefortaUe^ 
fleb<, taber meget af ffn Slrooatbigl^eb beroeb, at ogfaa SO^inortterni 
fitbe og grue Airfe t JCjøbenbaon paaflobe at ete Seoninger af @t. 1 
2)dtt.83ibl.Som.2p. 129ogl34« Script. R. D. 3 :^om.p.6J0.9 
') 9>ag. 275 t OlbnorbifTe Sagaer ilte S3« '1^<ktnbamWiU^t. Om Stmxb ben JgxUtøeJ Steliqucer. 223 

Sfb M\t SBetn ftnM tfn moecfenge jDmf{crnbtg(|rb /. ot te 
ere ooectrufne meb en tpnb/ btuun Sforpe^ bet (ftec £oegecne6 
S'^ening bibcercr fra en ubenfra paafat @u{>(lant6. 

SSaaflee taler ogfaa betce for at be ere iBenebifté , og fan 

b(^ fqrflare« af ben meb jtong Jtnub$ Sleliquier foretagne 3Cb« 

pr^t»e. Z>a man io ttøbt>efibtg maa b(^t>e befhéget btéfe mrb en 

^c^Ioe^ bet bffEjflermebe bem tmob 3(bené SUfntnger/ er bet 

t^V« urimeligt/ at man ^ar foretaget famme præparation meb 

SSiroberen^/ ber b(et>e optagne og fipttebe t)jrb famme Seiligbeb/ 

foir at bt«fe< Ubfeenbe t^eb Siben af JlongenS iffe f!ulbe t>ceffe 

^Ofitn SRiétanfe; tbt be (Beifliige f)a\>t (tffert gaaet faa forftgtigt 

fo VU mueCtgt ti(t>oerH \}th benne ®ag , ha %olUt \>ax megrt utiU 

^^iftigt til at antage jtnub for en <t)e[gen. SRen Xongend 83een 

blete ubfatte for ^Iben^ og i bet præparatet nogenlunbe be« 

ffpttebe bem imob'beh^ SBirfningrr, er bet fanbfpnligt)iié felt> 

^«r))eb fortæret* Derimob fan bet Del t^^t boibt ftg paa SSene^ 

^itte, ber jo iffe imre i Siben, og faalebeø l^apt oDerbraget bem 

*^<5 en tpnb gemt«; ber fra ^ibrører maaffee ogfaa biéfe 83een6 

^*^dre og frisere Ubfeenbe. 2)ereé ®tørretfe ^ife, at be b^t^e 

^^'børt en fDtanl^/ ber t>ar omtrent af famme J^øibe og S^Iigbeb 

^^^ Jtongen. 

Smiblerttb maa bet inbrømme« , at 2(lt bette iff un er ^ 
^^l^efe/ ber maa oige, faafnart (Rogen fan anføre rimeligere 
Sotinobninger eller factifte Cmfianbigbeber, ber flribe imob ben; 
^^n ben ftoaer ogfaa fun imob en anben ubet)iifl ^ppotbefe, 
^ nemlig/ at {Benene i benne Aifie ere af et. Vibanu« eller 
^t* jDeoalb. 

21 nm. Sil notere Cptpémng af be i)n ombanblebe ©jenftanbe 
^^bfvieø i iBtnbefé eiutning Kfbilbninger meb bertil bø^enbe gor« 
klaring. 224 95rewe]riing meb .^r^ Stugufte €e^re\>oft 
i dicmn om ©tebénat^ne i 9lor^ 
manbiet 
^elflabet &ac fra $r. Vugufie Se 9>(cm>fi i {Roum mobtayt 
folgenbe @trtt>f(fe. 

^Unbertegnebe , WlthUm af M Jtonge(ige {Rorbifk JDlbfCctft^ 
@e(flab , gttxr ftg ben Sri^eb at l^etiDenbe ftg tU 6el{hbet nub 
følgenbe S^refpørgfel : 

Der ftnbed i Stormanbtet/ og ttte i nogen anben 9^xitØ 
i grantertg/ et Ubet Vntat af €tebénaone, fom enbeé (ma flevr« 
nogle ©tfbénaDne/ fom enbeé paa beuf, og et temmelig 9øt< 
Xntol i^aa tot. 2)e f^rfle finbe« alene oeb Jtpften, bet oidrC 
&a^i !un paa enfelte Steber, beelé Deb é^\>n, beelé M^ 
&ine, bet trebte @(ag6 omtrent paa feloe Oroenbfeme. 3 ^ 
førile ®Cagé er (Snbebog|iat>et r blot eufonifl/ og mon fogb^ 
før^ Honneilue, ftben Ilonncfleu, og faatebe6 ogfoa meb bc 
anbre* iDet anbet @(ag6 ^ar efter^aanben enbt paa StoMU 
ferne boe, bolh, bodium, bou, bod, forenb be fi! ben ntt^ 
Døtrenbe Sorm beuf. 2)et trebie €(ag6 ^ar ingen %ottaiibda^ 
Uibt. Set førfie @Cag« bar t SngUnb bereø ttlfoarenbe i StoMir 
paa flee , bet trebte &a^é i be (ipppige faptfte 9Iaone paa tofla« 

JDer fpørge^ , om (^oer enfett . af biéfe Snbelfcr ^er nbe^ 
Ittffenbe enten tit be fapifle eder tit be norbifCe @preg , eOer ém 
U ere tttfcetfed for begge? meb anbre Otb, om man meb &t^ 
fer^eb beraf fan flutte, at biéfe ©teber ere fai:iffe JtoConiir^ 
cetbre enb 9lermannerne6 Stebfoettetfe i bet lObe 7(ar(^nbre^e^ 
eOer be ere anlagte t)eb fe(t>e Slormannerneé {Rebfættelfe ? 6ai»^ 
^Dab er bi6fe ^nbe(fer6 Stpmotogi og oprinbetige JBetpbmng? 

SBeft)are(ffn af bette @porg6maaI Dit fafie meget {p6 fméB 
fRormanbiet^ Sopograft^" 

JRouen b. 25 Suni 1833. 

»• Ile ptOTOofl. \ 
/ I ?!»• SJfterfett. Dm @teb«nat)ne I Slormanbien 225 

9lat)tte |>aa flenr: Barfleur, Fiquefleur, Harfleur, 
(oEvflear, Yittefleur^ SloDne poa beuf : Belbenf, Crique- 
leuF, 4, Daubeuf, Elbeuf, 3, Marbeof, Pibeaf, Quil- 
ebeuf, Qaittebenf, Limbeuf. 9lat>ne paa tot: Appetot, 
]lri<;ot, Beautot, Pretot, Bennetot, Brametot, Brestot, 
Batot, 2, 6(detot eB. Sidetot, Colletot, Coutretot, Cri- 
petot, 4, Critot, Cristot, Ectot, S, Ecuquetot, EcuU 
tot, Elctot, Epretot, Etaintot, Fonrmetot, Fultot, Gar- 
netot, Gonnetot, Hectot, Hautot, 5, Routot, Hebertot, 
2, Heri tot, Hernetot, Houdetot, Honquetot^ Hoitot, 2, 
Ltnquetot, Lilletot, Lintot, 2, Louvetot, Le Vretot, 
Mdtot, Martot, Nolntot, Pelletot, Plnmetot, Pretot, 3, 
Tnot, Qiiittetot, Yictot, Y?etot, 2, Raffetot, Raim- 
l^Øltot, Robertot, Sassetot, Seimentot, Le Tot^ Totea^ 
Villetot, Vattetot, Vergetot, Vitot. 

2)e oDenfor anførte ^amt paa fleur og beuf fpneé tffe. 
^ ^aD( bereé £)prtnbe(fe af Sjeme ; bet et if(ec tpbeKgt ' Deb bi 
Nle« SSlanbt bem paa beuf funne Criquebeuf og Limbenf 
femme beraf/ faa meget mere, fom be f)a\>t bttt$ ti(ft>arenbe t 
^riq^etot og Lintot iManbt b«m af trebie @(agé. Zf M\t 
f^^ fomme mange 9lat)ne aabenbar af @ierne6 9tat)ne; faa« 
fORi : Hebertot , Heberti tofta , LoQvetot , Lwpi tofta^ 
^iinbertot, Raimhetti tofta^ Robertot, Roherti tofta^ 
"•»«ctot. Saxonis etl. Sasonum tofta y Vattetot, Vedaati 
M^€M,y Y,vetot, Yvonis tofta ^ Gonnetot, Godonis tofta^ 
Vitot ea. Guitot, Guidonis toft^^ Reutot, RoUonU ell. 
^^^oljl ea. Ruolfi, tofta. 

7(bfltatge anbre / ijX\^ Stobnat^n ec mig ubef jenbt , ^ maa 
^Sfoa fomme beraf/.ba be famme ogfaa ftnbed t 9}at)ne paa 
^'*^, f. 6f. : Appetot, Appeville; Epretot, Epreville; 
^^Utetot, Quitteville; Valletot, YalleTille : Criquebeuf, 
^^que?ilie; Martot, Marville^ Maltot, Mal leyille; Sidetot, 
^^d^ville, Nolntot, Noinville.'' 
@aabtbt it $ret)o{l. 

^^^m zm^m for mtumth^^f 2 »♦ 15 t . 226 ?R. SSi. ^eterfen. . Cin ©tebénnDne i SJormanbiet* 

QelifaUi^ SBefiprrlfe ot)erbrog fBefoarelfm af forejtoombe 
tt( Siegifiratoc 91« fØ{* ^tux\m, fom i benm }(n(ebnmg meb« 
beelte følgende SBemærfningcc : 

2)en førfl anførte gnbelfe fleury fom et opfiaoet Mb 
gorbceielfe, af -flot, -flet, -fleda, -flo, -flavius , Sormrr^ 
unber b^il^e ben forefommer i Sfftbbefolberen / fenere -flue, 
fvarer ligefrem til bet olbnorbijle og i<(anbf!e fljdt, en %lo\>, og 
er b^ af famme pprinbelfe fom angelfapifi fleot eder fl6d, t 
^(tig/ 0. fl. 2)enne @nbelfe b^er b(anbt bem^ {om Gnorte^ 
anfører fom SBeoiié paa bet olbnorbifFe ®prog^ ttbbrebelfe t 9}or> 
tbumberlanb/ i bet f)an ffger: <(9Range @teber i Sanbet isat 
faatf 9laone paa bet norbifle Øprog (mbrg heiti landmt 
eru par gefin d norræna tihigu), fom Grfmsbaer, Hanks- 
^ flj6t, og mange anbre." ^aa 2^lanh forefommer ben enbmi 
gan|!e a(minbe(ig/ fom 9}aDn/paa be ftørre Stober/ fom Maiift- 
arfljdt, Lagarfljdt, Almannafljdt, famt t anbre &<mmm 
foetiiinger/ fom Fljdtshiid, Fljdtsdalr, o. f* \>^ Snbelfrn er 
ligclebeé fanil/ og ffnbeé'enbnu unber formerne -fliesa, fleth, 
temmelig alminbejig I (Rorbtpjftanb. £)et er tffe nranbfpnligt/ 
at Sorat^n flo ogfaa fan paa enfeUe @tebet Deere fremfomroni 
af bet olbnorbilf e fldi, en flor, breb SBugt/ b^tttet jiemmer oMf* 
ein« meb SSetiggenbeben af be franfCe Cteber, fom t)aiH bearn 
Snbelfe^ og (ignenbe paa S^Ianb« ' 

Snbelfen beuf^ ber er fremfommet Drb en Sorbrejelfe af 
bodium, bod, bo, o* lign./ fom ^r« Se ^reDo^ ^or ^ 
moerfet^ ftmrer til engelfl boothy t^fl ^u^e, og forefommer i 
enbnu flere fpbfige @prog, fom franfE houtique^ tta(ienfi h- 
degoy 0. (ign. 2>enne ^belfe er famme £)rb/ fom bet olbnor« 
bt|!e b^S, en SBob^ en Xrcebptte, ^l^ptte; be norbtfe &m 
tnbebolbe 6tammen tir SDtbtt, ha man temmelig f[mpe(t fat 
ubtebe bet af olbnorb. at bua , at boe , angelfa^iff buan. S^ 
htU 9!orben er ogfaa benne @nbe(fe , ifoer i gCertadet budir, 

') Hakonars. gdda, Stap, 3, fd. ^Sa. ^eterfen. Om @tet)énaDne i SiormanbUr. 227 

gi; banfC bothæ, nu ibo^ ganfle alminbcCid i Sanbébper« 
9la\)m; bnt)eb héu^mM nemlig be førfie ittctf)ptUt, fom øp* 
bpgsebe« paa et @teb, bec t>eb gipbHtng etter paa anben fBlaiabt 
pat gjort bebocfltgt; t)eb en be|tanbig flørre Samling af faabanne 
ubt>tbebe6 Stebet efterbaanben til en Sp. 

Gnbelfen tot er, fom J^x. Se S)ret>oji Ugelebe« ^ar bu 
m«r(et/ bet angelfapif^e lofta/engelfE toft, tofC tige(ebe«Xoft, 
og foarer ti( bet otbnorbifCe topt, toft, tdmi. ^m«betu£)rb, 
fom mon ffulbe troe, er. fremtommen oeb 3(flebning af StUoegث 
orbet tomr, tom, lebtg, faa befrcefteé ogfaa bect^eb, at bet bac 
t^immt i 9lorben. iDrbet 2omt betegner oprinbetig B^ggefleb/ 
fByggepIab^, og er t benne fBetpbning enbnu almtnbeligt i Danp 
•g @r>enf( ; i flere ^banfle ^rooinfer betegner bet ogfaa unbec 
gormen Xofte ben 9Rar( , fom tigger nærmefi Deb 4)ufet , (^oilten 
yoa Séidnb (atbeé tdn (angelfa^rifC tun, engelfC dawn, -dans 
tpfi ^ctun). S3egge bi^fe JDrb (at)e altfoa oprinbelig betegnet : 
Xomt, ben til SSpgning rpbbebe, Sun, ben tit fBpgning inb^- 
^gnebe '9)tabé / og ere berefter, ba SBpgningen bar opfort, btet>nf 
brugte om Wlattm neermell t>eb Spgniiigen, ber rimetigrHié fra 
forø af r>at inbbefattet unber famme Snbbegning. Senere bu 
tegnebe £)rbet fom Stutning af Stebénaone en Sanb^bp i %U 
»tnbetig^b, og forefommer faatebeø tigefaa bpppig i Z)anmar(, 
fom Gnbetfen -tot i bet franfle Stormantt* . Igficup^ be« 
marter om benne Snbetfe, at ben er meget atminbetig t (Ror« 
roonbtet, og anfører fom normanniffe 9lat)ne: Languetot, £ans 
getofte, Grastot, ®mM\U , Rotot, {Røbtofte/ Plumeiot,, 
Ølomtofte. 

JDet er biéfe tre gnbetfer, paa f)r>xiU SQt. it ^reoofi bar 
anført Cpempter. 2)e til^e attfaa , efter boab np6 .er bemærf et, 
ttfe tfbetuffenbe f)mUn bet angetfajcifb etter bet otbnorbiPe Sprog, 
men ere titf(el(e6 for begge. iDer taber ftg berfor b^Utt i!f e af 

*) Semoerfnttigev paa en Stejfe i 9lormanbtet. jtbb^ 1821« &, 
153. Vnm. 1« 

15- 228 m. 3)?* ^eterfen* Oin @teb$nat>ne c Stbrmanbiet. 

M\e (SnUi\n aUm, \aa (ibet, fom af enbmt flere, ^ilfe brgge 
@pr09 ^at>e tiifMté, {lutte, om be €teber, bec boere bem, ere 
anlagte af &af:n eQer af 9lorbboer. SRen en faoban Slutning 
taber ffg oi>er^ot>ebet fun giøre fra Steb^naDne i Sorbinbelfe meb 
()tfiorifIe SSeretninger ; l^tler t!!e of et og anbet enfelt Steb, 
men af bereé SRcengbe og Sammenl^oeng. Serfom be anførte 
GtebénaDne ffptbte &axttnt bnH Cprinbetfe, faa maatte tig^ 
nenbe ftnbe€ f)i\k og ^er langéneb ab 6tHropa6 t)eflltge itp^tonbe, 
fom @arerne (tgete^eé beføgte og pipnbrebe, og iffe blot, fom 
S^u it 9ret)o|l bemcerfer/ t {Rormanbtet alerte'; naar be fim 
ftnbe« t 9}ormanbtet/ og bet af ^iflonen gobtgjøre^, at fRot* 
mannerne tffe bCot pipnbrebe bet« Jtpfler, men nebfatte Pg i 
{anbet, titegnebe f?g bet, og at bere« ®prog, bet banfle, enbmt 
abffitttge Hat efter taUrØ fammeftebé , faa fprné bet ot tnm 
gonfte aabenbart , at en faoban 9)tcengbe af @teber , i Wttt 
bet norbifle ®prog ^nbnu ben 2)ag i Sag er gfenfienbetigt, 
inaa fFptbe b|m ftn £)prmbe(fe. Ce(o om man flulbe overtpbc 
ffg om, at en og anben Snbetfe ncermere t)tfer ()en ttl fartff, 
enb tit norbif JDpnnbelfe , fan bette tffe omftøbe benne SRening, 
tbt @ange»9lo(fé ^ebfagrre beflobe, fom befjenbt, tffe biet af 
9torbboer, ber jhømmebe ogfaa mange Jtrigere fra @ng(anb, og 
uben Smol fra enbnu flere Sanbe, tit ^ané Banner; bet er 
berfor faare rimeligt, at ber iblanbt biéfe ogfaa Dåre Saper, ja 
at faabanne enbog funne [^ar>e Dceret blanbt be førfle og fomemfh 
iS)et)btnger , fom t)an tilbeelte Sanbfhæfninger i 9lormånbiet, og 
I^Dor berfor førfi ®aarbe og J^errefceber, ftben Sanbébper funm 
Dcere opfalbte efter bere« fapi|{e 9labne. 7f(t bette fpne< at txere 
en ganffe ftmpel 6(utning fra ben flore fO^oragbe of @teb€naDiie 
t'9tormanbtet, fom fun (abe f?g forflore af be norbtffe og be 
• meb bem nøje beflagtebe Sprog, I gorbinbelfe meb ^be l^iflorife 
efterretninger om ®fln9e5gic4f« erobring of benne ?)rot)in6, eg 
om i)ané Ubbeling af Sen ti( f)an^ 9)?ebfø(gere , ber enbog nat>m 
gir>e« tiUigemeb be @teber , fom t)et enbnu ben 2)ag i 2>ag bfltre 
bere« dlat>m; \aa ot l^ete £anbfhbet6 erobring af fRorroonnemr, JR* SD?. ?Jeterfen. Om Stebénaone i SRorman&iet. 229 o() iffe enfelte ^treifrogc af øaperne ()aDe giDet Xniebnitig tt( 
Steb^naDnC/ fe(t) om btéfe f^nc^ at Doere fairifle. €e(t)e be nois 
tt{fc 9iocmanner plpnbcfbe ogfaa Dibt 03 brebt omfnng i S^anfi^clg^ 
gi! op t betd fioce gtober, /^at>be ^aloe og ^e(e Hat hn brcré 
Siipugtdfieb / men fun i (Rormanbiet/ ()t)or be oacig nebfatu ftg/ 
|{iibeé be norbtfle Snbelfer i @teb^naonrnf. iDen ^er antagne 
Stening befræfteø ogfaa meget t>eb $rl SDepptngø S^emoerfning, 
at,^cb(anbt aUe 92ocmanbiet6 £)epartemcnter ^oc Otebre $ 6eineé 
be fieile fEanbinat>t(Ie 9twm; men bette Dac ogfaa €cebet for ben 
normannifle Stegjertng." £)g ot)er()ot)ebet fan man t)e( t ^(mim 
betigbeb, {lutte, at !un ber, l^t)Oc Tfngelfapeme nebfatte f!g, fom 
i Sngelfanb/ (an ben SRængbe af @tebdnat)ne, ber funne for« 
tUteé baabe af bet angelfajripe og bet olbnotbtffe @prog, ti(s 
fhiDed bem og iffe be egentlige 2)an{fe. Soranbringen af ^e(e 
{anbeté ^a\m, fra 92euflrien til 9lormanbi, 9lormannerne6 efler 
9torbmoenbene6 £anb / antpber (igetebcé bette , tigefom 9lat)nene 
@ng(anb/ SEDfi^ og SBefisøapeti 0. lign« antpbe, at bet er TtngeU 
fajrerne, fom man maa tiiflv'm np Stcber6 Jfniceg i SSritannien. 
S)er nægtet ha itte 972u(igbeben af, at enfrlte Steber* funne 
Dttre anlagte af @aper , og iffe af 9{orb(oer , men man bor 
nceppe antage bette, meb minbre 9{at>netd £)prinbe(fe tiUige bé* 
fræfted t)fb en fpeciet ()tftori|f efterretning om faabanne @teberé 
3(nrceg og 2(n(ebningen bertil. 3 benne .l^enfeenbe ere ifær 
mærft>ærbige be ()i(lorif(e (efterretninger, man ^ar om @ai:erne6 
(angt tibligere 9}ebfætte(fer paa Sranf^rtg^ norbDefilige £pf!, i 
fanbffabet S3eéftn , i Smegnen af S3apeu]c og flere @t(bet^ 
S^i maae bi6fe anfeeé fom ^iflorifle ^jenbøgjerninger , laber bet 
ftg gobtgjøre, at flere Steber i 92ormanbiet, fom bcere tilfpne« 
(abenbe norbifte 9{at)ne , ere , om enb fra en nof faa ringe £)p8 

rinbelfe, celbre enb @ange»9loIf^ 2og, faa følger ogfaa (igefrem, 

. > 

1) @ee IDepptiig om 92ormannerneé @øtogc, i min banfSc Ooerf« 
Q, J]9- 120; Memo ir ea de la Société royale deå Antiqualres de 

France. T. 7. 6. CXIV-CXV; (Cflrupe Slejfc t SfjormanW, @. 
66« 81 fgg. Og om batterne ^48. é 230 92. ^. ^eterfen. Om Ørebénotne t 9}omi<inbift. 

at bt6re Stfbrr fFpIbfé Gaperm 09 iffe (Rorbboernf* Sft et ba 
f lort , at bet b'I^ €pørs<maa(6 ^(fgjørelfe beroer paa btfio"f(< 
ttnberføgelfer^'og iffe fan opløfe^ olene ob ben Iingt>ii!t{!e &ei* 

Seb (ingDiflifl JBetragtnmg labec bet ffg imtbUrtfb toenfe 
en enbnu mere bctaifferet/ ber maaffee funbe fere tt( et befirmtrrt 
9tefu(tat/ enb bet, ber af f)ine tre ovenfor anfertf Cfnbelfer tabri 
ftg ubbrage. ttgefom mon f. @r* i ben Semcrrfning/ at 9lav* 
nene ipaa Ørfenøerne enbe^ ipaa dy, fom er ben norfie ^orni af 
Crbet S>, og iffe ipaa o, fom er behi banffe, ffnber en fBt* 
fræftelfe i^aa, at bet t>ar 9}orfFe og iffe S>anflt, fom brfam 
benne JSDgruppe, faarebeé lob ber f7g uben 2t)it)I af 9teb6natmnie 
i Qtormanbiet optpfe, om 9{orbboer eder &axit bat>e git>et bctte 
eOer bnnt 9{at>n f?n £)prinbe(fe; men benne {Betragtning fontb« 
fætter en faa fpecieC^unbffab pm aOe be enfelte @teber, brtf$ 
9}at)né i ben ælbfte 2ib og be meb bem foregaaebe fucce^ffoe Ser« 
anbringer/ at fun ben, ber l)at 2(bgang ti( en flor SRcrogbe 
gdmfe 2>ip(omer og Hgnrnbe Utereere ^iortpemibler ^ t)i[ tum i 
Gtanb tit i benne ^enfecnbe at ubftnbe tilfrebdfliOenbe 9lefu(tater. 

Sor, om mulig , at bibrage noget til en faaban ttnberfogelfe, 
t^il ieg anføre be i normannifle StebénoDne forefommenbe 611« 
beffetf, i ^Dilfe man n^eb nogen @anbfpn(igbeb fan tjente at finbe , 
€Spor af be norbijfe ©prog* : 

Som atminbetige S3enæt>netfer paa SSanbe funite ha \\m 
mcerfe^: @nbelfen au^ eu^ ou; faatebeø t>ar bet gamle 9}atm 
ipaa Stoben Bréle^ fom ftben git oDer paa SBpen Eu, £)rbet 
fan fammenligne^ meb iét* d, en Za, Slob, angelfar. ea, I 
Tin , en @ng. SRett ipaa 971ibbela(beren^ Satin beb fBpen Eu, 
Aueioy Angtty Augum; bet taber ftg berfor ogfaa forftore of 
et f ettii! Srb , ber rime(igt)tid er @tammeorbet ^i lat. aqua^* 

') >Denne IS^atrrie er aUerebe faa cntf^Qggelig brøftet af IDeppinø 
i ^ané SJoerf om S'lormannerne« ©øtøge , x min Cuetf. bet 7be Sitt«9, 
at ieg ^er fun bar funnet tilføje en' og anben opl^fcnbe Semærfning. 
— ») ^e ogfaa lEflrnpe SJeife, ©. 151. 2Cnm. 9. , ^oor bet bonffe 
^a^^ (i^l. hdg:i) og ^9 (iøt* hey) fammenligne« tcrmeb. J)J. 9)?. ^eterfen- Om ©reWnaune t SJJormanbiet; 231 

£)xM hecy en Sttf/ M* bckkr, ftnbe6 i Caudel^ec, 
Bolbec, 0. f{« SSpen Caudebec \)ax SRolW i\Ux S3cc!!en 
Caudebec, Aa(eterne6 93æ!/ font fatbet i @eine og fom i £U 
plomer IcXMfluviuSy qui dicitur (Haldebech (le misse au 
de Caus), eder beccum Caletensium, 3(f bette jDtb et 
bannet et 2>tminuttt) Becquet, fom er 9tar>nH paa en mtnbre 
SQsf^ bet falber i Bolbec. Tilt bette taUr betpbetig for, at, 
Kienbt ber atoe^ et (e(tiB jDrb bec, men af en anben SSetpb« 
ning^ benne Snbelfe brugt t>eb 93ånbe, Dicjklig er fett^famme £)rb^ 
fom \>ott banf!e SSoef* Og bette Drbd norbifle jDprinbelfe fcetteé 
ttbenfor a( XmDi t>eb Alofieret Bec, ber ftf 9hion af en ItØe 
V,a, fom fatbte« faalebeé i 9lormannernrd Øprog^ 

2(f be banfle jDrb t)(e(b , 2ltlt)e , tpfl (Qt>eUe , ML kellda, 
^ man meb megen eanbfpnHg^eb forflaret 9}at)ne fom Feules 
og Qutlle. Val de Veules Dttbe ba betpbe £i(bet)æ(bene6 Sa( ; 
og QuiUebeuf, i !Øtibbe(a(beren Guellebodium, foare ligefrem 
lt( banfE JCilbebober eUer Ailbebo. @aabanne 6teber6 (o!a(e 
SSfflaffen^eb maa (et funne fætte benne Ublebelfe ubenfor a( Xoiol. 

@teb6nat)ne fom Fteus f)at man t>i(lét forKare af (at* 
vadum; (igef aa nær (tgger bet o(bnorbi|fe vad^ ange(f. væffy 
Sab/ SSabefleb, ber forefommer i 6tebdna))ne ooer ^e(e 9{orben, 
og i 9}ormanbtet er gaaet oDer tt( ^lieu, nu vé^. 

9Iat)net paa Snoben Troéne ub(eber man af MX\^ traoun, 
ber ubta(eé* omtrent fom trafn etter travii og fPa( betpbe (at> ; 
^meb bør ba jeDnføred bet norbl^e drofny diafny £)rammeri, 
S(oben Ctene o. (tgn. 

2t( benne 2(fbr(ing ^orer ba ogfaa bet for()m anførte fleur. 
, 2((mtnbe(ige S3enoet)ne(fer paa Sanb eUer 2)e(e af !anb ere : 

@e(oe £)rbet land\ lande ^ 2anb; faa((be^ ^aDe nogle \)t((ct 
fort(are 92at>nene la Lande eder la Londe^ Heuland^y r)e( 
ogfaa @nbe(fen -Ion; mm benncé gordiiring trænger ti( SSe« 
fræftelfe af et beftemt (Spempel fra 9Bifebe(a(5eren. 

^\ ICfltrupo !Rejfe. 6. 42, XI. — «) IC(li|ip6 Slrife, 8, 78. 
if. e. 150. Xnm. 1. — ■) Cftrupo aiejfe, ®. loi. 232 92« ^. ^terfett. Om ©tebénaDne t aSormanbtet. 

f ~ 

2)crtmob fpned aabenbac Estrand at t>(cre . bet olbiiotbif!e 
Drb strand, strand, en øtronb. 

£)en i flere ^w>m forefommenbe 6nbe(fe evr Uiber fig 
gan|le ftmpeU ^nføre tit i6(« aur og bet beraf afl^bte eyri^ bft 
i banfCe iStebénatme et faa almtnbeligt unbcc got^nt^n ^^/ H 
oprmbeltg betpbec ®v\xé, angelfap. ora. ^aa Itgnenbe SRoobe 
labe 9{at)ne font Meulers ftg forflare af mold^ fSXulh, mrb 
minbte anbce pmflænbig^rbec Dtfe, at faabanne €teber l^m 
9}ar)n af en ber anlagt fSteUe^ iéL mylna. 

(^n &^ 9lat)tt/ fom enbe^ i^a eu eQec ey tt (tgeftcm b(t 
norbtfie ey, en S>, angelfa]!;. ig« «ge. )Det t>i(be Dåre matt 
fdtgt/ om @teb^nat>net C^uf fPuIbe forefomme fom 9ta«)n paa 
en roinbre S)/ ba en faaban/ bet fan betragtet fom lørenbe til 
en {tørre ^ enbnu bod 06 falbcd en Sa[r>, \^l kalfr. 

£)et banffe en ^olm, i6t. holmr, en litle &, finM'x 
9}ormanbtet unber Sormerne houme , t SRibbetatberenø tatia 
hulmus, fom ^iminittiD Iiommet. t^ enbnu mere forfortet 
hou. !D{ange 9laDne ere mcerfetige, forbi be bat>e benne @» 
belfe forbunben meb et hormannifC $erronénat)n , fom Turhiil- 
mus, bet gamle (Rat^n ipaa insula Oscelli eller Otssel, Ufix^ 
J^olm; NigeUi hulmus etter Ntgelli humus, Nealhou, fe« 
nere Nihou, 9ttelfe6 ^otm^ Uben noget Sttlfleg forefommrr 
ogfaa 9{at>npt HouJme, il^olmen teb 9iouem 

%Uu @teber Deb .^aDet bcere tigefrem norbif!e {Rat)ne og 
ere berfor ogfaa fom f^iabanne forflorebe af anbre Sorfottere. 
Dertit bere ifcer: La Ilagiie, •^age, la Hogue og la Ilougne, 
J^øjen etter puffen / le IIoc og itoqueviHe. 2>et UU £)rb 
haugr, en Jpøh fan ogfaa ber fomme t Setragtntng, ba @ams 
menfætninger fom "^øjbp , b. e* J^o)eneé SSp / ere atmkibetige i 
9lorben. 

Subm forflarer ligetebed 9^at)net i^^a Cherbonrg , Chie- 
risburrh , af bet banffe ©rb Q^ccv , t, Ød;ere. 

^xW^nn Falaise ubleber man af t, ^^^ff"/ otbn. fjall, 
Sjcelb. 2>fnne SSenæ^etfe er mcetfctig, forbi bet normanniffe 92. SK« ^eterfen. Om ©tebéna^ne t 9iormanbiet. 233 

£fta\m f^ai jlerce iigfytb meb Scbetø tpfle Sornt/ mb meb ben 
1lOl;bt|fe^ 

2>en almmbenge SBen()et>m(re paa S^i^bjerg, iffeblot i fRor^ 
monhUt, men i {{ere ^franfle $rot)infec, ne9 etter »e««, ec bet 
nocbtfte aes, angelfu^ næs,, 9lce6. 2>e (^en^øre uben SoHH 
aUe tU fpbltgece @prog, 

Sigelebeé focefommer ^pppig^ ogfaa i anbre franfe 9ro# 
DtnfeV/ SnbeCfen ^iZ, i !S{tbbe(a(bccen6 Satin gilum , fom t)eb fe» 
nere @ammenttæ!ning nff|ien ec bUt^en uf jenbettg , fom t Fer- 
nogilum, Vemeuil. 2)et ec.bog moecfeligt/ at famme Ccb 
^i/ ønbed t be nocbiflCe @prog/ ()Doc bet betpber en SSjergfloft. 

{tgefaa tmt>(fjomty fom oeb be tDenbe foregaaenbe^ ec bet^ 
r)H om Slorben tet tUegne ftg IDrbet acre, en Xger^ 7(gerlanb/ 
IQenbt bet nu ec (igefaa a(minbe!tgt bec, fom tbe fpblige @prog« 

2)enmob fati bet t)e( næppe omtott^Ué^ at Debet escove, 
bet ftttbeé f. @p. t 92aonet paa ben gamle @!ot) Escoves, &to* 
Httt, ec ceen norbif!. 2)et fDarer tit iél. skogr, ange(fa^ 
•co^, en €fot)/ og ()ac i (Rormanbiet fun mobtaget ben i be 
txelffe Sialeftec fæbDandg Xilfoetntng foran s^. ' Z)et ttlfDarenbe 
tpfie Crb er Wai^ , &o\> , angelfap* vold (olbnorb. vollr, 
men t en anben 83etpbning) / og Doereeneflemmelfen faat)e( i Spb, fom 
i Setpbning^ t)tfei; ba^ at jDrbet escove maatilflrioeé 9lorbboeme. 

Crbet 6o8c etter buse, fiSufl ber ti(()ører \aar)tl be nor« 
bxflt, fom tplfe @prog, ftnbed t abfliUige yiawz, fom Coi- 
bosc, Verdbosc, Baiidribosc, o« fl. £ct aflebte boscage, 
Sufiab^/ fom t)t iDan|!e fenere ()at)e optaget/ t)ifer betd 2@Ibe i @pben. 

Stgefaa houlde, o(bn« holt, angelfap. holt, tpfl ^60(5; 
fom t Turholt, Terhoulde, Théroude. £)gfaa naar bette 
ec 9erfondnat)n, Inbebolber bet bog bet norbiffe jDrb. 

^aa begge @iber af Sa$$<etot ftnbeé Dafene DalleSy 
Slertattet af dale, en ^ni, olbnorb. dalr, tpfl lLl}aU 2)et 

') 3f. «£(lrnp6 SKejfe, @. 9S. — «) 3 be »æljfc ©progacter ombptte« 
7 og e, og btéfe S3o!aler fxtteS ofte foran s, forat lette Ubtalen, fom 
i bet forben anførte estrand , famt ystang^ ,. en ®tang , og attelignenbe. 234 3i. 9)?. ^eterfen* Om ©tebénoDne i SiormanMet. 

r 

ec mæcfeltgt, ot t>eb tette Srb baabe ben btobere norbi^e Sonn 
og b^n b^atbere tpf(e foctfomme, ben førfie i Cradaie, Diep- 
pedale, Croixdale, ben ftbfle t Darnetal, Daiiestal. Jtan 
bette anfee^ for tilfcelbigt^ effer ligge norbtffe og tpfCe ^am 
famlebe bt)ec \^aa ftn Sgn? eOfer ublebeé Slutningen af Danestil 
rettere af angelfap* »teal, t Stelle, @teb^, tét« stallr? 

Stegen Spmoetffombeb fortime be Gnbetfec/ fom l^ 
J^enfpn ttC £anbetd SnbbeKng, £)))b9r!ning , SBebpggetfe og % 
nenbe; og at bec t 9lormanbiet ftnbeé faa mange norbtfb mtop 
af benne fBetpbhing. 2)ertil ^øre: 

matche 9 olbnorb« mork, mark, opnnbelig e^ 6!oi>/ bet* 
efter ogfaa i norbiffe og tp^e Sprogarter en jSrcenbfe. 9^ 
mnfen les Marches ^ar rimeligrjtié ftt 9{at)n af bette jDrb. 

gård er bet norbiffe §ar5r, ®aarb/ tpfl (Battett/ S^, 
oprinbeltg et inbbegnet ®teb / og af famme SSetpbning fom ha^i^ 
g(« b. ^age , fenere {)at>e ; og b^oraf atter £)rbet tgegn et 
aflebt. (Srempet paa ben førfie @nbe(fe er Aiip pegard , fen 
man forfUrer oeb Xbilbgaarb , 3@6(egaarb ; tDiutfommeré er H 
om bet ftbflanførte Drb ftnbeé i @teb6nat)net Cahalgne. 

9lamie ipaa 93o(ig ere hom^ <!^iem, hetiscy ^VivA, cotey ] 
^ptte. 2)et førfie forefommer i 9{ormanbiet unber Sormeme 
hamy horn, og beraf afCebt hamel, f)t)oraf' ftben it bannet h*- 
raeaii; bet er id(. heimr, gL banfE hém (beem)/ angelfojc 
håm^ ^iem; bet ffnbed f. Qx, i 9lat)net paa S3pen Cieø 
bt>i6 gamle 9lat>n t>ar Catheim, Cathim eOer Cathem 
Cathom; Soergangen Cathém\ Cahém, Caén" er ben famn^ 
fom i banf!e !Rat)ne fra tl)eem til ^em etter tum. Smt^Ifo 
mere er bet^ om bet ogfaa ubgjør Slutningen af Roneo'^ 
Ut)ifl er bet ogfaa, om bet er bet norbifPe Drb hiks, et $tti^^ 
ber ftnbeé i 9}at)net la Hense , og flere , fom enbe^ paa -/ 
©nbelfen hus iUn h?irs fan nemlig ogfaa forflare« af ongelf« 
li^rst, @foo$ famt om bet ér bet norbifEe kot^ angelf. co» 

^ptee , ber ftnbeé i 92at}ne fom Caudecote og Itgnenbe. 

■■-■ ' « i II 

M Æjlrupe aeejfe; ©, 102 og tilbør. Ttnm. — ») efl. 6. 7 9?« % $eterfeii* £>m @teb5nai>tie i 9}ormdnbier* 235 

Befjrnbte ere dnM^nnt torp cQer tourpj htx fMrer til 
norti(( f>orp, Zorp; bourg^ brt fDarrr tit norbiflborg, iBorg; 
fmtt bie og bu^ bet norbtfk b^r, en fBp. angelf. b^e. 6{hup^ 
anferec: Torp, Clitorp, Torfville; Tornebu, Carqoebu, 
lÆesiiilbu, Bour^ebu, Longbu, Caiibn. 

Z)en Deb Snbrn af Soiibtunden la Ha^e anlagte 6f anbfe, 
Ha^edike, tUfhi\>t^ i jnminbetlg^eb 9tormannerne; &lnu 
ttitigen af 9{at)net re bet olbnorbifle tifti , Dige , 9rat) ; Ccbelé 
tpfb Sorm T^id) ligget t^ fjcernere, enb ben nocbtf^e. 

jDet maatte t>eC t)x\toxifl funnelabe f?g oplpfe, om Cn« 

beCfen crique n bet norbiffe kirkja, Jticfe, faa at 9}aonene 

Criqnetot, Criquebenf^ Yvecrfqne o. (ign. ere at focflace 

font Xicfetofte/ Jtirfebo, ^oefirfe*; eder om £)rbet erbetfamme 

font bet fran|Ie crigzie, en SSig/ SBugt (en JCrig, 5Crog) og be* 

flagtrt meb croc, en Jtrog. 

A^tl benne 2(fbe(ing ^øre ba ogfaa be for()en anførte mæu 

(eUge grtbetrer : tot og betif. 83eb 2(flfbning af bet |tb|lnæt)nte9 

fflbte gorm bod eder bont taber (!g ogfaa forflare faaabanne 

9}at)ne fom Bonteiiles; Ømaabobeme, @maa^ptterne« £)t)ert 

(obebet tater for faabanne Orbé norbifle Dprinbetfe i ØærbeUébeb 

^ Semorrfning / at be norbi|(e @prog inbe^otbe @tammen tit 

^^ tiu aCmtnbetige fran|Ie £)rb; foafom bet forben anførte ha- 

"^^au af ange(fari|{ håra eQer norbif! heimr; bet ftnber, fom 

^ienbt^ tf fe blot ®reb t^eb £)rb, fom ant>enbe6 i ©teb«nat)ne/ 

"^♦ti ogfaa t)eb iffe faa onbre, fom bateau, i SRibbelalberenS 

^fttjn bateUua, af olbnorbiff bétr, en JBaab. 

Snbetig funbe bet fortjene en nøjere Unberføgetfe/ om !Rat)s 
neotb efler SiCag*orb, fom inbebolbe en ©efPritjetfe, og fom ere 
^^ (pppid' ^ norbifFe @tebdnat)ne, ogfaa tagne af be nerbifCe 
®Ptog ftnbeé i 9Jormanbiet. 6om faobanne funbe ba betragte«: 
Sidcegéorbet ^yb eller 9}at)neorbet ^yb, tpff tief / inbe^ 
^oibfj^ fom flere alt bat)e bemoetfet, Sprinbelfen til ?Rat)net paa 

^) icnf. et. ©. XI. — 2; @(i, 0. 100. 236 9l» ^. ^eterfett. Om @ceD<nat(ne i Siormanbiet 

la riviere de Dieppe og Staben Dioppc, iMttt maa ftntet 
ooemn^demmfnbe mrb @tcbeté tofale SBfffaffni()eb. 

Sort l)m^ / ML hv^r, tpfE uoei^ funbi Mre goaet otNC 
tit vit^ vitte, rt\ og nogle ^ focflace Dtcfeltg beraf Viitefleur, 
ben boibe S^ob* 

jDrbet gv^tt, M. grænn, tpfCgr&n^ (unbe ftnbe6 i 9lat)m 
fom Cirainville, Graincourt. 

jDcbet bvnnn, u bvaun, funbe gi»e IKnlebnmg tit fRotmit 
Bnincourt; felo om bette^ fecfie JDeet fortfareé fom et ^ 
fonénaon Le Brun, ben Srune/ inbe^Ibe be norbifh €pn§ 
bog famme Drb. 

SSlanbt be mange forf!)rUtge Stpmologter, man fyxc af 
9{atmet ipaa Rouen, ^016 gamle 9lat)tt tMc Rothoma^, a 
man ogfaa falben paa ben^ at ublebe bet af Sidcegéorbet rat, 
reb, id( rau5r, tp|{ rotf>. @aa(oenge man enbnu faa libeter 
lommen i^a bet 9iene meb ben ®ubinbe Roth, af b^i^ 9}atm 
anbre oitle focflare Rothomag, fortiener bet norbt|(e Drb nogm 
jDpmcerfforobeb* , Ublebningen beraf befrcefteé nemlig itte librt 
t)eb ^taonet paa ©træfningen Roagemare, ber'nu ubgjor ea 
Deel af S9pen Slouenj t)eb 9lat)net paa Robec, forben Rotbec, 
ben rebe 9to!> og oeb SRobfcetningen af Slaonet paa en anbea 
lille Slob/ ber ligefom bitn falber t @(ine oeb Stouen, nemlii 
Aubette, fom man forflarer af lat. Albula'^. 

S3e|iemmelfen af et @teb6 83eliggenbeb efter aSerbenéfontA 
er faa alminbelig / at bet ogfoa fpne6 langt ftmplere at ublr^ . 
9{aune, fom Oistreham, fenere Etrehan, Etran, og ligncnbe 
liere ^,bcr begpnbe meb Etre-, famt Eteland og (ignenbe^ bet i 
albre gormer ffrioeé est-, af »efler, iél. vestr, og af ♦(ler, 
i^l. aiistr, enb af en @ubbomé ^aMXi, bt>i^ ^prfelfe paa t^tH 
fommenbf @t*b i!!e bijlorijf er oplpjl^. 

*) ©om gorfatteren til Déscr, dv la Haute ISorm. Parit 174-*^- 
lElTrnp (0. 43.) anfører Ubtrpffet \in huet (^otb «iin?) — •) Z^-^' 
scription de la Haute Normandie, T. 2 , @. 5. — •) @fl. T. I. 0. > -'' / 

\ 91. ^. ^eterfcn. Om @tebénatne i Siormanbiet* 237, 

(Sftbeltg ftnOer man oMtaCt t ^etbtn, i SngeUanb og firre 
eanbe Orbet VOin^, t6L vindr (i 6bbQ f. e^ vindhelmr), 
t9(E U?in^ / ant)enbt fom Begpnbelfe cif 9{at>ne paa ianhfxoth 
iitngec/ bft ligge aabne og ubfatte foc SSinbrn, St)naf forftare^ 
ba ogfaa les ventes d' Eaui o« (ign. paa ben ftmplelie SDtaobe* 
iDiéfe ere omtrent be norbtfCe Otb, fom man fan Dente 
oc gienftnbe i ØteblnaDn^ i 9lormanbtet* 9Ren i WlU enfelte 
CStfbec be t>ir!e(ig ftnbe« , b^ortebee bet meb l^xflox'xft SBMbeb 
<Sft i bet mtnbfie Sanbfpnltg^eb laber f?g oplpfe , at bette etter 
(hit Øteb fiplber enten Caperne etter (Rormannerne etter begge 
(It 9Iat)tt, er .en faa røbDiflet Unberføgetfe , at jeg tfte tør tnb< 
tabe mig paa bend CpMning. 3eg tittaber mig berfor at {lutte 
nMb nogU forte fBemoerf ninger / fom maaf(ee for een etter anben 
botf Sfltfer fmine f)a\>i nogen 3ntejre6fe. 

9laar t)t betragte t)Ore. 6tebdnat>ne ^er i>9lorben, fad tiau 

Di ben betpbelige SorbeeC , at Di , paa nogle ganffe faa nær, 

Dibe meb Beftemtbeb, tit b^itfet Sprog di fhttte (lenføre bem; 

Di (umie umibbeCbar forflore bem af Dort eget gamle Sprog og 

bet!l £)ialefter i {Rorben ,. og be^øDe tffe en ®ang at tpe btn 

til beti ncermefie Slægtninge/ ber nceppe f)ar>i noget/ fom di 

jo funne ftnbe (igefaa gobt/ og fcebDanItg noermere« bo^ 06 

felD. &anfk anberlebel forbolber bet f!g meb- bet franfFe fRor* 

manbi , fom i 2iben6 Søb ^at Doeret beboet af forfliettfge / ofte 

OKget btanbebe/ Stammer; en U^oifling af be normannifle 

CteMnaDneé Setpbning forubfcetter altfaa paa een ®ang et nøje 

Bffjenbtffab.v meb bidfe golfeliammer^ ^ifiorie og Sprog , famt 

ncb atte, enbog b^ifi ubetpbelige/ Steberé 7(nl(eg. Stanfie 

t^ttbt f)a^i atterebe betragtet Steb6naDnene i fRormanbtet i ZU 

nfnbelig^eb efter be forftjettige 9>eriober/ til b^ilfe be maae 

^fete«^« eanbet beboebe« i be oelbfle Siber af Jtelter etter 

) Gerville Réckerches sur les andens noms de lieu en 
''''^nandie , i Mémoires de la Société royale des Antiquaires de 
^''^nce, T. 6/ ©. 224* fgg. 238 fa ^. ^tttritn. Om QMinawt i Sormanbtet 

&QUt (SaCer), og be førfie ftiiiprcfif £)cb i Sproget, fom 9ldtme 
paa (Bjerg og ^ai, Xlippt, @tranb, Xp^, Za, S^o^/ o.beéL, 
men ogfaa iiogle , fom i)a\)t ^i^enfpn til jDpbprfning og SebodfC/ 
flplbe« ftffert benne 6 tamme. {Rommerne bemøegtigebe ftg ®aatm/ 
be antagbe befaflebe @teber , oq faafebe« maa en 2)eel af Stebé: 
notmene t^ctre fremfommen paa bereé 2tb. SSen nøtppe oart 
fRommerm (omne t rolig fBefibbelfe af biéfe Sanb^flrfntnger , foreiib 
eapnnt begpnbte at pipnbre Jtpfieme; Slanterne trctngte tnl i 
Sanbet, og opfafiebe ftg til betl J^er; 9}ormamierm pløb 
brebe i>ibt og brebt , nebfatte ffg enbeltg i Sanbet , og nljoWt kt 
fom Eeen af be franfk Jtonger« jtrtfienbommené Ubbrebelfe |btt 
beeI6 «eb rommerfCe / beell Deb normannifle Xpoflle* Cfter beil 
3nbfere(fe foregtf tittige en betpbeltg Soranbrtng t»eb @tebénai> 
nene, be gamle fortrcengteé af npe, ber togri of ^Igeani 
!Raone, og i SRibbelalberenl Satin famlebeé et Ubtrpt af oli 

> 

be for|l)eUige Sprog (|0i6 Stementer efter^aanben blotibebe« fn^ 
men* 2)i6fe Slementer mibergif enbetig i ben femrc 23b ei 
foa betpbetig Soranbring , at Doergangene nctppe tunne focfo^ci 
naar ttfe enfette utoiolfomme Sjrempler beri tunnf tjene til 
Séjlebning. 

Seb Sortlaringen af be normannifle Steblnatme fon bccfit 
^fen bet feltifb eOer latinfte Sprog tabe« af Sigte. 9lm 
berbeb op^aaer* en np Sahpelig^eb , naar man ^ar til {)cttftl 
at beffemme, ^r>xiU 9lat)ne ber ^en^ore til bet norbifk Spng: 
3 be norbijk Sprog ftnbe« nemlig en anfeeltg 2)eel £)cb, H 
jufi af Sprogeneé førfie og ftmplefie, fom uben SCmtrt i bci 
afler^^oje^e Olb ere tnbfomne fra JCeltemei at mange Soborb i 
bet lattnPe Sprog ligeUbe« fiplbe« feltif^e Stammer, er befienM; 
i bet faalebeé ben feltifCe Sprogflamme f)ax ubbrebt ftne 9nit 
foapel mob 9Iorb , . fom Spb , blioer bet ogfaa næftm unntliøt 
at afgjere , til ^oilfet Sprog bette eller ^int £)rb , fom poa em 
Øang laber jlg oplpfe lige gobt af toenbe, iøt)rigt ganfe føc^ 
fiellige Sprog , er at henføre. Qt gpempel berpoa er aflewJe 
anført, lot. vadum^ og norbifE Ta5; begge Sprog t)c»t ogfia 91. 9);* ^eterfen* Om @tebénat>ne i S^ormanbiet. 239 

SJerbeme/ (at vadere ^ i^U raSa, oprmbeljg af fr(t)famme Se« 
tpbnmg af bcefttg ®angl 2)et forben anførle Tind fan lige« 
Icbeé henføre« til atte treÆprog: txelft gwyiit, btjoraf Gwyn- 
dyd, 3nb6pggente i 97orb»9Ba[e^ (fDarenbe til Dort S3«nbdbcer). 
M, yindr, (at ventus* 2)et nocbi|Ie [>orp (an [ammens 
(igne6 meb txelfltréf, ber oprinbedg ^ fom ^itnt/ betegner en!e(te 
^ufe ; eOier (|t)tØ j^prp fra førfl af betpbebe et t)tfl 2(nta( ^ en 
%{tt, meb tȾ(|{ twrf, (at turba. Z)et franjle- mare, ma- 
rata, tiorbifFe mar, mæri b^t)e tilfoarenbe iDrb i t)æ(|{ mdr, 
SCert. m^r, (at mare. 9laar man ubteber 9lat)ne fom Esta- 
bles, S tavelo,, af (at stahulum^ faa (an t)eb faabanne pgfaa 
t6t 8topull, @ta6e(^ e((er stallr, ber ^r famme Setpbnmg 
fom stabulum^ fomme. i SSetragtning« 9lat)ne/ bet begpnbe 
meb Col, (un^ ub(ebeé af (at collis^ men pgfaa af norbt|! 
koUr, af famme S3etpbning/ e((er af STOanbtoaDnet Kollr. Det 
hlXx^t ang, et fn«Dert ®teb/ inbebolber Stammen ti( (at an- 
gustus ^ men ec (ige(ebeé gaaet ot)er i be norbifle Øprog, og 
9lat>ne fom Angiens (abe ftg op(pfe af aUt tre Gprog. x2)et 
tettifCe brie , bruc , S3ro / er bet famme £>tb , fom norbifE 
Ws?j^9 SSrpgge; man (an faalebe^ fø(ge jDrbet fra fRorman^ 
biet/ bt>or fiere ®teber beraf (unne fcr((are^, ot)er 93r&gge i 
Slanbern tt( ^øjt op i 9}orben. 2)et fettif^e cleuz, &x(Co, 
,lbi%t, l^t)oraf mati og faa ub(eber flere ^tebdnaone t {Rormanbiet, 
pnber mim (ige(ebeé mibt i 2)anmar( t Jtlufet t>eb £)benfe, o. m. fl« 
2)a nu tt((fge t)eb fammenfatte @tebénar)ne ben førfie )Dee( 
af 9lat)net er af (igefaa megen SSigtigbeb/ fom Slutningen , ti( 
ot befiemme bee(é 9^at)neté SSetpbning, bee(é ti( bt>i((et SoK og 
SSprog bet ^øret/ faa (ommer ogfaa Deb Øtebénaonene i 9tors 
manbiet tit ^iin npé berørte Ut)iébeb ben ^øijl befpnber(ige Sfan« 
btttg af flere Sprog i »et og famme 9laon« 3 Honfleur og 
Ilarfleur f« Sp« er S(utningen -fleur, fom bi ^at)e feet^ \x^aa9 
tt>it)(e(ig bet ange(fa]i;if(e Hedt etter norbifle fljot (begge ere bin« 
iinben faa (ige^ S3ogflat> for SBogfiat)/ ba e i bet førflé i((e be* 
Cfgner anbet enb j, 9A man af prbet aXM^^ t((e (an fee, fra 1 240 92. 0)7. ^eterfem Om ©ttbinamt i fRomantÅtu 

l)\>\ittt %olt bet er fomntet), og foare tiaturltg er bet ha ogfaa 
Deb fBegpnbelfm af bidfe 9lat>ne at tænfe paa notbi^t jDrb^; 
f(ebt)an(tg ublebec man, faat)ibt \>\M, b«nne af Steltifl; tim-, 
UM, maa man ba bt|i nof fpørge, t>are b^ge Øprog^ brt inb< 
føbte tfltiffe og bet fremmebe angelfajrtfle etter tiorbtffe, foo 
blanbebe meb ^tnfinben, at man funbe paa een @ang bonne rt 
9la\)n, ()t)ié Øegpnbelfe (lører til bn ene og ^t)t6 @(utntng (øm 
til bet anbet, og (aber ber ftg tHe ab anbre fBeje oplpfe, f^Ws 
Ube< @proget i 9{ormanbtet , i bet mmbfie meb J^enfpn ttC U 
alminbeligfle £)rb/ \>at beflaffent t)eb ben Zib, ba !Rormannenie 
(^at)be nebfat (tg i 9lormanbiet; famt (aber ben 2>ta(e!t, fom U 
talM ber , ftg ogfaa t anbre Sorbinbe(fer faa(ebe< op(øfe i ^I« 
hltiflt, ^alt) norbifle S3eflanbbe(e ? Saber ftg berfor ttte ^aft\m 
temme(tg ftfre 9leg(er ? 3 anbet %alb maattt man t>e( foretrceffe 
at forHare \aaM S3egpnbe(fen , fom ®(utntngen af famme Sprog, 
og f« 6p« antage 93egpnbe(fen af Elbeof fifarere for {Ratwet 
Ella, faa at SSetpbntngen af bet ^e(e hU\> gttaé Sober, enb 
for fe(tt|l el, (at). Signenbe SSemotrfntnger (abe (tg (et gjoce 
meb {)enfpn ti( bet (atinf!e éprcg^ ba mange norbifle fRomie 
ere forbnnbne meb gnbetfen -ville (af (at. villa), fom Foii- 
carville, Gronville, Herouville, Barneville, Sauqneville, 
Graville, af 9lat)nene %olff)axb, @eco(b/ S^noib, fSttnfyiA 
®ape, ®er^atb/ o« f. D*, faa. maatte en Unberføge(fe om be 
Sormer, unber f)miU oprinbe(ig (atinffe £)rb i ctlbtt Siber fores 
fomme t Slormanbiet, gaae forub for Jotf (åringen af Gtebermé 
!Rat)ne. S^\)ab ^erfondnaDnene fe(t) angaaer, ba forefommer bet 
mig, efter at ()at)e famlet en iDee( beraf, at be faat>e( i 'Amin« 
beligH, fom natjnlig be, ber tiUcegged Slolf ®angeré 9Rebfr(< 
gere, paa faa nær, fom feloe 9}at)net Rou, 9to(f, ber efter 
^t)ab Stajl l^r oplpjl er af ftnjf £)prinbe(fe,, Etain, St^en, 
Mar, SDJorb (t6(. Mor5r), Ber, Sjorn, Sote, W. S6ti, iffe 

M iDet falbt mig inb, om iffe biéfe to ©per« S'laone-CHumfltt 
og llarcflot) fCulbe betpbe (>itnfl^ee: jIo^en og ^erff^c&^^lo^en, 
(tger berfor ogfaa iSftrnp i fin Slejfe i 9lormanbiet, @. 104. di. ^. ^eterfen* Om @rebénatMie t 9}cntianMet. 241 

ere gamle norbi|le , men ange(fai;iPe eOer af enbnu fpb(igere @prog* 
®tunbum fpned enbog bet teen norbifle 92at)n at Dcere ODerfat^ 
fem Ulfr, U(t), I Loupetot. 

Sewigt ^ar bet for Sanjfi en gotifle egen Sntereéfe, at 
fee en faa (iorSRcengbe dlami (angt nebe paa %umtm^$ Æpfier^ 
f)MU meb nogle fmaae gotanbnnger ere be famme^ fom beni/ 
ber ftnbeé ooeralt t ^anmarf; f« @p« Sassetot, bet ec bK 
famme^ fom naar Di noetjne ©aéfetofte eKec ®aéfetup , Valletot, 
ter foa meget (tgner Dort SSaUefilbe , bet førfie af 9Iat>net Saxl, 
Cape/ bet anbet af 9}at)net Yaldar, SSaCbrr^ og paafalbenbe er 
bet/ at begge 9ta\>m f)n, fom ^t|l ere foranbtebé ipaa fcfD famme 
llffaabe« Signenbe ere Daubenf, ber ftmpelt (aber ftg forfUre 
af dalr, eA Z)a(, og altfaabetpbcr^alebo; Belbeuf, B^autot, 
Ut, uMebte af beau, ftjøn, foare tt( Dort Sagerbo^ S^gejrtofte; 
Tonrnebu, ber ^ar en paafa(benbe Sigf)eb meb t)ort Xoarnbp; 
CaClehoule, fom .man fortfarer t^eb JtatCerneé ^Utti, og ^»orlit 
Dl f)QM et tUfDarenbe 9}at)n t kattegattet, o. f« fl. !S7an tan 
frembeleé/ ()t>orpaa ber forben er forefommet et ^ar ^pemplet/ 
ftnbe en lignenbe £)Dereen6|lemmelfe imeUém 9lat)ne i 9lebers 
lonbene og 9}ormanbtet (Hareflot funbe ogfaa paøfenbe ub(ebe6 
af bet af 2(be(ung anførte ^oU. hare, en opbøjet ^træfning i 
en (atHte @gnM nien noget t)ib^nf(abe((gt ttbbptte fan ber -beb 
flige Øammenftgninger næppe t)tnbe9/ førenb man ^ar bannet 
ftg temmelig fa|le SRegler for £)Dergang6(ot)ene fra be forfCjeQige 
Gprog, og beYt)eb meb omtrent famme Giffer^eb fan forftare 
ubefjenbte 92atme/ fom ben^ bt)ormeb nran fan antage f. ép» 
Monterolier fbr fammenfat af lat, monasterifnn llooleri e^ 
GeolTroi for fattimmfat af orbn. goJ^, ®ub øg friftr, greb. V) KaMofe boé j^eltentbum, ^. 290« 9lotbfif aibéflhrift fbr IDlbfonblflbeb # 2 »• ^^ 242 .©frbelfe til ipr. Dr. og ^rofeéfot 3Set)et6u 
monfen. A)a hn, !tcere|!e SSrn! unber mit SSef^g paa btn pnbtge %cts 
brenegaarb/ t dommeren 1832, (ob mig gimnemfee bit rige ^u 
xaab af Samlinger^ Ubarbeibflfer og Sagbeger, til t>oc (Rational 
t)i|lorie og 9}aciona(c^orograp()ie ^rn^øcenbe ; Srugtet beelé af 
bine i fin Sib anfliUebe SReifer/ beeMafegen^orøntngog ®ranbf!« 
nittg; Srugter fom bit patriotifCe @tnb og Jtiorrlig^Kb for Sis 
benfFnbcrne fort)i6fe mig^ om engang Dide fomme So^brenelanbft 
til ®at>n/ tilbrog ftg blanbt mere Siunefteenen t Segaae min 
jPpmcerffom^eb« ^tg ttffommer Sortieneflen af, fixft at fyi^ 
l^entyenbt Dpmoerf fcm^eben paa benne £»(btibé(ebning og at l^ai>e for« 
onCebiget bcn6 Snblemmelfe i bet Aongelige SRufeum fbc jDlb« 
fager ; fOn mobtage berfor meb Dante ®ob()eb nøertnerenbe 
Sorføg ti( ben« SSeffciDelfe og SorfCaring. 

Z)enne 9{unefleen, fom, ba ben opbagebe«, \>at nebfat i 
@teenbtget i iBeqaae Spe (@egaae €ogn , TLnmj: tt( {^iorté(oi/ 
i 9lanberd Tlmt), (^abbe aderfocfl txeret funbet t>eb ®rat^ning i 
en S3an!e, S3roebiergba(!e fulbet/ ipaa benfire @ibe af Segaae« 
broe, t)eb et Stpffe af @ngen, fom falbei SongDab* 9)?aa|l(e 
f^at ben oprinbeligen tifbert en af be ®rat>59ie , ber ftnbe« eOec 
fanbteé paa S3pen« SRarf^ Steenen, ^t)ié øberfle Snbe, lige« 
fom noget afben« neberfle, er afbrybt, er, i ben« nartxerenbe 
2i({!anb/ omtrent 7 £lDarteer (ang og 5 jQt)acteer breb; ben« 
Sejli'mmelfe f)a\)it uben Z\>'M Dæret, at flaae opretfi« 7(f3nbs 
flrtftené fem eder rettere tre Sinier begpnbe be to (orngfle neben 
fra ti( t)en{lre @ibe, og fortfoette« (ang« meb Steven« to (cengffe 
Siber; ben ftbfle £inie, beflaaenbe fun af et enfelt £)tb, be> 
gpnber ligelcbe« neben fra* ^teenen« pbre Sorm og Stniemeé 
@tiUing t)i( ncermere funbe fienbe« af ^o«føiebe 3(fbi(bninj. 

M Polltoppi^iln^ JDanffe 2(tla«, IV. ©. 319. lE. €. SSJrtlauff. Om 91utif|Ien(n i <it$(iat. 243 3 bl to ptxiitf 8initr f)Mt tStutumt fyv Sommcil Ctengbf, i bt 
ncigi Sinitt j!Tt>. 

3nbPii«ltn lafrf paa fslgtnbt SKaobt : 

Alfldl. ult. hns. fU'. -8l>u. still, (iinsi. ift. Maui. 
•In. frinta. ftiaa^ -»s. I&n(ir{»i. Kitila. pis. mtmna, 

3 btn gamit fEanbinaviPt Xungt vilbe ben, ifttt miU 
aSfning , omttint Ipbt faalibtt : 

■) ZiHl<(VttriVt 9nii<tlcr, III. S. 362. 

16- 244 (i. €* SSE^erlmiff. Øm SKnneflmen i Segaoe. 

Alfkel I ok hans soo reistii steio fienna eftir Måna 
siuu fræiida fianil er var Iandhir5tr (latidvorbr?) KetiU 
i)e68 norræiia. 

Selgenbe er ben ncermete ttbDifttng af Qrtmbene før bf nm 
Sæénmg : 

Airkil er et SRanblnat^n, Alfkell, fmn Socf* M tffe^ar 
f unbet gtenfinbe i ncgeit t^lanbfl Xilbe eUer btonbC be, i Stunrittb: 
f(rtt)tetfore!ommenbe9lat>ne; men l^ eamroenfarmmg er albeM 
analog meb 4lfgeinv Alfli^tr, Åmkell , l^lfkell, ^orkell og fim. 

vk 9: ok, og 

hnå 9 : hans ; a er ^er ubetobt, fom iRe fl^fbe« er SUfcrlbrt 
meb So(«(er^ 

ju-. Sfter Øammen^cengen fan beCte jDrb tfft Mte aakft 
enb ran a: 6øn* 

-•{»o. 2)a ben førfle^ meget utpbetige; Styne ffm€ at mtr 
h / made bet t^e(e Orb \>ti f)ctt>t Mret risten (opcfffe) , Jim ^ps 
pigen forefommer i ban^e Stnnefnbflriuter paa {DKnbefkete af 
benne 2((t^« 6fter bet af brUbte 8ium at bemfiic , hmbc brr 
ettere ogfaa f^a\>t floaet Titi{>u o: ^et^e; et paa ft^mfe Stan« 
{lene unberttben forefommenbe Ubtrpf^. 

stin ^ansi. 2)ette $ronoriten/ ber i Stuneiii^iNlQIer ^ 
rierer pna mange forjCjeaige !!Raaber^ maae antaget at ^ til 
en Sprogbrug^ orlbre enb bet norbtffe Sfrtftfprog^ fom arc^ai* 
ferenbe SRune^uggere t)ebb(er)/ at bebotbe^« SRon itfe b^rmeb fan 
fammenligneé bet latinfie htc-ce, hoc-ce^ 

ift. !B(anbt be mange SJarteteter af Sletflrhyntngen af 
^rcepofttionen eftir paa Slunefiene^ forefommer ogfaa benne tilfm*» 

M i^Ujegrene SKunl&ra e. 78. — ^; frormii Mon. p. 14dJ70. 
182* 201. 203. og fl. 9)aa foenffe Stuneflene ij^ned rauti, rista, raiiU 
at o«re ben atminbeligere gorm ; Bautil !Ro. 334. 343. 746 ogfl. — ■) I 
Cj:. Bautil 9lo. 985. — *) 3^ire i 6*rø3ere ^g. norb. ®ef*t4te6. 
587. ©amme gorm pnbeé t)o« iborm p. 179. 184. r8& 284. |f. 
ttiperupe IBeraeicbntd ber 1824 in iDdnem. Dorb. åtunenfletne 6* 50* 
— *) 3Raaffee ^o« tOorm p. J22. ifr. iLiljegrenø aiunldra ©. 7R •€. c SSerlnuf* Om 9iune(iencn i (Eegaac* 246 

Maiia et V^cufattt) af bet Pantinat)t{fe S)?anb9na))n M&nU 
ber tffe er btanbt be bpppi^fl forefommenbe^, lidefo^n jeg ogfoa 
(un i en eenefle 9lunetnbf!rifc minbed at ()at)e funbet bet^« 

sin friutn. Det ftbfle jDrb {iiU fræpdi) ftnbe« tffe 
fteCben^ fEtønbt meb forfftedig 9{etf(rit)ning , ipaa (Denfk Siune« 
flenes« ^aa Striiebfleenen jlriDe« bet fM^t\^ urigttgm befCif 
netet ijlebet for fM^t* *♦ 

[>aQ8 oas. f)an8 er en runif (Sontractton i @tebet for 
^aii es a: j^ann er; a t @tebet for r efter en SSofal^ er en 
oeCbgammef Sog{la)>f(H:m i bet f!anbinat>tf!e Sprog, ber forefom« 
mer M Vre ^robe« Uas for var, og maaflfe is (es) for er 
finbed (igrlebed \faa Strflebfleenen / paa Strøemonumentrt, paa 
ben ene af be ficéoigfle Siunejitne, og flere af be «(b{le Stune? 
monumrntejr« 

laiitirf)!. 3 ben runt{Fe {Retffrbning bruge« i t be £)rb 
I^Dor 3d(anbp(en ^aoer'd; faafebi*« trabin for drapin, taudr 
fbr dau5r, trek for dreingr, Tanmork for Danraork* £)erfor 
fiorefommer lånt bpppig^n for land i Gammenfcetninger^ f. Sp. 
Bsliant, Eiiglant, Griklant. gor étjrigt er bette Drb bet 
renefie t benne 3nbf(rit>t/ ^Di« IBetpbning tffe er olbeCel flar. 
SOtan fan toenfe ftg Slunen t ubelabt, og ba tofe landhjrfti, 
rettere l^iidhirftir, bet, onaCogt meb feliir5ir (^attmefler), 
funbe betpbe SSeftpreren af en 3orbetenbom; mch man fan ogfaa 
ber ftnbe en runifl Sorfortning etter jDmffriDning afCrbet land- 
vor?^r» fom beti^ber en {anbeDoerndmanb eller 93et)ogter af en 
©trixfning-ganb''. J)et t)il^e ait\aa tjoere et i atunefleenfproget 

' ) Landndmabék p. 205. 266. Vemundar Saga ok Figaék^tu, 
{hlendinga Sogur II.) p. 250. Oi. S, Tryggv, {Fornm. Sogur 
I.) p. 272. Heimskringla IV. p. J49. — *) Bautil 9to. 818. Qtt 
formobentlig bet i gorte'gnelfen ba^ Fcrdii ubg. af »&erraubé og SSofa 
©aga forefommenbe Man. — ») ililjegren @. 77. 94. — *) tt^« 
rupa ©erjeidSim« @. 5ø. — *) ^aa en foenjf 9iunelleen {Bautil 9fto. 
267) forefommet £)rbet vikf ngavorSr , fom maaffee ffal betpbc gors 
foarey imob Sifinget/ et @lag« comes. Uttoris, ffiønbt ©ammen-- 
l)ængéu iffe ganfEe er benne gorftartng gunfttg. 246 ۥ ۥ SSBcrfaiiff. Om 9Ju n'ejlenen i ^tiaae. 

^ibtit ufienbt Ubtrpf for en af be gamle 9lorb6oeré ^uu^Iigc 
fBettente, i'il ^\)Mm JtCa^f^ hiiskarl^/ heini[>(iigi^ 09 maaf!ee 
fleece ^en^øre. 

Kitlis f)i8«. 2)et førfie £)rb er bet gammel ttorbtfle, tfot 
i 3é(anb a(mtnbe(ige !!Rnnbénat>n Ketill; bet anbet er (Senitto 
af bet bemonflratiDe pronomen sé. 

INiiriina. Stuneti l\ bruged fom befienbtttt at betegne fieerc 
SSofater. ^r tæfe« ben ba i før^e &tat>etfe, fom o, b^^ilfet 
ofte er Silfoelbet^; bend O&ergang, fanben @tay>tlfi, tit £t)»^ 
tbongen æ !ienbe6 M^mbt anbet ogfaa af ben {Ieét>ig^e Stunefleni, 
f)^ot nei[)aA2^ rime(igt>iié maa toefeé Hei^ate^* £)et ^(e £)rb 
MiDer ba bet atbeteé {{anbinat)iffé norræna. 

Ooerfat paa ^anfE t>i( benne 3nbffrtt)t attfaa (pbe faalebe^: 

,<2{lffet og ^an6 @øn relffe benne ©teen efter SWane bereé 
grcenbe^ ^an fora »ar itetit ben 9lorjIe« ®ob«bejlprer (8anbe» 
txernémonb). " 

9}at)nene betegne, fom be allerf{ee|!e paa be norbtffe fRunh 
f{eene forefommenbe 9{at)ne^ ^tfiori|f ubef ienbte ^erfoner; rom 
3nb^o(bet r>ifer f)m tit be^ ogfaa «fra anbre jtitber fienbte gor* 
btnbetfer medem begge SRiger6 Snbbpggere i ben ttbttge SRibbel* 
atber; ^Dab enten nu 9}orbmanben ftetil ^ar ^at>t Sienbom i 
SpOi^nb etter ^ant t)cix taget Sienefle I !^orge« 

SRinbeémcerfet er Heppe pngre enb Ilte 3(ar^unbrebe; 
maaflee enbog fra betd fdr|!e ^atobeet. 

») BauUl 9lo. JI39. — •) Bautil 9^o. J164. jpgfaa ben ene af 
9tune|lenene paa ^omfcntunb b^^er bette JDrb fom i 23efd^rfibung 
un^ Krlanteriing 3we^er Ktineitfleine 2C. @. 37« atbele« snø' 
tigen forf :areé. iOet fCal neppe totfeS heimjiegi , efter B. Z. Zl^ot> 
lr.ciiie'6 gorflaring (2rntiqr* Unnalfv II. €5. 11«)/ etter, lieiwiffgt 
(efter ?)rof, ^iljegrcnø SWe<ning @ 97) , men fige efter Sletjlrio« 
ningen heiin{>fngi, fom betpber Stotbbrober («ociu»,, co/Zocutor); jff. 
heim^in^ii^r i 6te ©tr. af iOigtet^^aufHaung^ tt(?orlrtdii6*e Ubga^. 

— ') ©aalebfé nur for norSr paa ©trøe^SKonumentet; Vtixrv, Xi^*ff^. 
I. @. 293 Narmtnr o: Xordmenn forefommer i Éautil 9t0. ^ 

— *) %nt\(\v. TtntMlcr H. @, 14, €• €. SBSeriauff* Dm 9iu«ej!eiieii i (itiaat. 247 

£u t>i( af benne Sorffaring UmctvU, at gegodeflenen tf!e Ifører 

tianbt bet tnbflr(enfebe2(nta[af gtunefleene, f)\)\$ ubferfigtSnblfnDter 

(fom ben i |tn Sib, ogfaa af Sig aUerførjl beffcetone (BCavéntriip/ 

Øteettd) ubmoerfe (tg bliabe fra @proget^ og 3hb^o(bet6 ®tbe og 

frf mbpbe faat>e( mcerfeltge fom t)an|7e(ige ®tebet ; men (ig be ftefie 

9Ronumentec af benne Vvt f)at>er ben bbg et en!e(t faraftertfliff 

Stvetf, bec giver bet ^ee(e en eienbommelig ^nteredfe. S)et 

Yorefom mig berfor at af^m et t!fe ut>igrigt Sibrag til- ben 

ban^e 9luno(ogte, og fom et faabant mobtoge ba Su og t>ore 

øt>rtge £)(bforf(cre bet l)ert>eb af £)tn 83en 

Aiøben^?lt)n ben 3bte aparte 1831. 

WerlrtiiflT. §(ntic[t)aviffe Sfterretninger. 

5D a n m a r f ♦ ^re^eiif øboug 2tmt* é^Cbce ^tt). , eøcborg eogn. 

3 ben faa talbte. gtofM^ei- paa Soeborg Ttaxf fanbt J^ué^ 
moab TinbetB 'Jofynfen en Sconce $ efterligning i bet mtnbte 
af et øt)ærb etter So(!^ i Sor()0(b temmelig breb; Sfabet er 
2^ Somme rangt. 6n J)eet af J^aanbtaget. fom ^ar f)a\)t @tribe jirater^ 
er nu afbrubt ; inbfenbted af @ogneprcef}en $r. ig« €• dynqbyt. 
&aa\)9l be omgit^enbe Socatiteter fom ®agnet l^ar bevaret @rtm 
bringen om bet i Srøibbe(a(beren berømte @øeborg @(ot. 9Ran paavifer 
mbnu t ben nu ub]j|'rat>ebe @øebbrg @øe en ujevn grce^begroet 83anfe 
fom bet @teb , b^orpaa @(ottet forbum {lob* @eCt> bé ftbfie Set)« 
ninger af 5Wure vare rfter gCere« Screeninger for omtrent 50 
til 60 Xar (tben, ba Ubjfrftningen foretoge« i benne Sgn, blevne 
nebbrubte og anvenbt« veb £)pbpgningen af be ub^ipttebe SSønber« 
gaarbe* Smibtettib vifte bog ^e(e jDmgivetfen/ at man if!e funbe 
tvtvU om @(ottetd. forbum« Seliggen^eb^ og 6ogneprce{len tit &ø9hot% og (SiUiUU, ^. é* C. tyn%bye, iæt, twi itt lobc 

fbcrtage abfKllige Oraimtiiget, paa bet fiObfomiu^ ^cfrcrflet Søc» 

mobtiiiigni (rrom. dftec be af benne mfbbeelte 4Beni«ihihiger/ 

fom ^c tnbføteé, f)at Søfbprg @9e i ben celbfle Sib Meret eii3nbn§ 

og ftaoet tSorbinbelfe meb Jtattegattet boabe æbSiflelete og t>eb2)rMM 

iiingemøUett. 2>et Hvtal, fom nu ubgier @9eborg €ogB, tjm 

i SRtbbeCalberen r>«ret en Sit, f^MUt ei aflene ffitnnti af 8^ 

Uggenbeben^ men ogfoa bert^b, at man, noor mon graMc |^ 

®øen6 SBcebber, ie))n(igen fiebec paa ®tranbgnml, (^Mci (nM 

forDittrrbe SRuéHngePaQer , ofte I SJ^erngbe^ af Cardimn eduk 

og Turbo littoreus m. fl. ttnbertiben tnrffer mon ^ ogfoa, 

t>eb ®rat>ntng t een tt( to ]((rné £)9bbe, paa et tynbt merft 

Xørt)e(ag tmeOem @tranbgrufet, ^Dt(!et 2ag/ ejramtneret mtbfc 

SRifroSopet^ tpbeltg feeé at Dorre boninger af £ang og forffjcC« 

(ige U(r>a»7(rter. Da man i £)(btiben fattebe ben 3bee at op« 

fore et fa|l @(ot i benne 6gn, fan man antage, ol ben ^M, 

.man berfiC uboalgte, ()ar Dceret eVi i SSanbet af !)9>itttren aBettbe 

noget op^etet J^ofm eder Sonfe , belagt meb en ^b ^t 8hd« 

(eflene, fom man ftbrn Deb Silferfel forøgebe, og bannebe «f 

Jtampe^ene en fa(l ®runbtK>(b for. ben tilfommenbe Sfotibygmi^ 

fieb @øebqrg @eed Ubgranntng omtrent 1793 blei> ben bifi 

£)mgit>nmg tit tørt Sonb, faalebeø^fom fomme mi beffnftci 

9Ran fan rnbnu no^endinbe giøre ftg S^tefliQing om , Qt>orie^ 

®tottet b^r (tgget mibt i SSanbrt, omgmt af en fmuf Sdb> 

naar ben forbumé 6øcd ^XaH flunbum om Scraard Xiber ^cm 

nnber 93anb, bt^ilfet bog nn ingenCunbe naaer ftn. gamle ^\^, 

men tmtblfrttb t)ifer S3anfen, ber forbum »ar jirpbet meb Soonu 

og @ptre^ at ^cttie fig oD^r ben ftore Sonbjlobe. ^it^ Zil 

Snboigrn er ^ilt fra 4>^^t og hit^n tt( en Snbføe , ^ nuM 

tffe funnct ftnbe. Hx SSanbet i benne (^gn betpbelig er oftogft, 

befrorfte^ Deb mongfolbtge Sagttagef fer. , Det er en befjeibt 6a$i 

at man b.u funnet feiCe ti( @øeborg, ber nu (igger et St^fft 

inbe i Kanbet; b^orDcb bet JmiMertib maa bemeirf?«, at 9Nib* 

be(a(beren$ @f ibe tffe txire meget bpbtgaaenbe og . ult^a fmi^ 9(nttqi>aritTe Sfremtittnser/ (Sjc^aanb. 249 

bru^é paa S^rtkuibe^ font t)ore flere ~€it\bt itU funnc hfeilt* 
9{unbt om @(et6banfeti ^ar ber mob 9i*, fH., og C t)«tft en 
@rat)/ 30 a 32 Sob breb/ ttben om f^unme en Sorbootb af 60 
Sobé Srebe og i SRibten enbnu f)tmth 4 %oh ^et; paa benne 
SSoIb t^at ber rtme(tgt>ité flaaet Stiitgmure. Wloh ben t^ejlttge 
^6tbe f^at &eiUt iffe ()dt)t nogen iBo(b eKer Stingmuur, men 
^r (igget umtbbelbar tt( (Seen^ ^Dté S9e(ger (^at)e befPpdet ben 
bet enbnu tnierenbe Aampeffeen^ ®runbbo(b« ^et egentlige Cfot 
f^at , ligefom anbre fra famme £ib , fttfert t»(eret ^øit , men fun 
inbtaget en (tben 9(ab6« 2>en ^e(e omtrent ftirfantrbe ®runb 
rt tffe mere enb 180 %oh i Sængbe og S3rebe; naar man fra 
bette regner 9Rurene og 83pgningeme, faa ^t( ben tnbre 6(ot^ 
gaarb tffe ^at>e Dceret ooer 120 %ob i jClDabrat. — ®iiaer man 
fra @(otdbanfen ot>er bet @teb/ l^t>or fBroen forbum fjat txtret 
og ^uor man for en 2)eet Hat flben faae nogle i SBonbeC neb« 
Mmmebe ^orte, fommer man tit en ^iaH, fom tnbnu fatbeé 
Jtong^^at>en; bet er et aflangt runbt @tpffe Sorb^ fom nu er 
9(eie(anb^ omtrent 400 Øfribt (angt og paa bet brebejle 300 
®fribt$ bet (Kir ffffert \mtti ben egentlige &(otd()auge; betl 
finbeé enbnu to gtfCebamme og et op^tet ®teb, tatbet !Bobi(6 
Jttrfegaarb, ()9tCten fBobtlb efter ^®agnet fat ^be t>fleret SSat^ 
bnnar Vtterbag< Sritte. $er flobe enbnu for en 60 Var ftben 
Kogte gamle 3@b(es og^oeresSræer, (tgefom ogfaa ^er^ enbnu 
ben 3>ag i Dag er, bojre t>i(bt be (er faafalbte ^.Cronnmg SRar* 
garetbad SUier/' fom ere a(mfnbe(ige ^aafleltlier , ber (rime^ 
Itgtiti^ opfalbte efter ben ftore £)ronning, fom bleb febt paa 
bette Slot) fra ben forbumé Aongél^auge ^abe f)o(bt ftg tgjennem 
en faa tang. JRceffe af Hav. S3eb dnbcn af benne i^augeplabd, imob 
øenben, fiinbeé tbenbe Sorboolbe, nu betN)]:ebe meb 2(0etr(eer; 
ben (cengfle af biéfe er 230 €fribt (ang cg enbnu 5 til 6 V(en 
M; tmetfem begge ^ar tjæret en ®rat) af 12 tit 14 €fribt6 
SSrebe. 3 ben ene* af bi6fe S3olbe er et Qiah , br^origjennem 3nb« 
gangen tit ^cngtf^angen ()ar tjæret/ og f)wv focbum ffal ^aoe 
fiaaet en 9>ørt meb ben Snbffrift, fom otiitate« i ^ontopptbon^ J2;48 SInttqparifTe Sftenretninøer, &jfif8a|ib. 

Søeborg og ®\U9UU, S^. é* C* fiyn^bye, 1^, «eV at (abt 
foretage abfEittige ®raDntnger , paa M fuCbf omtie|ie ^etcctfkt Sot* 
mobningen l^erom« Sfter be af benne mebbeelte-SSemætfninger, 
fom ^er tnbføred/ f)at 6øeborg @ee t ben ælbfle Stb »Wret enSnl^^g 
og flaaet i Sorbinbelfe meb Aateegattet baabe t>eb ØiØeteie^ og t>eb IDfOO« 
ningemoUen. )Det Tivtai, fom nu ubgier @9eborg @ogti, ^ 
i 9Ribbe(a(beren r)oeret en i!&e, (|))i{!et ei aøene fljønne^ af Bf« 
liggénbeben^ men ogfaa bert>^b/ at man, naar man gram |Ma 
@øend SSrebbet'/ ie\)n(tgen fiober poa @tranbgrim6 , ^Dort finbil 
fdrDittrebe 9Rué(inge{Iatter/ ofte t S^eengbf^ of Cardinm eåuk 
og Turbo litforeus m. fl. ttnbertiben trørffer man 1^ ogfaa, 
t)eb ^raDning t een tit to 7((end Dpbbe, paa et tpnbt møtft 
Sørt)elag imellem ®tranbgrufet/ ^t)i(!et Sag, epamineret unbet 
fDtifroilopet / tpbclig feeé at t)oere Seuninger af Sang og forffjrt* 
tige U(t)a » 2(rtcr. Da man t jDlbtiben fattebe ben 3bee ai op« 
fore et fa(l @(ot t benne ^gn , fan man antage , at ben ^\M, 
.man bertit ubt)a(gte, ^ar t}oeret eVi i SJanbet af St^ituren aderete 
noget op()øtet ^o(m etter Sanfe , belagt meb en {)ob flore. S^uU 
(eftene/ fom man ftben t)eb Silførfet forøgebe, og bannebe af 
Aampeflene en fafl ®runbt)0(b for. ben tUforamenbe @(ot^b9gmt^ 
Seb @øebqrg @øe$ Ubgrat)ning omtrent 1793 t(e)> ben b«<t 
jDmgbning tit tørt 8anb/ faatebe^^fom fammr nu befiiM. 
SRan fan rnbnu no^endmbe gføre fig SotffliQing om, ^orietd 
Slottet bar (tgget mibt i SSanbet, omgit>et af en fmuf @gn> 
naar ben forbumé €øfé $(abd (lunbum om S<^i^<)<><^^ Stber (laaet, 
unber 93anb, b^itfet bog nu ingenlunbe naaer ftn, gamle S^^Wtt, 
men fmtblortib t)ifer S3anfen, ber forbum \>ar jirpbet meb Saarne 
og ©ptre., nt !)oet)e ftg ot)(^r ben flore 93anbflabe. ^c^ %^ 
SnbDigm er |!i(t fra ^aoet og b(et)en til en 3nbføe, ^ar mon 
tffe funnrt ftnbe. Tit SSanbet i benne @gn betpbelig er aftaget, 
befrcefteé Deb mangfolbige 3agttagelfcr. . Det er en befjenbt 6flg* 
at man \^m funnet feite til ©øeborg , ber nu ligger et ©t^ft 
inbe i 8anbct; [)t)orDcb bet Jmiblertib maa bemoerfeé, at Wi\^ 
be(a(beren$ (^ibe t!f« t)are meget bpbtgaaenbt og . ultfaa tunb« finti<fimitt Sfremtntnser/ @j(ea<inb* 249 

Inige^ paa Saruonbe^ font t>ore ^ere ~®fibe itte funne (efcHi* 

0{unbt om @(etébanfen f)at ber mob 9^. , S). / og ®. Dcrrft nt 

®rat)/ 30 a 32 Sob breb/ uben om \ammt en Sorbbotb af 60 

Sobé SBrebe og i SRtbten enbnu ^cnDeb 4 Sob ^ei; paa benne 

S3oIb ^r ber riroe(tgr)ité fiaaet 9{tngmure. SReb ben oeftttge 

Gibe ^ax @(ottet ijfe (otx nogen iBo(b eder {Ringmuur, men 

^r ligget umtbbelbor tt( @øen, t^\)\^ S3ø(get ^at)e beffpdet ben 

ber enbnu tKCcenbe Jtompeffeené @runbt90(b* ^et egentlige 6lot 

i^r , ligefom anbre fra famme £ib ^ fftf^rt bæret ()øit , men Cun 

tnbtagei en Itben ^lab^* £en ^ele omtrent ftirfantebe ®runb 

fc iffe mere enb 180 %eh x Soengbe og S3rebe; naar man fra 

bette regner 9)?urene og {Regningerne/ faa ^i( ben inbre @lot<f 

gaarb tffe ^at>e bceret ooer 120 Sob i Cloabrat. — ®aaer man 

fra @Iptdban!en ooer bet @teb/ t)^ox SBroen forbum f)at txsret 

og f)Wt man for en iDeel Hat flben faae nogle I 93anbet neb^ 

rammebe ^cele, tommer man til en ^labé, fom enbnu falbeé 

Jtong^^atoen r t^t er et aflangt runbt Stpde Sorb^ fom nu er 

9>l9ielanb/ omtrent 400 Øfribt langt og paa bet brebejle 300 

øfribt; bet ^ar ffffert twret bea egentlige Glot^l^auge; bett 

finbed enbnu to giffebamme og et opMtt ®teb, talbet fBobild 

Jttrfegaarb/ ^t)ilfen SSobtlb efter <Sagnet fal f^^i boeret SSats 

bemar 2ftterbag4 Srille. J^er {lobe enbnu for en 60 3(ar ffben 

»øgte gamle' 3@bles og^iere^Sroeer, ligefom ogfaa ^er^ enbnu 

ben 2)ag i Sag er^ bore Dilbt be ber faafalbte ^.Dronning 9Rar* 

garetba« Jiliet/' fom ere almfnbelige q)aaf!elilier , ber (rime* 

ligbtié opfalbte efter ben flore £)ronning, fom blet> febt paa 

bette dot) fra ben forbumd Aongé^auge babe l)o(bt ftg igjennem 

en faa lang, Siæffe af Hav. S3eb dnbcn af benne J^augeplabé, imob 

@ønben, ftnbeé^ ttnnbe Sorbbolbe. nu beoopebe meb 2(fPetr(eer; 

bnt Icengfte af bidfe er 230 €fribt lang og enbnu 5 til 6 TiUn 

1)9%; imellem begge f)ar txeret en (Srat) af 12 til 14 Sfribt6 

Srebe. 3 ben ene* af biéfe S3clbe er et ®ab. bDorlgjennem 3nbs 

gangen til ^ongtf(Ktagen f)at ^xat, og l^oor forbum ftai ^e 

fiaaet en $^rt meb ben SnbfErift , fom oftitale« i ^ontoppibonf 250 '^tnnqiHirijTc (iUtrTttnin%tt , &f<iUanh. 

Marmora Danica (@. 202) Og Ørre Stfbft, øg fNn wfcr, 
^Dilfrn 3Slte man ^ar t)taet ttOirgge bettc 6(ot : 

Visit Aristoteles et Alexander daminatur. 

Dum per gentiles castrum Soeborg fabricaiur. 

{tgfODrrfor &oUbanttn mo^ Sbften paa bm onben 6ibf af 
@een (tggft Zeg(or>n^baf fen , ^Mr 9?uurflenme forbum hlm 
brctnbte; t !Rcnr^rbfn beraf (tggr be fbrbm faafalbte SSIobagre, 
cntrn forbi bet rr flpbt S(ob , tUn bec fyst iKrrff offrtt (af bit 
o(bnorbtf(e bl6t);' CtgelebeO Spffingeagrrneog fRot^f^ Qpltm. 

SBeb t Sintrme 1831-1832 og 1832-1833 at %tm 
iibrn omfring &lotttt€ Shtnbootb paa bm tnftlige og ben (ohK 
fpbltgf Cibe, fom man ttlftbfl til StranbgruuO, fom mrb Sti« 
ton antagrO at totre ben oprinbettge Ørunb, (^tH)r|Kii| €fottetf 
®rmiboo(b potter. Z)enne>e{laaer, fom forfin omtalt, af jtonb 
l^ftvM, ber erc raa utill^ugne^ fiore, fammenfoiebc mtb Jtalf ø§ 
i SReØemmmmene ubfptbtc meb mfeftc inbfatte Sl^tmrffme. 
%Uvt af be funbne Sager btfe , at Cfottet fyit mibergaaet n 
tibtigere S)befcegge(fe , og er bleoet re|{aureret og fenere atter obelogt 
Qtt af Seoifeme ^erfor er, at ber ooenpaa bet oprinbelige @amb(ag 
mob Soen ligger ét Sag fJRuurbroffer meb fbirpe Jtanter, fev 
fra @(ottetO ferfie JDbéfæggeCfe tre nebfatbne i SSanbet, og Ut 
^aoe (tgget rolig ^n. £)benpaa biSfe SSrotter tigger l^i^ og ^ 
et, en ^a(t) TiUn tjelt, ?ag Slaaleer, fom er opfPpØft fra &(« 
i be folgenbé Xiber. Tft bette er frcmfommet t>eb <Seen< S^ 
fatning, ffjenneO ti(fu(be beraf, at be t bette S3(aa(eer (iggmN 
SRuurbroffer, fmaae og {lore tmeøem (^inanben, ere aøe ubm 
ffarpe Xanter, og fom 9tuØe|lene tifrunbebe, ^oilfet er.f&ram 
I ebiget oeb bere^ ibelige €f bulprn 4 93anbet. £)t>enpaa S((KN 
leret f)ax famlet ftg et gobt Sag Snulbjorb , omtrent en \^l\> Wm 
tpft og førfi or^enpaa bette er bet man ftnber be ^Biuvn^ttn^ 
bro!!i*r/ fom man fan antage ere nebfatbne af Slottets !Ruinrr/ 
ha be bleoe afbrubte, for at tjene fom SSpgning« SRatertate før 
Jtronborgs og Sreberiféborg $ @(otte« DiOf« SSroffer bUbe ligg<ntf/ 
fy^tx be faibt/ \xt9tu, tf)\ Cemi SBanbe naarbe bem tx, og be ^ImcqoartjTe Sfrerretninger/ @j<e(lanb. 25i- 

^a\)t aUt ^atpt Stanttv, 2 Sibené Coengbe ot>erbrode6 biéfe atter 
meb SRuIbjorb og Ørenftxer. 9tu !om brn Zib, ha man foc 
Det 50 Hat ftbeti borttog fra ®runben felo be ftbfte Seoninger 
of !D?urene; be utt)^tttge $8ro(fec I^en!a{lebe6 ot>enpaa be|t ftbfl 
bannebe @vøn[\)ctt , og atter ^ar ber ooenpaa bette bannet ftg et 
npt ^ag @ronfooen Wan t)t( f)naf fee, ()Oor mange 2ag ber 
^at)e famlet ftg ot>en paa ben oprinbelige @runbt>o(b« fSlan 
fporer atbete^ Mt, at ber unber benne ere anbragte nebrammebe 
^ctit , men ben joller umibbetbarr ipaa Strnnbgrufet* Aatfen, 
^wrmeb Jtampeflenene ere inbbprbeé forbunbhe^ maa fyi\>t t)ceret 
fortrinlig; fom eet af Slroiferne b^rpaa fan anfereé, at paa et 
@teb/ b^or øtranbgrunben er funfcn, og Aampefleenémuren 
l^r.faaet en 9ieone^ er ^ampe{lenen gaan o\>n, mebend Jtalfen 
i^at f)OlhU JDet er tpbeligt, at @(ottet bar mobtaget Stepara« 
tioner^ og at man ^ar anbragt SRure ubm om oetbre tigefom en 
&ai, uben at be ere bragte t Sorbinbetfe Deb anbet enb jtalfen^ 
men formebetfl benne l^otOe be bog gobt fammm. — Tit @(ottet 
er øbelagt t)eb SBranb, fom nogle formobe af S&bederne i Aong 
ig)an6'f ftb^e Stegjertngétib / eUer maaffee timeligere i ©reoentf 
*S«ibe, pjornne« af ben SRcengbe Sul, ber ftnbc6. St ®teb t 
SanCm trceffer moti et' b'^It fammenbcengenbe , næflen ^ Hien 
tpft og flere Ulm brebt, Sag Xul, fom maa ooere Seoning af et 
betpbeligt Sag. Sræ. S3eb at grat>e een tit to Ulm bpbt paa 
fOtibten af SSanfen^ ot)er(^et>ifeØ man om^ at man er paa ®aarbé» 
lAabfen oeb at man trceffer paa S9ro(ægningfm ^ 93t Ditte nu 
gaae oDer tit at betragte nogle af be forffifUige^ tilbeelé moerf« 
Dfitrbige Dlbfnger, fom ere funbne Deb bt af S^v. %\\tct (Lyn^byt 
foretagne gftf rgraunin^er , og nu tnbtemmebe i SWufeet. Se 
enfette SBpnter, fom fimbt^^ i)iv, benbore tit tre forj!jettige^e» 
riober* Den (clbffe (S^jfr. Tab. XV. «Rr. 34) ()enforf« om« 
trent tit iUalbemar .ben gorjieé a:ib; bm noefle 7[xt, booraf flere 
fanbte«, er et ©Ing« flette Sobbermpnter (Tab. XVIII. 5Wr. . 
19 og fi.), fom antiigeé at uære prcegebe i £anmar! i S3orger< 
(rigeneé ^eriobe i G()ri|lop^r ben Hnbmé Zih og noget fenere; 2é2 SdttiqDArifle Sfterretmnøer^ @j(dlattb. 

bet trrbU Slagd/ fem atUc m fra en flfbigfrt Sib, eu^oc^ 
(t)lbe prorgebe i 6()riPian ben Sørfle« og J{»ané'd {Regieringltib« 
3(f Spgntngf 9){ateria(iei: ere.focefiinbne flere mcerft^cerbige øtpffn; 
man feer faaCebe6 at ®u(De bat>e txcret ubfagte meb br«nbtefric» 
fantebe SRuur^ene, i b^er en!e(t af (^m(fe ^ar, mebené €tiiini 
enbnu Dar t)aab^ Dceret tnbtq^t fom Sirat en Stofet, en gaamte 
SøDe eUer anben faaban Stgur. Xtter anbre ®u(t)f bat>e-be|lao(t 
af runbe fabe brotnbte ®tene, imedem b^ilPe anbragteé egm 
tertil ubarbeibebe SRuurftene, fem ubfplbte {Rummet tmetten 
Slunbbelene. ?(f be funbne Sagflene , ber bat>e %txm fimi be fM« 
f aCbte aSunf eftene , fan man flutte ; at @(ottet ^ar t>ceret tef!(K 
meb 2eg(. SRtnbre 6o(onner ba^e txieret ub^uggebe af Jtampf« 
fiene; man bar funbet (Sapitotlet af en faaban SoConne og ft 
®tpffe af @faftet Soruben fl^re Sfagmenter bar man DOtft 
l^etbig no! tt( at ftnbe en enefte beeC SSinbueérube, fom et i 
Stbombe^Sorm og af temmelig lE^Dibt ®(ad; man feer at Øior« 
mefleren tf fe ()ar brugt diamanten , men meb megen Umage b^ 
maattet bræffe Stuben i beit S^rm , fom SBlprammcn bar ^aot 
3(f ^uuégeraab fanbleé en SDJoengbe forffjeflige ^ager, af b^ilh 
^er fun opregnet enfelte af be mcerfeligfle : Sragmentet af nb^ 
moerfet ^ettemagerarbeibe ^ ber t)ife at bette .l^aanbtxrrf maai 
9)Iibbe(a(beren ba^e flaaet "^qlol et b^it Srtn. SRange af bitft 
(igne i ^enfeenbe ti( 97?aéfen bet bollanbffe^ibeleer, anbre ben 
Eeerart/ f)Doraf @eUfen>anbd Æruf ferne ere. 9J?an ^ar onhagt 
^o\)eber i- SRelief fom Sorstringer ^^Okc^, SeerfiU/ (igefom ogfoo 
®(afur. 2)i6fe jtar mnae betragtet fom SRibbelalberené 9o'< 
celain; bctte« Snbførelfe og Opftnbelfe fortrængte bet oerbre fi» 
trinlige ^ottemagerarbeibe faa meget ^ at man meb ^enfpn ti( 
bet fan |?ge« (Ki Doere mere gaaet tilbage enb frem. ?(f^®(a«far 
fanbte« ogfaa flere Jragmenter, xif bt)ilfe eet rimcligmt« bar b^^ 
til en %U^i, ber bar Dceret fiirfantet og ()aDt opbcet)ebe ©trit« 
^^a ^berftben. @nb mærfdigere fpneø nogle ®(a6|!pffer, ^Dori 
brune og forgplbte Sii^ater ^aoe Dceret inbbrænbte, b^il^' ^^§ 
be«t>cerre nu ere meget utpbetige. !Røgler , tfær af -ben Vrt fom ^nriqD(iri|!e ftiutxminut, @jce((attb. 253 

^n\)Oxt ttC ^Qtti%ttm\t, t f^\>\iU 9legUnie hU^t jnbfhidie fra 
benene @nbe$ fefø «n .^ngelaad af b«nne 2(rt Met> funbeiu 
Jtamme/ font ere mbrettebe paa ben 9Raabe/ mon aderebe i ben 
J^btnjle £ib ^at)be beni/ nemlig beflaaenbe af mtnbre «eb @iben 
af b^eranbre lagte SeenflpHeC/ fom fammenbolbeé \xh to S3een* 
ffinner, b^ilfe ere faflnittebe ttXEr^ ot>er SRibten af Jtammen, 
ber b<(t Sl:«enber ti( begge Cfiber. Cgfaa fanbteé et Stngerbø( 
of.SIMat af Sforni omtrent fom be 2f(muen enbnu bruger^ og, 
fyMb bet er mærfeiigere, en Si^al, ei af Staal, men af 
Jtobbir. S^^embeUI flere forarbetbebe @tpf!er af SBeen, af bt>i((e 
bft ^«rfe(ig|le er m ^tabe, fom formobenttfj t^ax b^n^rt tit en 
Jtotfe etter HSfliat Seen, ber er faa (lor, at man i(!e fan ath 
ioge bet for ol treere af noget anbet tiorbifE iDpr enb en {)t>a(. 
tfgetebe^ @teen!itg(er ,■ focmobentlig brugte til b» cribre Xanoner/ 
ogfoa ^ireffnbftr af bet 6(ag«. fom fdbte« SBoite^ eg enbettg 
ogfaa, ttgefom t)eb flere af Sorgene, en 9)?eengbe S3i(bft»iiné« 
tttnber, ^jortetaffer og anbre fBeen, fom bitrøre fra Stegerfet. 

' ^^Ibtt Zmt. mcl>rløfc igtt. og Cogn. ^aa 
Clnnben aftn paa Xaaftcup SSpei aSar! brfiggenbe Sert)««io|<, 
i m S^bbe af- 8 %ob nnrber Sorbenø £)t>erf{abe, t^wt 39rt)ett 
opb^rte og en €^nbs etter Seer * ®runb beg^nbte , fonbt ©aarbttumb 
^tne Kaetnnefen en meget ^or 6ettf af fmebet 3ern, 6 
2« (ong, 3 .S. breb teb ^ggen og meget maéfh>. Sfaftbnttet, 
i bt>t(fet enbnu finbe^ Seontnger af SrcefCaflet, er tangagtig fiir* 
fontet/ 1^ S« (angt og 1 X. brebt* S)et er et ffetbent og meerf < 
t^øerbigt €Hptfe; be fcebt^antige (Setter^ fom finM, ere atte af 
Hxømtt og letpbefig minbre ; inbfenbteé af @ogneprorften ttt 
4>ofMf og aRebrtøfe, $r* ^rofedfor, D. SLitvfen, — e^iibcv 
Oeml^e 9ogm 3 tn ^ot, SiOebp« falbet, poa ^ee|ii< 
flootben« SRavfec fanbte« t bm uefHige Jtoiit tt>enbe Urner; 
øMc ben ene toae en tittr Slif^ of ftampefteen føm , Saag. ttr« 
fitme gtf i Gc^rter tKb Dptogeffen ; af fBrubftpClerne fijønnef 
ot.be b^^^ ^<>^«t tttbannebe paa fri i^oonb, men bog ete mm 
enb atminbeltg ub^trebe m A 2^xM^t , og n bet «ne ® tptf e faa 254 StntiqDorlffe gfterrrtnfnfier, e/crllanb* 

nøiagttg ntarbribef^ at bet tffe fan antaste, at ^itatem^ ipaa 
onben SDtaabe ece bU^m anbragte ^ enb t)eb at txere tnbtq^fte i 
bet t)aabe Seer meb et @tempeL 3 et Hbet Sag unber Urnenie 
laae ffre øteenftler. 3 ben øfMige Øibe af Jg)øien fanbteé et 
flcrt {leenfat ®rat>!animer og beri to S(intfntt)e og- en flor S^tnt^ 
fleffe^ tttbfenbte« af gogneprcejten Jg)r. ^leingaat^« 

<1>06 igt^« / Tieminbtup @ogm @fter igø« tnaje(l<st 
Bottøene aUernaabigfie !Refo(utton ^ar tet fÅon^l. Kentn 
tammtv tnbfenbt en foerbeUé fmuft forarbetbet og forgpibt 
CeMdlt fra bel 15be 7(ac(^unbrebe , fom fenefi fanbteé i Hh 
minbrup Xitfe. Omtrent paa 9)7ibten meUem ben&fBoeger o§ 
%ob er anbragt en flor bobbelt got()if{ Stofet/ i^aa f)pi^ vhftaa* 
enbe 6 Jtanter feeé Stot^ og be enfeCte 93ogflat)er af 9lat>net 
MARIA meb 9Runfebogflat>er« £)t>enpaa ten temmelig brebe 
gob er ubgrat)et en Sot^^f^tlling af tre Øjæte i Sfcer^ilben^ f^^eu 
unber meb !i9linu|Ielff rift : orate pro nobia. ttnber Soben ere 
fø(gen>e Snbflrifter inbgraDebe 1) Ghertrudia uxor doi(domini) 

ghoscalci dedit ; Qrate pro éa , f)\>{lttn 

Snbffrift bog for en |tor iDeet er ubfrabfet/ faa at ben fun meb 
megen 83anf!e(ig^eb fan (oefeé. 2) npnt, men bog ligetebeé meb 
!Dt,unfebogflat)er : hue caltcG dedit ctizabet briigoidvé O) 
orate pro ea, 3) meb fceboanlige latinffe SRajuflfer: OSTE 
KERK. KALD. S06NFREST HERMAS NAWSEN. . 
PA A (15)84. ^er menee formobemtig £)|}eb i Solbborg 
.{)erreb. 4) ben npejle meb latinft 6urftt)f(rift : jismindmp 
Kirke Patrono Th. Fineke 1674 (if. ©anffe 2ftta« 6. 210). 
— (Srevinge @ogn. 3 en ^ei t>eb ^errefhup, fpm et 
moerfooerbig t)eb et ®rat)f ammer meb en iDDerdgger^een^ ISl^orpaa 
ef ibéforefiiainger ere inb^uggebe (jf 99, 1. ®. 181) , paa fyÅ\b 
S^x. fBijIop p. C XniiVi^^ ipaa en S3if7tat«reife bleo oprooerffoni/ 
fanbte« en .l^uurmeifet af %{\nx, flab ot>enpaa og et meget 
ub(iu(et, 4 X. Iw og 6 Slintfleffer/ af 1|]tr)i(fe ben ene er tenn 
melig (lor^ nemlig 5^ £. (ang/ famt Si^agment af en alminbdig 
SKntti(e meb SBane bag tir^ inbfenbte« af bet Rottgeliøe l^tn» SIiitiqDarijTe Sfterrerninfler, ©Manb* 255 

teFamtnet/ efCfr ()))té SoranfiaUning bette l^t t 2)anmatt t 
ftt ®(agé enefie Srøonument tiu er frebet 

3 SSeenløfe unber itjærup ©ob6 b(et> Deb ®car>nmg . funben en 
ftin f^Qebannet ©Hbefieeti/ i^aa ^oitfen man i £)(btiben i)at tiU 
(lebet @teenreb|!aber (jof, 1 »• @. 423, Tab. II. Fig. 2). 
JDen ene @nbe er nu be6t>ærre afbrubt; bet ttlbagetxecenbe ©tpffe, 
fom (an antageé at Dcere noget oDer bet b^lDe^ er 8 S* (angt; 
forærebe'd af S^t. Coerfrig^commiéfair (Bruner« SRufeet eiebe 
forub fun tre @(tbe|icne fra £)(btiben af benne S^rm*^ 

Prcejl^e 2(mt. »jcrerffov ért). , iS^vf<pl^t ©ogn. 
3 ben famme ®ruuégrat) t)eb @Danébjerg fQpt, tæt @£). for 
Sunbebaffen t)eb bet faafatbte ^inbfebjerg. b^^i^ mari for en 2>eet 
Xar ftben flai f)a\}i funbet 9RennefIf{!r(etter/ og f)\>ot i 2(aret 
1831 et pragtfuibt iBrpflfpctnbe og en 2)eet perter fanbteø, ber 
af i^entee tTTajeflo^t JD^c^nttiiigen {!jen!ebe6 tit !!Rufeet , og 
ere omtalte 93« i, &« 483- 184/ f)av man tgien t)eb mbere 6f< 
tergravntng funbet ncer oeb 3orben6 £)t>erflabe 18-* perter, btanbt 
^m((e een meget flor ma^fto af 2Reta( « Sompofttion , ber ^ar 
feet ub ganjle {/om @ulb/ 8 af en røbagtig Seermaéfe, 7 af en 
guutagttg/ fom mere (tgner &M, to hlaat, Snbfenbteé fra S^t. 
9affor 2tppel^orn t)eb ^é. Sjcceft. Jg)r. ®e^etmes@tat6mintf{er 
(BretM 2(. tO« tTToltFe. tit SSregentDeb. — SSeb at grat)e en 
@ra9 paa ^erføtge" ÆirPegaarb fanbte^ et (Signet af SSronce meb 
Saabenffjotb/ t)r>exi forefliUeé en S^r! eUer f{or ®affe( meb to 
Xt^cernagter t>eb ®rebet famt tre 9tofer. ^aa et SBaanb/ fom 
omgiver @fio(bet , læfeé meb ben fenere ZM SRunfebogfiaoer : 
S. Per Jenson^ i ^oilfen 3nbj!rift ©ignetflif feren ^ot af en 
Setttagetfe fat fBogjlaoet P paa J^ODetet« 3 Sanffe 2(be(«« 
Sepcon ftnbe^ bette 83aaben iffe, men i famme ere flere banfle 
3(beI6*Samtner opregnebe, ()t)id SSaaben ^ibtit ere ub^fjenbte, og 
tU(^ec 0)>enme(bte SSaaben t)e[ een af bi^fe. 2>et ^ax, fom hu 
fienbC/ en gammel SSebtcegt/ at Øigneter, enten ^ele eller føn^ 256 3(nttqt>ari|Te Sfterretttinger; &;«Øanb. 

berbrubte, !a|l«be« t ®rAt>cn meb ben Vfbebf . 2>etee CfigtiH {Qmhbd 
af i^é. Srcell. J^r. ®ef)nme « Øtatdmmiflet ®r(r)f X XO. moMt, 

euvne i$t^. / Store ^e^Mttge @ogm Cm faa falbtt 
Jtjeflbøi Pg<t SBjelfrrup SRarf, fom uben om oac {ieettftf^ hitH 
for omtrent 6 2(ar ftbcn ubgrat>et. SRibt i famme laat et mcgrt 
fiort 9)7enne|!e|!aet ^ i en eUerd meb Smoaflene f^Ibt Gtrinfifii 
og I (^t>er af be 4 ^ jørner af J^eten (aac et mtifbre Cifetet, fom 
blot tmr om9it)et af, eUer ligefom nebpaffet i €!m«afiene. Sib 
benne geiligb'b fanbteé tre balDmaaneformige Srtnt|lp!!er ftoårak 
iet)nftbeé tæt t>eb b^^i^nbre« ^aa be to fee6 enbnu Setmingei if 
®augtcenber paa ben (ige @ibe ; ben 3bie fpne^ atbrig at itlH 
f)a\>t faabanne (fee SB. i, Tab. III. Figg. 23 og 24)* Z)e eif 
ufcebDanltg {tore, nemlig af S Sommrr6 gængbe til 2 Xommctf 
fBrebe. ^aa Srøarfen i 92o^r()eben af famme J^øt fanbtfé : 1) it 
4 S. (angt gragment af et ubtunget gtintflpHe t Socm if 
ét>cerbftf!end @pærb eder en ^mVget fiortanbet @aug^ et foa 
fjelbent StpfCe/ at ber forben fun ^aPbee 3 faabanne i SRufeft 
(fee 83. 1. Tab. III. Fig. 22). 2) &i SSronce^^aalfia«, 6 
2. (ang/ meb Vffatd paa SKtbten og Sorbpbning tt( Sra|h(tct 
3) Sn SBroncesSanbfefpibfe ^ fom t)at t)oeret meget uboibet tU 
®tberne/ ben er noget beflabiget. Samtlige Ætpf (et tnbfenbtel 
fra ^r. Æjebmanb ^ ^offme^et Deb $r. ^afior C S. ^oI(t 

^ap^e ivtf., Carife @ogn. 3 en ®rat>^t t^eb Suls 
agergaarb fanbt £ir!efanger 2lrnebetg t Varet 1822: 1) Cb 
(ide Urne etter ®rat)far af brcenbt Seer meb noget ® (immer, for« 
foerbiget paa fct ^aanb , 3 2. f)e\ og af 4 Sommeré Diameter; 
ben f)at en breb <t)anf paa ben ene @ibe og en noget ^arp Ub< 
bøintng t SRtbten. 2) @n grøn ®(a6sS3errof, fom t^cx Ment 
meget fmu! og er enbnu gjenncmfigtig. S3eb -jSmeltningen ic 
en SSroncefttft bleben anbragt t ben, ber nu er afbrubt, met 
fom formobentltg ^ar tjent til S^flen. Den er nu libet befbbtgit. 
3) @n ganfie litte breb øøloring , ber fpneé at tymn Dørret an« 
bragt paa noget fom SBejIag ; flimttM af S^9. SjDcenence {jr. 
®e^etme;®tat6mtnt(ier ®ret)e 2(. XV* UToItFe* SMnttqUdtlffe Cftemtntngfr. SOJøen. 95orn^ol«i. 257 

tlTØf n. iYtai^Uby eogn. ^aa 2>?arhn »eb Scemftrfe 
paa Xlmtf)oiwi ®ob« fanhM foc omtrent ti 2(ar ftben unbfr 
tn flor Sfteen ben et>erilc ^nbbcet af et ubmcerfrt t)et beDarct 
S9ronce«SDoerb meb et Jbaanbta^ (igdebeø af Sronce, ber er 
af nt anbrn S^rm enb be man foebi^anfig finber 09 af en ufulb« 
fomnrre^ og f^m bet fpneé, cr(bre Snbretning, @Dftrbb(abet er 
nemlig ifte fom i be fæbDanItge tefceflet ti( J^aanbtaget t)eb 
m ^alDcirfcl af 9iitter/ ^Dorr^/b bet (^inbrcbeø fra at funne 
Mne6, men berimob atene t)eb to enfelte 9littec ti( ^aanbtagrt^ 
pberfle @iber. @pibfen af Jtlingrn gaaer tgjcnnrm {)aanbtagrt^ 
og (iaaer ub fom en Sitat mibt imeffem to fpiralformige £)ms 
(øininger i'^orm af J^orn. (^t)crmeb ^aanbtagrt putted. S}7itt 
ipaa J^aanbtaget ffnbeé en Ubbugning. — S^embeUd fanbted en 
€tembammer af Sorm S8. 1 Tab. IV Fig. 41, men itU jlorre 
enb fe(t)e 2(f(i(bningen , ber eOeré, (igefom be et>tige, er givet t 
(brminbffet SRaaCefiof/ og a{i\aa fun to Z. (ang. Sfaftl^uQet, 
fom er inbflebet i ben^ fpned tf fe at t>ære fitlbenbt/ ba bet er 
tragtformigt fra begge Siber. )Det er ben minbfle ®teenbflmmer 
man fienber. 9Ran fan formobe at b«'n^ ligefcm be man bar 
funbet af fRQ», fan toære neblagt i ®rat)cn fom et Spmbot, eller 
ogfaa at man f^at brugt faabanne til at fmebbe @u(bs og anbre 
fine SRefatfagrr meb. — S)<)ttirt(;o(t @ogn. £)et mæif flige 
maSflDc i^ot>ebfmpffe af Sronee, fom omta(ed S3. 1 ®. 186^7/. 
er nu inblemmet i SRufeet, og et Sacftmile man ^aobe taget af 
famme er bortbpttet/ og ftnbed nu paa Sden ®uern6ep. 

JQovnl)Olm. Veflet ^erreb. jtnubéfer^ og 9{p« 
tar6fers@ogne. SSeb ®rat}mng i en J^øi omtrent f Wlilt 
SC for fftmm i ben ^træfning af Spngmarferne/ fom foeb« 
tMnlig falbe« gtobbebaU, fanbteé en Urne af en (^tbtit ganf!e 
ubefjenbt Sorm; ben er runb og ubbuget paa SRibten; og tfteben« 
for at l^aDe Saag er ben luffet for ooen^ t bet &t)erbr(cn er af« 
ranbet (igefom en fD\>n, men ^ar temmetig f)e\t oppe i^cia @ibm 
t en 2(f|iimb af 6 Sommer fra ©runbflaben en ftirfantet, 4 2:. 
(ang og 2^ S. breb, 2(abning, veb begge Eiber af f)Oilfen to 

iWorW« Sftéffrift for Dlt>fpntiQf)tb , 2 85." * '^'^ •Zoé Sliuiqbariffe €ft(rr(tninflcr. ^rtiHiH* 

Sm m Aitbcagtf, fom tiaw tjmt lil at fa|i^[bf M StfHf, 

btx fom Søl fiiit tufftt Xotningtn. Stttt St^tfc faitrt, nm 

eil Riutftg tnbnu funne nljolbrt. 7f tioglt Srvntngti, fon 

in>m fftc oiti GfliinbtR, ifoor jCenn ^qt wtttt nnbragl, nW 

tpbfligt, at bfnnt bat vattt tilflinct mtb rit ^arpiraglig QSotfi, 

btc fiibnu tt brttnbbar, og tifb ^lU Im gjnrt jT^bmbr. Uo 

ntn ft ubatbttbtt ixu ftt ^n^nb of iti gtaabruuti Sttuct, ri iw 

grt Ketngtig, itim bcotnbl ttmmrltg baatb. X>rn rr 11 Z- M 

ea btnS |ior|tr Siamrtrr rr 8^ 2. Sotr at giDt tt tvbtli}m 

Srgtrb om brniti i fit @[>i9« mrftc o< bftjmbit Utne, tttbfiit 

ni ()rr m ^ilbnii| «f 

famtiit. Vt 9IoTbtoi« 

bovt (oartt ra fcrtwW 

jDm^u for , 'at mon % 

ffurbf bnett U £(M 

btanbtr fBcrn i bc fcbtof. 

(igr Unttr, fn< af, at sM 

otmtpaa bifft i aimiftMigt 

UnitT finbrc rt gag (Tttt 

€anb, ^oorvna ^ar Mnrt 

brlbt nogtt fl^brabr, !» 

Ifbr« at b(t intw i tbwi 

' onr bonnrT l\it\tm m M 

Jtagr, bcr inbtHnbig b«RR 

S<nm(. iDMneWi brtu » 

bragtrt Eaagrt , fnn w> fl 

£ierl Urnn blot brflnntt uf m ^ab @trtn , intn vrb onbtt ff 

af forpitBigt (irnfigténKeSfTge anbrftntngrr til at fluttr i rdrr M 

Xitbninaen. ^nfatii^ntn af brn drc omtaltr Umr fpnrt *t 

baor ^aut famtnt ^mfi%t, i bri dan, fbr rnbnu mrtr at (RtR 

Sratnt ^d Sfterdfe, ^ai luFfrt tlnJtn albtlt« fbtooni, 4 

ttrimob inbbcagt SSra^ne gjrnntm en ^åbning paa Qibtn, W 

fKic iHtrrt fan for^gtrg tillutftt 09 ttltttnrt fom brt ftai Oonl 

mueltgt. Crtt; fjtlbnt Stptfr er mobtagct fra p. St. $■ IhiiiN 3Inrtqt>arifTe Sfcerretntnger. ^ornr^olm* 259 

StebertF €ctvl €l}ti(ixan tiatgemeb 17 anbre i ®ta\>fyelt ber 
i 9lttvbeben funbne @rqt)!ar, blanbt bt)i(!e eet ubmoetfer f!g 
i9ib en bet^beltg bebce S^brtfation enb be anbre. Seerarten ^ ^wu 
of bet ec forfoerbiget , er fort, men baabe inbt>enbid og ubt)em 
btg ec bet ooertruf !et meb en t)\>\h SRa6fe. ^aa Sugen ^c 
bet (aaMl ubftaaenbe fom inbgra\)ebe pirater, cg paa^ben ene 
€!ibf er en é^ant, f)xibxx en S^rbtnbelfe paa SRibten banner 
toJ^uHtu Dette @ra))!ar er bfdooerre noget beflabtget. iOet 
ouerteoerebeé ^rmbfen af \l^r. (SanceUieraab og JBSpefogeb pin^él 
i {Rønne. — 3 (Rp Sar^fer @ogn fanbteé Deb 9)(øining en 
meget funfltgm ubdrbeibet ®u(b»Stnd^i^tmg af flettet ZtUibt, i 
ben Smag fom mon finber bem fra ben ftbfte ^eriobe af Un 
^ebenfCe Sib i 9lorbem Sotffben er i et eiag^ Stngran«2(rbetbe 
iMimiet fom et iD9rel^ot>eb , i ()t)tlf et to (angagttge ©tene ^ove t)«« 
ret tnbfatte fom &me. SRunben bannebe« af en trebie ®teen» 
83fb diMr af @tberne af bette Z)9relS)ot>eb er anbragt en Snbfatntng 
til m lide €fteen. Slingen fett) er bannet af 6 meget ftne ^ItU 
ntnger af ®tt(btraab, fom ere (agte paa en tpnb ®u(bp(abe* 
Stenene, fom t>are i ben, ubpiUebe Sinberen for oyt fomme 
/fftec ben nøiagttge Scegt af ®u(b(t / og forrtngebe berDeb @tp& 
fet« anttqiKirifCe ^cerb; inbfenbte6 af ,!^r. Sufiit^raab Tl^mer* 
— Seftermartfle Sogn. ^r« 3u(lit«raab og i^ofaførfler 
7(^met ^ar (abet SSorrefø Deb SiUeborg i TClmmbtngen ubtørre. 
SDtibt i 2)pnbet fanbte^ en @piral'®u(bftngerrit/g, beflaaenbe af 
ftbet o))er to JDmgange, ^oie pbre @tbe fpneé at Dcere {leben; 
flere (tgnenbe fanbteé tU(tge, fom %xt tabte/ famt en 2)eel ro< 
merfie @ø(t)mpnter / a(t (tggenbe i en Æfump. 2(f 9Rpnterne er« 
(o(bteS 16 @(ptferv af Quilte be «(bfie ere 3 af Sraian^ flaaebe 
i b^m« 5te eOer 6te (Sonfulat eUer imeUem Tiavtm J04 tit 112 
efter (Sbrifii Søbfe( (M. R. D. 9lr. 132, 317/ 329): frembe(ed 
2 af ^abrtan, 2 af 2(ntontnué ^i\x^, 1 af S<iu|ima fenior^ 3 
af SRarcud 2(ure(iu^/ 1 af S^ujfina. junior, 1 af aSernd. iDe 
yngiie ere 3 af Sommobud; ben ene (af Xppu^ fom IRr« 102) 
ifW^nHax 183, ben anben (9{r« 172) er prceget^ar 186/ 260 >}Intiqi)art(Te €fterretninøer. ^orn^olm. 

^9 ben twbie (?Wr. 270) prceget %m 191 efter (Sl^rifK gøtfel. 
93rb at treere funbcn t SorMnbelfe mcb biéfe SRpntcr t^ar fRin^tn 
betpbdig ^iere Qnttc|t)ari{( SScerb/ i bet man beraf meb temmelig 
Siffer^eb fan flutte/ at ben, ligefom man f)at formobet, f^m* 
(ører tU be oelbce Manbt ©ulbfagrme, fom ^nbe< ^er i 9lorben. 
— S3eb @ mørenge / f)Oor et eget @(agd fttrfontebe Suibt 
bracteatec oftere ere funbne (jf. S. 1 ©. 187-188)/ fonbtcl 
igjen >n (igncnbe, paa ^t)i((m er fore(ltIIet en gaaenbe ^erfon, 
iført en 5tappe, og t)0(benbe noget t ^oenberne, fom bog (et er 
utpbeligt. St^mbeleø en SfølDmpnt af Jteifer Tfntoninué 9'ivBi, 
præget i 6an6 4be Sonfutat/ ba ^an 16be ®ang tKir Znhwx, 
aU\(ia i Tfaret 153 efter Qf)r\\tx SøbfeL S>en* ffbftnætmte fttm 
mer altfaa i Siben meb be foranforte 9)?pnter« 

tXØtve ^rrreb. Unber ftt £)pbo(b v^^a Som^ofm i 6oim 
meren 1833 lob Sp. X. ^. ^rinb« 5ret>criP Carl €^vi(iian 
i egen 9Ioer\>oerc(fe ben flørfle af be mange {)øie, ber ftnbeé paa 
JE&rnefuIemarten \)eb S^a^it, ubgrat)e, og fanbt beri, forubm 
en Sibufa meb en Sugt og en %iaU \iaa !!J?ibten af benne, es 
(ide 9^incet/ en Stn\\> m^b tilbagebøiet |)aafibtag, fom enbcr f7g 
t en 5tnop, fragmenter af tre anbre jtnitje af forfficdtg ^em, 
alt af Dlbtibend S3ronce, og to 9laa(e af jtobber, af f)^\lU ben 
ene er ftirfantet/ ben anben ombøiet foroven, ^DOb ber tfcrr tmr 
mcerfeligt/ 57 ferler, bee(6 af Haai, grønne og (^mbe ®fa6f 
fluéfe, beeld af en røb broenbt Seermaøfe, (Ditte tpbetig (om 
(tbt t);b Sorbrænbing / i bet flere af bem ere (alDt fammenymef* 
tebe, anbre ere fammen^oengenbe, uben at bette oprinbelig bor 
Dceret bejlcmt^ frembele« en flor SWcengbe €tp!fer fammenfmeltet 
(i)ibt (SM, titbeel^ i Sorm af Sraaber, (t)oraf fFjønne« at be 
(at>e unbergaaet Sorbrcenbing og at be ubeflémte Sormer ere 
fremfomne Deb benne €^mf(tning; famt ligetebe« en titte fRr« 
tantet og enrunb SRetalptnbe meb fremflaaenbe Stifter, t)wc* 
paa fabe fart^ebe Stuéperter, fom bog llrap efter jDpgrat)ningett 
(øénebe ffg ; een af biéfe fom enbnu er titbage , fpneé tseb S^« 
broenbingen at Doere fmettet, og efter benne Gméttnins at (m 9Int(qt)ari{¥e efterretningen S5orn(|olnu 261 

fat ffj fafl ipaa SRetalflpffet. 3 Srøufeet fantte« forub enfelte 
@tptter fra 6eben{(e @rat>^øie/ foqi Ditne om en (ignenbe Sor# 
brcenbing af ®(aéper(er og anbre ©(aéfagcr^ fom t>eb bct(e (iørrt 
Sunb paa brt fulbfloenbigfle beCrceftebeØ. Sotmobin((ig ^ar £igeC 
ueb Sorbrænbingcn txeret ptpbet meb biéfe @mp!fer. — grem« 
beted fanbteø anbenflirbé bec i Sgnen flere @te>n fager ^ af ^Dtlfi 
tfcer møerfeé en S-tntflef!e nub tpbelige @por af Xilbugntng, for 
beraf at titbanne en^itlfpibfe/ af b^ilfm ben pberffe @ptbfe er 
fcerbig, og ben £)ee(^ fom Dar beflemt tt( at inbfcetteé i Xroeet, 
nceflim foerbig; berimob er partiet tmeUcm biéfe 2)e(e t ben 
cja gltntfleffe^Sitflanb. £)ette <Stp!!e er tigtigt for at t)ife, 
b)>ortU Slintfleffcrne btet>e anDenbte. SRan fjenb te forub !un 
et ^at (ignenbe Sremplarer^ af i}^\iU eet feeé afbi(bet S3. 1 
tab. III. gig. 28 jf. ©. 430. — (5 le mene fe c Sogn. 
3 ben €im(egaarben ti(()ørtfnbe Wlo^e, fom falbed SSalbémpr^ 
fanbM Deb SørDegraoning : a) Qt ®ra\stat af troenbt Seer, 
uborbetbet paa fri <^aanb. b) @n flor ot)at {Ring af en 
fCjøn Sronce»6ompofttiøn og af fnoet 2(rbeibe/ en minbre af 
famme @(ag6 2(rbeibe og 8 (ignenbe af g|at 2(rbeibe og (ibet 
forftjfKig ®tørre(fe. De ere atte ODcrf^aarne mibt ipaa ben ene 
af be tange ©iber, faalcbeé at be funne uboibcé HM, og 
^M€ formobenttig mut befi^mte tit at bruget om $aanb» 
febet. €) fragmenter af' nogle anbre Slinge, fom fanbted 
1^0 fammenfmeUebe. d) 2 Sronce « 9{aa(e. c) 6n Sronces 
Qtlt, famt Si^agmenter af nogle tignenbe, fom bære @por af 
ol f)ar>t X £)(btiben )>oeret i 3lben og meget nær ueb at fmelte. 
Slogte @tof^r Dåre enbogfaa fammenlobne. f) Zo @ppbb(abe af 
3em af 10 Stommerd Soengbe, famt 12 S^agmenter af (ignenbe, 
g) fragmenter af 5 Daggerter eUcr Sajre meb en opbøict (Stribe 
faa .SRtbten og ©rebfptbfen, atte af Sem. h) 6n jammer 
af 3ern, albcteé af ben S<>i^ni fom t)ore nuvoerenbe. Ulli bidfe 
Gager, blanbt i)\)ilU Sérnfagerne/ fom ti(bee(é ere temme(ig tKt 
fcetNu:ebe/ og iHe fom SSroncefageine , fpncd at ^aDe (ibt t>cb 260 3lntiqt)ari|Te Sprerretninfler. ^orn^olm. 

^9 ben trebie (?Rc. 270) præget %m 191 efter (S^rifH gebfel. 
93eb at Dære funbcn t Sorbinbelfe mcb bttffe Snpntec fjat Sttngen 
betpbelig følere Qntiqt)arif{ 93oerb / t bet man beraf meb temmelig 
Stffer^eb !an flutte, at ben^ ligefom man ^ar formobet, ben< 
bører til be oetbre Manbt @u(bfagcrne, fom pnbe« ^er i 9lorbeii. 
— 93eb Smøren ge, f)t)or et eqct @(agd fttrfantebe ®u(b< 
tracteater oftere ere funbne (if. 85. 1 ©. 187-188)/ fanbtté 
igim >n tigncnbe^ paa ^r)i{!m er fore({i[Iet en gaaenbe ^erfon, 
iført en 5tappe, og f)0(benbe noget t ^oenberne^ fom bog (et er 
utpbeligt. S^embe(e6 en 6ø(t)mpnt af Jteifer Tfntontnué ^tité/ 
prceget t ^an^ 4be Sonfutat/ ba f)an 16be ®ang Dar StribuU/ 
altfaa i Havn 153 efter G^riflt Søbfe(. t^ttt fTbflnoetmte ftem« 
mer altfaa i Siben meb be foranførte !S79nter. 

VXØtve J^crreb. Unb^r ftt Opbolb paa SBorn^ofm i ®om« 
mercn 1833 lob Sp. S. ^. ^rinb« 5rc^criP Carl (C^rtflian 
i egen 9}(ert>oerc(fe ben flørfie af be mange {^øie, ber ffnbe^ paa 
JEDrnefuIemarfen t^eb S^a^U, ubgra\)e/ og fanbt bert, forubcn 
en Sibula meb en S3ugt og en Sfabe paa 9)7tbten af benne , en 
lide ^^incet/ en jtnb méb ttlbagebøirt ^aaftbtag, fom enbcr ffg 
i en ^nop/ fragmenter af tre anbre jtni\?e af for^cdtg Sorm, 
alt af £)(btibend SSronce^ og to ^aaU af jtobber, af ^t)i(fe bm 
ene er fttrfantet/ ben anben ombøiet forooen^ ^t)ab ber tfoer tmr 
mærfdigt/ 57 ferler ^ bee(6 af Haae, grønne og bt)tbe ®fa6f 
fluéfe^ ber(6 af en røb broenbt Seerma^fe/ ^Dilfe tpbeKg ^ 
Itbt t);b Sorbrænbing / i bet flere af bem ere f)al\>t fammentme^ 
UU, anbre ere fammen^ængenbe^ uben at bette oprtnbefig b^ 
Dceret beflcmt; frembeleé en flor S^cengbe 6tp!fer fammenfmeltet 
^oibt ®M, titbeeld t Sorm af Sraaber, bt)oraf fijønnei at be 
^aoe unbergaaet Sorbrcenbing og at be ubefietnte Sormcr ere 
fremfomne Deb benne €^mcUning; famt Iige(ebe6 en titte fitr» 
tantet og en runb 9Reta(p(abe meb fremfiaambe Stifter/ f)Wtt 
paa fabe fart)ebe S(uépcr(er^ fom bog ftrap efter jDpgrat>ningett 
{øénebe ftg ; een af bi^fe fom enbnu er tilbage / fpneé veb gor« 
brcenbingen at t)cere fmeCtet, og efter benne Gmeltning tit fyxiH 9Intiqt)ari|Te €fterretningeri S&orn(|oinu 261 

fat ffj fafl paa 9RetaIfip!!(t. 3 Srøufect fantteé forub entette 
@tpf!<r fra ^ebenfCe ®rat)^øie/ foiti vibne om en lignenbe %0Xf 
brcenbin^ af ©(aéperter og anbre ©(aéfagcc/ fom t)?b bft^e (iørre 
Sunb paa bet fulbflcenbigfle befrcefcebeé. S<>t^ntobint(ig ^ar Siget 
Deb Soi^tfo^nbingen txierrt ptpbet meb bi^fe @mp!fer. — S^^ni* 
b«(e6 fanbted anbenfleb^ bec i Sgnen flere @te>nfager/ af ^vtlft 
tføtr møerfeé en S!intfleffe nub tpbelige @por af 2t(f}ugntng, for 
brraf at tttbanne en $it(fpibfe, af f^mltm bm pberfle @pibfe er 
ftttbig/ og ben £)ee(^ font Dar beflemt tiC at inbfcettei i Xrceet, 
nceficn fcerbig; berimob er partiet tmettcm biéfe iDele i ben 
taa Slintflefee^Silflanb. S^HU <Stp!!e er Digtigt for at oife, 
^oortit Jlintflefferne b(et)e anoenbte. SD?an f jenbte forub !un 
et ^at Itgnenbe Spemplarer^ af f)\)\iU eet feeé afbi(bet S3« 1 
Tab. III. gig, 28 jf. 0. 430. — 6 le men« fer Sogn. 
3 ben €tmlegaarben tU^erenbe SJ2ofe, fom !a(bed 93a(bémpr/ 
fonbUd Deb SterDegrauntng : a) @t @rat)far af trænbt Seer, 
uborbetbeC paa fri i^aanb. b) @n (ior ot)al 9ting af en 
ftiøn Sronce » Gompoftticn og af fnoet Tfrbeibe, en minbre af 
famme @(agd 2(rbetbe og 8 (ignenbe af g|at 2(rbeibe og Itbet 
forffjfØig ©tørrelfe. 2)e ere aUe ot}(r{!aarne mibt paa ben ene 
af be Unge @iber/ faaicbed at be funne uboibe« l\M, og 
t^Mt formobentlig Doerrt beflcmte til at bruge« om ^aanb« 
Kebet* €) gragmenter af' nogle anbre Slinge, fom fanbte« 
f^Vo fammenfmeUebe. d) 2 Sconce s 9laa(e. c) @n SSronce^ 
Qtit, famt gragmenter af nogle tignrnbe, fom boere ®por af 
at t^atn t £)lbtiben \>oeret i 3 Iben og meget nær ueb at fmelte« 
9togle Øtpffvr Dåre enbogfaa fammenlobne. f) So @ppbb(abe af 
3em af 10 Stommer« Soengbe, famt 12 gragmenter af lignenbe. 
g) gragmenter af 5 daggerter eller Saxt meb en opboiet Stribe 
l^a ,9Ribten og ©rebfpibfen, aUe af S^rn. h) @n Jpammer 
af 3ern, albeleé af bm gorm fom Dore nuDoerenbe. 2llle bi«fe 
Gdger, blanbt fy\)ilU Sérnfagerne/ fom tilbeel« ere temmelig Dcl 
tiWixAi, og iKe fom S3roncefagcrne , fpnc« at f)a\)^ libt Dcb 262 3Intiqt)(irtf(e (Efterretninøer. 2(i(ilanb. 

Sotbrcenbing/ ere be t)igtidf}«/ inbfenbM fra Stmfegaarbend &(x, 
^r« Sieutenant ig^Ii^i ^b ^c. 3uilit6raab Ti^tv. 

&j>nt>^v S^mtb. 3 ?R«r^fben af Kaftrfebpe fonbtf« tjeb 
9(øining i 3orbm en Singerrtng of ®u(b of fnoet ZxMht, htt 
flaaenbe af (o tp!!e Xraabe, tmcttem ^t)i(!e en ftm, fnoet Xroo^ 
ec Dunben. %ia Sorftben er ben tpft^re. 2>ette @(ag« Sttngr, 
of ^oilfe t snufeerne i Xieben()at>n ffnbed 4, (Doraf be tre ece 
fttnbne faa fBornf)o(m ^ ere af famme 3(rbefbe og t fantme Smog 
fom en SRcengbe {lerre @ø(ortnge. SRetalvoerbien gobtaiorM 
gmberen. — $eber«!er ^ogn. Seb en Sjf oi &. for beg 
21 be @elr)etergaarb fanbted en ®utb6racteat af SRibbelfterrelfe, 
(en^orenbe tU bet @(ag^ / (^Dorpaa forefitUe^ et domet Sb^x, pM 
^Dtd SRpg et 9)7ennef(. boDeb er anbragt , foran famme m %u^U 
og bag Deb bet en gigur , ber bar Stgbeb meb en Stjerne af tre 
etraaler meb en $ri{ ipaa @nben af J|t>er. Denne Ørocteot 
ligner flere ttbligere funbne^ men fiemmer bog xtU gonf^e note 
meb htm, og er prceget meb et fotffjfdtgt &tmpiU £)en, fom. 
er meft o))ereené{iemmenbe , er een, fom for en iDeel Zav f&en 
fanbted t)eb ^jorrtng i Sorbinbelfe meb nog(e ©(adperCer. 

SLaalant). Sugelfe tgtb« , JD«t o f tf @ogm SBeb at 
gjennemgraDe en SBanfe, ber t>ar til ^inber paa JtirfeDeien fra 
SBanbl^olm tit iEDdtoftc^ fanbt man en oDerorbentlig flor SteenfiCe, 
fom ^ar Dceret bejl^mt tit at f)a\>t Sane (fee Id. 1. Tab. II. 
Sid« 7)/ btot raa ttlbuggen^ 12 Sommer lang, ben flerfte af 
benne Sorm man ^tbtil fjenber; inbfenbteé af ^u SolbcontroHeur 

(Dt)enfe Olmt og i^^h., grue @ogn. Seb at graof 
en SSanbgrøft i tilforn ubprfet Sorb \^aa @pbpe Sffarf , ®tcer» 
mofegaarb^ ©runb fanbt benne ®aarbé Sier peber tTT^lIer i 
en 2)pbbe af omtrent 1^ Sob unber 3orben6 £)oerfIabe førlgenbr 
a) (Sn @Iibc(leen fra^ben ()ebenffe S£lbd ælbfle 9^eriobe; ben er 
af en meget ^aarb og ftin røblig @anb|lfen/ er flab og of famme 
Beffaffcn^cb (fee S8. 1 Tab. II. gig. 1), fem' to anbre mon 
()ar i SRufCit i jf|>bm^at)n , bcr {)at?e bceret brMjte til attilfltbe 9Inti<)t>nri{¥e Sftfrretningeri Q3orn^olm. 261 

^'^^ ffd W P^a STOftalftpffet. 3 STOufect fanbte« forub enfelte 

^tpffer fra Mmftt ®cat)^eie, foip t)itnc om en lidnenbe Sor« 

^^cicnbing af &Mp9Xift og anbre ©(aøf^tg^r/ fom Deb bct^e florre 

Sunb |>aa brt fulbfioenbiglle befrafcrbee. gcrmobintd'g l)at Ciget 

^e|> Sorbrcenbingm t^cerrt prpbrt m<b bi^fe @mp(!er. — %ttm* 

^«U6 fanbtrd anbenflirb« bcc t (^gnm flere @te>nfager^ af ^vtlfe 

tfoer moerfeé en S'intP^He meb tpbelige @pcr af Silbugntng, for 

^^taf at tUbanne en $it(fptbfe^ af b^ilfen ben pberfle @pibfe er 

færbtg, og ben £>ee(^ fom Dac beilemt ti( at inbfoetteé i Sroeet, 

no^fhn fcerbtg; berimob ec partiet tmeUcm bidfe Dele i ben 

^»^a S(intfl«(f''2:il(ianb. Sette €tp!!e er \)igtigt for at Dife, 

^»ortit SlintfleHerne b(et>e anDenbte. SRan fjenbte forub fun 

*( 9ac (ignenbe Spemplarer^ af f^^iiU eet fee6 afbi(bet S3. 1 

Tab. III. gig. 28 if. ©. 430, — 6 le men« fer Sogn. 

3 ben €tm(egaarben ti(()erenbe Wlo\e, fom falbeé 93a(b«mpr/ 

fftttbM i>eb Sørpegraoning : a) St ®rat)far af trænbt Seer, 

ttborbeibet \>aa fri Jg)aanb. b) @n flor opal SRing af en 

Ken S3ronce»6ompofttiøn og af fnoet 2(rbeibe/ en minbre af 

f^nime @(ag« 2(rbeibe og 8 (ignenbe af glat Tfrbeibe og libet 

f^^jffiiig ®tørre(fe. De ere aUe oDerf^aarne mibt i^aa ben ene 

^f be (ange @iber/ faaUbeé at be funne ubpibe« HM, og 

■ ^*^^ formobentlig Pcerct beficmte tit at bruge« om ^aanb« 

^^^t. c) gragmenter af' nogle anbre JRinge/ fom fanbte« 

*^Cb fammenfmeUebe. d) 2 Sronce » Waale. c) Sn Sronce* 

^*'t^ famt gragmenter af nogle tignenbe^ fom bcere @por af 

*^ 5ape i Slbtiben Poeret i Siben og meget noer peb at fmelte. 

"^^Sle ©tpffvr pare enbogfaa fammenlobne. f) So ©ppbtlabe af 

^**'tt af 10 Sommer« Soengbe, famt 12 gragmenter af lignenbe, 

^^ fragmenter af 5 Daggerter ellir Cajre meb en opbøict Stribe 

^*^^ .SWibten og ©rebfpibfen, atte af Sern. li) gn jammer 

^ Sern, albele« af ben gorm fom Pore nupoerenbe. 2fUe bi«fe 

^SW, Manbt ^pilfe S^rnfagerne, fom tilbeel« ere temmelig pel 

^^Hirebe, og i((e fom Sroncefagctne , fpnc« at ^ape (ibt peb 264 SlntiqtHiriffe Cftemtnitffler. 2i9aan&. 

TlalbovQ Tltnt ^cUum ^tX>., SSIenrtmp Sogn. 
3 en nær Sinbenborg bftiggenbc {leenfat @rai>^et fanbte«: a) Sn 
liUr @rar)sUnie, 4^ Somme ^et og af 3 Sommer^ Diomrtff/ 
m?b rrf ubetpbeltg Ubbngntng i^aa SRtbten; ben er.uborbcibet po« 
. fri {/aanb^ men ub^irrt mrb en fDIcengbe Bitatrr^ bet cre in^ 
trpfce I brt r>aatn tm , tnben ben b(ev brcenbt , og fpneé at (ate 
vårret ubfptbte meb en b^ib Sart>e. ^OiCi begge ®iber af Unmi 
baDe et iSlagd £Drcr rxeret anbragte, men fun t^eb bet ene af 
biéfe ef Urnen gjennemboret meb to J^uOer '^Qi'OL f^r>ec @ibe af 
S^ret/ gjennem (^t>t(!e fbrmobentltg en @nor (^ac Dæret truReti/ 
ber fan bat>e tjent tt( at faf^bolbt faagrt. b) @t langagtigt 
Stptfe SRat), ber ^^^ol flere Steber er gjennemboret, og t)e( ^ 
Dceret anbragt t et ^a(6baanb etler beéltge^ tnbfenbte« ttlltgemrbefl 
Segntng af J^oien af Snfpecteuren i^^ql ®ret)fFabet, .l^r. Kirfleim 

3 ben faafalbte £iUe » 2(nbot "^(kOi 92anbrup SRarf opbagebfé nM 
I J^øien et @teengra))!ammer af en langagtig ftirfantet Sorø. 
Deri fanbtfd nogle a)?enne|{ebeen, et SSroncefoærb , fom w^ 
2)oe!(lenend 9}ebfpn!en r>at brubt i 4 Gtpffer. og en ^dalitov 
of Bronce , 7^ Somme lang , af bet @Iag«^, fom %(ix en M^ 
"^QiiK Snibten og en Sorbpbning ti( Sroeffaftet. 2)en er af frotiH 
Vrbeibe, og ^^x "^qlql Piberne inbflaaebe 3tt:ater, ligefom og(aa# 
t)Dilfet er meget fjeCbent, anbre Sirater, anbragt i en 4)a(i)freb* 
mob @ggen. -— Sjergbpe Sogn. 3 ben foafalbte Sonrt^* 
"^^^i Sjergbp^ SKar! opbagebcé, ueb en ®ftergrar)ning og Unb«** 
fegelfe, fom iE)crreb6fogfben J&r. Gancettleraab Xutiimellpoff i^ 
foretage, omtrent 6 gob unbrr ^øieu« Sop et (leenfat %x^ 
fammer, 9.} gob langt inbDenbig, løbenbe i ©. og 2S., og »i* 
get ombpggedg fat meb flore Det titbannebe @tene faat)et t Sk^ 
ben fom i Øiberne, bebæffet meb. en fliab tilbannet ©teen, or>f^ 
trent 6 Job tang. 4 gob breb, li gob tp!, famt en ligne»*^ 
meget minbre, og flere fmaae gtifer, ber i Øammenføininger^ 
\)are tættebe nub Ceer. gfter meb megen gorPgtigJ^eb at J<t* 
borttaget benne 2)oef{leen, unberføgte man felDe (Sraben nøiogtEJ SfiifiqtjrtrifTe Sfterretningfr. gpen, 263 

^^^etitfbPabcr^ t)\)iiUt mrb eiffrrbcb ffjonncé af at man jpaa 
(acibanne f)at funbet ^alotiljlrbne gtccnfirer Hggfnbe. 2>cn cc 
^S STommec lang, 11 2. fcrrb 09 3 S. (pP, mm t?eb @(ib* 
nm g ev ben bCet>rn meget ubbulet i ^hbun ; bette er et fjrlbent 
<>a anreeligt Stpffe. b) 5 SlintPKer. 2 ^uulmei^lrr nf glint 
^d Sragmint af en Stecnojre; mbfcnbtc^ af 3(mtmanbcn, ^r. 
^tifiamtmanb , ^ammer^rre £c^evfc(t)C te €itincttfcii. — 
Retning e @ogn. 3 en ©raubet paa 9laarup tSSiuC fanbtcd 
'n fielben ^robeerjleen fra Clbtiben; ben er af en fort £!ifer^ 
^ S. lang; i ben ene @nbe er ben bannct fem en SDTdfel, og 
ifffbcnfoc oc be i SKufeet forijb tjærenbe H (^jrfrnpUuer alU ere 
ftrfibebe faa ben øverjle Deel (fee Tffbilbnin^cn S. 1 Tab. IV. 
ik" 56], ec benne ber ^a(t) runb. Scrco.n er, fem fcebDanlig, 
mbboret et 4>u(/ f^Dorfra ubgaae to minbre, eet tit ^oer @ibe; 
^'^'igjennem bar en Snor tjæret anbragt faatcbrd, at Stenen ^at 
' 't^unet bcere^ ^ængcnbe, formobenttig \>f\> Seltrt; tnbfenbted af 
®out)erneuren oDer'gpen Jf). X. 4>« ?>rinb6 X^fyvifiian 5retertP* 
Sjerge ^xt>\, Aiotftrup €fogn. 3 en Spex paa SQvm^t 
l«t> gjiatl fanbte«: a) dt JBroncesSpcenbe af S3ri(Icform , U* 
f^^ocnbe af to runbe &mx, fom ere forbuntne meb en SScile* 
^^tnen ec gjennemboret og anbragt om JBoilenj ben tjav paa 
^•^ben en runb @fit)e, fom er gjennemberct, for at funne an* 
*«^ttige^ o»er en Spibé ipaa ben ene af ©pænbet« @fit)er , til ()Dil» 
'^^ ben paffer. Sornen« ©pibfe biet) lagt inb unber en lille op« 
/**^<itiibe SBoile. Den fførre f rumme SSøile, fom forbinber €5!i« 
^^^tte, ec paa 9)?tbten bet)iflet nøiagttg meb en ftin ©ulbtraab, 
^^it gnbec meget net ere lagte inb unber felDe JBet)illingen. 
^ Qt Itgnenbe, men minbre Spcenbe, ipaa ^Dilfet ingen ©ulb« 
*^i*ling finbe«, men i ben6 ©teb Sirater. ©fiDerne ere ^cr barn 
^•be Qf flabe Spiraler, c) Soenbe Cpiralringe, paa SWibten op* 
^^ie^e, men uben Sirater, albele« een6 og beflaaenbe af 17 Dm* 
S<^tijje^ famt fulb(loenbige, fom feeé af at Snberne ere ubflaaebe, 
^^ fftt fegelformig Ænitt og et lille ©augblab, alt af Bror.cej 
*^^f.'nbte« af Jperrcb^fogeben S^x. Cancellieraab S^icfictt. 266 9(ntt<|t>art|Te Sfterretnrnsen ^pøanb* 

\maat Sren. ^aa Soppen af cm af SSut^eiene fanbte^ i (o 
Sobé 2)pbbe en tcmmrltg {ior og utilbanneC &tftn, og umibbfls 
bar unbec benne: a) Qn Sij;i af 3ern af ben Sorm, fom bc 
fiia ^M , bf c for^ f rr funbne I de benf^c SraDbete. @!aft(u8r(, 
^t>ort Set>ningfr af 2rotf!aftrt mbnu fee6, cc trefantet; SBonm 
bagtil er ftirfontet, men iffe flor; bertntob ubr>iber Sejren ftg mob 
&jgen« fom er 5 Sommer (ang. b) 9log(e flabe Semjipfffr, 
ber fpne^ at (^ar>e (^enbert til et €fioIb. @amt(ige t>eb biøfe tbM 
berfogetfer fremfomne @ager, af l)r>\ltt be, fom fanbte6 om ^oanb* 
lebene og Singerbenet af €fe(ettrt^ ere, ifcer berveb, be mctdi» 
ligfle inbfenbte^ af £)r. GanceUteraab 3luntmeIl^off i StpefjeMng. 

3 ei^ Itben @rat)hot« nie|i beflaaenbe af Seerjorb, beliggenbe pot 
Varup a^arf, 87 ©fribt fra S3pen6 norbttgfle ®aarb/ fottbtcl 
i Tlaxtt 1832 en Urne meb et bertiC l^enbe Saag , flaaenbe m 
ben i en anben om famme nete pa^fenbe Urne af en groDere SRt> 
terte, ^ottfen ftbfle jhaj; ^enfmulbrebe. Z)en tnbre, enbnn bebarcbe. 
Urne t)ar fpibt meb brænbte 9)7enne|!e6een / og tnbe^oIbt.be<ubm 
abpidtge mærfeltge Clbfager af SSeen, fom Di ^er ncennerf bib 

betragte, nemlig 1) 21 Mt 
formtge iBeenfipff er, ^\)ii%om 
fee6 -af be (^ t>ebfotebe TffbiAi 
ninger i fu(b @tørre(fe, af ^bilfe ben f ne t^tfer StpHeme fete fra S>wx* 
(tben , ben anben fra Unberffben. Z)e ere gjennemborebe t Whun, 

og meb en cont)er £)t>erftbe , ber er obt 
jtret. 2) 6t 83een|}p!(e, (tgnenbe en boi* 
be(t ^flm, af @terre(fe og Ubfeenbe fon 
Drbftaaenbe Vfbilbning; bet er nboi 
3irater. .3) (Sn t^mi epiinber, rigelebe« af SSeen, mé 

et ^u( paa Wlittm , faalebeé fo«^ 
t)fb{faaenbe Vfbilbning ubbtfer: 4) Ct 
'* 85,eeniipffe, ber hat glg^eb meb m 
Srceff e» eUrr St(eernaa( ; bet f^ar i bc« 
ene gnbe et jlørre og et mitlbre ^u!/ og er wbjiret meb frpM« 9IntiqDArifTe Sfterretiunger. ^^Hanb. 2G5 

^ft fanbtr^ BUUtut, ffjønbt ei fammen()ocngrnbf, af en fooer 

^Sft Tlanb, $OD(b(t i SScflrc og S3mrne i S^ftn, Zxmtnt 

f^t>bt (iggrt ubflrafte t)eb Jtropprn* S}eb bette QUUt Mbtré 

M^tnbi Sager: a) 2 Sronceringe, libet ooate^ | Sommt 

(rebe, 6'nberne gaae til (iDeranbre, ubcn at være fammenføube; 

^^ fabe om {>aanbUbet af ben deire TCrm. b) @n SBronce« 

^ing af famme 2(rt/ men inbrettet til at Iu!fc6 Drb to ombeiebc 

spiraler, fom gaae i ^Deranbre; ben fanbte« om ^aanble« 

^ ^ t af ben toenjlre 2(rm« c) g^agmenter af en fiin Spiralring 

^f SSronce, ber maa t)a\)t bapt i bet minbjle 6 £)mgange; ben 

r*^b om eet af Si^d' i^b^nene. d) SBlab«t til en (iUe Sronce« 

^ol(, 7 2« langt, b^ortit ^aanbtaga t)ar fortæret; bet fanbtcø 

^eb ^n iieire ^aanbd Seie tiUigrmcb en runb IBroncepIabe meb 

*^ opboiet Spibfe i Wi^tm, b^^P^a forfEjellige ^i^^ter; ben 

^"^v formobentfig Dceret anbragt paa et Sfjolb. Til forben blco 

^^^flgtig ubtagen af ©raDen^ men intet tibere bemccrfcbeé, 3 

^m fpbo|i(ige Sibe af benne temmelig jlore <f)ei cpbagebed et an« 

^*t (Sraof ammer / ligelebed nøjagtig fat af flore flooebe Stene og 

^'lagt meb flabe Æ^æfftcne, 7 Sob (angt i S. og 9},; beri laat 

^^le fBeen, famt Slabet af en Sronce^Staggert/ megn fmalt 

^8 af 14.2!ommerl Sængbe, famt to ^tUnag^er, bv<>r<neb bet 

^"^"^l: tKtret befæfiet tit ^aanbtagct. — 6t Sødfeflub fra 3ond< 

^9 ten tigger en eentig @rau()øi, falbet Sngeborgétiøie n ; i et t 

-^H oarenbe (ieenfat ©raDfammer ere for et Hat ftben funbne 

^Ogle Urner og SBroncefager, blanbt ()t>ilfe: a) @n iDop eUer 

*^afa(bet Xutulud af S^ronce, prpbet meb inbgrat)ebe Sirater, b) 

^^rubØpffer af 3 forfCjeUige Sronceringe , af bt>i(fe ben ene an« 

%)t^ Deb jDptagelfen at ba\>i vceret t)iii og faa {lor, at bvn 

^unbe gaae om et 9Rennrf{ed Sj^M. — £)m!ting Son^øien ligge 

Tiere minbre .l^øie, ber aUf benceoncé meb bet fceUebé !nat>n 83ur< 

^iene; nogle af bidfe blet>e unbcrføgte, og man traf ipaa et 

^av meget fmaae ®ra\)famre i ben fpbofilige Sibe, af 3 gobé 

^oengbe/ fatte af tilbugne Stene i Sibcrne, og bceKebe meb 

tbbf Stene. J^eri fanbted nog(e Sfaar af Seerfar og nogle 266 9Iiitiqt>ar(jTe Sftfrretncnger. SfpØanb* 

fmaa« Seen. ^aa Soppcn af een af fBur^eiene fattbte< i (o 
Sobé 2)pbbe en temmelig flor 09 utUbannet Steen, 09 umibtfi* 
bat uqbec benne : a) Qn J!D);e af 3ern af ben Sorm , fom U 
faa ^at>e , bec foc()en ere funbne i (^ebenfle ®rat>boie« 6! aft^Bfti , 
t)Dort SeDninger af Srotflaftet enbnu feel, ec trefantet; iBaiini 
bagtil er ftirfantet, men iffe flor; bertmob ubmbec Sejren ffg mol 
Gggen. fom er 5 Sommer (ang. b) 9log(e flabe Semfiyttfr, 
ber fpned at (|at)e ^en()ørt tit et @!io(b. Samtlige t>eb btéff U» 
berfogelfer fremfomne ®ager, af l)\)UU bt, fom fanbteø om ^oastf 
lebene og Singerbenet af Sfelettct, ere, tfcer ber\)eb, be niiccfc* 
ligfie inbfenbted af £)r. SanceUieraab Ktimmel^off i 9lpe!joMB(* 

3 e^ (Iben ®i:at)bot« mefl beflaaenbe af Seerjorb, beliggenbe pot 
2(arup ^axt, 87 @frtbt fra SSpené norbttgfle @aarb/ fonbtfl 
t Havn 1832 en Urne meb et bertit f^øunht Saag^^fiaaenbe i» 
ben i en anben om famme neie pa^fenbe Urne af en grovere 9R«> 
terie, t)r>tlfen ftbfle fhaj; l^enfmulbrebe. Z)en tnbre^ enbnn betNirtbei 
Urne var fpibt meb brænbte 9)7ennefle6een / og inbe^olbt Mubm 
abf!iUige mærfeltge jDlbfager af Seen, fom ^t f)n nærmere bile 

betragte, nemttg 1) 21 M* 
formtge JBSeenfiprf er, ^r^H Som 
fee6 af be ^er Debféiebe Vfbilbf 
ninger t fuCb @tørre(fe, af ^Dilfe ben tne Dtfer @tpf ferne fete fra Q^on$ 
ffben , ben anben fra Unberffben. De ere gjennemborebe t SRibtnii 

og meb en conoep lDt>erflbe , bet er ub> 
iiret. 2) 6t Seenflpff e, Cignenbe en bok 
be(t leflen, af Størrelfe 09 Ubfeenbe fon 
Debftaaenbe Vfbttbning; bet et nbe« 
Sirater. .3) ^n ^uut Gplinbec, ttgetebe« af »een, m* 

et ^u( paa SRibten , fdalebeé fom^ 
t)ebfpaaenbe 3(fbilbning ubotfet; 4) Ct 
JBeenflpffe, bet fiav gfg^eb meb en 
Srccff e» eUer Sif^trnaal i bet ^ar i M 
ene enbe et flørre og et miilbre ^ul, og er ubjiret meb frpMi 9lnt(<n>ftrijT? eftemtningfr. 3pHflnb, 1?^67 gaaenbe ^itain. / 2)et f«r6 f)n forefltUrt t t)U(rlig Qtoxx9i{t: 
Stunbmqm er Benet« naturlige Sorm. iDidf^ Sager foroerebe« af 

6ca«fpr«jlen S^x. 3. Sticker. Bet fenere i famme JE)øi fore» 

tagen ®rat)ning fanbteé flere Urner og oDen i een Tif biéfe rn 

pincet, en Jtobberfnit> meb ombøiet ^aanbtag og en jtobbrr« 

noal af ben Zxt, fom ^ppptg ftnbe6 i Urner. fi3t t)i(Ie tit 

6ammen(igning fremfliOe anbre, forub t !D?ureet vøerenbe, S3een» 

fh^n«r, ber ^Q!Ot en faa {ler jDt>erecné(lemmr(fe meb be ()er om> 

talte, at be øienfpnlig f)mi)ex^ til famme 2ib og ()aoe ()at>t famme 

Beftemmelfe, S) Beenfor«/ af ^ollfe to ere /<$:^s_-x^ 

fwtbne, af Øtørrelfe og Sorm fom t)eb|laaenbe, ^y^^ar^^ 

w« i en Urne af temmelig raa gorm og gor# ^^"^ ^^^ 

Ribning i en ®rat)()øi i 9Icerf)cben af Sørøfet) 

^ Stanberé. 6) BetpbeHg flørre, men minbre conDepi S3(enfor6 

toi bebføiebe/ (er afbitbet t ben 

Wbe ©tørrelfe^ af ()t)il!e fire 

ftnbtrt, faaDibt t)ibe«, ogfaa 

' SocUnbelfe meb SSroncefnioe 

^ Urner, (igetebed i £)megs 

^^ af SRanber«. 7) Qt 

**»n|lpffe af famme 2frt fom 

^ ttnber 9?r. 4 anførte / (er 

^f^Uhn i f af bm t>iree(ige 

^'»treCfe; bet er funbet i 

*^f»t 1808 tiaigemeb gragment af en JBroncebol! 
I en "*'- "^»y'" "' ntmanmimt/ 'rh^m / y* T?/!r' /' •!. O .^* paa StOerffeD ©ogn« 2»ar! i ^aéffng J&erreb^ a^ipeb 
^^. ©en Jorbinbelfe, (bori bi«fe JBeenfager ere funbne, laber 268 9InttqDanjY< Sfterretninøer. 2F9aanb. 

oé mrb temmelig GiHcr^eb ^mførc bem tt( bm meOrm|lt ^ 
rtobe af bm ^rbenfCe Xib ^fr t 9{orben^ b^ man enbnu brugti 
fBronct ti( fBaabtn og Stebflabrc. ^t>ab bc daDe tjent til, tn * 
t)i tCfe htftixni angiue, bog fpneé bet 06, at be (orifonnigt 
SStpffec f)Mt Sigbeb meb Jtnappec, og t)at>t maaffee tjent fom 
faabanne paa Xloeber, fom bat)e Donret fammen^olbte t>eb Strop« 
pec af @nore. S)en unbec 9lo. 2 anforte feer ub fom en bpbbttt 
SRuQe, og fpn«6 ogfaa at funne f)a\>t tjent fom faabam 2ei 
{lemm«(fm af 9lc« 3 tør Di et pttre nogen S^rmobning en. 
Den unber 9}r« 4 anforte bar fanbfpnlig tjent til SroeffenaiL 
fruentimmerne af 2(Imue|lanben bruge enbnii at ^ænge en Srorfft* 
naat i 6nben af be @nore, ^Dormcb be fnore Sioflplfet fa|L 
Det at 9}r. 7 er faa meget (lor, fpncd bog at giere benne ^ 
flaring noget toiolfom, og at gioe en anben noget S{Reb(K>(b, bm 
nemlig/ at bidfe @tp((er funne f^a^st Dttret brugte til ftne Si|h» 
garnd Sorfcerbigelfe. @enere Cpbagelfer og jDpmoertfom^b p« 
be. StebfEaber og ÆCæbning^ Stilbe^or, fom 2((muen enbnu betjener 
ffg af, ifoer \ afftbe6 Sgne, DiOe maaffee oplpfe bi6fe SBeenPpI« 
lixé SSeflemmetfe / og berfor (^aoe Di troet at burbe afbtlbe bmi# 
faa megrt mere, ba be if!e ^en()øre tit be Sager, bec alminbe(i§ 
ftnbe6 i ®raD()oie. S3i troe ber^oø at burbe gjere opmcerffom 
ipaa, at ade be. Di ()ibinbti( ()aDe feet og ^er omtalt, cre funbne 
i Spllanb, be fle(le i jDmegnen af SRanber«. 

tl^tre ^tt., Sboi^um @ogn. ®iiarbmanb (C^ctflen 
(DIefen i SRøgelt^orum l)at paa ftn Watt en @raD^oi, benflrwit 
Xor^^eieU/ forbi ben ^ar Sorm af et 5torl, i bet ber fra SDtibi 
ten af ten i S>. og 93. tiggenbe fiørre J^øi , bec er omtrent 60 
Sob tang/ ubgaaer i @« og 91. en minbre af omtrent ben ^IM 
Sængbe. £)Dmpaa ben florre J^øi ere tre minbre Sor^oininger. 
3 ben øflligfle af biSfe fanbte« et S3ren(e»@Dærb, (|Di5 S^aan^ 
tag er af 4 Sommer^ fcengbe af fløbt SBronce, ubarbeibet i en 
egen Sorm, faalebed at 8 SfiDer mcb SReOemrum ubgjøre SRib« 
terbeteti af famme; bi6fe SrøcQcmrum i^a\>e Døeret ubfplbte.meb 
noget nu tabt, formobcntlig Secn eUec Srce. S9labct, fom 9(nt{<|barifTc €fterrerninfier. ^pOanb. 269 

9t 27 S« Cangt/ rr ub§icft paa WlihUn mrb rn op^oiet Stribe, 
patdOfl meb ^Dillen anbre @tribrr lobt. 2)rt er nu brubt t 9 
&tj^fltt, men iøDrigt fulbficenbigt; inbrenbcr^ af Scgnepralirn 
tic Sunget og 2:()oruni , J^t. JBrafd). 

^arre 15v^• 3 en ^ei 91. for 9}eberbpe paa iEDin Suur 

{ Silmfiorben fanbteé: a) Sn (iUe €teenepe liieb fiirPantct S3ane, 

if fim 2^ £• (ang cg faalebeé benberenbe tit be minbfle af betine 

Sorau b)' (St SraDfiir af brcenbt Seer, bannet paa fci ^aanb/ 

mtn bog temmelig neiagttg. £et ^ar gorm af en noget flabtrpft 

JCiigfe, fom er afftaaren for or)en, ()i>or ^(åbningen er; t>eb ben 

•ni 6ibe er en S^ant 2)er t>are fatte 5 faabonne Urner t en 

Sifbé om en fiorre i SRibten^ fplbte mrb en rebagtig 3orb, 

tnni af aøe bi6fe optoget fun en ^eel, fom t)eb jD))erffnbeIfe 

Mb 9o|len ogfaa gi( t ØtpKen 3 famme $ot fanbte6 omtrent 

tv Xlen unber J^eienl Coerflabe ^relt igjennem i ()oriitonta( fRtU 

^g et Sag Xræfut af ^ 2((en< Stptfelfe. jDoenmelbte @agec 

bbfenbteé af ^. H. ig. Knife.paa Sden Suur tittigrmcb en 

fi^I af f)am forfattebe jDptegnrlfer om jDttfagcr paa famme S>, 

(^bfogebe meb Xegninger, (ige(ebe6 antiqr>arif!e @fterrrtntnger, fam« 

^t paa en Sleife i SSenbfpØfrt/ meb Segninger. 

tf 

Kalt&erø 3Imt. Øfler tiieberg t5r^, SBregneb 

^ogn» Seb ®rat)ning af Siuinrrne af XaUøt Atofler og @(ot 

fenbtf«, blanbt anbet^ førgenbe ©ager fra aWibbeCalberen : a) 

St^ment af en runb JBlcenblpgte af jtobber. b) 3 gragmcnter 

•f grønt gtaferebe og meb gorejliainger ubjirebe ©tene af brcenbt 

^•*f tU JtaffeloDne; bet ene gi\)er goreflifling om, at ben RaU 

^^^^n, ^)oortil bet ^ar f)mf)ett, l)Civ mxH runb; paa famme 

'*•• en Drage forefliffet; paa bet anbet en SRibber t>eb et JBorb, 

^•ftenbe et SBotger I ij)aanben; paa bet trebie et »et ubarbctbet 

^^^eb. (5n SKcengbe i?)ugtænber af SSilbfrnin famt meget flore 

^I^Ttetaffer bteDe opgraone beeté t SSoIben, beeté unber ©teen« 

^^^ I © roi«gaarben / ^»orunber bpbere nebe fanbtc« en JBro« 

^•anlng flf. gWuurjleen. ©om befjrnbt er jtaflee ©tot unber« 

*^^^ flere goranbringer. J)et Met) nebbrubt af Ulrid^ greberif 270 iSntiqDaritTc (£ft:rretiimaer. SpflanN 

øifilbmletK, ebnøion brn Stté tiMuHi^t fBrobrc, i Varet 1670 
cg br trrfra cr^olbte &ttn asiMubteé ti( (S^arCottenborg ©ert 
Tpbrgning. Ibt oMimelbtc €agfr ^nbøre bog til oelbce Ztto; 
inbr'nbtc« tiDigemeb fti Snmblegnittg af @lottft df jjfu 9>rM| 
mc^l , eegneprceP til Staf Iet>. 

V>ci(e Tlmu Zyttitb ^r^, et ibct Sogii. Bi» 

at gra\>f 3erb af en poa jtnabmip Bpc« 9Rar! bfliggnibe, m^ 
m cnffit gtob Port Jtampfflme omfat {>ei fanbt Sceftt^uufmnl 
tiifid Vlielfen omtrent i aRibten af S^wn: ■) 2o end 
epffnbervnpHer af Bronce af ben Vrt fon matt ^olbcr for it 
b.ive tKtrrt brugte fora Cmpffer paa Sruentimmemeé BrpfL f)f 
ere ubarbeibebe i en egen @mag raeb €(ange)trater; mibt ONii 
paa err^ frititaaenbe , ubarbeibebe to Slanger, ber bibe (^imnÉci 
i i^afen. Xbffiaige gtaber fy»H ineret forféfoebe. Smob JbmM 
ere 6 Sotfer meb Cfknet anbragte. Snboenbtg fporet om 
enbnu tpbetig Semnaalen, ber ^r gaaet ub fra et S^amier, i) 
bar txrrtt inb(*igt unber rn 89«i(e, fom enbmt er beMret. Wtm 
fporrr, at ber oeb Stebningen af bi^fe @tptter l^ oceret m 
t^nbt fugtet Scerreb, ba man paa ben inboenbtge @ibe feer Cpec 
tit Snbtrp! af famme« ^tof. Staémudfen ^r af en tibltg ardbif 
Sorfattrr, ber beflrioer en Steife i bet fpblige {Ruélanb, oplpjl, 
at fruentimmerne i bette Sanb ba brugte et 6fag< e^ember yoi 
{Troflft , ber maae ^De (loot flor Stgbeb meb bi«fe , og bet K> 
rateO, at oeb bi^fe Spøenber oare anbragte SBoanb efler fniof 
tpnbe Ajcber, boort t^ng en Itfle Anio, en 9laa(, fRøgCe efrr 
beOItge; be Sotlrr og SfEener, fom finbel poa ooenmelbtf 6pt» 
b>r, f)a\>t rimeltgDtie (aot famme Sefiemmelfe« b) St GpcnÉbc 
af en ufoeboantig Sorro, nemlig en Slube, paa ^oi6 €pftfe et 
Sreflooerblab er anbragt, 1^ 2« i Diameter > r'SRibten er M 
rpbæt)et og gjennembnibt; bagpaa feer man enbnu ®por af 3eni> 
naalf n og af et Qb'Unier. 3 9tær^en af bet 6teb , ^ooc btife 
Sager iaae, bemoerfebe nian nogCe (ange ^fmaOe XabenfK^ > 
Sorben, fom ^at)be Ubfeenbe af, at ber fan ^oc tigget 3<nM 
.{tgrngér, ber antage« at o<ere bertruflebe, ^oilten gormobntit 9Inrt<)t>arc{7e Sfrerrerninger. 3i)f(an^ 271 

bifb^xtit cnb mere bm>cb, at forben / fom omfattebe bMfe J^uu(» 
l^htx, lignebe SRujl^ og ^t)b( bannrt flg tit en Sfat eUrc 
6(orpc, fbm tniibimib ueb ben blotte SBerørrtfe abfEilteé og bort« 
fmufbrebe. — Sinbbalte Øogn« Seb at grat)e i ben faafatbte 
X(pt)e (en Htt af Xert)) i en SRofe^ fom tilbører S^an€ Ser« 
tetfen/ Ubflptter fra JSDilre^Tfaé , fanbt J^uuémanb tllotten 
7in^et(en fra SBanbet et ubmærfrt og Del tonfer^eret SSronce« 
{bflrrb fra ben b'benffe Stb/ (tgjenbe ganfle flabt paa SRofen^ 
Bnnb, i en iDpbbe af 10 SUpr>ii eder omtrent 4 Sob. )Det er 
i bet f)tU 24 Sommer langt; J^aanbtaget, {lobt bertil af famme 
SRetat/ er flabt og brebefi i Srøibten og af en ufcebDanItg gcrm, 
tnbenbe ffg ot>entit i en flab siirltg SSoiU meb to inbabbeiebe 
CSpiraler. Qn @:ebfpibfe gaaer tgiennem J^aanbtaget fra S3labet 
af mtbt imellem Spiralerne. Sangø meb SBlabet gaae opbøiebe 
Citrtber. 2)ette .()aanbtag er ganfCe af famme SScffafen^eb fom 
bet ot>enfbr &. 277 omtalte^ pg man fjenber bibtil itCe fiere enb 
.bilfc to af benne Sorm, ber fpne^ at txsre ben celbre; tnbfenbte6 
af 2(mtmanbett^ J^r. @ttftarotmanb ^oppt. Sinbeme af btéfe 
mflrrfelige @ager erbolbt Touceurer, 

n^rvang ér^«, Stinggioe @ogm ^aa ffn Sorblob 
fonbt Ji)uuémanb CrtP Oeiifeit i Ube en (jelben Sbvt af fBronce, 
7 Xommer lang, og af SScegt benoeb 4 ^D., ooertruffen meb 
crbel {Rufl, ber i So^ni^n t^at flor Sigbeb meb be nu brugelige 
S>%it, men paa begge @iberne cg Duerfanten ere Sii^^ter i Sorm 
af fBlabe og ®pibfer tnbgraDne. 3 SRufeet fanbte« forub fun to 
foabanne« Sinberen erbolbt en iDouceur ; iubfenbteé af Hmtmaxii 
hitt, S^t. @tiftamtmanb ^oppe. 

Tiingfl^bing 2tnit* él^rm i^xt>., ®jørbing@ogm 
3 en 2en^grar>/ 3 S^b unber Sorbfforprn/ fanbt ©aarbmanbé« 
tnten tllette WiavU Hate^attet en ®u(b«Sing«tnng f^<^ ^^^* 
tiben./ beflaaenbe af en tp(, runb Sraab; ben ligner be nu 
bntgclige Øulbrtnge, men er 'OlbeleS tf fe fieben, alene b^tn^^i; 
til Sobnirig et intet @por« Srøetaloærbten gobtgiorbcø Sinberen, 272 9Inti<|t>art{?e (Iftitttinin^tT. ^pffanK 

^itib ^r^»/ Zim Sogn. ^aa Zimgaarb ^r forbttm 
Ddrrrt en mcerf^oerbig ®rai>flrm, om f)t>HUn Sognet 09 cefhf 
Sfterretningec berette, at bm oprtnbeltg ^at ligget oi>er C^tMft, 
bev tKir begraven i ^e(|!ngerc, men Jtnub Splbenfi jerne, fem 
eiebe Sttmgaarb , lob ben opbrpbe og fere ooer til f7n' J^erregoatb, 
t)Oor ben biet) opfat i forten til ^aan. £>en (ar aOerebe (01191 
t)<rret brubt i Siytttx, men af gamle Stegninger, fom finbc« i 
SRufeet« €fam(ingfr, fee6, at tre af btéfe I^Wi for iffe meget Ui§ 
Zib ftben enbnu t)sret t>eb ®aarben, og at Stenen ^r forefKBit 
en ung Same, t>eb f)^\é Sø^ber fDreflitteS et Cøbninge^oMb 09 
jDøbningebren famt en liffe ^unb. 3 be 4 {^fernet af Stnini 
ere anbragte SRebaiOonC meb be fire 6oange(ifier6 SRctrfer. 6c 
flort og et minbre Stagment af benne Steen inbfrnbte6 af J^m 
rebéfogfben, S^x. (SanceOteraab CBtm^efac^, bet flørre fem goei 
orring fra 4)r. Jtjobmanb €(4>tnt&t i Semt)ig og bet minbre fM 
j)r. 9roprietair £a Cour tt( Zimgaarb. 6fter te cétbre Zfg« 
ninger læfleg ipaa to minbre Stpffer: Hier legt be^riTen Sj- 
brcchi-; be to forfie af biéfe jDrb, famt ben førfie Stavelfeaf 
bet trebie (orfeø paa bet mobtagne minbre gragment. ^aa bet 
tnbfenbte . fiore Stpffe fee6 Sorcfcettelfrn , nemlig : - is dochter 
unde staerb ints Jaer 01 Ileré xo. Tfarøtaffet fpneé iffe tf 
Doere fulbftoenbig tilføiet. Set Digttge Stpffe, (Mrpaa .rgriucn 
Sybreclit-** (far flaaet, fatteø beétnrrre enbnu. 

l^ibc 5(lltt. SFa^5 igt^., 3erne Sogn. gor noafe 
fBe^oere af Spangi^erg og ØoUréager giennemgraryeBe Pe^er 
£l>tt|leiifrn af ®ief?ng i 9)7artg 1831 tt^enbe {)øte og fanbt i 
ben ene af biéfe, fom falbeg Sorte^øi og ligger paa Spanjl* 
berg SRarf, en meget fieiben S(rib€øre af 3ern, bot< SBort bar 
vceret omtrent 7 Sommer lang , berfra inbtil Sfaft^uQrt er bm 
6 Sommer breb. Staben af S^ren er gfinnembrubt, og i bmft 
anbragt en fcréfcrmig Sirat, {eoninger'' af Srceffaftet ftnbf< i 
Sfaftbudet, f^alo forflenebe, og fpneø at være Sgetrff. 9^^ 
Ørene ene ^berfibe freg Spcr af ^cfrrcb, ber ^ar afkrpft fig i SInttqDariffe Sfterretntnøer. , Sie6t>ig. 273 

'itfien 0^ ^t)orti( ben formobmt(ig '^ar (iggft; Samn er af< 
nbt; tnbfenbte« af ^r. 2(ttttterie<6apitatn Sruun. 

Xibeti^uuø £tvF* 3 en J^øi paa Xoecb !Dtac( fanbt 
[telø SFabe i 2t)eeb^ufe og @aacbmanb Oøtsen (Dlfett i 
ol^nb en ®u(bring. formobentlig tit ^aanblebet; ben er af 
roft Xrbeibe/ og@nberne ere ubjiaaebe 1 Sorm af bobbelteCpt« 
tleC/ fom f{aae tmob l^manben. filingen er altfaa aaben, faa< 
be6 at ben funbe efter Selgiag ubDibeé eder fammentrpffe^ nogets 
fra iKir tngenlunbe beflemt ix\ ()9pptg .at aftageé. ^aa SBorn^ 
»fm \jCLt man ttbligére funbet en lignenbe ©ulbring, fom bog 
ibmt er mere maéfto enb benne« ^ gofbinbetfe meb^ begge 
Hfr fanbte^ fBroncefooerb. SScerbten gobtgjorbeé ginberen. sDet 
MMøeCtse Kunftstntåfeum« 

5iettobocg 8tm^ Wieø igrt).^ ^an @ogn. 3 
løtl^en af Sanb^bpen grøé(et) fanbte«: a) fragmenter af et 
HMigC fBronce s @t)cerb , fom paa STOtbten %at en op()Oiet breb 
Strile, og nogle minbreGtrtbfr DebStben af benne; bet er bet 
itbffte af aSe b<!!Seta(focerb, fom ^tbttC ftnbe« i SRufeet. nem* 
|g paa fDttbten Det 2 Sommer brebt b) fragment af en me^ 
ft ^r jiebt ®(a«fugle af en fmu! fmaragbfarDet 9Ra«fe« c) 
Et 4 Z« langt %\\Xii^nt, forberebt tt( beraf at banne et ubta!« 
rC 8t(ntreb{(ab (fee !B« 1 Tab. III. Sig. 22); ipaa ben< ene 
Sibf feer man SSegpnbeCfen *ti( be ubtatfebe Sænber^ og ipaa ben 
iibeii ftttbeé (igelebeø ®por tit famme. d) @n ^ierteformig 
DlUfpib« af gfint, 1^ 2. lang. (f.85. 1. Tab. III gig. 32), boguben 
t ftne ttbtaftttnger ipaa Aanterne. e) @t Domrflpttetformtgt 
SCcf nrebflab , 4^ S« (angt/ meget nøtagtigt 2(rbeibe, og meb 
Spot af ®(tb i^aa ST^tbten af ben contjepe @ibe« glabe. £)téfe 
érfEjeflige titbeeté meget fjelbne Sager inbfenbte« r)eb ©tat^ofbe« 
rat <S)ertugbømmene / $. Z). ?anbgret)e Carl af ^^dfen, fra 
gHr. Xmtmanb tZ. «• 3tutnoI>t« 

(SottOrf 2tmt. Slleø igr^.^ staben! ir fen ©ogn. 
J Ørufet af et gammelt, aCerebe før 1402 for|!prrct @lot, Deb 
Saorben ®røberébpe i 3(nge(n, fanbte^ t Tfaret 1808 ben t fB. 

9{or»i9 Sibd^dftTor Olbfonbifll^eb ; 2 IB« ^^ 274 !2(iit(qDarif(e Sfterretninser« Sia^eborg. 

1 @. 404 omtalte Sodance tit fn gammct SSægt/ bec i fm 
Sntrrtning meget (ignec ben fammeflebd ®. 403 afbtlbebe; ben 
f)ax (igelebe^ &eb ipaa Stangen^ \aa at ben f)at funnet famnien; 
(ceggeé og befoemt boece^ i en Somme; men ()er fatteé @!aa(ffi. 
@n egen Snbretning er anbragt foroDen tit at botbe SaQancen \, 
t)\>'\ltm fatM paa bet 6]t:emp(ar man forben bdt>be. 2)en ^a, 
fom anført/ forben t)ceret i U()rmager og 9Red^ani!ué % & 
3&rgenfen6 befjenbte @am(ing i @(e9t)tg; bette mcerfelige 09 
fjetbne €tpf(e forærebe^ t\u tit SKufeet af £)r. (Sapitain Kinbt ' 
t @re«r)ig. 

j 

^aijeborg. 3®c^enberg i gprflenbemmet 9ta|ebøC9 
faa ben ^(abé, b^or forben SifCopperne af Sta^borgØ befjenbte 
Sleftbentdflot f)at>ht flaaet, ^t)il!et aU>eM nebbrebe^ i^Atm 
1804 og 1805, opbagebe man, Deb-i Haxn 1832 at opgiate 
@runben tit et npt Zmif)uué, fom man t>i(be bpgge paa foimw 
6teb, en jDeet ^unbamenter, ber iffe (abe (tg forene, meb ben ; 
©runbtegning man enbnu ()at)be af bet forrige @(ot/ og attftf/ 
i bet minbfle titbeetd, maae ^at)e tit^ert en tibtigere iBpgnin^ , 
$erom ^ar ^r. Stector Wtafd^ i ®d)onbetg mebbeett ØelffoM ^ 
en ubførlig SBeretning,^ ()t)ort tiOige optpfeé om be S9pgmn§rt 
man af be ætbre ^ifioriffe 5ti(ber Deeb at S3i|{oppehie af 9^ . 
borg ()at)e tabet opfore i benne @gn. @fjent t)t tit en anbfR 
£ei(ig()eb opfcette flere mobtagne^og ubbragne antiqDari|(e Sfttt' 
retninger fra Spbftlanb/ t}iUe t)i bog ^er optage benne, ba 6t^ \ 
bet tigger oé faa ncer* S>t oDenommetbte gunbamenter be^ø^ 
beeté af runbe olminbelige Aampejiene, bee(6 af broenbte 9Ktttir» 
flene af fcebt)an[ig 2(rt , opførte \aaM meb fom uben Xall - 
@nb mcerfeoerbigere t)are SeDningerne af en bobbett fUlnm, ^ 
b«(lob af langagtig fifirfantet ti(()Ugne ©ranltfiene. @en af 0^ 
t)i|le / ot man ()at)be betjent ftg af Aiter til at fpalte Sunt^* 
faalebe^ fem man cnbnu bruger, for at lette bette Xr^'i^' 
@teneneé Scengbe t>ar fra 4 til 8 gob, Spffelfen inbtil iP'^ 
bog t)are be iffe ade (igeflore/ og tun paa be inbre &^ i^ntiqt>nri{Te (Sfremtninger« Øva$e6org. 275 

fultromtnett %lat tHf)n^ne; SocfTben berimob ^at)bc man Cabrt 

flaae raa; et !Bet>ité ipact, Åt be i!!e tmre beflcmte ti( at 

pr9be/ mtn aUene tit at fFaffe SJlntm en (løtre ®rab af 

&tpxti* 2)i6re Stene oare fammenfibttbe eder forbunbne meb 

en fDla9\t, fom nu t>ar fieendaarb. SSeb Sudten tjiile bet fTg 

tmtbUc^ib/ at 4)0Debbeflanbbe(en af ben maa l)a\)t txtret Ziatt, 

fom man ()ar btanbet meb groDt Sanb / ^Dilfen SRaéfe ^aDbe 

forbunbet fTg faa f)aaxt>t meb ©tenene, at man nu neppe tunbe 

fKKe hm fra bt^fe. 2)enne bobbelte SKuuc antaget at f)a^z t)oe^ 

ret en SSpgning opført imob SSanbet^ nemtig tmob ben forbU 

løbenbe, nu ubetpbelige SRaurineflob; ttmf(igt>tt^ et SScerl af 

Blfbp ©erl^arb af ^oltorp, fom regjerebe fra 1388 til 1395^ 

om ()t>em bet i en utrptt SSifpec^ronife benæont „Ltsta epia- 

eaporum eccL JRaceb, et eorum facta" ^ebber faalebel: 

t^Damum illam, ubi nunc episcopalis, in caatro Scho^ 

nenberge donstrusit, fluvtdU muro intea^to." fRumtntt 

imellem be tt)enbe focere @teenmure var ubfpibt meb jtampeflene/ 

brcmbte SRuurjIene og Seer^ faalebed fom man ofte ftnbec bet i 

SRibbelaCberend SSpgninger. Ubenfor Skurene oare Sgepctte oa 

|)lanfec nebgrapebe« 83eb biife @ub{iructtonec bannebe S^ti' 

tomcntet tit ben S^^ontftbe af @(ottet, bet f)a\)bt Denbt tmob 

Staben, en @pibøt)in!e(i og ba ®runben. iHe ^at^be Doeret fap/ 

faa ^e man opført Spgningen paa en (iggenbe 9lt(i eder et 

dpngvarf af mægtige 6Uetroeer. jDette Unberlag Dar ubt?enbig 

bfgreenbfet og be!(æbt meb @gepoe(e og ^lanUt, og en faabatt 

Stflmgbe Ggetrce nebfat i Sorben, at $Bar!en af bet f)a\^i fau 

' M benne ganfCe fulfort. S(^^^ ^f ^ianUxne Dåre af 4 %ob9 

Btcbe« SEræet fejo ^at^be antaget en fort Sartre og Dar i ^øt 

jBtob (aarbt* 3 bette J^jørne fanbt man t 12 Sob6 2)pbbe/ 

^. 4 (bnttobenttig enbogfaa unber gunbamentet/ en 2)olf af SerU/ 

g^ N tt ttbmierfet bet confer\)eret. £)m ben ^ar fat, ftg en hlaa^ 

yi h\!»ti fRuf, ber (an (atbe^ cebet; ba ben fom en @matffe 

.^jl *^ Sernié boetter og conferoerec ©ieniianbeu/ f^mlUn man 

S( VQbtctiben, men bog tun fjetben, ftnber paa £)tbfag(r af 3ern/ 276 91ntiqt>ari{fe (efterretningen , SKnleborø. 

« 

formobentttg (librøtenbe fra at be f)a\)t ligget i 2)pnb, og ri i 
3orb ; fonUbe^ ^ar man funba enfette øtpffer meb en lignenbi 
SRufl i frøofet og .fBorggrat)e* Det \>at iffe 2>oIfen oaenf; 
fom paa faaban SRaabe iffe t>ar fortceret af Stufl, mtn i fim 
af (Sgeplanferne fanbte^ @øiti inbflaaebe, ^Di< Ubfeenbe t)ar Iig< 
nenbe. jDen Debføiebe 3[fbilbning ubDifrr gormen af besm 
)Do(f / ^bi^ Scengbe er 14 Xommer: 

IDen er a(be(e€ forffjeUtg fra bent/ fom brugte^ t ben fenete 
Stibbertib. !B(abet er ftirftbet^ meget. flarpt og nøtagttg jlebet; 
eDerft imbb i^aanbtaget er anbragt et liUe @Iut|ipffe, fom (oc 
Dce ret ot)erf (æbt meb ^\)tbt $D?eta( , ber itgner Sin* Hf J^aonb« 
taget er fun ben tnbre Sernfpibfe U\>aut, t)t>orom Xrce, SJeen 
eller beélige ^ar Dceret anbragt. SDemté Z)ee( , fom ei bar Ut 
flemt til at feeé, et blot (jamret/ et {lebetf. ^aanbtaget enbet 
ftg t en bobbelt ®ptra(^ t SRibten af ^Dtlfen Sernfpibfen et 
fafhtittet. Sormen af J^aanbtaget^ Snbe ^ar temmeCig Stgbebmeb 
be oDenfor ®. 277, 291 omtafte SBroncefDcerb«. J)a man iroi> 
lertib fun fjenbér meget (ibet tit SBaabnene« gorm i bet Ilte og 
12te Xar^unbrebe / t)i( bet Dcere t)anfle(igt enbnu meb SBefiem(< 
^eb at funne ^enfere bette tit et t)ift 7(arbunbrebe, men ftffert 
er bet, at bet iffe ^en()ører til ben fenere SRibbelalber. 1> e i: r i g e. 

^leCing. »riPnc ^xt>*, ^obp €5ogm Sen ha 
rømte 3nbi(r{ft paa Stunamo« Jtlippeflabe, l^eliggenbe paa imW 
bpen SD7trtiuf6 Ubmotf , tja\)bz alt i mange Tlar^unbreber Mft 
Sortierne^ Dpmærffom^eb, uben at nogen tilfrebS^iHenbe %ot* 
f faring funbe erl^olbe^ ober ben^ 3nb(|0(b, eder engang nogen SlnriqoorilTe gfterretncnger. ©t)ern9e. 277 

paatibeltj Segtitng af btn ti(t)eiebringf<. SSalbemar ben l|le (i(fc 
ben 2ben, Wormii Monum. Dan. Ed. 2, p. 222) itbfcnbte 
Æfler^e (nmeltguii^ cftec Xbfatoné eUrc @apo< Sotan{}a(tning, og 
i>iflnof efter ben @ib{lnat)nte6 Ubfagn, t gortaten til ^anl banf^e 
^i^orie, foniiobentltg t eet af Vårene 1157dl82) fotftieUtge 
Slunefpnbige tit Stebet/ for at Icefe SnbfEriften^ roen be fom 
tilbage meb uforrettet @ag' og berettebe^ at be t!fe funbe faae 
nogeti SRening ub af bet ^ele, forbi ben (eOer bet for ben op* 
rtnbffig beflemte Slum) beelé t>ar opfpibt meb Dpnb^ beetø ubj 
flibt (e|{er ubbu(ft),af gobgængere« Srin (eOer @por), foa at 

• 

giguremel Sræf foroirrebéiø t)eb (eUer i;taa) ben forttaabte 9ang< 
^ 4)eraf fpne^ bet at fremlpfe, at be SBef(abige(fec^ (iDorueb 
en Øor iDeet af Snbf^riften er bUr>en u(cefe(ig/ aOerebe ^at>c 
Meret ben ttCføiebe i (eller før) bet 12te 2(ar^unbrebe , fEjønbt bt 
tn^nof i!f e bor ttl9rit)rd Sobgatigereé Slrin , roen fnarere SSoIbl« 
gitmtttger af 9Rennef(e^flenber. %va ben Sib af b(et) @tebet, 
faai»tbt Dibe«, t!fe unberføgt t noeilen 600 Zat^ tnbtil ^enr>eb 
1640 af ben øt)ebe 9iunegranbf(er 3ona6 @!ont)ig , efter Soran* 
(tatttting af jD(e SSorm , fijønbt benne Dor £)lbgranbf!ning« %at 
hit, paa ®runb af @aroé Seretning/ i!(e Dentebe noget be> 
tpbeltgt t)tbenf(abeltgt Ubbptte af ^aniSteife. £)et naaebeé l^eller 
ilte, ttji @!ont>ig fiabfæflebe @apo« $Bef(ri\)erfe o\)er @tebet t 
ode 2>ele^ og troebe ftg !un at bat>e^ ftbfl i Snbfhiften, (unnet 
Ittfe IDrbet £unb (M\hi>)/ (^ilfet f^nnbn Sjøborg eUer jeg beb 
Sftergranbflning paa @tebet tjat f unnet fiinbe , roen erfloerebe atte 
be øt)rtge SSrubjlpf fer / fom '^ifl og f)er fbrefom / for fulbfomroen 
ulctfetige (nuUo tngenio colligenda). S^ani Segning, fom 
faatebetf ingenlunbe er efterrettelig/ ftnbeé i Sreefntt ^o< SBorm 
I. c. e. 322 og berfra i ®tep^anii 9toter tit ©a^o &. 22, 
famt 2>ab(bergé Svecia antiquå Sf hodierna. ^ent)eb 80 Var 
berefter beføgte ben foenjle Dlbgranbffer @r. 3uC. Sjorner 9{unamo 
og (æfte enboibere (RaDnet ^axaX^ , (^Dilfet jeg og ^ar funbet 
t 3nbf!tiften). ^e^r SWfi^'tt/ fom 1747 unber eagerbring« 
9>r(rftbtitm ^o(bt og ubgat) en jDi^fectation om ftn S^beegn 
278 l!(ntt(|t>arijTe ^ftemttiinøer. Bfotvti^e. 

S3regne«4^emb (DUsertatio de territorio Bråknef 4) M 
en tt]^aa(tbelid 2(fctb^ntttg af Stunamoé bixemtt Snbtbift fefge 
tctmeb. %aa Hax berefter (1753 eUer 1754) faae« etebet af 
DOC ubebeltge gatigebef og ben fortjente Titth'mtQnn 7(br(bgaarb; 
bog beffbbe t)i fun en unøiagtig 3(fbi(bning fom betfe iBeføgt 
StefuUat ^ forvaret bUnbt ben ®ibflnoet}nte6 3(ftegninger af banffe 
SRonumenter i bet l^erDorrenbe SRureum for norbi{!e £)(bfager. 
1777 forfætbtgebe Sonbueteuv li^itfetfng en no Zegning af 
fltunamo/ ^t^itfen 9lpetup anfaae for ben paalibeligfte ($ift 
fiatijl. efitbring af St(|l* i JD* og 9^« IV. 90); ben famme 
SRening pttrebe 9rof, &j(borg ({!ben ®t)errtg6 Siiglanti(|t)ac) i 
^an« Utfafi til SCefing« ^i^, oc^ Steffrifn. (1792) 1 , 21. 
i bet f)Cin ecf (ærebe ben 3(ftegntng af ^{(feling fe(o # fom fimu 
ger t'4)obp Jttcfe^Cafriflte. for Jaa paadbeRg^ fom ben tunbt 
og bucbe txere"/ famt ^ac fenere (1824) ubgioet ben (i minbrt 
®ca(a) t |tne øamHnger fir 9?orben6 Sornfttflare (tt( 2 Z)« 0* 121 
$(. 21 og 22 , Sig. 81)* 3 Soctegnelfen oPer bctte ScerM Xfi 
bilbninger (1830) III/ 5 {!ge^ benne Segning at foreftiUe ,^2)e bu 
rpÆtabe inflriftOIifa ftgurer pd biSeberget SRunamo«" Øjiborg 
^at)be bog i f!n Snbtebning tiU XSnnebom af Sftberne^fonbrtl 
3(ntt(|Diteter (1797) 0« 134 tatt berom fom en forflibt fRtm 
Snbfhtft, ^t)i((en ^art fe(\^ noit ^aMe befeet, og af ^t)i(fen negle 
beflabigebe famt nogle faa (cefelige Stuner fanbte^^ bog faa ført 
flprrebe , at iffe et enefie fammenbcengenbe S>tb funbe fommnif 
fætter af bem. ^nbeb 8 Tiw berefter (1805) breD Stunome 
beføgt af Dlbgranbfferen 5W» g* TCrenbt^ fra Zltona, befjenbt 
af f!ne ibeHge SobDanbringer gjennem Europa«, flefle fonbe. 
@nb|Ijønbt han, t?ijtno( txir en erfaren Stunelæfec^ fføbte (fan 
^er paa faa flore ^inbringer for Snbflrfften^ Sceéning og 2(ftegf 
ning, at t}an, formobentlig af utaalmobig £)ueri(e(fe / erffoereb« 
ben for et 9laturfpi( (lusus naturæ)^ fremfommet r>eb lutter 
fllibfer og ©prceffer i Jtlippen , fom maatte anfee« for at ocerf 
fulbfommen tilfcelbige; (fee {Rperup^ efter en fra Øjiborg ti( 
iltlet ^friwlfe, L c. lY, 95). ©ennc 2frenbt« 3(irjh# 9(nttqt)ariffe Sfurmtiinger. ©t^errige. 279 

fpneé at f)a\>i faaet 3nbpa« ^o« St flefl« foen|(e icttht, fom 
enten ^Ibf ommen ttUraabte bm, eder anfaae @agen for MxiU 
fom« Se ælbre (itf roere @tribiglS)eber meørm SBrocman^ @u^m 
0. fl. maae M ^r forbigaae. UDté()eben om ben l^e(e øag for« 
anlebtgebe J^r. Sifloj) $• & SR&lIer, fom ^at)be bejluttet at 
ubgtve t)or ©apod herlige Driginal^SScert paa en t)ærbtg og tit 
9ltttiben6 Sorbringer foarenbe SRaabe, ti( at ()ent>enbe f!g tt( bet 
Aongelige 2)anfle S3tbenjtaber6 ®e(flab^ foc at er^olbe fittre 
jDpIpéninger tilt^etebragte om l^int berømte SRmbedmcerfed fanbe 
99e{(affen^eb. @e(|Iabet anfaae bet for raabeKgt/ at SSibem 
fCabémcenb af forfljeQige S^g forenebe bere^ Unberføgelfer ^eroMC« 
Set ubncet^ntl berfor to SnebCemmer af betø ^iflortfle XUdfe, 
SufKtdraab og ^rofeéfor SRolbec^ fanit ^rofeéfor og ©ej^etme« 
Zxå)i\>axmé Stnn !!Ragnufen, og en af ben* p^pf!|(e ACa6fe^ 
SRtneralogen / 9rofe«forSor(l^()ammer, til at foretage en mben« 
flabeHg Unberføgelfe af Stunemo. Sen b(et) af^otbt af Som« 
mitteen ben I4be og 15be 3uU 1833/ ()t)on9eb hm, anbefalet 
paa bet bebfle af @faane6 S3t|!opy ^r. Dn gape i 2unb/ tU 
6tebetå agtebe og Coerbe @ogneproé|l. $r« ^to\>9 SBuIf ^ unber^ 
fiøttebeé af @ibjlhæt>nte , t alle ^enfeenber , meb ben |iør{?e SSe« 
reboiQig^eb. Sommitteen fanbt , at Stunamo er en flab ®ranit« 
®neu««Xlippe / gjennemffaaren af en fort Srapgang^ fom nb* 
ftfer ffg netop i^aa bet @teb, ^t)or S^aractererne^ feete fra SBenflre 
tit S^øixi, fpneé at begpnbe/ men b(it>er imob 9}£). brebere og 
brebere/ og taber ftg i flere bunbrebe @frtbt^ 2(f{ianb i en bpb 
Sa(« Senne Srapgang b^r man faibt ben J^aralbinfle €(ange. 
SSeb nøiere Unberføgelfe mfte ftg^ at lunfltge £inier ^ ubenSoit)! 
Stuner^ t)are tnbbugne i benne Srapgang^ og 6ommtéf!onen 
ot)erbemfte ftg om, at bidfe Sinier iffe oare naturlige ©prceHer, 
berDeb/ at be paa ©angené 2(f(ø^nihgdflaber (obrette Sinier paa 
be flefle @teber i(!e naaebe ©raniten/ paa anbre berimob gif 
ot)er t benne ^ et Sor()0(b^ fom iffe er ot^ereen^flemmenbe meb 
Ugnenbe Gproeffer i Srapgange^ fom pleie at inbtage t^tit 
2:rapgangen6 SSrebe og iffe gaae ot^er t Sibefienen* Set fanbte« 280 2Intiqt)ariffe Sfterretniiiger. (5t>trtcgf. 

ciibt)tbere, at bt6fe inbgraDebe (S^araftecrr fattebeé paa Pere 
6tebf r , men at ber en 2)ee( af Srapgangen^ SRo^f^ t»ar for« 
founben/ og SSammenlignmgen imettem btdfe t)icfettge @præfto 
og ^ine (S^acactecec t)i|le SorffjeUen meget tpbeligt. fDlan fonbt 
enbelig/ at ®(angen6 l^ele Socm ligefrem er et 9lefu(tat af 
Srapgangen^ (Retning / altfaa frembragt af Staturen/ og at htt 
man ^ar anfeet for @(angeni J^ot)eb i!!un er en SilføelbigH 
frembragt t^eb ®renft)oeret/ og fluttebe beraf/ at be, fom ^ 
inb^ugget Gbai^actererne, fanbfpnligDiié albrig ^atx tanft paa at 
frembringe en @Iangeform. S3eb Unberføgelfen af en onUn, i 
9{ctr(feben liggenbe Srapgong^ Catbet SRafUmo, i^aa Sanbé^pes 
J^afarp^ Ubmart^ ^oorpaa nogle ^at)be troet at ftnbe SRnnrr, 
(ber forben ffuQe bafe ubgjort en 3nbfCrtft af 6 Zimé {ffngbe); 
ot^erbeDifle Sommidftonc n (tg enbpbermere om ben ftore Sotffu^ 
f^tb imellem naturlige Spræffer^ fom ftnbeé paa SRaElemomi 
Zrapgang og be funflige Sinier^ fom.ftnbe^ paa Siunanecirf 
faatalbte Slange. 83eb 2anb{Iab<maler G^rifienfrn tog 6oronit($ 
ftonen neiagtige Segninger af @ituationen , af ben ^ele eiangc, 
og af be enfelte d^aracterer. £idfe$ egentlige Ubtpbning Ipf&M 
bet iffe (Sommi^ftonen at ubftnbe paa @tebet. Stun anfaae bes 
bet for upaatt)it>leligt , at be bejlobe af SRuner , nogle ttlbeetf af 
biéfeé mee|} betjenbte 3(rt; anbre forefom ben ba at^cere sbe< 
fjenbte/. og faalrbeé blanbebe meb be anbre, tilbeelé fom Sinbe* 
runer/ at ber neppe funbe ^at)ei noget Sjfaah om bereé, cQtt 
oDer^ooeb 3nbflrifteni 2)e(^iffrfring. Sfter Sleifeni Sulbenbrffr 
forføgte en af Sommiéftoneni SReblemmer/ ^inn SRagnufen/ af eg 
til t ^ele 10 SRaaneber at bec^iffrere ben, men uben at funnc nb* 
bringe ^eraf et enefle forflaaeligt£)rb« Smiblertib biet) SrapgongcQ/ 
og bend for funflig erfjenbte 3nb{Irtft , (iufne i Aobber, eftct 
SSibenffabemfd @elf(abé Soranflaltning. 2)a $rof. ginn 9)la§* 
nufeu/ ben 22be SHai 1834/ om @ftermtbbdgen loeffe ben forib 
Sorrectur af bctte Æobberfli!/ opranbt for ^am et plubfeligt i^ 
om ben fanbe SSejIaffen^eb af Snbffnftiin/ i bet fym forføgte 
at 4oefe ben bagfra/ eller fra i^øire til 9Jenf}re, ba (nm fhar Slimqcarifie gfterrctmnger. ©Derrije. 281 

fatUU tpbflig bm^ tre føcfie Drb. 9}atur(igt7tt6 fortfatte J^K^n 
iotinin^m i^aa famme SRaabe^ og tnben to Simec t)ar ^cU 
Snb|f riften/ forfaaDibt bene Sroe! enbnu ere fpnlig? eller ube* 
ftabigebey efter ^an^ SRming fiUbfommen be({)tffreret ^ paa et 
^ar £)rb noer> t)mlU ^an ftben nærmere ()ar berigtiget. Sfter« 
t^aanhm, fom ^on ftf £)rbene (cefl/ mb{!rrt)^an bem; bet t^ifle 
ftg flrap/ at be oare ffreone i bet o(bnorbi|!e Sprogø og ubgjorbe^ 
forfaaDibt Srb eder €tat>elfer iffe fattebe6 t bem, t)eb at txere 
)M>(bfonit bort^ugne eller gjorte ulæfelige^ fulbfommen regelrette, 
ia enbog atlitererebe 9Seri efter be gamle @!ialbeé Stegler (nemlig 
forfpnebe meb S3ogftat)rim / eller m^fe tif^inanben/ t Ubtalené 
Jpb, foarenbe S5ogftat)fr i toiéfe .af SSerfenc« £)rb)/ — i bet 
SSerfemaaC fom netop forbum falbted be gamle Digtningeré Sone« 
art (fornyrdaiag) og fom feeé at t)oece bet famme fom bet, ^Dori 
@tær!obber affattebe bet Æoab om S3raat>allfs@laget, bnilht ©apo 
^«t benpttet i ftn fortælling berom. Snbflriften fpne^ faalebe^ at 
txere inb()uggen fort før S3raaDalle{Iaget mellem <^aralb å^Hbt» 
tavib, be S>m\leé, og SRing (ogfaa falbet Sjgurb SRing), be 
@t)enfEeé Æonge , for bum bet fiørfle og meefl berømte i f^dt^ovt 
ben; manede norffe, ja felt) ruéftfle Spr|ler og Aæmpec beeltoge 
og beri« 2)et, ^enføre^ fæbt)anligii til ©rænbfen af t>ort 9}otbené ' 
Sabeltib og ^ifloriffe Stib, famt elleré faalebeiS til for|{jellige 
XibiSpunfter/ nemlig: af SBaUmaU/ Var efter Qf)t\^\ S^^bfel 
680, eépolin 717, ?). 6. SWuUer 730, Sorfaue og ©ul^ro 
735. fiRellemtaart er M l)er omtrent bet rigtigfte. %dt Zou 
fceu6 antog man, uben al @runb, at Sraat)alles@laget ^olbte^ 
t)ent)eb 2lar 325 , eller enbog før. — Dgfaa om ^tebet , i}\)6t 
bet ^olbte6, bat>e be npere gorfattere t)ceret uenige, meb ^^en« 
fpn til be ®amle$ gortolfning. @nten faa @laget er bleget 
^olbt ipaa SBraaDalle ^ebe i @maalanb, eller paa S9raat)affe 
@(etter t)eb S3rdt>ie'og SSarad i S)|!ers®otlanb (bog ifoer i bet 
fibfie, eller6 og fanbfpnligfle Silfælbe) fan Stunamo antageé at 
ba»e ligget paa S3eien til SSalplabfen fra @fanør af, for ben 
^eel af it)aralb^ banffe $cer, fom brog lanbt)eid ber^en. ^aa . 280 SUntiqDariffe Sfterr^ninger. @t>erngf. 

enbt)tbere, at biéfe inbgcaDebe 6()ara!terfr fattebed paa fUtt 
Suhtx, men at ber en iDeel af Sropgangené SRa^fe r>ar for« 
ft)unben^ og ©ammenUgntngen imettem biéfe t>tc!e(ige Sptettht 
og ^ine S^atactecec t)i(le Sorff jetten meget tpbeligt. ^an fonbt 
enbelig/ dt @(angeni ^e(e gocm ligefrem ec et SiefuUat af 
Xrapgangen^ Sietning/ altfaa frembragt af !Raturen^ og at ^ 
man f)at anfeet for @(angcni J^oDeb if!un er en SitføelbigH 
frembragt t)eb (Srønfoceret / og fluttebe beraf/ at be, fom ^m 
inb()ugget (S^aractererne, fanbf9nligt)iié albrtg ^at>e tcenft ipaa ac 
frembringe en ®Iangeform. S3eb Unberføge(fen af en anUn, i 
9l»if)tbm Itggenbe Xrapgong^ futbet STOaflemo^ paa ^anb^bpm 
J^atarpd Ubmarf ^ ^Dorpaa nogle ^at)be troet at ftnbe SRuner, 
(ber forben (lutte 4at)e ubgjort en Snbfhift af 8 2C(end Scengbe}; 
o))erbe))i{le dommidftonen ftg enbpbermere om ben fiore Sotf ^KiS' 
^eb imettem naturlige @prce!!er^ fom ftnbed Tpaa WlatUrmsi^ 
Xrapgang og be funflige Sinier^ fom.ftnbed paa fRmammA 
faatalbte Slange. 93eb SanbfCabémaler S^rifienfen tog dommils 
ftonen nøiagtige tegninger af @ituationén, af ben ^ele 6(angC; 
og af be enfelte (^^uracterer. Sidfeé egentlige Ubtpbning h^tUM 
bet t!!e 6ommté|tonen at ubftnbe paa @tebet« Aun anfaae ben 
bet for upaa(t)it)Ieligt / at be beflobe af Siuner , nogle tilbeelé af 
biéfeé mee(} befjenbte Zxt; anbre forefom ben ba at^Dcere vk* 
fjenbte/. og faalebrd blanbebe meb be anbre, tilbeeld fom Sinbe< 
runer / at ber neppe funbe ^aue^ noget S^aah om bere€, efler 
pper^ooeb 3nbf(riften^ Dec^iffrfring. Sfter Stetfené Sulbenbriie 
forføgte en af Sommidftonend SReblemmer, Sinn fØ^agnufen, af eg 
til i ^ele 10 STOaaneber at bec^iffrere ben, men uben at funne nb* 
bringe .beraf et enefie forflaaeligt£)rb, ^miblertib blet> Srapgongni/ 
og ben6 for funflig erfjenbte Snbflrift , fiufne i bobber, eftn 
S3tbenffabemfd @el{lab6 Soi^^nflaltning. S)a $rof. ginn fRag* 
nufen/ ben 22be ^ai 1834, om @ftermibbdgeh loeffe ben ^ 
Sorrectur af bette Æobberfiif, opranbt for ^am et plubfeligt £9* 
om ben fanbe SSeflaffen^eb af Snbffcift^n, i bet ^n forføgte 
at4æfe ben bagfra, etter fra J^øire til SBenfire, ba ^n ffrar 91ntic|t)arifjfe jSfterretninøer. @Deri'(øf* 281 

atubt tpbelig ben^ tre føcfU £)rb. 9laturtigt)iid fortfattt I^K^n 
foreningen |^aa famme SRaabe^ og inbcn to Ximei t>ar ()eU 
SnbPriften/ focfaaDibt ben6 Sroe! enbnu ece fpndg^ eller uU* 
Eabtgebey efter t^ané SRentng fulbfommen be({)iffreret ^ paa et 
Par £)rb noer> f)t)t((e ^an ftben nærmere t)ar berigtiget« @fter< 
)aanben^ fom ijan ftf iDrbem ict^, nebjhet) ()an bem; bet t)i|ie 
tg {Irap/ at be t)are j!ret>ne i bet olbnorbifle Sprogø og ubgjorbe/ 
brfaat>ibt £)rb eder etat)e(fer i(!e fattebe6 t bem^ Deb at t>cere 
K>Ibfomt bort^ugne etter gjorte ulæfellge^ fulbfommen regelrette, 
a enbog attitererebe 93eré efter be gam(e @!ja(beé {Regler (nemlig 
brfpnebe meb S3og|tat)rim , etter møfe til Jiinanben, t Ubtalené 
!pb, fDarenbe 85og|lat)er i Diéfe .af SSerffnc« jDth), — I bet 
SerfemaaC fom netop forbum taibM be gamle Sigtninger^ Sone« 
trt (fornyr&aiag) og fom fee^ at t)ære bet famme fom bet, f)m\ 
Stcerfobber affattebe bet Æoab om S3raat>attes@laget , 6t)i(f et ©apo 
)åt benpttet i fm SortæUing berom. Snbflriften fpneé faalebc^ at 
»ære inbl)uggen fort før SBraaDatteflaget mettem .l^aralb ^l^ilbe« 
anb/ be £)an{{e6, og Sting (ogfaa talbet @jgurb Sting), be 
St)enf(ee Æonge , forbum bet fierfle og meefl berømte t ()ele9lors 
)en; mangle norfie, jaf felt) ruéft|{e gprfler og Aoempec beeltoge 
>g beri« £)et, ^enføre^ fæbbanligfl til ©rænbfen af t)ort 9}otbené ' 
Sabeltib og ()t{toriffe t'ib, famt ettere faalebe« til for|Ijettige 
StbiSpunfter, nemlig: af SBattman, Xar efter Qf)t\\ti %ei\>Ul 
380, eépolin 717, ?). &. STOfiUer 730, Sorfæu« og ©u^m 
735. SRettemtattet er i^el t}tt omtrent bet rigtigfie« S^r Zou 
fceu^ antog man, uben al @runb, at Sraat)atte8@laget f)0lbte6 
i)enr)eb 2tar 326, etter enbog før. — Ogfoa om @tfbet, f)\>6t 
>et ^olbtf«, tfa\)t be npcre gorfattere tjoeret uenige, meb t?)en« 
fpn til be ®amlee S^^^tolfning. @nten faa @laget er blet>et 
^olbt Tpaa SSraauatte ^ebe i i@maalanb, etter paa SSraaDatte 
eietter Deb JBrdoif'og fSataå i S)fiers@6tlanb (bog ifær i bet 
[Tbfie, ettere og fanbfpnligfle Silfælbe) fan fRunamo antaget at 
bane ligget paa S3eien x\l SSalplabfen fra @fanør af, for ben 
Seel af it)aralbi banfle <!^oer, fom brog lanbt>ei9 ber^en. ^aa 4 aas Sn|ttacij& ( £ftg f tg tt H >yr> <StMYt§c. ffiUciiu riki MB .... (^ fin^^ M§it Ilt ton b«ct^ii^t) T%i 6^ ra(n>r...t fidl i B^M.... (^folMaClRttiftiMi^etpl^) 

6^ ttk Fra 
•k Åidnui 
ftri HanMi 
.1 
Za ttnt teMag fMm ft%rÉbt «tkftt> tonfk £)Mf(srttt(fe: 
.^t»c6ab iatog (wtt«)) Sifrt (Si§mir, Sttgjffhi^ni); 
Qhutb hi^(«9|fbc (StvMim); 
£)lr« CM §•» [9: «fb)»t ætffMtob} ; 
CNii ^ 9lnNr(Br) «! 

^) 9tcdle ar Mte DtU Sodtadct cre tRe ret t^fi^e c^ f^ari 
ot Mrte iK^ forfBbtr, men jeg totøtrr be^ tffe om, at bet faatebd 
et tigtid Mt# ttttor «^fii|^tt ta9e< til tt^iifnbe Salnaaabft ipaa 9W 
dbdomle ainttrftnif. — *) JDcM frri t^beGø at oste bffabt§ct wb 
fiRrifetm, 09 er ^ fftotrbe« tilfMet efter fanbfontid 9iMiid. — ') 
iDette Orb, inbbefottet i en ene^ G^racteer eaer Stnberiiiie, (oi 
UrH bobbelt, 0|^ o^ neboenbt Sq faabon Oienta^clfe af et Digtijt 
Orb fmbe^^ ellert toppid i otbnocbtffe Stfft , bet enten nieentr< ot 
Dffre bigtebe afYanber eCterQiettfDrrb, elTei og ^tbe ftembnnge oocr: 
Matmltde SSiifntnger. -- ^) 3 Dnglnalen hM/ ba n t Stunrfriftrt 
Ift føcveiM meb 4r »^ fenere, t Sinbentner, :|M. eaalrbr« 
mm i attbre 9Qne.'3ttbirrifler boabe |\htf A »d 4Nf f(, fo« 
ifilt iMnølfe Slomiet 6larr 0. f. 9. — *) Olier: ^(Bae Sfn^ 2lntiqt>ari(Te Sfterretninfler. ©uerrcge. 283 
(®tb) ^tng faat 

2ftfec2, gij!ot)éguber 3 
Cle (^rfbe, — ftpe, foclabe)! 

netne; gtt?e bem ^raftl Obin meentcé at t^ctre fRmexm^ Dpflnber 
og at i)aoe tært S)2enne{!ene benne SBoøflaolfrtft, ^oilfen man, i t)t)er< 
troens ^ebenfCe Stbtalber ((igefom 09 fenere, i uoptpfie c^rtftne Stber) 
tiUaøbe ooernaturttg^ HBtrf ninget , WIU man bog tjtt (09 af flere 
9{uneifrtftec) feer at '©ubeme meented at l^unne tilbele bem* 

1) ®aer: ®ib dStna ft^rte til forben! (falbe i JCampenl). (Sn 
bøi SSelpnber af SSibenffaberne ^ar gjort mig opmctrffom paa, at f)m 
Ooerfcettelfe er ncrrmere Originalen^ Orb, fom naften ade ligne 
fort nioefle ^anffe« @aalebed gjenfienbeø i Orbene: nam annam^ 
mebe (enbnu i Jlingoé Sib nam), af bet olbnorbiffe nema, forben 
£lan1!e ntnict, nemme / iicemme — (ligefom bet ti^bffe na^m af 
ne^mtn)i d forben 4a (ligefom enbnu tilbeelé i 2(lmuefproget) beraf 
aapaa og enbelig i @hiftfproget paai fee ()erom SRolbec^S banffe 
2)ialect''Bepicon. Ast (i Astagod) Q^lffot), ^enf(a6, S)nbe|t/ er og* 
faa enbnu tit i golCefproget, efter famme SSctxt 3 §0{ibbelalberen$ 
)Danff fprcfommer bet fom Aast og Anst (efter télanbff^, etter og 
moefpgpt^iff Ubtale)) fjk, (maa|!ee nu foranbret til bet befjenbte 
fcle) oifer Oprinbelfen til Reibe^ gjenbe o* f* 0^ Kan (kyn) er bet 
n^ere l^gn, iCjøn* Fari er muelig ^er beflagtet meb Orbet fir re 
(ført^irre), fom nu for bet mefte er gaaet af SSrug) opnnbeltg er bet 
Dort fare i en færegen SSeti^bmng. 2nie be øorige ere, (paa 9lat)ne 
eQer $ilnat)ne nær) aabenbar be famme fom be n^banlfe, nu efter 
1100 2(aré Sotløb/ meb Unbtagelfe af 2Cbjecttiret ærin (urin, avrin) 
jDortil ieg ilfe erinbrer noget ©ibcjlpffe i bet n^ere jDanjfe, men i?el 
i Ut ^JlattpbfPc aauig. — «) 2C(ferne betragtebc$ af oore gorf«bre 
fom fmaae etter unberotbnebe S^Jaturaanber af meget forfpjettige 2(rter. 
^Deraf enbnu ben banffe 2(lmue5 IZlve, USUefoIf 0. f. 0. — ■) «&er 
Del egentlig: fQcn^ahéi etter ^ro1!abds®uber. grei^a falbted og 
unbertiben ifær AstagoS, (gl|fo»8gubbommerf. ^ *) grei falbteé og 
Fjreyr. <^an anfaat$ ifar for grugtbarbebd og Sftigbomd ©ioer; ofte 
regnebed ^an iffe til 2Cfeme, men til be faahlbte ISaner^ «&an t)ar 
Sreiad prober* # 284 SlntiqbarijTf (£f terre tninger. @t»errtøf. 

og Vferd (Slægt 

e^rfctgge, (ebe(crgge) 

Døre Sjenberl 

unbe ^aralb 

en flor @eirr! 
— S^tgrnbe SDIening og 2an!egang fpncé eOet^ at ligge i Snfe 
fhiftrn, naar man jeDnfører ben meb be jDtbtib^beretntngrr^ fon 
inbe()0(be4 i @a;;oé banfle {)t{lorie og i bet faatatbte So^bnt 
af Foriikonuiigum, efter SRafhé Ubg^ af en celbgammet onginal 
SDlembran t Forualdar-Sdgar Nordrlanda (1829) 1, 361 
0. f. S^ beotbner Snbffriftend Sorfatter at ^ilbeftnb (Hiil- 
tekinu, 3: Hildi- eQer Jlyldikinn) ^ar mobtaget rOer tnbta§c( 
Stiget (muettg ifoer bet Stige eUer ben $roi»tnb6^ ^t)ori @tebet (iggcr) 
og attfaa beftbber bet meb futb Slet. «l^t<it Stinavn ^r bibinbtU 
Dceret albeUé ubef jenbt , men SnbfEriftenØ øt>rtge Snb^lb gjic 
bet upaatoiDUIigt/ at bet ^r ttttoegge^ ben famme ban^ Sff^f 
fom eOerø i be oø betjenbte Sbbaer, @agaer ogSlbtibéhxib, (m> 
uelfom og af Qavo og flere banfPe S^rfattere^ almtnbelig toM 
4)aia(b 4)t(betanb eOer ^ptbetanb (Hildetonn, I{yldiUniii> 
Begge ot>enn(EDnte {)ot>ebfi(ber anføre forfEjeQige golfefagn/ bet 
funbe ^at)e gtt>et 2(n(ebning til betS jDprinbelfe« &axo fbrtsSR 
nemlig/ at {)aralb Dar bleuen falbet faalebe<> forbi en foaaf 
Jtcempe, Deb ^a\>n 9}efete, b^^be gioet J^aralb, i ^onft lU^ 
bom, et faa oælbtgt 6tag paa Stinhm, at f^an ben>eb nifhbe 
to2!anber, fom bog fiben t)0):ebe tit tgjen. øagaen beretter, it 
4)aralbØ Soenber t}are flore og gulbfan^ebe o. f. t>., men beDtbmt 
bog fenere, at Aong i^aralb ftf 2!t(nat>net ^iCbetanb (fom blonM 
anbet fan betpbe Xrigené Sanb), forbi t)an r>av en flor Xrigfr, 
fo^ ^at)be ()o(bt flere Selbtflag , enb nogen anben af l^xti 6Icrgt 
4)eraf bitoer bet !(art, at benne £onge før^ fttbtg fan b«^ 
faaet fft nu almmbelig befjenbte 2t(hat>n; forben maa (km ^ 
^at>e baaret et anbet i ftn Ungbom , fom er blet>et noget fer> 
Danbflet af Srabitionen , famt fammenblanbet meb bet ^m fenere 
git)ne. £)ette ^ar Debtige^olbt ftg i ^rinbringen, roen bet crfbre SlntiqDaripPe €fterrefninfler, ©Derrije. - 285 

ifPe; bette erfare t)t bog af noert^cerenbe Snbflrift. Silnaimet 
Hyldikinn funbe paéfe ret t>e( til Sælgerne af ^ataM Aamp 
tneb IBefete^ men en futbfiotnbtg etpmoIogifP Ubt)i!ling beraf t)tl 
^er b(tt)e for t)ibt(øfttg. 2)et htmatxM ba futt/ at betd førf{e 
iBeflanbbeeC inaa ubUbeø af brt o(bnorbi|fe og angelfaptfFe^enbnu 
t6(afib|(^ hold, banjl S^nlb (jtjøb), @Den|! f)\xH, og be« 
t^ber ben f jøbrtc|e éUer og tUgroebe ((cegte) Atnb« ^eraf fom< 
mer og bet S^IanbfCe hjldinn, npere banfte f}yl^iQ, (fiøbfuCb; 
trit>e(tg) m. m. Det er ederø befjenbt, at abttiUtge 9lorbboer t 
^benbommen ((igefom- mange ginCapper/ tnbti( be antoge 6^rls 
Øenbommen for 3((t)or)- bare to etter flere ^amt, enbog efter 
l^tnanben. Unbertiben fatteé 2:t[nat)net tflebenfor SomaDnet , fom 
afbeU« glemte« eOfer tttftbefatte«« Saalebe« beb en t Sélanbé 
.^i^orte føerbele« befjenbt SRanb førfi ®rtm (Grimr), ftben-> tit 
@ttben S^or« TStt, S^orgrim (]^orgrimr); bone @øn btet> 
opfatbt efter |iam/men fff bog^ fom ung; Si(nat>net Ønerrer^ 
ber fun forefommer paa et enefie @teb af be mange SBeretntn« 
-geT/ fom ^at)e« om ^anbm, ba bet fenere foroanblebe« tit Snorre^ 
09 blot unber bette fTbfle, meb en ttttagt @mbebdbeneet)ne(fe ^ er 
f^an nu alminbelig beSjenbt fom ®norre ®obe* ^aa ben fe(t)« 
famme SBaabe ^ar t)e( £ong .^aralb« 3;i(nat)n J^plbefinb maattet 
totge for bet npere .l^ilbetanb eder ^plbetanb« — 2)erncefl bet)ibner 
@arb eUer ©arbur (6arf>r, 6ar5r) at ^an J^ar inb^ugget Stu* 

f » 

neme. {)an n(et)ne6 faaUbed i øagabrubjIpHet 1. c. 1/ 379: 
««IDi«fe Xæmper Dåre ^06 Xong ^aralb: @,amur, ®nepe ben, 
®am(e, @arbur/ (GarSr), SSranb, SBlceng^ Seit, 2:9rt>ing, 
^idlu. 2)e Dåre jtong ^aratb« @fia(be og Aoemper." Det er 
let at fee ^ at bette @teb , meb anbre flere , maa antage« at Doere 
omfCreDet efter et aøitereret CCbtib^bab« Dette tjat ogfaa atterebe 
®runbtt)tg tnbfeet/ t bet ^an b^r oDerfat bet i banfle SSer« i 
ffn CDerfoettelfe af fBrubftpffet , efter ^eringflølbd upaalibelige 
tlbgåDe (bog forbebret/ i tilføiebe 2(nmær!ninger / t)eb nogle 
rigtigere Ecefemaaber, tagne af @u^m« hanfie ^iflorir) inbført 
i 2ib«flriftet Danneuirfe, Mfle SBinb, 1816. etter« falb< 286 ^IntiqDaripPe efterretninger, ©oerrige* 

t>or ®arb bec ®anb, formebelfl en jgfcit)* ellet Srpffeil, (Gaiidr) 
i jDngmalcn^ ben ot)ennæ9nte upaalibelige ft>enf!e UbgaDe af 
1719. ©agafragmentet^ ®arb m(!a Dcere ben famme , ' fon 
ben/ ber ligeUbed focff omnier ()0é @a]co, firap efter ®nepe ben 
@am(e (Giiepia vetulus), i @tc|)()anit Ubgat)e/ ^^Gardhstan^ 
oppidi cuUor" fom burbe f(rtt)e6 .^Gardhy Stang o. c." 3: 
®arb/ 89eboér of Spen Stang. @aa(ebe6 forflarer og @rtmbt> 
»19 bette ©teb t '^ané Ooecfættelfe af gapo , 2ben Deel 6. 
158/ t^eb at falbe S}7anben paa Danf!: ®arber fra @tang6pf. 
9{. Wl* ^eterfen antager og (i ^and J^aanbbog i ben gaimnel* 
norbifle ®eogcaft 1/ 301) at \^<m egentlig/ efter f!n S3opct(; 
falbted i £)(btib6!t)abet Gardr å Stongum (eOer Staungum) ^ 
bemæcfer/ at bette @teb/ Stångir, Xaat t S3igen i 92orge. 2)ft 
noeoneé t)irfe(ig i SJ2agnu6 @r(ingfen^ @aga (f)oé Snorre) i 34tr 
jtapitel og enbt>ibere i ^et 17De £ap. af J^afon @t>erreføtt^ o§ 
^an^ SftecføIgereA @aga (Fornmanna S. W, 48). 6fter^. 
{Regifhator ^eterfené firiftlige SrøebbeUlfer tt( mig mener ^n, ^i 
bette Stångir b^r ligget Deb bet gamU Sténgaaes, fenm 
etCiXi^, nu@tangened J^ufoeb/ {pfefilé Ubbe/ t S^ro^tf'pe' 
gjetb/ S3abu6 gebn« ®arbur er ettere et manbttgt Sgenna»iv 
fom bog neppe forefommer uben t meget gamle Stber i 9lor|)( 
(for !!Rcenb af Sprfielig Stamme) og fenere berfra i 3<((mb. 
Sen af Sapoé 2(f{Irit>ere (^ar ^er maaflee tænft ipaa en Sye i 
@faanc/ fer falbet ®arbfla9g^/ nu ®drb{ldnga« - 2)og (tgg(( 
ber tittige en anben SSpe/ !a(bet Stdngbp/ forben Stang^y* 
gfter di ^aDe ti(!ienbegit)et ftt eget 9}at>n / bet)ibner @!ia(bett og 
gtuneme{{eren ®arb/ at en t>i« tJti etter Oli ^at)be aflagt ^eb/ bet 
t>i( fige: en 2:ro|!ab6eeb , fom SfaxoXU J^oerfører. 2)enne SRosb 
tcere t)i at f jenbe af be to oDennoeonte ()ifiorifie SScerfer. ^oé @A)9 
^ebber ^an £)b) (Olo) falbet ben Stafle (vegetiis), i @aga< 
fragmentet Åli (ubtalt Kutt/ og fom étterS unbertiben fv!^ 
Oli) meb 2:i(nat)net frækni (af famme fBetpbning)/ \øbt 
f^an Det ^aDbe optaget / etter bcit og t)ar git>et ^am / efter 
en ælbre norbif! S^iM, fom bar bet famme Sprnat^n. 2)emK •♦ ?Stttiqt)arijTe ^fterretncnjer. ©Derrlge* 287 

, font t>i enbnu ^^^^ ^obt bccbt iDan|I funne fafbe ^am^ 
en føbt 92orbmanb og Aong ^aralb^ Søftetføn. Sftet 
^at)e gjort ftg befjenbt r>fb tappre SSebcifceC/ og cegtet en 
Uet af S3erme(anb6 Æonge, gtf ^an i (tn !D{orbrobecé Jtona 
:a(b $i(betanb6 Sjenefle/ og b(et) ben ø)>er{le 2(nfører for 
g £)r(ogéflaabe. £og for(ob ^an brn fenere, men bUt) ben 
iffe Æong 9{tngd .^cerfører^ og faalebed, eller maajlee rettere 
ben ppperfte af b^nd SBunbéfbrDanbte, Difer ()an ftg i 
tat)aUe $ Jtrtgen. Ser anførte ()an Stingé glaabe / men 
og/ næfl efter ()am fett)/ ben øt^erfle .^ærfører tit fanb^« 
jabrubflpffet ftger om bete' 2(u(e (etter £D[e), at b^^n, b(anbt 
tge Aonger og J^ette^ t)ar ben ppperfie 9Ranb i Aong 9itng6 
i, famt ()at>be £)t>erbefa(ingen ot)er mange ^ af ^am mrb> 
)te/ Sp^fier og jtoemper^ btanbt ^ottfe ©tærfobber, (etter 
irfab ben ®amU) tfoer ubmcerfebe ftg. @a]rø beretter ^ at 
ig 9{mg/ efter ^aralb ^ptbetanbd Sa(b eg Arigen^ Sitenbes 
getfe / gjorbe £)(e X\\ Sprfle etter SSefatingémanb ot>er ®!aqne, 
:t>eb ^an ttUige fanbfpn(tgt)ti6 l^ar foaet ^errebømmet ot>er 
eing. Aort berefter fatte £)(e ftg t Seftbbetfe af bet ^fU 
|(e Stige ^ men regjerebe fom en grufom Spran^ ^t>orfor be 
fornøiebe Sanffe formaaebe Stcerfobber tit at gjøre Snbe 
^ané Sit) og J^ecrebømme« 2)et paafølgenbe i Sttbffriften 
t\X%\ii @teb ^ar/ efter at £)(e6 Seb^floeggetfe er berettet^ 
)fpn(igt)ii^ inbebolbt S3eflp(bninger mob ^am for Sorræberte/ 
at b^^^ ^i^i^bt @eben og gaaet ot)er fra £ong ^aralbé tit 
6 Si^nbeé, Aong 9iingé Jtrigétjenefie* ^ibinbttl ^ar ba 
ijlee forbum Snbflriften^ Snb^otb funnet betragtet fom et 
:g< ()iflort{{ etter publicifliff fØ^inbeflrift« ^oab Dt etter« af 
l^aDe tilbage, maa betragte« fra et anbet @pn«punft/ fom et 
g« magi{!re(igiø« I8anbfcette(fe af (anb^forrcebere og fBønner 
ben retmceéftge Aonge« @eter i en forefiaaenbe Aamp* £)e 
ibe« t)eb ben forte 3nb(ebning : ^,&bin Die Slnnerne !" et fu[b$ 
ment @ibef!pHe tit en. tignenbe ^^o^^ ben t gpen (1806) af 
e( @imenfen opbagebe og aftegnebe, famt fenere af 2(bra^amfon/ / ^ 288 SIntiq&arifPe Sfrerretninøer. ©Derrtøe. 

fB(c(auff 09 gtaé! beflrcDm @(at)enbru|>sSteen: Zf)Ot \>xt bHU 
Stuner! ($6r Tigi fiesi ninar). .^ec ec Sennrn^ SRening 
ttbeti 2:t)it)( ben, at Obtti/ rtter« t)tttrr(tg ,t)aratb ^tlbetanW 
mtg bpcfrbc Øfptdgub, piaatte gtt)e Siunerne/ eUer ben fetgenbe 
t^tU, i bem tnb()ugne/ (cengere S3øn, ben Sttaft, fom funbe 
formaae be paafalbte @ubbomme til bene Opfptbetfe« 9lu ferf 
noet>ne« (faat)ibt Snbflriftend £)rb enbnu ere ot (ære) Aong J^ 
xaM .l^ot)ebmobf!anber. Sting, f)\>i^ %alb i Xampm ^tt frrro^ 
flitter fom bet førfie og mgttgfie SDnfCe. 2)enne Sling fjenbe tn 
af forffjettige @(riftec fom be @t>ent!ed Aonge« Sftec @a):o m 
t^an en @øn af Aong 3ngi(b i @t)emg . og af .^aralb< egm 
@ø{ler. J^an act)ebe 9tiget efter ftn gaber og beflprebc bet ført 
meb Sormpnbere , fom fare ubnott)nte af ^and SSorbrober. £«ng( 
berefter t)are begge gongerne SSenner, inbtil engorroeber, Ifltnge 
Æong ^aralbé ppperfie 9iaabgit)er, t^eb fRat>n S3run (Bruno), 
«Uer, efter @agnet , £)bin , fom ^at)be oaatoget ftg ()an< ^m 
og ^erfon , fortrolig meb bero begge ,■ ubfhøebe 2t)ebcagtend 6crb 
meOem bem, faa at be fattebe et uforfønligt SJenbftab mob^ifl* 
anben, fom tffe funbe ubjluPM uben Æamp og Slobdubgpbelfe. 
jDe erf (cerebe ba (yinanben Ærig , fom førfi flulbe begpnbe om 7 
Tlat, i)m(fen lange grifl, uktæt>nt af @agaen, bog rimeligwS 
et en £)berbrit>e(fe af eagtiet , ()t)i6 Tlctv eøeri tffe l^r bereec 
Tpaa itt blot @triofeil, annos for menses. Qt afgjørenbe @la§ 
biet) forub bejlemt at bolbe6 paa Sraat^aQe Srøart ellVr ^be, og 
()olbted Ptrfelig ber. @agabrubjtpf fet melber, at ben laae ipaa Sti« 
gerned ©rænbfe , og dagerbring bar meent , famt @|oborg 09 
.@eiiet ret gobt oplpfi (fee ifotr. @am(. f. dl. gorni. h 106/ 
Sab* 12), at 93alplabfen i jDDereen^flemmelfe meb bet og ^* 
tjararfaga, maa føge6 t)eb I8raat>tgen (Bråvik, Srdmf) og 
93aras2(aen (eller SSarabp^-Tfaen) i JEDfler ®ot^lanb, SSifbolanbet, i 
ID(Minbé()erreb, ©|lre*^uébp Sogn, ftt)or e»r ctterorbentiig 
SHcengbe af ©teenfrebfe, i alt ^enwb 80, fra 4 til 17 Xlen* 
®iettnemfnit , fiimt af Sautaflene og forff jeUige anbre ^\rM> 
mcerfer , prpber be falbne JtrigereØ ®rat)fieber. @fter Gap (i 8te S(ntiqDariffe Sfterretninøer. @Dernge» 289 

SSog (f)t>\i Verendiam bog muelig fun et en @frit>« (Set 

Srpffeir for Vercluiam o: JBora . ©iDen eller Jfaen) meenCe 

betimob gricu^. Olai, ©u^m o. fl., at eiajjet l^ax (laaet paa 

Srqaoade $ ^ebe , t SSercnbe Jg)erreb* — GagabrubilpfPet om« 

Mer Del iffe ben oDenanferte Tfarrag til jtrigen imellem {>as 

talb og Stings men ben ()ar bog uoeret @norre @curleføn t)el 

Wjenbt. iDette erfare Di af en 8eiligbeb«t)ife, bigtet af ^am 

ont ben mellem £ong ^a!on ^afonføn i 9{orge og ()ané @oigcr< 

fflbft ^ertug ©fule (omtrent i 2(aret 1237) opfomne Srcette* 

Sm fammenlignebe ()an ben6 £)p()a))émanb/ @aut/ Æongend 

Saabgmer, meb ^\n Srun eller £)bin. ^ertug @!ule fremfatte 

nrmiig engang for @norre, fom fpnbig i ben gamle norbifte 

@agn()if!orie , folgenbe @pørgémaal: (Sr bet Del fanbt^ at ben 

$etfon , font ^ibfebe Jg)ebenolbé jfonger op mob ^inanben , falbte^ 

®attt meb et anbet 9}aDn enb ^an6 fæbtanlige? €norre fDa« 

7*be meb en SBife^ ^Dié SSegpnbelfe er af benne 3nb^olb: (,£)p$ 

(oi^manben for al Xrotbbom" (nemlig £)bin) ^Joffebe Sfling tit 

fiamp meb (Safter om) rigt Sptte; ®aut anftiftebe Arigen 

Qieaem 6am og ^ilbetanb/' ®aut er nemlig ret af £)bind be« 

^jmbte Stinavne^ men ogfaa, fom fagt/ et mcnnefleligt @gett« 

itaDn. (@ee ben Jtjeben^aDnffe golio-Ubg. af be norjle Æonge« 

6flgaer V; 200, famt. Staéfé Ubg. af ©norra-fibba og ©fatba @. 

333). ©apo ^ar ogfaa fjenbt og nebflreDet en anben SSeretnin^/ 

N formobentlig mejl jJplbe« et ©fjalbebigt, om Xarfagen ttl 

Sraotwlle . » firigen , ^Dilfen ©agabrubppffet og inbe^olber, 

»«ttlig ben , at Æong Jparalb , fom Dar bleDen meget gammel/ 

Winb, fDag og fjeb af giDet, ønjlebe iffe at bøe ©traabøb paa 

®ottefengen/ men falbe i jlaaenbe ©trib T^aa en faaban 5Waabe/ 

rom (uti5e fDare til ()ané forrige glimrenbe Ærigébebrifcer. S)enne 

. ^bémaabe paéfebe Dipnof ogfaa bebjl for en iDrig Sprfer af 

*^^iii/ fom fun berDeb, eller teb at mcerfeé meb en ©ppbéob, 

^ iDøbett / og faalebeé ^ettige« ()in øDerjle Jlrigégub , meente« 

^ lunne beeltage i SSal^al^ @alig()eb. Sm ^erommelbte Jtong 

^^^ nmne« albele« iffe anberlebeé af ©apo, og ei f^eller af ©aga« >^' 290 iSnttqDarifre Sfrerretninøer. @t>eruøf. 

Sragmentet (^Mr 9}amiK bog, paa S^iatibfl, f{rtt)ed Hriii^, 
(tgffom I Snbflrtftm) , føienb S&vaarxkUt'^&aqn n focbt. Sa 
f9tft tn^tM 9}aomC @igurb btttii, ueb at \QtiM fom ^ornat^it 
foran bft Sor^elbte, bet faaCebfé ba fan betragte« fom et ZiU 
notm. Ht foabanne Q^aone $ Soranbringcr tngenlunbe t)ar| ufffb- 
iNinftge btonbt .^>ebeno[b< 9}orbboer^ er aØerebe bemotrfet ot)rnfor 
e. 285. Set bltær faatebe« iffe ufanbfpndgt at jtong 9?ing, 
efter at ^De ounbet bet berømte Sraat>alIesS(ag , f)av antagft 

* 

!Ratmet €igurb (^eieroinber, @eierfEjcrbne o. f. D.); fertil funne 
muelig @fja(ben ®arbé magiffsrdigieufe Sorbanbelfer oDer tim, 
unber (int fymi fer^e !Raon, poa 9iunamo>^(tpprn (fom tiU 
beelé fpne« at oare bort^ugne meb So(b) og b^oe btbraget. V 
CQ (ignenbe grpgt for S^^ftiet« S^rbanbelfer ffjulte ben tM 
ufbrfcerbeSe ^e(t , Sigttrb gafherébane , fft rette 9lat)n , for fm 
9)?ob|ianbfr t Jtampen; ben famme @!if fulgte og £)(btiben< 
^øi|btt!e Jtoemper efter be £)df?an^ £)tgte. C^Oerd gjer Qa^d^ 
brub^ftet benne JCong (@tgurb) Sting tit Jtong i^aratbé SSrober« 
føn/ og meCber, at ^an (crnge, fom ^Tnfører for Sanbetxernet/ 
(abbf frebet f)ava Stige« Sræubfrr^ b^orrfter i^aralb gjorbe Ijm 
tic flattepligtig Jtonge I Upfal^ oorr €oerrig og S3f{}(rs®ot^(anb/ 
men focbf^ofbt berimob ftg fe(o Stegjrringrn oDer 2)anmarf og 
S)flers®ot^(anb. Sfter at Sling babbe ounbet @eier, bemægtigebf 
(an ftg^^rte 2)anmart, men @airo (aber (am bete Stiget mrØem 
£)(o og @!io(bmøen ^et(a, (oi6 Tfnbeet bog (igefebe«' fnart fom 
i &(o6 SSotb efter bet ot)enanførte. gfter Sagabrubfipf'et bo 
(otbt (an berimob ^errebømmet (etter £)t)er(rrrebømmet/ 8e(n6< 
bøi(eben?) ot>er 2)anmarf og @oerrig, famt b(et) Saber ti( bm 
(tben berømte Slagnar (Sobbrog), fom ogfaa eKer« i @agarrnf fi- 
ge« at ba\>t t)ceret en @øn af @igurb Sting / Jtonge i Dan- 
matt QUtt^ omtaler og @ap0/ t dbe S3og, en anben ftlbigtre 
leoenbe @it)arb Sting/ fom maattt tompe om Stiget mrb en 
ipbfE^!^øbbing/ fom fun bar Jornaonet Sting; efter ban« SBf 
retning t^are be begge a(be(e« forfEjeUige fra ^ara(b ^i(betanb4 
jDbert)inbcr / og ben førfinoebnte af bem gjør (an tit Stagnaré iMnnqDflrifle (Efferrfrnmfler. ©Derrige« 291 

(røer Stfgmr«) %ahn* — 3 9{unamo«3nbf[riften noeDneø Dt^s 
no! 'tn 9iing (Ilrin^) fom S^avalb ^i(be(mb« t}tgtigfle og far« 
Itgfte SRob{{anbrr. Wlob f)am og £)re flile^e« be SBefDoergelfrr 
og SSønner tit 9}orbené ®ubb9mme/ ^t>i(!e Dbin ifcer nnraabted om 
<kt t>tf. ^rtttge fUrr jlpcfe. gfter bet (@. 1^8) ovenanførte hlu 
t>et bet fanbfpnitgt/ at .^aralbé ^oer (eUer en 2)ee( af ben)>l^ar 
giort ^o(bt (t>e( og I^D(bt een elUr flere Siaflbage) ipaa 9?unamo6 
JtCtppeflette og Soget tit S3raat}a({e (paa 6t)i(fet SagabrubflpCfet 
(obec ben tilbringe 7 S)age) og ber ()9itibelig ijtemt ben af 
@!ja(ben %rb forfattebe og i ^(ipp;n inb^ugne SSøn eUec 
^pmne: Hringr fåi o. f. \>., fom et ®(agd Qf)ot tit bet noefl« 
foregaaenbe : V/gi Oftin runar (o* f. D.) fom fnarere fpneé 
at ^at)e t)oeret fremført af be ^ebenfle ^ræfier eOer trpUefpnbige 
©fjatbe. 3Ct *ong .i^aralb felt), fom.øtterfle Soerproejl ,,|Tgnet 
(eUer tnbtnet) til ®ubemc" (godum 8igna5r, fom f)nn falbc6 
t ebbabigtet« ^pnblad ®ang). felt) ^ar >e{lpret ()in efter SoN 
feté 2roe hellige ^atibting , fan man ^at)e ®runb til at for« 
mobe* Dt)er()Ot)eb fiemmer bette Snbflriftend Snbbolb i^aa bet 
nøiefle ooereen^ baabe meb @apo9 og @agaerne6 SSeretntnger/ 
b'tt fremflifife .^aralb ^ilbetnnb fom een af £)biné it)rigfte Dpr« 
fere, helliget ^am fra SRober« Sit) og inbt)iet til bam i Svøben. 
-r- J^ebningerm^ £)Dertro forejlilte ftg l)am nemltg^ fom frembragt 
t)eb Sbind ®ubbomé!rAft , famt berfor ligelebed tilftbjl (men øg 
førfi i en ot)erorbent(ig ()øi 2(lber) forbret af @uben felt) tilbage 
fra Sotben og faalebe« ubjlettet af be £et)enbe« SEal. — SBor ^a» 
ralbé gaber — {^\^m @aj:o falber Jg)alban ben ©tcetfe, men 
ben celbre Sbba og øagabrubflpffet {Rørif, famt enb anbre£)lb» 
ff rifter, t)eb en gort)e)clrng, SSalbar) — bat)be , efter i nogen "S!^ 
at t)cere gift meb fm I^ronning ®prit()e/ tabt alt i^Ktab om 
at faae Sit)éart)inger, bt)orfor ^an reifle til Upfala, ()t)or 9lors 
bene ppperfie 2:empel iba t)ar^og Dbin ifoer bret) bprfet/ for ber 
cX tilbebe ®uben og raabfpørge band £)rafeL S3eb betted @t)ar 
biet) ben omføgte ©unjt ^am lot)et, paa ben IB/tingelfe / at (}an 
ffulbr t^olbe en ^øitibelig Sigbegjcengelfe (9rt>eøl eller Segtat)elf<6s 

19V 292 $(ntiqDartffe Sfterretniitger. 6t)frrifle. 

gilbe) efter f)an^ SBrobe« ^'xibt^n, ^Dem f)an, uben at (ienbi 
bereé @toegtf!ab6for^olb / ^at)be foelbet i 2t)efamp t Slitéfanb. 
Cftec at benne fornventlige SSefaltng af @ubbQmmen t>ar ub> 
ført , opnaaebe £ong Jg)a(ban ftt S^nffe ^ og en @øn febte^ ^m, 
fom bUt) !a(bet i^aratb (Ilaraldr). 2)rengen \>oxU uforbDdnlig 
^urtig ti(/ famt b(et> en fmuf, ficerf og meget anfeeltg Wanl 
Øuben Dbin, — af bt>td £)rafet ^an fpnteft at Doere givet eøer frem« 
fommet (editua), fom ©opo ubtrptter ftg^, — ^)at)be ben 
{Raabe for ^am at tittoegge ^am, atter rtme(ig\)it6 t>cb et£)ra!f(< 
' ft>ar/ ben i ^ine frigenffe ^ibrr faare betpbelige @gen|!ab/ at 
^and Segeme t!(e funbe faared af 3ern (eUer ODcr^otrebet af 
faabanne fljoerenbe eUer |lt!frnbe SSaaben). 2t( SSebertag for 
benne ®unfl ftgrr man at .l^aralb ^ar aflagt ba Sefte at cpcjfre 
etter f^ettige alle be af ^am meb 93aaben ombragte ^cempfr^ 
2(anber etter @joe[e tt( £)bin fe(t)^ fanbfpn(igt)iU Mit be religimfe 
IBegratjelfeéjlif fe , {(oWh \)ore gorfoebre/ efter Sagaerne« SSerefs 
ninger/ tagttoge^ Deb/. efter bcrré Salemaabe, at ^enmfe rdrc 
fenbe be 2(fbobe tit a3a(()att (visa til Valhailar). . Sagabrub^ 
(ipffet bar bfot ben S3ere(ning ^erom^ at forbi ^aralb fun w 
15 Var gammel/ ba Sfiget b(eo b^m ot^erbraget, fanbt man paa 
bet Slaab at foranflalte et jlort £)ffcr i\{ @uberne , b^ori>eb bet 
ubrettebe6/ meb Srptterie, at ingen 3ernt>aaben ffu(be funne 
bibe i^dCi ben unge ^onge« S Sittib fertil brugte ()an atbrig 
.^arniff etter ©fjotb i noget @(ag/ og bog funbe ^an iffe ram< 
med etter faare« af SSaaben. £)m noget i9\u, ba aflagt af 
Sjfwai^i, metber fragmentet iffe^ men i SSeretningen om Sraa« 
DaffeRaget ftge« ber, i Dwreenéffemraelfe meb Sapo, at ^n 
døttibelig gat) Obin atte be jtrigere^ af begge partier./ fom'^fom 
tit at fatbe ipaa ben S?a(p(abé. ^t fan ettet« bemcerfr«, i 
benne 2fn(ebning/ ai £)bin fe(0/ etter ben proefietige Sfjalb i 
\)m^ 9?at)n. i ^aMaxaaM Stunefang, (i b^itfen 9{unerne« roa< 
gifFe etter oDernaturlige jtraft ifcer (oDprifeé) louer ^an« SJenner; 
di be flutte brage fnrffe ti( Striben og fra ben tilbage, famt 
flippe ubfn @fabe fra en^oer Såre,* at Sffobflanberne« @d9< fSntiqMvifte (Efterrerninfler. ©Derrcgf* 293 

fCuU« bøt)eé/ men b^ntm SBaaben eder Arig^Iift f)itlf^ beni/ 
o« f. t>. ZU bctte toifcc^ at £)(btibené At)ab og @agn ^at)e 
fEilbret betute !rigcri|!e.Æonge fom rn tt>rig ^prfer af be |)ebenff^ 
®ubcr^ ifø^r bog bfti bUnbt bent/ nemlig £)t>m, fom eftec 
@bbal(eren Dar ben øDerfle« U(}e(bigt)ii6 mangler ben flørfie )^ee( 
af beretningerne om J^aralbd Sit> og SeDnet t @agabrub|{p!!et. 
^un er bet enigt meb Øajco beri, at t)or .^ara(b t ftne Ung« 
bom6* og 97{anbbomé 2)age gjorbe flore erobringer/ famt unber> 
(agbe ftg faalebeé f)iU S)anmarf og @t)errig (^Di(!e l^ian Det 
^aDbe ar^et efter ftn Saber^ men miflet Deb nnbre6 uretmcedftge 
3(nma6feCrer i (tn umpnbtge Vibn) , og en £ee( af @ng(anb/ 
(9}ort^umber(anb/ og Gumberlanb bcr og fEude ^aDe l[)ørt ti( ^ané 
%:t>e(anbe); @a]co (cegger ti(: faauel 93enberneé Sanb fom en 
Seel af SEpbffUmb (etter 9}eber(anbene) Deb St^injlrømmen/ og 
enbeltg 2(qt>itanien t Sranfrige. @n ftor Deel af biéfe ®eier» 
Dtnbinger ti({f ritter 6a;:o be 9{aab/ fom blet)e «^ara(b gittne af 
en gammel S)?anb , ber aabenbarebe ftg for ^am "^^^ b^nd 9leife 
tit 9iaabfpørge(fe af £)raf(et om en mob @t)errig begpnbt Artgé 
Ubfatb/ og fbm gat> ftg ub for at t)oere £)bin felD. .I^an foertc 
Jtongen nemUg at opflitte fn funfltg ©(agorben, t>eb at forbebrf 
ben faaf ftlbte ©oinfptting (JRomerne« porcinum caput)y ^Ditten 
bog atterebe Sacitud / fort efter d^rifli Søbfel fanbt oX Doere brugt 
af @ermanerne» @agabrubf!pffetd S^i^f^tter feed/ af ben ueb 
^am mebbeette Sortcetting om SSraapattaflaget ^ oi ^aoe fjenbt 
ben fe(t)famme 2!ilbrage(fe« 3 ben oetbre Sbba ftnber man eUeré 
et meget (tgnenbe @agn om £)bittd ^(åbenbaring for felten @t« 
gurb S*ifnerdbane/ for at gioe ^am^ fom eriger ^ gobe Staab/ 
og ®ubend Søfte. om @eier for bem / fom ere f jeffe t dampen 
og forfiaae ftg i^aa at orbne J^æren ipdd ben ()eromme(bte SRaabe. 
— 2)et Debfommer Det tf fe Dor Snbjlrifté gorf låring, men er 
bog mærtetigt meb ^enfpn tit be ^ebenile 9{orbboer$ goreflittin« 
ger om Aong .l^aralb ^Kbetanbd ftbf}e @f)cebne: at Solfefagnet 
antog Sorræberen 89run> fom ftged at \^ci»z, meb en Xotte; broebt 
fin $erre t @(aget, for £)bin fe(D, ber (laDbe paataget ftg ^anf 294 SInt(qt>arifTe efterretninger. @t>elrrtfie. 

9>ecron/ og faalebeé forbret bet 2it> tilbage, f^\>iiUt ^an, (igefom 
tt)unget brrtit t)eb Sonnet og £)ffrtngec, focbum f^av^ gtMt. 
®i!frere er \>ii ben Seretntng af begge J^ot)fbforfattere, at J^araf^ 
inibt i @[ageté ^ebe, forgjceDeØ anraabte Cbtn om Qeitv, men 
tUegnebe f)ani bog, i alle SUfce(be/ alle be fom fom tt( at falU 
i ben jtamp i^aa begge ®tber. @aa(ebeé ^ebber bet ubferlig i 
®agafragmentet (Fornaldar-Sogur I, 352) .^SRon £)bm nu 
t)tl ^otbe op nteb at forunbe mig @eiec? Set t)at albrtg før 
tunet Silfoelbet; og enb bebet jeg ^am, at t)an benne @ang ml 
tilflaa^ mfg ben. ^m \>\l f^an nu i!fe opfplbe- benne SSon og 
tf fe ffienfe be £)anffe @eier/ ba (abe b^^n mig falbe i Aampen 
meb ^e(e min J^oer! og aUt bt, fom falbe paa SSalett, gioec jeg 
Cbin!" @arod Sortortting f)ttom, i 8be Sog, (pbec og faa« 
lebe« efter ®runbtDig«^£)oerfættelfe (IF, 178): „^aralb tog ba 
fin Silflugt til Sønner , og bab £)bin ittbflctnbig , at ban tog 
iffe nu paa bet ftb(ie oilbe fratage be i^att^e 9laaben', be 6ib> 
til nøb/ men fCjoenfe bem @eier^ enbnu i 2)ag, og faalrbei 
fcette Arotien paa be mange SSelgterningec, i)an fra Ttrilbd Sib 
^at)be beoiijl bem ^. ©ig/ fagbe ban^ t>ier jeg beitibelig ajalen."— 
Sorgioet>e9 t)are alle {)aralb^ SSønner; b^n falbt og fulgte trebitx 
Suftnbe af ftne, famt tolo Suftnbe fjenbtlige Ææmpec t 2)øben. 
4>an6 Sigbegængelfe beflrit)e6 faalebeé af (Sajro efter ®runbrt)ig^ 
Dt)erfcettelfe (^t)ori Pluto, Tårtora og Orcus bebørtg ere fbr^ 
banflebe) : ^«£)er nu enbelig jtong .l^aralbé Sig var funbet rorb 
famt ^an^ Jtjølue/ ba fpoenbte {Rittg ftn egen ^efl^ beflorbt meb 
©plbenflpPfe / for ^and SBogn , og bolbt bam en Sigtale , (^wri 
f)an ffjoenfebe Jtong ^nralb é^epn, bab t)am ribe rap paa brn 
til f8aif)al, fom førfie SRanb fra @laget, og bo6 £)bin, SaU 
|)al6 £)rot/ beflitte gobt herberge for 93enner.og Stenber. Sctnbt 
biet) nu Saalet. ;De 2)anf!e opfatte, fom Sting befoel, Aong 

^aralbd forgplbte @neffe berpaa, og meben« fdaaUt fortorrebe 

-■^^^— ^p^^"^"^^ III« ■ 

^) jDrbene: ^fUti,,, eomplementum beneficii origini exæquaret" 
flgte boø mueltg ifær ti( «&aralbé formeentltge SItlblioelfe oeb Obine 
Qubboméfraft etter 9laabeaaoe, StnriquarifTe Sfterretmnger* ©Derrige. 295 

gtget, bøb Sting ftne J^øt)btng«r gange, i ©fore, fdaaUt xunht, 
tneb JtUgemnal/ ja formanebe bem rørenbe ti( atte meb ga\)mt(b 
^aanb at offre SSaaben, ®u(b og anbre jtoflbar^eber^ faa S9aa$ 
let funbe bréfoengfre b(u6fe ()ett for ben jloce, ben t)oe(bige^ ben 
aUed fjerter bprebare j{onge. Srænbt t)ar nu Siget/ 3({!en op« 
fanilebeé, (agbed t Urne, og fenbtr6/ poa Slinge S3efa(ing/ tiC 
£/€ire/ for bec at begraDeé meb ^fjl og meb Stuflning paa 
fongefig æit6." 3 ©agabrubfipePet« SortoeUtng ftnbe« abjliaige 
2ffDtge(fer ^nfxa, nemlig biéfe: at ^aralb^ Sig iffe b(eD brænbt/ 
men førtlnb i @ta\)f)ø\m paa f)ani S3ogn, m^ ben J^efl fom 
9at>be truffet t^en i ®(aget/ fom berefter b(et) brcebt, men bog 
prpbet meb £ong 9iing6 egen @abel, b^i(fen t)an {Ijoenfebe ffn 
Sroenbe Æong J^aralb, for at jian funbe gjere fom (;an t)i(be/ 
t)eb enten ajt ribe eUer age tiC fBalt)aU 2)erefter (|o(bt Jtong 
King et fiori ®jæf}ebub i ](n(ebning af Jtong J^ara(b« 3orbe« 
fcerb/ og bd bøb ban aU^ Stormænb og {)e(te, fom ber oare 
titfiebe/ at fajie SRinge og gobe SSaaben i $øien ti( ^æbec for 
jtong J^aralb Jg)irbetaiib , ^Dorefter J^øien om()pgge(ig iU\> luffet« 
^t>i6 SSeretning ^er er ben rigtige / funne t)i iffe meb nogen 
9Si6^eb ftge. 2)erimob fatbti Seire« Snbbpggere og 9la6oer/ for(l 
t bet 17be 3(ar^unbrebe/ en anfee(ig .l^øi, (iggenbe (efter £). 9Sorm6 
Segning i Monum, Dan. p. 22) @pbt)e{i for SBpen, Jtong 
J^aralb ^plbetanb^ ®xa\)f)ø'u 2)en t)ar ha, paa 6pb« og 9}orb^ 
ftben, omgit)en meb {lore ®tene (be mob S){i og S3eft fpne^ ha 
aUerebe at ^aue \)ctui borttagne) og t «&øien6 SWibte {lob en 
umaabeCig flor firfantet @teen, b^i^^nbe, (bm jDt)er(igger, paa for« 
pjettige anbre minbre. £)ette S7?inbedmoerfe antpbe^ egentlig futr 
paa SBorm6 Ubftgt ot)er Seire, men af^itbe^ fu(b(icenbig i Danjte 
Utiaé 2 £)« og beffribeiS af ^ontoppiban faafebeø fom bet6 Slilfianb 
ba r>ax. <!g)ot)ebbøien bar ftirfantet, omtrent 35 tij 40 Him (ang 
og 12 2((en breb; paa begge ben6 (ange @iber |lobe 10 og 11 
@tene/ og be 4 $jørne{iene bare, fom be egentlige SBautafieen^ 
betpbeligen ftørre enb be anbre« '^a ben norblige ®ibe befanb« 
te6 en (iben 2!orb^øi/ beb ISibie gob ben egentlige ®rab bar at fee. 296 2lntiqi)arljle Sfterwtnlitaer* ^oerrcge. 

2>enne \>cit Heenfat meb tre |lore og tDenbe mtnbre @(enf t Sitrtat 
fltummet tmrdem bem \)at ubfpibt meb fmaae @trnr. 2)en cm 
af be (tore @tene t>ac minbré enb be e\)nge, 09 forefllUrbe et €(ag< 
Snbgang ti( @teenftften. SSunbrn af ®raDrn t)at CigeUbeé ubftceM 
meb fmaae @tene, eg en u^pce fitrfantet @teen laa^ paa ben. Srnne 
Steen hU\>, omtrent 1736/ borttaget og ^ugget tit @teentcappe f»c 
^erregaarben Sinb^otm« l>et eDrtge faae (eg aftegnebe) @eb^i 
. 1758/ famt SRftnter 1780/ men omtrent 1785 biet) JReften af 
Gteenfiflen nebbrubt/ og fun $øien btet) titbage. SSeb benne &b^' 
(oeggetfe af ®raDen fanbt man intet/ uben AjceDebenet af ru 
ttfceb))antig flor £)pe , oDer fem Hat jammet. @ee 9}?finteré Se- 
ffriDelfe ODer geire i bet ©canb. ?it. ©etff. @fr. 1806/ meb 
ben Debføiebe2(fbilbning/,fom og pnbe« (berefter aftegnet) i Sjø« 
borg« Saml. f. N. Foriiå. II, Tab. 56, gig. 214. 2>enne S)tt 
et fanbf9ntigt)ii« btruen offret t)eb ben ^er SSegrauebed Sorbrfcerb 
eller 93egrat)elfetfe«gttbe; men alt færbefe« mcerfocerbigt, fom 
@rabfammeret tnbe^oibt^ maa ba forlængH t>oere borttaget. Sette 
fee« tpbelig af !97inbeémoerfet« gorflprrelferé S^i^one , men M* 
uben er bet ei ufanbfpnfigt , efter ^t)ab erfaring etlerd b^r t)ii9 oé, 
dC bette ®ra\)f ammer forbum ^ar Doeret bebættet.meb en Sorb^øi/ 
fom er hUr>m uhQtam og bortfEuffet, ^bon^eb ®raDend før^e 
9>(9nbring let fan t>oere bteben foretagen« 2)a ^aralb ^ilbetanb 
' t)iftno! bar een af S)anmar!« ^ebenotb« me|l berømte Aonger, 
t^ar Gommiéfionen for £)Ibfager« £)pbet>aring/ t Zatn 1818/ mf 
f)an9 W\nU ben IDpmoerf fom^eb / at tabe ben atbete« forft^rrebe 
@rai>^øt, bt)ortiI bet i mange 2(arbunbreber Dar blet>et fnpttrt, 
anflcenbig reflaurere/ (oeb ^bitfen Seilig^eb 3 Slintftler famt ob« 
ffitlige fmaae till^ugne flabe Aampeflene fmbtee)« S^dxm biet) ber« 
ffter befaaet meb ® roedfrø/ og ot)er^ot)eb er ber, faat>ibt mueligt/ 
førget for, at ben i ^^reraliben t)otbe« i S^ct\)h og greb, 6t t)arigfre 
Wl'inhe er bog t>i{lno! 9lunamo!ttppen / faalænge fem ben« tilbage« 
blet)ne @f rifttegn iffe forffprre« af SRenneffe^nberj ben« Snb* 
((rift tilegner @a^o (i 7be S3og) ^aratb ^itbetanb , t bet ^ bet 
f^ør om benne Songe : ^S^an brog Dmforg for at ^n« 8faber# Slntlqottrifle gftenfetniiifler. ©Derrige* 297 

Sebrtfter bltm tnbgrauebe/ af Æunflnere / paa ben Æfippe t S3(e» 
Kng/ om ^ullfen je^ ovenfor f)at talt" — nemlig i be bec @. 277 
mebbeelte Ubbrag af ()an6 fortale« 3nbPrtftcnd nu førfl |fete 
^ed()iffrennd befræfter bette Ubfagn af @a);o^ for faavibt bet inb« 
(pfer beraf/ at ^ong ^aratb Dirfelig ()ar labet ben iibbugge, ^t>or» 
imob ^an ()ac feilet t ben Tfngiuelfe, at be inbe()olbt ,?)ara(bl 
gaberé Sebrtfter. Seg formober^ at benne gamle Beretning et 
b(et>en foranlebiget berueb/ at be af SSalbe'mar ben Ifle ubfenbte 
9{uneme|lere , Deb at (æfe JRunerne forfra, t«^e læjl J5)alban 
for .l^aratb og ba maattet b^I^^ op meb Sce6ning>n* — SBeb 
Snbflriftend jDrtginat fan bet enbelig bemcerfed^ fom bog (for« 
mebelfl ^progetd noget foranbrebe JBøininger) iffe fan gjelbe om 
Coerfcettelfen^^at om man enb loefer ben bagfra, £)rb for £)rb 
(iffe egentlig Sog{lat> for S3og{lat)) gtDer bet $e(e bog ben felDs 
famme Sftening. 2(f SRibbetalberenf magijle ©frifter fan man 
fee, ()t)i(fet.og ber t)eb SpempCer t>ifed^ at man netop forbum 
^ar anfeet faabanne SSefooergetfer eder SSønner for be fraftigjle; 
en (ignenbe Soertro ^ar og^ tfo^r om ^oefte af ben (Katur (be 
faafalbte sl^ttubond), t)oeret gcengfe i 3$(anb, (ige til Dore 2)age* 
Sen €f rift, ^Dorl Snbffriften er affattet, beflaaer Vij^aa* 
tDit)(eng af oprinbelig ffmpU, me|t cegte norbi|{e tRuner^ uben 
9)unftering (^tjilfen ot)erl^ot)eb be celbjle iffe pteie at ^o\)e) men, 
fom fagt/ læjle bagfra (eder fra $eire ti( S3en(!re^ (igefom t 
erientaljfe, ^etruriffe/ be celbjle groeffe o. fl. Snbjf rifter) , famt 
berf^od for en (!or 2)ee( omfatte i^ita ben funfiige, og tfær 
for U9t?ebe 9{une(oefere let »ilbfebenbe S7?aabe, fom t)øxn til t)i6fe, 
forbum mejtenbeelé ()emmelig()olbte HxUt af 9{une{friften^ falbebe 
bandruiiir^ SSaanbruner, vefjur, SSceoningei; eUer Sott)tflinger/ 
l/mingar/ fammenlimebe .Sræf ^ t)el ogfaa slitnir (af mobfat 
Setpbning) fønberflib.te ©frifttegn, (ba Srubftpffer tit brugte« til 
bereé ©ammenfætning) og enbelig galdrastaBr tUer Srolbbomé« 
O^aracterer^ ^t>ortil faabanne funftige Sluner i cetbre og npere 
Siber ere blegne ont)enbte af ©Dertroiffe. 2(f lignenbe 2frt ^rtr 
Og formobentltg bet faafalbte stafkarlsleir (©ta\)farl««©frift) 298 SIntiqoqriffe €ftetretncnøfr. ©Derrige. 

Dicret/ ()t)ori ©norrc @tur(efen af en S3en MeD abt>aret om ^m 
flag mob ^an6 Siu (2(ar 1241), men ()m(fet f^an^ ti( ftn UiplU, 
tffe funbe ret (æf^ 9}og(e blanbt Øinberunerne ere åffattebe faa^ 
lebe6/ at et ^eeU !Rat)n eder Ocb feeé at txere r<>mmentr(engt 
til et enefle SSogfiat) eUer (I()aractfer. 2)ette focubfcette for: 
fEjeUige 93erd fra SD?ibbe(aIberen at t)oere Delbefjenbt for bem, fem 
ret forflobe ftg ^a at fhm eder (oefe 9{uner f. 6]^.^ 

Rista må 

riinastaf 

eiiiii fyrir otb hvert; 
^oHfen f)a{\)t ©troppe formobentUg fan antage6 for et Srub- 
Ppffe af ben ætbgamU t>erftftcerebe Dtuneloere; — famt: 

Litera runiva tox erit unica, si bene calles. 

^aa benne 9Raabe ere £)b(n$/ Srepr^^ 9ting$ og J^aran>6 9lam 

(er f!reune fom fonbe runifte SRonogrammer — (at ftge af brn 

t SRtbberalberen befjenbte btplomatifle Ztt, forffjeøtg fra ben 

numiématifle ipaa gamle græffe og anbre SDIpnter) — foarenbi 

til be forf!jeUige befjenbte (i grceffe og (attnfle fBogftaDer) for 

Q^v'i^u^, og mange mennejfelige @gennar>ne fra 97?tbbe(alberen. 

S 3é(anb t)ibe \>\, at SlrotbfarUne fammenfatte 8 faabanne mono^ 

grammatiffe OtaDne for bet gam(e 9}orben6 ()eben|fe ©ubbomme, 

nemlig Salbur , Spr, 2^or, Cbin^ 8ofe, J^æner, ^jelmt 

[Srepr?] og grigga [grepa?] til 3fnr>enbelfe t)i?b Ubøoelfen af br« 

reé Sro(bb($méfun|ler , Ifgefom og til t>iéfe gamle SBefoøergclfcr, 

befjenbte unber ^at>n af S3u6laé S3øn (Btisiubæn), forfCjeOige 

af £)binå Stinavne, ^aa famme SKaabe ffceDeé Srolbbom^ 

(f^aracteren %^ox^ J^ot)eb (]^érshofu5) m. fl. J£>erttl ft>are og^ 

t Srøibbelalberend @frifter/ be faafalbte literæ coarctatæ, '\\9X 

ben Hxi beraf^ fom falbei innexæ eller implexæ (fammen* 

bunbne / tnb\>tf lebe SBogflaber eUer Gl^aracterer)« Sra lignenbe 

df^axatimt nebfiamme og be norbijle SSomorrfer^ fom forbum 

bejlobe af Siuner (Itgefom enbnu tilbeeld f S^lanb/ ^orge og 

®t>errig).. Sige til bet 17be 2Car()unbrebe^ cg t>el lorngere neb i 

Siben^ ere. U og blebne brugte t Sanmarf. fBaobenmærter og S3o« 5Intiqbarijle gfrerretninger. ©Derrige. 299 

mcerfer af benne Dpdnbelfe jluUe enbog ^nbnu ftnbe^ t {Rebertanbene^ 
^t>oraf SBeflenborp 1824 f)at føgt at mU, at Stunerne ^aDe ber 
tjæret alminbeltg brugte i Dlbtiben. D^t fan ^{l være/ at biøfe 
ere bragtr ber()en af ()ebenfle Danfle , af ti\>iiU et jlort Hntal 
nebfatte ftg ber, og opfalbte en ^eel Sgti iDanmarf, efter bereé 
$oebre(anb* 9{unamo « Snbffrtft n grænbfer ellert ncerme|l til be 
æ(b{ie blanbt be inboiflebe S^unetegn / fom ftnbe6 i ab|f iUtge af 
36(anb6 mcerfDoerbigfle jt(ipprf)u(er/ bmlfe be tperbefle IDIbgranb« 
flere (fonri S3rpnju(f ©oenbfen , Zxm S77agnu6fen og @ggert iDlaf* 
fen) t)at>e ^olbt for at oære be oe(b|le ^ebenfle Srotbbomé-G^aracs 
terer. 3eg/ Sinn SRagnufen, ^ar^ i mine S9arnbdm6s og Ung« 
bom^'Var, f)a\)t Set(ig()eb til at betragte/ og tidige/ Deb 2@Ibre6 
Unbert>itdning / tit at (æfe be ftmplefie blanbt bem. 3. ben mob« 
nere 2(Cber l^ar jeg meb Opmcertfombeb unberføgt be mere inbr 
t>tf(ebe af ^ine befpnberlige gigurer/ me|l efter paatibelige Tlf* 
tib«ninger (f. gp. ^err ^ijtop Øteingrim 3o()nfen« fra 9>flwbW» 
S^txUh i 9{angaat)aUa Øp^fet)/ og bette @tubium/ t gorening 
meb afbobe (ærbe 3é(oenbereé Unberretninger, t uubgit)ne ^aaxtb* 
f!rifter/ om benne @f riftart ot)er^ot)eb/ f)at mefi bibraget tt( ben 
Set^eb/ ^t)ormeb jeg troer at f)a\>t, faauibt mueligt/ bec()iffreret 
9tunamo«3nb|friften/ om ^t>t6 Sætning baabe jeg og anbre føt 
^at>be tabt alt S^aah, -7 faafnart jeg (foa at ftge) nceflen ttU 
f<)ttbigt)ii6 ^at)be funbet $0Debnøg(en tit bene rigtigf Snbgang. 
Su(b|tcenbige S3et>ifer for Soeéningent 9ligtig()eb funne iffe meb« 
beled f)zx, men maq forbe()o(bed en færegen Tff^anbling (oplpfl 
meb be fornøbne 3(fbitbntnger)/ fom \>\i ubfomme i bet kongelige 
2)anfle SBibenflaberé ^tlflahp €frifter« 2)og tiUaber jeg mig 
^er at mebbele Snbjiriftend tre førfte (eller/ efter m @frir>e# 
maabe/ ffbfie) £)rb / i et gacftmite 

®aafnaxt Øf riften (æfeø fra benne Jtant/ maa mf)^t, fom for« 300 SlntiqonrifTe Sfterretninger* ©Derrige. 

^oaer ffg bet minbfh paa {Runefldft/ erfjenbe bene Gdaracterec 
for t)ir!e(ige olbnocbifle 9lunei:, fa enbog fnart funne {ot\t U 
^tt flaaenbe SDvb rigtig. Sog fan bet tf!e unbgaae nogen Siune; 
læfecd £)pmoerf(bmf)eb, at bi^f^ 9iuner6 Æ^annelfeémaabe^ tfter i 
be to ferfie £)rb/ er noget afoigenbe fra ben^ fom fee6 paa b( 
almtnbelige SRuneflene fra <!^ebenbommen9 ftbfte ^eriobe^ faatxlfotn 
og fra ben c^rifielige SRibbelalber, i bet btéfe mere (igne naturlige 
Ørene, £lt>t{le eUer @ti(fe, (^Dorimob be fiefie npere mefl brfiaae 
af (tge ©treger« ^an feer ba ^er titbeel^ Stunerncé celbfle Somi; 
fom ben antageé at ^a^t Doeret/ bannet for J^ebningcrneé mu 
ixoifti @paabomé!unfler til formeentHge £)rafe(ft)ar, efter 9B. & 
@rtmmd og mine af ^inanben uafhængige gorflaringer (Ueber 
bie teutfcf)en 9iunen, @« 296-320/ 2)an{I £)t)erfoette(fe afben 
-dlbreSbba III, 75-96). Sen banfle £)pfat« b(rt> ffreDeti Varet 
1819 i 2(n(ebning af Sj}t. @pc. ^r» £)oer!ammer()erre ^auåfi 
(t>eb Ss^^* )Durcf)(. Sanbgr« 6ar( tit ^eéfen foran(ebigebe) Tdmiobs 
ning om min SSetænfning ot)er SSetpbningen af abfliUige befpn- 
bertige G^aracterer (fom meget ligne 9}orben6 oetbre f)ebenf!e Stuner) 
jpaa en 1818 \>th !EBiUingé()aufen i <l^e6fen funben ^ebrnf! Srav- 
Peen. 2)en fanbteé bpbt nebe t Steenfiflen (etter ©raDfamnte^ 
ret) af en fofoéfolj! @rat>M/ forben {paa 5?orbiff SJli«) onigiwt 
of en ©teen! rebe , t)eb 3 Jeer^Urner af ra«t ?(rbeibe fptbte meb 
Tiflt og brcenbte SBeen. @tebet/ ij^twr be faubteé^ fatbed ber 
3cttenberg (Sætte* etter ÆcempesSBjerget) tigefom mange Tftroue-' 
£)rb og Solfefagn i biéfe datrerneé gamle @gne etteté nærme 
ffg til be otbnorbifte. £ipbage(fen og Unberføgetfen er be^etnt 
af ©rimrn I. c. ©♦ 268-277, og ©tenen fetu afbiibet jwa 
fBærfeté 9be Æobbertat)(e. ^t)0 ber ^ar feet Slunamo og be 
nptig i £)b«^erreb i ©jceOanb opbagebe, famt nu (t Suni -1834) 
unberføgte og aftegnebe ^ebenfle Stuneflene, (om f)\>\{U eet af bette 
Sibeffrift« førgenbe JS)efter Dit mebbele futbjlænbige efterremingcr) 
maa erfjenb« bet for et ægte ©ibeflpfPe tit W6ff ælbgamfe 
SRinbeémærfen 2)enne £)t)ereenéflemme(fe fan jeg ^er iffe inb« 
(abe mig paa at ubmfte, ^bortmob jeg, paa fortefle SRaabe, t)il 8(iitiqt)iirc|le gfferretncnger. Sterrifle. 301 

dKtinemgaae iRunamoé t)er foreflt(ee fer|Ie &tvifuQf)axaiimt, fom 
t bet S^tU uibne om 3nbf!rifcen6 forfattere o^ injlno! meget 
ODerrafEenbe fRunef pnbigbeb / ja - enbog en for ()m ^ib utrolig 
€proggranb{!ningéaanb ^ bcr f)ar bragt ^am tit at betegne t>iéfe 
S3og(iat>er/ fom m antage for be \tl\>\ammt, meb forjfjrUige Segn/ 
for at ubtrpffe be forlfjettig nuancerebe Spb, fom en oprocerffom 
3agttager maa bemøerfe t)eb Ubtafen, meb J^enf^n tit be (Irap 
efterføfgenbe JBogflatjcr (SBocaler etter (Sonfonanter). £)e betegne* 
()er t)eb bered Satorben. 

1) (TI) er bm ælbfle norbi(!e gorm af * (famt unbertiben 
for G, 2(nge(fai:ern?é X)> i gamte tpbfle Stuner afbilbcd unber$ 
tiben H paa ben fe(t)famme 9J?aabe, f. Qjs. t)e9 J^rabanué^ Wlaix* 
ru6 (i bet 8be eller 9be 2rarf)unbrebe) ; omtrent faa(ebe6 fee* bet 
og/ fom SBog|TaDet6 anben norbifle Sorm^ i Dr. SSrpnjutfrené Feri- 
culum rUnologicum (Hafn. 1824, 8) <S. 13. ©en famme 
Sigur Difer tit ellerd bet atmintetige %, naar ben i SRibten tittagte, 
®tat) (e((er tobrette @treg) borttaget. Denne Sorm af H fee* t 
Snbflriften foran upaatt)it>(e(ige S3oca(er. 

2) to SSogflaDer/ fom fDare tit bet atmfnbetiae 1/ elTer, 
fom jeg fnarere troer , ()er forenebe f!utte ubtrp^fe Spben Y, faa« 
lebe« 'fom ben for, efter Slaff« Uboifling, l^ar funbet €teb i 
bet £)(bnorbiffe/ fijønt ben nu ^ar tabt ftg/ etter er fammen« 
fmeltet meb i / t bet S^tanbffe. 9)7eb Sormen fan man fam< 
menligne bet græfte og gattiffe y, ^Dori SSogfiaDet aabenbar et 
fammenfat of 2, men iffe, fom bet« SWajufleC (V) af 3 Srcef 
ettec ©treger. 

3) 2>et atminbelige h (L). 

4) gigetebe« Ui arminbetige t (f ) bet ofte I. KunefWftet 
b(it>et tit D, fom bet ()er er Stitfælbet. 

6) ♦' (E)7 ^Dilfet man unbertiben fatbet et punfteret I 
(stunginn is) f(jønt faabanne o))er{lregebe 9{unet neppe (unne 
()enføre« tit ^in SenceDnetfe. 3 gamte 8lunej!riftet ubtrptte« 
bet tit Deb +, ^r)oraf bet "otl og^ meb ^enfpn tit giguren, fun er 
en Hi^iiTe beflemt 2(fcenbring* 93ot S^aractet ftnbed ^pppigfl i 302 9Itit(qt)orii?e ^Efferretniitger. ©Derrtøe* 

banjfe, norfie og té(anb|{e, men bog ogfaa unbettiben i fDen(!( 
SRuneinbffrifter. 

6) Det alminbeltge K (K)^ bagDenbt. og 7) bet atmtnbenge I. 

8/ 9) to greentignenbe ScemfiiKinger^af bet arminbelige K 
begge (efter Snbffriftend <lg»ot)ebs Character) bagr>enbte. iDet er 
eUerø fjeCbent t Stuneffrtfter at nogen Sorbobbfing af Sonfonam 
ter. om 8pben enb fpne« at ubforbre bet, faatebe« ubtrpffe«. Dog 
barn nogle JRunejlene — af be o6 befjenbte — (f. @p. ben førjl 
funbne ®ren(anb{{e) forboblebe {Runer, ubtrpfte t>eb rarrgne 
6(^aracterer. 

10) 6n ftmpet SBinberune beflaaenbe af K, mere aabcnt enb 
foebDanligt, og af et I, b^ilfet ben fremfiaaenbe J^agt paa S^bm 
formobentlig {fat antpbe. 

11) et greenlignenbe K (K) og 12) et I. 

13) Sn d^aracter, befiaaenbe af be* fammenfetebe IRuner 
+^Y (nam). gormen af SRunen hr fom fjtt begpnber Orbft, 
afbiger noget fra be før anbragte, men ft>arer bog Itge(ebe< ti( 
een af bend alnitnbeli^ befjenbte SSartattonet/ fom l)er meget oH 
paffet tit SStnberunend @ammenføintng. 

Den ftbfimelbte ^ammenfcetning er fimpel og 

/ \ tpbelig. @om et @]rerop(( ipaa be Punfltgere tiflabe 

uA ^^ ^^ ^^ anføre een , fom inbbefotter JBogjtawme 

^\ i^{i)\h (O&in; i er ^ei en ffraciløbenbe ©treg ber 

I titlige banner en Sibe af bet anbet S3ogflaT>, fom af 

en Srefant. @om et meget npere ©ibeflpffe fertil/ 

men bog fammenfat efter be felDfamme, i 3é(anb (tge tit wt 

Dage befjenbt^, JRegler, f)ibfoette Mi, fra £). SOBorm« Literatura 

Danica ® 34, en b^ttil foarenbe Dmflriuning af 9}at)net Olafur, 

mebbeeft ^am'af ^ræflen 9Ragnué Olaffen ipm iarx^aa^, fra et gom* 

me(t t6(anbf{ @raDminbe. D>t faae nemCtg ub fom 
t)eb(lacenbr; @runbs9Junerne ere slh^rhA. 6am» 
menfætningen af Drb etter 9?at)ne i SBinberuwfr 
tittaber ettere, ()Di(fet begge Sirempfer tt(bee(6 mfe/ 
be enfclte SBog{tat)er« .Xnbrmgeffe. t meget fotffjef« 
SlntiqDarijTe €frerrefni«^er. ©Derrifle* 303 

(ige ©tittingrt, vtU fUn H^t^mtU, famt ops etter ncb)}enbte. 
)Den nøtere Ubt)i!(in9 f)naf m. m. maa jfg forbef)c(br brn fu(b« 
flcenbige Sremflitting og Sor!(armg nf ^rU 9?imAmDs3nbf(riften. 
3nbf)oIbft af JRunamo« 3nb|Jrift fan t)el i og for ffg felt) 
ifU anfeeé for at Doerc fcerbrUé t)igtigt, men iffe beiminbre giDrr 
2)fcl[)iffreringcn abf!iHige for i^ijiorim meget oplpfenbe og inte|:e«» 
fante fRefuItater, tfoer bidfe: 1) Ht SRunecne^ ti(b^e(6 bunbne, 
af magt|f sfrt^ptograpbiff Tf^t, brugted ^ famf uare mangefolbig 
ubbannebe, t 9?orbcnd J^ebenofb/ (()enr>eb 700 Var efter Sbriflt 
gøbfel) ligefom og at be (i bet minb|le i tjiéfe Silfjtlbe) ha ffre« 
Df« fra S^d'wt til SSenflre, efter ^^ønlcierne«, be femitifPe %oiH, 
be celbfle ®rce!eré, @tru{Ierneé o. fl. 9)?aabe. 2) Tit Tffer og 
Zlfn c\>itf)0\>(b, iforr £)bin og ^rei (etter Srepr), famt ZtoftaH*, 
93enf(ab6$ og £j(er(ig{^bés®ubbommene (ifær Sreta) ba bprfcbcd 
I Z)anmarf^ ^t>t(fet ogfaa faaoet @agaerne, fom @bbabigtene, 
ja enbog tilbeetø enbnu tilt^oerenbe Sotfefagn og 7((muetrO/ 6e» 
frcefte. 3) % ben gamle ban|{e Sunge^ nu fa(bet S^Ianbfl/ 
talM Og firetjeé i j^anmar!/ førenb 36(anb b(et) opbaget. 4) Hi 
banffe SSerd ba affattebed efter be for Foniyr5a1ag etter Stark- 
a5arlag (be ælbfle Sigted etter @tccrfobberd SBerfemaal) gjetbenbe 
aiegler^ meb t)ebbørng Vtttteration, og 6) Tit iSajcoé og @agaer»' 
ne6 ^tbtnbtU af mange b(ot for* mpt()i{fe anfeete Sortætttnger, 
tUbeeld beroe poa ^i|lorif!^ ja ^er enbog noejlen paa bip(omati|{ 
®runbt>otb« ^eroeb made Dt enbelig tebeé tit at troe, at ben ^i{lo< 
rtfif ®t(ierfobber (ber t>et maa abflitteé fra een etter flere mptf)if!e) 
Dtrfeltg IS^ar UM x 83raat)atte«@(aget9 Stb, og at ^ané f8né, 
benpttebe af @apO/ f)a\>t f)anb(et om benne berømte S3egtt)en^eb, 
om be enb / ba be faatebeé brugte6^ f unne f)a\)t Doeret noget for« 
))an^be af Srabtttonen. SedDoerre unberrette be oé om, at ben 
aanbrige og runefpnbige ®arb faibt for ^in berømte, men et faa 
trofafle^ jtcemped J^aanb ; for ben fanbt l)an, f)\>(ib f)an M, efter 
Xampend for Sanmar! førgetige Ubfalb/ ^ar ønflet at ftnbe, en 
boeberttg Søb, foret)iget af ^and egen SSanemanb, ben @(ia(b t 
9torbm, af ^Dem man ^ibinbttl/ noeflefter ®uberne/ troebe at 310 9Imiqonri)Te €ft«rr(tninafr. gtcroernf. Runtrnt'^nM ith wcft bt>t<t JnbTiflcbt, og titb btt otSlmrntot 
[t(iqtl (angf i Sotbtn, m t», \(at bf førftt tf[ ^ein, KeMit 
IfRiinrlig uipbtligf. iRunrrne flitat bagvmbtt, ('■o ft miin niu 
Ictft fra ^e'nt til ESmfht, og brt ftnbrt ingen @(illtttgn iimllni 
IDrbenr. JDtt fpnttf fom bet (jeirt ^jeriu af Strntn tr aftnibf, 
og paa bennt maa ba 3nb|fttfcrn6 iBtgpnbtlft f^aw ftaatt. V 
bt fiTt føcflt 9?un(t til ^etrt ftij tun ufuIbjlcEnbigt Stnsffi 
og Dm btieS SStipbning cddci: mon tngm ®iJning. iDrn eirtji 
SttI af ^nbfttifttn (unbt brTtmcb manffte ublaggrt fuiltM; 
KKhtfc: KhfMNfl'fc: ftj: Knitr kuflungr'yo. Eit Wf« 
fjtaxm n ifcet u|tf(«tt ; bog fpnt« btt fem ben c ft(r Y f«(8n*t 
■ ©t«9 n tn nalurlig SRibr« t ®Knfn, og Snbftrtfttit tnttfomi 
mfnbt, famt al btrt tttbif 9{une bcrfcn , fom te nogtt utvMi}. 
ud (an antaget ai ^Mt VKttt R,. Ser ^ac ba btl jbwl 
„(livr hWlir N. N., er) Kiidtr knfli)ngr vo , b. r. ^(t ^ 
r« 91. 9?., ^otm Sm\> fluflung btabte." ©fiont Jtong ©ontt 
0.1T opbiagfn pan gærøttnr, (tacbr ^an bog mangt 9Rob|Ianb(K 
in oi bttfta. ^t »n af fjant St'nbtc, ftuffungtmr, tan wtn 
tommen til Ssreetnf , og bti ^aw brffbl nogm af SRDbpotlirt, 
te limtligt, ffjøttt ©tciuemaabtn fyv a celbgammil, ttltitift mib 
SSinbttuntr; jfr. ootnfot 6.280, 299; ©imin te altfaa fanbfvii> 
ligvii^ fra bet 12tt Ifarfiunbttbt. iDen nebftnbttS af eanbfbgbra 
JJlc. €. pifrj'eti. gra gærBerne f)ar SRufttt tibtiger* trbofbt n 
minbre 9Iuntfteen, paa IjViltm Sf^aractrreint nu m alWt* uiobtllgt. 
^aa &vln^t fnnbtte i Soibtn tn riflet og fmutt arbttbrt 
®u[bring af ^ XommtS Ciamtttr. Z>tn f^ré at fyM twrt 
anbcngt fom S>^a (laa tt Cmpfft, fititlM man maattt nft 9lntiqDnri|Te efterretninger. 3éIonb* 311 

ogfaa fun^e. ftnbcd; inbfenbte^ af eanbfogben S^t. \)l^yen. 
aSoerbim gobtgjocbc« ginbereit. 3f 6 1 a n ^. 

Øøn&eramtct. TlvnæBiQyeiel S>^m for Æalbabar« 
næ 6 t)ebTIe8(a{)ftigsh6l(.!^eflet^ind«()øien)tcet t>fb en Sat)a{lrce!nmg 
(bruiiahrauii) fanbteé i @fteraaret 1832 m fjelben ^aarnaat af 
S3ronce, fra ben ^ebenfle Sib, 6 S. ran^, enbenbe ffg forotoen i en 
ettefantet Jtnap^ fom er gjennemboret, og ()Dort en (Ring er an* 
bragtj inbfenbee« fra ^Jroejlen til ^atf^age ^r. 23|aviie Cggcrt* 
fen t)eb 3«tanb« SBijlop Jg)r. Stcitigtim Oot^ttfett. ^aa cDen« 
metbte @teb^o(bte6 rimeligmid bet $ejletf)tng, ber omtale« i 
FloainaniiH Saga, 19be (Sapitel. fom t)0(bt t S^oen ^enDeb Voc 
996, og befegt af Wabotaget« .^ooblnger, famt ettere af en jlor 
gjJoengbe SWennejJer, 

3 en Saffe, fom fornemmelig bejiob af ©tene, fønben 
for ©aarben ©neefoféjtabe, nebe t)eb igloen Jg)Dibaa i S lofter« 
^o(um @ogn fanbteé i S^i^btnbelfe meb et menneffeligt @!e(et, 
i en ©pbbe af 1^ gob, en ftor SernsjjDpe, albele« af famme gorm 
fom man ^ar funbet bem i ()eben|fe ®rat){)ete i iDanmarf. Den 
er fortit brebt ubflaaet og @ggen er 5 St* lang.* S3anen rr ftir« 
fantet/ ©faftfiuttet, f)Dori enbr^u ftnbeé ubetpbelige gerninger af 
SroS/ bagtil ftirfantet/ fortil runbt. S)en ()?le JEZ)re« J^ængbe er 
7^ S.; inbfenbted fra Sogneprceflen til ^lo(ler()olum og SBur« 
fett S^r. 3ot>n Ool^nfen Deb Jg)r. Biffop Steingrim 3ol>itfcit, 

\>e(tersSPaptefielt)ø S^efel. ^aa Æaloaaen« SSrebber 
(å Kalfarbakka) i dlxxf)fbm af @aarben glaga i ©faptaa^ 
tunga fanbt SSonben (Binav igttiarøfon fra @furbbø i celb:^ 
gamle Stuiner af en S3pgning, fom mened at ()aue voeret en 
@mebie , l)t)il!et ifær flutte« af en flor jURcengbe Sernrujl og 
reb, formobentlig meMll)olbig, SRulb, tDenbe oDale ffaalformige 
6pcenbefmpf!er af bet @lag6, fom l)a))e Doeret forgplble, meb 
gjenmmbrubt Doerbcef fel , gjennem t}\>\[Ut gorgplbningen (unbe ^ 312 Sliuiq^arii!« efterretninger. 2(^(<^n^* 

fEinne« Siraterne ere i ben fenefie ^eben^e Stbéalberé Smag, 
tilbeelé lignenbe fammenflpngebe (Stan^eftgurer , meb 5 ubfiaacnbc • 
Xnopper^ af ^t>U!e be 4 ligne ^ooe er. £)oerb(effe(et er befcePct 
til Unberflpffct t^eb 4 92ttnag(ec^ bet ^ar)e t)ceret beboeffebe nub 
en ST^aterte^ \tim nu er tabt. 3nbt>enbtg t il^uutntngen ftnbrf 
2et)ninger af et Q^rniet og en Setle, ^))orunber 9taaten \fix, 
txeret tnblagt. £a be fanbted, faaeé bet tpbeltg^ ot be |aote 
t>ceret (^eftebe ipaoL et 5t((cbningéflpf!e/ rime(igt>iié fom SSrpfifmpt* 
fer^ t^t Set)ningec af Sat fanbted t bet eneø ^^utning; iiibfeiib> 
ted af ^r. $8if!op @tein£;tim 3of>nfen. SSeb benne &!% 
^eb fanbteø ogfaa nogle perter af lignenbe S^rm fom be im 
brugelige/ men noget flerre og tffe faa flare eOer gjennemfigtigf. 
SaaueC bt^fe, ber enbnu iffe ere tnbfenbte, fom Spcenbent, 
laae ot>entil i Sorben, og bet ftge^^ at flere £)(bfagrc ere tt( fM' 
Pjcttige Xibcr funbne paa famme @teb« 2)e tt)enbe @p(enbet, 
bfr ftffert ^at>e ubgjort et ^ar^ ligne ganfte nogle, fom ere af* 
bilbebe i 2(nt. 2fnnaler^5B. 4 ^. 2. Tab. 2. gig 2. jt)f. ®. 
389/ 219/ og ere funbné paa SSorn^olm/ ligefom anbre meget 
Itgnenbe / .ogfaa i gorbinbelfe meb ferler ^ forsien i^^a S^lanb. 

nol:t>amtCt. ØefjorDo é^efef. SSeb en affibe« liggenbi 
Snbføe er en Stcef !e af 93a(eer og <!^øie/ ealbet Ley ningshdlar (&W 
boiene/ be f(julte eller fljulenbe S^m), tilbeelé begroebe meb Jtrat; bd 
feeé enbnu rt ^ebenolbd @rat)fleb/ falbet Volfulei&i (S3alaen6®cai»« 
()ei)/ og Solfefagnet foregit)er/ at en 83ala eller ^eben^ @paah)iiibe 
er bleDen begrat>et ber. ^ræflen |il ^øirbø (Saurbæ) t JDefioi* 
ben, ^r £ittav ^aUgttmfett 'V^oxlacxwp, Iførte 1833 8l9D* 
tet fortcelle/ at en SHunefleen laae paa benr ommelbte @rao* i^ 
begat) fig berfor/ i Sclffab meb J^r. kapellan Kr^yet/ til Stebetr 
og forefanbt ber ))e( ®rat>|}ebet, men forltengfi albeled forftprret, 
formobentlig af @!attegrar)ere / fom ()at>be wntet at ftnbe ^^nge 
ber. @rat)en Dar nu (^alt> opfplbt meb grot>t ®ruu< og 6anb| 
aflange flabe @tene/ ^nt}eb 2^ TLUn lange / laae t)eb ben, og 
fpnteé før at (^at>e ubgjort et @lag^ @teentifle omfring (iget 
aSirfelig fanbt be og fammeflebl/ fort fra JDp^fen, SeDningerw 3(ntiqt)ari|Te (ffterreciiinger. ©Derrige. 307 

*n torngbf af nogrt ouer 3 ZUn. 3 IBtpfiflrn, font \>at (ige S 

l(«n (ang^ f)at Siget attfaa tPfe funnet rummeé^ ubcn at r^ære 

UfD^t noget fammenfrpmpet. 2)en øt)frfle £)fel af Craninm 

^^ M/ mm Unberfjfft)en Pt(t berfra/ ubrn at ben bog fpnteé 

^ 6at)e (tbt nogen SJotb. SBaabe ^i^rø og fihida paa bet ^øire 

^m faae« at ()at)e txrret broeff^be og atter fammenfatte. .Sen 

^^ clavivula fpnteé og at ^at>e faaet en |loerf Qontufton / om 

^ et Dor ganffe bicefPet; i bet minb|ie (tgnebe ben a(be(ed tffe 

^ onben. 2) ^aa J^otiebet fanbte6 Sei)ningcrne af en <^ue, 

f^m nu ^ai9be en meget merf Sart)e^ og befanbtcd at ^at>e ^øtt 

^^ of røbt jloerft ©ilfetøt. iDen fpnteé at ()aoe fjaW to Sorb-^c 

*^'f jtantet/ fom nebentil (^at)e gaaet omfring ben. 9)aa ben 

^^^H føtgenbe Snbffrtft meb tpbelige IBogflat>er, af gammelbagé 

^«Uii|fe Uncial »SSogffaoer: BKNEDICTIO DOMIM SVPER 

^APUT. 3) Sat t>eb Cranium laM to ®plben(lp!fe« Srefan^ 

^^^« faaCebeé be^afhe^ at be meget (et funne f)a\>t t)ceret bunbne 

^^e« om ^uen og bet ^ele f)a\>t bannet en 3Ritf)ra eCfc IBifpe« 

^^^. 4) So brebe Sfelffr, ogfaa af ©lUbbrofabe, fpntc« at . 

^^be tMtret fammen^(engenbe meb .l^urn^ ^Dorfra be falbt^ i bet 

^^anium optoge«. £) So runbe ®p(ben{lp!!ed fi3rcd)er. @n« 

^^n af bem f)a\>ht noget ot>er to Sommer« ©jennemfnit. Qm* 

^lemer faae« paa ben ene @ibe. £en ene af bem fremt)ifle 

kammet meb @eter«fanen ; paa ben anben fpned en .^Ø^anbéftgur at 

huJH Dceret^ men ben er nu utpbetig. ^aa janterne fanbte« 3nbs 

ftrtfcer. nemlig benne paa ben førflmelbte: PERPETUE DONO 

ViTE BENEFACTA CORONO, — og paa ben anben: PER 

MB SACRANTUR,SI QVE SACRA RITE PUTANTUR. 

Oogfiat^erne t)are unctafe^ af famme @(ag« fom be , ber (orjieé paa 

Staben i 6rfebt|Iop 2Cbfa(on« ®rat> t @orø. 6) !0?egft betpbe* 

lige Set^ninger af Siget« Jtloebntng fanbte« ot)eraU t Giflen ^ bog 

mtft t>eb éQe\>9hH. Den faae« tpberig ot f)a\)f, for en flcr JDeef, 

Wftaaet af @i(fe, og enbnu funbe brogebe famt af))cp(i'nbe Sars 

ver opbage« t hm, @tp!ferne Dåre meget ffjøre, og funbe iffe 

itbrnfte«. 7) 7(b{!iUtge fmaae fStpffer af ?aber fanbte«, rtnulig« 314 2Inttqi?ori(?e GfterreHiinfler. 6)rienfiint). 

juliantlyaabe ^i\tvict. a^t owtfot ©m og to 

(æg^et VlennottaM (bet fpbltgile ^XinbeléetaMiefemrnt i Srin: 
lanb paa 60° 08' W. 85r.) fPpbet Ceefermtut gjorben (tg i 
notbøftltd Stetning op i Sanbet. XØfrebe i Varet 1778 b(r« 
benne Siorb bcceifl af 7L %vctanX>tt, Tom f<^n^t Stuinet j^a 
begge Sjerbbrebbec, men bog fornemmeftg ipaa ben fP^Cige^ D\i\t 
pbfle ere i @fceraaret 1832 paa np hUmt unberføgte af Jtjeb 
manb 3acob 2lr^e, ben Sib »»(Iprer af bet nccrriggenbe Ken« 
nottaliP. Sirbeer« for()inbret af ©torifen, forlob ^x. 2lr#e 
førfl ben 15be @ept. Ttnlægget og begaD ftg t en Aonebaab ep i 
Siorben« «!^an lanbebe omtrent mibtDeié t Sjorben og paa bm« 
neé Spbftbe, Mih ben faafalbte Storelt) (grøn(anb|f IKorfoaF). 
@tcre(t>en fommer fra en temmelig betpbelig 3nbfø t 9}ftr(fbrø 
(efter 2ltctant>ec iffe fulbt 1000 ©fribt fra gjorben) og ub» 
gpber ftg I en S3ugt af benne« SSor SRetfenbr forr i ftn SBoob 
ep ab @(oen og oDer ben, efter ^an6 @!jønnenbe omtrent i\ 
SWiil lange Snbfø, inbtil ^an naaebc benne« ø.fhe 6nbe ellec 
aSunb (grønlanbff *iRingoa). ^er falbe to Qlm, i en Xf(latib 
af et ^ar 1000 ©fribt fra ^inanben , ub I ©øen. Seb bcit 
norblig(le og flørjle af bi«fe, og omtrent i SBiil fra ©øbrebNtt, 
traf S^u 2(r^e i;Kia et if!e ubetpbéitgt Tfntal SRuinec^ fom ^tt^b« 
unbgaaet ^and gorgcengeré &pmder!fom()eb« Z)en førfte vor (ii 
eenlig liggenbe Stuin paa ©pbftben af @lDen; ben flob paå m 
meb S3trfe!rat beDo;:en fBaffe. 2)a benne SKuin iefe blot Difb 
en meget befpnberlig Sonflruction, men tidige Dar ben beb^ ^ 
Itge^olbte af alle bem, ^an faae t tteef^rmiut "gioi^^n/ ^ 
f)an r^ebføiet fin S3eretning om famme en @runbtegntng, fem ^ 
gjengitje« i et Sroefnit: 

*) 21rct<inbcr'e SBeretntng om ^eefermhtt gjorben og ben* C(^ 
tibéminber finbe« i UgefJriftet ^^Øamleren" 6 »b. ©. 1172-8J. * 
p. 0. «Cggetrø, fom l;ar ubgit)et ^an« SDagbog, anfeer bentie gjetb 
for at Doere be ©amleø KetllsQurdr, og troer iblanbt ben< Kutner at 
gienfjenbe &et)ttingerne af et , til 6>t Oluf eg BU Kttgufltn inboirti 
^lofter for Canonici rcgularea. ainriqi)ari|le (Sfferretninger. Ørønlnnb. ' 315 
H i 10 20 TCIcn SSpdningm et opfert af JtHppeflene og banner en uorbenttig %i\x9 
font ^aa eet ©teb er SWuren ført ot)er en unberfiggenbe flot 
&Um; paa tDenbe anbre bertmob ubgjøre to (ignenbe jlore ©trne 
en £)eel af fe(t)e 9J?urfn. Sen« Omfang anflaae« til 46 2ftfn; 
ten« JEpffelfe er 2 2(ten og bero\)er, roen ^ølben forjfjfttig fra 
2 tic 3.} 2(1. 3 ben norbøjlre SWuur et Søraabningen , 1| 2(L 
M øg 1^ ^(* breb. £)t)er 3nbgangen ligger efter ©ceboane en 
ubføgt ffor ©teen; ben ^ertjarenbe er 2| 2f(. lang^ 1.« Xt breb 
H \ ^<^ \ ^^* ^P^* ^f S3inbue«aabningcr fanbte« intet ©por^ 
men berimob en ^orbpbntng i ben fpbt)efire ^Ø^uur^ 1^ 7f(« %é,, 
1 2(L breb og (igefaa b^b. SSeb bet t)eftre ^jørne fanbte6 be«« 
316 9lttffi)t>ari(fe (Efferrcfntnger. Grønfanb* 

■ben m ubtmibtg Zilbygning, 11 %L lang, 3 XL brib eg | 
ZL ^; bnmc Stlb^gning tKU ofbcrU t rt ^ørrc og et miato 
Stum. 2>a brctf be tre Pore €tene t fSRmtn, beelé tre fafb 
JtCippe^fer i bet tnbre af S99gntiigeQ borttage J^nbelm af 
^(e bet mboetibtge Stum, anfeer Jjft. TLvft benne fbmnbcifig 
nregeUnørgftge Sugning for at ^oe tient be ®anite ^ S^rcoaM« 
^ttué. 4>er ble« ber iffe foretaget nogen Sftergraontng. — Zfltt 
norben for benne 9tntn fanbteg ber i^ brgge Stber af Slora if^ 
ninger af Sromure, l^r formobentligen Srien ^ ført iMf 
tit be, omtrent 1000 Sfribt ^oirre oppe, paa 9Iorbfibni af 
S(oen liggenbe Slubera. Smeflem bi6fe og Seontngeme af Broci 
bemorfebe ^* 2ft^e ,,oeb jtantcn af 6loen en CtUe, meb Soo 
^ben liggenbe, 2 TClen« SRuur af flabe Strne, Itge paa ben cm 

«(®ibe og ^orunb paa ben anben, af Sorm fom Mb« 
Paaenbe." — 9lameme paa 9lorbftben af Hlwa 
ligge famlebe i^aa en Itlle, af 9Ro« og Spng eMc* 
groet, eiette. Z>e ere 12 til 16 t Sallet, men faa forfalbnt, 
at ^r. 2tt^e tun af ftre af bem funbe er(^oIbe, og bet cnbba 
tun et omtrentligt, SRoal« 6en af bem oar nemlig 12 Ttl. lang 
og llj^ Vlen breb; Snbgangen fanbtc« paa ben norbejlre 6ib( 
t«et oeb 6loen. 3 9l(crbeben af benne Stuin oar en onben, 7^ 
HL lang og 6^ breb, og tott oeb benne tgien en trebie, 11^ 
XL lang og 7^ breb. 9loget ^oiere oppe fra be øm'ge Siimiit 
laae ben fierbe, 23| XL lang og 12 XL breb; ^er mc aRufca 
poa eet Øteb enbnu ^ Xlen ^oi« 3 aUt bi€fe Stuiner, men tffft i 
ben fibfle oeb (tn @torrelfe anfeeltge, lob ^t. 3(r^e"graoe, bog 
ttben at flebe paa bet minbjie af be gamle SBeboere« Sfterlobeo« 
flab. Jtlippebalen , fom forte op til be fTbfl omtalte Sittiwr, 
oar temmelig t)el beoopen meb 83itfe{!oo; ber fanbteg enfefte 
Zrceer af 6 til 7 Xlen« {>otbe. %ot 9te{len oar alt poa ^v^ 
(Iben af (&l\>m faa overgroet af S3ibie!rat, at man hm neb 
Støb og neppe funbe trange ftg igjennem bet. Xf 9r«g fanb* 
M intet , f)\>ztUn ^er eller paa noget anbet 6teb i Siorbe?« — 
gfterat f)a^t unberføgt be ^eruarenbe Sluiner, oenbte bor 8lei» 9Innqt>an|Te (Sfrerretniiiger. @rjønlanb. 317 

fenbe tiltage oDcr Snbføen og befaae i brn S3ugt af famme, i)^\{tm 
h€ Snbføbte ^ar>e gim ^a\>n af TtttgiattctbiP, et 60 tit 70 
@tttbt (angt @(eengKtbe/ ber fra en (tOe Jtlippe (øber mb tit 
eøen , ligetebeé et SSctr! af t}ore nocbif!e Socfcebre« Serpaa op« 
føgte ()an/ i 9{oer^eben af @tore(t>cné Ubløb afSnbføeti/ ben aOferebe 
af Tivctan^tt beflreDne ^iutn^ fom er mærfelig bert)eb/ at ber 
fra ben6 Snbgang (eber en @teenbro neb til Søen , faa at man 
feto meb fiørre SSaabe ^er !an (orgge lige til. iDe af Tlvctatittv 
angtt)ne iDimenftoner befanbteé at Dcere nøiagtige. Sluinerne paa 
ben mobfatte @ibe af @tore(t>en ere blotte @teenbpnger« Det 
famroe er 2!i(fce(bet meb bem paa VlouQav^ut ; be tigge paa en 
Dtbttøftig, men fumpig Stette^ oDergroet meb SStaaborrlpng og 
Stbiefrat. 9lebrnfor i «,®anbbugten" {Ipbe Srønlænberne om 
Soraaret fpragtebe Øæf^unbe (Phoca vitulina), ber ger frpbe op 
paa nogle Stene. Sgiennem Storelurn gaae be cgfaa op i ben 
forrfEe Sø^ f|t)or J^r« 2tv^e faae et $ar af bem. . 

gra RotfoaF fortfatted Steifen 2^ SRtte gøiere op i Siorben 
til et €i(be|!eb, fom be ^nbføbte falbe TXvanmtftt , forbi ber 
ber t)Oj;er en SRcengbe 2(nge(ica , og gt)or ber ligetebe^ ftnbeé Slnu 
ner. £i( bidfe , ber ligge paa en noget opgøiet Slette^ fører SSeien 
fra Stranben af 30 til 40 Sfribt ot)er en iet)n Saffe. fiSaabe 
benne SBaffe og Sletten felt> fee^ fjenbeirgen at f)a\>t t)(eret røbbebe 
t gorttben, mebené bereé CmgiDelfer paa alle Siber inbtage^ af 
Jtrat, Spng og Steen. 3 øDrigt bebot!!e Siuinerne gele Sletten^ 
et Stum af 60 7(1. i jEluabrat; be ere albeleé forfalbnc. 6n enefie 
flønnebe« af ®runb|lenene at t)øere 13 Hl lang og 10^ 7(1. (reb. 
-~ 3 en 7(f|lanb af omtrent 100 Sfribt og t)e{ien for en lille 
IBoef fanbte^ paa en Slette 2 bebre Debligegolbte 9iuiner , ben ene 
10]^ m lang og 13 7(1. (reb, ben onben 13^ 7(1« lang og 11 7(1. 
breb ; begge Dijle minbre 7(fbelinger i ben ene gnbe. — %\a flere 
Seebet blet> ber grat)et i 9tuineme ))eb Kvanttevfet , men ubcn 
nøfletfomgelfi Ub^ptte. ©runben beftob af fort/ tilbeelé temmelig 

') „eamleren" 6 S3b. ©. 1178 og 79. 
318 ^ntiqDAtifTe Sfterretninøen (Brønfanb« 

bpbt 9)7u(b/ men bar bcBuagtet !un fpnbt magert ®rot6 og Sjcrg« 
fprer. — J^en-af TivctanUv omtalte 9tuin af 57 €f rtbt« ^cmgbe 
og 24 @!rtbté SSrebe^ fegte J^r. Tiv^e forgjortxé at gienftnbf/ eg 
formober^ at ben t bet ftbfl forlebne ^alDeVar^unbrebeer fbrfi^unbei. 

)Den fremrpffebe Var^ttb nobte ^r. Tiv^t til at mnte titbage 
tit VlennovtaW, 6t)or ^an anfom ben 28be &tpt., uben eftrt 
ftt SDnffe^ ot f^a^t feet be øt>rige Sluitier t Xeefermtut Slebet 
og nar>n(igen bem t tCedfturfaF Sugtcn. 

SRiéftonairen t>eb SuHane^aab $r. ^a^ot CdtttAnn ^t 
nebfenbt en Seretning om be 6ftergrai>ninger , * fom ^n i Zu^tA 
1832 ^aDbe foretaget t 33a(iFFoø 5(it!eruin. 2)en ^ertMttenbe 
jtirfe (ar, efter S^v, $af!oren6 SRening, bannet et langagtigt jtert 
af omtrent 96 Sob6 ^otngbe og 48 Sobé S3rrbe. &i jttrfegoatb 
t^at fanbf9nCtgt)iid omitit>et ben paa aUt €iber ; jtirfegaarbømurm 
er enbnu fjenbelig , norben og effen for jttrfen. 2)er ble« gien^ 
tagne ®ange grat>et paa JMrfegaarben/ ibtanbt anbef ogfaa poA ^ 
€teb Drb ben norbre Airfemuur/ tjx^ot ben to Zat i Son>eiett l^imi< 
fenbte Sigjleen meb Stunefrift t>ar funben, men uben at giM 
noget Ubbptte, fom er Doerbt nølere at omtaleé. 9Ran fanbt nenlig 
intet uben nogfe 9)?enne{!ebeen , ber ligefaa \>d funne (^ibrøre fr« 
{anbeté nutjoerenbe ^ttbbpggere fom fra be gamle (^otonifler*, ttfliq^ 
meb ubetpbelige fragmenter af forarbeibet 93egfleen. X)e fleffe af 
bidfe t>ife Slgf^eb meb be^ tibligere t)eb 2fn(cegget af Srtebri(f^^( i 
be bert)oerenbe JRuiner funbne ©tpffer * ; et enejie fpne« ot ^»e 
()ørt tit eet etter anbet af ^irfen« ardj^iteftonilfe Ornamenter. — 
3 bet inbre af fcloe jtirfen begpnbte man @ftergrat)n ingen i^aa bet 
6teb/ l^t)or J^oiaUeret niaa formobed i ftn Stib at (at)e ffflftft* 
9Ben bet tjarebe i!fe (ænge , før TTrbeiberne , ber bef^obe af ftiM«^ 
Snbføbt? ,. (er Pøbte jpaa en meget fooer Steen , boilfen be wH* 
tr)it>lebe om at funne bringe af @tebet. Wlan gi! berfor tongere 
neb i Æirfen , t)wx @rat)ningfn fortfatte« inbtit en X^pbbe af negrt 

') „Øamlcren" 6 S5b. &. 1176, ^) 3ofr. 9lorb. ZiH% f. O* 
1 S5b. e. 99. ') JDIdfe cre tilbeelé afbitbebe i eapitain-'tteutfiflitf 
. ^vnaf)*& Unberføgetfeé ' SXeife til j&^fpjlen af ©rontanb." 0. 38. ^ntiqbiUMlle Sfrerrenunger. ©rønlanb. 319 

ODcr 3 2(Ien. <&er tcaf man en @ammpnr(etning af 4 noeflen 
eenébannebe @tene« 6n()t)er nf biéfe nat 1 2(((n (ang^ 18 Som* 
mer breb og forneben tpffere enb forot>en. ^nbenfor ©teenfætnin« 
gen iaat et, paa bet mangtenbe kranium ncec^ fu(b|t(cnbigt/ 
nienne|(e(igt @!e(et. SSeb ®raon ingen paa betce @teb t ÆicPen 
fonbt man beéuben et tpbeligece gragment of bet oDenfor omtalte 
JDrnament af SSegfieen og et foracbetbet @tp!fe S3een mvb tnb« 
fEaarne St^^t^t^/ nien afbmbt t ben ene @nbe og af en a(be(e6 ut>t^ 
85e|leramelfe« — r Sfter (loce Jfnjlroengelfec (pffebe« bet fenere at 
tøfCe ben ftjcere @teen / fom ()a))be for()inbret @ftergrat)ningen \iaa 
M 6teb / t)t)ex man formobebe XCteretd $(ab6. Watc fom ^et 
ligefaa bp6t neb/ fom paa bet foregaaenbe @teb/ og fanbt^ foruben 
abfCtfftge Srub{lp!!er af foratbeibet aSegfleen^ et ©tpffe meget 
fortuflet 3ern, fom fpnee at ^at>e ()ørt ti( et 93ejlag, og et ftir« 
fantet titcafpet SSeenftpffe. 3 @tebet for @u(t> traf man t en 
tRé Spbbe et 8ag af Seer^ men ouecalt fanbteé Rul, ()t)orfor 
ogfoa be ti(ilebet)oerenbe @ren(cen^ere Dåre entge t at anfee Airfen 
for øbetagt t)eb 3(b. gnbnu maa 9lef« omtale ben Sefpnberlig* 
^b/ at ber paa bette @teb/ men fun i en Spbbe af (ibt oDer 
2 3tleii, fonbtfé 4 eUer 6 Sranier af 6cn()jørningen {^atbMim, 
Monodon MonocerosJ, ber bog ncppe ere fra be gamle ^ovb» 
hcext^ Sib. — SSeb <n trebie ©rapning omtrent mibt v Stutnen 
.fanbteé et tibet Stpffe Siotimalm, ^Doraf'ber tit forffjettige 
Sibec er (hjembragt pørre og minbre ©tpffer, funbne i 3saltPfo 
Siocben og ben^ £)mgiDe(fer. 

^aa Srunb af et gøfte (fee bette 2ib«i!ri"ftg 1 »b. ©. 385) 
^r man en Sib (ang troet at (unne tmebefee en SBeretning em 
Ubgra^ntngen og Unberføgelfen af ben SBpgning, i 9?c]er()eben af 
#irfen i KaPortoF^ fom antaget for at f)at?e ixeret ^roeflcnd 
8oCt§; men hm er enbnu iffe mcbtagen« 

jDerimob ^at^e t>i fra ben nuDoerenbe S3eflprer af tTetiitor« 
taltF $r« Unberfjøbmanb (Dve X^ieCfett er^olbt en £)ee( npe 
<Sfterretninger om norbi{!e Stuiner i Cunnu^Ctarbi^.og Qevt 
nttlit Storbene. 2)en 23be @ept. 1832 afreifle ()an i en jtonebaab 320 9lnriqt)flri(fe efterretninger. ®rJøn(an^. 

fra Solonten Sulianrbaab, og anfotn ^en 25be om Xftrnen til 
KaFftarfuP omtrent i^ Wliil fra SBunben af førfhiMnte gjocb. 
Sra l^aFftatfitP er ben noermefle Ooergang ot>er ian\> til Ser« 
meltP Sietben, en S3ci af 1| eUer 2 3Rt(e. 2)fn 26be mb 
SRorgencn brob t>or 9tetfenbe op fra lilaFflatfttP, Ubfagetof 4 
®renrotnbere og af 3 af t)an^ Sloerffer. £)e førfie bore be fon 
nebne 9teb|!aber ttC at rebbe og at grot>e t Stuineme, be f^^ 
^roDtant for 2 iDage, ba bet \>at 4>^nf?gtett at ot>eniatte Mb 
Qtxmtiif, t)r>'\{Ut tmtbUrtib bet paafommenbe onbe Setr fbf» 
binbrebe. Gfterat be b^^^be befleget bet førfle %Uib fra 'Aah 
(larfuP af^ faae be aøerebe Si^rben paa ben anben 6(be af 
Kantet, b^t^^et fæneebe frg imob ØetmeliP. SSeten gtf beftanbig 
nthab, tfjont ben førte fnart ot>er farnre fnart ODer .b^tere SSoffir* 
iDen \>av paa fine Steber temmelig bcfDcerlig, ba mon maattc 
trcenge ftg igjennem et £rat af 3 til 4 %oH $øibe; jtrattct 
beflob for bet mefie af 83tbte. Sen fremrpffebe Var^tib w%Ut, 
^aDbe @gnen ^er omfting et for ®rønlanb ubmoerfet ftjønt tt(* 
fecnbe» iDen op(iDebe6 i @cerbe(eé^eb af en SRoenbe €Smaafø(r# 
fra b^il^e flere 2a>ee(t)e ^aMbt bere^ iDprinbelfe. 3ffun btft H 
ber ragebe en nøgen Xltppe frem tmelTem be meb en frcbig 
93egetation betiopebe S3a!fer. Se botere^ meb et)ig 3i< og Snft 
beborffebe Sielbe, ber (igefom b'gnebe om bet fljønne, friigtKire 
Unberlanb^ faard t nogen grafiimb. 

2>ft førfie SRinbe6mcer!e fra Sortiben, b^^jl^et wr Steirmbt 
traf paa ftn SBanbring , t>ar en bctpbelig @ternt>atbe. £en l^ 
nebentil rt £>mfang af iffe mintre enb 26 S<>b cg enbnu m 
^otbe af ooer 9 gcb; men af ben SRcengbe @tene, fom (mt 
nebfalbne runbt omfring brn, fluttebe f)an, at ben oprinbelijf* 
maa b^^^e t)æret t bet minbfle 12 S^b bot« iDe enfelte &(9f 
t S3arben oare om^pggcligm (agte paa ^inanben, og iaat enbos 
faa fafle, fom i en SRuur. Omtrent 400 Efribt fra beiwe 
SSarbe og inb imob QevtmliV, flob ber i^a rn f»tfi Jtfippe Hf 
t Sorbolb til be øDrige Stuiner^ 83eliggenbeb , enbnu temmelii 
boit tilfjelbé en litte SSpgning, ubvenbig 20 S<>b lang og 12 S^ 2(nrtqDari(Te Sfterrefninaer* (Srmlani. 321 

trtb, meb Srtbgan^ paa ©pbfiben; aWuwne Dåre *nbnu 4 (i( Sx 
gob ^øte, gra bettc ^unft ftf mon, i en 90b gKtblngDei« 3Cf» 
ftanb imob 9lorb, £)U paa en temmelig (loc Snb^esning. SSetm 
Ux\)m gif tilbeelé ot>er Snge, tnbtU rann naarbe m tfPe ube* 
tpbettg @(t>, fom maatte gjcnnemuabcé. ^aa ben anben &ihi af 
(Sitym t)iile ber fig flraj: en SWængbe SRulner, af f)\>\{h enfelte 
funbe maale (tg meb bem i OgaliFPo gjorben, iDen flcec!e 
{Regn tittigemeb ©rønfænberne« Utaalmobig^eb t)ac tmiblerttb 
@Pp(b i, at ittnn cC %\t of bem b(et)e ubmaatte« Sen {lørjte 
JRutn laae S(t>en nærmefl; ben Dar ub))enbig 48 gob lang og 16 ' 
gob breb/ og Srøurene enbnu 3 tit 4 gob ^øie« 2)en fpnteé at 
|^at>e ^at)t tDenbe Snbgange, een paa 9{orbftben og een paa S3e|ls 
' ftben; ti( SSinbuet f^^aed berimob intet @j)or« Sæt nebenfoc 
betine laat en anben minbre, 28 gob (ang og 14 gob bccb/ mtb 
Snbgang fra S9{1 n. 3 (ige Sinie meb bidfe to og (ang^ meb 
€føen faae6 enbnu flere fRmnn, men mere fammenfalbne 09 
oDergroebe; be b(A)e iffe unbetfegte, (igefaa (ibet fem 3 eder 4 
noget efiligere (iggenbe. 9)?an ^aflrbe meb at naae ben omtalte 
Snb^egning/ ber enbnu faae et gobt @(p!!e norbenfor bidfe fRwis 
tiet og toet unber en, omtrent 30 gob ^øi, flippe. Benne 
ubgiorbe for en {!or 2>ee( ^l^egnet imob 9lorb; paa be tre øt>rige 
@ibet ()at>be @teengjerberne (ibt faa (ibet af Slbend JE&berceggeU 
fer , at be meb ringe JTrbeibe funbe fatte« i fulbfommen @tanb» 
2)en« ^efe 2(rea( fpnfeé ot btleU (tg til imellem 6 og 8 @f jeppet 
8anb. 3 5tlippen paa Worbfiben af Snb^egningen fanbteé to 
fm aae gorbpbninger tnbf)U99ebe. SJunbt omfring gorbpbningerne 
iHit bec opflablet Stene, faa at be af9at)e to fmaae- 3Cflu!fer, 
fom formobentligen f)at)e tjent til gorraabéfnmre. Tit be ffulbe 
f^ibrøre fra ©rønlcenberne, er iffe fanbfpnligt, ba biéfe fun en 
føie Stb om Sommeren beføge ØcrmeliF, for ber at fange 
Siorbfcele (Phoca hispida) 09 la iffe pleie at telte i 9tær(»eben 
of be t)er omtalte 9?uiner, men længere -ttbe, f!jønt i ben famme 
7(rm af gjorben. 

9lorbifP' STibdffrtft for IDlbF^nbid^eb , 2 S* 21 322 2ln(ici\)aiiiTe fiftnTetninjer. ©wnlanb. 

i 

Snbeti Sqx. Kielfen tittraabte Si(bag(\)eien/. beføgti ban 
cnbnu en omtrent 500 &t[U afliggenbe, minbre 93arbe. Sra 
Diic !un 6 Sob ()øt og 10 Sob i £)m!rebd/ men dlbeleS uU» 
ffabiget. Scengece tnbe t Sanbet troebe baabe ^an og ^and ieb« 
fagete at eme enbnu tt)enbe S3arbet/ men i altfor betpbeligSf« 
flanb, ti( at f)an turbe t)cere ftffer berpaa« SJJan gif tilbage 
oDer >@(oen , og f)o(bt (tg benne ®ang ncermere @tranben« ^r 
forefom bet \>cx Stcifenbe, at ^n funbe forfølge @porene af en 
©angflt , ^Dilfen be Snbføbte bencegtebe at ^ibrøre fra brre< 
Sanbémcenb^ men ^an bog f)iUtt tffe Douer nu efter Itfar^unbrebecd 
forløb at tllloegge be gamle (Foloni|ler. Smiblertib førte ben 
tern forft lange meb @tranbbrebben og berpaa ODen om en flippe, 
vaa ^t>il!en ber rigtigen fanbted en for Sieflcn ubetpbeltg Stuin^ 
fun 12 %(i\> lang og 6 Sob breb. £en fafle Itlippe ubgjorbe 
S3pgittngen6 t)e{ire @ibe ; ipaci be tre anbre €iber befiobe SRurene 
af util^ugne Stene« SSanbringen fortfatte6 enbnu et €tpHe 
lang6 meb ®tranben , f)\>ot man noget ube t en lille SBugt tp 
bagcbe to @maaøer meb 9luiner ipaa; man troebe paa ben ene 
at bllt^ 3/ \>ai\ ben anben 2 t)aer. 2)et er mærfeligt nof, at 
man i SJæc^eben af betpbeligc SJuiner oftere træffer faabanw, i 
gortiben bebpggebe, ^olmr, bet er, fom befjenbty Silfoelbet baabe 
i iNaFottof og OgaliFFo. ^aa ^jemt>eien tDer« oDer Janbet 
befaae »or Sleifcnbe i 9lcer(^eben af ben førfie , flore SJarbe en 
2)eel (10 eller 12) Stuiner, fom om Sporgenen ^at)be unbgoaet 
l)and og ^and £ebfagereé £)pmoer!fomf)eb. SRen ba et u^elbigt 
Silfælbe ba\}be berøt>et ^am SRiblerne til paa @tetet at gjøte 
Dptegnelfer, fløtte følgenbe ^Ingitjclfer om biéfe JRuiner (ig ene 
paa f)and ^ufommelfe. £)e 4 (lørfle iblanbt bem t)at>ht f)^tt 
ifcer en Sængbe af 48 %o\> og en SSrebe af imellem 20 og 24 
Sob« @n femte Dar ^am paafa Ibenbe \>fb fin S^tm : ben w 
nemlig cirfelrunb og laae paa en Ælippe^ noget ovenfor be anbre« 

£)m Giftenen fom f)an tilbage til KaPftatfuP, (t)or ca 
fteftig @. £). aSinb ^inbrebe ^am fra at afreife be to berpaa 
følgenbe 2)oge. ^an anoenbte biéfe til at unberføge be tolrije Slnticftxiriffe (gfferrerninger. Ørenlanb. 323 

Stuinfr^ fom ftnbe« paa begge ©iber Qf ben ^ert>ærenbe SapeeCt). 
2)e flejie rigge bog poa ?Worb(tben. 2ff biéfe jlbjle er ben ©tronben 
noermrfle 36 Sob (ang og 24 S^b breb. jDen er opf^t af 
meget fuære og, fom bet fpne«, tilbeeW til()ugne ©tene; i, ben 
norbøjlre 6nbe \>ax en faaban, fom ^olbt 5^ 2tlen i 2oengbett 
og 1| i SSreben. 2i( Snbgange eder SSinbueéaabninger Dar bec 
intet ©por at fee» 2)er groDe« paa flere ©teber i benne SRuinj 
men ber fdnbte^ intet uben nogfe faa SRenneffebeen. 3 92cer* 
^eben af famme Dåre enbnu 3 eUer 4 9{mner, men faa ot)er< 
groebe, at ©tøtrelfen i!!e (aber f7g angive, ^øiere oppe fra 
©tranben fatibteé (Igelebeé flere Siuiner. iDen forrefie af bem^ 
om f)\)Ufin bet bog tf fe meb ©iffer()eb (ob ffg paa\taat, at ben 
(;tbrørte fra een, men fnarere maaffee fra to SSpgninger/ t)a\)U 
48 Sob i Sængben og 16 Sob i SSreben« Sæt ovenfor benne 
t>ar en 9lutn, iffun 16 So^ tang og 8 S^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ 
Icengere borte en flørre (etter maaf!ee to minbre) 48 Sob (ang 
og 30 Sob breb« 3 benne ftbfle b(eu ber atter gravet , men 
intet funbet; (Irajt; unber Sorbfforpen {iøbte man paa et Sag 
©maaflene, fom vebb(ev i X>phUn, inbtU ber {Ianbfebe6 meb 
©ravningen. Struben bidfe ta(rige Sevningér fra ben norbtfle 
Sottib, bemoerfebe6 ber enbnu paa 9}orbftben af 6(ven en grøn« 
(anb{{ IBegrave(feép(ab6 meb mange gam(e ®rave fra ben Sib/ 
ba KaF|iarfuF var beboet af ®røn(ænbere. — gige overfor ben 
ftbftncevnte af be norbiffe S^uiner, men paa ben mobfatte ©ibe 
af erven, vifle ber fig en (Rutn af famme Soengbe (48 Sob) 
men fun 16 Sob breb. SDgfaa i benne b(ev ber røbbet og gra« 
vet , men ifttet funbet; ©runben beflob , (igefom i ben forrige, 
af (utter ^maaflene. Sænger neb tmob ©tranben fanbte^ ber 
paa benne ©ibe given flere Stuiner, men faa fotffprrebe og over* 
groebe , at ^)Verfen bereé STntal eller ©tørrelfe (aber fig angive. 
Cn 3 til 400 ©fribt fønben for bi«fe tiaf man en bebre veblige« 
^olbt JRuin, og Inben i benne et grønlanbj! ^uu«, ()Vi6 SWure 
flcbe fulbf ommen opreifte. Snbnu ^enimob 1000 ©fribt fpb^ 
(tgere cg omtrent 100 ©fribt fra ©øen fanbte^ Stuiner, men 

21* 324 3(ntiqi)ari{¥e Sftemtniitøer. @røn(anb* 

oQe meget forfiprrebe og ODergroebe' meb ©føgrceé« 6ett af bin 
inbefluttebe en liQe gcøntanbf! SSpgning^ 10 Sob fang og 6 S^ 
brcb. Sen flob enbnu albeleé ubeflabtget/ uagtet ben er foa 
gammel^ ot felt) be celbjle blanbt £)ntegnen6 ®ron(anbere i^fe 
t)ibfie at gjøce SRebe for ben6 2((ber. @agnet \>ii tmiblerttb/ ot 
to af be faafalbte Sjelbgoengere flude ^at>e føgt Stiflugt i bette 
^m^ og ber af @u(t eUec epgbom funbet bered ®rat)« SBirfr* 
Itgen laat bec enbnu paa bet ®teb/ ^doc iBrtjtren ^a\jht txrret/ 
83eett af to ntenneffelige @!e(etter. 

2)en 29be ©ept« om 97!orgenen begat) S^v. Btelfen ftg 
paa ^jemreifen tit kolonien. Uagtet bet før{{ t SRorgmfiunbm 
f)a\)U begpnbt at frpfe , maatu t)an bog roe et' (angt gipffe 
igjennem 3fen ^ tnben ^an traf aabent 93anbe. £)en lf!e £)(t 
naaebe ^an ^enimob 3(ften ftt SBeflemmelfc^fleb Sutianef^aab. 

Svtbnife^aabe IDiflrtct* De norbif!e »uimt 

i bette S)i{!rtct ere^ i bet SQtU tagets !un ubetpbeltge^ og bet n 
berfor næflen t!!e at unbre ot)er , at bered £t(ocerelfe funbe blive 
ubefjenbt inbtit t ^acet 1828« €iben ben Stb f^at ^r. Xieh 
manb engl[>o(in benpttet ftne gientagne Steifer i 2)iflrt(tet til 
beeld felt) at unberføge^ beetd ^o6 be^Snbføbte at mb^ente SDp 
(péninger om be @teber / fom t antiqt>ari|I ^enfeenbe funbe (om 
Sntereéfe. 3(f ^and betaiøerebe SSeretntng IS)erom og natynligm 
af l[)and 2)agbog oDer en titte Keife t Sommeren 1832 ubbroje 
t>t ^er iffun fetgcnbe« S)en 13be 3u(t om Snorgenen forM 
t)an (Soronien t ert Æonebaab, for at begit>e (ig til XcFfutglor* 
ben^ ^t>or be fpbltgfle og tiøige be moerfe(ig|le Slutner t SiPric* 
tet foreftnbeé« I'cn 15be om Gftermibbagcn anfom ^an tit %^t* 
føget 2trPfut^ b(?r ligger paa 9lorb(ibcn af gjorben tæt inbenfbr 
ben6 2Runbing. J^tt opbolbt f)an ffg t!fe Iccngere, enb ber ht* 
l^øDebed for at faae en befjenbt @rønIoenber tit at følge meb ftg op 
i gjorben , og ^an jlog enbnu famme Jtftcn ftt Selt nth ^fatt* 
fairfuF inbenfor ttPfut £)en OFarefatfuP ^ar ingen JRuirtet 
at frcmDife, men er bletten mcetfelig berDcb^ at et ^a^n iblonbt 
©rønlornberne, fom mueligcn flnacr t gorbinbelfe mrb be gamle StntfqbanfF;? gfrerretninjer. 6rjanlnnb^ 325 

• 

6o(oni|terØ Unbecgang^ fnptter ffg tl( bette ®tcb. 2)er fortoeOfee 
netnHg/ at en @røn{cenber Deb 9{at)n SoviaF eUer poi^iaF 
engang t)ar femmen op imellem Sjelbene og bec (laDbe truffet 
T^act to oDernaturHg (lore ^i^uentimmer^ fom (e^ebe inbe i Sanbet. 
Se fangebe ^am og førte ^am bort meb ftg. ^an (et)ebe nu 
meb bem^ inbtU be begge* b(et)e frugtfommelige Deb ^am. S)a 
^cenbte bet ftg/ at be en Dag aili tre fom neb til ©tranben^ 
ju(l fom flere reifenbe ®røn(flenbere Dåre anfomne. poviaF 
raabte tit ftne Sanbémcenb, fom ogfaa ilebe f)am til ^joelp. 
gruentimmerne .forføgte ipaa at unbflpe; men btt Ipffcbe6 fun 
bet ene af bem. Set anbet berimob bU\) inb^entet^ fanget 
og bortført af ©rønlænberne. De bragbe ^enbe omborb t en 
af berc6 ^on^baabej mm ^un Dar faa |Ior og flcerf^ at en^Dec 
af ^enbeé Set)(ege(fer i Saaben truebe meb at fcentre ben* .l^un 
(eDebe nu ()o^ ®røn(oenberne inbtil ^un fPutbe føbe. .l^nbe^ 
9}ebfom|l foffebe ^enbe iiM, og ^un bU\) tidigemeb ^enbeø gos 
fler begrar)et t)eb OParefatfuP. Sngen af be nuDoerenbe ®røm 
(oenbere Dibfie at ncet)ne ()enbe t>eb dla\)n, enbffjønt flere af bem 
troebe at f)a\)i ^ørt bet. S^v. (BuQfyolm (ob fig føre tiC ^enbe« 
foregivne ®rat> og aabnebe ben j men f)an fanbt fun SfeCettet 
of et foebDanligt , tjojcent Wlmmfti og intet @por af et 58arne» 
fletet. ^an formober Tpaa @runb af bette Øagn^ ^Dilfet ^an 
^ax t)øxt fortætte oDerecnépemmenbe af Snbjobte fra forfEjeaigc 
@teber^ at ®røn(oenberne iffe, fom et ederd a(minbe(tg ubbrebt 
@agn t)i(/ f)a\)e ombragt atte be gamle G^riftne uben Unbtagelfe^ 
men at be ^a^e {faanet en DeeC af be DoerDunbneé Aoinber. 
^aa benne WaaU troer ^an^ at man (ettefl fan forf(are f7g 
bet paafatbenbe^ mere europæiffe Ubfeenbe^ fom @pb(oenbingen 
l^ac fremfor ben ublanbebe Otorbfænbing* — Den 16be roebé 
^an tnbenom 2(rFfut S)m ober Sjorben tit UtoPamitit (be 
gamte Seboere)/ ^bor man ^abbe fagt ^am / at ber {f ulbe ftnbcd 
Stttiner. S3eb Utol^amint banner en fmat SanbflrimmeC en 
Øttgt/ paa ^bi^ norbre @ibe Siuinerne tigge i en (ilte ^al, bec 
aabner ftg tmob @pb^ men for fReften inbeflutte^ af la\)9 %Ul^f. 326 9nitqt>ari|Te (Efterretninger. (Stjønfaub. 

S £alai f?to ^n m riSe 6ft>, ^tori ber fCa( Dcere Sarøncber« 
£e berrxrrnbe Sotiifr ^{laae i nogle ODcrgroebe ^ohi af Stem 
øg 3crb, fem ((et t>ife, at brr b<r ^ar flaart flere SSpgninget 
»eb €tben af btnanben. 3 een af bem, ^Mot Stenene (aae no> 
get aabne, fcrføgte 6ren!<nbfme paa at røbbe op; be fanbt 
^er et ube{lenim<(tgt, Itbet €tp!!e S3eg{leen, nogft ber fpnet ^i 
iMtre megft hpppigt i be gronlanbfle Stuiner. Sfrpaa førte be 
t)cr SXetfenbe op paa jtanten af %\t\htt , for ber . at t>tfe ^am et 
gammrlt @rat>{leb, om ^oilfet be paaffobe/ at bet tffe ()ibrerte 
fra bcreé Sanb^mstnb, fDtbt Stenrne bert t>are oltfoc flore 09 
tunge. J^an ot>erbet>tf!e ftg imtblerttb fnart om bet SRobfatte, 
entffjønt benne ®raT> t>ir!eltgen ^Dbe noget TffDtgettbe fra be 
fctbtKinlige grønlonbffe @rat>e. £en Ut)t6^eb/ ^Dort ^an befanbt 
ftg meb ^cnfpn til €!i(et/ meb ^mlfet ^^an fEuIbe repatriere; 
nobte ^am til at opgtoe fin $lan, at beføge be enbnu !un \ 
SRtil fpbligere liggenbe Stutner txb OFa^ og atter at ncerroe ^ 
(Solonien^ ^t>or f^an ffulbe inb^ibe ftg. 3Fa (bet ®runbe?) er, 
efter be Snbføbte^ Ubfagn^ en temmelig lang og grunb %\^x^t 
i^OiOi f)i}i^ norbre €ibe ber fhille finbe6 ^ere Slutner/ men ligefoa 
utpbetige og ot>ergroebe, fotn be np5 omtalte« 2)et famme be^ 
rettebe be ^am om 9tutnerne ^cb 3gIorroit oppe t ben egents 
lige 2(tFfut Siorb. %x\ Utoramiut t>enbte l^an tilbage ti( 
Sorføget/ IS)bor ^an anfom famme @ftermibbag, og forbiet) ben 
følgenbe iDag oDer. 3 9{ær^eben af Sorjøget ffenbte mnn fiben 
1828 en JRuin, ^»ilfen ^r. Cngt>olm felt), paa Slefereiiten« 
Ttnmobning/ i Soraaret 1829 ^aDbe forføgt "^(usi at labe ubgraoe, 
men uben fpnberligt ^elb/ ba Sorben ben @a(ig énbnu var froi< 
fen. 9!u gjentoged ©rapningen og fonfatte«^ inbtil man fiebU 
i^:(^ be ftxere @runbflene t ben t)e{!re ®ibe af S3pgntngen. )E)e 
lobe f?g forfølge i en @troefning af omtrent 5 HUn, og toæ 
enbnu i uforflprret £)rbcn Deb ®iben af l^inanben. 2)enne &m< 
flcenbig()eb lejle enf)Oer SDit>l i ^enfccnbe til SRuinen« DpriiH 
belft*; tf)t @ron(oenbernc6 $ufe bpgge6 ene og alene af S^beo^ 
timmerne, uben SHoenbene« ^jcelp/ og inbe^olbe berfor albrig 
2(ntiqt)ari(Te €frerretningen ©røtilanb. 327 

©tme^ fotn t)m mcb bere« ftjagere Æroefter ifh ^at>e tfoeret i 
©tanb til Qt lefte o<j bære. fSpgnitiåen ^ar be^forubcn flaaet 
alt foc langt borte fra ^tranben tit at (Srentænbere, f)\>\^ tia^* 
lige (Scj^uetu falbet bem ub ipaa @øen/ og fom bet foc oltib boe 
og bpgge t 9lcer^eben af Stranben^ funne ^at)e beboet ben* 6n 
anben SeDning fra Sanbetd norbiffe Sortib troer ^an at gjenfjenbe 
i 9lat)net ipaa bet nærltggenbe^ majeflætiffe (Eiintia^ Sjelb. 
£)a (BuntiaP nemlig ingen SSetpbning ^ax i bet grenlanbfCe 
@prog , ^Dab bec fcebDanliguiid er Silfoelbet meb be grønlanbfle 
@tebénat)ne, faa anfeer ()an bet foc en grenCanbf! Sort)an{!ning 
af bet befjenbte norbiffe SRanb6naDn og troec at gjetbet ^06 be 
®amte \)(jx ()ebbet (Bunnavo gjetb. S3i t)iUe (abe benne ®i9« 
ntng ^K\<kz t)eb ftt SSærb og^ inben Di forlabe Tix^ut, enbnu 
meb faa £)cb omtale en (ide Ubflugt/ fom famme $c« £tig« 
|>oIm, ba ^an i 2(aret 1829 (aae t)eb 2(rFfut, gjorbe fra 
Sorføget af/ og fom førte til jDpbagelfen af et ^ac ganjfe moerf^c 
lige nocbifle Stuiner. 3 et europceifl gartøi rocbe ()an lang^ 
meb ^ocbftben inbab Siotben. ^ec traf ()an en betpbelig S3ugt 
og inbenfoc benne ^ )}eb Sobett af bet dt)enfor omtalte (Butitiaf 
Sjelb/ en rummelig £)al. Srøibt t Salen ^ fom t)ac temmelig 
t>el bet)opet meb ®roe$ , {irømmebe en betpbelig faafalbet SajreelD, 
i ^Dtlfen ©rønlcenberne om Sommeren fange £)rrebec« S^æx 
føgte forgiet)e6 i benne iDal efter SHuineC/ men fanbt bem i en 
minbce/ øftenfoc liggenbe S^abobat^ abffitt fra ben foregaaenbe 
t)eb en maabelig Sielb|!roe(ning« )Den aobnebe ftg ligelebe6 i en 
minbre fiSugt, fom blot \)eb et 9loed abffilted fra ben fiørre* 3 
ben minbre Sal traf ()an to fmaae StuineC/ \am\>i ^an erins 
bcebe^ t!f un 4 til 5 3((en lange og ^2 Vlen brebe« 9)?urene 
t)are enbnu l^enimob 2 2(len ^øie^ men be^uagtet faae ^an intet 
@poc til Snbgange eller til SSinbue^aabningec« S3egge Stuinerne 
flobe tæt t)eb en liben @lt)/ fom ^ec i 9}cer^eben bannebe et 
SSanbfalb af nogle Sat)ned J^øibe« 3 Slt>en ffal Ut, efter 
®rønloenberne6 Sotfttfring/ forbum t)(ece fanget JE&rrebeC/ men 
nu tCfe mere. 3Ke langf fra {Ruinerne faaed en/ meb fiore 328 8(ntcqt>arljTe Sfterretninjer. ©røitlnnb* 

6rene ublagt / Stirfant , 10 ti( 12 HUn (ang^ og (ige faa brcb, 
maaffee SSegpnbelfen ti( en ufulbfert SSpgning. 3 iDaUn \^ 
Dopebe ber ftt 2)e<( 2fnge(ica^ men ganffe ubetpbe(igt ©roed. 

Sen 18be Suti om STOorgenen forlob S^x, Cng^olm 
21t:Ffut, og tet|le norbpaa, for at opfege nogle ubefjenbte fRvixm, 
om \)\i\{U @røn(oenberne fra CiFfeliP t Soraaret ^a))be fortolt 
t^am, at be fPutbe ftnbed i Stærbeben "af bette Ubfleb. (Sftrr 
førfl forgjoeoed ai ^aDe føgt be bortbragne Siffetifboere paa Øm 
TCorngarfuP/ for M bem at faae en SSetotfer, flprebe (an, 
efter fine gebfagere« JRaab, inb t 'B.vanmt Siotben. 3 benht 
traf be i^(s^ !norbffbm en imob @pb aaUn S3ugt/ og mbenfor 
famme en flor^ fijøn 2>a(/ omringet af ^oie^ fletU SKlbe^ tee 
tt(bee(^ bebæffebe^ af fmaae 3i^b(infe. 3 SSaggrunben faaed m 
Pørre, fra ^oi(!en en iffe ub^tpbelig 6lr) nebllrømmebe, gienncin« 
løb Salen og fa(bt ub t fSugten,* ta(rige gapørrebec fprang i 
SSanbet. Sigefor^ i @. S3. pr. (Sompa6/ t)ifte Soppen af brt 
fFpb^ie (Bunnaf f?g. 3 benne pnbige Sal fanbt t)or Steifenbe 
5 etter 6 norbiffe Stutner af famme @tørre(fe fom be foregaaenbe, 
()an ^aobe feet^ men albeteé fammenfiprtebe og oDergroebe: af opret« 
tiaaenbe Snuur Dar ^er intet @por at fee« 3 Salen t)o;rebe ber fbc 
9?e{len fun tibct @roed, men ettere be foebt)annge grønlanbfle, 
planter og noget fmaat 8tii«frat. 3 &ele ben iffe ftore 'Bivaxii 
nit Sjorb fanbted ingen Sa(e uben benne ene^ ot>era(t t^ar Sam 
bet jleilt og ujebnt* Sen 19be unbcrføgte^ ben lide faafalbte 
'^i^^^lVc %m\i, ber inbenfor XovngarfUF JEDen (øbec en gob 
2»liWoei op i Janbet. 3 ben fanbte« intet Spor til forbuin« 
S3eboelfe; paa @pbftben af ben {lige SMbene noeflen (obrette i 
SJciret* Sfierat |!cerf SKegn og S9(ce|l enbnu i to Søgn (at)be 
op()o(bt t)or Steifenbe i tCiFfeltP Siorben^ naaebe ^an ben 22be 
Ubflebet af famme 9?at)n og ben følgenbe Xften VlatPfaKP. 
^erfra ogtebe {jan, inben \)<kn t>enbte tilbage til Golonien, at 
tage op i nauFfcliF effor, fom ben egentligen ^ebber, Scrnie* 
(iP Siorben, b^or ®rønloenberne fortælle ^ ac bered ^orfcebre i 
gfibetiben jfulle ^a\)^ efterlabt Æoner og SBørn/ meben« be fef« SlntcqDarifTe Sfterretninger« @r^n(nnb« 329 

broge @øtiber paa, for at otxtfalbe be G^nflne i bet nurxerenbe 
^fuHane^^aobé Siflrict« ^aa ®røn(anbff ^ebber ©tebet bnfor 
enbnu bm S^ag t Dag ^^SSentejIebet" \ SRen neppe Dar l^an 
anfonJmen tU Vlav^faM, førenb tmibUrtib tnbtrufne &m|?cens 
bfg^ebec ^(ubfed'gen falbte ^am tilbage tit Srebcrifé^aab , ^doc 
^an nu maatte forbille tnbtil Øfibet« enbcHgc 3(fgang. S 9loec» 
(;eben af fe(t)e S^ebertf é^aab omtaler ^ané SSeretning enbnu en 
norbifE SRuin^ men fom er ganffe ubetpbelig og enbba maafEee 
tDtDifom. S^neUem 6o(onien nemlig og ben mægtige At^anne« 
fjorb fønben for famme fFpber en (itfe ^jorb f7g i norbofllig 
{Retning op i Sa|l(anbet. Sjorben fe(t>^ ^t)id SSunb iffun t)eb 
en fma(/ (a\) fianb{lrimmel ab {lilleø fra ben fpbH'ge .!^ot)ebarm af 
ben norben for 6o(onien beliggenbe nevotutfoP SJorb, ^ar 
tntet dtam tbfanbt ®røn(oenbernei men en anfeelig @(t> i^aa 
©pbfiben, i ^bilfen ber fange« fortrinlige gajcørreber, fører 9lat)n 
af Kfalluf^bif. Sige ot)erfor paa ben anben €ibe af gjorben 
er ber en ubetpbelig (iUe SBugt/ men fom fan bjerge fmaae Sar« 
tøiec. Snbenfor benne flal ber, efter @rønfcenberne6 ©igenbe, 
^at>e flaaet en (iben 93pgning fra be gamle itablunafferd 2;ib. 
9lU/ i Sommeren 1631/ faae« ber intet uben nogle abfprebte 
@tene, tmetfem ^Dilfe @roedfet t)0]cebe frobtgen* SSeb ^øi S^o^ 
gaaer @øen formobentligen op ot)er Somten og ot)erft)ømmer ben. 

Siftenceefeta IDiflrict* 3 bette Dijlrict ffnbe« ber, 
fom befjenbt, iffun to gjorbe, ber enbnu i bere« Snbre bet)are 
«et)ningfr fra ben norbijfe gortib* 2)en fpbligjle af biéfe er 
agtomerfojt, fom rimerigt)ii« falber fammen meb be oelbre €5ø* 
faarter« »ear Øount). De ^erDoerenbe Sluiner ^abe/ faat>ibt 
bet er Stef. DitterHgt, albrig nogen (Suropoeer feet, før ?!Wi6(to* 
nairen Deb gic^tenfel« ^r* 3. p. Hun^ ifjor ©ommer beføgte 
bem. Xf et IBret) fra bani til ben bat)cerenbe JBeflprer af gogen >) >Det er urtgttgt, naar bette 6teb i SOiaanebdffrift fot litteratur 
JO S3b* @. 601, boor 6agnet berøred, er bleoet b^nlagt i ^rffnt 
Siorben, é 330 3(nti<)t>ari(Te Sfrerrefnittøer. @ri;nlon^ 

JE)r. 3. tT. m^Uer, Dateret gic^tmfeW 4 3uli 1833. etW 
^ec Sølgenbe et Ubtcg. 

Sra bet pbcrfle 9}ced . ^t)øc ^(gtomerfa^t Siorben tagtc pa 
egentlige SSegpnbelfe/ og op tit bet@teb ipaa Spbftben af fanne, 
l^Dor {Ruinerne ffnbed. ere 2 etter t>el eiibog 24 SRite. jt«ct 
inben man naaer @tebet/ fommer man forbi ét ^t Sidt 
3me(Iem bette og'SRuineme er en lide Sugt. bet imob €|b 
gaaer inb i Sanbet og optager en SareelD. Sugten^ ø^e Snb 
()cet>er ftg tit et {a\>t ^Ul^, bag ^Dilfet ber ubbi^eber ftgen @((t(f. 
^aa benne , fom for ©rønlanb ^ar et meget inbbpbenbe Ubferabc 
og ipaa f^ryi'iUn ber enbnu fpneé at funne ^o(be< baabe ®ebfc eg 
Saar^ (igge Stuinerne i et $ar ^unbrebe @!ribt6 7(ffianb fra 
Stranbf n. — iDen førfie (igger efter SefErtMtfen t 9lorbtKP og ' 
(Spbøfl/ efter bet mebfolgenbe @ituation6!aart bertmob najim 
(ige i S?e{l og £(fl. S>m er inbt>enbig 26 HUn lang, og 7 
2((en breb. S'^urene, f)\>\^ Stpffelfe beløber ftg til ^enimob 2^ 
Tiim , ere inbt)enbtg 1 2((en ^øie , men ubuenbig f un bet ^^e. 
3 ben fønbre SSuur ere be tt>enbe Snbgange enbnu fjenbelige. 
Smtrent 9 TiUn fpbligere. men i famme Sletning fom ben fiøt^o 
^ar ber uben Soiot |laaet en anben SSpgning, af ^Dilfcn bog 
fun ben 12 %{zn (ange, norbre SOtuuc nu er fpntig. SXimw 
i be ^ert)cerenbe Siuiner ^at>e bet SRcerfelige, at be for poc^ 
2)e(en befiaae af Seer; baabe t SRurene feto og tnbenfor beø 
ftnbeé fun enfelte @tene« £)t>era(t finbeé Srcefut, nogle fu 
Gfribt lomgere mob @pbø|i enbog t'SRoengbe« 3 92ttr(rben af 
biéfe to fR\xmx, men oppe paa bet øoenfor omtalte (aoe Sj^Ib, 
fjeetf 4 ®rat>e/ fom ®røn(cenberne tilffrit)e ^jorbcnd gamle eino« 
pceijfe Seboere. 2)ette ftnber ^r. tLnnX) iffe ganffe ufanbfpn* 
ligt; i\)x biéfe ®rat)e ere for bet førile opførte meb langt fiøm 
S^m^Pgg^Iig^eb enb ®røn(cenberne6 og ere bemcefi betpbeltgen porre, 
ba tDenbe af bem ^at>e et Dmfang af iffe minbre enb 16 @fribt 
SWaaffee gjemmer en^wr of biéfe @raw flere 8ig. — 6t fort 
etpffe aSei o|!en for be to alt omtalte (Ruiner finbe« en trebie, 
ber fun et 9 2((en lang og 5 2(len breb; SRurrne ete ^Ørr itfe 2Intiqt)iUi|Te gfterretninfler. ©rBitlonb, 327 

Stene ^ fom t)im mcb bereé ftjagere Ærceftec \tU f)a\>z voewt i 

Stanb til at løfte og bære. Spgnmgen f)at be6focubcn jiaaet 

<^lt foc (angt borte fra Stranben til at ©rentoenbere, f)\)\i bag« 

lige 6r^\)er\) fatbec bem tib \iaci @øen/ og fom betfoc altib boe 

^ ^ge t Stcec^eben af Stranben^ funne ^at>e beboet ben« 6n 

<^n\itn SeDning fra Sanbetd norbiffe Sortib troer ^an at gjenfjenbe 

^ 9{a))net paa bet ncerliggenbe, majefloetiffe (EiintiaF gjelb. 

^<) (5unnaP nemlig ingen SSetybning ^ar i bet gronlanbfCc 

^Pi^og, ^t)ab ber fcebt)an(ig\)ii6 er Silfoelbet meb be grønlanbfte 

Stebénar)ne/ faa anfeer ^an bet for en gren(anb|f goruanffning 

^f bet befjenbte norbi{!e SRanb^naDn og troer at gjelbet ()06 be 

®^mU ^at (^ebbet (Bunnave gjelb. S3i DiUe labe benne ©ié« 

^^^^ ^nat t)eb (tt aSoerb og^ inben Di fortabe Tiv^ut, enbnu 

'''•b faa Drb omtale en liCe Ubflugt/ fom famme ^r, Cftg« 

^^Im, ba ^an i 2(aret 1829 laae t)fb 2CrPfut, gjorbe fra 

^^tføget af/ og fom førte til Opbagelfen af et ^ar ganjfe raoerftc 

^^Se norbt|Ie SRuiner. 3 et europceifl Sartøt roebe ^an lang6 

**^e^ ^orbfiben (nbab gjorben. ^er traf ()an en betpbelig Bugt 

^d inbenfoc benne ^ Deb gobett af bet ovenfor omtalte (Bnnnat 

^i«lb/ en rummelig S^aU Srøibt I iDaten^ fom Dar temmelig 

^l beDojret meb ®roe$ , ftt^mmebe en betpbelig faafalbet iaxttto, 

^MUn ©rønlænberne om Sommeren fange JiDrreber« S^an 

^dt^ forgiet}e6 i b^nne iDal efter SHuiner^ men fdnbt bem i en 

^^tnbre^ øflenfor liggenbe 9^abobal^ ab|fi(t fra ben foregaaenbe 

^cb en maabelig gie(b{iroefning« Den aabnebe ftg lige(ebe6 i en 

^inbre Sugt , fom blot Deb et 9^oed abffiite« fra ben ftørre. 3 

^n mtnbre 2!)al traf ()an to fmaae SiuineV/ faa^ibt ^an erin« 

^rtbe^ itfuR 4 til 5 TlUn lange og ^2 Vlen brebe« SOturene 

\Nire enbnu ^enimob 2 HUn ^eU, men beéuagtet faae ^an intet 

€pot til Snbgange eller til SSinbue^aabninger. SSegge Stuineme 

ftobe teet t)eb en liben Qip, fom ^er i Otcer^eben bannebe et 

SSanbfalb af nogle ga^ned .l^øibe. 3 @lt)en ffal ber^ efter 

Ørønlcenberned gorfttfring/ forbum vcere fanget JiDrreber/ men 

iitt \Ut mere. 3f(e langf fra ioiuinerne faae« tn, meb fiore 330 9Intiqi>ari(Te Sfterretninøer. ©rønianb« 

^r. 3. tT. m^Uer, bateret glc^tenfeW 4 Sult 1833, etbrt 
^ec Søfgenbe et Ubtcg. 

Sra bet pberjie 9}ced^ ^t)Oc 3(g(omerfa^t Sjorben taget |hi 
egentttge Segpnbelfe/ og op tit bet@teb paa (Spbftben of \mm, 
f)\>ot gtuinerne finM, ere 2 eUec \>tl eribog 24 SRite. jtoct 
tnben man naaec @tebet^ fommer man forbi et ^oit Sjelb. 
3me(Iem bette og'9{uinerne er en (iUe SSugt, bet imob €yb 
gaaer inb i Sanbet og optager en l^apeelt). SBugten^ øfhe JBc<b 
jeeper ftg tit et (aDt %Ul\>, bag ^t>i(Pet ber ubbi:eber ftg en @((ttr. 
^aa benne , fom for ®røn(anb ^ar et meget inbbpbenbe Ubfenibf 
og paa l)\)\'iUn ber enbnu fpned at funne t)o(be6 baabe @fbfr ej 
Saar, (igge Stuinerne i et $ar ()unbrebe ®!rtbtd 7(f|lanb fra 
glranben. — Den førfie ligger efter SBeflriPelfen i 9lorbt)fffoj* 
€pbø|l/ efter bet mebfølgenbe @ituation6faart berimob nsjint 
(ige i a?eil og iS^fl. Dm er inbt)enbig 26 ZUn lang, 0^7 
TiUn treb. SRutene , f)\)\^ StpCfeCfe beløber ftg til ^enimob 2^ 
3Clen , ere inbt)enbig 1 HUn ()øie , men ubt)enbi9 fun bet ^oloe* 
3 ben fønbre S92uur ere be tt>enbe 3nbgange enbnu fjenbcligt. 
£)mtrent 9 2(len fpbligere, men t famme 9letning fom ben føt?^ 
l^ar ber uben Sott)l flaaet en anben SSpgning^ af ^Dillen bog 
fun ben 12 Tiim tange ^ norbre SNuuc nu er fpnlig. SXurmc 
i be ^erDcerenbe Siuiner f)a\>t bet Srøærfelige , at U for flør^ 
Delen beflaae af Seer; baabe i SJ^urene felt) og inbenfor bcm 
ftnbed fun enfelte @tene. £)t)eratt finbed Srceful , nogle faa 
6fribt længere mob @pbøfi enbog i'Sffocngbe. 3 Stocrbeben af 
bidfe to Stuiner/ men oppe ipaa bet øoenfor omtalte laoe Sjelb/ 
fjeed 4 ®rat>e/ fom ©rønlcenberne tilffripe JJsjorbend gamle euro^ 
pceiffe SSeboere. Dette ftnber ^v. Jlunt) iffe ganffe ufanbfpn* 
ligt; t()i bidfe @rat)e ere for bet førfie opførte meb langt fløcrc 
£)mbpggelig^eb enb ®rønloenberne6 og ere bemoefl betpbeligen flørre/ 
ba tttenbe af bem l)au et Omfang af iffe minbre enb 16 Øfribt. 
aWaaffee gjemmer enbt)er af biéfe ©rat^e flere gig. — 6t fort 
Stpffe SSei øflen for be to alt omtalte Stuincr ftnbed en trebif/ 
ber fun er 9 TiUn lang og 5 TiUn breb; SKurrne ere ^eOcr iK« SlntiqDarifTe (£f ter retninger« @rjøn(anb« 329 

bro^e ©ønber paa , for at ODerfolbe be G^riflne i bet nutxxrenbe 
Suliane^^aobe Siflrtct« ^q^ql @røn(anb|! IS;ebber @tebet berfor 

# 

enbnu ben S^ag i Sag ^^Sentejlebet" ^ SWen n?ppe t>ac ()an 

onfonimen tit Vlax^cAVt, ferenb imibtertib tnbtrufhe Cmjlcens 

blg^fbec ^(ubfeltgen falbte ^am tilbage ti( Sreberifé^aab , ^t70c 

^Qtt nu maatte forb(it)? inbtil ®fibet6 enbelige ^Tfgang. % 9?oer« 

&^rn af fe(t)e S^^rbecif é()aab omtaler ^an^ Serrtning enbnu en 

><orbi{{ Stuin/ men fom ec gan{fe ubetpbe(ig og enbba maaffee 

tbtwfom. SmeUem 6o(onien nemlig og ben mægtige jtt}anne» 

fiorb fønben for famme ffpbec en liDfe gjorb ftg i norbøjllig 

*'**tning op i ga|Hanbet gjorben felt), ^t)i« Sunb iffun t)eb 

^ final, lau Sanbjlriramet abjlille« fra ben fpblige ^ot)ebarm af 

^^n norben for kolonien beliggenbe nerotutfoP gjorb, ^)ar 

<ntet ^(XMXi iblanbt ©rønlænbernej men en anfeelig @lt> paa 

®Pb(iben, t ^bilfen ber fange« fortrinlige Sajcørreber, fører 5War)n 

^f ^FaUuPI)iF« gige ouerfor Y^Oi ben anben 6ibe af gjorben 

'^ ber en ubetpbelig lille JBugt, men fom fan bjerge fmaae gar« 

^^iet. Snbenfor benne ffal ber, efter ©rønlcenberne« ©igenbe, 

v<^t>f ,jfaaet en liben Spgning fra be gamle ^ablunaffer« Sib. 

^^/ i ©ommeren 1831, faae« ber intet uben nogle abfprebte ^cne, imellem \fQ\\li ®rce6fet t)0]rebe frobigen, S3eb ^øi glob 
^^<ler Øøen formobentligen op otter Stomten og otterfoømmer ben. 

5if?ence6fetø IDijlrict* 3 bette £)i|lrict ffnbe« ber, 
'^^ befjenbt, iffun to gjorbe, ber enbnu i bere« 3nbre befare 
^^tjninger fra ben norbijfe gortib* 2)en fpbligpe af biéfe er 
^^gtometfcet, fom rimeligm'i« falber fammen meb be celbre Øø» 
*^arter« Sear Øouttt). De ^erttcerenbe Sluiner ^at)e, faat>ibt 
^^t er atef. bitterligt, albrig nogen europæer feet, før STOiélto« 
^fliren »eb gid&tenfelé ^r. 3. p. fi.unt> ifjor ©ommer beføgte 
^«iii. 2ff et aSret) fra bow til ben baucerenbe Sejlprer af ?ogen 

1) iDet er urigtigt, naar bette ®teb i f02aanet)$9rtft for litteratur 
-lo IBb« ®, 601, bttor lagnet berøred, er bleoet (enlagt i ^rffue 
forben* 332 9(ntiqt)ari|Te efterretitittder. @r^nlanb* 

be nu ere nceflen albeteé ufjenbeftge. StU fangt fra SXuinpe 
tjifle (Bronloenberne fjam en SielbDoeg / og i benne en Ub^uling 
nebe t>eb 3orben / fom ffulbe t)oete ub^ugget af @tebet6 ^nAi 
SSeboere. Sette forefom t)am tmibCerttb tffun (tbet fanbpiDt; 
ha l)an tffe faae minbfle 6poc tit 2Cn))enbe(fen af S3æt!(øi, e§ 
bec beéuben gonffe i Stoer^eben fanbte6 en albe(e6 lignenbe, nini 
minbre Ubbultng , fom aabenbart bar bannet af Staturen [r(«. 
— Sfterat ^an b»^bbe unberføgt benne S9ugt/ befaae (ion in 
minbre, øfien for ^iin (iggenbe^ en flor €teenf(e(be, foro |hi^ 
ipaa et (ibet Sjetb i!!e (angt fra @tranbbrebben/ og fom af Sren* 
(cenberne (ige(ebe6 tilf!ret)e6 bore So^f<)^b^^^ £)p()o(b ber i tobrt. 
Z)en (ignebe fulbfommen be tbtanbt be Snbfebte enbnu brugeligt 
9icet)f foelber af (Steen , men ubmærfebe ftg fremfor biéfe ixb ftn 
betpbelige Sterreffe; tf)i ben bar inbbenbig iffe mtnbre enb5Sob 
(ang, 2 %oh breb og 3 S^^ W^* 2)eren befiob^ (igefom i bt 
nu brugelige Stcebefcelber / af en flor flab @teen/ fun meb ben 
Sorffje^ at en ub^ugget 3Cabning gif toert tgjennem SRibten af 
l^iin. ©røntcenberne bibe at angibe tre faabanne øteenfottbec i 
benne gjorbarm. 

@nbnu mærfeligere Se&ninger fra bore SorfcebreS S^d^^i* 
^n i @gnen traf famme Stetfenbe/ ba ^an fenere i €e(fFab meb 
nogte Snbfebte, fom toge ipaa StenSbprjagt, fra ll;ararfottP 
gjorbe en Srcurfton op t bet Snbre af Sanbet. gfierat bi 
nemHg i to £)age f)a\>bt fortfat bereé S3anbrtng uafbrubt i e^ 
norbøfliig Sletning og et 9>ar ®ange, beb ^Ig^jætp af tre meb* 
bragte og berpaa ti( bette fiSrug fammrnbunbne Aajaffer/ ^ox^ 
maattet fætte ober &\)z, fom møbte bem/ naaebe be omftber, 
Iffe (nngt fra ben jlore Si^bH'nf og i en «l^øibe af omtrent 3000 
Sob ot)er .J^abflabcU/ en $(ab6 oDen paa et SK(b, fom iblanbe 
©rønlænberne/ paa ®runb af be ^ertxerenbe ©teen^ptter fra be 
gam(e Æab(una!ferd Sib^ fører 9}abn af KabhmaitftaP. ttn« 
berbeié ^abbe be ipaa to ©teber feet abfPittfge af be S^j^ttet, fom 
SanbetS nubcerenbe Snbbpggere f)Me opført tit at obemattr i, 
naar be for Sten^bprjagtend SPptb op^olbe (tg (eroppe ; be bare. aint^DarijTe (Sfterretninger. ©rDnIan&. 331 

ff^'t faa ^ie, fom be føi|!f6. 25m (igger i 9?otb 09 ^pb^ og 

feat {)a\)t Snbgangen \iaa t»n urffnge Sibf. gra bene norbre 

9>Zuitr og nogle og tpt>e Sfrtbt nocbligtre beftnber bet ftg en op« 

^^ec cg U^ntt ^la\>é, neget brebere enb Stuinen fe(D« ^a 

benne fotmobebe J^r. &un^^ at bcr ^atjbe Paaet een, om iffe 

P«re 8?pgninger. Smiblrrtib fanbtcé ber t)eb ©rapning ()t)erf(n 

®runb(ieen effer *ut^ ftoortil ^Tarfagen bog maafCee ^ac Dcerct^ 

ot Sorb^monnet b'C t>at beboe!!ct meb et ooerocbentlig tp(t Sag 

3Ro« og, fom en galge beraf, iffe odcc et £lt)arteec bpbt optøet. 

- — @n ti(flebe))cerenbe ' gammel ®ron(ffnbec fortalte^ at ^an fom 

Dreng b«it>be feet 8e)>ningerne af enbnu to Spgningec norbcn foc 

^ to førfhiceDnte; men ^an (unbe t(fe paauife noget Spor af 

^*m, uagtet ^an temmelig noie angat) ^tcbet. JDecimob t)t|le 

^11/ paa en J^øi nogle (»unbrebe €!cibt ø|len foc, en IDpnge 

^f fammenfalbne @tene, bec ffulbe ^ibrøre fra en Satbe; ^n 

f'^^^ftRrebe, at ben i ^an6 Sarnbom enbnu ^aDbe txeret omtrent 

^ Tiltn ^øt. ' S3e(iggenbeben paa ^øun giorbe ^an6 Ubfagn 

(^tbfpnligt, ba i|ian fra bette 6teb funbe fee et betpbeligt øtpffe 

^P ab gjorben. 

(Bobtl^aahe 'Di\ttict. 3 Ujaratfc»aP, ben meU 

^tmfle og tidige ben loengfte Xrm af Sobt^aab^fjorben eOlec 

^Soal« SReDter, ^ar ben retfenbe SSotanifec S^u 3* Vafyi t 

^oret 1831 opbaget ^ere notbiffe £)Cbttbdminber, fom tffe ftm 

^ omtalte ^o9 X^ot^aUefen \ , Z)e førfle traf ^an t tn 

8ngt , ø(len for bet ^øie , jleile og noefien tfoterebe gjelb Onis 

najnatto^, paa 9}orbftben af benne gjorbarm« 3!fe ret langt 

. h^ i SBugten, t fjM^^ti en betpbeltg &\) f)at ftt Ubtøb, foms 

»et man tt( en nogcnlunbe flor og paa fint Steber meb @roe6 

09 Stbirfrat temmdig t)e( bet>oren Sanbtunge« Denne f^at af 

bt Snbføbte faaet 9^ar>n af Dglorfott (be flore {)ufe), forbi 

bet paa famme ftnbeé flere iRutner, men aUt faa otnrgroebe, at 

') ^rtetretning om 9?ubera tUtt SeDntnget af be gamte 9{orb« 
mcmbé og 3tf(ctnbere< Spgninget paa ©røntanbd BeftetsGibe« 5Ciøs fuM«l«Atlk«ft t T^#« 332 SlntiqDati|Te SfterrctitJtlfiev* ©rjenlnnb. 

te nu ere noejlen olbcleé ufjcnbefige. ^tU tangt fra ffluinnn« 
vifte ©ronloenberne ()am en Si^bDoeg / og t benne en Ub^uling 
nebe »eb Socben , fom f!ulbe t)oete ub^ugget of @tebet6 gawl« 
S3eboere. Sb^tU forefom f)am tmibterttb tffun (tbet fanbfpnlidt/ 
ba l)an iffe faae minbfte Spot tii 3Cnr)enbe(fen af S3æcf(øi/ e§ 
bec beéuben gan|!e t fRoerl^eben fanbte6 en a(be(eé (ignenbe^ nm 
mtnbre Ubbultng , fom aabenbart t)ar bannet af 9}aturen friD. 
— 6fterat ^an 6at>be unberfegt benne SSugt/ befaae (lanin 
minbre, øjien for ()iin liggenbe, en jlor ©teenfælbe, fom (lob 
}>aa et libet gjelb if!e langt fra ©tranb^ebben, og fom of @m 
(cenberne (igelebeé tt(|(cet)ed t)ore gorfæbre^ £)p()o(b bec i i(M> 
2)en (ignebe fulbfommen be tbianbt be Snbfebte enbnu Ixvi^tllf 
9lce\)?foelbec af ©teen , men ubrooerfebe (tg fremfor biéfe wb P« 
betpbelige €terreffe; tf)t ben uar tnbt^enbtg i!!e mtnbre enb5 8ob 
(ang, 2 Sob breb og 3 $ob ^él Søren befiob^ (igefom i bi 
nu brugelige $Rcet>efoelber / of en jlor flab ©teen, !un raeb bm 
Sorffjel, at en ub^ugget 3(abning gif toert igjennem SRibttn of 
^tin« ©rønfænberne Dibe at angtt)e tre faabanne øteenfalber i 
benne gjorbarm. 

@nbnu moerfedgere Set>ninger fra t)ore gorfæbreS 3odt(it» 
|)er t ggnen traf famme SReifenbe, ba ^an fenere I ©elffab meb 
nog(e Snbføbte, fom toge paa SJenSbprjagt, fra UjararfoaP 
gjorbe en @pcurfton op i bet 3>nbre af Sanbet. Sfierat b< 
nemlig i to Dage f)a\)bt fortfat bered S3anbrtng uafbrubt i e^ 
norbøfllig Sletning og et ^at ®ange^ Deb J^jætp af tre m(b< 
bragte og berpaa ti( bette S3rug fammrnbunbne Æajaffer/ f^oxiU 
ma<itut fætte ot>er (Si^t, fom møbte bem^ naaebe be omftbir/ 
iffe (angt fra ben flore Siébtint og i en ^øibe af omtrent 3000 
gob ot>er $at>flabm, en $(abd ot>en paa et gjetb, fom ibloRbt 
@røn(ænberne^ paa @runb af be ^ert)cerenbe @teen^pttet fra be 
gamle Æabtunafferd Sib, fører 9?at)n af liiahiunaitfiaf. Um 
ber\)ei« ^at)be be paa to ©teber feet abfPittlge af be ^ptter, fom 
Sanbetd nut)oerenbe Snbbpggere f)a\>t opført tit at ot)ematte i, 
naav be for 9{en6bprjagtend @fp(b op()0(be ftg deroppe; be Mre/ 9{ntiqt)arifFe Sftemrin'nøer. (Srjenlan^ 333 

lefom fIRurene i bereé {)ufe/ opførte af @teen 09 Søtd. 2(nber« 
M fot^olbt bet ftg meb ^pttetne paa TXablnnaitfla^, uagtet 
^fe i bered gorm Ugncbe @røn(oenberned/ f)\>\ih be maaffee 
VH t)ent ti( Sffenfler« 2)e t)are nemtig aUe opførte af (uttec 
Steen, uben meUemliggenbe 3orb etter Sørt>. 3 be flefte af 
mi Dåre ©tenene t!!un af mtbbelmaabig @tørrelfe, men cm» 
ngeligen (agte faalebeø ot>en paa ^inanben, at bet .l^e(e bannebe 
ti tunbagttg eUer aflang SRuur* 2(nbre beflobe berimob af (iore 
g flabe, tilbeelé fttrfantebe @tene, fom fiobe opreifie og faa 
tøiagttgen paéfebe tit ^inanben, at be nceflen t!!e 6e^øt)ebe at 
abe minbre @teen imettem ftg. £)t>er ben Vabning paa een af 
Sibeme, fom^ar tjent ti( Snbgang, fanbted ber fiebfe en (ang, 
ab Steen anbragt, ^mlUt atbrtg er £i(fce(bet meb Snbgangene tit 
irønfænberned @ot)e^ptter. Snfefte af EablunaitftaFe @teen« 
HUx l^aiiU enbog en forlænget ®ang paa begge @tter af Tlahs 
Ingen. £)a be tf!e Dåre luffebe obentiC, ^at>e be ®am(e, naar 

benpttebe ftg af bem tit 9}atteleie, uben Z^M tilbæffet bem 
eb eet etter to ®finb, (igefom ©rønlænberne nu gføre. 3(n# 
ffet af ^ptter, flørre og minbre, er betpbeligt. 2)e ftnbed 
e blot open paa ^UlM, men ogfaa paa @iben af famme. 
)g(e faa af bem ere fiprtebe fammen, men be fiefie enbnu i 
bfommen @tanb» 2)e benptted berfor ogfaa af ©rønfoenberne, 
IC btéfe om @ommeren flaae ^er paa 9tenf%rjagt; be f)a\)t 
tet SSæggene meb S)?oé. (Stebet, fom beDarer biéfe moerP« 
•bige og guropceerne ^ibinbtit albefe« ubefjenbte gerninger fra. 
rtiben, omgit)e6 paa be tre @iber af en flor Snbfø. ^e(e 
tegnen er/ ^tjpr ben iffe Dcebe« af en lifle 6(\), pberfl ufrugt? 

og ligefom oDerfaaet meb ©maaflenej paa flere ©teber fee« 
e ©nceplftter, fom albrig tøe op. S^fun JRenébprenc, ber 
>ertiben inbfinbe ftg ^er i flore g(o!fe, funbe lof!e ?anbeté 
tgere og nutjærenbe Setoere inb i benne Srfcn. S^U fangt 

^ptterne, men længere nebe paa ©iben af bet famme gjetb, 
^er en flor S^ob Ælippeflpf!er, nebflprtebe fra en otjenfor i 
Ibet fpntig Sratning. 3mettem bem ftnbe« ogfaa SBegfleen, é 334 3(nriqt)ari{{e Sfterretningfr. @røn(anb« 

of ^t)i(!en bec t>eb {>jce(p of QReiélfr edet (ignenbe StebfCdbet 
feeé at Dcece ub^ugget (lore @tp!!er. £)ette, paaflaae ©renlftti* 
berne^ ^a^e be gamle Xab(una!(c» gjort, f^^'ilht ^eUec itfe fc faa 
gan|Ie ufanbrpnligt; t^t ©rønlcenberne ^ec i £)megnen fjrabe 
flere ®teber noert)eb Apflen^ ^oorfra be meb 8et()eb og t S>^u 
fløbig()eb funne forfpne ffg meb benne !Robt)enbig^ebdarti!e(. 9laat 
be foretage bereé 3<)gtpartier i bet Snbre af Sanbet , f)M9 be U^ 
uben faa meget ifcer af @!inb at boere paa, at be t }((minbei 
Itg^eb !un mebbrtnge faare libet^ unberttben flet intet af be 
ffubte 9tenébpr6 Jtjøb; be labe bet ligge til gøbe for SRaomne 
og anbre )Dpr^ fom ncere ffg af ZabiUt. S^\)ov ufanbfpnligt 
(ili\aa, at be f(u(be 6abe flæbt Segfieen ben (ange SSei fra 
X^abfuttaitftaF og neb tit ©tranben! 

2)e Snbføbte nar)ngat)e enbnu to (Steber i benne Sjorbarm, 
()t)or ber f!u(be ftnbed norbijfe fRixlnn, nemlig tTiincettarfoaF 
}paa ben fpblige @ibe og bet (ige oDerfor (iggenbe Oiøifartcr, 
faa falbet of ben røbe garue t gjelbet. 3 Woer^eben of bet 
ftbflnoet)nte @teb fiaoer ben ene af be o))enfor omtalte flore 6(em» 
foelber. jtabifen/ fom i fior SRcengbe opfplbte Sjorben/ ^tnbribt 
^r. f8ai)l fra at beføge noget af bem. 

ØttPCcrtoppenø JDiflrict* 25ette et bet eneffe i 
^e(e bet fønbre Snfpectorat, f)t)t((et (^ibtnbttl t!fe 6oc ^a»t noget* 
fomf)elil SD?i9beémær!e fro SanbetØ norbiffe Sortib ot fremvife. 
^(Itget)e( er bet moafCee i(!e ganfle blottet for faobonne. 3 bet 
minbjle t)ørte .^r. X)af>l ©rønlcenberne fortælle om JRuiner inbe 
i OfevtoP gjorben, noget fønben for Golonien ?Rp*®uf!ertoppen; 
men, bo f)an \fU felo ^ar bereifl benne Sjorb, fon ^on natm# 
ligt)H6 xlh meb Seflemt^eb angirje, om be virfettgen ftnbeé 
ber eller et. 

^ol^tineboY^e 55iflrict» Sen r^mme Ut)i«&<b 

fi^æoer oDer nogle JRuiner i Sunben of ben norMigfle og Icengffe 
3frm af OPFcrtoP gjorben. Cfter be Snbføbte« gorlTefring 
fPuUc be ligge paa ert bettjcerenbe betpbelig ©lette ^ i 9l«rl)ebfn 
of en 6lD, fom gjennem(lrommer ben. .^r. Vaf>l fif bcm iWe Stntiqt^arijTe Sftemtuinger* Grenlanb. 335 

et fee/ ha f}an, ferfl efterat Dcere f ommen tilba^^ fra en Steife 
i benne gjorb/ bUt) gjort opmærffom paa bem. jDerimob ^aDbe 
f)an ODerbet)ii{i ftg om^ at ber nu iffe er bet rtngef{e ti(ot)er6 af 
ben gjuin i en anben Htm (Walligiaf) of OPPcrtoP, fom et 
b(et)en omtalt i bette æibdjfriftd 1 S3b. @. 104. X)iiU foæffet 
tmtbfectib neppe Srot)oerbig^eben af ig* ^« (Blai^n'ø SScretntng 
om benne $Ruin6 Si(t)cerelfe for 70 2(ar ftben/ ba ^an fom 
SRtéftonair oipt)olht ftg Deb J^olfiein^borg ; t^i t @røn(anb ere 
langt betpbeligere 9{uiner forfDunbne t bette Sibérum/ uben at 
eftertabe ftg noget @por« 2)en ufoebtKintige £)m{}cenbtg^eb / at 
man i bentte fRmn fanbt flere af be gamle S3eboere6 @fter(abem 
flaUt, l)at maaflee bibraget til at fremfBpnbe bene Unber« 
^ang* (Bla^n fortceUer nemlig ^ at en t)eb benne Setliggeb fun« 
ben SSeenfpabe fom i Sapitain XXUle lBoet)e'ø @te^ men at 
©rønfænberne iffe t[)i(be fliUe ftg t>eb be øt)rige fammeflebé op$ 
gra\)ebe £)(bfager/ forbi be/ netop i^aa @runb af bered 2@(be/ 
anfaae bem for fraftige ?(niu(eter. ^Dor rimeligt ^ at 9f?pgtet 
om benne txerbifulbe Sittbing f)av foranlebiget np anfomne ®røn» 
(ænbere ti( gjentagne Sftergrauninger / og at biéfe/ «i S<>(ening 
meb Sibené Sanb /' f)at}e ubflettet et^t>ert @por af ben forbum^6 
SSpgning I 

nort)gf<!fnlan&. efterat t)i faalebe« biflrictéDii« f)a\>t 
gjennemgaaet &yt>Qv^nlant> , fom bet)aret faa mange og faa 
umidfjenbeltge Seoninger af be gamle norbifte Solonter, fom» 
m til bet I benne JE)fnfeenbe pberjl fattige XXovt>QV<l>nlanb. 
£)et betpbeliglte og tillige bet enefie nogcntunbe ftffre SRin« 
beémærfe fra ben norbiffe Sortib/ fom Di fjcnbe i ^ele bet 
norbre Snfpectorat, er ben i bette Sibéffiift« 1 58b, @. 105-7 
ubforligere omtalte SJuin Deb tJorfoaF. £)g felD om bette 
!!)7inbeémcer(ed £)prinbelfe og SSeflemmelfe f)a\}t S)?mingerne t)oe> 
ret meget beelte« £)en førfie efterretning om famme ffptbe 

'). 2Cnmærfmnger ooer be tre førfte ©øger af ^x» ?Darib €vanu 
3C6 ^tftorte om ©rønlattb« ^b^aon 1771« ®. 21. 336 3(nttqt)anjTe Sfterretniiiøfr. @rmt(an^• 

t>i patil C^e^e^ bec 1736, ba ^an fom aRtéfTonair Itvtbt 
t>fb 6()rtflian6(^aab i Siffobugtfii , of negle nctrboenbe ®reii« 
lombfte ^ørte forCceUe om ett^ af tilbugne @tene opmuref/ 
Sjørnefcetbe , (t>i(!en t)Oce Sorfcebre fulbe ffiVot efterUbt fig 
lorngere norb paa. ^an fom atbrtg tU Stebet, men Voit>* 
lebe b^ilid^n om @onb^eben beraf, ba bet fotefom (am utrof^ 
ligt, at be @amU, iftaa benne @tbe af Sanbet, fFuIbe ^ 
trcengt faa (angt frem imob 9iorb« Ubcn, fom bet fpneé, at 
fjenbe benne orlbre Slottté , omtalte 4)r. $a{lor P* TXxaq!^ i 
en Snbberetntng tit dommiéffonen for norbifle jDtbfageré t)pUs 
t>aring, bateret @gebr€mtnbe 12te 3u(t 1826, tbtanbt anbet en 
ftirfantet norbifC {Ruin t>eb tXorfoaP^ Sfter be SnbføbM 
Ubfagn (a\>be ben enbnu i SRanbémtnbe (a^t en Snb^rift — 
Dentrligen Stuner, og {)r. $a|!oren antog bet for afgjort, ot^r 
®am(e (at)be (at>t en SSinterboIig t)eb tlotfoaF. SmiMrrti^ 
bat>be b^n, (igefaa (ibet fom iaxié S^rgcenger, felt) tutrrt paa 
€tebft og fe(D unberføgt 9tuinen. £en forfie ^ropceer, em 
ht)t(!en bette \>\M, er nu afbebe SSjergraab H* il* (Btefecte. 
7(f dané utrpfte Cagbog frembrog 8ief. be efterretninger em 
benne SRuin, fom ere mebbeelte i bette Stb^ffrtft« 1 Sb. & 
106 7* (BtefeÆO/ (t>em ©rønloenbeme 1810 fortalte et fM* 
agtigt '@agn om 9luinen6 £)prinbelfe, meente, at ben fanbfpm 
ligDiie ()ibrørte fra ^ene tITunFo og f)an^ ulpffetige ajtaabf^oM 
83interop()0(b paa bette @teb, uagtet bet er be)>ti6(igt, at biéfe 
itu f)a\>t or)ert)intret t ©ronCanb, men inbe i ^ubfonébngtni/ 
bt)or man enbog i Ct>e(ierfte(^ 3n(et npeligrn (ar troet at 
funne eftert>tfe bere« SBinter(at)n^ ^aa ®runb af be for Sai> 

') 3 b^nd Sontinuation af ^Relationerne, betrcrffenbe ben griB« 
lanbffe ID^iøftoni 3:tlflanb og SBeftaffenbeb , fra 1734 tit 1740. Jti«> 
benbaon s. a. 4. @. 40, og fenere i ^and efterretninger om 9rfS' 
lanb. ^b\)at)n s. a. 8. ©. 76. — •) Xntiqoariife 3(nnaler 4. 8b. 
^bbaun 1827. ©. 373-74. — ') Narrative of discorery aod ad- 
%entare in tlie polar scas and regions. By Leslie, Jamfsoa 
und Ilngh Murroy. Edinburgh 1830. p. 219. 2lnt(C|t)arljTe (^ftemtninflen &vBnlant>. \ åS>1 

neti af (BtefecEe angtt)ne 2)tmenf7oncr (b(t inbre Stum er cftet 
t)am iffun 2 Sob brcbt) nntog 9ief./ brr unber ftC jDpf)0(b i 
Cpbgrønlanb ^aDbe t)9tt tafe om em eder to {!oce @te<nfce(bet 
i 9}oerf)(b<n af 3ga(iFFo, bet fflbre Sagn focot)frcené|lrmmmbe 
meb @anbbeben. ^an fanbt bet utroligt > at en faaban Spg« 
ning |!u(be baoe f)at)t en 3nbf!cift^ eUer at be ®am(e i et faa 
tanbrigt Sanb. fom ®røn(anb er, flulbe ()at)e ub()ugget en Riiippu 
brønb ipaa £Den KiitgiFtortaliP^ ber (fgger enbnu norbligere 
cnb ben nuDoerenbe norb(ig{ie Golonie UpevntviP. 3mob biøfe 
gieferentené ^tringrr f)ar {)r. $a|!oren taget ti( ®jcnmæ(e t en 
e(rtt>e(fe til ^ti^abct, bateret ®ier(eD 5te 3ult 1832. Zf 
hmnt er bet Selgenbe £)rb til anbet ubbraget. ^J&t be gamU 
JRorbboec «^aoe baot fa|l« Sopæfe eller i bet minbfle ooerointret 
^ere SSintre efter ^inanben t)eb Viotfoat, fom nu ^ører unber 
{Xittenbenf, og berfra gjort Sommer« SircurfToner 9?orb paa, enbog 
norben for UpetnitoiP, er jeg fulbfommen ot)erbet)iifl om^ ba 
faa mange grøn(anb|Ie ®agn Dibne eenfiemmigen berom. )Den 
^amlt, nu afbøbe, Petet HyuQbye op()o(bt ftg t>eb Vlot[oat 
førfie @ang fra 1800 tt( 1806, og ba fanbtcé ben ommelbte 
atunelleen ber enbnu, men fenere i Xirene 1809 til 1812 ^at>be 
f)an if(e feet ben. SRanben t>ar meget trot>ærbig; for ffn ^ræfl 
(pDer ingen ©rønlænber, og minbft ben ommelbte, «l£)at>bé t)an 
\tU fu(bt og fafi \>\\>\t , Oii bet \>ox faa , ^at>be ^an ftf (ert efter 
gammel ®!i! tilføiet i Snben et kokau (uben Soit>0/ fom be 
3nbføbte ^Dert jDieblit tnbflifte i bereé SottoeUinger, naar be be« 
rette eUer omtale noget, fom be ifte meb 93ié()eb (unne afgjøre 
at t)oere rigtigt 3eg t)i{ie STOanben ben mig lilfenbte ](fbi(bf 
ntng af ben i^aa SingiPtorfoaF norben for UpetrnitøiP funbne 
,9lttne|leen, og i^ian pttrebe, at ben Steen meb 9iibfer t, font 
han t)eb tZotfoaP ^at)be feet, t>ar albeleé (ige faaban, men {lørrt 
(ujarak titårniiik, Nérsoarme tekkursara, tajmardluinåvok, 
kiiaienne angnerrovok). 2(t 9rofe6for (BicfecC e ei faae ben/ 
T>ar naturligt, ba ben — fom min ^jemmeldmanb ogfaa fagbi 
— allerebe 1809 ei mere var at finbe, og at (BiefccCe ci %(i$ 

fltrbifr Zm^m for DItfvnbigbeb « 2 »• 22 ' 1- 33S. ^ntiqt)arif!e Sftermninser* @rjønlan^. 

^ørt berøm / er ogfaa nifget naturligt; tt)i beerø funbe ntppe 
^rofeéforen ©røntanbfl, bedi fatbt bet f)am maafCee olbrig ind 
at fpørge om beélige Stunefiene, ha £)pmcerffom^eben et bm 
@ang t)ar ^etiDenbt ^erpaa. 3cg oar 7 3(ac SRtéftonatr i Støns 
(anb/ inbett jeg ft! at l^øre be Snbføbteé forffieOtge, {lunbtnn 
Itbt fabelagtige SortceUinger om be gamle 9}orbboer, okeirsnt 
b. e. £)t)ert»intrenbe/ et £)rb ^t>ormeb enbnu be £)an{!e i Qxm 
(anb benoeoneé. S^ft 1825 biet) ieg t)eb 2(fbt(bntngen af ben af 
S^u (Btaåfy nebbragte 9tune{ieen fe(t> gjort opmærffom poa 
fS^inbe^moerfer fra ben ælbre Sib, og fiben ^ørte jeg ofte S9r» 
retninger om Dlbtibéminber^ fom jeg beflager at mine XcM 
gjerninger iffe tiUobe mig ipaa Stebeme felt? at unberføge. 9^ 
^afen^gilanb/ b« e. J^are^S^en, norbtn for Zifto finM tn 
SRcengbe af @teen!ul; men be ere af SRanget paa S^amt eHct 
gobe 2(n!erplabfe t>an|Ieltge at faae, Ugefom ogfaa en Wctn^t 
Si^fielbe t SSaigattet og fRorb ipaa Dan|!e(igqjør øetlabfcn eftrr 
©teenful og STnfringen unber lEDerne. (Bvaa\)^e SRuncffeen r^ib- 
ner om en 9}aarreife efter Duun og 3&g paa be mange £er i 
UperntDtfé iDiflrict; jeg ftnber Intet eet9en(prltgt f)m" — @(i^ 
mbt S^t. ^aflor Ktagf>* 

%xa @røn(anb fe(t) ^ar @elflabet tmobtaget to noeften faø* 
tibtge ^Beretninger om Stuinen t>eb norfooP; ben ene bifterrt 
Umattae 8be 3uli 1832, af ben bert)oercnbe <So(onie«SBeP9Cft 
^r« Ajøbmanb jleifc^er^ ben anben bateret Jacobe^avn 21bt 
Suli f. X / af 2»iéfionaifen ^r. ^ajlor jtittcC. SBegge ete 
enige i at anfee benne Stuin for en SBjørnefoeCbe* S^u ^feu 
fct>er b^obe famme Soraar (abet ben opmaa(e, <!^« ^a^rm 
berimob paa en SRiéfton^reife ben fbregaaenbe S3tntec fe(t> Mtret 
paa €teb(t og unberføgt bem )Dereé 7(ngit)e(fe af Stuioetté 
jDimenftoner er alMfé ot^ereendfiemmenbe: ben er nem(tg efter 
begge 3 2(Ien (ang, 1^ 2f(. breb og; ^Dor ben er Mefi/ enbim 
8 HL bm; SRurened SpHelfe angioer S^t. S(eifc{>er ti( tffe 
rainbre enb 3 2t(en. £)t)fr 3nbgangen, fom fun er | Zt breb, 
foae SQt. ^aflorrn enbnu ben omtoiflebe 6teen meb be foregivne 


2lntiqt)nri(fe Sfterretninger. &tønlanb. 339 

JRuner paa; ben er itte nebfoCben, men uben nogenfoml^eljl 3«» 
fcriptton. Berimob omtaler ^r. 5^^ifd^^i? Stpfferne of en |ior 
flfab Steen, ber efter ()an« ^Rening ftar tj?nt (i( garbfem, men 
fenere er jlortet neb 09 gaaet itu. J)e jtore ft>cere ©tene (efter 
(BiefccH c Safottjløtter) , fom benne colo«f»i(e gæibe for JRejlen 
bejlaaer af, ere, bere« JRegefmoe^ltg^eb liagtet, itte tilbugne; be 
ftnbeé i SRængbe paa ben Sanbrunge, ()t)or Scetben f!aaen Se 
noerboenbe @rønIoenbere bat>e et ^a%n om benne gælbe/ ^biltet 
begge ^errer (igelebeé fortælle paa en albeleé ot)ereend{!emmenbe 
SKaabe. gngang i gamle Sage, Ipber ©agnet, bleu en bottanbff 
i^t)alfanger nebt til at oDert)intre t)eb Xlov(oaf. Gommanbeuren 
enØebe at befare ftt talrige @!ibémanbf!ab tmob @f jorbugend 
it^loeggelfer. Setfor lob ^an bet opbpgge benne @teenfcelbe til 
at fange ^t)ibbjørne i. 25e Snbføbte forfif f rebe J^r. ^ajloc 
Snnd, at ben af bereé Sanbémoenb, ber ooenfor og tibligere 
(t XntiqDariffe Tlnmltv 4 S3b. @« 373) er blet)en anført fom 
i^iemmellmanb for en fra benne afmgenbe Sortoelling, albrig/ 
meben6 i)an let)ebe t>eb Vlotfoaf, for bem ()aDbe pttret nogen 
anben 9)?ening om ben nuDcerenbe Stutné li^erfomfi og Sef(em^ 
melfe^ enb ben iblanbt bem felt) gængfe. !Da 9{orbgrønlanb tice< 
fien er albele« blottet for SRinber fra ben norbijfe gortib, er 
M faare naturligt, at @teenfælben t)eb HorfoaF, om ^t)i6 
Dprinbelfe Di neppe funne tDiole, af Sanbeté nut^cerenbe Snb« 
bpggere iffe tilfErit^eé t)ore norbifEe gorfæbre, men berimob S^oU 
loenbeme^ fom i lang Sib næflen ubeluftenbe befeilebe bidfe Jtp« 
{ler. Sra bem flammer, fom befjenbt/ en 9)7cengbe SSarber« 
tfoer t £øbene imellem jEDeme. Sil biéfe ()øre formobentligen et 
^x meget norblige^ om ^Di^ Stiltxerelfe man ^ar Dceret ubibenbe/ 
inbtil ^r. ?)ajtor »ragl; i et SBreu af 18be gefcr. 1830 tiU 
fefibte @el|!abet følgenbe efterretninger om famme. <(@fter 2)ere4 
S^fEe føgte jeg ogfo'a t gjor £)plpéning om Siubera, iDlbfaget 
0. b. 1. i @rønlanb; jeg er^olbt berom fun liben Unberretning/ 
men, ba bette libet ei fpneé mig uben Sntereéfe, mebbeled bet 
^er. gornianben t)eb Upernimt/ ber nu paa fpbenbe Hat er ber 3-10 9lntiqi»ari(fe Efterretninger. Oranlanb. 

anfat, en banfl 9Ranb t>eb 9}at)n ^an9 <C(>rtfltattfeit, f!rim 
bercm faalebe^: ^^Seg f^at aUerebe b^Dt t Sinbe, t Tiav at op< 
(jobbe tDenbe SJarbec^ fom irg er fommrn efter at f!uUe Mit 
,,®ranbfefljr((et imeUem be gcimte norjle eUer i6(anb|{e Snbbpg« 
(.gere og SfrocUingrrne. SSarberne b^r jeg Doeret Deb; be ete 
f.megct gobt bpggrbe og fre ub til at t)cece gamle. SmibUrtib 
ubUt) jeg taihn tit kolonien/ og maotte benne ®ang labe mit 
.(Sorfat fare. jDgfaa en onben meget gammel S3arbe f)at jrg 
..cpfpurgt , men enbnu tf fe feet. 6f ulbe jeg faae £et(igbeb tit 
,,at unberføge bi6fe 9}arber, og jeg bert)eb ffulbe ftnbe noget t>ibere 
.^mærfDoerbigt^ fan De være foroiéfet om^ at jeg flal gtt)e Dem 
,,berom Unberretning og tiUtge fenbe £)em^ b^ah bcr maatte ftnbel" 
Z)e tDenbe forflommelbte Siarber fpneé at baDe Doeret 20 Witt 
norben for UpetntiøiF Deb et ©arnforrcg CeeftutfaF falbet, 
{)Oor benne Wlanb \ ti>enbe SSintre f)at jiaaet paa gangfl^ ifctr 
efter JE)t)ibfi(Ie ^ b. e. 6enb jeminger , 5Rarboaler , hr)oraf i)n ^M 
mange / og ^at for nogle Decennier ftben t)ceret flere. De gamU 
!Rormænb i ©ronlanb CeDebe jo meget af ^t)ibft{!e(?), og f!at* 
tebe jo til ^a\>m af bered ^orn (glfenbeen), faa at bet er rime« 
ligt nof^ at be ber f)au ^Dt {Bopæle. 9Iorb for er en Sjorb, 
fom ogfaa ftgee at f)a\)t Doeret ®roenbfef!jeaet imeUem 9iorm(ett* 

O ^^^ 09 paa et ^at anbre Gteber i be naflfelgenbe 8tmer ^ 
©rettet« arebe gorf. taget ,.»&otbfi|l" i en ufaboontfg SBetpbning og 
foroeiclet benne IDelpbinart meb S^arboalen. ^an bar uben ZM 
tiarmelt tcnft i^aa Kelelluak, et )Drb boormcb ^røntanberne betegne 
baabe 4>0ibfiifen ( Delphinapterua alhicanu) og SflarboaUn (Mono- 
don Monoccros). 92aat bf t)eb garoen ab|{iUe btéfe toenbe, ganffe 
forfEjcUige Gøb^r^ falbe be fiiin ben boibe (Kelelluak kakortok), 
benne berimob ben forte (K. kernektok). JBenæDnelfen Senbjørnlnfl 
burbe egentlig iffe lc»igcre bruge« om ^^arboalen, men fun om bet 
fabelagtige Sanbbpr, booraf man I SRibbelalberen , tnben man fjenbte 
9larbt)a(en, troeb« at faae bet fjetbne og ooerorbentUg fo|lbare^ faa< 
falbte @enbiørning«t)orn. — 2)et oar for 9teften meb •^Dalroøtanber 
(dentes de Roardo) , og iffe meb ^iarboalétsnber; at be gamle 
®rønlcenber« betalte @t. $eber«pengen tit ben paoelige 6tol. !2IntiqDarcf7e Sfitemtninger. &vmlanb. 341 

b«ne og ©fræUingerne, (|t)i((en t)e( ogfaa (Ct^tifliaitfen memc 
Deb bet ubfunbne« 3 bette goraar |ictt>er jeg 9}{anben ti(, og 
ftal ha anmobe f^am om t>ibece £)p(p6ning faabet om bet ^et 
mebbeelte^ fom om anbre ^ibrøcenbe 3!tng." — £a biéfe pbec^ 
ligece £)p(pdningec t)ibinbtt( ece ubebUi^ne, faa etc be oDenfoc 
omtalte S3atber formobentli^ itU blegne unbetføgte/ ij\)\{Ut t)t tf!e 
troe btbere at burbe befCage« S^t ftben belt et bUDct befienbt , at 
ben mærfettge^ men ooerorbehtltg (tUe (Kunefleen fra Ktngtftots 
foat, fom SapttainsSieutenant (5raa(> hjembragte i @fteraaret 
1824^ ec funbet i en fotffprcet S3arbe, fpneé matt t ©rentanb 
temmelig alminbeligen at antage 9Sacberne for at gjemme Snb^ 
fhiftet fra Dtbtlben. %Utt, tilbeeld mæc!e(ige« Sarbet og tbianbt 
btlfe et ^at gamle notbijfe^ fom enbnu i}a\)t>t funnet ttobfe 
Xac^unbtebet ^ ete i benne gotmening bCebne øbetagte/ uben at 
^at)e gitKt bet minbfle Ubbptte. 

CfBimoiffe Olbfagcn 

3nben t)t jlutte benne 83etetning/ t^aae Di meb nogle faa 
Ocb enbnu omtale be ejlimoifle £)[bfaget^ fom i Søbet af be 
(tbfie to ellet tre 'Kat ete 6(et)ne nebfenbte fta @røn(anb og inb« 
temmebe i bet ^etDoerenbe SRufeum fot notbifle £)(bfaget. — 
3fnfpecteuten t 9lorbre»®rønlanb , J^n STOajot S^Pi«8/ H^ f^nbt 
en gammelbagé ®fee af bobbet, men fom tjat t)oeret forføltjet. 
2)en et 6^ Somme (ang^ og bnt et langt og fmalt .?)aanbtag, 
fom enbet ftg t en mennef!e(ig %\Q\xt, formobentltgen fore|!iUenbe 
en ^fopf)et ellet ^cfgen. 2)en f)at et ®lag6 ©tempel, ^tjott 
ber feeé tte @!eet af famme S^^m, og lignet faabel i <!^ens 
feenbe til @tøtte(fe fom til gotm og ©templet/ en anben 
@f ee , ligeleb«« af fot føloet Æobbet , fom fot faa 2fat fiben bleD 
funbet i ?Roerl)eben af Glauébotf i SEBagtien og et befltebet i bette 
2ib«f(tift (1 8b. @. 217). Sen af ^t. SWajot 5«fftng neb* 
fenbte et, tilligemeb en ejfimoijl Ænit> meb et lille Setnblab og^ 
'et,ftumt ©faft af g?enébpf^)orn, funbet i en gammelt @tar) i 
!Rcet()eben al(BoX>fyavn ipaa £)if!0/ og antagc6 at bcere fta bet i 342 9(ntiqt)ari{Te Sfterretninøer* @rønlanb* 

16be 2(ar^unbrebe« )Denne Stnbing er forfaat>tbt nittrfeftg, fem 
ben fptte^ at Dibne om en t)tbtnbti( ubefjenbt, albre SSefeiling 
af Sanbet, maaj!ee fra Stæberne Deb 92eberelben eder j^aa Se^ 
(pfieu af J^olfleen. — 2 Q^cec^cben af Solomen igolfletnøs 
borg fanbteé (ige(ebe6 i en gammel ®rat): a) en e\>al SRabbafte, 
omf)9gge(igen ubf!aacet af et enefte @tpf!e Xrce og paa bmi mt 
gianb belagt meb en Aant af Seen^ bec er befæfiet Deb ^jølp 
of fmaae Beennagkr; b) S3eenflp!!et af en ^acpun; bet et poa 
ben ene @ibe focfpnet meb toenbe SRob^aget; @pibfen, fom (at 
t)oeret faflgioct meb en 9lag(e^ er gaaet tabt. SSeggjt btdfe Qt^t 
fer {{plbe^ ben reifenbe Cotanifer J^r« VaJ^U — Sra famme 
J^aanb {)ar)be SJJufeet alt ttbltgere mobtaget følgenbe efEimoifb 
£)(bfager, funbne af ^r« 2(éf!|ient moQfeltt i en ®raD iffc 
(angt fra Solonien O^^i^^^^^^b, nemlig: a) en ^arpunfpilfé^ 
næflen af famme gorm fom be gamle brebe ^iUfptbfer mtb fDM* 
()ager/ men tpttere; b) to flabe SSeenfptbfer/ 5 og 6 Sommft 
tange / ^pcr meb en SRob()age jpaa ben ene @ibe; c) en (aag 
runb SSeenfpibfe/ i^aa begge @iber forfpnet meb ^ere STOob^ager, 
af E)Di(fe 5 enbnu ere tilbage. @tp!fet er 6 Sommer langt, 
men maae forben ()at>e Dceret (oengere/ ba bet er afbrubt. )Det 
er neppe nogen Zmi om^ at jo baabe bette og be to foregaaenbe 
@tpt!er ^aDe ()ørt til gamle Æafieptle^ af'^mlfe gorttbene @røo> 
lænbere^ ligefom be nuDcerenbe^ formobentlfgen ^De ^a\?t to fbc* 
fCjellige TixUt, @æl()unbepilen og guglepilen. — Snbeligen b<v 
$r. GapitainsSieutenant (Bvaal^ neblagt bt, fra Sfifpfien af 
©rønlanb bi^nibragte/ effimoi^e Dlbfager i SKufeet. De befiaæ 
af en @aug af ^aitænber og to i Sro^ ubfCaarne SRennefb* 
gigurer. 2)en førfie er fra ben lille ubeboebe JDe tnalingtfet 
paa 62^ 10' W. 85r. , og fanbte« ipaa 9lorbøjlppnten af ©en, 
bt}or ber er et gammelt gronlanbf! S^\xn9 og tæt Deb bette et 
^ar ®rat)e. 2)en bejlaaer af et lanbfeformigt ©tpffe gptretr«, 
i ^m6 {farpe @iber tDenbe 9labet J^aitcenber ere inbfalfebe og 
befoeflebe t)eb ^jcelp af fmaae 9lagler af SSecm ^ettt Snftru« 
ment, Ux ^ar tjent i <Stebet for ^nio til at fEjære @pcrf meb SlnnqbarifTe (Sfterretninger« grønland. ,343 

og font faabant ogfaa txeret i SSrug paa fiSeflfpftm/ er i ^a(t> 
@tøm[fe afbilbet i (Sraai>'d Unbcrrøgeife^egieife til JDflfpflen 
af ®røn(anb. PI. VIII. gig- 2 (jofr. @. 85). 3 gormen t>i» 
fer bet en paafatbenbe Sig^b meb be S3eenrptbfer meb inbfatte 
glintfleffer, fom finbe« beflreDne i bette Sibi^fErtft 1 Sb. @« 
431 og afbilbebe i Tab. IJL gig. 33; mm biéfe ere aUib U* 
tpbetigen minbre. 2)e to i Xræ ubflaame/ menneffelige gigurer 
ere fra Un, nu (ige(ebe6 ubeboebe @neet)ovff ø S!)e paa 64^ 
58' ^. SSr* Sjenne SDe maa forben ^at)e b<^t)t Seboere, ba 
(Sraal> paa ben traf 6 gamle grøn(anb{fe ^ufe og en S)ee( 
@raDe. 3 biéfe fibfle laa^, foruben bet f(]ebr)an(ige gangereb{!ab, 
be to fmaae XræbiUeber^ tffe ulige bem/ fom be S3i(be paa 9}orb« 
i>e^!pf!en af 2(merifa foroerebe Vitus Heering, og fom benne t)or 
£anbémanb anfaae for 2(fgubébitteber. liem ^at)e be grønlanbfCe 
gan{{e oifl itfe Dceret, men rimeligDtié jDuffer tit Segetøt for 
SSørnene. }frbeibet er meget taat, Tttmmt og gøbberne iffun 
antpbebe; ben ene gigur boerer ligefom et @(agé $rpbe(fe paa 
^ot)ebet. SSegge ere afbilbebe i bet npelig^n anførte 93cerf (Pi. 
VIII. gig. S, jt)fr. @. 101). f)mt\i t)l ^entjife Dore ?«fere. Belgien. 

5Ian&ern» ISrugge. 3 ©acrijliet »eb grelferen« 
5lirfe (VEgiise de St. Sauveur) i Srfigge b« ®. g. »el^ 
&^., $!anca{ler J^eralb, npCig opbaget en S3(pp(abe. tnbe^oU 
benbe en @rat){!cift ot)er ©unbitbe, en batter af ben mægtige 
Jg)ertug @obt)in og ®pba (Gy5a eller Gytha), Søjler til ben 
mægtige banfPe Sari Ulf, fom efter gangebeW og @ubm6 8We» 
ning nebfiammebe baabe fra banffe og foenjfe jtonger. <^un »ar 
og ^'øfler til 6nglanb6 Aonge ^aralb 2. ^t. S3elg ^ar taget 
et gacpmile af oDenmelbte 3nb|!rift/ og ubgiwt bet i jobbers 
(li! meb en ()ertil b^renbe Beretning, i Jrchæologia Britta- 
nicay Vol XXV, London 1834, @. 398 o. f. Tab. LVJIL 
2)a benne ^erfon, ncer beflægtet meb bet banfle Jtonge^u6/ itfe i 844 9(nttqt>orif¥e efterretninger. Belgien« 

^tbinbtil , fa(A)ibt t>t t)tbe , ^ar Dcecet t>ote $if{ort!ece Bef jrnbt, mm 
er eUer^ tit bU\>en.urigtig fompUt meb forfCjetttge banfEe $rtnbr(i[M 
af famme 9{at)n , . ttUabe px oé ^ec at mebbele følgfnbe Ubbrag 
af^oDenmelbte inteceéfante 2tf^anb(tng/ meb enfelte nu tilføicbc 
()i{lcri{{e SSemcerfninger. ©obmn^tKir en febt XngelfapeC/ fom 
fotfremmcbe^ ti( ftn<()ete ^cerbtg^ieb og 2(nfee{fe (førfl 3<irt 
ftben J^ectug) i Snglanb t)eb Ulf ^axi, fom anbefalebe ^am poa 
bet Datmefie ()oé jtcng Anub ben @tore , bec gai» ^am ftn egrn 
@ø|lec tilægte ; efter ^enbed tibtige 2>øb cegtebe @obt>in lUf 
SarW ©øffer ®pba, omtrent Hat 1019. De ^at)be mange 
SBørn fammen, nemlig 6 @ønner og 3 Zjøttre^ af \yo\iU ftb|i( 
JpiflorieflriDerne ^ibinbtit fun ^ar nceDnf be tO/ nemlig Sbit^a 
eUer 6bgit()a^ SbDarb Sonfeéforé Dronning, og DrieOfa, # 
meb Donnaug^, Æonge af 9Run{ler t 3r(anb. Den ^er om^' 
lebe @raDfErift (ærer od bog, at ben beri nceDnte @un()i(be ogfoa 
^ar t)cer?t bere« Datter. ®pbd« IBrober, lUf Sari, wc ba 
næjl efter Aongen ben moegtigfte 9??anb i Danmarf, (igcfom 
®ob\7in b(et) bet i Snglanb ; ^an t)ar og Anub ben @tore5 @oo« 
ger, fom gift meb 2(|trtb (etter Silrit^), en Datter af Aong 
@t>enb Soeilioeg og ^and Dronning Sigrib @torraabe, af ben 
gamU foenfEe Jtongejloegt. U(fd og Sflcit^é 6øn, @t)enb, McD 
og ftben Æonge i Danmar! , famt @tamfaber ti( betS t)eb (am 
fornpebe jtongeflamme. ®obt)in bøbe 2(ar 1053. 6n!en Spba 
gat) flrap meget af bered f{ore @ienbomme tit for|{je(ltge Sirfer; 
bog be()o(bt |)un og SSømene en u^pre Stigbom tilbage , t^i ba 
l^enbed @øn Aong J^araCb t^ar falben t ®(aget Deb .Rafling mob 
erobreren ^il^elm, 2(ar 1066, tilbøb l^un ^am for ^enbe« 
@ønd Scgcme faa meg[et @u(b, fom bette funbe t>eie. Var 
1,067 Ppgtebe ^un meb en Deel af fine ©fatte og jlore h>inbe» 
lige Søtge fra (^peterd SSeteiring tt( '®t. £)mer i gCanbers. 
2(f Snbffriften fee t)i, at ^enbed Datter ®unnt(b ba futgteé meb 
f)enbe ber^en. ©pba b(et) ber tii ftn Døbébag, og ^at)be uben 
St)it)( ftn noet^nte Datter W ^* 83or ®un^i(be , @obmn 
3!atW Dq«?^ tt^tjned faalebe^ i Dprn^sday-hook (ben ffore en« 2Intiqt)iirif?e €fterretntnfler. Selgcen. 345 

gtlfCe Sotbebog, forfattet efter fRi^M Srobrmg af 9}ormannerne/ 
1085 og %0S6) fom Sierinbe af @obfecne Qv\å)t og J^arbing* 
ton i ^omerfet @^tre m. m. De ^at)e ba rime(igt>n6 t(fe været 
€onft|!ercbe , eder maae i ai ^alb \>oitt 6(et)ne gtDne ^enbe tttbage* 
£og maa ()un ba ^aoe (abet bem^ t ftn beflanbtge Srat)cere(fe, 
for)>aIte af anbre. fRogle Var før ftn £)øb fipttebe ^un fra @t 
Smer tit SSrfigge, ())7or f)un t)t{te f7g fom en flor iBelgiørerinbe 
<if oDenmetbte 6at()ebrai« jtirfe. @fter at ^ave paa nogen Sib. 
beføgt Banmarf/ Denbte ()un tilbage^ og bøbe^ efter at f)am ført 
et t pm Sib ()øiagtet religieufl £et)net , ben 24be TCugufl 1087. 
SorfljeUige 2(arfager, ()tbrørenbe fra 9Sen{!abd$ og S^^mltie« 
Sorbinbelfer/ f)a\)z oet forantebiget @pba og benbeé Satter til 
jnji at føge Xilflugt t gtanbern. 2(llerebe i 3(aret 1037 ^at)be 
2)ronning 6mma/ Anub ben Btotti &nU, fom ba fanbt ftg 
nøbfaget tit at fortabe gnglanb/ npbt ben giceflfriefle SJ^obtagetfe 
af ®ret> SS.Ubuin ben 5te ^ fom i tre 2(ar frit unbet^olbt ^enbe6 
Jg^of i S3r&gge. Sgfaa ®uni(b^ en t)enbif! ^rinbff^fe, Anub 
ben @tored @ø{lerbatter ^ ben banfle.3art J^aralbé Snfe^ flpqs 
tebe fra @ng(anb meb ^nbeé tt)enbe Sønner tit famme @tab 
1044^ og opboibt ftg ber t lang Sib« Sfcer maa bet bog bemoer« 
te«, at ®obt)in 3ar( fetD og f)ané J^uflru ®pba fipgtebe 1051 
tit iianhtxn, for gbt^arb Gonfedfor, meb 5 af bered @ønner; 
een af bem, Seftig (eder Sofie) 3arl af Stortbumbertanb/ Dar 
gift meb 3ubit^/ en Datter af ben oDennoeDnte ®ret)e SSats 
butn* Det ftbflnæDnte 2@gtepar tpebe atter tit ^am 1065/ efter 
at t)oere ubbreDet fra 9lort^umberIanb/ og op^olbt f7g ba i @t 
£)mer tit ^en t 1066. S3a(buin ben 5te bøbe 1067 (bet famme 
Hat fom @pba meb l^mM Datter fom tit @t. SDmer), men 
^ané @øn SSatbuin ben 6te t>ar bane efterfølger i 9{egieringenj 
benne bøbe aUerebe 1070 ; f)ani @øn 2(rnulf fom i b^né @teb, 
men fatbt i et @(ag 1071. @eier()erren , ^rinbé Siobert, t)ar 
S3a(butn 5te6 @øn og SSatbuin 6teé SSrober, Anub ben Retlige« 
@mqerfabcr og SSunbdforDanbt mob SBi(()eIm> 6ng(anb9 grobrer. 
g^pr @un^i(b^ fom bøbe i 9lobertd ategjeringdtib« t>ar faalebe« n«tr 346 3(ntiqt)ari|Te efterretninger, i&elgien* 

befoogret meb S^^^nbethd Sp^Pe^uué^ fom og t)ac nete focbunbet 
meb bet ^anfle. 

S^rfl 7 7(arbunbreber efter tor ®un^i(b6 ^øb opbagebti 
^enbeé joibt{!e Seoningér paa fø(genbe SUtaabe. SSeb Ubmbelfc 
af en $ort ipaa bet Æloflec (etter 2)oms6apite(b9gning)^ fom mob 
9}orb|tben (iøbte tU @t. Sonate gamU Qat^ebratfirfe^ og fom for« 

# 

bum ftged at b^oe Dceret be mcegtige flanberffe @ret>erd Sieftbenjs 
flot/ opbagebe 2(rbeibdfo(!ene, ben 31te Wtavi^ 1786/ et ubbuitt 
9lum tnbe i S)?uren, af ^Dtlfet en Deel maatte nebbrpbe6 foc 
at bringe bered <l^enftgt t Ubførelfe« SSIfloppen t SSrugge/ b^^ 
^aUabd ogfaa {lob i gorbtnbelfe meb Ætrfen^ begaD ffg flrap til 
@tebet/ lebfaget afnogU ©eifiltge^- og erfarebe ba^ at Ubbulin* 
gen, i ben tpf fejle £)ee( af SRuren^ ^ent)eb 3 Sob fra ®uM 
bannebe et ©raofleb. 2)er faaed enbnu £eoninger af en Srotfijle 
og SSeen af et 2Renne{fed Segeme. S3eb «!^ot)ebet af bet Im en 
SSlppIabe meb 3nb|frtft/ df 10 tit 8 Sommeré iDimenflbner* 
6n officiet JBeretntng om Spbagelfen og bend Smflcenbig^eber 
førteS til ^rotocold/ famt ubfærbigebeé og unber{{re)>ed formelig 
af Siffoppen og f)CLn^ Ælerfe ben 9be ^Tprit næ{lefter. Deri w 
flabene (atinffe Snbffrtft inbført/ meflenbeeld rigtig (æfl^ 2)en 
t)ar inbribfet paa^^laben i en fjelben tatin|!-gotbijl ©friftart, fom 
noget ligner f()ebt>anlig antiqua Srpf, men fom bog ffjønned ai ^U 
^øre Slutningen af bet Ilte 2(arbunbrebe« 93t mebbele 3nb{(nf> 
tend Drb fulbfommen faalebeø fom bend for oé liggenbe fobberi 
flufne Sacftmile ubDifer^ uben at ef6r(igne 83og{iaDerne6 ^ ?imer$ 
ned etter 2(bbret)iaturerned figurer: 

f Pater noster: Credo in Deum pat rem cetera qte 
in aiinbolo apostolico sunt script a. Gunhildisy nobiUssi- 
mis orta parentibus, genere Jlngla, patre Goduuino 
Comite, sub cuiua dominio masima pars militabat An- 
glie, matre Githa, illustri prosapid Dacorum oriunda: 
HeCy dum uoueret adhuc puella uir ginalem castitatem, 
desiderans spirituale coniugium , spreuit connubia non- 
nuUorum nobilium principum: hecque, dum iam ad nu- SfntlqDarlffe efterretninger. Selgien. 347 

etatem perueuissety Anglia deuicta a Uuittelmo 

^^'Ormannorum Comite, et ab eodem tnterfecto f ratre 

•««o Rege Anglorum HaroUio, relicta patrioy apud Sarte- 

^^wn Audomaritm aliquot annos exulans in Flandria, 

^hristum, quem pie amahat in pectore^ sancte eemper 

^^icbat in opere, circa sibi Jamulantes hilarie et mode- 

^^Oy erga estraneos beniuola et iusta, pauperibue larga, 

*uo corpori admodum parca; quid dicam? adeo ut om- 

ntbus illecebris ae absttnendo , per mu/tos annos ante 

*^» diem obituSy fion uesceretur camibuSy neque quic- 

fxc/zi, qnod sibi dulce uisum est, gvstando, eed uis 

^^^ssan'a vite capiendo; cilicio indutUy ut nec etiam 

^^usdam pateret familaribus, conJlictandQ cum ui- 

^ nii'tt in uirtuiibi/s. Dehinc transiena Bruggas y et 

^f^nsuolutis quibusdam annis, et inde pertransiens in 

Daaa(m)y hue reuersa uirgo transmigrauit in Domi- 

»0, anno incarnacionis Domini mil(lesimo) LXXXVIl 

non, hh Septbr. luna XXII. 

^aa £)an{!: ,,Saber SSori Seg troer paa @ub S<^ber (og) 
Ut et)rige fem er f!ret)rt t 7(pof{(erned Srpe^beijenbelfe. ®uns 
fjjitbt, føbt of be ceblefle Sorcelbre, engelp af @((egt^ en Datter 
af S^rC (<i^ertud) ®9bn)in, unber ^Dtd £)t)erbefa(tng ben {iør^e 
Dect af @nge(dmcenbene fæmpebe, og af ®j^\ia, nrbflammfnbe 
fra banjl oebetbaaren 2St« '2>a (|un, aKerebe fom ung 9^ige, 
bat^e (ot>ct at beoare jomfruelig Xpb^b, attraaenbe aanbetigC 
JSgtefPab, forfmaaebe ^un abfEldige ^tbaame Sprfier^ @ifter» 
naatøtilbttb/ og ba ^unNt)ar fommet tit giftefcerbig 3((ber/ 6ngs 
lanb oDerDunbet af SSilbelm/ Ø^ormannerneé @ret)e/ (^ertug) 
og t^nbed S3rober J^aralb, @ng(ænbfme^ Xonge^, ombragt af 
fKim^ forlob ^un ftt Sæbretanb og tilbragte, t ^anbflpgttg^eb, 
nogte TCar f)od ben ^etttge 7(ubomar ^@t. £)mer) t ' Stanbern. 
S(fci{lum/ bt>em ^un fromt etpebe i S^\txUt, bprfebe ^un (iebfe 
l^fltgen i ®iemingeii/ mitb og btib mob ftne 4^uu6fotf, iKtmUtg 
nic^ Ttnbre (Uoebf pminen^ ^ Sremmebe), gaDmitb mpb S^^tttge, 348 SfnttqoartjTc Sfttrremtnøer. Sbelgten* 

mrgrt fparfommeltg mob ftt eget Segnne, foa at man fan f^f/ 
at (un (^(bt ftg fra alle ZiUotUl\tt ; i nogle Zat før fm Sib 
ttob ^un iffe Jtiebfptfet, eflec fmagte noget fom fbrefom ^ 
at oorte febt (bebageligt) , men tog fnopt ben aQernøbornbigSf 
fReering tU ftg; ifect en J^aorfEjorte, bog nben at ben funbe 
feed af nogen b(anbt ^enbed jDmgioeCfet (i^unéfol!/ £)ro9ang^ 
oenner) , flreb ^un mob £aPer og oanbt @eiec t>eb 2)9ber. I)it» 
fra (fra @t. Dmet) flpttebe ^un tii Scfigge, og reifie/ eftir 
nogle Tlat^ So^^^/ tit Stinmacf. £ommen ^ib tiCbage g8 
Somfruen ^eben, t genren, t Xatet efter ^ecren^ S^bfel 1087, 
ben 24be 71ugu|l^ SRaanemaaneben^ 22be Dag." 

Sfter at Snbflrtften tmr aftegnet bUoe SSenene , ttHtgnml 
!8(9p(abfn og ben gamle eigfiflré Seontnger, nebtogte i tnta^itNtf 
tx^t, fom bUo forfeglet meb bet biffoppeltge €eg( og mbfat nø> 
fien i^a bet felofamme @teb/ ^oorfra ben oac bteDen ubtagct 
3 Tfaret 1804, ba SSr&gge fiob unbec ftanfl J^mthemmt, t(e» 
@t. 2)onatd ælbgamle Jtirfe fotgt^ efter SRegjertngené Sot(m^lt> 
ning. Xjeberen begpnbie ftrap at nebbrpbe ben, for at benytte 
SRaterialierne. £)be(oegge(fen hUr> faa fulbflcenbig, at iffe n 
eum af ben !o(o6fa(fIe SSpgning bleo (eonet paa @tebet, ber 
nu banner en ItOe ^iabi, beplantet meb Srceer, fom tjnw 
tit en @pabferfgAng foran Slaab^ufet. @amtfonen6 €oIb<(rr, 
fom oare meb Deb Stebbrpbningen/ fanbt ba, ben 26be ^thma, 
ben 5tifle, fom foroarebe ^enbed 83een og oar bleDcn mbfat 
t ben atter tilmurebe @rao 1786. 2)e fal^otbt ben tit en 
Sopetmager, t>eb ^am Stietag^e; ba ^an t!!e ^ar>be t^^ tit 
at inblabe ftg paa en faaban ^anbet, brøbe @oIbaterne jtiflen op^ 
og !a|}ebe ben« bete 3nb()otb bott, meb Unbtagelfe af ^^f^ben, 
og et af @fetetteté minbre Seen« S)a Sapetmageren fortalte 
bette tit q)ierre geboutp, en SKaler, fom ^at)be 3(gtetfe for Dtb« 
fager, fjobte ^an bet ommetbte for 3 Srnnfer, og forarebe bet 
tit Dan. ^uerne, en SSorger t @taben, fom tob inbfcette biéfe 
9leliqt)ier i @acrifiriet oeb Sretferené Airfe, ^Dor be enbnu for« 
mti. iDer tog J£)r« S3et6 bet ooenoml^anbfebé SacjTmite af $fa« 2Inttqt)ari(Te (Efterretninger. SBelflcem 349 

\ 

ten og bene 2!nbf{rtft. Sit i^ot)eb6eretnmgen l^erom f)av t^an 
fnpttec en (oerb ^iflorij! Uhberføgelfe, t)r)Oct ^an oplpfer ben Wii* 
focflaaetfc^ b^orDeb ^ontanué og mange onbre^ Telt) be beb|ie 
tieber(ant)|Ie ^ifl»rir|{rit>ere/ i^a\>t focoeplet benne ®unbi(be meb 
Jtnub bm @tore^ £).utér af famme ^am, ogfaa fatbet (SbunU 
gunbe^ dunebilbté og (I()uninnbi6/ gift 1036 meb {)enri!, ro« 
merfC Æonge^ jteifrr Soncabd @øn/ og ftlbigere band Sfcerfelgec 
unber 9laDn af ^mxit ben.3bie. iDet berettet nemlig/ at benne 
^Æeifednbe" ®un^i(ba bar f!jrnfet @t. £onatd Airfe, b^or bun 
og ftben ftged at t)ffre bUoen begraoet, fiore 5tof!bar^ebec af 
®ulb og @ølt), fom him folgte 13S9 tit at be|tribe Jtirfen« 
ba fomøbne .l^oDeb « Steparatton« )6enne SStlbfacelfe f^at enbog 
forplantet ffg tit feloe @t. Z'onatf Jtlofler etter Dom « (Sapitet, 
bvor man b^^be opreifl en @teentat>(e meb følgenbe Snbjlrift: 
CrufitldcBy Canuti ^ngliæ, Daniæy Marchfæ (for Dåne- 
'marchiæ)^ Norvegtæ et Sueciæ Regis fiUoPy Augusti 
Henrici nigri confugi, post acceptam gravissimam a ma- 
rito injurianiy in hoc castello religiose viventi et anno 
domini MX Lily XH Kalendas Septemhris defunctaSy 
hoc monuxnentum ecclesioy cut perquam erat munificGf 
erexit. ^clql Sanjl: ^^%^t ©unttbe^ en 2)atter af Xnub, 6ng< 
tanbé/ Danmat!^/ ^Rorgeé og @oerrigé Aonge, Aeifer J^enrit 
ben @orte6 3@gtefcette^ fom efter at baoe libt flor Uretfcerbigbeb 
af benbeé @ema^t/ leoebe gubfrpgttgen paa bette ®(ot og bøbe 
i J^errend Xar 1042, ben 21be 2(ugu|i, ^ar jtirfcn/ mob ^t>t(s 
fen ^un t)ar færbeleé gat)mi(b/ reifl bette Srøinbe." Snbjiriftend 
3nbretning, SietffrtDningdmaabe m« m. ^\\n eUerd tpbetig, at 
ben er forfattet i npere Siber. Z)og fagbe man i SBrfigge, at 
ben t)ar bleven fornpet for 200 Xar ftbem 3(t ben t)irfelig bar 
Doeret at fee t Æirfen (etter bet ti({løbenbe Alofler) før 1640/ fee 
t)i tf fe attene af @anber6 SSibnedbprb 1641/ men og tittige af 
Tdforbø Annal, ecclesiast. Britann., \>a t)an omtaler ben bert 
fom £eiferinbe @unilbe6 foregione SRonument i 4)ot)eb!ir(en t 
aSrfigge men bøbe fe(t) i 6t. Cmer 1652. S3i tittabe of ben 350 iHnttqt>on|Te (Efterretninger* ibelgien. 

Sonnobning, at ben førØ er MeDen forfattet Dcb Jtirfené OMU 
ommelbte Omi^giittig eOer i^ot)ebrf paration, omtrrnt 1390 eSec 
noget fenrre, ba be tre norbifEe Stiger br^erfffbe^ af een Sion^, 
bt>oraf ben i ^i^ien fibet bet^anbcebe Sotfatter l^ar (abet pg 
fbrlebe fif Jtnnb ben €tore^ urigtige SifUlatur; (ftjont brane 
paa mfftte og fietbne 9)?onter hor giDet ftg 2itc( af Aonge af 
@i>erng ; ban^ t^oerberrebemme oDer en |lor 2)ee( af 9!orgf i 
nogen Sib er befjenbt nof). Sompelfen maa ha Doere {!eet ^n^ 
t>eb 1630, bMrmeb Snb^ftené Siniebeling m. m. f^neS at {tennne. 
iDette erfare« og af ben Tffffrtft fom 9Rtrceu6 J^at mebbeelt 
(i \ol$t. ercL Belg. Cap. SI) af en Sat>Ie, opfat i St J)o» 
nattan« Jttrfe t Srfigge, ^m(!rn ban f^at taget i bet 17be Xots 
^mibrebe; bo< f)am begpnbev 3nb{friften meb bidfe £)rb: No^i- 
lissimae Augustas Dominae Cumldae, men {lemmer tM 
meb ODenanferte meb Unbtagetfe beraf^ at ^er ftaae Danemar- 
riae tflebett for Danicn^ MarehiaSy og at laudattssimae t\U 
(æq^f^ tfter £)rbet Nigri. S^in fpnberltge SRtéforflaaelfe er {ocu 
Ubfé r)i^of abfCtOige Xac^unbreber gammeL 3 ^t. ^nott 
^irfe beOig^otbt t)irfe(ig fra uminbeltge Siber SSifloppen og 
^annthme^ ben 21 be Tfugufi, ^ttn foregivne Jteiferinbe @ti# 
beé, eOer ^er maafFee rettere ben rigtige ©unitbé SobØbog/ 
t>eb aartige ^eitibelige Sjoelemeéfer (anniver^arta) y og biéfe 
ft^e« ferjl at txere opberte Deb 2)omeapit(rté Dpleéntng i ben 
franfle giet)o(ution6ttb. S)et rigtigjle af alt bet beranførte er 
t>r( bet/ at bor ®un^i(be bar .gtDet £tr!m og Alofleret foptare 
Scroeringer. — 2)ertmob bøbe ®un^t(be, jtetfer J^enrif ben 3bif^ 
®ema^(tnbe , føbt ^rtnbfe^fe af 2)anmar! og gngtanb (be! og 
af 9lorge, efter ^enbeé ^^berd ^^aafianb) i Italien, af en pe^« 
agttg @pgbom/ ben 18be 3u(t 1038/ men benbe« afficetebe 
gegeme bleu ført til Spbjffanb og begraDct i ^roDJltet (præ- 
posttt/ra) iuthmq (fmere enten Jintpurg, nu fatbet Jimburg, 
bDor ^enbe« ©oigerfaber Æeifer (Sonrab ba^be refibcret, og bmbc« 
STOanb/ S^mtil ben Sbie, fortjanbtebe ©rottet til et rigt Ælcfiif, 
eUer og/ fom 2((forb bit/ S&neburg t bet fBrundmgfCe). SQer« 2lntiqt)arcf?e Sfterretnmøer. SelgcVn. 351 

f)at Sj}v. Selg mrb Scerbom og @ag(unbfFab gjenbret^et bf (ct)m» 
tprlige SSeffplbningec og Sagit/ fom 3Rtbbe(a(berené ftlbigere 
2tnnalif!ec bat)be ubfprebt om £)ronnmg (eUer Jteifcrinbe) ®uns 
^itbe, f)t)ilfet Dor ®ram ogfaa før l^at)be gjort i ()an6 Znmotth 
ntnger til ()ané £anmar!« Sj}i\toxit af SReurftuS (@. 182-183). 
2)enne t)or flere Særbe forflarebe ubførlig (bt)ilfet Xlforb og føt 
t ooenmelbte @fctft fortelig ^Qt>be gjort) bet urigtige @agn, at 
Jtetferinbe @unbi(be ()aDbe gaact t Alofler t^lBr&gge og t)ar bøb 
fammeflebø^ af en Sort>e);(ing meb @unbi(be^ jtnub ben @tore6 
@ø|lerbdtter, fom ogfaa opboibt ftg nogen Sib i ben famme 
€itab (^Dor bun muetig (}ar ffjenfet noget tit £iomfitfen/ ^oor^ 
\>eb Sort>e]:[ingen enb (ettere funbe foran(ebtgeé). 2)et fetDfamme 
antaget enbog t Sappenbergø ju|l nu ubfomne ©efc^id^te \>on 
(Sngranb, Ijler Sbeil (^ambur^ 1834) S. 482, 498; bog noet)# 
ned Dor ®un^i(be^ i be meb 93cerfet følgenbe @(ce()tregtflre^ fom 
®obt)iné 2>atter efter be om benbeé @rat)fieb i SSritgge gione 
jDptp^ninger t Ellis Introduction to Doomesday book T. II. 
p. 136 Og Messager des sciences et des arts de la Bel- 
gique T. I. p. 425 , bt>i(fe t)i iffe baoe faaet Seilig^eb til at 
fee. gnbelig maae oi bemoerfe, at blanbt be foræringer af S3ø< 
ger 0. f. t)., fom bet antiqt)arif!e @el{!ab i Sonbon bar mobtaget 
1834, nceDneé/ i benne S^i^tegnelfeø aOerebe trpfte 93egpnbe(fe, 
fom gtt)et af 6« % looper / 6éq.: Notice historique et cri- 
tique au sujet d'une inscriptiouy gravée sur une plaque 
de plomby trouvée dans le tombeau de Gunilda, Prin- 
cesse Anglo-Sasonne y 8. @aafnart t)t faae be ^erommelbte 
@!rtfter at fee, fEude x\, ifox^ ht tnbe()o(be noget mere mort!« 
tNsrbigt tt( ben^()er om^anbtebe ®jenfianb6 jDpIpéning/ enb ^ee 
aøerebe er anført/ mebbele {æferne bet I eet af Sibé|{riftet4 
følgenbe ^^^n. 352 £)m ©abeiO), 09 be jpbffe £)rb: ©abebaSfe/ 
©abinbC/ @abelam oq @abelam§gttbe. c^ SBibcnflabcrned @e(|fabd BanfEe £)rbbog forcfommec Srbet 
(Bat)etl^, fom efter @e6etmerdab Wleif)^ SBecetning forflare« 
famme|lebd faaicbeé: ^^Qn bøltibetig 3(b af ^alni/ fom t gam(e 
,,Siber biet) ontænbt bt)frc 2(ac ©t. SSolborg« Xftcn (ben 30te 
^^Tfpril) uben for Sanbébperne Deb SSeien (fom og forbum folb* 
,^teé ®abe). ba J^almen bolbteé'op i SSeiret paa (an^e Stotnger, 
Jnbttt ben t}ar ubbrænbt. ^at attfaa formobentttgen txeret m 
,,6fter(igning of aSomerneé Palilia, fom ^olbte« i^aa \amm 
«Stb til 2@re for .l^prberneé ©ubinbe Palcs, 6t>ormeb og et 
^fbrugt omtrent famme @!i(: annuaque accenso celebrare 
\^Palilia foeno. Propert, Libr. IF. eleg. L v* 19." 

^oa ()Di(!et @teb i Sanbet bette £)rb ()ar roeret t Smg/ 
omtaled ttfe i £)rbbogen. Snbfenberen , fom ^ar opbotbt ftg ab* 
Ifillige ©téber i Spttanb. faafom i ^immerfpéfet, SSenfpifel, 
2:t)pe , og i Sgnen medem Stanberd og @reenaae , farot i bet 
norbtige Spen og @ioeØanb, erinbrer tffe^ t nogen af biéfe @gne 
at ^xot b^t bet ; maaffee bet aderebe Max forft)unbet af tixsm 
fproget i ben fortjenflfutbe Sepicograp^/ ©e()eimeraab !D?ot^d Xib, 
fom (et>ebe unber jtong dbrijlian ben S^mte, efterfom t)an ju^ 
titføier^ at benne @abct(b biet) antænbt i gamle £)age« jDer* 
tmob fan Snbfenberen bemcerfe^ at ben omtalte @fi!, atbranbe 
83(ud @t. aSatborg^ TCften^ enbnu er i futb SBrug i ©ønber^alb 
og tilgrcenbfenbe J^erreber^ bet er^ i Sgnen meUem Stanber^ og 
@reenaae^ og berfra fenber paa ^enab moD Tfarbuud. .SRctrfeligt 
er bet / at SSeboerne t benne 6gn afoige gan|!e fra ben ipaa am 
bre @teber t 3p!Ianb , Spen / @ieØanb og 9}orge brugelige @fif 
meb Sluébrænben. 3 @enber()alb ^erreb broenbeé t!!e Slué 
@t. ^an6 Xften / men berimob b^^ert Hai @t. SSalborg^ ?(ftfn. 
S øt)rigt er ber ingen gorff jel paa fe!iffen» ^alm« eHer S?lii?» 
tlben antcenbe^/ fom befjenbt/ uben for Sanbébperne i^aa Saffer ,1 / ^. € ?9«869e- Om ©abecIS. 353 

ftter ^øic, ^Dor ber ^at)e« en nogenfunbe fri UbfTgt/ tnm iffc, 
fom bet i Srbbogen i^iebbec, jufl t)eb aSeten, ®abm, &t)oraf £)cb* 
bogen« gorfatter fpne« at t)itte becioere Drbet — SWan feec ha 
i ben nce\)nte ^gn t Spttanb ' paa @t. SJalborg« Jtften mangs 
folbige S3(ud ot glimte paa S3a!!ec og .l^øle baabe t bet !Rcere 
og gierne, jujt faafebe«, fom paa anbre @tfbec ®t. ,!^an«aftem 
— Ocbet ©abeilb fan i mine Sanfer iffe »el ubfebe« af ©abe; 
tf)i t)ebfommenbe 9)ecfoner f)a\)t intet meb ©aben eller SJeien at 
beftiUe/ ei f)illn ber nogen ©péfel; jeg t)ilbe berimob Rettere ub* 
Cebe bet af bet i«lanb|fe go5, 2(fgub, et £)cb, fom i be ()ebenffe 
Siber maa ^at)e t)oeret aKe befjenbt/ og tjæret i alle« SD7unbe; 
bet f)av ba umeligDiid i bet gamle banfle Sungemaal tjæret fal^ 
bet Go&a-elldr, ©obe^Slb, ©uberne« 3lb, en ()øitibelig Slb, 
antcenbt til ©uberne6 3@re. — SSeb be af Icerbe HDlbgranbffere 
onjlillebe antiqoarijfe Unberføgelfer * er bet befjenbt/ at golf i 
£)lbtiben begpnbte-og ^øitibelig^olbte bere6 offentlige geflbage meb 
S3lu6brcenben. Ht Siben antænbte« 2Cftenen før geflbagen^ ben^ 
93igilie/ fan rimeligt)ii6 betragte« at ()at»e t)ceret fom et ®igna( 
til geflcnS Segpnbelfe. !Béblige()olbte« Siben unber gef{en t)ar 
bet for ^øitibelig^eb« Sfplb/ ligefom enbnu ffeer \)t\> gaffeltog/ 
Sdumination m. m« 

Slanbt ,be offentlige golfefefie i !Rorben« IDlbtib \)at hm, 
fotti man funbe falbe @ommerfeften / een af be t)igtig{te« SReb 
ben begpnbte @ommer^alt?aaret. Sil ©uberne« $rii« for @ommes 
ren« glcebelige ©jenfomfl anfomjl antænbte« ^pflilbe eg hellige 
Sauner paa ^øiene« SSeb fSaunerne funbe efterretninger ^a(it> 

') Seonf. |)rof. ginn SWagnufené ©friot: SDen førfte saouembec 
00 beii førfte icuguft, . ^h^am 1829, ^>t)or og JBatborgiafteng-aSaas 
lene omtale« 9)ag. 5. ©amme« Vet. bor. Mythol. Lexicon; 1818» 
4» ©. 428-429, 791-795, 802-806. ®er anføre«, efter uubgit)ne 
^aanbff rifter af jDaoib SKonrab og- 3orgen ^orterup, at ©fiffen, 
famt be i itaroærenbe 2Cf&anbUngS' Sitel næonte Sftoone , fulgte« og 
brugte« jibft i bet 17bc og førjl i bet 18be 2Car^unbrcbe , fom bet 
fpne« / oDerdlt i iDanmarf. 

9?orb{fe Sibgi?rtft for JDlbf^nbtabebV 2 SS. 23 354 J£>. €. 8i>nfl6^>e, Om ^abeil^ 

gen ubbcebeé t)tbt om Sanbet; man ^at>be t ben Sib m(|rtt 
tSrmanaffet/ ingm ribenbe ^ojler, ingen 2fbiferv ingen Sele« 
grapb^r. Sot at bringe Cenbeb ti(t>eie i bet flore borgerlige Sam^ 
funb« TTnliggenber, faafom ^er i ^enfeenbe til en Debtaget %tP 
bag6 famttbige .^^eQigboIbelfe / Dar aftfaa Slu^itben nøbDenbig/ o§ 
bertil ganffe padfenbe. 9?eb ben gat)eé tilfjcnbe^ at noget Sigs 
tigt etter $øittbe(igt forefiob, faafom at en Seflbag t>ar forl^am 
ben. 9iaar Siben faae^ at bfuéfe fra en etter anben noediggenbe 
^oibe. fflmtebe ftg golfet tiC ^Der foerifi(t JBoun, l^otte efter* 
retninger, aftalte bet gornøbne, og Dar bet en geflbag, foro fore* 
(lob, funbe be forberebe (tg til ben fommenbe Sag, — betfor 
antcenbte« Siben om ge(len« bettige Xften. — (Sfter 6^ri(fens 
bommene Snbførelfe biet) benne Commerfe(i betegnet meb &* 
SSalborgébag etter før(te 9Rai ; og en Se^ning af benne ge(t rr . 
t>i{l no! ben Sp(iilb/ fom t £)rbbogen falbe^ ®abeilb, og font 
enbnu i r>ore iDage paa &U 93alborgébag6 SBigilte bluffer poa 
^øtme i @ønbet^alb ^erreb i Spttanb. — Sigefaa er bet Di^of 
en Seoning fra ben gamle Sib; at be unge 5tarle^ om if!e i ^int 
^erreb/ faa bOy^ i anbre @gne^ ribe @ommer t Spe, og for« 
noie brrt)eb be ®amle og @t)age, og onbre, fom for lanblige 
og I^uu6(ige 6p^ler6 @fplb et perfonlig funne beeltage i ge(ien5 
©læber t>eb bered @ang, SRaffbeb og Ungboméfraft. S)erfil 
t^rer og S)7aibanbd omfring 9Raitroeet, ' fom enbnu ^at)ed i ab< 
flittige SSper, etter i STOangd beraf 9)?at(lang, en meb £ei! og 
S3Iom(ler!ranbfe prpbet ^oi @tang, fom opreifed paa @abe6affen, 
@abefh)ebne, etter, fom bet nogle @teber t Spttanb falbe«, pa^ 
Sattjen. — ^aa ncertxerenbe Stb ^at>e Di ingen faaban afminbes 
lig Debtagen €ommerfe(l, unbtagen Di bertil Ditte regne ^intfe« 
fe(iend ()ettige Sage, fom inb^lbe Deb @ommecend IBegpnbelfe, 
og fom, foruben (tn egentlige SBeftemmelfe^ gtDec |>aéfenb< 3fm 
(ebning til alminbelig ®l(cbe oDer ©ommerend Sjenfomfi. 

Wlib £)rbet (5a^ei(^ (fom nu falbed at bvæn^e 25lue), 
fiaae Orbene ®abeba9fe, ©abinbe, @abelam og @abelamégilbe^ ^. e Spngbpe. Om &at>tiib. 355 

6t>i(fe Ade enbnu ere i {Brug og DeKefjenbte t oDennætmte @gn/ 
i , nøie Sorbmbelfe. 

(Bat>eba6fe er en af Spené Ungfarle^ font af be ottbre 
SBønbcrfarU tv ubt^atgt ti( at foreflaae bereé ©abelamégtlbe; ^att 
bcfliller Btixen, t)m be funne famlcé^ tnbfjober @pife$ 09 2)riffe« 
t)are/ og ^Dab ber eflfer^ bertU fan bebøDed. ^an foreflaaet bette 
©mbebe et TTat omfring^ og bejlprer tmibrertib tf!e oUne bette/ 
men og anbre &\lbn, Sulefiuer eder Segefluer^ fom be t TiaveU 
Søb funne ene$ om bolbe. S3eb ®abe(amégi(bet/ fom nu ^o(be9 
om S^flelarn^ og berfor ogfaa !a(be6 Saite(at>n6gi(be/ ubmcerfer 
^an ftg Deb ^^pnten fremfor be anbre / (igefom ^an og oDeraU 
er be øvrige RavUé «!^øt)eb6manb , naar be ribe efter 9{mgen pg 
t)eb anbre feiligbeber. — 3(ngaaenbe bette DrbØ @tpmo(ogte/ ba 
fan ben førfie )Dee( beraf, mener jeg^ tiblebr^ enten af bet ade« 
rebe næi^nte go5 (2(fgub)/ eder af ^oh\, Sorjtanberen for et 
^eben{{ 2(fgubétempel/ og ben ftbfte Deet, tBaéfe^ af bet gammel« 
tpbjfe 25afe, ben bebfle/ etter IDer J&as^e, Jg)uué()erren ^; af 
bette 25aø ubCebe^ ben ban|Ie domparatit)^ bebre/ og ©uperfattt)/ 
bebfl,* bet fjettanbffe preomciette £)tb, en Saéfe^ en S^ebaf etter 
ot)er^ot)ebet .^))cbebrøb/ bet er: bet bebfie fBxøb, f)av og bermeb 
Sttg^eb; at fpitte Sa« ((angt a), at Ditte t)cere ben bebfle^ at t)itte 
regjere^ tf fe (abe ftg fipre , ^ører og ^tb. 2)et tprfiffe ^afd^a 
ligefaa. — ®abeba6fe t>ar attfaa oprtnbettgen ben bebfle^ ben 
fornemfie ^ebenffe Dfferproeflj men nu betpber bette IDrbi 3pC» 
(anb : ten fornemfie gorflanber etter S^rmanb for ®abe(amlgUbet. 
3 be @gne i Sanbet, f)\>ot bette ®i(be enbnu bolbed t>eb 9}?aU 
bag, ()ebber benne ^erfon unbertiben STOaigretx. — 3Det bemcer« 
M enbDibere/ at iDrbene efter ben ipbfle iDtatect ubtaleé ®ibe« 
badfe, ®dbe(am etter ®ietam 0. f. t>*, faa at famtlige biéfe £)rb 
for Ubtatené @fp(b (igefaa Det funne ubUbeé af bet té(anbf(e 
god etter go5i\ fom af bet nuDoerenbe jDrb ®abe« 

') 3 Olbnorbijf betpber baisl a) en »itbbaéfe, »ilbgalt$ h) en 

JBjørn m« m, , 

23. 
356 ^. S* Spnøbpe. Dm @aDetI&. 

(S^^ttl^e ec ben SSonbepige ^ fom af be anbre voefgcf til 
at t)ære ®abebadfen bebielpelig t>eb @a^e(am^gi(bft• ^tm n, 
meben^ ^un ^ac bctte ^Den>, ubmarfec i $pnt fremfor be antce 
^'x^n, og anfee^ fom ben fornemffe t bereé £ar); ()un tnbHiwt 
benne SSefliding et Var omfring, (igefom Sabeba^fen, og bc^ 
ber tmtbtertib 9lar)net b^^ ftne 3e\}n(ige. Snbetfen tnbe, i<(anb|E 
inna, 9X, om ben enb i!fe forefommcr bo^ be ælb^e télanb{b 
Gfribenter^ bog meget gammel. — . ^aa be Øteber, ^t)or Sabe« 
badfen falbeS 9Raigret)e/ falbcd bun SRaigreDinbe. 

(Ba^e(atn falbed ifleng aQe be et>rtge Æarle og 9^iger, (cm 
tage )Dee{ t @t(bet; t)t>er ^iir( og ^tge %cx ftt @abe(am/ fem 
^titbeleS enbfer tfoer af @abebaéfen, Itgefaa for et Hat, og eti^m 
mciCL t>oere fornøtet meb ®abeba<fen6 SeflemmeCfe. — Den ftb^e 
2)ee( af Orbet/ Sam^ fan (et forflared fom et Gareéfe^Ubtr^f 
ipacL en 9^tfon/ man boCber af, treere ffg af SRanb^ eRer £lr>mbe^ 
fjennet. — 2)et engelffe cadc larob, 2>fiegge(am, og cade 
chilfl, Ajoedebægge ^ ere uben St)iD( ^ermeb anaCoge £>rb. ^ 
engelffe cade ^funbe maaflee og fomme af bet td(nnbf!e ^at, 
pIuraL gætar, £)pmcer!fom^eb / altfaa et 8am eder S3arn^ fem 
opfojhe« meb fortrinlig Dm()U. 

(Ba^elam6gtl^e faCbeé enbelig bet ®irbe, fom npbeé i 
SceKebéf!ab, for 2iben ipm S^flelaonémanbag , i Un omtalte 
Ggm 83eb famme ere be unge XarCe og ^igec tferte berfé 
99nt. Aarlene« ^aiU ere ifærbe^ré^eb ubflafferebe ttee aOene 
meb en Sjær, (tig en SRuf!eteeré^ men og meb en SRcengbe 
®i(febaanb/ fom gigerne af bered gorraab berpaa ^at>e anbragt. 
2)e unge Adrre afloegge førjl 9)roDer Tpaci bere« Slibefunjl eOer 
Soerbigbeb i at ribe efter 9{ingen; ben^ fom berDeb ^at Dunbet 
^tx\m, b(it)er t 2((minbe(ig^eb efter ©abebaéfend f5epemme(fe 
ubtjargt ti( ®abeba«fe for ha fø(genbe Hat. gfter SJingribningen 
rtbe Aar(ene i ^arabe omfring i S3pen, bee(d for at (abe fig fee 
i bered $pnt^ bee(d for at mobtage @ai>er^ om faabanne bem 
tilbpbed, af ©eifllig^eben ^ ig)erremænbene etter ^{tymnU iBøn* 
ber« ^erncef{ {!u(be !roaa(tibet egentrig ^o(bed; men bet fofler •C>. €. hmf>t)t. Cm Ø<^^eil^. 357 

iffe ©flf!abet meget, ba bet for ©parfom^eb^ ©fpft for Siben 
ex Dcbtaget, nt cnf)t)er ^ige trtger |Tt ©abefam meb Pg til ftt 
^jem, ^Dor be begge af 9>ig<n« ?D?abniober betjcertc« meb SWibbag«« 
tnab og ^affe. S)m 2(ftenen famred bet ()e(e Sag pna bet bertit 
l)eflenite @teb/ f)t70r @e({!abet morer f7g meb Sanbé og ?p{lig< 
Ijieb, og berraeb er bet ^ele forbi. 

7(t bette ©abefamégilbe , fom tirforn TTftenen !forr>eiett tit*' 
fjenbegatje« t)eb S(u«brcenben / etter fom bet for(^en falbte« ®abe» 
ttb , i bencet)nte @gn i Spttanb er fortagt fra 9)?aibag , (Sommer* 
fejlene 2)ag/ ba bet fanbfpnUgDité oprinbeligen er b(et>et ^o(bt/ 
tit ga|le(at)n/ mibt i SSinterené fjerte/ er altfaa ifølge bet£)Den< 
fiaaenbe ganffe flribenbe mob fammed oprinbetige fBejlemmetfe« — 
9}eb faabanne t)oefent(ige gornnbringer bliDe ® fiffene ^artab 
ufjenbetige. 2!niiblertib troe t)i bog, at begge gejler etter ®itbec 
maae, ifølge be bem tittagte og ^inanben ti(ft)arenbe S3enoet>net* 
fer, antaget at t)oere anatoge, og i ^enfeenbe tit bered £)p» 
rinbelfe tbentifCe. 

©fiffene £tb6foranbririg er bog neppe at føge i be atter* 
oelbjle Siber. S3et føgte 66rifi«nbommen6 førjle $roebifanter, 
fom fremtraabte for at inbproente Saltet renere og t)cerbigere 
ffletigiondbegrebcr, iføtge @agend Statur, at afffoffe J^ebenffabetd 
93i(bfare(fe, og, faaoibt mueligt, at ubfl[ette et^t^ert @por af be 
gamle l^eben jle ©fiffe. SKen , ligefom bet gaaer meb en gammel 
©foDabilb, i f)\>\9 ©rene man inbpober æble £loi|le: be t)ilbe 
©rene blanbe ft«) m^b be æble; faalebed gif bet og d^rijlcnbom* 
mend æble ©pirer, fom neblagbed i be gamle ^ebningerd ©jele* 
iDe gamle SSaner blanbebed meb be npe ©ceber« S3let) iffe, 
enbog efter G^rijfenbommen« lorjbejlemte TTntagelfe, npføbte Sørn« 
Ubfcettelfe enbnu i nogen Sib i SBrug, og tittabt? $B(et)e iffe 
SBifingdtoge ligelebee t>eb, og Srætbom^iianben ? ©if bet faatebee 
i bet 93igtige og SSæfentlige, ^\)ab f7a( man ba tcenfe om bet 
ininbre SSsfentlige, om J^eflefjøbéfpiening, om Sefibage og ^øi« 
tibdffitfe, fom ftmbe regneé blanbt admpbora? Solfet og betd 
©ønner Dåre enbnu ofte ^aarbe fom ©tene« 2)et falbt tungt 358 {>• C. ^pngbpe. Om ®abei(b* 

at ubr^bbf og aflægge bt gamle SSebtoegte^, ifcer bem , fotn funbi 
regne« til be (igeiplbtdere , og ^t>ormeb faae« gjennem Sintre \ 
SSi ftnbe ba , faaDrl t aSludfene @t. J^anSaften og @t. SSolborgé« 
aften ^ fom t bft bec ombanbtebe ©abetam^gitbe enbnu noget 
®por til be gamle SBifbtoegter, og S3et)ii6 for, ox %tM, om be 
enb iffe længere ere ftg Di6fe @fif!e6 oprinbetige aSetpbning be« 
tnbfle, bog ^ctnge Deb wem, (tgefom S3omr Deb Xtæberne. 

2)og Di t)iO[e focbigaae be celbre Xtber, ber, fom befjenbt, 
tf fe ftf a(te be gamte nebart^be Sebteegter af|faffebe, og tage 
^nfpn ti( ()t)ab ber i be fenere Xiber fan tnere 2(arfdg til ^iint 
(SMtbeg, om jufl iffe 7(f fFaffelfe , faa bog S^^^anbring efler 8oc» 
(otggelfe fra 9)?atbag tit 3n{ie(at)n« 3 Vtminbetig^eb funne m 
ba bemcerfe, at alt i SJerben er i Xibeme« Strøm S^ranbring 
unberfaflet; men t @crrbele€^b Dille t>t loegge SRcerfe til negle 
i Singeneé Sang mcerfeligt inbgribenbe J£>iul. fertil regne vi i 
nactxerenbe ®ag SoDen« 6 — 3—11/ bemafi Sororbningen af 

O 3 be oelbfte Sibrr ^ar en J^itbe oeb StSoilbe i ©jellanb, Uge> 
fom faa mange anbre beSige J^ilber i be oorige 9>tootnbfer, ocrcet 
berømt for ben< SJanbø Icrgenbe Jtraft. IDen %qx ba formobentltg 
^bt StrdDctlb, — 3 SXunfeneé i£tb bUo ben efter ben Ibenffe ^tgen« 
inbe Helena, fom 2(ar 1164 bleo canoniferet, og bvi« 9tetiqmer fenere 
bleoe førte ooer til Siéoilbe i @jellanb, opfalbt, og borer enb«i 
ben ^ag i iDag er, benbed 9laon. iDette Sanb bleo t albre Siber, 
Itgefom enbnu / meget beføgt ©t. •(>an6 2Cften; et ^ruciftp bleo bec 
anbragt, og be belbcebebe 9>erfoner benfatte ogfaa IBiUeber ber. 3»f. 
@ric ^^anføn i band 2Cfbanb(tng : Fontinalia sacra. ^bf)t)n 1650« — 
TCat 1617 bleo paa 9?oed(iIbe Sanbemobe befalet, at be benxrrenbe 
CFrucifirer og S3iUeber ffulbe borttage«, 3f!e befiominbre, ftger ^om 
topptban i t^ani Ann, ecel. dan. Ifter Sbeil, (Sopenbagen 1741, 
9>ag. 673, ftaae bog nogle hu enbnu, og aarligen bltoe nogle ber af 
£)oertrot{fe benfatte. — ^tmn for et |)ar 2Car ftben fanbted paa 
&t delene ©tao mange baabe gamle og npe bec benfatte i^ord; paa 
nogle fanbteS 3nb|f rifter, faafom: '*3eg 91. 91. taffer ®ub, forbi 
ieg bec er bleoen Jclbrebet. 1826/' — 3 et bjørne af ®roo|tf bet loae 
bedttben en fRoengbe Arpffer, 30 og berooer, gamle og npe mrQem 
btnanben, benlagte af be »^etbrebebe, fom ^{cliqoter. . f J£). C. gpnjbpe. Om &aUi\b. 359 

Ilte fBlaxti 1735 om eahhatf^mi J£)fQig6o(be(ft, og 4!ere t be 

nceflfølgenbe 2(ac i fammr J^enftgt attemaabt^fl rmanerebe Aonge* 

bub. — Si^embeled b(et> tt>enbe ®ange om Tiaxit, paa fjerbe 

3(boentds og ^a(mefonbag/ fra $roebt!riloUne t mange Var op« 

(cefie Sorbub mob al Utfcrbtg Segen om 3uu( eder paa anbrt 

^tber (faafom \>tb SRaibag) og Saf}c(at)néløben, fom alt flrenge? 

(igen forbøbed og aIt)or(tgen fCuIbe firaffetS. 3(mtmoenbene ubftæbte 

i fomøbent %alb girculcecer , f)\>oti Sol! atter og atter paaminbe« 

beé om io\>mt Sub. £t faabaiit Sirculcere af 14be SRarti 

1739 ()aDe« t>eb {)aanbeii* 

J£>ermeb mene t>t ba^ at bidfe gamle golfefefle efter^aanben 

unbertrpftetf^ eUec tabte en 2)eel af bere« oprinbelige 6()aracteer« 

@e(t) 3((muené Xart> funbe bertit afgtoe nogen fBetxeggrunb* 

©tiber t)eb 3uut, ®i(ber t>eb %aftAar>n, ®ilber Deb SRatbag 

0. f. \>. foflebe $enge; jungen t)t(be maaftee iffe fhrætfe tU; 

man inbflrcEnfebe f?g ba, foranlebiget faat)e( t>rb ubt>orte9 Srang, 

fom af egen 2)rtt)t/ tt( ben ene af be tt>enbe ftbflnæbnte Sefler^ 

nemlig S^lielat^n, og lob t ()iin 6gn ®ommerfe|ien og Sliben 

bommer i S3p fare, men be^olbt bog noget (^aractertfli|It til 

SRinbe om be gamU X>a%f, nemlig ®abeilben, ffjønt 9lat?net 

uben 2t>tol nu er forgjettet^ og be enbnu brugelige fBenæonelfer: 

(Sabelamtfgilbe , tilligemeb be bermeb beflcegtebe £)rb: ®abeba#fe, 

®abinbe og @abelam/ 

4. C. ilyngbye. ^aat ^olbtea SSraat^aUaflaget? %yr. ^rofeéfor og ®e()eime<3(rcl^i))aritt« %itm SRagnufen ()ar ub« 
mærfet Sortjenefle af at t)a\>t opbaget fBetpbningen af ben l^ibtil 
faa gaabefulbe Snbflrtft \iaa Slunamo. 2)enne ^ar faaet for« 
f)oUt Sntereøfe t)eb @anbfpn(ig^eben af- at ben ))ebfommer bet 
berømte S3raat)a(la|Iag* ^rofeéforen f)at iffe DiUet an{litte en 
Unberføgelfe om 2ibcn, naar bette eiag fyiK funbel ®teb/ men 360 ' 9Iaar (>oIbteé SBraaDattajIaget? 

fun onført be bebjle ^iflorte|Irtt)erc^ SDtmingec berom. SRm en 
nøjere SSeflemmerTe fan t)tfl no! ucece onflelig« 

Drt er befjenbt,, at ^la^^t paa Sraat)at(a ^ebe W^M 
imeUem Sj}ava{\> {)t(betanb og ®it>acb Sting« <Sn Unberføgelfe 
om bi^r^ Æongerd imtib t)i( berfor føre 06 nærmere tit SRaaltt. 
VSlm jeg t)t( een ®ang for offe anmc^rfe ^ at jeg if fe fan antage 
Sibdbefiemmelfer/ fom ere bpggebe i^aa ^ppotbefer om Sibøpunfs 
tet for jDbind 7(nfom(t ti( (forben eder om S^^obe ben Srebe? 
gobeS StegjeringdCtb o. bd(. , for gplbtge. 

3 en 2Cf^anbIing , betitlet : ^.Tfaar (eDebe ®tt>arb £)rm t 
©je/ Wegner 2obbrog« Cøn?" i ©fanbinoDiff gtteraturfeljfaW 
6f rifter 23be »inb ^ag, 278-308, ^ar jeg blanbt Tfnbet ogfaa 
føgt at^t)ife^ at @ivatt> Tlittg b^^r (eDet omtrent et l)al\>t Z^* 
^unbrebe fitbigere/ enb ber fcebt>an(ig anføre^ t Scerebøgeme. 2)et 
er fornemmelig paa ©runb af €(oegtregtflre , nemlig £)(uf S^m-- 
M, ^aratb ^aarfagerd og 9iognt>a(b 3artd, at man bar rp!fet 
@ir)arb Sting og f^ané @ø^ Stegner £obbrog faa (angt titbage i 
Siben (@ee ®u^md (Srit. ^i|i: af JDannem. 3 fB. ^ag. 335, 
622 og 682). 2)er gtDeS tmibtertib enbnu fiere @(oegtregi{he, 
fom tebe tit bet SRobfatte, faafom <IS)øt>betborb$, gobbefnubd, 
Jg)aratb »taatanb« (Grit. J^ifl. 3 B. ?)ag. 682), Oluf Srpgge* 
fen« og Stuf ben Retlige« ^ (6rjt. J&ijl* 3 fS.^a^. 666), farot 
Ctuf ©fotfonning«. 

!97an ^ar bernæfl beraabt ftg ipaa at €iDarb 9iing ffutbe 
ifølge et i Dtuf Srpggefen« ©aga (Gap. 61-64) inbrpffet ©tptte 
baue ført Ærig meb Sngialb, fom bøbe 718 etter 720. (@ubmé 
Sabetter tit Grit. •l&ijl. 2(nm. tit 14 Za^U), 'SBen man Jar 
bertjeb begaaet ben Uregetmaéfigbeb at tittccgge et Socument flørre 
^aatibetigbeb t be ætbre enb i be npere SSegioen^eber; tf)i iføtge 
famme @tpfte Inbtoge Stegner £obbrog« @ønner Suna og bræbte 

^) ©iéfe Stoenbe« foelle« ©tammemober 2nof mao, ba b«n 9al ^aoe 
»«ret ^eelføjlcr til (grif og JCgner, formobentlig »ære føbt tibligere 
enb 820, fom er anf^t Tpaa Sabetten { ©fanb. g. ®f. 23 85., f.ey. 
nteUem 800 og 8 10, ena famt gbmunb bm ^ettige; bléfe 2:irbragfrfer forcgl! 857/ 
867 og 870/ og Dife tpbelig/ ot SRegneré gaber ei fan toere 
føbt før ^mtmob 9)?tbten af bet 8be 2(ar()unbrebe. ^am er bet 
oltfart rimcligt)iié/ fon be franjle ©Wbenter omtole unber 9?otj* 
net ©igeftibu« 2far 777/ 782 og 798. (€ftmmenL 6rit. ^ijl. 
3 ». 9)ag. 518 og 663). 

4)oab i$atalt> i5t(t>etant) angaaer^ funne \>\ (ige{ebfé af 

l)an6 2(ffom fluite oé til Siben/ ba ft^n hat feDet. SSi fee alt 

af ©u&m« 6rit. »&i(l. 3 5Bb. ^ag. 345 og 401/ at bet ^ar 

S?anj!e(ii)f)^ber at antage ^am for faa gammel/ fom fcebDanlig 

' flcer. f8\ t?t([e betragte bet noget nøjere« 

Qax af ^ané Sønner, (Byfizin 23cli, maa efter (Spm 
d^ronigmen meb be op(anb(!e Æonjer S&orolf og £)laf f)a\>i Iet)et 
i bet 9&e Xar^unbrebej t()i S^orolf Dar gaber tit 2^rafi/ fom 
omtrent 880 (eller atter mellem 875 og 935) brog fra ,^orbe« 
lanb til Sélanb^ gpjlein ^at)be Ærig mcb JRegner gobbrog/ faa 
at Di ber baD2 en np gtøtte for ben gælning, at SRegner ^ar 
let)et i bet 9be 2(at^unbrebe. gr gpilein falben omtrent 820, 
og ^ar ()an ba Doeret 70 2(ar/ faa bliver ^an6 gøbfeléaar 750/ 
^t)oraf følger/ at <l^aralb Jg^ilbetanb iHe fan Dcere føbt Icenge 
før 700. 

iSvaftt i§eimfBe »ar een af Sanbnamémoenbenej ^an neb* 
fiammebe efter 5Rogle i 5te/ efter 2Cnbre i 6te 8eb fra S^o^*' 
ralb .Ipilbetanb; fra ^rafn nebjiammebc Sæmunb grobe t 5te 
8eb (Laiidnmb. 1 ^. 1 5tap.)j og benne tjar føbt 1056 (6rit. 
J^ill, 3 S8. ^ag. 401). (Sfter bette bleD ^rafn« gøbfel«aar 891/ 
naar t>i meb ®ubm regnébe Cebbcne til 33 ZTar; men bette gaaer 
tf fe an; tbi banø ©on Sorunb t)ar allerebe 935 en mægtig 
^øtjbing; Di funne berfor ^er regne Sebbene til 35 ?(ar/ og 
^rafn^ gøbfeléaar blioer ba 881* Stegne Di nu ^erfra 5 eller 
6 8eb tilbage, ()Dert "^(xo^ 33 Zxkx, fia bliDer J^aralbø gøbfelé* 
aar 683 eller 716. SSi føre6 M\;k(k ^er til SBegpnbetfen af bet 
8be eller Slutningen af bet 7be 2far^unbrebe. 

') ©ubmé (Srtt« ^ifl. 3 S3. 9)« 684, 685. LandndmaljtJk 5 $. 1 Sid'p. 362 92aar ^olbteé ^raaDattafloget? 

iByvin^ ^uflmabt \>ax Qt)x%et\en tii Xiax\>al, font 875 
regjerebe t S)ublin ^ @pt)inb6 @enner ^e(gt magrt 09 Snæbjem 
t>are ibhnbt Sanbnam6nicehbene^ og f)an9 Satter S^^urtbe Uf9 
gift mrb S()or|ietn Staubc noget efter 872^. (Sfter alt bettc 
maa SpDinb {)at)e (et>et t SRibten af bet 9be 3(ar(^unbrebe. S^aa 
ncbjlammebe i 4be £eb fra ^aralb ^Hbetanb^. Xntage t>t nu 
820 toc bane gøbfe(«aar og regne 33 Hat tit f^wtt @(«gt(eb, 
faa btioer J^aratbd Søbfetdaar 678. 

2)en banfle Xong HittQ (Annulo), fotn fafbC 812 ^ UU 
Ui af franfifle ^tfloriefhtoere nepo8 Henoldi quondam regis, 
Uetioldus fan neppe Doere en 3(nben enb ^aratb i^iibetanb^j 
tbt anbce banfle Æonger af bette 9}at)n f ienbe \>\ t!f e før SIfaxoXlb 
jl(a! ^ SDJen enten t>i t)eb nepo9 forfloae Øatnebom eder SlfOeu^ 
faa tpber bet ^en paa en fTtbtgere Seuetib for «l^ara(b i^ilbetanb 
enb ben^ fom fæbDanlig antaget. 

S3t. banne p^ faaUbe6 føtgenbe Spftem : 
<&aralb «&tlbetanb føbt 690? eiolfe abrano eder éftørif @n 6øn eller jDatter ^pftetn S9eU 

f, 720? f. 720? f. 730? f. 730? f. 740? •^rolf £DrbIuMr 

f, 760? f, 750? éting (Annulo) 
f.760? t812* »iwn Sb orotf f. 78 eUer 770. 
-^— -^ ajemunb f. 810? 

f. 820 ? »algorb f. 840? 

f . 860 ? tjør 935^ 

gorynb f. 910 ? 

©Dart f . 950? 

Cobmunb f. 980? 

gjgf qg f. 1020? 

©æmunb grobe f. 1056. ^) Landninb. 3 $. 12 ^(xp, Ol. 2;rpggefené 6aga 111 og 116 
R(kT^, — «») Landnmb. 3 ?). 12 JCap. 2 ?). 30 Jtap, — *) Landnmb. 
2 9). 15 ^ap. — '*) ©ubrné erit. *t|l. 3 »♦ p. 401 efter STorfau«. - 
^) Chronologia Ansgariana i SangcbefØ Ser, R, D, 1. p. 505. — Om £nut) Den Jg>e((t9eé 9{eltqt>ier« 363 

Qn ^erfon. fom rnbnu funbe (ebe od til en Stbd6e|l?mmc(fe/ 
er (Die, fom o^fad j!reb mob J^aralb i 89raat>a((a{Iciget. fBlm 
om ^am mbe t?t alt for Stbft, meb minbre bet ffulbe Dcere ben 
£)(at)ud fom efter Sapo reijjerebe meUem @øtrif og J^emming, 
09 fom i @rif< ^renife falbed meb SUnatin (Botl)X>vanfrev ; 
tt)\ bette 9iat)n {s^^r dreii^r) fpneé i Setpbning at foare til 
biin £)Up ZiimMti vegetus. @!u(be bette t^æte rigtigt, faa 
maa ^and Søbéaar [jccot txeret omtrent 811 og ()and Søbfetd« 
aar formobenttig t)eb SRibten af bet 8be TTar^unbrebe. 

Da J^aralb ipaa ben 2!ib/ Sraat>attaflaget (^olbted , ll^ar tæ« 
ret gammrt og affcetbig, ba @it>arb 9iing f(a( ()aoe t)oeret iftn 
(raftfulbe VCber, og 9tegner Sobbrog atterebe bengang |{a( ^at>e 
Dceret føbt, faa fan @(agetd Xibdpunft neppe fætteé f^r 760* 
2)et fan rimeligt)tid iffe txere ^olbt efter 780; t^i aUerebe 777 
omtuKd @it)arb (Srgefridus) ^06 franfifle Sfribenter fom 
Aonge i Dannemar!/ ^tntfet l)an førfl bleu Deb bette @(ag« 
J£)ar ^an, fom $rof. !9?agnufen mener, førjl antaget 92a\)net 
@it)arb efter @(aget, faa er bet en S3e(rcefte(fe mere l^^erpaa« 
9iaar altfaa ©ubm i (Srit. Jg>i|l. 3 ». 9>ag. 337, 338 ftgec: 
^«$Braat)aUa{Iaget er efter mtne Xanfer ffeet omtrent 770 eUet 
730", faa maa t>i give f)am Ket t bet S^rfle. 

D» tg. »re^8^or(f. 

gorftaring oDcr ^StobbcrtaDlerne 11-111. 'Qor cnbnu tpbeligere cnb bet er mueligt Deb S3ef{tt)7e(fe adene 
at tife S5cfPaffen()ebcn af be i @t. Snub« . jtirfe i Sbcnfe af 
9y?uren ubtagne Si|ler og af be ti( famme ^ørenbe @ager, f^ax 
man ti(føiet 3(fbi(bninger af be Digtigfle. 

Tab. II. gig. 1. t)ifer bet @Win, fom man uijl meb 
megen ®runb antager for at t>cere bet, ber i (Sat^oliciémen« 

'^) erit. ^1(1. 3 33. p. 5'23. — '') ©en »^aralb/ fora ®ajco og nogle 
|tonge(i|lt?i; fatte meUem S3jørn og ©orm 1., ^ar en meget toiolfpm 
StlDoerelfe. e. ^rit. ^i% 8 fQ. p. 614-516« \ 364 Om Ænub ben {)eaiaeé 9veliqt>ter. 

Sib t)ac ^mfat paa Ultmt, og gi^mte S>anmarfé @fpt$patron 
Anub ben ^eUigcd Seen« @at) fra Socmen af fan f)cnM fda 
t>ii^ \ot, at bctte bat t)ceret bet^ S3c|ieninie(fe / cfterfom hn n 
albctcé inbrettct faalebeé og af S^cm font anbr^ 9lf(iqt)tefb:lm, 
af f)r)\lU flere af W^ 2@(be enbnu gjemmed i \>ou SRufeer, et 
at ta(e om bem, fom i be ^aCl;o(jle Sanbe enbnu ^at)e beDoret 
bered oprinbeCige SSeflemmetfe« 6t faabant 9ie(iq\)teffrttn Dar hu 
tegnet i^aa at fluUe, fom noget meget bprebart og pragtfu(bt/ 
funne feed i nogen 2(f{lanb; berfor b(er> bet ^oet>et noget i SSeiret 
t)eb unborfatte 'Sebber , f)\)\iUt ogfaa er Silføetbet ber« 2)et b(eo 
gtt}et en Sorftbe^ fom \>at ben ber paa 2((reret Denbte ubab og Dar ben 
prcegtigfte. 2)en fcebDantige Sorm/ man t^algte/ t)ar ben af et S^mi, 
^Dorfor man ogfaa bar faibt bette @(agé StenqtJte^ufe« 2)en øDreSeel 
btct) bannet fom Saget ipaa en SSpgntng^ og ba bette paa be 
gctbiffe tar ^øtt og {leilt, famt paa be prcegtigfle paa Sag« 
rpgningen ubjiret meb opliaaenbe^ gjennembrubte ard^ttectoni^e 
Sirater / faa anbragte man (ignenbe paa 9le(tqt)ie^ufene , og ba 
bet t)ar en frembcet>et 2)ee( , fom fatbt i SDtnene / b(et>e t benne 
giennembrubte 9Reta(rpgning Rxp\taUn, fo{ibare @ten? og bedlige 
inbfattebe. S3t tt>tt)(e xtU om, at bette ogfaa ^av txeret ZiU 
fælbet paa bet ^er omtalte S f rim / og at man maoflee for be^o 
hurtigere at funne fcette ftg i S3eftbbe(fe af bidfe ^ar borttaget 
^e(e £)t>erbelen af Saget og fun laM ben neberfle )Dee( b(it)e tiU 
bage« £)menb|!jent man nu fun ^ar [igefom @fpggen af ^tHib 
bette @friin forben f^at t>ceret/ er ber bog jior @anbfpn(ig^b for, 
at Sid* 1 a ^if^r S^^rftben, fom \>ax ben ber, faa at (tge, adene 
eller bog fornemmelig faaeé, naar ®frtnet |lob ipaa 2((teret; mett 
ba bi6fe @fritn t)eb for|{jeUtge fefKige Seilig^eber bteDe baame t 
$roce6fton, faa t>ar bet nøbDenbigt at ben anben Sibe ogfaa 
^a\)be nog(e Ub^iringer, om be enb f(ebt)an(ig Dåre minbre fo|b 
bare og pragtfulbe. 9letop Uttt fpned ^er at ^a\)t Doeret ZiU 
fælbet. ©e, fom b^^e beroDet ©frinet bet« ^rpbelfer, f)m f«« 
(eDnet faare Cibet af biéfej bog fan man af be enfelte eet>ninger 
enbnu flutte ftg til flere af girateme« SSepPaffenbeb. SSi tDiole Cm S:m\\> ben ^eafjeé SJeliqbier, 365 

faa(ebc$ t(fe om^ at bec om oKe kanterne i^aa ^oxfibm 03 ipaa 
@nberne ^at)e Dceret anbragte SKetatbaanb (ignenbe bet/ f)))oraf 
eet, fom (ab paa fianten af bet ene ©nbejipffe, forejlUlcé i ^ af 
ben t^icfetige ©torrclfe unber Sfg. le, og at i btéfe, faa(ebe6 
fom bet leonebe @tpffe \>\\n, Ærpjlatter etter 2Sbel|lene 6«De Dceret 
tnbfattebe. £^e faa falbte itløer, fom tjente til at fa(l^olbe ©te^ 
nene og Dar een af be celbre S}?aaber at inbfatte btdfe ipaa , ere 6ec 
enbnu tilbeelé betjarebe/ og tabe ingen 2t)it)t tilbage om be pace 
SSaanbene anbragte Ooaleré S3e|lemmelfe. ^aa ben (fertil fuavenbe 
.fant ipaa @frtneté Sagflbe er, tflebenfor benne foftbare Ut$iring/ 
blot anbragt et ftmplere SDtetalbaanb, l|)t)ort er temmelig ufulb? 
fomment inbgrat)et en 2(rabef{, bec t)e( ubfprtngec af anttqDe 
Tloi'mt, men er bleDen mere fantet og fattig i Sfabenc6 Ub* 
folbning* 6n ^roDe b^raf Re« Sig« 1 f. Siraterne, fom ere 
tnbgrat)ebe ipaa bet ©tpffe, ^Dori ©tenene baoe uæret inbfattebe, 
fpncd at t7cere af famme libet funftfærbige .^aanb, ber f:)av i^a^t 
S&t)elfe nof, men fom i .^enfeenbe til Smag og jlirlig Ubforelfe 
flaaer betpbelig tilbage for ben, ber ^ar ubfert nogle anbre WinaU 
baanby fom ftnbc« Tpaa Saget af famme ©friin. Snbenfor benne 
Æant er paa atte @iberne af Æijlen en Sorbpbning, ubjiret meb 
en ?if!e, fom er beftæbt meb en temmelig nei.igtig ubarbeibet 
fSletalooerloegning, og banner t Sorbinbelfe meb kanten en Siamme 
etter Snbfatning om STOtbterflpf ferne, ber ere @. 196 notere omtalte^ 
^aa Saget etter Saaget f^au ot)enmelbte futbfomnere ubarbeibebe 
fSletalbaanb af forgplbt bobber Doeret anbragte om Jtanterne; paa 
ben ene @nbe ere biSfe, faalebeé fom bet feeé af Æobberet, beDarebe; 
for enbnu tpbeligere at t)ife bere« S5cf!affenl^eb> ^at)e \>x, Tab. 
III. Sig* 1 d og e labet fåmme afbilbe t | af ben t)ir!elige 
€terrelfe. Siraterne paa biéfe @tpf!er ere et @lagé jiirlige 
2(rabef!er, og paa be fmattere S3aanb SSlomfler, ^Dtlfe ere an^ 
bragte paa en ®runb ber beftaaer af tnbflaaebe fmaae Stfler. 
SSor pttrebe formening om Saageté for^ent)oerenbc S3ef!affen^eb 
ftnber en Sefroeftelfe ueb nøiere Unberføgelfe af <Stp!!et gig. 1. e. 
2>en ^eel/ fom f)av ))ceret anbragt tmob ®tp!(et gig. 1 d, er å 366 Om Ænub ben ^eaigeé SKeliquii^r. 

afflaaren og tUpaéfet^ og, fljønt el mrget neiagtig, fere bet 
bog at toere {leet i IDIbttben. 4>at)be nu itifien ^a\)t et flabt 
2aag^ faa t>i(^e bet f^^mme f)aDe været Sirfalbet r)eb ben mob« 
fatte @nbe , men ber fporec man tpbdig , at ben t>o(bfom er af« 
brubt i en anben Sietnmg og ^ar bceret længere. 

JDer er nu !un (et)net 06 (tbet for at funne beflemme, ^t)or 
og naar benne Ai|le er forfoctbiget ; bog troe x\ at burbe gjete 
opmarPfom "^(n^, at ber er intet t)eb bet od (eonebe/ fom mob« 
ftger at ben funbe t^oere bet oprinbelige J^e(gen{!rttn^ ^t>ort Aong 
jtnubé Seen bIcDe neblagte STar 1101. 2)et er en befjenbt @og/ 
at efter^aanben fom ®at)er af Jtoflbarbeber^ faafom 2&be(fiene, 
tttflobe ^elgener, bléfe ofte bleoe tilføiebe bet cprtnbelige, naar 
be funte paøfenbe anbringe^. @tt(fn t 3(rabe{!eme er ben æCbre, 
fom ubfprmger af ben romerfie St^é ; og^ faavet 83uerne fom ^fle 
Sfrinctd %tixxa, fpned iffe aX toere af ben fenere 9Rtbbe(a(bec6. 
3f(Ie be oé (rtnebe SRetatfager, fom benbøre ti( benne Aifle, ere 
af Æobber, ber er forgpibt paa ^berftben, og faftgjott meb fmaae 
>Robber(lifter , ber Ilgeleleé ()at)e forgplbte ^oDeber, 

2)en anben jtl(le (Tab. II gig. 2. a, b,) fpne« iffe at ^aw boirct 
af en fra ben førfie meget forffjrdig SSeffaffenbeb. gfter be @por fom 
ere titbage, maa man antage^ at benne £ifle (igelebed ^ar tceret 
paa forffjettig !0?aabe ub^iret paa S<>ffTbcn og S3agftben, og at 
ben førfie fornemmelig ^ar Doeret beflemt tiC at ffuCte feed. %\ 
fDJetaCbefioébningen , f)t>ormeb man fporer at benne / Cigefom ben 
anben, %w ot>era(t t>oeret,beboe!!et, er fun en enefie ubetpbetig 
Setning tilbage; men ba benne bog er moerfetig^ ^at>e ti (abet 
ben afbiCbe i fu(b @tørre(fe lige unber bet @teb, ^tar ben ftn> 
be« anbragt ^^m Æiflen , ^^^iix Tab. IL Sid* ^ c. Z)et er meget 
tpnbere enb be foran omtalte 9Reta(ftp!!er , og ifft fom bidfe af 
grateret, men af bretet' eUer predfet 3(rbeibe. ^^ql bet liØe 
@tp!Pe feer man Retningerne af en 2(rabefl/ fom er tibarbeibet 
i en fra be foranførte meget forffjcdig @mag; 2(rabe|len er nem« 
tig bannet af Drager og anbre p^antafliffe 2)pr, faalebeé fom 
famme ftnbeS anbragte paa aSonumenteriu fra ben (tbfle ^nfie Om ^ntib ben ^effcjeé SieKqiiier. 367 

09 førfie djrtjleligc Sib t 9?ccben, (igefotn ogfaa paa anbre Wa* 
tiotieré fra bet 9be tit bet 13be Tfar^unbrebe. S3t fee ()(r S3in* 
gen og Soben af en 2)rage, ()Di(fet bog aOfene \>\l t)ære tpbeligt 
for bem, fom ere bePjcnbte meb bette ©tage Jorjiringen Sroe« 
arbeibet er titbeeté ubftaaret/ men tjcit att t)ceret bebæffet meb 
S}7etalptaber. .I^Dortebeé Eaaget bar Dceret/ taber fig tf fe angiDe, 
ba bet er albeteé borte; for øtjrigt ^or benne Jtijie i ^enfeenbe 
tit @tørretfe og ^orm Stg()eb meb ben anben og ber fan nrppe 
ba\)e tæret meget tang Stb imetlem bered S<>i^f<<i^^id^tfe. Hf et 
tiffe ©tpffe^ fom er btewt Osijerfenbt tit nøiere Setragtning, feer 
man, at Aiflen ^ar tnbttenbig Doeret tibjiaaet meb Dtotet ©ilfe« 
tøi; ber er Det intet Deb forjle JEDiefajl fpntigt af bette, men tun 
nogle fmaae SJ^etalflifter, bforunber er tagt en titte ftirfantet 
gap pergament; t)eb at opbøie benne / feer man enbnu Sevninger 
af bet motette ©ilfetøi, og ^ergament|fp!f«'t ()ar tjent tit at 
ffutle for^inbre Æobbernagten fra at gaae igjcnnem og fønberriw 
@il£etøiet. Sormobenttig ^ar noget tigncnbe oæret Silfælbet meb 
bet anbct ®friin. 

2)a Søier fra gamte Xiber faa fjctbcn ere betarebe, faa 
anfee Di bet fom fcerbeleé mærfetigt, at man tjn tjat funbet 
SeDninger af flere forfljettige. S3i ^aDe tabet et ^ar af be mcerfe« 
tigile t)er afbitbe. gig. 3 Difer en Seet af bet flore titbeete 
befEabigebe Sceppe, fom fanbted i Aong Ænubé ^iffe« iDet er, 
fom man Dit fee, af en funflig SSoeDning^ ber tigner ben faa 
fatbte £)dma|Ieé^ men ^et er tit SSoeDnmgen anDenbt ®arn af 
forffjeøige S^rDer. ®runben er røb, alte ^ii^^^^^fn^/ ^^ ^nb« 
tagctfe af ben øDerfle Æant^ ere eenSfarDebe grønne; ben øDerfle 
Æant berimob/ fom foreflitter runbe Ubtafninger/ fpned at ba^e 
Doeret guut Sienbingen i bette Søt er af ftint fpunbet og røbt 
farDet linnebt ®arn/ Sflostten berimob af ftin fæmmet' Utb. JEZ)rnen 
er forefliltet at f)0lbe en ^erte etter noget fligt i 9tcebet; faa Dibt Dibeé^ 
pfeter bette iffe at ^Dcere Sitfætbet meb ben S&bec!f!e etter SRoedtitbfle 
@tabéørn. Unber JE&rnen er en ftirfantet Stamme etter iBaftd, ()Dort 
ere inbDoeDebe Srcef etter Sigurer , fom beeté Deb bet ftirf antebe ber er .%'8 Om Smxi ben J^periicjeS 9iellqt)ier. 

frcnifommet Deb S3(SDning?n/ bce(6 Deb at noget cif ben (fbatfrnic ^ 
@runb (C boctflibt/ nu cre utpbelige, mm fpned at vare ni 
Snbjfrift/ og ben famnte bec gientageé. Uagtet al anDenbt 
Umage ^aDe Di tffe funnet bringe bette til nogen {terre 83i6(eb, 
og bet fan være muettgt at bet ieU blot er en ^'wat. 

Sig. 4 vtfer et anbet ®(agé Set/ brc ^ar været anvenbt 
fom SDvcrtroe! paa en (ang fma( $ube« fiSunbm af beite Seb- 
ber er af en egen f unflig SSoevning , er guul , aUt Sigurerne bem*. 
tmob (pfirblaae. £)menb{!jønt noget vtlfaarlig^ og meb 3if<>tff'.. 
ubfptbte/ fpneé 2(fbr(ingerne at vare bannebe veb Si«)"i^^i^/ ^^ 
maa{l!ee {fuUe foreflKle @værb t fSalgen meb bet Seflag paa 
benne, ^Dorvcb anbrai;te^ en jtjebe ti( at boere @voerbet t. Smel« 
(em faabanne to opreifle 6varb er bvcrgang forefliUet to Sugli. 
og imellem biére igjen et .^ierte. Zt man ^ar anfcet bette Soi. 
fom noget foflbart, er upaatvivUIigt. $uben ^ac vceret fpibtc 
meb ^uun^ og imettem bet og Svertrceftet er et tnbvenbigt Øf 
trcet af grovt Særreb. 

©et er iffe ufanbfpnligt , ot vi ^cr ^ave ben Sifte, fora 
Song Grif giegob og Sijfop ^ubalb lobe forfcerbige, og getjning« 
af be fojlbare Søler, fom bleve fenbte fortil fra ^Tpulicn fora 
®ave fra Ænub« Sronning gbera. J>et bemar!cé , at eicilien« 
23aaben er en ffirn, fom allerebe i Havn 1190 finbeé anbragt. 
paa SWpnter. ^uormeget maa man iffe befiage, at SSinbefpfl« 
og Uagtfombcb fun ^ar levnet o« faa libct af f)vab ber (iffert, 
ba bet forfæcbigebc« , blev anfeet for ubmærfet og i fit Slag« 
prægtigt. 2((muen6 93ebf)ængen veb be gamle gorefliUingfc om 
ben 4>jelp, be i @pgbom og 9}ob funbe bave af JQtl^tm, cg* 
if^tr af en faa vibt berømt og agtet fom @t. Jtnub, var bet van|h» 
ligt at mobarbeibe veb 9?eformationen6 Snbførelfe. 9Ban vibfie 
intet anbet SRibbel enb atbeled at unbbrage flige Sager fra i^U 
fet6 i!Dine veb enten at tllintetgiøre eller at inbmure bera^ Øg 
netop benne Unbbragen fra at be bleve alminbeligen feete, fpnci 
fencre at ^ave lettet @ravranerne i at berøve btØfe jttfiet betd 
Aojlbar^eber og ncejlen aUe ^rpbelfer. Høttelfør. e. ]34, e. 12 optegnet 1. optaget; e. 150 
C. 33, 23J 1. 19J; ©. 194, e. 34 Zi)oma& ©. t. Sbomaé ^.; 0. 195, 
8. 1 ftcrne et 1. fterne, et; €J. 205, C. 26 visendum U vtsendami 
@. 213, ft, 22 bercg 1. ben«; @. 214, e. 29 225 1. 325; 6. 215, 
g. 33 de 1. et; ®. 221, C. 12 \)\m^ I- b'^n«; S. 26 ©ammenlig« 
ning 1. ©ammenlagntng ; ®. 222, 8. 25 man maa U maa man. »-ji r^.Æ e.// mw. 


% \ 

! „ „ I 
f% 

lal • ■ ^ r